اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.20 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932043/اگهی-مزایده-تولید-تلق... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.20 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932043/اگهی-مزایده-تولید-تلق-چراغ-جلوی-پراید'>اگهی مزایده تولید تلق چراغ جلوی پراید / اگهی مزایده , اگهی مزایده تولید تلق چراغ جلوی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931715/تمدید-مزایده-واگذاری-مکان-های-استیجاری'>تمدید مزایده واگذاری مکان های استیجاری / تمدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری مکان های استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931454/مناقصه-ترمیم-و-بهسازی-کنار-گذر-پل-و---نوبت-دوم'>مناقصه ترمیم و بهسازی کنار گذر پل و ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, مناقصه ترمیم و بهسازی کنار گذر پل و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931446/آگهی-انجام-عملیات-برق-و-ابزار-دقیق-پروژه-مخازن-صادراتی'>آگهی  انجام عملیات برق و ابزار دقیق پروژه مخازن صادراتی / آگهی ، آگهی  انجام عملیات برق و ابزار دقیق پروژه مخازن صادراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931439/مزایده-تعدادی-ماشین-آلات-سبک-و-نیمه-سنگین'>مزایده تعدادی ماشین آلات سبک و نیمه سنگین / مزایده,مزایده تعدادی ماشین آلات سبک و نیمه سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931696/مناقصه-خرید-تجهیزات-بیمارستانی-در-جزیره-زیبای-کیش-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات بیمارستانی در جزیره زیبای کیش  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات بیمارستانی در جزیره زیبای کیش نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931699/مناقصه-اجاره-به-شرط-تملک-یک-فروند-شناور-یدک-کش-چند-منظوره-و-آتشخوار-نوبت-دوم'>مناقصه اجاره به شرط تملک یک فروند شناور یدک کش چند منظوره و آتشخوار  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجاره به شرط تملک یک فروند شناور یدک کش چند منظوره و آتشخوار  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931686/مناقصه-خرید-70-دستگاه-پروژکتور-گروهی-آتش-نشانی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 70 دستگاه پروژکتور گروهی آتش نشانی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 70 دستگاه پروژکتور گروهی آتش نشانی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931684/مناقصه-خرید-100-دست-لباس-عملیات-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 100 دست لباس عملیات آتش نشانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 100 دست لباس عملیات آتش نشانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931705/مزایده-خوابگاه-دانشجویی--سلف-سرویس--نوبت-دوم'>مزایده خوابگاه دانشجویی ، سلف سرویس - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده خوابگاه دانشجویی ، سلف سرویس - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931680/مزایده-چهار-دستگاه-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده چهار دستگاه خودرو  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده چهار دستگاه خودرو  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931676/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-تکمیل-خط-انتقال-2000-میلیمتری-پساب-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی تکمیل خط انتقال 2000 میلیمتری پساب نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران، فراخوان مناقصه عملیات اجرایی تکمیل خط انتقال 2000 میلیمتری پساب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931695/فراخوان-مناقصه-اجرای-کارهای-ساختمانی-و-تاسیساتی-پروژه-درمانگاه-96-6-20'>فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه  96.6.20 / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه  96.6.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931706/مناقصه-انجام-امور-خدمات-نظافت-و-نگهداری-فضای-سبز-فرودگاه-96-6-20'>مناقصه انجام امور خدمات نظافت و نگهداری فضای سبز فرودگاه 96.6.20 / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات نظافت و نگهداری فضای سبز فرودگاه  96.6.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931723/فراخوان-خدمات-فنی-تامین-کالا-ساخت--نصب-و-راه-اندازی-تابلوهای-6-کیلو-ولت'>فراخوان خدمات فنی تامین کالا، ساخت ، نصب و راه اندازی تابلوهای 6 کیلو ولت / فراخوان , فراخوان خدمات فنی تامین کالا، ساخت ، نصب و راه اندازی تابلوهای 6 کیلو ولت نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931702/مناقصه-ترمیم-و-بازسازی-نوارهای-حفاری---نوبت-دوم'>مناقصه ترمیم و بازسازی نوارهای حفاری .... نوبت دوم  / مناقصه عمومی,مناقصه ترمیم و بازسازی نوارهای حفاری .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931751/مزایده-عرضه-سهام'>مزایده عرضه سهام / مزایده, مزایده عرضه سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931736/مزایده-اجاره-مجموعه-رفاهی-مهر-96-6-20'>مزایده اجاره مجموعه رفاهی مهر 96.6.20 / آگهی مزایده, مزایده اجاره مجموعه رفاهی مهر  96.6.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931677/فراخوان-خرید-پکیج-نیتروژن-ساز'>فراخوان خرید پکیج نیتروژن ساز  / آگهی فراخوان ، فراخوان خرید پکیج نیتروژن ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931670/مناقصه-ارائه-خدمات-درمانی-طب-کار-و-مدیریت-درمانگاه-نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات درمانی، طب کار و مدیریت درمانگاه -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ارائه خدمات درمانی، طب کار و مدیریت درمانگاه -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931714/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-تجاری-صنعتی-کارگاهی'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری صنعتی کارگاهی  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری صنعتی کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931694/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-1360-مترمربع'>مزایده  یک قطعه زمین به مساحت 1360 مترمربع / آگهی مزایده عمومی , مزایده  یک قطعه زمین به مساحت 1360 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931710/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-259متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 259متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 259متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931716/مزایده-گلخانه-ای-مساحت-1617متر'>مزایده گلخانه ای مساحت 1617متر / مزایده,مزایده گلخانه ای مساحت 1617متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931709/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-پلاک-ثبتی-1553-فرعی'>مزایده یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 1553 فرعی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 1553 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931687/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-270-15متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 270.15متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 270.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931690/مزایده-ملک-مساحت-160مترمربع'>مزایده ملک مساحت 160مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 160مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931692/مزایده-زمینی-مساحت-1050متر'>مزایده زمینی مساحت 1050متر  / مزایده,مزایده زمینی مساحت 1050متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931780/مناقصه-تهیه--حمل-و-اجرای-زیر-سازی-لازم-و-پوشش-سقف-بدون-درز-پیست-دوچرخه-سواری'>مناقصه تهیه ، حمل و اجرای زیر سازی لازم و پوشش سقف بدون درز پیست دوچرخه سواری / مناقصه تهیه ، مناقصه تهیه ، حمل و اجرای زیر سازی لازم و پوشش سقف بدون درز پیست دوچرخه سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931689/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-تنظیف-و-رفت-و-روب-معابر--جمع-آوری-زباله--'>تجدید مناقصه انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر ، جمع آوری زباله... / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر ، جمع آوری زباله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932238/استعلام-کابلکشی-کانالی-ـ-فیبرنوری-در-سطح-استان'>استعلام کابلکشی کانالی ـ فیبرنوری در سطح استان  / استعلام ,استعلام کابلکشی کانالی ـ فیبرنوری در سطح استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932230/مناقصه-خرید-تجهیزات-انتقال-جهت-حل-مشکل-پهنای-باند'>مناقصه خرید تجهیزات انتقال جهت حل مشکل پهنای باند  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید تجهیزات انتقال جهت حل مشکل پهنای باند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932242/مناقصه-خرید-تجهیزات-انتقال-جهت-حل-مشکل-پهنای-باند--'>مناقصه خرید تجهیزات انتقال جهت حل مشکل پهنای باند .. / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید تجهیزات انتقال جهت حل مشکل پهنای باند ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932235/استعلام-خرید-ملزومات-و-اجرای-طرح-جابجایی-مرکز-گلیداغ'>استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح جابجایی مرکز گلیداغ  / استعلام , استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح جابجایی مرکز گلیداغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932223/استعلام-کابل-1-240-آبی-افشان-استاندارد--'>استعلام کابل 1*240 آبی افشان استاندارد ... / استعلام , استعلام کابل 1*240 آبی افشان استاندارد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932227/استعلام-ترمینال-64-زوجی-پورتی-سمت-سوئیچ'>استعلام ترمینال 64 زوجی پورتی سمت سوئیچ  / استعلام , استعلام ترمینال 64 زوجی پورتی سمت سوئیچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932237/استعلام-OPM-(OPTICAL-POWER-METER-)'>استعلام OPM (OPTICAL POWER METER ) / استعلام , استعلام OPM (OPTICAL POWER METER )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931700/تجدید-مزایده-تعداد-66-دستگاه-انواع-ترانس-توزیع--'>تجدید مزایده تعداد 66 دستگاه انواع ترانس توزیع... / تجدید آگهی مزایده عمومی، تجدید مزایده تعداد 66 دستگاه انواع ترانس توزیع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931674/مناقصه-خرید-علائم-ایمنی-و----نوبت-دوم'>مناقصه خرید علائم ایمنی و ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید علائم ایمنی و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931679/مناقصه-لکه-گیری-و-آسفالت-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و آسفالت معابر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه لکه گیری و آسفالت معابر- نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931669/فراخوان-شناسایی-واگذاری-امور-برف-روبی-و-یخ-زدایی-معابر'>فراخوان شناسایی واگذاری امور برف روبی و یخ زدایی معابر  / فراخوان شناسایی ،فراخوان شناسایی واگذاری امور برف روبی و یخ زدایی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931673/فراخوان-خرید-سخت-افزار-و-نرم-افزارهای-جانبی'>فراخوان خرید سخت افزار و نرم افزارهای جانبی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  خرید سخت افزار و نرم افزارهای جانبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931744/تجدید-مزایده-سالن-همایش-بانضمام-یكباب-سالن-پذیرایی'>تجدید مزایده سالن همایش بانضمام یكباب سالن پذیرایی / تجدید مزایده، مزایده عمومی سالن همایش بانضمام یكباب سالن پذیرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931688/مناقصه-اجرای-تاسیسات-مکانیکال-و-الکتریکال'>مناقصه  اجرای تاسیسات مکانیکال و الکتریکال / مناقصه, مناقصه  اجرای تاسیسات مکانیکال و الکتریکال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931682/مناقصه-واگذاری-پروژه-بازسازی-و-اجرای-نما-و-درب-ورودی'>مناقصه واگذاری پروژه بازسازی و اجرای نما و درب ورودی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری پروژه بازسازی و اجرای نما و درب ورودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931672/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-76-13متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 76.13متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 76.13متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931675/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-66-60متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 66.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 66.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931681/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-باغچه-متصل-مساحت-527متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و باغچه متصل مساحت 527متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و باغچه متصل مساحت 527متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931671/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-مساحت-1225متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 1225متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 1225متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931719/مزایده-یکباب-منزل-منزل-و-یکباب-مغازه'>مزایده یکباب منزل منزل و یکباب مغازه / مزایده,مزایده یکباب منزل منزل و یکباب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931722/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-خانه-مسکونی-145-14متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ خانه مسکونی 145.14متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ خانه مسکونی 145.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931658/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-دو-هزار-و-یکصد-و-هفده-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره دو هزار و یکصد و هفده اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره دو هزار و یکصد و هفده اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931731/مناقصه-عمومی-اجاره-8-دستگاه-خودرو-امداد-و-اتفاقات'>مناقصه عمومی اجاره 8 دستگاه خودرو امداد و اتفاقات / آگهی فراخوان ارزیابی, مناقصه مناقصه عمومی اجاره 8 دستگاه خودرو امداد و اتفاقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931648/مزایده-فروش-انواع-دام-سنگین-تولیدی--نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع دام سنگین تولیدی - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای, مزایده فروش انواع دام سنگین تولیدی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931653/مزایده-فروش-اجناس-مازاد-و-ضایعاتی-موجود-در-انبار--نوبت-دوم'>مزایده فروش اجناس مازاد و ضایعاتی موجود در انبار  - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش اجناس مازاد و ضایعاتی موجود در انبار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931452/مزایده-فروش-زمین-کاربری-تجاری'>مزایده فروش زمین کاربری تجاری / مزایده,مزایده فروش زمین کاربری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931455/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-تجاری-عرصه-3065-و-3000متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین تجاری عرصه 3065 و 3000متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین تجاری عرصه 3065 و 3000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931533/مناقصه-خرید-1000-هزار-عدد-سطل-زباله-فلزی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 1000 هزار عدد سطل زباله فلزی - نوبت  دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 1000 هزار عدد سطل زباله فلزی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931541/مزایده-اجاره-بازار-روز-سنتی'>مزایده اجاره بازار روز سنتی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره بازار روز سنتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931474/مزایده-پلاک-ثبتی-فرعی-10037-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی فرعی 10037 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی فرعی 10037 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931528/مزایده-2200-کیلوگرم-شمش-آلومینیوم'>مزایده 2200 کیلوگرم شمش آلومینیوم / آگهی مزایده, مزایده 2200 کیلوگرم شمش آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931457/مزایده-ملک-بخش-4-تبریز-تجدید'>مزایده ملک بخش 4 تبریز تجدید / مزایده,مزایده ملک بخش 4 تبریز تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931548/مزایده-5-سهم-از-سهام-شرکت-تعاونی-تولید-روغن-روان-کننده'>مزایده 5 سهم از سهام شرکت تعاونی تولید روغن روان کننده  / آگهی مزایده و فروش مال منقول, مزایده 5 سهم از سهام شرکت تعاونی تولید روغن روان کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931737/مناقصه-پیمان-شن-ریزی-مسیر-خط-8-اینچ-میاندواب--ارومیه--نوبت-دوم'>مناقصه پیمان شن ریزی مسیر خط 8 اینچ میاندواب / ارومیه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه پیمان شن ریزی مسیر خط 8 اینچ میاندواب / ارومیه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931468/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-352-5متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 352.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 352.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931562/مزایده-یک-دستگاه-سمند-مدل-1395'>مزایده یک دستگاه سمند مدل 1395  / مزایده, مزایده یک دستگاه سمند مدل 1395 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931459/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-794-50متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 794.50متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 794.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931525/مزایده-یکدستگاه-تلویزیون-ال-ای-دی-42-اینچ--مرحله-دوم'>مزایده یکدستگاه تلویزیون ال  ای دی 42 اینچ - مرحله دوم / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه تلویزیون ال  ای دی 42 اینچ - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931602/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید-مدل-94'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید مدل 94  / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید مدل 94  مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931462/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-اعیان-105-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی اعیان 105 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی اعیان 105 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931659/مزایده-دو-دانگ-پلاک-ثبتی-105-فرعی'>مزایده دو دانگ پلاک ثبتی 105 فرعی / مزایده,مزایده دو دانگ پلاک ثبتی 105 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931487/مزایده-یک-دستگاه-سواری-ام-وی-ام-X33'>مزایده یک دستگاه سواری ام وی ام X33  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری ام وی ام X33 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931493/مناقصه-خرید-کفپوش-بتنی'>مناقصه خرید کفپوش بتنی / مناقصه ، مناقصه خرید کفپوش بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931490/مناقصه-خرید-آسفالت'>مناقصه خرید آسفالت  / مناقصه ، مناقصه خرید آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931704/مناقصه-خدمات-ترابری-پست-های-امور-انتقال--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات ترابری پست های امور انتقال - نوبت دوم  / آگهی مناقصات عمومی، مناقصه خدمات ترابری پست های امور انتقال - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931482/مزایده-اجاره-تابلو-تبلیغاتی-(بیلبورد)-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی (بیلبورد) تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی (بیلبورد) تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931478/مناقصه-زیرسازی-معابر-سطح-شهر--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی معابر سطح شهر...تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه زیرسازی معابر سطح شهر...تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931532/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-شش-اهواز'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش شش اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش شش اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931537/مزایده-واگذاری-چهار-دهنه-دفاتر-تعاونی-ترمینال-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده واگذاری چهار دهنه دفاتر تعاونی ترمینال مرحله دوم نوبت اول  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری چهار دهنه دفاتر تعاونی ترمینال مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931494/مزایده-فروش-انواع-ابزارآلات--قطعات-الکتریکی--'>مزایده فروش انواع ابزارآلات ، قطعات الکتریکی.... / آگهی مزایده ، مزایده فروش انواع ابزارآلات ، قطعات الکتریکی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931481/مزایده-فروش-دستگاه-تزریق-پلاستیک'>مزایده فروش دستگاه تزریق پلاستیک / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش دستگاه تزریق پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931484/مزایده-فروش-دستگاه-مستعمل-کننده-پلاستیک'>مزایده فروش دستگاه مستعمل کننده پلاستیک / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش دستگاه مستعمل کننده پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931508/فراخوان-طرح-پژوهشی-در-مقیاس-نیمه-صنعتی-به-منظور-تولید-همزمان-آب-شیرین--نمک-طعام--'>فراخوان طرح پژوهشی در مقیاس نیمه صنعتی به منظور تولید همزمان آب شیرین ، نمک طعام ... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان طرح پژوهشی در مقیاس نیمه صنعتی به منظور تولید همزمان آب شیرین ، نمک طعام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931519/مناقصه-بهره-برداری-از-پست-400-کیلوولت-شهید-لشکری--'>مناقصه بهره برداری از پست 400 کیلوولت شهید لشکری... / آگهی مناقصه دو مرحله ای عمومی , مناقصه بهره برداری از پست 400 کیلوولت شهید لشکری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931739/تجدید-فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-عمومی-نگهبانی-و-دفتری'>تجدید فراخوان مناقصه انجام خدمات عمومی، نگهبانی و دفتری  / فراخوان, تجدید فراخوان مناقصه انجام خدمات عمومی، نگهبانی و دفتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931467/مناقصه-تست-و-بازرسی-لوازم-اندازه-گیری--نوبت-دوم'>مناقصه تست و بازرسی لوازم اندازه گیری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه تست و بازرسی لوازم اندازه گیری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931476/مناقصه-واگذاری-عملیات-خاکبرداری-و-استحصال-بارگیری-و-حمل-مصالح-ماسه-شسته--نوبت-دوم'>مناقصه  واگذاری عملیات خاکبرداری و استحصال، بارگیری و حمل مصالح ماسه شسته - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری عملیات خاکبرداری و استحصال، بارگیری و حمل مصالح ماسه شسته - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931507/مناقصه-تهیه-طبخ--توزیع--سرو-و-بسته-بندی-غذای-کارکنان'>مناقصه  تهیه، طبخ ، توزیع ، سرو و بسته بندی غذای کارکنان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تهیه، طبخ ، توزیع ، سرو و بسته بندی غذای کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931526/مزایده-ملک-مشاع-آپارتمان-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده ملک مشاع آپارتمان قطعه 4 تفکیکی / مزایده,مزایده ملک مشاع آپارتمان قطعه 4 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931479/ارزیابی-کیفی-مناقصه-تهیه-مواد-اولیه--طبخ-و-سرو-غذا--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و سرو غذا - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و سرو غذا  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931521/مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی'>مناقصه واگذاری خدمات عمومی  / آگهی ارزیابی کیفی در مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931475/مناقصه-اندازه-گیری--قرائت--انتقال--کنترل-و-ذخیره-سازی--نوبت-دوم'>مناقصه اندازه گیری ، قرائت ، انتقال ، کنترل و ذخیره سازی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه, مناقصه اندازه گیری ، قرائت ، انتقال ، کنترل و ذخیره سازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931501/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-باغچه-متصل-به-آن'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و باغچه متصل به آن / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و باغچه متصل به آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931495/مناقصه-خرید-500-000-عدد-پلمپ-بکسلی-امنیتی'>مناقصه خرید 500/000 عدد پلمپ بکسلی امنیتی / آگهی مناقصه، مناقصه خرید 500/000 عدد پلمپ بکسلی امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931466/تجدید-مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالتی-محور--'>تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالتی محور ...  / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالتی محور ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931470/مناقصه-پروژه-اجرای-لکه-گیری-درزگیری-روکش-راه-های-شهرستان-اسلام-آباد--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اجرای لکه گیری، درزگیری، روکش راه های شهرستان اسلام آباد - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه اجرای لکه گیری، درزگیری، روکش راه های شهرستان اسلام آباد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931503/مناقصه-امورات-عملیات-میدانی-و-بهنگام-سازی--'>مناقصه امورات عملیات میدانی و بهنگام سازی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امورات عملیات میدانی و بهنگام سازی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931497/فراخوان-تکمیل-و-اتمام-عملیات-خاکبرداری--'>فراخوان تکمیل و اتمام عملیات خاکبرداری ... / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تکمیل و اتمام عملیات خاکبرداری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931464/تجدید-مناقصه-تعمیرات-گریت-پلاست-و-رنگ-آمیزی-مخزن-103-تاسیسات-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تعمیرات، گریت پلاست و رنگ آمیزی مخزن 103 تاسیسات  نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه تعمیرات، گریت پلاست و رنگ آمیزی مخزن 103 تاسیسات  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931472/مناقصه-لوله-های-مغزه-گیری-نوبت-دوم'>مناقصه لوله های مغزه گیری نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه لوله های مغزه گیری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931553/مزایده-دو-خط-تلفن-همراه'>مزایده دو خط تلفن همراه / آگهی مزایده، مزایده دو خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931496/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-اعیان-150متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان 150متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان 150متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931486/مزایده-دو-فقره-اموال-غیرمنقول-کاربری-باغ-و-آپارتمان'>مزایده دو فقره اموال غیرمنقول کاربری باغ و آپارتمان / مزایده,مزایده دو فقره اموال غیرمنقول کاربری باغ و آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931543/مناقصه-پیمان-شن-ریزی-مسیر-خط-۸-اینچ--نوبت-دوم'>مناقصه پیمان شن ریزی مسیر خط ۸ اینچ - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه پیمان شن ریزی مسیر خط ۸ اینچ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931489/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-175متر-و-45-دسیمتر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 175متر و 45 دسیمتر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 175متر و 45 دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932049/اگهی-مزایده-یک-راس-نریان'>اگهی مزایده  یک راس نریان  / اگهی مزایده , اگهی مزایده  یک راس نریان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931450/مناقصه-عملیات-توسعه-و-احداث-اصلاح-و-بهینه-سازی-روشنایی-معابر-و---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی، روشنایی معابر و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی، روشنایی معابر و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931498/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-58متر-و-47-دسیمتر'>مزایده ششدانگ آپارتمان 58متر و 47 دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 58متر و 47 دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931930/استعلام-میز-اداری-از-جنس-MDF-درجه-یک-ترک'>استعلام میز اداری از جنس MDF درجه یک ترک / استعلام, استعلام میز اداری از جنس MDF درجه یک ترک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932072/استعلام-HP-MSA-2040-ENERGY-STAR-SAN-K2R80A'>استعلام HP MSA 2040 ENERGY STAR SAN K2R80A / استعلام HP MSA 2040 ENERGY STAR SAN K2R80A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932067/استعلام-کنتور-مغناطیسی-به-قطر-150-م-م-و-فشار-کاری-10-بار'>استعلام کنتور مغناطیسی به قطر 150 م م و فشار کاری 10 بار  / استعلام کنتور مغناطیسی به قطر 150 م م و فشار کاری 10 بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932063/استعلام-خرید-باتری-شارژر'>استعلام خرید باتری شارژر / استعلام خرید باتری شارژر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931954/استعلام-توسعه-یک-بی-خط-63-کیلوولت-در-پست-20-63-کیلوولت'>استعلام توسعه یک بی خط 63 کیلوولت در پست 20/63 کیلوولت / استعلام, استعلام توسعه یک بی خط 63 کیلوولت در پست 20/63 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932025/استعلام-خدمات-طراحی-سیستم-حفاظت-هوشمند'>استعلام خدمات طراحی سیستم حفاظت هوشمند / استعلام, استعلام خدمات طراحی سیستم حفاظت هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932017/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه / استعلام رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932020/استعلام-مبلمان-اداری'>استعلام مبلمان اداری / استعلام مبلمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931458/مزایده-فروش-خودرو-سواری-ریو-مدل-86'>مزایده فروش خودرو سواری ریو مدل 86  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودرو سواری ریو مدل 86 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931997/استعلام-تهیه-و-نصب-تعداد-دو-دستگاه-ساعت-زنی-در-نگهبانی--'>استعلام تهیه و نصب تعداد دو دستگاه ساعت زنی در نگهبانی ... / استعلام ,استعلام تهیه و نصب تعداد دو دستگاه ساعت زنی در نگهبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931986/استعلام-تهیه-و-خرید-اثاثیه-اداری-جهت-تجهیز-نگهبانی--'>استعلام تهیه و خرید اثاثیه اداری جهت تجهیز نگهبانی ... / استعلام ,استعلام تهیه و خرید اثاثیه اداری جهت تجهیز نگهبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931990/استعلام-قند'>استعلام قند  / استعلام ,استعلام قند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931994/استعلام-چراغ'>استعلام چراغ / استعلام ,استعلام چراغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931903/استعلام-دریچه-گاز--وایر-شمع---کمک-جلو---واشیر-سیلندر-اصلی--'>استعلام دریچه گاز , وایر شمع ... کمک جلو ... واشیر سیلندر اصلی ... / استعلام دریچه گاز , وایر شمع ... کمک جلو ... واشیر سیلندر اصلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931964/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-از-سامانه-بانک-اطلاعات-ایرانیان'>استعلام پشتیبانی و نگهداری از سامانه بانک اطلاعات ایرانیان / استعلام ,استعلام پشتیبانی و نگهداری از سامانه بانک اطلاعات ایرانیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931943/استعلام-خرید-سرامیک-طرح-پارکتی'>استعلام خرید سرامیک طرح پارکتی / استعلام, استعلام خرید سرامیک طرح پارکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931976/استعلام-KVM-SWITCH-ATEN'>استعلام  KVM SWITCH ATEN  / استعلام,استعلام   KVM SWITCH ATEN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931945/استعلام-روتر'>استعلام روتر / استعلام, استعلام روتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931465/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-کامیون-مدل-1385'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو کامیون مدل 1385  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو کامیون مدل 1385 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931912/استعلام-خرید-لایسنس-آنتی-ویروس-کسپراسکای'>استعلام خرید لایسنس آنتی ویروس کسپراسکای / استعلام خرید لایسنس آنتی ویروس کسپراسکای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931906/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931878/استعلام-رایانه-96-6-20'>استعلام رایانه  96.6.20 / استعلام , استعلام رایانه 96.6.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931999/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-پلاک-106-گیت-بوستان'>استعلام تعمیر و بازسازی پلاک 106 گیت بوستان  / استعلام ، تعمیر و بازسازی پلاک 106 گیت بوستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931968/استعلام-تعمیر-دستگاه-پتوشوئی-و--'>استعلام تعمیر دستگاه پتوشوئی و.... / استعلام ,استعلام تعمیر دستگاه پتوشوئی و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932006/استعلام-یخچال-6-فوت-برنده-ایرانی'>استعلام یخچال 6 فوت برنده ایرانی  / استعلام ، استعلام یخچال 6 فوت برنده ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932010/استعلام-تلویزیون-42-اینچ-ایرانی'>استعلام تلویزیون 42 اینچ ایرانی  / استعلام ، استعلام تلویزیون 42 اینچ ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931471/مزایده-فروش-یکدستگاه-تریلر-نیمه-یدک'>مزایده فروش یکدستگاه تریلر نیمه یدک / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه تریلر نیمه یدک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931893/استعلام-کارپول-لیدوگائین-آمپول-بی-حس-کننده-دندان'>استعلام کارپول لیدوگائین آمپول بی حس کننده دندان / استعلام, استعلام کارپول لیدوگائین آمپول بی حس کننده دندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931882/استعلام-تهیه-و-حمل-نمک-زمستانی-96-6-20'>استعلام تهیه و حمل نمک زمستانی 96.6.20 / استعلام, استعلام تهیه و حمل نمک زمستانی 96.6.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931914/استعلام-تهیه-و-حمل-ماسه-زمستانی'>استعلام تهیه و حمل ماسه زمستانی / استعلام, استعلام تهیه و حمل ماسه زمستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931889/استعلام-دیسپرسنت'>استعلام دیسپرسنت / استعلام, استعلام دیسپرسنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931894/استعلام-گوشی-پاناسونیک-بیسیم-اصل-مشکی'>استعلام گوشی پاناسونیک بیسیم اصل مشکی / استعلام, استعلام گوشی پاناسونیک بیسیم اصل مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931905/استعلام-سمعک-16-کانال'>استعلام سمعک 16 کانال / استعلام, استعلام سمعک 16 کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932023/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-راه-بند-هیدرولیکی'>استعلام تهیه و نصب  و راه اندازی راه بند هیدرولیکی  / استعلام, استعلام تهیه و نصب  و راه اندازی راه بند هیدرولیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931926/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-و-سخت-افزار-و-نرم-افزار-96-06-20'>استعلام پشتیبانی و نگهداری و سخت افزار و نرم افزار- 96.06.20 / استعلام, استعلام پشتیبانی و نگهداری و سخت افزار و نرم افزار-96.06.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931492/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-400متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 400متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 400متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931938/فراخوان-ارزیابی-کیفی-نظارت-عالی-و-کارگاهی-پروژه-اجرای-خط-فوق-توزیع'>فراخوان ارزیابی کیفی نظارت عالی و کارگاهی پروژه اجرای خط فوق توزیع  / مناقصه عمومی, فراخوان ارزیابی کیفی نظارت عالی و کارگاهی پروژه اجرای خط فوق توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931896/فراخوان-ارزیابی-کیفی-نظارت-عالی-و-کارگاهی-پروژه-اجرای-خط-فوق-توزیع'>فراخوان ارزیابی کیفی نظارت عالی و کارگاهی پروژه اجرای خط فوق توزیع  / مناقصه عمومی, فراخوان ارزیابی کیفی نظارت عالی و کارگاهی پروژه اجرای خط فوق توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931480/مزایده-ملک-بخش-24-گیلان'>مزایده ملک بخش 24 گیلان / مزایده,مزایده ملک بخش 24 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931977/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور-روستایی--'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور روستایی... / مناقصه ,مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932087/مناقصه-مفتول-فنری-فرمینگ-صندلی'>مناقصه مفتول فنری فرمینگ صندلی / مناقصه مفتول فنری فرمینگ صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931877/تمدید-مناقصه-23500-تن-سنگ-سیلیس'>تمدید مناقصه 23500 تن سنگ سیلیس / تمدید مناقصه , تمدید مناقصه 23500 تن سنگ سیلیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931892/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره'>فراخوان خرید خدمات مشاوره / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی،فراخوان خرید خدمات مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931463/تجدید-مزایده-مکان-و-فروش-اغذیه-و-تنقلات-در-جایگاه-cng--نوبت-دوم'>تجدید مزایده مکان و فروش اغذیه و تنقلات در جایگاه cng - نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده عمومی , تجدیدمزایده مکان و فروش اغذیه و تنقلات در جایگاه cng - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931961/استعلام-​کوپلینگ-سمت-گیربکس-نوار-زنجیری-2'>استعلام ​کوپلینگ سمت گیربکس نوار زنجیری 2 / استعلام, استعلام ​کوپلینگ سمت گیربکس نوار زنجیری 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931907/مناقصه-خدمات-تامین-فلاکسیبل-های-ریخته-گری-و-میز-انتقال-شمش'>مناقصه خدمات تامین فلاکسیبل های ریخته گری و میز انتقال شمش  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خدمات تامین فلاکسیبل های ریخته گری و میز انتقال شمش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931915/مناقصه-بازسازی-انواع-غلتک-های-خطوط-ریخته-گری'>مناقصه بازسازی انواع غلتک های خطوط ریخته گری  / آگهی مناقصه, بازسازی انواع غلتک های خطوط ریخته گری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931612/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیون-کشنده-سیستم-دانگ-فنگ'>مزایده فروش یکدستگاه کامیون کشنده سیستم دانگ فنگ / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کامیون کشنده سیستم دانگ فنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931910/مناقصه-ترمیم-تخصصی-شافت-ها-به-روش-متال-اسپری-و-آبگرم'>مناقصه ترمیم تخصصی شافت ها به روش متال اسپری و آبگرم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ترمیم تخصصی شافت ها به روش متال اسپری و آبگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932055/مناقصه-عملیات-بازسازی-فونداسیون-ها-و-سایر-سازه-های-صنعتی'>مناقصه عملیات بازسازی فونداسیون ها و سایر سازه های صنعتی / اگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بازسازی فونداسیون ها و سایر سازه های صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931865/استعلام-واگذاری-اجاره-محل-غرفه-مواد-غذایی'>استعلام واگذاری اجاره محل غرفه مواد غذایی  / استعلام , استعلام  واگذاری اجاره محل غرفه مواد غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931980/استعلام-واگذاری-اجاره-محل-غرفه-فروش-عینک'>استعلام واگذاری اجاره محل غرفه فروش عینک  / استعلام , استعلام واگذاری اجاره محل غرفه فروش عینک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931483/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-1-2664-فرعی-93-فرعی-یک-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاکهای 1-2664 فرعی 93 فرعی یک اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای 1-2664 فرعی 93 فرعی یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931942/تجدید-استعلام-واگذاری-محل-واحد-بهداشت-دهان-و-دندان'>تجدید استعلام واگذاری محل واحد بهداشت دهان و دندان / آگهی استعلام ، تجدید استعلام واگذاری محل واحد بهداشت دهان و دندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931972/استعلام-واگذاری-واحد-آزمایشگاه'>استعلام واگذاری واحد آزمایشگاه  / آگهی استعلام ، استعلام واگذاری واحد آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931979/استعلام-خرید-خدمات-انتظامات-و-پلیس'>استعلام خرید خدمات انتظامات و پلیس  / آگهی استعلام ، استعلام خرید خدمات انتظامات و پلیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931975/استعلام-parts-for-alstom-gene-rotak'>استعلام parts for alstom gene rotak  / استعلام , استعلام parts for alstom gene rotak </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931973/استعلام-sensor-و--'>استعلام sensor  و ... / استعلام, استعلام sensor  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932112/استعلام-PERMIT-FOR-CLOSING-THE-EARTH-SWTCH---'>استعلام PERMIT FOR CLOSING THE EARTH SWTCH..... / استعلام PERMIT FOR CLOSING THE EARTH SWTCH.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931992/استعلام-PEDANT-CONTROL--'>استعلام PEDANT CONTROL... / استعلام , استعلام PEDANT CONTROL...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931460/مناقصه-عملیات-بارگیری-حمل-و-تخلیه-مقدار-8000-تن-انواع-نهاده-های-زراعی'>مناقصه  عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 8000 تن انواع نهاده های زراعی / مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 8000 تن انواع نهاده های زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932012/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-و-دمونتاژ-یک-دستگاه-آسانسور'>مناقصه خرید نصب و راه اندازی و دمونتاژ یک دستگاه آسانسور / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید نصب و راه اندازی و دمونتاژ یک دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931916/مناقصه-طراحی--خرید-و-راه-اندازی-پکیج-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه  طراحی ، خرید و راه اندازی پکیج تصفیه خانه فاضلاب / مناقصه ، مناقصه  طراحی ، خرید و راه اندازی پکیج تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931951/مناقصه-خرید-خدمات-انتظامات-و-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی / مناقصه خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932052/مناقصه-خدمات-تامین-متریال-و-تجهیزات-اصلاح-و-بازسازی-سیستم-کولینگ-تاور'>مناقصه خدمات تامین متریال و تجهیزات، اصلاح و بازسازی سیستم کولینگ تاور / مناقصه ,مناقصه خدمات تامین متریال و تجهیزات، اصلاح و بازسازی سیستم کولینگ تاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931925/مناقصه-واگذاری-تامين-و-تعويض-ريل-و-شين‌های-برق-رسانی'>مناقصه واگذاری تامين و تعويض ريل و شين‌های برق رسانی / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری تامين و تعويض ريل و شين‌های برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932042/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اسکلت-فلزی'>مناقصه تکمیل ساختمان اسکلت فلزی / مناقصه , مناقصه تکمیل ساختمان اسکلت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931421/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-مساحت-210-54متر'>مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ مساحت 210.54متر / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ مساحت 210.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931771/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-135-05متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 135.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 135.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932024/استعلام-رینگ-کربنی-بارینگ-محافظ--'>استعلام رینگ کربنی بارینگ محافظ... / استعلام, استعلام رینگ کربنی بارینگ محافظ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932061/استعلام-کنترل-کننده-ها-و-تجهیزات-جانبی'>استعلام کنترل کننده ها و تجهیزات جانبی / استعلام, استعلام کنترل کننده ها و تجهیزات جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932054/استعلام-کابل-ها-و-رساناها--'>استعلام کابل ها و رساناها .. / استعلام, استعلام کابل ها و رساناها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932062/استعلام-پیچ-و-مهره-ها-و-سایر-اتصال-دهنده-ها--'>استعلام پیچ و مهره ها و سایر اتصال دهنده ها  .. / استعلام, استعلام پیچ و مهره ها و سایر اتصال دهنده ها  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931927/استعلام-کانکشن-فریم'>استعلام  کانکشن فریم / استعلام , استعلام کانکشن فریم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932036/مناقصه-پیمان-شن-ریزی-خط-10-اینچ-مسیر-تبریز'>مناقصه پیمان شن ریزی خط 10 اینچ مسیر تبریز / آگهی مناقصه، مناقصه پپیمان شن ریزی خط 10 اینچ مسیر تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931665/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-باقیمانده-شبکه-فاضلاب-تبریز-اولویت-خ-و--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات باقیمانده شبکه فاضلاب تبریز اولویت خ و ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه اجرای عملیات باقیمانده شبکه فاضلاب تبریز اولویت خ و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931693/مناقصه-عملیات-اجرایی-تقاطع-غیرهمسطح-و--'>مناقصه عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح و ... / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی, مناقصه عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931935/استعلام-طراحی-و-ساخت-مبدل-حرارتی'>استعلام طراحی و ساخت مبدل حرارتی  / استعلام , استعلام طراحی و ساخت مبدل حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931971/استعلام-تعمیر-مشعل-بویلر-کمکی--'>استعلام تعمیر مشعل بویلر کمکی ... / استعلام ,استعلام تعمیر مشعل بویلر کمکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932030/استعلام-لوله-فین-دار-هیتر-مازوت'>استعلام لوله فین دار هیتر مازوت / استعلام ,استعلام لوله فین دار هیتر مازوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932035/استعلام-کندانسو-چیلر'>استعلام کندانسو چیلر / استعلام ,استعلام کندانسو چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931948/استعلام-خدمات-مشاوره-جهت-ساخت-دستگاه-تست-و-کالیبره'>استعلام خدمات مشاوره جهت ساخت دستگاه تست و کالیبره  / استعلام ,استعلام خدمات مشاوره جهت ساخت دستگاه تست و کالیبره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932057/استعلام-تعویض-50-درصد-از-باندلهای-رهیت-واحد-یک-بخار--'>استعلام تعویض 50 درصد از باندلهای رهیت واحد یک بخار... / استعلام , استعلام تعویض 50 درصد از باندلهای رهیت واحد یک بخار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931982/استعلام-P-F-LPG-TREATMENT-PACKAGE-ESDV-ASSMBLY'>استعلام  P/F LPG  TREATMENT PACKAGE ESDV ASSMBLY / استعلام  P/F LPG  TREATMENT PACKAGE ESDV ASSMBLY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932066/مناقصه-خرید-دستگاه-VISCOMETER-BATH'>مناقصه خرید دستگاه VISCOMETER BATH / مناقصه، مناقصه خرید دستگاه VISCOMETER BATH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932069/استعلام-زونکن-بزرگ-320MM×280MM×70MM--96-06-13'>استعلام زونکن بزرگ 320MM×280MM×70MM - 96.06.13 / استعلام، استعلام زونکن بزرگ 320MM×280MM×70MM - 96.06.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931759/مزایده-واگذاری-5-قطعه-زمین'>مزایده واگذاری 5 قطعه زمین / مزایده,مزایده واگذاری 5 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932077/استعلام-کنده-کاری-رسوبات-و-اجرام-سخت-شده-کف-کوره-بویلر-واحد-2-بخار'>استعلام کنده کاری رسوبات و اجرام سخت شده کف کوره بویلر واحد 2 بخار  / استعلام بهای الکترونیکی, استعلام کنده کاری رسوبات و اجرام سخت شده کف کوره بویلر واحد 2 بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932084/استعلام-هزینه-خدمات-بازرسی-جوش-جهت-نظارت-تعمیرات-فید-واتر-هیتر-بویلر-5'>استعلام هزینه خدمات بازرسی جوش جهت نظارت تعمیرات فید واتر هیتر بویلر 5  / استعلام بهای الکترونیکی, استعلام هزینه خدمات بازرسی جوش جهت نظارت تعمیرات فید واتر هیتر بویلر 5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932015/استعلام-WINDING-FOR-AC-EXCITATION--'>استعلام WINDING FOR AC-EXCITATION... / استعلام، استعلام WINDING FOR AC-EXCITATION...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931989/استعلام-دستگاه-گازسنج--گازیاب'>استعلام دستگاه گازسنج - گازیاب / استعلام، استعلام دستگاه گازسنج - گازیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932019/استعلام-earth-fault-relay--type-rh-10e'>استعلام earth fault relay , type rh 10e   / استعلام بهای الکترونیکی, استعلام earth fault relay , type rh 10e   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932016/استعلام-power-electronics'>استعلام power electronics  / استعلام بهای الکترونیکی, استعلام power electronics  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931981/استعلام-لوازم-کمپرسور-فشار-قوی-هیدروژن'>استعلام لوازم کمپرسور فشار قوی هیدروژن / استعلام، استعلام لوازم کمپرسور فشار قوی هیدروژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931649/مناقصه-renhe-well-logging-equipment-نوبت-دوم'>مناقصه renhe well logging equipment- نوبت دوم  / مناقصه renhe well logging equipment- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931993/استعلام-خرید-قطعات-کامپیوتر'>استعلام خرید قطعات کامپیوتر / استعلام, استعلام خرید قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932004/استعلام-دمونتاژ-و-تعویض-بسکت-های-میانی'>استعلام دمونتاژ و تعویض بسکت های میانی / استعلام دمونتاژ و تعویض بسکت های میانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931953/استعلام-تعوریض-هدر-اصلی-آب-بلردان-بویلرها'>استعلام تعوریض هدر اصلی آب بلردان بویلرها / استعلام تعوریض هدر اصلی آب بلردان بویلرها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932008/استعلام-تعویض-سیل-های-رادیالی-سمت-سرد-ایرهیترها'>استعلام تعویض سیل های رادیالی سمت سرد ایرهیترها  / استعلام, استعلام تعویض سیل های رادیالی سمت سرد ایرهیترها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931959/استعلام-برشکاری-انتقال-دپو-کردن-لوله-ها'>استعلام برشکاری، انتقال دپو کردن لوله ها  / استعلام برشکاری، انتقال دپو کردن لوله ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932037/مناقصه-اجرای-خدمات-سالیانه-اداره-نگهداری-و-تعمیرات'>مناقصه اجرای خدمات سالیانه اداره نگهداری و تعمیرات / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای خدمات سالیانه اداره نگهداری و تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931785/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-نگهبانی-و-امور-توقف-گاهی'>اصلاحیه مناقصه واگذاری امور خدماتی، نگهبانی و امور توقف گاهی  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدماتی، نگهبانی و امور توقف گاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932048/مناقصه-اجرای-مشارکتی-پروژه-۱۰-واحد-مسکونی-روستای-آروق'>مناقصه اجرای مشارکتی پروژه ۱۰ واحد مسکونی روستای آروق  / مناقصه , مناقصه اجرای مشارکتی پروژه ۱۰ واحد مسکونی روستای آروق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932039/مناقصه-نیرو-رسانی-توسعه-و-باز-سازی-شبکه-های--'>مناقصه نیرو رسانی, توسعه و باز سازی شبکه های ... / مناقصه , مناقصه نیرو رسانی, توسعه و باز سازی شبکه های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932033/استعلام-مطالعه-و-بازنگری-بخشی-از-طرح-های-کوچک-تأمین-آب'>استعلام مطالعه و بازنگری بخشی از طرح های کوچک تأمین آب     / استعلام , استعلام مطالعه و بازنگری بخشی از طرح های کوچک تأمین آب    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932029/مناقصه-مطالعه-و-طراحی-طرح-های-کوچک-تأمین-و-انتقال-آب'>مناقصه مطالعه و طراحی طرح های کوچک تأمین و انتقال آب     / مناقصه, مناقصه مطالعه و طراحی طرح های کوچک تأمین و انتقال آب    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932027/مناقصه-انجام-مطالعات-ایجاد-و-توانمندسازی-تشکل-های-آببران-و--'>مناقصه  انجام مطالعات، ایجاد و توانمندسازی تشکل های آببران و ... / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه  انجام مطالعات، ایجاد و توانمندسازی تشکل های آببران و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931707/تجدید-مناقصه-خرید-50-دستگاه-لیفتراک-3-تن-و--'>تجدید مناقصه خرید 50 دستگاه لیفتراک 3 تن و ... / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید 50 دستگاه لیفتراک 3 تن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932053/مزایده-جهت-فروش-دو-دستگاه-خودرو-سواری'> مزایده جهت فروش دو دستگاه خودرو سواری / مزایده,  مزایده جهت فروش دو دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932040/مزایده-اجاره-مدرسه-کامکار'>مزایده اجاره مدرسه کامکار / مزایده ،  مزایده اجاره مدرسه کامکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932026/مناقصه-پروژه-اجرای-لکه-گیری-و-درزگیری--روکش-راه-های-حوزه-استحفاظی-شهرستان-سنقر'>مناقصه پروژه اجرای لکه گیری و درزگیری ، روکش راه های حوزه استحفاظی شهرستان سنقر / مناقصه ، مناقصه پروژه اجرای لکه گیری و درزگیری ،روکش راه های حوزه استحفاظی شهرستان سنقر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932021/مناقصه-پیمان-ایمنی٬-بهداشت-و-محیط-زیست-ساختمانهای-ستادی'>مناقصه پیمان ایمنی٬ بهداشت و محیط زیست ساختمانهای ستادی     / مناقصه ، مناقصه پیمان ایمنی٬ بهداشت و محیط زیست ساختمانهای ستادی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932022/فراخوان-انجام-خدمات-حفظ٬-نگهداری٬-آبیاری-و-توسعه-فضای-سبز'>فراخوان انجام خدمات حفظ٬ نگهداری٬ آبیاری و توسعه فضای سبز  / فراخوان انجام خدمات حفظ٬ نگهداری٬ آبیاری و توسعه فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931725/مناقصه-عملیات-مناسب-سازی-معابر-ویژه-دوچرخه-و--'>مناقصه عملیات مناسب سازی معابر ویژه دوچرخه و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مناسب سازی معابر ویژه دوچرخه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932028/ارزیابی-کیفی-جذب-سرمایه-گذار-به-منظور-احداث-خط-تولید-کاغذ-از-پودر-کربنات-کلسیم'>ارزیابی کیفی جذب سرمایه گذار به منظور احداث خط تولید کاغذ از پودر کربنات کلسیم   / ارزیابی کیفی جذب سرمایه گذار به منظور احداث خط تولید کاغذ از پودر کربنات کلسیم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932032/مناقصه-تامین-غذای-گرم-روزانه-کارکنان-انبار-نفت-شهید-دولتی-کرج'>مناقصه تامین غذای گرم روزانه کارکنان انبار نفت شهید دولتی کرج     / مناقصه تامین غذای گرم روزانه کارکنان انبار نفت شهید دولتی کرج    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932047/مناقصه-بهره-برداری-از-شبکه-سنجش-منابع-آبهای-سطحی-و-زیرزمینی'>مناقصه بهره برداری از شبکه سنجش منابع آبهای سطحی و زیرزمینی / آگهی مناقصه, مناقصه بهره برداری از شبکه سنجش منابع آبهای سطحی و زیرزمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931660/مزایده-کالاهای-تحت-اختیار'>مزایده کالاهای تحت اختیار  / آگهی مزایده , مزایده کالاهای تحت اختیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932060/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-۱۵-کیلومتر-شبکه-گازرسانی--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای ۱۵ کیلومتر شبکه گازرسانی ... / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای ۱۵ کیلومتر شبکه گازرسانی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932244/استعلام-یخچال'>استعلام یخچال  / استعلام , استعلام یخچال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932239/استعلام-تعمیر-انکوباتور-یخچالدار'>استعلام تعمیر انکوباتور یخچالدار  / استعلام , استعلام تعمیر انکوباتور یخچالدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932222/استعلام-چای-دبش'>استعلام چای دبش  / استعلام , استعلام چای دبش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932154/استعلام-قند-خرد-شده-کیسه-پلاستیکی'>استعلام قند خرد شده کیسه پلاستیکی  / استعلام, استعلام قند خرد شده کیسه پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932102/استعلام-خرید-کابینت-باطری-UPS'>استعلام خرید کابینت باطری UPS  / استعلام , استعلام خرید کابینت باطری UPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932132/استعلام-احداث-محل-سرپوشیده-برای-استقرار-ظرف-های-زباله-های-خشک'>استعلام احداث محل سرپوشیده برای استقرار ظرف های زباله های خشک / استعلام ,استعلام احداث محل سرپوشیده برای استقرار ظرف های زباله های خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932122/استعلام-دورنگار-دیجیتال'>استعلام دورنگار دیجیتال / استعلام، استعلام دورنگار دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931685/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-در-تهران-و-سایر-استانها'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک در تهران و سایر استانها  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک در تهران و سایر استانها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932113/استعلام-جلد-اسناد'>استعلام جلد اسناد / استعلام، استعلام جلد اسناد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932098/استعلام-کاتریج-کامل-اپسون'>استعلام کاتریج کامل اپسون  / استعلام ، استعلام کاتریج کامل اپسون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932086/استعلام-برقراری-ارتباطات-رادیویی-با-راهداری'>استعلام برقراری ارتباطات رادیویی با راهداری / استعلام، استعلام برقراری ارتباطات رادیویی با راهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932083/استعلام-کارت-PVC'>استعلام کارت PVC   / استعلام , استعلام کارت PVC  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932101/استعلام-نوت-بوک--'>استعلام نوت بوک... / استعلام, استعلام نوت بوک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932135/استعلام-هولوگرام-طلایی-سرد-مربع'>استعلام هولوگرام طلایی سرد مربع  / استعلام ، استعلام هولوگرام طلایی سرد مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932147/استعلام-پروژکتور-هزار-وات-اسپات-داری-لینز-کانوکس'>استعلام پروژکتور هزار وات اسپات داری لینز کانوکس  / استعلام, استعلام پروژکتور هزار وات اسپات داری لینز کانوکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932111/استعلام-بالابر-میله-ای-نور'>استعلام  بالابر میله ای نور / استعلام, استعلام بالابر میله ای نور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932108/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-پروژکتور-و-ماشینری'>استعلام نصب و راه اندازی پروژکتور و ماشینری / استعلام ,استعلام نصب و راه اندازی پروژکتور و ماشینری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931423/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-98-87متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 98.87متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 98.87متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931727/مناقصه-خرید-۵-دست-لباس-مقابله-با-مواد-شیمیایی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ۵ دست لباس مقابله با مواد شیمیایی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید ۵ دست لباس مقابله با مواد شیمیایی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932099/استعلام-دستمال-جعبه-ای'>استعلام دستمال جعبه ای  / استعلام ,استعلام دستمال جعبه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932091/استعلام-ملحفه-یکبار-مصرف-رولی'>استعلام ملحفه یکبار مصرف رولی  / استعلام ,استعلام ملحفه یکبار مصرف رولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932076/استعلام-وسایل-بسته-بندی-ظروف-گیاهی'>استعلام وسایل بسته بندی ظروف گیاهی  / استعلام ,استعلام وسایل بسته بندی ظروف گیاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932162/استعلام-پلیت-ارتوپدی-استیل-مدل-DCP-ضخامت-4-5-MM-ده-سوراخه'>استعلام پلیت ارتوپدی استیل مدل DCP ضخامت 4/5 MM ده سوراخه / استعلام, استعلام پلیت ارتوپدی استیل مدل DCP ضخامت 4/5 MM ده سوراخه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932183/استعلام-لوازم-التحریر-96-6-20'>استعلام لوازم التحریر 96.6.20 / استعلام, استعلام لوازم التحریر 96.6.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932203/استعلام-تجهیزات-کامپیوتر'>استعلام تجهیزات کامپیوتر / استعلام, استعلام تجهیزات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932094/استعلام-پلاستیک-زباله-مشکین-80-90'>استعلام پلاستیک زباله مشکین 80*90  / استعلام, استعلام پلاستیک زباله مشکین 80*90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932215/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932097/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاه-مکانیک-خاک'>استعلام تجهیزات آزمایشگاه مکانیک خاک / استعلام ,استعلام تجهیزات آزمایشگاه مکانیک خاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932081/استعلام-تجهیزات-خانگی--اداری-و-صنعتی'>استعلام تجهیزات خانگی ، اداری و صنعتی / استعلام , استعلام تجهیزات خانگی ، اداری و صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931656/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-باقیمانده-شبکه-فاضلاب--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات باقیمانده شبکه فاضلاب - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه اجرای عملیات باقیمانده شبکه فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932119/استعلام-پمپ-دوزینگ-ضد-اسید--شیرمکش--مخزن'>استعلام پمپ دوزینگ ضد اسید - شیرمکش - مخزن / استعلام پمپ دوزینگ ضد اسید - شیرمکش - مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932159/استعلام-برچسب-هولوگرام'>استعلام برچسب هولوگرام / استعلام, استعلام برچسب هولوگرام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932138/بیسکویت-جمانه-باشهد-توتوخرما-و-سبوس-جو'>بیسکویت جمانه باشهد توتوخرما و سبوس جو  / استعلام, استعلام بیسکویت جمانه باشهد توتوخرما و سبوس جو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932129/استعلام-خرید-3-لینک-رادیو-دیتا'>استعلام خرید 3 لینک رادیو دیتا  / استعلام ,استعلام خرید 3 لینک رادیو دیتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932158/استعلام-مفصل-حرارتی'>استعلام مفصل حرارتی / استعلام ,استعلام مفصل حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932105/استعلام-بازوی-دیژنکتور-20kv-بالا-و-پایین'>استعلام بازوی دیژنکتور 20kv بالا و پایین / استعلام، استعلام بازوی دیژنکتور 20kv بالا و پایین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932073/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت / استعلام، استعلام کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932089/استعلام-رله-اوراندر-ولتاژ-ov-uv'>استعلام رله اوراندر ولتاژ ov/uv  / استعلام، استعلام رله اوراندر ولتاژ ov/uv </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932106/استعلام-صفحه-آلارم-20-پنجره-ای-نوع-MAL20C'>استعلام صفحه آلارم 20 پنجره ای نوع MAL20C  / استعلام، استعلام صفحه آلارم 20 پنجره ای نوع MAL20C </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932096/استعلام-خرید-دوربین-96-6-20'>استعلام خرید دوربین 96.6.20 / استعلام خرید دوربین 96.6.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931662/مناقصه-خرید-لوله-های-واتروال-نیروگاه'>مناقصه خرید لوله های واتروال نیروگاه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله های واتروال نیروگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932194/استعلام-خرید-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-96-6-20'>استعلام  خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور  96.6.20 / استعلام , استتعلام  خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور  96.6.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932173/استعلام-انجام-خدمات-مهندسی'>استعلام انجام خدمات مهندسی / استعلام ,استعلام انجام خدمات مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932156/استعلام-تعمیر-و-رفع-اشکال-کلید-قدرت-در-پست-230-کیلووات'>استعلام تعمیر و رفع اشکال کلید قدرت در پست 230 کیلووات  / استعلام ,استعلام تعمیر و رفع اشکال کلید قدرت در پست 230 کیلووات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932082/استعلام-خدمات-و-تعمیر-بوشینگ'>استعلام خدمات و تعمیر بوشینگ / استعلام ,استعلام خدمات و تعمیر بوشینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932093/استعلام-ذخیره-ساز'>استعلام ذخیره ساز / استعلام ,استعلام ذخیره ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932103/استعلام-خرید-و-نصب-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام خرید و نصب سیستم اعلام حریق  / استعلام ,استعلام خرید و نصب سیستم اعلام حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932109/استعلام-سنگ-کورین'>استعلام سنگ کورین / استعلام ، استعلام سنگ کورین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932152/استعلام-30-دستگاه-پد-امضا'>استعلام  30 دستگاه پد امضا  / استعلام، استعلام  30 دستگاه پد امضا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932143/استعلام-شرح-خدمات-سامانه-مدیریت-استعدادها'>استعلام شرح خدمات سامانه مدیریت استعدادها  / استعلام، استعلام شرح خدمات سامانه مدیریت استعدادها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931761/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-92-09متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 92.09متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 92.09متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932116/استعلام-خرید-6-حلقه-لاستیک-ایرانی-سمند'>استعلام خرید 6 حلقه لاستیک ایرانی سمند / استعلام ، استعلام خرید 6 حلقه لاستیک ایرانی سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932124/استعلام-بیمه-بالگرد'>استعلام بیمه بالگرد  / استعلام ، استعلام بیمه بالگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932095/استعلام-تهیه-و-نصب-پکیج-پنج-تن-تبرید'>استعلام تهیه و نصب پکیج پنج تن تبرید  / استعلام تهیه و نصب پکیج پنج تن تبرید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932078/استعلام-تهیه-کابل-برق-و--'>استعلام تهیه کابل برق و... / استعلام , استعلام تهیه کابل برق و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932092/استعلام-تهیه-ساخت-و-نصب-کتابخانه-و--'>استعلام تهیه، ساخت و نصب کتابخانه و ...  / استعلام , استعلام تهیه، ساخت و نصب کتابخانه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932107/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-محوطه-مرکز-پشتیبانی'>استعلام بهسازی و نوسازی محوطه مرکز پشتیبانی / استعلام, استعلام بهسازی و نوسازی محوطه مرکز پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932127/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-محوطه-مرکز-پشتیبانی-و-فنی-SC1'>استعلام بهسازی و نوسازی محوطه مرکز پشتیبانی و فنی SC1 / استعلام, استعلام بهسازی و نوسازی محوطه مرکز پشتیبانی و فنی SC1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932150/استعلام-22-قلم-لوازم-التحریر-و-لوازم-اداری'>استعلام 22 قلم لوازم التحریر و لوازم اداری / استعلام, استعلام 22 قلم لوازم التحریر و لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932079/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-اتاق-نگهبانی'>استعلام بهسازی و نوسازی اتاق نگهبانی  / استعلام , استعلام بهسازی و نوسازی اتاق نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932142/استعلام-نوسازی-و-بهسازی-ساختمان-و-تاسیسات'>استعلام نوسازی و بهسازی ساختمان و تاسیسات / استعلام ,استعلام نوسازی و بهسازی ساختمان و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931765/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-62-49متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 62.49متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 62.49متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932213/استعلام-تهیه-و-اجرای-نقاشی-و--'>استعلام تهیه و اجرای نقاشی و ...  / استعلام , استعلام تهیه و اجرای نقاشی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932228/استعلام-نوسازی-و-بهسازی-ساختمان-و---'>استعلام نوسازی و بهسازی ساختمان و  ... / استعلام , استعلام نوسازی و بهسازی ساختمان و  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932245/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی-و--'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی و ...  / استعلام، استعلام سایر فعالیت های مخابراتی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932241/استعلام-خرید-سه-دستگاه-کلاینت'>استعلام خرید سه دستگاه کلاینت / استعلام ، استعلام خرید سه دستگاه کلاینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932221/استعلام-دستگاه-zero-client'>استعلام دستگاه zero client / استعلام ، استعلام دستگاه zero client</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932207/استعلام-محراب-نمازخانه-چرخدار'>استعلام محراب نمازخانه چرخدار  / استعلام محراب نمازخانه چرخدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932218/استعلام-یکدستگاه-اکسیژن-ساز'>استعلام  یکدستگاه اکسیژن ساز / استعلام  یکدستگاه اکسیژن ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932229/استعلام-اقلام-آژیر-خطر'>استعلام اقلام آژیر خطر / استعلام اقلام آژیر خطر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932125/استعلام-دستگاه-پمپ-وکیوم'>استعلام دستگاه پمپ وکیوم  / استعلام دستگاه پمپ وکیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932139/استعلام-کابل-شبکه-SFTP-لگراند-فلوک-باس-4000-متر'>استعلام کابل شبکه SFTP لگراند فلوک باس 4000 متر  / استعلام کابل شبکه SFTP لگراند فلوک باس 4000 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931768/مزایده-قطعه-زمینی-بصورت-باغ-مرکبات'>مزایده قطعه زمینی بصورت باغ مرکبات / مزایده,مزایده قطعه زمینی بصورت باغ مرکبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932148/استعلام-دیزل-ژنراتور'>استعلام دیزل ژنراتور  / استعلام دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932161/استعلام-دیزل-ژنراتور'>استعلام دیزل ژنراتور  / استعلام دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932163/استعلام-دستگاه-ذخیره-ساز-و-دوربین-و-هارد'>استعلام دستگاه ذخیره ساز و دوربین و هارد  / استعلام دستگاه ذخیره ساز و دوربین و هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932121/استعلام-زانویی-۴۵-درجه-جنس-پلی-فنیل'>استعلام زانویی ۴۵ درجه جنس پلی فنیل  / استعلام ,استعلام زانویی ۴۵ درجه جنس پلی فنیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932131/استعلام-سنسور-ارتفاع-سنج-هیدرواستاتیکی'>استعلام سنسور ارتفاع سنج هیدرواستاتیکی / استعلام ,استعلام سنسور ارتفاع سنج هیدرواستاتیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932144/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام ,استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932149/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام ,استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932157/استعلام-لوله-گالوانیزه'>استعلام لوله گالوانیزه / استعلام ,استعلام لوله گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932189/استعلام-آب-ژاول-2000-کیلوگرم'>استعلام  آب ژاول 2000 کیلوگرم  / استعلام ، استعلام  آب ژاول 2000 کیلوگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932167/استعلام-پمپ-و-پوستر-پمپ'>استعلام پمپ و پوستر پمپ  / استعلام، استعلام پمپ و پوستر پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931750/مزایده-یک-واحد-مسکونی-پلاک-ثبتی-128-فرعی'>مزایده یک واحد مسکونی پلاک ثبتی 128 فرعی / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی پلاک ثبتی 128 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932145/استعلام-پنجره-کشویی-آلومینیومی--'>استعلام پنجره کشویی آلومینیومی... / استعلام، استعلام پنجره کشویی آلومینیومی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932133/استعلام-هارد-اکسترنال'>استعلام  هارد اکسترنال / استعلام ,استعلام  هارد اکسترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932120/استعلام-روتر-1841'>استعلام  روتر 1841  / استعلام ,استعلام  روتر 1841 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932178/استعلام-دوربین-مداربسته-و--'>استعلام دوربین مداربسته و... / استعلام , استعلام دوربین مداربسته و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932164/استعلام-فعالیتهای-سایز-سازمانهای-دارای-عضو'>استعلام فعالیتهای سایز سازمانهای دارای عضو  / استعلام, استعلام فعالیتهای سایز سازمانهای دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932151/استعلام-فن-آکسیال-تکفاز-با-قطر-50-سانتی-متر--'>استعلام فن آکسیال تکفاز با قطر 50 سانتی متر ... / استعلام, استعلام فن آکسیال تکفاز با قطر 50 سانتی متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932134/استعلام-مایع-جرم-گیر-4-معطر-گالن-پلی-اتیلن--'>استعلام مایع جرم گیر 4 معطر گالن پلی اتیلن ... / استعلام مایع جرم گیر 4 معطر گالن پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932118/استعلام-عسل-بدون-موم-یک-نفره-ساشه-25G-نام-تجارتی-محشر'>استعلام عسل بدون موم یک نفره ساشه 25G نام تجارتی محشر / استعلام عسل بدون موم یک نفره ساشه 25G نام تجارتی محشر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932123/استعلام-لوبیا-چیتی-تمیز-شده-بسته-سلفونی-1-KG-برکت'>استعلام لوبیا چیتی تمیز شده بسته سلفونی 1 KG برکت  / استعلام لوبیا چیتی تمیز شده بسته سلفونی 1 KG برکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932137/استعلام-ایزوگام-4-میلیمتری-دلیجان-درجه-یک-ساده-بدون-فویل'>استعلام ایزوگام 4 میلیمتری دلیجان درجه یک ساده بدون فویل  / استعلام ,استعلام ایزوگام 4 میلیمتری دلیجان درجه یک ساده بدون فویل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931753/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-216متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 216متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 216متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932141/استعلام-قیر-سرد-اجرا-پایه-آب-E-100'>استعلام قیر سرد اجرا پایه آب E-100 / استعلام ,استعلام قیر سرد اجرا پایه آب E-100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932172/استعلام-کولر-گازی-ایستاده-ال-جی--'>استعلام کولر گازی ایستاده ال جی ... / استعلام کولر گازی ایستاده ال جی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932185/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی  / استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932115/استعلام-سوئیچ-ویدئو-اکستندر-اسپلیتر'>استعلام سوئیچ ویدئو اکستندر اسپلیتر / استعلام سوئیچ ویدئو اکستندر اسپلیتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932128/استعلام-مانیتور-CRT'>استعلام مانیتور CRT / استعلام مانیتور CRT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932140/استعلام-خرید-خدمات-درمانی--روانشناختی'>استعلام  خرید خدمات درمانی ، روانشناختی / استعلام , استعلام  خرید خدمات درمانی ، روانشناختی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932160/استعلام-رم-DDR2-ظرفیت-GB16-مدل-PC2-5300-2X8-GB-Dual-rank-kit'>استعلام  رم DDR2 ظرفیت GB16 مدل PC2-5300 2X8 GB Dual rank kit / استعلام , استعلام  رم DDR2 ظرفیت GB16 مدل PC2-5300 2X8 GB Dual rank kit</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932176/استعلام-سیستم-اطفاء-حریق-به-همراه-گاز'>استعلام  سیستم اطفاء حریق به همراه گاز / استعلام , استعلام سیستم اطفاء حریق به همراه گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932166/استعلام-پروفیل-پنجره-و-زهوار-شیشه-دو-جداره'>استعلام پروفیل پنجره و زهوار شیشه دو جداره / استعلام ,استعلام پروفیل پنجره و زهوار شیشه دو جداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932153/استعلام-تامین-برنامه-های-هنری-و-فرهنگی'>استعلام تامین برنامه های هنری و فرهنگی / استعلام ,استعلام تامین برنامه های هنری و فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931678/مزایده-یک-دستگاه-سواری-نیسان-سرانزا-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سواری نیسان سرانزا  نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری نیسان سرانزا  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932136/استعلام-میز-مدیریتی'>استعلام میز مدیریتی  / استعلام ,استعلام میز مدیریتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932126/استعلام-کانکس-ثابت-مسکونی'>استعلام کانکس ثابت مسکونی / استعلام ,استعلام کانکس ثابت مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932168/استعلام-لپ-تاپ-ایسوس--تبلت-8-اینچ-لنوو--تبلت-10-اینچ-لنوو---'>استعلام لپ تاپ ایسوس ، تبلت 8 اینچ لنوو ، تبلت 10 اینچ لنوو .... / استعلام لپ تاپ ایسوس ، تبلت 8 اینچ لنوو ، تبلت 10 اینچ لنوو ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932190/استعلام-کابل-مشهد'>استعلام کابل مشهد / استعلام کابل مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932155/استعلام-عملیات-احداث-دیوار-حفاظتی'>استعلام عملیات احداث دیوار حفاظتی  / استعلام عملیات احداث دیوار حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932146/استعلام-یونیت-هیتر-دیواری'>استعلام یونیت هیتر دیواری  / استعلام یونیت هیتر دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932130/استعلام-سیستم-اطلاعات-و-نمایشگر-نقشه-الکترونیکی-ecdis'>استعلام سیستم اطلاعات و نمایشگر نقشه الکترونیکی ecdis / استعلام سیستم اطلاعات و نمایشگر نقشه الکترونیکی ecdis</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932225/استعلام-تعمیر-اساسی-کامیون-آتش-نشانی'>استعلام تعمیر اساسی کامیون آتش نشانی / استعلام تعمیر اساسی کامیون آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932212/استعلام-فوم-2800-لیتر'>استعلام فوم 2800 لیتر / استعلام فوم 2800 لیتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931756/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-22-5متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 22.5متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 22.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932197/استعلام-فایروال-امنیت-شبکه'>استعلام فایروال امنیت شبکه / استعلام فایروال امنیت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932216/استعلام-سرور-رایانه-مدل-DL380'>استعلام سرور رایانه مدل DL380 / استعلام سرور رایانه مدل DL380</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932232/استعلام-نرم-افزار-اتوماسیون-اداری-پیشرفته'>استعلام نرم افزار اتوماسیون اداری پیشرفته / استعلام نرم افزار اتوماسیون اداری پیشرفته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932196/استعلام-راه-بند-6-متری-سیم-آرون--'>استعلام راه بند 6 متری سیم آرون ... / استعلام راه بند 6 متری سیم آرون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932186/استعلام-دستگاه-ضبط-8-کانال--دوربین--هارد-و--'>استعلام دستگاه ضبط 8 کانال ، دوربین ، هارد و... / استعلام، استعلام دستگاه ضبط 8 کانال ، دوربین ، هارد و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932220/استعلام-رفع-نواقص-ایستگاه-گاز-شهرک-صنعتی-نوشهر'>استعلام رفع نواقص ایستگاه گاز شهرک صنعتی نوشهر / استعلام، استعلام رفع نواقص ایستگاه گاز شهرک صنعتی نوشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932226/استعلام-مطالعات-ممیزی-واحدها-260-واحدها-و--'>استعلام مطالعات ممیزی واحدها 260 واحدها و.... / استعلام، استعلام مطالعات ممیزی واحدها 260 واحدها و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932233/استعلام-رایانه-همراه-ایسوس'>استعلام رایانه همراه ایسوس / استعلام, استعلام رایانه همراه ایسوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932201/استعلام-ویلچر-خردسال'>استعلام ویلچر خردسال / استعلام ,استعلام ویلچر خردسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932192/استعلام-ویلچر-بزرگسال'>استعلام ویلچر بزرگسال / استعلام ,استعلام ویلچر بزرگسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931420/مناقصه-خرید-پنج-قلم-نهاده-دامی-مورد-نیاز-امور-دامپروری--نوبت-دوم'>مناقصه خرید پنج قلم نهاده دامی مورد نیاز امور دامپروری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید پنج قلم نهاده دامی مورد نیاز امور دامپروری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931661/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-ولوو-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه کامیون ولوو نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده یک دستگاه کامیون ولوو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932205/استعلام-کولر-گازی-18000-اینتورتر'>استعلام کولر گازی 18000 اینتورتر / استعلام ,استعلام کولر گازی 18000 اینتورتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932184/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام ,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932175/استعلام-سنگ-اسپراخون'>استعلام سنگ اسپراخون  / استعلام ,استعلام سنگ اسپراخون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932179/استعلام-تهیه-ملزومات-و-اجرای-پسیو-شبکه'>استعلام تهیه ملزومات و اجرای پسیو شبکه  / استعلام, استعلام تهیه ملزومات و اجرای پسیو شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932198/استعلام-پردازشگر-سیستم-صوتی-و-تصویری'>استعلام پردازشگر سیستم صوتی و تصویری  / استعلام , استعلام پردازشگر سیستم صوتی و تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932224/استعلام-تعداد-1700-دست-کاپشن-شلوار-ورزشی'>استعلام تعداد 1700 دست کاپشن شلوار ورزشی / استعلام ,استعلام تعداد 1700 دست کاپشن شلوار ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932246/استعلام-تی-شرت-ورزشی-نخی'>استعلام تی شرت ورزشی نخی / استعلام تی شرت ورزشی نخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932240/استعلام-کارت-کنترلر-هارد-و-ذخیره-ساز'>استعلام کارت کنترلر هارد و ذخیره ساز  / استعلام کارت کنترلر هارد و ذخیره ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932165/استعلام-باتری-قابل-شارژ'>استعلام باتری قابل شارژ  / استعلام, استعلام باتری قابل شارژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931666/مزایده-یک-دستگاه-فتوکپی---نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه فتوکپی  ... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه فتوکپی  ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932177/استعلام-جابجایی-قسمتی-از-خط-230-کیلوولت--'>استعلام جابجایی قسمتی از خط 230 کیلوولت... / استعلام، استعلام جابجایی قسمتی از خط 230 کیلوولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932231/استعلام-آنتن-مخابراتی-و--'>استعلام آنتن مخابراتی و...  / استعلام آنتن مخابراتی و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932208/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-راهزان'>استعلام آسفالت ماشینی روستای راهزان / استعلام، آسفالت ماشینی روستای راهزان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932195/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-سیان-سلفی'>استعلام آسفالت ماشینی روستای سیان سلفی / استعلام، استعلام آسفالت ماشینی روستای سیان سلفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932191/استعلام-آسفالت-ماشینی'>استعلام آسفالت ماشینی  / استعلام، استعلام  آسفالت ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932202/استعلام-تولید-کارخانه-مرجان--'>استعلام تولید کارخانه مرجان ...  / استعلام ,استعلام تولید کارخانه مرجان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932210/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی  / استعلام , استعلام  امور تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932182/استعلام-تعمیر-مربوط-به-سه-دستگاه-کمپرسورهای-چیلر'>استعلام تعمیر مربوط به سه دستگاه کمپرسورهای چیلر / استعلام, استعلام تعمیر مربوط به سه دستگاه کمپرسورهای چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932169/استعلام-پایه-فلزی-مانیتور'>استعلام پایه فلزی مانیتور  / استعلام , استعلام پایه فلزی مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932234/استعلام-کنسرو-ماهی-تن-لقمه-ای'>استعلام کنسرو ماهی تن لقمه ای / استعلام ,استعلام کنسرو ماهی تن لقمه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931747/مزایده-یک-دانگ-از-ششدانگ-ساختمان-تجاری-مسکونی'>مزایده یک دانگ از ششدانگ ساختمان تجاری مسکونی / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ ساختمان تجاری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932243/استعلام-لپه-باقلا-فله'>استعلام لپه باقلا فله / استعلام ,استعلام لپه باقلا فله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932206/استعلام-لوبیا-قرمز'>استعلام لوبیا قرمز / استعلام , استعلام  لوبیا قرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932188/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-ساختمان-و-تاسیسات'>استعلام تعمیر و تجهیز ساختمان و تاسیسات  / استعلام ,استعلام تعمیر و تجهیز ساختمان و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932170/استعلام-4-عدد-تلویزیون-ال-جی'>استعلام 4 عدد تلویزیون ال جی / استعلام , استعلام 4 عدد تلویزیون ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932171/استعلام-کارتریج-چاپگر-لیزری'>استعلام کارتریج چاپگر لیزری / استعلام ,استعلام کارتریج چاپگر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932180/استعلام-رنگ-زینکا'>استعلام رنگ زینکا / استعلام ,استعلام رنگ زینکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932214/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-دیواری'>استعلام کولر گازی اسپلیت دیواری / استعلام ,استعلام کولر گازی اسپلیت دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932187/استعلام-ورق-هسته-ترانسفورماتور'>استعلام ورق هسته ترانسفورماتور / استعلام ,استعلام ورق هسته ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932199/استعلام-سیستم-اعلام-اقساط-معوق'>استعلام سیستم اعلام اقساط معوق / استعلام ,استعلام سیستم اعلام اقساط معوق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932204/استعلام-پرورش-جنگل-(جنگل-کاری)'>استعلام پرورش جنگل (جنگل کاری) / استعلام پرورش جنگل (جنگل کاری)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931657/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید-مدل-1381'>مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پراید مدل 1381 / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پراید مدل 1381</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932209/استعلام-پرورش-جنگل-(جنگل-کاری)'>استعلام پرورش جنگل (جنگل کاری) / استعلام ،  پرورش جنگل (جنگل کاری)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932211/استعلام-گیره-پوشه-با-مارک-نانو'>استعلام گیره پوشه با مارک نانو   / استعلام , استعلام  گیره پوشه با مارک نانو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932174/استعلام-اره-موتوری---'>استعلام اره موتوری .... / استعلام ,استعلام اره موتوری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932193/استعلام-واگذاری-بخشی-از-فعالیتهای-خدماتی-به-بخش-خصوصی'>استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای خدماتی به بخش خصوصی  / استعلام  ، استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای خدماتی به بخش خصوصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931745/مزایده-مقدار-99-854-متر-مشاع-از-زمین'>مزایده مقدار 99.854 متر مشاع از زمین  / مزایده,مزایده مقدار 99.854 متر مشاع از زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931646/مزایده-ششدانگ-ساختمان-بخش-22-ارومیه'>مزایده ششدانگ ساختمان بخش 22 ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش 22 ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931650/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-طبقه-سه'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه سه  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931654/مزایده-ملک-به-مساحت-یک-هکتار'>مزایده ملک به مساحت یک هکتار  / مزایده,مزایده ملک به مساحت یک هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931422/مزایده-ششصد-عدد-بلبرینگ-کلاچ-خودروی-آلمانی'>مزایده ششصد عدد بلبرینگ کلاچ خودروی آلمانی / مزایده، مزایده ششصد عدد بلبرینگ کلاچ خودروی آلمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931655/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-نود-ونه-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت نود ونه متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت نود ونه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931636/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-سه-دستگاه-پل-بزرگ-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی سه دستگاه پل بزرگ نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات اجرایی سه دستگاه پل بزرگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931634/فراخوان-بستر-سازی-شبکه-فیبر-نوری-و-سیستم-اعلام-حریق-تاسیسات-گاز-ری-نوبت-دوم'> فراخوان بستر سازی شبکه فیبر نوری و سیستم اعلام حریق تاسیسات گاز ری نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه ،  فراخوان بستر سازی شبکه فیبر نوری و سیستم اعلام حریق تاسیسات گاز ری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931641/مزایده-فروش-دستگاه-تراش-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش دستگاه تراش و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش دستگاه تراش و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931647/مزایده-یک-دستگاه-که-واقع-در-ضلع-شرقی-پله-برقی-زیرگذر-میدان-امام-حسین-(ع)-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه که واقع در ضلع شرقی پله برقی زیرگذر میدان امام حسین (ع)  نوبت دوم  / آگهی مزایده،مزایده یک دستگاه که واقع در ضلع شرقی پله برقی زیرگذر میدان امام حسین (ع)  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931668/فراخوان-خدمات-نظارت-کارگاهی-بر-عملیات-اجرایی-پروژه-های-گاز-رسانی'>فراخوان خدمات نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی پروژه های گاز رسانی  / فراخوان , فراخوان خدمات نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی پروژه های گاز رسانی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931624/مناقصه-CONDUCTIVITY-IN-OUT-SENSORS---نوبت-دوم'>مناقصه CONDUCTIVITY IN/OUT SENSORS ... نوبت دوم  / مناقصه CONDUCTIVITY IN/OUT SENSORS ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931667/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-79-45متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 79.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 79.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931663/مزایده-10-21-سهم-از-551-17-سهم-4-دانگ-مشاع-از-یکباب-خانه'>مزایده 10.21 سهم از 551.17 سهم 4 دانگ مشاع از یکباب خانه  / مزایده,مزایده 10.21 سهم از 551.17 سهم 4 دانگ مشاع از یکباب خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931426/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-4731-3182-مفروز'>مزایده پلاک ثبتی شماره 4731/3182 مفروز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 4731/3182 مفروز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931644/مناقصه-اداره-امور-و-اجرای-حجمی-زمانی-عملیات-سوختگیری-هواپیمایی'>مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات سوختگیری هواپیمایی / آگهی مناقصه , مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات سوختگیری هواپیمایی اهواز و دزفول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931777/مزایده-فروش-دو-رقبه-از-املاک-کاربری-اداری'>مزایده فروش دو رقبه از املاک کاربری اداری / مزایده,مزایده فروش دو رقبه از املاک کاربری اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931628/مناقصه-امنیت-شبکه'>مناقصه امنیت شبکه  / آگهی مناقصه , مناقصه امنیت شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931615/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-ساید-لودر-پنج-تن---نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه ساید لودر پنج تن   - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید یک دستگاه ساید لودر پنج تن  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931614/مناقصه-خرید-کاتالیست-NAPHTA-CATALYTIC-REFORMING-R62--نوبت-دوم'>مناقصه خرید کاتالیست NAPHTA CATALYTIC REFORMING R62  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید کاتالیست NAPHTA CATALYTIC REFORMING R62 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931639/مناقصه-خرید-تعداد-3990-جفت-انواع-کفش-ایمنی'>مناقصه خرید تعداد 3990 جفت انواع کفش ایمنی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید تعداد 3990 جفت انواع کفش ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931611/مناقصه-عملیات-طراحی-تهیه-متریال-و-اجرای-سیستم-اعلان-و-اطفاء-حریق-و---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات طراحی، تهیه متریال و اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق و ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه عملیات طراحی، تهیه متریال و اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931441/اصلاحیه-تجدید-مناقصه-خدمات-نقشه-برداری'>اصلاحیه تجدید مناقصه خدمات نقشه برداری  / اصلاحیه آگهی تجدید مناقصه ، اصلاحیه تجدید مناقصه خدمات نقشه برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931637/مزایده-فروش-بشکه-آهنی-و-بشکه-پلاستیکی-و-مخزن-آهنی-20-000-لیتری'>مزایده فروش بشکه آهنی و بشکه پلاستیکی و مخزن آهنی 20.000 لیتری  / مزایده فروش , مزایده فروش بشکه آهنی و بشکه پلاستیکی و مخزن آهنی 20.000 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931623/مناقصه-خرید-2-دستگاه-کولینگ-تاور-700-تن-برودتی'>مناقصه خرید 2 دستگاه کولینگ تاور 700 تن برودتی / مناقصه عمومی , مناقصه خرید 2 دستگاه کولینگ تاور 700 تن برودتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931691/فراخوان-مناقصه-طراحی-خرید--نصب-و-راه-اندازی-کوره-دوم-پسماند-مایع-سوز'>فراخوان مناقصه طراحی  خرید ، نصب و راه اندازی کوره دوم پسماند مایع سوز / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه طراحی  خرید ، نصب و راه اندازی کوره دوم پسماند مایع سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931664/فراخوان-مناقصه-خرید--طراحی-اصولی--طراحی-تفصیلی--نصب-و-راه-اندازی-پکیچ--'>فراخوان مناقصه خرید ، طراحی اصولی ، طراحی تفصیلی ، نصب و راه اندازی پکیچ.... / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید ، طراحی اصولی ، طراحی تفصیلی ، نصب و راه اندازی پکیچ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931606/مزایده-فروش-انواع-لوازم-اسقاط--تمدید'>مزایده فروش انواع لوازم اسقاط - تمدید / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش انواع لوازم اسقاط - تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931620/مناقصه-ارایه-خدمات-اطلاع-رسانی-نشانی-محور-و-مکان-یابی--'> مناقصه ارایه خدمات اطلاع رسانی نشانی محور و مکان یابی ... / آگهی مناقصه,  مناقصه ارایه خدمات اطلاع رسانی نشانی محور و مکان یابی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931625/مناقصه-دبی-سنج-سیال-حفاری--نوبت-دوم'>مناقصه  دبی سنج سیال حفاری - نوبت دوم / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه دبی سنج سیال حفاری -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931631/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت...نوبت دوم  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی,  مناقصه بهسازی و روکش آسفالت...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931447/اصلاحیه-تجدید-مناقصه-خدمات-مهندسی-و-مشاوره'>اصلاحیه تجدید مناقصه خدمات مهندسی و مشاوره / اصلاحیه آگهی تجدید مناقصه ، اصلاحیه تجدید مناقصه خدمات مهندسی و مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931640/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور-علی-آباد--رحمت-آباد'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور علی آباد - رحمت آباد / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور علی آباد - رحمت آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931729/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-15-8متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 15.8متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 15.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931774/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-368-15متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 368.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 368.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931605/مزایده-فروش-یخچال-فریزر-ساید-بای-ساید-و--'>مزایده فروش یخچال فریزر ساید بای ساید و ... / مزایده , مزایده فروش یخچال فریزر ساید بای ساید و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931593/مزایده-تعداد-15-دستگاه-اتوبوس-شهاب'>مزایده تعداد 15 دستگاه اتوبوس شهاب / آگهی مزایده , مزایده تعداد 15 دستگاه اتوبوس شهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931601/مزایده-26-دست-کت-و-شلوار--کفش-مردانه--شلوار-مردانه'>مزایده 26 دست کت و شلوار ، کفش مردانه ، شلوار مردانه / مزایده,مزایده 26 دست کت و شلوار ، کفش مردانه ، شلوار مردانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931551/اگهی-مناقصه-hotwell-logging-equipment-نوبت-دوم'>اگهی مناقصه hotwell logging equipment نوبت دوم  / اگهی مناقصه hotwell logging equipment نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931568/مزایده-واگذاری-عرصه-و-اعیان-به-مساحت-حدود-2000-مترمربع'>مزایده واگذاری عرصه و اعیان به مساحت حدود 2000 مترمربع / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری عرصه و اعیان به مساحت حدود 2000 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931560/مزایده-واگذاری-عرصه-سایت-نمایشگاهی-گل-و-گیاه--'>مزایده واگذاری عرصه سایت نمایشگاهی گل و گیاه ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری عرصه سایت نمایشگاهی گل و گیاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931456/مناقصه-​احداث-پارک'>مناقصه ​احداث پارک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ​احداث پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931572/مناقصه-حفاری--خاکبرداری-و-دفن-زباله-مرکز-دفن-نوبت-دوم'>مناقصه حفاری ، خاکبرداری و دفن زباله مرکز دفن نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفاری ، خاکبرداری و دفن زباله مرکز دفن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931546/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931542/مزایده-پلاک-ثبتی-13669-فرعی-از-126-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 13669 فرعی از 126 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 13669 فرعی از 126 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931589/فراخوان-مناقصه-خرید-62-تن-سیم-ACSR'> فراخوان مناقصه خرید 62 تن سیم ACSR  / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید 62 تن سیم ACSR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931597/مناقصه-عملیات-اجرایی-قیرپاشی-و-پخش-آسفالت-معابر-شهری'>مناقصه عملیات اجرایی قیرپاشی و پخش آسفالت معابر شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی قیرپاشی و پخش آسفالت معابر شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931603/مناقصه-انجام-بخشی-از-خدمات-پشتیبانی-در-رسته-های-فنی-و-مهندسی-و---مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه انجام بخشی از خدمات پشتیبانی در رسته های فنی و مهندسی و ... مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام بخشی از خدمات پشتیبانی در رسته های فنی و مهندسی و ... مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931547/مزایده-اماکن-و-غرفه-ها-نوبت-دوم'>مزایده اماکن و غرفه ها نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اماکن و غرفه ها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931552/مزایده-دو-سهم-مشاع-از-هفت-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده دو سهم مشاع از هفت سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از هفت سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931555/مزایده-ملک-مشاع-بخش-ده'>مزایده ملک مشاع بخش ده / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش ده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931461/تجدید-مناقصه-انجام-تعمیرات-اساسی--بازسازی-و-تامین-سوخت-و-لاستیک-و-باتری---'>تجدید مناقصه انجام تعمیرات اساسی ، بازسازی و تامین سوخت و لاستیک و باتری ....  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام تعمیرات اساسی ، بازسازی و تامین سوخت و لاستیک و باتری .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931524/مناقصه-عملیات-جمع-آوری--حمل-و-دفن-زباله-های-شهری-و--'>مناقصه عملیات جمع آوری ، حمل و دفن زباله های شهری  و ...  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جمع آوری ، حمل و دفن زباله های شهری  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931544/مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای-محور-استاد-شهرستان-گناباد'>مناقصه گازرسانی به روستاهای محور استاد شهرستان گناباد  / آگهی مناقصه ,مناقصه گازرسانی به روستاهای محور استاد شهرستان گناباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931513/مناقصه-تهیه-و-اجرای-آسفالت-و-جدول-گذاری-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و اجرای آسفالت و جدول گذاری  نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تهیه و اجرای آسفالت و جدول گذاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931510/فراخوان-تهیه-و-طبخ-غذا-و-اداره-رستوران-نوبت-دوم'>فراخوان تهیه و طبخ غذا و اداره رستوران نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه ،  فراخوان تهیه و طبخ غذا و اداره رستوران نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931697/همایش-بین-المللی-اقتصاد-حلال-و-گردشگری-حلال'>همایش بین المللی اقتصاد حلال و گردشگری حلال / همایش بین المللی اقتصاد حلال و گردشگری حلال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931505/آگهی-دعوت-به-ارزیابی-کیفی-فراخوان-نخست-انتخاب-مشاور-نوبت-دوم'>آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست انتخاب مشاور  نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی ، آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست انتخاب مشاور  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931514/فراخوان-خرید-8-400-هشت-هزار-و-چهارصد-تن-نمک-دانه-بندی-شده'>فراخوان خرید 8.400 هشت هزار و چهارصد تن نمک دانه بندی شده / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان خرید 8.400 هشت هزار و چهارصد تن نمک دانه بندی شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931527/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931424/مزایده-مقدار-68-صدم-یک-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده مقدار 68 صدم یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده مقدار 68 صدم یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931429/ارزیابی-کیفی-عملیات-نگهداری-بهره-برداری-و-ارائه-خدمات-امداد--'>ارزیابی کیفی عملیات نگهداری، بهره برداری و ارائه خدمات امداد... / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران ، ارزیابی کیفی عملیات نگهداری، بهره برداری و ارائه خدمات امداد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931520/مناقصه-قطعات-فورانگیر-حلقوی-HYDRIL'>مناقصه قطعات فورانگیر حلقوی HYDRIL / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه قطعات فورانگیر حلقوی HYDRIL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931509/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-906-فرعی-از-12-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 906 فرعی از 12  اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 906 فرعی از 12  اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931512/مزایده-یک-قطعه-زمین-دستارمی'>مزایده یک قطعه زمین دستارمی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دستارمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931504/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-دو-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت دو هکتار  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت دو هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931651/مزایده-یک-دستگاه-تلویزیون-پلاسما'>مزایده یک دستگاه تلویزیون پلاسما  / مزایده ، یک دستگاه تلویزیون پلاسما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931511/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت--'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت... / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی و روکش آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931435/فراخوان-تجدید-مناقصه-خرید-شیرآلات-و-اتصالات'>فراخوان تجدید مناقصه خرید شیرآلات و اتصالات / فراخوان تجدید مناقصه عمومی، فراخوان تجدید مناقصه خرید شیرآلات و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931517/مزایده-میز-تحریر-چوبی--صندلی-گردون--'>مزایده میز تحریر چوبی - صندلی گردون ... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده میز تحریر چوبی - صندلی گردون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931531/ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-عمومی-اداری'>ارزیابی کیفی انجام خدمات عمومی اداری / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی انجام خدمات عمومی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931538/مزایده-سواری-پژو-و-پراید'>مزایده سواری پژو و پراید  / آگهی مزایده , مزایده فروش سواری پژو و پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931600/مزایده-ملک-مساحت-142-91متر'>مزایده ملک مساحت 142.91متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 142.91متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931529/اگهی-مزایده-یک-دستگاه-لباسشویی-سامسونگ'>اگهی مزایده یک دستگاه لباسشویی سامسونگ / اگهی مزایده ,  مزایده یک دستگاه لباسشویی سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931522/فراخوان-مناقصه-احداث-سازه-بتنی-ساختمان-و-اجرای-دیواره-های-بتنی-بصورت-اکسپوز-سوله'>فراخوان مناقصه احداث سازه بتنی ساختمان و اجرای دیواره های بتنی بصورت اکسپوز سوله  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث سازه بتنی ساختمان و اجرای دیواره های بتنی بصورت اکسپوز سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931516/فراخوان-مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-فونداسیون-و-سازه-موتورخانه'>فراخوان مناقصه تهیه مصالح و اجرای فونداسیون و سازه موتورخانه  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تهیه مصالح و اجرای فونداسیون و سازه موتورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931425/تجدید-مزایده-واگذاری-یکباب-پارکینگ-عمومی'>تجدید مزایده واگذاری یکباب پارکینگ عمومی  / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده واگذاری یکباب پارکینگ عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931566/اگهی-مزایده-بهره-برداری-از-غرف--دستگاه-های-دنیای-بازی-و-سالنهای-ورزشی'>اگهی مزایده بهره برداری از غرف ، دستگاه های دنیای بازی و سالنهای ورزشی / اگهی مزایده عمومی ,مزایده بهره برداری از غرف ، دستگاه های دنیای بازی و سالنهای ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931578/اگهی-مزایده-ماشین-آلات--وسایل-نقلیه'>اگهی مزایده ماشین آلات - وسایل نقلیه / اگهی مزایده , مزایده ماشین آلات - وسایل نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931515/مزایده-تعداد-5-دستگاه-خودرو'>مزایده تعداد 5 دستگاه خودرو / مزایده عمومی, مزایده تعداد 5 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931506/مزایده-2-دستگاه-اتاق-بار-کامیون--نوبت-سوم'>مزایده 2 دستگاه اتاق بار کامیون - نوبت سوم  / اگهی مزایده , مزایده 2 دستگاه اتاق بار کامیون - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931573/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-و----نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی و ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931619/مزایده-ملک-مساحت-111مترمربع'>مزایده ملک مساحت 111مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 111مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931485/مزایده-فروش-پت-و-لاک--کارتن-و-کاغذ-قوطی-رانی-و--'>مزایده فروش پت و لاک ، کارتن و کاغذ، قوطی رانی و ... / آگهی مزایده حضوری ، مزایده فروش پت و لاک ، کارتن و کاغذ، قوطی رانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931643/مزایده-فرش-6-متری-دو-تخته--فرش-2-1-5--فرش-ماشینی-12-متری'>مزایده فرش 6 متری دو تخته ، فرش 2 *1/5 ، فرش ماشینی 12 متری / آگهی مزایده , مزایده فرش 6 متری دو تخته ، فرش 2 *1/5 ، فرش ماشینی 12 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931726/مزایده-4-باب-مغازه-یک-واحد-مسکونی'>مزایده 4 باب مغازه یک واحد مسکونی / مزایده,مزایده 4 باب مغازه یک واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931645/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206-نوبت-دوم'>مزایده  یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931608/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-مساحت-14-85متر'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 14.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 14.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931698/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین'>مزایده فروش یک قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931635/تمدید-آگهی-منـاقصه-تجهیزات-نیرو-در-مراکز'>تمدید آگهی منـاقصه تجهیزات نیرو در مراکز  / تمدید آگهی منـاقصه , تمدید آگهی منـاقصه تجهیزات نیرو در مراکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931599/مزایده-زمین-و-مستحدثات-کارخانه-نوبت-سوم'>مزایده زمین و مستحدثات کارخانه نوبت سوم  / مزایده ، مزایده زمین و مستحدثات کارخانه نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931618/مزایده-فروش-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش یک خط تلفن همراه  / مزایده , مزایده فروش یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931559/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-81-9متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 81.9متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 81.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932056/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-165متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 165متر  / مزایده ساختمان مسکونی عرصه 165متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931488/مزایده-بهره-برداری-از-توقفگاه-های-ناوگان-باری-و-نمایشگاه'>مزایده بهره برداری از توقفگاه های ناوگان باری و نمایشگاه  / آگهی شرکت در مزایده ، مزایده بهره برداری از توقفگاه های ناوگان باری و نمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931570/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-عرصه-170متر'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی عرصه 170متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی عرصه 170متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931564/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-648متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 648متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 648متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931629/مزایده-فروش-یک-دستنگاه-موتورسیکلت-پیشتاز-توس-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستنگاه موتورسیکلت پیشتاز توس نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش یک دستنگاه موتورسیکلت پیشتاز توس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931580/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-دیم'>مزایده یک قطعه زمین زراعی دیم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی دیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931584/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-4-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 4 هکتار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 4 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931574/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-یکباب-گاراژ'>مزایده سه دانگ از ششدانگ یکباب گاراژ / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ یکباب گاراژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931579/مزایده-یکباب-منزل-مساحت-239-63متر'>مزایده یکباب منزل مساحت 239.63متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مساحت 239.63متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931701/همایش-بزرگ-تجارت-ایران-و-عراق'>همایش بزرگ تجارت ایران و عراق / همایش بزرگ تجارت ایران و عراق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931652/مناقصه-عملیات-اجرایی-تهیه-و-پخش-دستی-آسفالت'>مناقصه عملیات اجرایی تهیه و پخش دستی آسفالت / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی تهیه و پخش دستی آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931683/مناقصه-واگذاری-قرائت-کنتور-و-پخش-قبوض-و-وصول-بهای-برق-مصرفی'> مناقصه واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق مصرفی  /  مناقصه, مناقصه واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931500/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-کامل-کلیه-عملیات-ساختمانی--'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی ... / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران ، فراخوان تهیه مصالح و اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931604/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-250متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 250متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931633/مزایده-فروش-خودروهای-قابل-شماره-گذاری'>مزایده  فروش خودروهای قابل شماره گذاری / مزایده, مزایده  فروش خودروهای قابل شماره گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931622/مزایده-ششدانگ-اعیانی-یکباب-خانه-مساحت-150متر'>مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه مساحت 150متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه مساحت 150متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931595/مزایده-آپارتمان-عرصه-135متر'>مزایده آپارتمان عرصه 135متر / مزایده,مزایده آپارتمان عرصه 135متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931607/مزایده-فروش-مخزن-فلزی-مستعمل-و--'>مزایده فروش مخزن فلزی مستعمل و ... / مزایده, مزایده فروش مخزن فلزی مستعمل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931590/مزایده-روسری--'>مزایده روسری... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده روسری... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931585/مزایده-فروش-حوله-حمام-تن-پوش-و----مرحله-دوم'>مزایده فروش حوله حمام تن پوش و ... - مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش حوله حمام تن پوش و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931598/تجدید-مناقصه-یک-دستگاه-لوله-خم-کن-افقی-هیدرولیکی-دیزلی'>تجدید مناقصه یک دستگاه لوله خم کن افقی هیدرولیکی دیزلی  / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ,  تجدید مناقصه یک دستگاه لوله خم کن افقی هیدرولیکی دیزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931577/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور-آزادشهر--'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور آزادشهر... / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور آزادشهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931567/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت نوبت دوم / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی و روکش آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931477/مناقصه-خرید-ماژول-حافظه-جهت-سرورهای-مرکز-داده'>مناقصه خرید ماژول حافظه جهت سرورهای مرکز داده  / ​خلاصه آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ماژول حافظه جهت سرورهای مرکز داده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931581/مناقصه-اجرای-عملیات-روکش-آسفالت-راه-های-حوزه-استحفاظی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات روکش آسفالت راه های حوزه استحفاظی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات روکش آسفالت راه های حوزه استحفاظی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931586/مناقصه-پروژه-اجرای-لکه-گیری-درزگیری-روکش-راه-های-حوزه-استحفاظی'>مناقصه  پروژه اجرای لکه گیری، درزگیری، روکش راه های حوزه استحفاظی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه اجرای لکه گیری، درزگیری، روکش راه های حوزه استحفاظی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931632/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-به-مساحت-11-متر-نوبت-سوم'>مزایده فروش یکباب مغازه به مساحت 11 متر نوبت سوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه به مساحت 11 متر نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931596/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-عملیات-انبارهای-نفت-و-سوختگیری-و--'>مناقصه واگذاری حجمی- زمانی عملیات انبارهای نفت و سوختگیری و ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری حجمی- زمانی عملیات انبارهای نفت و سوختگیری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931588/مزایده-65-درصد-دانگ-از-یک-دانگ-از-سه-دانگ-مشاع-از-یکباب-دکان'>مزایده 65 درصد دانگ از یک دانگ از سه دانگ مشاع از یکباب دکان / مزایده,مزایده 65 درصد دانگ از یک دانگ از سه دانگ مشاع از یکباب دکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931708/مزایده-فروش-ششدانگ-یک-قطعه-زمین--جرثقیل-دروازه-ای-و--'>مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین ، جرثقیل دروازه ای و ... / مزایده , مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین ، جرثقیل دروازه ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931626/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-5-نیشابور'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش 5 نیشابور / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش 5 نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931575/مزایده-قطع-و-فروش-درختان-جنگلی-نوبت-دوم'>مزایده قطع و فروش درختان جنگلی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده قطع و فروش درختان جنگلی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931592/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی'>مزایده دو دانگ مشاع از منزل مسکونی / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931746/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-جهت-مدیریت-و-امحاء'>فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مدیریت و امحاء  / فراخوان ،فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مدیریت و امحاء </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931616/مزایده-ملک-مشاع-با-قدمت-بالای-سی-سال-ساخت'>مزایده ملک مشاع با قدمت بالای سی سال ساخت / مزایده,مزایده ملک مشاع با قدمت بالای سی سال ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931582/مزایده-78-گرم-طلای-18-عیار-شامل-12-حلقه-النگو'>مزایده  78 گرم طلای 18 عیار شامل 12 حلقه النگو  / مزایده,مزایده  78 گرم طلای 18 عیار شامل 12 حلقه النگو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931609/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-160متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 160متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 160متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931638/مزایده-دو-باب-آپارتمان-94-61-و-100-41متر'>مزایده دو باب آپارتمان 94.61 و 100.41متر / مزایده,مزایده دو باب آپارتمان 94.61 و 100.41متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931642/مزایده-عرصه-و-اعیان-زمین-طلق-مساحت-526متر'>مزایده عرصه و اعیان زمین طلق مساحت 526متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان زمین طلق مساحت 526متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931587/مزایده-ملک-با-بنای-احداثی-مساحت-211-05متر'>مزایده ملک با بنای احداثی مساحت 211.05متر / مزایده,مزایده ملک با بنای احداثی مساحت 211.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931630/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-558-16متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 558.16متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 558.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931558/مزایده-فروش-یخچال-فیلور-قدیمی--مانیتور-مدل-قدیمی-سامسونگ--فرش-ماشینی--اجاق-گاز-مستعمل--'>مزایده فروش یخچال فیلور قدیمی ، مانیتور مدل قدیمی سامسونگ ، فرش ماشینی ، اجاق گاز مستعمل .. / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یخچال فیلور قدیمی ، مانیتور مدل قدیمی سامسونگ ، فرش ماشینی ، اجاق گاز مستعمل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931569/مناقصه-تامین--تجهیز--حمل--نصب-و-راه-اندازی--آموزش--گارانتی-24-ماهه-رایگان-نوبت-دوم'>مناقصه تامین ، تجهیز ، حمل ، نصب و راه اندازی ، آموزش ، گارانتی 24 ماهه رایگان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ،  مناقصه تامین ، تجهیز ، حمل ، نصب و راه اندازی ، آموزش ، گارانتی 24 ماهه رایگان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931576/مناقصه-ساماندهی-آبهای-سطحی---96-6-20'>مناقصه ساماندهی آبهای سطحی .... 96.6.20 / مناقصه ، مناقصه ساماندهی آبهای سطحی .... 96.6.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931728/مناقصه-واگذاری-نظافت-و-جمع-آوری-و-دفن-زباله'>مناقصه واگذاری نظافت و جمع آوری و دفن زباله / مناقصه ,مناقصه واگذاری نظافت و جمع آوری و دفن زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931594/مزایده-بهره-برداری-از-مجموعه-های-ورزشی-و-استخر-و-کافی-شاپ-و---96-6-20'>مزایده  بهره برداری از مجموعه های ورزشی و استخر و کافی شاپ و ... 96.6.20 / مزایده, مزایده  بهره برداری از مجموعه های ورزشی و استخر و کافی شاپ و ... 96.6.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931554/مناقصه-سیستم-تله-متری-و-کنترل-از-راه-دور-ایستگاههای-انتقال-آب-نوبت-دوم'>مناقصه  سیستم تله متری و کنترل از راه دور ایستگاههای انتقال آب  نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه  سیستم تله متری و کنترل از راه دور ایستگاههای انتقال آب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931565/مناقصه-ساماندهی-مشاغل-شهری-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه ساماندهی مشاغل شهری تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه ، مناقصه ساماندهی مشاغل شهری تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931536/مناقصه-پروژِه-اصلاح-و-بهینه-شبکه-فشار-ضعیف-هوایی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژِه اصلاح و بهینه شبکه فشار ضعیف هوایی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژِه اصلاح و بهینه شبکه فشار ضعیف هوایی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931610/مناقصه-پروژه-زیرسازی-معابر-روستا-96-6-20'>مناقصه پروژه زیرسازی معابر روستا 96.6.20 / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه زیرسازی معابر روستا  96.6.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931621/مناقصه-پروژه-دیوار-ساحلی-96-6-20'>مناقصه  پروژه دیوار ساحلی 96.6.20 / آگهی مناقصه,مناقصه  پروژه دیوار ساحلی 96.6.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931627/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-و-زیرسازی-معابر-روستا-96-6-20'>مناقصه پروژه جدولگذاری و زیرسازی معابر روستا 96.6.20 / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه جدولگذاری و زیرسازی معابر روستا  96.6.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931523/مزایده-واگذاری-تعداد-88-فقره-از-املاک'>مزایده واگذاری تعداد 88 فقره از املاک / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 88 فقره از املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931433/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-شش-بوشهر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش شش بوشهر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش شش بوشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931545/مناقصات-واگذاری-آژانس-مشترکین-شهرستان-نوبت-دوم'>مناقصات واگذاری آژانس مشترکین شهرستان  نوبت دوم  / مناقصات عمومی, مناقصات واگذاری آژانس مشترکین شهرستان  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931550/مناقصه-خرید-350-اصله-پایه-سیمانی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 350 اصله پایه سیمانی ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 350 اصله پایه سیمانی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931563/تجدید-مناقصه-عملیات-روکش-آسفالت-معابر-منطقه-یک'>تجدید مناقصه عملیات روکش آسفالت معابر منطقه یک  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات روکش آسفالت معابر منطقه یک - نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931557/مناقصه-خرید-400-اصله-پایه-سیمانی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 400 اصله پایه سیمانی ...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 400 اصله پایه سیمانی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931539/تجدید-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-و-تکمیل-کادر-خدمات-عمرانی-و-اداری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی و تکمیل کادر خدمات عمرانی و اداری  نوبت دوم  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی و تکمیل کادر خدمات عمرانی و اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931518/مزایده-فروش-املاک-استانهای-تهران-البرز-کیش'>مزایده فروش املاک استانهای تهران البرز کیش / مزایده,مزایده فروش املاک استانهای تهران البرز کیش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931718/مزایده-کارخانه-فرآورده-های-بتنی-جهت-بهره-برداری-و-تولید-قطعات-بتنی-96-6-20'>مزایده کارخانه فرآورده های بتنی جهت بهره برداری و تولید قطعات بتنی 96.6.20 / آگهی مزایده ,مزایده کارخانه فرآورده های بتنی جهت بهره برداری و تولید قطعات بتنی 96.6.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931436/مزایده-ملک-مشاع-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-نه-تفکیکی'>مزایده ملک مشاع ششدانگ آپارتمان قطعه نه تفکیکی / مزایده,مزایده ملک مشاع ششدانگ آپارتمان قطعه نه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931762/مزایده-دو-باب-مغازه'>مزایده دو باب مغازه  / آگهی مزایده عمومی،مزایده واگذاری دو باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931443/فراخوان-عمومی-ارزیابی-خدمات-مشاوره-و-نظارت-نوبت-دوم'>فراخوان عمومی ارزیابی خدمات مشاوره و نظارت  نوبت دوم  / فراخوان عمومی ارزیابی ، فراخوان عمومی ارزیابی خدمات مشاوره و نظارت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931434/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-با-عمر-بنا-بیش-از-25-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با عمر بنا بیش از 25 سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با عمر بنا بیش از 25 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931445/مناقصه-تامین--نصب-و-راه-اندازی-پروژه-نظارت-شهری-و-پایش-تصویری-نوبت-دوم'>مناقصه تامین ، نصب و راه اندازی پروژه نظارت شهری و پایش تصویری  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین ، نصب و راه اندازی پروژه نظارت شهری و پایش تصویری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931469/مناقصه-copper-anode-نوبت-دوم'>مناقصه copper anode  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه copper anode  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931428/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-289مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 289مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 289مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931430/مزایده-ملک-به-شماره-18019-فرعی-از-88-اصلی'>مزایده ملک به شماره 18019 فرعی از 88 اصلی  / مزایده,مزایده ملک به شماره 18019 فرعی از 88 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931730/مزایده-اجاره-مجموعه-رفاهی-مهر'>مزایده اجاره مجموعه رفاهی مهر  / آگهی مزایده, مزایده اجاره مجموعه رفاهی مهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931431/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-سه-ملایر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه ملایر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه ملایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931713/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور--'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور ... / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931703/مزایده-فروش-املاک-روستایی-مازاد-بر-نیاز-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک روستایی مازاد بر نیاز نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک روستایی مازاد بر نیاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931711/مناقصه-تعمیر-نگهداری-و-اصلاح-شبکه-20-کیلوولت-و-شبکه-برق---'>مناقصه تعمیر، نگهداری و اصلاح شبکه 20 کیلوولت و شبکه برق .... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه تعمیر، نگهداری و اصلاح شبکه 20 کیلوولت و شبکه برق ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931717/مزایده-فروش-فرمهای-باطله-روزنامه-و-مجله-و-پوشال-و-ضایعات-کاغذ'>مزایده فروش فرمهای باطله روزنامه و مجله و پوشال و ضایعات کاغذ  / آگهی مزایده , مزایده فروش فرمهای باطله روزنامه و مجله و پوشال و ضایعات کاغذ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931757/ارزیابی-کیفی-انجام-سرویس-و-نگهداری-و-رفع-اشکالات-در-تجهیزات-برقی'>ارزیابی کیفی انجام سرویس و نگهداری و رفع اشکالات در تجهیزات برقی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ، ارزیابی کیفی انجام سرویس و نگهداری و رفع اشکالات در تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931733/مزایده-فروش-مواد-ساخته-شده'>مزایده فروش مواد ساخته شده  / آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای , مزایده فروش مواد ساخته شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931724/مناقصه-زیرسازی-بلوار-شهید--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی بلوار شهید... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه زیرسازی بلوار شهید... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931738/مناقصه-عملیات-واگذاری-قرائت-کنتور-توزیع-قبوض-آب-بهاء-و-وصول-مطالبات-مشترکین-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات واگذاری قرائت کنتور، توزیع قبوض آب بهاء و وصول مطالبات مشترکین نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات واگذاری قرائت کنتور، توزیع قبوض آب بهاء و وصول مطالبات مشترکین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931721/مزایده-واگذاری-به-صورت-استیجاری-زمینی-به-متراژ-حدود-53430'>مزایده واگذاری به صورت استیجاری زمینی به متراژ حدود 53430 / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری به صورت استیجاری زمینی به متراژ حدود 53430</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931743/مناقصه-عملیات-اجرایی-تهیه-و-پخش-آسفالت-در-سطح-شهر'>مناقصه عملیات اجرایی تهیه و پخش آسفالت در سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی تهیه و پخش آسفالت در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931805/مناقصه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-دفع-آب-های-سطحی-معابر-شهر-صدرا'>مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری دفع آب های سطحی معابر شهر صدرا  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری دفع آب های سطحی معابر شهر صدرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931794/مناقصه-عمومی-عملیات-مرمت-و-جداره-سازی-دیوارهای-تاریخی--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی عملیات مرمت و جداره سازی دیوارهای تاریخی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات مرمت و جداره سازی دیوارهای تاریخی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931796/مناقصه-عملیات-کفسازی-گذرهای-تاریخی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات کفسازی گذرهای تاریخی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات کفسازی گذرهای تاریخی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931798/اگهی-مناقصه-خدمات-پردیس-خوابگاهی-به-همراه-حفظ-و-نگهداری-از-فضای-سبز'>اگهی مناقصه خدمات پردیس خوابگاهی به همراه حفظ و نگهداری از فضای سبز / اگهی مناقصه , مناقصه خدمات پردیس خوابگاهی به همراه حفظ و نگهداری از فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931818/اگهی-مزایده-اجاره-مرکز-نشر-واحد'>اگهی مزایده اجاره مرکز نشر واحد  / اگهی مزایده , مزایده اجاره مرکز نشر واحد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931828/مزایده-اجاره-2-باب-بوفه-دانشجویی-و-یک-رستوران'>مزایده  اجاره 2 باب بوفه دانشجویی و یک رستوران / آگهی مزایده ,  اجاره 2 باب بوفه دانشجویی و یک رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931843/مزایده-فروش-یک-خودرو-و-ماشین-های-اسقاطی'>مزایده فروش یک خودرو و ماشین های اسقاطی / مزایده, مزایده فروش یک خودرو و ماشین های اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932080/مزایده-یکباب-مغازه-تجاری-7-18متر'>مزایده یکباب مغازه تجاری 7.18متر / مزایده یکباب مغازه تجاری 7.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931749/مناقصه-انجام-عملیات-تعمیرات-اساسی-سقف-و-ناودانی'>مناقصه انجام عملیات تعمیرات اساسی سقف و ناودانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات تعمیرات اساسی سقف و ناودانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931804/اگهی-مزایده-ورق-سالم-گالوانیزه'>اگهی مزایده ورق سالم گالوانیزه / آگهی مزایده , ورق سالم گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932085/مزایده-آپارتمان-مساحت-77-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 77 متر  / مزایده آپارتمان مساحت 77 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932104/مزایده-ششدانگ-ملک-اوقافی-و-فاقد-سند'>مزایده ششدانگ ملک اوقافی و فاقد سند / مزایده ششدانگ ملک اوقافی و فاقد سند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932110/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-289متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 289متر / مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 289متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931823/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-2-5-هکتار'>مزایده زمین کشاورزی مساحت 2.5 هکتار / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت 2.5 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931825/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-و-ملک-مرحله-اول'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین و ملک مرحله اول  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین و ملک مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931803/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند-ال-ایکس'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند ال ایکس / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931826/مزایده-ششدانگ-زمین-پلاک-7-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین پلاک 7 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین پلاک 7 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931799/مناقصه-خرید-یکدستگاه-ماشین-جاروب-خیابانی'>مناقصه خرید یکدستگاه ماشین جاروب خیابانی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید یکدستگاه ماشین جاروب خیابانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931852/مناقصه-پیمان-حراست-و-نگهبانی-ایستگاههای-مخابراتی'>مناقصه پیمان حراست و نگهبانی ایستگاههای مخابراتی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمان حراست و نگهبانی ایستگاههای مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931867/مزایده-تعداد-سه-دستگاه-خودپرداز-بنکیت-دیواری'>مزایده تعداد سه دستگاه خودپرداز بنکیت دیواری  / مزایده تعداد سه دستگاه خودپرداز بنکیت دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931819/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-117متر-هرکدام'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 117متر هرکدام / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 117متر هرکدام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931870/مزایده-6-36-حبه-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 6.36 حبه از 72 حبه ششدانگ ملکی  / مزایده,مزایده 6.36 حبه از 72 حبه ششدانگ ملکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931868/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-3163-33-بخش-5'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 3163/33 بخش 5  / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 3163/33 بخش 5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931755/مزایده-فروش-وانت-نیسان-2400-و--'>مزایده فروش وانت نیسان 2400 و ... / مزایده , مزایده فروش وانت نیسان 2400 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931772/مناقصه-اجرای-پروژه-خاکبرداری--مخلوط-ریزی--بیس-ریزی-و-آسفالت-خیابان-نوبت-اول-چاپ-دوم'>مناقصه اجرای پروژه خاکبرداری ، مخلوط ریزی ، بیس ریزی و آسفالت خیابان نوبت اول چاپ دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه خاکبرداری ، مخلوط ریزی ، بیس ریزی و آسفالت خیابان نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931778/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-فضای-سبز-نوبت-دوم-96-6-15'>مزایده یک قطعه زمین با کاربری فضای سبز نوبت دوم  96.6.15 / آگهی مزایده , مزایده یک قطعه زمین با کاربری فضای سبز نوبت دوم  96.6.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931807/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-456-62متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 456.62متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 456.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931764/مناقصه-اجرای-انتقال-نیرو-و-برقرسانی-شبکه-های-توزیع-در-محدوده-منطقه-برق-نیاوران'>مناقصه اجرای انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق نیاوران / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  مناقصه اجرای انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق نیاوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931752/مزایده-چند-قطعه-زمین-واقع-در-پارک-کیو-جهت-نصب-شش-باب-دکه'>مزایده چند قطعه زمین واقع در پارک کیو جهت نصب شش باب دکه  / آگهی مزایده , مزایده چند قطعه زمین واقع در پارک کیو جهت نصب شش باب دکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931854/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-آپارتمان-اداری'>مزایده سند مالکیت ششدانگ آپارتمان اداری / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ آپارتمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931859/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-131-70متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 131.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 131.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931863/مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931748/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-تابلوهای-تبلیغاتی'>مزایده واگذاری به صورت اجاره تابلوهای تبلیغاتی / آگهی فراخوان, مزایده واگذاری به صورت اجاره تابلوهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931846/مزایده-یک-قطعه-باغ-مشجر-پسته-ای'>مزایده یک قطعه باغ مشجر پسته ای / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مشجر پسته ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931758/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-قطعه-باغ'>مزایده واگذاری به اجاره  یک قطعه باغ  / خلاصه آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره  یک قطعه باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931767/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-نوارهای-حفاری'>مناقصه  زیرسازی و آسفالت نوارهای حفاری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  زیرسازی و آسفالت نوارهای حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931775/مزایده-فروش-حدود-710-تن-از-انواع-خرما'>مزایده  فروش حدود 710 تن از انواع خرما  / آگهی مزایده, مزایده  فروش حدود 710 تن از انواع خرما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931839/مزایده-زمین-پلاک-2044-فرعی-از-71-اصلی'>مزایده زمین پلاک 2044 فرعی از 71 اصلی / مزایده,مزایده زمین پلاک 2044 فرعی از 71 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931781/مزایده-ملک-اموال-منقول-غیرمنقول'>مزایده ملک اموال منقول غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک اموال منقول غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931754/مزایده-تعداد-شانزده-دستگاه-ماشین-آلات-و---'>مزایده تعداد شانزده دستگاه ماشین آلات و ....  / خلاصه آگهی مزایده , مزایده تعداد شانزده دستگاه ماشین آلات و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931741/مزایده-فروش-یکدستگاه-تلویزیون-21-اینچ-و--'>مزایده فروش یکدستگاه تلویزیون 21 اینچ و ... / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه تلویزیون 21 اینچ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931786/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیانی-زمین-زراعی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی زمین زراعی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931791/مزایده-ششدانگ-ساختمان-کاربری-تولیدی-صنعتی'>مزایده ششدانگ ساختمان کاربری تولیدی صنعتی / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان کاربری تولیدی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931783/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-116-60متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 116.60متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 116.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931740/مزایده-یکدستگاه-خودرو-سواری-تیبا-مدل-1396-سفید-رنگ'>مزایده یکدستگاه خودرو سواری تیبا مدل 1396 سفید رنگ / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه خودرو سواری تیبا مدل 1396 سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931734/مزایده-یک-دستگاه-اتوماتیک-پاشش-ژلکوته-و--مرتبه-دوم'>مزایده یک دستگاه اتوماتیک پاشش ژلکوته و ...مرتبه دوم  / مزایده ، مزایده یک دستگاه اتوماتیک پاشش ژلکوته و ... مرتبه د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931720/مناقصه-خرید-کنتور-توربینی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کنتور توربینی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید کنتور توربینی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931735/تکرار-فراخوان-خرید-LICENSE-شبیه-ساز-مخزن-نفت-سیاه-BLACK-OIL-نوبت-اول-96-6-19'>تکرار فراخوان خرید LICENSE شبیه ساز مخزن نفت سیاه BLACK OIL نوبت اول 96.6.19 / تکرار فراخوان مناقصه عمومی , تکرار فراخوان خرید LICENSE شبیه ساز مخزن نفت سیاه BLACK OIL نوبت اول 96.6.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931712/فراخوان-خیابان-سازی-و-ترمیم-خیابان-نوبت-دوم'>فراخوان خیابان سازی و ترمیم خیابان  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان خیابان سازی و ترمیم خیابان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931920/مزایده-دو-دهنه-مغازه-متراژ-یازده-متر'>مزایده دو دهنه مغازه متراژ یازده متر / مزایده,مزایده دو دهنه مغازه متراژ یازده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932068/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-منزل-مسکونی'>مزایده ششدانگ آپارتمان منزل مسکونی  / مزایده ششدانگ آپارتمان منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931815/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-پیمانکار'>فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار / فراخوان , فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931732/مناقصه-عمومی-ارائه-خدمات-حراستی-مورد-نیاز-نوبت-سوم'>مناقصه عمومی ارائه خدمات حراستی مورد نیاز  نوبت سوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ارائه خدمات حراستی مورد نیاز  نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931840/مزایده-مکان-تحت-پوشش-جهت-توسعه-بخش-خدمات-تخصصی-دندانپزشکی'>مزایده مکان تحت پوشش جهت توسعه بخش خدمات تخصصی دندانپزشکی / آگهی مزایده، مزایده مکان تحت پوشش جهت توسعه بخش خدمات تخصصی دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931784/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-کیا-کارنس'>مزایده یک دستگاه خودرو کیا کارنس / مزایده یک دستگاه خودرو کیا کارنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931760/مناقصه-آسفالت-ریزی-معابر-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه  آسفالت ریزی معابر شهری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  آسفالت ریزی معابر شهری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931763/مناقصه-عملیات-خرید-حمل-پخش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خرید، حمل، پخش آسفالت- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات خرید، حمل، پخش آسفالت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931773/مزایده-یخچال-فریزر-دوقلو--'>مزایده یخچال فریزر دوقلو .. / مزایده یخچال فریزر دوقلو ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931842/مزایده-ششدانگ-یکباب-دکان-بخش-دو-زنجان'>مزایده ششدانگ یکباب دکان بخش دو زنجان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب دکان بخش دو زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931779/مزایده-شلوار-لی-مردانه--اورکت--'>مزایده شلوار لی مردانه - اورکت ... / مزایده شلوار لی مردانه - اورکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931797/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-استان'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز استان / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932034/مزایده-ششدانگ-عمارت-مسکونی-بخش-7-زنجان'>مزایده ششدانگ عمارت مسکونی بخش 7 زنجان / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مسکونی بخش 7 زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932038/مزایده-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931814/مزایده-ششدانگ-و-مازاد-پلاک-13-فرعی-مساحت-360متر'>مزایده ششدانگ و مازاد پلاک 13 فرعی مساحت 360متر  / مزایده,مزایده ششدانگ و مازاد پلاک 13 فرعی مساحت 360متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931766/مزایده-فروش-خودرو-پراید-مدل-1385'>مزایده فروش خودرو پراید مدل 1385  / مزایده , مزایده فروش خودرو پراید مدل 1385 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931800/مزایده-ابر-تشک-5-سانت-اسفنجی--'>مزایده ابر تشک 5 سانت اسفنجی ... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده ابر تشک 5 سانت اسفنجی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931809/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-خانه-و-زمین-و-مغازه'>مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه و زمین و مغازه / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه و زمین و مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931789/مناقصه-بهسازی-محور--'>مناقصه بهسازی محور... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه بهسازی محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931769/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-وانت-نیسان-جرثقیل-دار--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی وانت نیسان جرثقیل دار - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده فروش یک دستگاه خودروی وانت نیسان جرثقیل دار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931811/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مفروز-عرصه-782متر'>مزایده یک واحد مسکونی مفروز عرصه 782متر  / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مفروز عرصه 782متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931806/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت  / فراخوان ،فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931613/ارزیابی-کیفی-تعمیرات-اساسی-و-R1-واحدهای-GEF5'>ارزیابی کیفی  تعمیرات اساسی و R1 واحدهای GEF5   / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، ارزیابی کیفی  تعمیرات اساسی و R1 واحدهای GEF5  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931770/مناقصه-خرید-تعدادی-دستگاه-الکتروموتور-و-پمپ-شناور-تجدید'>مناقصه خرید تعدادی دستگاه الکتروموتور و پمپ شناور تجدید  / فراخوان, مناقصه خرید تعدادی دستگاه الکتروموتور و پمپ شناور تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931782/مناقصه-عملیات-اجرای-طرح-هندسی-تقاطع-عدل--گفتار'>مناقصه عملیات اجرای طرح هندسی تقاطع عدل ، گفتار  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای طرح هندسی تقاطع عدل ، گفتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931776/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-محدوده-B-تجدید'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده B تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده B تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931792/مناقصه-عملیات-احداث-و-بهسازی-بلوار-رحمت--'>مناقصه عملیات احداث و بهسازی بلوار رحمت.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث و بهسازی بلوار رحمت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931824/مناقصه-عملیات-اجرا-و-ترمیم-جدول--کانیوا-و-لبه--'>مناقصه عملیات اجرا و ترمیم جدول ، کانیوا و لبه... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرا و ترمیم جدول ، کانیوا و لبه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931831/مناقصه-عملیات-بهسازی-پیاده-رو-بلوار--'>مناقصه عملیات بهسازی پیاده رو بلوار.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات بهسازی پیاده رو بلوار....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931836/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-در-شهرک-گلدشت-حافظ--'>مناقصه عملیات لوله گذاری در شهرک گلدشت حافظ.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات لوله گذاری در شهرک گلدشت حافظ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931617/ارزیابی-کیفی-تعمیرات-اساسی-واحد-کرافت-v93-1-نیروگاه-گازی-شیراز'>ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی واحد کرافت v93.1 نیروگاه گازی شیراز  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی واحد کرافت v93.1 نیروگاه گازی شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931787/مناقصه-عملیات-لکه-گیری-آسفالت'>مناقصه عملیات لکه گیری آسفالت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات لکه گیری آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931795/مناقصه-عملیات-اصلاح-هندسی-تقاطع--'>مناقصه  عملیات اصلاح هندسی تقاطع ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات اصلاح هندسی تقاطع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931904/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931802/فراخوان-فروش-آلومینیوم-و-آهن-آلات-و-اموال-اسقاطی'>فراخوان فروش آلومینیوم و آهن آلات و اموال اسقاطی / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان فروش آلومینیوم و آهن آلات و اموال اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931822/مزایده-اجاره-بازار-هفتگی'> مزایده اجاره بازار هفتگی / آگهی مزایده,  مزایده اجاره بازار هفتگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931833/مزایده-اجاره-کارخانه-شن-و-ماسه-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره کارخانه شن و ماسه شهرداری- نوبت دوم  / مزایده اجاره کارخانه شن و ماسه شهرداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931850/مزایده-واگذاری-به-اجاره-طبقه-همکف-یک-واحد-مسکونی-دو-طبقه'>مزایده واگذاری به اجاره طبقه همکف یک واحد مسکونی دو طبقه / مزایده,مزایده واگذاری به اجاره طبقه همکف یک واحد مسکونی دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931844/مزایده-واگذاری-یک-ساختمان-4-طبقه--مرحله-دوم'>مزایده واگذاری یک ساختمان 4 طبقه - مرحله دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری یک ساختمان 4 طبقه- مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931845/مزایده-اجاره-دکه-و-اجاره-سنگ-شکن--نوبت-دوم'>مزایده اجاره دکه و اجاره سنگ شکن - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره دکه و اجاره سنگ شکن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931793/مزایده-اجاره-2000-مترمربع-زمین-محصور--نوبت-دوم'>مزایده اجاره 2000 مترمربع زمین محصور   نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده  اجاره 2000 مترمربع زمین محصور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931440/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-سه-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره سه فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره سه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931801/فراخوان-استعلام-واگذاری-ایاب-و-ذهاب-بیمارستان-نوبت-دوم'>فراخوان استعلام واگذاری ایاب و ذهاب بیمارستان نوبت دوم  / اگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت , فراخوان استعلام واگذاری ایاب و ذهاب بیمارستان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931788/تجدید-مناقصه-امور-مربوط-به-حمل-و-نقل-و-خدمات-شهری-و-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه امور مربوط به حمل و نقل و خدمات شهری و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی,  تجدید مناقصه  امور مربوط به حمل و نقل و خدمات شهری و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931837/مزایده-واگذاری-اپارتمان-مسکونی-بخش-سه-شیراز'>مزایده واگذاری اپارتمان مسکونی بخش سه شیراز / مزایده,مزایده واگذاری اپارتمان مسکونی بخش سه شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931790/تجدید-مناقصه-عمومی-بخش-خدمات-شهری-شامل-نظافت-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی بخش خدمات شهری شامل نظافت نوبت دوم  / تجدید  مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه عمومی بخش خدمات شهری شامل نظافت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931832/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-142-26متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 142.26متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 142.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932088/مزایده-منزل-مسکونی-و-زمین-شلتوک-کاری-و-زراعی'>مزایده منزل مسکونی و زمین شلتوک کاری و زراعی / مزایده منزل مسکونی و زمین شلتوک کاری و زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931835/مزایده-واگذاری-استیجاری-زمین-جهت-چمن-مصنوعی-و-پینت-بال-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری استیجاری زمین جهت چمن مصنوعی و پینت بال نوبت دوم / آگهی مزایده ,  مزایده واگذاری استیجاری زمین جهت چمن مصنوعی و پینت بال نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931817/مزایده-واگذاری-استیجاری-غرفه-های-ترمینال-شهر-سبز-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری استیجاری غرفه های ترمینال شهر سبز نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری استیجاری غرفه های ترمینال شهر سبز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931841/استعلام-واگذاری-پشتیبانی-تجهیزات-رایانه-ای-شبکه-بهداشت-و-درمان'>استعلام واگذاری پشتیبانی تجهیزات رایانه ای شبکه بهداشت و درمان / آگهی فراخوان عمومی, استعلام واگذاری پشتیبانی تجهیزات رایانه ای شبکه بهداشت و درمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931908/مزایده-نیم-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-ده-هکتار'>مزایده نیم دانگ مشاع از زمین مساحت ده هکتار / مزایده,مزایده نیم دانگ مشاع از زمین مساحت ده هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931911/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-172-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 172.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 172.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931913/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-24-5متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 24.5متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 24.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931917/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-75-3متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 75.3متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 75.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931821/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-65-31متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 65.31متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 65.31متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932114/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-سیصد-و-بیست-و-نه-متر-و-هفتاد-و-دو-دسیمتر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه سیصد و بیست و نه متر و هفتاد و دو دسیمتر / مزایده ششدانگ یکباب خانه سیصد و بیست و نه متر و هفتاد و دو دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932117/مزایده-زمین-زراعتی-مساحت-4-45-هکتار'>مزایده زمین زراعتی مساحت 4.45 هکتار / مزایده زمین زراعتی مساحت 4.45 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932100/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-بمساحت-95-18-مترمربع'> مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان بمساحت 95/18 مترمربع /  مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان بمساحت 95/18 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931438/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-بخش-ده-مشهد'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان بخش ده مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931816/مزایده-اجاره-دو-لنگ-آب-و-اراضی'>مزایده اجاره  دو لنگ آب و اراضی / آگهی مزایده، مزایده اجاره  دو لنگ آب و اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931812/مزایده-اجاره-یک-لنگ-ملک-مزروعی'>مزایده اجاره یک لنگ ملک مزروعی / آگهی مزایده، مزایده اجاره یک لنگ ملک مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931808/مناقصه-عمومی-ایاب-و-ذهاب-مراکز-انتقال-نفت--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی ایاب و ذهاب مراکز انتقال نفت - نوبت دوم  / مناقصه عمومی  , مناقصه عمومی ایاب و ذهاب مراکز انتقال نفت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932090/مزایده-ششدانگ-یک-دربند-مغازه-مساحت-31-15متر'>مزایده ششدانگ یک دربند مغازه مساحت 31.15متر  / مزایده ششدانگ یک دربند مغازه مساحت 31.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931830/مناقصه-خرید-TUBE-BUNDLE-CULLER'>مناقصه خرید TUBE BUNDLE CULLER / مناقصه , مناقصه خرید TUBE BUNDLE CULLER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931810/مناقصه-احداث-سالن-ورزشی-بانوان-گناوه---'>مناقصه احداث سالن ورزشی بانوان گناوه ....  / مناقصه  ,مناقصه احداث سالن ورزشی بانوان گناوه .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931856/مزایده-یک-دستگاه-خشک-کن-مقوا'>مزایده یک دستگاه خشک کن مقوا / مزایده,مزایده یک دستگاه خشک کن مقوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931875/مزایده-دو-دستگاه-پرکن-مایعات--استیل--'>مزایده دو دستگاه پرکن مایعات - استیل... / مزایده ، مزایده دو دستگاه پرکن مایعات - استیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931834/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید  / مزایده ، مزایده یک دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931829/مزایده-کلیه-آهن-آلات--'>مزایده کلیه آهن آلات.... / مزایده ، مزایده کلیه آهن آلات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931820/مزایده-فروش-محصولات-باغی'>مزایده فروش محصولات باغی  / مزایده ، مزایده فروش محصولات باغی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932071/مزایده-27-5-سهم-از-72-سهم-ششدانگ-آپارتمان-قولنامه-ای'>مزایده 27.5 سهم از 72 سهم ششدانگ آپارتمان قولنامه ای / مزایده 27.5 سهم از 72 سهم ششدانگ آپارتمان قولنامه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931827/مزایده-چهار-دستگاه-مانیتور--'>مزایده چهار دستگاه مانیتور ... / مزایده, مزایده چهار دستگاه مانیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931444/مزایده-فروش-تعداد-سه-رقبه-املاک'>مزایده فروش تعداد سه رقبه املاک / مزایده,مزایده فروش تعداد سه رقبه املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931871/فراخوان-انجام-ممیزی-و-تهیه-شناسنامه-تعداد-250-واحد-صنعتی'>فراخوان انجام ممیزی و تهیه شناسنامه تعداد 250 واحد صنعتی / آگهی فراخوان , فراخوان انجام ممیزی و تهیه شناسنامه تعداد 250 واحد صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931861/مزایده-سواری-پژو-پارس'>مزایده سواری پژو پارس / مزایده, مزایده سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931813/آگهی-مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>آگهی مزایده یک دستگاه سواری پراید / آگهی مزایده،آگهی مزایده یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932070/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-144-مترمربع'>مزایده  ششدانگ زمین به مساحت 144 مترمربع / مزایده  ششدانگ زمین به مساحت 144 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931838/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند-تجدید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند تجدید  / مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932075/مزایده-یکباب-مغازه-قولنامه-ای-57متر'>مزایده یکباب مغازه قولنامه ای 57متر / مزایده یکباب مغازه قولنامه ای 57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932065/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-181-78-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 181/78 مترمربع  / مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 181/78 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931556/فراخوان-تامین-تجهیزات-فنی-تولید-شبکه-امید'>فراخوان تامین تجهیزات فنی تولید شبکه امید  / آگهی فراخوان, فراخوان تامین تجهیزات فنی تولید شبکه امید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932044/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-108-45متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 108.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 108.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932041/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-243متر'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 243متر / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 243متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931855/مزایده-واگذاری-اجاره-ترمینال-مسافربری-مرحله-دوم'>مزایده واگذاری اجاره ترمینال مسافربری مرحله دوم  / فراخوان آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره ترمینال مسافربری مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931848/مناقصه-سر-میخ-(براده-آهن)-نوبت-دوم'>مناقصه سر میخ (براده آهن) نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سر میخ (براده آهن) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931847/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-تهیه-مواد--پخت-و-توزیع-غذا'>مناقصه انجام امور مربوط به تهیه مواد ، پخت و توزیع غذا  / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام امور مربوط به تهیه مواد ، پخت و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931864/مزایده-ملک-ثبتی-فرعی-از-1188-اصلی'>مزایده ملک ثبتی فرعی از 1188 اصلی / مزایده,مزایده ملک ثبتی فرعی از 1188 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931851/مناقصه-تامین-75-دستگاه-کامیون'>مناقصه تامین 75 دستگاه کامیون   / مناقصه ، مناقصه تامین 75 دستگاه کامیون  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931858/مناقصه-سیم-پیچی-الکترو-موتورهای-AC-و-بویین-جرثقیلها'>مناقصه سیم پیچی الکترو موتورهای AC و بویین جرثقیلها  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سیم پیچی الکترو موتورهای AC و بویین جرثقیلها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931561/فراخوان-تامین-تجهیزات-راه-اندازی-شبکه-آی-فیلم'>فراخوان  تامین تجهیزات راه اندازی شبکه آی فیلم / آگهی فراخوان, فراخوان  تامین تجهیزات راه اندازی شبکه آی فیلم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931857/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-تامین-112-دستگاه-خودروی-کولر--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه و تامین 112 دستگاه خودروی کولر - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تهیه و تامین 112 دستگاه خودروی کولر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931860/آگهی-مناقصه-تهیه-و-نصب-سیستم-مداربسته-و-دزدگیر-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه تهیه و نصب سیستم مداربسته و دزدگیر- نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه تهیه و نصب سیستم مداربسته و دزدگیر-نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931902/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات-محوطه-های-کارگاهی-و-خدمات-پست-و-ادارات--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تنظیفات محوطه های کارگاهی و خدمات پست و ادارات .. نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی ساده) , مناقصه انجام خدمات تنظیفات محوطه های کارگاهی و خدمات پست و ادارات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931897/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-کادر-خدماتی--عمرانی-و-اداری'>مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی - عمرانی و اداری  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی - عمرانی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931998/مزایده-ششدانگ-دو-باب-خانه-679-40-و-272-61متر'>مزایده ششدانگ دو باب خانه 679.40 و 272.61متر  / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب خانه 679.40 و 272.61متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931874/مناقصه-تامین-25-دستگاه-آمبولانس--نوبت-دوم'>مناقصه تامین 25 دستگاه آمبولانس... نوبت دوم / مناقصه تامین 25 دستگاه آمبولانس...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931866/تجدید-مناقصه-خرید-کفپوش-ترافیکی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید کفپوش ترافیکی  ... نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه خرید کفپوش ترافیکی  ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931939/مزایده-فروش-مبذر-5-5-هکتار-ذرت'>مزایده فروش مبذر 5/5 هکتار ذرت  / آگهی مزایده ، مزایده فروش مبذر 5/5 هکتار ذرت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931876/مزایده-واگذاری-تعداد-سه-قطعه-زمین'>مزایده واگذاری تعداد سه قطعه زمین  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد سه قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931884/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-4000متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 4000متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 4000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931880/مزایده-ملک-4500متر-زمین-دیم'>مزایده ملک 4500متر زمین دیم / مزایده,مزایده ملک 4500متر زمین دیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931869/مناقصه-نگهداری-و-تعمیر-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی-ساختمان'>مناقصه  نگهداری و تعمیر تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  نگهداری و تعمیر تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931540/تجدید-فراخوان-تامین-تجهیزات-اتوماسیون'>تجدید فراخوان تامین تجهیزات اتوماسیون  / آگهی فراخوان, تجدید فراخوان تامین تجهیزات اتوماسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931853/تجدید-مزایده-واگذاری-فضای-تبلیغاتی-سقف--نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی سقف - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی ,تجدید مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی سقف - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931873/مناقصه-روکش-آسفالت-سطح-شهر'>مناقصه روکش آسفالت سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه روکش آسفالت سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931849/تجدید-مناقصه-بهسازی-(قطعه-چهارم)-محور-قائم--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه بهسازی (قطعه چهارم) محور قائم  - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه بهسازی (قطعه چهارم) محور قائم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931862/تجدید-مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-ساختمان-غسالخانه-و-سردخانه'>تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از ساختمان غسالخانه و سردخانه / تجدید آگهی مزایده , تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از ساختمان غسالخانه و سردخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931909/مزایده-فروش-10000-لیتر-روغن-سوخته-نوبت-دوم'>مزایده فروش 10000 لیتر روغن سوخته نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 10000 لیتر روغن سوخته نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931879/مناقصه-واگذاری-امور-نگهداری-و-تعمیرات-راهبردی-تاسیسات-مکانیکی-و-الکترونیکی'>مناقصه  واگذاری امور نگهداری و تعمیرات راهبردی تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی  / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری امور نگهداری و تعمیرات راهبردی تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931931/مزایده-واگذاری-انتفاع-از-یک-باب-ملک-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری انتفاع از یک باب ملک تجاری  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری انتفاع از یک باب ملک تجاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931883/مزایده-پایه-چراغ'>مزایده پایه چراغ  / مزایده, مزایده پایه چراغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931535/فراخوان-تامین-تجهیزات-آپلینک-ماهواره-ای-مراکز--نوبت-دوم'>فراخوان تامین تجهیزات آپلینک ماهواره ای مراکز - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ،فراخوان تامین تجهیزات آپلینک ماهواره ای مراکز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931890/مزایده-فروش-تعدادی-اقلام-هتلی-شامل-میز--نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی اقلام هتلی شامل میز - نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش تعدادی اقلام هتلی شامل میز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931995/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-مازاد-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931923/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-1649-50متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 1649.50متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 1649.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932007/مزایده-ملک-سند-مسکونی-قطعه-58-تفکیکی'>مزایده ملک سند مسکونی قطعه 58 تفکیکی / مزایده,مزایده ملک سند مسکونی قطعه 58 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931591/مزایده-اجاره-اماکن-رفاهی'>مزایده اجاره اماکن رفاهی  / آگهی مزایده , مزایده اجاره اماکن رفاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932011/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-یک-ارومیه'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931891/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید  / مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932014/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-بخش-5-ارومیه'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش 5 ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش 5 ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931901/مزایده-دو-دستگاه-برداشت-کدو-با-رنگ-قرمز-96-6-20'>مزایده دو دستگاه برداشت کدو با رنگ قرمز 96.6.20 / مزایده,مزایده دو دستگاه برداشت کدو با رنگ قرمز  96.6.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931885/مزایده-اجاره-مکانی-جهت-ایجاد-آژانس-تاکسی-تلفنی'>مزایده اجاره مکانی جهت ایجاد آژانس تاکسی تلفنی / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره مکانی جهت ایجاد آژانس تاکسی تلفنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931895/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-2285-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2285 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2285 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931899/مزایده-ششدانگ-پلاک-اصلی-23-مزرعه-گلستان'>مزایده ششدانگ پلاک اصلی 23 مزرعه گلستان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک اصلی 23 مزرعه گلستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931887/مزایده-یک-و-نیم-سهم-از-84-سهم-پلاک-27-اصلی'>مزایده یک و نیم سهم از 84 سهم پلاک 27 اصلی / مزایده,مزایده یک و نیم سهم از 84 سهم پلاک 27 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931583/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-مورد-نیاز-در-سطوح-نظافت-ساختمان---نوبت-اول'>تجدید مناقصه انجام خدمات مورد نیاز در سطوح نظافت ساختمان ... نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه انجام خدمات مورد نیاز در سطوح نظافت ساختمان ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931886/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-2000-مدل-64'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان 2000 مدل 64  / مزایده , مزایده یک دستگاه وانت نیسان 2000 مدل 64  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932045/مزایده-ملک-و-کل-ماشین-و-آلات-و-تجهیزات-و--'>مزایده ملک و کل ماشین و آلات و تجهیزات و... / آگهی مزایده ,مزایده ملک و کل ماشین و آلات و تجهیزات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931932/مزایده-یک-قطعه-زمین-غیر-مزروعی'>مزایده یک قطعه زمین غیر مزروعی / مزایده,ممزایده یک قطعه زمین غیر مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931937/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مساحت-75متر'>مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 75متر / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931571/مناقصه-تکمیل-جداول-و-زیرسازی-و-آسفالت-جاده-و--'>مناقصه تکمیل جداول و زیرسازی و آسفالت جاده و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل جداول و زیرسازی و آسفالت جاده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931991/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-154-33متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 154.33متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 154.33متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931918/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-روستا'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا  / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931549/مناقصه-تعمیرات-اساسی-واحدهای-گازی-شماره-یک-و-دو-نیروگاه-ترکیبی'>مناقصه تعمیرات اساسی واحدهای گازی شماره یک و دو نیروگاه ترکیبی / مناقصه , مناقصه تعمیرات اساسی واحدهای گازی شماره یک و دو نیروگاه ترکیبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931928/مزایده-فروش-یکدستگاه-بچینگ-پارس-لیبهر-با-متعلقات-تعدادی-کانکس-و-کانتینر'> مزایده فروش یکدستگاه بچینگ پارس لیبهر با متعلقات تعدادی کانکس و کانتینر / آگهی مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه بچینگ پارس لیبهر با متعلقات تعدادی کانکس و کانتینر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931922/مزایده-فروش-روکش-درب-ضد-سرقت-mdf-8-میل-رویه-راش-و-PVC---نوبت-دوم'>مزایده فروش روکش درب ضد سرقت mdf 8 میل رویه راش و PVC .... نوبت دوم  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش روکش درب ضد سرقت mdf 8 میل رویه راش و PVC .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932003/مزایده-فروش-اراضی-املاک-و-فضاهای-بلااستفاده'>مزایده فروش اراضی املاک و فضاهای بلااستفاده  / مزایده,مزایده فروش اراضی املاک و فضاهای بلااستفاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931534/تجدید-مزایده-واگذاری-یک-باب-غرفه-و-آلاچیق---نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری یک باب غرفه و آلاچیق ... نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری یک باب غرفه و آلاچیق ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931933/مناقصه-انجام-عملیات-حرارتی-U-TUBE--'>مناقصه انجام عملیات حرارتی  U-TUBE... / آگهی مناقصهف مناقصه انجام عملیات حرارتی  U-TUBE...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931941/مناقصه-تامین-انواع-فلنج-و-گرد'>مناقصه تامین انواع فلنج و گرد / مناقصه , مناقصه تامین انواع فلنج و گرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931958/مزایده-ساختمان-چند-منظوره-سرای-محله'> مزایده ساختمان چند منظوره سرای محله  / آگهی مزایده عمومی،  مزایده ساختمان چند منظوره سرای محله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931952/مزایده-یک-دستگاه-سواری-و-منزل-مسکونی'>مزایده یک دستگاه سواری و منزل مسکونی  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری و منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931970/مزایده-ملک-بخش-14-ثبت-اصفهان'>مزایده ملک بخش 14 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ملک بخش 14 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931949/مزایده-یک-عدد-کباب-سیخ-کن--یک-عدد-کباب-پز'>مزایده یک عدد کباب سیخ کن ، یک عدد کباب پز  / مزایده,مزایده یک عدد کباب سیخ کن ، یک عدد کباب پز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931978/مزایده-منزل-مسکونی-قدیمی'>مزایده منزل مسکونی قدیمی / مزایده,مزایده منزل مسکونی قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931934/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-6042-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 6042 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 6042 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931530/مناقصه-امور-حفاظت-فیزیکی-نوبت-دوم'>مناقصه امور حفاظت فیزیکی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور حفاظت فیزیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931940/مزایده-اجاره-بهره-برداری-قسمتی-از-ملک-مرحله-سوم-ـ-نوبت-دوم'>مزایده اجاره بهره برداری قسمتی از ملک مرحله سوم ـ نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره بهره برداری قسمتی از ملک مرحله سوم ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931967/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-330-60متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 330.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 330.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931936/مزایده-یک-دستگاه-P-V-C-از-نوع-برنت-مدل-1220'>مزایده یک دستگاه P.V.C از نوع برنت مدل 1220  / مزایده , مزایده یک دستگاه P.V.C از نوع برنت مدل 1220 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931963/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-1588-اصلی'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 1588 اصلی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 1588 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931957/مزایده-اموال-منقول-شامل-منزل-مسکونی-و-مغازه'>مزایده اموال منقول شامل منزل مسکونی و مغازه / مزایده,مزایده اموال منقول شامل منزل مسکونی و مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931960/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-132-80متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 132.80متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 132.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932005/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-116-4متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه 116.4متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 116.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931944/مزایده-ملک-بصورت-آپارتمان-مسکونی-بخش-5-ثبت-اصفهان'>مزایده ملک بصورت آپارتمان مسکونی بخش 5 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ملک بصورت آپارتمان مسکونی بخش 5 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931947/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-یک'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931950/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-هفتاد-و-هشت-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره هفتاد و هشت فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره هفتاد و هشت فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931432/مناقصه-راهبری-وسائط-نقلیه-مرکز--نوبت-دوم'>مناقصه راهبری وسائط نقلیه مرکز - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه راهبری وسائط نقلیه مرکز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931983/مزایده-5-دانگ-پلاک-ثبتی-3677-مساحت-600-متر'>مزایده 5 دانگ پلاک ثبتی 3677 مساحت 600 متر / مزایده,مزایده 5 دانگ پلاک ثبتی 3677 مساحت 600 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931987/مزایده-تمامت-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-یک-ثبتی-شهرضا'>مزایده تمامت ششدانگ یکباب خانه بخش یک ثبتی شهرضا  / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ یکباب خانه بخش یک ثبتی شهرضا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932046/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-اراضی-تجاری-خدماتی-مسکونی-ورزشی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعدادی از اراضی تجاری خدماتی مسکونی ورزشی نوبت دوم  / مزایده واگذاری تعدادی از اراضی تجاری خدماتی مسکونی ورزشی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931955/مزایده-یک-دستگاه-نیمه-یدک--تیغه-مخصوص-حمل-تانک'>مزایده یک دستگاه نیمه یدک - تیغه مخصوص حمل تانک / مزایده  یک دستگاه نیمه یدک - تیغه مخصوص حمل تانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932050/مزایده-همگی-و-تمامی-آپارتمان-مساحت-400-11متر'>مزایده همگی و تمامی آپارتمان مساحت 400.11متر / مزایده همگی و تمامی آپارتمان مساحت 400.11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931966/مناقصه-عملیات-کانیوگذاری-و-دفع-آبهای-سطحی-معابر--چاپ-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات کانیوگذاری و دفع آبهای سطحی معابر - چاپ دوم نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات کانیوگذاری و دفع آبهای سطحی معابر - نوبت دوم چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932064/مزایده-یکباب-گاوداری-مساحت-2200متر'>مزایده یکباب گاوداری مساحت 2200متر / مزایده یکباب گاوداری مساحت 2200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931946/مزایده-واگذاری-استخر--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری استخر - نوبت دوم / فراخوان آگهی مزایده ، مزایده واگذاری استخر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931437/مزایده-کمپرسی-اسکانیا-جفت-چرخ---'>مزایده کمپرسی اسکانیا جفت چرخ ..... / مزایده ، مزایده کمپرسی اسکانیا جفت چرخ .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931962/مناقصه-عملیات-اجرایی-تخریب-و-اصلاح-غرف-پایانه-های-مسافریری-شهرداری-تبریز--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی تخریب و اصلاح غرف پایانه های مسافریری شهرداری تبریز - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات اجرایی تخریب و اصلاح غرف پایانه های مسافریری شهرداری تبریز - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931956/مناقصه-عملیات-خرید-و-نصب-1700-متر-طول-نرده-فلزی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خرید و نصب 1700 متر طول نرده فلزی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خرید و نصب 1700 متر طول نرده فلزی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932058/مزایده-یکباب-خانه-عرصه-768متر'>مزایده یکباب خانه عرصه 768متر / مزایده یکباب خانه عرصه 768متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932059/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-112-39متر'>مزایده یکباب خانه مساحت 112.39متر / مزایده یکباب خانه مساحت 112.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931442/مزایده-فروش-کامیون-کشنده-نوبت-اول'>مزایده فروش کامیون کشنده نوبت اول / مزایده ، مزایده فروش کامیون کشنده نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932074/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-173-23متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 173.23متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 173.23متر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932051/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره-به-منظور-انجام-مطالعات--ایجاد-و-توانمندسازی-تشکل-های-آب-بران---نوبت-دوم'> فراخوان خرید خدمات مشاوره به منظور انجام مطالعات ، ایجاد و توانمندسازی تشکل های آب بران .... نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران , فراخوان خرید خدمات مشاوره به منظور انجام مطالعات ، ایجاد و توانمندسازی تشکل های آب بران .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932181/مناقصه-مسیر-شبکه-توزیع-و-نصب-انشعابات'>مناقصه مسیر شبکه توزیع و نصب انشعابات  / مناقصه مسیر شبکه توزیع و نصب انشعابات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932219/مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-اداره-گاز-شهرستان-مراغه'>مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی اداره گاز شهرستان مراغه / مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی اداره گاز شهرستان مراغه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932217/استعلام-سایت-مستر'>استعلام سایت مستر / استعلام بهاء, استعلام سایت مستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931742/مزایده-واگذاری-انجام-خدمات-بوفه-خوابگاه-دانشجویی-و-بوفه-مرکزی'>مزایده واگذاری انجام خدمات بوفه خوابگاه دانشجویی و بوفه مرکزی  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری انجام خدمات بوفه خوابگاه دانشجویی و بوفه مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931473/مزایده-یک-باب-دکه'>مزایده یک باب دکه / آگهی مزایده عمومی،مزایده یک باب دکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931965/مناقصه-مجموعه-آویز-و-تلشکی-جرثقیل'>مناقصه  مجموعه آویز و تلشکی جرثقیل / مناقصه ، مناقصه مجموعه آویز و تلشکی جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931969/استعلام-کوپن-رسوب-و-خوردگی'>استعلام کوپن رسوب و خوردگی  / استعلام, استعلام کوپن رسوب و خوردگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931919/استعلام-خرید-انواع-تیغچه-الماس'>استعلام خرید انواع تیغچه الماس / استعلام، استعلام خرید انواع تیغچه الماس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931921/استعلام-شیلنگ-و-کوپلینگ-پمپ'>استعلام شیلنگ و کوپلینگ پمپ / استعلام، استعلام شیلنگ و کوپلینگ پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931924/استعلام-صندلی-روی-مشمع--'>استعلام صندلی روی مشمع... / استعلام، استعلام صندلی روی مشمع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931984/استعلام-ورق-فولادی'>استعلام ورق فولادی / استعلام ,استعلام ورق فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931453/فراخوان-پروژه-تکمیل-ترمینال-بین-المللی-فرودگاه-ایلام'>فراخوان پروژه تکمیل ترمینال بین المللی فرودگاه ایلام  / آگهی فراخوان پیمانکاران , فراخوان پروژه تکمیل ترمینال بین المللی فرودگاه ایلام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931988/استعلام-ورق-فولادی-استیل'>استعلام ورق فولادی استیل   / استعلام ورق فولادی استیل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932000/استعلام-توری-استیل-لوزی'>استعلام توری استیل لوزی / استعلام,استعلام توری استیل لوزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931929/استعلام-اتصالات-جوشی'>استعلام اتصالات جوشی / استعلام,استعلام اتصالات جوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932009/مناقصه-افزایش-ظرفیت-ذخیره-سازی-سوخت-هوایی'>مناقصه افزایش ظرفیت ذخیره سازی سوخت هوایی / آگهی مناقصه، مناقصه افزایش ظرفیت ذخیره سازی سوخت هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931449/مناقصه-پیمان-بهسازی-و-نوسازی-پست-برق-مرکز-انتقال-نفت-شهید-چمران'>مناقصه پیمان بهسازی و نوسازی پست برق مرکز انتقال نفت شهید چمران / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه پیمان بهسازی و نوسازی پست برق مرکز انتقال نفت شهید چمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931448/مزایده-ضایعات-تمدید'>مزایده ضایعات تمدید  / آگهی مزایده , مزایده ضایعات تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932001/مناقصه-خرید-تعداد-6-دستگاه-ترانس-توزیع-هرمتیک-2000-کیلوولت-آمپر'>مناقصه خرید تعداد 6 دستگاه ترانس توزیع هرمتیک 2000 کیلوولت آمپر / مناقصه , مناقصه خرید تعداد 6 دستگاه ترانس توزیع هرمتیک 2000 کیلوولت آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932018/مناقصه-P-F-BRAN--LUEBBE-METERING-PUMP'>مناقصه P/F BRAN & LUEBBE METERING PUMP / مناقصه ,مناقصه P/F BRAN & LUEBBE METERING PUMP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931451/مناقصه-ساخت-کابین-و-تجهیز-دو-دستگاه-ایسوزو-8-و-5-2-تن-نوبت-دوم'>مناقصه ساخت کابین و تجهیز دو دستگاه ایسوزو 8 و 5/2  تن  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت کابین و تجهیز دو دستگاه ایسوزو 8 و 5/2  تن  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931900/مناقصه-خرید-کمپرسور-کوپلند'>مناقصه خرید کمپرسور کوپلند  / مناقصه ,مناقصه خرید کمپرسور کوپلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931898/مناقصه-ساخت-P-F-BRAN--LUEBBE-METERING-PUMP'>مناقصه ساخت P/F BRAN & LUEBBE METERING PUMP / مناقصه ,مناقصه ساخت P/F BRAN & LUEBBE METERING PUMP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931888/مناقصه-خرید-P-F-PALL-FILTERS'>مناقصه خرید P/F PALL FILTERS / مناقصه ,مناقصه خرید P/F PALL FILTERS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932031/مناقصه-خرید-FEED-VALVE-FOR-METERING-PUMP'>مناقصه خرید  FEED VALVE FOR METERING PUMP / مناقصه خرید  FEED VALVE FOR METERING PUMP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931881/مناقصه-رگولاتور'>مناقصه رگولاتور / مناقصه ,مناقصه رگولاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931974/مناقصه-عملیات-ساختمان-توسعه-بخش-۲۳۰-کیلوولت'>مناقصه عملیات ساختمان توسعه بخش ۲۳۰ کیلوولت  / مناقصه , مناقصه عملیات ساختمان توسعه بخش ۲۳۰ کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931985/مناقصه-تست-و-بازرسی-لوازم-اندازه-گیری-تکفاز-و-سه-فاز-غیر-دیماندی'>مناقصه تست و بازرسی لوازم اندازه گیری تکفاز و سه فاز غیر دیماندی  / مناقصه , مناقصه تست و بازرسی لوازم اندازه گیری تکفاز و سه فاز غیر دیماندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932002/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-خطوط-انتقال-و-فوق-توزیع'>مناقصه تعمیر و نگهداری خطوط انتقال و فوق توزیع / مناقصه، مناقصه تعمیر و نگهداری خطوط انتقال و فوق توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931427/مناقصه-خدمات-خودرویی--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات خودرویی   نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خدمات خودرویی   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931996/مناقصه-عملیات-توسعه-واحداث--اصلاح-و-بهینه-سازی--'>مناقصه عملیات توسعه واحداث ، اصلاح و بهینه سازی ... / مناقصه , مناقصه عملیات توسعه واحداث ، اصلاح و بهینه سازی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931872/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی / مزایده,مزایده فروش اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932013/استعلام-طراحی-و-اجرای-پروژه-هوشمند-سازی-موتورخانه--'>استعلام طراحی و اجرای پروژه هوشمند سازی موتورخانه ... / استعلام طراحی و اجرای پروژه هوشمند سازی موتورخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931491/مناقصه-انجام-امور-رفت-و-روب--جمع-آوری-زباله--'>مناقصه انجام امور رفت و روب ، جمع آوری زباله.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور رفت و روب ، جمع آوری زباله....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932200/استعلام-انجام-خدمات-بهشت-حسین'>استعلام انجام خدمات بهشت حسین  / استعلام انجام خدمات بهشت حسین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931502/اجاره-یک-باب-هتل-آپارتمان'>اجاره یک باب هتل آپارتمان  / اجاره یک باب هتل آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932236/استعلام-انجام-عملیاتی-برقی'>استعلام انجام عملیاتی برقی / استعلام انجام عملیاتی برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932248/مناقصه-عملیات-احداث-پارک-محله-ای'>مناقصه عملیات احداث پارک محله ای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث پارک محله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932247/استعلام-عملیات-لکه-گیری-و-زیرسازی-آسفالت'>استعلام عملیات لکه گیری و زیرسازی آسفالت / استعلام,استعلام عملیات لکه گیری و زیرسازی آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931499/فراخوان-انجام-امور-تعمیر--نگهداری-و-راهبردی-تاسیسات'>فراخوان  انجام امور تعمیر , نگهداری و راهبردی تاسیسات  / فراخوان مناقصه , فراخوان  انجام امور تعمیر , نگهداری و راهبردی تاسیسات </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 8 تاريخ : شنبه 20 آبان 1396 ساعت: 10:53