اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.5 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942763/آگهی-مزایده-واگذاری-ح... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.5 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942763/آگهی-مزایده-واگذاری-حق-امتیاز-ارائه-خدمات-حمل-و-جابجایی'>آگهی مزایده  واگذاری حق امتیاز ارائه خدمات حمل و جابجایی / آگهی مزایده ، مزایده  واگذاری حق امتیاز ارائه خدمات حمل و جابجایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942848/اگهی-مزایده-پسته'>اگهی مزایده پسته  / اگهی مزایده , مزایده پسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943087/مناقصه-احداث-مجتمع-ارتباطات-و-فناوری-اطلاعات-ICT-96-7-5'>مناقصه احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT 96.7.5 / مناقصه , مناقصه احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT 96.7.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943055/فراخوان-مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-و-ضایعاتی-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده  فروش اموال اسقاطی و ضایعاتی  نوبت دوم  / فراخوان مزایده  فروش اموال اسقاطی و ضایعاتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943047/مناقصه-احداث-سوله-های-انبار-و-توقفگاه-نقلیه--نوبت-دوم'>مناقصه احداث سوله های انبار و توقفگاه نقلیه   نوبت دوم  / مناقصه احداث سوله های انبار و توقفگاه نقلیه   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943056/تجدید-مزایده-فروش-اقلام-و-تجهیزات-مخابراتی-از-رده-و-اسقاط'>تجدید مزایده فروش اقلام و تجهیزات مخابراتی از رده و اسقاط  / آگهی تجدید  حراج عمومی, مزایده فروش اقلام و تجهیزات مخابراتی از رده و اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943065/مزایده-فروش-35-دستگاه-خودروی-سبک-و-سنگین'>مزایده فروش 35 دستگاه خودروی سبک و سنگین / مزایده ، مزایده فروش 35 دستگاه خودروی سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943012/مناقصه-خرید-2000-تن-گوشت-تازه-منجمد-گوساله'>مناقصه خرید 2000 تن گوشت تازه منجمد گوساله / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 2000 تن گوشت تازه منجمد گوساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942817/مناقصه-تثبیت-پل-ها--نوبت-دوم'>مناقصه تثبیت پل ها - نوبت دوم  / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, مناقصه تثبیت پل ها  و ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943007/مناقصه-خدمات-خودرو-سواری-استیجاری-نوبت-سوم'> مناقصه خدمات خودرو سواری استیجاری  نوبت سوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات خودرو سواری استیجاری نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943033/مناقصه-تخلیه-و-بارگیری-محمولات-علوفه-ای-وارداتی'>مناقصه تخلیه و بارگیری محمولات علوفه ای وارداتی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تخلیه و بارگیری محمولات علوفه ای وارداتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943044/مزایده-اجاره-واحدهای-تجاری-طبقه-همکف'>مزایده اجاره واحدهای تجاری طبقه همکف / خلاصه آگهی مزایده, مزایده اجاره واحدهای تجاری طبقه همکف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943068/فراخوان-خرید--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-پایش-آنلاین-و--نوبت-دوم'>فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی سیستم پایش آنلاین و ...نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی سیستم پایش آنلاین و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943095/مناقصه-احداث--توسعه--اصلاح-و-بازسازی-شبکه-توزیع-آب-و-تعویض'>مناقصه  احداث ، توسعه ، اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب و تعویض / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  احداث ، توسعه ، اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب و تعویض</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943103/مناقصه-احداث--توسعه--اصلاح-و-بازسازی-شبکه-توزیع-آب-و-تعویض'>مناقصه  احداث ، توسعه ، اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب و تعویض / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  احداث ، توسعه ، اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب و تعویض</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943101/مناقصه--احداث--توسعه--اصلاح-و-بازسازی-شبکه-توزیع-آب-و-تعویض-انشعابات-خانگی-به-همراه-مرمت-ترانشه-های'>مناقصه   احداث ، توسعه ، اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب و تعویض انشعابات خانگی به همراه مرمت ترانشه های / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه   احداث ، توسعه ، اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب و تعویض انشعابات خانگی به همراه مرمت ترانشه های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943077/اگهی-مزایده-واگذاری-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یک-قطعه-باغ-پسته-قنات'>اگهی مزایده واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ پسته قنات / اگهی مزایده , مزایده واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ پسته قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943206/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تخت-اختیار-خود'>مزایده فروش تعدادی از املاک تخت اختیار خود  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تخت اختیار خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943051/مزایده-فروش-مقادیری-مواد-اولیه-(از-قبیل-ورق--لوله-و-میلگرد-فولادی--آلومینیومی--'>مزایده فروش مقادیری مواد اولیه (از قبیل ورق ، لوله و میلگرد فولادی ، آلومینیومی.... / آگهی مزایده ، مزایده فروش مقادیری مواد اولیه (از قبیل ورق ، لوله و میلگرد فولادی ، آلومینیومی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943057/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-خطوط-لوله-فرسوده-و---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعمیرات خطوط لوله فرسوده و ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعمیرات خطوط لوله فرسوده و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943020/فراخوان-مناقصه-بازسازی-خودروی-آتش-نشانی-volvo-f12-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه بازسازی خودروی آتش نشانی volvo-f12 نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه بازسازی خودروی آتش نشانی volvo-f12 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943024/فراخوان-مناقصه-بازسازی-و-تعمیر-اساسی-کولینگ-تاور-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه بازسازی و تعمیر اساسی کولینگ تاور تجدید نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه بازسازی و تعمیر اساسی کولینگ تاور تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943039/فراخوان-انتخاب-سرمایه-گذار-نوبت-دوم'>فراخوان انتخاب سرمایه گذار نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان انتخاب سرمایه گذار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943031/مناقصه-خرید-200-تن-سیمان-پاشیدنی-ضد-اسید-سولفوریک--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 200 تن سیمان پاشیدنی ضد اسید سولفوریک... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید 200 تن سیمان پاشیدنی ضد اسید سولفوریک... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943069/مزایده-واگذاری-املاک'>مزایده واگذاری املاک  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943371/مناقصه-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-توسعه-سه-فیدر-132-کیلوولت-در-پست-230-132-کیلوولت-وحدت'>مناقصه نصب و راه اندازی تجهیزات توسعه سه فیدر 132 کیلوولت در پست 230/132 کیلوولت وحدت  / مناقصه نصب و راه اندازی تجهیزات توسعه سه فیدر 132 کیلوولت در پست 230/132 کیلوولت وحدت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943353/مناقصه-خدمات-حفاظتی-و-مراقبتی'>مناقصه خدمات حفاظتی و مراقبتی  / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات حفاظتی و مراقبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943362/مزایده-فروش-تعدادی-گوساله-نر-و-گاوهای-غیر-اقتصادی'>مزایده فروش تعدادی گوساله نر و گاوهای غیر اقتصادی  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی گوساله نر و گاوهای غیر اقتصادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943375/مزایده-جایگاه-گاز-طبیعی-cNG'>مزایده جایگاه گاز طبیعی cNG  / مزایده جایگاه گاز طبیعی cNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943427/مزایده-فروش-ده-قطعه-زمین'>مزایده فروش ده قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش ده قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943333/مناقصه-اجاره-دستگاه-دیزل-ژنراتور-گازسوز'>مناقصه اجاره دستگاه دیزل ژنراتور گازسوز  / مناقصه اجاره دستگاه دیزل ژنراتور گازسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943332/مناقصه-تکمیل-و-تجهیز-پارک-ساحلی-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل و تجهیز پارک ساحلی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه تکمیل و تجهیز پارک ساحلی    - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943346/مناقصه-واگذاری-پروژه-های-عمرانی-از-قبیل-موزاییک-فرش-معابر-و--'>مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی از قبیل موزاییک فرش معابر و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی از قبیل موزاییک فرش معابر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942809/مزایده-آپارتمان-مساحت-55-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 55 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 55 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943359/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-4000متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 4000متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 4000متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943408/اصلاحیه-مزایده-فروش-ده-قطعه-زمین-مسکونی-و-یک-واحد-تجاری'> اصلاحیه مزایده فروش ده قطعه زمین مسکونی و یک واحد تجاری  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش ده قطعه زمین مسکونی و یک واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943356/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-مدل-86'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان مدل 86  / مزایده , مزایده یک دستگاه وانت نیسان مدل 86  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943364/مزایده-ششدانگ-پلاک-باقیمانده-68-فرعی-از-57-اصلی--'>مزایده ششدانگ پلاک باقیمانده 68 فرعی از 57 اصلی ... / مزایده , مزایده ششدانگ پلاک باقیمانده 68 فرعی از 57 اصلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943354/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-153-64متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 153.64متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 153.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943365/مناقصه-واگذاری-فعالیت-خدمات-شهری'>مناقصه واگذاری فعالیت خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فعالیت خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943383/مزایده-فروش-قطعات-مسکونی-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش قطعات مسکونی کاربری مسکونی / مزایده ,مزایده فروش قطعات مسکونی کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942804/مزایده-60-من-محلی-زمین-زراعی'>مزایده 60 من محلی زمین زراعی / مزایده,مزایده 60 من محلی زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943026/فراخوان-تامین-خدمات-و-تجهیزات-سرچاهی--نوبت-دوم'>فراخوان تامین خدمات و تجهیزات سرچاهی - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تامین خدمات و تجهیزات سرچاهی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943200/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یک-باب-مغازه-به-مساحت-49-70-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه به مساحت 49/70 مترمربع / مزایده ،مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه به مساحت 49/70 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943063/مناقصه-پروژه-رفع-حوادث-و-اتفاقات-آب-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه رفع حوادث و اتفاقات آب شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه رفع حوادث و اتفاقات آب شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942828/فراخوان-پروژه-دیوار-حفاظتی-بتنی-پی-ساخته-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه دیوار حفاظتی بتنی پی ساخته  نوبت دوم  / آگهی فراخوان پیمانکاران , فراخوان پروژه دیوار حفاظتی بتنی پی ساخته  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942833/فراخوان-طرح-استحصال-و-فرآوری-خاک-و-نخاله-در-مرکز-رودشور'>فراخوان طرح استحصال و فرآوری خاک و نخاله در مرکز رودشور  / فراخوان و فراخوان طرح استحصال و فرآوری خاک و نخاله در مرکز رودشور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942843/مناقصه-خرید-3000-دستگاه-کنتور-هوشمند----نوبت-دوم'>مناقصه خرید 3000 دستگاه کنتور هوشمند  ....  نوبت دوم  / اگهی مناقصه ,مناقصه خرید 3000 دستگاه کنتور هوشمند  ....  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943081/مزایده-اجاره-دو-باب-غرفه-گلفروشی-96-7-05'>مزایده اجاره دو باب غرفه گلفروشی 96.7.05 / اگهی مزایده , اجاره دو باب غرفه گلفروشی 96.7.05</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942865/آگهی-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-خرید-و-نصب-برج-و-سیم-کشی-خط-132-کیلو-ولت'>آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران خرید و نصب برج و سیم کشی خط 132 کیلو ولت  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ،خرید و نصب برج و سیم کشی خط 132 کیلو ولت  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942958/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-مناطق-شش-گانه-96-7-5'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز مناطق شش گانه 96.7.5 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز مناطق شش گانه... نوبت اول 96.7.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942838/تجدید-فراخوان-تامین-روشنایی-معابر--تجدید-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تامین روشنایی معابر - تجدید نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان تامین روشنایی معابر - تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942895/مناقصه-واگذاری-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-ساختمانی-و-موتورخانه-های-خود'>مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمانی و موتورخانه های خود  / واگذاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمانی و موتورخانه های خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942961/توضیح-و-تصحیح-فراخوان-خدمات-اداری-منشی-گری-کارگری-بهره-برداری'>توضیح و تصحیح فراخوان خدمات اداری، منشی گری، کارگری بهره برداری / توضیح و تصحیح فراخوان عمومی، فراخوان خدمات اداری، منشی گری، کارگری بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942969/اصلاحیه-اگهی-مناقصه-واگذاری-برنامه-تامین-مالی-خرد'>اصلاحیه اگهی مناقصه واگذاری برنامه تامین مالی خرد / اصلاحیه مناقصه , اگهی مناقصه واگذاری برنامه تامین مالی خرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942918/آگهی-تامین-دستگاه-های-شتابدهنده-خطی'>آگهی تامین دستگاه های شتابدهنده خطی  / آگهی ، آگهی تامین دستگاه های شتابدهنده خطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942904/فراخوان-ارزیابی-ارجاع-کار-جهت-عملیات-طراحی-و-تهیه-کلیه-تجهیزات-و-راه-اندازی-و-بهره-برداری-تجدید'>فراخوان ارزیابی ارجاع کار جهت عملیات طراحی و تهیه کلیه تجهیزات و راه اندازی و بهره برداری تجدید  / فراخوان , فراخوان ارزیابی ارجاع کار جهت عملیات طراحی و تهیه کلیه تجهیزات و راه اندازی و بهره برداری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942871/مناقصه-عملیات-مربوط-به-آماده-سازی--استخراج--بارگیری'>مناقصه عملیات مربوط به آماده سازی ، استخراج ، بارگیری / آگهی مناقصه,مناقصه عملیات مربوط به آماده سازی ، استخراج ، بارگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942764/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعدادی-از-غرفه-های-تجاری-با-کاربری-های-مختلف-در-ایستگاههای-مترو--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از غرفه های تجاری با کاربری های مختلف در ایستگاههای مترو - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از غرفه های تجاری با کاربری های مختلف در ایستگاههای مترو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942885/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-زمین-های-زراعی-آبی'>مزایده واگذاری به صورت اجاره زمین های زراعی آبی  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری به صورت اجاره زمین های زراعی آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942912/مناقصه-خرید-کابلهای-انتقال-برق-ماشین-های-آبیاری-سنترپیوت'>مناقصه خرید کابلهای انتقال برق ماشین های آبیاری سنترپیوت  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کابلهای انتقال برق ماشین های آبیاری سنترپیوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942874/تجدید-مناقصه-خرید-انواع-سنباده-و-پد-مصرفی'>تجدید مناقصه خرید انواع سنباده و پد مصرفی / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید انواع سنباده و پد مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942856/آگهی-تجدید-طراحی-تامین--نصب-و-راه-اندازی-و-پشتیبانی--'>آگهی تجدید طراحی، تامین ، نصب و راه اندازی و پشتیبانی... / آگهی تجدید مناقصه ، آگهی طراحی، تامین ، نصب و راه اندازی و پشتیبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942844/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / آگهی مزایده, مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942898/مناقصه-خرید-کلیه-لوازم--تجهیزات-آبیاری-بارانی--آبپاش-ها'>مناقصه خرید کلیه لوازم ، تجهیزات آبیاری بارانی ، آبپاش ها  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید کلیه لوازم ، تجهیزات آبیاری بارانی ، آبپاش ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942937/مناقصه-انتقال-نیرو-برقرسانی-به-شبکه-های-توزیع-نیرو'>مناقصه  انتقال نیرو برقرسانی به شبکه های توزیع نیرو  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  انتقال نیرو برقرسانی به شبکه های توزیع نیرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942849/مزایده-فروش-1-دستگاه-خودرو-مگان'>مزایده فروش 1 دستگاه خودرو مگان / آگهی مزایده، مزایده فروش 1 دستگاه خودرو مگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942919/تمدید-مزایده-واگذاری-ملک'>تمدید مزایده واگذاری ملک  / تمدید مزایده ,مزایده واگذاری ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942854/مناقصه-خرید-و-نصب-اتوبوستر-در-محدوده-مدیریت-توزیع-برق-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب اتوبوستر در محدوده مدیریت توزیع برق- نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید و نصب اتوبوستر در محدوده مدیریت توزیع برق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942775/مزایده-واگذاری-20-فضای-تجاری-با-کاربری-اغذیه-سرد-و-نوشیدنی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری  20 فضای تجاری با کاربری اغذیه سرد و نوشیدنی- نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری  20 فضای تجاری با کاربری اغذیه سرد و نوشیدنی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942868/مناقصه-جدول-کشی-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان'>مناقصه جدول کشی، زیرسازی و آسفالت خیابان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدول کشی، زیرسازی و آسفالت خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942830/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-تهیه-مواد--پخت-و-توزیع-غذا----نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور مربوط به تهیه مواد , پخت و توزیع غذا ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام امور مربوط به تهیه مواد , پخت و توزیع غذا ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942836/مناقصه-انجام-امور-تولیدی-و-خدماتی'>مناقصه انجام امور تولیدی و خدماتی / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور تولیدی و خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942812/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-5010-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5010 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5010 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942897/مناقصه-منظور-بهره-برداری-سرویس-نگهداری-و-تعمیرات-و-حراست--نوبت-دوم'>مناقصه منظور بهره برداری، سرویس، نگهداری و تعمیرات و حراست  - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه منظور بهره برداری ، سرویس، نگهداری و تعمیرات و حراست  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942922/مناقصه-جدول-گذاری-معابر-سطح-شهر'>مناقصه جدول گذاری معابر سطح شهر     / آگهی مناقصه, مناقصه جدول گذاری معابر سطح شهر    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942847/مناقصه-اجرای-پروژه-های-توسعه-و-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع'>مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942955/آگهی-تجدید-ارائه-خدمات-نقلیه-و-تامین-خودرو-جهت-ایاب-و-ذهاب'>آگهی تجدید ارائه خدمات نقلیه و تامین خودرو جهت ایاب و ذهاب  / آگهی مناقصه , آگهی تجدید ارائه خدمات نقلیه و تامین خودرو جهت ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942826/مزایده-فروش-ساعت-دیواری-چوبی-ایستاده'>مزایده فروش ساعت دیواری چوبی ایستاده  / آگهی مزایده, مزایده فروش ساعت دیواری چوبی ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942816/ارزیابی-کیفی-تبدیل-تقاطع-همسطح-زیبا-شهر-به-غیر-همسطح-تجدید'>ارزیابی کیفی تبدیل تقاطع همسطح زیبا شهر به غیر همسطح- تجدید / تجدید آگهی ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی تبدیل تقاطع همسطح زیبا شهر به غیر همسطح- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942807/مناقصه-تبدیل-تقاطع-همسطح-به-غیر-همسطح-تجدید'>مناقصه تبدیل تقاطع همسطح به غیر همسطح- تجدید / تجدید آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه تبدیل تقاطع همسطح به غیر همسطح- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942950/مزایده-0-7-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 0.7 دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 0.7 دانگ مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942832/مزایده-ملک-تجاری-مسکونی-عرصه-66-50متر'>مزایده ملک تجاری مسکونی عرصه 66.50متر  / مزایده,مزایده ملک تجاری مسکونی عرصه 66.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942820/مناقصه-خرید-50-تن-پلی-الکترولیت-کاتیونی--'>مناقصه خرید 50 تن پلی الکترولیت کاتیونی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 50 تن پلی الکترولیت کاتیونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942799/تجدید-مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942800/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-در-سطح-استان'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز در سطح استان / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز در سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942793/مناقصه-نشت-یابی-شبکه-توزیع-آب-شهر-تبریز---نوبت-دوم'>مناقصه نشت یابی شبکه توزیع آب شهر تبریز .... نوبت دوم  / مناقصه نشت یابی شبکه توزیع آب شهر تبریز .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942796/مناقصه-تهیه-ساخت-ونصب--1500-فقره-انشعاب-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه ساخت ونصب ، 1500 فقره انشعاب پلی اتیلن نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه ساخت ونصب ، 1500 فقره انشعاب پلی اتیلن  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942797/مزایده-مقدار-0-3-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-207-7متر'>مزایده مقدار 0.3 دانگ مشاع از آپارتمان 207.7متر  / مزایده,مزایده مقدار 0.3 دانگ مشاع از آپارتمان 207.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942805/مناقصه-انجام-کلیه-امور-نقلیه'>مناقصه انجام کلیه امور نقلیه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام کلیه امور نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942827/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-98-74متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 98.74متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 98.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942815/مزایده-1500-عدد-دسته-سیم'>مزایده 1500 عدد دسته سیم  / مزایده، مزایده 1500 عدد دسته سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942821/مزایده-خودرو-سمند-مدل-93-سفید-روغنی'>مزایده خودرو سمند مدل 93 سفید روغنی  / مزایده، مزایده خودرو سمند مدل 93 سفید روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942853/مزایده-فروش-یک-دستنگاه-خودروی-وانت-مزدا-2000'>مزایده فروش یک دستنگاه خودروی وانت مزدا 2000 / مزایده , مزایده فروش یک دستنگاه خودروی وانت مزدا 2000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942795/مزایده-3-062-دانگ-از-ششدانگ-ملک'>مزایده 3.062 دانگ از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 3.062 دانگ از ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942864/مزایده-فروش-کانتینر-مستهلک-و--'>مزایده فروش کانتینر مستهلک و .. / مزایده , مزایده فروش کانتینر مستهلک و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942790/مزایده-ملک-بخش-هشت-آبادان'>مزایده ملک بخش هشت آبادان / مزایده,مزایده ملک بخش هشت آبادان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942779/مزایده-آپارتمان-مساحت-65-87متر'>مزایده آپارتمان مساحت 65.87متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 65.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942892/اگهی-مزایده-مبل-راحتی'>اگهی مزایده مبل راحتی  / اگهی مزایده , مزایده مبل راحتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942783/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-ویلایی-بخش-دو'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی ویلایی بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی ویلایی بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942777/مزایده-مقدار-4-33-دانگ-از-پلاک-85-فرعی'>مزایده مقدار 4.33 دانگ از پلاک 85 فرعی  / مزایده,مزایده مقدار 4.33 دانگ از پلاک 85 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942774/مزایده-ششدانگ-یکباب-کارگاه-بخش-4-بروجرد'>مزایده ششدانگ یکباب کارگاه بخش 4 بروجرد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب کارگاه بخش 4 بروجرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942835/مزایده-اجاره-بهاء-2-باب-غرفه-تجدید-نوبت-سوم'>مزایده اجاره بهاء 2 باب غرفه تجدید نوبت سوم / تجدید مزایده , مزایده اجاره بهاء 2 باب غرفه تجدید نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942845/مناقصه-تکمیل-و-بهسازی-رینگ-جمع-آوری-و-هدایت-آبهای-سطحی-تجدید'>مناقصه تکمیل و بهسازی رینگ جمع آوری و هدایت آبهای سطحی تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه تکمیل و بهسازی رینگ جمع آوری و هدایت آبهای سطحی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942855/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-کاربری-آموزشی-نوبت-دوم'>مزایده فروش پلاک ثبتی کاربری آموزشی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش پلاک ثبتی کاربری آموزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942757/فراخوان-مناقصه-عمومی-خدمات-حراست-و-حفاظت-از-اماکن-و-تاسیسات-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی خدمات حراست و حفاظت از اماکن و تاسیسات نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی خدمات حراست و حفاظت از اماکن و تاسیسات   نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942794/مناقصه-واگذاری-بیمه-شخص-ثالث-و-بدنه-کلیه-ماشین-آلات-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بیمه شخص ثالث و بدنه کلیه ماشین آلات تجدید نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بیمه شخص ثالث و بدنه کلیه ماشین آلات تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943119/استعلام-کابل-50-4-متراز-75-افشان-افشار-نزاد'>استعلام کابل 50*4 متراز 75 افشان افشار نزاد / استعلام, استعلام کابل 50*4 متراز 75 افشان افشار نزاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943372/استعلام-لوازم-اداری'>استعلام لوازم اداری  / استعلام ,استعلام لوازم اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943380/استعلام-دستمال-دلسی-و--'>استعلام دستمال دلسی و ...  / استعلام دستمال دلسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943392/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای--علمی-و-فنی-طبقه-بندی-نشده-در-جای-دیگر'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای ، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر / استعلام, استعلام سایر فعالیت های حرفه ای ، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943406/استعلام-ممیزی-سیستم-مدیریت-امنیت-اطلاعات'>استعلام ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات  / استعلام, استعلام ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943415/استعلام-کارت-FXOS--LOOP--12'>استعلام کارت FXOS - LOOP - 12 / استعلام ,استعلام کارت FXOS - LOOP - 12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942823/مزایده-تعدادی-از-فضاهای-موقت-تجاری-با-کاربری-سمپلینگ-و-فروش-لوازم-آشپزخانه-نوبت-دوم'>مزایده تعدادی از فضاهای موقت تجاری با کاربری سمپلینگ و فروش لوازم آشپزخانه نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده تعدادی از فضاهای موقت تجاری با کاربری سمپلینگ و فروش لوازم آشپزخانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943367/استعلام-سیستم-کامل-بایگانی'>استعلام سیستم کامل بایگانی / استعلام سیستم کامل بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943305/استعلام-خرید-تجهیزات-دکل'>استعلام خرید تجهیزات دکل  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات دکل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943331/استعلام-پروژکتور-با-عدسی'>استعلام پروژکتور با عدسی  / استعلام , استعلام پروژکتور با عدسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943382/استعلام-نرم-افزار-آیین-برای-واحد-رسیدگی-فنی-و-مهندسی'>استعلام نرم افزار آیین برای واحد رسیدگی فنی و مهندسی  / استعلام، استعلام نرم افزار آیین برای واحد رسیدگی فنی و مهندسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943446/استعلام-جهت-واحد-فناوری-اطلاعات-و-انفومارتیک-دفتر-مرکزی'>استعلام جهت واحد فناوری اطلاعات و انفومارتیک دفتر مرکزی  / استعلام , استعلام جهت واحد فناوری اطلاعات و انفومارتیک دفتر مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943469/استعلام-تعمیر-بالابر-آکاردئونی'>استعلام تعمیر بالابر آکاردئونی  / استعلام تعمیر بالابر آکاردئونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943184/استعلام-فیلترهای-ویژه-خودروهای-سوخت-رسان'>استعلام فیلترهای ویژه خودروهای سوخت رسان  / استعلام,استعلام فیلترهای ویژه خودروهای سوخت رسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943188/استعلام-13-مورد-عملیات-ساختمانی-تاسیساتی-و-برقی'>استعلام 13 مورد عملیات ساختمانی تاسیساتی و برقی  / استعلام , استعلام 13 مورد عملیات ساختمانی تاسیساتی و برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943191/استعلام-نوسازی-و-بهسازی-ایزوگام'>استعلام نوسازی و بهسازی ایزوگام  / استعلام , استعلام نوسازی و بهسازی ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943197/استعلام-4-باکس-آتش-نشانی-محوطه-ای'>استعلام  4 باکس آتش نشانی محوطه ای  / استعلام , استعلام  4 باکس آتش نشانی محوطه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942825/مزایده-اجاره-17-فضای-تجاری-خود-با-کاربری-عطر-و-ادکلن-نوبت-دوم'>مزایده اجاره 17 فضای تجاری خود با کاربری عطر و ادکلن نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره 17 فضای تجاری خود با کاربری عطر و ادکلن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943203/استعلام-ارام-بند-50-کیلو-تایوان'>استعلام ارام بند 50 کیلو تایوان  / استعلام , استعلام ارام بند 50 کیلو تایوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943445/استعلام-پمپ-لجن-کش-پنتاکس'>استعلام پمپ لجن کش پنتاکس  / استعلام, استعلام پمپ لجن کش پنتاکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943403/استعلام-آرم-سینه-طبق-نمونه'>استعلام آرم سینه طبق نمونه / استعلام  آرم سینه طبق نمونه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943385/استعلام-غلاف-اسلحه-کمری'>استعلام غلاف اسلحه کمری / استعلام، استعلام غلاف اسلحه کمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943358/استعلام-بی-سیم-دستی-مارک-I-COM'>استعلام بی سیم دستی مارک I COM   / استعلام، استعلام بی سیم دستی مارک I COM  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943179/استعلام-فانسقه'>استعلام فانسقه / استعلام, استعلام فانسقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943447/استعلام-بی-سیم-دستی-مارک-I-COM--96-7-5'>استعلام بی سیم دستی مارک I COM   96.7.5 / استعلام، استعلام بی سیم دستی مارک I COM   96.7.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943430/استعلام-سوئیچ--96-7-5ats-tpd916m-rack'>استعلام سوئیچ - 96.7.5ats tpd916m-rack / استعلام سوئیچ ats tpd916m-rack-96.7.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943416/استعلام-کمپرسور-هوا-مدل-GA16000-7-5-FF'>استعلام کمپرسور هوا مدل- GA16000 7.5 FF  / استعلام, استعلام کمپرسور هوا مدل- GA16000 7.5 FF </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942829/مزایده-بهره-برداری-از-فضاهای-موقت-تجاری-با-کاربری-استقرار-کانتر-خدماتی-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از فضاهای موقت تجاری با کاربری استقرار کانتر خدماتی نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده بهره برداری از فضاهای موقت تجاری با کاربری استقرار کانتر خدماتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943423/استعلام-تعمیر-نگهداری-و-بهره-برداری-دوربین-های--تجهیزات'>استعلام  تعمیر، نگهداری و بهره برداری دوربین های ، تجهیزات / استعلام, استعلام  تعمیر، نگهداری و بهره برداری دوربین های ، تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943171/استعلام-تامین-کسری-آهن-آلات-یکدستگاه-برج-T60-طرح-کمانی'>استعلام تامین کسری آهن آلات یکدستگاه برج T60 طرح کمانی  / استعلام, استعلام تامین کسری آهن آلات یکدستگاه برج T60 طرح کمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943395/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-تک-پانل--'>استعلام کولر گازی اسپیلت تک پانل ... / استعلام , استعلام کولر گازی اسپیلت تک پانل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943249/استعلام-دوره-های-آموزشی-طرح-تکریم-ارباب-رجوع'>استعلام دوره های آموزشی  طرح تکریم ارباب رجوع  / استعلام,استعلام دوره های آموزشی  طرح تکریم ارباب رجوع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943181/استعلام-دوره-های-آموزشی'>استعلام دوره های آموزشی  / استعلام,استعلام دوره های آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943156/استعلام-خرید-فرنچ-و-شلوار--شلوار-تک--پیراهن'>استعلام خرید فرنچ و شلوار - شلوار تک - پیراهن  / استعلام خرید فرنچ و شلوار - شلوار تک - پیراهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943130/استعلام-ماژول-GLC-LHGJD-L-N-50'>استعلام ماژول GLC LHGJD L N 50 / استعلام, استعلام ماژول GLC LHGJD L N 50</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943366/استعلام-تعمیر-کارتریج-دستگاه-مقطرگیری-elga'>استعلام تعمیر کارتریج دستگاه مقطرگیری elga  / استعلام, استعلام تعمیر کارتریج دستگاه مقطرگیری elga </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942810/مناقصه-تکمیل-عملیات-ابنیه--تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>مناقصه تکمیل عملیات ابنیه ، تاسیسات برقی و مکانیکی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل عملیات ابنیه ، تاسیسات برقی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943379/استعلام-تعمیر-FPLC-شرکت-bio-rad'>استعلام تعمیر FPLC شرکت bio rad / استعلام, استعلام تعمیر FPLC شرکت bio rad</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943387/استعلام-تعمیر-میکروسکوپ-فلورسنت-zeiss'>استعلام تعمیر میکروسکوپ فلورسنت zeiss  / استعلام, استعلام  تعمیر میکروسکوپ فلورسنت zeiss </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943307/استعلام-تخت-خواب-فلزی-یک-طبقه-ای'>استعلام تخت خواب فلزی یک طبقه ای / استعلام تخت خواب فلزی یک طبقه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943320/استعلام-مایع-دستشویی-و-ظرفشویی'>استعلام مایع دستشویی و ظرفشویی  / استعلام مایع دستشویی و ظرفشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943186/استعلام-فرم-تحویل-مرسوله'>استعلام فرم تحویل مرسوله / استعلام فرم تحویل مرسوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943135/استعلام-کولر-پنجره-ای-و-اسپیلت'>استعلام کولر پنجره ای و اسپیلت / استعلام کولر پنجره ای و اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943115/استعلام-خرید-دو-عدد-لینک-رادیویی'>استعلام خرید دو عدد لینک رادیویی  / استعلام,استعلام خرید دو عدد لینک رادیویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943340/استعلام-​سرویس-و-نگهداری-تعمیر-و-پشتیبانی-دستگاه-صدور-کارت'>استعلام ​سرویس و نگهداری، تعمیر و پشتیبانی دستگاه صدور کارت / استعلام,استعلام ​ سرویس و نگهداری، تعمیر و پشتیبانی دستگاه صدور کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943323/استعلام-​-microsoft-surface-pro-4'>استعلام ​  microsoft surface pro 4  / استعلام,استعلام ​  microsoft surface pro 4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943287/استعلام-​لوله-فولادی-اسپیرال'>استعلام ​لوله فولادی اسپیرال / استعلام,استعلام ​لوله فولادی اسپیرال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943180/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-سالانه-تابلوهای-پیام-متغیر'>استعلام تعمیر و نگهداری سالانه تابلوهای پیام متغیر / استعلام,استعلام تعمیر و نگهداری سالانه تابلوهای پیام متغیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943167/استعلام-تعمیر-اتوکلاو-astel'>استعلام تعمیر اتوکلاو astel   / استعلام, استعلام تعمیر اتوکلاو astel   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943111/استعلام-خرید-ریبون'>استعلام خرید ریبون   / استعلام, استعلام خرید ریبون  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943350/استعلام-کتاب-شاهنامه'>استعلام کتاب شاهنامه / استعلام,استعلام کتاب شاهنامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943173/استعلام-کیسه-پلاستیکی-زباله'>استعلام کیسه پلاستیکی زباله / استعلام,استعلام کیسه پلاستیکی زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943177/استعلام-دستگاه-تمام-اتوماتیک-تست-نیروی-کشش'>استعلام دستگاه تمام اتوماتیک تست نیروی کشش / استعلام,استعلام دستگاه تمام اتوماتیک تست نیروی کشش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943127/استعلام-خرید-انواع-فیلتر-روغن'>استعلام خرید انواع فیلتر روغن / استعلام,استعلام خرید انواع فیلتر روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942819/مناقصه-نگهداری-و-راهداری-راههای-شهرستان-های-حوزه-استحفاظی---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و راهداری راههای شهرستان های حوزه استحفاظی ... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری و راهداری راههای شهرستان های حوزه استحفاظی ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943118/استعلام-تعداد-۲۴۰۰-حلقه-چسب-ضد-حساسیت-سامانه-ستاد'>استعلام تعداد ۲۴۰۰ حلقه چسب ضد حساسیت, سامانه ستاد / استعلام,استعلام تعداد ۲۴۰۰ حلقه چسب ضد حساسیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943123/استعلام-قفل-الکترونیکی-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام قفل الکترونیکی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام,استعلام قفل الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943086/استعلام-صندلی-چرخدار-اداری--سایت-ستاد'>استعلام صندلی چرخدار اداری , سایت ستاد / استعلام,استعلام صندلی چرخدار اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943276/استعلام-استفاده-مجدد-پساب-تصفیه-خانه-فاضلاب'>استعلام  استفاده مجدد پساب تصفیه خانه فاضلاب / استعلام,استعلام  استفاده مجدد پساب تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943294/استعلام-​-توسعه-و-اصلاح-و-بازسازی-شهرستان-بجنورد'>استعلام ​ توسعه و اصلاح و بازسازی شهرستان بجنورد / استعلام,استعلام ​ توسعه و اصلاح و بازسازی شهرستان بجنورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943329/استعلام-​-ups-12v-42a'>استعلام ​ ups-12v-42a  / استعلام,استعلام ​  ups-12v-42a </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942802/مناقصه-نگهداری-سایتهای-موبایل-استان'>مناقصه نگهداری سایتهای موبایل استان / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه نگهداری سایتهای موبایل استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943124/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943302/استعلام-بسته-نرم-افزار-آنتی-ویروس'>استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس / استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943373/استعلام-خرید-15-عدد-ساعت-گشت-زنی'>استعلام خرید 15 عدد ساعت گشت زنی  / استعلام, استعلام خرید 15 عدد ساعت گشت زنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943125/استعلام-خرید-کولر-گازی'>استعلام خرید کولر گازی / استعلام خرید کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942840/مناقصه-مدیریت-راهبری-باغچه-آرایی'>مناقصه مدیریت، راهبری، باغچه آرایی / مناقصه عمومی,مناقصه مدیریت، راهبری، باغچه آرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943158/استعلام-خرید-اینورتر-110-ولت-به-ac-به-220-ولت-dC'>استعلام خرید اینورتر 110 ولت به ac به 220 ولت dC / استعلام، استعلام خرید اینورتر 110 ولت به ac به 220 ولت dC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943152/استعلام-خرید-لوله-و-اتصالات'>استعلام خرید لوله و اتصالات / استعلام، استعلام خرید لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943242/استعلام-تامین-تابلوهای-حفاظت-ترانسفورماتورهتی-قدرت-و-خط-230-کیلوولت--'>استعلام تامین تابلوهای حفاظت ترانسفورماتورهتی قدرت و خط 230 کیلوولت ... / استعلام تامین تابلوهای حفاظت ترانسفورماتورهتی قدرت و خط 230 کیلوولت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943257/استعلام-خرید-کلمپ'>استعلام خرید کلمپ / استعلام، استعلام خرید کلمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943400/استعلام-20-000-جلد-چرمی-عابر-بانک-دو-جیب'>استعلام 20.000 جلد چرمی عابر بانک دو جیب / استعلام, استعلام 20.000 جلد چرمی عابر بانک دو جیب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943163/استعلام-آنی-کارت-96-7-5'>استعلام آنی کارت 96.7.5 / استعلام, استعلام آنی کارت 96.7.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943182/استعلام-خرید-پلی-المینیوم-کلراید-مورد-نیاز-تصفیه-خانه-میناب'>استعلام خرید پلی المینیوم کلراید مورد نیاز تصفیه خانه میناب / استعلام, استعلام خرید پلی المینیوم کلراید مورد نیاز تصفیه خانه میناب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943384/استعلام-بسته-نرم-افزار-آنتی-ویروس-ESET-NOD32'>استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس ESET NOD32 / استعلام ,استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس ESET NOD32</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943394/استعلام-سرور-رایانه-96-7-5'>استعلام سرور رایانه 96.7.5 / استعلام,استعلام سرور رایانه 96.7.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943404/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی / استعلام,استعلام محصولات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942785/تجدید-مناقصه-پروژه-اجرای-روکش-معابر-سطح-شهر'>تجدید مناقصه پروژه اجرای روکش معابر سطح شهر  / تجدید آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه اجرای روکش معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943435/استعلام-اثاثه-و-لوازم-مورد-نیاز-نگهبانی-مراکز'>استعلام اثاثه و لوازم مورد نیاز نگهبانی مراکز / استعلام اثاثه و لوازم مورد نیاز نگهبانی مراکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943170/استعلام-خرید-کامپیوتر-بدون-کیس'>استعلام خرید کامپیوتر بدون کیس / استعلام , استعلام خرید کامپیوتر بدون کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943185/استعلام-لوازم-مصرفی-رشته-تبرید-و-تهویه'>استعلام لوازم مصرفی رشته تبرید و تهویه  / استعلام , استعلام لوازم مصرفی رشته تبرید و تهویه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943376/استعلام-uv-lamp-philips'>استعلام uv-lamp philips / استعلام, استعلام uv-lamp philips</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943396/استعلام-تعمیر-هود-شیمیایی'>استعلام تعمیر هود شیمیایی / استعلام, استعلام  تعمیر هود شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943411/استعلام-تعویض-لامپ-hplc-uv'>استعلام تعویض لامپ hplc uv / استعلام, استعلام تعویض لامپ hplc uv</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943437/استعلام-پروپهای-دستگاه-سونیکاتور-soniprep150'>استعلام پروپهای دستگاه سونیکاتور soniprep150  / استعلام, استعلام پروپهای دستگاه سونیکاتور soniprep150 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943204/استعلام-جرمگیر-1-لیتری-اکتیو---'>استعلام جرمگیر 1 لیتری اکتیو .... / استعلام, استعلام جرمگیر 1 لیتری اکتیو ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943207/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-عمیق-به-عمق-160-متر'>استعلام حفر یک حلقه چاه عمیق به عمق 160 متر  / استعلام , استعلام حفر یک حلقه چاه عمیق به عمق 160 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943217/استعلام-طراحی-پروژه-انتقال-نصب-و-راه-اندازی-دیگ-بخار'>استعلام طراحی پروژه انتقال نصب و راه اندازی دیگ بخار  / استعلام, استعلام طراحی پروژه انتقال نصب و راه اندازی دیگ بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943108/تجدید-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942789/مناقصه-اجرای-فعالیت-های-نگهداری--تعمیرات-جاری-میاندوره-ای-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای فعالیت های نگهداری ، تعمیرات جاری، میاندوره ای نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فعالیت های نگهداری ، تعمیرات جاری، میاندوره ای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943232/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر  / استعلام چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943459/استعلام-وسایل-بسته-بندی-و-نقاشی'>استعلام وسایل بسته بندی و نقاشی  / استعلام,استعلام وسایل بسته بندی و نقاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943431/فراخوان-عملیات-حفر-چاههای-آبشرب-سایت-ستاد'>فراخوان عملیات حفر چاههای آبشرب, سایت ستاد / فراخوان عملیات حفر چاههای آبشرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943374/فراخوان-خرید--حمل--نصب-و-راه-اندازی-و-نگهداری-64-دستگاه-پمپ'>فراخوان خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی و نگهداری 64 دستگاه پمپ / فراخوان خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی و نگهداری 64 دستگاه پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943321/مناقصه-عملیات-اجرایی-حفر-و-لوله-گذاری-یک-حلقه-چاه-عمیق'>مناقصه عملیات اجرایی حفر و لوله گذاری یک حلقه چاه عمیق / مناقصه عملیات اجرایی حفر و لوله گذاری یک حلقه چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943291/فراخوان-انجام-امور-خدمات-حجمی'>فراخوان انجام امور خدمات حجمی / فراخوان , فراخوان انجام امور خدمات حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943386/مناقصه-خرید-و-اجرای-خط-کشی-محورهای-حوزه-استحفاظی'>مناقصه خرید و اجرای خط کشی محورهای حوزه استحفاظی / مناقصه خرید و اجرای خط کشی محورهای حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942831/استعلام-اجرای-خطوط-انتقال-فاضلاب-و-احداث-پل-های-خرپایی'>استعلام اجرای خطوط انتقال فاضلاب و احداث پل های خرپایی / آگهی استعلام ارزیابی کیفی مناقصات,استعلام اجرای خطوط انتقال فاضلاب و احداث پل های خرپایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943426/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-گاردریل'>فراخوان مناقصه عمومی خرید گاردریل  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی خرید گاردریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942811/مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-روستا-بطول-13115-متر'>مناقصه اجرای شبکه توزیع روستا بطول 13115 متر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای شبکه توزیع روستا بطول 13115 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943448/استعلام-لوله-درزدار-جوشی-فولادی'>استعلام لوله درزدار جوشی فولادی  / استعلام , استعلام لوله درزدار جوشی فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943493/استعلام-ولو-دیافراگمی-با-محرک-پنوماتیکی-پاینیگ'>استعلام ولو دیافراگمی با محرک پنوماتیکی پاینیگ  / استعلام,استعلام​ ولو دیافراگمی با محرک پنوماتیکی پاینیگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942778/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-و-تامین-مواد-اولیه-غذایی-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه  انجام خدمات تهیه و تامین مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذای کارکنان  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات تهیه و تامین مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذای کارکنان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943434/استعلام-کوپلینگ-96-07-05'>استعلام کوپلینگ -96.07.05 / استعلام, استعلام کوپلینگ -96.07.05</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943511/استعلام-water-filter-type--'>استعلام water filter,type .. / استعلام ,استعلام water filter,type ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943405/تجدید-مناقصه-واگذاری-طبخ-و-توزیع-غذا-با-مواد-اولیه'>تجدید مناقصه واگذاری طبخ و توزیع غذا با مواد اولیه   / مناقصه ، تجدید مناقصه واگذاری طبخ و توزیع غذا با مواد اولیه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943516/استعلام-پوزیشنر-هوا-96-7-5'>استعلام پوزیشنر هوا 96.7.5 / استعلام,استعلام پوزیشنر هوا  96.7.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943422/مناقصه-میکسر-MX-2011-برای-مخزن-TK-2011'>مناقصه میکسر MX-2011 برای مخزن TK-2011  / مناقصه میکسر MX-2011 برای مخزن TK-2011 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943420/استعلام-کنتاکت'>استعلام کنتاکت  / فرم استعلام بهاء ,استعلام کنتاکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943402/استعلام-96HD-SENSOR-ELEMENT-300P-PELISTOR'>استعلام 96HD SENSOR ELEMENT 300P PELISTOR / استعلام, استعلام 96HD SENSOR ELEMENT 300P PELISTOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943345/مناقصه-خرید-40-دستگاه-سرور'>مناقصه خرید 40 دستگاه سرور / مناقصه خرید 40 دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943409/مناقصه-اجرای-پروژه-ساخت-ایستگاه-پمپاژ-آب--'>مناقصه اجرای پروژه ساخت ایستگاه پمپاژ آب .. / مناقصه اجرای پروژه ساخت ایستگاه پمپاژ آب ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943424/فراخوان-خرید-دستگاه-تست-وعیب-یابی-شبکه-پروفی-باس-SOFTING'>فراخوان خرید دستگاه تست وعیب یابی شبکه پروفی باس SOFTING  / فراخوان خرید دستگاه تست وعیب یابی شبکه پروفی باس SOFTING </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943487/مناقصه-پروژه-اخذ-خدمات-جنبی-96-7-5'>مناقصه پروژه اخذ خدمات جنبی 96.7.5 / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اخذ خدمات جنبی 96.7.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943441/استعلام-رولر-تفلونی--'>استعلام رولر تفلونی.... / استعلام رولر تفلونی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943393/استعلام-شیر-اطمینان'>استعلام شیر اطمینان  / استعلام,استعلام شیر اطمینان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943368/مناقصه-فنس-کشی-اطراف-فشارشکن'>مناقصه فنس کشی اطراف فشارشکن / مناقصه ,مناقصه فنس کشی اطراف فشارشکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943457/استعلام-تعمیر-فرمانتور-5-لیتریمد'>استعلام تعمیر فرمانتور 5 لیتریمد / استعلام,استعلام ​تعمیر فرمانتور 5 لیتریمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943482/استعلام-تعویض-لامپ-و-فیلتر-545-دستگاه-الایزاریدر'>استعلام تعویض لامپ و فیلتر 545 دستگاه الایزاریدر  / استعلام,استعلام تعویض لامپ و فیلتر 545 دستگاه الایزاریدر  ​</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943440/استعلام-تعمیر-دستگاه-ژنتیک-آنالایزر'>استعلام تعمیر دستگاه ژنتیک آنالایزر  / استعلام , استعلام تعمیر دستگاه ژنتیک آنالایزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943463/استعلام-تعمیر-هود'>استعلام تعمیر هود  / استعلام, استعلام تعمیر هود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943442/استعلام-ترازو-سارتریوس'>استعلام ترازو سارتریوس / استعلام,استعلام ترازو سارتریوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943451/استعلام-کالیبراسیون'>استعلام کالیبراسیون  / استعلام,استعلام کالیبراسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943470/استعلام-تعمیر-هود-شیمیایی'>استعلام تعمیر هود شیمیایی / استعلام,استعلام تعمیر هود شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943477/استعلام-تعمیر-تانک-پلی-اتیلن'>استعلام تعمیر تانک پلی اتیلن  / استعلام,استعلام تعمیر تانک پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943478/استعلام-دو-حلقه-لاستیک-خودوری-ویتارا'>استعلام دو حلقه لاستیک خودوری ویتارا  / استعلام , استعلام دو حلقه لاستیک خودوری ویتارا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943474/استعلام-تایل-60-60-به-همراه-لوازم-زیرسازی-بدوت-نبشی-(-متراپ-199-ز-متر-مربع'>استعلام تایل 60*60 به همراه لوازم زیرسازی بدوت نبشی ( متراپ 199 ز متر مربع  / استعلام , استعلام تایل 60*60 به همراه لوازم زیرسازی بدوت نبشی ( متراپ 199 ز متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943481/استعلام-لوازم-تاسیسات-و-آبنما'>استعلام لوازم تاسیسات و آبنما  / استعلام ,استعلام لوازم تاسیسات و آبنما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943510/استعلام-ورق-چوب-7-میل'>استعلام ورق چوب 7 میل  / استعلام ورق چوب 7 میل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942781/مزایده-فروش-ماشین-آلات-شامل-لودر-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش ماشین آلات شامل لودر و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش ماشین آلات شامل لودر و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943545/استعلام-گاز-فرئون-25-22-کپسول--کلد-درایرادانفوس-12-عدد--'>استعلام گاز فرئون 25*22 کپسول - کلد درایرادانفوس 12 عدد ... / استعلام گاز فرئون 25*22 کپسول - کلد درایرادانفوس 12 عدد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943530/استعلام-کوئل-کامل-طبق-نمونه'>استعلام کوئل کامل طبق نمونه  / استعلام کوئل کامل طبق نمونه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943525/استعلام-سه-راهی'>استعلام سه راهی / استعلام سه راهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943500/استعلام-شیر-رادیاتور-رفت-و-برگشت'>استعلام شیر رادیاتور رفت و برگشت / استعلام شیر رادیاتور رفت و برگشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943495/استعلام-تهیه-و-نصب-درب-کرکره-ای-اتوماتیک'>استعلام تهیه و نصب درب کرکره ای اتوماتیک / استعلام تهیه و نصب درب کرکره ای اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943467/استعلام-سویچ-3-دستگاه--3-عدد-پورت-پنل--'>استعلام سویچ 3 دستگاه - 3 عدد پورت پنل.... / استعلام سویچ 3 دستگاه - 3 عدد پورت پنل....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943458/استعلام-باطری-قلمی'>استعلام باطری قلمی / استعلام, استعلام باطری قلمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943476/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاه-فیزیک'>استعلام تجهیزات آزمایشگاه فیزیک / استعلام ,استعلام تجهیزات آزمایشگاه فیزیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943490/استعلام-تجهیزات-جانبی-رایانه'>استعلام تجهیزات جانبی رایانه  / استعلام, استعلام تجهیزات جانبی رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942814/مناقصه-واگذاری-امور-ایاب-و-ذهاب-و-خودروی-سواری-و--'>مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب و خودروی سواری و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب و خودروی سواری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943506/استعلام-چاپ-(طراحی)-کپی'>استعلام چاپ (طراحی) کپی  / استعلام, استعلام چاپ (طراحی) کپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943531/استعلام-کفش-لژدار-رویه-چرم-مناسب-برای-کفپوش-حیاط-مدرسه--'>استعلام کفش لژدار رویه چرم مناسب برای کفپوش حیاط مدرسه ... / استعلام, استعلام کفش لژدار رویه چرم مناسب برای کفپوش حیاط مدرسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943550/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام, استعلام تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943548/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-و-تاسیسات-بهداشتی--'>استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات بهداشتی... / استعلام,استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات بهداشتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943521/استعلام-5-دستگاه-کولر-گازی-اسپیلت--'>استعلام 5 دستگاه کولر گازی اسپیلت... / استعلام, استعلام 5 دستگاه کولر گازی اسپیلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943503/استعلام-انجام-خدمات-خاص-طب-کار'>استعلام انجام خدمات خاص طب کار / استعلام, استعلام انجام خدمات خاص طب کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943488/استعلام-وسایل-خانه'>استعلام وسایل خانه / استعلام, استعلام وسایل خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943456/استعلام-پشتیبانی-سرویس-تعمیر-و-نگهداری-سخت-افزاری--'>استعلام پشتیبانی، سرویس، تعمیر و نگهداری سخت افزاری... / استعلام، استعلام پشتیبانی، سرویس، تعمیر و نگهداری سخت افزاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943472/استعلام-پودر-لباسشویی-بچه'>استعلام پودر لباسشویی بچه / استعلام، استعلام پودر لباسشویی بچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942798/فراخوان-مناقصه-خرید-فلزیاب-کابل-یاب--دریچه-یاب-و--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید فلزیاب کابل یاب ، دریچه یاب و ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید فلزیاب کابل یاب ، دریچه یاب و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943499/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی  / استعلام، استعلام محصولات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943509/استعلام-​عملیات-اجرایی-حفر-یک-حلقه-چاه-آبرفتی'>استعلام ​عملیات اجرایی حفر یک حلقه چاه آبرفتی / استعلام, استعلام ​عملیات اجرایی حفر یک حلقه چاه آبرفتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943540/استعلام-خرید؛-نصب-و-پشتیبانی-200-دستگاه-GPS-ONLINE'>استعلام خرید؛ نصب و پشتیبانی 200 دستگاه GPS ONLINE  / استعلام, استعلام خرید؛ نصب و پشتیبانی 200 دستگاه GPS ONLINE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943542/استعلام-ست-تجهیزات-انفرادی-نجاتگران-کوهستان'>استعلام ست تجهیزات انفرادی نجاتگران کوهستان  / استعلام, استعلام ست تجهیزات انفرادی نجاتگران کوهستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943519/استعلام-ثبت-نقشه-های-U-T-M-اماکن-ورزشی'>استعلام  ثبت نقشه های U.T.M اماکن ورزشی / استعلام, استعلام  ثبت نقشه های U.T.M اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943497/استعلام-الکتروپمپ-شناور--کابل-و---96-07-05'>استعلام الکتروپمپ شناور ،  کابل و ... 96.07.05 / استعلام , استعلام الکتروپمپ شناور، کابل و ...96.07.05</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943483/استعلام-برنامه-نرم-افزاری-حضور-و-غیاب-نیما'>استعلام برنامه نرم افزاری حضور و غیاب نیما  / استعلام, استعلام برنامه نرم افزاری حضور و غیاب نیما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943468/استعلام-مایع-سفید-کننده-ساده-گالن-پلی-اتیلنی-4-LIT-وایتکس'>استعلام مایع سفید کننده ساده گالن پلی اتیلنی 4 LIT وایتکس  / استعلام, استعلام مایع سفید کننده ساده گالن پلی اتیلنی 4 LIT وایتکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943452/استعلام-بالش-ابری'>استعلام بالش ابری  / استعلام, استعلام بالش ابری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943454/استعلام-تشک-ابری'>استعلام تشک ابری / استعلام تشک ابری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942861/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-هجده-متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت هجده متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت هجده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942837/مناقصه-احداث-مجموعه-فرهنگی-ورزشی---'>مناقصه احداث مجموعه فرهنگی ورزشی .... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث مجموعه فرهنگی ورزشی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943475/استعلام-مایع-دستشویی-4-لیتری'>استعلام مایع دستشویی 4 لیتری  / استعلام مایع دستشویی 4 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943485/استعلام-روغن-هیدرولیک'>استعلام روغن هیدرولیک  / استعلام روغن هیدرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943514/استعلام-دستگاه-ضبط-تصاویر'>استعلام دستگاه ضبط تصاویر  / استعلام دستگاه ضبط تصاویر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943534/استعلام-تعداد-2400-حلقه-چسب-ضد-حساسیت'>استعلام تعداد 2400 حلقه چسب ضد حساسیت / استعلام تعداد 2400 حلقه چسب ضد حساسیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943535/استعلام-تعداد-56000-گاز-استریل'>استعلام تعداد 56000 گاز استریل  / استعلام , استعلام تعداد 56000 گاز استریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943551/استعلام-800-عدد-پنبه-بهداشتی'>استعلام 800 عدد پنبه بهداشتی  / استعلام , استعلام 800 عدد پنبه بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943523/استعلام-تعداد-2400-عدد-سرم-شستشو'>استعلام تعداد 2400 عدد سرم شستشو  / استعلام , استعلام تعداد 2400 عدد سرم شستشو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943502/استعلام-تعداد-4000-عدد-باند-10-سانتی'>استعلام تعداد 4000 عدد باند 10 سانتی  / استعلام, استعلام تعداد 4000 عدد باند 10 سانتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943460/استعلام-تعداد-8000-عدد-باند-15-سانتی'>استعلام تعداد 8000 عدد باند 15 سانتی  / استعلام, استعلام تعداد 8000 عدد باند 15 سانتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943464/استعلام-تعداد-400-قوطی-بتادین'>استعلام  تعداد 400 قوطی بتادین / استعلام , استعلام  تعداد 400 قوطی بتادین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942791/مناقصه-اجرای-دیوارکشی-چاه-ها-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای دیوارکشی چاه ها نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای دیوارکشی چاه ها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943489/استعلام-پانسمان-آماده'>استعلام پانسمان آماده / استعلام , استعلام پانسمان آماده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943589/استعلام-پانسمان-آماده'>استعلام پانسمان آماده / استعلام , استعلام پانسمان آماده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943570/استعلام-پانسمان-آماده-شفاف'>استعلام پانسمان آماده شفاف / استعلام , استعلام پانسمان آماده شفاف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943538/استعلام-پمپ-وکیوم-مخصوص-چیلرهای-جذبی'>استعلام پمپ وکیوم مخصوص چیلرهای جذبی / استعلام , استعلام پمپ وکیوم مخصوص چیلرهای جذبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943604/استعلام-سوزن-فارسونک-کامیون'>استعلام سوزن فارسونک کامیون / استعلام , استعلام سوزن فارسونک کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943504/استعلام-تعداد-3-دستگاه-تلویزیون-LED'>استعلام تعداد 3 دستگاه تلویزیون LED / استعلام تعداد 3 دستگاه تلویزیون LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943496/استعلام-سیستم-اطفاء-حریق-به-همراه-گاز'>استعلام سیستم اطفاء حریق به همراه گاز / استعلام , استعلام سیستم اطفاء حریق به همراه گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943565/استعلام-رم-سرور-و--'>استعلام رم سرور و ...  / استعلام , استعلام رم سرور و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943544/استعلام-واکر-ساده-آلومینیومی-تاشو-و--'>استعلام واکر ساده آلومینیومی تاشو و ...  / استعلام , استعلام واکر ساده آلومینیومی تاشو و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943520/استعلام-تشکچه-ویلچر-شناور-بادی'>استعلام تشکچه ویلچر شناور بادی  / استعلام , استعلام تشکچه ویلچر شناور بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943512/استعلام-چاپ-رنگی-اوراق'>استعلام چاپ رنگی اوراق  / استعلام , استعلام چاپ رنگی اوراق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943529/استعلام-لوله-جدار-14-اینچ'>استعلام لوله جدار 14 اینچ  / استعلام, استعلام لوله جدار 14 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943553/استعلام-دستگاه-یونیت'>استعلام دستگاه یونیت  / استعلام,استعلام دستگاه یونیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943484/استعلام-سیستم-یونیت'>استعلام سیستم یونیت  / استعلام,استعلام سیستم یونیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943597/استعلام-پمپ-سانتریفیوژ-شناور'>استعلام پمپ سانتریفیوژ شناور / استعلام , استعلام پمپ سانتریفیوژ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943522/استعلام-نیرو-رسانی-به-مدرسه'>استعلام نیرو رسانی به مدرسه / استعلام , استعلام نیرو رسانی به مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943554/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-راهبرد'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس راهبرد / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس راهبرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943575/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-مفتح'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس مفتح  / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس مفتح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943486/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام تعمیرات اساسی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943492/استعلام-تعمیرات-اساسی-هنرستان'>استعلام تعمیرات اساسی هنرستان / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی هنرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942911/مزایده-تعداد-6-دستگاه-وسیله-نقلیه'>مزایده تعداد 6 دستگاه وسیله نقلیه  / آگهی مزایده,مزایده  تعداد 6 دستگاه وسیله نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943480/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943543/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943552/استعلام-دستگاه-بسته-بندی-اسکناس'>استعلام دستگاه بسته بندی اسکناس  / استعلام ,استعلام دستگاه بسته بندی اسکناس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943557/استعلام-گوشت-بوقلمون'>استعلام گوشت بوقلمون / استعلام,استعلام گوشت بوقلمون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943569/استعلام-در-کرکره-برقی-آلومینیومی'>استعلام در کرکره برقی آلومینیومی  / استعلام,استعلام در کرکره برقی آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943574/استعلام-تکمیل-عملیات-ساختمانی'>استعلام تکمیل عملیات ساختمانی / استعلام تکمیل عملیات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943564/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-دوربین-مداربسته'>استعلام تهیه و نصب سیستم دوربین مداربسته / استعلام تهیه و نصب سیستم دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943558/استعلام-یونیت-GREEN'>استعلام یونیت GREEN / استعلام یونیت GREEN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943547/استعلام-انجام-معاینات-دوره-ای-کارکنان-جنوب'>استعلام انجام معاینات دوره ای کارکنان جنوب / استعلام انجام معاینات دوره ای کارکنان جنوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942960/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-108-67مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 108.67مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 108.67مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943584/استعلام-ده-دستگاه-کیس-اسمبل-شده--چهار-دستگاه-مانیتور--سه-دستگاه-پرینتر'>استعلام ده دستگاه کیس اسمبل شده ، چهار دستگاه مانیتور ، سه دستگاه پرینتر / استعلام ده دستگاه کیس اسمبل شده ، چهار دستگاه مانیتور ، سه دستگاه پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943562/استعلام-کلیه-عملیات-مربوط-به-پرورش-و-نگهداری-نهال-های-گلدانی--'>استعلام کلیه عملیات مربوط به پرورش و نگهداری نهال های گلدانی... / استعلام، استعلام کلیه عملیات مربوط به پرورش و نگهداری نهال های گلدانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943573/استعلام-خرید-نرم-افزار-آنتی-ویروس-KASPERSKY'>استعلام خرید نرم افزار آنتی ویروس KASPERSKY / استعلام, استعلام خرید نرم افزار آنتی ویروس KASPERSKY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943581/استعلام-ظروف-یکبار-مصرف'>استعلام ظروف یکبار مصرف / استعلام, استعلام ظروف یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943586/استعلام-ساک-ورزشی'>استعلام ساک ورزشی / استعلام, استعلام ساک ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943613/استعلام-رب-گوجه-حلب-برند-اطهر-17-کیلوگرم-خالص'>استعلام رب گوجه حلب برند اطهر 17 کیلوگرم خالص / استعلام , استعلام رب گوجه حلب برند اطهر 17 کیلوگرم خالص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943608/استعلام-اینترکام-تلفن-داخلی-لایروب'>استعلام اینترکام تلفن  داخلی لایروب  / استعلام,استعلام اینترکام تلفن  داخلی لایروب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943598/استعلام-کابین-جلو-کامل-بنز-1921-رنگ-شده'>استعلام کابین جلو کامل بنز 1921 رنگ شده  / استعلام کابین جلو کامل بنز 1921 رنگ شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943615/استعلام-درب-و-پنجره-دوجداره-آکپا-به-همراه-حمل-و-نصب'>استعلام درب و پنجره دوجداره آکپا به همراه حمل و نصب  / استعلام,استعلام درب و پنجره دوجداره آکپا به همراه حمل و نصب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942907/مناقصه-عملیات-ترمیم-ترانشه-های-آسفالتی'>مناقصه عملیات ترمیم ترانشه های آسفالتی / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات ترمیم ترانشه های آسفالتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943614/استعلام-طراحی-کتاب'>استعلام طراحی کتاب  / استعلام,استعلام طراحی کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943610/استعلام-آنتی-ویروس-کسپرسکی'>استعلام  آنتی ویروس کسپرسکی / استعلام, استعلام  آنتی ویروس کسپرسکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943587/استعلام-پایه-چراغ-برق-بلواری-7متری'>استعلام پایه چراغ برق بلواری 7متری  / استعلام,استعلام پایه چراغ برق بلواری 7متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943600/استعلام-دوربین--صوتی-و-تصویر'>استعلام دوربین , صوتی و تصویر  / استعلام,استعلام دوربین , صوتی و تصویر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943611/استعلام-کابل-3-95-50-از-جنس-مسی-و-نوع-افشان'>استعلام کابل 3*95+50  از جنس مسی و نوع افشان  / استعلام کابل 3*95+50  از جنس مسی و نوع افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943605/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-روکش-آسفالت-و-اصلاح-و-روسازی-و-ترمیم-آسفالت--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای روکش آسفالت و اصلاح و روسازی و ترمیم آسفالت ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای روکش آسفالت و اصلاح و روسازی و ترمیم آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943593/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خدمات-خودرو-استیجاری'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات خودرو استیجاری / مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات خودرو استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942903/مناقصه-رنگ-آمیزی-منیفولد---نوبت-دوم'>مناقصه رنگ آمیزی منیفولد...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه رنگ آمیزی منیفولد...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943592/فراخوان-ارزیابی-کیفی-جهت-لیست-کوتاه-تهیه-لیست-کوتاه'>فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه تهیه لیست کوتاه  / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه تهیه لیست کوتاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943603/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی / مناقصه ، مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943607/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-آسفالت-راه-روستایی-انباسلیق'>مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راه روستایی انباسلیق / مناقصه ، مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راه روستایی انباسلیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942890/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-223-66مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 223.66مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 223.66مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943591/مناقصه-انجام-امور-خدمات-نظافتی-و-تایپی'>مناقصه انجام امور خدمات نظافتی و تایپی / مناقصه ,مناقصه انجام امور خدمات نظافتی و تایپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943595/استعلام-بیسکوییت'>استعلام بیسکوییت  / استعلام,استعلام بیسکوییت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943612/استعلام-میز-اداری'>استعلام میز اداری  / استعلام , استعلام میز اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943599/استعلام-چاپ-کتاب'>استعلام چاپ کتاب  / استعلام، استعلام چاپ کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943596/استعلام-​-یک-عدد-iblade-fc-4port-مدل-pn-lsc3a--abl70fc4a'>استعلام ​ یک عدد iblade fc 4port مدل  pn:lsc3a - abl70fc4a / استعلام,استعلام ​ یک عدد iblade fc 4port مدل  pn:lsc3a - abl70fc4a</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942891/مزایده-ششدانگ-دو-باب-ساختمان-سند-رهنی'>مزایده ششدانگ دو باب ساختمان سند رهنی  / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب ساختمان سند رهنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943601/استعلام-بویلر-همراه-با-مشعل'>استعلام بویلر همراه با مشعل  / استعلام ، بویلر همراه با مشعل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943606/استعلام-خرید-9-دستگاه-شارژر-110-ولت-100-آمپر'>استعلام خرید 9 دستگاه شارژر 110 ولت 100 آمپر / استعلام ,استعلام خرید 9 دستگاه شارژر 110 ولت 100 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943585/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق  / استعلام,استعلام تولید، انتقال و توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942888/مناقصه-اجرای-سیستم-حفاظت-الکترونیک-مرکز-انتقال-نفت-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک مرکز انتقال نفت نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک مرکز انتقال نفت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942851/مزایده-چهار-دستگاه-کامپیوتر--'>مزایده چهار دستگاه کامپیوتر ... / مزایده چهار دستگاه کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943058/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-481-80متر'>مزایده ملک به مساحت عرصه 481.80متر  / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 481.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942887/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-74-15متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 74.15متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 74.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942894/مناقصه-واگذاری-عملیات-انبار-خدمات-و-نگهداری-در-ستاد-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات انبار، خدمات و نگهداری در ستاد نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات انبار، خدمات و نگهداری در ستاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942876/فراخوان-عملیات-اجرایی-بازسازی-انبارهای-کالاهای-اساسی-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات اجرایی بازسازی انبارهای کالاهای اساسی -نوبت دوم / اگهی فراخوان , فراخوان عملیات اجرایی بازسازی انبارهای کالاهای اساسی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942893/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-تجاری'>مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942962/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-مشاع-از-باغ-سیب'>مزایده دو دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از باغ سیب / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از باغ سیب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942968/مزایده-ملک-عرصه-270متر-نوبت-اول'>مزایده ملک عرصه 270متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک عرصه 270متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942880/مزایده-سواری-پراید-تیپ-صبا-جی-تی-ایکس'>مزایده سواری پراید تیپ صبا جی تی ایکس  / مزایده,مزایده سواری پراید تیپ صبا جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942862/مناقصه-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942863/مزایده-یک-قطعه-زمین-خشکه-زاری-مساحت-11-000متر'>مزایده یک قطعه زمین خشکه زاری مساحت 11.000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خشکه زاری مساحت 11.000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942889/مناقصه-تعمیر-لوله-های-شبکه-توزیع-تعمیر-انشعابات'>مناقصه تعمیر لوله های شبکه توزیع، تعمیر انشعابات / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه تعمیر لوله های شبکه توزیع، تعمیر انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942952/مناقصه-گازبانی-و-کنتور-خوانی'>مناقصه گازبانی و کنتور خوانی  / آگهی مناقصه, مناقصه گازبانی و کنتور خوانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942923/مناقصه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-فولادی-و-پلی-اتیلن-در-اقطار-مختلف-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فولادی و پلی اتیلن در اقطار مختلف نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فولادی و پلی اتیلن در اقطار مختلف نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942909/مناقصه-خدمات-انتظامات-ساختمان-شماره-31-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات انتظامات ساختمان شماره 31 نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خدمات انتظامات ساختمان شماره 31 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943054/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-15-اردبیل'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943049/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-112-46متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 112.46متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 112.46متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942935/مناقصه-اصلاح-شبکه-آب-شرب-و-انشعابات-بخشی-از-منطقه'>مناقصه اصلاح شبکه آب شرب و انشعابات بخشی از منطقه / آگهی مناقصه , مناقصه اصلاح شبکه آب شرب و انشعابات بخشی از منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942870/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-299-15متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 299.15متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 299.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942914/مناقصه-PARTS-FOR-NATIONAL-SWIVEL-MODEL-P-500-نوبت-دوم'>مناقصه PARTS FOR NATIONAL SWIVEL MODEL P-500 نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه PARTS FOR NATIONAL SWIVEL MODEL P-500 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942900/فراخوان-اجرای-مخزن-2000-مترمکعبی-و--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای مخزن 2000 مترمکعبی و ...نوبت دوم  / فراخوان ، فراخوان اجرای مخزن 2000 مترمکعبی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942956/مزایده-مقدار-0-5-دانگ-مشاع-از-0-6-دانگ-مشاع-از-زمین-675متر'>مزایده مقدار 0.5 دانگ مشاع از 0.6 دانگ مشاع از زمین 675متر / مزایده,مزایده مقدار 0.5 دانگ مشاع از 0.6 دانگ مشاع از زمین 675متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943000/مزایده-فروش-خودروها-و-موتورسیکلت'>مزایده فروش خودروها و موتورسیکلت  / آگهی مزایده حراج حضوری , مزایده فروش خودروها و موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943009/مزایده-عرضه-جایگاه-سوخت'>مزایده عرضه جایگاه سوخت / خلاصه آگهی ، مزایده عرضه جایگاه سوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942867/مناقصه-خدمات-بارگیری--جابجایی-و-حمل-بار-توسط-لیفتراک--'>مناقصه خدمات بارگیری ، جابجایی و حمل بار توسط لیفتراک... / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات بارگیری ، جابجایی و حمل بار توسط لیفتراک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942872/مناقصه-شناسایی-بیمه-گر-بیمه-مسئولیت-مدنی-جامع'>مناقصه شناسایی بیمه گر بیمه مسئولیت مدنی جامع  / آگهی مناقصه , مناقصه شناسایی بیمه گر بیمه مسئولیت مدنی جامع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942947/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-(حرارتی-و-برودتی-و-آبرسانی)'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات (حرارتی و برودتی و آبرسانی) / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات (حرارتی و برودتی و آبرسانی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942954/مناقصه-خدمات-پولیشکاری-قطعات-مختلف--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات پولیشکاری قطعات مختلف... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات پولیشکاری قطعات مختلف... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942972/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-منشی-گری--ماشین-نویسی--بایگانی---'>فراخوان مناقصه انجام خدمات منشی گری ، ماشین نویسی ، بایگانی .... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه انجام خدمات منشی گری ، ماشین نویسی ، بایگانی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942974/سمینار-کاربردی-و-تخصصی-دیجیتال-مارکتینگ-96-7-05'>سمینار کاربردی و تخصصی دیجیتال مارکتینگ 96.7.05 / سمینار کاربردی و تخصصی دیجیتال مارکتینگ 96.7.05</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942939/فراخوان-مناقصه-خدمات-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942959/فراخوان-مناقصه-خدمات-خودروی-استیجاری-با-راننده-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات خودروی استیجاری با راننده- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خدمات خودروی استیجاری با راننده- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942946/مزایده-فروش-روغن-موتور-و--نوبت-دوم'>مزایده فروش روغن موتور و ...نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش روغن موتور و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942953/مناقصه-واگذاری-رنگ-آمیزی-استراکچر-واحدهای-(3)-و-(4)-نیروگاه-بخار'>مناقصه واگذاری رنگ آمیزی استراکچر واحدهای (3) و (4) نیروگاه بخار  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری رنگ آمیزی استراکچر واحدهای (3) و (4) نیروگاه بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942846/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-کاربری-آموزشی'>مزایده فروش پلاک ثبتی کاربری آموزشی  / مزایده,مزایده فروش پلاک ثبتی کاربری آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942941/مزایده-سهام--نوبت-دوم'>مزایده سهام - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده سهام - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942933/مناقصه-عمومی-خرید-4-حلقه-سیم-چاه-پیمایی--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید 4 حلقه سیم چاه پیمایی - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید 4 حلقه سیم چاه پیمایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942938/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-واتر-جت-دیزلی-و----نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه واتر جت دیزلی و ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یک دستگاه واتر جت دیزلی و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942943/مناقصه-حمل-مواد-اولیه'>مناقصه حمل مواد اولیه / مناقصه، مناقصه حمل مواد اولیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942979/مزایده-سه-دانگ-مشاع-ملک-پلاک9413-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع ملک پلاک9413 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع ملک پلاک9413 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943176/مزایده-اراضی-کشاورزی-به-مساحت-4-9'>مزایده اراضی کشاورزی به مساحت 4/9 / مزایده,مزایده اراضی کشاورزی به مساحت 4/9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943183/مزایده-فروش-ملک-زیرزمین-کلاسه-950447'> مزایده فروش ملک زیرزمین کلاسه 950447  / مزایده, مزایده فروش ملک زیرزمین کلاسه 950447 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942850/مزایده-پلاک-ثبتی-کاربری-مسکونی-عرصه-356مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی کاربری مسکونی عرصه 356مترمربع   / مزایده,مزایده پلاک ثبتی کاربری مسکونی عرصه 356مترمربع  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942948/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-بخش-نه-کرمان'>مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش نه کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش نه کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942926/مناقصه-تعریض-ابنیه-فنی-و-عملیات-خاکی--نوبت-دوم'>مناقصه تعریض ابنیه فنی و عملیات خاکی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تعریض ابنیه فنی و عملیات خاکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942945/مناقصه-اصلاح-شبکه-برق-رسانی-و-اتاق-توزیع-سالن-مسافری'>مناقصه اصلاح شبکه برق رسانی و اتاق توزیع سالن مسافری / آگهی مناقصه ,مناقصه اصلاح شبکه برق رسانی و اتاق توزیع سالن مسافری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943038/مناقصه-احداث--تکمیل-و-بهسازی-راه-روستایی-نیمدور-اسپر-موگ'>مناقصه احداث ، تکمیل و بهسازی راه روستایی نیمدور اسپر موگ  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث ، تکمیل و بهسازی راه روستایی نیمدور اسپر موگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943025/مزایده-خودرو-نیسان-سایپا-آبی'>مزایده خودرو نیسان سایپا آبی   / مزایده,مزایده خودرو نیسان سایپا آبی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943144/مزایده-ششدانگ-زمین-بایر-مساحت-197-60متر'>مزایده ششدانگ زمین بایر مساحت 197.60متر  / مزایده،مزایده ششدانگ زمین بایر مساحت 197.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943164/مزایده-تمامت-ششدانگ-و-یکباب-مغازه'>مزایده تمامت ششدانگ و یکباب مغازه  / مزایده،مزایده تمامت ششدانگ و یکباب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943053/مناقصه-تعمیرات-اساسی-انبارهای-شماره-14---'>مناقصه تعمیرات اساسی انبارهای شماره 14 .... / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیرات اساسی انبارهای شماره 14 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942806/مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی-واحد'>مناقصه تهیه , طبخ و توزیع غذای دانشجویی واحد  / مناقصه تهیه , طبخ و توزیع غذای دانشجویی واحد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943192/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-552-فرعی-از-4354-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 552 فرعی از 4354 اصلی / مزایده ،مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 552 فرعی از 4354 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943196/مزایده-چهار-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-4155-5'>مزایده چهار دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 4155/5 / مزایده ،مزایده چهار دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 4155/5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943172/مزایده-فروش-واحد-شماره-شش-طبقه-چهارم-96-7-5'>مزایده فروش واحد شماره شش طبقه چهارم 96.7.5 / مزایده,مزایده فروش واحد شماره شش طبقه چهارم 96.7.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943166/مزایده-ششدانگ-پلاک-530-فرعی-از-2218-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 530 فرعی از 2218 اصلی / مزایده،مزایده ششدانگ پلاک 530 فرعی از 2218 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943013/مزایده-55-کارتن-20-کیلویی-پلت'>مزایده  55 کارتن 20 کیلویی پلت / آگهی فروش اموال منقول , مزایده  55 کارتن 20 کیلویی پلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943168/مزایده-ششدانگ-یکدستگاه-آپارتمان-به-مساحت-209-78-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به مساحت 209/78 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به مساحت 209/78 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943036/مزایده-مقدار-هفت-دهم-دانگ-مشاع-از-آپارتمان'>مزایده مقدار هفت دهم دانگ مشاع از آپارتمان / مزایده,مزایده مقدار هفت دهم دانگ مشاع از آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943030/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-پنجم'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه پنجم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه پنجم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942758/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-60-13متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 60.13متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 60.13متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942839/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-اساتید-از-تبریز-به-مرند-و-بالعکس'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب اساتید از تبریز به مرند و بالعکس  / مناقصه سرویس ایاب و ذهاب اساتید از تبریز به مرند و بالعکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943032/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-118-84متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 118.84متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 118.84متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943528/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-و-آموزش-سیستم-حفاظت-الکترونیک'>مناقصه خرید نصب و راه اندازی و آموزش سیستم حفاظت الکترونیک / مناقصه ,مناقصه خرید نصب و راه اندازی و آموزش سیستم حفاظت الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943590/مناقصه-جذب-سرمايه-گذار-به-منظور-استخراج٬-استحصال-عناصر-طلا-و-مس'>مناقصه جذب سرمايه گذار به منظور استخراج٬ استحصال عناصر طلا و مس / مناقصه جذب سرمايه گذار به منظور استخراج٬ استحصال عناصر طلا و مس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943580/مناقصه-۷-کيلومتر-شبکه-و-نصب-۵۰-عدد-انشعاب-روستای-شهرستان-هويزه'>مناقصه ۷ کيلومتر شبکه و نصب ۵۰ عدد انشعاب روستای شهرستان هويزه    / مناقصه ۷ کيلومتر شبکه و نصب ۵۰ عدد انشعاب روستای شهرستان هويزه   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943594/مناقصه-خريد-ساخت-نصب-و-راه-اندازی-ايستگاه-اندازه-گيری-نيرو-گاه'>مناقصه خريد ساخت نصب و راه اندازی ايستگاه اندازه گيری نيرو گاه  / مناقصه ,مناقصه خريد ساخت نصب و راه اندازی ايستگاه اندازه گيری نيرو گاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943555/مناقصه-تامين-و-راه-اندازی-۶-ايستگاه-اندازه-گيری-و-تقليل-فشار-گاز'>مناقصه تامين و راه اندازی ۶ ايستگاه اندازه گيری و تقليل فشار گاز  / مناقصه , مناقصه تامين و راه اندازی ۶ ايستگاه اندازه گيری و تقليل فشار گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943583/مناقصه-خرید-۱۵۰-تن-سیانور-سدیم-با-خلوص-40-96-7-5'>مناقصه خرید ۱۵۰ تن سیانور سدیم با خلوص 40% 96.7.5 / آگهی مناقصه, مناقصه خرید ۱۵۰ تن سیانور سدیم با خلوص40% 96.7.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943040/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-52107-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 52107 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 52107 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943027/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-143-75متر'>مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 143.75متر  / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 143.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943556/مناقصه-دستمزد-تبديل-ترانسفورماتور-به-اتوترانس'>مناقصه دستمزد تبديل ترانسفورماتور به اتوترانس / مناقصه دستمزد تبديل ترانسفورماتور به اتوترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943023/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-سرا-مساحت-160متر'>مزایده یک قطعه زمین خانه سرا مساحت 160متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه سرا مساحت 160متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943536/مناقصه-خدمات-نگهداری-و-حفاظت-از-اراضی-دولتی'>مناقصه خدمات نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی  / مناقصه خدمات نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943541/مناقصه-اجرايی-عمليات-محوطه-سازی-ستاد'>مناقصه اجرايی عمليات محوطه سازی ستاد / مناقصه ,مناقصه اجرايی عمليات محوطه سازی ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943004/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-ملکی-مساحت-18مترمربع'>مزایده فروش یکباب مغازه ملکی مساحت 18مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه ملکی مساحت 18مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943560/مناقصه-تجديد-عمليات-نگهداری-فضای-سبز-و-حراست-فيزيکی--'>مناقصه تجديد عمليات نگهداری فضای سبز و حراست فيزيکی ... / مناقصه , مناقصه تجديد عمليات نگهداری فضای سبز و حراست فيزيکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943527/مناقصه-حمل-و-تخليه-زغالسنگ-از-معدن-گليران-به-محوطه--'>مناقصه حمل و تخليه زغالسنگ از معدن گليران به محوطه ... / مناقصه ,مناقصه حمل و تخليه زغالسنگ از معدن گليران به محوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943526/مناقصه-جهت-تجهيز-و-بازسازی-سالن-ورزشی-جوانمردی'>مناقصه جهت تجهيز و بازسازی سالن ورزشی جوانمردی  / مناقصه جهت تجهيز و بازسازی سالن ورزشی جوانمردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943537/مناقصه-جذب-سرمايه-گذار-تجهيز-و-بازسازی-سالن-ورزشی-سردشت-لردگان'>مناقصه جذب سرمايه گذار تجهيز و بازسازی سالن ورزشی سردشت لردگان  / مناقصه جذب سرمايه گذار تجهيز و بازسازی سالن ورزشی سردشت لردگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943064/مزایده-دو-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان--'>مزایده دو دستگاه خودرو وانت پیکان ... / مزایده, مزایده دو دستگاه خودرو وانت پیکان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943609/اصلاحیه-مناقصه-مواد-و-مصالح-مصرفی-پروژه-تعميرات-پل'>اصلاحیه مناقصه مواد و مصالح مصرفی پروژه تعميرات پل / اصلاحیه مناقصه مواد و مصالح مصرفی پروژه تعميرات پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943517/مزایده-اموال-مازاد-منقول-و-غیر-منقول'>مزایده اموال مازاد منقول و غیر منقول  / مزایده ,مزایده اموال مازاد منقول و غیر منقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942995/مزایده-یک-قطعه-زمین-تجاری-مساحت-43-6متر'>مزایده یک قطعه زمین تجاری مساحت 43.6متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تجاری مساحت 43.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943508/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی  / مناقصه ,مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943461/مناقصه-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستايی-خورخور-طاويران'>مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه روستايی خورخور-طاويران  / مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه روستايی خورخور-طاويران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943001/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-بخش-بیست-و-یک-اردبیل'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش بیست و یک اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش بیست و یک اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943515/مزایده-فروش-اقلام-اسقاطی'>مزایده فروش اقلام اسقاطی   / مزایده فروش اقلام اسقاطی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943546/مناقصه-پروژه-عمليات-اجرايی-آسفالت-راه-روستايی-خلج-رود'>مناقصه پروژه عمليات اجرايی آسفالت راه روستايی خلج رود / مناقصه پروژه عمليات اجرايی آسفالت راه روستايی خلج رود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943532/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-دستگاه-کانتر-وکیوماتیک--96-7-5'>مناقصه خرید قطعات یدکی دستگاه کانتر وکیوماتیک    96.7.5 / آگهی مناقصه, مناقصه خرید قطعات یدکی دستگاه کانتر وکیوماتیک 96.7.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943566/مناقصه-توسعه-ايستگاه-راه-آهن'>مناقصه توسعه ايستگاه راه آهن  / مناقصه ,مناقصه توسعه ايستگاه راه آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943572/مناقصه-خريد-و-نصب-اتوبوستر-در-محدوده-مديريت'>مناقصه خريد و نصب اتوبوستر در محدوده مديريت  / مناقصه ,مناقصه خريد و نصب اتوبوستر در محدوده مديريت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942998/مزایده-ماترک-شامل-خانه-محوطه-و-صیفی-کاری'>مزایده ماترک شامل خانه محوطه و صیفی کاری / مزایده,مزایده ماترک شامل خانه محوطه و صیفی کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943449/مناقصه-کارهای-خدماتی-و-تايپ'>مناقصه کارهای خدماتی و تايپ  / مناقصه کارهای خدماتی و تايپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943571/ارزیابی-کیفی-واگذاری-امور-تکثير-و-صحافی'>ارزیابی کیفی  واگذاری امور تکثير و صحافی / ارزیابی کیفی  واگذاری امور تکثير و صحافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943561/مناقصه-عمومی-واگذاری-امورات-نگهداری-٬راهبری-و-تاسيسات'>مناقصه عمومی واگذاری امورات نگهداری ٬راهبری و تاسيسات / مناقصه عمومی واگذاری امورات نگهداری ٬راهبری و تاسيسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943577/مناقصه-واگذاری-خدمات-پشتيبانی-بهره-برداری-منطقه-۲'>مناقصه  واگذاری خدمات پشتيبانی بهره برداری منطقه ۲  / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری خدمات پشتيبانی بهره برداری منطقه ۲ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943582/مناقصه-واگذاری-خدمات-پشتيبانی-بهره-برداری-منطقه-۱'>مناقصه واگذاری خدمات پشتيبانی بهره برداری منطقه ۱ / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات پشتيبانی بهره برداری منطقه ۱</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943588/فراخوان-ارائه-خدمات-کارشناسی-و-مشاوره-در-زمينه-امور-مالی-و-بازرگانی--فنی-اداری'>فراخوان ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره در زمينه امور مالی و بازرگانی - فنی -اداری  / فرخوان, فراخوان ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره در زمينه امور مالی و بازرگانی - فنی -اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942753/مزایده-فروش-محصول-مرکبات-باغ--نوبت-دوم'>مزایده فروش محصول مرکبات باغ - نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش محصول مرکبات باغ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942988/اصلاحیه-مناقصات-واگذاری-خدمات-فروش-و-پس-از-فروش-مشترکین-در-سطح-حوزه--نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصات واگذاری خدمات فروش و پس از فروش مشترکین در سطح حوزه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , اصلاحیه مناقصات واگذاری خدمات فروش و پس از فروش مشترکین در سطح حوزه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943568/مناقصه-عمومی-واگذاری-خدمات-خودرويی-(امور-نقليه)-شبکه-بهداشت-و-درمان-شهرستان-ماکو'>مناقصه عمومی واگذاری خدمات خودرويی (امور نقليه) شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماکو     / مناقصه عمومی واگذاری خدمات خودرويی (امور نقليه) شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماکو    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943576/مناقصه-خريد-ادوات-بويلر'>مناقصه خريد ادوات بويلر     / مناقصه خريد ادوات بويلر    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942996/مناقصه-تامین-خدمات-پزشکی-و-پیراپزشکی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات پزشکی و پیراپزشکی  - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه تامین خدمات پزشکی و پیراپزشکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943016/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-به-اجاره-قطعه-زمین-از-پلاک-2-764-اصلی'>اصلاحیه مزایده واگذاری به اجاره  قطعه زمین از پلاک 2/764 اصلی / اصلاحیه فراخوان عمومی, مزایده واگذاری به اجاره  قطعه زمین از پلاک 2/764 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943021/مناقصه-خرید-900-عدد-زنجیره-مقره-سیلیکونی-63-کیلوولت'> مناقصه خرید 900 عدد زنجیره مقره سیلیکونی 63 کیلوولت / فراخوان مناقصه عمومی,  مناقصه خرید 900 عدد زنجیره مقره سیلیکونی 63 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943028/فراخوان-تامین-خدمات-و-تجهیزات-سرچاهی--نوبت-دوم'>فراخوان تامین خدمات و تجهیزات سرچاهی - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تامین خدمات و تجهیزات سرچاهی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942994/مناقصه-خدمات-حمل-و-نقل--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات حمل و نقل  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات حمل و نقل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943079/مزایده-ششدانگ-مغازه-تجاری-21-85متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ مغازه تجاری 21.85متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری 21.85متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943070/مزایده-مزرعه-همند-آبسرد-پلاک-هشتاد-و-نه-نوبت-اول'>مزایده مزرعه همند آبسرد پلاک هشتاد و نه نوبت اول  / مزایده,مزایده مزرعه همند آبسرد پلاک هشتاد و نه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943074/مزایده-منزل-مسکونی-440-77مترمربع'>مزایده منزل مسکونی 440.77مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی 440.77مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942759/مزایده-مقداری-اموال-مازاد-بر-نیاز'>مزایده مقداری اموال مازاد بر نیاز  / آگهی مزایده، مزایده مقداری اموال مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943076/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغچه-248متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغچه 248متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغچه 248متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943062/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-377-30متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 377.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 377.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943018/مزایده-توقیف-سهام'>مزایده توقیف سهام / آگهی مزایده, مزایده توقیف سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943066/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943006/مزایده-یک-عدد-پوسته-فولادی-الکتروموتور--'>مزایده یک عدد پوسته فولادی الکتروموتور... / آگهی مزایده، مزایده یک عدد پوسته فولادی الکتروموتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943187/مزایده-ششدانگ-یک-باب-مغازه-با-کاربری-تجاری'>مزایده ششدانگ یک باب مغازه با کاربری تجاری / مزایده ،مزایده ششدانگ یک باب مغازه با کاربری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943035/مزایده-دستگاه-رای-کات-جهت-پانچ-ورقهای-کارتن-و--'>مزایده دستگاه رای کات جهت پانچ ورقهای کارتن و ...  / آگهی مزایده مال منقول,مزایده دستگاه رای کات جهت پانچ ورقهای کارتن و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942990/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مشتمل-بر-کارخانه-چای-سازی'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر کارخانه چای سازی  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر کارخانه چای سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943114/مزایده-پلاک-ثبتی-15-فرعی-بخش-دو-تبریز'>مزایده پلاک ثبتی 15 فرعی بخش دو تبریز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 15 فرعی بخش دو تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943005/مزایده-دو-دستگاه-بخاری-و--'>مزایده دو دستگاه بخاری و ...  / مزایده, مزایده دو دستگاه بخاری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942760/تجدید-مزایده-بوفه-دانشجویی'>تجدید مزایده بوفه دانشجویی  / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده بوفه دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943122/مزایده-ملک-به-پلاکهای-ثبتی-14-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ملک به پلاکهای ثبتی 14 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به پلاکهای ثبتی 14 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943139/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی-کلاسه-953865'>مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی کلاسه 953865  / مزایده،مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی کلاسه 953865 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943143/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-به-مساحت-176-مترمربع'>مزایده یکباب منزل مسکونی به مساحت 176 مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی به مساحت 176 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943071/مزایده-کمد-چوبی-و--'>مزایده کمد چوبی و...  / مزایده,مزایده کمد چوبی و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943126/مزایده-ملک-140-مترمربع-با-کاربری-مسکونی-و-تجاری'>مزایده ملک 140 مترمربع با کاربری مسکونی و تجاری / مزایده، مزایده ملک 140 مترمربع با کاربری مسکونی و تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943121/مزایده-یک-باب-ساختمان-به-مساحت-عرصه-314-80-مترمربع'>مزایده یک باب ساختمان به مساحت عرصه 314/80 مترمربع  / مزایده,مزایده یک باب ساختمان به مساحت عرصه 314/80 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943117/مزایده-ملک-به-مساحت-تقریبی-90-60-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت تقریبی 90/60 مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت تقریبی 90/60 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943041/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943045/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند-تاکسی-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند تاکسی نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو سمند تاکسی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943052/مزایده-خط-تولید-لوله-پلی-اتیلن'>مزایده خط تولید لوله پلی اتیلن / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده خط تولید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942761/تجدید-مزایده-انتشارات-دانشجویی'>تجدید مزایده انتشارات دانشجویی  / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده انتشارات دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943131/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی-به-مساحت-103-9-مترمربع'>مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 103/9 مترمربع / مزایده،مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 103/9 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943060/مزایده-تعداد-300-دستگاه-کنتور-سه-فاز-الکترونیکی-اکتیو'>مزایده تعداد 300 دستگاه کنتور سه فاز الکترونیکی اکتیو / مزایده,مزایده تعداد 300 دستگاه کنتور سه فاز الکترونیکی اکتیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943109/مزایده-اموال-منقول-شامل-زمین-شالیزاری-زمین-محوطه-خانه'>مزایده اموال منقول شامل زمین شالیزاری.زمین محوطه خانه  / مزایده,مزایده اموال منقول شامل زمین شالیزاری.زمین محوطه خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943112/مزایده-ششدانگ-زمین-163-2متر'>مزایده ششدانگ زمین 163.2متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 163.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943092/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-هشت-تبریز'>مزایده پلاک ثبتی بخش هشت تبریز   / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش هشت تبریز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943096/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-نه-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943002/مزایده-24-قطعه-تابلو-فرش--نوبت-دوم'> مزایده 24 قطعه تابلو فرش - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول,  مزایده 24 قطعه تابلو فرش - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943098/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-78-متر'>مزایده ملک مساحت اعیان 78 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 78 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943102/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-صد-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه صد متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942765/مزایده-فروش-حدود-24660-قطعه-مرغ-تخمگذار-پایان-دوره-و-حدود-700-تن-کود-سالنی'>مزایده فروش حدود 24660 قطعه مرغ تخمگذار پایان دوره و حدود 700 تن کود سالنی  / آگهی مزایده، مزایده فروش حدود 24660 قطعه مرغ تخمگذار پایان دوره و حدود 700 تن کود سالنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943010/اگهی-مزایده-دستگاه-بیل-مکانیکی'>اگهی مزایده دستگاه بیل مکانیکی / اگهی مزایده , اگهی مزایده دستگاه بیل مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942992/اگهی-مزایده-گل-مصنوعی--برگ-بنجامین-نوبت-دوم'>اگهی مزایده گل مصنوعی - برگ بنجامین- نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده گل مصنوعی - برگ بنجامین- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943104/مزایده-ششدانگ-زمین-به-پلاک-شماره-1708'>مزایده ششدانگ زمین به پلاک شماره 1708  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به پلاک شماره 1708 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943107/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-26-14متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب مغازه مساحت 26.14متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 26.14متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942997/مزایده-انواع-بلوز-و-شلوار'>مزایده انواع بلوز و شلوار  / مزایده,مزایده انواع بلوز و شلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942991/مناقصه-شیرسیلندرهای-راهنما-مربوط-به-سیستم-اطفاء-حریق-اتاقهای-برق-و--نوبت-دوم'>مناقصه شیرسیلندرهای راهنما مربوط به سیستم اطفاء حریق اتاقهای برق و ...نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه شیرسیلندرهای راهنما مربوط به سیستم اطفاء حریق اتاقهای برق و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943011/مزایده-فروش-دو-باب-واحد-تجاری-مساحت-25-4-و-23-88متر'>مزایده فروش دو باب واحد تجاری مساحت 25.4 و 23.88متر  / مزایده,مزایده فروش دو باب واحد تجاری مساحت 25.4 و 23.88متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943008/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942987/مناقصه-خرید-نصب-راه-اندازی-و-آموزش-یک-دستگاه-تستر-کنتور-دیجیتال-ثابت-آزمایشگاهی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و آموزش یک دستگاه تستر کنتور دیجیتال ثابت آزمایشگاهی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  خرید، نصب، راه اندازی و آموزش یک دستگاه تستر کنتور دیجیتال ثابت آزمایشگاهی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942773/مناقصه-احداث-و-تجهیز-پارک-و-فضای-سبز'>مناقصه احداث و تجهیز پارک و فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث و تجهیز پارک و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943043/مزایده-یک-دانگ-پلاک-ثبتی-1313-فرعی-از-4676-اصلی'>مزایده یک دانگ پلاک ثبتی 1313 فرعی از 4676 اصلی / مزایده,مزایده یک دانگ پلاک ثبتی 1313 فرعی از 4676 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942989/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کاربری-آموزشی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری آموزشی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری آموزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942993/فراخوان-واگذاری-پوشش-های-بیمه-آتش-سوزی--تجدید'>فراخوان واگذاری پوشش های بیمه آتش سوزی ...تجدید  / فراخوان , فراخوان واگذاری پوشش های بیمه آتش سوزی ... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942999/مناقصه-روکش-آسفالت-ورودی-طالقانی'>مناقصه روکش آسفالت ورودی طالقانی  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه روکش آسفالت ورودی طالقانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942985/مناقصه-انجام-خدمات-مشاوره-تدوین-طرح-جامع-توسعه'>مناقصه انجام خدمات مشاوره تدوین طرح جامع توسعه / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات مشاوره تدوین طرح جامع توسعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942971/مناقصه-امور-حجمی-شامل-اپراتوری-و-حفاظت-فیزیکی-تاسیسات---نوبت-دوم'>مناقصه امور حجمی شامل اپراتوری و حفاظت فیزیکی تاسیسات  ... نوبت دوم  / مناقصه امور حجمی شامل اپراتوری و حفاظت فیزیکی تاسیسات نگهداری از تصفیه خانه آب و فاضلاب خرم آباد و امور جاریه شهرهای کوچک  ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942973/مناقصه-ارتقا-نرم-افزار-و-سخت-افزار-مرکز-کنترل-دیسپاچینگ--تجدید'>مناقصه  ارتقا نرم افزار و سخت افزار مرکز کنترل دیسپاچینگ - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه ارتقا نرم افزار و سخت افزار مرکز کنترل دیسپاچینگ - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942981/مناقصه-پروژه-ساختمان-شهرداری-(نواحی)--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه ساختمان شهرداری (نواحی) - نوبت دوم  / مناقصه عمومی، مناقصه پروژه ساختمان شهرداری (نواحی) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943015/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-عرصه-370متر'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک عرصه 370متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک عرصه 370متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943014/مزایده-ساختمان-سه-طبقه-160متر'>مزایده ساختمان سه طبقه 160متر  / مزایده,مزایده ساختمان سه طبقه 160متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942782/مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-از-تبلیغات-محیطی'>مزایده واگذاری حق بهره برداری از تبلیغات محیطی / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری حق بهره برداری از تبلیغات محیطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942975/مزایده-یک-دستگاه-پمپ-باد-نارنجی'>مزایده یک دستگاه پمپ باد نارنجی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه پمپ باد نارنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943090/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-1677متر-و-قطعه-27-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1677متر و قطعه 27 تفکیکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1677متر و قطعه 27 تفکیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943084/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-420متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 420متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 420متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943019/مزایده-هفت-قطعه-زمین-اراضی-مزروعی'>مزایده هفت قطعه زمین اراضی مزروعی / مزایده,مزایده هفت قطعه زمین اراضی مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942983/مزایده-املاک-کاربری-تجاری-اداری-192-4-و-116متر-نوبت-دوم'>مزایده املاک کاربری تجاری اداری 192.4 و 116متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده املاک کاربری تجاری اداری 192.4 و 116متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942977/مناقصه-ارتقاء-سیستم-دوربینهای-مداربسته'>مناقصه ارتقاء سیستم دوربینهای مداربسته  / مناقصه ارتقاء سیستم دوربینهای مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943017/مناقصه-نگهداری-و-ترمیم-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز   / مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943034/مناقصه-قفسه-های-مورد-نیاز-انبار-مرکز-ارومیه'>مناقصه قفسه های مورد نیاز انبار مرکز ارومیه  / مناقصه قفسه های مورد نیاز انبار مرکز ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943048/مزایده-فروش-ضایعات-موجود-خود-مشتمل-بر-نرمه--براده--دمپرس-و-دم-قیچی-آلومینیومی'>مزایده فروش ضایعات موجود خود مشتمل بر نرمه ، براده ، دمپرس و دم قیچی آلومینیومی  / مزایده , مزایده فر وش ضایعات موجود خود مشتمل بر نرمه ، براده ، دمپرس و دم قیچی آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943022/مناقصه-امور-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل'>مناقصه امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل / مناقصه , مناقصه امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943061/مزایده-واگذاری-استخر-غدیر'>مزایده واگذاری  استخر غدیر / مزایده واگذاری  استخر غدیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943140/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یکباب-تجاری-مساحت-25-12متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب تجاری مساحت 25.12متر  / مزایده،مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب تجاری مساحت 25.12متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943082/مزایده-سه-باب-سوله-مساحت3261متر-نوبت-سوم'>مزایده سه باب سوله مساحت3261متر نوبت سوم / مزایده,مزایده سه باب سوله مساحت3261متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942978/مزایده-واگذاری-به-اجاره-ساختمان-مدرسه-راه-حق--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره ساختمان مدرسه راه حق - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره ساختمان مدرسه راه حق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942982/مزایده-واگذاری-به-اجاره-آزمایشگاه-درمانگاه-فرهنگیان--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره آزمایشگاه درمانگاه فرهنگیان - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره آزمایشگاه درمانگاه فرهنگیان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942944/مزایده-وسیله-نقلیه-وانت-نیسان'>مزایده وسیله نقلیه وانت نیسان / مزایده,مزایده وسیله نقلیه وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942951/مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای-شهرستان-کلات--شامل-احداث-ساختمان'>مناقصه گازرسانی به روستاهای شهرستان کلات ، شامل احداث ساختمان / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی ، مناقصه گازرسانی به روستاهای شهرستان کلات ، شامل احداث ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942964/مزایده-یک-عدد-میز-مدیریت--یک-دستگاه-پرینتر--چهار-دستگاه-کامپیوتر'>مزایده یک عدد میز مدیریت ، یک دستگاه پرینتر ، چهار دستگاه کامپیوتر  / مزایده ، مزایده یک عدد میز مدیریت ، یک دستگاه پرینتر ، چهار دستگاه کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942986/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین  / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942940/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-92-75متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 92.75متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 92.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942932/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-اعیان-180متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان 180متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان 180متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942934/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-5904-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 5904 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 5904 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942920/مزایده-یک-دستگاه-سمند-سواری'>مزایده یک دستگاه سمند سواری / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه سمند سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942754/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-309-86متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 309.86متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 309.86متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942768/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-سرور-سیسکو-و---تجدید'>مناقصه خرید یک دستگاه سرور سیسکو و ... تجدید  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید یک دستگاه سرور سیسکو و ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942957/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / آگهی مزایده، مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942963/مزایده-یک-دستگاه-بستنی-ساز'>مزایده یک دستگاه بستنی ساز  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه بستنی ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942967/مزایده-یک-دستگاه-بالابر-دستی--'>مزایده یک دستگاه بالابر دستی... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه بالابر دستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942930/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-108-66مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 108.66مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 108.66مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942927/فراخوان-عمومی-ارزیابی-تامین-خدمات-کنترل-گاز-H2S-نوبت-دوم'>فراخوان عمومی ارزیابی تامین خدمات کنترل گاز H2S  نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی،فراخوان عمومی ارزیابی تامین خدمات کنترل گاز H2S  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942976/مزایده-یخچال-ویترینی'>مزایده یخچال ویترینی / آگهی مزایده، مزایده یخچال ویترینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942924/مزایده-دو-قطعه-زمین-کشاورزی-و-شالیزار-و-خانه-سرا'>مزایده دو قطعه زمین کشاورزی و شالیزار و خانه سرا / مزایده,مزایده دو قطعه زمین کشاورزی و شالیزار و خانه سرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942917/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-پلاک-194-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک 194 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک 194 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942787/آگهی-مناقصه-انجام-امور-خدمات-شهر-و-فضای-سبز-کل'>آگهی مناقصه انجام امور خدمات شهر و فضای سبز کل  / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه  انجام امور خدمات شهر و فضای سبز کل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942921/مزایده-یک-قواره-زمین-مساحت-صد-و-ده-متر'>مزایده یک قواره زمین مساحت صد و ده متر  / مزایده,مزایده یک قواره زمین مساحت صد و ده متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942915/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-دویست-و-چهل-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین دویست و چهل متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین دویست و چهل متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942913/مزایده-ششدانگ-خانه-به-پلاک-57-فرعی-از-یازده-اصلی'>مزایده ششدانگ خانه به پلاک 57 فرعی از یازده اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه به پلاک 57 فرعی از یازده اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942908/مزایده-ششدانگ-خانه-ویلایی-عرصه-503-20متر'>مزایده ششدانگ خانه ویلایی عرصه 503.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه ویلایی عرصه 503.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942905/مزایده-ششدانگ-ساختمان-به-پلاک-530-فرعی'>مزایده ششدانگ ساختمان به پلاک 530 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان به پلاک 530 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942966/مزایده-فروش-موتور-جوش-اره-نواری-و--نوبت-دوم'>مزایده فروش موتور جوش- اره نواری و ...نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش موتور جوش- اره نواری و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942902/مزایده-ششدانگ-مجموعه-مسکونی-شش-طبقه-بخش-دو'>مزایده ششدانگ مجموعه مسکونی شش طبقه بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ مجموعه مسکونی شش طبقه بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942875/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-99-3مترمربع-نوبت-اول'>مزایده یکباب مغازه مساحت 99.3مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 99.3مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942879/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-124-83متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 124.83متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 124.83متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942755/تجدید-مناقصه-احداث-سوله-انبار-تاسیسات-تقویت-فشار-گاز-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث سوله انبار تاسیسات تقویت فشار گاز نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید مناقصه احداث سوله انبار تاسیسات تقویت فشار گاز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942942/مزایده-فروش-90-راس-گوسفند-نر-به-وزن-های-تقریبی-45-کیلوگرم'>مزایده فروش 90 راس گوسفند نر به وزن های تقریبی 45 کیلوگرم  / مزایده , مزایده فروش 90 راس گوسفند نر به وزن های تقریبی 45 کیلوگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942928/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-تابلو--بیلبوردها-و-جایگاه-ثابت-پشت-بام-میدان-مسلم'>مزایده واگذاری به صورت اجاره تابلو ، بیلبوردها و جایگاه ثابت پشت بام میدان مسلم  / مزایده , مزایده واگذاری به صورت اجاره تابلو ، بیلبوردها و جایگاه ثابت پشت بام میدان مسلم مرحله اول - نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942936/مناقصه-عملیات-کنترل-جمعیت-حیوانات-موذی--مرحله-اول-نوبت-اول-96-7-5'>مناقصه عملیات کنترل جمعیت حیوانات موذی - مرحله اول نوبت اول  96.7.5 / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات کنترل جمعیت حیوانات موذی مرحله اول نوبت اول  96.7.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942882/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-120-48متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 120.48متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 120.48متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943129/مزایده-بزرگ-املاک-مازاد-سیستم-بانکی-کشور'>مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور  / مزایده ,مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942965/فراخوان-پروژه-وصول-مطالبات-درصدی-آب-بهاء-و-حقوق-اشتراکی-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه وصول مطالبات درصدی آب بهاء و حقوق اشتراکی نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران، فراخوان پروژه وصول مطالبات درصدی آب بهاء و حقوق اشتراکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942970/فراخوان-پروژه-وصول-مطالبات-درصدی-آب-بهاء-و-حقوق-اشتراکی-غرب-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه وصول مطالبات درصدی آب بهاء و حقوق اشتراکی غرب نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران، فراخوان پروژه وصول مطالبات درصدی آب بهاء و حقوق اشتراکی غرب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942769/مزایده-267-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده 267 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 267 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942980/تجدید-مناقصه-اجرای-آسفالت-معابر-تعدادی-از-روستاهای-استان-تجدید-96-7-5'>تجدید مناقصه اجرای آسفالت معابر تعدادی از روستاهای استان تجدید 96.7.5 / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای آسفالت معابر تعدادی از روستاهای استان  تجدید 96.7.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942949/فراخوان-مناقصه-حفاظت-فیزیکی'>فراخوان مناقصه حفاظت فیزیکی  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه حفاظت فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942984/مناقصه-تعمیرات-اساسی-اسکله-20-و-بازسازی-و-اصلاح-نشیمن-گاه--'>مناقصه تعمیرات اساسی اسکله 20 و بازسازی و اصلاح نشیمن گاه ... / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیرات اساسی اسکله 20 و بازسازی و اصلاح نشیمن گاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943003/فراخوان-مناقصه-تعویض-ورق-های-دیواره-لانگستروم-و-بازسازی-بدنه-بویلر-و--'>فراخوان مناقصه تعویض ورق های دیواره لانگستروم و بازسازی بدنه بویلر و ... / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه تعویض ورق های دیواره لانگستروم و بازسازی بدنه بویلر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943029/مناقصه-حفاری-تونل-با-مقطعی-به-مساحت-48-مترمربع--'>مناقصه حفاری تونل با مقطعی به مساحت 48 مترمربع ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفاری تونل با مقطعی به مساحت 48 مترمربع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942866/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-استان-گیلان'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد استان گیلان  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد استان گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942770/مزایده-یک-دانگ-و-454-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-از-زمین'>مزایده یک دانگ و 454  هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ از زمین / مزایده,مزایده یک دانگ و 454  هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ از زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942901/تجدید-مزایده-فروش-خودرو-سواری-سمند-EF7--نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش خودرو سواری سمند EF7   نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده فروش خودرو سواری سمند EF7   تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942772/مزایده-ملک-به-مساحت-150-32متر'>مزایده ملک به مساحت 150.32متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 150.32متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942766/مزایده-سه-دستگاه-تلویزیون-ال-ای-دی'>مزایده سه دستگاه تلویزیون ال ای دی  / مزایده, مزایده سه دستگاه تلویزیون ال ای دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942767/مزایده-زمین-مساحت-96-5مترمربع'>مزایده زمین مساحت 96.5مترمربع  / مزایده,مزایده زمین مساحت 96.5مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942762/مزایده-690-5-هزارم-تمامیت-ملک'>مزایده 690.5 هزارم تمامیت ملک / مزایده,مزایده 690.5 هزارم تمامیت ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942906/اگهی-مزایده-تعداد-50-000-سهم-از-سهام-شرکت-آرتان'>اگهی مزایده تعداد 50.000 سهم از سهام شرکت آرتان / اگهی مزایده , مزایده تعداد 50.000 سهم از سهام شرکت آرتان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942756/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-ده-مشهد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942752/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک-بخش-نه-مشهد'>مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک بخش نه مشهد / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943120/مزایده-پلاک-ثبتی-203-فرعی-بخش-دو-تبریز'>مزایده پلاک ثبتی 203 فرعی بخش دو تبریز  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 203 فرعی بخش دو تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943311/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-شماره-پلاک-یک-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به شماره پلاک یک فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به شماره پلاک یک فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943142/مناقصه-نصب-و-راه-اندازی-شیرهای-هیدرانت-و-شیرهای-دوشی-آتش-نشانی'>مناقصه نصب و راه اندازی شیرهای هیدرانت و شیرهای دوشی آتش نشانی  / مناقصه , مناقصه نصب و راه اندازی شیرهای هیدرانت و شیرهای دوشی آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942792/فراخوان-مزایده-24-باب-غرفه--نوبت-دوم'>فراخوان مزایده  24 باب غرفه  - نوبت دوم  / فراخوان ، فراخوان مزایده  24 باب غرفه  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942801/تجدید-مناقصه-انجام-امور-راهبری-سایت-تعویض-بوژی-ایستگاه'>تجدید مناقصه انجام امور راهبری سایت تعویض بوژی ایستگاه / آگهی  ارزیابی کیفی مناقصه, تجدید مناقصه انجام امور راهبری سایت تعویض بوژی ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942788/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-شهری-بخش-2--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری فضای سبز شهری بخش 2 - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز شهری بخش 2 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942786/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-شهری-بخش-یک--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری فضای سبز شهری بخش یک - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز شهری بخش یک -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942780/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-جاده-اصلی--'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه جاده اصلی.... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه بهسازی و آسفالت راه جاده اصلی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942771/مناقصه-کنتور-آب-1-2-اینچ-مولتی-جت-خشک--نوبت-دوم'>مناقصه  کنتور آب 1/2 اینچ مولتی جت خشک -  نوبت دوم / آگهی مناقصه  عمومی , مناقصه   کنتور آب 1/2 اینچ مولتی جت خشک - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942818/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-و-نظافتی'>مناقصه خدمات پشتیبانی و نظافتی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خدمات پشتیبانی و نظافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942886/مزایده-خودروی-پژو-405'>مزایده خودروی پژو 405  / اگهی مزایده , مزایده خودروی پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943091/مناقصه-عملیات-تعمیر-و-نصب-گاردریل'>مناقصه عملیات تعمیر و نصب گاردریل  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تعمیر و نصب گاردریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943042/مزایده-واگذاری-غرفه-رستوران--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه رستوران... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری غرفه رستوران... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943046/تجدید-مزایده-اجاره-غرفه-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره غرفه  نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی ، تجدید مزایده اجاره غرفه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943189/مزایده-فروش-یک-واحد-تجاری-مساحت-45-08مترمربع'>مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت 45.08مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت 45.08مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943193/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-7877-62متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 7877.62متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 7877.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943059/مناقصه-خرید-خدمات-درمانی-بیماریاری-و-انجام-امور-تنظیفات-و-سرایداری'>مناقصه خرید خدمات درمانی بیماریاری و انجام امور تنظیفات و سرایداری  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمات درمانی بیماریاری و انجام امور تنظیفات و سرایداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943347/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-3464-3متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 3464.3متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 3464.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942808/مناقصه-خرید-تعداد-7-آیتم-ملزومات-سخت-افزار-و-تجهیزات-اکتیو-شبکه'>مناقصه خرید تعداد 7 آیتم ملزومات سخت افزار و تجهیزات اکتیو شبکه  / مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 7 آیتم ملزومات سخت افزار و تجهیزات اکتیو شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943037/مزایده-یک-دستگاه-جوش--دستگاه-روغن-داغ--'>مزایده یک دستگاه جوش - دستگاه روغن داغ... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه جوش - دستگاه روغن داغ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943050/مناقصه-راهبری-سیستم-امداد-و-آتش-نشانی'>مناقصه راهبری سیستم امداد و آتش نشانی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه راهبری سیستم امداد و آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943094/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری جایگاه CNG نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری جایگاه CNG نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943110/مزایده-اجاره-قسمتی-از-زمین-ترمینال-كرمانشاه'>مزایده اجاره قسمتی از زمین ترمینال كرمانشاه  / آگهی مزایده,مزایده  اجاره قسمتی از زمین ترمینال كرمانشاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943199/مزایده-ششدانگ-پلاک-چهارصد-و-بیست-فرعی-مساحت-5500متر'>مزایده ششدانگ پلاک چهارصد و بیست فرعی مساحت 5500متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک چهارصد و بیست فرعی مساحت 5500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943195/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-64-15متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 64.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 64.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943085/مناقصه-خدمات-شهری-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه خدمات شهری و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات شهری و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943137/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-متراز-66-13متر-یک-خواب'>اصلاحیه مزایده ششدانگ پلاک ثبتی متراز 66.13متر یک خواب / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی متراز 66.13متر یک خواب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942857/فراخوان-تکمیل-کارهای-باقی-مانده-عرصه-و-منهای-آن'>فراخوان  تکمیل کارهای باقی مانده عرصه و منهای آن / آگهی فراخوان, فراخوان  تکمیل کارهای باقی مانده عرصه و منهای آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943067/مناقصه-انجام-خدمات-کنتورخوانی-و-توزیع-صورتحساب-مشترکین---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین .... نوبت اول 96.7.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943083/فراخوان-مناقصه-احداث-پل-عابر-پیاده-روی-رودخانه-کارون-بین-مناطق-غربی-و-شهر-ویس'>فراخوان مناقصه احداث پل عابر پیاده روی رودخانه کارون بین مناطق غربی و شهر ویس  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه احداث پل عابر پیاده روی رودخانه کارون بین مناطق غربی و شهر ویس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943224/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-63-20متر'>مزایده آپارتمان طبقه اول 63.20متر  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه اول 63.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943209/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-131-34متر'>مزایده آپارتمان طبقه اول 131.34متر  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه اول 131.34متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943205/مزایده-5-58-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-57-28متر'>مزایده 5.58 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 57.28متر  / مزایده,مزایده 5.58 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 57.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943201/مزایده-ششدانگ-زمین-صد-و-بیست-متر'>مزایده ششدانگ زمین صد و بیست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین صد و بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943089/مزایده-خودروی-پراید-مدل-1385-به-رنگ-عنابی-روغنی'>مزایده خودروی پراید مدل 1385 به رنگ عنابی روغنی / مزایده,مزایده خودروی پراید مدل 1385 به رنگ عنابی روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943073/مناقصه-انجام-اداری-دفتری-و-مالی-ساختمان-های-غیر-ستادی'>مناقصه انجام اداری، دفتری و مالی ساختمان های غیر ستادی  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام اداری، دفتری و مالی ساختمان های غیر ستادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943072/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-اماکن-ورزشی-و-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعدادی از اماکن ورزشی و تجاری -نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری تعدادی از اماکن ورزشی و تجاری -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943075/تجدید-مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتوبوس-شهری'>تجدید مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری  / مزایده ،  تجدید مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943215/مزایده-تعداد-فروش-سه-پلاک-تجاری-و-یک-واحد-مسکونی'>مزایده تعداد فروش سه پلاک تجاری و یک واحد مسکونی  / مزایده,مزایده تعداد فروش سه پلاک تجاری و یک واحد مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943219/مزایده-فروش-یک-قطعه-پلاک-زمین-مسکونی-273-59متر'>مزایده فروش یک قطعه پلاک زمین مسکونی 273.59متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه پلاک زمین مسکونی 273.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943494/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-به-مساحت-174-05-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 174/05 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 174/05 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943507/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-بمساحت-208-80-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب منزل بمساحت 208/80 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بمساحت 208/80 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943174/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-پژو-به-رنگ-طوسی-خاکستری'>مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو به رنگ طوسی خاکستری  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو به رنگ طوسی خاکستری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943453/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یک-قطعه-زمین'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943465/مزایده-عرضه-یکبابخانه-و-محوطه-به-مساحت-1100-مترمربع'>مزایده عرضه یکبابخانه و محوطه به مساحت 1100 مترمربع  / مزایده,مزایده عرضه یکبابخانه و محوطه به مساحت 1100 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943222/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه'>مزایده ششدانگ یک باب خانه / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943141/مناقصه-تکمیل-عملیات-باقی-مانده-ساخت-سوله-کف-سازی-و-دیوار-حائل--نوبت-دوم-96-07-03'>مناقصه تکمیل عملیات باقی مانده ساخت سوله، کف سازی و دیوار حائل.. نوبت دوم 96.07.03 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل عملیات باقی مانده ساخت سوله، کف سازی و دیوار حائل.. نوبت دوم 96.07.03</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943218/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943233/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-به-مساحت-640-86'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 640/86  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 640/86 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943099/فراخوان-احداث-مجتمع-ارتباطات-و-فناوری-اطلاعات-(ICT)'>فراخوان احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، فراخوان احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943078/مناقصه-تعمیرات-اساسی-پل-های-بزرگ--'>مناقصه تعمیرات اساسی پل های بزرگ ... / فراخوان مناقصات عمومی، مناقصه تعمیرات اساسی پل های بزرگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943227/مزایده-ملک-مساحت-171متر-مسکونی'>مزایده ملک مساحت 171متر مسکونی / مزایده,مزایده ملک مساحت 171متر مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943149/فرخوان-مناقصه-خرید-اقلام-ورزشی-96-7-5'>فرخوان مناقصه خرید اقلام ورزشی 96.7.5 / آگهی فراخوان ماقصه عمومی یک مرحله ای , فرخوان مناقصه خرید اقلام ورزشی  96.7.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942784/شناسایی-پیمانکار-و-ارزیابی-تامین-کنندگان-آهن-آلات-سبک-و-سنگین'>شناسایی پیمانکار و ارزیابی تامین کنندگان آهن آلات سبک و سنگین  / شناسایی پیمانکار, و ارزیابی تامین کنندگان آهن آلات سبک و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943505/مزایده-یک-رقبه-املاک-تملیکی-مساحت-51-84متر'>مزایده یک رقبه املاک تملیکی مساحت 51.84متر  / مزایده,مزایده یک رقبه املاک تملیکی مساحت 51.84متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943169/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-خدمات-شهری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام عملیات خدمات شهری - نوبت دوم  / تجدید مناقصه ,مناقصه انجام عملیات خدمات شهری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943175/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام عملیات نگهداری فضای سبز- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه انجام عملیات نگهداری فضای سبز- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943211/فراخوان-مناقصه-تامین-و-بکارگیری-نیروهای-انسانی'>فراخوان مناقصه تامین و بکارگیری نیروهای انسانی / فراخوان , فراخوان مناقصه تامین و بکارگیری نیروهای انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943162/مزایده-فضای-آموزشی-1-درمانگاه-فرهنگیان--مرحله-دوم'>مزایده فضای آموزشی  1- درمانگاه فرهنگیان - مرحله دوم  / آگهی مزایده غیرحضوری ,مزایده  فضای آموزشی  1- درمانگاه فرهنگیان - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943236/مناقصه-اجرای-جاده-دسترسی-آسفالتی'>مناقصه اجرای جاده دسترسی آسفالتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای جاده دسترسی آسفالتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943210/تجدید-مناقصه-عملیات-نگهداری-فضای-سبز-و-حراست-فیزیکی-از-پارک-های-سطح-شهرداری-منطقه-7'>تجدید مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی از پارک های  سطح شهرداری منطقه 7  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی از پارک های  سطح شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943220/مناقصه-عملیات-تنظیف-و-رفت-و-روب-در-سطح-شهرداری-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب در سطح شهرداری  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب در سطح شهرداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943326/مزایده-ملک-مشاع-به-مساحت-1817-مترمربع'>مزایده ملک مشاع به مساحت 1817 مترمربع / مزایده ،مزایده ملک مشاع به مساحت 1817 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943330/مزایده-تعداد-یک-قطعه-زمین-زراعی-آبی'>مزایده تعداد یک قطعه زمین زراعی آبی / مزایده ,مزایده تعداد یک قطعه زمین زراعی آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942803/مزایده-بوفه-بیمارستان-امام-علی-(ع)-بجنورد-96-7-5'>مزایده بوفه بیمارستان امام علی (ع) بجنورد 96.7.5 / آگهی مزایده عمومی , مزایده بوفه بیمارستان امام علی (ع) بجنورد 96.7.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943336/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-به-مساحت-200-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 200 مترمربع  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 200 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943235/مزایده-دو-و-هشت-پانزدهم-شعیر-از-96-شعیر-ششدانگ-مالکیت-به-پلاک-ثبتی-سه'>مزایده دو و هشت پانزدهم شعیر از 96 شعیر ششدانگ مالکیت به پلاک ثبتی سه / مزایده,مزایده دو و هشت پانزدهم شعیر از 96 شعیر ششدانگ مالکیت به پلاک ثبتی سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943327/مزایده-یک-جفت-نسق-زراعی-و--'>مزایده یک جفت نسق زراعی و ... / مزایده,مزایده یک جفت نسق زراعی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943154/فراخوان-تهیه-مصالح-ساخت--نصب-و-اجرای-1000-انشعاب-پراکنده'>فراخوان تهیه مصالح ساخت ، نصب و اجرای 1000 انشعاب پراکنده / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تهیه مصالح ساخت ، نصب و اجرای 1000 انشعاب پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943159/مزایده-یک-باب-مغازه'>مزایده یک باب مغازه / مزایده یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943491/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-دو-کرمان-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو کرمان نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو کرمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942776/فراخوان-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی-جهت-اجرای-پروژه-های-عمرانی-خود'>فراخوان تاسیسات مکانیکی و الکتریکی جهت اجرای پروژه های عمرانی خود  / فراخوان , فراخوان تاسیسات مکانیکی و الکتریکی جهت اجرای پروژه های عمرانی خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943151/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-قطعه-باغ--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره یک قطعه باغ  - نوبت دوم  / خلاصه آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره یک قطعه باغ  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943128/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-اقلام-ورزشی'>تجدید فراخوان مناقصه خرید اقلام ورزشی  / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید فراخوان مناقصه خرید اقلام ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943471/مزایده-پلاک-ثبتی-771-فرعی-مساحت-880متر'>مزایده پلاک ثبتی 771 فرعی مساحت 880متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 771 فرعی مساحت 880متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943106/مزایده-تعداد-3-دستگاه-کولر-گازی-اسپلیت-دیواری-دو-تیکه-تک-پنل'>مزایده  تعداد 3 دستگاه کولر گازی اسپلیت دیواری دو تیکه تک پنل / آگهی مزایده و فروش اموال منقول, مزایده  تعداد 3 دستگاه کولر گازی اسپلیت دیواری دو تیکه تک پنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943444/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-47-18191-مال-غیرمنقول'>مزایده ملک پلاک ثبتی 47/18191 مال غیرمنقول  / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 47/18191 مال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943455/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-اعیان89-12متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت اعیان89.12متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت اعیان89.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943462/مزایده-مغازه-مساحت-سی-و-هشت-متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت سی و هشت متر نوبت اول  / مزایده,مزایده مغازه مساحت سی و هشت متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943100/مزایده-خودرو-سواری-پژو-206-هاچ-بک-به-رنگ-سفید'>مزایده خودرو سواری پژو 206 هاچ بک به رنگ سفید / آگهی مزایده, مزایده خودرو سواری پژو 206 هاچ بک به رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943150/مزایده-مقدار-40-تن-سبوس-شالی'>مزایده مقدار 40 تن سبوس شالی / مزایده مقدار 40 تن سبوس شالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943316/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-1821-5-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1821/5 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1821/5 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943310/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-187-50-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 187/50 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 187/50 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943097/تجدید-فراخوان-جمع-آوری-600-علمک-پلی-یورتان-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان جمع آوری 600 علمک پلی یورتان نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , تجدید مناقصه جمع آوری 600 علمک پلی یورتان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943334/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-151-10متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 151.10متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 151.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942824/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-سنددار-بخش-4-بجنورد'>مزایده یک قطعه زمین زراعی سنددار بخش 4 بجنورد  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی سنددار بخش 4 بجنورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943438/مزایده-موازی-25-سهم-از-یکصد-سهم-دو-دانگ-مشاع-پلاک-ثبتی'>مزایده موازی 25 سهم از یکصد سهم دو دانگ مشاع پلاک ثبتی / مزایده,مزایده موازی 25 سهم از یکصد سهم دو دانگ مشاع پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943080/مزایده-سنگ-مرمریت-شکلاتی-رنگ-موج-دار--نوبت-دوم'>مزایده سنگ مرمریت شکلاتی رنگ موج دار - نوبت دوم  / مزایده,مزایده  سنگ مرمریت شکلاتی رنگ موج دار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943088/مزایده-فروش-انواع-لوله-یکبار-مصرف-نخدار-و--'>مزایده فروش انواع لوله یکبار مصرف نخدار و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش انواع لوله یکبار مصرف نخدار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943319/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-245-34متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 245.34متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 245.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943093/تجدید-مزایده-نصب-و-بهره-برداری-تبلیغاتی-از-سازه-ایستگاههای-تاکسی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده نصب و بهره برداری تبلیغاتی از سازه ایستگاههای تاکسی- نوبت دوم  / آگهی مزایده ,تجدید مزایده نصب و بهره برداری تبلیغاتی از سازه ایستگاههای تاکسی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943432/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943314/مزایده-پلاک-ثبتی-4414-فرعی-عرصه-225متر'>مزایده پلاک ثبتی 4414 فرعی عرصه 225متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4414 فرعی عرصه 225متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942822/مزایده-اموال-شامل-زمین-سه-ساعت-سهمیه-آب-نوبت-دوم'>مزایده اموال شامل زمین.سه ساعت سهمیه آب نوبت دوم  / مزایده,مزایده اموال شامل زمین.سه ساعت سهمیه آب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943133/مناقصه-انجام-کلیه-امور-خدمات-نظافت-محوطه-ها--'>مناقصه انجام کلیه امور خدمات نظافت محوطه ها ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام کلیه امور خدمات نظافت محوطه ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943304/مزایده-سه-چهارم-سهم-مشاع-از-97-سهم'>مزایده سه چهارم سهم مشاع از 97 سهم  / مزایده,مزایده سه چهارم سهم مشاع از 97 سهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943322/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-دیم-کلاسه-910052'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی دیم کلاسه 910052  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی دیم کلاسه 910052 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943147/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-مدل-بالای-1390-جهت-پرسنل--نوبت-دوم'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب مدل بالای 1390 جهت پرسنل - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب مدل بالای 1390 جهت پرسنل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943298/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-230-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه 230 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 230 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942841/مزایده-منزل-مسکونی-ویلایی-عرصه-262-50متر'>مزایده منزل مسکونی ویلایی عرصه 262.50متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی ویلایی عرصه 262.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943466/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1800متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1800متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1800متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943450/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-80-22متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 80.22متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 80.22متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943479/مزایده-ساختمان-عرصه-سیصد-متر'>مزایده ساختمان عرصه سیصد متر  / مزایده,مزایده ساختمان عرصه سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943113/مزایده-تعداد-71929-بطری-روغن-675-گرمی--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 71929 بطری روغن 675 گرمی - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده تعداد 71929 بطری روغن 675 گرمی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943283/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-دو-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943134/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405-مازاد-بر-نیاز-خود--نوبت-دوم'>مزایده تعداد یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 مازاد بر نیاز خود - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده تعداد یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 مازاد بر نیاز خود - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943138/مزایده-اجاره-پارکینگ-عمومی'>مزایده اجاره پارکینگ عمومی / آگهی مزایده، مزایده اجاره پارکینگ عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942813/مزایده-یک-راس-قوچ-مولد--انواع-میش-انواع-بره'>مزایده یک راس قوچ مولد - انواع میش- انواع بره  / مزایده , مزایده یک راس قوچ مولد - انواع میش- انواع بره  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943160/مزایده-یک-دستگاه-الکتروپمپ--'>مزایده یک دستگاه الکتروپمپ... / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده یک دستگاه الکتروپمپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943559/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-بخش-یک-زنجان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه بخش یک زنجان نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه بخش یک زنجان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943567/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-دو-زنجان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو زنجان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943145/مزایده-فروش-پژو-پارس-و-لودر-هپکو--نوبت-دوم'>مزایده فروش پژو پارس و لودر هپکو - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش پژو پارس و لودر هپکو - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942834/مزایده-منزل-مسکونی-ویلایی-فاقد-سند-ملکی-بصورت-قولنامه-ای'>مزایده منزل مسکونی ویلایی فاقد سند ملکی بصورت قولنامه ای / مزایده,مزایده منزل مسکونی ویلایی فاقد سند ملکی بصورت قولنامه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943229/مزایده-14-37-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-ششدانگ'>مزایده 14/37 سهم از یکصد سهم سهام ششدانگ / مزایده ،مزایده 14/37 سهم از یکصد سهم سهام ششدانگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943498/مزایده-میزان-35-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-پلاک-1652-15293-بخش-چهار'>مزایده میزان 35 سهم از یکصد سهم سهام پلاک 1652/15293 بخش چهار  / مزایده,مزایده میزان 35 سهم از یکصد سهم سهام پلاک 1652/15293 بخش چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943190/مزایده-فروش-میز-چوبی-شیشه-ای-ناهارخوری-و--'>مزایده فروش میز چوبی شیشه ای ناهارخوری و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش میز چوبی شیشه ای ناهارخوری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943178/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206-به-رنگ-سفید-مدل-1387'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 به رنگ سفید مدل 1387 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 به رنگ سفید مدل 1387</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943212/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغچه-به-مساحت-285-5-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغچه به مساحت 285/5 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغچه به مساحت 285/5 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943165/مزایده-واگذاری-به-اجاره-باغ-سیب-کودیان'>مزایده واگذاری به اجاره باغ سیب کودیان / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره باغ سیب کودیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943225/مزایده-فروش-4-باب-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 باب واحد تجاری نوبت دوم  / مزایده فروش 4 باب واحد تجاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943501/مزایده-یک-باب-خانه-به-مساحت-290-مترمربع'>مزایده یک باب خانه به مساحت 290 مترمربع  / مزایده,مزایده یک باب خانه به مساحت 290 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943473/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-اپارتمان-به-مساحت-151-25-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک دستگاه اپارتمان به مساحت 151/25 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه اپارتمان به مساحت 151/25 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943146/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان-بار'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت پیکان بار / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت پیکان بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943136/مزایده-مقدار-تقریبی-35-تن-محصول-انار'>مزایده مقدار تقریبی 35 تن محصول انار / آگهی مزایده,مزایده  مقدار تقریبی 35 تن محصول انار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943198/مناقصه-عملیات-لایروبی-جداول-چاه-های-جذبی-و-کانالهای-روبسته-سطح-منطقه'>مناقصه عملیات لایروبی جداول، چاه های جذبی و کانالهای روبسته سطح منطقه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات لایروبی جداول، چاه های جذبی و کانالهای روبسته سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943214/مناقصه-واگذاری-خدمات-نیروی-انسانی'>مناقصه  واگذاری خدمات نیروی انسانی / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری خدمات نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943228/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-اتفاقات--تعمیرات-در-محدوده-مدیریت-توزیع-برق'>تجدید مناقصه اجرای عملیات اتفاقات , تعمیرات در محدوده مدیریت توزیع برق / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه  اجرای عملیات اتفاقات , تعمیرات در محدوده مدیریت توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943262/مناقصه-پروژه-احداث-دیوار-سنگی-ضلع-جنوبی-رودخانه'>مناقصه پروژه احداث دیوار سنگی ضلع جنوبی رودخانه  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه پروژه احداث دیوار سنگی ضلع جنوبی رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942877/مناقصه-تهیه-و-طبخ-بسته-بندی-توزیع-سرو-غذا-و-اداره-رستوران-پالایشگاه-ششم-96-7-5'>مناقصه تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه ششم 96.7.5 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه ششم 96.7.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943202/مناقصه-عملیات-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تاسیسات-و-تامین-آب-آشامیدنی'>مناقصه عملیات تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب آشامیدنی / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943194/مزایده-سی-عدد-لوله-داربستی--'>مزایده سی عدد لوله داربستی... / آگهی مزایدهف مزایده سی عدد لوله داربستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943221/مزایده-اجاره-محل-غرفه-تنقلات--'>مزایده اجاره محل غرفه تنقلات... / آگهی مزایده , مزایده اجاره محل غرفه تنقلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943248/مزایده-فروش-5-قطعه-زمین'>مزایده فروش 5 قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943264/مناقصه-امور-تنظیف-معابر-و-جمع-آوری-و-حمل-و-دفن-زباله-و---نوبت-دوم'>مناقصه امور تنظیف معابر و جمع آوری و حمل و دفن زباله و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه امور تنظیف معابر و جمع آوری و حمل و دفن زباله و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943272/مزایده-یکباب-سالن-به-متراژ-150-مترمربع-با-کاربری-بوفه-و-مرکز-تکثیر'>مزایده یکباب سالن به متراژ 150 مترمربع با کاربری بوفه و مرکز تکثیر / آگهی مزایده عمومی , مزایده یکباب سالن به متراژ 150 مترمربع با کاربری بوفه و مرکز تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943258/مناقصه-واگذاری-بخش-فضای-سبز-و-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بخش فضای سبز و خدمات شهری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بخش فضای سبز و خدمات شهری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942842/حراج-عمومی-فروش-دو-دستگاه-برج-خنک-کننده-و-فایل-های-ریلی'>حراج عمومی فروش دو دستگاه برج خنک کننده و فایل های ریلی / حراج عمومی , حراج عمومی فروش دو دستگاه برج خنک کننده و فایل های ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943252/مناقصه-خدمات-شهری-و-فضای-سبز-مرحله-سوم'>مناقصه خدمات شهری و فضای سبز مرحله سوم / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات شهری و فضای سبز مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943270/مناقصه-پیمانکاری-جمع-آوری-زباله-شهری-تنظیفات-کوچه-و-معابر--تخلیه-کانالها-و---تجدید'>مناقصه پیمانکاری جمع آوری زباله شهری تنظیفات کوچه و معابر ، تخلیه کانالها و ... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پیمانکاری جمع آوری زباله شهری تنظیفات کوچه و معابر ، تخلیه کانالها و ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943269/تجدید-مناقصه-امور-تنظیف-معابر-و-جداول-و-جمع-آوری-حمل-و-دفن-زباله-و---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه امور تنظیف معابر و جداول و جمع آوری، حمل و دفن زباله و ...- نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور تنظیف معابر و جداول و جمع آوری، حمل و دفن زباله و ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943278/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-المان-ورودی-شهر'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز المان ورودی شهر / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز المان ورودی شهر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943309/مزایده-واگذاری-اجاره-یکباب-واحد-تجاری'> مزایده واگذاری اجاره یکباب واحد تجاری  / خلاصه آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره یکباب واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943253/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-بوستان-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان- نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943208/مزایده-فروش-یخچال-قنادی-خوابیده-استیل--ویترین-استیل-قنادی--'>مزایده فروش یخچال قنادی خوابیده استیل ، ویترین استیل قنادی.... / آگهی مزایده , مزایده فروش یخچال قنادی خوابیده استیل ، ویترین استیل قنادی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943297/مزایده-یک-باب-قطعه-پلاک-دو-هزار-بایگانی-9500076'>مزایده یک باب قطعه پلاک دو هزار بایگانی 9500076  / مزایده,مزایده یک باب قطعه پلاک دو هزار بایگانی 9500076 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943153/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-میوه-و-تره-بار-نوبت-دنوم'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف میوه و تره بار نوبت دنوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده بهره برداری از تعدادی غرف میوه و تره بار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942896/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-530متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 530متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 530متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943230/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-بصورت-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش تعدادی از املاک بصورت نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک بصورت نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943285/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-60-10-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 60/10 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 60/10 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943216/مناقصه-قرارداد-دستمزد-تبدیل-ترانسفورماتور-به-اتو-ترانس-نوبت-دوم'>مناقصه قرارداد دستمزد تبدیل ترانسفورماتور به اتو ترانس نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه قرارداد دستمزد تبدیل ترانسفورماتور به اتو ترانس نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943281/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-98-36-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 98/36 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 98/36 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943337/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-1021-53متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 1021.53متر / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 1021.53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943239/مزایده-یک-ساختمان-به-مساحت-166-73-مترمربع'>مزایده یک ساختمان به مساحت 166/73 مترمربع / مزایده,مزایده یک ساختمان به مساحت 166/73 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943157/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-خدمات-تنظیف-ساختمان-و-محوطه-باغبانی-و---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام امور خدمات تنظیف ساختمان و محوطه، باغبانی و ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه انجام امور خدمات تنظیف ساختمان و محوطه، باغبانی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943261/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-زمین-عرصه-1087-35متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین عرصه 1087.35متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین عرصه 1087.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942881/فراخوان-مزایده-فروش-1200-تن-هگزان-ضایعاتی-96-7-5'>فراخوان مزایده فروش 1200 تن هگزان ضایعاتی 96.7.5 / فراخوان عمومی مزایده , فراخوان مزایده فروش 1200 تن هگزان ضایعاتی 96.7.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943275/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-یک-مرحله-ای'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد یک مرحله ای  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد یک مرحله ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943155/مناقصه-تکمیل-راهنمایی-6-کلاسه-و---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل راهنمایی 6 کلاسه و ... نوبت دوم  / آگهی نوبت دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل راهنمایی 6 کلاسه و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943290/مزایده-ششدانگ-یک-باب-منزل-مسکونی-به-مساحت-233-04-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 233/04 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 233/04 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943357/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-نود-و-هشت-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت نود و هشت متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت نود و هشت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943256/فراخوان-پروژه-های-مطالعاتی-و-تحقیقاتی'>فراخوان پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943245/مناقصه-خرید-انواع-جعبه-داروئی-انواع-لیبل-بروشور-و-نوار-چسب-مورد-نیاز-محصولات'>مناقصه خرید انواع جعبه داروئی، انواع لیبل، بروشور و نوار چسب مورد نیاز محصولات  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید انواع جعبه داروئی، انواع لیبل، بروشور و نوار چسب مورد نیاز محصولات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943234/فراخوان-شناسایی-مجریان-واجد-طرح-پژوهشی'>فراخوان شناسایی مجریان واجد طرح پژوهشی / آگهی فراخوان, فراخوان شناسایی مجریان واجد طرح پژوهشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942859/مناقصه-خرید-لوله'>مناقصه خرید لوله  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943223/مزایده-اجاره-دو-باب-سالن-ورزشی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره دو باب سالن ورزشی- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره دو باب سالن ورزشی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943213/مزایده-واگذاری-میدان-دواب-شهرداری--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری میدان دواب شهرداری - مرحله اول نوبت دوم  / مزایده نسبت به واگذاری میدان دواب شهرداری - مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943436/مزایده-دو-باب-مغازه-مساحت-70-مترمربع'>مزایده دو باب مغازه مساحت 70 مترمربع  / مزایده ,مزایده دو باب مغازه مساحت 70 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943433/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-با-سند-عادی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یکباب خانه با سند عادی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه با سند عادی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943260/اگهی-مزایده-کامیون-کشنده'>اگهی مزایده کامیون کشنده  / اگهی مزایده , مزایده کامیون کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943351/مزایده-یکباب-خانه-با-سند-عادی-153متر'>مزایده یکباب خانه با سند عادی 153متر  / مزایده,مزایده یکباب خانه با سند عادی 153متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943241/مزایده-یک-دستگاه-سی-ان-سی-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سی ان سی- نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه سی ان سی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943370/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-سه-خوابه-115-30متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان سه خوابه 115.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان سه خوابه 115.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942899/مناقصه-عملیات-تکمیلی-کارهای-باقیمانده-طرح-بهسازی-محل-دفن-پسماند-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده طرح بهسازی محل دفن پسماند نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده طرح بهسازی محل دفن پسماند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943251/مزایده-واگذاری-داروخانه-بخش-بستری-و-سرپایی'>مزایده واگذاری داروخانه بخش بستری و سرپایی / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری داروخانه بخش بستری و سرپایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943277/مزایده-سهام'>مزایده سهام / مزایده,مزایده سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943428/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-به-مساحت-61-33-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 61/33 مترمربع  / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 61/33 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943443/مزایده-ششدانگ-یک-باب-سالن-شرقی-بمساحت-74-23-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب سالن شرقی بمساحت 74/23 مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ یک باب سالن شرقی بمساحت 74/23 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943259/واگذاری-پروژه-های-نیمه-تمام'> واگذاری پروژه های نیمه تمام  / آگهی واگذاری،  واگذاری پروژه های نیمه تمام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943247/مزایده-پلاک-ثبتی-157-13336-واقع-در-میدان-توحید'>مزایده پلاک ثبتی 157/13336 واقع در میدان توحید / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 157/13336 واقع در میدان توحید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943286/مزایده-یک-دستگاه-مبلمان'>مزایده یک دستگاه مبلمان / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه مبلمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943274/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943263/مزایده-قطعه-زمینهای-دیمی'>مزایده قطعه زمینهای دیمی  / مزایده,مزایده قطعه زمینهای دیمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943254/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-به-متراژ-80-مترمربع'>مزایده یک باب منزل مسکونی به متراژ 80 مترمربع / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی به متراژ 80 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942910/مناقصه-بیمه-درمان-تکمیلی-و-عمر-و-حوادث-کارکنان-و-افراد-تحت-تکفل'>مناقصه بیمه درمان تکمیلی و عمر و حوادث کارکنان و افراد تحت تکفل / آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای , مناقصه بیمه درمان تکمیلی و عمر و حوادث کارکنان و افراد تحت تکفل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943231/مزایده-یک-جفت-فرش---نوبت-دوم'>مزایده یک جفت فرش ... نوبت دوم / مزایده,مزایده یک جفت فرش ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943244/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943369/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مزروعی-بمساحت-9999-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت 9999 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت 9999 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943265/مزایده-زمین-مشاعی-با-پلاک-ثبتی-9926-فرعی'>مزایده زمین مشاعی با پلاک ثبتی 9926 فرعی / مزایده,مزایده زمین مشاعی با پلاک ثبتی 9926 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943237/مزایده-دو-دستگاه-لیفتراک--'>مزایده دو دستگاه لیفتراک.... / آگهی مزایده، مزایده دو دستگاه لیفتراک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943243/فراخوان-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-تعمیرگاهی-خودروهای-سبک--سنگین-و---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات تعمیرگاهی خودروهای سبک ، سنگین و ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات تعمیرگاهی خودروهای سبک ، سنگین و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943250/مناقصه-انجام-خدمات-خودرویی--اپراتوری-(هدایت-)-20-نفر-راننده-پایه-یک--نوبت-دوم'>مناقصه  انجام خدمات خودرویی / اپراتوری (هدایت ) 20 نفر راننده پایه یک... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات خودرویی / اپراتوری (هدایت ) 20 نفر راننده پایه یک... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943238/تجدید-مناقصه-تعمیر-بوش-لاینر'>تجدید مناقصه تعمیر بوش لاینر / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه تعمیر بوش لاینر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942916/ارزیابی-کیفی-تامین-مالی--طراحی--ساخت--اجاره-و-انتقال-سالن--تجدید'>ارزیابی کیفی تامین مالی ، طراحی ، ساخت ، اجاره و انتقال سالن... تجدید / تجدید آگهی ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی تامین مالی ، طراحی ، ساخت ، اجاره و انتقال سالن... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943246/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-ناحیه-یک-نوبت-دوم'>مناقصه  انجام امور خدماتی ناحیه یک  نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه  انجام امور خدماتی ناحیه یک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943240/فراخوان-مناقصه-اجرای-خطوط-انتقال-تامین-آب-ناحیه-3-و-سیاه-منصور-با-لوله-فولادی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای خطوط انتقال تامین آب ناحیه 3 و سیاه منصور با لوله فولادی نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای خطوط انتقال تامین آب ناحیه 3 و سیاه منصور با لوله فولادی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943266/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-166-21-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 166/21 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 166/21 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943226/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-عمومی-جاده-های-دسترسی-به-چاههای-شرق--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعمیرات عمومی جاده های دسترسی به چاههای شرق - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه تعمیرات عمومی جاده های دسترسی به چاههای شرق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943280/مزایده-تعداد-3-دستگاه-از-خودروهای-مستهلک'>مزایده تعداد 3 دستگاه از خودروهای مستهلک  / آگهی مزایده عمومی، مزایده تعداد 3 دستگاه از خودروهای مستهلک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943289/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-عمومی-جاده-های-دسترسی-به-چاههای-غرب-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعمیرات عمومی جاده های دسترسی به چاههای غرب- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه تعمیرات عمومی جاده های دسترسی به چاههای غرب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943268/مناقصه-خدمات-استفاده-از-نیروی-انسانی-(mc)-جهت-پروژه-ممیزی-جامع-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات استفاده از نیروی انسانی (mc) جهت پروژه ممیزی جامع نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خدمات استفاده از نیروی انسانی (mc) جهت پروژه ممیزی جامع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943273/مناقصه-سرپرستی--نگهبانی--خدمات--تاسیسات-و-نظافت-خوابگاه-نوبت-دوم'>مناقصه سرپرستی ، نگهبانی ، خدمات ، تاسیسات و نظافت خوابگاه نوبت دوم / مناقصه , مناقصه سرپرستی ، نگهبانی ، خدمات ، تاسیسات و نظافت خوابگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943324/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-فضای-سبز-و-نگهبانی'>تجدید مناقصه واگذاری امور خدماتی، فضای سبز و نگهبانی  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه واگذاری امور خدماتی، فضای سبز و نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943282/مناقصه-احداث-مرکز-سلامت'>مناقصه احداث مرکز سلامت / مناقصه,مناقصه احداث مرکز سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943339/مناقصه-عمومی-مناقصه-انجام-خدمات-برقکار-و-ابزار-دقیق-نگهداری-و-تعمیرات-نوبت-دوم-96-7-5'>مناقصه عمومی مناقصه انجام خدمات برقکار و ابزار دقیق نگهداری و تعمیرات  نوبت دوم 96.7.5 / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی مناقصه انجام خدمات برقکار و ابزار دقیق نگهداری و تعمیرات  نوبت دوم 96.7.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943255/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-خودرویی-(هدایت)-80-نفر-راننده-پایه-یک---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی (هدایت) 80 نفر راننده پایه یک ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی ساده) , فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی (هدایت) 80 نفر راننده پایه یک  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943389/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-306-1متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت 306.1متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت 306.1متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943381/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-166مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 166مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 166مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943267/مناقصه-لوله-گذاری-فاضلاب---نوبت-دوم'>مناقصه لوله گذاری فاضلاب ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه لوله گذاری فاضلاب ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943344/مزایده-امتیاز-خط-تلفن-همراه'>مزایده امتیاز خط تلفن همراه  / مزایده ,مزایده امتیاز خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943348/مزایده-سواری-پراید-مدل-85'>مزایده سواری پراید مدل 85  / مزایده, مزایده سواری پراید مدل 85 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943410/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یک-باب-خانه'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه / مزایده، مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943418/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-171-85-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 171/85 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 171/85 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943315/مناقصه-انجام-خدمات-اداری-دفتری-و-مالی-ساختمان'>مناقصه انجام خدمات اداری، دفتری و مالی ساختمان / مناقصه,مناقصه انجام خدمات اداری، دفتری و مالی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943299/مزایده-حق-بهره-برداری-تعدادی-از-غرفه-های-پایانه-های-مسافربری'>مزایده حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری  / مزایده,مزایده حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943513/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-سی-و-هشت-متر'>مزایده مغازه تجاری مساحت سی و هشت متر / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت سی و هشت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943518/مزایده-منزل-مسکونی-قدیمی-ساز-عرصه-46متر'>مزایده منزل مسکونی قدیمی ساز عرصه 46متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی قدیمی ساز عرصه 46متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943524/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-نود-و-دو-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه نود و دو متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه نود و دو متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942883/مناقصه-آذین-بندی-میادین-و-معابر-ناحیه--'> مناقصه آذین بندی میادین و معابر ناحیه....  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آذین بندی میادین و معابر ناحیه.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943533/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-5-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 ثبت اصفهان  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 ثبت اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943539/مزایده-ملک-یکباب-واحد-تجاری-طبقه-همکف'>مزایده ملک یکباب واحد تجاری طبقه همکف / مزایده,مزایده ملک یکباب واحد تجاری طبقه همکف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943549/مزایده-کامیون-ولوو-و--'>مزایده کامیون ولوو و .. / مزایده,مزایده کامیون ولوو و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943288/مزایده-هدفون--گوشی-موبایل-گوشی-تلفن-رومیزی--'>مزایده هدفون - گوشی موبایل- گوشی تلفن رومیزی... / مزایده, مزایده هدفون - گوشی موبایل- گوشی تلفن رومیزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943292/مزایده-سواری-پژو-206-مدل-88'>مزایده سواری پژو 206 مدل 88  / مزایده , مزایده سواری پژو 206 مدل 88 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943317/تجدید-مناقصه-شناسایی-سرمایه-گذار-ارتقا-توسعه-تصفیه-خانه-فاضلاب'>تجدید مناقصه شناسایی سرمایه گذار ارتقا توسعه تصفیه خانه فاضلاب / تجدید مزایده ، مناقصه شناسایی سرمایه گذار ارتقا توسعه تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943296/تجدید-مناقصه-خرید-سیب-زمینی-و-پیاز'>تجدید مناقصه خرید سیب زمینی و پیاز / تجدید آگهی مناقصه ,مناقصه خرید سیب زمینی و پیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943343/مزایده-فروش-ملک-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش ملک مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش ملک مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943341/مزایده-اجاره-دو-قطعه-زمین'>مزایده اجاره دو قطعه زمین  / مزایده ,مزایده اجاره دو قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942873/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-تاسیسات-و-مخابرات-منطقه-و-ساختمان-های-تابعه-و--'>مناقصه حفظ و نگهداری تاسیسات و مخابرات منطقه و ساختمان های تابعه و ... / آگهی مناقصه, مناقصه حفظ و نگهداری تاسیسات و مخابرات منطقه و ساختمان های تابعه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943401/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مجموعه-پلاک-ثبتی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مجموعه پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مجموعه پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943399/مزایده-فروش-یک-باب-کارخانه-صنعتی--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک باب کارخانه صنعتی... نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یک باب کارخانه صنعتی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943293/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943397/مزایده-ششدانگ-پلاک-بصورت-مسکونی-قدمت-20-ساله'>مزایده ششدانگ پلاک بصورت مسکونی قدمت 20 ساله / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بصورت مسکونی قدمت 20 ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943303/مزایده-مقدار-حدود-110-مترمربع-سنگ-تراورتن-عباس-آباد'>مزایده مقدار حدود 110 مترمربع سنگ تراورتن عباس آباد / مزایده, مزایده مقدار حدود 110 مترمربع سنگ تراورتن عباس آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943378/مزایده-عرصه-مشاعی-پلاک-435-فرعی'>مزایده عرصه مشاعی پلاک 435 فرعی  / مزایده,مزایده عرصه مشاعی پلاک 435 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943391/مزایده-ششدانگ-پلاک-یک-فرعی-بخش-یک-کاشان'>مزایده ششدانگ پلاک یک فرعی بخش یک کاشان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک یک فرعی بخش یک کاشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943328/مناقصه-کابل-کراسلینگ-1-185-الومینیومی'>مناقصه کابل کراسلینگ 1*185 الومینیومی  / آگهی مناقصه عمومی داخلی,مناقصه  کابل کراسلینگ 1*185 الومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943342/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-212-07-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 212/07 مترمربع / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 212/07 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943352/مزایده-ملک-کلاسه-940347'>مزایده ملک کلاسه 940347 / مزایده,مزایده ملک کلاسه 940347</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943355/مزایده-قطعه-زمین-حدود-دو-هزار-متری-کلاسه-950335'> مزایده قطعه زمین حدود دو هزار متری کلاسه 950335  / مزایده, مزایده قطعه زمین حدود دو هزار متری کلاسه 950335 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943363/مزایده-واحدهای-مسکونی-و-تجاری'>مزایده واحدهای مسکونی و تجاری / آگهی مزایده، مزایده واحدهای مسکونی و تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943338/مزایده-1-11-دانگ-از-ششدانگ-ملک-عرصه-2061-85متر-نوبت-دوم'>مزایده 1.11 دانگ از ششدانگ ملک عرصه 2061.85متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده 1.11 دانگ از ششدانگ ملک عرصه 2061.85متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943313/مزایده-سیم-کارت'>مزایده سیم کارت  / مزایده اموال منقول، مزایده سیم کارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943335/مناقصه-عمومی-تکمیل-آموزشگاه-12-کلاسه--'>مناقصه عمومی تکمیل آموزشگاه 12 کلاسه ... / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه عمومی تکمیل آموزشگاه 12 کلاسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943295/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-مربوط-به-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-های-تاسیسات-مکانیکی----نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیسات مکانیکی ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیسات مکانیکی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943312/مزایده-آهن-آلات-در-سردری-هلالی-ها---'>مزایده آهن آلات در سردری هلالی ها .... / مزایده, مزایده آهن آلات در سردری هلالی ها ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942858/مناقصه-خرید--حمل--نصب--راه-اندازی-و-تحویل-سامانه-حفاظت-الکترونیک-نوبت-سوم'>مناقصه خرید , حمل , نصب , راه اندازی و تحویل سامانه حفاظت الکترونیک نوبت سوم / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه خرید , حمل , نصب , راه اندازی و تحویل سامانه حفاظت الکترونیک نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943306/مزایده-اموال-منقول-و-غیرمنقول-انواع-لوازم-و-ضایعات-چوبی-و--نوبت-دوم'>مزایده اموال منقول و غیرمنقول انواع لوازم و ضایعات چوبی و ...نوبت دوم / مزایده اموال منقول و غیرمنقول انواع لوازم و ضایعات چوبی و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943407/مزایده-فروش-5-قطعه-زمین-مسکونی-و-یک-قطعه-زمین-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی و یک قطعه زمین تجاری نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی و یک قطعه زمین تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943300/مزایده-یک-دستگاه-قالب-ورق-دو-جداره-لوکس-کالیبرووان--'>مزایده یک دستگاه قالب ورق دو جداره لوکس کالیبرووان... / مزایده, مزایده یک دستگاه قالب ورق دو جداره لوکس کالیبرووان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943413/مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-اداری-و-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از واحدهای اداری و مسکونی  / مزایده ,مزایده فروش تعدادی از واحدهای اداری و مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943390/مزایده-ششدانگ-خانه-شماره-886-اصلی-کلاسه-9500002'>مزایده ششدانگ خانه شماره 886 اصلی کلاسه 9500002  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه شماره 886 اصلی کلاسه 9500002 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943377/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-274-63متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 274.63متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 274.63متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943419/مزایده-فروش-تعدادی-از-اموال-منقول-و-غیرمنقول-تملیکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از اموال منقول و غیرمنقول تملیکی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از اموال منقول و غیرمنقول تملیکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942869/مناقصه-ارایه-خدمات-پاسخگویی-به-تماس-هاورودی-مرکز-122'>مناقصه ارایه خدمات پاسخگویی به تماس هاورودی مرکز 122  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ارایه خدمات پاسخگویی به تماس هاورودی مرکز 122 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942929/مناقصه-بازاریابی-و-فروش-مالکیت-زمانی-واحدهای-اقامتی'>مناقصه بازاریابی و فروش مالکیت زمانی واحدهای اقامتی / مناقصه , مناقصه بازاریابی و فروش مالکیت زمانی واحدهای اقامتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943360/مزایده-دو-دستگاه-خودرو-مگان'>مزایده دو دستگاه خودرو مگان / مزایده دو دستگاه خودرو مگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943439/مزایده-فروش-انواع-ستونهای-چوبی-برق-و-میلگرد-و-منبع-آب-و-گازوئیل'>مزایده فروش انواع ستونهای چوبی برق و میلگرد و منبع آب و گازوئیل / مزایده فروش انواع ستونهای چوبی برق و میلگرد و منبع آب و گازوئیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943429/مناقصه-برونسپاری-بهره-برداری-امور-برق-شهرستان-فریدن-96-1563'>مناقصه برونسپاری بهره برداری امور برق شهرستان فریدن 96/1563 / مناقصه برونسپاری بهره برداری امور برق شهرستان فریدن 96/1563</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943425/مناقصه-خرید-مقره-های-کامپوزیت-120کیلو-نیوتن-و-اسپیسرهای-بین-فازی-63-کیلو-ولت-زریوار-مریوان'>مناقصه خرید مقره های کامپوزیت 120کیلو نیوتن و اسپیسرهای بین فازی 63 کیلو ولت زریوار-مریوان / مناقصه خرید مقره های کامپوزیت 120کیلو نیوتن و اسپیسرهای بین فازی 63 کیلو ولت زریوار-مریوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943388/مزایده-فروش-فروش-اقلام-ضایعاتی'>مزایده فروش فروش اقلام ضایعاتی  / آگهی مزایده, مزایده فروش فروش اقلام ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943349/استعلام-اجرای-طرح-فیبرنوری-دسترسی'>استعلام اجرای طرح فیبرنوری دسترسی  / استعلام اجرای طرح فیبرنوری دسترسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942878/مناقصه-عملیات-بتن-سخت-به-متراژ-600-مترمربع'>مناقصه  عملیات بتن سخت به متراژ 600 مترمربع / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات بتن سخت به متراژ 600 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943421/استعلام-تامین-ملزومات-و-اجرای-طرح-فیبرنوری-FTTH'>استعلام تامین ملزومات و اجرای طرح  فیبرنوری FTTH / استعلام ، استعلام تامین ملزومات و اجرای طرح  فیبرنوری FTTH  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943398/استعلام-مفصل-بندی-فیبر-نوری'>استعلام مفصل بندی فیبر نوری  / استعلام , استعلام مفصل بندی فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943161/استعلام-تامین-ملزومات-و-اجرای-طرح-سیم-کشی-فیبرنوری-FTTH-شهرستان-گنبد'>استعلام تامین ملزومات و اجرای طرح سیم کشی فیبرنوری FTTH شهرستان گنبد   /  استعلام ، استعلام تامین ملزومات و اجرای طرح سیم کشی فیبرنوری FTTH شهرستان گنبد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942884/مناقصه-تامین-و-اجرای-600-مترمربع-کفپوش'>مناقصه تامین و اجرای 600 مترمربع کفپوش  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین و اجرای 600 مترمربع کفپوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943414/استعلام-تامین-ملزومات-و-اجرای-طرح-فیبرنوری-FTTH'>استعلام تامین ملزومات و اجرای طرح  فیبرنوری FTTH / استعلام ، استعلام تامین ملزومات و اجرای طرح  فیبرنوری FTTH  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943105/استعلام-حفاری-و-کابکلشی-فیبر-نوری-خاکی-و-ترمیم-مسیر-شهرستان-کازرون'>استعلام حفاری و کابکلشی فیبر نوری خاکی و ترمیم مسیر شهرستان کازرون / استعلام بهاء, استعلام حفاری و کابکلشی فیبر نوری خاکی و ترمیم مسیر شهرستان کازرون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943412/استعلام-خرید-ملزومات-و-اجرای-طرح-فیبر-نوری'>استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح فیبر نوری  / استعلام,استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943325/مناقصه-P-F-CORE-FULL-BORE-DRILL-STEM-TEST-TOOLS--96-07-05'>مناقصه P/F CORE FULL BORE DRILL STEM TEST TOOLS - 96.07.05 / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه P/F CORE FULL BORE DRILL STEM TEST TOOLS - 96.07.05</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942925/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-یک-و--'>مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه یک و ... / آگهی مزایده و مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه یک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942931/مزایده-واگذاری-(اجاره)-تالار-یاس'>مزایده واگذاری (اجاره) تالار یاس  / آگهی مزایده و مناقصه, مزایده واگذاری (اجاره) تالار یاس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943318/مناقصه-خرید-قطعات-کمپرسور-گاز-سانداین'>مناقصه خرید قطعات کمپرسور گاز سانداین / مناقصه, مناقصه خرید قطعات کمپرسور گاز سانداین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943308/مناقصه-خرید-تجهیزات-گیج-حافظه-دار-سرچاهی'>مناقصه خرید تجهیزات گیج حافظه دار سرچاهی     / مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات گیج حافظه دار سرچاهی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942860/مزایده-فروش-مقدار-1000-تن-گل-کربنات-کلسیم-حاصل-از-فیلتراسیون'>مزایده فروش  مقدار 1000 تن گل کربنات کلسیم حاصل از فیلتراسیون  / مزایده, مزایده فروش  مقدار 1000 تن گل کربنات کلسیم حاصل از فیلتراسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943301/مناقصه-خرید-10عدد-عمق-سنج-و-وزن-سنج-دیجیتال'>مناقصه خرید 10عدد عمق سنج و وزن سنج دیجیتال   / مناقصه, مناقصه خرید 10عدد عمق سنج و وزن سنج دیجیتال  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942852/مناقصه-انجام-بخشی-از-خدمات-مورد-نیاز-در-سطوح-شغلی-مختلف-نوبت-دوم'>مناقصه  انجام بخشی از خدمات مورد نیاز در سطوح شغلی مختلف- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  انجام بخشی از خدمات مورد نیاز در سطوح شغلی مختلف- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943361/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-انبار-نفت-ری-و-تنظیفات-و--'>مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت ری و تنظیفات و ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت ری و تنظیفات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943271/مناقصه-35-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی-و-اتصالات-فلزی-و-متعلقات-آن'>مناقصه 35 قلم انواع شیرآلات صنعتی و اتصالات فلزی و متعلقات آن  / مناقصه 35 قلم انواع شیرآلات صنعتی و اتصالات فلزی و متعلقات آن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943284/مناقصه-OIL-STRAINER-FOR-BURTON-COMPRESSORS'>مناقصه OIL STRAINER FOR BURTON COMPRESSORS / مناقصه, مناقصه OIL STRAINER FOR BURTON COMPRESSORS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943417/مناقصه-1-قلم-انواع-تیوب-فلزی-آلیاژی-(HEAT-EXCHENGER-TUBES-3-4-IN-)'>مناقصه 1 قلم انواع تیوب فلزی آلیاژی (HEAT EXCHENGER TUBES 3/4 IN ) / مناقصه عمومی, مناقصه 1 قلم انواع تیوب فلزی آلیاژی (HEAT EXCHENGER TUBES 3/4 IN )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943116/فراخوان-زیرساخت-شبکه-ذخیره-سازی-و-تحویل-محتوای-فضای-مجازی'>فراخوان  زیرساخت شبکه ذخیره سازی و تحویل محتوای فضای مجازی  / آگهی فراخوان, فراخوان  زیرساخت شبکه ذخیره سازی و تحویل محتوای فضای مجازی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943279/مناقصه-خرید-دو-قلم-انواع-STEM-TRAP'>مناقصه خرید دو قلم انواع STEM TRAP / مناقصه خرید دو قلم انواع STEM TRAP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943578/فراخوان-مناقصه-عمومی-NUOVA-FIMA-PRESSURE-GAUGES'>فراخوان مناقصه عمومی NUOVA FIMA PRESSURE GAUGES / فراخوان مناقصه عمومی ،فراخوان مناقصه عمومی  NUOVA FIMA PRESSURE GAUGES</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943148/مزایده-فروش-ملک-کاربری-آموزشی-عرصه-4205متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ملک کاربری آموزشی عرصه 4205متر  نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ملک کاربری آموزشی عرصه 4205متر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943563/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-خدمات'>مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات / مناقصه ,مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943579/مزایده-یک-باب-مغازه-جهت-فروش-اغذیه-جنب-قصر-روناش-نوبت-دوم'>مزایده یک باب مغازه جهت فروش اغذیه جنب قصر روناش -نوبت دوم  / مزایده ,  مزایده یک باب مغازه جهت فروش اغذیه جنب قصر روناش -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943602/مزایده-اجاره-1-غرفه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره 1 غرفه- نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده اجاره 1 غرفه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/943132/شناسایی-پیمانکاراجرای-پروژه-احداث-مخزن-بتنی-200-متر-مکعبی-و-تصفیه-خانه-آب-آشامیدنی'>شناسایی پیمانکاراجرای پروژه احداث مخزن بتنی 200 متر مکعبی و تصفیه خانه آب آشامیدنی / شناسایی پیمانکار, شناسایی پیمانکار اجرای پروژه احداث مخزن بتنی 200 متر مکعبی و تصفیه خانه آب آشامیدنی</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 17 تاريخ : پنجشنبه 9 آذر 1396 ساعت: 12:19