اطلاعات ثبت شده تاریخ 96.6.2 در سایت پارس نماد

ساخت وبلاگ
چکیده : مناقصه تامین برق 12 حلقه چاه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین برق 12 حلق... با عنوان : اطلاعات ثبت شده تاریخ 96.6.2 در سایت پارس نماد بخوانید :
 1. مناقصه تامین برق 12 حلقه چاه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین برق 12 حلقه چاه - نوبت دوم
 2. مناقصه رنگ آمیزی المانهای شهری سطح معابر و... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه رنگ آمیزی المانهای شهری سطح معابر و...
 3. مناقصه خرید 250 تن سود سوزآور 50% / آگهی مناقصه، مناقصه خرید 250 تن سود سوزآور 50%
 4. استعلام بهاء جمع آوری زباله های دپو شده در محل نیروگاه / استعلام بهاء ,استعلام بهاء جمع آوری زباله های دپو شده در محل نیروگاه
 5. تجدید مزایده اجاره مغازه 25 متری - نوبت دوم / تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره مغازه 25 متری - نوبت دوم
 6. مزایده گوساله نر و... / مزایده ,مزایده گوساله نر و...
 7. مزایده ورق های گالوانیزه / آگهی مزایده ,مزایده ورق های گالوانیزه
 8. مزایده اجاره زمین جهت استقرار کانکس با کاربری بیمه- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره زمین جهت استقرار کانکس با کاربری بیمه- نوبت دوم
 9. مناقصه تعمیر و نگهداری ، تعمیرات اساسی ، ویژه و بازسازی تعداد 45 دستگاه لکوموتیو GE / مناقصه تعمیر و نگهداری ، تعمیرات اساسی ، ویژه و بازسازی تعداد 45 دستگاه لکوموتیو GE
 10. مناقصه تعمیر و نگهداری، تعمیرات اساسی ، ویژه و بازسازی تعداد 90 دستگاه لکوموتیو 26 GT / مناقصه تعمیر و نگهداری، تعمیرات اساسی ، ویژه و بازسازی تعداد 90 دستگاه لکوموتیو 26 GT
 11. مناقصه تعمیر و نگهداری، تعمیرات اساسی، ویژه و بازسازی تعداد ۵۰ دستگاه لکوموتیو / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه تعمیر و نگهداری، تعمیرات اساسی، ویژه و بازسازی تعداد ۵۰ دستگاه لکوموتیو
 12. مزایده اجاره مجموعه استخر و سونای شهرداری - مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده ، مزایده اجاره مجموعه استخر و سونای شهرداری - مرحله دوم نوبت اول
 13. مناقصه تعمیر و نگهداری، تعمیرات اساسی، ویژه و بازسازی تعداد ۵۲ دستگاه لکوموتیو / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه تعمیر و نگهداری، تعمیرات اساسی، ویژه و بازسازی تعداد ۵۲ دستگاه لکوموتیو
 14. مزایده یک دستگاه ماشین صنعتی پلیت خوراک دام و طیور / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه ماشین صنعتی پلیت خوراک دام و طیور
 15. مناقصه احداث شبکه های فرعی آبیاری وزهکشی / مناقصه احداث شبکه های فرعی آبیاری وزهکشی
 16. مزایده آپارتمان به مساحت 96 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 96 متر نوبت دوم
 17. مناقصه حجمی کارخانه فرآوری سورک و حوضه کشاورزی مازندران / مناقصه حجمی کارخانه فرآوری سورک و حوضه کشاورزی مازندران
 18. مناقصه احداث و اصلاح خط، پست و .... شهرستان بانه و حومه / مناقصه احداث و اصلاح خط، پست و .... شهرستان بانه و حومه
 19. مناقصه تهیه مصالح و گازرسانی به مجموعه .... / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و گازرسانی به مجموعه ....
 20. آگهی مزایده تاور کرین / آگهی مزایده اموال منقول ,آگهی مزایده تاور کرین
 21. مناقصه تهیه و نصب تجهیزات ais ساحل مارک ترانزس-نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران ,مناقصه تهیه و نصب تجهیزات ais ساحل مارک ترانزس- نوبت دوم
 22. مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 103.38مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 103.38مترمربع نوبت دوم
 23. مناقصه توسعه انشعاب آتش نشانی انبار نفت دره شهر... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ,مناقصه توسعه انشعاب آتش نشانی انبار نفت دره شهر... نوبت دوم
 24. مزایده حدود 25 تن ماهی قزل آلای پرورشی آماده صید / مزایده حدود 25 تن ماهی قزل آلای پرورشی آماده صید
 25. همایش ملی حاکمیت قانونی و حقوق شهروندی / همایش ملی حاکمیت قانونی و حقوق شهروندی
 26. مناقصه نسبت به خرید 1- بیمه تکمیلی ... / مناقصه نسبت به خرید 1- بیمه تکمیلی ...
 27. مزایده فروش مقدار حدود 30 تن دانه هندوانه آجیلی تولیدی / آگهی مزایده فروش, مزایده فروش مقدار حدود 30 تن دانه هندوانه آجیلی تولیدی
 28. مزایده اجاره یکباب مغازه- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره یکباب مغازه - نوبت دوم
 29. آگهی فراخوان مناقصه ساخت مجتمع ورزشی / آگهی فراخوان مناقصه،آگهی فراخوان مناقصه ساخت مجتمع ورزشی
 30. مناقصه آسفالت معابر- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت معابر- نوبت دوم
 31. مزایده 920.9 هزارم دو سهم مشاع عرصه 140متر / مزایده,مزایده 920.9 هزارم دو سهم مشاع عرصه 140متر
 32. مناقصه اصلاح و شیب بندی استاندارد سطح بستر موجود و تهیه حمل، تخلیه اجرای پوشش تارتان... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح و شیب بندی استاندارد سطح بستر موجود و تهیه حمل، تخلیه اجرای پوشش تارتان...
 33. مزایده یک دانگ و 705.1 هزارم یک دانگ مشاع از منزل مسکونی / مزایده,مزایده یک دانگ و 705.1 هزارم یک دانگ مشاع از منزل مسکونی
 34. مزایده تعدادی از بیلبوردها و پل های عابر پیاده سطح شهر / مزایده, مزایده تعدادی از بیلبوردها و پل های عابر پیاده سطح شهر
 35. مزایده واگذاری مجموعه ورزشی و استخر ناوی -نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری مجموعه ورزشی و استخر ناوی نوبت دوم
 36. مناقصه جک چهار ستون .... / مناقصه ، مناقصه جک چهار ستون ....
 37. مناقصه تولید قطعات مکانیکی محصول نوع C , E / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تولید قطعات مکانیکی محصول نوع C , E
 38. مناقصه تولید قطعات مکانیکی محصول نوع I, G / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تولید قطعات مکانیکی محصول نوع I, G
 39. مناقصه خدمات استحصال مواد نفتی از حدود 300 حلقه چاهک نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات استحصال مواد نفتی از حدود 300 حلقه چاهک نوبت دوم
 40. مزایده فروش املاک کاربری اداری مسکونی تجاری / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری اداری مسکونی تجاری
 41. مناقصه تامین خودروهای استیجاری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین خودروهای استیجاری- نوبت دوم
 42. مزایده اقلام ضایعاتی خود را مشتمل بر ضایعات آهن، فولاد، چدن، آلومینیوم...نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده اقلام ضایعاتی خود را مشتمل بر ضایعات آهن، فولاد، چدن، آلومینیوم...نوبت دوم
 43. مناقصه اصلاح قوس قائم محور ....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح قوس قائم محور ....نوبت دوم
 44. مناقصه احداث ساختمان اداری و رفاهی تصفیه خانه / مناقصه عمومی,مناقصه احداث ساختمان اداری و رفاهی تصفیه خانه
 45. مناقصه اجرای سنگ فرش پیاده رو / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سنگ فرش پیاده رو
 46. مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل ... نوبت دوم
 47. مناقصه لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی نوبت دوم
 48. مزایده منزل مسکونی با عمر ساختمان 15 سال نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عمر ساختمان 15 سال نوبت اول
 49. مزایده واگذاری اجاره زمین جهت استقرار کانکس با کاربری بوفه نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری اجاره زمین جهت استقرار کانکس با کاربری بوفه نوبت دوم
 50. مناقصه انجام امور ترافیکی در سطح منطقه / آگهی مناقصه,مناقصه انجام امور ترافیکی در سطح منطقه
 51. مزایده ملک به پلاک 91 اصلی بخش چهار ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به پلاک 91 اصلی بخش چهار ثبتی نوبت اول
 52. مناقصه احداث شبکه توزیع آب / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث شبکه توزیع آب
 53. مناقصه پروژه تعویض فنس ایستگاه های شیر بین راهی ... نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تعویض فنس ایستگاه های شیر بین راهی ... نوبت دوم
 54. مناقصه توسعه فضای سبز فاز 3 منطقه پارس دو / ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه توسعه فضای سبز فاز 3 منطقه پارس دو
 55. تجدید مناقصه نگهداری شش مورد پله برقی در سطح شهر و ... / آگهی مناقصه و تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه نگهداری شش مورد پله برقی در سطح شهر و ...
 56. تجدید مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا نوبت دوم
 57. مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان ( خودروسواری ) نوبت دوم / آگهی منقاصه عمومی، مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان ( خودروسواری ) نوبت دوم
 58. مناقصه تهیه ، مصالح ، حمل و اجرای عملیات مرمت خانه / آگهی مناقصه ، مناقصه تهیه ، مصالح ، حمل و اجرای عملیات مرمت خانه
 59. مزایده یک دستگاه کامیون ایسوز / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون ایسوز
 60. مزایده واگذاری تعداد 14 فقره املاک کاربری مسکونی دامداری کشاورزی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 14 فقره املاک کاربری مسکونی دامداری کشاورزی نوبت دوم
 61. فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها، زیرساختهای تاسیسات برقی، مکانیکی و عوامل پروازی تجدید نوبت دوم / فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها، زیرساختهای تاسیسات برقی، مکانیکی و عوامل پروازی تجدید نوبت دوم
 62. تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره - نوبت دوم
 63. مزایده خودرو سواری پراید 111 / آگهی مزایده، مزایده خودرو سواری پراید 111
 64. مناقصه خرید 15 میلیون عدد لیبل چند لایه پشت چسب دار / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 15 میلیون عدد لیبل چند لایه پشت چسب دار
 65. مزایده واگذاری غرف - نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده واگذاری غرف - نوبت دوم
 66. تجدید فراخوان مناقصه عملیات بازاریابی و فروش و پشتیبانی / آگهی فراخوان مناقصه، تجدید فراخوان مناقصه عملیات بازاریابی و فروش و پشتیبانی
 67. مزایده ششدانگ زمین خانه سرا 291.94متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین خانه سرا 291.94متر
 68. مزایده پلاک ثبتی مساحت 94.25متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 94.25متر
 69. مزایده مازاد پلاک ثبتی بخش 16 قائم شهر / مزایده,مزایده مازاد پلاک ثبتی بخش 16 قائم شهر
 70. مزایده ششدانگ زمین مساحت 728متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 728متر
 71. مزایده پلاک ثبتی شماره 521 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 521 فرعی از یک اصلی
 72. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 14357 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 14357 فرعی از یک اصلی
 73. مناقصه تهیه مصالح و خطکشی سرد ترافیکی با گلاسبید تجدید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح و خطکشی سرد ترافیکی با گلاسبید تجدید
 74. مناقصه خرید بطری 100 و 250 سی سی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید بطری 100 و 250 سی سی... نوبت دوم
 75. مناقصه عمومی خرید کارتن بسته بندی بطری... نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کارتن بسته بندی بطری... نوبت دوم
 76. تجدید مناقصه خرید لیبل، بروشور، برچسب کارتن / آگهی تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه خرید لیبل، بروشور، برچسب کارتن
 77. تجدید مناقصه خرید لوله بتنی فاضلابی مسلح... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید لوله بتنی فاضلابی مسلح... نوبت دوم
 78. مناقصه بیست لینک رپیتر (900 MHZ) SHIFTING - نوبت چهارم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بیست لینک رپیتر (900 MHZ) SHIFTING - نوبت چهارم
 79. مزایده فروش خودرو سواری و کامیون کانکس دار مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو سواری و کامیون کانکس دار مرحله دوم
 80. ارزیابی کیفی خریداری و تامین جرثقیل 40 تن کارگاهی...نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان/ تولید کنندگان، ارزیابی کیفی خریداری و تامین جرثقیل 40 تن کارگاهی...نوبت دوم
 81. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 222.74متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 222.74متر
 82. مزایده شش قطعه زمین زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده شش قطعه زمین زراعی نوبت اول
 83. مزایده فروش 10 واحد تجاری از مجتمع امام خمینی / مزایده,مزایده فروش 10 واحد تجاری از مجتمع امام خمینی
 84. مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 518.43 و 519.76متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 518.43 و 519.76متر
 85. تجدید مناقصه پروژه احداث پارکینگ محله ... نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه احداث پارکینگ محله ... نوبت دوم
 86. مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 352.98متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 352.98متر
 87. مناقصه تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال پروژه خرید روزانه 12500... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه، مناقصه تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال پروژه خرید روزانه 12500... نوبت دوم
 88. مزایده ملک مغازه تجاری قدمت 25 ساله / مزایده,مزایده ملک مغازه تجاری قدمت 25 ساله
 89. مزایده دو دستگاه میکسر بتون / مزایده دو دستگاه میکسر بتون
 90. مزایده ملک مساحت 60.97متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 60.97متر نوبت اول
 91. مزایده یک قطعه زمین مساحت 220متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 220متر
 92. مزایده آپارتمان مساحت 82.41متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 82.41متر نوبت اول
 93. مزایده مقدار حدود 6 تن میل گرد... / آگهی مزایده، مزایده مقدار حدود 6 تن میل گرد...
 94. مزایده یک دستگاه خودرو سیترئن / مزایده یک دستگاه خودرو سیترئن
 95. مزایده خودرو پیکان وانت دوگانه مدل 89 نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده خودرو پیکان وانت دوگانه مدل 89 نوبت دوم
 96. مزایده ششدانگ زمین بخش 14 قزوین نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 14 قزوین نوبت دوم
 97. مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز نوبت دوم
 98. مزایده انواع گل های مصنوعی و گلدان / مزایده انواع گل های مصنوعی و گلدان
 99. مزایده دو تخته فرش دستباف / مزایده دو تخته فرش دستباف
 100. مزایده دریل mms-s125 / مزایده دریل mms-s125
 101. مزایده ملک به مساحت عرصه 25.04متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 25.04متر نوبت اول
 102. مزایده ملک شامل بنای مسکونی یک طبقه 73متر / مزایده,مزایده ملک شامل بنای مسکونی یک طبقه 73متر
 103. مزایده ملک به مساحت 350مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 350مترمربع نوبت اول
 104. تجدید مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده مخازن آب پرند - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده مخازن آب پرند - نوبت دوم
 105. مناقصه خرید چراغ های خیابانی و پروژکتورهای برجهای روشنایی LED - نوبت دوم / مناقصه عمومی، مناقصه خرید چراغ های خیابانی و پروژکتورهای برجهای روشنایی LED- نوبت دوم
 106. مزایده یک واحد تجاری اموال غیرمنقول نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد تجاری اموال غیرمنقول نوبت دوم
 107. مزایده یک قطعه زمین فاقد سند ثبتی بصورت قولنامه ای / مزایده,مزایده یک قطعه زمین فاقد سند ثبتی بصورت قولنامه ای
 108. مزایده ملک به مساحت 3992متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 3992متر
 109. مزایده دو قطعه زمین 2000 و 500متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 2000 و 500متر
 110. مزایده ششدانگ زمین مساحت 373.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 373.35متر
 111. مزایده ششدانگ باغ صیفی کاری 290متر / مزایده,مزایده ششدانگ باغ صیفی کاری 290متر
 112. مزایده یکباب ساختمان مسکونی یک طبقه با اسکلت بتنی / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی یک طبقه با اسکلت بتنی
 113. مزایده پلاک 10270 از اصلی مفروز بخش یک نهاوند / مزایده,مزایده پلاک 10270 از اصلی مفروز بخش یک نهاوند
 114. مناقصه حمل زغالسنگ خام توسط کامیون کمپرسی / مناقصه عمومی ,مناقصه حمل زغالسنگ خام توسط کامیون کمپرسی
 115. تجدید مناقصه خرید ریل نمره 18 و 24... - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید ریل نمره 18 و 24... - نوبت دوم
 116. آگهی مزایده بادبند ضربدری و... / آگهی مزایده ,آگهی مزایده بادبند ضربدری و...
 117. مزایده یک قطعه زمین زراعی با حق آبه 7300متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی با حق آبه 7300متر
 118. مزایده یکباب خانه بخش 4 تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب خانه بخش 4 تبریز نوبت دوم
 119. مزایده سواری زانتیا ... نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده سواری زانتیا ... نوبت دوم
 120. مزایده یک دستگاه رو غربال...نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه رو غربال...نوبت دوم
 121. مزایده یک واحد مسکونی قولنامه ای نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی قولنامه ای نوبت دوم
 122. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 795.02متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 795.02متر
 123. مزایده خودروی کار بنز / مزایده , مزایده خودروی کار بنز
 124. مزایده تعدادی از املاک مسکونی تجاری باغ خانه اراضی کشاورزی / مزایده,مزایده تعدادی از املاک مسکونی تجاری باغ خانه اراضی کشاورزی
 125. مزایده فروش قطعات زمین با کاربریهای مختلف و واحدهای تجاری نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش قطعات زمین با کاربریهای مختلف و واحدهای تجاری نوبت دوم
 126. مناقصه بهره برداری ، سرویس ، نگهداری ، تعمیرات و حراست از خط انتقال ...تجدید / مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری ، سرویس ، نگهداری ، تعمیرات و حراست از خط انتقال ..تجدید
 127. مزایده ششدانگ زمین مساحت 460متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 460متر نوبت اول
 128. استعلام کمربند چرم طبیعی / استعلام, استعلام کمربند چرم طبیعی
 129. استعلام آجر سه گل اصفهان / استعلام ,استعلام آجر سه گل اصفهان
 130. استعلام لوازم یدکی بنز 911 / استعلام , استعلام لوازم یدکی بنز 911
 131. استعلام اتصالات شبکه آبیاری / استعلام, استعلام اتصالات شبکه آبیاری
 132. استعلام مبدل فیبر نوری و پچ کورد / استعلام, استعلام مبدل فیبر نوری و پچ کورد
 133. استعلام خرید رب گوجه فرنگی در بسته های فلزی 800 گرمی / استعلام, استعلام خرید رب گوجه فرنگی در بسته های فلزی 800 گرمی
 134. استعلام اجرای شناژ دیوار مجموعه ورزشی ... / استعلام ,استعلام اجرای شناژ دیوار مجموعه ورزشی ...
 135. استعلام رایانه / استعلام ,استعلام رایانه
 136. استعلام پایه مانیتور ارگونومیک باراد ms2 / استعلام, استعلام پایه مانیتور ارگونومیک باراد ms2
 137. استعلام Asus zen pro Z220 IC / استعلام, استعلام Asus zen pro Z220 IC
 138. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 375متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 375متر
 139. استعلام 14 عدد جک آرام بند مارک دور کاست / استعلام, استعلام 14 عدد جک آرام بند مارک دور کاست
 140. استعلام 480 عدد تایل سقفی / استعلام, استعلام 480 عدد تایل سقفی
 141. استعلام مانیتور lde سایز 22 اینچ / استعلام, استعلام مانیتور lde سایز 22 اینچ
 142. استعلام فتوکپی توشیبا estudio 4508a / استعلام, استعلام فتوکپی توشیبا estudio 4508a
 143. استعلام آسانسور از نوع کششی / استعلام ، استعلام آسانسور از نوع کششی
 144. استعلام سوییچ مرکزی cusco 6513 / استعلام, استعلام سوییچ مرکزی cusco 6513
 145. استعلام خرید خدمات مربوط به نگهداری , پشتیبانی تجهیزات مخابراتی ... / استعلام ، استعلام خرید خدمات مربوط به نگهداری , پشتیبانی تجهیزات مخابراتی ...
 146. استعلام فعالیتهای مالی و بیمه / استعلام, استعلام فعالیتهای مالی و بیمه
 147. استعلام لوله کشی داخل کانال / استعلام, استعلام لوله کشی داخل کانال
 148. استعلام 3 دستگاه هیتر سنگی و.... / استعلام ، استعلام 3 دستگاه هیتر سنگی و....
 149. مناقصه پیاده رو سازی بلوار امام موسی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پیاده رو سازی بلوار امام موسی
 150. استعلام روکش کردن تعداد 9 عدد نورد ماشین چاپ / استعلام, استعلام روکش کردن تعداد 9 عدد نورد ماشین چاپ
 151. استعلام کاغذ کاربنلس / استعلام، استعلام کاغذ کاربنلس
 152. استعلام مانیتور LG / استعلام ,استعلام مانیتور LG
 153. استعلام AH به انضمام کابینت باتری ۹۶ ولت / استعلام ,استعلام AH به انضمام کابینت باتری ۹۶ ولت
 154. استعلام دو عدد کیس / استعلام ,استعلام دو عدد کیس
 155. استعلام اپراتوری و حفاظت الکترونیکی از اماکن / استعلام ,استعلام اپراتوری و حفاظت الکترونیکی از اماکن
 156. استعلام خدمات جابجایی مامورین سیر و حرکت / استعلام، استعلام خدمات جابجایی مامورین سیر و حرکت
 157. استعلام احداث آشپزخانه / استعلام، استعلام احداث آشپزخانه
 158. استعلام سرویس نگهداری دیزل ژنراتور / استعلام سرویس نگهداری دیزل ژنراتور
 159. استعلام مانیتور و کیس و تلویزیون 32 اینچ / استعلام، استعلام مانیتور و کیس و تلویزیون 32 اینچ
 160. مزایده واگذاری سهم خود از پروژه در حال ساخت / مزایده,مزایده واگذاری سهم خود از پروژه در حال ساخت
 161. استعلام خرید نمراتور تب چنجر / استعلام , استعلام خرید نمراتور تب چنجر
 162. استعلام خرید ups - رک / استعلام خرید ups-رک
 163. اصلاحیه مزایده واگذاری فروش املاک تجاری / اصلاحیه مزایده,مزایده واگذاری فروش املاک تجاری
 164. استعلام خرید ترانسدیوسر مولتی و ولتاژی و جریانی و تب / استعلام, استعلام خرید ترانسدیوسر مولتی و ولتاژی و جریانی و تب
 165. استعلام تخت یک شکن کف توری / استعلام, استعلام تخت یک شکن کف توری
 166. استعلام گرمکن و شلوار ورزشی / استعلام, استعلام گرمکن و شلوار ورزشی
 167. استعلام کفش ورزشی / استعلام, استعلام کفش ورزشی
 168. استعلام اسپیلت / استعلام , استعلام اسپیلت
 169. استعلام خرید پراب دستگاه تست و سرویس رله / استعلام , استعلام خرید پراب دستگاه تست و سرویس رله
 170. استعلام مطالعه طرح معرفی و شناسایی غار دره / استعلام, استعلام مطالعه طرح معرفی و شناسایی غار دره
 171. استعلام چاپ کتاب گردشگری / استعلام, استعلام چاپ کتاب گردشگری
 172. استعلام مایع ظرفشویی صورتی / استعلام، استعلام مایع ظرفشویی صورتی
 173. مزایده مغازه شماره 4- نوبت دوم / مزایده مغازه شماره 4- نوبت دوم
 174. استعلام مایع جرم گیر معمولی ... / استعلام، استعلام مایع جرم گیر معمولی ...
 175. استعلام کیسه پلاستیکی نایلکس زباله بیمارستانی / استعلام , استعلام کیسه پلاستیکی نایلکس زباله بیمارستانی
 176. استعلام برنج دانه بلند هندی و ... / استعلام ,استعلام برنج دانه بلند هندی و ...
 177. استعلام تخت خواب آهنی / استعلام ,استعلام تخت خواب آهنی
 178. استعلام بسته نرم افزاری ضد ویروس / استعلام ,استعلام بسته نرم افزاری ضد ویروس
 179. مناقصه بهسازی و روکش آسفالت / آگهی مناقصه ,مناقصه بهسازی و روکش آسفالت
 180. مناقصه خرید لیبل، بروشور، برچسب کارتن و برچسب یونولیت / مناقصه عمومی، مناقصه خرید لیبل، بروشور، برچسب کارتن و برچسب یونولیت
 181. مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ایزوگام / مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ایزوگام
 182. استعلام خرید کیس رایانه / استعلام, استعلام خرید کیس رایانه
 183. استعلام خرید بیمه نامه شخص ثالث / استعلام, استعلام خرید بیمه نامه شخص ثالث
 184. استعلام خرید تجهیزات اداری / استعلام , استعلام خرید تجهیزات اداری
 185. استعلام مودم patton / استعلام, استعلام مودم patton
 186. استعلام سوییچ Cisco smart business / استعلام, استعلام سوییچ Cisco smart business
 187. استعلام خرید یو پی اس / استعلام, استعلام خرید یو پی اس
 188. استعلام صندلی کارمندی راحتیران / استعلام, استعلام صندلی کارمندی راحتیران
 189. استعلام 3 آیتم پرده نوری / استعلام, استعلام 3 آیتم پرده نوری
 190. استعلام ram server ... / استعلام ,استعلام ram server ...
 191. مناقصه خرید ، بارگیری و حمل اتصالات و شیرآلات چدن داکتیل... تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، بارگیری و حمل اتصالات و شیرآلات چدن داکتیل... تجدید - نوبت دوم
 192. مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 310متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 310متر
 193. استعلام روتر سیسکو و ... / استعلام ,استعلام روتر سیسکو و ...
 194. استعلام لاستیک لیفتراک / استعلام لاستیک لیفتراک
 195. استعلام چای خشک خارجی / استعلام, استعلام چای خشک خارجی
 196. استعلام گوشی تلفن سانترال GDS و ... / استعلام, استعلام گوشی تلفن سانترال GDS و ...
 197. استعلام صندلی کارگاهی و ... / استعلام, استعلام صندلی کارگاهی و ...
 198. استعلام اورینگ و پکینگ و ... / استعلام, استعلام اورینگ و پکینگ و ...
 199. استعلام دستگاه کاور کفش و ... / استعلام ,استعلام دستگاه کاور کفش و ...
 200. آگهی مناقصه خرید 750.000 عدد ظرف پلاستیکی / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه خرید 750.000 عدد ظرف پلاستیکی
 201. مزایده یک دستگاه خودروی پراید- نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودروی پراید- نوبت دوم
 202. مناقصه عملیات توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب / مناقصه, مناقصه عملیات توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب
 203. استعلام خدمات سرپرستی، نگهداری، راهبری و تعمیرات آسانسورها و بالابرها / استعلام بهاء, استعلام خدمات سرپرستی، نگهداری، راهبری و تعمیرات آسانسورها و بالابرها
 204. آگهی مناقصه خرید شیرآلات برنجی انشعاب آب / آگهی مناقصه خرید شیرآلات برنجی انشعاب آب
 205. مناقصه خرید لوله UPVC110 انشعاب فاضلاب / مناقصه خرید لوله UPVC110 انشعاب فاضلاب
 206. آگهی مناقصه اتصالات انشعاب فاضلاب / آگهی مناقصه اتصالات انشعاب فاضلاب
 207. آگهی مناقصه لوله و اتصالات پلی اتیلن آب / آگهی مناقصه لوله و اتصالات پلی اتیلن آب
 208. آگهی مناقصه خرید کنتورهای قطر 1/2 اینچ آب / آگهی مناقصه خرید کنتورهای قطر 1/2 اینچ آب
 209. مزایده فروش باند پسیو آر سی اف و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش باند پسیو آر سی اف و ...
 210. مناقصه خرید یک دستگاه دکانتر آبگیری / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید یک دستگاه دکانتر آبگیری
 211. استعلام لوله پلی اتیلن فاضلابی همراه با کوپلر و واشر مربوطه / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن فاضلابی همراه با کوپلر و واشر مربوطه
 212. استعلام لوله دو جداره فاضلابی / استعلام , استعلام لوله دو جداره فاضلابی
 213. مناقصه نسبت به احداث پمپ بنزین و مجموعه ... / مناقصه نسبت به احداث پمپ بنزین و مجموعه ...
 214. استعلام قرارداد واگذاری حجمی تعمیر، نگهداشت، پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری / استعلام ,استعلام قرارداد واگذاری حجمی تعمیر، نگهداشت، پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری
 215. مناقصه خرید غذای دانشجویان دانشکده / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید غذای دانشجویان دانشکده
 216. مناقصه امور تصفیه خانه فاضلاب و امحا زباله های عفونی / مناقصه امور تصفیه خانه فاضلاب و امحا زباله های عفونی
 217. مناقصه واگذاری امور لنژری مرکز آموزشی درمانی / مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری امور لنژری مرکز آموزشی درمانی
 218. مناقصه بروز رسانی و تمدید بسته نرم افزاری آنتی ویروس / مناقصه عمومی ,مناقصه بروز رسانی و تمدید بسته نرم افزاری آنتی ویروس
 219. مناقصه حفاری چاه و آزمایش پمپاژ / مناقصه حفاری چاه و آزمایش پمپاژ
 220. تجدید مناقصه پیاده روسازی معابر سطح شهر .... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه پیاده روسازی معابر سطح شهر .... -نوبت دوم
 221. اطلاعیه مناقصه خرید تضمینی آب شرب در طرح احداث تأسیسات نمک زدایی مجتمع روستایی / اطلاعیه مناقصه خرید تضمینی آب شرب در طرح احداث تأسیسات نمک زدایی مجتمع روستایی
 222. مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذای بیمارستان / مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذای بیمارستان
 223. مناقصه واگذاری امورطبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید بهشتی / مناقصه واگذاری امورطبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید بهشتی
 224. تجدید مناقصه خرید 450 تن گلوله فلزی فورج / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید 450 تن گلوله فلزی فورج
 225. مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور طبخ و توزیع غذای معاونت فرهنگی دانشجویی / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور طبخ و توزیع غذای معاونت فرهنگی دانشجویی
 226. آگهی مناقصه واگذاری خدمات منشی مدارک پزشکی بیمارستان / آگهی مناقصه واگذاری خدمات منشی مدارک پزشکی بیمارستان
 227. استعلام واگذاری مهدکودک بیمارستان / استعلام واگذاری مهدکودک بیمارستان
 228. مناقصه واگذاری امور خدماتی پشتیبانی واحدهای تابعه / مناقصه واگذاری امور خدماتی پشتیبانی واحدهای تابعه
 229. فراخوان مناقصه اورژانس 115 / فراخوان مناقصه ,فراخوان مناقصه اورژانس 115
 230. استعلام بهسازی راه / استعلام بهسازی راه
 231. مناقصه نیروی حجمی مجتمع دخانیات مازندران / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نیروی حجمی مجتمع دخانیات مازندران
 232. استعلام انجام امور خدمات مشاوره 1480 ... / استعلام انجام امور خدمات مشاوره 1480 ...
 233. مناقصه خرید لوازم توانبخشی ویژه معلولین جسمی / مناقصه , مناقصه خرید لوازم توانبخشی ویژه معلولین جسمی
 234. مناقصه خرید کالا و لوازم پزشکی / مناقصه ,مناقصه خرید کالا و لوازم پزشکی
 235. استعلام پک بسته البسه نیروهای حفاظتی / استعلام پک بسته البسه نیروهای حفاظتی
 236. استعلام باطری UPS / استعلام , استعلام باطری UPS
 237. استعلام هارد دیسک / استعلام, استعلام هارد دیسک
 238. استعلام سرویس و نگهداری تجهیزات سیستم خنک کننده INROW / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری تجهیزات سیستم خنک کننده INROW
 239. استعلام سیستم درب اتوماتیک دو لنگه کشوی شیشه ای / استعلام, استعلام سیستم درب اتوماتیک دو لنگه کشوی شیشه ای
 240. استعلام کپسول آتش نشانی / استعلام, استعلام کپسول آتش نشانی
 241. مناقصه بارگیری، حمل و تحویل مقدار 45.000 تن گاز مایع خام تولیدی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه بارگیری، حمل و تحویل مقدار 45.000 تن گاز مایع خام تولیدی - نوبت دوم
 242. استعلام لوازم برقی / استعلام, استعلام لوازم برقی
 243. استعلام ست لباس کامل / استعلام ,استعلام ست لباس کامل
 244. استعلام سیستم کامپیوتر / استعلام ,استعلام سیستم کامپیوتر
 245. استعلام دستگاه حضور و غیاب کارتی / استعلام ,استعلام دستگاه حضور و غیاب کارتی
 246. استعلام خرید نرم افزار / استعلام، استعلام خرید نرم افزار
 247. استعلام باتری سمعک / استعلام، استعلام باتری سمعک
 248. استعلام لاستیک 24- 14 گریدری / استعلام, استعلام لاستیک 24- 14 گریدری
 249. استعلام اجرای عملیات خاکبرداری، خاکریزی... / استعلام, استعلام اجرای عملیات خاکبرداری، خاکریزی...
 250. استعلام ساخت، حمل، اجرای فونداسیون و نصب برج نوری / استعلام ,استعلام ساخت، حمل، اجرای فونداسیون و نصب برج نوری
 251. استعلام ساخت، حمل، اجرای فونداسیون و نصب مخزن ذخیره و... / استعلام ,استعلام ساخت، حمل، اجرای فونداسیون و نصب مخزن ذخیره و...
 252. مناقصه عمومی ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عمومی ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی - نوبت دوم
 253. استعلام احداث ساختمان سوزنبانی / استعلام ,استعلام احداث ساختمان سوزنبانی
 254. استعلام اتوماسیون بیسیم / استعلام ,استعلام اتوماسیون بیسیم
 255. استعلام اتوماسیون بیسیم ـ طرقبه / استعلام ,استعلام اتوماسیون بیسیم ـ طرقبه
 256. استعلام سیستم اتوماسیون بیسیم / استعلام سیستم اتوماسیون بیسیم
 257. استعلام مفصل سیلپاک / استعلام مفصل سیلپاک
 258. استعلام خرید کامپیوتر و فناوری اطلاعات / استعلام خرید کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 259. استعلام خرید تجهیزات اداری و خانگی / استعلام خرید تجهیزات اداری و خانگی
 260. استعلام تعمیرات مدارس سرپلذهاب / استعلام تعمیرات مدارس سرپلذهاب
 261. استعلام تعمیرات اساسی مدرسه ساجدین / استعلام تعمیرات اساسی مدرسه ساجدین
 262. ارزیابی کیفی تبدیل تقاطع همسطح زیبا شهر به غیر همسطح - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی ,مناقصه تبدیل تقاطع همسطح زیبا شهر به غیر همسطح نوبت دوم
 263. استعلام هات پلیت مگنت / استعلام , استعلام هات پلیت مگنت
 264. استعلام کاشی دیواری / استعلام کاشی دیواری
 265. استعلام دستگاه حضور و غیاب / استعلام ,استعلام دستگاه حضور و غیاب
 266. مزایده تعداد 52 دستگاه خودرو / مزایده تعداد 52 دستگاه خودرو
 267. مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع- نوبت دوم
 268. مناقصه قرائت لوازم اندازه گیری مشترکین عادی و دیماندی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه قرائت لوازم اندازه گیری مشترکین عادی و دیماندی ... نوبت دوم
 269. مناقصه تهیه مواد غذایی ، طبخ و توزیع صبحانه ، ناهار و شام / مناقصه ,مناقصه تهیه مواد غذایی ، طبخ و توزیع صبحانه ، ناهار و شام
 270. تجدید آگهی مناقصه اجرای پروژه های اصلاح فیدرهای ناپایدار ... نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه اجرای پروژه های اصلاح فیدرهای ناپایدار ... نوبت دوم
 271. مزایده یک دستگاه تولید 110 برج ثابت نایلون ساز ، یک دستگاه پانچ دسته زن / آگهی مزایده مال منقول ,مزایده یک دستگاه تولید 110 برج ثابت نایلون ساز ، یک دستگاه پانچ دسته زن
 272. مزایده یک دانگ مشاع از آپارتمان با قدمت 40 سال / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از آپارتمان با قدمت 40 سال
 273. مزایده ششدانگ زمینی به مساحت 322.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمینی به مساحت 322.95متر
 274. مناقصه تسطیح، شن ریزی و احداث ابنیه فنی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تسطیح، شن ریزی و احداث ابنیه فنی نوبت دوم
 275. مزایده ششدانگ اعیان یکباب منزل عرصه 510متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان یکباب منزل عرصه 510متر
 276. مناقصه سرویس، راهبری و سرپرستی تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و ... / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه سرویس، راهبری و سرپرستی تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و ...
 277. مزایده واگذاری عرصه قطعه زمین 199.74متر / مزایده,مزایده واگذاری عرصه قطعه زمین 199.74متر
 278. فراخوان احداث مدرسه 12 کلاسه در محله پشت تب و ... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان احداث مدرسه 12 کلاسه در محله پشت تب و ...
 279. فراخوان مناقصه تهیه، طبخ و توزیع (سرو) غذا - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تهیه، طبخ و توزیع (سرو) غذا نوبت دوم
 280. مزایده واگذاری سرقفلی و اعیانی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری سرقفلی و اعیانی تعداد محدودی غرفه نوبت دوم
 281. مزایده خودرو سواری سیترون به رنگ خاکستری نوک مدادی / آگهی مزایده, مزایده خودرو سواری سیترون به رنگ خاکستری نوک مدادی
 282. مناقصه استقرار یک واحد آزمایشگاه مستقر در کارگاه ... / مناقصه عمومی, مناقصه استقرار یک واحد آزمایشگاه مستقر در کارگاه ...
 283. مزایده تعداد 1154 شماره تلفن ثابت رند و مرتب / مزایده، مزایده تعداد 1154 شماره تلفن ثابت رند و مرتب
 284. مزایده دوربین مداربسته ، اسکنر ، کامپیوتر ، پرینتر ، تست اسکانس / آگهی مزایده مال منقول ,مزایده دوربین مداربسته ، اسکنر ، کامپیوتر ، پرینتر ، تست اسکانس
 285. مناقصه خدمات عمومی پشتیبانی سال 96- نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه خدمات عمومی پشتیبانی سال 96- نوبت دوم
 286. مناقصه بهره برداری، تعمیر و نگهداری خطوط انتقال ... / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه بهره برداری، تعمیر و نگهداری خطوط انتقال ...
 287. مزایده دستگاه تانکر ذخیره گازوئیل / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده دستگاه تانکر ذخیره گازوئیل
 288. فراخوان روکش اسفالت گرم ....نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، آگهی فراخوان روکش اسفالت گرم محورهای فرعی حوزه استحفاظی نوبت دوم
 289. تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز... نوبت دوم
 290. مناقصه تامین ۷ نفر نیروی انسانی اداری ـ خدماتی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تامین ۷ نفر نیروی انسانی اداری ـ خدماتی
 291. مزایده شش سهم از 11 سهم ساختمان مسکونی 451متر / مزایده,مزایده شش سهم از 11 سهم ساختمان مسکونی 451متر
 292. مزایده تعداد دو دستگاه بالابر ساخت چین با پلاکت ARD... نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده تعداد دو دستگاه بالابر ساخت چین با پلاکت ARD... نوبت دوم
 293. مناقصه احداث تجاری مسکن مهر ... نوبت دوم / مناقصه عمومی ,مناقصه احداث تجاری مسکن مهر
 294. مزایده فروش ضایعات ، لوازم ماشین آلات / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش ضایعات ، لوازم ماشین آلات
 295. تمدید مناقصه تعمیر و نگهداری، تعمیرات اساسی، ویژه و بازسازی لکوموتیو نوبت دوم / تمدید مناقصه ,مناقصه تعمیر و نگهداری، تعمیرات اساسی، ویژه و بازسازی لکوموتیو نوبت دوم
 296. مناقصه آسفالت بلوار شهید مصطفوی / مناقصه آسفالت بلوار شهید مصطفوی
 297. مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهو نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهو نوبت دوم
 298. مزایده واگذاری به اجاره ملک (انبار، سالن- تجاری) / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره ملک (انبار، سالن- تجاری)
 299. مزایده منزل مسکونی یک طبقه مساحت 130متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی یک طبقه مساحت 130متر
 300. مزایده یک دستگاه باسکول بتنی 60 تنی.... / مزایده ، مزایده یک دستگاه باسکول بتنی 60 تنی....
 301. مزایده واگذاری بوفه / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری بوفه
 302. مناقصه خدمات تعمیر ، نگهداری و بهره برداری ایستگاه های پمپاژ ،... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تعمیر ، نگهداری و بهره برداری ایستگاه های پمپاژ ،... نوبت دوم
 303. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 52 متر و 65 دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 52 متر و 65 دسیمتر
 304. مزایده یک دستگاه خودرو سمند تاکسی سبز رنگ / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سمند تاکسی سبز رنگ
 305. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 94.33متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 94.33متر
 306. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 90.52متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 90.52متر
 307. مزایده آپارتمان مساحت 216.74متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 216.74متر
 308. مزایده آپارتمان مساحت 216.74متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 216.74متر
 309. مزایده فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی نوبت دوم / مزایده فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی نوبت دوم
 310. مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس سواری ای ال ایکس / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس سواری ای ال ایکس
 311. فراخوان خرید کیت کامل انشعاب آب خانگی جوشی الکتروفیوژن دار - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان خرید کیت کامل انشعاب آب خانگی جوشی الکتروفیوژن دار ... - نوبت دوم
 312. مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث هتل - چاپ دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث هتل - چاپ دوم
 313. مزایده بهره برداری از سالن ژیمناستیک - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از سالن ژیمناستیک - نوبت دوم
 314. مزایده یکباب کارگاه مساحت 1258.2متر / مزایده,مزایده یکباب کارگاه مساحت 1258.2متر
 315. مزایده فروش املاک استان مازندران / مزایده,مزایده فروش املاک استان مازندران
 316. مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری محصور 9296متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری محصور 9296متر
 317. مناقصه آغاز پروژه توسعه خوشه صنعتی شیلات تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه آغاز پروژه توسعه خوشه صنعتی شیلات تجدید نوبت دوم
 318. مزایده پیست اسکیت / مزایده , مزایده پیست اسکیت
 319. مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 337.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 337.15متر
 320. مزایده واگذاری اماکن ورزشی- مرحله دوم - نوبت دوم / فراخوان واگذاری ,مزایده واگذاری اماکن ورزشی مرحله دوم - نوبت دوم
 321. مناقصه اجاره 4 دستگاه خودرو سبک / آگهی مناقصه، مناقصه اجاره 4 دستگاه خودرو سبک
 322. تمدید فراخوان بهره برداری از فضاها و محل های تبلیغاتی و رستوران و کافی شاپ / تمدید آگهی فراخوان , فراخوان بهره برداری از فضاها و محل های تبلیغاتی و رستوران و کافی شاپ
 323. مزایده تلفن همراه / آگهی مزایده، مزایده تلفن همراه
 324. فراخوان اجاره قطعه زمین / آگهی فراخوان، فراخوان اجاره قطعه زمین
 325. مناقصه واگذاری عملیات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب روستاهای تحت پوشش / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری عملیات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب روستاهای تحت پوشش
 326. آگهی تجدید مناقصات احداث ساختمان اداری / تجدید آگهی مناقصات ، تجدید مناقصات احداث ساختمان اداری
 327. تجدید مناقصه انجام خدمات و تنظیف و تامین نیروی کارشناس فنی / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه انجام خدمات و تنظیف و تامین نیروی کارشناس فنی
 328. مناقصه پروژه های آسفالت محوطه تعدادی از مدارس / فراخوان, مناقصه پروژه های آسفالت محوطه تعدادی از مدارس
 329. مزایده ملک مساحت 1255متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 1255متر
 330. مناقصه واگذاری امور خدماتی و.... / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری امور خدماتی و....
 331. مناقصه بتن ریزی / مناقصه بتن ریزی
 332. مزایده جایگاه های توزیع گاز نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده جایگاه های توزیع گاز نوبت دوم
 333. مزایده اموال و اثاثیه اداری مستعمل و ... / مزایده اموال و اثاثیه اداری مستعمل و ...
 334. مناقصه خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه برق در حوزه جنوب غرب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه برق در حوزه جنوب غرب نوبت دوم
 335. مناقصه به کارگیری 14 دستگاه آمبولانس ....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه به کارگیری 14 دستگاه آمبولانس جهت اعزام های بین بیمارستانی ...نوبت دوم
 336. مناقصه خرید علائم و تجهیزات ترافیکی / آگهی دعوت مناقصه عمومی، مناقصه خرید علائم و تجهیزات ترافیکی
 337. مزایده فروش املاک مازاد بانک / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک
 338. مناقصه وصول مطالبات و قرائت و توزیع قبوض نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه وصول مطالبات و قرائت و توزیع قبوض نوبت دوم
 339. مزایده ضایعات آهن نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده عمومی ضایعات آهن نوبت دوم
 340. مناقصه امور نگهبانی بیمارستان جدید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور نگهبانی بیمارستان جدید نوبت دوم
 341. مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی 155.50متر و 123.50متر / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی 155.50متر و 123.50متر
 342. مزایده اجاره سایت قایقرانی / آگهی مزایده ,مزایده اجاره سایت قایقرانی
 343. مناقصه اصلاح و برکناری شبکه فشار ضعیف هوایی... / آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای، مناقصه اصلاح و برکناری شبکه فشار ضعیف هوایی...
 344. مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 116.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 116.50متر
 345. مناقصه اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری حفاظت از زنگ و ... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه ,مناقصه اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری حفاظت از زنگ و ...
 346. مزایده یک دستگاه سواری / آگهی مزایده اموال منقول ,شعبه ۲۳۲ دادگاه عمومی خانواده تهران
 347. مزایده سرباره سرب موجود در دامپ / آگهی مزایده, مزایده سرباره سرب موجود در دامپ
 348. فراخوان مناقصه احداث سالن ورزشی مجتمع زیتون ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه احداث سالن ورزشی مجتمع زیتون ...
 349. مزایده مخازن هوایی سایان و خیابان پروین اعتصامی و گروه لوله و اتصالات پلی اتیلن- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده مخازن هوایی سایان و خیابان پروین اعتصامی و گروه لوله و اتصالات پلی اتیلن- نوبت دوم
 350. مناقصه عملیات قیرپاشی، پخش و کمپکت آسفالت - مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات قیرپاشی، پخش و کمپکت آسفالت - مرحله دوم
 351. مناقصه مقدار 18.000 کیلوگرم bty 6 den1680 / آگهی مناقصه, مناقصه مقدار 18.000 کیلوگرم bty 6 den1680
 352. فراخوان ارزیابی کیفی پروژه اجرای خط انتقال - نوبت سوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی پروژه اجرای خط انتقال- نوبت سوم
 353. مزایده سه دانگ از ملک به پلاک ثبتی 90 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ از ملک به پلاک ثبتی 90 فرعی
 354. مزایده ملک عرصه مساحت 75.95متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک عرصه مساحت 75.95متر نوبت دوم
 355. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به پلاک ثبتی بخش یک زنجان تفکیکی به ده واحد آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به پلاک ثبتی بخش یک زنجان تفکیکی به ده واحد آپارتمان
 356. مزایده یک دستگاه ریل کانوایر - نوبت دوم / مزایده یک دستگاه ریل کانوایر - نوبت دوم
 357. مزایده 55 شعیر و دو پنجم مشاع از 96 شعیر زمین مزروعی / مزایده,مزایده 55 شعیر و دو پنجم مشاع از 96 شعیر زمین مزروعی
 358. مزایده یک دستگاه سواری پژو رنگ عنابی / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو رنگ عنابی
 359. مزایده یک قطعه زمین مساحت 128مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 128مترمربع نوبت اول
 360. مزایده یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده.... / مزایده,مزایده یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده...
 361. مناقصه اپراتوری ، نگهداری و تعمیرات شبکه برق بالاسری ocs- نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اپراتوری ، نگهداری و تعمیرات شبکه برق بالاسری ocs- نوبت دوم
 362. مزایده ماشین آلات کارتن سازی و ... نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده ماشین آلات کارتن سازی و ... نوبت سوم
 363. مزایده آپارتمان مسکونی عرصه 176متر نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی عرصه 176متر نوبت دوم
 364. مزایده واگذاری امورات مربوط به پنجشنبه بازار 96.6.2 / آگهی مزایده , مزایده واگذاری امورات مربوط به پنجشنبه بازار 96.6.2
 365. مزایده فروش تعداد دو پلاک زمین 160 و 180متر / مزایده,مزایده فروش تعداد دو پلاک زمین 160 و 180متر
 366. مزایده واگذاری حق انتفاع بهره برداری سالیانه رودخانه ارمند / مزایده ،مزایده واگذاری حق انتفاع بهره برداری سالیانه رودخانه ارمند
 367. مزایده ملک به مساحت 462.39مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 462.39مترمربع نوبت اول
 368. مناقصه طراحی و اجرای سیستم های تاسیسات، برق رسانی و ... / مناقصه, مناقصه طراحی و اجرای سیستم های تاسیسات، برق رسانی و ...
 369. مزایده منزل مسکونی یک طبقه مساحت 261.30متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی یک طبقه مساحت 261.30متر
 370. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 65.94متر قدمت شش سال / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 65.94متر قدمت شش سال
 371. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 76.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 76.40متر
 372. مناقصه عمومی اجرای 6000 متر تعویض شبکه آب، طرح های اتفاقاتی... نوبت دوم / مناقصه عمومی اجرای 6000 متر تعویض شبکه آب، طرح های اتفاقاتی... نوبت دوم
 373. مناقصه عمومی اجرای 6000 متر تعویض شبکه آب، طرح های اتفاقاتی ( لیست ب)...نوبت دوم / مناقصه عمومی ,مناقصه عمومی اجرای 6000 متر تعویض شبکه آب، طرح های اتفاقاتی ( لیست ب)...نوبت دوم
 374. مزایده یک دستگاه سواری / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری
 375. مزایده یک دستگاه خودروی سواری / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری
 376. مزایده طبقه همکف از منزل مسکونی دو طبقه و مغازه / مزایده,مزایده طبقه همکف از منزل مسکونی دو طبقه و مغازه
 377. مزایده بهره برداری از تعداد یک دهنه غرفه ماهی و میگو صیدی و قزل آلا پرورشی... / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعداد یک دهنه غرفه ماهی و میگو صیدی و قزل آلا پرورشی...
 378. مزایده اجاره فضای تجاری جهت استقرار دستگاه خودپرداز و دستگاه اتومات فروش تنقلات و نوشیدنی / آگهی مزایده، مزایده اجاره فضای تجاری جهت استقرار دستگاه خودپرداز و دستگاه اتومات فروش تنقلات و نوشیدنی
 379. مناقصه خدمات فنی - مهندسی نگهداری و تعمیرات دوره ای.... تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه ، مناقصه خدمات فنی - مهندسی نگهداری و تعمیرات دوره ای.... تجدید - نوبت دوم
 380. فراخوان مناقصه ارزیابی وضعیت پوشش به روش C-SCAN/DCVG/CIPS/GPS ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه ارزیابی وضعیت پوشش به روش C-SCAN/DCVG/CIPS/GPS ...
 381. مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 598متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 598متر
 382. مناقصه امور تهیه و طبخ غذا / آگهی مناقصه , مناقصه امور تهیه و طبخ غذا
 383. تجدید مزایده اجاره محل استقرار قایق آبی کودکان ... نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان مزایده حضوری ,مزایده اجاره محل استقرار قایق آبی کودکان ... نوبت دوم
 384. فراخوان مناقصه انجام خدمات مدیریت بهره برداری تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه انجام خدمات مدیریت بهره برداری تجدید نوبت دوم
 385. فراخوان غرفه فروش تنقلات / آگهی فراخوان مزایده حضوری حراج,فراخوان غرفه فروش تنقلات
 386. مزایده محصول باغ مرکبات / آگهی مزایده ,مزایده محصول باغ مرکبات
 387. استعلام قیمت واگذاری ایاب و ذهاب / آگهی فراخوان عمومی , استعلام قیمت واگذاری ایاب و ذهاب
 388. مزایده واگذاری کشتارگاه شهرداری / مزایده ،مزایده واگذاری کشتارگاه شهرداری
 389. تجدید مناقصه اجرای حفظ و نگهداری فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای حفظ و نگهداری فضای سبز نوبت دوم
 390. مزایده فروش یک قطعه زمین و تاسیسات ساختمان و انباری نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین و تاسیسات ساختمان و انباری نوبت سوم
 391. آگهی فروش سردرختی محصول زیتون / آگهی ، آگهی فروش سردرختی محصول زیتون
 392. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز آرامستان بهشت احمدی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز آرامستان بهشت احمدی نوبت دوم
 393. مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 63.68متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 63.68متر
 394. مناقصه تامین 22 نفر نیروی انسانی (نگهبان) / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تامین 22 نفر نیروی انسانی (نگهبان)
 395. تجدید مناقصه خرید تعداد 20 دستگاه کانکس - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید تعداد 20 دستگاه کانکس نوبت دوم
 396. مزایده 52 صدم از ملک شماره 9676 فرعی 11 اصلی / مزایده,مزایده 52 صدم از ملک شماره 9676 فرعی 11 اصلی
 397. مزایده 52 صدم از ملک شماره 9676 فرعی 11 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده 52 صدم از ملک شماره 9676 فرعی 11 اصلی نوبت اول
 398. فراخوان مناقصه انجام خدمات عمومی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه انجام خدمات عمومی نوبت دوم
 399. مزایده اجاره بوفه تامین کپی / آگهی مزایده ,مزایده اجاره بوفه تامین کپی
 400. تجدید مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی
 401. مزایده وانت پیکاپ دو کابین ...نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده وانت پیکاپ دو کابین ... نوبت دوم
 402. مناقصه اجرای عملیات حفاظتی رویه راه های حوزه استحفاظی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای عملیات حفاظتی رویه راه های حوزه استحفاظی
 403. مزایده سند رهنی شامل آپارتمان.عمارت و پلاک ثبتی / مزایده,مزایده سند رهنی شامل آپارتمان.عمارت و پلاک ثبتی
 404. مزایده فروش اموال اسقاط / آگهی فراخوان عمومی ,مزایده فروش اموال اسقاط
 405. تجدید فراخوان انجام خدمات سرویس دهی با وسائط نقلیه سبک، راهبری اتوبوس و کامیون جرثقیل دار ... نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی تجدید فراخوان، تجدید فراخوان انجام خدمات سرویس دهی با وسائط نقلیه سبک، راهبری اتوبوس و کامیون جرثقیل دار ... نوبت دوم
 406. مزایده فروش شش قطعه زمین تجاری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش شش قطعه زمین تجاری مسکونی نوبت دوم
 407. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 8 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 8 ثبت اصفهان
 408. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت اعیان دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت اعیان دویست متر
 409. مزایده ملک بصورت دو باب منزل مساحت عرصه 204متر / مزایده,مزایده ملک بصورت دو باب منزل مساحت عرصه 204متر
 410. مزایده فروش 12.12 حبه از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده فروش 12.12 حبه از 72 حبه ششدانگ ملکی
 411. مزایده سواری پراید / مزایده سواری پراید
 412. مزایده ملک مقدار 56 حبه به استثنا بها ثمینه اعیانی / مزایده,مزایده ملک مقدار 56 حبه به استثنا بها ثمینه اعیانی
 413. مزایده یک دستگاه بنز 55slk / مزایده یک دستگاه بنز 55slk
 414. مناقصه خرید پایه های تلسکوپی و ....نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه خرید پایه های تلسکوپی و ....نوبت دوم
 415. مزایده واگذاری به اجاره ماهانه واحدهای اداری- تجاری و ... / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری به اجاره ماهانه واحدهای اداری- تجاری و ...
 416. مزایده ملک مساحت عرصه 196.62متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 196.62متر
 417. مزایده ملک مساحت عرصه نود و چهار متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه نود و چهار متر
 418. مزایده منزل مسکونی مساحت 157مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 157مترمربع
 419. مزایده یک دستگاه خودرو پراید / مزایده یک دستگاه خودرو پراید
 420. مزایده فروش 3 دستگاه خودرو سواری / فراخوان مزایده عمومی, مزایده فروش 3 دستگاه خودرو سواری
 421. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 151.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 151.35متر
 422. مزایده فروش یکدستگاه یخچال 290 دونار و .... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یکدستگاه یخچال 290 دونار و ....
 423. مناقصه پیگیری ، کنترل و جمع آوری کلیه امور مربوطه به وصول عوارض 5 درصد مسافرین ... / مناقصه پیگیری ، کنترل و جمع آوری کلیه امور مربوطه به وصول عوارض 5 درصد مسافرین ...
 424. مزایده تلفن همراه / آگهی مزایده, مزایده تلفن همراه
 425. مزایده واگذاری به اجاره ترمینال مسافربری / فراخوان آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری به اجاره ترمینال مسافربری
 426. مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 جی ال ایکس مدل 1391 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 جی ال ایکس مدل 1391
 427. مزایده سه دانگ زمین مسکونی مساحت 162.95متر / مزایده,مزایده سه دانگ زمین مسکونی مساحت 162.95متر
 428. مزایده تعداد 160 عدد دیسک صفحه و بلبرینگ / مزایده,مزایده تعداد 160 عدد دیسک صفحه و بلبرینگ
 429. مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی در آن 296متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی در آن 296متر
 430. مزایده حق امتیاز یک خط تلفن همراه اول / مزایده,مزایده حق امتیاز یک خط تلفن همراه اول
 431. مزایده تعداد 111 عدد کرسی برقی / مزایده,مزایده تعداد 111 عدد کرسی برقی
 432. مزایده پلاک ثبتی به شماره 36 تفکیکی 30.31متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 36 تفکیکی 30.31متر
 433. مزایده آپارتمان دو خوابه مساحت 82متر / مزایده,مزایده آپارتمان دو خوابه مساحت 82متر
 434. مزایده یکباب ملک مساحت 3224.50متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب ملک مساحت 3224.50متر نوبت دوم
 435. مزایده آپارتمان به مساحت 102.95متر / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 102.95متر
 436. مزایده املاک کاربری آپارتمان و زمین مسکونی / مزایده,مزایده املاک کاربری آپارتمان و زمین مسکونی
 437. تجدید مناقصه اجرای خط انتقال و تجهیز چاه های آهکی شماره یک و دو گرز شیروان - نوبت اول / تجدید آگهی ارزیابی کیفی,تجدید مناقصه اجرای خط انتقال و تجهیز چاه های آهکی شماره یک و دو گرز شیروان -
 438. مزایده یکباب منزل مسکونی اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی اموال غیرمنقول
 439. مناقصه انجام خمات عمومی / مناقصه انجام خمات عمومی
 440. مناقصه خرید 8260 کیلوگرم مواد پوشش سیلیکونی تجهیزات بیرونی- تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه خرید 8260 کیلوگرم مواد پوشش سیلیکونی تجهیزات بیرونی- تجدید - نوبت دوم
 441. مزایده منزل مسکونی عزضه 91.6متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی عزضه 91.6متر نوبت دوم
 442. مناقصه بهره برداری از ایستگاههای انتقال و فوق توزیع نیرو - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه بهره برداری از ایستگاههای انتقال و فوق توزیع نیرو - تجدید
 443. مزایده فروش یکدستگاه ماشین تراش 3 متری- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه ماشین تراش 3 متری- نوبت دوم
 444. مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 448متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 448متر
 445. مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو 405
 446. مزایده یکباب مغازه فاقد پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه فاقد پلاک ثبتی نوبت اول
 447. مزایده ششدانگ مرغداری مساحت 2591.39متر / مزایده,مزایده ششدانگ مرغداری مساحت 2591.39متر
 448. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 فارس نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 فارس نوبت اول
 449. مزایده فروش قطعه زمین شماره 8 و واحد شماره شش / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین شماره 8 و واحد شماره شش
 450. مناقصه اجرای عملیات خاکی و قالب بندی پیش ساخته - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای عملیات خاکی و قالب بندی پیش ساخته - نوبت دوم
 451. مناقصه اجرای طرح هندسی شامل (عملیات تخریب، خاکبرداری بنایی و .... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای طرح هندسی شامل (عملیات تخریب، خاکبرداری بنایی و ....) - نوبت دوم
 452. مزایده نصب و بهره برداری تبلیغاتی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده نصب و بهره برداری تبلیغاتی نوبت دوم
 453. مناقصه حمل جاده ای 20.000 تن محموله جو نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حمل جاده ای 20.000 تن محموله جو نوبت دوم
 454. مزایده تعدادی خودروی سواری سمند - وانت پیکاپ 2 کابین و ... / مزایده تعدادی خودروی سواری سمند - وانت پیکاپ 2 کابین و ...
 455. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت صد و سی و شش متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت صد و سی و شش متر
 456. مزایده واگذاری حق استفاده از سالن ورزشی ایستگاه ... نوبت دوم / آگهی دعوت به مزایده عمومی , مزایده واگذاری حق استفاده از سالن ورزشی ایستگاه ... نوبت دوم
 457. مزایده قطع و فروش درختان جنگلی / آگهی مزایده عمومی , مزایده قطع و فروش درختان جنگلی
 458. مزایده کشت پاییزه و بهاره محصولات اصلاح شده سال زراعی - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده کشت پاییزه و بهاره محصولات اصلاح شده سال زراعی - نوبت دوم
 459. مزایده مقداری لوازم برقی مازاد / مزایده مقداری لوازم برقی مازاد
 460. مناقصه عملیات حمل و جابجایی گندم داخل استان / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حمل و جابجایی گندم داخل استان
 461. مزایده سنگ طولی شکلاتی تراورتن / مزایده سنگ طولی شکلاتی تراورتن
 462. مزایده اجاره بوفه و سلف دانشجویی و ... / مزایده, مزایده اجاره بوفه و سلف دانشجویی و ...
 463. مزایده تجهیزات کامپیوتر / مزایده,مزایده تجهیزات کامپیوتر
 464. مزایده واگذاری اجاره مراکز آموزشی و فضاهای مازاد نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری اجاره مراکز آموزشی و فضاهای مازاد نوبت دوم
 465. مزایده سالنهای ورزشی سطح شهر / مزایده ، مزایده سالنهای ورزشی سطح شهر
 466. تجدید مناقصه تامین نیرو نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیرو نوبت دوم
 467. مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی و.... / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی و....
 468. تجدید مزایده پروژه بازار هفتگی شهر / آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده پروژه بازار هفتگی شهر
 469. مناقصه انجام چمن مصنوعی و حصارکشی پارک شهدا / آگهی مناقصه، مناقصه انجام چمن مصنوعی و حصارکشی پارک شهدا
 470. مزایده پلاک ثبتی شماره دو فرعی از39 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره دو فرعی از39 اصلی
 471. مزایده 5 قطعه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 5 قطعه پلاک ثبتی
 472. تجدید مناقصه بین المللی خرید کنجاله سویا / آگهی تجدید مناقصه بین المللی ,تجدید مناقصه بین المللی خرید کنجاله سویا
 473. مزایده واگذاری عرصه قطعه زمین 199.49متر کاربری مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری عرصه قطعه زمین 199.49متر کاربری مسکونی
 474. مزایده 171 متر کلنگی شمالی / مزایده 171 متر کلنگی شمالی
 475. مزایده فروش ۱۰۰۶ اصله انواع تیر سیمانی / مزایده ,مزایده فروش ۱۰۰۶ اصله انواع تیر سیمانی
 476. مناقصه خرید ۲۵۰ تن سود مایع / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید ۲۵۰ تن سود مایع
 477. مناقصه عملیات خدمات مهندسی، خرید تجهیزات و نصب / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات خدمات مهندسی، خرید تجهیزات و نصب
 478. مناقصه خرید یک ست کامل پره متحرک کمپرسور مولد V93.0 کرافت / آگهی مناقصه، مناقصه خرید یک ست کامل پره متحرک کمپرسور مولد V93.0 کرافت
 479. مناقصه احداث دیوار پیرامونی و اتاق های نگهبانی / مناقصه احداث دیوار پیرامونی و اتاق های نگهبانی
 480. استعلام 5 ردیف آببند / استعلام 5 ردیف آببند
 481. استعلام خرید 2 ردیف شبكه سرند / استعلام ، خرید 2 ردیف شبكه سرند
 482. استعلام پریز و چهار شاخه جوشکاری / استعلام , استعلام پریز و چهار شاخه جوشکاری
 483. استعلام باطری قلمی / استعلام , استعلام باطری قلمی
 484. استعلام پیچ / استعلام , استعلام پیچ
 485. استعلام تعمیر جک محرک مکانیزم / استعلام , استعلام تعمیر جک محرک مکانیزم
 486. استعلام شارژ گاز نیتروژن آزمایشگاهی با خلوص %99.999 / استعلام، استعلام شارژ گاز نیتروژن آزمایشگاهی با خلوص %99.999
 487. مزایده فروش خودرو - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش خودرو - نوبت دوم
 488. استعلام 4ردیف طناب چهار گوش آزبستی / استعلام 4ردیف طناب چهار گوش آزبستی
 489. استعلام تابلوکنترل الکتریکی / استعلام تابلوکنترل الکتریکی
 490. مناقصه تهیه حمل تخلیه نصب و راه اندازی و آموزش بهره برداری از دوربین های مداربسته / آگهی مناقصه ,مناقصه تهیه حمل تخلیه نصب و راه اندازی و آموزش بهره برداری از دوربین های مداربسته
 491. مناقصه تهیه، حمل، تخلیه، نصب، راه اندازی و آموزش بهره برداری از دوربین های مداربسته استادیوم ۵۰۰۰ نفری / مناقصه ,مناقصه تهیه، حمل، تخلیه، نصب، راه اندازی و آموزش بهره برداری از دوربین های مداربسته استادیوم ۵۰۰۰ نفری
 492. مزایده فروش محصول سر درختی پائیزه شامل (گردو) باغات ملک... / آگهی مزایده محلی، مزایده فروش محصول سر درختی پائیزه شامل (گردو) باغات ملک...
 493. مزایده فروش 1 دستگاه خودرو سبک / مزایده، مزایده فروش 1 دستگاه خودرو سبک
 494. مزایده فروش تعداد 6 دستگاه وانت نیسان پیکاپ و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 6 دستگاه وانت نیسان پیکاپ و ...
 495. مزایده پلاک ثبتی شماره یک فرعی از نود اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره یک فرعی از نود اصلی
 496. ارزیابی کیفی اقلام ایمنی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه اقلام ایمنی
 497. آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران استقرار دائمی یک فروند بالگرد / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران استقرار دائمی یک فروند بالگرد
 498. ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام خدمات اطفاء حریق ، امداد و نجات و راهبری / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه انجام خدمات اطفاء حریق ، امداد و نجات و راهبری
 499. فراخوان 24 قلم تجهیزات ابزار دقیق / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان 24 قلم تجهیزات ابزار دقیق
 500. آگهی عمومی توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور / آگهی عمومی, مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور
 501. مزایده یک قطعه زمین عرصه 220مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین عرصه 220مترمربع
 502. مناقصه تعویض ایرانیت های قدیمی ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعویض ایرانیت های قدیمی ...
 503. مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و .... / مناقصه ، مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و ....
 504. مناقصه احداث تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه موقعیت E016S دالان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه احداث تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه موقعیت E016S دالان
 505. فراخوان خرید ATOMIC ABSORPTION / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی,فراخوان خرید ATOMIC ABSORPTION
 506. فراخوان خرید اتصالات ابزار دقیق / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی,فراخوان خرید اتصالات ابزار دقیق
 507. فراخوان خرید 50 دستگاه بوستر پمپ 6kv / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خرید 50 دستگاه بوستر پمپ 6kv
 508. مناقصه گازرسانی به خطوط شبکه و تغذیه روستاهای تاش و.... / مناقصه , مناقصه مناقصه گازرسانی به خطوط شبکه و تغذیه روستاهای تاش و....
 509. فراخوان خرید 5 دستگاه الکتروپمپ پیچی / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خرید 5 دستگاه الکتروپمپ پیچی
 510. مناقصه اجرای 2200 متر خط تغذیه 6 و 8 اینچ و .... / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه اجرای 2200 متر خط تغذیه 6 و 8 اینچ و ....
 511. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 157.93متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 157.93متر
 512. مناقصه اجرای شبکه توزیع و انشعابات / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه اجرای شبکه توزیع و انشعابات
 513. فراخوان شناسایی پیمانکار واجد صلاحیت در ارتباط با مدیریت و بهره برداری از بنادر و مخازن پتروشیمی / فراخوان , فراخوان شناسایی پیمانکار واجد صلاحیت در ارتباط با مدیریت و بهره برداری از بنادر و مخازن پتروشیمی
 514. مزایده9 باب مغازه ملکی / آگهی مزایده عمومی , مزایده 9 باب مغازه ملکی
 515. مناقصه خرید 53 ایستگاه کابینتی و زمینی / آگهی مناقصه,مناقصه خرید 53 ایستگاه کابینتی و زمینی
 516. ارزیابی کیفی تجهیزات آتش نشانی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,ارزیابی کیفی تجهیزات آتش نشانی
 517. ارزیابی کیفی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
 518. مناقصه روژه گازرسانی و انجام توسعه شبکه حفرات خالی و نصب انشعابات پراکنده ناحیه ابهر و .. تجدید / مناقصه ,مناقصه روژه گازرسانی و انجام توسعه شبکه حفرات خالی و نصب انشعابات پراکنده ناحیه ابهر و .تجدید
 519. مناقصه تهیه مصالح و اجرای 16592 متر شبکه پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مصالح و اجرای 16592 متر شبکه پلی اتیلن
 520. مناقصه عمومی خرید آجر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید آجر
 521. مناقصه گازرسانی به روستاهای محور بیروت سبزوار / آگهی مناقصه , مناقصه گازرسانی به روستاهای محور بیروت سبزوار
 522. مناقصه گازرسانی به روستاهای محور سردق / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی,مناقصه گازرسانی به روستاهای محور سردق
 523. آگهی عمومی ارزیابی کیفی خدمات حراست و نگهبانی از تاسیسات / آگهی عمومی ارزیابی کیفی ،آگهی عمومی ارزیابی کیفی خدمات حراست و نگهبانی از تاسیسات
 524. مناقصه خدمات حراست و نگهبانی از دفاتر خرمشهر / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه خدمات حراست و نگهبانی از دفاتر خرمشهر
 525. مناقصهcamesa logging cable / آگهی مناقصه, مناقصه camesa logging cable
 526. مناقصه malbranque safety gate valve / آگهی مناقصه ,مناقصه malbranque safety gate valve
 527. مناقصه Parts for froum torque gauge with tension loas / آگهی مناقصه, مناقصه Parts for froum torque gauge with tension loas
 528. مناقصه Parts for hailan measuring welle drillrng mwd / آگهی مناقصه, مناقصه Parts for hailan measuring welle drillrng mwd
 529. مناقصه MARTIN DECKER WELGHT INDICATOR TYPE E / آگهی مناقصه, مناقصه MARTIN DECKER WELGHT INDICATOR TYPE E
 530. مناقصه تبدیل تقاطع همسطح- نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه تبدیل تقاطع همسطح- نوبت دوم
 531. مناقصه p/f farr 5-1/2 hydraulic power tong & clincher / آگهی مناقصه ,مناقصه p/f farr 5-1/2 hydraulic power tong & clincher
 532. مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی ده دستگاه تراولینگ بلاک / آگهی مناقصه ,مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی ده دستگاه تراولینگ بلاک
 533. مناقصه اجرای شبکه توزیع پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای شبکه توزیع پلی اتیلن
 534. ارزیابی کیفی قطعات یدکی کمپرسور AIR PACK / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه قطعات یدکی کمپرسور AIR PACK
مناقصات و مزایدات مناقصه تامین برق 12 حلقه چاه ، مناقصه خرید 250 تن سود سوزآور,...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 6 تاريخ : يکشنبه 30 مهر 1396 ساعت: 11:02