اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.22 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911230/تجدید-مناقصه-تامین-رو... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.22 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911230/تجدید-مناقصه-تامین-روشنایی-بلوارها-و-میادین-سطح-شهرنوبت-دوم-مرحله-دوم'>تجدید مناقصه تامین روشنایی بلوارها و میادین سطح شهرنوبت دوم مرحله دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تامین روشنایی بلوارها و میادین سطح شهرنوبت دوم مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911175/تجدید-فراخوان-واگذاری-فضاهای-تبلیغاتی-در-فرودگاه'>تجدید فراخوان واگذاری فضاهای تبلیغاتی در فرودگاه / تجدید فراخوان واگذاری فضاهای تبلیغاتی در فرودگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912034/مناقصه-اجرای-204-متر-خط-تغذیه-6-اینچ-و--'>مناقصه اجرای 204 متر خط تغذیه 6 اینچ و. .. / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه اجرای 204 متر خط تغذیه 6 اینچ و. ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911286/اصلاحیه-مزایده-نسبت-به-واگذاری-سرقفلی-43-باب-مغازه-تجاری'>اصلاحیه مزایده نسبت به واگذاری سرقفلی 43 باب مغازه تجاری / اصلاحیه مزایده , مزایده نسبت به واگذاری سرقفلی 43 باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911186/مزایده-اجاره-تعداد-4-عدد-کیوسک-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده اجاره تعداد 4 عدد کیوسک مرحله دوم نوبت اول  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره تعداد 4 عدد کیوسک مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911210/مناقصه-تهیه--اجرا-و-نصب-پل-عابر-پیاده'>مناقصه تهیه ، اجرا و نصب پل عابر پیاده  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تهیه ، اجرا و نصب پل عابر پیاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911229/مزایده-فروش-12-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 12 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش 12 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911226/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-ثبت-تنکابن'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک ثبت تنکابن / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک ثبت تنکابن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911167/مزایده-ملک-مسکونی-عرصه-115-54متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مسکونی عرصه 115.54متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه 115.54متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911646/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911164/مزایده-یکباب-ساختمان-دو-طبقه-مساحت-دویست-متر'>مزایده یکباب ساختمان دو طبقه مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان دو طبقه مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911638/مناقصه-اجاره-یک-فروند-شناور-ASD'>مناقصه اجاره یک فروند شناور ASD  / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه اجاره یک فروند شناور ASD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911686/مناقصه-انجام-خدمات-عملیات-بهره-برداری-نگهداری-و-تعمیر-پست-های-برق-و-خطوط-توزیع--'>مناقصه  انجام خدمات عملیات بهره برداری ،نگهداری و تعمیر پست های برق و خطوط توزیع ... / آگهی فراخوان شرکت در ارزیابی کیفی, مناقصه  انجام خدمات عملیات بهره برداری ،نگهداری و تعمیر پست های برق و خطوط توزیع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911185/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-کانال-دفع-آبهای-سطحی-در-شرق-دزفول-(-کوی-نگارستان-)--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری کانال دفع آبهای سطحی در شرق دزفول ( کوی نگارستان )  - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری کانال دفع آبهای سطحی در شرق دزفول ( کوی نگارستان ) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911666/مناقصه-High-pressure-flexlble-hose'>مناقصه  High pressure flexlble hose / مناقصه ، مناقصهHigh pressure flexlble hose </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911682/مناقصه-P-F-FLOCON-GATE-VALVE'>مناقصه P/F FLOCON GATE VALVE / مناقصه ، مناقصه P/F FLOCON GATE VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911650/مزایده-فروش-نوار--پرایمر-و-فیلم-و--'>مزایده فروش نوار ، پرایمر و فیلم و ... / مزایده  , مزایده فروش نوار ، پرایمر و فیلم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911634/ارزیابی-کیفی-SIEMENS-PROTECTION-RELAY'>ارزیابی کیفی SIEMENS PROTECTION RELAY / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان , ارزیابی کیفی SIEMENS PROTECTION RELAY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911169/مزایده-املاک-کاربری-مسکونی-مختلط-عرصه-2860-و-1404متر'>مزایده املاک کاربری مسکونی مختلط عرصه 2860 و 1404متر / مزایده,مزایده املاک کاربری مسکونی مختلط عرصه 2860 و 1404متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911653/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستاهای-میانکوه-فاز-اول'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای میانکوه فاز اول / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای میانکوه فاز اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911712/آگهی-فراخوان-مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-پروژه-احداث-سیستم-اعلام-حریق-پالایشگاه-گاز-پارسیان'>آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, پروژه احداث سیستم اعلام حریق پالایشگاه گاز پارسیان  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, پروژه احداث سیستم اعلام حریق پالایشگاه گاز پارسیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911699/مناقصه-تعمیق-خط-لوله-گاز-30-اینچ-در-رودخانه-سفیدرود-96-05-22'>مناقصه  تعمیق خط لوله گاز 30 اینچ در رودخانه سفیدرود- 96.05.22 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  تعمیق خط لوله گاز 30 اینچ در رودخانه سفیدرود - 96.05.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911729/مناقصه-خدمات-اداری-ستاد-و-نواحی-منطقه'>مناقصه خدمات اداری ستاد و نواحی منطقه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات اداری ستاد و نواحی منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911687/مناقصه-تامین-غذای-کارکنان-منطقه'>مناقصه تامین غذای کارکنان منطقه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین غذای کارکنان منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911654/مناقصه-خدمات-خودروهای-استیجاری'>مناقصه خدمات خودروهای استیجاری / مناقصه, مناقصه خدمات خودروهای استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911696/مناقصه-تعمیر-و-بازسازی-هشت-باب-از-منازل-سازمانی'>مناقصه تعمیر و بازسازی هشت باب از منازل سازمانی / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و بازسازی هشت باب از منازل سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911636/فراخوان-اگهی-تهیه-مصالح-و-اجرای-جابجایی-1300-متر-خط-تغذیه'>فراخوان اگهی تهیه مصالح و اجرای جابجایی 1300 متر خط تغذیه / فراخوان ,فراخوان اگهی تهیه مصالح و اجرای جابجایی 1300 متر خط تغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911273/مزایده-تعداد-سه-دستگاه-پرس'>مزایده تعداد سه دستگاه پرس / مزایده تعداد سه دستگاه پرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911192/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-چیلر-اسکرو'>مناقصه خرید یک دستگاه چیلر اسکرو  / مناقصه ، مناقصه خرید یک دستگاه چیلر اسکرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911706/همایش-آشیا-ناشناس-نورانی-و-ریز-پرنده-ها'>همایش آشیا ناشناس نورانی و ریز پرنده ها  / همایش اشیا ناشناس نورانی و ریز پرنده ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911679/همایش-بین-المللی-بازخوانی-تمدن-اسلامی-و-جهان-شعر-معنوی'>همایش بین المللی بازخوانی تمدن اسلامی و جهان شعر معنوی / همایش بین المللی بازخوانی تمدن اسلامی و جهان شعر معنوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911702/کنفرانس-ملی-پژوهشهای-نوین-حسابداری-و-مدیریت-در-هزاره-سوم'>کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم / کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911200/مزایده-واگذاری-بخشهای-مختلف-ورزشی'>مزایده واگذاری بخشهای مختلف ورزشی / مزایده,مزایده واگذاری بخشهای مختلف ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911691/اولین-جشنواره-ملی-ساختمان-های-انرژی-صفر'>اولین جشنواره ملی ساختمان های انرژی صفر  / اولین جشنواره ملی ساختمان های انرژی صفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911689/کنفرانس-ملی-مدیریت-راهبردی-خدمات'>کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات / کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911725/سومین-کنفرانس-ملی-نوآوری-و-تحقیق-در-مهندسی-برق-و-کامپیوتر'>سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و کامپیوتر  / سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911751/اولین-همایش-ملی-توانمندسازی-جمعیت-شهر-روستا'>اولین همایش ملی توانمندسازی جمعیت شهر روستا / اولین همایش ملی توانمندسازی جمعیت شهر روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911912/مناقصه-تامین-خدمات-عمومی-و-تخصصی-تاسیسات'>مناقصه تامین خدمات عمومی و تخصصی تاسیسات / مناقصه ,مناقصه تامین خدمات عمومی و تخصصی تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911207/مزایده-عمومی-برون-سپاری-کافی-شاپ-نیلو'>مزایده عمومی برون سپاری کافی شاپ نیلو / آگهی مزایده عمومی , مزایده عمومی برون سپاری کافی شاپ نیلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911888/فراخوان-خرید-۱۵۰۰۰۰-کیلوگرم-سیم-لینکس-AW-(دعوتنامه-ای)'>فراخوان خرید ۱۵۰۰۰۰ کیلوگرم سیم لینکس AW (دعوتنامه ای)     / فراخوان، فراخوان خرید ۱۵۰۰۰۰ کیلوگرم سیم لینکس AW (دعوتنامه ای)    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911919/مناقصه-خرید-۳۶۵۰۰دستگاه-انواع-کنتور-تک-فاز-و-سه-فاز'>مناقصه خرید ۳۶۵۰۰دستگاه انواع کنتور تک فاز و سه فاز   / مناقصه خرید ۳۶۵۰۰دستگاه انواع کنتور تک فاز و سه فاز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911922/مناقصه-خدمات-عمومی-(تنظیف)-بیمارستان'>مناقصه خدمات عمومی (تنظیف) بیمارستان / مناقصه , مناقصه خدمات عمومی (تنظیف) بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911895/ارزیابی-کیفی-خدمات-مرحله-سوم-نظارت-عالیه-و-کارگاهی-پروژه-شبکه-فرعی-آبیاری-و-زهکشی'>ارزیابی کیفی خدمات مرحله سوم نظارت عالیه و کارگاهی پروژه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی  / ارزیابی کیفی خدمات مرحله سوم نظارت عالیه و کارگاهی پروژه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911234/مناقصه-تامین-منابع-مالی-و-اجرای-بخشی-از-شبکه-های-اصلی-و-فرعی-جمع-آوری-فاضلاب-و----نوبت-دوم'>مناقصه تامین منابع مالی و اجرای بخشی از شبکه های اصلی و فرعی جمع آوری فاضلاب و ... - نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین منابع مالی و اجرای بخشی از شبکه های اصلی و فرعی جمع آوری فاضلاب و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911215/مناقصه-شناسایی-پیمانکار-راهبری--تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات'>مناقصه شناسایی پیمانکار راهبری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات  / آگهی مناقصه , مناقصه شناسایی پیمانکار راهبری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911221/مناقصه-خرید-400-تن-روغن-مارگارین-و--'>مناقصه خرید 400 تن روغن مارگارین و...  / مناقصه خرید 400 تن روغن مارگارین و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911144/فراخوان-تامین-روشنایی-معابر-شهرستان-ارومیه-تجدید'>فراخوان تامین روشنایی معابر شهرستان ارومیه  تجدید  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,فراخوان تامین روشنایی معابر شهرستان ارومیه  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911193/مناقصه-اجرای-کلیه-امور-واردات-و-ترخیص-محموله-های-وارداتی'>مناقصه اجرای کلیه امور واردات و ترخیص محموله های وارداتی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای کلیه امور واردات و ترخیص محموله های وارداتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911161/مزایده-فروش-باتری-اسقاط-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش باتری اسقاط و ... نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش باتری اسقاط و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911267/اصلاحیه-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و-امور-مرتبط-ناحیه-یک'>اصلاحیه مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و امور مرتبط ناحیه یک  / اصلاحیه مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و امور مرتبط ناحیه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911166/مزایده-فروش-یکسری-اقلام-مازاد--مستعمل-و-ضایعاتی'>مزایده فروش یکسری اقلام مازاد ، مستعمل و ضایعاتی / مزایده , مزایده فروش یکسری اقلام مازاد ، مستعمل و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911177/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و-تاسیسات-وابسته'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911146/مناقصه-پیمانکار-نیروی-انسانی-(-خدمات-عمومی-و-تولید-)'>مناقصه پیمانکار نیروی انسانی ( خدمات عمومی و تولید )  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمانکار نیروی انسانی ( خدمات عمومی و تولید ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911224/فراخوان-ارزیابی-انتخاب-پیمانکار-اجرای-شبکه-اصلی-و-فرعی-آبیاری-تحت-فشار-پایاب-سد-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی انتخاب پیمانکار اجرای شبکه اصلی و فرعی آبیاری تحت فشار پایاب سد نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران، فراخوان ارزیابی انتخاب پیمانکار اجرای شبکه اصلی و فرعی آبیاری تحت فشار پایاب سد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911203/تجدید-مزایده-بهره-برداری-موقت-از-مجتمع-رفاهی--تفریحی-کارکنان'>تجدید مزایده بهره برداری موقت از مجتمع رفاهی ، تفریحی کارکنان  / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده بهره برداری موقت از مجتمع رفاهی ، تفریحی کارکنان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911213/مناقصه-اجرای-عملیات-طرح-توسعه-جنگلکاری-البرز-مرکزی'>مناقصه اجرای عملیات طرح توسعه جنگلکاری البرز مرکزی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات طرح توسعه جنگلکاری البرز مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911238/آگهی-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-دو-پروژه'>آگهی دعوت به مشارکت در ساخت دو پروژه  / مناقصه , آگهی دعوت به مشارکت در ساخت دو پروژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911258/آگهی-مناقصه-عمومی-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-دو-جنوبی'>آگهی مناقصه عمومی  نگهداری فضای سبز ناحیه دو جنوبی  / آگهی مناقصه عمومی  ،آگهی نگهداری فضای سبز ناحیه دو جنوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911245/فراخوان-مقدار-10-تن-تریسبافون-(پوشش-بسته-بندی)'>فراخوان مقدار 10 تن تریسبافون (پوشش بسته بندی) / آگهی فراخوان ، فراخوان مقدار 10 تن تریسبافون (پوشش بسته بندی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911240/فراخوان-مقدار-100-تن-ورق-تین-پلیت-(Tin-Plate)'>فراخوان مقدار 100 تن ورق تین پلیت (Tin Plate) / آگهی فراخوان ، فراخوان مقدار 100 تن ورق تین پلیت (Tin Plate)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911223/مناقصه-انجام-عملیات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911151/مناقصه-خرید-دبه-2-2-کیلویی-سبز-و-سفید'>مناقصه خرید دبه 2/2 کیلویی سبز و سفید  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید دبه 2/2 کیلویی سبز و سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911183/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1300مترمربع-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1300مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1300مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911180/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-122-9متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 122.9متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 122.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911178/مزایده-پلاک-ثبتی-28770-فرعی-از-70-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 28770 فرعی از 70 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 28770 فرعی از 70 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911468/مزایده-ششدانگ-ملک-با-قدمت-بیش-از-40-سال'>مزایده ششدانگ ملک با قدمت بیش از 40 سال / مزایده,مزایده ششدانگ ملک با قدمت بیش از 40 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911440/مناقصه-واگذاری-انجام-برخی-از-کارهای-شرکت-96-5-22'>مناقصه واگذاری انجام برخی از کارهای شرکت  96.5.22 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه واگذاری انجام برخی از کارهای شرکت  96.5.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911478/مناقصه-خرید-شتابنگار-و-تجهیزات-هواشناسی-و--'>مناقصه خرید شتابنگار و تجهیزات هواشناسی و ... / فراخوان اعلام آمادگی مناقصه گران, مناقصه خرید شتابنگار و تجهیزات هواشناسی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911546/جشنواره-ملی-بشری'>جشنواره ملی بشری / جشنواره ملی بشری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911152/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-5000-و-4500متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 5000 و 4500متر / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 5000 و 4500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911452/مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی-مرکز-آموزشی-درمانی-بوعلی-سینا'>مناقصه واگذاری خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911437/مناقصه-خرید-تهیه-و-تحویل-9-دستگاه-تابلو-برق-اصلی-و--'>مناقصه خرید، تهیه و تحویل 9 دستگاه تابلو برق اصلی و ... / آگهی مناقصه, مناقصه خرید، تهیه و تحویل 9 دستگاه تابلو برق اصلی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911422/مزایده-فروش-لوازم-اسقاط-و-مازاد-موجود-در-انبار-معاونت-بهره-برداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش لوازم اسقاط و مازاد موجود در انبار معاونت بهره برداری نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش لوازم اسقاط و مازاد موجود در انبار معاونت بهره برداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911465/فراخوان-خرید-کالا-لوله-یو-پی-وی-سی-upvc'>فراخوان خرید کالا  لوله یو پی وی سی upvc / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی, فراخوان خرید کالا  لوله یو پی وی سی upvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911513/مزایده-دو-دربند-مغازه-مساحت-41متر-تجدید'>مزایده دو دربند مغازه مساحت 41متر تجدید  / مزایده,مزایده دو دربند مغازه مساحت 41متر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911170/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-جهت-مشارکت-در-ساخت-مجتمع-های-مسکونی'>فراخوان جذب سرمایه گذار  جهت مشارکت در ساخت مجتمع های مسکونی  / فراخوان جذب سرمایه گذار  جهت مشارکت در ساخت مجتمع های مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911475/فراخوان-انجام-کلیه-امور-خدمات-سلامت-روان'>فراخوان انجام کلیه امور خدمات سلامت روان  / فراخوان مناقصه,فراخوان انجام کلیه امور خدمات سلامت روان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911454/فراخوان-خرید-کالا-خرید-لوله-پلی-اتیلن-pe'>فراخوان خرید کالا خرید لوله پلی اتیلن pe / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی, فراخوان خرید کالا خرید لوله پلی اتیلن pe</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911421/مزایده-شش-ساعت-آب-و-باغ-پسته-7500متر'>مزایده شش ساعت آب و باغ پسته 7500متر / مزایده,مزایده شش ساعت آب و باغ پسته 7500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911425/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-231-30متر'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 231.30متر  / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 231.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911434/مزایده-منزل-مسکونی-به-مساحت-175مترمربع'>مزایده منزل مسکونی به مساحت 175مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی به مساحت 175مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911489/مناقصه-روکش-آسفالت-و-لکه-گیری-هندسی-و-درزگیری-منطقه-مرکزی'>مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری هندسی و درزگیری منطقه مرکزی / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی, مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری هندسی و درزگیری منطقه مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911500/مناقصه-مناقصه-روکش-آسفالت-و-لکه-گیری-هندسی-و-درزگیری-منطقه-شرق'>مناقصه مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری هندسی و درزگیری منطقه شرق  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی, مناقصه مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری هندسی و درزگیری منطقه شرق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911506/مزایده-واگذاری-کشتارگاه-دام'>مزایده واگذاری کشتارگاه دام  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری کشتارگاه دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911159/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-پروژه-ای-مشارکتی-با-کاربری-تجاری-و-مسکونی'>فراخوان جذب سرمایه گذار  پروژه ای مشارکتی با کاربری تجاری و مسکونی / فراخوان جذب سرمایه گذار  پروژه ای مشارکتی با کاربری تجاری و مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911460/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-160-5متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 160.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 160.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911480/مناقصه-برون-سپاری-عملیات-تامین-نیروی-انسانی-سامانه-فوریتهای-برق-121-و-اپراتورهای-حوادث-مناطق'>مناقصه برون سپاری عملیات تامین نیروی انسانی سامانه فوریتهای برق 121 و اپراتورهای حوادث مناطق / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه برون سپاری عملیات تامین نیروی انسانی سامانه فوریتهای برق 121 و اپراتورهای حوادث مناطق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911472/اطلاعیه-خرید-استعلام-بهاء-و-خرید-کلیه-بیمه-نامه-های-مدنظر'>اطلاعیه خرید استعلام بهاء و خرید کلیه بیمه نامه های مدنظر / اطلاعیه، اطلاعیه خرید استعلام بهاء و خرید کلیه بیمه نامه های مدنظر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911441/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش'>مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش  / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911459/مناقصه-پروژه-اپرون-و-تاکسیوی-فرودگاه-لارستان'>مناقصه پروژه اپرون و تاکسیوی فرودگاه لارستان / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه پروژه اپرون و تاکسیوی فرودگاه لارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911521/فراخوان-مناقصه-عمومی-پروژه-عملیات-اجرای-معابر-بخشی-از-شهرک-صنعتی'>فراخوان مناقصه عمومی پروژه عملیات اجرای معابر بخشی از شهرک صنعتی  / فراخوان مناقصه عمومی پروژه عملیات اجرای معابر بخشی از شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911534/فراخوان-مناقصه-عمومی-پروژه-عملیات-خاکی--احداث-معابر-و-اجرای-شبکه-آب-و-فاضلاب-مجتمع-کارگاهی'>فراخوان مناقصه عمومی پروژه عملیات خاکی ، احداث معابر و اجرای شبکه آب و فاضلاب مجتمع کارگاهی / فراخوان , فراخوان مناقصه عمومی پروژه عملیات خاکی ، احداث معابر و اجرای شبکه آب و فاضلاب مجتمع کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911140/مناقصه-مدیریت-و-راهبری-(پذیرش-و-اسکان-مهمان-و--)--نوبت-دوم'>مناقصه مدیریت و راهبری (پذیرش و اسکان مهمان و ...) ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مدیریت و راهبری (پذیرش و اسکان مهمان و ...) ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911545/فراخوان-مناقصه-عمومی-پروژه-احداث-ساختمان-و-تجهیز-پست-برق-شهرک'>فراخوان مناقصه عمومی پروژه احداث ساختمان و تجهیز پست برق شهرک  / فراخوان , فراخوان مناقصه عمومی پروژه احداث ساختمان و تجهیز پست برق شهرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911536/مزایده-واگذاری-مکانی-جهت-فروش-میوه-به-صورت-بسته-بندی-شده'>مزایده واگذاری مکانی جهت فروش میوه به صورت بسته بندی شده  / مزایده , مزایده واگذاری مکانی جهت فروش میوه به صورت بسته بندی شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911559/مناقصه-عمومی-خرید-ملزومات-اداری'>مناقصه عمومی خرید ملزومات اداری  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید ملزومات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911471/مناقصه-عمومی-کیسینگ-تاسیسات-نفت-و-گاز'>مناقصه عمومی کیسینگ تاسیسات نفت و گاز  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی کیسینگ تاسیسات نفت و گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911477/مناقصه-زیرسازی-و-جدول-گذاری-معابر'>مناقصه زیرسازی و جدول گذاری معابر  / مناقصه , مناقصه زیرسازی و جدول گذاری معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911462/تجدید-مناقصه-عمومی-پروژه-تکمیل-جدولگذاری-و-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان'>تجدید مناقصه عمومی پروژه تکمیل جدولگذاری و زیرسازی و آسفالت خیابان  / تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عمومی پروژه تکمیل جدولگذاری و زیرسازی و آسفالت خیابان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911430/مناقصه-واگذاری-امور-آماده-سازی--ایجاد-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری امور آماده سازی ، ایجاد و نگهداری فضای سبز / مناقصه , مناقصه واگذاری امور آماده سازی ، ایجاد و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911448/مزایده-فروش-تعداد-شش-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش تعداد شش دستگاه خودرو  / مزایده , مزایده فروش تعداد شش دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911508/مناقصه-خرید-آسفالت-جهت-پخش-اکیپ-دستی'>مناقصه خرید آسفالت جهت پخش اکیپ دستی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید آسفالت جهت پخش اکیپ دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911407/مناقصه-تامین-حمل-و-باراندازی-لوله-اتصالات-و-متعلقات-GRP-پروژه-شبکه-اصلی-و-فرعی-آبیاری--نوبت-دوم'>مناقصه تامین، حمل و باراندازی لوله، اتصالات و متعلقات GRP پروژه شبکه اصلی و فرعی آبیاری - نوبت دوم  / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه تامین، حمل و باراندازی لوله، اتصالات و متعلقات GRP پروژه شبکه اصلی و فرعی آبیاری -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911414/فراخوان-تامین--حمل-و-باراندازی-لوله-های-پلی-اتیلن---نوبت-دوم'>فراخوان تامین , حمل و باراندازی لوله های پلی اتیلن ...- نوبت دوم  / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی  , فراخوان تامین , حمل و باراندازی لوله های پلی اتیلن ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911424/مزایده-تعداد-6-واحد-ساختمانی-و-یک-عدد-منبع-آب'>مزایده تعداد 6 واحد ساختمانی و یک عدد منبع آب  / آگهی مزایده , مزایده تعداد 6 واحد ساختمانی و یک عدد منبع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911450/آگهی-مزایده-واگذاری-بوفه-های-دانشگاه-دامغان'>آگهی مزایده واگذاری بوفه های دانشگاه دامغان  / آگهی مزایده واگذاری بوفه های دانشگاه دامغان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911445/آگهی-مناقصه-امور-خدمات-و-نظافت-دانشگاه-دامغان'>آگهی مناقصه امور خدمات و نظافت دانشگاه دامغان / آگهی مناقصه امور خدمات و نظافت دانشگاه دامغان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911373/مناقصه-کنتورهای-تکفاز-الکترونیکی-و-قاب-کنتور'>مناقصه کنتورهای تکفاز الکترونیکی و قاب کنتور  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کنتورهای تکفاز الکترونیکی و قاب کنتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911365/آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-2500-جفت-کفش'>آگهی مناقصه عمومی خرید 2500 جفت کفش  / آگهی مناقصه عمومی خرید 2500 جفت کفش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911339/آگهی-مناقصه-انتخاب-پیمانکار-و-تامین-کننده-مالی-برای-احداث-قطعه-سوم-نوبت-سوم'>آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار و تامین کننده مالی برای احداث قطعه سوم نوبت سوم  / آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار و تامین کننده مالی برای احداث قطعه سوم  نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911205/مزایده-سنگ-نمای-ساختمان'>مزایده سنگ نمای ساختمان / مزایده سنگ نمای ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911147/مزایده-اقلام-ضایعاتی-و-مستعمل'>مزایده اقلام ضایعاتی و مستعمل  / آگهی مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی و مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911416/فراخوان-عملیات-اجرایی-مخزن-1000-متر-مکعبی---نوبت-دوم'>فراخوان عملیات اجرایی مخزن 1000 متر مکعبی ...- نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان عملیات اجرایی مخزن 1000 متر مکعبی ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911834/استعلام--filter-forwarding'>استعلام      filter forwarding  / استعلام , استعلام filter forwarding </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911840/استعلام-سوئیچ-فشار'>استعلام سوئیچ فشار  / استعلام, استعلام سوئیچ فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911889/استعلام-FILTER'>استعلام FILTER  / استعلام , استعلام FILTER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911824/آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-12-دستگاه-کانکس'>آگهی مناقصه عمومی خرید 12 دستگاه کانکس  / آگهی مناقصه عمومی خرید 12 دستگاه کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911469/مزایده-واگذاری-یک-باب-مغازه-و-محوطه-پایانه-ترانزیت'>مزایده واگذاری یک باب مغازه و محوطه پایانه ترانزیت  / آگهی مزایده,مزایده واگذاری یک باب مغازه و محوطه پایانه ترانزیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911890/اصلاحیه-مزایده-عمومی-فروش-اقلام-ضایعاتی-و-اسقاطی'>اصلاحیه مزایده عمومی فروش اقلام ضایعاتی و اسقاطی  / اصلاحیه مزایده عمومی فروش اقلام ضایعاتی و اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911848/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-نمره-250-دو-جداره-فاضلابی-با-کوپلر-و-واشر-مربوطه'>استعلام لوله پلی اتیلن نمره 250 دو جداره فاضلابی با کوپلر و واشر مربوطه     / استعلام، استعلام لوله پلی اتیلن نمره 250 دو جداره فاضلابی با کوپلر و واشر مربوطه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911836/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-نمره-63-م-م---'>استعلام لوله پلی اتیلن نمره 63 م م     ... / استعلام، استعلام لوله پلی اتیلن نمره 63 م م     ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911826/استعلام-اجرای-کامل-سیستم-قرائت-از-راه-دور'>استعلام اجرای کامل سیستم قرائت از راه دور / استعلام, استعلام اجرای کامل سیستم قرائت از راه دور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911734/استعلام-خرید-لوازم-خانگی'>استعلام خرید لوازم خانگی  / استعلام خرید لوازم خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911401/تجدید-مناقصه-خرید-البسه-ورزشی'>تجدید مناقصه خرید البسه ورزشی  / تجدید مناقصه , مناقصه خرید البسه ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911882/مناقصه-خرید-تضمینی-آب-شرب-در-طرح-احداث-تأسیسات-نمک-زدایی-مجتمع-روستایی'>مناقصه  خرید تضمینی آب شرب در طرح احداث تأسیسات نمک زدایی مجتمع روستایی / مناقصه  خرید تضمینی آب شرب در طرح احداث تأسیسات نمک زدایی مجتمع روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911876/مناقصه-خرید-تضمینی-آب-شرب-در-طرح-احداث-تأسیسات-نمک-زدایی'>مناقصه خرید تضمینی آب شرب در طرح احداث تأسیسات نمک زدایی / مناقصه خرید تضمینی آب شرب در طرح احداث تأسیسات نمک زدایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911420/اصلاحیه-مناقصه-اصلاح-هندسی-تقاطع-های-همسطح-سواره-رو'>اصلاحیه مناقصه اصلاح هندسی تقاطع های همسطح سواره رو  / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه اصلاح هندسی تقاطع های همسطح سواره رو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911851/مناقصه-خریدیک-ست-بلید-کریرنیروگاه-سیکل-ترکیبی-قم'>مناقصه خریدیک ست بلید کریرنیروگاه سیکل ترکیبی قم / مناقصه خریدیک ست بلید کریرنیروگاه سیکل ترکیبی قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911879/مزایده-تعدادی-پمپ-فلایت-فشار-قوی-انتقال-آب-و--'>مزایده تعدادی پمپ فلایت فشار قوی انتقال آب و...  / مزایده ، مزایده تعدادی پمپ فلایت فشار قوی انتقال آب و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911473/فراخوان-مناقصه-اجرای-پروژه-عملیات-خاکی-و-اماده-سازی-سطح-بستر-سابگرید-معابر'>فراخوان مناقصه اجرای پروژه عملیات خاکی و اماده سازی سطح بستر سابگرید معابر / فراخوان مناقصه اجرای پروژه عملیات خاکی و اماده سازی سطح بستر سابگرید معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911873/آگهی-خدمات-نقشه-برداری-سامانه-انتقال-آب-از-سد-کالپوش'>آگهی خدمات نقشه برداری سامانه انتقال آب از سد کالپوش  / آگهی ، آگهی خدمات نقشه برداری سامانه انتقال آب از سد کالپوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911855/استعلام-عملیات-ریپ-رپ-و-شن-ریزی-روی-تاج-سد'>استعلام  عملیات ریپ رپ و شن ریزی روی تاج سد  / استعلام ،استعلام  عملیات ریپ رپ و شن ریزی روی تاج سد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911928/فراخوان-مناقصه-عملیات-آبخیزداری'>فراخوان مناقصه عملیات آبخیزداری / فراخوان مناقصه عملیات آبخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911903/استعلام-کفش-سنگین-کوهنوردی'>استعلام کفش سنگین کوهنوردی / استعلام کفش سنگین کوهنوردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911911/استعلام-حفاظ-فلزی-شاخ-گوزنی'>استعلام حفاظ فلزی شاخ گوزنی / استعلام حفاظ فلزی شاخ گوزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911920/استعلام-تلفن-رومیزی'>استعلام  تلفن رومیزی  / استعلام  تلفن رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911520/مزایده-املاک-دو-باب-اپارتمان-مسکونی'>مزایده املاک دو باب اپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده املاک دو باب اپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911923/استعلام-البسه-ورزشی'>استعلام البسه ورزشی  / استعلام , استعلام البسه ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911894/استعلام-ارائه-خدمات-جهت-برگزاری-آزمون-استخدامی'>استعلام  ارائه خدمات جهت برگزاری آزمون استخدامی / استعلام ارائه خدمات جهت برگزاری آزمون استخدامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911878/استعلام-درخواست-اتصالات-فاضلابی-کاروگیت'>استعلام درخواست اتصالات فاضلابی کاروگیت  / استعلام ، درخواست اتصالات فاضلابی کاروگیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911891/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-مرکز-تلفن-و-حفاظت-های-پی-ال-سی'>استعلام نصب و راه اندازی  مرکز تلفن و حفاظت های پی ال سی / استعلام ، نصب و راه اندازی  مرکز تلفن و حفاظت های پی ال سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911898/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911910/استعلام-بریدن-درختان'>استعلام بریدن درختان  / استعلام ,استعلام بریدن درختان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911917/استعلام-بازدید-صعودی-خط-گرم-از-برجهای-خطوط-انتقال-و-فوق-توزیع'>استعلام بازدید صعودی خط گرم از برجهای خطوط انتقال و فوق توزیع / استعلام , استعلام بازدید صعودی خط گرم از برجهای خطوط انتقال و فوق توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911877/استعلام-خرید-۲۵۰۰-متر-سیم-ماری-گلد'>استعلام خرید ۲۵۰۰ متر سیم ماری گلد  / استعلام,استعلام خرید ۲۵۰۰ متر سیم ماری گلد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911886/استعلام-خرید-نرم-افزار-جداسازی-اینترنت'>استعلام خرید نرم افزار جداسازی اینترنت / استعلام ,استعلام خرید نرم افزار جداسازی اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911897/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-و-آموزش-نرم-افزار'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی و آموزش نرم افزار / استعلام ,استعلام خرید و نصب و راه اندازی و آموزش نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911515/مزایده-اعیانی-دو-باب-اپارتمان-مسکونی-بخش-نه-مشهد'>مزایده اعیانی دو باب اپارتمان مسکونی بخش نه مشهد / مزایده,مزایده اعیانی دو باب اپارتمان مسکونی بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911902/استعلام-لوله-فلکسی-بل'>استعلام لوله فلکسی بل / استعلام ,استعلام لوله فلکسی بل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911880/استعلام-خرید-تست-نصب-روکشهای-عایقی'>استعلام خرید، تست، نصب روکشهای عایقی / استعلام، استعلام خرید، تست، نصب روکشهای عایقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911893/استعلام-خرید-3-دستگاه-ترانس-ولتاژ-400-کیلوولت--'>استعلام خرید 3 دستگاه ترانس ولتاژ 400 کیلوولت... / استعلام, استعلام خرید 3 دستگاه ترانس ولتاژ 400 کیلوولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911900/استعلام-باطری-اسیدی-2-ولت--'>استعلام باطری اسیدی 2 ولت... / استعلام, استعلام باطری اسیدی 2 ولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911906/استعلام-کنتور-MK6E-دیجیتالی'>استعلام کنتور MK6E دیجیتالی / استعلام، استعلام کنتور MK6E دیجیتالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911913/استعلام-دستمال-رومیزی-نرمه--'>استعلام دستمال رومیزی نرمه... / استعلام، استعلام دستمال رومیزی نرمه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911921/استعلام-هنگر-1000-عدد-مخصوص-کابل--'>استعلام هنگر 1000 عدد مخصوص کابل... / استعلام , استعلام هنگر 1000 عدد مخصوص کابل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911926/استعلام-خرید-پهنای-باند-و-خدمات-پشتیبانی-24-ساعته-ماهواره'>استعلام خرید پهنای باند و خدمات پشتیبانی 24 ساعته ماهواره / استعلام , استعلام خرید پهنای باند و خدمات پشتیبانی 24 ساعته ماهواره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911907/استعلام-روغن-مخصوص-منابع-اشعه-دستگاه-بازرسی'>استعلام روغن مخصوص منابع اشعه دستگاه بازرسی / استعلام ,استعلام روغن مخصوص منابع اشعه دستگاه بازرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911929/استعلام-لوازم-التحریر96-5-22'>استعلام لوازم التحریر96.5.22 / استعلام، استعلام لوازم التحریر 96.5.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911908/استعلام-اقلام-شوینده'>استعلام اقلام شوینده / استعلام، استعلام اقلام شوینده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911899/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام، استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911924/استعلام-موتورسیکلت'>استعلام موتورسیکلت / استعلام، استعلام موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911927/استعلام-لیبل-96-5-22'>استعلام لیبل 96.5.22 / استعلام, استعلام لیبل 96.5.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911918/استعلام-لوله-و-اتصالات'>استعلام لوله و اتصالات / استعلام   لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911914/استعلام-رادیاتور-شوفاژ-و-اتصالات'>استعلام رادیاتور شوفاژ و اتصالات / استعلام   رادیاتور شوفاژ و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911887/استعلام-بازسازی-اتاق-انبار'>استعلام بازسازی اتاق انبار / استعلام، استعلام بازسازی اتاق انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911892/استعلام-تهیه-استراکچر-فلزی-مقاوم-در-برابر-زلزله'>استعلام تهیه استراکچر فلزی مقاوم در برابر زلزله / استعلام، استعلام تهیه استراکچر فلزی مقاوم در برابر زلزله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911145/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-بدون-کارمزد'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بدون کارمزد  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بدون کارمزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911323/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-و-تامین-کننده-مالی-برای-احداث-قطعه-دوم-از-باند-دوم--نوبت-سوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار و تامین کننده مالی برای احداث قطعه دوم از باند دوم   نوبت سوم  / آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار, مناقصه انتخاب پیمانکار و تامین کننده مالی برای احداث قطعه دوم از باند دوم  نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911930/استعلام-خرید-کیتهای-مصرفی-آزمایشگاهی-96-5-22'>استعلام خرید کیتهای مصرفی آزمایشگاهی 96.5.22 / استعلام , استعلام خرید کیتهای مصرفی آزمایشگاهی 96.5.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911932/استعلام-پرینتر--اسکنر'>استعلام پرینتر - اسکنر  / استعلام , استعلام پرینتر - اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911958/استعلام-تهیه--ساخت-و-نصب-کتابخانه-و--'>استعلام تهیه ، ساخت و نصب کتابخانه و ...  / استعلام , استعلام تهیه ، ساخت و نصب کتابخانه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911986/استعلام-پارتیشن-PRIWALL'>استعلام پارتیشن PRIWALL  / استعلام , استعلام پارتیشن PRIWALL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911999/استعلام-مانیتور-CRT'>استعلام مانیتور CRT / استعلام, استعلام مانیتور CRT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911988/استعلام-مایع-دستشویی-20-لیتری-مرغوب'>استعلام  مایع  دستشویی 20 لیتری مرغوب / استعلام  مایع  دستشویی 20 لیتری مرغوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911963/استعلام-مایع-سفید-کننده-20-لیتری'>استعلام مایع  سفید کننده 20 لیتری / استعلام مایع  سفید کننده 20 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911357/آگهی-فراخوان-واگذاری-مجتمع-های-فرهنگی-و-هنری'>آگهی فراخوان واگذاری مجتمع های فرهنگی و هنری  / فراخوان , آگهی فراخوان واگذاری مجتمع های فرهنگی و هنری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912002/استعلام-در-ضد-سرقت-جنس-فلزی-و-MDF'>استعلام در ضد سرقت جنس فلزی و MDF / استعلام, استعلام در ضد سرقت جنس فلزی و MDF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911993/استعلام-منبع-انبساط-بسته-ایستاده-500-لیتر-از-ورق-سیاه'>استعلام منبع انبساط بسته ایستاده 500 لیتر از ورق سیاه / استعلام، استعلام منبع انبساط بسته ایستاده 500 لیتر از ورق سیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911937/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی / استعلام، استعلام محصولات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911953/استعلام-نبشی-و-پلیت-و-ورق-نمره-4-و-قوطی---96-5-22'>استعلام نبشی و پلیت و ورق نمره 4 و قوطی ....96.5.22 / استعلام  نبشی و پلیت و ورق نمره 4 و قوطی....96.5.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911970/استعلام-تعداد-5-دستگاه-پرینتر-لیزری'>استعلام تعداد 5 دستگاه پرینتر لیزری / استعلام تعداد 5 دستگاه پرینتر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911996/استعلام-عملیات-اجرایی-ساماندهی-ورودی-و-زیرگذر-فهرج-96-5-22'>استعلام  عملیات اجرایی ساماندهی ورودی و زیرگذر فهرج 96.5.22 / استعلام  عملیات اجرایی ساماندهی ورودی و زیرگذر فهرج 96.5.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911981/استعلام-یکدستگاه-hp-das-storage-همراه-با-متعلقات'>استعلام  یکدستگاه hp das storage همراه با متعلقات  / استعلام, استعلام  یکدستگاه hp das storage همراه با متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911971/استعلام-صندلی-فرودگاهی-چهارنفره'>استعلام صندلی فرودگاهی چهارنفره  / استعلام, استعلام صندلی فرودگاهی چهارنفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911936/استعلام-میز-mdf-بزرگ-4-کشو'>استعلام میز mdf بزرگ 4 کشو  / استعلام, استعلام میز mdf بزرگ 4 کشو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911497/مناقصه-تامین-غذای-دانشجویی'>مناقصه تامین غذای دانشجویی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تامین غذای دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911933/استعلام-میز-اداری-2-کشو'>استعلام میز اداری 2 کشو  / استعلام ، میز اداری 2 کشو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911938/استعلام-میز-اداری'>استعلام میز اداری / استعلام ، میز اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911942/استعلام-میز-مدیریتی-3-کشو'>استعلام میز مدیریتی 3 کشو  / استعلام  ، میز مدیریتی 3 کشو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911952/استعلام-میز-کنفرانس-12-نفره-MDF'>استعلام میز کنفرانس 12 نفره MDF  / استعلام میز کنفرانس 12 نفره MDF </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911976/استعلام-خرید-یکدستگاه-سکسیونر-برقی-اتوماتیک-ولتاژ-20KW-جریان-200A'>استعلام خرید یکدستگاه سکسیونر برقی اتوماتیک ولتاژ 20KW جریان 200A / استعلام خرید یکدستگاه سکسیونر برقی اتوماتیک ولتاژ 20KW جریان 200A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911992/استعلام-تعمیر-ترانسفورماتور'>استعلام تعمیر ترانسفورماتور / استعلام تعمیر ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911956/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام ,استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911978/استعلام-کاشی-10-10'>استعلام کاشی 10*10  / استعلام کاشی 10*10 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911994/استعلام-راهبند-اتوماتیک'>استعلام راهبند اتوماتیک / استعلام راهبند اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912003/استعلام-خرید-تلویزیون-49-LG-LED'>استعلام خرید تلویزیون 49 LG LED  / استعلام , استعلام خرید تلویزیون 49 LG LED </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911485/مناقصه-اجرای-عمیات-اصلاح-شبکه-و-نصب-مجدد-انشعابات-آب'>مناقصه اجرای عمیات اصلاح شبکه و نصب مجدد انشعابات آب / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عمیات اصلاح شبکه و نصب مجدد انشعابات آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911984/استعلام-تهیه-و-نصب-تابلو-و-ترانسفورماتور-و-شیرآلات-سرچاهی'>استعلام تهیه و نصب تابلو و ترانسفورماتور و شیرآلات سرچاهی / استعلام تهیه و نصب تابلو و ترانسفورماتور و شیرآلات سرچاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911954/استعلام-خرید-کولر-گازی'>استعلام خرید کولر گازی  / استعلام, استعلام خرید کولر گازی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911935/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام  ساخت بنا / استعلام ,  استعلام  ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911957/استعلام-موکت-کبریتی'>استعلام موکت کبریتی  / استعلام, استعلام موکت کبریتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911979/استعلام-اسکوبورد-TS3B-چند-منظوره'>استعلام اسکوبورد TS3B چند منظوره / استعلام, استعلام اسکوبورد TS3B چند منظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911931/استعلام-یخچال-فریزر-دو-درب-13-فوت-فیلور-(-فریزر-بالا)'>استعلام یخچال فریزر دو درب 13 فوت فیلور ( فریزر بالا) / استعلام , استعلام یخچال فریزر دو درب 13 فوت فیلور ( فریزر بالا)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911951/استعلام-تخت-فلزی-دو-طبقه-رنگ-کوره-ای-با-کفی-نئوپان-شرکت-آذرفلز'>استعلام تخت فلزی دو طبقه رنگ کوره ای با کفی نئوپان شرکت آذرفلز  / استعلام , استعلام تخت فلزی دو طبقه رنگ کوره ای با کفی نئوپان شرکت آذرفلز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911966/استعلام-کمد-فلزی-2-نفره-دانشجویی-آذرفلز'>استعلام کمد فلزی 2 نفره دانشجویی آذرفلز  / استعلام, استعلام کمد فلزی 2 نفره دانشجویی آذرفلز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911964/استعلام-میز-مطالعه'>استعلام میز مطالعه / استعلام ,استعلام میز مطالعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911949/استعلام-صندلی-فلزی'>استعلام صندلی فلزی / استعلام ,استعلام صندلی فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911934/استعلام-میز-نهارخوری'>استعلام میز نهارخوری / استعلام ,استعلام میز نهارخوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911941/استعلام-اجرای-حفر-چاه-مجتمع'>استعلام اجرای حفر چاه مجتمع / استعلام ,استعلام اجرای حفر چاه مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911955/استعلام-اجرای-طرح-برق-رسانی'>استعلام اجرای طرح برق رسانی  / استعلام ,استعلام اجرای طرح برق رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911968/استعلام-اجرای-طرح-برق-رسانی'>استعلام اجرای طرح برق رسانی  / استعلام ,استعلام اجرای طرح برق رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911973/استعلام-بهره-برداری-و-نگهداری-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهرک-صنعتی-نارنجدارین-تنکابن'>استعلام بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی نارنجدارین تنکابن  / استعلام، استعلام بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی نارنجدارین تنکابن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911959/استعلام-بهره-برداری-و-نگهداری-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهرک-صنعتی-بایکان'>استعلام بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بایکان  / استعلام، استعلام بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بایکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911944/استعلام-احیاء-چاه-آب-شماره-2-شهرک-صنعتی-سلمانشهر--'>استعلام احیاء چاه آب شماره 2 شهرک صنعتی سلمانشهر ... / استعلام، استعلام احیاء چاه آب شماره 2 شهرک صنعتی سلمانشهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911987/استعلام-اجرای-میز-کنتوار-96-5-22'>استعلام اجرای میز کنتوار 96.5.22 / استعلام , استعلام اجرای میز کنتوار  96.5.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911975/استعلام-تابلو-فلکسی-فیس'>استعلام تابلو فلکسی فیس  / استعلام تابلو فلکسی فیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911948/استعلام-ساخت-و-نصب-حروف-تابلویی'>استعلام ساخت و نصب حروف تابلویی / استعلام ساخت و نصب حروف تابلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911398/مزایده-فروش-محصول-پسته-تر'>مزایده فروش محصول پسته تر  / آگهی مزایده رسمی , مزایده فروش محصول پسته تر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911939/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا... / استعلام ساخت بنا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911977/استعلام-موتورسیکلت-همتاز-200CC'>استعلام موتورسیکلت همتاز 200CC / استعلام ، استعلام موتورسیکلت همتاز 200CC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911998/استعلام-رایانه-همراه-لپ-تاپ'>استعلام  رایانه همراه لپ تاپ  / استعلام, استعلام   رایانه همراه لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911985/استعلام-پنیر'>استعلام پنیر  / استعلام, استعلام پنیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911972/استعلام-عدس'>استعلام عدس  / استعلام, استعلام عدس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911940/استعلام-قند-ایرانی'>استعلام قند ایرانی / استعلام, استعلام قند ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911980/استعلام-چای-ایرانی'>استعلام چای ایرانی / استعلام چای ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911967/استعلام-رب-گوجه-فرنگی-ایرانی'>استعلام رب گوجه فرنگی ایرانی / استعلام رب گوجه فرنگی ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911962/استعلام-لوبیا-چیتی-ایرانی'>استعلام لوبیا چیتی ایرانی / استعلام لوبیا چیتی ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911901/استعلام-لوبیا-سفید-ایرانی'>استعلام لوبیا سفید ایرانی  / استعلام لوبیا سفید ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911965/استعلام-لپه-ایرانی'>استعلام لپه ایرانی  / استعلام ، لپه ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911969/استعلام-لوبیا-قرمز-ایرانی'>استعلام  لوبیا قرمز ایرانی  / استعلام ، لوبیا قرمز ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911946/استعلام-طراحی-و-نصب-درب-کنترلی-و-راهبند-پارکینگ-دیوان-محاسبات'>استعلام طراحی و نصب درب کنترلی و راهبند پارکینگ دیوان محاسبات  / استعلام, استعلام طراحی و نصب درب کنترلی و راهبند پارکینگ دیوان محاسبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911961/استعلام-خرید-ام-دی-اف-ساخت-نصب-گیشه-و-کمد-و-دیوارکوب-و---'>استعلام خرید ام دی اف ساخت نصب گیشه و کمد و دیوارکوب و ....  / استعلام خرید ام دی اف ساخت نصب گیشه و کمد و دیوارکوب و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911990/استعلام-یکدستگاه-hp-das-storage-همراه-با-متعلقات'>استعلام  یکدستگاه hp das storage همراه با متعلقات  / استعلام, استعلام  یکدستگاه hp das storage همراه با متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911991/استعلام-پمپ-کفکش'>استعلام پمپ کفکش / استعلام پمپ کفکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911982/استعلام-ساخت-غرفه-جهت-نمایشگاه'>استعلام ساخت غرفه جهت نمایشگاه  / استعلام ساخت غرفه جهت نمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911945/استعلام-تامین-10-دستگاه-خودرو-سواری'>استعلام تامین 10 دستگاه خودرو سواری / استعلام تامین 10 دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911950/استعلام-خرید-کاتریج'>استعلام خرید کاتریج / استعلام , استعلام خرید کاتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911960/استعلام-یخچال-معمولی-ft6-مدل-SR60'>استعلام یخچال معمولی ft6 مدل SR60  / استعلام، استعلام یخچال معمولی ft6 مدل SR60 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911395/فراخوان-مناقصه-خرید-و-حمل-ماسه-دوبار-شور'>فراخوان مناقصه خرید و حمل ماسه دوبار شور / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید و حمل ماسه دوبار شور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911989/استعلام-خرید-دوربین--کامپیوتر--مانیتور--ups'>استعلام خرید دوربین - کامپیوتر - مانیتور - ups / استعلام, استعلام خرید دوربین - کامپیوتر - مانیتور - ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912000/استعلام-ساعت-گشت-زنی'>استعلام ساعت گشت زنی  / استعلام , استعلام ساعت گشت زنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912004/استعلام-قرارداد-واگذاری-خدمات-پشتیبانی-و-نگهداری-شبکه-فن-آوری-اطلاعات'>استعلام قرارداد واگذاری خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه فن آوری اطلاعات / استعلام, استعلام قرارداد واگذاری خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه فن آوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911947/استعلام-نمک-طعام'>استعلام  نمک طعام / استعلام نمک طعام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911983/استعلام-صندلی-انتظار'>استعلام صندلی انتظار  / استعلام ، استعلام صندلی انتظار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911997/استعلام-کولر-گازی'>استعلام  کولر گازی / استعلام, استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912001/استعلام-کولر-گازی-اینورتر-ال-جی-24000'>استعلام  کولر گازی اینورتر ال جی 24000  / استعلام,  استعلام  کولر گازی اینورتر ال جی 24000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911995/استعلام-هارد-دیسک-سرور'>استعلام هارد دیسک سرور  / استعلام, استعلام هارد دیسک سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911974/استعلام-فعالیت-های-مدیریت-وجوه'>استعلام فعالیت های مدیریت وجوه  / استعلام , استعلام فعالیت های مدیریت وجوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911410/فراخوان-مناقصه-مدیریت-پیمان'>فراخوان مناقصه مدیریت پیمان / فراخوان مناقصه مدیریت پیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911943/استعلام-2000-عدد-کارت-هوشمند-معلولین-و--'>استعلام 2000 عدد کارت هوشمند معلولین و ...  / استعلام , استعلام 2000 عدد کارت هوشمند معلولین و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912007/استعلام-10-دستگاه-ویلچر-تخت-شو-برانکاردی'>استعلام 10 دستگاه ویلچر تخت شو برانکاردی / استعلام , استعلام 10 دستگاه ویلچر تخت شو برانکاردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912008/استعلام-فیلتر-شنی'>استعلام فیلتر شنی  / استعلام, استعلام فیلتر شنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912019/استعلام-مایع-ظرفشویی-ظرف-4-لیتری'>استعلام مایع ظرفشویی ظرف 4 لیتری  / استعلام , استعلام مایع ظرفشویی ظرف 4 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912015/استعلام-اجرای-طرح-های-مشاوره-پیش-از-ازدواج-و-غربالگری-اختلالات-ژنتیک'>استعلام  اجرای طرح های مشاوره پیش از ازدواج و غربالگری اختلالات ژنتیک / استعلام ،  اجرای طرح های مشاوره پیش از ازدواج و غربالگری اختلالات ژنتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912029/استعلام-چاپ-و-انتشار-کتاب-پیش-دبستانی'>استعلام چاپ و انتشار کتاب پیش دبستانی  / استعلام , استعلام چاپ و انتشار کتاب پیش دبستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912010/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-تعداد-212-دستگاه-gps'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی تعداد 212 دستگاه gps  / استعلام, استعلام تهیه و نصب و راه اندازی تعداد 212 دستگاه gps</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912012/استعلام-خرید-یک-دستگاه-موتور-جوش-ایتالیایی-250-آمپر'>استعلام خرید یک دستگاه موتور جوش ایتالیایی 250 آمپر  / استعلام ,استعلام خرید یک دستگاه موتور جوش ایتالیایی 250 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912006/استعلام-درخواست-خرید-کارتریج'>استعلام  درخواست خرید کارتریج  / استعلام  درخواست خرید کارتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912014/استعلام-دوربین-مداربسته-خودرو'>استعلام  دوربین مداربسته خودرو  / استعلام , استعلام دوربین مداربسته خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911405/مزایده-بانک-ملی'>مزایده بانک ملی / اگهی مزایده ,  مزایده بانک ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912025/استعلام-کاغذ-A4-کپی-ماکس-80-گرمی---'>استعلام کاغذ A4 کپی ماکس 80 گرمی .... / استعلام, استعلام کاغذ A4 کپی ماکس 80 گرمی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912028/استعلام-سرویس-و-اورهال-دو-دستگاه-تب-چنجر-آنلود-ترانس'>استعلام سرویس و اورهال دو دستگاه تب چنجر آنلود ترانس  / استعلام, استعلام سرویس و اورهال دو دستگاه تب چنجر آنلود ترانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912020/استعلام-عملیات-سیرکولاسیون-ترانس-230-میناب'>استعلام  عملیات سیرکولاسیون ترانس 230 میناب / استعلام, استعلام  عملیات سیرکولاسیون ترانس 230 میناب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912024/استعلام-​فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912016/استعلام-PAMSPAN-5012ITAS'>استعلام PAMSPAN-5012ITAS / استعلام PAMSPAN-5012ITAS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912026/استعلام-تکمیل-و-احداث-750-مترمربع-فضای-اداری--مسکونی'>استعلام تکمیل و احداث 750 مترمربع فضای اداری - مسکونی / استعلام تکمیل و احداث 750 مترمربع فضای اداری - مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912013/استعلام-تانکر-200-220-لیتری-سه-لایه'>استعلام تانکر 200-220 لیتری سه لایه / استعلام تانکر 200-220 لیتری سه لایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912017/استعلام-چاپگر-مدل-hp2035'>استعلام چاپگر مدل hp2035 / استعلام چاپگر مدل hp2035</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912030/استعلام-کنتور-حجمی-هوشمند'>استعلام کنتور حجمی هوشمند / استعلام  کنتور حجمی هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912031/استعلام-چراغ-راهنمایی-و-معکوس-شمار-96-5-22'>استعلام چراغ راهنمایی و معکوس شمار 96.5.22 / استعلام چراغ راهنمایی و معکوس شمار 96.5.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911225/فراخوان-نظارت-بر-نظام-بهره-وری-آب-و-کشاورزی-پروژه-شبکه-فرعی-نوبت-دوم'>فراخوان نظارت بر نظام بهره وری آب و کشاورزی پروژه شبکه فرعی نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران,فراخوان  نظارت بر نظام بهره وری آب و کشاورزی پروژه شبکه فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911433/مناقصه-خرید--تهیه-و-تحویل-9-دستگاه-تابلو-برق-اصلی--'>مناقصه خرید ، تهیه و تحویل 9 دستگاه تابلو برق اصلی.... / آگهی مناقصه , مناقصه خرید ، تهیه و تحویل 9 دستگاه تابلو برق اصلی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912009/استعلام-کولر-اسپیلت'>استعلام کولر اسپیلت  / استعلام کولر اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912011/استعلام-الکتروموتور'>استعلام الکتروموتور / استعلام , استعلام الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912022/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری  / استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912005/استعلام-اسکنر-کامپیوتر'>استعلام اسکنر کامپیوتر  / استعلام, استعلام  اسکنر کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912032/استعلام-کارتابل--زیرکیسی--پوشه--دوخت-بازکن--نوار-چسب'>استعلام کارتابل - زیرکیسی - پوشه - دوخت بازکن - نوار چسب  / استعلام, استعلام کارتابل - زیرکیسی - پوشه - دوخت بازکن - نوار چسب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912018/استعلام-پلمپ-فلزی-یا-سربی-به-منظور-پلمپ-نمودن-درب-کانتینر--درب-ورودی-املاک'>استعلام پلمپ فلزی یا سربی به منظور پلمپ نمودن درب کانتینر - درب ورودی املاک  / استعلام ، استعلام پلمپ فلزی یا سربی به منظور پلمپ نمودن درب کانتینر - درب ورودی املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912021/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912033/استعلام-برنج-دانه-بلند'>استعلام برنج دانه بلند  / استعلام ,استعلام برنج دانه بلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912023/استعلام-50-تن-برنج-هندی-96-5-22'>استعلام 50 تن برنج هندی  96.5.22 / استعلام ,استعلام 50 تن برنج هندی  96.5.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912027/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خدمات-آزمایشگاهی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات آزمایشگاهی  / مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911463/مزایده-یکباب-واحد-مسکونی-عرصه-286متر'>مزایده یکباب واحد مسکونی عرصه 286متر / مزایده,مزایده یکباب واحد مسکونی عرصه 286متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911427/مناقصه-واگذاری-امور-پشتیبانی-شامل-(انجام-امور-خدمات-نظافتی--نگهبانی-و--)-تجدید'>مناقصه واگذاری امور پشتیبانی شامل (انجام امور خدمات نظافتی ، نگهبانی و ...) تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور پشتیبانی شامل (انجام امور خدمات نظافتی ، نگهبانی و ...) تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911412/مناقصه-تهیه-و-اجرای-نیوجرسی-مفصلی-و-نصب-در-محورهای-استان'>مناقصه تهیه و اجرای نیوجرسی مفصلی و نصب در محورهای استان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه و اجرای نیوجرسی مفصلی و نصب در محورهای استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911382/مزایده-اجاره-تعدادی-از-کلاسهای-مدارس-را-برای-برگزاری-پیش-دبستانی'>مزایده اجاره تعدادی از کلاسهای مدارس را برای برگزاری پیش دبستانی  / مزایده , مزایده اجاره تعدادی از کلاسهای مدارس را برای برگزاری پیش دبستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911432/مزایده-اقلام-نو--مستعمل-و-اسقاط--'>مزایده اقلام نو ، مستعمل و اسقاط.... / مزایده ,مزایده اقلام نو ، مستعمل و اسقاط....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911413/مناقصه-خرید-تعداد-200-دستگاه-شخصی-ساز-دسته-چک'>مناقصه خرید تعداد 200 دستگاه شخصی ساز دسته چک  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه  خرید تعداد 200 دستگاه شخصی ساز دسته چک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911257/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-مراکز-اراک'>مناقصه خدمات پشتیبانی مراکز اراک  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خدمات پشتیبانی مراکز اراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911391/مناقصه-عملیات-برداشت-داده-های-لرزه-نگاری-سه-بعدی-میادین-تگ-بیجار-و-دلاوران-نوبت-دوم'> مناقصه عملیات برداشت داده های لرزه نگاری سه بعدی میادین تگ بیجار و دلاوران نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات برداشت داده های لرزه نگاری سه بعدی میادین تگ بیجار و دلاوران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911399/مناقصه-احداث-ساختمان-شعبه-و-اداره-امور-شعب'>مناقصه احداث ساختمان شعبه و اداره امور شعب  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان شعبه و اداره امور شعب  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911417/مزایده-پلاک-3124-فرعی-از-155-اصلی'>مزایده پلاک 3124 فرعی از 155 اصلی / مزایده,مزایده پلاک 3124 فرعی از 155 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911381/مناقصه-تامین-قطعات-یدکی-و-انجام-تعمیرات-دوره-ای-بلند-مدت--نوبت-دوم'>مناقصه تامین قطعات یدکی و انجام تعمیرات دوره ای بلند مدت... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین قطعات یدکی و انجام تعمیرات دوره ای بلند مدت... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911409/مناقصه-خرید-سیفتی-والوهای-درام-بالا-نیروگاه-بخار'>مناقصه خرید سیفتی والوهای درام بالا نیروگاه بخار / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید سیفتی والوهای درام بالا نیروگاه بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911196/فراخوان-تجهیزات-انفرادی-آتش-نشانی'>فراخوان تجهیزات انفرادی آتش نشانی / فراخوان و فراخوان تجهیزات انفرادی آتش نشانی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911231/فراخوان-برگزاری-مناقصه-عمومی-خرید-و-تامین-لوله--اتصالات-و-متعلقات-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>فراخوان برگزاری مناقصه عمومی خرید و تامین لوله ، اتصالات و متعلقات پلی اتیلن  نوبت دوم  / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی خرید و تامین لوله ، اتصالات و متعلقات پلی اتیلن  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911262/مناقصه-خرید-تجهیزات-ریلی'>مناقصه خرید تجهیزات ریلی / آگهی مناقصه,مناقصه خرید تجهیزات ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911198/مناقصه-خدمات-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان--'>مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان.... / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911182/فراخوان-پروژه-ترمیم-آسفالت-خیابانهای-ناحیه-مرکزی-و-شهرک-نفت-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه ترمیم آسفالت خیابانهای ناحیه مرکزی و شهرک نفت  نوبت دوم  / فراخوان پروژه ترمیم آسفالت خیابانهای ناحیه مرکزی و شهرک نفت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911188/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-بهسازی-معابر-و-ابنیه-هاس-سطح-جزیره-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات بهسازی معابر و ابنیه هاس سطح جزیره  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات بهسازی معابر و ابنیه هاس سطح جزیره نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911184/فراخوان-بهره-برداری-از-رستوران-ساحلی-پارس--نوبت-دوم'>فراخوان بهره برداری از رستوران ساحلی پارس   نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان بهره برداری از رستوران ساحلی پارس   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911176/فراخوان-مناقصه-فرآوری-و-تغذیه-اطلاعات-بالادستی-نفت-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه فرآوری و تغذیه اطلاعات بالادستی نفت  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه فرآوری و تغذیه اطلاعات بالادستی نفت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911285/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-فرعی-از-213-اصلی'>مزایده ملک پلاک ثبتی فرعی از 213 اصلی / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی فرعی از 213 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911236/مزایده-اپارتمان-و-مغازه'>مزایده اپارتمان و مغازه / مزایده ,مزایده اپارتمان و مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911337/مزایده-تعداد-360-عدد-شلوار-و--'>مزایده تعداد 360 عدد شلوار و ...  / مزایده , مزایده تعداد 360 عدد شلوار و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911345/فراخوان-احداث-و-نگهداری-فضای-سبز-شرق--'>فراخوان احداث و نگهداری فضای سبز شرق ... / فراخوان ارزیابی ، فراخوان احداث و نگهداری فضای سبز شرق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911237/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-هشتاد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت هشتاد متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت هشتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911331/مزایده-فروش-سواری-دوو-اسپرو'>مزایده فروش سواری دوو اسپرو  / مزایده , مزایده فروش سواری دوو اسپرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911242/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-13-فرعی-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی شماره 13 فرعی مرحله اول  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی شماره 13 فرعی مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911244/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-هفت-گیلان'>مزایده ششدانگ زمین بخش هفت گیلان / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین بخش هفت گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911246/مزایده-ششدانگ-زمین-شالیکاری-متراژ-1000متر'>مزایده ششدانگ زمین شالیکاری متراژ 1000متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین شالیکاری متراژ 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911249/مزایده-ملک-به-کلاسه-پرونده-95-209'>مزایده ملک به کلاسه پرونده 95/209  / مزایده ,مزایده ملک به کلاسه پرونده 95/209 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911253/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-به-مساحت-52-84متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 52.84متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 52.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911254/مزایده-پلاک-37-104-بخش-سه-نهاوند-نوبت-دوم'>مزایده پلاک 37-104 بخش سه نهاوند نوبت دوم / مزایده ,مزایده پلاک 37-104 بخش سه نهاوند نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911255/مزایده-سه-دانگ-عرصه-و-اعیان-یکباب-خانه-263-5متر'>مزایده سه دانگ عرصه و اعیان یکباب خانه 263.5متر / مزایده ,مزایده سه دانگ عرصه و اعیان یکباب خانه 263.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911154/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-پروژه-ماگنولیا-96-5-22'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت پروژه ماگنولیا 96.5.22 /  فراخوان, فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت پروژه ماگنولیا 96.5.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911334/مزایده-اتومبیل-سواری-اردی-نوبت-دوم'>مزایده اتومبیل سواری اردی  نوبت دوم  / مزایده, مزایده اتومبیل سواری اردی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911294/مزایده-پلاک-ثبتی-سه-خوابه-بخش-هفت-با-سند-ششدانگ'>مزایده پلاک ثبتی سه خوابه بخش هفت با سند ششدانگ / مزایده,مزایده پلاک ثبتی سه خوابه بخش هفت با سند ششدانگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911361/مزایده-دستگاه-تولید-CNG-با-فشار-250-بار'>مزایده دستگاه تولید CNG  با فشار 250 بار  / مزایده , مزایده دستگاه تولید CNG  با فشار 250 بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911350/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-فریزر-دو-قلو'>مزایده یک دستگاه یخچال فریزر دو قلو  / مزایده , مزایده یک دستگاه یخچال فریزر دو قلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911297/مزایده-یک-قطعه-زمین-بصورت-محوطه-خانه-و-بایر-نوبت-سوم'>مزایده یک قطعه زمین بصورت محوطه خانه و بایر نوبت سوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بصورت محوطه خانه و بایر نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911302/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-نوبت-اول'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین نوبت اول / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911303/مزایده-ملک-یکباب-خانه-و-محوطه-بخش-هفت-گیلان'>مزایده ملک یکباب خانه و محوطه بخش هفت گیلان / مزایده,مزایده ملک یکباب خانه و محوطه بخش هفت گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911309/مزایده-دو-قطعه-زمین-بخش-هفت-گیلان-اموال-غیرمنقول'>مزایده دو قطعه زمین بخش هفت گیلان اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین بخش هفت گیلان اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911369/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-مزدا-3'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری مزدا 3  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری مزدا 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911313/مزایده-ملک-بصورت-دو-قطعه-زمین-بخش-هشت-گیلان'>مزایده ملک بصورت دو قطعه زمین بخش هشت گیلان / مزایده,مزایده ملک بصورت دو قطعه زمین بخش هشت گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911259/مزایده-پلاک-ثبت-شده-شماره-یازده-فرعی-بصورت-مغازه'>مزایده پلاک ثبت شده شماره یازده فرعی بصورت مغازه / مزایده ,مزایده پلاک ثبت شده شماره یازده فرعی بصورت مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911260/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-295-5متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 295.5متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی عرصه 295.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911340/مزایده-فروش-سواری-تندر-ال-90'>مزایده فروش سواری تندر ال 90 / مزایده, مزایده فروش سواری تندر ال 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911263/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-سه-قوچان-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین بخش سه قوچان مرحله اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین بخش سه قوچان مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911346/تجدید-مزایده-فروش-یک-عدد-درام-مرحله-دوم'>تجدید مزایده فروش یک عدد درام مرحله دوم  / آگهی تجدید مزایده اموال منقول , تجدید مزایده فروش یک عدد درام مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911266/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-بخش-سه-قوچان-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش سه قوچان مرحله دوم / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش سه قوچان مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911354/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-پژو-206'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی پژو 206 / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911362/مزایده-فروش-دستگاه-خمیرگیر-و--'>مزایده فروش دستگاه خمیرگیر و ... / مزایده , مزایده فروش دستگاه خمیرگیر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911271/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-عرصه-162متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 162متر  / مزایده ,مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 162متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911368/مزایده-فروش-آجر-سفال-آفتابی'>مزایده فروش آجر سفال آفتابی / مزایده , مزایده فروش آجر سفال آفتابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911156/مناقصه-خرید-30-سری-لوله-های-فلزی-خودروی-خاص'>مناقصه خرید 30 سری لوله های فلزی خودروی خاص  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 30 سری لوله های فلزی خودروی خاص </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911435/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پژو-پارس-مرحله-دوم'>مزایده فروش خودرو سواری پژو پارس مرحله دوم  / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری پژو پارس مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911431/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-پژو-روا'>مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو روا / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو روا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911428/مزایده-واگذاری-اجاره-تالار-پذیرایی'>مزایده واگذاری اجاره تالار پذیرایی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره تالار پذیرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911426/مناقصه-زیرسازی-و-جدولگذاری-و-روکش-مکانیزه-آسفالت--'>مناقصه زیرسازی و جدولگذاری و روکش مکانیزه آسفالت ... / آگهی مناقصه و مزایده عمومی , مناقصه زیرسازی و جدولگذاری و روکش مکانیزه آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911386/مناقصه-پروژه-تعریض-زیرسازی-آسفالت-و-کف-پوش-خیابان-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تعریض، زیرسازی، آسفالت و کف پوش خیابان نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه تعریض، زیرسازی، آسفالت و کف پوش خیابان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911429/مناقصه-عملیات-اجرای-جابجایی-تاسیسات-تجدید-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای جابجایی تاسیسات تجدید مرحله دوم نوبت دوم   / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای جابجایی تاسیسات تجدید مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911467/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-به-مساحت-11-متر'>مزایده فروش یکباب مغازه به مساحت 11 متر  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه به مساحت 11 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911423/مزایده-فروش-دستگاه-تزریق-فوم-و--'>مزایده فروش دستگاه تزریق فوم و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش دستگاه تزریق فوم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911163/مناقصه-خرید-و-حمل-سیم-های-باکلاس-خودرویی'> مناقصه خرید و حمل سیم های باکلاس خودرویی  / مناقصه ,  مناقصه خرید و حمل سیم های باکلاس خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911415/مناقصه-عملیات-امور-جاری-انبار-نفت-سراب'>مناقصه عملیات امور جاری انبار نفت سراب / آگهی ارزیابی کیفی در مناقصه عمومی, مناقصه عملیات امور جاری انبار نفت سراب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911389/مناقصه-تامین-آب-شهر-سراب-و-نگهداری-شبکه-آب-منطقه-سراب--نوبت-دوم'>مناقصه تامین آب شهر سراب و نگهداری شبکه آب منطقه سراب - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین آب شهر سراب و نگهداری شبکه آب منطقه سراب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911380/مناقصه-خرید-پرچم-نوبت-دوم'>مناقصه خرید پرچم- نوبت دوم  / مناقصه عمومی ، مناقصه خرید پرچم- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911377/آگهی-مزایده-اجاره-قطعه-زمینی-را-جهت-احداث-رستوران-مرحله-اول-نوبت-دوم'>آگهی مزایده اجاره قطعه زمینی را جهت احداث رستوران- مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده اجاره قطعه زمینی را جهت احداث رستوران- مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911436/مزایده-عرصه-و-اعیان-زمین-مزروعی-20546متر-نوبت-اول'>مزایده عرصه و اعیان زمین مزروعی 20546متر نوبت اول / مزایده,مزایده عرصه و اعیان زمین مزروعی 20546متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911418/مزایده-پژو-405-جی-ال-ایکس-خاکستری'>مزایده پژو 405 جی ال ایکس خاکستری / مزایده پژو 405 جی ال ایکس خاکستری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911438/مزایده-تمامت-ششدانگ-عمارت-مساحت-151-50متر'>مزایده تمامت ششدانگ عمارت مساحت 151.50متر  / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ عمارت مساحت 151.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911411/فراخوان-اجرای-پروژه-مراقبت-و-نگهداری-جنگلکاریهای-سنواتی'>فراخوان اجرای پروژه مراقبت و نگهداری جنگلکاریهای سنواتی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان اجرای پروژه مراقبت و نگهداری جنگلکاریهای سنواتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911443/مزایده-ملک-زمینهای-کدائی-شجاعی-مهر-به-مساحت-صد-مترمربع'>مزایده ملک زمینهای کدائی شجاعی مهر به مساحت صد مترمربع / مزایده,مزایده ملک زمینهای کدائی شجاعی مهر به مساحت صد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911444/مزایده-یک-قطعه-زمین-4-سهم-مشاع-از-373-سهم-مشاع'>مزایده یک قطعه زمین 4 سهم مشاع از 373 سهم مشاع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 4 سهم مشاع از 373 سهم مشاع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911148/مناقصه-اجرای-خط-تغذیه-فولادی-و-شبکه-توزیع-فولادی-و-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی و شبکه توزیع فولادی و پلی اتیلن  -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی و شبکه توزیع فولادی و پلی اتیلن جهت پروژه گازرسانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911165/مناقصه-خرید-و-حمل-کانکتورها-و-ترمینال-های-داخلی-و-خارجی-با-کلاس-خودرویی'>مناقصه خرید و حمل کانکتورها و ترمینال های داخلی و خارجی با کلاس خودرویی  / مناقصه ,  مناقصه خرید و حمل کانکتورها و ترمینال های داخلی و خارجی با کلاس خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911383/مزایده-تعدادی-از-لوازم-اداری--رایانه-و-تجهیزات-پزشکی-اسقاطی'>مزایده تعدادی از لوازم اداری , رایانه و تجهیزات پزشکی اسقاطی  / مزایده تعدادی از لوازم اداری , رایانه و تجهیزات پزشکی اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911388/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-بیلبورد-تبلیغات-شهری-دو-وجهی-96-5-22'>تجدید مزایده یک دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری دو وجهی 96.5.22 / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده یک دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری دو وجهی 96.5.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911241/مناقصه-شناسایی-پیمانکار-جهت-ساخت-پاکت-3-لایه-بسته-بندی-سه-طرف-دوخت--'>مناقصه شناسایی پیمانکار جهت ساخت پاکت 3 لایه بسته بندی سه طرف دوخت... / آگهی شناسایی پیمانکار, مناقصه شناسایی پیمانکار جهت ساخت پاکت 3 لایه بسته بندی سه طرف دوخت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911289/مزایده-ملک-عرصه-818-65متر-بخش-7-مراغه'>مزایده ملک عرصه 818.65متر بخش 7 مراغه / مزایده,مزایده ملک عرصه 818.65متر بخش 7 مراغه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911402/فراخوان-اجرای-شبکه-گازرسانی-به-روستاهای-کوماس--تل-عجم--'>فراخوان اجرای شبکه گازرسانی به روستاهای کوماس - تل عجم ... / آگهی فراخوان پیمانکار, فراخوان اجرای شبکه گازرسانی به روستاهای کوماس - تل عجم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911367/مزایده-یک-دستگاه-دیگ-بخار--'>مزایده یک دستگاه دیگ بخار ... / مزایده یک دستگاه دیگ بخار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911355/مناقصه-آسفالت-بلوار----نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت بلوار ....- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت بلوار ....- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911393/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-واحد-حراست-و-مخابرات--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی واحد حراست و مخابرات - مرحله دوم  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی واحد حراست و مخابرات - مرحله دوم  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911404/مناقصه-عمومی-پروژه-های-تهیه-و-اجرای-خط-کشی-محوری-ممتد-و-منقطع-و-خط-کشی-عابر-پیاده-و--'>مناقصه عمومی پروژه های تهیه و اجرای خط کشی محوری ممتد و منقطع و خط کشی عابر پیاده و ...  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه های تهیه و اجرای خط کشی محوری ممتد و منقطع و خط کشی عابر پیاده و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911379/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911376/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سوزوکی'>مزایده یک دستگاه خودروی سوزوکی  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سوزوکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911372/تجدید-مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-شاهیندژ-تکاب96-5-22'>تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور شاهیندژ- تکاب96.5.22 / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور شاهیندژ- تکاب تجدید نوبت اول 96.5.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911330/تجدید-مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه-شماره-8-و-10--'>تجدید مزایده اجاره دو باب مغازه شماره 8 و 10 ... / تجدید مزایده , مزایده اجاره دو باب مغازه شماره 8 و 10 .... تجدید نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911349/مناقصه-احداث-کنار-گذر--'>مناقصه احداث کنار گذر... / فراخوان مناقصه, مناقصه احداث کنار گذر... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911363/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره-برای-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-پروژه-اجرای-کابل-فیبر-نوری--96-5-22'>فراخوان خرید خدمات مشاوره برای نظارت کارگاهی و عالیه پروژه اجرای کابل فیبر نوری ...96.5.22 / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان خرید خدمات مشاوره برای نظارت کارگاهی و عالیه پروژه اجرای کابل فیبر نوری ... نوبت اول 96.5.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911396/مزایده-اعیانی-ششدانگ-اپارتمان-118-90متر'>مزایده اعیانی ششدانگ اپارتمان 118.90متر / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ اپارتمان 118.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911332/مزایده-ساختمان-مسکونی-بخش-8-کامیاران'>مزایده ساختمان مسکونی بخش 8 کامیاران / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بخش 8 کامیاران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911301/مناقصه-احداث-ایستگاه-تقلیل-فشار-و-شبکه-تغذیه-و-توزیع-تقویتی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار و شبکه تغذیه و توزیع تقویتی نوبت دوم  / آگهی عمومی, مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار و شبکه تغذیه و توزیع تقویتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911306/تجدید-مناقصه-حفاظت-از-اراضی'>تجدید مناقصه حفاظت از اراضی  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، تجدید مناقصه حفاظت از اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911315/تجدید-مناقصه-خرید-گوشی-هوشمند-نیمه-صنعتی'>تجدید مناقصه خرید گوشی هوشمند نیمه صنعتی / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه خرید گوشی هوشمند نیمه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911324/مزایده-فروش-خودرو-سواری'>مزایده فروش خودرو سواری  / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری هیوندا سانتافه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911325/مزایده-عمومی-واگذاری-تعدادی-از-املاک--نوبت-دوم'>مزایده عمومی واگذاری تعدادی از املاک  - نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده عمومی واگذاری تعدادی از املاک  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911321/تجدید-مزایده-واگذاری-بخشی-از-باغ-فیروزی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری بخشی از باغ فیروزی  - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری بخشی از باغ فیروزی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911158/مزایده-آهن-اسفنجی-96-5-22'>مزایده آهن اسفنجی 96.5.22 / آگهی مزایده, مزایده آهن اسفنجی 96.5.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911316/مزایده-چوب-آلات-و-زغال-بازداشتی-جنگلی'>مزایده چوب آلات و زغال بازداشتی جنگلی   / مزایده عمومی, مزایده چوب آلات و زغال بازداشتی جنگلی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911358/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-876مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 876مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 876مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911364/مزایده-ملک-به-مساحت-178-2متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک به مساحت 178.2متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به مساحت 178.2متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911370/مزایده-نه-قطه-زمین-مزروعی-و-سه-دانگ-یک-حلقه-چاه-آب'>مزایده نه قطه زمین مزروعی و سه دانگ یک حلقه چاه آب / مزایده,مزایده نه قطه زمین مزروعی و سه دانگ یک حلقه چاه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911356/مزایده-اموال-شامل-خانه-سرا-زمین-شالیزاری-و-خشکه-زاری'>مزایده اموال شامل خانه سرا .زمین شالیزاری و خشکه زاری / مزایده,مزایده اموال شامل خانه سرا .زمین شالیزاری و خشکه زاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911351/مزایده-ماترک-شامل-یکباب-خانه-و-زمین-زراعی'>مزایده ماترک شامل یکباب خانه و زمین زراعی / مزایده,مزایده ماترک شامل یکباب خانه و زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911371/مناقصه-تهیه-و-اجرای-خط-با-رنگ-سرد-در-سراسر-استان'>مناقصه تهیه و اجرای خط با رنگ سرد در سراسر استان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه و اجرای خط با رنگ سرد در سراسر استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911320/مناقصه-کنتور-معمولی-1-2'>مناقصه کنتور معمولی 1/2 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کنتور معمولی 1/2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911333/مناقصه-خرید-لوازم-یدکی-پمپ-گردش-آب-بویلر'>مناقصه خرید لوازم یدکی پمپ گردش آب بویلر / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید لوازم یدکی پمپ گردش آب بویلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911179/مزایده-واگذاری-سهام-96-5-22'>مزایده واگذاری سهام -96.5.22 / آگهی مزایده,مزایده واگذاری سهام 96.5.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911310/فراخوان-پیمانکار-فنی-و-تعمیراتی'> فراخوان پیمانکار فنی و تعمیراتی / آگهی فراخوان ,  فراخوان پیمانکار فنی و تعمیراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911403/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-216متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 216متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 216متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911352/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG  / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911343/آگهی-مناقصه-آسفالت-معابر-شهر-رامسر'>آگهی مناقصه آسفالت معابر شهر رامسر / آگهی مناقصه , مناقصه آسفالت معابر شهر رامسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911374/مزایده-بیل-بکهو-لیفتراک--خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده بیل بکهو -لیفتراک - خودرو سواری پژو 405 / اگهی مزایده ,مزایده بیل بکهو -لیفتراک - خودرو سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911394/مزایده-200-سهم-ابی-و-300-سهم-اراضی-دیمی'>مزایده 200 سهم ابی و 300 سهم اراضی دیمی / مزایده,مزایده 200 سهم ابی و 300 سهم اراضی دیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911307/مناقصه-احداث-ساختمان-اتفاقات-ناحیه-یک-بندرعباس-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان اتفاقات ناحیه یک بندرعباس- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه احداث ساختمان اتفاقات ناحیه  یک بندرعباس- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911387/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-1408متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1408متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1408متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911390/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-7700مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 7700مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 7700مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911384/مزایده-اراضی-مزروعی-نوبت-اول'>مزایده اراضی مزروعی نوبت اول / مزایده,مزایده اراضی مزروعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911342/مزایده-ملک-به-مساحت-248مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 248مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 248مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911295/مزایده-فروش-خودرو-سواری-هیوندا-سانتافه'>مزایده فروش خودرو سواری هیوندا سانتافه  / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری هیوندا سانتافه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911290/مزایده-فروش-یک-عدد-منبع-آب-هوایی-و--'>مزایده فروش یک عدد منبع آب هوایی و ... / مزایده , مزایده فروش یک عدد منبع آب هوایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911336/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-116-88متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 116.88متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 116.88متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911338/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-110-79متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 110.79متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 110.79متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911280/مناقصه-احداث-سردرب-ورودی-شهرک-صنعتی-نظرآباد-نوبت-دوم'>مناقصه احداث سردرب ورودی شهرک صنعتی نظرآباد نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث سردرب ورودی شهرک صنعتی نظرآباد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911375/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-116-92متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 116.92متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 116.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911282/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-ریو-و--'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری ریو و ... / مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری ریو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911288/مناقصه-انجام-عملیات-زیرسازی-و-روسازی-و-آسفالت-معابر-اصلی-و-فرعی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات زیرسازی و روسازی و آسفالت معابر اصلی و فرعی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام عملیات زیرسازی و روسازی و آسفالت معابر اصلی و فرعی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911311/ارزیابی-کیفی-طرح-و-ساخت-EPC'>ارزیابی کیفی طرح و ساخت EPC / آگهی ارزیابی کیفی,طرح و ساخت EPC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911359/مناقصه-احداث-سر-وصل-های-شبکه-توزیع-آب'>مناقصه احداث سر وصل های شبکه توزیع آب / آگهی مناقصه,مناقصه احداث سر وصل های شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911299/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-تراش-و-روکش-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>تجدید مناقصه اجرای پروژه تراش و روکش آسفالت معابر سطح شهر   / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه تراش و روکش آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911292/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-محوطه-سازی-حصارکشی-موتورخانه-و--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی، حصارکشی، موتورخانه و... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی، حصارکشی، موتورخانه و... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911278/فراخوان-مناقصه-بهسازی-و-بهینه-سازی-پنجره-های-موجود-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه بهسازی و بهینه سازی پنجره های موجود نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه بهسازی و بهینه سازی پنجره های موجود نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911378/مزایده-اپارتمان-به-مساحت-89-50مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده اپارتمان به مساحت 89.50مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 89.50مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911287/مناقصه-ROCKWEL-–-EDWARD-CHECK-VALVE-2-–-1-16-نوبت-دوم'>مناقصه ROCKWEL – EDWARD CHECK VALVE 2" – 1/16 نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه ROCKWEL – EDWARD CHECK VALVE 2" – 1/16    نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911400/مزایده-پلاک-ثبتی-هشت-فرعی-مساحت-143متر'>مزایده پلاک ثبتی هشت فرعی مساحت 143متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی هشت فرعی مساحت 143متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911279/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند-LX-مدل-90'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند LX مدل 90  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند LX مدل 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911291/دومین-پویش-کتاب-خوانی-تابستانی-کودکان-و-نوجوانان'>دومین پویش کتاب خوانی تابستانی کودکان و نوجوانان / دومین پویش کتاب خوانی تابستانی کودکان و نوجوانان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911268/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-دانشجویان-نوبت-دوم'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911298/تجدید-دوم-مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-اپوکسی-تجدید-دوم-نوبت-اول'>تجدید دوم مناقصه تهیه مصالح و اجرای اپوکسی تجدید دوم نوبت اول  / تجدید دوم مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای اپوکسی تجدید دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911308/تجدید-مناقصه-خرید-یکدستگاه-کروماتوگرافی-نفوذژل-تجدید'>تجدید مناقصه خرید یکدستگاه کروماتوگرافی نفوذژل- تجدید  / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه خرید یکدستگاه کروماتوگرافی نفوذژل-تجدید نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911283/مناقصه-تکمیل-بلوک-2-و-احداث-بلوک-1-پارکینگ-طبقاتی-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل بلوک 2 و احداث بلوک 1 پارکینگ طبقاتی  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تکمیل بلوک 2 و احداث بلوک 1 پارکینگ طبقاتی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911265/تجدید-مناقصه-خرید-با-نظارت-بر-ساخت-6-عدد-کولر-روغن-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید با نظارت بر ساخت 6 عدد کولر روغن نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی, تجدید مناقصه خرید با نظارت بر ساخت 6 عدد کولر روغن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911274/مناقصه-41-300-متر-لوله-پلی-اتیلن-سایز-75-الی-315-میلیمتر-نوبت-دوم'>مناقصه 41.300 متر لوله پلی اتیلن سایز 75 الی 315 میلیمتر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه 41.300 متر لوله پلی اتیلن سایز 75 الی 315 میلیمتر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911353/مزایده-بهره-برداری-از-خط-پردازش-پسماند--تجدید'>مزایده بهره برداری از خط پردازش پسماند - تجدید / آگهی مزایده عمومی (تجدید) ، مزایده بهره برداری از خط پردازش پسماند -تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911366/مزایده-اجاره-قطعه-زمین-و-کیوسک-و--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده اجاره قطعه زمین و کیوسک و...مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره قطعه زمین و کیوسک و...مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911326/فراخوان-واگذاری-قطعه-زمینی-به-مساحت-4893-متر-مربع-مرحله-اول-نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری قطعه زمینی به مساحت 4893 متر مربع- مرحله اول نوبت دوم   / فراخوان , فراخوان واگذاری قطعه زمینی به مساحت 4893 متر مربع  - مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911335/مزایده-جایگاه-CNG-مرحله-پنجم-نوبت-دوم'>مزایده جایگاه CNG مرحله پنجم نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده جایگاه CNG - مرحله پنجم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911341/فراخوان-واگذاری-قطعه-زمینی-به-مساحت-150-متر-مربع--نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری قطعه زمینی به مساحت 150 متر مربع - نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان واگذاری قطعه زمینی به مساحت 150 متر مربع - مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911250/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکبرداری-ایستگاه-ترمینال-و-حمل-خاک-به-دپوی-مجاز-شهرداری'>مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری ایستگاه  ترمینال و حمل خاک به دپوی مجاز شهرداری / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری ایستگاه  ترمینال و حمل خاک به دپوی مجاز شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911256/مناقصه-واگذاری-داروخانه-پلی-کلینیک-ویژه'>مناقصه واگذاری داروخانه پلی کلینیک ویژه  / آگهی شناسایی پیمانکار, مناقصه واگذاری داروخانه پلی کلینیک ویژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911269/مناقصه-خرید-فیلتر'>مناقصه خرید فیلتر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید فیلتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911281/مناقصه-خرید-تهیه-تجهیزات-مصالح-و-اجرای-ساختمان-الحاقی'>مناقصه خرید، تهیه تجهیزات، مصالح و اجرای ساختمان الحاقی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، تهیه تجهیزات، مصالح و اجرای ساختمان الحاقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911319/مزایده-فروش-میز-تلویزیون-کارکرده-و--'>مزایده فروش میز تلویزیون کارکرده و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش میز تلویزیون کارکرده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911312/مناقصه-خرید-رول-لیبل-کاغذ-چاپگر-باجه-های-پستی'>مناقصه خرید رول لیبل کاغذ چاپگر باجه های پستی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید رول لیبل کاغذ چاپگر باجه های پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911181/فراخوان-واگذاری-پوشش-های-بیمه-آتش-سوزی--'>فراخوان واگذاری پوشش های بیمه آتش سوزی ... / فراخوان , فراخوان واگذاری پوشش های بیمه آتش سوزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911243/مناقصه-انواع-کابل-برق-و-سیم-ارت-نوبت-دوم'>مناقصه انواع کابل برق و سیم ارت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه انواع کابل برق و سیم ارت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911344/مزایده-3-54-سهم-از-یکصد-سهم-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 3.54 سهم از یکصد سهم ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 3.54 سهم از یکصد سهم ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911272/مزایده-فروش-3-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش 3 خط تلفن همراه  / مزایده , مزایده فروش 3 خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911264/مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-مرکز-بهداشتی-درمانی'>مناقصه پروژه احداث ساختمان مرکز بهداشتی درمانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث ساختمان مرکز بهداشتی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911251/فراخوان-بهسازی-قطعه-سوم-راه-روستایی'>فراخوان بهسازی قطعه سوم راه روستایی  / آگهی فراخوان عمومی مناقصه، فراخوان بهسازی قطعه سوم راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911328/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-بخش-سه-اردبیل'>مزایده یک قطعه زمین زراعی بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی بخش سه اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911419/مناقصه-درزگیری-و-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-یاسوج--'>مناقصه درزگیری و لکه گیری و روکش آسفالت محور یاسوج... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه درزگیری و لکه گیری و روکش آسفالت محور یاسوج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911451/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-73-1381متر'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 73.1381متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 73.1381متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911149/مزایده-55000-تن-سنگ-آهن-نوبت-دوم'>مزایده 55000 تن سنگ آهن  نوبت دوم / آگهی فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای,فراخوان  55000 تن سنگ آهن  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911141/مزایده-سه-دانگ-از-پلاک-290-به-مساحت-130-70متر'>مزایده سه دانگ از پلاک 290 به مساحت 130.70متر / مزایده,مزایده سه دانگ از پلاک 290 به مساحت 130.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911512/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین'>اصلاحیه مزایده واگذاری یک قطعه زمین  / اصلاحیه مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911300/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش'>مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش / فراخوان مزایده عمومی، مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911305/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-هیوندای-توسان'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری هیوندای توسان  / آگهی مزایده مال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو سواری هیوندای توسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911275/مزایده-فروش-قطعات-تجاری-باغ-مسکونی-آموزشی-واحد-تجاری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعات تجاری باغ مسکونی آموزشی واحد تجاری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعات تجاری باغ مسکونی آموزشی واحد تجاری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911406/مزایده-عرضه-عمومی-املاک-مازاد'>مزایده عرضه عمومی املاک مازاد / مزایده,مزایده عرضه عمومی املاک مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911317/آگهی-فراخوان-ارزیابی-انجام-خدمات-تقویت-گروه-های-گشت-و-بازرسی--نوبت-دوم'>آگهی فراخوان ارزیابی انجام خدمات تقویت گروه های گشت و بازرسی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی ، آگهی فراخوان ارزیابی انجام خدمات تقویت گروه های گشت و بازرسی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911314/مناقصه-ساماندهی-و-بکارگیری-اکیپ-های-گشت-و-بازرسی-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه ساماندهی و بکارگیری اکیپ های گشت و بازرسی تجدید - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه ساماندهی و بکارگیری اکیپ های گشت و بازرسی تجدید  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911408/مزایده-ششدانگ-عمارت-مسکونی-4-طبقه-176متر'>مزایده ششدانگ عمارت مسکونی 4 طبقه 176متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مسکونی 4 طبقه 176متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911153/مزایده-واگذاری-8-مورد-کانکس'>مزایده واگذاری 8 مورد کانکس / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری 8 مورد کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911348/مزایده-تبلیغات-بر-روی-بیلبورد-بالای-سایبانهای-ایستگاه-اتوبوس-سطح-شهر-خرم-آباد--'>مزایده تبلیغات بر روی بیلبورد بالای سایبانهای ایستگاه اتوبوس سطح شهر خرم آباد... / آگهی مزایده عمومی، مزایده تبلیغات بر روی بیلبورد بالای سایبانهای ایستگاه اتوبوس سطح شهر خرم آباد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911385/مزایده-واگذاری-قطعات-تجاری--'>مزایده واگذاری قطعات تجاری... / آگهی مزایده، مزایده واگذاری قطعات تجاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911360/مناقصه-نگهداری-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهرک-صنعتی-منتظریه-ویلا-شهر'>مناقصه نگهداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی منتظریه ویلا شهر / آگهی مناقصه، مناقصه نگهداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی منتظریه ویلا شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911327/تجدید-مناقصه-بازسازی-ساختمان-شعبه-اسکان-بانک-ملی-ایران'>تجدید مناقصه بازسازی ساختمان شعبه اسکان بانک ملی ایران / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه بازسازی ساختمان شعبه اسکان بانک ملی ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911439/آگهی-فراخوان-عمومی-شناسایی-سرمایه-گذار-در-زمینه-احداث-تاسیسات-و-ارائه-خدمات-دریافت'>آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار در زمینه احداث  تاسیسات و ارائه خدمات دریافت / آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار در زمینه احداث  تاسیسات و ارائه خدمات دریافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911277/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-شهرستانهای-تابعه-مرکزی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد شهرستانهای تابعه مرکزی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد شهرستانهای تابعه مرکزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911397/مزایده-ساختمان-اداری---نوبت-دوم'>مزایده ساختمان اداری ....نوبت دوم  / مزایده ساختمان اداری ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911142/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-342-28متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 342.28متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 342.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911392/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-مرکز-ماهشهر'>مناقصه خدمات پشتیبانی مرکز ماهشهر  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  ،مناقصه خدمات پشتیبانی مرکز ماهشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911347/فراخوان-برگزاری-مناقصه-عمومی-خرید-و-تامین-لوله-های-پلی-اتیلن-شبکه-فرعی-آبیاری-و-زهکشی-نوبت-دوم'>فراخوان برگزاری مناقصه عمومی خرید و تامین لوله های پلی اتیلن شبکه فرعی آبیاری و زهکشی نوبت دوم  / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان برگزاری مناقصه عمومی خرید و تامین لوله های پلی اتیلن شبکه فرعی آبیاری و زهکشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911155/فراخوان-ارائه-خدمات-شهری'>فراخوان ارائه خدمات شهری   / فراخوان ارزیابی ، فراخوان  ارائه خدمات شهری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911746/استعلام-محلول-اوره'>استعلام  محلول اوره  / استعلام محلول اوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911757/استعلام-ساعت-حضور-و-غیاب'>استعلام ساعت حضور و  غیاب  / استعلام, استعلام ساعت حضور و  غیاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911760/استعلام-عملیات-ساختمانی-محصور-نمودن-اطراف-زمین'>استعلام عملیات ساختمانی محصور نمودن اطراف زمین  / استعلام, استعلام عملیات ساختمانی محصور نمودن اطراف زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911791/استعلام-تلویزیون-led-سایز-40-in'>استعلام تلویزیون led سایز 40 in / استعلام تلویزیون led سایز 40 in</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911847/استعلام-سرور-SNA-مدل-proliant---'>استعلام سرور SNA مدل proliant  ... / استعلام ,استعلام سرور SNA مدل proliant  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911853/استعلام-لوله-و-اتصالات-و-تسمه-کولر-ایرانی'>استعلام لوله و اتصالات و تسمه کولر ایرانی  / استعلام ,استعلام لوله و اتصالات و تسمه کولر ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911813/استعلام-نوسازی-و-بهسازی-ساختمان-و-تاسیسات-PC-خرم-آباد'>استعلام نوسازی و بهسازی ساختمان و تاسیسات PC خرم آباد  / استعلام ​، استعلام نوسازی و بهسازی ساختمان و تاسیسات PC خرم آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911796/استعلام-خرید-لوازم-چوبی--'>استعلام خرید لوازم چوبی ... / استعلام , استعلام خرید لوازم چوبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911782/استعلام-خرید-کولر-اسپیلت-ایرانی'>استعلام خرید کولر اسپیلت ایرانی  / استعلام , استعلام خرید کولر اسپیلت ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911806/استعلام-ایزوگام'>استعلام ایزوگام  / استعلام ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911792/استعلام-الکتروفن-دیل-آبیک'>استعلام الکتروفن دیل آبیک / استعلام الکتروفن دیل آبیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911761/استعلام-خودکار-فشاری-نمایشگاهی'>استعلام خودکار فشاری نمایشگاهی / استعلام خودکار فشاری نمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911736/استعلام-روتر-شبکه'>استعلام روتر شبکه / استعلام روتر شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911818/استعلام-تعمیر-و-تنظیم-دو-دستگاه-تراش-TN40-A--'>استعلام  تعمیر و تنظیم دو دستگاه تراش TN40 A ... / استعلام  تعمیر و تنظیم دو دستگاه تراش TN40 A ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911737/استعلام-دو-دستگاه-آسانسور'>استعلام دو دستگاه آسانسور / استعلام, استعلام دو دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911758/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام، استعلام تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911769/استعلام-میلگرد-25A3-ذوب-آهن-مقدار-22-تن'>استعلام میلگرد 25A3 ذوب آهن مقدار 22 تن / استعلام, استعلام میلگرد 25A3 ذوب آهن مقدار 22 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911783/استعلام-CMNVIQ2000'>استعلام CMNVIQ2000 / آستعلام، استعلام CMNVIQ2000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911820/استعلام-EHP-IQ2000'>استعلام EHP IQ2000 / استعلام, استعلام EHP IQ2000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911160/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره-برای-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-پروژه-احداث-مخابرات'>فراخوان خرید خدمات مشاوره برای نظارت کارگاهی و عالیه پروژه احداث مخابرات / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان خرید خدمات مشاوره برای نظارت کارگاهی و عالیه پروژه احداث مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911798/استعلام-راه-اندازی-مدیریت-و-راهبری-نگهداری-سرویس-و-تعمیرات-سیستم-مدیریت-هوشمند'>استعلام  راه اندازی، مدیریت و راهبری، نگهداری، سرویس و تعمیرات سیستم مدیریت هوشمند / استعلام, استعلام  راه اندازی، مدیریت و راهبری، نگهداری، سرویس و تعمیرات سیستم مدیریت هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911776/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-حفاظت-هوشمند'>استعلام نصب و راه اندازی سیستم حفاظت هوشمند / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی سیستم حفاظت هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911755/استعلام-خرید-کابل-در-مقاطع-مختلف'>استعلام خرید کابل در مقاطع مختلف / استعلام, استعلام خرید کابل در مقاطع مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911741/استعلام-تهیه-و-اجرای-چمن-مصنوعی'>استعلام  تهیه و اجرای چمن مصنوعی / استعلام, استعلام  تهیه و اجرای چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911748/استعلام-ویلچر-استاندارد-مدل-ورزشی'>استعلام ویلچر استاندارد مدل ورزشی / استعلام ویلچر استاندارد مدل ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911774/استعلام-صندلی-مدیریت-940'>استعلام صندلی مدیریت 940 / استعلام , استعلام صندلی مدیریت 940</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911807/استعلام-بورد-ضبط-کننده-مکالمات-vhf-مدل-فونیکس'>استعلام بورد ضبط کننده مکالمات vhf مدل فونیکس / استعلام،  بورد ضبط کننده مکالمات vhf مدل فونیکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911765/استعلام-خرید-سطح-سنج-راداری-جهت-فقط-نمایش-حجم'>استعلام خرید سطح سنج راداری جهت فقط نمایش حجم / استعلام خرید سطح سنج راداری جهت فقط نمایش حجم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911828/استعلام-پرده'>استعلام پرده  / استعلام , استعلام پرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911809/استعلام-منبع-آبگرم-1500-سرویس-بهداشتی'>استعلام منبع آبگرم 1500 سرویس بهداشتی  / استعلام , استعلام  منبع آبگرم 1500 سرویس بهداشتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911811/استعلام-منبع-آبگرم-1500-سرویس-بهداشتی'>استعلام منبع آبگرم 1500 سرویس بهداشتی  / استعلام , استعلام  منبع آبگرم 1500 سرویس بهداشتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911216/مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-گرم-کارکنان-عملیاتی-انبار-نفت-ارومیه--96-5-22'>مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی انبار نفت ارومیه ...96.5.22 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی انبار نفت ارومیه ... نوبت اول 96.5.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911816/استعلام-ساخت-سایبان-پارکینگ-با-اسکلت-فلزی'>استعلام ساخت سایبان پارکینگ با اسکلت فلزی / استعلام ,استعلام ساخت سایبان پارکینگ با اسکلت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911881/استعلام-عملیات-راهداری-شامل-بوته-کنی'>استعلام عملیات راهداری شامل بوته کنی / استعلام عملیات راهداری شامل بوته کنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911863/استعلام-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-روشنایی'>استعلام تعمیرات و نگهداری شبکه روشنایی / استعلام تعمیرات و نگهداری شبکه روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911860/استعلام-آسفالت-سرد'>استعلام آسفالت سرد / استعلام  آسفالت سرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911854/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام , استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911830/استعلام-زونکن'>استعلام زونکن / استعلام ,استعلام  زونکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911823/استعلام-خرید-الکتروپمپ-شناور'>استعلام خرید الکتروپمپ شناور / استعلام ,استعلام خرید الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911821/استعلام-خرید-آب-جهت-شهرک-صنعتی'>استعلام خرید آب جهت شهرک صنعتی  / استعلام ,استعلام خرید آب جهت شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911829/استعلام-اجرای-بخشی-از-ابنیه-انبار-امدادی'>استعلام اجرای بخشی از ابنیه انبار امدادی / استعلام اجرای بخشی از ابنیه انبار امدادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911837/استعلام-خرید-واتر-پمپ-فابریک-جک-ریفاین'>استعلام خرید واتر پمپ فابریک جک ریفاین / استعلام خرید واتر پمپ فابریک جک ریفاین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911143/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره-برای-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-پروژه-اجرای-کابل-فیبر-نوری--'>فراخوان خرید خدمات مشاوره برای نظارت کارگاهی و عالیه پروژه اجرای کابل فیبر نوری ... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان خرید خدمات مشاوره برای نظارت کارگاهی و عالیه پروژه اجرای کابل فیبر نوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911852/استعلام-کلاج-پروانه-فن-رادیاتور-جک-ریفاین--'>استعلام کلاج پروانه فن رادیاتور جک ریفاین ... / استعلام کلاج پروانه فن رادیاتور جک ریفاین ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911861/استعلام-روتر-1941-سیسکو-با-لایسنس-Ipsec-و-ios-جدید'>استعلام روتر 1941 سیسکو با لایسنس Ipsec و ios جدید / استعلام روتر 1941 سیسکو با لایسنس Ipsec و ios جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911885/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-تشخیص-چهره-و-اثر-انگشتی---'>استعلام دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و اثر انگشتی .... / استعلام, استعلام دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و اثر انگشتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911874/استعلام-کولر-گازی-پنجره-ای-24000-اوجنرال-با-گارانتی-نیا'>استعلام  کولر گازی پنجره ای 24000 اوجنرال با گارانتی نیا / استعلام, استعلام  کولر گازی پنجره ای 24000 اوجنرال با گارانتی نیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911841/استعلام-کولر-پنجره-ای-اوجنرال-24000'>استعلام  کولر پنجره ای اوجنرال 24000  / استعلام, استعلام  کولر پنجره ای اوجنرال 24000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911832/استعلام-خرید-sms'>استعلام خرید sms  / استعلام, استعلام خرید sms </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911857/استعلام-یک-دستگاه-ال-ای-دی-چارت-و-یک-دستگاه-اسلیت-لمپ'>استعلام یک دستگاه ال ای دی چارت و یک دستگاه اسلیت لمپ / استعلام یک دستگاه ال ای دی چارت و یک دستگاه اسلیت لمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911862/استعلام-هارد'>استعلام هارد  / استعلام هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911867/استعلام-تعمیرات-و-نگهداری-کولرهای-پنجره-ای'>استعلام تعمیرات و نگهداری کولرهای پنجره ای / استعلام تعمیرات و نگهداری کولرهای پنجره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911872/استعلام-900-سبد-غذایی'>استعلام 900 سبد غذایی  / استعلام،  900 سبد غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911858/استعلام-دو-دستگاه-کولر-اسپلیت'>استعلام دو دستگاه کولر اسپلیت  / استعلام, استعلام دو دستگاه کولر اسپلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911831/استعلام-کارت-شبکه-HBA-رایانه--'>استعلام کارت شبکه HBA رایانه ...  / استعلام,استعلام کارت شبکه HBA رایانه ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911819/استعلام-تلفن-ip-business'>استعلام تلفن ip business    / استعلام, استعلام تلفن ip business   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911794/استعلام-موزاییک-140-متر---'>استعلام موزاییک 140 متر .... / استعلام , استعلام موزاییک 140 متر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911766/استعلام-کامپیوتر-با-متعلقات'>استعلام کامپیوتر با متعلقات / استعلام , استعلام  کامپیوتر با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911768/استعلام-تعویض-لامپ-HPLC'>استعلام تعویض لامپ HPLC / استعلام, استعلام تعویض لامپ HPLC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911772/استعلام-تعمیر-دستگاه-فاراتل-HPLC'>استعلام تعمیر دستگاه فاراتل HPLC / استعلام, استعلام تعمیر دستگاه فاراتل HPLC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911778/استعلام-تعمیر-پروپ-PH-متر-مدل-BECK-MAN-360'>استعلام تعمیر پروپ PH متر مدل BECK MAN 360 / استعلام, استعلام تعمیر پروپ PH متر مدل BECK MAN 360</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911786/استعلام-تعمیر-اولترامیکروتوم'>استعلام تعمیر اولترامیکروتوم  / استعلام, استعلام تعمیر اولترامیکروتوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911800/استعلام-تعمیر-انکوباتور-MEMERT-96-5-22'>استعلام تعمیر انکوباتور  MEMERT 96.5.22 / استعلام تعمیر انکوباتور  MEMERT 96.5.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911815/استعلام-تعمیر-آب-ساز-tka-آرمین-شگرف'>استعلام تعمیر آب ساز tka آرمین شگرف  / استعلام تعمیر آب ساز tka آرمین شگرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911875/استعلام-تعمیر-هود'>استعلام تعمیر هود / استعلام تعمیر هود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911870/استعلام-پاورسوپلای-الکتروفورز'>استعلام  پاورسوپلای الکتروفورز / استعلام, استعلام  پاورسوپلای الکتروفورز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911846/استعلام-میکروسکوپ-leica-dmd108-جهت-تعمیر'>استعلام  میکروسکوپ leica dmd108 جهت تعمیر  / استعلام  میکروسکوپ leica dmd108 جهت تعمیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911835/استعلام-تعمیر-میکروسکوپ'>استعلام تعمیر میکروسکوپ / استعلام ,استعلام تعمیر میکروسکوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911843/استعلام-تعمیر-میکروسکوپ-نوری'>استعلام تعمیر میکروسکوپ نوری / استعلام ,استعلام تعمیر میکروسکوپ نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911174/فراخوان-مناقصه-احداث-نیروگاه-پست-و-خطوط-انتقال-در-منطقه-ویژه-اقتصادی-صنایع-انرژی-بر-پارسیان'>فراخوان مناقصه احداث نیروگاه، پست و خطوط انتقال در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان / آگهی فراخوان ارزیابی صلاحیت  شرکت در مناقصه، فراخوان مناقصه احداث نیروگاه، پست و خطوط انتقال در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911795/استعلام-لمینت-جهت-صدور-کارت'>استعلام لمینت جهت صدور کارت / استعلام لمینت جهت صدور کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911790/استعلام-فیوز'>استعلام فیوز  / استعلام فیوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911827/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون  / استعلام تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911773/استعلام-پروژکتور'>استعلام پروژکتور  / استعلام, استعلام پروژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911845/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-شبکه-داخلی-و-رایانه-های-شرکت'>استعلام پشتیبانی و نگهداری شبکه داخلی و رایانه های شرکت  / استعلام , استعلام پشتیبانی و نگهداری شبکه داخلی و رایانه های شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911318/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-متروکه-مساحت56-46متر'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین متروکه مساحت56.46متر  / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین متروکه مساحت56.46متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911838/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-تک-جداره'>استعلام لوله پلی اتیلن تک جداره  / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن تک جداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911793/استعلام-اتصال-الکترو-فیوژن-کوپلر'>استعلام اتصال الکترو فیوژن کوپلر / استعلام، استعلام اتصال الکترو فیوژن کوپلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911781/استعلام-تهیه-و-نصب-دکل-18-متری-بی-سیم'>استعلام تهیه و نصب دکل 18 متری بی سیم  / استعلام , استعلام تهیه و نصب دکل 18 متری بی سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911764/استعلام-کابل-20-کیلو-ولت'>استعلام کابل 20 کیلو ولت  / استعلام , استعلام کابل 20 کیلو ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911788/استعلام-قطعات-یدکی-پایانه-راه-دور-ABB560'>استعلام قطعات یدکی پایانه راه دور ABB560 / استعلام, استعلام قطعات یدکی پایانه راه دور ABB560</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911784/استعلام-خرید-۵-دستگاه-رله'>استعلام خرید ۵ دستگاه رله  / استعلام ,استعلام خرید ۵ دستگاه رله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911777/استعلام-اجرای-اتصالات-۶۳-کیلوولت'>استعلام اجرای اتصالات ۶۳ کیلوولت / استعلام ,استعلام اجرای اتصالات ۶۳ کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911771/استعلام-خرید-کولر-گازی'>استعلام خرید کولر گازی / استعلام ,استعلام خرید کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911763/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911817/استعلام-خرید-قطعه-فابریک-FIflter-assembly---'>استعلام خرید قطعه فابریک FIflter assembly .... / استعلام, استعلام خرید قطعه فابریک FIflter assembly ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911261/فراخوان-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری-شامل-کوی-سر-حانیه'>فراخوان ایجاد و توسعه معابر شهری شامل :کوی سر حانیه  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان ایجاد و توسعه معابر شهری شامل :کوی سر حانیه مرحله اول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911803/استعلام-جمع-آوری-باتری-از-ایستگاه-دم-زانوگه-و-نصب-در-ایستگاه-بابازید-و--'>استعلام جمع آوری باتری از ایستگاه دم زانوگه و نصب در ایستگاه بابازید و... / استعلام، استعلام جمع آوری باتری از ایستگاه دم زانوگه و نصب در ایستگاه بابازید و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911812/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان     / استعلام، استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911797/استعلام-بخار-پز-پارس-خزر-مدل-fs-12000p'>استعلام بخار پز پارس خزر مدل fs-12000p / استعلام، استعلام بخار پز پارس خزر مدل fs-12000p</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911802/استعلام-لایسنس'>استعلام لایسنس / استعلام, استعلام  لایسنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911775/استعلام-تعمیر-و-سرویس-کامل-18-عدد-شیر-چشمی'>استعلام تعمیر و سرویس کامل 18 عدد شیر چشمی / استعلام تعمیر و سرویس کامل 18 عدد شیر چشمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911822/استعلام-پودر-شوینده-ماشین-ظرفشویی-صنعتی'>استعلام پودر شوینده ماشین ظرفشویی صنعتی  / استعلام , استعلام پودر شوینده ماشین ظرفشویی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911239/آگهی-فراخوان-مناقصه-عملیات-بازاریابی-و-فروش-و-پشتیبانی-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان مناقصه عملیات بازاریابی و فروش و پشتیبانی نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه،آگهی فراخوان مناقصه عملیات بازاریابی و فروش و پشتیبانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911859/استعلام-پودر-شوینده-ماشین-ظرفشویی-صنعتی'>استعلام پودر شوینده ماشین ظرفشویی صنعتی  / استعلام , استعلام پودر شوینده ماشین ظرفشویی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911805/استعلام-ماسه-شکسته-سانتر-یفیوژ-6-0-میلیمتری-ممتاز'>استعلام ماسه شکسته سانتر یفیوژ 6/0 میلیمتری ممتاز  / استعلام , استعلام ماسه شکسته سانتر یفیوژ 6/0 میلیمتری ممتاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911787/استعلام-تهیه-و-اجرای-نرده-آهنی'>استعلام تهیه و اجرای نرده آهنی / استعلام ,استعلام تهیه و اجرای نرده آهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911738/استعلام-6-عدد-صندلی-گردان--'>استعلام 6  عدد صندلی گردان ... / استعلام ,استعلام 6  عدد صندلی گردان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911801/استعلام-10-دستگاه-خرید-فن-تخلیه-دود-فشار-مثبت'>استعلام 10 دستگاه خرید فن تخلیه دود فشار مثبت / استعلام 10 دستگاه خرید فن تخلیه دود فشار مثبت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911780/استعلام-پروژکتور-و-قرقره-سیم-سیار'>استعلام پروژکتور و قرقره سیم سیار  / استعلام پروژکتور و قرقره سیم سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911752/استعلام-فعالیتهای-مخابراتی'>استعلام فعالیتهای مخابراتی / استعلام فعالیتهای مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911220/مزایده-یکباب-طویله-گوسفند-نوبت-دوم'>مزایده یکباب طویله گوسفند نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب طویله گوسفند نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911749/استعلام-بیمه'>استعلام بیمه / استعلام, استعلام بیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911825/استعلام-تهیه-و-اجرای-اپوکسی-کف'>استعلام تهیه و اجرای اپوکسی کف / استعلام, استعلام تهیه و اجرای اپوکسی کف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911810/استعلام-0-2-میکرومتر-فشار-مجاز'>استعلام  0.2 میکرومتر فشار مجاز  / استعلام, استعلام  0.2 میکرومتر فشار مجاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911789/استعلام-رایانه-همراه-نوت-بوک'>استعلام رایانه همراه نوت بوک / استعلام, استعلام رایانه همراه نوت بوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911762/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-مرکز-PC'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی مرکز PC / استعلام, استعلام عملیات بهسازی و نوسازی مرکز PC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911750/استعلام-3-قلم-قطعات-یدکی'>استعلام 3 قلم قطعات یدکی  / استعلام , استعلام 3 قلم قطعات یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911745/استعلام-تهیه-و-نصب-سه-دستگاه-راک'>استعلام تهیه و نصب سه دستگاه راک  / استعلام تهیه و نصب سه دستگاه راک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911842/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-تجدید-مناقصه-احداث-مدرسه'>مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید مناقصه احداث مدرسه  / مناقصه ،مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید مناقصه احداث مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911276/مزایده-دو-دستگاه-چرخ-خیاطی'>مزایده دو دستگاه چرخ خیاطی / مزایده دو دستگاه چرخ خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911219/فراخوان-انجام-عملیات-خاکبرداری-و-خاکریزی-احداث-جوی-خاکی-نوبت-دوم'>فراخوان انجام عملیات خاکبرداری و خاکریزی، احداث جوی خاکی نوبت دوم  / فراخوان بهانجام عملیات خاکبرداری و خاکریزی، احداث جوی خاکی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911871/فراخوان-واگذاری-امور-نگهداری-تاسیسات-بیمارستان-و-کلینیک-ویژه-تخصصی'>فراخوان واگذاری امور نگهداری تاسیسات بیمارستان و کلینیک ویژه تخصصی  / فراخوان , فراخوان واگذاری امور نگهداری تاسیسات بیمارستان و کلینیک ویژه تخصصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911833/استعلام-توسعه-حجم-کاری-فضای-سبز-بیمارستان-96-5-22'>استعلام توسعه حجم کاری فضای سبز بیمارستان 96.5.22 / آگهی استعلام بهاء  , استعلام  توسعه حجم کاری فضای سبز بیمارستان 96.5.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911850/مزایده-ماشینهای-اسقاطی-دانشگاه-به-تعداد-8-دستگاه'>مزایده ماشینهای اسقاطی دانشگاه به تعداد 8 دستگاه / مزایده, مزایده ماشینهای اسقاطی دانشگاه به تعداد 8 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911866/مزایده-فروش-یک-دستگاه-موسو'>مزایده فروش یک دستگاه موسو  / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه موسو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911904/استعلام-هد-و-خط-کش-دیجیتالی-و--'>استعلام هد و خط کش دیجیتالی و ... / استعلام هد و خط کش دیجیتالی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911864/استعلام-اینسرت-برشهای-اورجینال-peramet-چک-و--'>استعلام اینسرت برشهای اورجینال peramet چک و ... / استعلام, استعلام اینسرت برشهای اورجینال peramet چک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911218/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-120-11مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 120.11مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 120.11مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911884/استعلام-3-آیتم-شستی-استارت-حکاکی-درخشش-افرنگ---'>استعلام 3 آیتم شستی استارت حکاکی درخشش افرنگ .... / استعلام 3 آیتم شستی استارت حکاکی درخشش افرنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911868/استعلام-اقلام-یدکی-برقی-و--'>استعلام اقلام یدکی برقی و... / استعلام ,استعلام اقلام یدکی برقی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911856/استعلام-نرم-افزار'>استعلام نرم افزار / استعلام ,استعلام نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911839/استعلام-پلاک-فلزی'>استعلام پلاک فلزی / استعلام, استعلام پلاک فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911844/استعلام-استند-رومیزی-و--'>استعلام استند رومیزی و ... / استعلام ,استعلام استند رومیزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911869/استعلام-نازلهای-سیلرزنی-طبق-نمونه--'>استعلام نازلهای سیلرزنی طبق نمونه... / استعلام, استعلام نازلهای سیلرزنی طبق نمونه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911814/استعلام-ایزوپروپیل-الکل--'>استعلام ایزوپروپیل الکل...  / استعلام ,استعلام ایزوپروپیل الکل... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911759/استعلام-گریتینگ---'>استعلام  گریتینگ ....  / استعلام , استعلام گریتینگ .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911799/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-کارگاه-سد-و-نیروگاه-رودبار'>مناقصه تامین نیروی انسانی کارگاه سد و نیروگاه رودبار  / مناقصه تامین نیروی انسانی کارگاه سد و نیروگاه رودبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911804/مناقصه-تامین-نیروی-حفاظت-فیزیکی-کارگاه-سد-و-نیروگاه-رودبار'>مناقصه تامین نیروی حفاظت فیزیکی کارگاه سد و نیروگاه رودبار / مناقصه تامین نیروی حفاظت فیزیکی کارگاه سد و نیروگاه رودبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911150/مزایده-اموال-ماترک-اموال-منقول-و-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده اموال ماترک اموال منقول و غیرمنقول نوبت اول  / مزایده,مزایده اموال ماترک اموال منقول و غیرمنقول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911329/مزایده-ملک-کارخانه-و-تاسیسات-مصوب-در-آن-ولوازم-اداری-موجود-وسایل-نقلیه'>مزایده ملک کارخانه و تاسیسات مصوب در آن ولوازم اداری موجود وسایل نقلیه  / مزایده ملک کارخانه و تاسیسات مصوب در آن ولوازم اداری موجود وسایل نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911527/اصلاحیه-مزایده-امور-تبلیغاتی-اتوبوس'>اصلاحیه مزایده امور تبلیغاتی اتوبوس  / اصلاحیه اگهی مزایده عمومی ,  اصلاحیه مزایده امور تبلیغاتی اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911481/تصحیح-آگهی-تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف'>تصحیح آگهی تجدید مزایده بهره برداری از تعدادی غرف / تجدید آگهی مزایده عمومی , تصحیح آگهی تجدید مزایده بهره برداری از تعدادی غرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911603/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-با-پروانه-ساخت-مساحت-779-5متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین با پروانه ساخت مساحت 779.5متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین با پروانه ساخت مساحت 779.5متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911543/مزایده-فروش-املاک-مساحت-هر-کدام-113-04متر'>مزایده فروش املاک مساحت هر کدام 113.04متر  / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت هر کدام 113.04متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911582/مزایده-ششدانگ-زمین-کاربری-انباری-و-گاوداری'>مزایده ششدانگ زمین کاربری انباری و گاوداری / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کاربری انباری و گاوداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911550/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-6340متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 6340متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 6340متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911627/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-14-تبریز'>مزایده ششدانگ زمین بخش 14 تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 14 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911447/مزایده-عملیات-دفن-تفکیک-و-پردازش-پسماندهای-خشک'>مزایده عملیات دفن, تفکیک و پردازش پسماندهای خشک / مزایده , مزایده عملیات دفن, تفکیک و پردازش پسماندهای خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911602/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله-و-نگهداری-فضای-سبز'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز  / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911629/مزایده-آپارتمان-بخش-5-قزوین-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان بخش 5 قزوین نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان بخش 5 قزوین نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911284/تجدید-مزایده-شش-دانگ-یک-قطعه-زمین-و-انواع-مخزن-پلاستیکی--'>تجدید مزایده شش دانگ یک قطعه زمین  و انواع مخزن پلاستیکی... / تجدید مزایده شش دانگ یک قطعه زمین  و انواع مخزن پلاستیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911442/مزایده-کارگاه-تولید-شن-و-ماسه'>مزایده کارگاه تولید شن و ماسه  / آگهی مزایده , مزایده کارگاه تولید شن و ماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911487/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-زیربنای-372متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی زیربنای 372متر  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی زیربنای 372متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911455/فراخوان-مناقصه-طراحی-و-نظارت-احداث-ساختمان-اداری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه طراحی و نظارت احداث ساختمان اداری نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه طراحی و نظارت احداث ساختمان اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911482/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-36-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 36.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 36.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911458/مزایده-اجاره-منافع-حاصل-از-بهره-برداری-و-اجاره-کارگاه-نان-ماشینی-مرحله-دوم'>مزایده اجاره منافع حاصل از بهره برداری و اجاره کارگاه نان ماشینی مرحله دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره منافع حاصل از بهره برداری و اجاره کارگاه نان ماشینی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911632/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911217/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-172-57متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 172.57متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 172.57متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911464/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیونت-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه کامیونت  نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کامیونت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911493/مزایده-پلاک-7054-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک 7054 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک 7054 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911453/مزایده-2-راس-گوساله-نیمه-دو-رگ-قرمز-و-سفید'>مزایده 2 راس گوساله نیمه دو رگ قرمز و سفید / مزایده, مزایده 2 راس گوساله نیمه دو رگ قرمز و سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911446/مزایده-دو-دستگاه-کلاف-بازکن-میله-گرد--مرحله-دوم'>مزایده دو دستگاه کلاف بازکن میله گرد ...مرحله دوم  / مزایده دو دستگاه کلاف بازکن میله گرد ...مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911488/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-بخش-هفت-خراسان-رضوی'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی بخش هفت خراسان رضوی / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی بخش هفت خراسان رضوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911495/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-شماره-33191-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره 33191 فرعی  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره 33191 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911456/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-سامانه-جامع-لجستیک-نوبت-اول-96-5-22'>تجدید فراخوان مناقصه خرید سامانه جامع لجستیک  نوبت اول 96.5.22 / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدیدفراخوان مناقصه  خرید سامانه جامع لجستیک  تجدیدنوبت اول 96.5.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911449/مزایده-خودروی-سواری-تیبا-231-مدل-91'>مزایده خودروی سواری تیبا 231 مدل 91  / مزایده, مزایده خودروی سواری تیبا 231 مدل 91 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911209/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-194-32متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 194.32متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 194.32متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911498/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-15-مهاباد'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 مهاباد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 مهاباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911501/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ساختمان-مساحت-64-6متر'>مزایده دو دانگ مشاع از ساختمان مساحت 64.6متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ساختمان مساحت 64.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911505/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-185مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه 185مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 185مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911510/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-هرکدام-117متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت هرکدام 117متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت هرکدام 117متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911466/مزایده-فروش-سه-دستگاه-اتوبوس-شهری-چاپ-دوم'>مزایده فروش سه دستگاه اتوبوس شهری  چاپ دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش  فروش سه دستگاه اتوبوس شهری  چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911461/مزایده-فروش-تعداد-7-دستگاه-خودروی-خارج-از-رده-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 7 دستگاه خودروی خارج از رده نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 7 دستگاه خودروی خارج از رده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911457/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-مرحله-دوم'> مناقصه تامین نیروی انسانی مرحله دوم / آگهی مناقصه ,  مناقصه تامین نیروی انسانی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911566/مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911600/مزایده-فروش-چند-قطعه-از-زمین-های-خود-نوبت-سوم'>مزایده فروش چند قطعه از زمین های خود نوبت سوم  / مزایده,مزایده فروش چند قطعه از زمین های خود نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911479/مناقصه-عملیات-احداث-ایستگاه-پمپاژ-و-خط-انتقال-آب'>مناقصه عملیات احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911211/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاکهای-ثبتی-2636-اصلی'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاکهای ثبتی 2636 اصلی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاکهای ثبتی 2636 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911491/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیون-زباله-کش-(مان)'>مزایده فروش یکدستگاه کامیون زباله کش (مان) / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کامیون زباله کش (مان)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911563/مزایده-فروش-زمین-شامل-19-قطعه-مسکونی-تجاری-خدماتی'>مزایده فروش زمین شامل 19 قطعه مسکونی تجاری خدماتی  / مزایده,مزایده فروش زمین شامل 19 قطعه مسکونی تجاری خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911507/مناقصه-راهبری--سرویس--نگهداری---96-5-22'>مناقصه راهبری , سرویس , نگهداری ... 96.5.22 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه راهبری , سرویس , نگهداری ... 96.5.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911492/مناقصه-میزان-4000-متر-مربع-سنگ-تراورتن--'>مناقصه میزان 4000 متر مربع سنگ تراورتن ... / مناقصه, مناقصه میزان 4000 متر مربع سنگ تراورتن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911499/مناقصه-مدیریت-امور-انبار-نوبت-اول-96-5-22'>مناقصه مدیریت امور انبار نوبت اول 96.5.22 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مدیریت امور انبار نوبت اول 96.5.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911483/مزایده-نصب-تلویزیون-شهری-به-ابعاد-2-5-3-5'>مزایده نصب تلویزیون شهری به ابعاد 2/5 *3/5  / مزایده , مزایده نصب تلویزیون شهری به ابعاد 2/5 *3/5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911470/مناقصه-خرید-10000-متر-لوله-PVC-با-سایز-250-میلیمتر--'>مناقصه خرید 10000 متر لوله PVC با سایز 250 میلیمتر ... / مناقصه, مناقصه خرید 10000 متر لوله PVC با سایز 250 میلیمتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911476/تمدید-مزایده-فروش-محصول-خرما-96-5-22'>تمدید مزایده فروش محصول خرما  96.5.22 / تمدید مزایده, مزایده فروش محصول خرما تمدید 96.5.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911214/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-ساختمان-بخش-12-سبزوار'>مزایده سه دانگ از ششدانگ ساختمان بخش 12 سبزوار  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ ساختمان بخش 12 سبزوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911484/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تامین-و-نصب-تجهیزات-آبیاری-دستگاه-های-سنترپیوت'>فراخوان ارزیابی کیفی  تامین و نصب تجهیزات آبیاری دستگاه های سنترپیوت / فراخوان ارزیابی کیفی،فراخوان ارزیابی کیفی تامین و نصب تجهیزات آبیاری دستگاه های سنترپیوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911502/مزایده-ششدانگ-پلاک-بخش-هفت-مساحت-291-55متر'>مزایده ششدانگ پلاک بخش هفت مساحت 291.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بخش هفت مساحت 291.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911474/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر شهری  نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر شهری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911514/مناقصه-انجام-خدمات-اداری-و-حراست-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات اداری و حراست نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات اداری و حراست نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911624/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911533/مزایده-فروش-مخزن-گاز-اکسیژن-8-تن-و--'>مزایده فروش مخزن گاز اکسیژن 8 تن و ... / مزایده , مزایده فروش مخزن گاز اکسیژن 8 تن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911206/مزایده-ملک-بخش-سه-اردبیل-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش سه اردبیل نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک بخش سه اردبیل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911525/مزایده-اجاره-غذاخوری'>مزایده اجاره غذاخوری  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره غذاخوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911598/مزایده-اپارتمان-مسکونی-مساحت-148-4متر'>مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 148.4متر  / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 148.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911540/مزایده-فروش-94-شاخه-آهن'>مزایده فروش 94 شاخه آهن / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 94 شاخه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911595/مزایده-زمین-مسکونی-پروژه-مروارید-مساحت-5346متر'>مزایده زمین مسکونی پروژه مروارید مساحت 5346متر  / مزایده,مزایده زمین مسکونی پروژه مروارید مساحت 5346متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911529/آگهی-فراخوان-امور-کارگزاری-و-تسهلگیری'>آگهی فراخوان امور کارگزاری و تسهلگیری / آگهی فراخوان ، آگهی امور کارگزاری و تسهلگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911516/آگهی-شناسایی-پیمانکار--اجرای-عملیات-زیرسازی-و-روسازی-آماده-سازی'>آگهی شناسایی پیمانکار    اجرای عملیات زیرسازی و روسازی آماده سازی / آگهی شناسایی پیمانکار ،آگهی شناسایی پیمانکار   اجرای عملیات زیرسازی و روسازی آماده سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911574/مزایده-ششدانگ-ملک-مشاعی-بخش-دو-زنجان'>مزایده ششدانگ ملک مشاعی بخش دو زنجان / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مشاعی بخش دو زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911570/مزایده-ششدانگ-عمارت-به-پلاک-ثبتی-147-504-بخش-هفت'>مزایده ششدانگ عمارت به پلاک ثبتی 147/504 بخش هفت  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت به پلاک ثبتی 147/504 بخش هفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911573/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-شماره-ثبتی-90903-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ اپارتمان به شماره ثبتی 90903 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به شماره ثبتی 90903 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911202/مزایده-ششدانگ-ملک-به-مساحت-176مترمربع'>مزایده ششدانگ ملک به مساحت 176مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به مساحت 176مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911503/مزایده-فروش-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش خودرو نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911647/مزایده-یکباب-ساختمان-سه-خوابه-نوبت-دوم'>مزایده یکباب ساختمان سه خوابه نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب ساختمان سه خوابه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911549/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو وانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911561/مزایده-یک-دستگاه-فر-شیرینی-پزی-16-کشو-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه فر شیرینی پزی 16 کشو- نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه فر شیرینی پزی 16 کشو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911554/مزایده-یک-دستگاه-لودر-اینرنشنال'>مزایده یک دستگاه لودر اینرنشنال  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یک دستگاه لودر اینرنشنال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911572/مزایده-یک-دستگاه-چرخ-خیاطی-صنعتی--یک-دستگاه-کمپرسور-سنگ-بوش'>مزایده یک دستگاه چرخ خیاطی صنعتی ، یک دستگاه کمپرسور سنگ بوش  / مزایده ,مزایده یک دستگاه چرخ خیاطی صنعتی ، یک دستگاه کمپرسور سنگ بوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911558/مزایده-4-و-نیم-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-6539-50متر'>مزایده 4 و نیم دانگ مشاع از پلاک ثبتی 6539.50متر  / مزایده,مزایده 4 و نیم دانگ مشاع از پلاک ثبتی 6539.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911509/مناقصه-انجام-فعالیت-های-توسعه-ایمنی-و-ایمن-سازی-اضطراری--'>مناقصه انجام فعالیت های توسعه ایمنی و ایمن سازی اضطراری ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام فعالیت های توسعه ایمنی و ایمن سازی اضطراری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911322/مزایده-یکباب-ساختمان-یک-طبقه-کاربری-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده یکباب ساختمان یک طبقه کاربری مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب ساختمان یک طبقه کاربری مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911560/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-452متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 452متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 452متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911523/مزایده-سواری-و-سیستم-پژو-206'>مزایده سواری و سیستم پژو 206  / مزایده سواری و سیستم پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911555/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-283-43متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان به مساحت 283.43متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 283.43متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911490/مناقصه-خرید-کفپوش-ترافیکی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کفپوش ترافیکی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید کفپوش ترافیکی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911511/مزایده-یک-دستگاه-کامیونت-ایسزو-کمپرسی'>مزایده یک دستگاه کامیونت ایسزو کمپرسی / آگهی مزایده عمومی، مزایده یک دستگاه کامیونت ایسزو کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911496/مزایده-جایگاه-CNG-تجدید'>مزایده جایگاه CNG تجدید  / آگهی مزایده ,مزایده جایگاه CNG تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911575/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-182-15متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 182.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 182.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911304/مزایده-670-متر-پارچه-زنانه-چینی'>مزایده 670 متر پارچه زنانه چینی  / مزایده 670 متر پارچه زنانه چینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911494/مناقصه-اجرای-پروژه-زیرسازی-آسفالت-و-جدول-گذاری--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه زیرسازی آسفالت و جدول گذاری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای پروژه زیرسازی آسفالت و جدول گذاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911690/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-یک-طبقه-عرصه-261-30متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه عرصه 261.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه عرصه 261.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911530/مزایده-اجاره-پارکینگ-ها--نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ ها - نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره پارکینگ ها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911564/اصلاحیه-مزایده-اجاره-پارکینگ-ها'>اصلاحیه مزایده اجاره پارکینگ ها / اصلاحیه مزایده , مزایده اجاره پارکینگ ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911601/مزایده-یک-واحد-تجاری-مساحت-26متر'>مزایده یک واحد تجاری مساحت 26متر / مزایده,مزایده یک واحد تجاری مساحت 26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911252/مزایده-صفحه-چدنی'>مزایده صفحه چدنی / مزایده صفحه چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911296/تجدید-مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-رنو-مگان'>تجدید مزایده فروش یکدستگاه سواری رنو مگان / آگهی تجدید حراج , مزایده فروش یکدستگاه سواری رنو مگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911532/مزایده-یک-دستگاه-لپ-تاپ-قدیمی-توشیبا--'>مزایده یک دستگاه لپ تاپ قدیمی توشیبا... / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه لپ تاپ قدیمی توشیبا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911539/فراخوان-عمومی-شرکت-در-استعلام-قیمت-واگذاری-ایاب-و-ذهاب-بیمارستان'>فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت واگذاری ایاب و ذهاب بیمارستان  / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام، فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت واگذاری ایاب و ذهاب بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911588/فراخوان-استعلام-قیمت-واگذاری-ایاب-و-ذهاب-شبکه-بهداشت-و-درمان-فراشبند'>فراخوان استعلام قیمت واگذاری ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان فراشبند  / فراخوان استعلام قیمت واگذاری ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان فراشبند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911581/فراخوان-استعلام-واگذاری-تامین-خودروی-در-اختیار--'>فراخوان استعلام واگذاری تامین خودروی در اختیار ... / فراخوان استعلام واگذاری تامین خودروی در اختیار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911569/فراخوان-استعلام-واگذاری-سرویس-ایاب-و-ذهاب--'>فراخوان استعلام واگذاری سرویس ایاب و ذهاب ... / فراخوان استعلام واگذاری سرویس ایاب و ذهاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911542/مزایده-قسمتی-از-فضای-پارک-حاشیه-ای-جهت-نصب-یک-کانکس'>مزایده قسمتی از فضای پارک حاشیه ای جهت نصب یک کانکس  / آگهی مزایده,مزایده قسمتی از فضای پارک حاشیه ای جهت نصب یک کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911576/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-سواری-405-مدل-1384'>مزایده تعداد یک دستگاه سواری 405 مدل 1384  / آگهی مزایده , مزایده تعداد یک دستگاه سواری 405 مدل 1384 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911611/مزایده-فروش-املاک-زمین-ساختمان-ویلایی'>مزایده فروش املاک زمین ساختمان ویلایی  / مزایده,مزایده فروش املاک زمین ساختمان ویلایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911541/مزایده-فروش-یخچال-فریزر-دو-درب-سامسونگ--'>مزایده فروش یخچال فریزر دو درب سامسونگ.... / آگهی مزایده , مزایده فروش یخچال فریزر دو درب سامسونگ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911293/مزایده-فروش-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-ملک-و-اموال-موجود-در-آن-تجدید'>مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان ملک و اموال موجود در آن تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان ملک و اموال موجود در آن تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911605/مناقصه-اجاره-سازه-های-تبلیغاتی'>مناقصه اجاره سازه های تبلیغاتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجاره سازه های تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911535/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911544/مزایده-واگذاری-به-اجاره-واحدهای-تجاری-پارک-کوهستانی-دراک'>مزایده واگذاری به  اجاره واحدهای تجاری پارک کوهستانی دراک / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به  اجاره واحدهای تجاری پارک کوهستانی دراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911553/مزایده-واگذاری-کیوسک-به-صورت-اجاره'>مزایده  واگذاری کیوسک به صورت اجاره  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری کیوسک به صورت اجاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911619/مزایده-اراضی-زراعتی-1200متر-نوبت-دوم'>مزایده اراضی زراعتی 1200متر نوبت دوم / مزایده,مزایده اراضی زراعتی 1200متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911567/مزایده-واگذاری-برخی-از-اماکن-و-تاسیسات'>مزایده واگذاری برخی از اماکن و تاسیسات  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری برخی از اماکن و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911620/مزایده-اموال-منقول-شامل-امتیاز-آپارتمان-و-دفتر-تعاونی'>مزایده اموال منقول شامل امتیاز آپارتمان و دفتر تعاونی  / مزایده,مزایده اموال منقول شامل امتیاز آپارتمان و دفتر تعاونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911189/تجدید-ارزیابی-کیفی-خرید-3200-عدد-اسپیسر--نوبت-دوم'>تجدید ارزیابی کیفی خرید 3200 عدد اسپیسر  - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, تجدید ارزیابی کیفی خرید 3200 عدد اسپیسر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911548/مزایده-جمع-آوری-مواد-قابل-بازیافت-و-تفکیک-از-مبدا'>مزایده جمع آوری مواد قابل بازیافت و تفکیک از مبدا / مزایده , مزایده جمع آوری مواد قابل بازیافت و تفکیک از مبدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911538/مزایده-فروش-محصول-زیتون'>مزایده فروش محصول زیتون  / مزایده , مزایده فروش محصول زیتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911562/مناقصه-خرید-غذا-نوبت-اول'>مناقصه خرید غذا نوبت اول  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید غذا نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911547/مزایده-اجاره-کارگاه-بتن-آماده-موجود-در-انبار-اکبرآباد'>مزایده اجاره کارگاه بتن آماده موجود در انبار اکبرآباد / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره کارگاه بتن آماده موجود در انبار اکبرآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911556/مزایده-ششدانگ-مفروز-یک-قطعه-باغ-به-پلاک-ثبتی-4097-و--'>مزایده ششدانگ مفروز یک قطعه باغ به پلاک ثبتی 4097 و ...  / مزایده ششدانگ مفروز یک قطعه باغ به پلاک ثبتی 4097 و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911606/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-زیر-ساخت-سیستم-نظارت-تصویری'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی زیر ساخت سیستم نظارت تصویری  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی زیر ساخت سیستم نظارت تصویری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911552/ارزیابی-کیفی-اجاره-6-دستگاه-خودروی-سواری-سبک-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی اجاره 6 دستگاه خودروی سواری سبک نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست, ارزیابی کیفی اجاره 6 دستگاه خودروی سواری سبک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911557/تجدید-فراخوان-ترمیم-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان ترمیم و نگهداری فضای سبز  نوبت دوم  / تجدید آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست مناقصه,فراخوان ترمیم و نگهداری فضای سبز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911191/مزایده-اجاره-17-باب-مغازه--نوبت-دوم'>مزایده اجاره 17 باب مغازه  - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره 17 باب مغازه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911565/مناقصه-عملیات-اجرای-جدول-و-کانیوا-و-تک-لبه--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای جدول و کانیوا و تک لبه   نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات اجرای جدول و کانیوا و تک لبه   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911571/مناقصه-تعمیرات-اساسی-خطوط-لوله-تغذیه-و-شبکه-گاز---نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی خطوط لوله تغذیه و شبکه گاز ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تعمیرات اساسی خطوط لوله تغذیه و شبکه گاز ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911577/فراخوان-عمومی-شرکت-در-استعلام-قیمت-واگذاری-ایاب-و-ذهاب-حساب-مشترکی'>فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت واگذاری ایاب و ذهاب حساب مشترکی / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام، فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت واگذاری ایاب و ذهاب حساب مشترکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911551/مزایده-فروش-3-دستگاه-خودرو--مرحله-دوم'>مزایده فروش 3 دستگاه خودرو - مرحله دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش 3 دستگاه خودرو - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911568/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری--فضای-سبز-و-آتش-نشانی'>مناقصه واگذاری خدمات شهری ، فضای سبز و آتش نشانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات شهری، فضای سبز و آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911609/مزایده-فروش-املاک-استان-یزد'>مزایده فروش املاک استان یزد / مزایده,مزایده فروش املاک استان یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911526/مناقصه-خدمات-وصول-مطالبات-و-قطع-انشعاب-مشترکین-بدهکار-در-شهر-یزد--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات وصول مطالبات و قطع انشعاب مشترکین بدهکار در شهر یزد-  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خدمات وصول مطالبات و قطع انشعاب مشترکین بدهکار در شهر یزد- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911589/مزایده-املاک-مساحت-89-19-42-65-300متر'>مزایده املاک مساحت 89.19-42.65-300متر  / مزایده,مزایده املاک مساحت 89.19-42.65-300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911610/تجدید-مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه'>تجدید مزایده اجاره یک باب مغازه  / تجدید مزایده , مزایده  اجاره یک باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911199/تجدید-مزایده-واگذاری-پسماند-و-زباله-خشک-قابل-بازیافت'>تجدید مزایده واگذاری پسماند و زباله خشک قابل بازیافت / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری پسماند و زباله خشک قابل بازیافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911591/مزایده-فروش-یک-واحد-تجاری-مساحت-46مترمربع'>مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت 46مترمربع / مزایده,مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت 46مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911531/مزایده-یک-دستگاه-کامیونت-نیسان-2400-مدل-81'>مزایده یک دستگاه کامیونت نیسان 2400 مدل 81  / مزایده , مزایده یک دستگاه کامیونت نیسان 2400 مدل 81  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911519/مزایده-کلیه-غرفه-های-بازار-روز-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده کلیه غرفه های بازار روز  مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده کلیه غرفه های بازار روز  مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911537/مزایده-چاپگر-انواع-مانیتور--'>مزایده چاپگر-انواع مانیتور ... / مزایده , مزایده چاپگر-انواع مانیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911614/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-دویست-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت دویست مترمربع  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت دویست مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911524/مزایده-تعداد-14-راس-گاو-مولد-شیری-و-11-راس-گوساله'>مزایده تعداد 14 راس گاو مولد شیری و 11 راس گوساله  / مزایده, مزایده تعداد 14 راس گاو مولد شیری و 11 راس گوساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911592/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-دویست-مترمربع'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی عرصه دویست مترمربع / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی عرصه دویست مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911228/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-انتقال-آب-از-مخزن-تعادلی-به-مخازن-سعید-آباد-و-رباط-سرخ'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب از مخزن تعادلی به مخازن سعید آباد و رباط سرخ / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب از مخزن تعادلی به مخازن سعید آباد و رباط سرخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911518/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-131sx-نوک-مدادی'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید 131sx نوک مدادی / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید 131sx نوک مدادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911585/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-222-51متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 222.51متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 222.51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911587/مزایده-ششدانگ-زمین-مشجر-مساحت-120000متر'>مزایده ششدانگ زمین مشجر مساحت 120000متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشجر مساحت 120000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911617/مزایده-فروش-اراضی-تجاری-مرحله-سوم'>مزایده فروش اراضی تجاری مرحله سوم  / مزایده,مزایده فروش اراضی تجاری مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911517/مزایده-فروش-محصول-4-هکتار-از-باعات-پسته'>مزایده فروش محصول 4 هکتار از باعات پسته  / مزایده فروش محصول 4 هکتار از باعات پسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911522/مزایده-لوازم-گروه-ارگ-و-مجالس'>مزایده لوازم گروه ارگ و مجالس / مزایده لوازم گروه ارگ و مجالس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911528/مزایده500-مترمربع-سنگ-مرمریت'>مزایده500 مترمربع سنگ مرمریت / مزایده500 مترمربع سنگ مرمریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911642/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-4500متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی 4500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی 4500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911643/مزایده-یک-قطعه-زمین-محصور-مساحت-125متر'>مزایده یک قطعه زمین محصور مساحت 125متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین محصور مساحت 125متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911640/مزایده-ششدانگ-قطعه-تفکیکی-مساحت-4790-42متر'>مزایده ششدانگ قطعه تفکیکی مساحت 4790.42متر  / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه تفکیکی مساحت 4790.42متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911212/آگهی-واگذاری-تعدادی-از-کلاسهای-مدارس'>آگهی واگذاری تعدادی از کلاسهای مدارس / آگهی، آگهی واگذاری تعدادی از کلاسهای مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911579/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-روستاها--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه گازرسانی به روستاها - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه گازرسانی به روستاها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911637/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-و-تملیکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911635/مزایده-ششدانگ-اعیانی-عمارت-مساحت-180متر'>مزایده ششدانگ اعیانی عمارت مساحت 180متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی عمارت مساحت 180متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911597/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911633/مزایده-عمومی-املاک-مازاد-مرحله-اول-نوبت-سوم'>مزایده عمومی املاک مازاد مرحله اول نوبت سوم  / مزایده,مزایده عمومی املاک مازاد مرحله اول نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911584/مزایده-اجاره-یک-دستگاه-کامیونت-کمپرسی-ایسوز--نوبت-سوم'>مزایده اجاره یک دستگاه کامیونت کمپرسی ایسوز -  نوبت سوم  / مزایده , مزایده اجاره یک دستگاه کامیونت کمپرسی ایسوز  - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911248/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش'>مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش / فراخوان مزایده عمومی، مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911599/فراخوان-تعمیرات-اساسی-یک-دستگاه-ماشین-چند-منظوره-3059-یک-دستگاه-درزین-چرثقیلدار-628--نوبت-دوم'>فراخوان تعمیرات اساسی یک دستگاه ماشین چند منظوره 3059، یک دستگاه درزین چرثقیلدار 628...نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , فراخوان تعمیرات اساسی یک دستگاه ماشین چند منظوره 3059، یک دستگاه درزین چرثقیلدار 628...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911618/اصلاحیه-مناقصه-تهیه-و-اجرای-شبکه-فاضلاب'>اصلاحیه مناقصه تهیه و اجرای شبکه فاضلاب  / اصلاحیه , مناقصه تهیه و اجرای شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911593/مزایده-واگذاری-فضای-تبلیغاتی-سقف-(تاج)-تعداد-9-سایبان-ایستگاه-تاکسی'>مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی سقف (تاج) تعداد 9 سایبان ایستگاه تاکسی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی سقف (تاج) تعداد 9 سایبان ایستگاه تاکسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911586/فراخوان-خرید-و-نصب-9-قطعه-پانل-های-لاستیکی-هم-سطح-سازی--نوبت-دوم'>فراخوان خرید و نصب 9 قطعه پانل های لاستیکی هم سطح سازی...نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , فراخوان خرید و نصب 9 قطعه پانل های لاستیکی هم سطح سازی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911590/فراخوان-احداث-دیوار-نگهبان-و-زهکش-بلاک-زیراب-الی-قائمشهر-نوبت-دوم'>فراخوان احداث دیوار نگهبان و زهکش بلاک زیراب الی قائمشهر نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , فراخوان احداث دیوار نگهبان و زهکش بلاک زیراب الی قائمشهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911596/فراخوان-عمومی-پذیرش-نمایندگی-حمل-و-نقل'>فراخوان عمومی پذیرش نمایندگی حمل و نقل  / فراخوان , فراخوان عمومی پذیرش نمایندگی حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911604/مناقصه-قرائت-کنتور-و-توزیع-قبوض-و-وصول-مطالبات-کلیه-امورات'>مناقصه قرائت کنتور و توزیع قبوض و وصول مطالبات کلیه امورات  / مناقصه عمومی  , مناقصه قرائت کنتور و توزیع قبوض و وصول مطالبات کلیه امورات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911607/آگهی-تجدید-مناقصه-روکش-آسفالت-کنارگذر-نوبت-دوم'>آگهی تجدید مناقصه روکش آسفالت کنارگذر  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه روکش آسفالت کنارگذر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911162/مزایده-یک-قطعه-باغ-20-ساله-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه باغ 20 ساله نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ 20 ساله نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911594/آگهی-حراج-عمومی-فروش-انواع-ضایعات-تولیدی-96-5-22'>آگهی حراج عمومی فروش انواع ضایعات تولیدی 96.5.22 / آگهی حراج،آگهی حراج عمومی فروش انواع ضایعات تولیدی 96.5.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911608/مزایده-تعداد-دو-دستگاه-خودرو'>مزایده تعداد دو دستگاه خودرو / آگهی مزایده، مزایده تعداد دو دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911667/مزایده-ششدانگ-یکباب-قطعه-پلاک-97-فرعی-مساحت-2080متر'>مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک 97 فرعی مساحت 2080متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک 97 فرعی مساحت 2080متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911659/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-159-40متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 159.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 159.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911655/مزایده-ششدانگ-یکباب-قطعه-پلاک-440-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک 440 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک 440 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911652/مزایده-ششدانگ-کامیون-آکسور'>مزایده ششدانگ کامیون آکسور / مزایده,مزایده  ششدانگ کامیون آکسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911649/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-بلوار-بهار-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی بلوار بهار نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی بلوار بهار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911208/مزایده-تعداد-هشت-کانتینر-مستعمل-40-فوتی'>مزایده تعداد هشت کانتینر مستعمل 40 فوتی / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تعداد هشت کانتینر مستعمل 40 فوتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911580/مناقصه-اجرای-عملیات-بتن-ریزی-جاده-معدن-خود'>مناقصه اجرای عملیات بتن ریزی جاده معدن خود  / مناقصه , مناقصه زاجرای عملیات بتن ریزی جاده معدن خود  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911583/فراخوان-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-خود'>فراخوان تامین سرویس ایاب و ذهاب پرسنل خود  / فراخوان , فراخوان تامین سرویس ایاب و ذهاب پرسنل خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911578/آگهی-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-شهری--96-5-22'>آگهی مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری... 96.5.22 / آگهی مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری... 96.5.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911694/مزایده-فروش-ملک-مازاد-مساحت-عرصه-156مترمربع'>مزایده فروش ملک مازاد مساحت عرصه 156مترمربع  / مزایده,مزایده فروش ملک مازاد مساحت عرصه 156مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911615/تجدید-مزایده-نسبت-به-اجرای-طرح-پارکبان-نوبت-دوم'>تجدید مزایده نسبت به اجرای طرح پارکبان  نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده نسبت به اجرای طرح پارکبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911630/مزایده-تعداد-5-مورد-از-ساختمان-های-مازاد'>مزایده تعداد 5 مورد از ساختمان های مازاد  / آگهی مزایده، مزایده تعداد 5 مورد از ساختمان های مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911639/واگذاری-تولید-انواع-جداول-پرسی-و-قطعات-بتنی'>واگذاری تولید انواع جداول پرسی و قطعات بتنی / آگهی، واگذاری تولید انواع جداول پرسی و قطعات بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911668/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد-بر-نیاز-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری املاک مازاد بر نیاز نقد و اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد بر نیاز نقد و اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911187/مزایده-ششدانگ-اصل-و-مازاد-پلاک-ثبتی-254-فرعی'>مزایده ششدانگ اصل و مازاد پلاک ثبتی 254 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ اصل و مازاد پلاک ثبتی 254 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911613/مزایده-فروش-سموم-کشاورزی-شامل-سم-کونازول-ایرانی---نوبت-دوم'>مزایده فروش سموم کشاورزی شامل سم کونازول ایرانی.... نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش سموم کشاورزی شامل سم کونازول ایرانی.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911671/مزایده-واگذاری-عرصه-دو-قطعه-زمین-مسکونی-161-47-و-161-30متر'>مزایده واگذاری عرصه دو قطعه زمین مسکونی 161.47 و 161.30متر  / مزایده,مزایده واگذاری عرصه دو قطعه زمین مسکونی 161.47 و 161.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911674/مزایده-4-قطعه-زمین-کشاورزی'>مزایده 4 قطعه زمین کشاورزی  / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911677/مزایده-ملک-تجاری-عرصه-11-8مترمربع'>مزایده ملک تجاری عرصه 11.8مترمربع  / مزایده,مزایده ملک تجاری عرصه 11.8مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911625/مزایده-واگذاری-به-اجاره-املاک'>مزایده واگذاری به اجاره املاک / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911697/مزایده-دو-باب-منزل-مسکونی-183-9-و-174-75متر'>مزایده دو باب منزل مسکونی 183.9 و 174.75متر  / مزایده,مزایده دو باب منزل مسکونی 183.9 و 174.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911660/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-اوقافی-200متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی اوقافی 200متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی اوقافی 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911641/مناقصه-تکمیل-مدرسه-8-کلاسه-محله-3-تجدید-مرحله-سوم-نوبت-اول'>مناقصه تکمیل مدرسه 8 کلاسه محله 3 تجدید مرحله سوم نوبت اول  / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای عمومی , مناقصه تکمیل مدرسه 8 کلاسه محله 3 تجدید مرحله سوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911247/مزایده-خودرو-سواری-پراید-آبی-رنگ'>مزایده خودرو سواری پراید آبی رنگ  / مزایده خودرو سواری پراید آبی رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911622/فراخوان-مزایده-فروش-68-فقره-از-پرونده-های-مازاد-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده فروش 68 فقره از پرونده های مازاد  نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده فروش 68 فقره از پرونده های مازاد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911663/مزایده-اراضی-زراعتی-آبی-1-16-از-یک-حلقه-چاه-و-منزل-مسکونی'>مزایده اراضی زراعتی آبی.1.16 از یک حلقه چاه و منزل مسکونی / مزایده,مزایده اراضی زراعتی آبی.1.16 از یک حلقه چاه و منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911612/مزایده-اجاره-مکان-نصب-دو-عدد-بیلبورد-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده اجاره مکان نصب دو عدد بیلبورد  مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره مکان نصب دو عدد بیلبورد   مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911616/مناقصه-نگهداری-و-گسترش-فضای-سبز-پارکها-مرحله-ی-دوم'>مناقصه نگهداری و گسترش فضای سبز پارکها مرحله ی دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه نگهداری و گسترش فضای سبز پارکها مرحله ی دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911623/مناقصه-تامین-روشنایی-زمین-چمن-هویزه'>مناقصه تامین روشنایی زمین چمن هویزه / آگهی برگزاری مناقصه عمومی,مناقصه تامین روشنایی زمین چمن هویزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911628/مزایده-واگذاری-اجاره-جایگاه-سوخت-CNG-مرحله-سوم-نوبت-اول'>مزایده واگذاری اجاره جایگاه سوخت CNG مرحله سوم نوبت اول / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره جایگاه سوخت CNG مرحله سوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911722/مزایده-فروش-قطعه-زمینی-شماره-سه-کاربری-تجاری'>مزایده فروش قطعه زمینی شماره سه کاربری تجاری  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمینی شماره سه کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911648/فراخوان-مناقصه-احداث-دیوار-حصار-آجری-و-عملیات-تکمیلی-خاکی-پست-132-کیلوولت---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث دیوار حصار آجری و عملیات تکمیلی خاکی پست 132 کیلوولت ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه احداث دیوار حصار آجری و عملیات تکمیلی خاکی پست 132 کیلوولت ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911657/مناقصه-تهیه-و-تامین-17-دستگاه-خودروی-استیجاری-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و تامین 17 دستگاه خودروی استیجاری نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و تامین 17 دستگاه خودروی استیجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911190/مزایده-ملک-مغازه-مساحت-مفید-18-مترمربع'>مزایده ملک مغازه مساحت مفید 18 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مغازه مساحت مفید 18 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911673/مناقصه-انجام-خدمات-فنی-و-غیرفنی-مورد-نیاز-خدمات-پشتیبانی---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات فنی و غیرفنی مورد نیاز خدمات پشتیبانی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام خدمات فنی و غیرفنی مورد نیاز خدمات پشتیبانی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911656/مناقصه-خرید-۱۰-دستگاه-خودرو'>مناقصه خرید ۱۰ دستگاه خودرو / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه خرید ۱۰ دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911644/مناقصه-9340-متر-لوله-چدن-داکتیل-در-سایزهای-200-الی-500-میلیمتر--نوبت-دوم'>مناقصه 9340 متر لوله چدن داکتیل در سایزهای 200 الی 500 میلیمتر ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه 9340 متر لوله چدن داکتیل در سایزهای 200 الی 500 میلیمتر ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911669/مزایده-بهره-برداری-از-فضاهای-تبلیغاتی'>مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911662/مناقصه-تامین-منابع-مالی-و-اجرای-بخشی-از-شبکه-های-اصلی-و-فرعی-جمع-آوری-فاضلاب-و----نوبت-اول'>مناقصه تامین منابع مالی و اجرای بخشی از شبکه های اصلی و فرعی جمع آوری فاضلاب و ... - نوبت اول  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین منابع مالی و اجرای بخشی از شبکه های اصلی و فرعی جمع آوری فاضلاب و ... - نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911704/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-کل-22283متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت کل 22283متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت کل 22283متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911709/مزایده-دو-باب-اپارتمان-مساحت-هرکدام-179متر'>مزایده دو باب اپارتمان مساحت هرکدام 179متر / مزایده,مزایده دو باب اپارتمان مساحت هرکدام 179متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911684/مزایده-فروش-ساختمان-ویلایی-عرصه-210مترمربع'>مزایده فروش ساختمان ویلایی عرصه 210مترمربع  / مزایده,مزایده فروش ساختمان ویلایی عرصه 210مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911194/مزایده-ملک-به-مساحت-3379-6مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 3379.6مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 3379.6مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911715/مزایده-آپارتمان-مساحت-100-55متر'>مزایده آپارتمان مساحت 100.55متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 100.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911735/مزایده-فروش-246-14مترمربع-زمین'>مزایده فروش 246.14مترمربع زمین / مزایده,مزایده فروش 246.14مترمربع زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911710/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911740/مزایده-2-7-و-7-8-از-1-10-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده 2.7 و 7.8 از 1.10 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 2.7 و 7.8 از 1.10 سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911785/مزایده-فروش-تعداد-6-قطعه-پلاک-مسکونی-هرکدام220متر'>مزایده فروش تعداد 6 قطعه پلاک مسکونی هرکدام220متر  / مزایده ,مزایده فروش تعداد 6 قطعه پلاک مسکونی هرکدام220متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911720/آگهی-مزایده-مزایده-واگذاری-300-مترمربع-از-مجموعه-تفریحی--چاپ-دوم'>آگهی مزایده  مزایده  واگذاری  300 مترمربع از مجموعه تفریحی... چاپ دوم  / آگهی مزایده ,آگهی مزایده  مزایده  واگذاری  300 مترمربع از مجموعه تفریحی... چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911700/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-ام-وی-ام-530'>مزایده یک دستگاه خودرو ام وی ام 530  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو ام وی ام 530 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911732/مناقصه-اجرای-عملیات-حدود-13-کیلومتر-شبکه-گذاری-فولادی-و---'>مناقصه اجرای عملیات حدود 13 کیلومتر شبکه گذاری فولادی و  ...  / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه اجرای عملیات حدود 13 کیلومتر شبکه گذاری فولادی و  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911719/اصلاحیه-مناقصه-کامیون-کشنده'>اصلاحیه مناقصه کامیون کشنده  / آگهی مناقصه, اصلاحیه مناقصه کامیون کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911808/مزایده-یکباب-دفتر-کار-و--'>مزایده یکباب دفتر کار و ... / مزایده ,مزایده یکباب دفتر کار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911197/مزایده-ششدانگ-زمین-عرصه-5000متر'>مزایده ششدانگ زمین عرصه 5000متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین عرصه 5000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911779/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-اراضی-تجاری-خدماتی-و--'>مزایده واگذاری تعدادی از اراضی تجاری خدماتی و ... / مزایده ,مزایده واگذاری تعدادی از اراضی تجاری خدماتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911767/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-دوم-تفکیکی-78-69متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دوم تفکیکی 78.69متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دوم تفکیکی 78.69متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911724/مزایده-پمپ-شناور'>مزایده  پمپ شناور  / آگهی مزایده ,مزایده  پمپ شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911703/مناقصه-چاپ-کتب-پیش-دبستانی'>مناقصه چاپ کتب پیش دبستانی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه چاپ کتب پیش دبستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911708/مزایده-لوله'>مزایده لوله  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911753/مناقصه-آسفالت-محوطه-مدارس'>مناقصه آسفالت محوطه مدارس / مناقصه ,مناقصه آسفالت محوطه مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911717/مزایده-جمع-آوری-اقلام-بازیافتی-سطح-شهر'>مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی سطح شهر / آگهی مزایده عمومی ,مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911770/مزایده-فروش-قطعه-زمینی-مساحت-4000متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 4000متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 4000متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911727/مزایده-اماکن-شهرداری'>مزایده اماکن شهرداری  / مزایده اماکن شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911747/مزایده-فروش-چند-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش چند قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش چند قطعه زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911201/مزایده-فروش-تعدادی-پلاک-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده  فروش تعدادی پلاک تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده  فروش تعدادی پلاک تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911754/مزایده-دو-باب-آپارتمان-مساحت-78-69-و-121-27متر'>مزایده دو باب آپارتمان مساحت 78.69 و 121.27متر / مزایده,مزایده دو باب آپارتمان مساحت 78.69 و 121.27متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911739/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-405-جی-ال-ایکس-آی'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 405 جی ال ایکس آی  / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 405 جی ال ایکس آی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911711/مناقصه-انجام-معاینات-دوره-ای-(پزشکی)-و----'>مناقصه انجام معاینات دوره ای (پزشکی) و  .... .  / آگهی مناقصه ,مناقصه  انجام معاینات دوره ای (پزشکی) و  .... . </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911896/مناقصه-خرید-الکتروپمپ-انتقال-نفت-نمکی'>مناقصه خرید الکتروپمپ انتقال نفت نمکی / مناقصه خرید الکتروپمپ انتقال نفت نمکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911905/مناقصه-خرید-روتور-توربین-بخار'>مناقصه خرید روتور توربین بخار / مناقصه خرید روتور توربین بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911916/ارزیابی-کیفی-عمليات-نگهداری-و-تعمير-عملكرد-محور-خطوط-و-ابنيه-فنی-اداره-كل-راه-آهن-تهران'>ارزیابی کیفی عمليات نگهداری و تعمير عملكرد محور خطوط و ابنيه فنی اداره كل راه آهن تهران / ارزیابی کیفی عمليات نگهداری و تعمير عملكرد محور خطوط و ابنيه فنی اداره كل راه آهن تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911909/فراخوان-عمليات-نگهداری-و-تعمير-عملكرد-محور-خطوط-و-ابنيه-فنی--'>فراخوان عمليات نگهداری و تعمير عملكرد محور خطوط و ابنيه فنی... / آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان عمليات نگهداری و تعمير عملكرد محور خطوط و ابنيه فنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911915/فراخوان-عمليات-نگهداری-و-تعمير-عملكرد-محور-خطوط-و-ابنيه-فنی--بطول-1757-71-کیلومتر'>فراخوان عمليات نگهداری و تعمير عملكرد محور خطوط و ابنيه فنی... بطول 1757/71 کیلومتر / آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان عمليات نگهداری و تعمير عملكرد محور خطوط و ابنيه فنی... بطول 1757/71 کیلومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911270/فراخوان-ارزیابی-ارجاع-کار-جهت-عملیات-طراحی-و-تهیه-کلیه-تجهیزات-و-راه-اندازی-و-بهره-برداری-12-ماهه-سیستم-تصفیه-آب'>فراخوان ارزیابی ارجاع کار جهت عملیات طراحی و تهیه کلیه تجهیزات و راه اندازی و بهره برداری 12 ماهه سیستم تصفیه آب  / فراخوان , فراخوان ارزیابی ارجاع کار جهت عملیات طراحی و تهیه کلیه تجهیزات و راه اندازی و بهره برداری 12 ماهه سیستم تصفیه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911849/مناقصه-پروژه-باقيمانده-خط-تغذيه-چرداول'>مناقصه پروژه باقيمانده خط تغذيه چرداول   / مناقصه ، مناقصه پروژه باقيمانده خط تغذيه چرداول  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911865/آگهی-مناقصه--برکناری-سيستم-روشنايی-موجود-انبار-کالا'> آگهی مناقصه   برکناری سيستم روشنايی موجود انبار کالا    /  آگهی مناقصه  ، آگهی مناقصه  برکناری سيستم روشنايی موجود انبار کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911883/مزایده-واگذاری-هشت-واحد-اداری-بصورت-اجاره-يکساله'>مزایده واگذاری هشت واحد اداری بصورت اجاره يکساله / مزایده,مزایده واگذاری هشت واحد اداری بصورت اجاره يکساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911232/مناقصه-تعمیر-پمپ-و-الکتروموتور-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر پمپ و الکتروموتور نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر پمپ و الکتروموتور نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911222/مناقصه-BOP-CONTROL-LINE-HOSE'>مناقصه BOP CONTROL LINE HOSE / آگهی مناقصه ,مناقصه BOP CONTROL LINE HOSE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911157/مناقصه-p-f-Goltech-MEASURING-WHILE-DRILLING'>مناقصه p/f Goltech MEASURING WHILE DRILLING / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه p/f Goltech MEASURING WHILE DRILLING</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911204/مزایده-یک-رشته-خط-همراه'>مزایده یک رشته خط همراه  / آگهی مزایده, مزایده یک رشته خط همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911714/اصلاحیه-و-تمدید-مناقصه-خرید-6-دستگاه-بالابر-بوم-عایق-16-متری'>اصلاحیه و تمدید مناقصه خرید 6 دستگاه بالابر بوم عایق 16 متری / اصلاحیه و تمدید ,اصلاحیه مناقصه خرید 6 دستگاه بالابر بوم عایق 16 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911678/مناقصه-اتفاقات-تعمیرات-سیدان'>مناقصه اتفاقات تعمیرات سیدان   / مناقصه اتفاقات تعمیرات سیدان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911692/مناقصه-اتفاقات-تعمیرات-درودزن'>مناقصه اتفاقات تعمیرات درودزن / مناقصه اتفاقات تعمیرات درودزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911733/مناقصه-اتفاقات-تعمیرات-داریون-خرامه-وپاسارگاد'>مناقصه اتفاقات، تعمیرات ،داریون خرامه وپاسارگاد  / مناقصه , مناقصه زاتفاقات، تعمیرات ،داریون خرامه وپاسارگاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911698/مناقصه-عمومی-اتفاقات--تعمیرات-کامفیروز'>مناقصه عمومی اتفاقات ، تعمیرات کامفیروز  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اتفاقات ، تعمیرات کامفیروز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911728/مناقصه-نصب-کنتور-به-صورت-کلید-در-دست-96-5-22'>مناقصه نصب کنتور به صورت کلید در دست 96.5.22 / آگهی مناقصه, مناقصه نصب کنتور به صورت کلید در دست 96.5.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911665/تجدید-مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-پستها-و-خطوط-انتقال'>تجدید مناقصه نگهداری و تعمیرات پستها و خطوط انتقال / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه نگهداری و تعمیرات پستها و خطوط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911486/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-مگان'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری مگان  / آگهی مزایده  , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری مگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911173/ارزیابی-کیفی-گرمکن-القائی-چرخ-دنده-و-بوشن--تجدید-نوبت-دوم'> ارزیابی کیفی گرمکن القائی چرخ دنده و بوشن... تجدید- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی تجدید , ارزیابی کیفی گرمکن القائی چرخ دنده و بوشن... تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911731/مزایده-واگذاری-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-76-64متر'>مزایده واگذاری ششدانگ آپارتمان مساحت 76.64متر  / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ آپارتمان مساحت 76.64متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911504/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه'>مزایده اجاره یک باب مغازه  / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911658/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-(خدماتی)'>مناقصه تامین نیروی انسانی (خدماتی) / مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی (خدماتی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911693/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-به-صورت-حجمی'>مناقصه تامین نیروی انسانی به صورت حجمی / مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی به صورت حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911744/فراخوان-نخستین-نشست-ملی-و-علمی-درحوزه-مواد-مجاز-برای-تماس-با-کاربردهای-غذایی'>فراخوان نخستین نشست ملی و علمی درحوزه مواد مجاز برای تماس با کاربردهای غذایی / فراخوان نخستین نشست ملی و علمی درحوزه مواد مجاز برای تماس با کاربردهای غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911168/مناقصه-تامین-قطعات-میز-دوار-نشنال-قطعات-یدکی-تاب-درایو-MH-و--نوبت-دوم'>مناقصه  تامین قطعات میز دوار نشنال، قطعات یدکی تاب درایو MH و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه  تامین قطعات میز دوار نشنال، قطعات یدکی تاب درایو MH و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911730/استعلام-1-عدد-رولربرینگ-غلطک-استوانه-ای'>استعلام 1 عدد رولربرینگ غلطک استوانه ای  / استعلام, استعلام 1 عدد رولربرینگ غلطک استوانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911925/اصلاحیه-استعلام-درب-و-پنجره'>اصلاحیه استعلام درب و پنجره  / اصلاحیه استعلام , استعلام درب و پنجره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911645/آگهی-مناقصه-تامین-37-دستگاه-کامیون-5-تن'>آگهی مناقصه تامین 37 دستگاه کامیون 5 تن / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه  تامین 37 دستگاه کامیون 5 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911227/آگهی-فراخوان-ارزیابی-کیفی-عملیات-تکمیلی-احداث-قطعه-اول-آزادراه-زنجان-تجدید-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان ارزیابی کیفی  عملیات تکمیلی احداث قطعه اول آزادراه زنجان تجدید- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی،آگهی فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تکمیلی احداث قطعه اول آزادراه زنجان تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911676/مناقصه-PARTS-FOR-HOOK-VARCO-BJ-5500'>مناقصه PARTS FOR HOOK VARCO BJ-5500 / مناقصه ، مناقصه PARTS FOR HOOK VARCO BJ-5500</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911695/مناقصه-تامین-89-دستگاه-وانت-عملیاتی-دوکابین'>مناقصه تامین 89 دستگاه وانت عملیاتی دوکابین / مناقصه , مناقصه تامین 89 دستگاه وانت عملیاتی دوکابین نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911701/استعلام-کوپل-اتوماتیک-روسی'>استعلام کوپل اتوماتیک روسی  / استعلام , استعلام کوپل اتوماتیک روسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911716/استعلام-لاستیک-لودر'>استعلام لاستیک لودر / استعلام لاستیک لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911713/استعلام--MARK-REXROTH-والو-توزیع-کننده-هیدرولیک'>استعلام   MARK:REXROTH والو توزیع کننده هیدرولیک / استعلام   MARK:REXROTH والو توزیع کننده هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911756/استعلام-شیر-کنترل-فشار'>استعلام شیر کنترل فشار   / استعلام, استعلام شیر کنترل فشار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911742/استعلام-لوله-پلاستیکی-96-5-22'>استعلام لوله پلاستیکی 96.5.22 / استعلام, استعلام لوله پلاستیکی 96.5.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911621/استعلام-بیرینگ'>استعلام بیرینگ   / استعلام بهاء ,استعلام بیرینگ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911626/استعلام-بال-والو-فولادی'>استعلام  بال والو فولادی   / استعلام بهاء ,استعلام  بال والو فولادی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911233/مزایده-فروش-ساختمان-استادسرای-701متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ساختمان استادسرای 701متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش ساختمان استادسرای 701متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911631/استعلام-تسمه-نقاله-آجدار'>استعلام  تسمه نقاله آجدار   / استعلام بهاء ,استعلام  تسمه نقاله آجدار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911681/استعلام-فلنج-تخت-فولادی-و-استنلس-استیل'>استعلام فلنج تخت فولادی و استنلس استیل / استعلام فلنج تخت فولادی و استنلس استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911685/استعلام-بال-والو-دستی-برنجی-رزوه-داخل'>استعلام  بال والو دستی برنجی رزوه داخل / استعلام  بال والو دستی برنجی رزوه داخل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911705/استعلام-گیت-والو-چدنی-فلنچی-به-همراه-محرك-الكتریكی'>استعلام گیت والو چدنی فلنچی به همراه محرك الكتریكی   / استعلام، استعلام گیت والو چدنی فلنچی به همراه محرك الكتریكی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911683/استعلام-فلکسیبل-روکش-حصیری'>استعلام فلکسیبل روکش حصیری / استعلام ,استعلام فلکسیبل روکش حصیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911707/استعلام-ورق-فولادی'>استعلام ورق فولادی / استعلام , استعلام ورق فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911670/استعلام-تجدید-استعلام-خرید-یک-دستگاه-سیلندر-هیدرولیک'>استعلام تجدید استعلام خرید یک دستگاه سیلندر هیدرولیک   / استعلام , استعلام تجدید استعلام خرید یک دستگاه سیلندر هیدرولیک  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911672/استعلام-خرید-12-ردیف-اقلام-شبکه-96-5-22'>استعلام خرید 12 ردیف اقلام شبکه- 96.5.22 / استعلام, استعلام خرید 12 ردیف اقلام شبکه- 96.5.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911675/استعلام-تجدید-خرید-17-ردیف-اقلام-روشنایی--96-5-22'>استعلام تجدید  خرید 17 ردیف اقلام روشنایی   96.5.22 / استعلام , استعلام تجدید  خرید 17 ردیف اقلام روشنایی   96.5.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911680/استعلام-شارژ-گاز-اكسیژن-50-لیتری-با-درجه-خلوص-999-99'>استعلام شارژ گاز اكسیژن 50 لیتری با درجه خلوص 999/99   / استعلام , استعلام شارژ گاز اكسیژن 50 لیتری با درجه خلوص 999/99  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911235/مزایده-فروش-طبقه-همکف-ساختمان-استادسرا-107-93متر-مرحله-سوم'>مزایده فروش طبقه همکف ساختمان استادسرا 107.93متر مرحله سوم   / مزایده ,مزایده فروش طبقه همکف ساختمان استادسرا 107.93متر مرحله سوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911743/فراخوان-خرید-8-قلم-انواع-لوله-A53GRB'>فراخوان خرید 8 قلم انواع لوله A53GRB  / فراخوان خرید 8 قلم انواع لوله A53GRB </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911195/فراخوان-احداث-تاسیسات-نمک-زدایی-آب-دریا-ذخیره-و-انتقال-آب'>فراخوان احداث تاسیسات نمک زدایی آب دریا، ذخیره و انتقال آب / آگهی فراخوان ارزیابی صلاحیت شرکت در مناقصه, فراخوان احداث تاسیسات نمک زدایی آب دریا، ذخیره و انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/912035/مناقصه-اجرای-عملیات-اتفاقات--تعمیرات-و-اصلاح-بهینه-سازی'>مناقصه اجرای عملیات اتفاقات , تعمیرات و اصلاح بهینه سازی  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات اتفاقات , تعمیرات و اصلاح بهینه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911723/مناقصه-نصب-کنتور-عادی-به-صورت-کلید-در-دست'>مناقصه نصب کنتور عادی به صورت کلید در دست / آگهی مناقصه , مناقصه نصب کنتور عادی به صورت کلید در دست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911661/مناقصه-مربوط-به-پروژه-تعمیرات-اساسی-ساختمانهای-اداری-کارگاه-و-انبارهای-اداره-نگهداری-و--'>مناقصه مربوط به پروژه تعمیرات اساسی ساختمانهای اداری ,کارگاه و انبارهای اداره نگهداری و... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مربوط به پروژه تعمیرات اساسی ساختمانهای اداری ,کارگاه و انبارهای اداره نگهداری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911651/مناقصه-مربوط-به-پروژه-بهسازی-و-ایجاد-فضای-اداری-اداره-شیمیایی'>مناقصه مربوط به پروژه بهسازی و ایجاد فضای اداری اداره شیمیایی  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مربوط به پروژه بهسازی و ایجاد فضای اداری اداره شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911721/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-و-مراقب-دستگاه-پالایش-واحدهای-تابعه-اداره-گاز-و-گاز-مایع'>فراخوان مناقصه انجام خدمات و مراقب دستگاه پالایش واحدهای تابعه اداره گاز و گاز مایع  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه انجام خدمات و مراقب دستگاه پالایش واحدهای تابعه اداره گاز و گاز مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911726/متاقصه-پروژه-بهسازی-رینگ-آب-آتش-نشانی'>متاقصه پروژه بهسازی رینگ آب آتش نشانی  /  مناقصه یک مرحله ای,مناقصه پروژه بهسازی رینگ آب آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911172/فراخوان-مناقصه-خرید-خدمات-مشاوره-برای-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-پروژه-اجرای-کابل'> فراخوان مناقصه خرید خدمات مشاوره برای نظارت کارگاهی و عالیه پروژه اجرای کابل / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید خدمات مشاوره برای نظارت کارگاهی و عالیه پروژه اجرای کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911664/مناقصه-تعداد-42-قلم-قطعات-یدکی-کمپرسور-هوا-HOWDEN'>مناقصه تعداد 42 قلم قطعات یدکی کمپرسور هوا HOWDEN / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعداد 42 قلم قطعات یدکی کمپرسور هوا HOWDEN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911171/مناقصه-کتلت-40-درصد-گوشت-کاملا-آماده---'>مناقصه کتلت 40 درصد گوشت کاملا آماده ....  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کتلت 40 درصد گوشت کاملا آماده .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911718/مناقصه-تامین-خدمات-خودرویی'>مناقصه تامین خدمات خودرویی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین خدمات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911688/مناقصه-خرید-6000-عدد-فیلتر-المنت'>مناقصه خرید 6000 عدد فیلتر المنت  / آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی و فنی,مناقصه خرید 6000 عدد فیلتر المنت </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 17 تاريخ : سه شنبه 18 مهر 1396 ساعت: 11:43