اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.24 درسایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912916/مزایده-پالتو-تعداد-59... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.24 درسایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912916/مزایده-پالتو-تعداد-59-عدد--'>مزایده پالتو تعداد 59 عدد... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده پالتو تعداد 59 عدد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913009/مناقصه-8-تن-پروفیل-آلومینیومی-اختصاصی'>مناقصه 8 تن پروفیل آلومینیومی اختصاصی  / مناقصه , مناقصه 8 تن پروفیل آلومینیومی اختصاصی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912944/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-خرید--نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-آسانسور'>مناقصه انجام کلیه عملیات خرید ، نصب و راه اندازی یک  دستگاه آسانسور / مناقصه عمومی ، مناقصه انجام کلیه عملیات خرید ، نصب و راه اندازی یک  دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912942/مزایده-واگذاری-منافع-سرقفلی-و-حق-کسب-و-پیشه-11-باب-از-فروشگاه-ها'>مزایده واگذاری منافع سرقفلی و حق کسب و پیشه 11 باب از فروشگاه ها / مزایده,مزایده واگذاری منافع سرقفلی و حق کسب و پیشه 11 باب از فروشگاه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913027/مناقصه-خرید-و-نصب-آلاچیق--آبخوری--مانع-ترافیکی--فلاورباکس--'>مناقصه خرید و نصب آلاچیق ، آبخوری ، مانع ترافیکی ، فلاورباکس.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و نصب آلاچیق ، آبخوری ، مانع ترافیکی ، فلاورباکس....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912967/مزایده-جمع-آوری-پسماند-خشک-شهرک'>مزایده جمع آوری پسماند خشک شهرک  / آگهی مزایده عمومی , مزایده جمع آوری پسماند خشک شهرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912990/مناقصه-تکمیل-عملیات-باقیمانده-پروژه-های-مسکونی'>مناقصه تکمیل عملیات باقیمانده پروژه های مسکونی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل عملیات باقیمانده پروژه های مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912964/مناقصه-4506-متر-لوله-آبده-تجدید'>مناقصه 4506 متر لوله آبده تجدید  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه 4506 متر لوله آبده تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913001/مناقصه-مجموعه-شیرهای-ON-OFF-کنترلی'>مناقصه مجموعه شیرهای ON-OFF کنترلی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مجموعه شیرهای ON-OFF کنترلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912956/مناقصه-تهیه-کسری-نصب-تست-و-راه-اندازی-پست-مدولار-63-20-کیلوولت-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه کسری، نصب تست و راه اندازی پست مدولار 63/20 کیلوولت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه کسری، نصب تست و راه اندازی پست مدولار 63/20 کیلوولت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912949/مناقصه-تعویض-درز-انبساط-و-نئوپرن-های-پل-های-سطح-شهر-تجدید'>مناقصه تعویض درز انبساط و نئوپرن های پل های سطح شهر تجدید / آگهی مناقصه عمومی تجدید , مناقصه تعویض درز انبساط و نئوپرن های پل های سطح شهر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912948/مناقصه-تعمیق-خط-لوله-گاز-30-اینچ-در-رودخانه-سفیدرود-نوبت-دوم'>مناقصه  تعمیق خط لوله گاز 30 اینچ در رودخانه سفیدرود نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  تعمیق خط لوله گاز 30 اینچ در رودخانه سفیدرود نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912953/مناقصه-خرید-میلگرد-نوبت-دوم'>مناقصه خرید میلگرد نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه خرید میلگرد  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912976/مناقصه-خدمات-حفاظت-و-حراست-از-اماکن-تاسیسات-تجدید'>مناقصه خدمات حفاظت و حراست از اماکن تاسیسات تجدید  / مناقصه, مناقصه خدمات حفاظت و حراست از اماکن تاسیسات تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912928/فراخوان-تامین-دیزل-ژنراتور-در-حد-prime-نوبت-دوم'>فراخوان تامین دیزل ژنراتور در حد prime نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان تامین دیزل ژنراتور در حد prime نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912924/فراخوان-تامین-10-دستگاه-سیستم-برق-بدون-وقفه-UPS-نوبت-دوم'>فراخوان تامین 10 دستگاه سیستم برق بدون وقفه UPS نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان تامین 10 دستگاه سیستم برق بدون وقفه UPS ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913012/مناقصه-روکش-آسفالت---'>مناقصه روکش آسفالت .... / مناقصه عمومی, مناقصه روکش آسفالت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913014/متاقصه-سرویس-پشتیبانی-تعمیر-و-نگهداری-از-دستگاه-های-نوبت-دهی'>متاقصه سرویس، پشتیبانی، تعمیر و نگهداری از دستگاه های نوبت دهی / مناقصه عمومی , مناقصه سرویس، پشتیبانی، تعمیر و نگهداری از دستگاه های نوبت دهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913072/فراخوان-تامین-5-دستگاه-چیلر-با-کندانسور-هوایی-دائم-نوبت-دوم'>فراخوان تامین 5 دستگاه چیلر با کندانسور هوایی دائم نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان تامین 5 دستگاه چیلر با کندانسور هوایی دائم ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913086/فراخوان-تامین-تجهیزات-پرتابل-صدا-و-تصویر'>فراخوان تامین تجهیزات پرتابل صدا و تصویر  / آگهی فراخوان , فراخوان تامین تجهیزات پرتابل صدا و تصویر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913021/فراخوان-تامین-فرستنده-پرقدرت-1KW-اف-ام-سایت-جام-جم--'>فراخوان تامین فرستنده پرقدرت 1KW اف ام سایت جام جم ... / آگهی فراخوان , فراخوان تامین فرستنده پرقدرت 1KW اف ام سایت جام جم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913024/فراخوان-تامین-میکسر-تصویر-مراکز--'>فراخوان تامین میکسر تصویر مراکز .. / آگهی فراخوان , فراخوان تامین میکسر تصویر مراکز ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912993/فراخوان-مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-2-دستگاه-آسانسور'>فراخوان مناقصه خرید , نصب و راه اندازی 2 دستگاه آسانسور  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید , نصب و راه اندازی 2 دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912933/مزایده-سه-قطعه-زمین-کشاورزی-نوبت-اول'>مزایده سه قطعه زمین کشاورزی نوبت اول / مزایده,مزایده سه قطعه زمین کشاورزی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913010/مزایده-فروش-خودروی-وانت-سایپا-مدل-1388'>مزایده فروش خودروی وانت سایپا مدل 1388 / مزایده , مزایده فروش خودروی وانت سایپا مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913046/اصلاحیه-مزایده-منزل-مسکونی-به-مساحت-175مترمربع'>اصلاحیه مزایده منزل مسکونی به مساحت 175مترمربع / اصلاحیه مزایده,مزایده منزل مسکونی به مساحت 175مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912983/مناقصه-آماده-سازی-معابر-ناحیه-1-و-2--'>مناقصه  آماده سازی معابر ناحیه 1 و 2 ... / مناقصه  آماده سازی معابر ناحیه 1 و 2 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912978/مزایده-اجاره-8-واحد-از-واحدهای-اداری-نوبت-دوم-نوبت-دوم'>مزایده اجاره 8 واحد از واحدهای اداری نوبت دوم- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره 8 واحد از واحدهای اداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912977/مناقصه-عملیات-کنترل-کیفیت-خط-تولید'>مناقصه عملیات کنترل کیفیت خط تولید  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات کنترل کیفیت خط تولید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912970/مزایده-حدود-120-تن-انواع-الکتروموتورهای-سه-فاز-و-تک-فاز-در-توان-و-ولتاژهای-مختلف---نوبت-دوم'>مزایده حدود 120 تن انواع الکتروموتورهای سه فاز و تک فاز در توان و ولتاژهای مختلف...- نوبت دوم / فراخوان عمومی، مزایده حدود 120 تن انواع الکتروموتورهای سه فاز و تک فاز در توان و ولتاژهای مختلف...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913638/مزایده-ساختمان-با-قدمت-تقریبی-20-سال-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان با قدمت تقریبی 20 سال نوبت دوم  / مزایده,مزایده ساختمان با قدمت تقریبی 20 سال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913493/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-ملک-عرصه-425-40متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک عرصه 425.40متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک عرصه 425.40متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913472/مزایده-واگذاری-به-اجاره-4-باب-منزل-مسکونی---'>مزایده واگذاری به اجاره  4 باب منزل مسکونی ..... / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری به اجاره  4 باب منزل مسکونی .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913557/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-108-75متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 108.75متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 108.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913433/مزایده-یک-عدد-پاتیل-چهارتنی-نوبت-دوم'>مزایده یک عدد پاتیل چهارتنی نوبت دوم / مزایده یک عدد پاتیل چهارتنی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913551/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-بخش-دو-مه-ولات'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش دو مه ولات / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش دو مه ولات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913438/فراخوان-احداث-مسکن'>فراخوان احداث مسکن  / فراخوان احداث مسکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913642/مزایده-دو-و-نیم-دانگ-مشاع-از-ملک-194-6متر'>مزایده دو و نیم دانگ مشاع از ملک 194.6متر  / مزایده,مزایده دو و نیم دانگ مشاع از ملک 194.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912975/مناقصه-خرید-سیفتی-والوهای-درام-بالا-نیروگاه-بخار--نوبت-دوم'>مناقصه خرید سیفتی والوهای درام بالا نیروگاه بخار - نوبت  دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید سیفتی والوهای درام بالا نیروگاه بخار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913640/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-492-28مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه 492.28مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 492.28مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913447/مزایده-فروش-اتومبیل-پژو-سواری'>مزایده فروش اتومبیل پژو سواری / مزایده,مزایده فروش اتومبیل پژو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913451/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-تیپ-جی-تی-ایکس'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید تیپ جی تی ایکس / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید تیپ جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913791/مزایده-یکباب-خانه-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده یکباب خانه قطعه دوم تفکیکی / مزایده,مزایده یکباب خانه قطعه دوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913464/مزایده-فروش-خودروی-سواری-پژو-206'>مزایده فروش خودروی سواری پژو 206 / مزایده,مزایده فروش خودروی سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913459/مناقصه-گازرسانی-و-اجرای-7230-متر-خط-تغذیه---نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی و اجرای 7230 متر خط تغذیه ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه گازرسانی و اجرای 7230 متر خط تغذیه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913504/مزایده-یک-واحد-تجاری-مساحت-28مترمربع'>مزایده یک واحد تجاری مساحت 28مترمربع / مزایده,مزایده یک واحد تجاری مساحت 28مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913546/مزایده-ششدانگ-زمین-تجاری-27-44مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین تجاری 27.44مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین تجاری 27.44مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913543/مزایده-آپارتمان-مسکونی-226متر-4-خوابه'>مزایده آپارتمان مسکونی 226متر 4 خوابه / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی 226متر 4 خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913537/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-500متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 500متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913540/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-270متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 270متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 270متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913536/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-179-55متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 179.55متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 179.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913523/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-280-6متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 280.6متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 280.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913500/مزایده-فروش-مجتمع-های-اداری-و-تجاری-و-قطعاتی-از-اراضی-96-5-24'>مزایده فروش مجتمع های اداری و تجاری و قطعاتی از اراضی 96.5.24 / مزایده,مزایده فروش مجتمع های اداری و تجاری و قطعاتی از اراضی 96.5.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913020/مزایده-فروش-حدود-300-تن-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده فروش حدود 300 تن آهن آلات ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش حدود 300 تن آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912969/مناقصه-ترانزیت-خارجی-کالا-از-گمرکات-کشور--نوبت-دوم'>مناقصه ترانزیت خارجی کالا از گمرکات کشور - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه ترانزیت خارجی کالا از گمرکات کشور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912988/تجدید-فراخوان-اجرای-عملیات-اجرایی-خطوط-شبکه-توزیع-آب-در-طرح-زیرگذر-خیابان-استاد-معین--'>تجدید فراخوان اجرای عملیات اجرایی خطوط شبکه توزیع آب در طرح زیرگذر خیابان استاد معین... / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، تجدید فراخوان اجرای عملیات اجرایی خطوط شبکه توزیع آب در طرح زیرگذر خیابان استاد معین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913000/تجدید-مناقصه-برون-سپاری-خدمات-راهبری--'>تجدید مناقصه برون سپاری خدمات راهبری... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه برون سپاری خدمات راهبری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912972/مناقصه-خرید-قطعه-سربی'>مناقصه  خرید قطعه سربی / آگهی مناقصه,مناقصه   خرید قطعه سربی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913211/فراخوان-تدوین-دستورالعمل-کالیبراسیون-و-پایش-میانی-تجهیزات-اندازه-گیری-صنعت-برق-کنتور-برق-نوبت-دوم'>فراخوان  تدوین دستورالعمل کالیبراسیون و پایش میانی تجهیزات اندازه گیری صنعت برق- کنتور برق نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان  تدوین دستورالعمل کالیبراسیون و پایش میانی تجهیزات اندازه گیری صنعت برق- کنتور برق نوبت دونم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913215/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-هدایت-آبهای-سطحی-خیابان-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی خیابان  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی خیابان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913226/آگهی-ارزیابی-کیفی-پشتیبانی-و-نگهداری-سخت-افزار'>آگهی ارزیابی کیفی پشتیبانی و نگهداری سخت افزار  / آگهی ارزیابی کیفی ،آگهی ارزیابی کیفی پشتیبانی و نگهداری سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913245/مزایده-فروش-املاک-و-ماشین-آلات-اسانس-گیری'>مزایده فروش املاک و ماشین آلات اسانس گیری / مزایده ,مزایده فروش املاک و ماشین آلات اسانس گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912957/مناقصه-خرید-قطعه-پلاستیکی'>مناقصه خرید قطعه پلاستیکی  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید قطعه پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913207/مناقصه-تهیه--طبخ--سرو-و-توزیع-سه-وعده-غذا----نوبت-دوم'>مناقصه تهیه , طبخ , سرو و توزیع سه وعده غذا , ....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه , طبخ , سرو و توزیع سه وعده غذا , ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913258/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-499-54مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 499.54مترمربع  / مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 499.54مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913251/آگهی-مزایده-فروش-ضایعات-فلزی'>آگهی مزایده فروش ضایعات فلزی / آگهی مزایده ,آگهی مزایده فروش ضایعات فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913217/مناقصه-انجام-امور-راهبری-سایت-تعویض-بوژی-ایستگاه'>مناقصه انجام امور راهبری سایت تعویض بوژی ایستگاه / آگهی  ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه انجام امور راهبری سایت تعویض بوژی ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913260/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغ-کلاسه-801-950292'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغ کلاسه 801.950292  / مزایده ششدانگ یک قطعه باغ کلاسه 801.950292 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913223/مزایده-فروش-سردرختی-سیب'>مزایده فروش سردرختی سیب  / آگهی مزایده, مزایده فروش سردرختی سیب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912963/مناقصه-خرید-انواع-ساچمه-لاستیکی'>مناقصه خرید انواع ساچمه لاستیکی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید انواع ساچمه لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913527/مزایده-ملک-مساحت-72-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 72 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 72 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913231/مزایده-فروش-یکدستگاه-لپ-تاپ-مستعمل'> مزایده فروش یکدستگاه لپ تاپ مستعمل / مزایده,  مزایده فروش یکدستگاه لپ تاپ مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913200/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-سیستم-مزدا'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت سیستم مزدا / مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو وانت سیستم مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913181/فراخوان-عملیات-اجرایی-سد-گابریک--تاسیسات-وابسته-و-تکمیل-راه-دسترسی-به-ساختگاه-سد--نوبت-دوم'>فراخوان عملیات اجرایی سد گابریک , تاسیسات وابسته و تکمیل راه دسترسی به ساختگاه سد  - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , فراخوان عملیات اجرایی سد گابریک , تاسیسات وابسته و تکمیل راه دسترسی به ساختگاه سد  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913208/تجدید-مناقصه-تامین-7-دستگاه-موتور-جوش-دیزل-500A---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین 7 دستگاه موتور جوش دیزل 500A   - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تامین 7 دستگاه موتور جوش دیزل 500A  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913191/مزایده-واگذاری-مکانی-جهت-فروش-میوه--نوبت-سوم'>مزایده واگذاری مکانی جهت فروش میوه -  نوبت سوم / مزایده , مزایده واگذاری مکانی جهت فروش میوه به صورت بسته بندی شده - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913188/فراخوان-مناقصه-عمومی-پروژه-احداث-ساختمان-و-تجهیز-پست-برق-شهرک--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی پروژه احداث ساختمان و تجهیز پست برق شهرک  - نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان مناقصه عمومی پروژه احداث ساختمان و تجهیز پست برق شهرک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912931/مناقصه-خدمات-اپراتوری--تعمیراتی-و-جوشکاری'>مناقصه خدمات اپراتوری ، تعمیراتی و جوشکاری  / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات اپراتوری ، تعمیراتی و جوشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913228/مزایده-آپارتمان-تجاری-عرصه-43متر'>مزایده آپارتمان تجاری عرصه 43متر / مزایده آپارتمان تجاری عرصه 43متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913199/مزایده-اجاره-سردخانه-بالای-صفر-نوبت-دوم'>مزایده اجاره سردخانه بالای صفر نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره سردخانه بالای صفر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913193/مناقصه-خرید-کابل-آلومینیوم-خودنگهدار'>مناقصه خرید کابل آلومینیوم خودنگهدار / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید کابل آلومینیوم خودنگهدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913183/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سوزوکی-گرند-ویتارا--'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سوزوکی گرند ویتارا.... / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سوزوکی گرند ویتارا....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913213/مزایده-بهره-برداری-خط-اتوبوسرانی-پردیس---مرحله-دوم'>مزایده بهره برداری خط اتوبوسرانی پردیس ... مرحله دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری خط اتوبوسرانی پردیس ... مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913202/فراخوان-مناقصه-پروژه-عملیات-اجرای-معابر-بخشی-از-شهرک-صنعتی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه عملیات اجرای معابر بخشی از شهرک صنعتی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه عملیات اجرای معابر بخشی از شهرک صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913206/فراخوان-مناقصه-پروژه-عملیات-خاکی--احداث-معابر-و-اجرای-شبکه-آب-و-فاضلاب-مجتمع-کارگاهی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه عملیات خاکی ، احداث معابر و اجرای شبکه آب و فاضلاب مجتمع کارگاهی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه عملیات خاکی ، احداث معابر و اجرای شبکه آب و فاضلاب مجتمع کارگاهی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913220/انتخاب-پیمانکار-جهت-برداشت-بارگیری-و-تخلیه-و-بسته-بندی-مرکبات-نوبت-دوم'>انتخاب پیمانکار جهت برداشت، بارگیری و تخلیه و بسته بندی مرکبات نوبت دوم  / آگهی انتخاب پیمانکار , انتخاب پیمانکار جهت برداشت، بارگیری و تخلیه و بسته بندی مرکبات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913204/مزایده-اجاره-فروشگاه-نوبت-اول-96-5-24'>مزایده اجاره فروشگاه  نوبت اول 96.5.24 / آگهی مزایده ,مزایده اجاره فروشگاه  نوبت اول 96.5.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913179/تجدید-مناقصه-پروژه-تکمیل-جدولگذاری--نوبت-دوم-96-5-24'>تجدید مناقصه پروژه تکمیل جدولگذاری - نوبت دوم 96.5.24 / تجدید آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه تکمیل جدولگذاری - نوبت دوم 96.5.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913101/مزایده-یکباب-مغازه'>مزایده یکباب مغازه  / مزایده , مزایده یکباب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913120/ارزیابی-کیفی-و-مناقصه-خرید-روتور-توربین-بخار-تجدید'>ارزیابی کیفی و مناقصه خرید روتور توربین بخار تجدید /  ارزیابی کیفی و تجدید مناقصه عمومی , ارزیابی کیفی و مناقصه خرید روتور توربین بخار تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913108/تجدید-مناقصه-پروژه-حفظ-و-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز - نوبت دوم  / تجدید مناقصه , مناقصه پروژه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913233/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-مبدل'>مناقصه خرید دو دستگاه مبدل / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید دو دستگاه مبدل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912985/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-پروژه-شاهین-شهر'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت پروژه شاهین شهر / فراخوان, فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت پروژه شاهین شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913149/فراخوان-پروژه-خرید-تجهیزات-برای-توسعه-مرکز-داده'>فراخوان پروژه خرید تجهیزات برای توسعه مرکز داده / فراخوان پروژه خرید تجهیزات برای توسعه مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913119/اگهی-مزایده-یک-دستگاه-خط-تولید-لوله-های-pvc-کاروگیت'>اگهی مزایده یک دستگاه خط تولید لوله های  pvc کاروگیت / اگهی مزایده یک دستگاه خط تولید لوله های  pvc کاروگیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913187/مزایده-بخشی-از-اقلام-راکد-و-مستعمل'>مزایده بخشی از اقلام راکد و مستعمل  / مزایده , مزایده بخشی از اقلام راکد و مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913174/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-اجرای-تاسیسات-فاضلاب'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار اجرای تاسیسات فاضلاب / فراخوان شناسایی سرمایه گذار اجرای تاسیسات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913198/مناقصه-انجام-عملیات-آهنگری--جوشکاری-و-تعمیر-پالت'>مناقصه انجام عملیات آهنگری ، جوشکاری و تعمیر پالت / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات آهنگری ، جوشکاری و تعمیر پالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913209/فراخوان-مخازن-پلی-پروپیلن-PP'>فراخوان مخازن پلی پروپیلن PP  / فراخوان مخازن پلی پروپیلن PP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913121/مناقصه-خرید-کود-شیمیایی-سولفات-پتاسیم-پودری--نوبت-دوم'>مناقصه خرید کود شیمیایی سولفات پتاسیم پودری - نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خرید کود شیمیایی سولفات پتاسیم پودری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912920/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت-کار-کرده'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت کار کرده / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه موتورسیکلت کار کرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913040/فراخوان-جذب-کارگزار-تخصصی'>فراخوان جذب کارگزار تخصصی / فراخوان جذب کارگزار تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913164/مناقصه-تهیه-طرح-و-اسناد-فنی-مناقصه-مربوط-به-سیستم-های-اعلان-حریق-سوله-ها--'>مناقصه تهیه طرح و اسناد فنی مناقصه مربوط به سیستم  های اعلان حریق سوله ها... / مناقصه تهیه طرح و اسناد فنی مناقصه مربوط به سیستم  های اعلان حریق سوله ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913604/استعلام-اجرای-شبکه-فاضلاب-منهول-پمپ-تامین-اجتماعی-شماره-6-اهواز--'>استعلام اجرای شبکه فاضلاب منهول پمپ تامین اجتماعی شماره 6 اهواز ... / استعلام، استعلام اجرای شبکه فاضلاب منهول پمپ تامین اجتماعی شماره 6 اهواز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913560/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-اسپکترومتر-جذب-اتمی-به-همراه-کوره-گرافیتی-و-اتوسمپلر'>مناقصه خرید یک دستگاه اسپکترومتر جذب اتمی به همراه کوره گرافیتی و اتوسمپلر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه اسپکترومتر جذب اتمی به همراه کوره گرافیتی و اتوسمپلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913547/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل-و-بیماران--'>مناقصه واگذاری امور مربوط به طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران ... / مناقصه واگذاری امور مربوط به طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913550/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل-و'>مناقصه واگذاری امور مربوط به طبخ و توزیع غذای پرسنل و  / مناقصه واگذاری امور مربوط به طبخ و توزیع غذای پرسنل و </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913553/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-امور-پیش-بیمارستانی-115---'>مناقصه واگذاری امور مربوط به امور پیش بیمارستانی 115  ... / مناقصه واگذاری امور مربوط به امور پیش بیمارستانی 115  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913633/اصلاحیه-آگهی-استعلام-خرید-دوربین-مدار-بسته'>اصلاحیه آگهی استعلام خرید دوربین مدار بسته / اصلاحیه آگهی استعلام خرید دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913590/استعلام-قرارداد-DIC-مرکز-بهداشت-دزفول'>استعلام قرارداد DIC مرکز بهداشت دزفول / استعلام قرارداد DIC مرکز بهداشت دزفول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913132/مناقصه-پیمانکار-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه پیمانکار ایاب و ذهاب پرسنل  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پیمانکار ایاب و ذهاب پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913554/مزایده-عمومی-فروش-انواع-لوله-و-اتصالات-پلی-اتیلن'>مزایده عمومی فروش انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن / مزایده عمومی فروش انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913542/فراخوان-اجرای-عملیات-تکمیلی-سد-خاکی-لاور-میستان'>فراخوان اجرای عملیات تکمیلی سد خاکی لاور میستان  / فراخوان اجرای عملیات تکمیلی سد خاکی لاور میستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913675/استعلام-سختی-گیر'>استعلام سختی گیر / استعلام ,استعلام سختی گیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913670/استعلام-تجهیزات-امنیتی'>استعلام تجهیزات امنیتی  / استعلام تجهیزات امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913651/استعلام-تعمیر-دستگاه-PH-متر'>استعلام تعمیر دستگاه PH متر  / استعلام, استعلام تعمیر دستگاه PH متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913681/استعلام-تعمیر-میکروسکوپ'>استعلام تعمیر میکروسکوپ / استعلام, استعلام تعمیر میکروسکوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913116/مناقصه-تامین-لوازم-یدکی-و-تعمیرات-اساسی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین لوازم یدکی و تعمیرات اساسی- نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه تامین لوازم یدکی و تعمیرات اساسی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913669/استعلام-تعمیر-الایزاریدر-مدل-ANTHUS'>استعلام  تعمیر الایزاریدر مدل ANTHUS / استعلام, استعلام  تعمیر الایزاریدر مدل ANTHUS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913673/استعلام-تعمیر-انکوباتور-CO2-مدل-INNOVA'>استعلام  تعمیر انکوباتور CO2 مدل INNOVA / استعلام, استعلام  تعمیر انکوباتور CO2 مدل INNOVA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913708/استعلام-الکترومتور-1500PM-4KW-برند-ABB'>استعلام الکترومتور 1500PM-4KW برند ABB / استعلام ,استعلام الکترومتور 1500PM-4KW برند ABB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913683/استعلام-الکترومتور-1500PM-4KW-برند-ABB'>استعلام الکترومتور 1500PM-4KW برند ABB / استعلام ,استعلام الکترومتور 1500PM-4KW برند ABB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913659/استعلام-کارتریج-رنگی-فابریک-اصلی-HP-507A'>استعلام کارتریج رنگی فابریک اصلی HP 507A / استعلام کارتریج رنگی فابریک اصلی HP 507A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913725/استعلام-کارتریج-تونر-رنگی'>استعلام کارتریج تونر رنگی  / استعلام کارتریج تونر رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913706/استعلام-کارتریج-تونر-اصلی'>استعلام کارتریج تونر اصلی / استعلام کارتریج تونر اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913678/استعلام-لوازم-خودرو-ماشین-آلات'>استعلام لوازم خودرو ماشین آلات  / استعلام لوازم خودرو ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913650/استعلام-پروژکتور-96-5-24'>استعلام پروژکتور  96.5.24 / استعلام, استعلام پروژکتور 96.5.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913656/استعلام-پروژکتور-96-5-24'>استعلام پروژکتور  96.5.24 / استعلام, استعلام پروژکتور 96.5.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913042/تجدید-فراخوان-ساماندهی-و-پیاده-روسازی-تپه-چغا-گاوانه-شهر-اسلام-آباد-غرب--'>تجدید فراخوان ساماندهی و پیاده روسازی تپه چغا گاوانه شهر اسلام آباد غرب... / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی ، تجدید فراخوان ساماندهی و پیاده روسازی تپه چغا گاوانه شهر اسلام آباد غرب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913668/استعلام-پروژکتور-96-5-24'>استعلام پروژکتور  96.5.24 / استعلام, استعلام پروژکتور 96.5.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913688/استعلام-پروژکتور-فرنل-هزار-وات-اسپات'>استعلام پروژکتور فرنل هزار وات اسپات / استعلام پروژکتور فرنل هزار وات اسپات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913685/استعلام-شیدر-پروژکتور-یک-کیلو-وات'>استعلام شیدر پروژکتور یک کیلو وات  / استعلام شیدر پروژکتور یک کیلو وات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913662/استعلام-پروژکتور-واش-لایت'>استعلام پروژکتور واش لایت / استعلام پروژکتور واش لایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913648/استعلام-پروژکتور-بار-64-هزار-وات'>استعلام پروژکتور بار 64 هزار وات / استعلام, استعلام پروژکتور بار 64 هزار وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913667/استعلام-میز-کنترل-نور-120-خط'>استعلام  میز کنترل نور 120 خط / استعلام, استعلام  میز کنترل نور 120 خط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913686/استعلام-دیمر-لایت-پوتر-36-خط-20-آمپر'>استعلام  دیمر لایت پوتر 36 خط 20 آمپر  / استعلام, استعلام  دیمر لایت پوتر 36 خط 20 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913695/استعلام-بالابر-میله-ای-نور'>استعلام  بالابر میله ای نور / استعلام, استعلام بالابر میله ای نور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913677/استعلام-بالابر-نردبانی-نور-موضعی'>استعلام  بالابر نردبانی نور موضعی / استعلام, استعلام بالابر نردبانی نور موضعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913655/استعلام-تابلو-کنترل-بالا-برهای-نورپردازی-پنج-کاناله'>استعلام  تابلو کنترل بالا برهای نورپردازی پنج کاناله  / استعلام, استعلام  تابلو کنترل بالا برهای نورپردازی پنج کاناله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913657/استعلام-پچ-پنل-نور-جهت-نصب-در-رک-دیمر'>استعلام پچ پنل نور جهت نصب در رک دیمر / استعلام پچ پنل نور جهت نصب در رک دیمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913680/استعلام-تابلو-برق--فیوز-مینیاتوری-و--'>استعلام تابلو برق - فیوز مینیاتوری و... / استعلام تابلو برق - فیوز مینیاتوری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913699/استعلام-کامپیوتر-سرور'>استعلام کامپیوتر سرور  / استعلام کامپیوتر سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913707/استعلام-تلویزیون-LED--'>استعلام تلویزیون LED... / استعلام, استعلام تلویزیون LED...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913674/استعلام-اجرای-کابل-کشی'>استعلام اجرای کابل کشی  / استعلام, استعلام اجرای کابل کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913654/استعلام-اینترنت-با-پهنای-باند-15MB'>استعلام اینترنت با پهنای باند 15MB / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی سیستم حفاظت هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913747/استعلام-اجرای-عملیات-ساختمانی-پست-66-موقت'>استعلام اجرای عملیات ساختمانی پست 66 موقت / استعلام, استعلام اجرای عملیات ساختمانی پست 66 موقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913739/استعلام-عملیات-نصب-برج-مشبک-و-سیم-کشی'>استعلام عملیات نصب برج مشبک و سیم کشی / استعلام, استعلام عملیات نصب برج مشبک و سیم کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913696/استعلام-حمل-و-تخلیه-پایه-سیمانی'>استعلام حمل و تخلیه پایه سیمانی / استعلام ,استعلام حمل و تخلیه پایه سیمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913693/استعلام-اتصال-خط-132-کیلوولت'>استعلام اتصال خط 132 کیلوولت  / استعلام , استعلام اتصال خط 132 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913712/استعلام-انجام-خدمات-رنگ-آمیزی-ساختمان'>استعلام انجام خدمات رنگ آمیزی ساختمان  / استعلام , استعلام انجام خدمات رنگ آمیزی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913731/استعلام-تامین-درپوش-کانال-پستهای-ناحیه'>استعلام تامین درپوش کانال پستهای ناحیه  / استعلام،استعلام تامین درپوش کانال پستهای ناحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913715/اسعلام-نصب-اسپیسر-بین-فازی'>اسعلام نصب اسپیسر بین فازی / استعلام, استعلام نصب اسپیسر بین فازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913719/اسعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>اسعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913727/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه  / استعلام ، سرور رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913721/استعلام-چاپ'>استعلام چاپ / استعلام, استعلام چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913714/استعلام-10-مورد-خرید-لوازم-همراه-با-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام  10 مورد خرید لوازم همراه با نصب و راه اندازی / استعلام, استعلام  10 مورد خرید لوازم همراه با نصب و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913732/استعلام-یخچال-امرسان-2-درب-و--'>استعلام یخچال امرسان 2 درب و ... / استعلام, استعلام یخچال امرسان 2 درب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913743/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق'>استعلام  فعالیت های نصب تاسیسات برق / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913733/استعلام-پمپ-الکتریکی-کف-کش'>استعلام پمپ الکتریکی کف کش  / استعلام پمپ الکتریکی کف کش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913718/استعلام-گازوییل-فاقد-بسته-بندی'>استعلام  گازوییل فاقد بسته بندی / استعلام , استعلام  گازوییل فاقد بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913782/استعلام-تلویزیون-ایکس-ویژن-96-5-24'>استعلام تلویزیون ایکس ویژن 96.5.24 / استعلام , استعلام تلویزیون ایکس 96.5.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913737/استعلام-25-قلم-لوازم-تاسیسات-96-5-24'>استعلام 25 قلم لوازم تاسیسات 96.5.24 / استعلام,37 قلم لوازم تاسیسات 96.5.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913740/استعلام-بهسازی-محوطه-فضای-سبز-حلقه-دره'>استعلام بهسازی محوطه فضای سبز حلقه دره / استعلام بهسازی محوطه فضای سبز حلقه دره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913738/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ  / استعلام لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913730/استعلام-مقوا-230-گرمی-100-70'>استعلام مقوا 230 گرمی 100*70  / استعلام , استعلام  مقوا 230 گرمی 100*70 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913748/استعلام-اجرای-شبکه-لن-به-همراه-لوازم-مورد-نیاز'>استعلام اجرای شبکه لن به همراه لوازم مورد نیاز / استعلام اجرای شبکه لن به همراه لوازم مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913741/استعلام-یک-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام یک دستگاه کامپیوتر / استعلام، استعلام یک دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913735/استعلام-یخچال-پارس-10-فوت'>استعلام یخچال پارس 10 فوت  / استعلام، استعلام یخچال پارس 10 فوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913724/استعلام-صندلی-کارشناسی-فراصنعت--'>استعلام صندلی کارشناسی فراصنعت ... / استعلام، استعلام صندلی کارشناسی فراصنعت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913717/استعلام-خط-اینترنت-12-مگابایت-به-صورت-اختصاصی'>استعلام خط اینترنت 12 مگابایت به صورت اختصاصی / استعلام، استعلام خط اینترنت 12 مگابایت به صورت اختصاصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913729/استعلام-لوازم-آی-تی'>استعلام لوازم آی تی  / استعلام , استعلام لوازم آی تی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913746/استعلام-رابط-فن-سرور'>استعلام رابط فن سرور  / استعلام، استعلام رابط فن سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913751/استعلام-سدیم-هیدروکسید'>استعلام سدیم هیدروکسید / استعلام سدیم هیدروکسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913720/استعلام-بی-متال-A10-مدل-LRD14-کاربرد-تابلو-برق'>استعلام بی متال A10 مدل LRD14 کاربرد تابلو برق / استعلام بی متال A10 مدل LRD14 کاربرد تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913742/استعلام-خدمات-پشتیبانی-و-نگهداری-از-شبکه-ارتباط-وایرلس'>استعلام خدمات پشتیبانی و نگهداری از شبکه ارتباط وایرلس  / استعلام خدمات پشتیبانی و نگهداری از شبکه ارتباط وایرلس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913713/استعلام-ماژول-پچ-کورد-96-5-24'>استعلام  ماژول پچ کورد 96.5.24 / استعلام, استعلام ماژول پچ کورد 96.5.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913726/استعلام-پایه-VERSIV-STAND'>استعلام  پایه VERSIV-STAND / استعلام, استعلام پایه VERSIV-STAND</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913728/استعلام-بازسازی-ماشین-الات-نیمه-سنگین-اداره-کل'>استعلام بازسازی ماشین الات نیمه سنگین اداره کل / استعلام, استعلام بازسازی ماشین الات نیمه سنگین اداره کل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913709/استعلام-خرید-آسفالت-بیندر-0-19-جهت-لکه-گیری'>استعلام خرید آسفالت بیندر 0-19 جهت لکه گیری  / استعلام, استعلام خرید آسفالت بیندر 0-19 جهت لکه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913722/استعلام-خرید-آسفالت-بیندر-0-19-جهت-لکه-گیری-راههای-اسدآباد'>استعلام خرید آسفالت بیندر 0-19 جهت لکه گیری راههای اسدآباد  / استعلام, استعلام خرید آسفالت بیندر 0-19 جهت لکه گیری راههای اسدآباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913736/استعلام-ایمن-سازی-اضطراری-راهها-توسط-اجرای-شیارهای-لرزاننده'>استعلام  ایمن سازی اضطراری راهها توسط اجرای شیارهای لرزاننده  / استعلام, استعلام  ایمن سازی اضطراری راهها توسط اجرای شیارهای لرزاننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913697/استعلام-تعمیر-و-مرمت-پل-خماجین'>استعلام تعمیر و مرمت پل خماجین / استعلام, استعلام تعمیر و مرمت پل خماجین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913700/استعلام-تعمیر-و-مرمت-پلهای-محور-نهاوند-بروجرد'>استعلام تعمیر و مرمت پلهای محور نهاوند -بروجرد / استعلام, استعلام تعمیر و مرمت پلهای محور نهاوند -بروجرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913692/استعلام-تعمیر-و-مرمت-پل-امامزاده-پیر-نهان'>استعلام تعمیر و مرمت پل امامزاده پیر نهان  / استعلام, استعلام تعمیر و مرمت پل امامزاده پیر نهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913698/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-سامانه-توزین-در-حال-حرکت-WIM'>استعلام پشتیبانی و نگهداری سامانه توزین در حال حرکت WIM  / استعلام, استعلام پشتیبانی و نگهداری سامانه توزین در حال حرکت WIM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913705/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-ساختمان-اداری-و-قانون-تردد-و--'>استعلام تعمیر و نگهداری ساختمان اداری و قانون تردد و.... / استعلام، استعلام تعمیر و نگهداری ساختمان اداری و قانون تردد و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913734/استعلام-طبقه-بندی-و-بایگانی-600-هزار-برگ-اوراق'>استعلام طبقه بندی و بایگانی 600 هزار برگ اوراق / استعلام طبقه بندی و بایگانی 600 هزار برگ اوراق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913723/استعلام-سوکت-کیستون'>استعلام سوکت کیستون  / استعلام، استعلام سوکت کیستون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912962/مناقصه-تامین-متریال-ساخت-حمل-و-تحویل-2300-عدد-آند-راد-و-اند-یوک----نوبت-دوم'>مناقصه تامین متریال، ساخت، حمل و تحویل 2300 عدد آند راد و اند یوک ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه تامین متریال، ساخت، حمل و تحویل 2300 عدد آند راد و اند یوک ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913702/استعلام-ساخت-و-نصب-کمد-دیواری'>استعلام ساخت و نصب کمد دیواری  / استعلام, استعلام ساخت و نصب کمد دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913679/استعلام-واگذاری-امور-خدمات-عمومی'>استعلام واگذاری امور خدمات عمومی / استعلام ,استعلام واگذاری امور خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913711/استعلام-یخچال-فیلور-13-فوت'>استعلام یخچال فیلور 13 فوت  / استعلام, استعلام یخچال فیلور 13 فوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913745/استعلام-ارائه-خدمات-مددکاری-و-مشاوره'>استعلام ارائه خدمات مددکاری و مشاوره / استعلام, استعلام ارائه خدمات مددکاری و مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913666/استعلام-تجهیزات-و-اجرای-ارتباط-فیبر-نوری'>استعلام تجهیزات و اجرای ارتباط فیبر نوری / استعلام, استعلام تجهیزات و اجرای ارتباط فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913684/استعلام-پشتیبانی-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام پشتیبانی تجهیزات رایانه ای / استعلام, استعلام پشتیبانی تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913710/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری'>استعلام خرید تجهیزات اداری / استعلام خرید تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913689/استعلام-خرید-سیستم-صوتی'>استعلام خرید سیستم صوتی  / استعلام خرید سیستم صوتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913665/استعلام-تجهیزات-اداری'>استعلام تجهیزات اداری  / استعلام  تجهیزات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913646/استعلام-تجهیزات-اداری'>استعلام تجهیزات اداری  / استعلام تجهیزات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913664/استعلام-کولر'>استعلام کولر  / استعلام ، کولر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913687/استعلام-اجاق-گاز-طرح-فردار-5-شعله'>استعلام اجاق گاز طرح فردار 5 شعله / استعلام , استعلام اجاق گاز طرح فردار 5 شعله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913690/استعلام-یک-عدد-فازمتر-230-کیلوولت'>استعلام یک عدد فازمتر 230 کیلوولت  / استعلام , استعلام یک عدد فازمتر 230 کیلوولت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913676/استعلام-ارت-پرتابل'>استعلام ارت پرتابل / استعلام, استعلام ارت پرتابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913658/استعلام-خرید-صندلی-نیلپر'>استعلام خرید صندلی نیلپر / استعلام، استعلام خرید صندلی نیلپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913653/استعلام-چاپگر-لیزری'>استعلام چاپگر لیزری / استعلام چاپگر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913671/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور  / استعلام مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913703/استعلام-اجاره-ماشین-با-راننده'>استعلام اجاره ماشین با راننده  / استعلام اجاره ماشین با راننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913682/استعلام-پرینت-سرور'>استعلام پرینت سرور / استعلام ,استعلام پرینت سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913704/استعلام-رایانه-all-in-one-96-5-24'>استعلام رایانه all in one 96.5.24 / استعلام رایانه all in one 96.5.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913691/استعلام-نمک-طعام-96-5-24'>استعلام  نمک طعام 96.5.24 / استعلام نمک طعام 96.5.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913663/استعلام-گوشت-منجمد-سردست'>استعلام گوشت منجمد سردست  / استعلام, استعلام گوشت منجمد سردست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913694/استعلام-ماست'>استعلام ماست / استعلام , استعلام ماست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913716/استعلام-خرید-دستگاه-دیگ-آبگرم-و-لوازم-مربوطه'>استعلام خرید دستگاه دیگ آبگرم و لوازم مربوطه  / استعلام ,استعلام خرید دستگاه دیگ آبگرم و لوازم مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913649/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت--'>استعلام کولر گازی اسپیلت ... / استعلام، استعلام کولر گازی اسپیلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913672/استعلام-صندوق-صدقات-اماکن'>استعلام  صندوق صدقات اماکن  / استعلام, استعلام  صندوق صدقات اماکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913701/استعلام-سوییچ-شبکه-مدل-SWitch-cisco-ws-c-2960x-48ts-l'>استعلام سوییچ شبکه مدل SWitch cisco ws -c 2960x-48ts-l / استعلام سوییچ شبکه مدل SWitch cisco ws -c 2960x-48ts-l</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913647/استعلام-30-عدد-کیس-کامپیوتر'>استعلام  30 عدد کیس کامپیوتر / استعلام, استعلام  30 عدد کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913652/استعلام-40-عدد-باطری-12-ولت-100-آمپر'>استعلام  40 عدد باطری 12 ولت 100 آمپر  / استعلام, استعلام   40 عدد باطری 12 ولت 100 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912934/مناقصه-زیرسازی--تعریض-و-بهسازی-راههای-روستایی-شرق'>مناقصه زیرسازی ، تعریض و بهسازی راههای روستایی شرق / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه زیرسازی ، تعریض و بهسازی راههای روستایی شرق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913660/استعلام-20-عدد-باطری-12-ولت-100-آمپر-ساعت'>استعلام 20 عدد باطری 12 ولت 100 آمپر ساعت  / استعلام, استعلام 20 عدد باطری 12 ولت 100 آمپر ساعت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913645/استعلام-30-عدد-باطری'>استعلام 30 عدد باطری  / استعلام , استعلام 30 عدد باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913661/استعلام-96-عدد-باطری'>استعلام 96 عدد باطری  / استعلام , استعلام 96 عدد باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913783/استعلام-سیمان-و--'>استعلام سیمان و .. / استعلام سیمان و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913786/استعلام-تن-ماهی-شیلتون'>استعلام تن ماهی شیلتون  / استعلام تن ماهی شیلتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913785/استعلام-شیر-پاکتی-200-سی-سی-دومینو'>استعلام شیر پاکتی 200 سی سی دومینو / استعلام شیر پاکتی 200 سی سی دومینو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913780/استعلام-ماکارانی-زر-500-گرم'>استعلام ماکارانی زر 500 گرم  / استعلام , استعلام ماکارانی زر 500 گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913771/استعلام-سوسیس-و--'>استعلام سوسیس و... / استعلام، استعلام سوسیس و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913777/استعلام-پشتیبانی-و-تامین-تجهیزات-دو-ایستگاه-سنجش-آلودگی-هوا'>استعلام پشتیبانی و تامین تجهیزات دو ایستگاه سنجش آلودگی هوا  / استعلام , استعلام پشتیبانی و تامین تجهیزات دو ایستگاه سنجش آلودگی هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912937/مزایده-فضاهای-تبلیغاتی-96-5-24'>مزایده فضاهای تبلیغاتی  96.5.24 / آگهی مزایده , مزایده فضاهای تبلیغاتی 96.5.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913774/استعلام-بیمه-مسئولیت-مدنی'>استعلام بیمه مسئولیت مدنی / استعلام، استعلام بیمه مسئولیت مدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913752/استعلام-Kvm-switch-raritan-KX-II-8Port'>استعلام  Kvm switch raritan-KX II-8Port / استعلام  Kvm switch raritan-KX II-8Port</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913762/استعلام-دوربین--صوتی-و-تصویر'>استعلام دوربین ، صوتی و تصویر / استعلام دوربین ، صوتی و تصویر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913753/استعلام-نقاشی-ساختمان'>استعلام نقاشی ساختمان / استعلام ,استعلام نقاشی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913764/استعلام-دوربین-مداربسته-خودرو'>استعلام  دوربین مداربسته خودرو  / استعلام , استعلام دوربین مداربسته خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913759/استعلام-اجاره-دو-دستگاه-خودروی-سواری-با-راننده'>استعلام اجاره دو دستگاه خودروی سواری با راننده / استعلام , استعلام اجاره دو دستگاه خودروی سواری با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913749/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-سرمایشی-96-5-24'>استعلام کولر گازی اسپیلت سرمایشی 96.5.24 / استعلام کولر گازی اسپیلت سرمایشی 96.5.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913758/استعلام-کابل-مخابراتی'>استعلام کابل مخابراتی  / استعلام کابل مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913754/استعلام-لامپ-ال-ای-دی-سقفی'>استعلام لامپ ال ای دی سقفی / استعلام ، لامپ ال ای دی سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912922/مناقصه-عملیات-پشتیبانی-امور-ماشین-آلات-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات پشتیبانی امور ماشین آلات نوبت دوم  / فراخوان مناقصه یک مرحله ای، مناقصه عملیات پشتیبانی امور ماشین آلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913775/استعلام-خرید-2-دستگاه-کلید-فشار-ضعیف'>استعلام خرید 2 دستگاه کلید فشار ضعیف / استعلام خرید 2 دستگاه کلید فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913755/استعلام-خرید-55-عدد-باطری-2-ولت-200-آمپر'>استعلام خرید 55 عدد باطری 2 ولت 200 آمپر / استعلام خرید 55 عدد باطری 2 ولت 200 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913773/استعلام-سمعک-سوپر-پاور-هوشمند-دینامیک'>استعلام سمعک سوپر پاور هوشمند دینامیک / استعلام، استعلام سمعک سوپر پاور هوشمند دینامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913756/استعلام-ویلچر-بزرگسال'>استعلام ویلچر بزرگسال  / استعلام ویلچر بزرگسال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913763/استعلام-لوازم-مصرفی-الکترونیک'>استعلام لوازم مصرفی الکترونیک  / استعلام، استعلام لوازم مصرفی الکترونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913772/استعلام-لوازم-مصرفی-رشته-آجر-چینی'>استعلام لوازم مصرفی رشته آجر چینی / استعلام لوازم مصرفی رشته آجر چینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913781/استعلام-صندلی-آییژه'>استعلام صندلی آییژه / استعلام  صندلی آییژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913750/استعلام-کاغذ-پرینتر-132-ستونی'>استعلام کاغذ پرینتر 132 ستونی  / استعلام , استعلام کاغذ پرینتر 132 ستونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913761/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام , استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913776/استعلام-شیر-غنی-شده-پاستوریزه-و-هموژنیزه-کم-چرب'>استعلام شیر غنی شده پاستوریزه و هموژنیزه کم چرب / استعلام , استعلام شیر غنی شده پاستوریزه و هموژنیزه کم چرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912926/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سیتروئن-زانتیا'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری سیتروئن زانتیا  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری سیتروئن زانتیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913768/استعلام-ساماندهی--تجهیز-و-ارتقاء-گردشگری'>استعلام ساماندهی ، تجهیز و ارتقاء گردشگری  / استعلام , استعلام ساماندهی ، تجهیز و ارتقاء گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913765/استعلام-مرمت-و-نگهداری-و-تعمیر-و-توسعه-ساختمان'>استعلام مرمت و نگهداری و تعمیر و توسعه ساختمان  / استعلام مرمت و نگهداری و تعمیر و توسعه ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913757/استعلام-ورق-کامپوزیت-فرمیوم'>استعلام ورق کامپوزیت فرمیوم  / استعلام, استعلام ورق کامپوزیت فرمیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913784/استعلام-رول-پلاک'>استعلام رول پلاک  / استعلام رول پلاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913779/استعلام-اجرای-کامپوزیت-به-روش-فیکس'>استعلام  اجرای کامپوزیت به روش فیکس / استعلام  اجرای کامپوزیت به روش فیکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913766/استعلام-هنری'>استعلام هنری  / استعلام , استعلام هنری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912930/مناقصه-خرید-شتابنگار-و-تجهیزات-هواشناسی-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید شتابنگار و تجهیزات هواشناسی و ... نوبت دوم  / فراخوان اعلام آمادگی مناقصه گران, مناقصه خرید شتابنگار و تجهیزات هواشناسی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913767/مناقصه-اجرای-ماسه-آسفالت-و-لکه-گیری-محور-و--'>مناقصه اجرای ماسه آسفالت و لکه گیری محور و ... / فراخوان مناقصات عمومی , مناقصه اجرای ماسه آسفالت و لکه گیری محور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913770/فراخوان-جزیره-میانی-راه-مهدی-آباد'>فراخوان جزیره میانی راه مهدی آباد / فراخوان, فراخوان جزیره میانی راه مهدی آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913789/مناقصه-تکمیل-سیستم-روشنایی-کمربندی-شرقی-ایلام'>مناقصه تکمیل سیستم روشنایی کمربندی شرقی ایلام / مناقصه عمومی، مناقصه تکمیل سیستم روشنایی کمربندی شرقی ایلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913787/مناقصه-ماسه-آسفالت-و-لکه-گیری-محور-زرنه-سومار'>مناقصه ماسه آسفالت و لکه گیری محور زرنه سومار / مناقصه عمومی، مناقصه ماسه آسفالت و لکه گیری محور زرنه سومار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913769/فراخوان-مناقصه-اجرای-ماسه-آسفالت-و-لکه-گیری-محور---'>فراخوان مناقصه اجرای ماسه آسفالت و لکه گیری محور .... / فراخوان مناقصه اجرای ماسه آسفالت و لکه گیری محور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912965/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-قطعه-5-تفکیکی'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان قطعه 5 تفکیکی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان قطعه 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913788/فراخوان-تهیه-نرم-افزار-و-استقرار-سیستم-نگهداری-پیشگیرانه-PM'>فراخوان تهیه نرم افزار و استقرار سیستم نگهداری پیشگیرانه PM / فراخوان, فراخوان تهیه نرم افزار و استقرار سیستم نگهداری پیشگیرانه PM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913790/استعلام-خرید-لوازم-توانبخشی-سمعک-و-باطری-سمعک'>استعلام خرید لوازم توانبخشی سمعک و باطری سمعک  / استعلام خرید لوازم توانبخشی سمعک و باطری سمعک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913778/مناقصه-اجرای-ماسه-آسفالت-محور-سه-راهی-بانرحمان'>مناقصه اجرای ماسه آسفالت محور سه راهی بانرحمان  / مناقصه اجرای ماسه آسفالت محور سه راهی بانرحمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913186/مزایده-دستگاه-فریزر--'>مزایده دستگاه فریزر... / مزایده , مزایده دستگاه فریزر... مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913210/مزایده-زمین-شالیزاری-کاربری-کشاورزی-نوبت-اول'>مزایده زمین شالیزاری کاربری کشاورزی نوبت اول / مزایده زمین شالیزاری کاربری کشاورزی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913288/اصلاحیه-مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-نیروگاه-سیکل-ترکیبی'>اصلاحیه مناقصه خرید قطعات یدکی نیروگاه سیکل ترکیبی / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه خرید قطعات یدکی نیروگاه سیکل ترکیبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913194/تجدید-مناقصه-خدمات-شهری-96-5-24'>تجدید مناقصه خدمات شهری 96.5.24 / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خدمات شهری  96.5.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913171/تجدید-مناقصه-حفاظت-از-اراضی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حفاظت از اراضی  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، تجدید مناقصه حفاظت از اراضی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913224/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-مغازه-43متر'>مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ مغازه 43متر  / مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ مغازه 43متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913197/مناقصه-خرید-1000-هزار-عدد-سطل-زباله'>مناقصه خرید 1000 هزار عدد سطل زباله / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 1000 هزار عدد سطل زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913203/مناقصه-پروژه-باقیمانده-خط-تغذیه-چرداول'>مناقصه پروژه باقیمانده خط تغذیه چرداول  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه باقیمانده خط تغذیه چرداول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913222/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-145-6متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 145.6متر / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 145.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913218/فراخوان-عملیات-اجرایی-احداث-ساختمان-های-اصلی--جنبی-و-محوطه-سازی'>فراخوان عملیات اجرایی احداث ساختمان های اصلی ، جنبی و محوطه سازی  / فراخوان عملیات اجرایی احداث ساختمان های اصلی ، جنبی و محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913182/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-72-80متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 72.80متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 72.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913201/مناقصه-خدمات-اداری-ستاد-و-نواحی-منطقه'>مناقصه خدمات اداری ستاد و نواحی منطقه  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خدمات اداری ستاد و نواحی منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913157/ارزیابی-کیفی-واگذاری-خدمات-مدیریت-بهره-برداری-شهرها-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی واگذاری خدمات مدیریت بهره برداری شهرها نوبت دوم  / آگهی شناسایی ارزیابی کیفی مناقصه گران ، ارزیابی کیفی واگذاری خدمات مدیریت بهره برداری شهرها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913161/مناقصه-خرید-ایستگاه-T-B-S--C-G-S-و-میترینگ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ایستگاه T.B.S , C.G.S و میترینگ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید ایستگاه T.B.S , C.G.S و میترینگ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912901/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-1450مترمربع'>مزایده ملک مشاع مساحت 1450مترمربع / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت 1450مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913173/مزایده-ششدانگ-ساختمان-به-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان به مساحت دویست متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان به مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913168/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913141/مزایده-کامیونی-مدل-86-سیستم-ایسوز'>مزایده کامیونی مدل 86 سیستم ایسوز  / مزایده , مزایده کامیونی مدل 86 سیستم ایسوز  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913185/مزایده-ملک-مسکونی-دو-خوابه-68-77متر'>مزایده ملک مسکونی دو خوابه 68.77متر  / مزایده ,مزایده ملک مسکونی دو خوابه 68.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913163/مزایده-واگذاری-واحدهای-تجاری--مرحله-ششم'>مزایده واگذاری واحدهای تجاری - مرحله ششم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری واحدهای تجاری - مرحله ششم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913155/فراخوان-مناقصه-عملیات-آبخیزداری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات آبخیزداری نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عملیات آبخیزداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913234/مزایده-ششدانگ-یکباب-تاسیسات-پرواربندی-گوساله-عرصه-4650متر'>مزایده ششدانگ یکباب تاسیسات پرواربندی گوساله عرصه 4650متر  / مزایده ششدانگ یکباب تاسیسات پرواربندی گوساله عرصه 4650متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912902/مزایده-ملک-به-مساحت-166-6مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 166.6مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 166.6مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913235/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-110متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 110متر  / مزایده ششدانگ زمین مساحت 110متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913169/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه سواری سمند / مزایده یک دستگاه سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913162/مزایده-تراکتور-رومانی--چاپر-ذرت--مور-ویشاقه--موتورجوش'>مزایده تراکتور رومانی ، چاپر ذرت ، مور ویشاقه ، موتورجوش / مزایده تراکتور رومانی ، چاپر ذرت ، مور ویشاقه ، موتورجوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913196/مزایده-وانت-نیسان'>مزایده وانت نیسان / مزایده وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913237/مزایده-اموال-توقیفی-مساحت-عرصه-38-متر-بصورت-مغازه'>مزایده اموال توقیفی مساحت عرصه 38 متر بصورت مغازه  / مزایده اموال توقیفی مساحت عرصه 38 متر بصورت مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913225/فراخوان-عملیات-تکمیلی-ایستگاه-پمپاژ'>فراخوان عملیات تکمیلی ایستگاه پمپاژ / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان عملیات تکمیلی ایستگاه پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913167/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش سه قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913170/مزایده-عرصه-یک-قطعه-زمین-زراعی-4500-69متر'>مزایده عرصه یک قطعه زمین زراعی 4500.69متر / مزایده ,مزایده عرصه یک قطعه زمین زراعی 4500.69متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913255/اصلاحیه-مزایده-جمع-آوری-عواید-حاصل-از-بهای-خدمات-زباله'>اصلاحیه مزایده جمع آوری عواید حاصل از بهای خدمات زباله / اصلاحیه مزایده کتبی,مزایده جمع آوری عواید حاصل از بهای خدمات زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912904/مزایده-زمین-به-مساحت-270مترمربع'>مزایده زمین به مساحت 270مترمربع / مزایده,مزایده زمین به مساحت 270مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913134/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-آر-دی-آی-1600-مدل-85'>مزایده یک دستگاه خودرو آر دی آی 1600 مدل 85  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو آر دی آی 1600 مدل 85  نوبت ا ول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913165/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-طبقه-سوم-آپارتمان'>مزایده سه دانگ از ششدانگ طبقه سوم آپارتمان / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ طبقه سوم آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913160/مزایده-واگذاری-زمین-کاربری-مسکونی-مساحت-1017متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری زمین کاربری مسکونی مساحت 1017متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری زمین کاربری مسکونی مساحت 1017متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913154/مزایده-عمومی-مغازه-های-طبقه-اول-و-دوم'>مزایده عمومی مغازه های طبقه اول و دوم / آگهی مزایده , مزایده عمومی مغازه های طبقه اول و دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913219/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-نه-نیشابور'>مزایده پلاک ثبتی بخش نه نیشابور / مزایده پلاک ثبتی بخش نه نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913138/مزایده-یک-عدد-سیلو---نوبت-دوم'>مزایده یک عدد سیلو ....نوبت دوم / مزایده, مزایده یک عدد سیلو ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913214/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت دویست متر / مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913212/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-2356متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 2356متر  / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 2356متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913216/مزایده-سند-ثبتی-شماره-103-فرعی-از-286-اصلی'>مزایده سند ثبتی شماره 103 فرعی از 286 اصلی  / مزایده سند ثبتی شماره 103 فرعی از 286 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912950/مزایده-واگذاری-دو-قطعه-زمین-مسکونی-508-98-و-465متر'>مزایده واگذاری دو قطعه زمین مسکونی 508.98 و 465متر  / مزایده,مزایده واگذاری دو قطعه زمین مسکونی 508.98 و 465متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913126/مزایده-ساختمان-مدرسه-راه-حق'>مزایده ساختمان مدرسه راه حق  / مزایده, مزایده ساختمان مدرسه راه حق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913190/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-120-60متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 120.60متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 120.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913192/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-زیربنای-309-4متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی زیربنای 309.4متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی زیربنای 309.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913291/دومین-کنفرانس-پدافند-غیر-عامل-و-پیشرفت-پایدار-96-5-24'>دومین کنفرانس پدافند غیر عامل و پیشرفت پایدار 96.5.24 / دومین کنفرانس پدافند غیر عامل و پیشرفت پایدار 96.5.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913148/مزایده-ساختمان-به-مساحت-124-81متر'>مزایده ساختمان به مساحت 124.81متر / مزایده,مزایده ساختمان به مساحت 124.81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913151/مزایده-هفت-قطعه-زمین-اراضی-مزروعی'>مزایده هفت قطعه زمین اراضی مزروعی / مزایده,مزایده هفت قطعه زمین اراضی مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913156/مزایده-سرقفلی-مغازه-بخش-یازده-تهران'>مزایده سرقفلی مغازه بخش یازده تهران / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه بخش یازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913117/مناقصه-عملیات-نگهداری-و-راهداری-راههای--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نگهداری و راهداری راههای - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری و راهداری راههای - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912906/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-7-چناران-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین بخش 7 چناران نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش 7 چناران نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913107/مناقصه-احداث-سر-وصل-های-شبکه-توزیع-آب-نوبت-دوم'>مناقصه احداث سر وصل های شبکه توزیع آب نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه احداث سر وصل های شبکه توزیع آب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913244/اصلاحیه-مناقصه-خرید-اطلاعات-فنی-براساس-اندازه-گیری-و-آنالیز-آلاینده-هوا'>اصلاحیه مناقصه خرید اطلاعات فنی براساس اندازه گیری و آنالیز آلاینده هوا / اصلاحیه، مناقصه خرید اطلاعات فنی براساس اندازه گیری و آنالیز آلاینده های هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913103/فراخوان-الکتروپمپ---نوبت-دوم'>فراخوان  الکتروپمپ.... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (عمومی دو مرحله ای) , فراخوان   الکتروپمپ.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913085/مزایده-فروش-یکدستگاه-چاپ-بنر-مارک-تجاری-کمپانی-DGI-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه چاپ بنر مارک تجاری کمپانی DGI  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یکدستگاه چاپ بنر مارک تجاری کمپانی DGI  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913092/مناقصه-تهیه-مصالح-و--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و ...نوبت دوم  / برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913106/فراخوان-خدمات-مالی-و-حسابداری-حوزه-عملکرد-سازمان-ملی-زمین-تجدید'>فراخوان خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمین تجدید  / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمین تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913129/مناقصه-برق-رسانی-به-روستاها'>مناقصه برق رسانی به روستاها / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه برق رسانی به روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912909/مزایده-ششدانگ-عمارت-مسکونی-تحت-پلاک-1496-فرعی'>مزایده ششدانگ عمارت مسکونی تحت پلاک 1496 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مسکونی تحت پلاک 1496 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913150/مزایده-64-قلم-البسه-و-پوشاک-زنانه'>مزایده  64 قلم البسه و پوشاک زنانه  / مزایده,مزایده  64 قلم البسه و پوشاک زنانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913176/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-عرصه-صد-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه صد متر   / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه صد متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913131/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-آبرسانی-روستاهای-شهرستان-بندرخمیر'>فراخوان مناقصه  تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان بندرخمیر / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه  تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان بندرخمیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913143/مزایده-واگذاری-یک-باب-بوفه'>مزایده واگذاری یک باب بوفه  / مزایده عمومی , مزایده واگذاری یک باب بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913125/مزایده-فروش-24-دستگاه-واکن-پلور-سبز--تجدید'>مزایده فروش 24 دستگاه واکن پلور سبز ...تجدید  / مزایده، مزایده فروش 24 دستگاه واکن پلور سبز ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912982/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-8152متر'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 8152متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 8152متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912987/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-13570متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 13570متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 13570متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912992/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت210-25متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت210.25متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت210.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913127/مزایده-فروش-یکباب-گاراژ-گلی--یکدستگاه-موتورسیکلت-هندا--'>مزایده فروش یکباب گاراژ گلی ، یکدستگاه موتورسیکلت هندا... / آگهی مزایده , مزایده فروش یکباب گاراژ گلی ، یکدستگاه موتورسیکلت هندا....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913065/مزایده-املاک-موروثی'>مزایده املاک موروثی / مزایده,مزایده املاک موروثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912912/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-فضاهای-تبلیغاتی-ایستگاه-تهران--'>تجدید مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه تهران... / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه تهران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912946/مزایده-یک-دستگاه-پرکن-2-نازله-ماست'>مزایده یک دستگاه پرکن 2 نازله ماست  / مزایده یک دستگاه پرکن 2 نازله ماست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913061/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-مساحت-3600متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 3600متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 3600متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913060/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-3000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 3000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 3000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913056/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-خانه-به-همراه-4-باب-مغازه-و-محوطه'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه به همراه 4 باب مغازه و محوطه  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه به همراه 4 باب مغازه و محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913053/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-مجموع-ششدانگ-واحد-مسکونی-نیمه-کاره'>مزایده سه دانگ مشاع از مجموع ششدانگ واحد مسکونی نیمه کاره / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از مجموع ششدانگ واحد مسکونی نیمه کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913049/مزایده-یکباب-خانه-و-محوطه-و-باغ-توت-نوبت-دوم'>مزایده یکباب خانه و محوطه و باغ توت نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب خانه و محوطه و باغ توت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913067/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-و-باغ-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه و باغ نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه و باغ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913175/مزایده-تعداد-1350-قوطی-یک-کیلویی-ضد-زنگ'>مزایده تعداد 1350 قوطی یک کیلویی ضد زنگ / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده تعداد 1350 قوطی یک کیلویی ضد زنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913070/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-195مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت اعیان 195مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 195مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912998/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-به-مساحت-1938متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 1938متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 1938متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913135/مزایده-فروش-انواع-تانکر--یکدستگاه-لیتر-شمار'> مزایده فروش انواع تانکر ، یکدستگاه لیتر شمار  / آگهی مزایده اموال منقول ,  مزایده فروش انواع تانکر ، یکدستگاه لیتر شمار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912995/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-66-46متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 66.46متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 66.46متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913030/مزایده-ششدانگ-زمین-صیفی-کاری-بخش-22-گیلان'>مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری بخش 22 گیلان  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری بخش 22 گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913130/مزایده-تعداد-650-عدد-ماشین-حساب-مهندسی--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 650 عدد ماشین حساب مهندسی  - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده تعداد 650 عدد ماشین حساب مهندسی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913123/مزایده-یک-دستگاه-بسته-بندی-دو-توزین-اتوماتیک--'>مزایده یک دستگاه بسته بندی دو توزین اتوماتیک ... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه بسته بندی دو توزین اتوماتیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913028/مزایده-یک-قطعه-باغ-مرکبات-مساحت-2600متر'>مزایده یک قطعه باغ مرکبات مساحت 2600متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مرکبات مساحت 2600متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913114/مزایده-یک-دستگاه-پرس-بادی-40-تنی--'>مزایده یک دستگاه پرس بادی 40 تنی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه پرس بادی 40 تنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913033/مزایده-یک-قطعه-زمین-بایر-و-پشته-800متر'>مزایده یک قطعه زمین بایر و پشته 800متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بایر و پشته 800متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913036/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-یک-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت یک هکتار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت یک هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913037/مزایده-ملک-با-قدمت-ده-ساله-نوبت-اول'>مزایده ملک با قدمت ده ساله نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با قدمت ده ساله نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913147/مزایده-سه-دستگاه-چرخ-خیاطی'>مزایده سه دستگاه چرخ خیاطی / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده سه دستگاه چرخ خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912952/مناقصه-P-F-FLOCON-GATE-VALVE--نوبت-دوم'>مناقصه P/F FLOCON GATE VALVE-  نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه P/F FLOCON GATE VALVE- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913140/مزایده-چرم-آستری-قهوه-ای-رنگ-کفش'>مزایده چرم آستری قهوه ای رنگ کفش  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده چرم آستری قهوه ای رنگ کفش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913136/مزایده-یک-دستگاه-لبه-چسبان-pvc'>مزایده یک دستگاه لبه چسبان pvc  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه لبه چسبان pvc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913044/مزایده-زمین-مزروعی-بخش-یازده-تبریز-نوبت-اول'>مزایده زمین مزروعی بخش یازده تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مزروعی بخش یازده تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913153/مزایده-خودرو-سواری-پراید-مدل-1385'>مزایده خودرو سواری پراید مدل 1385  / آگهی مزایده، مزایده خودرو سواری پراید مدل 1385 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913158/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس-مدل-89--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 89  - نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 89 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913023/مزایده-دو-هکتار-زمین-کشاورزی'>مزایده دو هکتار زمین کشاورزی / مزایده,مزایده دو هکتار زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913166/مزایده-8-عدد-پالت-سلفون'>مزایده  8 عدد پالت سلفون / آگهی مزایده مال منقول، مزایده  8 عدد پالت سلفون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913002/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-دو-اهواز'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913152/مزایده-فروش-یکدستگاه-نیسان'>مزایده فروش یکدستگاه نیسان / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913005/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-بخش-دو-قوچان'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش دو قوچان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش دو قوچان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912927/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مهندسینن-مشاور'>فراخوان ارزیابی کیفی مهندسینن مشاور  / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی مهندسینن مشاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913146/مزایده-فروش-یکدستگاه-تانکر-سه-محور-طرح-ماموت'>مزایده فروش یکدستگاه تانکر سه محور طرح ماموت  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه تانکر سه محور طرح ماموت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913008/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-291-50متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 291.50متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 291.50متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913013/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-148-8متر'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت 148.8متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 148.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913016/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-224متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 224متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 224متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913105/مزایده-خودرو-پی-کی-سپند'>مزایده خودرو پی کی سپند / آگهی مزایده، مزایده خودرو پی کی سپند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913019/مزایده-ششدانگ-پلاک-1569-8133-بخش-سه-اهواز'>مزایده ششدانگ پلاک 1569/8133 بخش سه اهواز  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1569/8133 بخش سه اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913098/مزایده-پلی-اتیلن-HB0035-واحد-کیلوگرم-تعداد-39000'>مزایده  پلی اتیلن HB0035 واحد کیلوگرم تعداد 39000  / مزایده, مزایده  پلی اتیلن HB0035 واحد کیلوگرم تعداد 39000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913090/فراخوان-ایجاد-و-توسعه-دفاتر-خدمات-الکترونیک-قضایی-96-5-24'>فراخوان ایجاد و توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی 96.5.24 / فراخوان ایجاد و توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی  96.5.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913110/مزایده-مدیریت-پارکبان--مرحله-سوم-ـ-نوبت-اول-96-5-24'>مزایده مدیریت پارکبان  - مرحله سوم ـ نوبت اول 96.5.24 / آگهی مزایده , مزایده مدیریت پارکبان  - مرحله سوم ـ نوبت اول 96.5.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913084/مزایده-فروش-تعدادی-از-مستحدثات-شامل-واحدهای-کارگاهی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از مستحدثات شامل واحدهای کارگاهی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از مستحدثات شامل واحدهای کارگاهی فروشگاهی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913240/مزایده-فروش-یک-عدد-میز-مدیریتی---'>مزایده فروش یک عدد میز مدیریتی..... / مزایده اموال منقول , مزایده فروش یک عدد میز مدیریتی.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913115/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-آبرسانی-96-5-24'>فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی 96.5.24 / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی 96.5.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913096/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه  / مزایده , مزایده تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913071/فراخوان-عملیات-تکمیلی-سدخاکی-لاورمیستان'>فراخوان عملیات تکمیلی سدخاکی لاورمیستان  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , فراخوان عملیات تکمیلی سدخاکی لاورمیستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913111/مناقصه-استقرار-اتوماسیون-سیستم-اداری---'>مناقصه استقرار اتوماسیون سیستم اداری  .... / مناقصه استقرار اتوماسیون سیستم اداری  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913078/تجدید-مناقصه-7000-دستگاه-کنتور-آب-توربینی-مولتی-جت--'>تجدید مناقصه 7000 دستگاه کنتور آب توربینی مولتی جت ... / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه 7000 دستگاه کنتور آب توربینی مولتی جت ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913100/مزایده-انواع-فرش--'>مزایده انواع فرش ... / مزایده انواع فرش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913122/مزایده-ششدانگ-زمین-و-یکباب-خانه'>مزایده ششدانگ زمین و یکباب خانه  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین و یکباب خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913083/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت پیکان  / مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913113/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-138-82متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 138.82متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 138.82متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913118/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-102-48متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 102.48متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 102.48متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913091/مزایده-کامیون-ولوو-کمپرسی'>مزایده کامیون ولوو کمپرسی / مزایده کامیون ولوو کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913089/مزایده-قالیچه'>مزایده قالیچه / اگهی مزایده ,مزایده قالیچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913178/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-مساحت-83-41متر'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 83.41متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 83.41متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913180/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت دویست متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913094/مزایده-اتومبیل-سمند'>مزایده اتومبیل سمند / آگهی مزایده , مزایده اتومبیل سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913104/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-مغازه-115متر'>مزایده سه دانگ مشاع از مغازه 115متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از مغازه 115متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913073/اگهی-مزایده-تراکتور-کشاورزی-و-تریلی-کشنده'>اگهی مزایده تراکتور کشاورزی و تریلی کشنده / اگهی مزایده تراکتور کشاورزی و تریلی کشنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913055/فراخوان-احداث-و-نگهداری-فضای-سبز-شرق--نوبت-دوم'>فراخوان احداث و نگهداری فضای سبز شرق - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی ، فراخوان احداث و نگهداری فضای سبز شرق - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913082/فراخوان-ارزیابی-کیفی-و-فنی-خرید-خدمات-مشاوره'>فراخوان ارزیابی کیفی و فنی خرید خدمات مشاوره / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی کیفی و فنی خرید خدمات مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913058/مزایده-260-عدد-رینگ-موتور-پژو-405'>مزایده 260 عدد رینگ موتور پژو 405  / آگهی مزایده، مزایده 260 عدد رینگ موتور پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913063/ارزیابی-کیفی-راهبری--نگهداری-و-تعمیرات-شناورهای-جستجو-و-نجات--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی راهبری ، نگهداری و تعمیرات شناورهای جستجو و نجات  - نوبت دوم  / ارزیابی کیفی , مناقصه راهبری ، نگهداری و تعمیرات شناورهای جستجو و نجات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913093/مزایده-تعداد-22-قطعه-زمین-مسکونی-تجاری'>مزایده تعداد 22 قطعه زمین مسکونی تجاری  / مزایده,مزایده تعداد 22 قطعه زمین مسکونی تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913069/مناقصه-بهسازی-آسفالت-معابر-سطح-شهر-اهواز'>مناقصه بهسازی آسفالت معابر سطح شهر اهواز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی آسفالت معابر سطح شهر اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912939/مناقصه-High-pressure-flexlble-hose-نوبت-دوم'>مناقصه High pressure flexlble hose نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصهHigh pressure flexlble hose نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913051/فراخوان-واگذاری-پوشش-های-بیمه-آتش-سوزی---نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری پوشش های بیمه آتش سوزی ... نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان واگذاری پوشش های بیمه آتش سوزی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913077/مزایده-فروش-پلاک-های-مسکونی--کارگاهی-نوبت-دوم'>مزایده فروش پلاک های مسکونی  - کارگاهی  نوبت دوم  / مزایده ,  مزایده فروش پلاک های مسکونی  - کارگاهی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913080/مناقصه-بدنه-سازی-سیلاب-زمان-آباد-نوبت-دوم'>مناقصه  بدنه سازی سیلاب زمان آباد  نوبت دوم  /  مناقصه ,  مناقصه  بدنه سازی سیلاب زمان آباد  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913032/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-محوطه-سازی-و-ساخت-سرویس-بهداشتی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی و ساخت سرویس بهداشتی تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی و ساخت سرویس بهداشتی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913102/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-465-3متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 465.3متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 465.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913052/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-تجدید'>مناقصه انجام امور خدماتی تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدماتی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913045/مزایده-فروش-پنج-دستگاه-سنگ-شکن-مخروطی-هیدروکن-نوبت-دوم'>مزایده فروش پنج دستگاه سنگ شکن مخروطی هیدروکن نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش پنج دستگاه سنگ شکن مخروطی هیدروکن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913068/مزایده-فروش-حدودا-مقدار-280-تن-محصولات-باغات-زیتون'>مزایده فروش حدودا مقدار 280 تن محصولات باغات زیتون  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش حدودا مقدار 280 تن محصولات باغات زیتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913038/مناقصه-مطالعات-ارزیابی-اثرات-زیست-محیطی-شهرک-صنعتی----نوبت-دوم'>مناقصه مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی شهرک صنعتی  .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی شهرک صنعتی  .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913064/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-آبرسانی'>فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913043/مناقصه-عملیات-اجرایی-تقاطع-های-کنارگذر-بوکان--در-استان-آذربایجان-غربی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی تقاطع های کنارگذر بوکان , در استان آذربایجان غربی نوبت دوم  / مناقصه عملیات اجرایی تقاطع های کنارگذر بوکان , در استان آذربایجان غربی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913057/مناقصه-نظارت-کارگاهی-پروژه-های-گازرسانی'>مناقصه نظارت کارگاهی پروژه های گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نظارت کارگاهی پروژه های گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913075/مزایده-پراید-رنگ-دودی-روغنی'>مزایده  پراید رنگ دودی روغنی  / مزایده,مزایده  پراید رنگ دودی روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913029/مناقصه-تامین-خدمات-خودرویی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات خودرویی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین خدمات خودرویی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913031/مناقصه-تعمیرات-سایبان-بارگیری-و-اصلاح-خطوط-انبار-نفت-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات سایبان بارگیری و اصلاح خطوط انبار نفت  تجدید - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات سایبان بارگیری و اصلاح خطوط انبار نفت تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913074/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-251-92متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 251.92متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 251.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913088/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-997متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 997متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 997متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913041/مناقصه-خرید-تجهیزات-آزمایشگاهی-و--'>مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاهی و....  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاهی و.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913054/پیش-فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-تعمیر-و-تجهیز-سالن-شجاعت--'>پیش فراخوان جذب سرمایه گذار تعمیر و تجهیز سالن شجاعت ... / پیش فراخوان جذب سرمایه گذار تعمیر و تجهیز سالن شجاعت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913099/تجدید-مناقصه-خرید-خدمات-بهداری-درمانگاهی'>تجدید مناقصه خرید خدمات بهداری درمانگاهی  / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید خدمات بهداری درمانگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913109/تجدید-مناقصه-خرید-سفتی-ولو-نیروگاهی'>تجدید مناقصه خرید سفتی ولو نیروگاهی  / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید سفتی ولو نیروگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913087/فراخوان-تامین-نیروی-انسانی'>فراخوان تامین نیروی انسانی  / مناقصه، فراخوان تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912935/مناقصه-PARTS-FOR-HOOK-VARCO-BJ-5500-نوبت-دوم'>مناقصه PARTS FOR HOOK VARCO BJ-5500 نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه PARTS FOR HOOK VARCO BJ-5500 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913015/مناقصه-عملیات-تهیه-و-تولید-لایه-محافظ--مرحله-دوم'>مناقصه عملیات تهیه و تولید لایه محافظ - مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تهیه و تولید لایه محافظ - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913018/مناقصه-عملیات-بارگیری--حمل--باراندازی-و-تسطیح-مصالح-پوسته-و-رس-مرحله-دوم'>مناقصه عملیات بارگیری ، حمل ، باراندازی و تسطیح مصالح پوسته و رس مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات بارگیری ، حمل ، باراندازی و تسطیح مصالح پوسته و رس مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913004/فراخوان-زیرسازی-و-آسفالت-نوبت-دوم'>فراخوان زیرسازی و آسفالت  نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان زیرسازی و آسفالت به متراژ تقریبی 13000 مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913006/فراخوان-نگهداری-تاسیسات-مجموعه-امور-دانشجویی--نوبت-دوم'>فراخوان نگهداری تاسیسات مجموعه امور دانشجویی ...نوبت دوم / فراخوان نگهداری تاسیسات مجموعه امور دانشجویی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913025/مناقصه-انجام-هر-گونه-بازرسی-و-آزمایش-های-لازم-حین-ساخت-جهت-تجهیزات'>مناقصه انجام هر گونه بازرسی و آزمایش های لازم حین ساخت جهت تجهیزات / مناقصه , مناقصه انجام هر گونه بازرسی و آزمایش های لازم حین ساخت جهت تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912980/فراخوان-ارائه-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>فراخوان ارائه خدمات شهری  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی ، فراخوان  ارائه خدمات شهری   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912981/فراخوان-مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-065-(ب)--تکرار-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 065 (ب) ...تکرار نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 065 (ب) ... تکرار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913007/مناقصه-خدمات-ایاب-و-ذهاب-درون-و-برون-شهری'>مناقصه خدمات ایاب و ذهاب درون و برون شهری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات ایاب و ذهاب درون و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912966/مناقصه-اجاره-یک-فروند-شناور-ASD-نوبت-دوم'>مناقصه اجاره یک فروند شناور ASD  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه اجاره یک فروند شناور ASD  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912994/آگهی-ارزیابی-کیفی-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-تهیه--طبخ-و-سه-وعده-غذا-و--نوبت-دوم'>آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی انجام خدمات تهیه , طبخ و سه وعده غذا و...نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی  , آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی انجام خدمات تهیه , طبخ و سه وعده غذا و...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913048/مزایده-رول-شبرینگ-رول-سه-لایه--'>مزایده رول شبرینگ- رول سه لایه ... / مزایده , مزایده رول شبرینگ- رول سه لایه ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913076/مزایده-ملک-به-مساحت-114-60مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 114.60مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 114.60مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913079/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913039/مزایده-مایع-ظرفشویی-یک-کیلویی-ریکا'>مزایده مایع ظرفشویی یک کیلویی ریکا  / مزایده , مزایده مایع ظرفشویی یک کیلویی ریکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913081/مزایده-ملک-به-مساحت-500مترمربع-قدمت-بنا-24-سال'>مزایده ملک به مساحت 500مترمربع قدمت بنا 24 سال  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 500مترمربع قدمت بنا 24 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913035/مزایده-سواری-هیوندا-سوناتا-تیپ-2400T-مدل-2010'>مزایده سواری هیوندا سوناتا تیپ 2400T مدل 2010  / مزایده, مزایده سواری هیوندا سوناتا تیپ 2400T مدل 2010 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913097/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مساحت-7-01مترمربع'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 7.01مترمربع  / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 7.01مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913066/مناقصه-خدمات-پاسخگویی-به-تماس-هاورودی-مرکز-122'>مناقصه خدمات پاسخگویی به تماس هاورودی مرکز 122  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات پاسخگویی به تماس هاورودی مرکز 122  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913241/مزایده-پلاک-ثبتی-123-13914'>مزایده پلاک ثبتی 123/13914   / مزایده پلاک ثبتی 123/13914  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913246/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-142-24متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 142.24متر  / مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 142.24متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913249/مزایده-20-167-سهم-از-240-سهم-مساحت-279متر'>مزایده 20.167 سهم از 240 سهم مساحت 279متر  / مزایده 20.167 سهم از 240 سهم مساحت 279متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913059/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-سالن-های-ورزشی'>مزایده واگذاری تعدادی از سالن های ورزشی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری تعدادی از سالن های ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913144/تجدید-مناقصه-تامین-تجهیزات-فنی-و-حرفه-ای-کاردانش-تربیت-بدنی-و-خوابگاهی'>تجدید مناقصه تامین تجهیزات فنی و حرفه ای- کاردانش- تربیت بدنی و خوابگاهی / آگهی ارزیابی کیفی و تجدید مناقصه, تجدید مناقصه تامین تجهیزات فنی و حرفه ای- کاردانش- تربیت بدنی و خوابگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913195/مناقصه-احداث-کانال-دفع-آب-های-سطحی-و--'>مناقصه  احداث کانال دفع آب های سطحی و ... / مناقصه عمومی, مناقصه  احداث کانال دفع آب های سطحی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913022/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-جی-تی-ایکس-آی'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید جی تی ایکس آی / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید جی تی ایکس آی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913205/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-مازاد-نوبت-دوم'> مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد نوبت دوم  /  مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913128/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-بصورت-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش تعدادی از املاک بصورت نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک بصورت نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912938/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-نگهبانی'>مناقصه واگذاری انجام امور نگهبانی  / مناقصه ، مناقصه واگذاری انجام امور نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913095/مزایده-فروش-آهن-آلات-ذوبی-ضایعاتی-و--'>مزایده فروش آهن آلات ذوبی ضایعاتی و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش آهن آلات ذوبی ضایعاتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913124/مناقصه-انجام-خدمات-جمع-آوری--حمل-و-دفع-فاضلاب-پیکره-های-مختلف'>مناقصه انجام خدمات جمع آوری ، حمل و دفع فاضلاب پیکره های مختلف  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات جمع آوری ، حمل و دفع فاضلاب پیکره های مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913050/مزایده-فروش-کنتورهای-آب-اسقاطی-و-ضایعات-چدن---نوبت-دوم'>مزایده فروش کنتورهای آب اسقاطی و ضایعات چدن.... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش کنتورهای آب اسقاطی و ضایعات چدن.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913047/تجدید-مناقصه-امور-خدمات-عمومی-مجتمع-خدماتی-رفاهی'>تجدید مناقصه امور خدمات عمومی مجتمع خدماتی رفاهی / فراخوان تجدید مناقصه , تجدید مناقصه امور خدمات عمومی مجتمع خدماتی رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913137/مزایده-فروش-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-مساحت-مفید-66-36متر'>مزایده فروش ششدانگ سرقفلی مغازه مساحت مفید 66.36متر  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ سرقفلی مغازه مساحت مفید 66.36متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913026/مزایده-فروش-ماشین-آلات-و-ملک'>مزایده فروش ماشین آلات و ملک / مزایده , مزایده فروش ماشین آلات و ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913034/مزایده-فروش-محصول-سردرختی-و--'>مزایده فروش محصول سردرختی و ... / آگهی مزایده ، مزایده فروش محصول سردرختی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912923/مزایده-اقلام-مستعمل-شامل-ضایعات-فلزی----نوبت-دوم'>مزایده اقلام مستعمل شامل ضایعات فلزی ..... نوبت دوم  / مزایده اقلام مستعمل شامل ضایعات فلزی .....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913172/مناقصه-ارائه-خدمات-بیمه-عمر-و-حوادث-گروهی--بیمه-درمانی-تکمیلی'>مناقصه ارائه خدمات بیمه عمر و حوادث گروهی ، بیمه درمانی تکمیلی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه ارائه خدمات بیمه عمر و حوادث گروهی ، بیمه درمانی تکمیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913177/تجدید-مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-و-تهیه-غذا'>تجدید مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و تهیه غذا / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و تهیه غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913184/مزایده-فروش-دو-دستگاه-لیفتراک-مدل-سپاهان-لیفتر'>مزایده فروش دو دستگاه لیفتراک مدل سپاهان لیفتر  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش دو دستگاه لیفتراک مدل سپاهان لیفتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913159/مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری-سرپناه-و-پل-فلزی-و--'>مناقصه انجام عملیات نگهداری سرپناه و پل فلزی و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات نگهداری سرپناه و پل فلزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913062/مزایده-فروش-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-و-ماشین-آلات'>مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین و ماشین آلات  / مزایده , مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913139/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-دو-بروجرد'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو بروجرد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو بروجرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913142/مزایده-ششدانگ-یکباب-پلاک-31-فرعی-از-2066-اصلی'>مزایده ششدانگ یکباب پلاک 31 فرعی از 2066 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب پلاک 31 فرعی از 2066 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913145/مزایده-ششدانگ-یکباب-پلاک-شماره-920-بخش-یک-بروجرد'>مزایده ششدانگ یکباب پلاک شماره 920 بخش یک بروجرد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب پلاک شماره 920 بخش یک بروجرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912914/فراخوان-ارزیابی-کیفی--تعمیرات-ابزار-دقیق-SPA--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی   تعمیرات ابزار دقیق SPA...نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (عمومی دو مرحله ای) , فراخوان ارزیابی کیفی   تعمیرات ابزار دقیق SPA... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913133/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-795-02مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 795.02مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 795.02مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913112/مزایده-5-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-32000متر'>مزایده 5 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 32000متر  / مزایده,مزایده 5 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 32000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913539/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-کانال-دفع-آبهای-سطحی'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری کانال دفع آبهای سطحی / اصلاحیه , مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری کانال دفع آبهای سطحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913532/مزایده-دو-قطعه-باغ-و-موازی-70-دقیقه-آب'>مزایده دو قطعه باغ و موازی 70 دقیقه آب  / مزایده,مزایده دو قطعه باغ و موازی 70 دقیقه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912921/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند   / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913598/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-خرید-خدمات-حسابداری-مالی--کنترلی-و-نظارتی'>مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید خدمات حسابداری مالی ، کنترلی و نظارتی / مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید خدمات حسابداری مالی ، کنترلی و نظارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913608/استعلام-دستگاه-کارت-خوان-بدون-تماس'>استعلام دستگاه کارت خوان بدون تماس  / استعلام , استعلام دستگاه کارت خوان بدون تماس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913581/استعلام-پرینتر-رنگی'>استعلام پرینتر رنگی / استعلام پرینتر رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913597/استعلام-هارد-سرور'>استعلام هارد سرور  / استعلام هارد سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913610/استعلام-دستگاه-آنالایز-کلر'>استعلام دستگاه آنالایز کلر / استعلام دستگاه آنالایز کلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913622/استعلام-اتصالات-چدنی'>استعلام اتصالات چدنی / استعلام اتصالات چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913637/استعلام-دوربینهای-مدار-بسته'>استعلام دوربینهای مدار بسته / استعلام دوربینهای مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913625/استعلام-یک-دستگاه-کولر-گازی-18000-ایران-با-نام-سام'>استعلام یک دستگاه کولر گازی 18000 ایران با نام سام / استعلام یک دستگاه کولر گازی 18000 ایران با نام سام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913619/استعلام-کمربند-چرم-طبیعی-و-3-5-سانتی'>استعلام کمربند چرم طبیعی و 3.5 سانتی / استعلام کمربند چرم طبیعی و 3.5 سانتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912917/مناقصه-HIGH-PRESSURE-HOSE-FOR-MUD-DRILLING--نوبت-دوم'>مناقصه HIGH PRESSURE HOSE FOR MUD DRILLING   نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه HIGH PRESSURE HOSE FOR MUD DRILLING نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913592/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار /  استعلام خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913615/استعلام-تابلو-برق-اندازه-گیری-غیرمستقیم-بارانی'>استعلام تابلو برق اندازه گیری غیرمستقیم بارانی / استعلام تابلو برق اندازه گیری غیرمستقیم بارانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913609/استعلام-تهیه-1000-عدد-بلیط-استخر-و-سونا'>استعلام تهیه 1000 عدد بلیط استخر و سونا / استعلام تهیه 1000 عدد بلیط استخر و سونا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913620/استعلام-خط-اینترنت-12-مگابایت-96-5-24'>استعلام خط اینترنت 12 مگابایت  96.5.24 / استعلام, استعلام خط اینترنت 12 مگابایت  96.5.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913611/استعلام-ایمن-سازی-آموزشی-مدارس-استان'>استعلام ایمن سازی آموزشی مدارس استان / استعلام, استعلام ایمن سازی آموزشی مدارس استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913600/استعلام-کابل-96-5-24'>استعلام کابل 96.5.24 / استعلام کابل 96.5.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913586/استعلام-محصولات-آرایشی-و-بهداشتی'>استعلام محصولات آرایشی و بهداشتی  / استعلام, استعلام محصولات آرایشی و بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913576/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913558/استعلام-چاپگر-اچ-پی-96-5-24'>استعلام چاپگر اچ پی 96.5.24 / استعلام ,استعلام چاپگر اچ پی 96.5.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913571/استعلام-آب-سرد-کن'>استعلام آب سرد کن  / استعلام ,استعلام آب سرد کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912911/فراخوان-تجدید-مناقصه-تامین-تجهیزات-و-کالاهای-اختصاصی-عهده-پیمانکار-و-تهیه-مصالح-نوبت-دوم'>فراخوان تجدید مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و تهیه مصالح  نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و تهیه مصالح  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913599/استعلام-ماشین-حساب'>استعلام ماشین حساب  / استعلام , استعلام ماشین حساب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913612/استعلام-خرید-پهنای-باند'>استعلام خرید پهنای باند / استعلام ,استعلام خرید پهنای باند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913636/استعلام-لوله-مانسمان-گالوانیزه'>استعلام  لوله مانسمان گالوانیزه / استعلام  لوله مانسمان گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913644/استعلام-ریبون-چاپگر'>استعلام ریبون چاپگر / استعلام ,استعلام ریبون چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913549/استعلام-چاپگر-رایانه'>استعلام چاپگر رایانه / استعلام، استعلام چاپگر رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913559/استعلام-لاستیک-دنا-و--'>استعلام لاستیک دنا و ... / استعلام, استعلام لاستیک دنا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913567/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستاهای-بیگان-و-امیرآباد-از-توابع-شهرستان-شیروان'>استعلام اجرای طرح هادی روستاهای بیگان و امیرآباد از توابع شهرستان شیروان / استعلام، استعلام اجرای طرح هادی روستاهای بیگان و امیرآباد از توابع شهرستان شیروان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913588/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-نجف-از-توابع-شهرستان-مانه-و-سملقان'>استعلام اجرای طرح هادی روستای نجف از توابع شهرستان مانه و سملقان  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای نجف از توابع شهرستان مانه و سملقان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913510/استعلام-سیستم-یونیت-MINI-PC'>استعلام سیستم یونیت MINI PC / استعلام,استعلام سیستم یونیت MINI PC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913512/استعلام-سیستم-یونیت-MINI-PC'>استعلام سیستم یونیت MINI PC / استعلام,استعلام سیستم یونیت MINI PC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912905/مناقصه-خرید-و-تهیه-و-نصب-و-تست-و-راه-اندازی-یکدستگاه-منبع-تغذیه-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و تهیه و نصب و تست و راه اندازی یکدستگاه منبع تغذیه- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید و تهیه و نصب و تست و راه اندازی یکدستگاه منبع تغذیه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913516/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-و-دستگاه-فتوکپی-و-مانیتور-96-5-24'>استعلام دستگاه حضور و غیاب و دستگاه فتوکپی  و مانیتور 96.5.24 / استعلام دستگاه حضور و غیاب و دستگاه فتوکپی  و مانیتور 96.5.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913486/استعلام-پمپ-کفکش-96-5-24'>استعلام پمپ کفکش 96.5.24 / استعلام پمپ کفکش 96.5.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913482/استعلام-کولر-گازی-سرمایشی-گرمایشی-96-5-24'>استعلام کولر گازی سرمایشی گرمایشی 96.5.24 / استعلام، استعلام کولر گازی سرمایشی گرمایشی 96.5.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913481/استعلام-سوییچ-شبکه'>استعلام سوییچ شبکه / استعلام, استعلام سوییچ شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912908/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره-برای-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-پروژه-احداث-مخابرات-نوبت-دوم'>فراخوان خرید خدمات مشاوره برای نظارت کارگاهی و عالیه پروژه احداث مخابرات- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان خرید خدمات مشاوره برای نظارت کارگاهی و عالیه پروژه احداث مخابرات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913623/استعلام-دوربین-صوتی-و-تصویر'>استعلام دوربین صوتی و تصویر  / استعلام دوربین صوتی و تصویر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913503/استعلام-رایانه-کامل-(-کیس-و-مانیتور-و-صفحه-کلید-و-موس-)'>استعلام رایانه کامل ( کیس و مانیتور و صفحه کلید و موس ) / استعلام, استعلام رایانه کامل ( کیس و مانیتور و صفحه کلید و موس )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913511/استعلام-گوشی-پاناسونیک-رییس--منشی'>استعلام گوشی پاناسونیک رییس - منشی  / استعلام, استعلام گوشی پاناسونیک رییس - منشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913526/استعلام-ماشین-لباسشوئی'>استعلام ماشین لباسشوئی / استعلام ماشین لباسشوئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913531/استعلام-تابلو-سردرب-اتاق'>استعلام تابلو سردرب اتاق  / استعلام, استعلام تابلو سردرب اتاق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912910/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره-برای-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-پروژه-اجرای-کابل-فیبر-نوری--نوبت-دوم'>فراخوان خرید خدمات مشاوره برای نظارت کارگاهی و عالیه پروژه اجرای کابل فیبر نوری ..نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان خرید خدمات مشاوره برای نظارت کارگاهی و عالیه پروژه اجرای کابل فیبر نوری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913545/استعلام-اسپیلت-9000-سرد-و-گرم'>استعلام  اسپیلت 9000 سرد و گرم  / استعلام  اسپیلت 9000 سرد و گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913494/استعلام-زیرسازی-سقف-کاذب--'>استعلام زیرسازی سقف کاذب ... / استعلام ,استعلام زیرسازی سقف کاذب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913490/استعلام-مانیتور-65-اینچ-پاناسونیک--'>استعلام مانیتور 65 اینچ پاناسونیک ... / استعلام ,استعلام مانیتور 65 اینچ پاناسونیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913530/استعلام-شناور-یک-اینچ-پنج-عدد--'>استعلام شناور یک اینچ پنج عدد ... / استعلام شناور یک اینچ پنج عدد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913515/استعلام-دستمال-کاغذی-سرویسهای-بهداشتی'>استعلام دستمال کاغذی سرویسهای بهداشتی / استعلام دستمال کاغذی سرویسهای بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913528/استعلام-قفل-حیاطی'>استعلام قفل حیاطی / استعلام قفل حیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913533/استعلام-فیلتر'>استعلام فیلتر  / استعلام , استعلام فیلتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913517/استعلام-هارد'>استعلام هارد  / استعلام , استعلام هارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913495/استعلام-کنترلر'>استعلام کنترلر / استعلام کنترلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913485/استعلام-اجرای-کابل-کشی'>استعلام اجرای کابل کشی  / استعلام, استعلام اجرای کابل کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913491/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته / استعلام  قند شکسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913488/استعلام-دستگاه-15-microsoft-surface-with-keyboard-core-i5--'>استعلام دستگاه 15 microsoft surface with keyboard core i5... / استعلام دستگاه 15 microsoft surface with keyboard core i5...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913476/استعلام-ارستر--پایه--ماژول'>استعلام ارستر - پایه - ماژول / استعلام ارستر - پایه - ماژول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913541/استعلام-خرید-لوازم-جانبی-فضای-سبز'>استعلام خرید لوازم جانبی فضای سبز  / استعلام, استعلام  خرید لوازم جانبی فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913524/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار  / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913502/استعلام-دستگاه-بارکد-زن'>استعلام دستگاه بارکد زن / استعلام, استعلام دستگاه بارکد زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913498/استعلام-سیستم-درب-اتوماتیک-دو-لنگه-کشوی-شیشه-ای-با-کلیه-متعلقات'>استعلام سیستم درب اتوماتیک دو لنگه کشوی شیشه ای با کلیه متعلقات  / استعلام, استعلام سیستم درب اتوماتیک دو لنگه کشوی شیشه ای با کلیه متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913635/استعلام-کاغذ-کامپیوتر-132-ستونی--'>استعلام کاغذ کامپیوتر 132 ستونی ... / استعلام کاغذ کامپیوتر 132 ستونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913629/استعلام-ماشین-حساب-رومیزی---'>استعلام ماشین حساب رومیزی .... / استعلام ، استعلام ماشین حساب رومیزی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912913/آگهی-فراخوان-مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-پروژه-احداث-سیستم-اعلام-حریق-پالایشگاه-گاز-پارسیان--نوبت-دوم'>آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, پروژه احداث سیستم اعلام حریق پالایشگاه گاز پارسیان - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, پروژه احداث سیستم اعلام حریق پالایشگاه گاز پارسیان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913585/استعلام-دوربین-عکاسی-دیجیتال'>استعلام دوربین عکاسی دیجیتال / استعلام, استعلام دوربین عکاسی دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913603/استعلام-200-دستگاه-اسکنر'>استعلام 200 دستگاه اسکنر  / استعلام, استعلام  200 دستگاه اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913572/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه / استعلام کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913591/استعلام-دستگاه-OSN500-SDH'>استعلام دستگاه OSN500-SDH / استعلام دستگاه OSN500-SDH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913605/استعلام-چاپگر-PR2-PLUS'>استعلام چاپگر PR2 PLUS  / استعلام چاپگر PR2 PLUS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913618/استعلام-ریبون-مشکی'>استعلام ریبون مشکی / استعلام ریبون مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913632/استعلام-صدور-آنی-کارت-Evolis'>استعلام صدور آنی کارت Evolis  / استعلام صدور آنی کارت Evolis </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913562/استعلام-1000-عدد-موس-PS-2'>استعلام 1000 عدد موس PS/2  / استعلام, استعلام 1000 عدد موس PS/2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913569/استعلام-1000-عدد-صفحه-کلید-PS-2'>استعلام 1000 عدد صفحه کلید PS/2 / استعلام, استعلام 1000 عدد صفحه کلید PS/2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913578/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه / استعلام, استعلام سوئیچ دیتا شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912919/مزایده-مقدار-حدود-300-تن-ضایعات-سری--'>مزایده مقدار حدود 300 تن ضایعات سری ... / آگهی مزایده ,مزایده مقدار حدود 300 تن ضایعات سری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913601/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق  / استعلام، استعلام حفر چاه عمیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913606/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام، استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913627/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913617/استعلام-کولر-دو-تکه-24000-و-18000-موتور-پیستونی--96-5-24'>استعلام کولر دو تکه 24000 و 18000 موتور پیستونی ...96.5.24 / استعلام ,استعلام کولر دو تکه 24000 و 18000 موتور پیستونی ... 96.5.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913607/استعلام-کولر-گازی-دو-تکه-و---96-5-24'>استعلام کولر گازی دو تکه و ... 96.5.24 / استعلام ,استعلام کولر گازی دو تکه و ... 96.5.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913595/استعلام-مانیتور-96-5-24'>استعلام مانیتور 96.5.24 / استعلام، استعلام مانیتور96.5.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913582/استعلام-ارتباط-دو-طرفه-اینترنت-بنادر-شمالی'>استعلام  ارتباط دو طرفه اینترنت بنادر شمالی / استعلام، استعلام ارتباط دو طرفه اینترنت بنادر شمالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913565/استعلام-ارتباط-دو-طرفه-اینترنت-بنادر-جنوبی'>استعلام  ارتباط دو طرفه اینترنت بنادر جنوبی / استعلام، استعلام ارتباط دو طرفه اینترنت بنادر جنوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913561/استعلام-دیسپرسنت'>استعلام دیسپرسنت / استعلام دیسپرسنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913587/استعلام-تجهیزات-دوربین-مدار-بسته'>استعلام تجهیزات دوربین مدار بسته / استعلام, استعلام تجهیزات دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912959/مناقصه-پروژه-عملیات-بازسازی-ساختمانی-و-تاسیساتی'>مناقصه پروژه عملیات بازسازی ساختمانی و تاسیساتی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه عملیات بازسازی ساختمانی و تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913602/استعلام-نصب-و-ساخت-کانال-دودکش'>استعلام  نصب و ساخت کانال دودکش / استعلام , استعلام  نصب و ساخت کانال دودکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913630/استعلام-اورهال-ترانسفورماتورهای-بی-برق'>استعلام اورهال ترانسفورماتورهای بی برق / استعلام ,استعلام اورهال ترانسفورماتورهای بی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913639/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام  حفر چاه عمیق / استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913544/استعلام-تعمیر-و-پشتیبانی-و-نگهداری-تابلوهای-vms'>استعلام تعمیر و پشتیبانی و نگهداری تابلوهای vms / استعلام, استعلام تعمیر و پشتیبانی و نگهداری تابلوهای vms</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913556/استعلام-میز-و-نگهداری-باسکول-ثابت-در-6-پاسگاه-پلیس-راه'>استعلام میز و نگهداری باسکول ثابت در 6 پاسگاه پلیس راه  / استعلام, استعلام میز و نگهداری باسکول ثابت در 6 پاسگاه پلیس راه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913570/استعلام-میز-و-نگهداری-باسکول-محورکش-در-6-پاسگاه-پلیس-راه'>استعلام میز و نگهداری باسکول محورکش در 6 پاسگاه پلیس راه  / استعلام, استعلام میز و نگهداری باسکول محورکش در 6 پاسگاه پلیس راه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913577/استعلام-ارتقاء-ایمنی-کاربران-جاده-ای'>استعلام ارتقاء ایمنی کاربران جاده ای / استعلام, استعلام ارتقاء ایمنی کاربران جاده ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913518/استعلام-خرید-باطری-جهت-ماشین-آلات-اداره-کل'>استعلام خرید باطری جهت ماشین آلات اداره کل / استعلام, استعلام خرید باطری جهت ماشین آلات اداره کل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913521/استعلام-آب-رسانی--مدیریت-پسماند--'>استعلام آب رسانی ، مدیریت پسماند ... / استعلام آب رسانی ، مدیریت پسماند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913555/مزایده-خودروی-سواری-دنا'>مزایده خودروی سواری دنا / اگهی مزایده , مزایده خودروی سواری دنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913496/استعلام-کابل-لاستیکی--'>استعلام کابل لاستیکی ... / استعلام کابل لاستیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913492/استعلام-میز-تحریر-ام-دی-اف'>استعلام میز تحریر ام دی اف  / استعلام, استعلام میز تحریر ام دی اف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913499/استعلام-یو-پی-اس'>استعلام یو پی اس  / استعلام, استعلام یو پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913505/استعلام-لامپ-اس-ام-دی-استاتیک'>استعلام لامپ اس ام دی استاتیک  / استعلام, استعلام لامپ اس ام دی استاتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913519/مناقصه-زائر-سرای-ششصد-دستگاه-مشهد'>مناقصه زائر سرای ششصد دستگاه مشهد  / مناقصه زائر سرای ششصد دستگاه مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913583/استعلام-کارت-روتر-بیسیم-اترنت-با-مارک-IP-TIME'>استعلام کارت روتر بیسیم اترنت با مارک IP TIME / استعلام, استعلام کارت روتر بیسیم اترنت با مارک IP TIME</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913552/استعلام-بکس-و-سره-نوک-پیچ-گوشتی-سر-ستاره-ای--'>استعلام بکس و سره نوک پیچ گوشتی سر ستاره ای.... / استعلام بکس و سره نوک پیچ گوشتی سر ستاره ای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912898/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-13-57متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه تجاری مساحت 13.57متر نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت 13.57متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913614/استعلام-آیتم-تابلو-برق'>استعلام آیتم تابلو برق / استعلام, استعلام آیتم تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913580/استعلام-صندلی-انتظار'>استعلام صندلی انتظار  / استعلام ,استعلام  صندلی انتظار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913744/استعلام-اقلام-ربات-رنگ-پاش-sames'>استعلام اقلام ربات رنگ پاش sames / استعلام, استعلام اقلام ربات رنگ پاش sames</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913535/استعلام-سنسور-فلومتر-هوای-فشرده'>استعلام سنسور فلومتر هوای فشرده  / استعلام , استعلام سنسور فلومتر هوای فشرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913424/استعلام-ساخت-مخزن-استیل-280-لیتری96-5-24'>استعلام ساخت مخزن استیل 280 لیتری96.5.24 / استعلام , استعلام ساخت مخزن استیل 280 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913548/استعلام-6-آیتم-اقلام-به-همراه-تصاویر-و-مشخصات-قنی-YASKAWA-و--'>استعلام 6 آیتم اقلام به همراه تصاویر و مشخصات قنی YASKAWA و... / استعلام ,استعلام  6 آیتم اقلام به همراه تصاویر و مشخصات قنی YASKAWA و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913574/استعلام-تعمیرات-هواساز---'>استعلام تعمیرات هواساز  ....  / استعلام , استعلام تعمیرات هواساز  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913641/استعلام-جنرال-واشینگ-و-خمیر-صابون--'>استعلام جنرال واشینگ و خمیر صابون ... / استعلام, استعلام جنرال واشینگ و خمیر صابون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912900/مناقصه-تعمیر-لوله-های-شبکه-توزیع-تجدید'>مناقصه تعمیر لوله های شبکه توزیع تجدید / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه تعمیر لوله های شبکه توزیع تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913506/استعلام-نگهداری--تعمیرات-حوادث-خطوط-انتقال'>استعلام نگهداری , تعمیرات حوادث خطوط انتقال  / استعلام استعلام نگهداری , تعمیرات حوادث خطوط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913508/استعلام-خرید-یکدستگاه-سرور'>استعلام خرید یکدستگاه سرور / استعلام خرید یکدستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913522/استعلام-خرید-کاندوم-کلاسیک'>استعلام خرید کاندوم کلاسیک / فرم استعلام خرید کاندوم کلاسیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913566/مزایده-واگذاری-خدمات-دارویی-داروخانه-سرپائی-بیمارستان-نبی-اکرم-(ص)'>مزایده واگذاری خدمات دارویی داروخانه سرپائی بیمارستان نبی اکرم (ص)  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری خدمات دارویی داروخانه سرپائی بیمارستان نبی اکرم (ص) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913534/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-405GLX-مدل-1389'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405GLX مدل 1389 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405GLX مدل 1389</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913520/مزایده-اجاره-پارکینگ-عمومی-و-مهمانسرای-همراه-با-بیمار-کلینیک-تخصصی-هنری'>مزایده اجاره پارکینگ عمومی و مهمانسرای همراه با بیمار کلینیک تخصصی هنری / مزایده, مزایده اجاره پارکینگ عمومی و مهمانسرای همراه با بیمار کلینیک تخصصی هنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913631/مناقصه-عملیات-حفاری-اکتشافی-زمین-شناسی-در-منطقه-سیستان'>مناقصه عملیات حفاری اکتشافی زمین شناسی در منطقه سیستان  / مناقصه عملیات حفاری اکتشافی زمین شناسی در منطقه سیستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913624/مزایده-کتبی-فروش-خودرو-2673-تهران-آمادگاه-شهید-هاشمی'>مزایده کتبی فروش خودرو 2673 تهران آمادگاه شهید هاشمی / مزایده کتبی فروش خودرو 2673 تهران آمادگاه شهید هاشمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913594/مزایده-عمومی-اجاره-منافع-و-حق-بهره-برداری-از-پارکینگ-و-مرکز-معاینه-فنی'>مزایده عمومی اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ و مرکز معاینه فنی  / مزایده عمومی , مزایده عمومی اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ و مرکز معاینه فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913613/اصلاحیه-و-تمدید-مناقصه-عملیات-اجرای-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهر'>اصلاحیه و تمدید مناقصه عملیات اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر / اصلاحیه و تمدید مناقصه , اصلاحیه و تمدید مناقصه عملیات اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913575/مناقصه-عـملیات-مربوط-به-آب-بندی-مخزن-83000-مترمکعبی--'>مناقصه عـملیات مربوط به: آب بندی مخزن 83000 مترمکعبی .. / مناقصه عـملیات مربوط به: آب بندی مخزن 83000 مترمکعبی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913017/مناقصه-بازسازی-دکوراسیون-داخلی-نمایشگاه-خودرو'>مناقصه بازسازی دکوراسیون داخلی نمایشگاه خودرو / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بازسازی دکوراسیون داخلی نمایشگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913256/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-391-18متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 391.18متر  / مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 391.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913257/مزایده-اجاره-پارکینگ-اکوپارک-شهر-صدرا'>مزایده اجاره پارکینگ اکوپارک شهر صدرا  / آگهی مزایده، مزایده اجاره پارکینگ اکوپارک شهر صدرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913242/مناقصه-گازرسانی-و-اجرای-11860-متر-شبکه-گازرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی و اجرای 11860 متر شبکه گازرسانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه گازرسانی و اجرای 11860 متر شبکه گازرسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913275/مزایده-12-هکتار-زمین-کارخانه---'>مزایده 12 هکتار زمین کارخانه .....  / مزایده ، مزایده 12 هکتار زمین کارخانه ..... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913266/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کمپرسور-هوای-فشرده-مرحله-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده مرحله دوم / مزایده فروش یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913262/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی  / اگهی مزایده عمومی , مزایده اقلام ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913273/مناقصه-پروژه-جدولگذاری--'>مناقصه پروژه جدولگذاری... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه جدولگذاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912896/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-پلاک-10586-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی پلاک 10586 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی پلاک 10586 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913252/مزایده-اجاره-کوره-آجر-ماشینی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره کوره آجر ماشینی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده اجاره کوره آجر ماشینی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913280/مزایده-فروش-ضایعات-فلزی-اسقاطی-و-غیر-قابل-استفاده'>مزایده فروش ضایعات فلزی، اسقاطی و غیر قابل استفاده / آگهی حراج حضوری, مزایده فروش ضایعات فلزی، اسقاطی و غیر قابل استفاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913312/مزایده-روکش-هایگلاس-pvc'>مزایده روکش هایگلاس pvc  / مزایده , مزایده روکش هایگلاس pvc نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913309/مزایده-دستگاه-چرخ-راسته--نوبت-دوم'>مزایده دستگاه چرخ راسته... نوبت دوم  / مزایده , مزایده دستگاه چرخ راسته... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913303/مزایده-اجاره-یک-باب-غرفه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک باب غرفه  نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره یک باب غرفه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913253/مزایده-اجاره-یک-باب-غرفه'>مزایده اجاره یک باب غرفه  / مزایده , مزایده اجاره یک باب غرفه  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913261/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-سامانه-جامع-لجستیک--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه خرید سامانه جامع لجستیک - نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدیدفراخوان مناقصه  خرید سامانه جامع لجستیک  تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913254/مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-توزیع-آب-و-جابجایی-خط-انتقال-آب-و--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع آب و جابجایی خط انتقال آب و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع آب و جابجایی خط انتقال آب و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913285/مزایده-فروش-ملک-و-انواع-تراکتور-رومانی--چاپر-ذرت-(ذرت-خردکن)---'>مزایده فروش ملک و انواع تراکتور رومانی ، چاپر ذرت (ذرت خردکن) .... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش ملک و انواع تراکتور رومانی ، چاپر ذرت (ذرت خردکن) ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912955/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-با-قدمت-سی-ساله'>مزایده یکباب منزل مسکونی با قدمت سی ساله / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی با قدمت سی ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913270/مزایده-اجاره-مدارس'>مزایده اجاره مدارس / آگهی مزایده ، مزایده اجاره مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913238/فراخوان-بهسازی-پیاده-رو-و-دیوار-ساحلی---نوبت-دوم'>فراخوان بهسازی پیاده رو و دیوار ساحلی  ....نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان بهسازی پیاده رو و دیوار ساحلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913284/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-262-9مترمربع'>مزایده ملک مشاع مساحت 262.9مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت 262.9مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913349/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-2200متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 2200متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 2200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913351/مزایده-یک-قطعه-باغ-به-مساحت-2026مترمربع'>مزایده یک قطعه باغ به مساحت 2026مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه باغ به مساحت 2026مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913354/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-143-20مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت 143.20مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 143.20مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913283/مناقصه-عملیات-مخلوط-کشی-شامل-استخراج-و-حمل-مخلوط-از-معدن'>مناقصه عملیات مخلوط کشی شامل استخراج و حمل مخلوط از معدن  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات مخلوط کشی شامل استخراج و حمل مخلوط از معدن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912932/مناقصه-بهسازی-ضلع-شرقی-و-خیابان-های-منشعب-قلم-(صوفی-آباد)-منطقه-6'>مناقصه بهسازی ضلع شرقی و خیابان های منشعب قلم (صوفی آباد) منطقه 6     / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بهسازی ضلع شرقی و خیابان های منشعب قلم (صوفی آباد) منطقه 6    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913250/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعدادی-از-واحدهای-تجاری-اداری-و-مسکونی'>مزایده واگذاری به اجاره  تعدادی از واحدهای تجاری، اداری و مسکونی  / آگهی مزایده کتبی, مزایده واگذاری به اجاره  تعدادی از واحدهای تجاری، اداری و مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913248/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعدادی-از-واحدهای-تجاری-اداری-و-مسکونی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره  تعدادی از واحدهای تجاری، اداری و مسکونی - نوبت دوم  / آگهی مزایده کتبی, مزایده واگذاری به اجاره  تعدادی از واحدهای تجاری، اداری و مسکونی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913292/مزایده-املاک-تملیکی-بانک-کشاورزی-نوبت-دوم'>مزایده املاک تملیکی بانک کشاورزی نوبت دوم  / مزایده,مزایده املاک تملیکی بانک کشاورزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913298/مزایده-واگذاری-پلاک-ثبتی-عرصه-250-18متر'>مزایده واگذاری پلاک ثبتی عرصه 250.18متر / مزایده,مزایده واگذاری پلاک ثبتی عرصه 250.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913304/مزایده-عرصه-و-اعیان-زمین-168-08متر'>مزایده عرصه و اعیان زمین 168.08متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان زمین 168.08متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912918/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-دو-طبقه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی دو طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی دو طبقه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913243/تجدید-مزایده-تعدادی-از-خودروهای-مازاد-سبک-و-سنگین-96-5-24'>تجدید مزایده تعدادی از خودروهای مازاد سبک و سنگین  96.5.24 / تجدید آگهی مزایده ,تجدید مزایده تعدادی از خودروهای مازاد سبک و سنگین  نوبت اول 96.5.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913307/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-400متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 400متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913331/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-4-کرمان'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش 4 کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش 4 کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913232/فراخوان-عمومی-تاسیس-مراکز-و-موسسات-غیر-دولتی-نوبت-دوم'>فراخوان عمومی تاسیس مراکز و موسسات غیر دولتی  نوبت دوم  / فراخوان عمومی تاسیس مراکز و موسسات غیر دولتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913236/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید-مدل-90'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید مدل 90  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی پراید مدل 90  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913301/مزایده-آپارتمان-مساحت-79متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت 79متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 79متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913239/مناقصه-تهیه-و-توزیع-غذا-پرسنل-شرکت-مرحله-دوم'>مناقصه تهیه و توزیع غذا پرسنل شرکت مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تهیه و توزیع غذا پرسنل شرکت مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913247/مناقصه-مدیریت-امور-انبار-نوبت-دوم'>مناقصه مدیریت امور انبار نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مدیریت امور انبار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912903/مزایده-ششدانگ-زمین-و-خودرو'>مزایده ششدانگ زمین و خودرو  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین و خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913626/مزایده-پلاک-ثبتی-دو-فرعی-از-2540-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی دو فرعی از 2540 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی دو فرعی از 2540 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913628/مزایده-پلاک-ثبتی-4-و-5-فرعی-از-2540-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 4 و 5 فرعی از 2540 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4 و 5 فرعی از 2540 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913634/مزایده-یک-قطعه-زمین-محصور-2500مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین محصور 2500مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین محصور 2500مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913263/مزایده-هشت-پالت-کاشی'>مزایده هشت پالت کاشی  / مزایده هشت پالت کاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913271/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-تزریق-پلاستیک'>مزایده تعداد یک دستگاه تزریق پلاستیک / مزایده تعداد یک دستگاه تزریق پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913230/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-انتقال-آب-از-مخزن-تعادلی-به-مخازن-سعید-آباد-و-رباط-سرخ-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب از مخزن تعادلی به مخازن سعید آباد و رباط سرخ- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب از مخزن تعادلی به مخازن سعید آباد و رباط سرخ- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912897/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-مجتمع-فرهنگی-سعدی--نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری امتیاز بهره برداری از مجتمع فرهنگی سعدی - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده  واگذاری امتیاز بهره برداری از مجتمع فرهنگی سعدی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913269/مزایده-4-باب-ساختمان'>مزایده 4 باب ساختمان / مزایده 4 باب ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913300/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-مشارکتی-هتلینگ'>اصلاحیه مزایده واگذاری مشارکتی هتلینگ / اصلاحیه , مزایده واگذاری مشارکتی هتلینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913227/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-تاکسی-پژو-405glxt'>مزایده یک دستگاه خودرو تاکسی پژو 405glxt  / مزایده ، یک دستگاه خودرو تاکسی پژو 405glxt </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912915/مزایده-فروش-دو-باب-مغازه-تجاری-مساحت-21-84-و-11-35متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو باب مغازه تجاری مساحت 21.84 و 11.35متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دو باب مغازه تجاری مساحت 21.84 و 11.35متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913458/سومین-همایش-بین-المللی-و-نمایشگاه-جانبی-خوارک-دام'>سومین همایش بین المللی و نمایشگاه جانبی خوارک دام / سومین همایش بین المللی و نمایشگاه جانبی خوارک دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913274/مزایده-عمومی-فروش-املاک-نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش املاک نوبت دوم  / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913221/مزایده-یک-دستگاه-جرثقیل-سقفی-5-تن--'>مزایده یک دستگاه جرثقیل سقفی 5 تن... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه جرثقیل سقفی 5 تن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913267/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-به-پلاکهای-ثبتی-68-618-و-68-621'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به پلاکهای ثبتی 68/618 و 68/621  / مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به پلاکهای ثبتی 68/618 و 68/621 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913265/مزایده-پلاک-ثبتی-92-فرعی-از-ده-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 92 فرعی از ده اصلی / مزایده پلاک ثبتی 92 فرعی از ده اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913229/مزایده-288000-حلب-روغن-4-500-کیلوگرمی'>مزایده 288000 حلب روغن 4/500 کیلوگرمی  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده 288000 حلب روغن 4/500 کیلوگرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913259/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-161-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 161 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 161 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913264/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-زیربنای-98متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای 98متر / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای 98متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913278/مزایده-یک-قطعه-املاک-مساحت-181-75متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه املاک مساحت 181.75متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه املاک مساحت 181.75متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912899/تجدید-مناقصه-عملیات-تکمیلی-نازک-کاری--نوبت-دوم-مرحله-دوم'>تجدید مناقصه عملیات تکمیلی نازک کاری-  نوبت دوم مرحله دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عملیات تکمیلی نازک کاری - نوبت دوم مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913276/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-240مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 240مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 240مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913336/مزایده-ششدانگ-ملک-عرصه-57-20متر'>مزایده ششدانگ ملک عرصه 57.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک عرصه 57.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913487/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-عرصه-535-89متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 535.89متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 535.89متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913381/مزایده-یک-دستگاه-خشک-کن-صنعتی'>مزایده یک دستگاه خشک کن صنعتی  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یک دستگاه خشک کن صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913760/مزایده-یک-دانگ-و-767-2-هزارم-دانگ-مشاع-از-مغازه'>مزایده یک دانگ و 767.2 هزارم دانگ مشاع از مغازه / مزایده,مزایده یک دانگ و 767.2 هزارم دانگ مشاع از مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913460/مزایده501-9-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده501.9 هزارم یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده501.9 هزارم یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913621/مزایده-یکباب-منافع-مغازه-و-ششدانگ-زمین-محصور'>مزایده یکباب منافع مغازه و ششدانگ زمین محصور  / مزایده,مزایده یکباب منافع مغازه و ششدانگ زمین محصور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913287/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-نیسان-مدل-1387'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان مدل 1387 / مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان مدل 1387</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912907/فراخوان-مناقصه-خرید-12-000-دوازده-هزار-تن-آهک-کلوخه-ای'>فراخوان مناقصه خرید 12/000 دوازده هزار تن آهک کلوخه ای / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید 12/000 دوازده هزار تن آهک کلوخه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913568/مزایده-واحد-موجود-در-طبقه-همکف-و-واحدهای-موجود-در-طبقه-اول-از-ساختمان-4-طبقه-عرصه-400متر'>مزایده واحد موجود در طبقه همکف و واحدهای موجود در طبقه اول از ساختمان 4 طبقه عرصه 400متر  / مزایده,مزایده واحد موجود در طبقه همکف و واحدهای موجود در طبقه اول از ساختمان 4 طبقه عرصه 400متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913296/تجدید-مزایده-دو-دستگاه-کفی-تریلر---'>تجدید مزایده دو دستگاه کفی تریلر ....  / مزایده، تجدید مزایده دو دستگاه کفی تریلر .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913356/مزایده-2-دانگ-و-657-1-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-یک-دربند-دکان'>مزایده 2 دانگ و 657.1 هزارم یک دانگ مشاع از یک دربند دکان  / مزایده,مزایده 2 دانگ و 657.1 هزارم یک دانگ مشاع از یک دربند دکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913358/مزایده-2-سهم-مشاع-از-11-سهم-یکباب-منزل-نود-متر'>مزایده 2 سهم مشاع از 11 سهم یکباب منزل نود متر / مزایده,مزایده 2 سهم مشاع از 11 سهم یکباب منزل نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913305/تجدید-مزایده-قفسه-سمعی-و-بصری---'>تجدید مزایده قفسه سمعی و بصری ....  / مزایده، تجدید مزایده قفسه سمعی و بصری.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913563/مزایده-مغازه-و-منزل-مسکونی-27-و-145-1متر'>مزایده مغازه و منزل مسکونی 27 و 145.1متر  / مزایده,مزایده مغازه و منزل مسکونی 27 و 145.1متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912971/مناقصه-خرید-خدمات-آهنگری-تعداد-55-مجموعه-پالت-فرم-نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات آهنگری تعداد 55 مجموعه پالت فرم نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید خدمات آهنگری تعداد 55 مجموعه پالت فرم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912940/مزایده-فروش-520-تن-(معادل-520000-کیلوگرم)-آهن-آلات-اسقاطی'>مزایده فروش 520 تن (معادل 520000 کیلوگرم) آهن آلات اسقاطی / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش 520 تن (معادل 520000 کیلوگرم) آهن آلات اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913442/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-اپارتمان-سه-خوابه'>مزایده سه دانگ از ششدانگ اپارتمان سه خوابه  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ اپارتمان سه خوابه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913437/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913450/مزایده-دو-قطعه-ملک-480-و-300متر'>مزایده دو قطعه ملک 480 و 300متر / مزایده,مزایده دو قطعه ملک 480 و 300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913335/مزایده-یک-دستگاه-چیلر-تراکمی-و--'>مزایده یک دستگاه چیلر تراکمی و ...  / مزایده , مزایده یک دستگاه چیلر تراکمی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913333/مناقصه-طرح-کاهش-تلفات-منطقه'>مناقصه طرح کاهش تلفات منطقه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طرح کاهش تلفات منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913346/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-و-نگهداری-از-مجتمع-آب-درمانی-بستان-آباد-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از مجتمع آب درمانی بستان آباد  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از مجتمع آب درمانی بستان آباد  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913364/مناقصه-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه شبکه جمع آوری فاضلاب  / آگهی مناقصه,مناقصه شبکه جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913282/مناقصه-احداث-مدرسه-6-کلاسه-روستای-خضرلوی-نوبت-دوم'>مناقصه  احداث مدرسه 6 کلاسه  روستای خضرلوی- نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه  احداث مدرسه 6 کلاسه  روستای خضرلوی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913308/مناقصه-واگذاری-تعداد-15-دستگاه-مینی-بوس'>مناقصه  واگذاری تعداد 15 دستگاه مینی بوس / مناقصه  , مناقصه  واگذاری تعداد 15 دستگاه مینی بوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913272/مزایده-اذن-استفاده-از-آب-مخزن-سد-تاجیار-سراب-نوبت-دوم'>مزایده  اذن استفاده از آب مخزن سد تاجیار سراب نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  اذن استفاده از آب مخزن سد تاجیار سراب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913290/مناقصه-خرید-کیف-بهداشتی-بیماران'>مناقصه خرید کیف بهداشتی بیماران  / مناقصه , مناقصه خرید کیف بهداشتی بیماران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913616/مزایده-پلاکهای-ثبتی-شماره-هشتاد-و-چهار-تا-هشتاد-و-هفت-اصلی'>مزایده پلاکهای ثبتی شماره هشتاد و چهار تا هشتاد و هفت اصلی / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی شماره هشتاد و چهار تا هشتاد و هفت اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913299/مناقصه-عملیات-تکمیلی-مرمت-و-بازسازی-کانال-آبرسانی-به-تالاب-قورگل-(فاز-4)'>مناقصه عملیات تکمیلی مرمت و بازسازی کانال آبرسانی به تالاب قورگل (فاز 4) / اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات تکمیلی مرمت و بازسازی کانال آبرسانی به تالاب قورگل (فاز 4)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913279/فراخوان-مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-اداره-گاز-شهرستان-اسکو--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی اداره گاز شهرستان اسکو - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی اداره گاز شهرستان اسکو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913277/مزایده-واگذاری-اجاره-باشگاه-ورزشی-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده واگذاری اجاره باشگاه ورزشی مرحله دوم نوبت اول  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اجاره باشگاه ورزشی  مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913318/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-اجاره-باشگاه-ورزشی'>اصلاحیه مزایده واگذاری اجاره باشگاه ورزشی / اصلاحیه مزایده, مزایده واگذاری اجاره باشگاه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913368/فراخوان-پروژه-احداث-شبکه-توزیع-و-تغذیه-و---نوبت-دوم'>فراخوان پروژه احداث شبکه توزیع و تغذیه و ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان  پروژه احداث شبکه توزیع و تغذیه و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913294/مزایده-20-سهم-مشاع-از-182-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده 20 سهم مشاع از 182 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 20 سهم مشاع از 182 سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912925/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-مترمربع-تجدید'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت سیصد مترمربع تجدید / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت سیصد مترمربع تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913337/مزایده-فروش-تعداد-11-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده فروش تعداد 11 دستگاه خودروی سواری / مزایده عمومی ، مزایده عمومی فروش تعداد 11 دستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913347/مناقصه-طرح-کاهش-تلفات-منطقه-نوبت-دوم'>مناقصه طرح کاهش تلفات منطقه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طرح کاهش تلفات منطقه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913362/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-276-61متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 276.61متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 276.61متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913334/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-73-95متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 73.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 73.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913302/مناقصه-آسفالت-راه-روستایی-سیسان--نهر--'>مناقصه آسفالت راه روستایی سیسان - نهر ... / مناقصه , مناقصه آسفالت راه روستایی سیسان - نهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912941/مزایده-باند-پستو---'>مزایده باند پستو  ....  / مزایده, مزایده باند پستو  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913286/مزایده-عواید-حاصل-از-میدان-تره-بار--نوبت-دوم-مرحله-سوم'>مزایده عواید حاصل از میدان تره بار - نوبت دوم مرحله سوم / مزایده عواید حاصل از میدان تره بار - نوبت دوم مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913343/مزایده-فروش-شش-قطعه-از-املاک-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش شش قطعه از املاک مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش شش قطعه از املاک مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913281/مزایده-فروش-12-فقره-خطوط-کار-کرده-همراه-دوم'>مزایده فروش 12 فقره خطوط کار کرده همراه دوم  / مزایده فروش 12 فقره خطوط کار کرده همراه دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913268/مناقصه-اصلاح-و-بهسازی-و-ایمن-سازی-معابر-اصلی-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح و بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی شهر- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح و بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی شهر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913370/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913369/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-آبرسانی-روستاهای-شهرستان-جاسک'>فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان جاسک / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان جاسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913452/مزایده-یکصد-و-هفت-سهم-از-دویست-و-شصت-سهم-سه-دانگ-از-خانه'>مزایده یکصد و هفت سهم از دویست و شصت سهم سه دانگ از خانه  / مزایده,مزایده یکصد و هفت سهم از دویست و شصت سهم سه دانگ از خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913340/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-باغ-انگور-و-پلاک-ده-فرعی'>مزایده اموال غیرمنقول شامل باغ انگور و پلاک ده فرعی / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل باغ انگور و پلاک ده فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913306/مزایده-کرکره-برقی---'>مزایده کرکره برقی  ... / مزایده کرکره برقی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912936/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1556-فرعی-از-162-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1556 فرعی از 162 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1556 فرعی از 162 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913310/مزایده-یکدستگاه-خودرو-وانت-بار-نیسان'>مزایده یکدستگاه خودرو وانت بار نیسان / مزایده یکدستگاه خودرو وانت بار نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913373/مناقصه-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-انتهای-شهرک-ولیعصر--'>مناقصه شبکه جمع آوری فاضلاب انتهای شهرک ولیعصر.... / مناقصه , مناقصه آشبکه جمع آوری فاضلاب انتهای شهرک ولیعصر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913423/مزایده-ششدانگ-ملک-قطعه-57-تفکیکی'>مزایده ششدانگ ملک قطعه 57 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ ملک قطعه 57 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913404/مزایده-یک-قطعه-باغ-مشجر-796متر'>مزایده یک قطعه باغ مشجر 796متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مشجر 796متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913409/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-1756-81متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی 1756.81متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی 1756.81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913415/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-95متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 95متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913348/مزایده-اجاره-یک-واحد-مغازه-تجاری'>مزایده اجاره یک واحد مغازه تجاری / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک واحد مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913339/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-و-نگهداری-آبگرم'>مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری آبگرم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری آبگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913189/مزایده-134-متر-پارچه-4-طاقه'>مزایده 134 متر پارچه 4 طاقه  / مزایده 134 متر پارچه 4 طاقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913311/مزایده-ماشین-آلات-(تولید-نایلون-زباله-و--)'>مزایده ماشین آلات (تولید نایلون زباله و...) / آگهی مزایده ,  مزایده ماشین آلات (تولید نایلون زباله و...)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913322/خلاصه-مزایده-مقدار-120-416-مترمکعب-از-گرده-بینه-های-راش-و-نمدار-سری-میاندره'>خلاصه مزایده مقدار 120/416 مترمکعب از گرده بینه های راش و نمدار سری میاندره  / خلاصه مزایده عمومی، خلاصه مزایده مقدار 120/416 مترمکعب از گرده بینه های راش و نمدار سری میاندره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913293/مناقصه-اصلاح-شبکه-توزیع-برق-و-روشنایی-تجدید'>مناقصه اصلاح شبکه توزیع برق و روشنایی تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اصلاح شبکه توزیع برق و روشنایی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912984/مزایده-شناسایی-سرمایه-گذار-ارتقا-توسعه-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مزایده شناسایی سرمایه گذار ارتقا توسعه تصفیه خانه فاضلاب / مزایده ، مزایده شناسایی سرمایه گذار ارتقا توسعه تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913418/مزایده-دو-قطعه-زمین-283-07-و-292-58متر'>مزایده دو قطعه زمین 283.07 و 292.58متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 283.07 و 292.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912997/مناقصه-شناسایی-سرمایه-گذار-ارتقا-توسعه-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه شناسایی سرمایه گذار ارتقا توسعه تصفیه خانه فاضلاب / مزایده ، مناقصه شناسایی سرمایه گذار ارتقا توسعه تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913357/مزایده-اجاره-و-بهره-برداری-جایگاه-CNG'>مزایده اجاره و بهره برداری جایگاه CNG / آگهی مزایده , مزایده اجاره و بهره برداری جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913289/مزایده-فروش-گرده-بینه-های-راش-توسکا-و-نمدار'>مزایده فروش گرده بینه های راش، توسکا و نمدار / مزایده عمومی, مزایده فروش گرده بینه های راش، توسکا و نمدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913394/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-121-90متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 121.90متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 121.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913398/مزایده-ملک-به-مساحت-سیصد-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت سیصد مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت سیصد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913401/مزایده-زمین-به-مساحت-4000مترمربع'>مزایده زمین به مساحت 4000مترمربع  / مزایده,مزایده زمین به مساحت 4000مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913344/مناقصه-انجام-خدمات-واحد-امور-شهر'>مناقصه  انجام خدمات واحد امور شهر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات واحد امور شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912999/دعوت-به-مناقصه-اجرای-مرحله-دوم-نازک-کاری-واحدهای-آپارتمانی'>دعوت به مناقصه اجرای مرحله دوم نازک کاری واحدهای آپارتمانی / دعوت به مناقصه , دعوت به مناقصه اجرای مرحله دوم نازک کاری واحدهای آپارتمانی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913329/مناقصه-عملیات-پیاده-روسازی-و-لوله-گذاری'>مناقصه  عملیات پیاده روسازی و لوله گذاری  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات پیاده روسازی و لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913324/مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-مهندسی-طراحی-و-نظارت-فنی-و-کمی--شهرستان-های-لارستان'>مناقصه انجام کلیه خدمات مهندسی طراحی و نظارت فنی و کمی ...شهرستان های لارستان / آگهی مناقصه, مناقصه انجام کلیه خدمات مهندسی طراحی و نظارت فنی و کمی ...شهرستان های لارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913297/مناقصه-گازرسانی-و-اجرای-5000-متر-شبکه-پلی-اتیلن-و--نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی و اجرای 5000 متر شبکه پلی اتیلن و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه گازرسانی و اجرای 5000 متر شبکه پلی اتیلن و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913295/مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-مهندسی-طراحی-و-نظارت-فنی-و-کمی--'>مناقصه انجام کلیه خدمات مهندسی طراحی و نظارت فنی و کمی ... / آگهی مناقصه, مناقصه انجام کلیه خدمات مهندسی طراحی و نظارت فنی و کمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913441/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-382-5متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 382.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 382.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913316/خلاصه-مزایده-تجدیدی-واگذاری-به-اجاره-یکباب-واحد-تجاری'>خلاصه مزایده تجدیدی واگذاری به اجاره یکباب واحد تجاری / خلاصه آگهی مزایده , خلاصه مزایده تجدیدی واگذاری به اجاره یکباب واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913361/استعلام-انجام-تسهیلات-زایمانی'>استعلام انجام تسهیلات زایمانی / استعلام انجام تسهیلات زایمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913330/ابطال-مزایده-اجاره-محل-جهت-فعالیت-های-خدمات-تفریحی'>ابطال مزایده اجاره محل جهت فعالیت های خدمات تفریحی / ابطال مزایده , مزایده اجاره محل جهت فعالیت های خدمات تفریحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912929/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-چهار-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ زمین بخش چهار غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش چهار غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913342/مناقصه-حمل-روزانه-50-000-لیتر-نفت-گاز-(گازوئیل)-از-مبادی-عرضه-مواد-نفتی'>مناقصه حمل روزانه 50.000 لیتر نفت، گاز (گازوئیل) از مبادی عرضه مواد نفتی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه حمل روزانه 50.000 لیتر نفت، گاز (گازوئیل) از مبادی عرضه مواد نفتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913327/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-اول-96-5-24'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز- نوبت اول 96.5.24 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز- نوبت اول 96.5.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913323/مناقصه-اجرای-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-سالانه-سیستم-های-مخابراتی'>مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات سالانه سیستم های مخابراتی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات سالانه سیستم های مخابراتی ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913326/مزایده-واگذاری-یک-باب-مغازه--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک باب مغازه  - مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری یک باب مغازه  - مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913414/مزایده-اجاره-فضای-محصور-به-متراژ-140-مترمربع-جهت-امور-مختلف-فرهنگی-و-گردشگری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره فضای محصور به متراژ 140 مترمربع جهت امور مختلف فرهنگی و گردشگری نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره فضای محصور به متراژ 140 مترمربع جهت امور مختلف فرهنگی و گردشگری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913396/مناقصه-عملیات-ابنیه-فنی-(آرماتوربندی--قالب-بندی--'>مناقصه عملیات ابنیه فنی (آرماتوربندی ، قالب بندی... / آگهی مناقصه  ،مناقصه عملیات ابنیه فنی (آرماتوربندی ، قالب بندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913320/مناقصه-عملیات-آسفالت-شامل-(-پخت--پخش-و-اجرای-آسفالت-)'>مناقصه عملیات آسفالت شامل ( پخت , پخش و اجرای آسفالت ) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات آسفالت شامل ( پخت , پخش و اجرای آسفالت )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913439/مناقصه-عملیات-خاکی-شامل-(-بارگیری-وحمل-مصالح-)---'>مناقصه عملیات خاکی شامل ( بارگیری وحمل مصالح )  ... / آگهی مناقصه  ،مناقصه عملیات خاکی شامل ( بارگیری وحمل مصالح )  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912958/مناقصه-شاسی-کشی--خرید--نصب-و-راه-اندازی-آسانسور'>مناقصه شاسی کشی ، خرید ، نصب و راه اندازی آسانسور  / مناقصه, مناقصه شاسی کشی ، خرید ، نصب و راه اندازی آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913434/مناقصه-عملیات-خاکریزی-شامل-(-پخش--آبپاشی--تسطیح-و--'>مناقصه عملیات خاکریزی شامل ( پخش , آبپاشی , تسطیح و... / آگهی مناقصه  ،مناقصه عملیات خاکریزی شامل ( پخش , آبپاشی , تسطیح و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913405/تجدید-مناقصه-عمومی-بخش-خدمات-شهری-شامل-نظافت--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی بخش خدمات شهری شامل نظافت - نوبت دوم  / تجدید  مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه عمومی بخش خدمات شهری شامل نظافت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913391/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-پذیرایی-در-دفتر-مرکزی-و--'>مناقصه انجام امور خدماتی و پذیرایی در دفتر مرکزی و... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدماتی و پذیرایی در دفتر مرکزی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913328/استعلام-قیمت-واگذاری-ایاب-و-ذهاب'>استعلام قیمت واگذاری ایاب و ذهاب / استعلام ، استعلام قیمت واگذاری ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913363/اصلاحیه-مناقصه-خرید-لاستیک--تیوپ-و-نوار'>اصلاحیه مناقصه خرید لاستیک ، تیوپ و نوار  / آگهی مناقصه عمومی , اصلاحیه مناقصه خرید لاستیک ، تیوپ و نوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913355/مزایده-مقدار-160-هکتار-از-اراضی-نودران-فیروز-آباد'>مزایده مقدار 160 هکتار از اراضی نودران فیروز آباد   / مزایده , مزایده مقدار 160 هکتار از اراضی نودران فیروز آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913345/مزایده-اجاره-دکه---نوبت-دوم'>مزایده اجاره دکه ....نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره دکه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913338/حراج-محل-استقرار-دستگاه-کشتی-کودک---'>حراج محل استقرار دستگاه کشتی کودک .... / آگهی حراج , حراج محل استقرار دستگاه کشتی کودک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913317/مناقصه-حمل-و-نقل-و--'>مناقصه حمل و نقل و ...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حمل و نقل و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912974/مناقصه-خرید-15-000-عدد-چراغ-شاخص-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 15.000 عدد چراغ شاخص نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید 15.000 عدد چراغ شاخص نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912945/مناقصه-تنظیف-و-لایروبی-شهر-خرم-دره--نوبت-اول-مرحله-دوم'>مناقصه تنظیف و لایروبی شهر خرم دره - نوبت اول مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تنظیف و لایروبی شهر خرم دره نوبت اول مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913321/خلاصه-مزایده-تجدیدی-واگذاری-به-اجاره-یکباب-واحد-تجاری-شماره-1159-17'>خلاصه مزایده تجدیدی واگذاری به اجاره یکباب واحد تجاری شماره 1159/17  / خلاصه آگهی مزایده , خلاصه مزایده تجدیدی واگذاری به اجاره یکباب واحد تجاری شماره 1159/17 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913374/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یکباب-واحد-تجاری'>مزایده واگذاری به اجاره یکباب واحد تجاری / تجدیدی خلاصه آگهی مزایده , مزایده واگذاری به اجاره یکباب واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913400/تجدید-مناقصه-اجاره-22-دستگاه-خودرو-با-راننده--'>تجدید مناقصه اجاره 22 دستگاه خودرو با راننده ...  / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجاره 22 دستگاه خودرو با راننده ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913420/تجدید-مزایده-واگذاری-غرفه'>تجدید مزایده واگذاری غرفه   / آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری غرفه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913315/مناقصه-خرید-لوله-مانسمان--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله مانسمان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله مانسمان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913407/مزایده-واگذاری-غرفه-96-5-24'>مزایده واگذاری غرفه  96.5.24 / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری غرفه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913367/مزایده-اجاره-5-عدد-بیلبورد-تبلیغاتی-در-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مزایده اجاره 5 عدد بیلبورد تبلیغاتی در سطح شهر نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده مزایده اجاره 5 عدد بیلبورد تبلیغاتی در سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912943/تجدید-فراخوان-واگذاری-فضاهای-تبلیغاتی-در-فرودگاه-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان واگذاری فضاهای تبلیغاتی در فرودگاه نوبت دوم / تجدید فراخوان واگذاری فضاهای تبلیغاتی در فرودگاه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913313/فروش-محصولات-درختان-میوه-نوبت-دوم'>فروش محصولات درختان میوه نوبت دوم  / فروش محصولات درختان میوه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913429/مزایده-سرقفلی-مغازه-تجاری-نه-متر'>مزایده سرقفلی مغازه تجاری نه متر  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه تجاری نه متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913365/تمدید-مناقصه-گازرسانی-و-اجرای-55676-نوبت-دوم'>تمدید مناقصه گازرسانی  و اجرای 55676 نوبت دوم / تمدید آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه گازرسانی  و اجرای 55676 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913325/مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-مهندسی-طراحی-و-نظارت-فنی-و-کمی--'>مناقصه انجام کلیه خدمات مهندسی طراحی و نظارت فنی و کمی ... / آگهی مناقصه, مناقصه انجام کلیه خدمات مهندسی طراحی و نظارت فنی و کمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913319/استعلام-قیمت-واگذ-اری-مناقصه-ایاب-و-ذهاب-حجمی-واحد-بیمارستان-ولی-عصر-لامرد'>استعلام قیمت واگذ اری مناقصه ایاب و ذهاب حجمی واحد بیمارستان ولی عصر لامرد / استعلام قیمت واگذ اری مناقصه ایاب و ذهاب حجمی واحد بیمارستان ولی عصر لامرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913332/مزایده-خودرو-سواری-پژو-405-مدل-89'>مزایده خودرو سواری پژو 405 مدل 89 / آگهی مزایده، مزایده خودرو سواری پژو 405 مدل 89</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913366/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-282-92متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه 282.92متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 282.92متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913427/فراخوان-مناقصه-تامین-دو-دستگاه-چیلراسکرو-هوا-خنک-پروژه-دانشکده-علوم-پزشکی'>فراخوان مناقصه تامین دو دستگاه چیلراسکرو هوا خنک پروژه دانشکده علوم پزشکی / فراخوان مناقصه تامین دو دستگاه چیلراسکرو هوا خنک پروژه دانشکده علوم پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912954/تجدید-مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-بهاء-قسمتی-از-زمین--نوبت-سوم-مرحله-دوم'>تجدید مزایده واگذاری به صورت اجاره بهاء قسمتی از زمین - نوبت سوم مرحله دوم  / تجدید آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی واگذاری به صورت اجاره بهاء قسمتی از زمین واقع در بوستان دانشجو  نوبت سوم مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913461/مزایده-واگذاری-املاک-و-مستغلات'>مزایده واگذاری املاک و مستغلات / آگهی مزایده, مزایده واگذاری املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913379/مناقصه-عملیات-اجرای-سنگ-و-نمای-بازار-روز--نوبت-دوم-چاپ-اول'>مناقصه عملیات اجرای سنگ و نمای بازار روز - نوبت دوم چاپ اول  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای سنگ و نمای بازار روز- نوبت دوم  چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913341/مزایده-حق-بهره-برداری-از-یک-واحد-حد-فاصل-بین-نمازخانه-مردانه-و-زنانه-نوبت-دوم'>مزایده حق بهره برداری از یک واحد حد فاصل بین نمازخانه مردانه و زنانه- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده حق بهره برداری از یک واحد حد فاصل بین نمازخانه مردانه و زنانه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913489/مزایده-فروش-دو-پلاک-از-اراضی-حوزه-5-سایت-مرکزی-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو پلاک از اراضی حوزه 5 سایت مرکزی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو پلاک از اراضی حوزه 5 سایت مرکزی نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913360/مزایده-بهره-برداری-از-پارکینگ-بیمارستان-شهید-مطهری'>مزایده بهره برداری از پارکینگ بیمارستان شهید مطهری  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از پارکینگ بیمارستان شهید مطهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913376/مزایده-تعداد-سه-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-مسکونی'>مزایده تعداد سه قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی / مزایده,مزایده تعداد سه قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913386/مزایده-ششدانگ-ملک-مشاع-عرصه-345-46متر'>مزایده ششدانگ ملک مشاع عرصه 345.46متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مشاع عرصه 345.46متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913390/مزایده-پلاک-ثبتی-بصورت-هتل-بخش5-ثبت-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی بصورت هتل بخش5 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بصورت هتل بخش5 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913383/مزایده-قطعه-زمینی-دو-کله-242مترمربع'>مزایده قطعه زمینی دو کله 242مترمربع  / مزایده,مزایده قطعه زمینی دو کله 242مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913352/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-تعمیرات-و-بازسازی-حدود-40-مورد-ایستگاه-های-حفاظت-کاتدی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات احداث، تعمیرات و بازسازی حدود 40 مورد ایستگاه های حفاظت کاتدی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه اجرای عملیات احداث، تعمیرات و بازسازی حدود 40 مورد ایستگاه های حفاظت کاتدی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913371/مناقصه-فعالیت-های-برون-سپاری-بهره-برداری-و-خدمات-مشترکین-اجرایی--'>مناقصه فعالیت های برون سپاری بهره برداری و خدمات مشترکین اجرایی ... / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه فعالیت های برون سپاری بهره برداری و خدمات مشترکین اجرایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913350/مزایده-اجاره-بهره-برداری-از-بخشی-از-طبقه-همکف-و-طبقه-اول----نوبت-اول-چاپ-دوم'>مزایده اجاره بهره برداری از بخشی از طبقه همکف و طبقه اول .... - نوبت اول چاپ دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره بهره برداری از بخشی از طبقه همکف و طبقه اول ....نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913359/مزایده-واگذاری-مرکز-معاینه-فنی-خودروهای-دوگانه-سوز-CNG-و-معاینه-فنی-موتورسیکلت'>مزایده واگذاری مرکز معاینه فنی خودروهای دوگانه سوز CNG و معاینه فنی موتورسیکلت / آگهی مزایده، مزایده واگذاری مرکز معاینه فنی خودروهای دوگانه سوز CNG و معاینه فنی موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913353/مزایده-عمومی-حق-بهره-برداری-از-مرکز-معاینه-فنی-نوبت-دوم--چاپ-اول'>مزایده عمومی حق بهره برداری از مرکز معاینه فنی نوبت دوم - چاپ اول  / مزایده عمومی , مزایده عمومی حق بهره برداری از مرکز معاینه فنی نوبت دوم - چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913377/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کمپرسی-بنز'>مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی بنز / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913382/مناقصه-عملیات-نگهداری-فضای-سبز-و-حفاظت-فیزیکی-پارک-ها-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و حفاظت فیزیکی پارک ها- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و حفاظت فیزیکی پارک ها- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913410/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-بر-نیاز-و-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز و ضایعاتی / آگهی مزایده، مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913478/فراخوان-احداث-سرویس-بهداشتی-و--'>فراخوان  احداث سرویس بهداشتی و ... / فراخوان  احداث سرویس بهداشتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913564/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-به-اجاره-املاک'>اصلاحیه مزایده واگذاری به اجاره املاک / اصلاحیه مزایده, مزایده واگذاری به اجاره املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913514/مزایده-ملک-به-مقدار-8488مترمربع'>مزایده ملک به مقدار 8488مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مقدار 8488مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913411/مزایده-یک-قطعه-زمین'>مزایده یک قطعه زمین  / آگهی مزایده, مزایده یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913469/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-250مترمربع'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 250مترمربع  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 250مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913467/مزایده-آپارتمان-مساحت-80-4متر'>مزایده آپارتمان مساحت 80.4متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 80.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913397/مزایده-دستگاه-تراش--نوبت-دوم'>مزایده دستگاه تراش - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده دستگاه تراش ، دستگاه دریل  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913375/مزایده-یکدستگاه-کمپرسور-هوای-صنعتی'>مزایده یکدستگاه کمپرسور هوای صنعتی / مزایده,مزایده یکدستگاه کمپرسور هوای صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913384/مناقصه-پروژه-احداث-شبکه-شهری-شهرستان-جوانرود-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث شبکه شهری شهرستان جوانرود نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه پروژه احداث شبکه شهری شهرستان جوانرود نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912979/مزایده-فروش-تعدادی-از-خودروهای-سبک-و-لگن-کمپرسی'>مزایده فروش  تعدادی از خودروهای سبک و لگن کمپرسی  / آگهی مزایده, مزایده فروش  تعدادی از خودروهای سبک و لگن کمپرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913389/مزایده-یک-دستگاه-چرخ-خیاطی--'>مزایده یک دستگاه چرخ خیاطی ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه چرخ خیاطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913380/مزایده-یک-دستگاه-اتوی-اتوماتیک-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه اتوی اتوماتیک نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه اتوی اتوماتیک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913462/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-123متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 123متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 123متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913387/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اداری-و--'>مناقصه تکمیل ساختمان اداری و.... / آگهی مناقصه، مناقصه تکمیل ساختمان اداری و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913457/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-سند-عادی-مساحت-0-4هکتار'>مزایده یک قطعه زمین زراعی سند عادی مساحت 0.4هکتار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی سند عادی مساحت 0.4هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913378/مزایده-فروش-یک-تخته-فرش-دست-بافت-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک تخته فرش دست بافت نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یک تخته فرش دست بافت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913465/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-زیربنای-اعیان-45-81متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان زیربنای اعیان 45.81متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان زیربنای اعیان 45.81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913372/مزایده-فروش-ستون-فلزی-10-متری-ساخته-شده---نوبت-دوم'>مزایده فروش ستون فلزی 10 متری ساخته شده .... نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش ستون فلزی 10 متری ساخته شده .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913432/مزایده-ملک-قطعه-21-تفکیکی-ناحیه-سه-کرج'>مزایده ملک قطعه 21 تفکیکی ناحیه سه کرج / مزایده,مزایده ملک قطعه 21 تفکیکی ناحیه سه کرج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912996/مزایده-اجاره-ساختمان-3-طبقه-با-کاربری-آموزشی'>مزایده اجاره ساختمان 3 طبقه با کاربری آموزشی  / مزایده, مزایده اجاره ساختمان 3 طبقه با کاربری آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913435/مزایده-1-335-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 1.335 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 1.335 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913385/مناقصه-بهره-برداری-تعمیرات-نگهداری-از-شبکه-توزیع-و-انشعابات-شهر-سمنان-نوبت-دوم'>مناقصه بهره برداری، تعمیرات، نگهداری از شبکه توزیع و انشعابات شهر سمنان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه بهره برداری، تعمیرات، نگهداری از شبکه توزیع و انشعابات شهر سمنان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913474/مزایده-پلاک-ثبتی-مسکونی-مساحت-200متر'>مزایده پلاک ثبتی مسکونی مساحت 200متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مسکونی مساحت 200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913388/مزایده-کیسه-گچ'>مزایده کیسه گچ  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده کیسه گچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913573/مزایده-ششدانگ-مغازه-قطعه-چهارم-26-46متر'>مزایده ششدانگ مغازه قطعه چهارم 26.46متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه قطعه چهارم 26.46متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913589/مزایده-فروش-املاک-در-استان-سمنان'>مزایده فروش املاک در استان سمنان  / مزایده,مزایده فروش املاک در استان سمنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913593/مزایده-واگذاری-اعیانی-مجتمع-های-خدماتی-بهداشتی-بین-راهی-تجدید'>مزایده واگذاری اعیانی مجتمع های خدماتی بهداشتی بین راهی تجدید / مزایده,مزایده واگذاری اعیانی مجتمع های خدماتی بهداشتی بین راهی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913596/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-شماره-یک-فرعی-بخش-5-یزد'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی شماره یک فرعی بخش 5 یزد  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی شماره یک فرعی بخش 5 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913584/مزایده-ملک-بصورت-خانه-مساحت-تقریبی-صد-مترمربع'>مزایده ملک بصورت خانه مساحت تقریبی صد مترمربع / مزایده,مزایده ملک بصورت خانه مساحت تقریبی صد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913579/مزایده-پلاک-44-فرعی-از-2106-اصلی'>مزایده پلاک 44 فرعی از 2106 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک 44 فرعی از 2106 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913402/مناقصه-پوشش-بیمه-تکمیلی-بیمه-مسئولیت-مدنی-و-مسئولیت-کارکنان'>مناقصه پوشش بیمه تکمیلی، بیمه مسئولیت مدنی و مسئولیت کارکنان / آگهی مناقصه, مناقصه پوشش بیمه تکمیلی، بیمه مسئولیت مدنی و مسئولیت کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913509/مزایده-فروش-ده-باب-مغازه-تجاری-اصلاحیه'>مزایده فروش ده باب مغازه تجاری اصلاحیه  / مزایده,مزایده فروش ده باب مغازه تجاری اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913436/مناقصه-حمل-محصولات-بین-شهری'>مناقصه حمل محصولات بین شهری / آگهی مناقصه , مناقصه حمل محصولات بین شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913479/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کاربری-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری خدمات شهری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری خدمات شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913417/تجدید-مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-دوربین-ثبت-تخلفات---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید , نصب و راه اندازی دوربین ثبت تخلفات ... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی,تجدید مناقصه خرید , نصب و راه اندازی دوربین ثبت تخلفات ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913412/مزایده-اسکید-لودر-255-مینی-لودر-نوبت-دوم'>مزایده اسکید لودر 255 مینی لودر -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اسکید لودر 255 مینی لودر - مرحله دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913448/اصلاحیه-مزایده-اسکید-لودر-255-مینی-لودر'>اصلاحیه مزایده اسکید لودر 255 مینی لودر / اصلاحیه مزایده عمومی , مزایده اسکید لودر 255 مینی لودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912991/مزایده-واگذاری-به-اجاره-پارکینگ-مجموعه-فروشگاه-06'>مزایده واگذاری به اجاره پارکینگ مجموعه فروشگاه 06  / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره پارکینگ مجموعه فروشگاه 06 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913419/مناقصه-تامین-89-دستگاه-وانت-عملیاتی-دوکابین--نوبت-دوم'>مناقصه تامین 89 دستگاه وانت عملیاتی دوکابین - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تامین 89 دستگاه وانت عملیاتی دوکابین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913445/مناقصه-اجرا-و-تکمیل-پارک-بانوان-جنوب-(فلاحت)'>مناقصه اجرا و تکمیل پارک بانوان جنوب (فلاحت) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرا و تکمیل پارک بانوان جنوب (فلاحت)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913468/اگهی-فروش-تعداد-414-کارتن-مصنوعات-چوبی'> اگهی فروش تعداد 414 کارتن مصنوعات چوبی / اگهی فروش، اگهی فروش تعداد 414 کارتن مصنوعات چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913473/مزایده-واگذاری-یکباب-واحد-مسکونی-96متر'>مزایده واگذاری یکباب واحد مسکونی 96متر  / مزایده,مزایده واگذاری یکباب واحد مسکونی 96متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913425/تجدید-مزایده-اجازه-مجوز-تخریب-و-جمع-آوری-مکانیزه-نخاله-های-ناشی-از-تخریب-ساختمانها--'>تجدید مزایده اجازه مجوز تخریب و جمع آوری مکانیزه نخاله های ناشی از تخریب ساختمانها... / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده اجازه مجوز تخریب و جمع آوری مکانیزه نخاله های ناشی از تخریب ساختمانها... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912951/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-شامل-چهار-دستگاه-خودرو-سواری-و--'>مزایده فروش اقلام مازاد شامل چهار دستگاه خودرو سواری و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام مازاد شامل چهار دستگاه خودرو سواری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913413/مناقصه-تکمیل-کادر-راننده-پایه-یکم--مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل کادر راننده پایه یکم  - مرحله دوم  - نوبت دوم  / آگهی شرکت در مناقصه , مناقصه تکمیل کادر راننده پایه یکم مرحله دوم - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913477/مزایده-فروش-تعداد-35-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 35 قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 35 قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913440/مناقصه-اجرا-و-احداث-ساختمان-آتش-نشانی-چاپ-دوم'>مناقصه اجرا و احداث ساختمان آتش نشانی  چاپ دوم  / مناقصه اجرا و احداث ساختمان آتش نشانی  چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913643/مزایده-ششدانگ-ملک-عرصه-378-39متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک عرصه 378.39متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک عرصه 378.39متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912986/مزایده-واگذاری-املاک'>مزایده واگذاری املاک / مزایده, مزایده واگذاری املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912960/مزایده-واگذاری-مهدکودک-صدیقه-طاهره-(س)-با-تجهیزات-مربوطه'>مزایده واگذاری مهدکودک صدیقه طاهره (س) با تجهیزات مربوطه / آگهی مزایده, مزایده واگذاری مهدکودک صدیقه طاهره (س) با تجهیزات مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913395/مزایده-فروش-خودرو-مازاد-بر-نیاز-و-اقلام-ضایعاتی'>مزایده فروش خودرو مازاد بر نیاز و اقلام ضایعاتی / مزایده فروش خودرو مازاد بر نیاز و اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913403/مناقصه-برون-سپاری-عملیات-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه برون سپاری عملیات تامین نیروی انسانی / مناقصه عمومی , مناقصه برون سپاری عملیات تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913408/مناقصه-واگذاری-فعالیتهای-عایق-کاری-تجهیزات-نیروگاه-بخار-شهید-رجایی'>مناقصه واگذاری فعالیتهای عایق کاری تجهیزات نیروگاه بخار شهید رجایی / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری فعالیتهای عایق کاری تجهیزات نیروگاه بخار شهید رجایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913513/مناقصه-بازدید-و-تعمیرات-روتین-و-غیر-روتین-خطوط-فوق-توزیع-و-انتقال-شرق-گیلان'>مناقصه بازدید و تعمیرات روتین و غیر روتین خطوط فوق توزیع و انتقال شرق گیلان / آگهی مناقصه ,  مناقصه بازدید و تعمیرات روتین و غیر روتین خطوط فوق توزیع و انتقال شرق گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913507/مناقصه-بازدید-و-تعمیرات-روتین-و-غیر-روتین-خطوط-فوق-توزیع-و-انتقال-غرب-و-مرکز-گیلان'>مناقصه بازدید و تعمیرات روتین و غیر روتین خطوط فوق توزیع و انتقال غرب و مرکز گیلان / آگهی مناقصه , مناقصه بازدید و تعمیرات روتین و غیر روتین خطوط فوق توزیع و انتقال غرب و مرکز گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913480/تمدید-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-خدمات-کنترل-پروژه'> تمدید مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات کنترل پروژه   / تمدید مناقصه ،  تمدید مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات کنترل پروژه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913475/تمدید-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-خط-گرم'>تمدید مناقصه تامین نیروی انسانی خط گرم / تمدید مناقصه تامین نیروی انسانی خط گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913421/مناقصه-زیرسازی-تعریض-و-بهسازی-راههای-روستایی'>مناقصه زیرسازی، تعریض و بهسازی راههای روستایی / مناقصه, مناقصه زیرسازی، تعریض و بهسازی راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912973/مزایده-فروش-2-دستگاه-اتومبیل-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش 2 دستگاه اتومبیل مازاد بر نیاز / آگهی مزایده, مزایده فروش 2 دستگاه اتومبیل مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913443/مناقصه-خرید-گلوله-آسیاب-قطر-30-و-40-میلیمتر'>مناقصه خرید گلوله آسیاب قطر 30 و 40 میلیمتر / مناقصه عمومی, مناقصه خرید گلوله آسیاب قطر 30 و 40 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913483/فراخوان-انجام-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-تسمه-های-لاستیکی-نوارهای-نقاله'>فراخوان انجام عملیات نگهداری و تعمیرات تسمه های لاستیکی نوارهای نقاله / فراخوان، فراخوان انجام عملیات نگهداری و تعمیرات تسمه های لاستیکی نوارهای نقاله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913538/استعلام-درایو'>استعلام درایو / استعلام درایو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913399/استعلام-كاسه-چهارشاخه-گاردان-لوكوموتیو'>استعلام كاسه چهارشاخه گاردان لوكوموتیو  / استعلام كاسه چهارشاخه گاردان لوكوموتیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913428/استعلام-لباس-کامل-آتش-نشانی'>استعلام لباس کامل آتش نشانی   / استعلام, استعلام لباس کامل آتش نشانی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913449/استعلام-اسید-کلریدریک-صنعتی-96-5-24'>استعلام اسید کلریدریک صنعتی 96.5.24 / استعلام , استعلام اسید کلریدریک صنعتی  96.5.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913392/استعلام-رطوبت-گیر-آلومینا-اکتیوبا-دانه-بندی-6-میلیمتر-96-5-24'>استعلام رطوبت گیر آلومینا اکتیوبا دانه بندی 6 میلیمتر 96.5.24 / استعلام , استعلام رطوبت گیر آلومینا اکتیوبا دانه بندی 6 میلیمتر 96.5.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913011/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-ادامه-و-تکمیل-سرای-محله-و-کتابخانه--'>تجدید مناقصه اجرای عملیات ادامه و تکمیل سرای محله و کتابخانه ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای عملیات ادامه و تکمیل سرای محله و کتابخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913444/استعلام-الکتروپمپ-گریز-از-مرکز-پمپیران-96-5-24'>استعلام الکتروپمپ گریز از مرکز پمپیران  96.5.24 / استعلام الکتروپمپ گریز از مرکز پمپیران   96.5.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913471/استعلام-قطره-گیر-وبست-قطره-گیر'>استعلام قطره گیر وبست قطره گیر   / استعلام, استعلام قطره گیر وبست قطره گیر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913406/استعلام-الكترو-پمپ-پیستونی-آب'>استعلام الكترو پمپ پیستونی آب   / استعلام, استعلام الكترو پمپ پیستونی آب  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913454/استعلام-لوله-و-اتصالات'>استعلام لوله و اتصالات   / استعلام , استعلام لوله و اتصالات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913393/استعلام-پروانه-فایبرگلاس-به-همراه-هاب-فولادی-به-برج-خنک-کننده'>استعلام پروانه فایبرگلاس به همراه هاب فولادی به برج خنک کننده / استعلام پروانه فایبرگلاس به همراه هاب فولادی به برج خنک کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913470/فراخوان-صورتجلسه-تأمین-بیمه-نامه-ثالث-خودروهای-شركت-بهره-برداری-نفت-و-گاز-گچساران'>فراخوان صورتجلسه تأمین بیمه نامه ثالث خودروهای شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران / فراخوان، فراخوان صورتجلسه تأمین بیمه نامه ثالث خودروهای شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912989/مناقصه-اصلاح-هندسی-و-همسطح-سازی-معابر-معلولین-و--'>مناقصه اصلاح هندسی و همسطح سازی معابر معلولین و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح هندسی و همسطح سازی معابر معلولین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913431/مناقصه-خدمات-خودروهای-استیجاری-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات خودروهای استیجاری- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خدمات خودروهای استیجاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913430/مناقصه-واگذاری-خدمات-دفتری-و-منشی-گری--'>مناقصه واگذاری خدمات دفتری و منشی گری.... / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری خدمات دفتری و منشی گری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913453/مناقصه-نقشه-برداری-بازاریابی-طراحی-و-تهیه-نقشه-های-خط-سیر'>مناقصه نقشه برداری، بازاریابی، طراحی و تهیه نقشه های خط سیر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نقشه برداری، بازاریابی، طراحی و تهیه نقشه های خط سیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913446/مناقصه-احداث-موقعیت-و-جاده-دسترسی-چاه'>مناقصه احداث موقعیت و جاده دسترسی چاه  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه احداث موقعیت و جاده دسترسی چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913463/مناقصه-بارگیری-حمل-و-تحویل-مقدار-45-000-تن-گاز-مایع-خام-تولیدی'>مناقصه بارگیری، حمل و تحویل مقدار 45.000 تن گاز مایع خام تولیدی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه بارگیری، حمل و تحویل مقدار 45.000 تن گاز مایع خام تولیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912968/مناقصه-حمل-و-نقل-محصولات-در-داخل-و-خارج-از-شرکت'>مناقصه حمل و نقل محصولات در داخل و خارج از شرکت  / آگهی مناقصه , مناقصه حمل و نقل محصولات در داخل و خارج از شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913416/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-پمپ-P-71016A-B--P-01016A-B'>مناقصه خرید قطعات یدکی پمپ P-71016A/B & P-01016A/B / مناقصه خرید قطعات یدکی پمپ P-71016A/B & P-01016A/B</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913456/مزایده-ضایعات-ورقهای-آهنی-پرس-شده-96-5-24'>مزایده ضایعات ورقهای آهنی پرس شده 96.5.24 / آگهی مزایده ، مزایده ضایعات ورقهای آهنی پرس شده 96.5.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913497/فراخوان-مناقصه-واگذاری-حجمی-اداره-امور-خدمات-ستاد-منطقه'>فراخوان مناقصه واگذاری حجمی اداره امور خدمات ستاد منطقه  / فراخوان , فراخوان مناقصه واگذاری حجمی اداره امور خدمات ستاد منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912961/مناقصه-خدمات-تخلیه--بارگیری--جابجایی-کالا-و-مواد-مصرفی'>مناقصه خدمات تخلیه ، بارگیری ، جابجایی کالا و مواد مصرفی / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات تخلیه ، بارگیری ، جابجایی کالا و مواد مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913484/مناقصه-خرید-PIG-LAUNCHER--RECEIVER'>مناقصه خرید PIG LAUNCHER & RECEIVER   / مناقصه ، مناقصه خرید PIG LAUNCHER & RECEIVER  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913422/فراخوان-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-SWISS-Qual-برروی-خودروهای-isuzu-DMAX'>فراخوان نصب و راه اندازی تجهیزات SWISS Qual برروی خودروهای isuzu- DMAX / فراخوان نصب و راه اندازی تجهیزات SWISS Qual برروی خودروهای isuzu- DMAX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913455/مزایده-تعدادی-وسایط-نقلیه-سبک---'>مزایده تعدادی وسایط نقلیه سبک  ... / مزایده تعدادی وسایط نقلیه سبک  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913529/مناقصه-اجرای-آسفالت-سرد'>مناقصه اجرای آسفالت سرد / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای آسفالت سرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913525/فراخوان-پروژه-عملیات-سرویس-راهبری-تعمیر-نگهداری-برقی-pm-em-کلیه-تاسیسات'>فراخوان پروژه عملیات سرویس راهبری تعمیر نگهداری برقی pm,em کلیه تاسیسات / فراخوان، فراخوان پروژه عملیات سرویس راهبری تعمیر نگهداری برقی pm,em کلیه تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913426/مناقصه-اجرای-سیم-کشی-خط-۲۳۰-کیلوولت'>مناقصه اجرای سیم کشی خط ۲۳۰ کیلوولت / فراخوان, مناقصه اجرای سیم کشی خط ۲۳۰ کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913003/مناقصه-خرید-و-اجرای-اقلام-سیستم-صوتی-در-بوستان-و--'>مناقصه خرید و اجرای اقلام سیستم صوتی در بوستان و ... / مناقصه عمومی , مناقصه خرید و اجرای اقلام سیستم صوتی در بوستان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913466/فراخوان-بازنگری-مطالعات-مرحله-اول-سد-قره-چای'>فراخوان بازنگری مطالعات مرحله اول سد قره چای / فراخوان, فراخوان بازنگری مطالعات مرحله اول سد قره چای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913501/فراخوان-احداث-نیروگاه٬‌-پستها-و-خطوط-انتقال'>فراخوان احداث نیروگاه٬‌ پستها و خطوط انتقال / فراخوان احداث نیروگاه٬‌ پستها و خطوط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912947/مزایده-فروش-14-دستگاه-خودرو-سبک-مزدا-و--'>مزایده فروش 14 دستگاه خودرو سبک مزدا و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 14 دستگاه خودرو سبک مزدا و ...</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 10 تاريخ : پنجشنبه 20 مهر 1396 ساعت: 11:23