اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.26 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936078/استعلام-احداث-اکسیژن-... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.26 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936078/استعلام-احداث-اکسیژن-ساز-شماره-4'>استعلام احداث اکسیژن ساز شماره 4  / استعلام , استعلام احداث اکسیژن ساز شماره 4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935869/مزایده-اجاره-سالن-آمفی-تئاتر-نوبت-دوم'>مزایده اجاره سالن آمفی تئاتر- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره سالن آمفی تئاتر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935767/مزایده-فروش-گوساله-نر-از-شیر-گرفته-گوساله-شیرخوار--گاو-غیر-آبستن-کشتارگاهی--'>مزایده فروش گوساله نر از شیر گرفته، گوساله شیرخوار , گاو غیر آبستن کشتارگاهی... / آگهی مزایده, مزایده فروش گوساله نر از شیر گرفته، گوساله شیرخوار , گاو غیر آبستن کشتارگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935558/مزایده-فروش-ضایعات-حاصل-از-برش-ورق-آلیاژی'>مزایده فروش ضایعات حاصل از برش ورق آلیاژی  / مزایده عمومی ، مزایده فروش ضایعات حاصل از برش ورق آلیاژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935900/اصلاحیه-مناقصه-​نگهداری-روشنایی-های-زیرگذر--'>اصلاحیه مناقصه ​نگهداری روشنایی های زیرگذر... / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه ​نگهداری روشنایی های زیرگذر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935834/فروش-کارخانه-صنعتی'>فروش کارخانه صنعتی / فروش، فروش کارخانه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935846/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-تاسیسات-وابسته-به-موزه'>مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته به موزه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته به موزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935859/آگهی-عمومی-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز--ابزاردقیق-و-حفاظت-از-زنگ-ناحیه-گازرسانی'>آگهی عمومی اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی / آگهی عمومی ، آگهی عمومی اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935884/مزایده-فروش-ملک-به-مساحت-عرصه-1235-83مترمربع-نوبت-سوم'>مزایده فروش ملک به مساحت عرصه 1235.83مترمربع نوبت سوم  / مزایده,مزایده فروش ملک به مساحت عرصه 1235.83مترمربع نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935824/مناقصه-خرید-قطعات-بالگرد--نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات بالگرد - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید قطعات بالگرد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935828/مناقصه-خرید-اقلام-زیستی-شامل-پتو-چادر-امدادی-و-البسه--نوبت-دوم'>مناقصه خرید اقلام زیستی شامل پتو، چادر امدادی و البسه - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه ,مناقصه خرید اقلام زیستی شامل پتو، چادر امدادی و البسه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935618/مزایده-تعدادی-خودرو-سواری-مزدا-323--'>مزایده تعدادی خودرو سواری مزدا 323... / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعدادی خودرو سواری مزدا 3 جدید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935786/مناقصه-واگذاری-خدمات-خودرویی--'>مناقصه واگذاری خدمات خودرویی... / آگهی فراخوان مناقصه، مناقصه واگذاری خدمات خودرویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935662/مزایده-فروش-ملک-عرصه-462متر-کاربری-اداری'>مزایده فروش ملک عرصه 462متر کاربری اداری  / مزایده,مزایده فروش ملک عرصه 462متر کاربری اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935597/مناقصه-عملیات-احداث-فونداسیون--نصب-برج-و-سیمکشی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث فونداسیون ، نصب برج و سیمکشی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات احداث فونداسیون ، نصب برج و سیمکشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935611/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-واحدهای-تعمیرگاهی---'>تجدید مزایده بهره برداری از واحدهای تعمیرگاهی .... / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده بهره برداری از واحدهای تعمیرگاهی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935592/مزایده-فروش-میز-آهنی--سبد-پلاستیکی-و-قطعات-فلزی'>مزایده فروش میز آهنی ، سبد پلاستیکی و قطعات فلزی / آگهی مزایده , مزایده فروش میز آهنی ، سبد پلاستیکی و قطعات فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935598/مزایده-فروش-مقداری-از-ضایعات-ورقهای-ذوبی-پرس-شده'>مزایده فروش مقداری از ضایعات ورقهای ذوبی پرس شده  / آگهی مزایده ، مزایده فروش مقداری از ضایعات ورقهای ذوبی پرس شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935603/مزایده-فروش-برخی-اقلام-و-تجهیزات-IT'>مزایده فروش برخی اقلام و تجهیزات IT / آگهی مزایده ، مزایده فروش برخی اقلام و تجهیزات IT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935605/مزایده-فروش-مقداری-از-ورقهای-مازاد-حدودا-313-تن'>مزایده فروش مقداری از ورقهای مازاد حدودا 313 تن  / آگهی مزایده ، مزایده فروش مقداری از ورقهای مازاد حدودا 313 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935614/مزایده-واگذاری-محل-بوفه-مواد-غذایی-خود'>مزایده واگذاری محل بوفه مواد غذایی خود  / مزایده عمومی , مزایده واگذاری محل بوفه مواد غذایی خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935619/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-شرکت'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی شرکت / مزایده , مزایده فروش اقلام ضایعاتی شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935627/مزایده-اجاره-دو-باب-بوفه'>مزایده اجاره دو باب بوفه  / آگهی مزایده ، مزایده اجاره دو باب بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935581/مزایده-فروش-تعدادی-قطعه-زمین-مسکونی-و-واحد-تجاری'>مزایده فروش تعدادی قطعه زمین مسکونی و واحد تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعدادی قطعه زمین مسکونی و واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935640/تجدید-فراخوان-واگذاری-امور-خدمات-ادارات-مرکزی-و-مرکز-آموزش-نوبت-اول'>تجدید فراخوان واگذاری امور خدمات ادارات مرکزی و مرکز آموزش نوبت اول / تجدید فراخوان مناقصه , تجدید فراخوان واگذاری امور خدمات ادارات مرکزی و مرکز آموزش  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935682/مناقصه-خرید-روغن-ترانسفورماتور'>مناقصه خرید روغن ترانسفورماتور  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید روغن ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935684/مزایده-سواری-ریو-مدل-1386-رنگ-خاکستری-نوک-مدادی'>مزایده سواری ریو مدل 1386 رنگ خاکستری نوک مدادی / آگهی مزایده, مزایده سواری ریو مدل 1386 رنگ خاکستری نوک مدادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935665/مناقصه-مطالعه-و-طراحی-شهری-میدان-آزادی---نوبت-دوم'>مناقصه مطالعه و طراحی شهری میدان آزادی ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی ,مناقصه مطالعه و طراحی شهری میدان آزادی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935593/مزایده-فروش-خودرو'> مزایده فروش خودرو  / آگهی مزایده,  مزایده فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935612/مزایده-فروش-مجموعه-آپارتمانی'>مزایده فروش مجموعه آپارتمانی / مزایده,مزایده فروش مجموعه آپارتمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935600/مناقصه-کمیسیونهای-خرید-در-شعبات--جابجایی-و-نگهداری-توتونهای-خریداری-شده-در-انبارها--نوبت-دوم'>مناقصه کمیسیونهای خرید در شعبات , جابجایی و نگهداری توتونهای خریداری شده در انبارها ...نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه کمیسیونهای خرید در شعبات , جابجایی و نگهداری توتونهای خریداری شده در انبارها ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935607/مزایده-واگذاری-برخی-از-غرفه-های-دانشگاه-صنعتی-شریف-و-خوابگاه-های-دانشجویی'>مزایده  واگذاری برخی از غرفه های دانشگاه صنعتی شریف و خوابگاه های دانشجویی / فراخوان مزایده, مزایده  واگذاری برخی از غرفه های دانشگاه صنعتی شریف و خوابگاه های دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935609/مناقصه-امور-تهیه--طبخ--توزیع-سرو-غذا-و-خدمات-آشپزخانه-دانشجویی-نوبت-دوم'>مناقصه امور تهیه ، طبخ ، توزیع سرو غذا و خدمات آشپزخانه دانشجویی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه امور تهیه ، طبخ ، توزیع سرو غذا و خدمات آشپزخانه دانشجویی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935660/مناقصه-حمل-و-تخلیه-زغالسنگ'>مناقصه حمل و تخلیه زغالسنگ / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  حمل و تخلیه زغالسنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935616/تجدید-مناقصه-خرید-برنج-شیرودی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید برنج شیرودی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید برنج شیرودی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935643/مزایده-فروش-اقلام-شامل-مهندسی-ترابری-فاوا-فنی-آماد-همگانی-بهداری-و-ضایعات-فلزی'>مزایده فروش اقلام شامل مهندسی، ترابری، فاوا، فنی، آماد همگانی، بهداری و ضایعات فلزی  / آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام شامل مهندسی، ترابری، فاوا، فنی، آماد همگانی، بهداری و ضایعات فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935574/مناقصه-مقدار-10000-تن-نمک-دانه-بندی-شده-واحد-بخار-و---نوبت-دوم'>مناقصه مقدار 10000 تن نمک دانه بندی شده واحد بخار و .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه مقدار 10000 تن نمک دانه بندی شده واحد بخار و .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935584/مناقصه-خرید-روغن--برنج--چای'>مناقصه خرید روغن ، برنج ، چای  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید روغن ، برنج ، چای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935587/مناقصه-کتلت-گوشت'>مناقصه کتلت گوشت  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کتلت گوشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935596/مزایده-فروش-حدود-25-تن-Additive-waste'>مزایده فروش حدود 25 تن Additive waste  / مزایده,مزایده فروش حدود 25 تن Additive waste </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935606/مناقصه-برون-سپاری-عملیات-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه  برون سپاری عملیات تامین نیروی انسانی / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه  برون سپاری عملیات تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935615/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-برق-رسانی-شبکه-های'>مناقصه  اجرای عملیات انتقال نیرو برق رسانی شبکه های  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  اجرای عملیات انتقال نیرو برق رسانی شبکه های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935601/مناقصه-تجهیز-و-پشتیبانی-سامانه-هوشمند-مدیریت-الکترونیک--'>مناقصه تجهیز و پشتیبانی سامانه هوشمند مدیریت الکترونیک... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تجهیز و پشتیبانی سامانه هوشمند مدیریت الکترونیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935582/مزایده-فروش-انواع-کانکس'>مزایده فروش انواع کانکس / آگهی مزایده اموال توقیفی , مزایده فروش انواع کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935586/مزایده-ملک-مساحت-75مترمربع'>مزایده ملک مساحت 75مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 75مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935610/مناقصه-احداث-مخزن-2000-مترمکعبی'>مناقصه احداث مخزن 2000 مترمکعبی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی , مناقصه احداث مخزن 2000 مترمکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935633/مناقصه-احداث-پایه-پرچمها-و-برجهای-نوری-شهرکهای--'>مناقصه احداث پایه پرچمها و برجهای نوری شهرکهای.... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث پایه پرچمها و برجهای نوری شهرکهای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935577/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-تعداد-6-دستگاه-5-کاناله-اندازه-گیری'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی تعداد 6 دستگاه 5 کاناله اندازه گیری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب و راه اندازی تعداد 6 دستگاه 5 کاناله اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935583/مزایده-پلاک-ثبتی-12175-فرعی-از-85-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 12175 فرعی از 85 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 12175 فرعی از 85 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935585/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935565/مزایده-واگذاری-یک-باب-غرفه-حمل-و-نقلی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک باب غرفه حمل و نقلی  - نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری یک باب غرفه حمل و نقلی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935564/مزایده-سرقفلی-حجره-های-1-2-3-4-سالن-A4'>مزایده سرقفلی حجره های 1-2-3-4 سالن A4  / مزایده,مزایده سرقفلی حجره های 1-2-3-4 سالن A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935567/مزایده-مغازه-قطعه-شش-تفکیکی'>مزایده مغازه قطعه شش تفکیکی / مزایده,مزایده مغازه قطعه شش تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935559/مزایده-ملک-به-مساحت-293-33متر'>مزایده ملک به مساحت 293.33متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 293.33متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935553/اگهی-مناقصه-خرید-23806-متر-انواع-کابل-پروتودور-نوبت-دوم'>اگهی مناقصه خرید 23806 متر انواع کابل پروتودور  نوبت دوم  / اگهی مناقصه ,اگهی مناقصه خرید 23806 متر انواع کابل پروتودور  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935557/مزایده-دو-ممیز-5-صدم-دانگ-مشاع-از-زمین-1200متر'>مزایده دو ممیز 5 صدم دانگ مشاع از زمین 1200متر / مزایده,مزایده دو ممیز 5 صدم دانگ مشاع از زمین 1200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935572/مناقصه-عمومی-احداث-جاده-دسترسی-و-ساخت-مخزن-2000-اساوله-سنندج'>مناقصه عمومی احداث جاده دسترسی و ساخت مخزن 2000 اساوله سنندج / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی احداث جاده دسترسی و ساخت مخزن 2000 اساوله سنندج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935861/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-پیمان-سه-ساله-الف-ناحیه-2'>مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان سه ساله الف ناحیه 2  / مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان سه ساله الف ناحیه 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935563/آگهی-مزایده-عمومی-بهره‌برداری-از-خط-پردازش-پسماند'>آگهی مزایده عمومی  بهره‌برداری از خط پردازش پسماند  / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی بهره‌برداری از خط پردازش پسماند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935556/فراخوان-احداث-باغ-تالار---مرحله-چهارم-نوبت-دوم'>فراخوان احداث باغ تالار ... مرحله چهارم  نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان احداث باغ تالار ... مرحله چهارم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935591/مناقصه-تهیه-قطعه-لوازم-مصرفی-و-اجرت-تجهیز-و-تعمیر-ماشین-آلات-سنگین--'>مناقصه تهیه قطعه لوازم مصرفی و اجرت تجهیز و تعمیر ماشین آلات سنگین... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه قطعه لوازم مصرفی و اجرت تجهیز و تعمیر ماشین آلات سنگین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935632/مزایده-مال-غیرمنقول-متراژ-38-65متر'>مزایده مال غیرمنقول متراژ 38.65متر / مزایده,مزایده مال غیرمنقول متراژ 38.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935568/مناقصه-ایجاد-جاده-و-محوطه-مربوط-به-موقعیت-شرق-076--نوبت-دوم'>مناقصه ایجاد جاده و محوطه مربوط به موقعیت شرق 076  - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ایجاد جاده و محوطه مربوط به موقعیت شرق 076 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935626/مناقصه-احداث-درمانگاه--'>مناقصه احداث درمانگاه... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث درمانگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935634/مناقصه-اجرای-عملیات-درزگیری-ترک-های-روسازی-آسفالت'>مناقصه اجرای عملیات درزگیری ترک های روسازی آسفالت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات درزگیری ترک های روسازی آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935561/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-45335-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 45335 فرعی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 45335 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935571/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار-به-منظور-استخراج--فروش-استحصال-عناصر--'>مناقصه جذب سرمایه گذار به منظور استخراج , فروش  استحصال عناصر ... / مناقصه جذب سرمایه گذار به منظور استخراج , فروش  استحصال عناصر ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935588/مزایده-فروش-بخشی-از-لوازم-مختلف-آبیاری-تحت-فشار-و-دستگاههای-سیستم-آبیاری-بارانی--'>مزایده فروش بخشی از لوازم مختلف آبیاری تحت فشار و دستگاههای سیستم آبیاری بارانی ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش بخشی از لوازم مختلف آبیاری تحت فشار و دستگاههای سیستم آبیاری بارانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935594/مناقصه-ELECTRICAL-EQUIPMENT-SIEMENS--DUETZ'>مناقصه  ELECTRICAL EQUIPMENT SIEMENS & DUETZ / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  ELECTRICAL EQUIPMENT SIEMENS & DUETZ- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935562/مزایده-حضوری-فروش-محصول-زیتون-درختان-زیتون-فضای-سبز-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مزایده حضوری فروش محصول زیتون درختان زیتون فضای سبز سطح شهر - نوبت دوم  / مزایده حضوری , مزایده حضوری فروش محصول زیتون درختان زیتون فضای سبز سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935580/آگهی-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-احداث-پروژه-های-خود-در-شهر-تهران'>آگهی دعوت به مشارکت در ساخت, احداث پروژه های خود در شهر تهران / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت, احداث پروژه های خود در شهر تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935879/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-محوطه-سازی-حصارکشی-موتورخانه-کارواش-و-تجهیز-موتورخانه-پاسگاه-پلیس'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی، حصارکشی، موتورخانه، کارواش و تجهیز موتورخانه پاسگاه پلیس / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی، حصارکشی، موتورخانه، کارواش و تجهیز موتورخانه پاسگاه پلیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935890/مناقصه-پروژه-اجرای-آسفالت-پارکینگ-ساختمان-ستاد-مرکزی'> مناقصه پروژه اجرای آسفالت پارکینگ ساختمان ستاد مرکزی / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه پروژه اجرای آسفالت پارکینگ ساختمان ستاد مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935800/مناقصه-اجرای-پروژه-های-تعمیر-و-نگهداری-برق-رسانی-و-نظارت-کارگاهی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه های تعمیر و نگهداری برق رسانی و نظارت کارگاهی - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه اجرای پروژه های تعمیر و نگهداری برق رسانی و نظارت کارگاهی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935803/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات یدکی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید قطعات یدکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935830/مناقصه-تهیه-نصب-آزمایش-و-راه-اندازی-تجهیزات-برقی-تلمبه-خانه-آب--'>مناقصه تهیه، نصب، آزمایش و راه اندازی تجهیزات برقی تلمبه خانه آب ... / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه، نصب، آزمایش و راه اندازی تجهیزات برقی تلمبه خانه آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935849/مزایده-فروش-املاک-شامل-دفترکار-واحد-تجاری-و-آپارتمان'>مزایده فروش املاک شامل دفترکار.واحد تجاری و آپارتمان / مزایده,مزایده فروش املاک شامل دفترکار.واحد تجاری و آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935832/تجدید-مناقصه-خرید-و-نصب-دوربین-جهت-پوشش-تصویری-11-استان-مرزی-کشوری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید و نصب دوربین جهت پوشش تصویری 11 استان مرزی کشوری- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, تجدید مناقصه خرید و نصب دوربین جهت پوشش تصویری 11 استان مرزی کشوری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935806/مناقصه-ساخت-بدنه-قرقره-جهت-حمل-کابل'> مناقصه ساخت بدنه قرقره جهت حمل کابل / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ساخت بدنه قرقره جهت حمل کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935809/مزایده-واگذاری-زمین-جهت-استقرار-کانکس-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری زمین جهت استقرار کانکس نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری زمین جهت استقرار کانکس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935819/مزایده-فروش-انواع-خودرو-سواری'>مزایده فروش انواع خودرو سواری / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935839/مزایده-یک-قواره-زمین-مساحت-154متر'>مزایده یک قواره زمین مساحت 154متر  / مزایده,مزایده یک قواره زمین مساحت 154متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935836/مزایده-فروش-50-دستگاه-خودرو-سبک-(وانت-بار-و-سواری)'>مزایده فروش 50 دستگاه خودرو سبک (وانت بار و سواری) / آگهی فروش , مزایده فروش 50 دستگاه خودرو سبک (وانت بار و سواری)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935826/مناقصه-خرید-و-تجهیز-دو-دستگاه-شلتر-مخابراتی'>مناقصه خرید و تجهیز دو دستگاه شلتر مخابراتی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و تجهیز دو دستگاه شلتر مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935757/فراخوان-ارزیابی-کیفی-سرویس-ارتباط-ماهواره-ای-HUB-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی سرویس ارتباط ماهواره ای HUB نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان ارزیابی کیفی سرویس ارتباط ماهواره ای HUB نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935866/مزایده-نسبت-به-فروش-لوازم-اسقاطی'>مزایده نسبت به فروش لوازم اسقاطی  / مزایده نسبت به فروش لوازم اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935857/مناقصه-خرید-TUBE-BUNDLE-و--'>مناقصه خرید TUBE BUNDLE و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید TUBE BUNDLE و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935797/آگهی-شناسایی-مشاور-مدل-سازی--شبیه-سازی-نوبت-دوم'>آگهی شناسایی مشاور مدل سازی ، شبیه سازی  نوبت دوم  / آگهی شناسایی مشاوران ، آگهی شناسایی مشاور مدل سازی ، شبیه سازی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935815/مناقصه-تامین-نیرو-انبار-51-نفر-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیرو انبار 51 نفر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیرو انبار 51 نفر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935811/مناقصه-خرید-تعداد-100-دستگاه-تخت-جراحی'>مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه تخت جراحی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه تخت جراحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935804/مناقصه-خرید-تعداد-60-دستگاه-چراغ-سیانتیک-دو-قمره'>مناقصه خرید تعداد 60 دستگاه چراغ سیانتیک دو قمره / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 60 دستگاه چراغ سیانتیک دو قمره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935822/شناسایی-پیمانکار-ابنیه-اجرای-تعدادی-از-پروژه-های-عمرانی'>شناسایی پیمانکار ابنیه اجرای تعدادی از پروژه های عمرانی  / آگهی شناسایی پیمانکار ، شناسایی پیمانکار ابنیه اجرای تعدادی از پروژه های عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935848/مناقصه-خرید-تعداد-50-دستگاه-الکتروکوتر'>مناقصه خرید تعداد 50 دستگاه الکتروکوتر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 50 دستگاه الکتروکوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935845/مناقصه-خرید-تعداد-200-دستگاه-انکوباتور'>مناقصه خرید تعداد 200 دستگاه انکوباتور / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 200 دستگاه انکوباتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935842/مناقصه-خرید-تعداد-300-عدد-تشک-مواج-بزرگسال'>مناقصه خرید تعداد 300 عدد تشک مواج بزرگسال / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 300 عدد تشک مواج بزرگسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935547/فراخوان-تامین-تجهیزات-و-عملیات-نصب-و-تست-و-راه-اندازی-احداث--نوبت-دوم'>فراخوان تامین تجهیزات و عملیات نصب و تست و راه اندازی احداث ...نوبت دوم / فراخوان تامین تجهیزات و عملیات نصب و تست و راه اندازی احداث ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935829/مناقصه-خرید-تعداد-100-عدد-پروتز-حلزون-شنوایی'>مناقصه خرید تعداد 100 عدد پروتز حلزون شنوایی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 100 عدد پروتز حلزون شنوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936063/استعلام-برنج-تایلندی'>استعلام برنج تایلندی / استعلام برنج تایلندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936076/استعلام-دسته-برجسته-نگار-ویژه-نابینایان-ورژن-3'>استعلام دسته برجسته نگار ویژه نابینایان ورژن 3  / استعلام دسته برجسته نگار ویژه نابینایان ورژن 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936195/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه  / استعلام ,استعلام سرور رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936192/استعلام-فعالیت-های-اداره-و-پشتیبانی-دفتر-کار'>استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار  / استعلام ,استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936081/استعلام-ساعت-عقربه-ای'>استعلام ساعت عقربه ای / استعلام , استعلام ساعت عقربه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935833/مناقصه-خرید-تعداد-250-دستگاه-مانیتورینگ-ثابت'>مناقصه خرید تعداد 250 دستگاه مانیتورینگ ثابت  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 250 دستگاه مانیتورینگ ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936121/استعلام-بهینه-سازی-مصرف-انرژی'>استعلام بهینه سازی مصرف انرژی  / استعلام, استعلام بهینه سازی مصرف انرژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936122/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا / استعلام, استعلام پایان دهی و تکمیل بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936033/استعلام-فلاشینگ'>استعلام فلاشینگ  / استعلام, استعلام فلاشینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936225/استعلام-رنگ-آنادایز-مات'>استعلام رنگ آنادایز مات  / استعلام ، استعلام رنگ آنادایز مات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936113/استعلام-گیت-راه-بند-هوشمند-پروانه-ای-تمام-اتوماتیک'>استعلام گیت راه بند هوشمند پروانه ای تمام اتوماتیک / استعلام, استعلام گیت راه بند هوشمند پروانه ای تمام اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936043/استعلام-اینترنت-اختصاصی-متقارن-با-پهنای-باند'>استعلام اینترنت اختصاصی متقارن با پهنای باند  / استعلام,استعلام اینترنت اختصاصی متقارن با پهنای باند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936051/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس / استعلام,استعلام آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936037/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936089/استعلام-کمد-کتابخانه'>استعلام کمد کتابخانه  / استعلام,استعلام کمد کتابخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935838/مناقصه-خرید-تعداد-1000-دستگاه-یخچال-9-فوت'>مناقصه خرید تعداد 1000 دستگاه یخچال 9 فوت  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 1000 دستگاه یخچال 9 فوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936150/استعلام-خرید-کلاه-ایمنی-موتورسواری'>استعلام خرید کلاه ایمنی موتورسواری / استعلام، استعلام خرید کلاه ایمنی موتورسواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936154/استعلام-سیستم-اعلان-حریق-پست-400-کیلوولت'>استعلام سیستم اعلان حریق پست 400 کیلوولت  / استعلام, استعلام سیستم اعلان حریق پست 400 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936160/استعلام-خدمات-ایمنی-و-شارژ-و-سرویس-نگهداری-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام خدمات ایمنی و شارژ و سرویس نگهداری کپسول آتش نشانی / استعلام, استعلام خدمات ایمنی و شارژ و سرویس نگهداری کپسول آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936166/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-تابلوهای-شرکت-پارس-تابلو'>استعلام خرید تجهیزات جهت تابلوهای شرکت پارس تابلو  / استعلام، استعلام خرید تجهیزات جهت تابلوهای شرکت پارس تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936105/استعلام-اجرای-نصب-ایزوگام-100-مترمربع-و--'>استعلام  اجرای نصب ایزوگام 100 مترمربع  و ... / استعلام, استعلام  اجرای نصب ایزوگام 100 مترمربع  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936204/استعلام-عملیات-ساختمانی-نصب-تست-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-فیدر'>استعلام عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی دو دستگاه فیدر / استعلام، استعلام عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی دو دستگاه فیدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936109/استعلام-میز-و-صندلی'>استعلام میز و صندلی / استعلام, استعلام میز و صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936065/استعلام-پمپ-سه-فاز'>استعلام پمپ سه فاز  / استعلام,استعلام پمپ سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935793/فراخوان-مناقصه-احداث-شلتر-خودروهای-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  احداث شلتر خودروهای آتش نشانی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه ,  مناقصه احداث شلتر خودروهای آتش نشانی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936207/استعلام-لوله-گذاری-اصلاح-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب-و-احداث-حوضچه-های'>استعلام لوله گذاری اصلاح توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه های  / استعلام ,استعلام لوله گذاری اصلاح توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936068/استعلام-لوله-گذاری-اصلاح--توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب'>استعلام لوله گذاری, اصلاح , توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب / استعلام,استعلام لوله گذاری, اصلاح , توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936058/استعلام-لوله-گذاری-اصلاح-توسعه-و-بازسازی'>استعلام لوله گذاری، اصلاح, توسعه و بازسازی  / استعلام ,استعلام لوله گذاری، اصلاح, توسعه و بازسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936060/استعلام-لوله-گذاری-اصلاح-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب'>استعلام لوله گذاری، اصلاح, توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب  / استعلام,استعلام لوله گذاری، اصلاح, توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936061/استعلام-لوله-گذاری-اصلاح-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب-و-احداث-حوضچه-های-شیرآلات'>استعلام لوله گذاری، اصلاح, توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه های شیرآلات  / استعلام,استعلام لوله گذاری، اصلاح, توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه های شیرآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936093/استعلام-لوله-گذاری-اصلاح-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب'>استعلام لوله گذاری اصلاح توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب / استعلام ,استعلام لوله گذاری اصلاح توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936107/استعلام-لوله-گذاری-اصلاح-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب-و-احداث-حوضچه-های'>استعلام لوله گذاری اصلاح توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه های  / استعلام ,استعلام لوله گذاری اصلاح توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936104/استعلام-لوله-گذاری-اصلاح-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب-و-احداث-حوضچه-های'>استعلام لوله گذاری اصلاح توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه های  / استعلام ,استعلام لوله گذاری اصلاح توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936101/استعلام-لوله-گذاری-اصلاح-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب-و-احداث-حوضچه-های'>استعلام لوله گذاری اصلاح توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه های  / استعلام ,استعلام لوله گذاری اصلاح توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935805/تجدید-مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>تجدید مناقصه آسفالت معابر سطح شهر  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه آسفالت معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936097/استعلام-لوله-گذاری-اصلاح-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب'>استعلام لوله گذاری اصلاح توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب / استعلام ,استعلام لوله گذاری اصلاح توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936098/استعلام-لوله-گذاری-اصلاح--توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب-و-احداث-حوضچه'>استعلام لوله گذاری, اصلاح , توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه / استعلام ,استعلام لوله گذاری, اصلاح , توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936095/استعلام-لوله-گذاری-اصلاح--توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب-و-احداث-حوضچه'>استعلام لوله گذاری, اصلاح , توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه / استعلام ,استعلام لوله گذاری, اصلاح , توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936212/استعلام-لوله-گذاری-اصلاح-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب-و-احداث-حوضچه-های-شیرآلات'>استعلام لوله گذاری اصلاح توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه های شیرآلات / استعلام ,استعلام لوله گذاری اصلاح توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه های شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936102/استعلام-لوله-گذاری-اصلاح--توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب-و-احداث-حوضچه'>استعلام لوله گذاری, اصلاح , توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه / استعلام ,استعلام لوله گذاری, اصلاح , توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936069/استعلام-لوله-گذاری-اصلاح--توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب-و-احداث-حوضچه'>استعلام لوله گذاری, اصلاح , توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه / استعلام ,استعلام لوله گذاری, اصلاح , توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936200/استعلام-لوله-گذاری--اصلاح--توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب'>استعلام لوله گذاری ، اصلاح ، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب  / استعلام لوله گذاری ، اصلاح ، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936178/استعلام-لوله-گذاری-اصلاح-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب-و-احداث-حوضچه-های'>استعلام لوله گذاری اصلاح توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه های  / استعلام ,استعلام لوله گذاری اصلاح توسعه و بازسازی شبکه های توزیع آب و احداث حوضچه های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936092/استعلام-ویلچر-بزرگ-سال-148-دستگاه'>استعلام ویلچر بزرگ سال 148 دستگاه  / استعلام ,استعلام ویلچر بزرگ سال 148 دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935795/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-کار-هیوندای-تیپ-توسان'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری کار هیوندای تیپ توسان  / مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی سواری کار هیوندای تیپ توسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936087/استعلام-ماست-دامداران-و--'>استعلام ماست دامداران و.... / استعلام , استعلام ماست دامداران و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936144/استعلام-پتو-با-آرم-سازمان-زندانها'>استعلام پتو با آرم سازمان زندانها  / استعلام،استعلام پتو با آرم سازمان زندانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935802/مزایده-یکباب-دکان-پلاک-1931-اصلی-بخش-یک-ثبت-ساری'>مزایده یکباب دکان پلاک 1931 اصلی بخش یک ثبت ساری / مزایده,مزایده یکباب دکان پلاک 1931 اصلی بخش یک ثبت ساری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936083/استعلام-انکوباتور'>استعلام انکوباتور / استعلام,استعلام انکوباتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936079/استعلام-حمام-آلتراسونیک'>استعلام حمام آلتراسونیک / استعلام,استعلام حمام آلتراسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936100/استعلام-اسپکتروفتومتر'>استعلام اسپکتروفتومتر / استعلام، اسپکتروفتومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936110/استعلام-اسیلوسکوپ'>استعلام اسیلوسکوپ  / استعلام، استعلام اسیلوسکوپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936086/استعلام-آون-آزمایشگاهی'>استعلام آون آزمایشگاهی / استعلام, استعلام آون آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936114/استعلام-هود-لامینار'>استعلام هود لامینار  / استعلام، استعلام هود لامینار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935798/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936096/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-توسعه-فضای-سبز'>استعلام خرید تجهیزات جهت توسعه فضای سبز / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات جهت توسعه فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936433/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام,استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936125/استعلام-باطری-AH-28-و-2-عدد-محفظه-باطری-مدل-BCXL10--'>استعلام باطری AH 28 و 2 عدد محفظه باطری مدل BCXL10.... / استعلام باطری AH 28 و 2 عدد محفظه باطری مدل BCXL10....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936427/استعلام-لوازم-خرید-نصب-و-راه-اندازی-اجرا-تاسیسات-برقی'>استعلام لوازم خرید، نصب و راه اندازی اجرا تاسیسات برقی  / استعلام,استعلام لوازم خرید، نصب و راه اندازی اجرا تاسیسات برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936420/استعلام-لوازم-مصرفی-آزمایشگاه'>استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاه / استعلام,استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936088/استعلام-پروژه-خدمات-مشاوره--پشتیبانی--نگهداری-و-تعمیرات-تجهیزات-سخت-افزاری--'>استعلام پروژه خدمات مشاوره ، پشتیبانی ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات سخت افزاری.... / استعلام پروژه خدمات مشاوره ، پشتیبانی ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات سخت افزاری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936094/استعلام-برنامه-نویسی-مشاوره-و-فعالیت-های-مربوط-به-رایانه'>استعلام برنامه نویسی، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه / استعلام, استعلام برنامه نویسی، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936435/استعلام-اجرای-پروژه-بکاب-بر-خط-اطلاعات-سرویس-ها'>استعلام اجرای پروژه بکاب بر خط اطلاعات سرویس ها / استعلام,استعلام اجرای پروژه بکاب بر خط اطلاعات سرویس ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936190/استعلام-پهنای-باند-مورد-نیاز-به-میزان-50mbps'>استعلام پهنای باند مورد نیاز به میزان 50mbps / استعلام، استعلام پهنای باند مورد نیاز به میزان 50mbps</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936182/استعلام-خرید-روغن-نباتی-خوراکی-و-سرخ-کردنی'>استعلام خرید روغن نباتی خوراکی و سرخ کردنی / استعلام، استعلام خرید روغن نباتی خوراکی و سرخ کردنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936153/استعلام-خرید-توپ-فوتبال--والیبال--بسکتبال'>استعلام خرید توپ فوتبال - والیبال - بسکتبال  / استعلام خرید توپ فوتبال - والیبال - بسکتبال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936448/استعلام-خرید-اقلام-ورزشی'>استعلام خرید اقلام ورزشی  / استعلام,استعلام خرید اقلام ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936443/استعلام-گرمکن-و-شلوار-ورزشی'>استعلام گرمکن و شلوار ورزشی  / استعلام,استعلام گرمکن و شلوار ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936441/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936437/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-کولر-اسپیلت-ایستاده'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی کولر اسپیلت ایستاده / استعلام , استعلام تهیه و نصب و راه اندازی کولر اسپیلت ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936129/استعلام-دستگاه-ضبط-16-کاناله-مدل-DGD1316'>استعلام دستگاه ضبط 16 کاناله مدل DGD1316 / استعلام دستگاه ضبط 16 کاناله مدل DGD1316</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936090/استعلام-سایر-فعالیتهای-مربوط-به-سلامت-انسان'>استعلام سایر فعالیتهای مربوط به سلامت انسان / استعلام ,استعلام سایر فعالیتهای مربوط به سلامت انسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935549/مناقصه-خرید-34-قلم-قطعات-یدکی-توربین'>مناقصه خرید 34 قلم قطعات یدکی توربین / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 34 قلم قطعات یدکی توربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935785/ارزیابی-کیفی-مجدد-نگهداری-و-ترمیم-فضای-سبز-اداره-کل-راه-آهن-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مجدد نگهداری و ترمیم فضای سبز اداره کل راه آهن  نوبت دوم  / ارزیابی کیفی مجدد فراخوان عمومی , ارزیابی کیفی مجدد نگهداری و ترمیم فضای سبز اداره کل راه آهن  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936118/استعلام-خرید-اسپلیت-9000-مدل-ال-جی'>استعلام خرید اسپلیت 9000 مدل ال جی  / استعلام, استعلام خرید اسپلیت 9000 مدل ال جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936055/استعلام-خرید-اسپلیت-2-تناژ-بهمراه-کویل'>استعلام خرید اسپلیت 2 تناژ بهمراه کویل / استعلام, استعلام خرید اسپلیت 2 تناژ بهمراه کویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936184/استعلام-لوازم-مصرفی-صنایع-چوب'>استعلام لوازم مصرفی صنایع چوب  / استعلام ,استعلام لوازم مصرفی صنایع چوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936179/استعلام-درب-اتوماتیک-شیشه-ای'>استعلام درب اتوماتیک شیشه ای  / استعلام درب اتوماتیک شیشه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936146/استعلام-خرید-اتصالات-UPVC'>استعلام خرید اتصالات UPVC  / استعلام , استعلام خرید اتصالات UPVC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936064/استعلام-میز-اداری-کارمندی-مدل-شبنم-جلیس'>استعلام میز اداری کارمندی مدل شبنم جلیس  / استعلام, استعلام میز اداری کارمندی مدل شبنم جلیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936071/استعلام-طراحی-پروژه-انتقال--نصب-و-راه-اندازی'>استعلام  طراحی پروژه انتقال ، نصب و راه اندازی / استعلام, استعلام  طراحی پروژه انتقال ، نصب و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936072/استعلام-موتور-چمن-زن'>استعلام موتور چمن زن / استعلام, استعلام موتور چمن زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936194/استعلام-تعمیرات-اساسی-پل-ده-غیبی'>استعلام تعمیرات اساسی پل ده غیبی / استعلام تعمیرات اساسی پل ده غیبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936186/استعلام-خرید--نصب-و-راه-اندازی-3-عدد-Level-Gauge-و-Temperature-Gauge-بر-روی-مخازن'>استعلام خرید ، نصب و راه اندازی 3 عدد Level Gauge و Temperature Gauge بر روی مخازن / استعلام خرید ، نصب و راه اندازی 3 عدد Level Gauge و Temperature Gauge بر روی مخازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935825/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-تجاری-عرصه-3065-و-3000متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین تجاری عرصه 3065 و 3000متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین تجاری عرصه 3065 و 3000متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936066/استعلام-کابل-کشی-ساختمان'>استعلام کابل کشی ساختمان / استعلام, استعلام کابل کشی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936128/استعلام-آبسردکن--کولر-گازی-و--'>استعلام آبسردکن ، کولر گازی و... / استعلام ,استعلام آبسردکن ، کولر گازی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936196/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری'>استعلام خرید تجهیزات اداری / استعلام خرید تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936175/استعلام-ساعت-دیجیتالی-دارای-ذکرهای-ایام-هفته'>استعلام ساعت دیجیتالی دارای ذکرهای ایام هفته  / استعلام , استعلام ساعت دیجیتالی دارای ذکرهای ایام هفته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936130/استعلام-رله-دیفرانسیل-نوع-micom-p632849010H0-410-652-947'>استعلام  رله دیفرانسیل نوع micom p632849010H0-410-652-947 / استعلام, استعلام  رله دیفرانسیل نوع micom p632849010H0-410-652-947</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936082/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق     / استعلام، استعلام تولید، انتقال و توزیع برق    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936077/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق  / استعلام,استعلام تولید، انتقال و توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935782/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-آبخیزداری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936189/استعلام-واگذاری-قسمتی-از-کار-نقلیه'>استعلام واگذاری قسمتی از کار نقلیه / استعلام,استعلام واگذاری قسمتی از کار نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936203/استعلام-فایروال'>استعلام فایروال  / استعلام,استعلام فایروال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936199/استعلام-فیلترهای-ویژه-خودروهای-سوخت-رسان'>استعلام فیلترهای ویژه خودروهای سوخت رسان  / استعلام,استعلام فیلترهای ویژه خودروهای سوخت رسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936161/استعلام-فعالیتهای-نصب-تاسیسات-برق--لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان'>استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق ، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان / استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق ، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936169/استعلام-تخریب-و-جمع-آوری-ایزولاسیون'>استعلام تخریب و جمع آوری ایزولاسیون / استعلام تخریب و جمع آوری ایزولاسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935788/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرای-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-مناطق-باقیمانده-در-سطح-شهر-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق باقیمانده در سطح شهر  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق باقیمانده در سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936211/استعلام-بکس-مخصوص-سوئیچ--'>استعلام بکس مخصوص سوئیچ .. / استعلام,استعلام بکس مخصوص سوئیچ ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936253/استعلام-ایزوپروپیل-الکل--'>استعلام ایزوپروپیل الکل.... / استعلام ایزوپروپیل الکل....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936181/استعلام-چسب-کاغذی-و--'>استعلام چسب کاغذی و ... / استعلام,استعلام چسب کاغذی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936202/استعلام-دستگاههای-تستر-کیفیت-روغن-گوشت-و--'>استعلام دستگاههای تستر کیفیت روغن، گوشت و ...  / استعلام, استعلام دستگاههای تستر کیفیت روغن، گوشت و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936158/استعلام-دستگاه-مکنده--دمنده-هوا--'>استعلام دستگاه مکنده - دمنده هوا... / استعلام، استعلام دستگاه مکنده - دمنده هوا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935837/مزایده-فروش-قطعه-زمین-شماره-8-ملکی'>مزایده فروش قطعه زمین شماره 8 ملکی / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین شماره 8 ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936218/مناقصه-تشکیل-گروه-گشت-و-بازرسی'>مناقصه تشکیل گروه گشت و بازرسی  / مناقصه ,مناقصه تشکیل گروه گشت و بازرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936462/استعلام-انجام-کلیه-سرویس-های-رفت-و-برگشت-اتوبوس-شهری'>استعلام انجام کلیه سرویس های رفت و برگشت اتوبوس شهری / استعلام انجام کلیه سرویس های رفت و برگشت اتوبوس شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936460/استعلام-اکسید-آلومینیوم'>استعلام اکسید آلومینیوم / استعلام اکسید آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935844/مزایده-یک-قطعه-باغ-20-ساله-مساحت-18892متر'>مزایده یک قطعه باغ 20 ساله مساحت 18892متر  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ 20 ساله مساحت 18892متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936188/مناقصه-واگذاری-امور-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-کلیه-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی'>مناقصه  واگذاری امور تعمیر، نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی / مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری امور تعمیر، نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936221/مزایده-فروش-اقلام-اسقاطی-ضایعات-آهن-آلات'>مزایده فروش اقلام اسقاطی ضایعات آهن آلات / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام اسقاطی ضایعات آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935789/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت رنگ سفید  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو وانت رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936256/استعلام-تهیه-و-نصب-تابلو-برق-پنج-سلولی--سافت-استارت'>استعلام تهیه و نصب تابلو برق پنج سلولی - سافت استارت  / استعلام , استعلام تهیه و نصب تابلو برق پنج سلولی - سافت استارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936250/استعلام-تابلو-برق-سافت-استارت-تمام-دیجیتال--'>استعلام تابلو برق سافت استارت تمام دیجیتال ... / استعلام , استعلام تابلو برق سافت استارت تمام دیجیتال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935853/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-چهارم'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه چهارم  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936131/مناقصه-انجام-آزمون-میکروبی-و-شیمیایی-از-منابع--'>مناقصه انجام آزمون میکروبی و شیمیایی از منابع ... / مناقصه ,مناقصه انجام آزمون میکروبی و شیمیایی از منابع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936117/مناقصه-خرید-قرص-کلر-و--'>مناقصه خرید قرص کلر و ... / مناقصه ,مناقصه خرید قرص کلر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936135/مناقصه-نمونه-برداری-میکروبی-و-شیمیایی-و--'>مناقصه نمونه برداری میکروبی و شیمیایی و ... / مناقصه ,مناقصه نمونه برداری میکروبی و شیمیایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936133/مناقصه-یک-مرحله-ای-نصب--تعمیر--نگهداری-و-سرویس-دستگاههای-کلربناتور'>مناقصه یک مرحله ای نصب , تعمیر , نگهداری و سرویس دستگاههای کلربناتور  / مناقصه یک مرحله ای نصب , تعمیر , نگهداری و سرویس دستگاههای کلربناتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936141/مناقصه-یک-مرحله-ای-خرید-دستگاه-پلاروگراف-ولتامتری'>مناقصه یک مرحله ای خرید دستگاه پلاروگراف ولتامتری  / مناقصه یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای خرید دستگاه پلاروگراف ولتامتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935783/مزایده-فروش-تلویزیون-رنگی--یخچال-و-فریزر'>مزایده فروش تلویزیون رنگی ، یخچال و فریزر / مزایده , مزایده فروش تلویزیون رنگی ، یخچال و فریزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936172/فراخوان-احداث-مرکز-سلامت-چاهستانیها'>فراخوان  احداث مرکز سلامت چاهستانیها / آگهی فراخوان, فراخوان  احداث مرکز سلامت چاهستانیها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935645/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-199-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 199.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 199.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936457/فراخوان-ارزیابی-کیفی-سیم-کشی-خط-400-کیلوولت'>فراخوان ارزیابی کیفی سیم کشی خط 400 کیلوولت / فراخوان ارزیابی کیفی سیم کشی خط 400 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936461/فراخوان-فراخوان-ارزیابی-کیفی-عملیات-اصلاح-فونداسیون-های-معیوب-و-نصب-برج-های'>فراخوان فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اصلاح فونداسیون های معیوب و نصب برج های  / آگهی فراخوان ، فراخوان فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اصلاح فونداسیون های معیوب و نصب برج های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936157/مناقصه-اقلام-کمک-توانبخشی-نابینایان-و--'>مناقصه اقلام کمک توانبخشی نابینایان و ... / مناقصه ,مناقصه اقلام کمک توانبخشی نابینایان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936241/استعلام-خرید-اقلام-کمک-توانبخشی-ویژه-ناشنوایان-سمعک-و-باطری-سمعک'>استعلام خرید اقلام کمک توانبخشی ویژه ناشنوایان سمعک و باطری سمعک  / استعلام خرید اقلام کمک توانبخشی ویژه ناشنوایان سمعک و باطری سمعک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936216/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-بهسازی-و-روکش-اسفالت-راههای-روستایی-بوانات'>مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و روکش اسفالت راههای روستایی بوانات  / مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و روکش اسفالت راههای روستایی بوانات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935554/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-127-04متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 127.04متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 127.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935635/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند'>مزایده  ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری سمند / مزایده, مزایده ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936226/استعلام-اجاره-سیستم-هم-زمان-ترجمه'>استعلام اجاره سیستم هم زمان ترجمه  / استعلام ,استعلام اجاره سیستم هم زمان ترجمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936234/استعلام-نوت-بوک--'>استعلام نوت بوک... / استعلام, استعلام نوت بوک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936243/استعلام-عارضه-یابی-سازمان'>استعلام عارضه یابی سازمان / استعلام ,استعلام عارضه یابی سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936217/استعلام-میزهای-پذیرش'>استعلام میزهای پذیرش / استعلام، استعلام میزهای پذیرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936220/استعلام-دستگاه-fod-sweeper-دستگاه-جمع-آوری-سنگ-از-روی-باند-پروازی-و-اپرون'>استعلام دستگاه fod sweeper دستگاه جمع آوری سنگ از روی باند پروازی و اپرون  / استعلام ,استعلام دستگاه fod sweeper دستگاه جمع آوری سنگ از روی باند پروازی و اپرون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935870/مزایده-تمامت-ششدانگ-زمین-مزروعی-5000متر'>مزایده تمامت ششدانگ زمین مزروعی 5000متر  / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ زمین مزروعی 5000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936261/استعلام-بیمه-شخص-ثالث-و-سرنشین-خودرو'>استعلام بیمه شخص ثالث و سرنشین خودرو  / استعلام , استعلام بیمه شخص ثالث و سرنشین خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936423/استعلام-خرید-پنکه-رومیزی-3010-پارس-خزر'>استعلام خرید پنکه رومیزی 3010 پارس خزر / استعلام ,استعلام خرید پنکه رومیزی 3010 پارس خزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936378/استعلام-ریبون-صدور-کارت-آنی-سیاه-و-سفید'>استعلام ریبون صدور کارت آنی سیاه و سفید / استعلام,استعلام ریبون صدور کارت آنی سیاه و سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936384/استعلام-اگزاست-فن-بکوارد-پشت-بامی-96-6-26'>استعلام اگزاست فن بکوارد پشت بامی 96.6.26 / استعلام اگزاست فن بکوارد پشت بامی 96.6.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936396/استعلام-لب-تاپ-15-اینچ'>استعلام  لب تاپ 15 اینچ / استعلام,استعلام  لب تاپ 15 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936428/استعلام-سرور-HP-DL380-G9'>استعلام  سرور HP-DL380 G9 / استعلام,استعلام  سرور HP-DL380 G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936412/استعلام-سوییچ-سیسکو-WS-C2960X24'>استعلام  سوییچ سیسکو WS-C2960X24 / استعلام,استعلام  سوییچ سیسکو WS-C2960X24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935796/مناقصه-آسفالت-ورودی-شهر-از-سمت-همدان'>مناقصه آسفالت ورودی شهر از سمت همدان  / آگهی مناقصه,مناقصه آسفالت ورودی شهر از سمت همدان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936403/استعلام-تهیه-و-نصب-دو-باب-آسانسور-هیدرولیکی'>استعلام تهیه و نصب دو باب آسانسور هیدرولیکی  / استعلام ، استعلام تهیه و نصب دو باب آسانسور هیدرولیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936386/استعلام-سرم-شستشو'>استعلام سرم شستشو / استعلام , استعلام سرم شستشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936395/استعلام-کیسه-ادرار'>استعلام کیسه ادرار  / استعلام , استعلام کیسه ادرار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936407/استعلام-چسب-ضد-حساسیت'>استعلام چسب ضد حساسیت  / استعلام , استعلام چسب ضد حساسیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936431/استعلام-سوند-نلاتون'>استعلام سوند نلاتون  / استعلام سوند نلاتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936370/استعلام-گوشت-منجمد-برزیلی-سردست'>استعلام گوشت منجمد برزیلی سردست  / استعلام , استعلام گوشت منجمد برزیلی سردست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936383/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه / استعلام,استعلام سرور رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936390/استعلام-کابل-شبکه'>استعلام کابل شبکه / استعلام,استعلام کابل شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935778/تجدید-فراخوان-خدمات-نگهداری-و-پشتیبانی-فنی-تاسیسات-مراکز-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مراکز  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی ، تجدید فراخوان خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مراکز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936397/استعلام-تجهیزات-لینک-رادیویی'>استعلام تجهیزات لینک رادیویی  / استعلام,استعلام تجهیزات لینک رادیویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936404/استعلام-سرویس-و-نگهداری-آسانسورهای-ترکیبی'>استعلام سرویس و نگهداری آسانسورهای ترکیبی  / استعلام,استعلام سرویس و نگهداری آسانسورهای ترکیبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936410/استعلام-سامانه-مرکز-مدیریت-ارتباطات'>استعلام  سامانه مرکز مدیریت ارتباطات / استعلام,استعلام  سامانه مرکز مدیریت ارتباطات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936449/استعلام-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-فیلتراسیون-سوخت-ناجی-دو'>استعلام تهیه نصب و راه اندازی سیستم فیلتراسیون سوخت ناجی دو  / استعلام,استعلام تهیه نصب و راه اندازی سیستم فیلتراسیون سوخت ناجی دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936419/استعلام-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-فیلتراسیون'>استعلام تهیه نصب و راه اندازی سیستم فیلتراسیون / استعلام,استعلام تهیه نصب و راه اندازی سیستم فیلتراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936044/استعلام-رگولاتور-خورشیدی'>استعلام رگولاتور خورشیدی / استعلام رگولاتور خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936046/استعلام-دوربین-اسپیددام'>استعلام دوربین اسپیددام / استعلام دوربین اسپیددام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936049/استعلام-دیزل-پمپ-آتش-نشانی'>استعلام دیزل پمپ آتش نشانی / استعلام دیزل پمپ آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936050/استعلام-VHF-AUTOMATIC-DIRECTION-FINDER-TD-I1630'>استعلام VHF AUTOMATIC DIRECTION FINDER TD-I1630 / استعلام VHF AUTOMATIC DIRECTION FINDER TD-I1630</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936054/استعلام-اجرای-عملیات-جدولگذاری-و-بلوک-فرش-سطح-شهر-جدید-مجلسی'>استعلام اجرای عملیات جدولگذاری و بلوک فرش سطح شهر جدید مجلسی / استعلام, استعلام اجرای عملیات جدولگذاری و بلوک فرش سطح شهر جدید مجلسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936059/مناقصه-انجام-امور-فوریتهای-برق'>مناقصه انجام امور فوریتهای برق  / مناقصه انجام امور فوریتهای برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935860/آگهی-فراخوان-شناسایی-پیمانکار-واجد-شرایط-فنی-و-مالی-در-حوزه-خدمات-فناوری-اطلاعات'>آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار واجد شرایط فنی و مالی در حوزه خدمات فناوری اطلاعات / مناقصه, آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار واجد شرایط فنی و مالی در حوزه خدمات فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935801/مناقصه-عملیات-اجرایی-قیرپاشی-و-پخش-آسفالت-معابر-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی قیرپاشی و پخش آسفالت معابر شهری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی قیرپاشی و پخش آسفالت معابر شهری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936371/مناقصه-آسفالت-راه-روستایی-گلوجه-حسن-بیگ'>مناقصه آسفالت راه روستایی گلوجه حسن بیگ     / مناقصه آسفالت راه روستایی گلوجه حسن بیگ    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936392/مناقصه-بهسازی-و-شن-ریزی-راه-روستای-وران-قیه--گلی'>مناقصه بهسازی و شن ریزی راه روستای وران قیه - گلی     / مناقصه بهسازی و شن ریزی راه روستای وران قیه - گلی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936406/مناقصه-احداث-راه-روستایی-خلیفه-کندی--کماجری'>مناقصه احداث راه روستایی خلیفه کندی - کماجری     / مناقصه احداث راه روستایی خلیفه کندی - کماجری    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935878/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-پلاک-17116-فرعی'>مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک 17116 فرعی / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک 17116 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936417/فراخوان-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-راه-روستایی-شیرین-کند'>فراخوان لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی شیرین کند     / فراخوان لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی شیرین کند    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936422/مناقصه-اجرای-بیس-و-آسفالت-اسبس'>مناقصه اجرای بیس و آسفالت اسبس     / مناقصه اجرای بیس و آسفالت اسبس    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936442/مناقصه-تهیه-مصالح-وحداث-یک-فقره-خط-نیرورسانی'>مناقصه تهیه مصالح وحداث یک فقره خط نیرورسانی / مناقصه تهیه مصالح وحداث یک فقره خط نیرورسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936268/مناقصه-تهیه-مصالح-و-تکمیل-تجهیز-چاه'>مناقصه تهیه مصالح و تکمیل تجهیز چاه / آگهی مناقصه، مناقصه تهیه مصالح و تکمیل تجهیز چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935887/مزایده-پلاک-ثبتی-73-فرعی-از-313-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 73 فرعی از 313 اصلی / مزایده,ممزایده پلاک ثبتی 73 فرعی از 313 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936254/مزایده-بهره-برداری-از-یک-باب-زمین-تنس-خاکی-روباز'>مزایده بهره برداری از یک باب زمین تنس خاکی روباز  / مزایده، مزایده بهره برداری از یک باب زمین تنس خاکی روباز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936246/مناقصه-تهیه-مصالح-و-احداث-مخزن'>مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن / آگهی مناقصه، مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936237/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-لوله-گذاری-خط-انتقال-آب'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری خط انتقال آب / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری خط انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936452/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-لوله-گذاری-شبکه-توزیع-آب'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری شبکه توزیع آب / آگهی مناقصه، مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936232/آگهی-ارزیابی-کیفی-نگهداری-و-ترمیم-فضای-سبز'>  آگهی ارزیابی کیفی  نگهداری و ترمیم فضای سبز   /   آگهی ارزیابی کیفی    ،  آگهی ارزیابی کیفی نگهداری و ترمیم فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935888/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936236/فراخوان-عملیات-ایمن-سازی-و-کانالیزه-نمودن-پاسگاه-پلیس-راه-شاهرود--میامی'>فراخوان عملیات ایمن سازی و کانالیزه نمودن پاسگاه پلیس راه شاهرود - میامی     / فراخوان عملیات ایمن سازی و کانالیزه نمودن پاسگاه پلیس راه شاهرود - میامی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936057/استعلام-نرم-افزار-نقلیه'>استعلام نرم افزار نقلیه / استعلام نرم افزار نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936306/استعلام-پروفیل-تو-خالی-فولادی-قوطی'>استعلام  پروفیل تو خالی فولادی قوطی  / استعلام  پروفیل تو خالی فولادی قوطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936320/استعلام-نگهداری-دیزل-ژنراتور-650-کیلووار'>استعلام نگهداری دیزل ژنراتور 650 کیلووار / استعلام , استعلام نگهداری دیزل ژنراتور 650 کیلووار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936342/استعلام-مجموعه-سبل-و-پکینگ-و-اورینگ-و-گاید-گلویی-جک-بوم'>استعلام مجموعه سبل و پکینگ و اورینگ و گاید گلویی جک بوم  / استعلام , استعلام مجموعه سبل و پکینگ و اورینگ و گاید گلویی جک بوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936280/استعلام-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان'>استعلام تهیه طبخ و توزیع غذای دانشجویان / استعلام, استعلام تهیه طبخ و توزیع غذای دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936266/استعلام-کاغذ-سولیکام'>استعلام کاغذ سولیکام / استعلام، استعلام کاغذ سولیکام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936352/استعلام-کارت-رابط-شبکه'>استعلام کارت رابط شبکه / استعلام , استعلام کارت رابط شبکه-</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935891/مزایده-ملک-مساحت-تقریبی-4073متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت تقریبی 4073متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت تقریبی 4073متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936332/استعلام-پرینتر-کانن'>استعلام پرینتر کانن / استعلام ، پرینتر کانن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936305/استعلام-پرینتر-چهار-کاره'>استعلام پرینتر چهار کاره / استعلام ، استعلام پرینتر چهار کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936293/استعلام-کت-و-شلوار'>استعلام کت و شلوار / استعلام ,استعلام کت و شلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936263/استعلام-کتاب-ارزش-اجاری'>استعلام کتاب ارزش اجاری / استعلام ,استعلام کتاب ارزش اجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936456/استعلام-صندوق-نسوز'>استعلام صندوق نسوز / استعلام,استعلام صندوق نسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936451/استعلام-پوشاک'>استعلام پوشاک / استعلام، استعلام پوشاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936438/استعلام-کارت-pvc-با-چاپ-و-طراحی'>استعلام کارت pvc با چاپ و طراحی  / استعلام ,استعلام کارت pvc با چاپ و طراحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936353/استعلام-پوشاک-زنانه'>استعلام پوشاک زنانه  / استعلام، استعلام پوشاک زنانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936315/استعلام-دستگاه-فشارسنج-فشار-وریدی-مرکزی-عقربه-ای'>استعلام دستگاه فشارسنج فشار وریدی مرکزی عقربه ای  / استعلام, استعلام دستگاه فشارسنج فشار وریدی مرکزی عقربه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936295/استعلام-تجهیزات-آشپزخانه'>استعلام تجهیزات آشپزخانه / استعلام، استعلام تجهیزات آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935552/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-92-96متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 92.96متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 92.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935892/مزایده-سه-دانگ-از-منزل-مسکونی-عرصه-652-60متر'>مزایده سه دانگ از منزل مسکونی عرصه 652.60متر / مزایده,مزایده سه دانگ از منزل مسکونی عرصه 652.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936307/استعلام-سنجش-سلامت-کارکنان'>استعلام سنجش سلامت کارکنان / استعلام,استعلام سنجش سلامت کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936317/استعلام-خرید-172-عدد-باتری-سیلد-اسیدی'>استعلام خرید 172 عدد باتری سیلد اسیدی / استعلام,استعلام خرید 172 عدد باتری سیلد اسیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936347/استعلام-خرید-ترانسدیو-سرهای-قدرت-و-جریانی'>استعلام خرید ترانسدیو سرهای قدرت و جریانی / استعلام، استعلام خرید ترانسدیو سرهای قدرت و جریانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936311/استعلام-نصب-دکل-و-سیم-کشی-واریانت'>استعلام نصب دکل و سیم کشی واریانت / استعلام، استعلام نصب دکل و سیم کشی واریانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936296/استعلام-اسکنر-KODAK-I2620'>استعلام  اسکنر KODAK I2620 / استعلام, استعلام  اسکنر KODAK I2620</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936281/استعلام-رم-سرور-DDR4-2133'>استعلام رم سرور DDR4 2133   / استعلام, استعلام رم سرور DDR4 2133  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936308/استعلام-ترانس-جریان-24-کیلوولت-حلقوی'>استعلام ترانس جریان 24 کیلوولت حلقوی / استعلام ,استعلام ترانس جریان 24 کیلوولت حلقوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936310/استعلام-دستگاه-ریکلوزر-20-کیلوولت-وکیوم'>استعلام دستگاه ریکلوزر 20 کیلوولت وکیوم  / استعلام ,استعلام دستگاه ریکلوزر 20 کیلوولت وکیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936314/استعلام-به-همراه-باطری-و-کابینت-kVA-ظرفیت-UPS-3'>استعلام به همراه باطری و کابینت kVA ظرفیت UPS 3 / استعلام ,استعلام  به همراه باطری و کابینت kVA ظرفیت UPS 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935894/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-459-89متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 459/89متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 459/89متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936335/استعلام-دو-دستگاه-سوئیچ-NEXUS'>استعلام دو دستگاه سوئیچ NEXUS  / استعلام,استعلام دو دستگاه سوئیچ NEXUS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936346/استعلام-کارتن-و--'>استعلام کارتن و ... / استعلام کارتن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936277/استعلام-دیگ-بخار-ایستاده-مخصوص-واحد-خشکشویی-و-لباسشویی--'>استعلام دیگ بخار ایستاده مخصوص واحد خشکشویی و لباسشویی ... / استعلام , استعلام دیگ بخار ایستاده مخصوص واحد خشکشویی و لباسشویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936297/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان  / استعلام , استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936303/استعلام-بازسازی-و-رنگ-آمیزی-محل-استقرار-رانندگان'>استعلام بازسازی و رنگ آمیزی محل استقرار رانندگان  / استعلام , استعلام بازسازی و رنگ آمیزی محل استقرار رانندگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936337/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان  / استعلام , استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936344/استعلام-تهیه-و-نصب-در-اتوماتیک-وجک-معلول'>استعلام تهیه و نصب در اتوماتیک وجک معلول / استعلام , استعلام تهیه و نصب در اتوماتیک وجک معلول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936338/استعلام-خرید-8-دستگاه-تلویزیون-و-6-دستگاه-جارو-برقی-اسنوا'>استعلام خرید 8 دستگاه تلویزیون و 6 دستگاه جارو برقی اسنوا  / استعلام خرید 8 دستگاه تلویزیون و 6 دستگاه جارو برقی اسنوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936327/استعلام-نرده-استیل'>استعلام نرده استیل / استعلام نرده استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936302/استعلام-کابل-شبکه-پچ-کورد-CAT6A'>استعلام کابل شبکه پچ کورد CAT6A / استعلام کابل شبکه پچ کورد CAT6A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935818/مزایده-ششدانگ-خانه-طلق-مساحت-1272-88متر'>مزایده ششدانگ خانه طلق مساحت 1272.88متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه طلق مساحت 1272.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936286/استعلام-سوئیچ-شبکه-رایانه'>استعلام سوئیچ شبکه رایانه / استعلام سوئیچ شبکه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936276/استعلام-عملیات-نوسازی-و-بهسازی-ساختمان'>استعلام عملیات نوسازی و بهسازی ساختمان / استعلام عملیات نوسازی و بهسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936283/استعلام-دستکش-لاتکس'>استعلام دستکش لاتکس  / استعلام,استعلام دستکش لاتکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936279/استعلام-گاز-استریل'>استعلام گاز استریل   / استعلام, استعلام گاز استریل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936271/استعلام-کفپوش'>استعلام کفپوش / استعلام, استعلام کفپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936259/استعلام-دستگاه-پین-پد-با-پورت-USB-و-اترنت'>استعلام دستگاه پین پد با پورت USB و اترنت / استعلام, استعلام دستگاه پین پد با پورت USB و اترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936348/استعلام-خرید-دو-عدد-لینک-رادیویی'>استعلام خرید دو عدد لینک رادیویی  / استعلام,استعلام خرید دو عدد لینک رادیویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936377/استعلام-هارد-دیسک-EXTEMAL'>استعلام هارد دیسک EXTEMAL / استعلام, استعلام هارد دیسک EXTEMAL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936411/استعلام-هارد-دیسک-EXTEMAL'>استعلام هارد دیسک EXTEMAL / استعلام, استعلام هارد دیسک EXTEMAL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936391/استعلام-فرش-ماشینی-اکریلیک'>استعلام فرش ماشینی اکریلیک  / استعلام,استعلام فرش ماشینی اکریلیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935821/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-پلاک-17117-فرعی'>مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک 17117 فرعی / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک 17117 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936364/استعلام-خرید-55-دستگاه-all-in-one'>استعلام خرید 55 دستگاه all in one / استعلام,استعلام خرید 55 دستگاه all in one</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936446/استعلام-نرم-افزار-مدیریت-ترافیک-لایه-هفت-کاربران-اینترنتی'>استعلام نرم افزار مدیریت ترافیک لایه هفت کاربران اینترنتی / استعلام نرم افزار مدیریت ترافیک لایه هفت کاربران اینترنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936434/استعلام-دو-دستگاه-فایروال-Juniper-SRX-1500'>استعلام دو دستگاه فایروال Juniper SRX 1500 / استعلام دو دستگاه فایروال Juniper SRX 1500</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936425/استعلام-سقف-کاذب'>استعلام سقف کاذب  / استعلام سقف کاذب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936405/استعلام-میز-منشی'>استعلام میز منشی  / استعلام میز منشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936368/استعلام-عملیات-نگهداری--تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تاسیسات-آبرسانی'>استعلام عملیات نگهداری , تعمیرات ,بازسازی شبکه و تاسیسات آبرسانی / استعلام عملیات نگهداری , تعمیرات ,بازسازی شبکه و تاسیسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936389/استعلام-انجام-عملیات-کالیبراسیون-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام انجام عملیات کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی  / استعلام, استعلام انجام عملیات کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936401/استعلام-برگزاری-تور-صنعتی-تبریز'>استعلام برگزاری تور صنعتی تبریز  / استعلام ,استعلام برگزاری تور صنعتی تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936413/استعلام-تابلو-دیماندی-کامپوزیت-60-کیلووات'>استعلام تابلو دیماندی کامپوزیت 60 کیلووات  / استعلام ، استعلام تابلو دیماندی کامپوزیت 60 کیلووات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936418/استعلام-انجام-امور-مربوط-به-آموزش-صنایع-دستی'>استعلام انجام امور مربوط به آموزش صنایع دستی  / استعلام, استعلام  انجام امور مربوط به آموزش صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935779/مناقصه-نگهداری-تاسیسات-ساختمان-مرکزی-و-ساختمان-های-اقماری--تجدید'>مناقصه نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی و ساختمان های اقماری - تجدید / فراخوان تجدید مناقصه, مناقصه نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی و ساختمان های اقماری - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936424/استعلام-سیم-برق-افشان'>استعلام سیم برق افشان / استعلام ، سیم برق افشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936399/استعلام-خرید-ترمومتر'>استعلام خرید ترمومتر / استعلام , استعلام خرید ترمومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936379/استعلام-اجرای-کانال-دفع-آبهای-سطحی-در-شهرک-صنعتی-خیرآباد'>استعلام اجرای کانال دفع آبهای سطحی در شهرک صنعتی خیرآباد / استعلام, استعلام اجرای کانال دفع آبهای سطحی در شهرک صنعتی خیرآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936381/استعلام-اجرای-شبکه-برق-20-کیلوولت-و--'>استعلام اجرای شبکه برق 20 کیلوولت و... / استعلام, استعلام اجرای شبکه برق 20 کیلوولت و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936387/استعلام-ترمیم-نوار-حفاری-(لکه-گیری)'>استعلام ترمیم نوار حفاری (لکه گیری)  / استعلام, استعلام ترمیم نوار حفاری (لکه گیری) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936394/استعلام-لوازم-چاه-ارت'>استعلام لوازم چاه ارت / استعلام, استعلام لوازم چاه ارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936343/استعلام-تهیه-و-تولید-کلیپ'>استعلام تهیه و تولید کلیپ / استعلام,استعلام تهیه و تولید کلیپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936355/استعلام-سیم--کلید-پریزو--'>استعلام سیم ، کلید، پریزو ... / استعلام,استعلام سیم ، کلید، پریزو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936363/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936340/استعلام-فن-آکسیال-تکفاز-با-قطر-50-سانتی-متر--'>استعلام فن آکسیال تکفاز با قطر 50 سانتی متر ... / استعلام,استعلام فن آکسیال تکفاز با قطر 50 سانتی متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935794/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-خدمات-مورد-نیاز-جهت-بهسازی-مرکز-دیتای-ساختمان-انقلاب-اسلامی'>مناقصه خرید تجهیزات و خدمات مورد نیاز جهت بهسازی مرکز دیتای ساختمان انقلاب اسلامی / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات و خدمات مورد نیاز جهت بهسازی مرکز دیتای ساختمان انقلاب اسلامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936330/استعلام-خرید-ALL-IN-ONE'>استعلام خرید ALL IN ONE / استعلام,استعلام خرید ALL IN ONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936429/استعلام-انجام-امور-خدماتی-و-نظافت-ساختمانهای-اداری'>استعلام انجام امور خدماتی و نظافت ساختمانهای اداری / استعلام، استعلام انجام امور خدماتی و نظافت ساختمانهای اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936414/استعلام-سیستم-صوتی'>استعلام سیستم صوتی / استعلام, استعلام سیستم صوتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936402/استعلام-عملیات-ایمن-سازی-و-کانالیزه-نمودن'>استعلام عملیات ایمن سازی و کانالیزه نمودن / استعلام، استعلام عملیات ایمن سازی و کانالیزه نمودن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936380/استعلام-تابلو-توزیع-برق-25-کیلو-وات'>استعلام تابلو توزیع برق 25 کیلو وات / استعلام , استعلام تابلو توزیع برق 25 کیلو وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936362/استعلام-با-متعلقات-power-Analysis'>استعلام با متعلقات power Analysis / استعلام , استعلام  با متعلقات power Analysis</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936455/استعلام-پیاده-کردن-محل-چراغ-روی-زمین-باند-فرودگاه'>استعلام  پیاده کردن محل چراغ روی زمین باند فرودگاه / استعلام , استعلام   پیاده کردن محل چراغ روی زمین باند فرودگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936440/استعلام-ملزومات-اداری'>استعلام ملزومات اداری  / استعلام, استعلام ملزومات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936416/استعلام-آجر-5-10-20-جهت-مرمت'>استعلام آجر 5*10*20 جهت مرمت  / استعلام آجر 5*10*20 جهت مرمت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936400/استعلام-2-دستگاه-ویدیو-پرژکتور'>استعلام 2 دستگاه ویدیو پرژکتور  / استعلام, استعلام 2 دستگاه ویدیو پرژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935775/فراخوان-خدمات-پشتیبانی-مرکز-آموزش-فنی-و-تخصصی-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات پشتیبانی مرکز آموزش فنی و تخصصی نوبت دوم  / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار یک مرحله ای , فراخوان خدمات پشتیبانی مرکز آموزش فنی و تخصصی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936444/استعلام-6-دستگاه-نوبت-دهی-به-همراه-6-دستگاه-تلویزیون-LED--'>استعلام 6 دستگاه نوبت دهی به همراه 6 دستگاه تلویزیون LED ... / استعلام 6 دستگاه نوبت دهی به همراه 6 دستگاه تلویزیون LED ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936458/استعلام-هارد-دیسک-رایانه--'>استعلام هارد دیسک رایانه.... / استعلام هارد دیسک رایانه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936278/استعلام-نیازمند-به-سالن-همایش-و-پذیرایی'>استعلام نیازمند به سالن همایش و پذیرایی  / استعلام,استعلام نیازمند به سالن همایش و پذیرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936287/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام , استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936258/استعلام-کیس-کامل-رایانه'>استعلام کیس کامل رایانه / استعلام,استعلام کیس کامل رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936252/استعلام-پنکه-پارس-خزر'>استعلام پنکه پارس خزر / استعلام,استعلام پنکه پارس خزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936247/استعلام-پکیج-گرمایشی-زمینی-گازسوز'>استعلام پکیج گرمایشی زمینی گازسوز / استعلام,استعلام پکیج گرمایشی زمینی گازسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936242/استعلام-رادیاتور-آلومینیومی-اتصالی'>استعلام رادیاتور آلومینیومی اتصالی  / استعلام,استعلام رادیاتور آلومینیومی اتصالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936264/استعلام-پکیج-گرمایشی-زمینی-گازسوز-و---'>استعلام پکیج گرمایشی زمینی گازسوز و .... / استعلام,استعلام پکیج گرمایشی زمینی گازسوز و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936325/استعلام-رادیاتور-آلومینیومی'>استعلام رادیاتور آلومینیومی / استعلام ,استعلام رادیاتور آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935771/مناقصه-پروژه-لکه-گیری-و-درزگیری-پلیمری-و-اجرای-آسفالت-رگلاژی-و---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه لکه گیری و درزگیری پلیمری و اجرای آسفالت رگلاژی و .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه لکه گیری و درزگیری پلیمری و اجرای آسفالت رگلاژی و .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936331/استعلام-کامپیوتر-جیبی'>استعلام کامپیوتر جیبی  / استعلام ,استعلام کامپیوتر جیبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936289/استعلام-مایع-سفید-کننده-آب-ژاول'>استعلام مایع سفید کننده آب ژاول / استعلام ,استعلام مایع سفید کننده آب ژاول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936255/استعلام-حمل-و-نصب-شناور'>استعلام حمل و نصب شناور / استعلام ,استعلام حمل و نصب شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936240/استعلام2915-تعمیرات-اساسی-دبستان-های-شهید-حسینی'>استعلام2915  تعمیرات اساسی دبستان های شهید حسینی / استعلام ,استعلام2915  تعمیرات اساسی دبستان های شهید حسینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936231/استعلام-تعمیرات-اساسی-دبیرستان'>استعلام تعمیرات اساسی دبیرستان / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی دبیرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936219/استعلام-تعمیرات-اساسی-راهنمایی-راهیان-نور-قهرار-و--'>استعلام تعمیرات اساسی راهنمایی راهیان نور قهرار و ... / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی راهنمایی راهیان نور قهرار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936222/استعلام-تعمیرات-اساسی-راهنمایی-روستای-سرونو-و--'>استعلام تعمیرات اساسی راهنمایی روستای سرونو و ... / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی راهنمایی روستای سرونو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936229/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936239/استعلام-میز-اداری-و-میز-کنفرانس'>استعلام میز اداری و میز کنفرانس / استعلام میز اداری و میز کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936245/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام، استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935858/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-164-69متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 164.69متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 164.69متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936249/استعلام-تجهیز-ایستگاه-پمپاژ-فاضلاب'>استعلام تجهیز ایستگاه پمپاژ فاضلاب / استعلام، استعلام تجهیز ایستگاه پمپاژ فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936260/استعلام-لوله-160-ده-آتمسفر-P80'>استعلام لوله 160 ده آتمسفر P80 / استعلام ,استعلام لوله 160 ده آتمسفر P80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936265/استعلام-اسپلیت-ال-جی'>استعلام اسپلیت ال جی  / استعلام, استعلام اسپلیت ال جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936227/استعلام-خاک-انداز'>استعلام خاک انداز / استعلام,استعلام خاک انداز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936244/استعلام-گاوصندوق-نسوز'>استعلام گاوصندوق نسوز  / استعلام,استعلام گاوصندوق نسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936262/استعلام-مایع-سفید-کننده'>استعلام مایع  سفید کننده / استعلام,استعلام مایع  سفید کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936294/استعلام-مایع-ظرفشویی'>استعلام مایع  ظرفشویی / استعلام,استعلام مایع  ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936299/استعلام-لیوان-یک-بار-مصرف'>استعلام لیوان یک بار مصرف  / استعلام,استعلام لیوان یک بار مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936270/استعلام-زونکن-بایگانی'>استعلام زونکن بایگانی / استعلام ,استعلام زونکن بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935816/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-500متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 500متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 500متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936238/استعلام-زونکن-a4'>استعلام زونکن a4 / استعلام,استعلام زونکن a4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936233/استعلام-خرید-تجهیزات-و-اجرای-پست-هوایی'>استعلام خرید تجهیزات و اجرای پست هوایی  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات و اجرای پست هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936228/استعلام-نوار-نقاله-۲-تکه'>استعلام نوار نقاله ۲ تکه  / استعلام,استعلام نوار نقاله ۲ تکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936223/استعلام-خرید-مصالح-شن'>استعلام خرید مصالح شن  / استعلام، استعلام خرید مصالح شن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936282/استعلام-خرید-بیس-0-25'>استعلام خرید بیس 0-25 / استعلام، استعلام خرید بیس 0-25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936274/استعلام-فرش-ماشینی-طرح-سجاده'>استعلام فرش ماشینی طرح سجاده / استعلام,استعلام فرش ماشینی طرح سجاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936450/استعلام-کنتور-مصرف-داخلی'>استعلام کنتور مصرف داخلی  / استعلام کنتور مصرف داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936453/استعلام-خرید-پل-کامل-کلید-وکیوم-بانک-خازنی-20-کیلوولت'>استعلام خرید پل کامل کلید وکیوم بانک خازنی 20 کیلوولت  / استعلام ، استعلام خرید پل کامل کلید وکیوم بانک خازنی 20 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936388/استعلام-خرید-دوربین-پچ-پنل'>استعلام خرید دوربین -پچ پنل / استعلام, استعلام خرید دوربین -پچ پنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936409/استعلام-انجام-خدمات-سرویس-تست-و-شارژ-کپسول-های-آتش-نشانی-و--'>استعلام انجام خدمات سرویس، تست و شارژ کپسول های آتش نشانی و ... / استعلام ,استعلام انجام خدمات سرویس، تست و شارژ کپسول های آتش نشانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935576/مزایده-سه-دانگ-و-177-8-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده سه دانگ و 177.8 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده سه دانگ و 177.8 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935766/مناقصه-انتخاب-عامل-چهارم-(MC)-جهت-یک-پروژه-نیروگاهی'>مناقصه انتخاب عامل چهارم (MC) جهت یک پروژه نیروگاهی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه انتخاب عامل چهارم (MC) جهت یک پروژه نیروگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936426/استعلام-خرید-مانیتور-صنعتی'>استعلام خرید مانیتور صنعتی  / استعلام ، استعلام خرید مانیتور صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936445/استعلام-خرید-28-عدد-فن-ترانسفورماتور'>استعلام خرید 28 عدد فن ترانسفورماتور  / استعلام ,استعلام خرید 28 عدد فن ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936354/استعلام-خرید-فرنج-وشلوار--شلوار-تک--پیراهن'>استعلام خرید فرنج وشلوار - شلوار تک - پیراهن  / استعلام, استعلام خرید فرنج وشلوار - شلوار تک - پیراهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936372/استعلام-خرید-تلفن-IP--روتر--ماژول--رک'>استعلام خرید تلفن IP - روتر - ماژول - رک / استعلام، استعلام خرید تلفن IP - روتر - ماژول - رک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936393/استعلام-گوشت-گوساله-و-مرغ'>استعلام گوشت گوساله و مرغ  / استعلام، استعلام گوشت گوساله و مرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936408/استعلام-خرید-pc'>استعلام خرید pc / استعلام, استعلام خرید pc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936421/استعلام-خرید-سوییچ'>استعلام خرید سوییچ  / استعلام, استعلام خرید سوییچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936324/استعلام-ساخت-انبار-پشتیبانی-فرودگاه'>استعلام ساخت انبار پشتیبانی فرودگاه / استعلام,استعلام ساخت انبار پشتیبانی فرودگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936336/استعلام-خرید-دستگاه-های-آزمایشگاهی'>استعلام خرید دستگاه های آزمایشگاهی  / استعلام,استعلام خرید دستگاه های آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936375/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935744/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پراید-مدل-89'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید مدل 89 / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید مدل 89</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936359/استعلام-آب-تصفیه-کن'>استعلام آب تصفیه کن  / استعلام,استعلام آب تصفیه کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936350/استعلام-اجرای-پروژه-کاداستر-اراضی-ملی-و-دولتی'>استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی  / استعلام,استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936356/استعلام-اجرای-پروژه-کاداستر-اراضی-ملی-و-دولتی'>استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی / استعلام ، استعلام  اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936361/استعلام-اجرای-پروژه-کاداستر-اراضی-ملی-و-دولتی-در-حوزه-شهرستان-رومشکان'>استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان رومشکان / استعلام ، استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان رومشکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936365/استعلام-اجرای-پروژه-کاداستر-اراضی-ملی-و-دولتی-در-حوزه-شهرستان-پلدختر'>استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان پلدختر / استعلام ، استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان پلدختر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936367/استعلام-اجرای-پروژه-کاداستر-اراضی-ملی-و-دولتی-در-حوزه-شهرستان-دوره-چگنی'>استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان دوره چگنی / استعلام ، استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان دوره چگنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936369/استعلام-اجرای-پروژه-کاداستر-اراضی-ملی-و-دولتی-در-حوزه-شهرستان-بروجرد'>استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان بروجرد / استعلام ، استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان بروجرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936360/استعلام-اجرای-پروژه-کاداستر-اراضی-ملی-و-دولتی-در-حوزه-شهرستان-ازنا'>استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان ازنا / استعلام,استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان ازنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936366/استعلام-اجرای-پروژه-کاداستر-اراضی-ملی-و-دولتی-در-حوزه-شهرستان-الشتر'>استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان الشتر / استعلام,استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان الشتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936373/استعلام-اجرای-پروژه-کاداستر-اراضی-ملی-و-دولتی-در-حوزه-شهرستان-خرم-آباد'>استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان خرم آباد / استعلام,استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان خرم آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935754/مزایده-کیس-کامل-کامپیوتر--مرحله-دوم'>مزایده کیس کامل کامپیوتر ...مرحله دوم  / آگهی مزایده، مزایده کیس کامل کامپیوتر ...مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936376/استعلام-اجرای-پروژه-کاداستر-اراضی-ملی-و-دولتی-در-حوزه-شهرستان-نور-آباد'>استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان نور آباد / استعلام,استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان نور آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936382/استعلام-اجرای-پروژه-کاداستر-اراضی-ملی-و-دولتی-در-حوزه-شهرستان-دورود'>استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان دورود / استعلام,استعلام اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان دورود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936358/استعلام-پرینتر-سیاه-و-سفید-3060-کانن--'>استعلام پرینتر سیاه و سفید 3060 کانن.... / استعلام پرینتر سیاه و سفید 3060 کانن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936385/استعلام-لوله-گاما-پلاستیکی-شفاف-12-75'>استعلام لوله گاما پلاستیکی شفاف 12*75 / استعلام لوله گاما پلاستیکی شفاف 12*75</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936415/استعلام-بررسی-وضعیت-قراردادهای-غیر-فعال-و-راکد-درون-شهرکها'>استعلام بررسی وضعیت قراردادهای غیر فعال و راکد درون شهرکها / استعلام بررسی وضعیت قراردادهای غیر فعال و راکد درون شهرکها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936430/استعلام-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936439/استعلام-پیاز-درشت-درجه-یک'>استعلام پیاز درشت درجه یک / استعلام پیاز درشت درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936345/استعلام-سیب-زمینی-درشت-و-تازه'>استعلام سیب زمینی درشت و تازه  / استعلام, استعلام سیب زمینی درشت و تازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936374/استعلام-اجرای-پروژه-کاداستر-اراضی-ملی-و-دولتی-در-حوزه-شهرستان-دورود'>استعلام  اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان دورود / استعلام ، استعلام  اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان دورود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936398/استعلام-گوجه-تازه-درجه-یک'>استعلام گوجه تازه درجه یک  / استعلام ,استعلام گوجه تازه درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935902/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-2680متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 2680متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 2680متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936357/استعلام-برد-هوشمند'>استعلام برد هوشمند  / استعلام,استعلام برد هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936334/استعلام-لپتاپ'>استعلام لپتاپ  / استعلام,استعلام لپتاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936316/استعلام-لپتاپ-نیمه-حرفه-ای'>استعلام لپتاپ نیمه حرفه ای  / استعلام,استعلام لپتاپ نیمه حرفه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936300/استعلام-ساماندهی-و-تعمیر-ساختمان'>استعلام ساماندهی و تعمیر ساختمان  / استعلام,استعلام ساماندهی و تعمیر ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936291/استعلام-مقاوم-سازی-سقف-کاخ-مروارید'>استعلام مقاوم سازی سقف کاخ مروارید  / استعلام, استعلام  مقاوم سازی سقف کاخ مروارید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936323/استعلام-ساماندهی-ساختمان-جانبی-داخل-کاخ'>استعلام ساماندهی ساختمان جانبی داخل کاخ / استعلام,استعلام ساماندهی ساختمان جانبی داخل کاخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936269/استعلام-اجرای-شبکه-روشنایی-معابر'>استعلام اجرای شبکه روشنایی معابر / استعلام اجرای شبکه روشنایی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936292/استعلام-خرید-لایسنس-و-تهیه-سایر-تمهیدات-سخت-افزاری-و-نرم-افزاری'>استعلام خرید لایسنس و تهیه سایر تمهیدات سخت افزاری و نرم افزاری / استعلام خرید لایسنس و تهیه سایر تمهیدات سخت افزاری و نرم افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936312/استعلام-زونکن-فانتزی'>استعلام زونکن فانتزی / استعلام زونکن فانتزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935758/مزایده-فروش-تراکتور--گاوآهن--ملک-مسکونی-و--'>مزایده فروش تراکتور ، گاوآهن ، ملک مسکونی و ... / مزایده , مزایده فروش تراکتور ، گاوآهن ، ملک مسکونی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936349/استعلام-پمپ-فرمان-لودر'>استعلام پمپ فرمان لودر  / استعلام پمپ فرمان لودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936351/استعلام-خرید-کارتهای-FM458-ADDFEM-PROFIBUS-EDEVICE'>استعلام خرید کارتهای FM458-ADDFEM PROFIBUS EDEVICE / استعلام, استعلام خرید کارتهای FM458-ADDFEM PROFIBUS EDEVICE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936322/استعلام-پمپ-پرتال-با-موتور'>استعلام پمپ پرتال با موتور  / استعلام دیزل پمپ آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936313/استعلام-جمع-آوری--تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری , تصفیه و تامین آب  / استعلام، استعلام جمع آوری , تصفیه و تامین آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936284/استعلام-تامین-و-توزیع-آب-شرب-در-مناطق-عشایری-شهرستان-پارس-اباد--'>استعلام تامین و توزیع آب شرب در مناطق عشایری شهرستان پارس اباد .. / استعلام، استعلام تامین و توزیع آب شرب در مناطق عشایری شهرستان پارس اباد ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936267/استعلام-تامین-و-توزیع-آب-شرب-در-مناطق-عشایری--'>استعلام تامین و توزیع آب شرب در مناطق عشایری ... / استعلام، استعلام تامین و توزیع آب شرب در مناطق عشایری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936326/استعلام-تامین-و-توزیع-آب-شرب-در-مناطق-عشایری-شهرستان-گرمی'>استعلام تامین و توزیع آب شرب در مناطق عشایری شهرستان گرمی / استعلام، استعلام تامین و توزیع آب شرب در مناطق عشایری شهرستان گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936329/استعلام-تامین-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام تامین جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام، استعلام  تامین جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936318/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام, استعلام رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936321/استعلام-دیزل-ژنراتور-سیار-250-کیلووات'>استعلام دیزل ژنراتور سیار 250 کیلووات / استعلام, استعلام دیزل ژنراتور سیار 250 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935764/مزایده-فروش-یک-دستگاه-قایق-موتوری-و--'>مزایده فروش یک دستگاه قایق موتوری و ... / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه قایق موتوری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936298/استعلام-ویدئووال'>استعلام ویدئووال / استعلام, استعلام ویدئووال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936272/استعلام-تلفن-ماهواره-ای-ثریا'>استعلام تلفن ماهواره ای ثریا / استعلام، استعلام تلفن ماهواره ای ثریا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936288/استعلام-دوربین-فیلم-برداری'>استعلام دوربین فیلم برداری  / استعلام، استعلام دوربین فیلم برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936304/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام تلویزیون LED / استعلام، استعلام تلویزیون LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936328/استعلام-اسکنر-و-چاپگر-رنگی'>استعلام اسکنر و چاپگر رنگی / استعلام، استعلام اسکنر و چاپگر رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936339/استعلام-درب-و-پنجره-دو-جداره'>استعلام درب و پنجره دو جداره / استعلام، استعلام درب و پنجره دو جداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936309/استعلام-خرید-چهار-عدد-صندلی-مبله'>استعلام خرید چهار عدد صندلی مبله / استعلام,استعلام خرید چهار عدد صندلی مبله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936301/استعلام-میز-کنفرانس-ال-شکل'>استعلام میز کنفرانس ال شکل  / استعلام,استعلام میز کنفرانس ال شکل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936290/استعلام-خرید-یک-عدد-صندلی-راینو'>استعلام خرید یک عدد صندلی راینو  / استعلام,استعلام خرید یک عدد صندلی راینو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936285/استعلام-خرید-3-عدد-صندلی-راینو-m530-و--'>استعلام خرید 3 عدد صندلی راینو m530 و.... / استعلام ، استعلام خرید 3 عدد صندلی راینو m530 و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935769/مزایده-فروش-5-تخته-فرش-12-متری'>مزایده فروش 5 تخته فرش 12 متری / مزایده , مزایده فروش 5 تخته فرش 12 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936333/استعلام-دستگاه-مدولاتور-گیرنده-دیجیتال-IPTV--'>استعلام دستگاه مدولاتور گیرنده دیجیتال IPTV ... / استعلام، استعلام دستگاه مدولاتور گیرنده دیجیتال IPTV ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936432/استعلام-درب-اتوماتیک-شیشه-ای'>استعلام درب اتوماتیک شیشه ای  / استعلام درب اتوماتیک شیشه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936454/استعلام-طراحی-کتاب'>استعلام طراحی کتاب  / استعلام,استعلام طراحی کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936251/استعلام-تعمیر-و-سرویس-و-نگهداری-ماشین-آلات'>استعلام تعمیر و سرویس و نگهداری ماشین آلات  / استعلام، استعلام تعمیر و سرویس و نگهداری ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936275/استعلام-اسپلیت-50-هزار-ایستاده'>استعلام اسپلیت 50 هزار ایستاده / استعلام, استعلام اسپلیت 50 هزار ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936319/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936341/استعلام-کابل-کشی-شبکه-داخلی-ساختمان'>استعلام کابل کشی شبکه داخلی ساختمان  / استعلام, استعلام کابل کشی شبکه داخلی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936257/استعلام-کابل-کشی-ساختمان'>استعلام کابل کشی ساختمان / استعلام, استعلام کابل کشی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935923/مزایده-سند-شماره-10-200-اصلی-مساحت-6075متر'>مزایده سند شماره 10/200 اصلی مساحت 6075متر / مزایده,مزایده سند شماره 10/200 اصلی مساحت 6075متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936273/استعلام-میکسر-صدا-ساندکرافت-VI1'>استعلام میکسر صدا ساندکرافت VI1 / استعلام میکسر صدا ساندکرافت VI1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935926/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-193-08متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 193.08متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 193.08متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935777/مزایده-فروش-یکدستگاه-تابلو-فرمان-و-کنترل-مربوط-به-خط-تولید-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه تابلو فرمان و کنترل مربوط به خط تولید نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه تابلو فرمان و کنترل مربوط به خط تولید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935579/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-250مترمربع'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی عرصه 250مترمربع / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی عرصه 250مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935808/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-سه-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت سه هکتار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت سه هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935880/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-306-متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 306 متر مرحله اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 306 متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935755/مزایده-ششدانگ-تمامیت-یکباب-منزل-مسکونی-با-عمر-40-سال'>مزایده ششدانگ تمامیت یکباب منزل مسکونی با عمر 40 سال / مزایده,مزایده ششدانگ تمامیت یکباب منزل مسکونی با عمر 40 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935719/مزایده-یک-دستگاه-پاستوریزاتور-شیر-با-متعلقات-و-مخزن-2000-لیتری'>مزایده یک دستگاه پاستوریزاتور شیر با متعلقات و مخزن 2000 لیتری / مزایده, مزایده یک دستگاه پاستوریزاتور شیر با متعلقات و مخزن 2000 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935739/تجدید-مزایده-کامیون-باری-آیفا-دابیلو-و--'>تجدید مزایده کامیون باری آیفا دابیلو و ... / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده کامیون باری آیفا دابیلو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935885/اگهی-مزایده-کامپیوتر--دستگاه-کپی-پرینت'>اگهی مزایده کامپیوتر - دستگاه کپی پرینت / اگهی مزایده , اگهی مزایده کامپیوتر - دستگاه کپی پرینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935875/اگهی-شمش-آلومنیومی'>اگهی شمش آلومنیومی / اگهی مزایده , مزایده شمش آلومنیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935867/اگهی-مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>اگهی مزایده یک دستگاه سواری پراید  / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935855/اگهی-مزایده-یک-دستگاه-رشته-فرنگی-و-لازانیا'>اگهی مزایده یک دستگاه رشته فرنگی و لازانیا  / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه رشته فرنگی و لازانیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935835/اگهی-مزایده-یخچال-ساید-بای-ساید'>اگهی مزایده یخچال ساید بای ساید / اگهی مزایده , اگهی مزایده  یخچال ساید بای ساید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935573/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-84-55متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 84.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 84.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935843/مزایده-سواری-پژو-Sd-نوبت-دوم'>مزایده سواری پژو Sd- نوبت دوم  / مزایده سواری پژو Sd- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935913/مزایده-زمین-زراعی-مساحت-7500متر'>مزایده زمین زراعی مساحت 7500متر  / مزایده,مزایده زمین زراعی مساحت 7500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935752/اگهی-مزایده-یک-دستگاه-خردکن-ضایعات-پلاستیک'>اگهی مزایده یک دستگاه خردکن ضایعات پلاستیک  / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خردکن ضایعات پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935770/آگهی-مزایده-یک-دستگاه-dvd--دو-عدد-دتتکتور'>آگهی مزایده یک دستگاه dvd  - دو عدد دتتکتور  / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه dvd  - دو عدد دتتکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935914/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-193-متر-و-43-صدم'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 193 متر و 43 صدم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 193 متر و 43 صدم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935761/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-زانتیا'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری زانتیا  / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935749/مزایده-شیر-سردکن-الکترواستیل--دستگاه-آزمایش-شیر'>مزایده شیر سردکن الکترواستیل ، دستگاه آزمایش شیر  / مزایده,مزایده شیر سردکن الکترواستیل ، دستگاه آزمایش شیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935753/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید-مدل-90-مرحله-دوم'>مزایده  یک دستگاه اتومبیل پراید مدل 90  مرحله دوم  / مزایده  یک دستگاه اتومبیل پراید مدل 90 مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935920/مزایده-ششدانگ-شرکت-تعاونی-تولیدی-تشک-مهدیه-2005متر'>مزایده ششدانگ شرکت تعاونی تولیدی تشک مهدیه 2005متر / مزایده,مزایده ششدانگ شرکت تعاونی تولیدی تشک مهدیه 2005متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935918/مزایده-ملک-یک-قطعه-زمین-مساحت-387-78متر'>مزایده ملک یک قطعه زمین مساحت 387.78متر / مزایده,مزایده ملک یک قطعه زمین مساحت 387.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935569/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-اعیان-منزل-مسکونی-201-67متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان منزل مسکونی 201.67متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان منزل مسکونی 201.67متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935916/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935901/مزایده-منزل-مسکونی-زیربنای-63-متر'>مزایده منزل مسکونی زیربنای 63 متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی زیربنای 63 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935724/مزایده-فروش-کمپرسور-هوا-با-پمپ-و--'>مزایده فروش کمپرسور هوا با پمپ و ... / مزایده , مزایده فروش کمپرسور هوا با پمپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935897/مزایده-ششدانگ-مسکونی-به-شماره-پلاک-12-فرعی'>مزایده ششدانگ مسکونی به شماره پلاک 12 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ مسکونی به شماره پلاک 12 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935745/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405'>مزایده  یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 / آگهی مزایده, مزایده  یک دستگاه خودروی سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935932/مزایده-یک-دانگ-سرقفلی-مغازه-مساحت-5متر'>مزایده یک دانگ سرقفلی مغازه مساحت 5متر  / مزایده,مزایده یک دانگ سرقفلی مغازه مساحت 5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935929/مزایده-ششدانگ-پلاک-1715-فرعی-بخش-هفت-گیلان'>مزایده ششدانگ پلاک 1715 فرعی بخش هفت گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1715 فرعی بخش هفت گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935937/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-189-06متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 189.06متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 189.06متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935939/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز-اموال-غیرمنقول'>مزایده ملک بخش نه تبریز اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک بخش نه تبریز اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935772/آگهی-جذب-سرمایه-گذار--احداث-و-راه-اندازی-مجموعه-توریستی-تفریحی'>آگهی جذب سرمایه گذار   احداث و راه اندازی مجموعه توریستی تفریحی / آگهی جذب سرمایه گذار ،آگهی جذب سرمایه گذار   احداث و راه اندازی مجموعه توریستی تفریحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935575/مزایده-364-4-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-ملک'>مزایده 364.4 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ ملک / مزایده,مزایده 364.4 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935787/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-242متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 242متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 242متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935790/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-هفتاد-و-سه-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت هفتاد و سه متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت هفتاد و سه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935840/مزایده-خودرو-پژو-نوع-سوخت-بنزین-سوز-به-رنگ-خاکستری-متالیک'>مزایده خودرو پژو نوع سوخت بنزین سوز به رنگ خاکستری متالیک / آگهی مزایده, مزایده خودرو پژو نوع سوخت بنزین سوز به رنگ خاکستری متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935792/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-139-07متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 139.07متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 139.07متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935781/مزایده-پلاک-ثبتی-یکباب-خانه-قطعه-38-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی یکباب خانه قطعه 38 تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی یکباب خانه قطعه 38 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935784/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-221-52متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 221.52متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 221.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935759/مزایده-ساختمان-بصورت-دو-طبقه-قدیمی-در-زمینی-مساحت-130-5متر'>مزایده ساختمان بصورت دو طبقه قدیمی در زمینی مساحت 130.5متر  / مزایده,مزایده ساختمان بصورت دو طبقه قدیمی در زمینی مساحت 130.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935762/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-105-75متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 105.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 105.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935731/اگهی-مزایده-خودرو-سواری-سراتو'>اگهی مزایده خودرو سواری سراتو  / اگهی مزایده , مزایده خودرو سواری سراتو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935765/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-138-20متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 138.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 138.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935546/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول، مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935736/پنجمین-همایش-ملی-مدیران-فناوری-اطلاعات'>پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات / پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935768/مزایده-دو-قطعه-شالیزاری-و-دو-قطعه-خشکه-زاری'>مزایده دو قطعه شالیزاری و دو قطعه خشکه زاری  / مزایده,مزایده دو قطعه شالیزاری و دو قطعه خشکه زاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935773/مزایده-ساختمان-بخش-یک-ملایر-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان بخش یک ملایر نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان بخش یک ملایر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935904/پنجمین-کنفرانس-حرفه-ای-گرایی-در-روابط-عمومی-96-6-26'>پنجمین کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی 96.6.26 / پنجمین کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی 96.6.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935737/تجدید-مناقصه-کلیه-امور-مربوط-به-خدمات-شهری'>تجدید مناقصه کلیه امور مربوط به خدمات شهری  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه کلیه امور مربوط به خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935720/فراخوان-مناقصه-تکمیل-و-تجهیز-کانون-فرهنگی-و---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل و تجهیز کانون فرهنگی و ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه ,  فراخوان مناقصه تکمیل و تجهیز کانون فرهنگی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935729/مزایده-فروش-سواری-سایپا-131-SL-سفید-روغنی'>مزایده فروش سواری سایپا 131 SL سفید روغنی / مزایده , مزایده فروش سواری سایپا 131 SL سفید روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935915/مزایده-موتور-سیکلت-سیستم-پلوس'>مزایده موتور سیکلت سیستم پلوس  / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده موتور سیکلت سیستم پلوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935854/تجدید-مناقصه-پروژه-احداث-سایت-موتوری--96-6-26'>تجدید مناقصه  پروژه احداث سایت موتوری - 96.6.26 / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه  پروژه احداث سایت موتوری - 96.6.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936067/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-عرصه-87-80متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 87.80متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 87.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935763/مزایده-فروش-وسایل-خانگی-شامل-اجاق-گاز-و--'>مزایده فروش وسایل خانگی شامل اجاق گاز و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش وسایل خانگی شامل اجاق گاز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935706/مزاید-یک-دستگاه-پرس-هیدرولیک-افقی'>مزاید یک دستگاه پرس هیدرولیک افقی / آگهی مزایده اموال منقول, مزاید یک دستگاه پرس هیدرولیک افقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935710/مزایده-104-رول-عایق-رطوبتی'>مزایده 104 رول عایق رطوبتی  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده 104 رول عایق رطوبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935715/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید-به-رنگ-یشمی'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید به رنگ یشمی / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پراید به رنگ یشمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935906/مزایده-ملک-مسکونی-156متر-و-28-دسیمتر'>مزایده ملک مسکونی 156متر و 28 دسیمتر / مزایده,مزایده ملک مسکونی 156متر و 28 دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935748/مزایده-چرخ-دکمه-دوز-و--'>مزایده چرخ دکمه دوز و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده چرخ دکمه دوز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935874/مزایده-ششدانگ-زمین-صد-و-بیست-متر'>مزایده ششدانگ زمین صد و بیست متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935699/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-96-87متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 96.87متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 96.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935702/مزایده-زمینی-مساحت-120متر-اموال-غیرمنقول'>مزایده زمینی مساحت 120متر اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده زمینی مساحت 120متر اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935548/مزایده-دستگاه-الکتروموتور-تست-دینام'>مزایده دستگاه الکتروموتور تست دینام / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دستگاه الکتروموتور تست دینام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935807/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-توزیع-آب-روستای-چقا-از-توابع-شهرستان-فریدونشهر'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع آب روستای چقا از توابع شهرستان فریدونشهر  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی,فراخوان تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع آب روستای چقا از توابع شهرستان فریدونشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935799/مناقصه-مربوط-به-پروژه-احداث-5397-متر-خط-لوله-6-نفت-از-چاه-موقعیت-غرب-027--'>مناقصه مربوط به پروژه احداث 5397 متر خط لوله 6 نفت از چاه موقعیت غرب 027 ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مربوط به پروژه احداث 5397 متر خط لوله 6 نفت از چاه موقعیت غرب 027 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935718/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-یک-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره یک فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره یک فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935738/فراخوان-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-جایگاههای-شرکتی-منطقه-ارومیه--'>فراخوان واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاههای شرکتی منطقه ارومیه ... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاههای شرکتی منطقه ارومیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935695/مزایده-اجاره-جمع-آوری-عوارض-ذبح-دام-های-سبک-و-سنگین-در-کشتارگاه--نوبت-دوم'>مزایده اجاره جمع آوری عوارض ذبح دام های سبک و سنگین در کشتارگاه - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده اجاره جمع آوری عوارض ذبح دام های سبک و سنگین در کشتارگاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935735/مزایده-کارگاه-صنعتی-مساحت-4310متر'>مزایده کارگاه صنعتی مساحت 4310متر / مزایده,مزایده کارگاه صنعتی مساحت 4310متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935791/مزایده-فروش-یک-چهارم-دانگ-از-یک-دوم-دانگ-مشاع-و-ماشین-آلات'>مزایده فروش یک چهارم دانگ از یک دوم دانگ مشاع و ماشین آلات / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش یک چهارم دانگ از یک دوم دانگ مشاع و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935701/فراخوان-مناقصه-پروژه-احداث-مخزن-آب-3000-مترمکعبی---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه احداث مخزن آب 3000 مترمکعبی   - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه پروژه احداث مخزن آب 3000 مترمکعبی  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935711/مزایده-منزل-مسکونی-پلاک-22-اصلی'>مزایده منزل مسکونی پلاک 22 اصلی / مزایده,مزایده منزل مسکونی پلاک 22 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935690/مزایده-ساماندهی-پارک-خودروها-در-نقاط-پرترافیک'>مزایده ساماندهی پارک خودروها در نقاط پرترافیک / آگهی مزایده, مزایده ساماندهی پارک خودروها در نقاط پرترافیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935707/مزایده-ششدانگ-عمارت-مسکونی-اعیان-130متر'>مزایده ششدانگ عمارت مسکونی اعیان 130متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مسکونی اعیان 130متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935708/مزایده-مال-مشاعی-پلاک-681-ناحیه-سه-خرمشهر'>مزایده مال مشاعی پلاک 681 ناحیه سه خرمشهر / مزایده,مزایده مال مشاعی پلاک 681 ناحیه سه خرمشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935698/مزایده-اجاره-یک-ساله-پلاژ-پارک-آبی'>مزایده اجاره یک ساله پلاژ پارک آبی  / آگهی مزایده, مزایده اجاره یک ساله پلاژ پارک آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935704/مزایده-ششدانگ-عمارت-مسکونی-مساحت-264-62متر'>مزایده ششدانگ عمارت مسکونی مساحت 264.62متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مسکونی مساحت 264.62متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935713/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-255-40متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 255.40متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 255.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935717/مناقصه-عملیات-بهره-برداری-از-تصفیه-خانه-های-فاضلاب-شهرکهای-صنعتی'>مناقصه عملیات بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهرکهای صنعتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهرکهای صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935705/مزایده-کاغذ-لترنن-از-نوع-فینیش-فویل--نوبت-دوم'>مزایده کاغذ لترنن از نوع فینیش فویل... نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده کاغذ لترنن از نوع فینیش فویل... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935812/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-بخش-5-کرمانشاه'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش 5 کرمانشاه / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش 5 کرمانشاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935703/تجدید-مناقصه-عملیات-پیاده-روسازی-معابر-شهر'>تجدید مناقصه عملیات پیاده روسازی معابر شهر / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات پیاده روسازی معابر شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935560/مزایده-اجاره-قسمتی-از-محل-سلف-سرویس-دانشگاه--'>مزایده اجاره قسمتی از محل سلف سرویس دانشگاه... / آگهی مزایده، مزایده قسمتی از محل سلف سرویس دانشگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935697/مناقصه-عملیات-عمرانی-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-خروجی'>مناقصه عملیات عمرانی پروژه بهسازی و آسفالت خروجی  / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه عملیات عمرانی پروژه بهسازی و آسفالت خروجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935692/مزایده-ششدانگ-ملک-عرصه-120متر'>مزایده ششدانگ ملک عرصه 120متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک عرصه 120متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935644/مناقصه-واگذاری-عملیات-تامین-و-نصب-برج--کراس-آرم--اصلاح-سیستم-زمین-و-عملیات-ساختمانی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات تامین و نصب برج ، کراس آرم ، اصلاح سیستم زمین و عملیات ساختمانی....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری عملیات تامین و نصب برج ، کراس آرم ، اصلاح سیستم زمین و عملیات ساختمانی....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935669/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-500متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935666/مزایده-ششدانگ-ساختمان-4-طبقه'>مزایده ششدانگ ساختمان 4 طبقه / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان 4 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935694/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-قطعه-دو-تفکیکی-69-22متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ قطعه دو تفکیکی 69.22متر  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ قطعه دو تفکیکی 69.22متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935687/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-120متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 120متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 120متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935675/آگهی-عمومی-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز--ابزاردقیق-و-حفاظت-از-زنگ'>آگهی عمومی اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ / آگهی عمومی ، آگهی عمومی اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935668/فراخوان-خدمات-حفاظت-و-نگهبانی-مرکز-آموزش-فنی-و-تخصصی-مرحله-دوم'>فراخوان خدمات حفاظت و نگهبانی مرکز آموزش فنی و تخصصی مرحله دوم  / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار یک مرحله ای , فراخوان خدمات حفاظت و نگهبانی مرکز آموزش فنی و تخصصی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935555/مناقصه-نازک-کاری-سلف-سرویس'>مناقصه نازک کاری سلف سرویس / آگهی مناقصه، مناقصه نازک کاری سلف سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935664/مناقصه-اجرای-طرح-FTTH-سایت-صنعتی-خرمشهر-همراه-با-متریال-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای طرح FTTH سایت صنعتی خرمشهر همراه با متریال نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای طرح FTTH سایت صنعتی خرمشهر همراه با متریال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935689/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-102متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 102متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 102متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935654/فراخوان-انجام-حجم-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-عمومی-نوبت-دوم'>فراخوان انجام حجم خدمات نگهداری و تعمیرات عمومی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان انجام حجم خدمات نگهداری و تعمیرات عمومی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935679/مناقصه-عملیات-انجام-امور-خدمات-شهری-از-قبیل-رفت-و-روب--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات انجام امور خدمات شهری از قبیل رفت و روب - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه عملیات انجام امور خدمات شهری از قبیل رفت و روب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935670/مناقصه-تامین-برق'>مناقصه تامین برق / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935727/تجدید-فراخوان-مناقصه-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی'>تجدید فراخوان مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935743/مزایده-یکقطعه-زمین-فاقد-بنای-احداثی-177-36متر'>مزایده یکقطعه زمین فاقد بنای احداثی 177.36متر / مزایده,مزایده یکقطعه زمین فاقد بنای احداثی 177.36متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935714/اگهی-مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>اگهی مزایده یک دستگاه سواری پراید  / اگهی مزایده ,  مزایده یک دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935700/اگهی-مزایده-یک-دستگاه-خودرو-تیبا'>اگهی مزایده یک دستگاه خودرو تیبا  / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو تیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935776/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-12-نیشابور'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 12 نیشابور / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 12 نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935550/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-مورد-نیاز-دانشجویان--'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای مورد نیاز دانشجویان... / آگهی مناقصه، مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای مورد نیاز دانشجویان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935780/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-باغ-پسته'>مزایده سه دانگ از ششدانگ باغ پسته / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ باغ پسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935681/مزایده-ساختمان-سه-طبقه-عرصه-115متر'>مزایده ساختمان سه طبقه عرصه 115متر  / مزایده,مزایده ساختمان سه طبقه عرصه 115متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935683/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-112-44متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 112.44متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 112.44متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935676/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-210متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 210متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 210متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935656/مزایده-فروش-یک-عدد-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش یک عدد خط تلفن همراه  / مزایده , مزایده فروش یک عدد خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935686/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-200متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 200متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935674/مزایده-پلاک-ثبتی-5591-فرعی-بخش-18-ثبت-بهشهر'>مزایده پلاک ثبتی 5591 فرعی بخش 18 ثبت بهشهر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5591 فرعی بخش 18 ثبت بهشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935651/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-زانتیا-سیتروئن'>مزایده فروش یک دستگاه سواری زانتیا سیتروئن / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه سواری زانتیا سیتروئن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935693/مزایده-تعداد-9-دستگاه-خودروی-دولتی'>مزایده تعداد 9 دستگاه خودروی دولتی  / مزایده, مزایده تعداد 9 دستگاه خودروی دولتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935613/مزایده-مازاد-اول-ششدانگ-خانه-بخش-شش-یزد'>مزایده مازاد اول ششدانگ خانه بخش شش یزد / مزایده,مزایده مازاد اول ششدانگ خانه بخش شش یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935649/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-زمین-بخش-5-نیشابور'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین بخش 5 نیشابور / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین بخش 5 نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935728/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-تجاری'>مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری / آگهی مزایده، مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935647/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه  / مزایده یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935650/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید / مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935750/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-149-62متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 149.62متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 149.62متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935747/مزایده-اموال-غیرمنقول-نسق-زراعی-شماره-3429-بخش-دو'>مزایده اموال غیرمنقول نسق زراعی شماره 3429 بخش دو  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول نسق زراعی شماره 3429 بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935746/مزایده-ششدانگ-زمین-پی-کنی-شده-265-74متر'>مزایده ششدانگ زمین پی کنی شده 265.74متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین پی کنی شده 265.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935673/مناقصه-واگذاری-عملیات-نگهداری-و-نظارت-بر-تجهیزات-دکل--آنتن--ابنیه---'>مناقصه واگذاری عملیات نگهداری و نظارت بر تجهیزات دکل ، آنتن ، ابنیه .... / آگهی مناقصه دو مرحله ای ، مناقصه واگذاری عملیات نگهداری و نظارت بر تجهیزات دکل ، آنتن ، ابنیه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935685/فراخوان-خرید-تجهیزات-و-نصب-کنترل-تردد-مراکز-PC-و-SC2-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان خرید تجهیزات و نصب کنترل تردد مراکز PC و SC2 تجدید نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان خرید تجهیزات و نصب کنترل تردد مراکز PC و SC2 تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935680/مناقصه-خرید-هفت-قلم-افزایه-های-سیالات-حفاری-نوبت-دوم'>مناقصه خرید هفت قلم افزایه های سیالات حفاری نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه خرید هفت قلم افزایه های سیالات حفاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935760/تجدید-مزایده-واگذاری-یکباب-پارکینگ-عمومی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری یکباب پارکینگ عمومی  - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده واگذاری یکباب پارکینگ عمومی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935741/مزایده-یکقطعه-زمین-مساحت-1243-80متر'>مزایده یکقطعه زمین مساحت 1243.80متر / مزایده,مزایده یکقطعه زمین مساحت 1243.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935655/مزایده-اجاره-بوفه-پارک-نیلوفر-نوبت-دوم'>مزایده اجاره بوفه پارک نیلوفر نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره بوفه پارک نیلوفر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935661/مزایده-واگذاری-بازار-هفتگی'>مزایده واگذاری بازار هفتگی / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری بازار هفتگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935712/مزایده-فروش-پوتین-ضد-مین-28-جفت--محافظ-صورت-33-عدد---نوبت-دوم'>مزایده فروش پوتین ضد مین 28 جفت ، محافظ صورت 33 عدد.... نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش پوتین ضد مین 28 جفت ، محافظ صورت 33 عدد.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935652/مزایده-یک-دستگاه-سی-ان-سی-چوب'>مزایده  یک دستگاه سی ان سی چوب  / مزایده,مزایده  یک دستگاه سی ان سی چوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935641/مزایده-منزل-مسکونی-به-شماره-پلاک-22-اصلی'>مزایده منزل مسکونی به شماره پلاک 22 اصلی / مزایده,مزایده منزل مسکونی به شماره پلاک 22 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935734/مناقصه-عمومی-احداث-مجتمع-فرهنگی-تبلیغی-شهرستان-چگنی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی احداث مجتمع فرهنگی تبلیغی شهرستان چگنی نوبت دوم  / مناقصه عمومی  ،مناقصه عمومی احداث مجتمع فرهنگی تبلیغی شهرستان چگنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935657/مزایده-یک-دستگاه-جت-پرینتر-از-نوع-دومینو'>مزایده یک دستگاه جت پرینتر از نوع دومینو  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه جت پرینتر از نوع دومینو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935671/مزایده-عرصه-و-اعیان-خانه-177متر'>مزایده عرصه و اعیان خانه 177متر  / مزایده,مزایده عرصه و اعیان خانه 177متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935756/فراخوان-مناقصه-تکمیل-استخر-سرپوشیده-موتورخانه--'>فراخوان مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده، موتورخانه... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده، موتورخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935659/مناقصه-خرید-و-پیاده-سازی-سامانه-الکترونیکی-مدیریت-حساب-(E-Care)'>مناقصه خرید و پیاده سازی سامانه الکترونیکی مدیریت حساب (E-Care) / مناقصه، مناقصه خرید و پیاده سازی سامانه الکترونیکی مدیریت حساب (E-Care)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935642/مناقصه-آرماتوربندی-و-بتن-ریزی-تقاطع-غیرهمسطح--نوبت-دوم'>مناقصه آرماتوربندی و بتن ریزی تقاطع غیرهمسطح - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه آرماتوربندی و بتن ریزی تقاطع غیرهمسطح - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935648/مناقصه-امور-مربوط-به-خدمات-بخش-اورژانس-های--'>مناقصه امور مربوط به خدمات بخش اورژانس های... / آگهی مناقصه، مناقصه امور مربوط به خدمات بخش اورژانس های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935722/مزایده-فروش-تعداد-4-رقبه-املاک-تملیکی'>مزایده فروش تعداد 4 رقبه املاک تملیکی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 رقبه املاک تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935688/مناقصه-امور-خدمات-خود-با-مشاغل-رانندگی-کارگر-نظافتچی--'>مناقصه امور خدمات خود با مشاغل رانندگی، کارگر نظافتچی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه امور خدمات خود با مشاغل رانندگی، کارگر نظافتچی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935678/مناقصه-ساخت-و-نصب-200-عملک-پراکنده--'>مناقصه ساخت و نصب 200 عملک پراکنده ... / مناقصه , مناقصه ساخت و نصب 200 عملک پراکنده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935658/مزایده-فروش-املاک-مازاد-در-تهران-و-شهرستان-ها'>مزایده فروش املاک مازاد در تهران و شهرستان ها  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد در تهران و شهرستان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935653/مزایده-واگذاری-بخشی-از-اراضی-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بخشی از اراضی نقد و اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری بخشی از اراضی نقد و اقساط نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935742/فراخوان-مناقصه-راهبری-رفت-و-روب-و-نظافت-شهری'>فراخوان مناقصه راهبری رفت و روب و نظافت شهری / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان مناقصه راهبری رفت و روب و نظافت شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935672/مناقصه-بهسازی-و-ساماندهی-معابر-سطح-شهر'>مناقصه بهسازی و ساماندهی معابر سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهسازی و ساماندهی معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935667/مزایده-جمع-آوری-پسماند-خشک-قابل-بازیافت-نوبت-دوم'>مزایده جمع آوری پسماند خشک قابل بازیافت نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده جمع آوری پسماند خشک قابل بازیافت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935677/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-cng'>مزایده بهره برداری از جایگاه cng  / آگهی مزایده کتبی, مزایده  بهره برداری از جایگاه cng </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935691/مناقصه-خرید--ساخت-و-نصب-درهای-چوبی'>مناقصه خرید ، ساخت و نصب درهای چوبی / مناقصه ، مناقصه خرید ، ساخت و نصب درهای چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935696/مناقصه-خرید--ساخت--حمل-و-نصب-پنجره-UPVC'>مناقصه خرید ، ساخت ، حمل و نصب پنجره UPVC / مناقصه ، مناقصه خرید ، ساخت ، حمل و نصب پنجره UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935723/آگهی-مناقصه-انجام-عملیات-زنده-گیری-و-نگهداری-سگ-های-بی-سرپناه'>آگهی مناقصه انجام عملیات زنده گیری و نگهداری سگ های بی سرپناه  / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام عملیات زنده گیری و نگهداری سگ های بی سرپناه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935663/فراخوان-مناقصه-ONLINE-ANALYZER-OF-MEASURING-COD-TURBIDITY-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ONLINE ANALYZER OF MEASURING COD.TURBIDITY نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه ONLINE ANALYZER OF MEASURING COD.TURBIDITY نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935637/فراخوان-اجاره-واحدهای-تجاری-بازار-ایرانی--اسلامی-نقش-اندیشه--نوبت-دوم'>فراخوان اجاره واحدهای تجاری بازار ایرانی - اسلامی نقش اندیشه - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان اجاره واحدهای تجاری بازار ایرانی - اسلامی نقش اندیشه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935636/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-در-تهران-و-شهرستان-ها'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک در تهران و شهرستان ها  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک در تهران و شهرستان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935620/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-160متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی 160متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی 160متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935630/مناقصه-عملیات-آسیاب-وود-پالپ-380-تن'>مناقصه عملیات آسیاب وود پالپ 380 تن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات آسیاب وود پالپ 380 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935638/مزایده-واگذاری-تعداد-14-فقره-از-املاک-تملیکی-کاربری-مسکونی'>مزایده واگذاری تعداد 14 فقره از املاک تملیکی کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 14 فقره از املاک تملیکی کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935624/مناقصه-احداث-مدرسه-6-کلاسه-ابتدایی---نوبت-دوم'>مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه ابتدایی ....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه ابتدایی ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935621/فراخوان-عمومی-احداث-مدرسه-3-کلاسه-بنیاد-برکت-یوالار-نوبت-دوم'>فراخوان عمومی احداث مدرسه 3 کلاسه بنیاد برکت یوالار نوبت دوم  / فراخوان عمومی, فراخوان عمومی احداث مدرسه 3 کلاسه بنیاد برکت یوالار  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935622/مزایده-زمین-مساحت-70-414مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده زمین مساحت 70.414مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده زمین مساحت 70.414مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935625/مزایده-زمین-مسکونی-و--'>مزایده زمین مسکونی و .. / مزایده,مزایده زمین مسکونی و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935716/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت-احسان--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت احسان - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه موتورسیکلت احسان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935617/مزایده-موازی-128-سهم-مشاع-از-256-سهم-از-735-سهم-از-سه-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی'>مزایده موازی 128 سهم مشاع از 256 سهم از 735 سهم از سه دانگ مشاع از منزل مسکونی / مزایده,مزایده موازی 128 سهم مشاع از 256 سهم از 735 سهم از سه دانگ مشاع از منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935629/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-4711-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 4711 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 4711 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935881/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-154-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 154 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 154 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935852/مزایده-دو-دستگاه-خودرو-سایپا---نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه خودرو سایپا ....نوبت دوم / مزایده ، مزایده دو دستگاه خودرو سایپا ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935740/مناقصه-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-سدها-و-شبکه-های-آبیاری-تجدید'>مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های آبیاری تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های آبیاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935751/مناقصه-خرید-لوله-جدار-16-و-12-اینج'> مناقصه خرید لوله جدار 16 و 12 اینج  / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید لوله جدار 16 و 12 اینج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935931/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه  / مزایده یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935733/مناقصه-P-F-“EDDY-CURRENT”-BRAKE-MODEL7838---نوبت-دوم'>مناقصه P/F “EDDY CURRENT” BRAKE MODEL7838 .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه P/F “EDDY CURRENT” BRAKE MODEL7838 .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935725/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-حمل-و-نقل-غذا'>مناقصه انتخاب پیمانکار حمل و نقل غذا / مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار حمل و نقل غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935726/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-مرکز-رفاهی'>مناقصه انتخاب پیمانکار مرکز رفاهی / مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار مرکز رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935730/مزایده-اجاره-دو-حلقه-چاه-عمیق-کشاورزی-و-اراضی'>مزایده اجاره دو حلقه چاه عمیق کشاورزی و اراضی / مزایده , مزایده اجاره دو حلقه چاه عمیق کشاورزی و اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935646/نخستین-جشنواره-رسانه-و-رفاه-اجتماعی'>نخستین جشنواره رسانه و رفاه اجتماعی / نخستین جشنواره رسانه و رفاه اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935709/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-پژو-405'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 405 / آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935631/مزایده-پلاک-ثبتی-998-907اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 998-907اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 998-907اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935721/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-تجدید'>مناقصه انجام امور خدماتی تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدماتی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935623/مناقصه-پروفیل-لیفتر-بار-تبدیلی---'>مناقصه پروفیل لیفتر بار تبدیلی .... / مناقصه ، مناقصه پروفیل لیفتر بار تبدیلی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935551/مزایده-عمومی-آهن-آلات-اسقاطی-و-بشکه-های-آهنی'>مزایده عمومی  آهن آلات اسقاطی و بشکه های آهنی / مزایده ، مزایده عمومی  آهن آلات اسقاطی و بشکه های آهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935608/مناقصه-انجام-کلیه-فعالیتهای-فروش-انشعاب-آب-و--'>مناقصه انجام کلیه فعالیتهای فروش انشعاب آب و ... / آگهی مناقصه, مناقصه انجام کلیه فعالیتهای فروش انشعاب آب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936134/مزایده-واگذاری-املاک-کاربری-مسکونی-و-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری املاک کاربری مسکونی و قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری املاک کاربری مسکونی و قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936030/مزایده-جمع-آوری-عواید-یکساله-میدان-دواب'>مزایده جمع آوری عواید یکساله میدان دواب / آگهی , مزایده جمع آوری عواید یکساله میدان دواب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936025/مزایده-فروش-سنگ-تراورتن-بار-دوم'>مزایده فروش سنگ تراورتن بار دوم  / آگهی مزایده مال منقول, مزایده فروش سنگ تراورتن  بار دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936027/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-فریزر--'>مزایده یک دستگاه یخچال فریزر... / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه یخچال فریزر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936140/مزایده-ملک-مساحت-180متر'>مزایده ملک مساحت 180متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 180متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936138/مزایده-آپارتمان-مسکونی-99-76متر-غیرمنقول'>مزایده آپارتمان مسکونی 99.76متر غیرمنقول / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی 99.76متر غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935639/مناقصه-زیرسازی-محلات-و-نوارهای-حفاری-سطح-شهر-و-آماده-سازی-برای-آسفالت'>مناقصه زیرسازی محلات و نوارهای حفاری سطح شهر و آماده سازی برای آسفالت  / آگهی مناقصه ، مناقصه زیرسازی محلات و نوارهای حفاری سطح شهر و آماده سازی برای آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936024/مزایده-فروش-یخچال-و-اجاق-گاز'>مزایده فروش یخچال و اجاق گاز / آگهی مزایده مال منقول, مزایده فروش یخچال و اجاق گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936045/مناقصه-عملیات-بارگیری--حمل-و-تخلیه-مقدار-25000-تن-انواع-نهاده-های-زراعی'>مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 25000 تن انواع نهاده های زراعی  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 25000 تن انواع نهاده های زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936016/مناقصه-بهسازی-راه-روستایی-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی راه روستایی نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه بهسازی راه روستایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936020/مناقصه-اجرای-پروژه-خاکی-و-ابنیه-فنی'>مناقصه اجرای پروژه خاکی و ابنیه فنی  / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای پروژه خاکی و ابنیه فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935732/مزایده-فروش-دو-دستگاه-تزریق-پلاستیک-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو دستگاه تزریق پلاستیک نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش دو دستگاه تزریق پلاستیک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936074/مناقصه-عملیات-بارگیری--حمل-و-تخلیه-مقدار-25000-تن-انواع-نهاده-های-زراعی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 25000 تن انواع نهاده های زراعی نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 25000 تن انواع نهاده های زراعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936106/مزایده-ارائه-خدمات-مداحی-و-عزاداری-بر-سر-قبور-متوفیان'>مزایده ارائه خدمات مداحی و عزاداری بر سر قبور متوفیان / آگهی مزایده عمومی , مزایده ارائه خدمات مداحی و عزاداری بر سر قبور متوفیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936034/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-جایگاه-سی-ان-جی'>مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه سی ان جی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه سی ان جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936038/مناقصه-تعمیر-حفظ-و-نگهداری-و-بهسازی-تأسیسات-مکانیکی-و--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر، حفظ و نگهداری و بهسازی تأسیسات مکانیکی و... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر، حفظ و نگهداری و بهسازی تأسیسات مکانیکی و... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936028/مزایده-یک-دستگاه-کندانسور-و--'>مزایده یک دستگاه کندانسور و ... / آگهی مزایده مال منقول, مزایده یک دستگاه کندانسور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936120/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-49-04متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 49.04متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 49.04متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936116/مزایده-پلاک-ثبتی-36-1367-بخش-یازده-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 36/1367 بخش یازده نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 36/1367 بخش یازده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936124/مزایده-آپارتمان-مسکونی-59-95متر-غیرمنقول'>مزایده آپارتمان مسکونی 59.95متر غیرمنقول  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی 59.95متر غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935604/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-88-70متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 88.70متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 88.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936127/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-290متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 290متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 290متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936103/مزایده-زمین-به-مساحت-1147-5مترمربع'>مزایده زمین به مساحت 1147.5مترمربع / مزایده,مزایده زمین به مساحت 1147.5مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936099/مزایده-یک-واحد-مسکونی-و-5-قطعه-زمین-کشاورزی-و-زمین-آبی'>مزایده یک واحد مسکونی و 5 قطعه زمین کشاورزی و زمین آبی / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی و 5 قطعه زمین کشاورزی و زمین آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936041/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل  / مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936048/مناقصه-جهت-تکمیل-ساختمان-اداری--تابلوهای-برق'>مناقصه جهت تکمیل ساختمان اداری ، تابلوهای برق  / آگهی مناقصه، مناقصه جهت تکمیل ساختمان اداری ، تابلوهای برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936021/مزایده-دستگاه-کوانتومتری'>مزایده دستگاه کوانتومتری  / مزایده دستگاه کوانتومتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936111/مزایده-آپارتمان-مساحت-72-76متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت 72.76متر نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 72.76متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936132/مزایده-فروش-خوابگاه-دانش-مساحت-عرصه-419-40متر'>مزایده فروش خوابگاه دانش مساحت عرصه 419.40متر  / مزایده,مزایده فروش خوابگاه دانش مساحت عرصه 419.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936018/مزایده-3-عدد-شیر-بنزین-یاماها-ایرانی--'>مزایده 3 عدد شیر بنزین یاماها ایرانی... / آگهی مزایده، مزایده 3 عدد شیر بنزین یاماها ایرانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935599/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-720متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 720متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 720متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936010/مزایده-لیفتراک-مخصوص-حمل-پالت'>مزایده لیفتراک مخصوص حمل پالت / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده لیفتراک مخصوص حمل پالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936108/مزایده-پلاک-ثبتی-3562-33-بخش-یک-سمنان'>مزایده پلاک ثبتی 3562/33 بخش یک سمنان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 3562/33 بخش یک سمنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936022/مزایده-ترانس-جوش-و--دفعه-ی-۲'>مزایده ترانس جوش و ...دفعه ی ۲ / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده ترانس جوش و ... دفعه ی ۲</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936019/مناقصه-انجام-عملیات-پیاده-روسازی---نوبت-دوم'>مناقصه  انجام عملیات پیاده روسازی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه  انجام عملیات پیاده روسازی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936032/ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا'>ارزیابی کیفی انجام خدمات تهیه طبخ و توزیع غذا  / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی انجام خدمات تهیه طبخ و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936015/مناقصه-خدمات-عمومی-قسمتی-از-واحدهای-درمانی-اداری-شهرستان'>مناقصه خدمات عمومی قسمتی از واحدهای درمانی اداری شهرستان  / مناقصه ,مناقصه خدمات عمومی قسمتی از واحدهای درمانی اداری شهرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936012/مناقصه-خدمات-عمومی-قسمتی-از-واحدهای-درمانی'>مناقصه خدمات عمومی قسمتی از واحدهای درمانی  / آگهی مناقصه ,مناقصه خدمات عمومی قسمتی از واحدهای درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935595/مزایده-مسکن-مهر-واحد-به-مساحت-77-82متر'>مزایده مسکن مهر واحد به مساحت 77.82متر  / مزایده,مزایده مسکن مهر واحد به مساحت 77.82متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936035/اگهی-مزایده-یک-واحد-تجاری-و-بدنه-پژو--نوبت-دوم'>اگهی مزایده یک واحد تجاری و بدنه پژو - نوبت دوم  / اگهی مزایده , یک واحد تجاری و بدنه پژو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936040/مزایده-تعداد-12-راس-جوانه-بالای-500-کیلوگرم'>مزایده تعداد 12 راس جوانه بالای 500 کیلوگرم  / مزایده حضوری, مزایده  تعداد 9 راس جوانه بالای 500 کیلوگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936152/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-زیربنای-140متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی زیربنای 140متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی زیربنای 140متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936056/اگهی-اجاره-یک-دربند-مغازه'>اگهی اجاره یک دربند مغازه  / اگهی اجاره یک دربند مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936070/اگهی-مزایده-مغازه'>اگهی مزایده مغازه  / اگهی مزایده , مزایده مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936091/مزایده-فروش-منزل-مسکونی-و-یک-قطعه-زمین'>مزایده فروش منزل مسکونی و یک قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش منزل مسکونی و یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936005/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-عمومی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات عمومی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات عمومی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936084/مزایده-یکباب-ساختمان-دو-بر-با-کاربری-مسکونی-تجاری'>مزایده یکباب ساختمان دو بر با کاربری مسکونی تجاری  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان دو بر با کاربری مسکونی تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935602/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-516-64متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 516.64متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 516.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935999/مناقصه-28-کیلومتر-شبکه-گذاری-پراکنده-شهرستان-خرمشهر--نوبت-دوم'>مناقصه  28 کیلومتر شبکه گذاری پراکنده شهرستان خرمشهر... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه  28 کیلومتر شبکه گذاری پراکنده شهرستان خرمشهر... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935986/مناقصه-نصب-۹۰۰-انشعاب-فولادی-روستاهای-مسیر-نوبت-دوم'>مناقصه نصب ۹۰۰ انشعاب فولادی روستاهای مسیر نوبت دوم / آگهی فراخوان ,مناقصه نصب ۹۰۰ انشعاب فولادی روستاهای مسیر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935988/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت---نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت .... نوبت دوم  / آاگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935994/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-و-تامین-87-دستگاه-وانت-دوکابین-کمک-دار-پیکاب---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین 87 دستگاه وانت دوکابین کمک دار پیکاب ....نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات تهیه و تامین 87 دستگاه وانت دوکابین کمک دار پیکاب ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936011/فراخوان-مناقصه-تخریب-و-اجراء-سیمان-کف-محوطه-و-تعویض-سایبان'>فراخوان مناقصه تخریب و اجراء سیمان کف محوطه و تعویض سایبان / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تخریب و اجراء سیمان کف محوطه و تعویض سایبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936008/فراخوان-مناقصه-عملیات-ساختمانی-احداث-دیوار-حصار-پست-برق-132-کیلوولت-هفتکل-2'>فراخوان مناقصه عملیات ساختمانی احداث دیوار حصار پست برق 132 کیلوولت هفتکل 2 / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات ساختمانی احداث دیوار حصار پست برق 132 کیلوولت هفتکل 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935590/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-2801-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 2801 فرعی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 2801 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936080/مزایده-منزل-مسکونی-به-شماره-پلاک-15-2690'>مزایده منزل مسکونی به شماره پلاک 15/2690  / مزایده,مزایده منزل مسکونی به شماره پلاک 15/2690 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935996/فراخوان-تهیه-وتامین-114-دستگاه-وانت-دوکابین-نوبت-دوم'>فراخوان  تهیه وتامین 114 دستگاه وانت دوکابین- نوبت دوم  / فراخوان ، فراخوان  تهیه وتامین 114 دستگاه وانت دوکابین- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936145/مزایده-پلاک-بصورت-تجاری-مسکونی-عرصه-460متر'>مزایده پلاک بصورت تجاری مسکونی عرصه 460متر  / مزایده,مزایده پلاک بصورت تجاری مسکونی عرصه 460متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936147/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-152-95متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 152.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 152.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936013/مزایده-انواع-دستگاه-لباسشویی-و--'>مزایده انواع دستگاه لباسشویی و... / مزایده انواع دستگاه لباسشویی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935987/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت  / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935990/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935589/مزایده-پلاک-ثبتی-بصورت-زمین-مساحت-19-8متر'>مزایده پلاک ثبتی بصورت زمین مساحت 19.8متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بصورت زمین مساحت 19.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936042/مزایده-11-سهم-از-36-سهم-ششدانگ-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 11 سهم از 36 سهم ششدانگ از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 11 سهم از 36 سهم ششدانگ از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935995/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935974/مزایده-واگذاری-اجاره-مراکز-آموزشی-و-فضاهای-مازاد--نوبت-چهارم'>مزایده واگذاری اجاره مراکز آموزشی و فضاهای مازاد - نوبت چهارم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری اجاره مراکز آموزشی و فضاهای مازاد - نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935984/اگهی-مزایده-فروش-خودروهای-مازاد'>اگهی مزایده فروش خودروهای مازاد  / اگهی مزایده , مزایده فروش خودروهای مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935992/اگهی-مزایده-واحد-انتشارات-و-بوفه-آموزشکده-فنی-و-حرفه-ای'>اگهی مزایده واحد انتشارات و بوفه آموزشکده فنی و حرفه ای  / آگهی مزایده , مزایده واحد انتشارات و بوفه آموزشکده فنی و حرفه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935979/مناقصه-غذای-مورد-نیاز-دانشجویان'>مناقصه غذای مورد نیاز دانشجویان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه غذای مورد نیاز دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936000/تجدید-الحاقیه-مناقصه-ارائه-خدمات-مشاوره-ای-روان-شناسی-و-مددکاری'>تجدید الحاقیه مناقصه ارائه خدمات مشاوره ای روان شناسی و مددکاری / تجدید الحاقیه مناقصه , مناقصه ارائه خدمات مشاوره ای روان شناسی و مددکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936036/مزایده-منزل-مسکونی-به-شماره-پلاک-22-اصلی-از-10885-فرعی'>مزایده منزل مسکونی به شماره پلاک 22 اصلی از 10885 فرعی / مزایده,مزایده منزل مسکونی به شماره پلاک 22 اصلی از 10885 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936062/مزایده-833-سهم-مشاع-از-125691-سهم-زمین'>مزایده 833 سهم مشاع از 125691 سهم زمین  / مزایده,مزایده 833 سهم مشاع از 125691 سهم زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936039/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-127-99متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 127.99متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 127.99متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935977/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-اس-دی'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو اس دی  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو اس دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936073/مزایده-املاک-شامل-پلاک-ثبتی-و-زمین-نوبت-اول'>مزایده املاک شامل پلاک ثبتی و زمین نوبت اول / مزایده,مزایده املاک شامل پلاک ثبتی و زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935967/مناقصه-اجرای-کارهای-بتونی-سوله-اورهال-هاروسترها--'>مناقصه اجرای کارهای بتونی سوله اورهال هاروسترها... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای کارهای بتونی سوله اورهال هاروسترها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935909/مزایده-فراخوان-تعداد-24-قطعه-زمین-و-نه-واحد-ساخته-شده'>مزایده فراخوان تعداد 24 قطعه زمین و نه واحد ساخته شده  / مزایده,مزایده فراخوان تعداد 24 قطعه زمین و نه واحد ساخته شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935628/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-بالابر'>مناقصه خرید دو دستگاه بالابر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید دو دستگاه بالابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936017/مزایده-فروش-12-رقبه-تملیکی'>مزایده فروش 12 رقبه تملیکی  / مزایده,مزایده فروش 12 رقبه تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935968/مناقصه-تهیه-و-اجرای-آسفالت-جهت-لکه-گیری-معابر-سطح-شهر'>مناقصه تهیه و اجرای آسفالت جهت لکه گیری معابر سطح شهر  / آگهی مناقصه ,مناقصه تهیه و اجرای آسفالت جهت لکه گیری معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936026/مزایده-ملک-مساحت-122مترمربع'>مزایده ملک مساحت 122مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت 122مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935810/مناقصه-خدمات-یکپارچه-ماهواره-ای-VSAT-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات یکپارچه ماهواره ای VSAT  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات یکپارچه ماهواره ای VSAT نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935961/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-و-تامین-87-دستگاه-وانت-دوکابین-کمک-دار-پیکاب--نوبت-دوم'>مناقصه  انجام خدمات تهیه و تامین 87 دستگاه وانت دوکابین کمک دار پیکاب... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات تهیه و تامین 87 دستگاه وانت دوکابین کمک دار پیکاب... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935964/مناقصه-اجرای-خط-تغذیه-فولادی-به-قطر-8-اینچ-جهت-گازرسانی'> مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی به قطر 8 اینچ جهت گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی به قطر 8 اینچ جهت گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936029/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مساحت-206متر-بخش-15-گیلان'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 206متر بخش 15 گیلان  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 206متر بخش 15 گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935949/مزایده-واگذاری-اجاره-خانه-معلم-پونل'>مزایده واگذاری اجاره خانه معلم پونل  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره خانه معلم پونل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935960/مزایده-واگذاری-به-اجاره-3-واحد-از-ساختمان-جدیدالاحداث-شرکت'>مزایده واگذاری به اجاره  3 واحد از ساختمان جدیدالاحداث شرکت  / آگهی مزایده (حراج حضوری), مزایده واگذاری به اجاره  3 واحد از ساختمان جدیدالاحداث شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936023/مزایده-سه-قطعه-ملک-اسناد-رهنی-اموال-غیرمنقول'>مزایده سه قطعه ملک اسناد رهنی اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده سه قطعه ملک اسناد رهنی اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935946/مناقصه-واگذاری-بوفه-و-چاپ-و-تکثیر'>مناقصه واگذاری بوفه و چاپ و تکثیر  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری بوفه و چاپ و تکثیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935955/مزایده-واگذاری-بوفه-و-چاپ-و-تکثیر'>مزایده واگذاری بوفه و چاپ و تکثیر  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بوفه و چاپ و تکثیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935951/مزایده-فروش-آپارتمان-مساحت-نود-متر'>مزایده فروش آپارتمان مساحت نود متر / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مساحت نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935953/مزایده-ملک-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-بخش-سه-رشت'>مزایده ملک سه دانگ مشاع از آپارتمان بخش سه رشت  / مزایده,مزایده ملک سه دانگ مشاع از آپارتمان بخش سه رشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935956/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-216-90متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 216.90متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 216.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935959/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-چهار-رشت'>مزایده ششدانگ زمین بخش چهار رشت / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش چهار رشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936052/مزایده-ملک-مساحت-زیربنا-61-34متر'>مزایده ملک مساحت زیربنا 61.34متر / مزایده,مزایده ملک مساحت زیربنا 61.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936031/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-4000متر'>مزایده ششدانگ پلاک  ثبتی مساحت 4000متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک  ثبتی مساحت 4000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935948/مزایده-ششدانگ-یکدستگاه-سواری-پراید-مدل-1386'>مزایده ششدانگ یکدستگاه سواری پراید مدل 1386 / آگهی مزایده مال منقول, مزایده ششدانگ یکدستگاه سواری پراید مدل 1386</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936047/مزایده-فروش-املاک-شامل-زمین-واحد-تجاری'>مزایده فروش املاک شامل زمین.واحد تجاری  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین.واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935942/مناقصه-واگذاری-بخشهای-مختلف-شهرداری--'>مناقصه واگذاری بخشهای مختلف شهرداری...  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری بخشهای مختلف شهرداری... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935954/مزایده-اجاره-گلخانه-شهرداری'>مزایده اجاره گلخانه شهرداری  / آگهی مزایده، مزایده اجاره گلخانه شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935813/فراخوان-مناقصه-تهیه-تامین--طبخ-و-توزیع-غذا-و-اداره-رستوران-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه تامین ، طبخ و توزیع غذا و اداره رستوران نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تهیه تامین ، طبخ و توزیع غذا و اداره رستوران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935944/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-240مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 240مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 240مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935947/مزایده-پلاک-ثبتی-بنای-دو-طبقه-بخش-هشت-قزوین'>مزایده پلاک ثبتی بنای دو طبقه بخش هشت قزوین / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بنای دو طبقه بخش هشت قزوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935940/مزایده-فروش-یک-خط-تلفن'>مزایده فروش یک خط تلفن  / آگهی مزایده , مزایده فروش یک خط تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935980/مزایده-116-جفت-کفش-زنانه---'>مزایده 116 جفت کفش زنانه  ... / مزایده 116 جفت کفش زنانه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936009/مزایده-ملک-با-قدمت-بیش-از-سی-سال'>مزایده ملک با قدمت بیش از سی سال / مزایده,مزایده ملک با قدمت بیش از سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935952/مزایده-اجاره-تعدادی-زمین-زراعی'>مزایده اجاره تعدادی زمین زراعی  / مزایده اجاره تعدادی زمین زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935983/مزایده-واگذاری-تعداد-88-فقره-از-املاک-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد 88 فقره از املاک نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 88 فقره از املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935963/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه  / مزایده یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935957/مزایده-یک-دستگاه-هواساز-گازی'>مزایده یک دستگاه هواساز گازی  / مزایده یک دستگاه هواساز گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935973/مزایده-آپارتمان-مساحت-52-01متر'>مزایده آپارتمان مساحت 52.01متر / مزایده,ممزایده آپارتمان مساحت 52.01متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935873/مناقصه-تامین-قطعات-و-تعمیرات-اساسی'>مناقصه تامین قطعات و تعمیرات اساسی / مناقصه تامین قطعات و تعمیرات اساسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936163/مزایده-آپارتمان-قطعه-دوم-تفکیکی-253-42متر'>مزایده آپارتمان قطعه دوم تفکیکی 253.42متر  / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه دوم تفکیکی 253.42متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935935/اصلاحیه-حراج-حضوری-و-نقدی-موتورسیکلت-و-خودرو'>اصلاحیه حراج حضوری و نقدی موتورسیکلت و خودرو / اصلاحیه حراج حضوری و نقدی، حراج حضوری و نقدی موتورسیکلت و خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935966/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار'>فراخوان جذب سرمایه گذار  / اگهی فراخوان , فراخوان جذب سرمایه گذار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935943/مناقصه-واگذاری-امور-بیماربری-بیمارستان-قلب'>مناقصه واگذاری امور بیماربری بیمارستان قلب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور بیماربری بیمارستان قلب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935930/مناقصه-امور-بهنگام-سازی-و-داده-آمایی-اماکن-سطح-شهر-نوبت-دوم'> مناقصه امور بهنگام سازی و داده آمایی اماکن سطح شهر- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه امور بهنگام سازی و داده آمایی اماکن سطح شهر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935908/مناقصه-اجرای-عملیات-دیوار-سنگی-رودخانه-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات دیوار سنگی رودخانه نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات دیوار سنگی رودخانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936004/مزایده-منزل-مسکونی-هفت-هکتار-زمین-کشاورزی'>مزایده منزل مسکونی.هفت هکتار زمین کشاورزی / مزایده,مزایده منزل مسکونی.هفت هکتار زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935905/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-نیسان-وانت-آبی-رنگ-مدل-1379-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو نیسان وانت آبی رنگ مدل 1379 نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو نیسان وانت آبی رنگ مدل 1379 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935899/مزایده-اجاره-محل-استقرار-قایق-سواری-کودکان-بوستان-ارغوان-نوبت-دوم'>مزایده اجاره محل استقرار قایق سواری کودکان بوستان ارغوان نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره محل استقرار قایق سواری کودکان بوستان ارغوان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935827/مناقصه-اجرای-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-روستا'>مناقصه  اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت معابر روستا  / آگهی مناقصه , مناقصه  اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت معابر روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935998/مزایده-ششدانگ-زمین-بصورت-خانه-250متر'>مزایده ششدانگ زمین بصورت خانه 250متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت خانه 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936001/مزایده-فروش-املاک-کاربری-آپارتمان-و-ساختمان-مسکونی'>مزایده فروش املاک کاربری آپارتمان و ساختمان مسکونی  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری آپارتمان و ساختمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935910/اصلاحیه-مناقصه-عمومی-فنس-کشی-و-دیوارگذاری'>اصلاحیه مناقصه عمومی فنس کشی و دیوارگذاری  / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه عمومی فنس کشی و دیوارگذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935893/مناقصه-اجرای-عملیات-اصلاح-پست-زمینی-فلکه-خاتون'>مناقصه اجرای عملیات اصلاح پست زمینی فلکه خاتون / آگهی مناقصه , مناقصه  اجرای عملیات اصلاح پست زمینی فلکه خاتون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935907/مناقصه-اجرای-عملیات-طرح-های-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی'>مناقصه اجرای عملیات طرح های انتقال نیرو و برق رسانی / مناقصه اجرای عملیات طرح های انتقال نیرو و برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935917/فراخوان-عملیات-اجرایی-قطعه-سوم-راه-اصلی-پاتاوه'>فراخوان عملیات  اجرایی قطعه سوم راه اصلی پاتاوه / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  فراخوان عملیات  اجرایی قطعه سوم راه اصلی پاتاوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935927/فراخوان-انجام-امور-تنظیفات'>فراخوان انجام امور تنظیفات / آگهی فراخوان ,فراخوان انجام امور تنظیفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935958/مناقصه-تسطیح-و-ریگلاژ--آب-پاشی--کوبیدن--آسفالت-ریزی-خیابانها'>مناقصه  تسطیح و ریگلاژ ، آب پاشی ، کوبیدن ، آسفالت ریزی خیابانها / مناقصه ,مناقصه  تسطیح و ریگلاژ ، آب پاشی ، کوبیدن ، آسفالت ریزی خیابانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935831/فراخوان-تهیه--خرید--حمل-و-تحویل-مواد-مصرفی-پلی-الکترولیت-کاتیونی--نوبت-دوم'>فراخوان تهیه ، خرید ، حمل و تحویل مواد مصرفی پلی الکترولیت کاتیونی....نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان تهیه ، خرید ، حمل و تحویل مواد مصرفی پلی الکترولیت کاتیونی....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935924/مناقصه-طراحی-ساخت-تجهیز-بهره-برداری-و-سپس-انتقال-پروژه-ترامپولین--نوبت-دوم'>مناقصه طراحی، ساخت، تجهیز، بهره برداری و سپس انتقال پروژه ترامپولین - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه طراحی، ساخت، تجهیز، بهره برداری و سپس انتقالپروژه ترامپولین -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935970/مزایده-اعیانی-ششدانگ-یکباب-خانه-ساخته-شده-در-زمین360متر'>مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین360متر / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین360متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935962/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-107-2متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 107.2متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 107.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935965/مزایده-ملک-مساحت-180متر'>مزایده ملک مساحت 180متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 180متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935934/مزایده-فروش-4-دستگاه-خودرو-و-یکدستگاه-موتورسیکلت-مازاد-بر-احتیاج'>مزایده فروش 4 دستگاه خودرو و یکدستگاه موتورسیکلت مازاد بر احتیاج / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 4 دستگاه خودرو و یکدستگاه موتورسیکلت مازاد بر احتیاج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936176/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000متر / مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935903/تمدید-و-اصلاحیه-مناقصه-اجرای-45697-متر-خط-تغذیه-و-شبکه-فلزی-نوبت-دوم'>تمدید و اصلاحیه مناقصه اجرای 45697 متر خط تغذیه و شبکه فلزی- نوبت دوم  / تمدید و اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی، تمدید و اصلاحیه مناقصه اجرای 45697 متر خط تغذیه و شبکه فلزی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935912/مناقصه-عملیات-قرائت-کنتور-و-توزیع-آب-بهای-مشترکین-منطقه-سه-آبفا--تجدید'> مناقصه عملیات قرائت کنتور و توزیع آب بهای مشترکین منطقه سه آبفا - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی,  مناقصه عملیات قرائت کنتور و توزیع آب بهای مشترکین منطقه سه آبفا - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935883/فراخوان-مناقصه-واگذاری-تهیه--حمل--نصب--اجرا-و-راه-اندازی-سامانه'>فراخوان مناقصه واگذاری تهیه ، حمل ، نصب ، اجرا و راه اندازی سامانه / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه واگذاری تهیه ، حمل ، نصب ، اجرا و راه اندازی سامانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935938/مناقصه-عملیات-قرائت-کنتور-و-توزیع-آب-بهای-مشترکین-تجدید'> مناقصه عملیات قرائت کنتور و توزیع آب بهای مشترکین- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی,  مناقصه عملیات قرائت کنتور و توزیع آب بهای مشترکین - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935945/مناقصه-عملیات-قرائت-کنتور-و-توزیع-آب-بهای-مشترکین--تجدید'>مناقصه عملیات قرائت کنتور و توزیع آب بهای مشترکین ...تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عملیات قرائت کنتور و توزیع آب بهای مشترکین ...تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935993/مزایده-فروش-تعداد-39-قطعه-زمین-بخش-سه-کرمان'>مزایده فروش تعداد 39 قطعه زمین بخش سه کرمان  / مزایده,مزایده فروش تعداد 39 قطعه زمین بخش سه کرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935898/مناقصه-روکش-آسفالت-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت سطح شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه روکش آسفالت سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935928/مزایده-تعداد-28-دستگاه-خودروی-دولتی-اسقاطی--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 28 دستگاه خودروی دولتی اسقاطی  - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده تعداد 28 دستگاه خودروی دولتی اسقاطی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935877/تجدید-مناقصه-بهسازی-راه-اصلی----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه بهسازی راه اصلی ... - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه بهسازی راه اصلی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935886/مناقصه-خرید-انواع-فیوز-کات--'>مناقصه خرید انواع فیوز کات... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید انواع فیوز کات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935911/مناقصه-عمومی-تامین-خودروهای-استیجاری'>مناقصه عمومی تامین خودروهای استیجاری  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی تامین خودروهای استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935896/مناقصه-خرید-اجناس-و-اجرای-شبکه-داخلی-گاز--'>مناقصه خرید اجناس و اجرای شبکه داخلی گاز... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید اجناس و اجرای شبکه داخلی گاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935895/مزایده-فروش-لاشه-خودروهای-اسقاط-شده-پلاک-دولتی'>مزایده فروش  لاشه خودروهای اسقاط شده پلاک دولتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش  لاشه خودروهای اسقاط شده پلاک دولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936210/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت دویست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935868/مزایده-یک-دستگاه-جت-اسکی---نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه جت اسکی ... نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه جت اسکی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936209/مزایده-2-دانگ-و-2-سیر-و-14-مثقال-و-13-نخود-و-2-65-گندم-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده 2 دانگ و 2 سیر و 14 مثقال و 13 نخود و 2/65 /گندم مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 2 دانگ و 2 سیر و 14 مثقال و 13 نخود و 2/65 /گندم مشاع از ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935871/فراخوان-مناقصه-واگذاری-بازاریابی-مجموعه-سالن-های-نمایشگاهی-و---'>فراخوان مناقصه واگذاری بازاریابی مجموعه سالن های نمایشگاهی و .... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه واگذاری بازاریابی مجموعه سالن های نمایشگاهی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935872/مزایده-۳-دستگاه-خودروهای-مازاد-و-مستعمل'>مزایده ۳ دستگاه خودروهای مازاد و مستعمل / آگهی مزایده ,مزایده ۳ دستگاه خودروهای مازاد و مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936213/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-132-16متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 132.16متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 132.16متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935865/مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-خدمات-نظافت-و-نگهداری-فضاهای-جدیدالاحداث-پایانه-مرزی---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات نظافت و نگهداری فضاهای جدیدالاحداث پایانه مرزی ... نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات نظافت و نگهداری فضاهای جدیدالاحداث پایانه مرزی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936187/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-187متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت  عرصه 187متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت  عرصه 187متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935863/مزایده-۵۰۰۰-عدد-لوله-های-ایرانیت-آزبست'>مزایده ۵۰۰۰ عدد لوله های ایرانیت آزبست / آگهی مزایده ,مزایده ۵۰۰۰ عدد لوله های ایرانیت آزبست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936183/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-187متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 187متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 187متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935862/مزایده-مقدار-۱۲۸-متر-سنگ-درپوش'>مزایده مقدار ۱۲۸ متر سنگ درپوش  / آگهی مزایده ,مزایده مقدار ۱۲۸ متر سنگ درپوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935864/مزایده-خودروی-سواری'>مزایده خودروی سواری  / آگهی مزایده ,مزایده خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935774/فراخوان-مناقصه-نگهداری-و-تعمیر-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی'>فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935922/مزایده-تخصیص-قطعه-زمین-به-شماره-NVC-6'>مزایده تخصیص قطعه زمین به شماره NVC-6  / مزایده تخصیص قطعه زمین به شماره NVC-6 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936206/مزایده-مغازه-مساحت-35-66متر'>مزایده مغازه مساحت 35.66متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت 35.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936208/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-14-ثبت-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936197/مزایده-فروش-یک-باب-واحد-تجاری-مساحت-21متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک باب واحد تجاری مساحت 21متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک باب واحد تجاری مساحت 21متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936167/مزایده-فروش-تعدادی-از-پلاکهای-کارگاهی-و-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری نوبت دوم / مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936193/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-124-10متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 124.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 124.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936180/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-3255-فرعی-کلاسه-960815'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3255 فرعی کلاسه 960815  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3255 فرعی کلاسه 960815 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936185/مزایده-یک-واحد-مسکونی-که-مساحت-عرصه-333-38-مترمربع'>مزایده یک واحد مسکونی که مساحت عرصه 333/38 مترمربع / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی که مساحت عرصه 333/38 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936191/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-121-1712'>مزایده یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی 121/1712 / مزایده یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی 121/1712</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936214/مزایده-چهار-و-یک-پنجم-حبه-از-هفتاد-و-دو-حبه-ششدانگ-پلاک-ثبتی-6454'>مزایده چهار و یک پنجم حبه از هفتاد و دو حبه ششدانگ پلاک ثبتی 6454  / مزایده,مزایده چهار و یک پنجم حبه از هفتاد و دو حبه ششدانگ پلاک ثبتی 6454 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935889/مزایده-فروش-اقلام-مازاد--مستعمل-و-از-رده-خارج'>مزایده فروش اقلام مازاد ، مستعمل و از رده خارج  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام مازاد ، مستعمل و از رده خارج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936156/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-16-ثبت-اصفهان-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 16 ثبت اصفهان نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 16 ثبت اصفهان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936224/مزایده-زمین-مساحت-کل-355-42متر'>مزایده زمین مساحت کل 355.42متر / مزایده,مزایده زمین مساحت کل 355.42متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935933/اگهی-مزایده-اجاره-دو-واحد-تجاری'>اگهی مزایده اجاره دو واحد تجاری / اگهی مزایده , مزایده اجاره دو واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935919/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده ,مزایده فروش یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935921/مزایده-اجاره-جایگاه-عرضه-گاز-طبیعی-CNG--نوبت-دوم'>مزایده اجاره جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG... نوبت دوم / مزایده,مزایده اجاره جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936198/مزایده-فروش-5-واحد-آپارتمان-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 5 واحد آپارتمان مسکونی  نوبت دوم  / مزایده فروش 5 واحد آپارتمان مسکونی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935925/مزایده-ضایعات-ورق-آلیاژی-و--'>مزایده ضایعات ورق آلیاژی و ... / آگهی مزایده ,مزایده ضایعات ورق آلیاژی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936205/مزایده-یک-باب-آپارتمان-مسکونی'>مزایده یک باب آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده یک باب آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936215/مزایده-ساختمان-مسکونی-متراژ-کل-بنا-90متر'>مزایده ساختمان مسکونی متراژ کل بنا 90متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی متراژ کل بنا 90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935936/مناقصه-اجرای-پروژه-روکش-آسفالت-معابر-شهر-به-صورت-تهاتر'>مناقصه اجرای پروژه روکش آسفالت معابر شهر به صورت تهاتر / مناقصه ,مناقصه اجرای پروژه روکش آسفالت معابر شهر به صورت تهاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935950/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-فناوری-اطلاعات-و-ارتباطات'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات  / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام خدمات پشتیبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935941/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه-و--'>مزایده یک خط تلفن همراه و ... / آگهی مزایده ,مزایده یک خط تلفن همراه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935978/مزایده-ملک-به-مساحت-742-50متر'>مزایده ملک به مساحت 742.50متر  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 742.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935847/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-آب-و-احداث-حوضچه-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی ،  مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936003/مزایده-اجاره-دو-واحد-غرفه-تنقلات-و-اغذیه-فروشی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره دو واحد غرفه تنقلات و اغذیه فروشی - نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره دو واحد غرفه تنقلات و اغذیه فروشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935969/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ... نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935971/مزایده-اجاره-یک-واحد-غرفه-خشکبار-و-تنقلات--نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک واحد غرفه خشکبار و تنقلات... نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده اجاره یک واحد غرفه خشکبار و تنقلات... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935975/مزایده-یک-دستگاه-آبسردکن-تستار-و--'>مزایده یک دستگاه آبسردکن تستار و ... / مزایده,مزایده یک دستگاه آبسردکن تستار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936173/مزایده-ملک-مشاع-به-شماره-1879-13-بخش-15-فارس'>مزایده ملک مشاع به شماره 1879/13 بخش 15 فارس  / مزایده ملک مشاع به شماره 1879/13 بخش 15 فارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935850/ارزیابی-کیفی-مناقصه-احداث-شبکه-فاضلاب-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مناقصه احداث شبکه فاضلاب نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی مناقصه احداث شبکه فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936002/تجدید-فراخوان-توزیع-امانات-و-بسته-های-پستی-سطح-شهر'>تجدید فراخوان توزیع امانات و بسته های پستی سطح شهر  / آگهی تجدید فراخوان، تجدید فراخوان توزیع امانات و بسته های پستی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935981/مزایده-اجاره-ساختمان-های-آموزشی-مازاد--نوبت-دوم'>مزایده اجاره ساختمان های آموزشی مازاد  - نوبت دوم  / جاره ساختمان های آموزشی مازاد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936248/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد-نقدو-اقساط'>مزایده واگذاری املاک مازاد نقدو اقساط  / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد نقدو اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936162/مزایده-ملک-مسکونی-تجاری-زراعی'>مزایده ملک مسکونی تجاری زراعی / مزایده,مزایده ملک مسکونی تجاری زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936230/مزایده-سرقفلی-مغازه-تجاری-14-53متر'>مزایده سرقفلی مغازه تجاری 14.53متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه تجاری 14.53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936201/مزایده-منزل-مسکونی-در-4-طبقه-مساحت-45-47متر'>مزایده منزل مسکونی در 4 طبقه مساحت 45.47متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی در 4 طبقه مساحت 45.47متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935989/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-آردی'>مزایده یک دستگاه سواری پژو آردی  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه سواری پژو آردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935985/مناقصه-واگذاری-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوائی-با-MDF--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوائی با MDF  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوائی با MDF - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935851/ارزیابی-کیفی-مناقصه-عملیات-لوله-رانی-(میکروتونلینگ)-و-احداث-شفت-های-اجرای-خط-انتقال--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مناقصه عملیات لوله رانی (میکروتونلینگ) و احداث شفت های اجرای خط انتقال... نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی مناقصه عملیات لوله رانی (میکروتونلینگ) و احداث شفت های اجرای خط انتقال.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936235/مزایده-فروش-ملک-آپارتمان-مسکونی-اعیان113-04متر'>مزایده فروش ملک آپارتمان مسکونی اعیان113.04متر  / مزایده,مزایده فروش ملک آپارتمان مسکونی اعیان113.04متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935976/مزایده-دستگاه-پالت-زنی'>مزایده دستگاه پالت زنی / آگهی مزایده، مزایده دستگاه پالت زنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935997/مزایده-یک-دستگاه-ابزار-زن-و-کله-بر'>مزایده یک دستگاه ابزار زن و کله بر  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه ابزار زن و کله بر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936007/مزایده-سنگ-کوپ-مرمریت--'>مزایده سنگ کوپ مرمریت... / آگهی مزایده، مزایده سنگ کوپ مرمریت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936006/مناقصه-تامین-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه تامین امور خدماتی و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین امور خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935972/مزایده-اجاره-انتشارات-دانشجویی-مستقر-در-مجتمع-دانشگاه'>مزایده اجاره انتشارات دانشجویی مستقر در مجتمع دانشگاه / آگهی مزایده , مزایده اجاره انتشارات دانشجویی مستقر در مجتمع دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936014/مناقصه-اجرای-عملیات-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه اجرای عملیات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935991/مزایده-واگذاری-اجاره-بوفه-دانشجویی-مستقر-در-مجتمع-و-بوفه-خوابگاه-خواهران'>مزایده واگذاری اجاره بوفه دانشجویی مستقر در مجتمع و بوفه خوابگاه خواهران / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره بوفه دانشجویی مستقر در مجتمع و بوفه خوابگاه خواهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935982/مزایده-سهام-آبهای-موقوفات'>مزایده سهام آبهای موقوفات / آگهی مزایده , مزایده سهام آبهای موقوفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935876/فراخوان-مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-شرق-039-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 039 نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 039 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936170/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-161-57متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 161.57متر / مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 161.57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936177/مزایده-آپارتمان-مسکونی-طبقه-سه-81متر'>مزایده آپارتمان مسکونی طبقه سه 81متر / مزایده آپارتمان مسکونی طبقه سه 81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935856/مزایده-واگذاری-و-فروش-تمامی-اراضی-و-مستحدثات-و-تجهیزات-و-تاسیسات-کارخانجات-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری و فروش تمامی اراضی و مستحدثات و تجهیزات و تاسیسات کارخانجات تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی ، مزایده واگذاری و فروش تمامی اراضی و مستحدثات و تجهیزات و تاسیسات کارخانجات تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935823/فراخوان-دستگاه-های-ایکس-ری-X-RAY-کانتینری--نوبت-دوم'>فراخوان دستگاه های ایکس ری X-RAY کانتینری - نوبت دوم  / فراخوان شناسایی , فراخوان دستگاه های ایکس ری X-RAY کانتینری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935882/مزایده-فروش-تعداد-92-دستگاه-خودرو--تعداد-37-دستگاه-موتورسیکلت-(سنددار-و-اوراقی)---'>مزایده فروش تعداد 92 دستگاه خودرو ، تعداد 37 دستگاه موتورسیکلت (سنددار و اوراقی) .... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 92 دستگاه خودرو ، تعداد 37 دستگاه موتورسیکلت (سنددار و اوراقی) ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935817/مزایده-واگذاری-زمین-بلوک-NE23--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری زمین بلوک NE23 - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری زمین بلوک NE23 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936142/استعلام-والو-ویکرز'>استعلام والو ویکرز / استعلام والو ویکرز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936436/استعلام-پیچ-شروپ-تراورس-بتونی-وسلو'>استعلام پیچ شروپ تراورس بتونی وسلو   / استعلام پیچ شروپ تراورس بتونی وسلو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936126/استعلام-مجوز-خروج-کالا-از-کارخانه'>استعلام مجوز خروج کالا از کارخانه  / استعلام، استعلام مجوز خروج کالا از کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936115/استعلام-سنگ-سنباده-وپارچه-پولیش-پشت-دار'>استعلام سنگ سنباده وپارچه پولیش پشت دار   / استعلام سنگ سنباده وپارچه پولیش پشت دار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935814/فراخوان-انتخاب-مشاور-جهت-پروژه-دیتا-سنتر-و-آرشیو--نوبت-دوم'>فراخوان انتخاب مشاور جهت پروژه دیتا سنتر و آرشیو - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان انتخاب مشاور جهت پروژه دیتا سنتر و آرشیو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936139/مناقصه-ساخت-و-نصب-200-علمک-پراکنده'>مناقصه ساخت و نصب 200 علمک پراکنده / مناقصه , مناقصه ساخت و نصب 200 علمک پراکنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935841/فراخوان-مناقصه-عملیات-ساخت-اکسپنشن-های-کانال-های-بویلر--'>فراخوان مناقصه عملیات ساخت اکسپنشن های کانال های بویلر ... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات ساخت اکسپنشن های کانال های بویلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936174/دومین-فراخوان-ارزیابی-صلاحیت-مناقصه-گران-دستگاه-مرکزی-وزارت-نفت-'>دومین فراخوان ارزیابی صلاحیت مناقصه گران دستگاه مرکزی وزارت نفت -  / دومین فراخوان , دومین فراخوان ارزیابی صلاحیت مناقصه گران دستگاه مرکزی وزارت نفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936075/اصلاحیه-مناقصه-96-37-م-ن'> اصلاحیه مناقصه 96/37 م ن / اصلاحیه مناقصه,  اصلاحیه مناقصه 96/37 م ن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936085/اصلاحیه-مناقصه-فعالیتهای-پنج-گانه-خدمات-مشترکین-منطقه-1'>اصلاحیه مناقصه فعالیتهای پنج گانه خدمات مشترکین منطقه 1 / اصلاحیه, مناقصه فعالیتهای پنج گانه خدمات مشترکین منطقه 1 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936053/تجدید-استعلام-اصلاح-و-بهینه-سازی-کاهش-تلفات'>تجدید استعلام اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات / آگهی تجدید استعلام، تجدید استعلام اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935820/مزایده-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی / مزایده، مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936165/مزایده-بهره-برداری-از-یک-باب-زمین-تنس-خاکی-روباز'>مزایده بهره برداری از یک باب زمین تنس خاکی روباز  / مزایده,مزایده بهره برداری از یک باب زمین تنس خاکی روباز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936459/مناقصه-خرید-تعداد-7-970-دستگاه-انواع-کنتور-دیجیتالی'>مناقصه خرید تعداد 7.970 دستگاه انواع کنتور دیجیتالی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 7.970 دستگاه انواع کنتور دیجیتالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936447/مناقصه-اجرای-پروژه-های-توسعه-و-احداث-و--'>مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و ... / مناقصه,مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936171/استعلام-مقدار-50-تن-یونجه'>استعلام مقدار 50 تن یونجه  / استعلام ,استعلام مقدار 50 تن یونجه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936168/استعلام-مقدار-500-تن-چاپر-دانه-دار'>استعلام مقدار 500 تن چاپر دانه دار  / استعلام ,استعلام مقدار 500 تن چاپر دانه دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935578/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-پروژه-تجاری-و-مسکونی'>فراخوان مشارکت در ساخت پروژه تجاری و مسکونی / فراخوان , فراخوان مشارکت در ساخت پروژه تجاری و مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936159/استعلام-بیمه-نامه-شخص-ثالث-خودرو'>استعلام بیمه نامه شخص ثالث خودرو / استعلام ,استعلام بیمه نامه شخص ثالث خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936149/استعلام-مطالعات-اجرای-کابل-زیر-دریایی-از-جزیره-قشم-تا-جزیره-هنگام'>استعلام مطالعات اجرای کابل زیر دریایی از جزیره قشم تا جزیره هنگام  / استعلام ,  استعلام مطالعات اجرای کابل زیر دریایی از جزیره قشم تا جزیره هنگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936164/استعلام-مطالعات-هماهنگی-تجهیزات-حفاظتی-فیدرهای-فشار-متوسط'>استعلام مطالعات هماهنگی تجهیزات حفاظتی فیدرهای فشار متوسط  / استعلام, استعلام مطالعات هماهنگی تجهیزات حفاظتی فیدرهای فشار متوسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936155/استعلام-طرح-برقرسانی-روستای-چاه-شنبه'>استعلام طرح برقرسانی روستای چاه شنبه / استعلام, استعلام طرح برقرسانی روستای چاه شنبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936119/فراخوان-مناقصه-عمومی-انتخاب-مشاور-برای-اجرای-کانون-ارزیابی-مدیران-به-منظور-تعیین-شایستگیهای-عمومی--'>فراخوان مناقصه عمومی انتخاب مشاور برای اجرای کانون ارزیابی مدیران به منظور تعیین شایستگیهای عمومی ... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی انتخاب مشاور برای اجرای کانون ارزیابی مدیران به منظور تعیین شایستگیهای عمومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935570/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-بر-مصرف-و-ضایعات-ساختمانی-96-6-26'>مزایده فروش اقلام مازاد بر مصرف و ضایعات ساختمانی 96.6.26 / مزایده , مزایده فروش اقلام مازاد بر مصرف و ضایعات ساختمانی 96.6.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936151/مناقصه-احداث-خط-لوله-۸-اینچ-آبرسانی'>مناقصه احداث خط لوله ۸ اینچ آبرسانی  / مناقصه ,مناقصه احداث خط لوله ۸ اینچ آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936112/مناقصه-انجام-خدمات-نشت-یابی-از-تاسیسات-و--'>مناقصه انجام خدمات نشت یابی از تاسیسات و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام خدمات نشت یابی از تاسیسات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936123/مناقصه-خرید-فیلتر'>مناقصه خرید فیلتر / مناقصه ,مناقصه خرید فیلتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936136/استعلام-خرید-قطعات-دوربین-رادیوگرافی'>استعلام خرید قطعات دوربین رادیوگرافی / استعلام , استعلام خرید قطعات دوربین رادیوگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935566/مناقصه-انجام-عملیات-خرید-و-نصب-سیستم-اعلان-حریق-96-6-26'>مناقصه انجام عملیات خرید و نصب سیستم اعلان حریق 96.6.26 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات خرید و نصب سیستم اعلان حریق 96.6.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936137/مناقصه-4-قلم-انواع-لوله-فلزی-LINE-PIPE-S-S'>مناقصه  4 قلم انواع لوله فلزی LINE PIPE S.S / مناقصه, مناقصه  4 قلم انواع لوله فلزی LINE PIPE S.S</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936148/مناقصه-1-قلم-تیوب-فلزی-(LINE-PIPE-S-S)'>مناقصه 1 قلم تیوب فلزی (LINE PIPE S.S) / مناقصه, مناقصه 1 قلم تیوب فلزی (LINE PIPE S.S)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936143/مناقصه-1-قلم-انواع-لوله-فلزی-LINE-PIPE-S-S'>مناقصه 1 قلم انواع لوله فلزی LINE PIPE S.S / مناقصه, مناقصه 1 قلم انواع لوله فلزی LINE PIPE S.S</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 2 تاريخ : پنجشنبه 25 آبان 1396 ساعت: 11:45