اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.29 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916308/مناقصه-احداث-مدرسه-18... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.29 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916308/مناقصه-احداث-مدرسه-18-کلاسه-سنندج-(سروش17-شهریور)--'>مناقصه احداث مدرسه 18 کلاسه سنندج (سروش17 شهریور)... / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه، مناقصه احداث مدرسه 18 کلاسه سنندج (سروش17 شهریور)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916312/آگهی-عمومی-خرید-20-عدد-الکترود-گرافیتی'>آگهی عمومی خرید 20 عدد الکترود گرافیتی / آگهی عمومی , آگهی عمومی خرید 20 عدد الکترود گرافیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916775/مناقصه-FIRE--GAS-DETECTION-SYSTEM'>مناقصه FIRE & GAS DETECTION SYSTEM / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه FIRE & GAS DETECTION SYSTEM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916854/فراخوان-مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-قطعات-یدکی-دستگاه-TOTAL-SULPHUR'>فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای قطعات یدکی دستگاه TOTAL SULPHUR  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای قطعات یدکی دستگاه TOTAL SULPHUR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916876/مناقصه-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-ادوات-و-تجهیزات-کنترل--'>مناقصه  خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل ... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه  خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916330/آگهی-فراخوان-بهسازی-و-آسفالت-محور-محله-رباط-علیا'>آگهی فراخوان  بهسازی و آسفالت محور محله رباط علیا / آگهی ففراخوان ، آگهی فراخوان  بهسازی و آسفالت محور محله رباط علیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916903/مناقصه-4-قلم-کالا-شامل-نوار-عایق-دور-لوله-زیرین--'>مناقصه 4 قلم کالا شامل نوار عایق دور لوله زیرین... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه 4 قلم کالا شامل نوار عایق دور لوله زیرین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916886/ارزیابی-کیفی-خریداری-و-تامین-جرثقیل-40-تن-کارگاهی--'>ارزیابی کیفی خریداری و تامین جرثقیل 40 تن کارگاهی... / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان/ تولید کنندگان، ارزیابی کیفی خریداری و تامین جرثقیل 40 تن کارگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916894/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا-در-رستوران-شرکت'>فراخوان ارزیابی کیفی تهیه ، طبخ و توزیع غذا در رستوران شرکت  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان ارزیابی کیفی تهیه ، طبخ و توزیع غذا در رستوران شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916897/مزایده-اقلام-ضایعاتی-خود-را-مشتمل-بر-ضایعات-آهن-فولاد-چدن-آلومینیوم--'>مزایده اقلام ضایعاتی خود را مشتمل بر ضایعات آهن، فولاد، چدن، آلومینیوم... / آگهی مزایده عمومی، مزایده اقلام ضایعاتی خود را مشتمل بر ضایعات آهن، فولاد، چدن، آلومینیوم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916824/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-و-اسقاطی'>مزایده فروش اقلام مازاد و اسقاطی / آگهی مزایده عمومی , مزایده  فروش اقلام مازاد و اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916855/فراخوان-انجام-خدمات-نظارت-بر-طراحی-تامین-کالا-اجرا-پیش-راه-اندازی-و-راه-اندازی-طرح-توسعه'>فراخوان انجام خدمات نظارت بر طراحی، تامین کالا، اجرا، پیش راه اندازی و راه اندازی طرح توسعه / فراخوان انجام خدمات نظارت بر طراحی، تامین کالا، اجرا، پیش راه اندازی و راه اندازی طرح توسعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916841/فراخوان-پروژه-گازرسانی-به-روستاهای-شهرستان-سربیش'>فراخوان پروژه گازرسانی به روستاهای شهرستان سربیش / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای شهرستان سربیش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916955/پژوهش-های-نوین-در-مهندسی-کشاورزی-محیط-زیست-و-منابع-طبیعی'>پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی  / پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916337/آگهی-فراخوان-احداث-کانون-پرورشی-فکری-کودکان'>آگهی فراخوان  احداث کانون پرورشی فکری کودکان / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان  احداث کانون پرورشی فکری کودکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916949/آسیب-شناسی-و-آسیب-زدایی-پدیده-شکاف-بین-نسلی'> آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی  /  آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916939/دومین-کنگره-بین-المللی-جامع-علوم-سیاسی-ایران'>دومین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران / دومین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916919/همایش-فناوری-های-نوین-برداشت-و-پس-از-برداشت-محصولات-کشاورزی'>همایش فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی / همایش فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917008/کنفرانس-ملی-مهندسی-مکانیک-عمران-و-فناوری-های-پیشرفته'>کنفرانس ملی مهندسی مکانیک- عمران و فناوری های پیشرفته  / کنفرانس ملی مهندسی مکانیک- عمران و فناوری های پیشرفته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916999/دومین-کنگره-بین-المللی-جامع-ریاضی-ایران'>دومین کنگره بین المللی جامع ریاضی ایران / دومین کنگره بین المللی جامع ریاضی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916995/نگرش-های-جدید-و-کاربردی-در-برنامه-ریزی-درسی'>نگرش های جدید و کاربردی در برنامه ریزی درسی / نگرش های جدید و کاربردی در برنامه ریزی درسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916341/تجدید-مزایده-دو-دستگاه-جوشکاری'>تجدید مزایده دو دستگاه جوشکاری  / تجدید مزایده ,مزایده دو دستگاه جوشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916982/دومین-کنفرانس-ملی-رویکردهای-نوین-و-کاربردی-در-مهندسی-مکانیک'>دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک  / دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916599/آگهی-مناقصه--تهیه-سامانه-اسقاط-و-نوسازی-ناوگان-حمل-و-نقل-کشور'>آگهی مناقصه , تهیه سامانه اسقاط و نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور / آگهی مناقصه , تهیه سامانه اسقاط و نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916311/اصلاحیه-مناقصه-اصلاح-هندسی-تقاطع-های-همسطح-سواره-رو-96-5-29'>اصلاحیه مناقصه اصلاح هندسی تقاطع های همسطح سواره رو  96.5.29 / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه اصلاح هندسی تقاطع های همسطح سواره رو 96.5.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916859/استعلام-مناقصه-خرید-21-ردیف-روغن-صنعتی'>استعلام مناقصه خرید 21 ردیف روغن صنعتی   / استعلام , استعلام مناقصه خرید 21 ردیف روغن صنعتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916860/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-انبار11-مشتمل-بر-انواع-بیرینگ--'>مزایده فروش اقلام مازاد انبار11 مشتمل بر انواع بیرینگ... / مزایده فروش اقلام مازاد انبار11 مشتمل بر انواع بیرینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916917/استعلام-اتصالات-جوشی'>استعلام اتصالات جوشی / استعلام,استعلام اتصالات جوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916863/استعلام-مته-سر-الماس-تیغه-فرز-تیغچه-الماس-و-حدیده'>استعلام مته سر الماس تیغه فرز تیغچه الماس و حدیده   / استعلام , استعلام مته سر الماس تیغه فرز تیغچه الماس و حدیده  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916869/استعلام-مناقصه-دوازده-ردیف-بست-و-انبر-و--'>استعلام مناقصه دوازده ردیف بست و انبر و ...   / استعلام , استعلام مناقصه دوازده ردیف بست و انبر و ...  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916862/استعلام-مناقصه-دیسک-فرز-قائم-تراش-و-تیغه-فرز'>استعلام مناقصه دیسک فرز قائم تراش و تیغه فرز   / استعلام , استعلام مناقصه دیسک فرز قائم تراش و تیغه فرز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916873/استعلام-ده-ردیف-قلاویز-و-مته'>استعلام ده ردیف قلاویز و مته   / استعلام ده ردیف قلاویز و مته  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916870/استعلام-متر-3-و-5-و-15-متری'>استعلام متر 3 و 5 و 15 متری  / استعلام , استعلام متر 3 و 5 و 15 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916866/استعلام-ورق-فولادی'>استعلام ورق فولادی / استعلام ,استعلام ورق فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916844/مناقصه-انجام-امور-خدمات-عمومی--فنی-و-اداری'>مناقصه انجام امور خدمات عمومی ، فنی و اداری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات عمومی ، فنی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916912/مناقصه-انجام-خدمات-پنچرگیری-سرویس-وجایگاه-سوخت-اداره-ترابری'>مناقصه انجام خدمات پنچرگیری، سرویس وجایگاه سوخت اداره ترابری / مناقصه، مناقصه انجام خدمات پنچرگیری، سرویس وجایگاه سوخت اداره ترابری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916878/مناقصه-پروژه-تهیه-کالا-و-احداث-تسهیلات-سرچاهی-96-05-29'>مناقصه پروژه تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی 96.05.29 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی  - 96.05.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916842/فراخوان-مناقصه-عمومی-ابزارآلات-و-تجهیزات-کارگاهی'>فراخوان مناقصه عمومی ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه عمومی ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916302/آگهی-مناقصه-خرید-پکهای-جراحی-بیمارستان-سجادیه-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه خرید پکهای جراحی بیمارستان سجادیه نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه خرید پکهای جراحی بیمارستان سجادیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916837/مناقصه-خرید-محور-جلو-و-عقب-موتور-جوش-دیزلی-لینکلن'>مناقصه خرید محور جلو و عقب موتور جوش دیزلی لینکلن  / مناقصه, مناقصه خرید محور جلو و عقب موتور جوش دیزلی لینکلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916827/مناقصه-ساخت-GEM-PACK'> مناقصه  ساخت GEM PACK / مناقصه ، مناقصه  ساخت GEM PACK</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916874/مناقصه-ساخت-توربین-بخار-کامل-HP-SEAL-OIL'>مناقصه ساخت توربین بخار کامل HP SEAL OIL / مناقصه, مناقصه ساخت توربین بخار کامل HP SEAL OIL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916871/مناقصه-خرید-P-F-HONEY-WELL'>مناقصه  خرید P/F HONEY WELL  / مناقصه, مناقصه  خرید P/F HONEY WELL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916868/استعلام-خرید-انواع-گسکت'>استعلام خرید انواع گسکت  / استعلام ,استعلام خرید انواع گسکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916593/مناقصه-اجرای-ساختمان-سوله-تصفیه-خانه'>مناقصه اجرای ساختمان سوله تصفیه خانه / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای ساختمان سوله تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916303/فراخوان-مناقصه-لوازم-بهداشتی-مورد-نیاز-بیماران-بیمارستان-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  لوازم بهداشتی مورد نیاز بیماران بیمارستان نوبت دوم  / فراخوان مناقصه لوازم بهداشتی مورد نیاز بیماران بیمارستان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917077/مناقصه-واگذاری-خدمات-خودرویی-(امور-نقلیه)'>مناقصه واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) / مناقصه واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917081/مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-(تنظیف)-ستاد-جنوب-استان'>مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) ستاد جنوب استان  / مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) ستاد جنوب استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917069/مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-(تنظیف)-ستاد-شمال-استان'>مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) ستاد شمال استان  / مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) ستاد شمال استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917048/مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-(تنظیف)-ستاد-و-واحدهای-تابعه-دانشگاه'>مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) ستاد و واحدهای تابعه دانشگاه / مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) ستاد و واحدهای تابعه دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916304/فراخوان-مناقصه-مناقصه-نسبت-به-واگذاری-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-توزیع-برق-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه, مناقصه نسبت به واگذاری تعمیرات و نگهداری شبکه توزیع برق  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه, مناقصه نسبت به واگذاری تعمیرات و نگهداری شبکه توزیع برق  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917041/فراخوان-تعمیر-و-نگهداری-اماکن-و-تاسیسات-شهرک-ها--'>فراخوان تعمیر و نگهداری اماکن و تاسیسات شهرک ها... / آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تعمیر و نگهداری اماکن و تاسیسات شهرک ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917080/فراخوان-اجرای-سیستم-برگشت-پساب-تصفیه-خانه-شهرک-صنعتی-مهریز'>فراخوان اجرای سیستم برگشت پساب تصفیه خانه شهرک صنعتی مهریز     / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان اجرای سیستم برگشت پساب تصفیه خانه شهرک صنعتی مهریز    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917073/فراخوان-اجرای-بخشی-از-عملیات-راهسازی-نواحی-صنعتی-ابرکوه-و-بهمن'>فراخوان اجرای بخشی از عملیات راهسازی نواحی صنعتی ابرکوه و بهمن     / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان اجرای بخشی از عملیات راهسازی نواحی صنعتی ابرکوه و بهمن    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917067/فراخوان-احداث-شبکه-۲۰-کیلوولت-تک-مداره---'>فراخوان احداث شبکه ۲۰ کیلوولت تک مداره  .... / فراخوان احداث شبکه ۲۰ کیلوولت تک مداره  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917084/فراخوان-خدمات-نظارت-کارگاهی-پل-بزرگ'>فراخوان خدمات نظارت کارگاهی پل بزرگ  / فراخوان , فراخوان خدمات نظارت کارگاهی پل بزرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916310/مناقصه-سلف-سرویس--فضای-سبز--مدیریت-خوابگاه'>مناقصه سلف سرویس - فضای سبز - مدیریت خوابگاه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  سلف سرویس - فضای سبز - مدیریت خوابگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917079/مزایده-یک-واحد-تجاری-در-برج-IT-و-یک-واحد-اداری-در-ساختمان-فنی-مهندسی-شهرک'>مزایده یک واحد تجاری در برج IT و یک واحد اداری در ساختمان فنی مهندسی شهرک  / مزایده , مزایده یک واحد تجاری در برج IT و یک واحد اداری در ساختمان فنی مهندسی شهرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917039/مناقصه-وصول-مطالبات-و-قرائت-و-توزیع-قبوض-شوش-و-ادارات-تابعه-آبفا-خوزستان'>مناقصه وصول مطالبات و قرائت و توزیع قبوض شوش و ادارات تابعه آبفا خوزستان     / مناقصه وصول مطالبات و قرائت و توزیع قبوض شوش و ادارات تابعه آبفا خوزستان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917059/مزایده-واگذاری-محل-بوفه-مرکز-پزشکی'>مزایده واگذاری محل بوفه مرکز پزشکی / مزایده واگذاری محل بوفه مرکز پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917063/مزایده-واگذاری-محل-پارکینگ-مرکز-پزشکی'>مزایده واگذاری محل پارکینگ مرکز پزشکی / مزایده واگذاری محل پارکینگ مرکز پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917036/مناقصه-عملیات-ساختمانی-و-تاسیساتی-موتورخانه-و---'>مناقصه عملیات ساختمانی و تاسیساتی موتورخانه و  ....  / مناقصه عملیات ساختمانی و تاسیساتی موتورخانه و  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916381/مزایده-ساختمان-مسکونی-دو-نبش-5-115متر'>مزایده ساختمان مسکونی دو نبش 5.115متر / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی دو نبش 5.115متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916559/مزایده-واگذاری-اجاره-بوفه-96-5-29'>مزایده واگذاری اجاره بوفه 96.5.29 / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره بوفه 96.5.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916343/مزایده-ششدانگ-زمین-و-آپارتمان-143-50-و-89-72متر'>مزایده ششدانگ زمین و آپارتمان 143.50 و 89.72متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین و آپارتمان 143.50 و 89.72متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916342/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-393-متر-و-35-دسیمتر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 393 متر و 35 دسیمتر  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 393 متر و 35 دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916478/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916353/مناقصه-خدمات-ایاب-و-ذهاب-روساء-کارکنان-روزکار-و-نوبتکار-بوسیله-سواری'>مناقصه خدمات ایاب و ذهاب روساء، کارکنان روزکار و نوبتکار بوسیله سواری / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات ایاب و ذهاب روساء، کارکنان روزکار و نوبتکار بوسیله سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916358/مناقصه-انجام-خدمات-همیار-فنی--نوبت-دوم'>مناقصه  انجام خدمات همیار فنی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  انجام خدمات همیار فنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916367/مناقصه-خرید-600-تن-سود-کاستیک-(سود-جامد)'>مناقصه خرید 600 تن سود کاستیک (سود جامد) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 600 تن سود کاستیک (سود جامد)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916551/مزایده-ارایه-خدمات-مجموعه-سلف-سرویس-دانشگاه-96-5-29'>مزایده  ارایه خدمات مجموعه سلف سرویس دانشگاه 96.5.29 / مزایده,مزایده  ارایه خدمات مجموعه سلف سرویس دانشگاه96.5.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916581/فراخوان-مناقصه-فرآوری-و-تغذیه-اطلاعات-بالادستی-نفت-نوبت-دوم-96-5-29'>فراخوان مناقصه فرآوری و تغذیه اطلاعات بالادستی نفت  نوبت دوم  96.5.29 / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه فرآوری و تغذیه اطلاعات بالادستی نفت  نوبت دوم 96.5.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916892/مزایده-یک-طناب-محلی-زمین-زراعی-نوبت-دوم'>مزایده یک طناب محلی زمین زراعی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک طناب محلی زمین زراعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916879/مزایده-ششدانگ-ساختمان-بخش-22-ارومیه'>مزایده ششدانگ ساختمان بخش 22 ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش 22 ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916834/مزایده-آینه-کنسول--'>مزایده آینه کنسول.... / مزایده, مزایده آینه کنسول....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916888/مزایده-واگذاری-14-قطعه-زمین-تجدید'>مزایده واگذاری 14 قطعه زمین تجدید  / مزایده,مزایده واگذاری 14 قطعه زمین تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916621/مناقصه-عملیات-آرماتوربندی--قالب-بندی-و-بتن-ریزی-دو-دستگاه-پل--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات آرماتوربندی , قالب بندی و بتن ریزی دو دستگاه پل - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات آرماتوربندی , قالب بندی و بتن ریزی دو دستگاه پل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916626/مناقصه-ارائه-خدمات-رادیولوژی-و-سونوگرافی-پزشکان--نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات رادیولوژی و سونوگرافی پزشکان - نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ارائه خدمات رادیولوژی و سونوگرافی پزشکان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916617/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی  / مزایده , مزایده فروش اقلام ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916561/مزایده-دستگاه-های-صندوق-فروشگاهی'>مزایده دستگاه های صندوق فروشگاهی  / مزایده , مزایده دستگاه های صندوق فروشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916850/همایش-بزرگ-تجارت-ایران-و-عراق96-5-29'>همایش بزرگ تجارت ایران و عراق96.5.29 / همایش بزرگ تجارت ایران و عراق96.5.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916592/مزایده-عمومی-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-باغ-عرفان--نوبت-دوم'>مزایده عمومی واگذاری جهت بهره برداری از باغ عرفان - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده عمومی واگذاری جهت بهره برداری از باغ عرفان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916602/فراخوان-واگذاری-سهام-شرکت-تامین-سرمایه-لوتوس-پارسیان-(سهامی-خاص)'>فراخوان واگذاری سهام شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص) / مزایده، فراخوان واگذاری سهام شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916634/فراخوان-انجام-خدمات-مدیریت-طرح-برای-پروژه-احداث-پلنت-تغلیظ-معدن-مس-چاه-فیروزه'>فراخوان انجام خدمات مدیریت طرح برای پروژه احداث پلنت تغلیظ معدن مس چاه فیروزه / فراخوان شناسایی و پیش ارزیابی مشاور، فراخوان انجام خدمات مدیریت طرح برای پروژه احداث پلنت تغلیظ معدن مس چاه فیروزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916646/واگذاری-تامین-برق-مورد-نیاز-مشترکین-صنعتی-تعرفه-تولید-(صنعت-و-معدن)'>واگذاری تامین برق مورد نیاز مشترکین صنعتی تعرفه تولید (صنعت و معدن) / واگذاری تامین برق مورد نیاز مشترکین صنعتی تعرفه تولید (صنعت و معدن)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916578/تجدید-مناقصه-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-آسانسور-صنعتی--'>تجدید مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور صنعتی...  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور صنعتی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916567/مناقصه-عملیات-اجرای-نازک-کاری-طبقات-همکف----نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای نازک کاری طبقات همکف ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات اجرای نازک کاری طبقات همکف ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916587/مزایده-یک-دستگاه-سرور--'>مزایده یک دستگاه سرور... / آگهی مزایده مال منقول، مزایده یک دستگاه سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916589/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش-96-5-29'>مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش  96.5.29 / مزایده , مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش  96.5.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916647/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-قطعه-سه-تفکیکی-مرحله-سوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قطعه سه تفکیکی مرحله سوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قطعه سه تفکیکی مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916604/مناقصه-پروژه-زیرسازی-معابر-روستا'>مناقصه پروژه زیرسازی معابر روستا  / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه زیرسازی معابر روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916585/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وکیوم-تمام-استیل-و--'>مزایده فروش یک دستگاه وکیوم تمام استیل و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یک دستگاه وکیوم تمام استیل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916564/مناقصه-ارائه-خدمات-دندانپزشکی-درمانگاه-خانواده-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات دندانپزشکی درمانگاه خانواده تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه ارائه خدمات دندانپزشکی درمانگاه خانواده تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916582/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-نیسان-تیپ-ماکسیما'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری نیسان تیپ ماکسیما / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری نیسان تیپ ماکسیما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916651/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-یک-هزار-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت یک هزار متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت یک هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916576/مناقصه-خرید-150-دستگاه-کامپیوتر-p4-تجدید'>مناقصه خرید 150 دستگاه کامپیوتر p4- تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه خرید 150 دستگاه کامپیوتر p4- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916608/مناقصه-سرویسهای-بخش-درمانی-و-پشتیبانی-بیمارستان-رازی'>مناقصه سرویسهای بخش درمانی و پشتیبانی بیمارستان رازی  / مناقصه , مناقصه سرویسهای بخش درمانی و پشتیبانی بیمارستان رازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916573/مزایده-فروش-دامها-و-اقلام'>مزایده فروش دامها و اقلام  / آگهی مزایده ، مزایده فروش دامها و اقلام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916702/مزایده-خودرو-پژو-پارس-EXI--'>مزایده خودرو پژو پارس EXI ... / مزایده، مزایده خودرو پژو پارس EXI ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916588/فراخوان-استعلام-ارائه-خدمات-پذیرایی--تشریفات-و-امور-تنظیفاتی'>فراخوان استعلام ارائه خدمات پذیرایی , تشریفات و امور تنظیفاتی  / فراخوان استعلام , فراخوان استعلام ارائه خدمات پذیرایی , تشریفات و امور تنظیفاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916583/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت435-85متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت435.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت435.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916590/مناقصه-سیستم-کامل-تصفیه-آب-به-روش-اسمز-معکوس-ro'>مناقصه سیستم کامل تصفیه آب به روش اسمز معکوس ro / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سیستم کامل تصفیه آب به روش اسمز معکوس ro</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916568/مزایده-ساختمان-آموزشی-ترک-مزرعه'>مزایده ساختمان آموزشی ترک مزرعه  / مزایده ساختمان آموزشی ترک مزرعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916574/مناقصه-تامین-حدود-70-نفر-نیروی-انسانی-جهت-علیمات-شیردوشی'>مناقصه تامین حدود 70 نفر نیروی انسانی جهت علیمات شیردوشی  / مناقصه, مناقصه تامین حدود 70 نفر نیروی انسانی جهت علیمات شیردوشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916533/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-22-59متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 22.59متر / مزایده ,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 22.59متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916529/مناقصه-خرید-خدمات-مشاور-مربوط-به-تامین-خدمات-مورد-نیاز-جهت-طراحی-و-نظارت-بر-فعالیت-های-زمین-شناسی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات مشاور مربوط به تامین خدمات مورد نیاز جهت طراحی و نظارت بر فعالیت های زمین شناسی...نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه خرید خدمات مشاور مربوط به تامین خدمات مورد نیاز جهت طراحی و نظارت بر فعالیت های زمین شناسی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916547/مناقصه-تولید-تهیه-خرید-و-تحویل-شامل-بارگیری-و-حمل-مقدار-۴۳۰۰-متر-کابل'>مناقصه تولید، تهیه خرید و تحویل شامل بارگیری و حمل مقدار ۴۳۰۰ متر کابل / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه تولید، تهیه خرید و تحویل شامل بارگیری و حمل مقدار ۴۳۰۰ متر کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916658/مزایده-فروش-ملک-نوبت-دوم'>مزایده فروش ملک نوبت دوم  / مزایده فروش ملک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916569/مزایده-پراید'>مزایده پراید  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916579/مناقصه-خرید-و-حمل-۲۵۰۰۰-تن-نمک-ضد-یخ'>مناقصه خرید و حمل ۲۵۰۰۰ تن نمک ضد یخ  / آگهی مناقصه,مناقصه خرید و حمل ۲۵۰۰۰ تن نمک ضد یخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916584/مناقصه-پشتیبانی-سایت-مرکزی'>مناقصه پشتیبانی سایت مرکزی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه پشتیبانی سایت مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916600/مناقصه-خرید-تجهیزات-آزمایشگاهی-و---96-5-29'>مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاهی و .... 96.5.29 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاهی و .... 96.5.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916649/مزایده-250-سهم-مشاع-از-135-000-سهم-عرصه'>مزایده  250 سهم مشاع از 135.000 سهم عرصه / مزایده,مزایده  250 سهم مشاع از 135.000 سهم عرصه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916668/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-واقع-در-روستای-لنگر-کلاسه-950446-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی واقع در روستای لنگر کلاسه 950446 نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی واقع در روستای لنگر کلاسه 950446 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916672/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-سه-طبقه-با-اسکلت-فلزی-نوبت-دوم'>مزایده یکباب منزل مسکونی سه طبقه با اسکلت فلزی نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی سه طبقه با اسکلت فلزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916530/مزایده-پالت-آهنی-و--'>مزایده پالت آهنی و... / مزایده پالت آهنی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916662/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-خالصه-296-63متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی خالصه 296.63متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی خالصه 296.63متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916543/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه کامیون  نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916654/مزایده-یک-دستگاه-مغازه-به-مساحت-36-52-مترمربع'>مزایده یک دستگاه مغازه به مساحت 36/52 مترمربع / مزایده,مزایده یک دستگاه مغازه به مساحت 36/52 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916659/مزایده-یک-قطعه-زمین-کلاسه-950515-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین کلاسه 950515 نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کلاسه 950515 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916554/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور  / مزایده اموال غیرمنقول، مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916545/مزایده-فروش-براده-ها-و-قطعات-ضایعاتی-انواع-فلزات--نوبت-دوم'>مزایده فروش براده ها و قطعات ضایعاتی انواع فلزات... نوبت دوم  / آگهی مزایده ،مزایده فروش براده ها و قطعات ضایعاتی انواع فلزات... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916535/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-مدل-85--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 85 - نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 85 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916541/انواع-خامه-پشم--فرش-دست-بافت--نوبت-دوم'>انواع خامه پشم - فرش دست بافت - نوبت دوم  / مزایده , مزایده انواع خامه پشم - فرش دست بافت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916528/مزایده-چهار-تخته-فرش--'>مزایده چهار تخته فرش... / مزایده، مزایده چهار تخته فرش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916577/مزایده-ملک-مساحت-زیربنا-212مترمربع'>مزایده ملک مساحت زیربنا 212مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت زیربنا 212مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916519/تجدید-مناقصه-واگذاری-داروخانه-های-درمانگاه-200-دستگاه--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری داروخانه های درمانگاه 200 دستگاه - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه واگذاری داروخانه های درمانگاه 200 دستگاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916520/فراخوان-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-و-ساختمان-نوبت-دوم'>فراخوان نگهداری و راهبری تاسیسات و ساختمان نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی فراخوان, فراخوان نگهداری و راهبری تاسیسات و ساختمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916511/مناقصه-انجام-خدمات-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916525/مزایده-200-تن-ضایعات-آهن-و-پرتی-دم-قیچی-خود'>مزایده 200 تن ضایعات آهن و پرتی دم قیچی خود  / مزایده , مزایده 200 تن ضایعات آهن و پرتی دم قیچی خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916538/تجدید-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-96-5-29'>تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز  96.5.29 / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری فضای سبز  تجدید نوبت اول 96.5.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916513/مناقصه-تعمیر-و-بازسازی-سقف-و-سوله-فولادسازی-و-سایر-واحدهای-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و بازسازی سقف و سوله فولادسازی و سایر واحدهای  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تعمیر و بازسازی سقف و سوله فولادسازی و سایر واحدهای  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916880/استعلام-هد-و-خط-کش-دیجیتالی-طبق-مشخصات-پیوست'>استعلام هد و خط کش دیجیتالی طبق مشخصات پیوست / استعلام هد و خط کش دیجیتالی طبق مشخصات پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916899/استعلام-سنگ-ظرفشویی-برند-استیل-البرز-و--'>استعلام سنگ ظرفشویی برند استیل البرز و ... / استعلام, استعلام سنگ ظرفشویی برند استیل البرز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916907/استعلام-ماژول-تغذیه-مارک-OBARA---'>استعلام ماژول تغذیه مارک OBARA ....  / استعلام ماژول تغذیه مارک OBARA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916965/استعلام-استپ-امر-جنسی-banner'>استعلام استپ امر جنسی banner  / استعلام ,استعلام استپ امر جنسی banner </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916988/استعلام-جیگ-نگهدارنده-درهای-جانبی--'>استعلام جیگ نگهدارنده درهای جانبی ... / استعلام, استعلام جیگ نگهدارنده درهای جانبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917011/استعلام-6-آیتم-باطری-و--'>استعلام 6 آیتم باطری و ...  / استعلام , استعلام 6 آیتم باطری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916968/استعلام-موتورهای-ربات-رنگ-پاش-مارک--'>استعلام موتورهای ربات رنگ پاش مارک ... / استعلام موتورهای ربات رنگ پاش مارک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916957/استعلام-قیمت-عملیات-دیواره-سازی--تثبیت-بستر-رودخانه-قره-چای-96-5-29'>استعلام قیمت عملیات دیواره سازی ، تثبیت بستر رودخانه قره چای 96.5.29 / استعلام، استعلام قیمت عملیات دیواره سازی ، تثبیت بستر رودخانه قره چای  96.5.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916970/استعلام-قیمت-عملیات-دیواره-سازی-و-ساماندهی-رودخانه-النگدره-و--'>استعلام قیمت عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه النگدره و ...  / استعلام، استعلام قیمت عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه النگدره و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916962/استعلام-عملیات-دیواره-سازی-و-تثبیت-بستر-رودخانه-گز-شرقی-و-غربی'>استعلام عملیات دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه گز شرقی و غربی  / استعلام , استعلام عملیات دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه گز شرقی و غربی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916977/فراخوان-عملیات-لایروبی-و-ساماندهی-رودخانه-مسیل-قشلاق'>فراخوان عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه مسیل قشلاق     / فراخوان عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه مسیل قشلاق    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916556/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-زیرآبی-شناورهای-اداره-خدمات-دریایی-و--'>مناقصه تعمیرات اساسی و زیرآبی شناورهای اداره خدمات دریایی و ... / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه تعمیرات اساسی و زیرآبی شناورهای اداره خدمات دریایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916925/مناقصه-واگذاری-خدمات-خودرویی-شبکه-بهداشت-و-درمان-پلدشت'>مناقصه واگذاری خدمات خودرویی شبکه بهداشت و درمان پلدشت / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات خودرویی شبکه بهداشت و درمان پلدشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916948/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-(تنظیف)-واحدهای-تابعه-دانشگاه-جنوب-استان'>مناقصه  واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) واحدهای تابعه دانشگاه جنوب استان  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) واحدهای تابعه دانشگاه جنوب استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916943/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-(تنظیف-)-دانشکده-دندانپزشکی-ارومیه'>مناقصه  واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف ) دانشکده دندانپزشکی ارومیه  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف ) دانشکده دندانپزشکی ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916932/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-(تنظیف)-واحدهای-تابعه-دانشگاه-شمال-استان'>مناقصه  واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) واحدهای تابعه دانشگاه شمال استان  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) واحدهای تابعه دانشگاه شمال استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916942/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-(تنظیف)'>مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف)   / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916913/اگهی-مزایده-فروش-اموال-اسقاط-شبکه-بهداشت'>اگهی مزایده فروش اموال اسقاط شبکه بهداشت  / مزایده,اگهی مزایده فروش اموال اسقاط شبکه بهداشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916915/مناقصه-پروژه-حفر-چاه-آهکی'>مناقصه پروژه حفر چاه آهکی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  پروژه حفر چاه آهکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916666/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-1426متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 1426متر / مزایده ششدانگ زمین به مساحت 1426متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916921/استعلام-گیج-دما-و--'>استعلام گیج دما و ... / استعلام, استعلام گیج دما و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916971/تمدید-واگذاری-به-شکل-اجاره-رستورانهای-آزاد-و-فروشگاه'>تمدید واگذاری به شکل اجاره رستورانهای آزاد و فروشگاه / تمدید  واگذاری به شکل اجاره رستورانهای آزاد و فروشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916693/مزایده-فروش-کارخانه-و-ماشین-آلات-و-تجهیزات-و-ضایعات-آهن-تجدید--96-5-29'>مزایده فروش کارخانه و ماشین آلات و تجهیزات و ضایعات آهن تجدید - 96.5.29 / آگهی تجدید مزایده , مزایده فروش کارخانه و ماشین آلات و تجهیزات و ضایعات آهن تجدید 96.5.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916663/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-32000متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 32000متر  / مزایده ششدانگ زمین به مساحت 32000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916934/مزایده-واحد-شنوایی-سنجی'>مزایده واحد شنوایی سنجی / مزایده واحد شنوایی سنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916914/مناقصه-اجرای-کامل-ساختمان'>مناقصه اجرای کامل ساختمان / مناقصه اجرای کامل ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917052/استعلام-ملزومات-رادیویی-و-الکترونیکی'>استعلام ملزومات رادیویی و الکترونیکی  / استعلام, استعلام ملزومات رادیویی و الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916694/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-بمساحت-150-37-مترمربع-کلاسه-951837'>مزایده ملک به پلاک ثبتی بمساحت 150/37 مترمربع کلاسه 951837  / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی بمساحت 150/37 مترمربع کلاسه 951837 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917050/استعلام-ملزومات-رادیویی-کانکتور-PI'>استعلام ملزومات رادیویی کانکتور PI  / استعلام, استعلام ملزومات رادیویی کانکتور PI </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917032/استعلام-ملزومات-رادیویی'>استعلام ملزومات رادیویی / استعلام, استعلام ملزومات رادیویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917060/استعلام-یخچال-و-فریزر-پارس'>استعلام یخچال و فریزر پارس  / استعلام, استعلام یخچال و فریزر پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917051/استعلام-تعمیر-شیکر-انکوباتور-stuart'>استعلام تعمیر شیکر انکوباتور stuart   / استعلام, استعلام تعمیر شیکر انکوباتور stuart  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917043/استعلام-شارژ-گاز-فریزر'>استعلام شارژ گاز فریزر / استعلام, استعلام  شارژ گاز فریزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917034/استعلام-دوربین-فیلمبرداری-سونی'>استعلام دوربین فیلمبرداری سونی / استعلام ,استعلام  دوربین فیلمبرداری سونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917042/استعلام-جمع-آوری-تهیه-و-اجرای-کفپوش'>استعلام جمع آوری، تهیه و اجرای کفپوش  / استعلام ,استعلام  جمع آوری، تهیه و اجرای کفپوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917049/استعلام-تهیه-و-اجرای-کاغذ-دیواری'>استعلام تهیه و اجرای کاغذ دیواری / استعلام ,استعلام تهیه و اجرای کاغذ دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917057/استعلام-ملبوس-نگهبانی'>استعلام ملبوس نگهبانی  / استعلام, استعلام ملبوس نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917046/استعلام-نرم-افزار'>استعلام نرم افزار  / استعلام, استعلام نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916679/مزایده-ششدانگ-یک-باب-قطعه-پلاک-737-فرعی'>مزایده ششدانگ یک باب قطعه پلاک 737 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب قطعه پلاک 737 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917033/استعلام-لامپ-LED'>استعلام لامپ LED / استعلام, استعلام لامپ LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917071/استعلام-شارژ-و-نگهداری-کپسول-های-آتش-نشانی'>استعلام شارژ و نگهداری کپسول های آتش نشانی  / استعلام ,استعلام شارژ و نگهداری کپسول های آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917074/استعلام-کمد-دیواری-بدون-یونیت-با-کاور-2-لایه--'>استعلام کمد دیواری بدون یونیت با کاور 2 لایه ... / استعلام کمد دیواری بدون یونیت با کاور 2 لایه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917054/استعلام-انشعابات-برای-آبیاری'>استعلام انشعابات برای آبیاری / استعلام انشعابات برای آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917062/استعلام-لوازم-جانبی-تاسیسات'>استعلام لوازم جانبی تاسیسات / استعلام لوازم جانبی تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917070/استعلام-لوازم-الکتریکی-برای-راهبند-پارکینگ'>استعلام لوازم الکتریکی برای راهبند پارکینگ  / استعلام لوازم الکتریکی برای راهبند پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917061/استعلام-دستگاه-جوش-برای-آهنگری'>استعلام دستگاه جوش برای آهنگری / استعلام، استعلام دستگاه جوش برای آهنگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917068/استعلام-منبع-انبساط'>استعلام منبع انبساط / استعلام، استعلام منبع انبساط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917083/استعلام-کارت-RTU-تابلوهای-اتوماسیون-و-تله-متری-و-'>استعلام کارت RTU تابلوهای اتوماسیون و تله متری و.. / استعلام , استعلام کارت RTU تابلوهای اتوماسیون و تله متری و..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917075/استعلام-Patton2701-i-g703-g704'>استعلام Patton2701/i-g703-g704 / استعلام, استعلام Patton2701/i-g703-g704</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916683/مزایده-ششدانگ-چندین-باب-منزل-و-یک-باب-دامداری'>مزایده ششدانگ چندین باب منزل و یک باب دامداری  / مزایده,مزایده ششدانگ چندین باب منزل و یک باب دامداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917035/استعلام-دستگاه-ذخیره-ساز-K2R80A'>استعلام دستگاه ذخیره ساز K2R80A / استعلام, استعلام دستگاه ذخیره ساز K2R80A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917047/استعلام-بررسی-و-ارایه-گزارش-فنی-در-خصوص-راه-اندازی-voip'>استعلام بررسی و ارایه گزارش فنی در خصوص راه اندازی voip  / استعلام ، بررسی و ارایه گزارش فنی در خصوص راه اندازی voip </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917056/استعلام-حفر-کانال'>استعلام حفر کانال / استعلام, استعلام حفر کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917037/استعلام-جک-سقفی'>استعلام جک سقفی  / استعلام, استعلام جک سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917064/استعلام-عملیات-نوسازی-و-بهسازی-ساختمان-و-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی'>استعلام عملیات نوسازی و بهسازی ساختمان و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / استعلام ,استعلام عملیات نوسازی و بهسازی ساختمان و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917078/استعلام-لوازم-خانگی'>استعلام لوازم خانگی / استعلام لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917058/استعلام-عملیات-نوسازی-و-بهسازی-ساختمان--'>استعلام عملیات نوسازی و بهسازی ساختمان... / استعلام عملیات نوسازی و بهسازی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917065/استعلام-عملیات-نوسازی-و-بهسازی-ساختمان-و-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی-ایستگاه-مایکروویو'>استعلام عملیات نوسازی و بهسازی ساختمان و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ایستگاه مایکروویو / استعلام عملیات نوسازی و بهسازی ساختمان و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ایستگاه مایکروویو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917072/استعلام-خرید-میز-و-صندلی-و-مبل'>استعلام خرید میز و صندلی و مبل / استعلام خرید میز و صندلی و مبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917053/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار / استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916688/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-پلاک-13260-فرعی'>مزایده ششدانگ یک قطعه پلاک 13260 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه پلاک 13260 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917044/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-اتاق-نگهبانی'>استعلام بهسازی و نوسازی اتاق نگهبانی / استعلام بهسازی و نوسازی اتاق نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917066/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-یکدستگاه-دیزل-ژنراتور-100kva'>استعلام نصب و راه اندازی یکدستگاه دیزل ژنراتور 100kva  / استعلام نصب و راه اندازی یکدستگاه دیزل ژنراتور 100kva </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917160/استعلام-حفاری--لوله-گذاری-کابل-کشی-و-ترمیم-محوطه--'>استعلام حفاری ، لوله گذاری، کابل کشی و ترمیم محوطه... / استعلام، استعلام حفاری ، لوله گذاری، کابل کشی و ترمیم محوطه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917181/استعلام-انجام-عملیات-نوسازی-و-بهسازی-ساختمان-و-تاسیسات-الکتریکی-و-مکانیکی-مرکز-PC'>استعلام انجام عملیات نوسازی و بهسازی ساختمان و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی مرکز PC  / استعلام انجام عملیات نوسازی و بهسازی ساختمان و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی مرکز PC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917175/استعلام-تهیه-و-تحویل-6-سلول-باتری-سیلد-ساکن'>استعلام تهیه و تحویل 6 سلول باتری سیلد ساکن  / استعلام,استعلام تهیه و تحویل 6 سلول باتری سیلد ساکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917164/استعلام-نوسازی-و-بهسازی-PC'>استعلام نوسازی و بهسازی PC  / استعلام , استعلام نوسازی و بهسازی PC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917170/استعلام-نوسازی-و-بهسازی-pc-انزلی'>استعلام نوسازی و بهسازی pc انزلی  / استعلام، استعلام نوسازی و بهسازی pc انزلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917153/استعلام-خرید-دو-عدد-آنگل-ایمپلنت-مارک-DIO'>استعلام خرید دو عدد آنگل ایمپلنت مارک DIO / استعلام، استعلام خرید دو عدد آنگل ایمپلنت مارک DIO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917138/استعلام-بهسازی-سالن-دستگاه-تربت-حیدریه'>استعلام بهسازی سالن دستگاه تربت حیدریه / استعلام، استعلام بهسازی سالن دستگاه تربت حیدریه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917152/استعلام-بهسازی-سالن-دستگاه-سبزوار'>استعلام بهسازی سالن دستگاه سبزوار  / استعلام بهسازی سالن دستگاه سبزوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916504/مزایده-فروش-گاو-ذبح-شده-و-حذف-زنده-اضطراری'>مزایده فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری / آگهی مزایده, مزایده فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917167/استعلام-قفل-سخت-افزاری-رایانه---'>استعلام قفل سخت افزاری رایانه  ... / استعلام ,استعلام قفل سخت افزاری رایانه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917132/استعلام-موتور-گیربکس-آسانسور'>استعلام  موتور گیربکس آسانسور  / استعلام, استعلام  موتور گیربکس آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917104/استعلام-بیمه-آتش-سوزی-اموال-منقول-و-غیرمنقول'>استعلام بیمه آتش سوزی اموال منقول و غیرمنقول  / استعلام ، بیمه آتش سوزی اموال منقول و غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917117/استعلام-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذا'>استعلام تهیه و طبخ و توزیع غذا  / استعلام, استعلام تهیه و طبخ و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917141/استعلام-مرمت-و-بازسازی-مخزن'>استعلام مرمت و بازسازی مخزن / استعلام ,استعلام مرمت و بازسازی مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917158/استعلام-چاپ-نمونه-های-بانکی'>استعلام چاپ نمونه های بانکی / استعلام, استعلام چاپ نمونه های بانکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917180/استعلام-پنجره-کشویی-آلومینیومی--'>استعلام پنجره کشویی آلومینیومی... / استعلام، استعلام پنجره کشویی آلومینیومی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917173/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج  / استعلام کارتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917156/استعلام-جابجایی-اتاق-سرور'>استعلام جابجایی اتاق سرور / استعلام, استعلام جابجایی اتاق سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917155/استعلام-مجموعه-قطعات-کیس-رایانه'>استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه / استعلام ,استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917162/استعلام-مانیتور-LED-LG'>استعلام مانیتور LED LG  / استعلام ,استعلام مانیتور LED LG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917174/استعلام-یو-پی-اس'>استعلام  یو پی اس / استعلام  یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917157/استعلام-آبرسانی'>استعلام آبرسانی / استعلام آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917095/استعلام-پوشک-بچه'>استعلام پوشک بچه / استعلام پوشک بچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917135/استعلام-سوند-نلاتون-استریل-پزشکی'>استعلام سوند نلاتون استریل پزشکی  / استعلام سوند نلاتون استریل پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917126/استعلام-پنبه-استریل-کاربرد-آرایشی'>استعلام پنبه استریل کاربرد آرایشی / استعلام پنبه استریل کاربرد آرایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917118/استعلام-​کیسه-استومی-ته-بسته-کلستومی'>استعلام ​کیسه استومی ته بسته کلستومی  / استعلام،  استعلام ​کیسه استومی ته بسته کلستومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917133/استعلام-دستکش-جراحی-معمولی-ارتوپدی-استریل'>استعلام دستکش جراحی معمولی ارتوپدی استریل / استعلام, استعلام دستکش جراحی معمولی ارتوپدی استریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917108/استعلام-مرمت-و-رنگ-آمیزی-یک-واحد-خانه-سازمانی'>استعلام مرمت و رنگ آمیزی یک واحد خانه سازمانی  / استعلام, استعلام مرمت و رنگ آمیزی یک واحد خانه سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917178/استعلام-اصلاح-فضای-اداری-دیسپاچینگ-مطابق-فایل-پیوست'>استعلام اصلاح فضای اداری دیسپاچینگ مطابق فایل پیوست  / استعلام, استعلام اصلاح فضای اداری دیسپاچینگ مطابق فایل پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916544/مزایده-فروش-ششدانگ-4-دستگاه-ساختمان-نوبت-دوم'>مزایده فروش ششدانگ 4 دستگاه ساختمان نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش ششدانگ 4 دستگاه ساختمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917161/استعلام-پیمانکار-جهت-تعمیرات-ساختمان'>استعلام پیمانکار جهت تعمیرات ساختمان / استعلام,استعلام پیمانکار جهت تعمیرات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917136/استعلام-یوپی-اس'>استعلام یوپی اس / استعلام, استعلام  یوپی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917127/استعلام-مخزن-200-لیتری-عمودی-سه-لایه-پلی-اتیلن'>استعلام مخزن 200 لیتری عمودی سه لایه پلی اتیلن / آگهی استعلام, استعلام مخزن 200 لیتری عمودی سه لایه پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917087/تعمیرات-اساسی-مدرسه-روستای-بانی-هوان-سرپل-ذهاب'>تعمیرات اساسی مدرسه روستای بانی هوان سرپل ذهاب / استعلام, تعمیرات اساسی مدرسه روستای بانی هوان سرپل ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917119/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه-آزادی'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه آزادی / استعلام تعمیرات اساسی مدرسه آزادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917107/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه-لاله'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه لاله / استعلام تعمیرات اساسی مدرسه لاله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917129/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-راهبرد'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس راهبرد / استعلام تعمیرات اساسی مدارس راهبرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917121/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-مفتح-و--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس مفتح و ...  / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس مفتح و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917106/استعلام-تعمیرات-اساسی-هنرستان-مطهری'>استعلام تعمیرات اساسی هنرستان مطهری  / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی هنرستان مطهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917091/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-راه-علی--کوثر-کرند'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس راه علی - کوثر کرند  / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس راه علی - کوثر کرند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916546/مزایده-ششدانگ-عمارت-اعیان-نود-متر'>مزایده ششدانگ عمارت اعیان نود متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت اعیان نود متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917086/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-96-5-29'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس 96.5.29 / استعلام تعمیرات اساسی مدارس 96.5.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917089/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-96-5-29'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس 96.5.29 / استعلام تعمیرات اساسی مدارس 96.5.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917093/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-96-5-29'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس 96.5.29 / استعلام تعمیرات اساسی مدارس 96.5.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917088/استعلام-5631-2-تعمیرات-اساسی-ارشاد-گیلانغرب'>استعلام 5631.2 تعمیرات اساسی ارشاد گیلانغرب  / استعلام 5631.2 تعمیرات اساسی ارشاد گیلانغرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917098/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-ساره-و-عصمت--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس ساره و عصمت ... / استعلام تعمیرات اساسی مدارس ساره و عصمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917101/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-بعثت--سراج--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس بعثت - سراج ... / استعلام تعمیرات اساسی مدارس بعثت - سراج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917094/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام  تعمیرات اساسی مدارس / استعلام  تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917140/استعلام-led-lg-49'>استعلام led lg 49 / استعلامled lg 49 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917124/استعلام-پرینتر-چاپ-غیر-مستقیم-کارت-های-هوشمند-پرسنلی'>استعلام پرینتر چاپ غیر مستقیم کارت های هوشمند پرسنلی / استعلام ,استعلام پرینتر چاپ غیر مستقیم کارت های هوشمند پرسنلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917097/استعلام-دستگاه-لمینیشن-کارت-پرسنلی'>استعلام دستگاه لمینیشن کارت پرسنلی  / استعلام ,استعلام  دستگاه لمینیشن کارت پرسنلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916512/مزایده-یکدستگاه-اتومبیل-سواری'>مزایده یکدستگاه اتومبیل سواری / مزایده یکدستگاه اتومبیل سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917090/استعلام-نرم-افزار-صدور-کارت-پرینتر-xid-8300'>استعلام نرم افزار صدور کارت پرینتر xid 8300 / استعلام ,استعلام  نرم افزار صدور کارت پرینتر xid 8300</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917113/استعلام-لیوان-200cc-شفاف-تک-ظرف'>استعلام لیوان 200cc شفاف تک ظرف / استعلام , استعلام لیوان 200cc شفاف تک ظرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917130/استعلام-بهره-برداری-و-نگهداری-تصفیه-خانه-فاضلاب'>استعلام بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب / استعلام بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917100/استعلام-بهره-برداری-و-نگهداری-تصفیه-خانه-فاضلاب'>استعلام بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب / استعلام بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917110/استعلام-تعمیرات-ساختمان-گمرک'>استعلام تعمیرات ساختمان گمرک / استعلام تعمیرات ساختمان گمرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917116/استعلام-طراحی-و-نصب-درب-کنترلی-و-راهبند-پارکینگ-دیوان-محاسبات'>استعلام طراحی و نصب درب کنترلی و راهبند پارکینگ دیوان محاسبات  / استعلام, استعلام طراحی و نصب درب کنترلی و راهبند پارکینگ دیوان محاسبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917123/استعلام-دستگاه-اسپیلت-سرد-و-گرم-96-5-29'>استعلام دستگاه اسپیلت سرد و گرم 96.5.29 / استعلام ,استعلام دستگاه اسپیلت سرد و گرم  96.5.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917102/استعلام-اسپیلت-96-5-29'>استعلام اسپیلت 96.5.29 / استعلام , استعلام  اسپیلت 96.5.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917109/استعلام-مبل-96-5-29'>استعلام مبل  96.5.29 / استعلام، استعلام مبل  96.5.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916555/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-52-24متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 52.24متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 52.24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917085/استعلام-جعبه-کف-خواب-کلید-و-پریز-تولید--'>استعلام جعبه کف خواب کلید و پریز تولید ... / استعلام ,استعلام جعبه کف خواب کلید و پریز تولید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917099/استعلام-چیلر-هوا-خنک-با-کمپرسور-اسکرو'>استعلام چیلر هوا خنک با کمپرسور اسکرو  / استعلام , استعلام چیلر هوا خنک با کمپرسور اسکرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917114/استعلام-گرمکن-و-شلوار-ورزشی-و--'>استعلام گرمکن و شلوار ورزشی و ... / استعلام ,استعلام گرمکن و شلوار ورزشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917122/استعلام-دیگ-فولادی-آب-گرم'>استعلام دیگ فولادی آب گرم / استعلام دیگ فولادی آب گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917115/استعلام-خرید-ترمینال-ریلی-جریانی-و-ولتاژی'>استعلام خرید ترمینال ریلی جریانی و ولتاژی / استعلام, استعلام خرید ترمینال ریلی جریانی و ولتاژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917096/استعلام-تعمیرات-ساختمان-های-مجتمع-برق-باختر'>استعلام  تعمیرات ساختمان های مجتمع برق باختر / استعلام, استعلام  تعمیرات ساختمان های مجتمع برق باختر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917137/استعلام-خرید-کاغذ-80-A4-PAPER-ONE-گرمی'>استعلام خرید کاغذ 80-A4 PAPER ONE گرمی / استعلام, استعلام خرید کاغذ 80-A4 PAPER ONE گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917125/استعلام-تهیه-آبگرمکن-خورشیدی'>استعلام تهیه آبگرمکن خورشیدی / استعلام , استعلام تهیه آبگرمکن خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917146/استعلام-گز-لقمه-ای'>استعلام گز لقمه ای  / استعلام, استعلام گز لقمه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916558/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-294-86متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 294.86متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 294.86متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917169/استعلام-پولک-مخلوط'>استعلام پولک مخلوط  / استعلام, استعلام پولک مخلوط  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917092/استعلام-خرید-الکتروپمپ-شناور'>استعلام خرید الکتروپمپ شناور / استعلام ,استعلام خرید الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917120/استعلام-کاغذ-چاپگر-132-ستونی-تک-نسخه'>استعلام کاغذ چاپگر 132 ستونی تک نسخه / استعلام ,استعلام کاغذ چاپگر 132 ستونی تک نسخه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917105/استعلام-اجرای-پست-برق-دبستان-وصال-بلند-و-شهرستان-بندرعباس'>استعلام اجرای پست برق دبستان وصال بلند و شهرستان بندرعباس / استعلام، استعلام اجرای پست برق دبستان وصال بلند و شهرستان بندرعباس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917150/استعلام-احداث-دبستان-یک-کلاسه'>استعلام احداث دبستان یک کلاسه / استعلام احداث دبستان یک کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917111/استعلام-سیب-زمینی-درشت-تازه'>استعلام سیب زمینی درشت تازه / استعلام سیب زمینی درشت تازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917103/استعلام-گوجه-درجه-یک'>استعلام گوجه درجه یک  / استعلام گوجه درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917148/استعلام-سینی-گالوانیزه-نمره-3'>استعلام سینی گالوانیزه نمره 3 / استعلام سینی گالوانیزه نمره 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917176/استعلام-جیره-بهداشتی'>استعلام جیره بهداشتی  / استعلام ,استعلام جیره بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917166/استعلام-حوله-حمام'>استعلام حوله حمام  / استعلام ,استعلام حوله حمام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916502/تجدید-مزایده-واگذاری-پسماند-و-زباله-خشک-قابل-بازیافت-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری پسماند و زباله خشک قابل بازیافت- نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری پسماند و زباله خشک قابل بازیافت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917139/استعلام-ملحفه'>استعلام ملحفه  / استعلام ,استعلام ملحفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917149/استعلام-ست-بهداشتی'>استعلام ست بهداشتی / استعلام ,استعلام ست بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917165/استعلام-خرید-پروفیل-و--'>استعلام خرید پروفیل و ...  / استعلام , استعلام خرید پروفیل و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917177/استعلام-تین-کلاینت'>استعلام تین کلاینت / استعلام, استعلام تین کلاینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917171/استعلام-جابجایی-یک-دستگاه-دیزل'>استعلام جابجایی یک دستگاه دیزل  / استعلام جابجایی یک دستگاه دیزل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917147/استعلام-بیمه'>استعلام بیمه / استعلام, استعلام بیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917131/استعلام-تعداد-7-دستگاه-کولر-ایرانی-12-هزار-و'>استعلام تعداد 7 دستگاه کولر ایرانی 12 هزار و  / استعلام، استعلام تعداد 7 دستگاه کولر ایرانی 12 هزار و </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917112/استعلام-صندلی-ثابت-دسته-محصلی-پشتی-دار'>استعلام صندلی ثابت دسته محصلی پشتی دار  / استعلام ,استعلام صندلی ثابت دسته محصلی پشتی دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917144/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917172/استعلام-خرید-نصب-تجهیزات-صوتی-و-تصویری-سالن-اجتماعات--'>استعلام خرید نصب تجهیزات صوتی و تصویری سالن اجتماعات ... / استعلام خرید نصب تجهیزات صوتی و تصویری سالن اجتماعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916516/مناقصه-خرید-کوله'>مناقصه خرید کوله  / مناقصه خرید کوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917128/استعلام-میکروفن'>استعلام میکروفن  / استعلام , استعلام میکروفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917145/استعلام-چاپ-کتاب-گردشگری'>استعلام چاپ کتاب گردشگری  / استعلام, استعلام چاپ کتاب گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917159/استعلام-تکمیل-و-احداث-750-مترمربع-فضای-اداری--مسکونی'>استعلام تکمیل و احداث 750 مترمربع فضای اداری - مسکونی / استعلام، استعلام تکمیل و احداث 750 مترمربع فضای اداری - مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917151/استعلام-مواد-مصرفی-کنترل-صنعتی'>استعلام مواد مصرفی کنترل صنعتی  / استعلام , استعلام مواد مصرفی کنترل صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917168/استعلام-لوازم-کنترل-صنعتی'>استعلام لوازم کنترل صنعتی  / استعلام , استعلام لوازم کنترل صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917179/استعلام-اتصالات-طبق-مشخصات-فنی'>استعلام اتصالات طبق مشخصات فنی  / استعلام, استعلام اتصالات طبق مشخصات فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917154/استعلام-صندوق-ام-دی-اف-اماکن'>استعلام صندوق ام دی اف اماکن / استعلام صندوق ام دی اف اماکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917143/استعلام-کولر-گازی-حایر'>استعلام کولر گازی حایر / استعلام کولر گازی حایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917134/استعلام-انتقال-دهنده-دیتا-مدل-SFP-LX'>استعلام انتقال دهنده دیتا مدل SFP-LX / استعلام ، استعلام انتقال دهنده دیتا مدل SFP-LX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916517/مناقصه-تکمیل-و-توسعه-و-تجهیز-ساختمان'>مناقصه تکمیل و توسعه و تجهیز ساختمان / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تکمیل و توسعه و تجهیز ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917163/استعلام-فیلتر-ترمینالی'>استعلام فیلتر ترمینالی / استعلام فیلتر ترمینالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917142/استعلام-فیلتر-بین-کانالی'>استعلام فیلتر بین کانالی / استعلام فیلتر بین کانالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916622/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی---نوبت-اول-96-5-29'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی ... نوبت اول 96.5.29 / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی ... نوبت اول 96.5.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916507/مناقصه-stud-bolt'>مناقصه stud bolt / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه stud bolt</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916483/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916489/مزایده-واگذاری-عرصه-و-اعیان-رستوران-سنتی'>مزایده واگذاری عرصه و اعیان رستوران سنتی  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده واگذاری عرصه و اعیان رستوران سنتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916625/مزایده-پلاکهای-ثبتی-2450-54-اصلی-بخش-دو-قم'>مزایده پلاکهای ثبتی 2450/54 اصلی بخش دو قم  / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 2450/54 اصلی بخش دو قم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916496/مناقصه-خرید-10-000-تن-پودر-باریت-96-05-29'>مناقصه خرید 10.000 تن پودر باریت- 96.05.29 / آگهی فراخوان، مناقصه خرید 10.000 تن پودر باریت- 96.05.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916552/مزایده-زمین-به-مساحت-198-32مترمربع'>مزایده زمین به مساحت 198.32مترمربع / مزایده,مزایده زمین به مساحت 198.32مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916631/مناقصه-اجرای-عملیات-جامع-بهره-برداری--نگهداری--تعمیرات-و-مدیریت-شبکه-های-توزیع---نوبت-اول-96-5-29'>مناقصه اجرای عملیات جامع بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات و مدیریت شبکه های توزیع.... نوبت اول 96.5.29 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات جامع بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات و مدیریت شبکه های توزیع.... نوبت اول 96.5.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916480/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-تراش-و-روکش-آسفالت-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای پروژه تراش و روکش آسفالت معابر سطح شهر   نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه تراش و روکش آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916476/مناقصه-PARTS-FOR-FLOWSERVE-CENTRIFUGAL-PUMPS-نوبت-دوم'>مناقصه PARTS FOR FLOWSERVE CENTRIFUGAL PUMPS نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه  PARTS FOR FLOWSERVE CENTRIFUGAL PUMPS نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916498/مناقصه-انجام-امور-تغسیل--تکفین--حفاری-و-آماده-سازی-قبور--نوبت-سوم'>مناقصه انجام امور تغسیل ، تکفین ، حفاری و آماده سازی قبور ...نوبت سوم  / مناقصه , مناقصه انجام امور تغسیل ، تکفین ، حفاری و آماده سازی قبور ..نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916494/مزایده-سنگ-قیمتی'>مزایده سنگ قیمتی / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده سنگ قیمتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916477/مناقصه-واگذاری-بیمه-مسئولیت-حرفه-ای-مدیران--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران .. نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه واگذاری بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران .. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916470/تجدید-مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-جایگاه-تک-منظوره-CNG'>تجدید مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره CNG  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916454/مناقصه-خرید-پنکه-ایستاده-ریموت-دار'>مناقصه خرید پنکه ایستاده ریموت دار  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید پنکه ایستاده ریموت دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916570/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-299-65متر'>مزایده ملک به مساحت عرصه 299.65متر  / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 299.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916527/مناقصه-اجرای-عملیات-جامع-بهره-برداری--نگهداری--تعمیرات-و-مدیریت-شبکه-های-توزیع---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات جامع بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات و مدیریت شبکه های توزیع.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات جامع بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات و مدیریت شبکه های توزیع....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916566/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-3269-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3269 فرعی از یک اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3269 فرعی از یک اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916524/مزایده-یکبای-منزل-مسکونی-عرصه-420متر'>مزایده یکبای منزل مسکونی عرصه 420متر  / مزایده ,مزایده یکبای منزل مسکونی عرصه 420متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916453/مناقصه-پروژه-عملیات-زیرسازی-و-اصلاح-هندسی--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه عملیات زیرسازی و اصلاح هندسی - مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه عملیات زیرسازی و اصلاح هندسی - مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916462/مزایده-بهره-برداری-از-خط-پردازش-پسماند--تجدید--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از خط پردازش پسماند - تجدید - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی (تجدید) ، مزایده بهره برداری از خط پردازش پسماند -تجدید  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916492/مناقصه-عملیات-اجرای-قطعه-دوم-خط-انتقال-آب-1000-م-چدن-داکتیل--'>مناقصه عملیات اجرای قطعه دوم خط انتقال آب 1000 م چدن داکتیل... / آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای قطعه اول خط انتقال آب 1000 م چدن داکتیل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916500/مناقصه-عملیات-اجرای-قطعه-دوم-خط-انتقال-آب-1000-م-چدن-داکتیل-از-موقعیت-مخزن-شهرک-خاتون-آباد-تا-جاده-پارچین'>مناقصه عملیات اجرای قطعه دوم خط انتقال آب 1000 م چدن داکتیل از موقعیت مخزن شهرک خاتون آباد تا جاده پارچین / آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای قطعه دوم خط انتقال آب 1000 م چدن داکتیل از موقعیت مخزن شهرک خاتون آباد تا جاده پارچین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916441/ارزیابی-کیفی-انجام-تست-مخرب-التراسونیک--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی انجام تست مخرب التراسونیک  - نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی انجام تست مخرب التراسونیک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916447/مناقصه-احداث-خیابان-و-تهیه-و-اجرای-آسفالت-در-شهرک-صنعتی-اهر---چاپ-دوم'>مناقصه احداث خیابان و تهیه و اجرای آسفالت در شهرک صنعتی اهر...- چاپ دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه احداث خیابان و تهیه و اجرای آسفالت در شهرک صنعتی اهر... - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916474/مناقصه-واگذاری-فعالیت-های-خدماتی-عمومی-و-تخصصی--'>مناقصه واگذاری فعالیت های خدماتی عمومی و تخصصی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه واگذاری فعالیت های خدماتی عمومی و تخصصی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916531/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-برق-رسانی-شبکه-های-توزیع-نیرو--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برق رسانی شبکه های توزیع نیرو ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برق رسانی شبکه های توزیع نیرو ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916563/مزایده-فروش-املاک-استان-اردبیل'>مزایده فروش املاک استان اردبیل  / مزایده,مزایده فروش املاک استان اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916461/مناقصه-انجام-تعمیرات-اساسی--بازسازی-و-تامین-سوخت-و-لاستیک-و-باتری---نوبت-دوم'>مناقصه انجام تعمیرات اساسی ، بازسازی و تامین سوخت و لاستیک و باتری .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام تعمیرات اساسی ، بازسازی و تامین سوخت و لاستیک و باتری .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916467/مزایده-واگذاری-نصب-بنر--بهره-برداری-و-نگهداری-از-1-دستگاه-تابلوی-تبلیغاتی--تجدید'> مزایده واگذاری نصب بنر ، بهره برداری و نگهداری از 1 دستگاه تابلوی تبلیغاتی - تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی,  مزایده واگذاری نصب بنر ، بهره برداری و نگهداری از 1 دستگاه تابلوی تبلیغاتی - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916451/مناقصه-عـملیات-مربوط-به-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تصفیه-خانه-آب---نوبت-دوم'>مناقصه عـملیات مربوط به بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه آب ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عـملیات مربوط به بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه آب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916365/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-دویست-و-بیست-و-دو-متر-و-40دسیمتر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه دویست و بیست و دو متر و 40دسیمتر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه دویست و بیست و دو متر و 40دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916548/مناقصه-احداث-پارک-های-محله-ای-در-سطح-شهر'>مناقصه احداث پارک های محله ای در سطح شهر / مناقصه , مناقصه احداث پارک های محله ای در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916364/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / آگهی مزایده، مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916354/مزایده-واگذاری-8-مورد-کانکس--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 8 مورد کانکس - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری 8 مورد کانکس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916376/مناقصه-لوله-داکتیل--'>مناقصه لوله داکتیل... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لوله داکتیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916394/مزایده-محدوده-های-معدنی-و-اکتشافی'>مزایده محدوده های معدنی و اکتشافی / آگهی مزایده عمومی , مزایده محدوده های معدنی و اکتشافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916385/مزایده-واگذاری-اجاره-یکدستگاه-ساختمان-آموزشی'>مزایده واگذاری اجاره یکدستگاه ساختمان آموزشی / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره یکدستگاه ساختمان آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916379/مزایده-فروش-کود-میکرد-معدنی-10-کیلویی--'>مزایده فروش کود میکرد معدنی 10 کیلویی... / آگهی مزایده , مزایده فروش کود میکرد معدنی 10 کیلویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916449/مزایده-انواع-پارچه--پارچه-برزنتی---'>مزایده  انواع پارچه - پارچه برزنتی  ... / مزایده  انواع پارچه - پارچه برزنتی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916458/مزایده-یک-دستگاه-تیرچه-صنعتی-مدل-TM31'>مزایده یک دستگاه تیرچه صنعتی مدل TM31  / مزایده یک دستگاه تیرچه صنعتی مدل TM31 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916371/مناقصه-تامین-ماشین-آلات-سنگین'>مناقصه تامین ماشین آلات سنگین / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تامین ماشین آلات سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916536/مناقصه-خرید-آسفالت-جهت-پخش-اکیپ-دستی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید آسفالت جهت پخش اکیپ دستی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید آسفالت جهت پخش اکیپ دستی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916420/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی'>مزایده اجاره اماکن ورزشی / مزایده ,مزایده اجاره اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916857/اصلاحیه-فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-بهسازی-محور-جوادیه'>اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه بهسازی محور جوادیه / اصلاحیه فراخوان ، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه بهسازی محور جوادیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916426/مزایده-تعداد-30-عدد-اتو-مو'>مزایده تعداد 30 عدد اتو مو  / مزایده تعداد 30 عدد اتو مو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916418/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت دویست متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت دویست متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916423/مزایده-فروش-1006-اصله-انوع-تیر-سیمانی-اسقاط---'>مزایده فروش 1006 اصله انوع تیر سیمانی اسقاط .... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش 1006 اصله انوع تیر سیمانی اسقاط ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916401/فراخوان-انجام-خدمات-مشاوره-ای-و-کارشناسی-در-زمینه-نگهداری-و-تعمیرات-تجهیزات-بندری---نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات مشاوره ای و کارشناسی در زمینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات بندری...- نوبت دوم  / آگهی فراخوان،فراخوان انجام خدمات مشاوره ای و کارشناسی در زمینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات بندری...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916436/مناقصه-62-دستگاه-فلومتر-الکترومغناطیسی-150-میلیمتر-و--نوبت-دوم'>مناقصه  62 دستگاه فلومتر الکترومغناطیسی 150 میلیمتر و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  62 دستگاه فلومتر الکترومغناطیسی 150 میلیمتر و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916335/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-172مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 172مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 172مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916431/مزایده-بهره-برداری-از-استخر-شنا-و-سالن-تیراندازی-سالن-دارت-و-تنیس'>مزایده بهره برداری از استخر شنا و سالن تیراندازی- سالن دارت و تنیس / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از استخر شنا و سالن تیراندازی- سالن دارت و تنیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916336/مزایده-املاک-کاربری-مختلط-مساحت-347-و-686متر-نوبت-دوم'>مزایده املاک کاربری مختلط مساحت 347 و 686متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده املاک کاربری مختلط مساحت 347 و 686متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916540/مناقصه-عمومی-کیسینگ-تاسیسات-نفت-و-گاز-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی کیسینگ تاسیسات نفت و گاز نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی کیسینگ تاسیسات نفت و گاز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916424/مزایده-یک-دستگاه-سواری-لیفان-مدل-88'>مزایده یک دستگاه سواری لیفان مدل 88  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری لیفان مدل 88 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916419/مزایده-یک-دانگ-از-شش-دانگ-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دانگ از شش دانگ یک دستگاه خودرو سواری پراید / آگهی مزایده, مزایده یک دانگ از شش دانگ یک دستگاه خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916346/مزایده-یکباب-ساختمان-و-یک-قلعه-قلمه-زار-نوبت-اول'>مزایده یکباب ساختمان و یک قلعه قلمه زار نوبت اول / مزایده ,مزایده یکباب ساختمان و یک قلعه قلمه زار نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916349/مزایده-واگذاری-عرصه-قسمتی-از-پلاک-85-14-170-مساحت-104متر'>مزایده واگذاری عرصه قسمتی از پلاک 85/14/170 مساحت 104متر  / مزایده ,مزایده واگذاری عرصه قسمتی از پلاک 85/14/170 مساحت 104متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916350/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه  / مزایده , مزایده تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916362/مناقصه-تنظیف-رفت-و-روب-حمل-و-دفع-زباله-و-نخاله-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-چهارم'>مناقصه تنظیف، رفت و روب حمل و دفع زباله و نخاله و نگهداری فضای سبز نوبت چهارم  / مناقصه ,مناقصه تنظیف، رفت و روب حمل و دفع زباله و نخاله و نگهداری فضای سبز نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916373/مزایده-اجاره-پارکینگ-ضلع-شرقی-حرم-مطهر-و-پارکینگ-مکانیزه'>مزایده اجاره پارکینگ ضلع شرقی حرم مطهر و پارکینگ مکانیزه / مزایده عمومی , مزایده اجاره پارکینگ ضلع شرقی حرم مطهر و پارکینگ مکانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916616/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-خانه-بخش-7-گیلان'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه بخش 7 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه بخش 7 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916620/مزایده-ملک-زراعی-به-مساحت-2286متر-نوبت-اول'>مزایده ملک زراعی به مساحت 2286متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک زراعی به مساحت 2286متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916542/مناقصه-زیرسازی-و-جدول-گذاری-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و جدول گذاری معابر  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه زیرسازی و جدول گذاری معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916466/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-آردی-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو آردی رنگ سفید  / مزایده  یک دستگاه خودروی سواری پژو آردی رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916623/مزایده-پلاک-ثبتی-سه-فرعی-از-1953-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی سه فرعی از 1953 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی سه فرعی از 1953 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917005/مزایده-مقدار-15-هزار-مترمربع-زمین-زراعی'>مزایده مقدار 15 هزار مترمربع زمین زراعی / مزایده,مزایده مقدار 15 هزار مترمربع زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916487/مزایده-عرصه-و-اعیان-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-هفت-گیلان'>مزایده عرصه و اعیان ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت گیلان / مزایده ,مزایده عرصه و اعیان ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916440/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-مدل-85'>مزایده  یک دستگاه خودروی سواری پراید مدل 85  / مزایده  یک دستگاه خودروی سواری پراید مدل 85 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916446/مزایده-یک-دستگاه-خم-کن-سبز--یک-دستگاه-ماشین-هفت-کاره'>مزایده  یک دستگاه خم کن سبز ، یک دستگاه ماشین هفت کاره  / مزایده,مزایده  یک دستگاه خم کن سبز ، یک دستگاه ماشین هفت کاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916493/مزایده-یکباب-منزل-مساحت-اعیان-80متر'>مزایده یکباب منزل مساحت اعیان 80متر  / مزایده ,مزایده یکباب منزل مساحت اعیان 80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916523/مزایده-فروش-قطعات-لوازم-یدکی-خودروی'>مزایده فروش قطعات لوازم یدکی خودروی / مزایده ,مزایده فروش قطعات لوازم یدکی خودروی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916450/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید-مدل-90'>مزایده  یک دستگاه اتومبیل پراید مدل 90  / مزایده  یک دستگاه اتومبیل پراید مدل 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916460/مزایده--یک-دستگاه-سیستم-استیشن-گاز-بهمراه-یک-دستگاه-پمپ'>مزایده   یک دستگاه سیستم استیشن گاز بهمراه یک دستگاه پمپ  / مزایده  یک دستگاه سیستم استیشن گاز بهمراه یک دستگاه پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916867/تمدید-مناقصه-تامین-قطعات-یدکی-ایستگاه-گاز-نیروگاه'>تمدید مناقصه تامین قطعات یدکی ایستگاه گاز نیروگاه  / تمدید مناقصه تامین قطعات یدکی ایستگاه گاز نیروگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916506/مزایده-یک-قطعه-زمین-خشکی-مساحت-سیصد-متر'>مزایده یک قطعه زمین خشکی مساحت سیصد متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین خشکی مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916499/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-112مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 112مترمربع  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 112مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916497/مزایده-ششدانگ-زمین-شالیزاری-4000متر'>مزایده ششدانگ زمین شالیزاری 4000متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین شالیزاری 4000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916482/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-409-88متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 409.88متر  / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 409.88متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916475/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-260-7متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 260.7متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 260.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916481/مزایده-آپارتمان-طبقه-سه-79-66متر'>مزایده آپارتمان طبقه سه 79.66متر / مزایده ,مزایده آپارتمان طبقه سه 79.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916586/مزایده-ششدانگ-ساختمان-تجاری-مسکونی-668متر'>مزایده ششدانگ ساختمان تجاری مسکونی 668متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان تجاری مسکونی 668متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916539/مزایده-پنج-گل-بزرگ-خزان-و--'>مزایده پنج گل بزرگ خزان و ...  / مزایده , مزایده پنج گل بزرگ خزان و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916503/مزایده-دستگاه-خاموت-زن-و--'>مزایده دستگاه خاموت زن و ...  / مزایده , مزایده دستگاه خاموت زن و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916603/مزایده-ملک-مساحت-سی-و-دو-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت سی و دو متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت سی و دو متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916553/تجدید-مناقصه-عمومی-پروژه-تکمیل-جدولگذاری-و-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی پروژه تکمیل جدولگذاری و زیرسازی و آسفالت خیابان   نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عمومی پروژه تکمیل جدولگذاری و زیرسازی و آسفالت خیابان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916597/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-7000متر'>مزایده زمین مزروعی مساحت 7000متر  / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت 7000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916594/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیکاری-مساحت-2400متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیکاری مساحت 2400متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیکاری مساحت 2400متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916526/مزایده-یک-دستگاه-سواری-مزدا--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سواری مزدا - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه سواری مزدا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916522/مزایده-دستگاه-بسته-بندی--نوبت-دوم'>مزایده دستگاه بسته بندی  - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده دستگاه بسته بندی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916607/مزایده-ملک-بخش-5-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 5 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش 5 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916609/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-2281-6متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 2281.6متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 2281.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916580/مزایده-ششدانگ-باغ-به-میزان-یک-هکتار'>مزایده ششدانگ باغ به میزان یک هکتار  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ به میزان یک هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916495/مزایده-جارو-برقی'>مزایده جارو برقی  / مزایده , مزایده جارو برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916485/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 206  / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916591/مزایده-ساختمان-مسکونی-زیربنای-55-متر'>مزایده ساختمان مسکونی زیربنای 55 متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی زیربنای 55 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916473/مزایده-فروش-قیر'>مزایده فروش قیر  / مزایده , مزایده فروش قیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916479/مناقصه-خرید-و-پخش-آسفالت'>مناقصه خرید و پخش آسفالت  / مناقصه , مناقصه خرید و پخش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916442/مزایده-سه-واحد-آپارتمان-نوبت-اول'>مزایده سه واحد آپارتمان نوبت اول / مزایده ,مزایده سه واحد آپارتمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916532/مزایده-اقلام-مازاد-و-راکد'>مزایده اقلام مازاد و راکد / آگهی مزایده , مزایده اقلام مازاد و راکد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916537/مزایده-اقلام-مازاد-و-راکد'>مزایده اقلام مازاد و راکد / آگهی مزایده , مزایده اقلام مازاد و راکد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916501/فراخوان-مناقصه-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-های-مخابرات-نوری--'>فراخوان مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های مخابرات نوری.... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ،  فراخوان مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های مخابرات نوری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916508/فراخوان-مناقصه-یراق-آلات-سیم-محافظ-OPGW-خطوط-انتقال-کشور'>فراخوان مناقصه یراق آلات سیم محافظ OPGW خطوط انتقال کشور / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ،  فراخوان مناقصه یراق آلات سیم محافظ OPGW خطوط انتقال کشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916518/مزایده-فروش-تعدادی-از-اقلام-مازاد-ضایعاتی'>مزایده فروش تعدادی از اقلام مازاد ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی از اقلام مازاد ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916550/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-فضاهای-مازاد-بر-نیاز'>مزایده واگذاری تعدادی از فضاهای مازاد بر نیاز / آگهی مزایده , مزایده واگذاری تعدادی از فضاهای مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916562/مزایده-واگذاری-محل-عینک-فروشی'>مزایده واگذاری محل عینک فروشی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری محل عینک فروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916557/مزایده-4-دستگاه-خودرو-نیسان-پیکاپ-و----نوبت-دوم'>مزایده  4 دستگاه خودرو نیسان پیکاپ و ....   نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  4 دستگاه خودرو نیسان پیکاپ و ....  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916565/مزایده-واگذاری-محل-مدرسه'>مزایده واگذاری محل مدرسه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری محل مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916571/مزایده-واگذاری-محل-دبیرستان'>مزایده واگذاری محل دبیرستان / آگهی مزایده , مزایده واگذاری محل دبیرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916488/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز---'>مناقصه نگهداری فضای سبز .... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه نگهداری فضای سبز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916459/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-3-نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه 3 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه 3 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916643/مزایده-فروش-سه-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-عرصه-مشاع'>مزایده فروش سه دستگاه آپارتمان مسکونی عرصه مشاع / مزایده,مزایده فروش سه دستگاه آپارتمان مسکونی عرصه مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916437/مزایده-فروش-قطعات-سالم-غیر-سالم-و-مستعمل-کامیونت-ایسوزو-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعات سالم، غیر سالم و مستعمل کامیونت ایسوزو نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش قطعات سالم، غیر سالم و مستعمل کامیونت ایسوزو نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916445/مناقصه-اجرای-تورهای-سیاحتی-و-زیارتی'>مناقصه اجرای تورهای سیاحتی و زیارتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای تورهای سیاحتی و زیارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916605/فراخوان-شرکتهای-ذیصلاح-جهت-حمل-بار-درون-شهری'>فراخوان شرکتهای ذیصلاح جهت حمل بار درون شهری / فراخوان عمومی , فراخوان شرکتهای ذیصلاح جهت حمل بار درون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916572/مناقصه-خرید-صندلی-پروازی-در-مسیرهای-تهران--عسلویه'>مناقصه خرید صندلی پروازی در مسیرهای تهران - عسلویه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید صندلی پروازی در مسیرهای تهران - عسلویه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916435/تجدید-مزایده-بهره-برداری-موقت-از-مجموعه-رستوران-96-5-29'>تجدید مزایده بهره برداری موقت از مجموعه رستوران 96.5.29 / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری موقت از مجموعه رستوران  تجدید 96.5.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916455/مناقصه-آگهی-عملیات-نصب-و-نگهداری-علائم-راهنمایی-و-رانندگی-و-تجهیزات-ترافیکی-اکیپی--'>مناقصه آگهی عملیات نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ترافیکی اکیپی ... / مناقصه , مناقصه عملیات عملیات نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ترافیکی اکیپی ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916417/فراخوان-تکمیل--تجهیز-و-بهره-برداری-از-مجموعه-ورزشی-استخر-و-سالن-چند-منظوره-نور'>فراخوان تکمیل ، تجهیز و بهره برداری از مجموعه ورزشی استخر و سالن چند منظوره نور  / فراخوان , فراخوان تکمیل ، تجهیز و بهره برداری از مجموعه ورزشی استخر و سالن چند منظوره نور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916428/مناقصه-مدیریت-فنی-و-اجرایی-مراکز-تحقیقات-آموزش-و-مشاوره-فضای-سبز--'>مناقصه مدیریت فنی و اجرایی مراکز تحقیقات آموزش و مشاوره فضای سبز... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه مدیریت فنی و اجرایی مراکز تحقیقات آموزش و مشاوره فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916469/مزایده-فروش-تعداد-5-قطعه-از-زمینهای-خود'>مزایده فروش تعداد 5 قطعه از زمینهای خود / مزایده ,مزایده فروش تعداد 5 قطعه از زمینهای خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916521/مزایده-فروش-زمینی-دارای-مجوز-ساخت-شش-طبقه-اداری'>مزایده فروش زمینی دارای مجوز ساخت شش طبقه اداری  / مزایده ,مزایده فروش زمینی دارای مجوز ساخت شش طبقه اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916468/مزایده-وسایط-نقلیه-سبک-و-سنگین'>مزایده وسایط نقلیه سبک و سنگین / آگهی مزایده , مزایده وسایط نقلیه سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916505/فراخوان-درب-قوطی-لاکدار-طلایی'>فراخوان درب قوطی لاکدار طلایی / آگهی فراخوان,فراخوان  درب قوطی لاکدار طلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916486/تجدید-مزایده-راهبری-و-بهره-برداری-از-خطوط-پردازش-پسماند'>تجدید مزایده راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند  / آگهی تجدید مزایده,مزایده راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916438/مزایده-فروش-اموال-و-املاک-مازاد-و-تملیکی-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش اموال و املاک مازاد و تملیکی نقد و اقساط  / مزایده ,مزایده فروش اموال و املاک مازاد و تملیکی نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916408/مناقصه-توسعه-و-اصلاح-شبکه-توزیع-برق'>مناقصه توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق / آگهی مناقصات عمومی دو مرحله ای , مناقصه توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916444/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-111-18متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 111.18متر / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 111.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916434/مزایده-ششدانگ-خانه-و-مغازه-عرصه-61متر'>مزایده ششدانگ خانه و مغازه عرصه 61متر / مزایده ,مزایده ششدانگ خانه و مغازه عرصه 61متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916397/مزایده-تعداد-8-دستگاه-خودرو-سبک-قابل-فروش-و-فرسوده--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 8 دستگاه خودرو سبک قابل فروش و فرسوده - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده تعداد 8 دستگاه خودرو سبک قابل فروش و فرسوده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916415/فراخوان-مناقصه-TUBES-STAINIESS-STEEL-1-4-IN-OD-3-8-IN-OD'>فراخوان مناقصه TUBES STAINIESS STEEL:1.4 IN OD-3/8 IN OD / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه TUBES STAINIESS STEEL:1.4 IN OD-3/8 IN OD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916422/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916549/مناقصه-خرید-130-متر-زنجیر-کامل-اسکراپر-کارخانه-فرآوری'>مناقصه خرید 130 متر زنجیر کامل اسکراپر کارخانه فرآوری  / مناقصه , مناقصه خرید 130 متر زنجیر کامل اسکراپر کارخانه فرآوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916412/مزایده-دستگاه-چاپ-و--'>مزایده دستگاه چاپ و ...  / مزایده , مزایده دستگاه چاپ و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916390/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-3-300متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 3.300متر / مزایده ,مزایده یک قطعه باغ مساحت 3.300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916395/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-80-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 80 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 80 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916389/مزایده-یکباب-ساختمان-عرصه-98-متر'>مزایده یکباب ساختمان عرصه 98 متر / مزایده ,مزایده یکباب ساختمان عرصه 98 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916471/مزایده-پنج-تخته-فرش-شش-متری-700-شانه--نوبت-دوم'>مزایده پنج تخته فرش شش متری 700 شانه - نوبت دوم  / مزایده , مزایده پنج تخته فرش شش متری 700 شانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916388/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-16080-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده ملک پلاک ثبتی 16080 فرعی از یک اصلی / مزایده ,مزایده ملک پلاک ثبتی 16080 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916398/مزایده-ترانسفورماتور-زمینی-و--'>مزایده ترانسفورماتور زمینی و ...  / مزایده , مزایده ترانسفورماتور زمینی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916448/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه سیصد متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916404/مزایده-یک-دست-مبل-هفت-نفره-و--'>مزایده یک دست مبل هفت نفره و ...  / مزایده , مزایده یک دست مبل هفت نفره و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916484/مناقصه-خرید-انواع-مختلف-باتری-های-ساکن-سرب--اسیدی-از-نوع-(سیلد)--تجدید'>مناقصه خرید انواع مختلف باتری های ساکن سرب - اسیدی از نوع (سیلد) - تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه خرید انواع مختلف باتری های ساکن سرب - اسیدی از نوع (سیلد) - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916383/مزایده-ملک-به-مساحت-672-895-00متر'>مزایده ملک به مساحت 672.895.00متر  / مزایده ,مزایده ملک به مساحت 672.895.00متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916406/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-94-04متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 94.04متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 94.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916392/مزایده-اجاره-املاک-در-شهرستان-جهرم'>مزایده اجاره املاک در شهرستان جهرم / مزایده، مزایده اجاره املاک در شهرستان جهرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916405/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-210-43متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 210.43متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 210.43متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916396/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-124-58مترمربع'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 124.58مترمربع / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 124.58مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916399/مزایده-مقدار-102-5-من-دیم-و-240-من-آبی-نوبت-اول'>مزایده مقدار 102.5 من دیم و 240 من آبی نوبت اول  / مزایده ,مزایده مقدار 102.5 من دیم و 240 من آبی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916402/مزایده-ششدانگ-پلاک-3556-2-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 3556/2 اصلی / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 3556/2 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916384/مناقصه-واگذاری-امور-پشتیبانی--نگهبانی-خدماتی-و--'>مناقصه واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی ،خدماتی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی ،خدماتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916409/مزایده-شششدانگ-زمین-2-5-طبقه'>مزایده شششدانگ زمین 2.5 طبقه  / مزایده ,مزایده شششدانگ زمین 2.5 طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916369/مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-ویلایی-با-قدمت-20-سال'>مزایده یک دستگاه ساختمان ویلایی با قدمت 20 سال / مزایده ,مزایده یک دستگاه ساختمان ویلایی با قدمت 20 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916391/مزایده-سواری-پراید'>مزایده سواری پراید  / مزایده , مزایده سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916491/تجدید-مزایده-واگذاری-به-اجاره-کشت-دو-قطعه-زمین-کشاورزی'>تجدید مزایده واگذاری به اجاره کشت دو قطعه زمین کشاورزی   / تجدید آگهی مزایده کتبی, مزایده واگذاری به اجاره کشت دو قطعه زمین کشاورزی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916372/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-9000متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 9000متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 9000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916375/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-2988-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 2988 فرعی از یک اصلی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی شماره 2988 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916377/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-1111-28متر'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه 1111.28متر / مزایده ,مزایده ششدانگ خانه و محوطه 1111.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916416/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-76-79متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 76.79متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 76.79متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916413/مزایده-یک-واحد-کارخانه-خوراک-دام-و-طیور'>مزایده یک واحد کارخانه خوراک دام و طیور / مزایده ,مزایده یک واحد کارخانه خوراک دام و طیور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916370/تجدید-مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه-شماره-8-و-10--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره دو باب مغازه شماره 8 و 10 ...نوبت دوم  / تجدید مزایده , مزایده اجاره دو باب مغازه شماره 8 و 10 .... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916427/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-204-59متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 204.59متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 204.59متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916400/تجدید-مناقصه-خرید-صندوق-هوشمند-cash-less'>تجدید مناقصه خرید صندوق هوشمند cash less / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید صندوق هوشمند cash less</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916378/مناقصه-خرید-مقدار-5797-متر-لوله-پلی-اتیلن-فاضلابی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید مقدار 5797 متر لوله پلی اتیلن فاضلابی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مقدار 5797 متر لوله پلی اتیلن فاضلابی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916425/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-412-60متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 412.60متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 412.60متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916452/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-هشتاد-و-پنج-متر-و-دوازده-دسیمتر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت هشتاد و پنج متر و دوازده دسیمتر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت هشتاد و پنج متر و دوازده دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916465/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-59-74متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 59.74متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 59.74متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916463/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-65-65متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 65.65متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 65.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916457/مزایده-ششدانگ-کارگاه-صنعتی-مساحت-180-88متر'>مزایده ششدانگ کارگاه صنعتی مساحت 180.88متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ کارگاه صنعتی مساحت 180.88متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916360/فراخوان-م-اجرای-کارهای-ساختمانی-و-تاسیساتی-نوبت-دوم'>فراخوان م اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916382/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پورشه'>مزایده یک دستگاه خودرو پورشه / مزایده یک دستگاه خودرو پورشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917002/مزایده-ملک-مساحت-زمین-برابر-203-3متر'>مزایده ملک مساحت زمین برابر 203.3متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت زمین برابر 203.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917022/مزایده-یکباب-آپارتمان-به-مساحت-115-59متر'>مزایده یکباب آپارتمان به مساحت 115.59متر / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان به مساحت 115.59متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917014/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-105-6مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 105.6مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 105.6مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916996/مزایده-ملک-بخش-20-تبریز-مال-مشاعی-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 20 تبریز مال مشاعی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش 20 تبریز مال مشاعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916421/مزایده-تعداد-7425-عدد-بلبرینگ'>مزایده تعداد 7425 عدد بلبرینگ  / مزایده تعداد 7425 عدد بلبرینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917010/مزایده-گاوداری-و-دامداری-مساحت-2279متر'>مزایده گاوداری و دامداری مساحت 2279متر  / مزایده,مزایده گاوداری و دامداری مساحت 2279متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917019/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-2535-مجزی-شده-از-193-فرعی'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک 2535 مجزی شده از 193 فرعی  / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک 2535 مجزی شده از 193 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916456/مزایده812-قلم-قطعات-و-لوازم-یدکی-و-اتومبیل-پژو-پارس'>مزایده812  قلم  قطعات و لوازم یدکی و اتومبیل پژو پارس / مزایده812  قلم  قطعات و لوازم یدکی و اتومبیل پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916443/مزایده-یک-دستگاه-میکسر-و--'>مزایده یک دستگاه میکسر و ... / مزایده یک دستگاه میکسر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916352/مناقصه-انجام-خدمات-مجوز-راهنمایی-و-رانندگی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات مجوز راهنمایی و رانندگی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات مجوز راهنمایی و رانندگی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916439/مزایده-تاکسی-پژو-رنگ-زرد-مدل-1386'>مزایده تاکسی پژو رنگ زرد مدل 1386 / مزایده تاکسی پژو رنگ زرد مدل 1386</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916429/مزایده-وانت-پیکان-رنگ-سفید-مدل-1390'>مزایده وانت پیکان رنگ سفید مدل 1390 / مزایده وانت پیکان رنگ سفید مدل 1390</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916414/مناقصه-سهمیه-قیر-و-کیوم-باتوم-(VB)-نوبت-دوم'>مناقصه سهمیه قیر و کیوم باتوم (VB)  نوبت دوم  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه سهمیه قیر و کیوم باتوم (VB)  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916430/مزایده-عمومی-منازل-سازمانی'>مزایده عمومی منازل سازمانی  / مزایده ,مزایده عمومی منازل سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916560/فراخوان-خدمات-پیمانکاری-اجرای-قسمتی-از-خط-انتقال-فاضلاب'>فراخوان خدمات پیمانکاری اجرای قسمتی از خط انتقال فاضلاب / فراخوان ,فراخوان خدمات پیمانکاری اجرای قسمتی از خط انتقال فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916534/خلاصه-آگهی-مناقصه-خرید-سوئیچ-شبکه-مورد-نیاز-شهرداری-مشهد'>خلاصه آگهی مناقصه خرید سوئیچ شبکه مورد نیاز شهرداری مشهد / خلاصه آگهی مناقصه خرید سوئیچ شبکه مورد نیاز شهرداری مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916601/مناقصه-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-سدها-و-شبکه-های-آبیاری'>مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های آبیاری / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916575/فراخوان-خدمات-پیمانکاری-تهیه-لوله-و-اجرای-خط-انتقال-فاضلاب-شهر-تایباد'>فراخوان خدمات پیمانکاری تهیه لوله و اجرای خط انتقال فاضلاب شهر تایباد / فراخوان ,فراخوان خدمات پیمانکاری تهیه لوله و اجرای خط انتقال فاضلاب شهر تایباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916650/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-و-واگذاری-امور-حجمی'>مناقصه تامین نیروی انسانی و واگذاری امور حجمی  / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی و واگذاری امور حجمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916356/مناقصه-انجام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-و-احداث-شبکه-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات اجرایی لوله گذاری و احداث شبکه فاضلاب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات اجرایی لوله گذاری و احداث شبکه فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916627/اگهی-فروش-آهن-آلات-اسقاط--ماشین-آلات--دستگاه-ها-و-تجهیزات-مازاد-بر-نیاز'>اگهی فروش آهن آلات اسقاط ، ماشین آلات ، دستگاه ها و تجهیزات مازاد بر نیاز  / آگهی فروش , فروش آهن آلات اسقاط ، ماشین آلات ، دستگاه ها و تجهیزات مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916612/تجدید-مناقصه-هیه-و-حمل-تجهیزات-سلول-خورشیدی-تامین-برق'>تجدید مناقصه هیه و حمل تجهیزات سلول خورشیدی تامین برق  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و حمل تجهیزات سلول خورشیدی تامین برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916674/مزایده-بوفه-مرکزی'>مزایده بوفه مرکزی  / آگهی مزایده,  مزایده بوفه مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916817/مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-های-کامپیوتری'>مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های کامپیوتری / مناقصه , مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916872/مزایده-فروش-یک-قطعه-نهر-متروکه-با-کاربری-ورزشی'>مزایده فروش یک قطعه نهر متروکه با کاربری ورزشی  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه نهر متروکه با کاربری ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916838/مزایده-فروش-میز-صندلی-فایل-کمد-فلزی-لوازم-کامپیوتری'>مزایده فروش میز، صندلی، فایل، کمد فلزی، لوازم کامپیوتری / آگهی مزایده, مزایده فروش  میز، صندلی، فایل، کمد فلزی، لوازم کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916843/تجدید-مزایده-جمع-آوری-پسماند-خشک-صنوف-شهر-سیرجان'>تجدید مزایده جمع آوری پسماند خشک صنوف شهر سیرجان  / تجدید مزایده جمع آوری پسماند خشک صنوف شهر سیرجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916847/مناقصه-پروژه-تهیه--حمل-و-پخش-آسفالت-ورودی-و-معابر-سطح-شهر-خداجو--مرحله-دوم'>مناقصه پروژه تهیه , حمل و پخش آسفالت ورودی و معابر سطح شهر خداجو  -مرحله دوم  / مناقصه پروژه تهیه , حمل و پخش آسفالت ورودی و معابر سطح شهر خداجو - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916490/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / اگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916368/مناقصه-نگهداری-و-راهبری-تصفیه-خانه-های-مستقر-در-دفتر-مرکزی'>مناقصه نگهداری و راهبری تصفیه خانه های مستقر در دفتر مرکزی / آگهی مناقصه , مناقصه  نگهداری و راهبری تصفیه خانه های مستقر در دفتر مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916464/مزایده-فروش-محصول-سردرختی-پسته'>مزایده فروش محصول سردرختی پسته / اگهی مزایده ,مزایده فروش محصول سردرختی پسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916472/مناقصه-عملیات-کودروبی'>مناقصه عملیات کودروبی / مناقصه , مناقصه عملیات کودروبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916510/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکان'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکان / اگهی مناقصه ,مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916630/مزایده-ملک-مشاع-منزل-مسکونی-عرصه-صدو-هفت-متر'>مزایده ملک مشاع منزل مسکونی عرصه صدو هفت متر / مزایده,مزایده ملک مشاع منزل مسکونی عرصه صدو هفت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916515/فراخوان-مناقصه-عملیان-اجرایی-پروژه-مرمت-و-بهسازی-بان--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیان اجرایی پروژه مرمت و بهسازی بان - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه  , فراخوان مناقصه عملیان اجرایی پروژه مرمت و بهسازی باند -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916636/مزایده-فروش-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-املاک'>مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان املاک / مزایده,مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916639/مزایده-فروش-ساختمان-مسکونی-به-مساحت-196-44متر'>مزایده فروش ساختمان مسکونی به مساحت 196.44متر / مزایده,مزایده فروش ساختمان مسکونی به مساحت 196.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916410/مناقصه-تامین-تجهیزات-و-اقلام-هتلی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین تجهیزات و اقلام هتلی- نوبت دوم / فراخوان مناقصه، مناقصه تامین تجهیزات و اقلام هتلی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916432/مناقصه-روغنکشی-از-حدود-10-هزار-تن-دانه-روغنی--نوبت-دوم'>مناقصه روغنکشی از حدود 10 هزار تن دانه روغنی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه روغنکشی از حدود 10 هزار تن دانه روغنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916788/فراخوان-مناقصه-عمومی-تهیه-و-اجرای-عایق-پیش-ساخته'>فراخوان مناقصه عمومی تهیه و اجرای عایق پیش ساخته / فراخوان مناقصه عمومی تهیه و اجرای عایق پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916750/مناقصه-خرید-تن-ماهی--رب-گوجه-فرنگی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تن ماهی , رب گوجه فرنگی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تن ماهی , رب گوجه فرنگی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916771/فراخوان-عمومی-پروژه-تکمیل-و-احداث-ساختمان-مجتمع-خدمات-امور-بیمه-ای-استان'>فراخوان عمومی پروژه تکمیل و احداث ساختمان مجتمع خدمات امور بیمه ای استان  / فراخوان عمومی پروژه تکمیل و احداث ساختمان مجتمع خدمات امور بیمه ای استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916754/تمدید-مناقصه-بررسی-سیستم-اعلام-حریق'>تمدید مناقصه بررسی سیستم اعلام حریق  / تمدید مناقصه عمومی, مناقصه بررسی سیستم اعلام حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916877/مزایده-مغازه-شماره-5-به-متراژ-تقریبی-38-مترمربع'>مزایده مغازه شماره 5 به متراژ تقریبی 38 مترمربع   / مزایده مغازه شماره 5 به متراژ تقریبی 38 مترمربع  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916344/مناقصه-پروژه-طراحی-تامین-کالا-و-اجرای-کارهای-باقیمانده-آشیانه-هلیکوپتری-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه طراحی تامین کالا و اجرای کارهای باقیمانده آشیانه هلیکوپتری نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی،مناقصه پروژه طراحی تامین کالا و اجرای کارهای باقیمانده آشیانه هلیکوپتری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916745/مزایده-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش'>مزایده اماکن ورزشی تحت پوشش / آگهی مزایده , مزایده اماکن ورزشی تحت پوشش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916799/مزایده-زمین-و-تجهیزات-و-ماشین-آلات'>مزایده زمین و تجهیزات و ماشین آلات / مزایده,مزایده زمین و تجهیزات و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916992/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-فریزر-اسنوا---'>مزایده یک دستگاه یخچال فریزر اسنوا  ... / مزایده یک دستگاه یخچال فریزر اسنوا  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916795/مزایده-فروش-تعداد-33-رقبه-املاک-تملیکی-و-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش تعداد 33 رقبه املاک تملیکی و مازاد بر نیاز  / مزایده,مزایده فروش تعداد 33 رقبه املاک تملیکی و مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916340/مناقصه-تامین-خودروهای-در-اختیار-شرکت-عمران-پرند-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودروهای در اختیار شرکت عمران پرند  نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین خودروهای در اختیار شرکت عمران پرند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916904/استعلام-لباس-فرم'>استعلام لباس فرم  / استعلام, استعلام لباس فرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916979/استعلام-تعمیرات-اساسی-پستهای-230-کیلووان-دیواندره-و-سقز'>استعلام  تعمیرات اساسی پستهای 230 کیلووان دیواندره و سقز  / استعلام ,استعلام  تعمیرات اساسی پستهای 230 کیلووان دیواندره و سقز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916820/استعلام-خرید-پارالل-کانکتور'>استعلام خرید پارالل کانکتور  / استعلام خرید پارالل کانکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916931/استعلام-ساخت-ماژول-کنترلی-چراغ-های-روشنایی-باند'>استعلام ساخت ماژول کنترلی چراغ های روشنایی باند / استعلام، استعلام ساخت ماژول کنترلی چراغ های روشنایی باند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916945/استعلام-کابینت-آشپزخانه-اپن-تمام-MDF-هیگلاس'>استعلام کابینت آشپزخانه اپن تمام MDF هیگلاس / استعلام، استعلام کابینت آشپزخانه اپن تمام MDF هیگلاس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916958/استعلام-اطفا-حریق-مرکز-حمیدیه'>استعلام اطفا حریق مرکز حمیدیه / استعلام ، استعلام اطفا حریق مرکز حمیدیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916969/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-سیستم-X-Ray-مجتمع-انقلاب-اسلامی'>استعلام تعمیر و بازسازی سیستم X-Ray مجتمع انقلاب اسلامی / استعلام، استعلام تعمیر و بازسازی سیستم X-Ray مجتمع انقلاب اسلامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916984/استعلام-پشتیبانی-فنی-و-3-عدد-هارد-SSD'>استعلام پشتیبانی فنی و 3 عدد هارد SSD / استعلام، استعلام پشتیبانی فنی و 3 عدد هارد SSD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916924/استعلام-خرید-یک-دستگاه-تبلت'>استعلام خرید یک دستگاه تبلت / استعلام خرید یک دستگاه تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917030/استعلام-asus-x541'>استعلام asus x541 / استعلامasus x541</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916947/استعلام-برگزاری-تور-یک-روزه'>استعلام برگزاری تور یک روزه / استعلام برگزاری تور یک روزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916990/استعلام-یک-دستگاه-سیستم-کامپیوتر'>استعلام یک دستگاه سیستم کامپیوتر / استعلام یک دستگاه سیستم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916961/استعلام-نصب-تجهیزات-برق-اتاق-سرور'>استعلام نصب تجهیزات برق اتاق سرور  / استعلام ,استعلام نصب تجهیزات برق اتاق سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916946/استعلام-کولر-اسپلیت'>استعلام کولر اسپلیت / استعلام کولر اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916978/استعلام-کیس-کامپیوتر-با-مشخصات-پیوست-و-مانیتور-و-اسکنر-و-پرینتر'>استعلام کیس کامپیوتر با مشخصات پیوست و مانیتور و اسکنر و پرینتر / استعلام ,استعلام کیس کامپیوتر با مشخصات پیوست و مانیتور و اسکنر و پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916997/استعلام-میکروفون'>استعلام میکروفون / استعلام میکروفون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917013/استعلام-خرید-رله-f350'>استعلام خرید رله f350 / استعلام خرید رله f350</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917026/استعلام-خرید-کولر-گازی'>استعلام خرید کولر گازی / استعلام خرید کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916960/استعلام-کولر-گازی-اینورتر'>استعلام کولر گازی اینورتر / استعلام کولر گازی اینورتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916973/استعلام-دستگاه-نانوایی-سه-کاره-استاندارد-لواش'>استعلام دستگاه نانوایی سه کاره استاندارد لواش / استعلام دستگاه نانوایی سه کاره استاندارد لواش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916332/مناقصه-حمل-جاده-ای-200-هزار-تن-محمولات-علوفه-ای-نوبت-دوم'>مناقصه حمل جاده ای 200 هزار تن محمولات علوفه ای نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل جاده ای 200 هزار تن محمولات علوفه ای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916981/استعلام-تعمیر-دیگ-بخار-خشکشویی'>استعلام تعمیر دیگ بخار خشکشویی / استعلام تعمیر دیگ بخار خشکشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916991/استعلام-دستگاه-نانوایی-گردان-استاندارد-لواش'>استعلام دستگاه نانوایی گردان استاندارد لواش / استعلام دستگاه نانوایی گردان استاندارد لواش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916998/استعلام-جاروبرقی-و-تلویزیون-(جاروبرقی-پلار-و-تلویزیون-اسنوا)'>استعلام جاروبرقی و تلویزیون (جاروبرقی پلار و تلویزیون اسنوا) / استعلام جاروبرقی و تلویزیون (جاروبرقی پلار و تلویزیون اسنوا)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916985/استعلام-لوله-مورد-نیاز-پروژه-اجرای-سیستم-آبیاری-تحت-فشار'>استعلام  لوله مورد نیاز پروژه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار / استعلام, استعلام  لوله مورد نیاز پروژه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916974/استعلام-خرید-چاپگر-رایانه'>استعلام خرید چاپگر رایانه  / استعلام, استعلام خرید چاپگر رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916963/استعلام-نصب-ایزوگام-پشت-بام-خانه-های-سازمانی'>استعلام  نصب ایزوگام پشت بام خانه های سازمانی / استعلام, استعلام  نصب ایزوگام پشت بام خانه های سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916959/استعلام-کیسه-بذری'>استعلام  کیسه بذری  / استعلام, استعلام  کیسه بذری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916952/استعلام-پچ-پنل-کابل-پیک-فیبر-نوری'>استعلام پچ پنل کابل پیک فیبر نوری / استعلام, استعلام پچ پنل کابل پیک فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916966/استعلام-پرینتر-1102'>استعلام پرینتر 1102  / استعلام, استعلام  پرینتر 1102 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916313/مناقصه-خرید-پره-کورتیس-متحرک--'>مناقصه خرید پره کورتیس متحرک ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید پره کورتیس متحرک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916328/مناقصه-حمل-ریلی-نوبت-دوم'>مناقصه حمل ریلی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل ریلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916987/استعلام-ارتقا-سیستم-بایگانی-اسناد-از-لحاظ-ایمنی'>استعلام ارتقا سیستم بایگانی اسناد از لحاظ ایمنی  / استعلام ، ارتقا سیستم بایگانی اسناد از لحاظ ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917025/استعلام-تجهیزات-سرور'>استعلام  تجهیزات سرور  / استعلام ، استعلام  تجهیزات سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917016/استعلام-لیسانس-آنتی-ویروس-سرور'>استعلام لیسانس آنتی ویروس سرور / استعلام , استعلام لیسانس آنتی ویروس سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916983/استعلام-دستگاه-چای-ساز-فنجان-نعلبکی'>استعلام دستگاه چای ساز فنجان نعلبکی / استعلام, استعلام  دستگاه چای ساز فنجان نعلبکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917015/استعلام-عملیات-ساختمانی-پست-موقت-66-کیلو-ولت-لار-3'>استعلام عملیات ساختمانی پست موقت 66 کیلو ولت لار 3 / استعلام ، استعلام عملیات ساختمانی پست موقت 66 کیلو ولت لار 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917028/استعلام-انجام-خدمات-مهندسی-و-طراحی-احداث-پست-63-230-کیلوولت-کامیاران'>استعلام انجام خدمات مهندسی و طراحی احداث پست 63/230 کیلوولت کامیاران  / استعلام، استعلام انجام خدمات مهندسی و طراحی احداث پست 63/230 کیلوولت کامیاران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917024/استعلام-فعالیت-های-مشاوره-ای-مربوط-به-مدیریت'>استعلام فعالیت های مشاوره ای مربوط به مدیریت      / استعلام , استعلام فعالیت های مشاوره ای مربوط به مدیریت     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917018/استعلام-ضربه-گیر-سالن-ورزشی'>استعلام ضربه گیر سالن ورزشی / استعلام, استعلام ضربه گیر سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917007/استعلام-تانکر-آب-10-هزار-لیتری-با-ورق-4-میل-ایرانی'>استعلام تانکر آب 10 هزار لیتری با ورق 4 میل ایرانی  / استعلام, استعلام تانکر آب 10 هزار لیتری با ورق 4 میل ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916994/استعلام-پرده-سربی'>استعلام پرده سربی / استعلام، استعلام پرده سربی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917045/استعلام-هارداسکازی--'>استعلام هارداسکازی ... / استعلام، استعلام هارداسکازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917031/استعلام-ستونها-و-کاور--'>استعلام ستونها و کاور... / استعلام ستونها و کاور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917029/استعلام-جهت-سم-پاشی-درختان-و-مرکبات'>استعلام جهت سم پاشی درختان و مرکبات  / استعلام جهت سم پاشی درختان و مرکبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917023/استعلام-هارد'>استعلام هارد / استعلام, استعلام هارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917020/استعلام-سرور-سوپر-ماکرو'>استعلام سرور سوپر ماکرو / استعلام,استعلام سرور سوپر ماکرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917003/استعلام-رادیاتور-شوفاژ-و-اتصالات'>استعلام رادیاتور شوفاژ و اتصالات / استعلام  رادیاتور شوفاژ و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916366/مناقصه-انجام-امور-خدماتی--'>مناقصه انجام امور خدماتی ... / مناقصه , مناقصه انجام امور خدماتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917004/استعلام-کارتن--'>استعلام کارتن... / استعلام، استعلام کارتن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917000/استعلام-5-عدد-نورد-مرکب-ماشین-چاپ'>استعلام  5 عدد نورد مرکب ماشین چاپ / استعلام, استعلام  5 عدد نورد مرکب ماشین چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917017/استعلام-سه-دستگاه-all-in-one'>استعلام  سه دستگاه  all in one   / استعلام, استعلام  سه دستگاه  all in one  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917009/استعلام-یک-دستگاه-لپ-تاپ-مارک-asus'>استعلام یک دستگاه لپ تاپ مارک asus / استعلام, استعلام یک دستگاه لپ تاپ مارک asus</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916910/استعلام-یک-دستگاه-لپ-تاپ'>استعلام یک دستگاه لپ تاپ / استعلام یک دستگاه لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916902/استعلام-سرامیک-پردیس-مشهد'>استعلام سرامیک پردیس مشهد  / استعلام, استعلام سرامیک پردیس مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916891/استعلام-تایل-سقفی-مینرال-اکوستیک'>استعلام تایل سقفی مینرال اکوستیک / استعلام، استعلام تایل سقفی مینرال اکوستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916387/تجدید-آگـهـی-مزایـده-عمومی-بهره‌برداری-از-فضایی-جهت-نصب-دکل-و-تجهیزات-منصوبه-در-پشت-بام-ساختمان-اداری-96-5-29'>تجدید آگـهـی مزایـده عمومی بهره‌برداری از فضایی جهت نصب دکل و تجهیزات منصوبه در پشت بام ساختمان اداری 96.5.29 / تجدید آگـهـی مزایـده عمومی , آگـهـی مزایـده عمومی بهره‌برداری از فضایی جهت نصب دکل و تجهیزات منصوبه در پشت بام ساختمان اداری 96.5.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916940/استعلام-کامپیوتر-لب-تاپ-ایسوز-k550-vxd'>استعلام کامپیوتر لب تاپ ایسوز k550 vxd / استعلام کامپیوتر لب تاپ ایسوز k550 vxd</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916922/استعلام-چاپگر-96-5-29'>استعلام چاپگر 96.5.29 / استعلام, استعلام چاپگر  96.5.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916901/استعلام-پروتز-پنجه-96-5-29'>استعلام پروتز پنجه 96.5.29 / استعلام پروتز پنجه 96.5.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916933/استعلام-اجرای-عملیات-ساخت-گیت-های-اضطراری-کنترل-ورود-و-خروج-مسافر'>استعلام اجرای عملیات ساخت گیت های اضطراری کنترل ورود و خروج مسافر  / استعلام, استعلام اجرای عملیات ساخت گیت های اضطراری کنترل ورود و خروج مسافر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916930/استعلام-تجهیزات-و-اجرای-ارتباط-فیبر-نوری'>استعلام تجهیزات و اجرای ارتباط فیبر نوری / استعلام, استعلام تجهیزات و اجرای ارتباط فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916926/استعلام-احجام-بهینه-سازی-جاده-دسترسی-پست-400-بیرجند'>استعلام احجام بهینه سازی جاده دسترسی پست 400 بیرجند  / استعلام, استعلام احجام بهینه سازی جاده دسترسی پست 400 بیرجند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916929/استعلام-دیوار-بتنی-پیش-ساخته'>استعلام دیوار بتنی پیش ساخته / استعلام, استعلام دیوار بتنی پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916920/استعلام-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام تجهیزات رایانه ای / استعلام, استعلام تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916357/مزایده-بهره-برداری-از-نماشگاه-و-فروشگاه-موتورسیکلت-های-حرفه-ای--'>مزایده بهره برداری از نماشگاه و فروشگاه موتورسیکلت های حرفه ای ... / مزایده بهره برداری از نماشگاه و فروشگاه موتورسیکلت های حرفه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916905/استعلام-اجرای-طرح-برق-رسانی-96-5-29'>استعلام اجرای طرح برق رسانی  96.5.29 / استعلام ,استعلام اجرای طرح برق رسانی  96.5.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916909/استعلام-اجرای-طرح-برق-رسانی-96-5-29'>استعلام اجرای طرح برق رسانی  96.5.29 / استعلام ,استعلام اجرای طرح برق رسانی ایستگاه مجتمع خشت سر 96.5.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916918/استعلام-اجرای-درب-و-پنجره-دوجداره--'>استعلام اجرای درب و پنجره دوجداره ... / استعلام ,استعلام اجرای درب و پنجره دوجداره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916928/استعلام-پنجره-های-upvc-اریا-ایرانی'>استعلام پنجره های upvc اریا ایرانی / استعلام , استعلام  پنجره های upvc اریا ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916916/استعلام-استراکچر-گنتری-63-کیلو-ولت'>استعلام استراکچر گنتری 63 کیلو ولت / استعلام , استعلام استراکچر گنتری 63 کیلو ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916944/استعلام-ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام ابزارآلات الکتریکی / استعلام, استعلام ابزارآلات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916956/استعلام-گرمکن-و-شلوار-ورزشی'>استعلام گرمکن و شلوار ورزشی  / استعلام , استعلام گرمکن و شلوار ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916937/استعلام-رنگ-آمیزی-کانکس-برق-دار'>استعلام  رنگ آمیزی کانکس برق دار / استعلام, استعلام  رنگ آمیزی کانکس برق دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916927/استعلام-لوله-پلی-اتیلنی-دو-جداره-فاضلابی'>استعلام لوله پلی اتیلنی دو جداره فاضلابی / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلنی دو جداره فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916908/استعلام-دستگاه-شوک-ویوتراپی-فیزیوتراپی'>استعلام دستگاه شوک ویوتراپی فیزیوتراپی  / استعلام , استعلام دستگاه شوک ویوتراپی فیزیوتراپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916972/استعلام-رایانه-یکپارچه-all-ino-one-asuszenproz220ic'>استعلام  رایانه یکپارچه all-ino one asuszenproz220ic / استعلام, استعلام  رایانه یکپارچه all-ino one asuszenproz220ic</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916941/استعلام-رایانه-یکپارچه-mslpro246nc-و-پایه-مانیتور-ارگونومیک-باراد'>استعلام  رایانه یکپارچه mslpro246nc و پایه مانیتور ارگونومیک باراد / استعلام, استعلام  رایانه یکپارچه mslpro246nc و پایه مانیتور ارگونومیک باراد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916923/استعلام-رم-سرور-HP-16-G-G8'>استعلام رم سرور HP 16 G-G8 / استعلام, استعلام رم سرور HP 16 G-G8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916938/استعلام-کارت-RTU'>استعلام کارت RTU  / استعلام ، استعلام کارت RTU </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916950/استعلام-هنگر--پایه--بست-و-طناب'>استعلام هنگر - پایه - بست و طناب / استعلام، استعلام هنگر - پایه - بست و طناب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916964/استعلام-سیستم-نرم-افزاری-درگاه-خدمات-شبکه-دولت'>استعلام سیستم نرم افزاری درگاه خدمات شبکه دولت / استعلام، استعلام سیستم نرم افزاری درگاه خدمات شبکه دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916976/استعلام-خرید-اتصالات-پلی-اتیلن-و-اجرای-لوله-کشی'>استعلام خرید اتصالات پلی اتیلن و اجرای لوله کشی  / استعلام , استعلام خرید اتصالات پلی اتیلن و اجرای لوله کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916935/استعلام-کمپرسوراسکرو-3000-لیتری-با-خط-فیلتراسیون'>استعلام  کمپرسوراسکرو 3000 لیتری با خط فیلتراسیون / استعلام  کمپرسوراسکرو 3000 لیتری با خط فیلتراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916374/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش'>مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش  / مزایده , مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917027/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام تلویزیون LED / استعلام, تلویزیون LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916954/استعلام-ALL-IN-ONE-AIO-PRO-20E-6M-15-MULTI-TOUCH-MSI-BLACK'>استعلام ALL IN ONE AIO PRO 20E-6M-15- MULTI TOUCH MSI BLACK / استعلام ALL IN ONE AIO PRO 20E-6M-15- MULTI TOUCH MSI BLACK</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916980/استعلام-رایانه-همراه-نوت-بوک'>استعلام رایانه همراه نوت بوک / استعلام, استعلام رایانه همراه نوت بوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916975/استعلام-چراغ-پنل-توکار'>استعلام چراغ پنل توکار / استعلام چراغ پنل توکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916936/استعلام-پروژه-آسفالت-جاده-دسترس-شهرک-صنعتی-فراشبند'>استعلام پروژه آسفالت جاده دسترس شهرک صنعتی فراشبند / استعلام, استعلام پروژه آسفالت جاده دسترس شهرک صنعتی فراشبند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916951/استعلام-بازسازی-تعمیر-سرویس-تعویض-و-اصلاح-سیستم-هوادهی'>استعلام بازسازی، تعمیر، سرویس، تعویض و اصلاح سیستم هوادهی / استعلام, استعلام بازسازی، تعمیر، سرویس، تعویض و اصلاح سیستم هوادهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916989/استعلام-خازن-سه-فاز'>استعلام خازن سه فاز / استعلام ,استعلام خازن سه فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917006/استعلام-پمپ-هیدرولیک'>استعلام پمپ هیدرولیک  / استعلام, استعلام پمپ هیدرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917021/استعلام-بطری-بسته-بندی-بتادین-جنس-پلی-اتیلنی'>استعلام بطری بسته بندی بتادین جنس پلی اتیلنی / استعلام بطری بسته بندی بتادین جنس پلی اتیلنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916953/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916347/مزایده-زمین-چمن-طبیعی-فوتبال'>مزایده زمین چمن طبیعی فوتبال  / مزایده زمین چمن طبیعی فوتبال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916967/استعلام-خرید-و-تامین-بخشی-از-لوازم-مورد-نیاز-برق-فشار-قوی'>استعلام خرید و تامین بخشی از لوازم مورد نیاز برق فشار قوی / استعلام خرید و تامین بخشی از لوازم مورد نیاز برق فشار قوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917012/استعلام-کیبورد-و-موس'>استعلام کیبورد و موس / استعلام کیبورد و موس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916986/استعلام-تخریب-بعضی-از-اتاق-های-ساختمان-11-طبقه'>استعلام تخریب بعضی از اتاق های ساختمان 11 طبقه / استعلام تخریب بعضی از اتاق های ساختمان 11 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916993/استعلام-اسپلیت-ایستاده-گازی-مدل-ال-جی-و--'>استعلام اسپلیت ایستاده گازی مدل ال جی و ... / استعلام, استعلام اسپلیت ایستاده گازی مدل ال جی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916359/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-81-33مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 81.33مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 81.33مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917055/مناقصه-خرید-لوله-فایبرگلاس-به-قطر-1000-میلیمتر-به-مقدار-3054-متر'>مناقصه خرید لوله فایبرگلاس به قطر 1000 میلیمتر به مقدار 3054 متر / فراخوان ارزیابی کیفی، مناقصه خرید لوله فایبرگلاس به قطر 1000 میلیمتر به مقدار 3054 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917001/فراخوان-ارزیابی-کیفی-عملیات-اجرایی-تکمیل-و-ارتقاء-تصفیه-خانه-فاضلاب'> فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی تکمیل و ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب / فراخوان ، فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی تکمیل و ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916345/مزایده-اجاره-ساختمان-آموزشی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره ساختمان آموزشی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره ساختمان آموزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916355/مزایده-پلاک-ثبتی-200-9984-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 200/9984 اصلی  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 200/9984 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916618/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-محدوده-D-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده D  تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده D  تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916755/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-450مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت 450مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 450مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916645/فراخوان-مناقصه-Online-Gas-Chromatograph'>فراخوان مناقصه Online Gas Chromatograph / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه Online Gas Chromatograph</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916628/مزایده-زائر-سرای-امامزاده-علی-اصغر-(ع)-روستای-زرآباد'>مزایده زائر سرای امامزاده علی اصغر (ع) روستای زرآباد  / مزایده زائر سرای امامزاده علی اصغر (ع) روستای زرآباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916753/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1500مترمربع-نوبت-چهارم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1500مترمربع نوبت چهارم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1500مترمربع نوبت 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916752/مزایده-سه-دانگ-عرصه-و-نصف-امتیازات-به-پلاک-ثبتی-1417-اصلی'>مزایده سه دانگ عرصه و نصف امتیازات به پلاک ثبتی 1417 اصلی / مزایده سه دانگ عرصه و نصف امتیازات به پلاک ثبتی 1417 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916749/مزایده-ششدانگ-زمین-عرصه-981مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین عرصه 981مترمربع نوبت دوم / مزایده ششدانگ زمین عرصه 981مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916339/مزایده-فروش-لوازم-ساندویچی-شامل-یکدستگاه-یخچال-الکترواستیل---مرحله-دوم'>مزایده فروش لوازم ساندویچی شامل یکدستگاه یخچال الکترواستیل ... مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش لوازم ساندویچی شامل یکدستگاه یخچال الکترواستیل ... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916619/مزایده-کارگاه-تولید-شن-و-ماسه-نوبت-دوم'>مزایده کارگاه تولید شن و ماسه  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده کارگاه تولید شن و ماسه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916614/مناقصه-احداث-ساختمان-عملیات-برق-ملایر-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان عملیات برق ملایر     نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه، مناقصه احداث ساختمان عملیات برق ملایر     نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916629/مزایده-تعداد-چهار-تخته-فرش-دستباف'>مزایده  تعداد چهار تخته فرش دستباف / مزایده ,مزایده  تعداد چهار تخته فرش دستباف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916632/مناقصه-احداث-مخزن-هوایی'>مناقصه احداث مخزن هوایی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه احداث مخزن هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916703/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی  نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916701/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-شماره-2-فرعی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک شماره 2 فرعی / مزایده,مزایده  ششدانگ عرصه و اعیان پلاک شماره 2 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916681/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-50-11متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 50.11متر / مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 50.11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916610/مزایده-دیگ-آلومینیومی--کباب-پز--اجاق-پلوپز--میز-تخته'>مزایده دیگ آلومینیومی ، کباب پز ، اجاق پلوپز ، میز تخته / مزایده , مزایده  دیگ آلومینیومی ، کباب پز ، اجاق پلوپز ، میز تخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916747/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-92-2متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 92.2متر / مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 92.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916598/مزایده-دستگاه-هموژنیزه--دستگاه-پاستوریزه--پمپ-مهارت-جهان'>مزایده  دستگاه هموژنیزه ، دستگاه پاستوریزه ، پمپ مهارت جهان  / مزایده , مزایده  دستگاه هموژنیزه ، دستگاه پاستوریزه ، پمپ مهارت جهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916624/مزایده-فروش-موتور-48-اسب-بخار-یاماها-و--'>مزایده فروش موتور 48 اسب بخار یاماها و ... / مزایده, مزایده فروش موتور 48 اسب بخار یاماها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916351/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-93-50متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 93.50متر  / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 93.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916746/مزایده-فروش-املاک-عرصه-161-205-566متر'>مزایده فروش املاک عرصه 161-205-566متر  / مزایده,مزایده فروش املاک عرصه 161-205-566متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916615/مزایده-واگذاری-به-اجاره-مانژ-سوارکاری-تابلو-و-استندهای-تبلیغاتی'>مزایده واگذاری به اجاره مانژ سوارکاری، تابلو و استندهای تبلیغاتی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره مانژ سوارکاری، تابلو و استندهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916706/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-هرکدام-117متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت هرکدام 117متر  نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت هرکدام 117متر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916633/مزایده-اجاره-مرکز-آموزشی-رفاهی-شماره-2-فرهنگیان-بندرعباس-96-5-29'>مزایده اجاره مرکز آموزشی رفاهی شماره 2 فرهنگیان بندرعباس 96.5.29 / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره مرکز آموزشی رفاهی شماره 2 فرهنگیان بندرعباس96.5.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916644/مناقصه-خرید-خوار-و-بار-مصرفی'>مناقصه خرید خوار و بار مصرفی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید خوار و بار مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916677/مزایده-مقدار-624-سهم-از-1000-سهم-از-آپارتمان'>مزایده مقدار 624 سهم از 1000 سهم از آپارتمان  / مزایده مقدار 624 سهم از 1000 سهم از آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916331/مزایده-اجاره-تعداد-4-عدد-کیوسک-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده اجاره تعداد 4 عدد کیوسک مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره تعداد 4 عدد کیوسک مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916637/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-خدمات-درمانی'>مناقصه واگذاری  بخشی از خدمات درمانی / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری  بخشی از خدمات درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916709/مزایده-ششدانگ-یک-باب-منزل-مسکونی-کلاسه-959205'>مزایده  ششدانگ یک باب منزل مسکونی کلاسه 959205  / مزایده,مزایده  ششدانگ یک باب منزل مسکونی کلاسه 959205 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916712/مزایده-مقدار-615-مترمربع-کاشی-نوبت-دوم'>مزایده مقدار 615 مترمربع کاشی نوبت دوم  / مزایده مقدار 615 مترمربع کاشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916743/مزایده-خانه-مسکونی-بخش-4-ثبتی-کرمان-مرحله-دوم'>مزایده خانه مسکونی بخش 4 ثبتی کرمان مرحله دوم / مزایده,مزایده خانه مسکونی بخش 4 ثبتی کرمان مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916334/مناقصه-تهیه--اجرا-و-نصب-پل-عابر-پیاده-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه ، اجرا و نصب پل عابر پیاده مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تهیه ، اجرا و نصب پل عابر پیاده مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916635/مناقصه-اجرای-ساختمان-SUB-STATION-شماره-دو-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای ساختمان SUB STATION  شماره دو  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای ساختمان SUB STATION  شماره دو  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916613/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-و-ماشین-آلات-و--'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی و ماشین آلات و ... / آگهی مزایده اموال غیرمنقول ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی و ماشین آلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916606/مناقصه-نظارت-کارگاهی-قراردادهای-زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه نظارت کارگاهی قراردادهای زیرسازی و آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه نظارت کارگاهی قراردادهای زیرسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916595/مزایده-واگذاری-پارکینگهای-عمومی-واقع-در-ساحلی-خرم-رود-حدفاصل-پل-شهدا-و-پل-صفوی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری پارکینگهای عمومی واقع در ساحلی خرم رود حدفاصل پل شهدا و پل صفوی...نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری پارکینگهای عمومی واقع در ساحلی خرم رود حدفاصل پل شهدا و پل صفوی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916596/مزایده-فروش-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش خودرو... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916692/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-5382-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی به پلاک ثبتی 5382 مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی به پلاک ثبتی 5382 مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916652/مزایده-خودروی-پژو-اردی-مدل-78'>مزایده خودروی پژو اردی مدل 78  / مزایده , مزایده خودروی پژو اردی مدل 78  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916757/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-281-فرعی-بخش-یک'>مزایده پلاک ثبتی شماره 281 فرعی بخش یک / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 281 فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916326/مزایده-1-316-هزارم-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مرحله-اول'>مزایده 1.316 هزارم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی مرحله اول  / مزایده,مزایده 1.316 هزارم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916640/مزایده-فروش-تعداد-6500-کارتن-روغن-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 6500 کارتن روغن  نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تعداد 6500 کارتن روغن  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916719/مزایده-فروش-ملک-مسکونی-تملیکی-بخش-یک-زنجان'>مزایده فروش ملک مسکونی تملیکی بخش یک زنجان / مزایده,مزایده فروش ملک مسکونی تملیکی بخش یک زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916648/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-مدل-82-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 82  نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 82  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916715/مزایده-66-شعیر-از-نود-و-شش-شعیر-باقیمانده-از-پلاک-5244-57-نوبت-دوم'>مزایده 66 شعیر از نود و شش شعیر باقیمانده از پلاک 5244.57  نوبت دوم  / مزایده,مزایده 66 شعیر از نود و شش شعیر باقیمانده از پلاک 5244.57   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916641/مزایده-اجاره-واحدهای-ساختمان-و-مغازه'>مزایده اجاره واحدهای ساختمان و مغازه  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره واحدهای ساختمان و مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916729/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-930-140متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 930.140متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 930.140متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916638/مزایده-یک-دستگاه-مینی-بوس-کروز-هیوندای-مدل-88'>مزایده یک دستگاه مینی بوس کروز هیوندای مدل 88 / مزایده ,مزایده یک دستگاه مینی بوس کروز هیوندای مدل 88</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916825/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-160متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 160متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 160متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916758/مزایده-ششدانگ-زمین-زراعی-بخش-7-زنجان'>مزایده ششدانگ زمین زراعی بخش 7 زنجان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعی بخش 7 زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916329/مزایده-یکباب-سوئیت-مسکونی-مساحت-26-10متر'>مزایده یکباب سوئیت مسکونی مساحت 26.10متر  / مزایده,مزایده یکباب سوئیت مسکونی مساحت 26.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916721/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یک-باب-عمارت-با-کاربری-مسکونی'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب عمارت با کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب عمارت با کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916725/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-آبی-کلاسه-951558-نوبت-اول'> مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی کلاسه 951558 نوبت اول  /  مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی کلاسه 951558 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916728/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-آپارتمان-به-مساحت-88-3-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان به مساحت 88/3 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان به مساحت 88/3 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916727/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-200متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 200متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916642/مزایده-اره-سه-کاره-نجاری-سالم---'>مزایده اره سه کاره نجاری سالم  ... / مزایده اره سه کاره نجاری سالم  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916722/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-تقریبی-293متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت تقریبی 293متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت تقریبی 293متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916411/مزایده-خودرو-سواری-پژو-آردی-مدل-1383'>مزایده خودرو سواری پژو آردی مدل 1383 / آگهی مزایده, مزایده خودرو سواری پژو آردی مدل 1383</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916675/مزایده-تعداد-6-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده  تعداد 6 دستگاه خودرو سواری  / مزایده  تعداد 6 دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916720/مناقصه-امور-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان-دانشگاه--تجدید'>مناقصه امور طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه - تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه امور طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916716/مناقصه-عمومی-انجام-کلیه-امورات-خدمات-شهری--تجدید'>مناقصه عمومی انجام کلیه امورات خدمات شهری - تجدید / آگهی تجدید ممناقصه عمومی, مناقصه عمومی انجام کلیه امورات خدمات شهری - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916885/اصلاحیه-اگهی-مزایده-اماکن-ورزشی-قابل-واگذاری-استان'>اصلاحیه اگهی مزایده اماکن ورزشی قابل واگذاری استان / اصلاحیه مزایده , مزایده اماکن ورزشی قابل واگذاری استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916793/مزایده-ملک-شماره-1841-فرعی-از-21-اصلی'>مزایده ملک شماره 1841 فرعی از 21 اصلی  / مزایده,مزایده ملک شماره 1841 فرعی از 21 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916407/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو پیکان / مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916723/مزایده-فروش-ضایعات-آهن-آلات--آلومینیوم--کابل--پلاستیک--چوب--کانکس-و-کانتینر'>مزایده فروش ضایعات آهن آلات , آلومینیوم , کابل , پلاستیک , چوب , کانکس و کانتینر  / مزایده فروش ضایعات آهن آلات , آلومینیوم , کابل , پلاستیک , چوب , کانکس و کانتینر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916671/اصلاحیه-مزایده-غرفه-سوپرمارکت-واقع-در-بولوار-شهید-رجایی'>اصلاحیه مزایده غرفه سوپرمارکت  واقع در بولوار شهید رجایی / آگهی اصلاحیه مزایده عمومی , اصلاحیه مزایده غرفه سوپرمارکت  واقع در بولوار شهید رجایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916655/مزایده-یک-دستگاه-خورو-MVM-H315'>مزایده یک دستگاه خورو MVM-H315  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خورو MVM-H315 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916660/مناقصه-گازرسانی-و-نصب-20000-فقره-انشعاب-پلی-اتیلن-و-فلزی--نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی و نصب 20000 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه گازرسانی و نصب 20000 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916861/مزایده-دو-باب-ملک-مساحت-2299-و-370-40متر'>مزایده دو باب ملک مساحت 2299 و 370.40متر  / مزایده ,مزایده دو باب ملک مساحت 2299 و 370.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916864/مزایده-مازاد-دو-باب-مغازه-51-12-و-370-40متر'>مزایده مازاد دو باب مغازه 51.12 و 370.40متر / مزایده ,مزایده مازاد دو باب مغازه 51.12 و 370.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916403/مزایده-دستگاه-لودر-کوماتسو-w-120-ساخت-ژاپن'>مزایده دستگاه لودر کوماتسو w-120 ساخت ژاپن  / آگهی مزایده, مزایده دستگاه لودر کوماتسو w-120 ساخت ژاپن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916656/تجدید-مناقصه-اجرای-14700-متر-شبکه-فلزی-و-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای 14700 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه اجرای 14700 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916611/فراخوان-واگذاری-مدیریت-مرکز-درمان-بستری-معتادان'>فراخوان واگذاری مدیریت مرکز درمان بستری معتادان  / فراخوان واگذاری مدیریت مرکز درمان بستری معتادان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916673/مزایده-خودرو-پژو-پارس-سفید-رنگ-مدل-1393-نوبت-دوم'>مزایده خودرو پژو پارس سفید رنگ مدل 1393  نوبت دوم  / آگهی مزایده,  مزایده خودرو پژو پارس سفید رنگ مدل 1393  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916657/مزایده-جمع-آوری-مواد-قابل-بازیافت-و-تفکیک-از-مبدا-نوبت-دوم'>مزایده جمع آوری مواد قابل بازیافت و تفکیک از مبدا نوبت دوم  / مزایده , مزایده جمع آوری مواد قابل بازیافت و تفکیک از مبدا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916661/مزایده-قسمتی-از-فضای-پارک-حاشیه-ای-جهت-نصب-یک-کانکس-نوبت-دوم'>مزایده قسمتی از فضای پارک حاشیه ای جهت نصب یک کانکس  نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده قسمتی از فضای پارک حاشیه ای جهت نصب یک کانکس  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916665/تجدید-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-G-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده G  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده G  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916670/مزایده-واگذاری-برخی-از-اماکن-و-تاسیسات-96-5-29'>مزایده واگذاری برخی از اماکن و تاسیسات  96.5.29 / آگهی مزایده, مزایده واگذاری برخی از اماکن و تاسیسات  96.5.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916678/مناقصه-برداشت-چیدمان-حدود-تقریبی-80-تن-زیتون-سبز-خود-به-صورت-کنسروی'>مناقصه برداشت چیدمان حدود تقریبی 80 تن زیتون سبز خود به صورت کنسروی  / مناقصه , مناقصه برداشت چیدمان حدود تقریبی 80 تن زیتون سبز خود به صورت کنسروی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916664/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-سواری-405--نوبت-دوم'>مزایده تعداد یک دستگاه سواری 405 - نوبت دوم  / آگهی مزایده , آگهی مزایده تعداد 14 باب اجاره مغازه -  نوبت پنجم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916324/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-47-91مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 47.91مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 47.91مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916667/مزایده-محصول-خرما-و-لیموترش-باغ-دانشگاه--نوبت-دوم'>مزایده  محصول خرما و لیموترش باغ دانشگاه - نوبت دوم  / مزایده , مزایده  محصول خرما و لیموترش باغ دانشگاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916676/مزایده-اجاره-یک-واحد-اغذیه-فروشی-فست-فود'>مزایده اجاره یک واحد اغذیه فروشی فست فود  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره یک واحد اغذیه فروشی فست فود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916684/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-نیسان'>مزایده فروش یک دستگاه وانت نیسان / آگهی مزایده اموال، مزایده فروش یک دستگاه وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916697/فراخوان-مناقصه-عمومی-حفر-یک-حلقه-چاه-آبرفتی--کنگلومرایی--آهک-مارنی-به-متراژ-400-متر'>فراخوان مناقصه عمومی حفر یک حلقه چاه آبرفتی ، کنگلومرایی ، آهک مارنی به متراژ 400 متر  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی حفر یک حلقه چاه آبرفتی ، کنگلومرایی ، آهک مارنی به متراژ 400 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916682/مناقصه-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و--'>مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916695/مزایده-واگذاری-مجتمع-تفریحی-ورزشی-شهدای-ارتش'>مزایده واگذاری مجتمع تفریحی ورزشی شهدای ارتش / آگهی مزایده, مزایده واگذاری مجتمع تفریحی ورزشی شهدای ارتش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916804/مزایده-25-192-سهم-مشاع-از-192-576-سهم-سهام-پلاک-187-فرعی'>مزایده 25.192 سهم مشاع از 192.576 سهم سهام پلاک 187 فرعی / مزایده,مزایده 25.192 سهم مشاع از 192.576 سهم سهام پلاک 187 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916836/مزایده-واگذاری-فروش-حقوق-استیجاری-عرصه-جهت-سرمایه-گذاری-احداث-پروژه-پارک-آبی'>مزایده واگذاری فروش حقوق استیجاری عرصه جهت سرمایه گذاری احداث پروژه پارک آبی / مزایده ,مزایده واگذاری فروش حقوق استیجاری عرصه جهت سرمایه گذاری احداث پروژه پارک آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916810/مزایده-امتیاز-یک-واحد-مسکن-مهر-آپارتمان-دو-خوابه'>مزایده امتیاز یک واحد مسکن مهر آپارتمان دو خوابه / مزایده,مزایده امتیاز یک واحد مسکن مهر آپارتمان دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916717/استعلام-بهاء-امور-نقلیه-و-خودرویی'>استعلام بهاء امور نقلیه و خودرویی  / آگهی استعلام بهاء، استعلام بهاء امور نقلیه و خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916708/تجدید-مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-عمرانی--'>تجدید مناقصه کرایه ماشین آلات عمرانی ...  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه کرایه ماشین آلات عمرانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916686/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-حاشیه'>مناقصه عملیات لوله گذاری حاشیه / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه  عملیات لوله گذاری حاشیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916700/فراخوان-استعلام-قیمت-واگذاری-ایاب-و-ذهاب-واحد-دانشکده'>فراخوان استعلام قیمت واگذاری ایاب و ذهاب واحد دانشکده / فراخوان استعلام قیمت واگذاری ایاب و ذهاب واحد دانشکده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916756/فراخوان-سرمایه-گذاری-در-طراحی-ساخت-تجهیز-بهره-برداری'>فراخوان سرمایه گذاری در طراحی، ساخت، تجهیز، بهره برداری / فراخوان سرمایه گذاری در طراحی، ساخت، تجهیز، بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916760/مناقصه-عملیات-قرائت-کنتور-و-توزیع-آب-بهای-مشترکین-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات قرائت کنتور و توزیع آب بهای مشترکین  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه عملیات قرائت کنتور و توزیع آب بهای مشترکین  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916699/مناقصه-عملیات-قرائت-کنتور-و-توزیع-آب-بهای-مشترکین-منطقه-چهار-آبفا-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات قرائت کنتور و توزیع آب بهای مشترکین منطقه چهار آبفا  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات قرائت کنتور و توزیع آب بهای مشترکین منطقه چهار آبفا  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916696/مناقصه-عملیات-قرائت-کنتور-و-توزیع-آب-بهای-مشترکین-منطقه-سه-نوبت-دوم'> مناقصه عملیات قرائت کنتور و توزیع آب بهای مشترکین منطقه سه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه عملیات قرائت کنتور و توزیع آب بهای مشترکین منطقه سه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916691/مناقصه-عملیات-قرائت-کنتور-و-توزیع-آب-بهای-مشترکین-منطقه-صدرا-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات قرائت کنتور و توزیع آب بهای مشترکین منطقه صدرا  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات قرائت کنتور و توزیع آب بهای مشترکین منطقه صدرا  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916393/مزایده-فروش-یک-دستگاه-موتور-سیکلت-بی-کلاچ-لیفان'>مزایده فروش یک دستگاه موتور سیکلت بی کلاچ لیفان / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه موتور سیکلت بی کلاچ لیفان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916690/مناقصه-عملیات-قرائت-کنتور-و-توزیع-آب-بهای-مشترکین-منطقه-یک-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات قرائت کنتور و توزیع آب بهای مشترکین منطقه یک  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات قرائت کنتور و توزیع آب بهای مشترکین منطقه یک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916685/مناقصه-گازرسانی-و-نصب-1500-فقره-انشعاب-پلی-اتیلن-و-فلزی-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی و نصب 1500 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه گازرسانی و نصب 1500 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916713/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-174-4متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 174.4متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 174.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916698/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-313متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 313متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 313متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916710/مزایده-فروش-زمین-کاربری-ورزشی-مساحت-2450متر'>مزایده فروش زمین کاربری ورزشی مساحت 2450متر / مزایده,مزایده فروش زمین کاربری ورزشی مساحت 2450متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916714/مزایده-واحد-منزل-مساحت-عرصه-309مترمربع'>مزایده واحد منزل مساحت عرصه 309مترمربع / مزایده,مزایده واحد منزل مساحت عرصه 309مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916689/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری--فضای-سبز-و-آتش-نشانی-مرحله-اول-چاپ-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات شهری ، فضای سبز و آتش نشانی مرحله اول چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات شهری ، فضای سبز و آتش نشانی مرحله اول چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916735/تجدید-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه ...- نوبت دوم  / مناقصه , تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916734/تجدید-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-محدوده-B--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده B - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916322/مزایده-یک-قطعه-زمین-زیرکشت-پسته-مساحت-12-من-محلی'>مزایده یک قطعه زمین زیرکشت پسته مساحت 12 من محلی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زیرکشت پسته مساحت 12 من محلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916889/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه'>اصلاحیه مزایده ششدانگ یکباب خانه / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916773/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-243-54متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 243.54متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 243.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916653/مزایده-تعدادی-از-فضاهای-آموزشی-نوبت-دوم'>مزایده تعدادی از فضاهای آموزشی نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده تعدادی از فضاهای آموزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916680/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-نصب-آسانسور-هیدرولیک'>فراخوان مناقصه تهیه و نصب آسانسور هیدرولیک / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تهیه و نصب آسانسور هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916669/فراخوان-مناقصه-اجرای-فاضلاب-واحدهای-کارگاهی-تجدید'>فراخوان مناقصه اجرای فاضلاب واحدهای کارگاهی تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای فاضلاب واحدهای کارگاهی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916687/مزایده-ششدانگ-مغازه-به-مساحت-35-36متر'>مزایده ششدانگ مغازه به مساحت 35.36متر  / مزایده ششدانگ مغازه به مساحت 35.36متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916742/مزایده-انواع-تابلو-رنگ-و-روغن'>مزایده انواع تابلو رنگ و روغن  / مزایده انواع تابلو رنگ و روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916724/مزایده-فروش-ضایعات-و-ملزومات-اسقاطی-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده فروش ضایعات و ملزومات اسقاطی -مرحله دوم نوبت اول  / مزایده, مزایده فروش ضایعات و ملزومات اسقاطی -مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916737/مزایده-فروش-قسمتی-از-اموال-اسقاط'>مزایده فروش قسمتی از اموال اسقاط  / مزایده , مزایده فروش قسمتی از اموال اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916317/مزایده-عمارت-مسکونی-مساحت-81-90مترمربع-نوبت-اول'>مزایده عمارت مسکونی مساحت 81.90مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده عمارت مسکونی مساحت 81.90مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916778/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-169-76متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 169.76متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 169.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916705/مزایده-فروش-سواری-بی-ام-و'>مزایده فروش سواری بی ام و  / آگهی مزایده, مزایده فروش سواری بی ام و </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916711/مزایده-فروش-خط-تلفن-ثابت-و-همراه'>مزایده فروش خط تلفن ثابت و همراه / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش خط تلفن ثابت و همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916772/فراخوان-ارزیابی-کیفی-پروژه-اجرای-خط-انتقال'>فراخوان ارزیابی کیفی پروژه اجرای خط انتقال / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی پروژه اجرای خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916759/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-بصورت-حجمی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدماتی بصورت حجمی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدماتی بصورت حجمی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916790/مزایده-واگذاری-املاک'>مزایده واگذاری املاک  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916718/مزایده-واگذاری-ساختمان-و-تاسیسات-کشتارگاه-تجدید'>مزایده واگذاری ساختمان و تاسیسات کشتارگاه تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری ساختمان و تاسیسات کشتارگاه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916707/اگهی-مزایده-اماکن-ورزشی-قابل-واگذاری-استان-نوبت-دوم'>اگهی مزایده اماکن ورزشی قابل واگذاری استان نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اماکن ورزشی قابل واگذاری استان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916433/فراخوان-مناقصه-عمومی-احداث-پل-عابر-پیاده-روی-رودخانه-کارون-بین-مناطق-غربی-و-شهر-ویس'>فراخوان مناقصه عمومی احداث پل عابر پیاده روی رودخانه کارون بین مناطق غربی و شهر ویس / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه عمومی احداث پل عابر پیاده روی رودخانه کارون بین مناطق غربی و شهر ویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916761/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-4875-فرعی-بخش-دو-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی شماره 4875 فرعی بخش دو نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 4875 فرعی بخش دو نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916704/مزایده-لوازم-و-قطعات-ماشین-تویوتا-نوبت-دوم'>مزایده لوازم و قطعات ماشین تویوتا  نوبت دوم  / مزایده , مزایده لوازم و قطعات ماشین تویوتا  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916736/مناقصه-عمومی-واگذاری-مدیریتی-و-انجام-حجمی-کلیه-امور-مربوط-به-تهیه-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان--96-5-29'>مناقصه عمومی واگذاری مدیریتی و انجام حجمی کلیه امور مربوط به تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویان ...96.5.29 / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری مدیریتی و انجام حجمی کلیه امور مربوط به تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویان... 96.5.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916726/فراخوان-مناقصه-بهسازی-و-بهینه-سازی-پنجره-های-موجود-با-پنجره-های-دو-جداره-در-منازل-سازمانی---فاز-هفتم-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه بهسازی و بهینه سازی پنجره های موجود با پنجره های دو جداره در منازل سازمانی ... فاز هفتم نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه بهسازی و بهینه سازی پنجره های موجود با پنجره های دو جداره در منازل سازمانی ... فاز هفتم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916732/مزایده-یک-دستگاه-پرس-مکانیکی-دو-ستون-مدل-AT100'>مزایده یک دستگاه پرس مکانیکی دو ستون مدل AT100  / مزایده, مزایده یک دستگاه پرس مکانیکی دو ستون مدل AT100 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916829/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-166متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 166متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 166متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916733/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / مزایده, مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916741/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-بلوار-اصلی-و-کوچه-اول-و-آخر-شهرک-الحاق-به-بسیج-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت بلوار اصلی و کوچه اول و آخر شهرک الحاق به بسیج- نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه زیرسازی و آسفالت بلوار اصلی و کوچه اول و آخر شهرک الحاق به بسیج- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916319/مزایده-فروش-تعدادی-از-مغازه-های-تجاری-ابریشم'>مزایده فروش تعدادی از مغازه های تجاری ابریشم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از مغازه های تجاری ابریشم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916893/همایش-مشاهیر-و-مفاخر-خراسان-در-ادب-پارس'>همایش مشاهیر و مفاخر خراسان در ادب پارس / همایش مشاهیر و مفاخر خراسان در ادب پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916802/مزایده-دو-سهم-مشاع-از-288-سهم-عرصه-و-اعیان'>مزایده دو سهم مشاع از 288 سهم عرصه و اعیان / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از 288 سهم عرصه و اعیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916806/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-438-70متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 438.70متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 438.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916731/مزایده-یک-صفحه-کیلومتر--'>مزایده یک صفحه کیلومتر... / آگهی مزایده اموال, مزایده یک صفحه کیلومتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916780/مزایده-ملک-مساحت-کل-95000متر'>مزایده ملک مساحت کل 95000متر / مزایده,مزایده ملک مساحت کل 95000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916730/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-تیپ-roa'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو تیپ roa  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو تیپ roa </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916792/مزایده-دو-قطعه-باغ-موروثی-مرحله-دوم'>مزایده دو قطعه باغ موروثی مرحله دوم  / مزایده,مزایده دو قطعه باغ موروثی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916751/مزایده-دو-عدد-تانکر-پنجاه-هزار-لیتری-مستعمل-آهنی'>مزایده دو عدد تانکر پنجاه هزار لیتری مستعمل آهنی / مزایده, مزایده دو عدد تانکر پنجاه هزار لیتری مستعمل آهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916786/مزایده-دو-دانگ-و-611-1-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-مغازه'>مزایده دو دانگ و 611.1 هزارم یک دانگ مشاع از مغازه  / مزایده,مزایده دو دانگ و 611.1 هزارم یک دانگ مشاع از مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916783/مزایده-یک-دانگ-و-364-5-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-مغازه'>مزایده یک دانگ و 364.5 هزارم یک دانگ مشاع از مغازه  / مزایده,مزایده یک دانگ و 364.5 هزارم یک دانگ مشاع از مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916316/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-پلاک-44-فرعی-از-1764-اصلی'>مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک 44 فرعی از 1764 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک 44 فرعی از 1764 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916766/مزایده-330-80-متر-باقیمانده-از-ملک-زمین'>مزایده 330.80 متر باقیمانده از ملک زمین  / مزایده,مزایده 330.80 متر باقیمانده از ملک زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916906/مزایده-ملک-مشاع-بخش-یک-بجنورد-نوبت-اول'>مزایده ملک مشاع بخش یک بجنورد نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش یک بجنورد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916813/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-242-5متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 242.5متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 242.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916784/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-فاضلاب-شهر-های-بن--هفشجان-و-گندمان'>تجدید مناقصه عملیات اجرای شبکه فاضلاب شهر های بن ، هفشجان و گندمان  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه عملیات اجرای شبکه فاضلاب شهر های بن ، هفشجان و گندمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916830/مزایده-فروش-تعداد-6-قطعه-پلاک-مسکونی-هرکدام220متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 6 قطعه پلاک مسکونی هرکدام220متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش تعداد 6 قطعه پلاک مسکونی هرکدام220متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916768/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-118-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 118.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 118.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916314/مزایده-یکباب-خانه-به-مساحت-383مترمربع'>مزایده یکباب خانه به مساحت 383مترمربع / مزایده,مزایده یکباب خانه به مساحت 383مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916770/مزایده-ساختمان-یک-طبقه-مساحت-عرصه-155متر'>مزایده ساختمان یک طبقه مساحت عرصه 155متر / مزایده,مزایده ساختمان یک طبقه مساحت عرصه 155متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916738/مزایده-یک-دستگاه-گیوتین-دو-متری-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه گیوتین دو متری نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه گیوتین دو متری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916769/مناقصه-انجام-امور-پخت-و-توزیع-غذای-دانشجویی'>مناقصه انجام امور پخت و توزیع غذای دانشجویی / مناقصه , مناقصه انجام امور پخت و توزیع غذای دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916765/آگهی-ارزیابی-کیفی-احداث-مدرسه-9-کلاسه-محمد-رسول-اله-کنگان'>آگهی ارزیابی کیفی احداث مدرسه 9 کلاسه محمد رسول اله کنگان  / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران,مناقصه احداث مدرسه 9 کلاسه محمد رسول اله کنگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916333/مناقصه-تکمیل-محوطه-سازی-و-تاسیسات-برج-2-رشت--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل محوطه سازی و تاسیسات برج 2 رشت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تکمیل محوطه سازی و تاسیسات برج 2 رشت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916361/الحاقیه-مزایدات-فروش-حدود-150-تن-انواع-کنتور-اسقاط---'>الحاقیه مزایدات فروش حدود 150 تن انواع کنتور اسقاط ....  / الحاقیه مزایدات فروش حدود 150 تن انواع کنتور اسقاط .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916744/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سمند-نقره-ای-رنگ'>مزایده یک دستگاه خودروی سمند نقره ای رنگ  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سمند نقره ای رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916748/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-وانت-مزدا-به-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری وانت مزدا به رنگ سفید  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری وانت مزدا به رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916740/مزایده-اماکن-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده اماکن شهرداری نوبت دوم  / مزایده اماکن شهرداری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916739/مزایده-جمع-آوری-اقلام-بازیافتی-چاپ-دوم'>مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی  چاپ دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916764/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-3395-75متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 3395.75متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 3395.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916762/مناقصه-امور-خدماتی-و-تنظیفی'>مناقصه امور خدماتی و تنظیفی / آگهی مناقصه , مناقصه امور خدماتی و تنظیفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916321/مزایده-کانکس-و-آهن-آلات-دریایی'>مزایده کانکس و آهن آلات دریایی  / مزایده کانکس و آهن آلات دریایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916782/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-به-مساحت-246-11-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 246/11 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 246/11 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916777/مزایده-ششدانگ-یک-باب-جای-خانه-به-پلاک-ثبتی-8807'>مزایده  ششدانگ یک باب جای خانه به پلاک ثبتی 8807  / مزایده,مزایده  ششدانگ یک باب جای خانه به پلاک ثبتی 8807 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916767/مناقصه-عملیات-تکمیلی-مرمت-و-بازسازی-کانال-آبرسانی-به-تالاب-قورگل-(فاز-4)-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تکمیلی مرمت و بازسازی کانال آبرسانی به تالاب قورگل (فاز 4)- نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات تکمیلی مرمت و بازسازی کانال آبرسانی به تالاب قورگل (فاز 4) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916911/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-تکمیلی-مرمت-و-بازسازی-کانال-آبرسانی-به-تالاب'>اصلاحیه مناقصه عملیات تکمیلی مرمت و بازسازی کانال آبرسانی به تالاب  / اصلاحیه , مناقصه عملیات تکمیلی مرمت و بازسازی کانال آبرسانی به تالاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916796/مزایده-برخی-از-فضاهای-فرهنگی-و-هنری--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده برخی از فضاهای فرهنگی و هنری - مرحله دوم نوبت اول  / آگهی مزایده , مزایده برخی از فضاهای فرهنگی و هنری - مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916785/مزایده-واگذاری-اجاره-باشگاه-ورزشی-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره باشگاه ورزشی مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اجاره باشگاه ورزشی  مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916325/مزایده-فروش-150-راس-گوسفند'>مزایده فروش 150 راس گوسفند  / آگهی مزایده,مزایده فروش 150 راس گوسفند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916774/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-رنگ-آبی-اطلسی'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید رنگ آبی اطلسی / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو پراید رنگ آبی اطلسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916318/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه اتومبیل سواری  / مزایده, مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه اتومبیل سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916839/مناقصه-کلیه-فعالیت-های-خدماتی-شامل-رفت-و-روب-ـ-جمع-آوری-زباله-و-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه کلیه فعالیت های خدماتی شامل رفت و روب ـ جمع آوری زباله و فضای سبز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه کلیه فعالیت های خدماتی شامل رفت و روب ـ جمع آوری زباله و فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916776/تجدید-مزایده-نسبت-به-اجرای-طرح-پارکبان-نوبت-دوم-96-5-29'>تجدید مزایده نسبت به اجرای طرح پارکبان  نوبت دوم 96.5.29 / تجدید آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده نسبت به اجرای طرح پارکبان  نوبت دوم 96.5.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916794/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-هتل-بین-المللی-لاله-بیستون-96-5-29'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان هتل بین المللی لاله بیستون 96.5.29 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان هتل بین المللی لاله بیستون 96.5.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916514/مزایده-ملک-پلاک-شماره-101-فرعی-از-58-اصلی'>مزایده ملک پلاک شماره 101 فرعی از 58 اصلی / مزایده ,مزایده ملک پلاک شماره 101 فرعی از 58 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916840/آگهی-مناقصه-انجام-امور-خدمات-چند-منظوره-96-5-29'>آگهی مناقصه انجام امور خدمات چند منظوره 96.5.29 / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه انجام امور خدمات چند منظوره  96.5.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916779/آگهی-مناقصه-عمومی-پروژه-سنگ-فرش-پیاده-راه-و-احیای-جاده-ابریشم-نوبت-دوم-96-5-29'>آگهی مناقصه عمومی  پروژه سنگ فرش پیاده راه و احیای جاده ابریشم نوبت دوم 96.5.29 / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی پروژه سنگ فرش پیاده راه و احیای جاده ابریشم نوبت دوم  96.5.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916781/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-فاضلاب-از-میدان-شهید-مطاعی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب از میدان شهید مطاعی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب از میدان شهید مطاعی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916791/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-پرونده-95-107'>مزایده یکباب منزل مسکونی پرونده 95/107  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی پرونده 95/107 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916787/تجدید-فراخوان-ساماندهی-معابر-پله-ای-و-بهسازی-و-اسفالت-معابر--'>تجدید فراخوان ساماندهی معابر پله ای و بهسازی و اسفالت معابر ... / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی ، تجدید فراخوان ساماندهی معابر پله ای و بهسازی و اسفالت معابر ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916831/مزایده-مساحت-عرصه-کشاورزی-25000-متر-مربع'>مزایده مساحت عرصه کشاورزی 25000 متر مربع  / مزایده, مزایده مساحت عرصه کشاورزی 25000 متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916803/تجدید-مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-و-ایجاد-روشنایی-96-5-29'>تجدید مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق و ایجاد روشنایی  96.5.29 / تجدید مناقصه ،مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق و ایجاد روشنایی تجدید  96.5.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916822/مزایده-اجاره-مغازه-های-شماره-1-و-17-و-27-و-33-و-34-ز'>مزایده اجاره مغازه های شماره 1 و 17 و 27 و 33 و 34 ز / مزایده , مزایده اجازه مغازه های شماره 1 و 17 و 27 و 33 و 34 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916509/مزایده-تمامی17-سهم-زمین-مساحت-1465-48متر'>مزایده تمامی17 سهم زمین مساحت 1465.48متر  / مزایده ,مزایده تمامی17 سهم زمین مساحت 1465.48متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916832/مناقصه-حمل-و-اجرای-آسفالت-معابر-سطح-شهر-ماهشهر-و-شهرک-های-تابعه'>مناقصه حمل و اجرای آسفالت معابر سطح شهر ماهشهر و شهرک های تابعه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل و اجرای آسفالت معابر سطح شهر ماهشهر و شهرک های تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916816/فراخوان-خرید-تضمینی-برق-از-نیروگاه-های-خورشیدی'>فراخوان خرید تضمینی برق از نیروگاه های خورشیدی  / فراخوان, فراخوان خرید تضمینی برق از نیروگاه های خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916789/فراخوان-احداث-ساختمان-اداری-شهرک-صنعتی-اهواز-3--نوبت-دوم'>فراخوان احداث ساختمان اداری شهرک صنعتی اهواز 3 - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان احداث ساختمان اداری شهرک صنعتی اهواز 3 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916815/فراخوان-خرید-و-تامین-گل-و-گیاه--کود--بذر--'>فراخوان خرید و تامین گل و گیاه , کود , بذر ... / فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, فراخوان خرید و تامین گل و گیاه , کود , بذر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916797/مزایده-واگذاری-اجاره-جایگاه-سوخت-CNG-مرحله-سوم-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره جایگاه سوخت CNG مرحله سوم نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره جایگاه سوخت CNG مرحله سوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916833/مناقصه-امور-خدماتی-کارخانه--'>مناقصه امور خدماتی کارخانه ... / مناقصه عمومی , مناقصه امور خدماتی کارخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916380/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-آنالایزر-آزمایشگاهی-ترکیبات-اکسیژن-دار--'>مناقصه خرید دو دستگاه آنالایزر آزمایشگاهی ترکیبات اکسیژن دار ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید دو دستگاه آنالایزر آزمایشگاهی ترکیبات اکسیژن دار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916818/مناقصه-ترمیم-جداول-فرسوده-بلوار-پاسداران--'>مناقصه ترمیم جداول فرسوده بلوار پاسداران ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم جداول فرسوده بلوار پاسداران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916849/مزایده-اجاره-اماکن-تجاری-بلا-تصدی'>مزایده اجاره اماکن تجاری بلا تصدی / آگهی مزایده ، مزایده اجاره اماکن تجاری بلا تصدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916800/فراخوان-احداث-شبکه-برق-33-کیلو-ولت-ناحیه-4---نوبت-دوم'>فراخوان احداث شبکه برق 33 کیلو ولت ناحیه 4 ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان احداث شبکه برق 33 کیلو ولت ناحیه 4 ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916835/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-ساختمانی-توسعه-و-نصب-ترانسفورماتور'>فراخوان مناقصه انجام عملیات ساختمانی توسعه و نصب ترانسفورماتور  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه انجام عملیات ساختمانی توسعه و نصب ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916805/مناقصه-اصلاح-هندسی-میدان--'>مناقصه اصلاح هندسی میدان ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح هندسی میدان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916808/مناقصه-جمع-آوری--حمل-و-دفن-زباله-های-شهری-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه جمع آوری , حمل و دفن زباله های شهری مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جمع آوری , حمل و دفن زباله های شهری مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916348/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه  / مزایده یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916798/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-مخابرات-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و نگهداری شبکه مخابرات- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیر و نگهداری شبکه مخابرات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916801/مزایده-اجاره-مجموعه-ورزشی-شهدای-کارگر-دزفول--نوبت-دوم'>مزایده اجاره مجموعه ورزشی شهدای کارگر دزفول... نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده اجاره مجموعه ورزشی شهدای کارگر دزفول... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916807/مزایده-واگذاری-داروخانه-دکتر-گنجویان'>مزایده واگذاری داروخانه دکتر گنجویان  / آگهی مزایده یک مرحله ای، مزایده واگذاری داروخانه دکتر گنجویان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916811/مزایده-اجاره-مجموعه-ورزشی-شهدای-کارگر-دزفول--'>مزایده اجاره مجموعه ورزشی شهدای کارگر دزفول...  / آگهی مزایده، مزایده اجاره مجموعه ورزشی شهدای کارگر دزفول... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916821/مناقصه-خرید-۱۰-دستگاه-خودرو--نوبت-دوم'>مناقصه خرید ۱۰ دستگاه خودرو - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه خرید ۱۰ دستگاه خودرو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916848/مزایده-جایگاه-CNG'>مزایده جایگاه CNG   / مزایده , مزایده جایگاه CNG  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916809/مزایده-فروش-ضایعات-براده-آهن-و-چدن'>مزایده فروش ضایعات براده آهن و چدن  / آگهی مزایده, مزایده فروش ضایعات براده آهن و چدن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916320/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-مورد-نیاز-بیمارستان-نوبت-دوم'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب مورد نیاز بیمارستان- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه  سرویس ایاب و ذهاب مورد نیاز بیمارستان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916846/مناقصه-امور-خدماتی-و-تنظیفی-نوبت-دوم'>مناقصه امور خدماتی و تنظیفی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه امور خدماتی و تنظیفی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916852/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت2218متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت2218متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه باغ مساحت2218متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916828/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور-هوا-یا-تولید-هوای-فشرده'>مزایده یک دستگاه کمپرسور هوا یا تولید هوای فشرده / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه کمپرسور هوا یا تولید هوای فشرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916823/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-با-کاربری-باری-چوبی'>مزایده یک دستگاه اتومبیل با کاربری باری چوبی / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل با کاربری باری چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916851/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-254-20متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 254.20متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 254.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916858/مزایده-جایگاههای-CNG'>مزایده جایگاههای CNG / آگهی مزایده ,مزایده جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916896/مزایده-4-دانگ-از-ششدانگ-مغازه-عرصه-20-64متر'>مزایده 4 دانگ از ششدانگ مغازه عرصه 20.64متر / مزایده,مزایده 4 دانگ از ششدانگ مغازه عرصه 20.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916856/مزایده-خانه-مسکونی-عرصه-198-75متر'>مزایده خانه مسکونی عرصه 198.75متر / مزایده ,مزایده خانه مسکونی عرصه 198.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916812/مناقصه-خرید-و-اجرای-آسفالت-سطح-شهر-مرحله-دوم'>مناقصه خرید و اجرای آسفالت سطح شهر -مرحله دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید و اجرای آسفالت سطح شهر - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916363/مزایده-مقدار-2340-سهم'>مزایده مقدار 2340 سهم  / مزایده مقدار 2340 سهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916900/مزایده-ششدانگ-مغازه-بخش18-تبریز'>مزایده ششدانگ مغازه بخش18 تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه بخش18 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916845/مزایده-ششدانگ-یکباب-مرغداری-بخش-نه-تبریز'>مزایده ششدانگ یکباب مرغداری بخش نه تبریز / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب مرغداری بخش نه تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916814/مزایده-برخی-از-فضاهای-فرهنگی-و-هنری--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده برخی از فضاهای فرهنگی و هنری - مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده برخی از فضاهای فرهنگی و هنری - مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916881/مزایده-یک-قطعه-باغ-بخش-14-ارومیه'>مزایده یک قطعه باغ بخش 14 ارومیه  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ بخش 14 ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916883/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-396مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت عرصه 396مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 396مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916826/مزایده-امتیاز-یک-واحد-آپارتمان-و--'>مزایده امتیاز یک واحد آپارتمان و.... / مزایده,مزایده امتیاز یک واحد آپارتمان و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916338/تجدید-مناقصه-خرید-و-اجرای-ایزوگام-در-ازای-تحویل-حواله-وکیوم'>تجدید مناقصه خرید و اجرای ایزوگام در ازای تحویل حواله وکیوم  / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی, تجدید مناقصه خرید و اجرای ایزوگام در ازای تحویل حواله وکیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916327/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تامین-دستگاه-عیب-یاب-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی تامین دستگاه عیب یاب- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی تامین دستگاه عیب یاب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916875/مناقصه-آغاز-پروژه-توسعه-خوشه-صنعتی-شیلات-تجدید'>مناقصه آغاز پروژه توسعه خوشه صنعتی شیلات تجدید  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه آغاز پروژه توسعه خوشه صنعتی شیلات تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916323/مناقصه-انجام-خدمات-حمل-و-نقل-و-ایاب-و-ذهاب-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و ایاب و ذهاب- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و ایاب و ذهاب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916819/آگهی-مزایده-عمومی-محدوده‌های-معدنی-و-اکتشافی-استان-کهگیلویه-و-بویر-احمد'>آگهی مزایده عمومی محدوده‌های معدنی و اکتشافی استان کهگیلویه و بویر احمد / آگهی مزایده عمومی محدوده‌های معدنی و اکتشافی استان کهگیلویه و بویر احمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916865/استعلام-دستگاه-جوش-ارگون-200-آمپر'>استعلام  دستگاه جوش ارگون 200 آمپر  / استعلام ، استعلام  دستگاه جوش ارگون 200 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916890/استعلام-1-عدد-رولرپرینپ-غلطک-استوانه-ای-یک-ردیفه--'>استعلام 1 عدد رولرپرینپ غلطک استوانه ای یک ردیفه... / استعلام, استعلام 1 عدد رولرپرینپ غلطک استوانه ای یک ردیفه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916882/استعلام-یک-عددتوری-مابین-اطاقچه--'>استعلام یک عددتوری مابین اطاقچه ... / استعلام, استعلام یک عددتوری مابین اطاقچه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916895/استعلام-بسته-فیلتر-دستگاه-بلین'>استعلام  بسته فیلتر دستگاه بلین  / استعلام ، استعلام  بسته فیلتر دستگاه بلین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916853/استعلام-16-کیت-کامل-جک-پنوماتیکی-و--'>استعلام 16 کیت کامل جک پنوماتیکی و ... / استعلام, استعلام 16 کیت کامل جک پنوماتیکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916386/حراج-تعداد-140-دستگاه-خودرو'>حراج تعداد 140 دستگاه خودرو  / آگهی مزایده, حراج تعداد 140 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916884/استعلام-300-عدد-واشر-تخت-معمولی-M20-و--'>استعلام 300 عدد واشر تخت معمولی M20 و ... / استعلام, استعلام 300 عدد واشر تخت معمولی M20 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916887/استعلام-30-عدد-پیچ-خزینه-آلنی-سیاه'>استعلام 30 عدد پیچ خزینه آلنی سیاه  / استعلام, استعلام 30 عدد پیچ خزینه آلنی سیاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916898/استعلام-50-عدد-پیچ-شش-گوش-تمام-رزوه-دنده-درشت-سیاه--'>استعلام 50 عدد پیچ شش گوش تمام رزوه دنده درشت سیاه ... / استعلام, استعلام 50 عدد پیچ شش گوش تمام رزوه دنده درشت سیاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916763/مزایده-بوفه-دانشجویی'>مزایده بوفه دانشجویی / مزایده بوفه دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916315/مناقصه-گوشت-قورمه-و---'>مناقصه گوشت قورمه و ....  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه گوشت قورمه و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916309/مزایده-تعداد-3-دستگاه-خودروی-مازاد-بر-نیاز'>مزایده تعداد 3 دستگاه خودروی مازاد بر نیاز / آگهی مزایده ,مزایده تعداد 3 دستگاه خودروی مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916305/فراخوان-توسعه-تجهیزات-تولیدی-شبکه-های-ایران-کالا-و-آموزش-نوبت-دوم'>فراخوان توسعه تجهیزات تولیدی شبکه های ایران کالا و آموزش نوبت دوم / آگهی فراخوان, فراخوان توسعه تجهیزات تولیدی شبکه های ایران کالا و آموزش نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916306/فراخوان-توسعه-تجهیزات-تولید-محتوای-شبکه-پنجم-سیما-نوبت-دوم'>فراخوان توسعه تجهیزات تولید محتوای شبکه پنجم سیما  نوبت دوم / آگهی فراخوان, فراخوان توسعه تجهیزات تولید محتوای شبکه پنجم سیما نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917040/مناقصه-اجرای-سیستم-فومینگ-کولینگ-چهار-دستگاه-از-مخازن-انبار-نفت-ازنا'>مناقصه اجرای سیستم فومینگ کولینگ چهار دستگاه از مخازن انبار نفت ازنا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی، مناقصه اجرای سیستم فومینگ کولینگ چهار دستگاه از مخازن انبار نفت ازنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916307/فراخوان-خرید-4-دستگاه-واحد-سیار-تلویزیونی-نوبت-دوم'>فراخوان خرید 4 دستگاه واحد سیار تلویزیونی نوبت دوم / آگهی فراخوان بین المللی , فراخوان خرید 4 دستگاه واحد سیار تلویزیونی نوبت دوم</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 18 تاريخ : سه شنبه 25 مهر 1396 ساعت: 11:53