اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.26 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914828/فراخوان-عملیات-حفر-لو... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.26 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914828/فراخوان-عملیات-حفر-لوله-گذاری-و-آزمایش-پمپاژ-دو-حلقه-چاه-آب-شرب-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات حفر، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ دو حلقه چاه آب شرب نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان عملیات حفر، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ دو حلقه چاه آب شرب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914853/مزایده-واگذاری-مجموعه-ورزشی-و-استخر-ناوی'>مزایده واگذاری مجموعه ورزشی و استخر ناوی   /  مزایده , مزایده واگذاری مجموعه ورزشی و استخر ناوی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914918/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره اماکن ورزشی  - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده اجاره اماکن ورزشی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915111/فراخوان-خرید-حمل-نصب-تست-و-راه-اندازی-بخش-سه-فعالیت-های-تکمیلی-توسعه-آهن-سازی'>فراخوان خرید، حمل، نصب، تست و راه اندازی بخش سه فعالیت های تکمیلی توسعه آهن سازی  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان خرید، حمل، نصب، تست و راه اندازی بخش سه فعالیت های تکمیلی توسعه آهن سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915234/فراخوان-گازرسانی-به-شهر-خليفان-و-خط-تغذيه-تقويتی'>فراخوان گازرسانی به شهر خليفان و خط تغذيه تقويتی / فراخوان , فراخوان گازرسانی به شهر خليفان و خط تغذيه تقويتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915227/مناقصه-تکمیل-کتابخانه-بانبرز'>مناقصه تکمیل کتابخانه بانبرز  / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل کتابخانه بانبرز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915237/مناقصه-انجام-خدمات-نظارت-خوردگی-فلزات-خدمات-جنبی-ژرتونگاری-و-آلتراسونیک'>مناقصه انجام خدمات نظارت خوردگی فلزات.خدمات جنبی.ژرتونگاری و آلتراسونیک    / مناقصه, مناقصه انجام خدمات نظارت خوردگی فلزات.خدمات جنبی.ژرتونگاری و آلتراسونیک   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915221/تجدید-مناقصه-واگذاری-مشارکتی-هتلینگ--'>تجدید مناقصه واگذاری مشارکتی هتلینگ... / تجدید مناقصه واگذاری مشارکتی هتلینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914905/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-باشگاهی-(ناهار-و-شام)--نوبت-دوم'>مناقصه طبخ و توزیع غذای باشگاهی (ناهار و شام) ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه طبخ و توزیع غذای باشگاهی (ناهار و شام) ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915219/آگهی-مناقصه-تعمير-و-نگهداری-خطوط-ريلی-مجتمع'>آگهی مناقصه تعمير و نگهداری خطوط ريلی مجتمع  / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه تعمير و نگهداری خطوط ريلی مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915206/مناقصه-پیمان-حفاظت-و-حراست'>مناقصه پیمان حفاظت و حراست / مناقصه پیمان حفاظت و حراست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915204/مناقصه-تعميرات-و-گريت-بلاست-و-رنگ-آميزی-مخزن-۱۰۳-تاسيسات-نظاميه'>مناقصه تعميرات و گريت بلاست و رنگ آميزی مخزن ۱۰۳ تاسيسات نظاميه     / مناقصه تعميرات و گريت بلاست و رنگ آميزی مخزن ۱۰۳ تاسيسات نظاميه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915218/مناقصه-طراحی٬تهيه٬ساخت٬نصب-و-راه-اندازی٬فروش٬تجهيزات-آشپزخانه-و-رستوران-پزشکی-عمار'>مناقصه طراحی٬تهيه٬ساخت٬نصب و راه اندازی٬فروش٬تجهيزات آشپزخانه و رستوران پزشکی عمار     / آگهی مناقصه, مناقصه طراحی٬تهيه٬ساخت٬نصب و راه اندازی٬فروش٬تجهيزات آشپزخانه و رستوران پزشکی عمار    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914888/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-و-مازاد-بر-نیاز-شامل-نقشه-کشی-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز شامل نقشه کشی و ... نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی, مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز شامل نقشه کشی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914884/مناقصه-تامین-مصالح-و-اجرای-ساختمان-نوبت-دوم'>مناقصه تامین مصالح و اجرای ساختمان نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه تامین مصالح و اجرای ساختمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914943/مناقصه-WOULD-LIKE-TO-INVITE-ELIGIBLE-SUPPLIERS--'>مناقصه WOULD LIKE TO INVITE ELIGIBLE SUPPLIERS ... / مناقصه , مناقصه WOULD LIKE TO INVITE ELIGIBLE SUPPLIERS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914893/مزایده-فروش-تعداد-یک-دستگاه-خودرو-دولتی-پلاک-قرمز-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد یک دستگاه خودرو دولتی پلاک قرمز نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد یک دستگاه خودرو دولتی پلاک قرمز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914923/مناقصه-حمل-مقدار-25-هزار-25000-تن-کود-شیمیایی-سوپر-فسفات-تریپل-گرانوله'>مناقصه حمل مقدار 25 هزار 25000 تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله  / مناقصه ، مناقصه حمل مقدار 25 هزار 25000 تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914903/دعوت-به-همکاری-مشارکت-در-ساخت-و-تولید-کانتینرهای-استاندارد'>دعوت به همکاری  مشارکت در ساخت و تولید کانتینرهای استاندارد  / دعوت به همکاری  مشارکت در ساخت و تولید کانتینرهای استاندارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914896/تجدید-فراخوان-مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذا-دانشگاه'>تجدید فراخوان مناقصه طبخ و توزیع غذا دانشگاه / تجدید فراخوان مناقصه طبخ و توزیع غذا دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914911/مزایده-تعداد-62-دستگاه-انواع-خودرو-سبک-و-سنگین'>مزایده تعداد 62 دستگاه انواع خودرو، سبک و سنگین / مزایده عمومی ,مزایده تعداد 62 دستگاه انواع خودرو، سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914885/مناقصه-خرید-تجهیزات--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید تجهیزات -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914939/مزایده-واگذاری-زمین-تجدید'>مزایده واگذاری زمین تجدید / مزایده,مزایده واگذاری زمین تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914894/تجدید-مزایده-واگذاری-بوفه-های-دانشجوئی-دانشگاه'>تجدید مزایده واگذاری بوفه های دانشجوئی دانشگاه  / تجدید مزایده واگذاری بوفه های دانشجوئی دانشگاه علامه طباطبائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914890/فراخوان-تجهیزات-انفرادی-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>فراخوان تجهیزات انفرادی آتش نشانی نوبت دوم / فراخوان و فراخوان تجهیزات انفرادی آتش نشانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914933/مزایده-فروش-ملک'>مزایده فروش ملک / مزایده فروش ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914843/مزایده-محصول-سردرختی-باغات'>مزایده محصول سردرختی باغات  / مزایده , مزایده محصول سردرختی باغات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914899/تجدید-مناقصه-خرید-حمل-تحویل-در-محل-نصب-و-راه-اندازی-پشتیبانی'>تجدید مناقصه خرید، حمل، تحویل در محل، نصب و راه اندازی، پشتیبانی / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید، حمل، تحویل در محل، نصب و راه اندازی، پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914944/مزایده-ملک-مشاعی-عرصه-481-80متر'>مزایده ملک مشاعی عرصه 481.80متر  / مزایده ملک مشاعی عرصه 481.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914917/تجدید-مناقصه-پروژه-احداث-پارکینگ-محله'>تجدید مناقصه پروژه احداث پارکینگ محله   / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه احداث پارکینگ محله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914928/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-104-92متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 104.92متر / مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 104.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914950/مزایده-نه-قطعه-آبی-و-دیم-نوبت-دوم'>مزایده نه قطعه آبی و دیم نوبت دوم / مزایده نه قطعه آبی و دیم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914948/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-پلاک-29-147-اصلی'>مزایده یک دانگ مشاع از پلاک 29/147 اصلی / مزایده یک دانگ مشاع از پلاک 29/147 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914910/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید  / آگهی مزایده,مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914900/تجدید-و-اصلاح-مناقصه-اجرای-عملیات-پشتیبانی-راهبری-خودروهای-سبک-و-سنگین-و---'>تجدید و اصلاح مناقصه اجرای عملیات پشتیبانی راهبری خودروهای سبک و سنگین و. ... / آگهی تجدید و اصلاح مناقصه عمومی ,تجدید و اصلاح مناقصه اجرای عملیات پشتیبانی راهبری خودروهای سبک و سنگین و. ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914897/مزایده-اجاره-پارکینگ-عمومی'>مزایده اجاره پارکینگ عمومی  / آگهی مزایده ، آگهی مزایده اجاره پارکینگ عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914965/همایش-تخصصی-بحثی-درباره-پیامدهای-اقتصادی'>همایش تخصصی بحثی درباره پیامدهای اقتصادی  / همایش تخصصی بحثی درباره پیامدهای اقتصادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914878/مناقصه-آسفالت-معابر'>مناقصه آسفالت معابر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914839/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-زمین-مساحت-328متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مساحت 328متر / مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مساحت 328متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914835/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-242-70مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 242.70مترمربع  / مزایده یک قطعه زمین مساحت 242.70مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914880/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل-و-بیماران'>مناقصه واگذاری امور مربوط به طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور مربوط به طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914848/مناقصه-ترمیم-آسفالت-محوطه-انبار-و-ایجاد-درب---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه ترمیم آسفالت محوطه انبار و ایجاد درب ... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم آسفالت محوطه انبار و ایجاد درب ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914873/مزایده-پلاک-ثبتی-و-کمپرسور'>مزایده پلاک ثبتی و کمپرسور / آگهی مزایده اموال غیرمنقول ,مزایده پلاک ثبتی و کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914984/مزایده-سردخانه-ثابت---'>مزایده سردخانه ثابت .... / مزایده ، مزایده سردخانه ثابت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914832/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-مشاع-از-زمین-1707-5متر'>مزایده یک و نیم دانگ مشاع از زمین 1707.5متر / مزایده یک و نیم دانگ مشاع از زمین 1707.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914876/مزایده-یک-دستگاه-دیگ-بخار'>مزایده یک دستگاه دیگ بخار  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه دیگ بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914866/تجدید-مناقصه-ساخت-نصب-و-نگهداری-و-بهره-برداری-از-4-دستگاه-پل-عابر-پیاده'>تجدید مناقصه ساخت، نصب و نگهداری و بهره برداری از 4 دستگاه پل عابر پیاده  / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه ساخت، نصب و نگهداری و بهره برداری از 4 دستگاه پل عابر پیاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914842/مزایده-پلاک-ثبتی-91-فرعی-بخش-دو-گرگان-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی 91 فرعی بخش دو گرگان مرحله اول / مزایده پلاک ثبتی 91 فرعی بخش دو گرگان مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914846/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-هفتاد-و-دو-متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت هفتاد و دو متر / مزایده ساختمان مسکونی مساحت هفتاد و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914929/مناقصه-اصلاح-و-توسعه-شبکه-آب'>مناقصه اصلاح و توسعه شبکه آب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اصلاح و توسعه شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914901/فراخوان-مناقصه-بهسازی-محور-اقلید---'>فراخوان مناقصه بهسازی محور اقلید .... / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه بهسازی محور اقلید ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914871/فراخوان-بهسازی-و-روکش-آسفالت-راههای-روستایی---تجدید'>فراخوان بهسازی و روکش آسفالت راههای روستایی .... تجدید / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی , فراخوان بهسازی و روکش آسفالت راههای روستایی .... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914887/مناقصه-بیمه-بدنه-وسائط-نقلیه'>مناقصه بیمه بدنه وسائط نقلیه  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بیمه بدنه وسائط نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914829/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-222-60متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 222.60متر  / مزایده یک قطعه زمین مساحت 222.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914879/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-اجرای-گاردیل-(3)-موج-حوزه-استحفاظی-استان-فارس--'>فراخوان مناقصه تهیه و اجرای گاردیل (3) موج حوزه استحفاظی استان فارس... / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تهیه و اجرای گاردیل (3) موج حوزه استحفاظی استان فارس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914827/مزایده-آپارتمان-پلاک-ثبتی-سی-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان پلاک ثبتی سی فرعی نوبت دوم / مزایده آپارتمان پلاک ثبتی سی فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914823/مزایده-آپارتمان-مساحت-129-93متر'>مزایده آپارتمان مساحت 129.93متر / مزایده آپارتمان مساحت 129.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914820/مزایده-0-6-دانگ-از-ششدانگ-مشاع-گاراژ'>مزایده 0.6 دانگ از ششدانگ مشاع گاراژ / مزایده 0.6 دانگ از ششدانگ مشاع گاراژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914868/مناقصه-تعمیرات-اساسی-ده-دستگاه-ترانسفورماتور--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی ده دستگاه ترانسفورماتور... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای، مناقصه تعمیرات اساسی ده دستگاه ترانسفورماتور... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914889/مناقصه-حمل-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-CGS'>مناقصه حمل نصب و راه اندازی یک دستگاه CGS / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه حمل نصب و راه اندازی یک دستگاه CGS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914867/آگهی-مناقصه-پروژه-نگهداری-و-بازسازی-شبکه-فاضلاب-نوبت-دوم'> آگهی مناقصه پروژه نگهداری و بازسازی شبکه فاضلاب  نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه پروژه نگهداری و بازسازی شبکه فاضلاب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914892/فراخوان-انجام-خدمات-عمومی-نگهبانی-و-دفتری'>فراخوان  انجام خدمات عمومی، نگهبانی و دفتری  / فراخوان, فراخوان  انجام خدمات عمومی، نگهبانی و دفتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914913/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالتی-و--'>مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالتی و ... / مناقصه عمومی, مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914859/مناقصه-عملیات-اجرای-قطعه-اول-خط-انتقال-آب-1000-م-چدن-داکتیل---'>مناقصه عملیات اجرای قطعه اول خط انتقال آب 1000 م چدن داکتیل .... / آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای قطعه اول خط انتقال آب 1000 م چدن داکتیل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914906/ارزیابی-کیفی-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهرک-گلستان---'>ارزیابی کیفی اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک گلستان .... / آگهی ارزیابی کیفی,ارزیابی کیفی اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک گلستان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914865/مناقصه-عملیات-اجرای-خط-انتقال-آب-900-م-م-چدن-داکتیل-از-خروجی-مخزن-آب--'>مناقصه  عملیات اجرای خط انتقال آب 900 م م چدن داکتیل از خروجی مخزن آب ... / مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات اجرای خط انتقال آب 900 م م چدن داکتیل از خروجی مخزن آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914875/مناقصه-اجرای-یکی-از-پروژه-های-آبرسانی-به-روستاهای-استان-مرکزی'>مناقصه اجرای یکی از پروژه های آبرسانی به روستاهای استان مرکزی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای یکی از پروژه های آبرسانی به روستاهای استان مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914845/مناقصه-واگذاری-انجام-خدمات-آبرسانی-سیار--'>مناقصه واگذاری انجام خدمات آبرسانی سیار ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری انجام خدمات آبرسانی سیار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914925/مزایده-املاک-موروثی-نوبت-اول'>مزایده املاک موروثی نوبت اول / مزایده املاک موروثی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914831/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس-مدل-1385'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 1385 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914821/مزایده-کامیون-بنز-باری-چوبی-608-مدل-73-برنگ-سبز'>مزایده کامیون بنز باری چوبی 608 مدل 73 برنگ سبز  / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده کامیون بنز باری چوبی 608 مدل 73 برنگ سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914841/مناقصه-برکناری-سیستم-روشنایی-موجود-انبار-کالا--'>مناقصه برکناری سیستم روشنایی موجود انبار کالا.... / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه برکناری سیستم روشنایی موجود انبار کالا....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914826/مزایده-فروش-یخچال-تاپیک-و-فریزر-صندوقی-چهار-سبدی'>مزایده فروش یخچال تاپیک و فریزر صندوقی چهار سبدی / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش یخچال تاپیک و فریزر صندوقی چهار سبدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914851/مزایده-ملک-فاقد-سند-رسمی-نوبت-اول'>مزایده ملک فاقد سند رسمی نوبت اول / مزایده ملک فاقد سند رسمی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914858/مزایده-دو-قطعه-زمین-و-منزل-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین و منزل مسکونی نوبت دوم / مزایده دو قطعه زمین و منزل مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914799/فراخوان-مناقصه-مناقصه-نسبت-به-واگذاری-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-توزیع-برق'>فراخوان مناقصه, مناقصه نسبت به واگذاری تعمیرات و نگهداری شبکه توزیع برق  / فراخوان مناقصه, مناقصه نسبت به واگذاری تعمیرات و نگهداری شبکه توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914818/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پژو-206-SD'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 206 SD  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 206 SD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914854/مزایده-یک-قطعه-زمین-غیر-مزروعی-مساحت-500متر'>مزایده یک قطعه زمین غیر مزروعی مساحت 500متر  / مزایده یک قطعه زمین غیر مزروعی مساحت 500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914857/مزایده-ملک-به-مساحت-371متر-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت 371متر نوبت اول / مزایده ملک به مساحت 371متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914882/مزایده-واحدهای-مسکونی-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده واحدهای مسکونی اموال غیرمنقول نوبت اول  / مزایده واحدهای مسکونی اموال غیرمنقول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915224/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914904/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-شش-گیلان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش شش گیلان / مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش شش گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914909/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-چهارده-گیلان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش چهارده گیلان / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش چهارده گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914912/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-4-هزار-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 4 هزار متر  / مزایده یک قطعه زمین مساحت 4 هزار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914919/مزایده-4-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-دو-فرعی'>مزایده 4 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی دو فرعی / مزایده 4 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی دو فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914915/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-یک-شاهرود'>مزایده ششدانگ زمین بخش یک شاهرود  / مزایده ششدانگ زمین بخش یک شاهرود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914817/مزایده-یخچال-فریزر'>مزایده یخچال فریزر / مزایده یخچال فریزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914898/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-نه-ثبت-نکا'>مزایده یک قطعه زمین بخش نه ثبت نکا / مزایده یک قطعه زمین بخش نه ثبت نکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914825/مزایده-یک-قطعه-زمین-دارای-سند-مالکیت-و-یک-دستگاه-خودروی-سواری-تیبا'>مزایده یک قطعه زمین دارای سند مالکیت و یک دستگاه خودروی سواری تیبا / مزایده یک قطعه زمین دارای سند مالکیت و یک دستگاه خودروی سواری تیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914870/مزایده-24-5-پشته-باغ-میمی-بخش-دو-قوچان'>مزایده 24.5 پشته باغ میمی بخش دو قوچان / مزایده 24.5 پشته باغ میمی بخش دو قوچان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914816/مزایده-فریزر-صندوقی-و---نوبت-دوم'>مزایده فریزر صندوقی و ... نوبت دوم  / مزایده فریزر صندوقی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914819/مزایده-فروش-امتیاز-معدن'>مزایده فروش امتیاز معدن / آگهی مزایده ,مزایده فروش امتیاز معدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914874/مزایده-ملک-به-مساحت-اعیان-135-36متر'>مزایده ملک به مساحت اعیان 135.36متر  / مزایده ملک به مساحت اعیان 135.36متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915223/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-عرصه-360متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت  عرصه 360متر / مزایده یک قطعه زمین مساحت  عرصه 360متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914861/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-425متر'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 425متر / مزایده یک قطعه زمین به مساحت 425متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914808/مزایده-یک-دستگاه-پرس'>مزایده یک دستگاه پرس  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه پرس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914812/مزایده-یخچال-ایستاده-و--'>مزایده یخچال ایستاده و ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یخچال ایستاده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914803/مناقصه-پیمانکار-آنکال-کلید-در-دست-امورهای-برق-روشنایی'>مناقصه پیمانکار آنکال کلید در دست امورهای برق روشنایی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پیمانکار آنکال کلید در دست امورهای برق روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914864/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-مشتمل-بر-مساحت-415-27متر'>مزایده ملک پلاک ثبتی مشتمل بر مساحت 415.27متر  / مزایده ملک پلاک ثبتی مشتمل بر مساحت 415.27متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914811/مزایده-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-119-60متر'>مزایده زمین با بنای احداثی مساحت 119.60متر / مزایده زمین با بنای احداثی مساحت 119.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914813/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-115-96مترمربع'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه 115.96مترمربع  / مزایده ششدانگ خانه و محوطه 115.96مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914810/مزایده-4500-دست-بلوز-شلوار-بچه-گانه'>مزایده 4500 دست بلوز شلوار بچه گانه  / مزایده , مزایده 4500 دست بلوز شلوار بچه گانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914850/مناقصه-اجرای-یک-لایه-آسفالت-سرد'>مناقصه اجرای یک لایه آسفالت سرد / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای یک لایه آسفالت سرد نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914815/مناقصه-عملیات-امور-جاری-انبار-نفت-سراب-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات امور جاری انبار نفت سراب نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی در مناقصه عمومی, مناقصه عملیات امور جاری انبار نفت سراب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914837/فراخوان-روکش-اسفالت-شهر---نوبت-دوم'>فراخوان روکش اسفالت شهر ... نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان روکش اسفالت شهر ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914886/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-دوست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دوست متر / مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دوست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914883/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-طبقه-دوم-بخش-دو-اردبیل'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه دوم بخش دو اردبیل / مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه دوم بخش دو اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915236/مزایده-واگذاری-بخشهای-مختلف-ورزشی-واقع-در-شرق-تهران'>مزایده واگذاری بخشهای مختلف ورزشی واقع در شرق تهران / مزایده,مزایده واگذاری بخشهای مختلف ورزشی واقع در شرق تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914895/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-2783-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 2783 فرعی از یک اصلی / مزایده پلاک ثبتی شماره 2783 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914891/مزایده-منزل-مسکونی-به-مساحت-440-77متر'>مزایده منزل مسکونی به مساحت 440.77متر / مزایده منزل مسکونی به مساحت 440.77متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914862/مزایده-واگذاری-غرف-96-5-26'>مزایده واگذاری غرف 96.5.26 / آگهی مزایده,مزایده واگذاری غرف  96.5.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914855/تجدید-مناقصه-حفظ-نگهداری-و-گسترش-قسمتی-از-فضای-سبز-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حفظ، نگهداری و گسترش قسمتی از فضای سبز  نوبت دوم  / آگهی تجدیدمناقصه , تجدید مناقصه حفظ، نگهداری و گسترش قسمتی از فضای سبز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914792/مزایده-اموال-منقول-مسکونی-مساحت-اعیان-هشتاد-متر'>مزایده اموال منقول مسکونی مساحت اعیان هشتاد متر  / مزایده اموال منقول مسکونی مساحت اعیان هشتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914902/مناقصه-نگهداری-سایت-های-همراه-اول-استان-اردبیل'>مناقصه نگهداری سایت های همراه اول استان اردبیل / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری سایت های همراه اول استان اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914916/مناقصه-واگذاری-عملیات-خاک-برداری-و-استحصال-بارگیری-و-حمل-مصالح-ماسه-شسته'>مناقصه واگذاری عملیات خاک برداری و استحصال، بارگیری و حمل مصالح ماسه شسته / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری عملیات خاک برداری و استحصال، بارگیری و حمل مصالح ماسه شسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914881/فراخوان-احداث-ساختمان-تجاری-مسکن-مهر-بوشهر'>فراخوان احداث ساختمان تجاری مسکن مهر بوشهر / فراخوان , فراخوان احداث ساختمان تجاری مسکن مهر بوشهر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914852/مزایده-ششدانگ-یک-کارخانه-سنگبری-و-دستگاه-ها-و-ماشین-آلات'>مزایده ششدانگ یک کارخانه سنگبری و دستگاه ها و ماشین آلات  / آگهی مزایده، مزایده ششدانگ یک کارخانه سنگبری و دستگاه ها و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914797/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-یکباب-شیلات-ماهیان-سردابی'>مزایده 4 دانگ مشاع از یکباب شیلات ماهیان سردابی / مزایده 4 دانگ مشاع از یکباب شیلات ماهیان سردابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914793/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-خشکه-زاری-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین زراعی خشکه زاری نوبت دوم  / مزایده یک قطعه زمین زراعی خشکه زاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914877/مزایده-واگذاری-املاک-کاربری-مسکونی-صنعتی-دامداری-مزروعی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری املاک کاربری مسکونی صنعتی دامداری مزروعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری املاک کاربری مسکونی صنعتی دامداری مزروعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914872/مزایده-اماکن-ورزشی-استان-گلستان'>مزایده اماکن ورزشی استان گلستان  / آگهی مزایده، مزایده اماکن ورزشی استان گلستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914840/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل-و-بیماران-بیمارستان-سیدالشهدا'>مناقصه واگذاری امور مربوط به طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستان سیدالشهدا / مناقصه واگذاری امور مربوط به طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستان سیدالشهدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914806/مزایده1500-عدد-دسته-سیم'>مزایده1500 عدد دسته سیم  / مزایده1500 عدد دسته سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914791/مناقصه-انجام-کلیه-امور-بهره-برداری-و-خدمات-گاز-شهری--'>مناقصه انجام کلیه امور بهره برداری و خدمات گاز شهری ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  , انجام کلیه امور بهره برداری و خدمات گاز شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914856/آگهی-مزایده-فروش-سهام'>آگهی مزایده فروش سهام / آگهی مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915078/استعلام-قوطی-و-صفحه-پلیت-و-نبش-و-فنس'>استعلام قوطی و صفحه پلیت و نبش و فنس / استعلام قوطی و صفحه پلیت و نبش و فنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914789/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-مبدل--نوبت-دوم'>مناقصه خرید دو دستگاه مبدل... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید دو دستگاه مبدل... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915094/استعلام-دستگاه-ویدئو-کنفرانس'>استعلام دستگاه ویدئو کنفرانس / استعلام دستگاه ویدئو کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915106/استعلام-سیستم-صوتی-و-تصویری-کنفرانس'>استعلام سیستم صوتی و تصویری کنفرانس  / استعلام سیستم صوتی و تصویری کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915128/استعلام-هارد-دیسک'>استعلام هارد دیسک / استعلام هارد دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915085/استعلام-سانترال-مرکزی'>استعلام سانترال مرکزی / استعلام, استعلام سانترال مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915100/استعلام-سرویس-نگه-داری-سیستم-سرمایشی-و-گرمایش'>استعلام  سرویس نگه داری سیستم سرمایشی و گرمایش / استعلام, استعلام  سرویس نگه داری سیستم سرمایشی و گرمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915112/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی   / استعلام امور تاسیساتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915121/استعلام-لب-تاپ'>استعلام لب تاپ  / استعلام, استعلام لب تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915146/استعلام-یک-دستگاه-اسکنر'>استعلام یک دستگاه اسکنر / استعلام ,استعلام یک دستگاه اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915115/استعلام-ماشین-لباسشویی-تمام-اتوماتیک--'>استعلام ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک ... / استعلام , استعلام ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915126/استعلام-پرینتر-HP-5225N'>استعلام پرینتر HP 5225N / استعلام , استعلام پرینتر HP 5225N</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915101/استعلام-میز-کنفرانس'>استعلام میز کنفرانس  / استعلام, استعلام میز کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915087/استعلام-تجهیزات-blade-storage'>استعلام تجهیزات blade storage  / استعلام, استعلام تجهیزات blade storage </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915075/استعلام-تهیه-گازوئیل'>استعلام  تهیه گازوئیل  / استعلام ,استعلام  تهیه گازوئیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915064/استعلام-تهیه-لوازم-التحریر'>استعلام تهیه لوازم التحریر / استعلام ,استعلام تهیه لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915147/استعلام-پاک-کن-نوع-مرغوب--'>استعلام پاک کن نوع مرغوب... / استعلام، استعلام پاک کن نوع مرغوب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915133/استعلام-تهیه-کاغذ-a4-با-برش-لیزری'>استعلام تهیه کاغذ a4 با برش لیزری / استعلام، استعلام تهیه کاغذ a4 با برش لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915114/استعلام-تهیه-اقلام-کامپیوتر'>استعلام تهیه اقلام کامپیوتر / استعلام، استعلام تهیه اقلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915099/استعلام-تهیه-صندلی-ثابت'>استعلام تهیه صندلی ثابت / استعلام, استعلام تهیه صندلی ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915084/استعلام-شارژ-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام شارژ کپسول آتش نشانی / استعلام , استعلام شارژ کپسول آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914775/مزایده-یکباب-مغازه--نوبت-دوم'>مزایده یکباب مغازه  -نوبت دوم / مزایده , مزایده یکباب مغازه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915120/استعلام-لوازم-تاسیسات'>استعلام لوازم تاسیسات  / استعلام ، لوازم تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915098/استعلام-اجرای-کابلی-خط-20-کیلوولت'>استعلام اجرای کابلی خط 20 کیلوولت  / استعلام اجرای کابلی خط 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915079/استعلام-خرید-کابل-آلومینیومی-35-3-70'>استعلام خرید کابل آلومینیومی 35+3*70 / استعلام ,استعلام خرید کابل آلومینیومی 35+3*70</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915045/استعلام-خرید-اتصالات-پلی-اتیلن-و-اجرای-لوله-کشی'>استعلام خرید اتصالات پلی اتیلن و اجرای لوله کشی  / استعلام ,استعلام خرید اتصالات پلی اتیلن و اجرای لوله کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915050/استعلام-تهیه-و-نصب-ایزوگام-پشت-بام---'>استعلام تهیه و نصب ایزوگام پشت بام .... / استعلام , استعلام تهیه و نصب ایزوگام پشت بام ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915151/استعلام-دو-دستگاه-کولر-گازی-12000-lg---'>استعلام دو دستگاه کولر گازی 12000 lg  ... / استعلام , استعلام دو دستگاه کولر گازی 12000 lg  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915139/استعلام-تعمیر-و-سرویس-مانیتور-خودرو-بنز-آکتروس--'>استعلام تعمیر و سرویس مانیتور خودرو بنز آکتروس ... / استعلام تعمیر و سرویس مانیتور خودرو بنز آکتروس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915113/استعلام-تهیه-و-نصب-کمد-میز-فایل-و--'>استعلام تهیه و نصب کمد میز فایل و... / استعلام تهیه و نصب کمد میز فایل و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914937/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-بصورت-نقد-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک بصورت نقد نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک بصورت نقد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915068/استعلام-انواع-البسه-ورزشی-و-لوازم-ورزشی--'>استعلام انواع البسه ورزشی و لوازم ورزشی ... / استعلام , استعلام انواع البسه ورزشی و لوازم ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915054/استعلام-فعالیت-های-حسابداری--دفتر-داری-و-حسابرسی-و-مشاوره-مالیاتی'>استعلام فعالیت های حسابداری , دفتر داری و حسابرسی و مشاوره مالیاتی  / استعلام فعالیت های حسابداری , دفتر داری و حسابرسی و مشاوره مالیاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915097/استعلام-نصب-تجهیزات-برق-اتاق-سرور'>استعلام نصب تجهیزات برق اتاق سرور  / استعلام ,استعلام نصب تجهیزات برق اتاق سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915080/استعلام-دیگ-آب-گرم-سوپر-اکتیو-گاز-سوز'>استعلام دیگ آب گرم سوپر اکتیو گاز سوز / استعلام ,استعلام دیگ آب گرم سوپر اکتیو گاز سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915067/استعلام-مایع-ظرفشویی'>استعلام مایع ظرفشویی / استعلام ,استعلام مایع ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915052/استعلام-توسعه-و-بهینه-سازی-برق-روستایی'>استعلام توسعه و بهینه سازی برق روستایی  / استعلام ,استعلام توسعه و بهینه سازی برق روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915038/استعلام-چسب-زخم'>استعلام چسب زخم / استعلام, استعلام چسب زخم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915096/استعلام-قرارداد-اجاره-خودرو-از-طریق-آژانسهای-تاکسی-تلفنی'>استعلام قرارداد اجاره خودرو از طریق آژانسهای تاکسی تلفنی / استعلام قرارداد اجاره خودرو از طریق آژانسهای تاکسی تلفنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915083/استعلام-سرویس-دهی-به-مامورین-احضار-اداره-سیر-و-حرکت'>استعلام سرویس دهی به مامورین احضار اداره سیر و حرکت / استعلام, استعلام سرویس دهی به مامورین احضار اداره سیر و حرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915059/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914777/فراخوان-عملیات-اجرایی-احداث-ساختمان-مجتمع-امور-بیمه-ای-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات اجرایی احداث ساختمان مجتمع امور بیمه ای نوبت دوم / فراخوان ,فراخوان عملیات اجرایی احداث ساختمان مجتمع امور بیمه ای نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915051/استعلام-اجرای-کانتر--'>استعلام اجرای کانتر ... / استعلام, استعلام اجرای کانتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915069/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-سیستم-های-اعلام-و-اطفاء-حریق'>استعلام نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم های اعلام و اطفاء حریق / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم های اعلام و اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915092/استعلام-دوربین-تلسکوپی'>استعلام  دوربین تلسکوپی  / استعلام, استعلام  دوربین تلسکوپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915036/استعلام-مانیتور-صنعتی'>استعلام مانیتور صنعتی / استعلام ,استعلام مانیتور صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915047/استعلام-لوازم-مصرفی-گرافیک'>استعلام لوازم مصرفی گرافیک / استعلام ,استعلام لوازم مصرفی گرافیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915061/استعلام-لوازم-مصرفی-رشته-کابینت-سازی'>استعلام لوازم مصرفی رشته کابینت سازی  / استعلام ,استعلام لوازم مصرفی رشته کابینت سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915072/استعلام-لوازم-مصرفی-صافکاری'>استعلام لوازم مصرفی صافکاری / استعلام ,استعلام لوازم مصرفی صافکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915091/استعلام-لوازم-مصرفی-رشته-اتصالات-چوبی'>استعلام لوازم مصرفی رشته اتصالات چوبی  / استعلام ,استعلام لوازم مصرفی رشته اتصالات چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915043/استعلام-لوازم-مصرفی-رشته-نقاشی'>استعلام لوازم مصرفی رشته نقاشی  / استعلام لوازم مصرفی رشته نقاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915060/استعلام-لوازم-مصرفی-کنترل-صنعتی'>استعلام لوازم مصرفی کنترل صنعتی  / استعلام ,استعلام لوازم مصرفی کنترل صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914814/فراخوان-نوسازی-خطوط-تله-کابین-توچال-و---'>فراخوان نوسازی خطوط تله کابین توچال و .... / فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار،فراخوان نوسازی خطوط تله کابین توچال و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915076/استعلام-لوازم-مصرفی-رشته-صافکاری'>استعلام لوازم مصرفی رشته صافکاری / استعلام لوازم مصرفی رشته صافکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915108/استعلام-کنترل-صنعتی'>استعلام کنترل صنعتی  / استعلام کنترل صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915118/استعلام-لوازم-مصرفی-ساخت-و-تولید'>استعلام لوازم مصرفی ساخت و تولید  / استعلام لوازم مصرفی ساخت و تولید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915141/استعلام-لوازم-مصرفی-رشته-مد'>استعلام لوازم مصرفی رشته مد / استعلام لوازم مصرفی رشته مد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915056/استعلام-سیستم-اعلان-و-اطفاء-حریق-جهت-مراکز-فنی'>استعلام سیستم اعلان و اطفاء حریق جهت مراکز فنی  / استعلام ,استعلام سیستم اعلان و اطفاء حریق جهت مراکز فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915073/استعلام-کارت-سی-پی-یو-گاونر-توربین'>استعلام کارت سی پی یو گاونر توربین / استعلام کارت سی پی یو گاونر توربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915089/استعلام-شبکه-مسیریاب-مرکزی'>استعلام شبکه مسیریاب مرکزی  / استعلام ، شبکه مسیریاب مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915110/استعلام-هارد-دیسک-سرور'>استعلام هارد دیسک سرور / استعلام, استعلام هارد دیسک سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915057/استعلام-ریبون-چاپگر-مدل-ERX43--'>استعلام ریبون چاپگر مدل ERX43 ... / استعلام, استعلام ریبون چاپگر مدل ERX43 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914822/مزایده-فروش-انواع-سیم-و-کابل-آلومینیوم-اسقاط'>مزایده فروش انواع سیم و کابل آلومینیوم اسقاط  / مزایده فروش انواع سیم و کابل آلومینیوم اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915070/استعلام-دستگاه-خردکن-کاغذ'>استعلام دستگاه خردکن کاغذ / استعلام، استعلام دستگاه خردکن کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915093/استعلام-لپ-تاپ-14-اینچی-ایسوس'>استعلام لپ تاپ 14 اینچی ایسوس / استعلام, استعلام لپ تاپ 14 اینچی ایسوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915107/استعلام-رایانه-کامل'>استعلام رایانه کامل / استعلام , استعلام رایانه کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915122/استعلام-چاپگر-لیزری-مدل-M402-DN'>استعلام چاپگر لیزری مدل M402 DN / استعلام, استعلام چاپگر لیزری مدل M402 DN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915138/استعلام-پیاز-درشت-درجه-یک'>استعلام پیاز درشت درجه یک  / استعلام، استعلام پیاز درشت درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915019/استعلام-سیب-زمینی-درشت-تازه'>استعلام سیب زمینی درشت تازه / استعلام ، استعلام سیب زمینی درشت تازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914809/مناقصه-تصدی-و-مدیریت-خدمات-حمل-و-نقل-و-جابجایی-کالا'>مناقصه تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915062/فراخوان-حسابرسی-و-بازرسی-صورتهای-مالی-و-اطلاعات-مربوط'>فراخوان حسابرسی و بازرسی صورتهای مالی و اطلاعات مربوط / فراخوان حسابرسی و بازرسی صورتهای مالی و اطلاعات مربوط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915150/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خدمات-مهندسی-و-نظارت-پروژه-های-طرح-انتقال'>فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مهندسی و نظارت پروژه های طرح انتقال  / فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مهندسی و نظارت پروژه های طرح انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915166/استعلام-گسکت-دیالیزسل-DUUR--'>استعلام گسکت دیالیزسل DUUR... / استعلام گسکت دیالیزسل DUUR....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915245/استعلام-اقلام-یدکی-FIVES--CINETIC'>استعلام اقلام یدکی FIVES - CINETIC    / استعلام اقلام یدکی FIVES - CINETIC   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915254/استعلام-ساخت-چرخ-دنده-و-کرانوبل-تیپ-درسر--'>استعلام ساخت چرخ دنده و کرانوبل تیپ درسر... / استعلام ساخت چرخ دنده و کرانوبل تیپ درسر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915232/استعلام-خرید-کاشی-و-سرامیک'>استعلام خرید کاشی و سرامیک  / استعلام, استعلام خرید کاشی و سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915233/استعلام-کارت-ورودی-و-خروجی-دیجیتال'>استعلام کارت ورودی و خروجی دیجیتال  / استعلام ,استعلام کارت ورودی و خروجی دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915225/استعلام-پمپ-وکیوم'>استعلام پمپ وکیوم / استعلام ,استعلام پمپ وکیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915212/استعلام-اقلام-اداری-(میز-کمد-فایل)-و--'>استعلام اقلام اداری (میز-کمد-فایل) و ... / استعلام, استعلام اقلام اداری (میز-کمد-فایل) و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915210/استعلام-2-آیتم-ماژول-و-شستی-اعلام-حریق-با-مارک-detectomat---'>استعلام 2 آیتم ماژول و شستی اعلام حریق با مارک detectomat  ... / استعلام 2 آیتم ماژول و شستی اعلام حریق با مارک detectomat  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914801/مزایده-پلاک-ثبتی-هفت-فرعی-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی هفت فرعی مرحله اول / مزایده پلاک ثبتی هفت فرعی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915216/مزایده-کتبی-فروش-خودروهای-سبک-و-سنگین'>مزایده کتبی فروش خودروهای سبک و سنگین / مزایده کتبی فروش خودروهای سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915201/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های-مداربسته'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915249/مناقصه-لوله-گذاری-شبکه-آب-و-احداث-حوضچه'>مناقصه لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه / آگهی مناقصه ,مناقصه لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915243/مناقصه-خرید-کلمپ'>مناقصه خرید کلمپ / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید کلمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915242/مزایده-واگذاری-حق-انتفاع-بهره-براری-سالیانه-رودخانه'>مزایده واگذاری حق انتفاع بهره براری سالیانه رودخانه / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری حق انتفاع بهره براری سالیانه رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914796/مناقصه-انجام-عملیات-تعمیرات-اساسی-و-تعمیرات-روتور-توربین'>مناقصه  انجام عملیات تعمیرات اساسی و تعمیرات روتور توربین / دعوت به مناقصه, مناقصه انجام عملیات تعمیرات اساسی و تعمیرات روتور توربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915230/اصلاحیه-مناقصه-بهره-برداری--تعمیر-و-نگهداری-تصفیه-خانه--'>اصلاحیه مناقصه بهره برداری ، تعمیر و نگهداری تصفیه خانه... / اصلاحیه مناقصه بهره برداری ، تعمیر و نگهداری تصفیه خانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915197/استعلام​-سنسور-آنالیزور-کنداکت-متر-اسید'>استعلام​ سنسور آنالیزور کنداکت متر اسید  / استعلام​ سنسور آنالیزور کنداکت متر اسید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915208/استعلام-کنترل-والو-پنوماتیکی-1'>استعلام کنترل والو پنوماتیکی 1   / استعلام , استعلام کنترل والو پنوماتیکی 1  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915193/استعلام-کارت-انتقال-اطلاعات-cpu-دمپر---'>استعلام کارت انتقال اطلاعات cpu دمپر .... / استعلام ​کارت انتقال اطلاعات cpu دمپر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915214/استعلام-بوبین-سولونید-والو--'>استعلام بوبین سولونید والو... / استعلام ​بوبین سولونید والو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914802/مزایده-فروش-ششدانگ-16-فقره-عرصه-و-اعیان-املاک-و-اراضی'>مزایده فروش ششدانگ 16 فقره عرصه و اعیان املاک و اراضی  / مزایده فروش ششدانگ 16 فقره عرصه و اعیان املاک و اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914786/مزایده-فروش-انواع-ضایعات-پلی-اتیلن-و-پلی-پروپیلن'>مزایده  فروش انواع ضایعات پلی اتیلن و پلی پروپیلن / آگهی مزایده, مزایده  فروش انواع ضایعات پلی اتیلن و پلی پروپیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915238/استعلام-عملیات-ساماندهی-و-لایروبی-رودخانه-های--'>استعلام عملیات ساماندهی و لایروبی رودخانه های... / استعلام عملیات ساماندهی و لایروبی رودخانه های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915263/استعلام-دستگاه-ذخیره-ساز-دوربین--هارد--'>استعلام دستگاه ذخیره ساز دوربین , هارد ... / استعلام, استعلام دستگاه ذخیره ساز دوربین , هارد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915277/استعلام-نمک-طعام-دانه-بندی-شده--'>استعلام نمک طعام دانه بندی شده ... / استعلام، استعلام نمک طعام دانه بندی شده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915283/استعلام-کارتریج-شارپ-مدل-AR016--'>استعلام کارتریج شارپ مدل AR016 ... / استعلام ,استعلام کارتریج شارپ مدل AR016 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915288/استعلام-موس-و-کیبرد-یو-اس-پی'>استعلام موس و کیبرد یو اس پی  / استعلام ,استعلام موس و کیبرد یو اس پی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914781/تجدید-مزایده-23-واحد-تجاری-ملکی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده 23 واحد تجاری ملکی نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده, مزایده 23 واحد تجاری ملکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915259/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام ,استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915264/استعلام-کرباس-درجه-یک'>استعلام کرباس درجه یک / استعلام ,استعلام کرباس درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915279/استعلام-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام دستگاه کامپیوتر / استعلام ,استعلام دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915276/استعلام-کیت-psa'>استعلام کیت psa / استعلام , استعلام کیت psa </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915265/استعلام-رابط-آبرسانی-پلی-اتیلن-و--'>استعلام رابط آبرسانی پلی اتیلن و ... / استعلام, استعلام رابط آبرسانی پلی اتیلن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915271/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-سالن-مسافری-ایستگاه-راه-آهن'>استعلام بازسازی و بهسازی سالن مسافری ایستگاه راه آهن / استعلام, استعلام بازسازی و بهسازی سالن مسافری ایستگاه راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915261/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام، استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915267/استعلام--50-دستگاه-صندلی-چرخ-دار-پارچه-ای-مشکی-و--'>استعلام   50 دستگاه صندلی چرخ دار پارچه ای مشکی و... / استعلام, استعلام   50 دستگاه صندلی چرخ دار پارچه ای مشکی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915280/استعلام-خرید-یک-دستگاه-دیگ-فولادی'>استعلام خرید یک دستگاه دیگ فولادی  / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه دیگ فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914784/مزایده-مغازه-پیتزا-فروشی-و-تریای'>مزایده مغازه پیتزا فروشی و تریای  / مزایده  مغازه پیتزا فروشی و تریای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915266/استعلام-برچسب-RFID-عوارض-بزرگراه'>استعلام برچسب RFID عوارض بزرگراه  / استعلام برچسب RFID عوارض بزرگراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915251/استعلام-مخزن-200-لیتری-عمودی-سه-لایه-پلی-اتیلن'>استعلام مخزن 200 لیتری عمودی سه لایه پلی اتیلن / آگهی استعلام, استعلام مخزن 200 لیتری عمودی سه لایه پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915274/استعلام-مرکز-تلفن-سانترال-دیجیتال'>استعلام مرکز تلفن سانترال دیجیتال  / استعلام , استعلام مرکز تلفن سانترال دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915258/استعلام-بیمه-مسئولیت-مدنی-کارفرما'>استعلام بیمه مسئولیت مدنی کارفرما / استعلام، استعلام بیمه مسئولیت مدنی کارفرما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915255/استعلام-بیمه-عمر-و-حادثه-گروهی'>استعلام بیمه عمر و حادثه گروهی  / استعلام، استعلام بیمه عمر و حادثه گروهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915273/استعلام-بیمه-مسئولیت-مدنی-کارفرما-در-مقابل-کارکنان'>استعلام  بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان  / استعلام, استعلام  بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915256/استعلام-1920-کیلو-پروفیل'>استعلام  1920 کیلو پروفیل / استعلام, استعلام  1920 کیلو پروفیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915268/استعلام-یک-دستگاه-کولر-ایستاده-48000'>استعلام یک دستگاه کولر ایستاده 48000 / استعلام,  استعلام  یک دستگاه کولر ایستاده 48000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915281/استعلام-اجرای-تعمیرات-و-بهسازی-و-زیباسازی-یک-واحد-ساختمان'>استعلام اجرای تعمیرات و بهسازی و زیباسازی یک واحد ساختمان / استعلام , استعلام اجرای تعمیرات و بهسازی و زیباسازی یک واحد ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915275/استعلام-کاغذa4'>استعلام کاغذa4 / استعلام ,استعلام کاغذa4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914800/فراخوان-تهیه-و-استقرار-سیستم-های-برنامه-ریزی-منابع-سازمان-ERP-و--'>فراخوان تهیه و استقرار سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ERP و ...  / فراخوان تهیه و استقرار سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ERP و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915269/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ / استعلام ,استعلام کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915287/استعلام-خرید-برنج-بهارنارنج-به-مقدار-6000-کیلوگرم'>استعلام خرید برنج بهارنارنج به مقدار 6000 کیلوگرم  / استعلام ,استعلام خرید برنج بهارنارنج به مقدار 6000 کیلوگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915285/استعلام-خرید-روغن-نباتی-خوراکی-ورامین--'>استعلام خرید روغن نباتی خوراکی ورامین ... / استعلام ,استعلام خرید روغن نباتی خوراکی ورامین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915282/استعلام-اجرای-شناژ-دیوار-مجموعه-ورزشی--'>استعلام اجرای شناژ دیوار مجموعه ورزشی ... / استعلام ,استعلام اجرای شناژ دیوار مجموعه ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915272/استعلام-ساخت-و-نصب-با-قوطی-2-2---'>استعلام ساخت و نصب با قوطی 2*2  ... / استعلام ,استعلام ساخت و نصب با قوطی 2*2  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915262/استعلام-درخواست-خرید-12-عدد-هارد-اکسترنال'>استعلام درخواست خرید 12 عدد هارد اکسترنال  / استعلام، استعلام درخواست خرید 12 عدد هارد اکسترنال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914934/مزایده-فروش-قطعه-زمین-شماره-هشت-و-واحد-شماره-شش'>مزایده فروش قطعه زمین شماره هشت و واحد شماره شش  / مزایده فروش قطعه زمین شماره هشت و واحد شماره شش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914951/اصلاحیه-فراخوان-امور-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل-و-بیماران-بیمارستان'>اصلاحیه فراخوان امور تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستان / اصلاحیه فراخوان مناقصه , فراخوان امور تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914787/تجدید-مناقصه-پیاده-روسازی-معابر-سطح-شهر---'>تجدید مناقصه پیاده روسازی معابر سطح شهر  ....  / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه پیاده روسازی معابر سطح شهر  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914790/مزایده-4-دستگاه-خودرو-نیسان-پیکاپ-و---'>مزایده  4 دستگاه خودرو نیسان پیکاپ و ....  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  4 دستگاه خودرو نیسان پیکاپ و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914780/تجدید-مناقصه-7000-دستگاه-کنتور-آب-توربینی-مولتی-جت---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه 7000 دستگاه کنتور آب توربینی مولتی جت ... نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه 7000 دستگاه کنتور آب توربینی مولتی جت .. نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914834/آگهی-دعوت-به-ارزیابی-کیفی-عملیات-نگهداری-و-تعمیر-عملکرد-محور-خطوط-و-ابنیه'>آگهی دعوت به ارزیابی کیفی عملیات نگهداری و تعمیر عملکرد محور خطوط و ابنیه / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی،آگهی دعوت به ارزیابی کیفی عملیات نگهداری و تعمیر عملکرد محور خطوط و ابنیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914798/مناقصه-اجرای-نهر-سرپوشیده-سطح-شهر-96-5-26'>مناقصه اجرای نهر سرپوشیده سطح شهر 96.5.26 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای نهر سرپوشیده سطح شهر 96.5.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914805/مزایده-دام-های-حذفی'>مزایده دام های حذفی / مزایده ، فروش دام های حذفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914844/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند'>مزایده تعداد یک دستگاه خودروی سواری سمند / مزایده ، مزایده تعداد یک دستگاه خودروی سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914783/مزایده-ساختمان-قدیمی-مساحت-190مترمربع'>مزایده ساختمان قدیمی مساحت 190مترمربع  / مزایده ساختمان قدیمی مساحت 190مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914782/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-یک-ثبتی-شهرضا'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک ثبتی شهرضا  / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک ثبتی شهرضا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914833/مزایده-پلت-یلمی'>مزایده پلت یلمی  / مزایده پلت یلمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914869/مزایده-عرصه-و-اعیان-یکباب-دکان-بخش-دو-بجنورد'>مزایده عرصه و اعیان یکباب دکان بخش دو بجنورد  / مزایده عرصه و اعیان یکباب دکان بخش دو بجنورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914778/مزایده-ملک-به-مساحت-86-72مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 86.72مترمربع / مزایده ملک به مساحت 86.72مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914776/مزایده-ملک-مسکونی-تجاری-96-62مترمربع'>مزایده ملک مسکونی تجاری 96.62مترمربع / مزایده ملک مسکونی تجاری 96.62مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914773/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-167-30متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 167.30متر / مزایده ساختمان مسکونی عرصه 167.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914807/استعلام-بهاء-خرید-باطری-سیلد-اسید-3000-آمپر'>استعلام بهاء خرید باطری سیلد اسید 3000 آمپر  / آگهی استعلام بهاء, استعلام بهاء خرید باطری سیلد اسید 3000 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914830/مناقصه-احداث-حوضچه-اولیه-تخلیه-پساب-تصفیه-خانه'>مناقصه احداث حوضچه اولیه تخلیه پساب تصفیه خانه  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه احداث حوضچه اولیه تخلیه پساب تصفیه خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914794/تجدید-مزایده-اجاره-مغازه-25-متری'>تجدید مزایده اجاره مغازه 25 متری  / تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره مغازه 25 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914804/فراخوان-واگذاری-قطعه-زمینی-نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری قطعه زمینی نوبت دوم  / آگهی فراخوان, فراخوان واگذاری قطعه زمینی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914771/مزایده-فروش-32-باب-ساختمان-مدرسه-و-املاک'>مزایده فروش 32 باب ساختمان مدرسه و املاک  / مزایده فروش 32 باب ساختمان مدرسه و املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914769/مزایده-فروش-2-قطعه-زمین-مسکونی-و-آپارتمان-و-مغازه'>مزایده فروش 2 قطعه زمین مسکونی و آپارتمان و مغازه  / مزایده فروش 2 قطعه زمین مسکونی و آپارتمان و مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914788/مزایده-بخش-فیزیوتراپی-و-بازتوانی-قلبی-ریوی-مرکز-آموزشی--نوبت-دوم'>مزایده بخش فیزیوتراپی و بازتوانی قلبی ریوی مرکز آموزشی - نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده بخش فیزیوتراپی و بازتوانی قلبی ریوی مرکز آموزشی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914795/آگهی-مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-نمایشگر-دیجیتال-بیلبورد'>آگهی مزایده بهره برداری از تعدادی نمایشگر، دیجیتال بیلبورد / آگهی مزایده ,آگهی مزایده بهره برداری از تعدادی نمایشگر، دیجیتال بیلبورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914774/مناقصه-اجرای-چمن-مصنوعی'>مناقصه اجرای چمن مصنوعی / آگهی دعوت به شرکت در مناقصه، مناقصه اجرای چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914908/مزایده-یک-دستگاه-ژنراتور-و-یک-دستگاه-جرثقیل'>مزایده یک دستگاه ژنراتور و یک دستگاه جرثقیل / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه ژنراتور و یک دستگاه جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914914/فراخوان-ارزیابی-کیفی-200-شاخه-معادل-حداقل-2400-متر-لوله'> فراخوان ارزیابی کیفی 200 شاخه معادل حداقل 2400 متر لوله / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی 200 شاخه معادل حداقل 2400 متر لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914922/مناقصه-اجرای-پیاده-روسازی-مسیر-اصلی-خیابان'>مناقصه اجرای پیاده روسازی مسیر اصلی خیابان  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای پیاده روسازی مسیر اصلی خیابان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915132/تجدید-مزایده-واگذاری-34-واحد-تجاری--اداری-تجدید-96-5-26'>تجدید مزایده واگذاری 34 واحد تجاری - اداری تجدید 96.5.26  / تجدید آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری 34 واحد تجاری - اداری تجدید 96.5.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915102/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-اعیان-118-24متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت اعیان 118.24متر / مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت اعیان 118.24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914931/مناقصه-احداث-پست-موقت'>مناقصه احداث پست موقت  / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث پست موقت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914981/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-231-40متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 231.40متر  / مزایده ششدانگ زمین به مساحت 231.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914779/مزایده-اجاره-ساختمان-شهرداری-جهت-مهد-کودک'>مزایده اجاره ساختمان شهرداری جهت مهد کودک / آگهی مزایده , مزایده اجاره ساختمان شهرداری جهت مهد کودک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914983/مزایده-ششدانگ-مغازه-به-مساحت-22-59متر'>مزایده ششدانگ مغازه به مساحت 22.59متر  / مزایده ششدانگ مغازه به مساحت 22.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914938/مزایده-یک-صد-دستگاه-روغن-کش'>مزایده یک صد دستگاه روغن کش  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک صد دستگاه روغن کش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914942/فراخوان-مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-خط-کامل-دستگاه-تولید-قطعات-بتنی-تجدید'>فراخوان مناقصه خرید و نصب و راه اندازی خط کامل دستگاه تولید قطعات بتنی تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید و نصب و راه اندازی خط کامل دستگاه تولید قطعات بتنی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915033/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-19466-فرعی-بخش-8-قزوین'>مزایده پلاک ثبتی شماره 19466 فرعی بخش 8 قزوین  / مزایده پلاک ثبتی شماره 19466 فرعی بخش 8 قزوین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915037/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-112-16متر'>مزایده آپارتمان به مساحت 112.16متر / مزایده آپارتمان به مساحت 112.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914949/مزایده-فروش-سرویس-مبل-مصری-ورق-طلا-9-نفره-به-همراه-ناهارخوری-8-نفره---'>مزایده فروش سرویس مبل مصری ورق طلا 9 نفره به همراه ناهارخوری 8 نفره .... / آگهی مزایده حضوری , مزایده فروش سرویس مبل مصری ورق طلا 9 نفره به همراه ناهارخوری 8 نفره ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915040/مزایده-یک-واحد-تجاری-به-مساحت-33-5متر'>مزایده یک واحد تجاری به مساحت 33.5متر  / مزایده یک واحد تجاری به مساحت 33.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914999/مزایده-ششدانگ-خانه-عرصه-85مترمربع'>مزایده ششدانگ خانه عرصه 85مترمربع / مزایده ششدانگ خانه عرصه 85مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914941/مناقصه-احداث-ساختمان-ایستگاه-آتشنشانی--نوبت-سوم'>مناقصه احداث ساختمان ایستگاه آتشنشانی - نوبت سوم / آگهی مناقصه, مناقصه احداث ساختمان ایستگاه آتشنشانی - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914947/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیون-کمپرسی'>مزایده فروش  یک دستگاه کامیون کمپرسی / مزایده فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914785/مزایده-اجاره-مغازه-پارک-لاله'>مزایده اجاره مغازه پارک لاله / آگهی مزایده ، مزایده اجاره مغازه پارک لاله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914967/مزایده-ملک-مشاع-به-پلاک-ثبتی-قطعه-103-تفکیکی'>مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی قطعه 103 تفکیکی / مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی قطعه 103 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914971/مزایده-اپارتمان-با-قدمت-بنای-شانزده-سال-ساخت'>مزایده اپارتمان با قدمت بنای شانزده سال ساخت / مزایده اپارتمان با قدمت بنای شانزده سال ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914973/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-62-56متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 62.56متر / مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 62.56متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915002/مزایده-یکباب-منزل-با-قدمت-چهل-سال'>مزایده یکباب منزل با قدمت چهل سال  / مزایده یکباب منزل با قدمت چهل سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914988/مزایده-اپارتمان-مسکونی-زیربنای-121-95متر'>مزایده اپارتمان مسکونی زیربنای 121.95متر  / مزایده اپارتمان مسکونی زیربنای 121.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914946/مزایده-صندلی-چرخدار---'>مزایده صندلی چرخدار .... / مزایده, مزایده صندلی چرخدار ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914940/مزایده-بکهو-لودر-کشویی-هیدرولیک-کابین-دار'>مزایده بکهو لودر کشویی هیدرولیک کابین دار / مزایده , مزایده بکهو لودر کشویی هیدرولیک کابین دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914994/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-جهت-احداث-هتل'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث هتل / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث هتل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915007/مزایده-فروش-دو-قطعه-پلاک-کاربری-مسکونی-و-کارگاهی'>مزایده فروش دو قطعه پلاک کاربری مسکونی و کارگاهی  / مزایده فروش دو قطعه پلاک کاربری مسکونی و کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914772/فراخوان-انجام-عملیات-نصب--اصلاح-انشعاب-و-تعویض-کنتور--نوبت-دوم'>فراخوان انجام عملیات نصب ، اصلاح انشعاب و تعویض کنتور  - نوبت دوم  / فراخوان ، فراخوان انجام عملیات نصب ، اصلاح انشعاب و تعویض کنتور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914970/مزایده-فروش-200-راس-بره-نر-و-ماده'>مزایده  فروش 200 راس بره نر و ماده / مزایده , مزایده  فروش 200 راس بره نر و ماده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914952/مناقصه-خرید-و-حمل-و-تخلیه-کود-مرغی-قفسی-تجدید'>مناقصه خرید و حمل و تخلیه کود مرغی قفسی تجدید  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و حمل و تخلیه کود مرغی قفسی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914959/مزایده-سردرختی-سیب-زمستانه-و-به-تجدید'>مزایده سردرختی سیب زمستانه و به تجدید  / مزایده , مزایده سردرختی سیب زمستانه و به تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915010/مناقصه-واگذاری-امور-حمل-و-نقل-و-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه واگذاری امور حمل و نقل و ایاب و ذهاب / مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری امور حمل و نقل و ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915016/مزایده-پلاک-ثبتی-1710-بخش-35-کرمان-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 1710 بخش 35 کرمان نوبت دوم / مزایده پلاک ثبتی 1710 بخش 35 کرمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914824/مزایده-نسبت-به-فروش-ماشین-آلات-و-ساختمان---نوبت-دوم'>مزایده نسبت به فروش ماشین آلات و ساختمان ... نوبت دوم  / مزایده نسبت به فروش ماشین آلات و ساختمان ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915090/مزایده-ششدانگ-یکباب-مغازه-مساحت-سی-و-سه-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یکباب مغازه مساحت سی و سه متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه مساحت سی و سه متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914972/مناقصه-اجرای-ساختمان-SUB-STATION-شماره-دو'>مناقصه اجرای ساختمان SUB STATION  شماره دو  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای ساختمان SUB STATION  شماره دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914954/مناقصه-انجام-خدمات-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه انجام خدمات سرویس های ایاب و ذهاب  / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام خدمات سرویس های ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914969/مزایده-جایگاه-های-توزیع-گاز'>مزایده جایگاه های توزیع گاز / آگهی مزایده ,مزایده جایگاه های توزیع گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914985/اصلاحیه-مناقصه-تعدادی-خودرو-(پراید-وانت-مزدا-دو-کابین--'>اصلاحیه مناقصه تعدادی خودرو (پراید، وانت مزدا دو کابین ... / اصلاحیه مناقصه عمومی,مناقصه تعدادی خودرو (پراید، وانت مزدا دو کابین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914770/مزایده-منزل-مسکونی-به-شماره-پلاک-ثبتی-432-فرعی-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی 432 فرعی نوبت اول / مزایده منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی 432 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914976/مناقصه-عملیات-تکمیل-ساختمان-فرهنگی--ورزشی-و-خدمات-رفاهی'>مناقصه عملیات تکمیل ساختمان فرهنگی ، ورزشی و خدمات رفاهی / مناقصه عملیات تکمیل ساختمان فرهنگی ، ورزشی و خدمات رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915081/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-97-68متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 97.68متر  / مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 97.68متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914978/اولین-همایش-بزرگ-سهام-آخرت'>اولین همایش بزرگ سهام آخرت / اولین همایش بزرگ سهام آخرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915009/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-روستا'>مناقصه زیرسازی و آسفالت روستا  / مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت روستا  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914849/مناقصه-تهیه-و-حمل-اتصالات-پلی-اتیلن-مورد-نیاز-پروژه-شبکه'>مناقصه تهیه و حمل اتصالات پلی اتیلن مورد نیاز پروژه شبکه  / فراخوان مناقصه ,مناقصه تهیه و حمل اتصالات پلی اتیلن مورد نیاز پروژه شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914974/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستاهای-میانکوه-فاز-اول-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای میانکوه فاز اول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای میانکوه فاز اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914986/مزایده-تعداد-25-شاخه-تیر-آهن--'>مزایده تعداد 25 شاخه تیر آهن... / مزایده , مزایده تعداد 25 شاخه تیر آهن نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914977/مزایده-فروش-انواع-کفش-مردانه-و-زنانه---نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع کفش مردانه و زنانه .... نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع کفش مردانه و زنانه .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914987/مزایده-فروش-انواع-مبل'>مزایده فروش انواع مبل / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع مبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915046/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-1435-فرعی-از-10251-اصلی-بخش-یک-قم'>مزایده ملک پلاک ثبتی 1435 فرعی از 10251 اصلی بخش یک قم  / مزایده ملک پلاک ثبتی 1435 فرعی از 10251 اصلی بخش یک قم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915049/مزایده-فروش-زمین-به-مساحت-254-19مترمربع'>مزایده فروش زمین به مساحت 254.19مترمربع / مزایده فروش زمین به مساحت 254.19مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915005/مناقصه-روکش-آسفالت-محورهای-شهرکرد---نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت محورهای شهرکرد.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه روکش آسفالت محورهای شهرکرد.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915074/مزایده-دو-قطعه-زمین-210-و-200متر-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین 210 و 200متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 210 و 200متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915008/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914836/مناقصه-واگذاری-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-مراکز-روستایی'>مناقصه واگذاری خدمات تعمیر و نگهداری مراکز روستایی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه واگذاری خدمات تعمیر و نگهداری مراکز روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915015/فراخوان-طرح-شناسایی-و-ساماندهی-باربران-و-صاحبان-محترم-چرخ-دستی'>فراخوان طرح شناسایی و ساماندهی باربران و صاحبان محترم چرخ دستی / فراخوان شناسایی, فراخوان طرح شناسایی و ساماندهی باربران و صاحبان محترم چرخ دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915020/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-تاکسی-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو تاکسی پیکان  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو تاکسی پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915055/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-زیربنای-110متر'>مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای 110متر / مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای 110متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915063/مزایده-13-شعیر-از-پلاک-ثبتی-بخش-7-زنجان-نوبت-اول'>مزایده 13 شعیر از پلاک ثبتی بخش 7 زنجان نوبت اول / مزایده 13 شعیر از پلاک ثبتی بخش 7 زنجان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914989/مناقصه-مقدار-20-000-کیلوگرم-گریج-نایلون'>مناقصه مقدار 20/000 کیلوگرم گریج نایلون / آگهی مناقصه, مناقصه مقدار 20/000 کیلوگرم گریج نایلون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915116/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915086/مزایده-پلاک-ثبتی-6389-فرعی-از-43-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 6389 فرعی از 43 اصلی / مزایده پلاک ثبتی 6389 فرعی از 43 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915095/مزایده-یکباب-گاوداری-عرصه-3663مترمربع-مرحله-دوم'>مزایده یکباب گاوداری عرصه 3663مترمربع مرحله دوم / مزایده,مزایده یکباب گاوداری عرصه 3663مترمربع مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915013/مزایده-فروش-19-دستگاه-خودرو'>مزایده  فروش 19 دستگاه خودرو  / مزایده  فروش 19 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914838/مناقصه-اجرای-تونل-انتقال-آب-از-سد-گلورد---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای تونل انتقال آب از سد گلورد ... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه اجرای تونل انتقال آب از سد گلورد ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914997/مزایده-تفکیک-زباله-از-مبدا-جمع-آوری-پسماند-خشک----نوبت-دوم'>مزایده تفکیک زباله از مبدا جمع آوری پسماند خشک ... - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده تفکیک زباله از مبدا جمع آوری پسماند خشک ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915028/مناقصه-مربوط-به-پروژه-تعمیرات-اساسی-ساختمانهای-اداری-کارگاه-و-انبارهای-اداره-نگهداری-و--نوبت-دوم'>مناقصه مربوط به پروژه تعمیرات اساسی ساختمانهای اداری ,کارگاه و انبارهای اداره نگهداری و... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مربوط به پروژه تعمیرات اساسی ساختمانهای اداری ,کارگاه و انبارهای اداره نگهداری و... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915044/فراخوان-نصب-400-انشعاب-فولادی-و-30-انشعاب-پلی-اتیلن-پراکنده-ایذه'>فراخوان نصب 400 انشعاب فولادی و 30 انشعاب پلی اتیلن پراکنده ایذه  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان نصب 400 انشعاب فولادی و 30 انشعاب پلی اتیلن پراکنده ایذه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915027/مزایده-سه-قطعه-زمین-تجاری-بصورت-نقدی-نوبت-دوم'>مزایده سه قطعه زمین تجاری بصورت نقدی نوبت دوم / مزایده,مزایده سه قطعه زمین تجاری بصورت نقدی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915066/مزایده-فروش-املاک-در-استان-خراسان-شمالی'>مزایده فروش املاک در استان خراسان شمالی  / مزایده,مزایده فروش املاک در استان خراسان شمالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915024/فراخوان-واگذاری-مدیریت-96-5-26'>فراخوان واگذاری مدیریت 96/5/26 / فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری مدیریت 96/5/26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914863/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی'>مزایده اجاره اماکن ورزشی  / فراخوان مزایده عمومی ,مزایده اجاره اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915030/مناقصه-پیمان-موضوع-احداث-یکباب-ایستگاه-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>مناقصه پیمان موضوع احداث یکباب ایستگاه آتش نشانی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پیمان موضوع احداث یکباب ایستگاه آتش نشانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915026/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-392-7متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 392.7متر  / مزایده یک قطعه زمین مساحت 392.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915041/مزایده-فروش-ضایعات-ذوبی-استیل--'>مزایده فروش ضایعات ذوبی استیل ...  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش ضایعات ذوبی استیل ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914927/مزایده-اجاره-یک-حلقه-چاه-با-پروانه-25-لیتر-و-با-50-هکتار-اراضی'>مزایده اجاره یک حلقه چاه با پروانه 25 لیتر و با 50 هکتار اراضی  / مزایده ,مزایده اجاره یک حلقه چاه با پروانه 25 لیتر و با 50 هکتار اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915058/مزایده-واگذاری-امورات-مربوط-به-پنجشنبه-بازار-96-5-26'>مزایده واگذاری امورات مربوط به پنجشنبه بازار  96.5.26 / آگهی مزایده , مزایده واگذاری امورات مربوط به پنجشنبه بازار  96.5.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915071/تمدید-مهلت-تجدید-مناقصه-پروژه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-96-5-26'>تمدید مهلت تجدید مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت 96.5.26 / تمدید مهلت تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به صورت فشرده , تجدید مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت 96.5.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915018/مزایده-فروش-تعداد-یک-پلاک-زمین-مسکونی-200متر'>مزایده فروش تعداد یک پلاک زمین مسکونی 200متر  / مزایده فروش تعداد یک پلاک زمین مسکونی 200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915053/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-ال-نود'>مزایده یک دستگاه خودروی ال نود / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی ال نود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914768/مزایده-ملک-تجاری-به-مساحت-10-50متر'>مزایده ملک تجاری به مساحت 10.50متر / مزایده ملک تجاری به مساحت 10.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915039/مزایده-اماکن-ورزشی-نوبت-سوم'>مزایده اماکن ورزشی نوبت سوم / آگهی مزایده,مزایده  اماکن ورزشی نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915042/مناقصه-تکمیل-آموزشگاه-مسلم-بن-عقیل'>مناقصه تکمیل آموزشگاه مسلم بن عقیل / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه تکمیل آموزشگاه مسلم بن عقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915104/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-209-و-200متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 209 و 200متر / مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 209 و 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915109/مزایده-زمین-غیرمحصور-بلاکشت-1633-11متر'>مزایده زمین غیرمحصور بلاکشت 1633.11متر  / مزایده زمین غیرمحصور بلاکشت 1633.11متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915077/فراخوان-بیستمین-جشنواره-بین-المللی-قصه-گویی'>فراخوان بیستمین جشنواره بین المللی قصه گویی / فراخوان بیستمین جشنواره بین المللی قصه گویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915174/مزایده-ششدانگ-زمین-تجاری-مساحت-61-26متر'>مزایده ششدانگ زمین تجاری مساحت 61.26متر  / مزایده ششدانگ زمین تجاری مساحت 61.26متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915065/مزایده-لوازم-منزل'>مزایده لوازم منزل / آگهی مزایده , مزایده لوازم منزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915088/مزایده-انواع-دستگاه-پرس'>مزایده انواع دستگاه پرس  / مزایده, مزایده انواع دستگاه پرس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915286/مزایده-پلاک-ثبتی-3105-فرعی-مساحت-192-65متر'>مزایده پلاک ثبتی 3105 فرعی مساحت 192.65متر / مزایده پلاک ثبتی 3105 فرعی مساحت 192.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915148/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-صد-و-بیست-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه صد و بیست متر / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914932/مناقصه-پروژه-تهیه-و-حمل-نمک'>مناقصه پروژه تهیه و حمل نمک / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تهیه و حمل نمک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915082/مناقصه-خرید-12-دستگاه-ترانسفورماتور-جریان-132-کیلوولت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 12 دستگاه ترانسفورماتور جریان 132 کیلوولت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید 12 دستگاه ترانسفورماتور جریان 132 کیلوولت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915152/مزایده-ملک-به-مساحت-158-40متر'>مزایده ملک به مساحت 158.40متر  / مزایده ملک به مساحت 158.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915129/مزایده-عرصه-و-اعیان-آپارتمان-مسکونی-70-69متر'>مزایده عرصه و اعیان آپارتمان مسکونی 70.69متر / مزایده عرصه و اعیان آپارتمان مسکونی 70.69متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915125/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-127-34متر'>مزایده آپارتمان به مساحت 127.34متر  / مزایده آپارتمان به مساحت 127.34متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914945/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-4-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 4 فرعی / مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 4 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915160/مزایده-واگذاری-سرقفلی-و-اعیانی-تعداد-محدودی-غرفه-96-5-26'>مزایده واگذاری سرقفلی و اعیانی تعداد محدودی غرفه 96.5.26 / آگهی مزایده , مزایده واگذاری سرقفلی و اعیانی تعداد محدودی غرفه 96.5.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915117/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-405-جی-ال-ایکس'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405 جی ال ایکس  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405 جی ال ایکس  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914990/مزایده-ملک-مشاع-ششدانگ-زمین-45-36متر'>مزایده ملک مشاع ششدانگ زمین 45.36متر / مزایده ملک مشاع ششدانگ زمین 45.36متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915153/مناقصه-عملیات-سرویس-و-نگهداری-و-حراست-ماهیانه-آسانسورها-و-پلکان-برقی-مکانیزه'>مناقصه عملیات سرویس و نگهداری و حراست ماهیانه آسانسورها و پلکان برقی مکانیزه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات سرویس و نگهداری و حراست ماهیانه آسانسورها و پلکان برقی مکانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915175/مزایده-محل-انباری-موقوفه-آب-انبار'>مزایده محل انباری موقوفه آب انبار / خلاصه آگهی مزایده,مزایده محل انباری موقوفه آب انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915137/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-عرصه-166-87متر'>مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی عرصه 166.87متر  / مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی عرصه 166.87متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915142/مزایده-حقوق-استیجاری-یکباب-منزل-مسکونی-هر-طبقه-143متر'>مزایده حقوق استیجاری یکباب منزل مسکونی هر طبقه 143متر  / مزایده حقوق استیجاری یکباب منزل مسکونی هر طبقه 143متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915130/مزایده-اجاره-مجموعه-آموزشی-و-پذیرایی-نمازی'>مزایده اجاره مجموعه آموزشی و پذیرایی نمازی  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره مجموعه آموزشی و پذیرایی نمازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915211/مناقصه-ساخت-و-راه-اندازی-پنج-واحد-تجاری-و-بهره-برداری-از-آن'>مناقصه ساخت و راه اندازی پنج واحد تجاری و بهره برداری از آن  / آگهی عمومی انتخاب سرمایه گذار,مناقصه ساخت و راه اندازی پنج واحد تجاری و بهره برداری از آن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915171/مناقصه-حفر-چاه-آبرفتی'>مناقصه حفر چاه آبرفتی  / آگهی فراخوان ,مناقصه حفر چاه آبرفتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915187/تجدید-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز'>تجدید مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز / تجدید آگهی مناقصه ,تجدید مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915124/مناقصه-عملیات-اجرای-پیاده-راه-سازی-بلوار-شاهد-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای پیاده راه سازی بلوار شاهد  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای پیاده راه سازی بلوار شاهد  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915144/مناقصه-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تاسیسات-و-تامین-آب'>مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915154/تجدید-مناقصه-اجرای-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>تجدید مناقصه اجرای حفظ و نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915136/مناقصه-خرید-لوله-GRP1000-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله GRP1000  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله GRP1000 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915145/مناقصه-خرید-سنگ'>مناقصه خرید سنگ  / آگهی مناقصه ,مناقصه  خرید سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915169/فراخوان-واگذاری-تامین-خودرو-در-اختیار-طرح-تحول-سلامت-شبکه-بهداشت-و-درمان-آباده'>فراخوان واگذاری تامین خودرو در اختیار طرح تحول سلامت شبکه بهداشت و درمان آباده  / فراخوان واگذاری تامین خودرو در اختیار طرح تحول سلامت شبکه بهداشت و درمان آباده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915156/مزایده-فروش-20-واحد-آپارتمان-نوبت-دوم'>مزایده فروش 20 واحد آپارتمان نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 20 واحد آپارتمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915189/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-103-63متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 103.63متر / مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 103.63متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915199/خلاصه-آگهی-مزایده-تجدیدی-اجاره-دو-واحد-تجاری'>خلاصه آگهی مزایده تجدیدی اجاره دو واحد تجاری  / خلاصه آگهی مزایده، مزایده اجاره دو واحد تجاری عرصه و اعیان و سرقفلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915162/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-پلاک-638-فرعی'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی پلاک 638 فرعی / مزایده ششدانگ منزل مسکونی پلاک 638 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915157/مزایده-سنگ-مرمریت-شکلاتی-رنگ-موج-دار'>مزایده سنگ مرمریت شکلاتی رنگ موج دار  / مزایده,مزایده  سنگ مرمریت شکلاتی رنگ موج دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915170/مزایده-آپارتمان-مسکونی-عرصه-و-اعیان-84-36متر'>مزایده آپارتمان مسکونی عرصه و اعیان 84.36متر / مزایده آپارتمان مسکونی عرصه و اعیان 84.36متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915159/مزایده-منزل-مسکونی-مشاع-عرصه-322-5متر'>مزایده منزل مسکونی مشاع عرصه 322.5متر  / مزایده منزل مسکونی مشاع عرصه 322.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915186/مزایده-1-هزارم-سهم-مشاع-از-183-000-سهم-ملک-نوبت-اول'>مزایده 1 هزارم سهم مشاع از 183.000 سهم ملک نوبت اول / مزایده 1 هزارم سهم مشاع از 183.000 سهم ملک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915131/حراج-محل-استقرار-دستگاه-کشتی-کودک---نوبت-دوم'>حراج محل استقرار دستگاه کشتی کودک ....نوبت دوم / آگهی حراج , حراج محل استقرار دستگاه کشتی کودک ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915158/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز-  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915149/مناقصه-اجرای-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-سالانه-سیستم-های-مخابراتی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات سالانه سیستم های مخابراتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات سالانه سیستم های مخابراتی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915127/تجدید-مناقصه-تهیه-قطعات-نمای-پیش-ساخته-بتنی-با-الیاف-شیشه-ای-GRC-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه قطعات نمای پیش ساخته بتنی با الیاف شیشه ای GRC  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,تجدید مناقصه تهیه قطعات نمای پیش ساخته بتنی با الیاف شیشه ای GRC  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915205/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-499-3متر'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 499.3متر / مزایده ساختمان مساحت عرصه 499.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915179/مزایده-سینک-و--'>مزایده سینک و ... / آگهی مزایده ,مزایده سینک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914960/ارزیابی-کیفی-SIEMENS-PROTECTION-RELAY-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی SIEMENS PROTECTION RELAY نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان , ارزیابی کیفی SIEMENS PROTECTION RELAY نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915183/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری  / آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیرمنقول ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915190/مزایده-استخر-ذخیره-آب-کشاورزی'>مزایده استخر ذخیره آب کشاورزی  / آگهی مزایده ,مزایده استخر ذخیره آب کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915196/مزایده-سه-دانگ-مشاع-ملک-عرصه-195-75متر'>مزایده سه دانگ مشاع ملک عرصه 195.75متر / مزایده سه دانگ مشاع ملک عرصه 195.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915180/مزایده-2-سهم-مشاع-از-7-سهم-سرقفلی-مغازه'>مزایده 2 سهم مشاع از 7 سهم سرقفلی مغازه / مزایده 2 سهم مشاع از 7 سهم سرقفلی مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915257/مزایده-2-دانگ-و-320-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-سرقفلی'>مزایده 2 دانگ و 320 هزارم یک دانگ مشاع از سرقفلی / مزایده 2 دانگ و 320 هزارم یک دانگ مشاع از سرقفلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915184/مزایده-آهن-آلات-کارشده-و-جوشکاری'>مزایده آهن آلات کارشده و جوشکاری  / مزایده , مزایده  آهن آلات کارشده و جوشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915165/مزایده-136-هزارم-دو-سهم-مشاع-از-5-سهم-ملک'>مزایده 136 هزارم دو سهم مشاع از 5 سهم ملک  / مزایده 136 هزارم دو سهم مشاع از 5 سهم ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915194/مزایده-اجاره-تعداد-9-مورد-شامل-یک-باب-مغازه--'>مزایده اجاره تعداد 9 مورد شامل: یک باب مغازه ... / مزایده , مزایده اجاره تعداد 9 مورد شامل: یک باب مغازه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915202/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند-ال-ایکس-ای-اف-سون-نوبت-دوم'> مزایده یک دستگاه سواری سمند ال ایکس ای اف سون نوبت دوم  / آگهی مزایده  اموال منقول,  مزایده یک دستگاه سواری سمند ال ایکس ای اف سون نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914966/مناقصه-تعداد-42-قلم-قطعات-یدکی-کمپرسور-هوا-HOWDEN-نوبت-دوم'>مناقصه تعداد 42 قلم قطعات یدکی کمپرسور هوا HOWDEN نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعداد 42 قلم قطعات یدکی کمپرسور هوا HOWDEN نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915252/مزایده-اموال-غیرمنقول-ترکه-ملک-و-زراعی'>مزایده اموال غیرمنقول ترکه ملک و زراعی / مزایده اموال غیرمنقول ترکه ملک و زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915168/مزایده-یک-دستگاه-پژو-سیستم-پژو-تیپ-جی-ال-ایکس-405-سی-سی-18004-مدل-82'>مزایده یک دستگاه پژو سیستم پژو تیپ جی ال ایکس 405 سی سی 18004 مدل 82  / مزایده , مزایده یک دستگاه پژو سیستم پژو تیپ جی ال ایکس 405 سی سی 18004 مدل 82  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915173/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند-سورن-دوگانه-سوز-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سواری سمند سورن دوگانه سوز نوبت دوم  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول, مزایده یک دستگاه سواری سمند سورن دوگانه سوز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915178/تجدید-مناقصه-تنظیف-و-رفت-و-روب-معابر-و---نوبت-دوم-'>تجدید مناقصه تنظیف و رفت و روب معابر و ...- نوبت دوم. / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تنظیف و رفت و روب معابر و ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915203/اصلاحیه-مزایده-املاک-شامل-26-قطعه-تجاری-و-زمین'>اصلاحیه مزایده املاک شامل 26 قطعه تجاری و زمین  / اصلاحیه مزایده ,مزایده املاک شامل 26 قطعه تجاری و زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915228/تجدید-مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان'>تجدید مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان / تجدید آگهی مناقصه، مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915217/مزایده-اجاره-محل-مهد-کودک-بیمارستان'>مزایده اجاره محل مهد کودک بیمارستان / آگهی مزایده,مزایده اجاره محل مهد کودک بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915215/مناقصه-احداث-ایستگاه-آتشنشانی'>مناقصه احداث ایستگاه آتشنشانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث ایستگاه آتشنشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915226/مناقصه-جدولگذاری-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915229/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  زیرسازی و آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914979/مناقصه-اجرای-عملیات-بازسازی-و-تعمیرات-مستغلات-شامل-منازل-سازمانی'>مناقصه اجرای عملیات بازسازی و تعمیرات مستغلات شامل منازل سازمانی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای عملیات بازسازی و تعمیرات مستغلات شامل منازل سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915247/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یکدستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915240/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو-206-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو 206 نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو 206 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915246/مزایده-تعدادی-از-اموال-اسقاطی'>مزایده تعدادی از اموال اسقاطی  / مزایده تعدادی از اموال اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915241/مزایده-عدد-بوفه--'>مزایده  عدد بوفه ... / مزایده  عدد بوفه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915244/مزایده-سه-دانگ-و-نیم-دانگ-ملک-قولنامه-ای-92متر'>مزایده سه دانگ و نیم دانگ ملک قولنامه ای 92متر  / مزایده سه دانگ و نیم دانگ ملک قولنامه ای 92متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914995/مزایده-ششدانگ-پلاک-1579-374-بخش-سه-اهواز'>مزایده ششدانگ پلاک 1579/374 بخش سه اهواز / مزایده ششدانگ پلاک 1579/374 بخش سه اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914860/مناقصه-خرید-800-متر-کابل-مفتولی-300-میلیمتر-مربع--'>مناقصه خرید 800 متر کابل مفتولی 300 میلیمتر مربع ...  / آگهی مناقصه عمومی  ، مناقصه خرید 800 متر کابل مفتولی 300 میلیمتر مربع ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914962/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-483-6مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت 483.6مترمربع / مزایده پلاک ثبتی به مساحت 483.6مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914907/آگهی-فراخوان-تکمیل-سالن-ورزشی-بانبرز-ایلام'>آگهی فراخوان تکمیل سالن ورزشی بانبرز ایلام  / آگهی فراخوان ، آگهی تکمیل سالن ورزشی بانبرز ایلام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914926/مزایده-یک-عدد-دستگاه-اکسترو'>مزایده یک عدد دستگاه اکسترو / مزایده یک عدد دستگاه اکسترو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914924/مزایده-مال-مشاعی-از-پلاک-ثبتی-1388-اصلی-مرحله-دوم'>مزایده مال مشاعی از پلاک ثبتی 1388 اصلی مرحله دوم / مزایده مال مشاعی از پلاک ثبتی 1388 اصلی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914958/مزایده-یکباب-ساختمان-نوساز-اداری-1703متر'>مزایده یکباب ساختمان نوساز اداری 1703متر  / مزایده یکباب ساختمان نوساز اداری 1703متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914847/تجدید-مزایده-یک-باب-غرفه-نوبت-دوم'>تجدید مزایده یک باب غرفه  نوبت دوم / آگهی مزایده, تجدید مزایده یک باب غرفه  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914953/مزایده-فروش-آپارتمان-مساحت-76-7متر'>مزایده فروش آپارتمان مساحت 76.7متر / مزایده فروش آپارتمان مساحت 76.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914964/مناقصه-خرید-انواع-کابل-آلومینیومی'>مناقصه خرید انواع کابل آلومینیومی   / مناقصه خرید انواع کابل آلومینیومی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915176/استعلام-پروانه-کولینگ-تاور-از-جنس-فایبرگلاس-همراه-با-هاب-استیل'>استعلام پروانه کولینگ تاور از جنس فایبرگلاس همراه با هاب استیل / استعلام پروانه کولینگ تاور از جنس فایبرگلاس همراه با هاب استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915182/استعلام-گاردان-کامپوزیتی'>استعلام گاردان کامپوزیتی / استعلام گاردان کامپوزیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914935/فراخوان-احداث--تجهیز-و-بهره-برداری-مجموعه-بازی-و-تفریحی'>فراخوان احداث ، تجهیز و بهره برداری مجموعه بازی و تفریحی  / فراخوان , فراخوان احداث ، تجهیز و بهره برداری مجموعه بازی و تفریحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914955/استعلام-تابلو-كنترل-الكتريكي'>استعلام تابلو كنترل الكتريكي   / استعلام، استعلام تابلو كنترل الكتريكي  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914963/استعلام-آب-بند-فنردار-مسلح'>استعلام  آب بند فنردار مسلح / استعلام, استعلام  آب بند فنردار مسلح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914968/استعلام-خرید-تایر-جرثقیل'>استعلام خرید تایر جرثقیل / استعلام, استعلام خرید تایر جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915161/استعلام-سه-ردیف-زنجیر'>استعلام سه ردیف زنجیر   / استعلام، استعلام سه ردیف زنجیر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914961/استعلام-خرید-کابل-مسی'>استعلام خرید کابل مسی  / استعلام خرید کابل مسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914957/استعلام-5-ردیف-آببند-مکانیکی-پمپ'>استعلام 5 ردیف آببند مکانیکی پمپ / استعلام 5 ردیف آببند مکانیکی پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914982/استعلام-چهار-ردیف-بیرینگ'>استعلام چهار ردیف بیرینگ / استعلام ,استعلام چهار ردیف بیرینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915185/استعلام-اتصالات-ریل'>استعلام اتصالات ریل / استعلام اتصالات ریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915188/استعلام-كلكتور-پمپ-گازوئیل-لکوموتیو-روسی'>استعلام  كلكتور  پمپ گازوئیل لکوموتیو روسی  / استعلام ، استعلام  كلكتور  پمپ گازوئیل لکوموتیو روسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915006/استعلام-تعیین-میزان-ناخالصی-فولاد-مطابق-استاندارد-DINEN-10247'>استعلام تعیین میزان ناخالصی فولاد مطابق استاندارد DINEN 10247 / استعلام، استعلام تعیین میزان ناخالصی فولاد مطابق استاندارد DINEN 10247</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915003/استعلام-آزمون-تعیین-سرعت-رشد-ترک-خستگی'>استعلام آزمون تعیین سرعت رشد ترک خستگی  / استعلام، استعلام  آزمون تعیین سرعت رشد ترک خستگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914998/استعلام-آزمون-تعیین-چقرمگی-شکست'>استعلام  آزمون تعیین چقرمگی شکست   / استعلام  آزمون تعیین چقرمگی شکست  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914996/استعلام-آزمون-تعیین-تنش-باقیمانده'>استعلام آزمون تعیین تنش باقیمانده  / استعلام آزمون تعیین تنش باقیمانده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914992/استعلام--آزمون-خستگی-محوری'>استعلام   آزمون خستگی محوری  / استعلام   آزمون خستگی محوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914980/استعلام-تاثیر-فرایند-تولید-بر-میزان-گازهای-n-o-h-در-محصول-ریل'>استعلام تاثیر فرایند تولید بر میزان گازهای n,o,h در محصول ریل  / استعلام، استعلام تاثیر فرایند تولید بر میزان گازهای n,o,h در محصول ریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915029/استعلام-آشنایی-و-بازآموزی-نحوه-عملکرد-در-صحنه-تصادف'>استعلام آشنایی و بازآموزی نحوه عملکرد در صحنه تصادف / استعلام , استعلام آشنایی و بازآموزی نحوه عملکرد در صحنه تصادف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915025/استعلام--CCNA-SECURITY'>استعلام   CCNA SECURITY   / استعلام   CCNA SECURITY  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915031/استعلام-دوره-جامع-امنیت-دفاع-و-نفوذ'>استعلام دوره جامع امنیت دفاع و نفوذ / استعلام، استعلام دوره جامع امنیت دفاع و نفوذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914936/تجدید-مزایده-اجاره-سه-ساله-نگهداری-و-بهره-برداری-از-پارکینگ-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره سه ساله نگهداری و بهره برداری از پارکینگ- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره سه ساله نگهداری و بهره برداری از پارکینگ- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915163/استعلام-GISPORCISSP'>استعلام GISPORCISSP   / استعلام GISPORCISSP  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915032/استعلام-اصول-و-فنون-عکاسی'>استعلام اصول و فنون عکاسی / استعلام اصول و فنون عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915034/استعلام-گرافیک-کامپیوتر-96-5-26'>استعلام گرافیک کامپیوتر 96.5.26 / استعلام گرافیک کامپیوتر 96.5.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915011/استعلام-اصول-و-فنون-فیلمبرداری-96-5-26'>استعلام اصول و فنون فیلمبرداری 96.5.26 / استعلام اصول و فنون فیلمبرداری  96.5.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915048/استعلام-ایزوگام'>استعلام ایزوگام  / استعلام ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915198/همایش-مدیریت-راهبردی-و-کاربردی'>همایش مدیریت راهبردی و کاربردی / همایش مدیریت راهبردی و کاربردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915135/سومین-همایش-مالی-اسلامی'>سومین همایش مالی اسلامی  / سومین همایش مالی اسلامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915123/کنفرانس-دستاوردهای-نوین-و-به-روز-در-علوم-مهندسی-و-فناوری-های-جدید'>کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید / کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914956/تجدید-مناقصه-تامین-نیرو'>تجدید مناقصه تامین نیرو  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915191/اولین-همایش-اقتصاد-و-کارآفرینی'>اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی / اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914993/اولین-کنفرانس-بین-المللی-منظر-راه-های-شهری-و-برون-شهری'>اولین کنفرانس بین المللی منظر راه های شهری و برون شهری / اولین کنفرانس بین المللی منظر راه های شهری و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915000/نخستین-همایش-ملی-در-حوزه-زنان-و-خانواده'>نخستین همایش ملی در حوزه زنان و خانواده  / نخستین همایش ملی در حوزه زنان و خانواده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915017/کنفرانس-ملی-رویکردهای-نوین-در-صنعت-برق'>کنفرانس ملی رویکردهای نوین در صنعت برق / کنفرانس ملی رویکردهای نوین در صنعت برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915004/چهارمین-کنفرانس-ملی-مهندسی-برق-ایران'>چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران / چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914975/مزایده-خودروی-پراید-صبا'>مزایده خودروی پراید صبا  / مزایده خودروی پراید صبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915014/چهارمین-کنفرانس-بین-المللی-یافته-های-نوین'>چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین  / چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915181/همایش-بین-المللی-و-پنجمین-همایش-ملی-ایده-های-نوین-در-علوم-مدیریت-و-اقتصاد'>همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد / همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915119/چهارمین-همایش-ملی-علوم-ورزشی-و-تربیت-بدنی-ایران'>چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران / چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915023/ششمین-همایش-سراسری-طب-و-فضا'>ششمین همایش سراسری طب و فضا  / ششمین همایش سراسری طب و فضا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915035/چهارمین-کنفرانس-ملی-اقتصاد'>چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد / چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914991/مناقصه-وصول-مطالبات'>مناقصه وصول مطالبات  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه وصول مطالبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915001/مناقصه-اجرای-عملیات-ساخت-و-نصب-چهار-هزار-انشعاب-پراکنده'>مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب چهار هزار انشعاب پراکنده / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب چهار هزار انشعاب پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914930/فراخوان-تکمیل-بلوک-7-و---96-5-26'>فراخوان تکمیل بلوک 7 و .... 96.5.26 / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تکمیل بلوک 7 و ....- 96.5.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915177/مناقصه-اجرای-عملیات-150-کیلومتر-شبکه-توزیع-پلی-اتیلن-و--'>مناقصه  اجرای عملیات 150 کیلومتر شبکه توزیع پلی اتیلن و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات 150 کیلومتر شبکه توزیع پلی اتیلن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915022/مناقصه-خرید-BEARING-HOUSING-N2-ASM'>مناقصه خرید BEARING HOUSING N2 ASM / مناقصه, مناقصه خرید BEARING HOUSING N2 ASM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915012/فراخوان-خدمات-مورد-نیاز-نگهداری-و-تعمیرات-تجهیزات--'>فراخوان خدمات مورد نیاز نگهداری و تعمیرات تجهیزات ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, فراخوان خدمات مورد نیاز نگهداری و تعمیرات تجهیزات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915021/استعلام-اصلاح-و-بهینه-سازی-شهری-گچساران'>استعلام  اصلاح و بهینه سازی شهری گچساران  / آگهی استعلام , استعلام  اصلاح و بهینه سازی شهری گچساران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915155/تجدید-مزایده-بهره-برداری-ازرستوران-بزرگ-نمایشگاه'>تجدید مزایده بهره برداری ازرستوران بزرگ نمایشگاه / تجدید مزایده بهره برداری ازرستوران بزرگ نمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915209/مناقصه-خرید-خدمات-مشاور-مربوط-به-تامین-خدمات-مورد-نیاز-جهت-طراحی-و-نظارت-بر-فعالیت-های-زمین-شناسی--'>مناقصه خرید خدمات مشاور مربوط به تامین خدمات مورد نیاز جهت طراحی و نظارت بر فعالیت های زمین شناسی... / آگهی منقاصه، مناقصه خرید خدمات مشاور مربوط به تامین خدمات مورد نیاز جهت طراحی و نظارت بر فعالیت های زمین شناسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915192/مناقصه-ارائه-خدمات-تعمیرات-روزمره-و-تعمیر-و-نگهداری-خطوط-داخلی-فاضلاب-منازل--'>مناقصه ارائه خدمات تعمیرات روزمره و تعمیر و نگهداری خطوط داخلی فاضلاب منازل... / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه ارائه خدمات تعمیرات روزمره و تعمیر و نگهداری خطوط داخلی فاضلاب منازل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915195/تجدید-مناقصه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-خط-تغذیه'>تجدید مناقصه تهیه تجهیزات و احداث  شبکه توزیع، خط تغذیه / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تهیه تجهیزات و احداث  شبکه توزیع، خط تغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915167/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-خط-لوله-انتقال-گاز'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط لوله انتقال گاز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط لوله انتقال گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915134/مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-شرق-011-شمال-رودک'>مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 011 شمال رودک / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 011 شمال رودک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915250/فراخوان-مناقصه-TUBES-STAINLESS-STEEL-18CR-10NI-2MO--'>فراخوان مناقصه TUBES, STAINLESS STEEL. 18CR, 10NI, 2MO ... / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه TUBES, STAINLESS STEEL. 18CR, 10NI, 2MO ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914920/مزایده-اجاره-غرفه-15-میدان-میوه-و-تره-بار-نوبت-دوم'>مزایده اجاره غرفه 15 میدان میوه و تره بار- نوبت دوم  / آگهی مزایده,  مزایده اجاره غرفه 15 میدان میوه و تره بار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915270/مناقصه-پروژه-تهیه-کالا-و-احداث-تسهیلات-سرچاهی-96-5-26'>مناقصه پروژه تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی 96.5.26 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی  نوبت اول 96.5.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915278/مناقصه-پروژه-تهیه-کالا-و-احداث-تسهیلات-سرچاهی-96-5-26'>مناقصه پروژه تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی 96.5.26 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی  نوبت اول 96.5.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915253/مزایده-مقادیری-از-روغن-های-پسماند-روغن-سوخته-موجود-خود'>مزایده مقادیری از روغن های پسماند روغن سوخته موجود خود  / مزایده , مزایده مقادیری از روغن های پسماند روغن سوخته موجود خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915284/مناقصه-گازرسانی-96-5-26'>مناقصه گازرسانی 96.5.26 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه گازرسانی 96.5.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915164/مناقصه-گازرسانی-به-مجموعه-مرغداری-ها-و-صنایع-شهرستان-دشتستان'>مناقصه گازرسانی به مجموعه مرغداری ها و صنایع شهرستان دشتستان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه گازرسانی به مجموعه مرغداری ها و صنایع شهرستان دشتستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915140/استعلام-ارائه-خدمات-دفتری-امور-کارشناسی-و--'>استعلام ارائه خدمات دفتری، امور کارشناسی و ... / استعلام ,استعلام ارائه خدمات دفتری، امور کارشناسی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915143/استعلام-ارائه-خدمات-فضای-سبز'>استعلام ارائه خدمات فضای سبز / استعلام ,استعلام ارائه خدمات فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915213/مناقصه-پروژه-تعویض-فنس-ایستگاه-های-شیر-بین-راهی'>مناقصه  پروژه تعویض فنس ایستگاه های شیر بین راهی  / مناقصه مناقصه  پروژه تعویض فنس ایستگاه های شیر بین راهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915200/مناقصه-قطعات-یدکی-ابزار-درون-چاهی'>مناقصه  قطعات یدکی ابزار درون چاهی / مناقصه , مناقصه  قطعات یدکی ابزار درون چاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914921/مزایده-آپارتمان-مساحت-63-41مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 63.41مترمربع / مزایده آپارتمان مساحت 63.41مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915222/مناقصه-P-E-GRANT-ROTATING-DRILLING-HEAD'>مناقصه P/E :GRANT ROTATING DRILLING HEAD     / آگهی مناقصه، مناقصه P/E :GRANT ROTATING DRILLING HEAD    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915248/مناقصه--coring-tool96-5-26'>مناقصه   coring tool96.5.26 / مناقصه, coring tool     9.5.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915235/مناقصه-کابین-جهت-یابی-حفاری'> مناقصه کابین جهت یابی حفاری     / آگهی فراخوان جهت مناقصه، مناقصه کابین جهت یابی حفاری    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915231/مناقصه-کولر-گازی-18000-60-هرتز'>مناقصه  کولر گازی 18000- 60 هرتز / مناقصه , مناقصه  کولر گازی 18000- 60 هرتز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915103/تجدید-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-و-سرویس-دهی-خطوط-لوله-گاز-و-تاسیسات--نوبت-اول-96-5-26'>تجدید مناقصه حفظ و نگهداری و سرویس دهی خطوط لوله گاز و تاسیسات - نوبت اول 96.5.26 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه حفظ و نگهداری و سرویس دهی خطوط لوله گاز و تاسیسات - نوبت اول 96.5.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915207/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-و-سرویس-دهی-خطوط-لوله-گاز-و-تاسیسات--نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری و سرویس دهی خطوط لوله گاز و تاسیسات - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه حفظ و نگهداری و سرویس دهی خطوط لوله گاز و تاسیسات - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915172/مزایده-فروش-44-دستگاه-ماشین-آلات'>مزایده فروش 44 دستگاه ماشین آلات / اگهی مزایده ,مزایده فروش 44 دستگاه ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915239/مزایده-لوازم-الکتریکی-سیم-برق-ـ-کابل-و--'>مزایده لوازم الکتریکی سیم برق ـ کابل و ... / آگهی مزایده عمومی ,مزایده لوازم الکتریکی سیم برق ـ کابل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915105/استعلام-ارائه-خدمات-پذیرایی--تشریفات-و-امور-تنظیفاتی'>استعلام  ارائه خدمات پذیرایی ، تشریفات و امور تنظیفاتی / استعلام  ارائه خدمات پذیرایی ، تشریفات و امور تنظیفاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/915220/مناقصه-انجام-خدمات-همیار-فنی'>مناقصه  انجام خدمات همیار فنی  / آگهی منقاصه، مناقصه  انجام خدمات همیار فنی </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 4 تاريخ : يکشنبه 23 مهر 1396 ساعت: 11:48