اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.2 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940366/مزایده-زمین-محصور-شده... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.2 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940366/مزایده-زمین-محصور-شده-مساحت-500متر'>مزایده زمین محصور شده مساحت 500متر  / مزایده,مزایده زمین محصور شده مساحت 500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940967/کنفرانس-سراسری-علمی--تخصصی-نهج-البلاغه-با-رویکرد-فرهنگی'>کنفرانس سراسری علمی ، تخصصی نهج البلاغه با رویکرد فرهنگی  / کنفرانس سراسری علمی ، تخصصی نهج البلاغه با رویکرد فرهنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940972/همایش-ملی-تحقیقات-بین-رشته-ای'>همایش ملی تحقیقات بین رشته ای  / همایش ملی تحقیقات بین رشته ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940928/دومین-کنفرانس-ملی-تکنیک-های-نوین'>دومین کنفرانس ملی تکنیک های نوین / دومین کنفرانس ملی تکنیک های نوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940989/همایش-علمی-پژوهشی-آسیب-شناسی-و-راهکارهای-توسعه-نظام'>همایش علمی پژوهشی آسیب شناسی و راهکارهای توسعه نظام / همایش علمی پژوهشی آسیب شناسی و راهکارهای توسعه نظام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940983/اولین-همایش-ملی-زنان--بازآفرینی-شهری-و-توسعه-پایدار'>اولین همایش ملی زنان ، بازآفرینی شهری و توسعه پایدار  / اولین همایش ملی زنان ، بازآفرینی شهری و توسعه پایدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940920/کنگره-بین-المللی-آب--خاک-و-علوم-محیطی'>کنگره بین المللی آب ، خاک و علوم محیطی / کنگره بین المللی آب ، خاک و علوم محیطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940368/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-160متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 160متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 160متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940822/فراخوان-مناقصه-خرید-38-عدد-انواع-فلنج-12-و-42-اینچ-96-7-2'>فراخوان مناقصه خرید 38 عدد انواع فلنج 12 و 42 اینچ 96.7.2 / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید 38 عدد انواع فلنج 12 و 42 اینچ 96.7.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940694/مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-8-دستگاه-منزل-بلوکی'>مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 8 دستگاه منزل بلوکی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 8 دستگاه منزل بلوکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940812/فراخوان-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-تعمیرگاهی-خودروهای-سبک--سنگین-و--'>فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات تعمیرگاهی خودروهای سبک ، سنگین و ...  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات تعمیرگاهی خودروهای سبک ، سنگین و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940745/آگهی-مجدد-ارزیابی-کیفی-قطعات-یدکی-شیرآلات-FMC'>آگهی مجدد ارزیابی کیفی قطعات یدکی شیرآلات FMC / آگهی مجدد ارزیابی کیفی مناقصه گران , آگهی مجدد ارزیابی کیفی قطعات یدکی شیرآلات FMC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940363/مزایده-میزان-45-28-حبه-مشاع-از-زمین'>مزایده میزان 45.28 حبه مشاع از زمین / مزایده,مزایده میزان 45.28 حبه مشاع از زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940361/مزایده-آپارتمان-مسکونی-از-مجتمع-سه-واحدی'>مزایده آپارتمان مسکونی از مجتمع سه واحدی / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی از مجتمع سه واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940749/استعلام-بهاء-خرید-فیلر-راد-آلومینیوم-برنز'>استعلام بهاء خرید فیلر راد آلومینیوم برنز  / استعلام , استعلام بهاء خرید فیلر راد آلومینیوم برنز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940756/مناقصه-خرید-آنتی-فوم'>مناقصه خرید آنتی فوم   / مناقصه , مناقصه خرید آنتی فوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940699/مناقصه-تجهیزات-جهت-نصب-بر-روی-دستگاههای-تهویه'>مناقصه  تجهیزات جهت نصب بر روی دستگاههای تهویه  / مناقصه ,مناقصه  تجهیزات جهت نصب بر روی دستگاههای تهویه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940710/مناقصه-خرید-ماده-شوینده-پره-های-کمپرسور-توربین-گازی'>مناقصه  خرید ماده شوینده پره های کمپرسور توربین گازی  / مناقصه ,مناقصه خرید ماده شوینده پره های کمپرسور توربین گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941023/مناقصه-خرید-لوازم-آزمایشگاهی-96-7-2'>مناقصه خرید لوازم آزمایشگاهی 96.7.2 / مناقصه ، مناقصه خرید لوازم آزمایشگاهی 96.7.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941016/استعلام-بهاء-خرید-سنگ-آهک-16-درصد-96-7-2'>استعلام بهاء خرید سنگ آهک 16 درصد 96.7.2 / استعلام بهاء , استعلام بهاء خرید سنگ آهک 16 درصد 96.7.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940855/مناقصه-خرید-P-F-APPLIED'>مناقصه خرید P/F APPLIED  / مناقصه, مناقصه خرید P/F APPLIED </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940811/مناقصه-اجرای-آسفالت-سرد-96-7-2'>مناقصه اجرای آسفالت سرد 96.7.2 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای آسفالت سرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940398/مزایده-فروش-یکدستگاه-لیفتراک-برقی-تویوتا-تیپ-48'>مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک برقی تویوتا تیپ 48  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک برقی تویوتا تیپ 48 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940401/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سمند-مدل-1383'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سمند مدل 1383  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سمند مدل 1383 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940359/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-253متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 253متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 253متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940405/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-پارس-مدل-1386'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو پارس مدل 1386 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو پارس مدل 1386</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940358/مزایده-ششدانگ-باغ-مشاع'>مزایده ششدانگ باغ مشاع  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مشاع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940356/مزایده-ششدانگ-ملکی-مسکونی-94-40متر'>مزایده ششدانگ ملکی مسکونی 94.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملکی مسکونی 94.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940431/اصلاحیه-آگهی-مناقصه-عمومی-آسفالت-ریزی-سطح-معابر-و-خیابان-های-روستا'>اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی  آسفالت ریزی سطح معابر و خیابان های روستا / اصلاحیه مناقصه عمومی,مناقصه آسفالت ریزی سطح معابر و خیابان های روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940424/ارزیابی-کیفی-خدمات-مشاوره-استقرار-آزمایشگاه-محلی-برای-کنترل-کیفیت-و--'>ارزیابی کیفی خدمات مشاوره استقرار آزمایشگاه محلی برای کنترل کیفیت و ... / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مشاور , ارزیابی کیفی خدمات مشاوره استقرار آزمایشگاه محلی برای کنترل کیفیت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940438/مناقصه-احداث-ساختمان-دیتاسنتر-و-مرکز-کنترل-ترافیک'>مناقصه احداث ساختمان دیتاسنتر و مرکز کنترل ترافیک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث ساختمان دیتاسنتر و مرکز کنترل ترافیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940395/فراخوان-اجاره-یک-فروند-شناور-A-H-T-S-با-آبخور-کم-نوبت-دوم'>فراخوان اجاره یک فروند شناور A.H.T.S با آبخور کم نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ، فراخوان اجاره یک فروند شناور A.H.T.S با آبخور کم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940376/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت195-25متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت195.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت195.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940372/مزایده-ششدانگ-مغازه-تجاری-دوبلکس-463-31متر'>مزایده ششدانگ مغازه تجاری دوبلکس 463.31متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری دوبلکس 463.31متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940400/مزایده-واگذاری-2-باب-محل-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 2 باب محل مغازه نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری 2 باب محل مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940379/مزایده-واگذاری-بازار-هفتگی-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بازار هفتگی مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری بازار هفتگی مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940389/مزایده-ارایه-خدمات-ورزشی'>مزایده ارایه خدمات ورزشی  / مزایده ارایه خدمات ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941062/مناقصه-ارایه-خدمات-ورزشی'>مناقصه ارایه خدمات ورزشی  / مناقصه ارایه خدمات ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940434/همایش-بزرگ-تجارت-ایران-و-عراق'>همایش بزرگ تجارت ایران و عراق / همایش بزرگ تجارت ایران و عراق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940377/فراخوان-استعلام-ارائه-خدمات-موردنیاز-آزمایشگاه-ها--نوبت-دوم'>فراخوان استعلام ارائه خدمات موردنیاز آزمایشگاه ها - نوبت دوم / فراخوان استعلام , فراخوان استعلام ارائه خدمات موردنیاز آزمایشگاه ها - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940349/مزایده-آپارتمان-مساحت-69-20مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 69.20مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 69.20مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940352/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-ده-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و ده متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و ده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940382/فراخوان-اجاره-(تامین)-پنج-ساله-دو-فروند-یدک-کش-عملیاتی-آتشخوار'>فراخوان اجاره (تامین) پنج ساله دو فروند یدک کش عملیاتی آتشخوار  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان اجاره (تامین) پنج ساله دو فروند یدک کش عملیاتی آتشخوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940385/ارزیابی-کیفی-مناقصه-خرید-شیرآلات-مورد-نیاز-پروژه-شبکه-فرعی-آبیاری-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مناقصه خرید شیرآلات مورد نیاز پروژه شبکه فرعی آبیاری نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی , ارزیابی کیفی مناقصه خرید شیرآلات مورد نیاز پروژه شبکه فرعی آبیاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940367/فراخوان-ارزیابی-کیفی-برای-شناسایی-پیمانکاران-و-تهیه-فهرست-کوتاه-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی برای شناسایی پیمانکاران و تهیه فهرست کوتاه نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان ارزیابی کیفی برای شناسایی پیمانکاران و تهیه فهرست کوتاه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940343/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-طبقه-سه'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی طبقه سه / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی طبقه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940348/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2634-50مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2634.50مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2634.50مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940344/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-171-60متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 171.60متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 171.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940346/مزایده-ششدانگ-عمارت-مشتمل-بر-بیرونی-و-4-باب-دکان'>مزایده ششدانگ عمارت مشتمل بر بیرونی و 4 باب دکان / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مشتمل بر بیرونی و 4 باب دکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940397/فراخوان-مناقصه-خدمات-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان'>فراخوان مناقصه خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940371/مناقصه-اجرای-پروژه-های-آبرسانی-برق-رسانی---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی- برق رسانی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی- برق رسانی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940375/مناقصه-واگذاری-عملیات-انجام-کارهای-باقیمانده-خط-63-کیلوولت--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات انجام کارهای باقیمانده خط 63 کیلوولت  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری عملیات انجام کارهای باقیمانده خط 63 کیلوولت  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940373/مناقصه-عملیات-احداث-روشنایی-و-رفع-نواقص-برقی-ایستگاهها-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث روشنایی و رفع نواقص برقی ایستگاهها نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات احداث روشنایی و رفع نواقص برقی ایستگاهها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940378/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-7-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 7 تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 7 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940380/مزایده-فروش-ضایعات-معدنی-نرمه-گندله-و--'>مزایده فروش ضایعات معدنی نرمه گندله و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات معدنی نرمه گندله و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940433/مزایده-یک-دستگاه-وانت-مزدا-رنگ-سورمه-ای'>مزایده یک دستگاه وانت مزدا رنگ سورمه ای  / مزایده,مزایده یک دستگاه وانت مزدا رنگ سورمه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940410/مزایده-یک-دستگاه-فرز-کارکرده-یونیور-سال'>مزایده یک دستگاه فرز کارکرده یونیور سال / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه فرز کارکرده یونیور سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940386/مناقصه-آماده-سازی-انبار'>مناقصه آماده سازی انبار  / آگهی مناقصه ، مناقصه آماده سازی انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940404/فراخوان-مناقصه-احداث-جاده-و-حمل-چاه-غرب-009-جنوب-مارون--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث جاده و حمل چاه غرب 009 جنوب مارون - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و حمل چاه غرب 009 جنوب مارون - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940399/مناقصه-قطعات-یدکی-شیرهای-توپی-VELAN-مجدد'>مناقصه قطعات یدکی شیرهای توپی VELAN- مجدد / آگهی مجدد ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه قطعات یدکی شیرهای توپی VELAN- مجدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940391/فراخوان-مناقصه-عملیات-نظافت-سرویس-و-تعمیرات-روتین--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات نظافت، سرویس و تعمیرات روتین...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه عملیات نظافت، سرویس و تعمیرات روتین...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940353/مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-041-جنوب-(ب)-آغاجاری'>مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 041 جنوب (ب) آغاجاری / فراخوان مناقصه , مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 041 جنوب (ب) آغاجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940340/فراخوان-تولید-انواع-ظروف-بسته-بندی-با-جنس-پلاستیک-تولید-شده---نوبت-دوم'>فراخوان تولید انواع ظروف بسته بندی با جنس پلاستیک تولید شده .... نوبت دوم  / فراخوان ، فراخوان تولید انواع ظروف بسته بندی با جنس پلاستیک تولید شده .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940350/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-روشنایی-جاده-ای-و-تونل-راه-ها-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و نگهداری روشنایی جاده ای و تونل راه ها تجدید  - نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به صورت فشرده,مناقصه تعمیر و نگهداری روشنایی جاده ای و تونل راه ها تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940360/مزایده-یک-دستگاه-بذر-کار-چغندر-قند'>مزایده یک دستگاه بذر کار چغندر قند / مزایده, مزایده یک دستگاه بذر کار چغندر قند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940408/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-351مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 351مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 351مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940355/مناقصه-واگذاری-امور-رفت-و-روب-و-خدمات-شهری--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور رفت و روب و خدمات شهری  - مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور رفت و روب و خدمات شهری  - مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940467/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-هفت-گیلان'>مزایده ششدانگ زمین بخش هفت گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش هفت گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940443/مزایده-فروش-سواری-پژو-تیپ-206'>مزایده فروش سواری پژو تیپ 206 / مزایده , مزایده فروش سواری پژو تیپ 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940468/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-خانه-و-محوطه-باغ-چای-و-زمین-شالیزاری'>مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه و محوطه.باغ چای و زمین شالیزاری / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه و محوطه.باغ چای و زمین شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940472/مزایده-زمین-مساحت-92-15متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 92.15متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 92.15متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940474/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-2100متر'>مزایده ششدانگ باغ مساحت 2100متر / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت 2100متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940365/مزایده-واگذاری-سهام-شرکت-کارگزاری'>مزایده واگذاری سهام شرکت کارگزاری  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری سهام شرکت کارگزاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940435/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-750متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 750متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 750متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940439/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قدمت-بنا-دو-سال'>مزایده ششدانگ آپارتمان قدمت بنا دو سال / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قدمت بنا دو سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940552/مزایده-یک-دستگاه-هموژن---مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه هموژن .... مرحله دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه هموژن .... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940603/مزایده-ملک-مساحت-90-38متر'>مزایده ملک مساحت 90.38متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 90.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940597/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-127-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 127 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 127 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940601/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-275متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 275متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 275متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940581/مزایده-سواری-ام-وی-ام-110'>مزایده سواری ام وی ام 110  / مزایده , مزایده سواری ام وی ام 110  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940586/مزایده-یک-دستگاه-موتور-جوش-co2'>مزایده یک دستگاه موتور جوش co2  / مزایده , مزایده یک دستگاه موتور جوش co2  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940614/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-خانه-سری-به-مساحت-227-76-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی خانه سری به مساحت 227/76 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی خانه سری به مساحت 227/76 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940617/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-عرصه-162متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 162متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 162متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940354/مناقصه-خرید-تعداد-600-شاخه-لوله-استنلس-استیل'>مناقصه خرید تعداد 600 شاخه لوله استنلس استیل  / مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 600 شاخه لوله استنلس استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940609/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-زراعی-مزروعی-و-منزل-قدیمی'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین زراعی مزروعی و منزل قدیمی  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین زراعی مزروعی و منزل قدیمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940611/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-51409متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 51409متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 51409متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940576/مزایده-دستگاه-قیچی-برق-ورق-فولادی'>مزایده دستگاه قیچی برق ورق فولادی  / مزایده , مزایده دستگاه قیچی برق ورق فولادی  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940583/مزایده-آپارتمان-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان اموال غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940548/اجاره-ساختمان-نوساز'>اجاره ساختمان نوساز / اجاره،  اجاره ساختمان نوساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940551/تجدید-مزایده-عمومی-یکدستگاه-خودروی-سواری'>تجدید مزایده عمومی یکدستگاه خودروی سواری / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده عمومی یکدستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940559/مناقصه-اجرای-دو-باب-سوله-قوسی-با-ورق-موجدار-UBM--'>مناقصه اجرای دو باب سوله قوسی با ورق موجدار UBM ... / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای دو باب سوله قوسی با ورق موجدار UBM ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940345/فراخوان-خدمات-مشاوره--پشتیبانی-و-سرویس-و-نگهداری-بدون-قطعه--'>فراخوان خدمات مشاوره ، پشتیبانی و سرویس و نگهداری بدون قطعه ... / فراخوان ، فراخوان خدمات مشاوره ، پشتیبانی و سرویس و نگهداری بدون قطعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940533/مزایده-فروش-تعدادی-اموال-اسقاطی-و-غیرقابل-استفاده-از-قبیل-کامپیوتر-و--'>مزایده فروش تعدادی اموال اسقاطی و غیرقابل استفاده از قبیل کامپیوتر و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی اموال اسقاطی و غیرقابل استفاده از قبیل کامپیوتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940541/مزایده-فروش-ضایعات-شامل-کارتن-بطری-پت-و--'>مزایده فروش ضایعات شامل کارتن، بطری پت و ... / آگهی فروش, مزایده فروش ضایعات شامل کارتن، بطری پت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940545/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-بر-نیاز-شامل-کابل-و-سیم-و--'>مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز شامل کابل و سیم و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز شامل کابل و سیم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940556/حراج-حضوری-کالای-مستعمل-و-انواع-آهن-آلات-ضایعاتی'>حراج حضوری کالای مستعمل و انواع آهن آلات ضایعاتی  / آگهی حراج حضوری, حراج حضوری کالای مستعمل و انواع آهن آلات ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940572/مزایده-یک-قطعه-باغ-بخش-12-نیشابور'>مزایده یک قطعه باغ بخش 12 نیشابور  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ بخش 12 نیشابور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940529/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-شهرک-صنعتی---نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت شهرک صنعتی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت شهرک صنعتی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940335/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-در-ان-مساحت-92-40متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی در ان مساحت 92.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی در ان مساحت 92.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940830/استعلام-زیر-پوش-آستین-دار-مردانه-درجه-یک'>استعلام زیر پوش آستین دار مردانه درجه یک  / استعلام, استعلام زیر پوش آستین دار مردانه درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940801/استعلام-شورت-پاچه-دار-مردانه'>استعلام شورت پاچه دار مردانه / استعلام, استعلام شورت پاچه دار مردانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940842/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته / استعلام , استعلام دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940825/استعلام-خرید-کلمپ-ارت-پایینی-ارت-موقت-و-کلمپ-ارت-آلومینیومی-بالایی'>استعلام خرید کلمپ ارت پایینی ارت موقت و کلمپ ارت آلومینیومی بالایی / استعلام, استعلام خرید کلمپ ارت پایینی ارت موقت و کلمپ ارت آلومینیومی بالایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940806/استعلام-خرید-دکل-بادسنجی-مهاری-100-متری-G65--'>استعلام خرید دکل بادسنجی مهاری 100 متری G65 ... / استعلام, استعلام خرید دکل بادسنجی مهاری 100 متری G65 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940820/استعلام-خرید-اسپیسر-بین-فازی-132-و-63-KV'>استعلام خرید اسپیسر بین فازی 132 و 63 KV / استعلام خرید اسپیسر بین فازی 132 و 63 KV</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940777/استعلام-خرید-برقگیر-400kv--230kv-جهت-پستهای-انتقال'>استعلام خرید برقگیر 400kv , 230kv جهت پستهای انتقال  / استعلام ، استعلام خرید برقگیر 400kv , 230kv جهت پستهای انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940925/استعلام-خرید-28-عدد-فن'>استعلام خرید 28 عدد فن  / استعلام ، استعلام خرید 28 عدد فن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940929/استعلام-کنتور-مصرف-داخلی'>استعلام کنتور مصرف داخلی  / استعلام ، استعلام کنتور مصرف داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940866/استعلام-تهیه-و-اجرای-بتن-پلاک-و-زیر-سازی'>استعلام تهیه و اجرای بتن پلاک و زیر سازی / استعلام,استعلام تهیه و اجرای بتن پلاک و زیر سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940530/مزایده-دو-دستگاه-خودروی-سواری-شامل-سمند'>مزایده دو دستگاه خودروی سواری شامل سمند / مزایده,مزایده دو دستگاه خودروی سواری شامل سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940882/استعلام-درب-اتوماتیک'>استعلام درب اتوماتیک / استعلام ، استعلام درب اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940845/استعلام-تهیه-و-اجرای-سایه-بان-پارکینگ-خودرو'>استعلام تهیه و اجرای سایه بان پارکینگ خودرو  / استعلام,استعلام تهیه و اجرای سایه بان پارکینگ خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940826/استعلام-دستگاه-دیونایزر'>استعلام دستگاه دیونایزر / استعلام,استعلام دستگاه دیونایزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940834/استعلام-دسیکاتور-ساده'>استعلام دسیکاتور ساده / استعلام,استعلام دسیکاتور ساده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940844/استعلام-رطوبت-سنج-و-دماسنج'>استعلام رطوبت سنج و دماسنج / استعلام,استعلام رطوبت سنج و دماسنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940849/استعلام-کمد-کتابخانه'>استعلام کمد کتابخانه  / استعلام,استعلام کمد کتابخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940856/استعلام-لب-تاب'>استعلام لب تاب / استعلام,استعلام لب تاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940698/استعلام-قطعات-دکل-۶۳-کیلو-ولت'>استعلام قطعات دکل ۶۳ کیلو ولت  / استعلام,استعلام قطعات دکل ۶۳ کیلو ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940783/استعلام-16-حلقه-لاستیک-و-شال-و-تیوپ'>استعلام  16 حلقه لاستیک و شال و تیوپ / استعلام ، استعلام  16 حلقه لاستیک و شال و تیوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940796/استعلام-16-حلقه-لاستیک-و-شال-و-تیوپ-بارز'>استعلام 16 حلقه لاستیک و شال و تیوپ بارز / استعلام ، استعلام 16 حلقه لاستیک و شال و تیوپ بارز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940574/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-پلاک-618-فرعی'>مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک 618 فرعی / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک 618 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940809/استعلام-تهیه-4000-تن-ماسه-و-1200-تن-نمک'>استعلام تهیه 4000 تن ماسه و 1200 تن نمک  / استعلام تهیه 4000 تن ماسه و 1200 تن نمک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940791/استعلام-عسل-تک-نفره'>استعلام عسل تک نفره / استعلام,استعلام عسل تک نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940789/استعلام-دیگ-مورد-نیاز'>استعلام دیگ مورد نیاز  / استعلام,استعلام دیگ مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940780/استعلام-خرید-سامانه'>استعلام خرید سامانه  / استعلام,استعلام خرید سامانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940804/استعلام-پکیج-زمینی'>استعلام پکیج زمینی  / استعلام پکیج زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940786/استعلام-صندلی-امتحانی-سبد-دار-کف-و-پشت-ام-دی-اف'>استعلام صندلی امتحانی سبد دار کف و پشت ام دی اف / استعلام صندلی امتحانی سبد دار کف و پشت ام دی اف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940632/استعلام-میز-دو-نفره-و-صندلی-سایت-ستاد'>استعلام میز دو نفره و صندلی, سایت ستاد / استعلام,استعلام میز دو نفره و صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940770/استعلام-آبسردکن-چهار-شیر-تمام-استیل'>استعلام آبسردکن چهار شیر تمام استیل / استعلام آبسردکن چهار شیر تمام استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940762/استعلام-تخته-وایت-برد-1-2-شرکت-شیدکوه'>استعلام تخته وایت برد 1*2 شرکت شیدکوه / استعلام تخته وایت برد 1*2 شرکت شیدکوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940835/استعلام-جارو-موئی-با-دسته-و--'>استعلام جارو موئی با دسته و ...  / استعلام, استعلام جارو موئی با دسته و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940847/استعلام-شامپو-200-گرم-(صحت)'>استعلام شامپو 200 گرم (صحت) / استعلام, استعلام شامپو 200 گرم (صحت)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940859/استعلام-پودر-لباسشوئی-دستی-دریا-500-گرم'>استعلام  پودر لباسشوئی دستی دریا 500 گرم  / استعلام, استعلام  پودر لباسشوئی دستی دریا 500 گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940875/استعلام-مایع-وایتکس-4-لیتری-نازلی'>استعلام مایع وایتکس 4 لیتری نازلی / استعلام, استعلام مایع وایتکس 4 لیتری نازلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940883/استعلام-شیر-فشاری-و--'>استعلام شیر فشاری و ... / استعلام, استعلام شیر فشاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940898/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-توسعه-فضای-سبز-شهرکم-صنعتی-شماره-2-جیرفت'>استعلام خرید تجهیزات جهت توسعه فضای سبز شهرکم صنعتی شماره 2 جیرفت / استعلام خرید تجهیزات جهت توسعه فضای سبز شهرکم صنعتی شماره 2 جیرفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940544/فراخوان-انجام-خدمات-نگهبانی-و-حفاظت-از-کلیه-ساختمانها-و-تاسیسات'>فراخوان انجام خدمات نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمانها و تاسیسات  / آگهی فراخوان مناقصه,فراخوان انجام خدمات نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمانها و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940833/استعلام-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام مواد آزمایشگاهی / استعلام مواد آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940854/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940860/استعلام-لوازم-خرید-نصب-و-راه-اندازی-(اجرا)-تاسیسات-برقی-ایستگاه-پمپاژ-شبانکاره'>استعلام لوازم خرید، نصب و راه اندازی (اجرا) تاسیسات برقی ایستگاه پمپاژ شبانکاره / استعلام لوازم خرید، نصب و راه اندازی (اجرا) تاسیسات برقی ایستگاه پمپاژ شبانکاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940950/استعلام-ست-لباس-کار-سربازی-2-تیکه'>استعلام ست لباس کار سربازی 2 تیکه  / استعلام, استعلام ست لباس کار سربازی 2 تیکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940913/استعلام-دوربین-مداربسته-دیجیتال-تحت-شبکه'>استعلام دوربین مداربسته دیجیتال تحت شبکه  / استعلام،استعلام دوربین مداربسته دیجیتال تحت شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940947/استعلام-مبل-تخت-شو-راحتی-8-نفره'>استعلام مبل تخت شو راحتی 8 نفره  / استعلام ، استعلام مبل تخت شو راحتی 8 نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940553/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-106-41متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 106.41متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 106.41متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940932/استعلام-جارو-برقی-صنعتی'>استعلام جارو برقی صنعتی  / استعلام جارو برقی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940895/استعلام-صندلی-آمفی-تئاتر-96-7-2'>استعلام صندلی آمفی تئاتر 96.7.2 / استعلام,استعلام صندلی آمفی تئاتر 96.7.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940886/استعلام-پنج-دستگاه-مینی-بوس-و-یک-دستگاه-سوار-96-7-2'>استعلام پنج دستگاه مینی بوس و یک دستگاه سوار 96.7.2 / استعلام، استعلام پنج دستگاه مینی بوس و یک دستگاه سوار 96.7.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940879/استعلام-دستگاه-ضبط-مکالمات-رادیویی-به-همراه-CD-نرم-افزار-96-7-2'>استعلام دستگاه ضبط مکالمات رادیویی به همراه CD نرم افزار 96.7.2 / استعلام، استعلام دستگاه ضبط مکالمات رادیویی به همراه CD نرم افزار 96.7.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940853/استعلام-استریلیزاتور-برقی'>استعلام استریلیزاتور برقی / استعلام، استعلام استریلیزاتور برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940877/استعلام-تکمیل-محوطه-قرارگاه-پلیس-راه'>استعلام تکمیل محوطه قرارگاه پلیس راه  / استعلام, استعلام تکمیل محوطه قرارگاه پلیس راه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940902/استعلام-آنتی-ویروس-کسپرسکی'>استعلام  آنتی ویروس کسپرسکی / استعلام, استعلام  آنتی ویروس کسپرسکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940550/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-دویست-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی دویست متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی دویست متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940914/مناقصه-طرح-آبرسانی-شهر--سامانه-ستاد'>مناقصه طرح آبرسانی شهر , سامانه ستاد / آگهی مناقصه ,مناقصه طرح آبرسانی شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940970/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-سیمکشی-مدار-دوم-خط-132-هرات'>مناقصه عمومی یک مرحله ای سیمکشی مدار دوم خط 132 هرات / مناقصه ،مناقصه عمومی یک مرحله ای سیمکشی مدار دوم خط 132 هرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940954/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-300-تن-کاغذ-رول'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 300 تن کاغذ رول  / مناقصه ،مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 300 تن کاغذ رول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940938/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-پروژه-تولید-نهال'>مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تولید نهال / مناقصه ، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تولید نهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940907/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-مرمت-و-تیغ-زنی-جاده-های-مراتع-احداث'>مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت و تیغ زنی جاده های مراتع احداث  / مناقصه ، مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت و تیغ زنی جاده های مراتع احداث </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940893/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-سنگفرش-و-جدول-گذاری-طرح-هادی-روستای-گوار'>مناقصه عمومی یک مرحله ای سنگفرش و جدول گذاری طرح هادی روستای گوار  / مناقصه ، مناقصه عمومی یک مرحله ای سنگفرش و جدول گذاری طرح هادی روستای گوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940976/مناقصه-سنگفرش-و-جدول-گذاری-طرح-هادی-روستای-قوشچی'>مناقصه سنگفرش و جدول گذاری طرح هادی روستای قوشچی / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه سنگفرش و جدول گذاری طرح هادی روستای قوشچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940522/مزایده-خودرو-سواری-پژو-206-مدل-1393-رنگ-خاکستری-متالیک'>مزایده خودرو سواری پژو 206 مدل 1393 رنگ خاکستری متالیک / آگهی مزایده, مزایده خودرو سواری پژو 206 مدل 1393 رنگ خاکستری متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940959/مناقصه-جدول-گذاری-طرح-هادی-روستای-هرگلان-شهرستان-عجبشیر'>مناقصه  جدول گذاری طرح هادی روستای هرگلان شهرستان عجبشیر  / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  جدول گذاری طرح هادی روستای هرگلان شهرستان عجبشیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941008/مناقصه-اجرای-جدول-گذاری-طرح-هادی-روستای-روستای-آغچه-کما'>مناقصه اجرای جدول گذاری طرح هادی روستای روستای آغچه کما / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای جدول گذاری طرح هادی روستای روستای آغچه کما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940987/مناقصه-سنگفرش-و-جدول-گذاری-طرح-هادی-روستای-دایلار'>مناقصه سنگفرش و جدول گذاری طرح هادی روستای دایلار / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه سنگفرش و جدول گذاری طرح هادی روستای دایلار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941043/فراخوان-واگذاری-خدمات-ثبت-الکترونیک-اطلاعات-حمل-و-نقل'>فراخوان واگذاری خدمات ثبت الکترونیک اطلاعات حمل و نقل  / فراخوان,  فراخوان واگذاری خدمات ثبت الکترونیک اطلاعات حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940557/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-دویست-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه دویست متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941021/استعلام-دستمال-کاغذی'>استعلام دستمال کاغذی / استعلام , استعلام دستمال کاغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940994/استعلام-قند-خرد-شده'>استعلام قند خرد شده  / استعلام , استعلام قند خرد شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940988/استعملا-باتری-12-ولت-100-آمپر-ساعت'>استعملا باتری 12 ولت 100 آمپر ساعت / استعلام، استعلام باتری 12 ولت 100 آمپر ساعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940978/استعلام-لامپ-مهتابی-ال-ای-دی--کابل-'>استعلام لامپ مهتابی ال ای دی * کابل *  / استعلام، استعلام لامپ مهتابی ال ای دی * کابل * </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940966/استعلام-فیوز-سه-فاز--مهتابی-ال-ای-دی-20-وات--لامپ-ال-ای-دی-20-وات-'>استعلام فیوز سه فاز * مهتابی ال ای دی 20 وات * لامپ ال ای دی 20 وات *  / استعلام فیوز سه فاز * مهتابی ال ای دی 20 وات * لامپ ال ای دی 20 وات * </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940952/استعلام-گل-و-گلدان-باغچه-ای'>استعلام گل و گلدان باغچه ای / استعلام گل و گلدان باغچه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940939/استعلام-مبلمان-اداری'>استعلام مبلمان اداری  / استعلام مبلمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940916/استعلام-کفش-مردانه--کمربند-چرمی--جوراب'>استعلام کفش مردانه - کمربند چرمی - جوراب / استعلام کفش مردانه - کمربند چرمی - جوراب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940905/استعلام-سنجش-سلامت-کارکنان'>استعلام سنجش سلامت کارکنان / استعلام سنجش سلامت کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940901/استعلام-سنجش-سلامت-کارکنان'>استعلام سنجش سلامت کارکنان / استعلام,استعلام سنجش سلامت کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940894/استعلام-انجام-خدمات-صورتحسابگیری-برق-مصرفی-مشترکین'>استعلام  انجام خدمات صورتحسابگیری برق مصرفی مشترکین / استعلام,استعلام  انجام خدمات صورتحسابگیری برق مصرفی مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940897/استعلام-سامانه-جامع-ارزیابی-عملکرد-و-سنجش-کارائی-پرسنل-(سامانه-کارانه)'>استعلام سامانه جامع ارزیابی عملکرد و سنجش کارائی پرسنل (سامانه کارانه)  / استعلام سامانه جامع ارزیابی عملکرد و سنجش کارائی پرسنل (سامانه کارانه) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940909/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940927/استعلام-عارضه-یابی-سازمان'>استعلام عارضه یابی سازمان / استعلام عارضه یابی سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940948/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-چیلر-PC-رشت'>استعلام بهسازی و نوسازی چیلر PC رشت / استعلام بهسازی و نوسازی چیلر PC رشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940957/استعلام-ساخت-تابلو'>استعلام  ساخت تابلو  / استعلام  ساخت تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940962/استعلام-تهیه-و-ارسال-یک-دستگاه-AIO'>استعلام تهیه و ارسال یک دستگاه AIO / استعلام، استعلام تهیه و ارسال یک دستگاه AIO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941003/استعلام-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام فعالیت های مخابراتی     / استعلام, استعلام فعالیت های مخابراتی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940543/مزایده-یک-واحد-ساختمان-سوله-فلزی-عرصه-1400متر'>مزایده یک واحد ساختمان سوله فلزی عرصه 1400متر / مزایده,مزایده یک واحد ساختمان سوله فلزی عرصه 1400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941029/استعلام-فشارسنج-امرون-M3'>استعلام فشارسنج امرون M3 / استعلام, استعلام فشارسنج امرون M3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940964/استعلام-ساخت-دیواره-آلومینیومی'>استعلام  ساخت دیواره آلومینیومی / استعلام, استعلام  ساخت دیواره آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940975/استعلام-ساک-دستی-جنس-پارچه-ای'>استعلام ساک دستی جنس پارچه ای / استعلام, استعلام ساک دستی جنس پارچه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941002/استعلام-دستگاه-power-pack'>استعلام دستگاه power pack / استعلام, استعلام دستگاه power pack</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941034/استعلام-واگذاری-عملیات-اصلاح-و-تخصیص-ژئو'>استعلام واگذاری عملیات اصلاح و تخصیص ژئو  / استعلام، استعلام واگذاری عملیات اصلاح و تخصیص ژئو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940979/استعلام-پر-کردن-میله-چاه'>استعلام پر کردن میله چاه  / استعلام, استعلام پر کردن میله چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940998/استعلام-سایه-بان-خود-پرداز'>استعلام سایه بان خود پرداز / استعلام,استعلام سایه بان خود پرداز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940969/استعلام-ایمن-سازی-فیزیکی-مدارس-حاشیه-راهها'>استعلام ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راهها  / استعلام,استعلام  ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راهها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940873/استعلام-خرید-خدمات-نگهداری-فضاهای-جدیدالاحداث-پایانه'>استعلام خرید خدمات نگهداری فضاهای جدیدالاحداث پایانه  / استعلام خرید خدمات نگهداری فضاهای جدیدالاحداث پایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940926/استعلام-تعمیرات-اساسی-جرثقیل-مولتی-کت-مراد'>استعلام تعمیرات اساسی جرثقیل مولتی کت مراد / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی جرثقیل مولتی کت مراد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940944/استعلام-اورکت-حریق'>استعلام اورکت حریق / استعلام اورکت حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940961/استعلام-الکتروموتور'>استعلام الکتروموتور / استعلام , استعلام الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940871/استعلام-مواد-شیمیایی'>استعلام مواد شیمیایی  / استعلام,استعلام مواد شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940878/استعلام-تشک-خوشخواب-مدل-رویال'>استعلام تشک خوشخواب مدل رویال / استعلام,استعلام تشک خوشخواب مدل رویال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940885/استعلام-رله-دیفرانسیل-آلستوم'>استعلام رله دیفرانسیل آلستوم / استعلام,استعلام رله دیفرانسیل آلستوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940890/استعلام-سنجش-سلامت-کارکنان'>استعلام سنجش سلامت کارکنان / استعلام,استعلام سنجش سلامت کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940534/مزایده-فروش-یکدستگاه-رامپر-چهار-چرخ--بتونیر-دستی-و--'>مزایده فروش یکدستگاه رامپر چهار چرخ ، بتونیر دستی و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه رامپر چهار چرخ ، بتونیر دستی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940935/استعلام-خرید-4-عدد-کولر-آبی-7000'>استعلام خرید 4 عدد کولر آبی 7000  / استعلام، استعلام خرید 4 عدد کولر آبی 7000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940919/استعلام-خرید-یک-دستگاه-یخ-ساز'>استعلام خرید یک دستگاه یخ ساز  / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه یخ ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940908/استعلام-عملیات-تصفیه-شیمیایی-روغن-یک-دستگاه-ترانسفورماتور'>استعلام عملیات تصفیه شیمیایی روغن یک دستگاه ترانسفورماتور  / استعلام، استعلام عملیات تصفیه شیمیایی روغن یک دستگاه ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940891/استعلام-آماده-سازی-ترانسفورماتور'>استعلام آماده سازی ترانسفورماتور / استعلام، استعلام آماده سازی ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940869/استعلام-رایانه-قابل-حمل'>استعلام رایانه قابل حمل / استعلام، استعلام  رایانه قابل حمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940865/استعلام-کاپشن-شلوار-ورزشی-مردانه-و-زنانه--'>استعلام کاپشن، شلوار ورزشی مردانه و زنانه ... / استعلام, استعلام کاپشن، شلوار ورزشی مردانه و زنانه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940872/استعلام-کفش-ورزش-مردانه-و-زنانه'>استعلام کفش ورزش مردانه و زنانه  / استعلام, استعلام کفش ورزش مردانه و زنانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940903/استعلام-طراحی--ساخت-و-نصب-تابلو-نقش-برجسته-سفالی'>استعلام طراحی ، ساخت و نصب تابلو نقش برجسته سفالی  / استعلام، استعلام طراحی ، ساخت و نصب تابلو نقش برجسته سفالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940915/استعلام-تلفن-رومیزی-دو-خط-صاایران'>استعلام تلفن رومیزی دو خط صاایران / استعلام, استعلام تلفن رومیزی دو خط صاایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940540/مزایده-فروش-یکدستگاه-سیلوی-مصالح--ایستاده-و-یک-دستگاه-کانیکس-سفید'>مزایده فروش یکدستگاه سیلوی مصالح - ایستاده و یک دستگاه کانیکس سفید / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سیلوی مصالح - ایستاده و یک دستگاه کانیکس سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940922/استعلام-مایکروفر-برند-ایرانی'>استعلام مایکروفر برند ایرانی / استعلام, استعلام مایکروفر برند ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940958/استعلام-آرشیو-الکترونیکی-اسناد'>استعلام آرشیو الکترونیکی اسناد  / استعلام, استعلام  آرشیو الکترونیکی اسناد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940888/استعلام-پاور-بانک'>استعلام  پاور بانک / استعلام ,استعلام پاور بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940900/استعلام-هارد-سیگیت'>استعلام هارد سیگیت  / استعلام, استعلام  هارد سیگیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940936/استعلام-پارچه-فاستونی'>استعلام پارچه فاستونی / استعلام، استعلام پارچه فاستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940870/استعلام-آب-سردکن'>استعلام آب سردکن / استعلام ,استعلام آب سرد کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940876/استعلام-4-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام 4 دستگاه حضور و غیاب / استعلام, استعلام 4 دستگاه حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940880/استعلام-اجرای-شبکه-سالن-امور-مودیان'>استعلام  اجرای شبکه سالن امور مودیان / استعلام, استعلام  اجرای شبکه سالن امور مودیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940549/مزایده-فروش-یکدستگاه-ساب-نواری-و--'>مزایده فروش یکدستگاه ساب نواری و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه ساب نواری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940892/استعلام-قند-900-گرمی-باخ'>استعلام قند 900 گرمی باخ / استعلام, استعلام قند 900 گرمی باخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940867/استعلام-تهیه-و-ساخت-و-نصب-گیشه-mdf'>استعلام  تهیه و ساخت و نصب گیشه mdf  / استعلام, استعلام  تهیه و ساخت و نصب گیشه mdf </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940851/استعلام-تعمیر-برج-خنک-کننده'>استعلام تعمیر برج خنک کننده / استعلام, استعلام تعمیر برج خنک کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940889/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940634/استعلام-تهیه-و-اجرای-ایزوگام-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام تهیه و اجرای ایزوگام, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام,استعلام تهیه و اجرای ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940836/استعلام-نازل-سر-شیلنگ-آتش-نشانی-آلومینیومی--'>استعلام نازل سر شیلنگ آتش نشانی آلومینیومی.... / استعلام نازل سر شیلنگ آتش نشانی آلومینیومی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940579/مزایده-ملک-مسکونی-عرصه-204متر'>مزایده ملک مسکونی عرصه 204متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه 204متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940776/استعلام-پاکت-A4-شومیز-200-گرمی-زرد-رنگ'>استعلام پاکت A4 شومیز 200 گرمی زرد رنگ / استعلام پاکت A4 شومیز 200 گرمی زرد رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940693/استعلام-آبلیمو-۴-لیتری'>استعلام آبلیمو ۴ لیتری / استعلام,استعلام آبلیمو ۴ لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940794/استعلام-حلوا-شکری-90-گرمی-زیک'>استعلام حلوا شکری 90 گرمی زیک / استعلام حلوا شکری 90 گرمی زیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940805/استعلام-عدس'>استعلام عدس / استعلام عدس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940773/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته / استعلام,استعلام قند شکسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940782/استعلام-لپه-تبریزی'>استعلام لپه تبریزی  / استعلام,استعلام لپه تبریزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940797/استعلام-لوبیا-سفید'>استعلام لوبیا سفید / استعلام,استعلام لوبیا سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940800/استعلام-لوبیا-قرمز'>استعلام لوبیا قرمز / استعلام,استعلام لوبیا قرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940821/استعلام-لوبیا-چیتی'>استعلام  لوبیا چیتی  / استعلام,استعلام لوبیا چیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940814/استعلام-لیمو-خشک-عمانی'>استعلام  لیمو خشک عمانی  / استعلام,استعلام لیمو خشک عمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940526/مزایده-فروش-یازده-هزار-بلوک-سیمانی-سبک'>مزایده فروش یازده هزار بلوک سیمانی سبک  / آگهی مزایده , مزایده فروش یازده هزار بلوک سیمانی سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940802/استعلام-گلاب-2-لیتری'>استعلام  گلاب 2 لیتری  / استعلام,استعلام  گلاب 2 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940788/استعلام-جو-پوست-کنده'>استعلام جو پوست کنده  / استعلام,استعلام جو پوست کنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940613/استعلام-خرید-کنتور-آب-سامانه-ستاد'>استعلام خرید کنتور آب, سامانه ستاد / استعلام,استعلام خرید کنتور آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940863/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-انواع-وسایل-نقلیه-موتوری'>استعلام تعمیر و نگهداری انواع وسایل نقلیه موتوری  / استعلام,استعلام تعمیر و نگهداری انواع وسایل نقلیه موتوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940846/استعلام-کامپیوتر-کامل'>استعلام کامپیوتر کامل  / استعلام,استعلام کامپیوتر کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940840/استعلام-آپگرید-سرورهای-مجازی'>استعلام آپگرید سرورهای مجازی  / استعلام,استعلام آپگرید سرورهای مجازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940829/استعلام-واگذاری-عملیات-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-های-برق'>استعلام واگذاری عملیات اصلاح و بازسازی شبکه های برق / استعلام,استعلام واگذاری عملیات اصلاح و بازسازی شبکه های برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940838/استعلام-بیمه-آتش-سوزی'>استعلام بیمه آتش سوزی  / استعلام، استعلام بیمه آتش سوزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940852/استعلام-ده-دست-کت-و-شلوار--پیراهن-و-کفش'>استعلام ده دست کت و شلوار ، پیراهن و کفش  / استعلام ، استعلام ده دست کت و شلوار ، پیراهن و کفش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940514/مزایده-فروش-اموال-مازاد-مستعمل-و-اسقاط--تمدید'>مزایده فروش اموال مازاد مستعمل و اسقاط ...تمدید  / مزایده , مزایده فروش اموال مازاد مستعمل و اسقاط ...تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940858/استعلام-کاغذ-سولیکام'>استعلام کاغذ سولیکام / استعلام، استعلام کاغذ سولیکام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940899/استعلام-چاپ-فرم-های-جدید-آیین-نامه-ایمنی-پست-های-انتقال-و-فوق-توزیع'>استعلام چاپ فرم های جدید آیین نامه ایمنی پست های انتقال و فوق توزیع / استعلام, استعلام چاپ فرم های جدید آیین نامه ایمنی پست های انتقال و فوق توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940774/استعلام-بوتیل-گلیکول--'>استعلام بوتیل گلیکول.... / استعلام, استعلام بوتیل گلیکول....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940884/استعلام-باطری-لیفتراک--'>استعلام باطری لیفتراک.... / استعلام , استعلام باطری لیفتراک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940819/استعلام-صفحه-گردان-و-توبار-گاری'>استعلام صفحه گردان و توبار گاری / استعلام,استعلام صفحه گردان و توبار گاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940861/استعلام-تفنگی-باد--'>استعلام تفنگی باد .. / استعلام,استعلام تفنگی باد ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940823/استعلام-سند-فاکتور-فروش-هلوگرام'>استعلام سند فاکتور فروش هلوگرام / استعلام سند فاکتور فروش هلوگرام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940816/استعلام-خرید-درب-کمد-دیواری-با-MDF-درجه-یک-ایرانی-و--'>استعلام خرید درب کمد دیواری با MDF درجه یک ایرانی و ... / استعلام, استعلام خرید درب کمد دیواری با MDF درجه یک ایرانی و .</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940843/استعلام-اقلام-لوازم-یدکی-کلارک--'>استعلام اقلام لوازم یدکی کلارک... / استعلام,استعلام اقلام لوازم یدکی کلارک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940956/استعلام-کارتریج-و--'>استعلام کارتریج و ... / استعلام,استعلام کارتریج و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940965/استعلام-آنژیو-کت-آبی--'>استعلام آنژیو کت آبی... / استعلام ,استعلام آنژیوکت آبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941014/استعلام-عملیات-سازه-بتنی-سپتیک-تصفیه-خانه-فاضلاب-زرین-شهر'>استعلام عملیات سازه بتنی سپتیک تصفیه خانه فاضلاب زرین شهر / استعلام,استعلام عملیات سازه بتنی سپتیک تصفیه خانه فاضلاب زرین شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941028/استعلام-عملیات-توسعه-شبکه-فاضلاب'>استعلام عملیات توسعه شبکه فاضلاب  / استعلام , استعلام عملیات توسعه شبکه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941041/استعلام-توسعه-شبکه-آب'>استعلام توسعه شبکه آب  / استعلام , استعلام توسعه شبکه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941035/استعلام-کارهای-باقیمانده-کلکتور-1400-میلی-متری-بتنی'>استعلام کارهای باقیمانده کلکتور 1400 میلی متری بتنی  / استعلام , استعلام کارهای باقیمانده کلکتور 1400 میلی متری بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940971/استعلام-ترانسدیوسر-و--'>استعلام ترانسدیوسر و ...  / استعلام , استعلام ترانسدیوسر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940621/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-نگهداری-مرکز-تحقیقات-اموزش-و-مشاوره-فضای-سبز'>اصلاحیه مناقصه عملیات نگهداری مرکز تحقیقات اموزش و مشاوره فضای سبز / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری مرکز تحقیقات اموزش و مشاوره فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941053/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام انواع لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941047/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-نمره-110م-م'>استعلام لوله پلی اتیلن نمره 110م م / استعلام  لوله پلی اتیلن نمره 110م م</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940982/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام انواع لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940986/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام انواع لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940996/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام انواع لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941092/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام انواع لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941099/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-فاضلابی'>استعلام لوله پلی اتیلن فاضلابی  / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن فاضلابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941085/استعلام-واگذاری-اجاره-مهد-کودک'>استعلام واگذاری اجاره مهد کودک  / استعلام واگذاری اجاره مهد کودک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940524/مناقصه-تهیه--حمل-و-اجرای-فعالیت-های-مربوط-به-بخشی-از-عملیات-سفت-کاری'>مناقصه تهیه ، حمل و اجرای فعالیت های مربوط به بخشی از عملیات سفت کاری  / مناقصه ،مناقصه تهیه ، حمل و اجرای فعالیت های مربوط به بخشی از عملیات سفت کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941073/مزایده-ماشینهای-اسقاطی-دانشگاه'>مزایده ماشینهای اسقاطی دانشگاه / مزایده, مزایده ماشینهای اسقاطی دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940974/مزایده-وسایل-مستعمل-و-اسقاطی-بیمارستان'> مزایده وسایل مستعمل و اسقاطی بیمارستان  / مزایده,  مزایده وسایل مستعمل و اسقاطی بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940995/فراخوان-انجام-امور-خدمات-تنظیف-ساختمان-و-محوطه---'>فراخوان انجام امور خدمات تنظیف ساختمان و محوطه  ... / فراخوان انجام امور خدمات تنظیف ساختمان و محوطه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941009/فراخوان-تجهیزات-ابزار-دقیق-مورد-نیاز-سدهای-استان--نوبت-دوم'>فراخوان تجهیزات ابزار دقیق مورد نیاز سدهای استان - نوبت دوم  / فراخوان تجهیزات ابزار دقیق مورد نیاز سدهای استان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940531/مناقصه-خرید-تجهیزات-ذخیره-سازی'>مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی / مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940921/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-فاضلاب-از-بلوار--'>مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب از بلوار ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب از بلوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940918/مناقصه-اتصال-خط-انتقال-آب-سنگر-به-خط-انتقال-خروجی'>مناقصه اتصال خط انتقال آب سنگر به خط انتقال خروجی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه اتصال خط انتقال آب سنگر به خط انتقال خروجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941006/استعلام-قیمت-گیت-تردد-نفر-رو'>استعلام قیمت گیت تردد نفر رو  / استعلام , استعلام قیمت گیت تردد نفر رو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940992/فراخوان-مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-دانشکده'>فراخوان مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای دانشکده  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای دانشکده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941027/تجدید-مناقصه-سیستم-کشف-اعلام-حریق-سالنها'>تجدید مناقصه سیستم کشف اعلام حریق سالنها   / مناقصه ,تجدید مناقصه سیستم کشف اعلام حریق سالنها  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941037/تجدید-مناقصه-خرید-کابل-و-مالحقات-خط-۶۳-کیلو-ولت-دو-مداره-تغذیه-سلیماندراب-و-پست-جنوب'>تجدید مناقصه خرید کابل و مالحقات خط ۶۳ کیلو ولت دو مداره تغذیه سلیماندراب و پست جنوب   / مناقصه ,تجدید مناقصه خرید کابل و مالحقات خط ۶۳ کیلو ولت دو مداره تغذیه سلیماندراب و پست جنوب  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940536/مناقصه-خرید-و-تحویل-اقلام-Cisco'>مناقصه خرید و تحویل اقلام Cisco / مناقصه عمومی، مناقصه خرید و تحویل اقلام Cisco</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940946/مناقصه-پیاده-روسازی-و-نماسازی-خیابان'>مناقصه پیاده روسازی و نماسازی خیابان / مناقصه ,مناقصه پیاده روسازی و نماسازی خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940940/مناقصه-احداث-راه-ارتباطی'>مناقصه احداث راه ارتباطی  / مناقصه ,مناقصه احداث راه ارتباطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940930/مناقصه-تهیه-مصالح-و-نیرو-رسانی-به-محل-آب'>مناقصه تهیه مصالح و نیرو رسانی به محل آب  / مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح و نیرو رسانی به محل آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940933/مناقصه-واگذاری-حجمی-خدمات-ممیزی-املاک-شبکه-و-شیرآلات--'>مناقصه واگذاری حجمی خدمات ممیزی املاک شبکه و شیرآلات ...  / مناقصه واگذاری حجمی خدمات ممیزی املاک شبکه و شیرآلات ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940941/مناقصه-عملیات-احداث-فونداسیون-خط-چهار-مداره-۲۳۰-و-۶۳-کیلوولت'>مناقصه عملیات احداث فونداسیون خط چهار مداره ۲۳۰ و ۶۳ کیلوولت  / مناقصه عملیات احداث فونداسیون خط چهار مداره ۲۳۰ و ۶۳ کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940910/مزایده-فروش-۱۱-دستگاه-خودرو-اسقاطی-سبک-و-سنگین'>مزایده فروش ۱۱ دستگاه خودرو اسقاطی سبک و سنگین     / مزایده, مزایده فروش ۱۱ دستگاه خودرو اسقاطی سبک و سنگین    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940923/مناقصه-فعالیت-های-پنجگانه-خدمات-مشترکین-منطقه-۱--اصلاحیه'>مناقصه فعالیت های پنجگانه خدمات مشترکین منطقه ۱ - اصلاحیه / آگهی مناقصه, مناقصه فعالیت های پنجگانه خدمات مشترکین منطقه ۱ - اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940934/اصلاحیه-شماره-۳-مناقصه-شماره-۳۷-۹۶-م-ن'>  اصلاحیه شماره ۳ مناقصه شماره ۳۷/۹۶ م ن     / مناقصه,   اصلاحیه شماره ۳ مناقصه شماره ۳۷/۹۶ م ن    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940528/مناقصه-تعمیرات-اساسی-پلهای-محور--'>مناقصه تعمیرات اساسی پلهای محور... / آگهی مناقصه، مناقصه تعمیرات اساسی پلهای محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940949/فراخوان-عملیات-نگهداری-بهره-برداری-وارائه-خدمات-امداد-و--'>فراخوان عملیات نگهداری بهره برداری وارائه خدمات امداد و ... / آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان عملیات نگهداری بهره برداری وارائه خدمات امداد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940955/مناقصه-تکمیل-راه-اندازی-و-بهره-برداری-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهرک-صنعتی'>مناقصه  تکمیل، راه اندازی و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی / فراخوان, مناقصه  تکمیل، راه اندازی و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941070/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-دیوار-سنگی-روستای-کرده-ده'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای دیوار سنگی روستای کرده ده / فراخوان ، فراخوان ارزیابی کیفی اجرای دیوار سنگی روستای کرده ده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941042/استعلام-البسه'>استعلام البسه / استعلام, استعلام البسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941088/استعلام-مواد-غذایی'>استعلام مواد غذایی / استعلام,استعلام مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941078/استعلام-مواد-شوینده'>استعلام مواد شوینده  / استعلام , استعلام مواد شوینده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941069/استعلام-کمد-بایگانی-5-طبقه-جنس-MDF-مدل-پردیس-303-یاسان'>استعلام کمد بایگانی 5 طبقه جنس MDF مدل پردیس 303 یاسان / استعلام، استعلام کمد بایگانی 5 طبقه جنس MDF مدل پردیس 303 یاسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941061/استعلام-نردبان-دو-طرفه-تاشو-6-متری'>استعلام  نردبان دو طرفه تاشو 6 متری  / استعلام, استعلام  نردبان دو طرفه تاشو 6 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941040/استعلام-نیاز-به-تامین-کنندگان-لامپ-LED'>استعلام نیاز به تامین کنندگان لامپ LED / استعلام, استعلام نیاز به تامین کنندگان لامپ LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940490/مناقصه-عملیات-توسعه-و-احداث-اصلاح-و-بهینه-سازی-روشنایی-معابر-و----نوبت-دوم'>مناقصه عملیات توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی، روشنایی معابر و ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی، روشنایی معابر و ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940990/استعلام-اسکن-نقشه-جات'>استعلام اسکن نقشه جات / استعلام اسکن نقشه جات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941013/استعلام-دستمال-رولی-بزرگ-مخصوص-دستگاه-مارک-حریر'>استعلام دستمال رولی بزرگ مخصوص دستگاه مارک حریر / استعلام دستمال رولی بزرگ مخصوص دستگاه مارک حریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941031/استعلام-یراق-آلات-و-لوازم-یدکی'>استعلام  یراق آلات و لوازم یدکی / استعلام  یراق آلات و لوازم یدکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941039/استعلام-تعمیرات-اداره-حراست-و-امور-محرمانه'>استعلام  تعمیرات اداره حراست و امور محرمانه / استعلام  تعمیرات اداره حراست و امور محرمانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941052/استعلام-اتصال-بین-مراکز-اسکادا-Siemens-و-PSI'>استعلام اتصال بین مراکز اسکادا Siemens و PSI / استعلام اتصال بین مراکز اسکادا Siemens و PSI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941030/استعلام-خرید-مفصل-1200-1-آلومینیومی'>استعلام خرید مفصل 1200*1 آلومینیومی  / استعلام,استعلام خرید مفصل 1200*1 آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941022/استعلام-به-روز-رسانی-خرید-نصب-و-استقرار-دو-دستگاه-فایروال'>استعلام به روز رسانی خرید، نصب و استقرار دو دستگاه فایروال / استعلام,استعلام به روز رسانی خرید، نصب و استقرار دو دستگاه فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941012/استعلام-خرید-روکش-حرارتی'>استعلام خرید روکش حرارتی / استعلام,استعلام خرید روکش حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940997/استعلام-تامین-قطعات-یدکی-شارژر'>استعلام تامین قطعات یدکی شارژر / استعلام,استعلام تامین قطعات یدکی شارژر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940991/استعلام-نصب-سقف-کاذب-در-پستهای-230'>استعلام نصب سقف کاذب در پستهای 230  / استعلام,استعلام نصب سقف کاذب در پستهای 230 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940486/مناقصه-مرمت-و-بهسازی-جاده-چاه-13----نوبت-دوم'>مناقصه مرمت و بهسازی جاده چاه 13 ... - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه مرمت و بهسازی جاده چاه 13 ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941004/استعلام-خرید-۲-واحد-کمد-بایگانی-ریلی'>استعلام خرید ۲ واحد کمد بایگانی ریلی  / استعلام,استعلام خرید ۲ واحد کمد بایگانی ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941017/استعلام-خرید-نرم-افزار-مدیریت-راه-سازی-و-تونل'>استعلام خرید نرم افزار مدیریت راه سازی و تونل  / استعلام,استعلام خرید نرم افزار مدیریت راه سازی و تونل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941048/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار / استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941036/استعلام-فن-کامل-خنک-کننده'>استعلام فن کامل خنک کننده / استعلام فن کامل خنک کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941020/استعلام-متر-لیزری'>استعلام متر لیزری  / استعلام متر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941000/استعلام-کابل-شبکه-ارتباطی-فیبر-نوری-پچکورد'>استعلام کابل شبکه ارتباطی فیبر نوری پچکورد  / استعلام کابل شبکه ارتباطی فیبر نوری پچکورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941033/استعلام-کابل-افشان'>استعلام کابل افشان / استعلام کابل افشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941051/استعلام-بسته-نرم-افزار-کتاب-اول'>استعلام بسته نرم افزار کتاب اول / استعلام, استعلام بسته نرم افزار کتاب اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941064/استعلام-انجام-خدمات-خاص-طب-کار'>استعلام انجام خدمات خاص طب کار / استعلام, استعلام انجام خدمات خاص طب کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940501/فراخوان-خرید-لوله-های-فولادی-به-قطر-1500-میلیمتر'>فراخوان خرید لوله های فولادی به قطر 1500 میلیمتر / فراخوان عمومی، فراخوان خرید لوله های فولادی به قطر 1500 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941074/استعلام-پلاستیک-شیرینگی-40-سانت-دولا'>استعلام  پلاستیک شیرینگی 40 سانت دولا / استعلام, استعلام  پلاستیک شیرینگی 40 سانت دولا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941082/استعلام-3-عدد-اکسس-کنترل-مارک-VIRDI-مدل-AC6000'>استعلام  3 عدد اکسس کنترل مارک VIRDI  مدل AC6000 / استعلام, استعلام   3 عدد اکسس کنترل مارک VIRDI  مدل AC6000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941010/استعلام-ساک-دستی-برزنتی'>استعلام ساک دستی برزنتی / استعلام, استعلام ساک دستی برزنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941055/استعلام-قفسه-بایگانی-ثابت'>استعلام قفسه بایگانی ثابت  / استعلام قفسه بایگانی ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940984/استعلام-سیستم-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامپیوتر / استعلام,استعلام سیستم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940980/استعلام-اصلاحات-و-تغییرات-تاسیسات'>استعلام اصلاحات و تغییرات تاسیسات / استعلام,استعلام اصلاحات و تغییرات تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941038/استعلام-کیت'>استعلام کیت  / استعلام,استعلام کیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941050/استعلام-سیم-برق-افشان'>استعلام سیم برق افشان  / استعلام,استعلام سیم برق افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941056/استعلام-لوله-مانسمان'>استعلام لوله مانسمان  / استعلام,استعلام لوله مانسمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940487/مزایده-پلاک-2066-اصلی-بخش-یک-ملایر'>مزایده پلاک 2066 اصلی بخش یک ملایر / مزایده,مزایده پلاک 2066 اصلی بخش یک ملایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941071/استعلام-سنسور-ارتفاع-سنج-هیدرواستاتیکی'>استعلام سنسور ارتفاع سنج هیدرواستاتیکی / استعلام ,استعلام سنسور ارتفاع سنج هیدرواستاتیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941080/استعلام-دستگاه-کنترل-سطح-مخزن-بی-سیم-MP'>استعلام دستگاه کنترل سطح مخزن بی سیم MP  / استعلام, استعلام دستگاه کنترل سطح مخزن بی سیم MP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941063/استعلام-کیت-آزمایشگاهی'>استعلام کیت آزمایشگاهی / استعلام, استعلام کیت آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941091/استعلام-پرده-سان-اسکرین-دابل-شید-زبرا'>استعلام پرده سان اسکرین، دابل شید، زبرا / استعلام, استعلام پرده سان اسکرین، دابل شید، زبرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941111/استعلام-انجام-امور-ارزیابی-و-مشارکتی-و-تشکیل-صندوق-های-توسعه-پایدار--'>استعلام  انجام امور ارزیابی و مشارکتی و تشکیل صندوق های توسعه پایدار ... / استعلام, استعلام  انجام امور ارزیابی و مشارکتی و تشکیل صندوق های توسعه پایدار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941046/استعلام-​فعالیت-های-آژانس-های-مسافرتی-و-گردانندگان-تور'>استعلام ​فعالیت های آژانس های مسافرتی و گردانندگان تور     / استعلام, استعلام ​فعالیت های آژانس های مسافرتی و گردانندگان تور    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941059/استعلام-کوپلینگ'>استعلام کوپلینگ / استعلام، استعلام کوپلینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941077/استعلام-الکتروپمپ-لجن-کش'>استعلام الکتروپمپ لجن کش / استعلام,استعلام الکتروپمپ لجن کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941049/استعلام-تشک-ابری'>استعلام تشک ابری / استعلام،استعلام تشک ابری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941044/استعلام-بالش-ابری'>استعلام بالش ابری  / استعلام، استعلام  بالش ابری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940569/مزایده-فروش-50-دستگاه-خودرو-سبک-(وانت-بار-و-سواری)--نوبت-دوم'>مزایده فروش 50 دستگاه خودرو سبک (وانت بار و سواری) - نوبت دوم  / آگهی فروش , مزایده فروش 50 دستگاه خودرو سبک (وانت بار و سواری) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940508/مناقصه-واگذاری-فعالیت-های-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری فعالیت های حفظ و نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فعالیت های حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941067/استعلام-مناقصه-سرویس-و-نگهداری-دو-دستگاه-آسانسور'>استعلام مناقصه سرویس و نگهداری دو دستگاه آسانسور  / استعلام ، استعلام مناقصه سرویس و نگهداری دو دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941075/استعلام-ملزومات-اداری'>استعلام ملزومات اداری  / استعلام, استعلام ملزومات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941060/استعلام-پک-کاتریج'>استعلام پک کاتریج / استعلام , استعلام پک کاتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941057/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام  سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941068/استعلام-لاستیک'>استعلام لاستیک  / استعلام,استعلام لاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941066/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام, استعلام تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941054/استعلام-یک-دستگاه-لپ-تاپ-15-اینچ-ایسوس'>استعلام یک دستگاه لپ تاپ 15 اینچ ایسوس / استعلام, استعلام یک دستگاه لپ تاپ 15 اینچ ایسوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941103/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام خرید تجهیزات رایانه ای  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941079/استعلام-ایجاد-(تهیه-و-نصب)-شبکه-LAN-داخلی'>استعلام ایجاد (تهیه و نصب) شبکه LAN داخلی / استعلام, استعلام ایجاد (تهیه و نصب) شبکه LAN داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941072/استعلام-خرید-یک-دستگاه-پرینتر-4-کاره-hp127fm'>استعلام خرید یک دستگاه پرینتر 4 کاره hp127fm  / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه پرینتر 4 کاره hp127fm </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940493/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-18-یزد'>مزایده ششدانگ زمین بخش 18 یزد / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 18 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941114/استعلام-میز-و-صندلی-اداری'>استعلام میز و صندلی اداری / استعلام, استعلام میز و صندلی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941076/استعلام-یک-دستگاه-تلفن-سانترال'>استعلام یک دستگاه تلفن سانترال / استعلام، استعلام یک دستگاه تلفن سانترال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941058/استعلام-بسته-نرم-افزار-آنتی-ویروس'>استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس / استعلام,استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941065/استعلام-مادربرد-و-سی-پی-یو-و--'>استعلام مادربرد و سی پی یو و... / استعلام,استعلام مادربرد و سی پی یو و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941045/استعلام-بهنگام-سازی-نقشه-های-روستایی-استان'>استعلام بهنگام سازی نقشه های روستایی استان  / استعلام,استعلام بهنگام سازی نقشه های روستایی استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941116/استعلام-1700-عدد-تی-شرت-ورزشی'>استعلام 1700 عدد تی شرت ورزشی / استعلام 1700 عدد تی شرت ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941113/استعلام-خرید-تلفن-و-رومیزی-2-عدد-و-یک-عدد-چوب-لباسی'>استعلام خرید تلفن و رومیزی 2 عدد و یک عدد چوب لباسی / استعلام خرید تلفن و رومیزی 2 عدد و یک عدد چوب لباسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941104/استعلام-کاغذ-تحریر'>استعلام کاغذ تحریر / استعلام کاغذ تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941094/استعلام-خرید-یکدستگاه-تلویزیون-49-اینچ-ال-ای-دی-و-لب-تاپ'>استعلام خرید یکدستگاه تلویزیون 49 اینچ ال ای دی و لب تاپ / استعلام خرید یکدستگاه تلویزیون 49 اینچ ال ای دی و لب تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941106/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی / استعلام، استعلام سایر فعالیت های مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940491/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-11400متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 11400متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 11400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941101/استعلام-تولید-رسانه-های-نوری-و-مغناطیسی'>استعلام تولید رسانه های نوری و مغناطیسی     / استعلام, استعلام تولید رسانه های نوری و مغناطیسی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941090/استعلام-کلر-هندی-آکوافیت-70-درصد'>استعلام کلر هندی آکوافیت 70 درصد / استعلام، استعلام کلر هندی آکوافیت 70 درصد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941095/استعلام-تهیه-اینترنت-پر-سرعت-با-پهنای-باند'>استعلام تهیه اینترنت پر سرعت با پهنای باند / استعلام,استعلام تهیه اینترنت پر سرعت با پهنای باند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941087/استعلام-۳۰-متر-کلیه-تجهیزات-دکل-مهاری'>استعلام ۳۰ متر کلیه تجهیزات دکل مهاری  / استعلام,استعلام ۳۰ متر کلیه تجهیزات دکل مهاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941083/استعلام-۲۰-عدد-کنتاکت-کمکی-آلستوم'>استعلام ۲۰ عدد کنتاکت کمکی آلستوم / استعلام,استعلام ۲۰ عدد کنتاکت کمکی آلستوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941093/استعلام-کنتاکتور-قدرتی'>استعلام کنتاکتور قدرتی / استعلام ,استعلام کنتاکتور قدرتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941107/استعلام-مخزن-ذخیره-آب-پلی-اتیلنی'>استعلام مخزن ذخیره آب پلی اتیلنی / استعلام ، استعلام مخزن ذخیره آب پلی اتیلنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941117/استعلام-سیب-زمینی-درشت-و-تازه'>استعلام سیب زمینی درشت و تازه  / استعلام, استعلام سیب زمینی درشت و تازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941081/استعلام-پیاز-درشت-درجه-یک-96-7-2'>استعلام پیاز درشت درجه یک 96.7.2 / استعلام پیاز درشت درجه یک 96.7.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941097/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-برق-رسانی-به-پروژه-های-جزایر'>استعلام خرید و نصب تجهیزات برق رسانی به پروژه های جزایر / استعلام, استعلام خرید و نصب تجهیزات برق رسانی به پروژه های جزایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940513/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-225متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 225متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 225متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941108/استعلام-آب-رسانی--مدیریت-پسماند-فاضلاب-و-فعالیت-های-تصفیه'>استعلام  آب رسانی ، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه / استعلام آب رسانی ، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941112/استعلام-درب-و-پنجره-دو-جداره-96-7-2'>استعلام درب و پنجره دو جداره 96.7.2 / استعلام، استعلام درب و پنجره دو جداره 96.7.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941105/استعلام-لایسنس-دائمی-ایمیل-سرور-اکسیژن'>استعلام لایسنس دائمی ایمیل سرور اکسیژن / استعلام، استعلام لایسنس دائمی ایمیل سرور اکسیژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941089/استعلام-باطری-فاراتل-12-ولت-28-آمپر'>استعلام باطری فاراتل 12 ولت 28 آمپر / استعلام , استعلام باطری فاراتل 12 ولت 28 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941118/استعلام-روغن-حلب'>استعلام روغن حلب  / استعلام, استعلام روغن حلب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941115/استعلام-در-باز-کن-اتوماتیک'>استعلام در باز کن اتوماتیک / استعلام, استعلام در باز کن اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941102/استعلام-تهیه-غذای-روزانه-کارکنان-استانداری'>استعلام تهیه غذای روزانه کارکنان استانداری  / استعلام , استعلام تهیه غذای روزانه کارکنان استانداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940494/مزایده-سواری-405xu7-GLX-خاکستری-رنگ'>مزایده سواری 405xu7 -GLX خاکستری رنگ  / مزایده ,مزایده سواری 405xu7 -GLX خاکستری رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941084/استعلام-کامپیوتر-و-تجهیزات-جانبی'>استعلام کامپیوتر و تجهیزات جانبی  / استعلام، استعلام کامپیوتر و تجهیزات جانبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941096/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام, استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941110/استعلام-خرید-یک-دستگاه-الکتروپمپ-mxv'>استعلام خرید یک دستگاه الکتروپمپ mxv / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه الکتروپمپ mxv</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941086/استعلام-فعالیتهای-مربوط-به-نظافت'>استعلام فعالیتهای مربوط به نظافت  / استعلام فعالیتهای مربوط به نظافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941100/استعلام-مواد-شیمیایی'>استعلام مواد شیمیایی / استعلام مواد شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941109/استعلام-زیرسازی-و-ساخت-سایت'>استعلام زیرسازی و ساخت سایت / استعلام زیرسازی و ساخت سایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941098/استعلام-تولید-فیلم-ترویجی-از-تعاونیهای-موفق'>استعلام تولید فیلم ترویجی از تعاونیهای موفق / استعلام,استعلام  تولید فیلم ترویجی از تعاونیهای موفق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940485/مزایده-خودرو-پژو-206-نقره-ای-مدل-83'>مزایده خودرو پژو 206 نقره ای مدل 83  / مزایده , مزایده خودرو پژو 206 نقره ای مدل 83 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940496/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-71-2مترمربع'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 71.2مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 71.2مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940547/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-اب--'> مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات اب... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات اب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940512/مناقصه-تهیه-کود-دامی-پوسیده--تحویل-در-محل-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه کود دامی پوسیده ، تحویل در محل نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه کود دامی پوسیده ، تحویل در محل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940523/فراخوان-مناقصه-تعمیر-و-پشتیبانی-انواع-الکتروپمپ-(سانتریفوژ--شناور-و--)'>فراخوان مناقصه تعمیر و پشتیبانی انواع الکتروپمپ (سانتریفوژ ، شناور و ...)  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعمیر و پشتیبانی انواع الکتروپمپ (سانتریفوژ ، شناور و ...) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940336/مناقصه-خرید-TUBE-BUNDLE-و--نوبت-دوم'>مناقصه خرید TUBE BUNDLE و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید TUBE BUNDLE و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940503/مزایده-واگذاری-مدیریت-و-تعمیرات-اساسی-و-استانداردسازی-جایگاههای-سوخت'>مزایده واگذاری مدیریت و تعمیرات اساسی و استانداردسازی جایگاههای سوخت / آگهی مزایده , مزایده واگذاری مدیریت و تعمیرات اساسی و استانداردسازی جایگاههای سوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940563/مزایده-یکباب-مغازه-عرصه-40-81متر'>مزایده یکباب مغازه عرصه 40.81متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه عرصه 40.81متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940568/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عرصه-289-20متر'>مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 289.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 289.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940489/مزایده-اجاره-مرکز-خرید-و-فروش-بازار-خودرو'>مزایده اجاره مرکز خرید و فروش بازار خودرو / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مرکز خرید و فروش بازار خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940483/مزایده-فروش-خودرو--نوبت-دوم'> مزایده فروش خودرو - نوبت دوم / آگهی مزایده,  مزایده فروش خودرو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940498/مناقصه-قطعات-یدکی-توربین-زیمنس-SGT-400-مجدد'>مناقصه قطعات یدکی توربین زیمنس SGT-400- مجدد / آگهی مجدد ارزیابی کیفی, مناقصه قطعات یدکی توربین زیمنس SGT-400- مجدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940502/فراخوان-تامین-روشنایی-معابر--تجدید'>فراخوان تامین روشنایی معابر - تجدید / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان تامین روشنایی معابر - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940520/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-1275-11متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 1275.11متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 1275.11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940521/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-373متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 373متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 373متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940525/مزایده-ششدانگ-اعیان-پلاک-ثبتی-30928-فرعی'>مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی 30928 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی 30928 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940339/مزایده-یخچال-فریزر-دیجیتال--یخچال-فریزر-دوقلوی-ضد-برفک'>مزایده یخچال فریزر دیجیتال ، یخچال فریزر دوقلوی ضد برفک  / مزایده ,مزایده یخچال فریزر دیجیتال ، یخچال فریزر دوقلوی ضد برفک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940518/مناقصه-خرید-کنتور-سه-فاز-مستقیم-دیجیتالی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کنتور سه فاز مستقیم دیجیتالی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه های عمومی، مناقصه خرید کنتور سه فاز مستقیم دیجیتالی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940527/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-245-35متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 245.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 245.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940515/مناقصه-انجام-عملیات-نظافت-آبدارخانه-نگهداری-فضای-سبز--'> مناقصه انجام عملیات نظافت، آبدارخانه، نگهداری فضای سبز ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,  مناقصه انجام عملیات نظافت، آبدارخانه، نگهداری فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940500/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-ویلایی-مساحت-251متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه ویلایی مساحت 251متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه ویلایی مساحت 251متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940504/مزایده-زمین-شالیزار-مساحت-2000متر'>مزایده زمین شالیزار مساحت 2000متر / مزایده,مزایده زمین شالیزار مساحت 2000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940492/مناقصه-اجرای-شبکه-20-کیلو-ولت-و-روشنایی-معابر-در-شهرک-صنعتی'>مناقصه اجرای شبکه 20 کیلو ولت و روشنایی معابر در شهرک صنعتی  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای شبکه 20 کیلو ولت و روشنایی معابر در شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940507/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-شصت-هزار-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت شصت هزار متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت شصت هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940462/مزایده-درب-آسانسور--کابین-فورد-میکا-استیل'>مزایده درب آسانسور - کابین فورد میکا استیل  / مزایده, مزایده درب آسانسور - کابین فورد میکا استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940383/مناقصه-فروش--شارژ-و-توزیع-کارت-بلیت-الکترونیک-سازمان'>مناقصه فروش ، شارژ و توزیع کارت بلیت الکترونیک سازمان / مناقصه عمومی , مناقصه فروش ، شارژ و توزیع کارت بلیت الکترونیک سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940480/مزایده-پشتی-دستباف--نوبت-دوم'>مزایده پشتی دستباف... نوبت دوم  /  مزایده ,مزایده وپشتی دستباف...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940532/مزایده-ملک-زمین-زراعی-مساحت-1416متر'>مزایده ملک زمین زراعی مساحت 1416متر  / مزایده,مزایده ملک زمین زراعی مساحت 1416متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940535/مزایده-مازاد-پلاک-مشاعی-583-فرعی'>مزایده مازاد پلاک مشاعی 583 فرعی / مزایده,مزایده مازاد پلاک مشاعی 583 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940538/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-1671-13-اصلی'>مزایده ملک پلاک ثبتی 1671/13 اصلی / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 1671/13 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940475/تجدید-مناقصه-انجام-بخشی-از-خدمات-پشتیبانی-در-رسته-های-فنی-و-مهندسی-و---مرحله-دوم-نوبت-اول'>تجدید مناقصه انجام بخشی از خدمات پشتیبانی در رسته های فنی و مهندسی و ... مرحله دوم نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه انجام بخشی از خدمات پشتیبانی در رسته های فنی و مهندسی و ... مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940488/مزایده-فروش-انواع-پالت-و-باکس-پالت-چوبی-و--'>مزایده فروش انواع پالت و باکس پالت چوبی و ... / مزایده عمومی , مزایده فروش انواع پالت و باکس پالت چوبی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940510/مزایده-فروش-املاک-و-خودروی-چری--پراید-و-پژو'>مزایده فروش املاک و خودروی چری ، پراید و پژو  / مزایده , مزایده فروش املاک و خودروی چری ، پراید و پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940506/مناقصه-خرید-روغن--برنج--چای--نوبت-دوم'>مناقصه خرید روغن ، برنج ، چای  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید روغن ، برنج ، چای  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940499/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-برقرسانی-شبکه-های-توزیع'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی شبکه های توزیع  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی شبکه های توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940484/مزایده-عمومی-اقلام-مستعمل-و-اسقاطی-و-ضایعاتی'>مزایده عمومی اقلام مستعمل و اسقاطی و ضایعاتی  / مزایده عمومی , مزایده عمومی اقلام مستعمل و اسقاطی و ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940478/تجدید-مناقصه-تهیه-و-نصب-تجهیزات-پایش-لحظه-ای-آنالایزر-پساب--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه و نصب تجهیزات پایش لحظه ای آنالایزر پساب - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی ، مناقصه تهیه و نصب تجهیزات پایش لحظه ای آنالایزر پساب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940463/اگهی-مزایده-آلومینیوم--آهن-آلات--رنگ-پودری-تجهیزات-اداری'>اگهی مزایده آلومینیوم ، آهن آلات ، رنگ پودری تجهیزات اداری / اگهی مزایده , مزایده آلومینیوم ، آهن آلات ، رنگ پودری تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940482/مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-تولیدی-مازاد--نوبت-سوم'>مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات تولیدی مازاد - نوبت سوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات تولیدی مازاد - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940542/مناقصه-حفر--تجهیز--توسعه-و-آزمایش-یک-حلقه-چاه-آبرفتی-نوبت-دوم'>مناقصه حفر ، تجهیز ، توسعه و آزمایش یک حلقه چاه آبرفتی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفر ، تجهیز ، توسعه و آزمایش یک حلقه چاه آبرفتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940539/فراخوان-انجام-مطالعات-و-تهیه-گزارش-ارزیابی-زیست-محیطی-eia'>فراخوان انجام مطالعات و تهیه گزارش ارزیابی زیست محیطی eia  / فراخوان عمومی , فراخوان انجام مطالعات و تهیه گزارش ارزیابی زیست محیطی eia </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940509/مزایده-فروش-دام'>مزایده فروش دام / آگهی مزایده , مزایده فروش دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940497/مناقصه-عملیات-توسعه-و-احداث-اصلاح-و-بهینه-سازی-روشنایی-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی، روشنایی معابر- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی، روشنایی معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940347/مزایده-فروش-گاو-و-تلیسه-مازاد-و-تلیسه-فری-مارتین'> مزایده فروش گاو و تلیسه مازاد و تلیسه فری مارتین / آگهی مزایده,  مزایده فروش گاو و تلیسه مازاد و تلیسه فری مارتین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940477/آگهی-مناقصه-عمومی-تامین-تجهیزات--حمل--نصب-و-پشتیبانی--ایستگاه-های-پمپاژ-طرح'>آگهی مناقصه عمومی  تامین تجهیزات ، حمل ، نصب و پشتیبانی ، ایستگاه های پمپاژ طرح / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی  تامین تجهیزات ، حمل ، نصب و پشتیبانی ، ایستگاه های پمپاژ طرح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940460/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-ابنیه-فنی-خط-اتصال-ریلی-و-محوطه-مانوری'>مناقصه  اجرای زیرسازی و ابنیه فنی خط اتصال ریلی و محوطه مانوری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای زیرسازی و ابنیه فنی خط اتصال ریلی و محوطه مانوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940481/مزایده-فروش-یکباب-آپارتمان-با-پلاک-ثبتی-134-فرعی'>مزایده فروش یکباب آپارتمان با پلاک ثبتی 134 فرعی / مزایده,مزایده فروش یکباب آپارتمان با پلاک ثبتی 134 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940469/مناقصه-انجام-خدمات-اکتشافی-و-نظارت-بر-عملیات-پیمانکاران-اکتشاف-ذخائر-فلزی-و-غیر-فلزی'>مناقصه  انجام خدمات اکتشافی و نظارت بر عملیات پیمانکاران اکتشاف ذخائر فلزی و غیر فلزی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات اکتشافی و نظارت بر عملیات پیمانکاران اکتشاف ذخائر فلزی و غیر فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940464/فراخوان-اجاره-یک-فروند-شناور-تندرو-مسافربری-نوبت-دوم'>فراخوان اجاره یک فروند شناور تندرو مسافربری- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان اجاره یک فروند شناور تندرو مسافربری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940455/مناقصه-احداث-شبکه-برق-ایستگاههای-پمپاژ-و-چاههای-آب-شرب'>مناقصه احداث شبکه برق ایستگاههای پمپاژ و چاههای آب شرب / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث شبکه برق ایستگاههای پمپاژ و چاههای آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940555/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-تعداد-12-واحد-تجاری'>اصلاحیه مزایده واگذاری تعداد 12 واحد تجاری / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 12 واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940561/اصلاحیه-مناقصه-احداث-شبکه-حد-فاصل-دوراهی-گزانبزین'>اصلاحیه مناقصه احداث شبکه حد فاصل دوراهی گزانبزین / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه احداث شبکه حد فاصل دوراهی گزانبزین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940341/مناقصه-اجرای-آبیاری-و-فضای-سبز-بوستان-وکیل-آباد'>مناقصه  اجرای آبیاری و فضای سبز بوستان وکیل آباد  / مناقصه،مناقصه  اجرای آبیاری و فضای سبز بوستان وکیل آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940430/مزایده-پلاک-ثبتی-123-13914'>مزایده پلاک ثبتی 123/13914 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 123/13914</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940432/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-مخابراتی-الکترونیکی-برق-وابسته-و-دوربینهای-مدار-بسته-و--'>مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی، الکترونیکی، برق وابسته و دوربینهای مدار بسته و ... / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی، الکترونیکی، برق وابسته و دوربینهای مدار بسته و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940442/مناقصه-عملیات-نگهداری-پشتیبانی-و-ارسال-بر-خط-اطلاعات-30-عدد-دستگاه-تردد-شمار-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نگهداری, پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات 30 عدد دستگاه تردد شمار  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی، مناقصه عملیات نگهداری, پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات 30 عدد دستگاه تردد شمار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940445/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-امورات-آبفا-نوبت-دوم'>مناقصه  انجام امور خدماتی امورات آبفا نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدماتی امورات آبفا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940454/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-آبیاری-و-مراقبت-از-پروژه-فضای-سبز-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات آبیاری و مراقبت از پروژه فضای سبز  نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای عملیات آبیاری و مراقبت از پروژه فضای سبز  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940466/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اسکلت-فلزی-96-7-2'>مناقصه تکمیل ساختمان اسکلت فلزی 96.7.2 / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل ساختمان اسکلت فلزی 96.7.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940437/مزایده-واگذاری-ظرفیت-تبلیغاتی-محورها-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی محورها نوبت دوم  / مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی محورها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940334/مناقصه-رفت-و-روب-معابر-و-حمل-زباله-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه رفت و روب معابر و حمل زباله شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه رفت و روب معابر و حمل زباله شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940444/مناقصه-DOWNHOLE-MOTORS-نوبت-دوم'>مناقصه DOWNHOLE MOTORS  نوبت دوم / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه DOWNHOLE MOTORS نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940422/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-به-شماره-پلاک-215-فرعی'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی به شماره پلاک 215 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی به شماره پلاک 215 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940516/مزایده-فروش-قطعات-لوازم-یدکی-خودروی-مرحله-دوم'>مزایده فروش قطعات لوازم یدکی خودروی مرحله دوم / مزایده ,مزایده فروش قطعات لوازم یدکی خودروی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940426/مزایده-ملک-مساحت-صد-و-بیست-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت صد و بیست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت صد و بیست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940511/مزایده-یک-دستگاه-پراید-مدل-76'>مزایده یک دستگاه پراید مدل 76  / مزایده , مزایده  یک دستگاه پراید مدل 76  مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940420/مزایده-منزل-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-18-فرعی'>مزایده منزل مسکونی به پلاک ثبتی 18 فرعی / مزایده,مزایده منزل مسکونی به پلاک ثبتی 18 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940537/فراخوان-تعمیرات-اساسی-پلهای-بزرگ-سرطابق--'>فراخوان تعمیرات اساسی پلهای بزرگ سرطابق ... / فراخوان , فراخوان تعمیرات اساسی پلهای بزرگ سرطابق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940419/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیانی-ملک-کارافه-ای-92متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی ملک کارافه ای 92متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی ملک کارافه ای 92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940473/مزایده-اجاره-زمین-چمن-مصنوعی-نوبت-دوم'> مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی , مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940585/فراخوان-مناقصه-روکش-آسفالت--'>فراخوان مناقصه روکش آسفالت... / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه روکش آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940471/مناقصه-تهیه-آسفالت-زیر-قیف-برای-شهرستان--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه آسفالت زیر قیف برای شهرستان  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه آسفالت زیر قیف برای شهرستان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940519/مزایده-ملک-به-مساحت-450مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 450مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 450مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940465/مزایده-فروش-یک-دستگاه-چیلر--'>مزایده فروش یک دستگاه چیلر... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یک دستگاه چیلر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940476/مناقصه-خدمات-انتظامات-ساختمان-شماره-31'>مناقصه خدمات انتظامات ساختمان شماره 31 / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خدمات انتظامات ساختمان شماره 31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940447/مزایده-اتومبیل-سواری-پژو-206-آریان'>مزایده اتومبیل سواری پژو 206 آریان / آگهی مزایده،مزایده اتومبیل سواری پژو 206 آریان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940577/فراخوان-عمومی-بهره-برداری--سرویس-و-نگهداری-تصفیه-خانه-آب--چاه-های-سربالش'>فراخوان عمومی بهره برداری ، سرویس و نگهداری تصفیه خانه آب ، چاه های سربالش / آگهی فراخوان, فراخوان عمومی بهره برداری ، سرویس و نگهداری تصفیه خانه آب ، چاه های سربالش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940453/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید / مزایده، مزایده یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940441/مزایده-ششدانگ-منزل-مساحت-260-10متر'>مزایده ششدانگ منزل مساحت 260.10متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مساحت 260.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940461/مزایده-6000-سهم-مشاع-از-پلاک-6316-فرعی'>مزایده 6000 سهم مشاع از پلاک 6316 فرعی / مزایده,مزایده 6000 سهم مشاع از پلاک 6316 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940458/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-75متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 75متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940449/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-190متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 190متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 190متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940452/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-465متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 465متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 465متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940418/مزایده-واگذاری-به-اجاره-آزمایشگاه-درمانگاه-فرهنگیان'>مزایده واگذاری به اجاره آزمایشگاه درمانگاه فرهنگیان / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره آزمایشگاه درمانگاه فرهنگیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940415/مزایده-واگذاری-به-اجاره-ساختمان-مدرسه-راه-حق'>مزایده واگذاری به اجاره ساختمان مدرسه راه حق / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره ساختمان مدرسه راه حق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940456/مزایده-290-50-سهم-مشاع-از-5000-سهم-زمین'>مزایده 290.50 سهم مشاع از 5000 سهم زمین / مزایده,مزایده 290.50 سهم مشاع از 5000 سهم زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940446/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-صد-و-سی-متر'>مزایده ساختمان مساحت عرصه صد و سی متر  / مزایده,مزایده ساختمان مساحت عرصه صد و سی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940416/فراخوان-اجرای-دیوار-سنگی---نوبت-دوم'>فراخوان اجرای دیوار سنگی .... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی ، فراخوان اجرای دیوار سنگی .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940450/مزایده-یک-دستگاه-کیا-اسپورتیج-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه کیا اسپورتیج نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه کیا اسپورتیج نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940457/مزایده-یک-دستگاه-بلوک-زن-سیمانی'>مزایده یک دستگاه بلوک زن سیمانی / مزایده,مزایده یک دستگاه بلوک زن سیمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940448/مزایده-تلویزیون-ال-ای-دی--یخچال--فریزر'>مزایده تلویزیون ال ای دی ، یخچال ، فریزر  / آگهی مزایده , مزایده تلویزیون ال ای دی ، یخچال ، فریزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940412/مزایده-سه-قطعه-ملک-مساحت-45-155-152متر'>مزایده سه قطعه ملک مساحت 45-155-152متر  / مزایده,مزایده سه قطعه ملک مساحت 45-155-152متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940440/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت-مدل-94'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت مدل 94  / اگهی مزایده ,  مزایده یک دستگاه موتورسیکلت مدل 94 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940413/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-220متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 220متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 220متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940423/تجدید-مناقصه-انجام-پروژه-های-عمرانی'>تجدید مناقصه انجام پروژه های عمرانی  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه انجام پروژه های عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940427/مزایده-تعداد-سه-دستگاه-یخچال-ایستاده-ویترینی'>مزایده تعداد سه دستگاه یخچال ایستاده ویترینی  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده تعداد سه دستگاه یخچال ایستاده ویترینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940546/مزایده-یک-واحد-مسکونی-عرصه-75-32متر'>مزایده یک واحد مسکونی عرصه 75.32متر  / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی عرصه 75.32متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940564/مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-مورد-نیاز-پروژه-شبکه-فرعی-آبیاری-تحت-فشار--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن مورد نیاز پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن مورد نیاز پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940470/مناقصه-ارائه-خدمات-بیمه-تکمیل-و-درمان-کارکنان'>مناقصه ارائه خدمات بیمه تکمیل و درمان کارکنان  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه ارائه خدمات بیمه تکمیل و درمان کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940451/مناقصه-زیرسازی-محلات-و-نوارهای-حفاری-سطح-شهر-و-آماده-سازی-برای-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی محلات و نوارهای حفاری سطح شهر و آماده سازی برای آسفالت  نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه زیرسازی محلات و نوارهای حفاری سطح شهر و آماده سازی برای آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940517/مناقصه-تکمیل-پارک-بانوان'>مناقصه تکمیل پارک بانوان / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه تکمیل پارک بانوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940495/فراخوان-تجهیز-و-بهره-برداری-به-صورت-مشارکت-کافی-شاپ--شهربازی-و-گیم-نت'>فراخوان تجهیز و بهره برداری به صورت مشارکت کافی شاپ ، شهربازی و گیم نت / فراخوان , فراخوان تجهیز و بهره برداری به صورت مشارکت کافی شاپ ، شهربازی و گیم نت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940459/مزایده-اجاره-غرف-تجاری'>مزایده اجاره غرف تجاری  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره غرف تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940421/مزایده-فروش-تعدادی-خودرو-شامل-اتوبوس-سپهرمان'>مزایده فروش  تعدادی خودرو شامل اتوبوس سپهرمان / آگهی مزایده, مزایده فروش  تعدادی خودرو شامل اتوبوس سپهرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940425/مزایده-خودرو-تجدید'>مزایده خودرو تجدید  / مزایده خودرو تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940409/آگهی-مناقصه-خرید-سه-دستگاه-آسانسور'>آگهی مناقصه خرید سه دستگاه آسانسور  / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه خرید سه دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940338/مزایده-فروش-فروش-ضایعات-آهن-آلات-اثاثیه--'>مزایده فروش فروش ضایعات آهن آلات، اثاثیه... / آگهی مزایده، مزایده فروش فروش ضایعات آهن آلات، اثاثیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940369/مناقصه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-وسایل-آزمایشگاه-علوم-ورزشی'>مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی وسایل آزمایشگاه علوم ورزشی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی وسایل آزمایشگاه علوم ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940374/تجدید-مناقصه-خرید-قطعات-جانبی-آسانسورهای'>تجدید مناقصه خرید قطعات جانبی آسانسورهای / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید قطعات جانبی آسانسورهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940381/تجدید-مزایده-محل-های-زیراکس-دانشجویی'>تجدید مزایده محل های زیراکس دانشجویی / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده محل های زیراکس دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940387/تجدید-مزایده-رستوران-آزاد'>تجدید مزایده رستوران آزاد  / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده رستوران آزاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940357/فراخوان-مناقصه-احداث-مدرسه-6-کلاسه-مسکن-مهر-پیله-سحران--اردبیل----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه مسکن مهر پیله سحران - اردبیل .... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه مسکن مهر پیله سحران - اردبیل ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940362/مزایده-یک-دستگاه-نیسان-کمپرسی'>مزایده یک دستگاه نیسان کمپرسی / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه نیسان کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940407/تجدید-مناقصه-پروژه-آسفالت-معابر-بالا-دست-ریل-راه-آهن'>تجدید مناقصه پروژه آسفالت معابر بالا دست ریل راه آهن / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه پروژه آسفالت معابر بالا دست ریل راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940351/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-حفرات-خالی-شهرستانهای---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه گازرسانی به حفرات خالی شهرستانهای... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه گازرسانی به حفرات خالی شهرستانهای... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940384/تجدید-مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-گیربکس-acc'>تجدید مناقصه خرید قطعات یدکی گیربکس acc / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه خرید قطعات یدکی گیربکس acc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940388/مناقصه-تعمیرات-خطوط-لوله-فرسوده-و--'>مناقصه تعمیرات خطوط لوله فرسوده و ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات خطوط لوله فرسوده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940331/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-توقفگاه-های-ناوگان-باری-و-نمایشگاه'>تجدید مزایده بهره برداری از توقفگاه های ناوگان باری و نمایشگاه  / آگهی تجدید مزایده ، تجدید مزایده بهره برداری از توقفگاه های ناوگان باری و نمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940479/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-عرصه-دویست-متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی عرصه دویست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی عرصه دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940402/مناقصه-خرید-42-قطعه-یدکی-مربوط-به-دستگاه-های-شمارش'>مناقصه خرید 42 قطعه یدکی مربوط به دستگاه های شمارش / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید 42 قطعه یدکی مربوط به دستگاه های شمارش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940329/مناقصه-تهیه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-آموزش-و-سکوبندی-لوازم-تجهیزات-آزمایشگاهی-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، خرید، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش و سکوبندی لوازم تجهیزات آزمایشگاهی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، خرید، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش و سکوبندی لوازم تجهیزات آزمایشگاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940330/فراخوان-مناقصه-احداث-کامل-بوستان-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث کامل بوستان  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه احداث کامل بوستان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940332/شناسایی-افراد-و-شرکتهای-صاحب-صلاحیت-در-زمینه-ارائه-خدمات-تشخیصی-و-درمانی-نوبت-دوم'>شناسایی افراد و شرکتهای صاحب صلاحیت در زمینه ارائه خدمات تشخیصی و درمانی  نوبت دوم  / آگهی شناسایی افراد , شناسایی افراد و شرکتهای صاحب صلاحیت در زمینه ارائه خدمات تشخیصی و درمانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940333/فراخوان-مناقصه-اجرای-حصار-فلزی-پروژه-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای حصار فلزی پروژه  نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه اجرای حصار فلزی پروژه  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940392/فراخوان-تامین-کنندگان-بانک-اطلاعاتی-96-7-1'>فراخوان تامین کنندگان بانک اطلاعاتی 96.7.1  / آگهی فراخوان, فراخوان تامین کنندگان بانک اطلاعاتی 96.7.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940337/مزایده-ملک-یک-واحد-تجاری-مساحت-25-81متر'>مزایده ملک یک واحد تجاری مساحت 25.81متر / مزایده,مزایده ملک یک واحد تجاری مساحت 25.81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940342/آگهی-اجاره-2-واحد-تجاری'>آگهی اجاره 2 واحد تجاری  / آگهی، آگهی اجاره 2 واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940406/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-74-82متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 74.82متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 74.82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940679/مزایده-ماشین-های-اسقاطی-دانشگاه'> مزایده ماشین های اسقاطی دانشگاه  / آگهی مزایده,  مزایده ماشین های اسقاطی دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940714/همایش-سیستم-های-هوشمند-و-مدیریت-انرژی-ساختمان'>همایش سیستم های هوشمند و مدیریت انرژی ساختمان / همایش سیستم های هوشمند و مدیریت انرژی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940667/مزایده-فروش-تعداد-5-دستگاه-از-خودروهای-سواری-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش تعداد 5 دستگاه از خودروهای سواری مازاد بر نیاز / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 5 دستگاه از خودروهای سواری مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940653/مزایده-اجاره-شش-واحد-آپارتمان'>مزایده اجاره شش واحد آپارتمان  / مزایده, مزایده اجاره  شش واحد آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940713/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-11400متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 11400متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 11400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940364/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-هیوندای-ازرا'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری هیوندای ازرا  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری هیوندای ازرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940676/مزایده-فروش-دو-ملک-بلااستفاده'>مزایده فروش دو ملک بلااستفاده  / مزایده,مزایده فروش دو ملک بلااستفاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940649/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پراید-سرمه-ای-رنگ-مدل-1388'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید سرمه ای رنگ مدل 1388  / مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید سرمه ای رنگ مدل 1388 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940682/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-3-77-اصلی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 3/77 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 3/77 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940647/مزایده-مقداری-آهن-آلات-فرسوده'>مزایده مقداری آهن آلات فرسوده  / آگهی مزایده ,مزایده مقداری آهن آلات فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940591/تجدید-مناقصه-عملیات-اصلاح-پیچ-و-تقاطع-و-روکش-آسفالت'>تجدید مناقصه عملیات اصلاح پیچ و تقاطع و روکش آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات اصلاح پیچ و تقاطع و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940848/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-30907-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 30907 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 30907 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940850/مزایده-مقدار-500-سهم-مشاع-از-76040-سهم-زمین'>مزایده مقدار 500 سهم مشاع از 76040 سهم زمین / مزایده,مزایده مقدار 500 سهم مشاع از 76040 سهم زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940403/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-163-94متر'>مزایده دو دانگ از ششدانگ آپارتمان مسکونی 163.94متر  / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ آپارتمان مسکونی 163.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940612/مزایده-انواع-سنگ'>مزایده انواع سنگ  / آگهی مزایده,مزایده انواع سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940857/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-225متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 225متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 225متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940584/مناقصه-واگذاری-بیمه-مسئولیت-حرفه-ای-مدیران--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران ..تجدید نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران ..تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940575/مزایده-فروش-املاک-شامل-زمین-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک شامل زمین.واحد تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین.واحد تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940675/مزایده-اجاره-گلخانه-شهرداری-چاپ-دوم'>مزایده اجاره گلخانه شهرداری  چاپ دوم  / آگهی مزایده، مزایده اجاره گلخانه شهرداری  چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940671/مناقصه-واگذاری-قسمت-های-مختلف-شهرداری-اعم-از-خدمات-شهری-فضای-سبز-و---مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری قسمت های مختلف شهرداری اعم از خدمات شهری، فضای سبز و ....مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری قسمت های مختلف شهرداری اعم از خدمات شهری، فضای سبز و ....مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940772/مزایده-ملک-متراژ-عرصه-1040متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک متراژ عرصه 1040متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک متراژ عرصه 1040متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940769/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-1612متر-و-کانکس'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1612متر و کانکس / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1612متر و کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940637/آگهی-واگذاری-حمل-و-دفن-زباله-های-عفونی'>آگهی واگذاری حمل و دفن زباله های عفونی / آگهی، آگهی واگذاری حمل و دفن زباله های عفونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940688/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940977/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-481-40-متر-مربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 481/40 متر مربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 481/40 متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940803/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-230مترمربع'>مزایده قطعه زمینی مساحت 230مترمربع  / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 230مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940754/مزایده-تمامی-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-109-85متر'>مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه و محوطه 109.85متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه و محوطه 109.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940758/مزایده-منزل-مسکونی-کلاسه-940207-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی کلاسه 940207 نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی کلاسه 940207 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940697/مزایده-تمامی-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-320متر'>مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه مساحت 320متر  / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه مساحت 320متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940700/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-69-17متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 69.17متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 69.17متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940562/مناقصه-پروژه-کاهش-تلفات-شهرستان-شادگان'>مناقصه پروژه کاهش تلفات شهرستان شادگان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پروژه کاهش تلفات شهرستان شادگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940709/مزایده-ملک-بصورت-زمین-محصور'>مزایده ملک بصورت زمین محصور / مزایده,مزایده ملک بصورت زمین محصور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940795/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-آزرا'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری آزرا  / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری آزرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940787/مزایده-742-ردیف-اقلام-لوازم-یدکی-خودرو'>مزایده 742 ردیف اقلام لوازم یدکی خودرو  / مزایده,مزایده 742 ردیف اقلام لوازم یدکی خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940704/مزایده-سند-مالکیت-سه-دانگ-مشاع-از-خانه-و-دو-باب-دکان-و-سرقفلی-مغازه'>مزایده سند مالکیت سه دانگ مشاع از خانه و دو باب دکان و سرقفلی مغازه  / مزایده,مزایده سند مالکیت سه دانگ مشاع از خانه و دو باب دکان و سرقفلی مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940644/مزایده-ضایعات-فلزی-و-اقلام-دیگر-96-7-2'>مزایده ضایعات فلزی و اقلام دیگر 96.7.2 / آگهی مزایده,مزایده ضایعات فلزی و اقلام دیگر 96.7.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940639/مزایده-واگذاری-بوفه-و-چاپ-و-تکثیر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بوفه و چاپ و تکثیر  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بوفه و چاپ و تکثیر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940573/مزایده-فروش-محصول-60-هکتار-از-باغات-پسته'>مزایده فروش محصول 60 هکتار از باغات پسته / آگهی مزایده , مزایده فروش محصول 60 هکتار از باغات پسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940578/شناسایی-پیمانکار-کابل-کشی-و-احداث-خط-فیبر-نوری'>شناسایی پیمانکار کابل کشی و احداث خط فیبر نوری  / آگهی شناسایی پیمانکار ، شناسایی پیمانکار کابل کشی و احداث خط فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940394/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-128متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 128متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 128متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940592/مناقصه-تامین-قالب-و-ابزار-آلات--96-7-1'>مناقصه تامین قالب و ابزار آلات ...96.7.1 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین قالب و ابزار آلات ... 96.7.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940570/مناقصه-خرید-مصالح-شامل-ماسه-شسته-شن--نوبت-دوم-96-7-1'>مناقصه خرید مصالح شامل ماسه شسته، شن - نوبت دوم 96.7.1  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مصالح شامل ماسه شسته، شن - نوبت دوم  96.7.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940596/فراخوان-مناقصه-اجرای-شبکه-20-کیلوولت-و-روشنایی-معابر-در-شهرک-صنعتی'>فراخوان مناقصه اجرای شبکه 20 کیلوولت و روشنایی معابر در شهرک صنعتی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه اجرای شبکه 20 کیلوولت و روشنایی معابر در شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940635/مناقصه-انجام-عملیات-تسطیح-و-دیوار-کشی-پست-63-20-کیلو-ولت-چاه-مسلم'>مناقصه انجام عملیات تسطیح و دیوار کشی پست 63/20 کیلو ولت چاه مسلم  / مناقصه , مناقصه انجام عملیات تسطیح و دیوار کشی پست 63/20 کیلو ولت چاه مسلم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940602/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-پیمان-سه-ساله-الف-ناحیه-2-96-7-2'>مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان سه ساله الف ناحیه 2 -96.7.2 / مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان سه ساله الف ناحیه 2  -96.7.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940652/مزایده-5-ممیز-سی-و-پنج-صدم-مشاع-از-نود-و-شش-سهم-ششدانگ-140-متر'>مزایده 5 ممیز سی و پنج صدم مشاع از نود و شش سهم ششدانگ 140 متر / مزایده,مزایده 5 ممیز سی و پنج صدم مشاع از نود و شش سهم ششدانگ 140 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940598/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405-مازاد-بر-نیاز-خود'>مزایده تعداد یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 مازاد بر نیاز خود  / مزایده ,مزایده تعداد یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 مازاد بر نیاز خود  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940558/مناقصه-خرید-و-حمل-4000-تن-نیتروژن-مایع-در-مناطق-عملیاتی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل 4000 تن نیتروژن مایع در مناطق عملیاتی نوبت دوم / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه خرید و حمل 4000 تن نیتروژن مایع در مناطق عملیاتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940654/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تحت-اختیار-خود'>مزایده فروش تعدادی از املاک تحت اختیار خود  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تحت اختیار خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940606/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور-گازوئیلی-به-مارک-ingersollrand'>مزایده یک دستگاه کمپرسور گازوئیلی به مارک ingersollrand  / مزایده , مزایده یک دستگاه کمپرسور گازوئیلی به مارک ingersollrand  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940636/مناقصه-تامین-اسیدسولفوریک-مصرفی-تا-پایان-سال-1396'>مناقصه تامین اسیدسولفوریک مصرفی تا پایان سال 1396  / مناقصه تامین اسیدسولفوریک مصرفی تا پایان سال 1396 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940685/مزایده-ششدانگ-ملک-مشاعی-پلاک-ثبتی-711-و-714-الی-718-اصلی'>مزایده ششدانگ ملک مشاعی پلاک ثبتی 711 و 714 الی 718 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مشاعی پلاک ثبتی 711 و 714 الی 718 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940641/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه  / آگهی مزایده، مزایده تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940646/مزایده-یک-دستگاه-دیگ-بخار'>مزایده یک دستگاه دیگ بخار / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه دیگ بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940662/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-کلی-3190متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت کلی 3190متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت کلی 3190متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940571/مناقصه-افزایش-ظرفیت-تخلیه-نفتکوره-در-انبار--'>مناقصه افزایش ظرفیت تخلیه نفتکوره در انبار ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه افزایش ظرفیت تخلیه نفتکوره در انبار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940664/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940666/مزایده-ششدانگ-ساختمان-ویلایی-مساحت-54-24متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ساختمان ویلایی مساحت 54.24متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان ویلایی مساحت 54.24متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940670/مزایده-ششدانگ-عمارت-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ عمارت مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940640/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-240متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 240متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 240متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940589/مزایده-فروش-اتو-برقی-مستعمل-چرخ-خیاطی-و--'>مزایده فروش اتو برقی مستعمل- چرخ خیاطی و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش اتو برقی مستعمل- چرخ خیاطی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940638/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-ویلایی-قدمت-14-سال'>مزایده ساختمان دو طبقه ویلایی قدمت 14 سال / مزایده ,مزایده ساختمان دو طبقه ویلایی قدمت 14 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940628/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-مساحت-43-94متر'>مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 43.94متر  / مزایده ,مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 43.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940594/مزایده-گل-و-گیاه--96-07-02'>مزایده گل و گیاه - 96.07.02 / مزایده,مزایده گل و گیاه - 96.07.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940616/مزایده-ششدانگ-دو-باب-خانه-مال-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ دو باب خانه مال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب خانه مال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940604/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-منزل-مسکونی-یک-طبقه'>مزایده سه دانگ از ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940566/مزایده-یک-دستگاه-برش-برقی-قیچی'>مزایده یک دستگاه برش برقی قیچی / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه برش برقی قیچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940790/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-118-62-اصلی'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی 118/62 اصلی / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی 118/62 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940798/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-87-70متر'>مزایده ملک مساحت  عرصه 87.70متر / مزایده,مزایده ملک مساحت  عرصه 87.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940618/مناقصه-عملیات-مستمر-جمع-آوری-و-حمل-و-دفن-زباله-و---نوبت-چهارم'>مناقصه عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله و ... نوبت چهارم  / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله و ... نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940622/مزایده-واگذاری-سفره-خانه-سنتی-به-صورت-اجاره-بها-تجدید'>مزایده  واگذاری سفره خانه سنتی به صورت اجاره بها تجدید  / آگهی مزایده, مزایده  واگذاری سفره خانه سنتی به صورت اجاره بها تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940650/فراخوان-پروژه-مطالعات-و-طراحی-دفع-آبهای-سطحی'>فراخوان  پروژه مطالعات و طراحی دفع آبهای سطحی  / آگهی فراخوان ، فراخوان  پروژه مطالعات و طراحی دفع آبهای سطحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940607/مزایده-فروش-یکدستگاه-موتور-سیکلت-هاتف-150-سی-سی'>مزایده فروش یکدستگاه موتور سیکلت هاتف 150 سی سی  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه موتور سیکلت هاتف 150 سی سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940656/مزایده-تمامیت-ششدانگ-ملک-مشاع-452متر'>مزایده تمامیت ششدانگ ملک مشاع 452متر  / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ ملک مشاع 452متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940643/مزایده-دو-قطعه-زمین210-70-و-288-75متر-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین210.70 و 288.75متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین210.70 و 288.75متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940672/مزایده-فروش-ملک-و-دستگاه-پرس-هیدرولیک'>مزایده فروش ملک و دستگاه پرس هیدرولیک / مزایده ,مزایده فروش ملک و دستگاه پرس هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940660/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-چهارهزار-و-ششصد-و-پنجاه-از-15-هزار-و-یکصد-و-هفتاد-و-هفت-اصلی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک چهارهزار و ششصد و پنجاه از 15 هزار و یکصد و هفتاد و هفت اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک چهارهزار و ششصد و پنجاه از 15 هزار و یکصد و هفتاد و هفت اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940658/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-304-18متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 304.18متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 304.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940690/مزایده-تمامت-ششدانگ-خانه-بخش-یازده-ثبت-اصفهان'>مزایده تمامت ششدانگ خانه بخش یازده ثبت اصفهان / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ خانه بخش یازده ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940692/مزایده-تمامت-ششدانگ-301-25622-مفروز-بخش-16-ثبت-شاهین-شهر'>مزایده تمامت ششدانگ 301/25622 مفروز بخش 16 ثبت شاهین شهر / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ 301/25622 مفروز بخش 16 ثبت شاهین شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940630/مزایده-کوره-آزمایشگاه-تست-نشتی--'>مزایده کوره آزمایشگاه- تست نشتی ... / مزایده , مزایده کوره آزمایشگاه- تست نشتی ... نوبت اول  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940763/مزایده-منزل-مسکونی-دارای-نمای-خارجی-سرامیک-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی دارای نمای خارجی سرامیک نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی دارای نمای خارجی سرامیک نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940623/مزایده-یک-باب-غرفه-به-مساحت-30-متر-مربع--'>مزایده یک باب غرفه به مساحت 30 متر مربع ... / مزایده , مزایده یک باب غرفه به مساحت 30 متر مربع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940565/آگهی-مزایده-عمومی-بهره‌برداری-از-خط-پردازش-پسماند--نوبت-دوم'>آگهی مزایده عمومی  بهره‌برداری از خط پردازش پسماند - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی بهره‌برداری از خط پردازش پسماند - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940651/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-104-36متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 104.36متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 104.36متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940648/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-342-30متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 342.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 342.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940645/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مالکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مالکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مالکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940600/مناقصه-اجرا-کانیوا-و-جدول-خیابان-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرا کانیوا و جدول خیابان  نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه  اجرا کانیوا و جدول خیابان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940595/فراخوان-شرکت-در-مناقصه-خدمات-نگهداری-و-حفاظت-از-اراضی-دولتی-نوبت-دوم'>فراخوان شرکت در مناقصه خدمات نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی نوبت دوم  / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی، فراخوان شرکت در مناقصه خدمات نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940608/مناقصه-اجرای-دیوارچینی-بلوکها'>مناقصه اجرای دیوارچینی بلوکها / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای دیوارچینی بلوکها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940615/مناقصه-تهیه-و-تامین-و-اجرای-تاسیسات-مکانیکی-بلوک-ها'>مناقصه تهیه و تامین و اجرای تاسیسات مکانیکی بلوک ها  / آگهی مناقصه ، مناقصه تهیه و تامین و اجرای تاسیسات مکانیکی بلوک ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940751/مزایده-اعیانی-ششدانگ-خانه-مساحت-360مترمربع'>مزایده اعیانی ششدانگ خانه مساحت 360مترمربع  / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ خانه مساحت 360مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940746/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-73-95متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 73.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 73.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940748/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-89-73متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 89.73متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 89.73متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940567/فراخوان-پروژه-خاکریزی-و-زیرسازی-پارک-آموزش-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه خاکریزی و زیرسازی پارک آموزش- نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان پروژه خاکریزی و زیرسازی پارک آموزش- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940631/مناقصه-انجام-خدمات-نوار-قلب-(ECG)'>مناقصه انجام خدمات نوار قلب (ECG)  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات نوار قلب (ECG) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940629/مناقصه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-13-دستگاه-آسانسور-کششی--'>مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی 13 دستگاه آسانسور کششی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی 13 دستگاه آسانسور کششی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940610/مناقصه-واگذاری-امور-تنظیف-معابر-و-جمع-آوری-حمل-و-دفن-زباله-و----نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور تنظیف معابر و جمع آوری حمل و دفن زباله  و ... - نوبت دوم  / مناقصه واگذاری امور تنظیف معابر و جمع آوری حمل و دفن زباله  و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940626/مزایده-ششدانگ-پلاک-ده-هزار-و-هشتصد-و-هجده-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ده هزار و هشتصد و هجده فرعی / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ده هزار و هشتصد و هجده فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940605/فراخوان-استعلام-واگذاری-اجاری-مکان-مهدکودک'>فراخوان استعلام واگذاری اجاری مکان مهدکودک / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان استعلام واگذاری اجاری مکان مهدکودک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940620/مزایده-فروش-قطعات-مسکونی'>مزایده فروش قطعات مسکونی / مزایده ,مزایده فروش قطعات مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940619/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پژو-405'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 405  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940810/مزایده-ششدانگ-یکباب-دامداری-بخش-دو-بجنورد'>مزایده ششدانگ یکباب دامداری بخش دو بجنورد / مزایدهمزایده ششدانگ یکباب دامداری بخش دو بجنورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940580/مناقصه-اجاره-اکیپ-پخش-آسفالت-گرم--مرحله-دوم--اصلاحیه'>مناقصه اجاره اکیپ پخش آسفالت گرم - مرحله دوم - اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه , مناقصه اجاره اکیپ پخش آسفالت گرم - مرحله دوم - اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940659/مناقصه-اجرای-پروژه-آبخیزداری-ساخت-سازه-های-توری-سنگی--'>مناقصه اجرای پروژه آبخیزداری ساخت سازه های توری سنگی.... / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه آبخیزداری ساخت سازه های توری سنگی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940818/مزایده-پلاک-ثبتی-3026-66-1803-2113-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 3026/66/1803/2113 نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 3026/66/1803/2113 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940828/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-پلاک-ثبتی42-از-67-اصلی'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی پلاک ثبتی42 از 67 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی پلاک ثبتی42 از 67 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940624/آگهی-مناقصه-انتخاب-پیمانکار-و-تامین-کننده-مالی-برای-احداث-قطعه-سوم-از-باند-دوم--نوبت-چهارم'>آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار و تامین کننده مالی برای احداث قطعه سوم از باند دوم - نوبت چهارم / آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار و تامین کننده مالی برای احداث قطعه سوم  از باند دوم - نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940655/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-و-تامین-کننده-مالی-برای-احداث-قطعه-دوم-از-باند-دوم--نوبت-چهارم'>مناقصه انتخاب پیمانکار و تامین کننده مالی برای احداث قطعه دوم از باند دوم  - نوبت چهارم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه انتخاب پیمانکار و تامین کننده مالی برای احداث قطعه دوم از باند دوم  - نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940661/مزایده-اداره-و-بهره-برداری-تعدادی-از-اماکن-ورزشی-نوبت-دوم'>مزایده  اداره و بهره برداری تعدادی از اماکن ورزشی -نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده  اداره و بهره برداری تعدادی از اماکن ورزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940665/مزایده-فروش-میوه-های-درختی-اردوگاه-المهدی-(عج)'>مزایده فروش میوه های درختی اردوگاه المهدی (عج)  / آگهی مزایده, مزایده فروش میوه های درختی اردوگاه المهدی (عج) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940815/مزایده-تعداد-نیم-سهم-الشرکه-از-تعداد-هشت-الشرکه'>مزایده تعداد نیم سهم الشرکه از تعداد هشت الشرکه  / مزایده,مزایده تعداد نیم سهم الشرکه از تعداد هشت الشرکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940625/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-جایگاه-سی-ان-جی-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه سی ان جی مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه سی ان جی مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940587/مزایده-فروش-سرقفلی-یک-واحد-زیرزمین-کاربری-انبار-تجاری'>مزایده فروش سرقفلی یک واحد زیرزمین کاربری انبار تجاری / مزایده,مزایده فروش سرقفلی یک واحد زیرزمین کاربری انبار تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940627/مناقصه-عملیات-لکه-گیری-محور-شبستر--تسوج--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات لکه گیری محور شبستر - تسوج... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه عملیات لکه گیری محور شبستر - تسوج... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940668/فراخوان-استخر-سرپوشیده-استاد-پژوهش-بهاران-سنندج-نوبت-دوم'>فراخوان  استخر سرپوشیده  استاد پژوهش بهاران سنندج  نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ،فراخوان  استخر سرپوشیده  استاد پژوهش بهاران سنندج  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940824/مزایده-ششدانگ-جای-خانه-بصورت-ساختمان-4-طبقه'>مزایده ششدانگ جای خانه بصورت ساختمان 4 طبقه / مزایده,مزایده ششدانگ جای خانه بصورت ساختمان 4 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940807/مزایده-ششدانگ-اعیانی-یکباب-خانه-بخش-5-تبریز'>مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه بخش 5 تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه بخش 5 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940683/فرآیند-ارجاع-عمومی-ساخت-750-عدد-باکس-پالت-نوبت-دوم'>فرآیند ارجاع عمومی ساخت 750 عدد باکس پالت- نوبت دوم  / آگهی فرایند ارجاع عمومی، ارجاع عمومی ساخت 750 عدد باکس پالت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940695/مناقصه-عملیات-حمل-گندم'>مناقصه عملیات حمل گندم  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حمل گندم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940742/مزایده-ششدانگ-پلاک-2125-و-2149-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 2125  و 2149 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2125  و 2149 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940674/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-اعیان-صد-و-نه-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان صد و نه متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان صد و نه متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940633/مزایده-فروش-چهار-دستگاه-خودروی-مازاد-پراید'>مزایده فروش چهار دستگاه خودروی مازاد پراید  / مزایده فروش چهار دستگاه خودروی مازاد پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940680/مناقصه-خرید-البسه-استحقاقی-نگهبانی-حراست'>مناقصه خرید البسه استحقاقی نگهبانی حراست / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید البسه استحقاقی نگهبانی حراست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940588/مزایده-یک-قطعه-زمین-محصور-مساحت-دویست-و-نود-و-پنج-متر-و-شصت-سانتی-متر'>مزایده یک قطعه زمین محصور مساحت دویست و نود و پنج متر و شصت سانتی متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین محصور مساحت دویست و نود و پنج متر و شصت سانتی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940663/مناقصه-تامین-نود-و-چهار-دستگاه-خودروی-استیجاری-با-راننده'>مناقصه تامین نود و چهار دستگاه خودروی استیجاری با راننده  / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تامین نود و چهار دستگاه خودروی استیجاری با راننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940719/مزایده-عرصه-و-اعیان-زمین-بخش-ده-تهران'>مزایده عرصه و اعیان زمین بخش ده تهران / مزایده,مزایده عرصه و اعیان زمین بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940726/مزایده-یک-واحد-مسکونی-قدمت-بیش-از-40-سال'>مزایده یک واحد مسکونی قدمت بیش از 40 سال / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی قدمت بیش از 40 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940729/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-در-آن-مساحت-255متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی در آن مساحت 255متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی در آن مساحت 255متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940677/مناقصه-عمومی-عملیات-روکش-آسفالت-معابر-سطح-شهر-تازه-آباد'>مناقصه عمومی  عملیات روکش آسفالت معابر سطح شهر تازه آباد  / فراخوان آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی  عملیات روکش آسفالت معابر سطح شهر تازه آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940669/مزایده-یک-دستگاه-میلگرد-بروخم-کن-میلگرد'>مزایده یک دستگاه میلگرد بروخم کن میلگرد  / مزایده , مزایده یک دستگاه میلگرد بروخم کن میلگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940657/مزایده-4-طاقه-لایتکس-درجه-یک'>مزایده  4 طاقه لایتکس درجه یک / مزایده, مزایده  4 طاقه لایتکس درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940735/مزایده-یکباب-ساختمان-به-پلاک-ثبتی-19-فرعی'>مزایده یکباب ساختمان به پلاک ثبتی 19 فرعی / مزایده,مزایده یکباب ساختمان به پلاک ثبتی 19 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940738/مزایده-یک-قطعه-زمین-پلاک-279-از-33-اصلی'>مزایده یک قطعه زمین پلاک 279 از 33 اصلی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین پلاک 279 از 33 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940917/مزایده-پلاک-170-فرعی-از-15-اصلی'>مزایده پلاک 170 فرعی از 15 اصلی / مزایده,مزایده پلاک 170 فرعی از 15 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940590/مزایده-فروش-ساختمان-مسکونی-عرصه-298متر'>مزایده فروش ساختمان مسکونی عرصه 298متر / مزایده,مزایده فروش ساختمان مسکونی عرصه 298متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940924/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-عرصه-180-36متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 180.36متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 180.36متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940642/مناقصه-انجام-لکه-گیری-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر-صالحیه'>مناقصه انجام لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر صالحیه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر صالحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940684/فراخوان-مناقصه-احداث-شبکه-برق-ایستگاههای-پمپاژ-و-چاههای-آبشرب'> فراخوان مناقصه احداث شبکه برق ایستگاههای پمپاژ و چاههای آبشرب / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه احداث شبکه برق ایستگاههای پمپاژ و چاههای آبشرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940912/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-4225-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 4225 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 4225 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940673/مناقصه-تکمیل-پروژه-ساختمان-اداری-کلیه-کارهای-چوبی'>مناقصه تکمیل پروژه ساختمان اداری کلیه کارهای چوبی / آگهی مناقصه ، مناقصه تکمیل پروژه ساختمان اداری کلیه کارهای چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940678/مزایده-فروش-ماشین-آلات-مصنوعات-چوبی'>مزایده فروش ماشین آلات مصنوعات چوبی / مزایده فروش ماشین آلات مصنوعات چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940686/آگهی-مزایده-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>آگهی مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی / آگهی مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940868/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-40-هزار-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 40 هزار متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 40 هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940593/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-536متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 536متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 536متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940715/مزایده-فروش-ماشین-آلات-تولیدی'>مزایده فروش ماشین آلات تولیدی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده فروش ماشین آلات تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941011/مزایده-یک-قطعه-ملک-مزروعی-مساحت-6500متر'>مزایده یک قطعه ملک مزروعی مساحت 6500متر  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مزروعی مساحت 6500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940689/مزایده-یک-دستگاه-چین-کن-کاغذ-جهت-تولید-فیلتر-روغن'>مزایده یک دستگاه چین کن کاغذ جهت تولید فیلتر روغن / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه چین کن کاغذ جهت تولید فیلتر روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940687/مزایده-یک-دستگاه-پرس-ضربه-ای-چهل-تن'>مزایده یک دستگاه پرس ضربه ای چهل تن  / مزایده,مزایده یک دستگاه پرس ضربه ای چهل تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940681/مزایده-خودرو-سمند-سورن-نوبت-دوم'>مزایده خودرو سمند سورن  نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خودرو سمند سورن  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940705/مزایده-سیستم-amd'>مزایده سیستم amd / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده سیستم amd</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941015/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-1000-50متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 1000.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 1000.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940953/مزایده-قطعه-زمین-پلاک-ثبتی-4877-170-فرعی'>مزایده قطعه زمین پلاک ثبتی 4877/170 فرعی / مزایده,مزایده قطعه زمین پلاک ثبتی 4877/170 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940942/مزایده-ششدانگ-ساختمان-قدیمی-عرصه-258-20متر'>مزایده ششدانگ ساختمان قدیمی عرصه 258.20متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان قدیمی عرصه 258.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940703/مزایده-یخچال-ایستاده--ترازوی-دیجیتال--'>مزایده یخچال ایستاده - ترازوی دیجیتال... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یخچال ایستاده - ترازوی دیجیتال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941024/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی-اعیان-295-80متر'>مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی اعیان 295.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی اعیان 295.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940832/مزایده-فروش-تعدادی-زمین-تجاری'>مزایده فروش تعدادی زمین تجاری / مزایده,مزایده فروش تعدادی زمین تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940720/مناقصه-شماره-2-یک-مرحله-ای-حفاظت-از-اراضی-نوبت-دوم'>مناقصه شماره 2 یک مرحله ای حفاظت از اراضی نوبت دوم  / آگهی مناقصه،  مناقصه شماره 2 یک مرحله ای حفاظت از اراضی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941018/مزایده-منزل-مسکونی-اعیان-113متر'>مزایده منزل مسکونی اعیان 113متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی اعیان 113متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940696/مناقصه-واگذاری-مرکز-آموزش-عالی-آزاد'>مناقصه واگذاری مرکز آموزش عالی آزاد / مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری مرکز آموزش عالی آزاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940725/فراخوان-واگذاری-پروژه-های-ساختمانی-و-تاسیساتی'>فراخوان واگذاری پروژه های ساختمانی و تاسیساتی / فراخوان واگذاری پروژه های ساختمانی و تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940554/تجدید-مناقصه-تهیه--نصب-و-تعمیرات-گاردیل-محورها-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه ، نصب و تعمیرات گاردیل محورها  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تهیه ، نصب و تعمیرات گاردیل محورها  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940702/مزایده-فروش-تجهیزات-سالن-شماره-یک-و-2-و-3-شامل-سبدهای-مخصوص-پرورش-جوجه--'>مزایده فروش تجهیزات سالن شماره یک و 2 و 3 شامل سبدهای مخصوص پرورش جوجه ... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تجهیزات سالن شماره یک و 2 و 3 شامل سبدهای مخصوص پرورش جوجه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940839/مزایده-884-هزارم-یک-دانگ-از-ششدانگ-منزل-مسکونی'>مزایده 884 هزارم یک دانگ از ششدانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده 884 هزارم یک دانگ از ششدانگ منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940711/مزایده-فروش-مودم-TPLINK-تک-کانال-کابل-آنتن-شکن-مشکی-و--'>مزایده فروش  مودم TPLINK تک کانال- کابل آنتن شکن مشکی و ... / مزایده, مزایده فروش  مودم TPLINK تک کانال- کابل آنتن شکن مشکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940906/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-11200متر'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 11200متر  / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 11200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940896/مزایده-یکباب-منزل-مساحت-250متر'>مزایده یکباب منزل مساحت 250متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مساحت 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940734/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-131-اس-ایکس'>تجدید مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید 131 اس ایکس / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید 131 اس ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940945/مزایده-ششدانگ-منزل-اموال-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ منزل اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940743/مزایده-70-متر-مربع-تراورتن--مرحله-دوم'>مزایده 70 متر مربع تراورتن...مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال, مزایده 70 متر مربع تراورتن...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940730/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پروتون'>تجدید مزایده یک دستگاه خودروی سواری پروتون  / تجدید مزایده , تجدید مزایده یک دستگاه خودروی سواری پروتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940951/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-12-مشهد'>مزایده ششدانگ زمین بخش 12 مشهد  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 12 مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940708/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940722/مناقصه-امور-مربوط-به-نقلیه-کارکنان-(تاکسی-سرویس)-بار-سوم'>مناقصه امور مربوط به نقلیه کارکنان (تاکسی سرویس)- بار سوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور مربوط به نقلیه کارکنان (تاکسی سرویس)- بار سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940750/مزایده-انجام-امور-تبلیغاتی-تعداد-12-محل-پل-عابر-پیاده-بتنی-و-فلزی--تجدید'>مزایده  انجام امور تبلیغاتی تعداد 12 محل پل عابر پیاده بتنی و فلزی - تجدید  / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده  انجام امور تبلیغاتی تعداد 12 محل پل عابر پیاده بتنی و فلزی - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940701/تجدید-مناقصه-عمومی-پروژه-احداث-پل-عابر-پیاده--دور-دوم-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی پروژه احداث پل عابر پیاده - دور دوم نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی پروژه احداث پل عابر پیاده - دور دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940739/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پژو-GLX-405-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو GLX 405- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو GLX 405- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940560/مناقصه-انجام-مطالعات-طرح-جامع-توسعه-شبکه-های-توزیع-برق'>مناقصه انجام مطالعات طرح جامع توسعه شبکه های توزیع برق  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام مطالعات طرح جامع توسعه شبکه های توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940727/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-خاکی'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر خاکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940718/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-در-شهرک-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر در شهرک صنعتی....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر در شهرک صنعتی....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940904/مزایده-واگذاری-ساختمان-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری ساختمان مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری ساختمان مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940706/اصلاحیه-مناقصه-خرید-و-حمل-مخلوط-کوهی-پشت-سرندی-به-کارخانه-آسفالت'>اصلاحیه مناقصه خرید و حمل مخلوط کوهی پشت سرندی به کارخانه آسفالت  / اصلاحیه مناقصه عمومی ، مناقصه خرید و حمل مخلوط کوهی پشت سرندی به کارخانه آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940712/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتوبوس-شهری-شهاب-مدل-76'> مزایده فروش یکدستگاه اتوبوس شهری شهاب مدل 76  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتوبوس شهری شهاب مدل 76 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940724/اصلاحیه-مزایده-فروش-تیرآهن'>اصلاحیه مزایده فروش تیرآهن  / اصلاحیه مزایده , مزایده فروش تیرآهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940728/مناقصه-تامین-نیروی-خدماتی-و-نظافتی-تمدید'>مناقصه تامین نیروی خدماتی و نظافتی تمدید / آگهی تمدید مناقصه , مناقصه تامین نیروی خدماتی و نظافتی تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940737/مزایده-تبلیغات-محیطی-سطح-شهر-گلوگاه-نوبت-دوم'>مزایده تبلیغات محیطی سطح شهر گلوگاه نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده تبلیغات محیطی سطح شهر گلوگاه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940691/آگهی-مزایده-فروش-خودرو'>آگهی مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940740/مزایده-فروش-خودرو-و--'>مزایده فروش خودرو و ... / مزایده فروش خودرو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940874/مزایده-فروش-یکباب-کارگاه'>مزایده فروش یکباب کارگاه / مزایده,مزایده فروش یکباب کارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940761/مناقصه-عملیات-بارگیری--حمل-و-تخلیه-مقدار-6-هزار-تن-انواع-نهاده-های-کشاورزی'>مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 6 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 6 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940973/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-و-زمین-مسکونی'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان و زمین مسکونی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان و زمین مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940981/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-اعیان-216متر'>مزایده ساختمان دو طبقه اعیان 216متر / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه اعیان 216متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940716/مناقصه-اجرای-پروژه-روکش-آسفالت-معابر-شهر-به-صورت-تهاتر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه روکش آسفالت معابر شهر به صورت تهاتر نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه اجرای پروژه روکش آسفالت معابر شهر به صورت تهاتر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941032/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-20-57متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 20.57متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 20.57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940747/مزایده-انواع-موتور-آبکش--اسب-بخار'>مزایده انواع موتور آبکش - اسب بخار  / مزایده, مزایده انواع موتور آبکش - اسب بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940963/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-980متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 980متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 980متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940931/مزایده-ششدانگ-زمین-600مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین 600مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 600مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940736/مناقصه-پروژه-گازرسانی-نوبت-اول'>مناقصه پروژه گازرسانی- نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه گازرسانی- نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940723/مناقصه-تامین-بخشی-از-خدمات-ترابری-آزاد-به-وسیله-تریلر-و-کمر-شکن-7--5-و-11-محور-نوبت-دوم'>مناقصه تامین بخشی از خدمات ترابری آزاد به وسیله تریلر و کمر شکن 7 ، 5 و 11 محور نوبت دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه تامین بخشی از خدمات ترابری آزاد به وسیله تریلر و کمر شکن 7 ، 5 و 11 محور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940741/تجدید-مناقصه-عملیات-تنظیف-و-جاروکشی-خیابانها-در-سطح-شهرداری-منطقه---96-7-2'>تجدید مناقصه عملیات تنظیف و جاروکشی خیابانها در سطح شهرداری منطقه ... 96.7.2 / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات تنظیف و جاروکشی خیابانها در سطح شهرداری منطقه ... نوبت اول 96.7.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940968/مزایده-فروش-ساختمان-جهاد-دهستان-عرصه-5593-60متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ساختمان جهاد دهستان عرصه 5593.60متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ساختمان جهاد دهستان عرصه 5593.60متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940744/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-عمومی-جاده-های-دسترسی-به-چاههای-شرق'>فراخوان مناقصه تعمیرات عمومی جاده های دسترسی به چاههای شرق / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه تعمیرات عمومی جاده های دسترسی به چاههای شرق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940785/مناقصه-36-کیلومتر-شبکه-روستاها--'>مناقصه 36 کیلومتر شبکه روستاها... / آگهی فراخوان مناقصه، مناقصه 36 کیلومتر شبکه روستاها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940779/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-عمومی-جاده-های-دسترسی-به-چاههای-غرب'>فراخوان مناقصه تعمیرات عمومی جاده های دسترسی به چاههای غرب / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه تعمیرات عمومی جاده های دسترسی به چاههای غرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940764/اگهی-مزایده-عمومی-17-دستگاه-خودرو-سواری'>اگهی مزایده عمومی  17 دستگاه خودرو سواری / اگهی مزایده , مزایده  عمومی  17 دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940733/مناقصه-خرید-P-F-VITAS-BUTTERFLY-VALVES-نوبت-دوم'>مناقصه خرید P/F VITAS BUTTERFLY VALVES- نوبت دوم  / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه خرید P/F VITAS BUTTERFLY VALVES- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940831/مناقصه-تهیه-و-طبخ-نهار-پرسنل'>مناقصه تهیه و طبخ نهار پرسنل  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و طبخ نهار پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940813/مناقصه-صفافی-کیسه-های-شکر'>مناقصه صفافی کیسه های شکر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه صفافی کیسه های شکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940768/مناقصه-عملیات-اجرای-پوشش-اپوکسی-خطوط-لوله-COC-و-POC'>مناقصه عملیات اجرای پوشش اپوکسی خطوط لوله COC و POC  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای پوشش اپوکسی خطوط لوله COC و POC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940793/مناقصه-عملیات-اجرای-معماری-پست-برق-و-ساختمان-RO'>مناقصه عملیات اجرای معماری پست برق و ساختمان RO / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای معماری پست برق و ساختمان RO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940799/مناقصه-عملیات-تهیه-و-اجرای-کلیه-کارهای-باقی-مانده-و-معماری-ساختمان-FBS2'>مناقصه عملیات تهیه و اجرای کلیه کارهای باقی مانده و معماری ساختمان FBS2 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تهیه و اجرای کلیه کارهای باقی مانده و معماری ساختمان FBS2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940393/فراخوان-BALL-VALVE---نوبت-دوم'>فراخوان  BALL VALVE   - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ،فراخوان  BALL VALVE  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940864/مناقصه-سرپرستی--نگهبانی--خدمات--تاسیسات-و-نظافت-خوابگاه'>مناقصه سرپرستی ، نگهبانی ، خدمات ، تاسیسات و نظافت خوابگاه / مناقصه , مناقصه سرپرستی ، نگهبانی ، خدمات ، تاسیسات و نظافت خوابگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940960/مزایده-واگذاری-یکباب-ساختمان-مسکونی-481-78متر'>مزایده واگذاری یکباب ساختمان مسکونی 481.78متر  / مزایده,مزایده واگذاری یکباب ساختمان مسکونی 481.78متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940792/مناقصه-چاپ-لیزری-قبوض-گازبها-بسته-بندی-و-ارسال'>مناقصه چاپ لیزری قبوض گازبها بسته بندی و ارسال / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه چاپ لیزری قبوض گازبها بسته بندی و ارسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940887/مزایده-یک-قطعه-زمین-عرصه-250متر'>مزایده یک قطعه زمین عرصه 250متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین عرصه 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940778/مزایده-اجاره-مغازه-نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مزایده اجاره مغازه  نوبت دوم چاپ دوم  / اگهی مزایده , مزایده اجاره مغازه  نوبت دوم چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940862/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک'>مزایده فروش قسمتی از املاک / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940766/مزایده-اجاره-یک-دربند-مغازه-نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مزایده  اجاره یک دربند مغازه نوبت دوم چاپ دوم  / اگهی مزایده عمومی,مزایده  اجاره یک دربند مغازه  نوبت دوم چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940757/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-خودروی-سواری-کارکرده'>مزایده تعداد یک دستگاه خودروی سواری کارکرده  / آگهی مزایده,مزایده تعداد یک دستگاه خودروی سواری کارکرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940760/مزایده-یک-دستگاه-کامیونت-آمیکو'>مزایده یک دستگاه کامیونت آمیکو / آگهی مزایده,مزایده  یک دستگاه کامیونت آمیکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940752/مزایده-فروش-دستگاه-تزریق-و-قالب-سبد-میوه'>مزایده فروش دستگاه تزریق و قالب سبد میوه / مزایده فروش دستگاه تزریق و قالب سبد میوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940505/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-7492--'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 7492 ... / مزایده, مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 7492 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940881/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-117-50متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 117.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 117.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940985/مزایده-ششدانگ-دو-باب-آپارتمان-83-10-و-136-30متر'>مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان 83.10 و 136.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان 83.10 و 136.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941001/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-265-63متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 265.63متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 265.63متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940999/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-250متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 250متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940993/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-مساحت-1250متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 1250متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 1250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940582/مزایده-فروش-چهار-راس-گاو'>مزایده فروش چهار راس گاو  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش چهار راس گاو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940396/مزایده-گاو-صندوق-کوچک--گاو-صندوق-متوسط'>مزایده گاو صندوق کوچک  ،گاو صندوق متوسط  / مزایده,مزایده گاو صندوق کوچک  ،گاو صندوق متوسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940429/مناقصه-واگذاری-عملیات-جایگزینی-کابل-خود-نگهدار-به-جای-سیم-مسی'>مناقصه واگذاری عملیات جایگزینی کابل خود نگهدار به جای سیم مسی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری عملیات جایگزینی کابل خود نگهدار به جای سیم مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940937/اصلاحیه-مناقصه-96-37-م-ن'> اصلاحیه مناقصه 96/37 م ن / اصلاحیه مناقصه,  اصلاحیه مناقصه 96/37 م ن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940943/اصلاحیه-شماره-3-مناقصه-فعالیتهای-پنج-گانه-خدمات-مشترکین-منطقه-1'>اصلاحیه شماره 3 مناقصه فعالیتهای پنج گانه خدمات مشترکین منطقه 1 / اصلاحیه, مناقصه فعالیتهای پنج گانه خدمات مشترکین منطقه 1 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940390/مزایده-اپارتمان-مسکونی-مساحت-59-58متر'>مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 59/58متر  / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 59/58متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940827/مناقصه-خاکبرداری-و-مخلوط-ریزی-فاز-توسعه-شهرک-صنعتی-مرزن-آباد'>مناقصه خاکبرداری و مخلوط ریزی فاز توسعه شهرک صنعتی مرزن آباد / مناقصه خاکبرداری و مخلوط ریزی فاز توسعه شهرک صنعتی مرزن آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940707/مناقصه-خرید-فریم-پایینی-و-درب-کناری-اتلاف-حرارتی'>مناقصه خرید فریم پایینی و درب کناری اتلاف حرارتی / مناقصه  , مناقصه خرید فریم پایینی و درب کناری اتلاف حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940771/استعلام-اجرای-تعمیرات-ضروری-ساختمان-اداری-عملیاتی-و-پست-زمینی-مخابرات'>استعلام  اجرای تعمیرات ضروری ساختمان اداری عملیاتی و پست زمینی مخابرات  / استعلام اجرای تعمیرات ضروری ساختمان اداری عملیاتی و پست زمینی مخابرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940411/مناقصه-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی'>مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940731/تجدید-مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهری'>تجدید مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری / تجدید آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940417/فراخوان-مناقصه-بکارگیری-خودروی-استیجاری'>فراخوان مناقصه بکارگیری خودروی استیجاری / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه بکارگیری خودروی استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940755/آگهی-فراخوان-عمومی-ارزیابی-تامین-خدمات-کنترل-گاز-H2S'>آگهی فراخوان عمومی ارزیابی تامین خدمات کنترل گاز H2S  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی،آگهی فراخوان عمومی ارزیابی تامین خدمات کنترل گاز H2S </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940732/مناقصه-تامین-خدمات-پزشکی-و-پیراپزشکی'>مناقصه تامین خدمات پزشکی و پیراپزشکی  / مناقصه ، مناقصه تامین خدمات پزشکی و پیراپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940784/فراخوان-انجام-خدمات-راهبری-ایستگاههای-تقویت-فشار-و-تزریق-گاز-و--'>فراخوان انجام خدمات راهبری ایستگاههای تقویت فشار و تزریق گاز و ...  / فراخوان , فراخوان انجام خدمات راهبری ایستگاههای تقویت فشار و تزریق گاز و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940781/مزایده-تعداد-دو-دستگاه-کامل-بچینگ--'>مزایده تعداد دو دستگاه کامل بچینگ ... / مزایده , مزایده تعداد دو دستگاه کامل بچینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940599/حراج-واگذاری-تخریب-ساختمان'>حراج واگذاری تخریب ساختمان / آگهی عمومی حراج , حراج واگذاری تخریب ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940414/مناقصه-پروژه-عمرانی-احداث-ساختمان-آتش-نشانی'>مناقصه پروژه عمرانی احداث ساختمان آتش نشانی / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه پروژه عمرانی احداث ساختمان آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940817/مناقصه-شیرسیلندرهای-راهنما-مربوط-به-سیستم-اطفاء-حریق-اتاقهای-برق-و--'>مناقصه شیرسیلندرهای راهنما مربوط به سیستم اطفاء حریق اتاقهای برق و ... / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه شیرسیلندرهای راهنما مربوط به سیستم اطفاء حریق اتاقهای برق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940428/مناقصه-اجرای-پروژه-اصلاح-طرح-هندسی'>مناقصه اجرای پروژه اصلاح طرح هندسی / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه اصلاح طرح هندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940765/مناقصه-قطعات-یدکی-VIBROTEST-VIBROPORT-80-b--K'>مناقصه  قطعات یدکی VIBROTEST-VIBROPORT 80 b & K  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  قطعات یدکی VIBROTEST-VIBROPORT 80 b & K </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940767/مناقصه-عمومی-خرید-4-حلقه-سیم-چاهپیمایی'>مناقصه عمومی خرید 4 حلقه سیم چاهپیمایی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید 4 حلقه سیم چاهپیمایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940775/مزایده-فروش-روغن-موتور-و--'>مزایده فروش روغن موتور و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش روغن موتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940837/فراخوان-مناقصه-عمومی-خدمات-حراست-و-حفاظت-از-اماکن-و-تاسیسات'>فراخوان مناقصه عمومی خدمات حراست و حفاظت از اماکن و تاسیسات  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی خدمات حراست و حفاظت از اماکن و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940721/مناقصه-واگذاری-عملیات-انبار-خدمات-و-نگهداری-در-ستاد'>مناقصه واگذاری عملیات انبار، خدمات و نگهداری در ستاد / مناقصه ,مناقصه واگذاری عملیات انبار، خدمات و نگهداری در ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940753/مناقصه-خودروی-بالابر-امداد-و-نجات'>مناقصه خودروی بالابر امداد و نجات / مناقصه ,مناقصه خودروی بالابر امداد و نجات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940759/آگهی-مجدد-قطعات-یدکی-شیرآلات'>آگهی مجدد قطعات یدکی شیرآلات / آگهی مجدد,آگهی مجدد قطعات یدکی شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940370/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-72-01متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان 72.01متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 72.01متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940808/تجدید-مناقصه-احداث-سوله-انبار-تاسیسات-تقویت-فشار-گاز'>تجدید مناقصه احداث سوله انبار تاسیسات تقویت فشار گاز  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید مناقصه احداث سوله انبار تاسیسات تقویت فشار گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940841/مناقصه-PARTS-FOR-NATIONAL-SWIVEL-MODEL-P-500--'>مناقصه PARTS FOR NATIONAL SWIVEL MODEL P-500... / آگهی مناقصه، مناقصه PARTS FOR NATIONAL SWIVEL MODEL P-500...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940717/فراخوان-خرید-تجهیزات-BACK-UP-گیری-سیستم-های-کامپیوتری'>فراخوان خرید تجهیزات BACK UP گیری سیستم های کامپیوتری  / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی، فراخوان خرید تجهیزات BACK UP گیری سیستم های کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941019/ششمین-کنگره-انجمن-روانشناسی-ایران'>ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران / ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940436/مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه پژو پارس / آگهی مزایده اموال منقول،مزایده یک دستگاه پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941025/دومین-کنفرانس-ملی-محاسبات-نرم'>دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم / دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941005/کنفرانس-کارآفرینی-دانشگاه-صنعتی-شریف'>کنفرانس کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف / کنفرانس کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941026/همایش-ملی-انجمن-ایرانی-ژئومور-فولوژی'>همایش ملی انجمن ایرانی ژئومور فولوژی / همایش ملی انجمن ایرانی ژئومور فولوژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940911/همایش-علمی-پژوهشی-مطالعات-نوین-در-علوم-انسانی'>همایش علمی پژوهشی مطالعات نوین در علوم انسانی / همایش علمی پژوهشی مطالعات نوین در علوم انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941007/کنفرانس-ملی-مهندسی-عمران--معماری-و-توسعه-شهری-پایدار'>کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و توسعه شهری پایدار /  کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و توسعه شهری پایدار</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 8 تاريخ : يکشنبه 5 آذر 1396 ساعت: 11:23