اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری 96.5.5 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899875/مزایده-ملک-به-مساحت-ع... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری 96.5.5 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899875/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-کلی-539-60متر'>مزایده ملک به مساحت عرصه کلی 539.60متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه کلی 539.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899936/فراخوان-طرح-هوشمندسازی-پارکینگ-های-سطح-شهر'>فراخوان طرح هوشمندسازی پارکینگ های سطح شهر / آگهی فراخوان , فراخوان طرح هوشمندسازی پارکینگ های سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900117/مزایده-بهره-برداری-از-قایقرانی--'>مزایده بهره برداری از قایقرانی... / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از قایقرانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900100/مزایده-فروش-قطعات-بازیافتی-انواع-خودرو'>مزایده فروش قطعات بازیافتی انواع خودرو  / مزایده حضوری , مزایده فروش قطعات بازیافتی انواع خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900205/آگهی-فروش-سنگ-شکن-زیراتوری-نورد-برگ'>آگهی فروش سنگ شکن زیراتوری نورد برگ / آگهی ، آگهی فروش سنگ شکن زیراتوری نورد برگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900194/تجدید-فراخوان-عمومی-مشارکت-در-احداث-مجتمع-تجاری--اداری---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان عمومی مشارکت در احداث مجتمع تجاری - اداری ... نوبت دوم / آگهی فراخوان,تجدید فراخوان عمومی مشارکت در احداث مجتمع تجاری - اداری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899921/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-76-45مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 76.45مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 76.45مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899907/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-76-77متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 76.77متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 76.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900013/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-76-45متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 76.45متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 76.45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899925/مناقصه-تامین-نیروی-انتظامی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انتظامی نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انتظامی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900019/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-30035-فرعی-بخش-یازده'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 30035 فرعی بخش یازده / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 30035 فرعی بخش یازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899923/مزایده-چهار-تخته-فرش-700-شانه-زمرد'>مزایده چهار تخته فرش 700 شانه زمرد / مزایده چهار تخته فرش 700 شانه زمرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899960/مناقصه-احداث-ساختمان-سردخانه'>مناقصه احداث ساختمان سردخانه / آگهی مناقصه , مناقصه احداث ساختمان سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900017/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-359-144-دو-طبقه-مسکونی'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 359.144 دو طبقه مسکونی  / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 359.144 دو طبقه مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899932/مزایده-دستگاه-مه-پاش-سیار'>مزایده دستگاه مه پاش سیار / مزایده دستگاه مه پاش سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899974/مناقصه-احداث-دبستان-6-کلاسه-شهدای-بانک-ملی-هاشم-آباد'>مناقصه احداث دبستان 6 کلاسه شهدای بانک ملی هاشم آباد / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه احداث دبستان 6 کلاسه شهدای بانک ملی هاشم آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899900/مناقصه-حلال-آروماتیکی--نوبت-دوم'>مناقصه حلال آروماتیکی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه حلال آروماتیکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899913/مناقصه-قرارداد-راهبری-و-نگهداری-پایانه-و-خط-مسافری-بندر-شهید-کلانتری-چابهار'>مناقصه قرارداد راهبری و نگهداری پایانه و خط مسافری بندر شهید کلانتری چابهار / آگهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای، مناقصه قرارداد راهبری و نگهداری پایانه و خط مسافری بندر شهید کلانتری چابهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899926/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-بخش-هفتم-از-خطوط-فرعی-شبکه-توزیع-آب-شهر-زاهدان'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی بخش هفتم از خطوط فرعی شبکه توزیع آب شهر زاهدان / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران، تجدید مناقصه عملیات اجرایی بخش هفتم از خطوط فرعی شبکه توزیع آب شهر زاهدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899894/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-فاضلاب-شهر-چابهار--نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر چابهار  - نوبت دوم  / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار , فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر چابهار  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899988/فراخوان-مشارکت-و-سرمایه-گذاری-جهت-طراحی-و-اجرای-مجموعه-پارک-و-بازار-میوه-و-تره-بار'> فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری جهت طراحی و اجرای مجموعه پارک و بازار میوه و تره بار / آگهی فراخوان , فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری جهت طراحی و اجرای مجموعه پارک و بازار میوه و تره بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899896/آگهی-ارزیابی-خرید-2000-کیت-تک-واحدی-انشعاب-اب--نوبت-دوم'>آگهی ارزیابی خرید 2000 کیت تک واحدی انشعاب اب  - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی ، آگهی ارزیابی خرید 2000 کیت تک واحدی انشعاب آب  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899972/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-4197متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 4197متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 4197متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899918/مزایده-ملک-به-کلاسه-اجرا-شماره-950056-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده ملک به کلاسه اجرا شماره 950056 اموال غیرمنقول نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک به کلاسه اجرا شماره 950056 اموال غیرمنقول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899908/مزایده-یک-دستگاه-بخار-ایستاده--یک-دستگاه-فر-قنادی'>مزایده  یک دستگاه بخار ایستاده ، یک دستگاه فر قنادی  / مزایده,مزایده  یک دستگاه بخار ایستاده ، یک دستگاه فر قنادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899897/مزایده-دیگ-شوفاژ-آب-بند-نوبت-دوم'>مزایده دیگ شوفاژ آب بند نوبت دوم  / مزایده, مزایده دیگ شوفاژ آب بند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899905/مزایده-ستون-فلزی-80-80--خرپای-فلزی-40-80'>مزایده ستون فلزی 80*80 ، خرپای فلزی 40*80  / مزایده,مزایده ستون فلزی 80*80 ، خرپای فلزی 40*80 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899915/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-120-70متر'>مزایده آپارتمان به مساحت 120.70متر / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 120.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899916/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-1261مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت 1261مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 1261مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899999/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-دستگاهی-نوبت-دوم'>مناقصه حفر یک حلقه چاه دستگاهی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان حفر یک حلقه چاه دستگاهی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900012/مناقصه-اجرای-عملیات-توسعه-و-احداث-و-اصلاح-و-بهینه-سازی'>مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899996/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سمند-دوگانه-سوز'>مزایده یک دستگاه خودروی سمند دوگانه سوز / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودروی سمند دوگانه سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900077/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-185متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 185متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 185متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900039/مزایده-تعداد-سه-عدد-کپسول-گاز--تعداد-2-عدد-موتور-برق-کوچک'>مزایده تعداد سه عدد کپسول گاز ، تعداد 2 عدد موتور برق کوچک / مزایده  تعداد سه عدد کپسول گاز ، تعداد 2 عدد موتور برق کوچک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900031/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-300-62متر'>مزایده یکباب خانه مساحت 300.62متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 300.62متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900030/مناقصه-تعمیرات-اساسی-جزئی-و-نگهداری-و-بازسازی-نرده-پل-های-بزرگ'>مناقصه تعمیرات اساسی جزئی و نگهداری و بازسازی نرده پل های بزرگ  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیرات اساسی جزئی و نگهداری و بازسازی نرده پل های بزرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900053/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مزروعی-به-مساحت-کل-645350-و-ماشین-آلات-و-تجهیزات-وکمپرسور'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت کل 645350 و ماشین آلات و تجهیزات وکمپرسور / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت کل 645350 و ماشین آلات و تجهیزات وکمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900081/مزایده-اراضی-شامل-5-قطعه-نوبت-اول'>مزایده اراضی شامل 5 قطعه نوبت اول / مزایده,مزایده اراضی شامل 5 قطعه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900083/مزایده-مسکن-مهر-اپارتمان-مساحت-74متر'>مزایده مسکن مهر اپارتمان مساحت 74متر  / مزایده,مزایده مسکن مهر اپارتمان مساحت 74متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900020/مناقصه-قطعات-یدکی-کمپرسور-هوای-BURTON-CORBLIN'>مناقصه قطعات یدکی کمپرسور هوای BURTON CORBLIN / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه قطعات یدکی کمپرسور هوای BURTON CORBLIN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900009/مناقصه-خرید-آسفالت-برای-آسفالت-ریزی-سطح-شهر--تجدید'>مناقصه خرید آسفالت برای آسفالت ریزی سطح شهر - تجدید / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید آسفالت برای آسفالت ریزی سطح شهر- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900004/مناقصه-اجرای-عملیات-مربوط-به-نگهداری-و-بهره-برداری-از-شبکه-توزیع'>مناقصه اجرای عملیات مربوط به نگهداری و بهره برداری از شبکه توزیع / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات مربوط به نگهداری و بهره برداری از شبکه توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900070/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-101-90متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک به مساحت عرصه 101.90متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 101.90متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900073/مزایده-4-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-47-3554-بخش-یازده'>مزایده 4 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 47/3554 بخش یازده / مزایده,مزایده 4 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 47/3554 بخش یازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900028/مزایده-دستگاه-اسپیلت-و--'>مزایده دستگاه اسپیلت و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده دستگاه اسپیلت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900034/مزایده-خودرو-سواری-سیستم-پراید-جی-ال-ایکس'>مزایده خودرو سواری سیستم پراید جی ال ایکس / آگهی مزایده, مزایده خودرو سواری سیستم پراید جی ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900065/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-به-شماره-5119-اموال-غیرمنقول'>مزایده ملک پلاک ثبتی به شماره 5119 اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی به شماره 5119 اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900067/مزایده-2-5-دانگ-مشاع-از-پلاک-105-فرعی-بخش-یازده'>مزایده 2.5 دانگ مشاع از پلاک 105 فرعی بخش یازده / مزایده,مزایده 2.5 دانگ مشاع از پلاک 105 فرعی بخش یازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900047/مزایده-یخچال-ویترینی-و--'>مزایده یخچال ویترینی و ... / آگهی مزایده, مزایده یخچال ویترینی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900055/مزایده-16-کارتن-15-عدد-2490-مایع-ظرفشویی-داروگر'>مزایده 16 کارتن 15 عدد 2490 مایع ظرفشویی داروگر  / آگهی مزایده, مزایده 16 کارتن 15 عدد 2490 مایع ظرفشویی داروگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900064/مزایده-ملک-مشاع-به-پلاک-ثبتی-12991-فرعی'>مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 12991 فرعی  / مزایده,مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 12991 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900006/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-حمل-پسماند-و--'>مناقصه عملیات جمع آوری و حمل پسماند و....  / آگهی مناقصه   ، مناقصه عملیات جمع آوری و حمل پسماند و.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899912/مناقصه-اندازه-گیری-عوامل-زیان-آور-محیط-کار--'>مناقصه  اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار... / آگهی مناقصه , مناقصه  اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900032/مزایده-واگذاری-پنج-باب-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری پنج باب جایگاه CNG  / آگهی مزایده,مزایده واگذاری پنج باب جایگاه CNG ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900058/مزایده-ملک-با-شماره-پلاک-ثبتی-200-1803-بخش-12-تهران'>مزایده ملک با شماره پلاک ثبتی 200/1803 بخش 12 تهران / مزایده,مزایده ملک با شماره پلاک ثبتی 200/1803 بخش 12 تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900113/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-باری'>مزایده یک دستگاه کامیون باری  / مزایده , مزایده یک دستگاه کامیون باری ...نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900103/مزایده-سوئی-شرت--'>مزایده سوئی شرت ... / مزایده , مزایده سوئی شرت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900054/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-یک-حومه-کرمانشاه'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش یک حومه کرمانشاه  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش یک حومه کرمانشاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900025/مزایده-مورد-توقیفی-مساحت-اراضی-4367مترمربع'>مزایده مورد توقیفی مساحت اراضی 4367مترمربع / مزایده,مزایده مورد توقیفی مساحت اراضی 4367مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900027/مزایده-آپارتمان-به-شماره-پلاک-5010-فرعی-از-11-اصلی'>مزایده آپارتمان به شماره پلاک 5010 فرعی از 11 اصلی / مزایده,مزایده آپارتمان به شماره پلاک 5010 فرعی از 11 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900022/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-195متر-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 195متر نوبت اول  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 195متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900040/مزایده-تعداد-256-کارتن-پودر-رختشویی'>مزایده تعداد 256 کارتن پودر رختشویی  / مزایده , مزایده تعداد 256 کارتن پودر رختشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899906/فراخوان-شناسایی-مشاور-جهت-مطالعات-طرح-جامع-برق-رسانی-96-5-5'>فراخوان شناسایی مشاور جهت مطالعات طرح جامع برق رسانی 96.5.5 / فراخوان , فراخوان شناسایی مشاور جهت مطالعات طرح جامع برق رسانی 96.5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899975/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899976/مزایده-سرقفلی-مغازه-بخش-نه-تبریز-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی مغازه بخش نه تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه بخش نه تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900035/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس-مدل-82'>مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس مدل 82  / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس مدل 82  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900029/مزایده-یک-دستگاه-سواری-دوو-سیلو-مدل-82'>مزایده یک دستگاه سواری دوو سیلو مدل 82 / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری دوو سیلو مدل 82نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900023/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-آردی-مدل-84'>مزایده یک دستگاه سواری پژو آردی مدل 84  / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پژو آردی مدل 84  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900015/مزایده-آپارتمان-مساحت-145-1متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 145.1متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 145.1متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900052/مزایده-انواع-دستگاه-تسمه-نقاله--'>مزایده انواع دستگاه تسمه نقاله ... / مزایده , مزایده انواع دستگاه تسمه نقاله  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900044/مزایده-یک-دستگاه-بتونیر-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه بتونیر  نوبت دوم  / مزایده یک دستگاه بتونیر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899990/مزایده-ملک-مساحت-8650مترمربع'>مزایده ملک مساحت 8650مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 8650مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900086/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-کارخانه-شالیکوبی'>مزایده ششدانگ یک واحد کارخانه شالیکوبی  / مزایده , مزایده ششدانگ یک واحد کارخانه شالیکوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899899/مناقصه-خرید-کود-شیمیایی-سوپر-فسفات-تریپل-گرانوله--نوبت-دوم-96-5-5'>مناقصه خرید کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله - نوبت دوم 96.5.5 / مناقصه خرید کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله - نوبت دوم  96.5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900060/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405-مدل-73'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 مدل 73  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 مدل 73  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899994/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-5-تبریز'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 تبریز / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899991/مزایده-ملک-مساحت-123-20متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 123.20متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 123.20متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899985/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-پلاک-ثبتی'>مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900094/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پیکان-تیپ-1600I-مدل-1383'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پیکان تیپ 1600I مدل 1383  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پیکان تیپ 1600I مدل 1383 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899981/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-81-26مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 81.26مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 81.26مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900001/مزایده-یکباب-دامداری-مساحت-1628-58متر'>مزایده یکباب دامداری مساحت 1628.58متر  / مزایده,مزایده یکباب دامداری مساحت 1628.58متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900003/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-22144-فرعی-بخش-ده-تهران'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 22144 فرعی بخش ده تهران / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 22144 فرعی بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900007/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-خانه-382-30متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه 382.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه 382.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900014/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز--ابزار-دقیق-----نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق ....  - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900018/تجدید-مناقصه-انجام-فعالیتهای-واگذاری-تعمیر-و-نگهداری-بهره-برداری-از-تاسیسات-تولید----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام فعالیتهای واگذاری تعمیر و نگهداری بهره برداری از تاسیسات تولید ... - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  تجدید مناقصه انجام فعالیتهای واگذاری تعمیر و نگهداری بهره برداری از تاسیسات تولید ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899998/تجدید-مناقصه-خرید-دو-دستگاه-ترانسفورماتور--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور - نوبت دوم  / تجدید مناقصه , مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور  تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900088/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-همکف-50-01متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف 50.01متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف 50.01متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900005/تجدید-مناقصه-خرید-30000-دستگاه-کنتور----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 30000 دستگاه کنتور .... - نوبت دوم  / آگهی تجدید ارزیابی کیفی , تجدید مناقصه خرید 30000 دستگاه کنتور .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900011/مناقصه-واگذاری-امورات-چاپ-و-طراحی-بنر-و-نصب-اسپیس--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امورات چاپ و طراحی بنر و نصب اسپیس - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری امورات چاپ و طراحی بنر و نصب اسپیس -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899989/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستاهای-گر-کبود-کانی-دانیال---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای گر کبود، کانی دانیال ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای گرکبود،دانیال ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900010/مزایده-فروش-20-دستگاه-خودرو-مدل-82'>مزایده فروش 20 دستگاه خودرو مدل 82 / مزایده , مزایده فروش 20 دستگاه خودرو مدل 82</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899986/مزایده-دستگاه-کوانتومتری-آنالیز-مواد'>مزایده دستگاه کوانتومتری آنالیز مواد  / مزایده دستگاه کوانتومتری آنالیز مواد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900002/مناقصه-خرید-شلف-و-یونیت-ها'>مناقصه خرید شلف و یونیت ها / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه خرید شلف و یونیت ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899970/مزایده-ملک-مسکونی-حدودا-50-مترمربع'>مزایده ملک مسکونی حدودا 50 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مسکونی حدودا 50 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899924/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-10971-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی شماره 10971 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 10971 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900072/مناقصه-اجرای-عملیات-مسقف-نمودن-بازار-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات مسقف نمودن بازار نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات مسقف نمودن بازار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899993/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-کامیون-کشنده-رنگ-سفید'>مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون کشنده رنگ سفید  / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون کشنده رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899928/مزایده-ششدانگ-یکباب-گاوداری-بخش-5-نیشابور'>مزایده ششدانگ یکباب گاوداری بخش 5 نیشابور  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب گاوداری بخش 5 نیشابور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899982/مناقصه-رادیاتور-آلومینیومی-دایکاست'>مناقصه رادیاتور آلومینیومی دایکاست  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه رادیاتور آلومینیومی دایکاست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899933/فراخوان-مناقصه-نگهداری-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-و-منابع--96-5-5'>فراخوان مناقصه نگهداری و بهره برداری از تاسیسات و منابع ...96.5.5 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه نگهداری و بهره برداری از تاسیسات و منابع ... 96.5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900377/مناقصه-ساخت-12-دستگاه-اکچویتور'>مناقصه ساخت 12 دستگاه اکچویتور / مناقصه ,مناقصه ساخت 12 دستگاه اکچویتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900390/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-و-نظافتی-ساختمان'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی و نظافتی ساختمان / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام خدمات پشتیبانی و نظافتی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900384/مناقصه-انجام-عملیات-اکتشاف-و-تجهیز-معدن-و-استخراج-و-فروش-سنگ-تزئینی-مرمر---'>مناقصه انجام عملیات اکتشاف و تجهیز معدن و استخراج و فروش سنگ تزئینی مرمر  ... / مناقصه انجام عملیات اکتشاف و تجهیز معدن و استخراج و فروش سنگ تزئینی مرمر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900389/مناقصه-انجام-امور-خدمات-عمومی-فنی-و-اداری-در-مجتمع-معدنی-سرب-و-روی-انگوران'>مناقصه  انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در مجتمع معدنی سرب و روی انگوران    / مناقصه  انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در مجتمع معدنی سرب و روی انگوران   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900399/مزایده-بهره-برداری-ازمنافع-رستوران-بزرگ-نمایشگاه'>مزایده بهره برداری ازمنافع رستوران بزرگ نمایشگاه     / مزایده بهره برداری ازمنافع رستوران بزرگ نمایشگاه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899935/مزایده-لوله-پلی-اتیلن-در-قطر-25-میلیمتر'>مزایده لوله پلی اتیلن در قطر 25 میلیمتر  / مزایده , مزایده لوله پلی اتیلن در قطر 25 میلیمتر  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900383/دعوتنامه-اصلاح-و-بازسازی-بخشی-از-شبکه-ها'>دعوتنامه  اصلاح و بازسازی بخشی از شبکه ها / دعوتنامه  اصلاح و بازسازی بخشی از شبکه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900379/آگهی-مناقصه---مدیریت-واداره-انباری-ساری-وشهید-رجائی'> آگهی مناقصه     مدیریت واداره انباری ساری وشهید رجائی /  آگهی مناقصه    ، آگهی مناقصه   مدیریت واداره انباری ساری وشهید رجائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899967/مزایده-ششدانگ-زمینی-به-مساحت-322-95متر'>مزایده ششدانگ زمینی به مساحت 322.95متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمینی به مساحت 322.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900395/فراخوان-دعوتنامه--اجرای-خط-تغذیه-و-شبکه-توزیع-تقویتی-صنایع-مستقر-در-اراضی-روستای'> فراخوان  دعوتنامه    اجرای خط تغذیه و شبکه توزیع تقویتی صنایع مستقر در اراضی روستای /  فراخوان  دعوتنامه   ، فراخوان  دعوتنامه   اجرای خط تغذیه و شبکه توزیع تقویتی صنایع مستقر در اراضی روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900373/مناقصه-بازدید-و-سرویس-ترانسفورماتور'>مناقصه بازدید و سرویس ترانسفورماتور / آگهی مناقصه ,مناقصه بازدید و سرویس ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899955/مزایده-ملک-به-مساحت-8500مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 8500مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 8500مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900361/مناقصه-فاز-دوم-احداث-سالن-باستانی-شهرکرد'>مناقصه فاز دوم احداث سالن باستانی شهرکرد   / مناقصه فاز دوم احداث سالن باستانی شهرکرد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899952/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مرحله-اول'>مزایده یکباب منزل مسکونی مرحله اول / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900382/مناقصه-اجاره-3-دستگاه-خودرو'>مناقصه اجاره 3 دستگاه خودرو / آگهی مناقصه ,مناقصه اجاره 3 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900394/مناقصه-نگهداری-سایتهای-bts-و-سیستم-های-انتقال'>مناقصه  نگهداری سایتهای bts و سیستم های انتقال / مناقصه  نگهداری سایتهای bts و سیستم های انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899961/مزایده-یک-واحد-مسکونی-عرصه-331-12مترمربع'>مزایده یک واحد مسکونی  عرصه 331.12مترمربع / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی  عرصه 331.12مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900378/مناقصه-اجرای-عملیات-شبکه-گذاری-پراکنده-و-تعمیراتی-فولادی-و-پلی-اتیلن--'>مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری پراکنده و تعمیراتی فولادی و پلی اتیلن ... / مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری پراکنده و تعمیراتی فولادی و پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900400/مناقصه-خرید-لوله'>مناقصه خرید لوله  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900396/مناقصه-سرویس-خدمات-ارسال-و-دریافت-پیام-کوتاه'>مناقصه سرویس خدمات ارسال و دریافت پیام کوتاه / آگهی مناقصه ,مناقصه سرویس خدمات ارسال و دریافت پیام کوتاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900385/مناقصه-تهیه-مصالح-ساخت-و-نصب-و-اجرا-2000-انشعاب-پلی-اتیلن'>مناقصه تهیه مصالح ساخت و نصب و اجرا 2000 انشعاب پلی اتیلن / آگهی مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح ساخت و نصب و اجرا 2000 انشعاب پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899958/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-حدود-18000متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی حدود 18000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی حدود 18000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899964/مزایده-8-5-سیر-مشاع-اب-و-اراضی-25-سیر-مشاع-از-مدار-14-سهم-مزرعه'>مزایده 8.5 سیر مشاع اب و اراضی 25 سیر مشاع از مدار 14 سهم مزرعه / مزایده,مزایده 8.5 سیر مشاع اب و اراضی 25 سیر مشاع از مدار 14 سهم مزرعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899957/مناقصه-اجرای-پروژه-تعریض-بلوار'>مناقصه اجرای پروژه تعریض بلوار  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای پروژه تعریض بلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899927/مناقصه-ELECTRO-MOTOR-نوبت-دوم'>مناقصه ELECTRO MOTOR نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ELECTRO MOTOR نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899951/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-اپراتوری-ثبت-تخلفات-رانندگی'>مناقصه انتخاب پیمانکار اپراتوری ثبت تخلفات رانندگی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انتخاب پیمانکار اپراتوری ثبت تخلفات رانندگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899930/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-ترانسفورماتور-قدرت-20-230--400'>مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت 20/ 230 / 400 / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت 20/ 230 / 400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899922/مناقصه-انواع-تیر-سیمانی--نوبت-دوم'>مناقصه انواع تیر سیمانی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انواع تیر سیمانی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899920/مزایده-یکسری-تجهیزات-و-ماشین-آلات-صنعتی'>مزایده یکسری تجهیزات و ماشین آلات صنعتی  / آگهی مزایده ,مزایده یکسری تجهیزات و ماشین آلات صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899938/مناقصه-اسید-چرب--فیلم-تک-لایه-و--'>مناقصه اسید چرب ، فیلم تک لایه و ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اسید چرب ، فیلم تک لایه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899947/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-بانک'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بانک  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899973/مزایده-مبل-مدل-سناتور-رنگ-آبی--مبل-مدل-بتیس-رنگ'>مزایده مبل مدل سناتور رنگ آبی ، مبل مدل بتیس رنگ  / مزایده,مزایده مبل مدل سناتور رنگ آبی ، مبل مدل بتیس رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899969/مناقصه-بیمه-شخص-ثالث-و-بدنه-ماشین-آلات-نوبت-دوم'>مناقصه بیمه شخص ثالث و بدنه ماشین آلات نوبت دوم / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه بیمه شخص ثالث و بدنه ماشین آلات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899987/مناقصه-طبخ-غذای-پرسنل-شیفت-مرکز-کنترل-کشیک-و-مهمانان'>مناقصه طبخ غذای پرسنل شیفت مرکز کنترل کشیک و مهمانان / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان  طبخ غذای پرسنل شیفت مرکز کنترل کشیک و مهمانان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899937/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-زمین-120متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت زمین 120متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت زمین 120متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899953/مناقصه-اجرای-قسمتی-از-معابر-شهر-جدید-سیراف--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای قسمتی از معابر شهر جدید سیراف - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی مناقصه، مناقصه اجرای قسمتی از معابر شهر جدید سیراف - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899942/مزایده-مغازه-تجاری-و-آپارتمان-مرحله-اول'>مزایده مغازه تجاری و آپارتمان مرحله اول / مزایده,مزایده مغازه تجاری و آپارتمان مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899943/مزایده-عرصه-سند-ششدانگ-به-پلاک-627-فرعی-مرحله-اول'>مزایده عرصه سند ششدانگ به پلاک 627 فرعی مرحله اول / مزایده,مزایده عرصه سند ششدانگ به پلاک 627 فرعی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900041/تجدید-مناقصه-اجرای-طرح-توسعه-و-احداث-شهری-و-روستایی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای طرح توسعه و احداث شهری و روستایی  نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اجرای طرح توسعه و احداث شهری و روستایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899929/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-142-20مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 142.20مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 142.20مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900021/مناقصه-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی     نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900008/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-خرید-قطعات-ابزار-دقیق-شیرهای-برقی-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید قطعات ابزار دقیق شیرهای برقی  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید قطعات ابزار دقیق شیرهای برقی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899931/مزایده-فروش-املاک-به-صورت-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک به صورت نقد و اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک به صورت نقد و اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899934/مزایده-فروش-املاک-مازاد-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک مازاد نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900057/مزایده-قفس-های-مرغ-تخمگذار'>مزایده قفس های مرغ تخمگذار  / آگهی مزایده,مزایده قفس های مرغ تخمگذار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900069/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-و-ماشین-آلات'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی  و ماشین آلات / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی  و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899876/مزایده-فروش-قطعه-زمینی-به-مساحت-10300مترمربع'>مزایده فروش قطعه زمینی به مساحت 10300مترمربع  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمینی به مساحت 10300مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899963/مناقصه-خرید-رایانه-و-تجهیزات-رایانه-ای-مورد-نیاز--'>مناقصه خرید رایانه و تجهیزات رایانه ای مورد نیاز... / آگهی مناقصه , مناقصه خرید رایانه و تجهیزات رایانه ای مورد نیاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899997/مزایده-دو-سهم-مشاع-از-نه-سهم-ششدانگ-پلاک-561-فرعی'>مزایده دو سهم مشاع از نه سهم ششدانگ پلاک 561 فرعی  / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از نه سهم ششدانگ پلاک 561 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899950/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-گیره-چوب-بری-ریلی-و---نوبت-دوم'>مزایده تعداد یک دستگاه گیره چوب بری ریلی و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده تعداد یک دستگاه گیره چوب بری ریلی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899977/تجدید-مناقصه-تهیه-و-پخش-لکه-گیری-و-پخش-آسفالت-12-0-و-19-0-به-صورت-پخش-دستی--تجدید'>تجدید مناقصه تهیه و پخش لکه گیری و پخش آسفالت 12- 0 و 19- 0 به صورت پخش دستی...تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه تهیه و پخش لکه گیری و پخش آسفالت 12- 0 و 19- 0 به صورت پخش دستی... تجدید نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899944/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار-جهت-اجرای-مجموعه-آکواپارک-نوبت-دوم'>مناقصه جذب سرمایه گذار جهت اجرای مجموعه آکواپارک نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ,مناقصه جذب سرمایه گذار جهت اجرای مجموعه آکواپارک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899940/مزایده-سنگ-تراورتن-سفید-چرمی--'>مزایده سنگ تراورتن سفید چرمی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده سنگ تراورتن سفید چرمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899965/مزایده-فروش-ادوات-و-ماشین-آلات-کشاورزی-و-ضایعات'>مزایده فروش ادوات و ماشین آلات کشاورزی و ضایعات  / آگهی مزایده، مزایده فروش ادوات و ماشین آلات کشاورزی و ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900393/استعلام-آنمومتر-دیجیتال-و-دماسنج'>استعلام آنمومتر دیجیتال و دماسنج  / استعلام آنمومتر دیجیتال و دماسنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900288/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-صنایع-دستی'>استعلام برگزاری دوره آموزشی صنایع دستی  / استعلام , استعلام برگزاری دوره آموزشی صنایع دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900244/استعلام-فیال-بتن'>استعلام فیال بتن / استعلام فیال بتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900250/استعلام-نصب-ایزوگام-در-پشت-بام'>استعلام نصب ایزوگام در پشت بام / استعلام نصب ایزوگام در پشت بام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900265/استعلام-چای-تی-بک-50-عددی-داخله'>استعلام چای تی بک 50 عددی داخله / استعلام چای تی بک 50 عددی داخله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900275/استعلام-ملات-تعمیری-چسب-بتن'>استعلام ملات تعمیری چسب بتن / استعلام ملات تعمیری چسب بتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900369/استعلام-رنگ-روغن-نیمه-مات'>استعلام رنگ روغن نیمه مات / استعلام , استعلام رنگ روغن نیمه مات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900372/استعلام-شستشوی-نما-ترکیبی-از-سنگ-و-شیشه-و-کامپیوزیت'>استعلام شستشوی نما ترکیبی از سنگ و شیشه و کامپیوزیت / استعلام , استعلام شستشوی نما ترکیبی از سنگ و شیشه و کامپیوزیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899890/تمدید-مناقصه-طراحی-و-ساخت-64-عدد-یونیت-و---'>تمدید مناقصه طراحی و ساخت 64 عدد یونیت و ....  / تمدید مناقصه ,تمدید مناقصه طراحی و ساخت 64 عدد یونیت و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900213/استعلام-هاردSSD-HDD-SAS-800GB-205'>استعلام هاردSSD HDD SAS 800GB 205 / استعلام هاردSSD HDD SAS 800GB 205</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900180/استعلام-هارد-استورج-15K'>استعلام هارد استورج 15K / استعلام هارد استورج 15K</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900243/استعلام-گیت-کنترل-تردد--'>استعلام گیت کنترل تردد ... / استعلام، استعلام گیت کنترل تردد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900181/استعلام-کره-10-گرمی-گیاهی-آذربایجان-96-5-5'>استعلام کره 10 گرمی گیاهی آذربایجان 96.5.5 / استعلام، استعلام کره 10 گرمی گیاهی آذربایجان 96.5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900192/استعلام-فن-کویل-زمینی-96-5-5'>استعلام فن کویل زمینی  96.5.5 / استعلام , استعلام فن کویل زمینی 96.5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900225/استعلام-الکتروپمپ-96-5-5'>استعلام الکتروپمپ 96.5.5 / استعلام الکتروپمپ 96.5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900231/استعلام-چاپ-کتاب-کزارش'>استعلام چاپ کتاب کزارش  / استعلام، استعلام چاپ کتاب کزارش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900318/استعلام-خرید-دستگاه-بارکد-خوان'>استعلام خرید دستگاه بارکد خوان  / استعلام, استعلام خرید دستگاه بارکد خوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900329/استعلام-خرید-رله-حفاظتی'>استعلام خرید رله حفاظتی / استعلام, استعلام خرید رله حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900350/استعلام-تجهیزات-کامپیوتر-و-مانیتور'>استعلام تجهیزات کامپیوتر و مانیتور   / استعلام , استعلام تجهیزات کامپیوتر و مانیتور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899902/مناقصه-عملیات-ساخت-مجموعه-ورزشی-امامزاده-و--'>مناقصه عملیات ساخت مجموعه ورزشی امامزاده و... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات ساخت مجموعه ورزشی امامزاده و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900330/استعلام-حفر-و-اجرای-چاه-ارت'>استعلام حفر و اجرای چاه ارت / استعلام, استعلام حفر و اجرای چاه ارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900286/استعلام-احداث-فضای-سرپوشیده--'>استعلام احداث فضای سرپوشیده ... / استعلام, استعلام احداث فضای سرپوشیده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900280/استعلام-بها-خرید-کابل-63-افزایش-ظرفیت-پست'>استعلام بها خرید کابل 63 افزایش ظرفیت پست / استعلام, استعلام بها خرید کابل 63 افزایش ظرفیت پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900190/استعلام-خدمات-طراحی-ورود-و-خروج-خط-230'>استعلام خدمات طراحی ورود و خروج خط 230 / استعلام, استعلام خدمات طراحی ورود و خروج خط 230</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900185/استعلام-سنگ-دهبید-شایان'>استعلام سنگ دهبید شایان  / استعلام ,استعلام سنگ دهبید شایان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900298/استعلام-خرید-قطعه-فابریک-FILTER-ASSEMBLY'>استعلام خرید قطعه فابریک FILTER ASSEMBLY / استعلام ,استعلام خرید قطعه فابریک FILTER ASSEMBLY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900263/استعلام-ارائه-خدمات-MIRRORING'>استعلام ارائه خدمات MIRRORING / استعلام ، استعلام ارائه خدمات MIRRORING</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900341/استعلام-رم-رایانه'>استعلام رم رایانه  / استعلام ,استعلام رم رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900325/استعلام-بازسازی-ساختمان'>استعلام بازسازی ساختمان  / استعلام ,استعلام بازسازی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899914/مناقصه-عملیات-نگهداری-و-بهره-برداری-از-شبکه-و-تاسیسات-فاضلاب'>مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری از شبکه و تاسیسات فاضلاب  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری از شبکه و تاسیسات فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900294/استعلام-بازسازی-ساختمان'>استعلام بازسازی ساختمان / استعلام, استعلام بازسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900224/استعلام-تعمیرات-طبقه-15-ساختمان-مرکزی'>استعلام تعمیرات طبقه 15 ساختمان مرکزی  / استعلام ,استعلام  تعمیرات طبقه 15 ساختمان مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900277/استعلام-حفر-و-بازسازی-چاه-آب'>استعلام حفر و بازسازی چاه آب / استعلام , استعلام حفر و بازسازی چاه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900387/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام , استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900238/استعلام-1-لپ-تاپ-2-دوربین-عکاسی-3-متر-لیزری'>استعلام 1- لپ تاپ 2- دوربین عکاسی 3- متر لیزری  / استعلام 1- لپ تاپ 2- دوربین عکاسی 3- متر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900386/استعلام-کیس-سرور'>استعلام کیس سرور / استعلام کیس سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900296/استعلام-کارتریج-برادر'>استعلام کارتریج برادر  / استعلام ,استعلام کارتریج برادر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900282/استعلام-کارتریج-سامسونگ'>استعلام کارتریج سامسونگ / استعلام ,استعلام کارتریج سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899886/مناقصه-پیمانسپاری-تولید-قطعات-صنعتی'>مناقصه پیمانسپاری تولید قطعات صنعتی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پیمانسپاری تولید قطعات صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900293/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج  / استعلام کارتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900258/استعلام-خرید-کانکس'>استعلام خرید کانکس / استعلام خرید کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900271/استعلام-خرید-اتصالات'>استعلام خرید اتصالات  / استعلام خرید اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900381/استعلام-تامین-یک-دستگاه-کامپیوتر-با-مشخصات-فنی'>استعلام تامین یک دستگاه کامپیوتر با مشخصات فنی / استعلام , استعلام تامین یک دستگاه کامپیوتر با مشخصات فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900188/استعلام-بهای-میزهای-کنفرانس-و-اداری-مرکز-خدمات'>استعلام بهای میزهای کنفرانس و اداری مرکز خدمات  / استعلام ,استعلام بهای میزهای کنفرانس و اداری مرکز خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900173/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن-10-بار-p80'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن 10 بار -p80 / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن 10 بار -p80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900270/استعلام-آنمومتر-دیجیتال-و-دماسنج-96-5-5'>استعلام آنمومتر دیجیتال و دماسنج 96.5.5 / استعلام آنمومتر دیجیتال و دماسنج 96.5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900186/استعلام-گازسنج-مولتی-سنسور-اندازه-گیری-4-گاز-مدل-BW-96-5-5'>استعلام گازسنج مولتی سنسور اندازه گیری 4 گاز مدل BW 96.5.5 / استعلام گازسنج مولتی سنسور اندازه گیری 4 گاز مدل BW 96.5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899880/مناقصه-خرید-خط-سرد-جهت-ایمن-سازی-راه-های-روستایی-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید خط سرد جهت ایمن سازی راه های روستایی و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید خط سرد جهت ایمن سازی راه های روستایی و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900196/استعلام-چراغ-تونلی-بدون-سیم-همراه-شارژر-96-5-5'>استعلام چراغ تونلی بدون سیم همراه شارژر 96.5.5 / استعلام چراغ تونلی بدون سیم همراه شارژر 96.5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900232/استعلام-ویدیو-پرژکتور-مدل-CH350'>استعلام ویدیو پرژکتور مدل CH350 / استعلام ویدیو پرژکتور مدل CH350 96.5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900241/استعلام-خرید-سه-دستگاه-کولر-گازی-و---'>استعلام خرید سه دستگاه کولر گازی و .... / استعلام , استعلام خرید سه دستگاه کولر گازی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900337/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام الکتروپمپ شناور  / استعلام الکتروپمپ شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900353/استعلام-کابل-تخت-3-10'>استعلام کابل تخت 3*10  / استعلام کابل تخت 3*10 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900335/استعلام-پروژه-محوطه-سازی-فضای-سبز-ایستگاه-اراک'>استعلام پروژه محوطه سازی فضای سبز ایستگاه اراک / استعلام, استعلام پروژه محوطه سازی فضای سبز ایستگاه اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900278/استعلام-تعویض-بخشی-از-شبکه-توزیع-آب-و-رفع-یک-مورد-شکستگی'>استعلام تعویض بخشی از شبکه توزیع آب و رفع یک مورد شکستگی / استعلام, استعلام تعویض بخشی از شبکه توزیع آب و رفع یک مورد شکستگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900259/استعلام-آنتی-ویروس-kaspersky-endpoint-security-for-business-select'>استعلام  آنتی ویروس kaspersky endpoint security for business-select  / استعلام, استعلام  آنتی ویروس kaspersky endpoint security for business-select </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900184/استعلام-سانتریفوژ-32A-روتور-فیکس-hetfich'>استعلام سانتریفوژ 32A روتور فیکس hetfich / استعلام, استعلام سانتریفوژ 32A روتور فیکس hetfich</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899945/مناقصه-خرید-770-متر-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید 770 متر لوله پلی اتیلن  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 770 متر لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899879/مزایده-تعداد-70-دستگاه-خودرو-و--'>مزایده تعداد 70 دستگاه خودرو و ... / آگهی مزایده ,مزایده تعداد 70 دستگاه خودرو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900191/استعلام-یخچال-12-فوت'>استعلام یخچال 12 فوت  / استعلام ,استعلام یخچال 12 فوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900289/استعلام-ویلچر'>استعلام ویلچر / استعلام ,استعلام ویلچر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900256/استعلام-رادیاتور-پره-ای-آلومینیومی'>استعلام رادیاتور پره ای آلومینیومی  / استعلام ,استعلام رادیاتور پره ای آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900251/استعلام-تشک-طبی-فنری'>استعلام تشک طبی فنری  / استعلام ,استعلام تشک طبی فنری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900391/استعلام-کپسول-اکسیژن-قابل-حمل---'>استعلام کپسول اکسیژن قابل حمل .... / استعلام , استعلام کپسول اکسیژن قابل حمل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900356/استعلام-مانی-فول-و--'>استعلام مانی فول و ... / استعلام ,استعلام مانی فول و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900322/استعلام-بتون-آماده-350-عیار-و--'>استعلام بتون آماده 350 عیار و .. / استعلام, استعلام بتون آماده 350 عیار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900193/استعلام-چای-کیسه-ای--'>استعلام چای کیسه ای.... / استعلام , استعلام چای کیسه ای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900300/استعلام-تونر-برادر--'>استعلام تونر برادر... / استعلام لاستیک و تیوب لیفتراک برند تایرون - بریجستون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900397/استعلام-اقلام-اداری--'>استعلام اقلام اداری... / استعلام، استعلام اقلام اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899881/مناقصه-خرید-40000-دستگاه-انواع-کنتور-تکفاز-و-3-فاز--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 40000 دستگاه انواع کنتور تکفاز و 3 فاز... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای، مناقصه خرید 40000 دستگاه انواع کنتور تکفاز و 3 فاز... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900319/استعلام-خرید-سرامیک-تکسرام--'>استعلام خرید سرامیک تکسرام... / استعلام خرید سرامیک تکسرام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900406/استعلام-پنجره-یو-پی-وی-سی'>استعلام  پنجره یو پی وی سی / استعلام  پنجره یو پی وی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900404/استعلام-اصلاح-و-توسعه-شبکه-آب-منطقه-فلاورجان-96-5-5'>استعلام اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه فلاورجان 96.5.5 / استعلام ، اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه فلاورجان 96.5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900403/استعلام-واگذاری-به-شکل-اجاره-رستورانهای-آزاد-و-فروشگاه'>استعلام واگذاری به شکل اجاره رستورانهای آزاد و فروشگاه / استعلام قیمت تعدادی از اماکن استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899882/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-بیمه-مسئولیت-تجدید---نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور مربوط به بیمه مسئولیت تجدید ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور مربوط به بیمه مسئولیت تجدید ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900401/مناقصه-حفاری-مجدد-و-آزمایش-پمپاژ-چاه-شماره-1-سلیمان-آباد-96-5-5'>مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 1 سلیمان آباد 96.5.5 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 1 سلیمان آباد  96.5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900392/مناقصه-واگذاری-خدمات-نظافت-پژوهشکده-علوم-تولید-مثل-به-بخش-خصوصی'>مناقصه  واگذاری خدمات نظافت پژوهشکده علوم تولید مثل به بخش خصوصی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری خدمات نظافت پژوهشکده علوم تولید مثل به بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900405/مناقصه-واگذاری-اجرای-کامل-ساختمان-تسهیلات-زایمانی-شهرستان-فاریاب'>مناقصه واگذاری اجرای کامل ساختمان تسهیلات زایمانی شهرستان فاریاب  / مناقصه, مناقصه واگذاری اجرای کامل ساختمان تسهیلات زایمانی شهرستان فاریاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900402/استعلام-بهاء-واگذاری-امور-مرکز-کاهش-آسیب'>استعلام بهاء واگذاری  امور مرکز کاهش آسیب  / استعلام بهاء, استعلام بهاء واگذاری  امور مرکز کاهش آسیب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900374/مناقصه-امورات-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-شبکه-بهداشت-و-درمان-میاندوآب'>مناقصه امورات نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه بهداشت و درمان میاندوآب / آگهی مناقصه, مناقصه امورات نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه بهداشت و درمان میاندوآب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899885/مناقصه-750-هزار-متر-سیم-مسی-زوجی'>مناقصه 750 هزار متر سیم مسی زوجی  / آگهی مناقصه ,مناقصه 750 هزار متر سیم مسی زوجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900327/استعلام-DESCRIPTION-SOFTWARELICENSE--'>استعلام DESCRIPTION: SOFTWARELICENSE ...  / استعلام ، استعلام DESCRIPTION: SOFTWARELICENSE ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900362/مناقصه-عملیات-اجرایی-و-احداث-مانده-لوله-گذاری--'>مناقصه عملیات اجرایی و احداث مانده لوله گذاری ... / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی و احداث مانده لوله گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900310/استعلام-خرید-ویدئو-وال-96-5-5'>استعلام خرید ویدئو وال 96.5.5 / استعلام، استعلام  خرید ویدئو وال  96.5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900308/استعلام-اسپیلت-96-5-5'>استعلام اسپیلت 96.5.5 / استعلام اسپیلت  96.5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900342/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-صنایع-دستی-96-5-5'>استعلام برگزاری دوره آموزشی صنایع دستی 96.5.5 / استعلام , استعلام برگزاری دوره آموزشی صنایع دستی 96.5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899889/مناقصه-تکمیل-فاز-2-پارک-حصارزیرک'>مناقصه تکمیل فاز 2 پارک حصارزیرک / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تکمیل فاز 2 پارک حصارزیرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900367/استعلام-منبع-انبساط-بسته-ایستاده-500-لیتر-از-ورق-سیاه'>استعلام منبع انبساط بسته ایستاده 500 لیتر از ورق سیاه / استعلام منبع انبساط بسته ایستاده 500 لیتر از ورق سیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900346/استعلام-چسب-ماتیکی--'>استعلام چسب ماتیکی ... / استعلام, استعلام چسب ماتیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900321/استعلام-خودکار-و--'>استعلام خودکار و ... / استعلام ,استعلام خودکار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900376/استعلام-دستمال-کاغذی'>استعلام دستمال کاغذی  / استعلام دستمال کاغذی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900316/استعلام-چاپ-چهار-رنگ-دو-روی-A4'>استعلام چاپ چهار رنگ دو روی A4 / استعلام ,استعلام چاپ چهار رنگ دو روی A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900338/استعلام-اتصالات-چدنی'>استعلام اتصالات چدنی  / استعلام, استعلام اتصالات چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900333/استعلام-الکتروپمپ-شناور-8-233-با-الکترو-موتور-15-کیلووات-پمپیران'>استعلام الکتروپمپ شناور 8/233 با الکترو موتور 15 کیلووات پمپیران  / استعلام, استعلام الکتروپمپ شناور 8/233 با الکترو موتور 15 کیلووات پمپیران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900328/استعلام-پروژه-محوطه-سازی-فضای-سبز-ایستگاههای-باغیک--مشک-آباد--'>استعلام پروژه محوطه سازی فضای سبز ایستگاههای باغیک , مشک آباد ... / استعلام, استعلام پروژه محوطه سازی فضای سبز ایستگاههای باغیک , مشک آباد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900324/استعلام-کابل-3-6-با-مارک-سیم-و-کابل-مشهد-متال-و-سیم-افشارنژاد'>استعلام کابل 3*6 با مارک سیم و کابل مشهد متال و سیم افشارنژاد  / استعلام, استعلام کابل 3*6 با مارک سیم و کابل مشهد متال و سیم افشارنژاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900317/استعلام-جلد-ملی-کارت--'>استعلام جلد ملی کارت .. / استعلام ,استعلام جلد ملی کارت ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899887/مزایده-تمامی-ششدانگ-اعیان-دو-واحد-آپارتمان'>مزایده تمامی ششدانگ اعیان دو واحد آپارتمان / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ اعیان دو واحد آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900354/استعلام-مبل-لاین-7-نفره'>استعلام مبل لاین 7 نفره / استعلام, استعلام مبل لاین 7 نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900348/استعلام-مبل-یکنفره-چیتکار'>استعلام مبل یکنفره چیتکار / استعلام, استعلام مبل یکنفره چیتکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900388/استعلام-ساخت-سایر-فعالیتهای-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر فعالیتهای مهندسی عمران / استعلام ساخت سایر فعالیتهای مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900380/استعلام-اجرای-فونداسیون-سازه-نگهبان'>استعلام اجرای فونداسیون سازه نگهبان / استعلام اجرای فونداسیون سازه نگهبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900375/استعلام-سمعک-در-مدلهای-مختلف'>استعلام سمعک در مدلهای مختلف  / استعلام سمعک در مدلهای مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900366/استعلام-کاغذ-A3'>استعلام کاغذ A3 / استعلام کاغذ A3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900357/استعلام-لوازم-آسانسور'>استعلام لوازم آسانسور  / استعلام لوازم آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900344/استعلام-لوازم-برقی'>استعلام لوازم برقی  / استعلام لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900352/استعلام-قند-حبه-ای-ده-کیلویی-کارتنی'>استعلام قند حبه ای ده کیلویی کارتنی  / استعلام , استعلام قند حبه ای ده کیلویی کارتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900364/استعلام-پروژه-تکمیل-دبستان-خیری-شاهمرادی-کوئیک-سرپل-ذهاب'>استعلام پروژه تکمیل دبستان خیری شاهمرادی کوئیک سرپل ذهاب  / استعلام پروژه تکمیل دبستان خیری شاهمرادی کوئیک سرپل ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900360/استعلام-مانیتور-سامسونگ-سایز-22-اینچ-مدل-LS22F355HN-هزینه'>استعلام مانیتور سامسونگ سایز 22 اینچ مدل LS22F355HN هزینه  / استعلام, استعلام مانیتور سامسونگ سایز 22 اینچ مدل LS22F355HN هزینه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900371/استعلام-پوشک-بچه-بسته-سلفونی--'>استعلام پوشک بچه بسته سلفونی ... / استعلام ,استعلام پوشک بچه بسته سلفونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899904/مزایده-648-سهم-مشاع-19602-سهم-پلاک-ثبتی-یک-فرعی'>مزایده 648 سهم مشاع 19602 سهم پلاک ثبتی یک فرعی / مزایده,مزایده 648 سهم مشاع 19602 سهم پلاک ثبتی یک فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899873/مناقصه-توسعه-شبکه--نصب-انشعابات-و-نصب-کنتور-و---نوبت-دوم'>مناقصه توسعه شبکه , نصب انشعابات و نصب کنتور و... - نوبت دوم  / آگهی عمومی , مناقصه توسعه شبکه , نصب انشعابات و نصب کنتور و... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899888/شناسایی-پیمانکار-تولید-قطعات-فلزی-و-پلیمری-در-ابعاد-مختلف---'>شناسایی پیمانکار تولید قطعات فلزی و پلیمری در ابعاد مختلف  ....  / شناسایی پیمانکار تولید قطعات فلزی و پلیمری در ابعاد مختلف  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899874/مزایده-اموال-غیر-منقول-شامل-واحد-مسکونی-باغ-مثمر-نوبت-اول'>مزایده اموال غیر منقول شامل واحد مسکونی.باغ مثمر نوبت اول / مزایده,مزایده اموال غیر منقول شامل واحد مسکونی.باغ مثمر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899872/مزایده-تمامی-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-136-56مترمربع'>مزایده تمامی ششدانگ اعیان آپارتمان 136.56مترمربع / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ اعیان آپارتمان 136.56مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899878/مزایده-واگذاری-جمع-آوری-پسماند-خشک-شهری-و-ضایعات-منطقه-یک--'>مزایده واگذاری جمع آوری پسماند خشک شهری و ضایعات منطقه یک... / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای، مزایده واگذاری جمع آوری پسماند خشک شهری و ضایعات منطقه یک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899884/مناقصه-​خرید-کابل-فشار-ضعیف-آلومینیوم-مفتول-و-خرید-کابل-فشار-ضعیف-مس-مفتول'>مناقصه ​خرید کابل فشار ضعیف آلومینیوم مفتول و خرید کابل فشار ضعیف مس مفتول     / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه ​خرید کابل فشار ضعیف آلومینیوم مفتول و خرید کابل فشار ضعیف مس مفتول    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899891/تجدید-مناقصه-تهیه-و-تحویل-5-دستگاه-راک-پرظرفیت-یکپارچه-12-ماژوله---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه و تحویل 5 دستگاه راک پرظرفیت یکپارچه 12 ماژوله...  نوبت دوم  / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه تهیه و تحویل 5 دستگاه راک پرظرفیت یکپارچه 12 ماژوله ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899871/مزایده-یک-قطعه-زمین-زعفران-15-من-محلی'>مزایده یک قطعه زمین زعفران 15 من محلی  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زعفران 15 من محلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899917/مناقصه-نیرو-رسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق-96-5-5'>مناقصه نیرو رسانی توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق 96.5.5 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه نیرو رسانی توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق  96.5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899954/آگهی-ارزیابی-آچار-هیدرولیک-و-متعلقات'>آگهی ارزیابی آچار هیدرولیک و متعلقات / آگهی ارزیابی کیفی ، آگهی ارزیابی آچار هیدرولیک و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900048/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری'>مناقصه واگذاری خدمات شهری  / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899968/مناقصه-خرید-خدمت-بیمه-درمان-تکمیلی-ایثارگران'>مناقصه خرید خدمت بیمه درمان تکمیلی ایثارگران  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه خرید خدمت بیمه درمان تکمیلی ایثارگران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899892/مزایده-4-دانگ-و-335-3-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی'>مزایده 4 دانگ و 335.3 هزارم یک دانگ مشاع از منزل مسکونی / مزایده,مزایده 4 دانگ و 335.3 هزارم یک دانگ مشاع از منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899893/مزایده-یکباب-منزل-عرصه-مساحت-250متر'>مزایده یکباب منزل عرصه مساحت 250متر / مزایده,مزایده یکباب منزل عرصه مساحت 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899895/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-87-26متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان 87.26متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 87.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900079/مزایده-اموال-اسقاطی-و-مازاد'>مزایده اموال اسقاطی و مازاد / آگهی مزایده، مزایده اموال اسقاطی و مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900089/مزایده-مرحله-اول-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG-زیباشهر--مرحله-دوم-بهره-برداری-جایگاه-CNG-عباسپور'>مزایده مرحله اول بهره برداری از جایگاه CNG زیباشهر - مرحله دوم بهره برداری جایگاه CNG عباسپور / آگهی مزایده، مزایده مرحله اول بهره برداری از جایگاه CNG زیباشهر - مرحله دوم بهره برداری جایگاه CNG عباسپور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900138/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-معدن-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد و معدن نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و معدن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900101/مزایده-اجاره-تملیک-منافع-70-هکتار-از-اراضی-خود'>مزایده اجاره تملیک منافع 70 هکتار از اراضی خود  / آگهی مزایده، مزایده اجاره تملیک منافع 70 هکتار از اراضی خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900112/مناقصه-انجام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900026/مناقصه-خرید-تن-ماهی-180-گرمی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید تن ماهی 180 گرمی .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تن ماهی 180 گرمی .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899877/مناقصه-نظارت-بر-اجرای-پروژه-های-سرمایه-ای-نوبت-دوم'>مناقصه نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900016/مزایده-فروش-حدود-140-تن-چدن-و-آهن-آلات-اسقاط'>مزایده فروش حدود 140 تن چدن و آهن آلات اسقاط  / آگهی مزایده ,مزایده فروش حدود 140 تن چدن و آهن آلات اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900051/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-واقع-در-سطح-شهر--نوبت-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری از تعدادی غرف واقع در سطح شهر... نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی ,تجدید مزایده بهره برداری از تعدادی غرف واقع در سطح شهر... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900056/مناقصه-قرارداد-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات--رفع-حوادث-تجهیزاتی---نوبت-دوم'>مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات , رفع حوادث تجهیزاتی .... نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات , رفع حوادث تجهیزاتی .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900059/فراخوان-تجهیز-ساختمان-ها-به-سیستم-دوربین-مدار-بسته-96-5-5'>فراخوان تجهیز ساختمان ها به سیستم دوربین مدار بسته 96.5.5 / آگهی فراخوان, فراخوان تجهیز ساختمان ها به سیستم دوربین مدار بسته 96.5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900208/اصلاحیه-مناقصه-تامین-خودروی-استیجاری-سبک-یا-سواری'>اصلاحیه مناقصه تامین خودروی استیجاری سبک یا سواری / اصلاحیه  , مناقصه تامین خودروی استیجاری سبک یا سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900062/فراخوان-خدمات-امور-پشتیبانی-و-نگهداری-مجموعه-های-انقلاب--نوبت-دوم'>فراخوان خدمات امور پشتیبانی و نگهداری مجموعه های انقلاب...نوبت دوم / فراخوان , فراخوان خدمات امور پشتیبانی و نگهداری مجموعه های انقلاب...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900068/مناقصه-نسبت-به-خرید-حمل-و-پخش-آسفالت'>مناقصه نسبت به خرید، حمل و پخش آسفالت  / آگهی مناقصه, مناقصه نسبت به خرید، حمل و پخش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900061/مزایده-یک-دستگاه-خم-کن-هیدرولیکی'>مزایده  یک دستگاه خم کن هیدرولیکی  / آگهی مزایده, مزایده  یک دستگاه خم کن هیدرولیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899966/مناقصه-نگهداری-شبکه-BSS---نوبت-دوم'>مناقصه  نگهداری شبکه BSS .... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه  نگهداری شبکه BSS .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900111/مزایده-آپارتمان-مشاعی-مساحت-121-03متر'>مزایده آپارتمان مشاعی مساحت 121.03متر / مزایده,مزایده آپارتمان مشاعی مساحت 121.03متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900114/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-قدمت-شش-سال-دو-خوابه'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان قدمت شش سال دو خوابه / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان قدمت شش سال دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900108/مزایده-ملک-مسکونی-عرصه-80مترمربع'>مزایده ملک مسکونی عرصه 80مترمربع / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه 80مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900106/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-626-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه 626 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 626 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900105/مزایده-ملک-شماره-پرونده-اجرایی-950183-نوبت-اول'>مزایده ملک شماره پرونده اجرایی 950183 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک شماره پرونده اجرایی 950183 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900098/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-250مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 250مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 250مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900046/مزایده-انواع-لوازم-التحریر---'>مزایده انواع لوازم التحریر ....  / مزایده,مزایده انواع لوازم التحریر .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900095/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-27-فرعی-از-5-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 27 فرعی از 5 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 27 فرعی از 5 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900097/مزایده-یک-واحد-تجاری-مساحت-31-25مترمربع'>مزایده یک واحد تجاری مساحت 31.25مترمربع / مزایده,مزایده یک واحد تجاری مساحت 31.25مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899980/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری و توسعه فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای ,مناقصه نگهداری و توسعه فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900121/مزایده-بیست-سهم-مشاع-از-34-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده بیست سهم مشاع از 34 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده بیست سهم مشاع از 34 سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900118/مزایده-یکباب-مغازه-به-مساحت-داخلی-8-14متر'>مزایده یکباب مغازه به مساحت داخلی 8.14متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت داخلی 8.14متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900115/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-57-08متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 57.08متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 57.08متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900116/مزایده-سیزده-هزار-و-ششصد-هشتاد-هزار-متر-تحت-پلاک29-فرعی'>مزایده سیزده هزار و ششصد هشتاد هزار متر تحت پلاک29 فرعی / مزایده,مزایده سیزده هزار و ششصد هشتاد هزار متر تحت پلاک29 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900189/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-تجاری-کوی-ولیعصر'>مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی ولیعصر / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی ولیعصر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900063/مناقصه-واگذاری-عملیات-خط-کشی-معابر-سرعت-گیر-و--'>مناقصه واگذاری عملیات خط کشی معابر، سرعت گیر و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری عملیات خط کشی معابر، سرعت گیر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900187/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-مسکونی-کوی-ولیعصر'>مزایده فروش تعدادی از قطعات مسکونی کوی ولیعصر / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات مسکونی کوی ولیعصر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900214/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-73-180متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 73.180متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 73.180متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900102/مزایده-یک-دستگاه-چرخ-گوشت-صنعتی'>مزایده یک دستگاه چرخ گوشت صنعتی / مزایده,مزایده یک دستگاه چرخ گوشت صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900126/مزایده-5-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-415-40متر'>مزایده 5 دانگ مشاع از منزل مسکونی 415.40متر / مزایده,مزایده 5 دانگ مشاع از منزل مسکونی 415.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899962/مناقصه-خرید-تجهیزات-کامل-یک-دستگاه-جرثقیل-و--'>مناقصه خرید تجهیزات کامل یک دستگاه جرثقیل و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید تجهیزات کامل یک دستگاه جرثقیل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900092/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یکباب-زیرزمین'>مزایده واگذاری به اجاره یکباب زیرزمین / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره یکباب زیرزمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899971/مناقصه-انتخاب-مدیر-طرح-ساخت-سالن-ورزشی-و-ساختمان-اداری'>مناقصه انتخاب مدیر طرح ساخت سالن ورزشی و ساختمان اداری  / مناقصه ,مناقصه انتخاب مدیر طرح ساخت سالن ورزشی و ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900124/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900074/مزایده-یک-دستگاه-وانت-مزدا-و--'>مزایده یک دستگاه وانت مزدا و... / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه وانت مزدا و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900195/مزایده-دو-قطعه-زمین-کشاورزی-اجرایی-950328-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین کشاورزی اجرایی 950328 نوبت دوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین کشاورزی اجرایی 950328 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900066/مناقصه-شن-شکسته-نخودی-بادامی---نوبت-دوم'>مناقصه  شن شکسته نخودی بادامی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه  شن شکسته نخودی بادامی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900078/مزایده-مانتو'>مزایده مانتو / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده مانتو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900199/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-خانه-723-43متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه 723.43متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه 723.43متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900129/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899941/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری فضای سبز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900071/مزایده-واگذاری-به-اجاره-اردوگاه-شهید-باهنر'>مزایده واگذاری به اجاره اردوگاه شهید باهنر / آگهی حراج,مزایده واگذاری به اجاره اردوگاه شهید باهنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900082/فراخوان-احداث-نصب-و-بهره-برداری-یک-دستگاه-پل-عابر-پیاده-با-آسانسور'>فراخوان  احداث، نصب و بهره برداری یک دستگاه پل عابر پیاده با آسانسور  / فراخوان شناسایی سرمایه گذار, فراخوان  احداث، نصب و بهره برداری یک دستگاه پل عابر پیاده با آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900093/مزایده-سواری-پژو-جی-ال-ایکس'>مزایده سواری پژو جی ال ایکس / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده سواری پژو جی ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900087/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900134/مزایده-ششدانگ-عرصه-به-مساحت-7106مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه به مساحت 7106مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه به مساحت 7106مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900104/فراخوان-مشارکت-جهت-ساخت-و-بهره-برداری-از-زیپ-لاین-و-پل-معلق--نوبت-دوم'>فراخوان مشارکت جهت ساخت و بهره برداری از زیپ لاین و پل معلق - نوبت دوم  / فراخوان  ,فراخوان مشارکت جهت ساخت و بهره برداری از زیپ لاین و پل معلق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900133/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-پنجاه-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و پنجاه متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و پنجاه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899949/مناقصه-تهیه-تجهیزات--نصب--تست-و-راه-اندازی-پست-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی پست- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی پست- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900168/مزایده-ساختمان-مساحت-13-152مترمربع'>مزایده ساختمان مساحت 13.152مترمربع / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 13.152مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900091/مزایده-ششدانک-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-سیستم-پژو-405'>مزایده ششدانک یک دستگاه اتومبیل سواری سیستم پژو 405 / مزایده ششدانک یک دستگاه اتومبیل سواری سیستم پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900163/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-79-3متر'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت 79.3متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 79.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900107/مزایده-مقداری-از-اثاثیه-مستهلک-شده-و-اسقاط-اداری'>مزایده مقداری از اثاثیه مستهلک شده و اسقاط اداری  / آگهی مزایده ,مزایده مقداری از اثاثیه مستهلک شده و اسقاط اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900099/مناقصه-احداث-مدرسه-6-کلاسه-شهید-گرکانی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه شهید گرکانی... نوبت دوم  / فراخوان ,مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه شهید گرکانی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900203/مزایده-اپارتمان-مساحت-82-60متر-نوبت-دوم'>مزایده اپارتمان مساحت 82.60متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 82.60متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900090/مناقصه-واگذاری-امور-حمل-و-نقل---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور حمل و نقل ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری امور حمل و نقل ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900110/مناقصه-انجام-امور-نگهداری-فضای-سبز-خدمات-تنظیف-و-خدمات-آبرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز، خدمات تنظیف و خدمات آبرسانی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز، خدمات تنظیف و خدمات آبرسانی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899959/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-جایگاههای-شرکتی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاههای شرکتی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری حجمی - زمانی اداره امور جایگاه های شرکتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900084/مزایده-مقدار-تقریبی-30-هزار-کیلوگرم-قالب-چدنی'>مزایده مقدار تقریبی 30 هزار کیلوگرم قالب چدنی   / مزایده, مزایده مقدار تقریبی 30 هزار کیلوگرم قالب چدنی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900154/مزایده-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-بخش-یک-کرمان'>مزایده دو قطعه پلاک ثبتی بخش یک کرمان / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی بخش یک کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900155/مزایده-دو-دهنه-مغازه-67-5-و-39-22متر'>مزایده دو دهنه مغازه 67.5 و 39.22متر  / مزایده,مزایده دو دهنه مغازه 67.5 و 39.22متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900158/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-250متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 250متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900075/مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-20-دستگاه-منزل-کارگری-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 20 دستگاه منزل کارگری نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 20 دستگاه منزل کارگری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900080/مناقصه-تعمیرات-اساسی-ساختمانهای-استراحتگاه-حراست'>مناقصه تعمیرات اساسی ساختمانهای استراحتگاه حراست / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تعمیرات اساسی ساختمانهای استراحتگاه حراست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900132/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش'>مناقصه لکه گیری و روکش  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه لکه گیری و روکش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900096/مزایده-فروش-یک-واحد-تجاری-و-سه-دستگاه-وسیله-نقلیه'>مزایده فروش یک واحد تجاری و سه دستگاه وسیله نقلیه  / آگهی مزایده ,مزایده فروش یک واحد تجاری و سه دستگاه وسیله نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900127/مناقصه-حمل-جاده-ای-9000-تن-محموله-ذرت'>مناقصه حمل جاده ای 9000 تن محموله ذرت / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه حمل جاده ای 9000 تن محموله ذرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899979/تجدید-مناقصه-خرید-ترانسهای-جریان-63-کیلوولت-پستها--'>تجدید مناقصه خرید ترانسهای جریان 63 کیلوولت پستها... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید ترانسهای جریان 63 کیلوولت پستها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900171/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-سه-هزار-و-هفتصد-و-هشت-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره سه هزار و هفتصد و هشت فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره سه هزار و هفتصد و هشت فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900145/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-122777متر'>مزایده زمین مزروعی مساحت 122777متر  / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت 122777متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900123/مزایده-خودروی-وانت-نیسان-2400'>مزایده خودروی وانت نیسان 2400  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده خودروی وانت نیسان 2400 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900119/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-اپل-مرحله-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری اپل مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری اپل مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900144/مزایده-دستگاه-مولتی-فورمینگ'>مزایده دستگاه مولتی فورمینگ  / آگهی مزایده، مزایده دستگاه مولتی فورمینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900151/مزایده-پراید-جی-تی-ایلکس'>مزایده پراید جی تی ایلکس  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده پراید جی تی ایلکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900125/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-دوو-سی-یلو'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری دوو سی یلو  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری دوو سی یلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900141/مزایده-ششدانگ-پلاک-811-اصلی-بخش-یک-زنجان'>مزایده ششدانگ پلاک 811 اصلی بخش یک زنجان / مزایدهمزایده ششدانگ پلاک 811 اصلی بخش یک زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900183/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-بخش-هفت-زنجان-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین زراعی بخش هفت زنجان نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی بخش هفت زنجان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900128/مزایده-اموال-منقول-اتومبیل'>مزایده اموال منقول اتومبیل / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899992/مزایده-اجاره-یک-واحد-انبار-سوله'>مزایده اجاره یک واحد انبار سوله / آگهی مزایده حضوری, مزایده اجاره یک واحد انبار سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900160/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-به-پلاک-ثبتی-بخش-یک-زنجان'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به پلاک ثبتی بخش یک زنجان / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به پلاک ثبتی بخش یک زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900137/مزایده-یخچال-فریزر-دوقلو-هیمالیا--'>مزایده یخچال فریزر دوقلو هیمالیا... / آگهی مزایده، مزایده یخچال فریزر دوقلو هیمالیا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900130/مناقصه-تکمیل-پل-ورودی-رودخانه-بشار---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل پل ورودی رودخانه بشار... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تکمیل پل ورودی رودخانه بشار... -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900122/فراخوان-مناقصه-جداره-سازی-لاگونهای-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهر-بوشهر--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  جداره سازی لاگونهای تصفیه خانه فاضلاب شهر بوشهر - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه  جداره سازی لاگونهای تصفیه خانه فاضلاب شهر بوشهر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900131/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-مزدا-وانت-مدل-1377'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل مزدا وانت مدل 1377 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل مزدا وانت مدل 1377</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900152/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-3935مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 3935مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 3935مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900149/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-صد-و-سی-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه صد و سی مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه صد و سی مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900139/مزایده-تبلیغات-تابلوهای-تعبیه-شده-در-بدنه-ایستگاه-های-اتوبوس-نوبت-دوم'>مزایده تبلیغات تابلوهای تعبیه شده در بدنه ایستگاه های اتوبوس نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده تبلیغات تابلوهای تعبیه شده در بدنه ایستگاه های اتوبوس نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899909/مزایده-23-97-سهم-مشاع-از-مقسم-96-سهم-ششدانگ-ملکی'>مزایده 23.97 سهم مشاع از مقسم 96 سهم ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده 23.97 سهم مشاع از مقسم 96 سهم ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900175/مزایده-املاک-مازاد-عرصه-9579-26متر'>مزایده املاک مازاد عرصه 9579.26متر  / مزایده,مزایده املاک مازاد عرصه 9579.26متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900161/مزایده-فروش-دام-96-5-5'>مزایده فروش دام 96.5.5 / آگهی محلی مزایده, مزایده فروش دام 96.5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900167/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-روا-مدل-85'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو روا مدل 85  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو روا مدل 85 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900143/مزایده-کامیون-میکسر-مدل-56-نوبت-دوم'>مزایده کامیون میکسر مدل 56 نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده کامیون میکسر مدل 56 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900150/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کانکس-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه کانکس نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه کانکس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900236/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کانکس-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه کانکس نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه کانکس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900222/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-512-606متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 512.606متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 512.606متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900245/مزایده-منزل-مسکونی-به-مساحت-280-68متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی به مساحت 280.68متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده منزل مسکونی به مساحت 280.68متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899883/مناقصه-خرید-21000-متر-انواع-کابل-های-آلومینیومی-فشار-ضعیف-و-فشار-متوسط-نوبت-دوم'>مناقصه  خرید 21000 متر انواع کابل های آلومینیومی فشار ضعیف و فشار متوسط  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  خرید 21000 متر انواع کابل های آلومینیومی فشار ضعیف و فشار متوسط  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899910/مزایده-قطعه-زمینی-به-مساحت-168مترمربع'>مزایده قطعه زمینی به مساحت 168مترمربع  / مزایده,مزایده قطعه زمینی به مساحت 168مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900227/مزایده-بهره-برداری-از-تعداد-یک-دهنه-غرفه-مرغ-و-تخم-مرغ'>مزایده بهره برداری از تعداد یک دهنه غرفه مرغ و تخم مرغ / مزایده بهره برداری از تعداد یک دهنه غرفه مرغ و تخم مرغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900165/مناقصه-قرارداد-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات--رفع-حوادث-تجهیزاتی-----نوبت-دوم'>مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی ، ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی ، ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900172/مزایده-ملک-آپارتمانی-دو-خوابه-93-65متر'>مزایده ملک آپارتمانی دو خوابه 93.65متر / مزایده,مزایده ملک آپارتمانی دو خوابه 93.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900178/مزایده-زمین-زراعی-مشاعی-5000متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین زراعی مشاعی 5000متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده زمین زراعی مشاعی 5000متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900174/مزایده-اجاره-اراضی-کشاورزی'>مزایده اجاره اراضی کشاورزی / آگهی مزایده, مزایده اجاره اراضی کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900229/مزایده-20-هزار-سهم-مشاع-ا-ز-49967-سهم-مشاع-از-54850-متر-از-زمین'>مزایده 20 هزار سهم مشاع ا ز 49967 سهم مشاع از 54850 متر از زمین  / مزایده,مزایده 20 هزار سهم مشاع ا ز 49967 سهم مشاع از 54850 متر از زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899911/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-337-4متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 337.4متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 337.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900320/مزایده-پلاک-ثبتی-47-فرعی-از-2042-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 47 فرعی از 2042 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 47 فرعی از 2042 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900207/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900228/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یکباب-واحد-تجاری'>مزایده واگذاری به اجاره یکباب واحد تجاری / خلاصه آگهی مزایده , مزایده واگذاری به اجاره یکباب واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900177/مزایده-اجاره-7-عدد-تابلو-تبلیغاتی-پل-های-هوایی-عابر-پیاده'>مزایده اجاره 7 عدد تابلو تبلیغاتی پل های هوایی عابر پیاده  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره 7 عدد تابلو تبلیغاتی پل های هوایی عابر پیاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900197/مزایده-اجاره-30-عدد-تابلو-تبلیغاتی'>مزایده اجاره 30 عدد تابلو تبلیغاتی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره 30 عدد تابلو تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900210/مزایده-49-60-سهم-مشاع-از-100-سهم-سهام-آپارتمان'>مزایده 49.60 سهم مشاع از 100 سهم سهام آپارتمان / مزایده,مزایده 49.60 سهم مشاع از 100 سهم سهام آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900252/مزایده-ششدانگ-یک-دانگ-آپارتمان-طبقه-اول-29-79متر'>مزایده ششدانگ یک دانگ آپارتمان طبقه اول 29.79متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک دانگ آپارتمان طبقه اول 29.79متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900234/مزایده-ششدانگ-یک-دانگ-آپارتمان-مساحت-140-2متر'>مزایده ششدانگ یک دانگ آپارتمان مساحت 140.2متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک دانگ آپارتمان مساحت 140.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900230/مناقصه-امور-حفاظتی-و-نگهبانی'>مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900235/تجدید-مناقصه-خرید-دال-بتنی-مورد-نیاز-جهت-اجرا-و-تعریض-پل'>تجدید مناقصه خرید دال بتنی مورد نیاز جهت اجرا و تعریض پل / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه خرید دال بتنی مورد نیاز جهت اجرا و تعریض پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899983/فراخوان-مناقصه-احداث-پل-بهر-باغ-تجدید--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث پل بهر باغ تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ،  فراخوان مناقصه احداث پل بهر باغ تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900246/مناقصه-امور-نقلیه-و-خودرویی'>مناقصه امور نقلیه و خودرویی  / آگهی مناقصه یک مرحله ای ,مناقصه امور نقلیه و خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900221/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی-آهک-مارنی-نوبت-دوم'>مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی- آهک مارنی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان, مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی- آهک مارنی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900216/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تاور-کرین-پوتن'>مزایده فروش  یک دستگاه تاور کرین پوتن / آگهی مزایده, مزایده فروش  یک دستگاه تاور کرین پوتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900233/مزایده-اقلام-مازاد-و-اسقاطی'>مزایده اقلام مازاد و اسقاطی / آگهی مزایده عمومی، مزایده اقلام مازاد و اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900223/حراج-حضوری-اجاره-غرفه-اسب-چرخدار--'>حراج حضوری اجاره غرفه اسب چرخدار... / آگهی حراج حضوری , حراج حضوری اجاره غرفه اسب چرخدار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900215/استعلام-واگذاری-مشارکتی-واحد-نوار-مغز-و-قلب'>استعلام واگذاری مشارکتی واحد نوار مغز و قلب  / آگهی فراخوان عمومی ,استعلام واگذاری مشارکتی واحد نوار مغز و قلب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900206/مناقصه-اجاره-22-دستگاه-خودرو-با-راننده---نوبت-دوم'>مناقصه اجاره 22 دستگاه خودرو با راننده ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجاره 22 دستگاه خودرو با راننده ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900179/مزایده-اجاره-37-عدد-نیمکت-تبلیغاتی'>مزایده اجاره 37 عدد نیمکت تبلیغاتی  / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره 37 عدد نیمکت تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900170/مناقصه-عملیات-تکمیلی-مجتمع-تجاری-و-پارکینگ-طبقاتی-فخر-آباد--نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات تکمیلی مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی فخر آباد  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات تکمیلی مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی فخر آباد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900200/تجدید-مزایده-غرفه-مرغ-و-تخم-مرغ'>تجدید مزایده غرفه مرغ و تخم مرغ   / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده غرفه مرغ و تخم مرغ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899995/مزایده-دستگاه-آسیاب-پلاستیک-و--'>مزایده دستگاه آسیاب پلاستیک و ... / آگهی مزایده ,مزایده دستگاه آسیاب پلاستیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900162/مزایده-وانت-سیستم-مزدا-و-دوکابین--یک-دستگاه-سواری-نیسان'>مزایده وانت سیستم مزدا و دوکابین ، یک دستگاه سواری نیسان / مزایده,مزایده وانت سیستم مزدا و دوکابین ، یک دستگاه سواری نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900169/مزایده-یک-قبضحه-اسلحه'>مزایده یک قبضحه اسلحه  / مزایده,مزایده یک قبضحه اسلحه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900182/مزایده-میزان-76-33-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-پلاک-ثبتی'>مزایده میزان 76.33 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی / مزایده,مزایده میزان 76.33 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900219/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-150-48متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 150.48متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 150.48متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900166/مزایده-فروش-انواع-فلش-مموری-و--'>مزایده فروش انواع فلش، مموری و ... / مزایده, مزایده فروش انواع فلش، مموری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900164/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-G-تجدید'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده G تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده G تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900217/مناقصه-قرارداد-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات--رفع-حوادث-تجهیزاتی--'>مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی... / آگهی مناقصه , مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900159/مناقصه-قرارداد-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات--رفع-حوادث-تجهیزاتی--سرویس--نگهداری-و-تعمیرات-شبکه-برق--نوبت-دوم'>مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی ، سرویس ، نگهداری و تعمیرات شبکه برق... نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی ، سرویس ، نگهداری و تعمیرات شبکه برق... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900000/مزایده-خودرو-سواری--نوبت-دوم'>مزایده خودرو سواری ...نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده خودرو سواری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900249/مزایده-2-سهم-از-8-سهم-سهام-یکباب-خانه'>مزایده 2 سهم از 8 سهم سهام یکباب خانه  / مزایده ,مزایده 2 سهم از 8 سهم سهام یکباب خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900254/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت نگهداری و توسعه فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت نگهداری و توسعه فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900220/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-ساختمان-مرکزی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری ساختمان مرکزی نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه تامین خودروهای استیجاری ساختمان مرکزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900226/تجدید-مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-انبارهای-عمومی'>تجدید مزایده  واگذاری بهره برداری از انبارهای عمومی  / آگهی تجدید مزایده عمومی ,مزایده  واگذاری بهره برداری از انبارهای عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900237/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-انبارهای-عمومی--تجدید'>مزایده  واگذاری بهره برداری از انبارهای عمومی - تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی، مزایده  واگذاری بهره برداری از انبارهای عمومی - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900239/مزایده-فروش-زمینهای-تجاری-تجدید-نوبت-پنجم-مرحله-دوم'>مزایده فروش زمینهای تجاری تجدید نوبت پنجم مرحله دوم  / مزایده,مزایده فروش زمینهای تجاری تجدید نوبت پنجم مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900198/مزایده-دستگاه-جوش-و--'>مزایده دستگاه جوش و ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده دستگاه جوش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899978/مزایده-سمند-ال-ایکس'>مزایده سمند ال ایکس / آگهی مزایده، مزایده سمند ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900297/مزایده-واگذاری-اعیانی-مجتمع-های-خدماتی-بهداشتی-بین-راهی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اعیانی مجتمع های خدماتی بهداشتی بین راهی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری اعیانی مجتمع های خدماتی بهداشتی بین راهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900242/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-202-81مترمربع-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 202.81مترمربع تجدید نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 202.81مترمربع تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900240/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-به-شماره-بیست-و-هفت-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین مسکونی به شماره بیست و هفت تجدید نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی به شماره بیست و هفت تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900209/مناقصه-خرید-لوله-چدن-داکتیل-تاتیون-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله چدن داکتیل تاتیون نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, *عنوان:  مناقصه خرید لوله چدن داکتیل تاتیون  سایز 200MM با واشر و با فشار کار 25 بار و 16  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900201/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-در-سایزهای-مختلف--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900212/مزایده-سواری-پی-کی-نوبت-دوم'>مزایده سواری پی کی نوبت دوم  / مزایده سواری پی کی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899948/مناقصه-مقداری-لوله-پلی-اتیلن-355'>مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن 355 / آگهی مناقصه, مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن 355</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900204/مزایده-مکمل-روغن-گیربکس--مکمل-روغن-موتور-و---نوبت-دوم'>مزایده مکمل روغن گیربکس ، مکمل روغن موتور و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده مکمل روغن گیربکس ، مکمل روغن موتور و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900218/مزایده-آهن-آلات-ضایعاتی-18-و-16-و-14-و12---'>مزایده آهن آلات ضایعاتی 18 و 16 و 14 و12 .... / مزایده , مزایده آهن آلات ضایعاتی 18 و 16 و 14 و12 .... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900211/مزایده-دستگاه-کوانتومتری'>مزایده دستگاه کوانتومتری  / مزایده , مزایده دستگاه کوانتومتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900312/مزایده-یک-دستگاه-پرس-روکش-روی-نئوپان'>مزایده یک دستگاه پرس روکش روی نئوپان  / مزایده,مزایده یک دستگاه پرس روکش روی نئوپان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900340/مزایده-واحد-به-متراژ-تقریبی-95مترمربع-نوبت-اول'>مزایده واحد به متراژ تقریبی 95مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده واحد به متراژ تقریبی 95مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900248/مزایده-پژو-پارس-مدل-88'>مزایده پژو پارس مدل 88 / مزایده اموال منقول، مزایده پژو پارس مدل 88</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900262/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-سه-فرعی-از-1736-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره سه فرعی از 1736 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره سه فرعی از 1736 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900276/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-518-43-و-519-76متر'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 518.43 و 519.76متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 518.43 و 519.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900261/مزایده-سواری-سمند-مدل-1383--مرحله-دوم'>مزایده سواری سمند مدل 1383 - مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال، مزایده سواری سمند مدل 1383 - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900266/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-پلاک-62-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک 62 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک 62 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900257/مزایده-یکباب-منزل-مساحت-عرصه-صد-مترمربع'>مزایده یکباب منزل مساحت عرصه صد مترمربع / مزایده,مزایده یکباب منزل مساحت عرصه صد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900343/مزایده-4-5-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده 4.5 دانگ مشاع از منزل مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده 4.5 دانگ مشاع از منزل مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900305/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900273/مزایده-ششدانگ-باغ-آبی-500متر-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ باغ آبی 500متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ باغ آبی 500متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900279/مزایده-56-4-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-دو-دانگ-مشاع-از-منزل'>مزایده 56.4 هزارم یک دانگ مشاع از دو دانگ مشاع از منزل  / مزایده,مزایده 56.4 هزارم یک دانگ مشاع از دو دانگ مشاع از منزل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900247/مزایده-انواع-سنگ-تراورتن'>مزایده انواع سنگ تراورتن   / مزایده , مزایده انواع سنگ تراورتن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900038/مزایده-مقدار-سی-هزار-متر-از-پلاک-4-و-5-و-8-اصلی'>مزایده مقدار سی هزار متر از پلاک 4 و 5 و 8 اصلی / مزایده,مزایده مقدار سی هزار متر از پلاک 4 و 5 و 8 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900345/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-بیست-و-هشت-متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت بیست و هشت متر  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت بیست و هشت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900253/مناقصه-بازسازی-کامل-و-تعمیر-دو-بلوک-24-واحدی'>مناقصه بازسازی کامل و تعمیر دو بلوک 24 واحدی  / مناقصه ، مناقصه بازسازی کامل و تعمیر دو بلوک 24 واحدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900267/مزایده-تعداد-60-دستگاه-انواع-موتور-دریایی-مکشوفه-و-مستعمل'>مزایده  تعداد 60 دستگاه انواع موتور دریایی مکشوفه و مستعمل / مزایده , مزایده  تعداد 60 دستگاه انواع موتور دریایی مکشوفه و مستعمل نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900260/مناقصه-بیمه-درمان-تکمیلی-اعضاء-هیئت-علمی-و-کارکنان-خود'>مناقصه بیمه درمان تکمیلی اعضاء هیئت علمی و کارکنان خود  / مناقصه , مناقصه بیمه درمان تکمیلی اعضاء هیئت علمی و کارکنان خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900307/مناقصه-مدیریت-و-اداره-امور-انبارها'> مناقصه مدیریت و اداره امور انبارها / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه مدیریت و اداره امور انبارها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900299/مزایده-فروش-گرده-بینه'>مزایده  فروش گرده بینه  / مزایده عمومی, مزایده  فروش گرده بینه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900339/مناقصه-واگذاری-امور-باغبانی-و-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری امور باغبانی و فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور باغبانی و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900347/مزایده-واگذاری-عرصه-و-اعیان-ساختمان'>مزایده واگذاری عرصه و اعیان ساختمان / آگهی مزایده عمومی,مزایده  واگذاری عرصه و اعیان ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900045/مزایده-آپارتمان-96-93مترمربع'>مزایده آپارتمان 96.93مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان 96.93مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900363/مناقصه-اجرای-پروژه-های-تعمیرات-فیدرهای-ناپایدار'>مناقصه اجرای پروژه های تعمیرات فیدرهای ناپایدار / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای پروژه های تعمیرات فیدرهای ناپایدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900292/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900264/مزایده-اجاره-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-از-موقوفه-میرزا-محمد-ولی'>مزایده اجاره  ششدانگ یک قطعه زمین از موقوفه میرزا محمد ولی / مزایده اجاره  ششدانگ یک قطعه زمین از موقوفه میرزا محمد ولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900272/مزایده-اجاره-زمین-کشاورزی-1700-هکتاری'>مزایده اجاره زمین کشاورزی 1700 هکتاری / مزایده اجاره زمین کشاورزی 1700 هکتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900255/مناقصه-بهره-برداری-از-ایستگاههای-انتقال-و-فوق-توزیع-نیرو'>مناقصه بهره برداری از ایستگاههای انتقال و فوق توزیع نیرو  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  بهره برداری از ایستگاههای انتقال و فوق توزیع نیرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900302/مزایده-ملک-مسکونی-بخش-دو-بجنورد-نوبت-اول'>مزایده ملک مسکونی بخش دو بجنورد نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی بخش دو بجنورد نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900368/مناقصه-جهت-برون-سپاری-موضوع-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و-خدمات-پارکی'>مناقصه جهت برون سپاری موضوع حفظ و نگهداری فضای سبز و خدمات پارکی / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه جهت برون سپاری موضوع حفظ و نگهداری فضای سبز و خدمات پارکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900290/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-2140-اصلی-نوبت-اول'>مزایده ملک پلاک ثبتی 2140 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 2140 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900050/مزایده-اموال-منقول-و-غیرمنقول-اراضی-موروثی'>مزایده اموال منقول و غیرمنقول اراضی موروثی / مزایده,مزایده اموال منقول و غیرمنقول اراضی موروثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900285/مزایده-ملک-به-مساحت-صد-و-سی-و-دو-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت صد و سی و دو متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت صد و سی و دو متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900295/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-هشتاد-و-دو-فرعی-بخش-دو-اراک'>مزایده ملک به پلاک ثبتی هشتاد و دو فرعی بخش دو اراک / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی هشتاد و دو فرعی بخش دو اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900408/مزایده-منافع-یکباب-مغازه-نوبت-اول'>مزایده منافع یکباب مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده منافع یکباب مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900043/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-خیابان-چمن-و-خیابان-صنعت-شهرک-صنعتی-زاگرس-و-گلبرگ'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت خیابان چمن و خیابان صنعت شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ / آگهی مناقصه عمومی محدود، مناقصه اجرای عملیات آسفالت خیابان چمن و خیابان صنعت شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900281/مناقصه-انجام-عملیات-اجرای-دیوار-حائل-سنگی---نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات اجرای دیوار حائل سنگی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات اجرای دیوار حائل سنگی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900309/مزایده-واگذاری-پارکینگ'>مزایده واگذاری پارکینگ / آگهی مزایده, مزایده واگذاری پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900334/مناقصه-بهسازی-و-شن-ریزی--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و شن ریزی  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه بهسازی و شن ریزی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900301/فراخوان-مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-اداره-گاز'>فراخوان مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی اداره گاز  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی اداره گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900358/مزایده-سه-سهم-از-ده-سهم-پلاک-ثبتی-11-3356-نوبت-اول'>مزایده سه سهم از ده سهم پلاک ثبتی 11.3356 نوبت اول / مزایده,مزایده سه سهم از ده سهم پلاک ثبتی 11.3356 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900287/مزایده-ششدانگ-خودروی-مینی-بوس-بنز----نوبت-سوم'>مزایده ششدانگ خودروی مینی بوس بنز .... - نوبت سوم  / آگهی مزایده مال منقول, مزایده ششدانگ خودروی مینی بوس بنز .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900042/مزایده-خانه-مسکونی-بخش-هفده-ثبت-بهشهر-مرحله-اول'>مزایده خانه مسکونی بخش هفده ثبت بهشهر مرحله اول / مزایده,مزایده خانه مسکونی بخش هفده ثبت بهشهر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900349/مزایده-فروش-یک-پلاک-زمین-مسکونی'>مزایده فروش یک پلاک زمین مسکونی  / مزایده,مزایده فروش یک پلاک زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900283/مناقصه-عملیات-بهره-برداری-خدمات-عمومی-و-خدمات-مشترکین--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بهره برداری خدمات عمومی و خدمات مشترکین  - نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات بهره برداری خدمات عمومی و خدمات مشترکین  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900291/مناقصه-یک-دستگاه-وانت-نیسان-زامیاد--مرحله-دوم-چاپ-اول'>مناقصه یک دستگاه وانت نیسان زامیاد - مرحله دوم چاپ اول  / مناقصه , مناقصه یک دستگاه وانت نیسان زامیاد - مرحله دوم چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900365/استعلام-دیوارکشی-محدوده-گلخانه-منطقه-یک--'>استعلام دیوارکشی محدوده گلخانه منطقه یک... / استعلام، استعلام دیوارکشی محدوده گلخانه منطقه یک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900326/مناقصه-عملیات-اجرای-سنگ-و-نمای-بازار-روز'>مناقصه عملیات اجرای سنگ و نمای بازار روز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای سنگ و نمای بازار روز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900284/مناقصه-عملیات-نصب-انشعابات-آب--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نصب انشعابات آب  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات نصب انشعابات آب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900313/تجدید-مناقصه-خرید-انواع-ورق-های-فایبرگلاس--'>تجدید مناقصه خرید انواع ورق های فایبرگلاس....  / آگهی تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه خرید انواع ورق های فایبرگلاس.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900370/مزایده-ششدانگ-یکباب-ساختمان-عرصه-460متر'>مزایده ششدانگ یکباب ساختمان عرصه 460متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان عرصه 460متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900303/آگهی-مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه'>آگهی مزایده اجاره یک باب مغازه  / آگهی مزایده ,آگهی مزایده اجاره یک باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900407/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید- نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو پراید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900036/مناقصه-واگذاری-عملیات-اجرای-طرح-های-کاهش-تلفات'>مناقصه واگذاری عملیات اجرای طرح های کاهش تلفات / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری عملیات اجرای طرح های کاهش تلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900311/مزایده-سه-سهم-از-24-سهم-ششدانگ-یکباب-کارگاه-تیرچه-و-بلوک'>مزایده سه سهم از 24 سهم ششدانگ یکباب کارگاه تیرچه و بلوک / مزایده,مزایده سه سهم از 24 سهم ششدانگ یکباب کارگاه تیرچه و بلوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900359/تجدید-مناقصه-خرید-انواع-ورق-های-فایبرگلاس'>تجدید مناقصه خرید انواع ورق های فایبرگلاس / تجدید مناقصه , مناقصه خرید انواع ورق های فایبرگلاس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900306/مزایده-پلاک-ثبتی-796-فرعی-از-نود-و-نه-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 796 فرعی از نود و نه اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 796 فرعی از نود و نه اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900336/مزایده-14-85-حبه-از-72-حبه-از-زمین-محصور'>مزایده 14.85 حبه از 72 حبه از زمین محصور  / مزایده,مزایده 14.85 حبه از 72 حبه از زمین محصور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900331/مزایده-41-17-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-ملک'>مزایده 41.17 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 41.17 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900304/آگهی-مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-مستعمل-مازاد-نوبت-دوم'>آگهی مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مستعمل مازاد- نوبت دوم  / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مستعمل مازاد- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900314/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-196مترمربع'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 196مترمربع  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 196مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900323/مزایده-8-پلاک-مسکونی-240متر-و-سه-پلاک-مسکونی-180متر'>مزایده 8 پلاک مسکونی 240متر و سه پلاک مسکونی 180متر  / مزایده,مزایده 8 پلاک مسکونی 240متر و سه پلاک مسکونی 180متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900351/مزایده-یک-قطعه-زمین-و-ساختمان-مسکونی-1118-63متر'>مزایده یک قطعه زمین و ساختمان مسکونی 1118.63متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و ساختمان مسکونی 1118.63متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899919/آگهی-فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-3000-بشکه-روغن-عایقی'>آگهی فراخوان ارزیابی کیفی خرید 3000 بشکه روغن عایقی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی،آگهی فراخوان ارزیابی کیفی خرید 3000 بشکه روغن عایقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900398/مزایده-فروش-یکصد-و-ده-عدد-آلبوم-مخصوص-انواع-کاغذ-دیواری'>مزایده فروش یکصد و ده عدد آلبوم مخصوص انواع کاغذ دیواری / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکصد و ده عدد آلبوم مخصوص انواع کاغذ دیواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899898/مزایده-یک-قطعه-زمین-مشاعی-مساحت-30-34متر'>مزایده یک قطعه زمین مشاعی مساحت 30.34متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشاعی مساحت 30.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900033/مزایده-پلاک-ثبتی-ششدانگ-زمین-مساحت-نود-و-یک-متر'>مزایده پلاک ثبتی ششدانگ زمین مساحت نود و یک متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی ششدانگ زمین مساحت نود و یک متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900037/مزایده-اپارتمان-به-مساحت-72-95متر'>مزایده اپارتمان به مساحت 72.95متر / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 72.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899901/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-هفتاد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و هفتاد متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و هفتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899984/مزایده-فروش-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش خط تلفن همراه  / آگهی مزایده مال منقول ,مزایده فروش خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899956/مناقصه-عمومی-خرید-مقدار-4000-تن-ذرت-علوفه-ای'>مناقصه عمومی خرید مقدار 4000 تن ذرت علوفه ای   / آگهی مناقصه عمومی،مناقصه عمومی خرید مقدار 4000 تن ذرت علوفه ای  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899903/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-سرا-مساحت-455متر'>مزایده یک قطعه زمین خانه سرا مساحت 455متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه سرا مساحت 455متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900176/مناقصه-اجرای-عملیات-برقرسانی-به-روستاهای-فاقد-برق'>مناقصه اجرای عملیات برقرسانی به روستاهای فاقد برق / مناقصه اجرای عملیات برقرسانی به روستاهای فاقد برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900024/فراخوان-مناقصه-اجرای-اصلاح-و-بازسازی-6-کیلومتر-شبکه-توزیع-آب-شرب-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای اصلاح و بازسازی 6 کیلومتر شبکه توزیع آب شرب نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان مناقصه اجرای اصلاح و بازسازی 6 کیلومتر شبکه توزیع آب شرب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900049/مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-فاضلاب-تجدید'>مناقصه عملیات اجرایی شبکه فاضلاب تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی شبکه فاضلاب تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900332/مناقصه-سکسیونر-موتوردار-با-قابلیت-سکشنالایزر'>مناقصه سکسیونر موتوردار با قابلیت سکشنالایزر / مناقصه , مناقصه سکسیونر موتوردار با قابلیت سکشنالایزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900315/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-96-5-5'>مناقصه تامین نیروی انسانی 96.5.5 / مناقصه تامین نیروی انسانی 96.5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900268/مزایده-فروش-باغ-محصورشده'>مزایده فروش باغ محصورشده / مزایده,مزایده فروش باغ محصورشده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900076/مناقصه-عملیات-تکمیلی-ساختمان-طرح-توسعه-و-مرکز-آکادمیک--'>مناقصه عملیات تکمیلی ساختمان طرح توسعه و مرکز آکادمیک.... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات تکمیلی ساختمان طرح توسعه و مرکز آکادمیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900136/فراخوان-عملیات-خاکی-و-دیوار-حصار-آجری-پست-132-کیلو-ولت-مهرشهر-دزفول'>فراخوان عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلو ولت مهرشهر دزفول / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلو ولت مهرشهر دزفول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900085/مناقصه-انجام-عملیات-اجرای-چمن-مصنوعی-زمین-فوتبال'>مناقصه انجام عملیات اجرای چمن مصنوعی زمین فوتبال / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات اجرای چمن مصنوعی زمین فوتبال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900153/مناقصه-شیر-سوپایی-دستی'>مناقصه شیر سوپایی دستی  / آگهی استعلام ,مناقصه شیر سوپایی دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900274/استعلام-7-ردیف-تایر-و-تیوپ-و-نوار-دور-رینگ'>استعلام 7 ردیف تایر و تیوپ و نوار دور رینگ   / استعلام  7 ردیف تایر و تیوپ و نوار دور رینگ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900147/استعلام-تسمه-پروانه'>استعلام تسمه پروانه / استعلام ,استعلام تسمه پروانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900156/استعلام-5-ردیف-آببند-و-لاستیک-و-واشر'>استعلام 5 ردیف آببند و لاستیک و واشر  / استعلام 5 ردیف آببند و لاستیک و واشر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900148/استعلام-ضربه-گیر-و-رولرگاید-جرثقیل'>استعلام ضربه گیر و رولرگاید جرثقیل / استعلام ضربه گیر و رولرگاید جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900142/استعلام-موتور-سیلندر'>استعلام موتور سیلندر / استعلام موتور سیلندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900140/استعلام-خرید-طلق-نسوز'>استعلام  خرید طلق نسوز   / استعلام خرید طلق نسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900202/فراخوان-احداث-سرویس-بهداشتی-و-رستوران'>فراخوان  احداث سرویس بهداشتی و رستوران / فراخوان, فراخوان احداث سرویس بهداشتی و رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900120/مناقصه-واگذاری-خدمات-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه واگذاری خدمات سرویس های ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات سرویس های ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900109/مناقصه-خط-کشی-و-علائم-گذاری-جاده-ها'>مناقصه خط کشی و علائم گذاری جاده ها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خط کشی و علائم گذاری جاده ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900355/آگـهـی-مزایـده-عمومی-بهره‌برداری-از-فضایی-جهت-نصب-دکل-و-تجهیزات-منصوبه-در-پشت-بام-ساختمان-اداری'>آگـهـی مزایـده عمومی بهره‌برداری از فضایی جهت نصب دکل و تجهیزات منصوبه در پشت بام ساختمان اداری / آگـهـی مزایـده عمومی , آگـهـی مزایـده عمومی بهره‌برداری از فضایی جهت نصب دکل و تجهیزات منصوبه در پشت بام ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899946/مناقصه-نصب-انشعاب-آب-و-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه نصب انشعاب آب و فاضلاب- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نصب انشعاب آب و فاضلاب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900269/مزایده-بهره‌برداری-از-محل-دكل-چهار-وجهی--'>مزایده بهره‌برداری از محل دكل چهار وجهی... / آگهی مزایده عمومی، مزایده بهره‌برداری از محل دكل چهار وجهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900157/استعلام-سه-عدد-پراکسی-میتی-سوئیچ-دو-سیمه---'>استعلام  سه عدد پراکسی میتی سوئیچ دو سیمه ....  / استعلام ، استعلام  سه عدد پراکسی میتی سوئیچ دو سیمه.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900146/استعلام-5-عدد-بلبرینگ-یکردیفه-شیار-عمیق---'>استعلام 5 عدد بلبرینگ یکردیفه شیار عمیق ....  / استعلام ، استعلام 5 عدد بلبرینگ یکردیفه شیار عمیق .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900135/مزایده-گاو-حذفی-و--'>مزایده گاو حذفی و...  / مزایده , مزایده گاو حذفی و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899939/مناقصه-اصلاح-شبکه-آب-نقاط-مختلف-پیرانشهر---نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه آب نقاط مختلف پیرانشهر ...- نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه اصلاح شبکه آب نقاط مختلف شهر ...- نوبت دوم </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 7 تاريخ : پنجشنبه 30 شهريور 1396 ساعت: 11:18