اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.28 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937559/مزایده-اجاره-مجموعه-ا... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.28 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937559/مزایده-اجاره-مجموعه-استخر-رازی-و-تالار-پذیرایی-خانه-معلم-نوبت-دوم'>مزایده اجاره مجموعه استخر رازی و تالار پذیرایی خانه معلم نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره مجموعه استخر رازی و تالار پذیرایی خانه معلم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937298/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-رایانه-و-چاپگر-و---'>مناقصه خدمات پشتیبانی رایانه و چاپگر و ....  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات پشتیبانی رایانه و چاپگر و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937858/مناقصه-عملیات-اجرایی-با-شرط-تامین-منابع-مالی-بهسازی-و-چهار-خطه-کردن'>مناقصه عملیات اجرایی با شرط تامین منابع مالی بهسازی و چهار خطه کردن / مناقصه عملیات اجرایی با شرط تامین منابع مالی بهسازی و چهار خطه کردن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937848/ارزیابی-کیفی-عملیات-پرومسلوب-المنفعه-نمودن-چاههای-غیر-مجاز'>ارزیابی کیفی عملیات پرومسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز / ارزیابی کیفی عملیات پرومسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937857/تجدید-مزایده-فروش-۵۵۰۰۰-تن-سنگ-آهن-درشت-دانه'>تجدید مزایده فروش ۵۵۰۰۰ تن سنگ آهن درشت دانه / تجدید مزایده فروش ۵۵۰۰۰ تن سنگ آهن درشت دانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937861/مزایده-فروش-۵۵۰۰۰-تن-سنگ-آهن-ریز-دانه'>مزایده فروش ۵۵۰۰۰ تن سنگ آهن ریز دانه  / مزایده ، مزایده فروش ۵۵۰۰۰ تن سنگ آهن ریز دانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937293/مناقصه-ELECTRICAL-EQUIPMENT-SIEMENS--DUETZ-نوبت-دوم'>مناقصه  ELECTRICAL EQUIPMENT SIEMENS & DUETZ نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  ELECTRICAL EQUIPMENT SIEMENS & DUETZ- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937842/مزایده-اجاره-املاک'>مزایده  اجاره املاک  / مزایده, مزایده  اجاره املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937312/مناقصه-شناسایی-تامین-کنندگان-گرانول'>مناقصه شناسایی تامین کنندگان گرانول / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه شناسایی تامین کنندگان گرانول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937796/مناقصه-طرح-تکمیل-شبکه-توزیع-آب'>مناقصه طرح تکمیل شبکه توزیع آب  / مناقصه ,مناقصه طرح تکمیل شبکه توزیع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937892/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937302/مناقصه-خرید-متریال-عایق-و-متعلقات-مربوطه'>مناقصه خرید متریال عایق و متعلقات مربوطه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید متریال عایق و متعلقات مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937794/مناقصه-خدمات-نگهبانی-تمامی-ساختمانها-و-تاسیسات-ستاد-و-نواحی-تابعه'>مناقصه  خدمات نگهبانی تمامی ساختمانها و تاسیسات ستاد و نواحی تابعه / آگهی مناقصه, مناقصه  خدمات نگهبانی تمامی ساختمانها و تاسیسات ستاد و نواحی تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937819/اصلاحیه-مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>اصلاحیه مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت  / آاگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937791/منافصه-پروژه-گازرسانی-به-شهرهای-پهله-و-میمه'>منافصه  پروژه گازرسانی به شهرهای پهله و میمه / مناقصه  پروژه گازرسانی به شهرهای پهله و میمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937368/آگهی-فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-سیستم-آبیاری-تحت-فشار-اراضی-مابین-پارس'>آگهی فراخوان مناقصه عمومی اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی مابین پارس / آگهی فراخوان مناقصه عمومی،آگهی فراخوان مناقصه عمومی اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی مابین پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937356/آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن--اتصالات-و-متعلقات-سیستم-آبیاری'>آگهی مناقصه عمومی خرید لوله های پلی اتیلن ، اتصالات و متعلقات سیستم آبیاری / آگهی مناقصه عمومی،آگهی فراخوان مناقصه عمومی خرید لوله های پلی اتیلن ، اتصالات و متعلقات سیستم آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937937/استعلام-پروژه-تامین-برق-روستای-دزدیف'>استعلام پروژه تامین برق روستای دزدیف / استعلام, استعلام پروژه تامین برق روستای دزدیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937340/مناقصه-خرید-VACCUM-LOADER'>مناقصه خرید VACCUM LOADER  / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه خرید VACCUM LOADER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937326/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-غذای-روزانه-کارکنان'>مناقصه تهیه مواد اولیه , طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان  / مناقصه عمومی ,مناقصه تهیه مواد اولیه , طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937321/مزایده-اقلام-ضایعاتی-خود-شامل--آهن-آلات--استنلس-استیل--'>مزایده اقلام ضایعاتی خود شامل : آهن آلات , استنلس استیل ... / مزایده اقلام ضایعاتی خود شامل : آهن آلات , استنلس استیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938024/مزایده-فروش-مته-های-حفاری-مستعمل'>مزایده فروش مته های حفاری مستعمل / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش مته های حفاری مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937318/فراخوان-پروژه-ترمیم-و-مقاوم-سازی-سازه-های-بتنی'>فراخوان پروژه ترمیم و مقاوم سازی سازه های بتنی / فراخوان پروژه ترمیم و مقاوم سازی سازه های بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937297/مناقصه-برون-سپاری-تجمیع-فعالیت-های-مربوط-به-مدیریت-توزیع-برق-نوبت-دوم'>مناقصه برون سپاری تجمیع فعالیت های مربوط به مدیریت توزیع برق- نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه برون سپاری تجمیع فعالیت های مربوط به مدیریت توزیع برق- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937307/مناقصه-کانال-پیش-ساخته-کامل-بتونی-همراه-با-متعلقات'>مناقصه کانال پیش ساخته کامل بتونی همراه با متعلقات  / آگهی مناقصه , مناقصه کانال پیش ساخته کامل بتونی همراه با متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937294/مزایده-تابلوهای-تبلیغاتی-سطح-شهر-(گروه-3)--نوبت-دوم'>مزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر (گروه 3) - نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر (گروه 3) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937311/مزایده-فروش-تعدادی-دام'>مزایده فروش تعدادی دام / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937316/مناقصه-احداث-دیوار'>مناقصه احداث دیوار  / مناقصه احداث دیوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937295/مناقصه-10-000-تن-انواع-کاغذ-روزنامه'>مناقصه  10.000 تن انواع کاغذ روزنامه / مناقصه ،  10.000 تن انواع کاغذ روزنامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937291/مناقصه-انواع-مرکب'>مناقصه  انواع مرکب  / مناقصه  انواع مرکب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937306/مزایده-عمومی-فروش-دو-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده عمومی فروش دو دستگاه خودرو سواری / مزایده،  فروش دو دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937406/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-27متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 27متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 27متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937310/فراخوان-حفر-چاه-استخراجی-شورآبه-ای-96-6-28'>فراخوان حفر چاه استخراجی شورآبه ای 96.6.28 / فراخوان حفر چاه استخراجی شورآبه ای  96.6.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937349/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-ویلایی-مساحت-158-70متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه ویلایی مساحت 158.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه ویلایی مساحت 158.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937427/اصلاحیه-مناقصه-امور-فعالیت-های-حفاظت-فیزیکی-و-انتظامات-ستاد'>اصلاحیه مناقصه امور فعالیت های حفاظت فیزیکی و انتظامات ستاد  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه امور فعالیت های حفاظت فیزیکی و انتظامات ستاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937449/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-تاسیسات-وابسته'>مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937437/مزایده-عمومی-جمع-آوری-پسماندهای-خشک-سطح-منطقه'>مزایده عمومی جمع آوری پسماندهای خشک سطح منطقه / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی جمع آوری پسماندهای خشک سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937425/مناقصه-عملیات-تکمیل-ایستگاههای-پمپاژ-و-ساختمان-بهره-برداری-کانال-اصلی'>مناقصه عملیات تکمیل ایستگاههای پمپاژ و ساختمان بهره برداری کانال اصلی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات تکمیل ایستگاههای پمپاژ و ساختمان بهره برداری کانال اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937448/ارزیابی-کیفی-مشاوران-جهت-مطالعات-ساماندهی-سامانه-تاکسیرانی-کلان-شهر-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مشاوران جهت مطالعات ساماندهی سامانه تاکسیرانی کلان شهر نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مشاوران ، ارزیابی کیفی مشاوران جهت مطالعات ساماندهی سامانه تاکسیرانی کلان شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937440/مزایده-بهره-برداری-از-بخش-داروخانه-مرکز-بهداشتی-درمانی'>مزایده بهره برداری از بخش داروخانه مرکز بهداشتی درمانی / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از بخش داروخانه مرکز بهداشتی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937458/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-اجرای-یکی-از-پروژه-های-خود-در-شرق'>مناقصه انتخاب پیمانکار اجرای یکی از پروژه های خود در شرق / آگهی مناقصه ، مناقصه انتخاب پیمانکار اجرای یکی از پروژه های خود در شرق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937354/مزایده-املاک-کاربری-تجاری-اداری-192-4-و-116متر'>مزایده املاک کاربری تجاری اداری 192.4 و 116متر  / مزایده,مزایده املاک کاربری تجاری اداری 192.4 و 116متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937444/ارزیابی-کیفی-خدمات-اداری-و-دفتری-خدمات-مشترکین--'>ارزیابی کیفی خدمات اداری و دفتری، خدمات مشترکین... / آگهی ارزیابی کیفی، ارزیابی کیفی خدمات اداری و دفتری، خدمات مشترکین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937531/مناقصه-انتخاب-مشاور-ایمنی-و-آتش-نشانی'>مناقصه انتخاب مشاور ایمنی و آتش نشانی / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب مشاور ایمنی و آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937463/مزایده-فروش-حدود-130-تن-ته-شاخه-میلگرد-فولادی'>مزایده فروش حدود 130 تن ته شاخه میلگرد فولادی / آگهی مزایده ، مزایده فروش حدود 130 تن ته شاخه میلگرد فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937466/مزایده-اجاره-پارکینگ-داخل-بیمارستان-نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ داخل بیمارستان نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره پارکینگ داخل بیمارستان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937479/مزایده-اجاره-مهد-کودک'>مزایده اجاره مهد کودک / آگهی مزایده , مزایده اجاره مهد کودک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937498/مزایده-فروش-30-تن-ته-بوبین-پلی-استر-و-10-تن-ضایعات-کامپوزیت'> مزایده فروش 30 تن ته بوبین پلی استر و 10 تن ضایعات کامپوزیت / آگهی مزایده , مزایده فروش 30 تن ته بوبین پلی استر و 10 تن ضایعات کامپوزیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937517/مزایده-فروش-آهن-الات-ضایعاتی-به-مقدار-تقریبی-20-تن--'>مزایده فروش آهن الات ضایعاتی به مقدار تقریبی 20 تن.... / آگهی مزایده , مزایده فروش آهن الات ضایعاتی به مقدار تقریبی 20 تن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937529/مناقصه-خرید-1000-عدد-پالت'>مناقصه خرید 1000 عدد پالت  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 1000 عدد پالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937429/مزایده-فروش-خودرو-مگان--زانتیا-و--'>مزایده فروش خودرو مگان ، زانتیا و ... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش خودرو مگان ، زانتیا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937420/مناقصه-خرید-کمپرسور-کوپلند-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کمپرسور کوپلند نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید کمپرسور کوپلند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937418/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدماتی تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدماتی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937355/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت209-74متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت209.74متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت209.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937459/ارزیابی-کیفی-BLANKING-PLUG-ASSY'>ارزیابی کیفی BLANKING PLUG ASSY  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه BLANKING PLUG ASSY </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937369/مزایده-فروش-کولرهای-گازی-پنجره-ای-و-اسپیلت-مستعمل'>مزایده فروش کولرهای گازی پنجره ای و اسپیلت مستعمل / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش کولرهای گازی پنجره ای و اسپیلت مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937536/مناقصه-اجاره-یک-فروند-بارج-جرثقیل-دار--'>مناقصه اجاره یک فروند بارج جرثقیل دار.... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , مناقصه اجاره یک فروند بارج جرثقیل دار....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937545/مناقصه-پروژه-اخذ-خدمات-جنبی'>مناقصه پروژه اخذ خدمات جنبی / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اخذ خدمات جنبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937323/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-10719-فرعی-از-165-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 10719 فرعی از 165 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 10719 فرعی از 165 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937325/مزایده-ملک-مساحت-76-927متر'>مزایده ملک مساحت 76.927متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 76.927متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937347/مناقصه-خرید-60-کیلومتر-کابل-خودنگهدار-فشار-ضعیف-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 60 کیلومتر کابل خودنگهدار فشار ضعیف نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 60 کیلومتر کابل خودنگهدار فشار ضعیف نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937379/مناقصه-واگذاری-خدمات-حفاظتی-و-مراقبتی-و-نگهبانی'>مناقصه واگذاری خدمات حفاظتی و مراقبتی و نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری خدمات حفاظتی و مراقبتی و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937503/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405 / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937330/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-62-40متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 62.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 62.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937333/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-1475-57متر'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی 1475.57متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی 1475.57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937422/تجدید-مزایده-واگذاری-14-عدد-تابلو-تبلیغاتی--'>تجدید مزایده واگذاری 14 عدد تابلو تبلیغاتی ... / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده واگذاری 14 عدد تابلو تبلیغاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937335/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-2640متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 2640متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2640متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937417/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-ریو-ال-اس-1500--'>مزایده یک دستگاه خودرو ریو ال اس 1500... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو ریو ال اس 1500...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937339/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-318متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 318متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 318متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937526/مزایده-دو-خط-تلفن'>مزایده دو خط تلفن / آگهی مزایده , مزایده دو خط تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937520/مزایده-خودروی-سمند-LX'>مزایده خودروی سمند LX  / آگهی مزایده , مزایده خودروی سمند LX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937657/هشتمین-همایش-چشم-انداز-صنعت-فولاد-و-معدن-ایران-با-نگاهی-به-بازار'>هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار  / هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937341/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-تملیکی-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937512/مزایده-اقلام-مازاد-خود-از-قبیل-کانکس-ضایعات-آهن-آلات-و-آلومینیوم-و--'>مزایده اقلام مازاد خود از قبیل کانکس، ضایعات آهن آلات و آلومینیوم و... / آگهی مزایده، مزایده اقلام مازاد خود از قبیل کانکس، ضایعات آهن آلات و آلومینیوم و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937375/مزایده-1-دستگاه-چاپ-رولند-4-5-ورقی-4-رنگ'>مزایده 1 دستگاه چاپ رولند 4/5 ورقی 4 رنگ / مزایده 1 دستگاه چاپ رولند 4/5 ورقی 4 رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937426/تجدید-مزایده-واگذاری-2-باب-غرفه--'>تجدید مزایده واگذاری 2 باب غرفه ... / آگهی تجدید مزایده عمومی ، تجدید مزایده واگذاری 2 باب غرفه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937348/مناقصه-مربوط-به-تامین-خدمات-جامع-نرم-افزاری--شبکه-و-امنیت-و-همیار-فنی-فناوری-اطلاعات-نوبت-دوم'>مناقصه مربوط به تامین خدمات جامع نرم افزاری , شبکه  و امنیت و همیار فنی فناوری اطلاعات- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه مربوط به تامین خدمات جامع نرم افزاری , شبکه  و امنیت و همیار فنی فناوری اطلاعات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937358/مزایده-تعداد-780-میلیون-سهم-معادل-15-درصد-از-سهام-شرکت-آلومینیوم-ایران'>مزایده تعداد 780 میلیون سهم معادل 15 درصد از سهام شرکت آلومینیوم ایران  / مزایده تعداد 780 میلیون سهم معادل 15 درصد از سهام شرکت آلومینیوم ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937352/مزایده-فروش-اموال-و-کالاهای-اسقاط---نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال و کالاهای اسقاط ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه مزایده , مزایده فروش اموال و کالاهای اسقاط ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937371/مزایده-فروش-ضایعات-پلیمری'>مزایده فروش ضایعات پلیمری / مزایده فروش ضایعات پلیمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937345/مناقصه-خرید-46-قلم-ابزار-اندازه-گیری-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 46 قلم ابزار اندازه گیری- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید 46 قلم ابزار اندازه گیری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937382/تجدید-مناقصه-تهیه-حمل-تخلیه-نصب-و-اجرای-پوشش-تارتان-ساندویچی--'>تجدید مناقصه تهیه، حمل، تخلیه، نصب و اجرای پوشش تارتان ساندویچی... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، حمل، تخلیه، نصب و اجرای پوشش تارتان ساندویچی...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937760/مزایده-49-درصد-از-سهام'>مزایده 49 درصد از سهام  / آگهی مزایده , مزایده 49 درصد از سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937337/مناقصه-اجرای-یک-دستگاه-کلایمر-نمای-ساختمان-مرکزی-ونک'>مناقصه اجرای یک دستگاه کلایمر نمای ساختمان مرکزی ونک / مناقصه , مناقصه اجرای یک دستگاه کلایمر نمای ساختمان مرکزی ونک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937342/مناقصه-خرید--حمل--تحویل-و-نصب--راه-اندازی-و-پشتیبانی-500-دستگاه-کیوسک-بانکی'>مناقصه خرید ، حمل ، تحویل و نصب ، راه اندازی و پشتیبانی 500 دستگاه کیوسک بانکی  / مناقصه , مناقصه خرید ، حمل ، تحویل و نصب ، راه اندازی و پشتیبانی 500 دستگاه کیوسک بانکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937350/مناقصه-خرید-15-000-عدد-ریبون-KO-دستگاه-کارت-پرینتر-EVOLIS-PEBBLE4'>مناقصه خرید 15.000 عدد ریبون KO دستگاه کارت پرینتر EVOLIS PEBBLE4 / مناقصه , مناقصه خرید 15.000 عدد ریبون KO دستگاه کارت پرینتر EVOLIS PEBBLE4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937346/مناقصه-برون-سپاری-یک-ساله-امور-نظارت-و-مانیتورینگ-و-پشتیبانی-زیرساخت-های-IT-و--'>مناقصه برون سپاری یک ساله امور نظارت و مانیتورینگ و پشتیبانی زیرساخت های IT و ... / مناقصه , مناقصه برون سپاری یک ساله امور نظارت و مانیتورینگ و پشتیبانی زیرساخت های IT و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937363/مناقصه-ساماندهی-درختان-معابر-فرعی'>مناقصه ساماندهی درختان معابر فرعی / آگهی مناقصه، مناقصه ساماندهی درختان معابر فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937366/مناقصه-خرید-بطری-دوغ-2-لیتری'>مناقصه خرید بطری دوغ 2 لیتری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید بطری دوغ 2 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937361/مناقصه-خرید-درب-لیوان-پنیر-(لید)'>مناقصه خرید درب لیوان پنیر (لید) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید درب لیوان پنیر (لید)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937344/مناقصه-خرید-P-F-PALL-FILTERS-نوبت-دوم'>مناقصه خرید P/F PALL FILTERS نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید P/F PALL FILTERS نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937351/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-پیمانکاری-بسته-بندی-و-بارگیری-محصول-و--'>مناقصه تامین نیروی انسانی پیمانکاری بسته بندی و بارگیری محصول و ... / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی پیمانکاری بسته بندی و بارگیری محصول و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937548/مناقصه-انتخاب-شرکت-مشاور-ذیصلاح-مقاوم-ساز'>مناقصه انتخاب شرکت مشاور ذیصلاح مقاوم ساز / دعوت به همکاری , مناقصه انتخاب شرکت مشاور ذیصلاح مقاوم ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937365/مناقصه-عملیات-تکمیلی-ایستگاه-پمپاژ-شماره-3'>مناقصه عملیات تکمیلی ایستگاه پمپاژ شماره 3 / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات تکمیلی ایستگاه پمپاژ شماره 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937543/مزایده-زمین-به-مساحت-1205-7متر'>مزایده زمین به مساحت 1205.7متر / مزایده,مزایده زمین به مساحت 1205.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937864/استعلام-کلید-اتوماتیک'>استعلام کلید اتوماتیک  / استعلام,استعلام کلید اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937891/استعلام-مانیتور-صنعتی'>استعلام مانیتور صنعتی / استعلام ,استعلام مانیتور صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937909/استعلام-پنجره-UPVC-با-پروفیل'>استعلام پنجره UPVC با پروفیل  / استعلام ,استعلام پنجره UPVC با پروفیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937899/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام ,استعلام تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937855/استعلام-پوشه-مقوایی'>استعلام پوشه مقوایی  / استعلام,استعلام پوشه مقوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937860/استعلام-گل-و-گلدان-باغچه-ای'>استعلام گل و گلدان باغچه ای  / استعلام,استعلام گل و گلدان باغچه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937850/استعلام-خرید-۴-نوع-هادی-پر-ظرفیت'>استعلام خرید ۴ نوع هادی پر ظرفیت  / استعلام,استعلام خرید ۴ نوع هادی پر ظرفیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937876/استعلام-باتری-420-آمپر-ساعت'>استعلام باتری 420 آمپر ساعت / استعلام باتری 420 آمپر ساعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937898/استعلام-لوله-مانیسمان-فولادی'>استعلام لوله مانیسمان فولادی / استعلام لوله مانیسمان فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937863/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-اتاق-نگهبانی'>استعلام بهسازی و نوسازی اتاق نگهبانی / استعلام، استعلام بهسازی و نوسازی اتاق نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937869/استعلام-پرینتر-و-فکس'>استعلام پرینتر و فکس / استعلام پرینتر و فکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937644/مزایده-ملک-مساحت-395متر'>مزایده ملک مساحت 395متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 395متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937897/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937942/استعلام-یک-دستگاه-کانکس-نگهبانی'>استعلام یک دستگاه کانکس نگهبانی / استعلام, استعلام یک دستگاه کانکس نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937872/استعلام-پمپ-تمام-استیل-بدنه-و-پروانه-استیل'>استعلام  پمپ تمام استیل بدنه و پروانه استیل / استعلام, استعلام  پمپ تمام استیل بدنه و پروانه استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937907/استعلام-مجموعه-مودم-و-منبع-تغذیه-و-نشانگر-خطای-شبکه'>استعلام مجموعه مودم و منبع تغذیه و نشانگر خطای شبکه  / استعلام مجموعه مودم و منبع تغذیه و نشانگر خطای شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937887/استعلام-سدیم-هیدروکسید-96-06-28'>استعلام سدیم هیدروکسید 96.06.28 / استعلام, استعلام سدیم هیدروکسید 96.06.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937893/استعلام-یک-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام یک دستگاه کامپیوتر / استعلام, استعلام یک دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937901/استعلام-3-دستگاه-کیس-کامل-و-2-دستگاه-کامپیوتر-کامل'>استعلام  3 دستگاه کیس کامل و 2 دستگاه کامپیوتر کامل / استعلام, استعلام  3 دستگاه کیس کامل و 2 دستگاه کامپیوتر کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937906/استعلام-نرم-افزار-CMMS--96-06-28'>استعلام نرم افزار CMMS - 96.06.28 / استعلام ، استعلام نرم افزار CMMS - 96.06.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937871/استعلام-ساخت-و-نصب-پنجره-UPVC'>استعلام ساخت و نصب پنجره UPVC / استعلام ,استعلام ساخت و نصب پنجره UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937539/مزایده-ملک-مسکونی-و-فاقد-سند-ثبتی-با-قدمت-بیش-از-20-سال'>مزایده ملک مسکونی و فاقد سند ثبتی با قدمت بیش از 20 سال / مزایده,مزایده ملک مسکونی و فاقد سند ثبتی با قدمت بیش از 20 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937889/استعلام-خرید-سرور'>استعلام خرید سرور / استعلام , استعلام  خرید سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937914/استعلام-100-دستگاه-صفحه-نمایش'>استعلام 100 دستگاه صفحه نمایش / استعلام, استعلام 100 دستگاه صفحه نمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937930/استعلام-گاو-صندوق-بایگانی'>استعلام گاو صندوق بایگانی  / استعلام, استعلام گاو صندوق بایگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938001/استعلام-پمپ-شناور'>استعلام پمپ شناور  / استعلام , استعلام پمپ شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937984/استعلام-پمپ-کوزه-ای'>استعلام پمپ کوزه ای  / استعلام ,استعلام پمپ کوزه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937964/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937927/استعلام-تهیه-و-نصب-کولر-گازی'>استعلام تهیه و نصب کولر گازی  / استعلام , استعلام تهیه و نصب کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937516/آگهی-عمومی-خرید-SATRONIC-IGNITION-TRANSFORMER'>آگهی عمومی خرید SATRONIC IGNITION TRANSFORMER / آگهی عمومی ارزیابی ، آگهی عمومی خرید SATRONIC IGNITION TRANSFORMER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937885/استعلام-پودر-رخت-شوی--'>استعلام پودر رخت شوی... / استعلام، استعلام پودر رخت شوی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937913/استعلام-تخم-مرغ--'>استعلام  تخم مرغ... / استعلام، استعلام  تخم مرغ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937895/استعلام-لپ-تاپ-ایسوس-i7-fx553'>استعلام لپ تاپ ایسوس i7- fx553 / استعلام, استعلام لپ تاپ ایسوس i7- fx553</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937952/استعلام-لپ-تاپ-ایسوس-مدل-K550-VX-BI7'>استعلام لپ تاپ ایسوس مدل K550 VX BI7  / استعلام، استعلام لپ تاپ ایسوس مدل K550 VX BI7 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937935/استعلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام تجهیزات شبکه  / استعلام تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937924/استعلام-آسانسور-جهت-ساختمان'>استعلام آسانسور جهت ساختمان  / استعلام آسانسور جهت ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937910/استعلام-متر-لیزری-دوربین-دار'>استعلام متر لیزری دوربین دار  / استعلام، استعلام متر لیزری دوربین دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937888/استعلام-اندازه-گیری-عوامل-زیان-آوری-و-محیط-کار'>استعلام اندازه گیری عوامل زیان آوری و محیط کار  / استعلام، استعلام اندازه گیری عوامل زیان آوری و محیط کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937540/فراخوان-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-ذخیره-ساز-مغناطیسی'>فراخوان مناقصه خرید یک دستگاه ذخیره ساز مغناطیسی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه ذخیره ساز مغناطیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937922/استعلام-دوربین-تایم-لیس'>استعلام دوربین تایم لیس / استعلام,استعلام دوربین تایم لیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937932/استعلام-لینک-رادیو'>استعلام لینک رادیو  / استعلام، استعلام لینک رادیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937903/استعلام-دریافت-و-جمع-آوری--انتقال-و--'>استعلام دریافت و جمع آوری ، انتقال و... / استعلام,استعلام دریافت و جمع آوری ، انتقال و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937912/استعلام-سوئیچ-سیسکو'>استعلام سوئیچ سیسکو / استعلام,استعلام سوئیچ سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937904/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس  / استعلام، استعلام آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937920/استعلام-سیستم-هولتر-مانیتورینگ-ECG'>استعلام سیستم هولتر مانیتورینگ ECG  / استعلام، استعلام سیستم هولتر مانیتورینگ ECG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937936/استعلام-لوله-آزمایشگاهی-ته-مخروطی-14ML-شفاف'>استعلام لوله آزمایشگاهی ته مخروطی 14ML شفاف   / استعلام, استعلام لوله آزمایشگاهی ته مخروطی 14ML شفاف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937926/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام, استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937919/استعلام-خرید-و-نصب-درب-اتوماتیک-برقی-شیشه-ای--وسایل-صوتی-و-تصویری--'>استعلام خرید و نصب درب اتوماتیک برقی شیشه ای , وسایل صوتی و تصویری.... / استعلام,استعلام خرید و نصب درب اتوماتیک برقی شیشه ای , وسایل صوتی و تصویری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937911/استعلام-کانال-کشی-مرکز-داده'>استعلام کانال کشی مرکز داده / استعلام, استعلام کانال کشی مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937938/استعلام-کالیبراسیون-تجهیزات-اندازه-گیری-(ترازوها)'>استعلام کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری (ترازوها) / استعلام,استعلام کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری (ترازوها)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937900/استعلام-دستگاه-EC-متر-مدل-HANNA-H198312'>استعلام دستگاه EC متر مدل HANNA H198312 / استعلام, استعلام دستگاه EC متر مدل HANNA H198312</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937902/استعلام-دستگاه-PH-متر-مدل-HANNA-H198127'>استعلام دستگاه PH متر مدل HANNA H198127 / استعلام, استعلام دستگاه PH متر مدل HANNA H198127</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937916/استعلام-بلیط-شهربازی'>استعلام بلیط شهربازی / استعلام, استعلام بلیط شهربازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937931/استعلام-خرید-0444-عدد-خار-ضد-صعود'>استعلام خرید 0444 عدد خار ضد صعود / استعلام، استعلام خرید 0444 عدد خار ضد صعود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937989/استعلام-مادر-برد-رایانه---'>استعلام مادر برد رایانه .... / استعلام ، استعلام مادر برد رایانه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937894/استعلام-دوربین-مدار-بسته-دیجیتال-تحت-شبکه'>استعلام دوربین مدار بسته دیجیتال تحت شبکه  / استعلام، استعلام دوربین مدار بسته دیجیتال تحت شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937918/استعلام-تهیه-ساخت-و-نصب-تجهیزات-و-دکوراسیون-اداری'>استعلام تهیه ساخت و نصب تجهیزات و دکوراسیون اداری  / استعلام,استعلام تهیه ساخت و نصب تجهیزات و دکوراسیون اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937554/مناقصه-پیاده-رو-سازی-خیابان-هفت-تیر'>مناقصه پیاده رو سازی خیابان هفت تیر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پیاده رو سازی خیابان هفت تیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937845/استعلام-اجرای-عملیات-بیس-و-آسفالت-و-خط-کشی---'>استعلام اجرای عملیات بیس و آسفالت و خط کشی  ... / استعلام اجرای عملیات بیس و آسفالت و خط کشی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937915/استعلام-اجرای-عملیات-بیس-و-آسفالت-و-خط-کشی---'>استعلام اجرای عملیات بیس و آسفالت و خط کشی  ... / استعلام اجرای عملیات بیس و آسفالت و خط کشی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937945/استعلام-گشت-و-مراقبت-و-حفاظت-و-حمایت-از-عرصه-های-منابع-طبیعی-سطح-استان'>استعلام گشت و مراقبت و حفاظت و حمایت از عرصه های منابع طبیعی سطح استان  / استعلام گشت و مراقبت و حفاظت و حمایت از عرصه های منابع طبیعی سطح استان ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937957/استعلام-گشت-و-مراقبت-دیدبانی-عرصه-های-منابع-طبیعی-دامنه-جنوبی-البرز'>استعلام گشت و مراقبت دیدبانی عرصه های منابع طبیعی دامنه جنوبی البرز  / استعلام گشت و مراقبت دیدبانی عرصه های منابع طبیعی دامنه جنوبی البرز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937905/مناقصه-گشت-و-مراقبت-و-صیانت-از-عرصه-های-منابع-طبیعی'>مناقصه گشت و مراقبت و صیانت از عرصه های منابع طبیعی  / مناقصه عمومی، مناقصه گشت و مراقبت و صیانت از عرصه های منابع طبیعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937544/مناقصه-خرید-والوهای-درین-اتوماتیک-توربینهای-واحد-320-مگاواتی-نیروگاه-اصفهان'>مناقصه خرید والوهای درین اتوماتیک توربینهای واحد 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید والوهای درین اتوماتیک توربینهای واحد 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937908/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-و-کنترل-کیفی-بخش-جوکار'>استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات و کنترل کیفی بخش جوکار / استعلام , استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات و کنترل کیفی بخش جوکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937537/مزایده-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-دو-هزار-متر'>مزایده قطعه زمین زراعی مساحت دو هزار متر  / مزایده,مزایده قطعه زمین زراعی مساحت دو هزار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937896/استعلام-چلو-خورشت-قیمه'>استعلام  چلو خورشت قیمه  / استعلام ,استعلام چلو خورشت قیمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937883/استعلام-اسپکتروفتومتر-Matash-چین-مدل-uv5100'>استعلام  اسپکتروفتومتر  Matash چین مدل uv5100 / استعلام ,استعلام  اسپکتروفتومتر  Matash چین مدل uv5100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937950/استعلام-تعمیر--رفع-نشتی-و-لوله-کشی-اسید--'>استعلام تعمیر ، رفع نشتی و لوله کشی اسید.... / استعلام تعمیر ، رفع نشتی و لوله کشی اسید....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937334/مزایده-فروش-مواد-آلومینیومی-و-آهن-آلات-و-غیره--نوبت-دوم'> مزایده فروش مواد آلومینیومی و آهن آلات و غیره  - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای ، مزایده فروش مواد آلومینیومی و آهن آلات و غیره  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937534/مناقصه-لوله-گذاری-خط-انتقال-پروژه-ملکان-استیار-و-احداث-مخازن-آب-در-مجتمع-استیار-اسکندر-شهرستان-تبریز--'>مناقصه لوله گذاری خط انتقال پروژه ملکان استیار و احداث مخازن آب در مجتمع استیار اسکندر شهرستان تبریز .. / مناقصه لوله گذاری خط انتقال پروژه ملکان استیار و احداث مخازن آب در مجتمع استیار اسکندر شهرستان تبریز ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937882/استعلام-خرید-پارتیشن-دو-جداره-و-کانتر-و--'>استعلام خرید پارتیشن دو جداره و کانتر و ... / استعلام, استعلام خرید پارتیشن دو جداره و کانتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937961/استعلام-ساخت-حلقه-هوزینگ-طبق-بازدید-از-نمونه'>استعلام ساخت حلقه هوزینگ طبق بازدید از نمونه  / استعلام ,استعلام ساخت حلقه هوزینگ طبق بازدید از نمونه  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937940/استعلام-۴-آیتم-اقلام-ساختمانی-و--'>استعلام ۴ آیتم اقلام ساختمانی و ... / استعلام,استعلام ۴ آیتم اقلام ساختمانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937973/استعلام-دو-آیتم-سیستم-دما-و-سیستم-کنترلر-چیلر-و--'>استعلام دو آیتم سیستم دما و سیستم کنترلر چیلر و ... / استعلام, استعلام دو آیتم سیستم دما و سیستم کنترلر چیلر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937953/استعلام-ساخت-مجموعه-وکیوم-آدابتو-روغن-سراتو---'>استعلام ساخت مجموعه وکیوم آدابتو روغن سراتو . ... / استعلام,استعلام ساخت مجموعه وکیوم آدابتو روغن سراتو و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938007/استعلام-کابینت-روشویی-PVC-و--'>استعلام کابینت روشویی PVC  و ...  / استعلام , استعلام کابینت روشویی PVC  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937868/فراخوان-استعلام-اجاره-مکان-بوفه'>فراخوان استعلام اجاره مکان بوفه / فراخوان استعلام، فراخوان استعلام اجاره مکان بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937533/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937874/فراخوان-استعلام-انجام-امور-تنظیفات'>فراخوان استعلام انجام امور تنظیفات / فراخوان استعلام، فراخوان استعلام انجام امور تنظیفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937879/فراخوان-استعلام-واگذاری-فعالیت-های-نگهداری-فضای-سبز'>فراخوان استعلام واگذاری فعالیت های نگهداری فضای سبز / فراخوان استعلام، فراخوان استعلام واگذاری فعالیت های نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937934/فراخوان-استعلام-پشتیبانی-تجهیزات-رایانه-ای-(سخت-افزار--نرم-افزار)'>فراخوان استعلام پشتیبانی تجهیزات رایانه ای (سخت افزار - نرم افزار)  / فراخوان استعلام پشتیبانی تجهیزات رایانه ای (سخت افزار - نرم افزار) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937917/فراخوان-استعلام-انجام-امور-تنظیفات'>فراخوان استعلام انجام امور تنظیفات / فراخوان استعلام انجام امور تنظیفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937921/فراخوان-استعلام-اجاره-مکان-غرفه'>فراخوان استعلام اجاره مکان غرفه  / فراخوان استعلام اجاره مکان غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937875/استعلام-کابل-کشی-و--'>استعلام کابل کشی و ... / استعلام,استعلام کابل کشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937881/استعلام-انجام-خدمات-DIC'>استعلام انجام خدمات DIC / استعلام,استعلام انجام خدمات DIC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937944/اصلاحیه-مناقصه-خدمات-نظافتی-مراقبتی-بیمارستان'>اصلاحیه مناقصه خدمات نظافتی مراقبتی بیمارستان / آگهی اصلاحیه مناقصه ,اصلاحیه مناقصه خدمات نظافتی مراقبتی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937886/مناقصه-خدمات-عمومی-قسمتی-از-واحدهای-درمانی-اداری-شهرستان-کهگیلویه'>مناقصه خدمات عمومی قسمتی از واحدهای درمانی اداری شهرستان کهگیلویه / آگهی مناقصه,خدمات عمومی قسمتی از واحدهای درمانی اداری شهرستان کهگیلویه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937877/مناقصه-خدمات-عمومی-قسمتی-از-واحدهای-درمانی-اداری-شبکه-بهداشتی'>مناقصه خدمات عمومی قسمتی از واحدهای درمانی اداری شبکه بهداشتی / آگهی مناقصه,مناقصه  خدمات عمومی قسمتی از واحدهای درمانی اداری شبکه بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937867/مزایده-حقوق-کسب-و-پیشه-محل-سابق-شعبه-بانک'>مزایده حقوق کسب و پیشه محل سابق شعبه بانک / آگهی مزایده ,مزایده حقوق کسب و پیشه محل سابق شعبه بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937505/مناقصه-خرید-و-پیاده-سازی-سامانه-الکترونیکی-مدیریت-حساب-(E-Care)-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و پیاده سازی سامانه الکترونیکی مدیریت حساب (E-Care) نوبت دوم / مناقصه، مناقصه خرید و پیاده سازی سامانه الکترونیکی مدیریت حساب (E-Care) نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937841/مناقصه-خودروهای-استیجاری'>مناقصه خودروهای استیجاری / مناقصه خودروهای استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937852/استعلام-سرویس-و-نگهداری-6-دستگاه-آسانسور'>استعلام سرویس و نگهداری 6 دستگاه آسانسور / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری 6 دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937844/استعلام-تعمیر-میکروسکوپ'>استعلام تعمیر میکروسکوپ / استعلام, استعلام تعمیر میکروسکوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937834/استعلام-کاغذ-سولیکام'>استعلام کاغذ سولیکام / استعلام، استعلام کاغذ سولیکام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937862/استعلام-هارد-W-D-بنفش-6-ترابایت'>استعلام  هارد W.D بنفش 6 ترابایت  / استعلام, استعلام  هارد W.D بنفش 6 ترابایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937856/استعلام-دستگاه-کروماتوگراف-گازی-(GC)'>استعلام دستگاه کروماتوگراف گازی (GC) / استعلام ,استعلام دستگاه کروماتوگراف گازی (GC)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937851/استعلام-کابل-تخت-لاستیکی-مسی'>استعلام کابل تخت لاستیکی مسی / استعلام, استعلام کابل تخت لاستیکی مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937327/مناقصه-عملیات-اجرایی-باقیمانده-شوت-سرریز-و---مرحله-سوم'>مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده شوت سرریز و ... مرحله سوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده شوت سرریز و ...مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937837/استعلام-لوله-فاضلابی--سوکت--زانوی--سیفون-و-انشعابگیر--96-06-28'>استعلام لوله فاضلابی ، سوکت ، زانوی ، سیفون و انشعابگیر - 96.06.28 / استعلام لوله فاضلابی ، سوکت ، زانوی ، سیفون و انشعابگیر-96.06.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937832/استعلام-خرید-دوربین'>استعلام خرید دوربین  / استعلام,استعلام خرید دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937866/استعلام-خرید-و-نصب-درب-اتوماتیک-برقی-شیشه-ای--وسایل-صوتی-و-تصویری--'>استعلام خرید و نصب درب اتوماتیک برقی شیشه ای , وسایل صوتی و تصویری.... / استعلام,استعلام خرید و نصب درب اتوماتیک برقی شیشه ای , وسایل صوتی و تصویری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937838/استعلام-سخت-افزار-سامانه-GPS-طبق-شرایط-فنی-پیوست'>استعلام سخت افزار سامانه GPS  طبق شرایط فنی پیوست  / استعلام,استعلام سخت افزار سامانه GPS  طبق شرایط فنی پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937878/استعلام-خدمات-و-تعمیر-بوشینگ-230-کیلوولت-پست-سیار-دره-شهر'>استعلام خدمات و تعمیر بوشینگ 230 کیلوولت پست سیار دره شهر  / استعلام,استعلام خدمات و تعمیر بوشینگ 230 کیلوولت پست سیار دره شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937880/استعلام-سیم-خاردار-رولی-سوزنی'>استعلام سیم خاردار رولی سوزنی / استعلام ، استعلام  سیم خاردار رولی سوزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937870/استعلام-رنگ-آمیزی-ترانسهای-قدرت-و-زمین-و-مصرف-داخلی'>استعلام رنگ آمیزی ترانسهای قدرت و زمین و مصرف داخلی  / استعلام , استعلام رنگ آمیزی ترانسهای قدرت و زمین و مصرف داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937884/استعلام-اقلام-مصرفی-دفتر-مرکزی'>استعلام اقلام مصرفی دفتر مرکزی  / استعلام,استعلام اقلام مصرفی دفتر مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937509/مناقصه-عملیات-اجرایی-حفاری-تزریق-تحکیمی-تماسی-و--مرحله-سوم'>مناقصه عملیات اجرایی حفاری تزریق تحکیمی، تماسی، و... مرحله سوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات اجرایی حفاری تزریق تحکیمی، تماسی، و...مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937853/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام,استعلام پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937854/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-مرکز-مایکروویو'>استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان مرکز مایکروویو  / استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات بهداشتی و الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937873/استعلام-تهیه-تابلوی-برق-المانهای-تهیه-تابلو'>استعلام تهیه تابلوی برق المانهای تهیه تابلو / استعلام، استعلام تهیه تابلوی برق المانهای تهیه تابلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937820/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-و-تاسیسات-بهداشتی-و-الکترونیکی'>استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات بهداشتی و الکترونیکی / استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات بهداشتی و الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937826/استعلام-قاشق-و-چنگال-12-نفره-سرویس-کامل-116-پارچه-ناب-استیل-مدل-فلورانس'>استعلام قاشق و چنگال 12 نفره سرویس کامل 116 پارچه ناب استیل مدل فلورانس / استعلام قاشق و چنگال 12 نفره سرویس کامل 116 پارچه ناب استیل مدل فلورانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937829/استعلام-یخچال-فریزر-امرسان-14-فوت--تلویزیون-ایکس-ویژن'>استعلام یخچال فریزر امرسان 14 فوت - تلویزیون ایکس ویژن / استعلام یخچال فریزر امرسان 14 فوت - تلویزیون ایکس ویژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937833/استعلام-صندلی-اداری'>استعلام صندلی اداری / استعلام صندلی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937846/استعلام-تجهیزات-سیسکو'>استعلام تجهیزات سیسکو / استعلام ,استعلام تجهیزات سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937859/استعلام-افزایش-ارتفاع-دکل-از-45-متر'>استعلام  افزایش ارتفاع دکل از 45 متر  / استعلام  افزایش ارتفاع دکل از 45 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937865/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام, استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937830/استعلام-تابلو-برق-اندازه-گیری-غیر-مستقیم-بارانی--'>استعلام تابلو برق اندازه گیری غیر مستقیم بارانی ... / استعلام,استعلام تابلو برق اندازه گیری غیر مستقیم بارانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937827/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت / استعلام,استعلام کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937821/استعلام-کلید-برق-2-پل'>استعلام کلید برق 2 پل  / استعلام,استعلام کلید برق 2 پل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937816/استعلام-خرید-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام خرید مواد آزمایشگاهی / استعلام,استعلام خرید مواد آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937813/استعلام-genescan-500-liz-siz-standard'>استعلام genescan-500 liz siz standard / استعلام، استعلام genescan-500 liz siz standard</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937836/استعلام-بافر-x10'>استعلام بافر x10 / استعلام بافر x10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937745/استعلام-Micro-Amp-optical-96-well-reaction-plat-p-n-8010560'>استعلام Micro Amp optical 96-well reaction plat p.n 8010560 / استعلام، استعلام Micro Amp optical 96-well reaction plat p.n 8010560</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937751/استعلام-goldDNA-polymerase-with-buffer-IIand-mg-c'>استعلام goldDNA-polymerase- with- buffer- IIand- mg-c / استعلام، goldDNA-polymerase- with- buffer- IIand- mg-c</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937753/استعلام-identifiler-pcr-kit-44678'>استعلام identifiler-pcr-kit-44678 / استعلام , استعلام identifiler-pcr-kit-44678</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937756/استعلام-HI-DI-TM-Formamide25ml'>استعلام HI-DI TM Formamide25ml / استعلام , استعلام HI-DI TM Formamide25ml</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937410/مزایده-1-5-دانگ-از-ششدانگ-ملک-بخش-سه-سنندج'>مزایده 1.5 دانگ از ششدانگ ملک بخش سه سنندج  / مزایده,مزایده 1.5 دانگ از ششدانگ ملک بخش سه سنندج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937762/استعلام-خرید-و-اجرای-کفپوش-سالن-ورزشی'>استعلام خرید و اجرای کفپوش سالن ورزشی  / استعلام,استعلام خرید و اجرای کفپوش سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937811/استعلام-الکتروپمپ-شناور-و-کابل-و--'>استعلام الکتروپمپ شناور و کابل و ... / استعلام , استعلام الکتروپمپ شناور و کابل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937823/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام خرید تجهیزات رایانه ای  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937840/استعلام-تهیه-و-ساخت-و-نصب-کانکس'>استعلام  تهیه و ساخت و نصب کانکس / استعلام,استعلام  تهیه و ساخت و نصب کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937322/مناقصه-واگذاری-عملیات-نگهداری-و-نظارت-بر-تجهیزات-دکل--آنتن--ابنیه---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات نگهداری و نظارت بر تجهیزات دکل ، آنتن ، ابنیه ....نوبت دوم / آگهی مناقصه دو مرحله ای ، مناقصه واگذاری عملیات نگهداری و نظارت بر تجهیزات دکل ، آنتن ، ابنیه ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937401/مناقصه-پروژه-احداث-شبکه-توزیع-گاز-و-ساخت-و-نصب-انشعابات-2-روستای-شهرستان-بستان-آباد'>مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز و ساخت و نصب انشعابات 2 روستای شهرستان بستان آباد  / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز و ساخت و نصب انشعابات 2 روستای شهرستان بستان آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937387/مناقصه-انجام-امور-ایاب-و-ذهاب-پرسنلی'>مناقصه انجام امور ایاب و ذهاب پرسنلی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور ایاب و ذهاب پرسنلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937394/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-1-دستگاه-منیپلیتور'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 1 دستگاه منیپلیتور / مناقصه عمومی , مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 1 دستگاه منیپلیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937412/مزایده-5-کلاس-و-یک-اتاق-اداری'>مزایده 5 کلاس و یک اتاق اداری / آگهی مزایده , مزایده 5 کلاس و یک اتاق اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937338/مناقصه-اجرای-عملیات-بیس-و-آسفالت-و-خطکشی-رمپهای-ورودی-و-خروجی-مجتمع-خدمات-رفاهی'>مناقصه اجرای عملیات بیس  و آسفالت و خطکشی رمپهای ورودی و خروجی مجتمع خدمات رفاهی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات بیس  و آسفالت و خطکشی رمپهای ورودی و خروجی مجتمع خدمات رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937416/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب مغازه تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937329/مزایده-خدمات-راه-اندازی--نظارت-و-ساماندهی-روز-بازار'>مزایده خدمات راه اندازی , نظارت و ساماندهی روز بازار  / آگهی مزایده عمومی , مزایده خدمات راه اندازی , نظارت و ساماندهی روز بازار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937419/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-تجاری-شهرداری-شماره-چهار'>مزایده فروش یکباب مغازه تجاری شهرداری شماره چهار  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه تجاری شهرداری شماره چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937317/مزایده-فروش-نه-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش نه قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده فروش نه قطعه زمین مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937353/مناقصه-ارایه-خدمات-تهیه-تامین-طبخ-غذا-و-سرو-سه-وعده-غذایی-نوبت-دوم'>مناقصه ارایه خدمات تهیه، تامین، طبخ غذا و سرو سه وعده غذایی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی ، مناقصه ارایه خدمات تهیه، تامین، طبخ غذا و سرو سه وعده غذایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937357/فراخوان-مناقصه-راهبری-و-نگهداری-سیستم-کشف-و-اعلام-حریق--تجدید'>فراخوان مناقصه راهبری و نگهداری سیستم کشف و اعلام حریق... تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه راهبری و نگهداری سیستم کشف و اعلام حریق... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937392/مزایده-فروش-بشکه-های-فلزی-و-پلاستیکی-مستعمل'>مزایده فروش بشکه های فلزی و پلاستیکی مستعمل  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش بشکه های فلزی و پلاستیکی مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937400/مناقصه-تعدادی-خودرو-جهت-انجام-ماموریتهای-درون-شهری-و-برون-شهری'>مناقصه تعدادی خودرو جهت انجام ماموریتهای درون شهری و برون شهری / مناقصه, مناقصه تعدادی خودرو جهت انجام ماموریتهای درون شهری و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937388/فراخوان-شناسایی-جمع-آوری-و-بازیافت-پسماندهای-خشک-الکتریکی-و-الکترونیکی'>فراخوان شناسایی جمع آوری و بازیافت پسماندهای خشک الکتریکی و الکترونیکی / فراخوان شناسایی , فراخوان شناسایی جمع آوری و بازیافت پسماندهای خشک الکتریکی و الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937535/مناقصه-تعمیر-نگهداری-و-بهسازی-معابر-شهری'>مناقصه تعمیر، نگهداری و بهسازی معابر شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر، نگهداری و بهسازی معابر شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937565/مزایده-فروش-5-قطعه-زمین-دارای-سند-مالکیت'>مزایده فروش 5 قطعه زمین دارای سند مالکیت / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین دارای سند مالکیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937654/ششمین-همایش-و-نمایشگاه-سالانه-فرصتهای-سرمایه-گذاری-در-معدن-و-صنایع-معدنی-ایران96-6-28'>ششمین همایش و نمایشگاه سالانه فرصتهای سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران96.6.28 / ششمین همایش و نمایشگاه سالانه فرصتهای سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران96.6.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937408/تجدید-مناقصه-خرید-دو-دستگاه-سرور-سیسکو'>تجدید مناقصه خرید دو دستگاه سرور سیسکو  / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه خرید دو دستگاه سرور سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937441/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-ماکسیما-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری ماکسیما نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری ماکسیما نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937572/مزایده-ملک-به-مساحت-112متر'>مزایده ملک به مساحت 112متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 112متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937508/مناقصه-خرید-و-نصب-2-دستگاه-بالابر-تلسکوپی-مفصلی-حداقل-16-تا-17-متری-به-روی-کامیونت'>مناقصه خرید و نصب 2 دستگاه بالابر تلسکوپی مفصلی حداقل 16 تا 17 متری به روی کامیونت / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خرید و نصب 2 دستگاه بالابر تلسکوپی مفصلی حداقل 16 تا 17 متری به روی کامیونت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937494/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-پل-دوم-باشت-(-محور-بابامیدان--گچساران-)-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی احداث پل دوم باشت ( محور بابامیدان - گچساران )- نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی احداث پل دوم باشت ( محور بابامیدان - گچساران )- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937493/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-19-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 19 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 19 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937491/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937513/فراخوان-واگذاری-زمین-با-کاربری-درمانی'>فراخوان واگذاری زمین با کاربری درمانی  / فراخوان ، فراخوان واگذاری زمین با کاربری درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937488/مناقصه-تهیه-نصب-آزمایش-و-راه-اندازی-تجهیزات-برقی-تلمبه-خانه-آب---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، نصب، آزمایش و راه اندازی تجهیزات برقی تلمبه خانه آب ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه، نصب، آزمایش و راه اندازی تجهیزات برقی تلمبه خانه آب ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937303/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-308-50متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 308.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 308.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937523/فراخوان-واگذاری-زمین-با-کاربری-تاسیسات-و-تجهیزات-احداث-جایگاه-سوخت'>فراخوان واگذاری زمین با کاربری تاسیسات و تجهیزات احداث جایگاه سوخت / فراخوان , فراخوان واگذاری زمین با کاربری تاسیسات و تجهیزات احداث جایگاه سوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937538/تجدید-نظر-فراخوان-اجرای-آسفالت-گرم-راههای-روستایی'>تجدید نظر فراخوان اجرای آسفالت گرم راههای روستایی / آگهی تجدید نظر مناقصه عمومی , تجدید نظر فراخوان اجرای آسفالت گرم راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937487/مناقصه-اجرای-2000-متر-شبکه-پلی-اتیلن-و-نصب-150-عدد-انشعاب---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 2000 متر شبکه پلی اتیلن و نصب 150 عدد انشعاب ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه اجرای 2000 متر شبکه پلی اتیلن و نصب 150 عدد انشعاب ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937511/مناقصه-احداث-خط-لوله-۸-اینچ-آبرسانی-96-6-28'>مناقصه احداث خط لوله ۸ اینچ آبرسانی  96.6.28 / مناقصه , مناقصه احداث خط لوله ۸ اینچ آبرسانی  96.6.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937495/مناقصات-واگذاری-خدمات-فروش-و-پس-از-فروش-مشترکین-در-سطح-حوزه-نوبت-دوم'>مناقصات واگذاری خدمات فروش و پس از فروش مشترکین در سطح حوزه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات فروش و پس از فروش مشترکین در سطح حوزه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937546/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-ساختمان-مساحت-83-170متر'>مزایده 4 دانگ مشاع از ساختمان مساحت 83.170متر / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از ساختمان مساحت 83.170متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937486/مناقصه-خرید-و-تجهیز-فیبر-نوری-تجدید'>مناقصه خرید و تجهیز فیبر نوری تجدید  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و تجهیز فیبر نوری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937483/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-محور-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و آسفالت محور  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه ,مناقصه بهسازی و آسفالت محور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937502/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-91-63متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 91.63متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 91.63متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937504/مزایده-مال-غیرمنقول-به-مساحت-265-75متر'>مزایده مال غیرمنقول به مساحت 265.75متر  / مزایده,مزایده مال غیرمنقول به مساحت 265.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937304/مزایده-ششدانگ-زمین-176مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین 176مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 176مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937507/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-چهارصد-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت چهارصد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت چهارصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937510/مزایده-ملک-زراعی-مساحت-700متر-از-51925متر'>مزایده ملک زراعی مساحت 700متر از 51925متر / مزایده,مزایده ملک زراعی مساحت 700متر از 51925متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937514/مزایده-اموال-غیرمنقول-ساختمان-نوبت-اول'>مزایده اموال غیرمنقول ساختمان نوبت اول / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول ساختمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937515/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-ده-هزار-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت ده هزار متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت ده هزار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937472/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-پراید-تیپ-GLXI-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید تیپ GLXI نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید تیپ GLXI نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937492/مناقصه-رفع-خوردگی-ساختمان-ایستگاه-بندرعباس'>مناقصه رفع خوردگی ساختمان ایستگاه بندرعباس / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , مناقصه رفع خوردگی ساختمان ایستگاه بندرعباس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937530/مزایده-یک-دانگ-و-نه-سیر-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده یک دانگ و نه سیر از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده یک دانگ و نه سیر از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937300/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-مساحت-عرصه-124-33متر'>مزایده فروش زمین مسکونی مساحت عرصه 124.33متر  / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی مساحت عرصه 124.33متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937477/مزایده-اراضی-شهرداری-تجدید'>مزایده اراضی شهرداری تجدید  / آگهی مزایده , مزایده اراضی شهرداری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937532/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-تجاری-شهرداری-شماره-هفت-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب مغازه تجاری شهرداری شماره هفت نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه تجاری شهرداری شماره هفت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937473/اگهی-مزایده--واگذاری-اموال-اسقاطی'>اگهی مزایده   واگذاری اموال اسقاطی / آگهی مزایده  واگذاری اموال اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937489/تجدید-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-(جاری)-ابنیه-تاسیسات--'>تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری  (جاری) ابنیه، تاسیسات... / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری  (جاری) ابنیه، تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937474/تجدید-مناقصه-حمل-نود-هزار-تن-با-تلرانس-پنج-درصد'>تجدید مناقصه حمل نود هزار تن با تلرانس پنج درصد / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه حمل نود هزار تن با تلرانس پنج درصد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937396/مزایده-سه-قطعه-زمین-زراعی-نوبت-دوم'>مزایده سه قطعه زمین زراعی نوبت دوم / مزایده,مزایده سه قطعه زمین زراعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937398/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-بدون-حق-آبه'>مزایده یک قطعه زمین زراعی بدون حق آبه / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی بدون حق آبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937402/مزایده-یک-قطعه-زمین-تفکیک-شده-مسکونی'>مزایده یک قطعه زمین تفکیک شده مسکونی  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تفکیک شده مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937478/مزایده-خط-دوم-پلی-اتیلن--'>مزایده  خط دوم پلی اتیلن.... / مزایده, مزایده  خط دوم پلی اتیلن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937562/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1335متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1335متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1335متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937308/مزایده-فروش-و-واگذاری-16-54-مترمربع-از-نهر-متروکه'>مزایده فروش و واگذاری 16.54 مترمربع از نهر متروکه  / مزایده,مزایده فروش و واگذاری 16.54 مترمربع از نهر متروکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937558/مزایده-یکباب-مغازه-حدود-45-سال-مساحت-12متر'>مزایده یکباب مغازه حدود 45 سال مساحت 12متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه حدود 45 سال مساحت 12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937525/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-268متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 268متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 268متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937451/مزایده-2-دستگاه-خشک-کن-محصولات-کشاورزی'>مزایده 2 دستگاه خشک کن محصولات کشاورزی  / مزایده 2 دستگاه خشک کن محصولات کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937482/مزایده-یک-دستگاه-گاز-زن-نوشابه'>مزایده  یک دستگاه گاز زن نوشابه / مزایده  یک دستگاه گاز زن نوشابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937501/مزایده-مقدار-200متر-از-زمین-مسکونی-و-خودرو'>مزایده مقدار 200متر از زمین مسکونی و خودرو  / مزایده,مزایده مقدار 200متر از زمین مسکونی و خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937499/مزایده-ششدانگ-مجتمع-مسکونی-تجاری'>مزایده ششدانگ مجتمع مسکونی تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ مجتمع مسکونی تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937485/مزایده-پلاک-ثبتی-496-فرعی-از-58-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 496 فرعی از 58 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 496 فرعی از 58 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937522/مزایده-یک-دستگاه-سواری-تیبا-دو-سایپا'>مزایده یک دستگاه سواری تیبا دو سایپا  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری تیبا دو سایپا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937480/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-4500متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 4500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 4500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937395/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-167-25متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 167.25متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 167.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937309/مزایده-فروش-و-واگذاری-12-20-مترمربع-از-نهر-متروکه-تک-مرحله-ای'>مزایده فروش و واگذاری 12.20 مترمربع از نهر متروکه تک مرحله ای / مزایده,مزایده فروش و واگذاری 12.20 مترمربع از نهر متروکه تک مرحله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937467/مزایده-یک-قطعه-ملک-مسکونی-مساحت-260متر'>مزایده یک قطعه ملک مسکونی مساحت 260متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مسکونی مساحت 260متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937469/مزایده-ملک-مساحت-172-35متر'>مزایده ملک مساحت 172.35متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 172.35متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937470/مزایده-خودروی-پراید'>مزایده خودروی پراید / مزایده,مزایده خودروی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937460/مزایده-زمین-کاربری-پارکینگ-مساحت1850متر'>مزایده زمین کاربری پارکینگ مساحت1850متر  / مزایده,مزایده زمین کاربری پارکینگ مساحت1850متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937462/مزایده-ملک-با-قدمت-ده-ساله-نوبت-اول'>مزایده ملک با قدمت ده ساله نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با قدمت ده ساله نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937391/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-192-15متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 192.15متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 192.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937452/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-96متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937497/تجدید-مناقصه-احداث-دیوار-تصفیه-خانه-فاضلاب'>تجدید مناقصه احداث دیوار تصفیه خانه فاضلاب  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه احداث دیوار تصفیه خانه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937413/مزایده-سه-دانگ-شامل-یک-دستگاه-ویلای-احداثی-در-زمین'>مزایده سه دانگ شامل یک دستگاه ویلای احداثی در زمین / مزایده,مزایده سه دانگ شامل یک دستگاه ویلای احداثی در زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937468/مزایده-تعداد-50-بلوک-سیلندر-تیلر'>مزایده تعداد 50 بلوک سیلندر تیلر  / مزایده,مزایده تعداد 50 بلوک سیلندر تیلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937556/مزایده-اجاره-محل-بوفه-دانشجویی-تجدید'> مزایده اجاره محل بوفه دانشجویی تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره محل بوفه دانشجویی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937328/مناقصه-واگذاری-خدمات-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذای-مرکز-آموزشی--'>مناقصه واگذاری خدمات تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی... / آگهی مناقصه یک مرحله ای، مناقصه واگذاری خدمات تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937457/مناقصه-پروژه-اجرایی-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-سطح-شهر-گرمدره--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اجرایی لکه گیری و روکش آسفالت سطح شهر گرمدره  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اجرایی لکه گیری و روکش آسفالت سطح شهر گرمدره - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937390/مزایده-پلاک-ثبتی-94-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 94 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 94 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937490/مناقصه-اتوریکلوزر-هوایی-خلا-سه-فاز-در-شبکه-های-هوایی-20-کیلوولت--'>مناقصه اتوریکلوزر هوایی خلا سه فاز در شبکه های هوایی 20 کیلوولت.... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اتوریکلوزر هوایی خلا سه فاز در شبکه های هوایی 20 کیلوولت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937405/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-132-05متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 132.05متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 132.05متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937434/مزایده-عرصه-و-اعیان-شماره-247-فرعی-مساحت-150متر'>مزایده عرصه و اعیان شماره 247 فرعی مساحت 150متر  / مزایده,مزایده عرصه و اعیان شماره 247 فرعی مساحت 150متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937527/مزایده-ده-سهم-مشاع-از-240-سهم-از-ملک'>مزایده ده سهم مشاع از 240 سهم از ملک / مزایده,مزایده ده سهم مشاع از 240 سهم از ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937450/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-روستا--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا - نوبت  دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937453/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-روستا-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937315/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-نیاز-خود-را-شامل-دو-عدد-سیلوی-سیمان-200--'>مزایده فروش اقلام مازاد نیاز خود را شامل دو عدد سیلوی سیمان 200... / آگهی مزایده، مزایده فروش اقلام مازاد نیاز خود را شامل دو عدد سیلوی سیمان 200...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937443/مزایده-ملک-مساحت-کل-بنا-172-40متر'>مزایده ملک مساحت کل بنا 172.40متر / مزایده,مزایده ملک مساحت کل بنا 172.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937438/مزایده-آپارتمان-مساحت-105-68متر'>مزایده آپارتمان مساحت 105.68متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 105.68متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937445/مزایده-ملک-مساحت-تقریبی-140متر'>مزایده ملک مساحت تقریبی 140متر / مزایده,مزایده ملک مساحت تقریبی 140متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937447/مزایده-ملک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت11864متر'>مزایده ملک قطعه زمین مزروعی مساحت11864متر / مزایده,مزایده ملک قطعه زمین مزروعی مساحت11864متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937455/مزایده-یکباب-کارگاه-ریسندگی-و-بافندگی'>مزایده یکباب کارگاه ریسندگی و بافندگی / مزایده,مزایده یکباب کارگاه ریسندگی و بافندگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937475/مزایده-یکباب-ساختمان-عرصه-270متر'>مزایده یکباب ساختمان عرصه 270متر  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان عرصه 270متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937476/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-47مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 47مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 47مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937484/مزایده-زمین-مساحت-6780مترمربع'>مزایده زمین مساحت 6780مترمربع / مزایده,مزایده زمین مساحت 6780مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937435/مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه پژو پارس / مزایده یک دستگاه پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937442/مزایده-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده خودرو سواری پژو 405  / مزایده خودرو سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937518/مزایده-ملک-محوطه-به-مساحت-796-8متر'>مزایده ملک محوطه به مساحت 796.8متر / مزایده,مزایده ملک محوطه به مساحت 796.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937521/مزایده-ششدانگ-زمین-بایر'>مزایده ششدانگ زمین بایر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937524/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-زمین-271متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین 271متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین 271متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937496/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-7-تبریز'>مزایده یک قطعه زمین بخش 7 تبریز / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش 7 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937461/مزایده-فروش-سواری-پرتون'>مزایده فروش سواری پرتون  / مزایده , مزایده فروش سواری پرتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937481/مزایده-فروش-شیرآلات-اهرمی'>مزایده فروش شیرآلات اهرمی / مزایده , مزایده فروش شیرآلات اهرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937433/مناقصه-ساخت-و-نصب-200-عملک-پراکنده---نوبت-دوم'>مناقصه ساخت و نصب 200 عملک پراکنده ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه ساخت و نصب 200 عملک پراکنده ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937456/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو-نقره-ای'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو نقره ای  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937465/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-تویوتا-لندکروز'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو تویوتا لندکروز  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو تویوتا لندکروز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937439/تجدید-مناقصه-راهبری-و-کاربری-خودروهای-استیجاری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه راهبری و کاربری خودروهای استیجاری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه راهبری و کاربری خودروهای استیجاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937305/مناقصه-انجام-خدمات-مورد-نیاز-در-ساختمان-اداری-مرکزی-مشهد--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات مورد نیاز در ساختمان اداری مرکزی مشهد - نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه انجام خدمات مورد نیاز در ساختمان اداری مرکزی مشهد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937541/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-182متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 182متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 182متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937397/مزایده-خودروی-سواری-ام-وی-ام-به-رنگ-سفید'>مزایده خودروی سواری ام وی ام به رنگ سفید  / مزایده,مزایده خودروی سواری ام وی ام به رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937359/مزایده-ششدانگ-ملک-تجاری-مسکونی-پلاک-6457-از-19-و-27-الی-29-فرعی'>مزایده ششدانگ ملک تجاری مسکونی پلاک 6457  از 19 و 27 الی 29  فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ ملک تجاری مسکونی پلاک 6457  از 19 و 27 الی 29  فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937407/مزایده-جمع-آوری-عواید-و-عوارض-ورودی-و-پارکینگ-میدان-میوه-و-تره-بار'>مزایده جمع آوری عواید و عوارض ورودی و پارکینگ میدان میوه و تره بار / آگهی مزایده عمومی ، مزایده جمع آوری عواید و عوارض ورودی و پارکینگ میدان میوه و تره بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937403/مزایده-اجاره-42-واحد-ملک-تجاری'>مزایده اجاره 42 واحد ملک تجاری  / آگهی مزایده , مزایده اجاره 42 واحد ملک تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937421/مناقصه-خرید-کنتورهای-دیافراگمی-G4'>مناقصه خرید کنتورهای دیافراگمی G4  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید کنتورهای دیافراگمی G4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937393/مناقصه-جمع-آوری-بخارات-متصاعد-شده-از-سیستم-های-احیای-گلایکول-به-صورت-EPC-نوبت-دوم'>مناقصه جمع آوری بخارات متصاعد شده از سیستم های احیای گلایکول به صورت EPC نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه جمع آوری بخارات متصاعد شده از سیستم های احیای گلایکول به صورت EPC نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937374/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-واحد-صنعتی-عرصه-7000متر'>مزایده سه دانگ مشاع از واحد صنعتی عرصه 7000متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از واحد صنعتی عرصه 7000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937372/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-281-58متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 281.58متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 281.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937370/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-دو-اهواز'>مزایده منزل مسکونی بخش دو اهواز  / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش دو اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937285/ارزیابی-کیفی-عملیات-اصلاح-فونداسیون-های-معیوب-و-نصب-برج-های-خط-400-کیلوولت-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی عملیات اصلاح فونداسیون های معیوب و نصب برج های خط 400 کیلوولت- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی عملیات اصلاح فونداسیون های معیوب و نصب برج های خط 400 کیلوولت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937367/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت450متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت450متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت450متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937376/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-473-45متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 473.45متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 473.45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937380/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-905-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 905.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 905.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937362/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-315متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 315متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 315متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937364/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-294متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 294متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 294متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937424/مناقصه-نگهداری-و-تعمیران-خطوط-انتقال--شبکه-و-انشعابات-آب-شرب-بخش-جنوب-شهری-ساری'>مناقصه نگهداری و تعمیران خطوط انتقال , شبکه و انشعابات آب شرب بخش جنوب شهری ساری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری و تعمیران خطوط انتقال , شبکه و انشعابات آب شرب بخش جنوب شهری ساری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937415/مزایده-خودرو-هیوندای-رنگ-سفید'>مزایده خودرو هیوندای رنگ سفید / مزایده خودرو هیوندای رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937386/مزایده-منزل-مسکونی-و-یک-هکتار-زمین-زراعی'>مزایده منزل مسکونی و یک هکتار زمین زراعی / مزایده,مزایده منزل مسکونی و یک هکتار زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937409/مناقصه-اجرای-عملیات-مالچ-پاشی'>مناقصه اجرای عملیات مالچ پاشی  / مناقصه اجرای عملیات مالچ پاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937287/ارزیابی-کیفی-سیم-کشی-400-کیلوولت--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی سیم کشی 400 کیلوولت - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی سیم کشی 400 کیلوولت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937430/مناقصه-پروژه-احداث-شبکه-توزیع-گاز-5-روستای-شهرستان-سراب'>مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 5 روستای شهرستان سراب  / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 5 روستای شهرستان سراب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937373/مزایده-خودرو-کامیون-کمپرسی'>مزایده  خودرو کامیون کمپرسی  / مزایده,مزایده  خودرو کامیون کمپرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937383/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-77-77متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 77.77متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 77.77متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937381/مزایده--25-شاخه-شمش-فولادی-ریختگی-افقی'>مزایده   25 شاخه شمش فولادی ریختگی افقی / مزایده,مزایده  25 شاخه شمش فولادی ریختگی افقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937377/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-کلوچه-زن-بک-ردیفه'>مزایده  یک دستگاه ماشین کلوچه زن بک ردیفه  / مزایده,مزایده  یک دستگاه ماشین کلوچه زن بک ردیفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937385/مزایده--مبل-چرمی-هفت-نفره'>مزایده    مبل چرمی هفت نفره / مزایده,مزایده   مبل چرمی هفت نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937389/مناقصه-خرید-رول-لیبل-کاغذ-چاپگر-باجه-های-پستی'>مناقصه خرید رول لیبل کاغذ چاپگر باجه های پستی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید رول لیبل کاغذ چاپگر باجه های پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937290/مزایده-ملک-تجاری-مسکونی-مساحت-عرصه-245متر'>مزایده ملک تجاری مسکونی مساحت عرصه 245متر / مزایده,مزایده ملک تجاری مسکونی مساحت عرصه 245متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937399/مناقصه-تعریض-ابنیه-فنی--'>مناقصه تعریض ابنیه فنی... / آگهی مناقصه، مناقصه تعریض ابنیه فنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937378/مناقصه-عملیات-اجرایی-خط-انتقال-سطحی'>مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال سطحی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937651/اصلاحیه-مناقصه-اداره-امور-و-اجرای-حجمی-زمانی-عملیات-سوختگیری-هواپیمایی'>اصلاحیه مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات سوختگیری هواپیمایی / اصلاحیه مناقصه , مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات سوختگیری هواپیمایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937506/مزایده-کافی-شاپ-پارک-امام-علی-96-6-28'>مزایده کافی شاپ پارک امام علی 96.6.28 / مزایده , مزایده کافی شاپ پارک امام علی 96.6.28 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937519/مناقصه-احداث-ساختمان-کتابخانه-استاندارد'>مناقصه احداث ساختمان کتابخانه استاندارد / اگهی مناقصه , مناقصه احداث ساختمان کتابخانه استاندارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937528/اگهی-مزایده-یک-دستگاه-خودروی-بنز'>اگهی مزایده یک دستگاه خودروی بنز  / اگهی مزایده ,  مزایده یک دستگاه خودروی بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937292/مزایده-ملک-مغازه-تجاری-مساحت-114متر'>مزایده ملک مغازه تجاری مساحت 114متر / مزایده,مزایده ملک مغازه تجاری مساحت 114متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937567/اگهی-مزایده-تعدادی-از-ماشین-آلات-مازاد-در-صنعت-چرم-و-بسته-بندی-حبوبات'>اگهی مزایده تعدادی از ماشین آلات مازاد در صنعت چرم و بسته بندی حبوبات / اگهی مزایده , اگهی مزایده تعدادی از ماشین آلات مازاد در صنعت چرم و بسته بندی حبوبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937630/مناقصه-اجرای-ادامه-کانال-96-6-28'>مناقصه اجرای ادامه کانال 96.6.28 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای ادامه کانال 96.6.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937616/فراخوان-مزایده-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش'>فراخوان مزایده اماکن ورزشی تحت پوشش  / فراخوان مزایده , مزایده اماکن ورزشی تحت پوشش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937454/تجدید-فراخوان-تامین-منابع-مالی-پروژه-احداث-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-و-انتقال-فاضلاب-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تامین منابع مالی پروژه احداث بخشی از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب- نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان، تجدید فراخوان تامین منابع مالی پروژه احداث بخشی از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب-نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937765/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-250متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 250متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937464/مناقصه-خرید-غذای-بیمارستان-ولایت'>مناقصه خرید غذای بیمارستان ولایت  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید غذای بیمارستان ولایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937471/مناقصه-بهسازی-و-ساماندهی-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و ساماندهی معابر سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهسازی و ساماندهی معابر سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937500/مناقصه-خرید-گوشت-قرمز-مصرفی'>مناقصه خرید گوشت قرمز مصرفی  / اگهی مناقصه , مناقصه خرید گوشت قرمز مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937288/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-76-26متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 76.26متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 76.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937446/مناقصه-احداث-و-بهره-برداری-تصفیه-خانه-و-ایستگاه-پمپاژ-آب-شرب-نوبت-دوم'>مناقصه احداث و بهره برداری تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ آب شرب- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، مناقصه احداث و بهره برداری تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ آب شرب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937553/مزایده-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده خودرو سواری پژو 405  / مزایده خودرو سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937319/مزایده-ملک-مشاع-به-پلاک-ثبتی-19471-فرعی'>مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 19471 فرعی / مزایده,مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 19471 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937414/مزایده-خودرو-نیسان-وانت-نوبت-دوم'>مزایده خودرو نیسان وانت -نوبت دوم / مزایده,مزایده خودرو نیسان وانت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937694/دوازدهمین-همایش-سالانه-بین-المللی-مدیران-فنی'>دوازدهمین همایش سالانه بین المللی مدیران فنی / دوازدهمین همایش سالانه بین المللی مدیران فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937423/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-یک-باب-زمین-چمن-طبیعی-فوتبال'>تجدید مزایده بهره برداری از یک باب زمین چمن طبیعی فوتبال  / تجدید مزایده بهره برداری از یک باب زمین چمن طبیعی فوتبال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937432/مناقصه-تکمیل-کارهای-باقیمانده-کاسه-و-محوطه-استادیوم-15000-نفری-بوشهر'>مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده کاسه و محوطه استادیوم 15000 نفری بوشهر   / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده کاسه و محوطه استادیوم 15000 نفری بوشهر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937411/مناقصه-انجام-کلیه-امور-بهره-برداری-و-خدمات-گاز-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه انجام کلیه امور بهره برداری و خدمات گاز شهری نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام کلیه امور بهره برداری و خدمات گاز شهری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937436/مناقصه-اصلاح-زیر-سازی--تهیه--حمل--نصب-و-اجرای-پوشش-اپوکسی-جهت-پیست-اسکیت-اراک'>مناقصه اصلاح زیر سازی ، تهیه ، حمل ، نصب و اجرای پوشش اپوکسی جهت پیست اسکیت اراک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح زیر سازی ، تهیه ، حمل ، نصب و اجرای پوشش اپوکسی جهت پیست اسکیت اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937555/تجدید-مناقصه-اصلاح-و-شیب-بندی-استاندارد-سطح-بستر-موجود-و-تهیه-حمل-تخلیه-اجرای-پوشش-تارتان--'>تجدید مناقصه اصلاح و شیب بندی استاندارد سطح بستر موجود و تهیه حمل، تخلیه اجرای پوشش تارتان... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اصلاح و شیب بندی استاندارد سطح بستر موجود و تهیه حمل، تخلیه  اجرای پوشش تارتان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937599/مناقصه-خرید-باطری-های-نیکل-کادمیوم-نیروگاه-بخار-و-سیکل-ترکیبی-شهید-رجایی'>مناقصه خرید باطری های نیکل کادمیوم نیروگاه بخار و سیکل ترکیبی شهید رجایی  / مناقصه ،  خرید باطری های نیکل کادمیوم نیروگاه بخار و سیکل ترکیبی شهید رجایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937404/مزایده-واگذاری-اجاره-بوفه'>مزایده واگذاری اجاره بوفه  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937557/ارزیابی-کیفی-مناقصه-طرح-بازسازی-خط-در-حال-بهره-برداری-1000-میلیمتر-فاضلاب-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مناقصه طرح بازسازی خط در حال بهره برداری 1000 میلیمتر فاضلاب -نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی مناقصه طرح بازسازی خط در حال بهره برداری 1000 میلیمتر فاضلاب -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937587/مناقصه-واگذاری-کارهای-مربوط-به-قرائت-کنتور-و-توزیع-برگ-تشخیص'>مناقصه واگذاری کارهای مربوط به قرائت کنتور و توزیع برگ تشخیص  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه واگذاری کارهای مربوط به قرائت کنتور و توزیع برگ تشخیص </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937576/مناقصه-خرید-تعداد-300-عدد-تشک-مواج-بزرگسال-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 300 عدد تشک مواج بزرگسال نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 300 عدد تشک مواج بزرگسال نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937574/مناقصه-خرید-تعداد-100-عدد-پروتز-حلزون-شنوایی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 100 عدد پروتز حلزون شنوایی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 100 عدد پروتز حلزون شنوایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937580/مزایده-فروش-اقلام-مازاد--مستعمل-و-از-رده-خارج-نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام مازاد ، مستعمل و از رده خارج -نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام مازاد ، مستعمل و از رده خارج -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937550/مناقصه-خرید-تعداد-50-دستگاه-الکتروکوتر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 50 دستگاه الکتروکوتر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 50 دستگاه الکتروکوتر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937561/مناقصه-خرید-تعداد-250-دستگاه-مانیتورینگ-ثابت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 250 دستگاه مانیتورینگ ثابت -نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید تعداد 250 دستگاه مانیتورینگ ثابت -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937568/مناقصه-خرید-تعداد-100-دستگاه-تخت-جراحی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه تخت جراحی -نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه تخت جراحی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937549/مناقصه-خرید-تعداد-200-دستگاه-انکوباتور--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 200 دستگاه انکوباتور - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 200 دستگاه انکوباتور - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937552/مناقصه-خرید-تعداد-1000-دستگاه-یخچال-9-فوت--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 1000 دستگاه یخچال 9 فوت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 1000 دستگاه یخچال 9 فوت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937563/مناقصه-نظافت-ساختمانها-و-محوطه-دانشگاه--'>مناقصه نظافت ساختمانها و محوطه دانشگاه... / آگهی مناقصه، مناقصه نظافت ساختمانها و محوطه دانشگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937564/مناقصه-خرید-تعداد-60-دستگاه-چراغ-سیانتیک-دو-قمره--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 60 دستگاه چراغ سیانتیک دو قمره - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 60 دستگاه چراغ سیانتیک دو قمره - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937625/مزایده-یک-واحد-امتیاز-مسکن-مهر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد امتیاز مسکن مهر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد امتیاز مسکن مهر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938008/استعلام-خرید-هارد-کارتریج'>استعلام خرید هارد کارتریج / استعلام,استعلام خرید هارد کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938012/استعلام-کامپیوتر-و--'>استعلام کامپیوتر و... / استعلام,استعلام کامپیوتر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938004/استعلام-تعمیرات-ساختمانی'>استعلام  تعمیرات ساختمانی  / استعلام  تعمیرات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938023/استعلام-پایه-مانیتور--مداد--زونکن--ماژیک-وایت-برد'>استعلام پایه مانیتور - مداد - زونکن - ماژیک وایت برد  / استعلام ، استعلام پایه مانیتور - مداد - زونکن - ماژیک وایت برد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938011/استعلام-خرید-اقلام-جزیی-مربوط-به-ایستگاه-های-فشار-قوی'>استعلام خرید اقلام جزیی مربوط به ایستگاه های فشار قوی / استعلام خرید اقلام جزیی مربوط به ایستگاه های فشار قوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938017/استعلام-مجازی-سازی-سرورهای-سایت'>استعلام مجازی سازی سرورهای سایت / استعلام مجازی سازی سرورهای سایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938019/استعلام-عملیات-نوسازی-و-بهسازی-حصار-ساختمان'>استعلام عملیات نوسازی و بهسازی حصار ساختمان / استعلام، استعلام عملیات نوسازی و بهسازی حصار ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938014/استعلام-عملیات-نوسازی-و-بهسازی-حصار-ساختمان'>استعلام عملیات نوسازی و بهسازی حصار ساختمان / استعلام, استعلام عملیات نوسازی و بهسازی حصار ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937620/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-109-14متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 109.14متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 109.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938022/استعلام-خرید-اقلام-مصرفی-پزشکی'>استعلام خرید اقلام مصرفی پزشکی  / استعلام, استعلام خرید اقلام مصرفی پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938018/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938010/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-و-تاسیسات-الکتریکی'>استعلام  بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات الکتریکی  / استعلام, استعلام  بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938021/استعلام-گلگشت-مجموعه-توریستی-باری-آذربایجان-شرقی'>استعلام  گلگشت مجموعه توریستی باری آذربایجان شرقی / استعلام  گلگشت مجموعه توریستی باری آذربایجان شرقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938015/استعلام-انجام-خدمات-خاص-طب-کار'>استعلام انجام خدمات خاص طب کار  / استعلام ، استعلام انجام خدمات خاص طب کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938013/استعلام-طراحی--ساخت-و-اجاره-غرفه'>استعلام طراحی ، ساخت و اجاره غرفه / استعلام، استعلام طراحی ، ساخت و اجاره غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938000/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام,استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937996/استعلام-کابل-فیبر-نوری'>استعلام کابل فیبر نوری  / استعلام,استعلام کابل فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937681/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-206-مدل-1391'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پژو 206 مدل 1391  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پژو 206 مدل 1391 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937992/استعلام-کره-حیوانی'>استعلام کره حیوانی  / استعلام,استعلام کره حیوانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937987/استعلام-فلافل-بسته'>استعلام فلافل بسته  / استعلام,استعلام فلافل بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937979/استعلام-شامی-کباب-ظرف-دو-کیلوگرمی'>استعلام شامی کباب ظرف دو کیلوگرمی  / استعلام,استعلام شامی کباب ظرف دو کیلوگرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937997/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن / استعلام خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937986/استعلام-خرید-لوله-آبده-فولادی-6-اینج-روزه-دار-مانیسمان'>استعلام  خرید لوله آبده فولادی 6 اینج روزه دار مانیسمان / استعلام, استعلام  خرید لوله آبده فولادی 6 اینج روزه دار مانیسمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937978/استعلام-روغن-مایع-سویا-16-کیلویی'>استعلام روغن مایع سویا 16 کیلویی  / استعلام , استعلام روغن مایع سویا 16 کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937970/استعلام-پیاده-کردن-محل-چراغ-روی-زمین-از-نقشه'>استعلام پیاده کردن محل چراغ روی زمین از نقشه / استعلام , استعلام  پیاده کردن محل چراغ روی زمین از نقشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937972/استعلام-قرارداد-خرید-آجر--'>استعلام قرارداد خرید آجر ... / استعلام,استعلام قرارداد خرید آجر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937981/استعلام-واگذاری-بخشی-از-فعالیتهای-مربوط-به-طرح-غربالگری'>استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح غربالگری  / استعلام ,استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح غربالگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937627/مزایده-پلاک-ثبتی-196-فرعی-از-95-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 196 فرعی از 95 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 196 فرعی از 95 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937990/استعلام-واگذاری-بخشی-از-فعالیتهای-مربوط-به-طرح-مشاوره-ژنتیک-پیش-از-ازدواج'>استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج  / استعلام ,استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937998/استعلام-واگذاری-بخشی-از-فعالیتهای-مربوط-به-طرح-غربالگری-اختلالات-ژنتیک'>استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح غربالگری اختلالات ژنتیک  / استعلام ,استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح غربالگری اختلالات ژنتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938002/استعلام-واگذاری-بخشی-از-فعالیتهای-مربوط-به-طرح-مشاوره-ژنتیک-پیش-از-ازدواج'>استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج  / استعلام ,استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937968/استعلام-واگذاری-بخشی-از-فعالیتهای-مربوط-به-طرح-غربالگری'>استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح غربالگری  / استعلام ,استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح غربالگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937983/استعلام-سوند-فولی-و--'>استعلام سوند فولی و ... / استعلام سوند فولی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937991/استعلام-فعالیتهای-نصب-تاسیسات-برق---'>استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق، ... / استعلام, استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937995/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-کلیه-امور-مربوط-به-3-دستگاه-آسانسور'>استعلام تعمیر و نگهداری کلیه امور مربوط به 3 دستگاه آسانسور / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری کلیه امور مربوط به 3 دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938003/استعلام-خرید-باتری-نیرو-2-ولتی-اسیدی-صبا-باتری'>استعلام خرید باتری نیرو 2 ولتی اسیدی صبا باتری / استعلام خرید باتری نیرو 2 ولتی اسیدی صبا باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937958/استعلام-تولید--انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید ، انتقال و توزیع برق / استعلام تولید ، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937966/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937632/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-های-35522-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره های 35522 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره های 35522 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937974/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-180000-سرمایشی-و-گرمایشی'>استعلام کولر گازی اسپلیت 180000 سرمایشی و گرمایشی / استعلام کولر گازی اسپلیت 180000 سرمایشی و گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937982/استعلام-تعمیر-اساسی-سرویس-بهداشتی'>استعلام تعمیر اساسی سرویس بهداشتی / استعلام تعمیر اساسی سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937988/استعلام-تعمیرات-سرویس-بهداشتی-مقطع-ابتدایی-مدارس'>استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی مقطع ابتدایی مدارس / استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی مقطع ابتدایی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937947/استعلام-تعمیرات-اساسی-سرویس-بهداشتی'>استعلام تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی  / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937951/استعلام-تعمیر-سرویس-بهداشتی'>استعلام تعمیر سرویس بهداشتی / استعلام,استعلام تعمیر سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937965/استعلام-تعمیرات-اساسی-سرویس-بهداشتی-مقطع-متوسطه'>استعلام تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی مقطع متوسطه / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی مقطع متوسطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937960/استعلام-تعمیرات-اساسی-دبستان'>استعلام تعمیرات اساسی دبستان  / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی دبستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937955/استعلام-تعمیرات-اساسی-دبیرستان'>استعلام تعمیرات اساسی دبیرستان / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی دبیرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937954/استعلام-5505-1-تعمیرات-اساسی-دبستان-های-آزادگان'>استعلام 5505.1  تعمیرات اساسی دبستان های  آزادگان / استعلام , استعلام 5505.1  تعمیرات اساسی دبستان های  آزادگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937946/استعلام-ترمیم-آسفالت-معابر-داخلی'>استعلام ترمیم آسفالت معابر داخلی  / استعلام، استعلام ترمیم آسفالت معابر داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937677/تجدید-مناقصه-خرید-و-حمل-5-دستگاه-کانکس-سرویس-بهداشتی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید و حمل 5 دستگاه کانکس سرویس بهداشتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه خرید و حمل 5 دستگاه کانکس سرویس بهداشتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937939/استعلام-ذخیره-ساز-رایانه'>استعلام ذخیره ساز رایانه / استعلام, استعلام ذخیره ساز رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937923/استعلام-سرور-کامپیوتر-مدل-AJ764A-نام-تجارتی-HP'>استعلام سرور کامپیوتر مدل AJ764A  نام تجارتی HP  / استعلام, استعلام سرور کامپیوتر مدل AJ764A  نام تجارتی HP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937925/استعلام-عملیات-اصلاح-و-جابجایی-شبکه-برق'>استعلام عملیات اصلاح و جابجایی شبکه برق / استعلام,استعلام عملیات اصلاح و جابجایی شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937941/استعلام-خرید-رنگ-ترافیکی'>استعلام خرید رنگ ترافیکی / استعلام,استعلام خرید رنگ ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937980/استعلام-خرید-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938006/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام , استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937975/استعلام-فعالیت-های-اداره-و-پشتیبانی-دفتر-کار'>استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار  / استعلام ,استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937962/استعلام-خرید-بیس-0-25-جهت-زیرسازی'>استعلام خرید بیس 0-25 جهت زیرسازی / استعلام، استعلام خرید بیس 0-25 جهت زیرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937687/فراخوان-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-خط-تغذیه--نوبت-دوم'>فراخوان پروژه  تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع خط تغذیه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه  پروژه  تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع خط تغذیه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938016/استعلام-خرید-مصالح-شن-0-08-0-03-جهت-شن-و-نمک-زمستانی'>استعلام خرید مصالح شن 0.08.0.03 جهت شن و نمک زمستانی  / استعلام، استعلام خرید مصالح شن 0.08.0.03 جهت شن و نمک زمستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937999/استعلام-5-دستگاه-رایانه-اداری'>استعلام 5 دستگاه رایانه اداری  / استعلام، استعلام 5 دستگاه رایانه اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938020/استعلام-MSI-pro-20-EDT-6QCi3'>استعلام MSI pro 20 EDT 6QCi3 / استعلام، استعلام MSI pro 20 EDT 6QCi3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938009/استعلام-پنجره-و--'>استعلام پنجره و .. / استعلام,استعلام پنجره و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937993/استعلام-سرور-رایانه-96-6-28'>استعلام سرور رایانه 96.6.28 / استعلام,استعلام سرور رایانه 96.6.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937959/استعلام-خرید-تلفن'>استعلام خرید تلفن / استعلام,استعلام خرید تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937948/استعلام-اینترنت-اختصاصی'>استعلام اینترنت اختصاصی / استعلام ,استعلام اینترنت اختصاصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937933/استعلام-مجموعه-کامل-دستگاه-تعیین-درصد-فضای-خالی-سنگدانه-ریز-96-6-28'>استعلام مجموعه کامل دستگاه تعیین درصد فضای خالی سنگدانه ریز 96.6.28 / استعلام،استعلام مجموعه کامل دستگاه تعیین درصد فضای خالی سنگدانه ریز 96.6.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937929/استعلام-لوازم-مصرفی-آزمایشگاهی--96-06-28'>استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاهی  - 96.06.28 / استعلام ,استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاهی - 1396.06.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937943/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام,استعلام ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937693/ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی انجام خدمات تهیه طبخ و توزیع غذا  -نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی انجام خدمات تهیه طبخ و توزیع غذا -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937967/استعلام-پکیج-شوفاژ-زمینی-گازی'>استعلام پکیج شوفاژ زمینی گازی / استعلام , استعلام پکیج شوفاژ زمینی گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937949/استعلام-لپ-تاپ-X541USH'>استعلام  لپ تاپ X541USH / استعلام, استعلام  لپ تاپ X541USH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937994/استعلام-تهیه-تجهیزات-نصب-تست-و-راه-اندازی-پست-سیار-63-20-کیلوولت-پست'>استعلام تهیه تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست سیار 63/20 کیلوولت پست  / استعلام, استعلام تهیه تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست سیار 63/20 کیلوولت پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937969/استعلام-خرید-ترمومتر-روغن--'>استعلام خرید ترمومتر روغن ... / استعلام، استعلام خرید ترمومتر روغن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937976/استعلام-معاینات-دوره-ای-کارکنان-شرکت-برق'>استعلام معاینات دوره ای کارکنان شرکت برق / استعلام, استعلام معاینات دوره ای کارکنان شرکت برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937956/استعلام-دوربین-مدار-بسته-دیجیتال-CCTV'>استعلام دوربین مدار بسته دیجیتال CCTV  / استعلام, استعلام دوربین مدار بسته دیجیتال CCTV </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938005/استعلام-سرور-Database-مخابراتی'>استعلام سرور Database مخابراتی / استعلام, استعلام سرور Database مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937928/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-24-هزار'>استعلام کولر گازی اسپیلت 24 هزار / استعلام ,استعلام کولر گازی اسپیلت 24 هزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937971/استعلام-لیوان-کاغذی'>استعلام لیوان کاغذی  / استعلام, استعلام لیوان کاغذی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937977/استعلام-لوازم-تنظیفات'>استعلام لوازم تنظیفات  / استعلام,استعلام لوازم تنظیفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937684/مزایده-طاقه-آستری--'>مزایده طاقه آستری.... / مزایده, مزایده طاقه آستری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937985/استعلام-سطل-زباله'>استعلام سطل زباله  / استعلام , استعلام سطل زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937963/استعلام-کیسه-زباله'>استعلام کیسه زباله  / استعلام,استعلام کیسه زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937727/ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا-و-خدمات-اتاقداری'> ارزیابی کیفی انجام خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا و خدمات اتاقداری  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , ارزیابی کیفی انجام خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا و خدمات اتاقداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937656/مناقصه-خدمات-عمومی-قسمتی-از-واحدهای-درمانی-اداری'>مناقصه خدمات عمومی قسمتی از واحدهای درمانی اداری / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خدمات عمومی قسمتی از واحدهای درمانی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937725/ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا-و-خدمات-اتاقداری-نوبت-دوم'> ارزیابی کیفی انجام خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا و خدمات اتاقداری نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , ارزیابی کیفی انجام خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا و خدمات اتاقداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937691/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-زانتیا'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو زانتیا  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یکدستگاه خودرو زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937672/مناقصه-واگذاری-کار-تامین-خودروهای-استیجاری-ستاد-شرکت---تجدید'>مناقصه واگذاری کار تامین خودروهای استیجاری ستاد شرکت .... تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه واگذاری کار تامین خودروهای استیجاری ستاد شرکت .... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937668/مناقصه-واگذاری-کار-تامین-خودروهای-استیجاری-ستاد-شرکت---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری کار تامین خودروهای استیجاری ستاد شرکت .... تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه واگذاری کار تامین خودروهای استیجاری ستاد شرکت .... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937618/مزایده-پلاک-ثبتی-38-20860-با-مصالح-بنایی'>مزایده پلاک ثبتی 38/20860 با مصالح بنایی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 38/20860 با مصالح بنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937778/مزایده-پلاکهای-ثبتی-به-شماره-های-4-فرعی'>مزایده پلاکهای ثبتی به شماره های 4 فرعی / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی به شماره های 4 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937759/تمدید-فراخوان-مناقصه-انجام-امور-تغذیه-(تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا)'>تمدید فراخوان مناقصه انجام امور تغذیه (تهیه ، طبخ و توزیع غذا) / تمدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, تمدید فراخوان مناقصه انجام امور تغذیه (تهیه ، طبخ و توزیع غذا)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937763/مزایده-دو-دستگاه-الکتروپمپ--'>مزایده دو دستگاه الکتروپمپ... / مزایده ، مزایده دو دستگاه الکتروپمپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937301/مناقصه-تکمیل-ساختمان-و-موتورخانه-و--'>مناقصه تکمیل ساختمان و موتورخانه و ...  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل ساختمان و موتورخانه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937738/مناقصه-انجام-عملیات-پیاده-روسازی-دو-طرف-خیابان-شهید-مفتح'>مناقصه انجام عملیات پیاده روسازی دو طرف خیابان شهید مفتح  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام عملیات پیاده روسازی دو طرف خیابان شهید مفتح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937788/مزایده-خودرو-سواری-سیناد'>مزایده خودرو سواری سیناد  / آگهی مزایده مال منقول، مزایده خودرو سواری سیناد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937747/مزایده-کولر-گازی--میز-تلویزیون--'>مزایده کولر گازی - میز تلویزیون... / آگهی مزایده، مزایده کولر گازی - میز تلویزیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937849/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-اوقافی'>مزایده فروش دو قطعه زمین اوقافی / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین اوقافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937847/مزایده-ششدانگ-منزل-مساحت-110-91متر'>مزایده ششدانگ منزل مساحت 110.91متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مساحت 110.91متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937783/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-بخش-5-شهرستان-اسفراین'>مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش 5 شهرستان اسفراین / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش 5 شهرستان اسفراین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937289/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر / مناقصه ، مناقصه بهسازی و جدولگذاری و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937744/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206   / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937741/مزایده-فروش-یکدستگاه-لیفتراک-مارک-HYSTER-به-ظرفیت-تقریبی-3-تن'>مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک مارک HYSTER به ظرفیت تقریبی 3 تن / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک مارک HYSTER به ظرفیت تقریبی 3 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937790/مزایده-امتیاز-یک-قطعه-زمین-بخش-یک-نوبت-اول'>مزایده امتیاز یک قطعه زمین بخش یک نوبت اول / مزایده,مزایده امتیاز یک قطعه زمین بخش یک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937787/مزایده-سرقفلی-مغازه-بخش-یک-زنجان-نوبت-دوم'>مزایده سرقفلی مغازه بخش یک زنجان نوبت دوم / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه بخش یک زنجان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937737/مزایده-فروش-یدستگاه-سواری-پژو-206-مدل-1382'>مزایده فروش یدستگاه سواری پژو 206 مدل 1382  / آگهی مزایده اموال , مزایده فروش یدستگاه سواری پژو 206 مدل 1382 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937746/مناقصه-احداث-فاز-3-پروژه-مسکونی-50-واحدی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث فاز 3 پروژه مسکونی 50 واحدی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث فاز 3 پروژه مسکونی 50 واحدی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937286/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-بالابر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید دو دستگاه بالابر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید دو دستگاه بالابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937735/آگهی-فراخوان-عمومی-واگذاری-اتوبوس-به-بخش-خصوصی-3'>آگهی فراخوان عمومی واگذاری اتوبوس به بخش خصوصی 3  / فراخوان عمومی, آگهی فراخوان عمومی واگذاری اتوبوس به بخش خصوصی 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937749/مناقصه-اجرای-عملیات-روکش-حفاظتی-میکروسرفسینگ'>مناقصه اجرای عملیات روکش حفاظتی میکروسرفسینگ / فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات روکش حفاظتی میکروسرفسینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937733/مزایده-یک-دستگاه-وانت-زامیاد'>مزایده یک دستگاه وانت زامیاد  / مزایده,مزایده یک دستگاه وانت زامیاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937775/مزایده-یک-دستگاه-مورد-استفاده-برش-انواع-شمش'>مزایده یک دستگاه مورد استفاده برش انواع شمش / مزایده, مزایده یک دستگاه مورد استفاده برش انواع شمش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937384/مزایده-فروش-دو-فقره-ملک-مساحت-103-38-و-321-2متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو فقره ملک مساحت 103.38 و 321.2متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو فقره ملک مساحت 103.38 و 321.2متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937750/مزایده-تعداد-12-عدد-اسلب'>مزایده تعداد 12 عدد اسلب / مزایده, مزایده تعداد 12 عدد اسلب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937743/مزایده-دستگاه-جرثقیل-سقفی--'>مزایده دستگاه جرثقیل سقفی.... / مزایده, مزایده دستگاه جرثقیل سقفی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937740/مزایده-خط-تولید-لوله-پلی-اتیلن'>مزایده خط تولید لوله پلی اتیلن  / مزایده,مزایده خط تولید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937723/مزایده-اجازه-استحصال-و-بهره-برداری--بازاریابی-و-فروش-آب-از-دو-حلقه-چاه'>مزایده اجازه استحصال و بهره برداری ، بازاریابی و فروش آب از دو حلقه چاه  / آگهی مزایده، مزایده اجازه استحصال و بهره برداری ، بازاریابی و فروش آب از دو حلقه چاه در منطقه تازیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937712/مزایده-ملک-متراژ-عرصه-1040متر'>مزایده ملک متراژ عرصه 1040متر  / مزایده,مزایده ملک متراژ عرصه 1040متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937764/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-شهر-بهارستان'>مزایده فروش یک قطعه زمین شهر بهارستان  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین شهر بهارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937714/مناقصه-تدوین-برنامه-پنج-ساله-عمرانی-شهرداری'>مناقصه تدوین برنامه پنج ساله عمرانی شهرداری  / مناقصه ,مناقصه تدوین برنامه پنج ساله عمرانی شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937739/مزایده-فروش-1-04234-حبه-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده فروش 1.04234 حبه از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده فروش 1.04234 حبه از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937742/مزایده-عمارت-مسکونی-دو-طبقه'>مزایده عمارت مسکونی دو طبقه / مزایده,مزایده عمارت مسکونی دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937748/مزایده-منزل-مسکونی-یک-طبقه-480متر'>مزایده منزل مسکونی یک طبقه 480متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی یک طبقه 480متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937332/مزایده-اجاره-پارکینگ-چهارراه-مخابرات'>مزایده اجاره پارکینگ چهارراه مخابرات  / آگهی مزایده, مزایده اجاره پارکینگ چهارراه مخابرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937770/مزایده-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-192-32متر'>مزایده قطعه زمین مسکونی مساحت 192.32متر / مزایده,مزایده قطعه زمین مسکونی مساحت 192.32متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937731/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-64-12متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 64.12متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 64.12متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937754/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه229-75متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه229.75متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه229.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937704/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937710/مزایده-فولاد-شمش---مرحله-دوم'>مزایده فولاد شمش ... مرحله دوم / مزایده,مزایده فولاد شمش ... مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937752/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-31-64متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 31.64متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 31.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937715/مزایده-پلاک-88-فرعی-از-سه-اصلی-عرصه-2500متر'>مزایده پلاک 88 فرعی از سه اصلی عرصه 2500متر  / مزایده,مزایده پلاک 88 فرعی از سه اصلی عرصه 2500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937701/مناقصه-اجرای-عملیات-تعمیر-قرنیز-و-ارتقاء-ایمنی-نرده-پلها---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات تعمیر قرنیز و ارتقاء ایمنی نرده پلها ....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات تعمیر قرنیز و ارتقاء ایمنی نرده پلها ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937707/مناقصه-اجرای-پروژه-های-لوله-گذاری-و-احداث-ابنیه--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه -  نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی،  مناقصه اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای مجتمع سیلوه شهرستان پیرانشهر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937736/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-350مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 350مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 350مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937343/فراخوان-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-الکتریکی-و-مکانیکی-بیمارستان-طالقانی'>فراخوان تعمیر, نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بیمارستان طالقانی / فراخوان مناقصه، فراخوان تعمیر, نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بیمارستان طالقانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937732/مزایده-آپارتمان-مساحت-74-68متر'>مزایده آپارتمان مساحت 74.68متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 74.68متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937700/مناقصه-عملیات-بارگیری--حمل-و-تخلیه-مقدار-18000-تن-انواع-نهاده-های-زراعی-نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 18000 تن انواع نهاده های زراعی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 18000 تن انواع نهاده های زراعی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937718/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-بدون-متصرف-نوبت-چهارم'>مزایده فروش قسمتی از املاک بدون متصرف نوبت چهارم  / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک بدون متصرف نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937728/مزایده-ساختمان-مسکونی-شهر-چغابل-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مسکونی شهر چغابل نوبت اول  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی شهر چغابل نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937709/مزایده-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده خودرو وانت پیکان  / آگهی مزایده, مزایده خودرو وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937795/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-صد-و-هشتاد-متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت صد و هشتاد متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت صد و هشتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937713/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو  / مزایده, مزایده فروش دو دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937721/مزایده-یک-دستگاه-نورد-میلگرد-مستعمل'>مزایده یک دستگاه نورد میلگرد مستعمل  / مزایده , مزایده یک دستگاه نورد میلگرد مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937698/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937761/مزایده-ششدانگ-زمین-کاربری-احداث-ویلا'>مزایده ششدانگ زمین کاربری احداث ویلا / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کاربری احداث ویلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937703/مناقصه-عملیات-احداث-مسجد-صاحب-الزمان-(عج)'>مناقصه عملیات احداث مسجد صاحب الزمان (عج)  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات احداث مسجد صاحب الزمان (عج) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937720/مزایده-بهره-برداری-و-ساخت-و-نصب-فضاهای-تبلیغاتی'>مزایده بهره برداری و ساخت و نصب فضاهای تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری و ساخت و نصب فضاهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937768/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-271-09متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت 271.09متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت 271.09متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937696/مزایده-عمومی-واگذاری-یک-واحد-کیوسک-مواد-غذایی--نوبت-اول--چاپ-دوم'>مزایده عمومی واگذاری یک واحد کیوسک مواد غذایی - نوبت اول - چاپ دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی واگذاری یک واحد کیوسک مواد غذایی - نوبت اول - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937757/مزایده-فروش-یک-پلاک-کاربری-تجاری'>مزایده فروش یک پلاک کاربری تجاری / مزایده,مزایده فروش یک پلاک کاربری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937685/مزایده-حق-بهره-برداری-از-جایگاه-cng'>مزایده حق بهره برداری از جایگاه cng  / مزایده ,مزایده حق بهره برداری از جایگاه cng </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937711/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-شهرداری-بلوار-ابوالرضا-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری بلوار ابوالرضا نوبت دوم  / مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری بلوار ابوالرضا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937690/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-شهر---'>مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر شهر ....  / مناقصه ,مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر شهر .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937697/مناقصه-سیستم-دوربین-مداربسته-IP'>مناقصه سیستم دوربین مداربسته IP / آگهی مناقصه,مناقصه سیستم دوربین مداربسته IP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937706/مزایده-پراید-جی-تی-ایکس'>مزایده پراید جی تی ایکس / مزایده پراید جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937689/مزایده-آپارتمان-طبقه-دوم-82متر'>مزایده آپارتمان طبقه دوم 82متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه دوم 82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937695/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-18-ثبت-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی بخش 18 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 18 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937702/مزایده-فروش-1-پلاک-از-اراضی-حوزه-5-سایت-مرکزی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 1 پلاک از اراضی حوزه 5 سایت مرکزی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 1 پلاک از اراضی حوزه 5 سایت مرکزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937705/مزایده-فروش-تعداد-دو-پلاک-از-اراضی-حوزه-سه-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد دو پلاک از اراضی حوزه سه نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد دو پلاک از اراضی حوزه سه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937683/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-تجاری-شهرداری-شماره-دو-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب مغازه تجاری شهرداری شماره دو نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه تجاری شهرداری شماره دو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937571/مزایده-واگذاری-تعداد-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده واگذاری تعداد یک دستگاه خودرو پژو 405  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری تعداد یک دستگاه خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937678/مناقصه-پیاده-روسازی-خیابان-بهارستان-غربی'>مناقصه پیاده روسازی خیابان بهارستان غربی / آگهی مناقصه، مناقصه پیاده روسازی خیابان بهارستان غربی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937592/فراخوان-ارزیابی-عملیات-پر-و-مسلوب-المنفعه-نمودن-چاههای-غیر-مجاز'>فراخوان ارزیابی عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز / فراخوان, فراخوان ارزیابی عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937648/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937602/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405-جی-ال-ایکس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937573/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مالکی'>مزایده فروش یک قطعه زمین مالکی  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مالکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937590/مزایده-33-سرویس-26-پارچه-آشپزخانه-نوبت-دوم'>مزایده 33 سرویس 26 پارچه آشپزخانه- نوبت دوم  / آگهی مزایده منقول، مزایده 33 سرویس 26 پارچه آشپزخانه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937582/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-یازده-فارس'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یازده فارس / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یازده فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937581/مزایده-اجاره-بوفه-و-سلف-سرویس-دانشگاه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره بوفه و سلف سرویس دانشگاه- نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره بوفه و سلف سرویس دانشگاه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937583/مزایده-اجاره-انتشارات-و-کافی-نت-دانشگاه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره انتشارات و کافی نت دانشگاه- نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده اجاره انتشارات و کافی نت دانشگاه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937360/فراخوان-ارائه-خدمات-نظارت-بر-احداث-مجتمع-ارتباطات-و-فناوری-اطلاعات-(ICT)'>فراخوان ارائه خدمات نظارت بر احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) / آگهی ارزیابی کیفی فراخوان انتخاب مشاور، فراخوان ارائه خدمات نظارت بر احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937612/مناقصه-راهبری-نگهداری-و-تعمیر-تاسیسات-آب-و-رفع-حوادث--'>مناقصه راهبری، نگهداری و تعمیر تاسیسات آب و رفع حوادث ... / آگهی مناقصه, مناقصه راهبری، نگهداری و تعمیر تاسیسات آب و رفع حوادث ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937595/مزایده-جهت-راه-اندازی-و-بهره-برداری-به-شکل-کیلینیک-خدمات-شنوایی-سنجی--'>مزایده جهت راه اندازی و بهره برداری به شکل کیلینیک خدمات شنوایی سنجی .. / آگهی مزایده عمومی,  مزایده جهت راه اندازی و بهره برداری به شکل کیلینیک خدمات شنوایی سنجی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937617/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مسکونی-300-و-377متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی 300 و 377متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی 300 و 377متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937652/مناقصه-واگذاری-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-شرکت--مرحله-دوم'>مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب پرسنل شرکت - مرحله دوم  / مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب پرسنل شرکت - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937675/مناقصه-اجرای-عملیات-بهسازی-پیاده-روهای-بولوار-نصر-شرقی'>مناقصه اجرای عملیات بهسازی پیاده روهای بولوار نصر شرقی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات بهسازی پیاده روهای بولوار نصر شرقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937588/مناقصه-امور-تنظیف-معابر-و-جمع-آوری-و-حمل-و-دفن-زباله-و--'>مناقصه امور تنظیف معابر و جمع آوری و حمل و دفن زباله و ... / آگهی مناقصه , مناقصه امور تنظیف معابر و جمع آوری و حمل و دفن زباله و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937623/مناقصه-اجرای-عملیات-شستشو-و-رنگ-آمیزی-تک-لبه-های---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات شستشو و رنگ آمیزی تک لبه های... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات شستشو و رنگ آمیزی تک لبه های... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937640/مزایده-واگذاری-محل-کمپ-زیباشهر'>مزایده واگذاری محل کمپ زیباشهر / آگهی مزایده , مزایده واگذاری محل کمپ زیباشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937631/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-به-منظور-راه-اندازی-و-بهره-برداری-یکدستگاه-چرخ-فلک'>فراخوان جذب سرمایه گذار به منظور راه اندازی و بهره برداری یکدستگاه چرخ فلک  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان جذب سرمایه گذار به منظور راه اندازی و بهره برداری یکدستگاه چرخ فلک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937570/مناقصه-خرید-P-F-VITAS-BUTTERFLY-VALVES'>مناقصه خرید P/F VITAS BUTTERFLY VALVES / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه خرید P/F VITAS BUTTERFLY VALVES</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937593/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937591/مناقصه-واگذاری-بخش-فضای-سبز-و-خدمات-شهری'>مناقصه واگذاری بخش فضای سبز و خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بخش فضای سبز و خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937665/مناقصه-واگذاری-سدمعبر-و-تخلفات-ساختمانی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری سدمعبر و تخلفات ساختمانی - نوبت دوم /  آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری سدمعبر و تخلفات ساختمان - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937603/مزایده-ششدانگ-مفروز-یک-قطعه-باغ-به-پلاک-ثبتی-4097-و----نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ مفروز یک قطعه باغ به پلاک ثبتی 4097 و ... - نوبت دوم  / مزایده ششدانگ مفروز یک قطعه باغ به پلاک ثبتی 4097 و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937606/مناقصه-اجرای-عملیات-بهسازی-معابر-محروم--96-06-28'>مناقصه اجرای عملیات بهسازی معابر محروم - 96.06.28 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات بهسازی معابر محروم دستخضر و نصر آباد- 96.06.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937594/آگهی-مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-زیرسازی-آسفالت-اجرای-کانیوو-96-06-28'>آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت، اجرای کانیوو -96.06.28 / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت، اجرای کانیوو - 96.06.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937609/مزایده-نسبت-به-واگذاری-متراژ-تقریبی-1200-متر-مربع'>مزایده نسبت به واگذاری متراژ تقریبی 1200 متر مربع  / مزایده نسبت به واگذاری متراژ تقریبی 1200 متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937596/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-مدل-1386'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان مدل 1386  / مزایده یک دستگاه وانت نیسان مدل 1386 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937650/خلاصه-آگهی-مزایده-اجاره-یک-واحد-تجاری'>خلاصه آگهی مزایده اجاره یک واحد تجاری  / خلاصه آگهی مزایده,خلاصه آگهی مزایده اجاره یک واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937575/مناقصه-خرید-20-دستگاه-الکتروموتور-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 20 دستگاه الکتروموتور نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید 20 دستگاه الکتروموتور  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937673/مناقصه-خرید-و-اجرای-بخشی-از-شبکه-های-جمع-آوری-و-نصب-انشعاب-فاضلاب-مربوطه'>مناقصه خرید و اجرای بخشی از شبکه های جمع آوری و نصب انشعاب فاضلاب مربوطه  / فراخوان مناقصه ,مناقصه خرید و اجرای بخشی از شبکه های جمع آوری و نصب انشعاب فاضلاب مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937607/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکبرداری--غرقاب-و--'>مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری ، غرقاب و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری ، غرقاب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937604/مزایده-اجاره-بازار-هفتگی--نوبت-دوم'> مزایده اجاره بازار هفتگی... نوبت دوم  / مزایده, مزایده اجاره بازار هفتگی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937622/مناقصه-خرید-و-اجرای-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-و-نصب-انشعاب-فاضلاب--'>مناقصه خرید و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و نصب انشعاب فاضلاب ... / فراخوان عمومی پیمانکاران, مناقصه خرید و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و نصب انشعاب فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937610/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-106-85متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 106.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 106.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937608/مزایده-اراضی-زراعی-مساحت-3-5-هکتار'>مزایده اراضی زراعی مساحت 3.5 هکتار / مزایده,مزایده اراضی زراعی مساحت 3.5 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937589/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت572متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت572متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت572متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937578/مزایده-فروش-قطعات-مسکونی-با-شرایط-نقدی-شهر-شیراز'>مزایده فروش قطعات مسکونی با شرایط نقدی شهر شیراز  / مزایده,مزایده فروش قطعات مسکونی با شرایط نقدی شهر شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937584/مناقصه-تامین-مصالح-و-احداث-جاده-میانی--پارکینگ-محوطه-کاپوتاژی'>مناقصه تامین مصالح و احداث جاده میانی ، پارکینگ محوطه کاپوتاژی / آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین مصالح و احداث جاده میانی ، پارکینگ محوطه کاپوتاژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937605/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-سیزده-فریمان-مرحله-دوم'>مزایده منزل مسکونی بخش سیزده فریمان مرحله دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش سیزده فریمان مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937600/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-اپل'>مزایده یک دستگاه اتومبیل اپل / مزایده یک دستگاه اتومبیل اپل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937585/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-271-17متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 271.17متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 271.17متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937628/اطلاعیه-واگذاری-بوفه-و-سلف-سرویس--'>اطلاعیه واگذاری بوفه و سلف سرویس... / اطلاعیه، اطلاعیه واگذاری بوفه و سلف سرویس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937611/مزایده-دو-باب-مغازه--96-06-27'>مزایده دو باب مغازه - 96.06.27 / آگهی مزایده عمومی،مزایده واگذاری دو باب مغازه - 96.06.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937645/مزایده-یک-باب-دکه-96-06-27'>مزایده یک باب دکه- 96.06.27 / آگهی مزایده عمومی،مزایده یک باب دکه- 96.06.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937601/مناقصه-عملیات-حمل-و-جابجایی-گندم--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حمل و جابجایی گندم... نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات حمل و جابجایی گندم... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937641/مزایده-کافی-شاپ-و--'>مزایده کافی شاپ و ... / مزایده,مزایده کافی شاپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937658/مناقصه-حفظ-نگهداری-و-گسترش-فضای-سبز'>مناقصه حفظ نگهداری و گسترش فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه حفظ نگهداری و گسترش فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937792/مزایده-ششدانگ-ملک-3156-فرعی-بخش-چهار-یزد'>مزایده ششدانگ ملک 3156 فرعی بخش چهار یزد / مزایده,مزایده ششدانگ ملک 3156 فرعی بخش چهار یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937597/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-تویوتا'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری تویوتا / مزایده یک دستگاه خودرو سواری تویوتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937664/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-یک-فرعی'>مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک ثبتی یک فرعی / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک ثبتی یک فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937615/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-220-2متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 220.2متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 220.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937598/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937624/مناقصه-پروژه-اصلاح-و-بهینه-288-پایه-خطوط-20-کیلو-ولت-جهت-تقویت-مکانیکی--'>مناقصه  پروژه اصلاح و بهینه 288 پایه خطوط 20 کیلو ولت جهت تقویت مکانیکی.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه  پروژه اصلاح و بهینه 288 پایه خطوط 20 کیلو ولت جهت تقویت مکانیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937613/مزایده-ششدانگ-پلاک-891-باقیمانده-بخش-هجده-گیلان'>مزایده ششدانگ پلاک 891 باقیمانده بخش هجده گیلان  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 891 باقیمانده بخش هجده گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937660/مناقصه-انجام-خدمات-نظافت-و-آبدارخانه--'>مناقصه انجام خدمات نظافت و آبدارخانه ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه انجام خدمات نظافت و آبدارخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937642/مناقصه-اقلام-کمک-توانبخشی-معلولین-حرکتی'>مناقصه اقلام کمک توانبخشی معلولین حرکتی / آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اقلام کمک توانبخشی معلولین حرکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937638/مناقصه--اقلام-کمک-توانبخشی-سخت-ناشنوایان'>مناقصه   اقلام کمک توانبخشی سخت ناشنوایان / آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه   اقلام کمک توانبخشی سخت ناشنوایان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937614/مناقصه-اقلام-کمک-توانبخشی-و-کمک-آموزشی-نابینایان'>مناقصه  اقلام کمک توانبخشی و کمک آموزشی نابینایان / آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه  اقلام کمک توانبخشی و کمک آموزشی نابینایان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937661/مزایده-ششدانگ-خودرو-و-یکدستگاه-پراید-مدل-85'>مزایده ششدانگ خودرو و یکدستگاه پراید مدل 85  / آگهی مزایده مال منقول, مزایده ششدانگ خودرو و یکدستگاه پراید  مدل 85 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937626/مزایده-دو-قطعه-زمین-اموال-غیرمنقول'>مزایده دو قطعه زمین اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937635/فراخوان-مناقصه-مربوط-به-تعمیرات-اساسی-کارخانه-گاز-و-گاز-مابع'>فراخوان مناقصه مربوط به تعمیرات اساسی کارخانه گاز و گاز مابع / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه مربوط به تعمیرات اساسی کارخانه گاز و گاز مابع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937655/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-ناحیه-یک'>مناقصه  انجام امور خدماتی ناحیه یک / مناقصه, مناقصه  انجام امور خدماتی ناحیه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937636/مناقصه-عملیات-نظافت-معابر-جمع-آوری-و-حمل-زباله-و--'>مناقصه عملیات نظافت معابر، جمع آوری و حمل زباله و...  / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نظافت معابر، جمع آوری و حمل زباله و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937629/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-مرکز-آموزش-درمانی--نوبت-دوم'>مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل مرکز آموزش درمانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی ایاب و ذهاب پرسنل مرکز آموزش درمانی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937579/ارزیابی-کیفی-BLANKING-PLUG-ASSY-نوبت-اول'>ارزیابی کیفی BLANKING PLUG ASSY نوبت اول / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه BLANKING PLUG ASSY  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937649/تجدید-مناقصه-انجام-کارهای-عمرانی-متفرقه'>تجدید مناقصه انجام کارهای عمرانی متفرقه  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه انجام کارهای عمرانی متفرقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937619/مناقصه-عملیات-خاکی-و-احداث-دیوار-حصار-آجری-پست-132-کیلوولت-میانگران-(ایذه-2)'>مناقصه عملیات خاکی و احداث دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت میانگران (ایذه 2) / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  مناقصه عملیات خاکی و احداث دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت میانگران (ایذه 2)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937646/فراخوان-نظارت-بر-عملیات-آمار-برداری-سراسری-نوبت-دوم'>فراخوان نظارت بر عملیات آمار برداری سراسری -نوبت دوم  / فراخوان نظارت بر عملیات آمار برداری سراسری -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937621/مزایده-تعداد-2-دستگاه-کامیون-کشنده-ولوو--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 2 دستگاه کامیون کشنده ولوو - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده تعداد 2 دستگاه کامیون کشنده ولوو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937688/مزایده-واگذاری-به-اجاره-املاک'>مزایده واگذاری به اجاره املاک  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937666/مناقصه-عمومی-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت معابر  نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت معابر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937634/مزایده-فروش-املاک-عرصه-157-و-154-17متر-نوبت-سوم'>مزایده فروش املاک عرصه 157 و 154.17متر نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش املاک عرصه 157 و 154.17متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937730/مناقصه-آسفالت-معابر-شهر-صالح-آباد'>مناقصه  آسفالت معابر شهر صالح آباد  / مناقصه  آسفالت معابر شهر صالح آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937637/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937639/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-نه-ارومیه'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش نه ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش نه ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937679/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-دو-واحد-آپارتمان-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان دو واحد آپارتمان نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان دو واحد آپارتمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937643/مزایده-256-بسته-کنسرو-مرغ--نوبت-دوم'>مزایده 256 بسته کنسرو مرغ - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده 256 بسته کنسرو مرغ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937653/مزایده-ملک-یکباب-خانه-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده ملک یکباب خانه قطعه اول تفکیکی / مزایده,مزایده ملک یکباب خانه قطعه اول تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937659/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-یکباب-خانه-پلاک-ثبتی7167-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه پلاک ثبتی7167 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه پلاک ثبتی7167 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937633/مزایده-فروش-شیر-مخلوط-اهرمی-ظرفشویی-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش شیر مخلوط اهرمی ظرفشویی و ...- نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش شیر مخلوط اهرمی ظرفشویی و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937662/مزایده-اجاره-محل-استقرار-غرفه-فروش-عرقیات'>مزایده اجاره محل استقرار غرفه فروش عرقیات / آگهی فراخوان مزایده حضوری، مزایده اجاره محل استقرار غرفه فروش عرقیات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937566/تجدید-مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-مربوط-به-حسابرسی-فناوری-اطلاعات-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور مربوط به حسابرسی فناوری اطلاعات نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور مربوط به حسابرسی فناوری اطلاعات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937647/مزایده-هفتصد-کیسه-گچ-درخشان--'>مزایده هفتصد کیسه گچ درخشان... / آگهی مزایده، مزایده هفتصد کیسه گچ درخشان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937674/مزایده-یکباب-مغازه-فاقد-پلاک-ثبتی-نوبت-دوم'>مزایده یکباب مغازه فاقد پلاک ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب مغازه فاقد پلاک ثبتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937670/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-491-53متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 491.53متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 491.53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937669/مزایده-ساختمان-مسکونی-یک-طبقه'>مزایده ساختمان مسکونی یک طبقه / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی یک طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937722/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-614-85متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 614.85متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 614.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937724/مزایده-18-07-سهم-از-22-68-سهم-مشاع-از-100-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده 18.07 سهم از 22.68 سهم مشاع از 100 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 18.07 سهم از 22.68 سهم مشاع از 100 سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937716/مناقصه-اجرای-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-سالانه-سیستمهای-مخابراتی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات سالانه سیستمهای مخابراتی - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات سالانه سیستمهای مخابراتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937717/تجدید-مناقصه-خرید-انواع-مفصل-حرارتی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید انواع مفصل حرارتی ... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خرید انواع مفصل حرارتی ... مناقصه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937577/مزایده-اجاره-دو-باب-از-مغازه-های-ساختمان-هزار'>مزایده اجاره  دو باب از مغازه های ساختمان هزار / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره  دو باب از مغازه های ساختمان هزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937726/مناقصه-خرید-کابل-هوایی-مهاردار-و-ژله-فیلد-خاکی-و-فیبر-نوری---نوبت-دوم'>مناقصه خرید کابل هوایی مهاردار و ژله فیلد خاکی و فیبر نوری ... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه خرید کابل هوایی مهاردار و ژله فیلد خاکی و فیبر نوری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937729/فراخوان-تکمیل-مجتمع-آموزشی-سعدآباد--نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل مجتمع آموزشی سعدآباد... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی ,فراخوان تکمیل مجتمع آموزشی سعدآباد... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937667/مزایده-واگذاری-به-اجاره-زمین-مزروعی-ده-هکتاری-خشکه-زاری'>مزایده واگذاری به اجاره زمین مزروعی ده هکتاری خشکه زاری / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره زمین مزروعی ده هکتاری خشکه زاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937676/مزایده-واگذاری-به-اجاره-ساختمان-اداری-آموزشی'>مزایده واگذاری به اجاره ساختمان اداری آموزشی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری به اجاره  ساختمان اداری آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937682/فراخوان-بکارگیری-خودروهای-استیجاری-با-راننده--نوبت-دوم'>فراخوان بکارگیری خودروهای استیجاری با راننده - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای , فراخوان بکارگیری خودروهای استیجاری با راننده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937686/مزایده-تعداد-9-دستگاه-خودروی-دولتی--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 9 دستگاه خودروی دولتی - نوبت دوم  / مزایده, مزایده تعداد 9 دستگاه خودروی دولتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937692/مناقصه-خرید-انواع-باطری-سیلد-اسید-12-ولتی--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع باطری سیلد اسید 12 ولتی - تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای,  مناقصه خرید انواع باطری سیلد اسید 12 ولتی - تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937671/تجدید-مناقصه-خرید-یک-میلیون-متر-سیم-دوبل-مهاردار--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید یک میلیون متر سیم دوبل مهاردار - نوبت دوم  / تجدیدمناقصه , مناقصه خرید یک میلیون متر سیم دوبل مهاردار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937680/مناقصه-عملیات-بوجار-کردن--پاکت-گیری-و-پارت-چینی--'>مناقصه عملیات بوجار کردن , پاکت گیری و پارت چینی ... / مناقصه عملیات بوجار کردن , پاکت گیری و پارت چینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937699/مزایده-فروش-گرده-بینه'>مزایده فروش گرده بینه  / مزایده فروش گرده بینه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937560/مناقصه-واگذاری-تهیه-بخشی-از-مواد-غذایی-و-سرو-غذا'>مناقصه واگذاری تهیه بخشی از مواد غذایی و سرو غذا  / مناقصه عمومی دو مرحله ای  , مناقصه واگذاری تهیه بخشی از مواد غذایی و سرو غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937663/مناقصه-عمومی-تامین-خودروهای-استیجاری--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تامین خودروهای استیجاری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی تامین خودروهای استیجاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937708/تجدید-مناقصه-کابل-هوایی-بدون-مهار--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه کابل هوایی بدون مهار - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای, تجدید مناقصه کابل هوایی بدون مهار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937802/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-125-3متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 125.3متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 125.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937806/مزایده-آپارتمان-مساحت-168متر'>مزایده آپارتمان مساحت 168متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 168متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937818/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-94-59متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 94.59متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 94.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937835/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-مساحت-26-93متر'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 26.93متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 26.93متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937843/مزایده-اموال-غیرمنقول-مساحت-30467-برابر-با-175متر'>مزایده اموال غیرمنقول مساحت 30467 برابر با 175متر  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول مساحت 30467 برابر با 175متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937774/مزایده-ملک-مساحت-425متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 425متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 425متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937808/مزایده-قطعه-زمینی-به-مساحت-450متر'>مزایده قطعه زمینی به مساحت 450متر  / مزایده,مزایده قطعه زمینی به مساحت 450متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937812/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-سه-حوزه-ثبتی-ساری'>مزایده ششدانگ زمین بخش سه حوزه ثبتی ساری / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش سه حوزه ثبتی ساری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937815/مزایده-سه-دانگ-قطعه-57-اموال-غیرمنقول'>مزایده سه دانگ قطعه 57 اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده سه دانگ قطعه 57 اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937822/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-سیصد-متر'>مزایده یک قطعه ملک مساحت سیصد متر  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937839/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد-نقدو-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری املاک مازاد نقدو اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد نقدو اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937831/مزایده-یکباب-گاراژ-دارای-دو-دهنه-مغازه-نوبت-اول'>مزایده یکباب گاراژ دارای دو دهنه مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب گاراژ دارای دو دهنه مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937758/فراخوان-اجاره-پراید--پژو--نوبت-دوم'> فراخوان اجاره پراید ، پژو - نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان اجاره پراید ، پژو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937799/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-زمین-628-76متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت زمین 628.76متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت زمین 628.76متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937719/مزایده-خودرو-سواری-پژو-207'>مزایده خودرو سواری پژو 207 / مزایده, مزایده خودرو سواری پژو 207</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937734/مناقصه-پروژه-ساخت-دیوار-ساحلی'>مناقصه پروژه ساخت دیوار ساحلی / مناقصه, مناقصه پروژه ساخت دیوار ساحلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937824/فراخوان-تهیه-نقشه-پایه-روستاهای-لیست-پیوستی'>فراخوان تهیه نقشه پایه روستاهای لیست پیوستی  / فراخوان تهیه نقشه پایه روستاهای لیست پیوستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937569/مناقصه-تامین-جرثقیل-های-سقفی-سالن-های-تولیدی'>مناقصه تامین جرثقیل های سقفی سالن های تولیدی  / آگهی عمومی شناسایی , مناقصه تامین جرثقیل های سقفی سالن های تولیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937547/تجدید-فراخوان-مناقصه-تامین-راننده-برای-خودروهای-سازمانی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه تامین راننده برای خودروهای سازمانی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه تامین راننده برای خودروهای سازمانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937551/مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک  بصورت نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک  بصورت نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937542/مزایده-فروش-دو-دستگاه-مخزن-ایستاده-و---'>مزایده فروش دو دستگاه مخزن ایستاده و .... / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه مخزن ایستاده و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937586/مزایده-بخشی-از-کالاها-و-اموال-منقول-مازاد'>مزایده بخشی از کالاها و اموال منقول مازاد / آگهی مزایده، مزایده بخشی از کالاها و اموال منقول مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937324/مزایده-فروش-تراکتور-با-دکل-جرثقیل-و--'>مزایده فروش تراکتور با دکل جرثقیل و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تراکتور با دکل جرثقیل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937779/استعلام-دو-ردیف-زنجیر-و-قفل-زنجیر'>استعلام دو ردیف زنجیر و قفل زنجیر  / استعلام، استعلام دو ردیف زنجیر و قفل زنجیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937801/استعلام-آنتن-وایرلس-میکروتک'>استعلام آنتن وایرلس میکروتک / استعلام,استعلام آنتن وایرلس میکروتک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937789/استعلام-تابلوی-کنترل-الکتریکی'>استعلام تابلوی کنترل الکتریکی  / استعلام,استعلام تابلوی کنترل الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937780/استعلام-سه-ردیف-کیت-آزمایشگاهی'>استعلام سه ردیف کیت آزمایشگاهی  / استعلام, استعلام سه ردیف کیت آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937786/استعلام-اره-پروفیل-بر'>استعلام اره پروفیل بر  / استعلام ،  استعلام اره پروفیل بر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937797/استعلام-تعمیر-خط-کش-دستگاه-فرز-سی--ان-سی'>استعلام تعمیر خط کش دستگاه فرز سی . ان سی  / استعلام,استعلام تعمیر خط کش دستگاه فرز سی . ان سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937777/استعلام-سه-ردیف-طناب-چهارگوش'>استعلام سه ردیف طناب چهارگوش  / استعلام,استعلام سه ردیف طناب چهارگوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937782/استعلام-خرید-خاک-چسبنده'>استعلام خرید خاک چسبنده / استعلام, استعلام خرید خاک چسبنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937331/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند-مدل-83'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری سمند مدل 83 / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری سمند مدل 83</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937781/استعلام-پمپ-آکسیال-پیستونی'>استعلام پمپ آکسیال پیستونی / استعلام ,استعلام پمپ آکسیال پیستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937785/استعلام-سه-ردیف-تسمه-بار-بلند-کنی'>استعلام سه ردیف تسمه بار بلند کنی  / استعلام ،  سه ردیف تسمه بار بلند کنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937793/مزایده-فروش-کلوخه-باریت-معدن-مهدی-آباد'>مزایده  فروش کلوخه باریت معدن مهدی آباد / آگهی مزایده عمومی, مزایده  فروش کلوخه باریت معدن مهدی آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937804/مزایده-فروش-40-هزار-تن-کلوخه-اکسید-روی-معدن-مهدی-آباد'>مزایده فروش 40 هزار تن کلوخه اکسید روی معدن مهدی آباد / مزایده فروش 40 هزار تن کلوخه اکسید روی معدن مهدی آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937428/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-148-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 148 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 148 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937800/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستاهای-محور-سمن-بان-شهرستان-سنقر--'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای محور سمن بان شهرستان سنقر... / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای محور سمن بان شهرستان سنقر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937336/مزایده-فروش-پیکان-سواری-و-وانت-مزدا'>مزایده فروش پیکان سواری و وانت مزدا  / آگهی مزایده , مزایده فروش پیکان سواری و وانت مزدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937431/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت8325متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت8325متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت8325متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937766/آگهی-ارزیابی-پروژه-خرید-خدمات-مشاوره-مرتبط-با-پروژه-های-حفاظت-فنی'>آگهی ارزیابی پروژه خرید خدمات مشاوره مرتبط با پروژه های حفاظت فنی / آگهی ارزیابی کیفی ، آگهی ارزیابی پروژه خرید خدمات مشاوره مرتبط با پروژه های حفاظت فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937299/فراخوان-تامین-و-حمل-و-باراندازی-تجهیزات-آبیاری-بارانی-شبکه-فرعی-آبیاری-پایاب--نوبت-دوم'>فراخوان تامین و حمل و باراندازی تجهیزات آبیاری بارانی شبکه فرعی آبیاری پایاب... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان تامین و حمل و باراندازی تجهیزات آبیاری بارانی شبکه فرعی آبیاری پایاب... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937825/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-مربوط-به-حفظ-و-نگهداری--توسعه-و-حفاظت-جنگل-و-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری انجام امور مربوط به حفظ و نگهداری ، توسعه و حفاظت جنگل و فضای سبز   / مناقصه واگذاری انجام امور مربوط به حفظ و نگهداری ، توسعه و حفاظت جنگل و فضای سبز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937313/فراخوان-تامین-و-حمل-و-باراندازی-تجهیزات-آبیاری-قطره-ای-شبکه-فرعی-آبیاری-پایاب--'>فراخوان تامین و حمل و باراندازی تجهیزات آبیاری قطره ای شبکه فرعی آبیاری پایاب... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان تامین و حمل و باراندازی تجهیزات آبیاری قطره ای شبکه فرعی آبیاری پایاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937784/تجدید-استعلام-توسعه-و-بهبود-زیر-ساخت--قدرت-مانور-پست-مختار'>تجدید استعلام توسعه و بهبود زیر ساخت - قدرت مانور پست مختار / آگهی تجدید استعلام، تجدید استعلام توسعه و بهبود زیر ساخت - قدرت مانور پست مختار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937296/مزایده-سی-من-باغ-انگوری'>مزایده سی من باغ انگوری / مزایده,مزایده سی من باغ انگوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937755/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-های-توسعه-و-احداث-شهری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث شهری  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث شهری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937803/لغو-مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-(تنظیف)-ستاد-جنوب-استان'>لغو مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) ستاد جنوب استان  / لغو مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) ستاد جنوب استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937773/فراخوان-دعوتنامه-تعمیر-و-نگهداری-خطوط-انتقال-و-فوق-توزیع-در-استان-کردستان'> فراخوان  دعوتنامه  تعمیر و نگهداری خطوط انتقال و فوق توزیع در استان کردستان /  فراخوان  دعوتنامه  ، فراخوان  دعوتنامه   تعمیر و نگهداری خطوط انتقال و فوق توزیع در استان کردستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937767/تجدید-مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-محل-های-لوله-گذاری-و-نصب-انشعاب-آب-منطقه-۱-یزد'>تجدید مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت محل های لوله گذاری و نصب انشعاب آب منطقه ۱ یزد     / تجدید مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت محل های لوله گذاری و نصب انشعاب آب منطقه ۱ یزد    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937807/فراخوان-عملیات-پر-و-مسلوب-المنفعه-نمودن-۲۰-حلقه-چاه-غیرمجاز'>فراخوان عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن ۲۰ حلقه چاه غیرمجاز  / فراخوان، فراخوان عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن ۲۰ حلقه چاه غیرمجاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937805/مناقصه-عملیات-پر-و-مسلوب-المنفعه-نمودن-۲۰-حلقه-چاه-غیر-مجاز'>مناقصه عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن ۲۰ حلقه چاه غیر مجاز / مناقصه ,مناقصه عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن ۲۰ حلقه چاه غیر مجاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937772/عملیات-پر-و-مسلوب-المنفعه-نمودن-۲۰-حلقه-چاه-غیرمجاز--'>عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن ۲۰ حلقه چاه غیرمجاز ... / عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن ۲۰ حلقه چاه غیرمجاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937320/تجدید-مزایده-فروش-55000-تن-سنگ-آهن-تحویل-بصورت-EXWORK-نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش 55000 تن سنگ آهن تحویل بصورت EXWORK نوبت دوم  / تجدید فراخوان مزایده عمومی, تجدید مزایده فروش 55000 تن سنگ آهن تحویل بصورت EXWORK نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937810/فراخوان-عملیات-پر-و-مسلوب-المنفعه-نمودن-۲۰-حلقه-چاه-غیرمجاز'>فراخوان عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن ۲۰ حلقه چاه غیرمجاز  / فراخوان، فراخوان عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن ۲۰ حلقه چاه غیرمجاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937809/مناقصه-عملیات-پر-و-مسلوب-نمودن-۲۰-حلقه-چاه-غیر-مجاز'>مناقصه عملیات پر و مسلوب نمودن ۲۰ حلقه چاه غیر مجاز  / مناقصه ,مناقصه عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن ۲۰ حلقه چاه غیر مجاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937798/عملیات-پر-و-مسلوب-المنفعه-نمودن-۲۰-حلقه-چاه-غیرمجاز--'>عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن ۲۰ حلقه چاه غیرمجاز ... / عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن ۲۰ حلقه چاه غیرمجاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937828/مناقصه-عملیان-زیرسازی-و-مرمت-آسفالت-محل-های-لوله-گذاری'>مناقصه عملیان زیرسازی و مرمت آسفالت محل های لوله گذاری  / مناقصه , مناقصه عملیان زیرسازی و مرمت آسفالت محل های لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937817/فراخوان-دعوتنامه--پروژه-اجرای-شبکه-فرعی-آبیاری-تحت-فشار-اراضی-پایاب'> فراخوان  دعوتنامه   پروژه اجرای شبکه فرعی آبیاری تحت فشار اراضی پایاب /  فراخوان  دعوتنامه  ، فراخوان  دعوتنامه    پروژه اجرای شبکه فرعی آبیاری تحت فشار اراضی پایاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937814/مناقصه-عملیات-سنگی-ملاتی-رمشک-قلعه-گنج'>مناقصه عملیات سنگی ملاتی رمشک قلعه گنج   / مناقصه عملیات سنگی ملاتی رمشک قلعه گنج  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937769/مناقصه-عملیات-بند-خاکی'>مناقصه عملیات بند خاکی  / مناقصه ,مناقصه عملیات بند خاکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937771/مناقصه-احداث-شبکه-اصلی-آبیاری-و-زهکشی'>مناقصه احداث شبکه اصلی آبیاری و زهکشی  / مناقصه ,مناقصه احداث شبکه اصلی آبیاری و زهکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937314/مزایده-فروش-55000-سنگ-آهن-نوبت-دوم'>مزایده فروش 55000 سنگ آهن  نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده ,  55000 تن سنگ آهن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937776/مناقصه-عملیات-نقشه-برداری-و-تهیه-کاداستر'>مناقصه عملیات نقشه برداری و تهیه کاداستر  / مناقصه ,مناقصه عملیات نقشه برداری و تهیه کاداستر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937890/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 5 تاريخ : دوشنبه 29 آبان 1396 ساعت: 10:51