اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.19 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930617/مناقصه-انجام-خدمات-نو... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.19 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930617/مناقصه-انجام-خدمات-نوار-نقاله-و-نوار-چسبان'>مناقصه انجام خدمات نوار نقاله و نوار چسبان / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات نوار نقاله و نوار چسبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930584/مزایده-اجاره-سالن-رزکان-فردیس'>مزایده اجاره سالن رزکان فردیس  / مزایده , مزایده اجاره سالن رزکان فردیس نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931375/مزایده-تمامی-ششدانگ-20-هکتار-زمین'>مزایده تمامی ششدانگ 20 هکتار زمین / مزایده تمامی ششدانگ 20 هکتار زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930620/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-تهیه-مواد-پخت-و-توزیع-غذا'>مناقصه  انجام امور مربوط به تهیه مواد، پخت و توزیع غذا  / آگهی مناقصه, مناقصه  انجام امور مربوط به تهیه مواد، پخت و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930895/مناقصه-عمومی-مناقصه-خرید-سنگ-آهن'>مناقصه عمومی,مناقصه خرید سنگ آهن  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید سنگ آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930950/مزایده-یک-واحد-مسکونی-بخش-دو-کرمان'>مزایده یک واحد مسکونی بخش دو کرمان  / مزایده ,مزایده یک واحد مسکونی بخش دو کرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930880/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-فیلینگ-و-کپینگ-شربت-نوبت-سوم'>مناقصه خرید یک دستگاه فیلینگ و کپینگ شربت نوبت سوم  / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه فیلینگ و کپینگ شربت نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930872/مزایده-فروش-سردرختی-میوه-کیوی-مرحله-دوم'> مزایده فروش سردرختی میوه کیوی مرحله دوم  / آگهی مزایده،  مزایده فروش سردرختی میوه کیوی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930878/مزایده-فروش-ماشین-آلات-کارکرده'>مزایده فروش ماشین آلات کارکرده  / مزایده , مزایده فروش ماشین آلات کارکرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930947/مزایده-فروش-قطعه-زمین-شماره-هشت'>مزایده فروش قطعه زمین شماره هشت / مزایده ,مزایده فروش قطعه زمین شماره هشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930905/فراخوان-مناقصه-EMERGENCY-DIESEK-GENERATOR'>فراخوان مناقصه EMERGENCY DIESEK GENERATOR / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه EMERGENCY DIESEK GENERATOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930635/فراخوان-مناقصه-احداث-ساختمان-درمانگاه-شرکت'>فراخوان مناقصه احداث ساختمان درمانگاه شرکت / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه احداث ساختمان درمانگاه شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930866/مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-upvc-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله و اتصالات upvc نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله و اتصالات upvc نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930856/مزایده-فروش-یکدستگاه-X-RAY-تونلی-و-یک-دستگاه-فلزیاب-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه X-RAY تونلی و یک دستگاه فلزیاب نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یکدستگاه X-RAY تونلی و یک دستگاه فلزیاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930861/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل  / آگهی مناقصه , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930890/مزایده-فروش-تعدادی-از-انواع-خودرو-سواری-و-موتورسیکلت-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش تعدادی از انواع خودرو سواری و موتورسیکلت مازاد بر نیاز  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعدادی از انواع خودرو سواری و موتورسیکلت مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930875/مزایده-فروش-تعدادی-قطعات-یدکی-نو-و-دست-اول-برقی--مکانیکی--'>مزایده فروش تعدادی قطعات یدکی نو و دست اول برقی - مکانیکی.... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی قطعات یدکی نو و دست اول برقی - مکانیکی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930847/مناقصه-تصدی-گری-امور-مربوط-به-صدور-بارنامه---نوبت-دوم'>مناقصه تصدی گری امور مربوط به صدور بارنامه ... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه تصدی گری امور مربوط به صدور بارنامه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930676/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت1000مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت1000مترمربع / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت1000مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930707/مناقصه-برون-سپاری-عملیات-برداشت-اطلاعات-شبکه-فشار-ضعیف-مشترکین-نوبت-دوم'>مناقصه برون سپاری عملیات برداشت اطلاعات شبکه فشار ضعیف مشترکین نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه برون سپاری عملیات برداشت اطلاعات شبکه فشار ضعیف مشترکین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930642/مزایده-واگذاری-اقلام-موجود-در-انبار'>مزایده واگذاری اقلام موجود در انبار  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اقلام موجود در انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930743/مناقصه-تهیه-لوله9-و-اجرای-حدود-3600-متر-لوله-گذاری--'>مناقصه تهیه لوله9 و اجرای حدود 3600 متر لوله گذاری ... / آگهی مناقصه تهیه لوله9 و اجرای حدود 3600 متر لوله گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930740/مزایده-فروش-انواع-اموال--کالاها-و-ماشین-آلات-مازاد'>مزایده فروش انواع اموال ، کالاها و ماشین آلات مازاد / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع اموال ، کالاها و ماشین آلات مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930753/مناقصه-اجرای-خدمات-باربرداری-راکتور-قدیم-و-نصب-راکتور-جدید-آیزوماکس'>مناقصه اجرای خدمات باربرداری راکتور قدیم و نصب راکتور جدید آیزوماکس  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خدمات باربرداری راکتور قدیم و نصب راکتور جدید آیزوماکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930765/مناقصه-عمومی-مناقصه-خرید-سنگ-گچ-96-6-19'>مناقصه عمومی,مناقصه خرید سنگ گچ 96.6.19 / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید سنگ گچ 96.6.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930674/مزایده-فروش-زمینهای-مسکونی-و-تجاری-تجدید'>مزایده فروش زمینهای مسکونی و تجاری تجدید  / مزایده,مزایده فروش زمینهای مسکونی و تجاری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930690/مناقصه-خرید-کالسکه-کرین-سقفی-کارگاه-مرکزی-(TROLLY'>مناقصه خرید کالسکه کرین سقفی کارگاه مرکزی (TROLLY / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید کالسکه کرین سقفی کارگاه مرکزی (TROLLY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930785/مزایده-فروش-زمینهای-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش زمینهای مازاد بر نیاز  / مزایده,مزایده فروش زمینهای مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930708/مزایده-اجاره-پارکینگ-عمومی-96-6-19'>مزایده اجاره پارکینگ عمومی 96/6/19 / مزایده ، مزایده اجاره پارکینگ عمومی 96/6/19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930697/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-مساحت-عرصه-3714-8متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت عرصه 3714/8متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت عرصه 3714/8متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930700/مزایده-فروش-3-دستگاه-بالابر-دو-دستگاه-بالابر-با-خودرو-آذرخش--نوبت-دوم'>مزایده فروش 3 دستگاه بالابر دو دستگاه بالابر با خودرو آذرخش... نوبت دوم  / اگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 3 دستگاه بالابر دو دستگاه بالابر با خودرو آذرخش... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931136/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-شهرداری-بلوار-ابوالرضا'>مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری بلوار ابوالرضا  / مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری بلوار ابوالرضا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931125/مناقصه-شبکه-توزیع-آب-نوبت-دوم'>مناقصه شبکه توزیع آب- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه شبکه توزیع آب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931112/مزایده-فروش-اراضی-قطعات-تفکیکی-تجدید'>مزایده فروش اراضی قطعات تفکیکی تجدید / مزایده,مزایده فروش اراضی قطعات تفکیکی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930782/پنجمین-کنفرانس-حرفه-ای-گرایی-در-روابط-عمومی'>پنجمین کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی / پنجمین کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931349/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-2139-3744-به-مساحت-230-مترمربع'>مزایده  ششدانگ پلاک ثبتی 2139/3744 به مساحت 230 مترمربع / مزایده,مزایده  ششدانگ پلاک ثبتی 2139/3744 به مساحت 230 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931359/مزایده-آپارتمان-مسکونی-دو-خوابه'>مزایده آپارتمان مسکونی دو خوابه / مزایده آپارتمان مسکونی دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931341/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی2066-50-و-یک-قطعه-زمین-وقفی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی2066.50 و یک قطعه زمین وقفی / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی2066.50 و یک قطعه زمین وقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931106/مناقصه-توسعه-و-احداث-روستای-کنده-گوراب-فاز-5-پیچاپ-باشت--پیمانی--نوبت-دوم'>مناقصه توسعه و احداث روستای کنده گوراب فاز 5 پیچاپ باشت * پیمانی ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه توسعه و احداث روستای کنده گوراب فاز 5 پیچاپ باشت * پیمانی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931332/مزایده-فروش-املاک-مازاد-سطح-استان-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد سطح استان نوبت دوم  / مزایده فروش املاک مازاد سطح استان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931327/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-عرصه-174متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور عرصه 174متر / مزایده ششدانگ زمین محصور عرصه 174متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931114/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-معاونت'>مناقصه طبخ و توزیع غذای معاونت  / آگهی مناقصه , مناقصه طبخ و توزیع غذای معاونت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931237/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-پروژه-اجرای-احداث-سازه-ساختمان-کلاس-های-دانشگاه'>مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه اجرای احداث سازه ساختمان کلاس های دانشگاه  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه اجرای احداث سازه ساختمان کلاس های دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930666/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-192-43متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 192.43متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 192.43متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931137/مزایده-فروش-یکدستگاه-اینورتر-هواکش-کوره-با-تابلو-برق'>مزایده فروش یکدستگاه اینورتر هواکش کوره با تابلو برق / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اینورتر هواکش کوره با تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931251/مزایده-پلاک-ثبتی-13718-اصلی-بخش-نه-یزد-مرحله-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 13718 اصلی بخش نه یزد مرحله دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 13718 اصلی بخش نه یزد  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931147/مزایده-فروش-دو-عدد-مخزن-گازوئیل-مستعمل'>مزایده فروش دو عدد مخزن گازوئیل مستعمل  / آگهی مزایده , مزایده فروش دو عدد مخزن گازوئیل مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931143/مزایده-فروش-یک-عدد-مخزن-(تانکر)-آب-هوایی-(پنجاه-متر-مکعب)'>مزایده فروش یک عدد مخزن (تانکر) آب هوایی (پنجاه متر مکعب)  / آگهی مزایده , مزایده فروش یک عدد مخزن (تانکر) آب هوایی (پنجاه متر مکعب) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931133/مزایده-فروش-یکدستگاه-لیفتراک-پنج-تن-مدل-400309K'>مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک پنج تن مدل 400309K  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک پنج تن مدل 400309K </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931170/مناقصه-واگذاری-ادارات-و-شعبات-بهره-برداری'>مناقصه واگذاری ادارات و شعبات بهره برداری    / مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه واگذاری ادارات و شعبات بهره برداری   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931296/مزایده-عمومی-فروش-مغازه-آپارتمان-منزل-مسکونی-ویلایی-و-زمین-نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش مغازه.آپارتمان منزل مسکونی ویلایی و زمین نوبت دوم  / مزایده عمومی فروش مغازه.آپارتمان منزل مسکونی ویلایی و زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931141/تجدید-مناقصه-خرید-خرید-تعداد-17271-دستگاه-کنتور-آب-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید خرید تعداد 17271 دستگاه کنتور آب- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای، تجدید مناقصه خرید خرید تعداد 17271 دستگاه کنتور آب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931278/مزایده-ششدانگ-زمین-صیفی-کاری-4410متر'>مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری 4410متر / مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری 4410متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930657/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-72-51متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 72.51متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 72.51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931281/مزایده-ششدانگ-یک-عرصه-و-اعیان-یک-دستگاه-آپارتمان'>مزایده  ششدانگ یک عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان  / مزایده,مزایده  ششدانگ یک عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931174/مناقصه-واگذاری-ادارات-و-شعبات-بهره-برداری--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری ادارات و شعبات بهره برداری    نوبت دوم  / مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه واگذاری ادارات و شعبات بهره برداری    نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931208/فراخوان-احداث-تصفیه-خانه-محلی-فاضلاب'>فراخوان احداث تصفیه خانه محلی فاضلاب / آگهی فراخوان، فراخوان احداث تصفیه خانه محلی فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931264/مزایده-فروش-املاک-اراضی'>مزایده فروش املاک اراضی / مزایده,مزایده  فروش املاک اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931272/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-اداری'>مزایده  یک قطعه زمین با کاربری اداری / مزایده,مزایده  یک قطعه زمین با کاربری اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931213/حراج-حضوری-فروش-محصول-سردرختی-باغ-زیتون'>حراج حضوری فروش محصول سردرختی باغ زیتون  / حراج - حضوری , حراج حضوری فروش محصول سردرختی باغ زیتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930662/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-بیست-و-یک-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت بیست و یک متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت بیست و یک متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930701/مناقصه-خدمات-عمومی--نظافتی--پذیرایی--تاسیسات--تعمیر-و-نگهداری---مرحله-دوم'>مناقصه خدمات عمومی ، نظافتی ، پذیرایی ، تاسیسات ، تعمیر و نگهداری.... مرحله دوم /  آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات عمومی ، نظافتی ، پذیرایی ، تاسیسات ، تعمیر و نگهداری.... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930703/مناقصه-هوادهی-و-تزریق-کود-به-درختان-96-6-19'>مناقصه هوادهی و تزریق کود به درختان 96.6.19 / آگهی مناقصه , مناقصه هوادهی و تزریق کود به درختان  96.6.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930694/مزایده-اجاره-7-باب-از-مغازه-های-واقع-در-خیابان-سلامگاه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره 7 باب از مغازه های واقع در خیابان سلامگاه نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده اجاره 7 باب از مغازه های واقع در خیابان سلامگاه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930663/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-2500متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 2500متر  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 2500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930655/مزایده-میزان-55-هزار-متریک-تن-کنسانتره-سنگ-آهن'>مزایده میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن / آگهی مزایده عمومی , مزایده میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930885/مزایده-فروش-تعداد-100-گالن-50-کیلویی-اسانس-لوزی-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش تعداد 100 گالن 50 کیلویی اسانس لوزی مازاد بر نیاز / آگهی مزایده ,مزایده   فروش تعداد 100 گالن 50 کیلویی اسانس لوزی مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930889/ارزیابی-کیفی-مناقصه-تهیه-مواد-اولیه--طبخ-و-سرو-غذا'>ارزیابی کیفی مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و سرو غذا  / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و سرو غذا  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930849/مناقصه-امور-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه امور حفاظت فیزیکی  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه امور حفاظت فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930882/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405-جی-ال-ایکس'>مزایده  یک دستگاه پژو 405  جی ال ایکس / مزایده  یک دستگاه پژو 405  جی ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931249/مزایده-عرصه-به-مساحت-125'>مزایده عرصه به مساحت 125  / مزایده عرصه به مساحت 125 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930899/مناقصه-نصب-انشعابات-فاضلاب-و-توسعه-شبکه-فاضلاب--'>مناقصه نصب انشعابات فاضلاب و توسعه شبکه فاضلاب ... / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه نصب انشعابات فاضلاب و توسعه شبکه فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930795/مزایده-یک-دستگاه-پژو-روآ'>مزایده یک دستگاه پژو روآ / مزایده یک دستگاه پژو روآ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930739/مزایده-خودروسواری-پژو-206-آریان-رنگ-سفید-روغنی'>مزایده خودروسواری پژو 206 آریان رنگ سفید روغنی / مزایده خودروسواری پژو 206 آریان رنگ سفید روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930781/تمدید-آگهی-منـاقصه-تجهیزات-نیرو-در-مراکز-با-ظرفیت-5k-10k-در-سطح-استان'>تمدید آگهی منـاقصه تجهیزات نیرو در مراکز با ظرفیت 5k-10k در سطح استان / تمدید آگهی منـاقصه , تمدید آگهی منـاقصه تجهیزات نیرو در مراکز با ظرفیت 5k-10k در سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930672/فراخوان-خرید--حمل--نصب-و-راه-اندازی--اموزش--گارانتی-و-خدمات-پس-از-فروش-سامانه-الکترونیک--'>فراخوان خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی ، اموزش ، گارانتی و خدمات پس از فروش سامانه الکترونیک .. / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی ، اموزش ، گارانتی و خدمات پس از فروش سامانه الکترونیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930805/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-5400مترمربع-96-6-19'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 5400مترمربع 96.6.19 / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 5400مترمربع 96.6.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930677/مناقصه-واگذاری-و-مدیریت-امور-آرامستان-باغ-بهشت-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری و مدیریت امور آرامستان باغ بهشت- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری و مدیریت امور آرامستان باغ بهشت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930683/مزایده-فروش-ماشین-آلات-مازاد'>مزایده  فروش ماشین آلات مازاد / آگهی فروش, مزایده  فروش ماشین آلات مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930692/مزایده-اجاره-سه-غرفه-از-غرفه-داخل-سالن--تجدید'>مزایده اجاره سه غرفه از غرفه داخل سالن - تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده اجاره سه غرفه از غرفه داخل سالن - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930698/مزایده-عمومی-آهن-آلات-اسقاطی-و--نوبت-دوم'>مزایده عمومی آهن آلات اسقاطی و....نوبت دوم  / مزایده ، مزایده عمومی آهن آلات اسقاطی و....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930695/مناقصه-عمومی-UNDERGROUND-ARMOURED-CABLE--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی UNDERGROUND ARMOURED CABLE - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی UNDERGROUND ARMOURED CABLE - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930718/فراخوان-تمیزکاری-و-شستشوی-زنجیره-مقره-های-خطوط-انتقال-و-فوق-توزیع'>فراخوان تمیزکاری و شستشوی زنجیره مقره های خطوط انتقال و فوق توزیع  / مناقصه عمومی, فراخوان تمیزکاری و شستشوی زنجیره مقره های خطوط انتقال و فوق توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930725/مناقصه-احداث-مخزن-بتنی-300-مترمرکعبی-و---96-06-19'>مناقصه احداث مخزن بتنی 300 مترمرکعبی  و .... 96.06.19 / مناقصه  , مناقصه احداث مخزن بتنی 300 مترمرکعبی  و .... 96.06.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930728/مناقصه-بهسازی-پیاده-روهای-بلوار-وکیل-آباد-96-06-19'>مناقصه بهسازی پیاده روهای بلوار وکیل آباد- 96.06.19 / مناقصه  , مناقصه بهسازی پیاده روهای بلوار وکیل آباد- 96.06.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930611/مناقصه-عملیات-طراحی-تهیه-متریال-و-اجرای-سیستم-اعلان-و-اطفاء-حریق-و--'>مناقصه عملیات طراحی، تهیه متریال و اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق و ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات طراحی، تهیه متریال و اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930669/مناقصه-احداث-کانال-بلوار-سیدرضی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث کانال بلوار سیدرضی نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه احداث کانال بلوار سیدرضی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930664/مزایده-عمومی-فروش-و-امحاء-اسناد-بایگانی'>مزایده عمومی فروش و امحاء اسناد بایگانی / مزایده , مزایده عمومی فروش و امحاء اسناد بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930656/مزایده-14-دستگاه-کامیون-و-ماشین-آلات-و-خودروهای-کارکرده--نوبت-دوم'>مزایده 14 دستگاه کامیون و ماشین آلات و خودروهای کارکرده   نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده 7 دستگاه کامیون و ماشین آلات و خودروهای کارکرده  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930678/مناقصه-خرید--تهیه-و-تحویل-42-عدد-شیر-پروانه-ای-چدنی'>مناقصه خرید ، تهیه و تحویل 42 عدد شیر پروانه ای چدنی / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید ، تهیه و تحویل 42 عدد شیر پروانه ای چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930686/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-106-51متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 106.51متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 106.51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930560/مناقصه-مراقبت-و-نگهداری-از-280-هکتار-جنگل-و-فضای-سبز'>مناقصه مراقبت و نگهداری از 280 هکتار جنگل و فضای سبز  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه مراقبت و نگهداری از 280 هکتار جنگل و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930757/آگـهـی-مزایـده-عمومی-بهره-برداری-از-یکباب-استخر-سرپوشیده'>آگـهـی مزایـده عمومی بهره برداری از یکباب استخر سرپوشیده / آگـهـی مزایـده عمومی , مزایده بهره برداری از یکباب استخر سرپوشیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930667/مناقصه-تامین--تجهیز--حمل--نصب-و-راه-اندازی--آموزش--گارانتی-24-ماهه-رایگان'>مناقصه تامین ، تجهیز ، حمل ، نصب و راه اندازی ، آموزش ، گارانتی 24 ماهه رایگان / آگهی مناقصه عمومی ،  مناقصه تامین ، تجهیز ، حمل ، نصب و راه اندازی ، آموزش ، گارانتی 24 ماهه رایگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930679/مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ،  مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930682/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-شهرداری--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدماتی شهرداری  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور خدماتی شهرداری  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930719/تجدید-مناقصه-تعمیرات-گریت-پلاست-و-رنگ-آمیزی-مخزن-103-تاسیسات'>تجدید مناقصه تعمیرات، گریت پلاست و رنگ آمیزی مخزن 103 تاسیسات  / تجدید مناقصه , مناقصه تعمیرات، گریت پلاست و رنگ آمیزی مخزن 103 تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930644/مناقصه-عمومی-احداث-ساختمان-مشترک-اپراتوری--تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی احداث ساختمان مشترک اپراتوری - تجدید - نوبت دوم   / آگهی مناقصه عمومی (تجدید), مناقصه عمومی احداث ساختمان مشترک اپراتوری - تجدید - نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930668/مناقصه-پروژه-اجرای-لکه-گیری-درزگیری-روکش-راه-های-شهرستان-اسلام-آباد'>مناقصه پروژه اجرای لکه گیری، درزگیری، روکش راه های شهرستان اسلام آباد  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه اجرای لکه گیری، درزگیری، روکش راه های شهرستان اسلام آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930658/مناقصه-خرید-خدمات-مکانیزه-نمودن-اسناد'>مناقصه خرید خدمات مکانیزه نمودن اسناد  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید خدمات مکانیزه نمودن اسناد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930596/همایش-شرکتهای-تایوانی'>همایش شرکتهای تایوانی  / همایش شرکتهای تایوانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930652/مزایده-بوفه-دانشجویی'>مزایده بوفه دانشجویی / آگهی مزایده عمومی, مزایده بوفه دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930654/مزایده-انتشارات-دانشجویی'>مزایده انتشارات دانشجویی / آگهی مزایده عمومی, مزایده انتشارات دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930671/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه'>مزایده اجاره یک باب مغازه / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930647/تجدید-مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-دانشجویی'>تجدید مناقصه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی  / آگهی مناقصه, تجدید مناقصه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930649/تجدید-مزایده-محل-بوفه-های-دانشجویی'>تجدید مزایده محل بوفه های دانشجویی / مزایده عمومی دو مرحله ای, تجدید مزایده محل بوفه های دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930685/مناقصه-خرید-و-تحویل-برخی-از-اقلام-مورد-نیاز-(کف-پوش-بتنی-و-شیاردار-جدول-بتنی-بلوک-و-بتن-آماده)'>مناقصه خرید و تحویل برخی از اقلام مورد نیاز (کف پوش بتنی و شیاردار، جدول بتنی، بلوک و بتن آماده)  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و تحویل برخی از اقلام مورد نیاز (کف پوش بتنی و شیاردار، جدول بتنی، بلوک و بتن آماده) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930645/مناقصه-خرید-کیسه-های-سه-لایه-FFS--نوبت-دوم'>مناقصه خرید کیسه های سه لایه FFS  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه خرید کیسه های سه لایه FFS - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930713/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اداری-شهرداری-منطقه-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان اداری شهرداری منطقه تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل ساختمان اداری شهرداری منطقه تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930723/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-مجتمع-تجاری--اداری-و-خدماتی-نوبت-سوم'>فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع تجاری - اداری و خدماتی نوبت سوم  / آگهی فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار , فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع تجاری - اداری و خدماتی نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930575/مناقصه-عملیات-دیوارکشی-و-حصارکشی'>مناقصه عملیات دیوارکشی و حصارکشی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات دیوارکشی و حصارکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930621/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-420متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 420متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 420متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930720/مزایده-فروش-حلزونی-چرخشی--نوار-نقاله-و--'>مزایده فروش حلزونی چرخشی ، نوار نقاله و ... / مزایده , مزایده فروش حلزونی چرخشی ، نوار نقاله و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930597/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-عرصه-170متر'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی عرصه 170متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی عرصه 170متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930705/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-زمین-مزروعی-آبی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زمین مزروعی آبی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زمین مزروعی آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930633/مزایده-سواری-پژو-آردی-مدل-1385-چهار-سیلندر'>مزایده سواری پژو آردی مدل 1385 چهار سیلندر  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده سواری پژو آردی مدل 1385 چهار سیلندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930629/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کپی-رنگی-آفشیو-و--'>مزایده فروش یک دستگاه  کپی رنگی آفشیو  و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه  کپی رنگی آفشیو  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930600/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-231-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 231 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 231 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930704/مزایده-فروش-یکدستگاه-مینی-بوس-بنز'>مزایده فروش یکدستگاه مینی بوس بنز  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه مینی بوس بنز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930710/مزایده-فروش-چهار-راس-گوساله-ماده'>مزایده فروش چهار راس گوساله ماده  / مزایده , مزایده فروش چهار راس گوساله ماده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930715/مزایده-فروش-200-تخته-پتو-مسافرتی'>مزایده فروش 200 تخته پتو مسافرتی / مزایده , مزایده فروش 200 تخته پتو مسافرتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930874/مزایده-فروش-منازل-سازمانی-96-6-19'>مزایده فروش منازل سازمانی 96.6.19 / مزایده,مزایده فروش منازل سازمانی 96.6.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930552/مزایده-واگذاری-پروژه-ویلایی-سیمای-ایران'>مزایده واگذاری پروژه ویلایی سیمای ایران / مزایده,مزایده واگذاری پروژه ویلایی سیمای ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930605/مزایده-زمین-کشاورزی-بدون-آب-زیرکشت-پسته'>مزایده زمین کشاورزی بدون آب زیرکشت پسته / مزایده,مزایده زمین کشاورزی بدون آب زیرکشت پسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931254/استعلام-مبدل-حرارتی---'>استعلام مبدل حرارتی .... / استعلام، استعلام مبدل حرارتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931330/استعلام-تهیه-و-نصب-و-آزمایش-و-تحویل-دوسری-باتری-12-ولتی-28-آمپر-ساعت'>استعلام تهیه و نصب و آزمایش و تحویل دوسری باتری 12 ولتی 28 آمپر ساعت / استعلام, تهیه و نصب و آزمایش و تحویل دوسری باتری 12 ولتی 28 آمپر ساعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931344/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-اثر-انگشت'>استعلام دستگاه حضور و غیاب اثر انگشت / استعلام, استعلام دستگاه حضور و غیاب اثر انگشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931282/استعلام-فروش-ضایعات-خرده-کاغذ-و-پوشال'>استعلام فروش ضایعات خرده کاغذ و پوشال / استعلام, استعلام فروش ضایعات خرده کاغذ و پوشال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931267/استعلام-چراغ-cob-کابل--لوله'>استعلام چراغ cob/ کابل / لوله  / استعلام ، استعلام چراغ cob/ کابل / لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931253/استعلام-لپ-تاپ-asus-و-چاپگر-رنگی-hp96-6-19'>استعلام  لپ تاپ asus و چاپگر رنگی hp96.6.19 / استعلام, استعلام  لپ تاپ asus و چاپگر رنگی hp96.6.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931242/استعلام-لپ-تاپ-micrsoft-surface-pro4'>استعلام لپ تاپ micrsoft surface pro4 / استعلام ,استعلام لپ تاپ micrsoft surface pro4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931167/استعلام-مخزن-قائم-پلی-اتیلن'>استعلام مخزن قائم پلی اتیلن  / استعلام, استعلام مخزن قائم پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931175/استعلام-لوله-فولادی-اسپیرال'>استعلام لوله فولادی اسپیرال   / استعلام , استعلام لوله فولادی اسپیرال  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931181/استعلام-الکتروپمپ-45-5-کیلووات'>استعلام الکتروپمپ 45.5 کیلووات  / استعلام , استعلام الکتروپمپ 45.5 کیلووات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930601/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-5495متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 5495متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 5495متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931186/استعلام-رایانه-کامل-کیبورد-و-ماوس-بیسیم'>استعلام رایانه کامل- کیبورد و ماوس بیسیم / استعلام, استعلام رایانه کامل- کیبورد و ماوس بیسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931191/استعلام-لوله-فولادی-اسپیرال'>استعلام لوله فولادی اسپیرال   / استعلام , استعلام لوله فولادی اسپیرال  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931192/استعلام-لوله-آبرسانی'>استعلام لوله آبرسانی / استعلام , استعلام لوله آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931386/استعلام-لوله-مانسمان'>استعلام  لوله مانسمان  / استعلام  لوله مانسمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931370/استعلام-کابل-16-3-با-عایق-و-روکش-SWR'>استعلام کابل 16*3 با عایق و روکش SWR  / استعلام , استعلام کابل 16*3 با عایق و روکش SWR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931362/استعلام-الواتور-فلزی-فشار-قوی-5-اینچ'>استعلام الواتور فلزی فشار قوی 5 اینچ  / استعلام , استعلام الواتور فلزی فشار قوی 5 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931277/استعلام-پمپ-کلرزن-برقی-(-محلولی-)--'>استعلام پمپ کلرزن برقی ( محلولی ) ... / استعلام , استعلام پمپ کلرزن برقی ( محلولی ) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931308/استعلام-انجام-امور-مربوط-به-آموزش-صنایع-دستی---'>استعلام  انجام امور مربوط به آموزش صنایع دستی .... / استعلام, استعلام  انجام امور مربوط به آموزش صنایع دستی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931324/استعلام-ریبون-PR-45---'>استعلام ریبون PR-45  ... / استعلام ریبون PR-45  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931339/استعلام-مجموعه-مودم-و-منبع-تغذیه-و-نشانگر-خطای-شبکه'>استعلام مجموعه مودم و منبع تغذیه و نشانگر خطای شبکه  / استعلام, استعلام مجموعه مودم و منبع تغذیه و نشانگر خطای شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930696/مزایده-فروش-هشتاد-متر-سنگ-پله-پرطاووسی'>مزایده فروش هشتاد متر سنگ پله پرطاووسی / مزایده , مزایده فروش هشتاد متر سنگ پله پرطاووسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931269/استعلام-برج-خنک-کننده-فایبر-گلاس'>استعلام برج خنک کننده فایبر گلاس  / استعلام,  استعلام برج خنک کننده فایبر گلاس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931293/استعلام-خرابی-فن-کامیون-آتکو--نقص-در-سیستم-سنسورها'>استعلام  خرابی فن کامیون آتکو ، نقص در سیستم سنسورها  / استعلام ,استعلام  خرابی فن کامیون آتکو ، نقص در سیستم سنسورها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931352/استعلام-دوربین-مداربسته-سقفی'>استعلام دوربین مداربسته سقفی / استعلام, استعلام دوربین مداربسته سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931313/استعلام-چراغ-led'>استعلام چراغ led / استعلام چراغ led</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931328/استعلام-آرم-سینه-طبق-نمونه'>استعلام آرم سینه طبق نمونه / استعلام  آرم سینه طبق نمونه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931286/استعلام-کلاه'>استعلام کلاه  / استعلام کلاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931298/استعلام-تهیه-موشن-گرافی'>استعلام تهیه موشن گرافی / استعلام  تهیه موشن گرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931315/استعلام-دیگ-آبگرمکن-کوره-برگشتی'>استعلام دیگ آبگرمکن کوره برگشتی  / استعلام دیگ آبگرمکن کوره برگشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931335/استعلام-مشعل-گاز-سوز-ایران-رادیاتور'>استعلام مشعل گاز سوز ایران رادیاتور / استعلام مشعل گاز سوز ایران رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931345/استعلام-گلوکومتر'>استعلام گلوکومتر  / استعلام , استعلام گلوکومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930691/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سرند--ماسه-شور-و--'>مزایده فروش یک دستگاه سرند ، ماسه شور و ... / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه سرند ، ماسه شور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931329/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سورتر-مدل-ST-350'>استعلام خرید یک دستگاه سورتر مدل ST-350 / استعلام خرید یک دستگاه سورتر مدل ST-350</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931309/استعلام-قطعات-مصرفی-بلدوزر-کوماتسو-D85E'>استعلام قطعات مصرفی بلدوزر کوماتسو D85E  / استعلام , استعلام قطعات مصرفی بلدوزر کوماتسو D85E </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931289/استعلام-قطعات-مصرفی-بلدوزر'>استعلام قطعات مصرفی بلدوزر / استعلام , استعلام قطعات مصرفی بلدوزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931271/استعلام-خرید-کابل'>استعلام خرید کابل / استعلام ,استعلام خرید کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931385/استعلام-مجموعه-قطعات-کیس-رایانه'>استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه / استعلام ,استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931374/استعلام-لامپ-کم-مصرف-و-وسایل-الکتریکی'>استعلام لامپ کم مصرف و وسایل الکتریکی / استعلام  لامپ کم مصرف و وسایل الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931371/استعلام-لوله-نیوپایپ-و-وسایل-لوله-کشی-آب'>استعلام لوله نیوپایپ و وسایل لوله کشی آب / استعلام لوله نیوپایپ و وسایل لوله کشی آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930610/مزایده-یکباب-آغل-دامداری-مرحله-دوم'>مزایده یکباب آغل دامداری مرحله دوم  / مزایده,مزایده یکباب آغل دامداری مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931333/استعلام-تهیه-و-اجرای-کف-پوش--'>استعلام تهیه و اجرای کف پوش... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای کف پوش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931342/استعلام-سیستم-صوتی-سالن-جلسه'>استعلام سیستم صوتی سالن جلسه  / استعلام, استعلام سیستم صوتی سالن جلسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931358/استعلام-مانیتور-15-60-اینچ-تاشو-میز-کنفرانس'>استعلام  مانیتور 15/60 اینچ تاشو میز کنفرانس / استعلام  مانیتور 15/60 اینچ تاشو میز کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931338/استعلام-تجهیز-و-نوسازی-سالن-جلسات-96-6-19'>استعلام تجهیز و نوسازی سالن جلسات 96.6.19 / استعلام, استعلام تجهیز و نوسازی سالن جلسات 96.6.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931325/استعلام-سیستم-صوت-و-تصویر-و-لوازم-جانبی'>استعلام سیستم صوت و تصویر و لوازم جانبی / استعلام, استعلام سیستم صوت و تصویر و لوازم جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931314/استعلام-کپسول-خاموش-کننده-حریق-96-6-19'>استعلام کپسول خاموش کننده حریق 96.6.19 / استعلام , استعلام کپسول خاموش کننده حریق 96.6.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931306/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931270/استعلام-ساخت-قفسه--میز--صندلی--کابینت--میز-کتابدار-مخصوص-کودک-و-نوجوان'>استعلام ساخت قفسه ، میز ، صندلی ، کابینت ، میز کتابدار مخصوص کودک و نوجوان  / استعلام ساخت قفسه ، میز ، صندلی ، کابینت ، میز کتابدار مخصوص کودک و نوجوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931398/استعلام-رنگ-آمیزی-ساختمان-و-میز-و-صندلی'>استعلام رنگ آمیزی ساختمان و میز و صندلی  / استعلام رنگ آمیزی ساختمان و میز و صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930608/مزایده-میزان-25-2-حبه-مشاع-از-منزل-مسکونی'>مزایده میزان 25.2 حبه مشاع از منزل مسکونی / مزایده,مزایده میزان 25.2 حبه مشاع از منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931353/استعلام-کولر-گازی-ال-جی-و-آبی-5500'>استعلام کولر گازی ال جی و آبی 5500 / استعلام کولر گازی ال جی و آبی 5500</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931360/استعلام-سم-پاش-پشتی-موتوری-اتو-مایزر-همراه-با-شعله-افکن'>استعلام سم پاش پشتی موتوری اتو مایزر همراه با شعله افکن / استعلام سم پاش پشتی موتوری اتو مایزر همراه با شعله افکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931377/استعلام-کاغد-تحریر-A4-کپی-کلاسیک-80-g-عرض-21-cm-لفاف-500-عددی'>استعلام کاغد تحریر A4 کپی کلاسیک 80 g عرض 21 cm لفاف 500 عددی / استعلام کاغد تحریر A4 کپی کلاسیک 80 g عرض 21 cm لفاف 500 عددی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931417/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--فریمانه-جغتای'> استعلام لوله پلی اتیلن - فریمانه جغتای /  استعلام لوله پلی اتیلن - فریمانه جغتای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931390/استعلام-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام مواد آزمایشگاهی / استعلام مواد آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931354/استعلام-محیط-کشت--آزمایشگاه-مرکزی'>استعلام محیط کشت - آزمایشگاه مرکزی / استعلام, استعلام محیط کشت - آزمایشگاه مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931388/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ  / استعلام لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931401/استعلام-کنتاکت-حفاظتی'>استعلام کنتاکت حفاظتی  / استعلام , استعلام کنتاکت حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931340/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931399/استعلام-اصلاح-شبکه-آبیاری-گلخانه'> استعلام اصلاح شبکه آبیاری گلخانه /  استعلام اصلاح شبکه آبیاری گلخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930613/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-بخش-5-بلوچستان'>مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش 5 بلوچستان  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش 5 بلوچستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931413/استعلام-خرید-شیرآلات-آبرسانی'> استعلام خرید شیرآلات آبرسانی /  استعلام خرید شیرآلات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931384/استعلام-دوربین-حفاظتی-و-تجهیزات'>استعلام دوربین حفاظتی و تجهیزات  / استعلام دوربین حفاظتی و تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931367/استعلام-تعمیر--پشتیبانی--نگهداری-تابلوهای-پیام-متغیر-سطح-استان-(4-دستگاه)'>استعلام تعمیر - پشتیبانی - نگهداری تابلوهای پیام متغیر سطح استان (4 دستگاه) / استعلام تعمیر - پشتیبانی - نگهداری تابلوهای پیام متغیر سطح استان (4 دستگاه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931406/استعلام-پرچم-جمهوری-اسلامی-و-پرچم-بانک-ملی'> استعلام پرچم جمهوری اسلامی و پرچم بانک ملی /  استعلام پرچم جمهوری اسلامی و پرچم بانک ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931392/استعلام-اجرای-بخشی-از-شبکه-هوایی'>استعلام اجرای بخشی از شبکه هوایی / استعلام اجرای بخشی از شبکه هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931276/استعلام-اسکنر-اسناد-رنگی-و-سیاه-و-سفید-A3-مدل-i3200-نام-تجارتی-KODAK'>استعلام اسکنر اسناد رنگی و سیاه و سفید A3 مدل i3200 نام تجارتی KODAK / استعلام اسکنر اسناد رنگی و سیاه و سفید A3 مدل i3200 نام تجارتی KODAK</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931301/استعلام-فرش-سجاده-ای'>استعلام فرش سجاده ای  / استعلام , استعلام فرش سجاده ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931311/استعلام-سنگ-شکلات-حاجی-آباد-96-6-19'>استعلام سنگ شکلات حاجی آباد 96.6.19 / استعلام, استعلام سنگ شکلات حاجی آباد 96.6.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931318/استعلام-رنگ-آنادایز-مات---96-6-19'>استعلام رنگ آنادایز مات ... 96.6.19 / استعلام ، استعلام رنگ آنادایز مات ... 96.6.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931334/استعلام-کاشی-بدنه-درجه-یک-96-6-19'>استعلام کاشی بدنه درجه یک  96.6.19 / استعلام ,استعلام کاشی بدنه درجه یک  96.6.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930726/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206-آریان'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو 206 آریان  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو 206 آریان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931348/استعلام-تعداد-30-دستگاه-یخچال-14-فوت-برفات-یا-الکترواستیل'>استعلام تعداد 30 دستگاه یخچال 14 فوت برفات یا الکترواستیل / استعلام , استعلام تعداد 30 دستگاه یخچال 14 فوت برفات یا الکترواستیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931347/استعلام-اجاره-۷-دستگاه-خودرو-جهت-انجام-ماموریت-های-اداری'>استعلام اجاره ۷ دستگاه خودرو جهت انجام ماموریت های اداری / استعلام, استعلام اجاره ۷ دستگاه خودرو جهت انجام ماموریت های اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931323/استعلام-خرید-بارگیری-حمل-و-باراندازی-لوله-های-انتقال-آب'>استعلام خرید، بارگیری، حمل و باراندازی لوله های انتقال آب / استعلام، استعلام خرید، بارگیری، حمل و باراندازی لوله های انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931364/استعلام-خرید-ترمومتر-روغن--'>استعلام خرید ترمومتر روغن ... / استعلام، استعلام خرید ترمومتر روغن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931351/استعلام-متعلقات-سرکابل-63-کیلوولت'>استعلام متعلقات سرکابل 63 کیلوولت / استعلام، استعلام متعلقات سرکابل 63 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931317/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-ایستاده-سرد--'>استعلام کولر گازی اسپلیت ایستاده سرد... / استعلام , استعلام کولر گازی اسپلیت ایستاده سرد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931357/استعلام-کولر-گازی-56000-ایستاده-سرد'>استعلام کولر گازی 56000 ایستاده سرد  / استعلام , استعلام کولر گازی 56000 ایستاده سرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931366/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-BTU-36000'>استعلام کولر گازی اسپلیت BTU 36000  / استعلام , استعلام کولر گازی اسپلیت BTU 36000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931378/استعلام-میز-و-صندلی'>استعلام میز و صندلی / استعلام، استعلام میز و صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931262/استعلام-شش-عدد-صندلی-گردان--'>استعلام شش عدد صندلی گردان ... / استعلام، استعلام شش عدد صندلی گردان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930616/مزایده-یک-قطعه-زمین-زیرکشت-پسته-هشت-الی-نه-ساله'>مزایده یک قطعه زمین زیرکشت پسته هشت الی نه ساله  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زیرکشت پسته هشت الی نه ساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931265/استعلام-سیم-کارت-دائمی-همراه-اول'>استعلام سیم کارت دائمی همراه اول / استعلام، استعلام سیم کارت دائمی همراه اولات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931279/استعلام-خرید-پنل-پیش-ساخته'>استعلام خرید پنل پیش ساخته / استعلام ,استعلام خرید پنل پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931294/استعلام-خرید-کفش-چرمی'>استعلام خرید کفش چرمی / استعلام، استعلام  خرید کفش چرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931319/استعلام-کولر-گازی-56000-ایستاده-توچال-الکتریک'>استعلام کولر گازی 56000 ایستاده توچال الکتریک / استعلام , استعلام کولر گازی 56000 ایستاده توچال الکتریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931336/استعلام-گیره-پوشه-با-مارک-نانو-در-بسته-های-50-عددی'>استعلام گیره پوشه با مارک نانو در بسته های 50 عددی  / استعلام , استعلام  گیره پوشه با مارک نانو در بسته های 50 عددی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931343/استعلام-گوشت-گوساله-ران-و-سر-دشت'>استعلام گوشت گوساله ران و سر دشت / استعلام گوشت گوساله ران و سر دشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931326/استعلام-سوییچ-شبکه-مدل-switch-cisco-WS-C2960X-48TS-L'>استعلام سوییچ شبکه مدل switch cisco WS-C2960X-48TS-L / استعلام سوییچ شبکه مدل switch cisco WS-C2960X-48TS-L</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931307/استعلام-کانکس-ابعاد-3-3-2-5'>استعلام کانکس ابعاد 3*3*2/5 / استعلام کانکس ابعاد 3*3*2/5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931291/استعلام-پودر-کلرین-65-70-'>استعلام پودر کلرین 65-70% / استعلام پودر کلرین 65-70%</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931320/استعلام-محراب'>استعلام محراب  / استعلام , استعلام محراب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930646/مناقصه-عملیات-واگذاری-قرائت-کنتور-توزیع-قبوض-آب-بهاء-و-وصول-مطالبات-مشترکین'>مناقصه  عملیات واگذاری قرائت کنتور، توزیع قبوض آب بهاء و وصول مطالبات مشترکین / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات واگذاری قرائت کنتور، توزیع قبوض آب بهاء و وصول مطالبات مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931305/استعلام-کولر-دو-تیکه'>استعلام کولر دو تیکه  / استعلام , استعلام کولر دو تیکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931297/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام ,استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931274/استعلام-داروی-رادیولوژی'>استعلام داروی رادیولوژی  / استعلام, استعلام داروی رادیولوژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931261/استعلام-تعمیر-دستگاههای-آزمایشگاهی'>استعلام تعمیر دستگاههای آزمایشگاهی  / استعلام, استعلام تعمیر دستگاههای آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931346/استعلام-سیب-زمینی-درشت-و-تازه'>استعلام سیب زمینی درشت و تازه  / استعلام, استعلام سیب زمینی درشت و تازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931312/استعلام-گوجه-درجه-یک'>استعلام گوجه درجه یک  / استعلام, استعلام گوجه درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931288/استعلام-پیاز-درشت-درجه-یک'>استعلام پیاز درشت درجه یک  / استعلام, استعلام پیاز درشت درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931284/استعلام-سیب-زمینی-و--'>استعلام سیب زمینی و....  / استعلام, استعلام سیب زمینی و.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931257/استعلام-رایانه-اداری'>استعلام رایانه اداری / استعلام, استعلام رایانه اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931266/استعلام-اجرای-شبکه-20-کیلوولت-هوایی--'>استعلام اجرای شبکه 20 کیلوولت هوایی... / استعلام , استعلام اجرای شبکه 20 کیلوولت هوایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930661/مناقصه-خرید-علائم-ایمنی-و--'>مناقصه خرید علائم ایمنی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید علائم ایمنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931280/استعلام-اجرای-شبکه-برق-فشار-متوسط--'>استعلام اجرای شبکه برق فشار متوسط... / استعلام , استعلام اجرای شبکه برق فشار متوسط...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931285/استعلام-نیروگاه-خورشیدی'>استعلام نیروگاه خورشیدی / استعلام، استعلام نیروگاه خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931292/استعلام-کاغذ-A5'>استعلام کاغذ A5 / استعلام، استعلام کاغذ A5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931295/استعلام-شیرآلات-و-روشویی'>استعلام شیرآلات و روشویی    / استعلام, استعلام  شیرآلات و روشویی   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931303/استعلام-راه-اندازی-زیرساخت-شبکه'>استعلام راه اندازی زیرساخت شبکه  / استعلام,  استعلام راه اندازی زیرساخت شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931403/استعلام-راه-اندازی-شبکه'>استعلام راه اندازی شبکه  / استعلام,  استعلام راه اندازی شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931415/استعلام-جذب-و-بکارگیری-پرستار--'>استعلام جذب و بکارگیری پرستار ... / استعلام جذب و بکارگیری پرستار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931414/استعلام-گوشت-گوساله'>استعلام گوشت گوساله  / استعلام گوشت گوساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931419/استعلام-جعبه-ابزار-و-درب-با-پانل'>استعلام جعبه ابزار و  درب با پانل  / استعلام ,استعلام جعبه ابزار و  درب با پانل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931402/استعلام-لوازم-مصرفی-رشته-جوشکاری'>استعلام لوازم مصرفی رشته جوشکاری / استعلام , استعلام لوازم مصرفی رشته جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930665/فراخوان-شناسایی-و-جذب-سرمایه-گذار-در-ساخت-مجتمع-تجاری-اداری-و-خدماتی'>فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار در ساخت مجتمع تجاری- اداری و خدماتی / آگهی فراخوان, فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار در ساخت مجتمع تجاری- اداری و خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931363/استعلام-تهیه-ساخت-و-نصب-پنجره-96-6-19'>استعلام تهیه ساخت و نصب پنجره 96.6.19 / استعلام ,استعلام تهیه ساخت و نصب پنجره 96.6.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931369/استعلام-کابل-3-در-10-دو-لاپوش-واتر-پروف'>استعلام کابل 3 در 10 دو لاپوش واتر پروف  / استعلام, استعلام  کابل 3 در 10 دو لاپوش واتر پروف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931380/استعلام-درایو-میکرو-مستر-30kw--'>استعلام درایو میکرو مستر 30kw... / استعلام, استعلام  درایو میکرو مستر 30kw...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931412/استعلام-صندلی-و-کمد-و-تلویزیون-و-یخچال-فریزر-و-جاروبرقی'>استعلام صندلی و کمد و تلویزیون و یخچال فریزر و جاروبرقی / استعلام, استعلام صندلی و کمد و تلویزیون و یخچال فریزر و جاروبرقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931381/استعلام-یکدستگاه-کامپیوتر'>استعلام یکدستگاه کامپیوتر / استعلام , استعلام یکدستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931396/استعلام-باکس-فلزی-رنگ-کوره-ای-ایستاتیک'>استعلام باکس فلزی رنگ کوره ای ایستاتیک / استعلام، استعلام باکس فلزی رنگ کوره ای ایستاتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931416/استعلام-یک-دستگاه-تلویزیون-ال-ای-دی-اسنوا-52-اینچ'>استعلام یک دستگاه تلویزیون ال ای دی اسنوا 52 اینچ  / استعلام، استعلام یک دستگاه تلویزیون ال ای دی اسنوا 52 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931405/استعلام-جک-پالت-دستی'>استعلام جک پالت دستی / استعلام جک پالت دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931376/استعلام-جرثقیل-پرتابل-(استاکر)'>استعلام جرثقیل پرتابل (استاکر)  / استعلام, استعلام جرثقیل پرتابل (استاکر) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931393/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-و-سخت-افزار-و-نرم-افزار'>استعلام پشتیبانی و نگهداری و سخت افزار و نرم افزار / استعلام, استعلام پشتیبانی و نگهداری و سخت افزار و نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930673/فراخوان-مشارکت-در-طراحی-و-ساخت-و-بهره-برداری-شهربازی'>فراخوان مشارکت در طراحی و ساخت و بهره برداری شهربازی / آگهی فراخوان, فراخوان مشارکت در طراحی و ساخت و بهره برداری شهربازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931383/استعلام-اجرای-سرعتکاه-آسفالتی'>استعلام اجرای سرعتکاه آسفالتی / استعلام، استعلام اجرای سرعتکاه آسفالتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931387/استعلام-مرمت-و-نگهداری-و-تعمیر-و-توسعه-ساختمان'>استعلام مرمت و نگهداری و تعمیر و توسعه ساختمان  / استعلام مرمت و نگهداری و تعمیر و توسعه ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931389/استعلام-خرید-مصالح-ساختمانی'>استعلام  خرید مصالح ساختمانی  / استعلام, استعلام  خرید مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931368/استعلام-هفده-دستگاه-تلفن-و-سه-دستگاه-آدابتور-سیسکو'>استعلام  هفده دستگاه تلفن و سه دستگاه آدابتور سیسکو  / استعلام , استعلام  هفده دستگاه تلفن و سه دستگاه آدابتور سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931379/استعلام-ساعت-دیجیتالی-دارای-ذکرهای-ایام-هفته'>استعلام ساعت دیجیتالی دارای ذکرهای ایام هفته  / استعلام , استعلام ساعت دیجیتالی دارای ذکرهای ایام هفته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931372/استعلام-تعمیرات'>استعلام تعمیرات / استعلام, استعلام تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931361/استعلام-دندانپزشکی'>استعلام دندانپزشکی  / استعلام, استعلام دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931395/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931382/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931373/استعلام-خرید-باتری-شارژر'>استعلام خرید باتری شارژر  / استعلام، استعلام خرید باتری شارژر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930591/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-134-85متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 134.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 134.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931365/استعلام-بازسازی-سرویس-های-دستشویی-اداری-و--'>استعلام بازسازی سرویس های دستشویی اداری و ... / استعلام ,استعلام بازسازی سرویس های دستشویی اداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931410/استعلام-هارد-کامپیوتر'>استعلام هارد کامپیوتر / استعلام هارد کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931411/استعلام-قفل-کمدی-5-5CM-مدل-808-جعبه-مقوایی---'>استعلام قفل کمدی 5*5CM مدل 808 جعبه مقوایی .... / استعلام، استعلام قفل کمدی 5*5CM مدل 808 جعبه مقوایی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931407/استعلام-کنتور-الکترومغناطیس-5-مانیتور-جدا'>استعلام کنتور الکترومغناطیس 5 مانیتور جدا / استعلام ,استعلام کنتور الکترومغناطیس 5 مانیتور جدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931391/استعلام-اجرای-عملیات-حفر-چاه-آبرفتی'>استعلام اجرای عملیات حفر چاه آبرفتی / استعلام, استعلام اجرای عملیات حفر چاه آبرفتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931404/استعلام-شیر-دیافراگمی-گلوب-فلنجی'>استعلام  شیر دیافراگمی گلوب فلنجی  / استعلام  شیر دیافراگمی گلوب فلنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931394/استعلام-بروز-رسانی-مطالعات-خوشه-های-کسب-و-کار-96-6-19'>استعلام بروز رسانی مطالعات خوشه های کسب و کار  96.6.19 / استعلام، استعلام بروز رسانی مطالعات خوشه های کسب و کار  96.6.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930589/مزایده-آپارتمان-مساحت-139-22متر'>مزایده آپارتمان مساحت 139.22متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 139.22متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931418/استعلام-خرید-14-عدد-کیس-رایانه'>استعلام خرید 14 عدد کیس رایانه  / استعلام ,استعلام خرید 14 عدد کیس رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931408/استعلام-کانکس-ثابت-مسکونی'>استعلام کانکس ثابت مسکونی / استعلام کانکس ثابت مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931409/استعلام-قیمتی-برون-سپاری-امور-تامین-کاغذ-و-چاپ-قبوض-تلفن'> استعلام قیمتی برون سپاری امور تامین کاغذ و چاپ قبوض تلفن  / استعلام، استعلام قیمتی برون سپاری امور تامین کاغذ و چاپ قبوض تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931400/استعلام-بها-استعلام-بها-تامین-و-نصب-میزهای-اداری-و-آموزشی'> استعلام بها استعلام بها تامین و نصب میزهای اداری و آموزشی / استعلام، استعلام بها استعلام بها تامین و نصب میزهای اداری و آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930625/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930627/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-104-35متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 104.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 104.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930643/مزایده-واگذاری-غرفه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده واگذاری غرفه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930639/مناقصه-ساخت-جعبه-چوبی'>مناقصه ساخت جعبه چوبی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه ساخت جعبه چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930631/مزایده-دو-باب-پلاک-ثبتی-25-66-و-25-52متر'>مزایده دو باب پلاک ثبتی 25.66 و 25.52متر / مزایده,مزایده دو باب پلاک ثبتی 25.66 و 25.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930637/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مساحت-10-000متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 10.000متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 10.000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930632/مناقصه-خرید-ست-انشعاب-آب---نوبت-دوم'>مناقصه خرید ست انشعاب آب ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید ست انشعاب آب ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930689/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-تجاری-شهرداری-شماره-هفت'>مزایده فروش یکباب مغازه تجاری شهرداری شماره هفت / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه تجاری شهرداری شماره هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930641/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-2000متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 2000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 2000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930648/مزایده-ششدانگ-اعیانی-و-18-سهم-مشاع-از-21-سهم-ششدانگ-زمین'>مزایده ششدانگ اعیانی و 18 سهم مشاع از 21 سهم ششدانگ زمین / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی و 18 سهم مشاع از 21 سهم ششدانگ زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930653/مزایده-پلاک-ثبتی-17-66-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 17/66 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 17/66 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930630/مناقصه-خرید-سیم-آلومیینم-(هاینا-هاینا-روکشدار)-و-یراق-آلات-شبکه-برق-(pim)--نوبت-دوم'>مناقصه خرید سیم آلومیینم (هاینا، هاینا روکشدار) و یراق آلات شبکه برق (pim)...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید سیم آلومیینم (هاینا، هاینا روکشدار) و یراق آلات شبکه برق (pim)... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930638/تجدید-فراخوان-مناقصه-عملیات-تکمیلی-پروژه-آبرسانی-به-روستاهای-لاورده-و-لاورگل--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی پروژه آبرسانی به روستاهای لاورده و لاورگل - نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی، تجدید فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی پروژه آبرسانی به روستاهای لاورده و لاورگل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930699/مناقصه-پروژه-دفع-آبهای-سطحی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه دفع آبهای سطحی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی، مناقصه پروژه دفع آبهای سطحی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930687/فراخوان-فروش-محصولات-جانبی-و-اقلام-ضایعاتی'>فراخوان فروش محصولات جانبی و اقلام ضایعاتی / فراخوان , فراخوان فروش محصولات جانبی و اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930659/مناقصه-تولید--فروش-و-تحویل-مقدار-2000-تن-کلرورفریک-مایع'>مناقصه تولید ، فروش و تحویل مقدار 2000 تن کلرورفریک مایع / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تولید ، فروش و تحویل مقدار 2000 تن کلرورفریک مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930722/فراخوان-خدمات-مشاوره-در-حوزه-پشتیبانی-گیری-و-بازاریابی-اطلاعات--'>فراخوان خدمات مشاوره در حوزه پشتیبانی گیری و بازاریابی اطلاعات.... / فراخوان , فراخوان خدمات مشاوره در حوزه پشتیبانی گیری و بازاریابی اطلاعات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930681/مناقصه-خرید-20000-متر-لوله-چدن-داکتیل-مقاوم-در-برابر-زلزله'>مناقصه خرید 20000 متر لوله چدن داکتیل مقاوم در برابر زلزله  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 20000 متر لوله چدن داکتیل مقاوم در برابر زلزله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930702/مزایده-ملک-به-متراژ-سی-و-شش-متر'>مزایده ملک به متراژ سی و شش متر   / مزایده,مزایده ملک به متراژ سی و شش متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930731/مناقصه-خدمات-خودرویی'>مناقصه خدمات خودرویی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خدمات خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930813/مزایده-یک-قطعه-زمین-تجاری-عرصه-22-40متر'>مزایده یک قطعه زمین تجاری عرصه 22.40متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تجاری عرصه 22.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930814/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-95متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 95متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930810/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-102-12متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 102.12متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 102.12متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930812/مزایده-ملک-مسکونی-اعیان-310متر'>مزایده ملک مسکونی اعیان 310متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی اعیان 310متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930776/مزایده-یک-دستگاه-اتوبوس'>مزایده یک دستگاه اتوبوس  / مزایده, مزایده یک دستگاه اتوبوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930732/مزایده-بیست-و-پنج-متر-سنگ-کابینت-کربستال--صده-و-ده-متر-کاشی'>مزایده بیست و پنج متر سنگ کابینت کربستال ، صده و ده متر کاشی / مزایده,مزایده بیست و پنج متر سنگ کابینت کربستال ، صده و ده متر کاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930624/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-کیفی-تولید-کنندگان-و-تامین-کنندگان-تجهیزات-و-مصالح-بهینه-سازی-انرژی-در-ساختمان-و-تاسیسات-نوبت-سوم'>فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی تولید کنندگان و تامین کنندگان تجهیزات و مصالح بهینه سازی انرژی در ساختمان و تاسیسات نوبت سوم / مناقصه, فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی تولید کنندگان و تامین کنندگان تجهیزات و مصالح بهینه سازی انرژی در ساختمان و تاسیسات نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930736/مزایده-ملک-مساحت-2900متر-بصورت-مجموعه-مرغداری'>مزایده ملک مساحت 2900متر بصورت مجموعه مرغداری / مزایده,مزایده ملک مساحت 2900متر بصورت مجموعه مرغداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930744/مزایده-سه-دانگ-از-زمین-مسکونی-بخش-5-قوچان'>مزایده سه دانگ از زمین مسکونی بخش 5 قوچان / مزایده,مزایده سه دانگ از زمین مسکونی بخش 5 قوچان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930750/مزایده-ملک-بخش-21-گیلان'>مزایده ملک بخش 21 گیلان / مزایده,مزایده ملک بخش 21 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930857/مزایده-سهام-57-سهم-از-400-سهم-شرکت-تعاونی'>مزایده سهام 57 سهم از 400 سهم شرکت تعاونی / مزایده,مزایده سهام 57 سهم از 400 سهم شرکت تعاونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930829/مزایده-سه-واحد-آپارتمان-مرحله-دوم'>مزایده سه واحد آپارتمان مرحله دوم / مزایده,مزایده سه واحد آپارتمان مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930738/مزایده-خودروی-پراید'>مزایده خودروی پراید / مزایده,مزایده خودروی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930794/مزایده-دو-باب-مغازه-مساحت-40-متر'>مزایده دو باب مغازه مساحت 40 متر / مزایده,مزایده دو باب مغازه مساحت 40 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930724/مزایده-یک-دستگاه-اسپلیت'>مزایده یک دستگاه اسپلیت  / مزایده ,مزایده یک دستگاه اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930902/مزایده-40-64-سهم-از-صد-سهم-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 40.64 سهم از صد سهم سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 40.64 سهم از صد سهم سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930933/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-109متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 109متر  / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 109متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930650/مزایده-فروش-اموال-مازاد-مستعمل-و-اسقاط--'>مزایده فروش اموال مازاد مستعمل و اسقاط ... / مزایده , مزایده فروش اموال مازاد مستعمل و اسقاط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930879/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-مدل-90'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید مدل 90 / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید مدل 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930894/مزایده-ششدانگ-یکباب-واحد-مسکونی-با-قدمت-5-سال'>مزایده ششدانگ یکباب واحد مسکونی با قدمت 5 سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب واحد مسکونی با قدمت 5 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930897/مزایده-اعیان-یکباب-خانه-بخش-8-گیلان'>مزایده اعیان یکباب خانه بخش 8 گیلان / مزایده,مزایده اعیان یکباب خانه بخش 8 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930952/مزایده-عرصه-و-اعیان-زمین-مشجر'>مزایده عرصه و اعیان زمین مشجر  / مزایده ,مزایده عرصه و اعیان زمین مشجر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930957/مزایده-دو-قطعه-اراضی-شالیکاری'>مزایده دو قطعه اراضی شالیکاری / مزایده ,مزایده دو قطعه اراضی شالیکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930960/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-437-5متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری 437.5متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری 437.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930961/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-5-باب-مغازه-و-محوطه-محصور'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان 5 باب مغازه و محوطه محصور  / مزایده ,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان 5 باب مغازه و محوطه محصور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930964/مزایده-ملک-مساحت-442متر'>مزایده ملک مساحت 442متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت 442متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930970/مزایده-یک-قطعه-زمین-پشته-مساحت-150متر'>مزایده یک قطعه زمین پشته مساحت 150متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین پشته مساحت 150متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930973/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-2392متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 2392متر / مزایده ,مزایده قطعه زمینی مساحت 2392متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930977/مزایده-دو-قطعه-ملک-مساحت-300-و-200متر'>مزایده دو قطعه ملک مساحت 300 و 200متر / مزایده ,مزایده دو قطعه ملک مساحت 300 و 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930980/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-14-لاهیجان'>مزایده پلاک ثبتی بخش 14 لاهیجان / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش 14 لاهیجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930968/مزایده-ملک-بخش-یک-نهاوند'>مزایده ملک بخش یک نهاوند  / مزایده ,مزایده ملک بخش یک نهاوند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930919/اصلاحیه-فراخوان-احداث-ساختمان-بخشداری-بوشکان'>اصلاحیه فراخوان احداث ساختمان بخشداری بوشکان / اصلاحیه فراخوان عمومی مناقصه , فراخوان عمومی مناقصه احداث ساختمان بخشداری بوشکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930881/مناقصه-عمومی-خرید-بیمه-نامه-ها'>مناقصه عمومی خرید بیمه نامه ها  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید بیمه نامه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930844/مناقصه-پروژه-احداث-پارکینگ-طبقاتی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث پارکینگ طبقاتی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث پارکینگ طبقاتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930858/فراخوان-احداث-ساختمان-بخشداری--نوبت-دوم'>فراخوان احداث ساختمان بخشداری - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی مناقصه , فراخوان عمومی مناقصه احداث ساختمان بخشداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930877/مزایده-فروش-املاک-و-اراضی-کاربری-تجاری-مسکونی-اقامتی'>مزایده فروش املاک و اراضی کاربری تجاری مسکونی اقامتی / مزایده,مزایده فروش املاک و اراضی کاربری تجاری مسکونی اقامتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930636/مزایده-آهن-آلات--لوازم-برقی-فرسوده-و-دو-عدد-کانکس-مستعمل'>مزایده آهن آلات ، لوازم برقی فرسوده و دو عدد کانکس مستعمل  / مزایده آهن آلات ، لوازم برقی فرسوده و دو عدد کانکس مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930845/مزایده-تعداد-14-دستگاه-خودرو-(وانت-و-سواری)--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 14 دستگاه خودرو (وانت و سواری)  - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, تعداد 14 دستگاه خودرو (وانت و سواری) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930884/فراخوان-مناقصه-ساخت-و-نصب-ایستگاه-20000-CGS-و-TBS-5000---تجدید'>فراخوان مناقصه ساخت و نصب ایستگاه 20000/ CGS و TBS/5000...- تجدید  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه، فراخوان مناقصه ساخت و نصب ایستگاه 20000/ CGS و TBS/5000...- تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930860/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-رنو-تندر'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری رنو تندر / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری رنو تندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930854/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پراید-131-مدل-1390--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید 131 مدل 1390-  نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید 131 مدل 1390 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930855/مناقصه-پروژه-تامین-آب-آشامیدنی-و--'>مناقصه پروژه تامین آب آشامیدنی و ... / فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار, مناقصه پروژه تامین آب آشامیدنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930888/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-212-95متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 212.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 212.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930883/مزایده-4-قطعه-ملک-در-مجاورت-هم'>مزایده 4 قطعه ملک در مجاورت هم  / مزایده,مزایده 4 قطعه ملک در مجاورت هم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930626/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-جرثقیل-100-تنی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه جرثقیل 100 تنی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه جرثقیل 100 تنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930840/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اداری-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان اداری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل ساختمان اداری- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930917/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان-به-رنگ-سفید-تیپ-1600'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان به رنگ سفید تیپ 1600  / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت پیکان به رنگ سفید تیپ 1600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930836/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-بخش-سه-اردبیل'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش سه اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930848/مزایده-ششدانگ-خانه-عرصه-374-85متر'>مزایده ششدانگ خانه عرصه 374.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه عرصه 374.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930841/مزایده-ششدانگ-آپارتمانی-مسکونی-مساحت-124-33متر'>مزایده ششدانگ آپارتمانی مسکونی مساحت 124.33متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمانی مسکونی مساحت 124.33متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930909/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تویوتا-هایلوکس-مدل-2014'>مزایده فروش یک دستگاه تویوتا هایلوکس مدل 2014  / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه تویوتا هایلوکس مدل 2014 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930852/مزایده-فروش-یک-باب-واحد-تجاری-مساحت-25-4متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک باب واحد تجاری مساحت 25.4متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک باب واحد تجاری مساحت 25.4متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930842/مناقصه-انجام-خدمات-جامع-امور-مشترکین-مخابرات-شامل-118---'>مناقصه انجام خدمات جامع امور مشترکین مخابرات شامل 118 .... / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات جامع امور مشترکین مخابرات شامل 118 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930623/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-5000-مترمربع'>مزایده واگذاری  یک قطعه زمین به مساحت 5000 مترمربع / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری  یک قطعه زمین به مساحت 5000 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930827/مناقصه-انجام-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-شهر-مهاجران-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات لکه گیری و روکش آسفالت شهر مهاجران نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات لکه گیری و روکش آسفالت شهر مهاجران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930823/مناقصه-پروژه-احداث-پارک-محله-ای-جنب-کانال-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث پارک محله ای جنب کانال تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث پارک محله ای جنب کانال تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930817/مناقصه-احداث-مخزن-بتنی-5000-مترمکعبی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث مخزن بتنی 5000 مترمکعبی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث مخزن بتنی 5000 مترمکعبی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930835/مناقصه-دبی-سنج-سیال-حفاری--96-06-19'>مناقصه  دبی سنج سیال حفاری - 96.06.19 / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه  دبی سنج سیال حفاری - 96.06.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930831/مناقصه-ساخت-و-نصب-1050-انشعاب-فولادی-و-پلی-اتیلن-تکی-و-پراکنده--نوبت-دوم'>مناقصه ساخت و نصب 1050 انشعاب فولادی و پلی اتیلن تکی و پراکنده - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ساخت و نصب 1050 انشعاب فولادی و پلی اتیلن تکی و پراکنده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930822/مناقصه-خرید-رگولاتور-خانگی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید رگولاتور خانگی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید رگولاتور خانگی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930825/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-کامیون-ولوو-مدل-1354'>مزایده یک دستگاه خودروی کامیون ولوو مدل 1354 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی کامیون ولوو مدل 1354</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930818/فراخوان-مناقصه-عملیات-احداث-ساختمان-اداری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات احداث ساختمان اداری- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات احداث ساختمان اداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930808/مزایده-واگذاری-4-باب-واحد-تجاری-و-11-باب-واحد-اداری-تجدید--نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری 4 باب واحد تجاری و 11 باب واحد اداری- تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده, مزایده  واگذاری 4 باب واحد تجاری و 11 باب واحد اداری- تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930868/مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای-برآفتاب-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به روستاهای برآفتاب نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه گازرسانی به روستاهای برآفتاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930816/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت--'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت... / آگهی دعوت به مناقصه عمومی,  مناقصه بهسازی و روکش آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930833/مناقصه-پروژِه-اصلاح-و-بهینه-شبکه-فشار-ضعیف-هوایی--'>مناقصه پروژِه اصلاح و بهینه شبکه فشار ضعیف هوایی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژِه اصلاح و بهینه شبکه فشار ضعیف هوایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930801/مناقصه-پروژه-اجرا-و-نصب-1500-انشعاب-پراکنده-فولادی-و-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اجرا و نصب 1500 انشعاب پراکنده فولادی و پلی اتیلن نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه اجرا و نصب 1500 انشعاب پراکنده فولادی و پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930828/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-ICP-OES-مدل-agilent-5110'>مناقصه خرید یک دستگاه ICP OES مدل agilent 5110  / آگهی مناقصه,مناقصه خرید یک دستگاه ICP OES مدل agilent 5110 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930821/مناقصه-تعمیرات-اساسی-پلهای-بزرگ-حوزه-استحفاظی-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی پلهای بزرگ حوزه استحفاظی نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات اساسی پلهای بزرگ حوزه استحفاظی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930838/مناقصه-امور-فعالیت-های-حفاظت-فیزیکی-و-انتظامات-ستاد'>مناقصه امور فعالیت های حفاظت فیزیکی و انتظامات ستاد / آگهی مناقصه , مناقصه امور فعالیت های حفاظت فیزیکی و انتظامات ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930986/مزایده-بزرگ-املاک-مازاد-سیستم-بانکی-کشور'>مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور  / مزایده ,مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930819/مزایده-تعداد-28-دستگاه-خودروی-سبک-مازاد'>مزایده  تعداد 28 دستگاه خودروی سبک مازاد  / اگهی مزایده , مزایده  تعداد 28 دستگاه خودروی سبک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930824/مزایده-فروش-ده-دستگاه-آپارتمان'>مزایده فروش ده دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده فروش ده دستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930871/واگذاری-بخش-جمع-آوری-دکلهای-مشمول-جمع-آوری'>واگذاری بخش جمع آوری دکلهای مشمول جمع آوری / فراخوان , واگذاری بخش جمع آوری دکلهای مشمول جمع آوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930853/فراخوان-جهت-انجام-عملیات-حفاری-و-مغزه-گیری'>فراخوان جهت انجام عملیات حفاری و مغزه گیری  / فراخوان  , فراخوان جهت انجام عملیات حفاری و مغزه گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930837/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و-تاسیسات--'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات ... / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات ...نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930797/مزایده-بهره-برداری-از-باغ-پرندگان-96-6-19'>مزایده بهره برداری از باغ پرندگان 96.6.19 / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از باغ پرندگان  96.6.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930830/مناقصه-اصلاح-هندسی-نقاط-پرخادثه-و-دارای-گره-ترافیکی--'>مناقصه اصلاح هندسی نقاط پرخادثه و دارای گره ترافیکی ... / آگهی مناقصه , مناقصه اصلاح هندسی نقاط پرخادثه و دارای گره ترافیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930826/مناقصه-عملیات-بازپیرایی-فضای-سبز'>مناقصه  عملیات بازپیرایی فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات بازپیرایی فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930586/فراخوان-MILD-STEEL-BARS-FLAT-IN'>فراخوان MILD STEEL BARS FLAT IN / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه MILD STEEL BARS FLAT IN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930807/مناقصه-بازسازی-و-اجرای-سوله-انبار-قطعات'>مناقصه بازسازی و اجرای سوله انبار قطعات / آگهی مناقصه , مناقصه بازسازی و اجرای سوله انبار قطعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930850/مزایده-فروش-سهام-اصلاحیه'>مزایده فروش سهام اصلاحیه / آگهی مزایده, مزایده فروش سهام اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930834/مزایده-480-سهم-از-9600-سهم-اعیان-پلاک-فرعی'>مزایده 480 سهم از 9600 سهم اعیان پلاک فرعی / مزایده,مزایده 480 سهم از 9600 سهم اعیان پلاک فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930803/مناقصه-اندازه-گیری--قرائت--انتقال--کنترل-و-ذخیره-سازی'>مناقصه اندازه گیری ، قرائت ، انتقال ، کنترل و ذخیره سازی / فراخوان مناقصه, مناقصه اندازه گیری ، قرائت ، انتقال ، کنترل و ذخیره سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930788/مناقصه-الکتروپمپ-رفت-و-برگشتی-نوبت-دوم'>مناقصه الکتروپمپ رفت و برگشتی نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه الکتروپمپ رفت و برگشتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930869/مزایده-فروش-تلفن-همراه'>مزایده فروش تلفن همراه  / مزایده , مزایده فروش تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930791/ارزیابی-کیفی-مناقصه-تهیه-مواد-اولیه--طبخ-و-سرو-غذا-96-6-19'>ارزیابی کیفی مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و سرو غذا 96.6.19 / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و سرو غذا  96.6.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930787/تجدید-فراخوان-تکمیل-مسجد-آبرسانی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تکمیل مسجد آبرسانی نوبت دوم  / تجدید فراخوان عمومی ,تجدید فراخوان تکمیل مسجد آبرسانی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930864/فراخوان-تامین-تجهیزات-آگلینک-ماهواری-مراکز'>فراخوان تامین تجهیزات آگلینک ماهواری مراکز  / آگهی فراخوان ، فراخوان تامین تجهیزات آگلینک ماهواری مراکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930606/آگهی-شناسایی-مشاور-مدل-سازی--شبیه-سازی'>آگهی شناسایی مشاور مدل سازی ، شبیه سازی  / آگهی شناسایی مشاوران ، آگهی شناسایی مشاور مدل سازی ، شبیه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930761/آگهی-حراج-حضوری-نقدی-تعداد-100-دستگاه-خودرو-و--'>آگهی حراج حضوری نقدی تعداد 100 دستگاه خودرو و ...  / آگهی حراج حضوری نقدی تعداد 100 دستگاه خودرو و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930766/مزایده-واگذاری-تابلوی-تبلیغاتی'>مزایده واگذاری تابلوی تبلیغاتی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری تابلوی تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930784/مناقصه-عمومی-واگذاری-و-انجام-حمل-کلیه-محصولات'>مناقصه عمومی واگذاری و انجام حمل کلیه محصولات  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری و انجام حمل کلیه محصولات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930804/تجدید-مناقصه-پروژه-احداث-سایت-موتوری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  پروژه احداث سایت موتوری - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه  پروژه احداث سایت موتوری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930815/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-قبرچینی'>مناقصه عمومی اجرای عملیات قبرچینی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای عملیات قبرچینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930798/مزایده-زمینی-زراعی-عرصه-1788متر'>مزایده زمینی زراعی عرصه 1788متر / مزایده,مزایده زمینی زراعی عرصه 1788متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930762/مناقصه-خرید-و-توزیع-غذای-پروژه-کارگاه'>مناقصه خرید و توزیع غذای پروژه کارگاه / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید و توزیع غذای پروژه کارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930793/مناقصه-خرید-اجناس-روشنایی-معابر'>مناقصه خرید اجناس روشنایی معابر  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید اجناس روشنایی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930780/مناقصه-تست-و-بازرسی-لوازم-اندازه-گیری'>مناقصه تست و بازرسی لوازم اندازه گیری  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه تست و بازرسی لوازم اندازه گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930553/فراخوان-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-تنظیفات-و-بهسازی-کل--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز، تنظیفات و بهسازی کل  - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز، تنظیفات و بهسازی کل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930751/مناقصه-توسعه-پست-برق-فولادسازی-نوبت-دوم'>مناقصه توسعه پست برق فولادسازی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه توسعه پست برق فولادسازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930774/ششمین-همایش-و-نمایشگاه-سالانه-فرصتهای-سرمایه-گذاری-در-معدن-و-صنایع-معدنی-ایران'>ششمین همایش و نمایشگاه سالانه فرصتهای سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران / ششمین همایش و نمایشگاه سالانه فرصتهای سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930764/مزایده-فروش-دو-دستگاه-کانکس'>مزایده فروش دو دستگاه کانکس / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930789/مزایده-فروش-اموال-منقول-و-غیر-منقول-(عرصه--اعیان-تجهیزات--ماشین-آلات-و-تاسیسات'>مزایده فروش اموال منقول و غیر منقول (عرصه ، اعیان تجهیزات ، ماشین آلات و تاسیسات / آگهی مزایده , مزایده فروش اموال منقول و غیر منقول (عرصه ، اعیان تجهیزات ، ماشین آلات و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930802/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-180متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 180متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 180متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930771/مناقصه-تهاتر-قیر-نوبت-دوم'>مناقصه تهاتر قیر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهاتر قیر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930778/فراخوان-شناسایی-و-جذب-سرمایه-گزار-به-منظور-تامین-مستمر-دبی-سنج-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گزار به منظور تامین مستمر دبی سنج  نوبت دوم  / آگهی فراخوان ,فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گزار به منظور تامین مستمر دبی سنج  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930767/مناقصه-تامین-خدمات-درمانی-و-بهداشتی'>مناقصه  تامین خدمات درمانی و بهداشتی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  تامین خدمات درمانی و بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930550/مناقصه-پروژه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-خط-تغذیه-ایستگاه-تقلیل-فشار---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه، ایستگاه تقلیل فشار... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه، ایستگاه تقلیل فشار... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930752/مناقصه-عملیات-اجرایی-حفاری-تزریق-تحکیمی-تماسی-و--مرحله-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی حفاری تزریق تحکیمی، تماسی، و... مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات اجرایی حفاری تزریق تحکیمی، تماسی، و...مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930754/مناقصه-عملیات-اجرایی-باقیمانده-شوت-سرریز-و---مرحله-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده شوت سرریز و ... مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده شوت سرریز و ...مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930747/مناقصه-خرید-برقگیر-و-فیوز-کات-اوت-نوبت-دوم'> مناقصه خرید برقگیر و فیوز کات اوت نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید برقگیر و فیوز کات اوت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930758/فراخوان-مناقصه-راهبری-عملیات-انبار-نفت-شهید-دولتی-کرج---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه راهبری عملیات انبار نفت شهید دولتی کرج ...  نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه راهبری عملیات انبار نفت شهید دولتی کرج ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930772/مناقصه-خدمات-ترابری-پست-های-امور-انتقال'>مناقصه خدمات ترابری پست های امور انتقال  / آگهی مناقصات عمومی، مناقصه خدمات ترابری پست های امور انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930796/مناقصه-لوله-پلی-اتیلن--'>مناقصه لوله پلی اتیلن ... / آگهی مناقصه, مناقصه لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930735/مناقصه-خرید-مواد-اولیه-تولید-واکسن--نوبت-دوم'>مناقصه خرید مواد اولیه تولید واکسن - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید مواد اولیه تولید واکسن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930551/مناقصه-گازرسانی-به-شهر-خمیر(فاز2)--نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به شهر خمیر(فاز2) - نوبت دوم  / برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه گازرسانی به شهر خمیر(فاز2) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930742/مناقصه-خرید-کارتن-بسته-بندی-تجدید--نوبت-دوم'> مناقصه خرید کارتن بسته بندی تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید اول مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید کارتن بسته بندی تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930746/مناقصه-خرید-کمپرسور-هوای-فشرده-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه خرید کمپرسور هوای فشرده تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید اول مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید کمپرسور هوای فشرده تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930749/مناقصه-خرید-بطری-100-و-250-سی-سی-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه خرید بطری 100 و 250 سی سی تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید اول مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید بطری 100 و 250 سی سی تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930786/مناقصه-آرماتوربندی-و-بتن-ریزی-تقاطع-غیرهمسطح'>مناقصه آرماتوربندی و بتن ریزی تقاطع غیرهمسطح / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه آرماتوربندی و بتن ریزی تقاطع غیرهمسطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930799/مناقصه-سیستم-تله-متری-و-کنترل-از-راه-دور-ایستگاههای-انتقال-آب'>مناقصه  سیستم تله متری و کنترل از راه دور ایستگاههای انتقال آب  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه  سیستم تله متری و کنترل از راه دور ایستگاههای انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930783/مزایده-جمع-آوری-پسماند-خشک-قابل-بازیافت'>مزایده جمع آوری پسماند خشک قابل بازیافت / آگهی مزایده عمومی, مزایده جمع آوری پسماند خشک قابل بازیافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930809/مزایده-رهن-و-یا-اجاره-زمین-خاکی-جهت-انبار-یا-پارکینگ'>مزایده رهن و یا اجاره زمین خاکی  جهت انبار یا پارکینگ / آگهی مزایده, مزایده رهن و یا اجاره زمین خاکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930775/مناقصه-آسفالت-شهرکهای-مسکونی-و-تعدادی-از-پایگاه-ها-96-06-19'>مناقصه آسفالت شهرکهای مسکونی و تعدادی از پایگاه ها-96.06.19 / مناقصه, مناقصه آسفالت شهرکهای مسکونی و تعدادی از پایگاه های - 96.06.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930556/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-جدولگذاری-و-پیاده-روسازی-سطح-منطقه-6'>تجدید مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی سطح منطقه 6 / تجدید آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی سطح منطقه 6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930769/مزایده-فروش-دستگاهها-و-تجهیزات-و-پانلهای-کلین-روم-دارویی'>مزایده فروش  دستگاهها و تجهیزات و پانلهای کلین روم دارویی / آگهی فروش, مزایده فروش  دستگاهها و تجهیزات و پانلهای کلین روم دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930741/مزایده-واگذاری-به-اجاره-ملک-با-کاربری-مجتمع-مصالح-فروشی'>مزایده واگذاری به اجاره  ملک با کاربری مجتمع مصالح فروشی  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره  ملک با کاربری مجتمع مصالح فروشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930745/مناقصه-ساخت-و-تکمیل-طبقه-دوم-درمانگاه'>مناقصه ساخت و تکمیل طبقه دوم درمانگاه / مناقصه, مناقصه ساخت و تکمیل طبقه دوم درمانگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930759/مزایده-فروش-دریل-ستونی-و--'>مزایده فروش دریل ستونی و ... / مزایده, مزایده فروش دریل ستونی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930748/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930755/مزایده-فروش-تعدادی-تجهیزات-ماهواره-ای'>مزایده فروش تعدادی تجهیزات ماهواره ای  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی تجهیزات ماهواره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930770/مزایده-فروش-پتاس-(کلرور-پتاسیم)--کریولیت--نمک-طعام'>مزایده فروش پتاس (کلرور پتاسیم) ، کریولیت ، نمک طعام  / آگهی مزایده , مزایده فروش پتاس (کلرور پتاسیم) ، کریولیت ، نمک طعام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930777/مزایده-فروش-6-دستگاه-کامیون-کشنده-اسکانیا'>مزایده فروش 6 دستگاه کامیون کشنده اسکانیا / آگهی مزایده , مزایده فروش 6 دستگاه کامیون کشنده اسکانیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930790/مزایده-فروش-100-تن-آهن-آلات-ضایعاتی-و--'>مزایده فروش 100 تن آهن آلات ضایعاتی و ... / آگهی مزایده کتبی , مزایده فروش 100 تن آهن آلات ضایعاتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930820/مزایده-فروش-تعداد-5-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودرو  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930870/مزایده-اموال-مورث-شامل-زمین-و-حلقه-چاه'>مزایده اموال مورث شامل زمین و حلقه چاه  / مزایده,مزایده اموال مورث شامل زمین و حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930806/فراخوان-مناقصه-پروژه-حفاظت-از-طرحهای-جنگلداری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه حفاظت از طرحهای جنگلداری نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه حفاظت از طرحهای جنگلداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930792/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930800/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاههای-CNG'>مزایده بهره برداری از جایگاههای CNG / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از جایگاههای CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930832/مناقصه-اجرای-عملیات-روکش-آسفالت-راه-های-حوزه-استحفاظی'>مناقصه اجرای عملیات روکش آسفالت راه های حوزه استحفاظی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات روکش آسفالت راه های حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930839/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-نوبت-اول'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت نوبت اول / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی و روکش آسفالت نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930737/مناقصه-واگذاری-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی-بار-دوم'>مناقصه واگذاری راهبری و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی بار دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری راهبری و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی بار دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930727/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930711/مزایده-ششدانگ-ساختمان-پلاک-53-فرعی'>مزایده ششدانگ ساختمان پلاک 53 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان پلاک 53 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930716/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-آبی'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی آبی  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930773/مزایده-آپارتمان-مسکونی-در-هشت-طبقه'>مزایده آپارتمان مسکونی در هشت طبقه / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی در هشت طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930763/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-199-57متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 199.57متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 199.57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930768/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-1500متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 1500متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 1500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930734/فراخوان-شناسایی-شریک-سرمایه-گذار'>فراخوان شناسایی شریک سرمایه گذار  / فراخوان , فراخوان شناسایی شریک سرمایه گذار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930717/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405'>مزایده یک دستگاه پژو 405  / مزایده , مزایده یک دستگاه پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930756/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-دو-غرب-بابل'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو غرب بابل / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو غرب بابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930760/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-114-88متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 114.88متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 114.88متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930709/مزایده-واگذاری-تعداد-2-باب-غرفه--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد 2 باب غرفه - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری تعداد 2 باب غرفه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930863/فراخوان-اجاره-زمین-نوبت-دوم'>فراخوان اجاره زمین نوبت دوم / فراخوان , سهام 57 سهم از 400 سهم شرکت تعاونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930779/مزایده-یک-قطعه-زمین-1000متر'>مزایده یک قطعه زمین 1000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930733/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-1000مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1000مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1000مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930712/مناقصه-پروژه-احداث-گرمخانه--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث گرمخانه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث گرمخانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930706/مناقصه-درزگیری-رویه-آسفالتی--نوبت-دوم'>مناقصه درزگیری رویه آسفالتی - نوبت دوم  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه درزگیری رویه آسفالتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930811/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-وانت-پیکان-مدل-1389'> مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت پیکان مدل 1389 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت پیکان مدل 1389</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930730/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-12-نیشابور'>مزایده منزل مسکونی بخش 12 نیشابور / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش 12 نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930901/فراخوان-احداث-تصفیه-خانه-محلی-فاضلاب'>فراخوان احداث تصفیه خانه محلی فاضلاب  / آگهی فراخوان نخست جهت شناسایی پیمانکاران ذیصلاح,فراخوان احداث تصفیه خانه محلی فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930873/فراخوان-مناقصه-PARTS-FOR-BAKER-CAC-SINGEL-WELL-CONTROL-PANEL'>فراخوان مناقصه PARTS FOR BAKER CAC SINGEL WELL CONTROL PANEL / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه PARTS FOR BAKER CAC SINGEL WELL CONTROL PANEL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930721/مزایده-واگذاری-تعداد-5-دستگاه-منزل-ویلایی'>مزایده واگذاری تعداد 5 دستگاه منزل ویلایی  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 5 دستگاه منزل ویلایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930593/فراخوان-واگذاری-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-نیمروز-کارکنان'>فراخوان واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذای نیمروز کارکنان  / فراخوان , فراخوان واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذای نیمروز کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930714/فراخوان-عمومی-ارزیابی-خدمات-مشاوره-و-نظارت'>فراخوان عمومی ارزیابی خدمات مشاوره و نظارت  / فراخوان عمومی ارزیابی،فراخوان عمومی ارزیابی خدمات مشاوره و نظارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930684/مناقصه-وصول-حقوق-دولت-از-منابع-در-اختیار-نوبت-دوم'>مناقصه وصول حقوق دولت از منابع در اختیار نوبت دوم  / مناقصه وصول حقوق دولت از منابع در اختیار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930688/مناقصه-عمومی-خدمات-نگهبانی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خدمات نگهبانی نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خدمات نگهبانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930865/مزایده-واگذاری-نصب-بنر--بهره-برداری-و-نگهداری-از-1-دستگاه-تابلوی-تبلیغاتی--تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری نصب بنر ، بهره برداری و نگهداری از 1 دستگاه تابلوی تبلیغاتی... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری نصب بنر ، بهره برداری و نگهداری از 1 دستگاه تابلوی تبلیغاتی... تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930876/مناقصه-خرید-پنج-قلم-نهاده-دامی-مورد-نیاز-امور-دامپروری'>مناقصه خرید پنج قلم نهاده دامی مورد نیاز امور دامپروری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید پنج قلم نهاده دامی مورد نیاز امور دامپروری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930867/مناقصه-نگهداری-و-راهداری-راههای-شهرستان-های-حوزه-استحفاظی--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و راهداری راههای شهرستان های حوزه استحفاظی ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نگهداری و راهداری راههای شهرستان های حوزه استحفاظی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930916/مزایده-املاک-تملیکی-و-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده املاک تملیکی و مازاد نوبت دوم  / مزایده ,مزایده املاک تملیکی و مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930991/مزایده-عمومی-فروش-املاک-و-اراضی-نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش املاک و اراضی نوبت دوم  / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک و اراضی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930896/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-7--'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه 7.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه 7....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930908/مناقصه-​نگهداری-روشنایی-های-زیرگذر--'>مناقصه ​نگهداری روشنایی های زیرگذر... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ​نگهداری روشنایی های زیرگذر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930566/مناقصه-احداث-ایستگاه-TBS10000-و---نوبت-دوم'> مناقصه احداث ایستگاه TBS10000 و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه احداث ایستگاه TBS10000 و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930926/مناقصه-اجرای-عملیات-ساخت-مجموعه-فرهنگی-ورزشی-راهور---'>مناقصه اجرای عملیات ساخت مجموعه فرهنگی ورزشی راهور .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات ساخت مجموعه فرهنگی ورزشی راهور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930946/مناقصه-توسعه-و-بازپیرایی-فضای-سبز-بوستانهای-سطح-منطقه---'>مناقصه توسعه و بازپیرایی فضای سبز بوستانهای سطح منطقه .... / مناقصه توسعه و بازپیرایی فضای سبز بوستانهای سطح منطقه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930921/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405'>مزایده  یک دستگاه پژو 405 / مزایده  یک دستگاه پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930907/مناقصه-خرید-تجهیزات-اکتیو-(مودم-روتر-مخابراتی)-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات اکتیو (مودم روتر مخابراتی) نوبت دوم / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات اکتیو (مودم روتر مخابراتی) نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930927/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-سه-عرصه-642-34متر'>مزایده ششدانگ ملک بخش سه عرصه 642.34متر / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک بخش سه عرصه 642.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930851/تجدید-مناقصه-آسفالت-بلوار----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه آسفالت بلوار ....  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه آسفالت بلوار .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930846/مزایده-واگذاری-اقلام-و-ابزارآلات-ضایعاتی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اقلام و ابزارآلات ضایعاتی  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری اقلام و ابزارآلات ضایعاتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930564/مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-گاز-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله و اتصالات گاز  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله و اتصالات گاز  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930912/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-چهارم'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه چهارم  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930893/مناقصات-واگذاری-آژانس-مشترکین-شهرستان'>مناقصات واگذاری آژانس مشترکین شهرستان  / مناقصات عمومی, مناقصات واگذاری آژانس مشترکین شهرستان  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930914/مناقصه-خرید-350-اصله-پایه-سیمانی--96-6-19'>مناقصه خرید 350 اصله پایه سیمانی ...96.6.19 / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 350 اصله پایه سیمانی ... 96.6.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930922/مناقصه-خرید-400-اصله-پایه-سیمانی--96-6-19'>مناقصه خرید 400 اصله پایه سیمانی ...96.6.19 / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 400 اصله پایه سیمانی ... 96.6.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930887/مناقصه-ترمیم-و-بهسازی-کنار-گذر-پل-و--'>مناقصه ترمیم و بهسازی کنار گذر پل و ... / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, مناقصه ترمیم و بهسازی کنار گذر پل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930898/مناقصه-عملیات-خاکی-و-آسفالت-ابنیه-فنی-احداث-ورودی--'>مناقصه عملیات خاکی و آسفالت ابنیه فنی احداث ورودی ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات خاکی و آسفالت ابنیه فنی احداث ورودی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930862/مزایده-فروش-املاک-96-6-19'>مزایده فروش املاک 96.6.19 / مزایده,مزایده فروش املاک 96.6.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930904/مزایده-فروش-ضایعات-وسایل-و-اثاثیه-اداری'>مزایده  فروش ضایعات وسایل و اثاثیه اداری / آگهی مزایده عمومی, مزایده  فروش ضایعات وسایل و اثاثیه اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930577/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-61-مترو-82-دسیمتر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 61 مترو 82 دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 61 مترو 82 دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931283/مزایده-یک-دستگاه-ملک-به-مساحت-عرصه-300متر-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه ملک به مساحت عرصه 300متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه ملک به مساحت عرصه 300متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930923/مزایده-عرضه-املاک-اقساطی'>مزایده عرضه املاک اقساطی / مزایده ,مزایده عرضه املاک اقساطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930843/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-تاسیسات-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام امور تاسیسات نوبت دوم  / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام امور تاسیسات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930892/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-و-مازاد-بر-نیاز-با-شرایط-ویژه'>مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد بر نیاز با شرایط ویژه  / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد بر نیاز با شرایط ویژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930859/مزایده-فروش-ضایعات-خط-تولید-کارخانه'>مزایده فروش ضایعات خط تولید کارخانه  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش ضایعات خط تولید کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930579/مزایده-فروش-یک-واحد-تجاری-مساحت-35-89مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت 35.89مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت 35.89مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931161/فراخوان-استعلام-ایاب-و-ذهاب-حساب-مشترکی-(ساعتی)'>فراخوان استعلام  ایاب و ذهاب حساب مشترکی (ساعتی) / فراخوان استعلام, فراخوان استعلام  ایاب و ذهاب حساب مشترکی (ساعتی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931149/استعلام-واگذاری-مدیریتی-داروخانه-های-شبانه-روزی-بیمارستان'>استعلام واگذاری مدیریتی داروخانه های شبانه روزی بیمارستان / استعلام, استعلام واگذاری مدیریتی داروخانه های شبانه روزی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931124/مناقصه-اجرای-فونداسیون-و-سازه-ساختمان-پست-برق'>مناقصه اجرای فونداسیون و سازه ساختمان پست برق / فراخوان مناقصه, مناقصه اجرای فونداسیون و سازه ساختمان پست برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931130/مناقصه-استاندارد-سازی-و-بازسازی-تاسیسات-و-تهویه-مطبوع-ساختمان'>مناقصه استاندارد سازی و بازسازی تاسیسات و تهویه مطبوع ساختمان / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه استاندارد سازی و بازسازی تاسیسات و تهویه مطبوع ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931227/استعلام-قفسه-مشبک-استیل-ساختنی-طبق-تصاویر-و--'> استعلام قفسه مشبک استیل ساختنی طبق تصاویر و ... / استعلام,  استعلام قفسه مشبک استیل ساختنی طبق تصاویر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930583/مزایده-ملک-به-مساحت-3379-6متر'>مزایده ملک به مساحت 3379.6متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 3379.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931165/مناقصه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-پساب-صفائیه-مبارکه'>مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ پساب صفائیه مبارکه  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ پساب صفائیه مبارکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931032/فراخوان-PF-CONTROL-VALVE-MOKVELD'>فراخوان  PF CONTROL VALVE MOKVELD  / فراخوان  PF CONTROL VALVE MOKVELD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930587/مزایده-یکقطعه-زمین-مساحت-3360متر'>مزایده یکقطعه زمین مساحت 3360متر / مزایده,مزایده یکقطعه زمین مساحت 3360متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931072/مناقصه-واگذاری-امور-تغذیه-و-آشپزخانه'>مناقصه  واگذاری امور تغذیه و آشپزخانه / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری امور تغذیه و آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931057/فراخوان-ارزیابی-کیفی-جهت-تهیه-لیست-کوتاه'>فراخوان ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه / آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931110/استعلام-شیر-منفرد-فلکه-شهری-و--'>استعلام شیر منفرد فلکه شهری و ... / استعلام, استعلام شیر منفرد فلکه شهری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931177/استعلام-خرید-100-کیت-کوپلینگ-دار-(شامل-شیر-قطع-و-وصل-سرغلاف--شیر-انشعاب-شیر-فلکه-شیر-خودکار)'>استعلام خرید 100 کیت کوپلینگ دار (شامل شیر قطع و وصل، سرغلاف - شیر انشعاب، شیر فلکه- شیر خودکار) / استعلام, استعلام خرید 100 کیت کوپلینگ دار (شامل شیر قطع و وصل، سرغلاف - شیر انشعاب، شیر فلکه- شیر خودکار)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931182/استعلام-خرید-درپوش-پلی-اتیلن-و--'>استعلام خرید درپوش پلی اتیلن و ... / استعلام, استعلام خرید درپوش پلی اتیلن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931194/استعلام-رابط-آبرسانی-پلی-اتیلن-و--'>استعلام رابط آبرسانی پلی اتیلن و ... / استعلام, استعلام رابط آبرسانی پلی اتیلن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930595/مناقصه-اجرای-عملیات-کانال-سازی--کابل-کشی-و-مفصل-بندی'>مناقصه اجرای عملیات کانال سازی ، کابل کشی و مفصل بندی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات کانال سازی ، کابل کشی و مفصل بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930576/مناقصه-خرید-قطعات-الکتریکال-و-ابزار-دقیق-نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات الکتریکال و ابزار دقیق  نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ارزیابی کیفی,مناقصه خرید قطعات الکتریکال و ابزار دقیق نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931204/استعلام-خرید-درپوش-پلی-اتیلن-110-و-90'>استعلام خرید درپوش پلی اتیلن 110 و 90  / استعلام, استعلام خرید درپوش پلی اتیلن 110 و 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930598/مزایده-ششدانگ-سند-مالکیت-پلاک-6068-فرعی'>مزایده ششدانگ سند مالکیت پلاک 6068 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ سند مالکیت پلاک 6068 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931302/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-مسکونی-به-مساحت-1137-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 1137 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 1137 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931214/استعلام-خرید-دریچه-60-60-چدن-داکتیل'>استعلام خرید دریچه 60*60 چدن داکتیل / استعلام خرید دریچه 60*60 چدن داکتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931198/استعلام-خرید-دستگاه-سنجش-لحظه-ای-چهار-کاناله'>استعلام خرید دستگاه سنجش لحظه ای چهار کاناله / استعلام، استعلام خرید دستگاه سنجش لحظه ای چهار کاناله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931188/استعلام-خرید-حمل-و-نصب-راه-اندازی-دستگاه-online-اندازه-گیری-mlss'>استعلام خرید حمل و نصب راه اندازی دستگاه online اندازه گیری mlss  / استعلام, استعلام خرید حمل و نصب راه اندازی دستگاه online اندازه گیری mlss </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931178/استعلام-حمل-و-نصب-راه-اندازی-دستگاه-دبی-سنج'>استعلام حمل و نصب راه اندازی دستگاه دبی سنج  / استعلام, استعلام حمل و نصب راه اندازی دستگاه دبی سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931157/استعلام-حمل-و-نصب-راه-اندازی-دستگاه-دبی-سنج'>استعلام حمل و نصب راه اندازی دستگاه دبی سنج  / استعلام, استعلام حمل و نصب راه اندازی دستگاه دبی سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931097/استعلام-خرید-حمل-دستگاه-دتکتور-تشخیص-گاز---'>استعلام خرید حمل دستگاه دتکتور تشخیص گاز .... / استعلام, استعلام خرید حمل دستگاه دتکتور تشخیص گاز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931127/استعلام-خرید-حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-میکسر'>استعلام خرید حمل و نصب و راه اندازی میکسر  / استعلام، استعلام خرید حمل و نصب و راه اندازی میکسر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931116/استعلام-دستگاه-سنجش-لحظه-ای-اندازه-گیری-COD'>استعلام دستگاه سنجش لحظه ای اندازه گیری COD  / استعلام، استعلام دستگاه سنجش لحظه ای اندازه گیری COD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931094/استعلام-ست-تجهیزات-هواشناسی'>استعلام ست تجهیزات هواشناسی  / استعلام، استعلام ست تجهیزات هواشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930582/اصلاحیه-مناقصه-نسبت-به-واگذاری-امور-پشتیبانی'>اصلاحیه مناقصه نسبت به واگذاری امور پشتیبانی  / مناقصه, اصلاحیه مناقصه نسبت به واگذاری امور پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931150/اسعلام-خرید-19-دستگاه-تلویزیون-LED-ایرانی-32-اینچ'>اسعلام خرید 19 دستگاه تلویزیون LED ایرانی 32 اینچ / استعلام, استعلام خرید 19 دستگاه تلویزیون LED ایرانی 32 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931152/اسعلام-خرید-7-دستگاه-یخچال-12-فوت'>اسعلام خرید 7 دستگاه یخچال 12 فوت / استعلام, استعلام خرید 7 دستگاه یخچال 12 فوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931225/استعلام-خرید-6-دستگاه-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام خرید 6 دستگاه کولر گازی اسپیلت / استعلام, استعلام خرید 6 دستگاه کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931233/استعلام-خرید-کلر-مایع-99-99-'>استعلام خرید کلر مایع 99/99%  / استعلام، استعلام خرید کلر مایع 99/99% </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931235/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-24000-مدل-AMD334---'>استعلام کولر گازی اسپیلت 24000 مدل AMD334  ... / استعلام , استعلام کولر گازی اسپیلت 24000 مدل AMD334  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931221/استعلام-لوله-فولادی-اسپیرال--'>استعلام لوله فولادی اسپیرال  .. / استعلام , استعلام لوله فولادی اسپیرال   ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931139/استعلام-لوله-فولادی-اسپیرال-با-پوشش-خارجی---'>استعلام لوله فولادی اسپیرال با پوشش خارجی .... / استعلام لوله فولادی اسپیرال با پوشش خارجی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931109/استعلام-اجرای-سنگ-گرانیت-بام-آرامگاه-بوعلی-به-میزان-800-متر-مربع'>استعلام  اجرای سنگ گرانیت بام آرامگاه بوعلی به میزان 800 متر مربع  / استعلام, استعلام  اجرای سنگ گرانیت بام آرامگاه بوعلی به میزان 800 متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931183/استعلام-تهیه-نقشه-U-T-M-و-ثبت-در-سامانه-شمیم'>استعلام تهیه نقشه U.T.M و ثبت در سامانه شمیم / استعلام, استعلام تهیه نقشه U.T.M و ثبت در سامانه شمیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931172/استعلام-هارد-سرور'>استعلام هارد سرور / استعلام, استعلام هارد سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930612/مناقصه-انجام-مطالعات-تهیه-شناسنامه-HSEE-نوبت-دوم'>مناقصه انجام مطالعات تهیه شناسنامه HSEE  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی ,مناقصه انجام مطالعات تهیه شناسنامه HSEE نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931154/استعلام-ویلچر-دستی'>استعلام ویلچر دستی / استعلام، استعلام ویلچر دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931128/استعلام-خرید-سیستم-صوتی-کامل-جهت-سالن'>استعلام خرید سیستم صوتی کامل جهت سالن / استعلام ,استعلام خرید سیستم صوتی کامل جهت سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931135/استعلام-صندلی-اداری'>استعلام صندلی اداری / استعلام ,استعلام صندلی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931146/استعلام-انجام-امور-تعمیرات-و-نگهداری-انواع-تاسیسات-ساختمانی-96-6-19'>استعلام  انجام امور تعمیرات و نگهداری انواع تاسیسات ساختمانی 96.6.19 / استعلام, استعلام  انجام امور تعمیرات و نگهداری انواع تاسیسات ساختمانی 96.6.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931117/استعلام-تعمیر-اساسی-کامیون-آتش-نشانی--'>استعلام تعمیر اساسی کامیون آتش نشانی ... / استعلام, استعلام تعمیر اساسی کامیون آتش نشانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931123/استعلام-ساخت-و-نصب-2-عدد-تابلو-تبلیغاتی-بیلبورد'>استعلام ساخت و نصب 2 عدد تابلو تبلیغاتی بیلبورد  / استعلام ساخت و نصب 2 عدد تابلو تبلیغاتی بیلبورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931120/استعلام-اجاره-خودروی-سواری'>استعلام اجاره خودروی سواری  / استعلام, استعلام اجاره خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930568/فراخوان-مناقصه-عمومی-P-F-ELECTRICALPANEL-2HENERGY--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی P/F ELECTRICALPANEL 2HENERGY - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی P/F ELECTRICALPANEL 2HENERGY - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931134/استعلام-ویلچر-بزرگی'>استعلام ویلچر بزرگی / استعلام ، استعلام ویلچر بزرگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931144/استعلام-خرید-کنتور-آب-1-2-اینچی'>استعلام خرید کنتور آب 1/2 اینچی / استعلام, استعلام خرید کنتور آب 1/2 اینچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931179/استعلام-کاغذ-A4-پیپر-وان-80-گرمی-اصل-اندونزی--'>استعلام کاغذ A4 پیپر وان 80 گرمی اصل اندونزی ... / استعلام , استعلام کاغذ A4 پیپر وان 80 گرمی اصل اندونزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931201/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-چاه-شهرک-صنعتی-شماره-2-سیرجان'>استعلام خرید تجهیزات جهت چاه شهرک صنعتی شماره  2 سیرجان  / استعلام خرید تجهیزات جهت چاه شهرک صنعتی شماره  2 سیرجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931241/استعلام-اجرای-خط-استفاده-مجدداز-پساب-تصفیه-خانه-در-سیستم-آبیاری---'>استعلام اجرای خط استفاده مجدداز پساب تصفیه  خانه در سیستم آبیاری .... / استعلام اجرای خط استفاده مجدداز پساب تصفیه  خانه در سیستم آبیاری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931229/استعلام-ارتباط-دو-طرفه-اینترنت-بنادر-جنوبی'>استعلام ارتباط دو طرفه اینترنت بنادر جنوبی / استعلام, استعلام ارتباط دو طرفه اینترنت بنادر جنوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930660/مزایده-اسباب-و-اثاثیه-منزل--دو-کتاب-مقداری-طلا-و-اموال'>مزایده اسباب و اثاثیه منزل - دو کتاب- مقداری طلا و اموال  / مزایده اسباب و اثاثیه منزل - دو کتاب- مقداری طلا و اموال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931102/استعلام-ارتباط-دو-طرفه-اینترنت-بنادر-شمالی'>استعلام ارتباط دو طرفه اینترنت بنادر شمالی / استعلام, استعلام ارتباط دو طرفه اینترنت بنادر شمالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931108/استعلام-خرید-خدمت-ارتباط-دو-طرفه-اینترنت'>استعلام خرید خدمت ارتباط دو طرفه اینترنت  / استعلام, استعلام خرید خدمت ارتباط دو طرفه اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931090/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-ماشین-آلات'>استعلام تعمیر و نگهداری ماشین آلات  / استعلام، استعلام تعمیر و نگهداری ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931101/استعلام-خرید-یک-دستگاه-فرستنده-با-قابلیت-ارسال-تصاویر-تلویزیونی'>استعلام خرید یک دستگاه فرستنده با قابلیت ارسال تصاویر تلویزیونی / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه فرستنده با قابلیت ارسال تصاویر تلویزیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931122/استعلام-چاپ-و-فعالیت-های-خدماتی-وابسته-به-چاپ'>استعلام چاپ و فعالیت های خدماتی وابسته به چاپ     / استعلام، استعلام چاپ و فعالیت های خدماتی وابسته به چاپ    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931153/استعلام-تهیه-و-اجرای-جوی-و-جدول-با-سنگ-جدول'>استعلام تهیه و اجرای جوی و جدول با سنگ جدول / استعلام تهیه و اجرای جوی و جدول با سنگ جدول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931195/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری'>استعلام خرید تجهیزات اداری / استعلام خرید تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931212/استعلام-خرید-ورق'>استعلام خرید ورق  / استعلام خرید ورق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931217/استعلام-تولید-و-فرآوری-صنعتی'>استعلام تولید و فرآوری صنعتی / استعلام ,استعلام تولید و فرآوری صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931222/استعلام-ترانسفورماتور'>استعلام ترانسفورماتور / استعلام ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931171/فراخوان-ارزیابی-کیفی-احداث-راه-روستایی-شهرستان-حمامی'>فراخوان ارزیابی کیفی احداث راه روستایی شهرستان حمامی / فراخوان ارزیابی کیفی احداث راه روستایی شهرستان حمامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931164/فراخوان-ارزیابی-کیفی-احداث-محور-خنج--کاریان'>فراخوان ارزیابی کیفی احداث محور خنج - کاریان / فراخوان ارزیابی کیفی احداث محور خنج - کاریان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931155/فراخوان-ارزیابی-کیفی-بهسازی-و-تعریض-قطعه-اول-راه-روستایی--'>فراخوان ارزیابی کیفی بهسازی و تعریض قطعه اول راه روستایی... / فراخوان ارزیابی کیفی بهسازی و تعریض قطعه اول راه روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931162/فراخوان-ارزیابی-کیفی-بهسازی-محور-خنج--'>فراخوان ارزیابی کیفی بهسازی محور خنج... / فراخوان ارزیابی کیفی بهسازی محور خنج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931169/فراخوان-ارزیابی-کیفی-بهسازی-محور-لار'>فراخوان ارزیابی کیفی بهسازی محور لار / فراخوان ارزیابی کیفی بهسازی محور لار....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930729/تجدید-فراخوان-خرید-بارگیری-و-حمل-لوله-های-چدن-داکتیل'>تجدید فراخوان خرید، بارگیری و حمل لوله های چدن داکتیل / فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه,فراخوان خرید، بارگیری و حمل لوله های چدن داکتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931203/مناقصه-تامین-بخشی-از-انجام-امور-خدمات-و-پشتیبانی-96-6-19'>مناقصه تامین بخشی از انجام امور خدمات و پشتیبانی 96.6.19 / مناقصه, مناقصه تامین بخشی از انجام امور خدمات و پشتیبانی 96.6.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931190/فراخوان-تکمیل-مرکز-مدیریت-حوادث-و-فوریتهای-پزشکی'>فراخوان تکمیل مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی  / فراخوان, فراخوان تکمیل مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931180/فراخوان-تکمیل-ستاد-شبکه-بهداشت-و-درمان-شهرستان'>فراخوان تکمیل ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان  / فراخوان, فراخوان تکمیل ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930567/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-892-859-بخش-هفت-اهواز'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 892/859 بخش هفت اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 892/859 بخش هفت اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931166/مناقصه-زائر-سرای-ششصد-دستگاه-مشهد-96-6-19'>مناقصه زائر سرای ششصد دستگاه مشهد 96.6.19 / مناقصه زائر سرای ششصد دستگاه مشهد  96.6.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931159/استعلام-دوره-های-آموزشی-اداری-کارکنان-دولت'>استعلام دوره های آموزشی اداری کارکنان دولت / استعلام، استعلام دوره های آموزشی اداری کارکنان دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931173/استعلام-تعمیرات-و-سرویس-دستگاههای-فکس-و-پرینتر'>استعلام تعمیرات و سرویس دستگاههای فکس و پرینتر  / استعلام، استعلام تعمیرات و سرویس دستگاههای فکس و پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931185/استعلام-چای-دو-غزال-4-بسته-ساده-96-6-19'>استعلام چای دو غزال 4 بسته ساده 96.6.19 / استعلام,استعلام چای دو غزال 4 بسته ساده 96.6.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931199/استعلام-چراغ-96-6-19'>استعلام چراغ 96.6.19 / استعلام, استعلام چراغ96.6.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931210/چراغ-96-6-19'>چراغ 96.6.19 / استعلام, استعلام چراغ96.6.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931238/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-از-سامانه-بانک-اطلاعات'>استعلام پشتیبانی و نگهداری از سامانه بانک اطلاعات / استعلام, استعلام پشتیبانی و نگهداری از سامانه بانک اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930607/تجدید-مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-ملک-تجاری-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری بصورت اجاره ملک تجاری نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده, مزایده واگذاری بصورت اجاره ملک تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931246/استعلام-کولرگازی-96-6-19'>استعلام کولرگازی  96.6.19 / استعلام کولرگازی   96.6.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931259/استعلام-سه-راهی-t-لوله-زانو--'>استعلام سه راهی t لوله زانو... / استعلام , استعلام سه راهی t لوله زانو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931275/استعلام-کیس-کامل-با-متعلقات-موس-و-صفحه-کلید-جنیوس'>استعلام کیس کامل با متعلقات موس و صفحه کلید جنیوس / استعلام, استعلام کیس کامل با متعلقات موس و صفحه کلید جنیوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931397/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-110-فشار-10---'>استعلام لوله پلی اتیلن 110 فشار 10 .... / استعلام لوله پلی اتیلن 110 فشار 10 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931230/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کلید-132-کیلوولت'>استعلام خرید یک دستگاه کلید 132 کیلوولت / استعلام ,استعلام خرید یک دستگاه کلید 132 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931209/استعلام-بازسازی-و-اورهال-3-دستگاه-مکانیزم-موتور-درایو-تپ-چنجر-ELIN'>استعلام بازسازی و اورهال 3 دستگاه مکانیزم موتور درایو تپ چنجر ELIN   / استعلام , استعلام بازسازی و اورهال 3 دستگاه مکانیزم موتور درایو تپ چنجر ELIN  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931205/اسعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>اسعلام تولید، انتقال و توزیع برق  / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931231/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام ,استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931218/استعلام-سنگ-کورین'>استعلام سنگ کورین / استعلام ، استعلام سنگ کورین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931234/استعلام-ترانس-مهتابی--'>استعلام ترانس مهتابی.... / استعلام , استعلام ترانس مهتابی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931200/استعلام-کابل-4-3'>استعلام کابل 4*3 / استعلام ,استعلام کابل 4*3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931197/استعلام-مشعل-گازسوز-325-هزار-کیلوکالری'>استعلام مشعل گازسوز 325 هزار کیلوکالری / استعلام ,استعلام مشعل گازسوز 325 هزار کیلوکالری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931244/استعلام-چاپ-4-جلد-کتاب'>استعلام چاپ 4 جلد کتاب  / استعلام, استعلام چاپ 4 جلد کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931207/استعلام-یخچال-ایستکول'>استعلام  یخچال ایستکول / استعلام, استعلام  یخچال ایستکول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931224/استعلام-آبگرم-کن'>استعلام آبگرم کن  / استعلام ,استعلام آبگرم کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931215/استعلام-خرید-طپانجه-بادی-STEYR--مدل-EVO-10ELI'>استعلام خرید طپانجه بادی STEYR - مدل EVO 10ELI  / استعلام, استعلام خرید طپانجه بادی STEYR - مدل EVO 10ELI </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931219/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام ، استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931226/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-سیستم-x-ray'>استعلام تعمیر و بازسازی سیستم x-ray  / استعلام ,استعلام تعمیر و بازسازی سیستم x-ray </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930602/مناقصه-ساخت-و-اجرای-(Construction)-کارخانه-شستشو-و-پر-عیارسازی'>مناقصه ساخت و اجرای (Construction) کارخانه شستشو و پر عیارسازی / آگهی فراخوان مناقصه دو مرحله ای , مناقصه ساخت و اجرای (Construction) کارخانه شستشو و پر عیارسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930604/فراخوان-مناقصه-تکمیل-شبکه-و-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهر---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهر ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تکمیل شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهر ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930997/مزایده-فروش-املاک-شهر-صدرا'>مزایده فروش املاک شهر صدرا  / مزایده,مزایده فروش املاک شهر صدرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931001/مزایده-فروش-املاک-شهر-صدرا-عمومی-یک-مرحله-ای'>مزایده فروش املاک شهر صدرا عمومی یک مرحله ای  / مزایده,مزایده فروش املاک شهر صدرا عمومی یک مرحله ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930886/مناقصه-آسفالت-ریزی-خیابان-ها-و-کوچه-های-سطح-شهر-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت ریزی خیابان ها و کوچه های سطح شهر  مرحله اول نوبت دوم  / مناقصه  , مناقصه آسفالت ریزی خیابان ها و کوچه های سطح شهر مرحله اول - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931003/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-85-20متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 85.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 85.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930911/فراخوان-پایه-کوبی-چراغ-های-دریایی'>فراخوان پایه کوبی چراغ های دریایی  / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان پایه کوبی چراغ های دریایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930891/تجدید-مناقصه-اجرایی-عملیات-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله-و----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرایی عملیات رفت و روب و  جمع آوری زباله و ....- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه اجرایی عملیات رفت و روب و  جمع آوری زباله و .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930900/حراج-حضوری-تعداد-70-دستگاه-خودرو'>حراج حضوری تعداد 70 دستگاه خودرو  / آگهی حراج حضوری، حراج حضوری تعداد 70 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930913/مزایده-کمپرسور-هوا--'>مزایده کمپرسور هوا ... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده کمپرسور هوا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930569/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-16-24-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 16/24 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 16/24 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931187/مزایده-یکباب-آپارتمان-بخش-4-قزوین'>مزایده یکباب آپارتمان بخش 4 قزوین / مزایده یکباب آپارتمان بخش 4 قزوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931189/مزایده-فروش-املاک-87-78-و-180-50متر'>مزایده فروش املاک 87.78 و 180.50متر  / مزایده فروش املاک 87.78 و 180.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931026/مزایده-فروش-تعداد-35-مورد-ملک-مازاد-96-6-19'>مزایده فروش تعداد 35 مورد ملک مازاد 96.6.19 / مزایده,مزایده فروش تعداد 35 مورد ملک مازاد 96.6.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930978/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یازده-باب-مغازه-مجتمع-تجاری'>مزایده واگذاری به اجاره یازده باب مغازه مجتمع تجاری / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره  یازده باب مغازه مجتمع تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930953/مزایده-فروش-حدود-40-تن-شامل-آهن-آلات-آلومینیوم-و-انواع-ضایعات-فلزی-اسقاط'>مزایده فروش حدود 40 تن شامل آهن آلات، آلومینیوم و انواع ضایعات فلزی اسقاط / آگهی حراج, مزایده فروش حدود 40 تن شامل آهن آلات، آلومینیوم و انواع ضایعات فلزی اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930928/مزایده-فروش-روکش-درب-ضد-سرقت-و--'>مزایده فروش روکش درب ضد سرقت و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش روکش درب ضد سرقت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931031/مزایده-ملک-مال-منقول-نوبت-دوم'>مزایده ملک مال منقول نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مال منقول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931006/مزایده-فروش-اراضی-و-املاک'>مزایده فروش اراضی و املاک  / مزایده,مزایده فروش اراضی و املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930934/مزایده-اجاره-محل-مهد-کودک-بیمارستان-نوبت-دوم'>مزایده اجاره محل مهد کودک بیمارستان- نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده اجاره محل مهد کودک بیمارستان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930572/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-133مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 133مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 133مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931085/مزایده-فروش-5-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده فروش 5 واحد آپارتمان مسکونی  / مزایده فروش 5 واحد آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931007/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-تجاری'>مزایده ششدانگ آپارتمان تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930995/مزایده-خودرو-نوع-و-سیستم-تاکسی-پیکان-تیپ-1600-مدل-80'>مزایده خودرو نوع و سیستم تاکسی پیکان تیپ 1600 مدل 80   / مزایده, مزایده خودرو نوع و سیستم تاکسی پیکان تیپ 1600 مدل 80  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930935/مزایده-تلویزیون-30-کارتن-کوچک--'>مزایده تلویزیون- 30 کارتن کوچک... / مزایده , مزایده تلویزیون- 30 کارتن کوچک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930944/مناقصه-اجرای-کلیه-امورات-مربوط-به-خدمات-شهری--96-6-19'>مناقصه  اجرای کلیه امورات مربوط به خدمات شهری - 96.6.19 / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه  اجرای کلیه امورات مربوط به خدمات شهری 96.6.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930940/مزایده-اجاره-املاک-تجاری-مرحله-دوم-96-6-19'>مزایده اجاره  املاک تجاری- مرحله دوم 96.6.19 / آگهی مزایده , مزایده اجاره  املاک تجاری- مرحله دوم  96.6.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931082/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930969/مناقصه-واگذاری-تکمیل-بلوک-1-پروژه-نوسازان---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری تکمیل بلوک 1 پروژه نوسازان.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری تکمیل بلوک 1 پروژه نوسازان.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930972/مناقصه-پروژه-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله-سطح-شهر-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930592/مناقصه-انجام-امور-خدماتی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدماتی - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه انجام امور خدماتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930975/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-پژو-پارس-مدل-1396'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پژو پارس مدل 1396  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پژو پارس مدل 1396 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931028/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-11960-فرعی-بخش-سه'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 11960 فرعی بخش سه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 11960 فرعی بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930987/مزایده-فروش-انواع-کیف-دستی-کوچک-زنانه-چرم-مصنوعی'>مزایده فروش انواع کیف دستی کوچک زنانه چرم مصنوعی  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع کیف دستی کوچک زنانه چرم مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931014/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-63-فرعی-از-6801-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 63 فرعی از 6801 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 63 فرعی از 6801 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931017/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-91-66متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 91.66متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 91.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931020/مزایده-ششدانگ-ساختمان-و-باغچه-متصل-به-ان'>مزایده ششدانگ ساختمان و باغچه متصل به ان  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان و باغچه متصل به ان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930956/مزایده-فروش-سنگ-مرمریت-دهبید'>مزایده فروش سنگ مرمریت دهبید / مزایده ,مزایده فروش سنگ مرمریت دهبید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930963/مناقصه-خرید-مواد-اولیه-غذایی'>مناقصه خرید مواد اولیه غذایی / مناقصه , مناقصه خرید مواد اولیه غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931013/مزایده-بهره-برداری-از-سالن-ژیمناستیک--نوبت-دوم-چاپ-اول'>مزایده بهره برداری از سالن ژیمناستیک - نوبت دوم -چاپ اول  / آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از سالن ژیمناستیک - نوبت دوم - چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930951/مناقصه-واگذاری-حمل-گوشت-از-کشتارگاه--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حمل گوشت از کشتارگاه - تجدید- نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری حمل گوشت از کشتارگاه - تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930619/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-تجاری-شهرداری'>مزایده فروش یکباب مغازه تجاری شهرداری / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه تجاری شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931016/مناقصه-عملیات-اجرایی-تکمیل-ساختمان-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی تکمیل ساختمان آتش نشانی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه عملیات اجرایی تکمیل ساختمان آتش نشانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931044/مناقصه-توسعه-و-احداث-روستای-کنده-گوراب-فاز-5-پیچاپ-باشت--پیمانی--'>مناقصه توسعه و احداث روستای کنده گوراب فاز 5 پیچاپ باشت * پیمانی ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه توسعه و احداث روستای کنده گوراب فاز 5 پیچاپ باشت * پیمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930999/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان-امام-خمینی-دهدشت'>مناقصه طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام خمینی دهدشت  / آگهی مناقصه , مناقصه طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام خمینی دهدشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931023/اگهی-مزایده-خط-تلفن-همراه'>اگهی مزایده خط تلفن همراه  / اگهی مزایده ,  مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930599/مزایده-فروش-انواع-دام-سنگین-تولیدی'>مزایده فروش انواع دام سنگین تولیدی / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای, مزایده فروش انواع دام سنگین تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930974/مزایده-تعداد-دوازده-عدد-درب-ضد-سرقت'>مزایده تعداد دوازده عدد درب ضد سرقت / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تعداد دوازده عدد درب ضد سرقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931024/آگهی-دعوت-به-ارزیابی-کیفی-فراخوان-نخست-انتخاب-مشاور'>آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست انتخاب مشاور  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست انتخاب مشاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930994/مناقصه-احداث-یک-باب-مخزن-پنجاه-هزار-متر-مکعبی-یزد--نوبت-دوم'>مناقصه احداث یک باب مخزن پنجاه هزار متر مکعبی یزد  - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه احداث یک باب مخزن پنجاه هزار متر مکعبی یزد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930937/مناقصه-گازرسانی-به-متقاضیان-صنعتی-و-تولیدی--نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به متقاضیان صنعتی و تولیدی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی به متقاضیان صنعتی و تولیدی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931089/مزایده-ملک-یکباب-ساختمان-شش-طبقه'>مزایده ملک یکباب ساختمان شش طبقه / مزایده ملک یکباب ساختمان شش طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930573/مناقصه-انجام-عملیات-تنظیفات-محوطه-های-صنعتی-و-غیرصنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات تنظیفات محوطه های صنعتی و غیرصنعتی - نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام عملیات تنظیفات محوطه های صنعتی و غیرصنعتی -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930966/مناقصه-عمومی-نسبت-به-اجرای-پروژه-های-تکمیل-ستاد-شبکه-بهداشت-و-درمان-و--'>مناقصه عمومی نسبت به اجرای پروژه های تکمیل ستاد شبکه بهداشت و درمان و ...  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی نسبت به اجرای پروژه های تکمیل ستاد شبکه بهداشت و درمان و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930945/مزایده-سیم-کارت'>مزایده سیم کارت / مزایده سیم کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931151/مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-مسکونی-تجاری'>مزایده یک دستگاه ساختمان مسکونی تجاری / مزایده یک دستگاه ساختمان مسکونی تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931148/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-شرکت-شن-و-ماسه'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ شرکت شن و ماسه / مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ شرکت شن و ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931145/مزایده-فروش-املاک-شماره-دو'>مزایده فروش املاک شماره دو  / مزایده فروش املاک شماره دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931160/مزایده-ششدانگ-دو-باب-خانه-آپارتمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ دو باب خانه آپارتمان مسکونی  / مزایده ششدانگ دو باب خانه آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931053/اصلاحیه-مناقصه-انجام-خدمات-عمومی-پشتیبانی-و-حفاظت-فیزیکی'>اصلاحیه مناقصه انجام خدمات عمومی، پشتیبانی و حفاظت فیزیکی / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات عمومی، پشتیبانی و حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930979/مناقصه-واگذاری-تعداد-آورده-1470-مترمربع-با-کاربری-تجاری-اداری-و-مسکونی'>مناقصه واگذاری تعداد آورده 1470 مترمربع با کاربری تجاری، اداری و مسکونی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  واگذاری تعداد آورده 1470 مترمربع با کاربری تجاری، اداری و مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930571/مناقصه-تعمیر-و-بازسازی-پل-بالاده-در-محور---نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و بازسازی پل بالاده در محور .... نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه تعمیر و بازسازی پل بالاده در محور ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930932/مزایده-واگذاری-تالار-و-فروش-مدرسه'>مزایده واگذاری تالار و فروش  مدرسه / مزایده واگذاری تالار و فروش  مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931038/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-935-94متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی 935.94متر  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی 935.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931158/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-248-37متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 248.37متر / مزایده یک قطعه زمین مساحت 248.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931156/مزایده-یک-واحد-تجاری-طبقه-زیرزمین-و-مجتمع-مسکونی'>مزایده یک واحد تجاری طبقه زیرزمین و مجتمع مسکونی / مزایده یک واحد تجاری طبقه زیرزمین و مجتمع مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930959/مزایده-تاکسی-پژو-GLXI-40'>مزایده تاکسی پژو GLXI 40 / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تاکسی پژو GLXI 40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930559/مزایده-ششدانگ-پلاک-577-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 577 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 577 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930962/مزایده-ضایعات-آهن-الات-کابل-پلاستیک-و-لاستیک'>مزایده ضایعات آهن الات، کابل، پلاستیک و لاستیک / آگهی مزایده، مزایده ضایعات آهن الات، کابل، پلاستیک و لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930936/مناقصه-خدمات-مشاوره-فنی-پروژه-اعم-از-نظارت-مقیم-و-عالیه-پروژه'>مناقصه خدمات مشاوره فنی پروژه اعم از نظارت مقیم و عالیه پروژه / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات مشاوره فنی پروژه اعم از نظارت مقیم و عالیه پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930925/مزایده-فروش-تعداد-5800-حلب-روغن-4500-کیلوگرمی'>مزایده فروش تعداد 5800 حلب روغن 4500 کیلوگرمی / مزایده , مزایده فروش تعداد 5800 حلب روغن 4500 کیلوگرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931273/مزایده-مزرعه-مساحت-9-9-هکتار'>مزایده مزرعه مساحت 9.9 هکتار / مزایده مزرعه مساحت 9.9 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930981/مزایده-یکدستگاه-خودرو-پژو-206'>مزایده یکدستگاه خودرو پژو 206 / آگهی مزایده , مزایده یکدستگاه خودرو پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931052/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-104-36متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه 104.36متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 104.36متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930930/مزایده-واگذاری-مغازه--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مغازه - نوبت دوم  / مزایده واگذاری مغازه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930920/مناقصه-اجرای-عملیات-آرماتوربندی--قالب-بندی--بتن-ریزی----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی , قالب بندی ، بتن ریزی .... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی , قالب بندی ، بتن ریزی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930924/تجدید-مزایده-اجاره-مجموعه-بازی-کودکان---نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره مجموعه بازی کودکان ... نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره مجموعه بازی کودکان ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930918/مزایده-اجاره-و-واگذاری-فروشگاه-مواد-غذایی-و-رستوران-و-بیرون-بر-بزرگ-پارسیان'>مزایده اجاره و واگذاری فروشگاه مواد غذایی و رستوران و بیرون بر بزرگ پارسیان / مزایده  اجاره و واگذاری فروشگاه مواد غذایی و رستوران و بیرون بر بزرگ پارسیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930651/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس / مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931084/مزایده-فروش-4-باب-واحد-تجاری'>مزایده فروش 4 باب واحد تجاری  / مزایده فروش 4 باب واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931048/مزایده-واگذاری-حقوق-استیجاری-یکباب-منزل-مسکونی-دو-طبقه'>مزایده واگذاری حقوق استیجاری یکباب منزل مسکونی دو طبقه / مزایده,مزایده واگذاری حقوق استیجاری یکباب منزل مسکونی دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931300/مزایده-عمومی-فروش-املاک-و-مستغلات-نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات نوبت دوم  / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930982/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-سطح-شهر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات آسفالت سطح شهر نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات آسفالت سطح شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930967/مناقصه-اجرای-7000-مترمربع-(به-طور-تقریبی)-آسفالت-گرم-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 7000 مترمربع (به طور تقریبی) آسفالت گرم  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای 7000 مترمربع (به طور تقریبی) آسفالت گرم  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930965/مزایده9-دستگاه-خودرو-وانت-پیکاپ-دو-کابین'>مزایده9 دستگاه خودرو وانت پیکاپ دو کابین / آگهی مزایده عمومی,مزایده 9 دستگاه خودرو وانت پیکاپ دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930929/مزایده-ششدانگ-پلاک-150-فرعی-و-ماشین-آلات'>مزایده ششدانگ پلاک 150 فرعی و ماشین آلات  / مزایده ششدانگ پلاک 150 فرعی و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930949/مناقصه-واگذاری-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز  و ...- نوبت دوم  / مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز  و ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930609/مناقصه-عملیات-بررسی-وضعیت-خوردگی-سطوح-زیر-عایق-خطوط'>مناقصه عملیات بررسی وضعیت خوردگی سطوح زیر عایق خطوط  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات بررسی وضعیت خوردگی سطوح زیر عایق خطوط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930557/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-125متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 125متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 125متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930906/مناقصه-اجرای-اسکلت-پایانه-مسافربری-لار-مرحله-سوم-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای اسکلت پایانه مسافربری لار -مرحله سوم- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای اسکلت پایانه مسافربری لار -مرحله سوم  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930910/مزایده-اجاره-3-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره 3 واحد تجاری- نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره 3 واحد تجاری-نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930943/مناقصه-عملیات-کفسازی-گذرهای-تاریخی'>مناقصه عملیات کفسازی گذرهای تاریخی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات کفسازی گذرهای تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930915/مناقصه-عمومی-عملیات-مرمت-و-جداره-سازی-دیوارهای-تاریخی'>مناقصه عمومی عملیات مرمت و جداره سازی دیوارهای تاریخی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات مرمت و جداره سازی دیوارهای تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930931/فراخوان-استعلام-عمومی-ایاب-و-ذهاب'>فراخوان استعلام عمومی ایاب و ذهاب  / فراخوان استعلام عمومی , فراخوان استعلام عمومی ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930955/مزایده-فروش-ضایعات-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش ضایعات مازاد بر نیاز  / مزایده , مزایده فروش ضایعات مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930989/استعلام-قیمت-واگذاری-ایاب-و-ذهاب'>استعلام قیمت واگذاری ایاب و ذهاب / آگهی فراخوان عمومی , استعلام قیمت واگذاری ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931008/مناقصه-عمومی-فنس-کشی-و-دیوارگذاری'>مناقصه عمومی فنس کشی و دیوارگذاری  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی فنس کشی و دیوارگذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931055/مزایده-پلاک-3155-23496-و-13495-مساحت-133-38متر'>مزایده پلاک 3155/23496 و 13495 مساحت 133.38متر / مزایده,مزایده پلاک 3155/23496 و 13495 مساحت 133.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930634/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206-هاچ-بک'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 هاچ بک / مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 هاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931056/مزایده-املاک-نقد-و-اقساط-بدون-کارمزد-96-6-19'>مزایده املاک نقد و اقساط بدون کارمزد 96.6.19 / مزایده,مزایده املاک نقد و اقساط بدون کارمزد 96.6.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930903/مناقصه-واگذاری-اجرای-عملیات-پیاده-روسازی-در-خیابان-امام-خمینی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری اجرای عملیات پیاده روسازی در خیابان امام خمینی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری اجرای عملیات پیاده روسازی در خیابان امام خمینی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931064/مزایده-فروش-تعداد-ده-رقبه-املاک-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد ده رقبه املاک نوبت دوم  / مزایده فروش تعداد ده رقبه املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930958/مناقصه-حفاظت-و-نگهبانی-از-اماکن-و-منازل-ناحیه-صنعتی-ماهشهر-نوبت-دوم'>مناقصه حفاظت و نگهبانی از اماکن و منازل ناحیه صنعتی ماهشهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت و نگهبانی از اماکن و منازل ناحیه صنعتی ماهشهر  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930983/مناقصه-خرید-۱۰-دستگاه-خودرو--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه خرید ۱۰ دستگاه خودرو - مرحله دوم نوبت اول / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه خرید ۱۰ دستگاه خودرو - مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930615/مزایده-فروش-کف-فرش-سیمانی-نوبت-دوم'>مزایده فروش کف فرش سیمانی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش کف فرش سیمانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930993/فراخوان-مناقصه-عملیات-خیابان-سازی-شهرک-صنعتی-خرمشهر'>فراخوان مناقصه عملیات خیابان سازی شهرک صنعتی خرمشهر / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان مناقصه عملیات خیابان سازی شهرک صنعتی خرمشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931220/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بصورت-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد بصورت نقد و اقساط نوبت دوم  / مزایده فروش املاک مازاد بصورت نقد و اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931223/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-727-3متر'>مزایده ششدانگ باغ مساحت 727.3متر / مزایده ششدانگ باغ مساحت 727.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931060/مزایده-فروش-یک-باب-واحد-تجاری-مساحت-21متر'>مزایده فروش یک باب واحد تجاری مساحت 21متر  / مزایده,مزایده فروش یک باب واحد تجاری مساحت 21متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930954/فراخوان-انجام-خدمات-تدوین-طرح-جامع-توسعه-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق'>فراخوان انجام خدمات تدوین طرح جامع توسعه شبکه های توزیع نیروی برق / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران,فراخوان انجام خدمات تدوین طرح جامع توسعه شبکه های توزیع نیروی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930570/مزایده-عمومی-واگذاری-فرهنگسرای-شهید-رجایی-با-کاربری-فرهنگی-آموزشی-نوبت-دوم'>مزایده عمومی واگذاری فرهنگسرای شهید رجایی با کاربری فرهنگی آموزشی  نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده عمومی واگذاری فرهنگسرای شهید رجایی با کاربری فرهنگی آموزشی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930948/مناقصه-بیمه-تکمیل-درمان-و-بیمه-مسئولیت-حرفه-ای'>مناقصه بیمه تکمیل درمان و بیمه مسئولیت حرفه ای / مناقصه بیمه تکمیل درمان و بیمه مسئولیت حرفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930938/آگهی-مزایده-فروش-پسته-(سردرختی)'>آگهی مزایده فروش پسته (سردرختی) / آگهی مزایده فروش پسته (سردرختی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930941/مزایده-فروش-تعداد-6-دستگاه-وسایط-نقلیه-(سبک)'>مزایده فروش تعداد 6 دستگاه وسایط نقلیه (سبک)  / مزایده فروش تعداد 6 دستگاه وسایط نقلیه (سبک) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931163/مزایده-ششدانگ-45-فرعی-7343-اصلی'>مزایده ششدانگ 45 فرعی 7343 اصلی / مزایده ششدانگ 45 فرعی 7343 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930942/مزایده-فروش-یک-دستگاه-رولفرمینگ-ورق-گالوانیزه'>مزایده فروش یک دستگاه رولفرمینگ ورق گالوانیزه  / مزایده فروش یک دستگاه رولفرمینگ ورق گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931168/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-300متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه 300متر / مزایده ششدانگ یکباب خانه 300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930939/مزایده-واگذاری-کانتینر-لوله-های-سپول-لوله-ریل-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری کانتینر -لوله های سپول-لوله -ریل نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری کانتینر -لوله های سپول-لوله -ریل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930990/اگهی-مناقصه-ایاب-و-ذهاب-مرکز-منطقه-شمالشرق--نوبت-دوم'>اگهی مناقصه ایاب و ذهاب مرکز منطقه شمالشرق - نوبت دوم  / اگهی مناقصه ,  مناقصه ایاب و ذهاب مرکز منطقه شمالشرق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930985/مناقصه-عمومی-اجرای-سیستم-اطفاء-حریق-و-تزریق-فوم-مخزن--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای سیستم اطفاء حریق و تزریق فوم مخزن - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای سیستم اطفاء حریق و تزریق فوم مخزن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931002/مناقصه-امور-حفاظت-از-اراضی-دولتی---نوبت-سوم'>مناقصه امور حفاظت از اراضی دولتی ... نوبت سوم / آگهی مناقصه، مناقصه امور حفاظت از اراضی دولتی ... نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930996/مناقصه-انجام-عملیات-پیاده-روسازی'>مناقصه  انجام عملیات پیاده روسازی  / آگهی مناقصه, مناقصه  انجام عملیات پیاده روسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930992/مزایده-4-قطعه-سنگ-مرمریت-سیاه'>مزایده 4 قطعه سنگ مرمریت سیاه / آگهی مزایده, مزایده 4 قطعه سنگ مرمریت سیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931093/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-62-39متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 62.39متر / مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 62.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930988/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-روا-مدل-89'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو روا مدل 89  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو روا مدل 89 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931096/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-زمین-1092-50متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین 1092.50متر  / مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین 1092.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930680/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-دوبلکس'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی دوبلکس / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی دوبلکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931019/مزایده-خودروی-سواری-پراید-ال-ایکس'>مزایده خودروی سواری پراید ال ایکس  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده خودروی سواری پراید ال ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931022/مزایده-یک-دستگاه-سمند-سواری-تیپ-ال-ایکس'>مزایده یک دستگاه سمند سواری تیپ ال ایکس / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه سمند سواری تیپ ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931004/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید-151-وانت-مدل-1395'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید 151 وانت مدل 1395  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید 151 وانت مدل 1395 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930998/مزایده-حضوری-فروش-محصول-پسته-سردرختی'>مزایده حضوری فروش محصول پسته سردرختی  / آگهی مزایده حضوری، مزایده حضوری فروش محصول پسته سردرختی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931009/مناقصه-سیل-بند--'>مناقصه سیل بند...  / فراخوان مناقصه, مناقصه سیل بند- موزائیک فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931000/مناقصه-اجرای-تاسیسات-اطفای-حریق-از-نوع-اسپرینکلردار'>مناقصه  اجرای تاسیسات اطفای حریق از نوع اسپرینکلردار  / مناقصه, مناقصه  اجرای تاسیسات اطفای حریق از نوع اسپرینکلردار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930976/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-بنز'>مزایده  یک دستگاه کامیون بنز  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده  یک دستگاه کامیون بنز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930594/فراخوان-طراحی--ساخت--نصب-و-راه-اندازی-سازه-های-تبلیغاتی'>فراخوان طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی سازه های تبلیغاتی  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی سازه های تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931075/مزایده-0-04-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-1558-فرعی'>مزایده 0.04 دانگ از ششدانگ پلاک 1558 فرعی / مزایده 0.04 دانگ از ششدانگ پلاک 1558 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930971/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه تامین خودروهای استیجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931077/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-394متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 394متر / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 394متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931083/مزایده-ملک-اراضی-زراعی-باغی'>مزایده ملک اراضی زراعی باغی / مزایده ملک اراضی زراعی باغی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931071/مزایده-دو-سهم-مشاع-از-11-سهم-عرصه-و-اعیان-پلاک-ثبتی-29-فرعی'>مزایده دو سهم مشاع از 11 سهم عرصه و اعیان پلاک ثبتی 29 فرعی / مزایده دو سهم مشاع از 11 سهم عرصه و اعیان پلاک ثبتی 29 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930984/اگهی-مزایده-تعداد-4-دستگاه-اتوبوس-بنز-نوبت-دوم'>اگهی مزایده تعداد 4 دستگاه اتوبوس بنز نوبت دوم  / اگهی مزایده عمومی , مزایده تعداد 4 دستگاه اتوبوس بنز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931193/مزایده-یکباب-ساختمان-به-پلاک-ثبتی-سی-و-سه-فرعی'>مزایده یکباب ساختمان به پلاک ثبتی سی و سه فرعی  / مزایده یکباب ساختمان به پلاک ثبتی سی و سه فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931184/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-5-فرعی-بخش-یک'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 5 فرعی بخش یک / مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 5 فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931010/مناقصه-انجام-خدمات-جامع-امور-مشترکین-مخابرات-شامل-118-و-خدمات-مشترکین-کلیه-سرویسها-در-شهرستانهای-منطقه-دو'>مناقصه انجام خدمات جامع امور مشترکین مخابرات شامل 118 و خدمات مشترکین کلیه سرویسها در شهرستانهای منطقه دو  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات جامع امور مشترکین مخابرات شامل 118 و خدمات مشترکین کلیه سرویسها در شهرستانهای منطقه دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930561/مناقصه-عملیات-اصلاح-خیابانهای-ورودی-شهرک-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اصلاح خیابانهای ورودی شهرک صنعتی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات اصلاح خیابانهای ورودی شهرک صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931030/مزایده-واگذاری-خدمات-داروخانه'>مزایده واگذاری خدمات داروخانه  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری خدمات داروخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931206/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-5-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 5 تفکیکی / مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931202/مزایده-سه-دستگاه-آپارتمان-و-یک-دهنه-مغازه'>مزایده سه دستگاه آپارتمان و یک دهنه مغازه / مزایده سه دستگاه آپارتمان و یک دهنه مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931037/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-ماکسیما'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری ماکسیما / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری ماکسیما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931015/مزایده-خودروی-سواری-تیبا-231'>مزایده خودروی سواری تیبا 231 / مزایده خودروی سواری تیبا 231</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931099/مزایده-قطعه-سوم-تفکیکی-به-پلاک-ثبتی-24-فرعی'>مزایده قطعه سوم تفکیکی به پلاک ثبتی 24 فرعی / مزایده قطعه سوم تفکیکی به پلاک ثبتی 24 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931012/مزایده-فروش-خودرو-و-تلفن-همراه'>مزایده فروش خودرو و تلفن همراه / مزایده,مزایده فروش خودرو و تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931252/مزایده-پلاک-ثبتی20971-فرعی-از-2398-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی20971 فرعی از 2398 اصلی / مزایده پلاک ثبتی20971 فرعی از 2398 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931018/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-شورولت'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری شورولت  / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری شورولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931260/مزایده-آپارتمان-طبقه-دوم-ساختمان-شش-طبقه'>مزایده آپارتمان طبقه دوم ساختمان شش طبقه / مزایده آپارتمان طبقه دوم ساختمان شش طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931248/مزایده-ساختمان-قدیمی'>مزایده ساختمان قدیمی / مزایده ساختمان قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931232/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-پلاک-51163-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک 51163 فرعی / مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک 51163 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931239/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-1548متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 1548متر / مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 1548متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931243/مزایده-آپارتمان-قدمت-ده-سال-سه-خوابه'>مزایده آپارتمان قدمت ده سال سه خوابه / مزایده آپارتمان قدمت ده سال سه خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931196/مزایده-یک-واحد-امتیاز-آپارتمان-مسکونی'>مزایده یک واحد امتیاز آپارتمان مسکونی / مزایده یک واحد امتیاز آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931034/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تهیه--تامین-و-هدایت-22-دستگاه-اتوبوس-24-ساعته-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه ، تامین و هدایت 22 دستگاه اتوبوس 24 ساعته نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه ، تامین و هدایت 22 دستگاه اتوبوس 24 ساعته نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931247/مزایده-ششدانگ-زمین-با-سوله'>مزایده ششدانگ زمین با سوله / مزایده ششدانگ زمین با سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931240/مزایده-ششدانگ-یک-دربند-مغازه-مساحت-ده-متر'>مزایده ششدانگ یک دربند مغازه مساحت ده متر / مزایده ششدانگ یک دربند مغازه مساحت ده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931236/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-7-فرعی'>مزایده ملک پلاک ثبتی 7 فرعی / مزایده ملک پلاک ثبتی 7 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930585/مناقصه-احداث-و-بهسازی-راه-های-دسترسی-اراضی'>مناقصه احداث و بهسازی راه های دسترسی اراضی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث و بهسازی راه های دسترسی اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931250/مزایده-807-6-هزارم-تمامیت-باغ-فاقد-سند-مالکیت-ثبتی'>مزایده 807.6 هزارم تمامیت باغ فاقد سند مالکیت ثبتی / مزایده 807.6 هزارم تمامیت باغ فاقد سند مالکیت ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931263/مزایده-152-1-هزارم-تمامیت-ملک'>مزایده 152.1 هزارم تمامیت ملک / مزایده 152.1 هزارم تمامیت ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931211/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-73-35متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 73.35متر / مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 73.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931255/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-عرصه-230متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 230متر / مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 230متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931216/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-بخش-13-فریمان'>مزایده یکباب منزل مسکونی بخش 13 فریمان  / مزایده یکباب منزل مسکونی بخش 13 فریمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931025/مزایده-فروش-خودروی-سواری-هاچ-بک-سیستم-ام-وی-ام-110S-نوبت-دوم'> مزایده فروش خودروی سواری هاچ بک سیستم ام وی ام 110S نوبت دوم  /  آگهی مزایده ,  مزایده فروش خودروی سواری هاچ بک سیستم ام وی ام 110S نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931337/مزایده-ملک-با-پلاک-ثبتی-1329-فرعی'>مزایده ملک با پلاک ثبتی 1329 فرعی / مزایده,مزایده ملک با پلاک ثبتی 1329 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931027/مناقصه-انجام-عملیات-حفاری-و-آزمایش-پمپاژ-یک-حلقه-چاه'>مناقصه انجام عملیات حفاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه / مناقصه انجام عملیات حفاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930581/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-واترجت-دیزلی-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه واترجت دیزلی و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یک دستگاه واترجت دیزلی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931119/مزایده-آپارتمان-مساحت-65متر'>مزایده آپارتمان مساحت 65متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931062/مناقصه-اجرای-سقف-و-دیوار-چینی-بلوک-های-9-و-10-مجتمع-20-واحدی-96-6-19'>مناقصه  اجرای سقف و دیوار چینی بلوک های 9 و 10 مجتمع 20 واحدی 96.6.19 / مناقصه , مناقصه  اجرای سقف و دیوار چینی بلوک های 9 و 10 مجتمع 20 واحدی  96.6.19 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931035/مناقصه-انجام-عملیات-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات فضای سبز  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات فضای سبز نوبت اول  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931033/مناقصه-انجام-عملیات-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات خدمات شهری  نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام عملیات خدمات شهری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931268/مزایده-یکباب-مدرسه-در-دو-طبقه'>مزایده یکباب مدرسه در دو طبقه / مزایده یکباب مدرسه در دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931091/مزایده-عرصه-و-اعیان-یک-باب-سوله-صنعتی-و-مستحدثات-جنبی-مرحله-سوم'>مزایده عرصه و اعیان یک باب سوله صنعتی و مستحدثات جنبی مرحله سوم  / مزایده, مزایده عرصه و اعیان یک باب سوله صنعتی و مستحدثات جنبی مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931043/مزایده-فضای-آموزشی-دبستان-هفت-کلاسه-ناصر-خسرو'>مزایده  فضای آموزشی دبستان هفت کلاسه ناصر خسرو  / آگهی مزایده غیرحضوری ,مزایده  فضای آموزشی دبستان هفت کلاسه ناصر خسرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931078/مزایده-فضای-آموزشی-1-درمانگاه-فرهنگیان'>مزایده  فضای آموزشی  1- درمانگاه فرهنگیان  / آگهی مزایده غیرحضوری ,مزایده  فضای آموزشی  1- درمانگاه فرهنگیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930562/مناقصه-آبکاری-(گالوانیزه-و-کرومات-سبز)'>مناقصه آبکاری (گالوانیزه و کرومات سبز) / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه آبکاری (گالوانیزه و کرومات سبز)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931121/مزایده-املاک-و-اراضی-مساحت-سیصد-متر'>مزایده املاک و اراضی مساحت سیصد متر / مزایده املاک و اراضی مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931036/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تهیه--تامین-و-هدایت-37-دستگاه-کامیون-باری-فلزی-ایسوزو-شش-چرخ-نوبت-دوم'> فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه ، تامین و هدایت 37 دستگاه کامیون باری فلزی ایسوزو شش چرخ- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه ، تامین و هدایت 37 دستگاه کامیون باری فلزی ایسوزو شش چرخ- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931176/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-شماره-10-2944-بخش-شش'>مزایده ملک پلاک ثبتی شماره 10/2944 بخش شش / مزایده ملک پلاک ثبتی شماره 10/2944 بخش شش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931068/آگهی-مناقصه-تهیه-و-نصب-سیستم-مداربسته-و-دزدگیر'>آگهی مناقصه تهیه و نصب سیستم مداربسته و دزدگیر / آگهی مناقصه ، مناقصه تهیه و نصب سیستم مداربسته و دزدگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931086/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-تامین-112-دستگاه-خودروی-کولر'>فراخوان مناقصه تهیه و تامین 112 دستگاه خودروی کولر  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تهیه و تامین 112 دستگاه خودروی کولر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931126/مزایده-ملک-به-مساحت-160-5متر'>مزایده ملک به مساحت 160.5متر / مزایده ملک به مساحت 160.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930614/مناقصه-ارائه-خدمات-درمانی-طب-کار-و-مدیریت-درمانگاه'>مناقصه ارائه خدمات درمانی، طب کار و مدیریت درمانگاه  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ارائه خدمات درمانی، طب کار و مدیریت درمانگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931041/فراخوان-احداث-باغ-تالار---مرحله-چهارم-نوبت-اول'>فراخوان احداث باغ تالار ... مرحله چهارم نوبت اول / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان احداث باغ تالار ... مرحله چهارم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931045/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-تامین-و-هدایت-10-دستگاه-کامیون-تانکر-حمل-آب-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه، تامین و هدایت 10 دستگاه کامیون تانکر حمل آب نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه، تامین و هدایت 10 دستگاه کامیون تانکر حمل آب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931092/مناقصه-انجام-خدمات-تنظيفات-محوطه-های-کارگاهی-و-خدمات-پست-و-ادارات-96-6-19'>مناقصه انجام خدمات تنظيفات محوطه های کارگاهی و خدمات پست و ادارات 96.6.19 / مناقصه , مناقصه انجام خدمات تنظيفات محوطه های کارگاهی و خدمات پست و ادارات  نوبت اول 96.6.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931081/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-cng-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه cng مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده کتبی , مزایده بهره برداری از جایگاه cng مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931047/مناقصه-پروژه-ساماندهی-مسیل-های-شهر-سوسنگرد-نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مناقصه پروژه ساماندهی مسیل های شهر سوسنگرد نوبت دوم چاپ دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه ساماندهی مسیل های شهر سوسنگرد نوبت دوم چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930628/مناقصه-خدمات-حمل-و-نقل-درون-شهری-و-برون-شهری'>مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی، مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931059/مناقصه-تخریب-و-بازسازی-سوله-انبار-اداره-خدمات-اداری-اجتماعی-نوبت-دوم'>مناقصه تخریب و بازسازی سوله انبار اداره خدمات اداری اجتماعی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , مناقصه تخریب و بازسازی سوله انبار اداره خدمات اداری اجتماعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931073/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت---نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت .... نوبت دوم  / آاگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931049/مناقصه-عمومی-اداره-امور-خدماتی'>مناقصه عمومی اداره امور خدماتی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اداره امور خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931066/مناقصه-امور-نقلیه'>مناقصه امور نقلیه / آگهی مناقصه ,مناقصه امور نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931100/مزایده-احداث-و-بهره-برداری-از-دو-سازه-تبلیغاتی-بیلبورد'>مزایده احداث و بهره برداری از دو سازه تبلیغاتی بیلبورد  / آگهی مزایده عمومی,مزایده احداث و بهره برداری از دو سازه تبلیغاتی بیلبورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930565/مزایده-نسبت-به-واگذاری-رستوران--نوبت-دوم'>مزایده نسبت به واگذاری رستوران - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده نسبت به واگذاری رستوران - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931042/فراخوان-مناقصه-عملیات-خیابان-سازی-شهرک-صنعتی-خرمشهر-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات خیابان سازی شهرک صنعتی خرمشهر- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان مناقصه عملیات خیابان سازی شهرک صنعتی خرمشهر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931050/مزایده-اجازه-بهره-برداری-از-جایگاههای-CNG--نوبت-دوم-96-06-19'>مزایده اجازه بهره برداری از جایگاههای CNG - نوبت دوم 96.06.19 / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجازه بهره برداری از جایگاههای CNG - نوبت دوم 96.06.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931039/مناقصه-انجام-خدمات-تخلیه-جابجایی-و-بارگیری-محصولات'>مناقصه انجام خدمات تخلیه، جابجایی و بارگیری محصولات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات تخلیه، جابجایی و بارگیری محصولات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931228/مزایده-املاک-و-اراضی-مساحت-1030متر'>مزایده املاک و اراضی مساحت 1030متر / مزایده املاک و اراضی مساحت 1030متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931287/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد نوبت دوم  / مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931051/تجدید-مناقصه-بهسازی-(قطعه-چهارم)-محور-قائم'>تجدید مناقصه بهسازی (قطعه چهارم) محور قائم  / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه بهسازی (قطعه چهارم) محور قائم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931070/مناقصه-ساخت-و-نصب-1000-عدد-انشعاب-متمرکز-پلی-اتیلن'>مناقصه ساخت و نصب 1000 عدد انشعاب متمرکز پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ساخت و نصب 1000 عدد انشعاب متمرکز پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930580/مناقصه-اجرای-سر-در-دانشگاه'>مناقصه اجرای سر در دانشگاه / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه اجرای سر در دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931088/مزایده-فروش-10000-لیتر-روغن-سوخته'>مزایده فروش 10000 لیتر روغن سوخته  / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش 10000 لیتر روغن سوخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931304/مزایده-ملک-ششدانگ-زمین-10937-77متر'>مزایده ملک ششدانگ زمین 10937.77متر / مزایده ملک ششدانگ زمین 10937.77متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931074/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-230متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 230متر / مزایده یک قطعه زمین مساحت 230متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931061/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405  / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931076/مناقصه-تامین-تجهیزات-کلاسی-آموزشی-و-کمک-آموزشی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین تجهیزات کلاسی- آموزشی و کمک آموزشی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین تجهیزات کلاسی- آموزشی و کمک آموزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931067/مناقصه-لوله-های-پلی-اتیلن-و-گالوانیزه-نوبت-دوم'>مناقصه لوله های پلی اتیلن و گالوانیزه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه لوله های پلی اتیلن و گالوانیزه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931054/مزایده-فروش-متاوانادات-آمونیوم-صنعتی-2-بشکه-50-کیلوگرمی--'>مزایده فروش متاوانادات آمونیوم صنعتی 2 بشکه 50 کیلوگرمی.... / اگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش متاوانادات آمونیوم صنعتی 2 بشکه 50 کیلوگرمی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931079/مزایده-ملک-کارخانه-ای-متروکه'>مزایده ملک کارخانه ای متروکه  / مزایده ملک کارخانه ای متروکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930590/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-تکمیل-خط-انتقال-2000-میلیمتری-پساب'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی تکمیل خط انتقال 2000 میلیمتری پساب / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران، فراخوان مناقصه عملیات اجرایی تکمیل خط انتقال 2000 میلیمتری پساب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931098/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پیکان-مدل-1356-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پیکان مدل 1356 نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پیکان مدل 1356 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931118/مزایده-فروش-یکدستگاه-کانتینر-3-محور-چادری-مدل-1386'>مزایده فروش یکدستگاه کانتینر 3 محور چادری مدل 1386  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کانتینر 3 محور چادری مدل 1386 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931105/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پیکان-مدل-1375-تیپ-1600'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پیکان مدل 1375 تیپ 1600 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پیکان مدل 1375 تیپ 1600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931087/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-پراید-هاچ-بک'> مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پراید هاچ بک / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پراید هاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931140/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-11259-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 11259 فرعی / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 11259 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931316/مزایده-400-سهم-از-800-سهم-مشاع-از-6244-سهم'>مزایده  400 سهم از 800 سهم مشاع از 6244 سهم / مزایده,مزایده  400 سهم از 800 سهم مشاع از 6244 سهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930603/مزایده-چهار-دستگاه-خودرو'>مزایده چهار دستگاه خودرو  / آگهی مزایده عمومی، مزایده چهار دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931310/مزایده-فروش-10-783-حبه-از-72-حبه-شش-دانگی-ملکی'>مزایده فروش 10/783 حبه از 72 حبه شش دانگی ملکی / مزایده,مزایده فروش 10/783 حبه از 72 حبه شش دانگی ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931299/مزایده-ملک-واقع-در-خیابان-خیابان-احمدآباد'>مزایده ملک واقع در خیابان خیابان احمدآباد / مزایده,مزایده ملک واقع در خیابان خیابان احمدآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931290/مزایده-مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-مسکونی'>مزایده  مزایده یک دستگاه ساختمان مسکونی / مزایده,مزایده مزایده یک دستگاه ساختمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931129/مزایده-ملک-مساحت-107-5متر'>مزایده ملک مساحت 107.5متر / مزایده ملک مساحت 107.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931321/مزایده-پلاک-ثبتی-فرعی-ده-از-اصلی-5355-بخش-4-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی فرعی ده از اصلی 5355 بخش 4 اصفهان / مزایده پلاک ثبتی فرعی ده از اصلی 5355 بخش 4 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931322/مزایده-فروش-ششدانگ-ملکی-واقع-در-خیابان-امام-خمینی'>مزایده  فروش ششدانگ ملکی واقع در خیابان امام خمینی / مزایده,مزایده  فروش ششدانگ ملکی واقع در خیابان امام خمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931331/مزایده--6-دانگ-طبقه-همکف-پلاک-ثبتی-790-5438'>مزایده   6 دانگ طبقه همکف پلاک ثبتی 790/5438 / مزایده,مزایده  6 دانگ طبقه همکف پلاک ثبتی 790/5438</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931132/مناقصه-جهت-واگذاری-خدمات-امور-کنترل-کیفیت'>مناقصه جهت واگذاری خدمات امور کنترل کیفیت  / مناقصه , مناقصه جهت واگذاری خدمات امور کنترل کیفیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930622/تجدید-مزایده-حدود-120-تن-انواع-الکتروموتورهای-سه-فاز-و-تک-فاز-در-توان-و-ولتاژهای-مختلف--'>تجدید مزایده حدود 120 تن انواع الکتروموتورهای سه فاز و تک فاز در توان و ولتاژهای مختلف...-  / تجدید فراخوان عمومی، مزایده حدود 120 تن انواع الکتروموتورهای سه فاز و تک فاز در توان و ولتاژهای مختلف...- </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931142/مناقصه-جهت-تامین-انواع-فلنج-و-گرد'>مناقصه جهت تامین انواع فلنج و گرد  / مناقصه , مناقصه جهت تامین انواع فلنج و گرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931113/مناقصه-تهیه-و-نصب-2300-متر-طول-دیوار-بتنی-پیش-ساخته'>مناقصه تهیه و نصب 2300 متر طول دیوار بتنی پیش ساخته / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تهیه و نصب 2300 متر طول دیوار بتنی پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931111/مزایده-کامیون-باری-فوتون-سفید'>مزایده کامیون باری فوتون سفید / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید 141 سفید رنگ مدل 82</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931350/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-پلاک-ثبتی-شش-فرعی'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی پلاک ثبتی شش فرعی / مزایده یک قطعه زمین مزروعی پلاک ثبتی شش فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931355/مزایده-مقدار-20-48-درصد-مشاع-از-25-درصد-مشاع-سرقفلی-مغازه'>مزایده مقدار 20.48 درصد مشاع از 25 درصد مشاع سرقفلی مغازه / مزایده مقدار 20.48 درصد مشاع از 25 درصد مشاع سرقفلی مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931131/مزایده-فروش-تعدادی-از-پلاکهای-کارگاهی-و-تجاری'>مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری  / مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931356/مزایده-یک-دستگاه-تریلی'>مزایده یک دستگاه تریلی / مزایده یک دستگاه تریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931103/مزایده-فروش-یک-قطعه-پلاک-زمین-مسکونی-شهر-ورنامخواست-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه پلاک زمین مسکونی شهر ورنامخواست نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه پلاک زمین مسکونی شهر ورنامخواست نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930618/مناقصه-ترمیم-و-بازسازی-نوارهای-حفاری---'>مناقصه ترمیم و بازسازی نوارهای حفاری .... / مناقصه عمومی,مناقصه ترمیم و بازسازی نوارهای حفاری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931107/مزایده-فروش-یک-قطعه-پلاک-زمین-مسکونی-شهر-سده-لنجان-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه پلاک زمین مسکونی شهر سده لنجان نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه پلاک زمین مسکونی شهر سده لنجان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931115/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931138/فراخوان-انجام-عملیات-نگهداری-و-ترمیم-فضای-سبز--نوبت-دوم'> فراخوان انجام عملیات نگهداری و ترمیم فضای سبز - نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی تجدید فراخوان , فراخوان انجام عملیات نگهداری و ترمیم فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931256/مزایده-فروش-شش-دانگ-ملک-مشاعی'>مزایده فروش شش دانگ ملک مشاعی / مزایده,مزایده فروش شش دانگ ملک مشاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931258/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-تجاری'>مزایده  فروش یکباب مغازه تجاری / مزایده,مزایده  فروش یکباب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931104/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-کشتارگاه-ساختمان-کشتارگاه-و-تاسیسات-آن-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور مربوط به کشتارگاه، ساختمان کشتارگاه و تاسیسات آن- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور مربوط به کشتارگاه، ساختمان کشتارگاه و تاسیسات آن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930693/مزایده-فروش-یکباب-ساختمان-ویلایی-عرصه-747متر'>مزایده فروش یکباب ساختمان ویلایی عرصه 747متر  / مزایده,مزایده فروش یکباب ساختمان ویلایی عرصه 747متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930563/مناقصه-طراحی-و-ساخت-بلوکهای-گرافیت--نوبت-سوم'>مناقصه طراحی و ساخت بلوکهای گرافیت - نوبت سوم  / آگهی مناقصه,مناقصه طراحی و ساخت بلوکهای گرافیت - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931095/استعلام-میلگرد-فولادی'>استعلام میلگرد فولادی  / استعلام, استعلام میلگرد فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930574/مناقصه-تعداد-20-000-عدد-ریبون-و-3000-عدد-چسب-دستگاه--'>مناقصه تعداد 20.000 عدد ریبون و 3000 عدد چسب دستگاه ... / مناقصه,مناقصه تعداد 20.000 عدد ریبون و 3000 عدد چسب دستگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931080/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع--خط-تغذیه-خط-انتقال'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ،خط انتقال / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه روژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ،خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931058/مناقصه-6360-دست-بیلرسوت-در-سایزهای-مختلف'>مناقصه 6360 دست بیلرسوت در سایزهای مختلف / آگهی مناقصه ,مناقصه 6360 دست بیلرسوت در سایزهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931065/مناقصه-6-قلم-کابل-سربدار-و-آرمردار'>مناقصه  6 قلم کابل سربدار و آرمردار  / آگهی مناقصه ,مناقصه  6 قلم کابل سربدار و آرمردار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930578/مزایده-تعداد-5-دستگاه-وانت-نیسان-پیکاپ'>مزایده تعداد 5 دستگاه وانت نیسان پیکاپ  / آگهی مزایده , مزایده تعداد 5 دستگاه وانت نیسان پیکاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931005/فراخوان-خدمات-نظارت-کارگاهی-بر-عملیات-اجرایی-پروژه-های-گازرسانی--'>فراخوان خدمات نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی پروژه های گازرسانی  .. / فراخوان خدمات نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی پروژه های گازرسانی  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931069/مناقصه-کمپرسور-هوای-چهار-سیلندر'>مناقصه کمپرسور هوای چهار سیلندر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کمپرسور هوای چهار سیلندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931011/مناقصه-خرید-بی-سیم'>مناقصه خرید بی سیم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930588/مزایده-واگذاری-انتشارات-و-پارکینگ-دانشجویی'>مزایده واگذاری انتشارات و پارکینگ دانشجویی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری انتشارات و پارکینگ دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931063/مناقصه-بارگیری-حمل-و-تحویل-مقدار-45-000-تن-گاز-مایع-خام-تولیدی'>مناقصه بارگیری، حمل و تحویل مقدار 45.000 تن گاز مایع خام تولیدی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه بارگیری، حمل و تحویل مقدار 45.000 تن گاز مایع خام تولیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931245/مناقصه-خرید-STONEL-VALVE-POSITION-SWITCH'>مناقصه خرید  STONEL VALVE POSITION SWITCH / مناقصه محدود خرید  STONEL VALVE POSITION SWITCH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931046/مناقصه-خرید-IMPELLER'>مناقصه خرید IMPELLER / مناقصه، مناقصه خرید IMPELLER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931021/مزایده-بهره-بردای-از-یکباب-سالن-چندمنظوره-و-یکباب-سونای-خشک-و-بخار-و-سایر-متعلقات'>مزایده بهره بردای از یکباب سالن چندمنظوره و یکباب سونای خشک و بخار و سایر متعلقات / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره بردای از یکباب سالن چندمنظوره و یکباب سونای خشک و بخار و سایر متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930640/مناقصه-خرید-تجهیزات-بیمارستانی-در-جزیره-زیبای-کیش'>مناقصه خرید تجهیزات بیمارستانی در جزیره زیبای کیش  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات بیمارستانی در جزیره زیبای کیش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/931029/استعلام-اجاره-خودرو-سواری-برون-شهری'>استعلام اجاره خودرو سواری برون شهری / استعلام, استعلام اجاره خودرو سواری برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930670/مناقصه-اجاره-به-شرط-تملک-یک-فروند-شناور-یدک-کش-چند-منظوره-و-آتشخوار'>مناقصه اجاره به شرط تملک یک فروند شناور یدک کش چند منظوره و آتشخوار  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجاره به شرط تملک یک فروند شناور یدک کش چند منظوره و آتشخوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930554/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت144-76متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت144.76متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت144.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930675/مناقصه-عملیات-سد-و-شبکه-آبیاری-تنگ-حمام-و---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات سد و شبکه آبیاری تنگ حمام و....- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات سد و شبکه آبیاری تنگ حمام و....- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930555/تجدید-مزایده-فروش-ساختمان-مسکونی-نوبت-دوم'> تجدید مزایده فروش ساختمان مسکونی نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش ساختمان مسکونی تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/930558/تجدید-مناقصه-برونسپاری-فعالیت-های-غیر-حاکمیتی-خدمات-مشترکین-(عادی)-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه برونسپاری فعالیت های غیر حاکمیتی خدمات مشترکین (عادی) نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه و آگهی مزایده عمومی, تجدید مناقصه برونسپاری فعالیت های غیر حاکمیتی خدمات مشترکین (عادی)  نوبت دوم </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 20 تاريخ : چهارشنبه 17 آبان 1396 ساعت: 11:32