اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.18 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908834/مزایده-واگذاری-امور-م... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.18 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908834/مزایده-واگذاری-امور-مربوط-به-پخت-و-سرو-غذا'>مزایده واگذاری امور مربوط به پخت و سرو غذا / آگهی مزایده , مزایده واگذاری امور مربوط به پخت و سرو غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908801/مناقصه-تهیه-و-طبخ-بسته-بندی-توزیع-سرو-غذا-و-اداره-رستوران-پالایشگاه-پنجم'>مناقصه تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه پنجم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه پنجم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909344/استعلام-17-ردیف-آب-بند'>استعلام 17 ردیف آب بند   / استعلام، استعلام 17 ردیف آب بند  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909347/استعلام-سه-ردیف-زنجیر'>استعلام سه ردیف زنجیر   / استعلام، استعلام سه ردیف زنجیر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909491/استعلام-ورق-فولادی'>استعلام ورق فولادی / استعلام ,استعلام ورق فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909391/استعلام-لوله-فولادی-بدون-درز-ضد-زنگ'>استعلام  لوله فولادی بدون درز ضد زنگ / استعلام, استعلام  لوله فولادی بدون درز ضد زنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909486/استعلام-پیچ-تمام-رزوه-استیل'>استعلام پیچ تمام رزوه استیل / استعلام ,استعلام پیچ تمام رزوه استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909507/استعلام-JERGUSON---'>استعلام JERGUSON ....  / استعلام JERGUSON .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909335/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-نیروی-انسانی'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی نیروی انسانی  / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات پشتیبانی نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908969/مزایده-16-عدد-انواع-لیفتراک'>مزایده 16 عدد انواع لیفتراک  / مزایده 16 عدد انواع لیفتراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909329/مناقصه-خدمات-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه خدمات تهیه و طبخ و توزیع غذا / آگهی مناقصه ,مناقصه خدمات تهیه و طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909410/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذا-در-مهمانسرای-دشت'>مناقصه انجام خدمات تهیه و طبخ و توزیع غذا در مهمانسرای دشت  / مناقصه انجام خدمات تهیه و طبخ و توزیع غذا در مهمانسرای دشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909403/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-و-سرو-غذا'>مناقصه انجام خدمات تهیه طبخ و سرو غذا / مناقصه انجام خدمات تهیه طبخ و سرو غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909467/مناقصه-صدور-بیمه-نامه-شخص-ثالث-جهت-628-دستگاه-خودرو'>مناقصه صدور بیمه نامه شخص ثالث جهت 628 دستگاه خودرو  / مناقصه صدور بیمه نامه شخص ثالث جهت 628 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909390/مناقصه-خرید-4-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی-96-5-18GATE-VALVE'>مناقصه خرید 4 قلم انواع شیرآلات صنعتی  96.5.18GATE VALVE / مناقصه , مناقصه خرید 4 قلم انواع شیرآلات صنعتی GATE VALVE 96.5.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909398/مناقصه-خرید-1-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی--96-5-18BALL-VALVE'>مناقصه خرید 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی  - 96.5.18BALL VALVE / مناقصه , مناقصه خرید 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی BALL VALVE 96.5.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909495/مناقصه-2-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی-PLUG-VALVE'>مناقصه 2 قلم انواع شیرآلات صنعتی PLUG VALVE  / مناقصه, مناقصه 2 قلم انواع شیرآلات صنعتی PLUG VALVE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908906/تجدید-مزایده-اجاره-واگذاری-750-مترمربع-از-عرصه-بوستان'>تجدید مزایده اجاره واگذاری 750 مترمربع از عرصه بوستان  / تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده اجاره واگذاری 750 مترمربع از عرصه بوستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909408/مناقصه-1-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی-GATE-VALVE-96-5-18'>مناقصه  1 قلم انواع شیرآلات صنعتی GATE VALVE 96.5.18 / مناقصه, مناقصه  1 قلم انواع شیرآلات صنعتی GATE VALVE 96.5.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909382/استعلام-بهاء-ساخت-فیلتر-96-5-18'>استعلام بهاء ساخت فیلتر  96.5.18 / استعلام بهاء , استعلام بهاء ساخت فیلتر  96.5.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909350/مناقصه-ساخت-پره-فن-هوایی'>مناقصه ساخت پره فن هوایی / مناقصه , مناقصه ساخت پره فن هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909355/مناقصه-4-قلم-انواع-لوله-فلزی-LINE-PIPE-S-S'>مناقصه  4 قلم انواع لوله فلزی LINE PIPE S.S / مناقصه, مناقصه  4 قلم انواع لوله فلزی LINE PIPE S.S</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909369/مناقصه-ساخت-قطعات-پمپ-سولزر'>مناقصه ساخت قطعات پمپ سولزر / مناقصه, مناقصه ساخت قطعات پمپ سولزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909371/مناقصه-2-قلم-انواع-لوله-فلزی-آلیاژی'>مناقصه  2 قلم انواع لوله فلزی آلیاژی  / مناقصه, مناقصه  2 قلم انواع لوله فلزی آلیاژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909381/مناقصه-خرید-7-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی'>مناقصه خرید 7 قلم انواع شیرآلات صنعتی / مناقصه , مناقصه خرید 7 قلم انواع شیرآلات صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909388/مناقصه-خرید-4-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی-GLOBE-VALVE'>مناقصه خرید 4 قلم انواع شیرآلات صنعتی GLOBE VALVE  / مناقصه , مناقصه خرید 4 قلم انواع شیرآلات صنعتی GLOBE VALVE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909396/مناقصه-خرید-2-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی-GLOBE-VALVE'>مناقصه خرید 2 قلم انواع شیرآلات صنعتی GLOBE VALVE / مناقصه , مناقصه خرید 2 قلم انواع شیرآلات صنعتی GLOBE VALVE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908960/مزایده-نسبت-به-فروش-تعداد-3-دستگاه-خودرو'>مزایده نسبت به فروش تعداد 3 دستگاه خودرو  / آگهی مزایده ,مزایده نسبت به فروش تعداد 3 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909399/مناقصه-خرید-6-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی-GLOBE-VALVE'>مناقصه خرید 6 قلم انواع شیرآلات صنعتی GLOBE VALVE / مناقصه , مناقصه خرید 6 قلم انواع شیرآلات صنعتی GLOBE VALVE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909379/مناقصه-خرید-2-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی-BUTEER-FLY-VALVE'>مناقصه خرید 2 قلم انواع شیرآلات صنعتی BUTEER FLY VALVE / مناقصه, مناقصه خرید 2 قلم انواع شیرآلات صنعتی BUTEER FLY VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909328/مناقصه-خرید-8-قلم-انواع-نیپل'>مناقصه خرید 8 قلم انواع نیپل  / مناقصه , مناقصه خرید 8 قلم انواع نیپل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909317/مناقصه-خرید-۱۲-قلم-انواع-اتصالات-فلزی'>مناقصه خرید ۱۲ قلم انواع اتصالات فلزی  / مناقصه ,مناقصه خرید ۱۲ قلم انواع اتصالات فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909321/خرید-۱-قلم-انواع-اتصالات-فلزی'>خرید ۱ قلم انواع اتصالات فلزی  / مناقصه ,خرید ۱ قلم انواع اتصالات فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909332/مناقصه-خرید-8-قلم-انواع-فلنج'>مناقصه خرید 8 قلم انواع فلنج / مناقصه , مناقصه خرید 8 قلم انواع فلنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909377/استعلام-بهاء-ساخت-تیوب-باندل-96-5-18'>استعلام بهاء ساخت تیوب باندل 96.5.18 / استعلام بهاء, استعلام بهاء ساخت تیوب باندل 96.5.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909496/خرید-یک-قلم-WASHER'>خرید یک قلم WASHER  / مناقصه ,خرید یک قلم WASHER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909411/مناقصه-خرید-مش-توری-گالوانیزه-96-5-18'>مناقصه خرید مش توری گالوانیزه 96.5.18 / مناقصه، مناقصه خرید مش توری گالوانیزه 96.5.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909500/مناقصه-خرید-STUD-BOLTS'>مناقصه خرید STUD BOLTS  / مناقصه, مناقصه خرید STUD BOLTS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908912/مناقصه-عملیات-اجرایی'>مناقصه عملیات اجرایی / مناقصه عملیات اجرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909415/مناقصه-خرید-آلیاژی-ROUND-BAR-96-5-18'>مناقصه خرید آلیاژی ROUND BAR 96.5.18 / مناقصه خرید آلیاژی ROUND BAR 96.5.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908892/فراخوان-مناقصه-سنگ-چینی-زیر-فونداسیون-دیوار-محوطه----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه سنگ چینی زیر فونداسیون دیوار محوطه ... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه سنگ چینی زیر فونداسیون دیوار محوطه ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909418/استعلام-بهاء-لوله'>استعلام بهاء لوله  / استعلام,استعلام بهاء لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909421/استعلام-بهاء-نگهداری-و-شارژ-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام بهاء نگهداری و شارژ کپسول آتش نشانی / استعلام بهاء, استعلام بهاء نگهداری و شارژ کپسول آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909409/استعلام-خرید-ملزومات-و-اجرای-طرح-تقویت-کافو-22-مرکز-علیزاده'>استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح تقویت کافو 22 مرکز علیزاده / استعلام بها,استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح تقویت کافو 22 مرکز علیزاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909338/استعلام-خرید-ملزومات-و-اجرای-طرح-جابجایی-مرکز-گلیداغ'>استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح جابجایی مرکز گلیداغ  / استعلام بهاء, استعلام  خرید ملزومات و اجرای طرح جابجایی مرکز گلیداغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909561/دعوتنامه-۸۰۰-بشکه-روغن-۴۰-دیزلی-بنزینی'>دعوتنامه ۸۰۰ بشکه روغن ۴۰ دیزلی-بنزینی     / دعوتنامه ۸۰۰ بشکه روغن ۴۰ دیزلی-بنزینی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909538/استعلام-۱۵۰۰-بشکه-روغن-HB۱۰۰'>استعلام ۱۵۰۰ بشکه روغن HB۱۰۰     / استعلام ۱۵۰۰ بشکه روغن HB۱۰۰    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909543/مناقصه-خرید-و-نصب-ایزوگام-جهت-مدارس-استان'>مناقصه خرید و نصب ایزوگام جهت مدارس استان     / مناقصه خرید و نصب ایزوگام جهت مدارس استان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909551/مزایده-فروش-تعداد-۲-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش تعداد ۲ دستگاه خودرو  / مزایده فروش تعداد ۲ دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908867/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-143-37متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 143.37متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 143.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909558/مناقصه-واگذاری-خدمات-سرویس-و-نگهداری-تأسیسات-ساختمان‌های-دانشگاه'>مناقصه واگذاری خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات ساختمان‌های دانشگاه  / مناقصه واگذاری خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات ساختمان‌های دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909583/مزایده-زمین-باکاربری-های-مختلف'>مزایده زمین باکاربری های مختلف     / مزایده, مزایده زمین باکاربری های مختلف    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909563/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-برق-و-روشنایی---'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه برق و روشنایی .... / مناقصه , مناقصه اجرای بخشی از شبکه برق و روشنایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909545/مناقصه-اجرای-بخشی-از-عملیات-راهسازی-نواحی-صنعتی-96-5-18'>مناقصه اجرای بخشی از عملیات راهسازی نواحی صنعتی 96.5.18 / مناقصه اجرای بخشی از عملیات راهسازی نواحی صنعتی 96.5.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909573/مناقصه-راهبری-و-تعمیر-و-نگهداری-کلیه-سیستمهای-تأسیساتی'>مناقصه راهبری و تعمیر و نگهداری کلیه سیستمهای تأسیساتی  / آگهی مناقصه، مناقصه راهبری و تعمیر و نگهداری کلیه سیستمهای تأسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909585/دعوتنامه-قرارداد-اجاره-فضای-تبلیغاتی-شهری-فیمابین-با-شرکت-سیماآرا'>دعوتنامه قرارداد اجاره فضای تبلیغاتی شهری فیمابین با شرکت سیماآرا     / فراخوان دعوتنامه، دعوتنامه قرارداد اجاره فضای تبلیغاتی شهری فیمابین با شرکت سیماآرا    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909590/دعوتنامه-قرارداد-اجاره-فضای-تبلیغاتی-شهری-فیمابین-با-شرکت-آیینه-آفتاب-کیش'>دعوتنامه قرارداد اجاره فضای تبلیغاتی شهری فیمابین با شرکت آیینه آفتاب کیش    / فراخوان دعوتنامه، دعوتنامه قرارداد اجاره فضای تبلیغاتی شهری فیمابین با شرکت آیینه آفتاب کیش   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909113/مناقصه-خرید-مین-استیم-گیت-والو-نیروگاه-بخار-نوبت-دوم'>مناقصه خرید مین استیم گیت والو نیروگاه بخار نوبت دوم  / مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید مین استیم گیت والو نیروگاه بخار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909594/دعوتنامه-قرارداد-اجاره-فضای-تبلیغاتی-شهری-فیمابین-با-شرکت-نوند-ندای-آسیا'>دعوتنامه قرارداد اجاره فضای تبلیغاتی شهری فیمابین با شرکت نوند ندای آسیا     / فراخوان دعوتنامه، دعوتنامه قرارداد اجاره فضای تبلیغاتی شهری فیمابین با شرکت نوند ندای آسیا    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909598/فراخوان-مناقصه-حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-یک-ایستگاه-سی-جی-اس-۳۰۰۰۰-متر-مکعب'>فراخوان مناقصه حمل و نصب و راه اندازی یک ایستگاه سی جی اس ۳۰۰۰۰ متر مکعب / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه حمل و نصب و راه اندازی یک ایستگاه سی جی اس ۳۰۰۰۰ متر مکعب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909165/فراخوان-مناقصه-راهبری--تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>فراخوان مناقصه راهبری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه راهبری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909127/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-مدل-84'>مزایده یک دستگاه خودرو مدل 84  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو مدل 84 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908898/مزایده-برون-سپاری-رستوران-ارکیده-و-سرو-نوبت-دوم'>مزایده برون سپاری رستوران ارکیده و سرو نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده برون سپاری رستوران ارکیده و سرو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908938/مناقصه-انجام-خدمات-نگهبانی'>مناقصه انجام خدمات نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908875/مزایده-دو-سهم-مشاع-از-14-سهم-ششدانگ-خانه-509-12متر'>مزایده دو سهم مشاع از 14 سهم ششدانگ خانه 509.12متر / مزایده ,مزایده دو سهم مشاع از 14 سهم ششدانگ خانه 509.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908878/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909033/فراخوان-اجرای-موج-شکن-دایگ-ساحلی-و-لایروبی-بندر-چمخاله'>فراخوان اجرای موج شکن، دایگ ساحلی و لایروبی بندر چمخاله   / فراخوان , فراخوان اجرای موج شکن، دایگ ساحلی و لایروبی بندر چمخاله  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908908/مناقصه-خرید-واکسن-تب-برفکی'>مناقصه خرید واکسن تب برفکی   / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید واکسن تب برفکی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908896/مناقصه-خرید-کاغذ-و-اوراق-باطله'>مناقصه خرید کاغذ و اوراق باطله / مناقصه خرید کاغذ و اوراق باطله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908919/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه-پخت-و-پز-و-توزیع-غذای'>مناقصه تهیه مواد اولیه، پخت و پز و توزیع غذای  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مواد اولیه، پخت و پز و توزیع غذای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908901/ارزیابی-کیفی-تعمیر-در-زین-های-مستقر--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تعمیر در زین های مستقر - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه تعمیر در زین های مستقر در اداره کل راه آهن جنوب شرق نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909162/مزایده-فروش-قطعه-زمین-واقع-شهرک-کوثر'>مزایده فروش قطعه زمین واقع شهرک کوثر  / مزایده ,مزایده فروش قطعه زمین واقع شهرک کوثر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909121/اصلاحیه-مزایده-فروش-قطعات-اره-موتوری-جنس-نو--'>اصلاحیه مزایده فروش قطعات اره موتوری جنس نو... / اصلاحیه آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , اصلاحیه مزایده فروش قطعات اره موتوری جنس نو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908936/فراخوان-پروژه-احداث-و-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-صنعتی-بیجین'>فراخوان پروژه احداث و نگهداری فضای سبز ناحیه صنعتی بیجین  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان پروژه احداث و نگهداری فضای سبز ناحیه صنعتی بیجین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908930/مزایده-فروش-خط-پروسس-و-بوجاری-ذرت-بذری-و---مرحله-دوم'>مزایده فروش خط پروسس و بوجاری ذرت بذری و  ...مرحله دوم  / مزایده فروش خط پروسس و بوجاری ذرت بذری و ماشین آلات و ادوات کشاورزی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909157/مزایده-فروش-قطعه-زمین-واقع-شهرک-کوثر'>مزایده فروش قطعه زمین واقع شهرک کوثر  / مزایده ,مزایده فروش قطعه زمین واقع شهرک کوثر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909083/مناقصه-آجر-نسوز-فقط-برندهای-themal-ceramics-unifrax-genco---نوبت-دوم'>مناقصه آجر نسوز فقط برندهای themal ceramics-unifrax-genco ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آجر نسوز فقط برندهای themal ceramics-unifrax-genco ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908909/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مشاوران-جهت-انجام-خدمات-مشاوره'> فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت انجام خدمات مشاوره / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت انجام خدمات مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908893/مناقصه-تصدی-گری-امور-مربوط-به-صدور-بارنامه---نوبت-دوم'>مناقصه تصدی گری امور مربوط به صدور بارنامه ... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه تصدی گری امور مربوط به صدور بارنامه ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908902/مناقصه-پروژه-احداث-فضای-سبز-در-فاز-6-و-30-هکتاری'>مناقصه پروژه احداث فضای سبز در فاز 6 و 30 هکتاری / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه احداث فضای سبز در فاز 6 و 30 هکتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908805/مزایده-فروش-5-واحد-آپارتمان-تک-واحدی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 5 واحد آپارتمان تک واحدی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 5 واحد آپارتمان تک واحدی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908985/تمدید-مناقصه-بازسازی-اینر-کیسینگ'>تمدید مناقصه بازسازی اینر کیسینگ / تمدید مناقصه عمومی , مناقصه بازسازی اینر کیسینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908880/مناقصه-ارائه-خدمات-تخلیه-و-انتقال-ضایعات-عملیاتی--'>مناقصه ارائه خدمات تخلیه و انتقال ضایعات عملیاتی.... / آگهی مناقصه ، مناقصه ارائه خدمات تخلیه و انتقال ضایعات عملیاتی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908890/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-برقرسانی'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908916/مزایده-فروش-دام'>مزایده فروش دام / آگهی مزایده , مزایده فروش دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908891/ارزیابی-کیفی-زمینه-ساخت--تهیه-و-تامین-پره-های-ثابت-و-متحرک-توربین-96-5-18'>ارزیابی کیفی  زمینه ساخت ، تهیه و تامین پره های ثابت و متحرک توربین 96.5.18 / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ، ارزیابی کیفی  زمینه ساخت ، تهیه و تامین پره های ثابت و متحرک توربین 96.5.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908882/مناقصه-حفاری--کابل-کشی-و-نصب-تجهیزات-فاز-2----نوبت-دوم'>مناقصه حفاری ، کابل کشی و نصب تجهیزات فاز 2  ....  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه حفاری ، کابل کشی و نصب تجهیزات فاز 2  ....  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908894/تجدید-مزایده-فروش-دو-عدد-سیم-کارت-تلفن-همراه---'>تجدید مزایده فروش دو عدد سیم کارت تلفن همراه  .... / تجدید مزایده فروش دو عدد سیم کارت تلفن همراه  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908879/مناقصه-اجرای-تعمیرات-اساسی-و-LTE-واحد-دو-گازی-نیروگاه--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای تعمیرات اساسی و LTE واحد دو گازی نیروگاه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  , مناقصه اجرای تعمیرات اساسی و LTE واحد دو گازی نیروگاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908873/مناقصه-انواع-تیر-بتنی-گرد-نوبت-دوم'> مناقصه انواع تیر بتنی گرد نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه انواع تیر بتنی گرد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908877/مناقصه-خرید-کولر-فشار-بالا-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید کولر فشار بالا و ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید کولر فشار بالا و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908924/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-هدایت-آبهای-سطحی-خیابان'>مناقصه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی خیابان  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی خیابان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908955/مزایده-تجدید-مزایده-واگذاری-انجام-امور-تبلیغایت--تجاری-و-فرهنگی'>مزایده تجدید مزایده واگذاری انجام امور تبلیغایت ، تجاری و فرهنگی / آگهی تجدید مزایده , مزایده تجدید مزایده واگذاری انجام امور تبلیغایت ، تجاری و فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908859/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-تملیکی-صنعتی-بصورت-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی صنعتی بصورت نقد و اقساط  / مزایده ,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی صنعتی بصورت نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908874/مناقصه-33-دستگاه-نمایشگر-در-اندازه-های-55-50-42-32-و-60-اینچ'>مناقصه 33 دستگاه نمایشگر در اندازه های 55،50،42،32 و 60 اینچ  / مناقصه , مناقصه 33 دستگاه نمایشگر در اندازه های 55،50،42،32 و 60 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908855/مزایده-فروش-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-هر-کدام-420متر'>مزایده فروش دو قطعه پلاک ثبتی هر کدام 420متر  / مزایده ,مزایده فروش دو قطعه پلاک ثبتی هر کدام 420متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908871/مزایده-کافی-شاپ'>مزایده کافی شاپ  / مزایده کافی شاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908921/مناقصه-حمل-و-نقل-حدود-75-هزار-تن-گندم--برنج---'>مناقصه حمل و نقل حدود 75 هزار تن گندم , برنج , ... / مناقصه , مناقصه حمل و نقل حدود 75 هزار تن گندم , برنج , ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908968/مناقصه-حفر-قبر-و-ساخت-دال-بتنی-و-حمل-میت-مرحله-اول-96-5-18'>مناقصه حفر قبر و ساخت دال بتنی و حمل میت مرحله اول 96.5.18 / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه حفر قبر و ساخت دال بتنی و حمل میت مرحله اول 96.5.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908881/مزایده-ضایعات-پلی-پروپیلن--'>مزایده ضایعات پلی پروپیلن ... / مزایده, مزایده ضایعات پلی پروپیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908952/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تصفیه-خانه'>فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908889/مناقصه-خرید-و-اجرای-ایزوگام-مدارس'>مناقصه خرید و اجرای ایزوگام مدارس     / مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید و اجرای ایزوگام مدارس    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908917/مزایده-فروش-لوازم-مستعمل'>مزایده فروش  لوازم مستعمل  / آگهی مزایده,مزایده  فروش  لوازم مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908895/مناقصه-اجاره-اکیپ-پخش-آسفالت-گرم'>مناقصه اجاره اکیپ پخش آسفالت گرم / آگهی مناقصه , مناقصه اجاره اکیپ پخش آسفالت گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908887/مناقصه-تامین-گازهای-صنعتی'>مناقصه تامین گازهای صنعتی / آگهی مناقصه,مناقصه تامین گازهای صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908872/مناقصه-اجرای-اسکلت-و-دیوار-چینی'>مناقصه  اجرای اسکلت و دیوار چینی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای اسکلت و دیوار چینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908914/مزایده-واگذاری-سه-باب-مغازه-و-غرفه'>مزایده واگذاری سه باب مغازه و غرفه  / آگهی مزایده,مزایده  واگذاری سه باب مغازه و غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908904/مزایده-واگذاری-یکباب-پارکینگ-عمومی'>مزایده  واگذاری یکباب پارکینگ عمومی / آگهی مزایده,مزایده   واگذاری یکباب پارکینگ عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908854/فراخوان-مناقصه-ورق-فولادی-و-پروفیل'>فراخوان مناقصه ورق فولادی و پروفیل / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه ورق فولادی و پروفیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908843/فراخوان-مناقصه-دوربین-های-مداربسته-و-نرم-افزارهای-لازم'>فراخوان مناقصه دوربین های مداربسته و نرم افزارهای لازم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه دوربین های مداربسته و نرم افزارهای لازم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908862/آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-10-دستگاه-کانکس'>آگهی مناقصه عمومی خرید 10 دستگاه کانکس  / آگهی مناقصه عمومی خرید 10 دستگاه کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908823/مزایده-دو-واحد-آپارتمان-به-شماره-های-C302--D202-نوبت-اول'>مزایده دو واحد آپارتمان به شماره های C302 , D202 نوبت اول / مزایده,مزایده دو واحد آپارتمان به شماره های C302 , D202 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908830/مزایده-ششدانگ-پلاک-524-اصلی-بصورت-مشاعی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک 524 اصلی بصورت مشاعی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 524 اصلی بصورت مشاعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908832/مزایده-مقدار1-8-حبه-مشاع-از-یک-دانگ-مالکیت-زمین'>مزایده مقدار1.8 حبه مشاع از یک دانگ مالکیت زمین / مزایده,مزایده مقدار1.8 حبه مشاع از یک دانگ مالکیت زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908907/مناقصه-خرید-خدمات-حمایتی'>مناقصه خرید خدمات حمایتی / آگهی مناقصه,مناقصه خرید خدمات حمایتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908846/فراخوان-مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908852/مناقصه-پروژه-تامین-خدمات-نقلیه-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تامین خدمات نقلیه  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تامین خدمات نقلیه  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908869/مزایده-روسری-ساتن---نوبت-دوم'>مزایده روسری ساتن ....نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده روسری ساتن ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908836/مزایده-فروش-قطعه-زمین-مساحت-262-85مترمربع'>مزایده فروش قطعه زمین مساحت 262.85مترمربع  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین مساحت 262.85مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908861/مزایده-فروش-حدود-580-مورد-اقلام-تاسیساتی--'>مزایده فروش حدود 580 مورد اقلام تاسیساتی.... / مزایده عمومی، مزایده فروش حدود 580 مورد اقلام تاسیساتی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908849/مناقصه-خرید-لوله-GRP-در-اقطار-مختلف-با-واشر-و-مانشن-و-آنتی-UV--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله GRP در اقطار مختلف با واشر و مانشن و آنتی UV  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید لوله GRP در اقطار مختلف با واشر و مانشن و آنتی UV نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908885/مناقصه-اتفاقات-و-عملیات-و-توسعه-و-احداث-در-حوزه-عمل-برق---'>مناقصه اتفاقات و عملیات و توسعه و احداث در حوزه عمل برق  ....  / آگهی مناقصه های عمومی (یک مرحله ای) ، مناقصه اتفاقات و عملیات و توسعه و احداث در حوزه عمل برق  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908991/مناقصه-واگذاری-اجرای-عملیات-پشتیبانی--راهبری-خودروهای-سبک-و-سنگین--'>مناقصه واگذاری اجرای عملیات پشتیبانی ، راهبری خودروهای سبک و سنگین ... / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری اجرای عملیات پشتیبانی ، راهبری خودروهای سبک و سنگین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909107/مناقصه-بهسازی-و-لکه-گیری-محور---تجدید'>مناقصه بهسازی و لکه گیری محور .... تجدید / آگهی تجدید دعوت به مناقصه عمومی ، مناقصه بهسازی و لکه گیری محور .... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909099/مناقصه-تعمیرات-سالیانه-اورهال-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات سالیانه اورهال نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیرات سالیانه اورهال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908853/مناقصه-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-و-حمل-زباله-ها-تجدید'>مناقصه رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله ها- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه  رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله ها- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908860/مناقصه-خرید-کره-خوراکی'>مناقصه خرید کره خوراکی / آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه خرید کره خوراکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908866/مناقصه-خرید-روغن-پالم-اوئین-آر-بی-دی'>مناقصه خرید  روغن پالم اوئین آر بی دی / آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه خرید  روغن پالم اوئین آر بی دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908870/تجدید-مناقصه-خرید-شکر-خام'>تجدید مناقصه خرید شکر خام / آگهی تجدید مناقصه عمومی بین المللی, تجدید مناقصه خرید شکر خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908876/مناقصه-خرید-روغن-خام-سویا'>مناقصه خرید روغن خام سویا / آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه خرید روغن خام سویا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908911/مناقصه-بیمه-تکمیلی-درمان-پرسنل-و-افراد-تحت-پوشش'>مناقصه بیمه تکمیلی درمان پرسنل و افراد تحت پوشش  / مناقصه بیمه تکمیلی درمان پرسنل و افراد تحت پوشش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908835/مزایده-ضایعات-پلی-پروپیلن'>مزایده ضایعات پلی پروپیلن / آگهی مزایده، مزایده ضایعات پلی پروپیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909405/مناقصه-بازنگری-فرآیند-برنامه-ریزی-و-زمانبندی-فعلایتهای-نت-پیشگیرانه'>مناقصه بازنگری فرآیند برنامه ریزی و زمانبندی فعلایتهای نت پیشگیرانه / فراخوان عمومی، مناقصه بازنگری فرآیند برنامه ریزی و زمانبندی فعلایتهای نت پیشگیرانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909499/تمدید-مناقصه-بهسازی-برق-واحد-خنک-کن'>تمدید مناقصه بهسازی برق واحد خنک کن / تمدید مناقصه، تمدید مناقصه بهسازی برق واحد خنک کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909504/تمدید-مناقصه-نوسازی-سیستم-برق-واحد-فروش'>تمدید مناقصه  نوسازی سیستم برق  واحد فروش / تمدید مناقصه عمومی, مناقصه  نوسازی سیستم برق  واحد فروش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909498/فراخوان-خرید-یک-دستگاه-گیربکس-هوادهی'>فراخوان خرید یک دستگاه گیربکس هوادهی / فراخوان عمومی , فراخوان خرید یک دستگاه گیربکس هوادهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909477/فراخوان-عملیات-تخریب-و-بازسازی-مجدد-آدمروها'>فراخوان عملیات تخریب و بازسازی مجدد آدمروها / فراخوان عمومی,فراخوان عملیات تخریب و بازسازی مجدد آدمروها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908848/مناقصه-خرید-و-نصب-یک-دستگاه-فریزر-منهای-80-درجه'>مناقصه خرید و نصب یک دستگاه فریزر منهای 80 درجه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب یک دستگاه فریزر منهای 80 درجه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909349/استعلام-لوله-کشی-آب-ژاول-از-آب-ژاول-سازی-و--'>استعلام لوله کشی آب ژاول از آب ژاول سازی و ... / استعلام ,استعلام لوله کشی آب ژاول از آب ژاول سازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909401/استعلام-تعمیر-مشعل-بویلر-کمکی-شماره-۳'>استعلام تعمیر مشعل بویلر کمکی شماره ۳ / استعلام ,استعلام تعمیر مشعل بویلر کمکی شماره ۳</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909384/استعلام-بازدید-و-سرویس-دایورتر-سوئیچ-ترانسفورماتورهای-استارت-آپ'>استعلام بازدید و سرویس دایورتر سوئیچ ترانسفورماتورهای استارت آپ / استعلام ,استعلام بازدید و سرویس دایورتر سوئیچ ترانسفورماتورهای استارت آپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909366/استعلام-ایمپلر'>استعلام ایمپلر  / استعلام بهاء, استعلام ایمپلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908829/مناقصه-انجام-امور-ترخیص-کالا'>مناقصه انجام امور ترخیص کالا  / مناقصه,مناقصه انجام امور ترخیص کالا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909362/استعلام-ترانسمیتر-فشار-سیستم-max'>استعلام ترانسمیتر فشار سیستم max / استعلام ,استعلام ترانسمیتر فشار سیستم max</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909460/استعلام-فروش-یک-دستگاه-چیلر-اسقاطی--مستعمل-و-خارج-ا-ز-رده'>استعلام فروش یک دستگاه چیلر اسقاطی ، مستعمل و خارج ا ز رده / استعلام فروش یک دستگاه چیلر اسقاطی ، مستعمل و خارج ا ز رده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909482/استعلام-نازل-آتش-نشانی-AWG-فقط-اصلی-آلمان-و--'>استعلام نازل آتش نشانی AWG فقط اصلی آلمان و ... / استعلام, استعلام نازل آتش نشانی AWG فقط اصلی آلمان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909469/استعلام-سکسيون-ارت-دار--'>استعلام سکسيون ارت دار... / استعلام سکسيون ارت دار....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909076/مزایده-فروش-تعدادی-پارکینگ-و-انباری'>مزایده فروش تعدادی پارکینگ و انباری  / مزایده ,مزایده فروش تعدادی پارکینگ و انباری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909453/مناقصه-خرید-اتصالات-آب-برای-شهرستان-پارس-آباد'>مناقصه خرید اتصالات آب برای شهرستان پارس آباد      / مناقصه خرید اتصالات آب برای شهرستان پارس آباد     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909447/مناقصه-انجام-امور-نگهبانی-و-حفاظت-از-نیروگاه-و-تاسیسات-آن'>مناقصه انجام امور نگهبانی و حفاظت از نیروگاه و تاسیسات آن / مناقصه انجام امور نگهبانی و حفاظت از نیروگاه و تاسیسات آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909441/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-نیروگاه-زرند'>مناقصه تامین نیروی انسانی نیروگاه زرند / مناقصه تامین نیروی انسانی نیروگاه زرند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909071/مزایده-فروش-اموال-و-املاک-تملیکی-و-مازاد-بر-نیاز-بانک-نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال و املاک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش اموال و املاک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909526/مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-اداره-کا-تعاون--کار-و-رفاه-اجتماعی'>مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی اداره کا تعاون , کار و رفاه اجتماعی  / آگهی مناقصه ,مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی اداره کا تعاون , کار و رفاه اجتماعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909519/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-لوله-UPVC-به-قطرهای-250-و-400-میلیمتر'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید لوله UPVC به قطرهای 250 و 400 میلیمتر  / فراخوان, فراخوان ارزیابی کیفی خرید لوله UPVC به قطرهای 250 و 400 میلیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909512/مناقصه-راهبری-و-نگهداری-ساختمان-ها-و-تاسیسات'>مناقصه راهبری و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات  / آگهی مناقصه ,مناقصه راهبری و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909524/مناقصه-انجام-کلیه-امور-نقلیه-اداره-کل-و-واحدهای-تابعه'>مناقصه انجام کلیه امور نقلیه اداره کل و واحدهای تابعه / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام کلیه امور نقلیه اداره کل و واحدهای تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909534/استعلام-سختی-گیر'>استعلام سختی گیر / استعلام ,استعلام سختی گیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909542/استعلام-پنل-و-کنتاکتور'>استعلام پنل و کنتاکتور  / استعلام ,استعلام پنل و کنتاکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909509/استعلام-مکمل-تنظیم-کننده-چیلر'>استعلام مکمل تنظیم کننده چیلر  / استعلام مکمل تنظیم کننده چیلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909503/استعلام-13-قلم-لوازم-و-قطعات-سرور'>استعلام 13 قلم لوازم و قطعات سرور  / استعلام , استعلام  13 قلم لوازم و قطعات سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909511/استعلام-انجام-تعمیر-و-سرویس-و-نگهداری-10-دستگاه-آسانسور'>استعلام انجام تعمیر و سرویس و نگهداری 10 دستگاه آسانسور / استعلام، استعلام انجام تعمیر و سرویس و نگهداری 10 دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909517/استعلام-کنترلر-تشخیص-چهره-ZK-G3'>استعلام کنترلر تشخیص چهره ZK-G3 / استعلام , استعلام کنترلر تشخیص چهره ZK-G3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908886/مناقصه-خرید-S-P-FOR-BMS-CONTROL-SYSTEM-و--نوبت-دوم'>مناقصه خرید S/P FOR BMS CONTROL SYSTEM و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید S/P FOR BMS CONTROL SYSTEM و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909529/استعلام-لپ-تاپ-LENOVO-ID-PAD-500-C'>استعلام لپ تاپ LENOVO ID PAD 500/C / استعلام , استعلام لپ تاپ LENOVO ID PAD 500/C</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909540/استعلام-کابینت-تمام-PVC-با-صفحه-کورین'>استعلام کابینت تمام PVC با صفحه کورین / استعلام , استعلام کابینت تمام PVC با صفحه کورین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909548/استعلام-متر-لیزری-لایکا-مدل-s910'>استعلام متر لیزری لایکا مدل s910  / استعلام،  استعلام متر لیزری لایکا مدل s910 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909556/استعلام-سطح-سنج-و--و-سفتی-ولو'>استعلام سطح سنج و... و سفتی ولو / استعلام , استعلام سطح سنج و... و سفتی ولو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909505/استعلام-اجرای-کابلی-خط-20-کیلو-ولت--'>استعلام اجرای کابلی خط 20 کیلو ولت... / استعلام ,استعلام اجرای کابلی خط 20 کیلو ولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909514/استعلام-تعمیر-واحد-آپارتمانی-سازمانی'>استعلام تعمیر واحد آپارتمانی سازمانی / استعلام ,استعلام تعمیر واحد آپارتمانی سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909535/استعلام-خرید-یک-دستگاه-دکل-تیپ-cc--'>استعلام خرید یک دستگاه دکل تیپ cc... / استعلام ,استعلام خرید یک دستگاه دکل تیپ cc...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909553/استعلام-خرید-یک-دستگاه-ریکلوزر-96-5-18'>استعلام خرید یک دستگاه ریکلوزر 96.5.18 / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه ریکلوزر 96.5.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909575/استعلام-کرایه-یک-دستگاه-پژو-پارس-طرح-دار--'>استعلام کرایه یک دستگاه پژو پارس طرح دار ... / استعلام, استعلام کرایه یک دستگاه پژو پارس طرح دار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909581/استعلام-نصب-تجهیزان-برقی-کدت-351-35-96-5-18'>استعلام  نصب تجهیزان برقی کدت 351-35 96.5.18 / استعلام, استعلام  نصب تجهیزان برقی کدت 351-35 96.5.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908900/مناقصه-پردازش-مجدد-اطلاعات-لرزه-ای-سه-بعدی-میدان-گازی'>مناقصه پردازش مجدد اطلاعات لرزه ای سه بعدی میدان گازی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه پردازش مجدد اطلاعات لرزه ای سه بعدی میدان گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909501/استعلام-آنلاین-سینوسی-با-دو-UPS-مدل-KVA'>استعلام آنلاین سینوسی با دو UPS مدل KVA / استعلام , استعلام آنلاین سینوسی با دو UPS مدل KVA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909510/استعلام-کابل-برق--کابل-یک-تکه-در-قرقره'>استعلام کابل برق + کابل یک تکه در قرقره / استعلام , استعلام کابل برق + کابل یک تکه در قرقره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909522/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-و-تاسیسات-مرکز-سلماس-استان-آذربایجان-غربی'>استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات مرکز سلماس استان آذربایجان غربی / استعلام , استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات مرکز سلماس استان آذربایجان غربی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909528/استعلام-گاز-فریون-سردخانه'>استعلام گاز فریون سردخانه   / استعلام ,استعلام گاز فریون سردخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909532/استعلام-دستگاه-کپی'>استعلام دستگاه کپی / استعلام ,استعلام دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909584/استعلام-رابط-کوپلینگ-برنجی---'>استعلام رابط کوپلینگ برنجی .... / استعلام, استعلام رابط کوپلینگ برنجی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909587/استعلام-​پمپ-چرخشی-آب'>استعلام ​پمپ چرخشی آب / استعلام، استعلام ​پمپ چرخشی آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909571/استعلام-سیستم-صوتی'>استعلام سیستم صوتی  / استعلام ، سیستم صوتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909552/استعلام-کارتریچ'>استعلام کارتریچ / استعلام کارتریچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909536/استعلام-تجهیز-چاه-شامل-تهیه-و-بارگیری-حمل-و-تخلیه--'>استعلام تجهیز چاه شامل تهیه و بارگیری حمل و تخلیه ... / استعلام تجهیز چاه شامل تهیه و بارگیری حمل و تخلیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908888/مناقصه-تامین-خدمات-اداری-و-اجتماعی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات اداری و اجتماعی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین خدمات اداری و اجتماعی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909531/استعلام-تجهیز-چاه-شامل-تهیه-و-بارگیری-حمل-و-تخلیه--'>استعلام تجهیز چاه شامل تهیه و بارگیری حمل و تخلیه ... / استعلام تجهیز چاه شامل تهیه و بارگیری حمل و تخلیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909588/استعلام-تجهیز-چاه'>استعلام تجهیز چاه / استعلام تجهیز چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909568/استعلام-ساخت-قلک-پلاستیکی-ویژه-مدارس--'>استعلام ساخت قلک پلاستیکی ویژه مدارس ... / استعلام , استعلام ساخت قلک پلاستیکی ویژه مدارس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909541/استعلام-شیر-صنعتی-آبرسانی-نوع-فلکه-آبرسانی-مکانیزم-قطع-و-وصل-سوزنی'>استعلام شیر صنعتی آبرسانی نوع فلکه آبرسانی مکانیزم قطع و وصل سوزنی  / استعلام، استعلام شیر صنعتی آبرسانی نوع فلکه آبرسانی مکانیزم قطع و وصل سوزنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909578/استعلام-شیر-صنعتی-آبرسانی'>استعلام شیر صنعتی آبرسانی / استعلام شیر صنعتی آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909565/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--نرم-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - نرم افزار / استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909550/استعلام-آبگرمکن-گازی-دیواری-و-پکیج'>استعلام آبگرمکن گازی دیواری و پکیج  / استعلام آبگرمکن گازی دیواری و پکیج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909525/استعلام-برنج-دانه-بلند-1121'>استعلام برنج دانه بلند 1121  / استعلام برنج دانه بلند 1121 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909595/استعلام-کولر'>استعلام کولر / استعلام, استعلام کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909589/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر / استعلام , استعلام خرید کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908903/تجدید-مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-خطوط-جمع-آوری-و-انتقال-آب-از-دو-حلقه-چاه--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب از دو حلقه چاه - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب از دو حلقه چاه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909580/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ  / استعلام , استعلام لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909554/استعلام-کولر-گازی-سرمایشی---'>استعلام کولر گازی سرمایشی .... / استعلام, استعلام کولر گازی سرمایشی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909537/استعلام-ماسه-شکسته'>استعلام ماسه شکسته / استعلام ,استعلام ماسه شکسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909521/استعلام-لوله-گذاری'>استعلام لوله گذاری  / استعلام ,استعلام لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909547/استعلام-مانیتورینگ'>استعلام مانیتورینگ / استعلام, استعلام مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909567/استعلام-دکل-مخابراتی'>استعلام دکل مخابراتی / استعلام  دکل مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909586/استعلام-پوشش-سقف-اداره'>استعلام  پوشش سقف اداره / استعلام, استعلام  پوشش سقف اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909592/استعلام-محوطه-سازی-فضای-سبز-ایستگاههای-طول-خط'>استعلام محوطه سازی فضای سبز ایستگاههای طول خط  / استعلام, استعلام محوطه سازی فضای سبز ایستگاههای طول خط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909533/استعلام-خرید-30-تن-کاه-گندم-مرغوب'>استعلام خرید 30 تن کاه گندم مرغوب / استعلام خرید 30 تن کاه گندم مرغوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909557/استعلام-خرید-25-تن-کنسانتره'>استعلام خرید 25 تن کنسانتره  / استعلام خرید 25 تن کنسانتره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908838/مزایده-عمومی-اجاره-بازارهای-هفتگی-شهرداری--نوبت-دوم'>مزایده عمومی اجاره بازارهای هفتگی شهرداری  - نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده عمومی اجاره بازارهای هفتگی شهرداری  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908905/فراخوان-امور-اجرایی-مربوط-به-برگزاری-یازدهمین-دوره-نمایشگاه-بین-المللی-بورس-96-05-18'>فراخوان امور اجرایی مربوط به برگزاری یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس- 96.05.18 / فراخوان شناسایی پیمانکار، فراخوان امور اجرایی مربوط به برگزاری یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909569/استعلام-خرید-170-تن-یونجه'>استعلام خرید 170 تن یونجه / استعلام خرید 170 تن یونجه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909582/استعلام-کاشی-10-10'>استعلام کاشی 10*10  / استعلام کاشی 10*10 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909593/استعلام-دستگاه-سورتر-اسکناس'>استعلام دستگاه سورتر اسکناس / استعلام دستگاه سورتر اسکناس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909516/استعلام-دستگاه-چهار-کاره-کانن'>استعلام دستگاه چهار کاره کانن / استعلام ,استعلام دستگاه چهار کاره کانن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909518/استعلام-پرینتر-کانن-مدل-6030LBP'>استعلام پرینتر کانن مدل 6030LBP  / استعلام ,استعلام  پرینتر کانن مدل 6030LBP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909546/استعلام-بیسکوئیت-50-گرمی'>استعلام بیسکوئیت 50 گرمی  / استعلام ، بیسکوئیت 50 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909562/استعلام-بیمه-مسئولیت'>استعلام بیمه مسئولیت / استعلام, استعلام  بیمه مسئولیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909579/استعلام-دستگاه-نوبت-دهی-NONPC'>استعلام دستگاه نوبت دهی NONPC  / استعلام ,استعلام دستگاه نوبت دهی NONPC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909596/استعلام-سولفور-هگزا-فلوئورید--'>استعلام سولفور هگزا فلوئورید ... / استعلام ,استعلام سولفور هگزا فلوئورید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909577/استعلام-سرویس-و-تعمیرات-سیستم-های-سرمایشی-و-گرمایشی--'>استعلام سرویس و تعمیرات سیستم های سرمایشی و گرمایشی ... / استعلام ,استعلام سرویس و تعمیرات سیستم های سرمایشی و گرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909555/استعلام-موتور-برق-بنزینی-DC-توان-KW9---'>استعلام موتور برق بنزینی DC توان KW9  ... / استعلام ,استعلام موتور برق بنزینی DC توان KW9  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909610/استعلام-سبد-نگهدارنده-پروژکتور'>استعلام سبد نگهدارنده پروژکتور  / استعلام ,استعلام سبد نگهدارنده پروژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909638/استعلام-تعمیرگاه-(برق-و-باطری--سرویسکاری---'>استعلام تعمیرگاه (برق و باطری ، سرویسکاری، ... / استعلام تعمیرگاه (برق و باطری ، سرویسکاری، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909652/استعلام-تخم-مرغ-96-5-18'>استعلام تخم مرغ  96.5.18 / استعلام , استعلام تخم مرغ  96.5.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909617/استعلام-آبلیمو-بطری-پت-LIT-15-رازک-تاریخ-دار'>استعلام آبلیمو بطری پت LIT/15  رازک تاریخ دار  / استعلام ,استعلام آبلیمو بطری پت LIT/15  رازک تاریخ دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909632/استعلام-پنیر-سفید-فتا-پاستوریزه-و-هموژنیزه--'>استعلام  پنیر سفید فتا پاستوریزه و هموژنیزه ... / استعلام ,استعلام  پنیر سفید فتا پاستوریزه و هموژنیزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909613/استعلام-رب-گوجه-فرنگی-حلب-فلزی-17kg'>استعلام  رب گوجه فرنگی حلب فلزی 17kg  / استعلام ,استعلام  رب گوجه فرنگی حلب فلزی 17kg </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909619/استعلام-دستگاه-ذخیره-ساز-(San-storage)'>استعلام  دستگاه ذخیره ساز (San storage)  / استعلام، استعلام  دستگاه ذخیره ساز (San storage) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909643/استعلام-ست-میز-و-صندلی-اداری'>استعلام ست میز و صندلی اداری  / استعلام, استعلام ست میز و صندلی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909605/استعلام-تهیه-سرامیک-پرسلانی-فول-بادیس'>استعلام تهیه سرامیک پرسلانی فول بادیس / استعلام تهیه سرامیک پرسلانی فول بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908915/مناقصه-مرمت-و-نگهداشت-معابر-و--'>مناقصه مرمت و نگهداشت معابر و ... / مناقصه عمومی, مناقصه مرمت و نگهداشت معابر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909641/استعلام-گوشت-گوساله-منجمد-برزیلی'>استعلام گوشت گوساله منجمد برزیلی / استعلام گوشت گوساله منجمد برزیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909611/استعلام-اعزام-مددجویان-به-اردوهای-زیارتی-و-سیاحتی'>استعلام اعزام مددجویان به اردوهای زیارتی و سیاحتی  / استعلام ,استعلام اعزام مددجویان به اردوهای زیارتی و سیاحتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909647/استعلام-پارچه-چادری-کرپ-ساده-مشکی'>استعلام پارچه چادری کرپ ساده مشکی  / استعلام ,استعلام پارچه چادری کرپ ساده مشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909629/استعلام-ترشاله-فله-درجه-یک'>استعلام ترشاله فله درجه یک  / استعلام ,استعلام ترشاله فله درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909651/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-داکتی'>استعلام کولر گازی اسپلیت داکتی / استعلام ,استعلام کولر گازی اسپلیت داکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909664/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزشی-واحدهای-صنعتی'>استعلام برگزاری دوره های آموزشی واحدهای صنعتی  / استعلام، استعلام برگزاری دوره های آموزشی واحدهای صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909614/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزشی-واحدهای-صنعتی'>استعلام  برگزاری دوره های آموزشی واحدهای صنعتی  / استعلام، استعلام  برگزاری دوره های آموزشی واحدهای صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909630/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزشی-واحدهای-صنعتی'>استعلام  برگزاری دوره های آموزشی واحدهای صنعتی  / استعلام، استعلام  برگزاری دوره های آموزشی واحدهای صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909061/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-عرصه-300-و-1908-77متر'>مزایده فروش تعدادی  از املاک عرصه 300 و 1908.77متر  / مزایده,مزایده فروش تعدادی  از املاک عرصه 300 و 1908.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909657/استعلام-تخریب--برداشت--پخش-و-کوبش-بیس'>استعلام  تخریب ، برداشت ، پخش و کوبش بیس / استعلام، استعلام  تخریب ، برداشت ، پخش و کوبش بیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909616/استعلام-100-رول-تسمه-جهت-دستگاه-تسمه-کش-برقی'>استعلام 100 رول تسمه جهت دستگاه تسمه کش برقی / استعلام, استعلام 100 رول تسمه جهت دستگاه تسمه کش برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909661/استعلام-خرید-کانکس'>استعلام خرید کانکس / استعلام , استعلام خرید کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909642/استعلام-تامین-و-نصب-عایق-ایزوگام'>استعلام تامین و نصب عایق ایزوگام  / استعلام  تامین و نصب عایق ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909618/استعلام-تامین-و-نصب-پنجره-آلومینیوم-اختصاصی'>استعلام تامین و نصب پنجره آلومینیوم اختصاصی  / استعلام , استعلام تامین و نصب پنجره آلومینیوم اختصاصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909601/استعلام-تامین-و-اجرای-باکس-های-قرارگیری-گلدان'>استعلام تامین و اجرای باکس های قرارگیری گلدان  / استعلام, استعلام تامین و اجرای باکس های قرارگیری گلدان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909667/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزشی-کارشناسی-و-مدیریتی'>استعلام برگزاری دوره های آموزشی کارشناسی و مدیریتی  / استعلام، استعلام برگزاری دوره های آموزشی کارشناسی و مدیریتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909607/استعلام-اجرای-دیوار-کوب-MDF-برروی-دیوار-کناف'>استعلام اجرای دیوار کوب MDF برروی دیوار کناف  / استعلام, استعلام اجرای دیوار کوب MDF برروی دیوار کناف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909639/استعلام-خرید-فرش-سرام'>استعلام خرید فرش سرام  / استعلام ، خرید فرش سرام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909606/استعلام-تهیه-و-نصب-راک-مبدل-48-به-24-ولتی-به-همراه-پنج-ماژول--'>استعلام تهیه و نصب راک مبدل 48 به 24 ولتی به همراه پنج ماژول ...  / استعلام تهیه و نصب راک مبدل 48 به 24 ولتی به همراه پنج ماژول ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909621/استعلام-کولر-اسپلیت-30000-اوجنرال'>استعلام کولر اسپلیت 30000 اوجنرال  / استعلام , استعلام کولر اسپلیت 30000 اوجنرال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909637/استعلام-لوله-نیوپایپ-پنج-لایه'>استعلام لوله نیوپایپ پنج لایه  / استعلام , استعلام لوله نیوپایپ پنج لایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909665/استعلام-ریبون-اولیس-اورجینال-و--'>استعلام ریبون اولیس اورجینال و ...  / استعلام , استعلام ریبون اولیس اورجینال و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909656/استعلام-تهیه-و-نصب-کولر-گازی-اسپیلت-48000'>استعلام تهیه و نصب کولر گازی اسپیلت 48000  / استعلام, استعلام تهیه و نصب کولر گازی اسپیلت 48000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909653/استعلام-گوشی-تلفن-دو-خطه'>استعلام گوشی تلفن دو خطه  / استعلام , استعلام گوشی تلفن دو خطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909662/استعلام-گوشی-تلفن-تک-خطه'>استعلام گوشی تلفن تک خطه  / استعلام گوشی تلفن تک خطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909646/استعلام-دستگاه-پرتابل-EC'>استعلام دستگاه پرتابل EC  / استعلام , استعلام دستگاه پرتابل EC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909626/استعلام-راهبری-سیستم-تولید-آب-خالص'>استعلام راهبری سیستم تولید آب خالص / استعلام راهبری سیستم تولید آب خالص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909612/استعلام-اینترلاک-دو-درب-قفل-زبانه-ای'>استعلام اینترلاک دو درب قفل زبانه ای / استعلام اینترلاک دو درب قفل زبانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909628/استعلام-اینترلاک-سه-درب-قفل-زبانه-ای'>استعلام اینترلاک سه  درب قفل زبانه ای / استعلام اینترلاک سه درب قفل زبانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909623/استعلام-اینتر-لاک-لوگو-5-درب'>استعلام اینتر لاک لوگو 5 درب  / استعلام , اینتر لاک لوگو 5 درب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909615/استعلام-اینتر-لاک-دو-درب'>استعلام اینتر لاک دو درب   / استعلام , اینتر لاک دو درب دارای سیستم اکسس کنترل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909602/استعلام-میز-کارمندی'>استعلام میز کارمندی / استعلام ,استعلام میز کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909631/استعلام-خدمات-دوربین-های-مداربسته'>استعلام خدمات دوربین های مداربسته / استعلام خدمات دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909650/استعلام-قرار-داد-سرویس-و-نگهداری-و-پشتیبانی-دوربین-مداربسته'>استعلام قرار داد سرویس و نگهداری و پشتیبانی دوربین مداربسته / استعلام قرار داد سرویس و نگهداری و پشتیبانی دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909608/استعلام-پکیج-صنایع-دستی'>استعلام پکیج صنایع دستی  / استعلام, استعلام پکیج صنایع دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909663/استعلام-قند-خرد-شده-شکسته'>استعلام  قند خرد شده شکسته / استعلام  قند خرد شده شکسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909644/استعلام--لوبیا-چشم-بلبلی'>استعلام   لوبیا چشم بلبلی / استعلام  لوبیا چشم بلبلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909627/استعلام-رایانه'>استعلام  رایانه  / استعلام ,استعلام  رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909658/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی  / استعلام محصولات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909666/استعلام-وسایل-خانه'>استعلام وسایل خانه  / استعلام وسایل خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909636/استعلام-تامین-و-تهیه-غذای-روزانه'>استعلام تامین و تهیه غذای روزانه  / استعلام تامین و تهیه غذای روزانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909620/استعلام-تهیه-لوازم-یدکی-خودروهای-استانداری-هرمزگان'>استعلام تهیه لوازم یدکی خودروهای استانداری هرمزگان  / استعلام ,استعلام تهیه لوازم یدکی خودروهای استانداری هرمزگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909640/استعلام-تعمیر-خودروهای-استانداری'>استعلام تعمیر خودروهای استانداری  / استعلام تعمیر خودروهای استانداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909603/استعلام-صندلی-گردان'>استعلام صندلی گردان  / استعلام ,استعلام صندلی گردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909634/استعلام-Logitech-Grop-P-N-960-001057'>استعلام  Logitech Grop P/N 960-001057 / استعلام  Logitech Grop P/N 960-001057</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909648/استعلام-یک-عدد-باتری'>استعلام یک عدد باتری  / استعلام یک عدد باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909622/استعلام-دستگاه-خردکن-کاغذ-مدل-MM-860C'>استعلام دستگاه خردکن کاغذ مدل MM-860C / استعلام دستگاه خردکن کاغذ مدل MM-860C</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909633/استعلام-دیزل-ژنراتور-KVA-400'>استعلام دیزل ژنراتور KVA 400  / استعلام, استعلام دیزل ژنراتور KVA 400 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909604/استعلام-اجرای-تاسیسات-دبیرستان'>استعلام اجرای تاسیسات دبیرستان / استعلام, استعلام اجرای تاسیسات دبیرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909625/استعلام-دکوراتیو-و-تجهیز-خانه-فرهنگ-زیاران'>استعلام دکوراتیو و تجهیز خانه فرهنگ زیاران  / استعلام , دکوراتیو و تجهیز خانه فرهنگ زیاران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909023/همایش-آشنایی-با-چگونگی-اداره-امور-ایمنی-و-بهداشت-معادن-در-کشورهای-پیشرفته-معدنی'>همایش آشنایی با چگونگی اداره امور ایمنی و بهداشت معادن در کشورهای پیشرفته معدنی / همایش  آشنایی با چگونگی اداره امور ایمنی و بهداشت معادن در کشورهای پیشرفته معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909609/استعلام-پودر-لباسشویی-دستی-جعبه-مقوایی-0-5-KG-آ-ب-ث'>استعلام پودر لباسشویی دستی جعبه مقوایی 0/5 KG  آ ب ث  / استعلام ,استعلام پودر لباسشویی دستی جعبه مقوایی 0/5 KG  آ ب ث </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909659/استعلام-کانکس-2-5-4-پیش-ساخته'>استعلام کانکس 2.5*4 پیش ساخته / استعلام ,استعلام کانکس 2.5*4 پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909645/استعلام-ورق-آهن-6-میلی-فولاد-مبارکه'>استعلام ورق آهن 6 میلی فولاد مبارکه / استعلام , استعلام ورق آهن 6 میلی فولاد مبارکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909624/استعلام-خرید-کالا'>استعلام خرید کالا  / استعلام، استعلام خرید کالا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909655/تجدید-اول-مناقصه-خرید-لیبل-بروشور-برچسب-یونولیت-و-برچسب-کارتن-فرآورد-های-بیولوژیک'>تجدید اول مناقصه خرید لیبل، بروشور، برچسب یونولیت و برچسب کارتن فرآورد های بیولوژیک / مناقصه عمومی،تجدید اول مناقصه خرید لیبل، بروشور، برچسب یونولیت و برچسب کارتن فرآورد های بیولوژیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909660/مناقصه-خرید-گارد-ریل-دو-موج-با-پایه-و-متعلقات-مربوطه'>مناقصه خرید گارد ریل دو موج با پایه و متعلقات مربوطه / مناقصه عمومی، مناقصه خرید گارد ریل دو موج با پایه و متعلقات مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909635/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-محور-حاجی-آباد'>مناقصه زیرسازی و آسفالت محور حاجی آباد  / مناقصه عمومی، مناقصه زیرسازی و آسفالت محور حاجی آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909649/مناقصه-تکمیل-زیرسازی-و-آسفالت-محور-واران'>مناقصه تکمیل زیرسازی و آسفالت محور واران  / مناقصه تکمیل زیرسازی و آسفالت محور واران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909654/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-و-ابنیه-فنی-محور-فرج-آباد'>مناقصه زیرسازی و آسفالت و ابنیه فنی محور فرج آباد  / مناقصه زیرسازی و آسفالت و ابنیه فنی محور فرج آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909114/مزایده-یک-قطعه-ملک-بخش-ده-171متر-و-چهل-سانتی-متر'>مزایده یک قطعه ملک بخش ده 171متر و چهل سانتی متر / مزایده ,مزایده یک قطعه ملک بخش ده 171متر و چهل سانتی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908858/مناقصه-انجام-عملیات-جاروکشی-و-نظافت-سطح-شهر-(محله-های-پنجگانه)--'>مناقصه انجام عملیات جاروکشی و نظافت سطح شهر (محله های پنجگانه)... / آگهی مناقصه, مناقصه انجام عملیات جاروکشی و نظافت سطح شهر (محله های پنجگانه)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909110/مزایده-سه-دانگ-از-پلاک-390-مساحت-130-70متر'>مزایده سه دانگ از پلاک 390 مساحت 130.70متر  / مزایده ,مزایده سه دانگ از پلاک 390 مساحت 130.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908963/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستاهای-سلکان---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای سلکان .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای سلکان ..... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908962/مناقصه-کلیه-امور-رختشوی-خانه-بیمارستان-آموزشی-و-درمانی-روانپزشکی--نوبت-دوم'>مناقصه کلیه امور رختشوی خانه بیمارستان آموزشی و درمانی روانپزشکی - نوبت دوم  / مناقصه کلیه امور رختشوی خانه بیمارستان آموزشی و درمانی روانپزشکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909034/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکی-و-یک-لایه-شن-ریزی--'>مناقصه اجرای عملیات خاکی و یک لایه شن ریزی ... / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات خاکی و یک لایه شن ریزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909044/مناقصه-اجرای-سیستم-گرمایش-بخش-اداری-و--'>مناقصه اجرای سیستم گرمایش بخش اداری و. .. / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سیستم گرمایش بخش اداری و. ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909052/تجدید-مزایده-اجاره-یک-باب-غرفه-حمل-و-نقلی--'>تجدید مزایده اجاره یک باب غرفه حمل و نقلی ... / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره یک باب غرفه حمل و نقلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908977/مناقصه-تهیه-و-پخش-آسفالت-ماشینی-در-منطقه-یک----نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و پخش آسفالت ماشینی در منطقه یک ....- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تهیه و پخش آسفالت ماشینی در منطقه یک ....- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908868/مزایده-عمومی-واگذاری-(اجاره)-کلیه-امور-ترمینال-مسافربری--نوبت-دوم'>مزایده عمومی واگذاری (اجاره) کلیه امور ترمینال مسافربری  - نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده عمومی واگذاری (اجاره) کلیه امور ترمینال مسافربری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908953/مناقصه-موزائیک-نمودن-حیاط-منازل-سازمانی--نوبت-دوم'>مناقصه موزائیک نمودن حیاط منازل سازمانی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه موزائیک نمودن حیاط منازل سازمانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908971/تجدید-مناقصه-خرید-و-توزیع-غذای-دانشجویان'>تجدید مناقصه خرید و توزیع غذای دانشجویان / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید و توزیع غذای دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908994/فراخوان-مناقصه-بهره-برداری--نگهداری-و-وصول-درآمد-سد--'>فراخوان مناقصه بهره برداری ، نگهداری و وصول درآمد سد.... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه بهره برداری ، نگهداری و وصول درآمد سد....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909028/ارزیابی-کیفی-گرمکن-القائی-چرخ-دنده-و-بوشن--تجدید'> ارزیابی کیفی گرمکن القائی چرخ دنده و بوشن... تجدید / آگهی ارزیابی کیفی تجدید , ارزیابی کیفی گرمکن القائی چرخ دنده و بوشن... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909036/اصلاحیه-مناقصه-تولید--فروش-و-تحویل-(-شامل-بارگیری--حمل-و-تخلیه---'>اصلاحیه مناقصه تولید , فروش و تحویل ( شامل بارگیری , حمل و تخلیه  ... / اصلاحیه مناقصه, مناقصه تولید , فروش و تحویل ( شامل بارگیری , حمل و تخلیه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908883/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-کانال-دفع-آبهای-سطحی-در-شرق-دزفول-(-کوی-نگارستان-)'>تجدید مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری کانال دفع آبهای سطحی در شرق دزفول ( کوی نگارستان )  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری کانال دفع آبهای سطحی در شرق دزفول ( کوی نگارستان ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909000/مناقصه-گازرسانی-به-صنایع-و-مجتمع-مسکونی-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به صنایع و مجتمع مسکونی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه گازرسانی به صنایع و مجتمع مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909011/مناقصه-استفاده-از-خدمات-بخش-خصوصی-در-سرویسهای-صنعتی--تجدید'>مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی... تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909059/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-احداثی-در-زمین-56-25متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین 56.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین 56.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909049/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-146-40متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 146.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 146.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908979/تجدید-مناقصه-تنظیف-و-رفت-و-روب-معابر-و--'>تجدید مناقصه تنظیف و رفت و روب معابر و ... / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تنظیف و رفت و روب معابر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909124/مناقصه-دیزل-ژنراتور-50HZ-و-380v-با-قدرت-500KVA--'>مناقصه دیزل ژنراتور 50HZ و 380v با قدرت 500KVA ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه دیزل ژنراتور 50HZ و 380v با قدرت 500KVA ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908954/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-فاضلاب-شهرک-صنعتی-شماره-2-ارومیه--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب شهرک صنعتی شماره 2 ارومیه   نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب شهرک صنعتی شماره 2 ارومیه   نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908840/مزایده-اتومبیل-سواری-پژو-405-جی-ال-ایکس-آی'>مزایده اتومبیل سواری پژو 405 جی ال ایکس آی / مزایده اتومبیل سواری پژو 405 جی ال ایکس آی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909150/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-واقع-در-وبلانشهر'>مزایده فروش دو قطعه زمین واقع در وبلانشهر  / مزایده ,مزایده فروش دو قطعه زمین واقع در وبلانشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909025/مناقصه-تعیین-پیمانکار-جهت-حفاری--خاکبرداری'>مناقصه تعیین پیمانکار جهت حفاری ، خاکبرداری / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه تعیین پیمانکار جهت حفاری ، خاکبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908947/فراخوان-ماسه-های-سند-فیلتر-نوبت-دوم'>فراخوان  ماسه های سند فیلتر  نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان  ماسه های سند فیلتر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908981/فراخوان-خدمات-نگهبانی-از-اماکن'>فراخوان خدمات نگهبانی از اماکن / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خدمات نگهبانی از اماکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908948/مناقصه-احداث-حوضچه-تفکیک-لوله-کشی-محل-های-تخلیه-مخازن-و---نوبت-دوم'>مناقصه احداث حوضچه تفکیک، لوله کشی محل های تخلیه مخازن و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث حوضچه تفکیک، لوله کشی محل های تخلیه مخازن و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908942/مناقصه-راهبری-و-کاربری-خودروهای-استیجاری--نوبت-دوم'>مناقصه راهبری و کاربری خودروهای استیجاری - نوبت دوم / آگهی  مناقصه عمومی, مناقصه راهبری و کاربری خودروهای استیجاری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909069/مزایده-فروش-زمین-تجاری-مساحت-عرصه-3065متر'>مزایده فروش زمین تجاری مساحت عرصه 3065متر  / مزایده,مزایده فروش زمین تجاری مساحت عرصه 3065متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909045/فراخوان-خرید-جو-علوفه-ای'>فراخوان خرید جو علوفه ای / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خرید جو علوفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909066/فراخوان-احداث-خط-انتقال-پمپاژ-تصفیه-خانه-فاضلاب'>فراخوان احداث خط انتقال پمپاژ تصفیه خانه فاضلاب / فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان  احداث خط انتقال پمپاژ تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909075/مزایده-اجاره-8-واحد-از-واحدهای-اداری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره 8 واحد از واحدهای اداری نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره 8 واحد از واحدهای اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908847/مزایده-توقیف-تعداد-دو-قالب-تزریق-فولادی'>مزایده توقیف تعداد دو قالب تزریق فولادی / مزایده توقیف تعداد دو قالب تزریق فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908934/انجام-عملیات-راهداری-شهرستانهای---نوبت-دوم'>انجام عملیات راهداری شهرستانهای ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام عملیات راهداری شهرستانهای ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908935/مناقصه-عملیات-دیوارکشی-جدول-گذاری-و-بلوک-فرش-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات دیوارکشی، جدول گذاری و بلوک فرش  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات دیوارکشی، جدول گذاری و بلوک فرش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908940/مناقصه-اجرای-عملیات-پخش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات پخش آسفالت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات پخش آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909116/مناقصه-انجام-امور-راهداری-در-محورهای-حوزه-شهرستان-همدان'>مناقصه انجام امور راهداری در محورهای حوزه شهرستان همدان  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام امور راهداری در محورهای حوزه شهرستان همدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909126/مناقصه-خرید-تجهیزات-جهت-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-ها'>مناقصه خرید تجهیزات جهت نصب و راه اندازی دوربین ها / آگهی مناقصه,مناقصه خرید تجهیزات جهت نصب و راه اندازی دوربین ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908944/مزایده-فروش-کف-فرش-سیمانی'>مزایده فروش کف فرش سیمانی / آگهی مزایده , مزایده فروش کف فرش سیمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909063/مزایده-سهام'>مزایده سهام  / مزایده, مزایده سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908970/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-یکصد-و-پنجاه-و-سه-متر-و-شصت-دسیمتر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت یکصد و پنجاه و سه متر و شصت دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت یکصد و پنجاه و سه متر و شصت دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908927/ارزیابی-کیفی-تثبیت-ماسه-های-روان-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تثبیت ماسه های روان نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی تثبیت ماسه های روان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908966/مزایده-ششدانگ-عرصه-زمین-طلق-مساحت-سه-هزار-و-دویست-و-بیست-و-دو-متر'>مزایده ششدانگ عرصه زمین طلق مساحت سه هزار و دویست و بیست و دو متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه زمین طلق مساحت سه هزار و دویست و بیست و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908837/مزایده-دو-لنگه-درب-2-1'>مزایده دو لنگه درب 2*1 / مزایده دو لنگه درب 2*1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909057/تجدید-مناقصه-عملیات-جدول-گذاری-و-زیرسازی-تعدادی-از-معابر-روستا'>تجدید مناقصه عملیات جدول گذاری و زیرسازی تعدادی از معابر روستا  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات جدول گذاری و زیرسازی تعدادی از معابر روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908972/مزایده-ملک-یک-قواره-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ملک یک قواره زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ملک یک قواره زمین مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908959/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-نیروگاه-سیکل-ترکیبی'>مناقصه خرید قطعات یدکی نیروگاه سیکل ترکیبی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید قطعات یدکی نیروگاه سیکل ترکیبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908967/فراخوان-حمل-و-نقل-بار-در-سطح-شهر'>فراخوان حمل و نقل بار در سطح شهر  / آگهی فراخوان , فراخوان حمل و نقل بار در سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908933/مزایده-فروش-انواع-ایزوگام-دو-لایه-فویل-دار-نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع ایزوگام دو لایه فویل دار نوبت دوم  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش انواع ایزوگام دو لایه فویل دار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908973/مزایده-ملک-مساحت-تقریبی-سه-هکتار'>مزایده ملک مساحت تقریبی سه هکتار  / مزایده,مزایده ملک مساحت تقریبی سه هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908939/مزایده-فروش-تعداد-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش تعداد یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908937/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پراید-صندوق-دار-مدل-86'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید صندوق دار مدل 86  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید صندوق دار مدل 86 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909097/مزایده-فروش-تعدادی-پلاک-تجاری'>مزایده  فروش تعدادی پلاک تجاری  / مزایده,مزایده  فروش تعدادی پلاک تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908920/مناقصه-عمومی-خدمات-آزمایش-تولید-چاه-های-میدان-مشترک--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خدمات آزمایش تولید چاه های میدان مشترک   نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خدمات آزمایش تولید چاه های میدان مشترک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908802/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-350مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 350مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 350مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908922/مزایده-فروش-خط-لوله-8-اینچ-نوبت-دوم'>مزایده فروش خط لوله 8 اینچ  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش خط لوله 8 اینچ  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908925/مناقصه-P-F-WEB-WILSON-ROTARY-TONG-TYPE(H)-AAX-نوبت-دوم'>مناقصه  P/F WEB WILSON ROTARY TONG TYPE(H) AAX نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه  P/F CAMERON B.O.P TYPE(UP/F WEB WILSON ROTARY TONG TYPE(H) AAX نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908928/آگهی-فراخوان-ارزیابی-کیفی-عملیات-تکمیلی-احداث-قطعه-اول-آزادراه-زنجان-تجدید'>آگهی فراخوان ارزیابی کیفی  عملیات تکمیلی احداث قطعه اول آزادراه زنجان تجدید / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی،آگهی فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تکمیلی احداث قطعه اول آزادراه زنجان تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908957/مناقصه-تامین-نصب--راه-اندازی-و-آموزش-GAS-CHROMATOGRAPH-نوبت-دوم'>مناقصه تامین، نصب ، راه اندازی و آموزش GAS CHROMATOGRAPH- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه تامین، نصب ، راه اندازی و آموزش GAS CHROMATOGRAPH- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908950/مناقصه-خرید-و-نصب-تجهیزات-و-قطعات-جهت-تعمیرات-اساسی-سیستم-کنترل-ترافیک-دریایی'>مناقصه خرید و نصب تجهیزات و قطعات جهت تعمیرات اساسی سیستم کنترل ترافیک دریایی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و نصب تجهیزات و قطعات جهت تعمیرات اساسی سیستم کنترل ترافیک دریایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908976/مناقصه-خرید-حمل-تحویل-و-نصب-14-عدد-پایه-چراغ-های-دریایی--'>مناقصه  خرید، حمل، تحویل و نصب 14 عدد پایه چراغ های دریایی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید، حمل، تحویل و نصب 14 عدد پایه چراغ های دریایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908980/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-اعیان-109-01متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت اعیان 109.01متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت اعیان 109.01متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908798/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-چهارصد-و-بیست-و-هفت-متر'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت چهارصد و بیست و هفت متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت چهارصد و بیست و هفت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908965/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-دویست-مترمربع'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی دویست مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی دویست مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909027/مزایده-یک-دستگاه-کامیونت-ایسوز-به-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه کامیونت ایسوز به رنگ سفید  / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیونت ایسوز به رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908964/مزایده-سند-مالکیت-هشت-نهم-عرصه-به-انضمام-ششدانگ-ساختمان'>مزایده سند مالکیت هشت نهم عرصه به انضمام ششدانگ ساختمان  / مزایده,مزایده سند مالکیت هشت نهم عرصه به انضمام ششدانگ ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908990/مزایده-سرمایه-گذاری-جهت-احداث-رستوران'>مزایده  سرمایه گذاری جهت احداث رستوران / مزایده,مزایده  سرمایه گذاری جهت احداث رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908941/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه-و-طبخ-غذای-گرم-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ غذای گرم نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ غذای گرم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908961/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-23مترمربع'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 23مترمربع  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 23مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908932/مزایده-مقدار-216-مترمربع-سرامیک'>مزایده مقدار 216 مترمربع سرامیک / آگهی مزایده, مزایده مقدار 216 مترمربع سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908984/مزایده-عمومی-اجاره-تعدادی-از-مغازه-ها'>مزایده عمومی اجاره تعدادی از مغازه ها  / مزایده عمومی اجاره تعدادی از مغازه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908958/مزایده-اپارتمان-سه-خوابه-قدمت-ساخت-14-سال'>مزایده اپارتمان سه خوابه قدمت ساخت 14 سال / مزایده,مزایده اپارتمان سه خوابه قدمت ساخت 14 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908789/مزایده-ملک-واحد-تجاری-به-مساحت-17-64مترمربع'>مزایده ملک واحد تجاری به مساحت 17.64مترمربع / مزایده,مزایده ملک واحد تجاری به مساحت 17.64مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908897/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-مراکز-انقلاب--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز انقلاب - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز انقلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908943/مزایده-ملک-سه-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-دو-طبقه'>مزایده ملک سه دانگ مشاع از منزل مسکونی دو طبقه / مزایده,مزایده ملک سه دانگ مشاع از منزل مسکونی دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908899/مناقصه-توسعه-و-طراحی-و-اجرای-اتاق-سرور-پالایشگاه--نوبت-دوم'>مناقصه توسعه و طراحی و اجرای اتاق سرور پالایشگاه  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه توسعه و طراحی و اجرای اتاق سرور پالایشگاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908884/مزایده-فروش-املاک-با-کاربری-تجاری--کارگاهی--مسکونی--صنعتی-نوبت-دوم'>مزایده  فروش املاک با کاربری تجاری ، کارگاهی ، مسکونی ، صنعتی نوبت دوم  / مزایده,مزایده  فروش املاک با کاربری تجاری ، کارگاهی ، مسکونی ، صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908910/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / آگهی مزایده, مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908946/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-206مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 206مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 206مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908949/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-49-و-91-فرعی-بخش-سه-تهران'>مزایده پلاک ثبتی شماره 49 و 91 فرعی بخش سه تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 49 و 91 فرعی بخش سه تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909047/مزایده-264-توب-روسری-با-مارک-اترواز-جنس-مودال'>مزایده 264 توب روسری با مارک اترواز جنس مودال / آگهی مزایده، مزایده 264 توب روسری با مارک اترواز جنس مودال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908792/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-228-23متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 228.23متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 228.23متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909009/مناقصه-روغن-و-گریس'>مناقصه روغن و گریس  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه روغن و گریس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909021/مناقصه-اجرای-نهر-سرپوشیده-سطح-شهر'>مناقصه اجرای نهر سرپوشیده سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای نهر سرپوشیده سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908956/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-197-3متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 197.3متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 197.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908945/مناقصه-خرید-مواد-اولیه-و-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذا-نوبت-دوم'>مناقصه خرید مواد اولیه و خدمات طبخ و توزیع غذا نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید مواد اولیه و خدمات طبخ و توزیع غذا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908951/مزایده-مغازه-تجاری-بخش-سه-سنندج-نوبت-اول'>مزایده مغازه تجاری بخش سه سنندج نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه تجاری بخش سه سنندج نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908975/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-76-79متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 76.79متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 76.79متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908978/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-312مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 312مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 312مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909147/مزایده-نسبت-به-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-یک-باب-مغازه-تجاری--'>مزایده نسبت به واگذاری امتیاز بهره برداری از یک باب مغازه تجاری ... / آگهی مزایده , مزایده نسبت به واگذاری امتیاز بهره برداری از یک باب مغازه تجاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908974/مناقصه-رادیو-باند-5-8-بتعداد-20-لینک----نوبت-دوم'>مناقصه رادیو باند 5/8 بتعداد 20 لینک ....- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه رادیو باند 5/8 بتعداد 20 لینک ....- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909067/مناقصه-تامین-تجهیزات-کلاسی-آموزشی-و-کمک-آموزشی'>مناقصه تامین تجهیزات کلاسی- آموزشی و کمک آموزشی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین تجهیزات کلاسی- آموزشی و کمک آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908793/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-مساحت-صد-و-سه-متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت صد و سه متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت صد و سه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909041/مزایده-واگذاری-پنجشنبه-بازار-اهرم-نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری پنجشنبه بازار اهرم- نوبت دوم  / مزایده ,مزایده  واگذاری پنجشنبه بازار اهرم- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909042/فراخوان-مناقصه-ساخت-و-نصب-80-عدد-سایه-بان-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ساخت و نصب 80 عدد سایه بان نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ساخت و نصب 80 عدد سایه بان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909095/مزایده-فروش-واحد-تجاری-شماره-سی-و-یک-22-68متر'>مزایده فروش واحد تجاری شماره سی و یک 22.68متر  / مزایده ,مزایده فروش واحد تجاری شماره سی و یک 22.68متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909056/مناقصه-کمپکال-واش'>مناقصه کمپکال واش  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه کمپکال واش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909037/مناقصه-خرید-8-د-ستگاه-پمپ-شناور-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 8 د ستگاه پمپ شناور -مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید 8 د ستگاه پمپ شناور - مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909040/مناقصه-اجاره-سه-دستگاه-تانکر-تخلیه-آب--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه اجاره سه دستگاه تانکر تخلیه آب - مرحله دوم نوبت دوم /  مناقصه عمومی , مناقصه اجاره سه دستگاه تانکر تخلیه آب - مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909098/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت دویست متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909084/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-وانت-پیکان-دوگانه-سوز'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت پیکان دوگانه سوز  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت پیکان دوگانه سوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909074/مزایده-فروش-چهار-دستگاه-کامپیوتر-نوبت-دوم'>مزایده فروش چهار دستگاه کامپیوتر نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش چهار دستگاه کامپیوتر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909089/مزایده-ششدانگ-زمین-زراعی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین زراعی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین زراعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909436/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-گردبافی-و--'>مزایده یک دستگاه ماشین گردبافی و ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه ماشین گردبافی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909092/مزایده-سهم-الارث-به-مساحت-شش-هزار-متر-کاربری-کشاورزی'>مزایده سهم الارث به مساحت شش هزار متر کاربری کشاورزی / مزایده ,مزایده سهم الارث به مساحت شش هزار متر کاربری کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909038/مناقصه-تهیه-و-تجهیزات-و-اجرای-رینگ-شبکه-20-کیلوولت-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و تجهیزات و اجرای رینگ شبکه 20 کیلوولت  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و تجهیزات و اجرای رینگ شبکه 20 کیلوولت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909078/فراخوان-مناقصه-تامین-خدمات-بهره-برداری-منطقه-1-کرج'>فراخوان مناقصه تامین خدمات بهره برداری منطقه 1 کرج  / مناقصه عمومی ، مناقصه تامین خدمات بهره برداری منطقه 1 کرج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909094/مزایده-یک-تخته-فرش-زرع-و-نیم-ابریشم'>مزایده  یک تخته فرش زرع و نیم ابریشم  / آگهی مزایده ، مزایده  یک تخته فرش زرع و نیم ابریشم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909090/مزایده--دستگاه-پرس-قیچی--دستگاه-نورد--لوله-ضایعاتی'>مزایده   دستگاه پرس قیچی ، دستگاه نورد ، لوله ضایعاتی  / آگهی مزایده ، مزایده  دستگاه پرس قیچی ، دستگاه نورد ، لوله ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909087/مزایده-یکدستگاه-تراکتور-به-رنگ-زرد'>مزایده  یکدستگاه تراکتور به رنگ زرد  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده  یکدستگاه تراکتور به رنگ زرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909060/مناقصه-ترمیم-کلیه-حوادث-انشعابات--خطوط-انتقال-و-تعمیر-و-نگهداری'>مناقصه ترمیم کلیه حوادث انشعابات ، خطوط انتقال و تعمیر و نگهداری  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم کلیه حوادث انشعابات ، خطوط انتقال و تعمیر و نگهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909046/مناقصه-تهیه-تجهیزات-و-اجرای-رینگ-شبکه-20-کیلوولت-بلوار-ورودی-شهرک'>مناقصه تهیه تجهیزات و اجرای رینگ شبکه 20 کیلوولت بلوار ورودی شهرک / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تهیه تجهیزات و اجرای رینگ شبکه 20 کیلوولت بلوار ورودی شهرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908786/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-134-69متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 134.69متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 134.69متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909051/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1016-فرعی-284-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1016 فرعی 284.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1016 فرعی 284.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909039/فراخوان-قطعات-کمپرسور-هوا-نوبت-دوم'>فراخوان قطعات کمپرسور هوا نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان قطعات کمپرسور هوا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909105/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-یکباب-خانه-سرا-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه سرا نوبت اول / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه سرا نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909102/مزایده-ملک-پلاک-ده-فرعی-بخش-یک-ثبت-ساری'>مزایده ملک پلاک ده فرعی بخش یک ثبت ساری / مزایده ,مزایده ملک پلاک ده فرعی بخش یک ثبت ساری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909081/مزایده-فروش-اراضی-مزروعی'>مزایده فروش اراضی مزروعی / مزایده ,مزایده فروش اراضی مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909086/مزایده-ششدانگ-باغ-مثمر-و-زمین-دیم'>مزایده ششدانگ باغ مثمر و زمین دیم  / مزایده ,مزایده ششدانگ باغ مثمر و زمین دیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909031/مناقصه-انجام-عملیات-راهداری-شهرستانهای-کیار-و-اردل-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات راهداری شهرستانهای کیار و اردل  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات راهداری شهرستانهای کیار و اردل  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909032/مزایده-واگذاری-پروژه-های-نیمه-تمام-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری پروژه های نیمه تمام نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده واگذاری پروژه های نیمه تمام نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908785/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-207مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 207مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 207مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909070/فراخوان-عملیات-تکمیی-کارهای-باقیمانده-سد-مخزنی-زیویه-کامیاران'>فراخوان عملیات تکمیی کارهای باقیمانده سد مخزنی زیویه کامیاران / فراخوان , فراخوان عملیات تکمیی کارهای باقیمانده سد مخزنی زیویه کامیاران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909054/مناقصه-تامین-تجهیزات-سخت-افزار-و-شبکه-سازمان'>مناقصه تامین تجهیزات سخت افزار و شبکه سازمان  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین تجهیزات سخت افزار و شبکه سازمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909043/مزایده-ملک'>مزایده ملک / مزایده,مزایده ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909117/مزایده-فروش-آپارتمان-های-تحت-مالکیت-شهردای-رامسر-نوبت-دوم'>مزایده فروش آپارتمان های تحت مالکیت شهردای رامسر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان های تحت مالکیت شهردای رامسر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908851/مزایده-فروش-سه-دستگاه-کانکس'>مزایده فروش سه دستگاه کانکس / مزایده فروش سه دستگاه کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909019/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-و-تکمیل-کادر-خدمات-عمرانی-و-اداری-96-5-18'>مناقصه تامین نیروی انسانی و تکمیل کادر خدمات عمرانی و اداری 96.5.18 / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی و تکمیل کادر خدمات عمرانی و اداری - نوبت اول 96.5.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909122/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت-50متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909005/مناقصه-تکمیل-احداث-ساختمان-تجاری-محله-7'>مناقصه تکمیل احداث ساختمان تجاری محله 7  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل احداث ساختمان تجاری محله 7 -مرحله اول - نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909064/مزایده-فروش-املاک-مسکونی-با-قابلیت-اخذ-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مسکونی با قابلیت اخذ تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک مسکونی با قابلیت اخذ تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909029/جشنواره-بین-المللی-فیلم-و-عکس-مسیر-عشق'>جشنواره بین المللی فیلم و عکس مسیر عشق / جشنواره بین المللی فیلم و عکس مسیر عشق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909008/مناقصه-تبدیل-وکیوم-باتوم-به-آسفالت'>مناقصه تبدیل وکیوم باتوم به آسفالت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تبدیل وکیوم باتوم به آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909062/مزایده-بلوک-ثبتی-30347-فرعی-بخش-دو-تهران'>مزایده بلوک ثبتی 30347 فرعی بخش دو تهران  / مزایده,مزایده بلوک ثبتی 30347 فرعی بخش دو تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909017/مزایده-خودروی-سواری-206-مدل-1381'>مزایده خودروی سواری 206 مدل 1381  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خودروی سواری 206 مدل 1381 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909035/مناقصه-گازرسانی-به-25-واحد-تولیدی-مرغداری-بخش-گناوه-و-دیلم'>مناقصه گازرسانی به 25 واحد تولیدی مرغداری بخش گناوه و دیلم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه گازرسانی به 25 واحد تولیدی مرغداری بخش گناوه و دیلم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908844/مناقصه-خدمات-مشترکین-متقاضیان-نگهداشت-سیستم-و---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مشترکین، متقاضیان، نگهداشت سیستم و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه خدمات مشترکین، متقاضیان، نگهداشت سیستم و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908998/مناقصه-خرید-سرورهای-زیرساخت'>مناقصه خرید سرورهای زیرساخت  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی, مناقصه خرید سرورهای زیرساخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909012/فراخوان-بهسازی-محور-قیر-جهرم-و--'>فراخوان بهسازی محور قیر- جهرم و ...  / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, فراخوان بهسازی محور قیر- جهرم و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909030/فراخوان-مناقصه-تامین-مگنست-معمولی'>فراخوان مناقصه تامین مگنست معمولی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تامین مگنست معمولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909111/مزایده-یک-قطعه-زمینی-به-مساحت-217-مترمربع-کلاسه-950315'>مزایده  یک قطعه زمینی به مساحت 217 مترمربع کلاسه 950315  / مزایده ,مزایده  یک قطعه زمینی به مساحت 217 مترمربع کلاسه 950315 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909104/مزایده-یک-قطعه-زمینی-به-مساحت-126-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمینی به مساحت 126 مترمربع  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمینی به مساحت 126 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909118/مزایده-منزل-مسکونی-کلاسه-954467'>مزایده  منزل مسکونی کلاسه 954467  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی کلاسه 954467 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909048/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-420مترمربع-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 420مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 420مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908988/مناقصه-عمومی-اجرای-پروژه-های-نظارت-کارگاهی--آبرسانی-سیار-و-برق-رسانی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای پروژه های نظارت کارگاهی - آبرسانی سیار و برق رسانی نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عمومی اجرای پروژه های نظارت کارگاهی - آبرسانی سیار و برق رسانی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908831/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-پرورش-و-مراقبت-از-فضای-سبز--تجدید-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام خدمات نگهداری، پرورش و مراقبت از فضای سبز - تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,مناقصه انجام خدمات نگهداری، پرورش و مراقبت از فضای سبز - تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909055/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-197-87متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 197.87متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 197.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909003/مزایده-فروش-کولر-اسپیلت-18-هزار-و--مرحله-دوم'>مزایده فروش کولر اسپیلت 18 هزار و ...مرحله دوم  / مزایده , مزایده فروش کولر اسپیلت 18 هزار و ... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909145/مزایده-ملک-بصورت-زمین-مساحت-343-45متر'>مزایده ملک بصورت زمین مساحت 343.45متر  / مزایده ,مزایده ملک بصورت زمین مساحت 343.45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909015/مزایده-فروش-کمپرسور-و-کندانسور-و--'>مزایده فروش کمپرسور و کندانسور و ... / مزایده , مزایده فروش کمپرسور و کندانسور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908996/مزایده-فروش-اتومبیل-سواری-شخصی-سیستم-و-تیپ-پژو'>مزایده فروش اتومبیل سواری شخصی سیستم و تیپ پژو  / مزایده , مزایده فروش اتومبیل سواری شخصی سیستم و تیپ پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908987/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-بخش-دو-تبریز-اموال-مشاعی'>مزایده ملک پلاک ثبتی بخش دو تبریز اموال مشاعی / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی بخش دو تبریز اموال مشاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908986/مزایده-ششدانگ-یکباب-حیاط-بخش-4-تبریز'>مزایده ششدانگ یکباب حیاط بخش 4 تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب حیاط بخش 4 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908865/مناقصه-تکمیل-نازک-کاری-ساختمان-مرکز-اقامتی-آسایشگاه'>مناقصه تکمیل نازک کاری ساختمان مرکز اقامتی آسایشگاه  / مناقصه , مناقصه تکمیل نازک کاری ساختمان مرکز اقامتی آسایشگاه  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909082/مزایده-خودروی-سواری-پژو-206'>مزایده خودروی سواری پژو 206  / مزایده,مزایده خودروی سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909068/مزایده-تراکتور-مسی-فرگوسن---'>مزایده تراکتور مسی فرگوسن .... / مزایده, مزایده تراکتور مسی فرگوسن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908989/مزایده-دو-قطعه-عرصه-مسکونی-شماره-شش-و-هفت'>مزایده دو قطعه عرصه مسکونی شماره شش و هفت / مزایده,مزایده دو قطعه عرصه مسکونی شماره شش و هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908992/مزایده-دو-قطعه-عرصه-و-اعیان-مساحت-263-50-و66-40متر'>مزایده دو قطعه عرصه و اعیان مساحت 263.50 و66.40متر / مزایده,مزایده دو قطعه عرصه و اعیان مساحت 263.50 و66.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909072/مزایده-یک-دستگاه-ردیفکار-گندم'>مزایده یک دستگاه ردیفکار گندم  / مزایده, مزایده یک دستگاه ردیفکار گندم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909079/مزایده-یکدستگاه-اتومبیل-پژو-405'>مزایده یکدستگاه اتومبیل پژو 405  / مزایده,مزایده یکدستگاه اتومبیل پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908993/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-150متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 150متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 150متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909016/مزایده-ششدانگ-5-قطعه-زمین-حوزه-ثبتی-کرج-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ 5 قطعه زمین حوزه ثبتی کرج نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ 5 قطعه زمین حوزه ثبتی کرج نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909014/مزایده-ساختمان-بخش-یک-ثبتی-شاهرود-غیرمنقول'>مزایده ساختمان بخش یک ثبتی شاهرود غیرمنقول / مزایده,مزایده ساختمان بخش یک ثبتی شاهرود غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909010/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-یک-قوچان'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش یک قوچان / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش یک قوچان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908827/مناقصه-P-F-CAMERON-B-O-P-TYPE(U)-نوبت-دوم'>مناقصه P/F CAMERON B.O.P TYPE(U) نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه P/F CAMERON B.O.P TYPE(U) نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909112/مزایده-گارد-محافظ-گوشی-تلفن-همراه--نوبت-دوم'>مزایده گارد محافظ گوشی تلفن همراه  - نوبت دوم  / مزایده , مزایده گارد محافظ گوشی تلفن همراه  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909013/مزایده-یکباب-مغازه-بخش-5-بجنورد'>مزایده یکباب مغازه بخش 5 بجنورد / مزایده,مزایده یکباب مغازه بخش 5 بجنورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909101/مزایده-کامیونت-هیوندا-کروس'>مزایده کامیونت هیوندا کروس  / مزایده,مزایده کامیونت هیوندا کروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909006/مزایده-قطعه-22-تفکیکی-مساحت-247متر'>مزایده قطعه 22 تفکیکی مساحت 247متر / مزایده,مزایده قطعه 22 تفکیکی مساحت 247متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909091/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پاژن'>مزایده یک دستگاه خودروی پاژن / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی پاژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909096/مزایده-یک-دستگاه-هد-شالی-کلزا--'>مزایده یک دستگاه هد شالی کلزا... / مزایده, مزایده یک دستگاه هد شالی کلزا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909007/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-عرصه-کاربری-زراعی-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه کاربری زراعی نوبت  اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه کاربری زراعی نوبت  اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909106/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری'>مزایده ششدانگ یک دستگاه اتومبیل سواری  / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه اتومبیل سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908997/مزایده-یکباب-ساختمان-یک-طبقه-عرصه-152متر'>مزایده یکباب ساختمان یک طبقه عرصه 152متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان یک طبقه عرصه 152متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909004/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908918/مناقصه-ساخت-حمل-و-نصب-اسکلت-فلزی-و-اجرای-سقف-و-دیوار-برشی'>مناقصه ساخت، حمل و نصب اسکلت فلزی و اجرای سقف و دیوار برشی / مناقصه ساخت، حمل و نصب اسکلت فلزی و اجرای سقف و دیوار برشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908999/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-611متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 611متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 611متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909001/مزایده-ششدانگ-مغازه-قدمت-کمتر-ازده-سال'>مزایده ششدانگ مغازه قدمت کمتر ازده سال / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه قدمت کمتر ازده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909002/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-مغازه-بخش-سه-اردبیل'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و مغازه بخش سه اردبیل  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و مغازه بخش سه اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909022/مزایده-ششدانگ-اعیانی-اپارتمان-108-90متر'>مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان 108.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان 108.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908995/مزایده-اپارتمان-به-مساحت-67-5متر'>مزایده اپارتمان به مساحت 67.5متر  / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 67.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909088/مزایده-یک-دستگاه-سواری-نیسان-سرانزا'>مزایده یک دستگاه سواری نیسان سرانزا  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری نیسان سرانزا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909119/مزایده-کامیون-پمپ-انتقال--نوبت-دوم'>مزایده کامیون پمپ انتقال - نوبت دوم / مزایده کامیون پمپ انتقال - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909018/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-203-07متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 203.07متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 203.07متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909020/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-ملک-200متر'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی مساحت ملک 200متر / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی مساحت ملک 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909024/مزایده-اپارتمان-مساحت-103-1متر'>مزایده اپارتمان مساحت 103.1متر  / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 103.1متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908926/مناقصه-عملیات-ساخت-اسکلت-بتنی-پروژه-درمانگاه'>مناقصه عملیات ساخت اسکلت بتنی پروژه درمانگاه  / مناقصه عملیات ساخت اسکلت بتنی پروژه درمانگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909026/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-سه-71-46متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 71.46متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 71.46متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908983/مزایده-زمین-مزروعی-مرحله-اول'>مزایده زمین مزروعی مرحله اول / مزایده,مزایده زمین مزروعی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908982/مزایده-ملک-کارگاه-صنعتی-عرصه-1960متر'>مزایده ملک کارگاه صنعتی عرصه 1960متر / مزایده,مزایده ملک کارگاه صنعتی عرصه 1960متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909080/تجدید-مناقصه-انجام-امور-خدماتی-ناحیه-دو'>تجدید مناقصه انجام امور خدماتی ناحیه دو  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه انجام امور خدماتی ناحیه دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909109/مناقصه-پروژه-نگهداری-و-نوسازی-جزئی-و-بازسازی-و----نوبت-دوم'>مناقصه پروژه نگهداری و نوسازی جزئی و بازسازی و ... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه پروژه نگهداری و نوسازی جزئی و بازسازی و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908929/مناقصه-عملیات-ساخت-اسکلت-بتنی-پروژه-حسینیه'>مناقصه عملیات ساخت اسکلت بتنی پروژه حسینیه / مناقصه عملیات ساخت اسکلت بتنی پروژه حسینیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908821/مناقصه-تراش-و-روکش-مکانیزه-در-سطح-محدوده-منطقه-و--'>مناقصه تراش و روکش مکانیزه در سطح محدوده منطقه و ... / آگهی مناقصه , مناقصه تراش و روکش مکانیزه در سطح محدوده منطقه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909177/مزایده-فروش-سه-دستگاه-آپارتمان-سازمانی'>مزایده فروش سه دستگاه آپارتمان سازمانی  / مزایده ,مزایده فروش سه دستگاه آپارتمان سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909123/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-به-تعداد-45-نفر'>مناقصه تامین نیروی انسانی به تعداد 45 نفر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی به تعداد 45 نفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909139/مزایده-فروش-خودرو-سواری-و-کامیون-کانکس-دار'>مزایده فروش خودرو سواری و کامیون کانکس دار  / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو سواری و کامیون کانکس دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909103/مزایده-فروش-5-دستگاه-کامیون'>مزایده فروش 5 دستگاه کامیون  / آگهی مزایده , مزایده فروش 5 دستگاه کامیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909125/مزایده-یک-باب-آپارتمان-طبقه-همکف'>مزایده  یک باب آپارتمان طبقه همکف  / مزایده ,مزایده یک باب آپارتمان طبقه همکف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909129/مزایده-یک-باب-آپارتمان-طبقه-فوقانی-به-مساحت-117-مترمربع'>مزایده  یک باب آپارتمان طبقه فوقانی به مساحت 117 مترمربع  / مزایده ,مزایده  یک باب آپارتمان طبقه فوقانی به مساحت 117 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909053/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تلویزیون-و--'>مزایده فروش یک دستگاه تلویزیون و ... / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه تلویزیون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909151/مزایده-ششدانگ-زمین-کشاورزی-مساحت-4000متر'>مزایده ششدانگ زمین کشاورزی مساحت 4000متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین کشاورزی مساحت 4000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908826/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-برش-لیزر-سه-بعدی-رباتیک'>مناقصه خرید یک دستگاه برش لیزر سه بعدی رباتیک  / مناقصه خرید یک دستگاه برش لیزر سه بعدی رباتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909148/مزایده-12-سهم-مشاع-از-دویست-و-چهل-سهم-و-ده-سهم-مشاع-از-240-سهم'>مزایده 12 سهم مشاع از دویست و چهل سهم و ده سهم مشاع از 240 سهم / مزایده ,مزایده 12 سهم مشاع از دویست و چهل سهم و ده سهم مشاع از 240 سهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909154/مزایده-دو-سهم-مشاع-از-18-سهم-عرصه-و-اعیان-عرصه-231-90متر'>مزایده دو سهم مشاع از 18 سهم عرصه و اعیان عرصه 231.90متر / مزایده ,مزایده دو سهم مشاع از 18 سهم عرصه و اعیان عرصه 231.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909158/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-58-23مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 58.23مترمربع  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 58.23مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909058/مزایده-فروش-خودروی-سواری-پژو-206'>مزایده فروش خودروی سواری پژو 206 / مزایده , مزایده فروش خودروی سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909050/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-بهره-برداری-از-فعالیتهای-آبرسانی-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام عملیات بهره برداری از فعالیتهای آبرسانی تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام عملیات بهره برداری از فعالیتهای آبرسانی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909146/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-72-68-مترمربع-کلاسه-950300-36'>مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 72/68 مترمربع کلاسه 950300/36  / مزایده ,مزایده  یک دستگاه آپارتمان به مساحت 72/68 مترمربع کلاسه 950300/36 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909077/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-اصلاح-شبکه--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات اصلاح شبکه ... / آگهی مناقصات عمومی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات اصلاح شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909085/مزایده-فروش-سرویس-مبل-راحتی-و--'>مزایده فروش سرویس مبل راحتی و ... / مزایده , مزایده فروش سرویس مبل راحتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909135/مزایده-ششدانگ-قطعه-مرتع-به-شماره-132-184-کلاسه-9200395'>مزایده ششدانگ قطعه مرتع به شماره 132/184 کلاسه 9200395  / مزایده ,مزایده  ششدانگ قطعه مرتع به شماره 132/184 کلاسه 9200395 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909131/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-259-5-مترمربع-کلاسه-9400085'>مزایده  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 259/5 مترمربع کلاسه 9400085  / مزایده ,مزایده   ششدانگ یکباب خانه به مساحت 259/5 مترمربع کلاسه 9400085 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909140/مزایده-ششدانگ-یک-باب-تاسیسات-تولیدی-پرورش-قارچ-کلاسه-9500568'>مزایده ششدانگ یک باب تاسیسات تولیدی پرورش قارچ کلاسه 9500568  / مزایده ,مزایده  ششدانگ یک باب تاسیسات تولیدی پرورش قارچ کلاسه 9500568 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909231/اصلاحیه-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز'>اصلاحیه مناقصه تامین نیروی انسانی جهت نگهداری و توسعه فضای سبز  / اصلاحیه , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت نگهداری و توسعه فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909250/مزایده-فروش-محصول-سردرختی-باغات'>مزایده فروش محصول سردرختی باغات  / مزایده , مزایده فروش محصول سردرختی باغات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909216/مزایده-40-من-محلی-زمین-کشاورزی'>مزایده 40 من محلی زمین کشاورزی / مزایده,مزایده 40 من محلی زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909202/مناقصه-پروژه-طرح-توسعه-و-بهسازی-اپرون-و-تاکسی-وی-های-ارتباطی'>مناقصه پروژه طرح توسعه و بهسازی اپرون و تاکسی وی های ارتباطی / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه طرح توسعه و بهسازی اپرون و تاکسی وی های ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908818/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه'>مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909190/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-در-تهران-و-شهرستان-ها-96-5-18'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک در تهران و شهرستان ها 96.5.18 / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک در تهران و شهرستان ها 96.5.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909120/تجدید-مناقصه-عمومی-تکمیل-عملیات-اجرایی-بوستان-دوستدار-کودک'>تجدید مناقصه عمومی تکمیل عملیات اجرایی بوستان دوستدار کودک  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عمومیتکمیل عملیات اجرایی بوستان دوستدار کودک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909065/آگهی-مناقصه-سود-پرک'>آگهی مناقصه سود پرک / آگهی مناقصه,مناقصه سود پرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909170/مزایده-تجهیز-باغ-علم-نوجوان'>مزایده تجهیز باغ علم نوجوان / آگهی مزایده , مزایده تجهیز باغ علم نوجوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909073/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG-شهروند-3-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG شهروند 3- نوبت دوم  / مزایده,مزایده بهره برداری از جایگاه CNG شهروند 3- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909100/مزایده-فروش-انواع-کابل-مسی-و-آلومینیومی--مستعمل-و--'>مزایده فروش انواع کابل مسی و آلومینیومی - مستعمل و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش انواع کابل مسی و آلومینیومی - مستعمل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909115/مزایده-فروش-ترانسفورماتورهای-توزیع-و-فوق-توزیع'>مزایده فروش ترانسفورماتورهای توزیع و فوق توزیع  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش ترانسفورماتورهای توزیع و فوق توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909130/مناقصه-عملیات-روکش-آسفالت-معابر-منطقه-یک'>مناقصه عملیات روکش آسفالت معابر منطقه یک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات روکش آسفالت معابر منطقه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908931/مناقصه-راه-اندازی-و-بهره-برداری-از-این-مجموعه-بزرگ'>مناقصه راه اندازی و بهره برداری از این مجموعه بزرگ  / مناقصه , مناقصه راه اندازی و بهره برداری از این مجموعه بزرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909539/فراخوان-پروژه-احداث-فضای-سبز-در-فاز-6-و-30-هکتاری-شهرک'>فراخوان پروژه احداث فضای سبز در فاز 6 و 30 هکتاری شهرک / فراخوان پروژه احداث فضای سبز در فاز 6 و 30 هکتاری شهرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908857/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-برای-اجرای-پروژه-مسکونی-1000-واحدی-شمس-تبریز'>فراخوان جذب سرمایه گذار برای اجرای پروژه مسکونی 1000 واحدی  شمس تبریز   / فراخوان جذب سرمایه گذار برای اجرای پروژه مسکونی 1000 واحدی  شمس تبریز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909474/استعلام-خرید-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-105KVA-با-کاناپی'>استعلام  خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور 105KVA با کاناپی  / استعلام, استعلام  خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور 105KVA با کاناپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909464/استعلام-کاغذ-تحریر'>استعلام کاغذ تحریر / استعلام, استعلام کاغذ تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909457/استعلام-تامین-نصب-و-راه-اندازی-و-پشتیبانی-یکساله-دو-دستگاه-san-storage-emc-vnx-5200'>استعلام تامین نصب و راه اندازی و پشتیبانی یکساله دو دستگاه san storage emc vnx 5200 / استعلام, استعلام تامین نصب و راه اندازی و پشتیبانی یکساله دو دستگاه san storage emc vnx 5200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909446/استعلام-مواد-شوینده-و-بهداشتی'>استعلام مواد شوینده و بهداشتی / استعلام, استعلام مواد شوینده و بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909435/استعلام-انجام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان'>استعلام انجام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان / استعلام, استعلام انجام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909483/استعلام-یخچال-FT5-مدل-TM83511-ایستکول'>استعلام یخچال FT5 مدل TM83511 ایستکول / استعلام ,استعلام یخچال FT5 مدل TM83511 ایستکول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909472/استعلام-سم-پاش-دستی-کوله-ای-96-5-18'>استعلام سم پاش دستی کوله ای  96.5.18 / استعلام ,استعلام سم پاش دستی کوله ای  96.5.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909354/استعلام-تهیه-و-اجرای-نرده-آهنی'>استعلام تهیه و اجرای نرده آهنی / استعلام ,استعلام تهیه و اجرای نرده آهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909426/مزایده-یک-دستگاه-سواری'>مزایده یک دستگاه سواری  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909375/استعلام-خرید-کابلهای-فشار-ضعیف'>استعلام خرید کابلهای فشار ضعیف  / استعلام ,استعلام خرید کابلهای فشار ضعیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909393/استعلام-خرید-کابل-فشار-قوی-۲۰-کیلوولت'>استعلام خرید کابل فشار قوی ۲۰ کیلوولت  / استعلام ,استعلام خرید کابل فشار قوی ۲۰ کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909343/استعلام-پروژکتور-روشنایی'>استعلام پروژکتور روشنایی / استعلام ,استعلام پروژکتور روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909506/استعلام-کشمش-پلویی'>استعلام کشمش پلویی / استعلام , استعلام کشمش پلویی درجه یک ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909492/استعلام-خرید-لوله-و-اتصالات-UPVC-96-5-18'>استعلام خرید لوله و اتصالات UPVC 96.5.18 /  استعلام خرید لوله و اتصالات UPVC 96.5.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909462/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور / استعلام ,استعلام مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909461/استعلام-سه-مدلی-صندلی'>استعلام سه مدلی صندلی  / استعلام, استعلام سه مدلی صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908841/تجدید-مناقصه-امور-نظافت-و-سرویس-دهی-ساختمانهای-تحت-اختیار'>تجدید مناقصه امور نظافت و سرویس دهی ساختمانهای تحت اختیار  / مناقصه , تجدید مناقصه امور نظافت و سرویس دهی ساختمانهای تحت اختیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909470/استعلام-روغن-نباتی-مایع-سویا'>استعلام روغن نباتی مایع سویا  / استعلام , استعلام روغن نباتی مایع سویا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909485/استعلام-رب-گوجه-فرنگی'>استعلام رب گوجه فرنگی / استعلام ,استعلام رب گوجه فرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909493/استعلام-رب-گوجه-فرنگی'>استعلام رب گوجه فرنگی / استعلام ,استعلام رب گوجه فرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909497/استعلام-انجام-کارهای-تکمیلی-ساختمانی-پست-63'>استعلام انجام کارهای تکمیلی ساختمانی پست 63 / استعلام ,استعلام انجام کارهای تکمیلی ساختمانی پست 63</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909412/استعلام-مشاوره-و-طراحی-ساختمان-اداری-بیمه-سلامت-شهرستان-دشت-آزادگان'>استعلام مشاوره و طراحی ساختمان اداری بیمه سلامت شهرستان دشت آزادگان / استعلام, استعلام مشاوره و طراحی ساختمان اداری بیمه سلامت شهرستان دشت آزادگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909380/استعلام-برنج-(نام-تجاری-افتخار)'>استعلام برنج (نام تجاری افتخار) / استعلام، استعلام برنج (نام تجاری افتخار)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909397/استعلام-حفر-چاه-ارت'>استعلام حفر چاه ارت / استعلام، استعلام حفر چاه ارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909488/استعلام-کمد-بایگانی'>استعلام کمد بایگانی / استعلام کمد بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909433/استعلام-صندلی-اداری'>استعلام صندلی اداری / استعلام صندلی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909471/استعلام-سویا'>استعلام سویا  / استعلام سویا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909431/استعلام-زونکن-فلزدار'>استعلام زونکن فلزدار / استعلام , استعلام زونکن فلزدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909442/استعلام-خرید-تجهیزات-برای-استفاده-در-شبکه-فیبر-نوری'>استعلام خرید تجهیزات برای استفاده در شبکه فیبر نوری  / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات برای استفاده در شبکه فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909465/استعلام-راک-و--'>استعلام راک و ... / استعلام راک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909454/استعلام-ایزوگام-فویلدار'>استعلام ایزوگام فویلدار  / استعلام, استعلام ایزوگام فویلدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909468/استعلام-اقلام-خوراکی-شامل-900-سبد-غذایی'>استعلام اقلام خوراکی شامل 900 سبد غذایی  / استعلام اقلام خوراکی شامل 900 سبد غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909413/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-یکدستگاه-آسانسور--'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی یکدستگاه آسانسور ... / استعلام, استعلام خرید و نصب و راه اندازی یکدستگاه آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909523/استعلام-تابلو-اطلاع-رسانی-شب-نما-جنس-pvc'>استعلام تابلو اطلاع رسانی شب نما جنس pvc  / استعلام, استعلام تابلو اطلاع رسانی شب نما جنس pvc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909574/استعلام-مانیتور-24-اینچ-IPS-FULL-HD'>استعلام مانیتور 24 اینچ IPS FULL HD / استعلام , استعلام مانیتور 24 اینچ IPS FULL HD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909597/استعلام-عقد-قرارداد-در-امور-نقشه-برداری-و---'>استعلام عقد قرارداد در امور نقشه برداری و ....  / استعلام عقد قرارداد در امور نقشه برداری و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909449/استعلام-کارت-RTU'>استعلام کارت RTU  / استعلام ، کارت RTU </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909438/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909419/استعلام-کمد-ایستاده'>استعلام کمد ایستاده / استعلام ,استعلام کمد ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909423/استعلام-دستگاه-ذخیره-ساز'>استعلام دستگاه ذخیره ساز / استعلام ، دستگاه ذخیره ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909494/استعلام-تهیه-و-نصب-پکیج-5-تن-تبرید'>استعلام تهیه و نصب پکیج 5 تن تبرید  / استعلام تهیه و نصب پکیج 5 تن تبرید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909439/استعلام-اصلاح-سیستم-آبرسانی-و-برق'>استعلام  اصلاح سیستم آبرسانی و برق / استعلام, استعلام اصلاح سیستم آبرسانی و برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908863/مناقصه-تعداد-2400000-عدد-جعبه-کفش'>مناقصه تعداد 2400000 عدد جعبه کفش  / مناقصه تعداد 2400000 عدد جعبه کفش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909445/استعلام-جایگزینی-یک-دستگاه-ترانسفورماتور--'>استعلام جایگزینی یک دستگاه ترانسفورماتور... / استعلام , استعلام جایگزینی یک دستگاه ترانسفورماتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909463/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-ساختمان-PC-و-نگهبانی-مرند'>استعلام بازسازی و بهسازی ساختمان PC و نگهبانی مرند  / استعلام , استعلام بازسازی و بهسازی ساختمان PC و نگهبانی مرند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909456/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-ساختمان-و-تاسیسات-مکانیکی'>استعلام بازسازی و بهسازی ساختمان و تاسیسات مکانیکی / استعلام , استعلام بازسازی و بهسازی ساختمان و تاسیسات مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909443/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-سیستم-های-تغذیه-نیرو-مراکز'>استعلام بازسازی و بهسازی سیستم های تغذیه نیرو مراکز / استعلام, استعلام بازسازی و بهسازی سیستم های تغذیه نیرو مراکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909425/استعلام-اجرای-تکمیل-خانه-فرهنگ-زیاران'>استعلام اجرای تکمیل خانه فرهنگ زیاران  / استعلام , استعلام اجرای تکمیل خانه فرهنگ زیاران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909466/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر / استعلام, استعلام چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909452/استعلام-چاپگر-چهار-کاره-رنگی'>استعلام چاپگر چهار کاره رنگی / استعلام, استعلام چاپگر چهار کاره رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909475/استعلام-لامپ-LED10W-طرح-مهتابی-با-نور-یخی'>استعلام  لامپ LED10W طرح مهتابی با نور یخی / استعلام، استعلام  لامپ LED10W طرح مهتابی با نور یخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909428/استعلام-واشر-تخت'>استعلام واشر تخت  / استعلام, استعلام واشر تخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909502/استعلام-پیچ-و-مهره-گرید'>استعلام پیچ و مهره گرید  / استعلام, استعلام پیچ و مهره گرید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909444/استعلام-خرید-زانو-فولادی-جوشی'>استعلام خرید زانو فولادی جوشی  / استعلام, استعلام خرید زانو فولادی جوشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909437/استعلام-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-روشنایی'>استعلام تعمیرات و نگهداری شبکه روشنایی / استعلام تعمیرات و نگهداری شبکه روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909414/استعلام-عملیات-راهداری'>استعلام عملیات راهداری / استعلام عملیات راهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909394/استعلام-گرمکن-ورزشی'>استعلام گرمکن ورزشی  / استعلام , استعلام گرمکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909376/استعلام-ساک-ورزشی-ضد-آب'>استعلام ساک ورزشی ضد آب  / استعلام , استعلام ساک ورزشی ضد آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909367/استعلام-خدمات-سم-پاشی'>استعلام خدمات سم پاشی  / استعلام، استعلام خدمات سم پاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909373/استعلام-خدمات-دریافت-و-جمع-آوری--انتقال--خارج-سازی-و-پردازش-روغن-سوخته-و--'>استعلام خدمات دریافت و جمع آوری ، انتقال ، خارج سازی و پردازش روغن سوخته و.... / استعلام،استعلام خدمات دریافت و جمع آوری ، انتقال ، خارج سازی و پردازش روغن سوخته و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909346/استعلام-کیس-کامل'>استعلام کیس کامل  / استعلام،  کیس کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909352/استعلام-لپ-تاپ-ایسوس'>استعلام لپ تاپ ایسوس / استعلام، لپ تاپ ایسوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909357/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو  / استعلام , استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909404/استعلام-باطری-خشک-12-ولت'>استعلام باطری خشک 12 ولت / استعلام , استعلام باطری خشک 12 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909392/استعلام-مرمت-و-بازسازی-شیروانی'>استعلام مرمت و بازسازی شیروانی / استعلام , استعلام مرمت و بازسازی شیروانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909365/استعلام-خبرنامه-الکترونیک-و-پنل-ارسال-پیامک'>استعلام خبرنامه الکترونیک و پنل ارسال پیامک  / استعلام, استعلام خبرنامه الکترونیک و پنل ارسال پیامک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909386/استعلام-پارتیشن-ام-دی-اف-تک-جداره'>استعلام پارتیشن ام دی اف تک جداره  / استعلام,استعلام پارتیشن ام دی اف تک جداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909407/استعلام-ساخت-پارکینگ-یک-طرفه-با-پوشش-یو-پی-وی-سی'>استعلام ساخت پارکینگ یک طرفه با پوشش یو پی وی سی  / استعلام, استعلام ساخت پارکینگ یک طرفه با پوشش یو پی وی سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909430/استعلام-اصلاح-گراند-برق-شهر-به-زیر-5-اهم'>استعلام اصلاح گراند برق شهر به زیر 5 اهم  / استعلام , استعلام اصلاح گراند برق شهر به زیر 5 اهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909450/استعلام-نصب-تابلو-dc-و-کابلکشی'>استعلام نصب تابلو dc و کابلکشی  / استعلام نصب تابلو dc و کابلکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909141/مزایده-املاک-اصلاحیه'>مزایده املاک اصلاحیه  / مزایده,مزایده املاک اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909484/استعلام-خرید-خدمات-نوسازی-و-بهسازی-تابلو-برق-پکیج-نائین'>استعلام خرید خدمات نوسازی و بهسازی تابلو برق پکیج نائین / استعلام , استعلام خرید خدمات نوسازی و بهسازی تابلو برق پکیج نائین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909417/استعلام-چوب-روسی'>استعلام چوب روسی / استعلام, استعلام چوب روسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909487/استعلام-حکاکی-لیزری-بر-روی-ورق-استیل-طلایی'>استعلام حکاکی لیزری بر روی ورق استیل طلایی / استعلام, استعلام حکاکی لیزری بر روی ورق استیل طلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909458/استعلام-عملیات-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-آب-شهر-تفرش'>استعلام عملیات اصلاح شبکه و انشعابات آب شهر تفرش / استعلام, استعلام عملیات اصلاح شبکه و انشعابات آب شهر تفرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909432/استعلام-لاستیک-خودرو-مخصوص-آمبولانس'>استعلام لاستیک خودرو مخصوص آمبولانس / استعلام , استعلام لاستیک خودرو مخصوص آمبولانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908850/مناقصه-انجام-خدمات-تنزیه-و-تنظیف-کلیه-اماکن-دانشگاه'>مناقصه انجام خدمات تنزیه و تنظیف کلیه اماکن دانشگاه  / مناقصه, مناقصه انجام خدمات تنزیه و تنظیف کلیه اماکن دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909434/استعلام-صندلی-مدیریتی-رایانه-صنعت'>استعلام صندلی مدیریتی رایانه صنعت / آگهی استعلام , استعلام صندلی مدیریتی رایانه صنعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909478/استعلام-صندلی-کارشناسی-رایانه-صنعت'>استعلام  صندلی کارشناسی رایانه صنعت / آگهی استعلام , استعلام  صندلی کارشناسی رایانه صنعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909515/استعلام-انواع-پایه-سیمانی'>استعلام  انواع پایه سیمانی / استعلام , استعلام  انواع پایه سیمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909591/مناقصه-رفع-اتفاقات-و-سرویس-و-بازدید-و-تعمیرات-بخش-های-چاه-ورز-و-علامرودشت'>مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های چاه ورز و علامرودشت / مناقصه , مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های چاه ورز و علامرودشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909559/مناقصه-رفع-اتفاقات-و-سرویس-و-بازدید-و-تعمیرات-بخش-های-مرکزی-اشکنان'>مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های مرکزی اشکنان / مناقصه , مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های مرکزی اشکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908839/مزایده-دستگاه-های-مازاد-شامل-اره-برش--سجاف-دریل-و-غیره'>مزایده دستگاه های مازاد شامل: اره برش ، سجاف، دریل و غیره / مزایده , مزایده دستگاه های مازاد شامل: اره برش ، سجاف، دریل و غیره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909429/استعلام-لاستیک-روئی-25-15-50'>استعلام لاستیک روئی 25*15/50 / استعلام بهاء, استعلام لاستیک روئی 25*15/50</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909427/استعلام-الکتروموتور'>استعلام الکتروموتور  / استعلام بهاء ,استعلام الکتروموتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909455/استعلام-شیر-قطع-کن-تجاوز-دور-و--'>استعلام شیر قطع کن تجاوز دور و... / استعلام ,استعلام شیر قطع کن تجاوز دور و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909451/استعلام-گریت-بار-میانی-سنتر-آگلومراسیون'>استعلام گریت بار میانی سنتر آگلومراسیون / استعلام , استعلام گریت بار میانی سنتر آگلومراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909459/استعلام-هوزینگ-ببرینگ-سرند---'>استعلام هوزینگ ببرینگ سرند  .... / استعلام , استعلام هوزینگ ببرینگ سرند  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909440/استعلام-رولیک-فلزی--'>استعلام رولیک فلزی ... / استعلام بهاء ,استعلام رولیک فلزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909476/فراخوان-مزایده-فروش-25-ردیف-اقلام-ضایعاتی'>فراخوان مزایده فروش 25 ردیف اقلام ضایعاتی  / فراخوان مزایده عمومی، فراخوان مزایده فروش 25 ردیف اقلام ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909448/فراخوان-مزایده-فروش-25-ردیف-اقلام-ضایعاتی-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده فروش 25 ردیف اقلام ضایعاتی نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی، فراخوان مزایده فروش 25 ردیف اقلام ضایعاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908820/مزایده-فروش-تعداد-یکدستگاه-خودروی-پژو-405-مدل-86-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد یکدستگاه خودروی پژو 405 مدل 86 نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد یکدستگاه خودروی پژو 405 مدل 86 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908812/مزایده-فروش-املاک-بخش-سه-اهواز-و-دو-بوشهر'>مزایده فروش املاک بخش سه اهواز و دو بوشهر / مزایده,مزایده فروش املاک بخش سه اهواز و دو بوشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909254/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-مساحت-389-64متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی عرصه مساحت 389.64متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه مساحت 389.64متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909406/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-دویست-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909240/فراخوان-آسفالت-طرح-هادی-روستاها'>فراخوان آسفالت طرح هادی روستاها / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی,فراخوان آسفالت طرح هادی روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909178/مزایده-سه-دانگ-یک-قطعه-زمین-بخش-سه-برازجان'>مزایده سه دانگ یک قطعه زمین بخش سه برازجان / مزایده ,مزایده سه دانگ یک قطعه زمین بخش سه برازجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909173/مزایده-ضایعات-آهن---نوبت-سوم'>مزایده ضایعات آهن.... نوبت سوم  / آگهی مزایده , مزایده ضایعات آهن.... . نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909424/مزایده-118-سهم-از-پلاک-3142-اصلی-شصت-متر'>مزایده 118 سهم از پلاک 3142 اصلی شصت متر / مزایده,مزایده 118 سهم از پلاک 3142 اصلی شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909180/مزایده-واحد-تجاری-مجتمع-فرهنگیان'>مزایده واحد تجاری مجتمع فرهنگیان  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واحد تجاری مجتمع فرهنگیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909179/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-304-9-و-288-3مترمربع-تجدید'>مزایده فروش دو قطعه زمین 304.9 و 288.3مترمربع تجدید / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین 304.9 و 288.3مترمربع تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909183/مزایده-8-سهم-مشاع-از-260-سهم-از-46-شعیر-مشاع-از-96-شعیر-پلاک-95-فرعی'>مزایده 8 سهم مشاع از 260 سهم از 46 شعیر مشاع از 96 شعیر پلاک 95 فرعی / مزایده,مزایده 8 سهم مشاع از 260 سهم از 46 شعیر مشاع از 96 شعیر پلاک 95 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909182/ارزیابی-کیفی-مناقصه-پروژه-احداث-5-مورد-چاه-حفاظت-از-زنگ-در-شهر-همدان-و--'>ارزیابی کیفی مناقصه پروژه احداث 5 مورد چاه حفاظت از زنگ در شهر همدان و.... / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی مناقصه پروژه احداث 5 مورد چاه حفاظت از زنگ در شهر همدان و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909172/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-نیسان'>مزایده یک دستگاه خودروی نیسان  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی نیسان مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909171/تجدید-مناقصه-خرید-مولد-برق-اضطراری-دیزل-ژنراتور-تجدید-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید مولد برق اضطراری دیزل ژنراتور تجدید  نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید مولد برق اضطراری دیزل ژنراتور تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909193/مزایده-1-5-دانگ-از-ششدانگ-حمام-763-5متر'>مزایده 1.5 دانگ از ششدانگ حمام 763.5متر  / مزایده,مزایده 1.5 دانگ از ششدانگ حمام 763.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909196/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-46488-فرعی-بخش-ده'>مزایده پلاک ثبتی شماره 46488 فرعی بخش ده  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 46488 فرعی بخش ده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909238/مزایده-یکباب-خانه-مخروبه-به-مساحت-شصت-مترمربع'>مزایده یکباب خانه مخروبه به مساحت شصت مترمربع / مزایده,مزایده یکباب خانه مخروبه به مساحت شصت مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909241/مزایده-اپارتمان-به-مساحت-91-77مترمربع'>مزایده اپارتمان به مساحت 91.77مترمربع  / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 91.77مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908824/آگهی-فراخوان-جهت-خرید-متریال-پایپینگ-خاص-مخازن'>آگهی فراخوان جهت خرید متریال پایپینگ خاص مخازن  / آگهی فراخوان عمومی ، آگهی جهت خرید متریال پایپینگ خاص مخازن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909243/مزایده-پلاکهای-ثبتی-به-شماره-1857-اصلی-بخش-شش'>مزایده پلاکهای ثبتی به شماره 1857 اصلی بخش شش / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی به شماره 1857 اصلی بخش شش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909235/مناقصه-عملیات-رسیدگی-و-نگهداری-ایستگاه-های-پمپاژ-و--'>مناقصه عملیات رسیدگی و نگهداری ایستگاه های پمپاژ و ... / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات رسیدگی و نگهداری ایستگاه های پمپاژ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909230/مناقصه-اجرای-احداث-ساختمان-دهیاری-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای احداث ساختمان دهیاری مرحله دوم نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای احداث ساختمان دهیاری مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909228/مزایده-اجاره-تعداد-یکباب-مغازه-واقع-در-شهر-محمدیه---نوبت-دوم'> مزایده اجاره تعداد یکباب مغازه واقع در شهر محمدیه ... نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره تعداد یکباب مغازه واقع در شهر محمدیه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909229/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت-نود-و-چهار-متر-و-نود-و-دو-دسیمتر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت نود و چهار متر و نود و دو دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت نود و چهار متر و نود و دو دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909233/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-5-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 5 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909251/مزایده-واگذاری-مالکیت-واحدهای-تجاری-خود-حراج-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مالکیت واحدهای تجاری خود حراج نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری مالکیت واحدهای تجاری خود حراج نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909260/مزایده-پلاک-ثبتی-5790-فرعی-از-7022-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 5790 فرعی از 7022 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5790 فرعی از 7022 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909203/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-مغازه-مساحت-20متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ مغازه مساحت 20متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ مغازه مساحت 20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908833/آگهی-فراخوان-خرید-متریال-فلزی-مخازن-سرمایشی'>آگهی فراخوان خرید متریال فلزی مخازن سرمایشی / آگهی فراخوان عمومی ، آگهی خرید متریال فلزی مخازن سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909167/مزایده-فروش-تعداد-2018-عدد-جلد-موبایل-پاسپرتی'>مزایده فروش  تعداد 2018 عدد جلد موبایل پاسپرتی / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش  تعداد 2018 عدد جلد موبایل پاسپرتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909163/مزایده-یکدستگاه-خودرو-پژو-405-سواری-نقره-ای'>مزایده یکدستگاه خودرو پژو 405 سواری نقره ای  / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه خودرو پژو 405 سواری نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909159/مزایده-فروش-بیست-عدد-صندلی-گردان-و--'>مزایده فروش بیست عدد صندلی گردان و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش بیست عدد صندلی گردان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909093/مزایده-یک-دستگاه-کانکس--'>مزایده یک دستگاه کانکس ... / مزایده, مزایدهیک دستگاه کانکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909166/مزایده-سواری-پژو-405-مدل-84'>مزایده سواری پژو 405 مدل 84 / مزایده, مزایده سواری پژو 405 مدل 84 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909168/مزایده-دستگاه-پژو-206-مدل-81'>مزایده دستگاه پژو 206 مدل 81  / مزایده, مزایده دستگاه پژو 206 مدل 81 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909274/مناقصه-عملیات-مستمر-جمع-آوری-و-حمل-و-دفن-زباله-و---چاپ-دوم-نوبت-سوم'>مناقصه عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله و ... چاپ دوم نوبت سوم / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله و ... چاپ دوم  نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909334/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-حمل-گوشت-96-5-18'>مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل گوشت 96.5.18 / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل گوشت 96.5.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908804/فراخوان-مناقصه-تعمیر-بدنه-مخزن-تجدید'>فراخوان مناقصه تعمیر بدنه مخزن تجدید / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعمیر بدنه مخزن تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909152/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتوبوس-شهری--نوبت-دوم'>مزایده  فروش یک دستگاه اتوبوس شهری - نوبت دوم  / مزایده ، مزایده  فروش یک دستگاه اتوبوس شهری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909108/مزایده-نسبت-به-اجاره-بهره-برداری-جایگاه-سی-ان-جی--'>مزایده نسبت به اجاره بهره برداری جایگاه سی ان جی .. / مزایده نسبت به اجاره بهره برداری جایگاه سی ان جی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909208/فراخوان-عمومی-فروش-املاک-و-مستغلات---'>فراخوان عمومی فروش املاک و مستغلات .... / فراخوان ، فراخوان عمومی فروش املاک و مستغلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909186/مزایده-فروش-تعداد-سه-قطعه-از-اراضی-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد سه قطعه از اراضی تفکیکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد سه قطعه از اراضی تفکیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909169/مزایده-پارکینگ-عمومی'>مزایده پارکینگ عمومی  / مزایده پارکینگ عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909187/مزایده-اجاره-دکه-پارک-شهر'>مزایده اجاره دکه پارک شهر / آگهی مزایده, مزایده اجاره دکه پارک شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909226/مزایده-تعداد-21-عدد-کانکس--'>مزایده تعداد 21 عدد کانکس ... / مزایده تعداد 21 عدد کانکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909161/مزایده-تابلو-اداری-فرهنگی--مرحله-دوم'> مزایده تابلو اداری فرهنگی  - مرحله دوم  / آگهی مزایده,  مزایده تابلو اداری فرهنگی - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909181/مزایده-محوطه-بازی-پارک-نخل'>مزایده محوطه بازی پارک نخل / آگهی مزایده, مزایده محوطه بازی پارک نخل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908845/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-ملی-ایران-با-شرایط-ویژه-و-استثنایی'>مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران با شرایط ویژه و استثنایی  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران با شرایط ویژه و استثنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909155/مناقصه-احداث-دیوار-سیل-بند-رودخانه--مرحله-دوم'>مناقصه احداث دیوار سیل بند رودخانه - مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه احداث دیوار سیل بند رودخانه - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909138/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-احداث-پل-بتنی-و-دیوار-سنگی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه جدولگذاری احداث پل بتنی و دیوار سنگی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه جدولگذاری احداث پل بتنی و دیوار سنگی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909153/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه جدولگذاری معابر  نوبت دوم / مناقصه , مناقصه  پروژه جدول گذاری معابر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909134/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه جدولگذاری معابر  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه  پروژه جدولگذاری معابر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909143/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-وکف-پوش-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه جدولگذاری وکف پوش معابر نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه  پروژه جدولگذاری وکف پوش معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909132/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909142/مناقصه-تامین-غذای-بیمارستان--'>مناقصه تامین غذای بیمارستان ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین غذای بیمارستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908809/آگهی-مناقصه-خرید-تجهیزات-آزمایشگاه-های-شبکه-های-کامپیوتری-و--تجدید'>آگهی مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاه های شبکه های کامپیوتری و ...تجدید  / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاه های شبکه های کامپیوتری و ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909185/مزایده-سند-مالکیت-شماره-2471-فرعی-عرصه-143-5متر'>مزایده سند مالکیت شماره 2471 فرعی عرصه 143.5متر / مزایده,مزایده سند مالکیت شماره 2471 فرعی عرصه 143.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909137/اطلاعیه-جهت-اجرای-طرح-ها-و-برنامه-های-مشارکتی'>اطلاعیه جهت اجرای طرح ها و برنامه های مشارکتی / اطلاعیه، اطلاعیه جهت اجرای طرح ها و برنامه های مشارکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909133/فراخوان-مناقصه-بهسازی-راه-اصلی-محور-بافت--حاجی-آباد'>فراخوان مناقصه بهسازی راه اصلی محور بافت - حاجی آباد / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه بهسازی راه اصلی محور بافت - حاجی آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909128/ارزیابی-کیفی-فراخوان-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-سیر-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی فراخوان ایاب و ذهاب پرسنل سیر نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی فراخوان ایاب و ذهاب پرسنل سیر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909174/مزایده-اقلام-و-کالاهای-اسقاطی'>مزایده اقلام و کالاهای اسقاطی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده  اقلام و کالاهای اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909175/مزایده-فروش-مقدار-207-مترمربع-کاشی'>مزایده فروش مقدار 207 مترمربع کاشی / مزایده, مزایده فروش مقدار 207 مترمربع کاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909176/مزایده-فروش-مقدار-1098-مترمربع-کاشی-ماتیسا'>مزایده فروش مقدار 1098 مترمربع کاشی ماتیسا  / مزایده, مزایده فروش مقدار 1098 مترمربع کاشی ماتیسا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909149/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-شهری'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر شهری  / مناقصه ، مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909136/مزایده-رستوران'>مزایده رستوران  / مزایده رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908813/مزایده-محصول-خرما-و-لیموترش-باغ-دانشگاه'>مزایده  محصول خرما و لیموترش باغ دانشگاه / مزایده  محصول خرما و لیموترش باغ دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909156/مزایده-اجاره-مغازه-های-پروژه-امام-رضا'>مزایده اجاره مغازه های پروژه امام رضا / آگهی مزایده,مزایده اجاره مغازه های پروژه امام رضا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909214/مزایده-منزل-مسکونی-آپارتمانی-81-08متر'>مزایده منزل مسکونی آپارتمانی 81.08متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی آپارتمانی 81.08متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909201/مناقصه-عملیات-اجرایی-مرمت-و-بهسازی-ساختمانها-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی مرمت و بهسازی ساختمانها تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی مرمت و بهسازی ساختمانها تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908814/مزایده-اجاره-ساختمان'>مزایده  اجاره ساختمان / آگهی مزایده , مزایده  اجاره ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909160/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-93-58متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 93.58متر / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 93.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909189/مزایده-واگذاری-یک-واحد-منزل-مسکونی'>مزایده واگذاری یک واحد منزل مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری یک واحد منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909164/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-5382-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی به پلاک ثبتی 5382 مرحله اول / مزایده ,مزایده ششدانگ خانه مسکونی به پلاک ثبتی 5382 مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909144/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو پارس   / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو پارس  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909206/مزایده-فروش-یکدستگاه-برش-آلومینیوم-و-پی-وی-سی-اتوماتیک'>مزایده فروش یکدستگاه برش آلومینیوم و پی وی سی اتوماتیک  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه برش آلومینیوم و پی وی سی اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909213/مزایده-فروش-انواع-البسه'>مزایده فروش انواع البسه / آگهی مزایده اموال , مزایده فروش انواع البسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909219/مزایده-ششدانگ-یکباب-طویله-گاوداری-550متر'>مزایده ششدانگ یکباب طویله گاوداری 550متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب طویله گاوداری 550متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908817/مزایده-اجاره-ساختمان-جنب-سازمان-بورس-اوراق-بهادار'>مزایده  اجاره ساختمان جنب سازمان بورس اوراق بهادار / آگهی مزایده , مزایده  اجاره ساختمان جنب سازمان بورس اوراق بهادار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909227/مناقصه-قرارداد-دستمزد-تبدیل-ترانسفورماتور-به-اتو-ترانس'>مناقصه قرارداد دستمزد تبدیل ترانسفورماتور به اتو ترانس / آگهی مناقصه, مناقصه قرارداد دستمزد تبدیل ترانسفورماتور به اتو ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909259/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>اصلاحیه مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه  عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909222/مزایده-فروش-یکدستگاه-تراکتور-فرگوسن-مدل-285--'>مزایده فروش یکدستگاه تراکتور فرگوسن مدل 285 ... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه تراکتور فرگوسن مدل 285 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908864/فراخوان-ارزیابی-خدمات-نگهداری--تعمیرات-و-تامین-تجهیزات-کابلهای-دریایی'>فراخوان ارزیابی خدمات نگهداری ، تعمیرات و تامین تجهیزات کابلهای دریایی / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ، فراخوان ارزیابی خدمات نگهداری ، تعمیرات و تامین تجهیزات کابلهای دریایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908803/مزایده-اجاره-طبقه-اول-سلف-سرویس-نوبت-دوم'>مزایده اجاره طبقه اول سلف سرویس  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره طبقه اول سلف سرویس  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909232/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-B'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909221/فراخوان-اجاره-تعدادی-از-غرفه-های-دانشجویی'>فراخوان اجاره تعدادی از غرفه های دانشجویی  / آگهی فراخوان، فراخوان اجاره تعدادی از غرفه های دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909211/مناقصه-تامین-نیروی-کلیه-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی-به-صورت-قرارداد-حجمی'>مناقصه تامین نیروی کلیه امور مربوط به خدمات عمومی به صورت قرارداد حجمی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه تامین نیروی کلیه امور مربوط به خدمات عمومی به صورت قرارداد حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909218/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-توقفگاه-خودروهای-سنگین-و-نیمه-سنگین--نوبت-دوم'>فراخوان مشارکت در ساخت توقفگاه خودروهای سنگین و نیمه سنگین - نوبت دوم  / فراخوان مشارکت در ساخت توقفگاه خودروهای سنگین و نیمه سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909223/مزایده-اعیانی-ششدانگ-یکباب-خانه-128مترمربع'>مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه 128مترمربع / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه 128مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909225/مزایده-ششدانگ-دو-پلاک-ثبت-مساحت-294-4-و-284متر'>مزایده ششدانگ دو پلاک ثبت مساحت 294.4 و 284متر  / مزایده,مزایده ششدانگ دو پلاک ثبت مساحت 294.4 و 284متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908842/مزایده-بوفه-دانشکده-هنر-معماری-و-شهرسازی--'>مزایده بوفه دانشکده هنر معماری و شهرسازی...  / اگهی مزایده, مزایده بوفه دانشکده هنر معماری و شهرسازی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909215/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کمباین-برداشت-شلتوک-و-تریلر-مربوطه'>مزایده فروش یک دستگاه کمباین برداشت شلتوک و تریلر مربوطه  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یک دستگاه کمباین برداشت شلتوک و تریلر مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909288/مزایده-اراضی-زراعی-بخش-سه-شیراز'>مزایده اراضی زراعی بخش سه شیراز / مزایده,مزایده اراضی زراعی بخش سه شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909217/مزایده-فروش-3-عدد-مخزن-فلزی-50-مترمکعبی-مرحله-دوم'>مزایده  فروش 3 عدد مخزن فلزی 50 مترمکعبی مرحله دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده  فروش 3 عدد مخزن فلزی 50 مترمکعبی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909237/استعلام-قیمت-واگذاری-تسهیلات-زایمانی'>استعلام قیمت واگذاری تسهیلات زایمانی / استعلام قیمت واگذاری تسهیلات زایمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909290/مزایده-فروش-حقوق-اعیانی-دو-قطعه-زمین-از-اراضی-مشهور-به-موقوفه-فربود'>مزایده فروش حقوق اعیانی دو قطعه زمین از اراضی مشهور به موقوفه فربود  / مزایده,مزایده فروش حقوق اعیانی دو قطعه زمین از اراضی مشهور به موقوفه فربود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909248/مزایده-تعداد-دو-باب-کیوسک-واقع-در-سطح-شهر-تجدید-مجدد'>مزایده تعداد دو باب کیوسک واقع در سطح شهر تجدید مجدد / تجدید مجدد آگهی مزایده عمومی , مزایده تعداد دو باب کیوسک واقع در سطح شهر تجدید مجدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909239/استعلام-بها-عملیات-کنترل-و-نظارت-بر-ساخت-و-سازها---نوبت-دوم'>استعلام بها عملیات کنترل و نظارت بر ساخت و سازها ... نوبت دوم / آگهی استعلام بها , استعلام بها عملیات کنترل و نظارت بر ساخت و سازها ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909266/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-زمین-کاربری-مسکونی-تجاری-کارگاهی96-5-18'>مزایده فروش تعدادی از قطعات زمین کاربری مسکونی تجاری کارگاهی96.5.18 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات زمین کاربری مسکونی تجاری کارگاهی تجدید 96.5.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909245/تجدید-مناقصه-عملیات-تنظیف--جمع-آوری-زباله-منطقه-یک-و-انجام-امور-اداری-96-5-18'>تجدید مناقصه عملیات تنظیف ، جمع آوری زباله منطقه یک و انجام امور اداری 96.5.18 / تجدید مناقصه عملیات تنظیف ، جمع آوری زباله منطقه یک و انجام امور اداری تجدید 96.5.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908788/مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-آبرسانی-سایت-پرورش-میگو-نوبت-دوم'> مناقصه عملیات اجرایی پروژه آبرسانی سایت پرورش میگو  نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,  مناقصه عملیات اجرایی پروژه آبرسانی سایت پرورش میگو  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909242/مزایده-بهره-برداری-از-درب-ورودی-و-ساماندهی-سایت-مستعمل-فروشان-و--'>مزایده بهره برداری از درب ورودی و ساماندهی سایت مستعمل فروشان و... / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از درب ورودی و ساماندهی سایت مستعمل فروشان و... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909200/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-132-6مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 132.6مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 132.6مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909191/مزایده-بهره-برداری-از-تعداد-سه-دستگاه-باسکول-الکترونیکی-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از تعداد سه دستگاه باسکول الکترونیکی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعداد سه دستگاه باسکول الکترونیکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909252/مناقصه-اجرای-جدول-و-رفوژ-سطح-شهر-96-5-18'>مناقصه اجرای جدول و رفوژ سطح شهر 96.5.18 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای جدول و رفوژ سطح شهر نوبت اول - 96.5.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909194/مزایده-اجاره-22-باب-مغازه-نوبت-سوم'> مزایده  اجاره 22 باب مغازه- نوبت سوم / آگهی مزایده,  مزایده  اجاره 22 باب مغازه- نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909199/مرحله-دوم-مناقصه-خدمات-شهری-و-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مرحله دوم مناقصه خدمات شهری و فضای سبز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مرحله دوم مناقصه خدمات شهری و فضای سبز - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909224/آگهی-فراخوان-عمومی-واگذاری-خدمات-سلامت'>آگهی فراخوان عمومی واگذاری خدمات سلامت / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی واگذاری خدمات سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909220/فراخوان-استعلام-انجام-امور-ایاب-و-ذهاب'>فراخوان استعلام انجام امور ایاب و ذهاب / آگهی فراخوان استعلام عمومی ، فراخوان استعلام انجام امور ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908791/مزایده-نسبت-به-واگذاری-ماشین-آلات--تجهیزات-و--'>مزایده نسبت به واگذاری ماشین آلات ، تجهیزات و ... / مزایده , مزایده نسبت به واگذاری ماشین آلات ، تجهیزات و وسایل مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909207/آگهی-فراخوان-عمومی-واگذاری-خدمات-ایاب-و-ذهاب-بیمارستان'>آگهی فراخوان عمومی واگذاری خدمات ایاب و ذهاب بیمارستان / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی واگذاری خدمات ایاب و ذهاب بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909198/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف'>تجدید مزایده بهره برداری از تعدادی غرف / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعدادی غرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909210/فراخوان-واگذاری-قطعه-زمین-با-کاربری-آموزشی'>فراخوان واگذاری قطعه زمین با کاربری آموزشی / آگهی فراخوان, فراخوان واگذاری قطعه زمین با کاربری آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909188/تمدید-مناقصه-تامین-90-دستگاه-خودروهای-استیجاری'>تمدید مناقصه تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری  / آگهی مناقصه ,تمدید مناقصه تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909295/مزایده-یکباب-کارگاه-و-مغازه-متصل-عرصه-999-50متر'>مزایده یکباب کارگاه و مغازه متصل عرصه 999.50متر / مزایده,مزایده یکباب کارگاه و مغازه متصل عرصه 999.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909197/مزایده-کیوسک-محصولات-فرهنگی-و-خرازی--'>مزایده کیوسک محصولات فرهنگی و خرازی.... / آگهی مزایده عمومی , مزایده کیوسک محصولات فرهنگی و خرازی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909184/مناقصه-خرید-7-دستگاه-آسانسور-هیدرولیکی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 7 دستگاه آسانسور هیدرولیکی نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید 7 دستگاه آسانسور هیدرولیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909275/ارزیابی-کیفی-مدیریت--بهره-برداری--نگهداری-و-تعمیرات-رفع-حوادث-کلیه-تاسیسات-و-تجهیزات-چاهها--'>ارزیابی کیفی مدیریت ، بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات رفع حوادث کلیه تاسیسات و تجهیزات چاهها ... / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی مدیریت ، بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات رفع حوادث کلیه تاسیسات و تجهیزات چاهها ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908816/مناقصه-9340-متر-لوله-چدن-داکتیل-در-سایزهای-200-الی-500-میلیمتر--'>مناقصه 9340 متر لوله چدن داکتیل در سایزهای 200 الی 500 میلیمتر ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه 9340 متر لوله چدن داکتیل در سایزهای 200 الی 500 میلیمتر ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909205/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-167مترمربع'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی 167مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی 167مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909204/مزایده-واحد-تجاری-مساحت-20-86متر'>مزایده واحد تجاری مساحت 20.86متر  / مزایده,مزایده واحد تجاری مساحت 20.86متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909209/مزایده-ششدانگ-پلاک-1367-4-و-1367-3-بخش-4-شهمیرزاد'>مزایده ششدانگ پلاک 1367/4 و 1367/3 بخش 4 شهمیرزاد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1367/4 و 1367/3 بخش 4 شهمیرزاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909192/مناقصه-انجام-عملیات-راهداری-شهرستان-های-کوهرنگ--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات راهداری شهرستان های کوهرنگ - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات راهداری شهرستان های کوهرنگ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909246/مناقصه-واگذاری-امور-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان'>مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان  / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909286/مناقصه-انجام-خدمات-غذایی--'>مناقصه انجام خدمات غذایی ... / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات غذایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909299/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-67-80متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 67.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 67.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908822/مناقصه-تعمیرو-نگهداری-ابنیه-وتاسیسات-وراهبری-تاسیسات-مکانیکی-وبرقی-96-5-18'>مناقصه تعمیرو نگهداری ابنیه وتاسیسات وراهبری تاسیسات مکانیکی وبرقی 96.5.18 / مناقصه تعمیرو نگهداری ابنیه وتاسیسات وراهبری تاسیسات مکانیکی وبرقی 96.5.18 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909264/مناقصه-جمع-آوری-زباله-و-نخاله-و-آهن-آلات-و-تخریب-فروشگاه-معلم'>مناقصه جمع آوری زباله و نخاله و آهن آلات و تخریب فروشگاه معلم  / آگهی مناقصه، مناقصه جمع آوری زباله و نخاله و آهن آلات و تخریب فروشگاه معلم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909668/مناقصه-جمع-آوری-زباله-و-نخاله-و-آهن-آلات-و-تخریب-فروشگاه-معلم'>مناقصه جمع آوری زباله و نخاله و آهن آلات و تخریب فروشگاه معلم  / آگهی مناقصه، مناقصه جمع آوری زباله و نخاله و آهن آلات و تخریب فروشگاه معلم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909289/مزایده-اجاره-مغازه'>مزایده اجاره مغازه / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909301/مناقصه-امور-حمل-دان-آماده'>مناقصه امور حمل دان آماده  / آگهی مناقصه ,مناقصه امور حمل دان آماده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909303/مزایده-فروش-تعداد-8-قطعه-زمین-اوقافی-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 8 قطعه زمین اوقافی مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 8 قطعه زمین اوقافی مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909249/مناقصه-پروژه-آبرسانی-به-محلات--'>مناقصه پروژه آبرسانی به محلات ... / آگهی فراخوان شرکت در ارزیابی کیفی پیمانکاران ,مناقصه پروژه آبرسانی به محلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909258/مناقصه-خرید-پرسی-غذای-دانشکده-پرستاری'>مناقصه خرید پرسی غذای دانشکده پرستاری  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید پرسی غذای دانشکده پرستاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908815/مناقصه-تعهد-خدمات-پس-از-فروش-سامانه-حفاظت-الکترونیک--'>مناقصه تعهد خدمات پس از فروش سامانه حفاظت الکترونیک...  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تعهد خدمات پس از فروش سامانه حفاظت الکترونیک... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909253/مزایده-خودرو'>مزایده خودرو  / مزایده , مزایده خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909416/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-102-97متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 102.97متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 102.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909422/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1000متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1000متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909247/مزایده-ملک-به-مساحت-صد-و-شصت-متر'>مزایده ملک به مساحت صد و شصت متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت صد و شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909195/مزایده-فروش-یک-دستگاه-یخ-ساز-صنعتی'>مزایده فروش یک دستگاه یخ ساز صنعتی  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده فروش یک دستگاه یخ ساز صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909212/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-297-9متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 297.9متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 297.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909572/مزایده-فروش-خط-کامل-تولید-سوسیس-و-کالباس-نوبت-دوم'>مزایده فروش خط کامل تولید سوسیس و کالباس  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش خط کامل تولید سوسیس و کالباس  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909576/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-225-50متر'>مزایده خانه مسکونی مساحت 225.50متر  / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت 225.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908825/مناقصه-تهیه-تجهیزات--نصب--تست-و-راه-اندازی-یک-بی-خط-63-20-کیلوولت'>مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی یک بی خط 63/20 کیلوولت  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی یک بی خط 63/20 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909402/اصلاحیه-مزایده-تعداد-4-دستگاه-خودرو-مازاد'>اصلاحیه مزایده تعداد 4 دستگاه خودرو مازاد / اصلاحیه آگهی مزایده، مزایده تعداد 4 دستگاه خودرو مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909257/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-آردی'>مزایده یک دستگاه سواری پژو آردی / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه سواری پژو آردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909305/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-420-و-433-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی شماره 420 و 433 فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 420 و 433 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909234/مزایده-دستگاه-پرس-درب-نجاری-دو-صفحه-ای--'>مزایده دستگاه پرس درب نجاری دو صفحه ای... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دستگاه پرس درب نجاری دو صفحه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909265/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده عمومی ,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909278/مناقصه-واگذاری-مدیریتی-و-انجام-حجمی-امور-نظافتی'>مناقصه واگذاری مدیریتی و انجام حجمی امور نظافتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه واگذاری مدیریتی و انجام حجمی امور نظافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909348/مزایده-ششدانگ-زمین-با-اعیانی-احداث-شده-بخش-37-تبریز'>مزایده ششدانگ زمین با اعیانی احداث شده بخش 37 تبریز / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین با اعیانی احداث شده بخش 37 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909345/مزایده-اموال-غیرمنقول-اسناد-رهنی-شامل4-قطعه-پلاک-ثبتی'>مزایده اموال غیرمنقول اسناد رهنی شامل4 قطعه پلاک ثبتی / مزایده ,مزایده اموال غیرمنقول اسناد رهنی شامل4 قطعه پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908811/مناقصه-عملیات-ترمیم-نوار-حفاری-در-محدوده-منطقه-چهار'>مناقصه عملیات ترمیم نوار حفاری در محدوده منطقه چهار / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ترمیم نوار حفاری در محدوده منطقه چهار نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909256/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پراید'>مزایده فروش خودرو سواری پراید / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909261/مزایده-تجهیزات-خط-کامل-تابنده-1250-سیم-و-کابل'>مزایده تجهیزات خط کامل تابنده 1250 سیم و کابل / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده تجهیزات خط کامل تابنده 1250 سیم و کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909283/مزایده-سواری-پژو-روآ-مدل-85-رنگ-بژ-متالیک'>مزایده سواری پژو روآ مدل 85 رنگ بژ متالیک / مزایده, مزایده سواری پژو روآ مدل 85 رنگ بژ متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909293/مناقصه-تکمیل-پروژه-132-واحدی-مسکن-مهر--تجدید'>مناقصه تکمیل پروژه 132 واحدی مسکن مهر - تجدید  / آگهی فراخوان عمومی ,مناقصه تکمیل پروژه 132 واحدی مسکن مهر -تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909307/مناقصه-پروژه-ساخت-و-نصب-کابینت-و-میز-آزمایشگاه-های-دانشکده'> مناقصه پروژه ساخت و نصب کابینت و میز آزمایشگاه های دانشکده / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه پروژه ساخت و نصب کابینت و میز آزمایشگاه های دانشکده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909255/مناقصه-اجرای-عملیات-روکش-با-آسفالت-حفاظتی-میکروسرفیسینگ'>مناقصه  اجرای عملیات روکش با آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات روکش با آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909262/مزایده-فروش-املاک-عرصه-157-و-154-17متر-نوبت-دوم-96-5-17'>مزایده فروش املاک عرصه 157 و 154.17متر نوبت دوم 96.5.17 / مزایده,مزایده فروش املاک عرصه 157 و 154.17متر نوبت دوم 96.5.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908795/فراخوان-مزایده-واگذاری-مدیریت-و-نگهداری-بندرصیادی-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده واگذاری مدیریت و نگهداری بندرصیادی نوبت دوم  / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده واگذاری مدیریت و نگهداری بندرصیادی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909244/مزایده-اسکید-لودر-255-مینی-لودر--مرحله-دوم'>مزایده اسکید لودر 255 مینی لودر - مرحله دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اسکید لودر 255 مینی لودر - مرحله دوم - نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909236/فراخوان-یک-دستگاه-سوله-4000-مترمربعی-مرحله-دوم'>فراخوان یک دستگاه سوله 4000 مترمربعی- مرحله دوم  / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان یک دستگاه سوله 4000 مترمربعی- مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909282/مزایده-سه-قطعه-زمین-تجاری-بصورت-نقدی'>مزایده سه قطعه زمین تجاری بصورت نقدی  / مزایده,مزایده سه قطعه زمین تجاری بصورت نقدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909296/مناقصه-حراست-شهرک'>مناقصه حراست شهرک / آگهی مناقصه , مناقصه حراست شهرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909280/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-جمع-آوری-و-حمل-زباله-و---'>مناقصه واگذاری امور خدماتی جمع آوری و حمل زباله و ....  / مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدماتی جمع آوری و حمل زباله و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909268/مناقصه-اجرای-باند-چپ-خیابان-اصلی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای باند چپ خیابان اصلی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای باند چپ خیابان اصلی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909353/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-ماهشهر-منطقه-یک'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ماهشهر منطقه یک / مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ماهشهر منطقه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909311/مناقصه-پروژه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-ماهشهر'>مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز ماهشهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز ماهشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909323/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کاربری-خدمات-شهری-مساحت-هر-قطعه795متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری خدمات شهری مساحت هر قطعه795متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری خدمات شهری مساحت هر قطعه795متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908797/فراخوان-مناقصه-اجرای-کارهای-ساختمانی-و-تاسیساتی-پروژه-پلی-کلینیک-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه پلی کلینیک  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه  اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه پلی کلینیک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909279/مناقصه-کامیون-8-دستگاه-کامیون-5-تن-نوبت-دوم'>مناقصه کامیون 8 دستگاه کامیون 5 تن- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کامیون 8 دستگاه کامیون 5 تن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909270/مناقصه-ترمیم-پیاده-روهای-ضلع-جنوبی-بلوار-سپیدار'>مناقصه ترمیم پیاده روهای ضلع جنوبی بلوار سپیدار / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم پیاده روهای ضلع جنوبی بلوار سپیدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909360/مناقصه-تهیه-و-تامین-کامیون-های-حمل-کالا--'>مناقصه تهیه و تامین کامیون های حمل کالا ... / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه تهیه و تامین کامیون های حمل کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909271/مناقصه-به-کارگیری-تعداد-135-نفر-نیروی-انسانی-نوبت-دوم-مرحله-دوم'>مناقصه به کارگیری تعداد 135 نفر نیروی انسانی- نوبت دوم مرحله دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه به کارگیری تعداد 135 نفر نیروی انسانی- نوبت اول - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909312/مزایده-عمومی-بهره-برداری-جایگاه-CNG-هلانیه-جوانرود'>مزایده عمومی بهره برداری جایگاه CNG هلانیه جوانرود / مزایده عمومی بهره برداری جایگاه CNG هلانیه جوانرود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909570/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد-بر-نیاز-نقد-و-اقساط'>مزایده واگذاری املاک مازاد بر نیاز نقد و اقساط  / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد بر نیاز نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909298/مناقصه-واگذاری-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>مناقصه واگذاری راهبری و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری راهبری و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909284/مزایده-فروش-سه-دانگ-یکدستگاه-کامیون-کشنده-بنز'>مزایده فروش سه دانگ یکدستگاه کامیون کشنده بنز / آگهی مزایده , مزایده فروش سه دانگ یکدستگاه کامیون کشنده بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909276/َمناقصه-قرارداد-مدیریت-و-اداره-امور-انبار-بیستون-نوبت-دوم'>َمناقصه قرارداد مدیریت و اداره امور انبار بیستون نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه قرارداد مدیریت و اداره امور انبار بیستون نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909267/مناقصه-انجام-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه انجام عملیات لکه گیری و روکش آسفالت معابر سطح شهر /  آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات لکه گیری و روکش آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909330/مزایده-تعدادی-فرش-دست-باف-مازاد'>مزایده تعدادی فرش دست باف مازاد / آگهی مزایده، مزایده تعدادی فرش دست باف مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909291/مزایده-تعاونی-شماره-3-ترمینال-مسافربری'>مزایده تعاونی شماره 3 ترمینال مسافربری  / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعاونی شماره 3 ترمینال مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909300/مزایده-اجاره-بهره-برداری-از-بخشی-از-طبقه-همکف-و-طبقه-اول---'>مزایده اجاره بهره برداری از بخشی از طبقه همکف و طبقه اول .... / آگهی مزایده , مزایده اجاره بهره برداری از بخشی از طبقه همکف و طبقه اول ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909273/مزایده-واگذاری-دوچرخه-سواری--نوبت-اول--چاپ-دوم'>مزایده واگذاری دوچرخه سواری - نوبت اول - چاپ دوم / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری دوچرخه سواری - نوبت اول - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909389/مناقصه-عمومی-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-شبکه-آب-خام'>مناقصه عمومی خرید لوله های پلی اتیلن شبکه آب خام / مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن شبکه آب خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909320/مناقصه-خرید-آسفالت-تنی-جهت-ترمیم-ترانشه-های-سطح-شهر-96-5-18'>مناقصه خرید آسفالت تنی جهت ترمیم ترانشه های سطح شهر 96.5.18 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید آسفالت تنی جهت ترمیم ترانشه های سطح شهر 96.5.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909325/مزایده-غرفه-سفره-خانه-سنتی-واقع-در-پارک-چنگلی--چاپ-دوم'>مزایده غرفه سفره خانه سنتی واقع در پارک چنگلی - چاپ دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده غرفه سفره خانه سنتی واقع در پارک چنگلی - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909331/مناقصه-عملیات-زیرسازی-جدولگذاری-و-آسفالت-معابر--نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مناقصه عملیات زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر - نوبت دوم چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر- نوبت دوم چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909294/مناقصه-انجام-عملیات-راهداری-شهرستانهای-شهر-کرد--بن--سامان-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات راهداری شهرستانهای شهر کرد - بن - سامان- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات راهداری شهرستانهای شهر کرد - بن - سامان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908806/مزایده-فروش-تعداد-72-دستگاه-انواع-خودروهای-سبک--سنگین-و-موتورسیکلت--'>مزایده فروش تعداد 72 دستگاه انواع خودروهای سبک ، سنگین و موتورسیکلت... / مزایده , مزایده فروش تعداد 72 دستگاه انواع خودروهای سبک ، سنگین و موتورسیکلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909340/مزایده-ششدانگ-پلاک-2900-فرعی-از-12-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 2900 فرعی از 12 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2900 فرعی از 12 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909351/مزایده-فروش-184-40-حبه-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده فروش 184.40 حبه از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده ,مزایده فروش 184.40 حبه از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909356/مزایده-2-47-حبه-از-72-حبه-از-پلاک-ثبتی-بخش-4-اصفهان'>مزایده 2.47 حبه از 72 حبه از پلاک ثبتی بخش 4 اصفهان  / مزایده ,مزایده 2.47 حبه از 72 حبه از پلاک ثبتی بخش 4 اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909359/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-زمین-286-80متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت زمین 286.80متر / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت زمین 286.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909322/مزایده-فروش-پشتی--'>مزایده فروش پشتی ... / مزایده فروش پشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909287/مناقصه-مجموعه-شیشه-های-جانبی--'>مناقصه مجموعه شیشه های جانبی ... / آگهی مناقصه, مناقصه مجموعه شیشه های جانبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909263/آگهی-برگزاری-عملیات-رسیدگی-و-نگهداری-ایستگاه-های-پمپاژ-اردستان--نوبت-دوم'>آگهی برگزاری عملیات رسیدگی و نگهداری ایستگاه های پمپاژ اردستان - نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه ، آگهی برگزاری عملیات رسیدگی و نگهداری ایستگاه های پمپاژ اردستان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909313/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پژو-405-LX'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو 405 LX  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو 405 LX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908800/مزایده-مقادیری-شمش-چدن-و--'>مزایده مقادیری شمش چدن و ... / آگهی مزایده , مزایده مقادیری شمش چدن و</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909560/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-306-2مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 306.2مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 306.2مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909327/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-هشت-هزار-و-نهصد-و-پنج-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره هشت هزار و نهصد و پنج فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره هشت هزار و نهصد و پنج فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909333/مزایده-فروش-ساختمان-مسکونی-زیربنای-276متر'>مزایده فروش ساختمان مسکونی زیربنای 276متر  / مزایده,مزایده فروش ساختمان مسکونی زیربنای 276متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909336/مزایده-آپارتمان-قدیمی-ساز-160-7متر'>مزایده آپارتمان قدیمی ساز 160.7متر / مزایده,مزایده آپارتمان قدیمی ساز 160.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909269/مزایده-فروش-تعدادی-از-خودروهای-کارکرده'>مزایده فروش تعدادی از خودروهای کارکرده / مزایده عمومی , مزایده فروش تعدادی از خودروهای کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909364/مزایده-عرصه-و-اعیان-یکباب-خانه-مساحت-اعیان-130متر'>مزایده عرصه و اعیان یکباب خانه مساحت اعیان 130متر  / مزایده ,مزایده عرصه و اعیان یکباب خانه مساحت اعیان 130متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909309/مزایده-یک-دستگاه-تلویزیون-LED--تعداد-یک-تخته-فرش'>مزایده یک دستگاه تلویزیون LED ، تعداد یک تخته فرش / مزایده، مزایده یک دستگاه تلویزیون LED ، تعداد یک تخته فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909285/مزایده-واگذاری-یک-باب-مغازه-تجدید'>مزایده واگذاری یک باب مغازه تجدید  / مزایده, مزایدهو اگذاری یک باب مغازه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909292/مزایده-واگذاری-قسمتی-از-زمین-پارکینگ-تجدید'>مزایده واگذاری قسمتی از زمین پارکینگ تجدید  / مزایده, مزایده واگذاری قسمتی از زمین پارکینگ تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909272/مزایده-اجاره-نصب--بهره-برداری-و-نگهداری-از-زمین-چمن-مصنوعی'>مزایده  اجاره نصب ، بهره برداری و نگهداری از زمین چمن مصنوعی / مزایده , مزایده   اجاره نصب ، بهره برداری و نگهداری از زمین چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909297/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-تجاری-مساحت-12-8مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب مغازه تجاری مساحت 12.8مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه تجاری مساحت 12.8مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909277/مزایده-حق-بهره-برداری-تعدادی-از-غرفه-های-پایانه-های-مسافربری'>مزایده حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری  / آگهی مزایده ,مزایده حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909306/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه  تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه , مناقصه  تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909310/مناقصه-عملیات-مرمت-نوار-حفاری-شامل-ترانشه---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات مرمت نوار حفاری شامل ترانشه .... نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مرمت نوار حفاری شامل ترانشه .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909316/مزایده-واگذاری-مجتمع-فرهنگی-و-هنری-و--'>مزایده واگذاری مجتمع فرهنگی و هنری و ... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری مجتمع فرهنگی و هنری و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909324/مزایده-عملیات-تعمیر--نگهداری-و-راهبری-تجهیزات-تاسیساتی--نوبت-دوم'>مزایده عملیات تعمیر , نگهداری و راهبری تجهیزات تاسیساتی ...نوبت دوم  / خلاصه آگهی مزایده , مزایده عملیات تعمیر , نگهداری و راهبری تجهیزات تاسیساتی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908796/مزایده-نسبت-به-فروش-تعدادی-ماشین-آلات-و---نوبت-دوم'>مزایده نسبت به فروش تعدادی ماشین آلات و ....نوبت دوم / مزایده نسبت به فروش تعدادی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی کارخانه تولید کابل برق  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909358/مزایده-تبلیغات-محیطی-سطح-شهر'>مزایده تبلیغات محیطی سطح شهر  / مزایده , مزایده تبلیغات محیطی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909302/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-مراقبت-و-نگهداری-جنگلکاری--توسعه-جنگل-و--'>فراخوان مناقصه  اجرای عملیات مراقبت و نگهداری جنگلکاری ، توسعه جنگل و....  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه  اجرای عملیات مراقبت و نگهداری جنگلکاری ، توسعه جنگل و..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909339/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-بلوارها--میدان-ها'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بلوارها ، میدان ها  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بلوارها ، میدان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909281/مناقصه-تامین-و-تولید-آب-شرب-نوبت-دوم'>مناقصه تامین و تولید آب شرب  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین و تولید آب شرب  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909387/مزایده-فروش-زمین-به-مساحت-786-50مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین به مساحت 786.50مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین به مساحت 786.50مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909378/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-450مترمربع'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 450مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک مساحت 450مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909383/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-ثبتی-439-1375-104-و-62-55-101-اصلی'>مزایده ششدانگ عرصه و  اعیان پلاک ثبتی 439.1375.104 و 62.55.101 اصلی  / مزایده ,مزایده ششدانگ عرصه و  اعیان پلاک ثبتی 439.1375.104 و 62.55.101 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909395/مزایده-37-سهم-از-145-سهم-پلاک-101-8340-بخش-پنج'>مزایده 37 سهم از 145 سهم پلاک 101/8340 بخش پنج / مزایده,مزایده 37 سهم از 145 سهم پلاک 101/8340 بخش پنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908808/فراخوان-واگذاری-امور-خدمات-ساختمان-و--'>فراخوان واگذاری امور خدمات ساختمان و ...  / فراخوان واگذاری امور خدمات ساختمان و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909400/مزایده-فروش-تعداد-7-قطعه-از-زمینهای-شهرداری'>مزایده فروش تعداد 7 قطعه از زمینهای شهرداری  / مزایده,مزایده فروش تعداد 7 قطعه از زمینهای شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909372/مزایده-فروش-ملک-مسکونی-مساحت-عرصه-120-50مترمربع'>مزایده فروش ملک مسکونی مساحت عرصه 120.50مترمربع  / مزایده ,مزایده فروش ملک مسکونی مساحت عرصه 120.50مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909370/مزایده-فروش-ملک-مسکونی-مساحت-عرصه-309-42متر'>مزایده فروش ملک مسکونی مساحت عرصه 309.42متر  / مزایده ,مزایده فروش ملک مسکونی مساحت عرصه 309.42متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909341/مناقصه-واگذاری-عملیات-حمل-مصالح-و-آسفالت-نوبت-دوم-96-5-18'>مناقصه واگذاری عملیات حمل مصالح و آسفالت نوبت دوم 96.5.18 / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه واگذاری عملیات حمل مصالح و آسفالت  - نوبت دوم  96.5.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909363/مزایده-قیف-بتن--'>مزایده قیف بتن ... / مزایده , قیف بتن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909319/مناقصه-احداث-پل-بتنی'>مناقصه احداث پل بتنی  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث پل بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909304/تجدید-مزایده-دستگاه-جوش-co2'>تجدید مزایده دستگاه جوش co2 / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده دستگاه جوش co2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909315/مزایده-ماترک-شامل-ساختمان-و--'>مزایده ماترک شامل ساختمان و .. / مزایده,مزایده ماترک شامل ساختمان و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909599/مزایده-خودرو'> مزایده خودرو   / فراخوان مزایده،  مزایده خودرو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909600/مناقصه-انجام-خدمات-نیروی-انسانی-واحد-تعمیرات-منازل-ادارات-وتاسیسات'>مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی واحد تعمیرات منازل ادارات وتاسیسات / آگهی فراخوان مناقصه، مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی واحد تعمیرات منازل ادارات وتاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908794/مناقصه-احداث-فاز-1-پایگاه-سوخت-رسانی---نوبت-دوم'>مناقصه احداث فاز 1 پایگاه سوخت رسانی  ...نوبت دوم / آگهی مناقصه ,  مناقصه احداث فاز 1 پایگاه سوخت رسانی  ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909520/مناقصه-انجام-خدمات-نيروی-انسانی-واحد-تعميرات'>مناقصه انجام خدمات نيروی انسانی واحد تعميرات / مناقصه انجام خدمات نيروی انسانی واحد تعميرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909530/مناقصه-P-F-FLOCON-GATE-VALVE'>مناقصه  P/F FLOCON GATE VALVE / مناقصه  P/F FLOCON GATE VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909549/مناقصه-انجام-کليه-امور-بهره-برداری-و-خمات-گاز'>مناقصه انجام کليه امور بهره برداری و خمات گاز / مناقصه انجام کليه امور بهره برداری و خمات گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909566/مناقصه-اجرای-سیستم-برگشت-پساب'>مناقصه اجرای سیستم برگشت پساب / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای سیستم برگشت پساب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909564/فراخوان-تامين-نيروی-انسانی'>فراخوان  تامين نيروی انسانی / فراخوان, فراخوان  تامين نيروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909544/فراخوان-فرايند-انتخاب-مشاور-مطالعات-مراحل-اول-و-دوم-پروژه-احداث-برج-کنترل-ترافيک--'>فراخوان  فرايند انتخاب مشاور مطالعات مراحل اول و دوم پروژه احداث برج کنترل ترافيک... / فراخوان, فراخوان  فرايند انتخاب مشاور مطالعات مراحل اول و دوم پروژه احداث برج کنترل ترافيک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909527/فراخوان-تامين-لوله-۸-اينچ-درزجوش-مربوط-به-تقاضای-۱۷۱-۵۳-۰۵۵۵۵-۳۸'>فراخوان تامين لوله ۸ اينچ درزجوش مربوط به تقاضای ۱۷۱-۵۳-۰۵۵۵۵-۳۸ / فراخوان, فراخوان تامين لوله ۸ اينچ درزجوش مربوط به تقاضای ۱۷۱-۵۳-۰۵۵۵۵-۳۸</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909513/فراخوان-پيمان-احداث-خط-لوله-۱۶-حدفاصل-يزد--نائين'>فراخوان پيمان احداث خط لوله ۱۶ حدفاصل يزد / نائين  / فراخوان, فراخوان پيمان احداث خط لوله ۱۶ حدفاصل يزد / نائين </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909508/مناقصه-خريد-۱-قلم-P-F-TD-WILLIAMSON-DRILLING-MAHINE'>مناقصه خريد ۱ قلم P/F:TD WILLIAMSON DRILLING MAHINE     / مناقصه خريد ۱ قلم P/F:TD WILLIAMSON DRILLING MAHINE    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908799/مناقصه-پروژه-طراحی-تامین-و-ساخت-تجهیزات-(EPC)-تامین-گاز-طبیعی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه طراحی، تامین و ساخت تجهیزات (EPC) تامین گاز طبیعی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه طراحی، تامین و ساخت تجهیزات (EPC) تامین گاز طبیعی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908913/فراخوان-مناقصه-پروژه-خرید-لوله-و-اتصالات-فایبرگلاس-grp-به-قطر-400-میلیمتر'>فراخوان مناقصه پروژه خرید لوله و اتصالات فایبرگلاس grp به قطر 400 میلیمتر  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید لوله و اتصالات فایبرگلاس grp به قطر 400 میلیمتر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908923/مناقصه-فلز-کلسیم--'>مناقصه فلز کلسیم... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه فلز کلسیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909490/مناقصه-اجرای-عملیات-حمل-3000-تن-قیر-مذاب-70×60--'>مناقصه اجرای عملیات حمل 3000 تن قیر مذاب 70×60 ... / مناقصه اجرای عملیات حمل 3000 تن قیر مذاب 70×60 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908828/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-نظافتی-و-بهداشتی-سرویس-های-بهداشتی-محوطه-نمایشگاه'>فراخوان مناقصه انجام خدمات نگهداری، نظافتی و بهداشتی سرویس های بهداشتی محوطه نمایشگاه / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه انجام خدمات نگهداری، نظافتی و بهداشتی سرویس های بهداشتی محوطه نمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909308/مناقصه-طراحی-و-چاپ-۹۰۰-جلد-کتاب-آمارنامه'>مناقصه طراحی و چاپ ۹۰۰ جلد کتاب آمارنامه / آگهی مناقصه ,مناقصه طراحی و چاپ ۹۰۰ جلد کتاب آمارنامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909479/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-(اداری-و-خدماتی)نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی (اداری و خدماتی)نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی (اداری و خدماتی) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909473/مزایده-پیست-اسکیت'>مزایده پیست اسکیت  / مزایده پیست اسکیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909489/مناقصه-انجام-خدمات-کنترل-پروژه-و--'>مناقصه انجام خدمات کنترل پروژه و... / مناقصه انجام خدمات کنترل پروژه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909480/تجدید-مناقصه-تکمیل-عملیات-اجرایی-بوستان-دوستدار-کودک-منطقه-20'>تجدید مناقصه تکمیل عملیات اجرایی بوستان دوستدار کودک منطقه 20 / تجدید مناقصه تکمیل عملیات اجرایی بوستان دوستدار کودک منطقه 20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908819/ارزیابی-کیفی-تامین-مالی-طراحی-ساخت-اجاره-و-انتقال-سالن-نمایشگاه--'>ارزیابی کیفی تامین مالی، طراحی، ساخت، اجاره و انتقال سالن نمایشگاه... / آگهی ارزیابی کیفی، ارزیابی کیفی تامین مالی، طراحی، ساخت، اجاره و انتقال سالن نمایشگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908810/مناقصه-طبخ-و-توزیغ-غذا-در-رستوران-پالایشگاه-و-باشگاه-های-شهرک-مروارید--نوبت-دوم'>مناقصه طبخ و توزیغ غذا در رستوران پالایشگاه و باشگاه های شهرک مروارید - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه طبخ و توزیغ غذا در رستوران پالایشگاه و باشگاه های شهرک مروارید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909318/فراخوان-مناقصه-خدمات-نگهبانی-از-اماکن-اموال-و-تاسیسات-پالایشگاه-نوبت-سوم'>فراخوان مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات پالایشگاه- نوبت سوم / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات پالایشگاه - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909326/مناقصه-خرید-اطلاعات-فنی-براساس-اندازه-گیری-و-آنالیز-آلاینده-های-هوا-96-05-18'>مناقصه خرید اطلاعات فنی براساس اندازه گیری و آنالیز آلاینده های هوا-96.05.18 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید اطلاعات فنی براساس اندازه گیری و آنالیز آلاینده های هوا- 96.05.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908790/فراخوان-خدمات-کارشناسی-و-کنترل-مهندسی--نوبت-دوم'>فراخوان خدمات کارشناسی و کنترل مهندسی  - نوبت دوم  / فراخوان خدمات کارشناسی و کنترل مهندسی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908807/مناقصه-خرید-500-تن-اسید-سولفوریک-نیروگاه-شهید-مد-حج-اهواز'>مناقصه خرید 500 تن اسید سولفوریک نیروگاه شهید مد حج اهواز     / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 500 تن اسید سولفوریک نیروگاه شهید مد حج اهواز    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909314/فراخوان-پروژه-ترمیم-آسفالت-خیابانهای-ناحیه-مرکزی-و-شهرک-نفت'>فراخوان پروژه ترمیم آسفالت خیابانهای ناحیه مرکزی و شهرک نفت  / فراخوان پروژه ترمیم آسفالت خیابانهای ناحیه مرکزی و شهرک نفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909368/فراخوان-بهسازی-و-آسفالت-جاده-و-چاهها'>فراخوان بهسازی  و آسفالت جاده و چاهها / فراخوان بهسازی  و آسفالت جاده و چاهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909385/فراخوان-بهسازی-و-بهینه-سازی-پنجره-های-موجود'>فراخوان بهسازی و بهینه سازی پنجره های موجود / فراخوان بهسازی و بهینه سازی پنجره های موجود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909342/مناقصه-تعمیر-پمپ-و-الکتروموتور'>مناقصه تعمیر پمپ و الکتروموتور / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر پمپ و الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909420/فراخوان-مناقصه-فرآوری-و-تغذیه-اطلاعات-بالادستی-نفت'>فراخوان مناقصه فرآوری و تغذیه اطلاعات بالادستی نفت  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه فرآوری و تغذیه اطلاعات بالادستی نفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908787/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکی-و-جدول-گذاری--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات خاکی و جدول گذاری - نوبت دوم  / مناقصه عمومی دو مرحلهای , مناقصه اجرای عملیات خاکی و جدول گذاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909337/مناقصه-خرید-و-تهیه-و-نصب-و-تست-و-راه-اندازی-یکدستگاه-منبع-تغذیه'>مناقصه خرید و تهیه و نصب و تست و راه اندازی یکدستگاه منبع تغذیه / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید و تهیه و نصب و تست و راه اندازی یکدستگاه منبع تغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/908856/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کفی-تجاری'>مزایده فروش یک دستگاه کفی تجاری / مزایده فروش یک دستگاه کفی تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909481/مناقصه-جمع-آوری-شیر-پیاده-رو-در-شهرستان'>مناقصه جمع آوری شیر پیاده رو در شهرستان / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه جمع آوری شیر پیاده رو در شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909361/مناقصه-ROCKWEL-–-EDWARD-CHECK-VALVE-2-–-1-16'>مناقصه ROCKWEL – EDWARD CHECK VALVE 2" – 1/16     / مناقصه، مناقصه ROCKWEL – EDWARD CHECK VALVE 2" – 1/16    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909374/مناقصه-تامين-(اجاره)-1-فروند-شناور-مسافربر'> مناقصه تامين (اجاره) 1 فروند شناور مسافربر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامين (اجاره) 1 فروند شناور مسافربر</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 4 تاريخ : شنبه 15 مهر 1396 ساعت: 11:49