اطلاعات ثبت شده تاریخ 96.6.4 در سایت پارس نماد

ساخت وبلاگ
چکیده : تجدید مزایده یک دستگاه خودرو پیکاپ مدل 83 / آگهی تجدید مزایده ، تجدید مزایده یک دستگاه خودرو پیکا... با عنوان : اطلاعات ثبت شده تاریخ 96.6.4 در سایت پارس نماد بخوانید :
 1. تجدید مزایده یک دستگاه خودرو پیکاپ مدل 83 / آگهی تجدید مزایده ، تجدید مزایده یک دستگاه خودرو پیکاپ مدل 83
 2. فراخوان خرید 5 دستگاه بوستر پمپ 6kv / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان خرید 5 دستگاه بوستر پمپ 6kv
 3. مزایده اموال و املاک مازاد و تملیکی / مزایده,مزایده اموال و املاک مازاد و تملیکی
 4. مناقصه عـملیات مربوط به: آب بندی مخزن 83000 مترمکعبی ..- نوبت دوم / مناقصه عـملیات مربوط به: آب بندی مخزن 83000 مترمکعبی ..- نوبت دوم
 5. مزایده مقدار 99 % دانگ از ششدانگ سه باب مغازه متصل بهم / مزایده,مزایده مقدار 99 % دانگ از ششدانگ سه باب مغازه متصل بهم
 6. مزایده 3.187 دانگ از ششدانگ یکباب منزل و دالستان متصل بهم / مزایده,مزایده 3.187 دانگ از ششدانگ یکباب منزل و دالستان متصل بهم
 7. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 100.18مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 100.18مترمربع
 8. تجدید مزایده بهره برداری از 20 سالن گلخانه / تجدید آگهی مزایده,مزایده بهره برداری از 20 سالن گلخانه
 9. آگهی مزایده دو دستگاه مینی بوس هیوندا کروز مدل 88 رنگ سفید / آگهی مزایده ، آگهی مزایده دو دستگاه مینی بوس هیوندا کروز مدل 88 رنگ سفید
 10. مزایده واگذاری ساختمان ... / مزایده واگذاری ساختمان ...
 11. مزایده فروش شیر مرکز تحقیقات امور دام دانشگاه آزاد اسلامی اراک / آگهی مزایده , مزایده فروش شیر مرکز تحقیقات امور دام دانشگاه آزاد اسلامی اراک
 12. مزایده یک قطعه باغ مشجر آبی مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مشجر آبی مرحله اول
 13. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 76/85متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 76/85متر
 14. مناقصه عمومی ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عمومی ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی - نوبت دوم
 15. تجدید مناقصه احداث خطوط انتقال آب شرب بین مخازن - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه احداث خطوط انتقال آب شرب بین مخازن - نوبت دوم
 16. مزایده ملک کاربری گاوداری شیری عرصه 1099.13متر / مزایده ملک کاربری گاوداری شیری عرصه 1099.13متر
 17. اصلاحیه مزایده فروش 44 دستگاه ماشین آلات / اگهی مزایده ,مزایده فروش 44 دستگاه ماشین آلات
 18. تجدید مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 120 سازه لمپست سطح شهر - نوبت دوم / تجدید مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 120 سازه لمپست سطح شهر - نوبت دوم
 19. مناقصه بهره برداری، تعمیر و نگهداری خطوط انتقال ... نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه بهره برداری، تعمیر و نگهداری خطوط انتقال ... نوبت دوم
 20. مزایده ششدانگ خانه مساحت 138مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت 138مترمربع
 21. مناقصه خرید PIG LAUNCHER & RECEIVER نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ، مناقصه خرید PIG LAUNCHER & RECEIVER نوبت دوم
 22. مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سه تفکیکی
 23. مزایده فروش پنج گروه کالای خارج از رده نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش پنج گروه کالای خارج از رده نوبت دوم
 24. تجدید مناقصه انجام عملیات خروج یا نصب الکتروپمپ 120 حلقه چاه آب شرب .... / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام عملیات خروج یا نصب الکتروپمپ 120 حلقه چاه آب شرب ....
 25. مناقصه پیمانسپاری رانندگی، تعمیر و نگهداری لیفتراکها / آگهی مناقصه,مناقصه پیمانسپاری رانندگی، تعمیر و نگهداری لیفتراکها
 26. فراخوان ارزیابی کیفی تهیه ، طبخ و توزیع غذا در رستوران شرکت نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان ارزیابی کیفی تهیه ، طبخ و توزیع غذا در رستوران شرکت نوبت دوم
 27. فراخوان شناسایی متقاضی جهت واگذاری غرفه صرافی و فضاهای تبلیغاتی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی متقاضی جهت واگذاری غرفه صرافی و فضاهای تبلیغاتی
 28. فراخوان مناقصه تامین خودروهای مورد نیاز جهت ایاب و ذهاب تجدید نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین خودروهای مورد نیاز جهت ایاب و ذهاب تجدید نوبت دوم
 29. مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه نود متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه نود متر
 30. مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 189.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 189.20متر
 31. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96.92متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96.92متر
 32. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 9056 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 9056 فرعی
 33. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 104.9متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 104.9متر
 34. مزایده تعداد 1154 شماره تلفن ثابت رند و مرتب نوبت دوم / مزایده ، مزایده تعداد 1154 شماره تلفن ثابت رند و مرتب نوبت دوم
 35. تجدید مناقصه خرید 532 دستگاه باطری ، شارژر و برقگیر فشار ضعیف - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه خرید 532 دستگاه باطری ، شارژر و برقگیر فشار ضعیف- نوبت دوم
 36. مناقصه خرید 4000 عدد اسپیسر بین فازی خطوط ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 4000 عدد اسپیسر بین فازی خطوط ...نوبت دوم
 37. مناقصه واگذاری امور نگهداری شبکه RNC-TC-BSS / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور نگهداری شبکه RNC-TC-BSS
 38. مزایده یک دستگاه خودرو پراید 141 نقره ای / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو پراید 141 نقره ای
 39. مناقصه واگذاری امور خودرو سواری و ... / آگهی مناقصه/ مزایده عمومی, مناقصه واگذاری امور خودرو سواری و ...
 40. مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 86.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 86.85متر
 41. مزایده واگذاری آزمایشگاه بیمارستان حضرت فاطمه (س) و ... / آگهی مناقصه/ مزایده عمومی, مزایده واگذاری آزمایشگاه بیمارستان حضرت فاطمه (س) و ...
 42. فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان چاپ سررسید و تقویم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان چاپ سررسید و تقویم
 43. مناقصه پیاده رو سازی بلوار امام موسی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پیاده رو سازی بلوار امام موسی - نوبت دوم
 44. مزایده واگذاری سهم شرکت سیمان عمران انارک / آگهی مزایده , مزایده واگذاری سهم شرکت سیمان عمران انارک
 45. مناقصه کلیه عملیات تعمیرات ،نوسازی و بهینه سازی شبکه های 20 کیلوولت / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه کلیه عملیات تعمیرات ،نوسازی و بهینه سازی شبکه های 20 کیلوولت
 46. مناقصه عملیات راتون با بلدوزر و ... / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات راتون با بلدوزر و ...
 47. مزایده فروش زمین کاربری تعمیرگاهی و نمایشگاهی و خدماتی / مزایده فروش زمین کاربری تعمیرگاهی و نمایشگاهی و خدماتی
 48. تجدید مناقصه خرید دستگاه رادار نفوذی زمین GPR .... نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه خرید دستگاه رادار نفوذی زمین GPR .... نوبت اول
 49. فراخوان تجدید مناقصه خدمات پروژه احداث سردرب ورودی شهرک صنعتی ... نوبت اول / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان تجدید مناقصه خدمات پروژه احداث سردرب ورودی شهرک صنعتی ... نوبت اول
 50. مزایده بهره برداری از داروخانه سرپایی بیمارستان ساسان نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از داروخانه سرپایی بیمارستان ساسان نوبت دوم
 51. مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 4 مساحت 139.72متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 4 مساحت 139.72متر
 52. مناقصه ایاب و ذهاب و ... / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه ایاب و ذهاب و ...
 53. مناقصه دریافت خدمات حمل و نقل دریای صادرات مواد پلیمری نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه دریافت خدمات حمل و نقل دریای صادرات مواد پلیمری نوبت دوم
 54. مناقصه تامین مواد ، طبخ و توزیع غذای کارکنان نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین مواد ، طبخ و توزیع غذای کارکنان نوبت اول
 55. مناقصه بهره برداری ، سرویس ، نگهداری ، تعمیرات و حراست از خط انتقال ...تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری ، سرویس ، نگهداری ، تعمیرات و حراست از خط انتقال ..تجدید نوبت دوم
 56. مناقصه خریداری انواع فویل - انواع لید و درب بطری / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری انواع فویل - انواع لید و درب بطری
 57. مزایده فروش ماشین آلات صحافی جلد سخت / آگهی مزایده , مزایده فروش ماشین آلات صحافی جلد سخت
 58. فراخوان شناسایی انتخاب پیمانکار مدیریت بهره برداری و راهبردی آب شیرین کن / آگهی فراخوان شناسایی , فراخوان شناسایی انتخاب پیمانکار مدیریت بهره برداری و راهبردی آب شیرین کن
 59. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان
 60. مناقصه شناسایی سرمایه گذار جهت توسعه و بهره برداری از سایت / آگهی شناسایی سرمایه گذار , مناقصه شناسایی سرمایه گذار جهت توسعه و بهره برداری از سایت
 61. مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 / آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 405
 62. مزایده ششدانگ زمین مساحت 230متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 230متر
 63. مزایده فروش آپارتمان مساحت 141متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مساحت 141متر نوبت دوم
 64. مزایده ششدانگ زمین مساحت 3443مترمربع / مزایده ششدانگ زمین مساحت 3443مترمربع
 65. حراج اثاثیه اداری / آگهی حراج , حراج اثاثیه اداری
 66. مزایده سه و نیم دانگ از زمین مساحت 12.920متر / مزایده,مزایده سه و نیم دانگ از زمین مساحت 12.920متر
 67. مناقصه کلیه عملیات معدنی اعم از استخراج، پیشروی، تعمیرات تونلی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کلیه عملیات معدنی اعم از استخراج، پیشروی، تعمیرات تونلی ...
 68. مزایده دستگاه های چاپ و صحافی / مزایده ، مزایده دستگاه های چاپ و صحافی
 69. مزایده ششدانگ زمین پلاک ثبتی شماره 1164 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین پلاک ثبتی شماره 1164 فرعی
 70. مزایده واگذاری اجاره جایگاه CNG - تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره جایگاه CNG - تجدید
 71. مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم دیتالاگر واحد دو گازی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم دیتالاگر واحد دو گازی
 72. مناقصه نیروی حجمی مجتمع دخانیات مازندران- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نیروی حجمی مجتمع دخانیات مازندران- نوبت دوم
 73. مناقصه خرید خوار و بار مصرفی یکساله - نوبت دوم / آگهی فراخوان, مناقصه خرید خوار و بار مصرفی یکساله نوبت دوم
 74. مناقصه احداث فیدرهای فشار متوسط / آگهی مناقصه , مناقصه احداث فیدرهای فشار متوسط
 75. مزایده فروش 5 دستگاه خودروسواری مازاد برنیاز / مزایده ، مزایده فروش 5 دستگاه خودروسواری مازاد برنیاز
 76. مناقصه عملیات تهیه و اجرای ساخت الباقی پروژه فروشگاه رفاه / آگهی شناسایی پیمانکار, مناقصه عملیات تهیه و اجرای ساخت الباقی پروژه فروشگاه رفاه
 77. مزایده فروش تعدادی از خودروها و ماشین آلات مازاد بر نیاز / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی از خودروها و ماشین آلات مازاد بر نیاز
 78. همایش بزرگ تحول در مدیریت سازمانی / همایش بزرگ تحول در مدیریت سازمانی
 79. مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری گندم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری گندم
 80. مناقصه پرس غذای روزانه / مناقصه عمومی , مناقصه پرس غذای روزانه
 81. مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 3500 تن ذرت سبز علوفه ای / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 3500 تن ذرت سبز علوفه ای
 82. مناقصه سیستم تحریک واحد اشکودایک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سیستم تحریک واحد اشکودایک
 83. مزایده عمارت مسکونی با قدمت بیش از 50 سال / مزایده,مزایده عمارت مسکونی با قدمت بیش از 50 سال
 84. مناقصه molybdenum oxide - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه molybdenum oxide - نوبت دوم
 85. مزایده حق بهره برداری از سالن مجموعه های شماره یک و دو مشهد به صورت بصورت اجاره / آگهی مزایده عمومی، مزایده حق بهره برداری از سالن مجموعه های شماره یک و دو مشهد به صورت بصورت اجاره
 86. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری و تعمیرات در بخش های مختلف ساختمان - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری و تعمیرات در بخش های مختلف ساختمان - نوبت دوم
 87. مزایده چوب درختان ناشی از هرس درختان سطح شهر - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای، مزایده چوب درختان ناشی از هرس درختان سطح شهر - نوبت دوم
 88. مزایده سه قطعه متصل بهم شامل پلاک ثبتی بخش شش تهران / مزایده,مزایده سه قطعه متصل بهم شامل پلاک ثبتی بخش شش تهران
 89. مناقصه لوله داکتیل... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لوله داکتیل... - نوبت دوم
 90. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 85.73متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 85.73متر
 91. مزایده آپارتمان طبقه سه مساحت 85.73مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه سه مساحت 85.73مترمربع
 92. مناقصه واگذاری طبخ و توزیع غذای دانشجویی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری طبخ و توزیع غذای دانشجویی
 93. مناقصه واگذاری مدیریت ، اسکان و خدمات نظافتی خوابگاه های دانشجویی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری مدیریت ، اسکان و خدمات نظافتی خوابگاه های دانشجویی
 94. مناقصه خریداری 10.000 کیلوگرم عایق AGM / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری 10.000 کیلوگرم عایق AGM
 95. مزایده 2 سهم مشاع از 9 سهم ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 2 سهم مشاع از 9 سهم ششدانگ ملک
 96. مزایده دو دانگ و 907.4 هزارم یک دانگ مشاع از زمین / مزایده,مزایده دو دانگ و 907.4 هزارم یک دانگ مشاع از زمین
 97. مزایده یکباب آپارتمان قولنامه ای 87متر / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان قولنامه ای 87متر
 98. مزایده 364.4 هزارم تمامت قسمتی از یک کارگاه اهن الات / مزایده,مزایده 364.4 هزارم تمامت قسمتی از یک کارگاه اهن الات
 99. مزایده زمین به مساحت 1.009.788مترمربع / مزایده زمین به مساحت 1.009.788مترمربع
 100. مزایده تعداد 2665 کارتن 15 عددی مایع ظرفشویی ریکا / مزایده,مزایده تعداد 2665 کارتن 15 عددی مایع ظرفشویی ریکا
 101. مزایده دو باب منزل تجدید / مزایده,مزایده دو باب منزل تجدید
 102. فراخوان لیست کوتاه نصب تجهیزات و تست و راه اندازی پست gis / آگهی مناقصه , مناقصه فراخوان لیست کوتاه نصب تجهیزات و تست و راه اندازی پست gis
 103. مناقصه عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز / مناقصه عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز
 104. مناقصه عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز مشهد اردهال / مناقصه عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز مشهد اردهال
 105. دعوتنامه تعمیرات دوره ای قایق بهمن ۳ / دعوتنامه تعمیرات دوره ای قایق بهمن ۳
 106. دعوتنامه خدمات مشاوره ای فنی تخصصی / دعوتنامه خدمات مشاوره ای فنی تخصصی
 107. مناقصه امور تایپ و تکثیر واقع در محوطه اداره / آگهی مناقصه , مناقصه امور تایپ و تکثیر واقع در محوطه اداره
 108. مناقصه عمومی واگذاری امور تغذیه / مناقصه عمومی واگذاری امور تغذیه
 109. استعلام قیمت نظارت بر عملیات رپرگذاری رودخانه چهل چای / استعلام قیمت نظارت بر عملیات رپرگذاری رودخانه چهل چای
 110. اصلاحیه مناقصه واگذاری امور خودرویی شبکه بهداشت / اصلاحیه مناقصه واگذاری امور خودرویی شبکه بهداشت
 111. فرخوان ارزیابی کیفی پروژه گازرسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی / فرخوان ارزیابی کیفی , فرخوان ارزیابی کیفی پروژه گازرسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی
 112. استعلام دوربین، صوتی و تصویر / استعلام، استعلام دوربین، صوتی و تصویر
 113. استعلام دوربین، صوتی و .... / استعلام، استعلام دوربین، صوتی و ....
 114. مزایده انبار به متراژ 207 مترمربع درب کامیون رو / آگهی مزایده , مزایده انبار به متراژ 207 مترمربع درب کامیون رو
 115. استعلام دستمال کاغذی جعبه ای / استعلام,استعلام دستمال کاغذی جعبه ای
 116. استعلام تعمیر و سرویس الایزاریدر micro plate reader / استعلام, استعلام تعمیر و سرویس الایزاریدر micro plate reader
 117. استعلام مانتو شلوار / استعلام , استعلام مانتو شلوار
 118. استعلام چراغ / استعلام، استعلام چراغ
 119. استعلام چراغ لگان توکار نشرال ps48-mh415.48pst / استعلام چراغ لگان توکار نشرال ps48-mh415.48pst
 120. استعلام کابل / استعلام کابل
 121. استعلام ساخت و نصب ورق فایبرگلاس / استعلام, استعلام ساخت و نصب ورق فایبرگلاس
 122. استعلام چراغ 60*60 / استعلام چراغ 60*60
 123. استعلام بازکردن و شستشوی پرده شانل / استعلام ,استعلام بازکردن و شستشوی پرده شانل
 124. مزایده یک قطعه زمین متراژ 5400مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین متراژ 5400مترمربع
 125. استعلام تجهیزات آشپزخانه / استعلام، استعلام تجهیزات آشپزخانه
 126. استعلام باتری ups / استعلام باتری ups
 127. استعلام کولر گازی / استعلام ,استعلام کولر گازی
 128. استعلام خرید 131 دست لباس حراست / استعلام خرید 131 دست لباس حراست
 129. استعلام خرید 131 جفت کفش طبی کارمندی / استعلام، استعلام خرید 131 جفت کفش طبی کارمندی
 130. استعلام خرید دو دستگاه منبع آبگرم کوئل دار 1000 لیتری / استعلام خرید دو دستگاه منبع آبگرم کوئل دار 1000 لیتری
 131. استعلام تجهیزات شبکه - سوئیچ و اتصالات مربوطه / استعلام تجهیزات شبکه - سوئیچ و اتصالات مربوطه
 132. استعلام رک ایستاده 27 یونیت / استعلام رک ایستاده 27 یونیت
 133. استعلام انجام کابل کشی OPGW / استعلام, استعلام انجام کابل کشی OPGW
 134. استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی / استعلام, استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی
 135. آگهی مزایده فروش اموال مازاد غیر ضروری و مستهلک / آگهی مزایده ، مزایده فروش اموال مازاد غیر ضروری و مستهلک
 136. استعلام نصب لاین تراپ / استعلام نصب لاین تراپ
 137. استعلام خرید 100 عدد تیغه سکسیونر / استعلام, استعلام خرید 100 عدد تیغه سکسیونر
 138. استعلام خرید دوربین / استعلام ,استعلام خرید دوربین
 139. استعلام احداث و تعمیر جاده / استعلام احداث و تعمیر جاده
 140. استعلام تابلو آرایش فازی و تابلو حریم خطوط دکل / استعلام، استعلام تابلو آرایش فازی و تابلو حریم خطوط دکل
 141. استعلام 2 دستگاه کامپیوتر و متعلقات / استعلام، استعلام 2 دستگاه کامپیوتر و متعلقات
 142. استعلام خرید کلر مایع 99/99% / استعلام، استعلام خرید کلر مایع 99/99%
 143. استعلام پایانه کامپیوتری / استعلام، استعلام پایانه کامپیوتری
 144. استعلام نرم افزار کامفار 3.3 / استعلام، استعلام نرم افزار کامفار 3.3
 145. استعلام شلوار نگهبانی / استعلام, استعلام شلوار نگهبانی
 146. استعلام پک بسته البسه نیروهای حفاظتی / استعلام پک بسته البسه نیروهای حفاظتی
 147. استعلام عملیات بهسازی ساختمانی / استعلام, استعلام عملیات بهسازی ساختمانی
 148. استعلام چاپ و تکثیر 151 جلد / استعلام, استعلام چاپ و تکثیر 151 جلد
 149. استعلام تعمیر و بهسازی ترانسفورماتور / استعلام ، استعلام تعمیر و بهسازی ترانسفورماتور
 150. استعلام ترمه ابریشم / استعلام , استعلام ترمه ابریشم
 151. استعلام آفتابگیر سایه بان ماشین / استعلام , استعلام آفتابگیر سایه بان ماشین
 152. استعلام خودکار / استعلام, استعلام خودکار
 153. استعلام پاور بانک / استعلام ,استعلام پاور بانک
 154. استعلام ویدئو کنفرانس سیسکو / استعلام , استعلام ویدئو کنفرانس سیسکو
 155. مزایده اجرای پارکبان 96.6.4 / آگهی مزایده، مزایده اجرای پارکبان 96.6.4
 156. استعلام خرید 50 عدد لایسنس / استعلام , استعلام خرید 50 عدد لایسنس
 157. استعلام 75000 کیلوگرم برنج تایلندی / استعلام , استعلام 75000 کیلوگرم برنج تایلندی
 158. استعلام تلفن رومیزی مدل KXT-7665 / استعلام تلفن رومیزی مدل KXT-7665
 159. استعلام 3 دستگاه میکروفن بی سیم دستی و ... / استعلام , استعلام 3 دستگاه میکروفن بی سیم دستی و ...
 160. استعلام محصولات آرایشی و بهداشتی / استعلام, استعلام محصولات آرایشی و بهداشتی
 161. استعلام کف شکنی یک حلقه چاه آبرفتی / استعلام, استعلام کف شکنی یک حلقه چاه آبرفتی
 162. استعلام AH فاراتل به انضمام کابینت باتری ۹۶ ولت / استعلام, استعلام AH فاراتل به انضمام کابینت باتری ۹۶ ولت
 163. استعلام گوشت منجمد کارتنی برزیلی سردست / استعلام, استعلام گوشت منجمد کارتنی برزیلی سردست
 164. استعلام کپسول آتش نشانی / استعلام, استعلام کپسول آتش نشانی
 165. فراخوان واگذاری تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی,فراخوان واگذاری تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی
 166. استعلام خشت خام 20*20 / استعلام ,استعلام خشت خام 20*20
 167. استعلام ورق پلی وینیل کلراید / استعلام ,استعلام ورق پلی وینیل کلراید
 168. استعلام اجرای فنداسیون جهت نصب تانکر پایه دار / استعلام ,استعلام اجرای فنداسیون جهت نصب تانکر پایه دار
 169. استعلام ساخت بنا / استعلام ,استعلام ساخت بنا
 170. استعلام سنگ مالون 50 کامیون / استعلام, استعلام سنگ مالون 50 کامیون
 171. استعلام کولر گازی یوشیتا 18000 / استعلام, استعلام کولر گازی یوشیتا 18000
 172. استعلام عایق کاری پشت بام ساختمان میرداماد / استعلام, استعلام عایق کاری پشت بام ساختمان میرداماد
 173. استعلام پوتین / استعلام ,استعلام پوتین
 174. استعلام خرید تسمه بسته بندی ۴ نخ اسکناس / استعلام ,استعلام خرید تسمه بسته بندی ۴ نخ اسکناس
 175. استعلام آبسردکن / استعلام ,استعلام آبسردکن
 176. استعلام کولر آبی / استعلام, استعلام کولر آبی
 177. استعلام اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب / استعلام, استعلام اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب
 178. استعلام چسب زخم / استعلام, استعلام چسب زخم
 179. استعلام یک دستگاه STORAGE HP / استعلام ,استعلام یک دستگاه STORAGE HP
 180. استعلام پوشک محافظ بزرگسال / استعلام ,استعلام پوشک محافظ بزرگسال
 181. استعلام خرید روغن / استعلام , استعلام خرید روغن
 182. استعلام واگذاری پرونده های CBR / استعلام ,استعلام واگذاری پرونده های CBR
 183. استعلام ویلچر دستی / استعلام ,استعلام ویلچر دستی
 184. استعلام واشر سر سیلندر و ... / استعلام, استعلام واشر سر سیلندر و ...
 185. مزایده اقلام راکد و ضایعاتی / مزایده ، مزایده اقلام راکد و ضایعاتی
 186. استعلام لوله مانسمان 6 اینچ / استعلام, استعلام لوله مانسمان 6 اینچ
 187. استعلام خرید آنتی ویروس Bitdefender / استعلام, استعلام خرید آنتی ویروس Bitdefender
 188. استعلام نصب استوانه احتیاط و ... / استعلام, استعلام نصب استوانه احتیاط و ...
 189. استعلام سیستم اطلاعات و نمایشگر نقشه الکترونیکی ECDIS / استعلام , استعلام سیستم اطلاعات و نمایشگر نقشه الکترونیکی ECDIS
 190. استعلام مانیتور 55 اینچ / استعلام, استعلام مانیتور 55 اینچ
 191. استعلام 30 دستگاه سوئیچ 24 پورت CISCO / استعلام, استعلام 30 دستگاه سوئیچ 24 پورت CISCO
 192. استعلام برنج دانه بلند / استعلام, استعلام برنج دانه بلند
 193. استعلام برج خنک کننده / استعلام , استعلام برج خنک کننده
 194. استعلام رنگ آمیزی جداول و نرد های محوطه فرودگاه خوی / استعلام, استعلام رنگ آمیزی جداول و نرد های محوطه فرودگاه خوی
 195. مزایده تلفن همراه به شماره 09122222161 / مزایده,مزایده تلفن همراه به شماره 09122222161
 196. مناقصه بازسازی و احداث جوی و جدول در سطح ناحیه دو / آگهی مناقصه ، مناقصه بازسازی و احداث جوی و جدول در سطح ناحیه دو
 197. استعلام قرارداد واگذاری خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه فن آوری اطلاعات / استعلام, استعلام قرارداد واگذاری خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه فن آوری اطلاعات
 198. استعلام کیس رایانه... / استعلام، استعلام کیس رایانه...
 199. استعلام پرینتر مخصوص کارت زن / استعلام پرینتر مخصوص کارت زن
 200. استعلام موتورسیکلت / استعلام , استعلام موتورسیکلت
 201. استعلام مرکز تلفن سانترال / استعلام , استعلام مرکز تلفن سانترال
 202. استعلام روغن سرخ کردنی قوطی / استعلام ، روغن سرخ کردنی قوطی
 203. استعلام دستکش لاتکس / استعلام ، دستکش لاتکس
 204. استعلام تخریب دو چشمه سرویس بهداشتی و ... / استعلام , استعلام تخریب دو چشمه سرویس بهداشتی و
 205. استعلام کولر گازی / استعلام کولر گازی
 206. استعلام کیس کامل / استعلام، استعلام کیس کامل
 207. مناقصه تامین ،نصب و راه اندازی تجهیزات اتوماتیک سیستم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین ،نصب و راه اندازی تجهیزات اتوماتیک سیستم
 208. استعلام ساخت تابلو دیماند 160 کیلووات / استعلام، استعلام ساخت تابلو دیماند 160 کیلووات
 209. استعلام تخم مرغ تاریخ دار / استعلام , استعلام تخم مرغ تاریخ دار
 210. استعلام نخود فله ای درجه یک / استعلام، استعلام نخود فله ای درجه یک
 211. استعلام ماکارانی 700 گرمی زر ماکارون / استعلام ماکارانی 700 گرمی زر ماکارون
 212. استعلام قند شکسته / استعلام ,استعلام قند شکسته
 213. استعلام سوسیس 40 درصد گوشت / استعلام، استعلام سوسیس 40 درصد (کادور)
 214. استعلام کنتور هوشمند 2 اینچ و کنتور هوشمند 4 اینچ / استعلام کنتور هوشمند 2 اینچ و کنتور هوشمند 4 اینچ
 215. استعلام بیمه سازه های تکمیل شده / استعلام، استعلام بیمه سازه های تکمیل شده
 216. استعلام تجهیز چاه شهرک صنعتی کهنوج / استعلام، استعلام تجهیز چاه شهرک صنعتی کهنوج
 217. استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام , استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری
 218. مناقصه تامین ،نصب و راه اندازی تجهیزات اتوماتیک سیستم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین ،نصب و راه اندازی تجهیزات اتوماتیک سیستم
 219. استعلام خدمات خودرویی / استعلام خدمات خودرویی
 220. استعلام تجهیزات خانگی ، اداری و صنعتی / استعلام تجهیزات خانگی ، اداری و صنعتی
 221. استعلام لوازم تحریر اداری / استعلام لوازم تحریر اداری
 222. استعلام جذب و بکارگیری 4 نفر نیروی ساعت تاسیساتی / استعلام جذب و بکارگیری 4 نفر نیروی ساعت تاسیساتی
 223. استعلام اجرای دیوارپوش و قرنیز / استعلام ,استعلام اجرای دیوارپوش و قرنیز
 224. استعلام کیس کامل کامپیوتر / استعلام ,استعلام کیس کامل کامپیوتر
 225. استعلام نیاز به قطعات سخت افزاری کامپیوتر / استعلام, استعلام نیاز به قطعات سخت افزاری کامپیوتر
 226. استعلام کولر گازی / استعلام کولر گازی
 227. استعلام خرید 2 دستگاه دوربین فیلمبرداری / استعلام ,استعلام خرید 2 دستگاه دوربین فیلمبرداری
 228. استعلام راهبند هیدرولیکی / استعلام راهبند هیدرولیکی
 229. آگهی مزایده فروش یک دستگاه پژو 405 / آگهی مزایده ، آگهی مزایده فروش یک دستگاه پژو 405
 230. استعلام کدورت سنج / استعلام کدورت سنج
 231. استعلام کیت REAL TIME PCR / استعلام کیت REAL TIME PCR
 232. استعلام مارکر پروتئین CAtNumber: 1610317 / استعلام , استعلام مارکر پروتئین CAtNumber: 1610317
 233. استعلام شیر غنی شده پاستوریزه و هموژنیزه کم چرب 1/5% / استعلام , استعلام شیر غنی شده پاستوریزه و هموژنیزه کم چرب 1/5%
 234. استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی / استعلام، استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی
 235. استعلام حفاظت، آماده سازی و مرمت پایگاه / استعلام ,استعلام حفاظت، آماده سازی و مرمت پایگاه
 236. استعلام ساخت دو عدد سکوی روتور / استعلام ,استعلام ساخت دو عدد سکوی روتور
 237. استعلام رول ورق آلومینیومی / استعلام ,استعلام رول ورق آلومینیومی
 238. استعلام ورق آهنی گالوانیزه / استعلام ,استعلام ورق آهنی گالوانیزه
 239. استعلام خرید ورق آلومینیومی / استعلام ,استعلام خرید ورق آلومینیومی
 240. فراخوان احداث مجتمع خدماتی بین راهی و رفاهی امام رضا (ع) ... / فراخوان پیمانکار جهت مناقصه , فراخوان احداث مجتمع خدماتی بین راهی و رفاهی امام رضا (ع) ...
 241. استعلام چهار طرح آمارگیری از قیمت فروش محصولات / استعلام ,استعلام چهار طرح آمارگیری از قیمت فروش محصولات
 242. استعلام خرید استاپ برج های انتقال / استعلام ,استعلام خرید استاپ برج های انتقال
 243. استعلام خرید دو دستگاه شارژر / استعلام, استعلام خرید دو دستگاه شارژر
 244. استعلام خرید یراق آلات سیم لینکس / استعلام, استعلام خرید یراق آلات سیم لینکس
 245. استعلام یک دستگاه کامپیوتر / استعلام ,استعلام یک دستگاه کامپیوتر
 246. استعلام ساخت قلک پلاستیکی / استعلام ,استعلام ساخت قلک پلاستیکی
 247. استعلام پودر پرکلرین 5000 کیلوگرم / استعلام , استعلام پودر پرکلرین 5000 کیلوگرم
 248. استعلام خرید و نصب و پشتیبانی و نگهداری سیستم ردیاب ماهواره ای gps / استعلام، استعلام خرید و نصب و پشتیبانی و نگهداری سیستم ردیاب ماهواره ای gps
 249. استعلام جمع آوری تابلوهای غیر مجاز از سطح راههای حوزه استان همدان / استعلام، استعلام جمع آوری تابلوهای غیر مجاز از سطح راههای حوزه استان همدان
 250. مناقصه راهبری و نگهداری و بهره برداری و تعمیرات کلیه تجهیزات و تاسیسات برقی / آگهی مناقصات عمومی با ارزیابی کیفی , مناقصه راهبری و نگهداری و بهره برداری و تعمیرات کلیه تجهیزات و تاسیسات برقی
 251. استعلام گاز پانسمان غیر استریل 16 لایه / استعلام، استعلام گاز پانسمان غیر استریل 16 لایه
 252. استعلام کیسه استومی نوع کلستومی / استعلام ,استعلام کیسه استومی نوع کلستومی
 253. استعلام چاپگر مدل hp2035 / استعلام چاپگر مدل hp2035
 254. استعلام چاپگر مدل 5040taly / استعلام چاپگر مدل 5040taly
 255. استعلام لوبیا چیتی / استعلام لوبیا چیتی
 256. استعلام خرید پک لوازم التحریر / استعلام, استعلام خرید پک لوازم التحریر
 257. استعلام تهیه واجرای پروژه گازرسانی / استعلام, استعلام تهیه واجرای پروژه گازرسانی
 258. فراخوان عملیات خدمات مهندسی ، خرید تجهیزات و نصب ، تست و راه اندازی توسعه / فراخوان عملیات خدمات مهندسی ، خرید تجهیزات و نصب ، تست و راه اندازی توسعه
 259. استعلام اجرای تعمیرات و بهسازی و زیبا سازی یک واحد ساختمان ... / استعلام , استعلام اجرای تعمیرات و بهسازی و زیبا سازی یک واحد ساختمان ...
 260. استعلام شن نخودی 5 الی 20 میلیمتری / استعلام شن نخودی 5 الی 20 میلیمتری
 261. مناقصه عملیات خاکی و سنگ ملات حوزه مراغه شهرستان ساوه / مناقصه عملیات خاکی و سنگ ملات حوزه مراغه شهرستان ساوه
 262. مناقصه عملیات بندخاکی و بندهای سنگ و ملات ... / مناقصه عملیات بندخاکی و بندهای سنگ و ملات ...
 263. مناقصه عملیات سنگ و ملات و گابیون بندی / مناقصه عملیات سنگ و ملات و گابیون بندی
 264. فراخوان بهسازی و آسفالت راههای روستایی الک کهنه / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان بهسازی و آسفالت راههای روستایی الک کهنه
 265. مزایده خودرو سواری رنو / مزایده خودرو سواری رنو
 266. مناقصه خرید و نصب ترانسفورماتور / مناقصه خرید و نصب ترانسفورماتور
 267. فراخوان خرید لوله گالوانیزه / فراخوان , فراخوان خرید لوله گالوانیزه
 268. مزایده ششدانگ زمین مساحت 483.70متر / مزایده ششدانگ زمین مساحت 483.70متر
 269. مزایده ششدانگ زمین مساحت 507.68متر قطعه دو تفکیکی / مزایده ششدانگ زمین مساحت 507.68متر قطعه دو تفکیکی
 270. مزایده دستگاه پیراشکی فر ، سینی صنایع دستی نقره ای و طلایی / مزایده,مزایده دستگاه پیراشکی فر ، سینی صنایع دستی نقره ای و طلایی
 271. مناقصه توسعه فضای سبز فاز 3 منطقه پارس دو- نوبت دوم / ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه توسعه فضای سبز فاز 3 منطقه پارس دو- نوبت دوم
 272. فراخوان P/F RENHE WELL LOGGING EQUIPMENT- نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان P/F RENHE WELL LOGGING EQUIPMENT نوبت دوم
 273. مناقصه احداث شبکه توزیع آب- نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث شبکه توزیع آب- نوبت دوم
 274. مزایده ششدانگ زمین مساحت 1231متر / مزایده ششدانگ زمین مساحت 1231متر
 275. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت نود و چهار متر / مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت نود و چهار متر
 276. مناقصه پروژه گازرسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه گازرسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی- نوبت دوم
 277. مزایده یک قطعه زمین دستارمی 93.5متر / مزایده یک قطعه زمین دستارمی 93.5متر
 278. مزایده ششدانگ زمین مساحت 202.5متر / مزایده ششدانگ زمین مساحت 202.5متر
 279. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 417متر / مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 417متر
 280. مناقصه استقرار اتوماسیون سیستم اداری ....نوبت دوم / مناقصه استقرار اتوماسیون سیستم اداری ....نوبت دوم
 281. مناقصه انجام خدمات مشاوره / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات مشاوره
 282. مناقصه انجام امور ترافیکی در سطح منطقه نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه انجام امور ترافیکی در سطح منطقه نوبت دوم
 283. مناقصه واگذاری امور خدمات و کمک پرستار / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات و کمک پرستار
 284. آگهی ارزیابی کیفی احداث پروژه های ساختمانی / آگهی ارزیابی کیفی ،آگهی ارزیابی کیفی احداث پروژه های ساختمانی
 285. مناقصه پروژه های آسفالت محوطه تعدادی از مدارس نوبت دوم / فراخوان, مناقصه پروژه های آسفالت محوطه تعدادی از مدارس نوبت دوم
 286. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 3000متر / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 3000متر
 287. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 188.45متر / مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 188.45متر
 288. مزایده ششدانگ اعیانی احداثی در زمین 190متر / مزایده ششدانگ اعیانی احداثی در زمین 190متر
 289. مناقصه پروژِه اصلاح و بهینه فیدر سرمیل از گردنه پاتاق تا شهر ریجاب... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه پروژِه اصلاح و بهینه فیدر سرمیل از گردنه پاتاق تا شهر ریجاب...
 290. تجدید فراخوان خدمات مشاوره بازنگری مطالعات sil ,HAZOP ....نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان خدمات مشاوره بازنگری مطالعات sil ,HAZOP ....نوبت دوم
 291. مناقصه تجهیز چاه آب ناحیه صنعتی مشگین شهر / مناقصه تجهیز چاه آب ناحیه صنعتی مشگین شهر
 292. مناقصه اجاره لودر جهت کارخانه شکر در سال 97-96 / مناقصه اجاره لودر جهت کارخانه شکر در سال 97-96
 293. فراخوان مناقصه ارزیابی وضعیت پوشش به روش C-SCAN/DCVG/CIPS/GPS ...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه ارزیابی وضعیت پوشش به روش C-SCAN/DCVG/CIPS/GPS ...نوبت دوم
 294. مناقصه خرید سیم هادی پرظرفیت ACCC / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,مناقصه خرید سیم هادی پرظرفیت ACCC
 295. تجدید مناقصه خرید لوله فولادی / فراخوان مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید لوله فولادی
 296. مناقصه تامین سالیانه 250 تن سود مایع 50 درصد / آگهی مناقصه، مناقصه تامین سالیانه 250 تن سود مایع 50 درصد
 297. مناقصه مبدل شل و تیوب - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مبدل شل و تیوب -نوبت دوم
 298. مناقصه نیرو رسانی تامین پروژه گرمایشی نفت کوره ... / مناقصه عمومی, مناقصه نیرو رسانی تامین پروژه گرمایشی نفت کوره ...
 299. مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 4 فرعی از 744 اصلی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 4 فرعی از 744 اصلی
 300. مناقصه خرید 23 کیلومتر کابل 63 کیلوولت 10500 - نوبت دوم / مناقصه خرید 23 کیلومتر کابل 63 کیلوولت 10500 - نوبت دوم
 301. مزایده فروش لوله های پلی اتیلن تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده فروش لوله های پلی اتیلن تجدید نوبت دوم
 302. مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی - برق رسانی و نقشه برداری و مطالعات نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی - برق رسانی و نقشه برداری و مطالعات نوبت دوم
 303. مناقصه پروژه احداث ساختمان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه احداث ساختمان
 304. مناقصه خرید لیبل، بروشور، برچسب کارتن تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه خرید لیبل، بروشور، برچسب کارتن تجدید نوبت دوم
 305. مناقصه پروژه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، ایستگاه تقلیل فشار TBS .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، ایستگاه تقلیل فشار TBS ....
 306. مزایده عرصه و اعیان زمین بخش سه ثبت آمل / مزایده عرصه و اعیان زمین بخش سه ثبت آمل
 307. مناقصه خرید، حمل و نصب و راه اندازی تجهیزات آشپزخانه مرکزی / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه خرید، حمل و نصب و راه اندازی تجهیزات آشپزخانه مرکزی
 308. مزایده ششدنگ عرصه و اعیان به مساحت 71.89مترمربع نوبت اول / مزایده ششدنگ عرصه و اعیان به مساحت 71.89مترمربع نوبت اول
 309. مناقصه انسداد چاه های غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انسداد چاه های غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب
 310. فراخوان مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های حرارتی و برودتی- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های حرارتی و برودتی- نوبت دوم
 311. مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 52.22متر / مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 52.22متر
 312. مزایده یکدستگاه خودرو سواری سمند lx / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه خودرو سواری سمند lx
 313. فراخوان مناقصه اجرای عملیات باقیمانده شبکه فاضلاب تبریز اولویت خ و ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه اجرای عملیات باقیمانده شبکه فاضلاب تبریز اولویت خ و ...
 314. مزایده دریل رادیال.... / مزایده, مزایده دریل رادیال....
 315. مناقصه سرویسهای بخش درمانی و پشتیبانی بیمارستان رازی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه سرویسهای بخش درمانی و پشتیبانی بیمارستان رازی - نوبت دوم
 316. مناقصه خرید خدمات خودرویی / آگهی ارزیابی کیفی /مناقصه، مناقصه خرید خدمات خودرویی
 317. مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت1289.50متر / مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت1289.50متر
 318. مناقصه اجاره خودرو سبک با راننده / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجاره خودرو سبک با راننده
 319. مزایده 16 شعیر 676 هزارم شعیر مشاع از 96 شعیر یکباب خانه / مزایده 16 شعیر 676 هزارم شعیر مشاع از 96 شعیر یکباب خانه
 320. مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور محمدیار ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور محمدیار ...
 321. مناقصه خرید چراغهای ضد انفجار نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید چراغهای ضد انفجار نوبت دوم
 322. مزایده برش سی ان سی دروازه ای ... / مزایده, مزایده برش سی ان سی دروازه ای ...
 323. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96.21متر / مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96.21متر
 324. مزایده خودروی پژو 206 سفید / آگهی مزایده، مزایده خودروی پژو 206 سفید
 325. مناقصه تهیه، حمل، تخلیه، نصب و اجرای پوشش تارتان ساندویچی... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، حمل، تخلیه، نصب و اجرای پوشش تارتان ساندویچی...
 326. تجدید مناقصه تامین لوازم و تجهیزات ایستگاه های پمپاژ سیستم آبیاری / تجدید مناقصه تامین لوازم و تجهیزات ایستگاه های پمپاژ سیستم آبیاری
 327. فراخوان سرویس و نگهداری و راهبری سیستم ایمنی و آتش نشانی نوبت دوم / فراخوان , فراخوان سرویس و نگهداری و راهبری سیستم ایمنی و آتش نشانی نوبت دوم
 328. مزایده فروش املاک کاربری مسکونی اداری انبار / مزایده فروش املاک کاربری مسکونی اداری انبار
 329. فراخوان مناقصه پروژه خط انتقال گاز 30 اینچ تقویتی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه خط انتقال گاز 30 اینچ تقویتی
 330. مزایده فروش حدود 60 تن آهن آلات - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش حدود 60 تن آهن آلات - نوبت دوم
 331. مزایده خودروی سواری تیپ 206 / مزایده,مزایده خودروی سواری تیپ 206
 332. مزایده یک قطعه زمین مساحت 250مترمربع نوبت دوم / مزایده یک قطعه زمین مساحت 250مترمربع نوبت دوم
 333. مزایده ششدانگ زمین مساحت 3433.73متر / مزایده ششدانگ زمین مساحت 3433.73متر
 334. مناقصه سیستم کامل تصفیه آب به روش اسمز معکوس ro نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سیستم کامل تصفیه آب به روش اسمز معکوس ro نوبت دوم
 335. فراخوان مناقصه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی نوبت دوم
 336. مزایده ششدانگ زمین مساحت 183.15متر / مزایده ششدانگ زمین مساحت 183.15متر
 337. فراخوان ارزیابی کیفی ماده شیمیایی ضد رسوب و خوردگی برج خنک کننده نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (عمومی دو مرحله ای) , فراخوان ارزیابی کیفی ماده شیمیایی ضد رسوب و خوردگی برج خنک کننده نوبت دوم
 338. مناقصه خرید 2 دستگاه الکتروموتور / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید 2 دستگاه الکتروموتور
 339. مناقصه طراحی و اجرای سیستم تهویه های صنعتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی و اجرای سیستم تهویه های صنعتی
 340. مناقصه 19 قلم مختلف مواد شیمیایی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه 19 قلم مختلف مواد شیمیایی
 341. مناقص هانجام عملیات دمونتاژ، نصب، مونتاژ / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات دمونتاژ، نصب، مونتاژ
 342. مزایده فروش حدود 120 تن سفاله آهن و 100 تن ضایعات آهن- نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده فروش حدود 120 تن سفاله آهن و 100 تن ضایعات آهن- نوبت دوم
 343. مناقصه تامین PR-O11(PS-VI) Continuos Reforming Catalyst / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین PR-O11(PS-VI) Continuos Reforming Catalyst
 344. مناقصه جک چهار ستون .... نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه جک چهار ستون .... نوبت دوم
 345. تجدید مناقصه ارائه خدمان درمانی اورژانس , پزشکی , بهداشتی ...نوبت اول- مرحله دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه ارائه خدمان درمانی اورژانس , پزشکی , بهداشتی .... نوبت اول - مرحله دوم
 346. مناقصه تامین خدمات بازرسی فنی تجهیزات و کالاهای وارداتی / آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران یک مرحله ای,مناقصه تامین خدمات بازرسی فنی تجهیزات و کالاهای وارداتی
 347. فراخوان ساخت و بسته بندی حداکثر 189.300 کیلوگرم گریس / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان ساخت و بسته بندی حداکثر 189.300 کیلوگرم گریس
 348. مزایده قسمت سل روم واحد کلر / آگهی مزایده عمومی,مزایده قسمت سل روم واحد کلر
 349. مزایده فروش انواع خودرو و اقلام مازاد و ... 96.6.4 / آگهی مزایده, مزایده فروش انواع خودرو و اقلام مازاد و ... 96.6.4
 350. فراخوان خدمات طراحی و مشاوره ساختمان اداری و نمایشگاهی / فراخوان شناسایی با صلاحیت پایه یک معمالی، فراخوان خدمات طراحی و مشاوره ساختمان اداری و نمایشگاهی
 351. مزایده واگذاری سهام ​بنگاه سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت... / خلاصه آگهی عرضه سهام به عمومی، مزایده واگذاری سهام ​بنگاه سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت...
 352. مناقصه اجرای عملیات راه اندازی، بهره برداری، تعمیر و نگهداری تاسیسات و تجهیزات برق و ابزار دقیق... / آگهی دعوت به حضور در مناقصات، مناقصه اجرای عملیات راه اندازی، بهره برداری، تعمیر و نگهداری تاسیسات و تجهیزات برق و ابزار دقیق...
 353. مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران / مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران
 354. تجدید مناقصه خرید یک دستگاه منبع توان قابل برنامه ریزی / آگهی مناقصه، تجدید مناقصه خرید یک دستگاه منبع توان قابل برنامه ریزی
 355. تجدید مناقصه راهبری و نگهداری ساختمانها و تاسیسات / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه راهبری و نگهداری ساختمانها و تاسیسات
 356. مناقصه خرید IMPELLER -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید IMPELLER - نوبت دوم
 357. فراخوان خدمات مورد نیاز نگهداری و تعمیرات تجهیزات ...نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, فراخوان خدمات مورد نیاز نگهداری و تعمیرات تجهیزات ...نوبت دوم
 358. مزایده تعداد 40 دستگاه خودرو سبک... / مزایده مزایده تعداد 40 دستگاه خودرو سبک...
 359. مزایده اجاره سالن با یک واحد ساختمانی ... نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره سالن با یک واحد ساختمانی ... نوبت دوم
 360. مناقصه FIRE & GAS DETECTION SYSTEM -نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه FIRE & GAS DETECTION SYSTEM -نوبت دوم
 361. تجدید مناقصه عملیات خط کشی راههای حوزه استحفاظی .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه عملیات خط کشی راههای حوزه استحفاظی ....
 362. مناقصه خرید ALFA VALVOLE PNEUMATIC BALL VALVE / مناقصه خرید ALFA VALVOLE PNEUMATIC BALL VALVE
 363. مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی سیستم های مدار بسته / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی سیستم های مدار بسته
 364. تجدید مناقصه بین المللی خرید کنجاله سویا نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه بین المللی ,تجدید مناقصه بین المللی خرید کنجاله سویا نوبت دوم
 365. مزایده فروش تعداد 80 رقبه املاک تملیکی و مازاد / مزایده فروش تعداد 80 رقبه املاک تملیکی و مازاد
 366. مناقصه خرید 100 دستگاه خودروی آتش نشانی نیمه سنگین .... / مناقصه خرید 100 دستگاه خودروی آتش نشانی نیمه سنگین ....
 367. فراخوان مناقصه عمومی ابزارآلات و ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه عمومی ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی نوبت دوم
 368. مناقصه مبدل حرارتی E-37203 پتروشیمی کارون / مناقصه مبدل حرارتی E-37203 پتروشیمی کارون
 369. مناقصه خرید CMC 256 With test universe software / مناقصه خرید CMC 256 With test universe software
 370. فراخوان مناقصه واگذاری بازاریابی مجموعه سالن های نمایشگاهی و .... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه واگذاری بازاریابی مجموعه سالن های نمایشگاهی و ....
 371. مناقصه نسبت به خرید لوله چدن و داکتیل ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به خرید لوله چدن و داکتیل ...
 372. مزایده ششدانگ پلاک 33 فرعی مساحت 210.26متر / مزایده ششدانگ پلاک 33 فرعی مساحت 210.26متر
 373. مزایده نسبت به فروش ضایعات آهن / مزایده نسبت به فروش ضایعات آهن
 374. مزایده اقلام و قطعات خودرویی ... / مزایده اقلام و قطعات خودرویی ...
 375. مزایده فروش ماشین آلات راکد از قبیل دستگاه های هسته گیر خرما و ....- نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش ماشین آلات راکد از قبیل دستگاه های هسته گیر خرما و ....- نوبت دوم
 376. مزایده یک باب مغازه از رقبات تجاری- نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده یک باب مغازه از رقبات تجاری- نوبت دوم
 377. مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 291.73متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 291.73متر
 378. آگهی مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده فروش خودرو
 379. مناقصه امور خدماتی و نظافتی / مناقصه امور خدماتی و نظافتی
 380. مزایده فروش 3 دستگاه ژنراتور دیزل زیمنس آلمان 96.6.4 / مزاید ه , مزایده فروش 3 دستگاه ژنراتور دیزل زیمنس آلمان 96.6.4
 381. آگهی مزایده فروش سخت افزاری و ابزار ولوازم / آگهی مزایده فروش سخت افزاری و ابزار ولوازم
 382. مزایده فروش یک دستگاه کامیون دانگ فنگ و ... 96.6.4 / مزایده ، مزایده فروش یک دستگاه کامیون دانگ فنگ و ... 96.6.4
 383. مناقصه عمومی , واحد بچ , مخلوط کن و آماده سازی / آگهی فراخوان عمومی ،مناقصه عمومی , واحد بچ , مخلوط کن و آماده سازی
 384. مزایده اقلام اسقاطی / مزایده اقلام اسقاطی
 385. مزایده یکدستگاه ساختمان نوساز عرصه 516مترمربع / مزایده یکدستگاه ساختمان نوساز عرصه 516مترمربع
 386. مناقصه زیرسازی و آسفالت روستا - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت روستا - نوبت دوم
 387. آگهی دعوت به مشارکت در ساخت, احداث پروژه های خود در شهر تهران / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت, احداث پروژه های خود در شهر تهران
 388. مناقصه واگذاری توزیع کلیه محصولات / مناقصه, مناقصه واگذاری توزیع کلیه محصولات
 389. مزایده فروش تعدادی از خودروهای کارکرده / آگهی مزایده حضوری, مزایده فروش تعدادی از خودروهای کارکرده
 390. مزایده یک دستگاه کیس کامپیوتر... / آگهی مزایده، مزایده مقدار حدود 6 تن میل گرد...
 391. مزایده فروش کارخانه تولید مصالح نوین ساختمانی بهمراه تجهیزات کامل خط تولید / مزایده, مزایده فروش کارخانه تولید مصالح نوین ساختمانی بهمراه تجهیزات کامل خط تولید
 392. مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات، تجهیزات و اقلام مازاد / آگهی مزایده حضوری, مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات، تجهیزات و اقلام مازاد
 393. مناقصه عمومی واگذاری اجرای عملیات احداث کانال آبهای سطحی- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری اجرای عملیات احداث کانال آبهای سطحی- نوبت دوم
 394. مناقصه امور نگهداری و راهبری تاسیسات بیمارستان شهید بهشتی آستارا / آگهی عمومی مناقصه، مناقصه امور نگهداری و راهبری تاسیسات بیمارستان شهید بهشتی آستارا
 395. مناقصه پروژه اجرای روکش معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه اجرای روکش معابر سطح شهر
 396. فراخوان واگذاری خدمات نصب تجهیزات، تست و راه اندازی پست 63/20 کیلوولت GIS - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران، فراخوان واگذاری خدمات نصب تجهیزات، تست و راه اندازی پست 63/20 کیلوولت GIS- نوبت دوم
 397. مزایده سواری پژو 405 جی ال ای / آگهی مزایده، مزایده سواری پژو 405 جی ال ای
 398. مناقصه پروژه احداث سالن ورزشی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه پروژه احداث سالن ورزشی - نوبت دوم
 399. مزایده زمین با بنای احداثی 275مترمربع / مزایده زمین با بنای احداثی 275مترمربع
 400. مزایده یک دستگاه شیر سردکن الکترواستیل / مزایده یک دستگاه شیر سردکن الکترواستیل
 401. مزایده ششدانگ خانسرا مساحت 334مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ خانسرا مساحت 334مترمربع
 402. مزایده ششدانگ زمین سند مشاع 201.51متر / مزایده ششدانگ زمین سند مشاع 201.51متر
 403. مناقصه حفاری چاه و آزمایش پمپاژ / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه حفاری چاه و آزمایش پمپاژ
 404. مناقصه تعمیر و بازسازی اماکن کمپ مسکونی البرز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تعمیر و بازسازی اماکن کمپ مسکونی البرز نوبت دوم
 405. تجدید مناقصه خرید صندلی در خطوط پروازی - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی,مناقصه خرید صندلی در خطوط پروازی - نوبت دوم
 406. مناقصه کارهای باقیمانده سازماندهی رودخانه- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه کارهای باقیمانده سازماندهی رودخانه- نوبت د وم
 407. مناقصه تهیه و تحویل تعداد سیصد و شصت هزار (360.000) پرس غذا / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه و تحویل تعداد سیصد و شصت هزار (360.000) پرس غذا
 408. مناقصه واگذاری امور رختشویخانه / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور رختشویخانه
 409. مزایده فروش 10 واحد تجاری از مجتمع امام خمینی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 10 واحد تجاری از مجتمع امام خمینی نوبت دوم
 410. مناقصه خرید 10.000 تن پودر باریت- نوبت دوم / آگهی فراخوان، مناقصه خرید 10.000 تن پودر باریت- نوبت دوم
 411. مناقصه پشتیبانی و نگهداری تجهیزات رایانه ای و .... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پشتیبانی و نگهداری تجهیزات رایانه ای و ....
 412. فراخوان نگهداری فضای سبز ساختمان -نوبت دوم / فراخوان ,فراخوان نگهداری فضای سبز ساختمان - نوبت دوم
 413. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 131.33متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 131.33متر
 414. مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت117.64متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت117.64متر
 415. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه همکف 174.23متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه همکف 174.23متر
 416. مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 135.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 135.90متر
 417. مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم مساحت 117.64متر / مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم مساحت 117.64متر
 418. مزایده ششدانگ زمین تفکیکی به 4 واحد آپارتمان و دو واحد پارکینگ / مزایده ششدانگ زمین تفکیکی به 4 واحد آپارتمان و دو واحد پارکینگ
 419. فراخوان مناقصه اجرای عملیات باقیمانده شبکه فاضلاب / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه اجرای عملیات باقیمانده شبکه فاضلاب
 420. مزایده ششدانگ مغازه به مساحت 15متر و 36 دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه به مساحت 15متر و 36 دسیمتر
 421. مزایده اعیانی ششدانگ زمین مسکونی828.50متر / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ زمین مسکونی828.50متر
 422. مزایده سه دانگ از ششدانگ خانه مسکونی 145.14متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ خانه مسکونی 145.14متر
 423. مزایده ششدانگ سه باب خانه / مزایده,مزایده ششدانگ سه باب خانه
 424. مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 199.58متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 199.58متر
 425. مناقصه مدیریت راهبری، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب- تجدید / تجدید آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه مدیریت راهبری، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب- تجدید
 426. مزایده فروش تعداد 8 قطعه از زمینهای تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 8 قطعه از زمینهای تجاری نوبت دوم
 427. اصلاحیه مناقصه انجام چمن مصنوعی و حصارکشی پارک شهدا / اصلاحیه مناقصه، مناقصه انجام چمن مصنوعی و حصارکشی پارک شهدا
 428. مزایده 5 واحد مسکونی و پیش فروش سرقفلی تعدادی واحد تجاری / مزایده 5 واحد مسکونی و پیش فروش سرقفلی تعدادی واحد تجاری
 429. مزایده خودرو تیبا 2 مدل 1393 / مزایده خودرو تیبا 2 مدل 1393
 430. مزایده اجاره پارکینگ / آگهی مزایده,مزایده اجاره پارکینگ
 431. مناقصه خرید 240 تن کاتالیست برای واحدهای بازیافت گوگرد / مناقصه، مناقصه خرید 240 تن کاتالیست برای واحدهای بازیافت گوگرد
 432. مناقصه خرید ورق گالوانیزه و فولادی - مرحله سوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید ورق گالوانیزه و فولادی - مرحله سوم
 433. مناقصه واگذاری امور شناوری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور شناوری
 434. فراخوان دانشکده اقتصاد با سطح زیربنای 4750 متر مربع - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان دانشکده اقتصاد با سطح زیربنای 4750 متر مربع در 5 طبقه در محل دانشگاه نوبت دوم
 435. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز پارک / مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز پارک
 436. مزایده سالن ورزشی (باشگاه بدنسازی بانوان / آگهی مزایده عمومی, مزایده سالن ورزشی (باشگاه بدنسازی بانوان
 437. مناقصه خرید مبلمان پارکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مبلمان پارکی
 438. مزایده فروش ملک مساحت عرصه 4507مترمربع / مزایده فروش ملک مساحت عرصه 4507مترمربع
 439. مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز / مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز
 440. مزایده پلاک ثبتی به مساحت 110.60مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 110.60مترمربع
 441. مزایده املاک تملیکی مساحت 400 و 1012متر / مزایده,مزایده املاک تملیکی مساحت 400 و 1012متر
 442. فراخوان پیمانکاری امور حمل و نقل کالا و محصولات خود به فروشگاه های اتکا / آگهی فراخوان, فراخوان پیمانکاری امور حمل و نقل کالا و محصولات خود به فروشگاه های اتکا
 443. فراخوان مناقصه عملیات احداث ساختمان موتورخانه، کارواش، انبار و محوطه سازی داخل پاسگاه و رمپ... / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی, فراخوان مناقصه عملیات احداث ساختمان موتورخانه، کارواش، انبار و محوطه سازی داخل پاسگاه و رمپ...
 444. مزایده واگذاری تابلوی تبلیغاتی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری تابلوی تبلیغاتی
 445. مناقصه خرید 4 دستگاه واحد سیار تلویزیونی تمدید / آگهی تمدید فروش اسناد بین المللی , مناقصه خرید 4 دستگاه واحد سیار تلویزیونی تمدید
 446. مزایده پلاک ثبتی 85/3221 بخش یازده تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 85/3221 بخش یازده تهران
 447. مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو پارس مدل 1381 نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو پارس مدل 1381 نوبت دوم
 448. مزایده ملک مساحت عرصه 175.45متر نوبت اول / مزایده ملک مساحت عرصه 175.45متر نوبت اول
 449. مزایده ششدانگ زمین مساحت 160متر نوبت اول / مزایده ششدانگ زمین مساحت 160متر نوبت اول
 450. مزایده ملک مساحت اعیان 117.50متر نوبت دوم / مزایده ملک مساحت اعیان 117.50متر نوبت دوم
 451. مزایده فروش یکدستگاه پانل پلی اتیلن و دستگاه کرکره زنی سیفونی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه پانل پلی اتیلن و دستگاه کرکره زنی سیفونی
 452. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید
 453. مزایده فروش خودروی سواری جیپ مدل 1981 / آگهی مزایده , مزایده فروش خودروی سواری جیپ مدل 1981
 454. مزایده ملک مساحت عرصه 178.40متر نوبت اول / مزایده ملک مساحت عرصه 178.40متر نوبت اول
 455. مزایده ملک مساحت عرصه صد و پنجاه متر / مزایده ملک مساحت عرصه صد و پنجاه متر
 456. مزایده ششدانگ زمین مساحت کل 875متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت کل 875متر
 457. مزایده ملک مساحت عرصه 210.10متر نوبت اول / مزایده ملک مساحت عرصه 210.10متر نوبت اول
 458. مزایده فروش پژو پرشیا مدل 88 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش پژو پرشیا مدل 88
 459. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری 206 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری 206
 460. مزایده ملک مساحت اعیان 99.37متر نوبت اول / مزایده ملک مساحت اعیان 99.37متر نوبت اول
 461. مزایده 1000 قطعه سهام / مزایده 1000 قطعه سهام
 462. مزایده یک قطعه زمین مساحت 832مترمربع / مزایده یک قطعه زمین مساحت 832مترمربع
 463. مزایده پلاک ثبتی مساحت 420متر نوبت دوم / مزایده پلاک ثبتی مساحت 420متر نوبت دوم
 464. مزایده یکدستگاه خودروی ام وی ام مدل 95 / مزایده یکدستگاه خودروی ام وی ام مدل 95
 465. مزایده یک دستگاه یخچال آرچلیک ، فریز / مزایده یک دستگاه یخچال آرچلیک ، فریز
 466. مزایده یک قطعه زمین بخش نه ثبت نکا / مزایده یک قطعه زمین بخش نه ثبت نکا
 467. مزایده ششدانگ زمین مساحت 125.84مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 125.84مترمربع
 468. مزایده کلیه قفسه های انبار غیر تولیدی / مزایده کلیه قفسه های انبار غیر تولیدی
 469. مزایده یراق آلات ، آبچگان کرمدار ، لوله کرومدار / مزایده یراق آلات ، آبچگان کرمدار ، لوله کرومدار
 470. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ ملک بخش یک نهاوند / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ ملک بخش یک نهاوند
 471. مزایده یک دستگاه تاور با مارک POTAIN... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه تاور با مارک POTAIN...
 472. مزایده ضبط و باند سه دیسک... / مزایده، مزایده ضبط و باند سه دیسک...
 473. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 74.46متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 74.46متر
 474. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 49263متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 49263متر
 475. مناقصه انجام عملیات معدنی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات معدنی
 476. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ وثیقه ملک مساحت زمین 121متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ وثیقه ملک مساحت زمین 121متر
 477. مناقصه احداث شبکه حد فاصل دوراهی گزانبزین / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث شبکه حد فاصل دوراهی گزانبزین
 478. فراخوان عملیات تکمیلی بلوار امام علی / فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی,فراخوان عملیات تکمیلی بلوار امام علی
 479. مناقصه توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی دو مرحله ای , مناقصه توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق نوبت دوم
 480. مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم 136.65متر / مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم 136.65متر
 481. مزایده واگذاری بخشی از زمین واقع در پارک نرگس کاشان نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بخشی از زمین واقع در پارک نرگس کاشان نوبت دوم
 482. مناقصه عملیات مربوط به حفاری 2 حلقه چاه در سازندهای سخت خمارلو نوبت دوم / مناقصه عملیات مربوط به حفاری 2 حلقه چاه در سازندهای سخت خمارلو نوبت دوم
 483. آگهی فراخوان مشارکت در توسعه بستر مخابراتی / آگهی فراخوان ،آگهی فراخوان مشارکت در توسعه بستر مخابراتی
 484. دعوت به مزایده اقلام ضایعاتی و کالاهای مازاد / دعوت به مزایده , اقلام ضایعاتی و کالاهای مازاد
 485. مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای مسکونی آپارتمانی / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای مسکونی آپارتمانی
 486. مزایده فروش 50 درصد قدرالسهم پروژه مشارکتی / مزایده فروش 50 درصد قدرالسهم پروژه مشارکتی
 487. مناقصه عمومی خرید 10000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال با کاور ترمینال بدون قاب.... / مناقصه , مناقصه عمومی خرید 10000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال با کاور ترمینال بدون قاب....
 488. مناقصه امور مربوط به سرویس و نگه داری امور تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه امور مربوط به سرویس و نگه داری امور تاسیسات
 489. آگهی مزایده عمومی یک دستگاه جرثقیل 20 تن پشت کامیونی / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی یک دستگاه جرثقیل 20 تن پشت کامیونی
 490. مزایده واگذاری یک واحد محل عرضه و فروش وسایل و تجهیزات ارتوپدی / مزایده, واگذاری یک واحد محل عرضه و فروش وسایل و تجهیزات ارتوپدی
 491. مناقصه اجرای شبکه داخلی فشارقوی گاز پارک / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای شبکه داخلی فشارقوی گاز پارک
 492. مناقصه خرید چوب روسی و تخته چند لایی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید چوب روسی و تخته چند لایی
 493. مناقصه امور خدمات نظافت و فضای سبز / آگهی مناقصه, مناقصه امور خدمات نظافت و فضای سبز
 494. مزایده فروش آپارتمان به مساحت 91.52مترمربع / مزایده,مزایده فروش آپارتمان به مساحت 91.52مترمربع
 495. مناقصه خرید سرویس های ICT مرتبط با سامانه جامع مناطق بندری نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید سرویس های ICT مرتبط با سامانه جامع مناطق بندری نوبت دوم
 496. فراخوان مناقصه خرید لوله فلزی نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه خرید لوله فلزی نوبت دوم
 497. مزایده ملک مساحت عرصه 181مترمربع / مزایده ملک مساحت عرصه 181مترمربع
 498. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز مناطق شش گانه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز مناطق شش گانه...
 499. مناقصه خرید قطعات یدکی سیستم لرزش کمپرسورهای / آگهی مناقصه,مناقصه خرید قطعات یدکی سیستم لرزش کمپرسورهای
 500. فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای قطعات یدکی دستگاه TOTAL SULPHUR نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای قطعات یدکی دستگاه TOTAL SULPHUR نوبت دوم
 501. مزایده اجاره پارکینگ های عمومی / آگهی مزایده , مزایده اجاره پارکینگ های عمومی
 502. فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران خط انتقال و ایستگاه پمپاژ طرح انتقال فاضلاب / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران خط انتقال و ایستگاه پمپاژ طرح انتقال فاضلاب
 503. مزایده خودرو سایپا 131 sE ... / مزایده , مزایده خودرو سایپا 131 sE ...
 504. مزایده روغن سوخته ... / مزایده , مزایده روغن سوخته ...
 505. مناقصه تامین و اجاره یک دستگاه لودر و 4 دستگاه کامیون کمپرسی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین و اجاره یک دستگاه لودر و 4 دستگاه کامیون کمپرسی - نوبت دوم
 506. مزایده نوبت اول ششدانگ یک باب کاروانسرای موقوفه / آگهی مزایده، مزایده نوبت اول ششدانگ یک باب کاروانسرای موقوفه
 507. استعلام لاستیک با تیوپ و نوار 24*1200 96.6.4 / استعلام بهاء ,استعلام لاستیک با تیوپ و نوار 24*1200 96.6.4
 508. استعلام هارد دیسک سیستم / استعلام، استعلام هارد دیسک سیستم
 509. استعلام تترا بورات لیتیم / استعلام، استعلام تترا بورات لیتیم
 510. استعلام FLOW INDICATOR KOCH - NEUBURG ... / استعلام , استعلام FLOW INDICATOR KOCH - NEUBURG ...
 511. استعلام GATE VALVE "6 CLASS 900 MAT BODY A105 CONNECTION B.W / استعلام GATE VALVE "6 CLASS 900 MAT BODY A105 CONNECTION B.W
 512. مزایده فروش 4 قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین نوبت دوم
 513. استعلام رزین میکسدبد دیونایزر آب / استعلام رزین میکسدبد دیونایزر آب
 514. آگهی استعلام اجاره محل غرفه مواد غذایی / آگهی استعلام اجاره محل غرفه مواد غذایی
 515. استعلام واگذاری خرید خدمات ثبت و تنظیم نسخ کلینیکی و پاراکلینیکی / استعلام , استعلام واگذاری خرید خدمات ثبت و تنظیم نسخ کلینیکی و پاراکلینیکی
 516. استعلام ROUND BAR / استعلام ,استعلام ROUND BAR
 517. مناقصه خرید و راه اندازی یک دستگاه آسانسور بیمار ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و راه اندازی یک دستگاه آسانسور بیمار ...
 518. مناقصه خرید و راه اندازی دو دستگاه هواساز هایژنیک .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و راه اندازی دو دستگاه هواساز هایژنیک ....
 519. مناقصه عمومی خرید , نصب , راه اندازی تجهیزات دیتا سنتر / مناقصه عمومی مناقصه عمومی خرید , نصب , راه اندازی تجهیزات دیتا سنتر
 520. استعلام توری کربن استیل / استعلام توری کربن استیل
 521. استعلام FILTER CARTRIDGE SIZE O.D:63.5 mm / استعلام FILTER CARTRIDGE SIZE O.D:63.5 mm
 522. مناقصه ارائه خدمات خودروهای استیجاری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات خودروهای استیجاری - نوبت دوم
 523. استعلام FUM,230 / استعلام ,استعلام FUM,230
 524. استعلام IM614 / استعلام ,استعلام IM614
 525. استعلام ECAUI / استعلام ,استعلام ECAUI
 526. فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها، زیرساختهای تاسیسات برقی، مکانیکی و عوامل پروازی / فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها، زیرساختهای تاسیسات برقی، مکانیکی و عوامل پروازی
 527. استعلام لودسل 100 تن و 25 تن / استعلام لودسل 100 تن و 25 تن
 528. مزایده اجاره تبلیغات بدنه اتوبوس های خود / آگهی مزایده، مزایده اجاره تبلیغات بدنه اتوبوس های خود
 529. فراخوان خرید کاتالیست واحد کت کراکر 2 / فراخوان , فراخوان خرید کاتالیست واحد کت کراکر 2
 530. مناقصه ارائه خدمات یدک کشی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ارائه خدمات یدک کشی - نوبت دوم
 531. استعلام خرید شیر پروانه ای / استعلام, استعلام خرید شیر پروانه ای
 532. استعلام سیب زمینی و ... / استعلام، استعلام سیب زمینی و ...
 533. استعلام روغن سرخ کردنی حلب 16 کیلویی / استعلام، استعلام روغن سرخ کردنی حلب 16 کیلویی
 534. استعلام حلوا شکری 50 گرم / استعلام , استعلام حلوا شکری 50 گرم
 535. استعلام مایع دستشویی / استعلام, استعلام مایع دستشویی
 536. استعلام لوبیا چیتی / استعلام , استعلام لوبیا چیتی
 537. استعلام تعمیرات اساسی سه دستگاه هیتر / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی سه دستگاه هیتر
 538. استعلام باکس مرکزی تلفن سانترال مدل / استعلام, استعلام باکس مرکزی تلفن سانترال مدل
 539. استعلام دریل شارژی چکشی / استعلام ,استعلام دریل شارژی چکشی
 540. استعلام دریل بتن کن / استعلام ,استعلام دریل بتن کن
 541. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 46.50مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 46.50مترمربع
 542. استعلام بوشینگ خازنی ... / استعلام، استعلام بوشینگ خازنی ....
 543. استعلام سخت گیر سیستم شوفاز / استعلام , استعلام سخت گیر سیستم شوفاز
 544. استعلام چای / استعلام , استعلام چای
 545. استعلام اسکنر FUJISU FI 7260 / استعلام ,استعلام اسکنر FUJISU FI 7260
 546. استعلام نمک خورانی ( طعام ) جهت سیستم الکترولیز / استعلام , استعلام نمک خورانی ( طعام ) جهت سیستم الکترولیز
 547. استعلام عملیات نگهداری , تعمیرات و بازسازی شبکه و... / استعلام , استعلام عملیات نگهداری , تعمیرات و بازسازی شبکه و...
 548. استعلام دستگاه جداکننده 12 پورت با کابل کشی برق و VGA برای 10 عدد مانیتور / استعلام ,استعلام دستگاه جداکننده 12 پورت با کابل کشی برق و VGA برای 10 عدد مانیتور
 549. استعلام لوازم برقی / استعلام, استعلام لوازم برقی
 550. استعلام لوازم تحریر / استعلام, استعلام لوازم تحریر
 551. استعلام لوازم برقی / استعلام, استعلام لوازم برقی
 552. استعلام قرارداد سرویس و نگهداری و از یو پی اس ها / استعلام, استعلام قرارداد سرویس و نگهداری و از یو پی اس ها
 553. استعلام قطعات بلدوزر D65 / استعلام قطعات بلدوزر D65
 554. استعلام خرید لوازم برقی / استعلام, استعلام لوازم برقی
 555. استعلام رنگ آمیزی صنادیق صدقات / استعلام , استعلام رنگ آمیزی صنادیق صدقات
 556. استعلام دستگاه حذف آرسنیک / استعلام ,استعلام دستگاه حذف آرسنیک
 557. استعلام دستگاه حذف آرسنیک / استعلام ,استعلام دستگاه حذف آرسنیک
 558. استعلام صندلی 4 نفره شفق کد H-154 / استعلام , استعلام صندلی 4 نفره شفق کد H-154
 559. مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و شصت متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و شصت متر
 560. استعلام صندوق 1 لایه نسوز کاوه / استعلام, استعلام صندوق 1 لایه نسوز کاوه
 561. استعلام پنکه پارس خزر تلسکوپی / آگهی استعلام, استعلام پنکه پارس خزر تلسکوپی
 562. استعلام کولر آبی / آگهی استعلام, استعلام کولر آبی
 563. استعلام نرم افزار داشبورد مدیریتی ویژه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی / استعلام نرم افزار داشبورد مدیریتی ویژه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
 564. استعلام خرید نرم افزار / استعلام خرید نرم افزار
 565. استعلام تکمیل زمین چمن مصنوعی / استعلام تکمیل زمین چمن مصنوعی
 566. استعلام کولر گازی / استعلام ,استعلام کولر گازی
 567. استعلام اجرای شبکه روشنایی معابر / استعلام اجرای شبکه روشنایی معابر
 568. استعلام کولر آبی سلولوزی / استعلام ,استعلام کولر آبی سلولوزی
 569. مزایده سهام / آگهی مزایده، مزایده سهام
 570. استعلام تعداد یک عدد خودرو سواری / استعلام ,استعلام تعداد یک عدد خودرو سواری
 571. استعلام تامین غذای آماده / استعلام تامین غذای آماده
 572. استعلام اتصالات / استعلام اتصالات
 573. استعلام اجرای علائم پریمارک / استعلام اجرای علائم پریمارک
 574. استعلام خرید 5 جعبه فیلم ماموگرافی 17*14 سونی / استعلام خرید 5 جعبه فیلم ماموگرافی 17*14 سونی
 575. فراخوان ارزیابی کیفی اجرای دیوار سنگی / فراخوان ارزیابی کیفی اجرای دیوار سنگی
 576. فراخوان ارزیابی کیفی اجرای دیوار سنگی و پل روستای چنار / فراخوان ارزیابی کیفی اجرای دیوار سنگی و پل روستای چنار
 577. فراخوان ارزیابی کیفی اجرای دیوار سنگی روستای بیرق / فراخوان ارزیابی کیفی اجرای دیوار سنگی روستای بیرق
 578. مزایده ششدانگ یکباب منزل با قدمت 20 سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل با قدمت 20 سال
 579. مناقصه برون سپاری قسمتی از خدمات آزمایشگاه ، اتاق عمل، داروخانه 96.6.4 / آگهی مناقصه, مناقصه برون سپاری قسمتی از خدمات آزمایشگاه ، اتاق عمل، داروخانه 96.6.4
 580. مزایده ششدانگ پلاک مساحت عرصه 172.20مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مساحت عرصه 172.20مترمربع
 581. تجدید مزایده غرفه رستوران واقع در پایانه شهید مدرس ... / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده غرفه رستوران واقع در پایانه شهید مدرس...
 582. مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی مربوط به هفت دستگاه پل هوایی عابر پیاده - نوبت دوم / مزایده، مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی مربوط به هفت دستگاه پل هوایی عابر پیاده - نوبت دوم
 583. مزایده بهره برداری از تعداد یک دهنه غرفه ماهی و میگو صیدی و قزل آلا پرورشی... - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعداد یک دهنه غرفه ماهی و میگو صیدی و قزل آلا پرورشی... - نوبت دوم
 584. مناقصه اجرای عملیات بهسازی جداول تقسیم آب باغات قصردشت نوبت دوم / مناقصه اجرای عملیات بهسازی جداول تقسیم آب باغات قصردشت نوبت دوم
 585. مزایده سه دانگ از زمین مسکونی عرصه 296متر / مزایده سه دانگ از زمین مسکونی عرصه 296متر
 586. مزایده سهام شرکت / آگهی مزایده، مزایده سهام شرکت
 587. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 167.20متر / مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 167.20متر
 588. مزایده فروش ده واحد از مجتمع تجاری شهرداری / مزایده فروش ده واحد از مجتمع تجاری شهرداری
 589. مناقصه انجام امور خدمات کنتورخوانی و توزیع قبوض گاز بهاء -نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه انجام امور خدمات کنتورخوانی و توزیع قبوض گاز بهاء -نوبت دوم
 590. مزایده عمومی خودروهای استانداری / مزایده , مزایده عمومی خودروهای استانداری
 591. مزایده چرخ سه سوزنه کامل و سردوز / مزایده اموال منقول, مزایده چرخ سه سوزنه کامل و سردوز
 592. ارزیابی کیفی مناقصه پروژه احداث شبکه و انشعابات به صورت پراکنده نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه, ارزیابی کیفی مناقصه پروژه احداث شبکه و انشعابات به صورت پراکنده نوبت دوم
 593. فراخوان تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی نوبت دوم
 594. مزایده مقادیری از روغن های پسماند روغن سوخته موجود خود نوبت دوم / مزایده , مزایده مقادیری از روغن های پسماند روغن سوخته موجود خود نوبت دوم
 595. مناقصه عمومی کیسه گیری و سردوزی شکر سفید / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی کیسه گیری و سردوزی شکر سفید
 596. مزایده اجاره پلاژ پارک آبی / آگهی مزایده, مزایده اجاره پلاژ پارک آبی
 597. مزایده سواری پراید به رنگ سفید / مزایده اموال منقول, مزایده سواری پراید به رنگ سفید
 598. مزایده ملک 11450 و 11516 و 11458 از 4730 اصلی / مزایده ملک 11450 و 11516 و 11458 از 4730 اصلی
 599. مناقصه تمدید مناقصه پروژه کاهش تلفات / آگهی مناقصه عمومی ، تمدید مناقصه پروژه کاهش تلفات
 600. مزایده فروش سه فقره از املاک مازاد نقد و اقساط / مزایده,مزایده فروش سه فقره از املاک مازاد نقد و اقساط
 601. مزایده فروش خودرو مازاد - نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده فروش خودرو مازاد - نوبت دوم
 602. مزایده مقدار 45 تن داخل کیسه گیری ... نوبت دوم / مزایده مقدار 45 تن داخل کیسه گیری ...نوبت دوم
 603. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی سی و سه فرعی نوبت دوم / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی سی و سه فرعی نوبت دوم
 604. مزایده یکباب ساختمان مساحت زیربنا 120متر / مزایده یکباب ساختمان مساحت زیربنا 120متر
 605. مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 170مترمربع / مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 170مترمربع
 606. مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 8646متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 8646متر
 607. مزایده نیم دانگ یکباب خانه یک طبقه مسکونی بخش 5 اصفهان / مزایده نیم دانگ یکباب خانه یک طبقه مسکونی بخش 5 اصفهان
 608. مزایده پلاک 164 اصلی بخش نه ثبت اصفهان / مزایده پلاک 164 اصلی بخش نه ثبت اصفهان
 609. مزایده آپارتمان زیربنای 84.87متر / مزایده آپارتمان زیربنای 84.87متر
 610. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 175.03متر / مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 175.03متر
 611. مزایده ششدانگ طبقه اول ملک 230.4متر / مزایده ششدانگ طبقه اول ملک 230.4متر
 612. مزایده ملک به مساحت 321.60مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 321.60مترمربع
 613. مزایده یک قطعه زمین مساحت تقریبی 247 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت تقریبی 247 متر
 614. مزایده ملک به مساحت 272مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به مساحت 272مترمربع نوبت دوم
 615. مزایده یخچال ، اجاق گاز ، تفلون مروارید / آگهی مزایده، مزایده یخچال ، اجاق گاز ، تفلون مروارید
 616. مزایده ملک مساحت 880مترمربع نوبت اول / مزایده ملک مساحت 880مترمربع نوبت اول
 617. مزایده ملک کاربری مسکونی تجاری نوبت اول / مزایده ملک کاربری مسکونی تجاری نوبت اول
 618. مزایده قطعه زمین محصور مساحت سیصد متر نوبت اول / مزایده قطعه زمین محصور مساحت سیصد متر نوبت اول
 619. مزایده ششدانگ زمین مساحت 798مترمربع / مزایده ششدانگ زمین مساحت 798مترمربع
 620. مزایده یک قطعه زمین مساحت 328متر / مزایده یک قطعه زمین مساحت 328متر
 621. مزایده ششدانگ زمین مساحت 4970متر / مزایده ششدانگ زمین مساحت 4970متر
 622. مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 256.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 256.95متر
 623. تجدید مناقصه خرید ترانسفورماتور و لوله گالوانیزه / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید ترانسفورماتور و لوله گالوانیزه
 624. مزایده فروش یک دستگاه خودروی سمند LX / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش یک دستگاه خودروی سمند LX
 625. مزایده فروش یک دستگاه سورتر میگو (Cabin Plant) / مزایده فروش یک دستگاه سورتر میگو (Cabin Plant)
 626. مزایده دو دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 57.57متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 57.57متر
 627. مزایده فروش لوازم مستعمل و مازاد بر نیاز / آگهی مزایده عمومی کتبی , مزایده فروش لوازم مستعمل و مازاد بر نیاز
 628. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 145.6متر / مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 145.6متر
 629. مزایده ششدانگ زمین مساحت 825متر / مزایده ششدانگ زمین مساحت 825متر
 630. مزایده ششدانگ زمین مساحت 555مترمربع / مزایده ششدانگ زمین مساحت 555مترمربع
 631. فراخوان مناقصه احداث سالن ورزشی مجتمع زیتون ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه احداث سالن ورزشی مجتمع زیتون ... نوبت دوم
 632. مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز استان / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز استان
 633. مزایده یک دستگاه یخچال ویترینی / مزایده یک دستگاه یخچال ویترینی
 634. مناقصه مقدار 20/000 کیلوگرم گریج نایلون نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه مقدار 20/000 کیلوگرم گریج نایلون نوبت دوم
 635. مزایده مقدار ششدانگ 5 دربند مغازه و انباری 477.10متر / مزایده مقدار ششدانگ 5 دربند مغازه و انباری 477.10متر
 636. مناقصه واگذاری امور خدماتی کشتارگاه صنعتی ... / آگهی مناقصه های عمومی , مناقصه واگذاری امور خدماتی کشتارگاه صنعتی ...
 637. مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی زنجیری / مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی زنجیری
 638. مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران
 639. مناقصه عملیات ساماندهی بلوار شهید بهشتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات ساماندهی بلوار شهید بهشتی
 640. مزایده آپارتمان مسکونی با قدمت بنا ده ساله / مزایده آپارتمان مسکونی با قدمت بنا ده ساله
 641. مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور سردشت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور سردشت
 642. مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 15 فارس نوبت دوم / مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 15 فارس نوبت دوم
 643. مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206- نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206- نوبت دوم
 644. مزایده یکباب منزل مسکونی دو طبقه قدمت ساخت 40 سال / مزایده یکباب منزل مسکونی دو طبقه قدمت ساخت 40 سال
 645. مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری تجاری خدماتی مسکونی / مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری تجاری خدماتی مسکونی
 646. مزایده یکباب مغازه مساحت 27.77متر / مزایده یکباب مغازه مساحت 27.77متر
 647. مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 181مترمربع / مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 181مترمربع
 648. مناقصه انجام کلیه موارد نسوزکاری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام کلیه موارد نسوزکاری نوبت دوم
 649. مناقصه اجرای 21.000 متر مربع آسفالت گرم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای 21.000 متر مربع آسفالت گرم
 650. مزایده اجناس مازاد / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجناس مازاد
 651. فراخوان حفر یک حلقه چاه آهک ـ آهکی مارنی / فراخوان ,فراخوان حفر یک حلقه چاه آهک ـ آهکی مارنی
 652. مزایده اجاره رستوران گردان و کافی شاپ - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده اجاره رستوران گردان و کافی شاپ در دو طبقه - نوبت دوم
 653. مزایده یک دستگاه تراکتور و ... / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه تراکتور و ...
 654. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 230متر / مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 230متر
 655. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 468متر / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 468متر
 656. دعوت به مناقصه بخشی از عملیات روسازی پروژه آزادراه شیراز- اصفهان / دعوت به مناقصه ،دعوت به مناقصه بخشی از عملیات روسازی پروژه آزادراه شیراز- اصفهان
 657. مزایده واگذاری غرفه / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری غرفه
 658. مزایده واگذاری غرفه ساندویچی و غرفه چایسرا / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری غرفه ساندویچی و غرفه چایسرا
 659. مناقصه بیمه عمر و حوادث گروهی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بیمه عمر و حوادث گروهی
 660. تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B
 661. آگهی مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ غذا در محل آشپزخانه پیمانکار.... / آگهی مناقصه شناسایی پیمانکار، آگهی مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ غذا در محل آشپزخانه پیمانکار ...
 662. مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی پایانه راه دور نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی پایانه راه دور نوبت دوم
 663. ارزیابی کیفی تهیه سامانه اسقاط و نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی تهیه سامانه اسقاط و نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور
 664. اصلاحیه مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده G / آگهی اصلاحیه مناقصه عمومی , اصلاحیه مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده G
 665. مناقصه انجام عملیات خدمات شهری / اگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات خدمات شهری
 666. تجدید مزایده واگذاری کیوسک - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده , مزایده واگذاری کیوسک - نوبت دوم
 667. تجدید مزایده واگذاری کیوسک واقع در روبروی امامزاده - نوبت دوم / تجدید مزایده , مزایده واگذاری کیوسک واقع در روبروی امامزاده - نوبت دوم
 668. فراخوان اجاره یکباب اتاق در ابعاد 3*4 متر مربع جهت انجام خدمات کپی... / آگهی فراخوان، فراخوان اجاره یکباب اتاق در ابعاد 3*4 متر مربع جهت انجام خدمات کپی...
 669. مزایده اجاره بوفه تامین کپی - نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده اجاره بوفه تامین کپی - نوبت دوم
 670. مناقصه تامین 22 نفر نیروی انسانی (نگهبان) - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تامین 22 نفر نیروی انسانی (نگهبان) - نوبت دوم
 671. مزایده یک دستگاه پژو پارس / مزایده,مزایده یک دستگاه پژو پارس
 672. مزایده اجاره فضای تجاری جهت استقرار دستگاه خودپرداز و دستگاه اتومات فروش تنقلات و نوشیدنی - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده اجاره فضای تجاری جهت استقرار دستگاه خودپرداز و دستگاه اتومات فروش تنقلات و نوشیدنی - نوبت دوم
 673. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده C / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده C
 674. اصلاحیه مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده D / مناقصه , اصلاحیه مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده D
 675. مزایده بخش کافی نت و مرکز کپی / مزایده , مزایده بخش کافی نت و مرکز کپی
 676. استعلام قیمت واگذاری تامین خودروی / آگهی فراخوان عمومی , استعلام قیمت واگذاری تامین خودروی
 677. مزایده فروش ده واحد از مجتمع تجاری شهرداری نوبت دوم / مزایده فروش ده واحد از مجتمع تجاری شهرداری نوبت دوم
 678. مناقصه شستشو و رنگ آمیزی نمای ساختمان / آگهی مناقصه , مناقصه شستشو و رنگ آمیزی نمای ساختمان
 679. مناقصه تامین 7 نفر نیروی انسانی اداری ـ خدماتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین 7 نفر نیروی انسانی اداری ـ خدماتی نوبت دوم
 680. مناقصه عملیات خاکبرداری، مخلوط ریزی , بیس ریزی ...نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خاکبرداری، مخلوط ریزی , بیس ریزی ... نوبت دوم
 681. فراخوان اگهی تهیه مصالح و اجرای جابجایی 1300 متر خط تغذیه - نوبت دوم / فراخوان ,فراخوان اگهی تهیه مصالح و اجرای جابجایی 1300 متر خط تغذیه- نوبت دوم
 682. مزایده اجاره غرفه / آگهی مزایده عمومی ، مزایده اجاره غرفه
 683. مزایده اجاره 99 فضای تبلیغاتی پشت کیوسک های مطبوعاتی- نوبت دوم / مزایده، مزایده اجاره 99 فضای تبلیغاتی پشت کیوسک های مطبوعاتی- نوبت دوم
 684. مزایده اجاره 35 عدد لایت باکس و 37 عدد ستون تبلیغاتی - نوبت دوم / مزایده, مزایده اجاره 35 عدد لایت باکس و 37 عدد ستون تبلیغاتی - نوبت دوم
 685. مناقصه اجرای 11500 متر شبکه پلی اتیلن و نصب 200 فقره انشعاب پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای 11500 متر شبکه پلی اتیلن و نصب 200 فقره انشعاب پلی اتیلن
 686. فراخوان غرفه فروش تنقلات- نوبت دوم / آگهی فراخوان مزایده حضوری حراج,فراخوان غرفه فروش تنقلات- نوبت دوم
 687. مناقصه اجرای عملیات حفاظتی رویه راه های حوزه استحفاظی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای عملیات حفاظتی رویه راه های حوزه استحفاظی نوبت دوم
 688. مزایده سه دانگ از ششدانگ باقیمانده زمین بخش هفت فارس / مزایده سه دانگ از ششدانگ باقیمانده زمین بخش هفت فارس
 689. آگهی تجدید مناقصه واگذاری انجام امور خدمات شهری / آگهی تجدید مناقصه واگذاری انجام امور خدمات شهری
 690. مزایده 60 سهم مشاع از 1440 سهم مشاع از مزرعه قنات پلاک 77 اصلی / مزایده 60 سهم مشاع از 1440 سهم مشاع از مزرعه قنات پلاک 77 اصلی
 691. مزایده فروش 2 قطعه زمین مسکونی و آپارتمان و مغازه نوبت دوم 96.6.4 / مزایده فروش 2 قطعه زمین مسکونی و آپارتمان و مغازه نوبت دوم 96.6.4
 692. مناقصه اجرای عملیات رامبل (شیار لرزاننده طولی) / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات رامبل (شیار لرزاننده طولی)
 693. مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدمت 15 ساله نوبت دوم / مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدمت 15 ساله نوبت دوم
 694. مزایده لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف
 695. مزایده منزل مسکونی نوبت اول / مزایده منزل مسکونی نوبت اول
 696. مزایده یکباب مغازه از مغازه های شرکت سایپا دیزل نوبت اول / مزایده یکباب مغازه از مغازه های شرکت سایپا دیزل نوبت اول
 697. مزایده ملک مساحت عرصه زمین 298.88متر / مزایده ملک مساحت عرصه زمین 298.88متر
 698. مزایده اجاره باجه ترمینال / آگهی مزایده , مزایده اجاره باجه ترمینال
 699. مناقصه احداث مستحدثات شهری- تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه احداث مستحدثات شهری - تجدید نوبت دوم
 700. تجدید مناقصه خدمات تعویض خاک زراعی میادین و فضای سبز نوبت دوم / تجدید مناقصه ,مناقصه خدمات تعویض خاک زراعی میادین و فضای سبز نوبت دوم
 701. مناقصه عملیات حمل و جابجایی گندم داخل استان نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حمل و جابجایی گندم داخل استان نوبت دوم
 702. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 61 و 62 فرعی از دو اصلی / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 61 و 62 فرعی از دو اصلی
 703. مزایده فروش یک عدد نوار نقاله به همراه گیربکس / آگهی مزایده اموال , مزایده فروش یک عدد نوار نقاله به همراه گیربکس
 704. مزایده سه دانگ ملک بخش نه مشهد شماره ثبتی 1842 فرعی / مزایده سه دانگ ملک بخش نه مشهد شماره ثبتی 1842 فرعی
 705. مناقصه گازرسانی / آگهی مناقصه ,مناقصه گازرسانی
 706. مناقصه جدول گذاری پروژه های ترافیکی - تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه جدول گذاری پروژه های ترافیکی - تجدید نوبت دوم
 707. مزایده پلاک ثبتی 7 فرعی از 407 نوبت دوم / مزایده پلاک ثبتی 7 فرعی از 407 نوبت دوم
 708. مزایده فروش آهن آلات مستعمل و فرسوده نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش آهن آلات مستعمل و فرسوده نوبت دوم
 709. مزایده زمین مساحت 760.50مترمربع / مزایده زمین مساحت 760.50مترمربع
 710. مزایده 15 سهم از 80 سهم دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده 15 سهم از 80 سهم دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی
 711. مزایده تابلو برق و ... / آگهی مزایده ,مزایده تابلو برق و ...
 712. مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو
 713. مزایده پلاک شماره 157/2180 عرصه 179.5متر / مزایده پلاک شماره 157/2180 عرصه 179.5متر
 714. مزایده پلاک ثبتی شماره 4302 فرعی بخش دو / مزایده پلاک ثبتی شماره 4302 فرعی بخش دو
 715. مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 135متر / مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 135متر
 716. مناقصه راه اندازی و آموزش بهره برداری از دوربین های مداربسته / مناقصه , مناقصه راه اندازی و آموزش بهره برداری از دوربین های مداربسته
 717. مزایده دو راس اسب / مزایده , مزایده دو راس اسب نوبت دوم
 718. مزایده پلاک ثبتی1532 فرعی از 222 اصلی بخش سه / مزایده پلاک ثبتی1532 فرعی از 222 اصلی بخش سه
 719. مزایده چرخ خیاطی صنعتی پایه دار ، یخچال / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده چرخ خیاطی صنعتی پایه دار ، یخچال
 720. مزایده واگذاری مرکز تولیدات گیاهی شماره یک / آگهی مزایده ،مزایده واگذاری مرکز تولیدات گیاهی شماره یک
 721. مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 200متر / مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 200متر
 722. مزایده ملک زراعی مساحت 2196متر نوبت اول / مزایده ملک زراعی مساحت 2196متر نوبت اول
 723. مزایده فروش قطعات تفکیکی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش قطعات تفکیکی نوبت دوم
 724. مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و .... / مناقصه ، مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و ....
 725. مناقصه انجام خدمات حمل و نقل درون وبرون شهری در سطح استان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام خدمات حمل و نقل درون وبرون شهری در سطح استان نوبت دوم
 726. مزایده یک قطعه زمین مساحت 24410متر / مزایده یک قطعه زمین مساحت 24410متر
 727. مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 115.06متر / مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 115.06متر
 728. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 137.20متر / مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 137.20متر
 729. مزایده ششدانگ زمین مساحت 576متر / مزایده ششدانگ زمین مساحت 576متر
 730. مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان مدل 89 / مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان مدل 89
 731. مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 100.70متر / مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 100.70متر
 732. مزایده سرمایه گذاری جهت احداث رستوران- نوبت دوم 96.6.4 / آگهی فراخوان مزایده، مزایده سرمایه گذاری جهت احداث رستوران- نوبت دوم 96.6.4
 733. مناقصه جهت خدمات تهیه , طبخ و توزیع اداره رستوران و کافی شاپ / مناقصه جهت خدمات تهیه , طبخ و توزیع اداره رستوران و کافی شاپ
 734. مزایده 3762 تن قیر طبیعی / مزایده 3762 تن قیر طبیعی
 735. مزایده نسبت به واگذاری حق بهر برداری از منافع رستوران و کافی شاپ ... / آگهی مزایده , مزایده نسبت به واگذاری حق بهر برداری از منافع رستوران و کافی شاپ ...
 736. مزایده بهره برداری از استخر شنا و سالن تیراندازی- سالن دارت و تنیس- نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از استخر شنا و سالن تیراندازی- سالن دارت و تنیس- نوبت دوم
 737. مناقصه احداث دیوار و فنس پیرامون محوطه فلر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث دیوار و فنس پیرامون محوطه فلر - نوبت دوم
 738. مزایده ششدانگ زمین مساحت 281.4متر / مزایده ششدانگ زمین مساحت 281.4متر
 739. مزایده یکباب قهوه خانه مساحت 120.52متر / مزایده یکباب قهوه خانه مساحت 120.52متر
 740. مزایده پلاکهای ثبتی شماره 8/944 و 8/3957 و 8/3958 / مزایده پلاکهای ثبتی شماره 8/944 و 8/3957 و 8/3958
 741. مزایده یک خط تلفن همراه سیار دائمی / مزایده ، مزایده یک خط تلفن همراه سیار دائمی
 742. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 429 فرعی از ده فرعی از 1104 اصلی / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 429 فرعی از ده فرعی از 1104 اصلی
 743. مزایده ششدانگ منزل و ساختمان مسکونی نوبت دوم / مزایده ششدانگ منزل و ساختمان مسکونی نوبت دوم
 744. مزایده فروش سواری سیستم سمند / آگهی مزایده، مزایده فروش سواری سیستم سمند
 745. مناقصه تامین کلیه لوازم و تجهیزات ( شیرآلات - رایزرها .... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تامین کلیه لوازم و تجهیزات ( شیرآلات - رایزرها ....
 746. مزایده یکباب دامداری کلنگی و قولنامه ای عرصه 1800متر / مزایده یکباب دامداری کلنگی و قولنامه ای عرصه 1800متر
 747. فراخوان تعمیرات ساختمان و تاسیسات خود را همراه با خرید مصالح / فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار، فراخوان تعمیرات ساختمان و تاسیسات خود را همراه با خرید مصالح
 748. مزایده فروش تعدادی ماشین آلات کارگاهی کار کرده و مقداری ضایعات / مزایده، مزایده فروش تعدادی ماشین آلات کارگاهی کار کرده و مقداری ضایعات
 749. مناقصه آسفالت اساسی در خیابان های صائب و ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه آسفالت اساسی در خیابان های صائب و ...
 750. مزایده بهره برداری از جایگاه cng / آگهی مزایده ,مزایده بهره برداری از جایگاه cng
 751. مزایده ششدانگ خانه مسکونی به مساحت 1302.5متر / مزایده ششدانگ خانه مسکونی به مساحت 1302.5متر
 752. مزایده اجاره تعدادی از غرفه های فروشگاه - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره تعدادی از غرفه های فروشگاه - نوبت دوم
 753. مناقصه خدمات ترابری نیمه سنگین و سنگین منطقه پارس یک ... نوبت دوم / ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه خدمات ترابری نیمه سنگین و سنگین منطقه پارس یک ... نوبت دوم
 754. مناقصه احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی
 755. مناقصه خرید عایق رطوبتی / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید عایق رطوبتی
 756. مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 49مترمربع / مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 49مترمربع
 757. مزایده فروش تعداد 8 قطعه از املاک کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش تعداد 8 قطعه از املاک کاربری مسکونی نوبت دوم
 758. مزایده ساختمان مسکونی قدیمی بصورت دوبلکس / مزایده ساختمان مسکونی قدیمی بصورت دوبلکس
 759. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش سی و هفت تبریز / مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش سی و هفت تبریز
 760. مزایده دیزل ژنراتور و... / آگهی مزایده ,مزایده دیزل ژنراتور و...
 761. مزایده یکباب خانه دو طبقه عرصه 52 و شصت صدم متر / مزایده یکباب خانه دو طبقه عرصه 52 و شصت صدم متر
 762. مزایده پلاک ثبتی بخش سه ثبت اصفهان / مزایده پلاک ثبتی بخش سه ثبت اصفهان
 763. مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذا سلف سرویس ... / مناقصه , مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذا سلف سرویس ...
 764. تجدید مناقصه خرید روغن موتور مورد نیاز ماشین آلات - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه خرید روغن موتور مورد نیاز ماشین آلات - نوبت دوم
 765. مزایده سه دانگ مشاع از کارخانه 3000متر / مزایده سه دانگ مشاع از کارخانه 3000متر
 766. مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو
 767. مزایده اجاره مستغلات سطح شهر / آگهی مزایده ,مزایده اجاره مستغلات سطح شهر
 768. اگهی مناقصه تامین مصالح و اجرای دکوراتیو و تجهیزات صوت و تصویر و نورپردازی... نوبت دوم / اگهی مناقصه تامین مصالح و اجرای دکوراتیو و تجهیزات صوت و تصویر و نورپردازی... نوبت دوم
 769. مزایده یک دستگاه خودروی سواری / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری
 770. مزایده ملک در حال ساخت مساحت کل ساختمان 1364.80متر / مزایده ملک در حال ساخت مساحت کل ساختمان 1364.80متر
 771. مزایده ملک به شماره پلاک 2550 اصلی بخش 5 اصفهان / مزایده ملک به شماره پلاک 2550 اصلی بخش 5 اصفهان
 772. مناقصه اجرای پارک پارت B واقع در سایت مسکن مهر شهر بهارستان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پارک پارت B واقع در سایت مسکن مهر شهر بهارستان
 773. مناقصه اجرای نگهداری فضای سبز کارخانه های زون غربی و ... / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای نگهداری فضای سبز کارخانه های زون غربی و ...
 774. مزایده کابل استخوانی... / آگهی مزایده، مزایده کابل استخوانی...
 775. مزایده یک دستگاه برش اتوماتیک خشت زنی... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه برش اتوماتیک خشت زنی...
 776. مزایده فروش 3 دستگاه خودرو سواری نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی, مزایده فروش 3 دستگاه خودرو سواری نوبت دوم
 777. مناقصه انجام عملیات بارگیری و حمل مواد اولیه معدنی -نوبت دوم / مناقصه , انجام عملیات بارگیری و حمل مواد اولیه معدنی - نوبت دوم
 778. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ماهشهر منطقه یک ناحیه 3 - مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ماهشهر منطقه یک ناحیه 3 - مرحله اول نوبت دوم
 779. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ماهشهر منطقه یک ناحیه 4 - مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ماهشهر منطقه یک ناحیه 4 -مرحله اول نوبت دوم
 780. مزایده ششدانگ ملکی با ساخت بالای 40 سال / مزایده ششدانگ ملکی با ساخت بالای 40 سال
 781. مزایده ملک مساحت عرصه 195مترمربع / مزایده ملک مساحت عرصه 195مترمربع
 782. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 170.55متر / مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 170.55متر
 783. مزایده یکباب منزل مساحت عرصه 144مترمربع / مزایده,مزایده یکباب منزل مساحت عرصه 144مترمربع
 784. مزایده ساختمان سوله اصلی تولید بمساحت 672 مترمربع .... / مزایده, مزایده ساختمان سوله اصلی تولید بمساحت 672 مترمربع ....
 785. مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر شهر تیران / مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر شهر تیران
 786. مزایده فروش 20 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 20 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم
 787. مناقصه نسبت به احداث سالن پیش سرد کشتاردام - نوبت دوم / مناقصه نسبت به احداث سالن پیش سرد کشتاردام - چاپ دوم
 788. مزایده واگذاری یک قطعه زمین واقع در منطقه هکارگاهی ...- نوبت دوم / مزایده واگذاری یک قطعه زمین واقع در منطقه هکارگاهی ...- نوبت دوم
 789. مناقصه عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر ...- چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر ...- چاپ دوم
 790. مزایده فروش سیزده قطعه زمین / مزایده فروش سیزده قطعه زمین
 791. مزایده ملک و ماشین آلات / آگهی مزایده , مزایده ملک و ماشین آلات
 792. آگهی مزایده اجاره غرفه های فروشگاهی باباامان / مزایده ، آگهی مزایده اجاره غرفه های فروشگاهی باباامان
 793. مزایده اجاره دو باب پارکینگ خودرو / مزایده , مزایده اجاره دو باب پارکینگ خودرو
 794. مزایده یک رقبه املاک مساحت 51.84مترمربع / مزایده یک رقبه املاک مساحت 51.84مترمربع
 795. مناقصه واگذاری امورات نقلیه / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری امورات نقلیه
 796. مزایده پایه یک عدد کانکس / مزایده پایه یک عدد کانکس
 797. مزایده یک راس اسب نر / مزایده یک راس اسب نر
 798. ارزیابی کیفی مناقصه گران خرید 70 دستگاه بانک خازنی 7/2 مگاواری ... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی مناقصه گران خرید 70 دستگاه بانک خازنی 7/2 مگاواری ...
 799. مناقصه عملیات ساختمانی تجهیز کارگاه پروژه بندر خدماتی و صادراتی پارسیان / مناقصه عملیات ساختمانی تجهیز کارگاه پروژه بندر خدماتی و صادراتی پارسیان
 800. مناقصه اجرای خط 20 کیلوولت سایت شمالی به جنوبی / مناقصه اجرای خط 20 کیلوولت سایت شمالی به جنوبی
 801. مناقصه خرید و توزیع غذای پروژه کارگاه بندر خدماتی و صادراتی پارسیان / مناقصه خرید و توزیع غذای پروژه کارگاه بندر خدماتی و صادراتی پارسیان
 802. مناقصه بارگیری و حمل مصالح سنگی از معدن به کارگاه بندر خدماتی و صادراتی پارسیان نوبت دوم / مناقصه بارگیری و حمل مصالح سنگی از معدن به کارگاه بندر خدماتی و صادراتی پارسیان نوبت دوم
 803. مناقصه عملیات زیرسازی معابر سطح شهر .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات زیرسازی معابر سطح شهر .... نوبت دوم
 804. مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو GLX 405 / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو GLX 405
 805. مناقصه ساخت و نصب 500 عدد انشعاب پلی اتیلن و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت و نصب 500 عدد انشعاب پلی اتیلن و ... نوبت دوم
 806. تجدید فراخوان مناقصه اجرای عملیات گشت و مراقبت از عرصه های جنگلی... / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای عملیات گشت و مراقبت از عرصه های جنگلی...
 807. مزایده ماشین آلات- نوبت دوم / مزایده,مزایده ماشین آلات- نوبت دوم
 808. مناقصه آبرسانی فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آبرسانی فضای سبز نوبت دوم
 809. مزایده واگذاری ساختمان و تاسیسات کشتارگاه تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری ساختمان و تاسیسات کشتارگاه تجدید نوبت دوم
 810. مزایده ششدانگ یک قطعه مزرعه مساحت 26420متر / مزایده ششدانگ یک قطعه مزرعه مساحت 26420متر
 811. مزایده ملک مساحت عرصه 205.25متر / مزایده ملک مساحت عرصه 205.25متر
 812. اصلاحیه مزایده اجاره اماکن تجاری بلا تصدی / اصلاحیه مزایده ، مزایده اجاره اماکن تجاری بلا تصدی
 813. مناقصه خرید و توزیع غذای پروژه کارگاه بندر خدماتی و صادراتی پارسیان نوبت دوم / مناقصه خرید و توزیع غذای پروژه کارگاه بندر خدماتی و صادراتی پارسیان نوبت دوم
 814. مناقصه اجرای خط 20 کیلوولت سایت شمالی به جنوبی نوبت دوم / مناقصه اجرای خط 20 کیلوولت سایت شمالی به جنوبی نوبت دوم
 815. مناقصه عملیات ساختمانی تجهیز کارگاه پروژه بندر خدماتی و صادراتی پارسیان / مناقصه عملیات ساختمانی تجهیز کارگاه پروژه بندر خدماتی و صادراتی پارسیان
 816. مناقصه عمومی تامین 10 نفر نیروی نمونه بردار کنترل کیفیت کارخانه شکر / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تامین 10 نفر نیروی نمونه بردار کنترل کیفیت کارخانه شکر
 817. خلاصه آگهی مناقصه خرید سوئیچ شبکه مورد نیاز شهرداری مشهد 96.6.4 / خلاصه آگهی مناقصه خرید سوئیچ شبکه مورد نیاز شهرداری مشهد 96.6.4
 818. مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی نوبت دوم / آگهی دعوت مناقصه عمومی، مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی نوبت دوم
 819. فراخوان مناقصه احداث دیوار پیرامونی و اتاق های نگهبانی ساختمان اداری / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه احداث دیوار پیرامونی و اتاق های نگهبانی ساختمان اداری
 820. مزایده واگذاری پارکینگ مرکز آموزشی درمانی بعثت / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری پارکینگ مرکز آموزشی درمانی بعثت
 821. مزایده فروش تعداد چهار دستگاه خودرو / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد چهار دستگاه خودرو
 822. مزایده یکباب ملک مساحت 3224.50متر نوبت دوم / مزایده یکباب ملک مساحت 3224.50متر نوبت دوم
 823. مزایده فروش یک دستگاه آبمیوه گیری 5 کاره و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه آبمیوه گیری 5 کاره و ...
 824. فراخوان ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه
 825. مزایده فروش 13 ردیف تجهیزات کارگاهی شامل بچینگ پلانت آماده به کار و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش 13 ردیف تجهیزات کارگاهی شامل بچینگ پلانت آماده به کار و ...
 826. مزایده فروش یک واحد مسکونی و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش یک واحد مسکونی و ...
 827. مناقصه خرید یک ست کامل پره متحرک کمپرسور مولد V93.0 کرافت - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه خرید یک ست کامل پره متحرک کمپرسور مولد V93.0 کرافت - نوبت دوم
 828. مناقصه عملیات اجرای خط انتقال آب شهرک صنعتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای خط انتقال آب شهرک صنعتی
 829. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت زمین 628.76متر / مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت زمین 628.76متر
 830. مناقصه اجرای پروژه خاکبرداری ، مخلوط ریزی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه خاکبرداری ، مخلوط ریزی نوبت دوم
 831. مزایده یک قطعه زمین با کاربری فضای سبز نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده یک قطعه زمین با کاربری فضای سبز نوبت دوم
 832. مزایده سرقفلی مغازه مساحت 10.50مترمربع نوبت دوم / مزایده سرقفلی مغازه مساحت 10.50مترمربع نوبت دوم
 833. مزایده فروش یکدستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای (سیلاژ) / آگهی فروش و مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای (سیلاژ)
 834. مناقصه بارگیری و حمل مصالح سنگی از معدن به کارگاه بندر خدماتی و صادراتی پارسیان / مناقصه بارگیری و حمل مصالح سنگی از معدن به کارگاه بندر خدماتی و صادراتی پارسیان
 835. مناقصه امور خدمات و تنظیفات کلیه خوابگاههای دانشگاه ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدمات و تنظیفات کلیه خوابگاههای دانشگاه ...
 836. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 157.25متر / مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 157.25متر
 837. مزایده ملک به مساحت 201.4مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 201.4مترمربع
 838. مزایده فروش فروش انواع کنتورهای آنالوگ، چوک و ترانس جریان،... / مزایده فروش فروش انواع کنتورهای آنالوگ، چوک و ترانس جریان،...
 839. مناقصه عمومی دکل بندی و سیم کشی خط 230 کیلو ولت / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی دکل بندی و سیم کشی خط 230 کیلو ولت
 840. مناقصه عمومی دکل بندی و سیم کشی خط 230 کیلو ولت / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی دکل بندی و سیم کشی خط 230 کیلو ولت
 841. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 404مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 404مترمربع
 842. مناقصه کنتور سه فاز دیجیتالی و ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,مناقصه کنتور سه فاز دیجیتالی و ...
 843. استعلام بها ارائه خدمات و فعالیتهای لازم و مرتبط با حسابداری درامد / استعلام بها ارائه خدمات و فعالیتهای لازم و مرتبط با حسابداری درامد
 844. استعلام حفاری و کابلکشی فیبر نوری / استعلام بهاء, استعلام حفاری و کابلکشی فیبر نوری
 845. استعلام سیم رانژه دو نخ سفید مشکی 06 در قرقره های 300 متری / استعلام بهاء, استعلام سیم رانژه دو نخ سفید مشکی 06 در قرقره های 300 متری
 846. استعلام مفصل 3M مدل 2178-S / استعلام بهاء, استعلام مفصل 3M مدل 2178-S
 847. استعلام حفاری و کابلکشی و تعمیر مسیر آب بردگی فیبر نوری / استعلام بهاء, استعلام حفاری و کابلکشی و تعمیر مسیر آب بردگی فیبر نوری
 848. مزایده آپارتمان به مساحت 244مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 244مترمربع
 849. استعلام خرید قیچی MDF کروز / استعلام بهاء, استعلام خرید قیچی MDF کروز
 850. استعلام خرید هارد / استعلام بهاء, استعلام خرید هارد
 851. استعلام مزایده فروش کارتن و پالت چوبی / استعلام، استعلام مزایده فروش کارتن و پالت چوبی
 852. مناقصه خرید ​لوله پلی اتیلن ....- نوبت دوم / مناقصه عمومی خرید, مناقصه خرید ​لوله پلی اتیلن ....نوبت دوم
 853. استعلام دوره جامع امنیت دفاع و نفوذ / استعلام، استعلام دوره جامع امنیت دفاع و نفوذ
 854. استعلام GISPORCISSP / استعلام GISPORCISSP
 855. مزایده یک قطعه زمین مساحت 317مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 317مترمربع
 856. مزایده ششدانگ مغازه تجاری به مساحت 14.08متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری به مساحت 14.08متر
 857. مناقصه خرید قطعات برقی / مناقصه ، مناقصه خرید قطعات برقی
 858. مناقصه خرید موتور جوش MILLER / مناقصه, مناقصه خرید موتور جوش MILLER
 859. مناقصه خرید MICROSWITCH / مناقصه , مناقصه خرید MICROSWITCH
 860. مناقصه خرید لامپ led / مناقصه خرید لامپ led
 861. مناقصه تجهیزات سیستم تهویه / مناقصه ,مناقصه تجهیزات سیستم تهویه
 862. استعلام خرید ترمینال الکتروموتور / استعلام , استعلام خرید ترمینال الکتروموتور
 863. مزایده ملک دو طبقه و نیم قدیمی ساز و کلنگی / مزایده,مزایده ملک دو طبقه و نیم قدیمی ساز و کلنگی ر
 864. مزایده بهره برداری از مجموعه های ورزشی و استخر و کافی شاپ و ... / مزایده, مزایده بهره برداری از مجموعه های ورزشی و استخر و کافی شاپ و ...
 865. مزایده یک دستگاه چاپ دو ورقی / مزایده ، یک دستگاه چاپ دو ورقی
 866. مزایده یک دانگ از ششدانگ مشاعی پلاک ثبتی مساحت 176متر / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ مشاعی پلاک ثبتی مساحت 176متر
 867. مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 435مترمربع / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 435مترمربع
 868. مزایده سواری پراید / مزایده ، سواری پراید
مناقصات و مزایدات مزایده یک دستگاه خودرو پیکاب ، خرید 5 دستگاه بوستر ، مزایده واگذاری ساختمان,...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 6 تاريخ : دوشنبه 1 آبان 1396 ساعت: 11:12