اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.14 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928455/مزایده-بیلبورد-2-وجهی... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.14 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928455/مزایده-بیلبورد-2-وجهی-بیلقان'>مزایده بیلبورد 2 وجهی بیلقان  / آگهی مزایده, مزایده بیلبورد 2 وجهی بیلقان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928777/اولین-همایش-ملی-مدیریت-مصرف-و-هدر-رفت-آب'>اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدر رفت آب  / اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدر رفت آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928758/اولین-کنفرانس-جهانی-و-دومین-کنفرانس-ملی-تحقیقات-علمی-جهان'>اولین کنفرانس جهانی و دومین کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان / اولین کنفرانس جهانی و دومین کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928742/دومین-همایش-فعالان-فضای-مجازی'>دومین همایش فعالان فضای مجازی / دومین همایش فعالان فضای مجازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928190/مزایده-تعداد-100-گالن-50-کیلویی-اسانس'>مزایده تعداد 100 گالن 50 کیلویی اسانس / آگهی مزایده عمومی,مزایده تعداد 100 گالن 50 کیلویی اسانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928234/تجدید-مناقصه-امور-خدمات-و-تنظیفات--برف-روبی--نمک-پاشی--'>تجدید مناقصه امور خدمات و تنظیفات ، برف روبی ، نمک پاشی.... / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدمات و تنظیفات ، برف روبی ، نمک پاشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928268/مناقصه-خرید-2400-عدد-فیلتر-هوای-ورودی'>مناقصه خرید 2400 عدد فیلتر هوای ورودی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید 2400 عدد فیلتر هوای ورودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928249/فراخوان-تعمیر--نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-الکتریکی-و-مکانیکی'>فراخوان تعمیر , نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی / فراخوان مناقصه,فراخوان تعمیر , نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928182/مزایده-فراخوان-عمومی-فروش-زمین-و-واحدهای-تجاری-احداث-شده'>مزایده فراخوان عمومی فروش زمین و واحدهای تجاری احداث شده  / مزایده,مزایده فراخوان عمومی فروش زمین و واحدهای تجاری احداث شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928204/مزایده-فروش-چهار-دستگاه-پله-برقی-مدل-لوهر'>مزایده فروش چهار دستگاه پله برقی مدل لوهر  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش چهار دستگاه پله برقی مدل لوهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928251/مزایده-یک-باب-ساختمان-دو-طبقه-بر-روی-پارکینگ-نوبت-دوم'>مزایده یک باب ساختمان دو طبقه بر روی پارکینگ نوبت دوم  / مزایده یک باب ساختمان دو طبقه بر روی پارکینگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928230/مزایده-جمع-آوری-پسماند-خشک-قابل-بازیافت-تجدید'>مزایده جمع آوری پسماند خشک قابل بازیافت- تجدید / تجدید آگهی مزایده عمومی، مزایده جمع آوری پسماند خشک قابل بازیافت - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928242/مزایده-فروش-9-دستگاه-اتومبیل-وانت'>مزایده فروش  9 دستگاه اتومبیل وانت / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش  9 دستگاه اتومبیل وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928176/مزایده-فروش-املاک-مازاد-نوبت-اول'>مزایده فروش املاک مازاد نوبت اول / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928215/مناقصه-سرویس-دهی-و-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'> مناقصه سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی,  مناقصه سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928209/مناقصه-احداث-سازه-فلزی-سوله-فارم-مرغ-اجداد--نوبت-دوم'>مناقصه احداث سازه فلزی سوله فارم مرغ اجداد - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه احداث سازه فلزی سوله فارم مرغ اجداد  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928161/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی'>مزایده اجاره اماکن ورزشی  / آگهی مزایده , مزایده اجاره اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928226/مناقصه-امورات-انبارها'>مناقصه امورات انبارها / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امورات انبارها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928172/مزایده-فروش-املاک-روستایی-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش املاک روستایی مازاد بر نیاز  / مزایده,مزایده فروش املاک روستایی مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928189/مزایده-واگذاری-به-اجاره-بوفه-رستوران-دانشجویی-جدیدالاحداث'>مزایده واگذاری به اجاره بوفه رستوران دانشجویی جدیدالاحداث / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره بوفه رستوران دانشجویی جدیدالاحداث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928199/مزایده-واگذاری-محل-غرفه-تایپ-و-تکثیر--'>مزایده واگذاری محل غرفه تایپ و تکثیر ... / آگهی مزایده,مزایده واگذاری محل غرفه تایپ و تکثیر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928207/مناقصه-اجرای-کلیه-امور-مربوط-به-طبخ-و-توزیع-غذا-در-محل-سلف-سرویس-دانشگاه'>مناقصه اجرای کلیه امور مربوط به طبخ و توزیع غذا در محل سلف سرویس دانشگاه  / مناقصه , مناقصه اجرای کلیه امور مربوط به طبخ و توزیع غذا در محل سلف سرویس دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928219/فروش-اقلام-فرسوده-موجود-در-منطقه--'>فروش اقلام فرسوده موجود در منطقه ... / آگهی مزایده,مزایده فروش اقلام فرسوده موجود در منطقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928197/تجدید-مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-بیمه-مسئولیت-تجدید-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام امور مربوط به بیمه مسئولیت تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه انجام امور مربوط به بیمه مسئولیت تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928235/مزایده-حضوری-فروش-محصول-زیتون-درختان-زیتون-فضای-سبز-سطح-شهر'>مزایده حضوری فروش محصول زیتون درختان زیتون فضای سبز سطح شهر  / مزایده حضوری , مزایده حضوری فروش محصول زیتون درختان زیتون فضای سبز سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928188/تجدید-مزایده-3-ایستگاه-cng-خود-تجدید-نوبت-دوم'>تجدید مزایده 3 ایستگاه cng خود تجدید  نوبت دوم / تجدی آگهی مزایده ، مزایده 3 ایستگاه cng خود  -تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928192/مناقصه-خرید-تجهیزات-قدرت-مانور-شبکه-برق-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات قدرت مانور شبکه برق نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات قدرت مانور شبکه برق نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928490/تمدید-مناقصه-احداث-ساختمان-اتفاقات-ناحیه-یک-بندرعباس-96-6-14'>تمدید مناقصه احداث ساختمان اتفاقات ناحیه یک بندرعباس- 96.6.14 / تمدید آگهی مناقصه ,تمدید  مناقصه احداث ساختمان اتفاقات ناحیه  یک بندرعباس- نوبت اول 96.6.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928501/توضیح-و-تصحیح-فراخوان-عملیات-اجرایی-لوله-کشی-خطوط-آتش-نشانی'>توضیح و تصحیح فراخوان عملیات اجرایی لوله کشی خطوط آتش نشانی  / توضیح و تصحیح  ، فراخوان عملیات اجرایی لوله کشی خطوط آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928452/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-برقرسانی-شبکه-های-توزیع-نیرو-96-6-14'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی شبکه های توزیع نیرو 96.6.14 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی شبکه های توزیع نیرو نوبت اول 96.6.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928467/مزایده-فروش-4-دستگاه-کامیون-کمپرسی-بنز'>مزایده فروش 4 دستگاه کامیون کمپرسی بنز / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای,مزایده فروش 4 دستگاه کامیون کمپرسی بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928443/مزایده-عمومی-فروش-یک-دستگاه-X-RAY-تونلی-و-یک-دستگاه-فلزیاب'>مزایده عمومی فروش یک دستگاه X-RAY تونلی و یک دستگاه فلزیاب  / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش یک دستگاه X-RAY تونلی و یک دستگاه فلزیاب نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928169/مزایده-فروش-محل-انبار'>مزایده فروش محل انبار / مزایده,مزایده فروش محل انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928167/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-محصور-مساحت2-581-و-7-323متر'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین محصور مساحت2.581 و 7.323متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین محصور مساحت2.581 و 7.323متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928198/مناقصه-یک-دستگاه-تانک-سیلو-25-تنی---مرحله-دوم'>مناقصه یک دستگاه تانک سیلو 25 تنی ... مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه یک دستگاه تانک سیلو 25 تنی ... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928163/مزایده-فروش-زمین-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین تجدید نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928210/مناقصه-نیرو-رسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق'>مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق / آگهی مناقصه ,مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928206/مناقصه-نیرو-رسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق'>مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق / آگهی مناقصه ,مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928428/ارزیابی-کیفی-ساخت-روتور-کامل-توربین-گازی-فریم-5-(GEF5-PG4341P)-به-همراه-استاپ-شفت-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی ساخت روتور کامل توربین گازی فریم 5 (GEF5-PG4341P) به همراه استاپ شفت نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ، ارزیابی کیفی ساخت روتور کامل توربین گازی فریم 5 (GEF5-PG4341P) به همراه استاپ شفت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928191/مزایده-فروش-حدود-290-تن-ضایعات-فلزی'>مزایده فروش حدود 290 تن ضایعات فلزی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش حدود 290 تن ضایعات فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928170/تجدید-مناقصه-خرید-کود-شیمیایی-سوپر-فسفات-تریپل-گرانوله--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله  - نوبت دوم  / تجدید مناقصه خرید کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928178/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-شبکه-فرعی-و-سیستم-آبیاری-تحت-فشار--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات شبکه فرعی و سیستم آبیاری تحت فشار - نوبت دوم  / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه اجرای عملیات شبکه فرعی و سیستم آبیاری تحت فشار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928409/مناقصه-خرید-آشپزخانه-صحرایی-سیار-و--نوبت-دوم'>مناقصه خرید آشپزخانه صحرایی سیار و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید آشپزخانه صحرایی سیار و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928405/مناقصه-محوطه-سازی-میدان-نوبت-دوم'>مناقصه محوطه سازی میدان  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه محوطه سازی میدان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928148/تجدید-مناقصه-خرید-و-حمل-لوله-های-فولادی'>تجدید مناقصه خرید و حمل لوله های فولادی / آگهی تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه خرید و حمل لوله های فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928166/ارزیابی-کیفی-تهیه-لیست-کوتاه-تعمیرات-اساسی-واحد-BST-نیروگاه-گازی--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تهیه لیست کوتاه تعمیرات اساسی واحد BST نیروگاه گازی - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ، ارزیابی کیفی تهیه لیست کوتاه تعمیرات اساسی واحد BST نیروگاه گازی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928162/ارزیابی-کیفی-تهیه-لیست-کوتاه-در-زمینه-کاهش-آلایندگی-صوتی--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تهیه لیست کوتاه در زمینه کاهش آلایندگی صوتی - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ، ارزیابی کیفی تهیه لیست کوتاه در زمینه کاهش آلایندگی صوتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928201/مزایده-ششدانگ-اعیانی-یکباب-عمارت-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ اعیانی یکباب عمارت مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یکباب عمارت مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928157/مناقصه-اجرای-نقاط-انفصال-و-بخشهای-باقیمانده-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای نقاط انفصال و بخشهای باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, مناقصه اجرای نقاط انفصال و بخشهای باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928231/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تخت-اختیار-خود'>مزایده فروش تعدادی از املاک تخت اختیار خود  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تخت اختیار خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928214/مناقصه-خرید-کلیه-خدمات-پشتیبانی-و-نگهداری-وب-سایت-رایتل--'>مناقصه خرید کلیه خدمات پشتیبانی و نگهداری وب سایت رایتل... / مناقصه، مناقصه خرید کلیه خدمات پشتیبانی و نگهداری وب سایت رایتل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928152/تجدید-فراخوان-بهره-برداری-از-انبار-با-صادراتی-و-وارداتی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان بهره برداری از انبار با صادراتی و وارداتی نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان شناسایی متقاضیان،تجدید  فراخوان بهره برداری از انبار با صادراتی و وارداتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928145/آگهی-اجاره-یک-واحد-گلخانه'>آگهی اجاره یک واحد گلخانه / آگهی، آگهی اجاره یک واحد گلخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928160/مناقصه-انجام-باقیمانده-اجرایی-لوله-گذاری-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه  انجام باقیمانده اجرایی لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  انجام باقیمانده اجرایی لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928168/مناقصه-خرید-4-000-000-عدد-کارت-مغناطیسی-HICO-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 4.000.000 عدد کارت مغناطیسی HICO نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید 4.000.000 عدد کارت مغناطیسی HICO نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928175/مناقصه-خرید-100-هزار-تن-ذرت-وارداتی-از-واردکنندگان-داخلی'>مناقصه خرید 100 هزار تن ذرت وارداتی از واردکنندگان داخلی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 100 هزار تن ذرت وارداتی از واردکنندگان داخلی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928180/تجدید-مناقصه-تامین-خودروهای-در-اختیار-شرکت-عمران-پرند-96-6-13'>تجدید مناقصه تامین خودروهای در اختیار شرکت عمران پرند  96.6.13 / تجدید مناقصه عمومی,تجدید مناقصه تامین خودروهای در اختیار شرکت عمران پرند نوبت اول 96.6.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928184/مناقصه-تعداد-40-000-عدد-کارتن-بسته-بندی-و-40-000-عدد-کلاف-(یقه)-ضربه-گیر-کارتن'>مناقصه تعداد 40.000 عدد کارتن بسته بندی و 40.000 عدد کلاف (یقه) ضربه گیر کارتن  / آگهی مناقصه , مناقصه تعداد 40.000 عدد کارتن بسته بندی و 40.000 عدد کلاف (یقه) ضربه گیر کارتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928248/مزایده-ششدانگ-ساختمان-پلاک-59-22-138'>مزایده ششدانگ ساختمان پلاک 59/22/138  / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان پلاک 59/22/138 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928270/مزایده-ساختمان-مشاع'>مزایده ساختمان مشاع / مزایده ,مزایده ساختمان مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928257/مزایده-آهن-آلات-اسکلت-نیمه-کاره-مخازن-زمینی--'>مزایده آهن آلات اسکلت نیمه کاره- مخازن زمینی ... / مزایده , مزایده آهن آلات اسکلت نیمه کاره- مخازن زمینی ...مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928241/مناقصه-تبدیل-وکیوم-باتوم-نوبت-دوم'>مناقصه تبدیل وکیوم باتوم  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه تبدیل وکیوم باتوم  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928144/مناقصه-احداث-کانال-سرپوشیده-جمع-آوری-آبهای-سطحی'>مناقصه احداث کانال سرپوشیده جمع آوری آبهای سطحی  / آگهی مناقصه, مناقصه احداث کانال سرپوشیده جمع آوری آبهای سطحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928295/مناقصه-کنتور-دیافراگمی-G4--96-6-14'>مناقصه کنتور دیافراگمی G4   96-6.14 / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه کنتور دیافراگمی G4  96.6.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928243/مناقصه-احداث-مخزن-بتنی-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث مخزن بتنی آبرسانی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث مخزن بتنی آبرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928623/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-دوازده-نیشابور'>مزایده ششدانگ زمین بخش دوازده نیشابور / مزایده ششدانگ زمین بخش دوازده نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928298/مزایده-صندلی--کولر-گازی-ایستاده'>مزایده صندلی - کولر گازی ایستاده  / اگهی مزایده , مزایده صندلی - کولر گازی ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928267/آگهی-مزایده-یک-دستگاه-بونکر-سیمان-نوبت-دوم'>آگهی مزایده یک دستگاه بونکر سیمان- نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه بونکر سیمان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928332/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-198متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 198متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 198متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928317/مزایده-لامپ-کم-مصرف-40--نوبت-دوم'>مزایده  لامپ کم مصرف 40 - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده  لامپ کم مصرف 40 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928306/مناقصه-خدمات-نظافت-امور-انتقال-نیروی-تهران-یک'>مناقصه خدمات نظافت امور انتقال نیروی تهران یک  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,  مناقصه خدمات نظافت امور انتقال نیروی تهران یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928290/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928288/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-قره-ضیاالدین'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور قره ضیاالدین / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور قره ضیاالدین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928154/تجدید-مناقصه-نگهداری-و-پشتیبانی-شبکه-کابل'>تجدید مناقصه نگهداری و پشتیبانی شبکه کابل / آگهی مناقصه, تجدید مناقصه نگهداری و پشتیبانی شبکه کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928277/فراخوان-انجام-مطالعات-ژئوتکنیک-و-مقاومت-مصالح-در-پروژه-ها--نوبت-دوم'>فراخوان انجام مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح در پروژه ها - نوبت دوم  / آگهی فراخوان شناسایی مشاور , فراخوان انجام مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح در پروژه ها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928269/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-پنج-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و پنج متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و پنج متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928236/مناقصه-تامین-تعداد-2-قلم-ثبت-کننده-بدون-کاغذ-9-کاناله-و-مبدل-الکترونیک---نوبت-دوم'>مناقصه تامین تعداد 2 قلم ثبت کننده بدون کاغذ 9 کاناله و مبدل الکترونیک ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,  مناقصه تامین تعداد 2 قلم ثبت کننده بدون کاغذ 9 کاناله و مبدل الکترونیک ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928232/ارزیابی-مناقصه-ارائه-خدمات-حمل-و-نقل-خودروهای-سبک---نوبت-دوم'>ارزیابی مناقصه ارائه خدمات حمل و نقل خودروهای سبک ... نوبت دوم / آگهی ارزیابی و برگزاری مناقصه , ارزیابی مناقصه ارائه خدمات حمل و نقل خودروهای سبک... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928274/مزایده-ملک-به-شماره-12851-فرعی'>مزایده ملک به شماره 12851 فرعی / مزایده ,مزایده ملک به شماره 12851 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928240/اگهی-مناقصه-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب-مشترکین-گاز---نوبت-دوم'>اگهی مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928253/مزایده-ترانس-رکتی-فایر-و--'>مزایده ترانس رکتی فایر و ... / آگهی مزایده عمومی ,مزایده ترانس رکتی فایر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928225/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-226-7متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 226.7متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 226.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928228/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قطعه-5-طبقه-سه'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه 5 طبقه سه / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه 5 طبقه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928224/مزایده-دو-دستگاه-ساختمان-مسکونی-ویلایی-دوبلکس'>مزایده دو دستگاه ساختمان مسکونی ویلایی دوبلکس / مزایده,مزایده دو دستگاه ساختمان مسکونی ویلایی دوبلکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928159/مناقصه-واگذاری-و-مدیریت-امور-آرامستان-باغ-بهشت'>مناقصه واگذاری و مدیریت امور آرامستان باغ بهشت / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری و مدیریت امور آرامستان باغ بهشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928222/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی-مساحت-153-97متر'>مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی مساحت 153.97متر / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی مساحت 153.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928296/فراخوان-مناقصه-بهره-برداری-از-2-دستگاه-آبشیرینکن-نوبت-دوم'> فراخوان مناقصه بهره برداری از 2 دستگاه آبشیرینکن نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه بهره برداری از 2 دستگاه آبشیرینکن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928315/فراخوان-انجام-مطالعات-مرحله-سوم-نظارت-کارگاهی-و-عالیه'>فراخوان انجام مطالعات مرحله سوم نظارت کارگاهی و عالیه / آگهی فراخوان انتخاب مشاور ,فراخوان انجام مطالعات مرحله سوم نظارت کارگاهی و عالیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928213/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-بخش-ده-سنندج'>مزایده ششدانگ اپارتمان بخش ده سنندج / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش ده سنندج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928217/مزایده-ملک-بخش-دو-بجنورد'>مزایده ملک بخش دو بجنورد / مزایده,مزایده ملک بخش دو بجنورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928357/مزایده-خودروی-سواری-ماکسیما'>مزایده خودروی سواری ماکسیما / مزایده ,مزایده خودروی سواری ماکسیما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928312/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928318/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928208/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-12-نیشابور'>مزایده منزل مسکونی بخش 12 نیشابور / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش 12 نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928146/مزایده-طبقه-اول-ساختمانی-دو-طبقه-با-قدمت-ده-الی-12-سال'>مزایده طبقه اول ساختمانی دو طبقه با قدمت ده الی 12 سال / مزایده طبقه اول ساختمانی دو طبقه با قدمت ده الی 12 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928173/مناقصه-جهت-فاز-3-آبیاری-تحت-فشار-مجتمع-داورزن'>مناقصه جهت فاز 3 آبیاری تحت فشار مجتمع داورزن / مناقصه ,مناقصه جهت فاز 3 آبیاری تحت فشار مجتمع داورزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928211/مزایده-ششدانگ-پلاک-3154-8-بخش-یک-اهواز'>مزایده ششدانگ پلاک 3154/8 بخش یک اهواز  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 3154/8 بخش یک اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928892/استعلام-فنس-کشی-تپه'>استعلام فنس کشی تپه / استعلام, استعلام فنس کشی تپه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928875/استعلام-مواد-مصرفی-انبار-مرکزی'>استعلام مواد مصرفی انبار مرکزی  / استعلام , استعلام مواد مصرفی انبار مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928938/استعلام-اسلوسکوپ-خودروی-4-کاناله'>استعلام اسلوسکوپ خودروی 4 کاناله / استعلام اسلوسکوپ خودروی 4 کاناله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928900/استعلام-لوازم-مصرفی-کنترل-صنعتی'>استعلام لوازم مصرفی کنترل صنعتی  / استعلام  لوازم مصرفی کنترل صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928706/استعلام-خرید-پرکلرین-65-درصد-به-بالا'>استعلام خرید پرکلرین 65 درصد به بالا / استعلام , استعلام خرید پرکلرین 65 درصد به بالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928727/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928218/مزایده-عمومی-فروش-چهار-دستگاه-خوردو-سواری---نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش چهار دستگاه خوردو سواری ... نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش چهار دستگاه خوردو سواری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928739/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام خرید مصالح / استعلام, استعلام خرید مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928753/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-3-عدد-level-gauge'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی 3 عدد level gauge / استعلام, استعلام خرید، نصب و راه اندازی 3 عدد level gauge</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928697/استعلام-کارتریج-2055-طرح-درجه-یک'>استعلام کارتریج 2055 طرح درجه یک  / استعلام,استعلام کارتریج 2055 طرح درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928698/استعلام-کارتریج-1102-طرح-درجه-یک'>استعلام کارتریج 1102 طرح درجه یک  / استعلام,استعلام کارتریج 1102 طرح درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928699/استعلام-تلفن-رومیزی-میکروتل'>استعلام تلفن رومیزی میکروتل / استعلام,استعلام تلفن رومیزی میکروتل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928701/استعلام-دستگاه-کاغذ-خردکن-نیکیتا'>استعلام دستگاه کاغذ خردکن نیکیتا / استعلام,استعلام دستگاه کاغذ خردکن نیکیتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928713/استعلام-لنز-فول-فریم--'>استعلام لنز فول فریم.... / استعلام,استعلام لنز فول فریم....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928723/استعلام-الکتروموتور-3-فاز--'>استعلام الکتروموتور 3 فاز... / استعلام ,  استعلام الکتروموتور 3 فاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928740/استعلام-کارت-PVC-سفید-صدفی-خام'>استعلام کارت PVC سفید صدفی خام  / استعلام, استعلام کارت PVC سفید صدفی خام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928752/استعلام-چای-500-گرمی'>استعلام چای 500 گرمی  / استعلام, استعلام چای 500 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928229/مناقصه-آماده-سازی-و-اجرای-جدول-بندی-معابر'>مناقصه آماده سازی و اجرای جدول بندی معابر  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه آماده سازی و اجرای جدول بندی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928763/استعلام-عملیات-تخریب-ساختمان-14-طبقه'>استعلام عملیات تخریب ساختمان 14 طبقه / استعلام، استعلام عملیات تخریب ساختمان 14 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928716/استعلام-دستگاه-سرور'>استعلام دستگاه سرور / استعلام ,استعلام دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928722/استعلام-سوییچ-۲-پورت'>استعلام سوییچ ۲ پورت / استعلام ,استعلام سوییچ ۲ پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928731/استعلام-بیسکویت'>استعلام بیسکویت  / استعلام ,استعلام بیسکویت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928896/استعلام-چراغ-24n--ar510olpv60'>استعلام چراغ 24n - ar510olpv60  / استعلام, استعلام چراغ 24n - ar510olpv60 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928889/استعلام-چراغ-2-25ie40k-×ar201'>استعلام چراغ 2/25ie40k ×ar201 / استعلام, استعلام چراغ 2/25ie40k ×ar201</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928756/استعلام-چراغ'>استعلام چراغ / استعلام, استعلام چراغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928430/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذاران-با-انتخاب-طرح-های-پیشنهادی-در-قالب-مشارکت'>فراخوان شناسایی سرمایه گذاران با انتخاب طرح های پیشنهادی در قالب مشارکت / آگهی فراخوان، فراخوان شناسایی سرمایه گذاران با انتخاب طرح های پیشنهادی در قالب مشارکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928764/استعلام-کانکس-2-مترمربع'>استعلام کانکس 2 مترمربع / استعلام, استعلام کانکس 2 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928745/استعلام-اسپلیت-24000-30000'>استعلام اسپلیت 24000-30000 / استعلام, استعلام اسپلیت 24000-30000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928730/استعلام-حوله-حمام'>استعلام  حوله حمام  / استعلام, استعلام  حوله حمام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928720/استعلام-هارد-دیسک'>استعلام هارد دیسک / استعلام, استعلام هارد دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928768/استعلام-دستگاه-استوریج'>استعلام دستگاه استوریج / استعلام دستگاه استوریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928762/استعلام-حفر-کانال-و-لوله-کشی'>استعلام حفر کانال و لوله کشی / استعلام حفر کانال و لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928747/استعلام-لامپ-کم-مصرف-32-وات-پارس-شهاب'>استعلام لامپ کم مصرف 32 وات پارس شهاب / استعلام لامپ کم مصرف 32 وات پارس شهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928741/استعلام-خرید-30-عدد-تست-بلاک'>استعلام خرید 30 عدد تست بلاک  / استعلام خرید 30 عدد تست بلاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928732/استعلام-فعالیتهای-حرفه-ای--علمی-و-فنی'>استعلام فعالیتهای حرفه ای ، علمی و فنی  / استعلام فعالیتهای حرفه ای ، علمی و فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928750/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام , استتعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928440/مناقصه-ایمن-سازی-و-نگهداری-راههای-استان--'>مناقصه ایمن سازی و نگهداری راههای استان... / آگهی مناقصه، مناقصه ایمن سازی و نگهداری راههای استان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928760/استعلام-خرید-10-دستگاه-رله-AVR'>استعلام خرید 10 دستگاه رله AVR  / استعلام ، استعلام خرید 10 دستگاه رله AVR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928797/استعلام-تامین-و-نصب-و-راه-اندازی-رله-های-CBF'>استعلام تامین و نصب و راه اندازی رله های CBF   / استعلام، استعلام تامین و نصب و راه اندازی رله های CBF پست 230 ابهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928806/استعلام-فایروال-مدل-4110-و-سامانه-لاگ-گیری-SLAT'>استعلام فایروال مدل 4110 و سامانه لاگ گیری SLAT   / استعلام , استعلام فایروال مدل 4110 و سامانه لاگ گیری SLAT  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928773/استعلام-WAF-IMPERVA-4510'>استعلام  WAF IMPERVA 4510 / استعلام ,استعلام  WAF IMPERVA 4510</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928808/استعلام-فایروال-96-6-14'>استعلام فایروال 96.6.14 / استعلام,استعلام فایروال 96.6.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928801/استعلام-تبلت-96-6-14'>استعلام تبلت  96.6.14 / استعلام ,استعلام تبلت  96.6.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928794/استعلام-استاندارد-سازی-سایت-حراست-ساختمان'>استعلام  استاندارد سازی سایت حراست ساختمان / استعلام ,استعلام  استاندارد سازی سایت حراست ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928787/استعلام-اجرای-مجازی-سازی-سایت-ساختمان'>استعلام  اجرای مجازی سازی سایت ساختمان / استعلام ,استعلام  اجرای مجازی سازی سایت ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928746/استعلام-canon-dr-6030c-scanne'>استعلام canon dr-6030c scanne / استعلام ,استعلام 11961070000080</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928776/استعلام-کارت-شبکه-سرور-کابل-فیبر-نوری'>استعلام کارت شبکه سرور- کابل فیبر نوری / استعلام کارت شبکه سرور- کابل فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928401/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده ،مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928744/استعلام-موتور-ژنراتور-سیلنت-و-امرجنسی'>استعلام موتور ژنراتور سیلنت و امرجنسی / استعلام ,استعلام موتور ژنراتور سیلنت و امرجنسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928748/استعلام-صندلی-چرخدار'>استعلام صندلی چرخدار / استعلام ,استعلام صندلی چرخدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928755/استعلام-لب-تاپ-ایسوز'>استعلام لب تاپ ایسوز / استعلام ,استعلام لب تاپ ایسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928759/استعلام-لب-تاپ-دو-دستگاه'>استعلام لب تاپ دو دستگاه / استعلام ,استعلام لب تاپ دو دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928765/استعلام-پشتیبانی-فنی-نگهداری-سیستم-مدیریت-شبکه-سوئیچینگ'>استعلام پشتیبانی فنی نگهداری سیستم مدیریت شبکه سوئیچینگ / استعلام ,استعلام پشتیبانی فنی نگهداری سیستم مدیریت شبکه سوئیچینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928810/استعلام-نرده-ساده-استیل'>استعلام نرده ساده استیل / استعلام ، نرده ساده استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928791/استعلام-یک-مجموعه-اعلام-حریق-آدرس-پذیر'>استعلام یک مجموعه اعلام حریق آدرس پذیر  / استعلام ، استعلام یک مجموعه اعلام حریق آدرس پذیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928774/استعلام-دیگ-بخار-ایستاده-مخصوص-واحد-خشکشویی-و--'>استعلام دیگ بخار  ایستاده مخصوص واحد خشکشویی و ...  / استعلام , استعلام دیگ بخار  ایستاده مخصوص واحد خشکشویی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928790/استعلام-دستمال-حوله-ای-دو-قلو'>استعلام دستمال حوله ای دو قلو / استعلام دستمال حوله ای دو قلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928804/استعلام-شکلات-کادویی-ROMINIو-PLENTY-شرکت-شیرین-عسل'>استعلام شکلات کادویی ROMINIو PLENTY شرکت شیرین عسل / استعلام شکلات کادویی ROMINIو PLENTY شرکت شیرین عسل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928420/هجدهمین-جشنواره-نمایش-های-آیینی-و-سنتی'>هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی / هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928864/استعلام-باتری-قابل-شارژ-سیلد-لید-اسید'>استعلام  باتری قابل شارژ سیلد لید اسید / استعلام  باتری قابل شارژ سیلد لید اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928839/استعلام-کارتریج-مشکی-و--'>استعلام کارتریج مشکی و ... / استعلام ,استعلام کارتریج مشکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928842/استعلام-هد-قطعه-کاربرد-چاپگر'>استعلام هد قطعه کاربرد چاپگر / استعلام ,استعلام هد قطعه کاربرد چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928822/استعلام-قفل-کمدی'>استعلام قفل کمدی  / استعلام ,استعلام قفل کمدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928830/استعلام-دستگاه-چاپ-افست'>استعلام دستگاه چاپ افست / استعلام ,استعلام دستگاه چاپ افست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928811/استعلام-ذخیره-ساز-شبکه-رایانه'>استعلام ذخیره ساز شبکه رایانه / استعلام، استعلام ذخیره ساز شبکه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928886/استعلام-کارت-شبکه-۲-پورت'>استعلام کارت شبکه ۲ پورت / استعلام ,استعلام کارت شبکه ۲ پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928876/استعلامه-لولا-یراق-آلات-در-و-پنجره-استیل'>استعلامه لولا یراق آلات در و پنجره استیل / استعلام ,استعلام  لولا یراق آلات در و پنجره استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928866/استعلام-وب-کم-MICROSOFT-LIFECAM-STUDIO'>استعلام وب کم MICROSOFT LIFECAM STUDIO / استعلام, استعلام وب کم MICROSOFT LIFECAM STUDIO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928390/مزایده-یک-دستگاه-پراید-جی-تی-ایکس-آی-مدل-84'>مزایده یک دستگاه پراید جی تی ایکس آی مدل 84  / مزایده , مزایده یک دستگاه پراید جی تی ایکس آی مدل 84 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928870/استعلام-پنکه-رومیزی'>استعلام پنکه رومیزی / استعلام ,استعلام پنکه رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928850/استعلام-پنیر-سفید-17-کیلویی-مرغوب-و-درجه-یک'>استعلام پنیر سفید 17 کیلویی مرغوب و درجه یک / استعلام پنیر سفید 17 کیلویی مرغوب و درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928817/استعلام-حیوان-جوان-و-آرام'>استعلام حیوان جوان و آرام / استعلام ,استعلام حیوان جوان و آرام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928836/استعلام-ساخت-درب-اتوماتیک-شیشه-ساده'>استعلام ساخت درب اتوماتیک شیشه ساده / استعلام, استعلام ساخت درب اتوماتیک شیشه ساده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928825/استعلام-نظارت-بر-پروژه-های-جنگل-و-بیابان'>استعلام نظارت بر پروژه های جنگل و بیابان / استعلام, استعلام نظارت بر پروژه های جنگل و بیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928849/استعلام-آلمان-testo-عمق-لاشه-دام-و-طیور'>استعلام  آلمان testo عمق لاشه دام و طیور / استعلام، استعلام  آلمان testo عمق لاشه دام و طیور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928852/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا  / استعلام ,استعلام ساخت بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928861/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار  / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928871/استعلام-نرم-افزار'>استعلام نرم افزار / استعلام, استعلام نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928851/استعلام-چاپ-وفعالیت-های-خدماتی-وابسته-چاپ'>استعلام چاپ وفعالیت های خدماتی وابسته چاپ / استعلام ,استعلام چاپ وفعالیت های خدماتی وابسته چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928433/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2500متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928856/استعلام-کانال-هوا'>استعلام کانال هوا / استعلام,استعلام کانال هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928860/استعلام-ساخت-و-نصب-پنجره-UPVC'>استعلام ساخت و نصب پنجره UPVC / استعلام ,استعلام ساخت و نصب پنجره UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928865/استعلام-تهیه-و-نصب-تابلو-چلنیوم'>استعلام تهیه و نصب تابلو چلنیوم  / استعلام ,استعلام تهیه و نصب تابلو چلنیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928853/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار / استعلام، استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928872/استعلام-زونکن'>استعلام زونکن / استعلام ,استعلام زونکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928895/استعلام-کیس-رایانه-مانیتور-و-چاپگر-لیزری'>استعلام کیس رایانه ,مانیتور و چاپگر لیزری / استعلام ,استعلام کیس رایانه ,مانیتور و چاپگر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928917/استعلام-آبرسانی-به-واحدهای-بنیاد-مسکن-ملک-قلعه'>استعلام آبرسانی به واحدهای بنیاد مسکن ملک قلعه  / استعلام ,استعلام آبرسانی به واحدهای بنیاد مسکن ملک قلعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928933/استعلام-نگهداری-و-خدمات-فضای-سبز'>استعلام نگهداری و خدمات فضای سبز / استعلام ,استعلام نگهداری و خدمات فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928855/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-فشار-قوی-25'>استعلام  لوله پلی اتیلن فشار قوی 25 / استعلام  لوله پلی اتیلن فشار قوی 25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928928/استعلام-خرید-لوازم-یدکی-شارژر'>استعلام خرید لوازم یدکی شارژر  / استعلام , استعلام خرید لوازم یدکی شارژر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928434/مزایده-تعرفه-یکباب-مغازه'>مزایده تعرفه یکباب مغازه  / مزایده,مزایده تعرفه یکباب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928873/استعلام-ریبون-96-6-14'>استعلام ریبون 96.6.14 / استعلام ریبون 96.6.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928888/استعلام-خرید-یک-دستگاه-ادومترتمپانومتر-جهت-واحد-شنوایی-سنجی'>استعلام  خرید یک دستگاه ادومترتمپانومتر جهت واحد شنوایی سنجی / استعلام, استعلام  خرید یک دستگاه ادومترتمپانومتر جهت واحد شنوایی سنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928911/استعلام-سقف-کش-سان-96-6-14'>استعلام سقف کش سان 96.6.14 / استعلام, استعلام سقف کش سان 96.6.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928942/استعلام-نایلون-حاوی-U-V'>استعلام نایلون حاوی U,V  / استعلام, استعلام نایلون حاوی U,V </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928969/استعلام-تعمیرات-سرویس-بهداشتی-مقطع-ابتدایی-96-6-14'>استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی مقطع ابتدایی  96.6.14 / استعلام, استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی مقطع ابتدایی  96.6.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928898/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928884/استعلام-تعمیرات-اساسی'>استعلام تعمیرات اساسی  / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928867/استعلام-رفع-نواقص-ایستگاه-پمپاژ-فاضلاب-و--'>استعلام رفع نواقص ایستگاه پمپاژ فاضلاب و ...  / استعلام, استعلام رفع نواقص ایستگاه پمپاژ فاضلاب و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928857/استعلام-مدیریت-مشارکتی-منطقه-حفاظت-شده'>استعلام مدیریت مشارکتی منطقه حفاظت شده  / استعلام, استعلام مدیریت مشارکتی منطقه حفاظت شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928947/استعلام-سرویس-و-نگهداری-سیستم-حفاظت-الکترونیک'>استعلام سرویس و نگهداری سیستم حفاظت الکترونیک / استعلام ,استعلام سرویس و نگهداری سیستم حفاظت الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928416/مزایده-فروش-تعداد-سه-قطعه-زمین-تجدید'>مزایده فروش تعداد سه قطعه زمین تجدید  / مزایده,مزایده فروش تعداد سه قطعه زمین تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928437/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-خانسرا-زمینهای-زراعی-و-خشکه-زاری'>مزایده اموال غیرمنقول شامل خانسرا زمینهای زراعی و خشکه زاری / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل خانسرا زمینهای زراعی و خشکه زاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928923/استعلام-سیستم-مانیتورینگ-اتاق-سرور'>استعلام سیستم مانیتورینگ اتاق سرور / استعلام, استعلام سیستم مانیتورینگ اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928823/مناقصه-حمل-و-نقل-جابجایی-حدود-150-هزار-تن-گندم'>مناقصه حمل و نقل جابجایی حدود 150 هزار تن گندم / مناقصه حمل و نقل جابجایی حدود 150 هزار تن گندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928814/فراخوان-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-سرو-غذای-کارکنان'>فراخوان تهیه مواد اولیه،طبخ و سرو غذای کارکنان  / فراخوان، فراخوان تهیه مواد اولیه،طبخ و سرو غذای کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928784/مناقصه-انجام-عملیات-آماده-سازی--زیرسازی--'>مناقصه انجام عملیات آماده سازی ، زیرسازی... / آگهی فراخوان مناقصه،مناقصه انجام عملیات آماده سازی ، زیرسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928481/فراخوان-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-آموزشی'>فراخوان یک قطعه زمین با کاربری آموزشی / فراخوان یک قطعه زمین با کاربری آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928824/دعوتنامه-خدمات-نظارت-کارگاهی-پروزه-های-گازرسانی-سطح-شهرها-و-روستاهای-استان-جدید'>دعوتنامه خدمات نظارت کارگاهی پروزه های گازرسانی سطح شهرها و روستاهای استان جدید    / دعوتنامه ,دعوتنامه خدمات نظارت کارگاهی پروزه های گازرسانی سطح شهرها و روستاهای استان جدید   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928841/دعوتنامه-گازرسانی-به-شهرک-صنعتی-فاز-۲-و-سایت-صنایع-سبک-منطقه-آزاد-ماکو'>دعوتنامه  گازرسانی به شهرک صنعتی فاز ۲ و سایت صنایع سبک منطقه آزاد ماکو  / دعوتنامه , دعوتنامه  گازرسانی به شهرک صنعتی فاز ۲ و سایت صنایع سبک منطقه آزاد ماکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928835/دعوتنامه-توسعه-طبقه-پنجم-ساختمان-ستاد-مرکزی-شرکت-گاز-استان-آذربایجان-غربی'>دعوتنامه توسعه طبقه پنجم ساختمان ستاد مرکزی شرکت گاز استان آذربایجان غربی    / دعوتنامه , دعوتنامه توسعه طبقه پنجم ساختمان ستاد مرکزی شرکت گاز استان آذربایجان غربی   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928816/دعوتنامه-خرید-رگلاتور-۲۵-متر-مکعبی'>دعوتنامه خرید رگلاتور ۲۵ متر مکعبی    / دعوتنامه ,دعوتنامه خرید رگلاتور ۲۵ متر مکعبی   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928407/تجدید-مناقصه-اجرای-ماسه-آسفالت-و-لکه-گیری-محور-و--'>تجدید مناقصه اجرای ماسه آسفالت و لکه گیری محور و ... / فراخوان تجدید مناقصات عمومی , تجدید مناقصه اجرای ماسه آسفالت و لکه گیری محور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928788/فراخوان-لکه-گیری-وروکش-آسفالت-محور'>فراخوان لکه گیری وروکش آسفالت محور / فراخوان لکه گیری وروکش آسفالت محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928392/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو-روا-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو روا  نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو روا  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928930/استعلام-6102-2-تعمیرات-اساسی-مدارس-مفتح--'>استعلام 6102.2 تعمیرات اساسی مدارس مفتح ...  / استعلام, استعلام 6102.2 تعمیرات اساسی مدارس مفتح ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928913/استعلام-6102-3-تعمیرات-اساسی-مدارس-راهبرد-امام-خمینی-گهواره'>استعلام 6102.3 تعمیرات اساسی مدارس راهبرد- امام خمینی گهواره / استعلام, استعلام 6102.3 تعمیرات اساسی مدارس راهبرد- امام خمینی گهواره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928905/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه'>استعلام تعمیرات اساسی  مدرسه  / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی  مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928396/مناقصه-واگذاری-تعمیرات-شبکه-و-انشعابات-و-حفاظت-کاتدیک-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری تعمیرات شبکه و انشعابات و حفاظت کاتدیک  نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری تعمیرات شبکه و انشعابات و حفاظت کاتدیک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928893/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه / استعلام تعمیرات اساسی مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928901/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه-روستای-بانی'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه روستای بانی / استعلام تعمیرات اساسی مدرسه روستای بانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928907/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928952/استعلام-3638-تعمیرات-اساسی-دبیرستان--'>استعلام 3638 تعمیرات اساسی دبیرستان ... / استعلام, استعلام 3638 تعمیرات اساسی دبیرستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928966/استعلام-3473-تعمیرات-اساسی-راهنمایی--'>استعلام 3473 تعمیرات اساسی راهنمایی ... / استعلام, استعلام 3473 تعمیرات اساسی راهنمایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928920/استعلام-تهیه-لوازم-و-نصب-و-راه-اندازی-جهت-رفع-نواقص-تصفیه-خانه'>استعلام تهیه لوازم و نصب و راه اندازی جهت رفع نواقص تصفیه خانه / استعلام تهیه لوازم و نصب و راه اندازی جهت رفع نواقص تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928987/استعلام-اسکنر-رایانه-مدل-i3200'>استعلام اسکنر رایانه مدل i3200  / استعلام اسکنر رایانه مدل i3200 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928965/استعلام-5-دستگاه-رایانه-اداری'>استعلام 5 دستگاه رایانه اداری  / استعلام 5 دستگاه رایانه اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928948/استعلام-دو-دستگاه-آسانسور-با-ظرفیت-های-600-کیلوگرم-و-750-کیلوگرم'>استعلام دو دستگاه آسانسور با ظرفیت های 600 کیلوگرم و 750 کیلوگرم / استعلام دو دستگاه آسانسور با ظرفیت های 600 کیلوگرم و 750 کیلوگرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928981/استعلام-نرم-افزار-جامع-آموزش'>استعلام نرم افزار جامع آموزش / استعلام، استعلام نرم افزار جامع آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928404/مناقصه-خدمات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-سیر-و-حرکت-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت نوبت دوم  / آگهی دعوت به فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928997/استعلام-فایروال'>استعلام فایروال / استعلام , استعلام فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928994/استعلام-اسکن-و-درج-اطلاعات'>استعلام اسکن و درج اطلاعات / استعلام اسکن و درج اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929020/استعلام-رایانه-96-6-14'>استعلام رایانه  96.6.14 / استعلام , استعلام رایانه 96.6.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929005/استعلام-بلند-گو-قطعه-مدل-SF-4'>استعلام بلند گو قطعه مدل SF-4 / استعلام , استعلام بلند گو قطعه مدل SF-4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928973/استعلام-تکثیر-رسانه-های-ضبط-شده'>استعلام تکثیر رسانه های ضبط شده / استعلام , استعلام تکثیر رسانه های ضبط شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928962/استعلام-باتری-2-ولت200-آمپر-ساعت-سیلد-اسید'>استعلام باتری 2 ولت200 آمپر ساعت سیلد اسید / استعلام , استعلام باتری 2 ولت200 آمپر ساعت سیلد اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928944/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928968/استعلام-6-عدد-صندلی-گردان--'>استعلام 6  عدد صندلی گردان ... / استعلام ,استعلام 6  عدد صندلی گردان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928990/استعلام-مرکز-اندازه-گیری-آنالوگ-B631'>استعلام مرکز اندازه گیری آنالوگ B631  / استعلام , استعلام مرکز اندازه گیری آنالوگ B631 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928998/استعلام-ورق-هسته-ترانسفورماتور'>استعلام ورق هسته ترانسفورماتور / استعلام ,استعلام ورق هسته ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928415/یازدهمین-جشنواره-ملی-موسیقی-جوان96-6-14'>یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان96.6.14 / یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان96.6.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929010/استعلام-جارو-برقی'>استعلام جارو برقی  / استعلام , استعلام جارو برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928940/استعلام-دستگاه-فتوکپی-شارپ-6020-همراه-با-ADF-یک-رو'>استعلام دستگاه فتوکپی شارپ 6020 همراه با ADF یک رو  / استعلام , استعلام دستگاه فتوکپی شارپ 6020 همراه با ADF یک رو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928961/استعلام-پنکه-رومیزی'>استعلام پنکه رومیزی  / استعلام ,استعلام پنکه رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928951/استعلام-پروژه-نمونه-برداری-شبکه-توزیع-آب-روستا'>استعلام پروژه نمونه برداری شبکه توزیع آب روستا / استعلام ,استعلام پروژه نمونه برداری شبکه توزیع آب روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928945/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-200-میلیمتر-PE100-PN16'>استعلام لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر PE100/PN16 / استعلام ,استعلام  لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر PE100/PN16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928941/استعلام-لوله-PE400-16BAR-و-لوله-PE355-16BAR'>استعلام لوله PE400/16BAR و لوله PE355/16BAR / استعلام ,استعلام  لوله PE400/16BAR و لوله PE355/16BAR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928937/استعلام-دیزل-ژنراتور-و--'>استعلام دیزل ژنراتور و... / استعلام ,استعلام دیزل ژنراتور و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928932/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام ,استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928890/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی-(پزشکی)'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی (پزشکی) / استعلام تجهیزات آزمایشگاهی (پزشکی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928963/استعلام-حلواشکری-50-گرمی-(کابر-به-صبا)'>استعلام حلواشکری 50 گرمی (کابر- به صبا) / استعلام  حلواشکری 50 گرمی (کابر- به صبا)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928408/هفتمین-جشنواره-تئائر-استان-البرز'>هفتمین جشنواره تئائر استان البرز / هفتمین جشنواره تئائر استان البرز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929024/استعلام-اسکنر-KODAK-2620'>استعلام اسکنر KODAK 2620 / استعلام اسکنر KODAK 2620 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929018/استعلام-ساخت-اتاقک-فلزی'>استعلام ساخت اتاقک فلزی / استعلام ساخت اتاقک فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928964/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات'>استعلام شیرآلات و اتصالات  / استعلام شیرآلات و اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929000/استعلام-نیروگاه-خورشیدی'>استعلام نیروگاه خورشیدی / استعلام نیروگاه خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928982/استعلام-kvm-switch'>استعلام kvm switch / استعلام ,استعلام kvm switch</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928975/استعلام-مرغ-منجمد-سایز-1500-گرمی'>استعلام  مرغ منجمد سایز 1500 گرمی / استعلام, استعلام  مرغ منجمد سایز 1500 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928993/استعلام-انواع-آبمیوه-پاکتی'>استعلام انواع آبمیوه پاکتی / استعلام انواع آبمیوه پاکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929006/استعلام-بیسکویت-های-بای-4-عددی'>استعلام بیسکویت های بای 4 عددی / استعلام بیسکویت های بای 4 عددی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928974/استعلام-اجرای-پارکینگ'>استعلام اجرای پارکینگ  / استعلام اجرای پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928386/مناقصه-احداث-زیرسازی-زمین-چمن-مصنوعی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث زیرسازی زمین چمن مصنوعی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث زیرسازی زمین چمن مصنوعی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929011/استعلام-انجام-خدمات-مدیریت-بر-تبدیل-انرژی-نیروگاه'>استعلام انجام خدمات مدیریت بر تبدیل انرژی نیروگاه / استعلام انجام خدمات مدیریت بر تبدیل انرژی نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929023/استعلام-فرم-بینایی-سنجی'>استعلام فرم بینایی سنجی  / استعلام فرم بینایی سنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928885/استعلام-3000-کیلوگرم-مرغ-منجمد-بسته-بندی-شده-با-کارتن'>استعلام 3000 کیلوگرم مرغ منجمد بسته بندی شده با کارتن  / استعلام , استعلام 3000 کیلوگرم مرغ منجمد بسته بندی شده با کارتن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928887/استعلام-گوشت-ران-یا-سردست-گوساله-برزیلی--'>استعلام گوشت ران یا سردست گوساله برزیلی... / استعلام گوشت ران یا سردست گوساله برزیلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928897/استعلام-خرید-6-عدد-هارد-10K-با-ظرفیت-300GB-مخصوص-سرورهای-HP-G7'>استعلام خرید 6 عدد هارد 10K با ظرفیت 300GB مخصوص سرورهای HP G7 / استعلام, استعلام خرید 6 عدد هارد 10K با ظرفیت 300GB مخصوص سرورهای HP G7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928984/استعلام-راهبری-و-نگهداری-شناور-پاک-بوم'>استعلام راهبری و نگهداری شناور پاک بوم / استعلام، استعلام راهبری و نگهداری شناور پاک بوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928971/استعلام-تشک-مواج'>استعلام تشک مواج / استعلام, استعلام تشک مواج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928976/استعلام-اجرای-عملیات-جدولگذاری-و-بلوک-فرش-سطح-شهر-جدید-مجلسی'>استعلام اجرای عملیات جدولگذاری و بلوک فرش سطح شهر جدید مجلسی / استعلام, استعلام اجرای عملیات جدولگذاری و بلوک فرش سطح شهر جدید مجلسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928960/استعلام-سنگ-فرش'>استعلام سنگ فرش  / استعلام ,استعلام سنگ فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928970/استعلام-سنگ-فرش-6--20-20-زرد'>استعلام سنگ فرش 6 * 20 *20 زرد / استعلام, استعلام سنگ فرش 6 * 20 *20 زرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928413/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928950/استعلام-جدول-30--50-15-ساده'>استعلام جدول 30 * 50* 15 ساده  / استعلام , استعلام جدول 30 * 50* 15 ساده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929013/استعلام-کولر-اسپیلت-30000-سرمایشی-اوجنرال'>استعلام کولر اسپیلت 30000 سرمایشی اوجنرال / استعلام، استعلام کولر اسپیلت 30000 سرمایشی اوجنرال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929003/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کولر-گازی'>استعلام خرید یک دستگاه کولر گازی  / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928996/استعلام-خرید-لوازم-کولر-اسپیلت'>استعلام خرید لوازم کولر اسپیلت  / استعلام , استعلام خرید لوازم کولر اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928978/استعلام-عملیات-سیرکولاسیون-روغن-و--'>استعلام عملیات سیرکولاسیون روغن و ...  / استعلام, استعلام عملیات سیرکولاسیون روغن و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928955/استعلام-خرید-و-نصب-درب-و-پنجره'>استعلام خرید و نصب درب و پنجره  / استعلام, استعلام خرید و نصب درب و پنجره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928954/استعلام-اس-ام-اس'>استعلام اس ام اس / استعلام ,استعلام اس ام اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928988/استعلام-پوشینه-1400-بسته-سایز-بزرگ--'>استعلام پوشینه 1400 بسته سایز بزرگ... / استعلام , استعلام پوشینه 1400 بسته سایز بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928995/استعلام-ویلچر-بزرگسال-96-6-14'>استعلام ویلچر بزرگسال 96.6.14 / استعلام ویلچر بزرگسال 96.6.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929014/استعلام-سمعک-96-6-14'>استعلام سمعک 96.6.14 / استعلام سمعک 96.6.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928150/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-تهیه-مصالح-و-اجرای-پوشش-سقف'>مناقصه انتخاب پیمانکار تهیه مصالح و اجرای پوشش سقف  / مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار تهیه مصالح و اجرای پوشش سقف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928399/مناقصه-دستگاه-میکروسکوپ-کاتودو-لومینسانس-آزمایشگاهی-نوبت-دوم'>مناقصه دستگاه میکروسکوپ کاتودو لومینسانس آزمایشگاهی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه دستگاه میکروسکوپ کاتودو لومینسانس آزمایشگاهی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929001/استعلام-نگهداری-مناطق-احیا-شده-و-قرق'>استعلام نگهداری مناطق احیا شده و قرق / استعلام، استعلام نگهداری مناطق احیا شده و قرق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928991/استعلام-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام تهیه، نصب و راه اندازی دستگاه حضور و غیاب / استعلام , استعلام تهیه، نصب و راه اندازی دستگاه حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928936/استعلام-انتقال-دهنده-دیتا'>استعلام انتقال دهنده دیتا / استعلام انتقال دهنده دیتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928956/استعلام-تهیه-لوازم--تجهیزات-و-نصب-42-فقره-انشعاب-فاضلاب'>استعلام تهیه لوازم ، تجهیزات و نصب 42 فقره انشعاب فاضلاب / استعلام تهیه لوازم ، تجهیزات و نصب 42 فقره انشعاب فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928979/استعلام-هاردیسک'>استعلام هاردیسک / استعلام هاردیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928926/استعلام-اسکنر-و-پرینتر'>استعلام اسکنر و پرینتر  / استعلام اسکنر و پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928959/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928946/استعلام-تعمیرات-اساسی-سه-دستگاه-هیتر'>استعلام تعمیرات اساسی سه دستگاه هیتر / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی سه دستگاه هیتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928924/استعلام-منوپروپیلن-گلایکول'>استعلام منوپروپیلن گلایکول / استعلام منوپروپیلن گلایکول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928919/استعلام-محرک-الکتریکی-شیر'>استعلام محرک الکتریکی شیر / استعلام محرک الکتریکی شیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928915/استعلام-مواد-شیمیایی'>استعلام مواد شیمیایی / استعلام مواد شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928910/استعلام-اسپکتروفتومتر'>استعلام  اسپکتروفتومتر  / استعلام, استعلام  اسپکتروفتومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928925/استعلام-خرید-یک-دستگاه-فرستنده-با-قابلیت-ارسال-تصاویر-تلویزیونی'>استعلام خرید یک دستگاه فرستنده با قابلیت ارسال تصاویر تلویزیونی / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه فرستنده با قابلیت ارسال تصاویر تلویزیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928935/استعلام-EHP-IQ2000(GENE-REACJ-BIO-TECHNOLOGY)'>استعلام EHP IQ2000(GENE REACJ BIO TECHNOLOGY) / استعلام, استعلام EHP IQ2000(GENE REACJ BIO TECHNOLOGY)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928934/استعلامCMNV-IQ2000-(GENE-REACH-BIO-TECHNOLOGY)'>استعلامCMNV IQ2000 (GENE REACH BIO TECHNOLOGY) / استعلام CMNV IQ2000 (GENE REACH BIO TECHNOLOGY)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928894/استعلام-پوستر-و-کارت-دعوت'>استعلام پوستر و کارت دعوت / استعلام ,استعلام پوستر و کارت دعوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928902/استعلام-مانتو-شلوار-و-مقنعه-و--'>استعلام مانتو شلوار و مقنعه و ... / استعلام ,استعلام مانتو شلوار و مقنعه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928908/استعلام-چاپ-کاتالوک'>استعلام چاپ کاتالوک / استعلام ,استعلام چاپ کاتالوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928912/استعلام-اجاره-وسایل-خدماتی'>استعلام اجاره وسایل خدماتی / استعلام ,استعلام اجاره وسایل خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928466/مزایده-فروش-یک-دستگاه-فریزر-صندوقی-درب-شیشه-ای-و--'>مزایده فروش  یک دستگاه فریزر صندوقی درب شیشه ای و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش  یک دستگاه فریزر صندوقی درب شیشه ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928916/استعلام-قفسه-راک-دو-متری'>استعلام قفسه راک دو متری / استعلام ,استعلام قفسه راک دو متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929021/استعلام-دوربین-اکسیس-مدل-P3225LVE'>استعلام دوربین اکسیس مدل P3225LVE  / استعلام, استعلام دوربین اکسیس مدل P3225LVE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929008/استعلام-کنتور-مغناطیسی'>استعلام کنتور مغناطیسی / استعلام کنتور مغناطیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929012/استعلام-الکتروموتور-پمپ-شناور---'>استعلام الکتروموتور پمپ شناور .... / استعلام ,استعلام الکتروموتور پمپ شناور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929017/استعلام-الکتروموتور-پمپ-شناور---'>استعلام الکتروموتور پمپ شناور .... / استعلام ,استعلام الکتروموتور پمپ شناور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928992/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928972/استعلام-پمپ-شناور'>استعلام پمپ شناور / استعلام ,استعلام پمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928977/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928985/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928476/مزایده-منزل-مسکونی-پلاک-16-62-اصلی'>مزایده منزل مسکونی پلاک 16/62 اصلی / مزایده منزل مسکونی پلاک 16/62 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928989/استعلام-الکتروموتور-پمپ-شناور'>استعلام الکتروموتور پمپ شناور / استعلام ,استعلام الکتروموتور پمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928967/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام ,استعلام تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928922/استعلام-دستگاه-میتر'>استعلام دستگاه میتر / استعلام ,استعلام دستگاه میتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928931/استعلام-خرید-80-عدد-مرکز-اندازه-گیری'>استعلام خرید 80 عدد مرکز اندازه گیری / استعلام ,استعلام خرید 80 عدد مرکز اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928939/استعلام-خرید-۶-دستگاه-شارژر'>استعلام خرید ۶ دستگاه شارژر / استعلام ,استعلام خرید ۶ دستگاه شارژر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928949/استعلام-زنجیر-مقره-آویزی'>استعلام زنجیر مقره آویزی / استعلام ,استعلام زنجیر مقره آویزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928957/استعلام-باتری-خشک-۲-ولت-و--'>استعلام باتری خشک ۲ ولت و ... / استعلام ,استعلام باتری خشک ۲ ولت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928980/استعلام-ماژول-پاور-و-باطری-12-ولت'>استعلام ماژول پاور و باطری 12 ولت / استعلام ، ماژول پاور و باطری 12 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928999/استعلام-ترانس-مهتابی--'>استعلام ترانس مهتابی.... / استعلام , استعلام ترانس مهتابی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929002/استعلام-پارتیشن-بندی-امور-قرارددها-دفتر-مرکزی'>استعلام پارتیشن بندی امور قرارددها دفتر مرکزی  / استعلام , استعلام پارتیشن بندی امور قرارددها دفتر مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928471/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-طبقه-سه'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی طبقه سه / مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی طبقه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929004/استعلام-تهیه-سامانه-بخش-بندی-مشتریان-بانک-طبق-RFP'>استعلام تهیه سامانه بخش بندی مشتریان بانک طبق RFP / استعلام تهیه سامانه بخش بندی مشتریان بانک طبق RFP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929019/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه / استعلام سرور رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929009/استعلام-4-دستگاه-تلویزیون-32-اینچ-اسنوا--'>استعلام 4 دستگاه تلویزیون 32 اینچ اسنوا... / استعلام، استعلام 4 دستگاه تلویزیون 32 اینچ اسنوا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928470/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-سه-فرعی-بخش-دو'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی سه فرعی بخش دو  / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی سه فرعی بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928393/فراخوان-اجرای-قرنیز-و-هندریل--اصلاحیه--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای قرنیز و هندریل - اصلاحیه... نوبت دوم  / اصلاحیه آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان اجرای قرنیز و هندریل - اصلاحیه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928411/مناقصه-اجرای-آسفالت-معابر-تعدادی-از-روستاهای-استان'>مناقصه اجرای آسفالت معابر تعدادی از روستاهای استان / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای آسفالت معابر تعدادی از روستاهای استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928414/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-پلاک-3080-فرعی-و-زمین'>مزایده اموال غیرمنقول شامل پلاک 3080 فرعی و زمین / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل پلاک 3080 فرعی و زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928388/مناقصه-خرید-نصب--راه-اندازی-و-آموزش-سیستم-های-جامع-یکپارچه-اداری-و-مالی'>مناقصه خرید، نصب ، راه اندازی و آموزش سیستم های جامع یکپارچه اداری و مالی / آگهی فراخوان عمومی ,مناقصه خرید، نصب ، راه اندازی و آموزش سیستم های جامع یکپارچه اداری و مالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928383/مزایده-واگذاری-سرقفلی-یک-باب-مغازه-واقع-در-بازار--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری سرقفلی یک باب مغازه واقع در بازار... نوبت دوم / مزایده واگذاری سرقفلی یک باب مغازه واقع در بازار قزوین ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928424/مناقصه-عملیات-اجرایی-باقیمانده-شوت-سرریز-و--'>مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده شوت سرریز و ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده شوت سرریز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928431/مناقصه-عملیات-اجرایی-حفاری-تزریق-تحکیمی-تماسی-و--'>مناقصه عملیات اجرایی حفاری تزریق تحکیمی، تماسی، و... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات اجرایی حفاری تزریق تحکیمی، تماسی، و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928389/فراخوان-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-قطر-110--'>فراخوان مناقصه خرید لوله پلی اتیلن قطر 110 ... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید لوله پلی اتیلن قطر 110 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928421/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-204-8متر'>مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 204.8متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 204.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928410/مزایده-آپارتمان-مساحت-صد-و-هفت-متر'>مزایده آپارتمان مساحت صد و هفت متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت صد و هفت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928423/مزایده-پلاک-ثبتی-6060-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 6060 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 6060 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928449/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-به-مساحت-182-15متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 182.15متر / مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 182.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928451/مزایده-یکباب-خانه-مسکونی-عرصه-213-97متر'>مزایده یکباب خانه مسکونی عرصه 213.97متر / مزایده یکباب خانه مسکونی عرصه 213.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928445/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-شمال-شرق-طبقه-چهارم'>مزایده ششدانگ آپارتمان شمال شرق طبقه چهارم / مزایدهمزایده ششدانگ آپارتمان شمال شرق طبقه چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928427/مزایده-ششدانگ-عمارت-و-دکاکین'>مزایده ششدانگ عمارت و دکاکین / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت و دکاکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928495/مزایده-ملک-مسکونی-مشاع-بخش-5-قم'>مزایده ملک مسکونی مشاع بخش 5 قم  / مزایده ملک مسکونی مشاع بخش 5 قم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928488/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-زیربنای-همکف-60متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین زیربنای همکف 60متر / مزایده سه دانگ مشاع از زمین زیربنای همکف 60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928491/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-دو-قم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو قم / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928369/مناقصه-انجام-پروژه-های-عمرانی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه انجام پروژه های عمرانی تجدید نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه انجام پروژه های عمرانی تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928194/فراخوان-بهره-برداری--تعمیر-و-نگهداری-از-ایستگاه-گاز-نیروگاه-فردوسی'>فراخوان بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از ایستگاه گاز نیروگاه فردوسی  / فراخوان , فراخوان بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از ایستگاه گاز نیروگاه فردوسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928379/مزایده-فروش-محصول-تعداد-920-اصله-نخل'>مزایده فروش محصول تعداد 920 اصله نخل  / مزایده ، مزایده فروش محصول تعداد 920 اصله نخل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928436/تجدید-فراخوان-خرید-3000-بشکه-روغن-عایقی'>تجدید فراخوان خرید 3000 بشکه روغن عایقی / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی،فراخوان  خرید 3000 بشکه روغن عایقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928387/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-76-26متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 76.26متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 76.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928432/مزایده-محصول-خرمای-باغ-نخیلات'>مزایده محصول خرمای باغ نخیلات / مزایده محصول خرمای باغ نخیلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928403/مزایده-ملک-با-زیربنای-صد-متر'>مزایده ملک با زیربنای صد متر  / مزایده,مزایده ملک با زیربنای صد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928377/مناقصه-پروژه-تکمیل-زیرسازی-و-آسفالت-ورودی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل زیرسازی و آسفالت ورودی نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه پروژه تکمیل زیرسازی و آسفالت ورودی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928365/مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-گاز'>مناقصه خرید لوله و اتصالات گاز  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله و اتصالات گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928374/مناقصه-احداث-ایستگاه-TBS10000-و--'> مناقصه احداث ایستگاه TBS10000 و ... / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه احداث ایستگاه TBS10000 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928441/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-بیست-و-یک-اردبیل'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش بیست و یک اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش بیست و یک اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928381/مناقصه-ابزار-آلات-و-ادوات-اندازه-گیری-مکانیکی-کارگاهی-نوبت-دوم'>مناقصه ابزار آلات و ادوات اندازه گیری مکانیکی کارگاهی- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه ابزار آلات اندازه گیری مکانیکی کارگاهی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928429/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-چهار-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی چهار فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی چهار فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928477/مزایده-مغازه-معرفی-شده-داخل-پاساژ-قدمت-35-سال'>مزایده مغازه معرفی شده داخل پاساژ قدمت 35 سال  / مزایده مغازه معرفی شده داخل پاساژ قدمت 35 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928372/مزایده-بهره-برداری-کارواش--'>مزایده بهره برداری کارواش ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری کارواش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928484/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه اول تفکیکی / مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه اول تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928143/مناقصه-کلیه-امور-مربوط-به-نگهداری-فضای-سبز-شهر-چناران-نوبت-دوم'>مناقصه  کلیه امور مربوط به نگهداری فضای سبز شهر چناران نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  کلیه امور مربوط به نگهداری فضای سبز شهر چناران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928480/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-166-05متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 166.05متر / مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 166.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928462/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دوم تفکیکی / مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928402/آگهی-مزایده-خط-تلفن-همراه'>آگهی مزایده خط تلفن همراه / آگهی مزایده , اگهی مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928360/مناقصه-خرید-خدمات-مشاوره-نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات مشاوره- نوبت دوم  / آگهی فرایند خرید ,مناقصه خرید خدمات مشاوره- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928475/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-زراعی'>مزایده اجاره یک قطعه زمین زراعی / آگهی مزایده ، مزایده اجاره یک قطعه زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928500/مزایده-ملک-مسکونی-دو-خوابه'>مزایده ملک مسکونی دو خوابه / مزایده ملک مسکونی دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928505/مزایده-باغ-نخلیات-مساحت-6-7-هکتار'>مزایده باغ نخلیات مساحت 6.7 هکتار  / مزایده باغ نخلیات مساحت 6.7 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928350/فراخوان-مناقصه-کف-شکنی-چاههای-شماره-2-و-15-نوبت-دوم'> فراخوان مناقصه کف شکنی چاههای شماره 2 و 15 نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه کف شکنی چاههای شماره 2 و 15 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928398/مزایده-ساختمان-دو-طبقه'>مزایده ساختمان دو طبقه / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928400/مزایده-ملک-با-ساخت-5-سال'>مزایده ملک با ساخت 5 سال / مزایده,مزایده ملک با ساخت 5 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928139/مناقصه-امور-مربوط-به-پیمانکاری-خدمات-نقلیه-96-6-14'>مناقصه  امور مربوط به پیمانکاری خدمات نقلیه 96.6.14 / آگهی مناقصه عمومی,  امور مربوط به پیمانکاری خدمات نقلیه 96.6.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928355/مناقصه-انجام-عملیات-کابل-ارتباطی'>مناقصه انجام عملیات کابل ارتباطی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام عملیات کابل ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928371/مناقصه-امور-مربوط-به-نگهداری-و-حفاظت-از-اراضی-دولتی'>مناقصه امور مربوط به نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی  / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه ,مناقصه امور مربوط به نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928378/مزایده-دستگاه-برش-پروفیل-و--'>مزایده دستگاه برش پروفیل و ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده دستگاه برش پروفیل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928345/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی-و--'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی و ... / آگهی فراخوان مناقصه ,مناقصه تکمیل سالن ورزشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928356/مزایده-۸-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده ۸ دستگاه خودرو سواری  / آگهی فراخوان مزایده عمومی ,مزایده ۸ دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928469/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-375متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 375متر / مزایده یک قطعه زمین مساحت 375متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928465/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-آبی'>مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی / مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928419/مزایده-فروش-خودروهای-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش خودروهای مازاد بر نیاز  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش خودروهای مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928391/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مسکونی-پلاک-407-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مسکونی پلاک 407 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مسکونی پلاک 407 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928394/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-بخش-53-یزد'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش 53 یزد / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش 53 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928141/فراخوان-احداث-ساختمان-اصلی-مجتمع-چند-منظوره--'>فراخوان احداث ساختمان اصلی مجتمع چند منظوره... / فراخوان پیمانکار جهت مناقصه , فراخوان احداث ساختمان اصلی مجتمع چند منظوره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928324/مزایده-فروش-دو-ژنراتور-تولید-برق'>مزایده فروش دو ژنراتور تولید برق  / مزایده، مزایده فروش دو ژنراتور تولید برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928380/مزایده-پلاک-ثبتی-زمین-مسکونی-مساحت-377-4متر'>مزایده پلاک ثبتی زمین مسکونی مساحت 377.4متر / مزایده پلاک ثبتی زمین مسکونی مساحت 377.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928346/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-و-تامین-و-هدایت-9-دستگاه-کامیون-جرثقلدار-ده-تن--'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین و هدایت 9 دستگاه کامیون جرثقلدار ده تن... / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی ساده، فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین و هدایت 9 دستگاه کامیون جرثقلدار ده تن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928397/مزایده-فروش-دستگاه-پرکن-دستی-مایعات-غلیظ-(مایع-ظرفشویی-و-شامپو)-دو-دستگاه---'>مزایده فروش دستگاه پرکن دستی مایعات غلیظ (مایع ظرفشویی و شامپو) دو دستگاه .... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دستگاه پرکن دستی مایعات غلیظ (مایع ظرفشویی و شامپو) دو دستگاه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928307/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-شماره-فرعی-دو-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره فرعی دو اصلی / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره فرعی دو اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928310/مزایده-یک-قطعه-زمین-روستای-پلت-کله'>مزایده یک قطعه زمین روستای پلت کله / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین روستای پلت کله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928442/مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-فاضلاب-و-احداث-آدم-رو'>مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری فاضلاب و احداث آدم رو / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری فاضلاب و احداث آدم رو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928375/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-سیتروئن-زانتیا-x2000-مدل-1385'> مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری سیتروئن زانتیا x2000 مدل 1385 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری سیتروئن زانتیا x2000 مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928538/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-5-قطعه-ملک'>مزایده اموال غیرمنقول شامل 5 قطعه ملک / مزایده اموال غیرمنقول شامل 5 قطعه ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928539/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه / مزایده ششدانگ خانه و محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928363/مزایده-املاک-و-ادوات-کشاورزی'>مزایده املاک و ادوات کشاورزی  / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده املاک و ادوات کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928325/مزایده-ملک-بخش-سه-اردبیل'>مزایده ملک بخش سه اردبیل  / مزایده ,مزایده ملک بخش سه اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928533/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-شاهرود'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو شاهرود  / مزایده پلاک ثبتی بخش دو شاهرود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928532/مزایده-تمامت-اصل-و-مازاد-ششدانگ-یکباب-منزل'>مزایده تمامت اصل و مازاد ششدانگ یکباب منزل / مزایده تمامت اصل و مازاد ششدانگ یکباب منزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928316/مزایده-ملک-شماره-ثبتی-1816-فرعی'>مزایده ملک شماره ثبتی 1816 فرعی  / مزایده ,مزایده ملک شماره ثبتی 1816 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928320/مزایده-ساختمان-تجاری-مسکونی'>مزایده ساختمان تجاری مسکونی / مزایده ,مزایده ساختمان تجاری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928351/مزایده-فروش-پمپ-حرکت-لودر-مدل-1790----مرحله-دوم'>مزایده فروش پمپ حرکت لودر مدل 1790 ..... مرحله دوم  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش پمپ حرکت لودر مدل 1790 ..... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928136/مناقصه-عملیات-تهیه-مصالح-و-اجرای-محوطه-سازی-تالار-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی تالار  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی تالار  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928510/مزایده-تعداد-3-قطعه-زمین-زراعی-به-مساحت-32454-مترمربع'>مزایده تعداد 3 قطعه زمین زراعی به مساحت 32454 مترمربع  / آگهی مزایده ، مزایده تعداد 3 قطعه زمین زراعی به مساحت 32454 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928459/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-بنای-احداثی'>مزایده یک قطعه زمین با بنای احداثی / مزایده یک قطعه زمین با بنای احداثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928305/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928358/مزایده-فروش-سواری-پژو-تیپ-405-مدل-1387'>مزایده فروش سواری پژو تیپ 405 مدل 1387  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش سواری پژو تیپ 405 مدل 1387 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928299/مزایده-ششدانگ-مغازه-نانوایی'>مزایده ششدانگ مغازه نانوایی  / مزایده ,مزایده ششدانگ مغازه نانوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928366/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-پژو-206-با-کاربری-سواری-مدل-1382'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پژو 206 با کاربری سواری مدل 1382  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پژو 206 با کاربری سواری مدل 1382 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928303/مزایده-یک-واحد-منزل-مسکونی-و-مغازه'>مزایده یک واحد منزل مسکونی و مغازه  / مزایده ,مزایده یک واحد منزل مسکونی و مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928327/مزایده-ششدانگ-پلاک-مورد-رهن-شماره-78-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک مورد رهن شماره 78 فرعی / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک مورد رهن شماره 78 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928507/مزایده-یکباب-مغازه-به-مساحت-32-5متر-مرحله-دوم'>مزایده یکباب مغازه به مساحت 32.5متر مرحله دوم / مزایده یکباب مغازه به مساحت 32.5متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928511/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-قدمت-28-سال'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی قدمت 28 سال / مزایده ششدانگ زمین مسکونی قدمت 28 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928418/تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری خدمات سرویس های ایاب و ذهاب - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه واگذاری خدمات سرویس های ایاب و ذهاب  تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928529/مزایده-یکباب-مغازه-عرصه-45متر'>مزایده یکباب مغازه عرصه 45متر / مزایده یکباب مغازه عرصه 45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928321/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-72-46متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.46متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.46متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928406/مزایده-حق-بهره-برداری-از-تمامی-غرف-تحت-نظارت-سازمان'>مزایده حق بهره برداری از تمامی غرف تحت نظارت سازمان / آگهی فراخوان عمومی , مزایده حق بهره برداری از تمامی غرف تحت نظارت سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928300/مزایده-بهره-برداری-از-برخی-از-غرفات-و-سوله-ها--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از برخی از غرفات و سوله ها...نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از برخی از غرفات و سوله ها... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928338/مناقصه-ارزیابی-توان-توسعه-پست-20-63-کیلو-ولت'>مناقصه ارزیابی توان توسعه پست 20/ 63 کیلو ولت   / آگهی فراخوان ارزیابی ,مناقصه ارزیابی توان توسعه پست 20/ 63 کیلو ولت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928326/تجدید-مزایده-مجموعه-های-ورزشی'>تجدید مزایده مجموعه های ورزشی / آگهی تجدید مزایده عمومی ,تجدید مزایده مجموعه های ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928367/مزایده-ملک-تجاری-مساحت-12-3مترمربع'>مزایده ملک تجاری مساحت 12.3مترمربع  / مزایده ملک تجاری مساحت 12.3مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928323/مناقصه-تکمیل-مرکز-درمانی-و-بهداشتی---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل مرکز درمانی و بهداشتی ....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل مرکز درمانی و بهداشتی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928348/مزایده-اجاره-یکباب-بوفه--نوبت-دوم'>مزایده اجاره یکباب بوفه - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره یکباب بوفه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928133/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928361/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-39-23متر-قطعه-بیست-و-چهار'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 39.23متر قطعه بیست و چهار  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 39.23متر قطعه بیست و چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928364/مزایده-آپارتمان-قطعه-23-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه 23 تفکیکی / مزایدهمزایده آپارتمان قطعه 23 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928359/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-174-23متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 174.23متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 174.23متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928353/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-ششم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه ششم تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه ششم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928354/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-با-2-88متر-پیشرفتگی'>مزایده ششدانگ آپارتمان با 2.88متر پیشرفتگی / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان با 2.88متر پیشرفتگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928339/مزایده-یک-کوره-القایی-حدود-250-کیلووات-مرحله-دوم'>مزایده یک کوره القایی حدود 250 کیلووات- مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک کوره القایی حدود 250 کیلووات- مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928373/مزایده-ششدانگ-پلاک-5-فرعی-از-1816-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 5 فرعی از 1816 اصلی / مزایده ششدانگ پلاک 5 فرعی از 1816 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928343/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-32-39متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 32.39متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 32.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928347/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-37-1متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 37.1متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 37.1متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928304/مزایده-سیمان-50-کیلوگرم'>مزایده سیمان 50 کیلوگرم  / مزایده , مزایده سیمان 50 کیلوگرم  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928134/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-هفت-تهران'>مزایده ششدانگ زمین بخش هفت تهران / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش هفت تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928308/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405-مدل-80'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 مدل 80  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 مدل 80 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928352/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-39-06متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 39.06متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 39.06متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928349/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت30-81متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت30.81متر / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت30.81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928329/مناقصه-انجام-عملیات-لکه-گیری-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر-تجدید'>مناقصه انجام عملیات لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928370/مزایده-ششدانگ-ساختمان-به-پلاک-5-هزار-و-119-فرعی'>مزایده ششدانگ ساختمان به پلاک 5 هزار و 119 فرعی  / مزایده ششدانگ ساختمان به پلاک 5 هزار و 119 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928336/مزایده-فروش-تعدادی-گوشی-تلفن-همراه-نو-و-کارکرده---'>مزایده فروش تعدادی گوشی تلفن همراه نو و کارکرده .... / مزایده , مزایده فروش تعدادی گوشی تلفن همراه نو و کارکرده ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928337/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-14-فرعی-از-دو-اصلی'>مزایده ملک پلاک ثبتی 14 فرعی از دو اصلی / مزایده ,مزایده ملک پلاک ثبتی 14 فرعی از دو اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928334/مزایده-ششدانگ-مغازه-نانوایی-بخش-یازده'>مزایده ششدانگ مغازه نانوایی بخش یازده / مزایده ,مزایده ششدانگ مغازه نانوایی بخش یازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928376/مزایده-یک-عدد-سواری-پورشه-کاین-359822-سید-روغنی-مدل-2009'>مزایده یک عدد سواری پورشه کاین 359822 سید روغنی مدل 2009  / مزایده , مزایده یک عدد سواری پورشه کاین 359822 سید روغنی مدل 2009 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928384/مزایده-خودرو-سواری-پراید-و-سیستم-سایپا-111SE-مدل-94'>مزایده خودرو سواری پراید و سیستم سایپا 111SE مدل 94  / مزایده, مزایده خودرو سواری پراید و سیستم سایپا 111SE مدل 94 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928457/مزایده-آپارتمان-در-مجموعه-12-واحدی'>مزایده آپارتمان در مجموعه 12 واحدی / مزایده آپارتمان در مجموعه 12 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928454/مزایده-0-02364-دانگ-مشاع-از-زمین-بایر'>مزایده 0.02364 دانگ مشاع از زمین بایر  / مزایده 0.02364 دانگ مشاع از زمین بایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928368/مزایده-انواع-فرش'>مزایده انواع فرش  / مزایده , مزایده انواع فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928328/تجدید-مزایده-حراج-لوله-آزبست-96-6-14'>تجدید مزایده حراج لوله آزبست 96.6.14 / آگهی تجدید مزایده ,تجدید  مزایده حراج لوله آزبست  96.6.14 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928362/مناقصه-آسفالت-شهرک-صنعتی-گرگان-2'>مناقصه آسفالت شهرک صنعتی گرگان 2 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه آسفالت شهرک صنعتی گرگان 2 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928341/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-117-06متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 117.06متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 117.06متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928314/فراخوان-احداث-سد-مخزنی-نوبت-سوم'>فراخوان احداث سد مخزنی نوبت سوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان احداث سد مخزنی نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928322/مناقصه-ارتقا-و-حفظ-سیستم-روشنایی-در-سطح-راههای-شمال-استان'>مناقصه ارتقا و حفظ سیستم روشنایی در سطح راههای شمال استان  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ارتقا و حفظ سیستم روشنایی در سطح راههای شمال استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928319/مزایده-بهره-برداری-از-برخی-مستحدثات-تجدید-96-6-14'>مزایده  بهره برداری از برخی مستحدثات تجدید 96.6.14 / آگهی تجدید مزایده , مزایده  بهره برداری از برخی مستحدثات تجدید 96.6.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928147/مناقصه-خرید-سیم-آلومیینم-(هاینا-هاینا-روکشدار)-و-یراق-آلات-شبکه-برق-(pim)--'>مناقصه خرید سیم آلومیینم (هاینا، هاینا روکشدار) و یراق آلات شبکه برق (pim)... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید سیم آلومیینم (هاینا، هاینا روکشدار) و یراق آلات شبکه برق (pim)... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928293/مناقصه-عملیات-جابجایی-معارض-تاسیساتی--'>مناقصه عملیات جابجایی معارض تاسیساتی ... / مناقصه, مناقصه عملیات جابجایی معارض تاسیساتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928285/مزایده-فروش-کلوخه-باریت-نوبت-دوم'>مزایده فروش کلوخه باریت- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش کلوخه باریت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928330/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-کیفی-تولید-کنندگان-و-تامین-کنندگان-تجهیزات-و-مصالح-بهینه-سازی-انرژی-در-ساختمان-و-تاسیسات'>فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی تولید کنندگان و تامین کنندگان تجهیزات و مصالح بهینه سازی انرژی در ساختمان و تاسیسات / مناقصه, فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی تولید کنندگان و تامین کنندگان تجهیزات و مصالح بهینه سازی انرژی در ساختمان و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928344/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-جرثقیل-100-تنی'>مناقصه خرید یک دستگاه جرثقیل 100 تنی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه جرثقیل 100 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928335/تجدید-مناقصه-خدمات-حجمی-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا-در-رستوران--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خدمات حجمی تهیه , طبخ و توزیع غذا در رستوران - نوبت دوم  / تجدید مناقصه فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار , تجدید مناقصه خدمات حجمی تهیه , طبخ و توزیع غذا در رستوران - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928311/مناقصه-خرید-خدمات-کانتین-تهیه-و-تامین-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان'>مناقصه خرید خدمات کانتین تهیه و تامین، طبخ و توزیع غذای کارکنان / آگهی مناقصه,مناقصه خرید خدمات کانتین تهیه و تامین، طبخ و توزیع غذای کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928155/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-آب-فولادی-از-تصفیه-خانه-ششم-تا-مخزن-9--'>مناقصه اجرای خط انتقال آب فولادی از تصفیه خانه ششم تا مخزن 9... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خط انتقال آب فولادی از تصفیه خانه ششم تا مخزن 9...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928301/مناقصه-انجام-عملیات-کابل-ارتباطی-(ترنکی)-در-محدوده-مراکز-مخابراتی-ولیعصر'>مناقصه انجام عملیات کابل ارتباطی (ترنکی) در محدوده مراکز مخابراتی ولیعصر  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام عملیات کابل ارتباطی (ترنکی) در محدوده مراکز مخابراتی ولیعصر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928291/تجدید-مناقصه-خرید-دبه-2-2-کیلویی-سبز-و-سفید'>تجدید مناقصه خرید دبه 2/2 کیلویی سبز و سفید  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید دبه 2/2 کیلویی سبز و سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928297/مناقصه-انجام-عملیات-کابل-ارتباطی'>مناقصه انجام عملیات کابل ارتباطی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام عملیات کابل ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928220/مناقصه300-بشکه-روغن'>مناقصه300 بشکه روغن / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه 300 بشکه روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928382/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-5000-و-4500متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 5000 و 4500متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 5000 و 4500متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928331/مزایده-چهار-دستگاه-ماشین-آلات-نوبت-دوم'>مزایده چهار دستگاه ماشین آلات نوبت دوم  / آگهی مزایده حراج حضوری,مزایده چهار دستگاه ماشین آلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928340/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-یکدستگاه-آنالیزر-سولفور-نیتروژن--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه آنالیزر سولفور نیتروژن... نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه , فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه آنالیزر سولفور نیتروژن..  نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928342/مناقصه-خرید-تجهیزات-پزشکی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات پزشکی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات پزشکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928149/مناقصه-انجام-پروژه-تهیه-و-نصب-و-آزمایش-و-تحویل-و-راه-اندازی-2-دستگاه-GPON-OLT--نوبت-دوم'>مناقصه انجام پروژه تهیه و نصب و آزمایش و تحویل و راه اندازی 2  دستگاه GPON- OLT - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام پروژه تهیه و نصب و آزمایش و تحویل و راه اندازی 2  دستگاه GPON- OLT - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928485/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-همکف-38-10متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 38.10متر / مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 38.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928289/مزایده-سه-قطعه-ملک'>مزایده سه قطعه ملک  / مزایده ,مزایده سه قطعه ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928286/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-50مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 50مترمربع / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 50مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928284/مزایده-مقدار-59-سهم-آبی-و-3301875-سهم-دیم'>مزایده مقدار 59 سهم آبی و 3301875 سهم دیم  / مزایده ,مزایده مقدار 59 سهم آبی و 3301875 سهم دیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928313/اصلاحیه-اگهی-پاسخگوئی-به-سامانه-9990-تلفن-همراه-96-6-14'>اصلاحیه اگهی پاسخگوئی به سامانه 9990 تلفن همراه 96.6.14 / اصلاحیه آگهی،خلاصه آگهی  پاسخگوئی به سامانه 9990 تلفن همراه 96.6.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928271/مناقصه-خرید-سرو-موتورهای-سیستم-کنترل-توربین-های-بخار-نیروگاه-بندرعباس-نوبت-دوم'>مناقصه خرید سرو موتورهای سیستم کنترل توربین های بخار نیروگاه بندرعباس- نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه خرید سرو موتورهای سیستم کنترل توربین های بخار نیروگاه بندرعباس- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928280/مزایده-فروش-انواع-اجناس-برقی-و-غیر-برقی--'>مزایده فروش انواع اجناس برقی و غیر برقی... / آگهی مزایده عمومی , مزایده  فروش انواع اجناس برقی و غیر برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928279/مناقصه-خرید-اقلام-کیف-های-بهداشتی-بیماران'>مناقصه خرید اقلام کیف های بهداشتی بیماران / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید اقلام کیف های بهداشتی بیماران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928294/مزایده-یک-دستگاه-فر-نانوایی'>مزایده یک دستگاه فر نانوایی  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه فر نانوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928142/مناقصه-انجام-طراحی-و-اجرای-ساختمان-پست-امداد-فاضلاب-نواحی-2-و-3--'>مناقصه انجام طراحی و اجرای ساختمان پست امداد فاضلاب نواحی 2 و 3... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام طراحی و اجرای ساختمان پست امداد فاضلاب نواحی 2 و 3...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928264/تجدید-مزایده-یک-باب-واحد-تجاری--نوبت-دوم'>تجدید مزایده یک باب واحد تجاری... نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده یک باب واحد تجاری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928272/تمدید-مناقصه-پروژه-اصلاح-فیدر-خروجی'>تمدید مناقصه پروژه اصلاح فیدر خروجی    / آگهی تمدید مناقصه ,تمدید مناقصه پروژه اصلاح فیدر خروجی   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928447/مناقصه-copper-anode'>مناقصه copper anode  / مناقصه ,مناقصه copper anode </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928333/مزایده-عرصه-به-مساحت-حدود-1-400-مترمربع-قسمتی-از-قطعه-a21--'>مزایده عرصه به مساحت حدود 1.400 مترمربع قسمتی از قطعه a21 ...  / مزایده ، مزایده عرصه به مساحت حدود 1.400 مترمربع قسمتی از قطعه a21 ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928237/مزایده-ملک-مشتمل-بر-زمین-مساحت206-93متر'>مزایده ملک مشتمل بر زمین مساحت206.93متر  / مزایده ,مزایده ملک مشتمل بر زمین مساحت206.93متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928259/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-غرب-بابل-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو غرب بابل نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش دو غرب بابل نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928262/مزایده-پلاک-ثبتی-4820-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 4820 فرعی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 4820 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928263/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928254/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-سمت-جنوب-طبقه-اول'>مزایده ششدانگ اپارتمان سمت جنوب طبقه اول / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان سمت جنوب طبقه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928425/مناقصه-خرید-عسل--تجدید'>مناقصه خرید عسل - تجدید / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید عسل - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928292/مناقصه-مرمت-و-بهسازی-سکوهای-اضطراری-پارک'>مناقصه مرمت و بهسازی سکوهای اضطراری پارک / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه مرمت و بهسازی سکوهای اضطراری پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928283/مناقصه-انجام-بخشی-از-خدمات-پشتیبانی-در-رسته-های-فنی-و-مهندسی-و--'>مناقصه انجام بخشی از خدمات پشتیبانی در رسته های فنی و مهندسی و ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام بخشی از خدمات پشتیبانی در رسته های فنی و مهندسی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928266/مناقصه-اجرای-خط-تغذیه-فولادی-و-شبکه-توزیع-فولادی-و-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی و شبکه توزیع فولادی و پلی اتیلن- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی و شبکه توزیع فولادی و پلی اتیلن- نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928260/مزایده-ترانسفورماتور-و--تجدید'>مزایده ترانسفورماتور و ...تجدید  / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده ترانسفورماتور و ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928247/مناقصه-اجاره-یک-فروند-شناور-تعمیراتی-نوبت-دوم'>مناقصه اجاره یک فروند شناور تعمیراتی نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه اجاره یک فروند شناور تعمیراتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928245/مزایده-عرصه-مورد-تعرفه-شماره-121-فرعی-نوبت-اول'>مزایده عرصه مورد تعرفه شماره 121 فرعی نوبت اول / مزایده ,مزایده عرصه مورد تعرفه شماره 121 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928137/مزایده-26-باب-ساختمان-مدرسه-و-املاک-نوبت-دوم'>مزایده 26 باب ساختمان مدرسه و املاک نوبت دوم  / مزایده 26 باب ساختمان مدرسه و املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928273/مناقصه-پروژه-اصلاح-هندسی-نقاط-حادثه-خیز-در-نواحی-سه-گانه-شهر--'>مناقصه پروژه اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز در نواحی سه گانه شهر ... / آگهی مناقصه، مناقصه پروژه اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز در نواحی سه گانه شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928256/مزایده-غرفه-های-موجود-در-میادین-و-بازارچه-های-سطح-شهر--مرحله-دوم--نوبت-اول'>مزایده غرفه های موجود در میادین و بازارچه های سطح شهر - مرحله دوم - نوبت اول  / آگهی مزایده عمومی، مزایده غرفه های موجود در میادین و بازارچه های سطح شهر - مرحله دوم - نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928233/مناقصه-خرید-فیبر-نوری-که-محدوده-و-شرایط-آن--نوبت-دوم'>مناقصه خرید فیبر نوری که محدوده و شرایط آن - نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه خرید فیبر نوری که محدوده و شرایط آن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928239/مناقصه-نظارت-عالیه-و-کارگاهی-پروژه-اجرای-خط-فوق-توزیع-فنوج--نوبت-دوم'>مناقصه نظارت عالیه و کارگاهی پروژه اجرای خط فوق توزیع فنوج - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی، مناقصه نظارت عالیه و کارگاهی پروژه اجرای خط فوق توزیع فنوج - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928227/مزایده-فروش-لوازم-یدکی'>مزایده فروش لوازم یدکی  / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده فروش لوازم یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928255/فراخوان-مناقصه-کالاهای-خدمات-(تهیه-و-خرید)-حمل-و-نصب-پکیج-ایستگاه-پمپاژ---نوبت-دوم'> فراخوان مناقصه کالاهای خدمات (تهیه و خرید) حمل و نصب پکیج ایستگاه پمپاژ ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه کالاهای خدمات (تهیه و خرید) حمل و نصب پکیج ایستگاه پمپاژ ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928281/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-فرعی-1455-از-اصلی-10278'>مزایده ملک پلاک ثبتی فرعی 1455 از اصلی 10278  / مزایده ,مزایده ملک پلاک ثبتی فرعی 1455 از اصلی 10278 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928276/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-67-07متر'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 67.07متر / مزایده ,مزایده ساختمان مساحت عرصه 67.07متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928261/مزایده-دینام'>مزایده دینام  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده دینام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928140/مزایده-عرصه-و-اعیان-آپارتمان-مسکونی-مساحت-97-17متر'>مزایده عرصه و اعیان آپارتمان مسکونی مساحت 97.17متر / مزایده عرصه و اعیان آپارتمان مسکونی مساحت 97.17متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928135/مزایده-پژو-پارس'>مزایده پژو پارس   / آگهی مزایده مال منقول، مزایده پژو پارس  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928138/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-305-فرعی-از-128-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 305 فرعی از 128 اصلی / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 305 فرعی از 128 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928659/استعلام-KVM-CONSOL'>استعلام KVM-CONSOL / استعلام KVM-CONSOL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928726/مزایده-فروش-9-دستگاه-خودروی-ملکی-مرحله-چهارم-96-6-14'>مزایده فروش 9 دستگاه خودروی ملکی مرحله چهارم 96.6.14   / آگهی مزایده , مزایده فروش 9 دستگاه خودروی ملکی مرحله چهارم 96.6.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928881/استعلام-بها-برنج-پاکستانی-درجه-یک'>استعلام بها برنج پاکستانی درجه یک  / استعلام بها برنج پاکستانی درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928153/مزایده-فروش-املاک-اقساطی-بدون-کارمزد'>مزایده فروش املاک اقساطی بدون کارمزد / مزایده فروش املاک اقساطی بدون کارمزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928703/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-گیربکس-نیروگاه-سیکل-ترکیبی'>مناقصه خرید قطعات یدکی گیربکس نیروگاه سیکل ترکیبی  / مناقصه , مناقصه خرید قطعات یدکی گیربکس نیروگاه سیکل ترکیبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928904/استعلام-فیلر-متال--'>استعلام فیلر متال... / استعلام ، استعلام فیلر متال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928927/فراخوان-استعلام-انجام-امور-تنظیفات-بیمارستان-فاطمه-الزهرا-(س)'>فراخوان استعلام انجام امور تنظیفات بیمارستان فاطمه الزهرا (س) / آگهی فراخوان استعلام، فراخوان استعلام انجام امور تنظیفات بیمارستان فاطمه الزهرا (س)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928918/فراخوان-استعلام-انجام-امور-تنظیفات'>فراخوان استعلام انجام امور تنظیفات / آگهی فراخوان استعلام، فراخوان استعلام انجام امور تنظیفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928165/مزایده-کمپرسور-باد-صنعتی'>مزایده کمپرسور باد صنعتی  / مزایده , مزایده کمپرسور باد صنعتی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928899/مناقصه-احداث-سردرب-دانشگاه-علوم-پزشکی-کرمان'>مناقصه احداث سردرب دانشگاه علوم پزشکی کرمان  / مناقصه احداث سردرب دانشگاه علوم پزشکی کرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928986/مناقصه-واگذاری-خدمات-خودرویی-(امور-نقلیه)'>مناقصه واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه)  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929007/مناقصه-امور-تغذیه-ای-(خرید-و-توزیع-غذا)'>مناقصه امور تغذیه ای (خرید و توزیع غذا)  / آگهی مناقصه , مناقصه امور تغذیه ای (خرید و توزیع غذا) شبکه بهداشت و درمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929022/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه-طبخ--حمل-غذا-و-کنار-غذایی-96-06-14'>مناقصه تهیه مواد اولیه ،طبخ ، حمل غذا و کنار غذایی- 96.06.14 / مناقصه , مناقصه تهیه مواد اولیه ،طبخ ، حمل غذا و کنار غذایی- 96.06.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929025/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-سرو-غذا'>مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و سرو غذا / مناقصه, مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و سرو غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928193/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی-از-ملک-20-واحدی'>مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی از ملک 20 واحدی / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی از ملک 20 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929016/مزایده-فروش-تعداد-90-دستگاه-انواع-خودرو-سبک--سنگين-و--'>مزایده فروش  تعداد 90 دستگاه انواع خودرو سبک ، سنگين و ... / مزایده, مزایده فروش  تعداد 90 دستگاه انواع خودرو سبک ، سنگين و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928914/مناقصه-بوفه-دانشجویی'>مناقصه بوفه دانشجویی  / مناقصه بوفه دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928187/مزایده-سه-قطعه-زمین-دیمی-و-آبی-زار'>مزایده سه قطعه زمین دیمی و آبی زار  / مزایده,مزایده سه قطعه زمین دیمی و آبی زار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928195/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / آگهی مزایده مال منقول ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928710/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه-غذایی-و-انجام-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی-96-6-14'>مناقصه  تهیه مواد اولیه غذایی و انجام طبخ و توزیع غذای دانشجویی- 96.6.14 / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه  تهیه مواد اولیه غذایی و انجام طبخ و توزیع غذای دانشجویی-96.6.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928435/مزایده-واگذاری-به-اجاره-بیلبورد-ورودی-اتوبان-به-مهرویلا-و--'>مزایده واگذاری به اجاره بیلبورد ورودی اتوبان به مهرویلا و ... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره بیلبورد ورودی اتوبان به مهرویلا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928456/مناقصه-احداث-مدرسه-12-کلاسه-اسدآباد---'>مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه اسدآباد  ...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه اسدآباد  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928666/مناقصه-واگذاری-خدمات-نظافتی-مراقبتی-بیمارستان--'>مناقصه واگذاری خدمات نظافتی ،مراقبتی بیمارستان... / مناقصه ,مناقصه  واگذاری خدمات نظافتی ،مراقبتی بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928689/مناقصه-واگذاری-تعمیرات-ونگهداری-تاسیسات-برقی-ومكانیكی-بیمارستان--'>مناقصه واگذاری تعمیرات ونگهداری تاسیسات برقی ومكانیكی بیمارستان ... / مناقصه, مناقصه واگذاری تعمیرات ونگهداری تاسیسات برقی ومكانیكی بیمارستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928694/مناقصه-تعمیرات-ونگهداری-تاسیسات-برقی-ومكانیكی-بیمارستان--'>مناقصه تعمیرات ونگهداری تاسیسات برقی ومكانیكی بیمارستان... / مناقصه, تعمیرات ونگهداری تاسیسات برقی ومكانیكی بیمارستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928474/مناقصه-P-F-NATIONAL-DRAWWORKS--'>مناقصه P/F NATIONAL DRAWWORKS.... / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه P/F NATIONAL DRAWWORKS....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928718/فراخوان-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-آموزش-گارانتی-و-خدمات-پس-از-فروش'>فراخوان خرید، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش، گارانتی و خدمات پس از فروش  / فراخوان خرید، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش، گارانتی و خدمات پس از فروش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928705/فراخوان-مناقصه-اهداف-انجام-حقوق-پیمانکاری-کارهای-حجمی--خدمات-مشترکین'>فراخوان مناقصه اهداف انجام حقوق پیمانکاری کارهای حجمی ، خدمات مشترکین / فراخوان مناقصه اهداف انجام حقوق پیمانکاری کارهای حجمی ، خدمات مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928177/مناقصه-پروژه-پیاده-رو-سازی-و-جدولگذاری-خیابان-و--'>مناقصه پروژه پیاده رو سازی و جدولگذاری خیابان  و ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه پیاده رو سازی و جدولگذاری خیابان  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928735/مناقصه-اصلاح-خط-132-کیلوولت'>مناقصه اصلاح خط 132 کیلوولت / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه اصلاح خط 132 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928174/مناقصه-انجام-امور-خدمات-مخابراتی-و-رادیویی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدمات مخابراتی و رادیویی... نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدمات مخابراتی و رادیویی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928309/اصلاحیه-فراخوان-سرویس-و-نگهداری-و-راهبردی-سیستم-ایمنی-و-آتش-نشانی--نوبت-دوم'>اصلاحیه فراخوان سرویس و نگهداری و راهبردی سیستم ایمنی و آتش نشانی - نوبت دوم  / اصلاحیه فراخوان سرویس و نگهداری و راهبردی سیستم ایمنی و آتش نشانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928754/استعلام-هارد'>استعلام هارد / استعلام هارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928737/استعلام-تترا-ان-بوتیل-آمونیوم-هیدروژن-سولفات'>استعلام تترا ان بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات / استعلام تترا ان بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928724/استعلام-پیش-دستی-دور-طلایی'>استعلام پیش دستی دور طلایی / استعلام پیش دستی دور طلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928738/استعلام-تجهیزات-سیستم-توزیع-برق'>استعلام تجهیزات سیستم توزیع برق / استعلام ,استعلام تجهیزات سیستم توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928749/استعلام-خرید-ظروف-تامین-کننده'>استعلام خرید ظروف تامین کننده / استعلام,استعلام خرید ظروف تامین کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928840/استعلام-خرید-کاشی-و-غیره'>استعلام خرید کاشی و غیره  / استعلام,استعلام خرید کاشی و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928819/استعلام-تجهیزات-پزشکی'>استعلام تجهیزات پزشکی / استعلام, استعلام تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928769/استعلام-زنجیر-چرخ-لودر-کوماتسو'>استعلام زنجیر چرخ لودر کوماتسو  / استعلام ,استعلام زنجیر چرخ لودر کوماتسو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928815/استعلام-کامپیوتر-سرور-96-6-14'>استعلام کامپیوتر سرور 96.6.14 / استعلام , استعلام کامپیوتر سرور 96.6.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928185/مناقصه-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-مناطق'>مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق  / آگهی فراخوان مناقصه ,مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928827/استعلام-مانیتور-صنعتی-بدون-لبه--'>استعلام مانیتور صنعتی بدون لبه ... / استعلام , استعلام مانیتور صنعتی بدون لبه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928833/استعلام-صندلی-گردان-96-6-14'>استعلام صندلی گردان  96.6.14 / استعلام صندلی گردان  96.6.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928844/استعلام-ترانس-ولتاژ-خازنی-63-کیلو-ولت-cpa72'>استعلام ترانس ولتاژ خازنی 63 کیلو ولت cpa72  / استعلام ,استعلام ترانس ولتاژ خازنی 63 کیلو ولت cpa72 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928767/استعلام-سرور-hp-proliant-dl380-g10'>استعلام سرور hp proliant dl380 g10 / استعلام سرور hp proliant dl380 g10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929030/استعلام-کولر-گازی-سرمایشی'>استعلام کولر گازی سرمایشی / استعلام کولر گازی سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928779/استعلام-هندهول-پلی-اتیلن'>استعلام هندهول پلی اتیلن / استعلام ,استعلام هندهول پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928775/استعلام-رکوردر-ضبط-مکالمات-دیجیتال'>استعلام رکوردر ضبط مکالمات دیجیتال / استعلام ,استعلام رکوردر ضبط مکالمات دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928772/استعلام-سیستم-هواشناسی-خودکار'>استعلام سیستم هواشناسی خودکار / استعلام ,استعلام سیستم هواشناسی خودکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928771/استعلام-بالابر-سالنی'>استعلام بالابر سالنی / استعلام ,استعلام بالابر سالنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928782/استعلام-تعداد-۱۰-دستگاه-کولر-گازی-ایستاده'>استعلام تعداد ۱۰ دستگاه کولر گازی ایستاده / استعلام,استعلام تعداد ۱۰ دستگاه کولر گازی ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928151/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-28-گیلان'>مزایده ششدانگ زمین بخش 28 گیلان / مزایده ششدانگ زمین بخش 28 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928802/استعلام-کیسه-زباله'>استعلام کیسه زباله  / استعلام , استعلام کیسه زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928785/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-بیسیم'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی بیسیم  / استعلام , استعلام خرید و نصب و راه اندازی بیسیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928770/استعلام-تعداد-20-عدد-هارد-دیسک-سرور'>استعلام تعداد 20 عدد هارد دیسک سرور  / استعلام, استعلام تعداد 20 عدد هارد دیسک سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928783/استعلام-دکل-وایر-لس'>استعلام دکل وایر لس / استعلام دکل وایر لس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928793/استعلام-سه-دستگاه-سرور'>استعلام سه دستگاه سرور / استعلام سه دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928799/استعلام-تلفن-های-IP-PHONE-ساده-و-تصویری-به-همراه-دو-دستگاه-سوییچ'>استعلام  تلفن های IP PHONE ساده و تصویری به همراه دو دستگاه سوییچ  / استعلام  تلفن های IP PHONE ساده و تصویری به همراه دو دستگاه سوییچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928800/استعلام-تهیه-و-دوخت-کیسه-برزنتی-زیپ-دار--'>استعلام تهیه و دوخت کیسه برزنتی زیپ دار... / استعلام ,استعلام تهیه و دوخت کیسه برزنتی زیپ دار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928795/استعلام-رب-گوجه-یک-کیلویی'>استعلام رب گوجه یک کیلویی  / استعلام ,استعلام رب گوجه یک کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928789/استعلام-سه-دستگاه-رایانه'>استعلام سه دستگاه رایانه  / استعلام ,استعلام سه دستگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928813/استعلام-یک-دستگاه-اسکنر'>استعلام یک دستگاه اسکنر / استعلام ,استعلام یک دستگاه اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928171/مناقصه-Control-Valve-4-inch-CL-300-ANSI-With-Positioner--نوبت-دوم'>مناقصه Control Valve 4 inch CL 300 ANSI With Positioner,...نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی،  مناقصه Control Valve 4 inch CL 300 ANSI With Positioner,...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928805/استعلام-برنج-1121-هندی-در-کیسه-های-10-کیلوگرمی'>استعلام برنج 1121 هندی در کیسه های 10 کیلوگرمی  / استعلام, استعلام برنج 1121 هندی در کیسه های 10 کیلوگرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928821/استعلام-لوبیا-چینی-ایرانی'>استعلام لوبیا چینی ایرانی / استعلام لوبیا چینی ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928848/استعلام-لوبیا-قرمز'>استعلام لوبیا قرمز  / استعلام ,استعلام لوبیا قرمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928880/استعلام-تعداد-16-فقره-بیمه-نامه-شخص-ثالث-خودرو'>استعلام تعداد 16 فقره بیمه نامه شخص ثالث خودرو / استعلام ,استعلام تعداد 16 فقره بیمه نامه شخص ثالث خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928859/استعلام-سنگ-گندمک-3-سانتی'>استعلام سنگ گندمک 3 سانتی  / استعلام ,استعلام سنگ گندمک 3 سانتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928854/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا  / استعلام ,استعلام ساخت بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928847/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام, استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928829/استعلام-خرید-دو-یک-دستگاه-ترانسفورماتور-کمپکن'>استعلام خرید دو یک دستگاه ترانسفورماتور کمپکن / استعلام ,استعلام خرید دو یک دستگاه ترانسفورماتور کمپکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928834/استعلام-سطل-زباله'>استعلام سطل زباله / استعلام,استعلام سطل زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928164/تجدید-مناقصه-ادامه-تکمیل-مصلی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ادامه تکمیل مصلی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه ادامه تکمیل مصلی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928843/استعلام-برنج-هندی'>استعلام برنج هندی / استعلام، استعلام برنج هندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928858/استعلام-گوشت-قرمز'>استعلام گوشت قرمز / استعلام، استعلام گوشت قرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928868/استعلام-روغن-مایع'>استعلام روغن مایع  / استعلام، استعلام روغن مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928877/استعلام-گوشت-قرمز-برزیلی'>استعلام گوشت قرمز برزیلی / استعلام، استعلام گوشت قرمز برزیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928883/استعلام-روغن-مایع-مخصوص-سرخ-کردن'>استعلام روغن مایع مخصوص سرخ کردن / استعلام ,استعلام روغن مایع مخصوص سرخ کردن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928879/استعلام-رب-گوجه-فرنگی'>استعلام رب گوجه فرنگی / استعلام ,استعلام رب گوجه فرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928874/استعلام-سکوبندی-آزمایشگاه'>استعلام سکوبندی آزمایشگاه  / استعلام,استعلام سکوبندی آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928869/استعلام-سوئیچ-شبکه-مخابراتی'>استعلام سوئیچ شبکه مخابراتی  / استعلام ,استعلام سوئیچ شبکه مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928862/استعلام-آسانسور'>استعلام آسانسور  / استعلام ,استعلام آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928882/استعلام-خرید-صندلی-امفی-تاتر'>استعلام خرید صندلی امفی تاتر / استعلام ,استعلام خرید صندلی امفی تاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928463/مناقصه-عملیات-سد-و-شبکه-آبیاری-تنگ-حمام-و--'>مناقصه عملیات سد و شبکه آبیاری تنگ حمام و.... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات سد و شبکه آبیاری تنگ حمام و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928909/استعلام-بهسازی-واحد-های-طرح-و-توسعه-و-فنی-و-مهندسی--'>استعلام بهسازی واحد های طرح و توسعه و فنی و مهندسی... / استعلام ,استعلام بهسازی واحد های طرح و توسعه و فنی و مهندسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928921/استعلام-350-شقه-گوشت-گوسفندی-گرم-وارداتی-ارمنستان'>استعلام 350 شقه گوشت گوسفندی گرم وارداتی ارمنستان / استعلام ,استعلام 350 شقه گوشت گوسفندی گرم وارداتی ارمنستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928943/استعلام-1050-عدد-روغن-خوراکی-1050عدد-روغن-پخت-و-پز'>استعلام 1050 عدد روغن خوراکی 1050عدد روغن پخت و پز / استعلام ,استعلام 1050 عدد روغن خوراکی 1050عدد روغن پخت و پز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928863/استعلام-مرغ-گرم-بسته-بندی-شده'>استعلام مرغ گرم بسته بندی شده / استعلام ,استعلام مرغ گرم بسته بندی شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928906/استعلام-برنج-ایرانی'>استعلام برنج ایرانی  / استعلام, استعلام برنج ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928878/استعلام-روغن-زیتون'>استعلام روغن زیتون / استعلام ,استعلام روغن زیتون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928903/استعلام-رایانه-96-6-14'>استعلام رایانه 96.6.14 / استعلام ,استعلام رایانه 96.6.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928929/استعلام-سرور-رایانه-مدل-VS-5012-EU'>استعلام سرور رایانه مدل VS 5012 EU  / استعلام ,استعلام سرور رایانه مدل VS 5012 EU </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928953/استعلام-​سایر-فعالیت-های-مربوط-به-سلامت-انسان'>استعلام ​سایر فعالیت های مربوط به سلامت انسان / استعلام , استعلام ​سایر فعالیت های مربوط به سلامت انسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928958/استعلام-خرید-دو-دستگاه-کیس-کامل-کامپیوتر-دو-دستگاه-مانیتور-96-6-14'>استعلام خرید دو دستگاه کیس کامل کامپیوتر دو دستگاه مانیتور  96.6.14 / استعلام، استعلام خرید دو دستگاه کیس کامل کامپیوتر دو دستگاه مانیتور  96.6.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928460/مناقصه-انجام-عملیات-طراحی-نصب-راه-اندازی-و-انتقال-دانش-فنی--'>مناقصه  انجام عملیات طراحی، نصب، راه اندازی و انتقال دانش فنی... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  انجام عملیات طراحی، نصب، راه اندازی و انتقال دانش فنی واحد صنعتی ساخت پایه کاتالیست های گاما آلومینا و کاتالیست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928158/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تجاری-مسکونی-در-تهران-و-استانها-96-6-14'>مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری مسکونی در تهران و استانها 96.6.14 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری مسکونی در تهران و استانها 96.6.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928513/مناقصه-نصب-1300-فقره-انشعاب-پلی-اتیلن-به-روش-تامین-کالا---نوبت-دوم'>مناقصه نصب 1300 فقره انشعاب پلی اتیلن به روش تامین کالا ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه نصب 1300 فقره انشعاب پلی اتیلن به روش تامین کالا ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928587/مزایده-موازی-540-متر-مشاع-از-باغ'>مزایده موازی 540 متر مشاع از باغ / مزایده موازی 540 متر مشاع از باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928612/مزایده-مازاد-اول-موازی-دو-دانگ-مشاع-از-خانه-مسکونی'>مزایده مازاد اول موازی دو دانگ مشاع از خانه مسکونی / مزایده مازاد اول موازی دو دانگ مشاع از خانه مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928680/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-12-تبریز'>مزایده منزل مسکونی بخش 12 تبریز / مزایده منزل مسکونی بخش 12 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928515/مزایده-فروش-پژو-glx405'>مزایده فروش پژو glx405  / مزایده،  فروش پژو glx405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928517/مزایده-تجهیزات-جایگاه-سوخت--نوبت-دوم'>مزایده تجهیزات جایگاه سوخت ...نوبت دوم / مزایده تجهیزات جایگاه سوخت ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928604/مزایده-زمین-مزروعی-همراه-باغ-پسته'>مزایده زمین مزروعی همراه باغ پسته  / مزایده زمین مزروعی همراه باغ پسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928412/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پراید-تیپ-صبا'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید تیپ صبا  / متن آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید تیپ صبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928504/مزایده-برداشت-محصول-پسته-محلی'>مزایده برداشت محصول پسته محلی / آگهی مزایده، مزایده برداشت محصول پسته محلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928528/مزایده-فروش-ماشین-آلات-مازاد-اعم-از-سبک-و-سنگین'>مزایده فروش ماشین آلات مازاد اعم از سبک و سنگین / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش ماشین آلات مازاد اعم از سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928574/مزایده-ششدانگ-مغازه-تجاری-40-90متر'>مزایده ششدانگ مغازه تجاری 40.90متر  / مزایده ششدانگ مغازه تجاری 40.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928502/مزایده-یک-باب-بوفه-واقع-در-شهر-محمدیه-ضلع-جنوب-شرقی-پارک-تمدن---نوبت-دوم-96-6-14'>مزایده  یک باب بوفه واقع در شهر محمدیه ضلع جنوب شرقی پارک تمدن ....نوبت دوم 96.6.14 / مزایده عمومی, مزایده  یک باب بوفه واقع در شهر محمدیه ضلع جنوب شرقی پارک تمدن ....نوبت دوم 96.6.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928540/جشنواره-ملایر--شهر-ملی-منبت-ایران'>جشنواره ملایر ، شهر ملی منبت ایران / جشنواره ملایر ، شهر ملی منبت ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928577/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-بخش-هفت-تهران'>مزایده ششدانگ اپارتمان بخش هفت تهران  / مزایده ششدانگ اپارتمان بخش هفت تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928509/مناقصه-اجرای-پروژه-های-لوله-گذاری-و-احداث-ابنیه-در-روستاهای-شهرستان-خوی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای شهرستان خوی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای شهرستان خوی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928581/مزایده-دو-قطعه-زمین-مسکونی-مرحله-دوم'>مزایده دو قطعه زمین مسکونی مرحله دوم / مزایده دو قطعه زمین مسکونی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928570/مزایده-ششدانگ-پلاک-596-فرعی-بخش-45-کرمان'>مزایده ششدانگ پلاک 596 فرعی بخش 45 کرمان / مزایده ششدانگ پلاک 596 فرعی بخش 45 کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928579/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و بیست متر  / مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928302/مزایده-فروش-یکدستگاه-پرس-اکستروژن-با-شیر-هیدرولیک-همراه-الکترو-50-و-60---نوبت-دوم'> مزایده فروش یکدستگاه پرس اکستروژن با شیر هیدرولیک همراه الکترو 50 و 60 .... نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه پرس اکستروژن با شیر هیدرولیک همراه الکترو 50 و 60 .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928512/مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-آموزشگاه-و-خوابگاه'>مناقصه پروژه احداث ساختمان آموزشگاه و خوابگاه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه پروژه احداث ساختمان آموزشگاه و خوابگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928489/مناقصه-انجام-امور-اعزام-و-بدرقه-زندانیان--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور اعزام و بدرقه زندانیان... نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی مناقصه, مناقصه انجام امور اعزام و بدرقه زندانیان... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928498/مناقصه-انجام-امور-خدماتی'>مناقصه انجام امور خدماتی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه انجام امور خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928499/مناقصه-خدمات-شهری-شامل-نظافت-کل-شهر'>مناقصه خدمات شهری شامل نظافت کل شهر / ​آگهی مناقصه,مناقصه  خدمات شهری شامل نظافت کل شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928514/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیونت-باری-فلزی-آمیکو-96-6-14'>مزایده فروش یک دستگاه کامیونت باری فلزی آمیکو 96.6.14 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه کامیونت باری فلزی  آمیکو 96.6.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928598/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-مساحت-10-65متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش پلاک ثبتی مساحت 10.65متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش پلاک ثبتی مساحت 10.65متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928620/مزایده-فروش-گلخانه'>مزایده فروش گلخانه / مزایده, مزایده فروش گلخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928593/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-373-41متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 373.41متر / مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 373.41متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928606/مزایده-یک-قطعه-زمین-فاقد-ساختمان'>مزایده یک قطعه زمین فاقد ساختمان / مزایده یک قطعه زمین فاقد ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928583/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-18-فارس'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 18 فارس / مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 18 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928461/مزایده-واگذاری-انتفاع-از-یک-باب-ملک-تجاری'>مزایده واگذاری انتفاع از یک باب ملک تجاری  / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری انتفاع از یک باب ملک تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928446/مزایده-فروش-یکدستگاه-بسته-بندی-و-نوار-نقاله-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه بسته بندی و نوار نقاله نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه بسته بندی و نوار نقاله نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928506/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیون-زباله-کش-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه کامیون زباله کش نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کامیون زباله کش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928156/مزایده-یک-قطعه-به-مساحت-1500متر'>مزایده یک قطعه به مساحت 1500متر  / مزایده یک قطعه به مساحت 1500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928453/مزایده-مقداری-طلاهای-سپرده-گذاری-شده--مرحله-دوم'>مزایده مقداری طلاهای سپرده گذاری شده... مرحله دوم / آگهی مزایده، مزایده مقداری طلاهای سپرده گذاری شده... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928557/مزایده-ششدانگ-باغ-مشجر-مشتمل-بر-ساختمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ باغ مشجر مشتمل بر ساختمان مسکونی / مزایده ششدانگ باغ مشجر مشتمل بر ساختمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928537/مزایده-فروش-مقدار-270-مترمربع-کاشی-ماتیسا'>مزایده فروش مقدار 270 مترمربع کاشی ماتیسا / آگهی مزایده,مزایده فروش مقدار 270 مترمربع کاشی ماتیسا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928464/حراج-فروش-دو-عدد-کانکس-فلزی-مستعمل'>حراج فروش دو عدد کانکس فلزی مستعمل  / آگهی حراج , حراج فروش دو عدد کانکس فلزی مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928561/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی / مزایده یکباب ساختمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928458/مناقصه-راهبری--تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-آبرسانی--اطفاء-حریق---اصلاحیه'>مناقصه راهبری , تعمیر و نگهداری تاسیسات آبرسانی , اطفاء حریق .... اصلاحیه / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه راهبری , تعمیر و نگهداری تاسیسات آبرسانی , اطفاء حریق .... اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928450/مزایده-فروش-پنج-دستگاه-کانکس-شش-متری'>مزایده فروش پنج دستگاه کانکس شش متری / آگهی مزایده , مزایده فروش پنج دستگاه کانکس شش متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928444/مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-از-نرم-افزارهای-هوشمند'>مزایده واگذاری حق بهره برداری از نرم افزارهای هوشمند  / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری حق بهره برداری از نرم افزارهای هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928551/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-5-سال-ساخت'>مزایده ششدانگ آپارتمان 5 سال ساخت / مزایده ششدانگ آپارتمان 5 سال ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928554/مزایده-4-سهم-مشاع-از-15-سهم-از-ششدانگ-واحد-تجاری'>مزایده 4 سهم مشاع از 15 سهم از ششدانگ واحد تجاری  / مزایده 4 سهم مشاع از 15 سهم از ششدانگ واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928417/مزایده-تعدادی-از-خودروهای-سبک-و-سنگین-96-6-14'>مزایده تعدادی از خودروهای سبک و سنگین  96.6.14 / مزایده ، مزایده تعدادی از خودروهای سبک و سنگین  96.6.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928439/اگهی-مناقصه-واگذاری-امور-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات'>اگهی مناقصه واگذاری امور تعمیر و نگهداری تاسیسات / اگهی مناقصه , اگهی مناقصه واگذاری امور تعمیر و نگهداری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928448/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-شبکه-فرعی-و-سیستم-آبیاری-تحت-فشار'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات شبکه فرعی و سیستم آبیاری تحت فشار  / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه اجرای عملیات شبکه فرعی و سیستم آبیاری تحت فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928438/مناقصه-انجام-امور-حفاظت-فیزیکی-و-نگهبانی-تاسیسات--ساختمانها-و---'>مناقصه انجام امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی تاسیسات ، ساختمانها و .... / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی تاسیسات ، ساختمانها و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928542/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-مساحت-31-8متر'>مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه مساحت 31.8متر / مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه مساحت 31.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928543/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-4413-فرعی-از-42-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 4413 فرعی از 42 اصلی / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 4413 فرعی از 42 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928546/مزایده-ششدانگ-زمین-زراعی-بخش-هفت-زنجان'>مزایده ششدانگ زمین زراعی بخش هفت زنجان / مزایده ششدانگ زمین زراعی بخش هفت زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928548/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1090-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1090 فرعی / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1090 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928535/مزایده-اجاره-انتشارات-دانشجویی'>مزایده اجاره انتشارات دانشجویی / اگهی مزایده , مزایده اجاره انتشارات دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928186/مزایده-بهره-برداری-از-اماکن-جانبی-نوبت-سوم'>مزایده بهره برداری از اماکن جانبی نوبت سوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از اماکن جانبی نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929029/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928615/مزایده-ششدانگ-عرصه-زمین-قطعه-16-تفکیکی'>مزایده ششدانگ عرصه زمین قطعه 16 تفکیکی / مزایده ششدانگ عرصه زمین قطعه 16 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928487/اگهی-مزایده-آهن-آلات-ضایعاتی'>اگهی مزایده آهن آلات ضایعاتی / اگهی مزایده , مزایده آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928565/مزایده-واگذاری-تعداد-5-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد 5 قطعه زمین نوبت دوم / مزایده واگذاری تعداد 5 قطعه زمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928508/مزایده-فروش-یک-دستگاه-گریدر'>مزایده فروش  یک دستگاه گریدر / آگهی مزایده, مزایده فروش  یک دستگاه گریدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928196/مزایده-بهره-برداری-از-اماکن-جانبی-در-شهر-رامسر-نوبت-سوم'>مزایده بهره برداری از اماکن جانبی در شهر رامسر نوبت سوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از اماکن جانبی در شهر رامسر نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928482/مناقصه-احداث-مدرسه-12-کلاسه-بیرجند--نوبت-دوم'>مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه بیرجند - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه بیرجند - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928626/مزایده-ششدانگ-یک-دربند-مغازه-تجاری'>مزایده ششدانگ یک دربند مغازه تجاری  / مزایده ششدانگ یک دربند مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928687/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-212متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 212متر / مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 212متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928496/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-12-000-دوازده-هزار-تن-آهک-کلوخه-ای'>تجدید فراخوان مناقصه خرید 12/000 دوازده هزار تن آهک کلوخه ای / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید فراخوان مناقصه خرید 12/000 دوازده هزار تن آهک کلوخه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928503/مزایده-کلیه-آهن-آلات--'>مزایده کلیه آهن آلات.... / مزایده ، مزایده کلیه آهن آلات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928479/مزایده-فروش-2000-عدد-رینگ-خام-خودروی-اردی-و---'>مزایده فروش  2000 عدد رینگ خام خودروی اردی و .... / مزایده اموال منقول, مزایده فروش  2000 عدد رینگ خام خودروی اردی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928492/مزایده-رستوران--تمدید'>مزایده رستوران - تمدید / آگهی تمدید مزایده , مزایده رستوران - تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928205/مناقصه-واگذاری-سرپرستی-حفاظت-فیزیکی-موزه-های-تابعه-در-شهر-رامسر---نوبت-سوم'>مناقصه واگذاری سرپرستی حفاظت فیزیکی موزه های تابعه در شهر رامسر ... نوبت سوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری سرپرستی حفاظت فیزیکی موزه های تابعه در شهر رامسر ... نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928494/مناقصه-برون-سپاری-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه برون سپاری حفظ و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه برون سپاری حفظ و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928497/مناقصه-سرمایه-گذاری-جهت-دایر-کردن-باغ-رستوران'>مناقصه  سرمایه گذاری جهت دایر کردن باغ رستوران  / مناقصه, مناقصه  سرمایه گذاری جهت دایر کردن باغ رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928493/مزایده-فروش-وسایل-نقلیه'>مزایده فروش وسایل نقلیه  / آگهی مزایده، مزایده فروش وسایل نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928473/مزایده-کانکس--نوبت-دوم'>مزایده کانکس  - نوبت دوم  / مزایده , مزایده کانکس  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928472/مناقصه-خرید-پرسی-غذای-دانشجویان'>مناقصه خرید پرسی غذای دانشجویان / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید پرسی غذای دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928530/مناقصه-احداث-پارک-حاشیه-ای-چنچنه'>مناقصه احداث پارک حاشیه ای چنچنه  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث پارک حاشیه ای چنچنه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928525/مناقصه-اجرای-45697-متر-خط-تغذیه-و-شبکه-فلزی---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 45697 متر خط تغذیه و شبکه فلزی ..- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 45697 متر خط تغذیه و شبکه فلزی ..- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928641/مزایده-ملک-به-مساحت-تقریبی-2500متر'>مزایده ملک به مساحت تقریبی 2500متر  / مزایده ملک به مساحت تقریبی 2500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928645/مزایده-ملک-به-مساحت-اعیان-صد-و-بیست-متر'>مزایده ملک به مساحت اعیان صد و بیست متر / مزایده ملک به مساحت اعیان صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928478/مناقصه-احداث-سوله-ورزشی'>مناقصه احداث سوله ورزشی  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث سوله ورزشی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928221/مزایده-بهره-برداری-از-مزارع'>مزایده بهره برداری از مزارع  / آگهی اجاره , مزایده بهره برداری از مزارع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928614/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-صورت-یک-باب-خانه'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به صورت یک باب خانه / مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به صورت یک باب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928524/مناقصه-احداث-ایستگاه-آتش-نشانی---نوبت-دوم'>مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928582/مناقصه-اجرای-قسمت-هایی-از-عملیات-ابنیه-و-تاسیسات-بیمارستان'>مناقصه اجرای قسمت هایی از عملیات ابنیه و تاسیسات بیمارستان  / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای قسمت هایی از عملیات ابنیه و تاسیسات بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928609/مزایده6-دانگ-یک-باب-مغازه-به-مساحت'>مزایده6 دانگ یک باب مغازه به مساحت  / آگهی مزایده مال غیر منقول,مزایده 6 دانگ یک باب مغازه به مساحت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928603/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-ساخته-شده'>مزایده ششدانگ یک باب خانه ساخته شده  / آگهی مزایده مال غیر منقول,مزایده ششدانگ یک باب خانه ساخته شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928580/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید / مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928567/فراخوان-قیمت-واگذاری-خودروی-در-اختیار'>فراخوان قیمت واگذاری خودروی در اختیار  / آگهی فراخوان عمومی,استعلام  قیمت واگذاری خودروی در اختیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928547/مناقصه-عمومی-ارائه-خدمات-حراستی-مورد-نیاز-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی ارائه خدمات حراستی مورد نیاز  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ارائه خدمات حراستی مورد نیاز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928757/مزایده-فروش-قطعه-شماره-58-مساحت-168متر'>مزایده فروش قطعه شماره 58 مساحت 168متر  / مزایده فروش قطعه شماره 58 مساحت 168متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928553/مناقصه-عملیات-اجرای-طرحهای-هندسی-در-سطح-منطقه'>مناقصه عملیات اجرای طرحهای هندسی در سطح منطقه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای طرحهای هندسی در سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928238/مزایده-بهره-برداری-از-یک-مجموعه-اداری-تجاری'>مزایده بهره برداری از یک مجموعه اداری تجاری / آگهی شرکت در مزایده , مزایده بهره برداری از یک مجموعه اداری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928560/مناقصه-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تاسیسات---تجدید'>مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات.... تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات.... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928629/مزایده-اجاره-رستوران-مجموعه-های-ورزشی-تفریحی-و-رفاهی-کارگران--96-6-14'>مزایده اجاره رستوران مجموعه های ورزشی، تفریحی و رفاهی کارگران ...96.6.14 / مزایده , مزایده اجاره رستوران  مجموعه های ورزشی، تفریحی و رفاهی کارگران ... نوبت اول 96.6.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928573/مناقصه-واگذاری-آسفالت-خیابان-های-سطح-شهر-96-6-14'>مناقصه واگذاری آسفالت خیابان های سطح شهر 96/6/14 / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری آسفالت خیابان های سطح شهر 96/6/14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928630/مزایده-املاک-مشروحه-زیر-را-در-استان-فارس'>مزایده املاک مشروحه زیر را در استان فارس / مزایده املاک مشروحه زیر را در استان فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928599/مزایده-فروشگاه-فست-فود-و-میوه-و-تره-بار-بازداشتگاه-مرکزی'>مزایده فروشگاه فست فود و میوه و تره بار بازداشتگاه مرکزی / آگهی مزایده , مزایده فروشگاه فست فود و میوه و تره بار بازداشتگاه مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928550/تجدید-مناقصه-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تاسیسات-و-تامین-آب'>تجدید مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928545/تجدید-مناقصه-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تاسیسات-و-تامین-آب'>تجدید مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب / آگهی مناقصه ,تجدید مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928558/مناقصه-عمومی-اجرای-11-کیلومتر-تعویض-شبکه-آب-و---'>مناقصه عمومی اجرای 11 کیلومتر تعویض شبکه آب و .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای 11 کیلومتر تعویض شبکه آب و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928536/مناقصه-امور-تنظیف-معابر-و-جداول-و-جمع-آوری-حمل-و-دفن-زباله-و--نوبت-دوم'>مناقصه امور تنظیف معابر و جداول و جمع آوری، حمل و دفن زباله و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور تنظیف معابر و جداول و جمع آوری، حمل و دفن زباله و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928549/تجدید-مزایده-اجاره-مجموعه-بازی-کودکان--'>تجدید مزایده اجاره مجموعه بازی کودکان ... / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره مجموعه بازی کودکان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928246/مزایده-اجاره-فضای-فیزیکی-بخش-دیالیز-این-مرکز'>مزایده اجاره فضای فیزیکی بخش دیالیز این مرکز  / آگهی مزایده ، مزایده اجاره فضای فیزیکی بخش دیالیز این مرکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928702/ابطال-مناقصه-اجرای-عملیات-خاکی-و-قالب-بندی-پیش-ساخته'>ابطال مناقصه اجرای عملیات خاکی و قالب بندی پیش ساخته  / ابطال مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای عملیات خاکی و قالب بندی پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928708/ابطال-مناقصه-نسبت-به-لوله-گذاری-با-لوله'>ابطال مناقصه نسبت به لوله گذاری با لوله  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نسبت به لوله گذاری با لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928541/مزایده-واگذاری-یک-ساختمان-4-طبقه'>مزایده واگذاری یک ساختمان 4 طبقه / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری یک ساختمان 4 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928616/مزایده-اجاره-ایستگاه-های-دوچرخه-در-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مزایده اجاره ایستگاه های دوچرخه در سطح شهر نوبت دوم / مزایده ،  اجاره ایستگاه های دوچرخه در سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928605/مزایده-اجاره-دکه-و-اجاره-سنگ-شکن'>مزایده اجاره دکه و اجاره سنگ شکن / آگهی مزایده , مزایده اجاره دکه و اجاره سنگ شکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928588/مزایده-اجاره-کارخانه-شن-و-ماسه-شهرداری'>مزایده اجاره کارخانه شن و ماسه شهرداری / مزایده اجاره کارخانه شن و ماسه شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928564/مزایده-واگذاری-مغازه'>مزایده واگذاری مغازه / مزایده واگذاری مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928786/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-دو-باب-مغازه'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ دو باب مغازه  / مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ دو باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928523/مناقصه-واگذاری-امور-تنظیف-معابر-و-جمع-آوری-حمل-و-دفن-زباله-و--'>مناقصه واگذاری امور تنظیف معابر و جمع آوری حمل و دفن زباله  و ... / مناقصه واگذاری امور تنظیف معابر و جمع آوری حمل و دفن زباله  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928518/تجدید-مزایده-اجاره-مکانها'>تجدید مزایده اجاره مکانها / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره مکانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928250/مناقصه-شستشوی-لنژهای-بیمارستانی-نوبت-دوم'>مناقصه شستشوی لنژهای بیمارستانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه شستشوی لنژهای بیمارستانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928531/مناقصه-سرویس-های-آمد-و-رفت-دانشجویی-نوبت-دوم'>مناقصه سرویس های آمد و رفت دانشجویی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه سرویس های آمد و رفت دانشجویی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928527/مزایده-اجاره-محل-غرفه-تنقلات-و---نوبت-دوم'>مزایده اجاره محل غرفه تنقلات و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره محل غرفه تنقلات و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928522/مناقصه-اجرای-4500-متر-شبکه-فلزی-پلی-اتیلن-و----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 4500 متر شبکه فلزی پلی اتیلن و  ...  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای 4500 متر شبکه فلزی پلی اتیلن و  ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928526/مزایده-اجاره-محلها-شامل-غرفه-اسب-چرخدار---نوبت-دوم'>مزایده اجاره محلها شامل غرفه اسب چرخدار ... نوبت دوم  / آگهی حراج حضوری ، مزایده اجاره محلها شامل غرفه اسب چرخدار ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928520/تجدید-مناقصه-اجرای-سیستم-آبیاری-بولوار-تجدید-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای سیستم آبیاری بولوار- تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سیستم آبیاری بولوار- تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928521/مناقصه-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه گازرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928519/مناقصه-اجرای-20000-متر-شبکه-فلزی-و-پلی-اتیلن-و----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 20000 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن  و  ...  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای 20000 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن و نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928650/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-263متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه 263متر / مزایده ششدانگ یکباب خانه 263متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928761/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-335-40متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه 335.40متر / مزایده ششدانگ یکباب خانه 335.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928258/مزایده-فروش-تریلر-کمپرسی-تصادفی-یکدستگاه---'>مزایده فروش تریلر کمپرسی تصادفی یکدستگاه .... / آگهی مزایده , مزایده فروش تریلر کمپرسی تصادفی یکدستگاه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928468/مناقصه-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب-مشترکین-گاز---نوبت-دوم'>مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928483/مزایده-اجاره-سرقفلی-۵-باب-مغازه'>مزایده اجاره سرقفلی ۵ باب مغازه / آگهی مزایده,مزایده اجاره سرقفلی ۵ باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928486/مزایده-دو-عدد-کوره-گردان-و--'>مزایده دو عدد کوره گردان و ... / آگهی مزایده ,مزایده دو عدد کوره گردان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928633/مزایده-ساختمان-مسکونی-سه-طبقه'>مزایده ساختمان مسکونی سه طبقه / مزایده ساختمان مسکونی سه طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928654/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-طبقه-دوم-شمالی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه دوم شمالی / مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه دوم شمالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928766/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-186-38متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 186.38متر  / مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 186.38متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928845/مزایده-فروش-ضایعات-آهن-سبک-و-سنگین'>مزایده فروش ضایعات آهن سبک و سنگین  / مزایده , مزایده فروش ضایعات آهن سبک و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928265/مناقصه-تامین-غذای-ظهر-کارکنان'>مناقصه تامین غذای ظهر کارکنان / آگهی مناقصه , مناقصه تامین غذای ظهر کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928684/مزایده-مقدار1397-35-متر-اراضی-کشاورزی'>مزایده مقدار1397.35 متر اراضی کشاورزی / مزایده مقدار1397.35 متر اراضی کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928683/مزایده-19-91-شعیر-مشاع-از-23-شعیر-و-شش-هفتم-مشاع-از-96-شعیر-منزل'>مزایده 19.91 شعیر مشاع از 23 شعیر و شش هفتم مشاع از 96 شعیر منزل / مزایده 19.91 شعیر مشاع از 23 شعیر و شش هفتم مشاع از 96 شعیر منزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928685/مزایده-ششدانگ-دو-باب-دکان'>مزایده ششدانگ دو باب دکان  / مزایده ششدانگ دو باب دکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928563/مزایده-دو-دستگاه-چرخ-خیاطی'>مزایده دو دستگاه چرخ خیاطی  / مزایده , مزایده دو دستگاه چرخ خیاطی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928983/فراخوان-سرمایه-گذاری'>فراخوان سرمایه گذاری  / فراخوان, فراخوان سرمایه گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928556/مزایده-فروش-تعدادی-اقلام-هتلی-شامل-میز--'>مزایده فروش تعدادی اقلام هتلی شامل میز... / مزایده , مزایده فروش تعدادی اقلام هتلی شامل میز...نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928516/مناقصه-خرید-پیچ-و-مهره-های-توربین-320-مگاواتی-نیروگاه-بخار-نوبت-دوم'>مناقصه خرید پیچ و مهره های توربین 320 مگاواتی نیروگاه بخار نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید پیچ و مهره های توربین 320 مگاواتی نیروگاه بخار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928690/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-3895متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 3895متر / مزایده یک قطعه باغ مساحت 3895متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928778/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-104-80مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 104.80مترمربع  / مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 104.80مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928282/مناقصه-واگذاری-سرپرستی-حفاظت-فیزیکی-موزه-های-تابعه-در-شهر-تهران----نوبت-سوم'>مناقصه واگذاری سرپرستی حفاظت فیزیکی موزه های تابعه در شهر تهران  .... نوبت سوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری سرپرستی حفاظت فیزیکی موزه های تابعه در شهر رامسر ... نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928622/مزایده-اپارتمان-به-مساحت-135-56متر-نوبت-دوم'>مزایده اپارتمان به مساحت 135.56متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 135.56متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928572/مزایده-فروش-یک-دستگاه-موتور-برق-دیزل-ولو-اتوبوسی'>مزایده فروش یک دستگاه موتور برق دیزل ولو اتوبوسی / مزایده فروش یک دستگاه موتور برق دیزل ولو اتوبوسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928600/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-شاسی-بلند-نیسان-رونیز'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو شاسی بلند نیسان رونیز / مزایده فروش یک دستگاه خودرو شاسی بلند نیسان رونیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928613/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تاورکرین-و--'>مزایده فروش یک دستگاه تاورکرین و ... / مزایده فروش یک دستگاه تاورکرین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928534/مزایده-خودروی-سواری-پژو-پارس'>مزایده خودروی سواری پژو پارس / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده خودروی سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928638/مزایده-آپارتمان-طبقه-4-ساختمان-7-طبقه'>مزایده آپارتمان طبقه 4 ساختمان 7 طبقه  / مزایده آپارتمان طبقه 4 ساختمان 7 طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928635/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-217-16متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 217.16متر / مزایده ششدانگ ملک مساحت 217.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928566/فراخوان-مناقصه-واگذاری-انجام-خدمات-عمومی-و-تولیدی-نظافتی--'>فراخوان مناقصه واگذاری انجام خدمات عمومی و تولیدی، نظافتی... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه واگذاری انجام خدمات عمومی و تولیدی، نظافتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928275/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-اموال-خود-شامل-160-باطری-یو-پی-اس--'>مزایده واگذاری تعدادی از اموال خود شامل 160 باطری یو پی اس.... / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری تعدادی از اموال خود شامل 160 باطری یو پی اس....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928682/مزایده-اراضی-مزروعی-پلاک-241-و-242-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده اراضی مزروعی پلاک 241 و 242 اصلی نوبت دوم  / مزایده,مزایده اراضی مزروعی پلاک 241 و 242 اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928592/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG-تک-منظوره'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG تک منظوره  / آگهی مزایده عمومی کتبی , مزایده بهره برداری از جایگاه CNG تک منظوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928569/مزایده-فروش-تعدادی-ماشین-آلات-و-اقلام-فرسوده-چاپ-اول-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی ماشین آلات و اقلام فرسوده چاپ اول نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعدادی ماشین آلات و اقلام فرسوده چاپ اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928648/مزایده-فروش-نقدی-تعداد-هشت-مورد-املاک-مازاد'>مزایده فروش نقدی تعداد هشت مورد املاک مازاد / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای,مزایده فروش نقدی تعداد هشت مورد املاک مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928751/مزایده-فروش-دفاتر-مخابراتی-روستایی-مازاد'>مزایده فروش دفاتر مخابراتی روستایی مازاد  / مزایده فروش دفاتر مخابراتی روستایی مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928544/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیلی-بخش-نازک-کاری-و-محوطه-سازی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات تکمیلی بخش نازک کاری و محوطه سازی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات تکمیلی بخش نازک کاری و محوطه سازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928552/استعلام-سرویس-و-نگهداری-3-دستگاه-آسانسور'>استعلام سرویس و نگهداری 3 دستگاه آسانسور  / استعلام سرویس و نگهداری 3 دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928576/مزایده-اجاره-محل-استقرار-وسایل-بازی'>مزایده اجاره محل استقرار وسایل بازی / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره محل استقرار وسایل بازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928287/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو مازاد بر نیاز  / مزایده , مزایده فروش دو دستگاه خودرو مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928585/مزایده-اجاره-یک-مورد-از-ساختمانهای-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک مورد از ساختمانهای مازاد  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک مورد از ساختمانهای مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928568/مناقصه-برداشت-مصالح-شن-و-ماسه-نوبت-دوم'>مناقصه برداشت مصالح شن و ماسه نوبت دوم  / مناقصه ، برداشت مصالح شن و ماسه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928711/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-21-9متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 21.9متر  / مزایده ششدانگ مغازه مساحت 21.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928571/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-زانتیا-مدل-1385-سبز-رنگ'>مزایده یک دستگاه خودرو زانتیا مدل 1385 سبز رنگ  / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده یک دستگاه خودرو زانتیا مدل 1385 سبز رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928639/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی-از-یک-آپارتمان-4-طبقه'>مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی از یک آپارتمان 4 طبقه / مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی از یک آپارتمان 4 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928608/مزایده-فروش-سیم-مسی-و--'>مزایده فروش سیم مسی و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش سیم مسی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928594/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-96-06-14'>مزایده اجاره اماکن ورزشی -96.06.14 / آگهی مزایده, مزایده اجاره اماکن ورزشی -96.06.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928714/مزایده-مغازه-عرصه-53-75متر'>مزایده مغازه عرصه 53.75متر / مزایده مغازه عرصه 53.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928559/مزایده-فروش-یک-عدد-یخچال-تک-سیلوان-و--'>مزایده فروش یک عدد یخچال تک سیلوان و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش یک عدد یخچال تک سیلوان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928575/مزایده-لوله-16-میلیمتر-pex-al-pex'>مزایده لوله 16 میلیمتر pex-al-pex  / مزایده , مزایده لوله 16 میلیمتر pex-al-pex نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929028/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-و-یکباب-منزل-مسکونی'> مزایده فروش یکباب مغازه و یکباب منزل مسکونی / مزایده , مزایده فروش یکباب مغازه و یکباب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928607/مناقصه-اجرای-پروژه-GIS-شبکه-آب-و-فاضلاب--'>مناقصه اجرای پروژه GIS شبکه آب و فاضلاب ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه GIS شبکه آب و فاضلاب... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928692/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-به-شماره-پلاک-1-4853'>مزایده ششدانگ یک باب خانه به شماره پلاک 1.4853  / مزایده ششدانگ یک باب خانه به شماره پلاک 1.4853 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928679/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-15194-559-بخش-5-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 15194/559 بخش 5 ثبت اصفهان / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 15194/559 بخش 5 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928584/اگهی-مزایده-یک-سهم-از-شرکت-تعاونی'>اگهی مزایده یک سهم از شرکت تعاونی  / اگهی مزایده , اگهی مزایده یک سهم از شرکت تعاونی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928618/مزایده-یک-دستگاه-پرس-آجر--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه پرس آجر - نوبت دوم  / مزایده ، مزایده یک دستگاه پرس آجر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928668/مزایده-4-دانگ-مشاع-ملک-عرصه-261متر'>مزایده 4 دانگ مشاع ملک عرصه 261متر / مزایده 4 دانگ مشاع ملک عرصه 261متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928422/مزایده-اجاره-غرفه-های-خشکبار-نمایندگی-هواپیمایی-عکاسی--'>مزایده اجاره غرفه های ،خشکبار، نمایندگی هواپیمایی، عکاسی... / آگهی مزایده , مزایده اجاره غرفه های ،خشکبار، نمایندگی هواپیمایی، عکاسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928216/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-تامین-کنندگان-آسانسور'>فراخوان شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان آسانسور / فراخوان شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928792/مزایده-مغازه-درب-و-پنجره-سازی-83-7متر'>مزایده مغازه درب و پنجره سازی 83.7متر  / مزایده مغازه درب و پنجره سازی 83.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928798/مزایده-زمین-کشاورزی-پلاک-317-اصلی'>مزایده زمین کشاورزی پلاک 317 اصلی  / مزایده زمین کشاورزی پلاک 317 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928729/مزایده-فروش-5-باب-واحد-تجاری-از-پروژه-مشارکتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 5 باب واحد تجاری از پروژه مشارکتی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 5 باب واحد تجاری از پروژه مشارکتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928602/مزایده-مقدار-550-مترمربع-سنگ'>مزایده مقدار 550 مترمربع سنگ  / مزایده,مزایده مقدار 550 مترمربع سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928586/مناقصه-انجام-خدمات-مشترکین-شهرضا-و-مدیریت-بهره-برداری--امور-مشترکین-و-خدمات-عمومی-شهرهای-کوچک-منظریه'>مناقصه انجام خدمات مشترکین شهرضا و مدیریت بهره برداری ، امور مشترکین و خدمات عمومی شهرهای کوچک منظریه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات مشترکین شهرضا و مدیریت بهره برداری ، امور مشترکین و خدمات عمومی شهرهای کوچک منظریه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928562/مزایده-اجاره-جایگاه-CNG--چاپ-دوم'>مزایده اجاره جایگاه CNG - چاپ دوم  / آگهی مزایده,مزایده اجاره جایگاه CNG- چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928733/مزایده-فروش-قطعه-زمین-مساحت-141-96متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه زمین مساحت 141.96متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین مساحت 141.96متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928202/مزایده-کلیه-فضاهای-فرهنگی-و-هنری-مجموعه-شهربانو-نوبت-دوم'>مزایده کلیه فضاهای فرهنگی و هنری مجموعه شهربانو نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده کلیه فضاهای فرهنگی و هنری مجموعه شهربانو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928719/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-قطعه-هفت-تفکیکی'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی قطعه هفت تفکیکی / مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی قطعه هفت تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928596/مزایده-فروش-یک-تخته-فرش-دستباف-نائینی'>مزایده فروش یک تخته فرش دستباف نائینی  / مزایده , مزایده فروش یک تخته فرش دستباف نائینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928634/مناقصه-بهره-برداری-نگهداری-و-تعمیرات-رفع-حوادث-کلیه-تجهیزات-و---نوبت-دوم'>مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات رفع حوادث کلیه تجهیزات و ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات رفع حوادث کلیه تجهیزات و ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928619/مزایده-واگذاری-اجاره-واحد-اغذیه-فروشی-کشتارگاه'>مزایده واگذاری اجاره واحد اغذیه فروشی کشتارگاه  / مزایده , مزایده  واگذاری اجاره واحد اغذیه فروشی کشتارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928803/مزایده-فروش-تعداد-سه-باب-واحد-تجاری'>مزایده فروش تعداد سه باب واحد تجاری / مزایده,مزایده فروش تعداد سه باب واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928627/تجدید-مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتوبوس-شهری--چاپ-دوم'>تجدید مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری - چاپ دوم  / مزایده ، تجدید مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928223/فراخوان-تامین-حمل-زیرسازی-و-شاسی-کشی-و-نصب-آسانسورهای-مورد-نیاز'>فراخوان تامین حمل زیرسازی و شاسی کشی و نصب آسانسورهای مورد نیاز  / فراخوان ،  تامین حمل زیرسازی و شاسی کشی و نصب آسانسورهای مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928601/اگهی-مزایده-اجاره-دو-واحد-تجاری'>اگهی مزایده اجاره دو واحد تجاری / اگهی مزایده , مزایده اجاره دو واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928578/مناقصه-مونتاژ-اتاق-کامل-تزئینات-شده-و-رنگ-شده-مینی-بوس'>مناقصه مونتاژ اتاق کامل تزئینات شده و رنگ شده مینی بوس / آگهی مناقصه ,مناقصه مونتاژ اتاق کامل تزئینات شده و رنگ شده مینی بوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928610/مناقصه-ارایه-خدمات-خودروئی'>مناقصه ارایه خدمات خودروئی / مناقصه , مناقصه ارایه خدمات خودروئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928595/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-با-پلاک-ثبتی-1-1938'>مزایده یک باب منزل مسکونی با پلاک ثبتی 1.1938 / مزایده یک باب منزل مسکونی با پلاک ثبتی 1.1938</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928693/مزایده-یک-قطعه-باغ-مشجر-مساحت-796متر'>مزایده یک قطعه باغ مشجر مساحت 796متر  / مزایده یک قطعه باغ مشجر مساحت 796متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928725/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-هفت-تبریز'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش هفت تبریز / مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش هفت تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928244/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی  / مناقصه ، مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928590/مناقصه-ارایه-خدمات-مجتمع-سلامت'>مناقصه ارایه خدمات مجتمع سلامت / مناقصه , مناقصه ارایه خدمات مجتمع سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928728/مزایده-ملک-اراضی-زراعی-روستای-بهرام-نوبت-اول'>مزایده ملک اراضی زراعی روستای بهرام نوبت اول / مزایده ملک اراضی زراعی روستای بهرام نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928591/مزایده-ساختمان-مهمانسرا'>مزایده ساختمان مهمانسرا / آگهی مزایده عمومی ,مزایده ساختمان مهمانسرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928632/مناقصه-اصلاح-شبکه-آب-شهر'>مناقصه اصلاح شبکه آب شهر / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اصلاح شبکه آب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928621/مزایده-فروش-کالای-اسقاط-انبار-مرکزی---نوبت-دوم'>مزایده فروش کالای اسقاط انبار مرکزی ... نوبت دوم  / مزایده فروش کالای اسقاط انبار مرکزی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928661/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-نوبت-اول'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد نوبت اول  / مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928597/تجدید-مزایده-واگذاری-فضای-تبلیغاتی-سقف'>تجدید مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی سقف / آگهی تجدید مزایده عمومی ,تجدید مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی سقف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928715/مزایده-واگذاری-یک-ساختمان-مسکونی'>مزایده واگذاری یک ساختمان مسکونی / مزایده واگذاری یک ساختمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928252/مناقصه-خرید-9-آیتم-لوازم-یدکی-مورد-نیاز-سیستم-پالس-جت'>مناقصه خرید 9 آیتم لوازم یدکی مورد نیاز سیستم پالس جت / مناقصه عمومی , مناقصه خرید 9 آیتم لوازم یدکی مورد نیاز سیستم پالس جت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928628/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-مدل-85-به-رنگ-نقره-ای-متالیک'>مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 85 به رنگ نقره ای متالیک / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 85 به رنگ نقره ای متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928636/مزایده-دو-دستگاه-کامپیوتر-با-مانیتور-NOC-همراه-با-متعلقات-و--'>مزایده دو دستگاه کامپیوتر با مانیتور NOC همراه با متعلقات و ... / آگهی مزایده, مزایده دو دستگاه کامپیوتر با مانیتور NOC همراه با متعلقات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928611/مزایده-کالا'>مزایده کالا / آگهی مزایده عمومی ,مزایده کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928809/مزایده-ششدانگ-زمین-به-شماره-سی-و-پنج-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین به شماره سی و پنج نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به شماره سی و پنج نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928818/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-5-ارومیه'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928617/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل'>مزایده یک دستگاه اتومبیل / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928826/مزایده-عرصه-و-اعیان-ششدانگ-مساحت-زیربنای-120متر'>مزایده عرصه و اعیان ششدانگ مساحت زیربنای 120متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان ششدانگ مساحت زیربنای 120متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928831/مزایده-ششدانگ-پلاک-28-فرعی-41-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 28 فرعی 41 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 28 فرعی 41 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928736/مزایده-واگذاری-14-قطعه-زمین-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 14 قطعه زمین تجدید نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری 14 قطعه زمین تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928385/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-اجاره-پارکینگ-طبقاتی'>اصلاحیه مزایده واگذاری اجاره پارکینگ طبقاتی  / اصلاحیه مزایده واگذاری اجاره پارکینگ طبقاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928743/مزایده-پلاک-ثبتی-اعیان-در-دو-طبقه'>مزایده پلاک ثبتی اعیان در دو طبقه / مزایده,مزایده پلاک ثبتی اعیان در دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928832/مناقصه-عمومی-نگهداری-شبکه-کابل-و--'>مناقصه عمومی نگهداری شبکه کابل و ...  / مناقصه , مناقصه عمومی نگهداری شبکه کابل و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928656/مناقصه-واگذاری-ارائه-خدمات-پاسخگویی-مرکز-تماس-مشترکین'>مناقصه واگذاری ارائه خدمات پاسخگویی مرکز تماس مشترکین / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری ارائه خدمات پاسخگویی مرکز تماس مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928589/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-در-شهر-بهارستان'>مزایده فروش یک قطعه زمین در شهر بهارستان / آگهی مزایده و مناقصه عمومی , مزایده فروش یک قطعه زمین در شهر بهارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928625/مزایده-واگذاری-اجاره-محل-استقرار-دستگاه-قلعه-بادی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره محل استقرار دستگاه قلعه بادی  - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره محل استقرار دستگاه قلعه بادی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928631/مزایده-اجاره-5-عدد-بیلبورد-تبلیغاتی-در-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مزایده اجاره 5 عدد بیلبورد تبلیغاتی در سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,  مزایده اجاره 5 عدد بیلبورد تبلیغاتی در سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928624/حراج-جهت-تامین-بخشی-از-خدمات-عمومی--نوبت-دوم'>حراج جهت تامین بخشی از خدمات عمومی  - نوبت دوم  / آگهی حراج ,حراج جهت تامین بخشی از خدمات عمومی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928664/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-28885متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 28885متر / مزایده ششدانگ زمین مساحت 28885متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928678/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-164-17248-بخش-4-شیراز'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 164/17248 بخش 4 شیراز  / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 164/17248 بخش 4 شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928395/اصلاحیه-مزایده-بهره-برداری-از-پارکینگ'>اصلاحیه مزایده بهره برداری از پارکینگ / اصلاحیه مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928717/هفتمین-جشنواره-تقدیر-از-حامیان-حقوق-مصرف-کنندگان-فارس'>هفتمین جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان فارس / هفتمین جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928657/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-314-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 314.50متر / مزایده ششدانگ زمین مساحت 314.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928675/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-420-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 420 مترمربع  / مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 420 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928642/تجدید-فراخوان-مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا'>تجدید فراخوان مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا / فراخوان مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928721/مزایده-فروش-املاک-مازاد-سطح-استان'>مزایده فروش املاک مازاد سطح استان / مزایده فروش املاک مازاد سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928677/تجدید-مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-دوربین-ثبت-تخلفات---تجدید-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید , نصب و راه اندازی دوربین ثبت تخلفات ... تجدید  نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید , نصب و راه اندازی دوربین ثبت تخلفات ...تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928673/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-جهت-واگذاری-فضای-تبلیغاتی'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت واگذاری فضای تبلیغاتی  / فراخوان شناسایی سرمایه گذار، فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت واگذاری فضای تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928278/مناقصه-خرید-10263-کیلوگرم-سیم-مسی-50--'>مناقصه خرید 10263 کیلوگرم سیم مسی 50.... / مناقصه , مناقصه خرید 10263 کیلوگرم سیم مسی 50....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928667/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اداره---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان اداره ... نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ,مناقصه تکمیل ساختمان اداره ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928681/مناقصه-تخریب-و-بازسازی-سوله-انبار-اداره-خدمات-اداری-اجتماعی'>مناقصه تخریب و بازسازی سوله انبار اداره خدمات اداری اجتماعی  / فراخوان مناقصه, مناقصه تخریب و بازسازی سوله انبار اداره خدمات اداری اجتماعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928670/فراخوان-انجام-خدمات-تهیه-و-تامین-و-هدایت-13-دستگاه-مینی-بوس-نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات تهیه و تامین و هدایت 13 دستگاه مینی بوس نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان انجام خدمات تهیه و تامین و هدایت 13 دستگاه مینی بوس نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928669/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405-مدل-1384-و--'>مزایده فروش  یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 مدل 1384 و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش  یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 مدل 1384 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928688/مناقصه-حفاظت-و-نگهبانی-از-اماکن-و-منازل-ناحیه-صنعتی-ماهشهر'>مناقصه حفاظت و نگهبانی از اماکن و منازل ناحیه صنعتی ماهشهر   / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت و نگهبانی از اماکن و منازل ناحیه صنعتی ماهشهر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928665/مناقصه-امور-نقلیه'>مناقصه امور نقلیه / آگهی مناقصه ,مناقصه امور نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928671/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-هرس-چمن-و-حصار-سبز-منازل-سازمانی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات هرس چمن و حصار سبز منازل سازمانی... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه انجام خدمات هرس چمن و حصار سبز منازل سازمانی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928660/مناقصه-انجام-خدمات-موریانه-زدایی-منازل-سازمانی-و----نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات موریانه زدایی منازل سازمانی و ... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه انجام خدمات موریانه زدایی منازل سازمانی و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928780/مناقصه-اجرای-جوب-و-جدول'>مناقصه اجرای جوب و جدول / مناقصه,مناقصه اجرای جوب و جدول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929015/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-جهت-واگذاری-فضای-تبلیغاتی'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت واگذاری فضای تبلیغاتی  / فراخوان شناسایی سرمایه گذار، فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت واگذاری فضای تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929026/مزایده-بوفه-دانشجویی'>مزایده  بوفه دانشجویی  / مزایده ، مزایده  بوفه دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929027/مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای-برآفتاب'>مناقصه گازرسانی به روستاهای برآفتاب / آگهی برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه گازرسانی به روستاهای برآفتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928426/مزایده-واگذاری-رستوران-باغ-و-کافی-شاپ-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری رستوران باغ و کافی شاپ نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری رستوران باغ و کافی شاپ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928212/مناقصه-تهیه-و-تامین-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه تهیه و تامین ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ,مناقصه تهیه و تامین ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928838/مزایده-326-متر-تجاری-در-240-متر-زمین-96-6-14'>مزایده 326 متر تجاری در 240 متر زمین 96.6.14 / مزایده,مزایده 326 متر تجاری در 240 متر زمین 96.6.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928846/مزایده-فروش-مغازه-دو-دهنه'>مزایده فروش مغازه دو دهنه  / مزایده فروش مغازه دو دهنه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928674/مناقصه-اجرای-عملیات-نازک-کاری-امور-برق-غرب'>مناقصه اجرای عملیات نازک کاری امور برق غرب  / مناقصه اجرای عملیات نازک کاری امور برق غرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928646/مناقصه-انجام-تعمیرات-پیشگیرانه-pm-و-اجرای-پروژه-های-اصلاح-و-ساماندهی--'>مناقصه انجام تعمیرات پیشگیرانه pm و اجرای پروژه های اصلاح و ساماندهی... / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام تعمیرات پیشگیرانه pm و اجرای پروژه های اصلاح و ساماندهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928691/تجدید-ارزیابی-کیفی-خرید-بارگیری-حمل-لوله-های-پلی-اتیلن-آبرسانی'>تجدید ارزیابی کیفی خرید ،بارگیری ،حمل لوله های پلی اتیلن آبرسانی / تجدید ارزیابی کیفی خرید ،بارگیری ،حمل لوله های پلی اتیلن آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928686/مناقصه-تامین-خدمات-دفتری--'>مناقصه تامین خدمات دفتری...  / مناقصه تامین خدمات دفتری... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928796/استعلام-خرید-سبوس-برشته'>استعلام خرید سبوس برشته / استعلام، استعلام خرید سبوس برشته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928643/استعلام-AW410-حلال-96-6-14'>استعلام AW410 حلال  96.6.14 / استعلام بهاء ,استعلام AW410 حلال  96.6.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928647/استعلام-پمپ-گریس-سیستم-گریس-رسانی'>استعلام پمپ گریس سیستم گریس رسانی / استعلام، استعلام پمپ گریس سیستم گریس رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928655/استعلام-2-ردیف-پروانه-ملانژور-ککسازی'>استعلام 2 ردیف پروانه ملانژور ککسازی  / استعلام، استعلام 2 ردیف پروانه ملانژور ککسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928651/استعلام-پیچ-و-مهره'>استعلام پیچ و مهره  / استعلام , استعلام پیچ و مهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928637/استعلام-فیلتر-سپراتور-کمپرسور-لکوموتیو-چینی'>استعلام فیلتر سپراتور کمپرسور لکوموتیو چینی / استعلام, استعلام فیلترسپراتور کمپرسور لکوموتیو چینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928179/مزایده-فروش-تعداد-3-دستگاه-خودرو-و-4-دستگاه-موتورسکلیت-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 3 دستگاه خودرو و 4 دستگاه موتورسکلیت نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده فروش تعداد 3 دستگاه خودرو و 4 دستگاه موتورسکلیت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928183/مناقصه-انجام-عملیات-آبخیزداری-مطالعات-تفضلی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات آبخیزداری مطالعات تفضلی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات آبخیزداری مطالعات تفضلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928662/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-و-سرویس-دهی-خطوط-لوله-گاز-و-تاسیسات--نوبت-دوم-1396-06-14'>مناقصه حفظ و نگهداری و سرویس دهی خطوط لوله گاز و تاسیسات - نوبت دوم 1396.06.14 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفظ و نگهداری و سرویس دهی خطوط لوله گاز و تاسیسات - نوبت دوم 1396.06.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928712/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-طبخ-و-اداره-رستوران-ایستگاههای--'>فراخوان مناقصه تهیه و طبخ و اداره رستوران ایستگاههای.... / آگهی فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه تهیه و طبخ و اداره رستوران ایستگاههای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928704/مناقصه-پروژه-احداث-شبکه-توزیع-گاز-4-روستای-شهرستان'>مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 4 روستای شهرستان / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 4 روستای شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928652/مناقصه-خدمات-بهره-برداری-زون-بوشهر'>مناقصه خدمات بهره برداری زون بوشهر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات بهره برداری زون بوشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928663/مناقصه-خدمات-بهره-برداری-زون-دشتستان'>مناقصه خدمات بهره برداری زون دشتستان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات بهره برداری زون دشتستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928200/مزایده-کلیه-ضایعات-فلزی'>مزایده کلیه ضایعات فلزی / آگهی مزایده ,مزایده  کلیه ضایعات فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928734/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-عمومی-شرکت-گاز-استان-بوشهر'>مناقصه خدمات پشتیبانی عمومی شرکت گاز استان بوشهر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات پشتیبانی عمومی شرکت گاز استان بوشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928555/مناقصه-حفاظت-و-حراست-از-اماکن--اموال-و-تاسیسات'>مناقصه حفاظت و حراست از اماکن ، اموال و تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  حفاظت و حراست از اماکن ، اموال و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928653/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-پمپ-یدک-آبرسانی--'>مناقصه خرید یک دستگاه پمپ یدک آبرسانی ... / مناقصه ,مناقصه خرید یک دستگاه پمپ یدک آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928658/مناقصه-ساخت-IMPELLER-WITH-WEAR-RING'>مناقصه ساخت IMPELLER WITH WEAR RING / مناقصه ,مناقصه ساخت IMPELLER WITH WEAR RING</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928203/مناقصه-پاسخگوئی-به-سامانه-9990-تلفن-همراه'>مناقصه  پاسخگوئی به سامانه 9990 تلفن همراه / خلاصه آگهی مناقصه,مناقصه  پاسخگوئی به سامانه 9990 تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928709/مناقصه-خرید-طراحی-نصب-راه-اندازی-و-آموزش-دوربین-های-اولویت-دار'>مناقصه  خرید ،طراحی ،نصب ،راه اندازی و آموزش دوربین های اولویت دار  / فراخوان عمومی, مناقصه  خرید ،طراحی ،نصب ،راه اندازی و آموزش دوربین های اولویت دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928707/مناقصه-انجام-بازدید-ایمنی-و-تنظیم-کشش-و-تمدید-پلاک-سیستمهای-لایف-لاین'>مناقصه  انجام بازدید ایمنی و تنظیم کشش و تمدید پلاک سیستمهای لایف لاین / فراخوان عمومی, مناقصه  انجام بازدید ایمنی و تنظیم کشش و تمدید پلاک سیستمهای لایف لاین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928696/مناقصه-ارائه-خدمات-مشاوره-و-انجام-عملیات-بازرسی-فنی--'>مناقصه  ارائه خدمات مشاوره و انجام عملیات بازرسی فنی ... / مناقصه, مناقصه  ارائه خدمات مشاوره و انجام عملیات بازرسی فنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928644/استعلام-ناس-استوریج'>استعلام ناس استوریج  / استعلام ، استعلام ناس استوریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928181/مناقصه-اجرای-عملیات-سنگ-ملاتی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات سنگ ملاتی.. نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات سنگ ملاتی.. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928700/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-عملیات-کنترل-باک-خودروهای-خروجی'>مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی عملیات کنترل باک خودروهای خروجی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی عملیات کنترل باک خودروهای خروجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928891/مناقصه-coiled-tuming-reel-1-1-2'>مناقصه coiled tuming reel 1-1/2 / مناقصه تامین coiled tuming reel 1-1/2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928640/فراخوان-قرائت-کنتور--چاپ-و-توزیع-صورت-حساب-و-وصول-مطالبات'>فراخوان قرائت کنتور ، چاپ و توزیع صورت حساب و وصول مطالبات  / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان قرائت کنتور ، چاپ و توزیع صورت حساب و وصول مطالبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928649/فراخوان-انجام-خدمات-بازنمودن--تعمیر--کالیبراسیون-و-نصب-30000-دستگاه-کنتور'>فراخوان انجام خدمات بازنمودن ، تعمیر ، کالیبراسیون و نصب 30000 دستگاه کنتور / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان انجام خدمات بازنمودن ، تعمیر ، کالیبراسیون و نصب 30000 دستگاه کنتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928672/فراخوان-مناقصه-دیوارکشی-ضلع-شرقی-و-جنوبی-و-اصلاحات-نرده-و-فنس-ضلع-غربی'>فراخوان مناقصه دیوارکشی ضلع شرقی و جنوبی و اصلاحات نرده و فنس ضلع غربی / فراخوان مناقصه ,فراخوان دیوارکشی ضلع شرقی و جنوبی و اصلاحات نرده و فنس ضلع غربی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928676/مناقصه-P-F-“EDDY-CURRENT”-BRAKE-MODEL7838---'>مناقصه P/F “EDDY CURRENT” BRAKE MODEL7838 ....  / مناقصه P/F “EDDY CURRENT” BRAKE MODEL7838 .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928695/فراخوان-مناقصه-زمانی-عملیات-انبارهای-نفت-و-سوختگیری-و-خدمات-ستاد-منطقه-و-نواحی-تحت-پوشش'>فراخوان مناقصه زمانی عملیات انبارهای نفت و سوختگیری و خدمات ستاد منطقه و نواحی تحت پوشش / مناقصه , فراخوان مناقصه زمانی عملیات انبارهای نفت و سوختگیری و خدمات ستاد منطقه و نواحی تحت پوشش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928837/کنفرانس-بین-المللی-مطالعات-نوین-در-عمران--معماری-و-شهرسازی'>کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران ، معماری و شهرسازی / کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران ، معماری و شهرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928828/همایش-علمی-پژوهشی-یافته-های-نوین-علوم-مدیریت-کارآفرینی'>همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت کارآفرینی / همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت کارآفرینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928812/پنجمین-کنگره-علمی-پژوهشی-سراسری-توسعه-و-ترویج-علوم-تربیتی'>پنجمین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی / پنجمین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928807/دوازدهمین-همایش-بین-المللی-انرژی'>دوازدهمین همایش بین المللی انرژی / دوازدهمین همایش بین المللی انرژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928820/همایش-کامپیوتر--فناوری-اطلاعات-و-مهندسی-برق'>همایش کامپیوتر ، فناوری اطلاعات و مهندسی برق  / همایش کامپیوتر ، فناوری اطلاعات و مهندسی برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928781/فراخوان-مقاله-همایش-علمی-پژوهش-جریان-شناسی-فرهنگی'>فراخوان مقاله همایش علمی پژوهش جریان شناسی فرهنگی / فراخوان مقاله همایش علمی پژوهش جریان شناسی فرهنگی</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 7 تاريخ : شنبه 13 آبان 1396 ساعت: 11:36