اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.27 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915291/مناقصه-پروژه-تهیه-و-ح... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.27 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915291/مناقصه-پروژه-تهیه-و-حمل-نمک-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تهیه و حمل نمک نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تهیه و حمل نمک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915389/مناقصه-خرید-دستگاه-تست-سیستم-LINE-BREAK-شیر-توپی'>مناقصه خرید دستگاه تست سیستم LINE BREAK شیر توپی  / مناقصه,خرید دستگاه تست سیستم LINE BREAK شیر توپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915444/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-سه-عدد-تابلو-تبلیغاتی-و--'>تجدید مزایده بهره برداری از سه عدد تابلو تبلیغاتی و ... / تجدید مزایده, تجدید مزایده بهره برداری از سه عدد تابلو تبلیغاتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916058/مناقصه-اجرای-۱۵۰۰۰-متر-شبکه-گذاری-فولادی-و-پلی-اتیلن'>مناقصه اجرای ۱۵۰۰۰ متر شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن / مناقصه اجرای ۱۵۰۰۰ متر شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915461/فراخوان-سیستم-اخذ-عوارض'>فراخوان سیستم اخذ عوارض  / فراخوان, فراخوان سیستم اخذ عوارض </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916029/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-آنالایزر'>مناقصه خرید یک دستگاه آنالایزر / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید یک دستگاه آنالایزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915629/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تجاری-اداری-مسکونی-زراعی'>مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری اداری مسکونی زراعی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری اداری مسکونی زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915358/تجدید-مناقصه-انجام-امور-خدمات-حفاظتی-و-مراقبتی-از-ابنیه-تاسیسات-و--'>تجدید مناقصه انجام امور خدمات حفاظتی و مراقبتی از ابنیه، تاسیسات و ... / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور خدمات حفاظتی و مراقبتی از ابنیه، تاسیسات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915370/مناقصه-انجام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-و-احداث-شبکه-فاضلاب'>مناقصه انجام عملیات اجرایی لوله گذاری و احداث شبکه فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات اجرایی لوله گذاری و احداث شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915442/مزایده-انجام-عملیات-اکتشاف-و-تجهیز-معدن--نوبت-دوم'>مزایده انجام عملیات اکتشاف و تجهیز معدن - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده انجام عملیات اکتشاف و تجهیز معدن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915289/مزایده-مغازه-به-مساحت-41-63مترمربع'>مزایده مغازه به مساحت 41.63مترمربع / مزایده مغازه به مساحت 41.63مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915415/مناقصه-تصدی-و-مدیریت-خدمات-حمل-و-نقل-و-جابجایی-کالا-نوبت-دوم'>مناقصه تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915426/مناقصه-انجام-خدمات-مجوز-راهنمایی-و-رانندگی'>مناقصه انجام خدمات مجوز راهنمایی و رانندگی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات مجوز راهنمایی و رانندگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915313/مناقصه-تامین-انواع-کاغذ-شمیز-و-گلاسه-و-تحریر'>مناقصه تامین انواع کاغذ شمیز و گلاسه و تحریر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین انواع کاغذ شمیز و گلاسه و تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915380/مزایده-فروش-یکباب-ساختمان-ملک-مساحت-عرصه-837-63متر'>مزایده فروش یکباب ساختمان ملک مساحت عرصه 837.63متر  / مزایده فروش یکباب ساختمان ملک مساحت عرصه 837.63متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915319/فراخوان-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-شهری'>فراخوان حفظ و نگهداری فضای سبز شهری / فراخوان، فراخوان حفظ و نگهداری فضای سبز شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915324/مناقصه-خرید-IMPELLER'>مناقصه خرید IMPELLER / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید IMPELLER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915293/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-ساختمان-بخش-یک-سنندج'>مزایده 4 دانگ مشاع از ساختمان بخش یک سنندج  / مزایده 4 دانگ مشاع از ساختمان بخش یک سنندج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915369/مزایده-حضوری-هشت-دستگاه-لیفتراک-از-رده-خارج'>مزایده حضوری هشت دستگاه لیفتراک از رده خارج  / آگهی مزایده حضوری، مزایده حضوری هشت دستگاه لیفتراک از رده خارج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915341/مناقصه-امورات-اداری-ستاد-منطقه--نواحی-9-گانه---نوبت-دوم'>مناقصه امورات اداری ستاد منطقه ، نواحی 9 گانه... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امورات اداری ستاد منطقه ، نواحی 9 گانه.... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915406/مزایده-آسانسور-و-متعلقات--'>مزایده آسانسور و متعلقات... / آگهی مزایده، مزایده آسانسور و متعلقات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915393/مناقصه-تامین-خودروهای-در-اختیار-شرکت-عمران-پرند'>مناقصه تامین خودروهای در اختیار شرکت عمران پرند  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین خودروهای در اختیار شرکت عمران پرند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915377/تجدید-مزایده-واگذاری-ارایه-خدمات-تاکسی-سرویس--نوبت-دوم'>تجدید مزایده  واگذاری ارایه خدمات تاکسی سرویس - نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده،مزایده  واگذاری ارایه خدمات تاکسی سرویس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915423/آگهی-ارزیابی-کیفی-پروژه-طراحی-تامین-کالا-و-اجرای-کارهای-باقیمانده-آشیانه-هلیکوپتری'>آگهی ارزیابی کیفی پروژه طراحی تامین کالا و اجرای کارهای باقیمانده آشیانه هلیکوپتری / آگهی ارزیابی کیفی،آگهی ارزیابی کیفی پروژه طراحی تامین کالا و اجرای کارهای باقیمانده آشیانه هلیکوپتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915387/مناقصه-ابزارهای-بادی-اطلس-کوپکو'>مناقصه ابزارهای بادی اطلس کوپکو / مناقصه ، مناقصه  ابزارهای بادی اطلس کوپکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915373/مناقصه-حمل-ریلی'>مناقصه حمل ریلی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915294/مناقصه-خدمات-اداری-ستاد-و-نواحی-منطقه-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات اداری ستاد و نواحی منطقه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خدمات اداری ستاد و نواحی منطقه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915368/مناقصه-حمل-جاده-ای-200-هزار-تن-محمولات-علوفه-ای'>مناقصه حمل جاده ای 200 هزار تن محمولات علوفه ای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل جاده ای 200 هزار تن محمولات علوفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915913/مناقصه-انجام-خدمات-نظارت-بر-تهیه--طبخ-و-توزیع-و-سرو-سه-وعده-غذا'>مناقصه انجام خدمات نظارت بر تهیه ، طبخ و توزیع و سرو سه وعده غذا / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات نظارت بر تهیه ، طبخ و توزیع و سرو سه وعده غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915917/فراخوان-مناقصه-طرح-تکمیل-کانال-و-ایستگاه-پمپاژ-شمال-آبادان'>فراخوان مناقصه طرح تکمیل کانال و ایستگاه پمپاژ شمال آبادان / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه طرح تکمیل کانال و ایستگاه پمپاژ شمال آبادان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915909/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>اصلاحیه مناقصه واگذاری راهبری و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری راهبری و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915996/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-3972-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3972 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3972 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916001/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-371-فرعی-بخش-دو'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک 371 فرعی بخش دو  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک 371 فرعی بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915887/مزایده-فروش-دستگاه-مرکزی-بتن-(بچینگ)-و--'>مزایده فروش دستگاه مرکزی بتن (بچینگ) و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش دستگاه مرکزی بتن (بچینگ) و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915888/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-فاضلاب-از-میدان-شهید-مطاعی'>مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب از میدان شهید مطاعی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب از میدان شهید مطاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915924/مزایده-اموال-و-ماشین-آلات'>مزایده اموال و ماشین آلات  / آگهی مزایده عمومی,مزایده اموال و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916013/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-عرصه-117-9متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی عرصه 117.9متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی عرصه 117.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915985/مزایده-یخچال-سه-درب-و--'>مزایده یخچال سه درب و ... / آگهی مزایده اموال ,مزایده یخچال سه درب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916003/مزایده-واگذاری-به-اجاره-اراضی-دارای-کاربری-ورزشی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره اراضی دارای کاربری ورزشی - نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره اراضی دارای کاربری ورزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915981/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915972/مزایده-واگذاری-یک-باب-مغازه-تحت-شماره-190'>مزایده واگذاری یک باب مغازه تحت شماره 190 / آگهی مزایده, مزایده واگذاری یک باب مغازه تحت شماره 190</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915354/تجدید-مزایده-تعدادی-از-قطعات-شهرداری-قزوین-لوازم-خانگی'>تجدید مزایده تعدادی از قطعات شهرداری قزوین لوازم خانگی  / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده تعدادی از قطعات شهرداری قزوین لوازم خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915982/مزایده-واگذاری-یک-باب-مغازه--مرحله-دوم'>مزایده  واگذاری یک باب مغازه - مرحله دوم  / آگهی مزایده, مزایده  واگذاری یک باب مغازه - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915970/مزایده-واگذاری-3-طبقه-پارکینگ--مرحله-سوم'>مزایده واگذاری 3 طبقه پارکینگ .. مرحله سوم  / مزایده , مزایده واگذاری 3 طبقه پارکینگ  ... مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915987/مناقصه-انجام-عملیات-نصب-اینترنالهای-مخازن-تحت-فشار-خود'>مناقصه انجام عملیات نصب اینترنالهای مخازن تحت فشار خود  / مناقصه , مناقصه انجام عملیات نصب اینترنالهای مخازن تحت فشار خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916066/مزایده-اجاره-مزارع--باغات-دارای-چاه-آب'>مزایده اجاره مزارع ، باغات دارای چاه آب / مزایده , مزایده  اجاره مزارع ، باغات دارای چاه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915965/مناقصه-اجرای-عملیات-بنایی'>مناقصه اجرای عملیات بنایی  / مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات بنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915334/مناقصه-خرید-تعداد-39100-شاخه-لوله-بدون-درز'>مناقصه خرید تعداد 39100 شاخه لوله بدون درز  / مناقصه , مناقصه خرید تعداد 39100 شاخه لوله بدون درز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915999/مزایده-سالن-تولید-به-مساحت-317-60-مترمربع---'>مزایده سالن تولید به مساحت 317/60 مترمربع .... / مزایده, مزایده سالن تولید به مساحت 317/60 مترمربع ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916093/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-238-71متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 238.71متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 238.71متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916065/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-164-87-مترمربع'>مزایده  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 164/87 مترمربع  / مزایده,مزایده  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 164/87 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916070/مزایده--یک-قطعه-زمین-و-بک-باب-مغازه-به-مساحت-21-مترمربع'>مزایده   یک قطعه زمین و بک باب مغازه به مساحت 21 مترمربع / مزایده,مزایده   یک قطعه زمین و بک باب مغازه به مساحت 21 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916078/مزایده--یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-واقع-در-خ-باغ-دریاچه'>مزایده   یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در خ باغ دریاچه  / مزایده,مزایده    یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در خ باغ دریاچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916016/مزایده-دستگاه-رول-باز-کن---'>مزایده دستگاه رول باز کن ....  / مزایده دستگاه رول باز کن .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916168/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دو-مساحت-167-27متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو مساحت 167.27متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو مساحت 167.27متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916012/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده  ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده  ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916006/مزایده-میزان-7-99-حبه-از-48-از-72-پلاک-ثبتی-پرونده-960264'>مزایده میزان 7/99 حبه از 48 از 72 پلاک ثبتی پرونده 960264 / مزایده,مزایده  میزان 7/99 حبه از 48 از 72 پلاک ثبتی پرونده 960264</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916017/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-92-73'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 92/73  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 92/73 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915327/مناقصه-نگهداری-سیستم-مدیریت-ایمنی-و-بهداشت'>مناقصه  نگهداری سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت / مناقصه عمومی , مناقصه  نگهداری سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916024/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-واقع-در-منطقه-هکارگاهی---'>مزایده  واگذاری یک قطعه زمین واقع در منطقه هکارگاهی  ... / مزایده  واگذاری یک قطعه زمین واقع در منطقه هکارگاهی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916032/مناقصه-عملیات-اجرایی-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر--'>مناقصه عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916081/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-مغازه-و-دفتر-کار-کاربری-اداری'>مزایده اموال غیرمنقول شامل مغازه و دفتر کار کاربری اداری  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل مغازه و دفتر کار کاربری اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915991/مناقصه-نسبت-به-احداث-سالن-پیش-سرد-کشتاردام'>مناقصه نسبت به احداث سالن پیش سرد کشتاردام  / مناقصه نسبت به احداث سالن پیش سرد کشتاردام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916074/مزایده-فروش-20-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش 20 قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده فروش 20 قطعه زمین مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915969/تجدید-مناقصه-عملیات-پیاده-روسازی-و-اجرای-لاین-کندرو-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات پیاده روسازی و اجرای لاین کندرو- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات پیاده روسازی و اجرای لاین کندرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915995/مزایده-ششدانگ-یک-باب-آپارتمان-به-شماره-ثبتی-406-19950'>مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان به شماره ثبتی 406/19950  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان به شماره ثبتی 406/19950 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916020/مزایده-40000-متر-لوله-16-میلیمتر'>مزایده 40000 متر لوله 16 میلیمتر  / مزایده ، مزایده 40000 متر لوله 16 میلیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916025/مزایده-سواری-پژو-پارس'>مزایده سواری پژو پارس / مزایده ، مزایده سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916008/مزایده-یک-دستگاه-کولر-گازی---'>مزایده یک دستگاه کولر گازی .... / مزایده, مزایده یک دستگاه کولر گازی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915320/مزایده-فروش-املاک-شامل-زمین-و-خانه-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک شامل زمین و خانه تجدید نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین و خانه تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916060/مزایده-ششدانگ-ملک-واقع-در-خیابان-هشت-بهشت-غربی'>مزایده  ششدانگ ملک واقع در خیابان هشت بهشت غربی / مزایده,مزایده  ششدانگ ملک واقع در خیابان هشت بهشت غربی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916043/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-3978-فرعی-واقع-در-خ-نیکبخت'>مزایده  فروش پلاک ثبتی 3978 فرعی واقع در خ نیکبخت  / مزایده,مزایده  فروش پلاک ثبتی 3978 فرعی واقع در خ نیکبخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915968/مزایده-اقلام-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده اقلام اسقاطی نوبت دوم  / مزایده اقلام اسقاطی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915992/تجدید-مناقصه-خرید-روغن-موتور-مورد-نیاز-ماشین-آلات--تجدید-نوبت-اول-96-5-28'>تجدید مناقصه خرید روغن موتور مورد نیاز ماشین آلات - تجدید نوبت اول 96.5.28 / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید روغن موتور مورد نیاز ماشین آلات - تجدید نوبت اول 96.5.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915974/مناقصه-عملیات-اجرای-سنگ-و-نمای-بازار-روز--نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مناقصه عملیات اجرای سنگ و نمای بازار روز - نوبت دوم چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای سنگ و نمای بازار روز- نوبت دوم  چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916042/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-132مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 132مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 132مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916011/تجدید-مزایده-دستگاه-خودروی-سواری-وانت-نیسان'>تجدید مزایده دستگاه خودروی سواری وانت نیسان / تجدید مزایده دستگاه خودروی سواری وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916026/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-237-6متر-تجدید'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 237.6متر تجدید / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 237.6متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916138/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-251-95متر-تجدید'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 251.95متر تجدید / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 251.95متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915636/مزایده-فروش-مقداری-میل-گرد-آهنی'>مزایده فروش مقداری میل گرد آهنی / مزایده , مزایده فروش مقداری میل گرد آهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916068/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-120-65متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 120.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 120.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915989/مزایده-۲۰۰-عدد-پالتو-و--'>مزایده ۲۰۰ عدد پالتو و ... / آگهی مزایده اموال ,مزایده ۲۰۰ عدد پالتو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916144/مزایده-24-هزارم-سهم-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مرحله-اول'>مزایده 24 هزارم سهم مشاع از پلاک ثبتی مرحله اول / مزایده,مزایده 24 هزارم سهم مشاع از پلاک ثبتی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916002/مزایده-فرش'>مزایده فرش / آگهی مزایده , مزایده فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916071/مزایده-منزل-مسکونی-قولنامه-ای-120متر'>مزایده منزل مسکونی قولنامه ای 120متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی قولنامه ای 120متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916036/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-دویست-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916047/مزایده-8-45-سهم-مشاع-از-10-5-سهام-مشاع-از-288-سهم-اعیان-پلاک-ثبتی'>مزایده 8.45 سهم مشاع از 10.5 سهام مشاع از 288 سهم اعیان پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده 8.45 سهم مشاع از 10.5 سهام مشاع از 288 سهم اعیان پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916051/مزایده-231-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-مشاع-از-ملک'>مزایده 231 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ملک / مزایده,مزایده 231 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915563/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-4-سه-خوابه'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 4 سه خوابه / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 4 سه خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915998/مزایده-فروش-حدود-200-تن-مواد-مازاد-اولیه-بافت-فرش-دستبافت'>مزایده فروش حدود 200 تن مواد مازاد اولیه بافت فرش دستبافت / مزایده , مزایده فروش حدود 200 تن مواد مازاد اولیه بافت فرش دستبافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916064/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-آبی-24-0805متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی 24.0805متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی 24.0805متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915567/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-مغازه-تجاری'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی مغازه تجاری  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915438/مناقصه-خرید-و-راه-اندازی-کنتور-از-نوع-کنتور-مولتی-جت-خشک'>مناقصه خرید و راه اندازی کنتور از نوع کنتور مولتی جت خشک / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید و راه اندازی کنتور از نوع کنتور مولتی جت خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915296/مناقصه-ساخت-قالب-تزریق-پلاستیک-بدنه-و-تزریق-پلاستیک'>مناقصه ساخت قالب تزریق پلاستیک بدنه و تزریق پلاستیک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت قالب تزریق پلاستیک بدنه و تزریق پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915355/ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-خاکی-و-احداث-ساختمانهای-ایستگاههای--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی انجام عملیات خاکی و احداث ساختمانهای ایستگاههای....نوبت دوم / آگهی عمومی دو مرحله ای ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی انجام عملیات خاکی و احداث ساختمانهای ایستگاههای....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915363/فراخوان-پیمانکار-جهت-اجرای-شبکه-گازرسانی-به-روستاهای---96-5-28'>فراخوان پیمانکار جهت اجرای شبکه گازرسانی به روستاهای .... 96/5/28 / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان پیمانکار جهت اجرای شبکه گازرسانی به روستاهای .... 96/5/28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915428/اصلاحیه-مزایده-تمامیت-ششدانگ-آپارتمان-بخش-نه-مشهد'>اصلاحیه مزایده تمامیت ششدانگ آپارتمان بخش نه مشهد / اصلاحیه مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ آپارتمان بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915350/مناقصه-عملیات-اضطراری-(فورس-ماژور)-در-خصوص-رفع-چاله---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اضطراری (فورس ماژور) در خصوص رفع چاله ... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اضطراری (فورس ماژور) در خصوص رفع چاله ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915346/مناقصه-ارزیابی-آلاینده-بنزن-و-تولوئن-و-تعیین-منابع-انتشار-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه ارزیابی آلاینده بنزن و تولوئن و تعیین منابع انتشار تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی ارزیابی کیفی ، مناقصه ارزیابی آلاینده بنزن و تولوئن و تعیین منابع انتشار تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915342/مناقصه-تهیه-و-حمل-اتصالات-پلی-اتیلن-مورد-نیاز-پروژه-شبکه-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و حمل اتصالات پلی اتیلن مورد نیاز پروژه شبکه نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , مناقصه تهیه و حمل اتصالات پلی اتیلن مورد نیاز پروژه شبکه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915344/مناقصه-100-دستگاه-الکتریکال-اندازه-گیری-میزان-آب-نوبت-دوم'>مناقصه  100 دستگاه الکتریکال اندازه گیری میزان آب  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , ممناقصه  100 دستگاه الکتریکال اندازه گیری میزان آب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915297/مزایده-عمومی-فروش-انواع-لوله-و-اتصالات-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن نوبت دوم  / مزایده عمومی فروش انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915348/مناقصه-واگذاری-فعالیتهای-عایق-کاری-تجهیزات-نیروگاه-بخار-شهید-رجایی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری فعالیتهای عایق کاری تجهیزات نیروگاه بخار شهید رجایی نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فعالیتهای عایق کاری تجهیزات نیروگاه بخار شهید رجایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915364/مناقصه-طراحی-و-ساخت-دستگاه-کنترل-ابعادی-قد-و-قطر-انواع-قطعات'>مناقصه طراحی و ساخت دستگاه کنترل ابعادی قد و قطر انواع قطعات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی و ساخت دستگاه کنترل ابعادی قد و قطر انواع قطعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915374/مزایده-اجاره-کلیه-تریاها-و-انتشارات-دانشکده-ها'>مزایده اجاره کلیه تریاها و انتشارات دانشکده ها  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره کلیه تریاها و انتشارات دانشکده ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915356/مناقصه-انجام-عملیات-تنظیف-و-رفت-و-روب-معابر--جمع-آوری-زباله-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر ، جمع آوری زباله نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر ، جمع آوری زباله- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915534/مزایده-شیر-روشویی--'>مزایده شیر روشویی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده شیر روشویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915407/مزایده-ششدانگ-باغ-و-ساختمان-و--'>مزایده ششدانگ باغ و ساختمان و .. / مزایده,مزایده ششدانگ باغ و ساختمان و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915337/مزایده-ملک-به-مساحت-375مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 375مترمربع / مزایده ملک به مساحت 375مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915340/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-250متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 250متر  / مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915335/مزایده-ششدانگ-سند-مالکیت-با-بنای-احداثی-زیربنای-145متر'>مزایده ششدانگ سند مالکیت با بنای احداثی زیربنای 145متر  / مزایده ششدانگ سند مالکیت با بنای احداثی زیربنای 145متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915332/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-111-87متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 111.87متر  / مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 111.87متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915299/مزایده-اجازه-بهره-برداری-از-کانکس-ها-و---نوبت-دوم'>مزایده اجازه بهره برداری از کانکس ها و ....نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده اجازه بهره برداری از کانکس ها و ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915330/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-اعیان-261مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت اعیان 261مترمربع / مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت اعیان 261مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915325/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-با-قدمت-20-سال'>مزایده ششدانگ یکباب منزل با قدمت 20 سال / مزایده ششدانگ یکباب منزل با قدمت 20 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915388/مناقصه-تکمیل-ساختمان-و-موتورخانه-و---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان و موتورخانه و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل ساختمان و موتورخانه و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915394/مناقصه-احداث-حوضچه-اولیه-تخلیه-پساب-تصفیه-خانه-نوبت-دوم'>مناقصه احداث حوضچه اولیه تخلیه پساب تصفیه خانه  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه احداث حوضچه اولیه تخلیه پساب تصفیه خانه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915328/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-مساحت-81-96متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه مساحت 81.96متر / مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه مساحت 81.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915372/مناقصه-احداث-مستحدثات-شهری-تجدید'>مناقصه احداث مستحدثات شهری- تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه احداث مستحدثات شهری - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915376/مناقصه-جدول-گذاری-پروژه-های-ترافیکی--تجدید'>مناقصه جدول گذاری پروژه های ترافیکی - تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه جدول گذاری پروژه های ترافیکی - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915353/استعلام-انجام-خدمات-مشاوره-ای-مرحله-سوم---پروژه-تعمیرات-اساسی'>استعلام انجام خدمات مشاوره ای مرحله سوم .... پروژه تعمیرات اساسی / آگهی استعلام ارزیابی کیفی, استعلام انجام خدمات مشاوره ای مرحله سوم .... پروژه تعمیرات اساسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915392/مزایده-فروش-7-قطعه-زمین-تجدید'>مزایده فروش 7 قطعه زمین تجدید / مزایده,مزایده فروش 7 قطعه زمین تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915339/فراخوان-اگهی-تهیه-مصالح-و-اجرای-جابجایی-1300-متر-خط-تغذیه--96-05-28'>فراخوان اگهی تهیه مصالح و اجرای جابجایی 1300 متر خط تغذیه - 96.05.28 / فراخوان ,فراخوان اگهی تهیه مصالح و اجرای جابجایی 1300 متر خط تغذیه-963.05.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915304/مناقصه-واگذاری-توزیع-محصولات'>مناقصه واگذاری  توزیع محصولات / مناقصه، مناقصه واگذاری  توزیع محصولات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915386/مزایده-فروش-2-قطعه-زمین-مسکونی-و-آپارتمان-و-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده فروش 2 قطعه زمین مسکونی و آپارتمان و مغازه نوبت دوم  / مزایده فروش 2 قطعه زمین مسکونی و آپارتمان و مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915385/مزایده-فروش-ملک-تجاری-مساحت-42مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش ملک تجاری مساحت 42مترمربع نوبت دوم  / مزایده فروش ملک تجاری مساحت 42مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915365/مزایده-فروش-ورق-های-فولادی-مازاد'>مزایده فروش ورق های فولادی مازاد  / مزایده عمومی, مزایده فروش ورق های فولادی مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915338/مزایده-فروش-تعدادی-از-خودروهای-مازاد'>مزایده فروش تعدادی از خودروهای مازاد  / مزایده فروش تعدادی از خودروهای مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915326/فراخوان-تهیه-و-استقرار-سیستم-های-برنامه-ریزی-منابع-سازمان-ERP-و----نوبت-دوم'>فراخوان تهیه و استقرار سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ERP و ... - نوبت دوم  / فراخوان تهیه و استقرار سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ERP و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915345/مزایده-فروش-بخشی-از-املاک-کاربری-تجاری'>مزایده فروش بخشی از املاک کاربری تجاری / مزایده فروش بخشی از املاک کاربری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915360/مزایده-تعداد-دو-دستگاه-خودروی-مازاد'>مزایده تعداد دو دستگاه خودروی مازاد  / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعداد دو دستگاه خودروی مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915347/مناقصه-واگذاری-آماده-سازی-نمونه-آزمایشگاهی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری آماده سازی نمونه آزمایشگاهی- نوبت دوم  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری آماده سازی نمونه آزمایشگاهی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915450/مناقصه-دوربین-مداربسته-کارخانه'>مناقصه دوربین مداربسته کارخانه  / مناقصه ، مناقصه دوربین مداربسته کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915454/مزایده-فروش-تعدادی-از-اقلام-و-دستگاههای-مازاد96-5-28'>مزایده فروش تعدادی از اقلام و دستگاههای مازاد96.5.28 / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی از اقلام و دستگاههای مازاد 96.5.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915434/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915476/مناقصه-خرید-تن-ماهی--رب-گوجه-فرنگی---'>مناقصه خرید تن ماهی , رب گوجه فرنگی .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تن ماهی , رب گوجه فرنگی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915482/مزایده-فروش-ماشین-آلات-و-تجهیزات-نساجی'>مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات نساجی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات نساجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915329/مناقصه-انجام-هر-گونه-بازرسی-و-آزمایش-های-لازم-حین-ساخت-جهت-تجهیزات-نوبت-دوم'>مناقصه انجام هر گونه بازرسی و آزمایش های لازم حین ساخت جهت تجهیزات- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انجام هر گونه بازرسی و آزمایش های لازم حین ساخت جهت تجهیزات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915439/فراخوان-مناقصه-عملیان-اجرایی-پروژه-مرمت-و-بهسازی-باند--'>فراخوان مناقصه عملیان اجرایی پروژه مرمت و بهسازی باند... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیان اجرایی پروژه مرمت و بهسازی باند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915390/مناقصه-تامین-و-مصالح-و-اجرای-عملیات-احداث-سیلوهای-زمینی---'>مناقصه تامین و مصالح و اجرای عملیات احداث سیلوهای زمینی .... / آگهی مناقصه , مناقصه تامین و مصالح و اجرای عملیات احداث سیلوهای زمینی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915395/مناقصه-تامین-مصالح--ساخت--رنگ-آمیزی---'>مناقصه تامین مصالح , ساخت , رنگ آمیزی .... / آگهی مناقصه , مناقصه تامین مصالح , ساخت , رنگ آمیزی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915384/مناقصه-کلیه-تهیه-و-تامین-ورق-پوشش-سقف--'>مناقصه کلیه تهیه و تامین ورق پوشش سقف ... / آگهی مناقصه , مناقصه کلیه تهیه و تامین ورق پوشش سقف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915378/مزایده-حدود-170-تن-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده حدود 170 تن آهن آلات ضایعاتی  / مزایده حدود 170 تن آهن آلات ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915349/مناقصه-تامین-و-تحویل-5-دستگاه-MAC-BOOK-و--'>مناقصه تامین و تحویل 5 دستگاه MAC BOOK و ...  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین و تحویل 5 دستگاه MAC BOOK و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915367/مزایده-مقادیری-آهن-ضایعاتی'>مزایده مقادیری آهن ضایعاتی  / مزایده مقادیری آهن ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915405/مناقصه-پروژه-احداث-سایت-کفپوش-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث سایت کفپوش معابر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث سایت کفپوش معابر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915416/مناقصه-انجام-خدمات-سرویس-تعمیر--نگهداری-و-گارانتی-تجهیزات-رایانه-ای'>مناقصه انجام خدمات سرویس، تعمیر ، نگهداری و گارانتی تجهیزات رایانه ای  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات سرویس، تعمیر ، نگهداری و گارانتی تجهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915418/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-روزانه-کارکنان'>مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب روزانه کارکنان / آگهی مناقصه , مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب روزانه کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915432/مناقصه-انجام-امور-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان-دانشگاه'>مناقصه انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه  / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915440/مناقصه-انجام-تعمیرات-اساسی--بازسازی-و-تامین-سوخت-و-لاستیک-و-باتری---'>مناقصه انجام تعمیرات اساسی ، بازسازی و تامین سوخت و لاستیک و باتری ....  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام تعمیرات اساسی ، بازسازی و تامین سوخت و لاستیک و باتری .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915408/مناقصه-تهیه-نرم-افزار-و-استقرار-سیستم-نگهداری-پیشگیرانه-PM-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه نرم افزار و استقرار سیستم نگهداری پیشگیرانه PM تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید اول مناقصه عمومی , مناقصه تهیه نرم افزار و استقرار سیستم نگهداری پیشگیرانه PM تجدید  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915303/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس / مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915544/مناقصه-خرید-تعداد-2-دستگاه-کنورتور-25-کیلوولت-127-ولت-50-هرتز--'>مناقصه خرید تعداد 2 دستگاه کنورتور 25 کیلوولت 127 ولت 50 هرتز... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 2 دستگاه کنورتور 25 کیلوولت 127 ولت 50 هرتز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916004/استعلام-Micro-Amp-optical-96-well-reaction-plat-p-n-8010560'>استعلام Micro Amp optical 96-well reaction plat p.n 8010560 / استعلام، استعلام Micro Amp optical 96-well reaction plat p.n 8010560</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916019/استعلام-بافر-x10'>استعلام بافر x10 / استعلام، استعلام بافر x10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916033/استعلام-genescan-500-liz-siz-standard'>استعلام genescan-500 liz siz standard / استعلام، استعلام genescan-500 liz siz standard</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915835/استعلام-چاپگر-p3015-hp-laser-jet'>استعلام چاپگر p3015 hp laser jet / استعلام, استعلام چاپگر p3015 hp laser jet</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915875/استعلام-کولر-آبی-پشت-بامی'>استعلام کولر آبی پشت بامی / استعلام کولر آبی پشت بامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915931/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915961/استعلام-یک-دستگاه-پرینتر-لیزری-رنگی'>استعلام یک دستگاه پرینتر لیزری رنگی  / استعلام یک دستگاه پرینتر لیزری رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915897/استعلام-تعمیرات-اساسی-سرویس-بهداشتی'>استعلام تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915903/استعلام-تعمیرات-اساسی'>استعلام تعمیرات اساسی / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915554/مناقصه-یک-دستگاه-کشنده-هیدرولیکی-جهت-جابجایی-شناور-150-تنی-'>مناقصه یک دستگاه کشنده هیدرولیکی جهت جابجایی شناور 150 تنی.. / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه یک دستگاه کشنده هیدرولیکی جهت جابجایی شناور 150 تنی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915905/استعلام-تعمیرات-سرویس-بهداشتی-مقطع-متوسطه'>استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی مقطع متوسطه / استعلام ,استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی مقطع متوسطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915912/استعلام-تعمیر-اساسی'>استعلام تعمیر اساسی  / استعلام ,استعلام تعمیر اساسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915915/استعلام-تعمیرات-اساسی-سرویس-بهداشتی-مقطع-متوسطه-اول'>استعلام تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی مقطع متوسطه اول  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی مقطع متوسطه اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916059/استعلام-5824-2-تعمیرات-اساسی-سرویس-بهداشتی-مقطع-ابتدایی--'>استعلام 5824.2 تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی مقطع ابتدایی ... / استعلام , استعلام 5824.2 تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی مقطع ابتدایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916057/استعلام-6440-4-تعمیرات-اساسی-مدارس-شاهرضا--کلاه-کبود-علیا--'>استعلام 6440.4 تعمیرات اساسی مدارس شاهرضا - کلاه کبود علیا ... / استعلام , استعلام 6440.4 تعمیرات اساسی مدارس شاهرضا - کلاه کبود علیا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915957/استعلام-تعمیرات-مدارس-عرفه-تیران---'>استعلام تعمیرات مدارس عرفه تیران .... / استعلام ,استعلام تعمیرات مدارس عرفه تیران ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915951/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان  / استعلام ,استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915898/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان  / استعلام ,استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916034/استعلام-3473-تعمیرات-اساسی--راهنمایی-راهیان-نور-قهرار-و---'>استعلام  3473 تعمیرات اساسی ، راهنمایی راهیان نور قهرار و .... / استعلام , استعلام  3473 تعمیرات اساسی ، راهنمایی راهیان نور قهرار و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916038/استعلام-3638-تعمیرات-اساسی-دبیرخانه-دبیرستان-های-موسی-بن-جعفر-و---'>استعلام 3638 تعمیرات اساسی دبیرخانه دبیرستان های موسی بن جعفر و .... / استعلام , استعلام 3638 تعمیرات اساسی دبیرخانه دبیرستان های موسی بن جعفر و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915560/مناقصه-تعمیرات-یکدستگاه-جرثقیل-160-تنی'>مناقصه تعمیرات یکدستگاه جرثقیل 160 تنی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات یکدستگاه جرثقیل 160 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915920/استعلام-کیس-کامل-اسمبل-شده'>استعلام کیس کامل اسمبل شده / استعلام , استعلام کیس کامل اسمبل شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915930/استعلام-رنگ-آمیزی'>استعلام رنگ آمیزی / استعلام , استعلام رنگ آمیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915940/استعلام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>استعلام خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی  / استعلام خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916035/استعلام-کولرگازی-96-5-28'>استعلام کولرگازی 96.5.28 / استعلام کولرگازی  96.5.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916015/استعلام-یو-پی-اس--باطری-یو-پی-اس'>استعلام یو پی اس - باطری یو پی اس  / استعلام،استعلام یو پی اس - باطری یو پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915997/استعلام-سرویس-و-تعمیرات-سیستم-های-سرمایشی-و-گرمایشی---96-5-28'>استعلام سرویس و تعمیرات سیستم های سرمایشی و گرمایشی ... 96.5.28 / استعلام ,استعلام سرویس و تعمیرات سیستم های سرمایشی و گرمایشی ... 96.5.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915954/استعلام-سایر-فعالیت-های-مربوط-به-سلامت-انسان-96-5-28'>استعلام سایر فعالیت های مربوط به سلامت انسان 96.5.28 / استعلام, استعلام سایر فعالیت های مربوط به سلامت انسان 96.5.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915941/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-شبانه-روزی-از-کل-محدوده-پارک-96-5-28'>استعلام مراقبت و نگهداری شبانه روزی از کل محدوده پارک 96.5.28 / استعلام ,استعلام مراقبت و نگهداری شبانه روزی از کل محدوده پارک 96.5.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915952/استعلام-گوشت-مورد-نیاز-زندان'>استعلام گوشت مورد نیاز زندان  / استعلام, استعلام گوشت مورد نیاز زندان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916021/استعلام-مواد-غذایی'>استعلام مواد غذایی  / استعلام,استعلام مواد غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915564/مناقصه-تامین-غذای-کارکنان-منطقه--نوبت-دوم'>مناقصه تامین غذای کارکنان منطقه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین غذای کارکنان منطقه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916039/استعلام-حلوا'>استعلام حلوا / استعلام, استعلام حلوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916054/استعلام-مربا-و-عسل-مورد-نیاز-زندان'>استعلام  مربا و عسل مورد نیاز زندان  / استعلام, استعلام  مربا و عسل مورد نیاز زندان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916076/استعلام-حفاری-چاه-تنگ-زرد-دشتستان'>استعلام حفاری چاه تنگ زرد دشتستان  / استعلام, استعلام حفاری چاه تنگ زرد دشتستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916045/استعلام-کف-شکنی-چاه-های'>استعلام کف شکنی چاه های  / استعلام کف شکنی چاه های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916072/استعلام-قطعات-یدکی-تجهیزات-سیستم-خنک-کننده'>استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم خنک کننده  / استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم خنک کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916080/استعلام-قطعات-یدکی-تجهیزات-برق-مرکز-داده'>استعلام قطعات یدکی تجهیزات برق مرکز داده / استعلام قطعات یدکی تجهیزات برق مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916089/استعلام-قطعات-یدکی-تجهیزات-برق-اضطراری'>استعلام قطعات یدکی تجهیزات برق اضطراری / استعلام قطعات یدکی تجهیزات برق اضطراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916166/استعلام-قطعات-یدکی-تجهیزات-سیستم-کنترل-تردد'>استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم کنترل تردد  / استعلام ,استعلام  قطعات یدکی تجهیزات سیستم کنترل تردد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916137/استعلام-قطعات-یدکی-تجهیزات-سیستم-اعلام-اطفاء-حریق'>استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم اعلام اطفاء حریق / استعلام ,استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم اعلام اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916128/استعلام-قطعات-یدکی-تجهیزات-سیستم-برق'>استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم برق / استعلام ,استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915597/مناقصه-احداث-خیابان-و-تهیه-و-اجرای-آسفالت-در-شهرک-صنعتی-اهر--'>مناقصه احداث خیابان و تهیه و اجرای آسفالت در شهرک صنعتی اهر... / آگهی مناقصه, مناقصه احداث خیابان و تهیه و اجرای آسفالت در شهرک صنعتی اهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916116/استعلام-اجرای-دیوار-پیرامونی'>استعلام اجرای دیوار پیرامونی  / استعلام ,استعلام اجرای دیوار پیرامونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916107/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کلید-۱۳۲-کیلوولت'>استعلام خرید یک دستگاه کلید ۱۳۲ کیلوولت / استعلام ,استعلام خرید یک دستگاه کلید ۱۳۲ کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916088/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات'>استعلام شیرآلات و اتصالات / استعلام, استعلام شیرآلات و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916152/استعلام-انشعابگیر-رزوه-ای'>استعلام انشعابگیر رزوه ای  / استعلام, استعلام انشعابگیر رزوه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916135/استعلام-باطری-ups--963-5-28'>استعلام باطری ups ...963.5.28 / استعلام ,استعلام باطری upsو ... 96.5.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916108/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-96-5-28'>استعلام کولر گازی اسپلیت 96.5.28 / استعلام، استعلام کولر گازی اسپلیت 96.5.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916095/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-96-5-28'>استعلام کولر گازی اسپلیت 96.5.28 / استعلام، استعلام کولر گازی اسپلیت 96.5.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916102/استعلام-لیست-دارو-مصرفی'>استعلام لیست دارو مصرفی / استعلام, استعلام لیست دارو مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915652/ارزیابی-کیفی-انجام-تست-مخرب-التراسونیک'>ارزیابی کیفی انجام تست مخرب التراسونیک  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی انجام تست مخرب التراسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916117/استعلام-دیوارکشی-و-محوطه-سازی-مدرسه'>استعلام دیوارکشی و محوطه سازی مدرسه / استعلام, استعلام دیوارکشی و محوطه سازی مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916125/استعلام-تکمیل-مدرسه-بنه-گرمی'>استعلام  تکمیل مدرسه بنه گرمی  / استعلام, استعلام  تکمیل مدرسه بنه گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916147/استعلام-خرید-صندلی'>استعلام خرید صندلی  / استعلام, استعلام خرید صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916129/استعلام-میز-کنفرانس-10-نفره--'>استعلام میز کنفرانس 10 نفره ...  / استعلام ,استعلام میز کنفرانس 10 نفره ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916141/استعلام-خرید-و-حمل-تایل-الومینیومی'>استعلام خرید و حمل تایل الومینیومی / استعلام, استعلام خرید و حمل تایل الومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916155/استعلام-فشارسنج-عقربه-ای'>استعلام فشارسنج عقربه ای  / استعلام فشارسنج عقربه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916161/استعلام-دستگاه-شاک-ویو-یک-عدد-مگنوتراپی'>استعلام دستگاه شاک ویو یک عدد مگنوتراپی / استعلام دستگاه شاک ویو یک عدد مگنوتراپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916133/مناقصه-اجرای-قسمتی-از-خط-انتقال-فاضلاب-گناباد'>مناقصه اجرای قسمتی از خط انتقال فاضلاب گناباد / مناقصه اجرای قسمتی از خط انتقال فاضلاب گناباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916148/مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-و-شبکه-های-آبرسانی'>مناقصه تعمیرات و نگهداری تاسیسات و شبکه های آبرسانی / مناقصه تعمیرات و نگهداری تاسیسات و شبکه های آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916154/مناقصه-ارایه-خدمات-نقلیه-در-انجام-ماموریت-ها'>مناقصه  ارایه خدمات نقلیه در انجام ماموریت ها / مناقصه  ارایه خدمات نقلیه در انجام ماموریت ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915658/تجدید-مناقصه-تامین-نیاز-خود-به-تجهیزات-آزمایشگاهی'>تجدید مناقصه تامین نیاز خود به تجهیزات آزمایشگاهی  / آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه تامین نیاز خود به تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916075/مناقصه-خدمات-هتل-داری-خانه-داری-و--'>مناقصه خدمات هتل داری، خانه داری و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه خدمات هتل داری، خانه داری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916077/فراخوان-مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا'>فراخوان مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا / فراخوان مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916094/مناقصه-محدود-خدمات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-نیروگاه-کوهرنگ-و-تاسیسات-وابسته'>مناقصه محدود خدمات بهره برداری و نگهداری از نیروگاه کوهرنگ و تاسیسات وابسته  / مناقصه ، مناقصه محدود خدمات بهره برداری و نگهداری از نیروگاه کوهرنگ و تاسیسات وابسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916145/مناقصه-ورق-ضد-سایش'>مناقصه ورق ضد سایش  / مناقصه ، مناقصه ورق ضد سایش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915627/مناقصه-تجهیزات-ایمنی'>مناقصه تجهیزات ایمنی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تجهیزات ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916124/مناقصه-اقلام-عمومی-برقی'>مناقصه اقلام عمومی برقی / مناقصه , مناقصه اقلام عمومی برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916087/مناقصه-پیمان-تجمیع-تهیه-و-طبخ-غذای-مرکز-منطقه-تهران-و--'>مناقصه پیمان تجمیع تهیه و طبخ غذای مرکز منطقه تهران و ...  / مناقصه پیمان تجمیع تهیه و طبخ غذای مرکز منطقه تهران و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915635/مناقصه-تجهیزات-ایمنی-از-قبیل-کلاه-آتش-نشانی---'>مناقصه تجهیزات ایمنی از قبیل کلاه آتش نشانی .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تجهیزات ایمنی از قبیل کلاه آتش نشانی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916053/استعلام-گریت-بار-میانی-سینتر'>استعلام گریت بار میانی سینتر / استعلام ,استعلام گریت بار میانی سینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916049/استعلام-پینچ-ولو'>استعلام پینچ ولو / استعلام ,استعلام پینچ ولو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916046/استعلام-روئیک-فلزی-انحراف-گیر-مخروطی'>استعلام روئیک فلزی انحراف گیر مخروطی  / استعلام ,استعلام روئیک فلزی انحراف گیر مخروطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916048/استعلام​-سنسور-ترانسمیتر-سطح-سنج-آلتراسونیک'>استعلام​ سنسور ترانسمیتر سطح سنج آلتراسونیک / استعلام , استعلام سنسور ترانسمیتر سطح سنج آلتراسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916067/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-آنالایزر'>مناقصه خرید یک دستگاه آنالایزر   / مناقصه ، مناقصه خرید یک دستگاه آنالایزر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916069/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-آنالایزر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه آنالایزر   نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه خرید یک دستگاه آنالایزر  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915305/مناقصه-خرید-4-500-000-عدد-لیوان-طلقی---مرحله-دوم'>مناقصه  خرید 4.500.000 عدد لیوان طلقی....  مرحله دوم  / مناقصه , مناقصه  خرید 4.500.000 عدد لیوان طلقی  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915639/مناقصه-4-دستگاه-ژنراتور-80-کیلووات-380-ولت---'>مناقصه  4 دستگاه ژنراتور 80 کیلووات 380 ولت .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  4 دستگاه ژنراتور 80 کیلووات 380 ولت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916105/استعلام-خرید-یک-دستگاه-LASER-ALIYNMENT-COMBO-PACK'>استعلام خرید یک دستگاه LASER ALIYNMENT COMBO PACK  / استعلام خرید یک دستگاه LASER ALIYNMENT COMBO PACK </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916157/مناقصه-کنتور-تکفاز-الکترونیکی-با-ترمینال-کاور'> مناقصه کنتور تکفاز الکترونیکی با ترمینال کاور / مناقصه ،مناقصه  کنتور تکفاز الکترونیکی با ترمینال کاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916160/استعلام-تعویض-عایق-دیواره-های-داخلی-ورودی-و-بدنه-بویلر--96-5-28'>استعلام تعویض عایق دیواره های داخلی ورودی و بدنه بویلر ...96.5.28 /  فرم استعلام بها, استعلام تعویض عایق دیواره های داخلی ورودی و بدنه بویلر ...96.5.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916096/استعلام-تست-FRA-ترانسفورماتور-قدرت-و-اندازه-گیری-ضریب-تلفات-عایقی'>استعلام تست FRA ترانسفورماتور قدرت و اندازه گیری ضریب تلفات عایقی / استعلام , استعلام تست FRA ترانسفورماتور قدرت و اندازه گیری ضریب تلفات عایقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916104/استعلام-تست-HV-سیم-پیچی-استاتور-ژنراتور-و--'>استعلام تست HV سیم پیچی استاتور ژنراتور و ... / استعلام بهاء, استعلام تست HV سیم پیچی استاتور ژنراتور و </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916134/استعلام-بها-تهیه-مدل-هیدرولیکی-از-شبکه-توزیع-آب'>استعلام بها تهیه مدل هیدرولیکی از شبکه توزیع آب / استعلام بها تهیه مدل هیدرولیکی از شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916150/استعلام-بازسازی-مخزن-هوایی-و-خط-انتقال'>استعلام بازسازی مخزن هوایی و خط انتقال  / استعلام بهاء, استعلام بازسازی مخزن هوایی و خط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915398/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان-رفیده-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان رفیده نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان رفیده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916282/مناقصه-اجرای-فاضلاب-واحدهای-کارگاهی'>مناقصه اجرای فاضلاب واحدهای کارگاهی / مناقصه ,مناقصه اجرای فاضلاب واحدهای کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916287/مناقصه-تهیه-لوله-و-اجرای-خط-انتقال-فاضلاب'>مناقصه تهیه لوله و اجرای خط انتقال فاضلاب / مناقصه ,مناقصه تهیه لوله و اجرای خط انتقال فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916263/استعلام-دستگاه-تصفیه-آب'>استعلام دستگاه تصفیه آب  / استعلام, استعلام دستگاه تصفیه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916291/استعلام-هارد-کارتریج-و-مموری'>استعلام هارد کارتریج و مموری   / استعلام ، هارد کارتریج و مموری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916274/استعلام-بلبرینگ-6307--'>استعلام  بلبرینگ 6307.... / استعلام,استعلام  بلبرینگ 6307....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916268/استعلام-ژنراتور'>استعلام ژنراتور / استعلام , استعلام  ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916285/استعلام-قطعات-یدکی-تجهیزات-سیستم-مانیتورینگ-زیرساخت'>استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم مانیتورینگ زیرساخت / استعلام ,استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم مانیتورینگ زیرساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916294/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-جهت-آزمایشگاه-عملیات-واحد-مهندسی-شیمی'>استعلام تجهیزات مورد نیاز جهت آزمایشگاه عملیات واحد مهندسی شیمی / استعلام تجهیزات مورد نیاز جهت آزمایشگاه عملیات واحد مهندسی شیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916301/استعلام-اجرای-سیم-کشی-فیبر-نوری'>استعلام اجرای سیم کشی فیبر نوری / استعلام ، استعلام اجرای سیم کشی فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916232/استعلام-جمع-آوری-تجهیزات-کلید-خانه'>استعلام جمع آوری تجهیزات کلید خانه  / استعلام ,استعلام جمع آوری تجهیزات کلید خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915556/ابطال-مناقصه-خدمات-برداشت-حمل-و-تخلیه-فونداسیون-چهار-واحد-تولید-انرژی-نوبت-دوم'>ابطال مناقصه خدمات برداشت، حمل و تخلیه فونداسیون چهار واحد تولید انرژی- نوبت دوم  / ابطال ، ابطال مناقصه خدمات برداشت، حمل و تخلیه فونداسیون چهار واحد تولید انرژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916218/استعلام-تعویض-بریکر'>استعلام تعویض بریکر / استعلام ,استعلام تعویض بریکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916212/استعلام-تولید--انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید ، انتقال و توزیع برق / استعلام, استعلام تولید ، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916225/استعلام-خرید-کابل'>استعلام خرید کابل / استعلام, استعلام خرید کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916246/استعلام-انجام-عملیات-نصب-و-تست-و-راه-اندازی-بی-ایستگاه-20-66-کیلوولت'>استعلام انجام عملیات نصب و تست و راه اندازی بی ایستگاه 20/66 کیلوولت  / استعلام , استعلام انجام عملیات نصب و تست و راه اندازی بی ایستگاه 20/66 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916289/استعلام-خرید-دوربین-فیلمبرداری'>استعلام  خرید دوربین فیلمبرداری / استعلام ,استعلام  خرید دوربین فیلمبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916292/استعلام-جوشکاری-پیچ-و-مهره-های-450-دستگاه--'>استعلام  جوشکاری پیچ و مهره های 450 دستگاه.... / استعلام ,استعلام  جوشکاری پیچ و مهره های 450 دستگاه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916296/استعلام-رله-دیفرانسیل'>استعلام رله دیفرانسیل / استعلام ,استعلام رله دیفرانسیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916300/استعلام-دستگاه-مونیتورینگ-گازهای-محلول-در-روغن-OLGM'>استعلام دستگاه مونیتورینگ گازهای محلول در روغن OLGM / استعلام, استعلام دستگاه مونیتورینگ گازهای محلول در روغن OLGM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916299/استعلام-تعمیر-8-دستگاه-یو-پی-اس'>استعلام تعمیر 8 دستگاه یو پی اس  / استعلام تعمیر 8 دستگاه یو پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916297/استعلام-جهت-تامین-آب-سیستم-تحت-فشار-آب-فضای-سبز--'>استعلام جهت تامین آب سیستم تحت فشار آب فضای سبز ... / استعلام جهت تامین آب سیستم تحت فشار آب فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915401/مناقصه-عملیات-اجرای-قطعه-اول-خط-انتقال-آب-1000-م-چدن-داکتیل---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای قطعه اول خط انتقال آب 1000 م چدن داکتیل ....نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای قطعه اول خط انتقال آب 1000 م چدن داکتیل ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916286/استعلام-فایروال-FORthinet-مدل-Fg-3240c-bdl-900-36--'>استعلام فایروال FORthinet  مدل  Fg 3240c-bdl-900-36 ... / استعلام ، استعلام فایروال FORthinet  مدل  Fg 3240c-bdl-900-36 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916252/استعلام-خرید-یکدستگاه-مودم-MOXA-OMCELL-G3150-HSPA--'>استعلام خرید یکدستگاه مودم MOXA OMCELL G3150 HSPA ... / استعلام , استعلام خرید یکدستگاه مودم MOXA OMCELL G3150 HSPA ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916277/استعلام-دیگ-بخار-ایستاده-مخصوص-واحد-خشکشویی'>استعلام دیگ بخار  ایستاده مخصوص واحد خشکشویی / استعلام دیگ بخار  ایستاده مخصوص واحد خشکشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916242/استعلام-رخت-آویز-استیل-ایستاده-پایه-سنگی'>استعلام رخت آویز استیل ایستاده پایه سنگی / استعلام , استعلام رخت آویز استیل ایستاده پایه سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916278/استعلام-فنس'>استعلام فنس  / استعلام فنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916254/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-یکدستگاه-دیزل-ژنراتور'>استعلام نصب و راه اندازی یکدستگاه دیزل ژنراتور  / استعلام نصب و راه اندازی یکدستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916227/استعلام-زیرسازی-و-رنگ-آمیزی-روغنی'>استعلام زیرسازی و رنگ آمیزی روغنی   / استعلام زیرسازی و رنگ آمیزی روغنی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916191/استعلام-بسته-نرم-افزار-پرتال-سازمانی'>استعلام بسته نرم افزار پرتال سازمانی / استعلام, استعلام بسته نرم افزار پرتال سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916221/استعلام-الکتروفن-63-سانت-دمنده'> استعلام الکتروفن 63 سانت دمنده / استعلام,  الکتروفن 63 سانت دمنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915403/مناقصه-عملیات-اجرای-خط-انتقال-آب-900-م-م-چدن-داکتیل---نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات اجرای خط انتقال آب 900 م م چدن داکتیل.... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات اجرای خط انتقال آب 900 م م چدن داکتیل از خروجی مخزن آب ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916237/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی  / استعلام, استعلام محصولات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916241/استعلام-مرمت-و-بازسازی-مخزن'>استعلام مرمت و بازسازی مخزن / استعلام ,استعلام مرمت و بازسازی مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916223/استعلام-دستگاه-پرس-کارت-شناسنامه'>استعلام دستگاه پرس کارت شناسنامه / استعلام, استعلام دستگاه پرس کارت شناسنامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916249/استعلام-خدمات-پشتیبانی-و-نگهداری-از-شبکه-ارتباط-وایرلس'>استعلام خدمات پشتیبانی و نگهداری از شبکه ارتباط وایرلس  / استعلام خدمات پشتیبانی و نگهداری از شبکه ارتباط وایرلس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916273/استعلام-بهنگام-سازی-اطلاعات'>استعلام  بهنگام سازی اطلاعات  / استعلام ,استعلام  بهنگام سازی اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916217/استعلام-خرید-و-اجرای-کارتی-کردن-فروش-آب-علمک-چاه'>استعلام خرید و اجرای کارتی کردن فروش آب علمک چاه  / استعلام خرید و اجرای کارتی کردن فروش آب علمک چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916244/استعلام-درب-اتوماتیک-شیشه-ای'>استعلام درب اتوماتیک شیشه ای / استعلام  درب اتوماتیک شیشه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916258/استعلام-جوشکاری-حفاظ-ترانس-چاههای-آب'>استعلام جوشکاری حفاظ ترانس چاههای آب  / استعلام جوشکاری حفاظ ترانس چاههای آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916276/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-اسنوا-18000'>استعلام کولر گازی اسپیلت اسنوا 18000 / استعلام کولر گازی اسپیلت اسنوا 18000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916290/استعلام-خرید-میکروکووت'>استعلام خرید میکروکووت / استعلام خرید میکروکووت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915488/آگهی-ارزیابی-کیفی-خدمات-مهندسی-و-نظارت-پروژه-های-طرح-انتقال'>آگهی ارزیابی کیفی خدمات مهندسی و نظارت پروژه های طرح انتقال / آگهی ارزیابی کیفی،آگهی ارزیابی کیفی خدمات مهندسی و نظارت پروژه های طرح انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916262/استعلام-آبسردکن-4-شیر-ایستاده'>استعلام آبسردکن 4 شیر ایستاده / استعلام، آبسردکن 4 شیر ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916245/استعلام-ساخت-و-نصب-منبع-کویلی'>استعلام ساخت و نصب منبع کویلی / استعلام، استعلام ساخت و نصب منبع کویلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916228/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار / استعلام، استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916180/استعلام-منبع-تغذیه-سیستم-کنفرانس'>استعلام منبع تغذیه سیستم کنفرانس / استعلام منبع تغذیه سیستم کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916213/استعلام-کولر-گازی-بدون-هیتر'>استعلام کولر گازی بدون هیتر / استعلام کولر گازی بدون هیتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916216/استعلام-5-دستگاه-کولر-گازی-بدون-هیتر'>استعلام  5 دستگاه کولر گازی بدون هیتر / استعلام , استعلام  5 دستگاه کولر گازی بدون هیتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916181/استعلام-تعداد-یک-دستگاه-کولر-گازی-هیتردار---'>استعلام تعداد یک دستگاه کولر گازی هیتردار .... / استعلام تعداد یک دستگاه کولر گازی هیتردار ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916200/استعلام-تعداد-یک-دستگاه-کولر-گازی-هیتردار---'>استعلام تعداد یک دستگاه کولر گازی هیتردار .... / استعلام تعداد یک دستگاه کولر گازی هیتردار ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916203/استعلام-پهنای-باند'>استعلام پهنای باند / استعلام ,استعلام پهنای باند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916187/استعلام-بذر-منداب'>استعلام بذر منداب / استعلام, استعلام بذر منداب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915446/مناقصه-احداث-فونداسیون-بخش-230-و-ساختمان-نگهبانی'>مناقصه  احداث فونداسیون بخش 230 و ساختمان نگهبانی / آگهی مناقصه , مناقصه  احداث فونداسیون بخش 230 و ساختمان نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916235/استعلام-حمل-کانکس-اتاق-فرمان'>استعلام حمل کانکس اتاق فرمان  / استعلام , استعلام حمل کانکس اتاق فرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916198/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت / استعلام , استعلام کولر گازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916210/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-اینورتر-نکتس-پلاس'>استعلام کولر گازی اسپلیت اینورتر نکتس پلاس / استعلام , استعلام کولر گازی اسپلیت اینورتر نکتس پلاس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916190/استعلام-بخاری-برقی-2000-وات-رادیاتوری-روغنی'>استعلام بخاری برقی 2000 وات رادیاتوری روغنی / استعلام, استعلام بخاری برقی 2000 وات رادیاتوری روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916238/استعلام-خرید-خدمت-از-کلینیک-های-توانپزشکی-کاردرمانی--'>استعلام خرید خدمت از کلینیک های توانپزشکی کاردرمانی... / استعلام , استعلام خرید خدمت از کلینیک های توانپزشکی کاردرمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916214/استعلام-برقرسانی-حوض-صید-مراد--'>استعلام  برقرسانی حوض صید مراد... / استعلام, استعلام  برقرسانی حوض صید مراد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916186/استعلام-5431-5-تعمیرات-اساسی-مدرسه-شهید-کریمی-شبانه-روزی--'>استعلام 5431.5  تعمیرات اساسی مدرسه شهید کریمی شبانه روزی... / استعلام , استعلام5431.5  تعمیرات اساسی مدرسه شهید کریمی شبانه روزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916188/استعلام-تعمیرات-اساسی-آموزشگاه-حافظ'>استعلام تعمیرات اساسی آموزشگاه حافظ  / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی آموزشگاه حافظ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916182/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه-حاجی-نودشه'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه حاجی نودشه  / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدرسه حاجی نودشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916184/استعلام-5538-2-تعمیرات-اساسی-آموزشگاه-های-شهید-اشرفی-روستای-ینگیچه-و---'>استعلام  5538.2 تعمیرات اساسی آموزشگاه های شهید اشرفی روستای ینگیچه و .... / استعلام , استعلام  5538.2 تعمیرات اساسی آموزشگاه های شهید اشرفی روستای ینگیچه  و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915458/فراخوان-اجرای-مخزن-2000-متر-مکعبی-و-خط-انتقال-آب-و-ایستگاه-پمپاژ-مساکن-مهر-شهر-تکاب-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای مخزن 2000 متر مکعبی و خط انتقال آب و ایستگاه پمپاژ مساکن مهر شهر تکاب  نوبت دوم  / فراخوان اجرای مخزن 2000 متر مکعبی و خط انتقال آب و ایستگاه پمپاژ مساکن مهر شهر تکاب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916172/استعلام-5538-3-تعمیرات-اساسی-دبیرستان-شبانه-روزی-امام-خمینی-ره-و-و---'>استعلام 5538.3 تعمیرات اساسی دبیرستان شبانه روزی امام خمینی ره و  و .... / استعلام , استعلام 5538.3 تعمیرات اساسی دبیرستان شبانه روزی امام خمینی ره و  و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916207/استعلام-تعمیرات-اساسی-دبیرستان'>استعلام تعمیرات اساسی دبیرستان / استعلام تعمیرات اساسی دبیرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916185/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916205/استعلام-لب-تاب'>استعلام لب تاب  / استعلام ,استعلام لب تاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916183/استعلام-روتربرد-میکروتیک'>استعلام  روتربرد میکروتیک / استعلام روتربرد میکروتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916174/استعلام-پایه-ایستاده-زمینی-ال-سی-دی'>استعلام  پایه ایستاده زمینی ال سی دی / استعلام  پایه ایستاده زمینی ال سی دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916195/استعلام-شناور-پمپیران'>استعلام شناور پمپیران  / استعلام ,استعلام شناور پمپیران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916171/استعلام-ویدئو-پروژکتور-Panasonic-pt-lw-333'>استعلام ویدئو پروژکتور Panasonic pt-lw 333 / استعلام ویدئو پروژکتور Panasonic pt-lw 333</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916199/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه  / استعلام رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916243/استعلام-تلفن-تصویری---'>استعلام تلفن تصویری  ... / استعلام, استعلام تلفن تصویری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915527/فراخوان-انجام-خدمات-عمومی-نگهبانی-و-دفتری-نوبت-دوم'>فراخوان  انجام خدمات عمومی، نگهبانی و دفتری  نوبت دوم  / فراخوان, فراخوان  انجام خدمات عمومی، نگهبانی و دفتری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916222/استعلام-رم-رایانه-GB2--'>استعلام  رم رایانه GB2 ... / استعلام, استعلام رم رایانه GB2 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916176/استعلام-موتورسیکلت-همتاز'>استعلام موتورسیکلت همتاز  / استعلام , استعلام موتورسیکلت همتاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916193/استعلام-رایانه-همراه-لپ-تاپ'>استعلام  رایانه همراه لپ تاپ  / استعلام, استعلام   رایانه همراه لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916178/استعلام-فایل-4-کشور-رنگ-روغنی--'>استعلام فایل 4 کشور رنگ روغنی ... / استعلام, استعلام فایل 4 کشور رنگ روغنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916202/استعلام-حمل-و-بارگیری-لوازم-اداری--'>استعلام حمل و بارگیری لوازم اداری ... / استعلام، استعلام حمل و بارگیری لوازم اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916224/استعلام-کارتن-مقوایی-خالی--'>استعلام کارتن مقوایی خالی... / استعلام، استعلام کارتن مقوایی خالی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916177/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-ترکیبی-تسهیلات'>استعلام فعالیت های پشتیبانی ترکیبی تسهیلات     / استعلام، استعلام فعالیت های پشتیبانی ترکیبی تسهیلات    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916197/استعلام-نقاشی-11-طبقه-اداری'>استعلام نقاشی 11 طبقه اداری / استعلام، استعلام نقاشی 11 طبقه اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916175/استعلام-نرم-افزار-حضور-و-غیاب'>استعلام نرم افزار حضور و غیاب / استعلام نرم افزار حضور و غیاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916220/استعلام-دو-دستگاه-فایروال-cyberoam-cr100ing'>استعلام دو دستگاه فایروال cyberoam cr100ing / استعلام, استعلام  دو دستگاه فایروال cyberoam cr100ing</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915524/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-و-انشعابات-خانگی-فاضلاب-و---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای شبکه جمع آوری و انشعابات خانگی فاضلاب و ... نوبت دوم  / آگهی استعلام ارزیابی کیفی, مناقصه اجرای شبکه جمع آوری و انشعابات خانگی فاضلاب و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916179/استعلام-رم-رایانه'>استعلام رم رایانه  / استعلام ,استعلام رم رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916196/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج / استعلام ,استعلام کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916209/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان  / استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916194/استعلام-باتری-12-ولت-200-آمپر-ساعت-صنعتی-UPS'>استعلام  باتری 12 ولت 200 آمپر ساعت صنعتی UPS / استعلام, استعلام  باتری 12 ولت 200 آمپر ساعت صنعتی UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916206/استعلام-تولید-فلزهای-پایه-گرانبها'>استعلام  تولید فلزهای پایه گرانبها  / استعلام, استعلام تولید فلزهای پایه گرانبها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916204/گوشت-مورد-نیاز-زندان-یاسوج'>گوشت مورد نیاز زندان یاسوج / گوشت مورد نیاز زندان یاسوج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916192/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزشی-کارشناسی-و-مدیریتی'>استعلام برگزاری دوره های آموزشی کارشناسی و مدیریتی  / استعلام، استعلام برگزاری دوره های آموزشی کارشناسی و مدیریتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916219/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزشی-ارتقای-مهارت-بازار-واحدهای-صنعتی'>استعلام برگزاری دوره های آموزشی ارتقای مهارت بازار واحدهای صنعتی / استعلام، استعلام برگزاری دوره های آموزشی ارتقای مهارت بازار واحدهای صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916236/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزشی-کارآفرینی-صادرات-و-بازاریابی-به-روش-نوین'>استعلام برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینی، صادرات و بازاریابی به روش نوین / استعلام، استعلام برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینی، صادرات و بازاریابی به روش نوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916251/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزشی-کارآفرینی-و-مهارتی-(حین-کار)-به-روش-نوین'>استعلام برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینی و مهارتی (حین کار) به روش نوین / استعلام، استعلام برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینی و مهارتی (حین کار) به روش نوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915361/مناقصه-خرید-پهنای-باند-اینترنت'>مناقصه خرید پهنای باند اینترنت  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید پهنای باند اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916293/استعلام-اجرای-شبکه-20-کیلوولت-هوایی'>استعلام اجرای شبکه 20 کیلوولت هوایی / استعلام اجرای شبکه 20 کیلوولت هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916284/استعلام-بیمه-شخص-ثالث-و-بدنه-خودروها-و-موتورسیکلتها'>استعلام بیمه شخص ثالث و بدنه خودروها و موتورسیکلتها / استعلام بیمه شخص ثالث و بدنه خودروها و موتورسیکلتها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916269/استعلام-صدور-بیمه-نامه-شخص-ثالث'>استعلام صدور بیمه نامه شخص ثالث / استعلام صدور بیمه نامه شخص ثالث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916253/استعلام-تعمیر-کلی-درب-الکترونیکی'>استعلام تعمیر کلی درب الکترونیکی / استعلام تعمیر کلی درب الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916231/استعلام-سیم-کشی-گلزار-علی-آباد'>استعلام سیم کشی گلزار علی آباد / استعلام سیم کشی گلزار علی آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916260/استعلام-خرید-یک-عدد-میز-کنفرانس'>استعلام خرید یک عدد میز کنفرانس  / استعلام ,استعلام خرید یک عدد میز کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916240/استعلام-خرید-لوازم-و-تجهیزات-فیبر-نوری'>استعلام خرید لوازم و تجهیزات فیبر نوری  / استعلام ، استعلام خرید لوازم و تجهیزات فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916247/استعلام-خرید-چهار-عدد-صندلی-مبله'>استعلام خرید چهار عدد صندلی مبله / استعلام ,استعلام خرید چهار عدد صندلی مبله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916255/استعلام-خرید-3-عدد-صندلی-530-راینو-و--'>استعلام خرید 3 عدد صندلی 530 راینو و ... / استعلام, استعلام خرید 3 عدد صندلی 530 راینو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916208/استعلام-ارتباطی-و-مخابراتی'>استعلام ارتباطی و مخابراتی / استعلام, استعلام ارتباطی و مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915521/مناقصه-قطعات-موتور-PAXMAN-مدل-12YJCM'>مناقصه قطعات موتور PAXMAN مدل 12YJCM  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه قطعات موتور PAXMAN مدل 12YJCM  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916201/استعلام-ارتباطی-و-مخابراتی'>استعلام ارتباطی و مخابراتی / استعلام, استعلام ارتباطی و مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916239/استعلام-ارتباطی-و-مخابراتی'>استعلام ارتباطی و مخابراتی  / استعلام ارتباطی و مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916265/استعلام-ارتباطی-و-مخابراتی-مدارک-پیوست'>استعلام ارتباطی و مخابراتی مدارک پیوست  / استعلام ارتباطی و مخابراتی مدارک پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916272/استعلام-نصب-دکل-مخابرات-طلاب'>استعلام نصب دکل مخابرات طلاب / استعلام نصب دکل مخابرات طلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916229/استعلام-نصب-دکل-در-پست-راونگ-میناب'>استعلام نصب دکل در پست راونگ میناب  / استعلام, استعلام نصب دکل در پست راونگ میناب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916250/استعلام-نصب-دکل-مصلی'>استعلام نصب دکل مصلی  / استعلام, استعلام نصب دکل مصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916264/استعلام-خرید-6-بسته-کیت-شارژ-بیسیم-ثابت-گویا'>استعلام خرید 6 بسته کیت شارژ بیسیم ثابت گویا  / استعلام, استعلام خرید 6 بسته کیت شارژ بیسیم ثابت گویا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916233/استعلام-تکمیل-مدرسه-شهید-محسنی-کوثر'>استعلام  تکمیل مدرسه شهید محسنی کوثر  / استعلام, استعلام  تکمیل مدرسه شهید محسنی کوثر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916267/استعلام-تکمیل-مدرسه-خیری-امام-علی-ع-نمین'>استعلام  تکمیل مدرسه خیری امام علی ع نمین  / استعلام, استعلام  تکمیل مدرسه خیری امام علی ع نمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916295/استعلام-خرید-یخچال-فریزر-6-فوت--'>استعلام خرید یخچال فریزر 6 فوت ... / استعلام, استعلام خرید یخچال فریزر 6 فوت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915523/مناقصه-قطعات-موتور-ایزوتا-مدل-1708'>مناقصه قطعات موتور ایزوتا مدل 1708  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه قطعات موتور ایزوتا مدل 1708 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916248/استعلام-خرید-کامپیوتر--'>استعلام خرید کامپیوتر ... / استعلام, استعلام خرید کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916257/استعلام-اسپلیت-ایستاده-گازی-مدل-ال-جی--'>استعلام اسپلیت ایستاده گازی مدل ال جی... / استعلام, استعلام اسپلیت ایستاده گازی مدل ال جی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916261/استعلام-تلویزیون-96-5-28'>استعلام تلویزیون 96.5.28 / استعلام ,استعلام تلویزیون  96</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916279/استعلام-خرید-ویدئو-پرژکتور'>استعلام خرید ویدئو پرژکتور  / استعلام ,استعلام خرید ویدئو پرژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916283/استعلام-خرید-دوربین-فیلمرداری'>استعلام خرید دوربین فیلمرداری  / استعلام ,استعلام خرید دوربین فیلمرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916234/استعلام-لوازم-مصرفی-رشته-تراش'>استعلام لوازم مصرفی رشته تراش  / استعلام , استعلام لوازم مصرفی رشته تراش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916230/استعلام-لوازم-مصرفی-سی-ان-سی'>استعلام لوازم مصرفی سی ان سی  / استعلام , استعلام لوازم مصرفی سی ان سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916215/استعلام-لوازم-مکاترونیک'>استعلام لوازم مکاترونیک / استعلام، استعلام لوازم مکاترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916211/استعلام-لوازم-مصرفی-الکترونیک'>استعلام لوازم مصرفی الکترونیک / استعلام ,استعلام لوازم مصرفی الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916226/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون  / استعلام ,استعلام تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915579/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-119-46متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 119.46متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 119.46متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916298/استعلام-تعداد-30-سی-دستگاه-کیس-معمولی'>استعلام تعداد 30 سی دستگاه کیس معمولی / استعلام تعداد 30 سی دستگاه کیس معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916280/استعلام-کیت-حفاظت-فردی'>استعلام کیت حفاظت فردی  / استعلام، استعلام کیت حفاظت فردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916259/استعلام-تصویر-سازی-و-طراحی-کتاب-50-صفحه'>استعلام تصویر سازی و طراحی کتاب 50 صفحه / استعلام، استعلام تصویر سازی و طراحی کتاب 50 صفحه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916281/استعلام-لوازم-دندانپزشکی'>استعلام لوازم دندانپزشکی  / استعلام، استعلام لوازم دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916288/استعلام-آنتی-ویروس-کسپرسکی'>استعلام آنتی ویروس کسپرسکی  / استعلام , استعلام آنتی ویروس کسپرسکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916256/استعلام-شن-نخودی'>استعلام شن نخودی / استعلام ,استعلام شن نخودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916270/استعلام-کاغذ-پرینتر'>استعلام کاغذ پرینتر / استعلام ,استعلام کاغذ پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916275/استعلام-بازسازی-سالن-جلسات'>استعلام بازسازی سالن جلسات  / استعلام ,استعلام بازسازی سالن جلسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916266/استعلام-ساخت-دو-عدد-سکوی-روتور-نیروگاه-ایسین'>استعلام ساخت دو عدد سکوی روتور نیروگاه ایسین  / استعلام , استعلام ساخت دو عدد سکوی روتور نیروگاه ایسین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915509/مناقصه-اجرای-عملیات-بازسازی-و-تعمیرات-مستغلات-شامل-منازل-سازمانی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات بازسازی و تعمیرات مستغلات شامل منازل سازمانی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای عملیات بازسازی و تعمیرات مستغلات شامل منازل سازمانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916271/استعلام-هارد'>استعلام هارد  / استعلام هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915536/مزایده-اجاره-و-بهره-برداری-از-هتل-5-ستاره-96-5-28'>مزایده اجاره و بهره برداری از هتل 5 ستاره 96.5.28 / آگهی مزایده دو مرحله ای ,مزایده اجاره و بهره برداری از هتل 5 ستاره  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915633/مزایده-مقدار-0-74-دانگ-مشاع-از-زمین-96-75متر'>مزایده مقدار 0.74 دانگ مشاع از زمین 96.75متر / مزایده,مزایده مقدار 0.74 دانگ مشاع از زمین 96.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915568/مزایده-فروش-یک-خط-سیم-کارت-تلفن-همراه'>مزایده فروش یک خط سیم کارت تلفن همراه  / مزایده , مزایده فروش یک خط سیم کارت تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915301/مناقصه-ارائه-خدمات-بیمه-عمر-و-حوادث-گروهی--بیمه-درمانی-تکمیلی-نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات بیمه عمر و حوادث گروهی ، بیمه درمانی تکمیلی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه ارائه خدمات بیمه عمر و حوادث گروهی ، بیمه درمانی تکمیلی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915727/مزایده-فروش-تعداد-8-قطعه-از-زمینهای-تجاری'>مزایده فروش تعداد 8 قطعه از زمینهای تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعداد 8 قطعه از زمینهای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915623/ارزیابی-کیفی-واگذاری-عملیات-شناسایی-درآمد-و-وصول-مطالبات'>ارزیابی کیفی واگذاری عملیات شناسایی درآمد و وصول مطالبات     / آگهی ارزیابی کیفی، ارزیابی کیفی واگذاری عملیات شناسایی درآمد و وصول مطالبات    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915632/مناقصه-تامین-و-اجاره-یک-دستگاه-لودر-و-4-دستگاه-کامیون-کمپرسی'>مناقصه تامین و اجاره یک دستگاه لودر و 4 دستگاه کامیون کمپرسی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین و اجاره یک دستگاه لودر و 4 دستگاه کامیون کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915550/مزایده-فروش-تعدادی-شیرآلات-مازاد'>مزایده فروش تعدادی شیرآلات مازاد  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی شیرآلات مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915541/مزایده-فروش-ماشین-آلات-و-وسایل-نقلیه-سنگین-کارگاهی'>مزایده فروش ماشین آلات و وسایل نقلیه سنگین کارگاهی / آگهی مزایده , مزایده فروش ماشین آلات و وسایل نقلیه سنگین کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915670/مناقصه-آسفالت-شهرکهای-مسکونی-و-تعدادی-از-پایگاه-های'>مناقصه آسفالت شهرکهای مسکونی و تعدادی از پایگاه های  / مناقصه, مناقصه آسفالت شهرکهای مسکونی و تعدادی از پایگاه های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915676/مزایده-فروش-تعداد-دو-دستگاه-منبع-کویل-آبگرم-مستعمل-و-تجهیزات-پزشکی-اسقاط'>مزایده فروش تعداد دو دستگاه منبع کویل آبگرم مستعمل و تجهیزات پزشکی اسقاط  / مزایده ,مزایده فروش تعداد دو دستگاه منبع کویل آبگرم مستعمل و تجهیزات پزشکی اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915686/مناقصه-خرید-ماده-شیمیایی-شامل-سیلیکات-سدیم-96-5-28'>مناقصه خرید ماده شیمیایی شامل سیلیکات سدیم 96.5.28 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ماده شیمیایی شامل سیلیکات سدیم 96.5.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915692/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-نیروی-انسانی-96-5-28'>مناقصه انتخاب پیمانکار نیروی انسانی 96.5.28 / مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار نیروی انسانی 96.5.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915696/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پرکن-روتاری-و--96-5-28'>مزایده فروش یک دستگاه پرکن روتاری و ...96.5.28 / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه پرکن روتاری و ...96.5.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915569/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس-مدل-ELXسال-83'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل ELXسال 83 / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل ELXسال 83</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915557/مزایده-فروش-سواری-سمند-سورن-XU7-مشکی-متالیک-مدل-1392'>مزایده فروش سواری سمند سورن XU7 مشکی متالیک مدل 1392 / مزایده , مزایده فروش سواری سمند سورن XU7 مشکی متالیک مدل 1392</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915543/مزایده-فروش-تعدادی-کمد-بایگانی-دوار-سالم'>مزایده فروش تعدادی کمد بایگانی دوار سالم  / مزایده , مزایده فروش تعدادی کمد بایگانی دوار سالم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915315/مناقصه-تعداد-4-000-000-قطعه-کارت-بانکی'>مناقصه تعداد 4.000.000 قطعه کارت بانکی / مناقصه,مناقصه تعداد 4.000.000 قطعه کارت بانکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915704/مزایده-فروش-سرقفلی-ملک'>مزایده فروش سرقفلی ملک / مزایده,مزایده فروش سرقفلی ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915562/مزایده-فروش-3-دستگاه-ژنراتور-دیزل-زیمنس-آلمان'>مزایده فروش 3 دستگاه ژنراتور دیزل زیمنس آلمان  / مزاید ه , مزایده فروش 3 دستگاه ژنراتور دیزل زیمنس آلمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915580/مزایده-تولید-نوار-لبه-PVC'>مزایده تولید نوار لبه PVC / مزایده , مزایده  تولید نوار لبه PVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915709/مزایده-آپارتمان-مسکونی-و-دو-قطعه-زمین'>مزایده آپارتمان مسکونی و دو قطعه زمین / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی و دو قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915609/مزایده-واگذاری-آهن-الات-ضایعاتی-خود'>مزایده واگذاری آهن الات ضایعاتی خود  / مزایده, مزایده واگذاری آهن الات ضایعاتی خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915592/مزایده-فروش-تعدادی-از-خودروهای-خود-شامل-دو-دستگاه-وانت-پیکان-مدلهای-81-و-85--'>مزایده فروش تعدادی از خودروهای خود شامل دو دستگاه وانت پیکان مدلهای 81 و 85 ... / مزایده , مزایده فروش تعدادی از خودروهای خود شامل دو دستگاه وانت پیکان مدلهای 81 و 85 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915587/مزایده-مهد-کودک-یاس-96-5-28'>مزایده مهد کودک یاس 96.5.28 / آگهی مزایده, مزایده مهد کودک یاس 96.5.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915572/مزایده-واگذاری-10-دستگاه-خودرو-پژو-روآ-و-یک-دستگاه-خودر-پژو-ELX-کارکرده'>مزایده واگذاری 10 دستگاه خودرو پژو روآ و یک دستگاه خودر پژو ELX کارکرده  / مزایده, مزایده واگذاری 10 دستگاه خودرو پژو روآ و یک دستگاه خودر پژو ELX کارکرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915638/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-42-دستگاه-آسانسور-اونیس'>مناقصه سرویس و نگهداری 42 دستگاه آسانسور اونیس / مناقصه, مناقصه سرویس و نگهداری 42 دستگاه آسانسور اونیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915309/مزایده-واگذاری-شهربازی-پارک-کیو-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری شهربازی پارک کیو  نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری شهربازی پارک کیو نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915630/مزایده-فروش-ماشین-آلات-راکد--اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده فروش ماشین آلات راکد ، اقلام مازاد و ضایعاتی  / مزایده , مزایده فروش ماشین آلات راکد ، اقلام مازاد و ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915650/مزایده-یک-دستگاه-بلدوزر-هپکو-مدل-d155a-2--'>مزایده یک دستگاه بلدوزر هپکو مدل d155a-2 ... / مزایده , مزایده یک دستگاه بلدوزر هپکو مدل d155a-2 ---</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915659/مزایده-فروش-اقلام-بالامصرف-و-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام بالامصرف و ضایعاتی  / مزایده , مزایده فروش اقلام بالامصرف و ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915620/مزایده-فروش-ضایعات-تخته-پالت--'>مزایده فروش ضایعات تخته پالت ... / مزایده , مزایده فروش ضایعات تخته پالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915613/مزایده-مقداری-از-اقلام-ضایعاتی-اعم-از-تولیدی-و-غیر-تولیدی-96-5-28'>مزایده مقداری از اقلام ضایعاتی اعم از تولیدی و غیر تولیدی 96.5.28 / مزایده مقداری از اقلام ضایعاتی اعم از تولیدی و غیر تولیدی  96.5.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915723/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-اداری-و-تشکیلاتی-خود'>مزایده فروش اقلام مازاد اداری و تشکیلاتی خود  / مزایده , مزایده فروش اقلام مازاد اداری و تشکیلاتی خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915713/فراخوان-انجام-خدمات-کارگزاری--طراحی-و-تهیه-نقشه-های-مرحله-اول-و-دوم-معماری--'>فراخوان انجام خدمات کارگزاری ، طراحی و تهیه نقشه های مرحله اول و دوم معماری ... / فراخوان , فراخوان انجام خدمات کارگزاری ، طراحی و تهیه نقشه های مرحله اول و دوم معماری ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915701/مناقصه-عملیات-اجرایی-حفاری-و-تحکیم-موقت-محدوده-ای-از-تونل-سرخه-حصار---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی حفاری و تحکیم موقت محدوده ای از تونل سرخه حصار ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی حفاری و تحکیم موقت محدوده ای از تونل سرخه حصار ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915739/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-611متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 611متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 611متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915737/مزایده-ملک-عرصه-به-مساحت-صد-مترمربع'>مزایده ملک عرصه به مساحت صد مترمربع / مزایده,مزایده ملک عرصه به مساحت صد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915322/مناقصه-انجام-پروژه-احداث-اتاق-باطری-خانه'>مناقصه انجام پروژه احداث اتاق باطری خانه  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام پروژه احداث اتاق باطری خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915489/مزایده-ششدانگ-پلاک-یک-فرعی-از-1527-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک یک فرعی از 1527 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک یک فرعی از 1527 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915485/مزایده-زمین-بخش-7-خرم-آباد'>مزایده زمین بخش 7 خرم آباد / مزایده,مزایده زمین بخش 7 خرم آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915496/مزایده-ملک-یک-واحد-مسکونی-93-36متر'>مزایده ملک یک واحد مسکونی 93.36متر  / مزایده,مزایده ملک یک واحد مسکونی 93.36متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915547/مزایده-دو-دستگاه-کمپرسور-350-لیتری-و--'>مزایده دو دستگاه کمپرسور 350 لیتری و.... / مزایده, مزایده دو دستگاه کمپرسور 350 لیتری و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915424/مزایده-پراید'>مزایده پراید  / مزایده پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915504/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-بخش-5-تبریز-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی بخش 5 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی بخش 5 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915500/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-230متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک به مساحت عرصه 230متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 230متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915529/مزایده-حیدرویبراتوری-با-لیف-الکتروموتور--'>مزایده حیدرویبراتوری با لیف الکتروموتور ...  / مزایده, مزایده حیدرویبراتوری با لیف الکتروموتور ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915470/مزایده-سرقفلی-ملک-مغازه-بخش-شش-تبریز-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی ملک مغازه بخش شش تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی ملک مغازه بخش شش تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915599/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915331/مزایده-فروش-براده-ها-و-قطعات-ضایعاتی-انواع-فلزات--'>مزایده فروش براده ها و قطعات ضایعاتی انواع فلزات... / آگهی مزایده ،مزایده فروش براده ها و قطعات ضایعاتی انواع فلزات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915474/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز-عرصه-188متر'>مزایده ملک بخش نه تبریز عرصه 188متر / مزایده,مزایده ملک بخش نه تبریز عرصه 188متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915478/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-5-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش 5 تبریز نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 تبریز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915606/مزایده-بخاری-گازی--'>مزایده بخاری گازی.... / مزایده, مزایده بخاری گازی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915481/مزایده-ملک-به-مساحت-صد-و-بیست-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت صد و بیست متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک به مساحت صد و بیست متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915594/مزایده-یک-دستگاه-قارچ-کمپوس-تر-نر-کارکرد-و-مستعمل'>مزایده یک دستگاه قارچ کمپوس تر نر کارکرد و مستعمل / مزایده,مزایده یک دستگاه قارچ کمپوس تر نر کارکرد و مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915463/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-سوله-کارگاهی-مساحت-199متر'>مزایده ششدانگ یک واحد سوله کارگاهی مساحت 199متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد سوله کارگاهی مساحت 199متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915451/مزایده-یک-دانگ-و-نیم-مشاع-از-مغازه-32-65متر'>مزایده یک دانگ و نیم مشاع از مغازه 32.65متر  / مزایده,مزایده یک دانگ و نیم مشاع از مغازه 32.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915453/مزایده-یک-قطعه-زمین-صیفی-کاری-مساحت-500متر'>مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری مساحت 500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری مساحت 500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915456/مزایده-دو-قطعه-باغ-چای-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه باغ چای نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه باغ چای نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915443/مزایده-یکباب-ساختمان-زیربنای-120-98متر'>مزایده یکباب ساختمان زیربنای 120.98متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان زیربنای 120.98متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915447/مزایده-یکباب-خانه-و-محوطه-مساحت-صد-و-ده-متر'>مزایده یکباب خانه و محوطه مساحت صد و ده متر / مزایده,مزایده یکباب خانه و محوطه مساحت صد و ده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915436/مزایده-یک-قطعه-زمین-کاربری-باغ-و-زراعی'>مزایده یک قطعه زمین کاربری باغ و زراعی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری باغ و زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915437/مزایده-دو-قطعه-زمین-قریه-حوریان-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین قریه حوریان نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین قریه حوریان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915430/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-7-260متر-بخش-دو'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 7.260متر بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 7.260متر بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915427/مزایده-یکباب-خانه-قدیمی-ساز-عرصه-284-97متر'>مزایده یکباب خانه قدیمی ساز عرصه 284.97متر  / مزایده,مزایده یکباب خانه قدیمی ساز عرصه 284.97متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915425/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-398-64متر'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت 398.64متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 398.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915610/مزایده-رادیاتور-حوله-خشک-کن'>مزایده رادیاتور حوله خشک کن  / مزایده, مزایده رادیاتور حوله خشک کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915419/مزایده-آپارتمان-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان اموال غیرمنقول نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان اموال غیرمنقول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915616/مزایده-تعداد-چهار-دستگاه-الکتروموتور-سه-فاز'>مزایده تعداد چهار دستگاه الکتروموتور سه فاز / مزایده, مزایده تعداد چهار دستگاه الکتروموتور سه فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915300/فراخوان-مناقصه-پروژه-تکمیل-مسجد-مسکن-مهر--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه تکمیل مسجد مسکن مهر  - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه تکمیل مسجد مسکن مهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915535/مزایده-فروش-ده-دستگاه-آپارتمان-به-انضمام-پارکینگ-و-انباری'>مزایده فروش ده دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری / مزایده,مزایده فروش ده دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915420/مزایده-آپارتمان-با-قدمت-5-سال'>مزایده آپارتمان با قدمت 5 سال / مزایده,مزایده آپارتمان با قدمت 5 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915622/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-86-81متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 86.81متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 86.81متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915553/مناقصه-پیمانکار-آنکال-کلید-در-دست-امورهای-برق-روشنایی-نوبت-دوم'>مناقصه پیمانکار آنکال کلید در دست امورهای برق روشنایی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پیمانکار آنکال کلید در دست امورهای برق روشنایی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915545/مناقصه-احداث-پارک-حاشیه-رودخانه-زرجوب-حد-فاصل-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه احداث پارک حاشیه رودخانه زرجوب حد فاصل تجدید  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پارک حاشیه رودخانه زرجوب حد فاصل تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915549/آگهی-مناقصه-آسفالت-معابر-شهر-رامسر-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه آسفالت معابر شهر رامسر نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه آسفالت معابر شهر رامسر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915612/آگهی-ارزیابی-واگذاری-امور-مربوط-به-اندازه-گیری-و-ارزیابی-عوامل-شیمیایی'>آگهی ارزیابی واگذاری امور مربوط به اندازه گیری و ارزیابی عوامل شیمیایی / آگهی ارزیابی ، آگهی ارزیابی واگذاری امور مربوط به اندازه گیری و ارزیابی عوامل شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915577/آگهی-مناقصه--ارائه-خدمات-نقلیه-جهت-تامین-خودرو'>آگهی مناقصه   ارائه خدمات نقلیه جهت تامین خودرو  / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه  ارائه خدمات نقلیه جهت تامین خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915603/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-895متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 895متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 895متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915604/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-احداثی-مساحت-75-10متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی مساحت 75.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی مساحت 75.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915558/فراخوان-احداث-ساختمان-تجاری-مسکن-مهر-بوشهر-نوبت-دوم'>فراخوان احداث ساختمان تجاری مسکن مهر بوشهر- نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان احداث ساختمان تجاری مسکن مهر بوشهر نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915308/مزایده-بهره-برداری-از-منافع-رستوران-بزرگ-نمایشگاه-تجدید--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از منافع رستوران بزرگ نمایشگاه تجدید - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده بهره برداری از منافع رستوران بزرگ نمایشگاه تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915608/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-11000متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 11000متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 11000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915551/مزایده-خودرو-سواری-پژو-RD-سفید-رنگ-مدل-1380'>مزایده خودرو سواری پژو RD سفید رنگ مدل 1380  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده خودرو سواری پژو RD سفید رنگ مدل 1380 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915643/اصلاحیه-فراخوان-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-خدماتی'>اصلاحیه فراخوان یک قطعه زمین با کاربری خدماتی / اصلاحیه فراخوان, فراخوان یک قطعه زمین با کاربری خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915590/مناقصه-احداث-مسیر-دوچرخه-و-پیاده-روی-پیرامونی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث مسیر دوچرخه و پیاده روی پیرامونی ...نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه احداث مسیر دوچرخه و پیاده روی پیرامونی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915614/مناقصه-ی-پروژه-احداث-ساختمان-و-محوطه-و-سپتیک-پایگاه-بهداشتی-و-درمانی'>مناقصه ی پروژه احداث ساختمان و محوطه و سپتیک پایگاه بهداشتی و درمانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ی پروژه احداث ساختمان و محوطه و سپتیک پایگاه بهداشتی و درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915656/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-66-65متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 66.65متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 66.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915588/مناقصه-خرید-حمل-و-نصب-5-دستگاه-ایکس-ری'>مناقصه خرید، حمل و نصب 5 دستگاه ایکس ری / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی نخست, مناقصه خرید، حمل و نصب 5 دستگاه ایکس ری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915574/مناقصه-روغن-کشی-از-حدود-10-هزار-تن-دانه-روغنی-گلرنگ-تولید-داخلی'>مناقصه  روغن کشی از حدود 10 هزار تن دانه روغنی گلرنگ تولید داخلی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  روغن کشی از حدود 10 هزار تن دانه روغنی گلرنگ تولید داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915565/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-و-مجوز-برداشت-تعدادی-از-معادن'>مزایده  واگذاری امتیاز بهره برداری و مجوز برداشت تعدادی از معادن  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری امتیاز بهره برداری و مجوز برداشت تعدادی از معادن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915343/مناقصه-جهت-زیرسازی-محوطه-خاکی'>مناقصه جهت زیرسازی محوطه خاکی / مناقصه عمومی , مناقصه جهت زیرسازی محوطه خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915573/مناقصه-اصلاح-و-توسعه-شبکه-آب-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح و توسعه شبکه آب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اصلاح و توسعه شبکه آب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915578/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-هدایت-آبهای-سطحی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915584/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-آسفالت-شهرک-صنعتی-یاسوج-3-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت شهرک صنعتی یاسوج 3 نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت شهرک صنعتی یاسوج 3 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915581/فراخوان-ارزیابی-خرید-یراق-آلات-و-ملحقات-سیم-هادی-و-محافظ-خط-انتقال---نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی خرید یراق آلات و ملحقات سیم هادی و محافظ خط انتقال ... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان ارزیابی خرید یراق آلات و ملحقات سیم هادی و محافظ خط انتقال ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915619/فراخوان-مناقصه-لباس-کار-دو-تیکه--نوبت-اول'>فراخوان مناقصه لباس کار دو تیکه - نوبت اول / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه لباس کار دو تیکه - نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915591/مناقصه-اجرای-پیاده-روسازی-مسیر-اصلی-خیابان-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پیاده روسازی مسیر اصلی خیابان  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای پیاده روسازی مسیر اصلی خیابان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915589/مزایده-یک-قطعه-ملاک-مشاعی-بخش-11-ثبت-محمودآباد'>مزایده یک قطعه ملاک مشاعی بخش 11 ثبت محمودآباد / مزایده,مزایده یک قطعه ملاک مشاعی بخش 11 ثبت محمودآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915600/مناقصه-اجرای-عملیات-ترمیم-آسفالت-نوار-حفاری-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات ترمیم آسفالت نوار حفاری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات ترمیم آسفالت نوار حفاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915598/فراخوان-ارزیابی-کیفی-200-شاخه-معادل-حداقل-2400-متر-لوله-نوبت-دوم'> فراخوان ارزیابی کیفی 200 شاخه معادل حداقل 2400 متر لوله نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی 200 شاخه معادل حداقل 2400 متر لوله نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915593/مزایده-ششدانگ-پلاک-613-7-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک 613/7 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 613/7 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915641/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-بصورت-گاوداری'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی بصورت گاوداری  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی بصورت گاوداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915645/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-126-55متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915601/مناقصه-تهیه-و-اجرای-جدولگذاری-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و اجرای جدولگذاری معابر  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرای جدولگذاری معابر  -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915691/مزایده-مقادیری-مواد-بلااستفاده'>مزایده مقادیری مواد بلااستفاده  / آگهی مزایده, مزایده مقادیری مواد بلااستفاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915607/فراخوان-سرمایه-گذاری-در-پروژه-ساخت-مجتمع-تجاری--خدماتی----نوبت-دوم'>فراخوان سرمایه گذاری در پروژه ساخت مجتمع تجاری - خدماتی ....- نوبت دوم  / فراخوان سرمایه گذاری در پروژه ساخت مجتمع تجاری - خدماتی ....- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915605/مناقصه-نظافت--رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله-نوبت-دوم'>مناقصه نظافت ، رفت و روب و جمع آوری زباله- نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه نظافت ، رفت و روب و جمع آوری زباله- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915642/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-برق-رسانی-شبکه-های-توزیع-نیرو--'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برق رسانی شبکه های توزیع نیرو ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برق رسانی شبکه های توزیع نیرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915379/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-غذای-در-کارگاه-فاز-13-پارس-جنوبی'>مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای در کارگاه فاز 13 پارس جنوبی  / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای در کارگاه فاز 13 پارس جنوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915661/مناقصه-انجام-امور-حفاظتی'>مناقصه انجام امور حفاظتی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915646/مناقصه-عملیات-باطله-برداری--آماده-سازی-سینه-کار-جدید'>مناقصه عملیات باطله برداری ، آماده سازی سینه کار جدید / آگهی مناقصه,مناقصه عملیات باطله برداری ، آماده سازی سینه کار جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915654/مزایده-فروش-تعدادی-دام'>مزایده فروش تعدادی دام / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915634/مناقصه-انجام-عملیات-تعمیرات-اساسی-و-تعمیرات-روتور-توربین-نوبت-دوم'>مناقصه  انجام عملیات تعمیرات اساسی و تعمیرات روتور توربین نوبت دوم  / دعوت به مناقصه, مناقصه انجام عملیات تعمیرات اساسی و تعمیرات روتور توربین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915621/مناقصه-حمل-مقدار-25-هزار-25000-تن-کود-شیمیایی-سوپر-فسفات-تریپل-گرانوله-نوبت-دوم'>مناقصه حمل مقدار 25 هزار 25000 تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله  نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه حمل مقدار 25 هزار 25000 تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915626/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-دستی-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت دستی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه زیرسازی و آسفالت دستی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915628/فراخوان-نصب-و-پیش-راه-اندازی-بلوک-ها-مرحله-دوم'>فراخوان نصب و پیش راه اندازی بلوک ها مرحله دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی و مناقصه دو مرحله ای,فراخوان نصب و پیش راه اندازی بلوک ها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915391/مزایده-ماشین-آلات-و-تجهیزات-داروسازی---'>مزایده ماشین آلات و تجهیزات داروسازی ....  / مزایده ماشین آلات و تجهیزات داروسازی .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915615/مناقصه-خرید-دو-ردیف-ترانسفورماتور-132-33KV-نوبت-دوم'>مناقصه خرید دو ردیف ترانسفورماتور 132/33KV نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید دو ردیف ترانسفورماتور 132/33KV نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915684/فراخوان-اصلاح-و-توسعه-شبکه-توزیع-آب-و-استاندارد-سازی-انشعابات'>فراخوان  اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب و استاندارد سازی انشعابات / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای,فراخوان  اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب و استاندارد سازی انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915618/ارزیابی-کیفی-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهرک-گلستان---نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک گلستان ....نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی,ارزیابی کیفی اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک گلستان ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915714/مزایده-719-1-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-سرقفلی-مغازه'>مزایده 719.1 هزارم یک دانگ مشاع از سرقفلی مغازه / مزایده,مزایده 719.1 هزارم یک دانگ مشاع از سرقفلی مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915731/مزایده-170-7-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ملک'>مزایده 170.7 هزارم یک دانگ مشاع از ملک / مزایده,مزایده 170.7 هزارم یک دانگ مشاع از ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915336/فراخوان-دانشکده-اقتصاد-با-سطح-زیربنای-4750-متر-مربع-در-5-طبقه-در-محل-دانشگاه'>فراخوان دانشکده اقتصاد با سطح زیربنای 4750 متر مربع در 5 طبقه در محل دانشگاه / فراخوان , فراخوان دانشکده اقتصاد با سطح زیربنای 4750 متر مربع در 5 طبقه در محل دانشگاه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915733/مزایده-189-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-4-5-دانگ-ملک'>مزایده 189 هزارم یک دانگ مشاع از 4.5 دانگ ملک / مزایده,مزایده 189 هزارم یک دانگ مشاع از 4.5 دانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915637/تجدید-مناقصه-پروژه-فاز-سوم-خط-انتقال-1000-م-م-از-مخزن-k-به-L'>تجدید مناقصه پروژه فاز سوم خط انتقال 1000 م م از مخزن k به L  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه پروژه فاز سوم خط انتقال 1000 م م از مخزن k به L </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915687/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-دانشجویی-دانشگاه'>مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویی دانشگاه / آگهی مناقصه , مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویی دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915708/فراخوان-عمومی-ارایه-و-فروش-و-پشتیبانی-محصولات-اینترنت-پرسرعت-مرحله-دوم'>فراخوان عمومی ارایه و فروش و پشتیبانی محصولات اینترنت پرسرعت مرحله دوم  / آگهی فراخوان عمومی پیمانکار، فراخوان عمومی ارایه و فروش و پشتیبانی محصولات اینترنت پرسرعت مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915644/مناقصه-جهت-برون-سپاری-موضوع-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و-خدمات-پارکی-مرحله-دوم'>مناقصه جهت برون سپاری موضوع حفظ و نگهداری فضای سبز و خدمات پارکی مرحله دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه جهت برون سپاری موضوع حفظ و نگهداری فضای سبز و خدمات پارکی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915647/آگهی-مناقصه-خرید-پکهای-جراحی-بیمارستان-سجادیه'>آگهی مناقصه خرید پکهای جراحی بیمارستان سجادیه / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه خرید پکهای جراحی بیمارستان سجادیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915655/فراخوان-مناقصه-لوازم-بهداشتی-مورد-نیاز-بیماران-بیمارستان'>فراخوان مناقصه  لوازم بهداشتی مورد نیاز بیماران بیمارستان / فراخوان مناقصه لوازم بهداشتی مورد نیاز بیماران بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915665/مزایده-فروش-گریدر--غلطک--دریل-واگن'>مزایده فروش گریدر ، غلطک ، دریل واگن  / آگهی مزایده , مزایده فروش گریدر ، غلطک ، دریل واگن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915314/مزایده-بهره-برداری-از-امتیاز-عملیات-دفع-و-پردازش-پسماندهای-ساختمانی-و--'>مزایده بهره برداری از امتیاز عملیات دفع و پردازش پسماندهای ساختمانی و ... / آگهی مزایده ,مزایده بهره برداری از امتیاز عملیات دفع و پردازش پسماندهای ساختمانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915678/مزایده-اجرای-پارکبان'>مزایده اجرای پارکبان  / آگهی مزایده، مزایده اجرای پارکبان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915648/مناقصه-توسعه-پست-230-63-کیلوولت'>مناقصه توسعه پست 230/63 کیلوولت / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه توسعه پست 230/63 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915631/مناقصه-امور-نقلیه-ماموریتهای-درون-و-برون-شهری'>مناقصه امور نقلیه ماموریتهای درون و برون شهری / مناقصه, مناقصه امور نقلیه ماموریتهای درون و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915667/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-43-46متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 43.46متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 43.46متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915663/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قطعه11-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه11 تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه11 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915671/مزایده-مقدار-4-12-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-طبقه-چهارم'>مزایده مقدار 4.12 دانگ مشاع از آپارتمان طبقه چهارم / مزایده,مزایده مقدار 4.12 دانگ مشاع از آپارتمان طبقه چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915673/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-71-51مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 71.51مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 71.51مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915722/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-سوم-تفکیکی-5-سال-ساخت'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سوم تفکیکی 5 سال ساخت / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سوم تفکیکی 5 سال ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915725/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-شماره-ده-فرعی-از293اصلی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی شماره ده فرعی از293اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی شماره ده فرعی از293اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915679/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قطعه-هشتم-شماره-8-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه هشتم شماره 8 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه هشتم شماره 8 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915323/مناقصه-حمل-و-نقل-پسماند-جامد-شهری-از-ایستگاه-خدمات-شهری--'>مناقصه حمل و نقل پسماند جامد شهری از ایستگاه خدمات شهری ... / آگهی مناقصه, مناقصه حمل و نقل پسماند جامد شهری از ایستگاه خدمات شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915677/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه اول تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه اول تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915518/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-71-51متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 71.51متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 71.51متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915514/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-هفتم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه هفتم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه هفتم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915512/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-43-29متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 43.29متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 43.29متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915519/تجدید-مناقصه-ساخت-نصب-و-نگهداری-و-بهره-برداری-از-4-دستگاه-پل-عابر-پیاده-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ساخت، نصب و نگهداری و بهره برداری از 4 دستگاه پل عابر پیاده  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه ساخت، نصب و نگهداری و بهره برداری از 4 دستگاه پل عابر پیاده  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915718/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-71-37مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 71.37مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 71.37مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915720/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-شماره-4-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان شماره 4 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان شماره 4 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915533/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-تجاری'>مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری / مزایده , مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915552/مناقصه-اجرای-تصفیه-خانه-فاضلاب-96-5-28'>مناقصه اجرای تصفیه خانه فاضلاب  96.5.28 / آگهی مناقصه فراخوان عمومی ,مناقصه اجرای تصفیه خانه فاضلاب -96.5.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915570/مزایده-فروش-گوساله-نر-از-شیر-گرفته-گوساله-شیرخوار--گاو-غیر-آبستن-کشتارگاهی--'>مزایده فروش گوساله نر از شیر گرفته، گوساله شیرخوار , گاو غیر آبستن کشتارگاهی... / آگهی مزایده, مزایده فروش گوساله نر از شیر گرفته، گوساله شیرخوار , گاو غیر آبستن کشتارگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915306/مناقصه-دو-دستگاه-هواساز-و-یک-دستگاه-سانتریفیوژ'>مناقصه دو دستگاه هواساز و یک دستگاه سانتریفیوژ  / مناقصه , مناقصه دو دستگاه هواساز و یک دستگاه سانتریفیوژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915586/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-شهری-بخش-1-و-2'>مناقصه نگهداری فضای سبز شهری بخش 1 و 2 / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز شهری بخش 1 و 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915498/فراخوان-جهت-انجام-عملیات-راهبری--'>فراخوان جهت انجام عملیات راهبری ... / فراخوان جهت انجام عملیات راهبری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915532/مناقصه-اجرای-بخشی-از-عملیات-اجرایی-راهسازی-96-5-28'>مناقصه اجرای بخشی از عملیات اجرایی راهسازی  96.5.28 / مناقصه اجرای بخشی از عملیات اجرایی راهسازی   96.5.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915617/مزایده-واگذاری-13-قطعه-زمین'>مزایده واگذاری 13 قطعه زمین / مزایده,مزایده واگذاری 13 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915491/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره اماکن ورزشی - نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی ,مزایده اجاره اماکن ورزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915493/مناقصه-اجرای-پروژه-های-توسعه-و-احداث-روستایی-در-محدوده-مدیریت'>مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث روستایی در محدوده مدیریت / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث روستایی در محدوده مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915540/مناقصه-خرید-مقدار-5797-متر-لوله-پلی-اتیلن-فاضلابی'>مناقصه خرید مقدار 5797 متر لوله پلی اتیلن فاضلابی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مقدار 5797 متر لوله پلی اتیلن فاضلابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915528/فراخوان-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-و-ساختمان'>فراخوان نگهداری و راهبری تاسیسات و ساختمان / آگهی ارزیابی کیفی فراخوان, فراخوان نگهداری و راهبری تاسیسات و ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915510/مزایده-فروش-حدود-60-تن-آهن-آلات'>مزایده  فروش حدود 60 تن آهن آلات / آگهی مزایده, مزایده  فروش حدود 60 تن آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915490/مناقصه-عملیات-تکمیل-انشعابات-خانگی-فاضلاب-و--'>مناقصه عملیات تکمیل انشعابات خانگی فاضلاب و ... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات تکمیل انشعابات خانگی فاضلاب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915502/مناقصه-خرید-متریال-عایق-و-متعلقات-مربوطه'>مناقصه خرید متریال عایق و متعلقات مربوطه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید متریال عایق و متعلقات مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915501/مناقصه-احداث-ساختمان-بانک-صادرات'>مناقصه احداث ساختمان بانک صادرات  / آگهی مناقصه,مناقصه احداث ساختمان بانک صادرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915640/مزایده-ششدانگ-یکباب-ضبط-پسته-مساحت-13870متر'>مزایده ششدانگ یکباب ضبط پسته مساحت 13870متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ضبط پسته مساحت 13870متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916085/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-20000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 20000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 20000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915480/مزایده-بهره-برداری-از-فضاهای-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915352/مناقصه-خرید-انواع-تابلوهای-تعیین-مسیر-اخباری-و-هشداری--'>مناقصه خرید انواع تابلوهای تعیین مسیر ,اخباری و هشداری ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید انواع تابلوهای تعیین مسیر ,اخباری و هشداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915467/تجدید-مناقصه-خط-کشی-سرد-ترافیکی'>تجدید مناقصه خط کشی سرد ترافیکی  / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خط کشی سرد ترافیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915462/فراخوان-اجرای-عملیات-تکمیلی-سد-خاکی-لاور-میستان-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای عملیات تکمیلی سد خاکی لاور میستان  نوبت دوم / فراخوان اجرای عملیات تکمیلی سد خاکی لاور میستان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915472/مناقصه-انجام-امور-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان'>مناقصه انجام امور طبخ و توزیع غذای کارکنان  / مناقصه ، انجام امور طبخ و توزیع غذای کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915506/مناقصه-62-دستگاه-فلومتر-الکترومغناطیسی-150-میلیمتر-و--'>مناقصه  62 دستگاه فلومتر الکترومغناطیسی 150 میلیمتر و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  62 دستگاه فلومتر الکترومغناطیسی 150 میلیمتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915457/مناقصه-عملیات-طراحی-تامین-نصب-تست-و-راه-اندازی-تجهیزات-حفاظتی-TPS--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات طراحی، تامین، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات حفاظتی TPS - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات طراحی، تامین، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات حفاظتی TPS - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915668/مزایده-ششدانگ-پلاک-109-215-بخش-8-اهواز--'>مزایده ششدانگ پلاک 109/215 بخش 8 اهواز ... / مزایده, مزایده ششدانگ پلاک 109/215 بخش 8 اهواز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915484/تجدید-مناقصه-کف-پوش-معابر-شرق-سرآسیاب---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه کف پوش معابر شرق سرآسیاب  ... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه کف پوش معابر شرق سرآسیاب  ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915494/مناقصه-اجرای-یک-لایه-آسفالت-سرد--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای یک لایه آسفالت سرد - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای یک لایه آسفالت سرد- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915505/مزایده-واگذاری-بخشی-از-زمین-واقع-در-پارک-نرگس-کاشان'>مزایده واگذاری بخشی از زمین واقع در پارک نرگس کاشان  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بخشی از زمین واقع در پارک نرگس کاشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915459/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-ال-90--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری ال 90  - نوبت دوم  / آگهی مزایده مال غیرمنقول، مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری ال 90  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915302/مزایده-واگذاری-موقت-حق-بهره-برداری-از-سالن-قطعه-بندی-و-بسته-بندی-مرغ-و--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری موقت حق بهره برداری از سالن قطعه بندی و بسته بندی مرغ و... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری موقت حق بهره برداری از سالن قطعه بندی و بسته بندی مرغ و... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915690/مزایده-دو-قطعه-زمین-با-سند-عادی-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین با سند عادی نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین با سند عادی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915515/تجدید-مناقصه-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی-معابر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915464/مزایده-واگذاری-اجاره-تالار-پذیرایی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره تالار پذیرایی - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره تالار پذیرایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915473/تجدید-مناقصه-انجام-امور-خدماتی-ناحیه-دو--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام امور خدماتی ناحیه دو - نوبت دوم  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه انجام امور خدماتی ناحیه دو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915555/مزایده-ملک-به-مساحت-64-55مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 64.55مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 64.55مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915559/مزایده-ششدانگ-پلاک-139-فرعی-از-شصت-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 139 فرعی از شصت اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 139 فرعی از شصت اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915448/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سمند-سورن'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سمند سورن  / مزایده یک دستگاه اتومبیل سمند سورن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915548/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سیصد-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915539/مزایده-ششدانگ-ساختمان-به-مساحت-118-75متر'>مزایده ششدانگ ساختمان به مساحت 118.75متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان به مساحت 118.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915542/مزایده-ششدانگ-ساختمان-و-حیاط-وصل-به-آن-613متر'>مزایده ششدانگ ساختمان و حیاط وصل به آن 613متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان و حیاط وصل به آن 613متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915452/مزایده-خط-تلفن-همراه-بشماره-09127205317'>مزایده خط تلفن همراه بشماره 09127205317 / مزایده خط تلفن همراه بشماره 09127205317</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915583/مزایده-ملک-به-مساحت-736-5مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 736.5مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 736.5مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915585/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-زمین-مساحت-771متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین مساحت 771متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین مساحت 771متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915466/مناقصه-برکناری-سیستم-روشنایی-موجود-انبار-کالا---نوبت-دوم'>مناقصه برکناری سیستم روشنایی موجود انبار کالا.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه برکناری سیستم روشنایی موجود انبار کالا.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915362/فراخوان-تولید-بسته-بندی-عسل'>فراخوان تولید بسته بندی عسل  / فراخوان, فراخوان تولید و بسته بندی عسل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915455/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-ماکسیما'> مزایده فروش یکدستگاه خودرو ماکسیما  / مزایده اموال منقول ,  مزایده فروش یکدستگاه خودرو ماکسیما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915526/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-429-18مترمربع-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان به مساحت 429.18مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 429.18مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915538/اصلاحیه-فراخوان-واگذاری-زمین-با-کاربری-تاسیسات-و-تجهیزات'>اصلاحیه فراخوان واگذاری زمین با کاربری تاسیسات و تجهیزات / اصلاحیه فراخوان , فراخوان واگذاری زمین با کاربری تاسیسات و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915530/مزایده-سه-دانگ-مغازه-به-مساحت-35-6مترمربع'>مزایده سه دانگ مغازه به مساحت 35.6مترمربع  / مزایده,مزایده سه دانگ مغازه به مساحت 35.6مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915316/مزایده-فروش-امتیاز-گواهی-کشف-معدن-مس'>مزایده فروش امتیاز گواهی کشف معدن مس / آگهی فراخوان عمومی , مزایده فروش امتیاز گواهی کشف معدن مس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915460/مناقصه-واگذاری-بیمه-مسئولیت-حرفه-ای-مدیران'>مناقصه واگذاری بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران  / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915571/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-116-88متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 116.88متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 116.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915576/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-مساحت-169-79متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 169.79متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 169.79متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915595/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-110-79متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 110.79متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 110.79متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915546/همایش-علمی-کاربردی-اقتصاد-مقاومتی'>همایش علمی کاربردی اقتصاد مقاومتی  / همایش علمی کاربردی اقتصاد مقاومتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915445/مزایده-هواکش-صنعتی-و--'>مزایده هواکش صنعتی و ... / آگهی مزایده, مزایده هواکش صنعتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915695/مزایده-پلاک-ثبتی-940-اصلی-و--'>مزایده پلاک ثبتی 940 اصلی و .. / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 940 اصلی و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915666/تجدید-مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-120-سازه-لمپست-سطح-شهر'>تجدید مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 120 سازه لمپست سطح شهر  / تجدید مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 120 سازه لمپست سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915624/مناقصه-کابلکشی-63-کیلوولت-مابین-پستهای-قدیم-و-جدید-شهید-فیروزی'>مناقصه کابلکشی 63 کیلوولت مابین پستهای قدیم و جدید شهید فیروزی / مناقصه کابلکشی 63 کیلوولت مابین پستهای قدیم و جدید شهید فیروزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915441/مناقصه-خدمات-پاسخگویی-به-تماس-هاورودی-مرکز-122--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات پاسخگویی به تماس هاورودی مرکز 122 - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات پاسخگویی به تماس هاورودی مرکز 122  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915321/مناقصه-تامین-خدمات-سرویس--نگهداری-و-راهبری-آسانسورهای-ساختمان-ها'>مناقصه تامین خدمات سرویس ، نگهداری و راهبری آسانسورهای ساختمان ها  / مناقصه عمومی , مناقصه تامین خدمات سرویس ، نگهداری و راهبری آسانسورهای ساختمان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915495/فراخوان-تامین--نصب-و-راه-اندازی-پکیج-های-تهویه-مطبوع--نوبت-دوم'>فراخوان تامین ، نصب و راه اندازی پکیج های تهویه مطبوع - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان تامین ، نصب و راه اندازی پکیج های تهویه مطبوع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915516/مزایده-دستگاه-مبلمان-خارجی'>مزایده دستگاه مبلمان خارجی / اگهی مزایده , مزایده دستگاه مبلمان خارجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915449/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-پراید--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید - نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915486/مزایده-فروش-وسایل-مستعمل-و-مازاد-بر-نیاز--نوبت-دوم'>مزایده فروش وسایل مستعمل و مازاد بر نیاز - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش وسایل مستعمل و مازاد بر نیاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915531/مناقصه-پروژه-احداث-سالن-ورزشی'>مناقصه پروژه احداث سالن ورزشی  / مناقصه , مناقصه پروژه احداث سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915508/مزایده--لوازم-و-تجهیزات-دندان-پزشکی-و-کلیه-لوازم'>مزایده   لوازم و تجهیزات دندان پزشکی و کلیه لوازم  / مزایده,مزایده   لوازم و تجهیزات دندان پزشکی و کلیه لوازم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915513/مزایده--تعداد-پنج-دستگاه-یخچال-فریزر'>مزایده   تعداد پنج دستگاه یخچال فریزر  / مزایده,مزایده   تعداد پنج دستگاه یخچال فریزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915520/مزایده--یک-دستگاه-تام-بلر-تمام-استیل'>مزایده    یک دستگاه تام بلر تمام استیل  / مزایده,مزایده   یک دستگاه تام بلر تمام استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915685/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-1322متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 1322متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 1322متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915499/مزایده-آهن-آلات-پارکینگ-خودروها--آهن-آلات-کل-تابلوی-ورودی'>مزایده  آهن آلات پارکینگ خودروها  ،آهن آلات کل تابلوی ورودی  / مزایده,مزایده  آهن آلات پارکینگ خودروها  ،آهن آلات کل تابلوی ورودی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915651/مزایده-فروش-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-و-ماشین-آلات-و-تجهیزات'>مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین و ماشین آلات و تجهیزات / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین و ماشین آلات و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915468/مزایده-اماکن-ورزشی-نوبت-دوم'>مزایده اماکن ورزشی نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده اماکن ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915582/مزایده-تعداد-8-دستگاه-خودرو-سبک-قابل-فروش-و-فرسوده'>مزایده تعداد 8 دستگاه خودرو سبک قابل فروش و فرسوده  / آگهی مزایده عمومی,مزایده تعداد 8 دستگاه خودرو سبک قابل فروش و فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915681/مزایده-ملک-به-مساحت-388-78متر'>مزایده ملک به مساحت 388.78متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 388.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915674/مناقصه-اجاره-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی-هیوندا-330'>مناقصه اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی هیوندا 330 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی هیوندا 330</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915653/مزایده-واگذاری-املاک-شامل-زمین-منزل-مسکونی-و-سازمانی'>مزایده واگذاری املاک شامل زمین.منزل مسکونی و سازمانی  / مزایده,مزایده واگذاری املاک شامل زمین.منزل مسکونی و سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915507/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-نقلیه-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدمات نقلیه تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور خدمات نقلیه تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915517/مزایده-مجموعه-بازی-بوستان--'>مزایده مجموعه بازی بوستان... / مزایده , مزایده مجموعه بازی بوستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915371/مزایده-فروش-اقساطی-املاک-با-شرایط-استثنایی'>مزایده فروش اقساطی املاک با شرایط استثنایی / مزایده فروش اقساطی املاک با شرایط استثنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915561/مزایده-واگذاری-زمین-با-کاربری-آموزشی'>مزایده واگذاری زمین با کاربری آموزشی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری زمین با کاربری آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915525/مناقصه-تامین-غذای-آماده-دانشجویی'>مناقصه تامین غذای آماده دانشجویی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین غذای آماده دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915537/مناقصه-خدمات-عمومی--نظافتی--پذیرایی--تاسیسات--تعمیر-و-نگهداری--'>مناقصه خدمات عمومی ، نظافتی ، پذیرایی ، تاسیسات ، تعمیر و نگهداری.... /  آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات عمومی ، نظافتی ، پذیرایی ، تاسیسات ، تعمیر و نگهداری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915566/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-رفع-سد-معبر'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری رفع سد معبر  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری رفع سد معبر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915657/مزایده-فروش-زمین-کاربری-مسکونی-تجاری'>مزایده فروش زمین کاربری مسکونی تجاری  / مزایده,مزایده فروش زمین کاربری مسکونی تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915483/فراخوان-بهسازی-و-روکش-آسفالت-راههای-روستایی---تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان بهسازی و روکش آسفالت راههای روستایی .... تجدید نوبت دوم / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی , فراخوان بهسازی و روکش آسفالت راههای روستایی .... تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915469/ارزیابی-کیفی-خرید-دو-دستگاه-ترانسفورماتور-و--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خرید دو دستگاه ترانسفورماتور و ...نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی خرید دو دستگاه ترانسفورماتور و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915366/مزایده-بزرگ-املاک-مازاد-سیستم-بانکی-کشور-96-5-28'>مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور 96.5.28 / مزایده,مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور 96.5.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915475/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-اجرای-گاردیل-(3)-موج-حوزه-استحفاظی-استان-فارس--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه و اجرای گاردیل (3) موج حوزه استحفاظی استان فارس... نوبت دوم  / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه تهیه و اجرای گاردیل (3) موج حوزه استحفاظی استان فارس... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915477/فراخوان-مناقصه-بهسازی-محور-اقلید---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه بهسازی محور اقلید ....نوبت دوم / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه بهسازی محور اقلید ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915625/فراخوان-مناقصه-بهسازی-محور-جوادیه--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه بهسازی محور جوادیه... نوبت دوم  / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه بهسازی محور جوادیه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915611/مناقصه-روکش-آسفالت-بلوار--'>مناقصه روکش آسفالت بلوار.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه روکش آسفالت بلوار....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915602/مزایده-فروش-انواع-سیم-و-کابل-آلومینیوم-اسقاط-نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع سیم و کابل آلومینیوم اسقاط نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش انواع سیم و کابل آلومینیوم اسقاط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915596/مناقصه-اجرای-عملیات-جامع-بهره-برداری--نگهداری--تعمیرات-و-مدیریت-شبکه-های-توزیع--'>مناقصه اجرای عملیات جامع بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات و مدیریت شبکه های توزیع.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات جامع بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات و مدیریت شبکه های توزیع....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915662/مزایده-ششدانگ-4-دستگاه-آپارتمان-اداری-و-یک-دستگاه-برج'>مزایده ششدانگ 4 دستگاه آپارتمان اداری و یک دستگاه برج  / مزایده,مزایده ششدانگ 4 دستگاه آپارتمان اداری و یک دستگاه برج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915575/مزایده-تعداد-یکدستگاه-خودرو-زانتیا-تجدید'>مزایده تعداد یکدستگاه خودرو زانتیا تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده تعداد یکدستگاه خودرو زانتیا تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915307/فراخوان-نقشه-برداری--بازاریابی--طراحی-و-تهیه-نقشه-های-خط-سیر----نوبت-دوم'>فراخوان نقشه برداری , بازاریابی , طراحی و تهیه نقشه های خط سیر ... - نوبت دوم  / فراخوان نقشه برداری , بازاریابی , طراحی و تهیه نقشه های خط سیر ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915311/مناقصه-خرید-کاغذ-و-اوراق-باطله'>مناقصه خرید کاغذ و اوراق باطله  / مناقصه ، مناقصه خرید کاغذ و اوراق باطله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915487/ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-رادیوگرافی-خطوط-لوله-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی انجام عملیات رادیوگرافی خطوط لوله نوبت دوم / آگهی عمومی دو مرحله ای ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی انجام عملیات رادیوگرافی خطوط لوله نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915693/مزایده-فروش-2-دستگاه-بطری-شوئی-و-پرکن-صنعتی'>مزایده فروش 2 دستگاه بطری شوئی و پرکن صنعتی  / آگهی مزایده ، مزایده فروش 2 دستگاه بطری شوئی و پرکن صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916173/مزایده-چیلر-جذبی-120-تن-و--'>مزایده چیلر جذبی 120 تن و ... / مزایده, مزایده چیلر جذبی 120 تن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916170/مزایده-انواع-قطعات-راکد-و-مازاد-اتوبوس-ایویکو--'>مزایده انواع قطعات راکد و مازاد اتوبوس ایویکو... / آگهی مزایده , مزایده انواع قطعات راکد و مازاد اتوبوس ایویکو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915492/مناقصه-احداث-پارک-گلستان-96-5-28'>مناقصه احداث پارک گلستان 96/5/28 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پارک گلستان 96/5/28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915503/حراج-حضوری-یک-فروند-لنج-ترال-صیادی--'>حراج حضوری یک فروند لنج ترال صیادی.... / آگهی حراج حضوری , حراج حضوری یک فروند لنج ترال صیادی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915511/مزایده-یک-دستگاه-تراش-سی-ان-سی'>مزایده یک دستگاه تراش سی ان سی  / مزایده یک دستگاه تراش سی ان سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915465/مناقصه-زیرسازی-و-جدولگذاری-و-روکش-مکانیزه-آسفالت----نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و جدولگذاری و روکش مکانیزه آسفالت ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه و مزایده عمومی , مناقصه زیرسازی و جدولگذاری و روکش مکانیزه آسفالت ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915333/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تامین-دستگاه-عیب-یاب'>فراخوان ارزیابی کیفی تامین دستگاه عیب یاب / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی تامین دستگاه عیب یاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915868/استعلام-اگزاست-فن-هوادهی-10000m3-hr'>استعلام  اگزاست فن هوادهی: 10000m3/hr / استعلام, استعلام  اگزاست فن هوادهی: 10000m3/hr</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916000/استعلام-نوار-خطر-30-سانتی-با-آرم-شرکت-آب-و-فاضلاب-استان-مرکزی'>استعلام نوار خطر 30 سانتی با آرم شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی / استعلام, استعلام نوار خطر 30 سانتی با آرم شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916014/استعلام-فرش-سجاده'>استعلام فرش سجاده  / استعلام، استعلام فرش سجاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916022/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کراس-آور-بادی-استرانگ-A6-005'>استعلام خرید یک دستگاه کراس آور بادی استرانگ A6 005  / استعلام، استعلام خرید یک دستگاه کراس آور بادی استرانگ A6 005 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916040/استعلام-خرید-وسایل'>استعلام خرید وسایل  / استعلام، استعلام خرید وسایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916007/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915942/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام ,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915899/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام ,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915959/استعلام-کیس-رایانه-و--'>استعلام کیس رایانه و ... / استعلام ,استعلام کیس رایانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915945/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه  / استعلام ,استعلام سرور رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915925/استعلام-کیس-کامل-کامپیوتر-رومیزی'>استعلام کیس کامل کامپیوتر رومیزی  / استعلام ,استعلام کیس کامل کامپیوتر رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916063/استعلام-برنامه-نویسی-مشاوره-و-فعالیت-های-مربوط-به-رایانه'>استعلام برنامه نویسی، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه / استعلام ,استعلام برنامه نویسی، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916050/استعلام-باسکول-چرخ-کش-سیار'>استعلام باسکول چرخ کش سیار  / استعلام, استعلام باسکول چرخ کش سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916041/استعلام-آسفالت-شهرک-صنعتی-گرگان-2--'>استعلام آسفالت شهرک صنعتی گرگان 2 ... / استعلام، استعلام آسفالت شهرک صنعتی گرگان 2 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915943/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری  / استعلام , استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915923/استعلام-فنجان-و-نعلبکی--قندان---'>استعلام  فنجان و نعلبکی , قندان .... / استعلام , استعلام  فنجان و نعلبکی , قندان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915955/استعلام-خرید-6-دستگاه-کولر-گازی-سرمایشی'>استعلام خرید 6 دستگاه کولر گازی سرمایشی  / استعلام، استعلام خرید 6 دستگاه کولر گازی سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915934/استعلام-خرید-برنج'>استعلام خرید برنج  / استعلام ,استعلام خرید برنج  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915908/استعلام-فعالیتهای-پست'>استعلام فعالیتهای پست  / استعلام, استعلام فعالیتهای پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915904/استعلام-فعالیت-های-پست'>استعلام فعالیت های پست  / استعلام, استعلام فعالیت های پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916037/استعلام-خرید-یکدستگاه-سکسیونر-برقی-اتوماتیک-ولتاژ-20KW-جریان-200A-96-5-28'>استعلام خرید یکدستگاه سکسیونر برقی اتوماتیک ولتاژ 20KW جریان 200A 96.5.28 / استعلام خرید یکدستگاه سکسیونر برقی اتوماتیک ولتاژ 20KW جریان 200A 96.5.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916028/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-96-5-28'>استعلام لوله پلی اتیلن 96.5.28 / استعلام, استعلام للوله پلی اتیلن 96.5.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916009/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کیس-DELL-OPTIPLEX7040--'>استعلام خرید یک دستگاه کیس DELL OPTIPLEX7040... / استعلام خرید یک دستگاه کیس DELL OPTIPLEX7040...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915964/انواع-کولر-گازی-اسپیلت-96-5-28'>انواع کولر گازی اسپیلت 96.5.28 / استعلام انواع کولر گازی اسپیلت 96.5.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915947/استعلام-خرید-یک-دستگاه-پمپ-پرتابل-آتش-نشانی---96-5-28'>استعلام خرید یک دستگاه پمپ پرتابل آتش نشانی ... 96.5.28 / استعلام خرید یک دستگاه پمپ پرتابل آتش نشانی ... 96.5.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915958/استعلام-10-ست-ابزارآلات'>استعلام 10 ست ابزارآلات / استعلام ,استعلام 10 ست ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916030/استعلام-لاستیک-و-شال-تیوپ'>استعلام لاستیک و شال تیوپ   / استعلام, استعلام لاستیک و شال تیوپ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916044/استعلام-شیشه-جلو-جرثقیل'>استعلام شیشه جلو جرثقیل / استعلام, استعلام شیشه جلو جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916061/استعلام-16-قلم-لوازم-آبدارخانه'>استعلام 16 قلم لوازم آبدارخانه / استعلام, استعلام 16 قلم لوازم آبدارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915383/مناقصه-10-000-mt-rerro-silico-manganese--نوبت-دوم'>مناقصه  10.000 mt rerro silico manganese    نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه   10.000 mt rerro silico manganese  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916083/استعلام-11-قلم-لوازم-تاسیساتی'>استعلام  11 قلم لوازم تاسیساتی  / استعلام, استعلام  11 قلم لوازم تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916055/استعلام-خرید-فایروال-همراه-با-سه-سال-لایسنس'>استعلام خرید فایروال همراه با سه سال لایسنس / استعلام خرید فایروال همراه با سه سال لایسنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916062/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916079/استعلام-کولر-دو-تکه-24000-و-18000-موتور-پیستونی--'>استعلام کولر دو تکه 24000 و 18000 موتور پیستونی.... / استعلام کولر دو تکه 24000 و 18000 موتور پیستونی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916086/استعلام-آسانسور-هیدرولیکی-6-نفره'>استعلام آسانسور هیدرولیکی 6 نفره / استعلام آسانسور هیدرولیکی 6 نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916167/استعلام-اجرای-نمای-ساختمانی-محوطه-اداری'>استعلام اجرای نمای ساختمانی محوطه اداری  / استعلام اجرای نمای ساختمانی محوطه اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916140/استعلام-تعمیر-و-سرویس-بخش-نیتروژن-ژنراتور'>استعلام تعمیر و سرویس بخش نیتروژن ژنراتور / استعلام ,استعلام تعمیر و سرویس بخش نیتروژن ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916123/استعلام-پروژه-مدیریت-حساب-های-دولتی'>استعلام پروژه مدیریت حساب های دولتی  / استعلام ,استعلام پروژه مدیریت حساب های دولتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916113/استعلام-چاپ-۱۰۰۰-جلد-کتاب'>استعلام چاپ ۱۰۰۰ جلد کتاب / استعلام ,استعلام چاپ ۱۰۰۰ جلد کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916097/استعلام-تهیه-کپسول-های-استیلن'>استعلام تهیه کپسول های استیلن / استعلام ,استعلام تهیه کپسول های استیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916084/استعلام-مانیتور-و-اسکنر'>استعلام مانیتور و اسکنر / استعلام ,استعلام مانیتور و اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916156/استعلام-کفش-مردانه-کمربند-چرمی-جوراب-96-5-28'>استعلام کفش مردانه- کمربند چرمی- جوراب 96.5.28 / استعلام, استعلام کفش مردانه- کمربند چرمی- جوراب 96.5.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916143/استعلام-شارژر-110-ولت--96-5-28'>استعلام شارژر 110 ولت ...96.5.28 / استعلام, استعلام شارژر 110 تک فاز ولت ... 96.5.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916127/استعلام-سرویس-و-نگهداری-4-دستگاه-آسانسور-و-بیمه'>استعلام سرویس و نگهداری 4 دستگاه آسانسور و بیمه / استعلام، استعلام سرویس و نگهداری 4 دستگاه آسانسور و بیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916115/استعلام-بیسکویت-کرمدار-لیموترش-لیوان-96-5-28'>استعلام بیسکویت کرمدار لیموترش لیوان 96.5.28 / استعلام, استعلام بیسکویت کرمدار لیموترش لیوان 96.5.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916164/استعلام-کوئل-آبگرم-مصرفی--'>استعلام کوئل آبگرم مصرفی... / استعلام ,استعلام کوئل آبگرم مصرفی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916092/استعلام-چهار-عدد-باتری-12-ولت-150-آمپر-خشک-(-اتمی)'>استعلام  چهار عدد باتری 12 ولت 150 آمپر خشک ( اتمی) / استعلام, استعلام  چهار عدد باتری 12 ولت 150 آمپر خشک ( اتمی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916109/استعلام-R3011C-ریبون-مدل-AEVOLIS'>استعلام R3011C ریبون مدل AEVOLIS  / استعلام, استعلام R3011C ریبون مدل AEVOLIS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916111/استعلام-کارت-PVC-خام'>استعلام کارت PVC خام  / استعلام, استعلام کارت PVC خام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916131/استعلام-باطری-12-ولت-42-آمپر-ساعت-خشک-ایرانی'>استعلام باطری 12 ولت 42 آمپر ساعت خشک ایرانی / استعلام, استعلام باطری 12 ولت 42 آمپر ساعت خشک ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915312/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-به-مساحت-220مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 220مترمربع  / مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 220مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916139/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-میدرباس-تشریفاتی-با-طرح-ترافیک'>استعلام  اجاره یک دستگاه میدرباس تشریفاتی با طرح ترافیک / استعلام, استعلام  اجاره یک دستگاه میدرباس تشریفاتی با طرح ترافیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916136/استعلام-کرایه-وسایل-نقلیه-موتوری'>استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری / استعلام ,استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916151/استعلام-پوشه-آویز--'>استعلام پوشه آویز... / استعلام ، استعلام پوشه آویز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916159/استعلام-پاکت-پارسیان'>استعلام پاکت پارسیان / استعلام ، استعلام پاکت پارسیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916163/استعلام-دیگ-چدنی'>استعلام دیگ چدنی / استعلام دیگ چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916120/استعلام-اجرای-عملیات-ساختمانی-پست-66-موقت'>استعلام اجرای عملیات ساختمانی پست 66 موقت / استعلام, استعلام اجرای عملیات ساختمانی پست 66 موقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916112/استعلام-اجرای-عملیات-سیم-کشی-38-کیلومتر-سیم-گارد'>استعلام  اجرای عملیات سیم کشی 38 کیلومتر سیم گارد  / استعلام, استعلام  اجرای عملیات سیم کشی 38 کیلومتر سیم گارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916101/استعلام-اجرای-واریانت-خط-63-کیلوولت'>استعلام  اجرای واریانت خط 63 کیلوولت  / استعلام ,استعلام  اجرای واریانت خط 63 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915310/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-119-61متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 119.61متر  / مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 119.61متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916149/استعلام-جابجایی-ترانسفورماتور-400-کیلو-ولت--'>استعلام جابجایی ترانسفورماتور 400 کیلو ولت ... / استعلام، استعلام جابجایی ترانسفورماتور 400 کیلو ولت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916119/استعلام-پلمپ-سریال-دار-سه-متری-بهمراه-آرم--'>استعلام پلمپ سریال دار سه متری بهمراه آرم .. / استعلام ,استعلام پلمپ سریال دار سه متری بهمراه آرم ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916158/استعلام-جهت-طراحی-اکتیو-سایت-پشتیبان-طبق-RFP'>استعلام جهت طراحی اکتیو سایت پشتیبان طبق RFP  / استعلام ، استعلام جهت طراحی اکتیو سایت پشتیبان طبق RFP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916162/استعلام-کیف-لپ-تاپی-مدیران-پاپکو'>استعلام کیف لپ تاپی مدیران پاپکو  / استعلام ، استعلام کیف لپ تاپی مدیران پاپکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916153/استعلام-انجام-عملیات-بهسازی-ساختمانی-در-ایستگاه-زنجانکوه'>استعلام انجام عملیات بهسازی ساختمانی در ایستگاه زنجانکوه / استعلام , استعلام انجام عملیات بهسازی ساختمانی در ایستگاه زنجانکوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916142/استعلام-پارچه-پیراهنی-تترون'>استعلام پارچه پیراهنی تترون / استعلام، استعلام پارچه پیراهنی تترون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916130/استعلام-پارچه-فاستونی'>استعلام پارچه فاستونی / استعلام، استعلام پارچه فاستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916118/استعلام-چراغ-و-دیمر'>استعلام چراغ و دیمر / استعلام ، استعلام چراغ و دیمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915399/فراخوان-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری-شامل-کوی-سرحانیه-نوبت-دوم'>فراخوان ایجاد و توسعه معابر شهری شامل کوی سرحانیه نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان ایجاد و توسعه معابر شهری شامل کوی سر حانیه مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916121/استعلام-احداث-فاز-یک-شبکه-برق-فشار-متوسط'>استعلام احداث فاز یک شبکه برق فشار متوسط  / استعلام احداث فاز یک شبکه برق فشار متوسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915815/استعلام-شیر-صنعتی-آبرسانی'>استعلام شیر صنعتی آبرسانی / استعلام شیر صنعتی آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915840/استعلام-چاپ-کارت-و-بروشور'>استعلام چاپ کارت و بروشور / استعلام ,استعلام چاپ کارت و بروشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915831/استعلام-شفت-شمار-۷-دستگاه-هموژنایزر'>استعلام شفت شمار ۷ دستگاه هموژنایزر / استعلام ,استعلام شفت شمار ۷ دستگاه هموژنایزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915822/استعلام-سم-استاندارد-دفع-آفات-مارک'>استعلام سم استاندارد دفع آفات مارک / استعلام ,استعلام سم استاندارد دفع آفات مارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915839/استعلام-HI-DI-TM-Formamide25ml'>استعلام HI-DI TM Formamide25ml / استعلام , استعلام HI-DI TM Formamide25ml</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915860/استعلام-identifiler-pcr-kit-44678'>استعلام identifiler-pcr-kit-44678 / استعلام , استعلام identifiler-pcr-kit-44678</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915993/استعلام-goldDNA-polymerase-with-buffer-IIand-mg-c'>استعلام goldDNA-polymerase- with- buffer- IIand- mg-c / استعلام، goldDNA-polymerase- with- buffer- IIand- mg-c</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915290/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-در-دو-طبقه-با-سقف-چوبی-قدیمی-و-کلنگی'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی در دو طبقه با سقف چوبی قدیمی و کلنگی  / مزایده ششدانگ منزل مسکونی در دو طبقه با سقف چوبی قدیمی و کلنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915412/فراخوان-مناقصه-تکمیل-مدرسه-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل مدرسه  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تکمیل مدرسه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915479/فراخوان-اجرای-شبکه-گازرسانی-به-روستاهای-کوماس--تل-عجم---نوبت-دوم'>فراخوان اجرای شبکه گازرسانی به روستاهای کوماس - تل عجم ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان پیمانکار, فراخوان اجرای شبکه گازرسانی به روستاهای کوماس - تل عجم ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916169/فراخوان-فروش-و-واگذاری-محدوده-معدنی'>فراخوان فروش و واگذاری محدوده معدنی  / فراخوان فروش و واگذاری محدوده معدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915497/فراخوان-خرید-غلاف-دو-تکه--96-5-28'>فراخوان خرید غلاف دو تکه   96.5.28 / فراخوان خرید غلاف دو تکه   نوبت اول 96.5.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915740/اصلاحیه-مناقصه-پروژه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>اصلاحیه مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915683/اصلاحیه-مناقصه-خرید-چراغ-لاک-پشتی'>اصلاحیه مناقصه خرید چراغ لاک پشتی / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه خرید چراغ لاک پشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915471/مناقصه-عملیات-حفاری-اکتشافی-زمین-شناسی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفاری اکتشافی زمین شناسی نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه,مناقصه عملیات حفاری اکتشافی زمین شناسی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915699/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-187-15متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 187.15متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 187.15متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915749/تجدید-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-G'>تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده G  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده G </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915669/مزایده-واگذاری-بوفه-های-موجود-در-سطح-منطقه'>مزایده واگذاری بوفه های موجود در سطح منطقه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بوفه های موجود در سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915317/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-با-بنای-احداثی-636متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی با بنای احداثی 636متر  / مزایده یک قطعه زمین مسکونی با بنای احداثی 636متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915806/مزایده-ملک-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده ملک اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده ملک اموال غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915810/مزایده-ملک-مورد-وثیقه-نوبت-اول'>مزایده ملک مورد وثیقه نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مورد وثیقه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915812/مزایده-ملک-در-پرونده-کلاسه-960294-نوبت-اول'>مزایده ملک در پرونده کلاسه 960294 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک در پرونده کلاسه 960294 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915664/مناقصه-اجرای-عملیات-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله-و-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای ,مناقصه اجرای عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915680/مناقصه-احداث-ساختمان-عملیات-برق-ملایر'>مناقصه احداث ساختمان عملیات برق ملایر     / آگهی فراخوان مناقصه، مناقصه احداث ساختمان عملیات برق ملایر    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915765/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی-به-متراژ-371متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی به متراژ 371متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی به متراژ 371متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915715/مناقصه-اجرایی-عملیات-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله-و-نگهداری-فضای-سبز-شهری'>مناقصه اجرایی عملیات رفت و روب و  جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز شهری / آگهی مناقصه , مناقصه اجرایی عملیات رفت و روب و  جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915318/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-باغ-مشجر-3911-60متر'>مزایده سه دانگ مشاع از باغ مشجر 3911.60متر  / مزایده سه دانگ مشاع از باغ مشجر 3911.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915779/مزایده-فروش-اتومبیل-سواری-تاکسی-بیسیم-پژو-تیپ-405-GLXJ'>مزایده فروش اتومبیل سواری تاکسی بیسیم پژو تیپ 405 GLXJ / آگهی مزایده, مزایده فروش اتومبیل سواری تاکسی بیسیم پژو تیپ 405 GLXJ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915773/مزایده-تعداد-128-عدد-پایه-چراغ'>مزایده تعداد 128 عدد پایه چراغ  / آگهی مزایده  اموال منقول, مزایده تعداد 128 عدد پایه چراغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915796/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی-اعیان-135-00متر'>مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی اعیان 135.00متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی اعیان 135.00متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915793/مزایده-پلاکهای-ثبتی-شماره-3187-3186-3177-3185-فرعی'>مزایده پلاکهای ثبتی شماره 3187.3186.3177.3185 فرعی / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی شماره 3187.3186.3177.3185 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915788/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی-با-قدمت-23-سال'>مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی با قدمت 23 سال / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی با قدمت 23 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915786/مزایده-پلاک-ثبتی-17062-فرعی-از-3467-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 17062 فرعی از 3467 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 17062 فرعی از 3467 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915784/مزایده-250مترمربع-زمین-مسکونی-فاقد-سند-ثبتی'>مزایده 250مترمربع زمین مسکونی فاقد سند ثبتی / مزایده,مزایده 250مترمربع زمین مسکونی فاقد سند ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915753/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 405  / مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915990/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-150-مترمربع'>مزایده  ملک به مساحت عرصه 150 مترمربع  / مزایده,مزایده  ملک به مساحت عرصه 150 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915866/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2634-50متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2634.50متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2634.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915422/خلاصه-مزایده-اجاره-عرصه-و-اعیان-یک-باب-سوله-صنعتی'>خلاصه مزایده اجاره عرصه و اعیان یک باب سوله صنعتی  / خلاصه مزایده , خلاصه مزایده اجاره عرصه و اعیان یک باب سوله صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915863/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت20-73متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت20.73متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت20.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915842/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-200-20متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 200.20متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 200.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915824/مزایده-پلاکهای-ثبتی-511-و-420-و-652-فرعی'>مزایده پلاکهای ثبتی 511 و 420 و 652 فرعی / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 511 و 420 و 652 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915711/فراخوان-تجدید-مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-خط-کامل-دستگاه-تولید-قطعات-بتنی--نوبت-دوم'>فراخوان تجدید مناقصه خرید و نصب و راه اندازی خط کامل دستگاه تولید قطعات بتنی - نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان تجدید مناقصه خرید و نصب و راه اندازی خط کامل دستگاه تولید قطعات بتنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915705/مناقصه-عملیات-اجرای-لایه-اساس-و-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای لایه اساس و آسفالت  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای لایه اساس و آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915702/مزایده-اجاره-کیوسک-و-استخر-بوستان-لاله--نوبت-دوم'>مزایده اجاره کیوسک و استخر بوستان لاله  - نوبت دوم  / مزایده اجاره کیوسک و استخر بوستان لاله  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915698/تجدید-مزایده-اجاره-زمین--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره زمین - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده اجاره زمین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915939/مزایده-ملک-مساحت-248-53مترمربع'>مزایده ملک مساحت 248.53مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت 248.53مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915772/مزایده-یک-دستگاه-گیوتین'>مزایده یک دستگاه گیوتین / مزایده یک دستگاه گیوتین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915935/مزایده-4-815-حبه-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 4.815 حبه از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده 4.815 حبه از 72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915429/خلاصه-مزایده-اجاره-عرصه-و-اعیان-یک-باب-سوله-صنعتی-به-مساحت-951-38-مترمربع'>خلاصه مزایده اجاره عرصه و اعیان یک باب سوله صنعتی به مساحت 951/38 مترمربع / خلاصه مزایده , خلاصه مزایده اجاره عرصه و اعیان یک باب سوله صنعتی به مساحت 951/38 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915719/مزایده-بهره-برداری-از-سالن-ژیمناستیک'>مزایده بهره برداری از سالن ژیمناستیک / آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از سالن ژیمناستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915700/تجدید-مزایده-اجاره-پارکینگ-خودروهای-سنگین-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره پارکینگ خودروهای سنگین  نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی ,تجدید مزایده اجاره پارکینگ خودروهای سنگین  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915729/مزایده-واگذاری-محل-جهت-اجاره-غرفه-ها-و-رستوران-و-آشپزخانه'>مزایده  واگذاری محل جهت اجاره غرفه ها و رستوران و آشپزخانه / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری محل جهت اجاره غرفه ها و رستوران و آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915712/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-مرحله-دوم-نوبت-دوم'> مناقصه تامین نیروی انسانی مرحله دوم- نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,  مناقصه تامین نیروی انسانی مرحله دوم- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915707/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-باب-انباری-یا-مغازه'>مزایده واگذاری به اجاره یک باب انباری یا مغازه / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره یک باب انباری یا مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915748/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-711-44متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 711.44متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 711.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915837/مزایده-فروش-املاک-استان-مرکزی'>مزایده فروش املاک استان مرکزی  / مزایده,مزایده فروش املاک استان مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915697/مزایده-واگذاری-(استیجاری)-ایستگاه-تفکیک-زباله-های-قابل-بازیافت--'>مزایده واگذاری (استیجاری) ایستگاه تفکیک زباله های قابل بازیافت ... / آگهی مزایده عمومی کتبی, مزایده واگذاری (استیجاری) ایستگاه تفکیک زباله های قابل بازیافت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915435/خلاصه-اجاره-عرصه-و-اعیان-یک-باب-گاراژ'>خلاصه اجاره عرصه و اعیان یک باب گاراژ / خلاصه مزایده , خلاصه اجاره عرصه و اعیان یک باب گاراژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915780/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-منزل-مسکونی-آپارتمان-و-باغ'>مزایده اموال غیرمنقول شامل منزل مسکونی.آپارتمان و باغ / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل منزل مسکونی.آپارتمان و باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915777/مزایده-ملک-به-مساحت-268-57مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 268.57مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 268.57مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915799/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915771/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-1172-97متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مزروعی مساحت 1172.97متر نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت 1172.97متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915688/مزایده-فروش-یکدستگاه-تراش-cnc-فانوک-در-حال-کار'>مزایده فروش یکدستگاه تراش cnc فانوک در حال کار / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه تراش cnc فانوک در حال کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915710/مزایده-نصب-و-بهره-برداری-تبلیغاتی'>مزایده نصب و بهره برداری تبلیغاتی / آگهی مزایده , مزایده نصب و بهره برداری تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915736/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه-و-طبخ-و-توزیع-آشپزخانه'>مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع آشپزخانه  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع آشپزخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915689/ارزیابی-کیفی-پروژه-احداث-مرکز-کودکان-استثنایی--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی پروژه احداث مرکز کودکان استثنایی - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران پروژه احداث مرکز کودکان استثنایی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915417/مناقصه-عملیات-آسفالت-و-زیرسازی-تعدادی-از-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات آسفالت و زیرسازی تعدادی از معابر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات آسفالت و زیرسازی تعدادی از معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915682/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-بلوارها--میدان-ها-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بلوارها ، میدان ها  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بلوارها ، میدان ها  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915735/مزایده-اجاره-واحدهای-تجاری-نوبت-دو'>مزایده اجاره واحدهای تجاری نوبت دو / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره واحدهای تجاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915694/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-سمند-مدل-1381'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری سمند مدل 1381  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری سمند مدل 1381 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915803/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-268-30متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 268.30متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 268.30متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915746/مزایده-اجاره-جایگاه-سوخت-CNG'>مزایده اجاره جایگاه سوخت CNG  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره جایگاه سوخت CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915754/مزایده-تجدید-مزایده-اراضی-با-کاربری-مسکونی-موسوم-به-طرح-هفت-هکتاری--'>مزایده تجدید مزایده اراضی با کاربری مسکونی موسوم به طرح هفت هکتاری ...  / مزایده ,مزایده نسبت به تجدید مزایده اراضی با کاربری مسکونی موسوم به طرح هفت هکتاری ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915781/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-بمساحت-73-96-مترمربع-شماره-87-2-12-96052'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان بمساحت 73/96 مترمربع شماره 87.2.12-96052  / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان بمساحت 73/96 مترمربع شماره 87.2.12-96052 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915785/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-پرونده-950075-5'>مزایده یک دستگاه آپارتمان پرونده 950075.5  / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان پرونده 950075.5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915787/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-دو-طبقه-به-مساحت-81-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 81 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 81 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915396/مزایده-فروش-خودرو-و-اقلام-مستعمل-و-اسقاط'>مزایده فروش خودرو و اقلام مستعمل و اسقاط  / آگهی مزایده, مزایده فروش خودرو و اقلام مستعمل و اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915938/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-ملک-پرونده-960029-1-6'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملک پرونده 960029.1.6  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملک پرونده 960029.1.6 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915759/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-65مترمربع'>مزایده آپارتمان به مساحت 65مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 65مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915885/مزایده-زمین-به-مساحت-70-126مترمربع'>مزایده زمین به مساحت 70.126مترمربع  / مزایده,مزایده زمین به مساحت 70.126مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915895/مزایده-ملک-به-مساحت-9325-12متر-مرحله-اول'>مزایده ملک به مساحت 9325.12متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 9325.12متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915728/مزایده-خودروی-پراید'>مزایده  خودروی پراید / مزایده، مزایده خودروی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915734/مزایده-ماشین-خیاطی-میتسوبشی-با-میز--'>مزایده ماشین خیاطی میتسوبشی با میز ... / مزایده، مزایده ماشین خیاطی میتسوبشی با میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915750/آگهی-مناقصه-پروژه-نگهداری-و-بازسازی-شبکه-فاضلاب'> آگهی مناقصه پروژه نگهداری و بازسازی شبکه فاضلاب  / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه پروژه نگهداری و بازسازی شبکه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915914/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-یک'>مزایده سند مالکیت ششدانگ آپارتمان طبقه یک / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ آپارتمان طبقه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915402/مزایده-فروش-حدود-200-تن-مواد-مازاد-اولیه-بافت-فرش-دستبافت'>مزایده فروش حدود 200 تن مواد مازاد اولیه بافت فرش دستبافت / آگهی مزایده , مزایده فروش حدود 200 تن مواد مازاد اولیه بافت فرش دستبافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915906/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-ویلایی-نسقی-با-قدمت-بیش-از-سی-سال'>مزایده ششدانگ یکباب منزل ویلایی نسقی با قدمت بیش از سی سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل ویلایی نسقی با قدمت بیش از سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915921/مزایده-ششدانگ-زمین-خشکی-خانه-محوطه-و-زمین-مزروعی'>مزایده ششدانگ زمین خشکی خانه محوطه و زمین مزروعی  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین خشکی خانه محوطه و زمین مزروعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915738/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کمپرسی-میکسر-بتون'>مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی میکسر بتون / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی میکسر بتون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915874/مزایده-ساختمان-قدیمی-مساحت-195مترمربع'>مزایده ساختمان قدیمی مساحت 195مترمربع  / مزایده,مزایده ساختمان قدیمی مساحت 195مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915820/مزایده-دو-قطعه-زمین-مزروعی-آبی-کلاسه-950334'>مزایده دو قطعه زمین مزروعی آبی کلاسه 950334  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مزروعی آبی کلاسه 950334 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915836/مزایده-هشت-قطعه-زمین-دیم-و-یک-قطعه-زمین-آبی-کلاسه-950233'>مزایده هشت قطعه زمین دیم و یک قطعه زمین آبی کلاسه 950233 / مزایده,مزایده هشت قطعه زمین دیم و یک قطعه زمین آبی کلاسه 950233</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915761/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-در-روستای-گرگلان-مساحت-40-مترمربع'>مزایده یکباب منزل مسکونی در روستای گرگلان مساحت 40 مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی در روستای گرگلان مساحت 40 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915778/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-1851-فرعی-کلاسه-960224'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 1851 فرعی کلاسه 960224  / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 1851 فرعی کلاسه 960224 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915706/مزایده-یک-دستگاه-ترانسفورماتور-کم-تلفات-پست-برق'>مزایده یک دستگاه ترانسفورماتور کم تلفات پست برق / مزایده,مزایده یک دستگاه ترانسفورماتور کم تلفات پست برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915410/فراخوان-توسعه-تجهیزات-تولیدی-شبکه-های-ایران-کالا-و-آموزش'>فراخوان توسعه تجهیزات تولیدی شبکه های ایران کالا و آموزش  / آگهی فراخوان, فراخوان توسعه تجهیزات تولیدی شبکه های ایران کالا و آموزش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915767/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-103-33-مترمربع-کلاسه-960126'>مزایده آپارتمان به مساحت 103.33 مترمربع کلاسه 960126 / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 103.33 مترمربع کلاسه 960126</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915764/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-320-مترمربع-کلاسه-940975-مرحله-دوم'>مزایده  یک قطعه زمین به مساحت 320 مترمربع کلاسه 940975 مرحله دوم  / مزایده,مزایده  یک قطعه زمین به مساحت 320 مترمربع کلاسه 940975 مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915948/مزایده-باغ-مرکبات-نارنگی-و-باغ-تامسون-کلاسه-1-954570'>مزایده باغ مرکبات نارنگی و باغ تامسون کلاسه 1.954570  / مزایده,مزایده باغ مرکبات نارنگی و باغ تامسون کلاسه 1.954570 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915849/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-واقع-در-چهارباغ-شماره-940275-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین واقع در چهارباغ شماره 940275 نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین واقع در چهارباغ شماره 940275 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915929/اصلاحیه-مزایده-موتور-برق'>اصلاحیه مزایده موتور برق / اصلاحیه مزایده موتور برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915703/مناقصه-خرید-و-حمل-لوله-بتنی-مسلح-نوبت-دوم-96-5-26'>مناقصه خرید و حمل لوله بتنی مسلح نوبت دوم 96.5.26 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و حمل لوله بتنی مسلح نوبت دوم 96.5.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915762/مزایده-شش-سهم-ساختمان-مساحت-298-5متر'>مزایده شش سهم ساختمان مساحت 298.5متر / مزایده,مزایده شش سهم ساختمان مساحت 298.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915742/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915298/فراخوان-آسفالت-شهرک-صنعتی-گرگان-2'>فراخوان آسفالت شهرک صنعتی گرگان 2 / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان آسفالت شهرک صنعتی گرگان 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915413/فراخوان-توسعه-تجهیزات-تولید-محتوای-شبکه-پنجم-سیما'>فراخوان توسعه تجهیزات تولید محتوای شبکه پنجم سیما  / آگهی فراخوان, فراخوان توسعه تجهیزات تولید محتوای شبکه پنجم سیما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915755/مزایده-بخشی-از-ضایعات-آهن-آلات'>مزایده بخشی از ضایعات آهن آلات  / مزایده , مزایده بخشی از ضایعات آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915758/اصلاحیه-مناقصه-تهیه-مصالح-و--نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه تهیه مصالح و ...نوبت دوم  / برگزاری مناقصه عمومی ,اصلاحیه مناقصه تهیه مصالح و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915858/مزایده-موازی-ششدانگ-ملک-نیمه-ساز-بخش-15-فارس'>مزایده موازی ششدانگ ملک نیمه ساز بخش 15 فارس / مزایده,مزایده موازی ششدانگ ملک نیمه ساز بخش 15 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915853/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاکهای-ثبتی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاکهای ثبتی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاکهای ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915747/sale-of-Toyota-Camry'>sale of Toyota Camry / حراج, sale of Toyota Camry</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915675/مزایده-سواری-پژو-آردی-مدل-1383-رنگ-یشمی'>مزایده سواری پژو آردی مدل 1383 رنگ یشمی / مزایده, مزایده سواری پژو آردی مدل 1383 رنگ یشمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915421/مناقصه-انجام-امور-آژانس-خود-شامل-اجاره-خودرو-پژو--سمند---'>مناقصه انجام امور آژانس خود شامل اجاره خودرو پژو , سمند .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور آژانس خود شامل اجاره خودرو پژو , سمند ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915717/مناقصه-واگذاری-خدمات-دفتری-و-منشی-گری---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات دفتری و منشی گری....- نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری خدمات دفتری و منشی گری....- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915732/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-متعلق-به-این-اداره-کل'>مزایده اجاره یک باب مغازه متعلق به این اداره کل  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره یک باب مغازه متعلق به این اداره کل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915830/مزایده-ششدانگ-مرغداری-مساحت-5200متر'>مزایده ششدانگ مرغداری مساحت 5200متر / مزایده,مزایده ششدانگ مرغداری مساحت 5200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915978/آگهی-فراخوان-تکمیل-سالن-ورزشی-بانبرز-ایلام-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان تکمیل سالن ورزشی بانبرز ایلام  نوبت دوم  / آگهی فراخوان ، آگهی تکمیل سالن ورزشی بانبرز ایلام  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915409/مناقصه-انجام-خدمات-حمل-و-نقل-و-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915741/مناقصه-اجرای-پروژه-احداث-سایت-اداری-بیمه-سلامت-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه احداث سایت اداری بیمه سلامت  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه احداث سایت اداری بیمه سلامت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915751/مناقصه-اجرای-پروژه-کانال-دفع-آبهای-سطحی-شهر-شمس-آباد--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه کانال دفع آبهای سطحی شهر شمس آباد  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه کانال دفع آبهای سطحی شهر شمس آباد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915730/مناقصه-اجرای-پروژه-تکمیل-پارک-بزرگ-شهر-شمس-آباد-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه تکمیل پارک بزرگ شهر شمس آباد  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه تکمیل پارک بزرگ شهر شمس آباد  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915745/فراخوان-تجدید-مزایده-یک-واحد-تجاری-و---'>فراخوان تجدید مزایده یک واحد تجاری و .... / فراخوان , فراخوان تجدید مزایده یک واحد تجاری و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915901/مزایده-فروش-تعداد-12-قطعه-از-قطعات-تفکیکی'>مزایده فروش تعداد 12 قطعه از قطعات تفکیکی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 12 قطعه از قطعات تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915926/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی-مساحت-84متر'>مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی مساحت 84متر / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی مساحت 84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915726/مناقصه-آسفالت-راه-روستایی-سیسان--نهر--'>مناقصه آسفالت راه روستایی سیسان - نهر ... / مناقصه , مناقصه آسفالت راه روستایی سیسان - نهر ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915397/مناقصه-انجام-خدمات-مورد-نیاز-در-سطوح-نظافت-ساختمان--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات مورد نیاز در سطوح نظافت ساختمان... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات مورد نیاز در سطوح نظافت ساختمان... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915721/مناقصه-امورات-مربوط-به-تنظیف-و-خدمات-شهری-مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه امورات مربوط به تنظیف و خدمات شهری مرحله دوم - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه امورات مربوط به تنظیف و خدمات شهری مرحله دوم - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915744/اصلاحیه-مناقصه-طرح-کاهش-تلفات-منطقه'>اصلاحیه مناقصه طرح کاهش تلفات منطقه  / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه طرح کاهش تلفات منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915814/مزایده-یک-باب-خانه-به-مساحت-250-مترمربع-کلاسه-9500706'>مزایده  یک باب خانه به مساحت 250 مترمربع کلاسه 9500706 / مزایده,مزایده  یک باب خانه به مساحت 250 مترمربع کلاسه 9500706</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915825/مزایده-یک-باب-خانه-به-مساحت-546-95-مترمربع-کلاسه-9500763'>مزایده  یک باب خانه به مساحت 546/95 مترمربع کلاسه 9500763  / مزایده,مزایده  یک باب خانه به مساحت 546/95 مترمربع کلاسه 9500763 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915774/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مسکونی-به-مساحت-90-مترمربع-کلاسه-951238'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 90 مترمربع کلاسه 951238 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 90 مترمربع کلاسه 951238</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915844/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-5893-به-مساحت-326-50-مترمربع-کلاسه-950177'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5893 به مساحت 326/50 مترمربع کلاسه 950177 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5893 به مساحت 326/50 مترمربع کلاسه 950177</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915855/مزایده-فروش-تعداد-8-قطعه-از-املاک-کاربری-مسکونی-مرحله-دوم'>مزایده فروش تعداد 8 قطعه از املاک کاربری مسکونی مرحله دوم  / مزایده ,مزایده فروش تعداد 8 قطعه از املاک کاربری مسکونی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915716/آگهی-دعوت-به-ارزیابی-کیفی-عملیات-نگهداری-و-تعمیر-عملکرد-محور-خطوط-و-ابنیه-فنی-اداره'>آگهی دعوت به ارزیابی کیفی عملیات نگهداری و تعمیر عملکرد محور خطوط و ابنیه فنی اداره / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی ، آگهی دعوت به ارزیابی کیفی عملیات نگهداری و تعمیر عملکرد محور خطوط و ابنیه فنی اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915724/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-و-نگهداری-آبگرم-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری آبگرم  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری آبگرم  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915763/اصلاحیه-مناقصه-طرح-کاهش-تلفات-منطقه-نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه طرح کاهش تلفات منطقه  نوبت دوم  / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه طرح کاهش تلفات منطقه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915845/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-116-60متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 116.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 116.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915869/مزایده-2-سهم-از-22-سهم-ششدانگ-زمین-بخش-4-تبریز'>مزایده 2 سهم از 22 سهم ششدانگ زمین بخش 4 تبریز  / مزایده,مزایده 2 سهم از 22 سهم ششدانگ زمین بخش 4 تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915944/مزایده-یک-واحد-مرغداری-مساحت-کل-19257متر'>مزایده یک واحد مرغداری مساحت کل 19257متر / مزایده,مزایده یک واحد مرغداری مساحت کل 19257متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915381/فراخوان-خرید-4-دستگاه-واحد-سیار-تلویزیونی'>فراخوان خرید 4 دستگاه واحد سیار تلویزیونی / آگهی فراخوان بین المللی , فراخوان خرید 4 دستگاه واحد سیار تلویزیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915832/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915782/مزایده-خودرو-سواری-سمند'>مزایده خودرو سواری سمند / آگهی مزایده , مزایده خودرو سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915956/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-پلاک-ثبتی-5732-فرعی-کلاسه-9200147'>مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک ثبتی 5732 فرعی کلاسه 9200147  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک ثبتی 5732 فرعی کلاسه 9200147 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915818/مزایده-تاکسی-سمند'>مزایده تاکسی سمند / مزایده تاکسی سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915756/فراخوان-تعدادی-از-مراکز-خود-اشتغالی-و-کارگاه-های-آموزشی---96-5-26'>فراخوان تعدادی از مراکز خود اشتغالی و کارگاه های آموزشی ... 96.5.26 / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان تعدادی از مراکز خود اشتغالی و کارگاه های آموزشی ... 96.5.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915757/مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-فرعی-آبیاری-تحت-فشار-اراضی-توسعه-کنگیر-2'>مناقصه عملیات اجرایی شبکه فرعی آبیاری تحت فشار اراضی توسعه کنگیر 2   / مناقصه ، مناقصه عملیات اجرایی شبکه فرعی آبیاری تحت فشار اراضی توسعه کنگیر 2  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916114/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-210متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 210متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 210متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916122/مزایده-خانه-مسکونی-و-قطعه-زمین-سه-طناب-محلی'>مزایده خانه مسکونی و قطعه زمین سه طناب محلی / مزایده,مزایده خانه مسکونی و قطعه زمین سه طناب محلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915768/مزایده-انواع-سنگ-نمای-تراورتن'>مزایده انواع سنگ نمای تراورتن  / مزایده , مزایده انواع سنگ نمای تراورتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915792/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-61-50-مترمربع'>مزایده  ششدانگ یک دستگاه آپارتمان  به مساحت 61/50 مترمربع  / مزایده,مزایده  ششدانگ یک دستگاه آپارتمان  به مساحت 61/50 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915795/مزایده-یک-باب-آپارتمان-به-پلاک-3030-200-کلاسه-9500252'>مزایده یک باب آپارتمان به پلاک 3030/200 کلاسه 9500252  / مزایده,مزایده  یک باب آپارتمان به پلاک 3030/200 کلاسه 9500252 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915963/مزایده-یک-باب-ساختمان-واقع-در-چهار-راه-آذربایجان-کلاسه-9300817'>مزایده یک باب ساختمان واقع در چهار راه آذربایجان کلاسه 9300817  / مزایده,مزایده یک باب ساختمان واقع در چهار راه آذربایجان کلاسه 9300817 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915971/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-به-مساحت-حدود-262-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت حدود 262 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت حدود 262 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915797/متاقصه-پروژه-بهسازی-رینگ-آب-آتش-نشانی--نوبت-دوم'>متاقصه پروژه بهسازی رینگ آب آتش نشانی - نوبت دوم  /  مناقصه یک مرحله ای,مناقصه پروژه بهسازی رینگ آب آتش نشانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915769/مناقصه-پروژه-احداث-راهبردی-و-نگهداری-بخشی-از-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث راهبردی و نگهداری بخشی از فضای سبز- نوبت دوم  / مناقصه عمومی، مناقصه پروژه احداث راهبردی و نگهداری بخشی از فضای سبز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915977/مزایده-فروش-5-452-حبه-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده فروش 5/452 حبه از ششدانگ پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده فروش 5/452 حبه از ششدانگ پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915359/مزایده-خانسرا-و-باغ-مرکبات-و-زمین-شالیزاری'>مزایده خانسرا و باغ مرکبات و زمین شالیزاری / مزایده خانسرا و باغ مرکبات و زمین شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915775/مزایده-فروش-تعدادی-از-خودروهای-کارکرده-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از خودروهای کارکرده نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده فروش تعدادی از خودروهای کارکرده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915743/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-فاز-اول-ایستگاه-آتش-نشانی--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات احداث فاز اول ایستگاه آتش نشانی... تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات احداث فاز اول ایستگاه آتش نشانی... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915846/مزایده-فروش-16-پلاک-مسکونی-تفکیکی-مرحله-سوم-نوبت-دوم'>مزایده فروش 16 پلاک مسکونی تفکیکی مرحله سوم نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 16 پلاک مسکونی تفکیکی مرحله سوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916132/مزایده-یکباب-مغازه-به-مساحت-43-65متر'>مزایده یکباب مغازه به مساحت 43.65متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت 43.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916018/مزایده-ملک-مسکونی-دو-طبقه'>مزایده ملک مسکونی دو طبقه / مزایده,مزایده ملک مسکونی دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916027/مزایده-پلاک-ثبتی-364-فرعی-از-299-اصلی-ملک'>مزایده  پلاک ثبتی 364 فرعی از 299 اصلی ملک / مزایده,مزایده  پلاک ثبتی 364 فرعی از 299 اصلی ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915953/مزایده-فروش-پیچ-با-رزوه-استاندارد-(متریک)-گالوانیزه-گرم---'>مزایده فروش پیچ با رزوه استاندارد (متریک) گالوانیزه گرم .... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش پیچ با رزوه استاندارد (متریک) گالوانیزه گرم ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915962/مزایده-تمامیت-ششدانگ-منزل-مسکونی'>مزایده تمامیت ششدانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915790/مناقصه-مقدار-حدود-11000-تن-ذرت-علوفه-ای'>مناقصه مقدار حدود 11000 تن ذرت علوفه ای / آگهی مناقصه,مناقصه مقدار حدود 11000 تن ذرت علوفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915672/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-ام-وی-ام'>مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل ام وی ام  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل ام وی ام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915823/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-حمل-آسفالت-توپکا-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه و حمل آسفالت توپکا  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تهیه و حمل آسفالت توپکا  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915843/مزایده-فروش-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش یک خط تلفن همراه / مزایده , مزایده فروش یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915847/مزایده-فروش-سه-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش سه خط تلفن همراه / مزایده , مزایده فروش سه خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915800/مزایده-اجاره-زمین-پارک-بادی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره زمین پارک بادی نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده اجاره زمین پارک بادی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915816/مزایده-واگذاری-10-پلاک-زمین-با-کاربری-فضای-سبز'>مزایده واگذاری 10 پلاک زمین با کاربری فضای سبز / آگهی مزایده , مزایده واگذاری 10 پلاک زمین با کاربری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915983/مزایده-مزایده-فروش-تعداد-7-فقره-از-املاک-آماده-فروش'>مزایده مزایده فروش تعداد 7 فقره از املاک آماده فروش  / مزایده,مزایده مزایده فروش تعداد 7 فقره از املاک آماده فروش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915789/مزایده-تعاونی-شماره-3-ترمینال-مسافربری-نوبت-اول-چاپ-دوم'>مزایده تعاونی شماره 3 ترمینال مسافربری نوبت اول چاپ دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعاونی شماره 3 ترمینال مسافربری نوبت اول چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915994/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-عرصه-633متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 633متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 633متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915660/مزایده-فروش-خودروی-سواری-اوپل-کورسا'>مزایده فروش خودروی سواری اوپل کورسا  / مزایده , مزایده فروش خودروی سواری اوپل کورسا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915770/مزایده-یک-دستگاه-بلومولدینگ-(دستگاه-تزریق-پلاستیک)-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه بلومولدینگ (دستگاه تزریق پلاستیک)  نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه بلومولدینگ (دستگاه تزریق پلاستیک)  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915896/مزایده-یک-باب-ملک-مسکونی-کلاسه-960425-نوبت-اول'>مزایده یک باب ملک مسکونی  کلاسه 960425 نوبت اول  / مزایده,مزایده یک باب ملک مسکونی  کلاسه 960425 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915828/مزایده-دو-دستگاه-کامپیوتر-صندوق-مکانیزه--'>مزایده دو دستگاه کامپیوتر صندوق مکانیزه... / مزایده , مزایده دو دستگاه کامپیوتر صندوق مکانیزه... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915856/مزایده-یک-قطعه-باغ-فاقد-پلاک-ثبتی'>مزایده یک قطعه باغ فاقد پلاک ثبتی / مزایده,مزایده یک قطعه باغ فاقد پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915850/مناقصه-گازرسانی-و-نصب-20000-فقره-انشعاب-پلی-اتیلن-و-فلزی-96-5-28'>مناقصه گازرسانی و نصب 20000 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی 96.5.28 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه گازرسانی و نصب 20000 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی 96.5.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915807/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-به-مساحت-عرصه-329-69-مترمربع'>مزایده یکباب منزل مسکونی به مساحت عرصه 329/69 مترمربع / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی به مساحت عرصه 329/69 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915801/تجدید-مناقصه-اجرای-14700-متر-شبکه-فلزی-و-پلی-اتیلن'>تجدید مناقصه اجرای 14700 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه اجرای 14700 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915819/فراخوان-اجاره-یک-باب-هایپر-مارکت'>فراخوان اجاره یک باب هایپر مارکت  / آگهی فراخوان، فراخوان اجاره یک باب هایپر مارکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915295/مناقصه-حمل-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-CGS--نوبت-دوم'>مناقصه حمل نصب و راه اندازی یک دستگاه CGS - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه حمل نصب و راه اندازی یک دستگاه CGS - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915357/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1834-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1834.50متر / مزایده ششدانگ زمین مساحت 1834.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916100/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915826/مناقصه-(-اصلاح-سیستم-تاسیسات-مکانیکی-استخر-)'>مناقصه ( اصلاح سیستم تاسیسات مکانیکی استخر ) / مناقصه ( اصلاح سیستم تاسیسات مکانیکی استخر )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915852/مناقصه-خدمات-شهری-و---'>مناقصه خدمات شهری و.....  / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات شهری و..... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915809/تجدید-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-محدوده-D'>تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده D  / مناقصه , تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده D </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915966/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-116-11متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 116.11متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 116.11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915821/مزایده-تردمیل---'>مزایده تردمیل .... / مزایده, مزایده تردمیل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916052/مزایده-فروش-10-واحد-از-مجتمع-تجاری-شهرداری'>مزایده فروش 10 واحد از مجتمع تجاری شهرداری  / مزایده,مزایده فروش 10 واحد از مجتمع تجاری شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915907/مزایده-واگذاری-کیوسک-واقع-در-روبروی-امامزاده---تجدید'>مزایده واگذاری کیوسک واقع در روبروی امامزاده .... تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده واگذاری کیوسک واقع در روبروی امامزاده .... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915902/مزایده-واگذاری-کیوسک-تجدید'>مزایده واگذاری کیوسک تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده واگذاری کیوسک تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915884/مناقصه-انجام-خدمات-سرویسهای-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه انجام خدمات سرویسهای ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات سرویسهای ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915873/مزایده-فروش-یکدستگاه-کلتیواتوراس-کا-900-با-قدرت-6-5-اسب-بخار'>مزایده فروش یکدستگاه کلتیواتوراس کا 900 با قدرت 6/5 اسب بخار / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کلتیواتوراس کا 900 با قدرت 6/5 اسب بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916106/مزایده-فروش-قطعاتی-از-اراضی-و-جاده-های-متروکه-96-5-28'>مزایده فروش قطعاتی از اراضی و جاده های متروکه 96.5.28 / مزایده,مزایده فروش قطعاتی از اراضی و جاده های متروکه 96.5.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916110/مزایده-عمومی-فروش-املاک-بصورت-استثنایی'>مزایده عمومی فروش املاک بصورت استثنایی  / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک بصورت استثنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915865/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-محدوده-B-تجدید'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده B تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده B تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915893/تجدید-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-محدوده-G'>تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده G / مناقصه , تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده G</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915867/مناقصه-عملیات-سرویس-و-نگهداری-و-حراست-ماهیانه-آسانسورها-و-پلکان-برقی-مکانیزه-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات سرویس و نگهداری و حراست ماهیانه آسانسورها و پلکان برقی مکانیزه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات سرویس و نگهداری و حراست ماهیانه آسانسورها و پلکان برقی مکانیزه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915889/مناقصه-عملیات-خاکبرداری-مخلوط-ریزی--بیس-ریزی--'>مناقصه عملیات خاکبرداری، مخلوط ریزی , بیس ریزی ... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات خاکبرداری، مخلوط ریزی , بیس ریزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915838/مزایده-اجاره-و-واگذاری-خدمات-دهی-و-بهره-برداری-رستوران-آفتابگردان-نوبت-دوم'>مزایده اجاره و واگذاری خدمات دهی و بهره برداری رستوران آفتابگردان- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره و واگذاری خدمات دهی و بهره برداری رستوران آفتابگردان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915649/مزایده-حراج-حضوری-یک-دستگاه-تاورکرین-E2-23-Potain-8-Ton-به-همراه-کلیه-متعلقات--'>مزایده حراج حضوری یک دستگاه تاورکرین E2/23 Potain 8 Ton به همراه کلیه متعلقات... / آگهی مزایده حراج حضوری , مزایده حراج حضوری یک دستگاه تاورکرین E2/23 Potain 8 Ton به همراه کلیه متعلقات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916010/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-430-97متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 430.97متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 430.97متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915973/مزایده-یک-واحد-منزل-مسکونی-همکف-197-26متر'>مزایده یک واحد منزل مسکونی همکف 197.26متر  / مزایده,مزایده یک واحد منزل مسکونی همکف 197.26متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915802/مناقصه-عملیات-قرائت-کنتور-و-توزیع-آب-بهای-مشترکین'> مناقصه عملیات قرائت کنتور و توزیع آب بهای مشترکین  / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه عملیات قرائت کنتور و توزیع آب بهای مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915811/مناقصه-عملیات-قرائت-کنتور-و-توزیع-آب-بهای-مشترکین-منطقه-چهار-آبفا'>مناقصه عملیات قرائت کنتور و توزیع آب بهای مشترکین منطقه چهار آبفا  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات قرائت کنتور و توزیع آب بهای مشترکین منطقه چهار آبفا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915848/مناقصه-عملیات-قرائت-کنتور-و-توزیع-آب-بهای-مشترکین-منطقه-سه'> مناقصه عملیات قرائت کنتور و توزیع آب بهای مشترکین منطقه سه / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه عملیات قرائت کنتور و توزیع آب بهای مشترکین منطقه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915862/مناقصه-عملیات-قرائت-کنتور-و-توزیع-آب-بهای-مشترکین-منطقه-صدرا'>مناقصه عملیات قرائت کنتور و توزیع آب بهای مشترکین منطقه صدرا  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات قرائت کنتور و توزیع آب بهای مشترکین منطقه صدرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915872/مناقصه-عملیات-قرائت-کنتور-و-توزیع-آب-بهای-مشترکین-منطقه-یک'>مناقصه عملیات قرائت کنتور و توزیع آب بهای مشترکین منطقه یک  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات قرائت کنتور و توزیع آب بهای مشترکین منطقه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915794/مناقصه-گازرسانی-و-نصب-1500-فقره-انشعاب-پلی-اتیلن-و-فلزی'>مناقصه گازرسانی و نصب 1500 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه گازرسانی و نصب 1500 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915827/مزایده-واگذاری-فضای-تبلیغاتی-سقف-(تاج)-تعداد-9-سایبان-ایستگاه-تاکسی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی سقف (تاج) تعداد 9 سایبان ایستگاه تاکسی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی سقف (تاج) تعداد 9 سایبان ایستگاه تاکسی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915817/مناقصه-خرید-21500-عدد-انواع-فیوز-مینیاتوری-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 21500 عدد انواع فیوز مینیاتوری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 21500 عدد انواع فیوز مینیاتوری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915783/مزایده-تبلیغات-محیطی-سطح-شهر-مرحله-دوم'>مزایده تبلیغات محیطی سطح شهر  مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده تبلیغات محیطی سطح شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915776/مناقصه-آبرسانی-فضای-سبز'>مناقصه آبرسانی فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آبرسانی فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915808/مزایده-سالن-چند-منظوره-سازمان'>مزایده سالن چند منظوره سازمان / آگهی مزایده حضوری، مزایده سالن چند منظوره سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915791/فراخوان-انجام-خدمات-مشاوره-ای-و-کارشناسی-در-زمینه-نگهداری-و-تعمیرات-تجهیزات-بندری--'>فراخوان انجام خدمات مشاوره ای و کارشناسی در زمینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات بندری... / آگهی فراخوان،فراخوان انجام خدمات مشاوره ای و کارشناسی در زمینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات بندری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915766/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-ساختمان-غسالخانه-و-سردخانه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از ساختمان غسالخانه و سردخانه نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری از ساختمان غسالخانه و سردخانه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915880/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-200-مترمربع-کلاسه-920253-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 200 مترمربع کلاسه 920253 نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 200 مترمربع کلاسه 920253 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915886/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-یک-باب-مغازه-کلاسه-940300'>مزایده سه دانگ مشاع از یک باب مغازه کلاسه 940300  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از یک باب مغازه کلاسه 940300 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915900/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-طبقه-سوم-سمت-شمال-کلاسه-8800601'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه سوم سمت شمال کلاسه 8800601  / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه سوم سمت شمال کلاسه 8800601 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915760/مناقصه-Toyota-Camry'>مناقصه  Toyota Camry / مناقصه , مناقصه  Toyota Camry</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915950/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-6105-75متر'>مزایده ششدانگ باغ مساحت 6105.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت 6105.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915984/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-عرصه-5435متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی عرصه 5435متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی عرصه 5435متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915988/مزایده-مغازه-به-مساحت-مفید-یازده-متر'>مزایده مغازه به مساحت مفید یازده متر / مزایده,مزایده مغازه به مساحت مفید یازده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915854/مزایده-یک-دستگاه-پرس-50-تنی-و-یک-دستگاه-لیفتراک'>مزایده یک دستگاه پرس 50 تنی و یک دستگاه لیفتراک  / آگهی مزایده مال منقول, مزایده یک دستگاه پرس 50 تنی و یک دستگاه لیفتراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915833/فراخوان-مناقصه-بهسازی-و-بهینه-سازی-پنجره-های-موجود-با-پنجره-های-دو-جداره-در-منازل-سازمانی---فاز-هفتم'>فراخوان مناقصه بهسازی و بهینه سازی پنجره های موجود با پنجره های دو جداره در منازل سازمانی ... فاز هفتم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه بهسازی و بهینه سازی پنجره های موجود با پنجره های دو جداره در منازل سازمانی ... فاز هفتم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915949/جشنواره-سنن-و-اداب-و-رسوم-بومی-روستاییان'>جشنواره سنن و اداب و رسوم بومی روستاییان / جشنواره سنن و اداب و رسوم بومی روستاییان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915834/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان'>مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویان   / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915871/مزایده-فروشگاه-زندان-شهرستان-فردوس'>مزایده فروشگاه زندان شهرستان فردوس  / مزایده فروشگاه زندان شهرستان فردوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916005/مزایده-1-11-دانگ-از-ششدانگ-ملک-عرصه-2061-85متر'>مزایده 1.11 دانگ از ششدانگ ملک عرصه 2061.85متر  / مزایده,مزایده 1.11 دانگ از ششدانگ ملک عرصه 2061.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915805/مزایده-فروش-250000-(دو-میلیون-و-پانصد-هزار)-لیتر-نفتگاز-D2-ایران'>مزایده فروش 250000 (دو میلیون و پانصد هزار)  لیتر نفتگاز D2 ایران / مزایده, مزایده فروش 250000 (دو میلیون و پانصد هزار)  لیتر نفتگاز D2 ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915841/مزایده-یک-دستگاه-وانت-دو-کابین-پاژن'>مزایده یک دستگاه وانت دو کابین پاژن  / مزایده,مزایده یک دستگاه وانت دو کابین پاژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915804/مزایده-مانتو-مشکی-مجلسی--نوبت-دوم'>مزایده مانتو مشکی مجلسی....نوبت دوم  / مزایده, مزایده مانتو مشکی مجلسی....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915813/مزایده-کابل-برق-و---'>مزایده کابل برق و  .... / مزایده, مزایده کابل برق و  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915351/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تملیکی-و-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش تعدادی از املاک تملیکی و مازاد بر نیاز  / مزایده فروش تعدادی از املاک تملیکی و مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915976/مزایده-یک-قطعه-نخلستان-مساحت-7537-2متر'>مزایده یک قطعه نخلستان مساحت 7537.2متر / مزایده,مزایده یک قطعه نخلستان مساحت 7537.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915980/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-19200متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 19200متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 19200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915882/مزایده-عمومی-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-باغ-عرفان'>مزایده عمومی واگذاری جهت بهره برداری از باغ عرفان / آگهی مزایده , مزایده عمومی واگذاری جهت بهره برداری از باغ عرفان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915877/مزایده-فروش-آهن-آلات-مستعمل-و-فرسوده'>مزایده فروش آهن آلات مستعمل و فرسوده  / مزایده , مزایده فروش آهن آلات مستعمل و فرسوده نوبت ا ول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915879/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-71-17متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 71.17متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 71.17متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915864/مزایده-فروش-خودروها'>مزایده فروش خودروها  / مزایده, مزایده فروش خودروها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915911/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-179-30-مترمربع-کلاسه-960057'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 179/30 مترمربع کلاسه 960057  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 179/30 مترمربع کلاسه 960057 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915919/مزایده-فروش-15-قطعه-زمین-با-کاربری-مسکونی'> مزایده فروش 15 قطعه زمین با کاربری مسکونی  / مزایده, مزایده فروش 15 قطعه زمین با کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915851/مزایده-تعدادی-از-فضاهای-آموزشی'>مزایده تعدادی از فضاهای آموزشی / آگهی مزایده، مزایده تعدادی از فضاهای آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915433/فراخوان-خرید-500-000-کیلوگرم-گلوله-آسیاب-قطر-30-و-40-میلیمتر-مورد-نیاز---'>فراخوان خرید 500/000 کیلوگرم گلوله آسیاب قطر 30 و 40 میلیمتر مورد نیاز .... / آگهی فراخوان , فراخوان خرید 500/000 کیلوگرم گلوله آسیاب قطر 30 و 40 میلیمتر مورد نیاز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915876/مزایده-املاک-با-کاربری-مسکونی-و-آپارتمان'>مزایده  املاک با کاربری مسکونی و آپارتمان  / مزایده,مزایده  املاک با کاربری مسکونی و آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915878/مناقصه-خرید-غذای-پرسی'>مناقصه خرید غذای پرسی  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید غذای پرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915870/مناقصه-عملیات-کاوش-و-مطالعات-هیدروژئولوژی'>مناقصه عملیات کاوش و مطالعات هیدروژئولوژی / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات کاوش و مطالعات هیدروژئولوژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915861/اگهی-مزایده-اماکن-ورزشی-قابل-واگذاری-استان'>اگهی مزایده اماکن ورزشی قابل واگذاری استان / آگهی مزایده , مزایده اماکن ورزشی قابل واگذاری استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915891/مناقصه-تامین-گاز-اکسیژن-بیمارستان-22-بهمن'>مناقصه تامین گاز اکسیژن بیمارستان 22 بهمن / فراخوان مناقصه , مناقصه تامین گاز اکسیژن بیمارستان 22 بهمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915522/مزایده-فروش-4-دستگاه-آپارتمان'>مزایده فروش 4 دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده فروش 4 دستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915916/مزایده-اجاره-فروشگاه--کافی-شاپ-و-غیره'>مزایده اجاره فروشگاه - کافی شاپ و غیره / آگهی مزایده ,مزایده مزایده اجاره فروشگاه - کافی شاپ و غیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915928/مزایده-یک-واحد-تجاری-به-شماره-پلاک-25-فرعی-کلاسه-9500443'>مزایده  یک واحد تجاری به شماره پلاک 25 فرعی کلاسه 9500443 / مزایده,مزایده  یک واحد تجاری به شماره پلاک 25 فرعی کلاسه 9500443</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915890/مزایده-تعداد-10-دستگاه-خودرو'>مزایده تعداد 10 دستگاه خودرو / آگهی دعوت به مزایده عمومی، مزایده تعداد 10 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915936/فراخوان-مناقصه-احداث-شبکه-آبیاری-ناحیه-عمران-ساحل-راست-بهمنشیر'>فراخوان مناقصه احداث شبکه آبیاری ناحیه عمران ساحل راست بهمنشیر  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه احداث شبکه آبیاری ناحیه عمران ساحل راست بهمنشیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915892/فراخوان-نصب-400-انشعاب-فولادی-و-30-انشعاب-پلی-اتیلن-پراکنده-ایذه--نوبت-دوم'>فراخوان نصب 400 انشعاب فولادی و 30 انشعاب پلی اتیلن پراکنده ایذه - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان نصب 400 انشعاب فولادی و 30 انشعاب پلی اتیلن پراکنده ایذه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915932/مناقصه-اجرای-پروژه-ایجاد-و-توسعه-شبکه-معابر-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه ایجاد و توسعه شبکه معابر شهری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه ایجاد و توسعه شبکه معابر شهری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915922/مزایده-فروش-مقداری-ضایعات-آهن-و-استیل--نوبت-دوم'>مزایده فروش مقداری ضایعات آهن و استیل - نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش مقداری ضایعات آهن و استیل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916031/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-عرصه-216-50متر'>مزایده ملک مشاع مساحت عرصه 216.50متر / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت عرصه 216.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915883/مزایده-انواع-الکتروومتور-سه-فاز--'>مزایده انواع الکتروومتور سه فاز ... / مزایده , مزایده انواع الکتروومتور سه فاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915975/مناقصه-عملیات-اجرایی-سفت-کاری-و-بخشی-از-نازک-کاری-پروژه-اورژانس--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی سفت کاری و بخشی از نازک کاری پروژه اورژانس - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات اجرایی سفت کاری و بخشی از نازک کاری پروژه اورژانس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915946/مناقصه-مربوط-به-پروژه-بهسازی-و-ایجاد-فضای-اداری-اداره-شیمیایی--نوبت-دوم'>مناقصه مربوط به پروژه بهسازی و ایجاد فضای اداری اداره شیمیایی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مربوط به پروژه بهسازی و ایجاد فضای اداری اداره شیمیایی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915967/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-ماهشهر-منطقه-یک-ناحیه-4'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ماهشهر منطقه یک ناحیه 4 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ماهشهر منطقه یک ناحیه 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915986/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-ماهشهر-منطقه-یک-ناحیه-3'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ماهشهر منطقه یک ناحیه 3 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ماهشهر منطقه یک ناحیه 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915937/اصلاحیه-مناقصه-پروژه-حفظ-و-نگهداری-پارک-ماچوله'>اصلاحیه مناقصه پروژه حفظ و نگهداری پارک ماچوله  / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه پروژه حفظ و نگهداری پارک ماچوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915960/اصلاحیه-مزایده-املاک'>اصلاحیه مزایده املاک / اصلاحیه مزایده املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915894/مناقصه-ارائه-خدمات-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل--96-5-28'>مناقصه ارائه خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل - 96.5.28 / مزایده مزایده ,مزایده   ارائه خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل  96.5.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915918/فراخوان-تجدید-مزایده-یک-واحد-تجاری-و---نوبت-دوم'>فراخوان تجدید مزایده یک واحد تجاری و ....نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان تجدید مزایده یک واحد تجاری و ....نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915292/مناقصه-احداث-بخشی-از-باند-کند-رو-ورودی-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه احداث بخشی از باند کند رو ورودی شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث بخشی از باند کند رو ورودی شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915414/مزایده-فروش-انواع-خودرو-و-اقلام-مازاد-و---96-5-28'>مزایده فروش انواع خودرو و  اقلام مازاد و ... 96.5.28 / آگهی مزایده, مزایده فروش انواع خودرو و  اقلام مازاد و ... 96.5.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916165/اصلاحیه-مناقصه-خرید-تجهیزات-Gateway-شماره-دو'>اصلاحیه مناقصه خرید تجهیزات Gateway شماره دو  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات Gateway- شماره دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916056/مناقصه-خرید-سوئیچ-مورد-نیاز-شهرداری-مشهد'>مناقصه خرید سوئیچ مورد نیاز شهرداری مشهد / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خرید سوئیچ مورد نیاز شهرداری مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915431/مزایده-تعدادی-از-فضاهای-قابل-واگذاری-خود'>مزایده تعدادی از فضاهای قابل واگذاری خود  / مزایده, مزایده تعدادی از فضاهای قابل واگذاری خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915829/استعلام-بهاء-لاستیک-لودر-همراه-با-تیوپ-و-دوره'>استعلام بهاء لاستیک لودر همراه با تیوپ و دوره     / استعلام, استعلام بهاء لاستیک لودر همراه با تیوپ و دوره    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916099/مناقصه-اجرای-اسکلت-پایانه-مسافربری-لار-مرحله-سوم'>مناقصه اجرای اسکلت پایانه مسافربری لار -مرحله سوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای اسکلت پایانه مسافربری لار -مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916146/استعلام-بهای-خدمات-اجرای-طرح-های-هندسی-در-سطح-منطقه'>استعلام بهای خدمات اجرای طرح های هندسی در سطح منطقه  / استعلام بهای خدمات, استعلام بهای خدمات اجرای طرح های هندسی در سطح منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916090/استعلام-نسبت-به-ترمیم-کف-سازی-و-پیاده-روسازی'>استعلام نسبت به ترمیم کف سازی و پیاده روسازی  / استعلام، استعلام نسبت به ترمیم کف سازی و پیاده روسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916126/استعلام-بهای-خدمات-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-زیرگذر-و-پل-های-سطح-منطقه'>استعلام بهای خدمات عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات زیرگذر و پل های سطح منطقه  / استعلام بهای خدمات عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات زیرگذر و پل های سطح منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916098/مناقصه-عملیات-استحصال--بارگیری-و-حمل-مصالح-ماسه-شسته-از-معدن--'>مناقصه عملیات استحصال , بارگیری و حمل مصالح ماسه شسته از معدن ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات استحصال , بارگیری و حمل مصالح ماسه شسته از معدن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915933/استعلام-پیمانکاری-خرید-ملزومات-و-اجرای-طرح-کابل-سرقتی'>استعلام پیمانکاری خرید ملزومات و اجرای طرح کابل سرقتی / استعلام پیمانکاری خرید ملزومات و اجرای طرح کابل سرقتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915859/استعلام-پیمانکاری-خرید-ملزومات-و---'>استعلام پیمانکاری خرید ملزومات و .... / استعلام، استعلام پیمانکاری خرید ملزومات و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915857/استعلام-پیمانکاری-خرید-ملزومات-و-اجرای-طرح-کابل-سرقتی'>استعلام پیمانکاری خرید ملزومات و اجرای طرح کابل سرقتی   / استعلام، استعلام پیمانکاری خرید ملزومات و اجرای طرح کابل سرقتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915798/استعلام-نگهداری-شبکه-کابل-هوایی-با-MDF'>استعلام نگهداری شبکه کابل هوایی با MDF   / استعلام بهاء,استعلام نگهداری شبکه کابل هوایی با MDF  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915881/مزایده-326-متر-تجاری-در-240-متر-زمین'>مزایده 326 متر تجاری در 240 متر زمین / مزایده,مزایده 326 متر تجاری در 240 متر زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915752/مزایده-واگذاری-بوفه-خود'>مزایده واگذاری بوفه خود  / مزایده , مزایده واگذاری بوفه خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915411/مزایده-فروش-ماشین-آلات--وسائط-نقلیه--ادوات-کشاورزی-و-سورت-و-فرآوری-پسته-و-سایر-لوازم-مستعمل-و-لوازم-نو-96-5-28'>مزایده فروش ماشین آلات ، وسائط نقلیه ، ادوات کشاورزی و سورت و فرآوری پسته و سایر لوازم مستعمل و لوازم نو  96.5.28 / آگهی مزایده , مزایده فروش ماشین آلات ، وسائط نقلیه ، ادوات کشاورزی و سورت و فرآوری پسته و سایر لوازم مستعمل و لوازم نو  96.5.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916023/مناقصه-کولر-گازی-18000-50-هرتز'>مناقصه کولر گازی 18000- 50 هرتز  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه کولر گازی 18000- 50 هرتز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915979/مناقصه-P-F-PCE-DOWNHOLE-MOTORS'>مناقصه P/F: PCE DOWNHOLE MOTORS / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه P/F: PCE DOWNHOLE MOTORS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915927/مناقصه-تامین-بخشی-از-نیروی-انسانی-مورد-نیاز-خدمات-رایانه-ای-و-مخابراتی-شرکت'>مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خدمات رایانه ای و مخابراتی شرکت  / مناقصه , مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خدمات رایانه ای و مخابراتی شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915404/مزایده-فروش-2-دستگاه-چاپ-رولند-96-5-28'>مزایده فروش  2 دستگاه چاپ رولند 96.5.28 / آگهی مزایده, مزایده فروش  2 دستگاه چاپ رولند 96.5.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915910/استعلام-مجموعه-آویز-كابین-و-تلشكی-جرثقیل-شمش-با-تناژ-15-تن-فولادسازی'>استعلام مجموعه آویز،كابین و تلشكی جرثقیل شمش با تناژ 15 تن فولادسازی   / استعلام , استعلام مجموعه آویز،كابین و تلشكی جرثقیل شمش با تناژ 15 تن فولادسازی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916082/استعلامSPARE-PARTS-FOR-GEAR-BOX-LUFKIN'>استعلامSPARE PARTS FOR GEAR BOX LUFKIN / استعلامSPARE PARTS FOR GEAR BOX LUFKIN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916073/مزایده-انجام-سرمایه-گذاری-بمنظور-اکتشاف-محدوده-های-مس-جنوب'>مزایده انجام سرمایه گذاری بمنظور اکتشاف محدوده های مس جنوب / آگهی مزایده عمومی,مزایده انجام سرمایه گذاری بمنظور اکتشاف محدوده های مس جنوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916091/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز'>مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی,مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916189/فراخوان-مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-و-سیستم-حفاظت-کاتدیک'>فراخوان مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و سیستم حفاظت کاتدیک / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و سیستم حفاظت کاتدیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915400/مناقصه-خرید-1087-دستگاه-دوچرخه-مردانه-و-113-دستگاه-دوچرخه-زنانه'>مناقصه خرید 1087 دستگاه دوچرخه مردانه و 113 دستگاه دوچرخه زنانه / مناقصه , مناقصه خرید 1087 دستگاه دوچرخه مردانه و 113 دستگاه دوچرخه زنانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/916103/مناقصه-تکمیل-مدرسه-8-کلاسه-محله-3'>مناقصه تکمیل مدرسه 8 کلاسه محله 3 / مناقصه تکمیل مدرسه 8 کلاسه محله 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915375/مناقصه-4-000-عدد-سنگ-پرداختکاری-CBN-هونینگ-مورد-نیاز-صنعت--'>مناقصه 4.000 عدد سنگ پرداختکاری CBN هونینگ مورد نیاز صنعت ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه 4.000 عدد سنگ پرداختکاری CBN هونینگ مورد نیاز صنعت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915382/مناقصه-خدمات-تولید-50-000-عدد-قطعه-را-در-محل-خود'>مناقصه خدمات تولید 50.000 عدد قطعه را در محل خود  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تولید 50.000 عدد قطعه را در محل خود </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 10 تاريخ : دوشنبه 24 مهر 1396 ساعت: 11:38