اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.30 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917477/مزایده-تعدادی-دستگاه-... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.30 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917477/مزایده-تعدادی-دستگاه-و-ادوات-جهت-تولید-و-بسته-بندی-لبنیات-و-بستنی'>مزایده تعدادی دستگاه و ادوات جهت تولید و بسته بندی لبنیات و بستنی / مزایده تعدادی دستگاه و ادوات جهت تولید و بسته بندی لبنیات و بستنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917510/مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-آبیاری-تحت-فشار'>مناقصه خرید لوله و اتصالات آبیاری تحت فشار / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید لوله و اتصالات آبیاری تحت فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917852/فراخوان-مناقصه-خدمات-عملیاتی-(تحت-الارضی-و-سطح-الارضی)'>فراخوان مناقصه خدمات عملیاتی (تحت الارضی  و سطح الارضی) / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان خدمات عملیاتی (تحت الارضی  و سطح الارضی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917860/مناقصه-عمومی-دستگاه-وکیوم-گاز-کولر-خودرو'>مناقصه عمومی دستگاه وکیوم گاز کولر خودرو / آگهی فراخوان مناقصه عمومی،  مناقصه عمومی دستگاه وکیوم گاز کولر خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917851/فراخوان-مناقصه-عمومی-ابزارآلات-و-تجهیزات-کارگاهی'>فراخوان مناقصه عمومی ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه عمومی ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917834/استعلام-ساخت-آجر-نسوز'>استعلام ساخت آجر نسوز / استعلام ,استعلام ساخت آجر نسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917732/مناقصه-ساخت-SPRING-SET'>مناقصه ساخت SPRING SET / مناقصه ساخت SPRING SET</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917748/مناقصه-ساخت-قطعات-گیربکس-FLENDER'>مناقصه ساخت قطعات گیربکس FLENDER  / مناقصه, مناقصه ساخت قطعات گیربکس FLENDER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917861/مناقصه-خرید-الکتروموتور'>مناقصه  خرید الکتروموتور / مناقصه, مناقصه خرید الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917884/دعوتنامه-خرید-سیم-گارد'>دعوتنامه خرید سیم گارد   / دعوتنامه خرید سیم گارد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917900/مناقصه-بیمه-بدنه-وسائط-نقلیه'>مناقصه بیمه بدنه وسائط نقلیه     / مناقصه , مناقصه بیمه بدنه وسائط نقلیه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917216/تجدید-مناقصه-نظافت-ساختمان-ها-و---'>تجدید مناقصه نظافت ساختمان ها و ....  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه نظافت ساختمان ها و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917226/مناقصه-خدمات-حفظ-و-حراست-فیزیکی-از-اماکن--'>مناقصه خدمات حفظ و حراست فیزیکی از اماکن ...  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خدمات حفظ و حراست فیزیکی از اماکن ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917939/فراخوان-نگهداری-و-تعمیر-سیستمهای-علائم-الکتریکی'>فراخوان نگهداری و تعمیر سیستمهای علائم الکتریکی / فراخوان، فراخوان نگهداری و تعمیر سیستمهای علائم الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917918/مناقصه-پروژه-عملیات-خاکی---'>مناقصه پروژه عملیات خاکی  .... / مناقصه پروژه عملیات خاکی  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917924/مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-و-تجهیز-پست-برق-شهرک-فن-آوری-تهران-بر-اساس'>مناقصه  پروژه احداث ساختمان و تجهیز پست برق شهرک فن آوری تهران بر اساس     / مناقصه  پروژه احداث ساختمان و تجهیز پست برق شهرک فن آوری تهران بر اساس    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917908/مناقصه-واگذاری-امور-طبخ-وتوزیع-غذای-دانشجویی'>مناقصه  واگذاری امور طبخ وتوزیع غذای دانشجویی     / مناقصه  واگذاری امور طبخ وتوزیع غذای دانشجویی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917888/مناقصه-تهیه-مصالح-و-حفاری-گالری-و-چاه-دستی-در-روستای-آشان'>مناقصه تهیه مصالح و حفاری گالری و چاه دستی در روستای آشان  / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و حفاری گالری و چاه دستی در روستای آشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917909/مناقصه-تهیه-مصالح-و-احداث-و-تست-مخزن-آب'>مناقصه تهیه مصالح و احداث و تست مخزن آب  / مناقصه تهیه مصالح و احداث و تست مخزن آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917915/مناقصه-تهیه-مصالح-و-احداث-و-تست-مخزن-آب-شرب'>مناقصه تهیه مصالح و احداث و تست مخزن آب شرب / مناقصه تهیه مصالح و احداث و تست مخزن آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917925/مناقصه-تهیه-مصالح-و-لوله‌گذاری-خط-انتقال'>مناقصه تهیه مصالح و لوله‌گذاری خط انتقال  / مناقصه تهیه مصالح و لوله‌گذاری خط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917887/فراخوان-مناقصه-تهیه-مصالح-و-حفاری-چاه-ضربه-ای'>فراخوان مناقصه تهیه مصالح و حفاری چاه ضربه ای  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه مصالح و حفاری چاه ضربه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917902/​فراخوان-مناقصه-تهیه-مصالح-و-لوله‌گذاری-شبکه-توزیع'>​فراخوان مناقصه تهیه مصالح و لوله‌گذاری شبکه توزیع / ​فراخوان مناقصه , ​فراخوان مناقصه تهیه مصالح و لوله‌گذاری شبکه توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917202/تجدید-فراخوان-امور-سرویس-و-نگهداری-و-راهبری-و-تعمیرات-تاسیسات-مکانیکی-و---'>تجدید فراخوان امور سرویس و نگهداری و راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی و ....  / فراخوان ، تجدید فراخوان امور سرویس و نگهداری و راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917912/​فراخوان-مناقصه-تهیه-مصالح-و-ابزار-کار-و-بازوبست-الکتروپمپهای-شناور'>​فراخوان مناقصه تهیه مصالح و ابزار کار و بازوبست الکتروپمپهای شناور / ​فراخوان مناقصه , ​فراخوان مناقصه تهیه مصالح و ابزار کار و بازوبست الکتروپمپهای شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917885/مناقصه-توسعه-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز / مناقصه ,مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917196/تمدید-مناقصه-تامین-قطعات-یدکی-و-انجام-تعمیرات-دوره-ای-بلند-مدت--'>تمدید مناقصه تامین قطعات یدکی و انجام تعمیرات دوره ای بلند مدت... / آگهی مناقصه عمومی، تمدید مناقصه تامین قطعات یدکی و انجام تعمیرات دوره ای بلند مدت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917868/ارزیابی-کیفی-اجرای-پروژه-تعمیرات-اساسی-و-۲۰واحد-منزل-سبز'>ارزیابی کیفی اجرای پروژه تعمیرات اساسی و ۲۰واحد منزل سبز   / ارزیابی کیفی اجرای پروژه تعمیرات اساسی و ۲۰واحد منزل سبز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917862/مزایده-اقلام-مازاد-وسایل-ماشین-آلات--برق-رسانی-و--'> مزایده اقلام مازاد. وسایل ماشین آلات - برق رسانی و ... / مزایده,  مزایده اقلام مازاد. وسایل ماشین آلات - برق رسانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917198/مزایده-16-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده 16 دستگاه خودروی سواری  / مزایده 16 دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917870/مناقصه-خرید-چراغهای-ضد-انفجار'>مناقصه خرید چراغهای ضد انفجار     / آگهی مناقصه, مناقصه خرید چراغهای ضد انفجار    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917865/مناقصه-نصب-و-استانداردسازی-انشعابات-آب'>مناقصه نصب و استانداردسازی انشعابات آب  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه نصب و استانداردسازی انشعابات آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917837/مزایده-واگذاری-داروخانه-بیمارستان-دکتر-گنجویان-دزفول'>مزایده واگذاری داروخانه بیمارستان دکتر گنجویان دزفول     / مزایده واگذاری داروخانه بیمارستان دکتر گنجویان دزفول    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917844/مناقصه-PART-FOR-HOOK-VARCO-BJ'>مناقصه PART FOR HOOK VARCO BJ / آگهی مناقصه ,مناقصه PART FOR HOOK VARCO BJ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917193/تجدید-مناقصه-احداث-فضای-سبز-و-شبکه-آبیاری'>تجدید مناقصه احداث فضای سبز و شبکه آبیاری  / آگهی فراخوان مناقصه , تجدید مناقصه احداث فضای سبز و شبکه آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917873/مناقصه-گازرسانی-به-روستاههای-شورابه-بهرام--'>مناقصه گازرسانی به روستاههای شورابه بهرام ... / مناقصه , مناقصه گازرسانی به روستاههای شورابه بهرام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917185/مناقصه-خرید-P-F-HONEY-WELL'>مناقصه خرید P/F HONEY WELL  / مناقصه, مناقصه  خرید P/F HONEY WELL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917505/مناقصه-جمع-آوری-و-دمونتاژ--بارگیری--حمل-و-تحویل'>مناقصه جمع آوری و دمونتاژ ، بارگیری ، حمل و تحویل / آگهی مناقصه، مناقصه جمع آوری و دمونتاژ ، بارگیری ، حمل و تحویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917188/تجدید-فراخوان-احداث-محوطه-دو-باب-مدرسه'>تجدید فراخوان احداث محوطه دو باب مدرسه / مناقصه , تجدید فراخوان احداث محوطه دو باب مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917190/مناقصه-خرید-و-تحویل-تجهیزات-Cisco'>مناقصه خرید و تحویل تجهیزات Cisco / مناقصه عمومی،مناقصه خرید و تحویل تجهیزات Cisco</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917183/مزایده-آسانسور-و-متعلقات---نوبت-دوم'>مزایده آسانسور و متعلقات... - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده آسانسور و متعلقات... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917187/مناقصه-خرید-و-اجرای-سیستم-اعلام-و-اطفاء-حریق-انبارهای-واحد-نساجی'>مناقصه خرید و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق انبارهای واحد نساجی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق انبارهای واحد نساجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917192/مناقصه-خرید-ترانسمیترهای-ساخت-YOKOGAWA--نوبت-دوم'>مناقصه خرید ترانسمیترهای ساخت YOKOGAWA - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی با اخذ سپرده , مناقصه خرید ترانسمیترهای ساخت YOKOGAWA - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917195/مناقصه-خرید-الکتروموتور-مربوط-به-فن-کندانسر-چیلر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید الکتروموتور مربوط به فن کندانسر چیلر  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی با اخذ سپرده , مناقصه خرید الکتروموتور مربوط به فن کندانسر چیلر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917435/الحاقیه-مناقصه-خرید-1000-متریک-تن-گوشت-تازه-منجمد-گوساله'>الحاقیه مناقصه خرید 1000 متریک تن گوشت تازه منجمد گوساله  / الحاقیه مناقصه بین المللی, تجدید مناقصه خرید 1000 متریک تن گوشت تازه منجمد گوساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917197/مزایده-تعدادی-خودرو-سبک-سنگین--'>مزایده تعدادی خودرو سبک، سنگین... / آگهی مزایده, مزایده تعدادی خودرو سبک، سنگین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917246/مزایده-فروش-تعدادی-کامیون-و-کمیونت-و-نیسان-سردخانه-دار'>مزایده فروش تعدادی کامیون و کمیونت و نیسان سردخانه دار  / مزایده , مزایده فروش تعدادی کامیون و کمیونت و نیسان سردخانه دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917214/مناقصه-توسعه-انشعاب-آتش-نشانی-انبار-نفت-دره-شهر'>مناقصه توسعه انشعاب آتش نشانی انبار نفت دره شهر / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان مناقصه توسعه انشعاب آتش نشانی انبار نفت دره شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917186/فراخوان-مزایده-عمومی-اجاره-اماکن-ورزشی'>فراخوان مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی  / فراخوان مزایده عمومی ،فراخوان مزایده عمومی  اجاره اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917493/استعلام-بیمه-درمانی-کارکنان-خود-حدود-50-نفر'>استعلام بیمه درمانی کارکنان خود حدود 50 نفر  / استعلام , استعلام بیمه درمانی کارکنان خود حدود 50 نفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917253/مزایده-فروش-ضایعات'>مزایده فروش ضایعات  / آگهی فروش , مزایده فروش ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917466/آگهی-مناقصه-تامین-کالا'>آگهی مناقصه  تامین کالا / مناقصه ,آگهی مناقصه  تامین کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917471/مناقصه-انجام-خدمات-تاسیسات--نگهداشت-96-5-30'>مناقصه انجام خدمات تاسیسات ، نگهداشت  96.5.30 / مناقصه , مناقصه انجام خدمات تاسیسات ، نگهداشت  96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917483/مناقصه-خدمات-هتل-داری-خانه-داری-و---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات هتل داری، خانه داری و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه خدمات هتل داری، خانه داری و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917516/مناقصه-خدمات-استحصال-مواد-نفتی-از-حدود-300-حلقه-چاهک'>مناقصه خدمات استحصال مواد نفتی از حدود 300 حلقه چاهک  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات استحصال مواد نفتی از حدود 300 حلقه چاهک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917507/مناقصه-اجرای-عملیات-محوطه-نیلوفر-1'>مناقصه اجرای عملیات محوطه نیلوفر 1  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات محوطه نیلوفر 1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917511/مناقصه-اجرای-عملیات-طراحی-و-اجرای-محوطه-برج-های-سپهر'>مناقصه اجرای عملیات طراحی و اجرای محوطه برج های سپهر / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات طراحی و اجرای محوطه برج های سپهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917267/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-اداری-و-تشکیلاتی'>مزایده فروش اقلام مازاد اداری و تشکیلاتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام مازاد اداری و تشکیلاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917531/مناقصه-واگذاری-اجرای-پروژه-طراحی-و-پیاده-سازی-نظام-حسابرسی-فاوا'>مناقصه واگذاری اجرای پروژه طراحی و پیاده سازی نظام حسابرسی فاوا / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اجرای پروژه طراحی و پیاده سازی نظام حسابرسی فاوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917517/فراخوان-مناقصه-عمومی-همراه-با-ارزیابی-کیفی-خرید-FLAME-DETECTOR--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی  خرید FLAME DETECTOR - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه عمومی  خرید  FLAME DETECTOR نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917456/مناقصه-خرید-پک-میان-وعده-قطار-مرحله-دوم'> مناقصه خرید پک میان وعده قطار- مرحله دوم / آگهی مناقصه,  مناقصه خرید پک میان وعده قطار- مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917460/مناقصه-4-000-عدد-سنگ-پرداختکاری-CBN-هونینگ-مورد-نیاز-صنعت--نوبت-دوم'>مناقصه 4.000 عدد سنگ پرداختکاری CBN هونینگ مورد نیاز صنعت ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه 4.000 عدد سنگ پرداختکاری CBN هونینگ مورد نیاز صنعت ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917462/مناقصه-خدمات-تولید-50-000-عدد-قطعه-را-در-محل-خود--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تولید 50.000 عدد قطعه را در محل خود - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تولید 50.000 عدد قطعه را در محل خود - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917472/مزایده-فروش-تعدادی-خودرو-سواری-پاجرو-مزدا-و--'>مزایده فروش تعدادی خودرو سواری پاجرو، مزدا و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعدادی خودرو سواری پاجرو، مزدا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917501/مناقصه-EPC-F-خط-2-قطار-شهری'>مناقصه EPC+F خط 2 قطار شهری / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه EPC+F خط 2 قطار شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917295/مزایده-تعدادی-از-واحدهای-تحت-پوشش'>مزایده تعدادی از واحدهای تحت پوشش / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای ، مزایده تعدادی از واحدهای تحت پوشش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917491/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-نگهداری-و-تعمیر-عملکرد-محور-خطوط-و-ابنیه-فنی-اداره-کل-راه-آهن'>اصلاحیه مناقصه عملیات نگهداری و تعمیر عملکرد محور خطوط و ابنیه فنی اداره کل راه آهن / اصلاحیه مناقصه عملیات نگهداری و تعمیر عملکرد محور خطوط و ابنیه فنی اداره کل راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917502/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه  / آگهی مزایده,مزایده  تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917506/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-223متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 223متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 223متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917355/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین  / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917298/مناقصه-واگذاری-عملیات-حمل-مصالح-و-آسفالت-نوبت-سوم'>مناقصه واگذاری عملیات حمل مصالح و آسفالت نوبت سوم  / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه واگذاری عملیات حمل مصالح و آسفالت  - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917292/مناقصه-لوازم-انشعاب-فاضلاب-110-میلیمتر---نوبت-دوم'>مناقصه لوازم انشعاب فاضلاب 110 میلیمتر  ....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لوازم انشعاب فاضلاب 110 میلیمتر ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917509/مزایده-عرصه-و-اعیان-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-16-مهاباد'>مزایده عرصه و اعیان ششدانگ یکباب خانه بخش 16 مهاباد / مزایده,مزایده عرصه و اعیان ششدانگ یکباب خانه بخش 16 مهاباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917269/مناقصه-خرید-لیبل-های-مصرفی-سالیانه'>مناقصه خرید لیبل های مصرفی سالیانه / آگهی مناقصه, مناقصه خرید لیبل های مصرفی سالیانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917459/مزایده-فروش-تلویزیون-ال-ای-دی'>مزایده فروش تلویزیون ال ای دی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تلویزیون ال ای دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917512/مزایده-جرثقیل-سوار'>مزایده جرثقیل سوار / اگهی مزایده ,مزایده جرثقیل سوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917495/مزایده-فروش-تعداد-12-دستگاه-خودروهای-مازاد'>مزایده فروش تعداد 12 دستگاه خودروهای مازاد / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 12 دستگاه خودروهای مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917302/فراخوان-ارزیابی-کیفی-پروژه-اجرای-خط-انتقال-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی پروژه اجرای خط انتقال نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی پروژه اجرای خط انتقال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917326/مناقصه-برونسپاری-خدمات-آرامستان-بهشت-صادق-شهر-بوشهر'>مناقصه برونسپاری خدمات آرامستان بهشت صادق شهر بوشهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه برونسپاری خدمات آرامستان بهشت صادق شهر بوشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917312/مناقصه-راهبری-و-انجام-خدمات-فنی-و-مهندسی-شامل-نگهداری'>مناقصه  راهبری و انجام خدمات فنی و مهندسی شامل نگهداری  / آگهی مناقصه, مناقصه  راهبری و انجام خدمات فنی و مهندسی شامل نگهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917290/مناقصه-عملیات-تکمیل-انشعابات-خانگی-فاضلاب-و---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تکمیل انشعابات خانگی فاضلاب و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات تکمیل انشعابات خانگی فاضلاب و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917349/مناقصه-خدمات-و-نگهداری-ساختمان-های-مرکز-خدمات-فناوری-و-کسب-و-کار---'>مناقصه  خدمات و نگهداری ساختمان های مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  خدمات و نگهداری ساختمان های مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917353/مزایده-اپارتمان-به-مساحت-95-38متر'>مزایده اپارتمان به مساحت 95.38متر / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 95.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917288/مناقصه-خرید-و-حمل-۲۵۰۰۰-تن-نمک-ضد-یخ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل ۲۵۰۰۰ تن نمک ضد یخ  نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه خرید و حمل ۲۵۰۰۰ تن نمک ضد یخ  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917358/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-15000-متر-شبکه-فولادی-و-پلی-اتیلن'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای 15000 متر شبکه فولادی و پلی اتیلن  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مصالح و اجرای 15000 متر شبکه فولادی و پلی اتیلن  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917314/استعلام-ارائه-خدمات-پذیرایی--تشریفات-و-امور-تنظیفاتی-نوبت-دوم'>استعلام  ارائه خدمات پذیرایی ، تشریفات و امور تنظیفاتی نوبت دوم  / استعلام  ارائه خدمات پذیرایی ، تشریفات و امور تنظیفاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917325/مزایده-کالاهای-تحت-اختیار-96-5-30'>مزایده کالاهای تحت اختیار 96.5.30 / آگهی مزایده ,مزایده کالاهای تحت اختیار  96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917308/فراخوان-اصلاح-و-توسعه-شبکه-توزیع-آب-و-استاندارد-سازی-انشعابات-نوبت-دوم'>فراخوان  اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب و استاندارد سازی انشعابات نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای,فراخوان  اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب و استاندارد سازی انشعابات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917282/استعلام-ارائه-خدمات-دفتری-امور-کارشناسی-و--نوبت-دوم'>استعلام ارائه خدمات دفتری، امور کارشناسی و ...نوبت دوم / استعلام ,استعلام ارائه خدمات دفتری، امور کارشناسی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917297/مناقصه-نگهداری-همراه-با-بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی-و-نوسازی-و--'>مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917264/فراخوان-تولید-محصولات-پلی-اتیلنی'>فراخوان تولید محصولات پلی اتیلنی / آگهی فراخوان, فراخوان تولید محصولات پلی اتیلنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917411/مناقصه-P-F-PCE-DOWNHOLE-MOTORS-96-05-30'>مناقصه P/F: PCE DOWNHOLE MOTORS- 96.05.30 / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه P/F: PCE DOWNHOLE MOTORS- 96.05.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917274/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-2500متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 2500متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 2500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917279/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-126-71متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.71متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.71متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917284/مزایده-زمین-زراعی-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده زمین زراعی اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده زمین زراعی اموال غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917430/مزایده-29-فنجان-آب-از-قنات-برون'>مزایده 29 فنجان آب از قنات برون  / مزایده ,مزایده 29 فنجان آب از قنات برون  مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917289/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917424/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-شورانت-77'>مزایده یک دستگاه خودرو شورانت 77  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو شورانت 77  مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917286/مزایده-ملک-به-مساحت-395متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک به مساحت 395متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به مساحت 395متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917437/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-سلماس'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور سلماس / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور سلماس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917257/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-مساحت-4070متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 4070متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 4070متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917260/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-240مترمربع'>مزایده ملک به مساحت عرصه 240مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 240مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917469/مزایده-انواع-سرامیک'>مزایده انواع سرامیک  / مزایده,مزایده انواع سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917458/مناقصه-اجرای-شبکه-گازرسانی-در-شهرک-صنعتی-خمین'>مناقصه اجرای شبکه گازرسانی در شهرک صنعتی خمین / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای شبکه گازرسانی در شهرک صنعتی خمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917480/مناقصه-اجرای-پروژه-ساختمانی--'>مناقصه اجرای پروژه ساختمانی.... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه ساختمانی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917488/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-سیستم-لوگان-L90'>مزایده ششدانگ یک دستگاه اتومبیل سواری سیستم لوگان L90  / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه اتومبیل سواری سیستم لوگان L90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917263/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-799-80متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 799.80متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 799.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917238/مزایده-فروش-تعداد-186-دستگاه-موتور-سیکلت-و--'>مزایده فروش  تعداد 186 دستگاه موتور سیکلت و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش  تعداد 186 دستگاه موتور سیکلت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917268/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-199-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 199.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 199.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917808/استعلام-فیلتر-ترمینالی'>استعلام فیلتر ترمینالی / استعلام فیلتر ترمینالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917815/استعلام-فیلتر-کیسه-ای'>استعلام فیلتر کیسه ای  / استعلام , استعلام  فیلتر کیسه ای  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917678/استعلام-فیلتر-کیسه-ای'>استعلام فیلتر کیسه ای  / استعلام , استعلام  فیلتر کیسه ای  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917802/استعلام-فیلتر-کیسه-ای'>استعلام فیلتر کیسه ای  / استعلام , استعلام فیلتر کیسه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917848/استعلام-فیلتر-کیسه-ای-کلاس-F5-شش-کیسه-ای'>استعلام فیلتر کیسه ای کلاس F5 شش کیسه ای / استعلام , استعلام فیلتر کیسه ای کلاس F5 شش کیسه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917841/استعلام-فیلتر-کیسه-ای-600-492-492-کلاس-F9'>استعلام فیلتر کیسه ای  600*492*492 کلاس F9  / استعلام , استعلام فیلتر کیسه ای  600*492*492 کلاس F9 ن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917835/استعلام-فیلتر-کیسه-ای-600-240-592-کلاس-F9'>استعلام فیلتر کیسه ای  600*240*592 کلاس F9 / استعلام , استعلام  فیلتر کیسه ای  600*240*592 کلاس F9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917659/استعلام-فیلتر-کیسه-ای-کلاس-F9-شش-کیسه-ای'>استعلام فیلتر کیسه ای کلاس F9 شش کیسه ای / استعلام , استعلام  فیلتر کیسه ای کلاس F9 شش کیسه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917780/استعلام-فیلتر-کیسه-ای-کلاس-F9-سه-کیسه-ای'>استعلام فیلتر کیسه ای کلاس F9 سه کیسه ای / استعلام , استعلام فیلتر کیسه ای کلاس F9 سه کیسه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917776/استعلام-فیلتر-کیسه-ای'>استعلام فیلتر کیسه ای  / استعلام , استعلام فیلتر کیسه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917525/اصلاحیه-مناقصه-برون-سپاری-پشتیبانی-شبکه-های-داخلی-شهرداری'>اصلاحیه مناقصه برون سپاری پشتیبانی شبکه های داخلی شهرداری / اصلاحیه مناقصه,مناقصه برون سپاری پشتیبانی شبکه های داخلی شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917771/استعلام-فیلتر-کیسه-ای'>استعلام  فیلتر کیسه ای  / استعلام , استعلام  فیلتر کیسه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917812/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان  / استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917825/استعلام-فعالیت-های-مشاوره-ای-مربوط-به-مدیریت'>استعلام فعالیت های مشاوره ای مربوط به مدیریت / استعلام, استعلام فعالیت های مشاوره ای مربوط به مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917820/استعلام-طراحی-نورپردازی-محوطه-میراث'>استعلام طراحی نورپردازی محوطه میراث / استعلام ,استعلام طراحی نورپردازی محوطه میراث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917622/استعلام-ساخت-پارکینگ-درب-ورودی-و-پارکینگ-آمبولانس-نیروگاه'>استعلام  ساخت پارکینگ درب ورودی و پارکینگ آمبولانس نیروگاه / استعلام, استعلام  ساخت پارکینگ درب ورودی و پارکینگ آمبولانس نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917271/مزایده-زمین-محصور-مساحت-198-65متر'>مزایده زمین محصور مساحت 198.65متر  / مزایده,مزایده زمین محصور مساحت 198.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917453/مزایده-غرفه-های-شماره-15-و-16'>مزایده غرفه های شماره 15 و 16  / مزایده , مزایده غرفه های شماره 15 و 16  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917923/استعلام-لاستیک-با-تیوپ-و-نوار-24-1200-نوع-تری-انگل-گل'>استعلام لاستیک با تیوپ و نوار 24*1200 نوع تری انگل گل  / استعلام بها , استعلام لاستیک با تیوپ و نوار 24*1200 نوع تری انگل گل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917467/مزایده-فروش-یکدستگاه-قند-شکن-دو-تیغه-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه قند شکن دو تیغه نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه قند شکن دو تیغه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917926/استعلام-لاستیک-با-تیوپ-و-نوار-24-1200-از-نوع-نخی-دنا-18لا'>استعلام لاستیک با تیوپ و نوار 24*1200  از نوع نخی دنا 18لا  / استعلام بها , استعلام لاستیک با تیوپ و نوار 24*1200  از نوع نخی دنا 18لا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917931/استعلام-لاستیک-با-تیوپ-و-نوار-24-1400-​از-نوع-ایران-تایر-14-لا'>استعلام لاستیک با تیوپ و نوار 24*1400 ​از نوع ایران تایر 14 لا  / استعلام بها , استعلام لاستیک با تیوپ و نوار 24*1400 ​از نوع ایران تایر 14 لا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917916/فرم-استعلام-بهاء-دوربین-نقشه-برداری-توتال-استیش'>فرم استعلام بهاء دوربین نقشه برداری توتال استیش  / فرم استعلام بهاء, فرم استعلام بهاء دوربین نقشه برداری توتال استیش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917921/استعلام-کمپرسور-اطلس-کوپکو'>استعلام کمپرسور اطلس کوپکو  / فرم استعلام بهاء, استعلام کمپرسور اطلس کوپکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917927/استعلام-دیسک-لنگ-سرند--'>استعلام دیسک لنگ سرند.... / استعلام بها , استعلام دیسک لنگ سرند....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917945/مزایده-ضایعات-آهن'>مزایده ضایعات آهن / مزایده عمومی , مزایده عمومی ضایعات آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917919/فراخوان-خدمات-نظرسنجی96-5-30'>فراخوان خدمات نظرسنجی96.5.30 / فراخوان ,  فراخوان خدمات نظرسنجی 96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917937/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-اماکن-و-تاسیسات-شهرک-های-گاز'>مناقصه تعمیر و نگهداری اماکن و تاسیسات شهرک های گاز / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان تعمیر و نگهداری اماکن و تاسیسات شهرک های گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917941/فراخوان-CONTROL-SYSTEM-SIEMENS'>فراخوان CONTROL SYSTEM SIEMENS / آگهی فراخوان , فراخوانCONTROL SYSTEM SIEMENS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917938/فراخوان-p-f-control-system-c-c-c'>فراخوان p/f control system c.c.c / آگهی فراخوان , فراخوان p/f control system c.c.c</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917920/استعلام-mixer-milton-roy-eurpe--'>استعلام mixer. milton roy eurpe... / استعلام mixer. milton roy eurpe...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917930/استعلام-temperature-calibrator-ametek--'>استعلام temperature calibrator, ametek... / استعلام temperature calibrator, ametek....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917935/استعلام-water-filter-typey-size-1'>استعلام water filter,typey,size 1 / استعلام water filter,typey,size 1...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917898/استعلام-واگذاری-اجاره-محل-غرفه-مواد-غذایی'> استعلام واگذاری اجاره محل غرفه مواد غذایی / استعلام ,  استعلام واگذاری اجاره محل غرفه مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917911/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-واحد-لندری'>استعلام واگذاری خرید خدمات واحد لندری / استعلام واگذاری خرید خدمات واحد لندری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917905/استعلام-واگذاری-محل-مهد-کودک'>استعلام واگذاری محل مهد کودک / استعلام , استعلام واگذاری محل مهد کودک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917934/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-سرویس-و-نگهداشت-آسانسورهای-بیمارستان'> استعلام واگذاری خرید خدمات سرویس و نگهداشت آسانسورهای بیمارستان  / استعلام,  استعلام واگذاری خرید خدمات سرویس و نگهداشت آسانسورهای بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917940/مناقصه-خرید-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-دیزل-ژنراتور-کامینز-پاور-700KVA'>مناقصه خرید و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور کامینز پاور 700KVA / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور کامینز پاور 700KVA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917944/مناقصه-خرید-اکسیژن-مایع'>مناقصه خرید اکسیژن مایع  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید اکسیژن مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917305/مناقصه-خرید-​لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید  ​لوله پلی اتیلن  / مناقصه عمومی خرید, مناقصه خرید  ​لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917907/استعلام-لوله-کشی-آب-ژاول-از-آب-ژاول-سازی-و--'>استعلام لوله کشی آب ژاول از آب ژاول سازی و ... / استعلام ,استعلام لوله کشی آب ژاول از آب ژاول سازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917910/استعلام-رادیوگرافی-بویلر'>استعلام رادیوگرافی بویلر / استعلام استعلام رادیوگرافی بویلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917913/استعلام-بازدید-و-سرویس-دایورتر-سوئیچ-ترانسفورماتورهای-استارت-آپ'>استعلام بازدید و سرویس دایورتر سوئیچ ترانسفورماتورهای استارت آپ / استعلام ,استعلام بازدید و سرویس دایورتر سوئیچ ترانسفورماتورهای استارت آپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917922/استعلام-چسب-تایت-سیل'>استعلام چسب تایت سیل  / استعلام ,استعلام چسب تایت سیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917928/فرم-استعلام-بها-PAPERLESS-GRAPHIC-RECORDER-6100A-CHANNELS'>فرم استعلام بها PAPERLESS GRAPHIC RECORDER 6100A CHANNELS / فرم استعلام بها, فرم استعلام بها PAPERLESS GRAPHIC RECORDER 6100A CHANNELS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917917/استعلام-آژیر-آلارم-فایر'>استعلام آژیر آلارم فایر / فرم استعلام بهای الکترونیکی , استعلام آژیر  آلارم فایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917929/استعلام-PRESSURE-SWITCH-PS10A-Potter'>استعلام PRESSURE SWITCH PS10A Potter  / استعلام بهای الکترونیکی, استعلام PRESSURE SWITCH PS10A Potter </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917914/استعلام-شتشو-و-لایروبی-شبکه-فاضلاب-و-همسطح-سازی'>استعلام شتشو و لایروبی شبکه فاضلاب و همسطح سازی / استعلام شتشو و لایروبی شبکه فاضلاب و همسطح سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917933/استعلام-بها-نشت-یابی-شبکه-توزیع-و-انشعابات-آب-تجدید'> استعلام بها نشت یابی شبکه توزیع و انشعابات آب تجدید / استعلام بها نشت یابی شبکه توزیع و انشعابات آب تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917301/مناقصه-خرید-حمل-و-پخش-آسفالت-و-قیر-با-فنیشر-و-غلطکهای-مربوطه-در-سطح-شهر--'>مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت و قیر با فنیشر و غلطکهای مربوطه در سطح شهر... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت و قیر با فنیشر و غلطکهای مربوطه در سطح شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917943/فراخوان-پروژه-تکمیل-ترمینال-بین-المللی'>فراخوان پروژه تکمیل ترمینال بین المللی / آگهی فراخوان پیمانکاران , فراخوان پروژه تکمیل ترمینال بین المللی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917893/مناقصه-واگذاری-خدمات-تخلیه-پرس-و-بسته-بندی-ضایعات-مسی'>مناقصه واگذاری خدمات تخلیه، پرس و بسته بندی ضایعات مسی / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری خدمات تخلیه، پرس و بسته بندی ضایعات مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917904/مناقصه-واگذاری-تعمیرات-نسوز-كوره-های-آند-و-كنورتر-ذوب-مس-سرچشمه'>مناقصه واگذاری تعمیرات نسوز كوره های آند و كنورتر ذوب مس سرچشمه / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری تعمیرات نسوز كوره های آند و كنورتر ذوب مس سرچشمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917895/آگهی-خرید-لوازم-یدکی-ابزار-آلات-باطری'>آگهی خرید لوازم یدکی ابزار آلات باطری  / آگهی، آگهی خرید لوازم یدکی ابزار آلات باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917889/آگهی-تامین-کنندگان-دستكش-نخی-كشباف-خالدار'>آگهی تامین کنندگان دستكش نخی كشباف خالدار / آگهی، آگهی تامین کنندگان دستكش نخی كشباف خالدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917270/مناقصه-P-E-GRANT-ROTATING-DRILLING-HEAD'>مناقصه P/E :GRANT ROTATING DRILLING HEAD     / آگهی مناقصه، مناقصه P/E :GRANT ROTATING DRILLING HEAD    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917890/استعلام-اسپری-نازل---'>استعلام  اسپری نازل  .... / استعلام  اسپری نازل  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917903/مناقصه-مهار-سیم-بکسل'>مناقصه مهار سیم بکسل  / اگهی مناقصه ,مناقصه مهار سیم بکسل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917932/استعلام-توربوماشینها(فنها--کمپرسورها--پمپها--توربی---'>استعلام توربوماشینها(فنها - کمپرسورها - پمپها - توربی  .... / استعلام توربوماشینها(فنها - کمپرسورها - پمپها - توربی  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917892/استعلام-تجهیزات-راه-اندازی-وانواع-گرم-کن-های-صنعتی-و--'>استعلام تجهیزات راه اندازی وانواع گرم کن های صنعتی و ... / استعلام, استعلام تجهیزات راه اندازی وانواع گرم کن های صنعتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917896/استعلام-ترانس-ها-و-آهنرباهای-صنعتی-و--'>استعلام ترانس ها و آهنرباهای صنعتی و ... / استعلام, استعلام ترانس ها و آهنرباهای صنعتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917901/استعلام-پوزیشنر-و--'>استعلام پوزیشنر و ... / استعلام, استعلام پوزیشنر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917891/مناقصه-اورهال-سنگ-شکن-و--'>مناقصه اورهال سنگ شکن  و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه اورهال سنگ شکن  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917280/مناقصه-coring-tool--96-5-30'>مناقصه  coring tool  - 96.5.30 / مناقصه, coring tool  - 96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917897/مناقصه-عمومی-خرید-اقلام-یدکی'>مناقصه عمومی خرید اقلام یدکی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید اقلام یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917942/مزایده-ورق-های-راکد-و-مازد'>مزایده ورق های راکد و مازد / مزایده ورق های راکد و مازد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917249/مناقصه-خرید-1200-دست-کاپشن-و-شلوار-کتان'>مناقصه خرید 1200 دست کاپشن و شلوار کتان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 1200 دست کاپشن و شلوار کتان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917307/فراخوان-احداث-مدرسه-اتباع-خارجی-مهریز'>فراخوان احداث مدرسه اتباع خارجی مهریز     / فراخوان نخست مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان احداث مدرسه اتباع خارجی مهریز    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917936/استعلام-خرید-قطعات-سرور'>استعلام  خرید قطعات سرور  / استعلام, استعلام  خرید قطعات سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917979/فراخوان-تامین-خودروهای-استیجاری'>فراخوان تامین خودروهای استیجاری  / فراخوان تامین خودروهای استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918011/مناقصه-تامین-77-دستگاه-سوئیچ-و-ماژول'>مناقصه تامین 77 دستگاه سوئیچ و ماژول / مناقصه تامین 77 دستگاه سوئیچ و ماژول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918006/مناقصه-انجام-امورات-مربوط-به-خدمات-و-تنظیف-و-سرایداری'>مناقصه انجام امورات مربوط به خدمات و تنظیف و سرایداری   / مناقصه انجام امورات مربوط به خدمات و تنظیف و سرایداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918015/مناقصه-تامین-50-دستگاه-سرور'>مناقصه تامین 50 دستگاه سرور  / مناقصه تامین 50 دستگاه سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917982/استعلام-قند-کله-خرد-شده--'>استعلام قند کله خرد شده ... / استعلام,استعلام قند کله خرد شده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917968/استعلام-QR496A-900GB-10K-RPM-2-5-SAS-GB-SHDD'>استعلام QR496A-900GB-10K RPM 2.5 SAS GB/SHDD / استعلام, استعلام QR496A-900GB-10K RPM 2.5 SAS GB/SHDD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918010/استعلام-NESSUS-PROFESSIONNAL-1-YEARS'>استعلام NESSUS PROFESSIONNAL 1 YEARS  / استعلام, استعلام NESSUS PROFESSIONNAL 1 YEARS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918018/استعلام-موتور-آسانسور-11-کیلووات-و-3-7-کیلووات-آلبرتوساسی'>استعلام موتور آسانسور 11 کیلووات و 3/7 کیلووات آلبرتوساسی  / استعلام, استعلام موتور آسانسور 11 کیلووات و 3/7 کیلووات آلبرتوساسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918020/استعلام-کارتریج-رنگی-ایرانی-مناسب-برای-دستگاه-پرنتر-HP-M551'>استعلام کارتریج رنگی ایرانی مناسب برای دستگاه پرنتر HP M551  / استعلام کارتریج رنگی ایرانی مناسب برای دستگاه پرنتر HP M551 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918031/استعلام-اجاره-دستگاه-مترجم-همزمان'>استعلام اجاره دستگاه مترجم همزمان  / استعلام، استعلام اجاره دستگاه مترجم همزمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917998/استعلام-پروژکتور-زوم'>استعلام پروژکتور زوم / استعلام ,استعلام پروژکتور زوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917993/استعلام-پرینتر-رنگی'>استعلام پرینتر رنگی / استعلام پرینتر رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917987/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی  / استعلام ,استعلام دوربین عکاسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917980/استعلام-کابل-مسی-افشان'>استعلام کابل مسی افشان / استعلام ,استعلام کابل مسی افشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917999/استعلام-خرید-دو-دستگاه-شارژر'>استعلام خرید دو دستگاه شارژر / استعلام, استعلام خرید دو دستگاه شارژر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917272/مناقصه-کابین-جهت-یابی-حفاری'> مناقصه کابین جهت یابی حفاری     / آگهی فراخوان جهت مناقصه، مناقصه کابین جهت یابی حفاری    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917988/استعلام-عملیات-ساختمانی-پست-66-موقت-تنگ-ارم'>استعلام عملیات ساختمانی پست 66 موقت تنگ ارم / استعلام, استعلام عملیات ساختمانی پست 66 موقت تنگ ارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917994/استعلام-عملیات-ساختمانی-پست-66-20-کیلوولت-خرم-بید'>استعلام عملیات ساختمانی پست 66/20 کیلوولت خرم بید / استعلام, استعلام عملیات ساختمانی پست 66/20 کیلوولت خرم بید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918003/استعلام-پمپ-کف-کش-و-شلنگ-پارچه-ای'>استعلام پمپ کف کش و شلنگ پارچه ای   / استعلام ، پمپ کف کش و شلنگ پارچه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917952/استعلام-خرید-735-عدد-مقره-کامپوزیت'>استعلام  خرید 735 عدد مقره کامپوزیت  / استعلام، استعلام خرید 735 عدد مقره کامپوزیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917977/استعلام-خرید-54-عدد-پروژکتور-80-وات'>استعلام خرید 54 عدد پروژکتور 80 وات  / استعلام خرید 54 عدد پروژکتور 80 وات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918000/استعلام-خرید-استراکچر-بانک-خازنی'>استعلام خرید استراکچر بانک خازنی / استعلام خرید استراکچر بانک خازنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918013/استعلام-خرید-و-نصب-کنتور-هوشمند-حجمی'>استعلام خرید و نصب کنتور هوشمند حجمی  / استعلام خرید و نصب کنتور هوشمند حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918014/استعلام-کارت-پایانه-راه-دور-RTU'>استعلام کارت پایانه راه دور RTU / استعلام, استعلام کارت پایانه راه دور RTU</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918001/استعلام-تبلت-مایکروسافت'>استعلام تبلت مایکروسافت  / استعلام، استعلام تبلت مایکروسافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917981/استعلام-دستگاه-فتوکپی-با-سرعت-23-کپی'>استعلام دستگاه فتوکپی با سرعت 23 کپی / استعلام, استعلام دستگاه فتوکپی با سرعت 23 کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917275/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-مربوط-به-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-های-تاسیسات---96-5-30'>مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیسات ....96.5.30 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیسات ...96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917962/استعلام-میز-اداری-و-لوازم-جانبی-آن'>استعلام میز اداری و لوازم جانبی آن  / استعلام، استعلام میز اداری و لوازم جانبی آن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917974/استعلام-لوازم-برقی'>استعلام لوازم برقی  / استعلام لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917990/استعلام-لوازم-موتورخانه'>استعلام لوازم موتورخانه  / استعلام , استعلام لوازم موتورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917984/استعلام-لوازم-تاسیساتی'>استعلام لوازم تاسیساتی  / استعلام , استعلام لوازم تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917951/استعلام-قطعات-برقی'>استعلام قطعات برقی  / استعلام ، استعلام قطعات برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917948/استعلام-خرید-کنتور-حجمی-5-اینچ'>استعلام خرید کنتور حجمی 5 اینچ / استعلام ,استعلام خرید کنتور حجمی 5 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917986/استعلام144-جعبه-چای-دو-غزال'>استعلام144 جعبه چای دو غزال / استعلام, استعلام 144 جعبه چای دو غزال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918004/استعلام-ورق-آجدار'>استعلام ورق آجدار  / استعلام , استعلام ورق آجدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918019/استعلام-کارواش-صنعتی'>استعلام کارواش صنعتی  / استعلام کارواش صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917239/مناقصه-خدمات-حفظ-و-حراست-فیزیکی-از-اماکن---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات حفظ و حراست فیزیکی از اماکن ...  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خدمات حفظ و حراست فیزیکی از اماکن ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917996/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان-96-5-30'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان 96.5.30 / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان 96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917959/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا--'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا... / استعلام , استعلام پایان دهی و تکمیل بنا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917949/استعلام-ماژول-SFP-شبکه-96-5-30'>استعلام ماژول SFP شبکه 96.5.30 / استعلام , استعلام ماژول SFP تجهیزان شبکه 96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917969/استعلام-دستگاه-واکس-کفش'>استعلام دستگاه واکس کفش / استعلام دستگاه واکس کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917985/استعلام-الکل-ایزوپروپیل-lg-99-96-5-30'>استعلام الکل ایزوپروپیل lg 99% 96.5.30 / استعلام, استعلام الکل ایزوپروپیل lg 99% 96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918027/استعلام-تعمیر-نگهداری-و-پشتیبانی-نرم-افزاری-و-سخت-افزاری'>استعلام  تعمیر نگهداری و پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری  / استعلام تعمیر نگهداری و پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918016/استعلام-کابل-شبکه-utp-cat5'>استعلام کابل شبکه utp cat5 / استعلام کابل شبکه utp cat5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917997/استعلام-دو-عدد-پاور-برق-گوشی'>استعلام دو عدد پاور برق گوشی / استعلام ,استعلام دو عدد پاور برق گوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917965/استعلام-باتری'>استعلام باتری / استعلام ,استعلام باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917252/فراخوان-مناقصه-خرید-2-دستگاه-چیلر-جذبی'>فراخوان مناقصه خرید 2 دستگاه چیلر جذبی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید 2 دستگاه چیلر جذبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917947/استعلام-تجهیزات-رادیویی'>استعلام تجهیزات رادیویی  / استعلام, استعلام تجهیزات رادیویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917964/استعلام-بیمه-آتش-سوزی-با-پوششهای-اضافی-اموال-منقول-و-غیرمنقول'>استعلام بیمه آتش سوزی با پوششهای اضافی اموال منقول و غیرمنقول  / استعلام ،استعلام بیمه آتش سوزی با پوششهای اضافی اموال منقول و غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917978/استعلام-تعمیر-و-نگهداری'>استعلام تعمیر و نگهداری / استعلام , استعلام تعمیر و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918007/استعلام-تابلو-برق-راه-انداز-درایو-22-کیلووات-به-همراه-چک'>استعلام تابلو برق راه انداز درایو 22 کیلووات به همراه چک  / استعلام , استعلام تابلو برق راه انداز درایو 22 کیلووات به همراه چک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917991/استعلام-تابلو-برق-سافت-استارتر'>استعلام تابلو برق سافت استارتر / استعلام تابلو برق سافت استارتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917953/استعلام-نمک-طعام-جهت-سیستم-الکترولیز-بدون-ید'>استعلام نمک طعام جهت سیستم الکترولیز بدون ید / استعلام, استعلام نمک طعام جهت سیستم الکترولیز بدون ید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917972/استعلام-سیستم-صوتی-سالن-کنفرانس'>استعلام سیستم صوتی سالن کنفرانس / استعلام, استعلام سیستم صوتی سالن کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917992/استعلام-دوربین-مدار-بسته-جهت-اداره-کل'>استعلام دوربین مدار بسته جهت اداره کل  / استعلام، استعلام دوربین مدار بسته جهت اداره کل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918009/استعلام-ایمن-سازی-فیزیکی-مدارس-حاشیه-راهها-در-15-روستا'>استعلام ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راهها در 15 روستا / استعلام, استعلام ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راهها در 15 روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918017/استعلام-ارتقاء-ایمنی-کاربران-جاده-ای'>استعلام ارتقاء ایمنی کاربران جاده ای / استعلام, استعلام ارتقاء ایمنی کاربران جاده ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918008/استعلام-ایمن-سازی-آموزشی-مدارس-در-25-مدرسه'>استعلام ایمن سازی آموزشی مدارس در 25 مدرسه  / استعلام, استعلام ایمن سازی آموزشی مدارس در 25 مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917989/استعلام-تعمیر-و-پشتیبانی-و-نگهداری-تابلوهای-vms'>استعلام تعمیر و پشتیبانی و نگهداری تابلوهای vms / استعلام, استعلام تعمیر و پشتیبانی و نگهداری تابلوهای vms</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917957/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-باسکولهای-ثابت'>استعلام  تعمیر و نگهداری باسکولهای ثابت / استعلام, استعلام  تعمیر و نگهداری باسکولهای ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917954/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-باسکولهای-محور-کش'>استعلام تعمیر و نگهداری باسکولهای محور کش / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری باسکولهای محور کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917975/استعلام-خرید-انواع-باطری'>استعلام  خرید انواع باطری / استعلام ,استعلام  خرید انواع باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917958/استعلام-بازسازی-ماشین-آلات-نیمه-سنگین'>استعلام بازسازی ماشین آلات نیمه سنگین  / استعلام, استعلام بازسازی ماشین آلات نیمه سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917970/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-و-ارایه-خدمات-توزین'>استعلام پشتیبانی و نگهداری و ارایه خدمات توزین  / استعلام, استعلام پشتیبانی و نگهداری و ارایه خدمات توزین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917971/استعلام-خرید-آسفالت'>استعلام خرید آسفالت  / استعلام ,استعلام خرید آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917966/استعلام-خرید-آسفالت'>استعلام خرید آسفالت  / استعلام ,استعلام خرید آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917963/استعلام-خرید-آسفالت-بیندر'>استعلام خرید آسفالت بیندر / استعلام ,استعلام خرید آسفالت بیندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917291/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-45-115متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 45.115متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 45.115متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917955/استعلام-ایمن-سازی-اضطراری-راهها'>استعلام ایمن سازی اضطراری راهها  / استعلام ,استعلام ایمن سازی اضطراری راهها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917950/استعلام-سرویسکاری-ماشین-آلات'>استعلام سرویسکاری ماشین آلات  / استعلام ,استعلام سرویسکاری ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918038/استعلام-3-عدد-موتور-سیکلت-کویر-تایر--'>استعلام 3 عدد موتور سیکلت کویر تایر ... / استعلام ,استعلام 3 عدد موتور سیکلت کویر تایر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918021/استعلام-خشت-خام-20-20'>استعلام خشت خام 20*20 / استعلام ,استعلام خشت خام 20*20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918012/استعلام-سرویسکاری-ماشین-آلات-اداره-کل-راهداری-همدان'>استعلام سرویسکاری ماشین آلات اداره کل راهداری همدان  / استعلام, استعلام سرویسکاری ماشین آلات اداره کل راهداری همدان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918002/استعلام-خرید-آب-میوه-پالتی-آناناس--'>استعلام خرید آب میوه پالتی آناناس ... / استعلام , استعلام خرید آب میوه پالتی آناناس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917961/استعلام-رطوبت-سنج-و-دما---'>استعلام رطوبت سنج و دما .... / استعلام رطوبت سنج و دما ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917976/استعلام-دستگاه-حضور-غیاب-کارتی--'>استعلام دستگاه حضور غیاب کارتی ... / استعلام دستگاه حضور غیاب کارتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917983/استعلام-اگزاست-فن-هوادهی'>استعلام اگزاست فن هوادهی / استعلام, استعلام اگزاست فن هوادهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917973/استعلام-جلیقه-ضد-گلوله'>استعلام جلیقه ضد گلوله   / استعلام جلیقه ضد گلوله  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917294/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-320متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت عرصه 320متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت عرصه 320متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917956/استعلام-کنترلر-CCN-چیلر-carrier'>استعلام کنترلر CCN چیلر carrier / استعلام, استعلام کنترلر CCN چیلر carrier</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917960/استعلام-کنترلر-LID-چیلر-CARRIER'>استعلام کنترلر LID چیلر CARRIER  / استعلام, استعلام کنترلر LID چیلر CARRIER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917995/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام ,استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918005/استعلام-عملیات-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-آب-شهر-آوه'>استعلام عملیات اصلاح شبکه و انشعابات آب شهر آوه  / استعلام, استعلام عملیات اصلاح شبکه و انشعابات آب شهر آوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917967/استعلام-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-به-صورت-پراکنده'>استعلام اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب به صورت پراکنده / استعلام اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب به صورت پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918068/استعلام-هارد-دیسک-4-ترابایت'>استعلام  هارد دیسک 4 ترابایت  / استعلام, استعلام  هارد دیسک 4 ترابایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918054/استعلام-درب-اتوماتیک-به-ابعاد-220-278'>استعلام درب اتوماتیک به ابعاد 220* 278 / استعلام، استعلام درب اتوماتیک به ابعاد 220* 278</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918066/استعلام-باتری-سمعک--'>استعلام باتری سمعک ... / استعلام باتری سمعک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918028/استعلام-صندلی-اداری-کارمندی'>استعلام صندلی اداری کارمندی / استعلام صندلی اداری کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917296/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-160مترمربع'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 160مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 160مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918061/استعلام-پنکه-پارس-خزر-مدل-8010-4'>استعلام پنکه پارس خزر مدل 8010-4 / استعلام پنکه پارس خزر مدل 8010-4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918064/استعلام-تشک-مواج-سلولی'>استعلام تشک مواج سلولی / استعلام تشک مواج سلولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918037/استعلام-تشک-طبی-مواج-تخم-مرغی'>استعلام تشک طبی مواج تخم مرغی / استعلام تشک طبی مواج تخم مرغی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918058/استعلام-راه-بند'>استعلام راه بند  / استعلام , استعلام راه بند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918052/استعلام-اصلاح-تاسیسات-آبرسانی-روستای-ونان'>استعلام اصلاح تاسیسات آبرسانی روستای ونان / استعلام, استعلام اصلاح تاسیسات آبرسانی روستای ونان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918034/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-اصلاحیه-شهرستان-زاوه'>استعلام لوله پلی اتیلن اصلاحیه شهرستان زاوه  / استعلام لوله پلی اتیلن اصلاحیه شهرستان زاوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918073/استعلام-کنتاکت-حفاظتی-کاربرد-کلید-schneider-electric'>استعلام کنتاکت حفاظتی کاربرد کلید schneider- electric / استعلام, استعلام کنتاکت حفاظتی کاربرد کلید schneider- electric</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918069/استعلام-دو-دستگاه-ترانسفورماتور-کمپکت--'>استعلام دو دستگاه ترانسفورماتور کمپکت ... / استعلام, استعلام دو دستگاه ترانسفورماتور کمپکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918035/استعلام-شیرآلات-آبرسانی'>استعلام شیرآلات آبرسانی / استعلام, استعلام شیرآلات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918042/استعلام-لباس-کار-پارچه-ای-یکسره'>استعلام لباس کار پارچه ای یکسره / استعلام لباس کار پارچه ای یکسره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917256/مناقصه-خرید-6500-جفت-دستکش-لاستیکی-ضد-مواد-نفتی'>مناقصه  خرید 6500 جفت  دستکش لاستیکی ضد مواد نفتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید 6500 جفت  دستکش لاستیکی ضد مواد نفتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917283/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت-سحر'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت سحر  / مزایده,مزایده یک دستگاه موتورسیکلت سحر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918024/استعلام-چکمه-لاستیکی-سفید-رنگ'>استعلام چکمه لاستیکی سفید رنگ / استعلام, استعلام چکمه لاستیکی سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918033/استعلام-صندلی-گردان-m2010'>استعلام صندلی گردان m2010 / آگهی استعلام, استعلام صندلی گردان m2010</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918026/استعلام-آبسردکن-مجیک'>استعلام آبسردکن مجیک / آگهی استعلام, استعلام آبسردکن مجیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918032/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه-وطن-چی-ناحیه-2'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه وطن چی ناحیه 2  / استعلام تعمیرات اساسی مدرسه وطن چی ناحیه 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918065/استعلام-بستنی-ساز-الکتریکی-مدل-SPM-GT-TOUCH'>استعلام  بستنی ساز الکتریکی مدل SPM-GT TOUCH  / استعلام بستنی ساز الکتریکی مدل SPM-GT TOUCH </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918041/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا'>استعلام  پایان دهی و تکمیل بنا / استعلام  پایان دهی و تکمیل بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918046/استعلام-کاغذ-خرد-کن'>استعلام کاغذ خرد کن / استعلام ,استعلام کاغذ خرد کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918030/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون  / استعلام ,استعلام تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918045/استعلام-فایل-رمزدار-4-کشوی'>استعلام فایل رمزدار 4 کشوی / استعلام ، فایل رمزدار 4 کشوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918036/استعلام-چاپگر-چند-کاره-لیزری'>استعلام چاپگر چند کاره لیزری / استعلام ، چاپگر چند کاره لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917273/مزایده-پسته-سردرختی'>مزایده پسته سردرختی  / مزایده پسته سردرختی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918025/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918060/استعلام-ریبون-پرینتر---'>استعلام ریبون پرینتر .... / استعلام ، استعلام ریبون پرینتر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918022/استعلام-تامین-۹-دستگاه-خودرو-سواری'>استعلام تامین ۹ دستگاه خودرو سواری  / استعلام ,استعلام تامین ۹ دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918039/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام ,استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918029/استعلام-بهینه-سازی-ساختمان-پست-63-کیلو-ولت'>استعلام بهینه سازی ساختمان پست 63 کیلو ولت  / استعلام ,استعلام بهینه سازی ساختمان پست 63 کیلو ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918050/استعلام-تکمیل-زمین-چمن-مصنوعی-96-5-30'>استعلام تکمیل زمین چمن مصنوعی 96.5.30 / استعلام تکمیل زمین چمن مصنوعی 96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918047/استعلام-اسکن-و-پالایش-پرونده-ها'>استعلام اسکن و پالایش پرونده ها / استعلام, استعلام اسکن و پالایش پرونده ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918055/استعلام-خرید-سانترال-مرکز-تلفن-کارا'>استعلام خرید سانترال مرکز تلفن کارا  / استعلام, استعلام خرید سانترال مرکز تلفن کارا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918040/استعلام-زمین-شور-مکنده-برقی'>استعلام زمین شور مکنده برقی / استعلام زمین شور مکنده برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917258/فراخوان-خدمات-پیمانکاری-اجرای-قسمتی-از-خط-انتقال-فاضلاب-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات پیمانکاری اجرای قسمتی از خط انتقال فاضلاب- نوبت دوم  / فراخوان ,فراخوان خدمات پیمانکاری اجرای قسمتی از خط انتقال فاضلاب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918071/استعلام-یخچال-ساده-ایرانی'>استعلام یخچال ساده ایرانی  / استعلام یخچال ساده ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918023/استعلام-حفاظت-کاتدی-سیستم-گازکشی-اداره-زندان'>استعلام حفاظت کاتدی سیستم گازکشی اداره زندان  / استعلام , استعلام حفاظت کاتدی سیستم گازکشی اداره زندان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918043/استعلام-تغییر-مسیر-قسمتی-از-لوله-کشی-گاز'>استعلام تغییر مسیر قسمتی از لوله کشی گاز  / استعلام ,استعلام تغییر مسیر قسمتی از لوله کشی گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918063/استعلام-دستگاه-فتوکپی-دیجیتال-دو-رو-زن'>استعلام دستگاه فتوکپی دیجیتال دو رو زن  / استعلام , استعلام دستگاه فتوکپی دیجیتال دو رو زن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918056/استعلام-کمد-بایگانی-ریلی'>استعلام کمد بایگانی ریلی  / استعلام کمد بایگانی ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918072/استعلام-تهیه-تجهیزات-نصب-و-تست-و-راه-اندازی-دو-مجموعه-بانک-خازنی'>استعلام تهیه تجهیزات، نصب و تست و راه اندازی دو مجموعه بانک خازنی / استعلام، استعلام تهیه تجهیزات، نصب و تست و راه اندازی دو مجموعه بانک خازنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918067/استعلام-دوربین-ترموویژن-با-تجهیزات-3-دستگاه'>استعلام دوربین ترموویژن با تجهیزات 3 دستگاه / استعلام دوربین ترموویژن با تجهیزات 3 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918049/استعلام-باکس-پالت-فلزی'>استعلام باکس پالت فلزی / استعلام باکس پالت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918044/استعلام--پیراهن-فرم'>استعلام   پیراهن فرم / استعلام  پیراهن فرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918053/استعلام-کت-تک'>استعلام  کت تک / استعلام کت تک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917248/مناقصه-مرحله-اول-بازگشایی-بلوار-شهید-فخرایی-نوبت-دوم'>مناقصه مرحله اول بازگشایی بلوار شهید فخرایی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه مرحله اول بازگشایی بلوار شهید فخرایی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918048/استعلام-6-عدد-صندلی-گردان--'>استعلام 6  عدد صندلی گردان ... / استعلام ,استعلام 6  عدد صندلی گردان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918062/استعلام-هفده-دستگاه-کولر-گازی-ایستاده'>استعلام هفده دستگاه کولر گازی ایستاده / استعلام ,استعلام هفده دستگاه کولر گازی ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918051/استعلام-بیست-و-پنج-دستگاه-کولر-گازی--'>استعلام بیست و پنج دستگاه کولر گازی ... / استعلام ,استعلام بیست و پنج دستگاه کولر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918057/استعلام-نخود-خام-درشت--'>استعلام نخود خام درشت ... / استعلام ,استعلام نخود خام درشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918059/استعلام-پربه'>استعلام پربه / استعلام ,استعلام پربه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917242/فراخوان-خدمات-پیمانکاری-تهیه-لوله-و-اجرای-خط-انتقال-فاضلاب-شهر-تایباد-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات پیمانکاری تهیه لوله و اجرای خط انتقال فاضلاب شهر تایباد- نوبت دوم  / فراخوان ,فراخوان خدمات پیمانکاری تهیه لوله و اجرای خط انتقال فاضلاب شهر تایباد- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917293/فراخوان-عملیات-اجرایی-تکمیل-و-ارتقا-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهر---'>فراخوان عملیات اجرایی تکمیل و ارتقا تصفیه خانه فاضلاب شهر .... / فراخوان ,فراخوان عملیات اجرایی تکمیل و ارتقا تصفیه خانه فاضلاب شهر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917299/فراخوان-خرید-کالا-لوله-فایبرگلاس-به-قطر-1000-میلیمتر---'>فراخوان خرید کالا لوله فایبرگلاس به قطر 1000 میلیمتر .... / فراخوان ,فراخوان خرید کالا لوله فایبرگلاس به قطر 1000 میلیمتر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917318/مناقصه-برای-تجهیز-و-راه-اندازی-واحدهای-اقامتی-مجتمع-تجاری-اقامتی-ضامن'>مناقصه برای تجهیز و راه اندازی واحدهای اقامتی مجتمع تجاری اقامتی ضامن  / مناقصه برای تجهیز و راه اندازی واحدهای اقامتی مجتمع تجاری اقامتی ضامن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917237/تجدید-مناقصه-تهیه-تجهیزات-سلول-خورشیدی-تامین-برق-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه تجهیزات سلول خورشیدی تامین برق نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه تجهیزات سلول خورشیدی تامین برق نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917278/آگهی-مزایده-فروش-پسته'>آگهی مزایده فروش پسته  / آگهی مزایده فروش پسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917324/مزایده-سیم-جوش-آلومینیومی'>مزایده سیم جوش  آلومینیومی  / آگهی مزایده عمومی، مزایده سیم جوش  آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917259/مناقصه-آماده-سازی-و-آسفالت-معابر-خاکی-و--'>مناقصه  آماده سازی و آسفالت معابر خاکی و.... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  آماده سازی و آسفالت معابر خاکی و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917261/مناقصه-توسعه-سامانه-RTK-شهرداری-مشهد'>مناقصه توسعه سامانه RTK شهرداری مشهد / خلاصه آگهی مناقصه ، مناقصه توسعه سامانه RTK شهرداری مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917266/فراخوان-مناقصه-امور-تعمیر--نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-بیمارستان'>فراخوان مناقصه امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات بیمارستان  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917277/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-اسکرابر-جذب-کننده-گاز-دی-اکسید-کربن'>مناقصه خرید یک دستگاه اسکرابر جذب کننده گاز دی اکسید کربن  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید یک دستگاه اسکرابر جذب کننده گاز دی اکسید کربن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917251/مزایده-فروش-23-قلم-لوازم-نظیر-پایه-فیوز---'>مزایده فروش 23 قلم لوازم نظیر پایه فیوز .... / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش 23 قلم لوازم نظیر پایه فیوز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917234/مناقصه-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-سدها-و-شبکه-های-آبیاری-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های آبیاری نوبت دوم / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های آبیاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917350/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-285مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 285مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 285مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917447/اصلاحیه-مناقصه-تهیه--اجرا-و-نصب-پل-عابر-پیاده'>اصلاحیه مناقصه تهیه ، اجرا و نصب پل عابر پیاده  / اصلاحیه ، مناقصه تهیه ، اجرا و نصب پل عابر پیاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917213/مناقصه-آگهی-خرید-چربی-ذوبی-گاوی'>مناقصه آگهی خرید چربی ذوبی گاوی / مناقصه آگهی خرید چربی ذوبی گاوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917449/مزایده-یک-عدد-یخچال-ویترینی'>مزایده یک عدد یخچال ویترینی / آگهی مزایده، مزایده یک عدد یخچال ویترینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917206/مزایده-ششدانگ-پلاک-به-مساحت-204متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک به مساحت 204متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک به مساحت 204متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917210/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-317متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 317متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 317متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917445/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917208/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-330مترمربع-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 330مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 330مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917218/مزایده-املاک-موروثی-مشاعی-نوبت-دوم'>مزایده املاک موروثی مشاعی نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک موروثی مشاعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917229/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-38-94متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 38.94متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 38.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917227/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-شده-5000متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور شده 5000متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور شده 5000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917224/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-1979-فرعی-از-123-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 1979 فرعی از 123 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 1979 فرعی از 123 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917434/مزایده-یک-دستگاه-چروک-پارچه--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه چروک پارچه - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه چروک پارچه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917236/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-287-40متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 287.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 287.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917240/مزایده-یکباب-خانه-به-مساحت-159مترمربع'>مزایده یکباب خانه به مساحت 159مترمربع / مزایده,مزایده یکباب خانه به مساحت 159مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917232/مزایده-ملک-مسکونی-آپارتمانی-مساحت-اعیان-68-59متر'>مزایده ملک مسکونی آپارتمانی مساحت اعیان 68.59متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی آپارتمانی مساحت اعیان 68.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917247/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-عرصه-10-36متر'>مزایده مغازه تجاری مساحت عرصه 10.36متر  / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت عرصه 10.36متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917478/مزایده-خودرو-سواری-پرادو-مدل-2007-تیپ-76-فول-آبشن--اتوماتیک'>مزایده خودرو سواری پرادو مدل 2007 تیپ 76 فول آبشن - اتوماتیک  / مزایده , مزایده خودرو سواری پرادو مدل 2007 تیپ 76 فول آبشن - اتوماتیک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917244/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-74-80متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 74.80متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 74.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917425/استعلام-انجام-خدمات-مشاوره-ای-مرحله-سوم---پروژه-تعمیرات-اساسی--نوبت-دوم'>استعلام انجام خدمات مشاوره ای مرحله سوم .... پروژه تعمیرات اساسی - نوبت دوم  / آگهی استعلام ارزیابی کیفی, استعلام انجام خدمات مشاوره ای مرحله سوم .... پروژه تعمیرات اساسی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917429/مزایده-اجاره-تعدادی-از-واحدهای-تجاری--نوبت-دوم'>مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری  - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917311/مناقصه-ساخت-و-نصب-سرند-کود-کمپوست'>مناقصه ساخت و نصب سرند کود کمپوست / مناقصه, مناقصه ساخت و نصب سرند کود کمپوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917184/مزایده-فروش-املاک-کاربری-اداری-تجاری-مسکونی-کلنگی-زمین-ویلا-96-5-30'>مزایده فروش املاک کاربری اداری تجاری مسکونی کلنگی زمین ویلا 96.5.30 / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری اداری تجاری مسکونی کلنگی زمین ویلا 96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917565/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-250متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 250متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917569/مزایده-املاک-تعرفه-شده'>مزایده املاک تعرفه شده / مزایده,مزایده املاک تعرفه شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917544/مزایده-ششدانگ-هر-یک-از-5-باب-دکان-بخش-6-گیلان'>مزایده ششدانگ هر یک از 5 باب دکان بخش 6 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ هر یک از 5 باب دکان بخش 6 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917549/مزایده-زمین-با-کاربری-باغ-مساحت-200متر'>مزایده زمین با کاربری باغ مساحت 200متر / مزایده,مزایده زمین با کاربری باغ مساحت 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917553/مزایده-ملک-ششدانگ-زمین-3000متر'>مزایده ملک ششدانگ زمین 3000متر  / مزایده,مزایده ملک ششدانگ زمین 3000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917555/مزایده-یکباب-خانه-قدیمی-و-محوطه-مساحت-200متر'>مزایده یکباب خانه قدیمی و محوطه مساحت 200متر / مزایده,مزایده یکباب خانه قدیمی و محوطه مساحت 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917406/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز-مال-مشاعی-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش نه تبریز مال مشاعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک بخش نه تبریز مال مشاعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917452/مزایده-فروش-یک-عدد-اجاق-گاز-3-شعله-و--'>مزایده فروش یک عدد اجاق گاز 3 شعله و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یک عدد اجاق گاز 3 شعله و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917402/مزایده-پلاک-ثبتی-1-529-مساحت-اعیان-100متر'>مزایده پلاک ثبتی 1/529 مساحت اعیان 100متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1/529 مساحت اعیان 100متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917463/مزایده-انواع-جاروبرقی--'>مزایده انواع جاروبرقی ... / مزایده انواع جاروبرقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917542/مزایده-یکباب-ساختمان-در-دو-طبقه-نوبت-اول'>مزایده یکباب ساختمان در دو طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب ساختمان در دو طبقه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917395/مزایده-منزل-مسکونی-از-پلاک-35-فرعی-از-76-اصلی'>مزایده منزل مسکونی از پلاک 35 فرعی از 76 اصلی / مزایده,مزایده منزل مسکونی از پلاک 35 فرعی از 76 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917397/مزایده-منزل-مسکونی-به-مساحت-420متر'>مزایده منزل مسکونی به مساحت 420متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی به مساحت 420متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917380/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-78-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت اعیان 78 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 78 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917444/مزایده-فروش-دیزل-ژنراتور-و--'>مزایده فروش دیزل ژنراتور و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش دیزل ژنراتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917382/مزایده-زمینی-به-مساحت-سیصد-متر-نوبت-دوم'>مزایده زمینی به مساحت سیصد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمینی به مساحت سیصد متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917859/مناقصه-نمک-ویتی-سالز'>مناقصه نمک ویتی سالز  / آگهی مناقصه, مناقصه نمک ویتی سالز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917383/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-287-5متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 287.5متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 287.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917387/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-به-مساحت-110-000متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 110.000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 110.000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917391/مزایده-آپارتمان-مساحت-82-14متر'>مزایده آپارتمان مساحت 82.14متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 82.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917557/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-عرصه-و-اعیان-131-50متر'>مزایده سه دانگ مشاع از عرصه و اعیان 131.50متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از عرصه و اعیان 131.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917559/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-130متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 130متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 130متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917563/مزایده-ماترک-شامل-زمین-نوبت-اول'>مزایده ماترک شامل زمین نوبت اول / مزایده,مزایده ماترک شامل زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917433/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-سفید-رنگ'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید سفید رنگ  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید سفید رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917373/مزایده-ملک-مساحت-444متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 444متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 444متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917378/مزایده-زمین-مزروعی-قریه-دودران-نوبت-اول'>مزایده زمین مزروعی قریه دودران نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مزروعی قریه دودران نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917426/مزایده-فروش-یک-دستگاه-صندوق-فروشگاهی-و--'>مزایده فروش  یک دستگاه صندوق فروشگاهی و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش  یک دستگاه صندوق فروشگاهی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917369/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-105متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 105متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 105متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917365/مزایده-مقدار-40-من-محلی-باغ-پسته-نوبت-اول'>مزایده مقدار 40 من محلی باغ پسته نوبت اول / مزایده,مزایده مقدار 40 من محلی باغ پسته نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917361/مزایده-یک-واحد-مسکونی-تجاری-با-عمر-سی-سال'>مزایده یک واحد مسکونی تجاری با عمر سی سال / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی تجاری با عمر سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917410/مناقصه-حفاری-و-کابلکشی-خاکی-فیبر-نوری-طرحهای-اختصاصی'>مناقصه حفاری و کابلکشی خاکی فیبر نوری طرحهای اختصاصی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفاری و کابلکشی خاکی فیبرنوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917485/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-مساحت-75-52متر'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 75.52متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 75.52متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917400/مناقصه-اجرای-اسفالت-محور-شهرکرد--بن--داران'>مناقصه اجرای اسفالت محور شهرکرد - بن - داران / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای اسفالت محور شهرکرد - بن - داران نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917489/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-107-39متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 107.39متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 107.39متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917490/مزایده-یکباب-ویلا-مساحت-2800متر'>مزایده یکباب ویلا مساحت 2800متر  / مزایده,مزایده یکباب ویلا مساحت 2800متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917583/مزایده-بهره-برداری-از-واحد-ورزش-مجموعه-شهربانو'>مزایده بهره برداری از واحد ورزش مجموعه شهربانو / آگهی مزایده ، مزایده بهره برداری از واحد ورزش مجموعه شهربانو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917496/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-106-6متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 106.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 106.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917588/مناقصه-خط-کشی-فاز-یک'>مناقصه خط کشی فاز یک / آگهی مناقصه, مناقصه خط کشی فاز یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917500/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-واحد-4-طبقه-چهارم'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی واحد 4 طبقه چهارم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی واحد 4 طبقه چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917498/مزایده-ششدانگ-پلاک-83-فرعی-مساحت-196-08متر'>مزایده ششدانگ پلاک 83 فرعی مساحت 196.08متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 83 فرعی مساحت 196.08متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917427/مزایده-یک-قطعه-ملک-عرصه-292متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه ملک عرصه 292متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک عرصه 292متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917422/مزایده-0-91-یک-دانگ-مشاع-از-اپارتمان-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده 0.91 یک دانگ مشاع از اپارتمان قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده 0.91 یک دانگ مشاع از اپارتمان قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917494/مزایده-تعداد-585-دستگاه-سالم-ونو-مبدل-24-به-12-ولت'>مزایده تعداد 585 دستگاه سالم ونو مبدل 24 به 12 ولت / مزایده,مزایده تعداد 585 دستگاه سالم ونو مبدل 24 به 12 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917473/مزایده-تعداد-386-کارتن-مایع-ظرفشویی'>مزایده تعداد 386 کارتن مایع ظرفشویی / مزایده,مزایده تعداد 386 کارتن مایع ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917414/مزایده-2-31-دانگ-مشاع-از-زمین-نوبت-اول'>مزایده 2.31 دانگ مشاع از زمین نوبت اول / مزایده,مزایده 2.31 دانگ مشاع از زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917416/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-102-20متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 102.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 102.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917421/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-31961-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 31961 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 31961 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917455/مزایده-ششدانگ-آَپارتمان-مساحت-88-39متر'>مزایده ششدانگ آَپارتمان مساحت 88.39متر / مزایده,مزایده ششدانگ آَپارتمان مساحت 88.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917457/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-207-91متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 207.91متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 207.91متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917503/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-88-24متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 88.24متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 88.24متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917431/مزایده-فروش-انواع-لوازم-اسقاط'>مزایده فروش انواع لوازم اسقاط  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش انواع لوازم اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917454/مناقصه-توسعه-و-احداث-اصلاح-و-بهینه-سازی-شهرستان-کهنوج'>مناقصه توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی شهرستان کهنوج  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی شهرستان کهنوج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917440/آگهی-ارزیابی-واگذاری-امور-مربوط-به-اندازه-گیری-و-ارزیابی-عوامل-شیمیایی-نوبت-دوم'>آگهی ارزیابی واگذاری امور مربوط به اندازه گیری و ارزیابی عوامل شیمیایی- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی ، آگهی ارزیابی واگذاری امور مربوط به اندازه گیری و ارزیابی عوامل شیمیایی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917417/مزایده-تعداد-4-دستگاه-خودرو-وانت-مزدا-2000-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 4 دستگاه خودرو وانت مزدا 2000- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده تعداد 4 دستگاه خودرو وانت مزدا 2000- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917420/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-هدایت-آبهای-سطحی-مسیر-خیابان-شهید-کریم-پور--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر خیابان شهید کریم پور  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی  ، مناقصه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر خیابان شهید کریم پور  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917486/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-مورد-نیاز-گمرک-ایران-در-سال-96'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری مورد نیاز گمرک ایران در سال 96 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خودروهای استیجاری مورد نیاز گمرک ایران در سال 96</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917492/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405  / مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917547/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-بوفه-غربی-بوستان-جنگلی-سرخه-حصار'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از بوفه غربی بوستان جنگلی سرخه حصار / آگهی مناقصه و مزایده عمومی,مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از بوفه غربی بوستان جنگلی سرخه حصار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917522/مزایده-یکباب-گاوداری-اموال-غیرمنقول'>مزایده یکباب گاوداری اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده یکباب گاوداری اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917441/مزایده-ششدانگ-پلاک-374-الی-380-باقیمانده-بخش-یک-نیشابور'>مزایده ششدانگ پلاک 374 الی 380 باقیمانده بخش یک نیشابور / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 374 الی 380 باقیمانده بخش یک نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917443/مزایده-پلاک-ثبتی-26-فرعی-از-87-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 26 فرعی از 87 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 26 فرعی از 87 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917436/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-به-پلاک-ثبتی-مساحت-2950متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به پلاک ثبتی مساحت 2950متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به پلاک ثبتی مساحت 2950متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917415/مزایده-خودرو-پژو-405LX-عنابی'>مزایده خودرو پژو 405LX عنابی  / مزایده,مزایده خودرو پژو 405LX عنابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917419/مزایده-تلفن-همراه-به-شماره-90121221915'>مزایده  تلفن همراه به شماره 90121221915  / مزایده,مزایده  تلفن همراه به شماره 90121221915 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917448/مزایده-اپارتمان-به-مساحت-85-17مترمربع'>مزایده اپارتمان به مساحت 85.17مترمربع / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 85.17مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917446/مزایده-سه-دانگ-مغازه-مساحت-28-05متر'>مزایده سه دانگ مغازه مساحت 28.05متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مغازه مساحت 28.05متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917439/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز نوبت دوم  / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی,مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917551/مناقصه-واگذاری-امور-راهبری-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی'>مناقصه واگذاری امور راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی / آگهی مناقصه و مزایده عمومی,مزایده واگذاری امور راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917465/مناقصه-تامین-تجهیزات-سرور-و-تامین-سوئیچ-و-ماژول-مدیریت-شبکه'>مناقصه تامین تجهیزات سرور و تامین سوئیچ و ماژول مدیریت شبکه / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای,مناقصه تامین تجهیزات سرور و تامین سوئیچ و ماژول مدیریت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917450/فراخوان-خدمات-مشاوره-ای-نقشه-برداری-شهرکها'>فراخوان خدمات مشاوره ای نقشه برداری شهرکها / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان خدمات مشاوره ای نقشه برداری شهرکها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917428/مزایده-ضایعات-و--'>مزایده ضایعات  و ...  / مزایده ضایعات  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917468/مزایده-ملک-به-مساحت-128-5مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 128.5مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 128.5مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917470/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-42-5متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 42.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 42.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917404/مزایده-اجاره-جایگاه-استقرار-بوفه-در-پارک-نوشیروانی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره جایگاه استقرار بوفه در پارک نوشیروانی نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره جایگاه استقرار بوفه در پارک نوشیروانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917499/مزایده-ساختمان-با-دیوار-بنایی-با-سقف-چوبی--'>مزایده ساختمان با دیوار بنایی با سقف چوبی.... / مزایده , مزایده ساختمان با دیوار بنایی با سقف چوبی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917504/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-تیپ-جی-آل-ایکس-ای'>مزایده یک دستگاه سواری پراید تیپ جی آل ایکس ای / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پراید تیپ جی آل ایکس ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917508/مزایده-یک-دستگاه-چسب'>مزایده یک دستگاه چسب  / مزایده , مزایده یک دستگاه چسب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917346/مزایده-پلاک-ثبتی-102-فرعی-از-109-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 102 فرعی از 109 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 102 فرعی از 109 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917342/مزایده-یکبابخانه-و-دو-باب-مغازه'>مزایده یکبابخانه و دو باب مغازه / مزایده,مزایده یکبابخانه و دو باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917335/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-تیبا-2'>مزایده فروش یکدستگاه سواری تیبا 2  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری تیبا 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917328/مزایده-فروش-تعداد-1000-عدد-لامپ-عقاب-سه-خار-405'>مزایده فروش تعداد 1000 عدد لامپ عقاب سه خار 405  / مزایده , مزایده فروش تعداد 1000 عدد لامپ عقاب سه خار 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917329/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-416-فرعی-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 416 فرعی مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 416 فرعی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917333/مزایده-دو-قطعه-زمین-208-و-223-70متر'>مزایده دو قطعه زمین 208 و 223.70متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 208 و 223.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917337/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-68-2متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 68.2متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 68.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917347/فراخوان-مناقصه-پروژه-نظافت-و-نگهداری-پارکهای-جنگلی'>فراخوان مناقصه پروژه نظافت و نگهداری پارکهای جنگلی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه نظافت و نگهداری پارکهای جنگلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917362/مناقصه-پروژه-احداث-مخزن-آب-3000-متر-مکعبی--'>مناقصه پروژه احداث مخزن آب 3000 متر مکعبی.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه احداث مخزن آب 3000 متر مکعبی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917379/مناقصه-حفاری-و-کابلکشی-خاکی-فیبرنوری'>مناقصه حفاری و کابلکشی خاکی فیبرنوری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفاری و کابلکشی خاکی فیبرنوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917354/مزایده-یکدست-مبل-تمام-پارچه--'>مزایده یکدست مبل تمام پارچه... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یکدست مبل تمام پارچه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917322/تجدید-مناقصه-خط-کشی-سرد-ترافیکی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خط کشی سرد ترافیکی  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خط کشی سرد ترافیکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917375/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-206-مدل-89-تیپ-2-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو 206 مدل 89 تیپ 2 نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی پژو 206 مدل 89 تیپ 2 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917321/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-به-مساحت-514متر'>مزایده ششدانگ یکبابخانه به مساحت 514متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه به مساحت 514متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917367/فراخوان-مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-خط-لوله-انتقال-گاز--شبکه-توزیع---'>فراخوان مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط لوله انتقال گاز , شبکه توزیع .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط لوله انتقال گاز , شبکه توزیع ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917330/مناقصه-پروژه-باقیمانده-خط-تغذیه-چرداول--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه باقیمانده خط تغذیه چرداول - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه باقیمانده خط تغذیه چرداول - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917339/مناقصه-گازرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه گازرسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917413/مناقصه-حفاری-و-کابلکشی-خاکی-فیبرنوری-طرح-اختصاصی-BTS--'>مناقصه حفاری و کابلکشی خاکی فیبرنوری طرح اختصاصی BTS ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفاری و کابلکشی خاکی فیبرنوری طرح اختصاصی BTS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917320/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-240متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 240متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 240متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917317/مزایده-یک-قطعه-ملک-به-مساحت-160متر'>مزایده یک قطعه ملک به مساحت 160متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک به مساحت 160متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917388/مزایده-مخزن-همزن-دو-جداره'>مزایده مخزن همزن دو جداره  / مزایده , مزایده مخزن همزن دو جداره  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917313/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-127-1متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 127.1متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 127.1متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917393/مزایده-چهل-کیسه-10-کیلوگرمی-کود-میکرو-معدنی'>مزایده چهل کیسه 10 کیلوگرمی کود میکرو معدنی  / مزایده , مزایده چهل کیسه 10 کیلوگرمی کود میکرو معدنی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917306/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-73-95متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 73.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 73.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917309/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-160متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 160متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 160متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917344/استعلام-ارائه-خدمات-فضای-سبز-نوبت-دوم'>استعلام ارائه خدمات فضای سبز- نوبت دوم  / استعلام ,استعلام ارائه خدمات فضای سبز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917334/مزایده-پارچه-ملحفه-ای--'>مزایده پارچه ملحفه ای ... / مزایده, مزایده پارچه ملحفه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917412/مزایده-شش-دانگ-خودرو-دانگ-فنگ-مدل91'>مزایده شش دانگ خودرو دانگ فنگ مدل91  / مزایده  ,مزایده شش دانگ خودرو دانگ فنگ مدل91 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917423/مناقصه-DSLAM-HUAWEI-5616-256-PORT-چهل-و-دو-دستگاه-تجدید'> مناقصه DSLAM HUAWEI 5616 256 PORT چهل و دو دستگاه تجدید / تجدید مناقصه یک مرحله ای , مناقصه DSLAM HUAWEI 5616 256 PORT چهل و دو دستگاه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917432/مناقصه-احداث-موقعیت-و-جاده-دسترسی-چاه-نوبت-دوم'>مناقصه احداث موقعیت و جاده دسترسی چاه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه احداث موقعیت و جاده دسترسی چاه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917438/فراخوان-مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917233/مناقصه-عملیات-زیرسازی-آسفالت-و-جدولگذاری-تعدادی-از-معابر-روستا--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات زیرسازی، آسفالت و جدولگذاری تعدادی از معابر روستا  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه عملیات زیرسازی ، آسفالت و جدولگذاری تعدادی از معابر روستا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917403/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهری'>مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917514/مزایده-اراضی-کشاورزی-تجدید'>مزایده اراضی کشاورزی تجدید / مزایده,مزایده اراضی کشاورزی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917520/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-131-34متر'>مزایده آپارتمان طبقه اول مساحت 131.34متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه اول مساحت 131.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917518/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-قطعه-65-تفکیکی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قطعه 65 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قطعه 65 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917515/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-11-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 11 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 11 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917476/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-62-49متر'>مزایده آپارتمان به مساحت 62.49متر / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 62.49متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917182/مزایده-اراضی-مسکونی'>مزایده اراضی مسکونی  / مزایده,مزایده اراضی مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917479/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-به-مساحت-14-50متر'>مزایده ششدانگ سرقفلی به مساحت 14.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی به مساحت 14.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917409/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-تویوتا-به-رنگ-سبز'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری تویوتا به رنگ سبز  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری تویوتا به رنگ سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917392/مناقصه-تامین-ماشین-آلات-سنگین-چاپ-دوم'>مناقصه تامین ماشین آلات سنگین چاپ دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تامین ماشین آلات سنگین چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917451/مزایده-ششدانگ-مغازه-اعیان-12-36متر'>مزایده ششدانگ مغازه اعیان 12.36متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه اعیان 12.36متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917418/مزایده-وانت-پیکاپ-دو-کابین--'>مزایده وانت پیکاپ دو کابین ... / آگهی مزایده عمومی، مزایده وانت پیکاپ دو کابین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917546/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-به-مساحت-25900'>مزایده یک قطعه زمین زراعی به مساحت 25900  / آگهی مزایده، مزایده یک قطعه زمین زراعی به مساحت 25900 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917401/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-وانت-نیسان'>مزایده ششدانگ یک دستگاه وانت نیسان / آگهی مزایده، مزایده ششدانگ یک دستگاه وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917389/مزایده-فروش-1006-اصله-انوع-تیر-سیمانی-اسقاط----نوبت-دوم'>مزایده فروش 1006 اصله انوع تیر سیمانی اسقاط .... - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش 1006 اصله انوع تیر سیمانی اسقاط .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917398/مزایده-اجاره-جایگاه-استقرار-آبمیوه-و-بستنی-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده اجاره جایگاه استقرار آبمیوه و بستنی مرحله اول نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده اجاره جایگاه استقرار آبمیوه و بستنی مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917482/مزایده-مقادیری-قطعات-داغی-خودرو'>مزایده مقادیری قطعات داغی خودرو / مزایده مقادیری قطعات داغی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917230/مزایده-یک-دستگاه-هیتر-آسفالت-دست-ساز--'>مزایده یک دستگاه هیتر آسفالت دست ساز... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه هیتر آسفالت دست ساز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917394/مناقصه-بیمه-شخص-ثالث-و-بدنه-ماشین-آلات-تجدید'>مناقصه بیمه شخص ثالث و بدنه ماشین آلات تجدید / آگهی دعوت به تجدید مناقصه عمومی , مناقصه بیمه شخص ثالث و بدنه ماشین آلات تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917481/مزایده-آپارتمان-ده-سال-ساخت'>مزایده آپارتمان ده سال ساخت / مزایده,مزایده آپارتمان ده سال ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917484/مزایده-آپارتمان-مساحت-صد-و-دو-متر'>مزایده آپارتمان مساحت صد و دو متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت صد و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917348/فراخوان-آسفالت-شهرک-صنعتی-گرگان-2-نوبت-دوم'>فراخوان آسفالت شهرک صنعتی گرگان 2 نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان آسفالت شهرک صنعتی گرگان 2 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917343/مزایده-اجاره-و-بهره-برداری-از-هتل-5-ستاره-نوبت-دوم'>مزایده اجاره و بهره برداری از هتل 5 ستاره نوبت دوم  / آگهی مزایده دو مرحله ای ,مزایده اجاره و بهره برداری از هتل 5 ستاره  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917363/مناقصه-روکش-آسفالت-و-تعریض-در-محور-شهرکرد--بروجن'>مناقصه روکش آسفالت و تعریض در محور شهرکرد - بروجن  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه روکش آسفالت و تعریض در محور شهرکرد - بروجن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917300/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مساحت-94-20متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 94.20متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 94.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917356/مناقصه-خدمات-بهره-برداری--تعمیر-و-نگهداری-از-شبکه-برق'>مناقصه خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه برق  / ​آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917351/مناقصه-نگهداری-همراه-با-بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی-و--'>مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917221/آگهی-مناقصه-کرایه-خودرو-سبک-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه کرایه خودرو سبک- نوبت دوم  / آگهی مناقصه کرایه خودرو سبک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917304/مزایده-مورد-وثیقه-شامل-واحد-تجاری-و-آپارتمان'>مزایده مورد وثیقه شامل واحد تجاری و آپارتمان / مزایده,مزایده مورد وثیقه شامل واحد تجاری و آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917385/مزایده-اجاره-کافی-شاپ-ترمینال-مسافربری-ورامین--نوبت-دوم'>مزایده اجاره کافی شاپ ترمینال مسافربری ورامین... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره کافی شاپ ترمینال مسافربری ورامین... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917384/مزایده-یک-تخته-فرش-قالیچه-تمام-ابریشم'>مزایده یک تخته فرش قالیچه تمام ابریشم / مزایده ، یک تخته فرش قالیچه تمام ابریشم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917526/مزایده-پلاک-4-فرعی-از-یک-فرعی-36-اصلی-بخش-نه-قم'>مزایده پلاک 4 فرعی از یک فرعی 36 اصلی بخش نه قم  / مزایده,مزایده پلاک 4 فرعی از یک فرعی 36 اصلی بخش نه قم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917528/مزایده-زمین-مسکونی-بخش-یک-ثبت-قم-نوبت-اول'>مزایده زمین مسکونی بخش یک ثبت قم نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مسکونی بخش یک ثبت قم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917461/مزایده-عمومی-تجدید-فروش-62-واحد-غرفه-تجاری'>مزایده عمومی تجدید فروش 62 واحد غرفه تجاری  / مزایده,مزایده عمومی تجدید فروش 62 واحد غرفه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917405/مناقصه-تامین-خودرو'>مناقصه تامین خودرو / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917243/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917396/مزایده-فروش-حدود-12000-عدد-کنتورهای-پوسته-برنجی-اسقاطی'>مزایده فروش حدود 12000 عدد کنتورهای پوسته برنجی اسقاطی  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش حدود 12000 عدد کنتورهای پوسته برنجی اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917372/مناقصه-عملیات-اجرای-قطعه-دوم-خط-انتقال-آب-1000-م-چدن-داکتیل--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای قطعه دوم خط انتقال آب 1000 م چدن داکتیل...نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای قطعه اول خط انتقال آب 1000 م چدن داکتیل ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917370/مناقصه-عملیات-اجرای-قطعه-دوم-خط-انتقال-آب-1000-م-چدن-داکتیل--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای قطعه دوم خط انتقال آب 1000 م چدن داکتیل - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای قطعه دوم خط انتقال آب 1000 م چدن داکتیل از موقعیت مخزن شهرک خاتون آباد تا جاده پارچین - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917371/آگهی-ارزیابی-کیفی-خدمات-مهندسی-و-نظارت-پروژه-های-طرح-انتقال--نوبت-دوم'>آگهی ارزیابی کیفی خدمات مهندسی و نظارت پروژه های طرح انتقال - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی،آگهی ارزیابی کیفی خدمات مهندسی و نظارت پروژه های طرح انتقال - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917376/مناقصه-احداث-فونداسیون-بخش-230-و-ساختمان-نگهبانی--نوبت-دوم'>مناقصه  احداث فونداسیون بخش 230 و ساختمان نگهبانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه  احداث فونداسیون بخش 230 و ساختمان نگهبانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917359/مناقصه-تجهیزات-ایمنی--نوبت-دوم'>مناقصه تجهیزات ایمنی  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تجهیزات ایمنی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917360/مناقصه-تجهیزات-ایمنی-از-قبیل-کلاه-آتش-نشانی----نوبت-دوم'>مناقصه تجهیزات ایمنی از قبیل کلاه آتش نشانی .... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تجهیزات ایمنی از قبیل کلاه آتش نشانی .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917364/مناقصه-4-دستگاه-ژنراتور-80-کیلووات-380-ولت----نوبت-دوم'>مناقصه  4 دستگاه ژنراتور 80 کیلووات 380 ولت .... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  4 دستگاه ژنراتور 80 کیلووات 380 ولت .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917276/مناقصه-سرویس-های-آمد-و-رفت-دانشجویی'>مناقصه سرویس های آمد و رفت دانشجویی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه سرویس های آمد و رفت دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917331/مناقصه-خرید-تعداد-2-دستگاه-کنورتور-25-کیلوولت-127-ولت-50-هرتز--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 2 دستگاه کنورتور 25 کیلوولت 127 ولت 50 هرتز...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 2 دستگاه کنورتور 25 کیلوولت 127 ولت 50 هرتز...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917332/مناقصه-یک-دستگاه-کشنده-هیدرولیکی-جهت-جابجایی-شناور-150-تنی--نوبت-دوم'>مناقصه یک دستگاه کشنده هیدرولیکی جهت جابجایی شناور 150 تنی..  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه یک دستگاه کشنده هیدرولیکی جهت جابجایی شناور 150 تنی.. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917336/مناقصه-تعمیرات-یکدستگاه-جرثقیل-160-تنی-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات یکدستگاه جرثقیل 160 تنی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات یکدستگاه جرثقیل 160 تنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917386/مناقصه-اجرای-پروژه-های-آب-رسانی-و-برق-رسانی'>مناقصه  اجرای پروژه های آب رسانی و برق رسانی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه های آب رسانی و برق رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917408/مناقصه-عملیات-کندن-دپو-بارگیری-مرحله-سوم'>مناقصه عملیات کندن، دپو، بارگیری مرحله سوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات کندن، دپو، بارگیری مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917381/مزایده-واگذاری-نصب-بنر--بهره-برداری-و-نگهداری-از-1-دستگاه-تابلوی-تبلیغاتی--تجدید--نوبت-دوم'> مزایده واگذاری نصب بنر ، بهره برداری و نگهداری از 1 دستگاه تابلوی تبلیغاتی - تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی,  مزایده واگذاری نصب بنر ، بهره برداری و نگهداری از 1 دستگاه تابلوی تبلیغاتی - تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917341/مناقصه-قطعات-موتور-PAXMAN-مدل-12YJCM-نوبت-دوم'>مناقصه قطعات موتور PAXMAN مدل 12YJCM  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه قطعات موتور PAXMAN مدل 12YJCM  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917338/مناقصه-قطعات-موتور-ایزوتا-مدل-1708-نوبت-دوم'>مناقصه قطعات موتور ایزوتا مدل 1708  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه قطعات موتور ایزوتا مدل 1708 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917285/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-اساتید'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب اساتید / آگهی مناقصه,مناقصه سرویس ایاب و ذهاب اساتید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917357/مناقصه-حفاری-شمع-های-تقاطع-غیر-همسطح'>مناقصه حفاری شمع های تقاطع غیر همسطح / مناقصه , مناقصه حفاری شمع های تقاطع غیر همسطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917368/آگهی-مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-نصب-سیستم-های-پایش-لحظه-ای'>آگهی مناقصه عمومی  اجرای عملیات نصب سیستم های پایش لحظه ای / آگهی مناقصه عمومی  اجرای عملیات نصب سیستم های پایش لحظه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917345/مزایده-فروش-میز-صندلی-فایل-کمد-فلزی-لوازم-کامپیوتری-نوبت-دوم'>مزایده فروش میز، صندلی، فایل، کمد فلزی، لوازم کامپیوتری نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش  میز، صندلی، فایل، کمد فلزی، لوازم کامپیوتری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917377/مناقصه-خرید-600-تن-سود-کاستیک-(سود-جامد)-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 600 تن سود کاستیک (سود جامد)  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 600 تن سود کاستیک (سود جامد) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917390/مزایده-اثاث-منزل'>مزایده اثاث منزل / مزایده اثاث منزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917287/مزایده-بوفه-دانشجویی'>مزایده بوفه دانشجویی  / آگهی مزایده,مزایده بوفه دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917374/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه-به-شماره-09122163680'>مزایده یک خط تلفن همراه به شماره 09122163680 / مزایده یک خط تلفن همراه به شماره 09122163680</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917474/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-شصت-و-سه-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت شصت و سه متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت شصت و سه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917323/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-40-339متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 40.339متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 40.339متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917533/مزایده-واگذاری-13-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده واگذاری 13 قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری 13 قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917537/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-240مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 240مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 240مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917535/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-5-نیشابور'>مزایده ششدانگ زمین بخش 5 نیشابور  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 5 نیشابور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917310/مزایده-یک-دستگاه-سنگ-شکن-درام-سپراتور'>مزایده یک دستگاه سنگ شکن درام سپراتور  / مزایده, مزایده یک دستگاه سنگ شکن درام سپراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917407/مناقصه-فنس-کشی-زمین-ورزشی-و--'>مناقصه فنس کشی زمین ورزشی و ... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه فنس کشی زمین ورزشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917303/مزایده-بوفه-دانشجویی'>مزایده بوفه دانشجویی  / آگهی مزایده,مزایده بوفه دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917327/مزایده-فروش-تعداد-یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو-و--'>مزایده فروش تعداد یکدستگاه خودرو سواری پژو و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد یکدستگاه خودرو سواری پژو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917340/مناقصه-اجرای-کلیه-عملیات-خاکی-راه-آهن'>مناقصه اجرای کلیه عملیات خاکی راه آهن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای کلیه عملیات خاکی راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917538/مزایده-ملک-شامل-15-واحد-مسکونی-و-7-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده ملک شامل 15 واحد مسکونی و 7 واحد تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک شامل 15 واحد مسکونی و 7 واحد تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917319/فراخوان-عمومی-پروژه-تکمیل-و-احداث-ساختمان-مجتمع-خدمات-امور-بیمه-ای-استان--نوبت-دوم'>فراخوان عمومی پروژه تکمیل و احداث ساختمان مجتمع خدمات امور بیمه ای استان - نوبت دوم  / فراخوان عمومی پروژه تکمیل و احداث ساختمان مجتمع خدمات امور بیمه ای استان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917352/مناقصه-حمل-60-000-تن-گاز-مایع'>مناقصه حمل 60.000 تن گاز مایع  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه حمل 60.000 تن گاز مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917366/مزایده-عرضه-سهام'>مزایده عرضه سهام / آگهی مزایده, مزایده عرضه سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917316/مزایده-ساختمان-قدیم-دانشگاه'>مزایده ساختمان قدیم دانشگاه / آگهی مزایده,مزایده ساختمان قدیم دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917636/استعلام-دوربین-عکاسی-دیجیتال-نیکون'>استعلام دوربین عکاسی دیجیتال نیکون  / استعلام, استعلام دوربین عکاسی دیجیتال نیکون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917597/استعلام-پرایمر-با-مقیاس-ساخت-50-نانومول'>استعلام پرایمر با مقیاس ساخت 50 نانومول / استعلام، استعلام پرایمر با مقیاس ساخت 50 نانومول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917650/استعلام-بروب-دارای-تغییرات-شیمیایی-5fam-3mgb'>استعلام بروب دارای تغییرات شیمیایی 5fam 3mgb  / استعلام , استعلام بروب دارای تغییرات شیمیایی 5fam 3mgb </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917743/استعلام-EHP-IQ2000(GEME-REACJ-BIO-TECHNOLOGY)'>استعلام EHP IQ2000(GEME REACJ BIO TECHNOLOGY) / استعلام، استعلام EHP IQ2000(GEME REACJ BIO TECHNOLOGY)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917856/استعلام-CMNVIQ2000'>استعلام CMNVIQ2000 / آستعلام، استعلام CMNVIQ2000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917752/استعلام-ژنراتور-96-5-30'>استعلام ژنراتور 96.5.30 / استعلام , استعلام  ژنراتور 96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917759/استعلام-قطعات-یدکی-تجهیزات-سیستم-سرور-hp'>استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم سرور hp / استعلام ,استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم سرور hp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917245/مناقصه-خرید-پنکه-ایستاده-ریموت-دار-نوبت-دوم'>مناقصه خرید پنکه ایستاده ریموت دار  نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید پنکه ایستاده ریموت دار  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917764/استعلام-لوازم-تاسیسات-96-5-30'>استعلام لوازم تاسیسات  96.5.30 / استعلام ، لوازم تاسیسات  96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917693/استعلام-دستگاه-چای-ساز-فنجان-نعلبکی-96-5-30'>استعلام دستگاه چای ساز فنجان نعلبکی 96.5.30 / استعلام, استعلام  دستگاه چای ساز فنجان نعلبکی 96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917614/استعلام-برقگیر-سیلیکونی'>استعلام برقگیر سیلیکونی / استعلام ,استعلام برقگیر سیلیکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917616/استعلام-اینورتر-تکفاز-220-ولت'>استعلام  اینورتر تکفاز 220 ولت / استعلام ,استعلام  اینورتر تکفاز 220 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917846/استعلام-ساخت-و-نصب-10-دستگاه-آشیانه-آتش-نشانی'>استعلام ساخت و نصب 10 دستگاه آشیانه آتش نشانی / استعلام ,استعلام  ساخت و نصب 10 دستگاه آشیانه آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917631/استعلام-لوازم-الکتریکی'>استعلام لوازم الکتریکی / استعلام لوازم الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917667/استعلام-کاغذ-a4-پیپروان-80-گرمی'>استعلام کاغذ a4 پیپروان 80 گرمی / استعلام ,استعلام کاغذ a4 پیپروان 80 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917675/استعلام-دستمال-کاغذی-دولا-جعبه-مقوایی'>استعلام دستمال کاغذی دولا جعبه مقوایی / استعلام ، استعلام دستمال کاغذی دولا جعبه مقوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917811/استعلام-تعمیر-و-مرمت-پل'>استعلام تعمیر و مرمت پل / استعلام ,استعلام تعمیر و مرمت پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917747/استعلام-تعمیر-و-مرمت-پل-خماجین'>استعلام تعمیر و مرمت پل خماجین  / استعلام تعمیر و مرمت پل خماجین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917497/مزایده-یک-عدد-پمپ-وکیوم'>مزایده یک عدد پمپ وکیوم / آگهی مزایده,مزایده یک عدد پمپ وکیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917255/مناقصه-مقدار-5000-تن-سرباره-فرآوری-شده'>مناقصه مقدار 5000 تن سرباره فرآوری شده / مناقصه مقدار 5000 تن سرباره فرآوری شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917739/استعلام-تعمیر-و-مرمت-پل-امامزاده--'>استعلام تعمیر و مرمت پل امامزاده.... / استعلام تعمیر و مرمت پل امامزاده..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917217/مزایده-یک-دستگاه-منزل-مسکونی-عرصه-171متر-نوبت-اول'>مزایده یک دستگاه منزل مسکونی عرصه 171متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک دستگاه منزل مسکونی عرصه 171متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917399/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-جهت-مشارکت-در-ساخت-مجتمع-اداری--تجاری'>فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت مجتمع اداری ، تجاری   / فراخوان جذب سرمایه گذار , فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت مجتمع اداری ، تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917729/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-ساختمان-اداری--'>استعلام تعمیر و نگهداری ساختمان اداری.... / استعلام تعمیر و نگهداری ساختمان اداری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917795/استعلام-واگذاری-امور-خدمات-عمومی'>استعلام واگذاری امور خدمات عمومی / استعلام ,استعلام واگذاری امور خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917786/استعلام-لوازم-یدکی-بنز-911'>استعلام لوازم یدکی بنز 911  / استعلام , استعلام لوازم یدکی بنز 911</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917798/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-18000-سرد-وگرم'>استعلام کولر گازی اسپلیت 18000 سرد وگرم / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت 18000 سرد وگرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917790/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-9000-سرد-وگرم'>استعلام کولر گازی اسپلیت 9000 سرد وگرم / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت 9000 سرد وگرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917792/استعلام-اتصالات-شبکه-آبیاری'>استعلام اتصالات شبکه آبیاری / استعلام, استعلام اتصالات شبکه آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917265/مناقصه-عملیات-نسوز-کاری'>مناقصه عملیات نسوز کاری  / مناقصه عملیات نسوز کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917781/استعلام-سیم-افشان-1×4-جنس-مسی-با-عایق-pvc--'>استعلام سیم افشان 1×4 جنس مسی با عایق pvc ... / استعلام, استعلام سیم افشان 1×4 جنس مسی با عایق pvc ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917703/استعلام-چاپگر-سوزنی-96-5-30'>استعلام چاپگر سوزنی 96.5.30 / استعلام چاپگر سوزنی 96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917788/استعلام-کیت-مصرفی-جهت-اندازه-گیری-کیفی-سموم-گیاهی'>استعلام کیت مصرفی جهت اندازه گیری کیفی سموم گیاهی / استعلام، استعلام کیت مصرفی جهت اندازه گیری کیفی سموم گیاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917785/استعلام-سوییچ-8-پورت-و-24-پورت'>استعلام سوییچ 8 پورت و 24 پورت / استعلام، استعلام سوییچ 8 پورت و 24 پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917803/استعلام-پرینتر-سیاه-سفید'>استعلام پرینتر سیاه سفید / استعلام ,استعلام پرینتر سیاه سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917761/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور  / استعلام , استعلام مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917736/استعلام-سطح-سنج-التراسونیک'>استعلام سطح سنج التراسونیک  / استعلام ،سطح سنج التراسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917741/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-18000---'>استعلام کولر گازی اسپیلت 18000  .... / استعلام , استعلام کولر گازی اسپیلت 18000  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917830/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-2-تکه'>استعلام کولر گازی اسپیلت 2 تکه / استعلام , استعلام کولر گازی اسپیلت 2 تکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917744/استعلام-خرید-کابل-فرمان-مسی'>استعلام خرید کابل فرمان مسی  / استعلام ,استعلام خرید کابل فرمان مسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917804/استعلام-زونکن-پاپکو'>استعلام زونکن پاپکو  / استعلام, استعلام زونکن پاپکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917777/استعلام-خرید-فن-تخلیه'>استعلام خرید فن تخلیه  / استعلام ,استعلام خرید فن تخلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917774/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام ,استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917767/استعلام-پشتیبانی-و-تامین-دو-ایستگاه-سنجش-آلودگی-هوا'>استعلام پشتیبانی و تامین دو ایستگاه سنجش آلودگی هوا / استعلام ,استعلام پشتیبانی و تامین دو ایستگاه سنجش آلودگی هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917757/استعلام-سرور-فایروال'>استعلام سرور فایروال / استعلام ,استعلام سرور فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917688/استعلام-تکمیل-مجتمع-آموزشی-عنبران'>استعلام  تکمیل مجتمع آموزشی عنبران / استعلام, استعلام  تکمیل مجتمع آموزشی عنبران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917818/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-روشنایی-گردنه-اسدلی'>استعلام  تعمیر و نگهداری شبکه روشنایی گردنه اسدلی / استعلام ،  تعمیر و نگهداری شبکه روشنایی گردنه اسدلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917254/مناقصه-پروژه-تهیه-کالا-و-احداث-تسهیلات-سرچاهی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917625/استعلام-شیر-غنی-شده-پاستوریزه-و-هموژنیزه-کم-چرب'>استعلام شیر غنی شده پاستوریزه و هموژنیزه کم چرب / استعلام , استعلام شیر غنی شده پاستوریزه و هموژنیزه کم چرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917661/استعلام-پروب'>استعلام پروب  / استعلام، استعلام پروب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917664/استعلام-سنتز-الیگونوکل-وتید'>استعلام سنتز الیگونوکل وتید  / استعلام، استعلام سنتز الیگونوکل وتید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917707/استعلام-میز-کنفرانس'>استعلام میز کنفرانس  / استعلام, استعلام میز کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917697/استعلام-آرشیو-اسناد-حسابداری-و'>استعلام آرشیو اسناد حسابداری و / استعلام آرشیو اسناد حسابداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917663/استعلام-سوییچ-مرکزی6513-cisco'>استعلام سوییچ مرکزی6513 cisco / استعلام, استعلام سوییچ مرکزی6513 cisco</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917724/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت / استعلام کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917749/استعلام-خرید-استاپ-برج-های-انتقال'>استعلام خرید استاپ برج های انتقال / استعلام ,استعلام خرید استاپ برج های انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917698/استعلام-بوشینگ-خازنی-245-کیلوولت'>استعلام بوشینگ خازنی 245 کیلوولت  / استعلام ، استعلام بوشینگ خازنی 245 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917791/استعلام-تعویض-ترانس-جریان-ایستگاه-برق'>استعلام  تعویض ترانس جریان ایستگاه برق / استعلام، استعلام  تعویض ترانس جریان ایستگاه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917706/استعلام-تجدید-بازنگری-و-بروزآوری-مستندات-ایزو-9001'>استعلام تجدید بازنگری و بروزآوری مستندات ایزو 9001  / استعلام, تجدید بازنگری و بروزآوری مستندات ایزو 9001 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917797/استعلام-سرویس-و-تعمیرات-اساسی-تپ-چنجر'>استعلام سرویس و تعمیرات اساسی تپ چنجر / استعلام ,استعلام سرویس و تعمیرات اساسی تپ چنجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917789/استعلام-رله-فرکانسی'>استعلام رله فرکانسی  / استعلام ,استعلام رله فرکانسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917684/استعلام-کمد-دیواری-بدون-یونیت'>استعلام کمد دیواری بدون یونیت   / استعلام کمد دیواری بدون یونیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917690/استعلام-کابینت-آشپزخانه'>استعلام کابینت آشپزخانه  / استعلام، استعلام کابینت آشپزخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917805/استعلام-لوازم-جانبی-سونا'>استعلام لوازم جانبی سونا  / استعلام ،  لوازم جانبی سونا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917630/استعلام-زیر-پایی-فلزی-متحرک-اداری--'>استعلام زیر پایی فلزی متحرک اداری... / استعلام ، استعلام زیر پایی فلزی متحرک اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917315/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-برقرسانی-شبکه-های-توزیع-نیرو-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی شبکه های توزیع نیرو نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی شبکه های توزیع نیرو نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917673/استعلام-میز-پذیرایی-کی-وود-TM565'>استعلام میز پذیرایی کی وود TM565  / استعلام , استعلام میز پذیرایی کی وود TM565 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917796/استعلام-بهسازی-سالن-دستگاه-مرکز-قوچان'>استعلام بهسازی سالن دستگاه مرکز قوچان  / استعلام، استعلام بهسازی سالن دستگاه مرکز قوچان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917683/استعلام-مانیتور-LED-سامسونگ-20-اینچ-96-5-30'>استعلام مانیتور LED سامسونگ 20 اینچ 96.5.30 / استعلام مانیتور LED سامسونگ 20 اینچ 96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917647/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام تلویزیون LED / استعلام, تلویزیون LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917642/استعلام-درهای-ضد-حریق-پله-های-فرار'>استعلام درهای ضد حریق پله های فرار / استعلام ,استعلام درهای ضد حریق پله های فرار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917628/استعلام-بهسازی-سالن-دستگاه-مرکز-sc2'>استعلام بهسازی سالن دستگاه مرکز sc2 / استعلام، استعلام بهسازی سالن دستگاه مرکز sc2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917651/استعلام-گوشی-تلفن-بیسیم'>استعلام گوشی تلفن بیسیم / استعلام گوشی تلفن بیسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917658/استعلام-میز-و-کمد-و-صندلی'>استعلام میز و کمد و صندلی  / استعلام میز و کمد و صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917635/استعلام-دستگاه-ساعت-زنی'>استعلام دستگاه ساعت زنی  / استعلام ,استعلام دستگاه ساعت زنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917824/استعلام-حفاری--سابداکت-گذاری--کابل-کشی-و---'>استعلام حفاری ، سابداکت گذاری ، کابل کشی و .... / استعلام , استعلام حفاری ، سابداکت گذاری ، کابل کشی و </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917215/مناقصه-اجرای-عملیات-جامع-بهره-برداری--نگهداری--تعمیرات-و-مدیریت-شبکه-های-توزیع---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات جامع بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات و مدیریت شبکه های توزیع.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات جامع بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات و مدیریت شبکه های توزیع.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917838/استعلام-ورق-پلی-پویان-جهت-سایبان-پارکینگ'>استعلام ورق پلی پویان جهت سایبان پارکینگ / استعلام ورق پلی پویان جهت سایبان پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917828/استعلام-ایجاد-سایه-بان'>استعلام ایجاد سایه بان / استعلام، استعلام ایجاد سایه بان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917810/استعلام-چاپگر-سوزنی'>استعلام چاپگر سوزنی  / استعلام، استعلام چاپگر سوزنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917800/استعلام-دستگاه-ویدئو-کنفرانس'>استعلام دستگاه ویدئو کنفرانس / استعلام دستگاه ویدئو کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917228/مناقصه-تکمیل-خطوط-انتقال-آبهای-سطحی-اندیشه-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل خطوط انتقال آبهای سطحی اندیشه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تکمیل خطوط انتقال آبهای سطحی اندیشه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917793/استعلام-شبکه-20-کیلوولت-داخلی'>استعلام شبکه 20 کیلوولت داخلی / استعلام, استعلام شبکه 20 کیلوولت داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917742/فراخوان-واگذاری-مرکز-کاهش-آسیب-اعتیاد'>فراخوان واگذاری مرکز کاهش آسیب اعتیاد / فراخوان واگذاری مرکز کاهش آسیب اعتیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917235/مناقصه-طراحی--تهیه-متریال--اجرای-عملیات-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اطفاء-حریق'>مناقصه طراحی ، تهیه متریال ، اجرای عملیات نصب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق / آگهی مناقصه ، مناقصه طراحی ، تهیه متریال ، اجرای عملیات نصب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917819/فراخوان-انجام-خدمات-حفاظت-فیزیکی-و-نگهبانی'>فراخوان انجام خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی / فراخوان انجام خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917850/فراخوان-انجام-خدمات-باغبانی'>فراخوان  انجام خدمات باغبانی / فراخوان  انجام خدمات باغبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917858/استعلام-کیت'>استعلام کیت  / استعلام , استعلام کیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917866/استعلام-منگنه-برقی'>استعلام منگنه برقی / استعلام,استعلام منگنه برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917871/استعلام-کمد-بایگانی'>استعلام کمد بایگانی / استعلام کمد بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917877/استعلام-قطعات-یدکی-تجهیزات-ذخیره-ساز'>استعلام قطعات یدکی تجهیزات ذخیره ساز  / استعلام قطعات یدکی تجهیزات ذخیره ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917879/استعلام-جک-در-پروانه-ای'>استعلام جک در پروانه ای  / استعلام جک در پروانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917475/مزایده-ورق-های-صنعتی--'>مزایده ورق های صنعتی ... / مزایده، مزایده ورق های صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917223/مناقصه-زیرسازی-بلوار-شهید---نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی بلوار شهید .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه زیرسازی بلوار شهید .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917580/مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه-واقع-در-استراحتگاههای-شیرینو-و-بیدخون'>مزایده اجاره دو باب مغازه واقع در استراحتگاههای شیرینو و بیدخون / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره دو باب مغازه واقع در استراحتگاههای شیرینو و بیدخون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917595/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-بوفه-های-موجود-در-سطح-منطقه'>اصلاحیه مزایده واگذاری بوفه های موجود در سطح منطقه / اصلاحیه مزایده , مزایده واگذاری بوفه های موجود در سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917627/مزایده-یک-قطعه-زمین-محصور-مساحت-137-50متر'>مزایده یک قطعه زمین محصور مساحت 137.50متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین محصور مساحت 137.50متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917558/مزایده-یک-خط-سیم-کارت-تلفن-همراه'>مزایده یک خط سیم کارت تلفن همراه  / آگهی مزایده، مزایده یک خط سیم کارت تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917612/مزایده-ساختمان-به-مساحت-909-31متر'>مزایده ساختمان به مساحت 909.31متر / مزایده,مزایده ساختمان به مساحت 909.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917521/مزایده-اقلام-مستعمل-ضایعاتی-و-مازاد'>مزایده اقلام مستعمل ضایعاتی و مازاد  / مزایده ،مزایده اقلام مستعمل ضایعاتی و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917611/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-689-فرعی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 689 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 689 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917523/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودروی-(کامیون-کمپرسی-آمیکو-مدل-1385---تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه دستگاه خودروی (کامیون کمپرسی آمیکو مدل 1385 .... تجدید  نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده , مزایده فروش سه دستگاه خودروی (کامیون کمپرسی آمیکو مدل 1385 .... - تجدیدنوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917665/مزایده-ششدانگ-و-تمامی-زمین-عادی-مساحت-200متر'>مزایده ششدانگ و تمامی زمین عادی مساحت 200متر / مزایده,مزایده ششدانگ و تمامی زمین عادی مساحت 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917203/مزایده-فروش-اعیانی-تعداد-21-بلوک-آپارتمانی-420واحد-نیمه-ساخته'>مزایده فروش اعیانی تعداد 21 بلوک آپارتمانی 420واحد نیمه ساخته / مزایده,مزایده فروش اعیانی تعداد 21 بلوک آپارتمانی 420واحد نیمه ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917527/مناقصه-امور-خدمات-و-تنظیفات--برف-روبی--نمک-پاشی--'>مناقصه امور خدمات و تنظیفات ، برف روبی ، نمک پاشی.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدمات و تنظیفات ، برف روبی ، نمک پاشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917519/مناقصه-نگهداری-همراه-با-بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی-و--'>مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917513/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-بازار-هفتگی-(شنبه-بازار)-تجدید'>مزایده واگذاری به صورت اجاره بازار هفتگی (شنبه بازار)  تجدید  / مزایده, مزایده واگذاری به صورت اجاره بازار هفتگی (شنبه بازار) تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917643/اطلاعیه-ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-جهت-نظافت-و-پاکسازی-اماکن-و-محوطه'>اطلاعیه ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت نظافت و پاکسازی اماکن و محوطه / اطلاعیه ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت مناقصه یک مرحله ای , ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت نظافت و پاکسازی اماکن و محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917632/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-انجام-خدمات-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات حفاظت فیزیکی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917849/مزایده-عرصه-و-اعیان-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-206متر'>مزایده عرصه و اعیان ششدانگ یکباب خانه مساحت 206متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان ششدانگ یکباب خانه مساحت 206متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917575/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-اجرای-عملیات-خاکبرداری--'> مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات خاکبرداری.... / آگهی مناقصه ,  مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات خاکبرداری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917205/مزایده-فروش-ملک-رستوران-پیام'>مزایده فروش ملک رستوران پیام  / مزایده,مزایده فروش ملک رستوران پیام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917529/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات آسفالت سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917574/آگهی-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-شهری--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری... نوبت دوم  / آگهی مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917585/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-زانتیا--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری زانتیا - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری زانتیا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917579/آگهی-مناقصه-بکارگیری-دستگاه-کمپرسی-تانکردار'>آگهی مناقصه بکارگیری دستگاه کمپرسی تانکردار / آگهی مناقصه بکارگیری دستگاه کمپرسی تانکردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917554/مناقصه-خرید-اتصالات-آبرسانی--تجدید'>مناقصه خرید اتصالات آبرسانی - تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید اتصالات آبرسانی - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917809/مزایده-فروش-5-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 5 قطعه زمین کاربری تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین کاربری تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917543/مزایده-لودر-هپکو-نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مزایده لودر هپکو  نوبت دوم چاپ دوم  / آگهی مزایده,مزایده لودر هپکو - نوبت دوم چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917556/مزایده-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>مزایده جایگاه CNG  - نوبت دوم / آگهی مزایده, آگهی مزایده جایگاه CNG  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917552/مزایده-واگذاری-محل-جهت-اجاره-غرفه-ها-و-رستوران-و-آشپزخانه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محل جهت اجاره غرفه ها و رستوران و آشپزخانه نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری محل جهت اجاره غرفه ها و رستوران و آشپزخانه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917464/مناقصه-روکش-آسفالت-راه-های-حوزه-بروجن'>مناقصه روکش آسفالت راه های حوزه بروجن / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه روکش آسفالت راه های حوزه بروجن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917570/مزایده-عمومی-اجاره-آشپزخانه-با-وسایل-موجود-و'>مزایده عمومی اجاره آشپزخانه با وسایل موجود و / اگهی مزایده , مزایده عمومی اجاره آشپزخانه با وسایل موجود و</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917548/مزایده-اجاره-زمین-کشاورزی-مرکز-پژوهشی-سرخون-نوبت-دوم'>مزایده اجاره زمین کشاورزی مرکز پژوهشی سرخون نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده اجاره زمین کشاورزی مرکز پژوهشی سرخون نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917639/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-730متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 730متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 730متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917644/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-112-80متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 112.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 112.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917560/مزایده-واگذاری-اماکن-ورزشی-مرحله-دوم--نوبت-اول-96-5-30'>مزایده واگذاری اماکن ورزشی- مرحله دوم - نوبت اول 96.5.30 / فراخوان واگذاری ,مزایده واگذاری اماکن ورزشی مرحله دوم - نوبت اول 96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917524/مزایده-شلوار-بچگانه--'>مزایده شلوار بچگانه ... / مزایده , مزایده شلوار بچگانه ... مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917653/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغچائی-مشتمل-بر-یکباب-خانه'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغچائی مشتمل بر یکباب خانه  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغچائی مشتمل بر یکباب خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917730/مزایده-واگذاری-املاک-تملیکی-استان-گیلان'>مزایده واگذاری املاک تملیکی استان گیلان  / مزایده,مزایده واگذاری املاک تملیکی استان گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917530/مزایده-نسبت-به-واگذاری-اجاره-ساماندهی-بازار-هفتگی-کتالم96-5-30'>مزایده نسبت به واگذاری اجاره ساماندهی بازار هفتگی کتالم96.5.30 / مزایده نسبت به واگذاری اجاره ساماندهی بازار هفتگی کتالم  مرحله ا ول - نوبت اول 96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917536/مناقصه-تکمیل-محوطه-سازی-و-تاسیسات-برج-2-رشت'>مناقصه تکمیل محوطه سازی و تاسیسات برج 2 رشت  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تکمیل محوطه سازی و تاسیسات برج 2 رشت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917615/مزایده-ششدنگ-اپارتمان-و-زمین-صیفی-کاری'>مزایده ششدنگ اپارتمان و زمین صیفی کاری / مزایده,مزایده ششدنگ اپارتمان و زمین صیفی کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917899/مزایده-تمامی-ششدانگ-زمین-و-انبار-مخروبه-بخش-4-رشت'>مزایده تمامی ششدانگ زمین و انبار مخروبه بخش 4 رشت / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ زمین و انبار مخروبه بخش 4 رشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917541/مزایده-دو-دستگاه-کولر-اسپیلت'>مزایده دو دستگاه کولر اسپیلت / مزایده ,مزایده دو دستگاه کولر اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917906/مزایده-ملک-به-مساحت-66-10مترمربع-مرحله-دوم'>مزایده ملک به مساحت 66.10مترمربع مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک به مساحت 66.10مترمربع مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917532/مزایده-خودروی-سواری-تیبا-صندوق-دار'>مزایده خودروی سواری تیبا صندوق دار / مزایده,مزایده خودروی سواری تیبا صندوق دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917587/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-مغازه--زمین'>مزایده واگذاری به صورت اجاره مغازه ، زمین  / آگهی مزایده ، واگذاری به صورت اجاره مغازه ، زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917225/مناقصه-تعویض-پوشش-15-کیلومتر-خط-لوله-نوبت-دوم'>مناقصه تعویض پوشش 15 کیلومتر خط لوله  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تعویض پوشش 15 کیلومتر خط لوله نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917564/تجدید-فراخوان-مطالعات-مرحله-اول-و-دوم-تعمیرات-اساسی-5-دستگاه-پل-داخلی--'>تجدید فراخوان مطالعات مرحله اول و دوم تعمیرات اساسی 5 دستگاه پل داخلی.... / تجدید فراخوان , فراخوان مطالعات مرحله اول و دوم تعمیرات اساسی 5 دستگاه پل داخلی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917623/مزایده-واگذاری-املاک-شامل-زمین-منزل-مسکونی-و-سازمانی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری املاک شامل زمین.منزل مسکونی و سازمانی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری املاک شامل زمین.منزل مسکونی و سازمانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917550/آگهی-مناقصه-عملیات-اجرایی-فیبرنوری-ارتباطی-کرمان'>آگهی مناقصه عملیات اجرایی فیبرنوری ارتباطی کرمان / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه  عملیات اجرایی فیبرنوری ارتباطی کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917562/آگهی-فراخوان-عمومی-طرح-مطالعات-مکانیابی-محل-دفن-پسماندهای-شهر'>آگهی فراخوان عمومی  طرح مطالعات مکانیابی محل دفن پسماندهای شهر / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی  طرح مطالعات مکانیابی محل دفن پسماندهای شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917598/مزایده-یک-قطعه-زمین-باغ-انگوری-138متر'>مزایده یک قطعه زمین باغ انگوری 138متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین باغ انگوری 138متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917568/مزایده-یک-دستگاه-تلویزیون-رنگی--یک-دستگاه-یخچال-نیم-فریزر'>مزایده یک دستگاه تلویزیون رنگی ، یک دستگاه یخچال نیم فریزر  / مزایده,مزایده یک دستگاه تلویزیون رنگی ، یک دستگاه یخچال نیم فریزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917572/مزایده-دستگاه-هود-پلاسما--اجاق-گاز-صفحه-ای-نوبت-دوم'>مزایده دستگاه هود پلاسما - اجاق گاز صفحه ای  نوبت دوم  / مزایده , مزایده دستگاه هود پلاسما - اجاق گاز صفحه ای  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917592/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-فضایی-به-مساحت-تقریبی-3500-متر-مربع96-6-30'>تجدید مزایده بهره برداری از فضایی به مساحت تقریبی 3500 متر مربع96.6.30 / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از فضایی به مساحت تقریبی 3500 متر مربع 96.6.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917540/مناقصه-انجام-خدمات-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-آگهی-دوم-نوبت-اول-96-5-30'>مناقصه انجام خدمات سرویس های ایاب و ذهاب آگهی دوم نوبت اول 96.5.30 / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام خدمات سرویس های ایاب و ذهاب آگهی دوم نوبت اول  96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917539/مناقصه-روکش-آسفالت-راه-های-حوزه-سامان'>مناقصه روکش آسفالت راه های حوزه سامان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه روکش آسفالت راه های حوزه سامان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917596/حراج-فروش-حدود-30380-کیلوگرم-کود-اوره-ضایعاتی'>حراج فروش حدود 30380 کیلوگرم کود اوره ضایعاتی / آگهی حراج , حراج فروش حدود 30380 کیلوگرم کود اوره ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917682/مناقصه-واگذاری-مدیریتی-و-ارائه-انجام-حجم-کلیه-امور-نگهداری--راهبری--'>مناقصه واگذاری مدیریتی و ارائه انجام حجم کلیه امور نگهداری , راهبری.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری مدیریتی و ارائه انجام حجم کلیه امور نگهداری , راهبری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917817/مزایده-املاک-مازاد-کاربری-مسکونی-تجاری'>مزایده املاک مازاد کاربری مسکونی تجاری  / مزایده,مزایده املاک مازاد کاربری مسکونی تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917545/مزایده-نسبت-به-فروش-وسائل-نقلیه'>مزایده نسبت به فروش وسائل نقلیه  / مزایده نسبت به فروش وسائل نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917807/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-376-8متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 376.8متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 376.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917573/مزایده-یک-دستگاه-بلدوزر-سیستم-کوماتسو'>مزایده یک دستگاه بلدوزر سیستم کوماتسو  / مزایده یک دستگاه بلدوزر سیستم کوماتسو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917590/مزایده-میزان-45600-متر-سیم-برق-از-تاسیسات'>مزایده میزان 45600 متر سیم برق از تاسیسات / مزایده میزان 45600 متر سیم برق از تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917674/مزایده-فروش-یک-واحد-مسکونی-مساحت-90-متر'>مزایده فروش یک واحد مسکونی مساحت 90 متر  / مزایده,مزایده فروش یک واحد مسکونی مساحت 90 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917610/مزایده-فروش-یک-واحد-مسکونی-مساحت-95مترمربع'>مزایده فروش یک واحد مسکونی مساحت 95مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یک واحد مسکونی مساحت 95مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917561/مزایده-فروش-تعداد-سه-دستگاه-خودرو'>مزایده  فروش تعداد سه دستگاه خودرو / آگهی مزایده, مزایده  فروش تعداد سه دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917442/آگهی-مزایده-اجاره-مغازه-نوبت-پنجم-96-5-30'>آگهی مزایده اجاره مغازه نوبت پنجم 96.5.30 / آگهی مزایده اجاره مغازه نوبت پنجم 96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917571/مناقصه-خرید-مقدار-16-200-کیلوگرم-مستربچ-مشکی-پایه-پلی-آمید'>مناقصه خرید مقدار 16/200 کیلوگرم مستربچ مشکی پایه پلی آمید  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید مقدار 16/200 کیلوگرم مستربچ مشکی پایه پلی آمید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917738/مزایده-ششدانگ-پلاک-209-فرعی-از-86-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 209 فرعی از 86 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 209 فرعی از 86 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917582/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-عرصه-663-74متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 663.74متر  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 663.74متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917578/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-305متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 305متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 305متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917629/مزایده-یکباب-ملک-تجاری-عرصه-55-41متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب ملک تجاری عرصه 55.41متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب ملک تجاری عرصه 55.41متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917633/مزایده-یک-واحد-منزل-مسکونی-مساحت-110متر'>مزایده یک واحد منزل مسکونی مساحت 110متر  / مزایده,مزایده یک واحد منزل مسکونی مساحت 110متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917637/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-39-8مترمربع'>مزایده آپارتمان به مساحت 39.8مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 39.8مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917567/مزایده-یک-دستگاه-الکتروموتور-مستعمل'>مزایده یک دستگاه الکتروموتور مستعمل / آگهی مزایدهف مزایده یک دستگاه الکتروموتور مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917566/آگهی-فراخوان-عمومی-طرح-مطالعات-مکانیابی-محل-دفن-پسماندهای-شهر-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان عمومی  طرح مطالعات مکانیابی محل دفن پسماندهای شهر نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی  طرح مطالعات مکانیابی محل دفن پسماندهای شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917581/مزایده-اجاره-جایگاه-استقرار-بوفه-در-پارک-نوشیروانی-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده اجاره جایگاه استقرار بوفه در پارک نوشیروانی مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده اجاره جایگاه استقرار بوفه در پارک نوشیروانی مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917576/مزایده-یک-دستگاه-لودر-ZI50-مدل-2017'>مزایده یک دستگاه لودر ZI50 مدل 2017  / مزایده , مزایده یک دستگاه لودر ZI50 مدل 2017  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917589/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد-سطح-استان-نقد-و-اقساط'>مزایده واگذاری املاک مازاد سطح استان نقد و اقساط / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد سطح استان نقد و اقساط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917586/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-بنای-مسکونی-345متر'>مزایده یک قطعه زمین با بنای مسکونی 345متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با بنای مسکونی 345متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917594/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-دو-طبقه-با-دیوارهای-اجری-باربر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی دو طبقه با دیوارهای اجری باربر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی دو طبقه با دیوارهای اجری باربر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917577/مزایده-فروش-محصولات-انار'>مزایده فروش محصولات انار / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش محصولات انار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917686/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-شماره-171-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 171 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 171 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917876/مزایده-1-6-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-84-65متر'>مزایده 1.6 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 84.65متر  / مزایده,مزایده 1.6 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 84.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917878/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-4-شهمیرزاد'>مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه بخش 4 شهمیرزاد / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه بخش 4 شهمیرزاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917591/تجدید-مزایده-فروش-آهن-ضایعات-و-استیل-خود'>تجدید مزایده فروش  آهن ضایعات و استیل خود / آگهی تجدید مزایده,مزایده فروش  آهن ضایعات و استیل خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917880/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-79-84متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 79.84متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 79.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917600/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-نصب-آسانسور-هیدرولیک'>فراخوان مناقصه تهیه و نصب آسانسور هیدرولیک  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تهیه و نصب آسانسور هیدرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917620/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917584/مزایده-رستوران'>مزایده رستوران  / مزایده رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917679/مزایده-یکباب-ساختمان-به-مساحت-402-84متر'>مزایده یکباب ساختمان به مساحت 402.84متر  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان به مساحت 402.84متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917618/فراخوان-طراحی-آرم-(لوگو)'>فراخوان طراحی آرم (لوگو)  / فراخوان, فراخوان طراحی آرم (لوگو) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917593/فراخوان-سرمایه-گذاری-در-طراحی-ساخت-تجهیز-بهره-برداری-نوبت-دوم'>فراخوان سرمایه گذاری در طراحی، ساخت، تجهیز، بهره برداری نوبت دوم  / فراخوان سرمایه گذاری در طراحی، ساخت، تجهیز، بهره برداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917599/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-حاشیه-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات لوله گذاری حاشیه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه  عملیات لوله گذاری حاشیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917602/تجدید-مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-عمرانی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه کرایه ماشین آلات عمرانی ...  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه کرایه ماشین آلات عمرانی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917668/مناقصه-تعمیرات-خطوط-لوله-تغذیه-و-شبکه-گاز--'>مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه گاز ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917617/مزایده-تعداد-5-دستگاه-از-خودروهای-سواری'>مزایده تعداد 5 دستگاه از خودروهای سواری  / مزایده , مزایده تعداد 5 دستگاه از خودروهای سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917607/استعلام-قیمت-واگذاری-ایاب-و-ذهاب'>استعلام قیمت واگذاری ایاب و ذهاب / آگهی فراخوان عمومی, استعلام قیمت واگذاری ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917603/فراخوان-شرکت-در-استعلام-قیمت-واگذاری-سرویس-ایاب-و-ذهاب--'>فراخوان شرکت در استعلام قیمت واگذاری سرویس ایاب و ذهاب ... / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان شرکت در استعلام قیمت واگذاری سرویس ایاب و ذهاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917621/فراخوان-عمومی-شرکت-در-استعلام-قیمت-واگذاری-مشارکتی-انجام-خدمات-نوار-قلب-(ECG)'>فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت، واگذاری مشارکتی انجام خدمات نوار قلب (ECG) / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت، فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت، واگذاری مشارکتی انجام خدمات نوار قلب (ECG)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917691/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-451متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 451متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 451متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917634/مزایده-فروش-تعداد-5-دستگاه-خودرو-سواری-مازاد'>مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودرو سواری مازاد / مزایده، مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودرو سواری مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917619/مناقصه-خرید-نصب-و-اجرا-و-راه-اندازی-تله-کابین--'>مناقصه خرید، نصب و اجرا و راه اندازی تله کابین... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید، نصب و اجرا و راه اندازی تله کابین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917641/مناقصه-اجرای-جدول-و-کانیوا-سطح-شهر'>مناقصه اجرای جدول و کانیوا سطح شهر / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای جدول و کانیوا سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917666/حراج-جهت-تامین-بخشی-از-خدمات-عمومی'>حراج جهت تامین بخشی از خدمات عمومی  / آگهی حراج , حراج جهت تامین بخشی از خدمات عمومی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917656/مزایده-عمومی-فروش-املاک-بصورت-استثنایی-نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش املاک بصورت استثنایی نوبت دوم  / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک بصورت استثنایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917601/مناقصه-تسطیح-و-ریگلاژ-آب-پاشی-نوبت-دوم'>مناقصه تسطیح و ریگلاژ، آب پاشی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه تسطیح و ریگلاژ، آب پاشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917605/مزایده-اجاره-جایگاه-سوخت-CNG-(مدیریت--نظارت--نگهداری-و-بهره-برداری)-96-5-30'>مزایده اجاره جایگاه سوخت CNG (مدیریت ، نظارت ، نگهداری و بهره برداری) 96.5.30 / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره جایگاه سوخت CNG (مدیریت ، نظارت ، نگهداری و بهره برداری)  96.5.30 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917638/فراخوان-تعمیر-سرویس-و-نگهداری-تاسیسات'>فراخوان تعمیر، سرویس و نگهداری تاسیسات / آگهی فراخوان استعلام عمومی,فراخوان تعمیر، سرویس و نگهداری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917212/مناقصه-گازرسانی-به-مجموعه-مرغداری-ها-و-صنایع-شهرستان-دشتستان-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به مجموعه مرغداری ها و صنایع شهرستان دشتستان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه گازرسانی به مجموعه مرغداری ها و صنایع شهرستان دشتستان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917882/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-گاوداری-مساحت4000متر'>مزایده ششدانگ یک واحد گاوداری مساحت4000متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد گاوداری مساحت4000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917654/مناقصه-خرید-مواد-اولیه-غذایی-و-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذای-واحدهای-تابعه'>مناقصه خرید مواد اولیه غذایی و خدمات طبخ و توزیع غذای واحدهای تابعه / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید مواد اولیه غذایی و خدمات طبخ و توزیع غذای واحدهای تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917853/مزایده-58-56-سهم-مشاع-از-100-سهم-سهام-سه-دانگ-مشاع-از-زمین'>مزایده 58.56 سهم مشاع از 100 سهم سهام سه دانگ مشاع از زمین / مزایده,مزایده 58.56 سهم مشاع از 100 سهم سهام سه دانگ مشاع از زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917671/مزایده-باغ-مساحت-6-5-هکتار-نوبت-اول'>مزایده باغ مساحت 6.5 هکتار نوبت اول / مزایده,مزایده باغ مساحت 6.5 هکتار نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917604/مزایده-دو-دستگاه-بذر-کار---'>مزایده دو دستگاه بذر کار .... / مزایده, مزایده دو دستگاه بذر کار ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917652/مزایده-واگذاری-فروش-حقوق-استیجاری-عرصه-جهت-سرمایه-گذاری-احداث-پروژه-پارک-آبی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری فروش حقوق استیجاری عرصه جهت سرمایه گذاری احداث پروژه پارک آبی نوبت دوم / مزایده ,مزایده واگذاری فروش حقوق استیجاری عرصه جهت سرمایه گذاری احداث پروژه پارک آبی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917608/تجدید-فراخوان-عملیات-احداث-باند-دوم-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان عملیات احداث باند دوم نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی, تجدید فراخوان عملیات احداث باند دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917220/مزایده-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش-نوبت-دوم'>مزایده اماکن ورزشی تحت پوشش نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اماکن ورزشی تحت پوشش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917613/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-عمومی'>فراخوان مناقصه انجام خدمات عمومی  / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه انجام خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917649/مزایده-فروش-زمین-کاربری-ورزشی-مساحت-2450متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین کاربری ورزشی مساحت 2450متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین کاربری ورزشی مساحت 2450متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917606/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-به-رنگ-آبی-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید به رنگ آبی نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پراید به رنگ آبی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917669/مزایده-آپارتمان-بخش-سه-شیراز-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان بخش سه شیراز نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان بخش سه شیراز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917609/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-کامیون-ده-چرخ-بالاگیر-مدل-60'>مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون ده چرخ بالاگیر مدل 60  / مزایده ,مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون ده چرخ بالاگیر مدل 60  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917823/مزایده-1-5-دانگ-مشاع-از-پلاک-شماره-7349-10-مساحت-283-5متر'>مزایده 1.5 دانگ مشاع از پلاک شماره 7349.10 مساحت 283.5متر / مزایده,مزایده 1.5 دانگ مشاع از پلاک شماره 7349.10 مساحت 283.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917199/مزایده-تبلیغات-بر-روی-بیلبورد-بالای-سایبانهای-ایستگاه-اتوبوس-سطح-شهر-خرم-آباد---نوبت-دوم'>مزایده تبلیغات بر روی بیلبورد بالای سایبانهای ایستگاه اتوبوس سطح شهر خرم آباد...- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده تبلیغات بر روی بیلبورد بالای سایبانهای ایستگاه اتوبوس سطح شهر خرم آباد...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917827/مزایده-یک-قطعه-باغ-پسته-مساحت-6-000متر'>مزایده یک قطعه باغ پسته مساحت 6.000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ پسته مساحت 6.000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917626/تجدید-مناقصه-زیرسازی-کوچه-ها-و-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه زیرسازی کوچه ها و معابر سطح شهر  نوبت دوم / مناقصه , تجدید مناقصه زیرسازی کوچه ها و معابر سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917624/مناقصه-خدمات-امور-حمل-و-نقل'>مناقصه خدمات امور حمل و نقل / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه خدمات امور حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917662/مزایده-فروش-اراضی-تجاری-مرحله-سوم-96-5-30'>مزایده فروش اراضی تجاری مرحله سوم 96.5.30 / مزایده,مزایده فروش اراضی تجاری مرحله سوم 96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917672/مزایده-فرش-ماشینی'>مزایده فرش ماشینی / مزایده,مزایده  فرش ماشینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917670/مزایده-کنتور-آب-1-2-و-3-4-مستعمل---'>مزایده کنتور آب 1/2 و 3/4 مستعمل  ...  / آگهی مزایده , مزایده کنتور آب 1/2 و 3/4 مستعمل  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917646/مزایده-اجاره-تعدادی-میز-و-غرفه--'>مزایده اجاره تعدادی میز و غرفه ...  / مزایده , مزایده اجاره تعدادی میز و غرفه ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917200/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-پمپ-قلب-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه پمپ قلب- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید یک دستگاه پمپ قلب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917640/مزایده-واگذاری-چهار-واحد-تجاری-و-یک-باب-انباری'>مزایده واگذاری چهار واحد تجاری و یک باب انباری / آگهی مزایده, مزایده واگذاری چهار واحد تجاری و یک باب انباری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917694/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-211-75متر'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 211.75متر / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 211.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917701/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-5-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917705/مزایده-یک-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین کاربری تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917660/مزایده-فروش-قطعه-زمین-مساحت-198مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه زمین مساحت 198مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین مساحت 198مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917648/فراخوان-تمبر-شخصی-و-تمبر-تبلیغاتی'>فراخوان تمبر شخصی و تمبر تبلیغاتی  / فراخوان , فراخوان تمبر شخصی و تمبر تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917746/مزایده-5-حبه-از-72-حبه-ششدانگ-پلاک-ثبتی-نوبت-دوم'>مزایده 5 حبه از 72 حبه ششدانگ پلاک ثبتی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده 5 حبه از 72 حبه ششدانگ پلاک ثبتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917750/مزایده-مغاره-تجاری-مساحت-16-77متر'>مزایده مغاره تجاری مساحت 16.77متر / مزایده ,مزایده مغاره تجاری مساحت 16.77متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917754/مزایده-یکباب-واحد-تجاری-بخش-14-ثبت-اصفهان'>مزایده یکباب واحد تجاری بخش 14 ثبت اصفهان / مزایده ,مزایده یکباب واحد تجاری بخش 14 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917201/فراخوان-مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-خرید-2-دستگاه-Main-Frame-Z10-و-دستگاه-های-ذخیره-ساز-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 2 دستگاه Main Frame Z10 و دستگاه های ذخیره ساز- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 2 دستگاه Main Frame Z10 و دستگاه های ذخیره ساز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917714/آگهی-ارزیابی-کیفی-احداث-مدرسه-9-کلاسه-محمد-رسول-اله-کنگان--نوبت-دوم'>آگهی ارزیابی کیفی احداث مدرسه 9 کلاسه محمد رسول اله کنگان - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران,مناقصه احداث مدرسه 9 کلاسه محمد رسول اله کنگان  -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917751/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-و-ماشین-آلات-و-تجهیزات'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان و ماشین آلات و تجهیزات / آگهی مزایده، مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان و ماشین آلات و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917711/مزایده-یک-دستگاه-سواری-ال-90-نقره-ای-رنگ'>مزایده یک دستگاه سواری ال 90 نقره ای رنگ  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری ال 90 نقره ای رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917719/مزایده-یک-راس-اسب-ناخالص-کرد-عرب'>مزایده یک راس اسب ناخالص کرد- عرب  / آگهی مزایده و فروش اموال غیرمنقول, مزایده یک راس اسب ناخالص کرد- عرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917722/مزایده-یک-دستگاه-چین-کن-فیلتر-هوا--96-05-30'>مزایده  یک دستگاه چین کن فیلتر هوا ...96.05.30 / اگهی مزایده, مزایده  یک دستگاه چین کن فیلتر هوا ...96.05.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917696/تجدید-مزایده-واگذاری-آلاچیق-ها-در-سطح-شهر--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری آلاچیق ها در سطح شهر   مرحله دوم نوبت دوم   / آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری آلاچیق ها در سطح شهر  مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917692/مزایده-واگذاری-سفره-خانه-سنتی-به-صورت-اجاره-بها'>مزایده  واگذاری سفره خانه سنتی به صورت اجاره بها / آگهی مزایده, مزایده  واگذاری سفره خانه سنتی به صورت اجاره بها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917207/مزایده-نسبت-به-فروش-ماشین-آلات-صنایع-چوب-و-مبلمان'>مزایده نسبت به فروش ماشین آلات صنایع چوب و مبلمان  / مزایده نسبت به فروش ماشین آلات صنایع چوب و مبلمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917704/مزایده-فروش-تعدادی-گاو-شیری-و-گاو-حذفی-و-تلیسه-حذفی-غیر-آبستن-و-گوساله-نر'>مزایده فروش  تعدادی گاو شیری و گاو حذفی و تلیسه حذفی غیر آبستن و گوساله نر  / آگهی مزایده, مزایده فروش  تعدادی گاو شیری و گاو حذفی و تلیسه حذفی غیر آبستن و گوساله نر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917680/مزایده-فروش-بیل-مکانیکی-و--'>مزایده فروش بیل مکانیکی و ... / مزایده عمومی, مزایده فروش بیل مکانیکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917872/مزایده-فروش-سرقفلی-تعداد-4-باب-مغازه-همکف-ساختمان-نوبت-دوم'>مزایده فروش سرقفلی تعداد 4 باب مغازه همکف ساختمان نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش سرقفلی تعداد 4 باب مغازه همکف ساختمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917645/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-HPLC'>مناقصه خرید یک دستگاه HPLC / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه HPLC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918070/مزایده-تمامیت-ششدانگ-مشاع-ملک-452مترمربع'>مزایده تمامیت ششدانگ مشاع ملک 452مترمربع / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ مشاع ملک 452مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917655/مزایده-فروش-یکدستگاه-پرس-چهل-تن-ضربه-ای-و--'>مزایده فروش یکدستگاه پرس چهل تن ضربه ای و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش یکدستگاه پرس چهل تن ضربه ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917863/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بیش-از-20-سال'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت بیش از 20 سال / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت بیش از 20 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917191/مزایده-فروش-یک-واحد-مسکونی-و-یک-واحد-خدماتی'>مزایده فروش یک واحد مسکونی و یک واحد خدماتی  / مزایده,مزایده فروش یک واحد مسکونی و یک واحد خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917869/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-79-15متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 79.15متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 79.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917689/مزایده-خط-موبایل'>مزایده خط موبایل / آگهی مزایده, مزایده خط موبایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917709/مناقصه-خرید-و-نصب-دستگاه-های-زیر-جهت-4-دستگاه-سردخانه-کشتارگاه--مرحله-دوم'>مناقصه خرید و نصب دستگاه های زیر جهت 4 دستگاه سردخانه کشتارگاه  - مرحله دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و نصب دستگاه های زیر جهت 4 دستگاه سردخانه کشتارگاه  - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917676/تجدید-فراخوان-اجرای-کلیه-عملیات-راهداری-شامل-خاکبرداری--'>تجدید فراخوان اجرای کلیه عملیات راهداری شامل خاکبرداری... / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی ، تجدید فراخوان اجرای کلیه عملیات راهداری شامل خاکبرداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917687/مزایده-انواع-روغن-موتور'>مزایده انواع روغن موتور / آگهی مزایده، مزایده انواع روغن موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917189/مزایده-منزل-مسکونی-پلاک-ثبتی-365-فرعی-از25-اصلی'>مزایده منزل مسکونی پلاک ثبتی 365 فرعی از25 اصلی / مزایده,مزایده منزل مسکونی پلاک ثبتی 365 فرعی از25 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917681/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-زانتیا-مدل-1385'>مزایده یک دستگاه خودرو زانتیا مدل 1385 / مزایده یک دستگاه خودرو زانتیا مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917883/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-141-6متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 141.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 141.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917946/همایش-برندهای-برتر'>همایش برندهای برتر  / همایش برندهای برتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917773/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-114-53متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 114.53متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 114.53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917677/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917778/مزایده-عرصه-و-اعیان-یکباب-تجاری-مساحت-49-94متر'>مزایده عرصه و اعیان یکباب تجاری مساحت 49.94متر / مزایده ,مزایده عرصه و اعیان یکباب تجاری مساحت 49.94متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917784/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-83-55متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 83.55متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 83.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917231/مناقصه-پروژه-تهیه-کالا-و-احداث-تسهیلات-سرچاهی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917685/مزایده-دستگاه-پرینتر-و--'>مزایده دستگاه پرینتر و ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده دستگاه پرینتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917734/مناقصه-تامین-خودروهای-وانت-و-سواری-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودروهای وانت و سواری نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین خودروهای وانت و سواری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917715/مناقصه-تامین-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-کارکنان--نوبت-دوم'>مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917737/مزایده-فروش-املاک-استان-کرمانشاه'>مزایده فروش املاک استان کرمانشاه  / مزایده,مزایده فروش املاک استان کرمانشاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917814/مزایده-یکدستگاه-کامیونت-نیسان-و-پمپ-جک-کمپرسی-نیسان'>مزایده یکدستگاه کامیونت نیسان و پمپ جک کمپرسی نیسان  / مزایده یکدستگاه کامیونت نیسان و پمپ جک کمپرسی نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917725/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان-دوم'>مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان -دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان  - دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917708/آگهی-فراخوان-تکمیل-سالن-ورزشی-بانبرز-ایلام-نوبت-سوم'>آگهی فراخوان تکمیل سالن ورزشی بانبرز ایلام  نوبت سوم / آگهی فراخوان ، آگهی تکمیل سالن ورزشی بانبرز ایلام  نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917716/مناقصه-استفاده-از-پساب-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917813/اصلاحیه-مناقصه-پروژه-احداث-راهبردی-و-نگهداری-بخشی-از-فضای-سبز'>اصلاحیه مناقصه پروژه احداث راهبردی و نگهداری بخشی از فضای سبز / اصلاحیه مناقصه عمومی، مناقصه پروژه احداث راهبردی و نگهداری بخشی از فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917222/مناقصه-حفر-چاه'>مناقصه حفر چاه  / آگهی مناقصه ,مناقصه حفر چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917787/مزایده-پلاک-ثبتی-15-فرعی-از-3544-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 15 فرعی از 3544 اصلی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 15 فرعی از 3544 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917726/مناقصه-تکمیل-اسکلت-بتنی'>مناقصه تکمیل اسکلت بتنی  / آگهی فراخوان اسناد مناقصه ,مناقصه تکمیل اسکلت بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917723/مزایده-ششدانگ-پلاک-27-فرعی-از-165-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 27 فرعی از 165 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 27 فرعی از 165 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917710/مزایده-تعداد-104-قلم-لوازم-برقی-و-الکترونیکی'>مزایده تعداد 104 قلم لوازم برقی و الکترونیکی  / مزایده تعداد 104 قلم لوازم برقی و الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917753/اصلاحیه-مزایده-یکباب-منافع-مغازه-و-ششدانگ-زمین-محصور'>اصلاحیه مزایده یکباب منافع مغازه و ششدانگ زمین محصور  / اصلاحیه مزایده,مزایده یکباب منافع مغازه و ششدانگ زمین محصور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917713/مزایده-ملک-به-مساحت-108-4مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 108.4مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 108.4مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917718/مزایده-ملک-مساحت-نود-و-هشت-مترمربع'>مزایده ملک مساحت نود و هشت مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت نود و هشت مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917756/مزایده-741-5-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-آپارتمان'>مزایده 741.5 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان  / مزایده ,مزایده 741.5 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917712/مزایده-خودروی-سواری-سیتروئن'>مزایده خودروی سواری سیتروئن  / مزایده , مزایده خودروی سواری سیتروئن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917762/مزایده-یکباب-منزل-و-زمین-مساحت-475-و-99متر'>مزایده یکباب منزل و زمین مساحت 475 و 99متر / مزایده ,مزایده یکباب منزل و زمین مساحت 475 و 99متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917768/مزایده-یکدانگ-و-79-2-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-یک-دانگ-و-714-2-هزارم-یک-دانگ-مشاع'>مزایده یکدانگ و 79.2 هزارم یک دانگ مشاع از یک دانگ و 714.2 هزارم یک دانگ مشاع  / مزایده ,مزایده یکدانگ و 79.2 هزارم یک دانگ مشاع از یک دانگ و 714.2 هزارم یک دانگ مشاع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917720/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-کارسوزوکی-مدل-89---'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری کارسوزوکی مدل 89- ... / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری کارسوزوکی مدل 89- ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917783/مزایده-فروش-خودروی-سواری-هاچ-بک-سیستم-ام-وی-ام-110S'> مزایده فروش خودروی سواری هاچ بک سیستم ام وی ام 110S /  آگهی مزایده ,  مزایده فروش خودروی سواری هاچ بک سیستم ام وی ام 110S</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917782/مناقصه-ساخت-و-راه-اندازی-پنج-واحد-تجاری-و-بهره-برداری-از-آن--نوبت-دوم'>مناقصه ساخت و راه اندازی پنج واحد تجاری و بهره برداری از آن - نوبت دوم  / آگهی عمومی انتخاب سرمایه گذار,مناقصه ساخت و راه اندازی پنج واحد تجاری و بهره برداری از آن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917194/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-515-95متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 515.95متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 515.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917775/مزایده-اجاره-مجموعه-آموزشی-و-پذیرایی-نمازی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره مجموعه آموزشی و پذیرایی نمازی - نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره مجموعه آموزشی و پذیرایی نمازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917733/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-آرامستان-بهشت-احمدی'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز آرامستان بهشت احمدی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز آرامستان بهشت احمدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917801/مناقصه-تعمیرات-خطوط-لوله-تغذیه-و-شبکه-گاز-در-مرودشت-و-غیره'>مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه گاز در مرودشت و غیره  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه گاز در مرودشت و  غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917799/مزایده-فروش-4-دستگاه-ماشین-آلات-سبک-و-نیمه-سنگین'>مزایده فروش  4 دستگاه ماشین آلات سبک و نیمه سنگین  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش  4 دستگاه ماشین آلات سبک و نیمه سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917779/مناقصه-اجرای-اسکلت-پروژه-تجاری'>مناقصه  اجرای اسکلت پروژه تجاری / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای اسکلت پروژه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917766/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-نیروی-انسانی'>مناقصه انتخاب پیمانکار نیروی انسانی / آگهی مناقصه, مناقصه انتخاب پیمانکار نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917758/مزایده-فروش-وسائط-نقلیه-از-قبیل-خودرو-سواری-هیوندا-النترا-و--'>مزایده فروش وسائط نقلیه از قبیل خودرو سواری هیوندا النترا و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش وسائط نقلیه از قبیل خودرو سواری هیوندا النترا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917204/مناقصه-احداث-مدرسه-18-کلاسه-سنندج-(سروش17-شهریور)--نوبت-دوم'>مناقصه احداث مدرسه 18 کلاسه سنندج (سروش17 شهریور)... نوبت دوم  / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه، مناقصه احداث مدرسه 18 کلاسه سنندج (سروش17 شهریور)... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917763/مزایده-فروش-تعداد-7-دستگاه-خودروی-خارج-از-رده-تمدید'>مزایده فروش تعداد 7 دستگاه خودروی خارج از رده تمدید  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 7 دستگاه خودروی خارج از رده تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917772/مناقصه-تعمیرات-خطوط-لوله-تغذیه-و-شبکه-گاز-در-سطح-شهرستان-های-جهرم--'>مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه گاز در سطح شهرستان های جهرم... / آگهی مناقصه عمومی،  مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه گاز در سطح شهرستان های جهرم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917765/مزایده-اجاره-پارکینگ-اکوپارک-شهر-صدرا-نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ اکوپارک شهر صدرا نوبت دوم   / آگهی مزایده، مزایده اجاره پارکینگ اکوپارک شهر صدرا  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917770/مزایده-یک-دستگاه-پرینتر-مستر---'>مزایده یک دستگاه پرینتر مستر  ... / مزایده یک دستگاه پرینتر مستر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917794/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-161متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 161متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 161متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917760/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-فروشگاهی'>مزایده یک دستگاه یخچال فروشگاهی / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه یخچال فروشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917833/مزایده-سه-قطعه-زمین-310-264-780متر-نوبت-دوم'>مزایده سه قطعه زمین 310-264-780متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده سه قطعه زمین 310-264-780متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917262/فراخوان-راهبری-شبکه-کامپیوتری-lanو-wan'>فراخوان راهبری شبکه کامپیوتری lanو wan / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان راهبری شبکه کامپیوتری lanو wan</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917832/مزایده-پلاک-ثبتی-8-1138-مفروز-و-مجزی-از-345-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 8/1138 مفروز و مجزی از 345 نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 8/1138 مفروز و مجزی از 345 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917843/مزایده-مازاد-پلاک-ثبتی-174-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده مازاد پلاک ثبتی 174 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده مازاد پلاک ثبتی 174 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917250/آگهی-تجدید-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-اپراتوری-96-5-30'>آگهی تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات اپراتوری 96.5.30 / آگهی تجدید مناقصه عمومی،آگهی تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات اپراتوری 96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917842/آگهی-مناقصه-تامین-37-دستگاه-کامیون-5-تن--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه تامین 37 دستگاه کامیون 5 تن - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه  تامین 37 دستگاه کامیون 5 تن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917857/مناقصه-آسفالت-بلوار--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت بلوار... مرحله اول نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت بلوار... مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917886/فراخوان-مناقصه-خدمات-نگهداری-فضای-سبز-ادارات-و-اماکن-عمومی'>فراخوان مناقصه خدمات نگهداری فضای سبز ادارات و اماکن عمومی / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه خدمات نگهداری فضای سبز ادارات و اماکن عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917845/مزایده-یک-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین- نوبت دوم  / مزایده ، مزایده یک قطعه زمین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917854/مناقصه-خدمات-بهره-برداری--تعمیر-و-نگهداری-از-شبکه-برق'>مناقصه خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه برق   / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه برق  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917867/فراخوان-پروژه-اجرای-عملیات-لایروبی-اسکله-تسمه-نقاله-بندر-آبادان'>فراخوان پروژه اجرای عملیات لایروبی اسکله تسمه نقاله بندر آبادان / فراخوان پروژه اجرای عملیات لایروبی اسکله تسمه نقاله بندر آبادان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917875/آگهی-اجاره-محل-کیوسک-های-مورد-نیاز-واقع-در-شهر-ویس-نوبت-دوم'>آگهی اجاره محل کیوسک های مورد نیاز واقع در شهر ویس- نوبت دوم  / آگهی اجاره، اجاره محل کیوسک های مورد نیاز واقع در شهر ویس- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917281/فراخوان-مناقصه-احداث-منازل-4-واحدی-پادگان-تیپ-25-پسوه'>فراخوان مناقصه احداث منازل 4 واحدی پادگان تیپ 25 پسوه / فراخوان,فراخوان مناقصه احداث منازل 4 واحدی پادگان تیپ 25 پسوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917700/آگهی-فراخوان-مناقصه--عملیات-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی'>آگهی فراخوان مناقصه   عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی / مناقصه , مناقصه  نگهداری شبکه کابل و هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917699/حراج-فروش-اقلام-و-تجهیزات-مخابراتی-خارج-از-رده-و-اسقاط-تجدید'>حراج فروش اقلام و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط تجدید / آگهی تجدید حراج عمومی , حراج فروش اقلام و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917219/مناقصه-خرید-مواد-غذایی-و-بهداشتی-و-آرایشی-به-صورت-نقد-و-عمده-تخفیف-دار'>مناقصه خرید مواد غذایی و بهداشتی و آرایشی به صورت نقد و عمده تخفیف دار / مناقصه , مناقصه خرید مواد غذایی و بهداشتی و آرایشی به صورت نقد و عمده تخفیف دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917727/مناقصه-ساماندهی-آبهای-سطحی---'>مناقصه ساماندهی آبهای سطحی .... / مناقصه ، مناقصه ساماندهی آبهای سطحی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917209/مناقصه-نگهداری-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه نگهداری تصفیه خانه فاضلاب  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری تصفیه خانه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917847/مناقصه-عمومی-واگذاری-اجرای-عملیات-احداث-کانال-آبهای-سطحی'>مناقصه عمومی واگذاری اجرای عملیات احداث کانال آبهای سطحی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری اجرای عملیات احداث کانال آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917702/مناقصه-اجرای-موزائیک-فرش--'>مناقصه اجرای موزائیک فرش ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای موزائیک فرش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917657/استعلام-اصلاح-و-بهینه-سازی-کاهش-تلفات-ضعف-ولتاژ-گچساران--جاده-پازنان'>استعلام اصلاح و بهینه سازی، کاهش تلفات، ضعف ولتاژ گچساران - جاده پازنان / آگهی استعلام , استعلام اصلاح و بهینه سازی، کاهش تلفات، ضعف ولتاژ گچساران - جاده پازنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917211/مناقصه-بازسازی-سالن-دریای-نور'>مناقصه بازسازی سالن دریای نور  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بازسازی سالن دریای نور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917755/استعلام-خرید-سه-ردیف-تابلو'>استعلام خرید سه ردیف تابلو   / استعلام، استعلام خرید سه ردیف تابلو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917745/مناقصه-بین-المللی-خرید-5-ردیف-مواد-نسوز-مکانیزم-F-N-C-تاندیش'>مناقصه بین المللی  خرید 5 ردیف مواد نسوز مکانیزم F.N.C تاندیش / مناقصه, مناقصه بین المللی  خرید 5 ردیف مواد نسوز مکانیزم F.N.C تاندیش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917721/استعلام-دو-ردیف-تیغ-اره-نواری-الماسه'>استعلام دو ردیف تیغ اره نواری الماسه   / استعلام دو ردیف تیغ اره نواری الماسه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917717/استعلام-خرید-چهارده-ردیف-مواد-شیمیایی'>استعلام خرید چهارده ردیف مواد شیمیایی   / استعلام , استعلام خرید چهارده ردیف مواد شیمیایی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917836/استعلام-شیر-پروانه-ای-گیربکسی-چدنی-ویفری'>استعلام شیر پروانه ای گیربکسی چدنی ویفری / استعلام, استعلام شیر پروانه ای گیربکسی چدنی ویفری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917728/استعلام-اره-نواری-اره-فلکه'>استعلام اره نواری اره فلکه / آگهی استعلام ,استعلام اره نواری اره فلکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917241/فراخوان-احداث-شیرخانه-و-مخزن-500-متر-مکعبی-خمارلو-همراه-با-حصارکشی'>فراخوان احداث شیرخانه و مخزن 500 متر مکعبی خمارلو همراه با حصارکشی / فراخوان , فراخوان احداث شیرخانه و مخزن 500 متر مکعبی خمارلو همراه با حصارکشی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917731/استعلام-خرید-خودکار'> استعلام خرید خودکار / استعلام , استعلام خرید خودکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917821/استعلام-مرغک-متحرک'>استعلام مرغک متحرک   / استعلام، استعلام مرغک متحرک  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917881/استعلام-تیفور-زنجیری'>استعلام تیفور زنجیری   / آگهی استعلام , استعلام تیفور زنجیری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917735/استعلام-خرید-سنسور-و-ترانسمیتر'>استعلام خرید سنسور و ترانسمیتر / استعلام ,استعلام خرید سنسور و ترانسمیتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917864/تجدید-استعلام-خرید-اقلام-برقی-روشنایی'>تجدید استعلام خرید اقلام برقی روشنایی  / تجدید استعلام خرید اقلام برقی روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917822/تجدید-استعلام-خرید-12-ردیف-اقلام-شبکه'>تجدید استعلام خرید 12 ردیف اقلام شبکه / استعلام, تجدید استعلام خرید 12 ردیف اقلام شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917816/استعلام-AW410-حلال'>استعلام  AW410 حلال / استعلام  AW410 حلال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917831/استعلام-فیلترسپراتور-کمپرسور-لکوموتیو-چینی'>استعلام  فیلترسپراتور کمپرسور لکوموتیو چینی / استعلام, استعلام  فیلترسپراتور کمپرسور لکوموتیو چینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917829/استعلام-ساخت-تابلوی-PLC'>استعلام ساخت تابلوی PLC  / استعلام ساخت تابلوی PLC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917740/استعلام-کابل-پروفی-باس-زیمنس'>استعلام کابل پروفی باس زیمنس / استعلام کابل پروفی باس زیمنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917534/فراخوان-تامین-مالی-تهیه-و-اجرای-شبکه-جمع-آوری-و-انتقال-فاضلاب--'>فراخوان تامین مالی، تهیه و اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب... / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان تامین مالی، تهیه و اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917695/استعلام-ماسک-دهنی-ضد-گرد-و-غبار-کربن'>استعلام ماسک دهنی ضد گرد و غبار کربن / آگهی استعلام ,استعلام ماسک دهنی ضد گرد و غبار کربن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917826/استعلام-فن-باكس-مربوط-به-راک-مخابراتی'>استعلام فن باكس مربوط به راک مخابراتی   / استعلام، فن باكس مربوط به راک مخابراتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917894/اصلاحیه-فراخوان-خرید-بال-ولو'>اصلاحیه فراخوان خرید بال ولو / اصلاحیه فراخوان خرید بال ولو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917855/مناقصه-عمومی-ابزارآلات-و-تجهیزات-کارگاهی'>مناقصه عمومی ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی،  مناقصه عمومی ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917487/تجدید-مناقصه-عملیات-نگهداری-و-بهره-برداری-از-شبکه-و-تاسیسات-فاضلاب-مسکن-مهر-آبشناسان-رباط-کریم'>تجدید مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری از شبکه و تاسیسات فاضلاب مسکن مهر آبشناسان رباط کریم / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری از شبکه و تاسیسات فاضلاب مسکن مهر آبشناسان رباط کریم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917839/مناقصه-مربوط-به-پروژه-تهیه-کالا-و-نصب-تسهیلات-سرچاهی-و-خط-لوله-جریانی-چاه'>مناقصه مربوط به پروژه تهیه کالا و نصب تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه  / مناقصه عمومی,مناقصه مربوط به پروژه تهیه کالا و نصب تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917874/مناقصه-پروژه-تهیه-کالا-و-تکمیل-ایستگاه-دریافت-و-ارسال-توپک'>مناقصه پروژه تهیه کالا و تکمیل ایستگاه دریافت و ارسال توپک / آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) , مناقصه پروژه تهیه کالا و تکمیل ایستگاه دریافت و ارسال توپک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917840/مناقصه-پروژه-تهیه-کالا-و-احداث-6-کیلومتر-خط-لوله'>مناقصه پروژه تهیه کالا و احداث 6 کیلومتر خط لوله / آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) , مناقصه پروژه تهیه کالا و احداث 6 کیلومتر خط لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917769/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-مدیریت-بهره-برداری-تجدید'>فراخوان مناقصه انجام خدمات مدیریت بهره برداری تجدید / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه انجام خدمات مدیریت بهره برداری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917806/فراخوان-مناقصه-پروژه-خط-انتقال-گاز-30-اینچ-تقویتی'> فراخوان مناقصه پروژه خط انتقال گاز 30 اینچ تقویتی / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه خط انتقال گاز 30 اینچ تقویتی</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 13 تاريخ : چهارشنبه 26 مهر 1396 ساعت: 11:43