اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.16 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862511/فراخوان-اجرای-کارهای-... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.16 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862511/فراخوان-اجرای-کارهای-ساختماتی-و-تاسیساتی--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای کارهای ساختماتی و تاسیساتی ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان اجرای کارهای ساختماتی و تاسیساتی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862546/مناقصه-جهت-افزایش-سطح-تولید-و-استفاده-از-ظرفیتهای-خالی-خطوط-تولیدی'>مناقصه جهت افزایش سطح تولید و استفاده از ظرفیتهای خالی خطوط تولیدی / اطلاعیه، مناقصه جهت افزایش سطح تولید و استفاده از ظرفیتهای خالی خطوط تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862551/فراخوان-خرید-لوله-های-چدنی-قطر-400-و-600-میلیمتر---نوبت-دوم'>فراخوان خرید لوله های چدنی قطر 400 و 600 میلیمتر .... نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان خرید لوله های چدنی قطر 400 و 600 میلیمتر .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863330/مناقصه-پروژه-تهیه-و-تامین-کلیه-کالاها-و-لوازم-و-تجهیزات-مورد-نیاز-و-اجرای-عملیات--'>مناقصه پروژه تهیه و تامین کلیه کالاها و لوازم و تجهیزات مورد نیاز و اجرای عملیات ... / مناقصه محدود یک مرحله ای، مناقصه پروژه تهیه و تامین کلیه کالاها و لوازم و تجهیزات مورد نیاز و اجرای عملیات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863495/مناقصه-خرید-دستگاه-پارتیکل'>مناقصه  خرید دستگاه پارتیکل  / مناقصه عمومی, مناقصه  خرید دستگاه پارتیکل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862563/مناقصه-کابلکشی-و-اجرای-فیبر-نوری--96-03-16'>مناقصه کابلکشی و اجرای فیبر نوری - 96.03.16 / مناقصه , مناقصه کابلکشی و اجرای فیبر نوری - 96.3.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863372/استعلام-100کیلوگرم-سیم-جوش-آما'>استعلام 100کیلوگرم سیم جوش آما / استعلام, استعلام 100کیلوگرم سیم جوش آما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863406/استعلام-2-دستگاه-جک-50-تن-بهمراه-پمپ-دستی'>استعلام 2 دستگاه جک 50 تن بهمراه پمپ دستی / استعلام, استعلام 2 دستگاه جک 50 تن بهمراه پمپ دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863324/استعلام-3-عدد-کارت-خروجی-دیجیتال--'>استعلام 3 عدد کارت خروجی دیجیتال ... / استعلام ، استعلام 3 عدد کارت خروجی دیجیتال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863314/استعلام-6400-کیلوگرم-زره-بدنه-اطاقچه-اول-آسیاب-سیمان--'>استعلام 6400 کیلوگرم زره بدنه اطاقچه اول آسیاب سیمان ... / استعلام ، استعلام 6400 کیلوگرم زره بدنه اطاقچه اول آسیاب سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863348/استعلام-1-عدد-مدل-آلومینیومی-با-آرایش-دوتایی-نصب-بر-روی-صفحه-چوبی--'>استعلام 1 عدد مدل آلومینیومی با آرایش دوتایی نصب بر روی صفحه چوبی ... / استعلام ، استعلام 1 عدد مدل آلومینیومی با آرایش دوتایی نصب بر روی صفحه چوبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863356/استعلام-10-رول-پتو-سرامیکی--'>استعلام 10 رول پتو سرامیکی ... / استعلام ، استعلام 10 رول پتو سرامیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863338/استعلام-1-ست-اتصال-سوپر-اسکرو-ضد-سایش--'>استعلام 1 ست اتصال سوپر اسکرو ضد سایش ... / استعلام ، استعلام 1 ست اتصال سوپر اسکرو ضد سایش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863421/استعلام30-عدد-ذغال-کربن-لورن-و--'>استعلام30 عدد ذغال کربن لورن و ... / استعلام, استعلام 30 عدد ذغال کربن لورن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862547/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-مجموعه-ژنراتور-(9100)--نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات یدکی مجموعه ژنراتور (9100)... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید قطعات یدکی مجموعه ژنراتور (9100)... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863339/مزایده-فروش-نخاله-های-مخلوط-با-ضایعات-فلزی-و--'>مزایده فروش نخاله های مخلوط با ضایعات فلزی و ...  / مزایده , مزایده فروش نخاله های مخلوط با ضایعات فلزی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862587/فراخوان-پیمانکاران-جهت-پروژه-مرمت-و-بهسازی-ساختمانها-زیرساختهای-تاسیسات-برقی--'>فراخوان پیمانکاران جهت پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها، زیرساختهای تاسیسات برقی... / گهی فراخوان پیمانكاران , فراخوان پیمانکاران جهت پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها، زیرساختهای تاسیسات برقی... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863299/فراخوان-مناقصه-پلی-کلین'>فراخوان مناقصه  پلی کلین  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه  پلی کلین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862530/مزایده-اجرای-طرح-ترافیک-شهری-تجدید'>مزایده اجرای طرح ترافیک شهری تجدید  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجرای طرح ترافیک شهری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862541/آگهی-مزایده-عمومی-واگذاری-بخش-تزریقات--پانسمان-و-نوار-قلب-مراکز-آموزشی-درمانی'>آگهی مزایده عمومی واگذاری بخش تزریقات ، پانسمان و نوار قلب مراکز آموزشی درمانی / آگهی مزایده ، آگهی مزایده واگذاری بخش تزریقات ، پانسمان و نوار قلب مراکز آموزشی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863284/مناقصه-رفع-نواقص-تاسیسات-تقویت-فشار-گاز-تکاب'>مناقصه رفع نواقص تاسیسات تقویت فشار گاز تکاب / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه رفع نواقص تاسیسات تقویت فشار گاز تکاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862567/مزایده-فروش-حدود-150-تن-ضایعات-موتور-آلات--600-تن-لوله-مغزی-سیار---نوبت-دوم'>مزایده فروش حدود 150 تن ضایعات موتور آلات ، 600 تن لوله مغزی سیار ...- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش حدود 150 تن ضایعات موتور آلات ، 600 تن لوله مغزی سیار ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862578/آگهی-خرید-لوله'>آگهی خرید لوله / آگهی خرید لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863611/تجدید-مناقصه-مناقصه-san-switch'>تجدید مناقصه  مناقصه san switch / تجدید مناقصه  مناقصه san switch</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863335/فراخوان-6-قلم-شیر-دروازه-ای-تجدید'>فراخوان  6 قلم شیر دروازه ای تجدید  / آگهی تجدید فراخوان عمومی , فراخوان  6 قلم شیر دروازه ای تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863352/فراخوان-یکدستگاه-جرثقیل-30-تن-سه-محور-کولردار'>فراخوان یکدستگاه جرثقیل 30 تن سه محور کولردار  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان یکدستگاه جرثقیل 30 تن سه محور کولردار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863362/فراخوان-تعداد-6-عدد-فوم-تانک-استنلس-استیل-و-کربن-استیل'>فراخوان تعداد 6 عدد فوم تانک استنلس استیل و کربن استیل / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان  تعداد 6 عدد فوم تانک استنلس استیل و کربن استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863373/فراخوان-دو-عدد-پمپ-مربوط-به-سیستم-روغنکاری-توربین-گازی-تجدید'>فراخوان دو عدد پمپ مربوط به سیستم روغنکاری توربین گازی تجدید / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان دو عدد پمپ مربوط به سیستم روغنکاری توربین گازی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862528/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863385/فراخوان-چهل-و-یک-قلم-قطعه-یدکی-پمپ-P-F-HMD-KONTRO-SEALLESS-PUMPS-تجدید'>فراخوان چهل و یک قلم قطعه یدکی پمپ P/F HMD KONTRO SEALLESS PUMPS تجدید / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان چهل و یک قلم قطعه یدکی پمپ P/F HMD KONTRO SEALLESS PUMPS تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863249/فراخوان-عمومی-خرید-مکانیکال-سیل-مخزن-یک-میلیون-بشکه-ای-نفت-خام-در-جزیره-خارگ'>فراخوان عمومی خرید مکانیکال سیل مخزن یک میلیون بشکه ای نفت خام در جزیره خارگ / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان عمومی خرید مکانیکال سیل مخزن یک میلیون بشکه ای نفت خام در جزیره خارگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863259/فراخوان-عمومی-خرید-چهار-عدد-شیر-پروانه-ای-BUTTERFLY-VALVE-شانزده-اینچ'>فراخوان عمومی خرید چهار عدد شیر پروانه ای BUTTERFLY VALVE شانزده اینچ / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان عمومی خرید چهار عدد شیر پروانه ای BUTTERFLY VALVE شانزده اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863323/فراخوان-خرید-هوزهای-گوی-شناور-SBM'>فراخوان خرید هوزهای گوی شناور SBM / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران,فراخوان خرید هوزهای گوی شناور SBM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863264/فراخوان-عمومی-مناقصه-خرید-پره-ردیف-اول-توربین-GE'>فراخوان عمومی مناقصه خرید پره ردیف اول توربین GE / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان عمومی خرید پره ردیف اول توربین GE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863296/مناقصه-عمومی-امور-خدمات-پشتیبانی-نواحی-شهرستانهای-پاکدشت--ورامین--'>مناقصه عمومی امور خدمات پشتیبانی نواحی شهرستانهای پاکدشت ، ورامین... / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی امور خدمات پشتیبانی نواحی شهرستانهای پاکدشت ، ورامین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863305/مناقصه-خرید-Tube-Expander'>مناقصه خرید Tube Expander / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان, مناقصه خرید Tube Expander</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863333/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-گاز-کروماتوگرافی-FAST-R-G-A-با-قطعات-یدکی-و-متعلقات'>مناقصه خرید دو دستگاه گاز کروماتوگرافی FAST R.G.A با قطعات یدکی و متعلقات / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان, مناقصه خرید دو دستگاه گاز کروماتوگرافی FAST R.G.A با قطعات یدکی و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863318/مناقصه-انجام-حجم-خدمات-آبدارخانه-ها-و-تنظیفات-صنعتی-و-غیرصنعتی-شرکت'>مناقصه انجام حجم خدمات آبدارخانه ها و تنظیفات صنعتی و غیرصنعتی شرکت / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه انجام حجم خدمات آبدارخانه ها و تنظیفات صنعتی و غیرصنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862592/مناقصه-تهیه-و-اجرای-جدولگذاری-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و اجرای جدولگذاری معابر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرای جدولگذاری معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863358/مناقصه-اجرای-سیستم-F--G-تاسیسات'>مناقصه  اجرای سیستم F & G تاسیسات / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای سیستم F & G تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863439/مناقصه-اجرای-سیستم-F--G-تاسیسات-رامسر'>مناقصه اجرای سیستم F & G تاسیسات رامسر / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای سیستم F & G تاسیسات رامسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863454/فراخوان-ارزیابی-مناقصه-ارائه-خدمات-سرویس-حفظ-و-نگهداری-و-بهره-برداری-از-سیستمهای-حرارتی-و-برودتی-و-تجهیزات-مخابراتی'>فراخوان ارزیابی مناقصه ارائه خدمات سرویس، حفظ و نگهداری و بهره برداری از سیستمهای حرارتی و برودتی و تجهیزات مخابراتی / فراخوان ارزیابی و مناقصه , فراخوان ارزیابی مناقصه ارائه خدمات سرویس، حفظ و نگهداری و بهره برداری از سیستمهای حرارتی و برودتی و تجهیزات مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863473/مناقصه-توسعه-شبکه-و-نصب-انشعابات-و-نصب-کنتور-و-رگلاتور'>مناقصه  توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور  / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی, مناقصه  توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863350/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-کابل-کشی-و-نصب-تجهیزات-مانیتورینگ'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی کابل کشی و نصب تجهیزات مانیتورینگ / تجدید آگهی عمومی , تجدید مناقصه عملیات اجرایی کابل کشی و نصب تجهیزات مانیتورینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863427/مناقصه-VARCO-BAYRON-JACKON-PNEMATIC-SAFETY-SPNNING-WRENCH---'>مناقصه  VARCO BAYRON JACKON PNEMATIC SAFETY SPNNING WRENCH .... / مناقصه ، مناقصه  VARCO BAYRON JACKON PNEMATIC SAFETY SPNNING WRENCH ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863453/مناقصه-اصلاح-تقویت-و-توسعه-شبکه-تغذیه-در-سطح-شهر-مشهد'>مناقصه  اصلاح، تقویت و توسعه شبکه تغذیه در سطح شهر مشهد  / آگهی مناقصه، مناقصه  اصلاح، تقویت و توسعه شبکه تغذیه در سطح شهر مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863394/فراخوان-کلیه-امور-و-خدمات-مربوط-به-مدیریت-بهره-برداری-و-خدمات-گاز-شهری-شهرستان-قدس'>فراخوان کلیه امور و خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری شهرستان قدس / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان کلیه امور و خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری شهرستان قدس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863306/مناقصه-LILIN-DOWNHOLE-TOOLS-USEABLE-COILED---'>مناقصه LILIN DOWNHOLE TOOLS USEABLE COILED .... / مناقصه ، مناقصه LILIN DOWNHOLE TOOLS USEABLE COILED ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863359/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز--ابزار-دقیق-و-حفاظت-از-زنگ-منطقه-5'>مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق و حفاظت از زنگ منطقه 5 / مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق و حفاظت از زنگ منطقه 5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862554/ارزیابی-کیفی-و-مناقصه-عملیات-اجرایی-خطوط-انتقال-و-شبکه-توزیع-آب-شرب-روستاهای-مجتمع-سیاه-جنگل'>ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب شرب روستاهای مجتمع سیاه جنگل  / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب شرب روستاهای مجتمع سیاه جنگل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862595/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-فاضلابی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863638/مزایده-واگذاری-یک-باب-فروشگاه-مواد-غذایی'>مزایده واگذاری یک باب فروشگاه مواد غذایی / مزایده واگذاری یک باب فروشگاه مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863523/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-نانوایی'>مزایده اجاره یک باب مغازه نانوایی / آگهی مزایده, مزایده اجاره یک باب مغازه نانوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863558/مناقصه-p-f-mi-swnco-centrifuge'>مناقصه p/ f mi-swnco centrifuge / آگهی مناقصه, مناقصه p f mi-swnco centrifuge</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863288/مناقصه-MI-SWACO-CENTRIFUGE'>مناقصه MI SWACO CENTRIFUGE  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه MI SWACO CENTRIFUGE ’ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862600/آگهی-مناقصه--مناقصه-خرید-150-دستگاه-کامپیوتر-p4'>آگهی مناقصه  , مناقصه خرید 150 دستگاه کامپیوتر p4 / آگهی مناقصه، آگهی مناقصه  , مناقصه خرید 150 دستگاه کامپیوتر p4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862545/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-اصلاح-لوله-گذاری-بخش-مرکزی-بندرعباس'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی اصلاح لوله گذاری بخش مرکزی بندرعباس  / فراخوان مناقصه عمومی,  فراخوان مناقصه عملیات اجرایی اصلاح لوله گذاری بخش مرکزی بندرعباس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863368/استعلام-فیلتر-مکش-کمپرسور'>استعلام فیلتر مکش کمپرسور / استعلام فیلتر مکش کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863364/استعلام-خرید-4-ردیف-آجر-نسوز-آلومینیومی'>استعلام خرید 4 ردیف  آجر نسوز آلومینیومی  / آگهی استعلام , استعلام خرید 4 ردیف  آجر نسوز آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863482/استعلام-چرخ-زنجیر'>استعلام چرخ زنجیر    / استعلام چرخ زنجیر   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863321/استعلام50-تن-پودر-منیزیت-3-0--ماسه-کرومیتی-با-کرومیت-بالا-60-تن-و-4-تن-ماسه-اسیدی'>استعلام50 تن پودر منیزیت 3-0 ، ماسه کرومیتی با کرومیت بالا 60 تن و 4 تن ماسه اسیدی   / استعلام50 تن پودر منیزیت 3-0 ، ماسه کرومیتی با کرومیت بالا 60 تن و 4 تن ماسه اسیدی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862559/مناقصه-پله-برقی'>مناقصه پله برقی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پله برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863371/استعلام-نرم-افزار-KISS-SOFT-96-03-16'>استعلام  نرم افزار KISS SOFT- 96.03.16 / استعلام, استعلام  نرم افزار KISS SOFT- 96.03.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863378/استعلام-تجارت-و-بازرگانی-بین-المللی'>استعلام  تجارت و بازرگانی بین المللی   / استعلام  تجارت و بازرگانی بین المللی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862535/مناقصه-خرید-تجهیزات-ups'>مناقصه خرید تجهیزات ups / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863253/مناقصه-بهسازی-محوطه-مخزن-استراتژیک-مجموعه-شماره-دو'>مناقصه بهسازی محوطه مخزن استراتژیک مجموعه شماره دو  / مزایده ,مناقصه بهسازی محوطه مخزن استراتژیک مجموعه شماره دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863300/فراخوان-احداث-برج-مراقبت-پرواز-موقت-فرودگاه'>فراخوان احداث برج مراقبت پرواز موقت فرودگاه  / فراخوان احداث برج مراقبت پرواز موقت فرودگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863510/فراخوان-خدمات-تأمین-خودروهای-وانت-دوكابین-ریچ-سوزوكی-ویتارا-و--'>فراخوان خدمات تأمین خودروهای وانت دوكابین ریچ، سوزوكی ویتارا  و ... / فراخوان , فراخوان خدمات تأمین خودروهای وانت دوكابین ریچ، سوزوكی ویتارا  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862540/مزایده-فروش-خودرو-پراید-مدل-1388-و-موتور-سواری'>مزایده فروش خودرو پراید مدل 1388 و موتور سواری / آگهی مزایده, مزایده فروش خودرو پراید مدل 1388 و موتور سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863304/مناقصه-COMPLETE-BALL-VALVE-SIZE-30--10'>مناقصه COMPLETE BALL VALVE SIZE 30 , 10 / مناقصه COMPLETE BALL VALVE SIZE 30 , 10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862513/مزایده-یک-واحد-گاوداری-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد گاوداری نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد گاوداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863424/فراخوان-مناقصه-ارزیابی-پوشش-خطوط-لوله-غیر-قابل-پیگرانی--'>فراخوان مناقصه ارزیابی پوشش خطوط لوله غیر قابل پیگرانی... / آگهی فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه ارزیابی پوشش خطوط لوله غیر قابل پیگرانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862598/تجدید-فراخوان-عمومی-جذب-سرمایه-گذار--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار  - نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان عمومی  , تجدید فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863456/مناقصه-تامین-ABB-SINE-FILTER-TYPE-KSINO100-5-TYPE-NSIN0070-5'>مناقصه تامین ABB SINE FILTER TYPE KSINO100-5/ TYPE NSIN0070-5 / مناقصه تامین  ABB SINE FILTER TYPE KSINO100-5/ TYPE NSIN0070-5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862631/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-پیمانکاران-جهت-اسکن-اسناد-و-تهیه-آرشیو-الکترونیکی'>فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران جهت اسکن اسناد و تهیه آرشیو الکترونیکی / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران جهت اسکن اسناد و تهیه آرشیو الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863326/مناقصه-قطعات-یدکی-شیرهای-مورد-نیاز'>مناقصه  قطعات یدکی شیرهای مورد نیاز / آگهی مجدد ارزیابی کیفی مناقصه  گران, مناقصه  قطعات یدکی شیرهای مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863295/مناقصه-خرید-الکترود-96-03-16-ESAB'>مناقصه خرید الکترود  96.03.16 ESAB / مناقصه, مناقصه خرید الکترود ESAB 96.03.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863499/مناقصه-5-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی-GATE-VALVE'>مناقصه  5 قلم انواع شیرآلات صنعتی GATE VALVE  / مناقصه, مناقصه  5 قلم انواع شیرآلات صنعتی GATE VALVE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863311/مناقصه-3-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی-GATE-VALVE'>مناقصه  3 قلم انواع شیرآلات صنعتی GATE VALVE  / مناقصه, مناقصه  3 قلم انواع شیرآلات صنعتی GATE VALVE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863489/استعلام-بهاء-FLENDER-GRAFFENSTADEN'>استعلام بهاء  FLENDER GRAFFENSTADEN / آگهی استعلام بهاء, استعلام بهاء  FLENDER GRADDENSTADEN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863490/مناقصه-خرید-28-قلم-انواع-اتصالات-فلزی'>مناقصه خرید 28 قلم انواع اتصالات فلزی  / مناقصه, مناقصه خرید 28 قلم انواع اتصالات فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863483/مناقصه-خرید-13-قلم-انواع-فلنج'>مناقصه خرید 13 قلم انواع فلنج  / مناقصه, مناقصه خرید 13 قلم انواع فلنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862556/ارزیابی-کیفی-و-مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-توزیع-آب-شرب-تعدادی-از-روستاهای-مجتمع-دشت-سوران'>ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع آب شرب تعدادی از روستاهای مجتمع دشت سوران / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع آب شرب تعدادی از روستاهای مجتمع دشت سوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862580/مزایده-یک-دستگاه-دوربین-7100-نیکون'>مزایده یک دستگاه دوربین 7100 نیکون  / مزایده,مزایده یک دستگاه دوربین 7100 نیکون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862570/مزایده-پلاک-ثبتی-215-فرعی-از-یک-اصلی-بخش-یازده'>مزایده پلاک ثبتی 215 فرعی از یک اصلی بخش یازده / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 215 فرعی از یک اصلی بخش یازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862575/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-119-75متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 119.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 119.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862621/فراخوان-واگذاری-بهره-برداری-از-جمع-آوری-و-انتقال-زباله-های-فرودگاه'>فراخوان  واگذاری بهره برداری از جمع آوری و انتقال زباله های فرودگاه  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان  واگذاری بهره برداری از جمع آوری و انتقال زباله های فرودگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862608/مزایده-فروش-آهن-آلات-اسقاطی'>مزایده فروش  آهن آلات اسقاطی / آگهی مزایده, مزایده فروش  آهن آلات اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862589/مزایده-تعداد-2600-دست-پوشاک-نوزاد'>مزایده تعداد 2600 دست پوشاک نوزاد / مزایده,مزایده تعداد 2600 دست پوشاک نوزاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862658/تجدید-فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-107-کیلومتر-شبکه-توزیع-96-3-16'>تجدید فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 107 کیلومتر شبکه توزیع 96.3.16 / تجدید فراخوان آگهی ارزیابی کیفی,فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 107 کیلومتر شبکه توزیع 96.3.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862616/مناقصه-احداث-مخزن-بتنی'>مناقصه احداث مخزن بتنی /  فراخوان شناسایی پیمانکار , مناقصه احداث مخزن بتنی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862591/مناقصه-نایلکس-مصرفی-فروشگاه-های-خود'>مناقصه نایلکس مصرفی فروشگاه های خود  / مناقصه ، مناقصه نایلکس مصرفی فروشگاه های خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863216/فراخوان-مناقصه-مربوط-به-تعمیر-اساسی-تجهیزات-واحدهای-بهره-برداری-و-نمکزدایی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه مربوط به تعمیر اساسی تجهیزات واحدهای بهره برداری و نمکزدایی  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی,  مناقصه  مربوط به تعمیر اساسی تجهیزات واحدهای بهره برداری و نمکزدایی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863220/تمدید-و-اصلاحیه-مناقصه-خرید-لوازم-اندازه-گیری--'>تمدید و اصلاحیه مناقصه  خرید لوازم اندازه گیری ... / آگهی تمدید و اصلاحیه مناقصه عمومی، تمدید و اصلاحیه مناقصه  خرید لوازم اندازه گیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863192/مناقصه-ایجاد--توسعه-و-اصلاح-معابر-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه ایجاد ، توسعه و اصلاح معابر شهری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه ایجاد ، توسعه و اصلاح معابر شهری -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863232/فراخوان-مناقصه-تکمیل-ایستگاه-تقلیل-فشار-کوی-بهروز'>فراخوان مناقصه تکمیل ایستگاه تقلیل فشار کوی بهروز  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تکمیل ایستگاه تقلیل فشار کوی بهروز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862603/مناقصه-AIRMOTOR-WITH-CONVERSIONKIT'>مناقصه AIRMOTOR WITH CONVERSIONKIT / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه AIRMOTOR WITH CONVERSIONKIT نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863213/مناقصه-عمومی-پروژه-تامین-نیروی-انسانی--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی پروژه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه تامین نیروی انسانی در حوزه اداری ، کارگری و خدماتی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863208/فراخوان-بهسازی-محوطه-مخزن-استراتژیک-واحد-بهره-برداری--نوبت-دوم'>فراخوان بهسازی محوطه مخزن استراتژیک واحد بهره برداری - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان بهسازی محوطه مخزن استراتژیک واحد بهره برداری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863204/مزایده-واگذاری-ساختمان-رستوران-و-تالار-پذیرایی'>مزایده واگذاری ساختمان رستوران و تالار پذیرایی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری ساختمان رستوران و تالار پذیرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863250/فراخوان-تعمیر-اساسی-تجهیزات-واحدهای-بهره-برداری-و-نمکزدایی-مسجدسلیمان'>فراخوان تعمیر اساسی تجهیزات واحدهای بهره برداری و نمکزدایی مسجدسلیمان / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان تعمیر اساسی تجهیزات واحدهای بهره برداری و نمکزدایی مسجدسلیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863177/مناقصه-تامین-خدمات-اداری--پشتیبانی--حراست-و-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات اداری ، پشتیبانی ، حراست و آتش نشانی  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تامین خدمات اداری ، پشتیبانی ، حراست و آتش نشانی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862691/فراخوان-تامین-حمل-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-هیدرومکانیکال-و-الکترویکال'>فراخوان تامین، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیکال و الکترویکال / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان تامین، حمل،  نصب و راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیکال و الکترویکال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863256/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-موردنیاز-امور-فرهنگری-هنری---نوبت-اول'>فراخوان مناقصه انجام خدمات موردنیاز امور فرهنگری هنری ... نوبت اول / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات موردنیاز امور فرهنگری هنری ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863229/مناقصه-اجرای-عملیات-فاز-2-پارک-امید'>مناقصه اجرای عملیات فاز 2 پارک امید  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات فاز 2 پارک امید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863294/مناقصه-تکمیل-کارهای-باقیمانده-بخش-سیویل-طرح-جامع-شبکه-مخابراتی'>مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده بخش سیویل طرح جامع شبکه مخابراتی / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده بخش سیویل طرح جامع شبکه مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863174/مناقصه-تامین-کارهای-خدماتی-و-نگهبانی'>مناقصه تامین کارهای خدماتی و نگهبانی / آگهی مناقصه , مناقصه تامین کارهای خدماتی و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863185/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از جایگاه CNG نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863189/مناقصه-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهر-حمیدیه-نوبت-دوم'>مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهر حمیدیه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهر حمیدیه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862606/مناقصه-ترمیم-و-جوشکاری-خطوط-لوله-آبرسانی-چاههای-اکتشافی--نوبت-سوم'>مناقصه  ترمیم و جوشکاری خطوط لوله آبرسانی چاههای اکتشافی - نوبت سوم  / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار, مناقصه  ترمیم و جوشکاری خطوط لوله آبرسانی چاههای اکتشافی - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863163/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفی-به-متراژ-87-000-متر-مربع'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 87/000 متر مربع / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 87/000 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863155/مناقصه-اجرای-72266-متر-مربع-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 72266 متر مربع زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای 72266 متر مربع زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر  نوبت دوم- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863203/مزایده-فروش-اموال-مازاد-بر-نیاز-شهرداری-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال مازاد بر نیاز شهرداری مرحله اول نوبت دوم / مزایده فروش اموال مازاد بر نیاز شهرداری مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863258/مزایده-منزل-سازمانی-عرصه-250-متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل سازمانی عرصه 250 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل سازمانی عرصه 250 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863251/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عرصه-4805مترمربع-نوبت-سوم'>مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 4805مترمربع نوبت سوم / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 4805مترمربع نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863415/مزایده-پلاک-ثبتی-141-فرعی-از-سی-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 141 فرعی از سی اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 141 فرعی از سی اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863420/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-یکصد-و-شش-متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت یکصد و شش متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت یکصد و شش متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863307/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-اعیان-318-مترمربع'>مزایده ملک مشاع مساحت اعیان 318 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت اعیان 318 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863315/مزایده-مقدار-1-896-دانگ-مشاع-از-سهم-از-پلاک-ثبتی-نوبت-دوم'>مزایده مقدار 1.896 دانگ مشاع از سهم از پلاک ثبتی نوبت دوم  / مزایده,مزایده مقدار 1.896 دانگ مشاع از سهم از پلاک ثبتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862625/مزایده-مقدار-تقریبی-90-000-کیلوگرم-قرقره-فلزی'>مزایده مقدار تقریبی 90.000 کیلوگرم قرقره فلزی / آگهی مزایده عمومی، مزایده مقدار تقریبی 90.000 کیلوگرم قرقره فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863309/مزایده-فروش-تعدادی-پلاک-تجاری'>مزایده فروش تعدادی پلاک تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعدادی پلاک تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863316/مزایده-فروش-تعدادی-محدود-از-املاک-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی محدود از املاک مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی محدود از املاک مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863276/مزایده-خطوط-ثابت-37803436-و--'>مزایده خطوط ثابت 37803436 و.... / مزایده ، مزایده خطوط ثابت 37803436 و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863199/مناقصه-عملیات-رفت-و-روب-و-نظافت-و-جمع-آوری-زباله----چاپ-دوم'>مناقصه عملیات رفت و روب و نظافت و جمع آوری زباله.... - چاپ دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات رفت و روب و نظافت و جمع آوری زباله.... - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863206/مزایده-اجاره-بهره-برداری-از-جایگاه-عرضه-گاز-طبیعی-CNG--نوبت-دوم'>مزایده اجاره بهره برداری از جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره بهره برداری از جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863209/تجدید-مناقصه-جرای-عملیات-آسفالت-مسکن--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه جرای عملیات آسفالت مسکن - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه جرای عملیات آسفالت مسکن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863198/مناقصه-تهیه--حمل--نصب-راه-اندازی-سامانه-حذف-کدورت-آب-سطحی'>مناقصه تهیه ، حمل ، نصب، راه اندازی سامانه حذف کدورت آب سطحی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه ، حمل ، نصب، راه اندازی سامانه حذف کدورت آب سطحی ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863226/مناقصه-واگذاری-اداره-امور-مربوط-به-جایگاه-شرکتی-شماره-4'>مناقصه واگذاری اداره امور مربوط به جایگاه شرکتی شماره 4 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری اداره امور مربوط به جایگاه شرکتی شماره 4 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863175/مناقصه-عملیات-نگهبانی-حراست-و-انتظامات-96-3-16'>مناقصه عملیات نگهبانی حراست و انتظامات 96.3.16 / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نگهبانی حراست و انتظامات 96.3.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863179/مزایده-4-دستگاه-خودرو-سواری-وانت--نوبت-دوم-96-3-16'>مزایده 4 دستگاه خودرو سواری وانت - نوبت دوم 96.3.16 / آگهی مزایده , مزایده 4 دستگاه خودرو سواری وانت - نوبت دوم 96.3.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863190/مزایده-اجاره-ماهانه-واحدهای-اداری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره ماهانه واحدهای اداری- تجاری نوبت دوم  / آگهی مزایده ,  مزایده اجاره ماهانه واحدهای اداری- تجاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863194/مزایده-واگذاری-اجاره-فضای-یک-باب-غرفه-اغذیه-فروشی-در-پارک-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره فضای یک باب غرفه اغذیه فروشی در پارک  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره فضای یک باب غرفه اغذیه فروشی در پارک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863212/مناقصه-اجرای-آسفالت-معابر-سطح-شهر-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863266/فراخوان-مناقصه-حفاظت-فیزیکی-و--'>فراخوان مناقصه حفاظت فیزیکی و ... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه حفاظت فیزیکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863275/تجدید-مزایده-اجاره-یک-باب-واحد-تجاری---نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره یک باب واحد تجاری...  نوبت دوم  / آگهی  تجدید مزایده, تجدید مزایده اجاره یک باب واحد تجاری-  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862649/مناقصه-راهبری-تعمیر-و-نگهداری-14-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری 14 دستگاه دیزل ژنراتور / مناقصه عمومی، مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری 14 دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863136/مزایده-فروش-دستگاهها-و-تجهیزات-بلوک-زنی'>مزایده فروش دستگاهها و تجهیزات بلوک زنی / مزایده فروش دستگاهها و تجهیزات بلوک زنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863148/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفی-به-متراژ-17-440-متر-مربع'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 17/440 متر مربع / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 17/440 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863207/مناقصه-عملیات-اجرای-خط-انتقال-پساب-از-تصفیه-خانه-فاضلاب---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای خط انتقال پساب از تصفیه خانه فاضلاب ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای خط انتقال پساب از تصفیه خانه فاضلاب ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863197/مزایده-واگذاری-اجاره-یک-باب-کلیه-فروشگاهی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره یک باب کلیه فروشگاهی نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده واگذاری اجاره یک باب کلیه فروشگاهی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863200/مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم--چاپ-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی پروژه زیرسازی و آسفالت معابر نوبت دوم - چاپ دوم / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی پروژه زیرسازی و آسفالت معابر نوبت دوم چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863211/مناقصه-عملیات-اجرایی-فاز-2-فروشگاه-رفاه-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی فاز 2 فروشگاه رفاه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرایی فاز 2 فروشگاه رفاه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863214/مناقصه-جمع-آوری-حمل-و-دفن-زباله-از-مبداء-و-بازیافت---نوبت-اول-چاپ-دوم'>مناقصه جمع آوری حمل و دفن زباله از مبداء و بازیافت.... نوبت اول چاپ دوم / آگهی مناقصه  , مناقصه جمع آوری حمل و دفن زباله از مبداء و بازیافت.... نوبت اول چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863218/تجدید-مزایده-اجاره-فضای-تعداد-پنج-(5)-عدد-تابلوی-تبلیغاتی-چهاروجهی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره فضای تعداد پنج (5) عدد تابلوی تبلیغاتی چهاروجهی نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده اجاره فضای تعداد پنج (5) عدد تابلوی تبلیغاتی چهاروجهی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863279/مزایده-تعداد-5-قطعه-زمین-پلاک-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 5 قطعه زمین پلاک کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده تعداد 5 قطعه زمین پلاک کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863159/مناقصه-تامین-خودروهای-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودروهای خدمات شهری نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین خودروهای خدمات شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863431/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کاربری-خدماتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری خدماتی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری خدماتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863195/مناقصه-واگذاری-فعالیت-های-مرتبط-تامین-خدمات-خودرویی'>مناقصه واگذاری فعالیت های مرتبط تامین خدمات خودرویی  / مناقصه، مناقصه واگذاری فعالیت های مرتبط تامین خدمات خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863167/مناقصه-بیمه-تکمیل-درمان-پرسنل-شهرداری-نوبت-دوم'>مناقصه بیمه تکمیل درمان پرسنل شهرداری- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بیمه تکمیل درمان پرسنل شهرداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863374/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-چهارصد-و-بیست-متر-و-یازده-صدم-متر'>مزایده ملک به مساحت عرصه چهارصد و بیست متر و یازده صدم متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه چهارصد و بیست متر و یازده صدم متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862654/مناقصه-امور-حمل-و-ترخیص-کالاهای-وارداتی-و-صادراتی'>مناقصه امور حمل و ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی / آگهی مناقصه, مناقصه امور حمل و ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863382/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-دویست-و-پنجاه-و-هشت-متر-و-هشتاد-صدم-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست و پنجاه و هشت متر و هشتاد صدم متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست و پنجاه و هشت متر و هشتاد صدم متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863196/مزایده-واگذاری-18-پلاک-از-زمین-های-مجموعه-کارگاهی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 18 پلاک از زمین های مجموعه کارگاهی- نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری 18 پلاک از زمین های مجموعه کارگاهی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863217/مزایده-نسبت-به-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مزروعی'>مزایده نسبت به واگذاری یک قطعه زمین مزروعی / آگهی مزایده ,مزایده نسبت به واگذاری یک قطعه زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863281/مناقصه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-فاضلاب-جی-شیر'>مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب جی شیر  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب جی شیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863426/مزایده-واگذاری-4-پلاک-زمین-مسکونی'>مزایده واگذاری 4 پلاک زمین مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری 4 پلاک زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863327/مزایده-اجاره-زمین-به-منظور-ایجاد-پارک-بادی'>مزایده اجاره زمین به منظور ایجاد پارک بادی  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره زمین به منظور ایجاد پارک بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863268/مناقصه-لاک-ریزی-تعداد-محدودی-از-قطعه-های-برنجی'>مناقصه  لاک ریزی تعداد محدودی از قطعه های برنجی / مناقصه عمومی , مناقصه  لاک ریزی تعداد محدودی از قطعه های برنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863230/اگهی-فروش--فروش-براده-فولادی'>اگهی فروش , فروش براده فولادی  / اگهی فروش , فروش براده فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862659/مناقصه-دو-دستگاه-لیفتراک-برقی'>مناقصه دو دستگاه لیفتراک برقی / آگهی مناقصه, مناقصه  دو دستگاه لیفتراک برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863247/مناقصه-ماشینکاری-قطعات-تولیدی'>مناقصه ماشینکاری قطعات تولیدی / مناقصه ,ماشینکاری قطعات تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863291/مزایده-اجاره-غرفه-خواروبار-فروشی'>مزایده اجاره غرفه خواروبار فروشی / آگهی مزایده , مزایده  اجاره غرفه خواروبار فروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863312/اگهی-مزایده-مزایده-دستگاه-ترانس-جوش'>اگهی مزایده ,مزایده دستگاه ترانس جوش / آگهی مزایده , دستگاه ترانس جوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863336/مزایده-یکدستگاه-سواری-پراید'>مزایده یکدستگاه سواری پراید  / آگهی مزایده , مزایده یکدستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863178/مناقصه-اجرای-عملیات-بادشکن-غیرزنده-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات بادشکن غیرزنده-نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات بادشکن غیرزنده- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863183/مزایده-یک-دست-مبل-راحتی--'>مزایده یک دست مبل راحتی ... / مزایده یک دست مبل راحتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863387/مزایده-سرقفلی-یکباب-مغازه-مساحت-23-85متر'>مزایده سرقفلی یکباب مغازه مساحت 23.85متر / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب مغازه مساحت 23.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863282/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-6375متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 6375متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 6375متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863277/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-144-86متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 144.86متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 144.86متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863449/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بصورت-یک-واحد-تولیدی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بصورت یک واحد تولیدی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بصورت یک واحد تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862593/مناقصه-تهیه-غذای-روزانه-کارکنان'>مناقصه تهیه غذای روزانه کارکنان / مناقصه ، مناقصه تهیه غذای روزانه کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862645/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-گچ-و-خاک--گچ-رویه---'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای گچ و خاک , گچ رویه .... / آگهی فراخوان , فراخوان تهیه مصالح و اجرای گچ و خاک , گچ رویه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863153/فراخوان-مناقصه-عمومی-فعالیت-های-امور-نگهبانی-تاسیسات-و-اماکن-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی فعالیت های امور نگهبانی تاسیسات و اماکن  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی فعالیت های امور نگهبانی تاسیسات و اماکن  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863280/تجدید-مناقصه-تهیه-و-نصب-دوربین-نظارت-تصویری-و-تجهیزات-لازم--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه و نصب دوربین نظارت تصویری و تجهیزات لازم  - نوبت دوم  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تهیه و نصب دوربین نظارت تصویری و تجهیزات لازم  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863392/مزایده-اپارتمان-مسکونی-مساحت-76-74متر'>مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 76.74متر  / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 76.74متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863410/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت-175-50متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 175.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 175.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863265/تجدید-مناقصه-اجرای-سنگ-فرش-پیاده-روهای-سطح-شهر-مرند--مرحله-دوم-نوبت-دئوم'>تجدید مناقصه اجرای سنگ فرش پیاده روهای سطح شهر مرند - مرحله دوم نوبت دئوم / تجدید آگهی مناقصه ,تجدید مناقصه اجرای سنگ فرش پیاده روهای سطح شهر مرند - مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863243/مناقصه-اجرای-پارک-دانش-مرحله-اول--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پارک دانش مرحله اول - نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای پارک دانش مرحله اول - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863240/مناقصه-عمومی-پروژه-گازرسانی-خوشه-های-زیر-مجموعه-صنعت-و-کشاورزی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی  پروژه گازرسانی خوشه های زیر مجموعه صنعت و کشاورزی نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه گازرسانی خوشه های زیر مجموعه صنعت و کشاورزی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863233/مزایده-یک-دستگاه-تراش-CNC'>مزایده یک دستگاه تراش CNC / مزایده , مزایده یک دستگاه تراش CNC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863255/مناقصه-پروژه-بهینه-سازی-مصرف-سوخت-گرمکن-های-ایستگاه-های-C-G-S'>مناقصه  پروژه بهینه سازی مصرف سوخت گرمکن های ایستگاه های C.G.S / آگهی مناقصه , مناقصه  پروژه بهینه سازی مصرف سوخت گرمکن های ایستگاه های C.G.S</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863289/مزایده-فروش-حدود-100-تن-جو-تولید-شده'>مزایده فروش  حدود 100 تن جو تولید شده  / مزایده,مزایده فروش  حدود 100 تن جو تولید شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863272/مزایده-تعدادی-مغازه'>مزایده تعدادی مغازه / آگهی مزایده , مزایده تعدادی مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863238/مزایده-واگذاری-اجاره-واحد-مرغداری-30-هزار-قطعه-ای'>مزایده واگذاری اجاره  واحد مرغداری 30 هزار قطعه ای / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره  واحد مرغداری 30 هزار قطعه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863273/مزایده-یک-عدد-خودروی-پژو-405-به-رنگ-خاکستری-متالیک-مدل-88'>مزایده یک عدد خودروی پژو 405 به رنگ خاکستری متالیک مدل 88  / مزایده, مزایده یک عدد خودروی پژو 405 به رنگ خاکستری متالیک مدل 88 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863257/مزایده-خودرو-سواری-پژو-206-مدل-81'>مزایده خودرو سواری پژو 206 مدل 81 / مزایده , مزایده بخودرو سواری پژو 206 مدل 81 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863328/مزایده-ششدانگ-عمارت-مسکونی-1000-20متر'>مزایده ششدانگ عمارت مسکونی 1000.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مسکونی 1000.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863403/مزایده-ششدانگ-عمارت-مسکونی-به-شماره-ملک-210-49-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ عمارت مسکونی به شماره ملک 210.49 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مسکونی به شماره ملک 210.49 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863397/مزایده-ملک-به-مساحت-677-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت 677 مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 677 مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863325/مزایده-اپارتمان-مساحت-97-19متر-نوبت-دوم'>مزایده اپارتمان مساحت 97.19متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 97.19متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863467/مزایده-ملک-عمارت-مسکونی-بخش-دو-اراک-نوبت-اول'>مزایده ملک عمارت مسکونی بخش دو اراک نوبت اول / مزایده,مزایده ملک عمارت مسکونی بخش دو اراک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863301/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-عرصه-2472-5متر'>مزایده ملک مشاع مساحت عرصه 2472.5متر / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت عرصه 2472.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863245/مزایده2-دستگاه-تارو-گرین'>مزایده2 دستگاه تارو گرین / آگهی مزایده,مزایده 2 دستگاه تارو گرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863234/مزایده-عمومی-کتبی-واگذاری-اجاره-5-واحد-تجاری'>مزایده عمومی کتبی واگذاری اجاره 5 واحد تجاری  / مزایده عمومی کتبی , مزایده عمومی کتبی واگذاری اجاره 5 واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863237/مناقصه-عمومی-اجرای-دیوار-ساحلی--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای دیوار ساحلی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی اجرای دیوار ساحلی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863261/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-و-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405-جی-ال-ایکس-آی'>مزایده یک واحد آپارتمان و یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 جی ال ایکس آی  / مزایده , مزایده یک واحد آپارتمان و یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 جی ال ایکس آی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863322/مزایده-ملک-مساحت-7440متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 7440متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 7440متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863235/فراخوان-انجام-خدمات-تنظیفی-به-متراژ-35-665'>فراخوان انجام خدمات تنظیفی به متراژ 35.665 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان انجام خدمات تنظیفی به متراژ 35.665</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862611/مناقصه-ترمیم-و-جوشکاری-خطوط-لوله-آبرسانی-چاههای-اکتشافی--نوبت-سوم'>مناقصه  ترمیم و جوشکاری خطوط لوله آبرسانی چاههای اکتشافی - نوبت سوم  / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار, مناقصه  ترمیم و جوشکاری خطوط لوله آبرسانی چاههای اکتشافی - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863252/مناقصه-نگهبانی-پارک-شهر-و-شهربازی-نوبت-دوم'>مناقصه نگهبانی پارک شهر و شهربازی نوبت دوم  / مناقصه نگهبانی پارک شهر و شهربازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863241/مزایده-150-متر-سنگ-تراورتن'>مزایده 150 متر سنگ تراورتن / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده 150 متر سنگ تراورتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863262/مناقصه-نقشه-برداری-ششدانگ-روستاهای-وقفی-بصورت-نقشه-شمیم-و-کاداستر-و-محاط'>مناقصه نقشه برداری ششدانگ روستاهای وقفی بصورت نقشه شمیم و کاداستر و محاط / مناقصه, مناقصه نقشه برداری ششدانگ روستاهای وقفی بصورت نقشه شمیم و کاداستر و محاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863354/مزایده-فروش-تعداد-یک-قطعه-زمین-مساحت-283-74متر'>مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین مساحت 283.74متر  / مزایده,مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین مساحت 283.74متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863278/حراج-انواع-لوازم-مستعمل-ضایعات-پلاستیکی-و-آهنی-و--'>حراج انواع لوازم مستعمل، ضایعات پلاستیکی و آهنی و ... / آگهی حراج حضوری, حراج انواع لوازم مستعمل، ضایعات پلاستیکی و آهنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863320/مزایده-فروش-یک-قطعه-از-قطعات-تفکیکی-و-سه-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه از قطعات تفکیکی و سه قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه از قطعات تفکیکی و سه قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863274/مزایده-فروش-اجناس-مستعمل-مازاد-بر-نیاز-نوبت-دوم'>مزایده فروش اجناس مستعمل مازاد بر نیاز نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اجناس مستعمل مازاد بر نیاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863267/مناقصه-مجدد-قطعات-یدکی-شیرهای-توپی-KTM'>مناقصه  مجدد قطعات یدکی شیرهای توپی KTM / آگهی مجدد ارزیابی کیفی مناقصه  گران, مناقصه  قطعات یدکی شیرهای توپی KTM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863270/مزایده-واگذاری-به-اجاره-محل-پشمک-برقی-با-ذرت-بو-داده-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره محل پشمک برقی با ذرت بو داده نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره محل پشمک برقی با ذرت بو داده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863367/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-سرقفلی'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی سرقفلی / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی سرقفلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863361/مزایده-فروش-ملک-کاربری-صنعتی-عرصه-1279-2متر'>مزایده فروش ملک کاربری صنعتی عرصه 1279.2متر  / مزایده,مزایده فروش ملک کاربری صنعتی عرصه 1279.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863219/مزایده-فروش-تلفن-همراه-09124157843'>مزایده فروش تلفن همراه 09124157843  / آگهی مزایده , مزایده فروش تلفن همراه 09124157843 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863223/مزایده-فروش-آجر'>مزایده فروش آجر  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش آجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863228/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-مدل-1393'>مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 1393 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 1393</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862733/فراخوان-مناقصه-P-F-AIR-STARTING-COMP-NEUEN-HAUSER-GERMANY'>فراخوان مناقصه P/F:AIR STARTING COMP. NEUEN HAUSER GERMANY  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه P/F:AIR STARTING COMP. NEUEN HAUSER GERMANY نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863303/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863244/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-به-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید به رنگ سفید / آگهی مزایده فروش اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید به رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863345/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-250-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 250 متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 250 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863349/مزایده-یک-قطعه-باغ-به-مساحت-25671متر'>مزایده یک قطعه باغ به مساحت 25671متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ به مساحت 25671متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863260/مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-مسکونی--'>مزایده یک دستگاه ساختمان مسکونی... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه ساختمان مسکونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862721/آگهی-شناسایی-پیمانکار-نصب-سوله-و-پوشش-سقف-مجموعه-ورزشی-نوبت-دوم'>آگهی شناسایی پیمانکار نصب سوله و پوشش سقف مجموعه ورزشی نوبت دوم  / آگهی شناسایی پیمانکار,نصب سوله و پوشش سقف مجموعه ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863239/مزایده-کمپرسور-اسکرو-هوای-فشرده--'>مزایده کمپرسور اسکرو هوای فشرده... / آگهی مزایده و فروش اموال منقول, مزایده کمپرسور اسکرو هوای فشرده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862584/مزایده-فراخوان-دو-رقبه-املاک-تملیکی'>مزایده فراخوان دو رقبه املاک تملیکی  / مزایده,مزایده فراخوان دو رقبه املاک تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862620/مناقصه-بوش-و-بیرینگ-سوپر-آلیاژی-غلطک--'>مناقصه بوش و بیرینگ سوپر آلیاژی غلطک ... / مناقصه بوش و بیرینگ سوپر آلیاژی غلطک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862583/ارزیابی-کیفی-تعمیرات-سکوهای-نفتی-و-کشتی-های-پهن-پیکر--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تعمیرات سکوهای نفتی و کشتی های پهن پیکر - نوبت دوم  / ارزیابی کیفی تعمیرات سکوهای نفتی و کشتی های پهن پیکر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862594/مناقصه-خرید-انواع-کیسه-قندی-و-شکری-و--'>مناقصه خرید  انواع کیسه قندی و شکری و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید  انواع کیسه قندی و شکری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862586/مناقصه-خرید-تعدادی-UPS-و-تجهیزات-جانبی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعدادی UPS و تجهیزات جانبی- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید تعدادی UPS و تجهیزات جانبی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862573/مناقصه-اجرای-کارهای-ساختمانی-و-تاسیسات-عمومی-نوبت-سوم'>مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیسات عمومی- نوبت سوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیسات عمومی- نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862569/مناقصه-اجرای-پروژه-تامین-کالا-ساخت-سند-بلاست-رنگ-آمیزی---نوبت-سوم'>مناقصه اجرای پروژه تامین کالا، ساخت، سند بلاست، رنگ آمیزی... - نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای پروژه تامین کالا، ساخت، سند بلاست، رنگ آمیزی...- نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862581/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862599/مزایده-دو-باب-ساختمان-560-75-و-1627-7متر'>مزایده دو باب ساختمان 560.75 و 1627.7متر / مزایده,مزایده دو باب ساختمان 560.75 و 1627.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862566/ارزیابی-کیفی-و-مناقصه-عملیات-اجرایی-خط-انتقال-مخزن-ذخیره-500-مترمکعبی-و--'>ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال، مخزن ذخیره 500 مترمکعبی و... / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال، مخزن ذخیره 500 مترمکعبی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862755/اصلاحیه-تجدید-مناقصه-پروژه-اجرای-کارهای-باقیمانده-مخزن'>اصلاحیه تجدید مناقصه پروژه اجرای کارهای باقیمانده مخزن  / اصلاحیه ، تجدید مناقصه پروژه اجرای کارهای باقیمانده مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862614/مناقصه-پروژه-احداث-موقعیت-و-جاده-دسترسی-موقعیتهای-E034N-و-E037N-آبان-و---'>مناقصه پروژه احداث موقعیت و جاده دسترسی موقعیتهای E034N و E037N آبان و  .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث موقعیت و جاده دسترسی موقعیتهای E034N و E037N آبان و  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862601/مزایده-واگذاری-اجاره-به-رستوران'>مزایده واگذاری اجاره به رستوران  / مزایده واگذاری اجاره به رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862622/فراخوان-جهت-احداث-بخش-بخار-نیروگاه-سیکل-ترکیبی'>فراخوان جهت احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی  / فراخوان ، فراخوان جهت احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862762/مناقصه-p-f-cameron-bop-type-u’'>مناقصه p/f cameron bop type u’  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه p/f cameron bop type u’ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862638/مزایده-ضایعات-شامل-لوازم-مستهلک-فلزی-غیرفلزی-و--'>مزایده ضایعات شامل لوازم مستهلک فلزی، غیرفلزی و...   / آگهی مزایده , مزایده ضایعات شامل لوازم مستهلک فلزی، غیرفلزی و...  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862604/مناقصه-پروژه-زیرسازی-نوارهای-حفاری-و-محل-های-لکه-گیری-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'> مناقصه پروژه زیرسازی نوارهای حفاری و محل های لکه گیری معابر سطح شهر   نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه پروژه زیرسازی نوارهای حفاری و محل های لکه گیری معابر سطح شهر   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862602/مناقصه-پروژه-لکه-گیری-و-ترمیم-آسفالت-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر سطح شهر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862572/ارزیابی-کیفی-و-مناقصه-اجرایی-خط-انتقال-مخازن-ذخیره-و-شبکه-آب-شرب'>ارزیابی کیفی و مناقصه اجرایی خط انتقال، مخازن ذخیره و شبکه آب شرب  / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, ارزیابی کیفی اجرایی خط انتقال، مخازن ذخیره و شبکه آب شرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862607/مزایده-عمومی-اجاره-مغازه-واقع-در-بلوار-کردستان-روبروی-تقاطع-مسافربری-شهداء--نوبت-دوم'>مزایده عمومی اجاره مغازه واقع در بلوار کردستان روبروی تقاطع مسافربری شهداء... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده عمومی اجاره مغازه واقع در بلوار کردستان روبروی تقاطع مسافربری شهداء...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862618/مناقصه-تعداد-یک-دستگاه-کارخانه-آسفالت-متحرک-60-تن'>مناقصه تعداد یک دستگاه کارخانه آسفالت متحرک 60 تن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعداد یک دستگاه کارخانه آسفالت متحرک 60 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862914/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-دوم-مساحت-143-65متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم مساحت 143.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم مساحت 143.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862756/مناقصه-پروژه-خیابان-کشی-معابر-سنندج-4-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه خیابان کشی معابر سنندج 4 نوبت دوم  / فراخوان , مناقصه پروژه خیابان کشی معابر سنندج 4 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862792/مناقصه-احداث-خیابان-در-شهرک-صنعتی--'>مناقصه احداث خیابان در شهرک صنعتی ... / آگهی مناقصه , مناقصه احداث خیابان در شهرک صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862820/مناقصه-ساخت-و-نصب-پل-عابر-پیاده-آشخانه'>مناقصه ساخت و نصب پل عابر پیاده آشخانه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ساخت و نصب پل عابر پیاده آشخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862831/مزایده-دو-دست-کار-مبل-سلطنتی--هشت-عدد-مبل-2-عدد-کاناپه'>مزایده دو دست کار مبل سلطنتی ، هشت عدد مبل 2 عدد کاناپه  / مزایده,مزایده دو دست کار مبل سلطنتی ، هشت عدد مبل 2 عدد کاناپه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862641/مزایده-پلاک-ششدانگ-به-شماره-ملک-124-3311475-بخش-سه'>مزایده پلاک ششدانگ به شماره ملک 124.3311475 بخش سه / مزایده,مزایده پلاک ششدانگ به شماره ملک 124.3311475 بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862577/ارزیابی-کیفی-و-مناقصه-عملیات-اجرایی-آبرسانی-مجتمع-دشت-سراوان'>ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات اجرایی آبرسانی مجتمع دشت سراوان / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, ارزیابی کیفی عملیات اجرایی آبرسانی مجتمع دشت سراوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862643/مزایده-ملک-بخش-دو-اردبیل'>مزایده ملک بخش دو اردبیل / مزایده,مزایده ملک بخش دو اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862653/مزایده-شش-دستگاه-کولر-آبی-مارک-آبسال-مدل-7500---'>مزایده شش دستگاه کولر آبی مارک آبسال مدل 7500 .... / مزایده , مزایده شش دستگاه کولر آبی مارک آبسال مدل 7500 ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862650/مزایده-یک-قطعه-زمین-و-باغ-کشاورزی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین و باغ کشاورزی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و باغ کشاورزی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862636/مزایده-ششدانگ-اعیان-پلاک-ثبتی-سه-فرعی-از-5945-اصلی'>مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی سه فرعی از 5945 اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی سه فرعی از 5945 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862633/مزایده-املاک-شامل-باغ-و-منزل-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده املاک شامل باغ و منزل مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده املاک شامل باغ و منزل مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862637/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-100-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 100 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 100 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862710/مزایده-فروش-یکدستگاه-نیمه-یدک-کاری'>مزایده فروش یکدستگاه نیمه یدک کاری / مزایده فروش یکدستگاه نیمه یدک کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862696/مزایده-انواع-کمپرسور'>مزایده انواع کمپرسور / مزایده انواع کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862703/مزایده-2000-عدد-حشره-کش-دستگاه-منبت-کاری---'>مزایده 2000 عدد حشره کش -دستگاه منبت کاری  .... / مزایده 2000 عدد حشره کش -دستگاه منبت کاری  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862660/مزایده-یخچال-فریزر---'>مزایده یخچال فریزر  ... /  مزایده , مزایده یخچال فریزر  ... مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862582/مناقصه-عملیات-اجرایی-خط-انتقال-و-شبکه-توزیع-آب-روستاهای-کوشات-ها'>مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال و شبکه توزیع آب روستاهای کوشات ها / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال و شبکه توزیع آب روستاهای کوشات ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862647/مزایده-یکباب-خانه-قدیمی-خشت-و-گلی-مساحت-110-9متر'>مزایده یکباب خانه قدیمی خشت و گلی مساحت 110.9متر / مزایده,مزایده یکباب خانه قدیمی خشت و گلی مساحت 110.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862680/مزایده-دستگاه-والس---'>مزایده دستگاه والس  ... / مزایده دستگاه والس  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862685/مزایده-یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس / مزایده یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862623/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مشاعی-1-5-هکتاری-2250متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مشاعی 1.5 هکتاری 2250متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مشاعی 1.5 هکتاری 2250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862626/مزایده-یکقطعه-زمین-مساحت-19100متر-نوبت-اول'>مزایده یکقطعه زمین مساحت 19100متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یکقطعه زمین مساحت 19100متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862628/مزایده-یک-قطعه-خانه-سرا-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه خانه سرا مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه خانه سرا مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862619/مزایده-سند-شماره-1191-فرعی-از-دو-اصلی'>مزایده سند شماره 1191 فرعی از دو اصلی  / مزایده,مزایده سند شماره 1191 فرعی از دو اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862689/مزایده-یک-دستگاه-اره-آهن-بری--'>مزایده یک دستگاه اره آهن بری ... / مزایده , مزایده یک دستگاه اره آهن بری ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862682/مزایده-تعداد-سه-دستگاه-چرخ-مستعمل-چادر-دوزی-نوبت-دوم'>مزایده تعداد سه دستگاه چرخ مستعمل چادر دوزی نوبت دوم  / مزایده,مزایده تعداد سه دستگاه چرخ مستعمل چادر دوزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862688/مزایده-سواری-پژو-اردی'>مزایده سواری پژو اردی  / مزایده , مزایده سواری پژو اردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862597/مزایده-سهام-نوبت-سوم'>مزایده سهام نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده سهام نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863224/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862694/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس-مدل-88'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مدل 88  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مدل 88 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863652/استعلام-خرید-2000عدد-کلاسور'>استعلام خرید 2000عدد کلاسور  / استعلام, استعلام خرید 2000عدد کلاسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863598/استعلام-تولید--انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید , انتقال و توزیع برق  / استعلام تولید , انتقال و توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863614/استعلام-3-دستگاه-یخچال-تک--'>استعلام 3 دستگاه یخچال تک ... / استعلام, استعلام 3 دستگاه یخچال تک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863636/استعلام-کابل-شبکه'>استعلام کابل شبکه  / استعلام, استعلام کابل شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862613/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-107-85متر'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 107.85متر / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 107.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863603/استعلام-کیستون-نگزنس'>استعلام کیستون نگزنس  / استعلام , استعلام کیستون نگزنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863629/استعلام-تعمیر-و-تکمیل-اجرای-فضای-مورد-نیاز-برای-اداره-امور-فناوری'>استعلام تعمیر و تکمیل اجرای فضای مورد نیاز برای اداره امور فناوری / استعلام , استعلام تعمیر و تکمیل اجرای فضای مورد نیاز برای اداره امور فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863654/استعلام-فلش-مموری-USB-VORIVE-CARRY-IT-EASY'>استعلام فلش مموری USB VORIVE CARRY IT EASY  / استعلام , استعلام فلش مموری USB VORIVE CARRY IT EASY </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862700/مزایده-سواری-سمند-7X-مدل-85'>مزایده سواری سمند 7X مدل 85  / مزایده , مزایده سواری سمند 7X مدل 85 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863641/استعلام-الکتروپمپ-شناور-384-12--92KW'>استعلام الکتروپمپ شناور 384/12 - 92KW / استعلام , استعلام الکتروپمپ شناور 384/12 - 92KW</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863618/استعلام-خرید-دوربین--سوئیچ--محافظ-برق'>استعلام خرید دوربین - سوئیچ - محافظ برق / استعلام , استعلام خرید دوربین - سوئیچ - محافظ برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863655/استعلام-RAM-ADATA-DDR-3-1600-4G'>استعلام  RAM ADATA DDR 3 1600 4G / استعلام, استعلام RAM ADATA DDR 3 1600 4G </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863647/استعلام-خرید-4000-رول-رسید-مشتری-300-متری'>استعلام  خرید 4000 رول رسید مشتری 300 متری / استعلام , استعلام  خرید 4000 رول رسید مشتری 300 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862716/مزایده-انواع-تلویزیون-الی-ای-دی---نوبت-دوم'>مزایده انواع تلویزیون الی ای دی- ... نوبت دوم  / مزایده , مزایده انواع تلویزیون الی ای دی- ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863624/استعلام-برد-الکترونیکی-سامانه-ضد-بارش-تگرگ'>استعلام برد الکترونیکی سامانه ضد بارش تگرگ  / استعلام , استعلام برد الکترونیکی سامانه ضد بارش تگرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863604/استعلام-مبل-یک-نفره'>استعلام مبل یک نفره / استعلام, استعلام مبل یک نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863600/استعلام-کامپیوتر-شامل-کیس-مانیتور'>استعلام کامپیوتر شامل کیس مانیتور  / استعلام, استعلام کامپیوتر شامل کیس مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863657/استعلام-خرید-قرآن-و-ملزومات-قرآنی'>استعلام خرید قرآن و ملزومات قرآنی / استعلام, استعلام خرید قرآن و ملزومات قرآنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863628/استعلام-رول-برچسب-بارکد'>استعلام  رول برچسب بارکد  / استعلام, استعلام  رول برچسب بارکد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863621/استعلام-مایع-دستشوئی-پریل-20-لیتری-4-گالن'>استعلام  مایع دستشوئی پریل 20 لیتری 4 گالن / استعلام, استعلام  مایع دستشوئی پریل 20 لیتری 4 گالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863612/استعلام-خرید-13-عدد-کیس-رایانه'>استعلام خرید 13 عدد کیس رایانه  / استعلام, استعلام خرید 13 عدد کیس رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863591/استعلام-تجهیزات-اداری'>استعلام تجهیزات اداری / استعلام تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863581/استعلام-دستگاه-بارکدخوان-دو-بعدی'>استعلام  دستگاه بارکدخوان دو بعدی / استعلام, استعلام  دستگاه بارکدخوان دو بعدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863557/استعلام-صندلی-گردون-اداری-میز-اداری-الدار-صندلی-اربار-رجوع'>استعلام صندلی گردون اداری، میز اداری الدار، صندلی اربار رجوع / استعلام, استعلام صندلی گردون اداری، میز اداری الدار، صندلی اربار رجوع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862612/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مساحت-32-46متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 32.46متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 32.46متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863568/استعلام-مقره-میخی-سیلیکونی-33-کیلوولت'>استعلام مقره میخی سیلیکونی 33 کیلوولت / استعلام , استعلام مقره میخی سیلیکونی 33 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863582/استعلام-خرید-10-دستگاه-رله-AVR'>استعلام خرید 10 دستگاه رله AVR / استعلام  خرید 10 دستگاه رله AVR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863592/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام, استعلام اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863617/استعلام-کابل-شبکه-یک-متری-1-m-patch-cord'>استعلام کابل شبکه یک متری 1 m patch cord / استعلام, استعلام کابل شبکه یک متری 1 m patch cord</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863569/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر / استعلام, استعلام چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863578/استعلام-رایانه-رومیزی-مدل-1100800002080'>استعلام رایانه رومیزی مدل 1100800002080 / استعلام, استعلام رایانه رومیزی مدل 1100800002080</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862664/مزایده-تعداد-10-راس-گوسفند'>مزایده تعداد 10 راس گوسفند  / مزایده , مزایده تعداد 10 راس گوسفند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862669/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان   / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863649/استعلام-هاب-یو-اس-بی-و-کابل-رایانه'>استعلام هاب یو اس بی و کابل رایانه / استعلام,استعلام هاب یو اس بی و کابل رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863643/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام , استعلام تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863653/استعلام-پانابورد-مدل-5315-به-ابعاد-80-130-سانتیمتر'>استعلام پانابورد مدل 5315 به ابعاد 80*130 سانتیمتر / استعلام , استعلام پانابورد مدل 5315 به ابعاد 80*130 سانتیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863634/استعلام-مرغ-گرم'>استعلام مرغ گرم  / استعلام, استعلام مرغ گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862610/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-5000متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 5000متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 5000متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863648/استعلام-لوازم-آژیر'>استعلام لوازم آژیر / استعلام لوازم آژیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863639/استعلام-کیس-رایانه-کامل'>استعلام کیس رایانه کامل  / استعلام کیس رایانه کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863601/استعلام-میز-مطالعه-تک-نفره-پارتیشن-دار--'>استعلام میز مطالعه تک نفره پارتیشن دار ... / استعلام , استعلام میز مطالعه تک نفره پارتیشن دار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863627/استعلام-خدمات-پشتیبانی-نرم-افزار-ضد-ویروس-mcafee--'>استعلام خدمات پشتیبانی نرم افزار ضد ویروس mcafee ... / استعلام, استعلام خدمات پشتیبانی نرم افزار ضد ویروس mcafee ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863650/استعلام-خرید--حمل--نصب-و-راه-اندازی-یکدستگاه-پکیج-هواساز'>استعلام خرید , حمل , نصب و راه اندازی یکدستگاه پکیج هواساز  / استعلام، استعلام خرید , حمل , نصب و راه اندازی یکدستگاه پکیج هواساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863608/استعلام-دوربین-فیلم-برداری-سونی-و--'>استعلام دوربین فیلم برداری سونی و ... / استعلام, استعلام دوربین فیلم برداری سونی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863620/استعلام-تهیه-مانیتور-ال-جی'>استعلام تهیه مانیتور ال جی  / استعلام , استعلام تهیه مانیتور ال جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863640/استعلام-200-عدد-صندلی-LG'>استعلام 200 عدد صندلی LG   / استعلام , استعلام 200 عدد صندلی LG  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862629/مزایده-یک-دستگاه-تراکتور-تک-دیفرانسیل-مدل-83'>مزایده یک دستگاه تراکتور تک دیفرانسیل مدل 83 / مزایده , مزایده یک دستگاه تراکتور تک دیفرانسیل مدل 83 مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863659/استعلام-رطوبت-سنج-دیجیتالی-مدل-HF520--'>استعلام رطوبت سنج دیجیتالی مدل HF520 ... / استعلام، استعلام رطوبت سنج دیجیتالی مدل HF520 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863646/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه  / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863630/استعلام-اسپیکر'>استعلام اسپیکر / استعلام , استعلام اسپیکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863606/استعلام-کابل-شبکه'>استعلام کابل شبکه  / استعلام, استعلام کابل شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862605/مزایده-سه-دانگ-به-شماره-پلاک-3751-فرعی-از-دو-اصلی'>مزایده سه دانگ به شماره پلاک 3751 فرعی از دو اصلی / مزایده,مزایده سه دانگ به شماره پلاک 3751 فرعی از دو اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863637/استعلام-تعویض-سقف-شیروانی-بانک-مسکن'>استعلام تعویض سقف شیروانی بانک مسکن / استعلام تعویض سقف شیروانی بانک مسکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863632/استعلام-یونیت-بیرونی-ghp'>استعلام یونیت بیرونی ghp  / استعلام یونیت بیرونی ghp </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863609/استعلام-پابند-استیل-دو-قفله-مرغوب'>استعلام پابند استیل دو قفله مرغوب  / استعلام, استعلام پابند استیل دو قفله مرغوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863602/استعلام-مصالح-ساختمانی-(ترک-آباد-)-اردکان'>استعلام مصالح ساختمانی (ترک آباد ) اردکان  / استعلام, استعلام مصالح ساختمانی (ترک آباد ) اردکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863585/استعلام-لوله-کشی-گاز'>استعلام لوله کشی گاز / استعلام لوله کشی گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863644/استعلام-کارتن-بسته-بندی-با-چاپ-لمینتی-روی-درب-کارتن'>استعلام  کارتن بسته بندی با چاپ لمینتی روی درب کارتن  / استعلام, استعلام  کارتن بسته بندی با چاپ لمینتی روی درب کارتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862617/مناقصه-آموزش-و-ارتقای-فرهنگ-ترافیک--آموزش-و-اطلاع-رسانی--'>مناقصه آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک ، آموزش و اطلاع رسانی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک ، آموزش و اطلاع رسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862635/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-131-سایپا-مدل-93'>مزایده یک دستگاه سواری پراید 131 سایپا مدل 93 / مزایده ,مزایده  یک دستگاه سواری پراید 131 سایپا مدل 93 مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863633/استعلام-پروژه-توسعه-و-بهینه-سازی-شبکه-برق'>استعلام پروژه توسعه و بهینه سازی شبکه برق  / استعلام, استعلام پروژه توسعه و بهینه سازی شبکه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863615/استعلام-کولر-اسپلیت-12000-اینورتر-سرمایش-و-گرمایش'>استعلام کولر اسپلیت 12000 اینورتر سرمایش و گرمایش / استعلام, استعلام کولر اسپلیت 12000 اینورتر سرمایش و گرمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863605/استعلام-مصالح-ساختمانی-احمدآباد-اردکان'>استعلام مصالح ساختمانی احمدآباد اردکان / استعلام, استعلام مصالح ساختمانی احمدآباد اردکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863588/استعلام-شنیسل-سینه-مرغ-منجمد'>استعلام شنیسل سینه مرغ منجمد  / استعلام, استعلام شنیسل سینه مرغ منجمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863574/استعلام-Ram-2G-DDR2-kingstone'>استعلام Ram 2G DDR2 kingstone  / استعلام, استعلام Ram 2G DDR2 kingstone </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863563/استعلام-کارتن-بسته-بندی'>استعلام کارتن بسته بندی / استعلام, استعلام کارتن بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863576/استعلام-منبع-اشعه-دستگاه-ایکس-ری-هایمن-مدل-100100t'>استعلام منبع اشعه دستگاه ایکس ری هایمن مدل 100100t / استعلام, استعلام  منبع اشعه دستگاه ایکس ری هایمن مدل 100100t</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863586/استعلام-دریچه-کامپوزیت'>استعلام دریچه کامپوزیت  / استعلام ،استعلام دریچه کامپوزیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863610/استعلام-جلیقه-نجات'>استعلام جلیقه نجات / استعلام  جلیقه نجات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863623/استعلام-دنبه-منجمد-گوسفندی'>استعلام دنبه منجمد گوسفندی / استعلام, استعلام دنبه منجمد گوسفندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862642/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پیکان-دولوکس-چراغ-بنزی-مدل-82'>مزایده یک دستگاه سواری پیکان دولوکس چراغ بنزی مدل 82 / مزایده یک دستگاه سواری پیکان دولوکس چراغ بنزی مدل 82 مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863559/استعلام-دوچرخه-ثابت-الپتیکال-خانگی-مدل-V-MAXو-6380D-AT'>استعلام دوچرخه ثابت الپتیکال خانگی مدل V-MAXو 6380D-AT  / استعلام, استعلام دوچرخه ثابت الپتیکال خانگی مدل V-MAXو 6380D-AT </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863589/فراخوان-خدمات-مهندسی-مطالعات-تعیین-حریم-و-بستر-رودخانه-های-حوضه-آبریز'>فراخوان خدمات مهندسی مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه های حوضه آبریز  / فراخوان , فراخوان خدمات مهندسی مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه های حوضه آبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863583/استعلام-عملیات-لایروبی-و-ساماندهی-رودخانه'>استعلام عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه  / استعلام عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863573/مناقصه-تشکیل-گروه-گشت-و-بازرسی'>مناقصه تشکیل گروه گشت و بازرسی / مناقصه تشکیل گروه گشت و بازرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862717/مزایده-مزایده-واگذاری-پارکینگ-واقع-در-روبروی-شهرداری-هشتگرد-نوبت-دوم'>مزایده، مزایده واگذاری پارکینگ واقع در روبروی شهرداری هشتگرد نوبت دوم  / مزایده، مزایده واگذاری پارکینگ واقع در روبروی شهرداری هشتگرد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863631/اصلاحیه-مناقصه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-فاضلاب'>اصلاحیه مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب  / اصلاحیه , مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862845/مزایده-فروش-120-هزار-تن-ماده-معدنی-مخلوط-کم-عیار-معدن'>مزایده فروش 120 هزار تن ماده معدنی مخلوط کم عیار معدن  / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش 120 هزار تن ماده معدنی مخلوط کم عیار معدن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863546/مزایده-تعداد-35-دستگاه-انواع-خودرو-سبك-سنگین--'>مزایده  تعداد 35 دستگاه انواع خودرو سبك، سنگین... / مزایده، مزایده  تعداد 35 دستگاه انواع خودرو سبك، سنگین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863616/استعلام-​HART-COMMUNICATOR'>استعلام ​HART COMMUNICATOR / استعلام , استعلام​ ​HART COMMUNICATOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863599/استعلامmotor-driver'>استعلامmotor driver / استعلام , استعلام​ motor driver</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863553/استعلام-پروکسی'>استعلام پروکسی  / استعلام پروکسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863567/استعلام-LOCK-OFF-UNIT'>استعلام LOCK OFF UNIT / استعلام LOCK OFF UNIT </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863590/مناقصه-لوله-گذاری-فاضلاب-کرکوند'>مناقصه لوله گذاری فاضلاب کرکوند  / مناقصه، مناقصه لوله گذاری فاضلاب کرکوند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863556/استعلام-سود-مایع'>استعلام سود مایع / استعلام , استعلام سود مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862724/مناقصه-خرید-تجهیزات--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید تجهیزات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863292/مناقصه-تکمیل-مرکز-خدمات-جامع-سلامت-جوشقان-قالی'>مناقصه تکمیل مرکز خدمات جامع سلامت جوشقان قالی / مناقصه تکمیل مرکز خدمات جامع سلامت جوشقان قالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863297/مناقصه-تعمیر-تجهیزات-پزشکی-بیمارستان-قائم(عج)'>مناقصه تعمیر تجهیزات پزشکی بیمارستان قائم(عج) / مناقصه تعمیر تجهیزات پزشکی بیمارستان قائم(عج)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863286/خرید-کنتور-معمولی-1-2-نوبت-دوم'>خرید کنتور معمولی 1/2 نوبت دوم / خرید کنتور معمولی 1/2 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863302/فراخوان-تامین-منابع-مالی-طراحی-احداث-بهره-برداری-و-انتقال-مجتمع-تجاری-ورزشی---نوبت-دوم'>فراخوان تامین منابع مالی، طراحی، احداث، بهره برداری و انتقال مجتمع تجاری، ورزشی ... نوبت دوم / فراخوان تامین منابع مالی، طراحی، احداث، بهره برداری و انتقال مجتمع تجاری، ورزشی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863319/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-فلومتر-جهت-اندازه-گیری-دبی-ورودی-تصفیه-خانه'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی فلومتر جهت اندازه گیری دبی ورودی تصفیه خانه / استعلام, استعلام خرید و نصب و راه اندازی فلومتر جهت اندازه گیری دبی ورودی تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863488/استعلام-کیت-آموزشی-اتوماسیون-صنعتی-و-ابزار-دقیق--'>استعلام کیت آموزشی اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق ... / استعلام, استعلام کیت آموزشی اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863474/استعلام-کیت-آموزشی-و--'>استعلام کیت آموزشی و... / استعلام, استعلام کیت آموزشی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863496/استعلام-کیت-آموزشی'>استعلام کیت آموزشی / استعلام, استعلام کیت آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863506/استعلام-اجرای-دیوار-بلوک-40-سانتی-150-متر-مربع'>استعلام اجرای دیوار بلوک 40 سانتی 150 متر مربع / استعلام, استعلام اجرای دیوار بلوک 40 سانتی 150 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863538/استعلام-نیاز-به-صفحه-کلید-و-ماوس-و-مانیتور'>استعلام نیاز به صفحه کلید و ماوس و مانیتور / استعلام نیاز به صفحه کلید و ماوس و مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863547/استعلام-پکیج-شوفاژ-دیواری-و--'>استعلام پکیج شوفاژ دیواری و... / استعلام, استعلام پکیج شوفاژ دیواری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862731/آگهی-مجدد-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-قطعات-یدکی-شیرهای-NUOVO-PLGNOE'>آگهی مجدد ارزیابی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای NUOVO PLGNOE  / آگهی مجدد ارزیابی کیفی مناقصه گران , آگهی مجددارزیابی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای NUOVO PLGNOE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863516/استعلام-سرویس-رفت-و-برگشت-کارکنان-از-سطح-شهر-کرمان-به-پست-قرنطینه'>استعلام سرویس رفت و برگشت کارکنان از سطح شهر کرمان به پست قرنطینه / استعلام سرویس رفت و برگشت کارکنان از سطح شهر کرمان به پست قرنطینه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863515/استعلام-یازده-مورد-لوازم-مورد-نیاز-آزمایشگاه-مکانیک-خاک'>استعلام یازده مورد لوازم مورد نیاز آزمایشگاه مکانیک خاک / استعلام, استعلام یازده مورد لوازم مورد نیاز آزمایشگاه مکانیک خاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863461/استعلام-پلی-کربنات-6-میل-برند-یزد-پلیمر-500-متر-مربع'>استعلام پلی کربنات 6 میل برند یزد پلیمر 500 متر مربع  / استعلام, استعلام پلی کربنات 6 میل برند یزد پلیمر 500 متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863505/استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری-احداث-بند-سنگ-و-ملات-حوزه-فرومد'>استعلام اجرای عملیات آبخیزداری احداث بند سنگ و ملات حوزه فرومد  / استعلام, استعلام اجرای عملیات آبخیزداری احداث بند سنگ و ملات حوزه فرومد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863517/استعلام-کولر-گازی-12-هزار'>استعلام کولر گازی 12 هزار / استعلام, استعلام کولر گازی 12 هزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863532/استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری-احداث-بند-سنگ-و-ملات-حوزه-سطوه'>استعلام اجرای عملیات آبخیزداری احداث بند سنگ و ملات حوزه سطوه  / استعلام, استعلام اجرای عملیات آبخیزداری احداث بند سنگ و ملات حوزه سطوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863544/استعلام-رایانه-رومیزی-مدل-TOUCH-SMART-300Z-AMD'>استعلام رایانه رومیزی مدل TOUCH SMART 300Z AMD  / استعلام, استعلام رایانه رومیزی مدل TOUCH SMART 300Z AMD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863511/استعلام-مصالح-ساختمانی-زارچ'>استعلام مصالح ساختمانی زارچ / استعلام مصالح ساختمانی زارچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863497/استعلام-کولر-گازی-18-هزار'>استعلام کولر گازی 18 هزار  / استعلام کولر گازی 18 هزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863535/استعلام-بسته-نرم-افزار-سیستم-جامع-مانیتورینگ'>استعلام بسته نرم افزار سیستم جامع مانیتورینگ / استعلام بسته نرم افزار سیستم جامع مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862735/مناقصه-خرید-6-000-تن-کک-تزریق--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 6.000 تن کک تزریق - نوبت دوم  / آگهی مناقصه بین المللی عمومی ، مناقصه خرید 6.000 تن کک تزریق -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863485/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-ایستگاه-بی-سیم-مرکزی'>استعلام نصب و راه اندازی ایستگاه بی سیم مرکزی / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی ایستگاه بی سیم مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863447/استعلام-lenovo-ideapad'>استعلام lenovo ideapad / استعلام ، استعلام lenovo ideapad</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863443/استعلام-کاتریج'>استعلام کاتریج / استعلام کاتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863450/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-پیاده-رو'>استعلام تهیه مصالح و اجرای پیاده رو  / استعلام تهیه مصالح و اجرای پیاده رو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863468/استعلام-HP-Laserjet-Pro-multifunction-M426fdw-printer'>استعلام HP Laserjet Pro multifunction M426fdw printer / استعلام HP Laserjet Pro multifunction M426fdw printer</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863484/استعلام-سازه-فضایی'>استعلام سازه فضایی  / استعلام سازه فضایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863502/استعلام-دمنده-اطفا-حریق-بنزینی'>استعلام دمنده اطفا حریق بنزینی / استعلام دمنده اطفا حریق بنزینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863536/استعلام-آنتن-AWAY-FLY'>استعلام آنتن AWAY -FLY / استعلام, استعلام آنتن AWAY -FLY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863437/استعلام-دستگاه-پد-امضاء'>استعلام دستگاه پد امضاء  / استعلام دستگاه پد امضاء </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863464/استعلام-دوربین-لپ-تاپ--پرینتر'>استعلام دوربین -لپ تاپ - پرینتر  / استعلام دوربین -لپ تاپ - پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863494/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-ایستگاه-بی-سیم-مرکزی'>استعلام نصب و راه اندازی ایستگاه بی سیم مرکزی / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی ایستگاه بی سیم مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863525/استعلام-اسب-اهلی-نر-3-الی-9-ساله'>استعلام  اسب اهلی نر 3 الی 9 ساله  / استعلام ,استعلام  اسب اهلی نر 3 الی 9 ساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863388/استعلام-کت-شلوار--پیراهن--کفش--شلوار-تکی'>استعلام کت شلوار - پیراهن - کفش - شلوار تکی  / استعلام , استعلام کت شلوار - پیراهن - کفش - شلوار تکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863469/استعلام-تلویزیون-48-اینچ-مدل-سامسونگ-6920'>استعلام تلویزیون 48 اینچ مدل سامسونگ 6920 / استعلام تلویزیون 48 اینچ مدل سامسونگ 6920</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863459/استعلام-جهت-ایجاد-کارگاه-جوشکاری--'>استعلام جهت ایجاد کارگاه جوشکاری ... / استعلام جهت ایجاد کارگاه جوشکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863435/استعلام-پادری'>استعلام  پادری  / استعلام , استعلام  پادری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863400/استعلام-مانیتور-سامسونگ-S22-F355HN'>استعلام مانیتور سامسونگ S22 F355HN / استعلام, استعلام مانیتور سامسونگ S22 F355HN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863380/استعلام-پیراهن-و-شلوار-کار-دو-تیکه'>استعلام پیراهن و شلوار کار دو تیکه / استعلام , استعلام پیراهن و شلوار کار دو تیکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863398/استعلام-سوپاپ-کنترل-باد-ماشین-چاپ-رولند-رکورد'>استعلام سوپاپ کنترل باد ماشین چاپ رولند رکورد  / استعلام ، استعلام سوپاپ کنترل باد ماشین چاپ رولند رکورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862515/تجدید-مناقصه-خدمات-شهری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خدمات شهری - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خدمات شهری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862745/مناقصه-حمل-گندم-از-سیلوها-و-انبارها--نوبت-دوم'>مناقصه حمل گندم از سیلوها و انبارها - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه حمل گندم از سیلوها و انبارها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863446/استعلام-پیراهن--شلوار--کفش'>استعلام پیراهن - شلوار - کفش  / استعلام , استعلام پیراهن - شلوار - کفش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863466/استعلام-دمنده-بلوور-هوا'>استعلام دمنده بلوور هوا  / استعلام, استعلام دمنده بلوور هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863520/استعلام-خرید-لوازم-مخابرات-فیبر-نوری'>استعلام خرید لوازم مخابرات فیبر نوری / استعلام ,استعلام خرید لوازم مخابرات فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863393/استعلام-بالابر-آکاردئونی-13-متری'>استعلام بالابر آکاردئونی 13 متری  / استعلام , استعلام بالابر آکاردئونی 13 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863436/استعلام-نصب-و-اجرای-تابلوهای-اطلاعاتی-خطر-تصادف-با-عابر-پیاده-و-موتورسیکلت'>استعلام نصب و اجرای تابلوهای اطلاعاتی خطر تصادف با عابر پیاده و موتورسیکلت  / استعلام , استعلام نصب و اجرای تابلوهای اطلاعاتی خطر تصادف با عابر پیاده و موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863425/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-مدل-PW1510'>استعلام دستگاه حضور و غیاب مدل PW1510  / استعلام , استعلام دستگاه حضور و غیاب مدل PW1510 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863381/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اطفاء-حریق-بندر'>استعلام نصب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق بندر  / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق بندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863363/استعلام-دستگاه-ردیاب-DVB-S-و-طیف-فرکانسی-ماهواره-ای-جهت-نصب-و-تنظیم-ایستگاه-های-زمینی'>استعلام دستگاه ردیاب DVB-S  و طیف فرکانسی ماهواره ای جهت نصب و تنظیم ایستگاه های زمینی  / استعلام , استعلام دستگاه ردیاب DVB-S  و طیف فرکانسی ماهواره ای جهت نصب و تنظیم ایستگاه های زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863357/استعلام-کامیپوتری-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام کامیپوتری و فناوری اطلاعات / استعلام, استعلام کامیپوتری و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863375/استعلام-گوساله-4-الی-6-ماه'>استعلام گوساله 4 الی 6 ماه  / استعلام, استعلام گوساله 4 الی 6 ماه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863391/استعلام-کامیپوتری-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام کامیپوتری و فناوری اطلاعات / استعلام, استعلام کامیپوتری و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863407/استعلام-دستگاه-خردکن-کاغذ'>استعلام دستگاه خردکن کاغذ / استعلام, استعلام دستگاه خردکن کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863423/استعلام-دوخت-کت-و-شلوار-و-پیراهن-فرم-نگهبانی-طبق-سایز-افراد'>استعلام دوخت کت و شلوار و پیراهن فرم نگهبانی طبق سایز افراد / استعلام دوخت کت و شلوار و پیراهن فرم نگهبانی طبق سایز افراد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863434/استعلام-پکیج-و-رادیاتور-برند-ایران-رادیاتور'>استعلام پکیج و رادیاتور برند ایران رادیاتور / استعلام ، استعلام پکیج و رادیاتور برند ایران رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863405/استعلام-خرید-فیلتر-گازوئیل'>استعلام خرید فیلتر گازوئیل / استعلام خرید فیلتر گازوئیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863384/استعلام-خریداری-و-اجرای-سیستم-حفاظتی'>استعلام خریداری و اجرای سیستم حفاظتی  / استعلام خریداری و اجرای سیستم حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863419/استعلام-خرید-21-عدد-کپسول-اطفاء-حریق'>استعلام خرید 21 عدد کپسول اطفاء حریق  / استعلام, استعلام خرید 21 عدد کپسول اطفاء حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863365/استعلام-سم-ایمیداکلوپراید'>استعلام سم ایمیداکلوپراید  / استعلام سم ایمیداکلوپراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863347/استعلام-خرید-جی-پی-اس'>استعلام خرید جی پی اس / استعلام خرید جی پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863360/استعلام-سایر-حمل-و-نقل-زمینی'>استعلام سایر حمل و نقل زمینی  / استعلام, استعلام سایر حمل و نقل زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863344/استعلام-سویچ-سیسکو'>استعلام سویچ سیسکو / استعلام, استعلام سویچ سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863369/استعلام-ساماندهی-روستای-هدف-گردشگری-استاد'>استعلام ساماندهی روستای هدف گردشگری استاد  / استعلام, استعلام ساماندهی روستای هدف گردشگری استاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863432/استعلام-دستگاه-لیزر-توان-متوسط-آلمانی'>استعلام دستگاه لیزر توان متوسط آلمانی / استعلام, استعلام دستگاه لیزر توان متوسط آلمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863430/استعلام-دستگاه-شاک-ویو-ایرانی'>استعلام دستگاه شاک ویو ایرانی / استعلام, استعلام دستگاه شاک ویو ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863448/استعلام-حفاری-چاه-ارت-و-مهاربندی-و-مستحکم-سازی--'>استعلام حفاری چاه ارت و مهاربندی و مستحکم سازی ... / استعلام, استعلام حفاری چاه ارت و مهاربندی و مستحکم سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863501/استعلام-اولترا-فریزر'>استعلام اولترا فریزر / استعلام اولترا فریزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863528/استعلام-پرورش-جنگل-(جنگل-کاری)-و-سایر-فعالیتهای-جنگل-داری'>استعلام پرورش جنگل (جنگل کاری) و سایر فعالیتهای جنگل داری / استعلام , استعلام پرورش جنگل (جنگل کاری) و سایر فعالیتهای جنگل داری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863521/استعلام-لامپ-و-'>استعلام لامپ و.. / استعلام لامپ و..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863507/استعلام-میکروکوت-هموکیو'>استعلام میکروکوت هموکیو / استعلام, استعلام میکروکوت هموکیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863500/استعلام-دستگاه-مولتی-استیمولاتور-دوکاناله-X735'>استعلام دستگاه مولتی استیمولاتور دوکاناله X735 / استعلام دستگاه مولتی استیمولاتور دوکاناله X735</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863481/استعلام-خرید-الکتروموتور-و-پمپ-های-شناور-و-کوزه-ای'>استعلام خرید الکتروموتور و پمپ های شناور و کوزه ای / استعلام, استعلام خرید الکتروموتور و پمپ های شناور و کوزه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863463/استعلام-هولدر-سر-سوزن'>استعلام هولدر سر سوزن / استعلام, استعلام هولدر سر سوزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863470/استعلام-لاستیک-سواری'>استعلام لاستیک سواری  / استعلام, استعلام لاستیک سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863455/استعلام-ترکشن-گردن-و-کمر-c555'>استعلام ترکشن گردن و کمر c555 / استعلام, استعلام ترکشن گردن و کمر c555</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863498/استعلام-پارافیلم'>استعلام پارافیلم / استعلام, استعلام پارافیلم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863514/استعلام-دستگاه-برش-مقاطع-سنگ-وبتن'>استعلام دستگاه برش مقاطع سنگ وبتن  / استعلام, استعلام دستگاه برش مقاطع سنگ وبتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863526/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی-ال-جی-مدل-49LH51300GI-سایز-49-اینچ'>استعلام تلویزیون ال ای دی ال جی مدل 49LH51300GI سایز 49 اینچ / استعلام, استعلام تلویزیون ال ای دی ال جی مدل 49LH51300GI سایز 49 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863537/استعلام-ظروف-مقاوم-در-برابر-حمله-کلرید'>استعلام ظروف مقاوم در برابر حمله کلرید / استعلام, استعلام ظروف مقاوم در برابر حمله کلرید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863503/استعلام-تخت-ترکشن-دوقسمتی-B435'>استعلام تخت ترکشن دوقسمتی B435 / استعلام, استعلام تخت ترکشن دوقسمتی B435</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863522/استعلام-قلم-هوشمند-قرآنی'>استعلام قلم هوشمند قرآنی / استعلام قلم هوشمند قرآنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863542/استعلام-خرید-کلمپ'>استعلام خرید کلمپ / استعلام خرید کلمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863480/استعلام-اولترا-سوند'>استعلام اولترا سوند / استعلام   اولترا سوند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863438/استعلام-مگنو-دو-کاناله-g915'>استعلام مگنو دو کاناله g915 / استعلام مگنو دو کاناله g915</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863524/استعلام-تجهیز-کارگاه-برق'>استعلام تجهیز کارگاه برق / استعلام تجهیز کارگاه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863458/استعلام-تخت-مگنو-با-سلنوئید-7-سری-گرند'>استعلام تخت مگنو با سلنوئید 7 سری گرند / استعلام تخت مگنو با سلنوئید 7 سری گرند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863475/استعلام-سویچ-سیسکو-لایه-به-همراه-نصب-مدل-WS-C3750-G-24TS-S1U'>استعلام سویچ سیسکو لایه به همراه نصب مدل WS-C3750 G-24TS-S1U / استعلام سویچ سیسکو لایه به همراه نصب مدل WS-C3750 G-24TS-S1U</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863492/استعلام-خدمات-پشتیبانی-اتوماسیون-اداری'>استعلام خدمات پشتیبانی اتوماسیون اداری  / استعلام خدمات پشتیبانی اتوماسیون اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863508/استعلام-آبسرد-EASTCOOL'>استعلام آبسرد EASTCOOL / استعلام آبسرد EASTCOOL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863566/استعلام-کولر-گازی-اینورتردار'>استعلام کولر گازی اینورتردار  / استعلام , استعلام کولر گازی اینورتردار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862759/مناقصه-تامین-مصالح-شامل-سیمان-میلگرد-و--'>مناقصه تامین مصالح شامل سیمان، میلگرد و ... / آگهی دعوت به همکاری تامین کنندگان, مناقصه تامین مصالح شامل سیمان، میلگرد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863452/استعلام-کاغذ-تحریر-سفید'>استعلام  کاغذ تحریر سفید / استعلام , استعلام  کاغذ تحریر سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863486/استعلام-باتری-ups-سولارکس-12-ولت'>استعلام باتری ups سولارکس 12 ولت / استعلام باتری ups سولارکس 12 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863513/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه / استعلام , استعلام سوئیچ دیتا شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863530/استعلام-کلرفریک-40-و-کلر-مایع-کپسولی'>استعلام کلرفریک 40% و کلر مایع کپسولی  / استعلام ، استعلام کلرفریک 40% و کلر مایع کپسولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863445/استعلام-دستمال-کاغذی-دولا-ساده--'>استعلام دستمال کاغذی دولا ساده ... / استعلام ،استعلام دستمال کاغذی دولا ساده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863422/استعلام-تامین-سه-دستگاه-سرور--'>استعلام تامین سه دستگاه سرور ... / استعلام .استعلام تامین سه دستگاه سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863413/استعلام-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-روستای-قدس--'>استعلام پروژه اصلاح و بهینه سازی روستای قدس ...  / استعلام, استعلام پروژه اصلاح و بهینه سازی روستای قدس ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863389/استعلام-خرید-تعداد-5-دستگاه-هارد-سرور'>استعلام خرید تعداد 5 دستگاه هارد سرور / استعلام , استعلام خرید تعداد 5 دستگاه هارد سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863441/استعلام-یکدستگاه-موتورسیکلت-دیسکاوری-مدل-s150'>استعلام  یکدستگاه موتورسیکلت دیسکاوری مدل s150 / استعلام, استعلام  یکدستگاه موتورسیکلت دیسکاوری مدل s150</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863479/استعلام-SERVER-ADAPTER'>استعلام SERVER ADAPTER   / استعلامSERVER ADAPTER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863451/استعلام-سشوار-و-اتو-بخار-برقی'>استعلام سشوار و اتو بخار برقی  / استعلام سشوار و اتو بخار برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863491/استعلام-پمپ-293-12-طرح-KSB'>استعلام پمپ 293/12 طرح KSB   / استعلام پمپ 293/12 طرح KSB  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863411/استعلام-اجرای-سنگفرش-با-سنگ-مالن--اجرای-دیوار-سنگی-با-سنگ-مالن'>استعلام اجرای سنگفرش با سنگ مالن ، اجرای دیوار سنگی با سنگ مالن  / استعلام , استعلام اجرای سنگفرش با سنگ مالن ، اجرای دیوار سنگی با سنگ مالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863465/استعلام-بخاری-کارگاهی--یخچال--زعفران-و--'>استعلام بخاری کارگاهی ، یخچال ، زعفران و ...  / استعلام , استعلام بخاری کارگاهی ، یخچال ، زعفران و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863476/استعلام-میوه-خشک-کن-الکتریکی-و--'>استعلام میوه خشک کن الکتریکی و ...  / استعلام , استعلام میوه خشک کن الکتریکی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863370/استعلام-تولید-فیلم-مستند'>استعلام تولید فیلم مستند  / استعلام , استعلام تولید فیلم مستند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863355/استعلام-تقویت-کننده-فیبر-نوری-EDFA'>استعلام تقویت کننده فیبر نوری EDFA   / استعلام , استعلام تقویت کننده فیبر نوری EDFA  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862770/مناقصه-ساخت-و-نصب-12-عدد-جرثقیل-سقفی'>مناقصه ساخت و نصب 12 عدد جرثقیل سقفی / آگهی مناقصه, مناقصه ساخت و نصب 12 عدد جرثقیل سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863342/استعلام-سرور-HP-DL580-GEN9'>استعلام سرور HP DL580 GEN9 / استعلام سرور HP DL580 GEN9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863383/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-و-فلزی'>استعلام لوله پلی اتیلن و فلزی / استعلام لوله پلی اتیلن و فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863402/استعلام-کابل-1-5-4-زره-دار-افشان-گلند-سایز-20-با-کلیه-متعلقات'>استعلام کابل 1.5*4 زره دار افشان، گلند سایز 20 با کلیه متعلقات / استعلام, استعلام کابل 1.5*4 زره دار افشان، گلند سایز 20 با کلیه متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863417/استعلام-دستگاه-چهارکاره-PANASONIC-KX-MB-208-5-CX-به-تعداد-10-دستگاه'>استعلام دستگاه چهارکاره PANASONIC KX-MB 208 5 CX به تعداد 10 دستگاه / استعلام دستگاه چهارکاره PANASONIC KX-MB 208 5 CX به تعداد 10 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863429/استعلام-یک-سیستم-رایانه-با-تمام-امانات-(جهت-کار-دفتری)'>استعلام یک سیستم رایانه با تمام امانات (جهت کار دفتری) / استعلام, استعلام  یک سیستم رایانه با تمام امانات (جهت کار دفتری)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863440/استعلام-دستگاه-فاکس-PANASONIC-KX-FP701-به-تعداد-5-دستگاه'>استعلام دستگاه فاکس PANASONIC KX-FP701 به تعداد 5 دستگاه / استعلام دستگاه فاکس PANASONIC KX-FP701 به تعداد 5 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863414/استعلام-خرید-یونیت-بیرونی-ghp'>استعلام خرید یونیت بیرونی ghp / استعلام خرید یونیت بیرونی ghp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863390/استعلام-لوازم-جانبی-کامپیوت'>استعلام لوازم جانبی کامپیوت / استعلام , استعلام لوازم جانبی کامپیوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863428/استعلام-خرید-تجهیزات-و-وسایل-بدنسازی'>استعلام خرید تجهیزات و وسایل بدنسازی / استعلام خرید تجهیزات و وسایل بدنسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863376/استعلام-کابل-شیلدار'>استعلام کابل شیلدار  / استعلام, استعلام کابل شیلدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862776/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه  انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه, مناقصه  انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863353/استعلام-تخته-وایت-برد'>استعلام  تخته وایت برد / استعلام  تخته وایت برد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863351/استعلام-پنیر-لیقوان-شاهی-بسته-یک-کیلویی'>استعلام پنیر لیقوان شاهی بسته یک کیلویی / استعلام, استعلام پنیر لیقوان شاهی بسته یک کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863341/استعلام-رله-ولتاژ-بالا-و-پایین-mapr0305'>استعلام رله ولتاژ بالا و پایین mapr0305 / استعلام, استعلام رله ولتاژ بالا و پایین mapr0305</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863395/استعلام-فرم-خام-پیوسته-132-ستونی--'>استعلام فرم خام پیوسته 132 ستونی ... / استعلام, استعلام فرم خام پیوسته 132 ستونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863379/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863404/استعلام-750-عدد-جعبه-مقوایی'>استعلام 750 عدد جعبه مقوایی / استعلام, استعلام 750 عدد جعبه مقوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863418/استعلام-فرم-خام-پیوسته-100-ستونی--'>استعلام فرم خام پیوسته 100 ستونی ... / استعلام, استعلام فرم خام پیوسته 100 ستونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863442/استعلام-شانه-عوض-کن-نمره-متحرک'>استعلام شانه عوض کن نمره متحرک / استعلام, استعلام شانه عوض کن نمره متحرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862783/مزایده-واگذاری-کلیه-ادوات-کارگاهی-صنعتی-و-ماشین-آلات-فرآوری-کارخانجات-ذوبی'>مزایده واگذاری  کلیه ادوات کارگاهی، صنعتی و ماشین آلات فرآوری کارخانجات ذوبی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری  کلیه ادوات کارگاهی، صنعتی و ماشین آلات فرآوری کارخانجات ذوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863549/مناقصه-قرائت-کنتور-و-توزیع-قبوض-آبفا-دزفول'>مناقصه قرائت کنتور و توزیع قبوض آبفا دزفول / مناقصه قرائت کنتور و توزیع قبوض آبفا دزفول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863607/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات'>مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات / مناقصه  بهره برداری و نگهداری از تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863651/مناقصه-مالی-مشترکین-تعمیر-و-نگهداری-از-تاسیسات'>مناقصه مالی مشترکین تعمیر و نگهداری از تاسیسات / مناقصه مالی مشترکین تعمیر و نگهداری از تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863596/مناقصه-اجرای-معماری-و-تاسيسات-ساختمان-پشتيبانی-مرکز-بحران---'>مناقصه اجرای معماری و تاسيسات ساختمان پشتيبانی مرکز بحران  ... / مناقصه اجرای معماری و تاسيسات ساختمان پشتيبانی مرکز بحران  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863587/مناقصه-حفاظت-فيزيکی-راه-آهن-تهران'>مناقصه حفاظت فيزيکی راه آهن تهران     / مناقصه حفاظت فيزيکی راه آهن تهران    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863580/تجديد-مناقصه-نگهبانی-بيمارستان-امام-خمينی-(ره)-ساری'> تجديد مناقصه نگهبانی بيمارستان امام خمينی (ره) ساری   /  تجديد مناقصه نگهبانی بيمارستان امام خمينی (ره) ساری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862516/تجدید-مزایده-دکه-مطبوعاتی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده دکه مطبوعاتی - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده دکه مطبوعاتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862790/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-از-قبیل-ضایعات-آهن-و--'>مزایده فروش اقلام مازاد از قبیل ضایعات  آهن و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام مازاد از قبیل ضایعات  آهن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863564/دعوتنامه-مربوط-به-تعمير-ايمن-سازی-و-اعمال-پوشش-پلی-يورتان---'>دعوتنامه مربوط به تعمير ايمن سازی و اعمال پوشش پلی يورتان  ... / دعوتنامه مربوط به تعمير ايمن سازی و اعمال پوشش پلی يورتان  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863533/دعوتنامه-انجام-کارهای-خدماتی-و-پشتيبانی'>دعوتنامه انجام کارهای خدماتی و پشتيبانی      / دعوتنامه انجام کارهای خدماتی و پشتيبانی     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863552/مناقصه-عمومی-سرويسهای-اياب-و-ذهاب'>مناقصه عمومی سرويسهای اياب و ذهاب / مناقصه عمومی سرويسهای اياب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863625/مناقصه-تهیه-اقلام-و-اجرای-شبکه-گاز-شهرک-صنعتی-اترک'>مناقصه تهیه اقلام و اجرای شبکه گاز شهرک صنعتی اترک / مناقصه ,مناقصه تهیه اقلام و اجرای شبکه گاز شهرک صنعتی اترک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863597/مناقصه-قرارداد-واگذاری-بخشی-از-خدمات-تخصصی-پشتیبانی--'>مناقصه قرارداد واگذاری بخشی از خدمات تخصصی,پشتیبانی,... / مناقصه, مناقصه مناقصه قرارداد واگذاری بخشی از خدمات تخصصی,پشتیبانی,...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862952/مزایده-فروش-یک-مجتمع-اداری-6-طبقه'>مزایده فروش یک مجتمع اداری 6 طبقه / مزایده,مزایده فروش یک مجتمع اداری 6 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863577/مناقصه-خرید-انواع-ترانس'>مناقصه خرید انواع ترانس / مناقصه,مناقصه خرید انواع ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863548/مناقصه-خرید-خدمات-مشاوره-برای-انجام-خدمات-نظارت-عالیه-و-کارگاهی-پروژه-های-شرکت-عمران-فولادشهر'>مناقصه خرید خدمات مشاوره,برای انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های شرکت عمران فولادشهر / مناقصه ,مناقصه خرید خدمات مشاوره,برای انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های شرکت عمران فولادشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863534/​فراخوان-مناقصه-اجرای-ماسه-سرد-امولسيونی-محور-سراوان--خاش'>​فراخوان مناقصه اجرای ماسه سرد امولسيونی محور سراوان - خاش / ​فراخوان مناقصه , ​فراخوان مناقصه اجرای ماسه سرد امولسيونی محور سراوان - خاش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863551/​فراخوان-مناقصه-لکه-گيری-درزگيری-و-روکش-آسفالت-حفاظتی-ميکروسرفيسينگ'>​فراخوان مناقصه لکه گيری،درزگيری و روکش آسفالت حفاظتی ميکروسرفيسينگ / ​فراخوان مناقصه , ​فراخوان مناقصه لکه گيری،درزگيری و روکش آسفالت حفاظتی ميکروسرفيسينگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863579/​فراخوان-مناقصه-خدمات-خودرويی'>​فراخوان مناقصه خدمات خودرويی     / ​فراخوان مناقصه , ​فراخوان مناقصه خدمات خودرويی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863560/​فراخوان-مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>​فراخوان مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی / ​فراخوان مناقصه , ​فراخوان مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863541/​فراخوان-مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-انشعابات-گاز-حفاظت-از-زنگ-و-وسایل-گازرسانی'>​فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز ،حفاظت از زنگ و وسایل گازرسانی  / ​فراخوان مناقصه  , ​فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز ،حفاظت از زنگ و وسایل گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862827/مناقصه-تهیه-و-طبخ-غذای-روزانه-کارکنان'>مناقصه تهیه و طبخ غذای روزانه کارکنان / آگهی مناقصه، مناقصه تهیه و طبخ غذای روزانه کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863562/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-محلهای-تجاری-ترمینال-4-فرودگاه-مهرآباد'>مزایده واگذاری تعدادی از محلهای تجاری ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از محلهای تجاری ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863613/مناقصه-انجام-تست-و-بازرسی-لوازم-اندازه-گیری-تکفاز-و-سه-فاز-دیماندی-و-غیر-دیماندی-با-برنامه-زمانبندی-داخل'>مناقصه انجام تست و بازرسی لوازم اندازه گیری تکفاز و سه فاز دیماندی و غیر دیماندی با برنامه زمانبندی داخل / مناقصه ,مناقصه انجام تست و بازرسی لوازم اندازه گیری تکفاز و سه فاز دیماندی و غیر دیماندی با برنامه زمانبندی داخل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863572/مناقصه-پروژه-احداث-چهارخطه-نمودن-محور-سرپل-ذهاب-قصرشیرین'>مناقصه پروژه احداث چهارخطه نمودن محور سرپل ذهاب-قصرشیرین  / مناقصه پروژه احداث چهارخطه نمودن محور سرپل ذهاب-قصرشیرین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863565/مناقصه-خدمات-عمومی'>مناقصه خدمات عمومی  / مناقصه خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863561/مناقصه-خدمات-عمومی'>مناقصه خدمات عمومی  / مناقصه خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863545/مناقصه-خدمات-عمومی'>مناقصه خدمات عمومی  / مناقصه خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863539/مناقصه-اجرای-عمليات-زيرسازی-و-ابنيه-فنی'>مناقصه اجرای عمليات زيرسازی و ابنيه فنی  / مناقصه اجرای عمليات زيرسازی و ابنيه فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862844/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-و-مازاد-شامل-انواع-پلی-استایرن-کارتن-نایلون-پری-پک--'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد شامل انواع پلی استایرن- کارتن- نایلون پری پک.... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد شامل انواع پلی استایرن- کارتن- نایلون پری پک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863550/مناقصه-تکميل-عمليات-زيرسازی-و-ابنيه-فنی-محور-گمرکان-امجز'>مناقصه تکميل عمليات زيرسازی و ابنيه فنی محور گمرکان- امجز     / مناقصه تکميل عمليات زيرسازی و ابنيه فنی محور گمرکان- امجز    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863555/مناقصه-اجرای-عمليات-زيرسازی-و-ابنيه-فنی-محورهای-دشت-مهران-و-قلعه-اسلام-آباد'>مناقصه اجرای عمليات زيرسازی و ابنيه فنی محورهای دشت مهران و قلعه اسلام آباد     / مناقصه اجرای عمليات زيرسازی و ابنيه فنی محورهای دشت مهران و قلعه اسلام آباد    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863571/مناقصه-اجرای-عمليات-زيرسازی-و-ابنيه-فنی-محورهای-قادر-آباد--'>مناقصه اجرای عمليات زيرسازی و ابنيه فنی محورهای قادر آباد ... / مناقصه اجرای عمليات زيرسازی و ابنيه فنی محورهای قادر آباد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863593/مناقصه-اجرای-عمليات-بسترسازی-و-آسفالت-هياًت-آباد-نظم-آباد--'>مناقصه اجرای عمليات بسترسازی و آسفالت هياًت آباد، نظم آباد ... / مناقصه اجرای عمليات بسترسازی و آسفالت هياًت آباد، نظم آباد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863595/مناقصه-اجرای-عمليات-خاکی-و-ابنيه-فنی-محور-دسک-به-درين(تجديد۴'>مناقصه اجرای عمليات خاکی و ابنيه فنی محور دسک به درين(تجديد۴     / مناقصه اجرای عمليات خاکی و ابنيه فنی محور دسک به درين(تجديد۴    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863642/مناقصه-اجرای-آسفالت-راه-روستایی-تجدید'>مناقصه اجرای آسفالت راه روستایی تجدید / مناقصه اجرای آسفالت راه روستایی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863622/مناقصه-تامین-25-دستگاه-خودروی-استیجاری-تجدید'>مناقصه تامین 25 دستگاه خودروی استیجاری تجدید / مناقصه تامین 25 دستگاه خودروی استیجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863584/مناقصه-خدمات-عمومی-شعبه-مشهد'>مناقصه خدمات عمومی شعبه مشهد / مناقصه خدمات عمومی شعبه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863594/مناقصه-خدمات-عمومی-تاسیسات-فضای-سبز'>مناقصه خدمات عمومی تاسیسات فضای سبز  / مناقصه خدمات عمومی تاسیسات فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862819/مناقصه-حمل-و-نقل-اردوی-دانش-آموزی'>مناقصه حمل و نقل اردوی دانش آموزی  / آگهی مناقصه، مناقصه حمل و نقل اردوی دانش آموزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862814/مزایده-لوازم-پزشکی-و-غیر-پزشکی'>مزایده لوازم پزشکی و غیر پزشکی / آگهی مزایده , مزایده لوازم پزشکی و غیر پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862791/مناقصه-کیت-های-تشخیص-اندو-توکسین-(کیت-های-LAL)'>مناقصه کیت های تشخیص اندو توکسین (کیت های LAL)  / آگهی مناقصه, مناقصه کیت های تشخیص اندو توکسین (کیت های LAL) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862521/مناقصه-خرید-فیلتر-مغناطیسی-الکتریکی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید فیلتر مغناطیسی الکتریکی- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید فیلتر مغناطیسی الکتریکی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862798/مزایده-ضایعات-پلی-پروپیلن'>مزایده ضایعات پلی پروپیلن / آگهی مزایده، مزایده ضایعات پلی پروپیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862780/فراخوان-راه-اندازی-50-خط-بازرسی-مخازن-فولادی-بدون-درز--سیلندر-گاز'>فراخوان راه اندازی 50 خط بازرسی مخازن فولادی بدون درز - سیلندر گاز  / فراخوان، فراخوان راه اندازی 50 خط بازرسی مخازن فولادی بدون درز - سیلندر گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862772/آگهی-فراخوان-ارزیابی-کیفی-احداث-ساختمان-مرکز-تحقیقات-فناوری-مهندسی-مکانیک-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان ارزیابی کیفی  احداث ساختمان مرکز تحقیقات فناوری مهندسی مکانیک -نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی،آگهی فراخوان ارزیابی کیفی  احداث ساختمان مرکز تحقیقات فناوری مهندسی مکانیک -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862768/مزایده-عمومی-اجاره-بیلبورد-و-استندهای-تبلیغاتی--نوبت-دوم'>مزایده عمومی  اجاره بیلبورد و استندهای تبلیغاتی - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده عمومی  اجاره بیلبورد و استندهای تبلیغاتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862847/مناقصه-ماشینکاری-و-رنگ-آمیزی-قطعات'>مناقصه ماشینکاری و رنگ آمیزی قطعات  / آگهی مناقصات , مناقصه ماشینکاری و رنگ آمیزی قطعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862861/مناقصه-تهیه-و-نصب-تابلوهای-شناسایی-مسیر-و-خرید-تجهیزات-ترافیکی--'>مناقصه تهیه و نصب تابلوهای شناسایی مسیر و خرید تجهیزات ترافیکی... / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه و نصب تابلوهای شناسایی مسیر و خرید تجهیزات ترافیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862923/آگهی-مزایده-فروش-کارخانه-نوبت-دوم'>آگهی مزایده فروش کارخانه نوبت دوم  / آگهی مزایده فروش کارخانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862523/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-بندر-امام-ره'>مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل بندر امام ره  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل بندر امام ره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862835/مناقصه-پشتیبانی-و-نگهداری-سخت-افزار-و-نرم-افزارها'>مناقصه پشتیبانی و نگهداری سخت افزار و نرم افزارها / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پشتیبانی و نگهداری سخت افزار و نرم افزارها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862865/مناقصه-تامین-غذای-روزانه-قریب-600-پرس'>مناقصه تامین غذای روزانه قریب 600 پرس / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین غذای روزانه قریب 600 پرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862872/مناقصه-ساخت-و-ریخته-گری-8-عدد-دیگ-چدنی'>مناقصه ساخت و ریخته گری 8 عدد دیگ چدنی / آگهی مناقصه ، مناقصه ساخت و ریخته گری 8 عدد دیگ چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862888/مناقصه-تکمیل-عملیات-مرحله-اول-بوستان'>مناقصه تکمیل عملیات مرحله اول بوستان  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل عملیات مرحله اول بوستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862849/اصلاحیه-مناقصه-امور-مربوط-به-نگهداری-جنگل-کاری-اراضی'>اصلاحیه مناقصه امور مربوط به نگهداری جنگل کاری اراضی  / مناقصه , اصلاحیه مناقصه امور مربوط به نگهداری جنگل کاری اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862860/فراخوان-سرمایه-گذاری--طراحی-بهره-برداری-نگهداری-و-انتقال-تجهیزات'>فراخوان سرمایه گذاری ، طراحی، بهره برداری، نگهداری و انتقال تجهیزات  / فراخوان , فراخوان سرمایه گذاری ، طراحی، بهره برداری، نگهداری و انتقال تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863040/اصلاحیه-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز'>اصلاحیه مناقصه نگهداری فضای سبز  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862834/مزایده-عمومی-فروش-20-هزار-تن-ماده-معدنی'>مزایده عمومی فروش 20 هزار تن ماده معدنی / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی فروش 20 هزار تن ماده معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862839/مزایده-انواع-سواری'>مزایده انواع سواری   / آگهی مزایده ، مزایده انواع سواری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862517/تجدید-مناقصه-خرید-خط-سرد-جهت-ایمن-سازی-راه-های-روستایی'>تجدید مناقصه خرید خط سرد جهت ایمن سازی راه های روستایی  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید خط سرد جهت ایمن سازی راه های روستایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862778/مناقصه-مقدار-7-000-مترمربع-سنگ-دهبید'>مناقصه مقدار 7.000 مترمربع سنگ دهبید / مناقصه مقدار 7.000 مترمربع سنگ دهبید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862788/مناقصه-عملیات-اجرای-رنگ-آمیزی-70-دستگاه-واگن-قطارهای-اورهال'>مناقصه عملیات اجرای رنگ آمیزی 70 دستگاه واگن قطارهای اورهال / آگهی مناقصه ، مناقصه  عملیات اجرای رنگ آمیزی 70 دستگاه واگن قطارهای اورهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862779/مزایده-غرفه-تاکسی-سرویس'>مزایده غرفه تاکسی سرویس / آگهی مزایده, مزایده غرفه تاکسی سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863062/دومین-جشنواره-سراسری-دانشجویی-تجسم-هنر'>دومین جشنواره سراسری دانشجویی تجسم هنر / دومین جشنواره سراسری دانشجویی تجسم هنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862773/مناقصه-خرید-سنگ-آهن'>مناقصه خرید سنگ آهن / مناقصه ، مناقصه خرید سنگ آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862874/مزایده-تعدادی-از-خودروها-و-ماشین-آلات'>مزایده تعدادی از خودروها و ماشین آلات  / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعدادی از خودروها و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862761/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-وانت-مزدا--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی وانت مزدا - نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده فروش یک دستگاه خودروی وانت مزدا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862763/مناقصه-رفت-و-روب-محلات-و-خیابان-های-سطح-شهر--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه رفت و روب محلات و خیابان های سطح شهر  - مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه رفت و روب محلات و خیابان های سطح شهر  - مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862843/مناقصه-زهکشی-و-تثبیت-ترانشه-کیلومتر-517'>مناقصه  زهکشی و تثبیت ترانشه کیلومتر 517 / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه  زهکشی و تثبیت ترانشه کیلومتر 517</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862850/ارزیابی-کیفی-احداث-دیوار-ضامن-ایستگاه-قارون'>ارزیابی کیفی احداث دیوار ضامن ایستگاه قارون  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه, ارزیابی کیفی احداث دیوار ضامن ایستگاه قارون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862574/مناقصه-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی-شبکه-های-توزیع-نیروی-از-طریق-نصب-و-اصلاح-انشعابات--'>مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیروی از طریق نصب و اصلاح انشعابات... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیروی از طریق نصب و اصلاح انشعابات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862797/مزایده-یک-دستگاه-سمند-ال-ایکس-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سمند ال ایکس- مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه سمند ال ایکس مرحله دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862802/مزایده-اجاره-میدان-دواب--نوبت-دوم'>مزایده  اجاره میدان دواب - نوبت دوم  / آگهی مزایده,  اجاره میدان دواب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862808/مناقصه-رفت-و-روب-محلات-و-خیابان-های-سطح-شهر--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه رفت و روب محلات و خیابان های سطح شهر - مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه رفت و روب محلات و خیابان های سطح شهر - مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862809/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-207-65مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 207.65مترمربع / مزایده,ممزایده پلاک ثبتی مساحت 207.65مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862812/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-سند-عادی-مساحت-سه-هزار-متر'>مزایده یک قطعه زمین با سند عادی مساحت سه هزار متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با سند عادی مساحت سه هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862806/مزایده-ملک-مساحت-235-55مترمربع'>مزایده ملک مساحت 235.55مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 235.55مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862799/مزایده-ملک-مساحت-102-60مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 102.60مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 102.60مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862794/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-نود-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت نود متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862803/مزایده-یکباب-خانه-سرای-به-مساحت-عرصه-1271متر'>مزایده یکباب خانه سرای به مساحت عرصه 1271متر / مزایده,مزایده یکباب خانه سرای به مساحت عرصه 1271متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862857/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت / فراخوان , فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862590/مناقصه-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی-شبکه-های-توزیع-نیروی-از-طریق-نصب-و-اصلاح-انشعابات--'>مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیروی از طریق نصب و اصلاح انشعابات... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیروی از طریق نصب و اصلاح انشعابات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863236/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-توزیع-آب'>اصلاحیه مناقصه عملیات اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862782/مزایده-فروش-املاک-کاربری-دامداری-زراعی-باغ'>مزایده فروش املاک کاربری دامداری زراعی باغ / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری دامداری زراعی باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862892/مناقصه-اعلام-اطفا-حریق-(Firealarm)'> مناقصه اعلام اطفا حریق (Firealarm)  / آگهی مناقصه,   مناقصه اعلام اطفا حریق (Firealarm) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862871/مناقصه-انجام-تعمیرات-دو-دستگاه-Pony-Base'>مناقصه انجام تعمیرات دو دستگاه Pony Base / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام تعمیرات دو دستگاه Pony Base</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862811/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-مناطق-سه-گانه-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه-  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862918/مزایده-کلیه-اثاثیه-اداری--وسایل-نقلیه-سبک-و-قطعات-یدکی-خودروهای-سنگین'>مزایده کلیه اثاثیه اداری ، وسایل نقلیه سبک و قطعات یدکی خودروهای سنگین / آگهی مزایده عمومی ,مزایده کلیه اثاثیه اداری ، وسایل نقلیه سبک و قطعات یدکی خودروهای سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862972/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اقلام-مورد-نیاز-جهت-کف-سازی-یکپارچه-بتنی-در-محوطه-ضایعات'>مناقصه تهیه مصالح و اقلام مورد نیاز جهت کف سازی یکپارچه بتنی در محوطه ضایعات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اقلام مورد نیاز جهت کف سازی یکپارچه بتنی در محوطه ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862525/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیلی-ابنیه-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-ساختمان-های-کارخانه-شمش-آلومینیوم-جاجرم'>مناقصه اجرای عملیات تکمیلی ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان های کارخانه شمش آلومینیوم جاجرم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات تکمیلی ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان های کارخانه شمش آلومینیوم جاجرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862912/مزایده-کلیه-تجهیزات-مربوط-به-خط-ساخت-اتاق-و-مونتاژ-کامیونت-بادسان'>مزایده کلیه تجهیزات مربوط به خط ساخت اتاق و مونتاژ کامیونت بادسان / آگهی مزایده عمومی ,مزایده کلیه تجهیزات مربوط به خط ساخت اتاق و مونتاژ کامیونت بادسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863017/اطلاعیه-مناقصه-واگذاری-امور-طبخ-و-توزیع-غذا-و-تهیه-مواداولیه-غذایی'>اطلاعیه مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذا و تهیه مواداولیه غذایی / اطلاعیه مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذا و تهیه مواداولیه غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862784/مزایده-فروش-تعداد-16-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 16 قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 16 قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862841/مناقصه-خرید-800-عدد-باطری-سیلد-اسید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 800 عدد باطری سیلد اسید- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 800 عدد باطری سیلد اسید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862789/مزایده-فروش-املاک-مساحت-120-و-750متر'>مزایده فروش املاک مساحت 120 و 750متر / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت 120 و 750متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863001/مناقصه-مطالعات-طرح-جامع-برقرسانی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق'> مناقصه مطالعات طرح جامع برقرسانی شبکه های توزیع نیروی برق / مناقصه عمومی , مطالعات طرح جامع برقرسانی شبکه های توزیع نیروی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862519/مناقصه-انجام-بخشی-از-خدمات-پشتیبانی---'>مناقصه انجام بخشی از خدمات پشتیبانی .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام بخشی از خدمات پشتیبانی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862527/تجدید-مناقصه-خرید-22-000-عدد-کیسه-جامبو-جهت-کیسه-گیری-محصولات-تولیدی'>تجدید مناقصه خرید 22.000 عدد کیسه جامبو جهت کیسه گیری محصولات تولیدی / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید 22.000 عدد کیسه جامبو جهت کیسه گیری محصولات تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862832/مناقصه-انجام-امور-نظافت-و-حمل-زباله-ساختمانهای'>مناقصه انجام امور نظافت و حمل زباله ساختمانهای / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور نظافت و حمل زباله ساختمانهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862837/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-شامل-خدمتگزاری--سرایداری--ماشین-نویسی'>مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی شامل خدمتگزاری ، سرایداری ، ماشین نویسی / آگهی مناقصه , مناقصه  انجام امور خدماتی و پشتیبانی شامل خدمتگزاری ، سرایداری ، ماشین نویسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862875/مزایده-فروش-ماشین-آلات-خط-تولید-سوزن-پمپ-انژکتور'>مزایده  فروش ماشین آلات خط تولید سوزن پمپ انژکتور  / مزایده,مزایده  فروش ماشین آلات خط تولید سوزن پمپ انژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862887/تجدید-مناقصه-ارتقاء-سخت-افزاری-و-نرم-افزاری-256-دستگاه-چاپ-دسته-چک'>تجدید مناقصه ارتقاء سخت افزاری و نرم افزاری 256 دستگاه چاپ دسته چک  / تجدید مناقصه  , مناقصه ارتقاء سخت افزاری و نرم افزاری 256 دستگاه چاپ دسته چک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862807/مناقصه-خرید-250-تن-خمیر-الیاف-بلند--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 250 تن خمیر الیاف بلند - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 250 تن خمیر الیاف بلند - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862895/تجدید-مناقصه-خرید-آسفالت-ریزدانه'>تجدید مناقصه خرید آسفالت ریزدانه / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید آسفالت ریزدانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862883/مزایده-اجاره-مغازه-های-موجود'>مزایده اجاره مغازه های موجود  / آگهی فراخوان مزایده عمومی , مزایده اجاره مغازه های موجود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862810/مزایده-اجاره-رستوران-نور-نوبت-دوم'>مزایده اجاره رستوران نور نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره رستوران نور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862534/تجدید-استعلام-انجام-عملیات-بارگیری-و-حمل-700-000-تن-سنگ-بوکسیت'>تجدید استعلام انجام عملیات بارگیری و حمل 700.000 تن سنگ بوکسیت / تجدید استعلام, تجدید استعلام انجام عملیات بارگیری و حمل 700.000 تن سنگ بوکسیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862829/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-خدمات-نظافت-و--'>فراخوان مناقصه انجام امور خدمات نظافت و ... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه انجام امور خدمات نظافت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862842/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-سرور-سیسکو-و--'>مناقصه خرید یک دستگاه سرور سیسکو و ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید یک دستگاه سرور سیسکو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862800/مناقصه-عملیات-کندن-دپو-بارگیری-حمل-باراندازی-و-تسطیح-حدود-100-000-تن-مصالح-پوسته---مرحله-سوم'>مناقصه عملیات کندن، دپو، بارگیری، حمل، باراندازی و تسطیح حدود 100.000 تن مصالح پوسته ... مرحله سوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات کندن، دپو، بارگیری، حمل، باراندازی و تسطیح حدود 100.000 تن مصالح پوسته ... مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862805/مناقصه-انجام-بخشی-از-عملیات-خاکی-پروژه-آزاد-راه-اراک--خرم-آباد-نوبت-دوم'>مناقصه انجام بخشی از عملیات خاکی پروژه آزاد راه اراک - خرم آباد نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه انجام بخشی از عملیات خاکی پروژه آزاد راه اراک - خرم آباد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862920/مناقصه-تامین-و-سرو-غذا'>مناقصه تامین و سرو غذا  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین و سرو غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862930/مناقصه-خرید-سه-عدد-آمبولانس'>مناقصه خرید سه عدد آمبولانس  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید سه عدد آمبولانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862817/مناقصه-اصلاح-شبکه-آب-آشامیدنی-شهرهای-خوی--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه آب آشامیدنی شهرهای خوی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه خرید یک مرحله ای فشرده، مناقصه اصلاح شبکه آب آشامیدنی شهرهای خوی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862543/فراخوان-خدمات-مشاوره-در-زمینه-تهیه-طرح-جامع-برقرسانی-به-شهرستانهای-اردکان--'>فراخوان خدمات مشاوره در زمینه تهیه طرح جامع برقرسانی به شهرستانهای اردکان... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران، فراخوان خدمات مشاوره در زمینه تهیه طرح جامع برقرسانی به شهرستانهای اردکان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862864/فراخوان-خرید-شیرآلات-و-اتصالات'>فراخوان خرید شیرآلات و اتصالات / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خرید شیرآلات و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862823/مناقصه-پروژه-نیرورسانی-تامین-برق-بیمارستان-نفت-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه نیرورسانی تامین برق بیمارستان نفت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه نیرورسانی تامین برق بیمارستان نفت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862885/فراخوان-ترمیم-و-نگهداری-فضای-سبز'>فراخوان ترمیم و نگهداری فضای سبز  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست مناقصه,فراخوان ترمیم و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862889/فراخوان-مناقصه-تامین-بارگیری-حمل-و-باراندازی-و-نصب-و-راه-اندازی-19-دستگاه-ماشین-آبیاری-دوار'>فراخوان مناقصه تامین، بارگیری، حمل و باراندازی و نصب و راه اندازی 19 دستگاه ماشین آبیاری دوار / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین، بارگیری، حمل و باراندازی و نصب و راه اندازی 19 دستگاه ماشین آبیاری دوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862866/مزایده-واگذاری-محوطه-پارکینگ'>مزایده واگذاری محوطه پارکینگ   / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری محوطه پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862557/مناقصه-عملیات-اجرای-تسطیح-شبکه-معابر-و-رواناب--'>مناقصه عملیات اجرای تسطیح شبکه معابر و رواناب... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه عملیات اجرای تسطیح شبکه معابر و رواناب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862854/مناقصه-تهیه-و-نصب-کمد-و-بایگانی-ریلی-در-ادارات-تابعه--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و نصب کمد و بایگانی ریلی در ادارات تابعه  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تهیه و نصب کمد و بایگانی ریلی در ادارات تابعه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862896/تمدید-مناقصه-انجام-خدمات-انتظامات-و-حفاظت-فیزیکی-از-اموال--96-03-16'>تمدید مناقصه انجام خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی از اموال... 96.03.16 / آگهی تمدید مناقصه,تمدید ممناقصه انجام خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی از اموال...- نوبت اول 96.03.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862949/مزایده-قطعه-زمین-شماره-675--نوبت-دوم'>مزایده قطعه زمین شماره 675  - نوبت دوم / آگهی مزایده ، آگهی مزایده قطعه زمین شماره 675 -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862869/مناقصه-تهیه-حمل-و-اجرای-درب-و-پنجره-و-قرنیزهای-چوبی-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، حمل و اجرای درب و پنجره و قرنیزهای چوبی نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه تهیه، حمل و اجرای درب و پنجره و قرنیزهای چوبی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862879/تجدید-مناقصه-تهیه-و-حمل-آب-فضای-سبز-96-03-16'>تجدید مناقصه تهیه و حمل آب فضای سبز  96.03.16 / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تهیه و حمل آب فضای سبز  تجدید 96.3.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862900/مناقصه-hose-2ld-5000-psi-نوبت-دوم'>مناقصه hose 2ld -5000 psi  نوبت دوم  / مناقصه hose 2ld -5000 psi  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862941/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-714-51متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 714.51متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 714.51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862514/مزایده-فروش-خط-کامل-تولید-درپوش-آلومینیومی-و-درپوش-فیلیپ-آف'>مزایده فروش خط کامل تولید درپوش آلومینیومی و درپوش فیلیپ آف / آگهی مزایده، مزایده فروش خط کامل تولید درپوش آلومینیومی و درپوش فیلیپ آف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862945/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-پلاک-1224-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به پلاک 1224 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به پلاک 1224 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862948/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-1045متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 1045متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 1045متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862983/مزایده-فروش-تلفن-همراه'>مزایده فروش تلفن همراه / آگهی مزایده , مزایده فروش تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862977/ارزیابی-کیفی-رفع-نواقص-تاسیسات-تقویت-فشار-گاز'>ارزیابی کیفی رفع نواقص تاسیسات تقویت فشار گاز / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران , ارزیابی کیفی رفع نواقص تاسیسات تقویت فشار گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862937/مناقصه-خرید-لوله--اتصالات-و-شیرآلات-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله - اتصالات و شیرآلات نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله - اتصالات و شیرآلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862934/مناقصه-21000-متر-شبکه-پلی-اتیلن-پراکنده'>مناقصه 21000 متر شبکه پلی اتیلن پراکنده / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه 21000 متر شبکه پلی اتیلن پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862907/مناقصه-عملیات-لایروبی-کانالها-و-انهار-منطقه'>مناقصه عملیات لایروبی کانالها و انهار منطقه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات لایروبی کانالها و انهار منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862510/مناقصه-تامین-2-فروند-شناور-تدارکاتی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین 2 فروند شناور تدارکاتی - نوبت دوم / مناقصه تامین 2 فروند شناور تدارکاتی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862926/مزایده-فروش-خودرو-پیکان-وانت'>مزایده فروش خودرو پیکان وانت  / مزایده , مزایده فروش خودرو پیکان وانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862919/مناقصه-امر-خدمات-عمومی-و-نظافت--'>مناقصه امر خدمات عمومی و نظافت ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امر خدمات عمومی و نظافت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862902/مناقصه-اجرای-سیستم-مکانیزه-یکپارچه-مشترکین-عادی-و-سنگین---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای سیستم مکانیزه یکپارچه مشترکین عادی و سنگین .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سیستم مکانیزه یکپارچه مشترکین عادی و سنگین .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862956/مزایده-ششدانگ-یکباب-اتاق-مساحت-بیست-و-سه-متر'>مزایده ششدانگ یکباب اتاق مساحت بیست و سه متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اتاق مساحت بیست و سه متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862925/مزایده-سیم-کارت-کار-کرده'>مزایده سیم کارت کار کرده  /  مزایده , مز ایده سیم کارت کار کرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863048/لغو-مناقصه-تعمیرات-و-تاسیسات-خوابگاه'>لغو مناقصه تعمیرات و تاسیسات خوابگاه  / لغو مناقصه , مناقصه  تعمیرات و تاسیسات خوابگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862906/مناقصه-عملیات-انجام-جدول-و-زیرسازی--آسفالت-گرم--مرحله-دوم'>مناقصه عملیات انجام جدول و زیرسازی ، آسفالت گرم - مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات انجام جدول و زیرسازی ، آسفالت گرم -مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862915/مناقصه-خرید-و-اجرای-سامانه-دوربین-های-ثبت-تخلف----نوبت-دوم'>مناقصه خرید و اجرای سامانه دوربین های ثبت تخلف ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و اجرای سامانه دوربین های ثبت تخلف ... -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862927/مناقصه-عملیات-شستشو-تعمیر-و-نگهداری-مخازن-زباله-سطح-شهر'>مناقصه عملیات شستشو، تعمیر و نگهداری مخازن زباله سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات شستشو، تعمیر و نگهداری مخازن زباله سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862848/مزایده-یکباب-گاوداری-عرصه-محصور-669متر'>مزایده یکباب گاوداری عرصه محصور 669متر  / مزایده,مزایده یکباب گاوداری عرصه محصور 669متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862852/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-ابعاد-9-6-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین به ابعاد 9*6 نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به ابعاد 9*6 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862905/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862855/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-500متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 500متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 500متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862858/مزایده-یکباب-مغازه-به-کلاسه-پرونده-960019-نوبت-اول'>مزایده یکباب مغازه به کلاسه پرونده 960019 نوبت اول  / مزایده,مزایده یکباب مغازه به کلاسه پرونده 960019 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863055/فراخوان-جشنواره-ادبی-شاه-بیت'>فراخوان جشنواره ادبی شاه بیت  / فراخوان جشنواره ادبی شاه بیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862863/مزایده-اجاره-مساحت-30-مترمربع-عرصه-کانکس-نوبت-دوم'>مزایده اجاره مساحت 30 مترمربع عرصه کانکس نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره مساحت 30 مترمربع عرصه کانکس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862862/مزایده-ششدانگ-پلاک-213-فرعی-از-25-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 213 فرعی از 25 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 213 فرعی از 25 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862836/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-250مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 250مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 250مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862846/مزایده-ششدانگ-پلاک-2615-30-اصلی-بخش-دو'>مزایده ششدانگ پلاک 2615.30 اصلی بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2615.30 اصلی بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862838/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-عرصه-صد-و-شصت-متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی عرصه صد و شصت متر / مزایده,ممزایده ششدانگ ملک مسکونی عرصه صد و شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862830/مزایده-اپارتمان-مسکونی-مساحت-120متر'>مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 120متر  / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 120متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862833/مزایده-ششدانگ-اعیانی-اپارتمان-مساحت-328متر'>مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان مساحت 328متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان مساحت 328متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862818/مزایده-ششدانگ-یکباب-ملک-مسکونی-عرصه-دویست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب ملک مسکونی عرصه دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ملک مسکونی عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862891/مناقصه-​بهسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه ​بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه ​بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862878/فراخوان-واگذاری-بهره-برداری-از-تعدادی-از-محل-های-تجاری-ترمینال-2'>فراخوان  واگذاری بهره برداری از تعدادی از محل های تجاری ترمینال 2  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان  واگذاری  بهره برداری از تعدادی از محل های تجاری ترمینال 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862859/مناقصه-عملیات-لکه-گیری-ترمیم-و-روسازی-و-همسطح-سازی-منهولها-و---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات لکه گیری، ترمیم و روسازی و همسطح سازی منهولها و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات لکه گیری، ترمیم و روسازی و همسطح سازی منهولها  و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862853/مزایده-فروش-ماشین-آلات-مرحله-دوم'>مزایده فروش ماشین آلات مرحله دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش ماشین آلات مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862509/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-باغی-ویلایی-متراژ-9035متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی باغی ویلایی متراژ 9035متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی باغی ویلایی متراژ 9035متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862882/فراخوان-مناقصه-عمومی-مربوط-به-پروژه-تعمیرات-فوری-خطوط-لوله-نفت-صادرات--'>فراخوان مناقصه عمومی مربوط به پروژه تعمیرات فوری خطوط لوله نفت صادرات ... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی مربوط به پروژه تعمیرات فوری خطوط لوله نفت صادرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862856/مناقصه-عملیات-اجرایی-راهسازی-فتح-المبین-(فاز-2)--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی راهسازی فتح المبین (فاز 2) - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی راهسازی فتح المبین (فاز 2) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862840/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اپراتوری-تلفنخانه--دپوی-بی-سیم-و-دیسچر-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی اپراتوری تلفنخانه ، دپوی بی سیم و دیسچر نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان ارزیابی کیفی اپراتوری تلفنخانه ، دپوی بی سیم و دیسچر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862824/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-سرا-صد-و-چهل-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین خانه سرا صد و چهل متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه سرا صد و چهل متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862822/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-سرا-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین خانه سرا نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه سرا نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862826/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت-83-11متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 83.11متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 83.11متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862966/فراخوان-مناقصات-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-انبار-نفت--'>فراخوان مناقصات واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت... / آگهی فراخوان مناقصات عمومی، فراخوان مناقصات واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862851/مناقصه-خرید-لوله-فولادی--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله فولادی - تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه خرید لوله فولادی - تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862928/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-بخش-هفت-نوبت-اول'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی بخش هفت نوبت اول  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی بخش هفت نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862533/مناقصه-نسبت-به-خرید-یک-دستگاه-SAN-STORAGE'>مناقصه نسبت به خرید یک دستگاه SAN STORAGE  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه نسبت به خرید یک دستگاه SAN STORAGE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862944/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی-خود-به-صورت-حجمی'>مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی خود به صورت حجمی  / مناقصه , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی خود به صورت حجمی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862950/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی-خود-به-صورت-حجمی-شامل-نامه-رسان'>مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی خود به صورت حجمی شامل نامه رسان  / مناقصه , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی خود به صورت حجمی شامل نامه رسان  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862911/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده-ولوو-مدل-83'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ولوو مدل 83  / مزایده , مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ولوو مدل 83 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862903/مزایده-یک-دستگاه-دریل-ستونی--'>مزایده یک دستگاه دریل ستونی ... / مزایده , مزایده یک دستگاه دریل ستونی ... مرتبه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862916/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG-(ایثار)-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG (ایثار)  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از جایگاه CNG (ایثار)  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862939/مزایده-اموال-منقول-و-غیرمنقول-شرکت-صنعت-کاران'>مزایده اموال منقول و غیرمنقول شرکت صنعت کاران / مزایده,مزایده اموال منقول و غیرمنقول شرکت صنعت کاران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862970/مناقصه-واگذاری-امور-پشتیبانی-و-نگهبانی'>مناقصه واگذاری امور پشتیبانی و نگهبانی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور پشتیبانی و نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862933/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-207-فرعی'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 207 فرعی  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 207 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862548/مناقصه-خرید-انواع-مقره-پلیمری'>مناقصه  خرید انواع مقره پلیمری / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه  خرید انواع مقره پلیمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862909/تجدید-مناقصه-پروژه-کرایه-ماشین-آلات'>تجدید مناقصه پروژه کرایه ماشین آلات  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پروژه کرایه ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862913/مناقصه-انجام-خدمات-مطالعات-و-طراحی-فاز-یک-و-دو-پروژه-های-عمرانی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات مطالعات و طراحی فاز یک و دو پروژه های عمرانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات مطالعات و طراحی فاز یک و دو پروژه های عمرانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862938/مناقصه-پروژه-اجرای-درزگیری-آسفالت-محورهای-شریانی-سطح-استان'>مناقصه پروژه اجرای درزگیری آسفالت محورهای شریانی سطح استان  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه اجرای درزگیری آسفالت محورهای شریانی سطح استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862910/مناقصه-پروژه-لکه-گیری-و-ترمیم-آسفالت-معابر--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر ...مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر ...مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862929/مناقصه-انجام-اورهال-کلیه-تجهیزات-مربوط-به-تعمیرات-اساسی-سال-96--نوبت-دوم'>مناقصه انجام اورهال کلیه تجهیزات مربوط به تعمیرات اساسی سال 96-  نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه انجام اورهال کلیه تجهیزات مربوط به تعمیرات اساسی سال 96- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863067/سومین-جشنواره-دورریختنی-های-ماندنی96-3-16'>سومین جشنواره دورریختنی های ماندنی96.3.16 / سومین جشنواره دورریختنی های ماندنی96.3.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862951/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-اول-72-52متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول 72.52متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول 72.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862947/مناقصه-اجرای-عملیات-ساختمانی-و-تاسیساتی-توسعه-بخش-400-کیلوولت-پست-لردگان'>مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی توسعه بخش 400 کیلوولت پست لردگان / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی توسعه بخش 400 کیلوولت پست لردگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862576/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی-به-صورت-حجمی-شامل-امور-خدمات-پشتیبانی'>مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی به صورت حجمی شامل امور خدمات پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی به صورت حجمی شامل امور خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862954/مناقصه-اجرای-عملیات-شبکه-گذاری-فولادی'>مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری فولادی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862946/مناقصه-خدمات-حمل-و-نقل-و-جابه-جایی-زندانیان'>مناقصه خدمات حمل و نقل و جابه جایی زندانیان  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات حمل و نقل و جابه جایی زندانیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862921/مناقصه-عملیات-خرید--نصب-و-راه-اندازی-دوربین-مداربسته-تجدید'>مناقصه عملیات خرید , نصب و راه اندازی دوربین مداربسته -تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه عملیات خرید , نصب و راه اندازی دوربین مداربسته -تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862922/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-تصفیه-خانه-شیرابه'>مناقصه بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه شیرابه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه شیرابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862971/مناقصه-کاهش-تلفات-شهرستانهای-سرابله---'>مناقصه کاهش تلفات شهرستانهای سرابله .... / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه کاهش تلفات شهرستانهای سرابله ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862940/مناقصه-راهبری-کلیه-امور-مرتبط-با-حفظ-حراست-و-نگهبانی-و-نگهداری-و-نظافت-پارک-جنگلی--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه راهبری کلیه امور مرتبط با حفظ، حراست و نگهبانی و نگهداری و نظافت پارک جنگلی - تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه راهبری کلیه امور مرتبط با حفظ، حراست و نگهبانی و نگهداری و نظافت پارک جنگلی- تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862943/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-روستاهای-ورکی-لولت-و---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای ورکی، لولت و ... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای ورکی، لولت و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862961/مناقصه-خرید-چوب-ایرانی'>مناقصه  خرید چوب ایرانی / آگهی مناقصه, مناقصه  خرید چوب ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862935/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-سازه-ها-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از سازه ها -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری بهره برداری از سازه ها نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862936/مزایده-واگذاری-محل-بهره-برداری-جهت-نصب-تابلو-سه-وجهی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محل بهره برداری جهت نصب تابلو سه وجهی -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری محل بهره برداری جهت نصب تابلو سه وجهی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862931/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-پل-آبرو--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث پل آبرو  - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث پل آبرو -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862932/مناقصه-عملیات-اجرایی-تکمیل-سوله-ورزشی-22-بهمن-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی تکمیل سوله ورزشی 22 بهمن -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرایی تکمیل سوله ورزشی 22 بهمن -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862978/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-87-87مترمربع'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 87.87مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 87.87مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862980/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-119-06مترمربع'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 119.06مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 119.06مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862942/تجدید-فراخوان-پروژه-مرمت-و-بهسازی-ساختمانها--عوامل-پروازی-و-زیرساختهای-تاسیسات'>تجدید فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها ، عوامل پروازی و زیرساختهای تاسیسات / تجدید آگهی فراخوان پیمانکاران , تجدید فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها ، عوامل پروازی و زیرساختهای تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862868/مزایده-واگذاری-تعداد-شش-قطعه-از-قطعات-مسکونی'>مزایده واگذاری تعداد شش قطعه از قطعات مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد شش قطعه از قطعات مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862870/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-157-90متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 157.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 157.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862873/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-15-مهاباد'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 مهاباد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 مهاباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862898/آگهی-فراخوان-عمومی-احداث-سیستم-آتش-نشانی--اعلان-و-اطفاء-حریق-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان عمومی احداث سیستم آتش نشانی ، اعلان و اطفاء حریق- نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی احداث سیستم آتش نشانی ، اعلان و اطفاء حریق- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862542/مزایده-خودرو-سواری-پراید'>مزایده خودرو سواری پراید / مزایده,مزایده خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862877/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-4-مساحت-159-36متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه 4  مساحت 159.36متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه 4  مساحت 159.36متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862880/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-قطعه-سوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه سوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه سوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862904/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-سه-64-91متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 64.91متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 64.91متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862876/فراخوان-مناقصه-بهسازی-محور-زرند-کوهبنان-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه بهسازی محور زرند- کوهبنان- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه بهسازی محور زرند- کوهبنان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862881/مناقصه-​تکمیل-و-توسعه-راه-های-روستایی--نوبت-دوم'>مناقصه ​تکمیل و توسعه راه های روستایی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه, مناقصه ​تکمیل و توسعه راه های روستایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862884/مزایده-عرصه-و-اعیان-ششدانگ-باشگاه-ورزشی'>مزایده عرصه و اعیان ششدانگ باشگاه ورزشی / مزایده,مزایده عرصه و اعیان ششدانگ باشگاه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862953/مزایده-فروش-خودروی-سواری-پژو-206'>مزایده فروش خودروی سواری پژو 206  / مزایده , مزایده فروش خودروی سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862890/مناقصه-عمومی-پروژه-زیرسازی-نوارهای-حفاری-و-محل-های-لکه-گیری-معابر--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی پروژه زیرسازی نوارهای حفاری و محل های لکه گیری معابر - مرحله اول نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه زیرسازی نوارهای حفاری و محل های لکه گیری معابر - مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862894/مناقصه-انجام-امور-حفاظت--ایمنی--اتش-نشانی--تجدید'>مناقصه انجام امور حفاظت ، ایمنی ، اتش نشانی...تجدید / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای , مناقصه انجام امور حفاظت ، ایمنی ، اتش نشانی...تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862886/مناقصه-پروژه-خرید-آسفالت-توپک----نوبت-دوم'>مناقصه پروژه خرید آسفالت توپک ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه خرید آسفالت توپک ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862624/مناقصه-THREE-CONE-BITS'>مناقصه THREE CONE BITS / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه THREE CONE BITS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862897/مناقصه-اجرای-اتاق-دیتا-سنتر--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای اتاق دیتا سنتر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای اتاق دیتا سنتر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863248/مزایده-ششدانگ-یکباب-مغازه-به-مساحت-29-80متر'>مزایده ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 29.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 29.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862908/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سمند-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سمند نوبت دوم / مزایده فروش یک دستگاه خودرو سمند نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862901/مزایده-پلاک-ثبتی-4-فرعی-از-795-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 4 فرعی از 795 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4 فرعی از 795 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862899/مزایده-منزل-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862924/مناقصه-اجرای-شبکه-برق-ایستگاه-پمپاژ'>مناقصه اجرای شبکه برق ایستگاه پمپاژ / مناقصه ، مناقصه  اجرای شبکه برق ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862917/مناقصه-عملیات-اجرای-پیاده-روسازی'>مناقصه عملیات اجرای پیاده روسازی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای پیاده روسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862893/مناقصه-اجرای-چمن-مصنوعی-زمین-فوتبال--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای چمن مصنوعی زمین فوتبال...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای چمن مصنوعی زمین فوتبال...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862957/مناقصه-اجرای-پروژه-آبرسانی-و-تعمیر-و-نگهداری'>مناقصه اجرای پروژه آبرسانی و تعمیر و نگهداری   / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه آبرسانی و تعمیر و نگهداری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862531/مناقصه-زیرسازی-نصب-سنگ-جدول-و-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی، نصب سنگ جدول و آسفالت نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی، نصب سنگ جدول و آسفالت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862962/مناقصه-واگذاری-خدمات-نظافت-و-باربری'>مناقصه واگذاری خدمات نظافت و باربری / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه واگذاری خدمات نظافت و باربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862796/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-نوع-سیستم-و-تیپ-سواری-پژو-پارس-مدل-94'>مزایده یک دستگاه خودرو نوع سیستم و تیپ سواری پژو پارس مدل 94  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو نوع سیستم و تیپ سواری پژو پارس مدل 94 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862777/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مقدار-5500متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مقدار 5500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مقدار 5500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862740/مناقصه-مدیریت-بهره-برداری-و-خدمات-گاز-شهری-بیارجمند'>مناقصه مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری بیارجمند / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری بیارجمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862549/مزایده-فروش-یکدستگاه-نهرکن-دو-طرفه-و-یکدستگاه-بیل-مستعمل-جلو-تراکتور'>مزایده فروش یکدستگاه نهرکن دو طرفه و یکدستگاه بیل مستعمل جلو تراکتور / آگهی مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه نهرکن دو طرفه و یکدستگاه بیل مستعمل جلو تراکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862828/مناقصه-واگذاری-حجمی-انبار-نفت-96-03-16'>مناقصه واگذاری حجمی انبار نفت  96.03.16 / آگهی ارزیابی عمومی,مناقصه واگذاری حجمی انبار نفت    نوبت اول 96.03.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862746/مزایده-فروش-لوازم-اسقاطی-مستعمل-نوبت-دوم'>مزایده فروش لوازم اسقاطی مستعمل نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده فروش لوازم اسقاطی مستعمل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862867/مناقصه-خرید-تجهیزات-مرکز-داده-اصلی-و-پشتیبان-سازمان-و-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-و-خدمات'>مناقصه خرید تجهیزات مرکز داده اصلی و پشتیبان سازمان و نصب و راه اندازی تجهیزات و خدمات  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات مرکز داده اصلی و پشتیبان سازمان و نصب و راه اندازی تجهیزات و خدمات  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862766/همایش-مطالبات-اصلاحات-از-دولت-اعتدال'>همایش مطالبات اصلاحات از دولت اعتدال  / همایش مطالبات اصلاحات از دولت اعتدال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862757/مناقصه-خرید-دستگاه-CUSTOMIZED-BLADE-SYSTEM'>مناقصه خرید دستگاه CUSTOMIZED BLADE SYSTEM / مناقصه, مناقصه خرید دستگاه CUSTOMIZED BLADE SYSTEM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862708/مزایده-ملک-به-ابعاد-223-228-8-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک به ابعاد 223-228-8 مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به ابعاد 223-228-8 مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862697/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مساحت-88-99متر'>مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 88.99متر  / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 88.99متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862714/مزایده-سه-سهم-مشاع-از-16-سهم-ششدانگ-یکباب-منزل'>مزایده سه سهم مشاع از 16 سهم ششدانگ یکباب منزل / مزایده,مزایده سه سهم مشاع از 16 سهم ششدانگ یکباب منزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862742/مناقصه-PARTS-FOR-INGER-SOLL-RAND---نوبت-دوم'>مناقصه PARTS FOR INGER SOLL RAND ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه PARTS FOR INGER SOLL RAND ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862785/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-جهت-مشارکت-در-ساخت-مجتمع-اداری--تجاری'>فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت مجتمع اداری ، تجاری  / فراخوان , فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت مجتمع اداری ، تجاری  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862568/مناقصه-توسعه-10-فیدر-63-کیلوولت-در-پستهای-انتقال'>مناقصه توسعه 10 فیدر 63 کیلوولت در پستهای انتقال / مناقصه ، مناقصه توسعه 10 فیدر 63 کیلوولت در پستهای انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862750/مناقصه-امور-خدمات-پوشش-پسماندها-در-محل-دفن'>مناقصه امور خدمات پوشش پسماندها در محل دفن  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور خدمات پوشش پسماندها در محل دفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862713/مزایده-واگذاری-دو-قطعه-زمین-مساحت-220-و-237-مترمربع'>مزایده واگذاری دو قطعه زمین مساحت 220 و 237 مترمربع  / مزایده,مزایده واگذاری دو قطعه زمین مساحت 220 و 237 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862748/مناقصه-پروژه-زیرسازی--جدولگذاری-روستا-تجدید'>مناقصه پروژه زیرسازی ، جدولگذاری روستا تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی ، جدولگذاری روستا تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862753/مزایده-یک-ساعت-آب-و-اراضی-نوبت-دوم'>مزایده یک ساعت آب و اراضی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک ساعت آب و اراضی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862751/مزایده-مازاد-چهارم-ششدانگ-زمین-385متر'>مزایده مازاد چهارم ششدانگ زمین 385متر  / مزایده,مزایده مازاد چهارم ششدانگ زمین 385متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862736/مزایده-یک-دستگاه-موتور-سیکلت-آینو-رنگ-آبی'>مزایده یک دستگاه موتور سیکلت آینو رنگ آبی  / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده یک دستگاه موتور سیکلت آینو رنگ آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862765/مزایده-پلاک-نود-اصلی-بخش-سه-جعفرآباد-نوبت-دوم'>مزایده پلاک نود اصلی بخش سه جعفرآباد نوبت دوم  / مزایده,ممزایده پلاک نود اصلی بخش سه جعفرآباد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862758/مزایده-سه-قطعه-زمین-مزروعی-مرحله-اول'>مزایده سه قطعه زمین مزروعی مرحله اول / مزایده,مزایده سه قطعه زمین مزروعی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862730/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862760/دومین-جشنواره-فیلم-180-ثانیه-ای-پاسارگاد-96-3-16'>دومین جشنواره فیلم 180 ثانیه ای پاسارگاد 96.3.16 / دومین جشنواره فیلم 180 ثانیه ای پاسارگاد 96.3.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862747/مزایده-یکباب-مغازه-دو-دهنه-با-عرصه-و-اعیان-و-سرقفلی-64متر'>مزایده یکباب مغازه دو دهنه با عرصه و اعیان و سرقفلی 64متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه دو دهنه با عرصه و اعیان و سرقفلی 64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862726/مناقصه-اجرای-خط-تغذیه-فولادی-و-شبکه-توزیع-فولادی-و-پلی-اتیلن'>مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی و شبکه توزیع فولادی و پلی اتیلن  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی و شبکه توزیع فولادی و پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862728/فراخوان-مناقصه-خرید-7536-تن-لوله-های-فولادی'>فراخوان مناقصه  خرید 7536 تن لوله های فولادی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه  خرید 7536 تن لوله های فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862752/مناقصه-خدمات-نگهداری-و-پشتیبانی-سیستم-ها-و-تجهیزات-کامپیوتری'>مناقصه خدمات نگهداری و پشتیبانی سیستم ها و تجهیزات کامپیوتری  / مناقصه , مناقصه خدمات نگهداری و پشتیبانی سیستم ها و تجهیزات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862722/تجدید-مناقصه-پروژه-جدولگذاری-و-زیرسازی-روستا'>تجدید مناقصه پروژه جدولگذاری و زیرسازی روستا / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه پروژه جدولگذاری و زیرسازی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862715/فراخوان-دوم-احداث-دبستان-6-کلاسه-12-فروردین-روستای-دوریسان----نوبت-دوم'>فراخوان دوم احداث دبستان 6 کلاسه 12 فروردین روستای دوریسان .... - نوبت دوم  / فراخوان ,فراخوان دوم احداث دبستان 6 کلاسه 12 فروردین روستای دوریسان .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862718/مزایده-واگذاری-مکان-ورزشی-سالن-شهید-رضائیان'>مزایده واگذاری مکان ورزشی سالن شهید رضائیان / آگهی مزایده دو مرحله ای , مزایده واگذاری مکان ورزشی سالن شهید رضائیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862720/مزایده-فروش-تعداد-یک-پلاک-تجاری-مساحت-1166متر'>مزایده فروش تعداد یک پلاک تجاری مساحت 1166متر  / مزایده,مزایده فروش تعداد یک پلاک تجاری مساحت 1166متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862695/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-131'>مزایده یک دستگاه سواری پراید 131 / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پراید 131</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862588/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-405GLI-مدل-84'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 405GLI مدل 84  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 405GLI مدل 84 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862699/مزایده-یک-دستگاه-دیاموند-9325-Szm'>مزایده یک دستگاه دیاموند 9325 Szm  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه دیاموند 9325 Szm </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862704/مزایده-آجر--نوبت-دوم'>مزایده آجر - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده آجر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862709/مزایده-واگذاری-موقت-مدیریت-و-اداره-مجموعه-تاکسی-بی-سیم-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری موقت مدیریت و اداره مجموعه تاکسی بی سیم -نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری موقت مدیریت و اداره مجموعه تاکسی بی سیم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862729/مزایده-یک-هکتار-ملک'>مزایده یک هکتار ملک  / مزایده,مزایده یک هکتار ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862732/مزایده-زمین-و-باغات-مرکبات'>مزایده زمین و باغات مرکبات / مزایده,مزایده زمین و باغات مرکبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862684/مزایده-فروش-لباس-زیر-زنانه-و--'>مزایده فروش لباس زیر زنانه و ... / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول, مزایده فروش لباس زیر زنانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862725/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-زمین-صیفی-کاری-108-18متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین صیفی کاری 108.18متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین صیفی کاری 108.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862702/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-واحدهای-تجاری-مسکن-مهر'>فراخوان مشارکت در ساخت واحدهای تجاری مسکن مهر  / فراخوان, فراخوان مشارکت در ساخت واحدهای تجاری مسکن مهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862705/مناقصه-تهیه-حمل-و-اجرای-سنگ-سرامیک-رنگ-روغنی-و-شیشه-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، حمل و اجرای سنگ سرامیک، رنگ روغنی و شیشه- نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه تهیه، حمل و اجرای سنگ سرامیک، رنگ روغنی و شیشه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862529/فراخوان-ارزیابی-کیفی-طرح-احداث-شبکه-آبیاری-تحت-فشار'>فراخوان ارزیابی کیفی طرح احداث شبکه آبیاری تحت فشار  / فراخوان ، فراخوان ارزیابی کیفی طرح احداث شبکه آبیاری تحت فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862560/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-بوفه-دانشجویی-و--'>مزایده واگذاری به صورت اجاره بوفه دانشجویی و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به صورت اجاره بوفه دانشجویی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863052/مناقصه-بازسازی-دو-بلوک-ساختمان-مهمانسرا'>مناقصه بازسازی دو بلوک ساختمان مهمانسرا / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران,مناقصه بازسازی دو بلوک ساختمان مهمانسرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862793/مزایده-واگذاری-تبلیغات-تابلوها'>مزایده واگذاری تبلیغات تابلوها / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری تبلیغات تابلوها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862769/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-چهل-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و چهل متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و چهل متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862646/فراخوان-مناقصه-ساخت--حمل-و-نصب-پنجره-UPVC-و-شیشه-های-دو-جداره-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ساخت ، حمل و نصب پنجره UPVC و شیشه های دو جداره نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه ساخت ، حمل و نصب پنجره UPVC و شیشه های دو جداره نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862678/مناقصه-اجرای-قسمتی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهر-بروجرد--'>مناقصه اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر بروجرد.... / مناقصه اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر بروجرد..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862683/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-به-شماره-151-1000-مساحت-2037-99متر'>مزایده ملک پلاک ثبتی به شماره 151/1000 مساحت 2037.99متر / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی به شماره 151/1000 مساحت 2037.99متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862675/فراخوان-ساخت-تجهیز-و-بهره-برداری-از-مرکز-معاینه-فنی-خودروهای-سبک--نوبت-دوم'>فراخوان ساخت، تجهیز و بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودروهای سبک - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان عمومی ساخت، تجهیز و بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودروهای سبک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862727/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-196-فرعی-از-118-اصلی'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 196 فرعی از 118 اصلی  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 196 فرعی از 118 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862719/اصلاحیه-مزایده-ملک-مشاعی'>اصلاحیه مزایده ملک مشاعی  / اصلاحیه مزایده,مزایده ملک مشاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862686/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-به-شماره-ثبت-595-164'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی به شماره ثبت 595/164 / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی به شماره ثبت 595/164</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862667/مناقصه-خرید-طراحی-اجرا-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلام-و-اطفاء-حریق-اتاقهای-بایگانی'>مناقصه خرید، طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق اتاقهای بایگانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق اتاقهای بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862692/مزایده-فروش-تعداد-مالکیت-سه-قطعه-زمین-کاربری-تجاری'>مزایده فروش تعداد مالکیت سه قطعه زمین کاربری تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعداد مالکیت سه قطعه زمین کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862734/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-همکف-مساحت-20-99متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف مساحت 20.99متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف مساحت 20.99متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862706/مزایده-فروش-سواری-پراید-مدل-1390'>مزایده فروش سواری پراید مدل 1390  / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش سواری پراید مدل 1390 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862737/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-قطعه-ششم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه ششم تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه ششم تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862698/مناقصه-تکمیل-پروژه-خرید-و-نصب-تجهیزات-پایش-تصویری-تجدید'>مناقصه تکمیل پروژه خرید و نصب تجهیزات پایش تصویری تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل پروژه خرید و نصب تجهیزات پایش تصویری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862648/مناقصه-اجاره-تامین-تانکرهای-حمل-آب-جهت-آبیاری'>مناقصه اجاره تامین تانکرهای حمل آب جهت آبیاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجاره تامین تانکرهای حمل آب جهت آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862640/مزایده-فروش-وسایل-اسقاطی-و-مازاد-بر-نیاز-تجهیزات-پزشکی'>مزایده فروش وسایل اسقاطی و مازاد بر نیاز تجهیزات پزشکی / آگهی حراج حضوری ، مزایده فروش وسایل اسقاطی و مازاد بر نیاز تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862627/مناقصه-5-عدد-شیر-توپی-سایز-8-اینچ-همراه-با-قطعات-یدکی-نوبت-دوم'>مناقصه 5 عدد شیر توپی سایز 8 اینچ همراه با قطعات یدکی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه  5 عدد شیر توپی سایز 8 اینچ همراه با قطعات یدکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862741/مزایده-فروش-11-باب-از-مغازه-های-بازار-روز-و-چند-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش 11 باب از مغازه های بازار روز و چند قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 11 باب از مغازه های بازار روز و چند قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862672/مزایده-اموال-اسقاطی-و-ضایعات-آهن-آلات'>مزایده اموال اسقاطی و ضایعات آهن آلات  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اموال اسقاطی و ضایعات آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862693/فراخوان-مناقصه-خرید--بارگیری--حمل-و-تخلیه-لوله-های-فولادی-تجدید'>فراخوان مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل و تخلیه لوله های فولادی تجدید / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه ، فراخوان مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل و تخلیه لوله های فولادی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862652/مناقصه-واگذاری-بیمه-تکمیل-درمان-پرسنل-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بیمه تکمیل درمان پرسنل نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری بیمه تکمیل درمان پرسنل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862655/مناقصه-تهیه-و-اجرای-شبکه-توزیع-آب-شرب-نوبت-دوم'> مناقصه تهیه و اجرای شبکه توزیع آب شرب نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه و اجرای شبکه توزیع آب شرب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862744/مزایده-ششدانگ-پلاک-31-فرعی-مساحت-197-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک 31 فرعی مساحت 197.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 31 فرعی مساحت 197.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862634/مناقصه-انجام-امور-حمل-و-نقل-و-ایاب-و-ذهاب-اداری-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور حمل و نقل و ایاب و ذهاب اداری  نوبت  دوم  / مناقصه , مناقصه انجام امور حمل و نقل و ایاب و ذهاب اداری نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862630/مناقصه-تامین-بخشی-از-نیروی-انسانی-خود-60-نفر-در-سال-96-نوبت-دوم'>مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی خود 60 نفر در سال 96  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی خود 60 نفر در سال 96  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862656/مزایده-یکدستگاه-تراش-CAK-ساخت-کشور-چین'>مزایده یکدستگاه تراش CAK ساخت کشور چین  / مزایده,مزایده یکدستگاه تراش CAK ساخت کشور چین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862679/مزایده-اپارتمان-مسکونی-به-مساحت-63-53متر'>مزایده اپارتمان مسکونی به مساحت 63.53متر / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی به مساحت 63.53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862651/مناقصه-عمومی-پروژه-گازرسانی-خوشه-های-زیر-مجموعه-صنعت-و-کشاورزی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی  پروژه گازرسانی خوشه های زیر مجموعه صنعت و کشاورزی نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه گازرسانی خوشه های زیر مجموعه صنعت و کشاورزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862754/فراخوان-انجام-پروژه-های-تجهیز-بهره-برداری-و-انتقال-C-T-SCAN'>فراخوان انجام پروژه های تجهیز، بهره برداری و انتقال C.T.SCAN / آگهی فراخوان سرمایه گذار,فراخوان انجام پروژه های تجهیز، بهره برداری و انتقال C.T.SCAN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862775/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی-معابر-شهری-و-جمع-آوری'>اصلاحیه مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری / اصلاحیه, مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862739/مناقصه-تامین-و-راه-اندازی-سیستم-نرم-افزاری-مدیریت-مکانیزه'>مناقصه تامین و راه اندازی سیستم نرم افزاری مدیریت مکانیزه  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  تامین و راه اندازی سیستم نرم افزاری مدیریت مکانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862701/مناقصه-گازرسانی-به-روستای-منصورکوه-نوبت-دوم'>مناقصه  گازرسانی به روستای منصورکوه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  گازرسانی به روستای منصورکوه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862712/مناقصه-خرید-کنتور-تکفاز-با-محلقات'>مناقصه خرید کنتور تکفاز با محلقات / آگهی مناقصه، مناقصه خرید کنتور تکفاز با ملحقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862723/مناقصه-خرید-300000-متر-کابل'>مناقصه خرید 300000 متر کابل / آگهی مناقصه، مناقصه خرید 300000 متر کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862774/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-دویست-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862671/مزایده-فروش-59-واحد-مسکونی-از-مجتمع-های-درسا-نوبت-دوم'>مزایده فروش 59 واحد مسکونی از مجتمع های درسا نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 59 واحد مسکونی از مجتمع های درسا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862661/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-تملیکی-مسکونی-و-صنعتی'>مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی مسکونی و صنعتی / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی مسکونی و صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862738/مناقصه-آسفالت-راه-روستایی-قره-آغاج-کلان---'>مناقصه آسفالت راه روستایی قره آغاج کلان..... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه آسفالت راه روستایی قره آغاج کلان.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862711/مناقصه-اجرای-عملیات-دیواره-سازی-رودخانه-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات دیواره سازی رودخانه نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات دیواره سازی رودخانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862767/مزایده-فروش-حدودا-198-تن-پوشال-کاغذی'>مزایده فروش حدودا 198 تن پوشال کاغذی  / مزایده فروش , مزایده فروش حدودا 198 تن پوشال کاغذی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862677/مزایده-اجاره-پارکینگ-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ  مرحله دوم  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره پارکینگ  مرحله دوم  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862707/مناقصه-احداث-بوستان-امامزاده-شاه-جمال'>مناقصه احداث بوستان امامزاده شاه جمال / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث بوستان امامزاده شاه جمال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862690/مناقصه-فاز-اول-پیاده-سازی-سامانه-های-پرداخت-الکترونیک-اصلاحیه'>مناقصه فاز اول پیاده سازی سامانه های پرداخت الکترونیک اصلاحیه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه فاز اول پیاده سازی سامانه های پرداخت الکترونیک اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862681/مزایده-بهره-برداری-شهربازی-مرحله-سوم-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری شهربازی مرحله سوم  نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری شهربازی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862662/آگهی-مناقصه-عمومی-بیمه-تكمیلی-درمان-و-عمر-پرسنل-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی بیمه تكمیلی درمان و عمر پرسنل نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی بیمه تكمیلی درمان و عمر پرسنل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862665/مناقصه-بیمه-تکمیلی-پرسنل-نوبت-دوم'>مناقصه بیمه تکمیلی پرسنل  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بیمه تکمیلی پرسنل  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862674/مناقصه-عملیات-اجرایی-بخش-چهارم-از-خطوط-فرعی-شبکه-توزیع-آب-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی بخش چهارم از خطوط فرعی شبکه توزیع آب نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه عملیات اجرایی بخش چهارم از خطوط فرعی شبکه توزیع آب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862670/مناقصه-خرید-21272-متر-انواع-لوله-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 21272 متر انواع لوله پلی اتیلن نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 21272 متر انواع لوله پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862795/مناقصه-توسعه-و-احداث-شبکه-های-توزیع-برق-روستاهای-چرداول'>مناقصه توسعه و احداث شبکه های توزیع برق روستاهای چرداول  / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه توسعه و احداث شبکه های توزیع برق روستاهای چرداول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862786/مناقصه-عملیات-اجرایی-باقیمانده-خط-انتقال-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده خط انتقال فاضلاب نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده خط انتقال فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862813/مزایده-واگذاری-اداره-مهد-کودک-و-فضای-فیزیکی'>مزایده  واگذاری اداره مهد کودک و فضای فیزیکی / مزایده,مزایده واگذاری اداره مهد کودک و فضای فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862804/ارزیابی-کیفی-تامین-کنندگان-لوله-جدار-UPVC-14-اینچ-400--تجدید'>ارزیابی کیفی تامین کنندگان لوله جدار UPVC 14 اینچ 400 ...تجدید  / آگهی ارزیابی تامین کنندگان , ارزیابی کیفی تامین کنندگان لوله جدار UPVC 14 اینچ 400 ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862771/فراخوان-خرید-کنتور-حجمی-هوشمند-نوبت-دوم'>فراخوان خرید کنتور حجمی هوشمند  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان خرید کنتور حجمی هوشمند  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862781/فراخوان-انجام-خدمات-امداد--تعمیرات--گازبانی--خدمات-عمومی-و-مشترکین--'>فراخوان انجام خدمات امداد ، تعمیرات ، گازبانی ، خدمات عمومی و مشترکین.... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی,فراخوان انجام خدمات امداد ، تعمیرات ، گازبانی ، خدمات عمومی و مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862825/مزایده-تعداد-9-دستگاه-از-خودروهای-تبدیلی'>مزایده  تعداد 9 دستگاه از خودروهای تبدیلی / مزایده  , مزایده  تعداد 9 دستگاه از خودروهای تبدیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862815/مناقصه-تامین-پلاستیک-شرینگ'>مناقصه تامین پلاستیک شرینگ  / مناقصه تامین پلاستیک شرینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862787/مناقصه-کارتن-مصرفی'>مناقصه کارتن مصرفی  / مناقصه کارتن مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862821/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-کشاورزی-(حجمی)-مزرعه--گاوداری--96-3-16'>تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات کشاورزی (حجمی) مزرعه ، گاوداری....96.3.16 / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات کشاورزی (حجمی) مزرعه ، گاوداری....96.3.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862816/مناقصه-امور-حمل-و-نقل-و-سرویس-دهی-کارکنان'>مناقصه امور حمل و نقل و سرویس دهی کارکنان  / آگهی مناقصه, مناقصه امور حمل و نقل و سرویس دهی کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862743/مناقصه-لوله-فولادی-سایزهای-1200--1000--800--'>مناقصه لوله فولادی سایزهای 1200 , 1000 , 800 ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه لوله فولادی سایزهای 1200 , 1000 , 800 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862666/مناقصه-عمومی-خرید-42-دستگاه-چاهک-مصنوعی-فولادی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید 42 دستگاه چاهک مصنوعی فولادی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی،مناقصه عمومی خرید 42 دستگاه چاهک مصنوعی فولادی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862764/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفی--'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862801/مناقصه-امور-حمل-و-نقل-محصولات-تولیدی'>مناقصه امور حمل و نقل محصولات تولیدی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور حمل و نقل محصولات تولیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862668/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-تملیکی-و-ماشین-آلات-و-تاسیسات'>مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی و ماشین آلات و تاسیسات / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی و ماشین آلات و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863658/استعلام-اره-سوسماری-متوسط'>استعلام اره سوسماری متوسط / استعلام ,استعلام اره سوسماری متوسط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863635/استعلام-بیل-کشاورزی'>استعلام بیل کشاورزی / استعلام, استعلام بیل کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863645/استعلام-کیسه-مخصوص-شستشوی-خون-و-رمل'>استعلام کیسه مخصوص شستشوی خون و رمل / استعلام, استعلام کیسه مخصوص شستشوی خون و رمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863656/استعلام-سامانه-هوایی-(پهباد)-جهت-پایش-مناطق-محیط-زیستی'>استعلام سامانه هوایی (پهباد) جهت پایش مناطق محیط زیستی / استعلام, استعلام سامانه هوایی (پهباد) جهت پایش مناطق محیط زیستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862532/مناقصه-البسه-و-کفش'>مناقصه البسه و کفش / آگهی مناقصه , مناقصه البسه و کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862989/مناقصه-عملیات-سیستم-آبیاری-قطره-ای-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات سیستم آبیاری قطره ای فضای سبز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات سیستم آبیاری قطره ای فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863010/مزایده-واگذاری-غرفه-تجدید'>مزایده واگذاری غرفه تجدید  / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری غرفه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863016/مزایده-واگذاری-غرفه'>مزایده واگذاری غرفه  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863025/مزایده-واگذاری-غرفه-تجدید'>مزایده واگذاری غرفه تجدید / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری غرفه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863013/مجدد-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-نوار-پوشش-لوله-و-پرایمر-96-03-16'>مجدد ارزیابی کیفی مناقصه گران نوار پوشش لوله و پرایمر 96.03.16 / مجدد آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ,مجدد ارزیابی کیفی مناقصه گران نوار پوشش لوله و پرایمر 96.03.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863022/مناقصه-واحد-رادیولوژی-درمانگاه-مرکز-آموزشی'>مناقصه واحد رادیولوژی درمانگاه مرکز آموزشی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واحد رادیولوژی درمانگاه مرکز آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863147/مزایده-یکباب-منزل-سه-طبقه-بخش-سه-شیراز'>مزایده یکباب منزل سه طبقه بخش سه شیراز / مزایده,مزایده یکباب منزل سه طبقه بخش سه شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863142/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-183-72متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 183.72متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 183.72متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863018/مزایده-ملک-حدود-2500متر-نوبت-اول'>مزایده ملک حدود 2500متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک حدود 2500متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862552/مناقصه-برش-با-لیزر--نوبت-دوم'>مناقصه برش با لیزر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه برش با لیزر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863416/چهاردهمین-همایش-جشن-گلریزان'>چهاردهمین همایش جشن گلریزان / چهاردهمین همایش جشن گلریزان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862979/مزایده-مغازه-های-خود-واقع-در-خیابان-امام-(ره)-و---مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده مغازه های خود واقع در خیابان امام (ره) و ....مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده مغازه های خود واقع در خیابان امام (ره) و یک باب ساختمان -مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863409/اصلاحیه-فراخوان-ساخت-تجهیز-و-بهره-برداری-از-مرکز-معاینه-فنی-خودرو'>اصلاحیه فراخوان ساخت، تجهیز و بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودرو / اصلاحیه، فراخوان عمومی ساخت، تجهیز و بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862991/مزایده-تعدادی-از-غرفه-های-داخل-محوطه-فروشگاه-مرکزی'>مزایده تعدادی از غرفه های داخل محوطه فروشگاه مرکزی  /  مزایده , مزایده تعدادی از غرفه های داخل محوطه فروشگاه مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862997/مزایده-انواع-شلوار'>مزایده انواع شلوار  / مزایده , مزایده انواع شلوار  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863007/مزایده-بهره-برداری-از-محل-های-پارکبان-در-بلوار-مطهری-شهر-محمدیه-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از محل های پارکبان در بلوار مطهری شهر محمدیه- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از محل های پارکبان در بلوار مطهری شهر محمدیه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862996/مزایده-فروش-دو-دستگاه-دوربین-فیلم-برداری-سونی-و--'>مزایده فروش دو دستگاه دوربین فیلم برداری سونی  و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش دو دستگاه دوربین فیلم برداری سونی  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863102/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-احداثی-در-زمین-215متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین 215متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین 215متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863042/مزایده-قطعه-مورد-نظر-به-مساحت-2085-2متر-کاربری-باغ'>مزایده قطعه مورد نظر به مساحت 2085.2متر کاربری باغ / مزایده,مزایده قطعه مورد نظر به مساحت 2085.2متر کاربری باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862550/مناقصه-انجام-امور-خدمات-خودرویی'>مناقصه انجام امور خدمات خودرویی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863015/مزایده-فروش-خودروی-سواری-پیکان-مدل-81'>مزایده فروش خودروی سواری پیکان مدل 81 / مزایده , مزایده فروش خودروی سواری پیکان مدل 81</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863036/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-متراژ-196-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین به متراژ 196 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به متراژ 196 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862998/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفی-به-متراژ-34-500-مترمربع-و--'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 34.500 مترمربع و ... / آگهی مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 34.500 مترمربع و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863076/اطلاعیه-مناقصه-امور-حفاظت-فیزیکی-و-نگهبانی'>اطلاعیه مناقصه امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی   / اطلاعیه , مناقصه امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863003/مزایده-لوله-برقی--نوبت-دوم'>مزایده لوله برقی - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده لوله برقی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862995/مناقصه-پروژه-احداث-شبکه-توزیع-گاز-و--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز و ...نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863035/مناقصه-اجرای-عملیات-11-کیلومتر-شبکه-گذاری---'>مناقصه اجرای عملیات 11 کیلومتر شبکه گذاری .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات 11 کیلومتر شبکه گذاری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863023/مناقصه-احداث-بوستان-روستا'>مناقصه  احداث بوستان روستا  / مناقصه عمومی, مناقصه  احداث بوستان روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863026/مناقصه-خرید-12-عدد-مخزن-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 12 عدد مخزن پلی اتیلن- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 12 عدد مخزن پلی اتیلن... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863037/مناقصه-حفاظت-و-نگهداری-و-نگهبانی-از-اموال-و-تاسیسات'>مناقصه حفاظت و نگهداری و نگهبانی از اموال و تاسیسات  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت و نگهداری و نگهبانی از اموال و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863109/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-295-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 295 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 295 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863106/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-آبی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی آبی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی آبی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863021/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه-به-شماره-09121033195'>مزایده یک خط تلفن همراه به شماره 09121033195 / آگهی مزایده, مزایده یک خط تلفن همراه به شماره 09121033195</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863031/مزایده-ششدانگ-ملک-زیربنای-1207-82متر'>مزایده ششدانگ ملک زیربنای 1207.82متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک زیربنای 1207.82متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863028/مزایده-فروش-پمپ-باد-و----مرحله-دوم'>مزایده فروش پمپ باد و ... - مرحله دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش پمپ باد و ... - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863046/مناقصه-انجام-عملیات-بتن-ریزی-و-سنگ-فرش-معابر-سطح-شهر'>مناقصه انجام عملیات بتن ریزی و سنگ فرش معابر سطح شهر / آگهی مناقصه، مناقصه انجام عملیات بتن ریزی و سنگ فرش معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863029/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-مغازه-13-72متر'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ مغازه 13.72متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ مغازه 13.72متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863101/مزایده-اپارتمان-به-مساحت-صد-و-سیزده-متر'>مزایده اپارتمان به مساحت صد و سیزده متر / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت صد و سیزده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863098/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین'>مزایده فروش یک قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863058/مزایده-واگذاری-محل-غرفه-اغذیه-فروشی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محل غرفه اغذیه فروشی- نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری محل غرفه اغذیه فروشی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863043/مناقصه-عملیات-اجرایی-پیاده-روسازی-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم--چاپ-دوم-96-03-16'>مناقصه عملیات اجرایی پیاده روسازی معابر سطح شهر - نوبت دوم - چاپ دوم 96.03.16 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی پیاده روسازی معابر سطح شهر - نوبت دوم - چاپ دوم 96.03.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863033/مزایده-جایگاه-های-سوخت-cng-نوبت-دوم'>مزایده جایگاه های سوخت cng نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده جایگاه های سوخت cng نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863285/مزایده-فروش-یک-واحد-تجاری-به-شماره-یک-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک واحد تجاری به شماره یک نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک واحد تجاری به شماره یک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863030/مزایده-واگذاری-ساماندهی-معدن-زباله-تر-و-خشک-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری ساماندهی معدن زباله تر و خشک  نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده واگذاری ساماندهی معدن زباله تر و خشک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863027/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-ریزی-معابر-سطح-شهر-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت ریزی معابر سطح شهر مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت ریزی معابر سطح شهر  مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863121/مزایده-فروش-تعدادی-محدود-از-زمینهای-مسکونی-و-تجاری-خدماتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی محدود از زمینهای مسکونی و تجاری خدماتی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی محدود از زمینهای مسکونی و تجاری خدماتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863056/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-به-مساحت-1000مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه به مساحت 1000مترمربع  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه به مساحت 1000مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863060/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-196-2متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 196.2متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 196.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862609/مناقصات-خرید-انواع-ترانسفورماتور'>مناقصات خرید انواع ترانسفورماتور / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای,مناقصات خرید انواع ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863039/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-کامیون-کشنده-دانگ-فنگ-4251'>مزایده یک دستگاه خودرو کامیون کشنده دانگ فنگ 4251  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو کامیون کشنده دانگ فنگ 4251 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863032/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863135/مزایده-تمامت-ششدانگ-یکباب-خانه-185-85متر'>مزایده تمامت ششدانگ یکباب خانه 185.85متر / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ یکباب خانه 185.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863139/مزایده-5-سهم-از-7-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده 5 سهم از 7 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 5 سهم از 7 سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863041/مناقصه-اجرای-بهسازی-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-گرم-محور-پارسیان'>مناقصه اجرای بهسازی، لکه گیری و روکش آسفالت گرم محور پارسیان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای بهسازی، لکه گیری و روکش آسفالت گرم محور پارسیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863050/مناقصه-اجرای-بهسازی-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-گرم-محور-بندر-لنگه'>مناقصه اجرای بهسازی، لکه گیری و روکش آسفالت گرم محور بندر لنگه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای بهسازی، لکه گیری و روکش آسفالت گرم محور بندر لنگه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863073/مناقصه-اجرای-بهسازی-و-روکش-آسفالت-گرم'>مناقصه اجرای بهسازی و روکش آسفالت گرم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای بهسازی و روکش آسفالت گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863084/مزایده-واگذاری-فضای-سبز-استقرار-تاکسی-سرویس'>مزایده واگذاری فضای سبز استقرار تاکسی سرویس  / مزایده واگذاری فضای سبز استقرار تاکسی سرویس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863087/فراخوان-مناقصه-pure-gas-distribution-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه pure gas distribution  نوبت دوم  / آگهی مناقصه، فراخوان مناقصه pure gas distribution  نوبت دوم   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863100/مناقصه-احداث-دیوار-سیل-بند-رودخانه-ندا-نوبت-دوم'>مناقصه احداث دیوار سیل بند رودخانه ندا نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث دیوار سیل بند رودخانه ندا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862555/مناقصه-پروژه-تکمیل-جدولگذاری--زیرسازی-و-آسفالت---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تکمیل جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863113/مزایده-واگذاری-به-اجاره-پنج-باب-مغازه-عرصه-و-اعیان-وقف'>مزایده واگذاری به اجاره پنج باب مغازه عرصه و اعیان وقف / مزایده واگذاری به اجاره پنج باب مغازه عرصه و اعیان وقف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863457/اطلاعیه--اطلاعیه-پخش-محصولات-انواع-نان'>اطلاعیه , اطلاعیه پخش محصولات انواع نان  / اطلاعیه , اطلاعیه پخش محصولات انواع نان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863079/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-سی-ان-جی-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه سی ان جی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از جایگاه سی ان جی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863083/مناقصه-اجرای-کلیه-امور-خدماتی-خود-را-(فضای-سبز-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کلیه امور خدماتی خود را (فضای سبز شهری ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای کلیه امور خدماتی خود را (فضای سبز شهری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863201/مزایده-اپارتمان-مسکونی-به-مساحت-199-57متر-نوبت-اول'>مزایده اپارتمان مسکونی به مساحت 199.57متر نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی به مساحت 199.57متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863193/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت-199-57متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 199.57متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 199.57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862561/مناقصه-عملیات-حفاری-3-حلقه-چاه-آب-شرب-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفاری 3 حلقه چاه آب شرب  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات حفاری 3 حلقه چاه آب شرب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863103/مزایده-خودرو-رونیز'>مزایده خودرو رونیز / آگهی مزایده عمومی,مزایده خودرو رونیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863111/فراخوان-زیرسازی-و-آسفالت-بانضمام-جداول-و-پیاده-رو'>فراخوان زیرسازی و آسفالت بانضمام جداول و پیاده رو / فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان زیرسازی و آسفالت بانضمام جداول و پیاده رو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863115/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفی-به-متراژ-76804-متر-مربع---'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 76804 متر مربع .... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 76804 متر مربع ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862565/مزایده-واگذاری-خشکشویی'>مزایده واگذاری خشکشویی / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری خشکشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863129/دوازدهمین-جشنواره-تعاونی-های-برتر'>دوازدهمین جشنواره تعاونی های برتر  / دوازدهمین جشنواره تعاونی های برتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863114/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده، مزایده فروش اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863123/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-و-لوازم-یدکی-نو-مازاد--مرحله-سوم--نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از قطعات و لوازم یدکی نو مازاد  - مرحله سوم  - نوبت دوم  / آگهی مزایده غیرحضوری , مزایده فروش تعدادی از قطعات و لوازم یدکی نو مازاد  - مرحله سوم  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863108/مزایده-دستگاه-کمپرسور-باد-HP--'>مزایده دستگاه کمپرسور باد HP ... / آگهی مزایده فروش اموال منقول، مزایده دستگاه کمپرسور باد HP ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862986/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-زمین-1108متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین 1108متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین 1108متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862990/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-559متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 559متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 559متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863064/فراخوان-عمومی-قطعه-زمینی-را-به-مساحت-6990-متر-مربع-با-حفظ-مالکیت'>فراخوان عمومی قطعه زمینی را به مساحت 6990 متر مربع با حفظ مالکیت / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان عمومی قطعه زمینی را به مساحت 6990 متر مربع با حفظ مالکیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863038/مزایده-فروش-یکدستگاه-بافندگی'>مزایده فروش یکدستگاه بافندگی / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه بافندگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862579/مناقصه-انجام-خدمات-بهداری-و-اورژانس-شرکت'>مناقصه انجام خدمات بهداری و اورژانس شرکت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات بهداری و اورژانس شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862993/مزایده-منزل-مسکونی-دو-طبقه-عرصه-159-60متر'>مزایده منزل مسکونی دو طبقه عرصه 159.60متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی دو طبقه عرصه 159.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862992/مزایده-خودرو-سواری-تیبا-به-رنگ-سفید-روغنی'>مزایده خودرو سواری تیبا به رنگ سفید روغنی  / مزایده,مزایده خودرو سواری تیبا به رنگ سفید روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862999/مزایده-ملک-به-مساحت-302-96مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت 302.96مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 302.96مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863004/مزایده-ششدانگ-یکباب-مغازه-به-مساحت-بیست-و-یک-متر'>مزایده ششدانگ یکباب مغازه به مساحت بیست و یک متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه به مساحت بیست و یک متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863000/مزایده-یک-سری-وسایل-بوتیک-زنانه-شامل-72-قلم-نوبت-دوم'>مزایده یک سری وسایل بوتیک زنانه شامل 72 قلم  نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده یک سری وسایل بوتیک زنانه شامل 72 قلم  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863009/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863024/مناقصه-اجرای-بلوار-محله-بهشت-الزهرا'>مناقصه اجرای بلوار محله بهشت الزهرا  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای بلوار محله بهشت الزهرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863034/مناقصه-اجرای-خیابان-محله-صاحب-الزمان-عج'>مناقصه اجرای خیابان محله صاحب الزمان عج / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای خیابان محله صاحب الزمان عج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863002/مزایده-واگذاری-به-اجاره-واحد-پارکینگ-وسایل-توقیفی-تجدید'>مزایده واگذاری به اجاره  واحد پارکینگ وسایل توقیفی- تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده واگذاری به اجاره  واحد پارکینگ وسایل توقیفی - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862512/مناقصه-عملیات-راهسازی-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم-96-3-16'>مناقصه عملیات راهسازی معابر سطح شهر- نوبت دوم 96.3.16 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات راهسازی معابر سطح شهر- نوبت دوم 96.3.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862676/مزایده-فروش-چند-قطعه-زمین-فروشگاه-انبار-و-اراضی-کشاورزی'>مزایده فروش چند قطعه زمین فروشگاه انبار و اراضی کشاورزی / مزایده,مزایده فروش چند قطعه زمین فروشگاه انبار و اراضی کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863006/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-625-45متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 625.45متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 625.45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863008/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-666-48متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 666.48متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 666.48متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863011/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-سه-حوزه-ثبتی-رودان'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش سه حوزه ثبتی رودان / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش سه حوزه ثبتی رودان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863014/مزایده-ششدانگ-یکباب-ساختمان-مساحت-252متر'>مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مساحت 252متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مساحت 252متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863124/مزایده-اجاره-محل-دستگاه-کپی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره محل دستگاه کپی  - نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره محل دستگاه کپی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863133/مزایده-2365-تن-سنگ-معدن--نوبت-دوم'>مزایده 2365 تن سنگ معدن  - نوبت دوم / آگهی مزایده مال منقول,مزایده 2365 تن سنگ معدن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863166/مزایده-مقادیری-وسایل-متعلق-به-شیلات-و-آبزیان'>مزایده مقادیری وسایل متعلق به شیلات و آبزیان  / مزایده, مزایده مقادیری وسایل متعلق به شیلات و آبزیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863138/فراخوان-کرایه-22-دستگاه-خودروسواری-ال-90-و-پزو-405---'>فراخوان کرایه 22 دستگاه خودروسواری ال 90 و پزو 405 .... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان کرایه 22 دستگاه خودروسواری ال 90 و پزو 405 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862644/مناقصه-انجام-بخشی-از-خدمات-نگهبانی-و-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه انجام بخشی از خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام بخشی از خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863144/تجدید-فراخوان-انجام-امور-خدمات-و-تنظیفات---چاپ-دوم'>تجدید فراخوان انجام امور خدمات و تنظیفات ...- چاپ دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,تجدید فراخوان انجام امور خدمات و تنظیفات ...- چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863165/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863172/مزایده-فروش-دو-باب-آپارتمان-هر-کدام-96-مترمربع'>مزایده فروش دو باب آپارتمان هر کدام 96 مترمربع  / مزایده,مزایده فروش دو باب آپارتمان هر کدام 96 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863160/تجدید-مناقصه-احداث-دو-دستگاه-سرویس-بهداشتی'>تجدید مناقصه احداث دو دستگاه سرویس بهداشتی  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث دو دستگاه سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863184/مزایده-واگذاری-حقوق-استیجاری-اپارتمان-مسکونی'>مزایده واگذاری حقوق استیجاری اپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری حقوق استیجاری اپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863116/مناقصه-عملیات-کفسازی-گذرهای-تاریخی'>مناقصه عملیات کفسازی گذرهای تاریخی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات کفسازی گذرهای تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863180/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-197-42متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 197.42متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 197.42متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863176/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-425متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 425متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 425متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863140/مناقصه-سردخانه-15000-تنی-دو-مداره'>مناقصه سردخانه 15000 تنی دو مداره  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه سردخانه 15000 تنی دو مداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863128/مناقصه-یک-دستگاه-آزمایشگاه--تحقیقاتی-NMR400'>مناقصه یک دستگاه آزمایشگاه - تحقیقاتی NMR400  / آگهی مناقصه,مناقصه یک دستگاه آزمایشگاه - تحقیقاتی NMR400 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863137/مزایده-دوباب-ساختمان---96-03-16'>مزایده دوباب ساختمان  ...96.03.16 / مزایده دوباب ساختمان  ... 96.03.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863126/مزایده-فروش-13-قطعه-زمین-و-8-باب-مغازه-تجاری'>مزایده فروش 13 قطعه زمین و 8 باب مغازه تجاری  / مزایده,مزایده فروش 13 قطعه زمین و 8 باب مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863149/مناقصه-مدیریت-و-اداره-امور-انبار'>مناقصه مدیریت و اداره امور انبار  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مدیریت و اداره امور انبار  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863171/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفی-به-متراژ-33-000-متر-مربع--'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 33.000 متر مربع ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 33.000 متر مربع ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863343/اصلاحیه-مناقصه-عمومی-تامین-نیروی-خدمات-نگهداری-فضای-سبز'>اصلاحیه مناقصه عمومی تامین نیروی خدمات نگهداری فضای سبز  / اصلاحیه , مناقصه عمومی تامین نیروی خدمات نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862663/فراخوان-خدمات-مهندسی-تکمیل-مطالعات'>فراخوان خدمات مهندسی تکمیل مطالعات / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران,فراخوان خدمات مهندسی تکمیل مطالعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863173/تجدید-مزایده-منافع-حاصله-از-اجاره-داری'>تجدید مزایده منافع حاصله از اجاره داری / آگهی مزایده تجدیدی , تجدید مزایده منافع حاصله از اجاره داری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863293/مزایده-فروش-تعداد-18-قطعه-از-اراضی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 18 قطعه از اراضی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 18 قطعه از اراضی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863143/مزایده-واگذاری-موقت-سه-ساله-حق-انتفاع-و-بهره-برداری-از-قطعه-زمین-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری موقت سه ساله حق انتفاع و بهره برداری از قطعه زمین تجدید  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری موقت سه ساله حق انتفاع و بهره برداری از قطعه زمین تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863141/مزایده-واگذاری-موقت-سه-ساله-حق-انتفاع-و-بهره-برداری-از-پارک-جزیره-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری موقت سه ساله حق انتفاع و بهره برداری از پارک جزیره  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری موقت سه ساله حق انتفاع و بهره برداری از پارک جزیره  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863157/مناقصه-واگذاری-نگهداری-و-بهسازی-فضای-سبز-منطقه-D-نوبت-اول'>مناقصه واگذاری نگهداری و بهسازی فضای سبز منطقه D نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری نگهداری و بهسازی فضای سبز منطقه D نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863151/مناقصه-عمومی-واگذاری-نگهداری-و-بهسازی-فضای-سبز-منطقه-B'>مناقصه عمومی واگذاری نگهداری و بهسازی فضای سبز منطقه B  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری نگهداری و بهسازی فضای سبز منطقه B </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863231/مزایده-فروش-نقدی-تعداد-شش-واحد-املاک-تجاری-نوبت-دوم-96-3-16'>مزایده فروش نقدی تعداد شش واحد املاک تجاری نوبت دوم 96.3.16 / مزایده,مزایده فروش نقدی تعداد شش واحد املاک تجاری نوبت دوم 96.3.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863161/مناقصه-عمومی-واگذاری-نگهداری-و-بهسازی-فضای-سبز-منطقه-C'>مناقصه عمومی واگذاری نگهداری و بهسازی فضای سبز منطقه C / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری نگهداری و بهسازی فضای سبز منطقه C </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863168/مناقصه-عمومی-واگذاری-نگهداری-و-بهسازی-فضای-سبز-منطقه-A'>مناقصه عمومی واگذاری نگهداری و بهسازی فضای سبز منطقه A / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری نگهداری و بهسازی فضای سبز منطقه A </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862673/مناقصه-انجام-امور-خدماتی'>مناقصه انجام امور خدماتی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  انجام امور خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863182/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-تعداد-یک-دهنه-غرفه-میوه-و-تره-بار'>تجدید مزایده بهره برداری از تعداد یک دهنه غرفه میوه و تره بار  / مزایده عمومی, تجدید مزایده بهره برداری از تعداد یک دهنه غرفه میوه و تره بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863222/مناقصه-اجرای-پروژه-فاز-سوم-حصارکشی-پیرامون-سایت-دفن-پسماند'>مناقصه اجرای پروژه فاز سوم حصارکشی پیرامون سایت دفن پسماند  / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه فاز سوم حصارکشی پیرامون سایت دفن پسماند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863162/مناقصه-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-ضلع-جنوبی-المان'>مناقصه  اجرای عملیات محوطه سازی ضلع جنوبی المان  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  اجرای عملیات محوطه سازی ضلع جنوبی المان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863152/مناقصه-عملیات-تهیه-مصالح-و-تجهیزات--حمل-و-اجرای-کامل-زیرسازی--'>مناقصه عملیات تهیه مصالح و تجهیزات ، حمل و اجرای کامل زیرسازی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تهیه مصالح و تجهیزات ، حمل و اجرای کامل زیرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863225/مزایده-میزان-754-22-سهم-از-یک-هزار-سهم-سهام-ششدانگ-پلاک'>مزایده میزان 754.22 سهم از یک هزار سهم سهام ششدانگ پلاک / مزایده,مزایده میزان 754.22 سهم از یک هزار سهم سهام ششدانگ پلاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863227/مزایده-یکباب-نانوایی-مساحت-76-118متر'>مزایده یکباب نانوایی مساحت 76.118متر / مزایده,مزایده یکباب نانوایی مساحت 76.118متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863170/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-واحدهای-تعمیراتی-(کارگاه-مرکزی-برق-فشار-قوی-تهویه-و-تبرید)'>مناقصه انجام خدمات تهیه واحدهای تعمیراتی (کارگاه مرکزی، برق فشار قوی، تهویه و تبرید) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات تهیه واحدهای تعمیراتی (کارگاه مرکزی، برق فشار قوی، تهویه و تبرید)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863145/مزایده-یکدستگاه-سواری-پژو-405--نوبت-دوم'>مزایده یکدستگاه سواری پژو 405 - نوبت دوم  / مزایده یکدستگاه سواری پژو 405 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863187/فراخوان-مناقصه-احداث-ساختمان-مدرسه-واقع-در-جنب-سایت-مسکن-مهر'>فراخوان مناقصه احداث ساختمان مدرسه واقع در جنب سایت مسکن مهر / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, فراخوان مناقصه احداث ساختمان مدرسه واقع در جنب سایت مسکن مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862562/مزایده-یک-رشته-خط-همراه'>مزایده یک رشته خط همراه / مزایده,مزایده یک رشته خط همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863181/مزایده-خودرو-پژو-پارس-مدل-93'>مزایده خودرو پژو پارس مدل 93 / مزایده خودرو پژو پارس مدل 93</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863169/مناقصه-تسطیح-رگلاژ-آب-پاشی-و-کوبش-و---نوبت-دوم'>مناقصه تسطیح، رگلاژ، آب پاشی و کوبش و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  تسطیح، رگلاژ، آب پاشی و کوبش و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863122/مناقصه-انجام-خدمات-امور-حمل-و-نقل--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات امور حمل و نقل  - نوبت دوم  / مناقصه انجام خدمات امور حمل و نقل  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863134/مزایده-واگذاری-طرح-پارکبان-و--'>مزایده  واگذاری طرح پارکبان و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری طرح پارکبان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863127/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-1-و-2--نوبت-دوم'>مناقصه  نگهداری فضای سبز منطقه 1 و 2-  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  نگهداری فضای سبز منطقه 1 و 2- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863154/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفی'>مناقصه انجام خدمات تنظیفی / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات تنظیفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862564/مزایده-یک-رشته-خط'>مزایده یک رشته خط  / مزایده,مزایده یک رشته خط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863290/مزایده-زمین-و-ساختمان-مساحت-1170مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده زمین و ساختمان مساحت 1170مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده زمین و ساختمان مساحت 1170مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863125/مناقصه-تعمیرات-شیرهای-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات شیرهای آتش نشانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات شیرهای آتش نشانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863130/تجدید-مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-ساختمان-غسالخانه-و-سردخانه'>تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از ساختمان غسالخانه و سردخانه  / تجدید مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری از ساختمان غسالخانه و سردخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863164/مزایده-واگذاری-تابلوهای-تبلیغاتی-تجدید'>مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی تجدید / آگهی مزایده کتبی تجدید , مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863146/مناقصه-خدمات-نشت-یابی-و-بازرسی-از-ایستگاههای-تقلیل-فشار---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نشت یابی و بازرسی از ایستگاههای تقلیل فشار ... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات نشت یابی و بازرسی از ایستگاههای تقلیل فشار ... تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863215/مزایده-ملک-مشاعی-سرقفلی-مغازه-37-31متر'>مزایده ملک مشاعی سرقفلی مغازه 37.31متر / مزایده,مزایده ملک مشاعی سرقفلی مغازه 37.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863221/مزایده-دو-واحد-آپارتمان-128-6متری'>مزایده دو واحد آپارتمان 128.6متری / مزایده,مزایده دو واحد آپارتمان 128.6متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863186/مزایده-یک-دستگاه-پیانو'>مزایده یک دستگاه پیانو / آگهی مزایده , مزایده  یک دستگاه پیانو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863110/فراخوان-عملیات-اجرایی-پروژه-مرکز-فرهنگی'>فراخوان عملیات اجرایی پروژه مرکز فرهنگی / فراخوان ارزیابی توان اجرایی پیمانکاران,فراخوان  عملیات اجرایی پروژه مرکز فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863283/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-عرصه-206-5متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 206.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 206.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863119/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862968/مزایده-5-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-مسکونی'>مزایده 5 قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی / مزایده,مزایده 5 قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862538/مزایده-جایگاه-سوخت-CNG2-نوبت-دوم'>مزایده جایگاه سوخت CNG2 -نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  جایگاه سوخت CNG2 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862973/مزایده-پلاک-1532-فرعی-از-222-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک 1532 فرعی از 222 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 1532 فرعی از 222 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863020/مزایده-اجاره-اراضی'>مزایده اجاره اراضی / مزایده، مزایده اجاره اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862988/مناقصه-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهر-حمیدیه'>مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهر حمیدیه / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهر حمیدیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863012/مناقصه-عملیات-حمل-و-نقل-جاده-ای-درون-استان-کالاهای-اساسی--'>مناقصه عملیات حمل و نقل جاده ای درون استان کالاهای اساسی... / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات حمل و نقل جاده ای درون استان کالاهای اساسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862537/مزایده-ضایعات-تنگستن---نوبت-دوم'>مزایده ضایعات تنگستن....- نوبت دوم  / مزایده , مزایده ضایعات تنگستن....- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862985/مناقصه-خدمات-تهیه--تامین--طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه خدمات تهیه ، تامین ، طبخ و توزیع غذا  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تهیه ، تامین ، طبخ و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863005/مناقصه-اجرای-روکش-آسفالت-خیابان-ها-96-3-13'>مناقصه  اجرای روکش آسفالت خیابان ها 96.3.13 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  اجرای روکش آسفالت خیابان ها  96.3.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863019/مناقصه-عمیات-حمل-و-نقل-جاده-ای-درون-استانی-کالاهای-اساسی--'>مناقصه عمیات حمل و نقل جاده ای درون استانی کالاهای اساسی ... / آگهی مناقصه , مناقصه عمیات حمل و نقل جاده ای درون استانی کالاهای اساسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862994/مزایده-پکینگ-های-ضایعاتی--سوپر-راشرینگ--نوبت-دوم'>مزایده پکینگ های ضایعاتی - سوپر راشرینگ - نوبت دوم  / مزایده , مزایده پکینگ های ضایعاتی - سوپر راشرینگ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862987/مناقصه-پروژه-تکمیل-ساختمان-مرکز-مکانیزه-پست-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل ساختمان مرکز مکانیزه پست- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تکمیل ساختمان مرکز مکانیزه پست- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862981/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه  تامین نیروی انسانی  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862536/مناقصه-اجرای-عملیات-نظافت-محوطه-و--'>مناقصه اجرای عملیات نظافت محوطه و ... / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات نظافت محوطه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862522/مزایده-فروش-املاک-شامل-زمین-و-منزل-مسکونی'>مزایده فروش املاک شامل زمین و منزل مسکونی / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین و منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862967/تجدید-دوم-مناقصه-اجرای-پروژه-ممیزی-شهر-96-03-13'>تجدید دوم مناقصه اجرای پروژه ممیزی شهر- 96.03.13 / تجدید آگهی مناقصه ,تجدید مناقصه اجرای پروژه ممیزی شهر -96.03.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862975/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-205-متر'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 205 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 205 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862963/مناقصه-انجام-عملیات-متفرقه-عمرانی--'>مناقصه انجام عملیات متفرقه عمرانی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات متفرقه عمرانی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862959/تجدید-دوم-مناقصه-اجرای-فاز-اول-پروژه-روکش-آسفالت-96-03-16'>تجدید دوم مناقصه اجرای فاز اول پروژه روکش آسفالت 96.03.16 / تجدید دوم آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید دوم مناقصه اجرای فاز اول پروژه روکش آسفالت نوبت اول 96.03.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862982/مزایده-فروش-تعدادی-اقلام-ورزشی-مستعمل-و--'>مزایده فروش تعدادی اقلام ورزشی مستعمل و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی اقلام ورزشی مستعمل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862969/تجدید-مناقصه-انجام-امورات-خدمات-شهری'>تجدید مناقصه انجام امورات خدمات شهری  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام امورات خدمات شهری چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862974/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-اورژانس-بیمارستان-آموزشی-96-03-16'>مناقصه واگذاری امور خدماتی اورژانس بیمارستان آموزشی 96.03.16 / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدماتی اورژانس بیمارستان آموزشی 96.03.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862965/مناقصه-عمومی-واگذاری-حفاظت-از-اراضی-کشاورزی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی واگذاری حفاظت از اراضی کشاورزی نوبت دوم  / مناقصه عمومی واگذاری حفاظت از اراضی کشاورزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862520/مزایده-فروش-ملک-کاربری-تجاری-اعیان-185-مترمربع'>مزایده فروش ملک کاربری تجاری اعیان 185 مترمربع / مزایده,مزایده فروش ملک کاربری تجاری اعیان 185 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862984/مزایده-واگذاری-امورات-کارخانه-گچ-مهر'>مزایده واگذاری امورات کارخانه گچ مهر  / مزایده , مزایده واگذاری امورات کارخانه گچ مهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862976/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-ماکسیما'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری ماکسیما  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری ماکسیما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862964/مزایده-سرقفلی-یکباب-مغازه-مساحت-11-39متر'>مزایده سرقفلی یکباب مغازه مساحت 11.39متر / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب مغازه مساحت 11.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862960/مزایده-ششدانگ-ملک-به-مساحت-57-28مترمربع'>مزایده ششدانگ ملک به مساحت 57.28مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به مساحت 57.28مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862958/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-اعیان-سیصد-متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت اعیان سیصد متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت اعیان سیصد متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862955/مناقصه-پروژه-جدول-گذاری-تجدید'>مناقصه پروژه جدول گذاری- تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه پروژه جدول گذاری - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863082/تجدید-مناقصه-پروژه-جدول-گذاری-معابر-و-زیرسازی-آسفالت'>تجدید مناقصه پروژه جدول گذاری معابر و زیرسازی آسفالت / تجدید آگهی مناقصه، مناقصه پروژه جدول گذاری معابر و زیرسازی آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863093/تجدید-مناقصه-پروژه-جدول-گذاری-معابر-و-زیرسازی-آسفالت'>تجدید  مناقصه پروژه جدول گذاری معابر و زیرسازی آسفالت / تجدید آگهی مناقصه، مناقصه پروژه جدول گذاری معابر و زیرسازی آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863072/مناقصه-لوله-گذاری-و-اصلاح-شبکه-آب-نوبت-دوم'>مناقصه لوله گذاری و اصلاح شبکه آب نوبت دوم /  فراخوان شناسایی پیمانکار , مناقصه لوله گذاری و اصلاح شبکه آب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863118/فراخوان-مناقصه-نگهداری-و-حفاظت-از-اراضی-دولتی'> فراخوان مناقصه نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862632/خلاصه-مناقصه-پشتیبانی-سخت-افزار-مرتبط-با-سیستم-های-پرداخت-الکترونیک-اتوبوسها96-3-16'>خلاصه مناقصه پشتیبانی سخت افزار مرتبط با سیستم های پرداخت الکترونیک اتوبوسها96.3.16 / خلاصه آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  پشتیبانی سخت افزار مرتبط با سیستم های پرداخت الکترونیک اتوبوسها 96.3.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863188/مزایده-منزل-مسکونی-با-قدمت-چهل-سال'>مزایده منزل مسکونی با قدمت چهل سال / مزایده,مزایده منزل مسکونی با قدمت چهل سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863191/فراخوان-مناقصه-احداث-ورزشگاه--تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث ورزشگاه... تجدید نوبت دوم  / آگهی فراخوان و تجدید فراخوان عمومی , فراخوان مناقصه احداث ورزشگاه... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863099/اصلاحیه-مزایده-فروش-400-رینگ-ریخته-گری-شده'>اصلاحیه مزایده فروش 400 رینگ ریخته گری شده  / اصلاحیه , مزایده فروش 400 رینگ ریخته گری شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863131/مناقصه-گازرسانی-به-روستای-منصور-کوه-نوبت-اول'>مناقصه  گازرسانی به روستای منصور کوه نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  گازرسانی به روستای منصور کوه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863120/مناقصه-انجام-خدمات-نصب-کنتور-و-رگولاتور---نوبت-اول'>مناقصه انجام خدمات نصب کنتور و رگولاتور ... نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات نصب کنتور و رگولاتور ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863105/مناقصه-عمومی-پروژه-گازرسانی-خوشه-های-زیر-مجموعه-صنعت-و-کشاورزی-نوبت-اول'>مناقصه عمومی  پروژه گازرسانی خوشه های زیر مجموعه صنعت و کشاورزی نوبت اول / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه گازرسانی خوشه های زیر مجموعه صنعت و کشاورزی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863077/مزایده-فروش-چهار-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده فروش چهار دستگاه خودرو سواری پراید  / آگهی مزایده , مزایده فروش چهار دستگاه خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863097/فراخوان-مناقصه-اجرای-سالن-همایش-ساختمان'>فراخوان مناقصه اجرای سالن همایش ساختمان  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای سالن همایش ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862639/مناقصه-انجام-خدمات-تامین-نیروی-انسانی-96-3-16'>مناقصه انجام خدمات تامین نیروی انسانی 96.3.16 / مناقصه , مناقصه انجام خدمات تامین نیروی انسانی96.3.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863068/مناقصه-خرید-مواد-اولیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی'>مناقصه خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863074/مناقصه-عملیات-خرید-غذای-دانشجویی-96-03-16'>مناقصه عملیات خرید غذای دانشجویی- 96.03.16 / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات خرید غذای دانشجویی- 96.03.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863080/مزایده-واگذاری-بوفه-های-دانشجویی-96-03-16'>مزایده واگذاری بوفه های دانشجویی -96.03.16 / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری بوفه های دانشجویی - 96.03.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863096/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعداد-6-باب-واحد-تجاری'>مزایده واگذاری به اجاره تعداد 6 باب واحد تجاری / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره تعداد 6 باب واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863156/مزایده-فروش-سه-باب-واحد-خدماتی-هر-واحد-195متر'>مزایده فروش سه باب واحد خدماتی هر واحد 195متر  / مزایده,مزایده فروش سه باب واحد خدماتی هر واحد 195متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863092/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-1250مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1250مترمربع / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1250مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863091/تجدید-مناقصه-عملیات-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-زیرسدهای-مخزنی-و-بندهای-انحرافی'>تجدید مناقصه عملیات تجهیز و نوسازی اراضی زیرسدهای مخزنی و بندهای انحرافی  / فراخوان , تجدید مناقصه عملیات تجهیز و نوسازی اراضی زیرسدهای مخزنی و بندهای انحرافی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863104/مناقصه-واگذاری-اداره-و-ارایه-خدمات-خوابگاه-های-دانشجویی-96-3-16'>مناقصه واگذاری اداره و ارایه خدمات خوابگاه های دانشجویی 96.3.16 / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری اداره و ارایه خدمات خوابگاه های دانشجویی 96.3.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863107/مناقصه-عملیات-خرید-غذای-دانشجویی-پردیس-شماره-یک-96-3-16'>مناقصه عملیات خرید غذای دانشجویی پردیس شماره یک  96.3.16 / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات خرید غذای دانشجویی پردیس شماره یک 96.3.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863158/مزایده-فروش-تعداد-سه-باب-واحد-تجاری'>مزایده فروش تعداد سه باب واحد تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعداد سه باب واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862657/مناقصه-خدمات-ایاب-و-ذهاب-خودروهای-سنگین-و-نیمه-سنگین'>مناقصه خدمات ایاب و ذهاب خودروهای سنگین و نیمه سنگین / مناقصه خدمات ایاب و ذهاب خودروهای سنگین و نیمه سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863066/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-مساحت-عرصه-92-66متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت عرصه 92.66متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت عرصه 92.66متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863070/مزایده-یکقطعه-باغ-و-خانه-بخش-سه-مهدیشهر'>مزایده یکقطعه باغ و خانه بخش سه مهدیشهر  / مزایده,مزایده یکقطعه باغ و خانه بخش سه مهدیشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863071/مزایده-واگذاری-پارکینگ-گاراژ-صیرفی'>مزایده واگذاری پارکینگ گاراژ صیرفی / مزایده , مزایده  واگذاری پارکینگ گاراژ صیرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863075/مزایده-واگذاری-زمینی-به-مساحت-6632متر'>مزایده واگذاری زمینی به مساحت 6632متر  / مزایده,مزایده واگذاری زمینی به مساحت 6632متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863057/مناقصه-احداث-ساختمان-دبیرستان-علوم-و-معارف-اسلامی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان دبیرستان علوم و معارف اسلامی  نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان دبیرستان علوم و معارف اسلامی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863086/تجدید-فراخوان-مرمت-و-بهسازی-ساختمان-ها-عوامل-پروازی-و-زیرساخت-های-تاسیسات-مکانیکی'>تجدید فراخوان مرمت و بهسازی ساختمان ها, عوامل پروازی و زیرساخت های تاسیسات مکانیکی  / آگهی تجدید فراخوان پیمانکاران,تجدید فراخوان مرمت و بهسازی ساختمان ها, عوامل پروازی و زیرساخت های تاسیسات مکانیکی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863287/مزایده-اجاره-املاک'>مزایده اجاره املاک  / مزایده  , مزایده اجاره املاک ، </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863150/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد-بر-نیاز-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری املاک مازاد بر نیاز نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد بر نیاز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862687/مزایده-55000-تن-سنگ-آهن'>مزایده  55000 تن سنگ آهن / آگهی مزایده ,  55000 تن سنگ آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863088/فراخوان-واگذاری-سالن-ورزشی-9-دی--'>فراخوان واگذاری سالن ورزشی 9 دی... / فراخوان واگذاری به صورت اجاره, فراخوان واگذاری سالن ورزشی 9 دی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863094/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-بهسازی-و-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر-نوبت-چهارم-مرحله-دوم'>تجدید مناقصه اجرای پروژه بهسازی و زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر نوبت چهارم مرحله دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به اجرای پروژه بهسازی و زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر نوبت چهارم مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863095/مزایده-اپارتمان-مسکونی-مساحت-115-14متر'>مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 115.14متر / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 115.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863063/مزایده-تعدادی-از-اموال-مازاد'>مزایده تعدادی از اموال مازاد  / مزایده , مزایده تعدادی از اموال مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863069/مزایده-یکدستگاه-تراش-CNC-و-CAK'>مزایده یکدستگاه تراش CNC و CAK  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه تراش CNC و CAK </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863090/مناقصه-عمومی-واگذاری-مدیریتی-پایگاه-های-اورژانس-115'>مناقصه عمومی واگذاری مدیریتی پایگاه های اورژانس 115  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری مدیریتی پایگاه های اورژانس 115 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863049/مزایده-فروش-خودروی-سواری-سوناتا-مدل-2006-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودروی سواری سوناتا مدل 2006 نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودروی سواری سوناتا مدل 2006 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862558/شناسایی-پیمانکار-امور-مربوط-به-خدمات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان96-3-16'>شناسایی پیمانکار امور مربوط به خدمات ایاب و ذهاب کارکنان96.3.16 / آگهی شناسایی پیمانکار،  شناسایی پیمانکار امور مربوط به خدمات ایاب و ذهاب کارکنان 96.3.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863059/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پراید-مدل-1385'> مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید مدل 1385  / آگهی مزایده اموال منقول ,  مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید مدل 1385 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863132/مزایده-ملک-مشاع-اپارتمان-مساحت-22-139متر'>مزایده ملک مشاع اپارتمان مساحت 22-139متر  / مزایده,مزایده ملک مشاع اپارتمان مساحت 22-139متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863078/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-50-187متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 50-187متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 50-187متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863061/مزایده-تعداد-68-عدد-آنتی-ویرویس-با-مارک-پادویش'>مزایده تعداد 68 عدد آنتی ویرویس با مارک پادویش / آگهی فروش اموال, مزایده تعداد 68 عدد آنتی ویرویس با مارک پادویش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863081/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-ملک-و-سرقفلی-گاراژ-و-زمین'>مزایده دو دانگ از ششدانگ ملک و سرقفلی گاراژ و زمین / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ ملک و سرقفلی گاراژ و زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863085/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-1250متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 1250متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 1250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863089/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-77-38مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 77.38مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 77.38مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863045/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند / مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863117/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-قطعه-هشتم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قطعه هشتم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قطعه هشتم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862571/مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی'>مناقصه  واگذاری خدمات عمومی / مناقصه  واگذاری خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863044/مزایده-خط-تلفن-همراه-بشماره-09126861643'>مزایده خط تلفن همراه بشماره 09126861643  / مزایده , مزایده خط تلفن همراه بشماره 09126861643 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863053/مزایده-کامیون-کشنده-ولوو-اف-اچ-12-سفید-رنگ'>مزایده  کامیون کشنده ولوو اف اچ 12 سفید رنگ  / مزایده,مزایده  کامیون کشنده ولوو اف اچ 12 سفید رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863112/مزایده-اپارتمان-جنوب-طبقه-دوم-مساحت-87-93متر'>مزایده اپارتمان جنوب طبقه دوم مساحت 87.93متر / مزایده,مزایده اپارتمان جنوب طبقه دوم مساحت 87.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863051/مزایده-ششدانگ-ملک-به-مساحت-420-35متر'>مزایده ششدانگ ملک به مساحت 420.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به مساحت 420.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863047/مزایده-فروش-شش-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-اداری'>مزایده فروش شش قطعه زمین کاربری مسکونی اداری  / مزایده,مزایده فروش شش قطعه زمین کاربری مسکونی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863065/مزایده-فروش-یک-دستگاه-لودر-مدل-2011'>مزایده فروش یک دستگاه لودر مدل 2011 / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه لودر مدل 20011</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863054/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-پژو-405-نقره-ای'>مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو 405 نقره ای / آگهی مزایده حضوری , مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو 405 نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863205/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-عرصه-دویست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت عرصه دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863246/مزایده-فروش-جانماز-ترمه-ابریشم--سجاده-و-جانماز-ترمه-ابریشم---تجدید'>مزایده فروش جانماز ترمه ابریشم ، سجاده و جانماز ترمه ابریشم.... تجدید / آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش جانماز ترمه ابریشم ، سجاده و جانماز ترمه ابریشم.... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862553/مزایده-یک-دستگاه-کامیونت-ایسوزو'>مزایده یک دستگاه کامیونت ایسوزو / مزایده یک دستگاه کامیونت ایسوزو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863210/مزایده-اراضی-کلاسه-900350-نوبت-دوم'>مزایده اراضی کلاسه 900350 نوبت دوم / مزایده,مزایده اراضی کلاسه 900350 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863254/مزایده-انواع-مانتو---'>مزایده انواع مانتو .... / مزایده انواع مانتو ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863271/مناقصه-احداث-ساختمان-تجاری-و-مسکونی'>مناقصه  احداث ساختمان تجاری و مسکونی  / مناقصه  احداث ساختمان تجاری و مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863242/مناقصه-تکمیل-ساختمان-دریاچه-سرابله---'>مناقصه  تکمیل ساختمان دریاچه سرابله  ... / مناقصه  تکمیل ساختمان دریاچه سرابله  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863298/مزایده-یکباب-واحد-مسکونی-و-زمین'>مزایده یکباب واحد مسکونی و زمین / مزایده,مزایده یکباب واحد مسکونی و زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863269/مزایده-یکباب-زمین-مسکونی-مساحت-145-40متر'>مزایده یکباب زمین مسکونی مساحت 145.40متر  / مزایده,مزایده یکباب زمین مسکونی مساحت 145.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863202/مزایده-یک-دستگاه-وسیله-نقلیه'>مزایده یک دستگاه وسیله نقلیه / مزایده یک دستگاه وسیله نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863263/مزایده-یک-واحد-سوله-مساحت-1125متر'>مزایده یک واحد سوله مساحت 1125متر / مزایده,مزایده یک واحد سوله مساحت 1125متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862539/مناقصه-عملیات-فنس-کشی'>مناقصه عملیات فنس کشی  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات فنس کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862615/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تکمیل-کانون-پرورش-فکری-کودکان-و-نوجوانان'>فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان / فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863329/مناقصه-مسکن-مهر-گچساران-بلوار-نفت-فاز-17'>مناقصه مسکن مهر گچساران بلوار نفت فاز 17 / مناقصه , مناقصه مسکن مهر گچساران بلوار نفت فاز 17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863527/مناقصه-مسکن-مهر-گچساران-بلوار-بعثت-فاز-7'>مناقصه مسکن مهر گچساران بلوار بعثت فاز 7 / مناقصه , مناقصه مسکن مهر گچساران بلوار بعثت فاز 7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863313/مناقصه-مسکن-مهر-گچساران-بلوار-نفت-فاز-12'>مناقصه مسکن مهر گچساران بلوار نفت فاز 12 / مناقصه , مناقصه مسکن مهر گچساران بلوار نفت فاز 12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863310/مناقصه-مسکن-مهر-گچساران-بلوار-نفت-فاز-12'>مناقصه مسکن مهر گچساران بلوار نفت فاز 12 / مناقصه , مناقصه مسکن مهر گچساران بلوار نفت فاز 12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863399/مناقصه-مسکن-مهر-گچساران-بلوار-نفت-فاز-13'>مناقصه مسکن مهر گچساران بلوار نفت فاز 13 / مناقصه , مناقصه مسکن مهر گچساران بلوار نفت فاز 13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862544/مناقصه-انجام-عملیات-داربست-بندی-و-متعلقات-آن'>مناقصه انجام عملیات داربست بندی و متعلقات آن / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام عملیات داربست بندی و متعلقات آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863401/مناقصه-مسکن-مهر-گچساران-بلوار-نفت-فاز-14'>مناقصه مسکن مهر گچساران بلوار نفت فاز 14 / مناقصه , مناقصه مسکن مهر گچساران بلوار نفت فاز 14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863412/مناقصه-مسکن-مهر-گچساران-بلوار-نفت-فاز-15'>مناقصه مسکن مهر گچساران بلوار نفت فاز 15 / مناقصه , مناقصه مسکن مهر گچساران بلوار نفت فاز 15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863334/مناقصه-مسکن-مهر-گچساران-بلوار-نفت-فاز-16'>مناقصه مسکن مهر گچساران بلوار نفت فاز 16 / مناقصه , مناقصه مسکن مهر گچساران بلوار نفت فاز 16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863504/مناقصه-مسکن-مهر-دهدشت-فاز-5'>مناقصه مسکن مهر دهدشت فاز 5  / مناقصه , مناقصه مسکن مهر دهدشت فاز 5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863619/مناقصه-مسکن-مهر-دهدشت-فاز-6'>مناقصه مسکن مهر دهدشت فاز 6  / مناقصه مسکن مهر دهدشت فاز 6 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863493/مناقصه-مسکن-مهر-دهدشت-فاز-7'>مناقصه مسکن مهر دهدشت فاز 7  / مناقصه , مناقصه مسکن مهر دهدشت فاز 7 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863626/مناقصه-مسکن-مهر-دهدشت-فاز-8'>مناقصه مسکن مهر دهدشت فاز 8 / مناقصه مسکن مهر دهدشت فاز 8 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863332/مناقصه-مسکن-مهر-دهدشت-فاز-9'>مناقصه مسکن مهر دهدشت فاز 9 / مناقصه , مناقصه مسکن مهر دهدشت فاز 9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863471/مناقصه-مسکن-مهر-دهدشت-فاز-10'>مناقصه مسکن مهر دهدشت فاز 10  / مناقصه , مناقصه مسکن مهر دهدشت فاز 10 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863512/مناقصه-مسکن-مهر-گچساران-بلوار-بعثت-فاز-6'>مناقصه مسکن مهر گچساران بلوار بعثت فاز 6  / مناقصه , مناقصه مسکن مهر گچساران بلوار بعثت فاز 6 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862524/مزایده-فروش-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-هر-یک-از-4-دستگاه-آپارتمان'>مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان هر یک از 4 دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان هر یک از 4 دستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863477/مناقصه-مسکن-مهر-شهرک-ولایت-یاسوج-فاز-4'>مناقصه مسکن مهر شهرک ولایت یاسوج فاز 4  / مناقصه , مناقصه مسکن مهر شهرک ولایت یاسوج فاز 4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863519/اصلاحیه-مناقصه-خرید-10-دستگاه-مقره-شوی'>اصلاحیه مناقصه خرید 10 دستگاه مقره شوی / اصلاحیه, مناقصه خرید 10 دستگاه مقره شوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863462/مناقصه-محدود-تهیه-و-تامین-کلیه-کالاها-و-لوازم-و-تجهیزات-مورد-نیاز-و-اجرای-عملیات-تامین-برق'>مناقصه  محدود  تهیه و تامین کلیه کالاها و لوازم و تجهیزات مورد نیاز و اجرای عملیات تامین برق   / مناقصه  محدود  ،مناقصه  محدود  تهیه و تامین کلیه کالاها و لوازم و تجهیزات مورد نیاز و اجرای عملیات تامین برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863337/مناقصه-محدود-تهیه-و-تامین-کلیه-کالاها-و-لوازم-و-تجهیزات-مورد-نیاز-و-اجرای-عملیات-تامین'>مناقصه  محدود  تهیه و تامین کلیه کالاها و لوازم و تجهیزات مورد نیاز و اجرای عملیات تامین     / مناقصه  محدود  ،مناقصه  محدود  تهیه و تامین کلیه کالاها و لوازم و تجهیزات مورد نیاز و اجرای عملیات تامین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863346/مناقصه-محدود-تهیه-و-تامین-کلیه-کالاها-و-لوازم-و-تجهیزات-مورد-نیاز-و-اجرای-عملیات-تامین'>مناقصه  محدود  تهیه و تامین کلیه کالاها و لوازم و تجهیزات مورد نیاز و اجرای عملیات تامین     / مناقصه  محدود  ،مناقصه  محدود  تهیه و تامین کلیه کالاها و لوازم و تجهیزات مورد نیاز و اجرای عملیات تامین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863340/مناقصه-محدود-تهیه-و-تامین-کلیه-کالاها-و-لوازم-و-تجهیزات-مورد-نیاز-و-اجرای-عملیات-تامین'>مناقصه  محدود  تهیه و تامین کلیه کالاها و لوازم و تجهیزات مورد نیاز و اجرای عملیات تامین     / مناقصه  محدود  ،مناقصه  محدود  تهیه و تامین کلیه کالاها و لوازم و تجهیزات مورد نیاز و اجرای عملیات تامین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863331/مناقصه-محدود-تهیه-و-تامین-کلیه-کالاها-و-لوازم-و-تجهیزات-مورد-نیاز-و-اجرای-عملیات-تامین'>مناقصه  محدود  تهیه و تامین کلیه کالاها و لوازم و تجهیزات مورد نیاز و اجرای عملیات تامین     / مناقصه  محدود  ،مناقصه  محدود  تهیه و تامین کلیه کالاها و لوازم و تجهیزات مورد نیاز و اجرای عملیات تامین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863408/مناقصه-محدود-تهیه-و-تامین-کلیه-کالاها-و-لوازم-و-تجهیزات-مورد-نیاز-و-اجرای-عملیات-تامین-برق'>مناقصه  محدود  تهیه و تامین کلیه کالاها و لوازم و تجهیزات مورد نیاز و اجرای عملیات تامین برق / مناقصه  محدود  ،مناقصه  محدود  تهیه و تامین کلیه کالاها و لوازم و تجهیزات مورد نیاز و اجرای عملیات تامین برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863529/مناقصه-محدود-پروزه-تهیه-و-تامین-کلیه-کالاها-و-لوازم-و-تجهیزات--'>مناقصه  محدود پروزه تهیه و تامین کلیه کالاها و لوازم و تجهیزات ... / مناقصه  محدود  ،مناقصه  محدود پروزه تهیه و تامین کلیه کالاها و لوازم و تجهیزات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863518/مناقصه-محدود-پروزه-تهیه-و-تامین-کلیه-کالاها-و-لوازم-و-تجهیزات--'>مناقصه  محدود پروزه تهیه و تامین کلیه کالاها و لوازم و تجهیزات ... / مناقصه  محدود  ،مناقصه  محدود پروزه تهیه و تامین کلیه کالاها و لوازم و تجهیزات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862585/مناقصه-اجرای-پایپینگ-AG-و-UG-اصلاحیه'>مناقصه اجرای پایپینگ AG و UG اصلاحیه  / مناقصه عمومی، مناقصه اجرای پایپینگ AG و UG اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863487/کنفرانس-بین-المللی-بهینه-سازی-سیستم-ها-و-مدیریت-کسب-و-کار'>کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار / کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863478/همایش-ملی-یافته-های-نوین-روانشناسی-تربیتی'>همایش ملی یافته های نوین روانشناسی تربیتی / همایش ملی یافته های نوین روانشناسی تربیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863472/سومین-کنفرانس-ملی-علوم-و-مهندسی-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>سومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات / سومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863460/دومین-همایش-ایده-های-نوین-در-مهندسی-برق-و-کامپیوتر'>دومین همایش ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر  / دومین همایش ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862596/آگهی-شناسایی-پیمانکار-کفپوش-آنتی-استاتیک--'> آگهی شناسایی پیمانکار کفپوش آنتی استاتیک.... /  آگهی شناسایی پیمانکار، آگهی شناسایی پیمانکار کفپوش آنتی استاتیک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863444/کنگره-بین-المللی-بهبود-مدیریت-و-نظام-آموزشی-ایران'>کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران / کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863433/سومین-کنفرانس-ملی-پژوهش-های-نوین-در-مهندسی-برق'>سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق / سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863386/دومین-همایش-علمی-پژوهشی-کشاورزی'>دومین همایش علمی پژوهشی کشاورزی / دومین همایش علمی پژوهشی کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863377/همایش-علمی-پژوهشی-استانی'>همایش علمی پژوهشی استانی / همایش علمی پژوهشی استانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863366/کنفرانس-بین-المللی-دستاوردهای-نوین-در-نوآوری--دانش-و-سرمایه-گذاری'>کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در نوآوری ، دانش و سرمایه گذاری / کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در نوآوری ، دانش و سرمایه گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863554/کنفرانس-بین-المللی-پژوهش-های-نوین-در-مدیریت'>کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت / کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863543/دومین-همایش-ملی-خربزه'>دومین همایش ملی خربزه / دومین همایش ملی خربزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863540/همایش-ملی-عمران--معماری-و-توسعه-پایدار-شهری'>همایش ملی عمران ، معماری و توسعه پایدار شهری / همایش ملی عمران ، معماری و توسعه پایدار شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862518/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-299-88متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 299.88متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 299.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863531/کنفرانس-بین-المللی-پژوهش-های-کاربردی-در-تربیت-بدنی'>کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی / کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863509/کنفرانس-بین-المللی-روانشناسی-علوم-تربیتی-مطالعات-اجتماعی'>کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم تربیتی مطالعات اجتماعی / کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم تربیتی مطالعات اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863396/فراخوان-برگزاری-اولین-همایش-سالانه-انجمن-علمی-مطالعات-صلح-ایران'>فراخوان برگزاری اولین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران / فراخوان برگزاری اولین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863570/همایش-ملی-عفاف-حجاب-و-سبک-زندگی'>همایش ملی عفاف حجاب و سبک زندگی / همایش ملی عفاف حجاب و سبک زندگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863575/چهارمین-کنفرانس-بین-المللی-نوآوری-های-اخیر-در-روانشناسی'>چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی / چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862526/مزایده-دو-باب-ساختمان-234-و-867متر'>مزایده دو باب ساختمان 234 و 867متر / مزایده,مزایده دو باب ساختمان 234 و 867متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/862749/مناقصه-نگهداری-و-بهره-برداری-صحیح-از-تصفیه-خانه--ایستگاه-پمپاژ-فاضلاب'>مناقصه نگهداری و بهره برداری صحیح از تصفیه خانه ، ایستگاه پمپاژ فاضلاب / مناقصه نگهداری و بهره برداری صحیح از تصفیه خانه ، ایستگاه پمپاژ فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863308/مناقصه-پروژه-تهیه-و-تامین-کلیه-کالاها-و-لوازم-و-تجهیزات--'>مناقصه  پروژه تهیه و تامین کلیه کالاها و لوازم و تجهیزات... / مناقصه محدود یک مرحله ای، مناقصه پروژه تهیه و تامین کلیه کالاها و لوازم و تجهیزات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/863317/مناقصه-پروژه-تهیه-و-تامین-کلیه-کالاها-و-لوازم-و-تجهیزات-مورد-نیاز--'>مناقصه پروژه تهیه و تامین کلیه کالاها و لوازم و تجهیزات مورد نیاز ... / مناقصه محدود یک مرحله ای، مناقصه پروژه تهیه و تامین کلیه کالاها و لوازم و تجهیزات مورد نیاز ...</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 10 تاريخ : پنجشنبه 12 مرداد 1396 ساعت: 12:16