اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.30 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939852/مناقصه-تهیه-و-اجرا-و-... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.30 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939852/مناقصه-تهیه-و-اجرا-و-بازسازی-سرویس-بهداشتی'>مناقصه تهیه و اجرا و بازسازی سرویس بهداشتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرا و بازسازی سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939850/مناقصه-مخزن-فلزی-آب-خودرو-آتش-نشانی'>مناقصه مخزن فلزی آب خودرو آتش نشانی / آگهی مناقصه، مناقصه مخزن فلزی آب خودرو آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939783/مناقصه-تامین-دو-دستگاه-چاپ-هولوگرام'>مناقصه تامین دو دستگاه چاپ هولوگرام  / مناقصه عمومی , مناقصه تامین دو دستگاه چاپ هولوگرام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939679/مزایده-فروش-کلوخه-باریت-معدن-مهدی-آباد-نوبت-دوم'>مزایده  فروش کلوخه باریت معدن مهدی آباد- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  فروش کلوخه باریت معدن مهدی آباد- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939630/مزایده-فروش-انواع-خودرو'>مزایده فروش انواع خودرو / آگهی مزایده, مزایده فروش انواع خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939624/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجاره-25-000-دستگاه-پایانه-فروش-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی اجاره 25.000 دستگاه پایانه فروش- نوبت دوم  / فراخوان، فراخوان ارزیابی کیفی اجاره 25.000 دستگاه پایانه فروش- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939551/مناقصه-خرید-RADIAL-B-ALL-BEARINGS-نوبت-دوم'>مناقصه خرید RADIAL B ALL BEARINGS- نوبت دوم  / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه خرید RADIAL B ALL BEARINGS- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939575/فراخوان-خرید-یک-دستگاه-بالابرقی--'>فراخوان خرید یک دستگاه بالابرقی ... / آگهی فراخوان، فراخوان خرید یک دستگاه بالابرقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939526/استعلام-خرید-کولر-گازی-اسپیلیت-مارک-گری--نوبت-دوم'>استعلام خرید کولر گازی اسپیلیت مارک گری - نوبت دوم  / استعلام بهاء,استعلام خرید کولر گازی اسپیلیت مارک گری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939521/اگهی-مزایده-اجاره-قسمتی-از-محوطه-پارک-معلم--نوبت-دوم'>اگهی مزایده اجاره قسمتی از محوطه پارک معلم - نوبت دوم  / اگهی مزایده عمومی , مزایده  اجاره قسمتی از محوطه پارک معلم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939523/مناقصه-خرید-دستگاه-آبشار-رنگ--نوبت-دوم'>مناقصه خرید دستگاه آبشار رنگ - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید دستگاه آبشار رنگ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939518/مناقصه-خدمات-تولید-10-000-عدد-قطعه-MBlk-018-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تولید 10.000 عدد قطعه  MBlk -018- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تولید 10.000 عدد قطعه  MBlk -018-* نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939528/مناقصه-تامین-خدمات-عمومی-و-تخصصی-ستاد--نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات عمومی و تخصصی ستاد - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تامین خدمات عمومی و تخصصی ستاد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939605/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سمند-lx-مدل-88'>مزایده  فروش یک دستگاه خودرو سمند lx مدل 88 / مزایده, مزایده  فروش یک دستگاه خودرو سمند lx مدل 88</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939618/مزایده-یک-فروند-شناور-لایروب-و-یدک-کش-همراه-آن-موسوم-به-اسکورپیون-و-اسپایدر'>مزایده یک فروند شناور لایروب و یدک کش همراه آن موسوم به اسکورپیون و اسپایدر / آگهی مزایده عمومی, مزایده یک فروند شناور لایروب و یدک کش همراه آن موسوم به اسکورپیون و اسپایدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939519/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-102-00متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 102.00متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 102.00متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939569/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-کاشانه-129-10متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ کاشانه 129.10متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ کاشانه 129.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939547/مناقصه-خرید-1-281-000-عدد-هدفون-مورد-استفاده-در-قطارهای-مسافری---'>مناقصه  خرید 1.281.000 عدد هدفون مورد استفاده در قطارهای مسافری .... / آگهی مناقصه, مناقصه  خرید 1.281.000 عدد هدفون مورد استفاده در قطارهای مسافری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939578/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-986متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 986متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 986متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939529/مناقصه-عملیات-متفرقه-راهداری-و---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات متفرقه راهداری و ...- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه عملیات متفرقه راهداری و ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939747/مزایده-واگذاری-ملک-مساحت-1893متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری ملک مساحت 1893متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری ملک مساحت 1893متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939557/مناقصه-خرید-تجهیزات-فیبر-نوری-(پیگتیل-پچکورد-و-آدایتور)'>مناقصه خرید تجهیزات فیبر نوری (پیگتیل، پچکورد و آدایتور)  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات فیبر نوری (پیگتیل، پچکورد و آدایتور) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939567/مناقصه-تعداد-16-000-000-عدد-مغزی-رول-حرارتی'>مناقصه  تعداد 16.000.000 عدد مغزی رول حرارتی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تعداد 16.000.000 عدد مغزی رول حرارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939572/تجدید-مناقصه-تامین-ACTIVATED-CARBON--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین ACTIVATED CARBON  - نوبت دوم  / تجدید مناقصه , مناقصه  تامین ACTIVATED CARBON  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939580/مزایده-فروش-ضایعات-موجود-در-محل-کارخانه-شامل-انواع-بشکه-های-فلزی-و-پلاستیکی-و--'>مزایده فروش ضایعات موجود در محل کارخانه شامل انواع بشکه های فلزی و پلاستیکی و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش ضایعات موجود در محل کارخانه شامل انواع بشکه های فلزی و پلاستیکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939591/مناقصه-تکمیل-جاده--بازگشایی-معابر-و--'>مناقصه تکمیل جاده ، بازگشایی معابر و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل جاده ، بازگشایی معابر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939612/اگهی-مزایده-انواع-بشکه-فلزی-و-پلاستیکی'>اگهی مزایده انواع بشکه فلزی و پلاستیکی  / اگهی مزایده ,مزایده انواع بشکه فلزی و پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939617/مزایده-فروش-یک-فروند-هلی-کوپتر--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک فروند هلی کوپتر - نوبت دوم  / مزایده فروش یک فروند هلی کوپتر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939834/مناقصه-انجام-امور-تولیدی-بخشی-از-قطعات-مصرفی-محصولات'>مناقصه انجام امور تولیدی بخشی از قطعات مصرفی محصولات / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام امور تولیدی بخشی از قطعات مصرفی محصولات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939639/مناقصه-عملیات-جمع-آوری--تعویض-و-پرسکاری-ورق-های-ضایعاتی'>مناقصه عملیات جمع آوری ، تعویض و پرسکاری ورق های ضایعاتی / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات جمع آوری ، تعویض و پرسکاری ورق های ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939544/فراخوان-واگذاری-عملیات-نصب-و-اجرایی-یک-واحد-آب-شیرین-کن--نوبت-اخر'>فراخوان واگذاری عملیات نصب و اجرایی یک واحد آب شیرین کن - نوبت اخر  / فراخوان شناسایی پیمانکار، فراخوان واگذاری عملیات نصب و اجرایی یک واحد آب شیرین کن - نوبت آخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939723/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی-شبکه-های-توزیع-نیرو-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939724/مناقصه-ارائه-خدمات-تست-و-بازرسی-لوازم-اندازه-گیری-دیماندی-ثانویه-نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات تست و بازرسی لوازم اندازه گیری دیماندی ثانویه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ارائه خدمات تست و بازرسی لوازم اندازه گیری دیماندی ثانویه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939746/فراخوان-اجرای-خط-لوله-جدید-پساب-روغنی-OD'> فراخوان اجرای خط لوله جدید پساب روغنی OD  / آگهی فراخوان عمومی مناقصه عمومی ، فراخوان اجرای خط لوله جدید پساب روغنی OD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939737/مزایده-فروش-وسائط-نقلیه'>مزایده فروش وسائط نقلیه / آگهی مزایده , مزایده فروش وسائط نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939784/فراخوان-اجاره-یک-فروند-شناور-تندرو-مسافربری'>فراخوان اجاره یک فروند شناور تندرو مسافربری / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان اجاره یک فروند شناور تندرو مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939752/مناقصه-واگذاری-امور-حفاظت-فیزیکی-و-حراست-و-نگهبانی-از-اراضی-دولتی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور حفاظت فیزیکی و حراست و نگهبانی از اراضی دولتی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور حفاظت فیزیکی و حراست و نگهبانی از اراضی دولتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939711/مزایده-فروش-ماشین-آلات-و-تجهیزات-کامل-خط-تولید-محصول-فلدسپات'>مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات کامل خط تولید محصول فلدسپات / آگهی مزایده , مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات کامل خط تولید محصول فلدسپات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939755/مناقصه-عملیات-امحاء-پسماندهای-صنعتی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات امحاء پسماندهای صنعتی تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی ، مناقصه عملیات امحاء پسماندهای صنعتی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939764/مزایده-واگذاری-بخشی-از-اراضی-ساختمان-مرکزی-نوبت-دوم'> مزایده واگذاری بخشی از اراضی ساختمان مرکزی نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری بخشی از اراضی ساختمان مرکزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939771/مناقصه-خرید-150-تن-سیانور-سدیم-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 150 تن سیانور سدیم مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 150 تن سیانور سدیم مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939779/مناقصه-حفر--تجهیز--توسعه-و-آزمایش-یک-حلقه-چاه-آبرفتی'>مناقصه حفر ، تجهیز ، توسعه و آزمایش یک حلقه چاه آبرفتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفر ، تجهیز ، توسعه و آزمایش یک حلقه چاه آبرفتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939791/ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-جهت-انجام-امور-خدمات-نگهداری-و-مراقبت-از-فضای-سبز-و--'>ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبز و ...  / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران , ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبز و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939781/فراخوان-اجاره-(تامین)-پنج-ساله-دو-فروند-یدک-کش-عملیاتی-آتشخوار'>فراخوان اجاره (تامین) پنج ساله دو فروند یدک کش عملیاتی آتشخوار / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان اجاره (تامین) پنج ساله دو فروند یدک کش عملیاتی آتشخوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939761/مناقصه-عملیات-تهیه-مصالح-و-اجرای-نیم-طبقه-اسکلت-فلزی'>مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای نیم طبقه اسکلت فلزی / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای نیم طبقه اسکلت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939531/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-680متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 680متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 680متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939732/فراخوان-خرید-لوله-GRP-350--نوبت-دوم'>فراخوان خرید لوله GRP 350... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصات عمومی، فراخوان خرید لوله GRP 350... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939810/فراخوان-مناقصه-خرید-کاغذ-رول-روزنامه-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید کاغذ رول روزنامه- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه  , فراخوان مناقصه خرید کاغذ رول روزنامه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939767/مزایده-یک-دستگاه-سنگ-شکن-و--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سنگ شکن و... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه سنگ شکن و... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939748/مناقصه-تهیه-کود-دامی-پوسیده'>مناقصه تهیه کود دامی پوسیده  / مناقصه عمومی , مناقصه تهیه کود دامی پوسیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939532/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-90-40متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان 90.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 90.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939533/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-559-17متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 559.17متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 559.17متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939534/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-121-70متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 121.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 121.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939562/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-کامیون-کشنده-اسکانیا'>مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون کشنده اسکانیا  / مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون کشنده اسکانیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939535/مزایده-ششدانگ-پلاک-1441-فرعی-از-4-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 1441 فرعی از 4 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1441 فرعی از 4 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939545/ارزیابی-کیفی-خرید-FLANGESBLIND-ASACLASS150-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خرید FLANGESBLIND ASACLASS150 نوبت دوم  / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی خرید FLANGESBLIND ASACLASS150 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939817/مناقصه-اصلاح-هندسی-و-همسطح-سازی-معابر-معلولین-و---نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح هندسی و همسطح سازی معابر معلولین و ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح هندسی و همسطح سازی معابر معلولین و ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939538/مزایده-ساماندهی-پارک-خودروها-در-نقاط-پرترافیک-نوبت-دوم'>مزایده ساماندهی پارک خودروها در نقاط پرترافیک نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده ساماندهی پارک خودروها در نقاط پرترافیک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939556/مزایده-اجاره-یکساله-پلاژ-پارک-آبی-مرحله-دوم'>مزایده اجاره یکساله پلاژ پارک آبی مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره یکساله پلاژ پارک آبی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939527/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-تجدید'>مزایده فروش 4 قطعه زمین تجدید / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939554/تجدید-مناقصه-خرید-1600-متر-لوله-چدن-داکتیل-350-میلیمتر'>تجدید مناقصه خرید 1600 متر لوله چدن داکتیل 350 میلیمتر / تجدید مناقصه خرید 1600 متر لوله چدن داکتیل 350 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939542/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-100-91متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 100.91متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 100.91متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939546/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-70-51متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 70.51متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 70.51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939543/مزایده-پلاک-ثبتی-316-فرعی-از-124-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 316 فرعی از 124 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 316 فرعی از 124 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939887/مناقصه-تهیه-آسفالت-زیر-قیف-برای-شهرستان'>مناقصه تهیه آسفالت زیر قیف برای شهرستان  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه آسفالت زیر قیف برای شهرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939760/مناقصه-DOWNHOLE-MOTORS'>مناقصه DOWNHOLE MOTORS  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه DOWNHOLE MOTORS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939777/مناقصه-عملیات-اجرای-نصب-3580-متر-انشعابات-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای نصب 3580 متر انشعابات فاضلاب- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای نصب 3580 متر انشعابات فاضلاب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939782/مناقصه-ارائه-خدمات-تخلیه-و-انتقال-ضایعات-عملیاتی---تجدید'>مناقصه ارائه خدمات تخلیه و انتقال ضایعات عملیاتی....-تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه ارائه خدمات تخلیه و انتقال ضایعات عملیاتی....-تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939769/مزایده-فروش-باسکول-60-تنی'>مزایده فروش باسکول 60 تنی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش باسکول 60 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939773/مناقصه-تامین-و-نصب-یک-دستگاه-SBM-و-تعمیر-اساسی-یک-دستگاه-SBM-نوبت-دوم'>مناقصه تامین و نصب یک دستگاه SBM و تعمیر اساسی یک دستگاه SBM- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تامین و نصب یک دستگاه SBM و تعمیر اساسی یک دستگاه SBM- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939762/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-آسانسور-با-قطعات-و-تجهیزات-کامل-تجدید'>مناقصه  خرید دو دستگاه آسانسور با قطعات و تجهیزات کامل- تجدید / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  خرید دو دستگاه آسانسور با قطعات و تجهیزات کامل- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939743/مزایده-فروش-دو-باب-واحد-تجاری-31-1-و-44-4متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو باب واحد تجاری 31.1 و 44.4متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو باب واحد تجاری 31.1 و 44.4متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939765/فراخوان-مناقصه-احداث-مدرسه-6-کلاسه-مسکن-مهر-پیله-سحران--اردبیل---'>فراخوان مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه مسکن مهر پیله سحران - اردبیل .... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه مسکن مهر پیله سحران - اردبیل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939735/فراخوان-مناقصه-عمومی-انتخاب-مشاور-برای-اجرای-کانون-ارزیابی-مدیران-به-منظور-تعیین-شایستگیهای-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی انتخاب مشاور برای اجرای کانون ارزیابی مدیران به منظور تعیین شایستگیهای..نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی انتخاب مشاور برای اجرای کانون ارزیابی مدیران به منظور تعیین شایستگیهای... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939742/مزایده-آپارتمان-مسکونی-طبقه-سه-یک-مجتمع-چهار-طبقه-روی-همکف'>مزایده آپارتمان مسکونی طبقه سه یک مجتمع چهار طبقه روی همکف / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی طبقه سه یک مجتمع چهار طبقه روی همکف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939568/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیون-دنگ-فنگ'>مزایده فروش یک دستگاه کامیون دنگ فنگ  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کامیون دنگ فنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939564/مناقصه-خرید-اقلام-موردنیاز-مواد-گندزدا-و-متعلقات-جانبی'>مناقصه خرید اقلام موردنیاز مواد گندزدا و متعلقات جانبی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید اقلام موردنیاز مواد گندزدا و متعلقات جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939540/فراخوان-استعلام-ارائه-خدمات-موردنیاز-آزمایشگاه-ها'>فراخوان استعلام ارائه خدمات موردنیاز آزمایشگاه ها / فراخوان استعلام , فراخوان استعلام ارائه خدمات موردنیاز آزمایشگاه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939750/مزایده-فروش-قطعه-زمینی-مساحت-40-2متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 40.2متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 40.2متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939753/مزایده-یک-واحد-مسکونی-قدیمی-ساز-عرصه-202متر'>مزایده یک واحد مسکونی قدیمی ساز عرصه 202متر / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی قدیمی ساز عرصه 202متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939838/مناقصه-اجرای-عملیات-سازه-ای-اسکلت-بتونی'>مناقصه اجرای عملیات سازه ای اسکلت بتونی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه  اجرای عملیات سازه ای اسکلت بتونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939646/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-78-92متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 78.92متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 78.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939596/مزایده-سه-تیکه-یراق-آلات--'>مزایده سه تیکه یراق آلات ... / مزایده سه تیکه یراق آلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939592/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-محوطه-خانه-شالیزار-مرحله-دوم'>مزایده اموال غیرمنقول شامل محوطه خانه. شالیزار مرحله دوم  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل محوطه خانه. شالیزار مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939666/مزایده-فروش-دستگاه-گردبافت-گونی-به-صورت-کامل'>مزایده فروش دستگاه گردبافت گونی به صورت کامل / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دستگاه گردبافت گونی به صورت کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939536/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-اداری-44-09متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان اداری 44.09متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان اداری 44.09متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939670/مزایده-فروش-مایع-ظرفشویی-یک-لیتری-جام'>مزایده فروش مایع ظرفشویی یک لیتری جام  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش مایع ظرفشویی یک لیتری جام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939537/مزایده-یک-قطعه-زمین-خالصه-عرصه-2300-97متر'>مزایده یک قطعه زمین خالصه عرصه 2300.97متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خالصه عرصه 2300.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939539/مزایده-پلاک-ثبتی-زیربنای-مسکونی-110متر'>مزایده پلاک ثبتی زیربنای مسکونی 110متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی زیربنای مسکونی 110متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939510/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-76متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 76متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939821/آگهی-مناقصه-ساخت-سه-باب-سوله-و-طراحی--ساخت-و-نصب-خط-تولید'>آگهی مناقصه ساخت سه باب سوله و طراحی ، ساخت و نصب خط تولید  / اگهی مناقصه , مناقصه ساخت سه باب سوله و طراحی ، ساخت و نصب خط تولید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939659/مزایده-فروش-دیگ-بزرگ-و-کوچک-حدود-700-کیلو-22-عدد-مستعمل--'>مزایده فروش دیگ بزرگ و کوچک حدود 700 کیلو 22 عدد مستعمل.... / آگهی مزایده , مزایده فروش دیگ بزرگ و کوچک حدود 700 کیلو 22 عدد مستعمل....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940033/استعلام-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-های-برق'>استعلام اصلاح و بازسازی شبکه های برق  / استعلام,استعلام اصلاح و بازسازی شبکه های برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939841/استعلام-تهیه-و-اجرای-شبکه-داخلی-شعبه-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام تهیه و اجرای شبکه داخلی شعبه, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام,استعلام تهیه و اجرای شبکه داخلی شعبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940050/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-مقره-های-کامپوزیتی-به-تعداد-1650-عدد-و--'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید مقره های کامپوزیتی به تعداد 1650 عدد و... / فراخوان ارزیابی کیفی خرید مقره های کامپوزیتی به تعداد 1650 عدد و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939686/مزایده-فروش-سنتر-نسوز--الک-ویبره-کوچک-با-موتور--آجر-نسوز-دما-پایین--'>مزایده فروش سنتر نسوز ، الک ویبره کوچک با موتور ، آجر نسوز دما پایین.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سنتر نسوز ، الک ویبره کوچک با موتور ، آجر نسوز دما پایین....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940051/مناقصه-عمومی-مرحله-ای-تعمیرات-اساسی-پلهای-بزرگ-کلم-گاومیشان-محور-ایلام-دره-شهر'>مناقصه عمومی مرحله ای تعمیرات اساسی پلهای بزرگ کلم گاومیشان محور ایلام دره شهر / مناقصه ، مناقصه عمومی مرحله ای تعمیرات اساسی پلهای بزرگ کلم گاومیشان محور ایلام دره شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940103/مناقصه-عمومی-مرحله-ای-تعمیرات-اساسی-پلهای-بزرگ-و-کوچک-استان'>مناقصه عمومی مرحله ای تعمیرات اساسی پلهای بزرگ و کوچک استان / مناقصه ، مناقصه عمومی مرحله ای تعمیرات اساسی پلهای بزرگ و کوچک استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940091/مناقصه-عمومی-مرحله-ای-تعمیرات-اساسی-پلهای-بزرگ-سرطابق--'>مناقصه عمومی مرحله ای تعمیرات اساسی پلهای بزرگ سرطابق ... / مناقصه ، مناقصه عمومی مرحله ای تعمیرات اساسی پلهای بزرگ سرطابق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940147/فراخوان-تعمیرات-اساسی-پلهای-بزرگ-سرخر-صلواتی'>فراخوان تعمیرات اساسی پلهای بزرگ سرخر، صلواتی  / فراخوان عمومی,فراخوان تعمیرات اساسی پلهای بزرگ سرخر، صلواتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939691/مزایده-فروش-یکدستگاه-آسیاب-پلی-اتیلن-و-PVC-ایرانی--'>مزایده فروش یکدستگاه آسیاب پلی اتیلن و PVC ایرانی.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه آسیاب پلی اتیلن و PVC ایرانی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940094/فراخوان-تامین-و-توزیع-و-کنترل-کیفی-آب-شرب-بهداشتی'>فراخوان تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب بهداشتی / فراخوان  تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940098/استعلام-تامین-خار-ضد-صعود-و-ضد-نشست-پرنده'>استعلام تامین خار ضد صعود و ضد نشست پرنده  / استعلام، استعلام تامین خار ضد صعود و ضد نشست پرنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939696/مزایده-فروش-قاشق-چنگال--کفگیر-ملاقه--کارد--ساطور-3-سری---'> مزایده فروش قاشق چنگال ، کفگیر ملاقه ، کارد ، ساطور 3 سری ،.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش قاشق چنگال ، کفگیر ملاقه ، کارد ، ساطور 3 سری ،....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939833/استعلام-ترالی-استیل-سامانه-ستاد'>استعلام ترالی استیل, سامانه ستاد / استعلام, استعلام ترالی استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940043/استعلام-یخدان-پلاستیکی'>استعلام یخدان پلاستیکی  / استعلام, استعلام یخدان پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940108/استعلام-سیم-ظرفشویی-استنلس-استیل-بسته-سلفونی'>استعلام سیم ظرفشویی استنلس استیل بسته سلفونی / استعلام,استعلام سیم ظرفشویی استنلس استیل بسته سلفونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940113/استعلام-رم-DDR3-ظرفیت-GB-8-مدل-10600-نام-تجارتی-HP'>استعلام رم DDR3 ظرفیت GB 8 مدل 10600  نام تجارتی HP  / استعلام، استعلام رم DDR3 ظرفیت GB 8 مدل 10600  نام تجارتی HP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940116/استعلام-سیستم-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامپیوتر / استعلام، استعلام سیستم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940138/استعلام-سیستم-کامپیوتر-به-همراه-کیبورد-و-ماوس'>استعلام سیستم کامپیوتر به همراه کیبورد و ماوس / استعلام، استعلام سیستم کامپیوتر به همراه کیبورد و ماوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940120/استعلام-6-عدد-پنجره-کشویی-upvc--'>استعلام 6 عدد پنجره کشویی upvc... / استعلام, استعلام 6 عدد پنجره کشویی upvc...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939541/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-5000متر-تجدید'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 5000متر تجدید  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 5000متر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940111/استعلام-خرید-تجهیزات-تاسیسات-مکانیکال-خانه-معلم-اراک'>استعلام خرید تجهیزات تاسیسات مکانیکال خانه معلم اراک / استعلام  خرید تجهیزات تاسیسات مکانیکال خانه معلم اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940160/استعلام-کارت-حافظه-CONTACTLESS'>استعلام کارت حافظه CONTACTLESS / استعلام,استعلام کارت حافظه CONTACTLESS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940131/استعلام-انجام-خدمات-بازرسی-از-واحدهای-صنفی-استان'>استعلام انجام خدمات بازرسی از واحدهای صنفی استان  / استعلام,استعلام انجام خدمات بازرسی از واحدهای صنفی استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940122/استعلام-کیس-رایانه-کامل-رومیزی'>استعلام کیس رایانه کامل رومیزی / استعلام کیس رایانه کامل رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940136/استعلام-کیس-رایانه-کامل-رومیزی-مدل-Green-magnum-plus'>استعلام کیس رایانه کامل رومیزی مدل Green  magnum plus / استعلام کیس رایانه کامل رومیزی مدل Green  magnum plus</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940142/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام  احداث خط انتقال  / استعلام, استعلام  احداث خط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939680/مزایده-فروش-سواری-پژو-405-مدل-1387'>مزایده فروش سواری پژو 405 مدل 1387  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش سواری پژو 405 مدل 1387 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940156/استعلام-فعالیت-های-پست'>استعلام  فعالیت های پست  / استعلام, استعلام فعالیت های پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940201/استعلام-اجرای-زیرسازی-معابر'>استعلام اجرای زیرسازی معابر  / استعلام, استعلام اجرای زیرسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939826/استعلام-آسفالت-خیابان-سایت-ستاد'>استعلام آسفالت خیابان, سایت ستاد / استعلام,استعلام آسفالت خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940196/استعلام-خاکبرداری-و-مخلوط-ریزی'>استعلام خاکبرداری و مخلوط ریزی  / استعلام, استعلام خاکبرداری و مخلوط ریزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940175/استعلام-قفل-کتابی'>استعلام قفل کتابی  / استعلام , استعلام قفل کتابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940153/استعلام-کیس-کامل-رایانه'>استعلام کیس کامل رایانه  / استعلام , استعلام کیس کامل رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940181/استعلام-خدمات-مشترکین--نصب-انشعابات-جدید-و-تعویض-کنتور-مشترکین'>استعلام خدمات مشترکین - نصب انشعابات جدید و تعویض کنتور مشترکین / استعلام ,استعلام خدمات مشترکین - نصب انشعابات جدید و تعویض کنتور مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940148/استعلام-خدمات-مشترکین--نصب-انشعابات-جدید-و-تعویض-کنتور-مشترکین'>استعلام خدمات مشترکین - نصب انشعابات جدید و تعویض کنتور مشترکین / استعلام ,استعلام خدمات مشترکین - نصب انشعابات جدید و تعویض کنتور مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939703/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-وانت-تیپ-پیکان-1600-آی-مدل-1383'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت تیپ پیکان 1600 آی مدل 1383  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت تیپ پیکان 1600 آی مدل 1383 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940174/استعلام-خدمات-مشترکین--نصب-انشعابات-جدید-و-تعویض-کنتور-مشترکین'>استعلام خدمات مشترکین - نصب انشعابات جدید و تعویض کنتور مشترکین / استعلام ,استعلام خدمات مشترکین - نصب انشعابات جدید و تعویض کنتور مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940184/استعلام-خدمات-مشترکین--نصب-انشعابات-جدید-و-تعویض-کنتور-مشترکین'>استعلام خدمات مشترکین - نصب انشعابات جدید و تعویض کنتور مشترکین / استعلام ,استعلام خدمات مشترکین - نصب انشعابات جدید و تعویض کنتور مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940192/استعلام-خدمات-مشترکین--نصب-انشعابات-جدید-و-تعویض-کنتور-مشترکین'>استعلام خدمات مشترکین - نصب انشعابات جدید و تعویض کنتور مشترکین / استعلام ,استعلام خدمات مشترکین - نصب انشعابات جدید و تعویض کنتور مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940146/استعلام-خدمات-مشترکین--نصب-انشعابات-جدید-و-تعویض-کنتور-مشترکین'>استعلام خدمات مشترکین - نصب انشعابات جدید و تعویض کنتور مشترکین / استعلام ,استعلام خدمات مشترکین - نصب انشعابات جدید و تعویض کنتور مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940240/استعلام-نخود'>استعلام نخود / استعلام، استعلام نخود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940235/استعلام-روغن'>استعلام روغن / استعلام، استعلام روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940037/استعلام-خرما'>استعلام خرما  / استعلام , استعلام خرما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940218/استعلام-پروژه-برقرسانی'>استعلام پروژه برقرسانی / استعلام, استعلام پروژه برقرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939558/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-385متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 385متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 385متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940205/استعلام-واگذاری-عملیات-ترمیم-شبکه-های-سرقت-شده'>استعلام واگذاری عملیات ترمیم شبکه های سرقت شده / استعلام, استعلام واگذاری عملیات ترمیم شبکه های سرقت شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940209/استعلام-نصب-پایه-بین-اسپن-های-خط-شارک-جهت-استحکام-شبکه'>استعلام نصب پایه بین اسپن های خط شارک جهت استحکام شبکه  / استعلام,استعلام نصب پایه بین اسپن های خط شارک جهت استحکام شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940231/استعلام-صندلی-آمفی-تئاتر'>استعلام صندلی آمفی تئاتر / استعلام,استعلام صندلی آمفی تئاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940245/استعلام-آسفالت-محوطه'>استعلام آسفالت محوطه / استعلام,استعلام آسفالت محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940206/استعلام-درخواست-چهار-فقره-لوازم-یدکی-بلدوزر-کوماتسو'>استعلام درخواست چهار فقره لوازم یدکی بلدوزر کوماتسو / استعلام,استعلام درخواست چهار فقره لوازم یدکی بلدوزر کوماتسو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940269/استعلام-خدمات-چاپ-کارت-هوشمند-در-محل-سالن-چاپ-اداره-کل'>استعلام خدمات چاپ کارت هوشمند در محل سالن چاپ اداره کل / استعلام,استعلام خدمات چاپ کارت هوشمند در محل سالن چاپ اداره کل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940256/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاه-شیمی-96-7-1'>استعلام تجهیزات آزمایشگاه شیمی 96.7.1 / استعلام ,استعلام تجهیزات آزمایشگاه شیمی 96.7.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940243/استعلام-فروش-ضایعات-خرده-کاغذ-و-پوشال-96-7-1'>استعلام فروش ضایعات خرده کاغذ و پوشال 96.7.1 / استعلام, استعلام فروش ضایعات خرده کاغذ و پوشال 96.7.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940226/استعلام-مایع-ظرفشویی-آبی-با-خوشبو-کننده-هوا-96-7-1'>استعلام مایع ظرفشویی آبی با خوشبو کننده هوا 96.7.1 / استعلام مایع ظرفشویی آبی با خوشبو کننده هوا 96.7.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939560/مزایده-ملک-مساحت-444متر'>مزایده ملک مساحت 444متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 444متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940216/استعلام-کتابچه-فرهنگ-آپارتمان-نشینی'>استعلام کتابچه فرهنگ آپارتمان نشینی / استعلام کتابچه فرهنگ آپارتمان نشینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940224/استعلام-دوربین-فیلمبرداری-دیجیتالی-سونی-مدل-pxw-z150'>استعلام دوربین فیلمبرداری دیجیتالی سونی مدل pxw-z150 / استعلام, استعلام دوربین فیلمبرداری دیجیتالی سونی مدل pxw-z150</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940211/استعلام-بروز-رسانی-مطالعات-خوشه-های-کسب-و-کار'>استعلام بروز رسانی مطالعات خوشه های کسب و کار / استعلام بروز رسانی مطالعات خوشه های کسب و کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940238/استعلام-عملیات-پی-کنی-و-صفحه-گذاری--'>استعلام عملیات پی کنی و صفحه گذاری ...  / استعلام ,استعلام عملیات پی کنی و صفحه گذاری ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940251/استعلام-مبل-یک-نفره-چوبی-مدل-1-2220-96-7-1'>استعلام مبل یک نفره چوبی مدل 1-2220 96.7.1 / استعلام, استعلام مبل یک نفره چوبی مدل 1-2220  96.7.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940260/استعلام-سیستم-اطلاعات-و-نمایشگر-نقشه-الکترونیکی-ecdis-96-7-1'>استعلام سیستم اطلاعات و نمایشگر نقشه الکترونیکی ecdis 96.7.1 / استعلام سیستم اطلاعات و نمایشگر نقشه الکترونیکی ecdis 96.7.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940295/استعلام-پرچم-96-7-1'> استعلام پرچم 96.7.1 /  استعلام پرچم 96.7.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939563/مزایده-ملک-عرصه-170متر'>مزایده ملک عرصه 170متر / مزایده,مزایده ملک عرصه 170متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940198/استعلام-چای'>استعلام چای / استعلام,استعلام چای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940241/استعلام-دوربین-نظارتی'>استعلام دوربین نظارتی  / استعلام,استعلام دوربین نظارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940236/استعلام-۱۵-دستگاه-سوئیچ-۲۴-پورت'>استعلام ۱۵ دستگاه سوئیچ ۲۴ پورت / استعلام,استعلام ۱۵ دستگاه سوئیچ ۲۴ پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940223/استعلام-رنگ-آمیزی-جداول-محوطه-با-رنگ-اپکسی-مخصوص'>استعلام رنگ آمیزی جداول محوطه با رنگ اپکسی مخصوص  / استعلام,استعلام رنگ آمیزی جداول محوطه با رنگ اپکسی مخصوص </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940219/استعلام-اینترنت-اختصاصی-متقارن-با-پهنای-باند'>استعلام اینترنت اختصاصی متقارن با پهنای باند  / استعلام,استعلام اینترنت اختصاصی متقارن با پهنای باند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940200/استعلام-کارت-خام-الکترونیکی'>استعلام کارت خام الکترونیکی / استعلام, استعلام کارت خام الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940213/استعلام-یراق-آلات-خط'>استعلام یراق آلات خط / استعلام, استعلام یراق آلات خط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940225/استعلام-چای-تی-بک-روکش-دار'>استعلام چای تی بک روکش دار  / استعلام، استعلام چای تی بک روکش دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939800/مزایده-فروش-املاک-کاربری-صنعتی-عرصه-68506متر-نوبت-سوم'>مزایده فروش املاک کاربری صنعتی عرصه 68506متر نوبت سوم  / مزایده ,مزایده فروش املاک کاربری صنعتی عرصه 68506متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939553/مزایده-ملک-بصورت-مزروعی'>مزایده ملک بصورت مزروعی / مزایده,مزایده ملک بصورت مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940154/استعلام-میز-اداری-نوع-ال'>استعلام میز اداری نوع ال  / استعلام، استعلام میز اداری نوع ال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940169/استعلام-تجهیزات-آشپزخانه'>استعلام تجهیزات آشپزخانه / استعلام، استعلام تجهیزات آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940164/استعلام-خرید-هارد'>استعلام خرید هارد  / استعلام ,استعلام خرید هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940191/استعلام-خرید-4-عدد-صندلی-مدیریتی'>استعلام خرید 4 عدد صندلی مدیریتی  / استعلام, استعلام  خرید 4 عدد صندلی مدیریتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940199/استعلام-خرید-یک-عدد-میز-مدیریت'>استعلام خرید یک عدد میز مدیریت / استعلام, استعلام خرید یک عدد میز مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940204/استعلام-خرید-3-عدد-صندلی-گردان-مدیریتی'>استعلام خرید 3 عدد صندلی گردان مدیریتی / استعلام, استعلام خرید 3 عدد صندلی گردان مدیریتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939548/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-چهارم'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه چهارم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940144/استعلام-خرید-یک-عدد-صندلی-گردان-مدیریتی-و--'>استعلام خرید یک عدد صندلی گردان مدیریتی و ...  / استعلام, استعلام خرید یک عدد صندلی گردان مدیریتی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940163/استعلام-UPS'>استعلام UPS   / استعلام , استعلام UPS  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940186/استعلام-تهیه-و-تحویل-کولرهای-گازی-و--'>استعلام تهیه و تحویل کولرهای گازی و ...  / استعلام, استعلام تهیه و تحویل کولرهای گازی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940140/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت / آگهی مناقصه ,مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939789/مزایده-ملک-مساحت-142-45متر'>مزایده ملک مساحت 142.45متر  / مزایده ,مزایده ملک مساحت 142.45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940152/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت / آگهی مناقصه ,مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940166/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت / آگهی مناقصه ,مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940170/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت / آگهی مناقصه ,مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940118/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت / اگهی مناقصه , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940114/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت / اگهی مناقصه , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939796/مزایده-پلاک-ثبتی-86-فرعی-بخش-نه-حوزه-ثبتی-کلاله'>مزایده پلاک ثبتی 86 فرعی بخش نه حوزه ثبتی کلاله / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 86 فرعی بخش نه حوزه ثبتی کلاله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940052/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت / اگهی مناقصه , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940109/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت / اگهی مناقصه , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940101/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-انجام-عملیات-خاکبرداری--خاکریزی--زیرسازی-و-آسفالت-شهرک-صنعتی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات خاکبرداری  ،خاکریزی ، زیرسازی و آسفالت شهرک صنعتی  / آگهی مناقصه ،مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات خاکبرداری  ،خاکریزی ، زیرسازی و آسفالت شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939792/مزایده-یک-قطعه-ملک-زراعی-مساحت-ده-هکتار'>مزایده یک قطعه ملک زراعی مساحت ده هکتار / مزایده ,مزایده یک قطعه ملک زراعی مساحت ده هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940086/فراخوان-تکمیل-پیست-دو-و-میدانی-و-زمین-چمن-شهید-باکری'>فراخوان تکمیل پیست دو و میدانی و زمین چمن شهید باکری  / فراخوان, فراخوان تکمیل پیست دو و میدانی و زمین چمن شهید باکری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940096/مناقصه-عمومی-مرحله-ای-تکمیل-مدرسه-خبری-هیر'>مناقصه عمومی مرحله ای تکمیل مدرسه خبری هیر / مناقصه ، مناقصه عمومی مرحله ای تکمیل مدرسه خبری هیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940042/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-تکمیل-مدرسه-شبانه-روزی-لاهرود'>مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل مدرسه شبانه روزی لاهرود  / مناقصه ، مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل مدرسه شبانه روزی لاهرود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939728/مزایده-اجاره-چهار-باب-مغازه-تجاری--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده اجاره چهار باب مغازه تجاری - مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره چهار باب مغازه تجاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940065/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-خرید-والو-های-درین-اتوماتیک-توربین-های-واحد-های-320-مگا-واتی'>مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید والو های درین اتوماتیک توربین های واحد های 320 مگا واتی  / آگهی مناقصه ,مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید والو های درین اتوماتیک توربین های واحد های 320 مگا واتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940077/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-خرید-اکچویتورهای-دمپرهای-هوای-بویلر-واحدهای-320-مگاواتی-نیروگاه'>مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید اکچویتورهای دمپرهای هوای بویلر واحدهای 320 مگاواتی نیروگاه  / آگهی مناقصه ,مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید اکچویتورهای دمپرهای هوای بویلر واحدهای 320 مگاواتی نیروگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940090/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-آسفالت-سرد-تپه-در-شهرستان-زابل'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت سرد تپه در شهرستان زابل  / آگهی مناقصه ،مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت سرد تپه در شهرستان زابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940044/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-عملیات-احداث-زیرگذر-شعبان-نهاوند'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات احداث زیرگذر شعبان نهاوند / مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات احداث زیرگذر شعبان نهاوند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940045/مناقصه-اجرای-عملیات-تنقیه-احداث-رادیه-برید-و---سایت-ستاد'>مناقصه اجرای عملیات تنقیه، احداث رادیه برید و ..., سایت ستاد / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای عملیات تنقیه، احداث رادیه برید و ...,</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939739/مزایده-ششدانگ-سه-باب-سالن-سوله-صنعتی-و-یکباب-خانه-ویلایی'>مزایده ششدانگ سه باب سالن سوله صنعتی و یکباب خانه ویلایی / مزایده,مزایده ششدانگ سه باب سالن سوله صنعتی و یکباب خانه ویلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940180/فراخوان-پروژه-ساخت-احداث-ساختمان'>فراخوان پروژه ساخت احداث ساختمان / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان پروژه ساخت احداث ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940162/فراخوان-انجام-عملیات-محصور-نمودن-حریم-تونل-فاضلابرو'>فراخوان انجام عملیات محصور نمودن حریم تونل فاضلابرو  / فراخوان عمومی , فراخوان انجام عملیات محصور نمودن حریم تونل فاضلابرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940071/تجدید-فراخوان-انجام-عملیات-ساخت-ساختمان-نگهبانی'>تجدید فراخوان انجام عملیات ساخت ساختمان نگهبانی / تجدید فراخوان عمومی، تجدید فراخوان انجام عملیات ساخت ساختمان نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940190/مناقصه-تامین-قطعات-یدکی-مورد-نیاز-کوژنراتور'>مناقصه تامین قطعات یدکی مورد نیاز کوژنراتور / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین قطعات یدکی مورد نیاز کوژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939731/مزایده-اموال-5-باب-مغازه'>مزایده اموال 5 باب مغازه / مزایده,مزایده اموال 5 باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940129/مناقصه-خرید-تامین-و-خرید-دستگاه-GPS'>مناقصه خرید تامین و خرید دستگاه GPS  / مناقصه خرید تامین و خرید دستگاه GPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940085/فراخوان-عملیات-بارگیری-و-حمل-لجن-مازاد-تصفیه-خانه'>فراخوان عملیات بارگیری و حمل لجن مازاد تصفیه خانه / فراخوان عمومی، فراخوان عملیات بارگیری و حمل لجن مازاد تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940105/فراخوان-عمومی-عملیات-رسیدگی-به-حوادث-و--'>فراخوان عمومی عملیات رسیدگی به حوادث و ...  / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی عملیات رسیدگی به حوادث و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940133/استعلام-رولر-ببرینگ-مخروطی-و-کیوم-پمپ'>استعلام رولر ببرینگ مخروطی و کیوم پمپ / استعلام رولر ببرینگ مخروطی و کیوم پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940135/استعلام-بهاء-کیسه-فیلتر-دیداستینگ-انلودینگ--'>استعلام بهاء کیسه فیلتر دیداستینگ انلودینگ.... / استعلام بهاء کیسه فیلتر دیداستینگ انلودینگ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940212/استعلام-بهاء-چشمی-روغن-گیربکس-نوار-نقاله'>استعلام بهاء چشمی روغن گیربکس نوار نقاله  / استعلام بهاء چشمی روغن گیربکس نوار نقاله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939734/مزایده-قطعه-زمینی-شالیزار-مساحت-5000متر'>مزایده قطعه زمینی شالیزار مساحت 5000متر  / مزایده,مزایده قطعه زمینی شالیزار مساحت 5000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940081/مناقصه-تعمیرات-نوسازی-و-نسوزکاری---'>مناقصه تعمیرات نوسازی و نسوزکاری .... / آگهی مناقصه ,مناقصه تعمیرات نوسازی و نسوزکاری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940066/مناقصه-تحلیل-و-تولید-نرم-افزار-سفارشی'>مناقصه تحلیل و تولید نرم افزار سفارشی  / مناقصه ,مناقصه تحلیل و تولید نرم افزار سفارشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940115/مناقصه-خرید-خدمات-پزشکی-و-پرستاری-مراکز-خدمات-جامع-سلامت'>مناقصه خرید خدمات پزشکی و پرستاری مراکز خدمات جامع سلامت / مناقصه , مناقصه خرید خدمات پزشکی و پرستاری مراکز خدمات جامع سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939736/مزایده-آپارتمان-دو-طبقه-4-واحده-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان دو طبقه 4 واحده نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان دو طبقه 4 واحده نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940095/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-هدر-باکسهای-فاینال-ری-هیت'>استعلام تعمیر و بازسازی هدر باکسهای فاینال ری هیت / استعلام, استعلام استعلام تعمیر و بازسازی هدر باکسهای فاینال ری هیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940107/استعلام-داربست-بندی-و-سند-بلاست-پاس'>استعلام داربست بندی و سند بلاست پاس /  استعلام , استعلام داربست بندی و سند بلاست پاس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940126/استعلام-ویدئومتری-چاه'>استعلام ویدئومتری چاه / استعلام ,استعلام ویدئومتری چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940056/استعلام-تست-و-تنظیم-عملکرد-فشار-کلیه-سفتی-والوها-در-نیروگاه'>استعلام تست و تنظیم عملکرد فشار کلیه سفتی والوها در نیروگاه / استعلام ,استعلام تست و تنظیم عملکرد فشار کلیه سفتی والوها در نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940072/استعلام-دوربین-HIKVISION'>استعلام دوربین HIKVISION / استعلام,استعلام دوربین HIKVISION</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940089/استعلام-پارچه-تنظیف-از-نوع-مرغوب'>استعلام پارچه تنظیف از نوع مرغوب  / استعلام,استعلام پارچه تنظیف از نوع مرغوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940093/استعلام-الکتروموتور-۴۰۰-ولت'>استعلام الکتروموتور ۴۰۰ ولت  / استعلام,استعلام الکتروموتور ۴۰۰ ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940104/استعلام-رزین-اکتیو-H-finex-C-A-750'>استعلام رزین اکتیو H finex C/A 750 / استعلام,استعلام رزین اکتیو H finex C/A 750</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940084/فراخوان-پروژه-دیوار-حفاظتی'>فراخوان پروژه دیوار حفاظتی / آگهی فراخوان پیمانکاران , فراخوان پروژه دیوار حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940080/فراخوان-پروژه-دیوار-حفاظتی'>فراخوان پروژه دیوار حفاظتی / آگهی فراخوان پیمانکاران , فراخوان پروژه دیوار حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939726/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-375متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 375متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 375متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940127/مناقصه-تامین-کنندگان-پیش-بندفوم'>مناقصه تامین کنندگان پیش بندفوم / مناقصه تامین کنندگان پیش بندفوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940214/استعلام-روتاری-ولو-غبارگیر'>استعلام روتاری ولو غبارگیر  / استعلام , استعلام روتاری ولو غبارگیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940228/استعلام-کنترل-کننده-ها-و-تجهیزات-جانبی-و--'>استعلام کنترل کننده ها و تجهیزات جانبی و ...  / استعلام, استعلام کنترل کننده ها و تجهیزات جانبی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940229/استعلام-رله-ها-و-کنتاکتورها-و-متعلقات-مربوطه-و--'>استعلام رله ها و کنتاکتورها و متعلقات مربوطه و ...  / استعلام , استعلام رله ها و کنتاکتورها و متعلقات مربوطه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940207/استعلام-گراپ---'>استعلام گراپ .... / استعلام , استعلام گراپ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940155/استعلام-تابلو-های-کنترل'>استعلام  تابلو های کنترل / استعلام  , استعلام   تابلو های کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940139/استعلام-انواع-شیلنگها-و-لوله-های-پلاستیکی-و-pvc'>استعلام انواع شیلنگها و لوله های پلاستیکی و pvc / استعلام انواع شیلنگها و لوله های پلاستیکی و pvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940130/استعلام-کمپرسور-هوای-کامل'>استعلام کمپرسور هوای کامل  / استعلام, استعلام کمپرسور هوای کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940102/استعلام​-قطعات-و-تجهیزات-قابل-ساخت-برقی'>استعلام​ قطعات و تجهیزات قابل ساخت برقی     / استعلام، استعلام​ قطعات و تجهیزات قابل ساخت برقی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939744/مناقصه-خرید-تجهیزات-آزمایشگاه-ماژول-فتوولتائیک'>مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاه ماژول فتوولتائیک / اگهی مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاه ماژول فتوولتائیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940141/استعلام-دو-ردیف-گیر-موتور-و--'>استعلام دو ردیف گیر موتور و ... / استعلام، استعلام دو ردیف گیر موتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940183/استعلام-ترانس-ها-و-آهنرباهای-صنعتی-و--'>استعلام ترانس ها و آهنرباهای صنعتی و ... / استعلام,استعلام ترانس ها و آهنرباهای صنعتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940079/سافت-استارتر-موتور-مکنده-آگلومراسیون'>سافت استارتر موتور مکنده آگلومراسیون / سافت استارتر موتور مکنده آگلومراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940149/مناقصه-خرید-کاتالیست-پالادیوم-کلراید-و-هگزاکلروپلاتینک-اسید'>مناقصه خرید کاتالیست پالادیوم کلراید و هگزاکلروپلاتینک اسید / مناقصه , مناقصه خرید کاتالیست پالادیوم کلراید و هگزاکلروپلاتینک اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940145/فراخوان-تامین-تهیه-؛توزیع-و-طبخ-غذای-اداره-رستوران'>فراخوان تامین تهیه ؛توزیع و طبخ غذای اداره رستوران     / فراخوان تامین تهیه ؛توزیع و طبخ غذای اداره رستوران    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939793/تجدید-مناقصه-خرید-و-راه-اندازی-کنتور-به-تعداد-3500-دستگاه-کنتور-آب-پیستونی-خشک--'>تجدید مناقصه خرید و راه اندازی کنتور به تعداد 3500 دستگاه کنتور آب پیستونی خشک... / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید و راه اندازی کنتور به تعداد 3500 دستگاه کنتور آب پیستونی خشک... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940179/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی-گلم-کبود'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی گلم کبود  / مناقصه , مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی گلم کبود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940176/مناقصه-پل-راه-روستایی-چنار'>مناقصه پل راه روستایی چنار  / مناقصه , مناقصه پل راه روستایی چنار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940171/مناقصه-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی-خزل--'>مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی بهسازی و آسفالت راه روستایی خزل-... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی بهسازی و آسفالت راه روستایی خزل-...)    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940266/مناقصه-تعمیرات-موردی-و-پیشگیرانه-شبکه-های-توزیع'>مناقصه  تعمیرات موردی و پیشگیرانه شبکه های توزیع    / آگهی مناقصه, مناقصه  تعمیرات موردی و پیشگیرانه شبکه های توزیع   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940203/مناقصه-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی-عاشقان'>مناقصه  پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی عاشقان / آگهی مناقصه, مناقصه  پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی عاشقان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940220/مناقصه-پروژه-احداث-و-آسفالت-راه-روستایی-میرکه-قلعه-قاضی'>مناقصه پروژه احداث و آسفالت راه روستایی میرکه قلعه قاضی / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه احداث و آسفالت راه روستایی میرکه قلعه قاضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939787/مناقصه-خرید--حمل--نصب--راه-اندازی-و-تحویل-سامانه-حفاظت-الکترونیک--'>مناقصه خرید , حمل , نصب , راه اندازی و تحویل سامانه حفاظت الکترونیک ... / مناقصه , مناقصه خرید , حمل , نصب , راه اندازی و تحویل سامانه حفاظت الکترونیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940275/مناقصه-خدمات-کنتور-خوانی-و-توزیع-صورتحساب-مشترکین-٬اشتراک-پذیری--'>مناقصه خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین ٬اشتراک پذیری... / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین ٬اشتراک پذیری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940187/مناقصه-تعمیر-عمومی-جاده-های-دسترسی-به-چاههای-غرب-مارون'>مناقصه تعمیر عمومی جاده های دسترسی به چاههای غرب مارون     / مناقصه تعمیر عمومی جاده های دسترسی به چاههای غرب مارون    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940193/مناقصه-تعمیر-عمومی-جاده-های-دسرسی-به-چاههای-شرق-مارون'>مناقصه تعمیر عمومی جاده های دسرسی به چاههای شرق مارون     / مناقصه تعمیر عمومی جاده های دسرسی به چاههای شرق مارون    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940188/مناقصه-تعمیر-و-بهسازی-ساختمان-شماره-۳۴۹'>مناقصه تعمیر و بهسازی ساختمان شماره ۳۴۹     / مناقصه , مناقصه تعمیر و بهسازی ساختمان شماره ۳۴۹    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940195/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-فناوری-اطلاعات-و-ارتباطات-(فاوا)'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)  / مناقصه , مناقصه انجام خدمات پشتیبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940172/فراخوان-خرید-Online-Gas-Chromatograph-'>فراخوان خرید Online Gas Chromatograph.     / فراخوان خرید Online Gas Chromatograph.    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940167/فراخوان-انجام-حجم-مراقبت-از-اماکن-و-منازل-سازمانی-شرکت'>فراخوان انجام حجم مراقبت از اماکن و منازل سازمانی شرکت     / فراخوان انجام حجم مراقبت از اماکن و منازل سازمانی شرکت    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940158/مناقصه-خریدOnline-Analyzer-For-Measuring-Cod-Bod-Toc'>مناقصه خریدOnline Analyzer For Measuring Cod,Bod,Toc     / مناقصه خریدOnline Analyzer For Measuring Cod,Bod,Toc    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940150/فراخوان-شناسایی-تامین-کنندگان'>فراخوان شناسایی تامین کنندگان     / فراخوان شناسایی تامین کنندگان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940222/استعلام-پرینتر-HP1102'>استعلام پرینتر HP1102 / استعلام پرینتر HP1102</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940234/استعلام-تبلت-مایکروسافت-مدل-microsoft-surface-4-A-به-همراه-کیبورد'>استعلام  تبلت مایکروسافت مدل microsoft-surface 4-A به همراه کیبورد / استعلام  تبلت مایکروسافت مدل microsoft-surface 4-A به همراه کیبورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940248/استعلام-مانیفولد'>استعلام مانیفولد / استعلام مانیفولد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939758/مناقصه-محوطه-سازی-و-حیاط-سازی--نوبت-دوم'>مناقصه محوطه سازی و حیاط سازی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه محوطه سازی و حیاط سازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940261/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940281/استعلام-پمپ-آسپره-دستگاه-الایزا-واشر-تکن'>استعلام پمپ آسپره دستگاه الایزا واشر تکن / استعلام پمپ آسپره دستگاه الایزا واشر تکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940321/استعلام-سوییچ-شناور-آب-مقطر-گیری'>استعلام  سوییچ شناور آب مقطر گیری   / استعلام, استعلام   سوییچ شناور آب مقطر گیری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940310/استعلام-مادربرد-ایسوس'>استعلام مادربرد ایسوس / استعلام, استعلام  مادربرد ایسوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940292/استعلام-بلندگو-بوق-شیپوری'>استعلام  بلندگو بوق شیپوری / استعلام, استعلام  بلندگو بوق شیپوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940272/استعلام-h-d-d-600-gb-4'>استعلام h.d.d 600 gb 4 / استعلام, استعلام h.d.d 600 gb 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940252/استعلام-خرید-کیس'>استعلام خرید کیس  / استعلام, استعلام خرید کیس رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940324/استعلام-چای-دو-غزال'> استعلام چای دو غزال /  استعلام ،  استعلام چای دو غزال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940314/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته / استعلام, استعلام قند شکسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940300/استعلام-شوینده'>استعلام شوینده  / استعلام , استعلام شوینده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940257/استعلام-کیسه-پلاستیکی-زباله'>استعلام کیسه پلاستیکی زباله / استعلام , استعلام کیسه پلاستیکی زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940246/استعلام-تایل-سقفی'>استعلام تایل سقفی  / استعلام, استعلام تایل سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940305/استعلام-انواع-چراغ'>استعلام انواع چراغ / استعلام انواع چراغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940290/استعلام-لیوان-یکبار-مصرف'>استعلام لیوان یکبار مصرف  / استعلام لیوان یکبار مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940270/استعلام-پرینتر-رنگی'>استعلام پرینتر رنگی  / استعلام، استعلام پرینتر رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940259/استعلام-تعمیرات-ساختمانی'>استعلام  تعمیرات ساختمانی  / استعلام  تعمیرات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940249/استعلام-مواد-شوینده-بهداشتی-نظافتی'>استعلام مواد شوینده بهداشتی نظافتی  / استعلام, استعلام مواد شوینده بهداشتی نظافتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940291/استعلام-خرید-۴-نوع-هادی-پر-ظرفیت'>استعلام خرید ۴ نوع هادی پر ظرفیت  / استعلام,استعلام خرید ۴ نوع هادی پر ظرفیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940267/استعلام-توسعه-اسکادای-3-فیدر-20-کیلوولت-ایستگاه66-سراج'>استعلام توسعه اسکادای 3 فیدر 20 کیلوولت ایستگاه66 سراج / استعلام, استعلام توسعه اسکادای 3 فیدر 20 کیلوولت ایستگاه66 سراج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940247/استعلام-خرید-3-لینک-رادیو-دیتا'>استعلام خرید 3 لینک رادیو دیتا  / استعلام ,استعلام خرید 3 لینک رادیو دیتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940250/استعلام-عملیات-ساخت-و-نصب-2588-عدد-خار-ضد-صعود'>استعلام عملیات ساخت و نصب 2588 عدد خار ضد صعود / استعلام، استعلام عملیات ساخت و نصب 2588 عدد خار ضد صعود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940258/استعلام-خرید-اسپیسر-دمپر-دوباندله'>استعلام خرید اسپیسر دمپر دوباندله / استعلام، استعلام خرید اسپیسر دمپر دوباندله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940268/استعلام-انجام-خدمات-مهندسی-و-طراحی-احداث-پست-63-230-20'>استعلام انجام خدمات مهندسی و طراحی احداث پست 63/230 /20  / استعلام، استعلام انجام خدمات مهندسی و طراحی احداث پست 63/230 /20 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940244/استعلام-محفظه-سیکاژل'>استعلام محفظه سیکاژل / استعلام , استعلام محفظه سیکاژل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940255/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق  / استعلام,استعلام تولید، انتقال و توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940288/استعلام-وی-بال-80-کیلو-نیوتن'>استعلام وی بال 80 کیلو نیوتن  / استعلام,استعلام وی بال 80 کیلو نیوتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940307/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام, استعلام خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939725/مناقصه-نسبت-به-تامین-انواع-ورق-های-اورلی-و-پی-وی-سی-تولید-کارت-های-پلاستیک'>مناقصه نسبت به تامین انواع ورق های اورلی و پی وی سی تولید کارت های پلاستیک  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نسبت به تامین انواع ورق های اورلی و پی وی سی تولید کارت های پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940309/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سرور-HP-G9'>استعلام خرید یک دستگاه سرور HP G9   / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه سرور HP G9  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940233/استعلام-رنگ-آمیزی-ترانسهای-قدرت-و-زمین-و-مصرف-داخلی'>استعلام رنگ آمیزی ترانسهای قدرت و زمین و مصرف داخلی  / استعلام , استعلام رنگ آمیزی ترانسهای قدرت و زمین و مصرف داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940254/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق  / استعلام,استعلام تولید، انتقال و توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940263/استعلام-تامین-و-نصب-و-تست-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-ایونت-رکوردر'>استعلام تامین و نصب و تست و راه اندازی یک دستگاه ایونت رکوردر / استعلام,استعلام تامین و نصب و تست و راه اندازی یک دستگاه ایونت رکوردر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940283/استعلام-هارد-دیسک'>استعلام هارد دیسک  / استعلام، استعلام هارد دیسک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940297/استعلام-عملیات-اجرایی-خط-انتقال-از-مخزن-2000-مترمکعبی'>استعلام عملیات اجرایی خط انتقال از مخزن 2000 مترمکعبی  / استعلام عملیات اجرایی خط انتقال از مخزن 2000 مترمکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940278/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-دستگاه-حضور-غیاب'>استعلام نصب و راه اندازی دستگاه حضور غیاب  / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی دستگاه حضور غیاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940306/استعلام-خرید-کف-کاذب-فولادی'>استعلام خرید کف کاذب فولادی / استعلام ، استعلام خرید کف کاذب فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940320/استعلام-پاور-یونیت'>استعلام پاور یونیت  / استعلام پاور یونیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939803/آگهی-مناقصه-خرید-لباس-کار-پرسنل-لجستیک'>آگهی مناقصه خرید لباس کار پرسنل لجستیک / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه  خرید لباس کار پرسنل لجستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939864/اصلاحیه-مناقصه-خدمات-سیال-حفاری'>اصلاحیه مناقصه خدمات سیال حفاری / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خدمات سیال حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940325/استعلام-خرید-طپانچه-بادی'>استعلام خرید طپانچه بادی  / استعلام,استعلام خرید طپانچه بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940239/استعلام-کفش-کوه'>استعلام کفش کوه  / استعلام ,استعلام کفش کوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940262/استعلام-تلویزیون-LED-سایز-40-اینچ'>استعلام تلویزیون LED سایز 40 اینچ  / استعلام, استعلام تلویزیون LED سایز 40 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940280/استعلام-تلویزیون-LED-سایز-55-اینچ'>استعلام تلویزیون LED سایز 55 اینچ / استعلام, استعلام تلویزیون LED سایز 55 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940301/استعلام-انجام-خدمات-خاص-طب-کار'>استعلام انجام خدمات خاص طب کار / استعلام, استعلام انجام خدمات خاص طب کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940315/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-و--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق و ... / استعلام,استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940271/استعلام-سنگ-شیشه-ای-40-40-طوسی'>استعلام سنگ شیشه ای 40*40 طوسی / استعلام سنگ شیشه ای 40*40 طوسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940265/استعلام-اجرای-همبندی-الکتریکی-و-سیستم-ارتینگ-تاسیسات-برقی'>استعلام اجرای همبندی الکتریکی و سیستم ارتینگ تاسیسات برقی / استعلام اجرای همبندی الکتریکی و سیستم ارتینگ تاسیسات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940253/استعلام-رک'>استعلام رک  / استعلام رک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940242/استعلام-سوئیچ-KVM-چهار-پورت'>استعلام سوئیچ KVM چهار پورت / استعلام سوئیچ KVM چهار پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940230/استعلام-کیسه-پلاستیکی-زباله'>استعلام کیسه پلاستیکی زباله / استعلام کیسه پلاستیکی زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940299/استعلام-دستگاه-ونتیلاتور-ICU'>استعلام دستگاه ونتیلاتور ICU / استعلام,استعلام دستگاه ونتیلاتور ICU</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940286/استعلام-تلویزیون-LED-ایکس-ویژن'>استعلام تلویزیون LED ایکس ویژن  / استعلام,استعلام تلویزیون LED ایکس ویژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940273/استعلام-چاپگر-سوزنی'>استعلام چاپگر سوزنی / استعلام,استعلام چاپگر سوزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940323/استعلام-4000-متر-کابل-و--'>استعلام 4000 متر کابل و .. / استعلام,استعلام 4000 متر کابل و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940316/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد   / استعلام میلگرد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940311/استعلام-خرید-42-عدد-صندلی'>استعلام خرید 42 عدد صندلی  / استعلام, استعلام خرید 42 عدد صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940298/استعلام-هشت-هزار-نسخه-DVD-معرفی-جاذبه-های-گردشگری'>استعلام هشت هزار نسخه DVD معرفی جاذبه های گردشگری  / استعلام, استعلام هشت هزار نسخه DVD معرفی جاذبه های گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940274/استعلام-لوله-برق-پی-وی-سی'>استعلام لوله برق پی وی سی / استعلام ,استعلام لوله برق پی وی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940302/استعلام-لاستیک-24-14-گریدری'>استعلام لاستیک 24* 14 گریدری / استعلام, استعلام لاستیک 24* 14 گریدری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940319/استعلام-گرمکن-شلوار-ورزشی--'>استعلام گرمکن شلوار ورزشی... / استعلام، استعلام گرمکن شلوار ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940312/استعلام-صندلی-انتظار-سه-نفره'>استعلام صندلی انتظار سه نفره / استعلام، استعلام صندلی انتظار سه نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940294/استعلام-تجهیزات-فنی-جرثقیل'>استعلام تجهیزات فنی جرثقیل  / استعلام ، استعلام تجهیزات فنی جرثقیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940296/استعلام-مودم-اکسترنال-رایانه'>استعلام مودم اکسترنال رایانه / استعلام, استعلام مودم اکسترنال رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940285/استعلام-تابلو-سافت-18-5'>استعلام  تابلو سافت 18/5 / استعلام, استعلام  تابلو سافت 18/5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940287/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-250-فشار-10-اتمسفر'>استعلام  لوله پلی اتیلن 250 فشار 10 اتمسفر  / استعلام  لوله پلی اتیلن 250 فشار 10 اتمسفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940308/استعلام-خرید-کالا-و-حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-و-برقدار-کردن'>استعلام خرید کالا و حمل و نصب و راه اندازی و برقدار کردن / استعلام , استعلام خرید کالا و حمل و نصب و راه اندازی و برقدار کردن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939715/مناقصه-خرید-متریال-و-ساخت-بسکت-های-سرد-و-گرم-یانگستروم-نیروگاه-تبریز--نوبت-دوم'>مناقصه خرید متریال و ساخت بسکت های سرد و گرم یانگستروم نیروگاه تبریز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید متریال و ساخت بسکت های سرد و گرم یانگستروم نیروگاه تبریز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940293/استعلام-کود-مونو-پتاسیم-فسفات'>استعلام کود مونو پتاسیم فسفات / استعلام, استعلام کود مونو پتاسیم فسفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940284/استعلام-5431-4-تعمیرات-اساسی-مدرسه'>استعلام 5431.4 تعمیرات اساسی مدرسه / استعلام, استعلام 5431.4 تعمیرات اساسی مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940279/استعلام-4046-1-تعمیرات-اساسی-آموزشگاه'>استعلام 4046.1 تعمیرات اساسی آموزشگاه  / استعلام, استعلام 4046.1 تعمیرات اساسی آموزشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940282/استعلام-تعمیرات-اساسی-آموزشگاه-حافظ'>استعلام تعمیرات اساسی آموزشگاه حافظ / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی آموزشگاه حافظ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940303/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه  / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940313/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه-احسان-کانی'>استعلام  تعمیرات اساسی مدرسه احسان کانی / استعلام, تعمیرات اساسی مدرسه احسان کانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940264/استعلام-اجاره-دو-واحد-ساختمان'>استعلام اجاره دو واحد ساختمان / استعلام,استعلام اجاره دو واحد ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940277/استعلام-تعمیرات-ساختمانی'>استعلام تعمیرات ساختمانی  / استعلام,استعلام تعمیرات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940289/استعلام-لوله-160-ده-آتمسفر-P80'>استعلام لوله 160 ده آتمسفر P80 / استعلام ,استعلام لوله 160 ده آتمسفر P80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940318/استعلام-پمپ-کوزه-ای'>استعلام پمپ کوزه ای  / استعلام,استعلام پمپ کوزه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940304/استعلام-پمپ-شناور'>استعلام پمپ شناور  / استعلام,استعلام پمپ شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940317/استعلام-توپی-انسداد'>استعلام توپی انسداد / استعلام توپی انسداد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939697/مناقصه-خرید-41-قلم-قطعات-یدکی-توربین-COPPUS-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 41 قلم قطعات یدکی توربین  COPPUS- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 41 قلم قطعات یدکی توربین COPPUS- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939714/مناقصه-تهیه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-آموزش-و-سکوبندی-لوازم-تجهیزات-آزمایشگاهی'>مناقصه تهیه، خرید، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش و سکوبندی لوازم تجهیزات آزمایشگاهی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، خرید، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش و سکوبندی لوازم تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939700/فراخوان-پروژه-ساخت-احداث-ساختمان-مرجع-آزمایشگاه-شرکت-فاضلاب-تهران--نوبت-دوم'>فراخوان پروژه ساخت احداث ساختمان مرجع آزمایشگاه شرکت فاضلاب تهران - نوبت دوم  / فراخوان پروژه ساخت احداث ساختمان مرجع آزمایشگاه شرکت فاضلاب تهران - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939730/مناقصه-پیمانسپاری-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی'>مناقصه  پیمانسپاری خدمات عمومی و پشتیبانی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  پیمانسپاری خدمات عمومی و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939719/فراخوان-انجام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-دوم'>فراخوان انجام عملیات اجرایی لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب- نوبت دوم  / فراخوان انجام عملیات اجرایی لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939759/مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939740/مناقصه-تجهیزات-ابزار-دقیق-مورد-نیاز-سدهای-استان--نوبت-دوم'>مناقصه تجهیزات ابزار دقیق مورد نیاز سدهای استان - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تجهیزات ابزار دقیق مورد نیاز سدهای استان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939757/مناقصه-واگذاری-امور-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان--'>مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذای دانشجویان... / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذای دانشجویان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939763/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده، مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939770/مزایده-اجاره-کافه-تریا-و-بوفه-و-تجهیزات'>مزایده اجاره کافه تریا و بوفه و تجهیزات / آگهی مزایده، مزایده اجاره کافه تریا و بوفه و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939778/مزایده-انتشارات-دانشجویی'>مزایده انتشارات دانشجویی / آگهی مزایده، مزایده انتشارات دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939713/مزایده-ارائه-خدمات-بوفه-دانشجویی'>مزایده ارائه خدمات بوفه دانشجویی / آگهی مزایده عمومی، مزایده ارائه خدمات بوفه دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939708/مزایده-اجاره-بوفه-و-آشپزخانه-ساختمان-مرکزی'>مزایده اجاره بوفه و آشپزخانه ساختمان مرکزی / آگهی مزایده، مزایده اجاره بوفه و آشپزخانه ساختمان مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939699/مزایده-تعداد-4-دستگاه-از-وسایط-نقلیه--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 4 دستگاه از وسایط نقلیه - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعداد 4 دستگاه از وسایط نقلیه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939733/مناقصه-خرید-تجهیزات-گروه-مهندسی-عمران-آزمایشگاه-زلزله-شامل--'>مناقصه خرید تجهیزات گروه مهندسی عمران: آزمایشگاه زلزله شامل ... / آگهی مناقصه، مناقصه خرید تجهیزات گروه مهندسی عمران: آزمایشگاه زلزله شامل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939720/مزایده-اجاره-محل-آشپزخانه-بوفه-و-سلف-سرویس-خود--نوبت-دوم'>مزایده اجاره  محل آشپزخانه، بوفه و سلف سرویس خود - نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره  محل آشپزخانه ، بوفه و سلف سرویس خود - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939751/مزایده-اجاره-زمین-مزروعی-به-مساحت-16-هکتار'>مزایده اجاره زمین مزروعی به مساحت 16 هکتار / آگهی مزایده، مزایده اجاره زمین مزروعی به مساحت 16 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939741/مناقصه-جمع-آوری-ضایعات-مرغ'>مناقصه جمع آوری ضایعات مرغ  / آگهی مناقصه، مناقصه جمع آوری ضایعات مرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939690/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-کیفی-نرم-افزارهای-مورد-نیاز-در-تدوین-محتوای-بسته-آموزشی--تجدید'>فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی نرم افزارهای مورد نیاز در تدوین محتوای بسته آموزشی...تجدید  / تجدید فراخوان عمومی, فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی نرم افزارهای مورد نیاز در تدوین محتوای بسته آموزشی...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939694/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-باب-مغازه-تجاری--تجدید'>مزایده واگذاری به اجاره یک باب مغازه تجاری - تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره یک باب مغازه تجاری - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939836/مناقصه-100-000-عدد-سیم-3-3-متری--'>مناقصه 100.000 عدد سیم  3/3 متری ... / آگهی مناقصه, مناقصه 100.000 عدد سیم  3/3 متری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939721/مزایده-اموال-غیرمنقول-مساحت-295-5متر'>مزایده اموال غیرمنقول مساحت 295.5متر  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول مساحت 295.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939673/مناقصه-خدمات-حراستی-حفاظتی-و-نگهبانی-نوبت-دوم'>مناقصه  خدمات حراستی، حفاظتی و نگهبانی  نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه  خدمات حراستی، حفاظتی و نگهبانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939684/مزایده-واگذاری-ظرفیت-تبلیغاتی-محورها'>مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی محورها  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی محورها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939701/مزایده-فروش-تعداد-7-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده فروش تعداد 7 دستگاه خودرو وانت پیکان / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 7 دستگاه خودرو وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939756/مزایده-فروش-تعداد-سه-واحد-آپارتمان-کاربری-اداری'>مزایده فروش تعداد سه واحد آپارتمان کاربری اداری / مزایده,مزایده فروش تعداد سه واحد آپارتمان کاربری اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939709/مزایده-فروش-یک-عدد-قالب-کامل-سنبه-ماتریس'>مزایده فروش یک عدد قالب کامل سنبه ماتریس  / مزایده , مزایده فروش یک عدد قالب کامل سنبه ماتریس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939716/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پراید-جی-تی-ایکس-آی-مدل-1388'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید جی تی ایکس آی مدل 1388  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید جی تی ایکس آی مدل 1388 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939718/فراخوان-86-قلم-قطعات-یدکی-توربین-گازی-رستون-تجدید'>فراخوان  86 قلم قطعات یدکی توربین گازی رستون تجدید  / آگهی فراخوان , فراخوان  86 قلم قطعات یدکی توربین گازی رستون تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939727/مناقصه-خرید-انواع-ترانسفورماتور-روغنی-کم-تلفات'>مناقصه  خرید انواع ترانسفورماتور روغنی کم تلفات  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه  خرید انواع ترانسفورماتور روغنی کم تلفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939692/مزایده-اراضی-زراعتی-آبی'>مزایده اراضی زراعتی آبی / مزایده,مزایده اراضی زراعتی آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939662/مناقصه-خرید-تعداد-7-970-دستگاه-انواع-کنتور-دیجیتالی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 7.970 دستگاه انواع کنتور دیجیتالی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 7.970 دستگاه انواع کنتور دیجیتالی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939672/مزایده-خودروی-سوار-پراید-نقره-ای'>مزایده خودروی سوار پراید نقره ای  / مزایده,مزایده خودروی سوار پراید نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939695/مزایده-تمامیت-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-171-47متر'>مزایده تمامیت ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 171.47متر  / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 171.47متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939682/مزایده-یک-عدد-ال-ای-دی-سامسونگ'>مزایده یک عدد ال ای دی سامسونگ  / مزایده,مزایده یک عدد ال ای دی سامسونگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939688/مناقصه-خرید-کنتور-سه-فاز-مستقیم-دیجیتالی'>مناقصه خرید کنتور سه فاز مستقیم دیجیتالی / آگهی فراخوان مناقصه های عمومی، مناقصه خرید کنتور سه فاز مستقیم دیجیتالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939722/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-قدمت-25-سال'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی قدمت 25 سال / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی قدمت 25 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939710/مزایده-واحد-مسکونی-ویلایی-مساحت-163-7متر'>مزایده واحد مسکونی ویلایی مساحت 163.7متر / مزایده,مزایده واحد مسکونی ویلایی مساحت 163.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939654/فراخوان-مناقصه-عمومی-ارائه-خدمات-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی ارائه خدمات انجام امور خدماتی و پشتیبانی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی ارائه خدمات انجام امور خدماتی و پشتیبانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939851/تجدید-مناقصه-عملیات-خرید-و-اجرا-و-راه-اندازی-زیرساخت-مرکز-داده-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات خرید و اجرا و راه اندازی زیرساخت مرکز داده- نوبت دوم  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه عملیات خرید و اجرا و راه اندازی زیرساخت مرکز داده- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939671/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-امورات-آبفا'>مناقصه  انجام امور خدماتی امورات آبفا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدماتی امورات آبفا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939698/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-شصت-متر'>مزایده ملک مساحت اعیان شصت متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان شصت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939702/مزایده-ملک-تجاری-مال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده ملک تجاری مال غیرمنقول نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک تجاری مال غیرمنقول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939637/مناقصه-پروژه-احداث-سه-دستگاه-پست-هوایی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث سه دستگاه پست هوایی...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه احداث سه دستگاه پست هوایی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939677/مزایده-ملک-مجتمع-سه-طبقه-و-ملک-ویلایی'>مزایده ملک مجتمع سه طبقه و ملک ویلایی / مزایده,مزایده ملک مجتمع سه طبقه و ملک ویلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939706/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-مساحت-338-70متر'>مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت 338.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت 338.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939647/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-خدماتی-و-نگهبانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی خدماتی و نگهبانی  / آگهی مناقصه، مناقصه تامین نیروی انسانی خدماتی و نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939687/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-220متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 220متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 220متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939638/مناقصه-حفظ--نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه حفظ ، نگهداری و توسعه فضای سبز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه حفظ ، نگهداری و توسعه فضای سبز  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939845/آگهی-مزایده-راهبری-و-بهره-برداری-از-خطوط-پردازش-پسماند-M3S3--'>آگهی مزایده, راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند M3S3 ... / آگهی مزایده,آگهی مزایده, راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند M3S3 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939645/مناقصه-ارتقا-و-حفظ-سیستم-روشنایی-در-سطح-راههای-شمال-استان--اصلاحیه'>مناقصه ارتقا و حفظ سیستم روشنایی در سطح راههای شمال استان - اصلاحیه / آگهی اصلاح اسناد مناقصه عمومی, مناقصه ارتقا و حفظ سیستم روشنایی در سطح راههای شمال استان - اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939681/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ملکی-خیابان-امیرکبیر'>مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی خیابان امیرکبیر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی خیابان امیرکبیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939658/مناقصه-عملیات-نگهداری-پشتیبانی-و-ارسال-بر-خط-اطلاعات-30-عدد-دستگاه-تردد-شمار'>مناقصه عملیات نگهداری, پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات 30 عدد دستگاه تردد شمار  / آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی، مناقصه عملیات نگهداری, پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات 30 عدد دستگاه تردد شمار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939581/مزایده-فروش-محصول-زیره-سبز'>مزایده فروش محصول زیره سبز / آگهی مزایده,مزایده فروش محصول زیره سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939585/مزایده-فروش-محصول-هندوانه'>مزایده فروش محصول هندوانه  / آگهی مزایده,مزایده  فروش محصول هندوانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939594/مناقصه-واگذاری-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی  / آگهی دعوت به مناقصه  عمومی,مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939620/مزایده-آپارتمان-طبقه-سه-60-18متر'>مزایده آپارتمان طبقه سه 60.18متر  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه سه 60.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939625/مزایده-سه-دهم-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-946-56متر'>مزایده سه دهم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از زمین 946.56متر  / مزایده,مزایده سه دهم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از زمین 946.56متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939631/مزایده-ملک-عرصه-صد-و-نود-مترمربع'>مزایده ملک عرصه صد و نود مترمربع / مزایده,مزایده ملک عرصه صد و نود مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939636/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-150متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 150متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 150متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939504/مزایده-زمین-بخش-دو-حوزه-ثبت-قم'>مزایده زمین بخش دو حوزه ثبت قم / مزایده,مزایده زمین بخش دو حوزه ثبت قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939583/مناقصه-خرید-نوار-آبیاری-تیپ-(Tape)'>مناقصه خرید نوار آبیاری تیپ (Tape) / آگهی مناقصه , مناقصه خرید نوار آبیاری تیپ (Tape)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939576/مزایده-فروش-یک-قالب-تزریق-پلاستیک'>مزایده فروش یک قالب تزریق پلاستیک / آگهی مزایده , مزایده فروش یک قالب تزریق پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939570/مزایده-فروش-پوشاک-زمستانه-مردانه-و-زنانه'>مزایده فروش پوشاک زمستانه مردانه و زنانه  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش پوشاک زمستانه مردانه و زنانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939595/مزایده-پلاک-4054-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک 4054 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک 4054 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939598/مزایده-ملک-مسکونی-دو-طبقه-ویلایی'>مزایده ملک مسکونی دو طبقه ویلایی  / مزایده,مزایده ملک مسکونی دو طبقه ویلایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939565/مزایده-فروش-130-تخته-پتوی-مسافرتی-و-44-عدد-دوربین-مداربسته--'>مزایده فروش 130 تخته پتوی مسافرتی و 44 عدد دوربین مداربسته.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش 130 تخته پتوی مسافرتی و 44 عدد دوربین مداربسته....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939674/استعلام-پروژه-تعمیرات-اساسی-منجر-به-20PM-واحد-از-منازل-سبز'>استعلام پروژه تعمیرات اساسی منجر به 20PM واحد از منازل سبز / آگهی استعلام ارزیابی کیفی, استعلام پروژه تعمیرات اساسی منجر به 20PM واحد از منازل سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939683/استعلام-انجام-خدمات-مشاوره-ای--'>استعلام انجام خدمات مشاوره ای... / آگهی استعلام ارزیابی کیفی, استعلام انجام خدمات مشاوره ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939634/مناقصه-احداث-ورودی-ایمن-به-سد---نوبت-دوم'>مناقصه احداث ورودی ایمن به سد... - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه، مناقصه احداث ورودی ایمن به سد ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939827/مزایده-سواری-دوو-سیلو-نقره-ای-مدل-82'>مزایده سواری دوو سیلو نقره ای مدل 82  / مزایده سواری دوو سیلو نقره ای مدل 82 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939651/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-هشت-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه هشت تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه هشت تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939655/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-75-51متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان 75.51متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 75.51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939626/آگهی-فراخوان-ارزیابی-کیفی--طراحی-و-اجرای-واحدهای-خدماتی--کارگاهی-ناحیه-صنعتی-ظریفان-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان ارزیابی کیفی   طراحی و اجرای واحدهای خدماتی - کارگاهی ناحیه صنعتی ظریفان نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ،آگهی فراخوان ارزیابی کیفی  طراحی و اجرای واحدهای خدماتی - کارگاهی ناحیه صنعتی ظریفان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939635/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان  / مناقصه ، مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939650/مزایده-فروش-پوشال-های-حاصل-از-تولیدات'>مزایده فروش پوشال های حاصل از تولیدات / مزایده, مزایده فروش پوشال های حاصل از تولیدات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939656/مناقصه-عملیات-تفکیک-و-انهدام-قطعات-داغی'> مناقصه  عملیات تفکیک و انهدام قطعات داغی /  مناقصه ، مناقصه  عملیات تفکیک و انهدام قطعات داغی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939667/مزایده-اقلام-و-راکد'> مزایده اقلام و راکد  /  مزایده ، مزایده اقلام و راکد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940097/مزایده-فروش-ساختمان-کلنگی-253-53متر'>مزایده فروش ساختمان کلنگی 253.53متر  / مزایده,مزایده فروش ساختمان کلنگی 253.53متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939825/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-و-ضایعات'>مزایده فروش اموال اسقاطی و ضایعات  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اموال اسقاطی و ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939745/مناقصه-سرویس-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-و-برق'>مناقصه سرویس، تعمیر و نگهداری تاسیسات و برق  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه سرویس، تعمیر و نگهداری تاسیسات و برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939749/مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-آب-درمانی-مجتمع-توانخواهان'>مزایده واگذاری بصورت اجاره آب درمانی مجتمع توانخواهان / آگهی مزایده عمومی,مزایده  واگذاری بصورت اجاره آب درمانی مجتمع توانخواهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939768/مزایده-فروش-سردرختی-کیوی-و-مرکبات'>مزایده فروش سردرختی کیوی و مرکبات / مزایده فروش سردرختی کیوی و مرکبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939776/مزایده-اجاره-ساختمان-ضلع-جنوبی-مدرسه'>مزایده اجاره ساختمان ضلع جنوبی مدرسه / آگهی مزایده,مزایده اجاره ساختمان ضلع جنوبی مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939804/مناقصه-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-و-خدمات-فنی'>مناقصه راهبری و نگهداری تاسیسات و خدمات فنی / مناقصه راهبری و نگهداری تاسیسات و خدمات فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939809/مزایده-فضای-مربوط-به-ساختمان-مدرسه'>مزایده فضای مربوط به ساختمان مدرسه / آگهی مزایده,مزایده فضای مربوط به ساختمان مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939786/مناقصه-تامین-کننده-مواد-اولیه'>مناقصه تامین کننده مواد اولیه / آگهی مناقصه,مناقصه تامین کننده مواد اولیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939738/مزایده-دو-دستگاه-پژو-پارس-رنگ-سفید'>مزایده دو دستگاه پژو پارس رنگ سفید / آگهی مزایده,مزایده دو دستگاه پژو پارس رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939669/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده,مزایده اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939661/مزایده-اموال-مستعمل-غیر-پزشکی'>مزایده اموال مستعمل غیر پزشکی / مزایده اموال مستعمل غیر پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939729/مزایده-فروش-تعداد-7-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده فروش تعداد 7 دستگاه خودروی سواری / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش تعداد 7 دستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939707/مزایده-ماشین-آلات-و-تجهیزات'>مزایده ماشین آلات و تجهیزات / آگهی مزایده,مزایده ماشین آلات و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939693/مزایده-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی-شرکت-بن-رو'>مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت بن رو  / آگهی مزایده,مزایده  اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت بن رو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939689/مزایده-تعداد-دو-دستگاه-کامل-بچینگ'>مزایده تعداد دو دستگاه کامل بچینگ / آگهی مزایده,مزایده دو دستگاه کامل بچینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939814/مزایده-آپارتمان-متراژ-هشتاد-مترمربع'>مزایده آپارتمان متراژ هشتاد مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان متراژ هشتاد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939678/مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-سالن-ورزشی-مدرسه'>مزایده واگذاری بصورت اجاره سالن ورزشی مدرسه  / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری بصورت اجاره سالن ورزشی مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939685/مزایده-ضایعات-کاغذ-و-مقوای-6-ماهه-دوم-سال-96'>مزایده ضایعات کاغذ و مقوای 6 ماهه دوم سال 96  / مزایده عمومی,مزایده ضایعات کاغذ و مقوای 6 ماهه دوم سال 96 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939816/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-1000متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 1000متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 1000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939653/مزایده-فروش-28-دستگاه-کامیون'>مزایده فروش 28 دستگاه کامیون / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش 28 دستگاه کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939642/مزایده1500-عدد-گلگیر-فلزی-کامیون'>مزایده1500 عدد گلگیر فلزی کامیون / آگهی مزایده عمومی,مزایده 1500 عدد گلگیر فلزی کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939629/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس-ای-ال-ایکس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس ای ال ایکس / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس ای ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939819/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-336-فرعی-از-73-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 336 فرعی از 73 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 336 فرعی از 73 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939705/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-زیرآبی-شناورهای-اداره-خدمات-دریایی-و---نوبت-سوم'>مناقصه تعمیرات اساسی و زیرآبی شناورهای اداره خدمات دریایی و ...- نوبت سوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه تعمیرات اساسی و زیرآبی شناورهای اداره خدمات دریایی و ...- نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939668/مزایده-عرصه-شامل-یک-قطعه-زمین-مساحت-2008-50متر'>مزایده عرصه شامل یک قطعه زمین مساحت 2008.50متر / مزایده,مزایده عرصه شامل یک قطعه زمین مساحت 2008.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939663/مزایده-آپارتمان-مساحت-74-29متر'>مزایده آپارتمان مساحت 74.29متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 74.29متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939665/مزایده-آپارتمان-مساحت-76-06متر-طبقه-سوم'>مزایده آپارتمان مساحت 76.06متر طبقه سوم  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 76.06متر طبقه سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939573/مزایده-پارکینگ-عمومی-نوبت-دوم'>مزایده پارکینگ عمومی  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده پارکینگ عمومی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939588/تجدید-مزایده-فروش-ملک-و-انواع-دستگاه-اواپراتور--انواع-مخزن-و--'>تجدید مزایده فروش ملک و انواع دستگاه اواپراتور ،  انواع مخزن و ... / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده فروش ملک و انواع دستگاه اواپراتور ،  انواع مخزن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939600/مزایده-فروش-کنتور-اسقاطی--آهن-آلات-و--'>مزایده فروش کنتور اسقاطی ، آهن آلات و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش کنتور اسقاطی ، آهن آلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939604/مناقصه-خرید-با-نظارت-بر-ساخت-دو-دست-از-دیسکهای-ردیفهای-1-و-2-و-3-توربین-گازی-نوبت-دوم'>مناقصه  خرید با نظارت بر ساخت دو دست از دیسکهای ردیفهای 1 و 2 و 3 توربین گازی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه  خرید با نظارت بر ساخت دو دست از دیسکهای ردیفهای 1 و 2 و 3 توربین گازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939648/مناقصه-تامین-30000-پالت-چوبی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین 30000 پالت چوبی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین 30000 پالت چوبی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939611/تجدید-مناقصه-تهیه--نصب-و-تعمیرات-گاردیل-محورها'>تجدید مناقصه تهیه ، نصب و تعمیرات گاردیل محورها  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تهیه ، نصب و تعمیرات گاردیل محورها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939641/فراخوان-مناقصه-احداث-کامل-بوستان'>فراخوان مناقصه احداث کامل بوستان  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه احداث کامل بوستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939660/فراخوان-مناقصه-اجرای-حصار-فلزی-پروژه'>فراخوان مناقصه اجرای حصار فلزی پروژه  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه اجرای حصار فلزی پروژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939601/تجدید-مناقصه-خرید-ویال-شیشه-ای-و-پوکه-آمپول--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید ویال شیشه ای و پوکه آمپول - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه خرید ویال شیشه ای و پوکه آمپول - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939599/تجدید-مناقصه-خرید-تهیه-تجهیزات-مصالح-و-اجرای-ساختمان-الحاقی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید، تهیه تجهیزات، مصالح و اجرای ساختمان الحاقی  نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، تهیه تجهیزات، مصالح و اجرای ساختمان الحاقی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939616/مزایده-ظروف-کریستال--'>مزایده ظروف کریستال... / آگهی مزایده، مزایده ظروف کریستال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939590/مناقصه-لوله-گذاری-خط-انتقال-پروژه-ملکیان-استیار-و-احداث-مخازن-آب-در-مجتمع-استیار-اسکندر-شهرستان-تبریز---نوبت-دوم'>مناقصه لوله گذاری خط انتقال پروژه ملکیان استیار و احداث مخازن آب در مجتمع استیار اسکندر شهرستان تبریز .. - نوبت دوم  / مناقصه لوله گذاری خط انتقال پروژه ملیکان استیار و احداث مخازن آب در مجتمع استیار اسکندر شهرستان تبریز ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939584/مناقصه-خرید-والوهای-درین-اتوماتیک-توربینهای-واحد-320-مگاواتی-نیروگاه-اصفهان--نوبت-دوم'>مناقصه خرید والوهای درین اتوماتیک توربینهای واحد 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید والوهای درین اتوماتیک توربینهای واحد 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939824/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-عرصه-دویست-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت عرصه دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939593/مناقصه-تهیه-و-پخش-لکه-گیری-و-پخش-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و پخش لکه گیری و پخش آسفالت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تهیه و پخش لکه گیری و پخش آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939623/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-آردی'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو آردی  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو پژو آردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939603/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-1127-61متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 1127.61متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 1127.61متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939608/مزایده-یکباب-سوله-با-زیربنای-500مترمربع'>مزایده یکباب سوله با زیربنای 500مترمربع / مزایده,مزایده یکباب سوله با زیربنای 500مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939589/مزایده-مقدار-5-تن-سنگ-باریت-درجه-یک'>مزایده مقدار 5 تن سنگ باریت درجه یک  / مزایده، مزایده مقدار 5 تن سنگ باریت درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939613/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-آبی-مساحت-یک-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی مساحت یک هکتار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی مساحت یک هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939587/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ملکی'>مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939609/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-شهرک-صنعتی-بابلسر'>مناقصه زیرسازی و آسفالت شهرک صنعتی بابلسر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت شهرک صنعتی بابلسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939622/مناقصه-واگذاری-امور-پشتیبانی--نگهبانی-خدماتی-و--تجدید'>مناقصه واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی ،خدماتی و ...تجدید  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی ،خدماتی و ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939797/فراخوان-S-P-F-CONTROL-VALVE-MOKVELD--نوبت-دوم'>فراخوان S P/F CONTROL VALVE MOKVELD   نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران، فراخوان S P/F CONTROL VALVE MOKVELD   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939577/مزایده-دستگاه-خودرو-تاکسی-برون-شهری-سواری-پژو-405'>مزایده دستگاه خودرو تاکسی برون شهری سواری پژو 405  / مزایده ,مزایده دستگاه خودرو تاکسی برون شهری سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939582/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-120متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 120متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 120متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939610/مناقصه-اجرای-پروژه-های-آبرسانی'>مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939675/مزایده-ملک-با-شماره-ثبتی-281-فرعی'>مزایده ملک با شماره ثبتی 281 فرعی / مزایده,مزایده ملک با شماره ثبتی 281 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939607/فراخوان-ارزیابی-کیفی-برای-شناسایی-پیمانکاران-و-تهیه-فهرست-کوتاه'>فراخوان ارزیابی کیفی برای شناسایی پیمانکاران و تهیه فهرست کوتاه / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان ارزیابی کیفی برای شناسایی پیمانکاران و تهیه فهرست کوتاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939606/مزایده-فروش-مقداری-لاستیک-مستعمل-و-فرسوده-نوبت-دوم'>مزایده  فروش مقداری لاستیک مستعمل و فرسوده- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  فروش مقداری لاستیک مستعمل و فرسوده- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939602/مزایده-فروش-مقداری-سطل-زباله-فرسوده-و-آهن-آلات--نوبت-دوم'>مزایده فروش مقداری سطل زباله فرسوده و  آهن آلات-  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش مقداری سطل زباله فرسوده و  آهن آلات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939627/مناقصه-انجام-عملیات-حمل-حدود-5300-تن-محصول-ذرت-علوفه-ای'>مناقصه انجام عملیات حمل حدود 5300 تن محصول ذرت علوفه ای  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام عملیات حمل حدود 5300 تن محصول ذرت علوفه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939632/مناقصه-انجام-عملیات-برداشت-محصول-ذرت-علوفه-ای'>مناقصه انجام عملیات برداشت محصول ذرت علوفه ای  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام عملیات برداشت محصول ذرت علوفه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939805/مناقصه-پروژه-احداث-شبکه-توزیع-گاز-5-روستا-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 5 روستا نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 5 روستا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939704/اصلاحیه-مناقصه-انجام-عملیات-بیابان-زدایی-شامل-نهال-کاری'>اصلاحیه مناقصه انجام عملیات بیابان زدایی شامل نهال کاری  / اصلاحیه مناقصه ،مناقصه انجام عملیات بیابان زدایی شامل نهال کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939614/آگهی-مناقصه-سیمکشی-مدار--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه سیمکشی مدار - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه سیمکشی مدار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939621/مناقصه-حفاری-و-نصب-انشعابات-فاضلاب-کل-سطح-شهر-قم-نوبت-دوم'>مناقصه حفاری و نصب انشعابات فاضلاب کل سطح شهر قم- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه حفاری و نصب انشعابات فاضلاب کل سطح شهر قم- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939652/اصلاحیه-مناقصه-پروژه-انجام-عملیات-بیابان-زدایی'>اصلاحیه مناقصه پروژه انجام عملیات بیابان زدایی / اصلاحیه آگهی مناقصه , مناقصه پروژه انجام عملیات بیابان زدایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939633/مناقصه-تامین-و-توزیع-و-کنترل-کیفی-آب-شرب-و---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب و ... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب و ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939643/ارزیابی-کیفی-مناقصه-خرید-شیرآلات-مورد-نیاز-پروژه-شبکه-فرعی-آبیاری'>ارزیابی کیفی مناقصه خرید شیرآلات مورد نیاز پروژه شبکه فرعی آبیاری / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی , ارزیابی کیفی مناقصه خرید شیرآلات مورد نیاز پروژه شبکه فرعی آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939712/مزایده-فروش-69-قطعه-زمین-مساحت-43732-1مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش 69 قطعه زمین مساحت 43732.1مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 69 قطعه زمین مساحت 43732.1مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939640/مناقصه-کره-پاستوریزه'>مناقصه کره پاستوریزه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کره پاستوریزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939664/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو  / مزایده فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939597/مزایده-فروش-تعداد-50-عدد-باکس-پالت-فلزی-و--'>مزایده فروش تعداد 50 عدد باکس پالت فلزی و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 50 عدد باکس پالت فلزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939807/مزایده-اموال-غیرمنقول-مساحت-295-5متر'>مزایده اموال غیرمنقول مساحت 295.5متر / مزایده ,مزایده اموال غیرمنقول مساحت 295.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939649/فراخوان-پروژه-ترمیم-و-مقاوم-سازی-سازه-های-بتنی-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه ترمیم و مقاوم سازی سازه های بتنی- نوبت دوم  / فراخوان پروژه ترمیم و مقاوم سازی سازه های بتنی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939644/مناقصه-PARTS-FOR-THERMAL-CERAMI-FURNACE-نوبت-دوم'>مناقصه PARTS FOR THERMAL CERAMI FURNACE- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه PARTS FOR THERMAL CERAMI FURNACE- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939717/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-صنعتی-مساحت-5006-90متر'>مزایده فروش ششدانگ زمین صنعتی مساحت 5006.90متر / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین صنعتی مساحت 5006.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939676/مناقصه-یکصد-هزار-تن-سنگ-سلیس-با-عیار-70-و-با-دانه-بندی-400-1-میلیمتری'>مناقصه یکصد هزار تن سنگ سلیس با عیار 70% و با دانه بندی 400-1 میلیمتری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه یکصد هزار تن سنگ سلیس با عیار 70% و با دانه بندی 400-1 میلیمتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939628/مناقصه-اجرای-پروژه-های-توسعه-و-احداث-شهری-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث شهری تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث شهری تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939615/مزایده-نصب-و-بهره-برداری-تجهیزات-و-لوازم-بازی-نوبت-دوم'>مزایده نصب و بهره برداری تجهیزات و لوازم بازی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده نصب و بهره برداری تجهیزات و لوازم بازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939619/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939801/مزایده-اجاره-یکباب-مغازه-تجاری-تجدید'> مزایده اجاره یکباب مغازه تجاری تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره یکباب مغازه تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939657/مزایده-ملک-به-شماره-ثبتی-ده-فرعی-بخش-یک'>مزایده ملک به شماره ثبتی ده فرعی بخش یک / مزایده,مزایده ملک به شماره ثبتی ده فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939982/تجدید-مناقصه-خرید-تجهیزات-جهت-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-ها---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید تجهیزات جهت نصب و راه اندازی دوربین ها ... نوبت دوم  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه خرید تجهیزات جهت نصب و راه اندازی دوربین ها ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939992/فراخوان-عملیات-اجرایی-قطعه-سوم-تویسرکان'>فراخوان عملیات اجرایی قطعه سوم تویسرکان / اگهی فراخوان , فراخوان عملیات اجرایی قطعه سوم تویسرکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940012/تجدید-مناقصه-پیگیری-کنترل-و-جمع-آوری-کلیه-امور-مربوط-به-وصول-عوارض-5-درصد-مسافرین-زمینی'>تجدید مناقصه پیگیری، کنترل و جمع آوری کلیه امور مربوط به وصول عوارض 5 درصد مسافرین زمینی / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه پیگیری، کنترل و جمع آوری کلیه امور مربوط به وصول عوارض 5 درصد مسافرین زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940100/مزایده-ششدانگ-ملک-قولنامه-ای-مساحت-525متر'>مزایده ششدانگ ملک قولنامه ای مساحت 525متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک قولنامه ای مساحت 525متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939999/مزایده-5700-کیلوگرم-پلت-sd-شده-رنگی'>مزایده 5700 کیلوگرم پلت sd شده رنگی / آگهی فروش اموال منقول , مزایده 5700 کیلوگرم پلت sd شده رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939794/مناقصه-پروژه-قرائت-توزیع-و-وصول-مطالبات-و-اپراتوری---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه قرائت، توزیع و وصول مطالبات و اپراتوری ...  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه قرائت، توزیع و وصول مطالبات و اپراتوری ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939790/مزایده-فروش-سواری-ریو-تیپ-ال-اس-1500-ساخت-1388'>مزایده فروش سواری ریو تیپ ال اس 1500 ساخت 1388  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری ریو تیپ ال اس 1500 ساخت 1388 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939813/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-279متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 279متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 279متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939808/مزایده-قسمتی-از-پلاک-ثبتی-271-فرعی-19768متر-نوبت-دوم'>مزایده قسمتی از پلاک ثبتی 271 فرعی 19768متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده قسمتی از پلاک ثبتی 271 فرعی 19768متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939820/مناقصه-مرمت-و-بهسازی-جاده-چاه-13--'>مناقصه مرمت و بهسازی جاده چاه 13 ... / مناقصه عمومی, مناقصه مرمت و بهسازی جاده چاه 13 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939802/مزایده-فروش-کائوچو--رزین--نخ-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش کائوچو ، رزین ، نخ و ... نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده فروش کائوچو ، رزین ، نخ و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939798/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-مازاد'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو مازاد  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش دو دستگاه خودرو مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939811/مناقصه-پروژه-احداث-گرمخانه-(سوله-ورزشی-چند-منظوره)-تجدید'>مناقصه پروژه احداث گرمخانه (سوله ورزشی چند منظوره) تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث گرمخانه (سوله ورزشی چند منظوره) تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939788/مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-مورد-نیاز-پروژه-شبکه-فرعی-آبیاری-تحت-فشار'>مناقصه  خرید لوله های پلی اتیلن مورد نیاز پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, مناقصه  خرید لوله های پلی اتیلن مورد نیاز پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939918/مزایده-انواع-قطعات-تزئینی-بدنه-دیلی-ایوبکو'>مزایده انواع قطعات تزئینی بدنه دیلی ایوبکو / مزایده، مزایده انواع قطعات تزئینی بدنه دیلی ایوبکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939903/مزایده-گالن-ضایعاتی-درهم'>مزایده گالن ضایعاتی درهم  / مزایده، مزایده گالن ضایعاتی درهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939894/مزایده-انواع-تخته-و-چوب-ضایعاتی-(به-صورت-درهم)'>مزایده انواع تخته و چوب ضایعاتی (به صورت درهم) / مزایده، مزایده انواع تخته و چوب ضایعاتی (به صورت درهم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939927/مناقصه-عملیات-تفکیک-و-انهدام-قطعات-داغی-برگشتی'>مناقصه عملیات تفکیک و انهدام قطعات داغی برگشتی  / مزایده، مزایده عملیات تفکیک و انهدام قطعات داغی برگشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940121/مناقصه-build-an-alumina-refinery'>مناقصه build an alumina refinery / آگهی مناقصه ,مناقصه build an alumina refinery</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940322/استعلام-طراحی-قالب-و-تهیه-و-نصب-ضربه-گیر-لاستیکی'>استعلام طراحی قالب و تهیه و نصب ضربه گیر لاستیکی  / استعلام , استعلام طراحی قالب و تهیه و نصب ضربه گیر لاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939795/مزایده-فروش-اقلام-مستعمل-و-اسقاط'>مزایده فروش اقلام مستعمل و اسقاط  / آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام مستعمل و اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939785/تجدید-مناقصه-بیمه-تکمیلی-درمان-کارکنان-شهرداری-اراک'>تجدید مناقصه بیمه تکمیلی درمان کارکنان شهرداری اراک  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه بیمه تکمیلی درمان کارکنان شهرداری اراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939507/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-پلاک-ثبتی-2540-بخش-نه'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به پلاک ثبتی 2540 بخش نه  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به پلاک ثبتی 2540 بخش نه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939508/مزایده-ملک-مساحت-مساحت-328-متر-27-دسیمتر'>مزایده ملک مساحت مساحت 328 متر 27 دسیمتر  / مزایده,مزایده ملک مساحت مساحت 328 متر 27 دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939506/مزایده-پلاک-ثبتی-367-2-و-385-و-4026'>مزایده پلاک ثبتی 367.2 و 385 و 4026   / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 367.2 و 385 و 4026  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939505/مناقصه-اجرای-خدمات-امورات-نقلیه-اداری--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خدمات امورات نقلیه اداری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه اجرای خدمات امورات نقلیه اداری  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939509/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-دو-خوابه'>مزایده ششدانگ یکباب خانه دو خوابه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939511/فراخوان-مزایده-زمین-چمن-مصنوعی'>فراخوان مزایده زمین چمن مصنوعی / فراخوان مزایده عمومی, فراخوان مزایده زمین چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939818/مزایده-فروش-سه-راس-اسب-نوبت-دوم'> مزایده فروش سه راس اسب نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سه راس اسب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939832/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش-نوبت-دوم'>مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی، مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939950/تجدید-ارزیابی-کیفی-اجرای-عملیات-خاکی--زیراساس-و-اساس-محور-علامرودشت--احشام'>تجدید ارزیابی کیفی اجرای عملیات خاکی , زیراساس و اساس محور علامرودشت - احشام  / تجدید ارزیابی کیفی اجرای عملیات خاکی , زیراساس و اساس محور علامرودشت - احشام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939875/مزایده-ملک-مساحت-8350متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 8350متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 8350متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939871/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-190-6متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 190.6متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 190.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939869/مزایده-یک-واحد-مسکونی-تحت-پلاک-ثبتی-1950-فرعی'>مزایده یک واحد مسکونی تحت پلاک ثبتی 1950 فرعی / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی تحت پلاک ثبتی 1950 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939754/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / آگهی مزایده عمومی , مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939970/مناقصه-واگذاری-خدمات-خودرویی-در-حوزه-قزوین---'>مناقصه واگذاری خدمات خودرویی در حوزه قزوین  ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات خودرویی در حوزه قزوین  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939865/مزایده-آپارتمان-مساحت-نود-و-هفت-متر'>مزایده آپارتمان مساحت نود و هفت متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت نود و هفت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939574/مزایده-میزان-75-سهم-مشاع-از-یکصد-سهم-آپارتمان'>مزایده میزان 75 سهم مشاع از یکصد سهم آپارتمان / مزایده,مزایده میزان 75 سهم مشاع از یکصد سهم آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939876/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-مجموعه-ورزشی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه ورزشی- نوبت دوم   / مزایده عمومی , مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه ورزشی- نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939872/مناقصه-واگذاری-بیمه-مسئولیت-حرفه-ای-مدیران--تجدید'>مناقصه واگذاری بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران ..تجدید / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران ..تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939856/مزایده-فروش-یک-قطعه-مسکونی-دویست-متر'>مزایده فروش یک قطعه مسکونی دویست متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه مسکونی دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939848/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-تجاری-کوی-ولیعصر'>مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی ولیعصر / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی ولیعصر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939847/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-تجاری-کوی-امیرکبیر'>مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی امیرکبیر  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی امیرکبیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939874/مزایده-یک-عدد-دوو-اسپرو-مدل-1992-سفید-روغنی'>مزایده یک عدد دوو اسپرو مدل 1992 سفید روغنی  / مزایده,مزایده یک عدد دوو اسپرو مدل 1992 سفید روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939877/مزایده-پلاک-38961-فرعی-مساحت-168متر'>مزایده پلاک 38961 فرعی مساحت 168متر / مزایده,مزایده پلاک 38961 فرعی مساحت 168متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939858/تجدید-فراخوان-لوله-پلی-اتیلن-دو-جداره-فاضلابی-400-م-م-به-مقدار-1200-متر--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی 400 م م به مقدار 1200 متر ...نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان مناقصات عمومی, تجدید فراخوان لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی 400 م م به مقدار 1200 متر ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939855/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939947/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940018/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت105-35متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت105.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت105.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940015/مزایده-آپارتمان-مساحت-122-57متر'>مزایده آپارتمان مساحت 122.57متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 122.57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940013/مزایده-باغ-ویلا-مساحت-عرصه-574متر'>مزایده باغ ویلا مساحت عرصه 574متر / مزایده,مزایده باغ ویلا مساحت عرصه 574متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940019/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-146-5متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 146.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 146.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940058/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-225متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 225متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 225متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939983/مزایده-فروش-تعداد-چهار-دستگاه-یونیت-موبایل-فراوری-اولیه-سنگ-آهن'>مزایده فروش تعداد چهار دستگاه یونیت موبایل فراوری اولیه سنگ آهن  / مزایده , مزایده فروش تعداد چهار دستگاه یونیت موبایل فراوری اولیه سنگ آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940059/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-مغازه-تجاری-29-75متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ مغازه تجاری 29.75متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ مغازه تجاری 29.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939987/مزایده-تمامت-پلاک-ثبتی-شماره-56-فرعی'>مزایده تمامت پلاک ثبتی شماره 56 فرعی / مزایده,مزایده تمامت پلاک ثبتی شماره 56 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940031/مزایده-فروش-املاک-و-اموال-تملیکی-مرحله-دوم'>مزایده فروش املاک و اموال تملیکی مرحله دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک و اموال تملیکی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939799/فراخوان-مناقصه-احداث-جاده-و-حمل-چاه-غرب-009-جنوب-مارون'>فراخوان مناقصه احداث جاده و حمل چاه غرب 009 جنوب مارون  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و حمل چاه غرب 009 جنوب مارون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939995/مناقصه-انجام-خدمات-نظافت-و-آبدارخانه---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نظافت و آبدارخانه ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه انجام خدمات نظافت و آبدارخانه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940022/اصلاحیه-مناقصه-انجام-خدمات-نظافت-و-آبدارخانه'>اصلاحیه مناقصه انجام خدمات نظافت و آبدارخانه / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه انجام خدمات نظافت و آبدارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939967/مزایده-فروش-املاک-شماره-96-88'>مزایده فروش املاک شماره 96/88 / مزایده,مزایده فروش املاک شماره 96/88</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940028/مناقصه-خرید-36500-دستگاه-انواع-کنتور-تک-فاز-و-سه-فاز-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 36500 دستگاه انواع کنتور تک فاز و سه فاز تجدید نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید 36500 دستگاه انواع کنتور تک فاز و سه فاز تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940182/مزایده-ملک-زیربنای-65-مترمربع'>مزایده ملک زیربنای 65 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک زیربنای 65 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940185/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-خانه-بخش-هفت-گیلان'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه بخش هفت گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه بخش هفت گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939932/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی456-5متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی456.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی456.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939955/مزایده-ملک-بصورت-خانه-مشتمل-بر-طبقه-فوقانی-و-تحتانی'>مزایده ملک بصورت خانه مشتمل بر طبقه فوقانی و تحتانی / مزایده,مزایده ملک بصورت خانه مشتمل بر طبقه فوقانی و تحتانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939961/فراخوان-شناسایی-و-جذب-سرمایه-گذار'> فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار / آگهی فراخوان ,  فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939957/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-بانک-کشاورزی'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بانک کشاورزی  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بانک کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939991/مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-تنظیفات--فضای-سبز--حفاظت-فیزیکی'>مناقصه عمومی انجام خدمات تنظیفات ، فضای سبز ، حفاظت فیزیکی / اگهی مناقصه ,  مناقصه عمومی انجام خدمات تنظیفات ، فضای سبز ، حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939935/مناقصه-تهیه-و-اجرای-آسفالت-جهت-لکه-گیری-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و اجرای آسفالت جهت لکه گیری معابر سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه تهیه و اجرای آسفالت جهت لکه گیری معابر سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939944/مزایده-دستگاه-تزریق-پلاستیک'>مزایده دستگاه تزریق پلاستیک / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده دستگاه تزریق پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939863/مناقصه-انجام-نگهداری-پشتیبانی-پاسخگویی-رکوردی-و-تماسهای-خروجی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام نگهداری، پشتیبانی پاسخگویی رکوردی و تماسهای خروجی- نوبت  دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام نگهداری، پشتیبانی پاسخگویی رکوردی و تماسهای خروجی- نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939842/مزایده-آپارتمان-مساحت-اعیان-104-18متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت اعیان 104.18متر نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت اعیان 104.18متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939772/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-72-41مترمربع'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 72.41مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 72.41مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939873/مزایده-یک-دستگاه-مزدا-ان-3-مدل-1391-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه مزدا ان 3 مدل 1391 رنگ سفید / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه مزدا ان 3 مدل 1391 رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939954/مناقصه-پروژِه-اصلاح-و-بهینه-فیدر-سرمیل-از-گردنه-پاتاق-تا-شهر-ریجاب-و-بان-مزاران---'>مناقصه پروژِه اصلاح و بهینه فیدر سرمیل از گردنه پاتاق تا شهر ریجاب و بان مزاران..... / آگهی مناقصه های عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژِه اصلاح و بهینه فیدر سرمیل از گردنه پاتاق تا شهر ریجاب و بان مزاران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939925/تجدید-مناقصه-زیرسازی-معابر-حریم-منطقه-یک-بلوار'>تجدید مناقصه زیرسازی معابر حریم منطقه یک بلوار  / آگهی مناقصه و تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه زیرسازی معابر حریم منطقه یک بلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939915/مناقصه-پروژه-حفاظت-از-اراضی-ملی-استان-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه حفاظت از اراضی ملی استان نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه حفاظت از اراضی ملی استان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939780/مزایده-فروش-یکباب-واحد-مسکونی'>مزایده فروش یکباب واحد مسکونی / مزایده,مزایده فروش یکباب واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939854/مناقصه-اجرای-پروژه-ساختمان-اداری-خود'>مناقصه اجرای پروژه ساختمان اداری خود  / آگهی دعوت به مناقصه,مناقصه اجرای پروژه ساختمان اداری خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939861/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-استیشن'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری استیشن / مزایده یک دستگاه خودرو سواری استیشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939933/اصلاحیه-مزایده-اجاره-املاک-در-شهرستان-اقلید'>اصلاحیه مزایده اجاره املاک در شهرستان اقلید  / اصلاحیه مزایده، مزایده اجاره املاک در شهرستان اقلید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939853/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-405-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939830/مزایده-ششدانگ-مرغداری-مساحت-2591-39متر'>مزایده ششدانگ مرغداری مساحت 2591.39متر / مزایده,مزایده ششدانگ مرغداری مساحت 2591.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939837/مزایده-ششدانگ-مغازه-به-مساحت-67-76متر'>مزایده ششدانگ مغازه به مساحت 67.76متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه به مساحت 67.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939831/مزایده-موازی-یک-هزارم-سهم-مشاع-از-183000-سهم-ملک'>مزایده موازی یک هزارم سهم مشاع از 183000 سهم ملک / مزایده,مزایده موازی یک هزارم سهم مشاع از 183000 سهم ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939870/فراخوان-سرمایه-گذاری-در-زمینه-نصب-و-بهره-برداری-از-کافوهای-مخابراتی'>فراخوان سرمایه گذاری در زمینه نصب و بهره برداری از کافوهای مخابراتی / آگهی فراخوان  , فراخوان سرمایه گذاری در زمینه نصب و بهره برداری از کافوهای مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939846/مناقصه-طرح-جداسازی-آب-شرب-از-خام'>مناقصه طرح جداسازی آب شرب از خام  / آگهی مناقصه ، مناقصه طرح جداسازی آب شرب از خام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939766/مزایده-یک-دستگاه-مغازه-قولنامه-ای-27-متر'>مزایده یک دستگاه مغازه قولنامه ای 27 متر  / مزایده,مزایده یک دستگاه مغازه قولنامه ای 27 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939840/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-جدول-گذاری-معابر-فرعی-سطح-منطقه-و--'>مناقصه  اجرای زیرسازی و جدول گذاری معابر فرعی سطح منطقه و ... / آگهی مناقصه ,  مناقصه  اجرای زیرسازی و جدول گذاری معابر فرعی سطح منطقه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939835/مناقصه-احداث-آیلند-بلوار-96-7-1'>مناقصه احداث آیلند بلوار 96.7.1 / آگهی مناقصه , مناقصه احداث آیلند بلوار 96.7.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939829/مزایده-واگذاری-بوفه-و-انتشارات'>مزایده واگذاری  بوفه و انتشارات / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری  بوفه و انتشارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939839/مناقصه-اجرای-پروژه-آسفالت-معابر-عمومی'>مناقصه  اجرای پروژه آسفالت معابر عمومی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای پروژه آسفالت معابر عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939862/مزایده-آپارتمان-مسکونی-149-89متر'>مزایده آپارتمان مسکونی 149.89متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی 149.89متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939859/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-290متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 290متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 290متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939849/مزایده-فروش-دستگاه-قیچی-ورق-بر-برقی-آهن-نوبت-دوم'>مزایده فروش دستگاه قیچی ورق بر برقی آهن- نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش دستگاه قیچی ورق بر برقی آهن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939857/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-دو-باب-مغازه-جنب-سینما-قدس'>مزایده واگذاری به صورت اجاره دو باب مغازه جنب سینما قدس / مزایده,  مزایده واگذاری به صورت اجاره دو باب مغازه جنب سینما قدس نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939884/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مسکونی-200-متر'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی 200 متر / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی 200 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939828/ارزیابی-کیفی-مناقصه-پروژه-تامین-وسایط-نقلیه-سواری-و-باری-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مناقصه پروژه تامین وسایط نقلیه سواری و باری نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه, ارزیابی کیفی مناقصه پروژه تامین وسایط نقلیه سواری و باری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939815/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-و-جدول-گذاری-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت و جدول گذاری نوبت دوم  / مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت و جدول گذاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939844/فراخوان-مناقصه-اصلاح-و-توسعه-شبکه-فاضلاب-سطح-شهر'>فراخوان مناقصه اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب سطح شهر  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939867/مزایده-فروش-اموال-منقول-اسقاطی'>مزایده  فروش اموال منقول اسقاطی / مزایده  , مزایده  فروش اموال منقول اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939823/مناقصه-واگذاری-امور-حسابرسی-سال-مالی-95-تجدید'>مناقصه واگذاری امور حسابرسی سال مالی 95 تجدید  / فراخوان مجدد مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری امور حسابرسی سال مالی 95 - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939943/مزایده-عرصه-قطعه-زمینی-محصور-شده-مساحت-2780متر'>مزایده عرصه قطعه زمینی محصور شده مساحت 2780متر / مزایده,مزایده عرصه قطعه زمینی محصور شده مساحت 2780متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939868/مزایده-880-عدد-شمش-آلومینیوم'>مزایده 880 عدد شمش آلومینیوم  / آگهی مزایده، مزایده 880 عدد شمش آلومینیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939843/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-خدمات-تنظیف-ساختمان-و-محوطه-باغبانی-و--'>فراخوان مناقصه انجام امور خدمات تنظیف ساختمان و محوطه، باغبانی و ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه انجام امور خدمات تنظیف ساختمان و محوطه، باغبانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939912/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان-مدل-1392-و-'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان مدل 1392  و..  / مزایده یک دستگاه وانت پیکان مدل 1392  و.. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939907/فراخوان-ارزیابی-عملیات-پر-و-مسلوب-المنفعه-نمودن-چاههای-غیر-مجاز-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه , فراخوان عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939774/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-روشنایی-جاده-ای-و-تونل-راه-ها-تجدید'>مناقصه تعمیر و نگهداری روشنایی جاده ای و تونل راه ها تجدید  / مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به صورت فشرده,مناقصه تعمیر و نگهداری روشنایی جاده ای و تونل راه ها تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939956/ارزیابی-کیفی-عملیات-اجرایی-قطعه-سوم-محور-لامرد--خنج--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی عملیات اجرایی قطعه سوم محور لامرد - خنج  - نوبت دوم  / ارزیابی کیفی عملیات اجرایی قطعه سوم محور لامرد - خنج - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939977/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت  / فراخوان ،فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939981/فراخوان-عملیات-تامین-ساخت-رنگ-آمیزی-و-نصب-سازه-اسکلت-فلزی-فن-کولرها--'>فراخوان عملیات تامین، ساخت، رنگ آمیزی و نصب سازه اسکلت فلزی فن کولرها... / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان عملیات تامین، ساخت، رنگ آمیزی و نصب سازه اسکلت فلزی فن کولرها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939962/مناقصه-یکصد-هزار-تن-سنگ-سیلیس-با-عیار-70-درصد'>مناقصه یکصد هزار تن سنگ سیلیس با عیار 70 درصد / آگهی مناقصه ,مناقصه یکصد هزار تن سنگ سیلیس با عیار 70 درصد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939896/مزایده-واگذاری-محل-بوفه-و-کپی'>مزایده واگذاری محل بوفه و کپی / آگهی مزایده، مزایده واگذاری محل بوفه و کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939911/فراخوان-شرکت-در-مناقصه-خدمات-نگهداری-و-حفاظت-از-اراضی-دولتی'>فراخوان شرکت در مناقصه خدمات نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی، فراخوان شرکت در مناقصه خدمات نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939898/مزایده-ملک-مساحت-117-85مترمربع'>مزایده ملک مساحت 117.85مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 117.85مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939919/مناقصه-امور-خدمات-شهری-حمل-زباله---'>مناقصه امور خدمات شهری حمل زباله  ... / آگهی مناقصه، مناقصه امور خدمات شهری حمل زباله  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939559/فراخوان-عملیات-اجرایی-قطعه-سوم-تویسرکان-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات اجرایی قطعه سوم تویسرکان- نوبت دوم  / اگهی فراخوان , فراخوان عملیات اجرایی قطعه سوم تویسرکان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939913/مناقصه-واگذاری-بازسازی-و-تعمیرات-هتل-شهرداری--96-07-01'>مناقصه واگذاری  بازسازی و تعمیرات هتل شهرداری - 96.07.01 / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری  بازسازی و تعمیرات هتل شهرداری - 96.07.01</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939905/ارزیابی-کیفی-و-مناقصه-عمومی-قرائت-کنتور-و-توزیع-قبض-آب-بها-و-امور-مشترکین-آبفا-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی قرائت کنتور و توزیع قبض آب بها و امور مشترکین آبفا- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی , ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی قرائت کنتور و توزیع قبض آب بها و امور مشترکین آبفا- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939902/فراخوان-مناقصه-قرائت-کنتور-و-توزیع-قبض-آب-بها-و-امور-مشترکین-آبفا-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه قرائت کنتور و توزیع قبض آب بها و امور مشترکین آبفا تجدید- نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه قرائت کنتور و توزیع قبض آب بها و امور مشترکین آبفا تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939895/فراخوان-استعلام-نگهداری-7-دستگاه-آسانسور'>فراخوان استعلام نگهداری 7 دستگاه آسانسور / آگهی فراخوان استعلام عمومی, فراخوان استعلام نگهداری 7 دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939883/مزایده-اجاره-کارخانه-تولید-شن-و-ماسه---نوبت-دوم'>مزایده اجاره کارخانه تولید شن و ماسه ... نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره کارخانه تولید شن و ماسه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940067/مزایده-واگذاری-پلاک-ثبتی-مساحت-215-25متر'>مزایده واگذاری پلاک ثبتی مساحت 215.25متر  / مزایده,مزایده واگذاری پلاک ثبتی مساحت 215.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939882/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-پارکها-و-فضای-سبز-شهرداری-فیروزآباد-قسمت-B---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری پارکها و فضای سبز شهرداری فیروزآباد قسمت B ... نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری پارکها و فضای سبز شهرداری فیروزآباد قسمت B ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939571/مناقصه-خرید-روغن-مخصوص-دیزل-ژنراتور--نوبت-دوم'>مناقصه خرید روغن مخصوص دیزل ژنراتور - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی ، مناقصه خرید روغن مخصوص دیزل ژنراتور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939940/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت-125'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت 125  / مزایده, مزایده یک دستگاه موتورسیکلت 125 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939934/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-ون-کاروان'>مزایده یک دستگاه خودروی ون کاروان  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی ون کاروان  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939926/مزایده-طراحی-احداث-بهره-برداری-و-انتقال-یک-واحد-غرفه-خشکبار-نوبت-دوم'>مزایده طراحی احداث، بهره برداری و انتقال یک واحد غرفه خشکبار  نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مزایده طراحی احداث، بهره برداری و انتقال یک واحد غرفه خشکبار  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939886/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-573-55متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 573.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 573.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939904/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-مساحت-298متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 298متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 298متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939892/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-435متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 435متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 435متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939901/مزایده-پلاک-ثبتی-هفت-فرعی-از-3337-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی هفت فرعی از 3337  اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی هفت فرعی از 3337  اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939891/مزایده-پلاک-ثبتی-47-فرعی-از-2042-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 47 فرعی از 2042 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 47 فرعی از 2042 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939878/مزایده-اجاره-کیوسک-های-اغذیه-فروشی-و-مطبوعاتی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره کیوسک های اغذیه فروشی و مطبوعاتی نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده اجاره کیوسک های اغذیه فروشی و مطبوعاتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939579/مزایده-خودروی-پراید'>مزایده خودروی پراید  / آگهی مزایده, مزایده خودروی پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939996/مزایده-2148-متر-زمین-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 2148 متر زمین از پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده 2148 متر زمین از پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939993/مزایده-سی-سهم-از-کل-126-سهم-شرکت'>مزایده سی سهم از کل 126 سهم شرکت / مزایده,مزایده سی سهم از کل 126 سهم شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939914/مزایده-فروش-مقادیری-سنگ'>مزایده فروش مقادیری سنگ  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش مقادیری سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939989/مزایده-ششدانگ-زمین-بایر-متراژ-1300متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین بایر متراژ 1300متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بایر متراژ 1300متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939899/مناقصه-واگذاری-سد-معبر-و-تخلفات-ساختمان'>مناقصه واگذاری سد معبر و تخلفات ساختمان  /  آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری سد معبر و تخلفات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939931/مناقصه-اجرای-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-نوارهای-حفاری--'>مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت نوارهای حفاری.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت نوارهای حفاری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939922/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-در-شهرک-صنعتی--'>مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر در شهرک صنعتی.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر در شهرک صنعتی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939908/مناقصه-حمل-و-نقل-محصولات-دخانی-تجدید'>مناقصه حمل و نقل محصولات دخانی تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه حمل و نقل محصولات دخانی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939900/مناقصه-اجرای-تجدید-خط-کشی-سرد-راههای-حوزه-استحفاظی---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای تجدید خط کشی سرد راههای حوزه استحفاظی ... نوبت دوم  / فرخوان مناقصه عمومی , مناقصه اجرای تجدید خط کشی سرد راههای حوزه استحفاظی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939549/مزایده-واگذاری-اجاره-بها-پارکینگ-عمومی-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره بها پارکینگ عمومی مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری اجاره بها پارکینگ عمومی مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939889/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-191-53متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی 191.53متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی 191.53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939890/تجدید-مزایده-واگذاری-واحد-تجاری'>تجدید مزایده واگذاری واحد تجاری / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده واگذاری واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939879/مزایده-واگذاری-دکه-شماره-7--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری دکه شماره 7  - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری دکه شماره 7  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939885/مزایده-4-دستگاه-خودرو-وانت'>مزایده  4 دستگاه خودرو وانت / آگهی مزایده، مزایده  4 دستگاه خودرو وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939888/مزایده-فروش-املاک-استان-یزد'>مزایده فروش املاک استان یزد  / مزایده,مزایده فروش املاک استان یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939881/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-ریو-مدل-89-تیپ-ال-اس-1500'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری ریو مدل 89 تیپ ال اس 1500  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری ریو مدل 89 تیپ ال اس 1500 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940002/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-98-9متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 98.9متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 98.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940011/مزایده-آپارتمان-مسکونی-شماره-5621-فرعی'>مزایده آپارتمان مسکونی شماره 5621 فرعی / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی شماره 5621 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939949/مزایده-انواع-درب'>مزایده انواع درب  / مزایده, مزایده انواع درب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939552/مناقصه-تکمیل-ساختمان-تجاری-و-اداری-سازمان-خدمات-موتوری-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان تجاری و اداری سازمان خدمات موتوری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل ساختمان تجاری و اداری سازمان خدمات موتوری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940008/مزایده-پلاک-بصورت-مغازه-مساحت110-55متر'>مزایده پلاک بصورت مغازه مساحت110.55متر  / مزایده,مزایده پلاک بصورت مغازه مساحت110.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939917/مزایده-منزل-مسکونی-متراژ-سیصد-متر'>مزایده منزل مسکونی متراژ سیصد متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی متراژ سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939906/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-397-40متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 397.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 397.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939942/مناقصه-احداث-سالن-ورزشی'>مناقصه احداث سالن ورزشی  / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939916/مزایده-عرضه-املاک-کاربری-مسکونی'>مزایده عرضه املاک کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده عرضه املاک کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939910/مزایده-فروش-زمینهای-تجاری-تجدید'>مزایده فروش زمینهای تجاری تجدید  / مزایده,مزایده فروش زمینهای تجاری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940025/مزایده-دو-قطعه-زمین-مسکونی-شماره-5-6-تجدید'>مزایده دو قطعه زمین مسکونی شماره 5-6 تجدید / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مسکونی شماره 5-6 تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939897/اگهی-مناقصه-اجرای-کفپوش-و-دیوار-محوطه-ساختمان-اداری-شهرداری-نوبت-دوم'>اگهی مناقصه اجرای کفپوش و دیوار محوطه ساختمان اداری شهرداری- نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای کفپوش و دیوار محوطه ساختمان اداری شهرداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939909/مزایده-یک-دستگاه-کوره-افقی-سکوریت-شیشه'>مزایده یک دستگاه کوره افقی سکوریت شیشه / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه کوره افقی سکوریت شیشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939921/مزایده-یک-دستگاه-جت-پرینتر-مخصوص-کابل-کارکرده'>مزایده یک دستگاه جت پرینتر مخصوص کابل کارکرده / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه جت پرینتر مخصوص کابل کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939520/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-دویست-متر'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939923/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید  / مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939893/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-100-85متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 100.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 100.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939920/مزایده-آپارتمان-قولنامه-ای-قدمت-بنا-15-سال'>مزایده آپارتمان قولنامه ای قدمت بنا 15 سال / مزایده,مزایده آپارتمان قولنامه ای قدمت بنا 15 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939924/مزایده-0-9-دانگ-از-ششدانگ-ملک-مسکونی'>مزایده 0.9 دانگ از ششدانگ ملک مسکونی / مزایده,مزایده 0.9 دانگ از ششدانگ ملک مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939929/مزایده-یک-دستگاه-جوش-گل-میخ--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه جوش گل میخ - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه جوش گل میخ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940073/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-206-8متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 206.8متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 206.8متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940069/مزایده-ششدانگ-زمین-بصورت-ساختمان-عرصه-و-اعیان-محل-کارخانه'>مزایده ششدانگ زمین بصورت ساختمان .عرصه و اعیان محل کارخانه / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت ساختمان .عرصه و اعیان محل کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940078/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-چهل-و-هشت-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت چهل و هشت متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت چهل و هشت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939973/مناقصه-جهت-نگهداری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>مناقصه جهت نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی  / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار,مناقصه جهت نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939960/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-اجرای-عملیات-پروژه-سنگفرش-و-جدول-گذاری'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات پروژه سنگفرش و جدول گذاری  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات پروژه سنگفرش و جدول گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939522/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-سنددار'>مزایده ششدانگ اپارتمان سنددار / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان سنددار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940110/مزایده-پلاک-ثبتی-54-فرعی-قدمت-بیش-از-25-سال'>مزایده پلاک ثبتی 54 فرعی قدمت بیش از 25 سال / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 54 فرعی قدمت بیش از 25 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940157/مزایده-زمین-به-مساحت-200-52متر-تجدید'>مزایده زمین به مساحت 200.52متر تجدید / مزایده,مزایده زمین به مساحت 200.52متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939975/مزایده-مل-سفید'>مزایده مل سفید / آگهی مزایده مال منقول، مزایده مل سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940046/مزایده-ششدانگ-قطعه-باغ-بخش-22-تبریز'>مزایده ششدانگ قطعه باغ بخش 22 تبریز  / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه باغ بخش 22 تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939966/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سمند'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سمند  / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940151/مزایده-5-خط-تلفن-ثابت-و-یک-خط-تلفن-همراه-و-پلاک-ثبتی'>مزایده 5 خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه و پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 5 خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه و پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940040/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-1832-فرعی-بخش-شش'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 1832 فرعی بخش شش / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 1832 فرعی بخش شش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940062/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-قدمت-بنا-سی-و-هفت-ساخت'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قدمت بنا سی و هفت ساخت / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قدمت بنا سی و هفت ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939524/مزایده-ملک-به-متراژ-مفید-75-80متر'>مزایده ملک به متراژ مفید 75.80متر  / مزایده,مزایده ملک به متراژ مفید 75.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939928/مزایده-فروش-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش یک خط تلفن همراه / مزایده,مزایده فروش یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939976/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-105-85متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 105.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 105.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940143/مزایده-آپارتمان-مساحت-127-متر-و-52-دسیمتر'>مزایده آپارتمان مساحت 127 متر و 52 دسیمتر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 127 متر و 52 دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939972/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-125-03متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 125.03متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 125.03متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939939/فراخوان-خدمات-تخلیه-و-لایروبی-چاهکهای-فاضلاب-و---نوبت-دوم'>فراخوان خدمات تخلیه و لایروبی چاهکهای فاضلاب و .... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان خدمات تخلیه و لایروبی چاهکهای فاضلاب و .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939937/مزایده-فروش-بخاری-و-پنکه-و--'>مزایده فروش بخاری و پنکه و ... / مزایده,مزایده فروش بخاری و پنکه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939984/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-پلاک-ثبتی-897-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک ثبتی 897 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک ثبتی 897 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940004/مناقصه-عمومی-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه عمومی انجام امور خدماتی و پشتیبانی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام امور خدماتی و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939998/مناقصه-بازسازی-6-قطعه-محوطه-خاکی-به-مساحت-تقریبی-8-هکتار'>مناقصه بازسازی  6 قطعه محوطه خاکی به مساحت تقریبی 8 هکتار  / مناقصه , مناقصه بازسازی  6 قطعه محوطه خاکی به مساحت تقریبی 8 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939586/مزایده-فروش-دیزل-ژنراتور--مرحله-دوم'>مزایده فروش دیزل ژنراتور - مرحله دوم  / آگهی مزایده مال منقول, مزایده فروش دیزل ژنراتور - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939965/تجدید-فراخوان-حفاظت-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-چاهها-وقرائت-و-توزیع'>تجدید فراخوان حفاظت و بهره برداری از تاسیسات چاهها وقرائت و توزیع / تجدید فراخوان , تجدید فراخوان حفاظت و بهره برداری از تاسیسات چاهها وقرائت و توزیع....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939968/مناقصه-عملیات-خاکی-و-احداث-دیوار-حصار-آجری-پست-132-کیلوولت-میانگران-(ایذه-2)-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خاکی و احداث دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت میانگران (ایذه 2) نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  مناقصه عملیات خاکی و احداث دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت میانگران (ایذه 2)نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939978/مزایده-واگذاری-به-اجاره-محل-هایی-بمنظور-ساخت-و-نصب-تابلوهای-تبلیغاتی'>مزایده واگذاری به اجاره  محل هایی بمنظور ساخت و نصب تابلوهای تبلیغاتی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره  محل هایی بمنظور ساخت و نصب تابلوهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940117/مزایده-فروش-ساختمان-جهاد-دهستان-عرصه-5593-60متر'>مزایده فروش ساختمان جهاد دهستان عرصه 5593.60متر  / مزایده,مزایده فروش ساختمان جهاد دهستان عرصه 5593.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939985/مزایده-فروش-اقلام-شامل-مهندسی-ترابری-فاوا-فنی-آماد-همگانی-بهداری-و-ضایعات-فلزی'>مزایده فروش اقلام شامل مهندسی، ترابری، فاوا، فنی، آماد همگانی، بهداری و ضایعات فلزی  / آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام شامل مهندسی، ترابری، فاوا، فنی، آماد همگانی، بهداری و ضایعات فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940134/اصلاحیه-فراخوان-پروژه-خاکریزی-و-زیرسازی-پارک-آموزش'>اصلاحیه فراخوان پروژه خاکریزی و زیرسازی پارک آموزش / اصلاحیه فراخوان عمومی , فراخوان پروژه خاکریزی و زیرسازی پارک آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939963/مناقصه-درزگیری-محورهای-شمالی-نوبت-دوم'>مناقصه درزگیری محورهای شمالی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه درزگیری محورهای شمالی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939512/مزایده-مغازه-قطعه-118-تفکیکی'>مزایده مغازه قطعه 118 تفکیکی / مزایده,مزایده مغازه قطعه 118 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940054/مناقصه-تعمیر-اساسی-مخازن-و-احدهای-بهره-برداری-و-نمکزدایی--'>مناقصه  تعمیر اساسی مخازن و احدهای بهره برداری و نمکزدایی ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  تعمیر اساسی مخازن و احدهای بهره برداری و نمکزدایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939964/مناقصه-پروژه-پیشگیری-و-مقابله-با-تخلفات-شهری'>مناقصه  پروژه پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940035/مناقصه-29-کیلومتر-شبکه-توزیع-روستاها--نوبت-دوم'>مناقصه 29 کیلومتر شبکه توزیع روستاها - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه 29 کیلومتر شبکه توزیع روستاها -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940032/تجدید-فراخوان-حفاظت-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-چاهها-و-قرائت-و-توزیع---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان حفاظت و بهره برداری از تاسیسات چاهها و قرائت و توزیع ... نوبت دوم  / تجدید فراخوان , تجدید فراخوان حفاظت و بهره برداری از تاسیسات چاهها و قرائت و توزیع....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939946/مزایده-تعداد-3-دستگاه-ماشین-آلات'>مزایده تعداد 3 دستگاه ماشین آلات  / آگهی مزایده, مزایده تعداد 3 دستگاه ماشین آلات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939952/مناقصه-خدمات-بهره-برداری--تعمیر-و-نگهداری-از-شبکه-برق-در-حوزه-جنوب-غرب-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه برق در حوزه جنوب غرب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه برق در حوزه جنوب غرب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939974/مناقصه-عمومی-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی انجام امور خدماتی و پشتیبانی نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام امور خدماتی و پشتیبانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939550/مزایده-فروش-تعداد-170-کارتن-حاوی-12-عدد-کپسول-آتش-نشانی-ایتالیایی'>مزایده فروش تعداد 170 کارتن  حاوی 12 عدد کپسول آتش نشانی ایتالیایی / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 170 کارتن  حاوی 12 عدد کپسول آتش نشانی ایتالیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939979/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-خدمات-عمومی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بخشی از خدمات عمومی نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری بخشی از خدمات عمومی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940024/مناقصه-پروژه-پیشگیری-و-مقابله-با-تخلفات-شهری-نوبت-اول-چاپ-دوم'>مناقصه  پروژه پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری نوبت اول- چاپ دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری نوبت اول- چاپ دوم شماره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940003/فراخوان-مناقصه-اجرای-خطوط-انتقال-تامین-آب-ناحیه-3-و-سیاه-منصور-با-لوله-فولادی'>فراخوان مناقصه اجرای خطوط انتقال تامین آب ناحیه 3 و سیاه منصور با لوله فولادی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای خطوط انتقال تامین آب ناحیه 3 و سیاه منصور با لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940026/مناقصه-تعمیر-اساسی-مخازن-و-احدهای-بهره-برداری-و-نمکزدایی-مارون'>مناقصه تعمیر اساسی مخازن و احدهای بهره برداری و نمکزدایی مارون / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر اساسی مخازن و احدهای بهره برداری و نمکزدایی مارون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940005/مناقصه-واگذاری-دو-پروژه-ورزشی-شامل-تامین-روشنایی-زمین-چمن-و--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری  دو پروژه ورزشی شامل تامین روشنایی زمین چمن و ...نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری  دو پروژه ورزشی شامل تامین روشنایی زمین چمن و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939969/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-خدمات-شهری'>تجدید مناقصه انجام عملیات خدمات شهری  / تجدید , تجدید مناقصه انجام عملیات خدمات شهری  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939997/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری-فضای-سبز'>تجدید مناقصه انجام عملیات نگهداری فضای سبز / آگهی تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه انجام عملیات نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940119/مزایده-واگذاری-زمینهای-تجاری'>مزایده واگذاری زمینهای تجاری / مزایده,مزایده واگذاری زمینهای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940027/مناقصه-عملیات-تنظیف-و-رفت-و-روب-در-سطح-شهرداری'>مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب در سطح شهرداری  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب در سطح شهرداری نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940064/مزایده-یکباب-مدرسه-در-دو-طبقه-619-7متر'>مزایده یکباب مدرسه در دو طبقه 619.7متر  / مزایده,مزایده یکباب مدرسه در دو طبقه 619.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939513/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-142-57متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 142.57متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 142.57متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940001/تمدید-مناقصه-عمومی-مناقصه-خرید-سنگ-گچ-96-7-1'>تمدید مناقصه عمومی,مناقصه خرید سنگ گچ 96.7.1 / تمدید آگهی مناقصه عمومی,تمدید مناقصه خرید سنگ گچ 96.7.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940007/تمدید-مناقصه-عمومی-مناقصه-خرید-سنگ-آهن-96-7-1'>تمدید مناقصه عمومی,مناقصه خرید سنگ آهن  96.7.1 / تمدید آگهی مناقصه عمومی,تمدید مناقصه خرید سنگ آهن  96.7.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939990/تمدید-مناقصه-انجام-عملیات-حفاری-و-آزمایش-پمپاژ-یک-حلقه-چاه-96-7-1'>تمدید مناقصه انجام عملیات حفاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه 96.7.1 / تمدید مناقصه انجام عملیات حفاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه تمدید 96.7.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940217/مزایده-فروش-مدرسه-مازاد'>مزایده فروش مدرسه مازاد / مزایده,مزایده فروش مدرسه مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940124/مزایده-یک-واحد-تجاری-احداثی-14-233متر'>مزایده یک واحد تجاری احداثی 14.233متر / مزایده,مزایده یک واحد تجاری احداثی 14.233متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940082/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-296-5متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی 296.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی 296.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940053/آگهی-مناقصه-اصلاح-هندسی-میادین-سطح-شهر--'>آگهی مناقصه, اصلاح هندسی میادین سطح شهر ... / آگهی مناقصه, اصلاح هندسی میادین سطح شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940189/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-16-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 16 ثبت اصفهان  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 16 ثبت اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940194/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-195-05متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 195.05متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 195.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939561/فراخوان-سرمایه-گذاری-و-عملیات-احداث-مجتمع-مسکونی--نوبت-سوم'>فراخوان سرمایه گذاری و عملیات احداث مجتمع مسکونی - نوبت سوم  / آگهی فراخوان انتخاب پیمانکار , فراخوان سرمایه گذاری و عملیات احداث مجتمع مسکونی - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940221/مزایده-مزایده-یک-صدم-سهم-از-شش-و-هشت-و-دهم-سهم'>مزایده مزایده یک صدم سهم از شش و هشت و دهم سهم / مزایده,مزایده مزایده یک صدم سهم از شش و هشت و دهم سهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940227/مزایده-مساحت-ششدانگ-قطعه-زمین'>مزایده مساحت ششدانگ قطعه زمین  / مزایده,مزایده مساحت ششدانگ قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940232/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-در-حد-دو-طبقه'>مزایده یکباب منزل مسکونی در حد دو طبقه / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی در حد دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940237/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-به-مساحت-76-24-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 76/24 مترمربع / مزایده،مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 76/24 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940070/مزایده-یک-دستگاه-پراید-132-مدل-1391'>مزایده یک دستگاه پراید 132 مدل 1391 / مزایده,مزایده یک دستگاه پراید 132 مدل 1391</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940074/مزایده-اتومبیل-سواری-405-مدل-1388-نقره-ای-رنگ'>مزایده اتومبیل سواری 405 مدل 1388 نقره ای رنگ / مزایده,مزایده اتومبیل سواری 405 مدل 1388 نقره ای رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940060/مناقصه-اجرای-عملیات-جدولگذاری-بتنی-و-بلوک-فرش-پیاده-رو-خیابان--'>مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری بتنی و بلوک فرش پیاده رو خیابان ... / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری بتنی و بلوک فرش پیاده رو خیابان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940215/مزایده-تمامی-ششدانگ-پلاک-319-فرعی'>مزایده تمامی ششدانگ پلاک 319 فرعی / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ پلاک 319 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940125/مزایده-دو-دستگاه-کفی-تریلر'>مزایده دو دستگاه کفی تریلر / مزایده دو دستگاه کفی تریلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940132/مزایده-سواری-کوپه-بنز-SLK55AMG'>مزایده سواری کوپه بنز SLK55AMG  / مزایده سواری کوپه بنز SLK55AMG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939566/مناقصه-عمومی-اجرای-طرح-جدول-و-زیرسازی-و-آسفالت-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای طرح جدول و زیرسازی و آسفالت معابر  - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای طرح جدول و زیرسازی و آسفالت معابر  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940112/مزایده-ساختمان-مساحت-97-60متر'>مزایده ساختمان مساحت 97.60متر  / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 97.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940006/مزایده-نسبت-به-اجاره-یکساله-پارکینگ-عمومی-شهر--نوبت-دوم--چاپ-اول'>مزایده نسبت به اجاره یکساله پارکینگ عمومی شهر  - نوبت دوم - چاپ اول / مزایده ,مزایده نسبت به اجاره یکساله پارکینگ عمومی شهر  - نوبت دوم - چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940128/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-134متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 134متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 134متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940023/مناقصه-انجام-فرآیند-جایگزین-نمودن-پایه-های-تصادفی'>مناقصه انجام فرآیند جایگزین نمودن پایه های تصادفی  / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام فرآیند جایگزین نمودن پایه های تصادفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940014/مزایده-یک-دستگاه-تاور-کرین'>مزایده یک دستگاه تاور کرین  / مزایده ,مزایده یک دستگاه تاور کرین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940197/مزایده-ششدانگ-خانه-قدیمی-عرصه-414-16متر'>مزایده ششدانگ خانه قدیمی عرصه 414.16متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه قدیمی عرصه 414.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940202/مزایده-ملک-زمین-بایر-مساحت-590متر'>مزایده ملک زمین بایر مساحت 590متر / مزایده,مزایده ملک زمین بایر مساحت 590متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940208/مزایده-ساختمان-تجاری-اداری-185-87مترمربع'>مزایده ساختمان تجاری اداری 185.87مترمربع  / مزایده,مزایده ساختمان تجاری اداری 185.87مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940034/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند-ال-ایکس'>مزایده یک دستگاه سواری سمند ال ایکس / مزایده یک دستگاه سواری سمند ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940041/مزایده-یک-دستگاه-جعبه-چسبان-کارتن-آمریکایی'>مزایده یک دستگاه جعبه چسبان کارتن آمریکایی  / مزایده یک دستگاه جعبه چسبان کارتن آمریکایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939555/مناقصه-بیمه-اعمال-جراحی-مغز-و-نخاع--'>مناقصه بیمه اعمال جراحی مغز و نخاع ... / آگهی مناقصه، مناقصه بیمه اعمال جراحی مغز و نخاع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940047/مزایده-یک-دستگاه-خودر-وانت-پیکان-مدل-1383'>مزایده یک دستگاه خودر وانت پیکان مدل 1383 / مزایده یک دستگاه خودر وانت پیکان مدل 1383</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940049/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پیکان-مدل-78'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پیکان مدل 78 / مزایده یک دستگاه خودرو سواری پیکان مدل 78</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940326/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-عرصه-410-20متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت عرصه 410.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت عرصه 410.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940055/مناقصه-تکمیل-استخر-شنای-دانش-آموزان-گچساران-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل استخر شنای دانش آموزان گچساران  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تکمیل استخر شنای دانش آموزان گچساران  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940165/مزایده-ششدانگ-منزل-عرصه-275متر'>مزایده ششدانگ منزل عرصه 275متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل عرصه 275متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940029/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان-مدل-1389-رنگ-سفید-دوگانه-سوز'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان مدل 1389 رنگ سفید دوگانه سوز / مزایده,مزایده یک دستگاه وانت پیکان مدل 1389 رنگ سفید دوگانه سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940088/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-عرصه-150متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت عرصه 150متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت عرصه 150متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940106/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-هفتاد-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه هفتاد متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940137/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین188-و-180متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین188 و 180متر / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین188 و 180متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939515/مزایده-شش-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-64003متر'>مزایده شش قطعه زمین کشاورزی مساحت 64003متر / مزایده,مزایده شش قطعه زمین کشاورزی مساحت 64003متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939994/استعلام-قیمت-خدمات-نگه-داری-و-تعمیر-سیستم-برق-و-روشنایی-----نوبت-دوم'>استعلام قیمت خدمات نگه داری و تعمیر سیستم برق و روشنایی  .... - نوبت دوم  / استعلام قیمت خدمات نگه داری و تعمیر سیستم برق و روشنایی  .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940210/مزایده-فروش-8-واحد-خدماتی-از-مجموعه-پارکینگ-طبقاتی'>مزایده فروش 8 واحد خدماتی از مجموعه پارکینگ طبقاتی  / مزایده,مزایده فروش 8 واحد خدماتی از مجموعه پارکینگ طبقاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939986/مناقصه-انجام-خدمات-نظافت-و-پذیرایی-ساختمان-های-اداری-و-فنی-مخابرات---گروه-2-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نظافت و پذیرایی ساختمان های اداری و فنی مخابرات ... گروه 2- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام خدمات نظافت و پذیرایی ساختمان های اداری و فنی مخابرات ... گروه 2- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940083/مزایده-واگذاری-آپارتمان-مسکونی-84-6متر'>مزایده واگذاری آپارتمان مسکونی 84.6متر / مزایده,مزایده واگذاری آپارتمان مسکونی 84.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939516/تجدید-مناقصه-تهیه-و-اجرای-جدولگذاری-معابر---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه و اجرای جدولگذاری معابر   - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تهیه و اجرای جدولگذاری معابر  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940009/مزادیه-لباسشویی-و--'>مزادیه لباسشویی و ... / مزایده ,مزادیه لباسشویی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940177/مزایده-20-سهم-از-515-سهم-پلاک-119-76-302-بخش-سیزده'>مزایده 20 سهم از 515 سهم پلاک 119/76/302 بخش سیزده / مزایده,مزایده 20 سهم از 515 سهم پلاک 119/76/302 بخش سیزده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940173/مزایده-قطعه-زمین-بخش-5-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمین بخش 5 ارومیه نوبت اول  / مزایده,مزایده قطعه زمین بخش 5 ارومیه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940039/مزایده-اجاره-واحد-انتشارات-و-بوفه-آموزشکده-فنی-و-حرفه-ای-سما---اصلاحیه'>مزایده اجاره واحد انتشارات و بوفه آموزشکده فنی و حرفه ای سما .... اصلاحیه / اصلاحیه آگهی مزایده , مزایده اجاره واحد انتشارات و بوفه آموزشکده فنی و حرفه ای سما .... اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940061/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی سرمایه گذار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940016/مناقصه-عملیات-عمرانی-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-خروجی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات عمرانی پروژه بهسازی و آسفالت خروجی نوبت دوم / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه عملیات عمرانی پروژه بهسازی و آسفالت خروجی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940020/مزایده-واگذاری-اجاره-4-باب-مغازه-و-2-باب-دکه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره 4 باب مغازه و 2 باب دکه نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری اجاره 4 باب مغازه و 2 باب دکه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940168/مزایده-فروش-ششدانگ-ساختمان-تجاری-اداری-مسکونی-انباری'>مزایده فروش ششدانگ ساختمان تجاری اداری مسکونی انباری / مزایده,مزایده فروش ششدانگ ساختمان تجاری اداری مسکونی انباری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940030/مزایده-فروش-یکدستگاه-مزدا-ان-3-مدل-1391'>مزایده فروش یکدستگاه مزدا ان 3 مدل 1391  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه مزدا ان 3 مدل 1391 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939514/مناقصه-اجرای-یکی-از-پروژه-های-آبرسانی-به-روستا--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای یکی از پروژه های آبرسانی به روستا - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای یکی از پروژه های آبرسانی به روستا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939525/مناقصه-خرید-800-کیت-انشعاب-فاضلاب'>مناقصه خرید 800 کیت انشعاب فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 800 کیت انشعاب فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939517/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-114متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 114متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 114متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939530/فراخوان-مناقصه-عملیات-نظافت-سرویس-و-تعمیرات-روتین--'>فراخوان مناقصه عملیات نظافت، سرویس و تعمیرات روتین... / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه عملیات نظافت، سرویس و تعمیرات روتین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940063/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-مخابرات-اکتیو-نوری'>مناقصه خرید،نصب و راه اندازی تجهیزات مخابرات اکتیو نوری  / مناقصه، مناقصه خرید،نصب و راه اندازی تجهیزات مخابرات اکتیو نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940161/فراخوان-پروژه-تعمیرات-شبکه-و-انشعابات-اداره-گاز-منطقه-4-تبریز'>فراخوان  پروژه تعمیرات شبکه و انشعابات اداره گاز منطقه 4 تبریز / فراخوان  پروژه تعمیرات شبکه و انشعابات اداره گاز منطقه 4 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939866/مزایده-اجاره-چاه-کشاورزی-توسط-آستان-قدس-96-7-1'>مزایده اجاره چاه کشاورزی توسط آستان قدس 96.7.1 / مزایده اجاره چاه کشاورزی توسط آستان قدس  96.7.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939860/مزایده-واگذاری-حق-امتیاز-بهره-برداری-از-ایستگاه-میانی-تخلیه-خاک---96-7-1'>مزایده واگذاری حق امتیاز بهره برداری از ایستگاه میانی تخلیه خاک ... 96.7.1 / مزایده واگذاری حق امتیاز بهره برداری از ایستگاه میانی تخلیه خاک ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939822/مناقصه-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی-قلعه-سلیمان-خان--بابا-کوسه'>مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی قلعه سلیمان خان - بابا کوسه  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی قلعه سلیمان خان - بابا کوسه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940010/مزایده-فروش-ماشین-آلات'>مزایده فروش ماشین آلات / مزایده , مزایده فروش ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940000/مناقصه-خرید-اقلام-تاسیسات-برقی'>مناقصه خرید اقلام تاسیسات برقی / مناقصه , مناقصه خرید اقلام تاسیسات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939971/فراخوان-واگذاری-مدیریت-امور-اجرایی-آزمایشگاه-شیر-و-تغذیه-دام-نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری مدیریت امور اجرایی آزمایشگاه شیر و تغذیه دام نوبت دوم / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان واگذاری مدیریت امور اجرایی آزمایشگاه شیر و تغذیه دام نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939941/فراخوان-تعمیرات-بروز-رسانی-و-پشتیبانی-و-تجهیزات-اندازه-گیری'>فراخوان تعمیرات، بروز رسانی و پشتیبانی و تجهیزات اندازه گیری / آگهی فراخوان,فراخوان تعمیرات، بروز رسانی و پشتیبانی و تجهیزات اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939980/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-شهری-بخش-2'>مناقصه نگهداری فضای سبز شهری بخش 2 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز شهری بخش 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939988/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-شهری-بخش-یک'>مناقصه نگهداری فضای سبز شهری بخش یک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز شهری بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940036/مزایده-116-هزارم-یک-دانگ-از-سه-دانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 116 هزارم یک دانگ از سه دانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 116 هزارم یک دانگ از سه دانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940092/مزایده-آپارتمان-مساحت-دویست-متر'>مزایده آپارتمان مساحت دویست متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939945/مزایده-فروش-یکدستگاه-وانت-مزدا-12000-مدل-1384'>مزایده فروش یکدستگاه وانت مزدا 12000 مدل 1384  / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه وانت مزدا 12000 مدل 1384 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939959/مزایده-899-1-هزارم-تمامیت-زمین-مساحت-1000متر'>مزایده 899.1 هزارم تمامیت زمین مساحت 1000متر  / مزایده,مزایده 899.1 هزارم تمامیت زمین مساحت 1000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939958/مزایده-پلاک-ثبتی-62-فرعی-از-نود-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 62 فرعی از نود اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 62 فرعی از نود اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940178/مزایده-587-1-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-مغازه'>مزایده 587.1 هزارم یک دانگ مشاع از مغازه  / مزایده,مزایده 587.1 هزارم یک دانگ مشاع از مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939936/مزایده-یک-دانگ-و-727-4-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ملک'>مزایده یک دانگ و 727.4 هزارم یک دانگ مشاع از ملک / مزایده,مزایده یک دانگ و 727.4 هزارم یک دانگ مشاع از ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939948/مزایده-آپارتمان-بخش-نه-مشهد'>مزایده آپارتمان بخش نه مشهد  / مزایده,مزایده آپارتمان بخش نه مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939951/مزایده-ملک-با-عرصه-184-5مترمربع'>مزایده ملک با عرصه 184.5مترمربع / مزایده,مزایده ملک با عرصه 184.5مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939953/مزایده-فروش-یکدستگاه-فرز-کارکرده-یونیور'>مزایده فروش یکدستگاه فرز کارکرده یونیور / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه فرز کارکرده یونیور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940048/مزایده-645-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 645 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 645 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939938/مزایده-ملک-عرصه-192مترمربع'>مزایده ملک عرصه 192مترمربع / مزایده,مزایده ملک عرصه 192مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939930/مزایده-حوله-تن-پوش'>مزایده حوله تن پوش / آگهی مزایده, مزایده حوله تن پوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939880/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد'>مزایده واگذاری املاک مازاد  / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940017/مناقصه-P-F-VARCO-DRIVE-MOD'>مناقصه  P/F VARCO DRIVE MOD  / مناقصه ، مناقصه P/F VARCO DRIVE MOD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940021/مزایده-خودروی-ماکسیما'>مزایده خودروی ماکسیما / مزایده,مزایده خودروی ماکسیما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940038/مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-041'>مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 041 / فراخوان مناقصه , مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 041</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940057/مناقصه-مرمت-و-بهسازی-جاده-و-محوطه-چاه-61'>مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 61 / مناقصه عمومی, مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 61</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940068/مناقصه-اداره-امور-و-اجرای-حجمی-زمانی-عملیات-جایگاه-دو-منظوره-شرکتی'>مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه دو منظوره شرکتی  / آگهی مناقصه , مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه دو منظوره شرکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940075/مناقصه-پروژه-اخذ-خدمات-جنبی-96-7-1'>مناقصه پروژه اخذ خدمات جنبی 96.7.1 / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اخذ خدمات جنبی 96.7.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940099/فراخوان-خرید-7-قلم-لوله-فولادی-بدون-درز-سیاه-و-گالوانیزه'>فراخوان خرید 7 قلم لوله فولادی بدون درز سیاه و گالوانیزه  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, فراخوان خرید 7 قلم لوله فولادی بدون درز سیاه و گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940276/PUMP-PLUNGER-TYPE-PUMP'>PUMP:PLUNGER TYPE PUMP  / PUMP:PLUNGER TYPE PUMP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940087/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939812/مناقصه-تهیه-نقشه-های-وضع-موجود-سازه-تعدادی-از-ساختمان-های-تجاری-و-اداری'>مناقصه تهیه نقشه های وضع موجود سازه تعدادی از ساختمان های تجاری و اداری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه نقشه های وضع موجود سازه تعدادی از ساختمان های تجاری و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940076/مناقصه-اجرای-شبکه-و-انشعابات-پراکنده'>مناقصه  اجرای شبکه و انشعابات پراکنده  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای شبکه و انشعابات پراکنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940159/مناقصه-خرید-هشتاد-دستگاه-تابلو-مانیتورینگ'>مناقصه خرید هشتاد دستگاه تابلو مانیتورینگ  / آگهی عمومی ، مناقصه خرید هشتاد دستگاه تابلو مانیتورینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940123/خلاصه-استعلام-تهیه-پایه-چراغ-8-وجهی-11-5-دو-طرفه-گالوانیزه-گرم--'>خلاصه استعلام تهیه پایه چراغ 8 وجهی 11/5 دو طرفه گالوانیزه گرم ... / خلاصه استعلام تهیه پایه چراغ 8 وجهی 11/5 دو طرفه گالوانیزه گرم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939775/واگذاری-پیش-فروش-استثنایی-واحدهای-مسکونی'>واگذاری پیش فروش استثنایی واحدهای مسکونی / مزایده,واگذاری پیش فروش استثنایی واحدهای مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940327/مناقصه-اجرای-موزائیک-فرش-محلات-کوتی-و-دهدشتی---تجدید'>مناقصه اجرای موزائیک فرش محلات کوتی و دهدشتی.... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای موزائیک فرش محلات کوتی و دهدشتی.... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/940328/استعلام-خرید-ملزومات-و-اجرای-طرح-جابجایی-مرکز-گلیداغ'>استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح جابجایی مرکز گلیداغ  / استعلام , استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح جابجایی مرکز گلیداغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939806/اگهی-مناقصه-پیمان-سپاری-خط-تولید'>اگهی مناقصه پیمان سپاری خط تولید / اگهی مناقصه , مناقصه پیمان سپاری خط تولید</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 5 تاريخ : شنبه 4 آذر 1396 ساعت: 11:38