اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.23 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934090/فراخوان-S-P-F-CONTROL... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.23 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934090/فراخوان-S-P-F-CONTROL-VALVE-C-C-I'>فراخوان S P/F CONTROL VALVE C.C.I / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران، فراخوان S P/F CONTROL VALVE C.C.I</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934052/مزایده-آپارتمان-بخش-یازده-تهران'>مزایده آپارتمان بخش یازده تهران / مزایده,مزایده آپارتمان بخش یازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934089/مناقصه-تامین--نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-اتوماتیک-سیستم-انتقال-نگهداری-تمدید'>مناقصه تامین ، نصب و راه اندازی تجهیزات اتوماتیک سیستم انتقال نگهداری تمدید / تمدید مناقصه عمومی , مناقصه تامین ، نصب و راه اندازی تجهیزات اتوماتیک سیستم انتقال نگهداری تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934083/مناقصه-تامین--نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-اتوماتیک-سیستم-انتقال-توسعه-تمدید'>مناقصه تامین ، نصب و راه اندازی تجهیزات اتوماتیک سیستم انتقال توسعه تمدید / تمدید مناقصه عمومی , مناقصه تامین ، نصب و راه اندازی تجهیزات اتوماتیک سیستم انتقال توسعه تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934167/مزایده-ملک-بخش-نه-مشهد-تجدید'>مزایده ملک بخش نه مشهد تجدید / مزایده,مزایده ملک بخش نه مشهد تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934105/مزایده-یک-عدد-کانکس'>مزایده یک عدد کانکس / مزایده,مزایده یک عدد کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934109/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-آریا'>مزایده یک دستگاه لیفتراک آریا  / مزایده,مزایده یک دستگاه لیفتراک آریا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934145/مزایده-839-9-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-باغ-منزل-2300متر'>مزایده 839.9 هزارم یک دانگ مشاع از باغ منزل 2300متر / مزایده,مزایده 839.9 هزارم یک دانگ مشاع از باغ منزل 2300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934114/مزایده-یک-دستگاه-سانترفیوژ'>مزایده  یک دستگاه سانترفیوژ  / مزایده,مزایده  یک دستگاه سانترفیوژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934153/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-یک-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یک فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یک فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934147/مزایده-444-2-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده 444.2 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 444.2 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934117/مزایده-یک-دستگاه-کامیونت-ایسوزم'>مزایده یک دستگاه کامیونت ایسوزم  / مزایده,مزایده  یک دستگاه کامیونت ایسوزم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934072/مزایده-دو-خط-تلفن-ثابت'>مزایده دو خط تلفن ثابت  / آگهی مزایده ,مزایده دو خط تلفن ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934156/مزایده-دو-سهم-مشاع-از-هفت-سهم-سرقفلی-مغازه'>مزایده دو سهم مشاع از هفت سهم سرقفلی مغازه  / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از هفت سهم سرقفلی مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934165/مزایده-دو-دانگ-و-570-9-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-اپارتمان'>مزایده دو دانگ و 570.9 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان / مزایده,مزایده دو دانگ و 570.9 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934110/مناقصه-احداث-پست-20-63-کیلو-ولت'>مناقصه احداث پست 20/ 63 کیلو ولت  / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث پست 20/ 63 کیلو ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934100/مزایده-تعداد-46-دستگاه-خودرو'>مزایده  تعداد 46 دستگاه خودرو  / آگهی مزایده, مزایده   تعداد 46 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934088/مزایده-بالابر-عنکبوتی---نوبت-سوم'>مزایده بالابر عنکبوتی ...  نوبت سوم  / آگهی مزایده، مزایده بالابر عنکبوتی ... نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934245/مزایده-فروش-نه-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش نه قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده فروش نه قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934092/مناقصه-6360-دست-بیلرسوت-در-سایزهای-مختلف---نوبت-دوم'>مناقصه 6360 دست بیلرسوت در سایزهای مختلف.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه 6360 دست بیلرسوت در سایزهای مختلف... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934074/مزایده-یک-دستگاه-سواری---نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سواری ... نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934096/مناقصه-تامین-مقدار-۴۵۰۰-لیتر-سم-علف-کش-بوتیزان-استار'>مناقصه تامین مقدار ۴۵۰۰ لیتر سم علف کش بوتیزان استار / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین مقدار ۴۵۰۰ لیتر سم علف کش بوتیزان استار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934269/مناقصه-کمیسیونهای-خرید-در-شعبات--جابجایی-و-نگهداری-توتونهای-خریداری-شده-در-انبارها--'>مناقصه کمیسیونهای خرید در شعبات , جابجایی و نگهداری توتونهای خریداری شده در انبارها ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه کمیسیونهای خرید در شعبات , جابجایی و نگهداری توتونهای خریداری شده در انبارها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934308/مزایده-تعداد-2-دستگاه-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 2 دستگاه خودرو - نوبت دوم  / مزایده , مزایده تعداد 2 دستگاه خودرو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934246/مزایده-ششدانگ-زمین-زراعی-دیم-زار-54690متر'>مزایده ششدانگ زمین زراعی دیم زار 54690متر / مزایده ششدانگ زمین زراعی دیم زار 54690متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934159/مناقصه-اجرای-عملیات-مالچ-پاشی'>مناقصه اجرای عملیات مالچ پاشی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات مالچ پاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934138/مناقصه-انجام-عملیات-بهره-برداری-از-فعالیت-های-آبرسانی--'>مناقصه انجام عملیات بهره برداری از فعالیت های آبرسانی... / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه انجام عملیات بهره برداری از فعالیت های آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934107/تجدید-فراخوان-مشارکت-و-سرمایه-گذاری-جهت-طراحی-و-اجرای-مجموعه-پارک-و-بازار-میوه-و-تره-بار'>تجدید فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری جهت طراحی و اجرای مجموعه پارک و بازار میوه و تره بار  / آگهی تجدید فراخوان , تجدید فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری جهت طراحی و اجرای مجموعه پارک و بازار میوه و تره بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934078/مزایده-یک-دستگاه-کولر-گازی-دو-تکه-اسپیلت'>مزایده یک دستگاه کولر گازی دو تکه اسپیلت  / مزایده ,مزایده یک دستگاه کولر گازی دو تکه اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934112/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934099/مزایده-واگذاری-کارخانه-قطعات-بتنی'>مزایده واگذاری کارخانه قطعات بتنی / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری کارخانه قطعات بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934098/مناقصه-آزمایشگاه-مکانیک-خاک-و-مقاومت-مصالح--نوبت-دوم'>مناقصه آزمایشگاه مکانیک خاک و مقاومت مصالح - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه آزمایشگاه مکانیک خاک و مقاومت مصالح  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934264/تجدید-فراخوان-و-مشارکت-و-سرمایه-گذاری-پروژه-مرکز-ارائه-خدمات-و--'>تجدید فراخوان و مشارکت و سرمایه گذاری پروژه مرکز ارائه خدمات و ... / تجدید فراخوان ,تجدید فراخوان و مشارکت و سرمایه گذاری پروژه مرکز ارائه خدمات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934172/مزایده-فروش-یکباب-خانه-باغ-مساحت-3150مترمربع'>مزایده فروش یکباب خانه باغ مساحت 3150مترمربع / مزایده,مزایده فروش یکباب خانه باغ مساحت 3150مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934104/تجدید-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خدمات-پیمانکاری-انجام-کارهای-کارگری-گاوداری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پیمانکاری انجام کارهای کارگری گاوداری- نوبت دوم  / مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پیمانکاری انجام کارهای کارگری گاوداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934118/مناقصه-خرید-انواع-کنتور-فهام'>مناقصه خرید انواع کنتور فهام / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع کنتور فهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934614/مزایده-منزل-مسکونی-قدمت-5-سال'>مزایده منزل مسکونی قدمت 5 سال / مزایده,مزایده منزل مسکونی قدمت 5 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934054/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-بخش-سه-اهواز'>مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش سه اهواز  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش سه اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934291/مناقصه-طراحی-و-پیاده-سازی-سیستم-مدیریت-امنیت-اطلاعات-ISMS'>مناقصه طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS  / مناقصه عمومی, مناقصه طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934278/مناقصه-واگذاری-تعمیرات-شبکه-و-انشعابات-و-حفاظت-کاتدیک-نوبت-دوم'>مناقصه  واگذاری تعمیرات شبکه و انشعابات و حفاظت کاتدیک نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری تعمیرات شبکه و انشعابات و حفاظت کاتدیک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934322/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-203-03متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 203.03متر / مزایده منزل مسکونی عرصه 203.03متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934329/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-قطعه-یک-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه یک تفکیکی / مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه یک تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934342/اصلاحیه-مزایده-کمپرسی-اسکانیا-جفت-چرخ'>اصلاحیه مزایده کمپرسی اسکانیا جفت چرخ / اصلاحیه مزایده ، مزایده کمپرسی اسکانیا جفت چرخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934314/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-100-70متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 100.70متر / مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 100.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934320/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-سه-مساحت-110-29متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش سه مساحت 110.29متر / مزایده ششدانگ آپارتمان بخش سه مساحت 110.29متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934312/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-دو-اردبیل'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو اردبیل / مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934234/مناقصه-خرید-اقلام-زیستی-شامل-پتو-چادر-امدادی-و-البسه'>مناقصه خرید اقلام زیستی شامل پتو، چادر امدادی و البسه / فراخوان مناقصه ,مناقصه خرید اقلام زیستی شامل پتو، چادر امدادی و البسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934236/مناقصه-خرید-قطعات-بالگرد'>مناقصه خرید قطعات بالگرد / مناقصه ,مناقصه خرید قطعات بالگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934055/مناقصه-اصلاح-و-توسعه-شبکه-آب-با-انشعابات-در-شهر-لیکک-و-تکمیل-اتاق-نگهبانی-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح و توسعه شبکه آب با انشعابات در شهر لیکک و تکمیل اتاق نگهبانی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اصلاح و توسعه شبکه آب با انشعابات در شهر لیکک و تکمیل اتاق نگهبانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934239/مزایده-نسبت-به-واگذاری-رستوران--نوبت-سوم'>مزایده نسبت به واگذاری رستوران - نوبت سوم / مزایده ,مزایده نسبت به واگذاری رستوران - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934268/مناقصه-انجام-امور-نظارت-عالیه-و-کارگاهی-ساختمان-اداری-جدیدالاحداث'>مناقصه انجام امور نظارت عالیه و کارگاهی ساختمان اداری جدیدالاحداث  / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام امور نظارت عالیه و کارگاهی ساختمان اداری جدیدالاحداث </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934258/تجدید-مناقصه-خرید-15-میلیون-عدد-لیبل-چند-لایه-پشت-چسب-دار'>تجدید مناقصه خرید  15 میلیون عدد لیبل چند لایه پشت چسب دار / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه خرید  15 میلیون عدد لیبل چند لایه پشت چسب دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934250/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934280/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قدمت-13-ساله'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قدمت 13 ساله / مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قدمت 13 ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934223/مزایده-واگذاری-روز-بازارهای-یکشنبه-بازار-و-جمعه-بازار-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری روز بازارهای یکشنبه بازار و جمعه بازار-نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری روز بازارهای یکشنبه بازار و جمعه بازار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934263/مزایده-هشت-قطعه-زمین-آبی-و-دیم-نوبت-اول'>مزایده هشت قطعه زمین آبی و دیم نوبت اول / مزایده هشت قطعه زمین آبی و دیم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934233/فراخوان-مناقصه-اجرای-پروژه-45-واحد-هامون-چم-کاکا'>فراخوان مناقصه اجرای پروژه 45 واحد هامون چم کاکا / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای پروژه 45 واحد هامون چم کاکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934242/مزایده-دو-عدد-فولاد-غلتک-نوار-پیچی--'>مزایده دو عدد فولاد غلتک نوار پیچی ... / مزایده دو عدد فولاد غلتک نوار پیچی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934261/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-932-52متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 932.52متر  / مزایده یک قطعه زمین مساحت 932.52متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934057/مناقصه-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-و-شبکه-های-ICT--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه های ICT ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه های ICT ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934260/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-196متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 196متر / مزایده یک قطعه زمین مساحت 196متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934227/مزایده-پلاک-بصورت-مغازه-تجاری-26-49متر'>مزایده پلاک بصورت مغازه تجاری 26.49متر / مزایده,مزایده پلاک بصورت مغازه تجاری 26.49متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934225/مزایده-زمین-به-مساحت-13590متر'>مزایده زمین به مساحت 13590متر / مزایده,مزایده زمین به مساحت 13590متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934265/مزایده-فروش-دستگاه-تزریق-پلاستیک-نوبت-دوم'>مزایده فروش دستگاه تزریق پلاستیک نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش دستگاه تزریق پلاستیک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934253/مزایده-فروش-مخزن-استیل-6-تنی-تک-جداره-با-متعلقات-مربوطه---'>مزایده فروش مخزن استیل 6 تنی تک جداره با متعلقات مربوطه .... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش مخزن استیل 6 تنی تک جداره با متعلقات مربوطه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934259/مزایده-فروش-مخزن-استیل-6-تنی-دو-جداره-با-متعلقات-مربوطه--'>مزایده فروش مخزن استیل 6 تنی دو جداره با متعلقات مربوطه... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش مخزن استیل 6 تنی دو جداره با متعلقات مربوطه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934224/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-سرقفلی-مغازه'>مزایده سه دانگ مشاع از سرقفلی مغازه / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از سرقفلی مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934231/مزایده-یکباب-ساختمان-مساحت-عرصه-3575متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب ساختمان مساحت عرصه 3575متر نوبت دوم / مزایده یکباب ساختمان مساحت عرصه 3575متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934213/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-نیروی-انسانی-اپراتوری-واحدهای-عملیاتی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی اپراتوری واحدهای عملیاتی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی اپراتوری واحدهای عملیاتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934219/مناقصه-اجرای-سیستم-فومینگ-و-کولینگ-مخازن-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای سیستم فومینگ و کولینگ مخازن- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه اجرای سیستم فومینگ و کولینگ مخازن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934082/مناقصه-تعمیرات-پل-درکش-ورکش-2'>مناقصه  تعمیرات پل درکش ورکش 2  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات پل درکش ورکش 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934222/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-نیروی-انسانی-واحد-تعمیرات-فاضلاب-و-گاز-خدمات-مهندسی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی واحد تعمیرات فاضلاب و گاز خدمات مهندسی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه  انجام خدمات نیروی انسانی واحد تعمیرات فاضلاب و گاز خدمات مهندسی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934228/مناقصه-واگذاری-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-مراکز-روستایی--96-06-23'>مناقصه واگذاری خدمات تعمیر و نگهداری مراکز روستایی - 96.06.23 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات تعمیر و نگهداری مراکز روستایی - 96.06.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934232/مزایده-یک-دستگاه-دریل-(ام-22)-ساخت-ایران'>مزایده یک دستگاه دریل (ام 22) ساخت ایران  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه دریل (ام 22) ساخت ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934306/مزایده-دو-باب-خانه-مسکونی-و-سواری-پراید'>مزایده دو باب خانه مسکونی و سواری پراید / مزایده,مزایده دو باب خانه مسکونی و سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934298/مزایده-ششدانگ-باغ-و-زمین-کشاورزی-2770متر'>مزایده ششدانگ باغ و زمین کشاورزی 2770متر  / مزایده ششدانگ باغ و زمین کشاورزی 2770متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934303/مزایده-هفت-قطعه-زمین-و-مغازه-تجاری'>مزایده هفت قطعه زمین و مغازه تجاری  / مزایده هفت قطعه زمین و مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934235/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-96-85متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 96.85متر / مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 96.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934266/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-500متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 500متر نوبت اول / مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 500متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934262/مزایده-فروش-سیب-زمینی-نیمه-سرخ-شده-نوبت-دوم'>مزایده فروش سیب زمینی نیمه سرخ شده- نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش سیب زمینی نیمه سرخ شده-  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934267/مزایده-ششدانگ-یکباب-ملک-مساحت-250متر'>مزایده ششدانگ یکباب ملک مساحت 250متر / مزایده ششدانگ یکباب ملک مساحت 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934221/مزایده-پلاک-ثبتی-نود-و-هفت-فرعی-بصورت-پاساژ'>مزایده پلاک ثبتی نود و هفت فرعی بصورت پاساژ / مزایده,مزایده پلاک ثبتی نود و هفت فرعی بصورت پاساژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934240/مناقصه-خرید-انواع-پایه-سیمانی-چهارگوش'>مناقصه خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش / آگهی مناقصه، مناقصه خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934249/مناقصه-خرید-انواع-پایه-سیمانی-چهارگوش'>مناقصه خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش / آگهی مناقصه، مناقصه خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934256/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-مخزن-5000-مترمکعبی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن 5000 مترمکعبی -  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن 5000 مترمکعبی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934200/تجدید-مناقصه-تهیه-و-اجرای-خط-با-رنگ-سرد-در-سراسر-استان'>تجدید مناقصه تهیه و اجرای خط با رنگ سرد در سراسر استان / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه تهیه و اجرای خط با رنگ سرد در سراسر استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934192/مناقصه-تکمیل-ساختمان-تجاری-و-اداری-سازمان-خدمات-موتوری'>مناقصه تکمیل ساختمان تجاری و اداری سازمان خدمات موتوری  / آگهی مناقصه ,مناقصه تکمیل ساختمان تجاری و اداری سازمان خدمات موتوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934284/مناقصه-اجرای-ساماندهی-ورودی-شهر-همدان'>مناقصه اجرای ساماندهی ورودی شهر همدان / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای ساماندهی ورودی شهر همدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934230/مناقصه-امور-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-مرکز-آموزشی'>مناقصه امور راهبری و نگهداری تاسیسات مرکز آموزشی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه امور راهبری و نگهداری تاسیسات مرکز آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934254/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی'>مناقصه خرید قطعات یدکی  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید قطعات یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934204/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-ناجیان-غریق-و-امور-تاسیسات-استخر--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات ناجیان غریق و امور تاسیسات استخر... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی ساده ، فراخوان مناقصه انجام خدمات ناجیان غریق و امور تاسیسات استخر... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934179/آگهی-مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>آگهی مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده ,آگهی مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934174/مناقصه-طراحی--ساخت-و-نصب-یک-باب-سوله-سبک--نوبت-دوم'>مناقصه طراحی ، ساخت و نصب یک باب سوله سبک... نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی ، ساخت و نصب یک باب سوله سبک... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934211/مناقصه-انجام-خدمات-خودرویی-(تهیه-و-تامین)-36-دستگاه-خودروی-سنگین-12-6-و-24-ساعته-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات خودرویی (تهیه و تامین) 36 دستگاه خودروی سنگین 12، 6 و 24 ساعته- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات خودرویی (تهیه و تامین) 36 دستگاه خودروی سنگین 12، 6 و 24 ساعته- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934257/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-48-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 48 تفکیکی / مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 48 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934220/مزایده-یک-فقره-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک فقره خط تلفن همراه  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک فقره خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934209/مناقصه-خرید-کالا-توسط-پرسنل-و-پیمانکاران'>مناقصه خرید کالا توسط پرسنل و پیمانکاران / آگهی مناقصه خرید کالا توسط پرسنل و پیمانکاران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934064/آگهی-دعوت-به-ارزیابی-کیفی-ایمن-سازی-ترانشه‌های-ناپایدار-نوبت-دوم'>آگهی دعوت به ارزیابی کیفی ایمن سازی ترانشه‌های ناپایدار نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی،آگهی دعوت به ارزیابی کیفی ایمن سازی ترانشه‌های ناپایدار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934362/استعلام-خودرو-استیجاری-سواری-کم-کارکرد'>استعلام خودرو استیجاری سواری کم کارکرد / استعلام ,استعلام خودرو استیجاری سواری کم کارکرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934438/استعلام-درب-و-پنجره-دو-جداره-آکیا'>استعلام درب و پنجره دو جداره آکیا  / استعلام درب و پنجره دو جداره آکیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934449/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های-مداربسته'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته / استعلام خرید و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934443/استعلام-خرید-لپ-تاب-asus'>استعلام خرید لپ تاب asus / استعلام خرید لپ تاب asus</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934328/استعلام-خرید-الی-سی-دی-سامسونگ-با-گارانتی'>استعلام خرید الی سی دی سامسونگ با گارانتی / استعلام خرید الی سی دی سامسونگ با گارانتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934203/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-نیروی-انسانی-واحد-تعمیرات-منازل--ادارات-و-تاسیسات-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی واحد تعمیرات منازل ، ادارات و تاسیسات نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی واحد تعمیرات منازل ، ادارات و تاسیسات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934447/استعلام-اسکنر-سایز-A3'>استعلام اسکنر سایز A3 / استعلام اسکنر سایز A3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934463/استعلام-فتوکپی-مدل-توشیبا'>استعلام فتوکپی مدل توشیبا / استعلام فتوکپی مدل توشیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934334/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934295/استعلام-برنج-پاکستانی'>استعلام برنج پاکستانی  / استعلام,استعلام برنج پاکستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934289/استعلام-فرش-۵۰۰-شانه'>استعلام فرش ۵۰۰ شانه / استعلام,استعلام فرش ۵۰۰ شانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934338/استعلام-برنج-هندی-دانه-بلند-کاکا'>استعلام  برنج هندی دانه بلند کاکا  / استعلام,استعلام  برنج هندی دانه بلند کاکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934567/استعلام-گوشت-منجمد'>استعلام گوشت منجمد / استعلام,استعلام گوشت منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934562/استعلام-مرغ-منجمد'>استعلام مرغ منجمد / استعلام,استعلام مرغ منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934198/مزایده-محل-استقرار-کنونی-کیوسک-سواری-کرایه-شرکت-محبان-و--نوبت-دوم'>مزایده محل استقرار کنونی کیوسک سواری کرایه شرکت محبان و ...نوبت دوم / مزایده , مزایده محل استقرار کنونی کیوسک سواری کرایه شرکت محبان و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934572/استعلام-موتور-چمن-زن'>استعلام موتور چمن زن / استعلام ,استعلام موتور چمن زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934584/استعلام-بررسی-و-شناسایی-و-تعیین-حریم-ثبت-آثار-تاریخی'>استعلام بررسی و شناسایی و تعیین حریم ثبت آثار تاریخی  / استعلام,استعلام بررسی و شناسایی و تعیین حریم ثبت آثار تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934551/استعلام-فعالیت-های-مشاوره-ای-مربوط-به-مدیریت'>استعلام فعالیت های مشاوره ای مربوط به مدیریت / استعلام, استعلام فعالیت های مشاوره ای مربوط به مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934561/استعلام-خرید-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934590/استعلام-چاپگر-چندکاره'>استعلام چاپگر چندکاره / استعلام, استعلام چاپگر چندکاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934585/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام, استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934467/استعلام-پشم-سنگ-دانسیته-۱۵۰'>استعلام پشم سنگ دانسیته ۱۵۰ / استعلام ,استعلام پشم سنگ دانسیته ۱۵۰</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934472/استعلام-اخذ-استاندارد-آسانسور-۶-دستگاه'>استعلام اخذ استاندارد آسانسور ۶ دستگاه  / استعلام,استعلام اخذ استاندارد آسانسور ۶ دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934229/مزایده-تعداد-2-دستگاه-اتومبیل'>مزایده تعداد 2 دستگاه اتومبیل  / آگهی مزایده , مزایده تعداد 2 دستگاه اتومبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934481/استعلام-فعالیت-های-تهیه-غذای-مراسم-و-سایر-خدمات-غذایی'>استعلام فعالیت های تهیه غذای مراسم و سایر خدمات غذایی / استعلام,استعلام فعالیت های تهیه غذای مراسم و سایر خدمات غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934485/استعلام-نوار-مینی-DV'>استعلام نوار مینی DV / استعلام,استعلام نوار مینی DV</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934522/استعلام-مواد-شیمیایی'>استعلام مواد شیمیایی / استعلام ,استعلام مواد شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934479/استعلام-مخزن-شارژ-باتری'>استعلام مخزن شارژ باتری  / استعلام, استعلام مخزن شارژ باتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934528/استعلام-تخلیه-چاه-به-همراه-تخلیه-آب-و---'>استعلام تخلیه چاه به همراه تخلیه آب و .... / استعلام,استعلام تخلیه چاه به همراه تخلیه آب و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934534/استعلام-خرید-اسپیسر-دمپر-دوباندله'>استعلام خرید اسپیسر دمپر دوباندله / استعلام خرید اسپیسر دمپر دوباندله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934544/استعلام-اصلاح-و-بهینه-سازی-ساختمان'>استعلام اصلاح و بهینه سازی ساختمان  / استعلام , استعلام  اصلاح و بهینه سازی ساختمان پست های ناحیه قزوین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934524/استعلام-میز-مدیریت'>استعلام میز مدیریت  / استعلام ، استعلام میز مدیریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934511/استعلام-میز-ریاست'>استعلام میز ریاست  / استعلام ، استعلام میز ریاست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934497/استعلام-یک-عدد-صندلی-طبی-مدل-3000-نیک-صتعت'>استعلام یک عدد صندلی طبی مدل 3000 نیک صتعت / استعلام ,استعلام یک عدد صندلی طبی مدل 3000 نیک صتعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934215/مناقصه-پروژه-تکمیل-فرهنگسرا'>مناقصه پروژه تکمیل فرهنگسرا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تکمیل فرهنگسرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934477/استعلام-بازسازی-و-نوسازی-سیستم-روشنایی-و-برق-رسانی'>استعلام بازسازی و نوسازی سیستم روشنایی و برق رسانی / استعلام , استعلام بازسازی و نوسازی سیستم روشنایی و برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934466/استعلام-تهیه-و-ارسال-یکدستگاه-تلویزیون-ال-ای-دی'>استعلام تهیه و ارسال یکدستگاه تلویزیون ال ای دی / استعلام تهیه و ارسال یکدستگاه تلویزیون ال ای دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934513/استعلام-سرویس-98-پارچه-چینی-زرین'>استعلام سرویس 98 پارچه چینی زرین / استعلام، استعلام سرویس 98 پارچه چینی زرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934482/استعلام-تهیه-و-ارسال-تجهیزات'>استعلام تهیه و ارسال تجهیزات  / استعلام ، استعلام تهیه و ارسال تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934499/استعلام-خرید-اقلام-مصرفی-پزشکی-96-06-23'>استعلام خرید اقلام مصرفی پزشکی -96.06.23 / استعلام, استعلام خرید اقلام مصرفی پزشکی - 96.06.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934492/استعلام-22-قلم-لوازم-التحریر-و-لوازم-اداری-96-06-23'>استعلام 22 قلم لوازم التحریر و لوازم اداری- 96.06.23 / استعلام, استعلام 22 قلم لوازم التحریر و لوازم اداری- 96.06.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934484/استعلام-دیتالاگر-دما-و-رطوبت'>استعلام دیتالاگر دما و رطوبت / استعلام, استعلام دیتالاگر دما و رطوبت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934437/استعلام-شماره-گوش-گونه-گاوی'>استعلام شماره گوش گونه گاوی / استعلام, استعلام شماره گوش گونه گاوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934416/استعلام-کولر-اسپیلیت-اینورتر-دار-گری-24000'>استعلام کولر اسپیلیت اینورتر دار گری 24000  / استعلام, استعلام کولر اسپیلیت اینورتر دار گری 24000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934212/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-173متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 173متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 173متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934305/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام ,استعلام پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934307/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ  / استعلام ,استعلام لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934347/استعلام-کامپیوتر-کامل'>استعلام  کامپیوتر کامل / استعلام, استعلام  کامپیوتر کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934330/استعلام-خرید-لوازم-گاردریل'>استعلام خرید لوازم گاردریل / استعلام، استعلام خرید لوازم گاردریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934323/استعلام-خرید-لوازم-ایمنی'>استعلام خرید لوازم ایمنی  / استعلام، استعلام خرید لوازم ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934469/استعلام-گاز-استریل'>استعلام گاز استریل   / استعلام ,استعلام گاز استریل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934471/استعلام-کاندوم-شیت'>استعلام کاندوم شیت / استعلام کاندوم شیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934465/استعلام-دستکش-یکبار-مصرف'>استعلام دستکش یکبار مصرف / استعلام دستکش یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934403/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه'>استعلام خرید تجهیزات رایانه / استعلام خرید تجهیزات رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934201/مناقصه-تعمیر-سکوهای-تخلیه-نفتکوره-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر سکوهای تخلیه نفتکوره- نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه مناقصه تعمیر سکوهای تخلیه نفتکوره- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934459/استعلام-خرید-پل-کامل-کلید-وکیوم-بانک-خازنی-20-کیلوولت'>استعلام خرید پل کامل کلید وکیوم بانک خازنی 20 کیلوولت / استعلام خرید پل کامل کلید وکیوم بانک خازنی 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934341/استعلام-سیستم-اعلان-حریق-پست-400-کیلوولت'>استعلام سیستم اعلان حریق پست 400 کیلوولت  / استعلام, استعلام سیستم اعلان حریق پست 400 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934316/استعلام-احداث-مجموعه-ورزشی-بویراحمد'>استعلام  احداث مجموعه ورزشی بویراحمد / استعلام, استعلام  احداث مجموعه ورزشی بویراحمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934458/استعلام-سرویس-سه-دستگاه-ترانس'>استعلام سرویس سه دستگاه ترانس / استعلام سرویس سه دستگاه ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934335/استعلام-مقنعه-باند-(100)-بروجرد-و--'>استعلام مقنعه باند (100) بروجرد و ... / استعلام, استعلام مقنعه باند (100) بروجرد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934331/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیلی-ابنیه-و---'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه اجرای عملیات تکمیلی ابنیه و  .... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه اجرای عملیات تکمیلی ابنیه و تاسیسات و محوطه سازی بیمارستان ملارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934208/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-کل-300متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت کل 300متر  / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت کل 300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934339/مناقصه-خرید-۱۰۰۰-شاخه-لوله-گالوانیزه'>مناقصه خرید ۱۰۰۰ شاخه لوله گالوانیزه / مناقصه ,مناقصه خرید ۱۰۰۰ شاخه لوله گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934317/استعلام-سیستم-کامل-رایانه'>استعلام سیستم کامل رایانه / استعلام,استعلام سیستم کامل رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934451/استعلام-کابل-برق'>استعلام کابل برق  / استعلام ,استعلام کابل برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934336/استعلام-کابل-برق-افشان-تخت-جنس-هادی'>استعلام کابل برق افشان تخت جنس هادی / استعلام, استعلام کابل برق افشان تخت جنس هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934318/استعلام-بیمه-شخص-ثالث'>استعلام بیمه شخص ثالث / استعلام ,استعلام بیمه شخص ثالث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934410/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-سنقر'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس سنقر / استعلام تعمیرات اساسی مدارس سنقر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934218/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل-و--'>مناقصه واگذاری امور مربوط به طبخ و توزیع غذای پرسنل و... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری امور مربوط به طبخ و توزیع غذای پرسنل و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934450/استعلام-8610-تعمیرات-اساسی-اسلام-آباد-و-حمیل'>استعلام  8610 تعمیرات اساسی اسلام آباد و حمیل / استعلام, استعلام  8610 تعمیرات اساسی اسلام آباد و حمیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934456/استعلام-6114-تعمیرات-اساسی-مدارس-سنقر--'>استعلام  6114 تعمیرات اساسی مدارس سنقر ... / استعلام, استعلام  6114 تعمیرات اساسی مدارس سنقر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934384/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934402/استعلام-گاو-صندوق-شرکت-کاوه-1500KS'>استعلام گاو صندوق شرکت کاوه 1500KS / استعلام گاو صندوق شرکت کاوه 1500KS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934315/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-ظرفیت-btu-24000'>استعلام کولر گازی اسپیلت ظرفیت btu 24000   / استعلام، استعلام کولر گازی اسپیلت ظرفیت btu 24000  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934310/استعلام-کاغذ-تحریر-دفتر-مدیران'>استعلام کاغذ تحریر دفتر مدیران  / استعلام، استعلام کاغذ تحریر دفتر مدیران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934297/استعلام-ژرمیناتور'>استعلام ژرمیناتور  / استعلام, استعلام ژرمیناتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934300/استعلام-ترازوی-حساس'>استعلام ترازوی حساس  / استعلام, استعلام ترازوی حساس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934304/استعلام-دسیکاتور'>استعلام دسیکاتور / استعلام, استعلام دسیکاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934377/استعلام-رطوبت-سنج-با-دماسنج'>استعلام رطوبت سنج با دماسنج / استعلام, استعلام رطوبت سنج با دماسنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934457/استعلام-دستگاه-آب-مقطر-گیری-دو-لیتر-در-ساعت'>استعلام دستگاه آب مقطر گیری دو لیتر در ساعت / استعلام,استعلام دستگاه آب مقطر گیری دو لیتر در ساعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934388/استعلام-پانل-کوبی-و-تجهیز-سالن-آمفی-تاتر'>استعلام  پانل کوبی و تجهیز سالن آمفی تاتر / استعلام, استعلام  پانل کوبی و تجهیز سالن آمفی تاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934394/استعلام-HP-Proliant-DL580-G9-5SFF-(816815-B21)'>استعلام HP Proliant DL580 G9 5SFF (816815-B21) / استعلام, استعلام HP Proliant DL580 G9 5SFF (816815-B21)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934400/استعلام-سرور-ذخیره-ساز'>استعلام سرور ذخیره ساز  / استعلام, استعلام  سرور ذخیره ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934326/استعلام-سرویس-دستگاه-VRF'>استعلام سرویس دستگاه VRF / استعلام, استعلام سرویس دستگاه VRF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934454/استعلام-کیس-کامل-رایانه'>استعلام کیس کامل رایانه / استعلام,استعلام کیس کامل رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934343/استعلام-مانیتور-LG-20-با-گارانتی-مادیران'>استعلام مانیتور LG 20 با گارانتی مادیران  / استعلام ,استعلام مانیتور LG 20 با گارانتی مادیران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934387/استعلام-قطعات-سرور'>استعلام قطعات سرور / استعلام , استعلام قطعات سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934378/استعلام-ویدئو-پروژکتور-پاناسونیک'>استعلام ویدئو پروژکتور پاناسونیک / استعلام,  استعلام ویدئو پروژکتور پاناسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934373/استعلام-قرارداد-پشتیبانی-سیستم-پورتال'>استعلام قرارداد پشتیبانی سیستم پورتال / استعلام,استعلام قرارداد پشتیبانی سیستم پورتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934062/دعوت-به-ارزیابی-کیفی-فراخوان-نخست-احداث-دیوار-حریم-بلاک-شهرضا--نوبت-دوم'>دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست احداث دیوار حریم بلاک شهرضا...نوبت دوم  / دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست , دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست احداث دیوار حریم بلاک شهرضا...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934178/مزایده-فروش-دو-دستگاه-اتومبیل'>مزایده فروش دو دستگاه اتومبیل / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش  دو دستگاه اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934368/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر  / استعلام,استعلام لوازم التحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934299/استعلام-اقلام-برای-دیوان-محاسبات'>استعلام اقلام برای دیوان محاسبات / استعلام,استعلام اقلام برای دیوان محاسبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934392/استعلام-خرید-کف-کاذب-فولادی'>استعلام خرید کف کاذب فولادی / استعلام ، استعلام خرید کف کاذب فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934434/استعلام-تعمیرات-سرویس-های-بهداشتی'>استعلام تعمیرات سرویس های بهداشتی / استعلام، استعلام تعمیرات سرویس های بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934474/استعلام-اصلاح-نقطه-حادثه-خیز-تقاطع-باوله-هزارخانی'>استعلام اصلاح نقطه حادثه خیز تقاطع باوله هزارخانی  / استعلام, استعلام اصلاح نقطه حادثه خیز تقاطع باوله هزارخانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934473/استعلام-سیب-زمینی-درشت-و-تازه'>استعلام سیب زمینی درشت و تازه  / استعلام, استعلام سیب زمینی درشت و تازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934494/استعلام-دوربین-مداربسته-دیجیتال'>استعلام دوربین مداربسته دیجیتال / استعلام ,استعلام دوربین مداربسته دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934181/مزایده-یک-دستگاه-موتور-برق-آسترا--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه موتور برق آسترا - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه موتور برق آسترا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934490/فراخوان-ارزیابی-کیفی-نصیرآباد-سفلی'> فراخوان ارزیابی کیفی نصیرآباد سفلی / اگهی فراخوان ,  فراخوان ارزیابی کیفی نصیرآباد سفلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934503/فراخوان-اجرای-آسفالت-روستاها'>فراخوان اجرای آسفالت روستاها  / فراخوان  اجرای آسفالت معابر روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934517/فراخوان-اجرای-آسفالت-روستاها'>فراخوان اجرای آسفالت روستاها  / فراخوان  اجرای آسفالت روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934525/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-آسفالت-روستاها-ونجان'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای آسفالت روستاها ونجان  / آگهی فراخوان,فراخوان ارزیابی کیفی اجرای آسفالت روستای ونجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934217/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-162متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 162متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 162متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934488/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-آسفالت-روستاهای-یالقوزآغاج-گله-بان'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای آسفالت روستاهای یالقوزآغاج -گله بان / فراخوان,فراخوان ارزیابی کیفی اجرای آسفالت روستاهای یالقوزآغاج -گله بان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934493/فراخوان-اجرای-آسفالت-معابر-روستای-خاصبان-شهرستان-اسکو'>فراخوان اجرای آسفالت معابر روستای خاصبان شهرستان اسکو  / فراخوان  اجرای آسفالت معابر روستای خاصبان شهرستان اسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934509/فراخوان-اجرای-آسفالت-روستاها'>فراخوان اجرای آسفالت روستاها  / فراخوان  اجرای آسفالت روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934514/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-آسفالت-روستاهای-مزرعه-حاج-عابدین--'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای آسفالت روستاهای مزرعه حاج عابدین... / آگهی فراخوان, فراخوان ارزیابی کیفی اجرای آسفالت روستاهای مزرعه حاج عابدین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934520/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-آسفالت-روستاهای-قره-برقع-و--'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای آسفالت روستاهای قره برقع و ... / آگهی فراخوان,فراخوان ارزیابی کیفی اجرای آسفالت روستاهای قره برقع و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934579/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-آسفالت-روستاهای-چنار-هرگلان-و--'> فراخوان ارزیابی کیفی اجرای آسفالت روستاهای چنار- هرگلان و ... / آگهی فراخوان,  فراخوان ارزیابی کیفی اجرای آسفالت روستاهای چنار- هرگلان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934575/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-آسفالت-روستاهای-الماس-بنیس-و--'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای آسفالت روستاهای الماس، بنیس و ... / آگهی فراخوان, فراخوان ارزیابی کیفی اجرای آسفالت روستاهای الماس، بنیس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934571/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-آسفالت-روستاهای-داراب-دانبران-و--'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای آسفالت روستاهای داراب، دانبران و ... / آگهی فراخوان, فراخوان ارزیابی کیفی اجرای آسفالت روستاهای داراب، دانبران و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934566/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-آسفالت-روستاهای-تریان-قشلاقی-آغ-زیارت-و--'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای آسفالت روستاهای تریان قشلاقی، آغ زیارت و ... / آگهی فراخوان, فراخوان ارزیابی کیفی اجرای آسفالت روستاهای تریان قشلاقی، آغ زیارت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934556/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-آسفالت-روستای-مارازاد'> فراخوان ارزیابی کیفی اجرای آسفالت روستای مارازاد / آگهی فراخوان,  فراخوان ارزیابی کیفی اجرای آسفالت روستای مارازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934578/فراخوان-ارزیابی-اجرای-آسفالت-روستاهای-لیقوان-و--'>فراخوان ارزیابی اجرای آسفالت روستاهای لیقوان و ... / آگهی فراخوان,فراخوان ارزیابی اجرای آسفالت روستاهای لیقوان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934574/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-آسفالت-روستاهای-آلانق-و--'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای آسفالت روستاهای آلانق و ... / آگهی فراخوان,فراخوان ارزیابی کیفی اجرای آسفالت روستاهای آلانق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934193/فراخوان-واگذاری-حجمی-زمانی-جایگاه-های-شرکتی--96-06-23'>فراخوان واگذاری حجمی زمانی جایگاه های شرکتی - 96.06.23 / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان واگذاری حجمی زمانی جایگاه های شرکتی - 96.06.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934375/استعلام-صندلی-کنفرانس'>استعلام صندلی کنفرانس  / استعلام صندلی کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934420/استعلام-استعلام-لوازم-یدکی-و-شیرآلات-شایان-و--'>استعلام استعلام لوازم یدکی و شیرآلات شایان و ... / استعلام, استعلام استعلام لوازم یدکی و شیرآلات شایان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934383/استعلام-الکتروموتورهای-پمپ-واتر-جت-کرانزیل--'>استعلام الکتروموتورهای پمپ واتر جت کرانزیل... / استعلام , استعلام الکتروموتورهای پمپ واتر جت کرانزیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934372/استعلام-۲-آیتم-باطری-قلمی-و-نیم-قلمی-و--'>استعلام ۲ آیتم باطری قلمی و نیم قلمی و ... / استعلام,استعلام ۲ آیتم باطری قلمی و نیم قلمی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934389/استعلام-صندلی-کنفرانسی---'>استعلام صندلی کنفرانسی .... / استعلام صندلی کنفرانسی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934376/استعلام-کلید-اضطراری-با-مارک-HAN-YOUNG--'>استعلام کلید اضطراری با مارک HAN YOUNG.... / استعلام کلید اضطراری با مارک HAN YOUNG....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934478/مناقصه-احداث-ورودی-ایمن-به-سد-پائین-سیاه-بیشه'>مناقصه احداث ورودی ایمن به سد پائین سیاه بیشه / مناقصه, مناقصه احداث ورودی ایمن به سد پائین سیاه بیشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934446/مناقصه-عملیات-احداث-ایستگاه-پمپاژ-فاضلاب-تمدید'>مناقصه عملیات احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب- تمدید / تمدید مناقصه, مناقصه عملیات احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب- تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934210/مناقصه-سرویس-فیدرهای-20-کیلوولت-هوایی-به-صورت-خط-گرم'>مناقصه سرویس فیدرهای 20 کیلوولت هوایی به صورت خط گرم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه سرویس فیدرهای 20 کیلوولت هوایی به صورت خط گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934461/مناقصه-اجرای-عملیات-ساختمانی-تصفیه-خانه-آب-و--'>مناقصه اجرای عملیات ساختمانی تصفیه خانه آب و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات ساختمانی تصفیه خانه آب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934251/مزایده-ششدانگ-ملک-توقیفی-قولنامه-ای'>مزایده ششدانگ ملک توقیفی قولنامه ای / مزایده ششدانگ ملک توقیفی قولنامه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934536/استعلام-تعمیرات-و-ایرادات-اساسی-آسانسور-96-6-23'>استعلام تعمیرات و ایرادات اساسی آسانسور 96.6.23 / استعلام تعمیرات و ایرادات اساسی آسانسور  96.6.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934545/مناقصه-خدمات-خودرویی-(-امور-نقلیه-)'>مناقصه خدمات خودرویی ( امور نقلیه ) / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات خودرویی ( امور نقلیه )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934547/مناقصه-واگذاری-خدمات-خودرویی-شبکه-بهداشت-و-درمان-شوط'>مناقصه  واگذاری خدمات خودرویی شبکه بهداشت و درمان شوط / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری خدمات خودرویی شبکه بهداشت و درمان شوط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934540/مناقصه-واگذاری-خرید-خدمات-گروه-پرستاری'>مناقصه واگذاری خرید خدمات گروه پرستاری  / مناقصه, مناقصه واگذاری خرید خدمات گروه پرستاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934553/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-امور-پیش-بیمارستانی-115'>مناقصه واگذاری امور مربوط به امور پیش بیمارستانی 115  / مناقصه واگذاری امور مربوط به امور پیش بیمارستانی 115 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934559/مزایده-واگذاری-بوفه-های-دانشگاه-علوم-پزشکی'>مزایده واگذاری بوفه های دانشگاه علوم پزشکی / مزایده , مزایده واگذاری بوفه های دانشگاه علوم پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934568/مزایده-اجاره-فروشگاه-و-اغذیه-فروشی-مجتمع-بیمارستانی'>مزایده اجاره فروشگاه و اغذیه فروشی مجتمع بیمارستانی  / مزایده , مزایده اجاره فروشگاه و اغذیه فروشی مجتمع بیمارستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934226/مناقصه-خرید-نصبو-راه-اندازی-amr-و-powermeter'>مناقصه خرید نصبو راه اندازی amr و powermeter / مناقصه ,مناقصه خرید نصبو راه اندازی amr و powermeter</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934588/استعلام-واگذاری-خدمات-شارژ-کارتریج-واحدهای-تابعه-دانشگاه'>استعلام واگذاری خدمات شارژ کارتریج واحدهای تابعه دانشگاه / اگهی استعلام , استعلام  واگذاری خدمات شارژ کارتریج واحدهای تابعه دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934599/استعلام-تامین-پهنای-باند-اینترنت'>استعلام تامین پهنای باند اینترنت  / استعلام , استعلام تامین پهنای باند اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934591/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام, استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934558/استعلام-سونیکیدفنون-طب'>استعلام سونیکیدفنون طب / استعلام ,استعلام سونیکیدفنون طب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934557/استعلام-نیاز-به-تامین-کنندگان-آسانسور'>استعلام نیاز به تامین کنندگان آسانسور / استعلام, استعلام  نیاز به تامین کنندگان آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934582/استعلام-کارت-گرافیک'>استعلام کارت گرافیک / استعلام، استعلام کارت گرافیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934598/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934169/مناقصه-کمپرسور-هوای-چهار-سیلندر---نوبت-دوم'>مناقصه کمپرسور هوای چهار سیلندر ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کمپرسور هوای چهار سیلندر ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934612/استعلام-دو-دستگاه-فایروال'>استعلام دو دستگاه فایروال / استعلام ,استعلام دو دستگاه فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934618/استعلام-یک-دستگاه-استوریج'>استعلام  یک دستگاه استوریج / استعلام ,استعلام  یک دستگاه استوریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934602/استعلام-دو-عدد-صندلی-انتظار'>استعلام دو عدد صندلی انتظار  / استعلام,استعلام دو عدد صندلی انتظار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934611/استعلام-ساخت-اجرا-و-نصب-حفاظ-کابلی'>استعلام ساخت اجرا و نصب حفاظ کابلی  / استعلام, استعلام ساخت اجرا و نصب حفاظ کابلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934600/استعلام-دیتالاگر-دما-و-رطوبت'>استعلام دیتالاگر دما و رطوبت / استعلام, استعلام دیتالاگر دما و رطوبت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934620/استعلام-لپ-تاپ-lenovo-ipad310'>استعلام لپ تاپ lenovo ipad310 / استعلام, استعلام لپ تاپ lenovo ipad310</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934596/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام الکتروپمپ شناور  / استعلام , استعلام الکتروموتور شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934616/استعلام-لوله-مانسمان-4-اینچ-با-ضخامت-6-میلی-متر'>استعلام لوله مانسمان 4 اینچ با ضخامت 6 میلی متر / استعلامف استعلام لوله مانسمان 4 اینچ با ضخامت 6 میلی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934573/استعلام-کابل-برق-افشان-تخت'>استعلام کابل برق افشان تخت  / استعلام ,استعلام کابل برق افشان تخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934185/مناقصه-اجرای-پروژه-های-تعمیر-و-نگهداری-برق-رسانی-و-نظارت-کارگاهی'>مناقصه اجرای پروژه های تعمیر و نگهداری برق رسانی و نظارت کارگاهی  / مناقصه ,مناقصه اجرای پروژه های تعمیر و نگهداری برق رسانی و نظارت کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934576/استعلام-لوله-گازی-4-اینچ-با-بوشن'>استعلام لوله گازی 4 اینچ با بوشن / استعلام ، لوله گازی 4 اینچ با بوشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934583/استعلام-لوله-فولادی-اسپیرال'>استعلام لوله فولادی اسپیرال / استعلام, استعلام لوله فولادی اسپیرال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934564/استعلام-یک-دستگاه-آسانسور'>استعلام یک دستگاه آسانسور / استعلام, استعلام یک دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934552/استعلام-آبمیوه-بدون-گاز-پالپ-دار-فلزی-رانی'>استعلام آبمیوه بدون گاز پالپ دار فلزی رانی / استعلام، استعلام آبمیوه بدون گاز پالپ دار فلزی رانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934538/استعلام-خودکار-بیک'>استعلام خودکار بیک  / استعلام، استعلام خودکار بیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934546/استعلام-دوچرخه-دنده-ای'>استعلام دوچرخه دنده ای / استعلام، استعلام دوچرخه دنده ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934563/استعلام-تبلت-لنوو-تب-3'>استعلام تبلت لنوو تب 3 / استعلام، استعلام تبلت لنوو تب 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934570/استعلام-دستمال-200-برگ-و-دستمال-دلسی--'>استعلام دستمال 200 برگ و دستمال دلسی... / استعلام، استعلام دستمال 200 برگ و دستمال دلسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934580/استعلام-یک-دستگاه-درایو-فوجی-ژاپنی-آسانسور'>استعلام یک دستگاه درایو فوجی ژاپنی آسانسور / استعلام , استعلام یک دستگاه درایو فوجی ژاپنی آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934555/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-سنقر'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس سنقر / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس سنقر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934060/تمدید-فراخوان-انجام-عملیات-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-برق-بالاسری--نوبت-دوم'>تمدید فراخوان انجام عملیات تعمیرات و نگهداری شبکه برق بالاسری...نوبت دوم  / تمدید فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان انجام عملیات تعمیرات و نگهداری شبکه برق بالاسری...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934214/مناقصه-انجام-خدمات-جامع-امور-مشترکین-مخابرات-شامل-118---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات جامع امور مشترکین مخابرات شامل 118 .... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات جامع امور مشترکین مخابرات شامل 118 ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934550/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه-حاجی-نودشه'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه حاجی نودشه  / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدرسه حاجی نودشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934541/استعلام-5431-5-تعمیرات-اساسی-مدرسه'>استعلام 5431.5 تعمیرات اساسی مدرسه  / استعلام, استعلام 5431.5 تعمیرات اساسی مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934548/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه-احسان-کانی-خضران-روانسر'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه احسان کانی خضران روانسر   / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدرسه احسان کانی خضران روانسر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934560/استعلام-شیرهای-اطمینان-قطع-گاز'>استعلام شیرهای اطمینان قطع گاز  / استعلام , استعلام  شیرهای اطمینان قطع گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934615/استعلام-تجهیزات-انفورماتیک-و-اداری'>استعلام  تجهیزات انفورماتیک و اداری / استعلام ، استعلام تجهیزات انفورماتیک و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934595/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان / استعلام ,استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934603/استعلام-تیرچه-زیگزاگی-فلزی'>استعلام  تیرچه زیگزاگی فلزی / استعلام ، استعلام تیرچه زیگزاگی فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934610/استعلام-ست-کامل-ورزشی-شامل-کفش--'>استعلام ست کامل ورزشی شامل کفش... / استعلام, استعلام ست کامل ورزشی شامل کفش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934604/استعلام-دو-عدد-رایانه'>استعلام دو عدد رایانه / استعلام، استعلام دو عدد رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934628/استعلام-واکر-فلزی--'>استعلام واکر فلزی... / استعلام , استعلام واکر فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934216/مناقصه-پروژه-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934594/استعلام-پمپ-سه-فاز'>استعلام پمپ سه فاز  / استعلام, استعلام پمپ سه فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934608/استعلام-مواد-تخصصی-بخش-دی-ان-آ'>استعلام مواد تخصصی بخش دی ان آ  / استعلام, استعلام مواد تخصصی بخش دی ان آ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934592/استعلام-پارچه-شلواری-و--'>استعلام پارچه شلواری و ... / استعلام,استعلام پارچه شلواری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934597/استعلام-کفش-نیم-بوت-کوهنوردی'>استعلام کفش نیم بوت کوهنوردی / استعلام,استعلام کفش نیم بوت کوهنوردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934621/استعلام-قفسه-بندی-انبار-طبق-نقشه'>استعلام قفسه بندی انبار طبق نقشه / استعلام  قفسه بندی انبار طبق نقشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934606/استعلام-لوازم-و-قطعات-کامپیوتری'>استعلام  لوازم و قطعات کامپیوتری  / استعلام , استعلام  لوازم و قطعات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934587/استعلام-سایر-فعالیت-های-مربوط-به-سلامت-انسان'>استعلام سایر فعالیت های مربوط به  سلامت انسان  / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های مربوط به  سلامت انسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934569/استعلام-اجراء-لوله-کشی-گرمایش-سرمایش-سالن-مسافری'>استعلام اجراء لوله کشی گرمایش سرمایش سالن مسافری / استعلام اجراء لوله کشی گرمایش سرمایش سالن مسافری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934532/استعلام-تجهیزات-بحران'>استعلام تجهیزات بحران / استعلام,استعلام تجهیزات بحران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934207/تجدید-مناقصه-خرید-تجهیزات-جهت-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-ها---نوبت-اول'>تجدید مناقصه خرید تجهیزات جهت نصب و راه اندازی دوربین ها ... نوبت اول  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه خرید تجهیزات جهت نصب و راه اندازی دوربین ها ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934202/مزایده-یکباب-فضای-آموزشی-موسوم-به-طلیعه'>مزایده یکباب فضای آموزشی موسوم به طلیعه / آگهی مزایده ، مزایده یکباب فضای آموزشی موسوم به طلیعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934194/مزایده-واگذاری-غرفه-شماره-9-(آرایشگاه-مردانه)'>مزایده واگذاری غرفه شماره 9 (آرایشگاه مردانه)  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری غرفه شماره 9 (آرایشگاه مردانه) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934183/مناقصه-عملیات-اجرایی-ساخت-و-نصب-اسکلت-فلزی-پروژه-ساختمان-تجاری'>مناقصه عملیات اجرایی ساخت و نصب اسکلت فلزی پروژه ساختمان تجاری / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی ساخت و نصب اسکلت فلزی پروژه ساختمان تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934175/مزایده-فروش-تعدادی-بخاری-گازی-سالم'>مزایده فروش تعدادی بخاری گازی سالم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعدادی بخاری گازی سالم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934170/مزایده-دفتر-صد-برگ--'>مزایده دفتر صد برگ... / آگهی مزایده, مزایده دفتر صد برگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934067/مزایده-60-هکتار-از-ذرت-علوفه-ای'>مزایده  60 هکتار از ذرت علوفه ای / آگهی مزایده ، مزایده  60 هکتار از ذرت علوفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934282/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-251-56متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 251.56متر  / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 251.56متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934166/مزایده-پودر-سنگ-جوشقان-فله---نوبت-دوم'>مزایده پودر سنگ جوشقان فله... - نوبت دوم  / مزایده , مزایده پودر سنگ جوشقان فله... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934188/مناقصه-خدمات-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشگاه'>مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشگاه / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934197/مزایده-یک-دستگاه-سواری-هاچ-بک'>مزایده یک دستگاه سواری هاچ بک  / آگهی مزایدهف مزایده یک دستگاه سواری هاچ بک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934158/تجدید-مناقصه-واگذاری-پروژه-خدمات-شهری'>تجدید مناقصه واگذاری پروژه خدمات شهری  / مناقصه ,تجدید مناقصه واگذاری پروژه خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934150/اصلاحیه-مناقصه-نگهداری-همراه-با-بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی-و--نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, اصلاحیه مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934163/مزایده-یک-دستگاه-سواری'>مزایده یک دستگاه سواری  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934187/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-بخش-سه-اردبیل'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش سه اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934058/تجدید-مناقصه-آبرسانی-به-روستای-ده-سرخ--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه آبرسانی به روستای ده سرخ  - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید آبرسانی به روستای ده سرخ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934190/مزایده-یکباب-ساختمان-عرصه-261-65متر'>مزایده یکباب ساختمان عرصه 261.65متر  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان عرصه 261.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934206/مزایده-سه-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده سه دستگاه خودرو سواری / اگهی مزایده , مزایده سه دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934195/تجدید-مزایده-تعداد-4-دستگاه-خودرو-وانت-مزا-2000-نوبت-دوم'>تجدید مزایده تعداد 4 دستگاه خودرو وانت مزا 2000 نوبت دوم  / تجدید مزایده عمومی, مزایده تعداد 4 دستگاه خودرو وانت مزدا 2000- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934205/مزایده-ششدانگ-از-سرقفلی-مغازه-مساحت-24متر'>مزایده ششدانگ از سرقفلی مغازه مساحت 24متر / مزایده,مزایده ششدانگ از سرقفلی مغازه مساحت 24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934199/مزایده-یک-دهنه-مغازه-تجاری-مساحت-23-5متر'>مزایده یک دهنه مغازه تجاری مساحت 23.5متر  / مزایده,مزایده یک دهنه مغازه تجاری مساحت 23.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934196/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-2464-5متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 2464.5متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 2464.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934184/مزایده-ملک-تجاری-شماره-898-الی-906-نوبت-دوم'>مزایده ملک تجاری شماره 898 الی 906 نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک تجاری شماره 898 الی 906 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934180/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-69-38متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 69.38متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 69.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934140/مناقصه-رنگ-آمیزی-پل-های-بزرگ-استان'>مناقصه  رنگ آمیزی پل های بزرگ استان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  رنگ آمیزی پل های بزرگ استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934144/فراخوان-مناقصه-گازرسانی-به-حفره-های-پراکنده-در-سطح-شهرستان--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه گازرسانی به حفره های پراکنده در سطح شهرستان....نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه گازرسانی به حفره های پراکنده در سطح شهرستان....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934066/مزایده-اجاره-داروخانه'>مزایده  اجاره داروخانه / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره داروخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934176/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-ملک-شهرداری'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین ملک شهرداری  / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین ملک شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934148/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206-به-رنگ-نقره-ای-متالیک'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 به رنگ نقره ای متالیک  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 به رنگ نقره ای متالیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934157/مزایده-210-عدد-cpu-کامپیوتر-p4'>مزایده 210 عدد cpu کامپیوتر p4 / آگهی مزایده, مزایده 210 عدد cpu کامپیوتر p4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934162/مزایده-یک-دستگاه-پژو-سواری-تیپ-405-رنگ-مشکی-مدل-83'>مزایده یک دستگاه پژو سواری تیپ 405 رنگ مشکی مدل 83  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه پژو سواری تیپ 405 رنگ مشکی مدل 83 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934609/مزایده-پلاک-ثبتی-442-5متر'>مزایده پلاک ثبتی 442.5متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 442.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934141/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-و-کشاورزی-پلاک-50-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی و کشاورزی پلاک 50 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی و کشاورزی پلاک 50 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934125/مزایده-واگذاری-به-اجاره-فروشگاه-همشهری-یک-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره  فروشگاه همشهری یک نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره  فروشگاه همشهری یک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934139/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-نود-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت نود متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934128/فراخوان-بهره-برداری-از-غرفات-بازار-گل-و-گیاه-نوبت-دوم'>فراخوان بهره برداری از غرفات بازار گل و گیاه نوبت دوم  / آگهی فراخوان,فراخوان بهره برداری از غرفات بازار گل و گیاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934122/مناقصه-روکش-آسفالت-گرم'>مناقصه روکش آسفالت گرم  / مناقصه ,مناقصه روکش آسفالت گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934076/مناقصه-درزگیری-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت--'>مناقصه درزگیری، لکه گیری و روکش آسفالت... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه درزگیری، لکه گیری و روکش آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934248/مزایده-ملک-مساحت-255مترمربع'>مزایده ملک مساحت 255مترمربع / مزایده ملک مساحت 255مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934247/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-271-29متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 271.29متر  / مزایده ششدانگ زمین مساحت 271.29متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934237/فراخوان-عمومی-احداث-مدرسه-3-کلاسه-بنیاد-برکت-یوالار'>فراخوان عمومی احداث مدرسه 3 کلاسه بنیاد برکت یوالار  / فراخوان عمومی, فراخوان عمومی احداث مدرسه 3 کلاسه بنیاد برکت یوالار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934607/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-489-80متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 489.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 489.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934241/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-شرایط-ویژه-استثنایی'>مزایده فروش املاک تملیکی شرایط ویژه استثنایی  / مزایده فروش املاک تملیکی شرایط ویژه استثنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934146/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-از-اراضی-تحت-مالکیت'>مناقصه حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت  / مناقصه ,مناقصه حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934238/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد  / مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934130/تجدید-مناقصه-خرید-کفپوش-های-گرانولی'>تجدید مناقصه خرید کفپوش های گرانولی / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه خرید کفپوش های گرانولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934252/مزایده-فروش-خودروی-وانت-سایپا-مدل-1388-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودروی وانت سایپا مدل 1388- نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش خودروی وانت سایپا مدل 1388- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934285/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-303متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 303متر / مزایده منزل مسکونی مساحت 303متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934292/مزایده-اموال-شامل-باغ-زمین-مزروعی-اسطبل-منزل-مسکونی'>مزایده اموال شامل باغ.زمین مزروعی.اسطبل منزل مسکونی  / مزایده اموال شامل باغ.زمین مزروعی.اسطبل منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934053/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش-نوبت-دوم'>مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی، مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934294/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-320متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 320متر  / مزایده منزل مسکونی مساحت 320متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934542/مناقصه-بهسازی-و-چهار-خطه-کردن'>مناقصه بهسازی و چهار خطه کردن / مناقصه بهسازی و چهار خطه کردن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934498/مناقصه-احداث-هنرستان-۱۰-کلاسه'>مناقصه احداث هنرستان ۱۰ کلاسه / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث هنرستان ۱۰ کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934480/مناقصه-احداث-مدرسه-2-کلاسه-ابتدایی'>مناقصه احداث مدرسه 2 کلاسه ابتدایی / مناقصه احداث مدرسه 2 کلاسه ابتدایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934502/مناقصه-آبخیزداری-احداث-بندهای-سنگ-و-ملات-حوزه-تلوبین'>مناقصه آبخیزداری احداث بندهای سنگ و ملات حوزه تلوبین  / مناقصه آبخیزداری احداث بندهای سنگ و ملات حوزه تلوبین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934487/فراخوان-آبخیزداری-احداث-بندهای-سنگ-و-ملات-حوزه-دهنمک-شهرستان-آرادان'>فراخوان آبخیزداری احداث بندهای سنگ و ملات حوزه دهنمک شهرستان آرادان     / فراخوان آبخیزداری احداث بندهای سنگ و ملات حوزه دهنمک شهرستان آرادان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934501/فراخوان-آبخیزداری-احداث-بندهای-سنگ-و-ملات-حوزه-چشمه-روزیه-شهرستان-مهدیشهر'>فراخوان آبخیزداری احداث بندهای سنگ و ملات حوزه چشمه روزیه شهرستان مهدیشهر     / فراخوان آبخیزداری احداث بندهای سنگ و ملات حوزه چشمه روزیه شهرستان مهدیشهر    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934535/فراخوان-آبخیزداری-احداث-بندهای-سنگ-و-ملات-حوزه-کروس-شهرستان-گرمسار'>فراخوان آبخیزداری احداث بندهای سنگ و ملات حوزه کروس شهرستان گرمسار     / فراخوان آبخیزداری احداث بندهای سنگ و ملات حوزه کروس شهرستان گرمسار    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934539/فراخوان-آبخیزداری-احداث-بندهای-سنگ-و-ملات-حوزه-کلاته-رودبار-شهرستان-دامغان'>فراخوان آبخیزداری احداث بندهای سنگ و ملات حوزه کلاته رودبار شهرستان دامغان     / فراخوان آبخیزداری احداث بندهای سنگ و ملات حوزه کلاته رودبار شهرستان دامغان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934549/مزایده-اموال-وکالای-مازاد-واسقاط-موجود-درانبار-شرکت-گازاستان'>مزایده اموال وکالای مازاد واسقاط موجود درانبار شرکت گازاستان     / مزایده اموال وکالای مازاد واسقاط موجود درانبار شرکت گازاستان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934543/مناقصه-احداث-راه-روستایی-حصار-میدان-داغی'>مناقصه احداث راه روستایی حصار میدان داغی     / مناقصه احداث راه روستایی حصار میدان داغی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934537/مناقصه-احداث-راه-روستایی-باللوجه'>مناقصه احداث راه روستایی باللوجه     / مناقصه احداث راه روستایی باللوجه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934533/فراخوان-تکمیل-احداث-راه-روستایی-دربند--عرقطو--بزوجیق--دلوحسن'>فراخوان تکمیل احداث راه روستایی دربند - عرقطو - بزوجیق - دلوحسن     / فراخوان تکمیل احداث راه روستایی دربند - عرقطو - بزوجیق - دلوحسن    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934491/مناقصه-بهسازی-راه-روستایی-نهار--تازه-کند--مسقران'>مناقصه بهسازی راه روستایی نهار - تازه کند - مسقران     / مناقصه بهسازی راه روستایی نهار - تازه کند - مسقران    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934508/مناقصه-آسفالت-راه-روستایی-زمان-آباد'>مناقصه آسفالت راه روستایی زمان آباد / مناقصه آسفالت راه روستایی زمان آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934518/مناقصه-آسفالت-راه-روستایی-چهرگان'>مناقصه آسفالت راه روستایی چهرگان / مناقصه آسفالت راه روستایی چهرگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934516/مناقصه-آسفالت-راه-روستایی-ساروقیه'>مناقصه آسفالت راه روستایی ساروقیه / مناقصه آسفالت راه روستایی ساروقیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934531/مناقصه-آسفالت-راه-روستایی-دغلیان-علیا-و-سفلی'>مناقصه  آسفالت راه روستایی دغلیان علیا و سفلی  / آگهی مناقصه, مناقصه  آسفالت راه روستایی دغلیان علیا و سفلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934521/مناقصه-آسفالت-راه-روستایی-سراجلو-(ق-۱)'>مناقصه  آسفالت راه روستایی سراجلو (ق ۱)     / آگهی مناقصه, مناقصه  آسفالت راه روستایی سراجلو (ق ۱)    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934526/مزایده-اجاره-7-باب-مغازه'>مزایده اجاره 7 باب مغازه / مزایده, مزایده اجاره 7 باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934510/مناقصه-نصب-بنر-٬-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تابلوهای-تبلیغاتی'>مناقصه نصب بنر ٬ بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی  / آگهی مناقصه, مناقصه نصب بنر ٬ بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934565/مناقصه-تهیه-و-اجرای-کف-پوش-تزریقی-پلی-یورتان'>مناقصه تهیه و اجرای کف پوش تزریقی پلی یورتان / مناقصه تهیه و اجرای کف پوش تزریقی پلی یورتان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934554/تجدید-فراخوان-انجام-خدمات-نگهداری-و-پشتیبانی-فنی-تاسیسات-مراکز'> تجدید فراخوان انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مراکز  /  تجدید فراخوان انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مراکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934530/مناقصه-تهیه-و-تامین-92-دستگاه-خودروی-کولردار-پژو-405-و-پژو-پارس'>مناقصه  تهیه و تامین 92 دستگاه خودروی کولردار پژو 405 و پژو پارس / مناقصه  تهیه و تامین 92 دستگاه خودروی کولردار پژو 405 و پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934527/مناقصه-انجام-خدمات-روانه-ادارات-عملیات-و-جوشکاری'>مناقصه انجام خدمات روانه ادارات عملیات و جوشکاری / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام خدمات روانه ادارات عملیات و جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934244/مناقصه-خرید-انواع-پایه-سیمانی'>مناقصه خرید انواع پایه سیمانی  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید انواع پایه سیمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934056/مزایده-یک-قطعه-با-سند-مالکیت-رسمی-شماره-19-فرعی'>مزایده یک قطعه با سند مالکیت رسمی شماره 19 فرعی / مزایده,مزایده یک قطعه با سند مالکیت رسمی شماره 19 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934059/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-سرا-مساحت-505متر'>مزایده یک قطعه زمین خانه سرا مساحت 505متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه سرا مساحت 505متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934061/مزایده-ملک-به-مساحت-1684متر'>مزایده ملک به مساحت 1684متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 1684متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934063/مزایده-ساختمان-تجاری-مسکونی-بخش-4-ابادان'>مزایده ساختمان تجاری مسکونی بخش 4 ابادان / مزایده,مزایده ساختمان تجاری مسکونی بخش 4 ابادان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934080/مزایده-۱۲۷۵-عدد-زین-دوچرخه-تک-سرعته'>مزایده ۱۲۷۵ عدد زین دوچرخه تک سرعته / آگهی مزایده ,مزایده ۱۲۷۵ عدد زین دوچرخه تک سرعته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934084/مزایده-فروش-تعداد-75-کارتن-کفش-مردانه-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 75 کارتن کفش مردانه نوبت  دوم  / مزایده ,مزایده فروش تعداد 75 کارتن کفش مردانه نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934274/مزایده-ششدانگ-کارگاه-مرغداری-گوشتی-و-یکباب-خانه'>مزایده ششدانگ کارگاه مرغداری گوشتی و یکباب خانه / مزایده ششدانگ کارگاه مرغداری گوشتی و یکباب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934271/مزایده-ششدانگ-زمین-صیفی-کاری-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری سیصد متر / مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934069/مزایده-خط-کامل-تولید-کنسنانتره-میوه--نوبت-دوم'>مزایده خط کامل تولید کنسنانتره میوه ...نوبت دوم  / مزایده خط کامل تولید کنستانتره میوه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934071/مزایده-واگذاری-تعداد-12-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد 12 واحد تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 12 واحد تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934129/مناقصه-خرید-و-تجهیز-فیبر-نوری'>مناقصه خرید و تجهیز فیبر نوری / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و تجهیز فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934124/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار-جهت-احداث-پارکینگ-مجتمع-شقایق'>مناقصه جذب سرمایه گذار جهت  احداث پارکینگ مجتمع شقایق / آگهی مشارکت در ساخت, مناقصه جذب سرمایه گذار جهت  احداث پارکینگ مجتمع شقایق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934136/مزایده-جذب-سرمایه-گذار-جهت-احداث-پارکینگ-مجتمع-شقایق'>مزایده جذب سرمایه گذار جهت  احداث پارکینگ مجتمع شقایق / آگهی مشارکت در ساخت, مزایده جذب سرمایه گذار جهت  احداث پارکینگ مجتمع شقایق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934077/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-دیم'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی دیم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی دیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934068/مزایده-ملک-به-مساحت-345-12مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 345.12مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 345.12مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934070/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-64-13متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 64.13متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 64.13متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934087/فراخوان-عملیات-دیوارسازی-رودخانه-قلی-تپه'>فراخوان عملیات دیوارسازی رودخانه قلی تپه  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان عملیات دیوارسازی رودخانه قلی تپه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934075/فراخوان-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-مستغلات-کمپ-های-مسکونی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات مستغلات کمپ های مسکونی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات مستغلات کمپ های مسکونی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934106/مناقصه-انجام-خدمات-حمل-و-نقل-اداری-پرسنل-ساختمانهای-حوزه-ستادی'>مناقصه انجام خدمات حمل و نقل اداری پرسنل ساختمانهای حوزه ستادی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام خدمات حمل و نقل اداری پرسنل ساختمانهای حوزه ستادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934121/تجدید-مزایده-واگذاری-بازار-روز-هفتگی-نصیر-شهر-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری بازار روز هفتگی نصیر شهر نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بازار روز هفتگی نصیر شهر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934126/مناقصه-انجام-پروژه-جدول-گذاری-معابر-فاقد-جدول-نوبت-دوم'>مناقصه انجام پروژه جدول گذاری معابر فاقد جدول- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام پروژه جدول گذاری معابر فاقد جدول- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934191/مناقصه-اجرای-میکروسرفیسینگ-در-سطح-استان-(-آسفالت-حفاظتی-)'>مناقصه  اجرای میکروسرفیسینگ در سطح استان ( آسفالت حفاظتی ) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای میکروسرفیسینگ در سطح استان ( آسفالت حفاظتی )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934424/اصلاحیه-مزایده-180-تن-پسته-خشک'>اصلاحیه مزایده 180 تن پسته خشک / اصلاحیه آگهی مزایده , 180 تن پسته خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934186/مناقصه-خرید-انواع-پایه-سیمانی-چهارگوش'>مناقصه خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش / آگهی مناقصه، مناقصه خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934142/آئین-اختتامیه-چهارمین-جشنواره-ملی'>آئین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی / آئین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934132/مناقصه-انجام-خدمات-حمل-و-نقل-اداری-پرسنل-ساختمانهای-حوزه-ستادی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات حمل و نقل اداری پرسنل ساختمانهای حوزه ستادی -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام خدمات حمل و نقل اداری پرسنل ساختمانهای حوزه ستادی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934151/فراخوان-P-F-CONTROL-VALVE-C-C-I-S-9640027'>فراخوان P/F CONTROL VALVE C.C.I  S-9640027 / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران، فراخوان P/F CONTROL VALVE C.C.I  S-9640027</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934065/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-210مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 210مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 210مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934050/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-260-89مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت عرصه 260.89مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 260.89مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934086/مزایده-قالب-آهنی-و--'>مزایده قالب آهنی و ... / آگهی مزایده ,مزایده قالب آهنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934296/مناقصه-واگذاری-کف-پوش-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری کف پوش معابر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری کف پوش معابر نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934340/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-54-40متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 54.40متر  / مزایده پلاک ثبتی مساحت 54.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934276/مزایده-اقلام-و-لوازم-منزل'>مزایده اقلام و لوازم منزل / آگهی مزایده, مزایده اقلام و لوازم منزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934371/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-1832-فرعی-از-125-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 1832 فرعی از 125 اصلی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی شماره 1832 فرعی از 125 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934281/مزایده-فروش-دریل-عمودی-کوچک-رومیزی-با-مشخصات-1-2-تک-فاز-سالم---'>مزایده فروش دریل عمودی کوچک رومیزی با مشخصات 1/2 تک فاز سالم .... / آگهی مزایده ، مزایده فروش دریل عمودی کوچک رومیزی با مشخصات 1/2 تک فاز سالم ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934272/مزایده-فروش-سواری-پژو-تیپ-پارس-مدل-1390'>مزایده فروش سواری پژو تیپ پارس مدل 1390  / آگهی مزایده ، مزایده فروش سواری پژو تیپ پارس مدل 1390 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934367/مزایده-ملک-مسکونی-عرصه-67-1177متر'>مزایده ملک مسکونی عرصه 67.1177متر / مزایده ,مزایده ملک مسکونی عرصه 67.1177متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934365/مزایده-تمامی-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-77-02متر'>مزایده تمامی ششدانگ آپارتمان مسکونی 77.02متر / مزایده ,مزایده تمامی ششدانگ آپارتمان مسکونی 77.02متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934332/مزایده-زمین-مساحت-87-42متر'>مزایده زمین مساحت 87.42متر / مزایده زمین مساحت 87.42متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934152/تجدید-فراخوان-بهسازی-و-روکش-آسفالت-راه-های-روستایی-بوانات'>تجدید فراخوان بهسازی و روکش آسفالت راه های روستایی بوانات   / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی , تجدید فراخوان بهسازی و روکش آسفالت راه های روستایی بوانات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934275/مناقصه-واگذاری-خدمات-حفاظت-از-اماکن-و-تاسیسات--نوبت-دوم'>مناقصه  واگذاری خدمات حفاظت از اماکن و تاسیسات  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری خدمات حفاظت از اماکن و تاسیسات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934279/مناقصه-مدرسه-ابتدایی-لشگر-16-زرهی-قزوین--نوبت-دوم'>مناقصه مدرسه ابتدایی لشگر 16 زرهی قزوین  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مدرسه ابتدایی لشگر 16 زرهی قزوین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934286/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-زمین-به-مساحت-25-متر-مربع'>مزایده واگذاری به صورت اجاره زمین به مساحت 25 متر مربع / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری به صورت اجاره زمین به مساحت 25 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934273/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934277/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-به-بخش-خصوصی'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری به بخش خصوصی  / مناقصه ,مناقصه واگذاری امور خدمات شهری به بخش خصوصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934283/مناقصه-سیستم-سرمایشی-و-گرمایشی'>مناقصه سیستم سرمایشی و گرمایشی  / آگهی مناقصه ,مناقصه سیستم سرمایشی و گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934154/مناقصه-احداث-جاده-باند-مخازن-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه احداث جاده باند مخازن- تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده باند مخازن- تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934255/مزایده-فروش-50-تن-پسته-فندقی-خشک'>مزایده  فروش 50 تن پسته فندقی خشک / آگهی مزایده ,مزایده  فروش 50 تن پسته فندقی خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934270/آگهی-فراخوان-سرمایه-گذار-احداث-پایگاه-امدادی-هلال-احمر-شهرستان-رودبار--'>آگهی فراخوان سرمایه گذار  احداث پایگاه امدادی هلال احمر شهرستان رودبار... / آگهی فراخوان سرمایه گذار ،آگهی فراخوان سرمایه گذار  احداث پایگاه امدادی هلال احمر شهرستان رودبار....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934358/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-347متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 347متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 347متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934353/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-400متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 400متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934290/مزایده-فروش-سیلوی-ساخته-شده-از-ورق-10-میل--فیدر-ویبره-و--'>مزایده فروش سیلوی ساخته شده از ورق 10 میل - فیدر ویبره و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش سیلوی ساخته شده از ورق 10 میل - فیدر ویبره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934177/مناقصه-احداث-مجموعه-فرهنگی-ورزشی-منطقه-یک'>مناقصه احداث مجموعه فرهنگی ورزشی منطقه یک  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث مجموعه فرهنگی ورزشی منطقه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934350/مزایده-فروش-املاک-استان-خوزستان'>مزایده فروش املاک استان خوزستان  / مزایده فروش املاک استان خوزستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934293/ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-عمومی-اداری-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی انجام خدمات عمومی اداری- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی انجام خدمات عمومی اداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934171/مزایده-بهره-برداری-و-مدیریت-جایگاه-های-سوخت-رسانی-تک-منظوره-CNG'>مزایده بهره برداری و مدیریت جایگاه های سوخت رسانی تک منظوره CNG   / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری و مدیریت جایگاه های سوخت رسانی تک منظوره CNG  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934288/مناقصه-خودروهای-استیجاری-منطقه-کرمانشاه--نوبت-دوم'>مناقصه خودروهای استیجاری منطقه کرمانشاه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه خودروهای استیجاری منطقه کرمانشاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934360/مزایده-دو-قطعه-زمین-سیصد-و-1000متری'>مزایده دو قطعه زمین سیصد و 1000متری / مزایده ,مزایده دو قطعه زمین سیصد و 1000متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934287/فراخوان-واگذاری-تامین-خودروها-و-ناوگان'>فراخوان واگذاری  تامین خودروها و ناوگان  / فراخوان  ،فراخوان واگذاری  تامین خودروها و ناوگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934319/مزایده-عمومی-فروش-خودروهای-مازاد'>مزایده عمومی فروش خودروهای مازاد  / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش خودروهای مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934325/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-MVMX33-رنگ-قهوه-ای'>مزایده یک دستگاه خودرو MVMX33 رنگ قهوه ای  / مزایده یک دستگاه خودرو MVMX33 رنگ قهوه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934143/مناقصه-خدمات-پیمانکاری-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-خطوط-پراکنده-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات پیمانکاری اجرای شبکه جمع  آوری فاضلاب خطوط پراکنده نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات پیمانکاری اجرای شبکه جمع  آوری فاضلاب خطوط پراکنده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934337/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-5181-1-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 5181/1 نوبت اول / مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 5181/1 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934374/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-مشاع-از-زمین-391متر'>مزایده یک و نیم دانگ مشاع از زمین 391متر  / مزایده ,مزایده یک و نیم دانگ مشاع از زمین 391متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934381/مزایده-پلاک-ثبتی-دو-فرعی-از-1502-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی دو فرعی از 1502 اصلی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی دو فرعی از 1502 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934440/مزایده-پلاک-ثبتی-دو-فرعی-بخش-دو-زنجان'>مزایده پلاک ثبتی دو فرعی بخش دو زنجان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی دو فرعی بخش دو زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934496/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-آپارتمان-به-مساحت-88-3-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان به مساحت 88/3 مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان به مساحت 88/3 مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934500/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-128مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 128مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 128مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934301/مزایده-فروش-جکوزی-شرکت-پرشین-مدل-کیانا-تیپ-3-به-همراه-شیرآلات--'> مزایده فروش جکوزی شرکت پرشین مدل کیانا تیپ 3 به همراه شیرآلات.... / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش جکوزی شرکت پرشین مدل کیانا تیپ 3 به همراه شیرآلات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934309/مزایده-فروش-یکدستگاه-کمپرسور-هوای-فشرده--انواع-مخزن-فلزی--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه کمپرسور هوای فشرده - انواع مخزن فلزی... نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کمپرسور هوای فشرده - انواع مخزن فلزی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934504/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یک-باب-عمارت-با-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب عمارت با کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب عمارت با کاربری مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934386/مزایده-8-سهم-مشاع-از-192-سهم-مشاع-اراضی-مزروعی'>مزایده 8 سهم مشاع از 192 سهم مشاع اراضی مزروعی / مزایده ,مزایده 8 سهم مشاع از 192 سهم مشاع اراضی مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934073/مزایده-پروژه-در-حال-ساخت-در-زمینی-مساحت-15500متر'>مزایده پروژه در حال ساخت در زمینی مساحت 15500متر / مزایده,مزایده پروژه در حال ساخت در زمینی مساحت 15500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934346/مزایده-یکباب-مغازه-صد-و-هشت-متر'>مزایده یکباب مغازه صد و هشت متر / مزایده یکباب مغازه صد و هشت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934442/مزایده-ششدانگ-پلاک-834-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 834 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 834 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934344/مزایده-سه-دانگ-زمین-به-مقدار-135-50متر'>مزایده سه دانگ زمین به مقدار 135.50متر  / مزایده سه دانگ زمین به مقدار 135.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934380/اگهی-مناقصه-تکمیل-بلوار-و-آسفالت'>اگهی مناقصه تکمیل بلوار و آسفالت  / اگهی مناقصه , اگهی مناقصه تکمیل بلوار و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934366/اگهی-مناقصه-واگذاری-برنامه-تامین-مالی-خرد-(-با-رویکرد-بانکداری-پیوندی-)-در-سطح-استان'>اگهی مناقصه واگذاری برنامه تامین مالی خرد ( با رویکرد بانکداری پیوندی ) در سطح استان / آگهی مناقصه , اگهی مناقصه واگذاری برنامه تامین مالی خرد ( با رویکرد بانکداری پیوندی ) در سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934357/مزایده-فروش-شلوار-مردانه-کتان-و--'>مزایده فروش شلوار مردانه کتان و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش شلوار مردانه کتان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934409/مزایده-منزل-مسکونی-515-29متر'>مزایده منزل مسکونی 515.29متر / مزایده, مزایده منزل مسکونی 515.29متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934123/مزایده-سه-قطعه-زمین-خشکی-236-5-1000-2000متر'>مزایده سه قطعه زمین خشکی  236.5-1000-2000متر / مزایده,مزایده سه قطعه زمین خشکی  236.5-1000-2000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934364/فراخوان-احداث-مدرسه-3-کلاسه-ریگ-شمسعلی-لردگان'>فراخوان احداث مدرسه 3 کلاسه ریگ شمسعلی لردگان  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ,فراخوان احداث مدرسه 3 کلاسه ریگ شمسعلی لردگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934396/مزایده-ساختمان-نیمه-کاره-عرصه-165-75متر'>مزایده ساختمان نیمه کاره عرصه 165.75متر / مزایده ,مزایده ساختمان نیمه کاره عرصه 165.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934401/مزایده-منزل-مسکونی-دو-طبقه-زیربنای-92متر'>مزایده منزل مسکونی دو طبقه زیربنای 92متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی دو طبقه زیربنای 92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934405/مزایده-سرقفلی-مغازه-هجده-متر'>مزایده سرقفلی مغازه هجده متر / مزایده, مزایده سرقفلی مغازه هجده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934348/مناقصه-عملیات-انجام-امور-خدمات-شهری-از-قبیل-رفت-و-روب-و--'>مناقصه عملیات انجام امور خدمات شهری از قبیل رفت و روب و ... / مناقصه ,مناقصه عملیات انجام امور خدمات شهری از قبیل رفت و روب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934345/مناقصه-بارگیری--حمل-و-تخلیه-مقدار-10000-تن-انواع-نهاده-های-کشاورزی--نوبت-دوم'>مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 10000 تن انواع نهاده های کشاورزی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 10000 تن انواع نهاده های کشاورزی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934355/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتو-کلاومگاه--کاوش---نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه اتو کلاومگاه - کاوش... - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتو کلاومگاه - کاوش....- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934391/مزایده-واحد-مسکونی-عرصه-205مترمربع'>مزایده واحد مسکونی عرصه 205مترمربع / مزایده ,مزایده واحد مسکونی عرصه 205مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934108/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-و-شالیزار'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین و شالیزار / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین و شالیزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934349/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده  یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس / آگهی مزایده ,مزایده  یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934464/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-بخش-4-یزد'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش 4 یزد  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش 4 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934351/مزایده-امتیاز-فیش-حج-عمره-مفرده'>مزایده امتیاز فیش حج عمره مفرده  / آگهی مزایده، مزایده امتیاز فیش حج عمره مفرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934413/مزایده-فروش-اموال-غیرمنقول-عرصه-898-22-1090-27-12051-07متر'>مزایده فروش اموال غیرمنقول عرصه 898.22-1090.27-12051.07متر  / مزایده,مزایده فروش اموال غیرمنقول عرصه 898.22-1090.27-12051.07متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934352/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید'>مزایده  یک دستگاه خودروی پراید  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934470/مزایده-فروش-املاک-و-ماشین-آلات'>مزایده فروش املاک و ماشین آلات / مزایده,مزایده فروش املاک و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934356/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کمپرسی'>مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی  / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934418/مزایده-پلاک-ثبتی-974-و-967-اموال-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی 974 و 967 اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 974 و 967 اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934354/فراخوان-واگذاری-مجتمع-های-فرهنگی-و-هنری'>فراخوان واگذاری مجتمع های فرهنگی و هنری / فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری مجتمع های فرهنگی و هنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934127/مزایده-ملک-ساختمان-مسکونی-دو-طبقه'>مزایده ملک ساختمان مسکونی دو طبقه / مزایده,مزایده ملک ساختمان مسکونی دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934359/مناقصه-اجرای-فاز-چهارم-پارک-ماژین-مرحله-دوم'>مناقصه اجرای فاز چهارم پارک ماژین مرحله دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای فاز چهارم پارک ماژین مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934363/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-تغذیه-(تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا)'>فراخوان مناقصه انجام امور تغذیه (تهیه ، طبخ و توزیع غذا) / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان مناقصه انجام امور تغذیه (تهیه ، طبخ و توزیع غذا)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934422/مزایده-دو-قطعه-زمین-زراعی-دیمی'>مزایده دو قطعه زمین زراعی دیمی / مزایده,مزایده دو قطعه زمین زراعی دیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934483/مزایده-ششدانگ-ساختمان-سه-طبقه-130-40متر'>مزایده ششدانگ ساختمان سه طبقه 130.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان سه طبقه 130.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934432/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-153-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 153 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 153 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934486/مزایده-ملک-بصورت-قولنامه-ای-45متر'>مزایده ملک بصورت قولنامه ای 45متر  / مزایده,مزایده ملک بصورت قولنامه ای 45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934093/فراخوان-مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش-خود--نوبت-چهارم'>فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش خود - نوبت چهارم / فراخوان مزایده عمومی، فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش خود- نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934155/مزایده-دو-دستگاه-کفی-زیر-فابریک-و-استریک-چرخ-20-تریلر--نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه کفی زیر فابریک و استریک چرخ 20 تریلر - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دو دستگاه کفی زیر فابریک و استریک چرخ 20 تریلر -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934489/مزایده-72-شعیر-از-پلاکهای-ثبتی-بخش-5-تویسرکان'>مزایده 72 شعیر از پلاکهای ثبتی بخش 5 تویسرکان / مزایده,مزایده 72 شعیر از پلاکهای ثبتی بخش 5 تویسرکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934370/مناقصه-انجام-خدمات-جامع-امور-مشترکین-مخابرات-شامل-118-و-خدمات-مشترکین-کلیه-سرویسها-در-شهرستانهای-منطقه-دو-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات جامع امور مشترکین مخابرات شامل 118 و خدمات مشترکین کلیه سرویسها در شهرستانهای منطقه دو نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات جامع امور مشترکین مخابرات شامل 118 و خدمات مشترکین کلیه سرویسها در شهرستانهای منطقه دو نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934428/مناقصه-تامین-غذای-گرم-روزانه-کارکنان-انبار-نفت-نوبت-دوم'>مناقصه تامین غذای گرم روزانه کارکنان انبار نفت- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تامین غذای گرم روزانه کارکنان انبار نفت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934427/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-60-51متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 60.51متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 60.51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934476/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-69-15متر-و-سواری-پراید'>مزایده ششدانگ آپارتمان 69.15متر و سواری پراید / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 69.15متر و سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934460/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-249-57متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 249.57متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 249.57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934445/مزایده-ششدانگ-ملک-تجاری-مساحت-532متر'>مزایده ششدانگ ملک تجاری مساحت 532متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک تجاری مساحت 532متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934436/اگهی-مزایده-خط-تلفن-همراه-و-ثابت'>اگهی مزایده خط تلفن همراه و ثابت  / اگهی مزایده , اگهی مزایده خط تلفن همراه و ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934444/مزایده-اجاره-تعدادی-از-موقوفات--نوبت-دوم'>مزایده اجاره تعدادی از موقوفات - نوبت دوم  / آگهی مزایده کتبی , مزایده اجاره تعدادی از موقوفات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934412/مناقصه-تعداد-سه-دستگاه-خودرو-نیسان-کمپرسی-نوبت-دوم'>مناقصه تعداد سه دستگاه خودرو نیسان کمپرسی نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه تعداد سه دستگاه خودرو نیسان کمپرسی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934149/مزایده-یراق-آلات--آبچگان-کرمدار--لوله-کرومدار--نوبت-دوم'>مزایده یراق آلات ، آبچگان کرمدار ، لوله کرومدار - نوبت دوم  / مزایده یراق آلات ، آبچگان کرمدار ، لوله کرومدار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934415/مزایده-واگذاری-مرکز-تولیدات-گیاهی-شماره-یک-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مرکز تولیدات گیاهی شماره یک نوبت دوم  / آگهی مزایده  ،مزایده واگذاری مرکز تولیدات گیاهی شماره یک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934421/مزایده-فروش-باغ-پرتقال'>مزایده فروش  باغ پرتقال / آگهی مزایده, مزایده فروش  باغ پرتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934429/مناقصه-طراحی-ساخت-تجهیز-بهره-برداری-و-سپس-انتقال'>مناقصه طراحی، ساخت، تجهیز، بهره برداری و سپس انتقال / آگهی مناقصه ,مناقصه طراحی، ساخت، تجهیز، بهره برداری و سپس انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934406/مزایده-اجاره-پارکینگ-ها--نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ ها... نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره پارکینگ ها ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934453/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-قدمت-بیش-از-27-سال'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدمت بیش از 27 سال / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدمت بیش از 27 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934455/مزایده-ملک-به-مساحت-449-58متر'>مزایده ملک به مساحت 449.58متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 449.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934407/استعلام-قیمت-واگذاری-تامین-خودروی-برنامه-پزشک-خانواده'>استعلام قیمت واگذاری تامین خودروی برنامه پزشک خانواده  / آگهی فراخوان عمومی , استعلام قیمت واگذاری تامین خودروی برنامه پزشک خانواده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934131/مزایده-ملک-به-شماره-ثبتی-5614-فرعی'>مزایده ملک به شماره ثبتی 5614 فرعی / مزایده,مزایده ملک به شماره ثبتی 5614 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934398/تجدید-مناقصه-خرید-تعداد-20-دستگاه-کانکس--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید تعداد 20 دستگاه کانکس - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید تعداد 20 دستگاه کانکس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934404/تجدید-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-B'>تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934408/مناقصه-اجرای-جدول-و-کانیوا-سطح-شهر'>مناقصه اجرای جدول و کانیوا سطح شهر / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای جدول و کانیوا سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934417/فراخوان-استعلام-قیمت-انجام-امور-تنظیفات-دانشکده-پرستاری'>فراخوان استعلام قیمت انجام امور تنظیفات دانشکده پرستاری / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت، فراخوان استعلام قیمت انجام امور تنظیفات دانشکده پرستاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934419/آگهی-مزایده-مزایده-ایسوز-کمپرسی-6-تنی'>آگهی مزایده، مزایده  ایسوز کمپرسی 6 تنی / آگهی مزایده، مزایده  ایسوز کمپرسی 6 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934134/مزایده-ملک-به-مساحت-739-80متر'>مزایده ملک به مساحت 739.80متر  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 739.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934426/تجدید-مناقصه-لوله-گذاری-با-لوله-800-mm-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه لوله گذاری با لوله 800 mm- نوبت دوم  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه لوله گذاری با لوله 800 mm- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934399/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-خاکی-و-قالب-بندی-پیش-ساخته-و-بلوک-چینی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات خاکی و قالب بندی پیش ساخته و بلوک چینی ....نوبت دوم / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه اجرای عملیات خاکی و قالب بندی پیش ساخته و بلوک چینی ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934411/تجدید-مزایده-اجاره-مجتمع-خدمات-فرهنگی-رفاهی-گردشگری---نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره مجتمع خدمات فرهنگی رفاهی گردشگری  ... نوبت دوم  / تجدید مزایده ,تجدید مزایده اجاره مجتمع خدمات فرهنگی رفاهی گردشگری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934414/حراج-غرفه-بازیهای-فکری--نوبت-دوم'>حراج غرفه بازیهای فکری... نوبت دوم  / آگهی حراج , حراج غرفه بازیهای فکری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934435/مزایده-آپارتمان-مسکونی-سه-خوابه-137-34متر'>مزایده آپارتمان مسکونی سه خوابه 137.34متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی سه خوابه 137.34متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934431/فراخوان-رفع-نشت-1000-مورد-نشت-زیرزمینی-از-علمک-و-شبکه-گاز-نوبت-دوم'>فراخوان  رفع نشت 1000 مورد نشت زیرزمینی از علمک و شبکه گاز- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه  رفع نشت 1000 مورد نشت زیرزمینی از علمک و شبکه گاز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934425/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-نیروی-انسانی--مرحله-اول-چاپ-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار نیروی انسانی - مرحله اول- چاپ دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه انتخاب پیمانکار نیروی انسانی - مرحله اول- چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934423/مناقصه-احداث-راه-ارتباطی-شهر-جدید-علوی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث راه ارتباطی شهر جدید علوی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه شرکت در مناقصه عمومی ,مناقصه احداث راه ارتباطی شهر جدید علوی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934135/مزایده-ملک-به-مساحت-99-47متر'>مزایده ملک به مساحت 99.47متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 99.47متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934523/مزایده-ملک-مساحت-250متر'>مزایده ملک مساحت 250متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934495/فراخوان-انجام-امور-مشاور-تغذیه'>فراخوان انجام امور مشاور تغذیه / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام، فراخوان انجام امور مشاور تغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934507/مزایده-پلاک-ثبتی-2142-6182-بخش-چهار-شیراز'>مزایده پلاک ثبتی 2142/6182 بخش چهار شیراز  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2142/6182 بخش چهار شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934512/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-102-35متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 102.35متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 102.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934519/مزایده-25-سهم-از-یکصد-سهم-دو-دانگ-مشاع-پلاک-ثبتی'>مزایده 25 سهم از یکصد سهم دو دانگ مشاع پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 25 سهم از یکصد سهم دو دانگ مشاع پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934515/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-دو-طبقه-4-واحدی'>مزایده ششدانگ آپارتمان دو طبقه 4 واحدی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان دو طبقه 4 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934505/فراخوان-احداث-مدرسه-6-کلاسه-روستایی--نوبت-دوم'>فراخوان احداث مدرسه 6 کلاسه روستایی - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان احداث مدرسه 6 کلاسه روستایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934137/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-29-95متر'>مزایده ملک به مساحت عرصه 29.95متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 29.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934506/تجدید-مزایده-انتشارات-دانشکده-های-علوم-فنی-و-مهندسی-و--'>تجدید مزایده انتشارات دانشکده های علوم، فنی و مهندسی و ... / مزایده ,تجدید مزایده انتشارات دانشکده های علوم، فنی و مهندسی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934529/مزایده-تعداد-3-دستگاه-خودرو'>مزایده تعداد 3 دستگاه خودرو / مزایده تعداد 3 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934173/اگهی-مزایده-سرامیک'>اگهی مزایده سرامیک  / اگهی مزایده , مزایده سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934182/اگهی-مزایده-خودرو-پژو-405'>اگهی مزایده خودرو پژو 405  / اگهی مزایده , اگهی مزایده خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934120/مزایده-سه-فقره-پلاک-ثبتی-دو-دانگ-مشاع'>مزایده سه فقره پلاک ثبتی دو دانگ مشاع / مزایده,مزایده سه فقره پلاک ثبتی دو دانگ مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934189/اگهی-مزایده-یکدستگاه-سواری-پژو-پارس'>اگهی مزایده یکدستگاه سواری پژو پارس / اگهی مزایده , اگهی مزایده  یکدستگاه سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934116/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-مساحت-3600متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 3600متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 3600متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934630/مناقصه-مربوط-به-تامین-خدمات-جامع-نرم-افزاری--شبکه-و-امنیت-و-همیار-فنی-فناوری-اطلاعات'>مناقصه مربوط به تامین خدمات جامع نرم افزاری , شبکه  و امنیت و همیار فنی فناوری اطلاعات / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه مربوط به تامین خدمات جامع نرم افزاری , شبکه  و امنیت و همیار فنی فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934633/مزایده-فروش-اموال-و-کالاهای-اسقاط--'>مزایده فروش اموال و کالاهای اسقاط ... / آگهی مناقصه مزایده , مزایده فروش اموال و کالاهای اسقاط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934622/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-غذای-گرم-کارکنان'>مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان  / مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934625/مناقصه-انجام-خدمات-مورد-نیاز-در-ساختمان-اداری-مرکزی-مشهد'>مناقصه انجام خدمات مورد نیاز در ساختمان اداری مرکزی مشهد / مناقصه,مناقصه انجام خدمات مورد نیاز در ساختمان اداری مرکزی مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934624/مناقصه-انجام-کلیه-امور-و-خدمات-مربوط-به-مدیریت-بهره-برداری-و-خدمات-گاز-شهری'>مناقصه انجام کلیه امور و خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری  / مناقصه ,مناقصه انجام کلیه امور و خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934115/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-115-96متر'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه 115.96متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه 115.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934593/مناقصه-عمومی-خرید-هفت-قلم-افزایه'>مناقصه عمومی خرید هفت قلم افزایه / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی خرید هفت قلم افزایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934627/مناقصه-ارایه-خدمات-تهیه-تامین-طبخ-غذا-و-سرو-سه-وعده-غذایی'>مناقصه ارایه خدمات تهیه، تامین، طبخ غذا و سرو سه وعده غذایی / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی، مناقصه ارایه خدمات تهیه، تامین، طبخ غذا و سرو سه وعده غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934631/مناقصه-گازرسانی-به-حفره-های-پراکنده-در-سطح-شهرستان'>مناقصه گازرسانی به حفره های پراکنده در سطح شهرستان  / آگهی مناقصه ,مناقصه گازرسانی به حفره های پراکنده در سطح شهرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934626/مناقصه-انجام-کلیه-مربوطه-به-نظافت-داخلی-و-خارجی'>مناقصه انجام کلیه مربوطه به نظافت داخلی و خارجی / اگهی مناقصه , مناقصه انجام کلیه مربوطه به نظافت داخلی و خارجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934629/مناقصه-عمومی-انجام-کلیه-امور-دفتری--دبیرخانه--تایپ-و--'>مناقصه عمومی انجام کلیه امور دفتری ، دبیرخانه ، تایپ و ...  / اگهی مناقصه ,مناقصه عمومی انجام کلیه امور دفتری ، دبیرخانه ، تایپ و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934632/فراخوان-دیوار-بتنی-پیش-ساخته-به-ابعاد-4×3'>فراخوان دیوار بتنی پیش ساخته به ابعاد 4×3  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان دیوار بتنی پیش ساخته به ابعاد 4×3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934617/مناقصه-تامین-خدمات-عمومی-و-تخصصی-ستاد'>مناقصه تامین خدمات عمومی و تخصصی ستاد  / مناقصه ,مناقصه تامین خدمات عمومی و تخصصی ستاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934111/مزایده-املاک-شامل-باغ-مرکبات-و-باغ-چای'>مزایده املاک شامل باغ مرکبات و باغ چای / مزایده,مزایده املاک شامل باغ مرکبات و باغ چای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934095/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت1978متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت1978متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت1978متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934097/مزایده-سه-دانگ-از-پلاک-ثبتی-99-فرعی-بخش-5-تبریز'>مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی 99 فرعی بخش 5 تبریز / مزایده,مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی 99 فرعی بخش 5 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934102/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-واحد-مسکونی-بخش-نه-تبریز'>مزایده دو دانگ از ششدانگ واحد مسکونی بخش نه تبریز  / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ واحد مسکونی بخش نه تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934168/مزایده-مانیتور---'>مزایده مانیتور .... / مزایده, مزایده مانیتور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934085/مزایده-ملک-شامل-سه-طبقه-اموال-غیرمنقول'>مزایده ملک شامل سه طبقه اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک شامل سه طبقه اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934160/مزایده-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده خودرو سواری پژو 405  / مزایده,مزایده خودرو سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934079/مزایده-ملک-به-مساحت-70-متر'>مزایده ملک به مساحت 70 متر / مزایده,ممزایده ملک به مساحت 70 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934051/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-240متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 240متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 240متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934081/مزایده-ششدانگ-زمین-سند-مشاع-201-51متر'>مزایده ششدانگ زمین سند مشاع 201.51متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین سند مشاع 201.51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934324/استعلام-خرید-وینچ-برقی-10-تنی'>استعلام خرید وینچ برقی 10 تنی   / استعلام, استعلام خرید وینچ برقی 10 تنی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934397/استعلام-تری-ولترم-سه-لایه-و-عایق-پولیستر'>استعلام تری ولترم سه لایه و عایق پولیستر / استعلام,استعلام تری ولترم سه لایه و عایق پولیستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934452/استعلام-چسب-20-گرمی-لاكتیت-495-چسب-اورینگ'>استعلام چسب 20 گرمی لاكتیت -495 چسب اورینگ   / استعلام , استعلام چسب 20 گرمی لاكتیت -495 چسب اورینگ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934313/استعلام-هیدرو-سیلندر'>استعلام هیدرو سیلندر / استعلام ,استعلام هیدرو سیلندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934321/استعلام-والو-كنترلی'>استعلام  والو كنترلی   / استعلام , استعلام  والو كنترلی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934327/استعلام-هیدروکوپلینگ-به-همراه-کاسه-ترمز'>استعلام هیدروکوپلینگ به همراه کاسه ترمز   / استعلام , استعلام هیدروکوپلینگ به همراه کاسه ترمز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934333/استعلام-خرید-دفاتر-چاپی'>استعلام خرید دفاتر چاپی  / استعلام,استعلام خرید دفاتر چاپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934091/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-پلاک-5-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به پلاک 5 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به پلاک 5 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934382/مناقصه-خدمات-حراست-و-نگهبانی-از-نواحی-مختلف-صنعتی-و-غیر-صنعتی'>مناقصه خدمات حراست و نگهبانی از نواحی مختلف صنعتی و غیر صنعتی / مناقصه خدمات حراست و نگهبانی از نواحی مختلف صنعتی و غیر صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934441/مناقصه-خرید-صندلی-پروازی-در-مسیرهای-تهران---'>مناقصه خرید صندلی پروازی در مسیرهای تهران ....  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید صندلی پروازی در مسیرهای تهران .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934369/مناقصه-اجرای-خط-تغذیه-فولادی-به-قطر-8-اینچ-جهت-گازرسانی'>مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی به قطر 8 اینچ جهت گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی به قطر 8 اینچ جهت گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934164/مزایده-یک-دستگاه-تولید-تیرچه-صنعتی'>مزایده یک دستگاه تولید تیرچه صنعتی / مزایده,مزایده یک دستگاه تولید تیرچه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934448/فراخوان-S-P-F-CONTROL-VALVE-MOKVELD'>فراخوان S P/F CONTROL VALVE MOKVELD   / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران، فراخوان S P/F CONTROL VALVE MOKVELD  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934439/مناقصه-خرید-یکدستگاه-غلتک-تجدید'> مناقصه خرید یکدستگاه غلتک تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید یکدستگاه غلتک تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934311/تجدید-مناقصه-خرید-1-دستگاه-جراثقال-20-تن'>تجدید مناقصه خرید 1 دستگاه جراثقال 20 تن  / تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 1 دستگاه جراثقال 20 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934302/تجدید-مناقصه-عمومی-خرید-2-دستگاه-جراثقال-50-تن'>تجدید مناقصه عمومی خرید 2 دستگاه جراثقال 50 تن / تجدید مناقصه , مناقصه عمومی خرید 2 دستگاه جراثقال 50 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934462/مناقصه-3-قلم-انواع-شیر-آلات-صنعتی'>مناقصه 3 قلم انواع شیر آلات صنعتی  / مناقصه، مناقصه 3 قلم انواع شیر آلات صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934385/مناقصه-خرید-کود-کمپوست-گوسفندی-مصرفی'> مناقصه خرید کود کمپوست گوسفندی مصرفی  / مناقصه , مناقصه خرید کود کمپوست گوسفندی مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934395/مناقصه-خرید-کود-کمپوست-گوسفندی-مصرفی-در-پالایشگاه'>مناقصه خرید کود کمپوست گوسفندی مصرفی در پالایشگاه  / مناقصه خرید کود کمپوست گوسفندی مصرفی در پالایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934379/مناقصه-خرید-بلبرینگ'>مناقصه خرید بلبرینگ  / مناقصه ,مناقصه خرید بلبرینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934133/مناقصه-اجرای-روکش-آسفالت-از-نوع-SMA-تجدید'>مناقصه اجرای روکش آسفالت از نوع SMA تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای روکش آسفالت از نوع SMA تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934393/مناقصه-خرید-بلبرینگ'>مناقصه خرید بلبرینگ  / مناقصه ,مناقصه خرید بلبرینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934390/مناقصه-خرید-COMPLETE-ELECTRO-MOTOR'>مناقصه خرید COMPLETE ELECTRO MOTOR / مناقصه ,مناقصه خرید COMPLETE ELECTRO MOTOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934430/مناقصه-خرید-SKIN-THERMOCOUPLE'>مناقصه خرید SKIN THERMOCOUPLE / مناقصه ,مناقصه خرید SKIN THERMOCOUPLE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934475/مناقصه-3-قلم-انواع-شیر-آلات-صنعتی-(GATE--GLOBE-VALVE)'>مناقصه 3 قلم انواع شیر آلات صنعتی (GATE & GLOBE VALVE) / مناقصه، مناقصه 3 قلم انواع شیر آلات صنعتی (GATE & GLOBE VALVE)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934468/مناقصه-2-قلم-انواع-شیر-آلات-صنعتی-(GATE-VALVE)'>مناقصه 2 قلم انواع شیر آلات صنعتی (GATE VALVE) / مناقصه، مناقصه 2 قلم انواع شیر آلات صنعتی (GATE VALVE)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934243/تجدید-مناقصه-خرید-50-دستگاه-لیفتراک-3-تن-و--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 50 دستگاه لیفتراک 3 تن و ...نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید 50 دستگاه لیفتراک 3 تن و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934361/مناقصه-تامین-تجهیزات-و-نصب-و-تست-و-راه-اندازی-پست-230-کیلوولت-شاهد'>مناقصه تامین تجهیزات و نصب و تست و راه اندازی پست 230 کیلوولت شاهد   / مناقصه تامین تجهیزات و نصب و تست و راه اندازی پست 230 کیلوولت شاهد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934433/مناقصه-خرید-12-دستگاه-ترانسفورماتور-جریان-132-کیلوولت'>مناقصه خرید 12 دستگاه ترانسفورماتور جریان 132 کیلوولت / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید 12 دستگاه ترانسفورماتور جریان 132 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934623/مناقصه-راهبری-ویلاهای-127-و-128'>مناقصه راهبری ویلاهای 127 و 128 / مناقصه راهبری ویلاهای 127 و 128</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934619/مناقصه-اجرای-پوشش-های-ضدخوردگی-اسکرابر'>مناقصه اجرای پوشش های ضدخوردگی اسکرابر / مناقصه اجرای پوشش های ضدخوردگی اسکرابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934613/مناقصه-انجام-عملیات-تعمیراتی-بازسازی-و-تعمیرات-اصلاحی'>مناقصه انجام عملیات تعمیراتی، بازسازی و تعمیرات اصلاحی / مناقصه انجام عملیات تعمیراتی، بازسازی و تعمیرات اصلاحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934605/مناقصه-تعمیر-و-سرویس-مبدل-های-حرارتی-لوله-ای'>مناقصه تعمیر و سرویس مبدل های حرارتی لوله ای / مناقصه تعمیر و سرویس مبدل های حرارتی لوله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934577/مناقصه-عمومی-انجام-تعمیرات-اساسی-و-بازیابی-تعدادی-از-ماشین-آلات-سبک-تعمیرگاه'>مناقصه عمومی انجام تعمیرات اساسی و بازیابی تعدادی از ماشین آلات سبک تعمیرگاه / مناقصه عمومی انجام تعمیرات اساسی و بازیابی تعدادی از ماشین آلات سبک تعمیرگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934589/مناقصه-تعویض-موتور-تعویض-یاتاقان-و-تعمیرات-موتورهای-اصلی'>مناقصه تعویض موتور تعویض یاتاقان و تعمیرات موتورهای اصلی  / مناقصه,مناقصه تعویض موتور تعویض یاتاقان و تعمیرات موتورهای اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934581/مناقصه-تهیه-وتعمیر-و-ساخت-اسکلت-فلزی'>مناقصه تهیه وتعمیر و ساخت اسکلت فلزی  / مناقصه,مناقصه تهیه وتعمیر و ساخت اسکلت فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934119/مزایده-واگذاری-ورق-سالم-گالوانیزه-همراه-با-فریم-دور--ورق-و-پالت-کف-بسته-بندی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری ورق سالم گالوانیزه همراه با فریم دور ، ورق و پالت کف بسته بندی.. نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری ورق سالم گالوانیزه همراه با فریم دور ، ورق و پالت کف بسته بندی.. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934601/مناقصه-(بلوار-استاد-معین-میدان-ائل-گلی-تقاطع-گلگشت-گلشهر-خیام-و-دکتر-حسابی)---'>مناقصه (بلوار استاد معین، میدان ائل گلی، تقاطع گلگشت، گلشهر، خیام و دکتر حسابی)  ... / مناقصه (بلوار استاد معین، میدان ائل گلی، تقاطع گلگشت، گلشهر، خیام و دکتر حسابی)  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934113/فراخوان-ساخت-و-بهره-برداری-پروژه-باغ-پرندگان'>فراخوان ساخت و بهره برداری پروژه باغ پرندگان / فراخوان , فراخوان ساخت و بهره برداری پروژه باغ پرندگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934161/مناقصه-عملیات-احداث-فونداسیون--نصب-برج-و-سیمکشی'>مناقصه عملیات احداث فونداسیون ، نصب برج و سیمکشی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات احداث فونداسیون ، نصب برج و سیمکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934103/مناقصه-لکه-گیری-معابر--مرمت-جداول-و-رفع-خطر'>مناقصه لکه گیری معابر ، مرمت جداول و رفع خطر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری معابر ، مرمت جداول و رفع خطر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934101/مناقصه-احداث-آیلند-بلوار-نماز'>مناقصه احداث آیلند بلوار نماز  / آگهی مناقصه , مناقصه احداث آیلند بلوار نماز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934094/مناقصه-اصلاح-گذرگاههای-همسطح-عابر-پیاده-در-سطح-معابر-شهرداری-منطقه-سه'>مناقصه اصلاح گذرگاههای همسطح عابر پیاده در سطح معابر شهرداری منطقه سه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح گذرگاههای همسطح عابر پیاده در سطح معابر شهرداری منطقه سه </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 10 تاريخ : سه شنبه 23 آبان 1396 ساعت: 12:13