سایت مناقصان و مزایدات پارس نماد در تاریخ 96.6.6 سایت پارس نماد

ساخت وبلاگ
چکیده : مزایده پلاک ثبتی 124/13807 مفروز و مجزی از 1379 بخش یازده / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 124/13807 مفر... با عنوان : سایت مناقصان و مزایدات پارس نماد در تاریخ 96.6.6 سایت پارس نماد بخوانید :
 1. مزایده پلاک ثبتی 124/13807 مفروز و مجزی از 1379 بخش یازده / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 124/13807 مفروز و مجزی از 1379 بخش یازده
 2. مزایده فروش 4 واحد از منازل سازمانی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 4 واحد از منازل سازمانی نوبت دوم
 3. مزایده سه واحد آپارتمان / مزایده,مزایده سه واحد آپارتمان
 4. مناقصه خرید دبه ماست و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید دبه ماست و ...نوبت دوم
 5. فراخوان ساخت و بسته بندی حداکثر 189.300 کیلوگرم گریس نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان ساخت و بسته بندی حداکثر 189.300 کیلوگرم گریس نوبت دوم
 6. مزایده واگذاری مکان های استیجاری / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری مکان های استیجاری
 7. مزایده واگذاری بوفه مواد غذایی و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بوفه مواد غذایی و ...
 8. مزایده اجاره محل جهت خدمات دانشجویی / آگهی مزایده, مزایده اجاره محل جهت خدمات دانشجویی
 9. مناقصه خرید تعداد 14 دستگاه کولر دوتیکه 30 هزار مدل گری و ... / آگهی مناقصه, مناقصه خرید تعداد 14 دستگاه کولر دوتیکه 30 هزار مدل گری و ...
 10. مزایده آپارتمان قطعه دو تفکیکی بخش یازده تهران / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه دو تفکیکی بخش یازده تهران
 11. مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان 53.75متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان 53.75متر
 12. مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت و قیر با فنیشر و غلطکهای مربوطه در سطح شهر...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت و قیر با فنیشر و غلطکهای مربوطه در سطح شهر...نوبت دوم
 13. مناقصه خرید، تهیه و تحویل کابل افشان در سایزهای مختلف / مناقصه, مناقصه خرید، تهیه و تحویل کابل افشان در سایزهای مختلف
 14. مزایده فروش 50 تن سیم مسی اسقاط / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش 50 تن سیم مسی اسقاط
 15. مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه
 16. مناقصه تامین Heavy oil liquid chromatography و ملزومات مربوطه / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان, مناقصه تامین Heavy oil liquid chromatography و ملزومات مربوطه
 17. مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی شامل امور خدمات پشتیبانی نظافت و ... / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی شامل امور خدمات پشتیبانی نظافت و ...
 18. مناقصه مدیریت راهبری، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه مدیریت راهبری، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب تجدید نوبت دوم
 19. فراخوان ارزیابی کیفی 24 قلم تجهیزات ابزار دقیق نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی 24 قلم تجهیزات ابزار دقیق نوبت دوم
 20. مزایده غرفه های شماره 15 و 16 نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده غرفه های شماره 15 و 16 نوبت دوم
 21. خلاصه مناقصه خرید سرورهای مورد نیاز شهرداری مشهد 96.6.6 / خلاصه آگهی , مناقصه خرید سرورهای مورد نیاز شهرداری مشهد
 22. مناقصه اجرای دیوار چینی ، زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای دیوار چینی ، زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت تجدید
 23. مزایده فروش خودرو سواری پژو 206 هاچ بک مدل 1395 / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش خودرو سواری پژو 206 هاچ بک مدل 1395
 24. مزایده دستگاه اتو کلاو با مارک ریحان طب مستعمل ... / مزایده , مزایده دستگاه اتو کلاو با مارک ریحان طب مستعمل ... مرحله اول
 25. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 160.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 160.85متر
 26. فراخوان خرید خدمات مشاوره نظارت HSE / فراخوان , فراخوان خرید خدمات مشاوره نظارت HSE نوبت اول
 27. مناقصه تعمیر و نگهداری روشنایی جاده ای و تونل راه ها نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به صورت فشرده,مناقصه تعمیر و نگهداری روشنایی جاده ای و تونل راه ها نوبت دوم
 28. تجدید فراخوان نصب و راه اندازی سیستم یکپارچه نمایشگرهای 1750 شعبه بانک 96.6.6 / تجدید فراخوان مناقصه عمومی,تجدید فراخوان نصب و راه اندازی سیستم یکپارچه نمایشگرهای 1750 شعبه بانک 96.6.6 نوبت ا ول
 29. مزایده زمین مسکونی مساحت سیصد متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت سیصد متر نوبت اول
 30. مزایده دو قطعه زمین مزروعی نوبت دوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مزروعی نوبت دوم
 31. مزایده فریزر شش درب استیل / آگهی مزایده، مزایده فریزر شش درب استیل
 32. خلاصه مناقصه ارائه و انجام خدمات پشتیبانی سیستم های کامپیوتری ... / خلاصه مناقصه , مناقصه ارائه و انجام خدمات پشتیبانی سیستم های کامپیوتری ...
 33. مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 719 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 719 فرعی نوبت اول
 34. مزایده دستگاه چاپ مدل 3250P - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده دستگاه چاپ مدل 3250P - نوبت دوم
 35. مزایده یک قطعه زمین مسکونی 700متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی 700متر مرحله اول
 36. مزایده ششدانگ باغ پسته ای و زمین مزروعی / مزایده,مزایده ششدانگ باغ پسته ای و زمین مزروعی
 37. مزایده دو ساعت آب و اراضی مساحت 400متر / مزایده,مزایده دو ساعت آب و اراضی مساحت 400متر
 38. مناقصه بهسازی و روکش آسفالت 96.6.6 / آگهی مناقصه ,مناقصه بهسازی و روکش آسفالت 96.6.6 نوبت اول
 39. مزایده یک قطعه زمین روستای گیسور نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین روستای گیسور نوبت اول
 40. مزایده یک قطعه زمین و انباری مساحت 315متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و انباری مساحت 315متر
 41. مزایده زمین مسکونی بخش یک فردوس مرحله اول / مزایده,مزایده زمین مسکونی بخش یک فردوس مرحله اول
 42. مزایده زمین مزروعی مساحت 10.000متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت 10.000متر نوبت اول
 43. مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده استخر قهرمانی تبریز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده استخر قهرمانی تبریز
 44. مزایده دستگاه بافندگی / مزایده, مزایده دستگاه بافندگی
 45. مزایده ملک به پلاک ثبتی 757 فرعی از 144 اصلی / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 757 فرعی از 144 اصلی
 46. مزایده یکباب خانه و محوطه .شالیزار و زمین زراعی / مزایده,مزایده یکباب خانه و محوطه .شالیزار و زمین زراعی
 47. مزایده یک محوطه به مساحت تقریبی 2650متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک محوطه به مساحت تقریبی 2650متر نوبت اول
 48. مزایده خودرو سواری ام وی ام 33X مدل 93 / مزایده , مزایده خودرو سواری ام وی ام 33X مدل 93
 49. مزایده فروش یک دستگاه دیگ بخار دست دوم نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه دیگ بخار دست دوم نوبت دوم
 50. مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده سالن 6000 نفری ساری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده سالن 6000 نفری ساری
 51. مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده سالن 6000 نفری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده سالن 6000 نفری
 52. مناقصه تکیمل زیرگذر ایستگاه نقاب / آگهی ارزیابی کیفی,مناقصه تکیمل زیرگذر ایستگاه نقاب
 53. فراخوان شناسایی پیمانکار واجد صلاحیت در ارتباط با مدیریت و بهره برداری از بنادر و مخازن پتروشیمی نوبت دوم / فراخوان , فراخوان شناسایی پیمانکار واجد صلاحیت در ارتباط با مدیریت و بهره برداری از بنادر و مخازن پتروشیمی نوبت دوم
 54. مناقصه خرید و تحویل تجهیزات MEDIA CONVERTOR / مناقصه عمومی ، مناقصه خرید و تحویل تجهیزات MEDIA CONVERTOR
 55. آگهی شناسایی پیمانکار استخراج و فروش از کارگاههای معدنی / آگهی شناسایی پیمانکار , آگهی شناسایی پیمانکار استخراج و فروش از کارگاههای معدنی
 56. تجدید مناقصه انجام عملیات اجرایی دیوارکشی تصفیه خانه غرب / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه انجام عملیات اجرایی دیوارکشی تصفیه خانه غرب
 57. مناقصه انجام عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب و ...
 58. مناقصه خرید P/F HONEY WELL - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید P/F HONEY WELL - نوبت دوم
 59. مناقصه خرید قطعه موتورهای گاز سوز INGERSOLL RAND / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید قطعه موتورهای گاز سوز INGERSOLL RAND
 60. مناقصه درزگیری، لکه گیری و روکش آسفالت... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه درزگیری، لکه گیری و روکش آسفالت...
 61. مناقصه تهیه مواد اولیه , طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام خمینی ره اسفراین 96.6.6 / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مواد اولیه , طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام خمینی ره اسفراین 96.6.6
 62. مناقصه امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری ...شهرستان کمیجان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری ...شهرستان کمیجان
 63. مزایده فروش ساختمان مسکونی مساحت پنجاه متر و شصت دسیمتر / مزایده,مزایده فروش ساختمان مسکونی مساحت پنجاه متر و شصت دسیمتر
 64. مناقصه پروژه احداث ساختمان - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه احداث ساختمان - نوبت دوم
 65. فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی
 66. مزایده انواع سیم مسی اسقاط... / آگهی مزایده عمومی , مزایده انواع سیم مسی اسقاط...
 67. تجدید فراخوان مناقصه خرید 3000 دستگاه کات اوت فیوز پلیمری 100 آمپر - نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه , تجدید فراخوان مناقصه خرید 3000 دستگاه کات اوت فیوز پلیمری 100 آمپر- نوبت دوم
 68. مناقصه نیرو رسانی تامین پروژه گرمایشی نفت کوره ... - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه نیرو رسانی تامین پروژه گرمایشی نفت کوره ... - نوبت دوم
 69. مناقصه توسعه بی ترانس سوم پست 63/20 کیلوولت واوان ... / مناقصه توسعه بی ترانس سوم پست 63/20 کیلوولت واوان ...
 70. مزایده فروش تعداد16 رقبه املاک تملیکی و مازاد / مزایده فروش تعداد16 رقبه املاک تملیکی و مازاد
 71. تجدید مزایده اجاره یک باب غرفه حمل و نقلی ... / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره یک باب غرفه حمل و نقلی ...
 72. تجدید مناقصه خرید و حمل نمک زمستانی ... / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید و حمل نمک زمستانی ...
 73. مناقصه گازرسانی به روستاهای محور بیروت سبزوار ... / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی,مناقصه گازرسانی به روستاهای محور بیروت سبزوار ...
 74. مزایده محصول تولیدی سال 1396 واحد باغداری خرم آباد / مزایده محصول تولیدی سال 1396 واحد باغداری خرم آباد
 75. مناقصه پیمانسپاری رانندگی، تعمیر و نگهداری لیفتراکها.... / آگهی مناقصه , مناقصه پیمانسپاری رانندگی، تعمیر و نگهداری لیفتراکها....
 76. مزایده بهره برداری و اجاره مکانها / آگهی مزایده ، مزایده بهره برداری و اجاره مکانها
 77. مناقصه کلیه امور مربوط به نگهداری فضای سبز شهر چناران / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کلیه امور مربوط به نگهداری فضای سبز شهر چناران
 78. آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران استقرار دائمی یک فروند بالگرد - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران استقرار دائمی یک فروند بالگرد - نوبت دوم
 79. مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 328.20متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 328.20متر
 80. فراخوان واگذاری امور خدمات تخصصی و کارشناسی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی,فراخوان واگذاری امور خدمات تخصصی و کارشناسی - نوبت دوم
 81. فراخوان مناقصه جمع آوری تنظیفات منطقه دو / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه جمع آوری تنظیفات منطقه دو
 82. فراخوان مناقصه کارت کنترلر MTL توربین و گازیاب / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دو مرحله ای, فراخوان مناقصه کارت کنترلر MTL توربین و گازیاب
 83. مناقصه خرید 6960 متر لوله پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 6960 متر لوله پلی اتیلن
 84. مناقصه خرید پیستون موتورهای گازسوز NUOVO PIGNONE / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید پیستون موتورهای گازسوز NUOVO PIGNONE
 85. فراخوان خرید فاز دوم لوله پلی اتیلن / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خرید فاز دوم لوله پلی اتیلن
 86. مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 92.50متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 92.50متر نوبت اول
 87. فراخوان تامین راننده برای خودروهای سازمانی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان تامین راننده برای خودروهای سازمانی
 88. فراخوان استفاده از خدمات 800 دستگاه خودروی سواری تاکسی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان استفاده از خدمات 800 دستگاه خودروی سواری تاکسی
 89. مناقصه کلیه عملیات معدنی اعم از استخراج، پیشروی، تعمیرات تونلی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کلیه عملیات معدنی اعم از استخراج، پیشروی، تعمیرات تونلی ... نوبت دوم
 90. مناقصه انجام عملیات معدنی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات معدنی نوبت دوم
 91. مناقصه پرس غذای روزانه نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه پرس غذای روزانه نوبت دوم
 92. مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 1285متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 1285متر
 93. مزایده یک واحد مسکونی مساحت شصت مترمربع / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت شصت مترمربع
 94. مزایده یک دستگاه LAMP aging test نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه LAMP aging test نوبت دوم
 95. مزایده پراید مدل 1389 / آگهی مزایده اموال غیر منقول,مزایده پراید مدل 1389
 96. مزایده ملک اموال غیرمنقول / مزایده ,مزایده ملک اموال غیرمنقول
 97. مناقصه گازرسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه گازرسانی نوبت دوم
 98. مزایده فروش تعدادی از مستحدثات شامل کارگاهی فروشگاهی دفاترکار / مزایده,مزایده فروش تعدادی از مستحدثات شامل کارگاهی فروشگاهی دفاترکار
 99. مزایده ششدانگ زمین با قدمت بیش از 30 سال / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین با قدمت بیش از 30 سال
 100. استعلام صندلی اداری / استعلام, استعلام صندلی اداری
 101. استعلام آبسردکن دو شیر / استعلام, استعلام آبسردکن دو شیر
 102. استعلام تهیه و ساخت اجرا کارهای فولادی / استعلام, استعلام تهیه و ساخت اجرا کارهای فولادی
 103. استعلام بازسازی و بهسازی سیستم های تغذیه نیرو مراکز / استعلام, استعلام بازسازی و بهسازی سیستم های تغذیه نیرو مراکز
 104. استعلام تهیه و نصب پنجره upvc / استعلام, استعلام تهیه و نصب پنجره upvc
 105. استعلام اصلاح سیستم آبرسانی / استعلام, استعلام اصلاح سیستم آبرسانی
 106. استعلام کمربند / استعلام, استعلام کمربند
 107. استعلام مبدل حرارتی صفحه ای / استعلام، استعلام مبدل حرارتی صفحه ای
 108. استعلام ست میز و صندلی / استعلام ست میز و صندلی
 109. مزایده بالابر شیشه - فن بخاری ... / مزایده , مزایده بالابر شیشه - فن بخاری ...نوبت اول
 110. استعلام گوشی تلفن پاناسونیک رومیزی / استعلام گوشی تلفن پاناسونیک رومیزی
 111. استعلام گوشی تلفن پاناسونیک رومیزی / استعلام ,استعلام گوشی تلفن پاناسونیک رومیزی
 112. استعلام سطل جای لیوانی ال 60 / استعلام ,استعلام سطل جای لیوانی ال 60
 113. استعلام باتری سیلد تیپ / استعلام ,استعلام باتری سیلد تیپ
 114. استعلام تلویزیون سامسونگ / استعلام ,استعلام تلویزیون سامسونگ
 115. استعلام ماژول رم سرور / استعلام ,استعلام ماژول رم سرور
 116. استعلام ماژول رم / استعلام ,استعلام ماژول رم
 117. استعلام پارچه مرینوس / استعلام ,استعلام پارچه مرینوس
 118. استعلام کوت هموکیو / استعلام ,استعلام کوت هموکیو
 119. استعلام دستگاه فتوکپی دیجیتال / استعلام, استعلام دستگاه فتوکپی دیجیتال
 120. مزایده آپارتمان قطعه 47 تفکیکی نوبت دوم / مزایده ,مزایده آپارتمان قطعه 47 تفکیکی نوبت دوم
 121. استعلام شماره گوش گونه گاوی / استعلام, استعلام شماره گوش گونه گاوی
 122. استعلام تابلو برق ایستاده سافت استارت / استعلام, استعلام تابلو برق ایستاده سافت استارت
 123. استعلام الکتروپمپ شناور 11 کیلووات 7A-6/233 / استعلام الکتروپمپ شناور 11 کیلووات 7A-6/233
 124. استعلام خرید آنی کارت اسمارت / استعلام خرید آنی کارت اسمارت
 125. استعلام جمع آوری لوله های فاضلابی چدنی و.... / استعلام , استعلام جمع آوری لوله های فاضلابی چدنی و....
 126. استعلام جمع آوری لوله های فاضلابی چدنی و لوله کشی / استعلام , استعلام جمع آوری لوله های فاضلابی چدنی و لوله کشی
 127. استعلام خرید شیرآلات / استعلام, استعلام خرید شیرآلات
 128. استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن
 129. استعلام لوله و اتصالات GRP / استعلام, استعلام لوله و اتصالات GRP
 130. مزایده ششدانگ پلاک 5 فرعی نوبت دوم / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 5 فرعی نوبت دوم
 131. استعلام شارژ کپسولهای آتش نشانی / استعلام , استعلام شارژ کپسولهای آتش نشانی
 132. استعلام بخاری گازی دودکش دار زمینی / استعلام , استعلام بخاری گازی دودکش دار زمینی
 133. استعلام کولر گازی / استعلام ,استعلام کولر گازی
 134. استعلام یونیت درام چاپگر brother 3215- 5340 / استعلام، استعلام یونیت درام چاپگر brother 3215- 5340
 135. استعلام یونیت درام چاپگر brother 3115- 5240 - 96.6.6 / استعلام، استعلام یونیت درام چاپگر brother 3115- 5240 -96.6.6
 136. استعلام HP 42U 600MMx1075MM ENTERPRISE SHOCK RACK / استعلام, استعلام HP 42U 600MMx1075MM ENTERPRISE SHOCK RACK
 137. استعلام دوربین تصویری تصفیه خانه آشتیان 96.6.6 / استعلام, استعلام دوربین تصویری تصفیه خانه آشتیان 96.6.6
 138. استعلام خرید تجهیزات هوشمند برق / استعلام خرید تجهیزات هوشمند برق
 139. استعلام خرید دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد / استعلام خرید دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد
 140. استعلام احداث شبکه 20 کیلوولت برق مخزن زمینی / استعلام, استعلام احداث شبکه 20 کیلوولت برق مخزن زمینی
 141. مزایده پژو سواری تیپ پارس مدل 83 / مزایده, مزایده پژو سواری تیپ پارس مدل 83
 142. استعلام خرید و نصب بایگانی ریلی / استعلام, استعلام خرید و نصب بایگانی ریلی
 143. استعلام دستمال کاغذی / استعلام دستمال کاغذی
 144. استعلام عملیات تکمیل اصلاح نقاط حادثه خیز / استعلام عملیات تکمیل اصلاح نقاط حادثه خیز
 145. استعلام دستگاه آب شیرین کن / استعلام, استعلام دستگاه آب شیرین کن
 146. استعلام دستگاه آب شیرین کن 96.6.6 / استعلام, استعلام دستگاه آب شیرین کن 96.6.6
 147. استعلام ایزوگام شرق اصلی معمولی / استعلام ایزوگام شرق اصلی معمولی
 148. استعلام حمل کانکس اتاق فرمان 96.6.6 / استعلام , استعلام حمل کانکس اتاق فرمان 96.6.6
 149. استعلام خرید و نصب تجهیزات / استعلام خرید و نصب تجهیزات
 150. استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل / استعلام، استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل
 151. استعلام کنتور حجمی هوشمند چاه / استعلام, استعلام کنتور حجمی هوشمند چاه
 152. مزایده یک قطعه زمین بخش 14 گیلان نوبت اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین بخش 14 گیلان نوبت اول
 153. استعلام قند کله خرد شده 5 یا ده کیلویی / استعلام قند کله خرد شده 5 یا ده کیلویی
 154. استعلام تعمیرات مدارس سرپلذهاب / استعلام تعمیرات مدارس سرپلذهاب
 155. استعلام تعمیرات اساسی مدرسه / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی مدرسه
 156. استعلام تعمیرات اساسی / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی
 157. استعلام پرچم ایران / استعلام ,استعلام پرچم ایران
 158. استعلام الکتروموتور پمپ آب کولری / استعلام ,استعلام الکتروموتور پمپ آب کولری
 159. استعلام موتورسیکلت احسان شکاری / استعلام موتورسیکلت احسان شکاری
 160. استعلام دوربین عکاسی دیجیتالی ... / استعلام, استعلام دوربین عکاسی دیجیتالی
 161. مزایده ششدانگ زمین بخش 27 گیلان / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین بخش 27 گیلان
 162. استعلام کولر گازی اسپیلت ظرفیت btu 24000 ... / استعلام، استعلام کولر گازی اسپیلت ظرفیت btu 24000 ...
 163. استعلام 50 دستگاه PC / استعلام، استعلام 50 دستگاه PC
 164. استعلام رایانه / استعلام، استعلام رایانه
 165. استعلام خرید و راه اندازی اینترنت / استعلامف استعلام خرید و راه اندازی اینترنت
 166. استعلام اجاره خودرو سواری / استعلام اجاره خودرو سواری
 167. استعلام کفسازی میدان ارک اراک / استعلام کفسازی میدان ارک اراک
 168. استعلام کفسازی گذر سپهداری و گذر آقا ضیاءالدین / استعلام, استعلام کفسازی گذر سپهداری و گذر آقا ضیاءالدین
 169. استعلام خرید 1000 متر کابل فرمان فشار ضعیف / استعلام, استعلام خرید 1000 متر کابل فرمان فشار ضعیف
 170. استعلام خرید اسکنر ـ پچ کورد ـ رک ـ مانیتور / استعلام, استعلام خرید اسکنر ـ پچ کورد ـ رک ـ مانیتور
 171. مزایده لودر LIU GONG مدل 106 / مزایده , مزایده لودر LIU GONG مدل 106 مرحله اول
 172. استعلام سنگ شکلات حاجی آباد / استعلام, استعلام سنگ شکلات حاجی آباد
 173. استعلام درب ضد سرقت / استعلام, استعلام درب ضد سرقت
 174. استعلام پشتیبانی و نگهداری دوربین های نظارت جاده ای / استعلام پشتیبانی و نگهداری دوربین های نظارت جاده ای
 175. استعلام دیگ فولادی / استعلام دیگ فولادی
 176. استعلام صندوق صدقات / استعلام، استعلام صندوق صدقات
 177. استعلام خرید کاغذ / استعلام , استعلام خرید کاغذ
 178. استعلام کارت شارژر تایپ / استعلام کارت شارژر تایپ
 179. استعلام بسته کاغذ / استعلام ,استعلام بسته کاغذ
 180. استعلام باکس پالت فلزی / استعلام ,استعلام باکس پالت فلزی
 181. استعلام ورق هسته ترانسفورماتور / استعلام ,استعلام ورق هسته ترانسفورماتور
 182. مزایده باغ کیوی مثمر مساحت 3150متر / مزایده ,مزایده باغ کیوی مثمر مساحت 3150متر
 183. استعلام سرکابل حرارتی بیرونی / استعلام ,استعلام سرکابل حرارتی بیرونی
 184. استعلام لپ تاپ ASUS K556UQ / استعلام لپ تاپ ASUS K556UQ
 185. استعلام مواد آزمایشگاهی / استعلام مواد آزمایشگاهی
 186. استعلام کیت آزمایشگاهی تخصصی بخش دی ان آ / استعلام کیت آزمایشگاهی تخصصی بخش دی ان آ
 187. استعلام یخچال 12 فوت 96.6.6 / استعلام ,استعلام یخچال 12 فوت 96.6.6
 188. استعلام کولر گازی / استعلام ,استعلام کولر گازی
 189. استعلام کامپیوتر pc / استعلام, استعلام کامپیوتر pc
 190. استعلام پرینتر سیاه و سفید / استعلام پرینتر سیاه و سفید
 191. استعلام رم 4 گیگ / استعلام , استعلام رم 4 گیگ
 192. استعلام آبسردکن فلزی / استعلام ,استعلام آبسردکن فلزی
 193. مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور مدل LAD732GE / مزایده , مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور مدل LAD732GE نوبت ا ول
 194. استعلام اجرای پست برق دبستان 12کلاسه سورو / استعلام، استعلام اجرای پست برق دبستان 12کلاسه سورو
 195. استعلام اجرای پست برق سالن ورزشی میلکی شهرستان پارسیان / استعلام، استعلام اجرای پست برق سالن ورزشی میلکی شهرستان پارسیان
 196. استعلام تعمیر و نگهداری سیستم تاسیسات برودتی و ... / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری سیستم تاسیسات برودتی و ...
 197. استعلام صدور بیمه نامه شخص ثالث / استعلام، استعلام صدور بیمه نامه شخص ثالث
 198. استعلام دستگاه ضبط HCVR7216 AM / استعلام دستگاه ضبط HCVR7216 AM
 199. استعلام دوربین مدل hfw2401 e / استعلام دوربین مدل hfw2401 e
 200. استعلام دوربین / استعلام دوربین
 201. استعلام هارد بنفش WD 6t / استعلام, استعلام هارد بنفش WD 6t
 202. استعلام فیش BNC / استعلام, استعلام فیش BNC
 203. استعلام کابل برق 1*2 / استعلام, استعلام کابل برق 1*2
 204. مزایده یک قبضه اسلحه دو لول / مزایده , مزایده یک قبضه اسلحه دو لول
 205. استعلام کابل RG59 / استعلام, استعلام کابل RG59
 206. استعلام لوله فلکسی 16 میلیمتر / استعلام, استعلام لوله فلکسی 16 میلیمتر
 207. استعلام لوله فلکسی 21 / استعلام, استعلام لوله فلکسی 21
 208. استعلام جعبه تقسیم / استعلام, استعلام جعبه تقسیم
 209. استعلام داکت دیواری 5 / استعلام داکت دیواری 5
 210. استعلام رک 9یونیت / استعلام, استعلام رک 9یونیت
 211. استعلام منبع تغذیه 40A / استعلام, استعلام منبع تغذیه 40A
 212. استعلام آداپتور 2A / استعلام, استعلام آداپتور 2A
 213. استعلام مانیتور صنعتی FULL HD فلیپس / استعلام, استعلام مانیتور صنعتی FULL HD فلیپس
 214. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 73.50متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 73.50متر
 215. استعلام چراغ راهنمایی فانوسی چشمک زن با پایه / استعلام چراغ راهنمایی فانوسی چشمک زن با پایه
 216. استعلام سرور - کامپیوتر AIIin one کامپیوتر کامل / استعلام سرور - کامپیوتر AIIin one کامپیوتر کامل
 217. استعلام لوله پلی اتیلن سایز 6-11 PE80 بار 1500 متر / استعلام لوله پلی اتیلن سایز 6-11 PE80 بار 1500 متر
 218. استعلام باطری usp / استعلام,استعلام باطری usp
 219. استعلام ذخیره ساز / استعلام ,استعلام ذخیره ساز
 220. استعلام رایانه کامل / استعلام ,استعلام رایانه کامل
 221. استعلام خدمات مددکاری خارج از مرکز و ... / استعلام ,استعلام خدمات مددکاری خارج از مرکز و ...
 222. استعلام مودم / استعلام , استعلام مودم
 223. استعلام روغن نباتی / استعلام روغن نباتی
 224. استعلام گوشت منجمد بدون استخوان / استعلام گوشت منجمد بدون استخوان
 225. مزایده یک واحد تجاری خدماتی عرصه 300متر / مزایده ,مزایده یک واحد تجاری خدماتی عرصه 300متر
 226. استعلام شامپو و ... / استعلام شامپو و ...
 227. استعلام لوازم مصرفی و اموالی رشته صافکاری / استعلام لوازم مصرفی و اموالی رشته صافکاری
 228. استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام, استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب
 229. استعلام انجام کلیه خدمات سرویس، نگهداری، پشتیبانی ... / استعلام, استعلام انجام کلیه خدمات سرویس، نگهداری، پشتیبانی ...
 230. استعلام کیت لنفویر لیفریشنبا / استعلام, استعلام کیت لنفویر لیفریشنبا
 231. استعلام هود دودکش دار لامینار / استعلام, استعلام هود دودکش دار لامینار
 232. استعلام فن اگزاست / استعلام, استعلام فن اگزاست
 233. استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری / استعلام , استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری
 234. استعلام تجهیزات کامپیوتری / استعلام، استعلام تجهیزات کامپیوتری
 235. مزایده زمین کشاورزی پلاک 98 فرعی / مزایده ,مزایده زمین کشاورزی پلاک 98 فرعی
 236. استعلام خرید پروژکتور / استعلام، استعلام خرید پروژکتور
 237. استعلام خرید دوربین / استعلام، استعلام خرید دوربین
 238. استعلام خرید ACCESS POINT / استعلام، استعلام خرید ACCESS POINT
 239. استعلام خرید یک دستگاه کیس DELL OPTIPLEX 7040 و ... / استعلام خرید یک دستگاه کیس DELL OPTIPLEX 7040 و ...
 240. استعلام خرید رب گوجه فرنگی در بسته های فلزی 800 گرمی / استعلام, استعلام خرید رب گوجه فرنگی در بسته های فلزی 800 گرمی
 241. استعلام میز تحریر اداری ساجیران / استعلام ,استعلام میز تحریر اداری ساجیران
 242. استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات / استعلام , استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات
 243. استعلام برنج ایرانی هاشمی درجه یک / استعلام ,استعلام برنج ایرانی هاشمی درجه یک
 244. استعلام گوشت منجمد / استعلام ,استعلام گوشت منجمد
 245. استعلام برنج هندی / استعلام ,استعلام برنج هندی
 246. مزایده پلاک ثبتی بخش هشت ملکی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش هشت ملکی
 247. استعلام روغن مایع سرخ کردنی / استعلام ,استعلام روغن مایع سرخ کردنی
 248. استعلام رب گوجه فرنگی / استعلام رب گوجه فرنگی
 249. استعلام خدمات پشتیبانی سرویس و نگهداری شبکه / استعلام خدمات پشتیبانی سرویس و نگهداری شبکه
 250. استعلام لباس کار 54 دست .... / استعلام , استعلام لباس کار 54 دست....
 251. استعلام لباس کار .... / استعلام , استعلام لباس کار ....
 252. استعلام لاستیک 200/1000 / استعلام ,استعلام لاستیک 200/1000
 253. استعلام رله AVR-ABB RET 670 / استعلام, استعلام رله AVR-ABB RET 670
 254. استعلام رله AVR-REG-DA / استعلام, استعلام رله AVR-REG-DA
 255. استعلام سوئیچ و ماژول های مورد نیاز / استعلام , استعلام سوئیچ و ماژول های مورد نیاز
 256. مزایده ششدانگ زمین بخش ثبتی شش قوچان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش ثبتی شش قوچان نوبت اول
 257. استعلام باتری قابل شارژ / استعلام , استعلام باتری قابل شارژ
 258. مزایده یک واحد آپارتمان بخش دو قوچان / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان بخش دو قوچان
 259. مزایده ملک با قدمت سی و شش سال / مزایده,مزایده ملک با قدمت سی و شش سال
 260. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 75.190متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 75.190متر
 261. مزایده یکدستگاه یخچال فک شده نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده یکدستگاه یخچال فک شده نوبت دوم
 262. مزایده کمپرسور خلاء - اینگر سولند / مزایده,مزایده کمپرسور خلاء - اینگر سولند
 263. مزایده یکباب واحد مسکونی کلنگی 92.48متر / مزایده,مزایده یکباب واحد مسکونی کلنگی 92.48متر
 264. مزایده املاک شامل شش قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک شامل شش قطعه زمین نوبت دوم
 265. مزایده ملک به مساحت 174مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به مساحت 174مترمربع نوبت دوم
 266. اگهی مزایده موتورسیکلت / اگهی مزایده , مزایده موتورسیکلت
 267. مزایده حیاط مسکونی مساحت صد متر نوبت اول / مزایده,مزایده حیاط مسکونی مساحت صد متر نوبت اول
 268. مزایده یکباب مغازه با قدمت 5 ساله نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه با قدمت 5 ساله نوبت اول
 269. آگهی مزایده گلوله های فولادی ضد سایش / آگهی مزایده ,آگهی مزایده گلوله های فولادی ضد سایش
 270. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 قوچان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 قوچان نوبت اول
 271. مزایده ششدانگ دو باب مغازه و پلاک ثبتی مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب مغازه و پلاک ثبتی مرحله اول
 272. مزایده فروش تابلو فلکس / مزایده , مزایده فروش تابلو فلکس
 273. مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال پساب تصفیه خانه / اگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال پساب تصفیه خانه
 274. مزایده فروش سواری 405 GLXXU7 / مزایده , مزایده فروش سواری 405 GLXXU7
 275. مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل وانت پیکان یخچال دار / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل وانت پیکان یخچال دار
 276. مزایده فروش یک تخته فرش و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش یک تخته فرش و ...
 277. مزایده فروش سواری پیکان 1600 آی / آگهی مزایده , مزایده فروش سواری پیکان 1600 آی
 278. مزایده فروش تعداد 5 تخته فرش ماشینی و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 5 تخته فرش ماشینی و ...
 279. مزایده انواع دارقالی- دستگاه بخاری گازی... نوبت دوم / مزایده , مزایده انواع دارقالی- دستگاه بخاری گازی... نوبت دوم
 280. مناقصه تامین کلیه لوازم و تجهیزات ( شیرآلات - رایزرها .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تامین کلیه لوازم و تجهیزات ( شیرآلات - رایزرها .... نوبت دوم
 281. مزایده فراخوان عمومی املاک مازاد تعداد 7 رقبه / مزایده,مزایده فراخوان عمومی املاک مازاد تعداد 7 رقبه
 282. مزایده فروش یکباب مغازه به مساحت 11 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه به مساحت 11 متر نوبت دوم
 283. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 324متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 324متر
 284. مزایده یک واحد مسکونی مساحت 97.22متر مرحله دوم / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 97.22متر مرحله دوم
 285. مزایده یک واحد ساختمان ویلایی مساحت 1000متر / مزایده,مزایده یک واحد ساختمان ویلایی مساحت 1000متر
 286. فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت مجتمع اداری ، تجاری نوبت دوم / فراخوان جذب سرمایه گذار , فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت مجتمع اداری ، تجاری نوبت دوم
 287. مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور نوبت دوم
 288. مزایده ملک به شماره 530 فرعی از یک اصلی نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به شماره 530 فرعی از یک اصلی نوبت دوم
 289. مزایده سند ششدانگ یکباب خانه مسکونی عرصه دویست متر / مزایده,مزایده سند ششدانگ یکباب خانه مسکونی عرصه دویست متر
 290. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت صد و سی متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت صد و سی متر
 291. مزایده اجاره زمین جهت نصب و بهره برداری تلویزیون شهری / مزایده , مزایده اجاره زمین جهت نصب و بهره برداری تلویزیون شهری مرحله اول
 292. مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 184متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 184متر
 293. خلاصه آگهی پاسخگوئی به سامانه 9990 تلفن همراه / خلاصه آگهی،خلاصه آگهی پاسخگوئی به سامانه 9990 تلفن همراه
 294. مزایده یک تلفن همراه / مزایده , مزایده یک خط تلفن همراه مرحله اول
 295. فراخوان احداث مدرسه 12 کلاسه در محله پشت تب و ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان احداث مدرسه 12 کلاسه در محله پشت تب و ... نوبت دوم
 296. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی ابعاد 25*65 / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی ابعاد 25*65
 297. مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 نیشابور / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 نیشابور
 298. مناقصه تکمیل سوله ورزشی 96.6.6 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل سوله ورزشی 96.6.6 نوبت اول
 299. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 196متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 196متر
 300. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 626.7متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 626.7متر
 301. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت سیصد متر
 302. مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 54.69متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 54.69متر
 303. مناقصه احداث فونداسیون و سایبان ایستگاه های CGS گندم زار و... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث فونداسیون و سایبان ایستگاه های CGS گندم زار و... نوبت دوم
 304. فراخوان , فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمان ها ، زیرساخت های تاسیسات برقی ، مکانیکی / فراخوان پیمانکاران , فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمان ها ، زیرساخت های تاسیسات برقی ، مکانیکی
 305. فراخوان خرید 5 دستگاه بوستر پمپ 6kv نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان خرید 5 دستگاه بوستر پمپ 6kv نوبت دوم
 306. مناقصه اجرای 3200 متر لوله گذاری نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای 3200 متر لوله گذاری نوبت دوم
 307. مزایده منزل مسکونی قدمت بیش از 20 سال / مزایده,مزایده منزل مسکونی قدمت بیش از 20 سال
 308. مناقصه احداث خطوط 8 ، 9 و 10 ایستگاه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث خطوط 8 ، 9 و 10 ایستگاه نوبت دوم
 309. مزایده یک دستگاه خودرو تاکسی پژو 405 / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو تاکسی پژو 405
 310. مزایده یک دستگاه خودرو سواری سیستم و تیپ سایپا 131 / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری سیستم و تیپ سایپا 131
 311. مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین اسناد رهنی / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین اسناد رهنی
 312. آگهی مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور میاندواب - نوبت دوم / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور میاندواب - نوبت دوم
 313. مناقصه تکمیل و احداث پروژه های انبوه سازی مسکونی / مناقصه تکمیل و احداث پروژه های انبوه سازی مسکونی
 314. مناقصه خرید یک دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان شهید مصطفی خمینی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید یک دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان شهید مصطفی خمینی
 315. فراخوان مربوط به انجام خدمات سرویس و نگهداری و سوخت رسانی ... / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی) , فراخوان مربوط به انجام خدمات سرویس و نگهداری و سوخت رسانی ...
 316. مزایده یک دستگاه خودرو سواری ماکسیما / مزایده یک دستگاه خودرو سواری ماکسیما
 317. مزایده ساختمان مسکونی مساحت 117متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 117متر
 318. یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان / یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان
 319. آگهی فروش سنگ شکن زیراتوری نورد برگ و ... / آگهی ، آگهی فروش سنگ شکن زیراتوری نورد برگ و ...
 320. مزایده فروش تعداد هشت دستگاه خودرو / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد هشت دستگاه خودرو
 321. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و ... / آگهی مناقصه, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و ...
 322. مناقصه تهیه - طبخ و توزیع غذای دانشجویان / مناقصه , مناقصه تهیه - طبخ و توزیع غذای دانشجویان
 323. مناقصه خدمات آبدارخانه و نظافت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات آبدارخانه و نظافت
 324. مزایده فروش دو دستگاه خودرو / آگهی مزایده, مزایده فروش دو دستگاه خودرو
 325. مزایده یکدستگاه مرکز تلفن سانترال RX 608 / مزایده, مزایده یکدستگاه مرکز تلفن سانترال RX 608
 326. مناقصه تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی کارخانه ای / آگهی دعوت مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی کارخانه ای
 327. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت اعیان 155.85متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت اعیان 155.85متر
 328. مناقصه نگهداری پل های مکانیزه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری پل های مکانیزه
 329. مناقصه احداث ابنیه پایانه اتوبوسرانی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ابنیه پایانه اتوبوسرانی و ...
 330. مزایده جمع آوری و حمل و نقل پسماند های خشک / آگهی مزایده عمومی, مزایده جمع آوری و حمل و نقل پسماند های خشک
 331. مناقصه عملیات ساخت، ماشینکاری، پرسکاری و تکمیلی تعدادی از قطعات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ساخت، ماشینکاری، پرسکاری و تکمیلی تعدادی از قطعات
 332. فراخوان اجرای قرنیز و هندریل / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان اجرای قرنیز و هندریل
 333. مزایده واگذاری یک واحد محل عرضه و فروش وسایل و تجهیزات ارتوپدی - اصلاحیه / اصلاحیه زایده, واگذاری یک واحد محل عرضه و فروش وسایل و تجهیزات ارتوپدی - اصلاحیه
 334. مزایده فروش تعداد 5 قطعه از زمینهای خود نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش تعداد 5 قطعه از زمینهای خود نوبت دوم
 335. مزایده بهره برداری از پارکینگ / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از پارکینگ
 336. مزایده فروش تعدادی املاک و خودرو / مزایده ,مزایده فروش تعدادی املاک و خودرو
 337. مناقصه تولید و مونتاژ قطعات / آگهی مناقصه, مناقصه تولید و مونتاژ قطعات
 338. مزایده فروش انواع کاغذ گلاسه و تحریر / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع کاغذ گلاسه و تحریر
 339. مناقصه انجام سرویس های ایاب و ذهاب تهران و حومه ... 96.6.6 / مناقصه , مناقصه انجام سرویس های ایاب و ذهاب تهران و حومه ... 96.6.6
 340. مزایده املاک مساحت 135.65 و 123.34مترمربع / مزایده,مزایده املاک مساحت 135.65 و 123.34مترمربع
 341. مناقصه واگذاری امور شناوری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور شناوری نوبت دوم
 342. مزایده ملک به مساحت 311.57متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به مساحت 311.57متر نوبت دوم
 343. اصلاحیه مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 120 سازه لمپست سطح شهر / اصلاحیه مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 120 سازه لمپست سطح شهر
 344. مناقصه واگذاری نگهداری ، تعمیرات و راهبری تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری نگهداری ، تعمیرات و راهبری تاسیسات
 345. مناقصه حمل خاک و نخاله ، حمل و پخش و کوبش آسفالت.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل خاک و نخاله ، حمل و پخش و کوبش آسفالت...
 346. اصلاحیه مزایده یک دستگاه کیس کامپیوتر / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه کیس کامپیوتر
 347. آگهی ارزیابی کیفی PART FOR CORE BARREL ADJUSTABLE HEAD نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی ، آگهی ارزیابی کیفی PART FOR CORE BARREL ADJUSTABLE HEAD نوبت دوم
 348. تجدید مناقصه تهیه و نصب علائم ایمنی در سطح محورهای استان -نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب علائم ایمنی در سطح محورهای استان -نوبت دوم
 349. مزایده اجاره پارکینگ خودرو سواری 15 خرداد / مزایده عمومی , مزایده اجاره پارکینگ خودرو سواری 15 خرداد
 350. مناقصه پروژه زیرسازی معابر روستا نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه زیرسازی معابر روستا نوبت دوم
 351. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یازده تهران / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یازده تهران
 352. مزایده ملک مشاع عرصه 401.43متر و دستگاه چاپ / مزایده,مزایده ملک مشاع عرصه 401.43متر و دستگاه چاپ
 353. مزایده فروش یک دستگاه یخچال فریزر و ... / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه یخچال فریزر و ...
 354. مزایده فروش یکدستگاه موتور سردخانه و ... / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه موتور سردخانه و ...
 355. مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس - 96.6.6 / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس - نوبت اول 96.6.6
 356. مزایده پلاک ثبتی 1525 اصلی بخش دو قم نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1525 اصلی بخش دو قم نوبت اول
 357. مزایده تابلو فرش تمام ابریشم .... نوبت دوم / مزایده ، مزایده تابلو فرش تمام ابریشم .... نوبت دوم
 358. مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید مدل 83 / مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید مدل 83
 359. تجدید فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه آب شیرین کن کابینتی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه آب شیرین کن کابینتی نوبت دوم
 360. مزایده یکباب گاراژ و سه دهنه مغازه و ساختمان مسکونی / مزایده,مزایده یکباب گاراژ و سه دهنه مغازه و ساختمان مسکونی
 361. مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 14 مشهد نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 14 مشهد نوبت دوم
 362. مزایده آپارتمان مسکونی عرصه 135مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی عرصه 135مترمربع
 363. آگهی مزایده واگذاری فضاهای خالی مدارس 96.6.6 / آگهی مزایده واگذاری فضاهای خالی مدارس 96.6.6
 364. مناقصه تامین امور حفاظت فیزیکی و امور نگهبانی پارک / مناقصه , مناقصه تامین امور حفاظت فیزیکی و امور نگهبانی پارک
 365. تجدید مناقصه بستر سازی محل دپوی زباله 96.6.6 / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه بستر سازی محل دپوی زباله 96.6.6
 366. مناقصه انجام امور تشریفات گمرکی و عملیات ترخیص محموله های صادراتی / مناقصه , مناقصه انجام امور تشریفات گمرکی و عملیات ترخیص محموله های صادراتی
 367. مزایده یک دستگاه واحد آپارتمان عرصه 60.52مترمربع / مزایده,مزایده یک دستگاه واحد آپارتمان عرصه 60.52مترمربع
 368. مزایده عمومی برون سپاری کافی شاپ نیلو - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده عمومی برون سپاری کافی شاپ نیلو - نوبت دوم
 369. مزایده فروش سردرختی میوه کیوی / آگهی مزایده، مزایده فروش سردرختی میوه کیوی
 370. مناقصه خرید کنتور سه فاز مستقیم دیجیتالی و قاب مربوطه...- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه های عمومی، مناقصه خرید کنتور سه فاز مستقیم دیجیتالی و قاب مربوطه...- نوبت دوم
 371. مناقصه حفظ و نگهداری خط برق 20k ... - نوبت دوم / مناقصه حفظ و نگهداری خط برق 20k ... - نوبت دوم
 372. مزایده واگذاری سه ساله محل غرفه میخک ... - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده واگذاری سه ساله محل غرفه میخک ... - نوبت دوم
 373. مزایده فروش محصول سردرختی زیتون باغات - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش محصول سردرختی زیتون باغات - نوبت دوم
 374. مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات و سیستم های برقی و مکانیکی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات و سیستم های برقی و مکانیکی
 375. فراخوان تجدید مناقصه خدمات پروژه احداث سردرب ورودی شهرک صنعتی ... نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان تجدید مناقصه خدمات پروژه احداث سردرب ورودی شهرک صنعتی ... نوبت دوم
 376. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 5400مترمربع / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 5400مترمربع
 377. مزایده تجهیزات و لوازم و اتصالات پست برق / آگهی مزایده عمومی, مزایده تجهیزات و لوازم و اتصالات پست برق
 378. مزایده یک دستگاه خودرو کیا سراتو 2000 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو کیا سراتو 2000
 379. مزایده تعداد 75 تن لوله های کربن استیل ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعداد 75 تن لوله های کربن استیل ضایعاتی
 380. فراخوان انجام خدمات تنظیفات، نگهداری فضای سبز نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان انجام خدمات تنظیفات، نگهداری فضای سبز نوبت دوم
 381. تجدید مناقصه گازرسانی و انجام توسعه شبکه حفرات خالی و نصب انشعابات پراکنده ناحیه ابهر نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی و انجام توسعه شبکه حفرات خالی و نصب انشعابات پراکنده ناحیه ابهر نوبت دوم
 382. مناقصه ایاب و ذهاب و ... نوبت دوم / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه ایاب و ذهاب و ... نوبت دوم
 383. مزایده واگذاری املاک / آگهی مزایده,مزایده واگذاری املاک
 384. مناقصه احداث فیدرهای فشار متوسط نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه احداث فیدرهای فشار متوسط نوبت دوم
 385. مناقصه ​انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه ​انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف
 386. مناقصه کنتور تک فاز الکترونیکی کامل با فیوز / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه کنتور تک فاز الکترونیکی کامل با فیوز
 387. مزایده واگذاری سهام / مزایده واگذاری سهام
 388. مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری گندم نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری گندم نوبت دوم
 389. تجدید مناقصه توسعه و احداث - اصلاح و بهینه سازی روستایی / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه توسعه و احداث - اصلاح و بهینه سازی روستایی
 390. تجدید مناقصه تجهیز 3 دستگاه شاسی به خودروی اطفاء حریق / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه تجهیز 3 دستگاه شاسی به خودروی اطفاء حریق
 391. فراخوان عملیات خدمات مهندسی ، خرید تجهیزات و نصب ، تست و راه اندازی توسعه نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه , فراخوان عملیات خدمات مهندسی ، خرید تجهیزات و نصب ، تست و راه اندازی توسعه نوبت دوم
 392. فراخوان عمومی مناقصه تکمیل عملیات اجرایی تعریض و بهسازی محور و ... / آگهی فراخوان عمومی مناقصه , فراخوان عمومی مناقصه تکمیل عملیات اجرایی تعریض و بهسازی محور و ...
 393. مزایده اجاره دو باب مغازه نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره دو باب مغازه نوبت دوم
 394. مزایده اجاره ساختمان ضمن خدمت....نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره ساختمان ضمن خدمت.... نوبت دوم
 395. مناقصه آماده سازی و آسفالت معابر خاکی و.... 96.6.6 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه آماده سازی و آسفالت معابر خاکی و.... 96.6.6
 396. مزایده یک دستگاه کوره CNC سکوریت شیشه / مزایده,مزایده یک دستگاه کوره CNC سکوریت شیشه
 397. مزایده ششدانگ ملک مشاع بخش ده تهران / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مشاع بخش ده تهران
 398. مزایده فروش مانتو نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش مانتو نوبت دوم
 399. مناقصه عمومی PARTS FOR BORSIG BALL VALVE CLASS 150 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه PARTS FOR BORSIG BALL VALVE CLASS 150
 400. مناقصه خرید ابزارآلات ترابری - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید ,مناقصه خرید ابزارآلات ترابری - نوبت دوم
 401. تجدید مناقصه تامین لوازم و تجهیزات ایستگاه های پمپاژ سیستم آبیاری- نوبت دوم / تجدید مناقصه تامین لوازم و تجهیزات ایستگاه های پمپاژ سیستم آبیاری- نوبت دوم
 402. مزایده فروش تعدادی قطعه زمین مسکونی بصورت مجزا / مزایده,مزایده فروش تعدادی قطعه زمین مسکونی بصورت مجزا
 403. تجدید مزایده فروش تعدادی از مستحدثات شامل واحدهای کارگاهی / مزایده,تجدید مزایده فروش تعدادی از مستحدثات شامل واحدهای کارگاهی
 404. مناقصه خرید ساندویچ پنل های سقفی و دیواری / آگهی مناقصه, مناقصه خرید ساندویچ پنل های سقفی و دیواری
 405. مزایده ملک مساحت عرصه 389.33متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 389.33متر نوبت اول
 406. مناقصه عمومی صندلی / اگهی مناقصه عمومی دومرحله ای , مناقصه عمومی صندلی
 407. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 109.56متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 109.56متر
 408. فراخوان ارائه خدمات حمل و نقل جهت انجام ماموریتهای داخل و خارج از شهر - نوبت دوم / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان ارائه خدمات حمل و نقل جهت انجام ماموریتهای داخل و خارج از شهر - نوبت دوم
 409. مزایده فروش املاک بصورت نقدی و اقساطی / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقدی و اقساطی
 410. مزایده خودرو سواری پراید نوک مدادی مدل 1387 دوگانه سوز / مزایده خودرو سواری پراید نوک مدادی مدل 1387 دوگانه سوز
 411. مزایده یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده ... / مزایده یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده ...
 412. مزایده واگذاری زمین / مزایده واگذاری زمین
 413. مناقصه خرید سه دستگاه پمپ آب آتش نشانی / آگهی مناقصه,مناقصه خرید سه دستگاه پمپ آب آتش نشانی
 414. مناقصه رفت و روب , جمع آوری و حمل و دفع زباله / مناقصه رفت و روب , جمع آوری و حمل و دفع زباله
 415. استعلام ساماندهی زیرساخت شبکه از حالت سنتی به معماری سه لایه / استعلام ,استعلام ساماندهی زیرساخت شبکه از حالت سنتی به معماری سه لایه
 416. استعلام دستگاه فریز لوله / استعلام ,استعلام دستگاه فریز لوله
 417. استعلام رنگ پلاستیک هاوی لوکس / استعلام ,استعلام رنگ پلاستیک هاوی لوکس
 418. استعلام بورد همه کاره ایستاده / استعلام ,استعلام بورد همه کاره ایستاده
 419. استعلام یاتاقان کاسه ای ... / استعلام , استعلام یاتاقان کاسه ای ...
 420. استعلام الکتروموتور 7.5kw برج خنک کننده.... / استعلام , استعلام الکتروموتور 7.5kw برج خنک کننده....
 421. استعلام الکترو پمپ دیگ بخار .... / استعلام , استعلام الکترو پمپ دیگ بخار ....
 422. استعلام الکتروموتور 3000 دور 75 اسب .... / استعلام , استعلام الکتروموتور 3000 دور 75 اسب ....
 423. مزایده تلویزیون , یخچال , باکس و تشک و ... / مزایده تلویزیون , یخچال , باکس و تشک و ...
 424. استعلام تخم مرغ درشت 96.6.6 / استعلام, استعلام تخم مرغ درشت 96.6.6
 425. استعلام کارت DVBS2 TECHNIQUE SAT / استعلام, استعلام کارت DVBS2 TECHNIQUE SAT
 426. استعلام خرید پرژکتور دو کیلوات زوم پرو فایل 54-30 / استعلام, استعلام خرید پرژکتور دو کیلوات زوم پرو فایل 54-30
 427. استعلام خرید شیدر پروژکتور / استعلام ,استعلام خرید شیدر پروژکتور
 428. استعلام خرید پروزکتور زوم / استعلام ,استعلام خرید پروزکتور زوم
 429. استعلام پروژکتور واش لایت ال ای دی / استعلام ,استعلام پروژکتور واش لایت ال ای دی
 430. استعلام پروژکتور پار / استعلام ,استعلام پروژکتور پار
 431. استعلام میز کنترل نور دستی / استعلام ,استعلام میز کنترل نور دستی
 432. استعلام دیمر لایت پوتر 12 خط / استعلام, استعلام دیمر لایت پوتر 12 خط
 433. استعلام بالابر میله ای نور / استعلام, استعلام بالابر میله ای نور
 434. ارزیابی کیفی مناقصه تهیه و اجرا سازه و تجهیزات هیدرومکانیکی دریچه های استاپ...- نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی مناقصه تهیه و اجرا سازه و تجهیزات هیدرومکانیکی دریچه های استاپ...- نوبت دوم
 435. استعلام بالابر نردبانی نور موضعی / استعلام, استعلام بالابر نردبانی نور موضعی
 436. استعلام تابلو کنترل بالا برهای نورپردازی / استعلام, استعلام تابلو کنترل بالا برهای نورپردازی
 437. استعلام پچ پنل نور / استعلام پچ پنل نور
 438. استعلام کولر گازی اسپیلت / استعلام، استعلام کولر گازی اسپیل
 439. استعلام تعمیرات جزیی ساختمانی پستهای انتقال و فوق توزیع / استعلام ، استعلام تعمیرات جزیی ساختمانی پستهای انتقال و فوق توزیع
 440. استعلام خرید 3 دستگاه ترانسفورماتور / استعلام ,استعلام خرید 3 دستگاه ترانسفورماتور
 441. استعلام خرید و نصب 2 درب اتوماتیک برقی شیشه ای / استعلام ,استعلام خرید و نصب 2 درب اتوماتیک برقی شیشه ای
 442. استعلام خرید سیلیکاژل آبی / استعلام ,استعلام خرید سیلیکاژل آبی
 443. استعلام نصب خار ضد صعود خطوط فوق توزیع هرات 96.6.6 / استعلام, استعلام نصب خار ضد صعود خطوط فوق توزیع هرات 96.6.6
 444. استعلام تعمیرات / استعلام ,استعلام تعمیرات
 445. تجدید مناقصه کلیه امور خدماتی شامل انجام امور مربوط به تنظیف، رفت و روب معابر و ... / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه کلیه امور خدماتی شامل انجام امور مربوط به تنظیف، رفت و روب معابر و ...
 446. استعلام رینگ و لاستیک لیفتراک / استعلام رینگ و لاستیک لیفتراک
 447. استعلام مانیتور / استعلام مانیتور
 448. استعلام بازسازی آبدارخانه های فوریتهای پزشکی / استعلام بازسازی آبدارخانه های فوریتهای پزشکی
 449. استعلام خرید تجهیزات برای ساختمان های تازه تاسیس / استعلام خرید تجهیزات برای ساختمان های تازه تاسیس
 450. استعلام درب اتوماتیک اپراتور / استعلام درب اتوماتیک اپراتور
 451. استعلام درب و پنجره یو پی وی سی / استعلام درب و پنجره یو پی وی سی
 452. استعلام تابلو فول کالر / استعلام تابلو فول کالر
 453. استعلام خرید 22 عدد کپسول آتش نشانی / استعلام خرید 22 عدد کپسول آتش نشانی
 454. استعلام خرید 3 دستگاه آب سرد کن / استعلام خرید 3 دستگاه آب سرد کن
 455. استعلام روغن موتور ایرانول.... / استعلام، استعلام روغن موتور ایرانول....
 456. مزایده کلیه خدمات امور بهشت قاسم / مزایده کلیه خدمات امور بهشت قاسم
 457. مزایده کلیه خدمات امور بهشت قاسم / مزایده کلیه خدمات امور بهشت قاسم
 458. استعلام سدیم هیدروکسید / استعلام سدیم هیدروکسید
 459. استعلام روغن موتور بهران / استعلام ، استعلام روغن موتور بهران
 460. استعلام فلاکس / استعلام, استعلام فلاکس
 461. استعلام کارتریج / استعلام, استعلام کارتریج
 462. استعلام سوئیچ شبکه برند سیسکو / استعلام, استعلام سوئیچ شبکه برند سیسکو
 463. استعلام رک U22 / استعلام, استعلام رک U22
 464. استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه مدل CA / استعلام, استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه مدل CA
 465. فراخوان مناقصه خرید 7 دستگاه آسانسور / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید 7 دستگاه آسانسور
 466. استعلام خرید فن تخلیه دود فشار مثبت / استعلام, استعلام خرید فن تخلیه دود فشار مثبت
 467. استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری / استعلام, استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری
 468. استعلام دیسپرسنت / استعلام, استعلام دیسپرسنت
 469. استعلام دکل ۱۲ متری / استعلام ,استعلام دکل ۱۲ متری
 470. استعلام راهبند درب ورود و خروج / استعلام ,استعلام راهبند درب ورود و خروج
 471. استعلام اورکت حریق / استعلام ,استعلام اورکت حریق
 472. استعلام کفش، دستکش، کلاه ایمنی و ... / استعلام ,استعلام کفش، دستکش، کلاه ایمنی و ...
 473. استعلام تابلو روان فول کالر / استعلام ,استعلام تابلو روان فول کالر
 474. استعلام خرید 400 دستگاه فن جهت ترانسفورماتورهای قدرت / استعلام، استعلام خرید 400 دستگاه فن جهت ترانسفورماتورهای قدرت
 475. مناقصه نسبت به تهیه و نصب و راه اندازی 4 دستگاه SDH / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نسبت به تهیه و نصب و راه اندازی 4 دستگاه SDH
 476. استعلام تلویزیون رنگی 32 اینچ، LED / استعلام , استعلام تلویزیون رنگی 32 اینچ، LED
 477. استعلام ماسک یکبار مصرف سه لایه / استعلام، استعلام ماسک یکبار مصرف سه لایه
 478. استعلام پارچه مل مل (پارچه نظیف) / استعلام، استعلام پارچه مل مل (پارچه نظیف)
 479. استعلام پودر سپید کننده / استعلام، استعلام پودر سپید کننده
 480. استعلام صابون حمام سبز / استعلام، استعلام صابون حمام سبز
 481. استعلام کلاه یکبار مصرف کشدار آبی رنگ / استعلام، استعلام کلاه یکبار مصرف کشدار آبی رنگ
 482. استعلام لوله پلی اتیلن PE100 / استعلام، استعلام لوله پلی اتیلن PE100
 483. استعلام دستگاه تصفیه آب / استعلام , استعلام دستگاه تصفیه آب
 484. استعلام رایانه همراه مدل y450 / استعلام , استعلام رایانه همراه مدل y450
 485. استعلام خرید ۱۷ دستگاه یخچال / استعلام ,استعلام خرید ۱۷ دستگاه یخچال
 486. استعلام تولید و فرآوری صنعتی / استعلام ,استعلام تولید و فرآوری صنعتی
 487. استعلام خرید ورق / استعلام ,استعلام خرید ورق
 488. استعلام مدل mas100-air sampalr / استعلام ,استعلام مدل mas100-air sampalr
 489. استعلام الکترود ph ... / استعلام, استعلام الکترود ph ...
 490. استعلام ارلن 300 / استعلام, استعلام ارلن 300
 491. استعلام real time pcr / استعلام, استعلام real time pcr
 492. استعلام الکترود هدایت متلر تولدو 720 / استعلام, استعلام الکترود هدایت متلر تولدو 720
 493. مناقصه تکمیل سالن ورزشی 1200 نفره بافق / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل سالن ورزشی 1200 نفره بافق
 494. ارزیابی کیفی خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی ... - نوبت دوم / ارزیابی کیفی تولیدکنندگان , ارزیابی کیفی خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی ... - نوبت دوم
 495. مناقصه خرید بسکت های ژونگستروم / مناقصه عمومی, مناقصه خرید بسکت های ژونگستروم
 496. مناقصه انجام امور مربوط به تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان و بیماران / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور مربوط به تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان و بیماران
 497. استعلام چرم مصنوعی روکش صندلی / استعلام قیمت، استعلام چرم مصنوعی روکش صندلی
 498. استعلام ​مجموعه روکش کامل صندلی نیسان بهینه / استعلام قیمت، استعلام ​مجموعه روکش کامل صندلی نیسان بهینه
 499. استعلام پینچ ولو سایز 350 بدنه بسته / استعلام, استعلام پینچ ولو سایز 350 بدنه بسته
 500. استعلام ​مجموعه فریم پشت سری X100, X200 آبکاری / استعلام قیمت، استعلام ​مجموعه فریم پشت سری X100, X200 آبکاری
 501. استعلام مجموعه فریم فلزی هدرست تیلت دار صندلی جلو X232 / استعلام قیمت، استعلام مجموعه فریم فلزی هدرست تیلت دار صندلی جلو X232
 502. استعلام سینی کفی عقب 1/3- X211 ... / استعلام قیمت، استعلام سینی کفی عقب 1/3- X211...
 503. مناقصه خدمات تامین فلاکسیبل های ریخته گری و میز انتقال شمش / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خدمات تامین فلاکسیبل های ریخته گری و میز انتقال شمش
 504. مناقصه عملیات احداث خط انتقال ، تغذیه و خرید ، ساخت ، نصب و راه اندازی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه عملیات احداث خط انتقال ، تغذیه و خرید ، ساخت ، نصب و راه اندازی نوبت دوم
 505. مناقصه بازسازی انواع غلتک های خطوط ریخته گری / آگهی مناقصه, بازسازی انواع غلتک های خطوط ریخته گری
 506. مناقصه توسعه پست برق 800 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه توسعه پست برق 800
 507. استعلام MIXER / استعلام MIXER
 508. استعلام کوپلینگ / استعلام کوپلینگ
 509. اصلاحیه مناقصه خرید 12 قلم انواع فشارسنج / اصلاحیه ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه خرید 12 قلم انواع فشارسنج
 510. استعلام طراحی و ساخت مبدل حرارتی / استعلام , استعلام طراحی و ساخت مبدل حرارتی
 511. استعلام power analyzer / استعلام بهای الکترونیکی, استعلام power analyzer
 512. استعلام سیلندر گاز کالیبراسیون / استعلام سیلندر گاز کالیبراسیون
 513. استعلام زونکن بزرگ 320MM×280MM×70MM / استعلام زونکن بزرگ 320MM×280MM×70MM
 514. استعلام CONTROL BOARD P3B078001/17 TYPE P125300 MTE-P300... / استعلام CONTROL BOARD P3B078001/17 TYPE P125300 MTE-P300...
 515. استعلام همسطح سازی دریچه های منهول فاضلاب / استعلام, استعلام همسطح سازی دریچه های منهول فاضلاب
 516. مزایده فروش 300.000 ليتر روغن كاركرده صنعتی / آگهی مزايده , مزایده فروش 300.000 ليتر روغن كاركرده صنعتی
 517. مناقصه بازسازی و تعويض سلولهای فرسوده.... / مناقصه بازسازی و تعويض سلولهای فرسوده....
 518. مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده,مزایده یک خط تلفن همراه
 519. تجدید مزایده واگذاری استخر سرپوشیده / آگهی مزایده ,تجدید مزایده واگذاری استخر سرپوشیده
 520. مناقصه خدمات پیاده سازی و اجرا سیستم condition monitoring / آگهی مناقصه ,مناقصه خدمات پیاده سازی و اجرا سیستم condition monitoring
 521. تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری آسانسورهای فاز 3 و ... / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری آسانسورهای فاز 3 و ...
 522. مزایده واگذاری یک قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین نوبت دوم
 523. مزایده فنر حلزونی و ... / آگهی مزایده ,مزایده فنر حلزونی و ...
 524. مزایده عمومی فروش ۹دستگاه وسايل نقليه بيل مکانيکی / مزایده عمومی فروش ۹دستگاه وسايل نقليه بيل مکانيکی
 525. تجدید دعوتنامه تعمیرات دوره ای قایق بهمن ۳ / تجدید دعوتنامه تعمیرات دوره ای قایق بهمن ۳
 526. مزایده نوار نقاله ، آسیاب دهانه ، ماردون جلوی آسیاب / مزایده نوار نقاله ، آسیاب دهانه ، ماردون جلوی آسیاب
 527. مناقصه ساماندهی رودخانه اسلام آباد غرب / مناقصه ساماندهی رودخانه اسلام آباد غرب
 528. مناقصه تامین رادیاتورهای خنک کاری / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین رادیاتورهای خنک کاری
 529. مزایده خودرو / آگهی مزایده ,مزایده خودرو
 530. مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای دهستان / مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای دهستان
 531. مناقصه خرید کنتور توربینی / مناقصه خرید کنتور توربینی
 532. مناقصه خرید رگولاتور خانگی / مناقصه خرید رگولاتور خانگی
 533. فراخوانrequest for expressions of interest / فراخوانrequest for expressions of interest
 534. مزایده مجموعه سلف اساتید و رستوران آزاد / آگهی مزایده عمومی ,مزایده مجموعه سلف اساتید و رستوران آزاد
 535. مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 8 دستگاه غربالگری شنوایی نوزدان / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 8 دستگاه غربالگری شنوایی نوزدان
 536. استعلام دوربین صوتی و تصویر / استعلام دوربین صوتی و تصویر
 537. استعلام دوربین، صوتی و ....96.6.6 / استعلام، استعلام دوربین، صوتی و .... 96.6.6
 538. استعلام ملزومات IT / استعلام, استعلام ملزومات IT
 539. استعلام کفش کار فرزین مدل سانترال / استعلام , استعلام کفش کار فرزین مدل سانترال
 540. استعلام تجهیزان شامل EMC: VNX-5200 و... / استعلام، استعلام تجهیزان شامل EMC: VNX-5200 و...
 541. مزایده یک قطعه زمین مساحت 6325.67مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 6325.67مترمربع
 542. استعلام خرید یک دستگاه چاپگر HP2035 / استعلام ,استعلام خرید یک دستگاه چاپگر HP2035
 543. استعلام پرینتر HP مدل 1025 رنگی / استعلام ,استعلام پرینتر HP مدل 1025 رنگی
 544. استعلام کپسول گاز آزمایشگاهی .... / استعلام ,استعلام کپسول گاز آزمایشگاهی
 545. استعلام تجهیزات آزمایشگاه مکانیک خاک / استعلام ,استعلام تجهیزات آزمایشگاه مکانیک خاک
 546. استعلام پارتیشن دو جداره / استعلام پارتیشن دو جداره
 547. استعلام کابینت / استعلام کابینت
 548. استعلام پنجره پروفیل با توری / استعلام, استعلام پنجره پروفیل با توری
 549. استعلام حفر و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه آب شرب / استعلام, استعلام حفر و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه آب شرب
 550. مناقصه احداث محور کریق - آرموداق ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث محور کریق - آرموداق ...
 551. استعلام ماسک ضدگاز، کیت و پودر کلرسنجی / استعلام,استعلام ماسک ضدگاز، کیت و پودر کلرسنجی
 552. استعلام ۱۵ عدد مخزن سه لایه / استعلام ,استعلام ۱۵ عدد مخزن سه لایه
 553. استعلام خرید برقگیر / استعلام ,استعلام خرید برقگیر
 554. استعلام عملیات ساختمانی پست موقت / استعلام ,استعلام عملیات ساختمانی پست موقت
 555. استعلام عملیات ساختمانی پست موقت 66 / استعلام ,استعلام عملیات ساختمانی پست موقت 66
 556. استعلام انجام بخشی از کارهای خدماتی مجموعه انبارهای برق / استعلام ,استعلام انجام بخشی از کارهای خدماتی مجموعه انبارهای برق
 557. استعلام خرید ۳۰ عدد تست بلاک / استعلام ,استعلام خرید ۳۰ عدد تست بلاک
 558. استعلام خرید 130 عدد اسپیسر باندل هادی اسکواب / استعلام ,استعلام خرید 130 عدد اسپیسر باندل هادی اسکواب
 559. استعلام خرید قفل آویز / استعلام ,استعلام خرید قفل آویز
 560. استعلام آنالیزور شبکه برق و ثبات / استعلام آنالیزور شبکه برق و ثبات
 561. مزایده ملک توقیفی مساحت عرصه دویست متر / مزایده,مزایده ملک توقیفی مساحت عرصه دویست متر
 562. استعلام رله مکانیکی / استعلام, استعلام رله مکانیکی
 563. استعلام نرده شاخ گوزنی / استعلام , استعلام نرده شاخ گوزنی
 564. استعلام لوازم الکتریکی برای راهبند پارکینگ / استعلام، استعلام لوازم الکتریکی برای راهبند پارکینگ
 565. استعلام اسکنر / استعلام , استعلام اسکنر
 566. استعلام سایر فعالیت های مخابراتی / استعلام, استعلام سایر فعالیت های مخابراتی
 567. استعلام آبسردکن ایست کول / استعلام ,استعلام آبسردکن ایست کول
 568. استعلام لاستیک / استعلام, استعلام لاستیک
 569. استعلام کاغذ / استعلام کاغذ
 570. استعلام انجام معاینات پزشکی / استعلام, استعلام انجام معاینات پزشکی
 571. استعلام تهیه و ارسال تجهیزات / استعلام, استعلام تهیه و ارسال تجهیزات
 572. فراخوان خرید تعداد 1000 عدد فاکس مودم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان خرید تعداد 1000 عدد فاکس مودم
 573. مزایده یکباب مغازه یک طبقه مساحت صد متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه یک طبقه مساحت صد متر
 574. مزایده اجاره پارکینگ خلدبرین / مزایده , مزایده اجاره پارکینگ خلدبرین
 575. مناقصه نصب 700 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نصب 700 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی
 576. مزایده فروش تعداد یک دستگاه خودرو سواری تمدید / آگهی مزایده,مزایده فروش تعداد یک دستگاه خودرو سواری تمدید
 577. مزایده فروش مبلمان / مزایده,مزایده فروش مبلمان
 578. مزایده خودرو پژو پرشیا- نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خودرو پژو پرشیا- نوبت دوم
 579. اگهی مزایده کت شلوار / آگهی مزایده اموال , مزایده کت شلوار
 580. مزایده منزل مسکونی مساحت 433.14متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 433.14متر
 581. مناقصه رنگ آمیزی سایبانهای انبار نفت ایثارگران / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه رنگ آمیزی سایبانهای انبار نفت ایثارگران نوبت اول
 582. مناقصه تعمیرات مامورسرا و ناحیه مرکزی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تعمیرات مامورسرا و ناحیه مرکزی
 583. مزایده ملک و ماشین آلات / مزایده، مزایده ملک و ماشین آلات
 584. اصلاحیه مناقصه واگذاری امور نظافت و خدمات جنبی بیمارستان مهر ملایر... / اصلاحیه ، مناقصه واگذاری امور نظافت و خدمات جنبی بیمارستان مهر ملایر...
 585. مناقصه علمیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 14000 تن انواع نهاده های کشاورزی نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه علمیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 14000 تن انواع نهاده های کشاورزی نوبت دوم
 586. تجدید فراخوان مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی ... / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فتجدید راخوان مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی ...
 587. مزایده واگذاری اجاره یک واحد سفره خانه نوبت اول مرحله دوم / مزایده عمومی کتبی , مزایده واگذاری اجاره یک واحد سفره خانه نوبت اول مرحله دوم
 588. مناقصه بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر
 589. مزایده واگذاری اجاره 7 واحد تجاری نوبت اول مرحله دوم / مزایده عمومی کتبی , مزایده واگذاری اجاره 7 واحد تجاری نوبت اول مرحله دوم
 590. فراخوان انجام عملیات تهیه استاب ، سیستم زمین.... / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان انجام عملیات تهیه استاب ، سیستم زمین....
 591. فراخوان مناقصه عملیات اجرایی بخش چهارم مرمت نوارهای حفاری شبکه توزیع آب نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی بخش چهارم مرمت نوارهای حفاری شبکه توزیع آب نوبت دوم
 592. مزایده فروش یکدستگاه کامیونت تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کامیونت تجدید
 593. فراخوان اماکن ورزشی / فراخوان مشارکت دو مرحله ای , فراخوان اماکن ورزشی
 594. مناقصه انسداد چاه های غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انسداد چاه های غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب - نوبت دوم
 595. مزایده فروش یکدستگاه سرور مستعمل نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سرور مستعمل نوبت دوم
 596. مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 197متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 197متر نوبت دوم
 597. مزایده پلاک ثبتی 52764 فرعی بخش دو تهران / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 52764 فرعی بخش دو تهران
 598. مزایده یک دستگاه تاور کرین شش تنی مدل 77 نوبت دوم / مزایده , مزایده مزایده یک دستگاه تاور کرین شش تنی مدل 77 نوبت دوم
 599. مزایده یک عدد میز ناهارخوری - دو تخته فرش نوبت دوم / مزایده , مزایده یک عدد میز ناهارخوری - دو تخته فرش نوبت دوم
 600. مناقصه ساخت یک باب سوله / آگهی مناقصه, مناقصه ساخت یک باب سوله
 601. مزایده یک دستگاه خودرو سمند ایکس 7 - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو سمند اس ای مدل 1390 نوبت دوم
 602. مزایده ششدانگ مغازه مساحت 24مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 24مترمربع
 603. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 54.46مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 54.46مترمربع
 604. مزایده زمین مساحت 500متر کاربری زراعی مشاعی / مزایده,مزایده زمین مساحت 500متر کاربری زراعی مشاعی
 605. مزایده فروش املاک کاربری مسکونی / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی
 606. مناقصه خرید اتصالات آبرسانی تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید اتصالات آبرسانی تجدید نوبت دوم
 607. مناقصه طبخ و توزیع غذا / آگهی مناقصه , مناقصه طبخ و توزیع غذا
 608. مزایده فروش املاک شامل زمین.واحد تجاری / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین.واحد تجاری
 609. مزایده یک دستگاه گونی بافی / مزایده، مزایده یک دستگاه گونی بافی
 610. مزایده یک دستگاه IPL فلش لامپ مدل SMOOTHCOOL / مزایده, مزایده یک دستگاه IPL فلش لامپ مدل SMOOTHCOOL
 611. مزایده تمامت ششدانگ ملک عرصه 160متر / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ ملک عرصه 160متر
 612. تجدید مزایده فروش مقدار 4400 متر لوله پلی اتیلن 96.6.6 / تجدید آگهی مزایده , تجدید مزایده فروش مقدار 4400 متر لوله پلی اتیلن 96.6.6
 613. مزایده دستگاه سورتینگ برنج... / مزایده , مزایده دستگاه سورتینگ برنج...
 614. مزایده فروش سه دستگاه اتوبوس شهری چاپ اول نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش فروش سه دستگاه اتوبوس شهری چاپ اول نوبت دوم
 615. مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه سیصد متر
 616. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 220.30متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 220.30متر
 617. مناقصه اجرا و پیاده سازی سیستم GIS شبکه فشار ضعیف و مشترکین 96.6.6 / مناقصه اجرا و پیاده سازی سیستم GIS شبکه فشار ضعیف و مشترکین 96.6.6 نوبت اول
 618. مزایده نسبت به واگذاری اجاره ساماندهی بازار هفتگی کتالم مرحله اول - نوبت دوم / مزایده نسبت به واگذاری اجاره ساماندهی بازار هفتگی کتالم مرحله ا ول - نوبت دوم
 619. مزایده دو دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 77.66متر / مزایده ,مزایده دو دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 77.66متر
 620. مزایده واگذاری بوفه دانشگاه 96.6.6 / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری بوفه دانشگاه 96.6.6
 621. مزایده 60 جفت کفش طرح چرم / مزایده , مزایده 60 جفت کفش طرح چرم نوبت ا ول
 622. فراخوان واگذاری زمین با کاربری آموزش عالی / آگهی فراخوان , فراخوان واگذاری زمین با کاربری آموزش عالی
 623. مناقصه اجاره 4 دستگاه خودرو سبک نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه اجاره 4 دستگاه خودرو سبک نوبت دوم
 624. مناقصه پیمان خودروهای استیجاری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پیمان خودروهای استیجاری نوبت دوم
 625. مزایده اجرای پروژه سرمایه گذاری - مشارکتی بازارچه و مجتمع تجاری - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجرای پروژه سرمایه گذاری - مشارکتی بازارچه و مجتمع تجاری - نوبت دوم
 626. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 390متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 390متر
 627. مزایده یک دستگاه رنده کارخانجات با رزوه سه کاره نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه رنده کارخانجات با رزوه سه کاره نوبت دوم
 628. لغو مناقصه راهبری , سرویس , نگهداری سیستم اعلام و اطفا حریق اتوماتیک / لغو مناقصه عمومی, مناقصه راهبری , سرویس , نگهداری سیستم اعلام و اطفا حریق اتوماتیک
 629. مزایده یک قطعه زمین مساحت تقریبی 247 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت تقریبی 247 متر نوبت دوم
 630. مزایده ششدانگ زمین مساحت 174.4 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 174.4 متر
 631. تجدید مناقصه انجام خدمات و تنظیف و تامین نیروی کارشناس فنی نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه انجام خدمات و تنظیف و تامین نیروی کارشناس فنی نوبت دوم
 632. مزایده پلاک ثبتی مساحت 91.82مترمربع / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 91.82مترمربع
 633. مزایده پلاک ثبتی 14974 فرعی از 66 اصلی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 14974 فرعی از 66 اصلی
 634. مزایده ملک بصورت مشاعی مساحت مفید 110متر / مزایده ,مزایده ملک بصورت مشاعی مساحت مفید 110متر
 635. مزایده یک دستگاه مخزن هوای فشرده 5000 لیتری / آگهی مزایده و فروش اموال، مزایده یک دستگاه مخزن هوای فشرده 5000 لیتری
 636. مزایده ملک بصورت مشاعی مساحت 84مترمربع / مزایده ,مزایده ملک بصورت مشاعی مساحت 84مترمربع
 637. مزایده دو دانگ مشاع از زمین مساحت 164.77متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از زمین مساحت 164.77متر
 638. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 105.9متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 105.9متر
 639. مزایده سهام / آگهی مزایده، مزایده سهام
 640. مزایده جرثقیل / آگهی مزایده و فروش اموال، مزایده جرثقیل
 641. مزایده زمین مساحت 700مترمربع / مزایده ,مزایده زمین مساحت 700مترمربع
 642. مزایده دویست متر مشاع از 940متر زمین کشاورزی / مزایده ,مزایده دویست متر مشاع از 940متر زمین کشاورزی
 643. مزایده زمینی به مساحت 188مترمربع نوبت دوم / مزایده ,مزایده زمینی به مساحت 188مترمربع نوبت دوم
 644. تجدید مزایده بهره برداری از فضایی به مساحت تقریبی 3500 متر مربع نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از فضایی به مساحت تقریبی 3500 متر مربع نوبت دوم
 645. مزایده یک دستگاه چاپ سه رنگ کارتون / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه چاپ سه رنگ کارتون
 646. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ واحد صنعتی عرصه 7000متر / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ واحد صنعتی عرصه 7000متر
 647. لغو مزایده فروش 24 دستگاه واکن پلور سبز / لغو مزایده، مزایده فروش 24 دستگاه واکن پلور سبز
 648. مزایده ششدانگ زمین مساحت 198متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 198متر نوبت دوم
 649. مزایده یکدستگاه لیفتراک سپاهان 3 تن دیزلی / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه لیفتراک سپاهان 3 تن دیزلی
 650. مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 575متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 575متر
 651. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن به همراه اتصالات- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن به همراه اتصالات- تجدید
 652. مناقصه اجرای موزائیک فرش ...96.06.06 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای موزائیک فرش ...96.06.06
 653. استعلام انجام عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی نوری / استعلام استعلام انجام عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی نوری
 654. مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل و دانشجویان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل و دانشجویان
 655. مزایده 2384 سهم مشاع از 9600 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 2384 سهم مشاع از 9600 سهم پلاک ثبتی
 656. مناقصه خریداری مقدار 17000 کیلوگرم روغن فینیش نایلون 96.6.5 / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری مقدار 17000 کیلوگرم روغن فینیش نایلون 96.6.5
 657. مزایده یکباب مغازه و عمارت مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب مغازه و عمارت مسکونی نوبت دوم
 658. مزایده ملک مساحت اعیان 165.1متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 165.1متر نوبت اول
 659. مزایده خط تلفن همراه به شماره 09127414547 / مزایده خط تلفن همراه به شماره 09127414547
 660. مزایده ششدانگ پلاک 5 فرعی مساحت 76250متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 5 فرعی مساحت 76250متر
 661. مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور به همراه کنترل پنل / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور به همراه کنترل پنل
 662. مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش
 663. مناقصه خدمات قرائت، توزیع و وصول مطالبات و قطع انشعابات بدهکار / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات قرائت، توزیع و وصول مطالبات و قطع انشعابات بدهکار
 664. مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان / مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان
 665. مزایده خودروهای سواری / مزایده ,مزایده خودروهای سواری
 666. مزایده واگذاری و اجاره یک باب کیوسک تنقلاتی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری و اجاره یک باب کیوسک تنقلاتی
 667. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت نوبت دوم
 668. مزایده فروش حدود 15 تن زیتون نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش حدود 15 تن زیتون نوبت دوم
 669. مزایده ملک مساحت عرصه سیصد مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه سیصد مترمربع
 670. مزایده یک قطعه زمین مزروعی بیست و یک هزار متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی بیست و یک هزار متر
 671. مزایده فروش دستگاه انژکشن - نوبت دوم / مزایده اموال منقول, مزایده فروش دستگاه انژکشن - نوبت دوم
 672. مناقصه نصب 2000 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن 96.6.6 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه نصب 2000 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن 96.6.6 نوبت اول
 673. مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی
 674. مزایده واگذاری حقوق استیجاری آپارتمان مسکونی مدت یکسال / مزایده,مزایده واگذاری حقوق استیجاری آپارتمان مسکونی مدت یکسال
 675. مناقصه عملیات اجرای کانال سنگی رودخانه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای کانال سنگی رودخانه نوبت دوم
 676. مناقصه اجرای جدول و کانیوا سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای جدول و کانیوا سطح شهر نوبت دوم
 677. مزایده اجاره جایگاه سوخت CNG (مدیریت ، نظارت ، نگهداری و بهره برداری) - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره جایگاه سوخت CNG (مدیریت ، نظارت ، نگهداری و بهره برداری) - نوبت دوم
 678. مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین 200متر / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین 200متر
 679. مزایده واگذاری اجاره یکباب واحد تجاری تجدید / خلاصه آگهی مزایده تجدیدی , مزایده واگذاری اجاره یکباب واحد تجاری تجدید
 680. آگهی مزایده فروش یک دستگاه خط تولید / آگهی مزایده ، مزایده فروش یک دستگاه خط تولید
 681. فراخوان مناقصه عملیات خرید و نصب و راه اندازی زیر ساخت شبکه ساختمان قدیم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه عملیات خرید و نصب و راه اندازی زیر ساخت شبکه ساختمان قدیم
 682. مزایده اجاره سه باب مغازه / آگهی مزایده , مزایده اجاره سه باب مغازه
 683. مزایده اجاره یکباب واحد مسکونی و یکباب واحد آموزشی / آگهی مزایده , مزایده اجاره یکباب واحد مسکونی و یکباب واحد آموزشی
 684. مناقصه انجام امور بهنگام سازی و داده آمایی ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام امور بهنگام سازی و داده آمایی ...
 685. مناقصه نسبت به لوله گذاری با لوله 800MM ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نسبت به لوله گذاری با لوله 800MM ...
 686. فراخوان مناقصه خرید سوئیچ و روتر سیسکو / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه خرید سوئیچ و روتر سیسکو
 687. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای 190متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای 190متر
 688. مناقصه اجرای 13500 متر شبکه پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 13500 متر شبکه پلی اتیلن
 689. مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 666.48متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 666.48متر
 690. مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 625.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 625.45متر
 691. مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 650.23متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 650.23متر
 692. مناقصه تهیه و تامین 30 دستگاه کامیون / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و تامین 30 دستگاه کامیون
 693. مزایده واگذاری یک دستگاه خودرو / مزایده واگذاری یک دستگاه خودرو
 694. مناقصه اجرای عملیات رامبل (شیار لرزاننده طولی) نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات رامبل (شیار لرزاننده طولی) نوبت دوم
 695. مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 172.84متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 172.84متر
 696. مناقصه امور خدمات خودرویی / مناقصه , مناقصه امور خدمات خودرویی
 697. مزایده اجاره اماکن مازاد / آگهی مزایده ، مزایده اجاره اماکن مازاد
 698. مناقصه راهبری، نگهداری، تعمیر و حفاظت از تاسیسات و تجهیزات منصوبه / مناقصه, مناقصه راهبری، نگهداری، تعمیر و حفاظت از تاسیسات و تجهیزات منصوبه
 699. مزایده ملک بصورت خانه مساحت تقریبی صد متر / مزایده ,مزایده ملک بصورت خانه مساحت تقریبی صد متر
 700. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 1044متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 1044متر
 701. مزایده تعداد 1050 عدد چوب / آگهی مزایده , مزایده تعداد 1050 عدد چوب
 702. مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 187.15متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 187.15متر
 703. مزایده فروش املاک بانک مهر اقتصاد / مزایده,مزایده فروش املاک بانک مهر اقتصاد
 704. مزایده خط تولید پلی اتیلن / مزایده ,مزایده خط تولید پلی اتیلن
 705. مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب واحد تجاری مساحت 29.60متر / مزایده ,مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب واحد تجاری مساحت 29.60متر
 706. مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش... .مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش...مرحله دوم
 707. مزایده ملک مساحت 71.69مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 71.69مترمربع نوبت اول
 708. مناقصه اجرای پروژه بسترسازی، زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت ریزی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه بسترسازی، زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت ریزی - نوبت دوم
 709. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 93.93مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 93.93مترمربع
 710. مزایده استانی املاک مازاد بانک ملی ایران / مزایده,مزایده استانی املاک مازاد بانک ملی ایران
 711. اصلاحیه مزایده اجاره تعدادی میز و غرفه ... / اصلاحیه آگهی مزایده , اصلاحیه مزایده اجاره تعدادی میز و غرفه ...
 712. مزایده تمامت و همگی ششدانگ اعیانی کاشانه مسکونی احداثی / مزایده,مزایده تمامت و همگی ششدانگ اعیانی کاشانه مسکونی احداثی
 713. مزایده پلاک ثبتی با زیربنای 52مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با زیربنای 52مترمربع
 714. مزایده املاک و پلاکهای ثبتی بخش شش قائمشهر نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک و پلاکهای ثبتی بخش شش قائمشهر نوبت دوم
 715. مزایده ششدانگ مغازه بخش یازده ثبتی اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه بخش یازده ثبتی اصفهان
 716. مزایده انواع دستگاه ترانسفورماتور / مزایده , مزایده انواع دستگاه ترانسفورماتور نوبت اول
 717. مناقصه عملیات دیوارکشی پیرامون کارخانه / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات دیوارکشی پیرامون کارخانه
 718. مزایده واگذاری سفره خانه سنتی به صورت اجاره بها چاپ دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری سفره خانه سنتی به صورت اجاره بها چاپ دوم
 719. مزایده یک قطعه زمین کاربری تجاری نوبت دوم مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری تجاری نوبت دوم مرحله دوم
 720. مناقصه عملیات میدانی بهنگام سازی و داده آمایی اطلاعات کد پستی ده رقمی 96.6.6 / مناقصه , مناقصه عملیات میدانی بهنگام سازی و داده آمایی اطلاعات کد پستی ده رقمی 96.6.12
 721. مزایده پمپ بنزین مارک بوش ... / مزایده, مزایده پمپ بنزین مارک بوش ...
 722. مزایده پراید 141 مدل 90 / مزایده, مزایده پراید 141 مدل 90
 723. مزایده ششدانگ زمین مساحت 125مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 125مترمربع
 724. مزایده عمارت ساختمانی اعیان به مساحت 260متر / مزایده,مزایده عمارت ساختمانی اعیان به مساحت 260متر
 725. مزایده یک دستگاه بلدوزر 25C-TD / مزایده , مزایده یک دستگاه بلدوزر 25C-TD
 726. مزایده فروش تعدادی از مستحدثات شامل واحدهای کارگاهی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از مستحدثات شامل واحدهای کارگاهی
 727. مناقصه مناسب سازی پیاده رو خیابان بهارستان... / آگهی مناقصه,مناقصه مناسب سازی پیاده رو خیابان بهارستان...
 728. مزایده فروش یخچال ویترینی و ... / مزایده ,مزایده فروش یخچال ویترینی و ...
 729. مزایده 4 دانگ منزل دو طبقه عرصه 240مترمربع / مزایده,مزایده 4 دانگ منزل دو طبقه عرصه 240مترمربع
 730. مزایده سه دانگ مغازه دو طبقه عرصه بیست متر / مزایده,مزایده سه دانگ مغازه دو طبقه عرصه بیست متر
 731. مزایده بهره برداری از واحد تاکسی بی سیم 133 / مزایده بهره برداری از واحد تاکسی بی سیم 133
 732. مزایده شش پلاک ویلایی در یک مجموعه در زمین ملی دولتی / مزایده,مزایده شش پلاک ویلایی در یک مجموعه در زمین ملی دولتی
 733. مزایده فروش پلت اسنک رنگی sd شده (آماده فروش) نوع پخت کوکتل / آگهی فروش اموال منقول , مزایده فروش پلت اسنک رنگی sd شده (آماده فروش) نوع پخت کوکتل
 734. آگهی مزایده کافه تریا و ... / آگهی مزایده ,آگهی مزایده کافه تریا و ...
 735. مزایده واحد مسکونی با قدمت بیست سال / مزایده,مزایده واحد مسکونی با قدمت بیست سال
 736. مزایده ملک بخش 20 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ملک بخش 20 ثبت اصفهان
 737. مزایده سه دانگ از ششدانگ ملکی و یک دستگاه وانت مزدا / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ ملکی و یک دستگاه وانت مزدا
 738. مزایده زمین کشاورزی مساحت 2600مترمربع / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت 2600مترمربع
 739. مزایده خودرو سواری / آگهی مزایده ,مزایده خودرو سواری
 740. مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی
 741. آگهی مزایده یک دستگاه قیچی گیوتین / آگهی مزایده ,آگهی مزایده یک دستگاه قیچی گیوتین
 742. مزایده یک تخته فرش و ... / آگهی مزایده مال منقول ,مزایده یک تخته فرش و ...
 743. مزایده فروش یکدستگاه سواری هیوندا آزرا مدل 2010 / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری هیوندا آزرا مدل 2010
 744. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 185.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 185.80متر
 745. مزایده یک سهم از 72 سهم یک غرفه 180متر / مزایده,مزایده یک سهم از 72 سهم یک غرفه 180متر
 746. مزایده فروش دیزل ژنراتور و ... / مزایده ,مزایده فروش دیزل ژنراتور و ...
 747. مناقصه واگذاری امور لنژری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری امور لنژری نوبت دوم
 748. مناقصه خرید یکصد هزار (100.000) متر سیم الومینیوم نمره 120 روکشدار... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یکصد هزار (100.000) متر سیم الومینیوم نمره 120 روکشدار... نوبت اول
 749. مناقصه عملیات اجرائی خط انتقال آبهای سطحی 96.6.6 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرائی خط انتقال آبهای سطحی 96.6.6 نوبت اول
 750. مناقصه تکمیل ساختمان اداری 96.6.6 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل ساختمان اداری نوبت اول 96.6.6
 751. مزایده خودروی سواری توقیفی سواری پژو 405 جی ال ایکس مدل 90 / مزایده , مزایده خودروی سواری توقیفی سواری پژو 405 جی ال ایکس مدل 90
 752. مزایده آپارتمان در ساختمان 5 طبقه قدمت 15 سال / مزایده,مزایده آپارتمان در ساختمان 5 طبقه قدمت 15 سال
 753. مزایده ششدانگ زمین مساحت 253.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 253.30متر
 754. مزایده پلاک مسکونی به متراژ 105.58مترمربع / مزایده,مزایده پلاک مسکونی به متراژ 105.58مترمربع
 755. مزایده فروش دستگاه کوبش هیدرولیکی / مزایده ,مزایده فروش دستگاه کوبش هیدرولیکی
 756. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت105.02متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت105.02متر
 757. مزایده آپارتمان طبقه چهارم مساحت 49.46متر / مزایده ,مزایده آپارتمان طبقه چهارم مساحت 49.46متر
 758. مزایده سه دانگ پلاک ثبتی مساحت 375مترمربع / مزایده ,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی مساحت 375مترمربع
 759. فراخوان تهیه و تامین 20 دستگاه اتوبوس ویژه کولر دار / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان تهیه و تامین 20 دستگاه اتوبوس ویژه کولر دار
 760. مزایده 692.8 هزارم یک دانگ مشاع از 1.5 دانگ مشاع از زمین / مزایده,مزایده 692.8 هزارم یک دانگ مشاع از 1.5 دانگ مشاع از زمین
 761. مزایده انواع تیر ورق و ستون / مزایده انواع تیر ورق و ستون
 762. مزایده یک دستگاه وانت نیسان / مزایده ,مزایده یک دستگاه وانت نیسان
 763. مزایده یک دستگاه خودروی سواری سورنتو به رنگ مشکی / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری سورنتو به رنگ مشکی
 764. مزایده 428.7 هزارم تمامیت یکباب آپارتمان / مزایده ,مزایده 428.7 هزارم تمامیت یکباب آپارتمان
 765. مزایده سه دانگ مشاع از زمین بخش 4 حوزه ثبتی گلپایگان / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین بخش 4 حوزه ثبتی گلپایگان
 766. مزایده ملک به مساحت صد مترمربع مرحله اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت صد مترمربع مرحله اول
 767. مزایده یک عدد میز تلویزیون و ... / مزایده یک عدد میز تلویزیون و ...
 768. مزایده 52 صدم یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ملک / مزایده,مزایده 52 صدم یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ملک
 769. مناقصه اجرای خطوط فرعی شبکه فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای خطوط فرعی شبکه فاضلاب
 770. فراخوان خرید ، حمل، نصب و راه اندازی دستگاه های دیزل ژنراتور نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان خرید ، حمل، نصب و راه اندازی دستگاه های دیزل ژنراتور نوبت دوم
 771. تجدید مزایده مدیریت بهره وری پارک جنگلی دست کاشت روستای گنج یاب علیا تجدید / تجدید مزایده , مزایده مدیریت بهره وری پارک جنگلی دست کاشت روستای گنج یاب علیا تجدید
 772. مزایده یک دستگاه لودر ZI50 مدل 2017 نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه لودر ZI50 مدل 2017 نوبت دوم
 773. مناقصه اجرای خطوط فاضلابرو باقی مانده ناحیه g3 شهر تنکابن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خطوط فاضلابرو باقی مانده ناحیه g3 شهر تنکابن
 774. مزایده واگذاری بهره برداری جایگاه CNG / آگهی مزایده حضوری , مزایده واگذاری بهره برداری جایگاه CNG
 775. مزایده فروش یک دستگاه کفی تجاری / آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه کفی تجاری
 776. مزایده قطع و فروش درختان جنگلی تجدید / آگهی مزایده عمومی , مزایده قطع و فروش درختان جنگلی تجدید
 777. مزایده یک قطعه زمین مساحت 3400متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 3400متر
 778. مزایده یک قطعه ملک مساحت 1000متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت 1000متر
 779. مزایده 75 سهم مشاع از 1477 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 75 سهم مشاع از 1477 سهم پلاک ثبتی
 780. مزایده تزریقات سرپایی بخش اورژانس ... / مزایده تزریقات سرپایی بخش اورژانس ...
 781. مناقصه انجام امور خدمات عمومی و نقلیه سازمان / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور خدمات عمومی و نقلیه سازمان
 782. تجدید مزایده محل نانوایی و پارکینگ دانشجویی / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده محل نانوایی و پارکینگ دانشجویی
 783. فراخوان مناقصه مربوط به تهیه و تامین خودروهای اتوبوس و مینی بوس به صورت سرویس ... / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه مربوط به تهیه و تامین خودروهای اتوبوس و مینی بوس به صورت سرویس ...
 784. مناقصه انجام امور خدماتی تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدماتی تجدید
 785. فراخوان مناقصه تهیه و تامین 25 دستگاه مینی بوس کولر دار مدل 1389 / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تهیه و تامین 25 دستگاه مینی بوس کولر دار مدل 1389
 786. تجدید مناقصه انجام امور خدماتی ناحیه سه... نوبت دوم / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه انجام امور خدماتی ناحیه سه... نوبت دوم
 787. مناقصه خدمات حراست و نگهبانی از دفاتر خرمشهر نوبت دوم / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه خدمات حراست و نگهبانی از دفاتر خرمشهر نوبت دوم
 788. مناقصه عمومی پروژه تنظیف و جاروب کشی خیابانها سطح محدوده منطقه دو نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عمومی پروژه تنظیف و جاروب کشی خیابانها سطح محدوده منطقه دو نوبت دوم
 789. فراخوان مربوط به انجام خدمات تعمیرگاهی مورد نیاز / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی) , فراخوان مربوط به انجام خدمات تعمیرگاهی مورد نیاز
 790. مناقصه مربوط به انجام خدمات سرویس، راه اندازی، تعمیر، نگهداری و مراقبت سیستمهای تاسیساتی سرمایشی و گرمایشی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مربوط به انجام خدمات سرویس، راه اندازی، تعمیر، نگهداری و مراقبت سیستمهای تاسیساتی سرمایشی و گرمایشی
 791. فراخوان بهسازی مربوط به انجام خدمات تهیه , طبه , توزیع و .... / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان بهسازی مربوط به انجام خدمات تهیه , طبه , توزیع و ....
 792. مناقصه راهبردی و ارائه خدمات در واحد ایمنی و آتش نشامی شهرک بعثت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه راهبردی و ارائه خدمات در واحد ایمنی و آتش نشامی شهرک بعثت
 793. مناقصه نسبت به خرید ماهی منجمد / مناقصه نسبت به خرید ماهی منجمد
 794. مزایده اقلام برقی مازاد , اسقاطی و مستعمل / مزایده اقلام برقی مازاد , اسقاطی و مستعمل
 795. مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل نصب یک عدد بیلبورد تبلیغاتی .... / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل نصب یک عدد بیلبورد تبلیغاتی ....
 796. مناقصه واگذاری امور خدماتی جمع آوری و حمل زباله و مواد زائد شهری و ...- 96.6.6 / مناقصه واگذاری امور خدماتی جمع آوری و حمل زباله و مواد زائد شهری و ...- 96.6.6
 797. مناقصه نسبت به واگذاری پروژه اصلاح و همسان سازی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به واگذاری پروژه اصلاح و همسان سازی ...
 798. مزایده عمومی یک دستگاه پژو پارس مدل 1395 / مزایده , مزایده عمومی یک دستگاه پژو پارس مدل 1395
 799. مناقصه اجرای کلیه عملیات برقی شامل عملیات کابل کشی زیرزمینی ... / مناقصه اجرای کلیه عملیات برقی شامل عملیات کابل کشی زیرزمینی ...
 800. مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل زمین بازی کودکان / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل زمین بازی کودکان
 801. مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل نصب یک دکه اغذیه فروشی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل زمین بازی کودکان
 802. اصلاحیه مناقصه اجرای پروژه احداث سایت اداری بیمه سلامت / اصلاحیه آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه احداث سایت اداری بیمه سلامت
 803. مزایده سهام بانک / مزایده سهام بانک
 804. فراخوان مناقصه تهیه و تامین تانکرهای مخصوص حمل سوخت 28000 لیتری... / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تهیه و تامین تانکرهای مخصوص حمل سوخت 28000 لیتری...
 805. فراخوان مناقصه احداث دیوار پیرامونی و اتاق های نگهبانی ساختمان اداری - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه احداث دیوار پیرامونی و اتاق های نگهبانی ساختمان اداری - نوبت دوم
 806. مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 291073متر اصلاحیه / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 291073متر اصلاحیه
 807. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 132.2 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 132.2 اصلی نوبت اول
 808. مزایده فروش دو دستگاه تانکر عمودی 18000 لیتری استیل تک جداره -96.06.06 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو دستگاه تانکر عمودی 18000 لیتری استیل تک جداره- 96.06.06
 809. مزایده فروش یک دستگاه خودرو زانتیا / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش یک دستگاه خودرو زانتیا
 810. مزایده پایانه مسافربری / آگهی مزایده یک مرحله ای,مزایده واگذاری پایانه مسافربری
 811. مناقصه قطعات پمپ دار کومت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه قطعات پمپ دار کومت
 812. مزایده فراخوان عمومی املاک مازاد تعداد 7 رقبه نوبت دوم / مزایده,مزایده فراخوان عمومی املاک مازاد تعداد 7 رقبه نوبت دوم
 813. مزایده فروش یکدستگاه گوشی موبایل سامسونگ- نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه گوشی موبایل سامسونگ- نوبت دوم
 814. مناقصه پروژه احداث پارکینگ و آسفالت و اتاق حراست ورودی ستاد / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث پارکینگ و آسفالت و اتاق حراست ورودی ستاد
 815. مزایده واگذاری و برون سپاری مجموعه تالار پذیرایی عطر زیتون / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری و برون سپاری مجموعه تالار پذیرایی عطر زیتون
 816. مناقصه اجرای آسفالت توپکا- نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای آسفالت توپکا- نوبت دوم
 817. مزایده مغازه به مساحت 37.60مترمربع / مزایده,مزایده مغازه به مساحت 37.60مترمربع
 818. مناقصه واگذاری امور راهبری و نگهداشت تاسیسات / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور راهبری و نگهداشت تاسیسات
 819. مناقصه تکمیل پروژه 48 واحدی مسکن مهر / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل پروژه 48 واحدی مسکن مهر
 820. مزایده تعداد 21 کانتینر حمل بار کامیونت / آگهی مزایده, مزایده تعداد 21 کانتینر حمل بار کامیونت
 821. مزایده 250 تن سفاله آهن / مزایده,مزایده 250 تن سفاله آهن
 822. مناقصه عمومی اجرای 1116 متر تکمیل خط تغذیه گاز شیراز / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای 1116 متر تکمیل خط تغذیه گاز شیراز
 823. مناقصه خرید و حمل تعداد 30 میلیون عدد پارچمنت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل تعداد 30 میلیون عدد پارچمنت
 824. مناقصه اجرای 900 متر شبکه و نصب 80 فقره انشعاب پلی اتیلن و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 900 متر شبکه و نصب 80 فقره انشعاب پلی اتیلن و ...
 825. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 150مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 150مترمربع
 826. مناقصه جمع آوری نوار 705 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جمع آوری نوار 705
 827. مناقصه انجام عملیات نصب٬ تست وراه اندازی توسعه / آگهی مناقصه، مناقصه انجام عملیات نصب٬ تست وراه اندازی توسعه
 828. مزایده واگذاری ششدانگ 1 واحد آپارتمان 100.6متر / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ 1 واحد آپارتمان 100.6متر
 829. مزایده واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان 1 واحد پارکینگ / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان 1 واحد پارکینگ
 830. فراخوان مناقصه خرید 5 دستگاه الکتروپمپ پیچی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید 5 دستگاه الکتروپمپ پیچی نوبت دوم
 831. مناقصه ارائه غذای گرم دانشجویی 96.6.6 / مناقصه , مناقصه ارائه غذای گرم دانشجویی 96.6.6
 832. مناقصه pressure transmitter for mud logging units / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی ، مناقصه pressure transmitter for mud logging units
 833. مناقصه خرید 150.000 عدد برچسب RFID شخصی سازی شده به همراه چاپ تجدید / تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 150.000 عدد برچسب RFID شخصی سازی شده به همراه چاپ تجدید
 834. مناقصه Ultrasonic level measurement for mud logging unit / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی ، مناقصه Ultrasonic level measurement for mud logging unit
 835. مناقصه تامين خدمات غذایی مجموعه فرهنگی، رفاهی شماره یک شرکت / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامين خدمات غذایی مجموعه فرهنگی، رفاهی شماره یک شرکت
 836. مناقصه 4 دستگاه اتوبوس ویژه بیابان / آگهی مناقصه، مناقصه 4 دستگاه اتوبوس ویژه بیابان
 837. مناقصه عملیات ترخیص ، تخلیه و بارگیری کالا (دانه روغنی سویا .... / مناقصه , مناقصه عملیات ترخیص ، تخلیه و بارگیری کالا (دانه روغنی سویا ....
 838. استعلام پانزده ردیف آببند / استعلام، استعلام پانزده ردیف آببند
 839. استعلام دو ردیف ساعت اندیکاتور / استعلام، استعلام دو ردیف ساعت اندیکاتور
 840. استعلام 2 ردیف پروانه ملانژور ککسازی / استعلام، استعلام 2 ردیف پروانه ملانژور ککسازی
 841. استعلام حلال / استعلام بهاء ,استعلام حلال
 842. استعلام فیلتر سپراتور کمپرسور لکوموتیو چینی / استعلام فیلتر سپراتور کمپرسور لکوموتیو چینی
 843. مناقصه مجدد انجام خدمات تنظیفات تاسیسات / آگهی مناقصه ,مناقصه مجدد انجام خدمات تنظیفات تاسیسات
 844. فراخوان حراست و نگهبانی از اماكن و تاسیسات نواحی صنعتی و غیر صنعتی / فراخوان, فراخوان حراست و نگهبانی از اماكن و تاسیسات نواحی صنعتی و غیر صنعتی
 845. ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت مناقصه خدمات تهیه طبخ، توزیع و خدمات اتاقداری / ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت مناقصه خدمات تهیه طبخ، توزیع و خدمات اتاقداری
 846. مزایده فروش نه قلم اقلام ضایعاتی کارخانه / آگهی مزایده , مزایده فروش نه قلم اقلام ضایعاتی کارخانه
 847. مناقصه اجرای عملیات مرمت و اجرای تک لبه، موزاییک و... سطح منطقه / مناقصه، مناقصه اجرای عملیات مرمت و اجرای تک لبه، موزاییک و... سطح منطقه
 848. استعلام عملیات کفسازی پارکینگ محوطه چشمه رکن آباد / استعلام , استعلام عملیات کفسازی پارکینگ محوطه چشمه رکن آباد
 849. استعلام کفپوش 10*40 / استعلام , استعلام کفپوش 10*40
 850. استعلام عملیات اصلاح آبخور درختان منطقه سه تخریب با کاتر / استعلام , استعلام زعملیات اصلاح آبخور درختان منطقه سه تخریب با کاتر
 851. مزایده محلی واقع در پارک ولیعصر جهت راه اندازی بازی بانجی / آگهی مزایده , محلی واقع در پارک ولیعصر جهت راه اندازی بازی بانجی
 852. مزایده یک باب مغازه جهت فروش اغذیه جنب قصر روناش / مزایده , مزایده یک باب مغازه جهت فروش اغذیه جنب قصر روناش نوبت اول
 853. مزایده اجاره رستوران سنتی / آگهی مزایده ,مزایده اجاره رستوران سنتی
 854. مناقصه طراحی و اجرای سیستم تهویه های صنعتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی و اجرای سیستم تهویه های صنعتی نوبت دوم
 855. مناقصه خرید و نصب و راه اندازی سیستم SNG / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید و نصب و راه اندازی سیستم SNG
 856. مناقصه خرید الکتروپمپ P-406 A/B / آگهی ارزیابی کیفی تولید کنندگان و تامین کنندگان, مناقصه خرید الکتروپمپ P-406 A/B
 857. مناقصه خریداری 19 قلم مختلف مواد شیمیایی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری 19 قلم مختلف مواد شیمیایی نوبت دوم
 858. مناقصه انجام خدمات بازرسی جوش، پرتونگاری صنعتی / فراخوان مجدد مناقصه , مناقصه انجام خدمات بازرسی جوش، پرتونگاری صنعتی
 859. مناقصه پروژه گازرسانی به ناحیه صنعتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه گازرسانی به ناحیه صنعتی
 860. فراخوان DIESEL ENGINE GENERATOR COMPLATE / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه DIESEL ENGINE GENERATOR COMPLATE
 861. فراخوانgate valves, class 150 / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوانgate valves, class 150
 862. فراخوان مناقصه انجام عملیات نصب ، تست و راه اندازی توسعه پست 132/33 کیلو ولت جرام / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه انجام عملیات نصب ، تست و راه اندازی توسعه پست 132/33 کیلو ولت جرام
 863. استعلام انجام عملیات pm سایتهای موبایل و wll غرب استان به تعداد 105 سایت / استعلام بهاء, استعلام انجام عملیات pm سایتهای موبایل و wll غرب استان به تعداد 105 سایت
 864. استعلام سیستم m1000 / استعلام بهاء, استعلام سیستم m1000
 865. استعلام خرید مفصل / استعلام بهاء, استعلام خرید مفصل
 866. استعلام بروز رسانی لایسنس تجهیزات امنیتی / استعلام بهاء ,استعلام بروز رسانی لایسنس تجهیزات امنیتی
 867. استعلام سیم برق و ...تجدید / تجدید استعلام بهاء ,استعلام سیم برق و ...تجدید
 868. استعلام سایت مستر / استعلام بهاء, استعلام سایت مستر
 869. استعلام انجام عملیات pm سایتهای موبایل و wll با تامین ملزومات / استعلام بهاء, استعلام انجام عملیات pm سایتهای موبایل و wll با تامین ملزومات
 870. استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح فیبرنوری دسترسی شرکت نفت... / استعلام ,استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح فیبرنوری دسترسی شرکت نفت...
 871. استعلام کابل / استعلام بهاء,استعلام کابل
 872. همایش ملی لیزینگ توسعه اقتصادی ، تولید و اشتغال / همایش ملی لیزینگ توسعه اقتصادی ، تولید و اشتغال
 873. کنگره ملی داروسازی سنتی و طب مکمل / کنگره ملی داروسازی سنتی و طب مکمل
 874. ششمین همایش ملی فناوری نانو / ششمین همایش ملی فناوری نانو
 875. اولین جشنواره ملی ساختمان های انرژی صفر 96.6.6 / اولین جشنواره ملی ساختمان های انرژی صفر 96.6.6
 876. همایش ملی پیشگیری در حوزه زنان و خانواده از آسیب های اجتماعی / همایش ملی پیشگیری در حوزه زنان و خانواده از آسیب های اجتماعی
 877. فراخوان مقاله کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان / فراخوان مقاله کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان
مناقصات و مزایدات مزایده آپارتمان ، مزایده واگذاری بوفه ,...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 1 تاريخ : چهارشنبه 3 آبان 1396 ساعت: 12:45