اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.31 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918620/مناقصه-احداث-دیوار-و-... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.31 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918620/مناقصه-احداث-دیوار-و-فنس-پیرامون-محوطه-فلر'>مناقصه احداث دیوار و فنس پیرامون محوطه فلر  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث دیوار و فنس پیرامون محوطه فلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918174/مزایده-ضایعات-نبشی-دور-ورق--'>مزایده ضایعات نبشی دور ورق ...  / آگهی مزایده، مزایده ضایعات نبشی دور ورق ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918760/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-ارائه-خدمات-مشاوره‌ای-مهندسی-قطعات'>مناقصه عمومی دو مرحله ای ارائه خدمات مشاوره‌ای مهندسی قطعات  / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عمومی دو مرحله ای ارائه خدمات مشاوره‌ای مهندسی قطعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918701/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب  / مناقصه سرویس ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918706/مزایده-تایپ-و-تکثیر-و-انتشارات'>مزایده تایپ و تکثیر و انتشارات   / مزایده تایپ و تکثیر و انتشارات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918708/فراخوان-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-و-ساخت-و-نصب-انشعابات-پلی-اتیلنی'>فراخوان تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه  تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918184/مناقصه-عملیات-رنگ-آمیزی-جداول--گاردریلها-مبلمان-و---'>مناقصه عملیات رنگ آمیزی جداول ، گاردریلها، مبلمان و  ...  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات رنگ آمیزی جداول ، گاردریلها، مبلمان و  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918752/فراخوان-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-و-ساخت-و-نصب-انشعابات-پلی-اتیلنی'>فراخوان تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه  تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918681/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-صنایع-و-مجتمع-های-مسکونی'>مناقصه پروژه گازرسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه گازرسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918723/مناقصه-خرید-چراغ-های-ضد-انفجار'>مناقصه خرید چراغ های ضد انفجار / اگهی فراخوان مناقصه , مناقصه خرید چراغ های ضد انفجار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918767/هشتمین-کنفرانس-ملی-حسابداری-و-مدیریت'>هشتمین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت / هشتمین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918736/کنفرانس-ملی-نوآوری-در-فناوری-مهندسی-برق-و-کامپیوتر'>کنفرانس ملی نوآوری در فناوری مهندسی برق و کامپیوتر  / کنفرانس ملی نوآوری در فناوری مهندسی برق و کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918731/همایش-ملی-تجهیزات-و-مواد-آزمایشگاهی-صنعت-نفت-ایران'>همایش ملی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران / همایش ملی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918746/همایش-پیشگیری-از-خشونت'>همایش پیشگیری از خشونت / همایش پیشگیری از خشونت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918753/کنفرانس-بین-المللی-پژوهش-های-نوین'>کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین / کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918757/کنگره-بین-المللی-عمران--معماری-و-علوم-محیطی'>کنگره بین المللی عمران ، معماری و علوم محیطی / کنگره بین المللی عمران ، معماری و علوم محیطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918166/فراخوان-سرویس-و-نگهداری-و-راهبری-و-تعمیرات-تاسیسات--'>فراخوان سرویس و نگهداری و راهبری و تعمیرات تاسیسات ... / فراخوان ، فراخوان سرویس و نگهداری و راهبری و تعمیرات تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918634/استعلام-بها-سانس-های-شنای-رشته-تربیت-بدنی'>استعلام بها سانس های شنای رشته تربیت بدنی / استعلام بها سانس های شنای رشته تربیت بدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918569/مناقصه-واگذاری-امور-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا--'>مناقصه واگذاری امور تهیه , طبخ و توزیع غذا ... / مناقصه ، مناقصه واگذاری امور تهیه , طبخ و توزیع غذا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918690/استعلام-بها-سرویس-ایاب-و-ذهاب-اساتید'>استعلام بها سرویس ایاب و ذهاب اساتید / استعلام بها سرویس ایاب و ذهاب اساتید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918662/فراخوان-ارزیابی-کیفی-گازرسانی-به-روستاهای'>فراخوان ارزیابی کیفی گازرسانی به روستاهای / فراخوان ارزیابی کیفی گازرسانی به روستاهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918152/مزایده-لامپ-و-دوربین-مداربسته'>مزایده لامپ و دوربین مداربسته / مزایده لامپ و دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918707/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان'>مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای بیمارستان / مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918696/مناقصه-خدمات-پشتیبانی'>مناقصه خدمات پشتیبانی     / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه انجام خدمات عمومی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918703/مناقصه-واگذاری-امور-نقلیه'>مناقصه واگذاری امور نقلیه / مناقصه واگذاری امور نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918143/مزایده-مقدار-500-تن-برنج-هاشمی-یا-طارم'>مزایده مقدار 500 تن برنج هاشمی یا طارم   / مزایده مقدار 500 تن برنج هاشمی یا طارم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918699/مناقصه-واگذاری-فضای-سبز-و-خدمات-پارکی-و-نظافتی-کوهستان'>مناقصه  واگذاری فضای سبز و خدمات پارکی و نظافتی کوهستان / مناقصه  واگذاری فضای سبز و خدمات پارکی و نظافتی کوهستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918615/مزایده-ماشین-آلات-چاپ-و-تعدادی-خودرو-اسقاطی'>مزایده ماشین آلات چاپ و تعدادی خودرو اسقاطی / مزایده ماشین آلات چاپ و تعدادی خودرو اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918667/مزایده-ماشین-آلات-و-تجهیزات-تهرانسر'> مزایده ماشین آلات و تجهیزات تهرانسر /  مزایده ماشین آلات و تجهیزات تهرانسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918621/مزایده-اموال-و-ماشین-آلات-مربوط-به-ریسندگی'> مزایده اموال و ماشین آلات مربوط به ریسندگی /  مزایده اموال و ماشین آلات مربوط به ریسندگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918689/مزایده-بصورت-اجاره-کیوسکهای'> مزایده بصورت اجاره کیوسکهای /  مزایده بصورت اجاره کیوسکهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918133/مناقصه-خرید-تجهیزات-شبکه-تامین-کننده'>مناقصه خرید تجهیزات شبکه تامین کننده / مناقصه ، خرید تجهیزات شبکه تامین کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918648/مناقصه-انجام-خدمات-نګهداری-فضای-سبز-ادارات---'>مناقصه انجام خدمات نګهداری فضای سبز ادارات .... / مناقصه انجام خدمات نګهداری فضای سبز ادارات و اماکن عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918610/مناقصه-لوله-پلی-اتیلن-فاضلابی-۳۱۵-با-واشر-و-مانشون'>مناقصه لوله پلی اتیلن فاضلابی ۳۱۵ با واشر و مانشون  / آگهی مناقصه , فراخوان لوله پلی اتیلن فاضلابی ۳۱۵ با واشر و مانشون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918111/مناقصه-تامین-قطعات-یدکی-لیفتراک-کلارک-گازی-تمدید'>مناقصه تامین قطعات یدکی لیفتراک کلارک گازی تمدید / تمدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین قطعات یدکی لیفتراک کلارک گازی تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918735/مناقصه-سرمایه-گذاری-درپروژهای-دانشکده-علوم-پزشکی-وخدامت-بهداشتی-درمانی-آیادان'>مناقصه سرمایه گذاری درپروژهای دانشکده علوم پزشکی وخدامت بهداشتی درمانی آیادان     / مناقصه سرمایه گذاری درپروژهای دانشکده علوم پزشکی وخدامت بهداشتی درمانی آیادان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918661/مناقصه-خرید-٢٤٠-تن-کاتالیست'>مناقصه خرید ٢٤٠ تن کاتالیست / مناقصه خرید ٢٤٠ تن کاتالیست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918677/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-سیستم-لرزش-کمپرسورهای-تزریق'>مناقصه خرید قطعات یدکی سیستم لرزش کمپرسورهای تزریق / مناقصه خرید قطعات یدکی سیستم لرزش کمپرسورهای تزریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918683/مناقصه-خرید-و-نصب-یک-دستگاه-پکیج-R-O'>مناقصه خرید و نصب یک دستگاه پکیج R.O / مناقصه خرید و نصب یک دستگاه پکیج R.O</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918181/مزایده-فروش-ده-دستگاه-آپارتمان-به-انضمام-پارکینگ-و-انباری-نوبت-دوم'>مزایده فروش ده دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ده دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918116/مناقصه-حمل-شیر-خام'>مناقصه حمل شیر خام / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه حمل شیر خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918189/مناقصه-خدمات-سرویس-و-نگهداری-چاپگرهای'>مناقصه  خدمات سرویس و نگهداری چاپگرهای / مناقصه ، مناقصه  خدمات سرویس و نگهداری چاپگرهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918251/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-بوفه-غربی-بوستان-جنگلی'>اصلاحیه مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از بوفه غربی بوستان جنگلی  / اصلاحیه مناقصه و مزایده عمومی,مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از بوفه غربی بوستان جنگلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918196/مناقصه-تامین-انواع-برنج-ایرانی-و-خارجی'>مناقصه تامین انواع برنج ایرانی و خارجی / مناقصه , مناقصه تامین انواع برنج ایرانی و خارجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918138/حراج-تعداد-14-دستگاه-انواع-وسائط-نقلیه'>حراج تعداد 14 دستگاه انواع وسائط نقلیه / آگهی حراج عمومی, حراج تعداد 14 دستگاه انواع وسائط نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918147/مناقصه-خرید-کابل-فیبر-نوری-و-کابل-برق-افشان'>مناقصه خرید کابل فیبر نوری و کابل برق افشان  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید کابل فیبر نوری و کابل برق افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918085/تجدید-مناقصه-احداث-محوطه-دو-باب-مدرسه-به-شماره-شهرسازی-5-5-22----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث محوطه دو باب مدرسه به شماره شهرسازی 5-5-22...  - نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه , تجدید مناقصه احداث محوطه دو باب مدرسه به شماره شهرسازی 5-5-22...  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918159/مناقصه-اجرای-عملیات-توسعه-و-بازپیرایی-فضای-سبز--'>مناقصه اجرای عملیات توسعه و بازپیرایی فضای سبز ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات توسعه و بازپیرایی فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918129/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918086/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-500متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین زراعی 500متر مرحله اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی 500متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918087/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918089/مزایده-خانه-مسکونی-با-قدمت15-سال-نوبت-اول'>مزایده خانه مسکونی با قدمت15 سال نوبت اول / مزایده,مزایده خانه مسکونی با قدمت15 سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918343/مناقصه-حفاری-و-کابلکشی-خاکی-فیبرنوری--نوبت-دوم'>مناقصه حفاری و کابلکشی خاکی فیبرنوری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفاری و کابلکشی خاکی فیبرنوری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918396/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-عرصه-160متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی عرصه 160متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی عرصه 160متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918391/مزایده-سرقفلی-یکباب-تجاری-بخش-سه-اردبیل'>مزایده سرقفلی یکباب تجاری بخش سه اردبیل  / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب تجاری بخش سه اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918079/تجدید-فراخوان-احداث-محوطه-دو-باب-مدرسه--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان احداث محوطه دو باب مدرسه - نوبت دوم  / مناقصه , تجدید فراخوان احداث محوطه دو باب مدرسه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918400/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-96-48متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 96.48متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 96.48متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918402/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت150متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت150متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت150متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918403/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-144-66متر'>مزایده آپارتمان طبقه اول 144.66متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه اول 144.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918375/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-سرور-سیسکو'>مناقصه خرید دو دستگاه سرور سیسکو  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید دو دستگاه سرور سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918384/خلاصه-آگهی-منـاقصه-تجهیزات-نیرو-در-مراکز-با-ظرفیت-5k-10k-در-سطح-استان'>خلاصه آگهی منـاقصه تجهیزات نیرو در مراکز با ظرفیت 5k-10k در سطح استان / خلاصه آگهی منـاقصه , تجهیزات نیرو در مراکز با ظرفیت 5k-10k در سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918392/مناقصه-عملیات-احداث-ساختمان-اداری-سازمان-موتوری-شهرداری-کاشان'>مناقصه عملیات احداث ساختمان اداری سازمان موتوری شهرداری کاشان / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات احداث ساختمان اداری سازمان موتوری شهرداری کاشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918447/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-نقد-و-اقساط-تجدید'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین نقد و اقساط تجدید  / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین نقد و اقساط تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918090/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-و-احداث-شبکه-فاضلاب'>تجدید مناقصه انجام عملیات اجرایی لوله گذاری و احداث شبکه فاضلاب / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه انجام عملیات اجرایی لوله گذاری و احداث شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918374/مناقصه-روکش-آسفالت-و-تعریض-در-محور-شهرکرد--بروجن--نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت و تعریض در محور شهرکرد - بروجن - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه روکش آسفالت و تعریض در محور شهرکرد - بروجن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918413/مناقصه-تامین-منابع-مالی-احداث-بهره-برداری-و-انتقال-پروژه-خرید-روزانه-12500--'>مناقصه تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال پروژه خرید روزانه 12500... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه، مناقصه تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال پروژه خرید روزانه 12500...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918383/مزایده-محصول-جالیزهای-خربزه-خود-به-مساحت-35-هکتار'>مزایده محصول جالیزهای خربزه خود به مساحت 35 هکتار  / آگهی مزایده، مزایده محصول جالیزهای خربزه خود به مساحت 35 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918395/مزایده-فروش-سردرختی-گلابی-درگزی'>مزایده فروش سردرختی گلابی درگزی / آگهی مزایده, مزایده فروش سردرختی گلابی درگزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918372/مناقصه-خرید-و-تحویل-آسفالت-گرم-از-نوع-بیندر-و-یا-توپکا--مرحله-دوم'>مناقصه خرید و تحویل آسفالت گرم از نوع بیندر و یا توپکا - مرحله دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و تحویل آسفالت گرم از نوع بیندر و یا توپکا - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918389/فراخوان-مناقصه-پروژه-نظافت-و-نگهداری-پارکهای-جنگلی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه نظافت و نگهداری پارکهای جنگلی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه نظافت و نگهداری پارکهای جنگلی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918436/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-طرح-توسعه-ترمینال'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی پروژه طرح توسعه ترمینال / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی پروژه طرح توسعه ترمینال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918388/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-بنز-C180-تجدید'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری بنز C180 تجدید / آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری بنز C180 تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918449/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مساحت-55-متر-دو-خوابه'>مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 55 متر دو خوابه / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 55 متر دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918075/مناقصه-واگذاری-اجرای-پروژه-طراحی-و-پیاده-سازی-نظام-حسابرسی-فاوا--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری اجرای پروژه طراحی و پیاده سازی نظام حسابرسی فاوا - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اجرای پروژه طراحی و پیاده سازی نظام حسابرسی فاوا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918368/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-شهری-بخش-1-و-2-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری فضای سبز شهری بخش 1 و 2 نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز شهری بخش 1 و 2 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918377/مزایده-انتشارات-دانشجویی'>مزایده انتشارات دانشجویی / آگهی مزایده , مزایده انتشارات دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918365/مناقصه-خرید-2-دستگاه-پکیج-یونیت'>مناقصه خرید 2 دستگاه پکیج یونیت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 2 دستگاه پکیج یونیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918408/شناسایی-پیمانکار-جهت-عملیات-احداث-دیوار-سنگ-و-ملات-و-خشکه-چینی'>شناسایی پیمانکار جهت عملیات احداث دیوار سنگ و ملات و خشکه چینی / شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار جهت عملیات احداث دیوار سنگ و ملات و خشکه چینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918399/گوشت-درجه-یک-و-مورد-تایید-اداره-دامپزشکی'>گوشت درجه یک و مورد تایید اداره دامپزشکی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه گوشت درجه یک و مورد تایید اداره دامپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918354/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-مورد-نیاز-گمرک-ایران-در-سال-96-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری مورد نیاز گمرک ایران در سال  96 نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خودروهای استیجاری مورد نیاز گمرک ایران در سال 96 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918357/مزایده-واگذاری-یک-باب-بوفه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک باب بوفه نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده واگذاری یک باب بوفه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918362/مناقصه-خدمات-سرویس-آمد-و-شد-دانشجویان'>مناقصه خدمات سرویس آمد و شد دانشجویان   / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات سرویس آمد و شد دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918406/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-یک-طبقه-اعیان-150متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه اعیان 150متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه اعیان 150متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918409/مزایده-پلاک-1538-فرعی-از-41-اصلی-بخش-2-خرم-آباد'>مزایده پلاک 1538 فرعی از 41 اصلی بخش 2 خرم آباد / مزایده,مزایده پلاک 1538 فرعی از 41 اصلی بخش 2 خرم آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918411/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-459-89متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 459/89متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 459/89متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918353/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرای-نازک-کاری-و-تاسیسات'>تجدید مناقصه عملیات اجرای نازک کاری و تاسیسات  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای نازک کاری و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918381/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-دانشجویی'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی  / آگهی مناقصه,مناقصه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918390/مزایده-انتشارات-دانشجویی'>مزایده انتشارات دانشجویی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده انتشارات دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918401/تجدید-مزایده-ساختمان-هشت-طبقه'>تجدید مزایده ساختمان هشت طبقه  / آگهی تجدید مزایده, مزایده ساختمان هشت طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918407/مناقصه-انجام-کلیه-امور-مربوط-به-تهیه-مواد-اولیه-و-طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه انجام کلیه امور مربوط به تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام کلیه امور مربوط به تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918429/مزایده-ششدانگ-خانه-و-مغازه-مساحت-کل-120متر'>مزایده ششدانگ خانه و مغازه مساحت کل 120متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و مغازه مساحت کل 120متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918428/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-120مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 120مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 120مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918379/مناقصه-امور-خدماتی-و-عمومی'>مناقصه امور خدماتی و عمومی / آگهی مناقصه,مناقصه امور خدماتی و عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918363/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206'>مزایده  یک دستگاه خودروی سواری پژو 206  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918393/مناقصه-وصول-مطالبات--نوبت-دوم'>مناقصه وصول مطالبات - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه وصول مطالبات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918398/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-و-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام مازاد و اسقاطی- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده  فروش اقلام مازاد و اسقاطی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918076/مناقصه-خرید-و-تحویل-تجهیزات-Cisco'>مناقصه خرید و تحویل تجهیزات Cisco / مناقصه عمومی،مناقصه خرید و تحویل تجهیزات Cisco </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918387/فراخوان-اجرای-طرح-افزایش-کارایی-در-600-هزار-موتورخانه-موجود-در-کشور--نوبت-دوم'> فراخوان  اجرای طرح افزایش کارایی در 600 هزار موتورخانه موجود در کشور - نوبت دوم  / فراخوان عمومی , فراخوان  اجرای طرح افزایش کارایی در 600 هزار موتورخانه موجود در کشور  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918382/مناقصه-کابین-جهت-یابی-حفاری-نوبت-دوم'> مناقصه کابین جهت یابی حفاری- نوبت دوم  / آگهی فراخوان جهت مناقصه، مناقصه کابین جهت یابی حفاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918376/فراخوان-مناقصه-خرید-2-دستگاه-چیلر-جذبی-نوبت-د-وم'>فراخوان مناقصه خرید 2 دستگاه چیلر جذبی- نوبت د وم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید 2 دستگاه چیلر جذبی- نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918356/فراخوان-پروژه-گازرسانی-به-روستاهای-شهرستان-سربیشه'>فراخوان پروژه گازرسانی به روستاهای شهرستان سربیشه  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای شهرستان سربیشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918367/مناقصه-عملیات-تکمیلی-زیرسازی-قطعه-1-الف-راه-آهن--'>مناقصه عملیات تکمیلی زیرسازی قطعه 1/الف راه آهن ... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات تکمیلی زیرسازی قطعه 1/الف راه آهن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918371/مناقصه-P-E-GRANT-ROTATING-DRILLING-HEAD--نوبت-دوم'>مناقصه P/E :GRANT ROTATING DRILLING HEAD - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه P/E :GRANT ROTATING DRILLING HEAD- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918425/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918417/مزایده-مقدار-3-14-مشاع-از-ششدانگ-به-مساحت-46-05متر'>مزایده مقدار 3.14 مشاع از ششدانگ به مساحت 46.05متر / مزایده,مزایده مقدار 3.14 مشاع از ششدانگ به مساحت 46.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918421/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-81-55متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 81.55متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 81.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918420/مزایده-پلاک-ثبتی-30273-فرعی-بخش-ده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 30273 فرعی بخش ده تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 30273 فرعی بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918135/مزایده-دو-باب-آپارتمان-در-ساختمان-مسکونی-4-طبقه'>مزایده دو باب آپارتمان در ساختمان مسکونی 4 طبقه / مزایده,مزایده دو باب آپارتمان در ساختمان مسکونی 4 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918137/مزایده-دو-باب-اپارتمان-در-ساختمان-4-طبقه-پلاک-11-فرعی'>مزایده دو باب اپارتمان در ساختمان 4 طبقه پلاک 11 فرعی / مزایده,مزایده دو باب اپارتمان در ساختمان 4 طبقه پلاک 11 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918235/مزایده-خودرو-سواری-پراید-جی-تی-ایکس'>مزایده خودرو سواری پراید جی تی ایکس / مزایده,مزایده خودرو سواری پراید جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918331/فراخوان-مناقصه-لباس-کار-دو-تیکه--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه لباس کار دو تیکه - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه لباس کار دو تیکه -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918122/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-382متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 382متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 382متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918127/مزایده-املاک-مورد-متنازع-فیه-روستای-دپورود-نوبت-اول'>مزایده املاک مورد متنازع فیه روستای دپورود نوبت اول  / مزایده,مزایده املاک مورد متنازع فیه روستای دپورود نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918327/مناقصه-اجرای-شبکه-گازرسانی-در-شهرک-صنعتی-خمین-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای شبکه گازرسانی در شهرک صنعتی خمین نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای شبکه گازرسانی در شهرک صنعتی خمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918335/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-زیرآبی-شناورهای-اداره-خدمات-دریایی-و---نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی و زیرآبی شناورهای اداره خدمات دریایی و ...- نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه تعمیرات اساسی و زیرآبی شناورهای اداره خدمات دریایی و ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918338/مناقصه-کولر-گازی-18000-50-هرتز--نوبت-دوم'>مناقصه کولر گازی 18000- 50 هرتز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه کولر گازی 18000- 50 هرتز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918255/مناقصه-انتقال-آب-چاه-های-میدان-گلها-اقتصادی-و---'>مناقصه انتقال آب چاه های میدان گلها، اقتصادی و .... / مناقصه عمومی, مناقصه انتقال آب چاه های میدان گلها، اقتصادی و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918074/تجدید-مناقصه-احداث-فضای-سبز-و-شبکه-آبیاری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث فضای سبز و شبکه آبیاری  نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه , تجدید مناقصه احداث فضای سبز و شبکه آبیاری  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918851/استعلام-میکروسکوپ-موتیک'>استعلام میکروسکوپ موتیک / استعلام , استعلام میکروسکوپ موتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918893/استعلام-سانتریفیوژ-رومیزی-آزمایشگاهی--'>استعلام سانتریفیوژ رومیزی آزمایشگاهی.... / استعلام ,استعلام سانتریفیوژ رومیزی آزمایشگاهی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918826/استعلام-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام دستگاه کامپیوتر / استعلام ,استعلام دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918841/استعلام-اره-موتوری-اشتیل--'>استعلام اره موتوری اشتیل.... / استعلام ,استعلام اره موتوری اشتیل....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918845/استعلام-گوشت'>استعلام گوشت  / استعلام گوشت مورد نیاز زندان یاسوج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918812/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-سیستم-تله-متری-چاه'>استعلام تهیه مصالح و اجرای سیستم تله متری چاه / استعلام تهیه مصالح و اجرای سیستم تله متری چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918370/مناقصه-عملیات-آسفالت-تکمیل-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت--'>مناقصه عملیات آسفالت تکمیل لکه گیری و روکش آسفالت ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات آسفالت تکمیل لکه گیری و روکش آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918823/استعلام-کمپرسور-دریایی'>استعلام کمپرسور دریایی / استعلام کمپرسور دریایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918805/استعلام-سوئیچ-آنتن-دستگاه-ais'>استعلام سوئیچ آنتن دستگاه ais / استعلام سوئیچ آنتن دستگاه ais</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918786/استعلام-تونر'>استعلام تونر / استعلام تونر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918787/استعلام-خرید-پک-لوازم-التحریر'>استعلام خرید پک لوازم التحریر / استعلام, استعلام خرید پک لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918808/استعلام-خرید-آسانسور-8-نفره-نصب-و-پشتیبانی'>استعلام خرید آسانسور 8  نفره نصب و پشتیبانی / استعلام, استعلام خرید آسانسور 8  نفره نصب و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918824/استعلام-تشک-مواج'>استعلام تشک مواج / استعلام, استعلام تشک مواج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918837/استعلام-سمعک-پشت-گوشی-دیجیتال'>استعلام  سمعک پشت گوشی دیجیتال  / استعلام, استعلام  سمعک پشت گوشی دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918849/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-دیواری-سرمایشی-و-گرمایشی--'>استعلام کولر گازی اسپیلت دیواری سرمایشی  و گرمایشی ... / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت دیواری سرمایشی  و گرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918130/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی-توقیفی-249متر'>مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی توقیفی 249متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی توقیفی 249متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918788/استعلام-جاروبرقی-صنعتی'>استعلام جاروبرقی صنعتی  / استعلام , استعلام جاروبرقی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918820/استعلام-تست-پلاک-و-تست-هندل'>استعلام تست پلاک و تست هندل  / استعلام , استعلام تست پلاک و تست هندل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918879/استعلام-تکمیل-مدرسه'>استعلام تکمیل مدرسه   / استعلام, استعلام  تکمیل مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918864/استعلام-تکمیل-مدرسه'>استعلام تکمیل مدرسه   / استعلام, استعلام  تکمیل مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918840/استعلام-تکمیل-مدرسه'>استعلام تکمیل مدرسه   / استعلام, استعلام  تکمیل مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918807/استعلام-کولر-اسپیلت-سامسونگ-دیواری'>استعلام کولر اسپیلت سامسونگ دیواری  / استعلام, استعلام کولر اسپیلت سامسونگ دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918825/استعلام-خرید-و-حمل-تایل-الومینیومی'>استعلام خرید و حمل تایل الومینیومی / استعلام, استعلام خرید و حمل تایل الومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918674/استعلام-تهیه-انیمیشن-2-دقیقه-ای'>استعلام تهیه انیمیشن 2 دقیقه ای  / استعلام , استعلام تهیه انیمیشن 2 دقیقه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918132/مزایده-ملک-به-مساحت-284-40متر'>مزایده ملک به مساحت 284.40متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 284.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918642/استعلام-دوربین-امنیتی-و-تجهیزات-جانبی'>استعلام دوربین امنیتی و تجهیزات جانبی  / استعلام, استعلام دوربین امنیتی و تجهیزات جانبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918635/استعلام-پوشک-بزرگسال-سایز-بزرگ'>استعلام پوشک بزرگسال سایز بزرگ  / استعلام ,استعلام پوشک بزرگسال سایز بزرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918627/استعلام-زیرسازی-و-جدول-بندی-خیابانهای-سطح-شهر'>استعلام زیرسازی و جدول بندی خیابانهای سطح شهر / استعلام, استعلام زیرسازی و جدول بندی خیابانهای سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918643/استعلام-مواد-غذایی'>استعلام مواد غذایی / استعلام, استعلام مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918655/استعلام-کاغذ-مخصوص-پرینتر-سوزنی-حرارتی'>استعلام  کاغذ مخصوص پرینتر سوزنی حرارتی  / استعلام, استعلام  کاغذ مخصوص پرینتر سوزنی حرارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918668/استعلام-سطل-مخصوص-ضایعات-بیولوژیک-(سیفتی-باکس)'>استعلام سطل مخصوص ضایعات بیولوژیک (سیفتی باکس)  / استعلام, استعلام سطل مخصوص ضایعات بیولوژیک (سیفتی باکس) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918678/استعلام-تجهیزات-سرور-(هارد-دیسک-و-RAM)'>استعلام تجهیزات سرور (هارد دیسک و RAM) / استعلام, استعلام تجهیزات سرور (هارد دیسک و RAM)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918684/استعلام-خرید-باتری-شارژ'>استعلام خرید باتری شارژ  / استعلام, استعلام خرید باتری شارژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918676/استعلام-خرید-یراق-آلات-سیم-لینکس--'>استعلام خرید یراق آلات سیم لینکس ... / استعلام, استعلام خرید یراق آلات سیم لینکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918657/استعلام-ترانس-جریان-20-کیلوولت-با-نسبت-تبدیل-5-1000-1500-آمپر--'>استعلام ترانس جریان 20 کیلوولت با نسبت تبدیل 5/1000/1500 آمپر ... / استعلام, استعلام ترانس جریان 20 کیلوولت با نسبت تبدیل 5/1000/1500 آمپر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918641/استعلام-ساخت-و-نصب-تابلو-شماره-و-هشداردهنده---'>استعلام ساخت و نصب تابلو شماره و هشداردهنده  ... / استعلام ,استعلام ساخت و نصب تابلو شماره و هشداردهنده  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918631/استعلام-خرید-110-سل-باتری-2-ولت-6000-آمپر--'>استعلام خرید 110 سل باتری 2 ولت 6000 آمپر ... / استعلام خرید 110 سل باتری 2 ولت 6000 آمپر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918792/استعلام-خرید-یراق-آلات-خط-63-کیلو-ولت'>استعلام خرید یراق آلات خط 63 کیلو ولت  / استعلام , استعلام خرید یراق آلات خط 63 کیلو ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918778/استعلام-خرید-مقره-های-سیلیکونی'>استعلام خرید مقره های سیلیکونی  / استعلام , استعلام خرید مقره های سیلیکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918844/استعلام-خرید-دیوار-پیش-ساخته-بتونی'>استعلام خرید دیوار پیش ساخته بتونی  / استعلام، استعلام خرید دیوار پیش ساخته بتونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918833/استعلام-درهای-ضد-حریق-پله-های-فرار'>استعلام  درهای ضد حریق پله های فرار  / استعلام، استعلام  درهای ضد حریق پله های فرار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918809/استعلام-عملیات-نوسازی-و-بهسازی-ساختمان-شهید-قندی'>استعلام  عملیات نوسازی و بهسازی ساختمان شهید قندی / استعلام، استعلام  عملیات نوسازی و بهسازی ساختمان شهید قندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918791/استعلام-یک-مجموعه-اعلام-حریق-آدرس-پذیر'>استعلام یک مجموعه اعلام حریق آدرس پذیر  / استعلام ، استعلام یک مجموعه اعلام حریق آدرس پذیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918776/استعلام-خرید-پانزده-دستگاه-رایانه'>استعلام خرید پانزده دستگاه رایانه  / استعلام خرید پانزده دستگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918758/استعلام-خرید-تجهیزات-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید تجهیزات دوربین مداربسته / استعلام , استعلام   خرید تجهیزات دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918789/استعلام-داکت-اسپیلت-کانالی-اینورتر-30000BTU-LG-تکفاز-همراه-پمپ-درین'>استعلام داکت اسپیلت کانالی اینورتر 30000BTU-LG  تکفاز همراه پمپ درین / استعلام داکت اسپیلت کانالی اینورتر 30000BTU-LG  تکفاز همراه پمپ درین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918782/استعلام-مخزن-آلومینیومی-ازت-مایع'>استعلام مخزن آلومینیومی ازت مایع / استعلام , استعلام  مخزن آلومینیومی ازت مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918777/استعلام-دستگاه-تصفیه-آب'>استعلام دستگاه تصفیه آب / استعلام , استعلام  دستگاه تصفیه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918770/استعلام-برگزاری-کلاس-آموزش-مبانی-طب-سنتی-برای-کارشناسان-پرستاری-و-مامایی'>استعلام برگزاری کلاس آموزش مبانی طب سنتی برای کارشناسان پرستاری و مامایی / استعلام, استعلام برگزاری کلاس آموزش مبانی طب سنتی برای کارشناسان پرستاری و مامایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918761/استعلام-کارتریج-ایرانی-P2035-LASER-JET'>استعلام کارتریج ایرانی P2035 LASER JET / استعلام,استعلام کارتریج ایرانی P2035 LASER JET</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918811/استعلام-پک-حجاب-در-بسته-بندی-مقوایی'>استعلام پک حجاب در بسته بندی مقوایی  / استعلام، استعلام پک حجاب در بسته بندی مقوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918243/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918801/استعلام-کاغذ-A4-کپی-مکس'>استعلام کاغذ A4 کپی مکس / استعلام، استعلام کاغذ A4 کپی مکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918779/استعلام-جاروبرقی-دو-موتوره-2600'>استعلام جاروبرقی دو موتوره 2600  / استعلام , استعلام جاروبرقی دو موتوره 2600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918762/استعلام-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-شاسی-کشی-و-ساپورت-کاری-و-چوبکاری'>استعلام اجرای عملیات زیرسازی و شاسی کشی و ساپورت کاری و چوبکاری / استعلام، استعلام اجرای عملیات زیرسازی و شاسی کشی و ساپورت کاری و چوبکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918756/استعلام-شارژ-تعداد-151-دستگاه-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام  شارژ تعداد 151 دستگاه کپسول آتش نشانی  / استعلام، استعلام  شارژ تعداد 151 دستگاه کپسول آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918794/استعلام-چاپگر-رایانه-لیزری--'>استعلام چاپگر رایانه لیزری.... / استعلام ، استعلام چاپگر رایانه لیزری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918781/استعلام-تانکر-آب'>استعلام تانکر آب / استعلام ، تانکر آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918729/استعلام-دیوارکوب-PVC-دقت-پلاست--'>استعلام  دیوارکوب PVC دقت پلاست... / استعلام، استعلام  دیوارکوب PVC دقت پلاست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918714/استعلام-خرید-یکدستگاه-سکسیونر-برقی-اتوماتیک'>استعلام خرید یکدستگاه سکسیونر برقی اتوماتیک / استعلام خرید یکدستگاه سکسیونر برقی اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918240/مزایده-5-طاقه-آستری-جنس-پلاستیک-چادری--'>مزایده 5 طاقه آستری جنس پلاستیک چادری ... / مزایده, مزایده 5 طاقه آستری جنس پلاستیک چادری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918702/استعلام-اسکن-و-درج-اطلاعات'>استعلام اسکن و درج اطلاعات / استعلام اسکن و درج اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918705/استعلام-کامپیوتر-ALL-IN-ONE'>استعلام کامپیوتر ALL IN ONE / استعلام ,استعلام کامپیوتر ALL IN ONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918775/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-رایانه---'>استعلام  سوئیچ دیتا شبکه رایانه .... / استعلام, استعلام  سوئیچ دیتا شبکه رایانه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918839/استعلام-دستگاه-HCVR-7216AN'>استعلام  دستگاه HCVR 7216AN / استعلام, استعلام  دستگاه HCVR 7216AN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918799/استعلام-صندلی-ثابت-دسته-محصلی-پشتی-دار'>استعلام صندلی ثابت دسته محصلی پشتی دار  / استعلام ,استعلام صندلی ثابت دسته محصلی پشتی دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918700/استعلام-عملیات-نصب-دکل-T60-در-پست-132-کیلوولت'>استعلام عملیات نصب دکل T60 در پست 132 کیلوولت / استعلام, استعلام عملیات نصب دکل T60 در پست 132 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918645/استعلام-نصب-و-اجرای-اصلاح-تاسیسات-برق-انبارهای-101-و-110'>استعلام نصب و اجرای اصلاح تاسیسات برق انبارهای 101 و 110 / استعلام، استعلام نصب و اجرای اصلاح تاسیسات برق انبارهای 101 و 110</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918663/استعلام-خرید-حمل-و-نصب-کابل-افشان-استاندارد--'>استعلام خرید حمل و نصب کابل افشان استاندارد... / استعلام، استعلام خرید حمل و نصب کابل افشان استاندارد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918113/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-211-60متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی عرصه 211.60متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 211.60متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918680/استعلام-کیسه-زباله'>استعلام کیسه زباله  / استعلام, استعلام کیسه زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918666/استعلام-جرمیگر-1-لیتری-اکتیو'>استعلام جرمیگر 1 لیتری اکتیو  / استعلام, استعلام جرمیگر 1 لیتری اکتیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918832/استعلام-دستکش-کار-کفه-لاستیکی-200-جفت--'>استعلام دستکش کار کفه لاستیکی 200 جفت ... / استعلام دستکش کار کفه لاستیکی 200 جفت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918783/استعلام-دسته-طی-عیسی-فنردار-50-عدد--'>استعلام دسته طی عیسی فنردار 50 عدد ... / استعلام دسته طی عیسی فنردار 50 عدد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918829/استعلام-دیگ-چلوپز-استوانه-ای-تیام-300-لیتری-تابان'>استعلام دیگ چلوپز استوانه ای تیام 300 لیتری تابان / استعلام, استعلام دیگ چلوپز استوانه ای تیام 300 لیتری تابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918755/استعلام-قطعات-یدکی-تجهیزات-سرور-IBM'>استعلام قطعات یدکی تجهیزات سرور IBM  / استعلام قطعات یدکی تجهیزات سرور IBM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918751/استعلام-قطعات-یدکی-تجهیزات-سیستم-خنک-کننده-(Inrow--Crac)-مرکز-داده'>استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم خنک کننده (Inrow & Crac) مرکز داده / استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم خنک کننده (Inrow & Crac) مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918749/استعلام-قطعات-یدکی-تجهیزات-برق-مرکز-داده'>استعلام قطعات یدکی تجهیزات برق مرکز داده / استعلام قطعات یدکی تجهیزات برق مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918115/مزایده-یک-قطعه-زمین-حدود-1000متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین حدود 1000متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین حدود 1000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918695/استعلام-قطعات-یدکی-تجهیزات-سیستم-برق-اضطراری-دیزل-ژنراتور-مرکز-داده'>استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم برق اضطراری دیزل ژنراتور مرکز داده / استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم برق اضطراری دیزل ژنراتور مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918691/استعلام-قطعات-یدکی-تجهیزات-سیستم-کنترل-تردد-ACCESS-CONTROL-مرکز-داده'>استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم کنترل تردد ACCESS CONTROL مرکز داده / استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم کنترل تردد ACCESS CONTROL مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918685/استعلام-قطعات-یدکی-تجهیزات-سیستم-اعلام-اطفاء-حریق-مرکز-داده'>استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم اعلام اطفاء حریق مرکز داده / استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم اعلام اطفاء حریق مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918682/استعلام-قطعات-یدکی-تجهیزات-سیستم-برق-اضطراری-UPS-مرکز-داده'>استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم برق اضطراری UPS مرکز داده / استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم برق اضطراری UPS مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918654/استعلام-قطعات-یدکی-تجهیزات-سیستم-مانیتورینگ-زیرساخت'>استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم مانیتورینگ زیرساخت / استعلام ,استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم مانیتورینگ زیرساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918817/استعلام-سنگاب-فیروزه--'>استعلام سنگاب فیروزه.... / استعلام,استعلام سنگاب فیروزه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918834/استعلام-لوله-کشی-و-آبرسانی'>استعلام لوله کشی و آبرسانی  / استعلام، استعلام  لوله کشی و آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918842/استعلام-تهیه-و-ساخت-مخزن-پیش-ساخته-گالوانیزه'>استعلام تهیه و ساخت مخزن پیش ساخته گالوانیزه  / استعلام تهیه و ساخت مخزن پیش ساخته گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918827/استعلام-خرید-کالا-و-خدمات-فنی-و-مهندسی'>استعلام خرید کالا و خدمات فنی و مهندسی / استعلام خرید کالا و خدمات فنی و مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918822/استعلام-تمدید-اشتراک-لایسنس-آنتی-ویروس'>استعلام تمدید اشتراک لایسنس آنتی ویروس / استعلام تمدید اشتراک لایسنس آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918818/استعلام-تمدید-اشتراک-لایسنس-آنتی-ویروس'>استعلام تمدید اشتراک لایسنس آنتی ویروس / استعلام تمدید اشتراک لایسنس آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918804/استعلام-تمدید-اشتراک-لایسنس-آنتی-ویروس'>استعلام تمدید اشتراک لایسنس آنتی ویروس / استعلام تمدید اشتراک لایسنس آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918797/استعلام-کاتریج'>استعلام کاتریج  / استعلام کاتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918836/استعلام-مواد-مصرفی-آزمایشگاه-درجه-یک-اصل'>استعلام  مواد مصرفی آزمایشگاه درجه یک اصل / استعلام, استعلام   مواد مصرفی آزمایشگاه درجه یک اصل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918830/استعلام-چراغ-led'>استعلام چراغ led / استعلام چراغ led</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918814/استعلام-چراغ'>استعلام چراغ / استعلام چراغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918796/استعلام-دستمال-کاغذی-فله-ای'>استعلام  دستمال کاغذی فله ای / استعلام ، استعلام  دستمال کاغذی فله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918793/استعلام-آرشیو-اسناد-حسابداری-و-مدارک-منضم-به-آن'>استعلام آرشیو اسناد حسابداری و مدارک منضم به آن / استعلام, استعلام آرشیو اسناد حسابداری و مدارک منضم به آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918802/استعلام-سرور-HP-Proliant-DL-580'>استعلام سرور HP Proliant DL 580 / استعلام, استعلام سرور HP Proliant DL 580</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918120/مزایده-سرقفلی-مغازه-بخش-8-تهران'>مزایده سرقفلی مغازه بخش 8 تهران / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه بخش 8 تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918815/استعلام-سوئیچ-روتر-میکرو-تیک'>استعلام  سوئیچ روتر میکرو تیک  / استعلام, استعلام  سوئیچ روتر میکرو تیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918843/استعلام-مواد-غذائی-و-نوشیدنی'>استعلام مواد غذائی و نوشیدنی / استعلام, استعلام مواد غذائی و نوشیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918856/استعلام-دیگ-و-پاتیل-آلومینیوم'>استعلام  دیگ و پاتیل آلومینیوم  / استعلام, استعلام  دیگ و پاتیل آلومینیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918806/استعلام-اجاق-گاز'>استعلام اجاق گاز / استعلام, استعلام اجاق گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918835/استعلام-قابلمه-و-دستگاه-مرغ-بریان'>استعلام قابلمه و دستگاه مرغ بریان  / استعلام, استعلام قابلمه و دستگاه مرغ بریان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918883/استعلام-منبع-تغذیه-الکتریکی'>استعلام منبع تغذیه الکتریکی  / استعلام , استعلام منبع تغذیه الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918875/استعلام-شیر-کنترل-جریان-نوع-توازن'>استعلام شیر کنترل جریان نوع توازن / استعلام، استعلام شیر کنترل جریان نوع توازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918846/استعلام-بیمه-آتش-سوزی-و-پوشش-های-اضافی'>استعلام بیمه آتش سوزی و پوشش های اضافی / استعلام , استعلام بیمه آتش سوزی و پوشش های اضافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918810/استعلام-یخچال-فیلور-13-فوت'>استعلام یخچال فیلور 13 فوت  / استعلام, استعلام یخچال فیلور 13 فوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918813/استعلام-فرش-سجاده'>استعلام فرش سجاده  / استعلام، استعلام فرش سجاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918345/مزایده-پژو-405--دوخط-تلفن-همراه'>مزایده  پژو 405 ، دوخط تلفن همراه / مزایده,مزایده  پژو 405 ، دوخط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918688/استعلام-کابل-برق-افشان-فشار-ضعیف-و--'>استعلام کابل برق افشان فشار ضعیف و ...  / استعلام, استعلام کابل برق افشان فشار ضعیف و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918664/استعلام-رفع-عیب-نشتی-روغن-و-اورهال'>استعلام رفع عیب نشتی روغن  و اورهال / استعلام ,استعلام رفع عیب نشتی روغن  و اورهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918651/استعلام-یک-دستگاه-تلویزیون-شهری'>استعلام یک دستگاه تلویزیون شهری  / استعلام, استعلام یک دستگاه تلویزیون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918637/استعلام-کامپیوتر-کامل'>استعلام کامپیوتر کامل  / استعلام , استعلام کامپیوتر کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918625/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام ,استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918632/استعلام-ساماندهی-ساختمان-جانبی-کاخ-مروارید'>استعلام  ساماندهی ساختمان جانبی کاخ مروارید  / استعلام, استعلام  ساماندهی ساختمان جانبی کاخ مروارید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918652/استعلام-دستگاه-HCVR-7216-AN'>استعلام  دستگاه HCVR 7216 AN / استعلام, استعلام  دستگاه HCVR 7216 AN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918660/استعلام-دوربین-مدار-بسته-HFW-2401E'>استعلام دوربین مدار بسته HFW 2401E / استعلام, استعلام دوربین مدار بسته HFW 2401E</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918672/استعلام-دوربین-مدار-بسته-مدل-HDW2401EM'>استعلام دوربین مدار بسته مدل HDW2401EM / استعلام, استعلام دوربین مدار بسته مدل HDW2401EM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918692/استعلام-هارد-وسترن-6-WD-ترابایت-بنفش'>استعلام  هارد وسترن 6 WD ترابایت بنفش  / استعلام, استعلام  هارد وسترن 6 WD ترابایت بنفش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918670/استعلام-فیش-BNC'>استعلام  فیش BNC / استعلام, استعلام  فیش BNC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918669/استعلام-کابل-برق-1-2'>استعلام  کابل برق 1*2 / استعلام, استعلام  کابل برق 1*2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918646/استعلام-کوپلینک-2-5-اینچ-آلمانی'>استعلام کوپلینک 2/5 اینچ آلمانی  / استعلام, استعلام کوپلینک 2/5 اینچ آلمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918624/استعلام-کوپلینک-2-اینچ-انگلیسی'>استعلام کوپلینک 2 اینچ انگلیسی  / استعلام, استعلام کوپلینک 2 اینچ انگلیسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918795/استعلام-کوپلینگ-2-اینچ-آلمانی'>استعلام کوپلینگ 2 اینچ آلمانی / استعلام، استعلام کوپلینگ 2 اینچ آلمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918785/استعلام-هوز-آتشنشانی-2-5-اینچ-اتریشی'>استعلام هوز آتشنشانی  2/5 اینچ اتریشی /  استعلام هوز آتشنشانی  2/5 اینچ اتریشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918848/استعلام-هوز-آتشنشانی-1-5-اینچ-اتریشی'>استعلام هوز آتشنشانی  1/5  اینچ اتریشی /  استعلام هوز آتشنشانی  1/5 اینچ اتریشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918838/استعلام-هوز-آتشنشانی-2-اینچ-اتریشی'>استعلام هوز آتشنشانی  2 اینچ اتریشی / استعلام، استعلام هوز آتشنشانی  2 اینچ اتریشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918819/استعلام-کوپلینگ-2-5-اینچ-آلمانی'>استعلام کوپلینگ 2/5 اینچ آلمانی / استعلام، استعلام کوپلینگ 2/5 اینچ آلمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918816/استعلام-یک-دستگاه-کولر-ایستاده-48000'>استعلام یک دستگاه کولر ایستاده 48000 / استعلام,  استعلام  یک دستگاه کولر ایستاده 48000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918803/مناقصه-عمومی-دومرحله-ای-احداث-مدرسه-2-کلاسه-لشتر-اردل'>مناقصه عمومی دومرحله ای احداث مدرسه 2 کلاسه لشتر اردل / مناقصه عمومی دومرحله ای احداث مدرسه 2 کلاسه لشتر اردل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918385/فراخوان-خرید-کیت-کامل-انشعاب-آب-خانگی-جوشی-الکتروفیوژن-دار'>فراخوان خرید کیت کامل انشعاب آب خانگی جوشی الکتروفیوژن دار  / فراخوان , فراخوان خرید کیت کامل انشعاب آب خانگی جوشی الکتروفیوژن دار ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918790/مناقصه-احداث-مدرسه-2-کلاسه-دزک-علیا-کوهرنگ'>مناقصه احداث مدرسه 2 کلاسه دزک علیا کوهرنگ / مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه احداث مدرسه 2 کلاسه دزک علیا کوهرنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918784/مناقصه-احداث-مدرسه-3-کلاسه-سر-کمر-لردگان'>مناقصه احداث مدرسه 3 کلاسه سر کمر لردگان / مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه احداث مدرسه 3 کلاسه سر کمر لردگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918771/مناقصه-احداث-مدرسه-3-کلاسه-ریگ-شمسعلی-لردگان'>مناقصه احداث مدرسه 3 کلاسه ریگ شمسعلی لردگان / مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه احداث مدرسه 3 کلاسه ریگ شمسعلی لردگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918764/مناقصه-عمومی-خرید-کارتن-بسته-بندی-بطری'>مناقصه عمومی خرید کارتن بسته بندی بطری / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کارتن بسته بندی بطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918766/مناقصه-خرید-بطری-100-و-250-سی-سی'>مناقصه خرید بطری 100 و 250 سی سی / مناقصه عمومی ، خرید بطری 100 و 250 سی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918359/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-96-5-31'>تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره 96.5.31 / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره 96.5.31 نوبت اول  تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918748/استعلام-Robot-spring-balanser-بالانسر-ربات-مارک-HHI'>استعلام Robot spring balanser بالانسر ربات مارک HHI / استعلام، استعلام Robot spring balanser بالانسر ربات مارک HHI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918727/استعلام-موتورهای-ربات-رنگ-پاش-مارک--'>استعلام موتورهای ربات رنگ پاش مارک ... / استعلام موتورهای ربات رنگ پاش مارک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918733/استعلام-اقلام-پیچ-و-مهره--'>استعلام اقلام پیچ و مهره.... / استعلام اقلام پیچ و مهره....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918724/استعلام-اقلام-ساختنی-و--'>استعلام اقلام ساختنی و ... / استعلام, استعلام اقلام ساختنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918721/استعلام-کنتور-آب-مارک-آبفر---'>استعلام کنتور آب مارک آبفر .... / استعلام, استعلام کنتور آب مارک آبفر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918711/استعلام-خرید-6-آیتم-باطری-و--'>استعلام خرید 6 آیتم باطری و ... / استعلام, استعلام خرید 6 آیتم باطری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918709/استعلام-مکانیکال-سیل-فید-واتر-پمپ'>استعلام مکانیکال سیل فید واتر پمپ  / استعلام, استعلام مکانیکال سیل فید واتر پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918658/استعلام-فیلتر-روغن--'>استعلام فیلتر روغن ... / استعلام, استعلام فیلتر روغن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918679/استعلام-سیفتی-والو'>استعلام سیفتی والو  / استعلام، استعلام سیفتی والو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918693/استعلام-هواکش-تانک-روغن-فیدپمپ-بویلر'>استعلام هواکش تانک روغن فیدپمپ بویلر / استعلام، استعلام هواکش تانک روغن فیدپمپ بویلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918719/استعلام-سوئیچ-فشاری--'>استعلام سوئیچ فشاری... / استعلام، استعلام سوئیچ فشاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918687/استعلام-ساخت-پله-دسترسی'>استعلام ساخت پله دسترسی  / استعلام، استعلام ساخت پله دسترسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918673/استعلام-پوزیشنر-IGV'>استعلام پوزیشنر IGV  / استعلام, استعلام پوزیشنر IGV </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918861/استعلام-رم-سرور--'>استعلام رم سرور ...  / استعلام , استعلام رم سرور ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918855/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-کامل-ساختمان-دانشکده-پزشکی-جیرفت'>اصلاحیه مناقصه اجرای کامل ساختمان دانشکده پزشکی جیرفت / اصلاحیه ، مناقصه اجرای کامل ساختمان دانشکده پزشکی جیرفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918800/مناقصه-خونگیری-بخش-های-داخلی-1-و-2-زنان-2-و-اطفال'>مناقصه  خونگیری بخش های داخلی 1 و 2 زنان 2 و اطفال  / مناقصه  خونگیری بخش های داخلی 1 و 2 زنان 2 و اطفال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918333/فراخوان-مزایده-عمومی-اجاره-اماکن-ورزشی--نوبت-دوم'>فراخوان مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی  - نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی ،فراخوان مزایده عمومی  اجاره اماکن ورزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918821/استعلام-خرید-رم-سرور-HP-G7'>استعلام خرید رم سرور HP-G7 / استعلام خرید رم سرور HP-G7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918780/استعلام-اجاره-واحد-داروخانه-مراکز-خدمات-جامع-سلامت'>استعلام اجاره واحد داروخانه مراکز خدمات جامع سلامت / استعلام اجاره واحد داروخانه مراکز خدمات جامع سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918710/استعلام-انواع-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام انواع لوله پلی اتیلن  / استعلام انواع لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918715/استعلام-انواع-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام انواع لوله پلی اتیلن  / استعلام انواع لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918364/مناقصه-اجرای-کامل-ساختمان-دانشکده-پزشکی-جیرفت'>مناقصه اجرای کامل ساختمان دانشکده پزشکی جیرفت / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای کامل ساختمان دانشکده پزشکی جیرفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918743/مزایده-فروش-تعداد-55-دستگاه-انواع-خودرو-سبک--'>مزایده فروش تعداد 55 دستگاه انواع خودرو سبک ...  / مزایده فروش تعداد 55 دستگاه انواع خودرو سبک ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918747/مزایده-آهن-آلات-ضایعاتی--'>مزایده آهن آلات ضایعاتی....  / مزایده آهن آلات ضایعاتی.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918099/آگهی-فراخوان-عمومی-اجرای-عملیات-تجهیز-و-کارگاه-و-تاسیسات-زیربنایی'>آگهی فراخوان عمومی اجرای عملیات تجهیز و کارگاه و تاسیسات زیربنایی / آگهی فراخوان عمومی ،آگهی فراخوان عمومی  اجرای عملیات تجهیز و کارگاه و تاسیسات زیربنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918350/مزایده-اراضی-شهرداری'>مزایده اراضی شهرداری / آگهی مزایده, مزایده اراضی شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918340/مناقصه-پروژه-احداث-مخزن-آب-3000-متر-مکعبی----نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث مخزن آب 3000 متر مکعبی.... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه احداث مخزن آب 3000 متر مکعبی.... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918726/مناقصه-کنتور-معمولی---نوبت-دوم'>مناقصه کنتور معمولی .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کنتور معمولی ..نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918378/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-133-19متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 133.19متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 133.19متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918732/مناقصه-عمومی-اجرای-6000-متر-تعویض-شبکه-آب-طرح-های-اتفاقاتی'>مناقصه عمومی اجرای 6000 متر تعویض شبکه آب، طرح های اتفاقاتی / مناقصه عمومی اجرای 6000 متر تعویض شبکه آب، طرح های اتفاقاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918373/مزایده-ساختمان-در-دو-طبقه-بخش-ده-تهران'>مزایده ساختمان در دو طبقه بخش ده تهران / مزایده,مزایده ساختمان در دو طبقه بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918868/فراخوان-تخریب-و-برچیدن-عملیات-خاکی-با-ماشین--'>فراخوان تخریب و برچیدن عملیات خاکی با ماشین ... / فراخوان , فراخوان تخریب و برچیدن عملیات خاکی با ماشین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918894/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-آسفالت-محور-شهرکرد--بن--داران'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت محور شهرکرد - بن - داران  / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت محور شهرکرد - بن - داران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918903/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-آسفالت-روکش-آسفالت-راههای-حوزه-سامان---'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت روکش آسفالت راههای حوزه سامان .... / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت روکش آسفالت راههای حوزه سامان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918870/مناقصه-تامین-خدمات-مورد-نیاز-مرکز-آموزشی-رفاه-فرهنگیان-اراک'>مناقصه تامین خدمات مورد نیاز مرکز آموزشی رفاه فرهنگیان اراک / مناقصه تامین خدمات مورد نیاز مرکز آموزشی رفاه فرهنگیان اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918369/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-آپارتمان-105-93متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ آپارتمان 105.93متر  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ آپارتمان 105.93متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918887/استعلام-8-دست-کت-و-شلوار-با-پارچه-مقدم'>استعلام 8 دست کت و شلوار با پارچه مقدم  / استعلام, استعلام 8 دست کت و شلوار با پارچه مقدم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918882/استعلام-لوله-دو-جداره-کاروگیت'>استعلام لوله دو جداره کاروگیت / استعلام, استعلام لوله دو جداره کاروگیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918865/استعلام-تامین-غذای-کانتن-و-میهمانان'>استعلام تامین غذای کانتن و میهمانان / استعلام، استعلام تامین غذای کانتن و میهمانان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918866/استعلام-تلویزیون-55-اینچ'>استعلام تلویزیون 55 اینچ / استعلام تلویزیون 55 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918881/استعلام-خرید-کاتریج'>استعلام خرید کاتریج / استعلام خرید کاتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918915/استعلام-خرید-و-نصب-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام خرید و نصب سیستم اعلام حریق / استعلام خرید و نصب سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918901/استعلام-اصلاح-و-اجرای-دیوارکشی-پست-230-کیلوولت'>استعلام اصلاح و اجرای دیوارکشی پست 230 کیلوولت / استعلام اصلاح و اجرای دیوارکشی پست 230 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918895/استعلام-تهیه-سامانه-بخش-بندی-مشتریان-بانک-طبق-RFP'>استعلام تهیه سامانه بخش بندی مشتریان بانک طبق RFP / استعلام تهیه سامانه بخش بندی مشتریان بانک طبق RFP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918872/استعلام-باتری-UPS-VRLA'>استعلام باتری UPS VRLA  / استعلام باتری UPS VRLA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918886/استعلام-کیف'>استعلام کیف / استعلام, استعلام کیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918366/مزایده-پلاک-ثبتی-581-فرعی-از-دو-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 581 فرعی از دو اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 581 فرعی از دو اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918880/استعلام-خرید-یکدستگاه-مودم-MOXA-OMCELL-G3150-HSPA---96-5-31'>استعلام خرید یکدستگاه مودم MOXA OMCELL G3150 HSPA ... 96.5.31 / استعلام , استعلام خرید یکدستگاه مودم MOXA OMCELL G3150 HSPA ... 96.5.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918898/استعلام-فیوز-32-آمپر---'>استعلام فیوز 32 آمپر .... / استعلام، استعلام  فیوز 32 آمپر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918902/استعلام-نصب-تابلو-dc-و-کابلکشی-96-5-31'>استعلام نصب تابلو dc و کابلکشی  96.5.31 / استعلام نصب تابلو dc و کابلکشی  96.5.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918854/استعلام-نوسازی-و-بهسازی-ساختمان'>استعلام نوسازی و بهسازی ساختمان / استعلام نوسازی و بهسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918891/استعلام-خرید-دو-عدد-آنگل-ایمپلنت'>استعلام خرید دو عدد آنگل ایمپلنت / استعلام، استعلام خرید دو عدد آنگل ایمپلنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918904/استعلام-خرید-کیتهای-مصرفی'>استعلام خرید کیتهای مصرفی / استعلام , استعلام خرید کیتهای مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918863/استعلام-انجام-معاینات-همکاران'>استعلام انجام معاینات همکاران / استعلام، استعلام  انجام معاینات همکاران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918871/استعلام-1-عدد-تابلو-برق-دو-سلول-سرور-روم-و--'>استعلام 1 عدد تابلو برق دو سلول سرور روم  و ...  / استعلام،استعلام 1 عدد تابلو برق دو سلول سرور روم  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918394/مزایده-تعداد-600-عدد-پیراهن'>مزایده تعداد 600 عدد پیراهن / مزایده,مزایده تعداد 600 عدد پیراهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918860/استعلام-کارت-نرم-افزار-لایسنس'>استعلام کارت نرم افزار لایسنس  / استعلام , استعلام کارت نرم افزار لایسنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918850/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-فیبر-نوری'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه فیبر نوری  / استعلام , استعلام سوئیچ دیتا شبکه فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918867/استعلام-حفر-و-لای-روبی-دو-حلقه-چاه'>استعلام حفر و لای روبی دو حلقه چاه  / استعلام , استعلام حفر و لای روبی دو حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918878/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4  / استعلام , استعلام کاغذ A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918852/استعلام-کاغذ-a5'>استعلام کاغذ a5 / استعلام، استعلام کاغذ a5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918869/استعلام-سورتر'>استعلام سورتر  / استعلام، استعلام  سورتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918888/استعلام-یک-دستگاه-الکتروپمپ-شناور'>استعلام یک دستگاه الکتروپمپ شناور / استعلام ,استعلام یک دستگاه الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918873/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن / استعلام خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918847/استعلام-خرید-لاستیک'>استعلام خرید لاستیک / استعلام خرید لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918900/استعلام-باتری-سمعک---96-5-31'>استعلام باتری سمعک ... 96.5.31 / استعلام باتری سمعک ... 96.5.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918347/تجدید-آگهی-مزایده-واحدهای-تجاری'>تجدید آگهی مزایده واحدهای تجاری  / آگهی مزایده،  تجدید آگهی مزایده واحدهای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918890/استعلام-ویلچر-حمام-مدل-TC1'>استعلام  ویلچر حمام مدل TC1  / استعلام، استعلام  ویلچر حمام مدل TC1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918877/استعلام-پرفراژتالی-مدل-5040'>استعلام پرفراژتالی مدل 5040  / استعلام ,استعلام پرفراژتالی مدل 5040 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918885/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918897/استعلام-حمل-کانکس-اتاق-فرمان'>استعلام حمل کانکس اتاق فرمان  / استعلام , استعلام حمل کانکس اتاق فرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918908/استعلام-خرید-و-انجام-عملیات-اجرایی-توسعه-پست-132-کیلوولت-سد-دوستی'>استعلام خرید و انجام عملیات اجرایی توسعه پست 132 کیلوولت سد دوستی / استعلام خرید و انجام عملیات اجرایی توسعه پست 132 کیلوولت سد دوستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918876/استعلام-کامپیوتر-جیبی'>استعلام کامپیوتر جیبی / استعلام کامپیوتر جیبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918853/استعلام-حفاری-چاه-دستی'>استعلام حفاری چاه دستی / استعلام حفاری چاه دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918857/استعلام-حفاری-چاه-دستی-حدود-70-متر-میله-و-حفر'>استعلام حفاری چاه دستی حدود 70 متر میله و حفر / استعلام, استعلام حفاری چاه دستی حدود 70 متر میله و حفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918874/استعلام-حفاری-چاه-دستی'>استعلام حفاری چاه دستی  / استعلام, استعلام حفاری چاه دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918884/استعلام-نگهداری-از-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی'>استعلام نگهداری از تاسیسات مکانیکی و برقی  / استعلام، استعلام نگهداری از تاسیسات مکانیکی و برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918892/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات / استعلام، استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918858/استعلام-فنس-فلزی-ایرانیت-فلزی-قوطی-4-6-سیم-جوش-صفحه-برش'>استعلام فنس فلزی- ایرانیت فلزی- قوطی 4*6 سیم جوش- صفحه برش / استعلام فنس فلزی- ایرانیت فلزی- قوطی 4*6 سیم جوش- صفحه برش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918862/استعلام-اسپری-رنگ-شیرآلات-پیچ'>استعلام اسپری رنگ- شیرآلات- پیچ / استعلام اسپری رنگ- شیرآلات- پیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918899/استعلام-راه-بند-6-متری-سیم-آرون--'>استعلام راه بند 6 متری سیم آرون ... / استعلام راه بند 6 متری سیم آرون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918905/استعلام-وسایل-ورزشی-لطفا-فایا-مدارک-پیوستی--'>استعلام وسایل ورزشی لطفا فایا مدارک پیوستی ... / استعلام وسایل ورزشی لطفا فایا مدارک پیوستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918889/استعلام-دستگاه-سیخ-گیر-کباب-صنعتی--'>استعلام دستگاه سیخ گیر کباب صنعتی ... / استعلام , استعلام دستگاه سیخ گیر کباب صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918177/مزایده-زمین-مسکونی-به-مساحت-صد-مترمربع'>مزایده زمین مسکونی به مساحت صد مترمربع / مزایده,مزایده زمین مسکونی به مساحت صد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918930/استعلام-برنج'>استعلام برنج  / استعلام, استعلام برنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918945/استعلام-خرید-منبع-ذخیره-آب'>استعلام خرید منبع ذخیره آب  / استعلام ، استعلام خرید منبع ذخیره آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918946/استعلام-کیس-رایانه-و--'>استعلام کیس رایانه و .. / استعلام کیس رایانه و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918925/استعلام-بایگانی-ریلی'>استعلام بایگانی ریلی  / استعلام بایگانی ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918941/استعلام-میز-کنفرانس'>استعلام میز کنفرانس / استعلام, استعلام  میز کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918932/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات  / استعلام، استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918935/استعلام-پمپ-ترمز-مدل-FD50'>استعلام پمپ ترمز مدل FD50  / استعلام، استعلام پمپ ترمز مدل FD50 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918916/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار     / استعلام، استعلام خرید نرم افزار    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918934/استعلام-پرتابل-اندازه-گیری-ذرات-غبار-محیطی'>استعلام پرتابل اندازه گیری ذرات غبار محیطی  / استعلام, استعلام پرتابل اندازه گیری ذرات غبار محیطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918082/مزایده-نسبت-به-فروش-ماشین-آلات-صنایع-چوب-و-مبلمان-نوبت-دوم'>مزایده نسبت به فروش ماشین آلات صنایع چوب و مبلمان  نوبت دوم  / مزایده نسبت به فروش ماشین آلات صنایع چوب و مبلمان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918179/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-583-فرعی-از-45-اصلی'>مزایده یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی 583 فرعی از 45 اصلی  / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی 583 فرعی از 45 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918919/استعلام-چاپگر-96-5-31'>استعلام چاپگر 96.5.31 / استعلام, استعلام چاپگر 96.5.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918944/استعلام-باتری-قابل-شارژ'>استعلام باتری قابل شارژ / استعلام, استعلام باتری قابل شارژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918924/استعلام-مخزن-خوابیده'>استعلام مخزن خوابیده  / استعلام مخزن خوابیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918918/استعلام-پربه'>استعلام پربه / استعلام پربه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918936/استعلام-پوشینه-بزرگسال'>استعلام پوشینه بزرگسال / استعلام , استعلام پوشینه بزرگسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918931/استعلام-سوییچ-شبکه'>استعلام سوییچ شبکه / استعلام سوییچ شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918921/استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری'>استعلام اجرای عملیات آبخیزداری / استعلام, استعلام اجرای عملیات آبخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918913/استعلام-ماست'>استعلام ماست  / استعلام , استعلام ماست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918920/استعلام-بیمه-عمر-و-حادثه-گروهی'>استعلام بیمه عمر و حادثه گروهی  / استعلام، استعلام بیمه عمر و حادثه گروهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918928/استعلام-برون-سپاری-خدمات-رایانه-ای-سخت-افزار-و-نرم-افزاری--'>استعلام برون سپاری خدمات رایانه ای سخت افزار و نرم افزاری ...  / استعلام , استعلام برون سپاری خدمات رایانه ای سخت افزار و نرم افزاری ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918128/مناقصه-واگذاری-فعالیتهای-پشتیبانی-و-خدماتی-و-راهبری-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی و راهبری فضای سبز  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی و راهبری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918907/استعلام-قند-حبه'>استعلام قند حبه  / استعلام, استعلام قند حبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918917/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-تاسیسات-برودتی-و--'>استعلام تعمیر و نگهداری سیستم تاسیسات برودتی و ...  / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری سیستم تاسیسات برودتی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918906/استعلام-کابل-RG-59'>استعلام کابل RG 59   / استعلام, استعلام کابل RG 59  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918909/استعلام-لوله-فلکسی'>استعلام لوله فلکسی / استعلام, استعلام  لوله فلکسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918912/استعلام-لوله-فلکسی'>استعلام لوله فلکسی  / استعلام، استعلام لوله فلکسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918929/استعلام-جعبه-تقسیم-دوربین-مداربسته'>استعلام جعبه تقسیم دوربین مداربسته  / استعلام, استعلام جعبه تقسیم دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918937/استعلام-داکت-دیواری-5'>استعلام داکت دیواری 5 / استعلام داکت دیواری 5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918922/استعلام-رک-9-یونیت'>استعلام رک 9 یونیت / استعلام رک 9 یونیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918914/استعلام-منبع-تغذیه'>استعلام منبع تغذیه  / استعلام, استعلام منبع تغذیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918933/استعلام-آداپتور-2-آمپر'>استعلام آداپتور 2 آمپر  / استعلام, استعلام آداپتور 2 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918315/مناقصه-انجام-عملیات-نشت-یابی-خطوط-تغذیه-و-توزیع--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات نشت یابی خطوط تغذیه و توزیع... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات نشت یابی خطوط تغذیه و توزیع... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918911/استعلام-خرید-کارتهای-FM458-ADDFEM-PROFIBUS-EDEVICE'>استعلام خرید کارتهای FM458-ADDFEM PROFIBUS EDEVICE / استعلام ، استعلام خرید کارتهای FM458-ADDFEM PROFIBUS EDEVICE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918926/استعلام-بهسازی-واحدهای-طرح-و-توسعه-و-فنی-و-مهندسی'>استعلام بهسازی واحدهای طرح و توسعه و فنی و مهندسی  / استعلام,استعلام بهسازی واحدهای طرح و توسعه و فنی و مهندسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918910/استعلام-لوله-نیوپایپ-پنج-لایه'>استعلام لوله نیوپایپ پنج لایه  / استعلام , استعلام لوله نیوپایپ پنج لایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918923/استعلام-لپ-تاب-Lenovo-Thinkpad-E560-A'>استعلام لپ تاب Lenovo Thinkpad E560-A / استعلام, استعلام لپ تاب Lenovo Thinkpad E560-A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918927/استعلام-دستگاه-مدولاتور-گیرنده-دیجیتال'>استعلام دستگاه مدولاتور گیرنده دیجیتال / استعلام ,استعلام دستگاه مدولاتور گیرنده دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918938/استعلام-شیر-دیافراگمی-پنوماتیک'>استعلام شیر دیافراگمی پنوماتیک / استعلام ,استعلام شیر دیافراگمی پنوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918939/استعلام-بسته-نرم-افزار-آنتی-ویروس'>استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس / استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918942/استعلام-گاز-خنک-کننده-صنعتی'>استعلام گاز خنک کننده صنعتی / استعلام گاز خنک کننده صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918947/استعلام-دستگاه-آماده-ساز-محیط-آزمایشگاهی-سیستم--'>استعلام دستگاه آماده ساز محیط آزمایشگاهی سیستم ... / استعلام دستگاه آماده ساز محیط آزمایشگاهی سیستم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918940/استعلام-خرید-لباس-و-لوازم-ورزشی'>استعلام خرید لباس و لوازم ورزشی  / استعلام، استعلام خرید لباس و لوازم ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918352/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-منابع-تولید-داخلی-مواد-شیمیایی'>فراخوان شناسایی و ارزیابی منابع تولید داخلی مواد شیمیایی  / فراخوان شناسایی و ارزیابی , فراخوان شناسایی و ارزیابی منابع تولید داخلی مواد شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918325/مناقصه-انجام-خدمات-سرویس-دهی-حمل-و-نقل'>مناقصه انجام خدمات سرویس دهی حمل و نقل / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات سرویس دهی حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918286/مزایده-فروش-حدود-120-تن-سفاله-آهن-و-100-تن-ضایعات-آهن'>مزایده فروش حدود 120 تن سفاله آهن و 100 تن ضایعات آهن / آگهی مزایده، مزایده فروش حدود 120 تن سفاله آهن و 100 تن ضایعات آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918332/مزایده-فروش-سه-واحد-آپارتمان'>مزایده فروش سه واحد آپارتمان / مزایده,مزایده فروش سه واحد آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918081/مزایده-واگذاری-4-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده واگذاری 4 قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری 4 قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918300/فراخوان-9540083-S-P-F-CONTROL-SYSTEM-C-C-C'>فراخوان 9540083-S P/F CONTROL SYSTEM C.C.C  / آگهی فراخوان , فراخوان 9540083-S P/F CONTROL SYSTEM C.C.C </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918281/مزایده-فروش-115-دستگاه-خود-دریافت-فرسوده-و-غیرقابل-استفاده'>مزایده فروش 115 دستگاه خود دریافت فرسوده و غیرقابل استفاده  / آگهی مزایده, مزایده فروش 115 دستگاه خود دریافت فرسوده و غیرقابل استفاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918285/فراخوان-انجام-خدمات-نظارت-بر-طراحی-تامین-کالا-اجرا-پیش-راه-اندازی-و-راه-اندازی-طرح-توسعه-نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات نظارت بر طراحی، تامین کالا، اجرا، پیش راه اندازی و راه اندازی طرح توسعه- نوبت دوم  / فراخوان انجام خدمات نظارت بر طراحی، تامین کالا، اجرا، پیش راه اندازی و راه اندازی طرح توسعه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918294/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-اسکرابر-جذب-کننده-گاز-دی-اکسید-کربن--نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه اسکرابر جذب کننده گاز دی اکسید کربن - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید یک دستگاه اسکرابر جذب کننده گاز دی اکسید کربن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918091/مناقصه-خرید-یکدستگاه-خودروی-بالابر'>مناقصه خرید یکدستگاه خودروی بالابر / آگهی مناقصه, مناقصه خرید یکدستگاه خودروی بالابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918329/مزایده-فروش-ملک-به-مساحت-عرصه-1826متر'>مزایده فروش ملک به مساحت عرصه 1826متر / مزایده,مزایده فروش ملک به مساحت عرصه 1826متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918303/مناقصه-خرید-60-تن-پارافین-مایع-و--'>مناقصه خرید 60 تن پارافین مایع  و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 60 تن پارافین مایع  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918290/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-به-رنگ-سفید'>مزایده  یک دستگاه وانت نیسان به رنگ سفید  / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه وانت نیسان به رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918287/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-تیپ-405-جی-ال-ایکس'>مزایده  یک دستگاه خودرو پژو تیپ 405 جی ال ایکس / اگهی مزایده , مزایده  یک دستگاه خودرو پژو تیپ 405 جی ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918277/مناقصه-حفاری-و-کابلکشی-خاکی-فیبرنوری-طرح-اختصاصی-BTS---نوبت-دوم'>مناقصه حفاری و کابلکشی خاکی فیبرنوری طرح اختصاصی BTS ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفاری و کابلکشی خاکی فیبرنوری طرح اختصاصی BTS ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918295/مزایده-پیش-فروش-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-23-8متر-نوبت-دوم'>مزایده پیش فروش یکباب واحد تجاری مساحت 23.8متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده پیش فروش یکباب واحد تجاری مساحت 23.8متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918280/تجدید-مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-جایگاه-تک-منظوره-CNG-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره CNG نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره CNG   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918278/مناقصه-تهیه--نصب-و-راه-اندازی-پایانه-راه-دور'>مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی پایانه راه دور / مناقصه عمومی , مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی پایانه راه دور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918269/مزایده-یک-دستگاه-هموژن---'>مزایده یک دستگاه هموژن .... / مزایده, مزایده یک دستگاه هموژن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918084/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-تحت-پلاک-ثبتی-1567-133-تجدید'>مزایده فروش یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 1567/133 تجدید / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 1567/133 تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918360/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-82-79متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 82.79متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 82.79متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918296/مزایده-اجاره-سالن-با-یک-واحد-ساختمانی--'>مزایده اجاره سالن با یک واحد ساختمانی ...  / مزایده , مزایده اجاره سالن با یک واحد ساختمانی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918268/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مساحت-88037متر'>مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 88037متر  / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 88037متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918210/مناقصه-انجام-طراحی-و-اجرای-ساختمان-پست-امداد-آب'>مناقصه انجام طراحی و اجرای ساختمان پست امداد آب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام طراحی و اجرای ساختمان پست امداد آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918234/مناقصه-P-F-PCE-DOWNHOLE-MOTORS-نوبت-دوم'>مناقصه P/F: PCE DOWNHOLE MOTORS- نوبت دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه P/F: PCE DOWNHOLE MOTORS- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918223/مناقصه-باقیمانده-عملیات-تکمیلی-و-ترمیمی-ساختمانهای-اصلی--'>مناقصه باقیمانده عملیات تکمیلی و ترمیمی ساختمانهای اصلی ... / آگهی مناقصه, مناقصه باقیمانده عملیات تکمیلی و ترمیمی ساختمانهای اصلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918226/مزایده-پراید--نوبت-دوم'>مزایده پراید - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده پراید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918178/مناقصه-تامین-حمل-و-نصب-فیلتراسیون-مورد-نیاز-شبکه-آبیاری'>مناقصه تامین، حمل و نصب فیلتراسیون مورد نیاز شبکه آبیاری  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین، حمل و نصب فیلتراسیون مورد نیاز شبکه آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918186/مناقصه-اجرای-ایستگاه-پمپاژ-احداث-استخر-ساختمان-نگهبانی-حصارکشی--'>مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ، احداث استخر، ساختمان نگهبانی، حصارکشی ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ، احداث استخر، ساختمان نگهبانی، حصارکشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918083/مزایده-فروش-یک-دستگاه-بیل-بکهو'>مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهو / مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918195/مناقصه-خرید-و-حمل-(بارگیری-حمل-و-باراندازی)-تجهیزات-مکانیکال-تهیه-شاسی-کوپله-کردن-پمپ-ها'>مناقصه خرید و حمل (بارگیری، حمل و باراندازی) تجهیزات مکانیکال، تهیه شاسی، کوپله کردن پمپ ها  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل (بارگیری، حمل و باراندازی) تجهیزات مکانیکال، تهیه شاسی، کوپله کردن پمپ ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918302/مزایده-زمین-به-مساحت-3374متر-نوبت-اول'>مزایده زمین به مساحت 3374متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین به مساحت 3374متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918299/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-250مترمربع'>مزایده ملک مساحت  عرصه 250مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت  عرصه 250مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918211/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-بنز-سی-240'>مزایده یک دستگاه خودرو بنز سی 240  / مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو بنز سی 240 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918176/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سه-دستگاه-بازرسی-(X-Ray)--'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سه دستگاه بازرسی (X.Ray)... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سه دستگاه بازرسی (X.Ray)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918199/مناقصه-خرید-ذرت-علوفه-ای'>مناقصه خرید ذرت علوفه ای / آگهی مناقصه، مناقصه خرید ذرت علوفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918180/مناقصه-خدمات-و-نگهداری-ساختمان-های-مرکز-خدمات-فناوری-و-کسب-و-کار----نوبت-دوم'>مناقصه خدمات و نگهداری ساختمان های مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، ... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  خدمات و نگهداری ساختمان های مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918185/مناقصه-روکش-آسفالت-راه-های-حوزه-سامان--نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت راه های حوزه سامان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه روکش آسفالت راه های حوزه سامان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918164/مزایده-اجاره-رستوران-و-بازار-روز'>مزایده اجاره رستوران و بازار روز / آگهی مزایده، مزایده اجاره رستوران و بازار روز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918212/مزایده-تمامی-ششدانگ-اعیان-یکباب-منزل-بخش-نه-مشهد'>مزایده تمامی ششدانگ اعیان یکباب منزل بخش نه مشهد / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ اعیان یکباب منزل بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918214/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-اعیان-123متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی اعیان 123متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی اعیان 123متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918194/آگهی-ارزیابی-واگذاری-فعالیتهای-بهره-برداری-شهر-تریت-جام'>آگهی ارزیابی  واگذاری فعالیتهای بهره برداری شهر تریت جام  / آگهی ارزیابی ، آگهی ارزیابی  واگذاری فعالیتهای بهره برداری شهر تریت جام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918156/فراخوان-خرید-کالا-لوله-فایبرگلاس-به-قطر-1000-میلیمتر---نوبت-دوم'>فراخوان خرید کالا لوله فایبرگلاس به قطر 1000 میلیمتر .... نوبت دوم  / فراخوان ,فراخوان خرید کالا لوله فایبرگلاس به قطر 1000 میلیمتر ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918163/فراخوان-عملیات-اجرایی-تکمیل-و-ارتقا-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهر---نوبت-دوم'>فراخوان عملیات اجرایی تکمیل و ارتقا تصفیه خانه فاضلاب شهر ....نوبت دوم  / فراخوان ,فراخوان عملیات اجرایی تکمیل و ارتقا تصفیه خانه فاضلاب شهر ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918170/مزایده-فروش-محصول-سردرختی-باغات-نوبت-دوم'>مزایده فروش محصول سردرختی باغات  نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش محصول سردرختی باغات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918168/فراخوان-مزایده-اجاره-محل'> فراخوان مزایده اجاره محل / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده اجاره محل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918192/مناقصه-واگذاری-عملیات-میدانی-فهرست-برداری-و-به-هنگام-سازی--'>مناقصه واگذاری عملیات میدانی فهرست برداری و به هنگام سازی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری عملیات میدانی فهرست برداری و به هنگام سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918172/مزایده-فروش-لوازم-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده فروش لوازم اسقاطی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش لوازم اسقاطی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918197/مناقصه-آماده-سازی-معابر-ناحیه-1-و-2---96-5-31'>مناقصه آماده سازی معابر ناحیه 1 و 2 ... 96/5/31 / آگهی مناقصه , مناقصه آماده سازی معابر ناحیه 1 و 2 ... 96/5/31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918141/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-64متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 64متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918158/فراخوان-ارایه-و-فروش-و-پشتیبانی-محصولات-اینترنت-پرسرعت-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>فراخوان ارایه و فروش و پشتیبانی محصولات اینترنت پرسرعت مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی پیمانکار ، فراخوان ارایه و فروش و پشتیبانی محصولات اینترنت پرسرعت مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918229/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-و-زیرسازی-معابر-روستا'>مناقصه پروژه جدولگذاری و زیرسازی معابر روستا  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه جدولگذاری و زیرسازی معابر روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918191/مزایده-تعدادی-غرفه'>مزایده تعدادی غرفه  / آگهی مزایده , مزایده  تعدادی غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918146/مزایده-ملک-به-مساحت-955-90متر-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت 955.90متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 955.90متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918225/مزایده-تلویزیون-سامسونگ-48-اینچ-پلاسما'>مزایده تلویزیون سامسونگ 48 اینچ پلاسما / مزایده,مزایده تلویزیون سامسونگ 48 اینچ پلاسما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918230/مزایده-اموال-شرکت-خمیر-پیتزای-رابو'>مزایده اموال شرکت خمیر پیتزای رابو / مزایده,مزایده اموال شرکت خمیر پیتزای رابو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918148/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-5-رامسر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 5 رامسر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 رامسر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918153/مزایده-پلاک-ثبتی-18-فرعی-از-شصت-و-شش-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 18 فرعی از شصت و شش اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 18 فرعی از شصت و شش اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918202/چهاردهمین-اجلاس-سراسری-فناوری-رسانه'>چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه / چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918342/مناقصه-انجام-امور-خدمات-(تامین-نیروی-انسانی)-حفاظتی-مراقبتی-و-نگهداری--'>مناقصه  انجام امور خدمات (تامین نیروی انسانی) حفاظتی، مراقبتی، و نگهداری ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام امور خدمات (تامین نیروی انسانی) حفاظتی، مراقبتی، و نگهداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918267/مزایده-خودروی-سواری-پژو-پارس'>مزایده خودروی سواری پژو پارس / مزایده,مزایده خودروی سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918171/مزایده-ملک-به-شماره-140-فرعی-از-367-اصلی'>مزایده ملک به شماره 140 فرعی از 367 اصلی / مزایده,مزایده ملک به شماره 140 فرعی از 367 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918155/مزایده-قطعه-46-از-پلاک-ثبتی-950-فرعی-از-58-اصلی'>مزایده قطعه 46 از پلاک ثبتی 950 فرعی از 58 اصلی  / مزایده,مزایده قطعه 46 از پلاک ثبتی 950 فرعی از 58 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918218/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور-اسکرو'>مزایده یک دستگاه کمپرسور اسکرو / مزایده,مزایده یک دستگاه کمپرسور اسکرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918265/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک'>مزایده یک دستگاه لیفتراک  / مزایده,مزایده یک دستگاه لیفتراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918169/مزایده-دو-قطعه-زمین-284-5-و-200متر'>مزایده دو قطعه زمین 284.5 و 200متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 284.5 و 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918165/مزایده-ملک-به-مساحت-تقریبی-500متر-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت تقریبی 500متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت تقریبی 500متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918160/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-16-متر'>مزایده مغازه تجاری  مساحت 16 متر / مزایده,مزایده مغازه تجاری  مساحت 16 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918175/مزایده-پلاک-85-فرعی-از-4-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک 85 فرعی از 4 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 85 فرعی از 4 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918330/مناقصه-خرید-پره-کورتیس-متحرک--نوبت-دوم'>مناقصه خرید پره کورتیس متحرک ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید پره کورتیس متحرک ...نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918167/مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-های-کامپیوتری-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های کامپیوتری- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های کامپیوتری- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918182/مناقصه-انجام-امور-خدمات-نظافت-فرودگاه-بین-المللی-آبادان'>مناقصه انجام امور خدمات نظافت فرودگاه بین المللی آبادان   / مناقصه انجام امور خدمات نظافت فرودگاه بین المللی آبادان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918161/تجدید-مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-بهاء-قسمتی-از-زمین--نوبت-سوم-مرحله-چهارم'>تجدید مزایده واگذاری به صورت اجاره بهاء قسمتی از زمین - نوبت سوم مرحله چهارم  / تجدید آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی واگذاری به صورت اجاره بهاء قسمتی از زمین واقع در بوستان دانشجو  نوبت چهار مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918157/فراخوان-پروژه-اجرای-عملیات-لایروبی-اسکله-تسمه-نقاله-بندر-آبادان-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه اجرای عملیات لایروبی اسکله تسمه نقاله بندر آبادان- نوبت دوم  / فراخوان پروژه اجرای عملیات لایروبی اسکله تسمه نقاله بندر آبادان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918262/مزایده-تعداد-1-دستگاه-خودرو-پژو-پارس'>مزایده تعداد 1 دستگاه خودرو پژو پارس / مزایده ,مزایده  تعداد 1 دستگاه خودرو پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918282/مزایده-اجاره-3-دستگاه-جهت-مطب-پزشکی-و-یا-دفاتری'>مزایده اجاره  3 دستگاه جهت مطب پزشکی و یا دفاتری / آگهی مزایده,مزایده اجاره  3 دستگاه جهت مطب پزشکی و یا دفاتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918349/فراخوان-پروژه-بهنگام-رسانی--رقومی-سازی-و-gis-ready-نقشه-ها'>فراخوان پروژه بهنگام رسانی ، رقومی سازی و gis ready نقشه ها / آگهی فراخوان عمومی دو مرحله ای,فراخوان پروژه بهنگام رسانی ، رقومی سازی و gis ready نقشه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918317/مناقصه-شناسایی-و-انتخاب-پیمانکار-در-امور-حجمی-و-تامین-نیرو'>مناقصه شناسایی و انتخاب پیمانکار در امور حجمی و تامین نیرو  / مناقصه شناسایی و انتخاب پیمانکار در امور حجمی و تامین نیرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918304/مزایده-اقلام-و-ادوات-اسقاطی'>مزایده اقلام و ادوات اسقاطی / مزایده اقلام و ادوات اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918326/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-کارگاه-سد-و-نیروگاه'>مناقصه تامین نیروی انسانی کارگاه سد و نیروگاه  / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه تامین نیروی انسانی کارگاه سد و نیروگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918291/مزایده-اقلام-مستعمل-و-مازاد'>مزایده اقلام مستعمل و مازاد  / آگهی مزایده عمومی,مزایده اقلام مستعمل و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918386/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-250مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 250مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 250مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918380/مزایده-فروش-زمین-مساحت-347-52مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین مساحت 347.52مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 347.52مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918361/مناقصه-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-فاضلابی'>مناقصه لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918444/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-238-90متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 238.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 238.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918322/مناقصه-انجام-تنظیفات-خوابگاه-های-دانشجویی-و-مجتمع-خوابگاهی-دانشجویان'>مناقصه انجام تنظیفات خوابگاه های دانشجویی و مجتمع خوابگاهی دانشجویان / مناقصه , مناقصه انجام تنظیفات خوابگاه های دانشجویی و مجتمع خوابگاهی دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918298/فراخوان-مناقصه-واگذاری-حجمی-اداره-امور-خدمات-ستاد-منطقه--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه واگذاری حجمی اداره امور خدمات ستاد منطقه - نوبت دوم  / فراخوان, فراخوان مناقصه واگذاری حجمی اداره امور خدمات ستاد منطقه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918283/مزایده-دیگ-بخار'>مزایده دیگ بخار  / اگهی مزایده , مزایده دیگ بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918102/مزایده-یک-قطعه-زمین-مشاعی-مساحت-30-34متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مشاعی مساحت 30.34متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشاعی مساحت 30.34متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918323/مزایده-پلاک-ثبتی-فرعی-14-از-پلاک-1116-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی فرعی 14 از پلاک 1116 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی فرعی 14 از پلاک 1116 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918261/مزایده-سیب-زمینی-نیمه-سرخ-شده'>مزایده سیب زمینی نیمه سرخ شده  / آگهی مزایده , مزایده سیب زمینی نیمه سرخ شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918270/مزایده-اجاره-تعدادی-از-غرفه-های-فروشگاه'>مزایده اجاره تعدادی از غرفه های فروشگاه  / آگهی مزایده , مزایده اجاره تعدادی از غرفه های فروشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918301/مناقصه-خرید-و-حمل-5-دستگاه-کانکس-سرویس-بهداشتی'>مناقصه خرید و حمل 5 دستگاه کانکس سرویس بهداشتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید و حمل 5 دستگاه کانکس سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918288/فراخوان-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-راههای-روستایی'>فراخوان پروژه بهسازی و آسفالت راههای روستایی / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان پروژه بهسازی و آسفالت راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918292/مناقصه-حفاری-و-کابلکشی-خاکی-فیبر-نوری-طرحهای-اختصاصی-نوبت-دوم'>مناقصه حفاری و کابلکشی خاکی فیبر نوری طرحهای اختصاصی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفاری و کابلکشی خاکی فیبر نوری طرحهای اختصاصی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918260/مزایده-فروش-کمپرسور-باد-تک-سیلندر---'>مزایده فروش کمپرسور باد تک سیلندر .... / آگهی مزایده , مزایده فروش کمپرسور باد تک سیلندر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918321/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-259-6متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت  عرصه 259.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت  عرصه 259.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918318/مزایده-باغ-انگور-مساحت-هفتصد-و-پنجاه-متر'>مزایده باغ انگور مساحت هفتصد و پنجاه متر / مزایده,مزایده باغ انگور مساحت هفتصد و پنجاه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918319/فراخوان-خرید-غلاف-دو-تکه---نوبت-دوم'>فراخوان خرید غلاف دو تکه   - نوبت دوم / فراخوان خرید غلاف دو تکه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918308/تجدید-آگهی-مناقصه-اجرای-پروژه-های-اصلاح-فیدرهای-ناپایدار--'>تجدید آگهی مناقصه اجرای پروژه های اصلاح فیدرهای ناپایدار ...  / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه اجرای پروژه های اصلاح فیدرهای ناپایدار ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918284/مزایده-اپارتمان-به-مساحت-113-95متر'>مزایده اپارتمان به مساحت 113.95متر / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 113.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918279/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-217-4متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 217.4متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 217.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918316/مزایده-لوازم-خانگی-شامل-یخچال--'>مزایده لوازم خانگی شامل یخچال ... / مزایده لوازم خانگی شامل یخچال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918245/مزایده-یک-دستگاه-یخ-در-بهشت-ساز-SPM-سه-خانه-ایتالیایی'>مزایده یک دستگاه یخ در بهشت ساز SPM سه خانه ایتالیایی / مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه یخ در بهشت ساز SPM سه خانه ایتالیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918289/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-74-82متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 74.82متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 74.82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918334/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-40-68متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 40.68متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 40.68متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918337/مزایده-دو-دانگ-مشاع-آپارتمان-65-متر'>مزایده دو دانگ مشاع آپارتمان 65 متر  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع آپارتمان 65 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918341/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-79-متر-و-13-دسیمتر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 79 متر و 13 دسیمتر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 79 متر و 13 دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918239/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-تیبا'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری تیبا / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری تیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918253/مزایده-فروش-ماشین-پخت-تبریز-سهند-تنور-گردون-و--'>مزایده فروش ماشین پخت تبریز سهند تنور گردون و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش ماشین پخت تبریز سهند تنور گردون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918434/مزایده-ملک-واقع-در-خیابان-22-بهمن-کلاسه-950165'>مزایده  ملک واقع در خیابان 22 بهمن کلاسه 950165  / آگهی مزایده،مزایده  ملک واقع در خیابان 22 بهمن کلاسه 950165 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918266/مزایده-فروش-موتور-جوش-اره-نواری-و--'>مزایده فروش موتور جوش- اره نواری و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش موتور جوش- اره نواری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918418/مزایده-یک-قطعه-زمین-صیفی-کاری-1500متر-نوبت-چهارم'>مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری 1500متر نوبت چهارم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری 1500متر نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918424/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-توقیفی-کلاسه-950363'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری توقیفی کلاسه 950363  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری توقیفی کلاسه 950363 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918427/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-620-07متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 620.07متر  نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 620.07متر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918293/مزایده-ملک-بصورت-محوطه-و-خانه-و-انباری-قدمت-بالای-30-سال'>مزایده ملک بصورت محوطه و خانه و انباری قدمت بالای 30 سال / مزایده,مزایده ملک بصورت محوطه و خانه و انباری قدمت بالای 30 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918273/مزایده-فروش-دستگاه-سپراتور-(خامه-گیر)-و--'>مزایده فروش دستگاه سپراتور (خامه گیر) و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش دستگاه سپراتور (خامه گیر) و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918446/مزایده-ملک-به-مساحت-380-38-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 380/38 مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 380/38 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918442/مزایده-ملک-به-مساحت-212-76-مترمربع'>مزایده  ملک به مساحت 212/76 مترمربع  / مزایده,مزایده  ملک به مساحت 212/76 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918313/مناقصه-واگذاری-بیمه-نامه-های-واحد-های-صنفی-اتحادیه-ها-و-اتاق-های-اصناف--'>مناقصه واگذاری  بیمه نامه های واحد های صنفی، اتحادیه ها و اتاق های اصناف ... / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری  بیمه نامه های واحد های صنفی، اتحادیه ها و اتاق های اصناف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918440/مزایده-ملک-واقع-در-روستای-رزینی-به-مساحت-508-22-مترمربع'>مزایده ملک واقع در روستای رزینی به مساحت 508/22 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک واقع در روستای رزینی به مساحت 508/22 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918275/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-6215-فرعی-از-24-اصلی'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 6215 فرعی از 24 اصلی / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 6215 فرعی از 24 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918312/مزایده-پلاک-ثبتی-1-7-اصلی-بخش-دو'>مزایده پلاک ثبتی 1.7 اصلی بخش دو / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1.7 اصلی بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918310/مزایده-پلاک-ثبتی-7-فرعی-از-یک-اصلی-بخش-دو-شاهرود'>مزایده پلاک ثبتی 7 فرعی از یک اصلی بخش دو شاهرود / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 7 فرعی از یک اصلی بخش دو شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918358/مزایده-دو-دانگ-از-4-دانگ-مشاع-از-یکباب-خانه-ودو-باب-مغازه'>مزایده دو دانگ از 4 دانگ مشاع از یکباب خانه ودو باب مغازه  / مزایده,مزایده دو دانگ از 4 دانگ مشاع از یکباب خانه ودو باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918355/مزایده-4-817-هزارم-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 4.817 هزارم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 4.817 هزارم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918351/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-بخش-دو-قوچان-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش دو قوچان مرحله دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش دو قوچان مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918248/مزایده-فروش-دستگاه-خودروی-پژو-405'>مزایده فروش دستگاه خودروی پژو 405 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دستگاه خودروی پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918276/مزایده-ملک-با-قدمت-20-سال-نوبت-اول'>مزایده ملک با قدمت 20 سال نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با قدمت 20 سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918465/مزایده-خودرو-سواری-سپند-پی-کی-رنگ-کرم'>مزایده خودرو سواری سپند پی کی رنگ کرم  / مزایده,مزایده خودرو سواری سپند پی کی رنگ کرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918145/ارزیابی-کیفی-خدمات-پشتیبانی-اداری-و-مالی'>ارزیابی کیفی خدمات پشتیبانی اداری و مالی / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی خدمات پشتیبانی اداری و مالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918450/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-پرونده-30-950770'>مزایده یکباب منزل مسکونی  پرونده 30.950770  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی  پرونده 30.950770 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918453/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-پلاک-3533-کلاسه-9500543'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین پلاک 3533  کلاسه 9500543  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین پلاک 3533  کلاسه 9500543 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918242/مزایده-فروش-یکدستگاه-تابلو-برق-فرمان-و-کنترل'>مزایده فروش یکدستگاه تابلو برق فرمان و کنترل / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه تابلو برق فرمان و کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918435/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-از-ششدانگ-ملک-کاربری-کشاورزی'>مزایده یک و نیم دانگ از ششدانگ ملک کاربری کشاورزی  / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ از ششدانگ ملک کاربری کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918237/مزایده-تعداد-5-عدد-تشک-طبی'>مزایده تعداد 5 عدد تشک طبی / مزایده تعداد 5 عدد تشک طبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918231/مزایده-یک-دستگاه-تیر-نور-کلیشه-ژلاتین--یک-دستگاه-خشک-کن-کلیشه'>مزایده یک دستگاه تیر نور کلیشه ژلاتین ، یک دستگاه خشک کن کلیشه / مزایده,مزایده یک دستگاه تیر نور کلیشه ژلاتین ، یک دستگاه خشک کن کلیشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918346/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-زمین-مسکونی-بخش-نه-تبریز'>مزایده دو دانگ مشاع از زمین مسکونی بخش نه تبریز  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از زمین مسکونی بخش نه تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918344/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-یک-تبریز-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش یک تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی بخش یک تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918348/مزایده-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918221/مزایده-پایه-ستون-سوله'>مزایده پایه ستون سوله / مزایده پایه ستون سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918123/مزایده-اجاره-ساختمان-ضمن-خدمت--'>مزایده اجاره ساختمان ضمن خدمت.... / مزایده , مزایده اجاره ساختمان ضمن خدمت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918307/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-مزروعی-و-زمین-پشته'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین مزروعی و زمین پشته / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین مزروعی و زمین پشته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918305/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-206-1متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 206.1متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 206.1متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918271/مزایده-ملک-مشاع-به-پلاک-ثبتی-3790-اصلی'>مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 3790 اصلی / مزایده,مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 3790 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918201/مناقصه-حفر-قبر-و-ساخت-دال-بتنی-و-حمل-میت-مرحله-دوم'>مناقصه حفر قبر و ساخت دال بتنی و حمل میت مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه حفر قبر و ساخت دال بتنی و حمل میت مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918209/مزایده-اجرای-طرح-پاکبان-مرحله-سوم'>مزایده اجرای طرح پاکبان مرحله سوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجرای طرح پاکبان مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918205/مزایده-ششدانگ-زمین-به-شماره-پلاک-شانزده-هزار-و-نهصد-و-هشتاد-و-دو-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین به شماره پلاک شانزده هزار و نهصد و هشتاد و دو فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به شماره پلاک شانزده هزار و نهصد و هشتاد و دو فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918207/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-294متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 294متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 294متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918306/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس-ELX'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس ELX / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس ELX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918126/مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه'>مزایده اجاره دو باب مغازه  / مزایده , مزایده اجاره دو باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918257/آگهی-مناقصه-بیمه-مسئولیت-مدنی-شهروندان'>آگهی مناقصه  بیمه مسئولیت مدنی شهروندان / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه بیمه مسئولیت مدنی شهروندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918274/مزایده-انواع-کابل-های-فشار-قوی-و-فشار-ضعیف'>مزایده  انواع کابل های فشار قوی و فشار ضعیف  / مزایده  انواع کابل های فشار قوی و فشار ضعیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918203/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-طبقه-سوم-آپارتمان'>مزایده سه دانگ از ششدانگ طبقه سوم آپارتمان / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ طبقه سوم آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918198/مزایده-ملک-به-مساحت-نود-و-دو-متر'>مزایده ملک به مساحت نود و دو متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت نود و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918215/مناقصه-خرید-انواع-مختلف-باتری-های-ساکن-سرب--اسیدی-از-نوع-(سیلد)--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع مختلف باتری های ساکن سرب - اسیدی از نوع (سیلد) - تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه خرید انواع مختلف باتری های ساکن سرب - اسیدی از نوع (سیلد) - تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918236/مزایده-یک-قطعه-ملک-مغازه-مال-مشاع-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه ملک مغازه مال مشاع نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مغازه مال مشاع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918238/مزایده-ملک-به-مساحت-330-88متر'>مزایده ملک به مساحت 330.88متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 330.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918241/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918258/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-خانه-و-محوطه-و-زمین'>مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه و محوطه و زمین / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه و محوطه و زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918077/مزایده-فروش-اقلام-مستعمل-اتصالات-جوشی-و-استیل'>مزایده فروش اقلام مستعمل اتصالات جوشی و استیل  / مزایده فروش اقلام مستعمل اتصالات جوشی و استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918098/مزایده-دو-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده دو واحد آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده دو واحد آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918256/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-250مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 250مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 250مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918252/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-خانه-و-زمین-صیفی-کاری-و-شالیزاری'>مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه و زمین صیفی کاری و شالیزاری  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه و زمین صیفی کاری و شالیزاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918249/مزایده-ششدانگ-مغازه-بخش-22-گیلان-مجدد'>مزایده ششدانگ مغازه بخش 22 گیلان مجدد / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه بخش 22 گیلان مجدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918246/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-150مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 150مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 150مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918244/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-400متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 400متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918259/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-زمین-مساحت-92-73متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین مساحت 92.73متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین مساحت 92.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918263/مزایده-دو-قطعه-زمین-شالیزاری-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین شالیزاری نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین شالیزاری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918297/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-آردی'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو آردی  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو آردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918254/فراخوان-مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-(سرو)-غذا'>فراخوان مناقصه تهیه، طبخ و توزیع (سرو) غذا / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تهیه، طبخ و توزیع (سرو) غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918264/مزایده-اجاره-یک-باب-منزل-مسکونی-از-رقبات-موقوفه-مسجد-خلفای-راشدین-و-دو-باب-مغازه'>مزایده اجاره یک باب منزل مسکونی از رقبات موقوفه مسجد خلفای راشدین و دو باب مغازه / خلاصه آگهی مزایده، مزایده اجاره یک باب منزل مسکونی از رقبات موقوفه مسجد خلفای راشدین و دو باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918121/مناقصه-راهبری-و-انجام-خدمات-فنی-و-مهندسی-شامل-نگهداری--نوبت-دوم'>مناقصه  راهبری و انجام خدمات فنی و مهندسی شامل نگهداری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  راهبری و انجام خدمات فنی و مهندسی شامل نگهداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918272/مزایده-کشت-پاییزه-و-بهاره-محصولات-اصلاح-شده-سال-زراعی'>مزایده کشت پاییزه و بهاره محصولات اصلاح شده سال زراعی  / آگهی مزایده , مزایده کشت پاییزه و بهاره محصولات اصلاح شده سال زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918193/مزایده-یکباب-ساختمان-دو-طبقه-مساحت-68-10متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب ساختمان دو طبقه مساحت 68.10متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان دو طبقه مساحت 68.10متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918250/مناقصه-تامین-نیروی-حفاظت-فیزیکی-کارگاه'>مناقصه تامین نیروی حفاظت فیزیکی کارگاه  / آگهی ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه,مناقصه تامین نیروی حفاظت فیزیکی کارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918220/مناقصه-روکش-آسفالت-راه-های-حوزه-بروجن--نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت راه های حوزه بروجن - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه روکش آسفالت راه های حوزه بروجن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918190/مزایده-دو-قطعه-ملک-9-151-و-95-145متر'>مزایده دو قطعه ملک 9.151 و 95.145متر  / مزایده,مزایده دو قطعه ملک 9.151 و 95.145متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918188/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-88-38متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 88.38متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 88.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918232/مزایده-یک-دستگاه-سواری-دوو'>مزایده یک دستگاه سواری دوو  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه سواری دوو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918187/مزایده-یک-قطعه-زمین-عرصه-190متر'>مزایده یک قطعه زمین عرصه 190متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین عرصه 190متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918204/مناقصه-اجرای-اسفالت-محور-شهرکرد--بن--داران-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای اسفالت محور شهرکرد - بن - داران  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای اسفالت محور شهرکرد - بن - داران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918206/مناقصه-تامین-تجهیزات-سرور-و-تامین-سوئیچ-و-ماژول-مدیریت-شبکه-نوبت-دوم'>مناقصه تامین تجهیزات سرور و تامین سوئیچ و ماژول مدیریت شبکه نوبت دوم  / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای,مناقصه تامین تجهیزات سرور و تامین سوئیچ و ماژول مدیریت شبکه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918118/فراخوان-وصول-مطالبات-معوقه-آب-بهاء-و--'>فراخوان وصول مطالبات معوقه آب بهاء و.... / آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان وصول مطالبات معوقه آب بهاء و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918227/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مساحت-7-01مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 7.01مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 7.01مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918217/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-99-متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت 99 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت 99 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918216/مزایده-فروش-15-واحد-تجاری-از-مجتمع-امام-خمینی'>مزایده فروش 15 واحد تجاری از مجتمع امام خمینی  / مزایده,مزایده فروش 15 واحد تجاری از مجتمع امام خمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918208/مناقصه-احداث-کانال-دفع-آب-های-سطحی-و---نوبت-دوم'>مناقصه  احداث کانال دفع آب های سطحی و ...- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه  احداث کانال دفع آب های سطحی و ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918222/مزایده-عمومی-تجدید-فروش-62-واحد-غرفه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده عمومی تجدید فروش 62 واحد غرفه تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده عمومی تجدید فروش 62 واحد غرفه تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918233/مزایده-ملک-با-پلاک-ثبتی-281-اصلی-نوبت-اول'>مزایده ملک با پلاک ثبتی 281 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با پلاک ثبتی 281 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918247/مزایده-فروش-لوازم-یدکی'>مزایده فروش لوازم یدکی  / مزایده فروش لوازم یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918228/فراخوان-مزایده-فروش-لوله-و-اتصالات-و-شیرآلات-در-اقطار-مختلف-و-لوازم-اداری'>فراخوان مزایده فروش لوله و اتصالات و شیرآلات در اقطار مختلف و لوازم اداری  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مزایده فروش لوله و اتصالات و شیرآلات در اقطار مختلف و لوازم اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918219/مزایده-عمومی-منازل-سازمانی-نوبت-دوم'>مزایده عمومی منازل سازمانی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده عمومی منازل سازمانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918144/تجدید-مناقصه-توسعه-و-احداث-اصلاح-و-بهینه-سازی-شهرستان-کهنوج'>تجدید مناقصه توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی شهرستان کهنوج  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی شهرستان کهنوج - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918136/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-به-مقدار-کلی-151950-متر-در-اقطار-مختلف---'> مناقصه خرید لوله پلی اتیلن به مقدار کلی 151950 متر در اقطار مختلف .... / آگهی مناقصه عمومی,   مناقصه خرید لوله پلی اتیلن به مقدار کلی 151950 متر در اقطار مختلف ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918117/فراخوان-وصول-مطالبات-معوقه-آب-بهاء-و-حق-انشعاب'>فراخوان وصول مطالبات معوقه آب بهاء و حق انشعاب / آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی,فراخوان وصول مطالبات معوقه آب بهاء و حق انشعاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918110/تجدید-فراخوان-احداث-محوطه-دو-باب-مدرسه-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان احداث محوطه دو باب مدرسه نوبت دوم  / مناقصه , تجدید فراخوان احداث محوطه دو باب مدرسه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918173/مزایده-فروش-4-دستگاه-آپارتمان-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 دستگاه آپارتمان نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 4 دستگاه آپارتمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918078/تجدید-مناقصه-نظافت-ساختمان-ها-و---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه نظافت ساختمان ها و .... نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه نظافت ساختمان ها و .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918124/مناقصه-خرید-ماشین-آبیاری-دوار-تجدید'>مناقصه خرید ماشین آبیاری دوار تجدید  / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه خرید ماشین آبیاری دوار تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918416/مزایده-ورق-ضایعانی-نوع-A--'>مزایده ورق ضایعانی نوع A ... / مزایده, مزایده چیلر جذبی 120 تن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918431/مناقصه-عملیات-جمع-آوری--تفکیک--ساماندهی-و-پرس-کارتن-ضایعاتی'>مناقصه عملیات جمع آوری , تفکیک , ساماندهی و پرس کارتن ضایعاتی  / مناقصه , مناقصه عملیات جمع آوری , تفکیک , ساماندهی و پرس کارتن ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918451/مزایده-دستگاه-پرس-دوکی-35-تن---'>مزایده دستگاه پرس دوکی 35 تن .... / مزایده , مزایده دستگاه پرس دوکی 35 تن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918412/مناقصه-عملیات-جمع-آوری--تفکیک--ساماندهی-و-پرس-کارتن-ضایعاتی'>مناقصه عملیات جمع آوری ، تفکیک ، ساماندهی و پرس کارتن ضایعاتی / مناقصه  ،مناقصه  عملیات جمع آوری ، تفکیک ، ساماندهی و پرس کارتن ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918404/مزایده-انواع-نایلون-ضایعاتی---'>مزایده انواع نایلون ضایعاتی .... / مزایده ، مزایده انواع نایلون ضایعاتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918107/مزایده-فروش-حدود-12000-عدد-کنتورهای-پوسته-برنجی-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده فروش حدود 12000 عدد کنتورهای پوسته برنجی اسقاطی  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش حدود 12000 عدد کنتورهای پوسته برنجی اسقاطی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918150/تجدید-مناقصه-خدمات-تعویض-خاک-زراعی-میادین-و-فضای-سبز'>تجدید مناقصه خدمات تعویض خاک زراعی میادین و فضای سبز / تجدید مناقصه ,مناقصه خدمات تعویض خاک زراعی میادین و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918140/مناقصه-امور-حمل-و-نقل-درون-شهری'>مناقصه  امور حمل و نقل درون شهری  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  امور حمل و نقل درون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918106/مناقصه-خرید-واسکازین'>مناقصه خرید واسکازین / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید واسکازین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918183/مناقصه-خرید-تانکر-25-تنی-استیل'>مناقصه خرید تانکر 25 تنی استیل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تانکر 25 تنی استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918162/مناقصه-تامین-نصب-و-اجرای-تجهیزات-ایمنی-و-حفاظتی'>مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات ایمنی و حفاظتی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات ایمنی و حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918088/مناقصه-طراحی-تامین-کالا-و-ساخت-سازه-خرپایی--'>مناقصه طراحی، تامین کالا و ساخت سازه خرپایی ...  / آگهی مناقصه , مناقصه طراحی، تامین کالا و ساخت سازه خرپایی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918213/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918459/حراج-جهت-تامین-بخشی-از-خدمات-عمومی-نوبت-دوم'>حراج جهت تامین بخشی از خدمات عمومی  نوبت دوم  / آگهی حراج , حراج جهت تامین بخشی از خدمات عمومی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918463/فراخوان-روکش-اسفالت-گرم-محورهای-فرعی-حوزه-استحفاظی'>فراخوان روکش اسفالت گرم محورهای فرعی حوزه استحفاظی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، آگهی فراخوان روکش اسفالت گرم محورهای فرعی حوزه استحفاظی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918521/مناقصه-پروژه-جدولگذاری---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه جدولگذاری... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه جدولگذاری... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918504/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-مزروعی-از-موقوفه-امین-الرعایا-و-نظرآبادی'>مزایده اجاره یک قطعه زمین مزروعی از موقوفه امین الرعایا و نظرآبادی / آگهی مزایده، مزایده اجاره یک قطعه زمین مزروعی از موقوفه امین الرعایا و نظرآبادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918525/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-114متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 114متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 114متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918549/مزایده-پلاک-ثبتی-296-فرعی-از-261-فرعی-از-36-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 296 فرعی از 261 فرعی از 36 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 296 فرعی از 261 فرعی از 36 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918470/مناقصه-واگذاری-و-امور-رفت-و-روب-و-خدمات-شهری-96-5-30'>مناقصه واگذاری و امور رفت و روب و خدمات شهری 96.5.30 / مناقصه , مناقصه واگذاری و امور رفت و روب و خدمات شهری نوبت اول مرحله اول 96.5.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918563/مناقصه-خدمات-تعمیر--نگهداری-و-بهره-برداری-ایستگاه-های-پمپاژ---'>مناقصه خدمات تعمیر ، نگهداری و بهره برداری ایستگاه های پمپاژ ،... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تعمیر ، نگهداری و بهره برداری ایستگاه های پمپاژ ،...مرحله اول - نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918457/مناقصه-احداث-مخزن-هوایی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث مخزن هوایی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه احداث مخزن هوایی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918105/تجدید-مناقصه-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-آسانسور-صنعتی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور صنعتی...  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور صنعتی...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918575/مناقصه-خرید-ترانسفورماتور-کم-تلفات-100-کاوا'>مناقصه خرید ترانسفورماتور کم تلفات 100 کاوا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مناقصه خرید ترانسفورماتور کم تلفات 100 کاوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918458/مناقصه-نگهداری-همراه-با-بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی-و--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918553/مزایده-یک-قطعه-زمین-قطعه-اول-تفکیکی-بخش-یازده'>مزایده یک قطعه زمین قطعه اول تفکیکی بخش یازده  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین قطعه اول تفکیکی بخش یازده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918482/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-132متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 132متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 132متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918462/مزایده-خط-تلفن-همراه-09121580568'>مزایده خط تلفن همراه 09121580568   / مزایده,مزایده خط تلفن همراه 09121580568  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918461/مزایده-خط-همراه-اول-به-شماره-09121239118'>مزایده خط همراه اول به شماره 09121239118 / مزایده,مزایده خط همراه اول به شماره 09121239118 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918473/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-15-مهاباد'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 مهاباد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 مهاباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918502/اصلاحیه-مزایده-پلاکهای-ثبتی-511-و-420-و-652-فرعی'>اصلاحیه مزایده پلاکهای ثبتی 511 و 420 و 652 فرعی / اصلاحیه مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 511 و 420 و 652 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918455/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید / مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918472/مزایده-ششدانگ-پلاک-1954-فرعی-مساحت-200متر'>مزایده ششدانگ پلاک 1954 فرعی مساحت 200متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1954 فرعی مساحت 200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918108/مناقصه-واگذاری-فعالیت-های-خدماتی-عمومی-و-تخصصی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری فعالیت های خدماتی عمومی و تخصصی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه واگذاری فعالیت های خدماتی عمومی و تخصصی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918471/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-با-بنای-حدود-40-ساله'>مزایده ششدانگ اپارتمان با بنای حدود 40 ساله  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان با بنای حدود 40 ساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918484/مزایده-فروش-تعداد-124-کارتن-ریکا'>مزایده فروش تعداد 124 کارتن ریکا / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 124 کارتن ریکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918584/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-330متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 330متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 330متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918581/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-55-46متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 55-46متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 55-46متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918543/فراخوان-سرمایه-گذار-جهت-بیمارستان-350-تختخوابی--'>فراخوان سرمایه گذار جهت بیمارستان 350 تختخوابی.... / آگهی فراخوان سرمایه گذار , فراخوان سرمایه گذار جهت بیمارستان 350 تختخوابی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918514/مزایده-واگذاری-لوازم-شهربازی'>مزایده واگذاری لوازم شهربازی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری لوازم شهربازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918460/تجدید-فراخوان-عملیات-اجرایی-بخش-سوم-مرمت-نوارهای-حفاری'>تجدید فراخوان عملیات اجرایی بخش سوم مرمت نوارهای حفاری / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید فراخوان عملیات اجرایی بخش سوم مرمت نوارهای حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918474/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-انجام-خدمات-حفاظت-فیزیکی-نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات حفاظت فیزیکی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات حفاظت فیزیکی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918480/مزایده-واگذاری-اجاره-سالیانه-تعدادی-از-واحدهای-مجتمع-نگین'>مزایده واگذاری اجاره سالیانه تعدادی از واحدهای مجتمع نگین / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اجاره سالیانه تعدادی از واحدهای مجتمع نگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918134/تمدید-مزایده-اجاره-فروشگاه-مرکز-ملاصدرا'>تمدید مزایده اجاره فروشگاه مرکز ملاصدرا  / تمدید آگهی مزایده , مزایده اجاره فروشگاه مرکز ملاصدرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918486/مزایده-یکصد-و-یازده-هزار-متر-لوله-نیوپایپ-16-میلیمتر'>مزایده یکصد و یازده هزار متر لوله نیوپایپ 16 میلیمتر  / مزایده, مزایده یکصد و یازده هزار متر لوله نیوپایپ 16 میلیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918505/مزایده-مقدار-3-5-حبه-از-72-حبه-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده مقدار 3.5 حبه از 72 حبه ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده مقدار 3.5 حبه از 72 حبه ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918574/مزایده-ششدانگ-یک-باب-آپارتمان--'>مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان.... / مزایده, مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918441/مزایده-یک-دستگاه-چرخ-گوشت-صنعتی-96-05-31'>مزایده یک دستگاه چرخ گوشت صنعتی- 96.05.31 / مزایده,مزایده یک دستگاه چرخ گوشت صنعتی- 96.05.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918602/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-قدیمی-بخش-5-اصفهان'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدیمی بخش 5 اصفهان  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدیمی بخش 5 اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918603/مزایده-فروش-17-633-حبه-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده فروش 17.633 حبه  از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده فروش 17.633 حبه  از 72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918139/تجدید-مزایده-اجاره-سردخانه-بالای-صفر'>تجدید مزایده اجاره سردخانه بالای صفر  / تجدید آگهی مزایده , مزایده اجاره سردخانه بالای صفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918496/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-کرمان'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه کرمان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918494/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-و-زمین-های-خود-بصورت-نقد'>مزایده فروش تعدادی از املاک و زمین های خود بصورت نقد / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک و زمین های خود بصورت نقد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918125/مناقصه-خریداری-سهام-یک-شرکت-کارگزاری-رسمی-بیمه'>مناقصه خریداری سهام یک شرکت کارگزاری رسمی بیمه / مناقصه خریداری سهام یک شرکت کارگزاری رسمی بیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918445/مزایده-تعدادی-از-کلاس-های-مدارس-خود--'>مزایده تعدادی از کلاس های مدارس خود ... / مزایده , مزایده تعدادی از کلاس های مدارس خود ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918433/مزایده350-تعداد-15-کارتن-لنت-ترمز'>مزایده350 تعداد 15 کارتن لنت ترمز  / مزایده350 تعداد 15 کارتن لنت ترمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918589/مزایده-حق-انتفاع-قطعه-1345-از-پلاک-ثبتی-یک-فرعی'>مزایده حق انتفاع قطعه 1345 از پلاک ثبتی یک فرعی / مزایده,مزایده حق انتفاع قطعه 1345 از پلاک ثبتی یک فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918448/مزایده-درایو-ls'>مزایده درایو ls / مزایده درایو ls</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918599/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-164-50متر'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 164.50متر  / مزایده,مزایده ساختمان مساحت عرصه 164.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918456/تجدید-فراخوان-زیرسازی'>تجدید فراخوان زیرسازی / آگهی تجدید فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان زیرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918430/مناقصه-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل  / مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918452/مزایده-ستون-بتنی-جهت-نگهداری-دیوار--'>مزایده ستون بتنی جهت نگهداری دیوار.... / مزایده, مزایده ستون بتنی جهت نگهداری دیوار....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918479/مزایده-ساختمانی-یک-طبقه-به-انضمام-همکف-نوبت-اول'>مزایده ساختمانی یک طبقه به انضمام همکف نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمانی یک طبقه به انضمام همکف نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918443/مزایده-دستگاه-صحافی'>مزایده دستگاه صحافی  / مزایده,مزایده دستگاه صحافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918499/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-212-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 212.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 212.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918503/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-86-57متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 86.57متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 86.57متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918419/مناقصه-خدمات-(باغبانی-خدمات-عمومی-امور-تاسیساتی)-ساختمان-های-اداری-تحت-اختیار--'>مناقصه خدمات (باغبانی، خدمات عمومی، امور تاسیساتی) ساختمان های اداری تحت اختیار... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات (باغبانی، خدمات عمومی، امور تاسیساتی) ساختمان های اداری تحت اختیار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918478/مزایده-مخازن-هوایی-سایان-و-خیابان-پروین-اعتصامی-و-گروه-لوله-و-اتصالات-پلی-اتیلن'>مزایده مخازن هوایی سایان و خیابان پروین اعتصامی و گروه لوله و  اتصالات پلی اتیلن /  آگهی مزایده عمومی, مزایده مخازن هوایی سایان و خیابان پروین اعتصامی و گروه لوله و  اتصالات پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918454/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-156متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 156متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 156متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918339/مزایده-فروش-ساختمان----'>مزایده فروش ساختمان ...... / آگهی مزایده, مزایده فروش ساختمان.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918423/مزایده-یخچال-فریزر--'>مزایده یخچال فریزر ... / مزایده , مزایده  یخچال فریزر ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918422/مزایده-انواع-کت-اور-کلاه-دار--کت-چرم--کت-تکی-نوبت-دوم-96-5-31'>مزایده انواع کت اور کلاه دار - کت چرم - کت تکی نوبت دوم  96.5.31 / مزایده  مزایده ز انواع کت اور کلاه دار - کت چرم - کت تکی نوبت دوم 96.5.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918437/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-خود'>مزایده اجاره یک باب مغازه خود  / مزایده, مزایده اجاره یک باب مغازه خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918439/مزایده-سرقفلی-یکباب-از-مغازه-های-پلاک-ثبتی-1315-فرعی'>مزایده سرقفلی یکباب از مغازه های پلاک ثبتی 1315 فرعی  / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب از مغازه های پلاک ثبتی 1315 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918571/مزایده-دو-سوم-ملک-پلاک-ثبتی-20-فرعی-نوبت-اول'>مزایده دو سوم ملک پلاک ثبتی 20 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده دو سوم ملک پلاک ثبتی 20 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918565/مزایده-یکقطعه-زمین-اجرایی-کلاسه-960012-غیرمنقول'>مزایده یکقطعه زمین اجرایی کلاسه 960012 غیرمنقول / مزایده,مزایده یکقطعه زمین اجرایی کلاسه 960012 غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918561/مزایده-ملک-به-مساحت182-55متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک به مساحت182.55متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به مساحت182.55متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918328/مزایده-اجاره-واحدهای-مجتمع-پرورش-مرغ-مادر-تجدید'>مزایده اجاره واحدهای مجتمع پرورش مرغ مادر تجدید  / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره واحدهای مجتمع پرورش مرغ مادر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918943/مناقصه-عمومی-پروژه-تنظیف-و-جاروب-کشی-خیابانها-سطح-محدوده-منطقه-دو'>مناقصه عمومی پروژه تنظیف و جاروب کشی خیابانها سطح محدوده منطقه دو  / مناقصه , مناقصه عمومی پروژه تنظیف و جاروب کشی خیابانها سطح محدوده منطقه دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918415/دعوت-به-همکاری-جهت-طراحی-و-اجرای-سالن-های-آمفی-تئاتر---'>دعوت به همکاری جهت طراحی و اجرای سالن های آمفی تئاتر  ...  / دعوت به همکاری جهت طراحی و اجرای سالن های آمفی تئاتر  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918405/مناقصه-خدمات-بهره-برداری--تعمیر-و-نگهداری-از-شبکه-برق-شهر-شیبان-و-حومه'>مناقصه خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه برق شهر شیبان و حومه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه برق شهر شیبان و حومه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918414/مناقصه-خرید-کفش-و--'>مناقصه خرید کفش و ... / آگهی مناقصه, مناقصه خرید کفش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918426/مناقصه-وصول-مطالبات-و-قرائت-و-توزیع-قبوض'>مناقصه وصول مطالبات و قرائت و توزیع قبوض  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه وصول مطالبات و قرائت و توزیع قبوض </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918432/مزایده-واگذاری-به-اجاره-سوله'>مزایده واگذاری به اجاره سوله / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918438/مزایده-جمع-آوری--تفکیک--نصب-و-راه-اندازی-خط-تفکیک-پسماند-شهری-تجدید--نوبت-دوم'>مزایده جمع آوری ، تفکیک ، نصب و راه اندازی خط تفکیک پسماند شهری تجدید - نوبت دوم  / مزایده , مزایده جمع آوری ، تفکیک ، نصب و راه اندازی خط تفکیک پسماند شهری تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918510/مزایده-پلاکهای-ثبتی-شماره-234-1-و-233-232-نوبت-اول'>مزایده پلاکهای ثبتی شماره 234/1 و 233-232 نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی شماره 234/1 و 233-232 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918397/مزایده-کنتور-آب-1-2-و-3-4-مستعمل----نوبت-دوم'>مزایده کنتور آب 1/2 و 3/4 مستعمل  ...  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده کنتور آب 1/2 و 3/4 مستعمل  ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918410/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-خدماتی-پشتیبانی-مراکز-آموزشی-و-رفاهی-فرهنگیان-اراک---نوبت-دوم96-5-31'>فراخوان مناقصه انجام امور خدماتی، پشتیبانی مراکز آموزشی و رفاهی فرهنگیان اراک ... نوبت دوم96.5.31 / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه انجام امور خدماتی، پشتیبانی مراکز آموزشی و رفاهی فرهنگیان اراک ... نوبت دوم 96.5.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918618/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-103-25متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 103.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 103.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918614/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-80-464متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 80.464متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 80.464متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918609/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-402-31متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 402.31متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 402.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918080/فراخوان-تامین-مالی-تهیه-و-اجرای-شبکه-جمع-آوری-و-انتقال-فاضلاب--نوبت-دوم'>فراخوان تامین مالی، تهیه و اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان تامین مالی، تهیه و اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918476/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-5573-فرعی-از-6556-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 5573 فرعی از 6556 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 5573 فرعی از 6556 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918527/مزایده-فروش-یک-واحد-تجاری-مساحت-46متر-تجدید'>مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت 46متر تجدید / مزایده,مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت 46متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918493/مزایده-واگذاری-9-واحد-تجاری-تجدید'>مزایده  واگذاری 9 واحد تجاری تجدید  / آگهی مزایده, مزایده  واگذاری 9 واحد تجاری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918513/مزایده-املاک-مازاد-کاربری-صنعتی-2041متر'>مزایده املاک مازاد کاربری صنعتی 2041متر  / مزایده,مزایده املاک مازاد کاربری صنعتی 2041متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918573/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-مغازه'>اصلاحیه مزایده ششدانگ مغازه  / اصلاحیه مزایده ششدانگ مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918507/آگهی-جذب-سرمایه-گذار-بهره-برداری-پرورش-شترمرغ'>آگهی جذب سرمایه گذار  بهره برداری پرورش شترمرغ / آگهی جذب سرمایه گذار ،آگهی جذب سرمایه گذار  بهره برداری پرورش شترمرغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918314/فراخوان-مناقصه-عمومی-تهیه-و-اجرای-عایق-پیش-ساخته-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی تهیه و اجرای عایق پیش ساخته نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی تهیه و اجرای عایق پیش ساخته نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918495/مناقصه-اجرای-پروژه-بسترسازی-زیرسازی-جدولگذاری-و-آسفالت-ریزی'>مناقصه اجرای پروژه بسترسازی، زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت ریزی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه بسترسازی، زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت ریزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918490/مزایده-فروش-املاک-استان-خراسان-جنوبی'>مزایده فروش املاک استان خراسان جنوبی  / مزایده,مزایده فروش املاک استان خراسان جنوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918542/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-از-مناطق-چهارگانه-تحت-مدیریت-استان'>مناقصه حفاظت فیزیکی از مناطق چهارگانه تحت مدیریت استان / اگهی مناقصه ,مناقصه حفاظت فیزیکی از مناطق چهارگانه تحت مدیریت استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918524/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918489/مزایده-یکدستگاه-پرس-100-تن-هیدرولیک--نوبت-دوم'>مزایده یکدستگاه پرس 100 تن هیدرولیک - نوبت دوم  / مزایده یکدستگاه پرس 100 تن هیدرولیک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918671/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-101-19متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 101.19متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 101.19متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918644/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-117-49متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 117.49متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 117.49متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918309/مزایده-مغازه-شماره-5-به-متراژ-تقریبی-38-مترمربع--نوبت-دوم'>مزایده مغازه شماره 5 به متراژ تقریبی 38 مترمربع   نوبت دوم  / مزایده مغازه شماره 5 به متراژ تقریبی 38 مترمربع   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918501/مزایده-آلاچیق'>مزایده آلاچیق / مزایده آلاچیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918492/مزایده-دو-دستگاه-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه خودرو - نوبت دوم  / آگهی مزایده مال منقول ,مزایده دو دستگاه خودرو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918518/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-59-79متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 59.79متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 59.79متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918515/مزایده-مغازه-مساحت-سندی-همکف-41-24متر'>مزایده مغازه مساحت سندی همکف 41.24متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت سندی همکف 41.24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918483/مزایده-یک-دستگاه-اره-نواری-فولاد-بر'>مزایده یک دستگاه اره نواری فولاد بر / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه اره نواری فولاد بر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918491/مزایده-یک-راس-اسب-بنام-ستاره--نوبت-دوم'>مزایده یک راس اسب بنام ستاره - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده یک راس اسب بنام ستاره - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918532/مزایده-پلاک-ثبتی-2222-فرعی-از-نه-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 2222 فرعی از نه اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2222 فرعی از نه اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918545/مزایده-یکباب-مغازه-به-مساحت-248-44متر'>مزایده یکباب مغازه به مساحت 248.44متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت 248.44متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918541/مزایده-ششدانگ-یکباب-ساختمان-به-مساحت-2944-76متر'>مزایده ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 2944/76متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 2944/76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918498/مناقصه-اجرای-عملیات-150-کیلومتر-شبکه-توزیع-پلی-اتیلن-و--نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات 150 کیلومتر شبکه توزیع پلی اتیلن و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات 150 کیلومتر شبکه توزیع پلی اتیلن و ...نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918101/مزایده-فروش-یکباب-ساختمان-اداری-زیربنای-1562متر'>مزایده فروش یکباب ساختمان اداری زیربنای 1562متر / مزایده,مزایده فروش یکباب ساختمان اداری زیربنای 1562متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918744/مزایده-باغ-میوه-مساحت-7507مترمربع'>مزایده باغ میوه مساحت 7507مترمربع / مزایده,مزایده باغ میوه مساحت 7507مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918511/مزایده-فروش-خودرو-شامل-وانت-نیسان-و--'>مزایده فروش خودرو شامل وانت نیسان و ... / مزایده عمومی, مزایده فروش خودرو شامل وانت نیسان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918765/مزایده-یکباب-سوله-در-یک-قطعه-زمین-قدمت-ده-سال-نوبت-دوم'>مزایده یکباب سوله در یک قطعه زمین قدمت ده سال نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب سوله در یک قطعه زمین قدمت ده سال نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918686/مزایده-17-5-سهم-یا-درصد-از-100-سهم-پلاک-ثبت-2163-408'>مزایده 17.5 سهم یا درصد از 100 سهم پلاک ثبت 2163/408  / مزایده,مزایده 17.5 سهم یا درصد از 100 سهم پلاک ثبت 2163/408 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918506/مزایده-یک-دستگاه-سردخانه-متحرک-و---نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سردخانه متحرک و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه سردخانه متحرک و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918713/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-2-5008-هکتار-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 2.5008 هکتار نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 2.5008 هکتار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918697/مزایده-ششدانگ-اعیانی-منزل-مسکونی-عرصه-98-75متر'>مزایده ششدانگ اعیانی منزل مسکونی عرصه 98.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی منزل مسکونی عرصه 98.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918546/مناقصه-انجام-امورات-مربوط-به-خدمات-شهری-و-فضای-سبز'>مناقصه انجام امورات مربوط به خدمات شهری و فضای سبز  / آگهی مناقصه,مناقصه  انجام امورات مربوط به خدمات شهری و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918311/مزایده-مغازه-شماره-4'>مزایده مغازه شماره 4 / مزایده مغازه شماره 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918512/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG-به-بخش-خصوصی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری جایگاه CNG به بخش خصوصی نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری جایگاه CNG  به بخش خصوصی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918588/ابطال-مناقصه-خرید-مواد-اولیه-غذایی-و-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذای-واحدهای-تابعه'>ابطال مناقصه خرید مواد اولیه غذایی و خدمات طبخ و توزیع غذای واحدهای تابعه / ابطال مناقصه عمومی ,مناقصه خرید مواد اولیه غذایی و خدمات طبخ و توزیع غذای واحدهای تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918536/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918555/مزایده-قطعه-زمینی-به-متراژ-13-4-هکتار'>مزایده قطعه زمینی به متراژ 13/4 هکتار  / مزایده قطعه زمینی به متراژ 13/4 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918508/مناقصه-حمل-و-نقل-و---نوبت-دوم'>مناقصه حمل و نقل و ...  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حمل و نقل و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918517/تجدید-مناقصه-خرید-تعداد-20-دستگاه-کانکس-(فروشگاهی-3-12)'>تجدید مناقصه خرید تعداد 20 دستگاه کانکس (فروشگاهی 3*12)  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید تعداد 20 دستگاه کانکس (فروشگاهی 3*12) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918464/مناقصه-خرید-نصب-و-اجرا-و-راه-اندازی-تله-کابین---نوبت-دوم'>مناقصه خرید، نصب و اجرا و راه اندازی تله کابین...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید، نصب و اجرا و راه اندازی تله کابین...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918466/مناقصه-عملیات-اجرائی-جدول-گذاری-نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات اجرائی جدول گذاری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات اجرائی جدول گذاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918523/مناقصه-مراحل-خرید-طبخ-و-تویع-غذای-دانشجویان'>مناقصه مراحل خرید، طبخ و تویع غذای دانشجویان / آگهی مناقصه,مناقصه مراحل خرید، طبخ و تویع غذای دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918200/مزایده-تعداد-دو-دستگاه-خودروی-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده تعداد دو دستگاه خودروی مازاد  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعداد دو دستگاه خودروی مازاد  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918467/مناقصه-اجرای-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی'>مناقصه اجرای طبخ و توزیع غذای دانشجویی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای طبخ و توزیع غذای دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918468/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-آرامستان'>تجدید مناقصه واگذاری امور آرامستان  / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه واگذاری امور آرامستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918469/تجدید-مناقصه-جمع-آوری-سد-معبر'>تجدید مناقصه جمع آوری سد معبر   / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه جمع آوری سد معبر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918475/مزایده-واگذاری-اجاره-مکان'>مزایده واگذاری اجاره مکان / مزایده ، مزایده واگذاری اجاره مکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918477/مزایده-اجاره-یک-دستگاه-تاب-زنجیری-و-استخر-توپ'>مزایده اجاره یک دستگاه تاب زنجیری و استخر توپ  / آگهی مزایده,مزایده اجاره یک دستگاه تاب زنجیری و استخر توپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918487/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-میوه-و-تره-بار'>مزایده بهره برداری از غرفه میوه و تره بار   / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از غرفه میوه و تره بار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918488/مناقصه-حمل-جاده-ای-20-000-تن-محموله-جو'>مناقصه حمل جاده ای 20.000 تن محموله جو  / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه حمل جاده ای 20.000 تن محموله جو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918151/مزایده-فروش-دام-مازاد'> مزایده فروش دام مازاد  / آگهی مزایده ،  مزایده فروش دام مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918497/مزایده-اقلام-راکد-و-مازاد-بر-نیاز-و--'>مزایده اقلام راکد و مازاد بر نیاز و ...  / آگهی مزایده , مزایده اقلام راکد و مازاد بر نیاز و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918500/مناقصه-خرید-1000-هزار-عدد-سطل-زباله'>مناقصه خرید 1000 هزار عدد سطل زباله / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 1000 هزار عدد سطل زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918481/مزایده-اجاره-و-بهره-برداری-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>مزایده اجاره و بهره برداری جایگاه CNG - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره و بهره برداری جایگاه CNG - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918485/تجدید-مناقصه-بارگیری--حمل-و-تخلیه-مقدار-3500-تن-انواع-نهاده-های-کشاورزی'>تجدید مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 3500 تن انواع نهاده های کشاورزی / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 3500 تن انواع نهاده های کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918768/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-مساحت-765-8متر'>مزایده ساختمان دو طبقه مساحت 765.8متر  / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه مساحت 765.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918559/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-بر-نیاز-و-ضایعاتی--نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز و ضایعاتی - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز و ضایعاتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918109/فراخوان-خدمات-مشاوره-سیستم-های-فایر-آلارم-و---'>فراخوان خدمات مشاوره سیستم های فایر آلارم و ....  / فراخوان ، فراخوان خدمات مشاوره سیستم های فایر آلارم و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918550/مزایده-یک-دستگاه-تلویزیون--'>مزایده یک دستگاه تلویزیون.... / مزایده , مزایده یک دستگاه تلویزیون....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918516/مزایده-پرینتر--'>مزایده پرینتر.... / مزایده , مزایده پرینتر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918522/مزایده-سواری-بنز'>مزایده سواری بنز  / مزایده , مزایده سواری بنز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918526/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-تراش-1-5-متری'>مزایده یک دستگاه ماشین تراش 1.5 متری / مزایده , مزایده یک دستگاه ماشین تراش 1.5 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918531/مزایده-تعداد-4-عدد-دستگاه-الکتروموتور'>مزایده تعداد 4 عدد دستگاه الکتروموتور / مزایده , مزایده تعداد 4 عدد دستگاه الکتروموتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918734/مزایده-فروش-11-457-حبه-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده فروش 11.457 حبه از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده فروش 11.457 حبه از 72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918694/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-14-ثبت-اصفهان'>مزایده منزل مسکونی بخش 14 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش 14 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918540/مناقصه-عملیات-احداث-ایستگاه-پمپاژ-فاضلاب'>مناقصه عملیات احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب / آگهی برگزاری مناقصه عمومی,مناقصه عملیات احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918320/مناقصه-خرید-صندلی-پروازی-در-مسیرهای-تهران---نوبت-دوم'>مناقصه خرید صندلی پروازی در مسیرهای تهران .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید صندلی پروازی در مسیرهای تهران .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918533/فراخوان-تمبر-شخصی-و-تمبر-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>فراخوان تمبر شخصی و تمبر تبلیغاتی  نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان تمبر شخصی و تمبر تبلیغاتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918509/مزایده-بهره-برداری-از-پارکینگ-بیمارستان-شهید-مطهری-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از پارکینگ بیمارستان شهید مطهری  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از پارکینگ بیمارستان شهید مطهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918529/مناقصه-عملیات-خط-انتقال-آب-شرب-به-شهرستان'>مناقصه عملیات خط انتقال آب شرب به شهرستان / آگهی برگزاری مناقصه عمومی,مناقصه عملیات خط انتقال آب شرب به شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918717/مزایده-تعداد-سه-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده تعداد سه قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده تعداد سه قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918537/مناقصه-نصب-برج-و-سیم-کشی-خطوط-132-کیلوولت'>مناقصه نصب برج و سیم کشی خطوط 132 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نصب برج و سیم کشی خطوط 132 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918519/مناقصه-انجام-خدمات-مشترکین-منطقه-یک-و---'>مناقصه انجام خدمات مشترکین منطقه یک و .... / آگهی برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات مشترکین منطقه یک و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918754/مزایده-یک-درب-باغ-و--'>مزایده یک درب باغ و .. / مزایده,مزایده یک درب باغ و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918722/مزایده-ملک-مشاع-بخش-سه-ثبت-اصفهان'>مزایده ملک مشاع بخش سه ثبت اصفهان  / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش سه ثبت اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918739/مزایده-ملک-به-مساحت-387-55مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 387.55مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 387.55مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918530/مناقصه-خرید-اکسیژن-مایع-مرکز-آموزشی'>مناقصه خرید اکسیژن مایع مرکز آموزشی / مناقصه , مناقصه خرید اکسیژن مایع مرکز آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918324/مناقصه-خرید-130-متر-زنجیر-کامل-اسکراپر-کارخانه-فرآوری-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 130 متر زنجیر کامل اسکراپر کارخانه فرآوری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 130 متر زنجیر کامل اسکراپر کارخانه فرآوری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918636/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-5-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918628/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-با-قدمت-12-سال-ساخت'>مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت 12 سال ساخت / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت 12 سال ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918520/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سمند-مدل-87-رنگ-سفید-زمان-مزایده--96-6-15'>مزایده  یک دستگاه خودروی سمند مدل 87 رنگ سفید زمان مزایده : 96.6.15  / مزایده,مزایده  یک دستگاه خودروی سمند مدل 87 رنگ سفید زمان مزایده : 96.6.15 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918528/مزایده-عمومی-حق-بهره-برداری-از-مرکز-معاینه-فنی-نوبت-دوم--چاپ-دوم'>مزایده عمومی حق بهره برداری از مرکز معاینه فنی نوبت دوم - چاپ دوم / مزایده عمومی , مزایده عمومی حق بهره برداری از مرکز معاینه فنی نوبت دوم - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918623/مزایده-فروش-5-قطعه-پلاک-مسکونی'>مزایده فروش 5 قطعه پلاک مسکونی / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه پلاک مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918538/مزایده-واگذاری-رستوران-دانشجویی-جهت-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا--'>مزایده واگذاری رستوران دانشجویی جهت تهیه، طبخ و توزیع غذا... / آگهی مزایده، مزایده واگذاری رستوران دانشجویی جهت تهیه، طبخ و توزیع غذا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918544/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-دکانتر-آبگیری-لجن-تصفیه-خانه-فاضلاب-شمال'>مناقصه خرید یک دستگاه دکانتر آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب شمال     / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید یک دستگاه دکانتر آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب شمال    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918094/مناقصه-خرید-2500-کیلوگرم-پودر-مس--'>مناقصه خرید 2500 کیلوگرم پودر مس ... / مناقصه , مناقصه خرید 2500 کیلوگرم پودر مس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918535/مزایده-یک-دستگاه-تاور-کرین'>مزایده یک دستگاه تاور کرین / مزایده یک دستگاه تاور کرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918539/مزایده-یکباب-آپارتمان-مساحت-50-متر'>مزایده یکباب آپارتمان مساحت 50 متر / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان مساحت 50 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918534/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-منزل-مسکونی-326-50متر'>مزایده دو دانگ از ششدانگ منزل مسکونی 326.50متر  / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ منزل مسکونی 326.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918548/مزایده-یک-دستگاه-وانت-یخچالدار-زامیاد'>مزایده یک دستگاه وانت یخچالدار زامیاد / مزایده یک دستگاه وانت یخچالدار زامیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918638/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-منزل-مسکونی-صد-متر'>مزایده دو دانگ از ششدانگ منزل مسکونی صد متر / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ منزل مسکونی صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918554/مزایده-پلاک-ثبتی-مشاع-از-باقیمانده-پلاک-89-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی مشاع از باقیمانده پلاک 89 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مشاع از باقیمانده پلاک 89 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918587/مزایده-ملک-واقع-در-بلوار-معلم-21-نبش-معاد-37---'>مزایده ملک واقع در بلوار معلم 21 نبش معاد 37 ....  / مزایده ملک واقع در بلوار معلم 21 نبش معاد 37 .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918547/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-تندر-90'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری تندر 90   / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری تندر 90  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918551/آگهی-فروش-جایگاه-پمپ-بنزین-96-5-31'>آگهی فروش جایگاه پمپ بنزین 96.5.31 / آگهی فروش,آگهی فروش جایگاه پمپ بنزین 96.5.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918557/مزایده-فروش-بیل-بکهو'>مزایده فروش بیل بکهو  / آگهی مزایده , مزایده فروش بیل بکهو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918572/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-پیکان-وانت-مدل-1390'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی پیکان وانت مدل 1390  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی پیکان وانت مدل 1390 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918577/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-پارس'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پژو پارس / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918798/مزایده-یکباب-سوله-در-حال-احداث-سردخانه-بخش-شش-ارومیه'>مزایده یکباب سوله در حال احداث سردخانه بخش شش ارومیه / مزایده,مزایده یکباب سوله در حال احداث سردخانه بخش شش ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918570/مزایده-واگذاری-ترمینال-مسافربری-شهرداری-ماکو'>مزایده واگذاری ترمینال مسافربری شهرداری ماکو / آگهی مزایده، مزایده واگذاری ترمینال مسافربری شهرداری ماکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918336/فراخوان-تامین-مالی-جهت-تکمیل-و-اجرای-طرح-آبرسانی-تمدید'>فراخوان تامین مالی جهت تکمیل و اجرای طرح آبرسانی تمدید / آگهی تمدید فراخوان انتخاب سرمایه گذار , فراخوان تامین مالی جهت تکمیل و اجرای طرح آبرسانی تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918576/مزایده-محل-بوفه-و-انتشارات-واحد-ماکو--'>مزایده محل بوفه و انتشارات واحد ماکو ... / آگهی مزایده، مزایده محل بوفه و انتشارات واحد ماکو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918582/مناقصه-امورات-تنظیف-شهری-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه امورات تنظیف شهری و نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه، مناقصه امورات تنظیف شهری و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918591/مزایده-فروش-اعیانی-5-قطعه-از-زمینهای-تفکیکی-نوبت-چهارم'>مزایده فروش اعیانی 5 قطعه از زمینهای تفکیکی نوبت چهارم  / مزایده,مزایده فروش اعیانی 5 قطعه از زمینهای تفکیکی نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918560/مزایده-واگذاری-جایگاه-های-CNG-شماره-1-و-2-شهرداری-ماکو'>مزایده واگذاری جایگاه های CNG شماره 1 و 2 شهرداری ماکو / آگهی مزایده، مزایده واگذاری جایگاه های CNG شماره 1 و 2 شهرداری ماکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918730/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-با-عمر-بنا-دو-سال-نوبت-اول'>مزایده یکباب منزل مسکونی با عمر بنا دو سال نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی با عمر بنا دو سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918119/مناقصه-خرید-البسه-کارکنان-ستاد-و-مراکز-تابعه-خود'>مناقصه خرید البسه کارکنان ستاد و مراکز تابعه خود  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید البسه کارکنان ستاد و مراکز تابعه خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918606/مزایده-واگذاری-تعدادی-غرفه'>مزایده واگذاری تعدادی غرفه / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری تعدادی غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918774/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-هشتاد-و-دو-فرعی-بخش-دو-اراک-نوبت-دوم'>مزایده ملک به پلاک ثبتی هشتاد و دو فرعی بخش دو اراک نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی هشتاد و دو فرعی بخش دو اراک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918567/مناقصه-اجرای-دستمزدی-کاشی-و-سرامیک'>مناقصه اجرای دستمزدی کاشی و سرامیک / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای دستمزدی کاشی و سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918604/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-روستا'>مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر روستا  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918612/مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-نوبت-سوم'>مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات  نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918558/مناقصه-امور-مربوط-به-نقلیه-کارکنان-(تاکسی-سرویس)-بار-دوم'>مناقصه امور مربوط به نقلیه کارکنان (تاکسی سرویس)- بار دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور مربوط به نقلیه کارکنان (تاکسی سرویس)- بار دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918104/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-آنالایزر-آزمایشگاهی-ترکیبات-اکسیژندار---نوبت-دوم'>مناقصه خرید دو دستگاه آنالایزر آزمایشگاهی ترکیبات اکسیژندار ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید دو دستگاه آنالایزر آزمایشگاهی ترکیبات اکسیژندار ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918566/مزایده-فروش-یک-باب-مغازه-تجاری-و--'>مزایده فروش یک باب مغازه تجاری و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش یک باب مغازه تجاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918596/مزایده-اراضی-موروثی-در-هفت-قطعه'>مزایده اراضی موروثی در هفت قطعه / مزایده,مزایده اراضی موروثی در هفت قطعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918579/مزایده-تعداد-7-عدد-کارت-کپچر-اکسترنال-و---'>مزایده تعداد 7 عدد کارت کپچر اکسترنال و .... / آگهی مزایده, مزایده تعداد 7 عدد کارت کپچر اکسترنال و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918585/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-حراست-فیزیکی--'>مناقصه نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی .. / مناقصه عمومی ,مناقصه نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918556/مناقصه-امور-مربوط-به-نقلیه-کارکنان-(تاکسی-سرویس)-بار-دوم'>مناقصه امور مربوط به نقلیه کارکنان (تاکسی سرویس) بار دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور مربوط به نقلیه کارکنان (تاکسی سرویس) بار دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918568/مزایده-یک-دستگاه-تراش-یک-متری'>مزایده یک دستگاه تراش یک متری / مزایده,مزایده یک دستگاه تراش یک متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918578/مزایده-تعدادی-از-مغازه-های-خود-تجدید'>مزایده تعدادی از مغازه های خود تجدید  / آگهی مزایده , مزایده تعدادی از مغازه های خود تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918552/آگهی-مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-رنگ-نقره-ای'>آگهی مزایده  یک دستگاه خودروی سواری پراید رنگ نقره ای / آگهی مزایده ، مزایده  یک دستگاه خودروی سواری پراید رنگ نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918592/مزایده-ملک-باغ-کوچک-مساحت-645متر'>مزایده ملک باغ کوچک مساحت 645متر  / مزایده,مزایده ملک باغ کوچک مساحت 645متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918112/مزایده-قطعات-ضایعاتی-بدنه-و-اقلام-ضایعاتی-خودرو--'>مزایده قطعات ضایعاتی بدنه و اقلام ضایعاتی خودرو... / آگهی مزایده, مزایده قطعات ضایعاتی بدنه و اقلام ضایعاتی خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918607/مزایده-یک-رول-ورق-کویل'>مزایده یک رول ورق کویل / مزایده,مزایده یک رول ورق کویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918562/مزایده-یک-دستگاه-پخت-نان-حجیم--یک-دستگاه-همزن'>مزایده یک دستگاه پخت نان حجیم ، یک دستگاه همزن  / مزایده,مزایده یک دستگاه پخت نان حجیم ، یک دستگاه همزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918564/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر  نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918656/مزایده-ملک-قولنامه-ای-نوبت-اول'>مزایده ملک قولنامه ای نوبت اول / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918659/مزایده-ملک-بخش-دو-اراک-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش دو اراک نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش دو اراک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918653/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-خشکشویی-11-متر'>مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه خشکشویی 11 متر / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه خشکشویی 11 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918590/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند  / مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918650/مزایده-ششدانگ-مغازه-به-مساحت-15-20متر'>مزایده ششدانگ مغازه به مساحت 15.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه به مساحت 15.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918665/مزایده-ششدانگ-مغازه-به-مساحت-14-20متر'>مزایده ششدانگ مغازه به مساحت 14.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه به مساحت 14.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918948/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-151-32مترمربع'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 151.32مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 151.32مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918142/مناقصه-خرید-ست-انشعاب-آب---96-5-31'>مناقصه خرید ست انشعاب آب ... 96.5.31 / آگهی مناقصه , مناقصه خرید ست انشعاب آب ... 96.5.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918580/فراخوان-مناقصه-طرح-تکمیل-کانال-و-ایستگاه-پمپاژ-شمال-آبادان-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه طرح تکمیل کانال و ایستگاه پمپاژ شمال آبادان نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه طرح تکمیل کانال و ایستگاه پمپاژ شمال آبادان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918586/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-جمع-آوری-و-حمل-زباله-و---96-5-31'>تجدید مناقصه واگذاری امور خدماتی جمع آوری و حمل زباله و ....96.5.31 / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدماتی جمع آوری و حمل زباله و ....  تجدید 96.5.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918704/فراخوان-ارزیابی-منابع-تولید-داخلی-مواد-شیمیایی-مورد-نیاز'>فراخوان ارزیابی منابع تولید داخلی مواد شیمیایی مورد نیاز  / فراخوان , فراخوان ارزیابی منابع تولید داخلی مواد شیمیایی مورد نیاز  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918598/مناقصه-خدمات-غذایی-و-اتاقداری-ابدارخانه---'>مناقصه خدمات غذایی و اتاقداری ابدارخانه ،...  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خدمات غذایی و اتاقداری ابدارخانه ،... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918629/فراخوان-انجام-خدمات-تنظیفات-در-محوطه-های-مناطق-مسکونی'>فراخوان انجام خدمات تنظیفات ،در محوطه های مناطق مسکونی  / فراخوان , فراخوان انجام خدمات تنظیفات ،در محوطه های مناطق مسکونی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918583/مناقصه-تامین-بخشی-از-نیروی-انسانی-مورد-نیاز-نوبت-دوم'>مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918593/مناقصه-برون-سپاری-بخش-نوار-قلب-و-تزریقات'>مناقصه برون سپاری بخش نوار قلب و تزریقات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه برون سپاری بخش نوار قلب و تزریقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918595/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-ساختمانی-توسعه-و-نصب-ترانسفورماتور-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام عملیات ساختمانی توسعه و نصب ترانسفورماتور نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه انجام عملیات ساختمانی توسعه و نصب ترانسفورماتور نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918597/فراخوان-مناقصه-خدمات-نگهداری-فضای-سبز-ادارات-و-اماکن-عمومی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات نگهداری فضای سبز ادارات و اماکن عمومی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه خدمات نگهداری فضای سبز ادارات و اماکن عمومی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918154/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-بتنی-فاضلابی-مسلح--'>تجدید مناقصه خرید لوله بتنی فاضلابی مسلح...  / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید لوله بتنی فاضلابی مسلح... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918675/مناقصه-تکمیل-مجتمع-های-آبرسانی-روستایی-اولویت-دار-روستایی-خوزستان'>مناقصه تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی اولویت دار روستایی خوزستان  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی اولویت دار روستایی خوزستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918649/مناقصه-عملیات-تنظیف-و-جاروکشی-خیابانها-در-سطح-شهرداری-منطقه'>مناقصه عملیات تنظیف و جاروکشی خیابانها در سطح شهرداری منطقه  / مناقصه , مناقصه عملیات تنظیف و جاروکشی خیابانها در سطح شهرداری منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918594/مناقصه-انجام-خدمات-نظارت-بر-تهیه--طبخ-و-توزیع-و-سرو-سه-وعده-غذا-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نظارت بر تهیه ، طبخ و توزیع و سرو سه وعده غذا- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات نظارت بر تهیه ، طبخ و توزیع و سرو سه وعده غذا- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918095/مناقصه-coring-tool---نوبت-دوم'>مناقصه  coring tool   - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه  coring tool   - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918097/مناقصه-نگهداری-همراه-با-بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی-و----نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و .... -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918100/مناقصه-خرید-150-دستگاه-کامپیوتر-p4-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 150 دستگاه کامپیوتر p4- تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه خرید 150 دستگاه کامپیوتر p4- تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918698/مزایده-فروش-لندکروز'>مزایده فروش لندکروز / مزایده فروش لندکروز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918131/مناقصه-و-تجدید-مناقصه-تراش-و-روکش-مکانیزه-معابر-منطقه-چهار-(تجدید)--'>مناقصه و تجدید مناقصه تراش و روکش مکانیزه معابر منطقه چهار (تجدید)    ... / مناقصه و تجدید مناقصه , مناقصه و تجدید مناقصه تراش و روکش مکانیزه معابر منطقه چهار (تجدید)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918639/استعلام-بهاء-اصلاح-و-بهینه-سازی-کاهش-تلفات-باشت'>استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات باشت  / استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات باشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918600/استعلام-بهاء-اصلاح-و-بهینه-سازی-کاهش-تلفات-باشت'> استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات باشت / استعلام بهاء,  استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات باشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918896/استعلام-بهاء-اصلاح-و-بهینه-سازی-کاهش-تلفات-باشت--خیابان-بنیاد--'>استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات باشت - خیابان بنیاد ... / استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات باشت - خیابان بنیاد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918745/مناقصه-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-های-فشار-متوسط-شهرستان-چابهار'>مناقصه اصلاح و بازسازی شبکه های فشار متوسط شهرستان چابهار / مناقصه اصلاح و بازسازی شبکه های فشار متوسط شهرستان چابهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918616/مناقصه-توسعه-روستایی-شهرستان-نگور'>مناقصه توسعه روستایی شهرستان نگور / مناقصه عمومی, مناقصه توسعه روستایی شهرستان نگور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918613/مناقصه-توسعه-روستایی-ایرانشهر'>مناقصه توسعه روستایی ایرانشهر / مناقصه عمومی, مناقصه توسعه روستایی ایرانشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918611/مناقصه-توسعه-روستایی-میرجاوه'>مناقصه توسعه روستایی میرجاوه / مناقصه عمومی, مناقصه توسعه روستایی میرجاوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918149/مزایده-تلویزیون-ال-ای-دی'>مزایده تلویزیون ال ای دی  / مزایده تلویزیون ال ای دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918608/مناقصه-توسعه-روستایی-مهرستان'>مناقصه توسعه روستایی مهرستان / مناقصه عمومی, مناقصه توسعه روستایی مهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918605/مناقصه-توسعه-روستایی-کنارک'>مناقصه توسعه روستایی کنارک / مناقصه عمومی, مناقصه توسعه روستایی کنارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918630/توسعه-روستایی-زهک'>توسعه روستایی زهک / مناقصه توسعه روستایی زهک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918740/مناقصه-ارائه-خدمات-و-فعالیت-های-لازم-و-مرتبط-با-حسابداری'>مناقصه ارائه خدمات و فعالیت های لازم و مرتبط با حسابداری  / مناقصه ارائه خدمات و فعالیت های لازم و مرتبط با حسابداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918742/مناقصه-کاهش-پیک-خاش'>مناقصه کاهش پیک خاش / مناقصه کاهش پیک خاش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918647/توسعه-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-های-برق-1'>توسعه اصلاح و بازسازی شبکه های برق 1 / مناقصه اصلاح و بازسازی شبکه های برق 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918773/مناقصه-عملیات-اصلاح-پایداری-خطوط-20-کیلوولت-محمدان'>مناقصه عملیات اصلاح پایداری خطوط 20 کیلوولت محمدان  / مناقصه عملیات اصلاح پایداری خطوط 20 کیلوولت محمدان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918769/مناقصه-عملیات-توسعه-روستایی-از-منابع-بند-ه-سال-96-قصرقند'>مناقصه عملیات توسعه روستایی از منابع بند ه سال 96 قصرقند  / مناقصه عملیات توسعه روستایی از منابع بند ه سال 96 قصرقند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918601/مناقصه-رفع-حریم-زاهدان1'>مناقصه رفع حریم زاهدان1  / مناقصه رفع حریم زاهدان1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918093/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-صد-و-شصت-مترمربع'>مزایده یک قطعه ملک مساحت صد و شصت مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت صد و شصت مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918728/مناقصه-توسعه-روستایی-کنارک'>مناقصه توسعه روستایی کنارک / مناقصه عمومی, مناقصه توسعه روستایی کنارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918763/مناقصه-عملیات-اصلاح-و-بهینه-سازی-روستایی-محله-خیرآباد'>مناقصه عملیات اصلاح و بهینه سازی روستایی محله خیرآباد / مناقصه عملیات اصلاح و بهینه سازی روستایی محله خیرآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918619/مناقصه-رفع-افت-ولتاژ-راسک'>مناقصه رفع افت ولتاژ راسک / مناقصه رفع افت ولتاژ راسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918617/مناقصه-واگذاری-عملیات-تعدیل-بار-پستهای-زابل'>مناقصه واگذاری عملیات تعدیل بار پستهای زابل    / مناقصه واگذاری عملیات تعدیل بار پستهای زابل   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918759/مناقصه-توسعه-شبکه-روستایی-شهرستان-خاش'> مناقصه توسعه شبکه روستایی شهرستان خاش / مناقصه عمومی,  مناقصه توسعه شبکه روستایی شهرستان خاش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918859/مناقصه-توسعه-روستايی-بمپور'>مناقصه توسعه روستايی بمپور    / آگهی مناقصه ، مناقصه توسعه روستايی بمپور   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918622/مناقصه-اصلاح-و-بازسازی-روستای-کمب'>مناقصه اصلاح و بازسازی روستای کمب  / مناقصه اصلاح و بازسازی روستای کمب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918738/مناقصه-عمومی-تعویض-سیم-به-هادی-روکشدار-ریمدان-96-5-31'>مناقصه عمومی تعویض سیم به هادی روکشدار ریمدان 96.5.31 / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تعویض سیم به هادی روکشدار ریمدان 96.5.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918092/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-هفتاد-متر'>مزایده آپارتمان به مساحت هفتاد متر / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918114/فراخوان-تعمیرات-جاری-و-اساسی-خودروهای-سبک-و-سنگین-و--'>فراخوان تعمیرات جاری و اساسی خودروهای سبک و سنگین و ...  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان تعمیرات جاری و اساسی خودروهای سبک و سنگین و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918737/استعلام-عملیات-اصلاح-9-952-کیلومتر-شبکه-فشار-متوسط-جهت-کاهش-تلفات'>استعلام  عملیات اصلاح 9.952 کیلومتر شبکه فشار متوسط جهت کاهش تلفات / استعلام  عملیات اصلاح 9.952 کیلومتر شبکه فشار متوسط جهت کاهش تلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918096/مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-شرق-011-شمال-رودک-نوبت-دوم'>مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 011 شمال رودک نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 011 شمال رودک  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918828/مناقصه-عملیات-احداث-210-متر-شبکه-فشار-متوسط-و-600-متر-کابلکشی--'>مناقصه عملیات احداث 210 متر شبکه فشار متوسط و 600 متر کابلکشی ... / مناقصه, عملیات احداث 210 متر شبکه فشار متوسط و 600 متر کابلکشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918716/مناقصه-عملیات-نصب-14-دستگاه-پست-هوایی--'>مناقصه عملیات نصب 14 دستگاه پست هوایی ... / مناقصه, عملیات نصب 14 دستگاه پست هوایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918712/مناقصه-عملیات-جابجایی-کابل-فاصله-دار'>مناقصه عملیات جابجایی کابل فاصله دار  / مزایده , مزایده عملیات جابجایی کابل فاصله دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918750/استعلام-عملیات-کاهش-پیک-بار-شهری-سال-96-شهرستان-خاش'>استعلام عملیات کاهش پیک بار شهری سال 96 شهرستان خاش / استعلام بها, استعلام عملیات کاهش پیک بار شهری سال 96 شهرستان خاش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918103/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-نظارت-تصویری-و---'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی سیستم نظارت تصویری و ....  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی سیستم نظارت تصویری و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918772/استعلام-بهاء-عملیات-توسعه-شهری-سال-96-شهرستان-کنارک'>استعلام بهاء عملیات توسعه شهری سال 96 شهرستان کنارک / استعلام بهاء, استعلام بهاء عملیات توسعه شهری سال 96 شهرستان کنارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918741/فراخوان-شناسائی-تامین-كنندگان-سنگ-آهن-دانه-بندی'>فراخوان شناسائی تامین كنندگان سنگ آهن دانه بندی /  فراخوان , فراخوان شناسائی تامین كنندگان سنگ آهن دانه بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918720/استعلام-تغذیه-کننده-گریس'>استعلام تغذیه کننده گریس   / استعلام تغذیه کننده گریس  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918725/استعلام-والو-کنترل-فشار-و-توزیع-کننده-مارک-REXROTH'>استعلام والو کنترل فشار و توزیع کننده مارک REXROTH / استعلام والو کنترل فشار و توزیع کننده مارک REXROTH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918718/استعلام-فیلتر-روغن'>استعلام فیلتر روغن / استعلام فیلتر روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918626/استعلام-تسمه-نقاله-آجدار'>استعلام  تسمه نقاله آجدار   / استعلام بهاء ,استعلام  تسمه نقاله آجدار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918224/اصلاحیه-مزایده-فروش-حدودا-مقدار-280-تن-محصولات-باغات-زیتون'>اصلاحیه مزایده فروش حدودا مقدار 280 تن محصولات باغات زیتون  / اصلاحیه , مزایده فروش حدودا مقدار 280 تن محصولات باغات زیتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918831/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات-تأسیسات'>مناقصه انجام خدمات تنظیفات تأسیسات / مناقصه, انجام خدمات تنظیفات تأسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918640/مناقصه-مبدل-شل-و-تیوب'>مناقصه  مبدل شل و تیوب  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه   مبدل شل و تیوب </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 7 تاريخ : پنجشنبه 27 مهر 1396 ساعت: 11:38