اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.13 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898924/مزایده-مال-غیرمنقول-م... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.13 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898924/مزایده-مال-غیرمنقول-متراژ-335-5متر'>مزایده مال غیرمنقول متراژ 335.5متر  / مزایده,مزایده مال غیرمنقول متراژ 335.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899503/مناقصه-BALL-VALVE-96-5-4'>مناقصه BALL VALVE  96.5.4 / آگهی مناقصه , مناقصه BALL VALVE 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899510/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-ترمیم-و-زیباسازی-فضای-سبز'>مناقصه  انجام خدمات نگهداری، ترمیم و زیباسازی فضای سبز  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات نگهداری، ترمیم و زیباسازی فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899720/فراخوان-مناقصه-LEVEL-TRANSMITTER-DISPLACER-TYPE-14-IN-CL-300-AS-PER--'>فراخوان مناقصه LEVEL TRANSMITTER, DISPLACER TYPE, 14 IN,CL.300 AS PER ... / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه LEVEL TRANSMITTER, DISPLACER TYPE, 14 IN,CL.300 AS PER ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899550/مناقصه-خرید-قطعات-برقی'>مناقصه خرید قطعات برقی  / مناقصه ، مناقصه خرید قطعات برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899569/مناقصه-خرید-قطعات-UPS'>مناقصه خرید قطعات UPS / مناقصه ، مناقصه خرید قطعات UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899443/استعلام-خرید-ترمینال-الکتروموتور-96-5-4'>استعلام  خرید ترمینال الکتروموتور 96.5.4 / استعلام , استعلام خرید ترمینال الکتروموتور  96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899435/استعلام-خرید-باکس-ضد-انفجار-96-5-4'>استعلام خرید باکس ضد انفجار 96.5.4 / استعلام بهاء, استعلام خرید باکس ضد انفجار 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899557/مناقصه-خرید-لوازم-جاذب-و-ضد-آلودگی-های-نفتی'>مناقصه خرید لوازم جاذب و ضد آلودگی های نفتی  / مناقصه ، مناقصه خرید لوازم جاذب و ضد آلودگی های نفتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899590/مناقصه-خرید-400-نسخه-لایسنس-نرم-افزار-RECOVER-POINT-FOR'>مناقصه خرید 400 نسخه لایسنس نرم افزار RECOVER POINT FOR  / مناقصه عمومی , مناقصه خرید 400 نسخه لایسنس نرم افزار RECOVER POINT FOR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899588/کنفرانس-بین-المللی-رویکردهای-نوین-علوم-انسانی-96-5-04'>کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی 96.5.04 / کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی 96.5.04</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899614/ششمین-کنفرانس-بین-المللی-پژوهش-های-نوین-در-عمران'>ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران  / ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899603/کنفرانس-بین-المللی-دیزاین'>کنفرانس بین المللی دیزاین / کنفرانس بین المللی دیزاین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899621/دومین-کنفرانس-ملی-تحقیقات-بین-رشته-ای-در-مهندسی-کامپیوتر'>دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر  / دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899634/کنفرانس-بین-المللی-علوم-و-مهندسی-در-عصر-تکنولوژی'>کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی / کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899630/کنفرانس-بین-المللی-روانشناسی--مشاوره--تعلیم-و-تربیت'>کنفرانس بین المللی روانشناسی ، مشاوره ، تعلیم و تربیت / کنفرانس بین المللی روانشناسی ، مشاوره ، تعلیم و تربیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899595/سمینار-کاربردی-آشنایی-با-نرم-افزارها-و-تکنولوژی-های-هوشمند'>سمینار کاربردی آشنایی با نرم افزارها و تکنولوژی های هوشمند / سمینار کاربردی آشنایی با نرم افزارها و تکنولوژی های هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899607/اولین-همایش-بین-المللی-فرآورده-های-حلال'>اولین همایش بین المللی فرآورده های حلال  / اولین همایش بین المللی فرآورده های حلال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899563/دومین-کنفرانس-بین-المللی-فرصت-ها-و-چالش-ها-در-مدیریت'>دومین کنفرانس بین المللی فرصت ها و چالش ها در مدیریت / دومین کنفرانس بین المللی فرصت ها و چالش ها در مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899141/مناقصه-تغییر-دکوراسیون--بازسازی-کلاس'>مناقصه تغییر دکوراسیون / بازسازی کلاس  / مناقصه, مناقصه تغییر دکوراسیون / بازسازی کلاس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899451/مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-اسقاطی'>مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات اسقاطی  / مزایده، مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898952/مناقصه-امور-فنی-نگهداری-و-تعمیرات-خطوط-تولید-ماء-الشعیر-و---96-5-4'>مناقصه امور فنی نگهداری و تعمیرات خطوط تولید ماء الشعیر و ... 96.5.4 / آگهی مناقصه ,مناقصه امور فنی نگهداری و تعمیرات خطوط تولید ماء الشعیر و ... 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899456/مناقصه-جذب-پیمانکار-واجد-شرایط-جهت-اجرای-عملیات-احداث-کانال-دفع-آبهای-سطحی--نوبت-دوم'>مناقصه جذب پیمانکار واجد شرایط جهت اجرای عملیات احداث کانال دفع آبهای سطحی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جذب پیمانکار واجد شرایط جهت اجرای عملیات احداث کانال دفع آبهای سطحی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899613/مزایده-وصول-عوارض-5-بهاء-بلیط-های-مسافرتی-و-حق-سکو'>مزایده وصول عوارض 5% بهاء بلیط های مسافرتی و حق سکو  / آگهی مزایده عمومی, مزایده وصول عوارض 5% بهاء بلیط های مسافرتی و حق سکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899525/مناقصه-محوطه-سازی-میدان-شیخ-محمدتقی-بافقی'>مناقصه محوطه سازی میدان شیخ محمدتقی بافقی  / مناقصه ، مناقصه محوطه سازی میدان شیخ محمدتقی بافقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899564/مناقصه-تامین-و-بکارگیری-تعداد-15-نفر-نیروی-کارگری-ساده-با-گروه-یک'>مناقصه تامین و بکارگیری تعداد 15 نفر نیروی کارگری ساده با گروه یک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین و بکارگیری تعداد 15 نفر نیروی کارگری ساده با گروه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898957/مزایده-اقلام-ضایعاتی-شرکت-سازه-گستر-سایپا-96-5-4'> مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سازه گستر سایپا 96.5.4 / مزایده,  مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سازه گستر سایپا  96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899028/مزایده-یک-قطعه-زمین-دو-بر-مساحت-85متر'>مزایده یک قطعه زمین دو بر مساحت 85متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دو بر مساحت 85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898963/مزایده-فروش-سهام-96-5-4'>مزایده فروش سهام 96.5.4 / مزایده فروش سهام 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898949/مزایده-فروش-مقدار-ضایعات-لوله-و-شیر-فلکه-و-آهن-آلات-تاسیسات'>مزایده فروش مقدار ضایعات لوله و شیر فلکه و آهن آلات تاسیسات  / مزایده, مزایده فروش مقدار ضایعات لوله و شیر فلکه و آهن آلات تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898996/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-معبر-نمونه-شهری--'>مناقصه عملیات اجرایی احداث معبر نمونه شهری ... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی احداث معبر نمونه شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898944/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898971/مزایده-فروش-محصولات-تولیدی-و-ضایعات-تولید-مشتعمل--'>مزایده فروش محصولات تولیدی و ضایعات تولید مشتعمل ... / مزایده, مزایده فروش محصولات تولیدی و ضایعات تولید مشتعمل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899062/اصلاحیه-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-2'>اصلاحیه مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 2 / اصلاحیه مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898976/مزایده-تعدادی-از-خودروهای-سبک-و-سنگین-96-5-4'>مزایده تعدادی از خودروهای سبک و سنگین 96.5.4 / مزایده ، مزایده تعدادی از خودروهای سبک و سنگین 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899284/مزایده-پلاک-ثبتی-5919-فرعی-از-163-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 5919 فرعی از 163 اصلی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 5919 فرعی از 163 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899250/مزایده-سه-تخته-فرش-ماشینی--'>مزایده سه تخته فرش ماشینی ... / مزایده, مزایده سه تخته فرش ماشینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899289/مزایده-ملک-به-مساحت-125-15مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 125.15مترمربع / مزایده ,مزایده ملک به مساحت 125.15مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899259/مناقصه-تهیه-نصب-و-تعویض-اسپیسر-دمپر-و---'>مناقصه تهیه، نصب و تعویض اسپیسر دمپر و .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه، نصب و تعویض اسپیسر دمپر و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899243/مناقصه-اصلاح-و-توسعه-شبکه-توزیع-آب-شرب--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شرب - تجدید- نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شرب - تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899241/مزایده-اجاره-استخر-مریم--نوبت-دوم'>مزایده اجاره استخر مریم - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره استخر مریم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899252/مزایده-واگذاری-آلاچیق-ها-در-سطح-شهر'>مزایده واگذاری آلاچیق ها در سطح شهر  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری آلاچیق ها در سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898975/فراخوان-ارزیابی-مشاور'>فراخوان ارزیابی مشاور  / فراخوان, فراخوان ارزیابی مشاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899808/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-مغازه-منزل-مسکونی-و-خانه'>مزایده اموال غیرمنقول شامل مغازه.منزل مسکونی و خانه / مزایده ,مزایده اموال غیرمنقول شامل مغازه.منزل مسکونی و خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899792/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-96-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 96 فرعی / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 96 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899806/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-ثبتی-سی-و-چهار-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک ثبتی سی و چهار فرعی / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک ثبتی سی و چهار فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899721/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-مازاد'>مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899472/مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-10-دستگاه-منزل-بلوکی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل بلوکی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل بلوکی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899477/مناقصه-احداث-فضای-سبز-در-شهرک-الهیه--نوبت-دوم'>مناقصه احداث فضای سبز در شهرک الهیه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  احداث فضای سبز در شهرک الهیه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899691/مزایده-یک-قطعه-زمین-تجاری'>مزایده یک قطعه زمین تجاری / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899486/فراخوان-مناقصه-اصلاح-1-کیلومتر-شبکه-گذاری-شهری-و-شیرهای-خط-12--تجدید-96-05-04'>فراخوان مناقصه اصلاح 1 کیلومتر شبکه گذاری شهری و شیرهای خط 12... تجدید 96.05.04 / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی  , فراخوان مناقصه اصلاح 1 کیلومتر شبکه گذاری شهری و شیرهای خط 12... تجدید 96.05.04</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899234/مناقصه-ارائه-فعالیت-های-تخصصی-فوریتهای-اجتماعی-نوبت-دوم'>مناقصه ارائه فعالیت های تخصصی فوریتهای اجتماعی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه ارائه فعالیت های تخصصی فوریتهای اجتماعی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899471/مناقصه-انجام-عملیات-خاکی-و-دیوار-حصار-آجری-پست-132-کیلو-ولت-پیام-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلو ولت پیام- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلو ولت پیام- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899498/مناقصه-تکمیل-جدول-گذاری-و-خاکریزی-نباتی--'>مناقصه تکمیل جدول گذاری و خاکریزی نباتی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم جداول فرسوده به صورت پراکنده واقع در حوزه خدماتی منطقه یک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899502/فراخوان-عملیات-خاکی-و-دیوار-حصار-آجری-پست-132-کیلو-ولت-دشت-روم'>فراخوان عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلو ولت دشت روم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلو ولت دشت روم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899496/مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-10-دستگاه-منزل-بلوکی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل بلوکی... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل بلوکی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899513/مناقصه-زیرسازی-تا-حد-لایه-اساس-خیابانهای-خاکی'>مناقصه زیرسازی تا حد لایه اساس خیابانهای خاکی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی تا حد لایه اساس خیابانهای خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899618/مزایده-دو-قطعه-زمین-کارگاهی-و-یکباب-خانه-ویلایی-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین کارگاهی و یکباب خانه ویلایی  نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین کارگاهی و یکباب خانه ویلایی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899235/مناقصه-بهسازی-و-محوطه-سازی-بوستان-علوی--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و محوطه سازی بوستان علوی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بهسازی و محوطه سازی بوستان علوی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899492/مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-10-دستگاه-منزل-سی-تایپ-جدید-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل سی تایپ جدید نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل سی تایپ جدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899487/مناقصه-تعمیرات-اساسی-17-دستگاه-منزل-کارگری-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی 17 دستگاه منزل کارگری  نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی ,مناقصه تعمیرات اساسی 17 دستگاه منزل کارگری  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899517/مناقصه-واگذاری-حفاظت-و-نگهداری-اراضی-دولتی'>مناقصه واگذاری حفاظت و نگهداری اراضی دولتی / مناقصه,واگذاری حفاظت و نگهداری اراضی دولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899490/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899527/مناقصه-تجهیز-دکوراسیون-سیستم-صوتی-و-تصویری-سالن-آمفی'>مناقصه تجهیز، دکوراسیون، سیستم صوتی و تصویری سالن آمفی  / فراخوان شناسایی پیمانکار,مناقصه تجهیز، دکوراسیون، سیستم صوتی و تصویری سالن آمفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899508/مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-حراست-و-حفاظت-از-تاسیسات-و-اماکن'>مناقصه انجام کلیه خدمات حراست و حفاظت از تاسیسات و اماکن  / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام کلیه خدمات حراست و حفاظت از تاسیسات و اماکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899516/مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-عمومی-و-اداری-شرکت'>مناقصه انجام کلیه خدمات عمومی و اداری شرکت / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام کلیه خدمات عمومی و اداری شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899533/مزایده-عمومی-فروش-5-دستگاه-خودرو'>مزایده عمومی فروش 5 دستگاه خودرو  / مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش 5 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899256/مزایده-واگذاری-14-عدد-تابلو-تبلیغاتی--'>مزایده واگذاری 14 عدد تابلو تبلیغاتی ... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری 14 عدد تابلو تبلیغاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899561/آگهی-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-اداری--خدماتی-و-پشتیبانی'>آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی اداری - خدماتی و پشتیبانی  / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین نیروی انسانی اداری - خدماتی و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899504/مناقصه-خرید-مصالح-بازارچه-کوی-ملت-بلوار-شهید-صبحی-جهت-سامان-دهی-دستفروشان'>مناقصه خرید مصالح بازارچه کوی ملت بلوار شهید صبحی جهت سامان دهی دستفروشان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید مصالح بازارچه کوی ملت بلوار شهید صبحی جهت سامان دهی دستفروشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899494/مناقصه-تهیه-مواد-و-دوخت-لباس-کار-پرسنل'>مناقصه تهیه مواد و دوخت لباس کار پرسنل   / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تهیه مواد و دوخت لباس کار پرسنل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899479/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-واقع-در-شمال'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز واقع در شمال / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز واقع در شمال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899523/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-GLXU7-405-مدل-93-نوبت-سوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو GLXU7,405 مدل 93  نوبت سوم / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو GLXU7,405 مدل 93 - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899260/مزایده-واگذاری-2-باب-غرفه--'>مزایده واگذاری 2 باب غرفه ... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری 2 باب غرفه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899268/مزایده-فروش-زمین-و-اثاثه-و-منصوبات-مستعمل-معدن'>مزایده فروش زمین و اثاثه و منصوبات مستعمل معدن / آگهی مزایده , مزایده فروش زمین و اثاثه و منصوبات مستعمل معدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899304/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-153-58-مترمربع-کلاسه-9403740'>مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 153/58 مترمربع کلاسه 9403740  / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 153/58 مترمربع کلاسه 9403740 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899307/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-به-مساحت-107-54-مترمربع'>مزایده  یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 107/54 مترمربع  / مزایده,مزایده  یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 107/54 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899297/مزایده-پلاک-به-صورت-عرصه-به-مساحت-320-مترمربع-کلاسه-950069'>مزایده پلاک به صورت عرصه به مساحت 320 مترمربع کلاسه 950069  / مزایده,مزایده پلاک به صورت عرصه به مساحت 320 مترمربع کلاسه 950069 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899293/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-کلاسه-9500135'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین کلاسه 9500135  / مزایده ,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین کلاسه 9500135 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898980/مناقصه-خرید-تعدادی-تخت-بیمارستانی-از-انواع-مختلف-و--'>مناقصه خرید تعدادی تخت بیمارستانی از انواع مختلف و ...  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید تعدادی تخت بیمارستانی از انواع مختلف و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899248/فراخوان-مناقصه-بروز-رسانی--تامین-تجهیزات-و-فعال-نگه-داشتن-شبکه-ملی'>فراخوان مناقصه بروز رسانی ، تامین تجهیزات و فعال نگه داشتن شبکه ملی / فراخوان مناقصه , مناقصه بروز رسانی ، تامین تجهیزات و فعال نگه داشتن شبکه ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899278/مناقصه-توسعه-و-احداث--اصلاح-و-بهینه-سازی--روشنایی-معابر-نیرو-رسانی-شبکه-و-تاسیسات-توزیع-نیروی-برق'>مناقصه  توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، روشنایی معابر نیرو رسانی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، روشنایی معابر نیرو رسانی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899230/فراخوان-مناقصه-اجرای-پوشش-کف-بند-بتنی--تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای پوشش کف بند بتنی - تجدید  نوبت دوم  / تجدید فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای پوشش کف بند بتنی- تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899312/مناقصه-اصلاح-وضعیت-خطوط-63-و-230-کیلوولت'>مناقصه اصلاح وضعیت خطوط 63 و 230 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اصلاح وضعیت خطوط 63 و 230 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899322/مزایده-فروش-حدود-150-تن-انواع-کنتور-اسقاط-اعم-از-مکانیکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش حدود 150 تن انواع کنتور اسقاط اعم از مکانیکی نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده فروش حدود 150 تن انواع کنتور اسقاط اعم از مکانیکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899299/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-اداری--خدماتی-و-پشتیبانی-'>مناقصه تامین نیروی انسانی اداری - خدماتی و پشتیبانی.. / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی اداری - خدماتی و پشتیبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899273/فراخوان-مناقصه-اجرای-اصلاح-و-بازسازی-6-کیلومتر-شبکه-توزیع-آب-شرب'>فراخوان مناقصه اجرای اصلاح و بازسازی 6 کیلومتر شبکه توزیع آب شرب  / آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان مناقصه اجرای اصلاح و بازسازی 6 کیلومتر شبکه توزیع آب شرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898985/مناقصه-خرید-4-دستگاه-جرثقیل-برقی-500-کیلوگرمی-کیتو-و--'>مناقصه خرید 4 دستگاه جرثقیل برقی 500 کیلوگرمی کیتو و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 4 دستگاه جرثقیل برقی 500 کیلوگرمی کیتو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899201/مناقصه-خرید-یکدستگاه-کروماتوگرافی-نفوذژل-نوبت-دوم'> مناقصه خرید یکدستگاه کروماتوگرافی نفوذژل- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید یکدستگاه کروماتوگرافی نفوذژل- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899226/فراخوان-انجام-عملیات-نگهداری--تعمیرات-و-سرویس-های-پیشگیرانه--'>فراخوان انجام عملیات نگهداری , تعمیرات و سرویس های پیشگیرانه ... / تجدید فراخوان عمومی , فراخوان انجام عملیات نگهداری , تعمیرات و سرویس های پیشگیرانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899233/مناقصه-خرید-4-دستگاه-آسانسور-بیمارستانی-(تخت-بر-و-نفربر)'>مناقصه خرید 4 دستگاه آسانسور بیمارستانی (تخت بر و نفربر)  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خرید 4 دستگاه آسانسور بیمارستانی (تخت بر و نفربر) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899204/مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-16-میلیمتری-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن 16 میلیمتری تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن 16 میلیمتری تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899237/مناقصه-درزگیری--لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه درزگیری ، لکه گیری و روکش آسفالت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه درزگیری ، لکه گیری و روکش آسفالت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899370/فراخوان-خرید-3400-تن-پودر-ایزو-ترم-(سبوس-برشته)--'>فراخوان خرید 3400 تن پودر ایزو ترم (سبوس برشته).... / آگهی فراخوان , فراخوان خرید 3400 تن پودر ایزو ترم (سبوس برشته)....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899371/فراخوان-مزایده-فروش-محصولات-جانبی-و-اقلام-ضایعاتی'>فراخوان مزایده فروش محصولات جانبی و اقلام ضایعاتی / آگهی فراخوان , فراخوان مزایده فروش محصولات جانبی و اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899255/مناقصه-انواع-تیر-سیمانی'>مناقصه انواع تیر سیمانی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انواع تیر سیمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899244/فراخوان-پیمانكاران-جهت-تهیه-و-اجرای-سقف-و-دیوارهای-کاذب-نوبت-سوم'>فراخوان پیمانكاران جهت تهیه و اجرای سقف و دیوارهای کاذب نوبت سوم / آگهی فراخوان , فراخوان پیمانكاران جهت تهیه و اجرای سقف و دیوارهای کاذب نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899267/مناقصه-عملیات-اجرای-نازک-کاری-طبقات-همکف--'>مناقصه عملیات اجرای نازک کاری طبقات همکف ... / مناقصه عملیات اجرای نازک کاری طبقات همکف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899247/آگهی-مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-مازاد-و-مستعمل-نوبت-دوم'>آگهی مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مازاد و مستعمل- نوبت دوم  / آگهی مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مازاد و مستعمل- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899292/مزایده-فروش-3200-کیلوگرم-سیم-رانژه'>مزایده فروش 3200 کیلوگرم سیم رانژه  / مزایده فروش 3200 کیلوگرم سیم رانژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899272/فراخوان-ارزیابی-کیفی-ادوات-ابزار-دقیق'> فراخوان ارزیابی کیفی ادوات ابزار دقیق  / فراخوان ارزیابی کیفی ,  فراخوان ارزیابی کیفی ادوات ابزار دقیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899288/مزایده-برخی-از-اقلام-و-لوازم-ساختمانی-و--'>مزایده برخی از اقلام و لوازم ساختمانی و... / آگهی مزایده حراج حضوری , مزایده برخی از اقلام و لوازم ساختمانی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899202/مزایده-فروش-اقلام-فرسوده-و-غیر-قابل-استفاده-در-حوزه-it'>مزایده فروش اقلام فرسوده و غیر قابل استفاده در حوزه it / مزایده فروش اقلام فرسوده و غیر قابل استفاده در حوزه it</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899223/مناقصه-سردخانه-های-دارویی-نوبت-سوم'>مناقصه سردخانه های دارویی نوبت سوم / مناقصه , مناقصه سردخانه های دارویی نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899218/مناقصه-خدمات-نگهداری-تاسیسات-انبارها-و-مراکز-مخابراتی'>مناقصه خدمات نگهداری تاسیسات انبارها و مراکز مخابراتی  / آگهی مناقصه عام یک مرحله ای , مناقصه خدمات نگهداری تاسیسات انبارها و مراکز مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899246/شناسایی-سرمایه-گذار-به-منظور-احداث-طرح-بزرگ-گردشگری-سد'>شناسایی سرمایه گذار به منظور احداث طرح بزرگ گردشگری سد / شناسایی سرمایه گذار به منظور احداث طرح بزرگ گردشگری سد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898959/مناقصه-خرید-خط-سرد-جهت-ایمن-سازی-راه-های-روستایی-و--'> مناقصه خرید خط سرد جهت ایمن سازی راه های روستایی و ... / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه خرید خط سرد جهت ایمن سازی راه های روستایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899216/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-158-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 158.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 158.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899217/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-182-83مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 182.83مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 182.83مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899211/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-157-21متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 157.21متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 157.21متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899212/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-شرق-طبقه-دوم-100-14متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان شرق طبقه دوم 100.14متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان شرق طبقه دوم 100.14متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899281/مزایده-جت-پرینتر'>مزایده جت پرینتر / آگهی مزایده , مزایده جت پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899394/مزایده-ششدانگ-یکباب-ساختمان-به-مساحت-121مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 121مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 121مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899215/مزایده-فروش-اره-آتشی-با-موتور-موتوژن-سالم-و-کارکرده--نوبت-دوم'>مزایده فروش اره آتشی با موتور موتوژن سالم و کارکرده... نوبت دوم  / آگهی فروش اموال منقول , مزایده فروش اره آتشی با موتور موتوژن سالم و کارکرده... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899221/مزایده-دستکش--جوراب-و-زیرپوش-و-شلوار-ورزشی-و-کلاه-و-غیره'>مزایده دستکش - جوراب و زیرپوش و شلوار ورزشی و کلاه و غیره / مزایده ,مزایده دستکش - جوراب و زیرپوش و شلوار ورزشی و کلاه و غیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899245/مزایده-ملک-مشاع-5-باب-انباری-و-پارکینگ'>مزایده ملک مشاع 5 باب انباری و پارکینگ / مزایده,مزایده ملک مشاع 5 باب انباری و پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899249/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-129-20متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 129.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 129.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898989/مناقصه-خرید-40000-دستگاه-انواع-کنتور-تکفاز-و-3-فاز'>مناقصه خرید 40000 دستگاه انواع کنتور تکفاز و 3 فاز / آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای، مناقصه خرید 40000 دستگاه انواع کنتور تکفاز و 3 فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899240/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-94-69متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 94.69متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 94.69متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899242/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-180متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 180متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 180متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899203/تجدید-مناقصه-زیرسازی-جدول-و-آسفالت-معابر-ویره--نوبت-دوم-96-5-4'>تجدید مناقصه زیرسازی جدول و آسفالت معابر ویره...نوبت دوم 96.5.4 / تجدید آگهی مناقصه عمومی،تجدید مناقصه زیرسازی جدول و آسفالت معابر ویره...نوبت دوم 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899238/تجدید-مزایده-فروش-20-دستگاه-از-اتوبوس-نوبت-دوم-96-5-4'>تجدید مزایده فروش 20 دستگاه از اتوبوس نوبت دوم  96.5.4 / تجدید آگهی مزایده، تجدید مزایده فروش 20 دستگاه اتوبوس نوبت دوم 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899186/مزایده-واگذاری-پسماند-و-زباله-خشک-قابل-بازیافت-نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری پسماند و زباله خشک قابل بازیافت نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری پسماند و زباله خشک قابل بازیافت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899191/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات شهری  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات شهری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899236/مزایده-ملک-به-مساحت-تقریبی-هفتاد-متر'>مزایده ملک به مساحت تقریبی هفتاد متر  / مزایده,مزایده ملک به مساحت تقریبی هفتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899239/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-طبقه-همکف-12متر'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری طبقه همکف 12متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری طبقه همکف 12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899209/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید-تیپ-131-اس-ال-مدل-90'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید تیپ 131 اس ال مدل 90  / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید تیپ 131 اس ال مدل 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899224/مزایده-فروش-یک-دست-میز-و-مبل-استیل-و--'>مزایده فروش یک دست میز و مبل استیل و ... / مزایده , مزایده فروش یک دست میز و مبل استیل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898999/مناقصه-تهیه-مواد-ساخت-و-تحویل-پره-های-توربین-بخار-فشار-متوسط-ردیف-28'>مناقصه تهیه مواد ساخت و تحویل پره های توربین بخار فشار متوسط ردیف 28 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مواد ساخت و تحویل پره های توربین بخار فشار متوسط ردیف 28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899213/تجدید-مناقصه-انجام-طرح-اصلاح--بهسازی-و-ایمن-سازی-معابر-اصلی-شهر'>تجدید مناقصه انجام طرح اصلاح ، بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی شهر / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه انجام طرح اصلاح ، بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899315/مزایده--یک-واحد-مسکونی-محله-جولان-و-پیش-فروش-تعدادی-واحد-تجاری'>مزایده   یک واحد مسکونی محله جولان و پیش فروش تعدادی واحد تجاری  / مزایده,مزایده   یک واحد مسکونی محله جولان و پیش فروش تعدادی واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899195/مزایده-انتشارات-دانشجویی'>مزایده انتشارات دانشجویی  / آگهی مزایده, مزایده انتشارات دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899198/مزایده-بوفه-دانشجویی'>مزایده بوفه دانشجویی  / آگهی مزایده, مزایده بوفه دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899187/مناقصه-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-دانشجویی-در-سطح-شهر'>مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی در سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899205/مزایده-واگذاری-بوفه'>مزایده واگذاری بوفه  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899180/مزایده-اجاره-زمین-پارکینگ-واحد'>مزایده اجاره زمین پارکینگ واحد / آگهی مزایده, مزایده اجاره زمین پارکینگ واحد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899291/مزایده-یک-واحد-اپارتمان-به-مساحت-شصت-و-سه-متر'>مزایده یک واحد اپارتمان به مساحت شصت و سه متر / مزایده ,مزایده یک واحد اپارتمان به مساحت شصت و سه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899296/مزایده-ملک-کاربری-زراعی-نوبت-اول'>مزایده ملک کاربری زراعی نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک کاربری زراعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899277/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-263-متر-و-15-دسی-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 263 متر و 15 دسی متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 263 متر و 15 دسی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899816/استعلام-توربوماشینها(فنها--کمپرسورها--پمپها--توربی---'>استعلام توربوماشینها(فنها - کمپرسورها - پمپها - توربی  ... / استعلام توربوماشینها(فنها - کمپرسورها - پمپها - توربی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899803/مناقصه-پیمان-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-مراکز-انتقال-نفت-رازان-و-ازنا'>مناقصه پیمان ایاب و ذهاب کارکنان  مراکز انتقال نفت رازان و ازنا                      / مناقصه پیمان ایاب و ذهاب کارکنان  مراکز انتقال نفت رازان و ازنا                     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899796/تجدید-مناقصه-پیمان-(-خرید-)‌-غذایی-کارکنان-مراکز-عملیاتی-قـم'>تجدید مناقصه پیمان ( خرید )‌ غذایی کارکنان مراکز عملیاتی قـم                    / تجدید مناقصه پیمان ( خرید )‌ غذایی کارکنان مراکز عملیاتی قـم                   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899786/آگهی-مناقصه-پیمان-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>آگهی مناقصه پیمان ایاب و ذهاب کارکنان  / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی پیمان ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899280/مزایده-ملک-عرصه-به-مساحت-235-55متر'>مزایده ملک عرصه به مساحت 235.55متر / مزایده ,مزایده ملک عرصه به مساحت 235.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899809/آگهی-استعلام-واگذاری-محل-واحد-بهداشت-دهان-و-دندان'>آگهی استعلام واگذاری محل واحد بهداشت دهان و دندان / آگهی استعلام واگذاری محل واحد بهداشت دهان و دندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899793/مناقصه-اجرای-پروژه-تهیه-و-نصب-حفاظ-سایت-شهرآباد-با-تهیه-مصالح-مربوطه'>مناقصه اجرای پروژه تهیه و نصب حفاظ سایت شهرآباد با تهیه مصالح مربوطه / مناقصه اجرای پروژه تهیه و نصب حفاظ سایت شهرآباد با تهیه مصالح مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899795/مناقصه-حصارکشی-سایت-WLL--و--'>مناقصه حصارکشی سایت WLL   و ...  / مناقصه حصارکشی سایت WLL   و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899232/مزایده-ملک-مساحت-817-94مترمربع'>مزایده ملک مساحت 817.94مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت 817.94مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899665/استعلام-تجهیزات-امنیتی'>استعلام تجهیزات امنیتی  / استعلام , استعلام تجهیزات امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899699/استعلام-salmonella-poly-o-a-s-vi-antisera-statens-serum-institute-denmark'>استعلام salmonella poly o a-s+vi antisera.statens serum institute -denmark / استعلام، استعلام salmonella poly o a-s+vi antisera.statens serum institute -denmark</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899740/استعلام-salmonella-sero-quick-group-kit-statens'>استعلام salmonella sero -quick group kit statens / استعلام، استعلام salmonella sero -quick group kit statens</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899781/استعلام-تامین-بخار-و-تهویه-هوا'>استعلام تامین بخار و تهویه هوا  / استعلام تامین بخار و تهویه هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899801/استعلام-شیر-کم-چرب'>استعلام شیر کم چرب  / استعلام , استعلام شیر کم چرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899661/استعلام-قند-700-گرمی'>استعلام قند 700 گرمی  / استعلام ,استعلام قند 700 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899675/استعلام-چای-50-تایی'>استعلام چای 50 تایی  / استعلام ,استعلام چای 50 تایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899690/استعلام-چای-500-گرمی'>استعلام چای 500 گرمی  / استعلام ,استعلام چای 500 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899656/استعلام-قند-700-گرمی-پردیس'>استعلام قند 700 گرمی پردیس  / استعلام ,استعلام قند 700 گرمی پردیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899228/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-12-7مترمربع-بخش-چهار'>مزایده ملک به مساحت عرصه 12.7مترمربع بخش چهار  / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 12.7مترمربع بخش چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899680/استعلام-چراغ-ضد-غبار-پارکینگی-38-وات--'>استعلام چراغ ضد غبار پارکینگی 38 وات ... / استعلام , استعلام چراغ ضد غبار پارکینگی 38 وات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899701/استعلام-درب-ضد-سرقت-ابعاد-8-1-20-2-دو-لنگه'>استعلام درب ضد سرقت ابعاد 8/1*20/2 دو لنگه  / استعلام, استعلام درب ضد سرقت ابعاد 8/1*20/2 دو لنگه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899715/استعلام-کانکس-5-1-2'>استعلام کانکس 5/1*2 / استعلام, استعلام کانکس 5/1*2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899737/استعلام-درایو-من-ول-80-وان'>استعلام درایو من ول 80 وان  / استعلام, استعلام درایو من ول 80 وان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899676/استعلام-چراغ-smd-دیمری-با-درایور-دیمر-پذیر'>استعلام چراغ smd دیمری با درایور دیمر پذیر / استعلام, استعلام چراغ smd دیمری با درایور دیمر پذیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899664/استعلام-چراغ-201×25-2'>استعلام چراغ 201×25/2 / استعلام, استعلام چراغ 201×25/2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899658/استعلام-چراغ-ادیسون-cob'>استعلام چراغ ادیسون cob / استعلام, استعلام چراغ ادیسون cob</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899647/استعلام-چراغ-40-وات-led-با-درایو-menwell-مهتابی-و-آفتابی'>استعلام چراغ 40 وات led با درایو menwell مهتابی و آفتابی / استعلام, استعلام چراغ 40 وات led با درایو menwell مهتابی و آفتابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899638/استعلام-چراغ-با-درایو'>استعلام چراغ با درایو / استعلام, استعلام چراغ با درایو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899206/مزایده-ملک-مساحت-183مترمربع'>مزایده ملک مساحت 183مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 183مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899686/استعلام-فن-کویل-ساراول-600-زمینی-راست-96-5-4'>استعلام فن کویل ساراول 600 زمینی راست 96.5.4 / استعلام ,استعلام فن کویل ساراول 600 زمینی راست 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899712/استعلام-احداث-فونداسیون-نصب-برج-و-سیم-کشی-96-5-4'>استعلام  احداث فونداسیون، نصب برج و سیم کشی 96.5.4 / استعلام, استعلام  احداث فونداسیون، نصب برج و سیم کشی 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899633/استعلام-باتری-96-5-4'>استعلام باتری 96.5.4 / استعلام باتری 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899643/استعلام-خرید-کارتهای-tps-plc-آلکاتل-96-5-4'>استعلام خرید کارتهای tps-plc آلکاتل 96.5.4 / استعلام خرید کارتهای tps-plc آلکاتل 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899620/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-بهینه-سازی-سیستم-ضبط-مکالمات'>استعلام خرید تجهیزات جهت بهینه سازی سیستم ضبط مکالمات / استعلام ,استعلام  خرید تجهیزات جهت بهینه سازی سیستم ضبط مکالمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899651/استعلام-جاکفشی-و-جالباسی-و--'>استعلام جاکفشی و جالباسی و ... / استعلام جاکفشی و جالباسی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899640/استعلام-دستگاه-چای-ساز-استیل-خانگی-و--'>استعلام دستگاه چای ساز استیل خانگی و ... / استعلام ,استعلام دستگاه چای ساز استیل خانگی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899615/استعلام-آبگرم-کن'>استعلام آبگرم کن  / استعلام ,استعلام آبگرم کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899602/استعلام-انجام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان--'>استعلام انجام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان... / استعلام، استعلام انجام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899587/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام خرید یک دستگاه کامپیوتر / استعلام ,استعلام خرید یک دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899192/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-پراید-صندوقدار'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پراید صندوقدار  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پراید صندوقدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899572/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899586/استعلام-چاپگر-اچ-پی-مدل-M402d'>استعلام چاپگر اچ پی مدل M402d / استعلام چاپگر اچ پی مدل M402d</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899604/استعلام-دستگاه-کپی'>استعلام دستگاه کپی / استعلام دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899616/استعلام-هود-شیمیایی'>استعلام هود شیمیایی / استعلام هود شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899626/استعلام-اجرای-پی-کنی-و-کرسی-بندی'>استعلام اجرای پی کنی و کرسی بندی / استعلام اجرای پی کنی و کرسی بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899760/استعلام-کیف-پالتویی-چرمی'>استعلام کیف پالتویی چرمی / استعلام, استعلام کیف پالتویی چرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899772/استعلام-فلش-مموری'>استعلام فلش مموری / استعلام فلش مموری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899750/استعلام-کیف-پول'>استعلام کیف پول / استعلام, استعلام کیف پول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899681/استعلام-خرید-کیس-رایانه'>استعلام خرید کیس رایانه  / استعلام، استعلام خرید کیس رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899287/مزایده-تلفن-های-شماره-4223187-و-4225059-و-ششدانگ-عرصه-و-اعیان'>مزایده تلفن های شماره 4223187 و 4225059 و ششدانگ عرصه و اعیان / مزایده ,مزایده تلفن های شماره 4223187 و 4225059 و ششدانگ عرصه و اعیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899787/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سرور'>استعلام خرید یک دستگاه سرور / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899522/استعلام-حفر-چاه-روستای-طینوج'>استعلام حفر چاه روستای طینوج / استعلام ,استعلام حفر چاه روستای طینوج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899529/استعلام-نگهداری-تاسیسات-فاضلاب-روستاهای-خورآباد-و-مشک-آباد'>استعلام نگهداری تاسیسات فاضلاب روستاهای خورآباد و مشک آباد / استعلام ,استعلام نگهداری تاسیسات فاضلاب روستاهای خورآباد و مشک آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899535/استعلام-حفر-چاه-روستای-ورزنه'>استعلام حفر چاه روستای ورزنه / استعلام ,استعلام حفر چاه روستای ورزنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899610/استعلام-خدمات-و-احجام-بهینه-سازی-ابنیه-و-محوطه'>استعلام خدمات و احجام بهینه سازی ابنیه و محوطه / استعلام، استعلام خدمات و احجام بهینه سازی ابنیه و محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899581/استعلام-خرید-شش-دستگاه-رایانه-با-گارانتی-اصلی-قطعات-دارای-گارانتی-اصلی'>استعلام خرید شش دستگاه رایانه با گارانتی اصلی قطعات دارای گارانتی اصلی / استعلام  خرید شش دستگاه رایانه با گارانتی اصلی قطعات دارای گارانتی اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899706/استعلام-کمپرسور'>استعلام کمپرسور / استعلام , استعلام کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899700/استعلام-لاینر-موتور-620DUETS-TBD'>استعلام لاینر موتور 620DUETS TBD / استعلام , استعلام لاینر موتور 620DUETS TBD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899684/استعلام-خرید-قطعات-موتور-کاترپیلار-3306'>استعلام خرید قطعات موتور کاترپیلار 3306 / استعلام , استعلام خرید قطعات موتور کاترپیلار 3306</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899657/استعلام-سوزن-دستگاه-سریال-کوب'>استعلام سوزن دستگاه سریال کوب  / استعلام , استعلام سوزن دستگاه سریال کوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899220/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-ساختمان-1990-80متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان 1990.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان 1990.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899679/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-دیواری-سرمایشی-گرمایشی'>استعلام کولر گازی اسپلیت دیواری سرمایشی گرمایشی  / استعلام کولر گازی اسپلیت دیواری سرمایشی گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899724/استعلام-جاروبرقی-خانگی'>استعلام جاروبرقی خانگی  / استعلام ، استعلام جاروبرقی خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899766/استعلام-چراغ-پروژکتوری'>استعلام چراغ پروژکتوری  / استعلام ، استعلام چراغ پروژکتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899791/استعلام-چسب-پارچه-ای'>استعلام چسب پارچه ای  / استعلام ,استعلام چسب پارچه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899654/استعلام-ریبون-چاپگر-سوزنی'>استعلام ریبون چاپگر سوزنی / استعلام ,استعلام ریبون چاپگر سوزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899666/استعلام-ریبون-چاپگر-اولیوتی'>استعلام ریبون چاپگر اولیوتی / استعلام ,استعلام ریبون چاپگر اولیوتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899685/استعلام-ریبون-چاپگر-SP40'>استعلام ریبون چاپگر SP40 / استعلام ,استعلام ریبون چاپگر SP40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899637/استعلام-دستگاه-مرکزی-اعلام-حریق-24-زون-زتا'>استعلام دستگاه مرکزی اعلام حریق 24 زون زتا  / استعلام ، استعلام دستگاه مرکزی اعلام حریق 24 زون زتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899696/استعلام-خرید-محافظ-کولر-گازی--'>استعلام خرید محافظ کولر گازی ... / استعلام ,استعلام خرید محافظ کولر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899709/استعلام-خرید-دوربین-مداربسته--'>استعلام خرید دوربین مداربسته ... / استعلام ,استعلام خرید دوربین مداربسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899208/مزایده-زمین-به-مساحت-250مترمربع-نوبت-اول'>مزایده زمین به مساحت 250مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین به مساحت 250مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899730/استعلام-کولر-دو-تکه-24000-و-18000-موتور-پیستونی--'>استعلام کولر دو تکه 24000 و 18000 موتور پیستونی ... / استعلام ,استعلام کولر دو تکه 24000 و 18000 موتور پیستونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899745/استعلام-راه-بند-الکتریکی-مدل-b680-با-بازوی-پنج-متری'>استعلام راه بند الکتریکی مدل b680 با بازوی پنج متری  / استعلام ,استعلام راه بند الکتریکی مدل b680 با بازوی پنج متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899718/استعلام-ماژول-RTM'>استعلام  ماژول RTM  / استعلام, استعلام  ماژول RTM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899711/استعلام-دستگاه-پرتابل-سنجش-گازهای-خروجی-دودکش'>استعلام دستگاه پرتابل سنجش گازهای خروجی دودکش  / استعلام, استعلام دستگاه پرتابل سنجش گازهای خروجی دودکش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899698/استعلام-دستکش-جراحی-کم-پودر'>استعلام دستکش جراحی کم پودر / استعلام, استعلام دستکش جراحی کم پودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899692/استعلام-زیرانداز-بیمار'>استعلام زیرانداز بیمار  / استعلام, استعلام زیرانداز بیمار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899629/استعلام-گاز-استریل'>استعلام گاز استریل  / استعلام , استعلام گاز استریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899650/استعلام-خرید-لوله-و-اتصالات-گاز-شهرک-صنعتی-لیکک-96-5-4'>استعلام خرید لوله و اتصالات گاز شهرک صنعتی لیکک  96.5.4 / استعلام, استعلام خرید لوله و اتصالات گاز شهرک صنعتی لیکک  96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899670/استعلام-کولر-گازی-96-5-4'>استعلام کولر گازی 96.5.4 / استعلام , استعلام کولر گازی 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899704/استعلام-کاغذ-9-5-4A4'>استعلام کاغذ  9.5.4A4 / استعلام , استعلام کاغذ A4 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899182/مناقصه-تن-ماهی-180-گرمی-شماره-سوم-مرحله-دوم'>مناقصه تن ماهی 180 گرمی شماره سوم مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تن ماهی 180 گرمی شماره سوم مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899619/استعلام-سیب-زمینی-درشت-درجه-یک-96-5-4'>استعلام سیب زمینی درشت درجه یک 96.5.4 / استعلام , استعلام سیب زمینی درشت درجه یک  96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899622/استعلام-پیاز-درشت-درجه-یک-96-5-4'>استعلام پیاز درشت درجه یک 96.5.4 / استعلام، استعلام پیاز درشت درجه یک  96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899628/استعلام-لوبیاسبز'>استعلام لوبیاسبز / استعلام، استعلام لوبیاسبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899631/استعلام-گوجه-فرنگی'>استعلام گوجه فرنگی / استعلام، استعلام گوجه فرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899623/استعلام-خرید-وسایل-و-کالاهای-مورد-نیاز-امکان-رفاهی'>استعلام خرید وسایل و کالاهای مورد نیاز امکان رفاهی  / استعلام ,استعلام خرید وسایل و کالاهای مورد نیاز امکان رفاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899612/استعلام-قفسه-بایگانی-ریلی'>استعلام قفسه بایگانی ریلی  / استعلام , استعلام  قفسه بایگانی ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899594/استعلام-یک-دستگاه-PHONE-PATCH'>استعلام یک دستگاه PHONE PATCH / استعلام ,استعلام یک دستگاه PHONE PATCH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899580/استعلام-چاقو-عملیاتی-مخصوص-آتش-نشانی'>استعلام چاقو عملیاتی مخصوص آتش نشانی  / استعلام ,استعلام چاقو عملیاتی مخصوص آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899566/استعلام-بازسازی-و-راه-اندازی-6-دستگاه-نمک-پاش--'>استعلام بازسازی و راه اندازی 6 دستگاه نمک پاش... / استعلام ,استعلام بازسازی و راه اندازی 6 دستگاه نمک پاش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899567/استعلام-دوربین-logitech-HD-pro-c920'>استعلام دوربین logitech HD pro c920 / استعلام دوربین logitech HD pro c920</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898962/فراخوان-تجهیزات-تکمیلی-تلویزیونی--نوبت-دوم'>فراخوان تجهیزات تکمیلی تلویزیونی  - نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان تجهیزات تکمیلی تلویزیونی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899222/مزایده-واگذاری-املاک-و-مستغلات-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری املاک و مستغلات کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری املاک و مستغلات کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899577/استعلام-تامین--تجهیزات-و-ارسال-مستقیم-اطلاعات-23-پست-نیروگاهی--'>استعلام  تامین ، تجهیزات و ارسال مستقیم اطلاعات 23 پست نیروگاهی.... / استعلام  تامین ، تجهیزات و ارسال مستقیم اطلاعات 23 پست نیروگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899600/استعلام-مودم-مدل-pamspan-5012itas'>استعلام مودم مدل pamspan 5012itas / استعلام مودم مدل pamspan 5012itas</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899609/استعلام-کولر-توچال-الکتریک'>استعلام کولر توچال الکتریک / استعلام کولر توچال الکتریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899639/استعلام-مایع-ظرفشویی'>استعلام مایع ظرفشویی / استعلام مایع ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899635/استعلام-مایع-سفید-کننده'>استعلام مایع سفید کننده / استعلام , استعلام  مایع سفید کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899624/استعلام-دستمال-کاغذی-300-برگی'>استعلام دستمال کاغذی 300 برگی / استعلام , استعلام  دستمال کاغذی 300 برگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899672/استعلام-ماسک-یکبار-مصرف'>استعلام ماسک یکبار مصرف / استعلام ماسک یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899565/استعلام-دستمال-کاغذی-دو-قلو-کوچک'>استعلام  دستمال کاغذی دو قلو کوچک / استعلام , استعلام   دستمال کاغذی دو قلو کوچک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899555/استعلام-دستمال-کاغذی-دو-قلو-بزرگ'>استعلام  دستمال کاغذی دو قلو بزرگ  / استعلام , استعلام   دستمال کاغذی دو قلو بزرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899553/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان  / استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899225/مزایده-پلاک-ثبتی-536-فرعی-از-دو-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 536 فرعی از دو اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 536 فرعی از دو اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899548/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899545/استعلام-حفاظت--مرمت-و-آماده-سازی-پایگاه-ایذه'>استعلام حفاظت ، مرمت و آماده سازی پایگاه  ایذه / استعلام حفاظت ، مرمت و آماده سازی پایگاه  ایذه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899598/استعلام-خرید-یک-دستگاه-چاپگر-و-دو-دستگاه-رایانه-کامل'>استعلام خرید یک دستگاه چاپگر و دو دستگاه رایانه کامل / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه چاپگر و دو دستگاه رایانه کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899593/استعلام-دستمال-کاغذی-ساده-دولا-جعبه-مقوایی-100-برگی-چشمک'>استعلام دستمال کاغذی ساده دولا جعبه مقوایی 100 برگی چشمک / استعلام , استعلام  دستمال کاغذی ساده دولا جعبه مقوایی 100 برگی چشمک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899649/مناقصه-واگذاری-خدمات-پیش-بیمارستانی'>مناقصه واگذاری خدمات پیش بیمارستانی  / مناقصه  ،واگذاری خدمات پیش بیمارستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899682/مناقصه-اجرای-ماسه-آسفالت-و-لکه-گیری'>مناقصه اجرای ماسه آسفالت و لکه گیری  / مناقصه اجرای ماسه آسفالت و لکه گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899197/مناقصه-انجام-خدمات-مهندسی-تامین-مصالح-و-تجهیزات-ساختمان--'>مناقصه انجام خدمات مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات، ساختمان... / آگهی مناقصه، مناقصه انجام خدمات مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات، ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899773/مناقصه-خرید-4-دستگاه-آتش-خاموش-کن-تفنگی'>مناقصه خرید 4 دستگاه آتش خاموش کن تفنگی / مناقصه خرید 4 دستگاه آتش خاموش کن تفنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899736/مناقصه-چهار-قلم-تجهیزات-شبکه'>مناقصه چهار قلم تجهیزات شبکه / مناقصه چهار قلم تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899717/مناقصه-ترمیم-و-بهسازی-جاده-کنارگذر'>مناقصه ترمیم و بهسازی جاده کنارگذر / مناقصه  ترمیم و بهسازی جاده کنارگذر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899677/مناقصه-واگذاری-امورات-نگهداری--راهبری-و-تاسیسات-شبکه'>مناقصه واگذاری امورات نگهداری ، راهبری و تاسیسات شبکه / مناقصه واگذاری امورات نگهداری ، راهبری و تاسیسات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899697/مناقصه-خرید-کیف-های-بهداشتی-بیمارستان'>مناقصه خرید کیف های بهداشتی بیمارستان / مناقصه ,مناقصه خرید کیف های بهداشتی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899667/مناقصه-خرید-کیف-های-بهداشتی'>مناقصه خرید کیف های بهداشتی  / مناقصه خرید کیف های بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899702/مناقصه-خدمات-گازبانی-در-سطح-نواحی-تجدید'>مناقصه خدمات گازبانی در سطح نواحی تجدید / مناقصه خدمات گازبانی در سطح نواحی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899175/تجدید-مناقصه-جداسازی-آب-شرب-از-آب-فضای-سبز--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  جداسازی آب شرب از آب فضای سبز - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه  جداسازی آب شرب از آب فضای سبز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899756/مناقصه-تامین-خدمات-خودروی-استیجاری'>مناقصه تامین خدمات خودروی استیجاری  / مناقصه تامین خدمات خودروی استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899689/مناقصه-خرید-لوازم-انشعاب-آب'>مناقصه خرید لوازم انشعاب آب  / مناقصه ، مناقصه خرید لوازم انشعاب آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899671/دعوتنامه-تامین-۱۰۰-دستگاه-کنترل-پنل-سرچاهی'>دعوتنامه تامین ۱۰۰ دستگاه کنترل پنل سرچاهی     / دعوتنامه ،  تامین ۱۰۰ دستگاه کنترل پنل سرچاهی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899659/دعوتنامه-تامین۸۰-دستگاه-کنترل-پنل-سرچاهی'>دعوتنامه  تامین۸۰ دستگاه کنترل پنل سرچاهی      / دعوتنامه  تامین۸۰ دستگاه کنترل پنل سرچاهی     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899866/استعلام-آنتن-AWAY-FLY'>استعلام آنتن AWAY -FLY / استعلام, استعلام آنتن AWAY -FLY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899850/استعلام-طراحی--ساخت-و-نصب-آسانسور'>استعلام طراحی ، ساخت و نصب آسانسور  / استعلام , استعلام طراحی ، ساخت و نصب آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899849/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری  / استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899193/مزایده-ششدانگ-پلاک-41-فرعی-از-5157-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 41 فرعی از 5157 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 41 فرعی از 5157 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899839/استعلام-چای-سیاه-طبیعی'>استعلام چای سیاه طبیعی / استعلام چای سیاه طبیعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899832/استعلام-خرید-دو-دستگاه-لپ-تاپ-مدل-ASUSPRO-P2540U'>استعلام خرید دو دستگاه لپ تاپ مدل ASUSPRO P2540U / استعلام خرید دو دستگاه لپ تاپ مدل ASUSPRO P2540U</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899848/استعلام-عملیات-اجرایی-سرویس-(باز-نمودن-اکتیو-پارت-و-خشک-سازی)'>استعلام عملیات اجرایی سرویس (باز نمودن اکتیو پارت و خشک سازی)  / استعلام , استعلام عملیات اجرایی سرویس (باز نمودن اکتیو پارت و خشک سازی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899845/استعلام-سامانه-جامع-اطلاعات-کشورها---96-5-4'>استعلام سامانه جامع اطلاعات کشورها ... 96.5.4 / استعلام ,استعلام سامانه جامع اطلاعات کشورها ... 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899824/استعلام-پشتیبانی-و-توسعه-سیستم-حقوق-و-دستمزد--96-5-4'>استعلام پشتیبانی و توسعه سیستم حقوق و دستمزد ...96.5.4 / استعلام ,استعلام پشتیبانی و توسعه سیستم حقوق و دستمزد ... 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899870/استعلام-3-قلم-قطعات-یدکی'>استعلام 3 قلم قطعات یدکی  / استعلام , استعلام 3 قلم قطعات یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899868/استعلام-چراغ-60-60-96-5-4'>استعلام چراغ 60*60 96.5.4 / استعلام, استعلام چراغ 60*60 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899859/استعلام-آبسردکن-و-تصفیه-آب-96-5-4'>استعلام آبسردکن و تصفیه آب 96.5.4 / استعلام ,استعلام آبسردکن و تصفیه آب 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899189/مزایده-خانه-مسکونی-عرصه-331-81متر'>مزایده خانه مسکونی عرصه 331.81متر / مزایده,مزایده خانه مسکونی عرصه 331.81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899818/استعلام-دستگاه-چمن-زن-VORTEX---'>استعلام دستگاه چمن زن VORTEX .... / استعلام، استعلام دستگاه چمن زن VORTEX ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899860/کاغذ-تحریر-90-گرمی-نخودی-تحریر-و-چاپ'>کاغذ تحریر 90 گرمی نخودی تحریر و چاپ   / استعلام , کاغذ تحریر 90 گرمی نخودی تحریر و چاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899846/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-صنایع-دستی'>استعلام برگزاری دوره آموزشی صنایع دستی  / استعلام , استعلام برگزاری دوره آموزشی صنایع دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899861/استعلام-خرید-لوله-و-اتصالات'>استعلام خرید لوله و اتصالات / استعلام , استعلام  خرید لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899847/استعلام-کیف-پول'>استعلام کیف پول / استعلام, استعلام کیف پول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899830/استعلام-کابل-شبکه'>استعلام کابل شبکه  / استعلام ،کابل شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899852/استعلام-شفت-رول-آیدلر'>استعلام شفت رول آیدلر / استعلام, استعلام شفت رول آیدلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899833/استعلام-خرید-رنگ-جدولی'>استعلام خرید رنگ جدولی / استعلام, استعلام خرید رنگ جدولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899820/استعلام-درخواست-راننده-با-خودرو-جهت-انجام-امور-اداری'>استعلام درخواست راننده با خودرو جهت انجام امور اداری / استعلام, استعلام درخواست راننده با خودرو جهت انجام امور اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899258/مزایده-فروش-سردرختی-باغ-12هکتاری-فرهادگرد-آلوی-شابلون-و-شلیل-کیوتا'>مزایده فروش سردرختی باغ 12هکتاری فرهادگرد آلوی شابلون و شلیل کیوتا / آگهی مزایده، مزایده فروش سردرختی باغ 12هکتاری فرهادگرد آلوی شابلون و شلیل کیوتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899842/استعلام-مالاتیون-امولسیون-57-درصد-EC'>استعلام مالاتیون امولسیون 57 درصد EC / استعلام  , استعلام مالاتیون امولسیون 57 درصد EC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899854/استعلام-فعالیتهای-نصب-تاسیسات-برق--لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان'>استعلام  فعالیتهای نصب تاسیسات برق , لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان  / استعلام  فعالیتهای نصب تاسیسات برق , لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899841/استعلام-تهیه-مصالح-و-رنگ-آمیزی-و-لکه-گیری-و-سمباده-زنی'>استعلام تهیه مصالح و رنگ آمیزی و لکه گیری و سمباده زنی / استعلام، استعلام تهیه مصالح و رنگ آمیزی و لکه گیری و سمباده زنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899858/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه / استعلام، استعلام  کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899844/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام  کیس رایانه / استعلام، استعلام  کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899862/استعلام-سه-چرخه-تفریحی'>استعلام سه چرخه تفریحی / استعلام، استعلام سه چرخه تفریحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899836/استعلام-کاتریج-چاپگر-Brother-5250'>استعلام  کاتریج چاپگر Brother 5250 / استعلام ، کاتریج چاپگر Brother 5250</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899823/استعلام-اجرای-فونداسیون-سازه-نگهبان'>استعلام اجرای فونداسیون سازه نگهبان / استعلام اجرای فونداسیون سازه نگهبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899169/مناقصه-بارگیری-و-تخلیه-مواد-ومحصولات-96-5-4'>مناقصه بارگیری و تخلیه مواد ومحصولات  96.5.4 / مناقصه, مناقصه بارگیری و تخلیه مواد ومحصولات 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899834/استعلام-100-عدد-ریبون-پرامایسی'>استعلام 100 عدد ریبون پرامایسی  / استعلام, استعلام 100 عدد ریبون پرامایسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899825/استعلام-باطری-یوپی-اس'>استعلام باطری یوپی اس  / استعلام, استعلام باطری یوپی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899819/استعلام-اجرای-فونداسیون-سازه-نگهبان'>استعلام اجرای فونداسیون سازه نگهبان / استعلام، استعلام اجرای فونداسیون سازه نگهبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899838/استعلام-خرید-و-راه-اندازی-اینترنت'>استعلام خرید و راه اندازی اینترنت / استعلام خرید و راه اندازی اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899821/استعلام-لاستیک-و-شال-تیوپ-96-5-4'>استعلام لاستیک و شال تیوپ  96.5.4 / استعلام ,استعلام  لاستیک و شال تیوپ 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899869/استعلام-گیره-کشویی-96-5-4'>استعلام گیره کشویی 96.5.4 / استعلام , استعلام گیره کشویی 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899863/استعلام-سیستم-درب-اتوماتیک-شیشه-ای-96-5-4'>استعلام سیستم درب اتوماتیک شیشه ای 96.5.4 / استعلام, استعلام سیستم درب اتوماتیک شیشه ای 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899856/استعلام-شیر-هیدرانت-آتش-نشانی-96-5-4'>استعلام شیر هیدرانت آتش نشانی 96.5.4 / استعلام, استعلام شیر هیدرانت آتش نشانی 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899829/استعلام-خرید-و-نصب-سه-دستگاه-آسانسور-هیدرولیکی'>استعلام خرید و نصب سه دستگاه آسانسور هیدرولیکی  / استعلام, استعلام خرید و نصب سه دستگاه آسانسور هیدرولیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899837/استعلام-سمعک-آروراایکس-پی'>استعلام سمعک آروراایکس پی  / استعلام سمعک آروراایکس پی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899164/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-SUPER-SILENT--'>مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور SUPER SILENT ... / مناقصه , مناقصه  خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور SUPER SILENT ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899851/استعلام-سمعک-مکس-ایکس-پی'>استعلام سمعک مکس ایکس پی  / استعلام سمعک مکس ایکس پی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899855/استعلام-سمعک'>استعلام سمعک / استعلام سمعک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899840/استعلام-خرید-نصب-نگهداری-پشتیبانی-و-ارسال-بر-خط-اطلاعات-دستگاههای-تردد-شمار'>استعلام خرید نصب نگهداری پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات دستگاههای تردد شمار  / استعلام, استعلام خرید نصب نگهداری پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات دستگاههای تردد شمار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899822/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام  کولر گازی اسپیلت / استعلام ، کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899857/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت--10-دستگاه'>استعلام  کولر گازی اسپیلت - 10 دستگاه / استعلام ، استعلام کولر گازی اسپیلت- 10 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899843/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت--6-دستگاه'>استعلام  کولر گازی اسپیلت - 6 دستگاه / استعلام ، کولر گازی اسپیلت- 6 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899827/استعلام-گمانه-زنی-نوع-خاک--'>استعلام گمانه زنی نوع خاک ... / استعلام, استعلام گمانه زنی نوع خاک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899831/استعلام-کارت-الکترونیکی-بدون-تماس-مایفر---'>استعلام کارت الکترونیکی بدون تماس مایفر .... / استعلام, استعلام کارت الکترونیکی بدون تماس مایفر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899864/استعلام-دستگاه-حضور-غیاب-مدل-ACR101-و-لایسنس-نرم-افزار'>استعلام دستگاه حضور غیاب مدل ACR101  و لایسنس نرم افزار  / استعلام, استعلام دستگاه حضور غیاب مدل ACR101  و لایسنس نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899853/استعلام-ساخت-و-حمل-و-نصب-پنجره-دوجداره-ویستایست'>استعلام ساخت و حمل و نصب پنجره دوجداره ویستایست / استعلام , استعلام ساخت و حمل و نصب پنجره دوجداره ویستایست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899154/مناقصه-واگذاری-خدمات-نظافتی'>مناقصه واگذاری خدمات نظافتی  / مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات نظافتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899867/استعلام-چراغ-راهنمایی-و-معکوس-شمار'>استعلام چراغ راهنمایی و معکوس شمار  / استعلام چراغ راهنمایی و معکوس شمار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899835/استعلام4000-تن-بتن-عیار'>استعلام4000 تن بتن عیار  / استعلام 4000 تن بتن عیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899828/استعلام-تلفن-سیسکو'>استعلام تلفن سیسکو  / استعلام تلفن سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899817/استعلام-یک-دستگاه-مانیتور'>استعلام یک دستگاه مانیتور  / استعلام ​، استعلام یک دستگاه مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899156/مناقصه-واگذاری-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز  / مناقصه, مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899210/تجدید-مناقصه-تجهیز-عمومی-ساختمان-صندوق-استان-به-دوربین-مداربسته'>تجدید مناقصه تجهیز عمومی ساختمان صندوق استان به دوربین مداربسته / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تجهیز عمومی ساختمان صندوق استان به دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899229/مناقصه-حسابرسی-اسناد-مالی-و-عملکرد-شش-ماهه'>مناقصه حسابرسی اسناد مالی و عملکرد شش ماهه / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه حسابرسی اسناد مالی و عملکرد شش ماهه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899194/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-126-45متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.45متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899251/مزایده-فروش-تعدادی-از-اراضی-مسکونی-و-تجاری-تجدید'>مزایده فروش تعدادی از اراضی مسکونی و تجاری تجدید / مزایده ,مزایده فروش تعدادی از اراضی مسکونی و تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899163/مناقصه-واگذاری-خدمات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899146/مناقصه-بازسازی-جوی-ها-و-کانال-های-خیابان-سناباد'>مناقصه بازسازی جوی ها و کانال های خیابان سناباد  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بازسازی جوی ها و کانال های خیابان سناباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899148/مناقصه-بازسازی-جوی-ها-و-کانال-های-بلوار-رضا-فاز-2'>مناقصه بازسازی جوی ها و کانال های بلوار رضا فاز 2  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بازسازی جوی ها و کانال های بلوار رضا فاز 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899153/مناقصه-روکش-دستی-معابر-فرعی-سطح-منطقه-یک'>مناقصه روکش دستی معابر فرعی سطح منطقه یک  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه روکش دستی معابر فرعی سطح منطقه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898972/تجدید-فراخوان-تکمیل-کارهای-ساختمان-و-تاسیسات--'>تجدید فراخوان تکمیل کارهای ساختمان و تاسیسات.... / آگهی تجدید فراخوان , تجدید فراخوان تکمیل کارهای ساختمان و تاسیسات....-</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899179/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-192-8متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 192.8متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 192.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899207/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-فضاهای-سبز-مجتمع'>مناقصه انجام خدمات نگهداری فضاهای سبز مجتمع  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام خدمات نگهداری فضاهای سبز مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899196/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899188/آگهی--امور-مربوط-به-بارگیری-و-تخلیه-مواد-و-محصولات'>آگهی   امور مربوط به بارگیری و تخلیه مواد و محصولات / آگهی ،آگهی  امور مربوط به بارگیری و تخلیه مواد و محصولات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899184/مزایده-خودروی-سواری-پژو-پارس'>مزایده خودروی سواری پژو پارس  / مزایده خودروی سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899176/تجدید-مزایده-اقلام-مازاد-پروژه-شبکه-فرعی-آبیاری-و-زهکشی'>تجدید مزایده اقلام مازاد پروژه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی / تجدید مزایده ، مزایده اقلام مازاد پروژه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899131/مناقصه-تهیه-سامانه-یکپارچه-اطلاعات-شرکتهای-دولتی-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تهیه سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899149/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-ساختمان-مرکزی'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری ساختمان مرکزی / مناقصه ، مناقصه تامین خودروهای استیجاری ساختمان مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899166/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز--ابزار-دقیق---'>مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق ....  / مناقصه ,مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899134/تجدید-فراخوان-عمومی-مشارکت-در-احداث-مجتمع-تجاری--اداری'>تجدید فراخوان عمومی مشارکت در احداث مجتمع تجاری - اداری  / آگهی فراخوان,تجدید فراخوان عمومی مشارکت در احداث مجتمع تجاری - اداری  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899006/مناقصه-طبخ-و-سرویس-رستوران--'>مناقصه طبخ و سرویس رستوران... / آگهی مناقصه، مناقصه طبخ و سرویس رستوران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899303/مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-زمین-جهت-احداث-نانوایی'>مزایده واگذاری حق بهره برداری زمین جهت احداث نانوایی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری حق بهره برداری زمین جهت احداث نانوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899136/مزایده-یک-عدد-قالب-کامل-دری-جنس-چدن-و-اسپیکا-یک-عدد-قالب-کامل-کفی--دو-عدد-قالب-کلگی--'>مزایده  یک عدد قالب کامل دری جنس چدن و اسپیکا، یک عدد قالب کامل کفی ، دو عدد قالب کلگی.... / مزایده , مزایده  یک عدد قالب کامل دری جنس چدن و اسپیکا، یک عدد قالب کامل کفی ، دو عدد قالب کلگی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898973/مزایده-ششدانگ-قطعه-زمین-پلاک-34-156'>مزایده ششدانگ قطعه زمین پلاک 34.156 / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه زمین پلاک 34.156</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899107/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-محور-مواصلاتی-رامین--شاهدشهر-نوبت-دوم'>مناقصه  زیرسازی و آسفالت محور مواصلاتی رامین - شاهدشهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و آسفالت محور مواصلاتی رامین - شاهدشهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898988/فراخوان-ارزیابی-کیفی-لوله-کشی-درین-پمپ-شید-و-نقاط-بارگیری---نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی لوله کشی درین پمپ شید و نقاط بارگیری ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی لوله کشی درین پمپ شید و نقاط بارگیری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899032/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-دستگاهی-96-5-4'>مناقصه حفر یک حلقه چاه دستگاهی 96.5.4 / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان حفر یک حلقه چاه دستگاهی نوبت اول 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898977/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-213-85متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 213.85متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 213.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899097/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-روستاهای-سراب----نوبت-دوم'>مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای سراب ....  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای سراب .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898968/مزایده-4927-متر-مشاع-از-65000مترزمین-نوبت-اول'>مزایده 4927 متر مشاع از 65000مترزمین نوبت اول / مزایده,مزایده 4927 متر مشاع از 65000مترزمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898998/مزایده-کوره-آجرپزی--'>مزایده کوره آجرپزی... / مزایده , مزایده کوره آجرپزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898947/مناقصه-امور-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی'>مناقصه امور تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898966/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-مساحت-عرصه-68-51متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت عرصه 68.51متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت عرصه 68.51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899091/مناقصه-حفاری-مجدد-و-آزمایش-پمپاژ-چاه-شماره-1-علی-آباد-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 1 علی آباد تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 1 علی آباد تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899111/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات پشتیبانی نیروی انسانی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه انجام خدمات پشتیبانی نیروی انسانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899167/مناقصه-انجام-خدمات-مربوط-به-قرائت-لوازم-اندازه-گیری-و-توزیع-قبوض--وصول-مطالبات-و-قطع--'>مناقصه انجام خدمات مربوط به قرائت لوازم اندازه گیری و توزیع قبوض - وصول مطالبات و قطع.... / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات مربوط به قرائت لوازم اندازه گیری و توزیع قبوض - وصول مطالبات و قطع....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899119/فراخوان-اجاره-یک-دستگاه-جک-آپ-بارج-دریایی-مسکونی-و-تعمیراتی-نوبت-دوم'>فراخوان اجاره یک دستگاه جک آپ بارج دریایی مسکونی و تعمیراتی نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان اجاره یک دستگاه جک آپ بارج دریایی مسکونی و تعمیراتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899118/مناقصه-پیمان-تنظیفات-و-باغبانی-مركز-منطقه----نوبت-دوم'>مناقصه پیمان تنظیفات و باغبانی مركز منطقه ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه پیمان تنظیفات و باغبانی مركز منطقه ... -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899124/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-2-دستگاه-چیلر-جذبی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه خرید 2 دستگاه چیلر جذبی -نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید فراخوان مناقصه خرید 2 دستگاه چیلر جذبی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898942/مناقصه-تامین-2-دستگاه-کانتینر-بازشونده-نوبت-دوم'>مناقصه تامین 2 دستگاه کانتینر بازشونده  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین 2 دستگاه کانتینر بازشونده  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899110/تجدید-مناقصه-قطعات-یدکی-MASTER-BLOCK-VALVE-7-1-16-10K--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه قطعات یدکی MASTER BLOCK VALVE 7-1/16 10K  - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه قطعات یدکی MASTER BLOCK VALVE 7-1/16 10K - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899137/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-باقیمانده-غرفات-بازارهای-روز-کوثر-6-و-7'>تجدید مزایده بهره برداری از باقیمانده غرفات بازارهای روز کوثر 6 و  7 / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده بهره برداری از باقیمانده غرفات بازارهای روز کوثر 6 و  7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899168/فراخوان-مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی-ستاد-و-امورات-تابعه-شرکت'>فراخوان مناقصه واگذاری خدمات عمومی ستاد و امورات تابعه شرکت  / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه واگذاری خدمات عمومی ستاد و امورات تابعه شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899142/مناقصه-انجام-امور-خدمات-دفتری-و-پشتیبانی---نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدمات دفتری و پشتیبانی   - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه  انجام امور خدمات دفتری و پشتیبانی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899127/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستاهای-گر-کبود-کانی-دانیال---96-05-04'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای گر کبود، کانی دانیال ... 96.05.04 / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای گرکبود،دانیال ...96.05.04</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899145/مزایده-فروش-88-قلم-شامل-انواع-آهن-آلات-لوازم-اداری-مخابراتی-و-تجهیزات-دندانپزشکی'>مزایده فروش 88 قلم شامل انواع آهن آلات، لوازم اداری، مخابراتی و تجهیزات دندانپزشکی / آگهی مزایده, مزایده فروش 88 قلم شامل انواع آهن آلات، لوازم اداری، مخابراتی و تجهیزات دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899157/مناقصه-واگذاری-حفاظت-و-نگهداری-اراضی-دولتی-تحت-تملک'>مناقصه واگذاری حفاظت و نگهداری اراضی دولتی تحت تملک  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری حفاظت و نگهداری اراضی دولتی تحت تملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898981/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-زمین-208متر'>مزایده یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی زمین 208متر / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی زمین 208متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898941/فراخوان-خرید-تامین-و-نصب-و-خدمات-پشتیبانی'>فراخوان خرید، تامین و نصب و خدمات پشتیبانی / فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان,فراخوان خرید، تامین و نصب و خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899115/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898960/مزایده-ملک-به-دو-قطعه-از-پلاک-تفکیکی-مساحت-395-و-279متر'>مزایده ملک به دو قطعه از پلاک تفکیکی مساحت 395 و 279متر  / مزایده,مزایده ملک به دو قطعه از پلاک تفکیکی مساحت 395 و 279متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899143/مزایده-بهره-برداری-از-مزرعه-گل'>مزایده بهره برداری از مزرعه گل / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از مزرعه گل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898943/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-44-16متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 44.16متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 44.16متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899162/مزایده-فروش-500-هزار-تن-سنگ-آهن-نرمه'>مزایده فروش 500 هزار تن سنگ آهن نرمه  / آگهی مزایده, مزایده فروش 500 هزار تن سنگ آهن نرمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899123/ارزیابی-کیفی-خدمات-بهداشتی--درمانی--فوریت-های-پزشکی-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خدمات بهداشتی ، درمانی ، فوریت های پزشکی  نوبت دوم  / فراخوان , ارزیابی کیفی خدمات بهداشتی ، درمانی ، فوریت های پزشکی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899126/مناقصه-خرید-انواع-سینی-کابل-استنلس-استیل-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع سینی کابل استنلس استیل نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع سینی کابل استنلس استیل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899147/مناقصه-اجرای-عملیات-جدولگذاری-و-بهسازی-معابر-حصارک-بالا-96-5-4'>مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و بهسازی معابر حصارک بالا 96.5.4 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و بهسازی معابر حصارک بالا 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898912/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-عرصه-12105-27متر'>مزایده فروش ششدانگ زمین عرصه 12105.27متر / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین عرصه 12105.27متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898951/مزایده-پلاک-ثبتی-2508-فرعی-از-یک-اصلی-1250متر'>مزایده پلاک ثبتی 2508 فرعی از یک اصلی 1250متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2508 فرعی از یک اصلی 1250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899132/مناقصه-عملیات-لایروبی-کانالها-و-انهار-96-5-3'>مناقصه عملیات لایروبی کانالها و انهار 96.5.3 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات لایروبی کانالها و انهار 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898954/مزایده-فروش-املاک-وزارت-صنعت'>مزایده فروش املاک وزارت صنعت / مزایده,مزایده فروش املاک وزارت صنعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898994/تجدید-مناقصه-تکمیل-کتابخانه-عمومی-96-5-4'>تجدید مناقصه تکمیل کتابخانه عمومی 96.5.4 / تجدید فراخوان مناقصه عمومی,تجدید  مناقصه تکمیل کتابخانه عمومی 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898945/مزایده-ششدانگ-مشاعی-آپارتمان-مساحت-113-46متر'>مزایده ششدانگ مشاعی آپارتمان مساحت 113.46متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مشاعی آپارتمان مساحت 113.46متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898948/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-هفتم-به-شماره-3165-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی قطعه هفتم به شماره 3165 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه هفتم به شماره 3165 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899159/فراخوان-به-منظور-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-فاضلاب-شهر-گرگان'>فراخوان به منظور تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر گرگان  / فراخوان به منظور تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر گرگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899172/فراخوان-به-منظور-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-فاضلاب-شهر-گرگان'>فراخوان به منظور تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر گرگان  / فراخوان به منظور تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر گرگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898950/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-جهت-مشارکت-در-ساخت-و-اجرای-مجتمع-تجاری--درمانی-و-خدماتی-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت و اجرای مجتمع تجاری ، درمانی و خدماتی نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت و اجرای مجتمع تجاری ، درمانی و خدماتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898953/استعلام-ارزیابی-عکسبرداری-و-تولید-ارتوفتو-از-منطقه-13000-هکتار-شهری'>استعلام ارزیابی عکسبرداری و تولید ارتوفتو از منطقه 13000 هکتار شهری  / آگهی استعلام ارزیابی کیفی مشاوران,استعلام ارزیابی عکسبرداری و تولید ارتوفتو از منطقه 13000 هکتار شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899105/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-شصت-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و شصت متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899190/مناقصه-آبرسانی'>مناقصه آبرسانی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899120/مناقصه-واگذاری-امور-پشتیبانی--نگهبانی-خدماتی--'>مناقصه  واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی ،خدماتی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی ،خدماتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899177/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-345متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 345متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 345متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899092/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-بیلبورد-تبلیغاتی-شهری-یک-وجهی--نوبت-دوم'>مزایده تعداد یک دستگاه بیلبورد تبلیغاتی شهری یک وجهی - نوبت دوم  / آگهی مزایده ،مزایده تعداد یک دستگاه بیلبورد تبلیغاتی شهری یک وجهی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899129/مزایده-یکباب-ساختمان-عرصه-261-65متر'>مزایده یکباب ساختمان عرصه 261.65متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان عرصه 261.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899130/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-104-57متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 104.57متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 104.57متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899128/مزایده-واگذاری-اجاره-تعداد-8-باب-واحد-تجاری'>مزایده واگذاری اجاره تعداد 8 باب واحد تجاری / اگهی مزایده عمومی ,مزایده واگذاری اجاره تعداد 8 باب واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899133/مزایده-عرصه-و-اعیان-شرکت-قطعه-سازان-ساحل-بهشهر'>مزایده عرصه و اعیان شرکت قطعه سازان ساحل بهشهر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان شرکت قطعه سازان ساحل بهشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898974/تجدید-فراخوان-مباشرین-توزیع-گوشت-گوسفندی-تازه'>تجدید فراخوان مباشرین توزیع گوشت گوسفندی تازه  / تجدید فراخوان مباشرین توزیع گوشت گوسفندی تازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899122/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-هشتاد-و-هفت-متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت هشتاد و هفت متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت هشتاد و هفت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899181/مزایده-یخچال-ویترینی--'>مزایده یخچال ویترینی... / مزایده , مزایده یخچال ویترینی...مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899121/فراخوان-تهیه-مصالح-و-انجام-عملیات-اجرایی-فاز-یک-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--'>فراخوان تهیه مصالح و انجام عملیات اجرایی فاز یک شبکه جمع آوری فاضلاب.... / فراخوان ارزیابی کیفی ،  فراخوان تهیه مصالح و انجام عملیات اجرایی فاز یک شبکه جمع آوری فاضلاب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899054/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-405-مدل-1388-رنگ-نقره-ای'>مزایده یک دستگاه خودروی 405 مدل 1388 رنگ نقره ای / مزایده یک دستگاه خودروی 405 مدل 1388 رنگ نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899073/مزایده-ملک-به-مساحت-هشتاد-متر-مرحله-دوم'>مزایده ملک به مساحت هشتاد متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده ملک به مساحت هشتاد متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899070/مزایده-پلاک-به-شماره-1360-اصلی-بخش-هفت'>مزایده پلاک به شماره 1360 اصلی بخش هفت / مزایده,مزایده پلاک به شماره 1360 اصلی بخش هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899068/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899089/فراخوان-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-محلات-شهر-اردبیل-نوبت-دوم'>فراخوان احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محلات شهر اردبیل نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محلات شهر اردبیل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899093/تجدید-مناقصه-امحاء-جانوران-موذی-(موش)-و---تجدید-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه امحاء جانوران موذی (موش) و ... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه و مزایده عمومی, مناقصه امحاء جانوران موذی (موش) و ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899101/تجدید-مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-از-بیلبورد-و-استند-و-پرتال-شهری-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری حق بهره برداری از بیلبورد و استند و پرتال شهری نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه و مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری حق بهره برداری از بیلبورد و استند و پرتال شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899106/مناقصه-اجرای-پروژه-نهالکاری-مراقبت-و-آبیاری-در-طرح-های-بیابان-زدایی-نوبت-دوم'> مناقصه اجرای پروژه نهالکاری، مراقبت و آبیاری در طرح های بیابان زدایی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه,  مناقصه اجرای پروژه نهالکاری، مراقبت و آبیاری در طرح های بیابان زدایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898983/مزایده-انواع-اتصالات-تاسیساتی-شیرآلات'>مزایده انواع اتصالات تاسیساتی، شیرآلات / آگهی مزایده,مزایده انواع اتصالات تاسیساتی، شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899094/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان-مجدد'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان- مجدد / مجدد مناقصه  عمومی, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان- مجدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899125/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت-102متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 102متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 102متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899138/مزایده-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-بخش-8-اهواز'>مزایده دو قطعه پلاک ثبتی بخش 8 اهواز  / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی بخش 8 اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899135/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-12-تهران'>مزایده یک و نیم دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش 12 تهران  / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش 12 تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899108/مزایده-فروش-یخچال-اسنوا-و--'>مزایده فروش یخچال اسنوا و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش یخچال اسنوا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899144/مزایده-ملک-مساحت-87-910متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 87.910متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 87.910متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899219/مزایده-زمین-به-مساحت-1672-32-مترمربع--موتور-تیلرمیتسوبیشی'>مزایده زمین به مساحت 1672/32 مترمربع ، موتور تیلرمیتسوبیشی  / مزایده,مزایده زمین به مساحت 1672/32 مترمربع ، موتور تیلرمیتسوبیشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899140/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-20-26متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 20.26متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 20.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899155/مزایده-ملک-بصورت-مغازه-مساحت-همکف-51-44متر'>مزایده ملک بصورت مغازه مساحت همکف 51.44متر / مزایده ,مزایده ملک بصورت مغازه مساحت همکف 51.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899114/مزایده-فروش-لوله-سیمانی-و--'>مزایده فروش لوله سیمانی و ... / مزایده , مزایده فروش لوله سیمانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898920/مناقصه-پروژه-تعمیر-و-مرمت-مسیر-خطوط-لوله-6-و-18-اینچ-R-O-W-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تعمیر و مرمت مسیر خطوط لوله 6 و 18 اینچ R.O.W  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تعمیر و مرمت مسیر خطوط لوله 6 و 18 اینچ R.O.W نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899165/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-27890متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 27890متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 27890متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899170/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-40-78متر'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی 40.78متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی 40.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899158/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-سه-301-93متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 301.93متر  / مزایده, مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 301.93متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899261/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-66-04متر'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 66.04متر  / مزایده ,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 66.04متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899262/مزایده-ششدانگ-زمین-ویلا-قولنامه-ای-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین ویلا قولنامه ای نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین ویلا قولنامه ای نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899266/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-شش-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی قطعه شش تفکیکی نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی قطعه شش تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899264/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899083/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سنگ-بری-طولی-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه سنگ بری طولی و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یک دستگاه سنگ بری طولی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899257/مزایده-4-273-هزارم-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 4.273 هزارم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده ,مزایده 4.273 هزارم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899254/مزایده-زمین-کشاورزی-دو-هکتار-از-پلاک-98-فرعی'>مزایده زمین کشاورزی دو هکتار از پلاک 98 فرعی / مزایده ,مزایده زمین کشاورزی دو هکتار از پلاک 98 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899077/اصلاحیه-مناقصه-خرید-تجهیزات-Gateway'>اصلاحیه مناقصه خرید تجهیزات Gateway / اصلاحیه مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات Gateway</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899096/مزایده-فروش-یک-دستگاه-لمینت-ساخت-تایوان'>مزایده فروش یک دستگاه لمینت ساخت تایوان  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه لمینت ساخت تایوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899102/مزایده-فروش-تعداد-2-دستگاه-لیفتراک-3-تن'>مزایده فروش تعداد 2 دستگاه لیفتراک 3 تن  / مزایده , مزایده فروش تعداد 2 دستگاه لیفتراک 3 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899161/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-128-6متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 128.6متر / مزایده, مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 128.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899333/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-کلاسه-951777-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی کلاسه 951777 نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی کلاسه 951777 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899171/مزایده-دستگاه-گردباف-پلاستیک'>مزایده دستگاه گردباف پلاستیک  / مزایده دستگاه گردباف پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899329/مزایده-فروش-یک-قطعه-باغ-میمی-584-50'>مزایده فروش یک قطعه باغ میمی 584/50  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه باغ میمی 584/50 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899183/مزایده-محدوده-معدن-پلاسری-آهن'>مزایده محدوده معدن پلاسری آهن  / مزایده محدوده معدن پلاسری آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899269/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-459-53متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 459.53متر / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 459.53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899354/مزایده--ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پنج-باب-مغازه-به-مساحت-539-مترمربع'>مزایده   ششدانگ عرصه و اعیان پنج باب مغازه به مساحت 539 مترمربع  / مزایده,مزایده  ششدانگ عرصه و اعیان پنج باب مغازه به مساحت 539 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899082/مزایده-مقدار-70-کیلوگرم-نخ-ابریشم'>مزایده مقدار 70 کیلوگرم نخ ابریشم / مزایده مقدار 70 کیلوگرم نخ ابریشم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899095/مزایده-دستگاه-تراش-ماشین-سازی'>مزایده دستگاه تراش ماشین سازی  / مزایده دستگاه تراش ماشین سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899339/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-کلاسه-940142-نوبت-دوم'>مزایده  یک واحد آپارتمان کلاسه 940142 نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان کلاسه 940142 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899345/مزایده--ملک-به-متراژ-90-06-متر-شماره-950536'>مزایده   ملک به متراژ 90/06 متر شماره 950536  / مزایده,مزایده ملک به متراژ 90/06 متر شماره 950536 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899350/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی-به-مساحت-142-65-مترمربع-شماره-950692-2'>مزایده  یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 142/65 مترمربع شماره 950692/2  / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 142/65 مترمربع شماره 950692/2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899103/مزایده-دستگاه-ماشین-سنتر-cnc-نوبت-دوم'>مزایده دستگاه ماشین سنتر cnc  نوبت دوم  / مزایده دستگاه ماشین سنتر cnc  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899117/مزایده-دو-تخته-فرش-2-3-نقشه-سالاری'>مزایده دو تخته فرش 2*3 نقشه سالاری / مزایده دو تخته فرش 2*3 نقشه سالاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899112/مزایده-یک-عدد-اجاق-گاز-3-شعله-و--'>مزایده یک عدد اجاق گاز 3 شعله و ...  / مزایده یک عدد اجاق گاز 3 شعله و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899368/مزایده-ملک-شماره-950078-نوبت-اول'>مزایده ملک شماره 950078 نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک شماره 950078 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899365/مزایده-دو-قطعه-ملک-مسکونی-کلاسه-960465-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه ملک مسکونی کلاسه 960465 نوبت اول  / مزایده,مزایده دو قطعه ملک مسکونی کلاسه 960465 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899360/مزایده-آپارتمان-مسکونی-کلاسه-960252-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی کلاسه 960252 نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی کلاسه 960252 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898927/مناقصه-خرید-پمپ-پرتابل-نوبت-دوم'>مناقصه خرید پمپ پرتابل نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید پمپ پرتابل  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899358/مزایده-یک-ساختمان-ویلایی-به-مساحت-80-مترمربع-کلاسه-150-2-95'>مزایده یک ساختمان ویلایی به مساحت 80 مترمربع کلاسه 150.2.95  / مزایده,مزایده یک ساختمان ویلایی به مساحت 80 مترمربع کلاسه 150.2.95 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899160/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه-به-شماره-09123327752'>مزایده یک خط تلفن همراه به شماره 09123327752 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک خط تلفن همراه به شماره 09123327752</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899139/مزایده-خودروی-کمپرسی-ولوو-N10'>مزایده خودروی کمپرسی ولوو N10 / مزایده خودروی کمپرسی ولوو N10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899151/مزایده-دستگاه-کمپرسور-هوا-16-بار'>مزایده دستگاه کمپرسور هوا 16 بار  / مزایده دستگاه کمپرسور هوا 16 بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899336/مزایده-یک-قطعه-زمین-بمساحت-حدود-720-مترمربع-کلاسه-900014-نوبت-اول'>مزایده  یک قطعه زمین بمساحت حدود 720 مترمربع کلاسه 900014 نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بمساحت حدود 720 مترمربع کلاسه 900014 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899253/مناقصه-خدمات-تعمیرات-ابنیه-و-ساختمان-پارس'>مناقصه خدمات تعمیرات ابنیه و ساختمان پارس / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه خدمات تعمیرات ابنیه و ساختمان پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899227/مناقصه-عملیات-تکمیل-ساختمان-آتش-نشانی'>مناقصه عملیات تکمیل ساختمان آتش نشانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات تکمیل ساختمان آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899076/مزایده-یک-قطعه-باغ-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه باغ نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه باغ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899086/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-157-18متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 157.18متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 157.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899081/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-42-80متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 42.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 42.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898930/مزایده-تعداد-50-دستگاه-خودرو-(سبک-و-موتورسیکلت)96-5-4'>مزایده تعداد 50 دستگاه خودرو (سبک و موتورسیکلت)96.5.4 / آگهی مزایده، مزایده تعداد 50 دستگاه خودرو (سبک و موتورسیکلت) 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899109/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-196-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 196 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 196 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899113/مزایده-یک-واحد-اپارتمان-مساحت-هفتاد-و-هفت-متر'>مزایده یک واحد اپارتمان مساحت هفتاد و هفت متر / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان مساحت هفتاد و هفت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899084/تجدید-مناقصه-san-switch'>تجدید مناقصه san switch   / مناقصه , تجدید مناقصه san switch  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899052/مناقصه-اقلام-یدکی-مربوط-به-CAMERON-HLCR-ACTUATOR--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اقلام یدکی مربوط به CAMERON HLCR ACTUATOR  - تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اقلام یدکی مربوط به CAMERON HLCR ACTUATOR - تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899055/مناقصه-خرید-تعداد-100-دستگاه-آشکارساز-خطای-هوایی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه آشکارساز خطای هوایی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه آشکارساز خطای هوایی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899173/مزایده-مال-غیرمنقول-به-پلاک-ثبتی-6096-مساحت-70-46متر'>مزایده مال غیرمنقول به پلاک ثبتی 6096 مساحت 70.46متر  / مزایده,مزایده مال غیرمنقول به پلاک ثبتی 6096 مساحت 70.46متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899058/مناقصه-اجرای-17500-متر-شبکه-پراکنده-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 17500 متر شبکه پراکنده پلی اتیلن نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 17500 متر شبکه پراکنده پلی اتیلن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899088/فراخوان-تجهیزات-در-زمینه-عملیات-pm-و-em'>فراخوان تجهیزات در زمینه عملیات pm و em / آگهی فراخوان شناسایی ,فراخوان تجهیزات در زمینه عملیات pm و em</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899056/مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی'>مناقصه واگذاری خدمات عمومی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898923/مناقصه-پوشش-بیمه-باربری--جهت-حمل-کلیه-محمولات-و-بیمه-آتش-سوزی--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه پوشش بیمه باربری ، جهت حمل کلیه محمولات و بیمه آتش سوزی...تجدید  نوبت دوم   / مناقصه عمومی , مناقصه پوشش بیمه باربری ، جهت حمل کلیه محمولات و بیمه آتش سوزی... تجدید  نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899060/مناقصه-مقدار-2200-تن-ذغال-کک-تجدید-نوبت-دوم'> مناقصه مقدار 2200 تن ذغال کک تجدید- نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مقدار 2200 تن ذغال کک تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899074/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-cng'>مزایده بهره برداری از جایگاه cng / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از جایگاه cng</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899090/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-83-41متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 83.41متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 83.41متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899100/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-کلاردشت'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک کلاردشت / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک کلاردشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899041/مناقصه-اجرای-امور-نظافت-وپاکیزه-سازی-معابر-شهری-و-جمع-آوری--نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای امور نظافت وپاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری....نوبت دوم / مناقصه  , مناقصه اجرای امور نظافت وپاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899033/مناقصه-واگذاری-اجرای-ساختمان-تسهیلات-زایمانی'>مناقصه واگذاری اجرای ساختمان تسهیلات زایمانی / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری اجرای ساختمان تسهیلات زایمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899078/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تلمبه-نشت-بند-ثانویه-توربو-کمپرسور'> فراخوان ارزیابی کیفی تلمبه نشت بند ثانویه توربو کمپرسور / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی تلمبه نشت بند ثانویه توربو کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898934/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-بیمه-مسئولیت-تجدید'>مناقصه انجام امور مربوط به بیمه مسئولیت تجدید  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور مربوط به بیمه مسئولیت تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899079/مناقصه-استفاده-از-خدمات-بخش-خصوصی-در-بخش-مهندسی-فرآورده-ها'>مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در بخش مهندسی فرآورده ها / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در بخش مهندسی فرآورده ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899085/تجدید-مناقصه-خرید-تعداد-560-000-تخته-گونی-شکر-پلی-پروپیلن-یک-لایه--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید تعداد 560.000 تخته گونی شکر پلی پروپیلن یک لایه  - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  , تجدید مناقصه خرید تعداد 560.000 تخته گونی شکر پلی پروپیلن یک لایه - نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899061/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-گذرهای-سطح-منطقه-یک'>مناقصه زیرسازی و آسفالت گذرهای سطح منطقه یک / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه زیرسازی و آسفالت گذرهای سطح منطقه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899059/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-18کرمان'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 18کرمان / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 18کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899046/مناقصه-واگذاری-اجرای-ساختمان-تسهیلات-زایمانی-ساردوئیهبه'>مناقصه واگذاری اجرای ساختمان تسهیلات زایمانی ساردوئیهبه / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری اجرای ساختمان تسهیلات زایمانی ساردوئیهبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899036/مناقصه-واگذاری-اجرای-پست-پارتوم-بیمارستان-آیت-اله-کاشانی'>مناقصه واگذاری اجرای پست پارتوم بیمارستان آیت اله کاشانی / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری اجرای پست پارتوم بیمارستان آیت اله کاشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899011/مناقصه-اجرای-عملیات-حدود-11-کیلومتر-شبکه-گذاری-پلی-اتیلن-و-فولادی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات حدود 11 کیلومتر  شبکه گذاری پلی اتیلن و فولادی  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات حدود 11 کیلومتر  شبکه گذاری پلی اتیلن و فولادی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899020/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-285-فرعی-از-62-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 285 فرعی از 62 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 285 فرعی از 62 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899072/مناقصه-واگذاری-اجرای-ساختمان-تسهیلات-زایمانی'>مناقصه واگذاری اجرای ساختمان تسهیلات زایمانی / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری اجرای ساختمان تسهیلات زایمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898992/مناقصه-انعقاد-قرارداد-پشتیبانی--نگهداری-و-بهینه-سازی-زیرساخت--ذخیره-سازی--نوبت-دوم'>مناقصه انعقاد قرارداد پشتیبانی ، نگهداری و بهینه سازی زیرساخت ، ذخیره سازی... نوبت دوم / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه انعقاد قرارداد پشتیبانی ، نگهداری و بهینه سازی زیرساخت ، ذخیره سازی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898958/مناقصه-تحلیل--طراحی--پیاده-سازی--آموزش-و-عملیاتی-سازی-سامانه'>مناقصه تحلیل ، طراحی ، پیاده سازی ، آموزش و عملیاتی سازی سامانه / مناقصه, مناقصه تحلیل ، طراحی ، پیاده سازی ، آموزش و عملیاتی سازی سامانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899048/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899099/مناقصه-20-000-تن-کک-متالورژی-نوبت-دوم'>مناقصه 20.000 تن کک متالورژی نوبت دوم / آگهی مناقصه بین المللی عمومی , مناقصه 20.000 تن کک متالورژی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898987/مزایده-ساختمانی-مسکونی-تجاری-مساحت-449-40متر'>مزایده ساختمانی مسکونی تجاری مساحت 449.40متر / مزایده,مزایده ساختمانی مسکونی تجاری مساحت 449.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898984/مزایده-اموال-غیرمنقول-مساحت-زمین-150متر'>مزایده اموال غیرمنقول مساحت زمین 150متر / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول مساحت زمین 150متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899010/مزایده-واگذاری-منافع-حاصل-از-تفکیک-مکانیزه-پسماندهای-خشک-بازیافتی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری منافع حاصل از تفکیک مکانیزه پسماندهای خشک بازیافتی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری منافع حاصل از تفکیک مکانیزه پسماندهای خشک بازیافتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899015/مزایده-10-سهم-مشاع-از-240-سهم-ملک-نوبت-اول'>مزایده 10 سهم مشاع از 240 سهم ملک نوبت اول / مزایده,مزایده 10 سهم مشاع از 240 سهم ملک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899065/مزایده-وانت-دو-کابین-کاپرا'>مزایده وانت دو کابین کاپرا  / مزایده وانت دو کابین کاپرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899005/مناقصه-سرویس-نگهداری-و-تعمیر-تاسیسات-برقی-و-مکانیک'>مناقصه سرویس، نگهداری و تعمیر تاسیسات برقی و مکانیک / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه سرویس، نگهداری و تعمیر تاسیسات برقی و مکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899002/مزایده-پژو-روآ-رنگ-نوک-مدادی-دو-گانه-مدل'>مزایده پژو روآ رنگ نوک مدادی دو گانه مدل  / مزایده,مزایده پژو روآ رنگ نوک مدادی دو گانه مدل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899014/مناقصه-نگهبانی-و-حراست-شهر-جدید'>مناقصه نگهبانی و حراست شهر جدید  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه نگهبانی و حراست شهر جدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899026/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید-مدل-1384'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید مدل 1384 / مزایده یک دستگاه خودروی پراید مدل 1384</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899031/مزایده-پودر-سنگ-جوشقان-فله'>مزایده پودر سنگ جوشقان فله / مزایده پودر سنگ جوشقان فله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899034/مزایده-تعداد-چهار-پالت-کاغذ-رنگی-ملامینه-راش-نوبت-دوم'>مزایده تعداد چهار پالت کاغذ رنگی ملامینه راش نوبت دوم  / مزایده تعداد چهار پالت کاغذ رنگی ملامینه راش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898993/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-دستگاهی-نوبت-دوم'>مناقصه حفر یک حلقه چاه دستگاهی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان حفر یک حلقه چاه دستگاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898986/مناقصه-P-F-CAMERON-B-O-P-TYPE-نوبت-دوم'>مناقصه P/F CAMERON B.O.P TYPE نوبت دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه P/F CAMERON B.O.P TYPE نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899018/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-عرصه-5-3متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت عرصه 5.3متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت عرصه 5.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899001/مزایده-غرفه-های-کبودوال-نوبت-دوم'>مزایده غرفه های کبودوال  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده غرفه های کبودوال  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899023/مزایده-یک-فقره-ملک-به-مساحت-4200متر-نوبت-اول'>مزایده یک فقره ملک به مساحت 4200متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک فقره ملک به مساحت 4200متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899019/مناقصه-مربوط-تعمیرات-اساسی-20-دستگاه-منزل-کارگری--نوبت-دوم'>مناقصه مربوط تعمیرات اساسی 20 دستگاه منزل کارگری - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه مربوط تعمیرات اساسی 20 دستگاه منزل کارگری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899029/مناقصه-خرید-مواد-اولیه-سلف-دانشجویی-پخت-و-توزیع-غذا-دانشجویی--'>مناقصه خرید مواد اولیه سلف دانشجویی، پخت و توزیع غذا دانشجویی... / آگهی انتخاب پیمانکار, مناقصه خرید مواد اولیه سلف دانشجویی، پخت و توزیع غذا دانشجویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899030/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مبذر-7-5-من-مشاع'>مزایده یک قطعه زمین به مبذر 7.5 من مشاع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مبذر 7.5 من مشاع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899104/مناقصه-ترمیم-جداول-فرسوده-به-صورت-پراکنده-واقع-در-حوزه-خدماتی-منطقه-یک--'>مناقصه ترمیم جداول فرسوده به صورت پراکنده واقع در حوزه خدماتی منطقه یک... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم جداول فرسوده به صورت پراکنده واقع در حوزه خدماتی منطقه یک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899064/تجدید-مناقصه-دو-قلم-اسکنر-کداک-I2620-و-اسکنر-کداک-3200A3-فول--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه دو قلم اسکنر کداک I2620 و اسکنر کداک 3200A3 فول - نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه دو قلم اسکنر کداک I2620 و اسکنر کداک 3200A3 فول  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899049/مزایده-سه-قطعه-پلاک-ثبتی-شماره-1322-10228-و-1322-1117-و-1322-1119-نوبت-دوم'>مزایده سه قطعه پلاک ثبتی شماره 1322.10228 و 1322.1117 و 1322.1119 نوبت دوم  / مزایده,مزایده سه قطعه پلاک ثبتی شماره 1322.10228 و 1322.1117 و 1322.1119 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899050/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-27677-فرعی-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی شماره 27677 فرعی غیرمنقول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 27677 فرعی غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899865/مزایده-یک-سرویس-مبلمان-هشت-نفره'>مزایده یک سرویس مبلمان هشت نفره / مزایده,مزایده یک سرویس مبلمان هشت نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899174/مزایدات-انواع-کابل-خودنگهدار-و-لوازم-آلومینیومی---نوبت-دوم'>مزایدات انواع کابل خودنگهدار و لوازم آلومینیومی  ..  نوبت دوم  / آگهی مزایده،مزایدات انواع کابل خودنگهدار و لوازم آلومینیومی  ..  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899025/مناقصه-حسابرسی-اسناد-مالی-سال-1395-شهرداری-جعفرآباد'>مناقصه حسابرسی اسناد مالی سال 1395 شهرداری جعفرآباد  / آگهی مناقصه عمومی , حسابرسی اسناد مالی سال 1395 شهرداری جعفرآباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899035/مناقصه-واگذاری-احداث--اصلاح--برکناری-و-تبدیل-خط-و-پست-و--'>مناقصه واگذاری احداث , اصلاح , برکناری و تبدیل خط  و پست و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری احداث , اصلاح , برکناری و تبدیل خط  و پست و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899042/مزایده-خودروی-سواری-پژو-پارس-مدل-1389'>مزایده خودروی سواری پژو پارس مدل 1389 / مزایده خودروی سواری پژو پارس مدل 1389</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899051/مزایده-ملک-سه-واحد-آپارتمان-بخش-هفت-تهران'>مزایده ملک سه واحد آپارتمان بخش هفت تهران  / مزایده,مزایده ملک سه واحد آپارتمان بخش هفت تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899057/مزایده-پلاک-ثبتی-507-فرعی-از-3375-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 507 فرعی از 3375 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 507 فرعی از 3375 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899053/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-614-11متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 614.11متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 614.11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899012/مناقصه-تامین-30-نفر-نیروی-عملیاتی-مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه تامین 30 نفر نیروی عملیاتی  مرحله دوم - نوبت دوم  / مناقصه تامین 30 نفر نیروی عملیاتی  مرحله دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899022/مناقصه-خرید-مقدار-16-050-متر-انواع-کابل-خودنگهدار-آلومینیومی-20-کیلوولت--تجدید'>مناقصه خرید مقدار 16.050 متر انواع کابل خودنگهدار آلومینیومی 20 کیلوولت... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید مقدار 16.050 متر انواع کابل خودنگهدار آلومینیومی 20 کیلوولت... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899116/مزایده-فروش-57-قطعه-از-املاک-نوبت-دوم'>مزایده فروش 57 قطعه از املاک نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 57 قطعه از املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899063/مزایده-عمومی-فروش-منازل-سازمانی'>مزایده عمومی فروش منازل سازمانی / مزایده,مزایده عمومی فروش منازل سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898967/آگهی-مزایده-عمومی-بهره-برداری-از-منافع-رستوران-بزرگ-نمایشگاه'>آگهی مزایده عمومی بهره برداری از منافع رستوران بزرگ نمایشگاه / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی بهره برداری از منافع رستوران بزرگ نمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899016/مناقصه-اجرای-پله-فرار-فلزی-بلوک-11-طبقه--'>مناقصه اجرای پله فرار فلزی بلوک 11 طبقه ... / مناقصه,مناقصه اجرای پله فرار فلزی بلوک 11 طبقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899024/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-96-5-4'>مناقصه تامین نیروی انسانی 96.5.4 / آگهی مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899003/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-تولیدی-و-فنی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدماتی، تولیدی و فنی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدماتی، تولیدی و فنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899007/تجدید-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-و-حراست-پارکها-و-فضاهای-سبز-شهری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حفظ و نگهداری و حراست پارکها و فضاهای سبز شهری نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه حفظ و نگهداری و حراست پارکها و فضاهای سبز شهری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899066/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-معدن'>مزایده فروش املاک مازاد و معدن / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و معدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899013/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی  / مناقصه , مناقصه انجام خدمات پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899021/مناقصه-فعالیت-های-خدماتی-مربوط-به-نظافت-و-جمع-آوری'>مناقصه فعالیت های خدماتی مربوط به نظافت و جمع آوری / مناقصه , مناقصه فعالیت های خدماتی مربوط به نظافت و جمع آوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899027/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-خود-نیروهای-خدماتی-فضای-سبز'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی خود نیروهای خدماتی فضای سبز  / مناقصه , مناقصه انجام خدمات پشتیبانی خود نیروهای خدماتی فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899045/مزایده-ماشین-آلات'>مزایده ماشین آلات / مزایده,مزایده ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898991/مناقصه-عمومی-تامین-خرید--نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-جرثقیل-پایه-ستونی'>مناقصه عمومی تامین خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه جرثقیل پایه ستونی  / مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی، مناقصه عمومی تامین خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه جرثقیل پایه ستونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899008/مناقصه-نگهداری-شبکه-BSS'>مناقصه  نگهداری شبکه BSS  / مناقصه  نگهداری شبکه BSS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898995/مناقصه-انجام-امور-بخشی-از-خدمات--نگهبانی--حمل-و-نقل---نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور بخشی از خدمات ، نگهبانی ، حمل و نقل.... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه  انجام امور بخشی از خدمات ، نگهبانی ، حمل و نقل.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899067/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-فاضلاب-شهر-چابهار'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر چابهار  / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار , فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر چابهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899087/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-فاضلاب-شهر-چابهار'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر چابهار  / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار , فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر چابهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899080/آگهی-ارزیابی-خرید-200-کیت-تک-واحدی-انشعاب-آب'>آگهی ارزیابی خرید 200 کیت تک واحدی انشعاب آب  / آگهی ارزیابی ، آگهی ارزیابی خرید 200 کیت تک واحدی انشعاب آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898997/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-سه-راهی-بروجرد--نهاوند--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور سه راهی بروجرد - نهاوند... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور سه راهی بروجرد - نهاوند... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899000/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-مرمت-و-بهسازی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  عملیات اجرایی مرمت و بهسازی... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه عملیات اجرایی مرمت و بهسازی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899098/مزایده-عرصه-و-اعیان-ملک-مساحت-4587متر'>مزایده عرصه و اعیان ملک مساحت 4587متر  / مزایده,مزایده عرصه و اعیان ملک مساحت 4587متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898979/مناقصه-واگذاری-تکمیل-مصلای--'>مناقصه واگذاری تکمیل مصلای... / مناقصه , مناقصه واگذاری تکمیل مصلای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899075/مزایده-فروش-ماشین-آلات-و-اقلام-مازاد'>مزایده فروش ماشین آلات و اقلام مازاد  / مزایده, مزایده فروش ماشین آلات و اقلام مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898936/مناقصه-خرید-کودشیمیایی-سوپر-فسفات-ساده-گرانوله--'>مناقصه خرید کودشیمیایی سوپر فسفات ساده گرانوله ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید کودشیمیایی سوپر فسفات ساده گرانوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899040/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-196-11متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 196.11متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 196.11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899044/مزایده-آپارتمان-مسکونی-طبقه-سه-مساحت-195-71متر'>مزایده آپارتمان مسکونی طبقه سه مساحت 195.71متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی طبقه سه مساحت 195.71متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899043/مزایده-آپارتمان-طبقه-دوم-195-91متر'>مزایده آپارتمان طبقه دوم 195.91متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه دوم 195.91متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899047/مزایده-آپارتمان-مسکونی-195-51مترمربع'>مزایده آپارتمان مسکونی 195.51مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی 195.51مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899039/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-مغازه-18متر'>مزایده دو دانگ از ششدانگ مغازه 18متر / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ مغازه 18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898926/مناقصه-تهیه-و-توزیع-75-دستگاه-Bipap-ST---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و توزیع 75 دستگاه Bipap ST...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه و توزیع 75 دستگاه Bipap ST...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899778/استعلام-کولر-گازی-TMFS50H-50000'>استعلام کولر گازی  TMFS50H 50000  / استعلام, استعلام کولر گازی  TMFS50H 50000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899812/استعلام-خیارشور-آرین'>استعلام خیارشور آرین / استعلام, استعلام خیارشور آرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899813/استعلام-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام سیستم اعلام حریق  / استعلام ,استعلام سیستم اعلام حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899805/استعلام-برقگیر-الکتریکی-ولتاژ-24KV-شدت-جریان-KA10'>استعلام  برقگیر الکتریکی ولتاژ 24KV شدت جریان KA10 / استعلام برقگیر الکتریکی ولتاژ 24KV شدت جریان KA10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899799/استعلام-انجام-خدمات-تست-و-راه-اندازی-حفاظت-ویژه-پست'>استعلام انجام خدمات تست و راه اندازی حفاظت ویژه پست / استعلام انجام خدمات تست و راه اندازی حفاظت ویژه پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899769/استعلام-کفش-کتانی-داخل-سالن-فوتسال'>استعلام کفش کتانی داخل سالن فوتسال / استعلام, استعلام کفش کتانی داخل سالن فوتسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899767/استعلام-شرح-خدمات-پشتیبانی-و-توسعه-نرم-افزار--'>استعلام شرح خدمات پشتیبانی و توسعه نرم افزار ... / استعلام شرح خدمات پشتیبانی و توسعه نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899807/استعلام-سامانه-جامع-اطلاعات-کشورها--'>استعلام سامانه جامع اطلاعات کشورها ... / استعلام ,استعلام سامانه جامع اطلاعات کشورها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899810/استعلام-پشتیبانی-و-توسعه-سیستم-حقوق-و-دستمزد--'>استعلام پشتیبانی و توسعه سیستم حقوق و دستمزد ... / استعلام ,استعلام پشتیبانی و توسعه سیستم حقوق و دستمزد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899814/استعلام-کاغذ-تحریر-70-گرمی'>استعلام کاغذ تحریر 70 گرمی / استعلام ,استعلام کاغذ تحریر 70 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899777/استعلام-اسپیلت-اینروتردار-سرد-9000-ال-جی'>استعلام اسپیلت اینروتردار سرد 9000 ال جی / استعلام اسپیلت اینروتردار سرد 9000 ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899768/استعلام-اسپیلت-اینروتردار-سرد-24000-ال-جی'>استعلام اسپیلت اینروتردار سرد 24000 ال جی / استعلام اسپیلت اینروتردار سرد 24000 ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899761/استعلام-اجرای-زیرساخت-بال-غربی-مرکز-داده-فردوسی'>استعلام اجرای زیرساخت بال غربی مرکز داده فردوسی / آگهی مناقصه ,استعلام اجرای زیرساخت بال غربی مرکز داده فردوسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899751/استعلام-دستمال'>استعلام دستمال  / استعلام ,استعلام دستمال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899741/استعلام-هارد-سرور'>استعلام هارد سرور / استعلام هارد سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899804/استعلام-رید-کنترلر'>استعلام رید کنترلر / استعلام, استعلام رید کنترلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899757/استعلام-رنگ-آمیزی-ساختمان-و-ساخت-انباری'>استعلام رنگ آمیزی ساختمان و ساخت انباری / استعلام, استعلام رنگ آمیزی ساختمان و ساخت انباری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898938/مزایده-مقدار-حدود-80-تن-ضایعات-سیلندر-گاز-مایع'>مزایده مقدار حدود  80 تن ضایعات سیلندر گاز مایع  / آگهی مزایده,مزایده مقدار حدود  80 تن ضایعات سیلندر گاز مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899748/استعلام-آبرسانی-به-واحدهای-بنیاد-مسکن-روستای-اسفید'>استعلام  آبرسانی به واحدهای بنیاد مسکن روستای اسفید / استعلام, استعلام  آبرسانی به واحدهای بنیاد مسکن روستای اسفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899797/استعلام-کیسه-زباله-90-70-فله'>استعلام کیسه زباله 90/70 فله  / استعلام, استعلام کیسه زباله 90/70 فله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899779/استعلام-تامین-رنگ-ساختمانی-جهت-مصرف-در-مدارس'>استعلام تامین رنگ ساختمانی جهت مصرف در مدارس / استعلام، استعلام تامین رنگ ساختمانی جهت مصرف در مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899765/استعلام-براکت-فلزی'>استعلام براکت فلزی / استعلام ، استعلام براکت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899747/استعلام-خرید-و-اجرای-اقلام-فیبر-نوری-و-تکمیل-برق-کانکس-های-مخابراتی'>استعلام خرید و اجرای اقلام فیبر نوری و تکمیل برق کانکس های مخابراتی / استعلام , استعلام  خرید و اجرای اقلام فیبر نوری و تکمیل برق کانکس های مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899713/استعلام-بازسازی-آبدارخانه'>استعلام بازسازی آبدارخانه / استعلام ,استعلام بازسازی آبدارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899726/استعلام-اینورتر'>استعلام اینورتر / استعلام ,استعلام اینورتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899743/استعلام-دستکش-معاینه-غیر-استریل-بدون-پودر-و--'>استعلام دستکش معاینه غیر استریل بدون پودر و ... / استعلام ,استعلام دستکش معاینه غیر استریل بدون پودر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899758/استعلام-سرویس-و-نگهداری-سیستم-های-نظارتی'>استعلام سرویس و نگهداری سیستم های نظارتی  / استعلام ,استعلام سرویس و نگهداری سیستم های نظارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898946/تجدید-مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا'>تجدید مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذا  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899774/استعلام-شارژ-230-عدد-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام شارژ 230 عدد کپسول آتش نشانی / استعلام ,استعلام شارژ 230 عدد کپسول آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899200/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-269-28متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 269.28متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 269.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899727/استعلام-دستگاه-برش-آجر'>استعلام دستگاه برش آجر / استعلام دستگاه برش آجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899723/استعلام-ابزارآلات-لوله-کشی-و-گرمایشی'>استعلام ابزارآلات لوله کشی و گرمایشی / استعلام ابزارآلات لوله کشی و گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899784/استعلام-دریل-32-میلیمتر-پایه-بلند-محک'>استعلام  دریل 32 میلیمتر پایه بلند محک   / استعلام , استعلام  دریل 32 میلیمتر پایه بلند محک  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899780/استعلام-جعبه-ابزار-پرتابل-چرخدار-7-کشویی'>استعلام جعبه ابزار پرتابل چرخدار 7 کشویی / استعلام , استعلام جعبه ابزار پرتابل چرخدار 7 کشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899771/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام  پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899732/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام، استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899560/استعلام-پودر-ماشین-لباسشویی-96-5-4'>استعلام پودر ماشین لباسشویی 96.5.4 / استعلام , استعلام پودر ماشین لباسشویی  96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899573/استعلام-دستمال-کاغذی-96-5-4'>استعلام دستمال کاغذی 96.5.4 / استعلام دستمال کاغذی 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899584/استعلام-خرید-و-نصب-دوربین'>استعلام خرید و نصب دوربین  / استعلام، استعلام خرید و نصب دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899608/استعلام-لپ-تاپ-14-یا-15-اینچ-ترجیحا-ایرانی'>استعلام  لپ تاپ 14 یا 15 اینچ ترجیحا ایرانی  / استعلام، استعلام  لپ تاپ 14 یا 15 اینچ ترجیحا ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899559/استعلام-سایر-فعالیتهای-خدماتی-اطلاع-رسانی'>استعلام سایر فعالیتهای خدماتی اطلاع رسانی  / استعلام سایر فعالیتهای خدماتی اطلاع رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899536/استعلام-شکلات-مارک-مرداس-1200-گرمی'>استعلام شکلات مارک مرداس 1200 گرمی / استعلام , استعلام شکلات مارک مرداس 1200 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899617/استعلام-کیسه-زباله-در-سایز-مختلف-250-کیلو--'>استعلام کیسه زباله در سایز مختلف 250 کیلو ... / استعلام , استعلام کیسه زباله در سایز مختلف 250 کیلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899506/استعلام-ذخیره-ساز-دیجیتالی'>استعلام ذخیره ساز دیجیتالی / استعلام , استعلام ذخیره ساز دیجیتالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898956/مناقصه-نسبت-به-خرید-سه-ست-پلنت-تغذیه---'>مناقصه نسبت به خرید سه ست پلنت تغذیه  ... / مناقصه نسبت به خرید سه ست پلنت تغذیه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899570/استعلام-نصب-خار-ضد-صعود-خطوط-فوق-توزیع-هرات'>استعلام نصب خار ضد صعود خطوط فوق توزیع هرات  / استعلام، استعلام نصب خار ضد صعود خطوط فوق توزیع هرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899597/استعلام-جوشکاری-و-رنگ-آمیزی-پیچ-و-مهره'>استعلام جوشکاری و رنگ آمیزی پیچ و مهره  / استعلام, استعلام جوشکاری و رنگ آمیزی پیچ و مهره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899592/استعلام-تجهیزات-شیر-وفلکه-موتورخانه-ساختمان-اداری'>استعلام  تجهیزات شیر  وفلکه موتورخانه ساختمان اداری  / استعلام ,استعلام  تجهیزات شیر  وفلکه موتورخانه ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899575/استعلام-امور-خدمات-و-نگهداری-از-تاسیسات-ساختمان'>استعلام  امور خدمات و نگهداری از تاسیسات ساختمان  / استعلام  امور خدمات و نگهداری از تاسیسات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899483/استعلام-خرید-گوشی-تلفن-رومیزی'>استعلام خرید گوشی تلفن رومیزی / استعلام ,استعلام خرید گوشی تلفن رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899430/استعلام-تخت-چوبی-M-D-F'>استعلام تخت چوبی M.D.F / استعلام ,استعلام تخت چوبی M.D.F</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899439/استعلام-تلویزیون-LCD23'>استعلام تلویزیون LCD23 / استعلام ,استعلام تلویزیون LCD23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899448/استعلام-تهیه-و-نصب-پکیج-5-تن-تبرید-جهت-تامین-سرمایش'>استعلام تهیه و نصب پکیج 5 تن تبرید جهت تامین سرمایش / استعلام ,استعلام تهیه و نصب پکیج 5 تن تبرید جهت تامین سرمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899542/استعلام-جارو-برقی-سطلی-و-آبسردکن'>استعلام جارو برقی سطلی و آبسردکن  / استعلام ,استعلام جارو برقی سطلی و آبسردکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899551/استعلام-پرچم-ایران'>استعلام پرچم ایران  / استعلام ,استعلام پرچم ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898925/فراخوان-انتخاب-پیمانکار-عملیات-اجرایی-شبکه-آبیاری-تحت-فشار-نوبت-دوم'>فراخوان انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی شبکه آبیاری تحت فشار نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران,فراخوان انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی شبکه آبیاری تحت فشار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899770/استعلام-انجام-امور-مربوط-به-آموزش-صنایع-دستی-96-05-04'>استعلام  انجام امور مربوط به آموزش صنایع دستی -96.05.04 / استعلام, استعلام  انجام امور مربوط به آموزش صنایع دستی - 96.05.04</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899733/استعلام-ترمیم-و-اصلاح-آسفالت-ورودی-شهرک-صنعتی'>استعلام ترمیم و اصلاح آسفالت ورودی شهرک صنعتی / استعلام, استعلام ترمیم و اصلاح آسفالت ورودی شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899790/استعلام-خرید-و-نصب-سیستم-صوت-سالن-کنفرانس'>استعلام خرید و نصب سیستم صوت سالن کنفرانس  / استعلام ,  استعلام خرید و نصب سیستم صوت سالن کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899754/استعلام-تامین-و-اجرای-پانل-آگوستیک-دیواری'>استعلام تامین و اجرای پانل آگوستیک دیواری  / استعلام, استعلام تامین و اجرای پانل آگوستیک دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899739/استعلام-تامین-و-اجرای-سنگ-کف-پارکینگ'>استعلام تامین و اجرای سنگ کف پارکینگ  / استعلام, استعلام تامین و اجرای سنگ کف پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898940/مزایده-فروش-املاک-شامل-زمین-و-خانه-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک شامل زمین و خانه تجدید نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین و خانه تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899719/استعلام-خرید-وسایل-و-کالاهای-مورد-نیاز-امکان-رفاهی'>استعلام خرید وسایل و کالاهای مورد نیاز امکان رفاهی  / استعلام ,استعلام خرید وسایل و کالاهای مورد نیاز امکان رفاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899731/استعلام-بیمه-شخص-ثالث-و--'>استعلام بیمه شخص ثالث و ... / استعلام ,استعلام بیمه شخص ثالث و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899752/استعلام-خرید-100-شاخه-ناودانی-گالوانیزه-گرم'>استعلام خرید 100 شاخه ناودانی گالوانیزه گرم  / استعلام ,استعلام خرید 100 شاخه ناودانی گالوانیزه گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899764/استعلام-خرید-50-عدد-مقره-اتکایی'>استعلام خرید 50 عدد مقره اتکایی / استعلام ,استعلام خرید 50 عدد مقره اتکایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899782/استعلام-خرید-1000-عدد-شکل-120-کیلو-نیوتن'>استعلام خرید 1000 عدد شکل 120 کیلو نیوتن  / استعلام ,استعلام خرید 1000 عدد شکل 120 کیلو نیوتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899744/استعلام-دیتا-پرژکتور-سونی-96-5-4'>استعلام  دیتا پرژکتور سونی 96.5.4 / استعلام , استعلام   دیتا پرژکتور سونی  96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899785/استعلام-تهیه-و-نصب-کولر-گازی-96-5-4'>استعلام تهیه و نصب کولر گازی 96.5.4 / استعلام , استعلام تهیه و نصب کولر گازی  96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899802/استعلام-تابلو-برق-ریتال'>استعلام تابلو برق ریتال  / استعلام، استعلام تابلو برق ریتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899763/استعلام-منیزیوم-سولفات-7-آب'>استعلام منیزیوم سولفات 7 آب / استعلام منیزیوم سولفات 7 آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899775/استعلام-ماژیک-سی-دی'>استعلام ماژیک سی دی / استعلام ماژیک سی دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899798/استعلام-پودر-لباسشویی-دستی'>استعلام پودر لباسشویی دستی / استعلام, استعلام پودر لباسشویی دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899759/استعلام-انجام-خدمات-نظافتی-و-آبدارخانه-ای'>استعلام انجام خدمات نظافتی و آبدارخانه ای  / استعلام، استعلام انجام خدمات نظافتی و آبدارخانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899725/استعلام-آهن-ورق-سیاه'>استعلام آهن ورق سیاه / فرم استعلام بهاء , استعلام آهن ورق سیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899710/استعلام-لاستیک-با-تیوپ-و-نوار'>استعلام لاستیک با تیوپ و نوار  / استعلام بهاء, استعلام لاستیک با تیوپ و نوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899716/استعلام-شیر-قطع-کن-تجاوز-دور-CPU-لکوموتیو-و--'>استعلام شیر قطع کن تجاوز دور CPU  لکوموتیو و ...  / استعلام بهاء, استعلام شیر قطع کن تجاوز دور CPU  لکوموتیو و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899728/استعلام-بهاء-کیسینگ-پمپ-315--100-و--'>استعلام بهاء کیسینگ پمپ 315 - 100 و ...  / فرم استعلام , استعلام بهاء کیسینگ پمپ 315 - 100 و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899742/استعلام-رولربیرینگ-مخروطی-وکیوم-پمپ'>استعلام رولربیرینگ مخروطی وکیوم پمپ  / استعلام , استعلام رولربیرینگ مخروطی وکیوم پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899753/استعلام-روغن-و-گریس'>استعلام روغن و گریس  / استعلام ,استعلام روغن و گریس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898978/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-تهیه-و-تامین--نصب-و-پیاده-سازی-تجهیزات-زیرساخت-فیزیکی--'>فراخوان مناقصه انجام عملیات تهیه و تامین , نصب و پیاده سازی تجهیزات زیرساخت فیزیکی ... / فراخوان مناقصه انجام عملیات تهیه و تامین , نصب و پیاده سازی تجهیزات زیرساخت فیزیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899722/مناقصه-بازنگری-فرآیند-برنامه-ریزی-و-زمانبندی-فعلایتهای-نت-پیشگیرانه'>مناقصه بازنگری فرآیند برنامه ریزی و زمانبندی فعلایتهای نت پیشگیرانه / مناقصه بازنگری فرآیند برنامه ریزی و زمانبندی فعلایتهای نت پیشگیرانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899547/فراخوان-خرید-دستگاه-آنالیز-جریان-مورد-نیاز-خود'>فراخوان خرید دستگاه آنالیز جریان مورد نیاز خود  / فراخوان ,  فراخوان خرید دستگاه آنالیز جریان مورد نیاز خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899543/مناقصه-ارائه-خدمات-دندانپزشکی-درمانگاه-خانواده'>مناقصه ارائه خدمات دندانپزشکی درمانگاه خانواده / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات دندانپزشکی درمانگاه خانواده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899537/مناقصه-واگذاری-داروخانه-های-درمانگاه-200-دستگاه'>مناقصه واگذاری داروخانه های درمانگاه 200 دستگاه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری داروخانه های درمانگاه 200 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899576/استعلام-paperless-recorde-enertrace--'>استعلام paperless recorde enertrace ... / استعلام بهای الکترونیکی, استعلام paperless recorde enertrace ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899599/استعلام-AUXILARY-RELAY--125-VDC--TYPE-PHD-31-E-SQUARE-D----'>استعلام AUXILARY RELAY , 125 VDC , TYPE :PHD 31 E SQUARE D ...... / استعلام AUXILARY RELAY , 125 VDC , TYPE :PHD 31 E SQUARE D ......</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899531/استعلام-سایه-بان-متحرک-جهت-نصب-بالای-بلوک-co2--'>استعلام سایه بان متحرک جهت نصب بالای بلوک co2 ... / استعلام بهای الکترونیکی, استعلام سایه بان متحرک جهت نصب بالای بلوک co2 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899519/فرم-استعلام-CONTROLLER-STYLE-APS--'>فرم استعلام  CONTROLLER STYLE APS ... / فرم استعلام , فرم استعلام CONTROLLER STYLE APS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898965/مزایده-اجاره-ساختمان-بازرگانی-سابق--نوبت-دوم'>مزایده اجاره ساختمان بازرگانی سابق - نوبت دوم  / خلاصه آگهی مزایده, مزایده اجاره ساختمان بازرگانی سابق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899556/فرم-استعلام-Module-FUM-210-Part-No-6DP1210-8BC-Siemens'>فرم استعلام Module FUM 210 Part No:6DP1210-8BC Siemens       / فرم استعلام بهاء,  فرم استعلام Module FUM 210 Part No:6DP1210-8BC Siemens      </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899445/استعلام-دیافراگم-و-لو-دستی-1-اینچ--'>استعلام دیافراگم و لو دستی 1 اینچ ... / استعلام دیافراگم و لو دستی 1 اینچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899611/استعلام-ممیزی-املاک-و-انشعابات-آب-و-فاضلاب-شهر-اردبیل'>استعلام ممیزی املاک و انشعابات آب و فاضلاب شهر اردبیل  / استعلام بها،استعلام ممیزی املاک و انشعابات آب و فاضلاب شهر اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899185/مناقصه-اجاره-نه-(9)-دستگاه-کامیونت-تانکردار-حمل-آب'> مناقصه اجاره نه (9) دستگاه کامیونت تانکردار حمل آب  / آگهی فراخوان جهت شناسایی پیمانکار,  مناقصه اجاره نه (9) دستگاه کامیونت تانکردار حمل آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899789/مناقصه-خرید-11-دستگاه-تجهیزات-امنیتی-HSM'>مناقصه خرید 11 دستگاه تجهیزات امنیتی HSM / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید 11 دستگاه تجهیزات امنیتی HSM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899794/مناقصه-خرید-40-دستگاه-سرور'>مناقصه خرید 40 دستگاه سرور / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 40 دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899800/مزایده-فروش-30-هزار-تن-گوگرد-گرانول-صادراتی'>مزایده فروش 30 هزار تن گوگرد گرانول صادراتی  / مزایده, مزایده فروش 30 هزار تن گوگرد گرانول صادراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899017/مناقصه-ساخت-یک-دستگاه-حکاکی-لیزر'>مناقصه ساخت یک دستگاه حکاکی لیزر  / آگهی مناقصه, مناقصه ساخت یک دستگاه حکاکی لیزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899199/مناقصه-اجاره-9-دستگاه-آمبولانس-بصورت-24-ساعته'>مناقصه اجاره 9 دستگاه آمبولانس بصورت 24 ساعته / آگهی فراخوان جهت شناسایی پیمانکار, مناقصه اجاره 9 دستگاه آمبولانس بصورت 24 ساعته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899323/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-نیسان--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان - نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899301/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-خانه-زمین-و-مغازه-نوبت-اول'>مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه.زمین و مغازه نوبت اول / مزایده ,مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه.زمین و مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899319/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید  / مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899310/مناقصه-قرارداد-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات--رفع-حوادث-تجهیزاتی---'>مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات , رفع حوادث تجهیزاتی ....  / آگهی مناقصه, مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات , رفع حوادث تجهیزاتی .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899316/فراخوان-تامین-خودروهای-استیجاری'>فراخوان تامین خودروهای استیجاری / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان تامین خودروهای استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899305/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-88-39متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 88.39متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 88.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899318/مزایده-واگذاری-اجاره-و-بهره-برداری-از-تابلوهای-تبلیغاتی'>مزایده واگذاری اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی  / آگهی مزایده عمومی,  مزایده واگذاری اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899308/مزایده-ششدانگ-دو-باب-خانه-و-یک-قطعه-زمین-بصورت-کارخانه'>مزایده ششدانگ دو باب خانه و یک قطعه زمین بصورت کارخانه / مزایده ,مزایده ششدانگ دو باب خانه و یک قطعه زمین بصورت کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899298/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-وانت-مزدا-دو-کابین'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت مزدا دو کابین  / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت مزدا دو کابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898937/مزایده-فروش-17-قطعه-اراضی-مسکونی-نوبت-چهارم'>مزایده فروش 17 قطعه اراضی مسکونی نوبت چهارم  / مزایده,مزایده فروش 17 قطعه اراضی مسکونی نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899546/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-تجاری'>مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899300/مزایده-اجاره-رستوران-نوبت-دوم'>مزایده اجاره رستوران  نوبت دوم  / مزایده،  اجاره رستوران  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899290/مناقصه-حمل-پسماندهای-حاصل-از-فرآیند-تولید-96-5-4'>مناقصه حمل پسماندهای حاصل از فرآیند تولید  96.5.4 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل پسماندهای حاصل از فرآیند تولید 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899285/مزایده-پنج-دستگاه-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده پنج دستگاه خودرو نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده پنج دستگاه خودرو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899376/مزایده-ملک-اوقافی-مساحت-مغازه-20-مترمربع'>مزایده ملک اوقافی مساحت مغازه 20 مترمربع  / مزایده ,مزایده ملک اوقافی مساحت مغازه 20 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899321/تجدید-مناقصه-تامین-خودروی-استیجاری-سبک-یا-سواری'>تجدید مناقصه تامین خودروی استیجاری سبک یا سواری / تجدید مناقصه عمومی  , مناقصه تامین خودروی استیجاری سبک یا سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898931/مناقصه-نصب-و-جمع-آوری-تجهیزات-انتقال-مخابرات-خراسان-جنوبی---96-5-4'>مناقصه نصب و جمع آوری تجهیزات انتقال مخابرات خراسان جنوبی ....96.5.4 / آگهی مناقصه , مناقصه نصب و جمع آوری تجهیزات انتقال مخابرات خراسان جنوبی ....96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899309/فراخوان-خدمات-امور-پشتیبانی-و-نگهداری-مجموعه-های-انقلاب--'>فراخوان خدمات امور پشتیبانی و نگهداری مجموعه های انقلاب... / فراخوان , فراخوان خدمات امور پشتیبانی و نگهداری مجموعه های انقلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899433/مزایده-واگذاری-تعداد-4-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده واگذاری تعداد 4 قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 4 قطعه زمین مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899380/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-داخلی-8-14مترمربع'>مزایده یکباب مغازه مساحت داخلی 8.14مترمربع / مزایده ,مزایده یکباب مغازه مساحت داخلی 8.14مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899372/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-57-08متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 57.08متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 57.08متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899313/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-220مترمربع'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 220مترمربع / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 220مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899275/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده فروش خودرو سواری پژو 405  / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899332/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898935/فراخوان-مناقصه-اجرای-کارهای-ساختمانی-و-تاسیساتی--نوبت-اول'>فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی ..-نوبت اول / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه تامین اجتماعی دیر ...نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899399/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899390/مزایده-یک-واحد-تجاری-به-مساحت-31-25مترمربع'>مزایده یک واحد تجاری به مساحت 31.25مترمربع / مزایده,مزایده یک واحد تجاری به مساحت 31.25مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899286/مزایده-یک-دستگاه-سپراتور-جداکننده-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سپراتور جداکننده نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه سپراتور جداکننده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899344/مزایده-آپارتمان-مشاعی-مساحت-121-03متر'>مزایده آپارتمان مشاعی مساحت 121.03متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مشاعی مساحت 121.03متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899346/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-دو-خوابه-قدمت-شش-سال'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان دو خوابه قدمت شش سال / مزایده ,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان دو خوابه قدمت شش سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899351/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-92-26مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 92.26مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 92.26مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899311/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-5-اصفهان'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 اصفهان  / مزایده ,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899361/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-4-درب'>مزایده یک دستگاه یخچال 4 درب  / مزایده یک دستگاه یخچال 4 درب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899357/مزایده-لودر-هپکو'>مزایده لودر هپکو  / آگهی مزایده,مزایده لودر هپکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899302/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-اجاره-از-یک-قطعه-زمین-فنس-کشی-شده-نوبت-دوم--چاپ-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری اجاره از یک قطعه زمین فنس کشی شده نوبت دوم - چاپ دوم / آگهی مزایده,مزایده واگذاری بهره برداری اجاره از یک قطعه زمین فنس کشی شده نوبت دوم - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899538/مزایده-فروش-17-قطعه-از-زمینهای-شهر-خورزوق'>مزایده فروش 17 قطعه از زمینهای شهر خورزوق / مزایده,مزایده فروش 17 قطعه از زمینهای شهر خورزوق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899295/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG-مرحله-دوم'>مزایده واگذاری جایگاه CNG مرحله دوم  / آگهی مزایده,مزایده واگذاری جایگاه CNG مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899524/مزایده-ملک-مشاع-تحت-پلاک-ثبتی-922-اصلی'>مزایده ملک مشاع تحت پلاک ثبتی 922 اصلی / مزایده,مزایده ملک مشاع تحت پلاک ثبتی 922 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899263/مزایده-واگذاری-استیجاری-مقدار-120-متر-مربع-از-زمین-پارکینگ-خود-نوبت-دوم-مرحله-اول'>مزایده واگذاری استیجاری مقدار 120 متر مربع از زمین پارکینگ خود نوبت دوم- مرحله اول  / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری استیجاری مقدار 120 متر مربع از زمین پارکینگ خودنوبت دوم- مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899762/مزایده-فروش-املاک-استان-مرکزی'>مزایده فروش املاک استان مرکزی  / مزایده,مزایده فروش املاک استان مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899532/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-هفتاد-متر'>مزایده ملک به مساحت عرصه هفتاد متر  / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه هفتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899283/مزایده-واگذاری-به-اجاره-املاک-96-5-4'>مزایده واگذاری به اجاره املاک 96.5.4 / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره املاک 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899526/مزایده-22-شعیر-مشاع-از-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-8012فرعی'>مزایده 22 شعیر مشاع از سه دانگ مشاع از پلاک 8012فرعی / مزایده,مزایده 22 شعیر مشاع از سه دانگ مشاع از پلاک 8012فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899071/اصلاحیه-مزایده-فروش-محصول-سردرختی-زیتون-باغات'>اصلاحیه مزایده فروش محصول سردرختی زیتون باغات / اصلاحیه آگهی مزایده, مزایده فروش محصول سردرختی زیتون باغات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899530/مزایده-دو-واحد-آپارتمان-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده دو واحد آپارتمان اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده دو واحد آپارتمان اموال غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899735/مزایده-کارخانه-سنگبری'>مزایده کارخانه سنگبری / آگهی مزایده عمومی , مزایده  کارخانه سنگبری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899776/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-183-75متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 183.75متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 183.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899363/مزایده-یک-واحد-فاقد-سند-رسمی-از-سمت-غربی-ملک-غیرمنقول-پلاک-ثبتی-1265-از-8-فرعی'>مزایده یک واحد فاقد سند رسمی از سمت غربی ملک غیرمنقول پلاک ثبتی 1265 از 8  فرعی / مزایده ,مزایده یک واحد فاقد سند رسمی از سمت غربی ملک غیرمنقول پلاک ثبتی 1265 از 8  فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899703/مزایده-فروش-املاک-مسکونی-تجاری-اداری-و-اراضی'>مزایده فروش املاک مسکونی تجاری اداری و اراضی  / مزایده,مزایده فروش املاک مسکونی تجاری اداری و اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899279/مناقصه-عمومی-شناسایی-پیمانکار-جهت-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذای-بیماران-و-پرسنل--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی شناسایی پیمانکار جهت تهیه مواد اولیه طبخ و توزیع غذای بیماران و پرسنل  - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی شناسایی پیمانکار جهت تهیه مواد اولیه طبخ و توزیع غذای بیماران و پرسنل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899276/مناقصه-خدمات-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-گرم-روزانه-دانشجویان-خود--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم روزانه دانشجویان خود...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم روزانه دانشجویان خود ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899355/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یکباب-واحد-تجاری-و-آپارتمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب واحد تجاری و آپارتمان مسکونی / مزایده ,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب واحد تجاری و آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899306/مناقصه-انجام-خدمات-و-تنظیف-و-تامین-نیروی-کارشناس-فنی'>مناقصه انجام خدمات و تنظیف و تامین نیروی کارشناس فنی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات و تنظیف و تامین نیروی کارشناس فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899562/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-کرمان-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو کرمان نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو کرمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899294/مزایده-مقداری-طلاهای-سپرده-گذاری-شده'>مزایده مقداری طلاهای سپرده گذاری شده / آگهی مزایده، مزایده مقداری طلاهای سپرده گذاری شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899274/مناقصه-اجرای-خط-برق-دو-حلقه-چاه-جدید--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خط برق دو حلقه چاه جدید - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای خط برق دو حلقه چاه جدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899270/مناقصه-انجام-امور-نگهداری-فضای-سبز-خدمات-تنظیف-و-خدمات-آبرسانی'>مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز، خدمات تنظیف و خدمات آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز، خدمات تنظیف و خدمات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899335/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-45-38مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 45.38مترمربع / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 45.38مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899338/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-120-65متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 120.65متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 120.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899457/مزایده-ملک-اموال-منقول-غیرمنقول'>مزایده ملک اموال منقول غیرمنقول  / مزایده,مزایده ملک اموال منقول غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899271/مناقصه-بازپیرایی-پارک-محله-طالقانی-و-محله-پل-پیش-96-5-4'>مناقصه بازپیرایی پارک محله طالقانی و محله پل پیش 96.5.4 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بازپیرایی پارک محله طالقانی و محله پل پیش 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899282/تجدید-مناقصه-نظافت-سالن-های-انتظار-نمازخانه-ها-و---'>تجدید مناقصه نظافت سالن های انتظار نمازخانه ها و .... / مناقصه, تجدید مناقصه نظافت سالن های انتظار نمازخانه ها و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899461/مزایده-دو-قطعه-زمین-کشاورزی-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین کشاورزی نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین کشاورزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899265/تجدید-مزایده-تعداد-6-جایگاه-CNG'>تجدید مزایده تعداد 6 جایگاه CNG  / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده تعداد 6 جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899340/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-12000متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 12000متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 12000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899352/اصلاحیه-مناقصه-آماده-سازی-20-هکتاری-بندر-کنگ'>اصلاحیه مناقصه آماده سازی 20 هکتاری بندر کنگ / اصلاحیه مناقصه عمومی ,مناقصه  آماده سازی 20 هکتاری بندر کنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898921/مناقصه-اجرای-قسمتی-از-معابر-شهر-جدید-سیراف'>مناقصه اجرای قسمتی از معابر شهر جدید سیراف     / آگهی فراخوان عمومی مناقصه، مناقصه اجرای قسمتی از معابر شهر جدید سیراف    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899359/مزایده-پلاک-ثبتی-34-فرعی-از-23-فرعی-از-یک-و-دو-فرعی-از-1895-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 34 فرعی از 23 فرعی از یک و دو فرعی از 1895 اصلی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 34 فرعی از 23 فرعی از یک و دو فرعی از 1895 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899379/فراخوان-خرید-تامین-و-نصب-دستگاههای-دوار-مرکزی-(سنتر-پیوت)--نوبت-اول'>فراخوان خرید، تامین و نصب دستگاههای دوار مرکزی (سنتر پیوت)... نوبت اول  / فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان, فراخوان خرید، تامین و نصب دستگاههای دوار مرکزی (سنتر پیوت)... - نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899381/فراخوان-خرید-تامین-و-نصب-و-خدمات-پشتیبانی-نوبت-اول'>فراخوان خرید، تامین و نصب و خدمات پشتیبانی نوبت اول  / فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان,فراخوان خرید، تامین و نصب و خدمات پشتیبانی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899447/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-به-پلاک-ثبتی-41-10-576-713-بخش-هفت'>مزایده ششدانگ عرصه و  اعیان به پلاک ثبتی 41.10.576.713 بخش هفت  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و  اعیان به پلاک ثبتی 41.10.576.713 بخش هفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899398/مزایده-فروش-سواری-پژو-405-جی-ال-ایکس-ای-مدل-1384'>مزایده فروش سواری پژو 405 جی ال ایکس ای مدل 1384  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری پژو 405 جی ال ایکس ای مدل 1384 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899395/مزایده-فروش-57-کارتون-صدتایی-درپوش-ترموستات-انژکتور-پراید'>مزایده فروش 57 کارتون صدتایی درپوش ترموستات انژکتور پراید / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش 57 کارتون صدتایی درپوش ترموستات انژکتور پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899378/مزایده-فروش-یکدستگاه-الکتروموتور'>مزایده فروش یکدستگاه الکتروموتور  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه الکتروموتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898916/مزایده-برون-سپاری-رستوران-ارکیده-و-سرو'>مزایده برون سپاری رستوران ارکیده و سرو / آگهی مزایده عمومی , مزایده برون سپاری رستوران ارکیده و سرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899444/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-160متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 160متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 160متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899374/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-مدل-82'>مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 82  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 82 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899408/مناقصه-تکمیل-پل-ورودی-رودخانه-بشار--'>مناقصه تکمیل پل ورودی رودخانه بشار... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تکمیل پل ورودی رودخانه بشار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899432/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-جداره-سازی-لاگونهای-تصفیه-خانه-فاضلاب'>اصلاحیه فراخوان مناقصه  جداره سازی لاگونهای تصفیه خانه فاضلاب  / اصلاحیه فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه  جداره سازی لاگونهای تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899397/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-25-12مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 25.12مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 25.12مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899387/مزایده-یک-دستگاه-اتوماتیک-پاشش-ژلکوت-و--'>مزایده یک دستگاه اتوماتیک پاشش ژلکوت و ...  / مزایده ، مزایده یک دستگاه اتوماتیک پاشش ژلکوت و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899558/مزایده-سی-قطعه-اراضی-ملکی'>مزایده سی قطعه اراضی ملکی / مزایده,مزایده سی قطعه اراضی ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899468/مزایده-فروش-دفاتر-مخابراتی-روستایی-نوبت-دوم'>مزایده فروش دفاتر مخابراتی روستایی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دفاتر مخابراتی روستایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899037/مناقصه-تهیه-و-نصب-تابلوهای-ترافیکی-علائم-ایمنی-و-راهنمایی-و-رانندگی--'>مناقصه تهیه و نصب تابلوهای ترافیکی، علائم ایمنی و راهنمایی و رانندگی ... / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه و نصب تابلوهای ترافیکی، علائم ایمنی و راهنمایی و رانندگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898932/مناقصه-ارایه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-کارخانجات-سیمان-صوفیان'>مناقصه ارایه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان کارخانجات سیمان صوفیان / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ارایه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان کارخانجات سیمان صوفیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899549/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-270متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 270متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 270متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899366/مزایده-فریزر-خوابیده--نوبت-دوم'>مزایده فریزر خوابیده...نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فریزر خوابیده... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899459/مزایده-ششدنگ-اپارتمان-به-مساحت-73-69متر'>مزایده ششدنگ اپارتمان به مساحت 73.69متر / مزایده,مزایده ششدنگ اپارتمان به مساحت 73.69متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899326/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-SL131-مدل-90'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید SL131 مدل 90 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پراید SL131 مدل 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899440/مزایده-دو-سهم-مشاع-از-یکصد-و-نود-و-دو-سهم-پلاک-18-اصلی'>مزایده دو سهم مشاع از یکصد و نود و دو سهم پلاک 18 اصلی / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از یکصد و نود و دو سهم پلاک 18 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899441/مزایده-تمامیت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-342-70متر'>مزایده تمامیت ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 342.70متر / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 342.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899330/مزایده-اجاره-واحد-تبدیل-ضایعات-کشتارگاه-صنعتی-جونقان---'>مزایده اجاره واحد تبدیل ضایعات کشتارگاه صنعتی جونقان  .... / مزایده عمومی , مزایده اجاره واحد تبدیل ضایعات کشتارگاه صنعتی جونقان  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898913/مزایده-فروش-دو-دستگاه-آسانسور'>مزایده  فروش دو دستگاه آسانسور / مزایده,مزایده  فروش دو دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899388/تجدید-مناقصه-خدمات-شهری-از-جمله-نظافت-معابر-عمومی-سطح-شهر--'>تجدید مناقصه خدمات شهری از جمله نظافت معابر عمومی سطح شهر.... / آگهی تجدید  مناقصه عمومی , مناقصه خدمات شهری از جمله نظافت معابر عمومی سطح شهر... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899436/مزایده-یک-دانگ-از-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-471-2متر'>مزایده یک دانگ از ششدانگ یکباب خانه مساحت 471.2متر / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ یکباب خانه مساحت 471.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899328/مزایده-سه-سیلو-نگهداری-سیمان'>مزایده سه سیلو نگهداری سیمان / مزایده ,مزایده سه سیلو نگهداری سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899331/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-اماکن-ورزشی'>مزایده واگذاری تعدادی از اماکن ورزشی  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری تعدادی از اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899632/مزایده-یک-دستگاه-منزل-مسکونی-مشاع-88-35متر'>مزایده یک دستگاه منزل مسکونی مشاع 88.35متر / مزایده,مزایده یک دستگاه منزل مسکونی مشاع 88.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899325/مزایده-یک-دستگاه-تراکتور-زراعتی-فرگوسن'>مزایده یک دستگاه تراکتور زراعتی فرگوسن / مزایده ,مزایده یک دستگاه تراکتور زراعتی فرگوسن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899327/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی--'>مزایده یک باب منزل مسکونی ...  / مزایده , مزایده یک باب منزل مسکونی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899324/مزایده-فروش-تعدادی-اموال-مازاد-و-اسقاطی-در-اختیار-خود'>مزایده فروش تعدادی اموال مازاد و اسقاطی در اختیار خود  / مزایده, مزایده فروش تعدادی اموال مازاد و اسقاطی در اختیار خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898911/مناقصه-خرید-ASYCHRONOUS-MV-MOTOR--نوبت-دوم'>مناقصه خرید ASYCHRONOUS MV MOTOR  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید ASYCHRONOUS MV MOTOR  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899434/مزایده-ملک-ثبتی-شماره-220-1012-عرصه-206-50متر'>مزایده ملک ثبتی شماره 220/1012 عرصه 206.50متر / مزایده,مزایده ملک ثبتی شماره 220/1012 عرصه 206.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899320/مزایده-اجاره-محل-بازی-کودکان-پارک-آزادگان'>مزایده اجاره محل بازی کودکان پارک آزادگان  / اجاره محل بازی کودکان پارک آزادگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899342/مزایده-اجاره-واحد-تبدیل-ضایعات-کشتار-صنعتی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره واحد تبدیل ضایعات کشتار صنعتی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره واحد تبدیل ضایعات کشتار صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899314/مزایده-یک-راس-گوساله'>مزایده یک راس گوساله / مزایده, مزایده یک راس گوساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899383/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-238-90متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 238.90متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 238.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899369/مزایده-ملک-به-مساحت-42-28مترمربع-یک-خوابه'>مزایده ملک به مساحت 42.28مترمربع یک خوابه / مزایده ,مزایده ملک به مساحت 42.28مترمربع یک خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899534/مزایده-پلاک-ثبتی-2629-1-بخش-دو-بوشهر'>مزایده پلاک ثبتی 2629.1 بخش دو بوشهر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2629.1 بخش دو بوشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898939/مناقصه-خرید-مقدار-30-000-(سی-هزار)-تن-سنگ-گچ-از-نوع-ژیپس'>مناقصه خرید مقدار 30.000 (سی هزار) تن سنگ گچ از نوع ژیپس  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید مقدار 30.000 (سی هزار) تن سنگ گچ از نوع ژیپس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899544/مزایده-پلاکهای-ثبتی-به-شماره-2108-1078-نوبت-اول'>مزایده پلاکهای ثبتی به شماره 2108/1078 نوبت اول / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی به شماره 2108/1078 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899541/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-دویست-متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899317/مزایده-یکصد-و-دو-کیسه-6-تایی-پوشینه-(پوشک)'>مزایده یکصد و دو کیسه 6 تایی پوشینه (پوشک) / آگهی مزایده، مزایده یکصد و دو کیسه 6 تایی پوشینه (پوشک)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899460/فراخوان-مناقصه-اجرای-سایبان-پارکینگ-دفتر-مرکزی'>فراخوان مناقصه اجرای سایبان پارکینگ دفتر مرکزی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای سایبان پارکینگ دفتر مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899412/مزایده-فروش-سواری-پژو-مدل-1385-مرحله-دوم'>مزایده فروش سواری پژو مدل 1385 مرحله دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری پژو مدل 1385 مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899705/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-خیابان-پاسداران-کلاسه-950152-مرحله-اول'>مزایده یک دستگاه آپارتمان خیابان پاسداران کلاسه 950152 مرحله اول  / مزایده,مزایده  یک دستگاه آپارتمان خیابان پاسداران کلاسه 950152 مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899688/مزایده-2700-سهم-از-سهام-شرکت-تولیدی-کام-صبا'>مزایده 2700 سهم از سهام شرکت تولیدی کام صبا  / مزایده,مزایده 2700 سهم از سهام شرکت تولیدی کام صبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899749/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-صادرات-ایران-نوبت-سوم'>مزایده فروش املاک مازاد بانک صادرات ایران نوبت سوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک صادرات ایران نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898955/فراخوان-خرید-تامین-و-نصب-دستگاههای-دوار-مرکزی-(سنتر-پیوت)---نوبت-دوم'>فراخوان خرید، تامین و نصب دستگاههای دوار مرکزی (سنتر پیوت)... - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان, فراخوان خرید، تامین و نصب دستگاههای دوار مرکزی (سنتر پیوت)... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899738/آگهی-مزایده-اجاره-زمین-جهت-احداث-گلخانه'>آگهی مزایده اجاره زمین جهت احداث گلخانه  / آگهی مزایده اجاره زمین جهت احداث گلخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899421/مزایده-فضاهای-آموزشی'>مزایده فضاهای آموزشی / آگهی مزایده ، مزایده فضاهای آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899465/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-در-سایزهای-مختلف'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه​ خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899437/مناقصه-نصب-انشعابات-آب-شهرستان-شاهرود-نوبت-دوم'>مناقصه نصب انشعابات آب شهرستان شاهرود نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه نصب انشعابات آب شهرستان شاهرود نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899404/مناقصه-انجام-عملیات-بهره-برداری--تعمیرات-و-نگهداری-از-طرح-آبرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات بهره برداری ، تعمیرات و نگهداری از طرح آبرسانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام عملیات بهره برداری ، تعمیرات و نگهداری از طرح آبرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899417/مناقصه-حفاری-دستی-چاه-در-رودخانه-روزبه-منطقه---نوبت-دوم'>مناقصه حفاری دستی چاه در رودخانه روزبه منطقه ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه حفاری دستی چاه در رودخانه روزبه منطقه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899405/مناقصه-خرید-لوله-چدن-داکتیل-تاتیون-سایز-200MM-با-واشر-و-با-فشار-کار-25-بار-و-16'>مناقصه خرید لوله چدن داکتیل تاتیون  سایز 200MM با واشر و با فشار کار 25 بار و 16  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, *عنوان:  مناقصه خرید لوله چدن داکتیل تاتیون  سایز 200MM با واشر و با فشار کار 25 بار و 16 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899552/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-14500متر-و-باغ'>مزایده یک قطعه زمین زراعی 14500متر و باغ  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی 14500متر و باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899415/مزایده-یک-دستگاه-سیم-بر-کابل--'>مزایده یک دستگاه سیم بر کابل ... / مزایده یک دستگاه سیم بر کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899746/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-15-فارس'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 فارس / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899783/مزایده-یکباب-مغازه-به-مساحت-42-90متر'>مزایده یکباب مغازه به مساحت 42.90متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت 42.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899393/مناقصه-قرارداد-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات--رفع-حوادث-تجهیزاتی---'>مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی ، ... / آگهی مناقصه , مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی ، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899402/مزایده-دستگاه-کباب-ترکی--'>مزایده دستگاه کباب ترکی ... / مزایده , مزایده دستگاه کباب ترکی ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899734/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-به-مساحت-322متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 322متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 322متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899413/مناقصه-انجام-خدمات-فنی--مهندسی-نگهداری-و-تعمیرات---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات فنی - مهندسی نگهداری و تعمیرات ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام خدمات فنی - مهندسی نگهداری و تعمیرات ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899463/مناقصه-قرارداد-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات--رفع-حوادث-تجهیزاتی--سرویس--نگهداری'>مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی ، سرویس ، نگهداری / آگهی مناقصه , مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی ، سرویس ، نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899425/مناقصه-قرارداد-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات--رفع-حوادث-تجهیزاتی---'>مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی ، ... / آگهی مناقصه , مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی ، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899214/مناقصه-خرید-21000-متر-انواع-کابل-های-آلومینیومی-فشار-ضعیف-و-فشار-متوسط'>مناقصه  خرید 21000 متر انواع کابل های آلومینیومی فشار ضعیف و فشار متوسط  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  خرید 21000 متر انواع کابل های آلومینیومی فشار ضعیف و فشار متوسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899416/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-کامیون-ون-نیسان-آبی'>مزایده یک دستگاه خودرو کامیون ون نیسان آبی  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو کامیون ون نیسان آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899574/مزایده-پلاک-ثبتی-486-فرعی-از-هشت-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 486 فرعی از هشت اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 486 فرعی از هشت اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899422/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-ورودی-پردیس-دانشگاه-آزاد-اسلامی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت ورودی پردیس دانشگاه آزاد اسلامی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت ورودی پردیس دانشگاه آزاد اسلامی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899707/مزایده-عمومی-فروش-املاک-و-مستغلات'>مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات  / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899582/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-6703متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 6703متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 6703متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899585/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-253متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 253متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 253متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899579/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-دویست-متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت دویست متر / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899231/مناقصه-نظارت-بر-اجرای-پروژه-های-سرمایه-ای'>مناقصه نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899482/مزایده-اجاره-ساختمان-اصلی-کاروانسرا'>مزایده  اجاره ساختمان اصلی کاروانسرا   / مزایده  اجاره ساختمان اصلی کاروانسرا  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899419/تجدید-مناقصه-جمع-آوری-سد-معبر-سطح-شهر'>تجدید مناقصه  جمع آوری سد معبر سطح شهر / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه  جمع آوری سد معبر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899396/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-آرامستان-شامل-کلیه-مراحل-تدفین-حفر-قبر--'>تجدید مناقصه واگذاری امور آرامستان شامل کلیه مراحل تدفین، حفر قبر... / آگهی تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه واگذاری امور آرامستان شامل کلیه مراحل تدفین، حفر قبر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899385/مزایده-14-قطعه-زمین-ششدانگ-حاصل-از-پلاک-99-199-تجدید'>مزایده 14 قطعه زمین ششدانگ حاصل از پلاک 99.199 تجدید / مزایده,مزایده 14 قطعه زمین ششدانگ حاصل از پلاک 99.199 تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899343/تجدید-مزایده-اجاره-میدان-اسب-دوانی--تجدید--96-5-4'>تجدید مزایده اجاره میدان اسب دوانی - تجدید - 96.5.4 / آگهی تجدید مزایده عمومی,تجدید  مزایده اجاره میدان اسب دوانی - تجدید - 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899334/تجدید-مناقصه-واگذاری-تنظیف-و-جمع-آوری-زباله-شهر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری تنظیف و جمع آوری زباله شهر - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه واگذاری تنظیف و جمع آوری زباله شهر  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899341/مزایده-واگذاری-بوفه-دانشگاه'>مزایده واگذاری بوفه دانشگاه / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بوفه دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898929/تجدید-مناقصه-بهره-برداری--سرویس-نگهداری-و-تعمیرات-و-حراست-از-ایستگاه-های-پمپاژ---'>تجدید مناقصه بهره برداری ، سرویس، نگهداری و تعمیرات و حراست از ایستگاه های پمپاژ ..... / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه بهره برداری ، سرویس، نگهداری و تعمیرات و حراست از ایستگاه های پمپاژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899349/مزایده-اجاره-فروشگاه-لوازم-مصرفی-و-مواد-غذایی'>مزایده اجاره فروشگاه لوازم مصرفی و مواد غذایی  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده اجاره فروشگاه لوازم مصرفی و مواد غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899337/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-دانشجویان'>مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویان / آگهی مناقصه , مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899377/مناقصه-عملیات-خاکریزی-شامل-پخش-آب-پاشی-تسطیح-و-کوبیدن-ساب-بیس'>مناقصه عملیات خاکریزی شامل پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن ساب بیس / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات خاکریزی شامل پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن ساب بیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899353/مزایده-اجاره-واگذاری-کیوسک-سطح-شهر--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده  اجاره واگذاری کیوسک سطح شهر  - مرحله دوم نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره واگذاری کیوسک سطح شهر - مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899348/مزایده-اجاره-واگذاری-کیوسک-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مزایده  اجاره واگذاری کیوسک سطح شهر  - نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره واگذاری کیوسک سطح شهر مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899367/مزایده-واگذاری-بازارچه-هفتگی---نوبت-دوم-96-5-4'>مزایده واگذاری بازارچه هفتگی  -  نوبت دوم 96.5.4 / مزایده , مزایده واگذاری بازارچه هفتگی - نوبت دوم  96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899356/فراخوان-عملیات-اجرایی-قطعه-سوم-راه-اصلی--نوبت-دوم'>فراخوان عملیات اجرایی قطعه سوم راه اصلی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  فراخوان عملیات اجرایی قطعه سوم راه اصلی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899389/مزایده-اجاره-کارخانه-آسفالت'>مزایده اجاره کارخانه آسفالت / آگهی مزایده ,مزایده اجاره کارخانه آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899382/مناقصه-عملیات-حمل-و-نصب-شیرآلات-الکتروموتورها-پمپ-ها-و-مخازن-ضربه-گیر-و--'>مناقصه عملیات حمل و نصب شیرآلات، الکتروموتورها، پمپ ها و مخازن ضربه گیر و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حمل و نصب شیرآلات، الکتروموتورها، پمپ ها و مخازن ضربه گیر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898933/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-هاچ-بک'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید هاچ بک / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید هاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899375/مناقصه-عملیات-خاکی-شامل-(بارگیری-و-حمل-مصالح-ساب-بیس)'>مناقصه عملیات خاکی شامل (بارگیری و حمل مصالح ساب بیس)  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات خاکی شامل (بارگیری و حمل مصالح ساب بیس) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899364/مناقصه-احداث-ساختمان-شعبه-خفر'>مناقصه  احداث ساختمان شعبه خفر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  احداث ساختمان شعبه خفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899449/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-سیصد-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899347/آگهی-فروش-محصولات-درختان-میوه--نوبت-دوم'>آگهی فروش محصولات درختان میوه   نوبت دوم  / مزایده, آگهی فروش محصولات درختان میوه   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899454/مزایده-میزان-1-48-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-پلاک-ثبتی'>مزایده میزان 1.48 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی / مزایده,مزایده میزان 1.48 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899452/مزایده-ملک-بصورت-مغازه-118-76متر'>مزایده ملک بصورت مغازه 118.76متر / مزایده,مزایده ملک بصورت مغازه 118.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899386/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-نقره-ای-مدل-90-به'>مزایده یک دستگاه سواری پراید نقره ای مدل 90 به  / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پراید نقره ای مدل 90 به  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899426/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سنگ-ساب--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه سنگ ساب - نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه سنگ ساب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899420/مناقصه-قرارداد-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات--رفع-حوادث-تجهیزاتی-شبکه-برق'>مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی شبکه برق  / آگهی مناقصه , مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی ، سرویس ، نگهداری و تعمیرات شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899009/تجدید-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-گاردریل-بزرگراهی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری گاردریل بزرگراهی ...نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری گاردریل بزرگراهی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899152/مزایده-فروش-شارع-به-مساحت-63-41مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش شارع به مساحت 63.41مترمربع نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش شارع به مساحت 63.41مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899401/مناقصه-احداث-مجتمع-خدماتی-رفاهی-و-تفریحی-به-روش-مشارکتی'> مناقصه احداث مجتمع خدماتی رفاهی و تفریحی به روش مشارکتی / آگهی مناقصه , مناقصه احداث مجتمع خدماتی رفاهی و تفریحی به روش مشارکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899362/مناقصه-قرارداد-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات--رفع-حوادث-تجهیزاتی--سرویس--نگهداری-و-تعمیرات-شبکه-برق'>مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی ، سرویس ، نگهداری و تعمیرات شبکه برق / آگهی مناقصه , مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی ، سرویس ، نگهداری و تعمیرات شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899373/مزایده-لوله-90-پلی-اتیلن---'>مزایده لوله 90 پلی اتیلن ....  / مزایده, مزایده لوله 90 پلی اتیلن .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899384/فراخوان-تکمیل-مدرسه-6-کلاسه-اوبه---نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل مدرسه 6 کلاسه اوبه  ... نوبت دوم  / فراخوان  , فراخوان تکمیل مدرسه 6 کلاسه اوبه  ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899392/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-گشت-و-مراقبت-از-عرصه-های-جنگلی--نوبت-دوم'> فراخوان مناقصه اجرای عملیات گشت و مراقبت از عرصه های جنگلی... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای عملیات گشت و مراقبت از عرصه های جنگلی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899403/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-سی-و-سه-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت سی و سه متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت سی و سه متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899429/تجدید-مزایده-واگذاری-طرح-اسکان-چادر-و-حفاظت-و-نگهداری-چادر-خوابها'>تجدید مزایده  واگذاری طرح اسکان چادر و حفاظت و نگهداری چادر خوابها / تجدید آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری طرح اسکان چادر و حفاظت و نگهداری چادر خوابها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899411/مزایده-فروش-انواع-سیم-لاکی-اسقاط-و--'>مزایده فروش انواع سیم لاکی اسقاط و ... / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای ,مزایده فروش انواع سیم لاکی اسقاط و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899414/مزایده-اجاره-پارکینگ'>مزایده اجاره پارکینگ  / مزایده اجاره پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898917/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-ارائه-خدمات-اداری-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات اداری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899446/مناقصه-تامین-نیروهای-حفاظت-نگهبان-تاسیسات-و-اماکن'>مناقصه تامین نیروهای حفاظت، نگهبان تاسیسات و اماکن  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروهای حفاظت، نگهبان تاسیسات و اماکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899407/آگهی-مناقصه-واگذاری-وصول-مطالبات-شمال-بابل--جنوب-بابل-و-امیر-کلا'>آگهی مناقصه واگذاری وصول مطالبات شمال بابل ، جنوب بابل و امیر کلا  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری وصول مطالبات شمال بابل ، جنوب بابل و امیر کلا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899571/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-92-45متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 92.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 92.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899568/مزایده-دو-فقره-مبایعه-نامه-مساحت-45-و-60متر-نوبت-اول'>مزایده دو فقره مبایعه نامه مساحت 45 و 60متر نوبت اول / مزایده,مزایده دو فقره مبایعه نامه مساحت 45 و 60متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899450/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-خوار-و-بار-مصرفی-یکساله'>فراخوان مناقصه عمومی خرید خوار و بار مصرفی یکساله / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی خرید خوار و بار مصرفی یکساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899458/فراخوان-مناقصه-آبرسانی-از-طریق-جاده-به-ایستگاهها-و-شهرکهای-محور-بافق--بندرعباس-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه آبرسانی از طریق جاده به ایستگاهها و شهرکهای محور بافق - بندرعباس نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , فراخوان مناقصه آبرسانی از طریق جاده به ایستگاهها و شهرکهای محور بافق - بندرعباس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899409/مزایده-خودرو-سواری-سیستم-ام-وی-اف--تیپ-H-NEW315-مدل-96'>مزایده خودرو سواری سیستم ام وی اف ، تیپ H NEW315 مدل 96 / مزایده , مزایده خودرو سواری سیستم ام وی اف ، تیپ H NEW315 مدل 96 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899729/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-89-63مترمربع'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 89.63مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 89.63مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898919/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-ارائه-خدمات-مراقبتی---نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات مراقبتی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات مراقبتی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899646/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-به-مساحت-88-48مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 88.48مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 88.48مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899424/مزایده-سیستم-هواده--'>مزایده سیستم هواده... / مزایده ,مزایده  سیستم هواده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899391/تجدید-مناقصه-زیرسازی-و-جدولگذاری-ادامه-خیابان-طباطبایی--نوبت-چهارم'>تجدید مناقصه زیرسازی و جدولگذاری ادامه خیابان طباطبایی - نوبت چهارم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه زیرسازی و جدولگذاری ادامه خیابان طباطبایی... نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899554/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-کل-220متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت کل 220متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت کل 220متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899406/مزایده-نسبت-به-اجاره-دادن-فضای-ورزشی-مینی-فوتبال--'>مزایده نسبت به اجاره دادن فضای ورزشی مینی فوتبال .. / آگهی مزایده , مزایده نسبت به اجاره دادن فضای ورزشی مینی فوتبال ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899788/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-300-و-232متر-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 300 و 232متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده دو قطعه زمین مساحت 300 و 232متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899755/مزایده-یک-شانزدهم-از-پلاک-ثبتی-41-55متر'>مزایده یک شانزدهم از پلاک ثبتی 41.55متر  / مزایده,مزایده یک شانزدهم از پلاک ثبتی 41.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899418/مناقصه-خدمات-تخلیه-و-بارگیری-کالا-در-بازارچه-های-مرزی-سومار'>مناقصه خدمات تخلیه و بارگیری کالا در بازارچه های مرزی سومار / آگهی مناقصه، مناقصه خدمات تخلیه و بارگیری کالا در بازارچه های مرزی سومار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899069/مناقصه-خریداری-P-F-MASONELAN-و--'>مناقصه خریداری P/F MASONELAN و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری P/F MASONELAN و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899427/آگهی-مناقصه-نگهداری-فضاهای-سبز-و-روفت-و-روب-معابر-و--'>آگهی مناقصه نگهداری فضاهای سبز و روفت و روب معابر و... / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه نگهداری فضاهای سبز و روفت و روب معابر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899400/مناقصه-واگذاری-امور-آشپزخانه-بیمارستان-الزهرا-(س)'>مناقصه واگذاری امور آشپزخانه بیمارستان الزهرا (س)  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور آشپزخانه بیمارستان الزهرا (س) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899507/مزایده-اجاره-واحدهای-تجاری'>مزایده اجاره واحدهای تجاری  / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره واحدهای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899648/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1858-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1858 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1858 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899410/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-روآ'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو روآ   / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو روآ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899708/مزایده-یک-باب-ساختمان-مسکونی-عرصه-260-93-مترمربع-کللاسه-3256-94'>مزایده  یک باب ساختمان مسکونی عرصه 260/93 مترمربع کللاسه 3256/94  / مزایده,مزایده   یک باب ساختمان مسکونی عرصه 260/93 مترمربع کللاسه 3256/94 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899428/مزایده-مجموعه-ورزشی'>مزایده مجموعه ورزشی  / مزایده ، مزایده  مجموعه ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899438/مزایده-اجاره-غرفه-و-سردخانه'>مزایده اجاره غرفه و سردخانه   / مزایده، مزایده اجاره غرفه و سردخانه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899673/مزایده-ملک-واقع-در-شهریار-اندیشه-کلاسه-955455-نوبت-اول'>مزایده ملک واقع در شهریار اندیشه کلاسه 955455 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک واقع در شهریار اندیشه کلاسه 955455 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899695/مزایده-4-دانگ-پلاک-ثبتی-704-فرعی-کلاسه-960382'>مزایده  4 دانگ پلاک ثبتی 704 فرعی کلاسه 960382  / مزایده,مزایده  4 دانگ پلاک ثبتی 704 فرعی کلاسه 960382 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899150/مزایده-فروش-املاک-به-صورت-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک به صورت نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک به صورت نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899641/مزایده-43-سهم-از-صد-سهم-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 43 سهم از صد سهم از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 43 سهم از صد سهم از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899442/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899464/مزایده-اجاره-تعدادی-از-رقبات-تجاری-موقوفات-نوبت-دوم'>مزایده اجاره تعدادی از رقبات تجاری موقوفات نوبت دوم  / آگهی مزایده کتبی , مزایده اجاره تعدادی از رقبات تجاری موقوفات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899473/مناقصه-خرید-3-دستگاه-پست-سیار-20-132-کیلو-ولت'>مناقصه خرید 3 دستگاه پست سیار 20/ 132 کیلو ولت  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید 3 دستگاه پست سیار 20/ 132 کیلو ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899453/تجدید-مناقصه-احداث-کانال-و-کانیو-بتنی-دفع-آبهای-سطحی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث کانال و کانیو بتنی دفع آبهای سطحی... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه احداث کانال و کانیو بتنی دفع آبهای سطحی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899455/مناقصه-عملیات-اجرایی-بخشی-از-فاضلاب-شهر-خوانسار-1---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی بخشی از فاضلاب شهر خوانسار 1 ... نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات اجرایی بخشی از فاضلاب شهر خوانسار 1 ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899467/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-عمومی-در-خصوص-زیرسازی-رنگ-آمیزی-فضاهای-آموزشی-و--'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی در خصوص زیرسازی, رنگ آمیزی فضاهای آموزشی و... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی در خصوص زیرسازی, رنگ آمیزی فضاهای آموزشی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899687/مزایده-یک-حبه-از-72-حبه-ششدانگ-مزرعه-کاکاآباد'>مزایده یک حبه از 72 حبه ششدانگ مزرعه کاکاآباد / مزایده,مزایده یک حبه از 72 حبه ششدانگ مزرعه کاکاآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899694/مزایده-یک-دانگ-از-پلاک-ثبتی-مساحت-نود-متر'>مزایده یک دانگ از پلاک ثبتی مساحت نود متر / مزایده,مزایده یک دانگ از پلاک ثبتی مساحت نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898969/مناقصه-خرید-BALL-VALVE'>مناقصه خرید BALL VALVE / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید BALL VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899474/مناقصه-عملیات-بهره-برداری-خدمات-عمومی-و-خدمات-مشترکین'>مناقصه عملیات بهره برداری خدمات عمومی و خدمات مشترکین  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات بهره برداری خدمات عمومی و خدمات مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899480/مزایده-اجاره-غرفه-تریا-نوبت-دوم'>مزایده اجاره غرفه تریا- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مزایده , مزایده اجاره غرفه تریا- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899501/مزایده-بهره-برداری-از-برخی-از-غرفات-و-سوله-های-میدان-مرکزی-میوه-و-تره-بار'>مزایده بهره برداری از برخی از غرفات و سوله های میدان مرکزی میوه و تره بار  / آگهی مزایده ,مزایده بهره برداری از برخی از غرفات و سوله های میدان مرکزی میوه و تره بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899488/مزایده-عمومی-اجاره-ماهانه-دو-واحد-خدماتی--ورزشی--چاپ-دوم'>مزایده عمومی اجاره ماهانه دو واحد خدماتی - ورزشی - چاپ دوم  / مزایده عمومی , مزایده عمومی اجاره ماهانه دو واحد خدماتی - ورزشی ... چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899636/مزایده-ملک-بصورت-دو-باب-منزل-204متر'>مزایده ملک بصورت دو باب منزل 204متر / مزایده,مزایده ملک بصورت دو باب منزل 204متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899497/مزایده-امتیاز-بهره-برداری-پارکینگ-های-عمومی'>مزایده امتیاز بهره برداری پارکینگ های عمومی / مزایده , مزایده امتیاز بهره برداری پارکینگ های عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899505/مناقصه-عملیات-نصب-انشعابات-آب'>مناقصه عملیات نصب انشعابات آب  / مناقصه , مناقصه عملیات نصب انشعابات آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899644/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-کلاسه-960903'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی کلاسه 960903  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی کلاسه 960903 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899652/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-واقع-در-بزرگراه-شهید-صیاد-شیرازی-کلاسه-961322'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی واقع در بزرگراه شهید صیاد شیرازی کلاسه 961322  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی واقع در بزرگراه شهید صیاد شیرازی کلاسه 961322 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899625/مزایده-دست-لنت-ترمز-سواری-سمند'>مزایده دست لنت ترمز سواری سمند  / مزایده,مزایده دست لنت ترمز سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899038/تجدید-مناقصه-تهیه-و-تحویل-5-دستگاه-راک-پرظرفیت-یکپارچه-12-ماژوله--'>تجدید مناقصه تهیه و تحویل 5 دستگاه راک پرظرفیت یکپارچه 12 ماژوله...  / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه تهیه و تحویل 5 دستگاه راک پرظرفیت یکپارچه 12 ماژوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899518/مزایده-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده خودرو وانت پیکان / مزایده خودرو وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899662/مزایده-ششدانگ-ساختمان-قدیمی-مخروبه-کلاسه-960816'>مزایده ششدانگ ساختمان قدیمی مخروبه کلاسه 960816 / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان قدیمی مخروبه کلاسه 960816 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899515/مزایده-تمامیت-ششدانگ-مشاع-ملک-316-5متر'>مزایده تمامیت ششدانگ مشاع ملک 316.5متر  / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ مشاع ملک 316.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899514/آگهی-برگزاری-عملیات-رسیدگی-و-نگهداری-ایستگاه-های-پمپاژ-اردستان--نوبت-دوم'>آگهی برگزاری عملیات رسیدگی و نگهداری ایستگاه های پمپاژ اردستان - نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه ، آگهی برگزاری عملیات رسیدگی و نگهداری ایستگاه های پمپاژ اردستان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899512/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-عمومی-ترمیم-و-روکش-آسفالت'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ترمیم و روکش آسفالت  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ترمیم و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899714/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-مساحت-106-87متر'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 106.87متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 106.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899521/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مسکونی-هر-کدام-165-75متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی هر کدام 165.75متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی هر کدام 165.75متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898970/فراخوان-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-محلات-شهر---نوبت-دوم'>فراخوان احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محلات شهر ... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محلات شهر ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899462/مزایده-فروش-2-دستگاه-خودروی-وانت-مزدا-و-نیسان'>مزایده فروش  2 دستگاه خودروی وانت مزدا و نیسان / مزایده, مزایده فروش  2 دستگاه خودروی وانت مزدا و نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899470/مناقصه-نشت-یابی-و-پیمایش-شبکه-و-انشعابات-آب--نوبت-دوم'>مناقصه نشت یابی و پیمایش شبکه و انشعابات آب  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه نشت یابی و پیمایش شبکه و انشعابات آب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899811/مزایده-17-74-حبه-از-72-حبه-از-ششدانگ-پلاک-های-ثبتی'>مزایده 17.74 حبه از 72 حبه از ششدانگ پلاک های ثبتی  / مزایده ,مزایده 17.74 حبه از 72 حبه از ششدانگ پلاک های ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899826/مزایده-دستگاه-خمیرکن'>مزایده دستگاه خمیرکن / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده دستگاه خمیرکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899484/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899491/مزایده-پانزده-ورق-نئوپان--'>مزایده پانزده ورق نئوپان ... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده پانزده ورق نئوپان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899493/مزایده-یک-دستگاه-پژو-GLX2000-405-مدل-79'>مزایده یک دستگاه پژو GLX2000-405 مدل 79  / مزایده , مزایده یک دستگاه پژو GLX2000-405 مدل 79  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899485/مناقصه-خرید-اقلام-برقی'>مناقصه خرید اقلام برقی  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید اقلام برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898914/مزایده-ششدانگ-پلاک-21-فرعی-از-134-اصلی-بخش-نه'>مزایده ششدانگ پلاک 21 فرعی از 134 اصلی بخش نه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 21 فرعی از 134 اصلی بخش نه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899489/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-سوخت-گاز-CNG-96-5-4'>مزایده بهره برداری از جایگاه سوخت گاز CNG 96.5.4 / مزایده , مزایده بهره برداری از جایگاه سوخت گاز CNG 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899469/مناقصه-مجموعه-کامل-سیستم-تعلیق-اتوبوس--'>مناقصه مجموعه کامل سیستم تعلیق اتوبوس... / مناقصه ,مناقصه مجموعه کامل سیستم تعلیق اتوبوس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899476/مزایده-فروش-طالبی'>مزایده فروش طالبی / آگهی مزایده ,مزایده فروش طالبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899481/مزایده-فروش-سردرختی'>مزایده فروش سردرختی  / آگهی مزایده ,مزایده فروش سردرختی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899653/مزایده-800-سهم-مشاع-از1800-سهم-یکباب-منزل'>مزایده 800 سهم مشاع از1800 سهم یکباب منزل / مزایده,مزایده 800 سهم مشاع از1800 سهم یکباب منزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899004/مناقصه-توسعه-شبکه--نصب-انشعابات-و-نصب-کنتور-و--'>مناقصه توسعه شبکه , نصب انشعابات و نصب کنتور و... / آگهی عمومی , مناقصه توسعه شبکه , نصب انشعابات و نصب کنتور و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899655/مزایده-یکباب-منزل-و-1-5-دانگ-مشاع-از-یکباب-کاروانسرا-و-دکان-متصل-بهم'>مزایده یکباب منزل و 1.5 دانگ مشاع از یکباب کاروانسرا و دکان متصل بهم / مزایده,مزایده یکباب منزل و 1.5 دانگ مشاع از یکباب کاروانسرا و دکان متصل بهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899475/مزایده-تعداد-5-قلم-جنس--مبل-میز-بخاری-صندلی-فرش'>مزایده تعداد 5 قلم جنس - مبل- میز-بخاری-صندلی-فرش / مزایده , مزایده تعداد 5 قلم جنس - مبل- میز-بخاری-صندلی-فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899669/مزایده-ملک-پلاک-نه-فرعی-از-142-اصلی'>مزایده ملک پلاک نه فرعی از 142 اصلی / مزایده,مزایده ملک پلاک نه فرعی از 142 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899678/مزایده-689-4-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-منزل'>مزایده 689.4 هزارم یک دانگ مشاع از منزل / مزایده,مزایده 689.4 هزارم یک دانگ مشاع از منزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899674/مزایده-2-دانگ-و-261-9-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-آپارتمان'>مزایده 2 دانگ و 261.9 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان / مزایده,مزایده 2 دانگ و 261.9 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899478/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-صندوق-دار-GTX'>مزایده یک دستگاه سواری پراید صندوق دار GTX  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید صندوق دار GTX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899520/مزایده-سه-دانگ-و-487-7-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-4-دانگ-ملک'>مزایده سه دانگ و 487.7 هزارم یک دانگ مشاع از 4 دانگ ملک / مزایده,مزایده سه دانگ و 487.7 هزارم یک دانگ مشاع از 4 دانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899511/مزایده-4-دانگ-و-218-6-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-اپارتمان'>مزایده 4 دانگ و 218.6 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان / مزایده,مزایده 4 دانگ و 218.6 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899540/اختتامیه-دومین-جشنواره-ملی'>اختتامیه دومین جشنواره ملی / اختتامیه دومین جشنواره ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899815/مزایده-یکصد-سهم-شرکت-سهامی-خاص-جوراب-نوبت-اول'>مزایده یکصد سهم شرکت سهامی خاص جوراب نوبت اول / مزایده ,مزایده یکصد سهم شرکت سهامی خاص جوراب نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898990/مزایده-واگذاری-غرفه-ارتوپدی-فنی-درمانگاه-تخصصی-و-بخش-فیزیوتراپی'>مزایده واگذاری  غرفه ارتوپدی فنی درمانگاه تخصصی و بخش فیزیوتراپی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری  غرفه ارتوپدی فنی درمانگاه تخصصی و بخش فیزیوتراپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898964/مناقصه-اجرای-عملیات-گودبرداری-به-متراژ-تقریبی-300-000-متر-مکعب'>مناقصه اجرای عملیات گودبرداری به متراژ تقریبی 300.000 متر مکعب / آگهی فراخوان عمومی , مناقصه اجرای عملیات گودبرداری به متراژ تقریبی 300.000 متر مکعب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899660/مزایده-فروش-روغن-صنعتی-کارکرده-نیروگاه-گازی'>مزایده فروش روغن صنعتی کارکرده نیروگاه گازی  / مزایده , مزایده فروش روغن صنعتی کارکرده نیروگاه گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899683/مناقصه-اجرای-پروژه-توسعه-و-احداث-شهری-و-روستایی-عباس-آباد'>مناقصه اجرای پروژه توسعه و احداث شهری و روستایی عباس آباد      / مناقصه عمومی، مناقصه اجرای پروژه توسعه و احداث شهری و روستایی عباس آباد     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899668/مناقصه-اجرای-پروژه-توسعه-و-احداث-شهری-و-روستایی-سلمانشهر'>مناقصه اجرای پروژه توسعه و احداث شهری و روستایی سلمانشهر / مناقصه اجرای پروژه توسعه و احداث شهری و روستایی سلمانشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898961/مناقصه-اجرای-عملیات-سقف-کناف-به-متراژ-تقریبی-12-000-مترمربع'>مناقصه اجرای عملیات سقف کناف به متراژ تقریبی 12.000 مترمربع / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات سقف کناف به متراژ تقریبی 12.000 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899663/مناقصه-اجرای-پروژه-توسعه-و-احداث-شهری-و-روستایی-مرزن-آباد'>مناقصه اجرای پروژه توسعه و احداث شهری و روستایی مرزن آباد / مناقصه اجرای پروژه توسعه و احداث شهری و روستایی مرزن آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899178/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-تیبا-مدل-1394'>مزایده فروش یک دستگاه سواری تیبا مدل 1394 / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه سواری تیبا مدل 1394</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898982/مزایده-بهره-برداری-از-برخی-مستحدثات-تجدید'>مزایده  بهره برداری از برخی مستحدثات تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده  بهره برداری از برخی مستحدثات تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899583/اصلاحیه-مناقصه-خرید-تجهیزات-Gateway'>اصلاحیه مناقصه خرید تجهیزات Gateway / اصلاحیه مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات Gateway</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899693/استعلام-توسعه-شبکه-ADSL'>استعلام توسعه شبکه ADSL  / استعلام , استعلام توسعه شبکه ADSL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899645/آگهی-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-بهره-برداری-اداره-گاز'>آگهی مناقصه عمومی انجام خدمات بهره برداری اداره گاز  / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی انجام خدمات بهره برداری اداره گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898915/مزایده-ملک-ساختمانی-مسکونی-110-80متر'>مزایده ملک ساختمانی مسکونی 110.80متر / مزایده,مزایده ملک ساختمانی مسکونی 110.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899627/مناقصه-۵۳-کیلومتر-خط-تغذیه-پایداری-۱۲-اینچ-اهواز--نوبت-دوم'>مناقصه ۵۳ کیلومتر خط تغذیه پایداری ۱۲ اینچ اهواز - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه ۵۳ کیلومتر خط تغذیه پایداری ۱۲ اینچ اهواز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899495/استعلام-طرح-جایگزینی-AG-در-مرکز-ریموت-خلیلی'>استعلام طرح جایگزینی AG در مرکز ریموت خلیلی / استعلام بهاء, استعلام طرح جایگزینی AG در مرکز ریموت خلیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899423/استعلام-ساخت-و-نصب-تابلو-SF6-کامپکت-پست-برق'>استعلام ساخت و نصب تابلو SF6 کامپکت پست برق  / استعلام بهاء, استعلام ساخت و نصب تابلو SF6 کامپکت پست برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898922/تجدید-فراخوان-مناقصه-توسعه--خرید-و-بروزرسانی-سرور--تجهیزات-و-زیرساخت-شبکه'>تجدید فراخوان مناقصه توسعه ، خرید و بروزرسانی سرور ، تجهیزات و زیرساخت شبکه / تجدید فراخوان مناقصه , مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و بهسازی معابر شاهین ویلا و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899500/استعلام-خرید-چهار-سوییچ-CISCO'>استعلام خرید چهار سوییچ CISCO  / استعلام بهاء,  استعلام خرید چهار سوییچ CISCO </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899431/استعلام-كوپلینگ-جرثقیل-(DEMAG)'>استعلام كوپلینگ جرثقیل (DEMAG)   / استعلام, استعلام كوپلینگ جرثقیل (DEMAG)  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899578/استعلام-تعمیر-5-عدد-مشعل-راکتور-طرح-قائم'>استعلام تعمیر 5 عدد مشعل راکتور طرح قائم / استعلام, استعلام تعمیر 5 عدد مشعل راکتور طرح قائم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899606/استعلام-داریو'>استعلام داریو  / استعلام , استعلام داریو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899596/استعلام-خرید-لاستیک-جرثقیل'>استعلام خرید لاستیک جرثقیل  / استعلام ، خرید لاستیک جرثقیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899601/استعلام-خرید-3-ردیف-شبكه-سرند'>استعلام خرید 3 ردیف شبكه سرند / استعلام ،  خرید 3 ردیف شبكه سرند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899589/استعلام-لوله-فولادی-درزدار'>استعلام لوله فولادی درزدار  / استعلام , استعلام لوله فولادی درزدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899466/مناقصه-انجام-خدمات-تعمیرات-عمومی-شهرک-نفت'>مناقصه  انجام خدمات تعمیرات عمومی شهرک نفت    / مناقصه, مناقصه  انجام خدمات تعمیرات عمومی شهرک نفت   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899499/مناقصه-ایمن-سازی-و-تثبیت-چند-راهه-و-محوطه-چاه-شماره-37-گچساران'>مناقصه ایمن سازی و تثبیت چند راهه و محوطه چاه شماره 37 گچساران   / فراخوان, مناقصه ایمن سازی و تثبیت چند راهه و محوطه چاه شماره 37 گچساران  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899642/فراخوان-مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-10-دستگاه-منزل-کارگری-_1206--'>فراخوان مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل کارگری _1206 ... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل کارگری _1206 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899528/فراخوان-پروژه-تعمیرات-اساسی-13-دستگاه-منزل-پیش-ساخته'>فراخوان پروژه تعمیرات اساسی 13 دستگاه منزل پیش ساخته / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان پروژه تعمیرات اساسی 13 دستگاه منزل پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898928/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-به-مساحت-435مترمربع'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 435مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 435مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899509/فراخوان-پروژه-تعمیرات-اساسی-10-دستگاه-منزل-پیش-ساخته-کارگری'>فراخوان پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل پیش ساخته کارگری  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل پیش ساخته کارگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899605/فراخوان-احداث-خط-لوله-16-اینچ-فولادی-انتقال-آب-مصرفی-صنعتی'>فراخوان احداث خط لوله 16 اینچ فولادی انتقال آب مصرفی صنعتی  / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان احداث خط لوله 16 اینچ فولادی انتقال آب مصرفی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898918/مناقصه-اجرای-عملیات-جدولگذاری-و-بهسازی-معابر-شاهین-ویلا-و--'>مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و بهسازی معابر شاهین ویلا و... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و بهسازی معابر شاهین ویلا و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899539/فراخوان-خدمات-8-مجموعه-فورانگیر-دورانی'>فراخوان خدمات 8 مجموعه فورانگیر دورانی / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی ,  فراخوان خدمات 8 مجموعه فورانگیر دورانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899591/مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای-چکنه-نیشابور'>مناقصه گازرسانی به روستاهای چکنه نیشابور   / آگهی مناقصه , مناقصه گازرسانی به روستاهای چکنه نیشابور  </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 18 تاريخ : چهارشنبه 29 شهريور 1396 ساعت: 11:47