اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.3 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898011/مناقصه-خرید1065-دیتال... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.3 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898011/مناقصه-خرید1065-دیتالاگر-دارای-سنسور-داخلی'>مناقصه خرید1065 دیتالاگر دارای سنسور داخلی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید1065 دیتالاگر دارای سنسور داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897991/مزایده-79000-سهم-مشاع-از-1810677-سهم-ششدانگ-زمین'>مزایده 79000 سهم مشاع از 1810677 سهم ششدانگ زمین / مزایده,مزایده 79000 سهم مشاع از 1810677 سهم ششدانگ زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898100/مزایده-فروش-اجناس-اسقاطی'>مزایده فروش اجناس اسقاطی / آگهی مزایده , مزایده فروش اجناس اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898735/استعلام-پلمپ-کابلی'>استعلام پلمپ کابلی  / استعلام پلمپ کابلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898746/استعلام-اینورتور-خورشیدی'>استعلام اینورتور خورشیدی / استعلام اینورتور خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898114/مناقصه-مقدار-2200-تن-ذغال-کک-تجدید'> مناقصه مقدار 2200 تن ذغال کک تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مقدار 2200 تن ذغال کک تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898471/استعلام-اسپیلیت-گازی-سرد-و-گرم-اینورتر'>استعلام  اسپیلیت گازی سرد و گرم اینورتر / استعلام, استعلام اسپیلیت گازی سرد و گرم اینورتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898476/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت  / استعلام ، استعلام تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898686/استعلام-ترمه-4-تکه-نفیس-ابریشم'>استعلام ترمه 4 تکه نفیس ابریشم / استعلام, استعلام  ترمه 4 تکه نفیس ابریشم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898676/استعلام-صندلی-چرخدار'>استعلام صندلی چرخدار  / استعلام, استعلام صندلی چرخدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898464/استعلام-آرشیو-الکترونیک'>استعلام آرشیو الکترونیک / استعلام, استعلام آرشیو الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898483/استعلام-سیمان-کیسه-ای-2400-کیسه-سنگ-مرمریت-کرم'>استعلام سیمان کیسه ای 2400 کیسه سنگ مرمریت کرم / استعلام سیمان کیسه ای 2400 کیسه سنگ مرمریت کرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898681/استعلام-فعالیت-های-خدماتی-سیستم-های-امنیتی'>استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی / استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898691/استعلام-در-اتوماتیک-کشویی'>استعلام در اتوماتیک کشویی  / استعلام, استعلام در اتوماتیک کشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898129/مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-16-میلیمتری-تجدید'> مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن 16 میلیمتری تجدید / آگهی تجدید ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن 16 میلیمتری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898490/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام ، سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898719/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898603/استعلام-مداد-تراش'>استعلام مداد تراش / استعلام , استعلام مداد تراش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898708/استعلام-مداد-مشکی'>استعلام مداد مشکی / استعلام , استعلام مداد مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898718/استعلام-دفترچه-یادداشت'>استعلام دفترچه یادداشت  / استعلام, استعلام دفترچه یادداشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898637/استعلام-یادداشت-چسب-دار-متوسط'>استعلام  یادداشت چسب دار متوسط  / استعلام, استعلام  یادداشت چسب دار متوسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898730/استعلام-یادداشت-کوچک'>استعلام یادداشت کوچک / استعلام یادداشت کوچک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898739/آگهی-فراخوان-تامین-دو-دستگاه-جراثقال-30-تن'>آگهی فراخوان تامین دو دستگاه جراثقال 30 تن  / آگهی فراخوان عمومی ، آگهی فراخوان تامین دو دستگاه جراثقال 30 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898651/استعلام-13-ردیف-ورق-لاستیکی-96-5-3'>استعلام 13 ردیف ورق لاستیکی  96.5.3 / استعلام,استعلام 13 ردیف ورق لاستیکی   96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898149/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-جهت-کافه-جزیره'>فراخوان جذب سرمایه گذار جهت کافه جزیره / فراخوان عمومی ، فراخوان جذب سرمایه گذار جهت کافه جزیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898615/استعلام-گیربکس'>استعلام گیربکس / آگهی استعلام ,استعلام گیربکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898812/استعلام-ورق-فایبرگلاس'>استعلام ورق فایبرگلاس   / استعلام، استعلام ورق فایبرگلاس  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898038/مزایده-ششدانگ-ملک-پلاک-ثبتی-780فرعی-بخش-دو-تهران'>مزایده ششدانگ ملک پلاک ثبتی 780فرعی بخش دو تهران / مزایده,مزایده ششدانگ ملک پلاک ثبتی 780فرعی بخش دو تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898656/مناقصه-خرید-ماده-شیمیایی-جاذب-سولفید-هیدروژن'>مناقصه خرید ماده شیمیایی جاذب سولفید هیدروژن / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید ماده شیمیایی جاذب سولفید هیدروژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898611/مناقصه-خدمات-نقلیه-شهرکهای-مسکونی-پارس-جم--'>مناقصه خدمات نقلیه شهرکهای مسکونی پارس جم ... / مناقصه , مناقصه خدمات نقلیه شهرکهای مسکونی پارس جم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898773/مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-065-(ب)-سیاهمکان'>مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 065 (ب) سیاهمکان / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 065 (ب) سیاهمکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898052/مزایده-فروش-تلفن-همراه'>مزایده فروش تلفن همراه  / آگهی مزایده , مزایده فروش تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898882/مناقصه-مربوط-به-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-014-شمال-ب-بینک'>مناقصه مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 014 شمال ب بینک  / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 014 شمال ب بینک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898634/مناقصه-مرمت-و-بهسازی-جاده-و-محوطه-چاه-13--96-5-3'> مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 13 ...96.5.3 / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 13 ... 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898619/مناقصه-خرید-MAGNETROL'>مناقصه خرید MAGNETROL   / مناقصه , مناقصه خرید MAGNETROL  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898621/مناقصه-خرید-FLOWSWITCH'>مناقصه خرید FLOWSWITCH   / مناقصه , مناقصه خرید FLOWSWITCH  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898487/مناقصه-امور-حفاظت-از-کلیه-اراضی-نوبت-دوم'>مناقصه امور حفاظت از کلیه اراضی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور حفاظت از کلیه اراضی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898659/مزایده-دستگاه-سرور-با-مارک-hp'>مزایده دستگاه سرور با مارک hp   / مزایده ,مزایده دستگاه سرور با مارک hp   نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898642/استعلام-خرید-کنسول-گالوانیزه'>استعلام خرید کنسول گالوانیزه / استعلام ، خرید کنسول گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898644/استعلام-خرید-مقره-بشقابی-سرامیکی'>استعلام خرید مقره بشقابی سرامیکی / استعلام ،  خرید مقره بشقابی سرامیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898641/خرید-مقره-مهاری-فشار-متوسط'>خرید مقره مهاری فشار متوسط / خرید مقره مهاری فشار متوسط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898632/استعلام-خرید-پایه-فیوز-بوکسی-63-کامل'>استعلام خرید پایه فیوز بوکسی 63 کامل / استعلام, استعلام خرید پایه فیوز بوکسی 63 کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898639/استعلام-خرید-کابل-پروتولین-آلومینیوم'>استعلام خرید کابل پروتولین آلومینیوم  / استعلام خرید کابل پروتولین آلومینیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898058/مزایده-فروش-تعداد-یکدستگاه-خودروی-پژو-405-مدل-86'>مزایده فروش تعداد یکدستگاه خودروی پژو 405 مدل 86  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد یکدستگاه خودروی پژو 405 مدل 86 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898627/آگهی-استعلام-عمومی-با-موضوع-خرید-230000-تن-سنگ-آهک'> آگهی استعلام عمومی با موضوع خرید 230000 تن سنگ آهک  /  آگهی استعلام عمومی با موضوع خرید 230000 تن سنگ آهک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898643/استعلام-پکینگ-کامل-مکانیک-سیل-پمپ'>استعلام پکینگ کامل مکانیک سیل پمپ / استعلام ، استعلام پکینگ کامل مکانیک سیل پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898649/استعلام-مقدار-120-تن-یونجه--'>استعلام مقدار 120 تن یونجه ... / استعلام مقدار 120 تن یونجه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898654/استعلام-احشام'>استعلام احشام  / استعلام احشام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898795/استعلام-سماور-بزرگ'>استعلام سماور بزرگ / استعلام ,استعلام سماور بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898802/استعلام-یخچال-10-فوت-پارس'>استعلام یخچال 10 فوت پارس / استعلام ,استعلام یخچال 10 فوت پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898870/استعلام-تونر-مدل-M451-DM-کاتریج-305A-مدل-400HP'>استعلام تونر مدل M451 DM کاتریج 305A مدل 400HP / استعلام تونر مدل M451 DM کاتریج 305A مدل 400HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898072/مزایده-بوفه-دانشجویی'>مزایده بوفه دانشجویی / آگهی مزایده , مزایده بوفه دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898879/استعلام-بیسکویت-ساقه-طلایی'>استعلام بیسکویت ساقه طلایی / استعلام بیسکویت ساقه طلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898862/استعلام-دستمال-کاغذی-نرمه'>استعلام دستمال کاغذی نرمه / استعلام دستمال کاغذی نرمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898806/استعلام-کانال-کشی-تقریبی-80-متر'>استعلام کانال کشی تقریبی 80 متر  / استعلام کانال کشی تقریبی 80 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898776/استعلام-بسته-نرم-افزار-کاربردی-عنوان-ضد-بدافزار-پادویش-امن-پرداز'>استعلام بسته نرم افزار کاربردی عنوان ضد بدافزار پادویش امن پرداز / استعلام بسته نرم افزار کاربردی عنوان ضد بدافزار پادویش امن پرداز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898817/استعلام-بیسکویت-جو-جمانه-380-گرمی-با-شهد-توت'>استعلام بیسکویت جو جمانه 380 گرمی با شهد توت / استعلام , استعلام بیسکویت جو جمانه 380 گرمی با شهد توت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898833/استعلام-راهبند-بازوئی'>استعلام راهبند بازوئی / استعلام، استعلام  راهبند بازوئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898783/استعلام-تجهیزات-دوربینهای-عکاسی-و-فیلمبرداری'>استعلام تجهیزات دوربینهای عکاسی و فیلمبرداری / استعلام, استعلام تجهیزات دوربینهای عکاسی و فیلمبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898763/استعلام-2-عدد-بیسیم-ثابت-هایترا-MD785-وات-50'>استعلام 2 عدد بیسیم ثابت هایترا MD785 وات 50 / استعلام, استعلام 2 عدد بیسیم ثابت هایترا MD785 وات 50</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898757/استعلام-خاکبرداری-و-جابجایی-خاک-و-تسطیح-محوطه-با-لودر'>استعلام خاکبرداری و جابجایی خاک و تسطیح محوطه با لودر / استعلام خاکبرداری و جابجایی خاک و تسطیح محوطه با لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898066/مناقصه-نظافت-ساختمانها-و-محوطه-دانشگاه-مجدد'>مناقصه نظافت ساختمانها و محوطه دانشگاه مجدد / آگهی مناقصه مجدد , مناقصه نظافت ساختمانها و محوطه دانشگاه مجدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898865/استعلام-خرید-اثاثیه-اداری'>استعلام خرید اثاثیه اداری / استعلام خرید اثاثیه اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898840/استعلام-عملیات-اجرای-کانال-برق-کابل-فشار-ضعیف'>استعلام عملیات اجرای کانال برق کابل فشار ضعیف / استعلام, استعلام عملیات اجرای کانال برق کابل فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898815/استعلام-کتاب'>استعلام کتاب  / استعلام, استعلام کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898786/استعلام-جلیقه-ضد-گلوله-نظامی'>استعلام جلیقه ضد گلوله نظامی / استعلام ،جلیقه ضد گلوله نظامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898770/استعلام-خرید-رک-جهت-سرور'>استعلام خرید رک جهت سرور  / استعلام, استعلام خرید رک جهت سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898797/استعلام-انجام-امور-مربوط-به-آموزش-صنایع-دستی'>استعلام  انجام امور مربوط به آموزش صنایع دستی  / استعلام, استعلام  انجام امور مربوط به آموزش صنایع دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898830/استعلام-سرامیک-تیفانی-طلایی-برش-خورده-کاشی-تبریز'>استعلام سرامیک تیفانی طلایی برش خورده کاشی تبریز / استعلام, استعلام سرامیک تیفانی طلایی برش خورده کاشی تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898809/استعلام-اجرای-فنداسیون-جهت-نصب-تانکر-پایه-دار'>استعلام اجرای فنداسیون جهت نصب تانکر پایه دار  / استعلام , استعلام اجرای فنداسیون جهت نصب تانکر پایه دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897992/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-130-44متر'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان 130.44متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان 130.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898068/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-دانشگاه--نوبت-دوم'>مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان دانشگاه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان دانشگاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898839/استعلام-ترانسفورماتور-100KVA-فشار-متوسط'>استعلام ترانسفورماتور 100KVA  فشار متوسط  / استعلام, استعلام ترانسفورماتور 100KVA  فشار متوسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898789/استعلام-دفن-لجن-تصفیه-خانه-آب'>استعلام دفن لجن تصفیه خانه  آب  / استعلام , استعلام دفن لجن تصفیه خانه  آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898767/استعلام-اجرا-و-خرید-اسکلت-فلزی-انکس-لوله-7-30'>استعلام اجرا و خرید اسکلت فلزی انکس لوله 7/30  / استعلام, استعلام اجرا و خرید اسکلت فلزی انکس لوله 7/30 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898808/استعلام-ژورنال-خودپرداز-هیوسانگ-کاغذ-75-متری'>استعلام ژورنال خودپرداز هیوسانگ کاغذ 75 متری / استعلام، استعلام ژورنال خودپرداز هیوسانگ کاغذ 75 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898825/استعلام-چاپگر-سوزنی'>استعلام چاپگر سوزنی  / استعلام، استعلام چاپگر سوزنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898841/استعلام-چاپگر-لیزری'>استعلام چاپگر لیزری  / استعلام ,استعلام چاپگر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898848/استعلام-اسکنر-رنگی-تخت'>استعلام اسکنر رنگی تخت  / استعلام , استعلام اسکنر رنگی تخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898868/استعلام-هاب-سوئیچ-شبکه-8-پورت'>استعلام هاب سوئیچ شبکه 8 پورت / استعلام , استعلام هاب سوئیچ شبکه 8 پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898824/استعلام-دستگاه-اسکنر-96-5-3'>استعلام دستگاه اسکنر 96.5.3 / استعلام , استعلام دستگاه اسکنر 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898064/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-دانشجویی-دانشگاه--نوبت-دوم'>مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویی دانشگاه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویی دانشگاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898814/استعلام-دستگاه-سوئیچ-96-5-3'>استعلام دستگاه سوئیچ 96.5.3 / استعلام , استعلام دستگاه سوئیچ 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898775/استعلام-ساخت-انیمیشن-و-تیزر'>استعلام ساخت انیمیشن و تیزر / استعلام ,استعلام ساخت انیمیشن و تیزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898784/استعلام-سوئیچ-سیسکو'>استعلام سوئیچ سیسکو  / استعلام ,استعلام سوئیچ سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898877/استعلام-واگذاری-بخشی-از-فرایند-اجرای-طرح-مشاوره-ژنتیک-پیش-ازدواج'>استعلام واگذاری بخشی از فرایند اجرای طرح مشاوره ژنتیک پیش ازدواج / استعلام واگذاری بخشی از فرایند اجرای طرح مشاوره ژنتیک پیش ازدواج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898886/استعلام-خودروی-پژو-پارس-TU5-سفید-صفر-کیلومتر'>استعلام خودروی پژو پارس TU5 سفید صفر کیلومتر / استعلام خودروی پژو پارس TU5 سفید صفر کیلومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898856/استعلام-کیس-سرور'>استعلام کیس سرور / استعلام کیس سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898787/استعلام-دستگاه-کپی-شارپ-AR-X201'>استعلام دستگاه کپی شارپ AR-X201 / استعلام دستگاه کپی شارپ AR-X201</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898766/استعلام-کمد-بایگانی-ثابت-کتابخانه-ای'>استعلام کمد بایگانی ثابت کتابخانه ای  / استعلام کمد بایگانی ثابت کتابخانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898807/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898092/مناقصه-قطعات-مکانیکی-از-جنس-آلومینیوم-و-فولاد'>مناقصه قطعات مکانیکی از جنس آلومینیوم و فولاد  / مناقصه قطعات مکانیکی از جنس آلومینیوم و فولاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898829/استعلام-مرمت-بنای-تاریخی-حمام-چناران-شهر'>استعلام مرمت بنای تاریخی حمام چناران شهر  / استعلام مرمت بنای تاریخی حمام چناران شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898847/استعلام-کیس-رایانه-و-تلویزیون-فول-کالر-و-دستگاه-حضور-و-غیاب-و-چاپگر-و-دستگاه-کپی'>استعلام کیس رایانه و تلویزیون فول کالر و دستگاه حضور و غیاب و چاپگر و دستگاه کپی / استعلام کیس رایانه و تلویزیون فول کالر و دستگاه حضور و غیاب و چاپگر و دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898774/استعلام-عدس-و-لوبیاقرمز'>استعلام عدس و لوبیاقرمز / استعلام , استعلام عدس و لوبیاقرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898790/استعلام-برج-خنک-کننده'>استعلام برج خنک کننده  / استعلام , استعلام برج خنک کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898875/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-امنیت-خصوصی'>استعلام فعالیت های مربوط به امنیت خصوصی / استعلام ,استعلام فعالیت های مربوط به امنیت خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898844/استعلام-اسپری-حشره-کش'>استعلام اسپری حشره کش / استعلام اسپری حشره کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898828/استعلام-زونکن'>استعلام زونکن  / استعلام , استعلام زونکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898803/استعلام-احداث-سردرب-ورودی-شهرک-صنعتی'>استعلام احداث سردرب ورودی شهرک صنعتی / استعلام احداث سردرب ورودی شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898777/استعلام-ریبون-اولیس'>استعلام  ریبون اولیس / استعلام, استعلام ریبون اولیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898760/استعلام-تونر-05A'>استعلام  تونر 05A  / استعلام, استعلام  تونر 05A </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898077/مناقصه-حدود-5-700-000-عدد-لوح-فشرده--'>مناقصه حدود 5.700.000 عدد لوح فشرده ... / مناقصه حدود 5.700.000 عدد لوح فشرده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898782/استعلام-کاغذ-ژورنال-خودپرداز-هیوسونگ'>استعلام کاغذ ژورنال خودپرداز هیوسونگ  / استعلام, استعلام کاغذ ژورنال خودپرداز هیوسونگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898811/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-24000-گری-موتور-بزرگ'>استعلام کولر گازی اسپیلت 24000 گری موتور بزرگ  / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت 24000 گری موتور بزرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898823/استعلام-دوره-آموزشی-کارگاه-غربالگری-و-تشخیص-اختلالات-اوتیسم'>استعلام دوره آموزشی کارگاه غربالگری و تشخیص اختلالات اوتیسم  / استعلام, استعلام دوره آموزشی کارگاه غربالگری و تشخیص اختلالات اوتیسم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898836/استعلام-طراحی-و-تهیه-و-اجرای-نمای-کامپوزیت'>استعلام طراحی و تهیه و اجرای نمای کامپوزیت  / استعلام, استعلام طراحی و تهیه و اجرای نمای کامپوزیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898819/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4  / استعلام , استعلام کاغذ A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898827/استعلام-کاغذ-A5'>استعلام کاغذ A5  / استعلام، استعلام کاغذ A5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898832/استعلام-کاغذ-A4-پشت-چسب-دار'>استعلام کاغذ A4 پشت چسب دار   / استعلام، استعلام کاغذ A4 پشت چسب دار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898799/استعلام-کاور-پلاستیکی'>استعلام کاور پلاستیکی  / استعلام , استعلام کاور پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898780/استعلام-پیپتور-برقی-با-آداپتور'>استعلام پیپتور برقی با آداپتور  / استعلام , استعلام پیپتور برقی با آداپتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898788/استعلام-لاک-غلط-گیر-قلمی'>استعلام لاک غلط گیر قلمی / استعلام , استعلام لاک غلط گیر قلمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898818/استعلام-کاغذ-A4-رنگی'>استعلام کاغذ A4 رنگی  / استعلام، استعلام کاغذ A4 رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898835/استعلام-کولر-گازی-گری'>استعلام کولر گازی گری / استعلام, استعلام کولر گازی گری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898854/استعلام-بتن-عیار-350'>استعلام بتن عیار 350  / استعلام, استعلام بتن عیار 350 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898860/استعلام-خرید-ورق-آهن-پانچ-2-میل-2-1'>استعلام خرید ورق آهن پانچ 2 میل 2*1  / استعلام، استعلام خرید ورق آهن پانچ 2 میل 2*1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898794/استعلام-صندلی-گردان-مدیریتی'>استعلام صندلی گردان مدیریتی  / استعلام ,استعلام صندلی گردان مدیریتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898801/استعلام-کولر-اسپیلت--'>استعلام کولر اسپیلت ... / استعلام ,استعلام کولر اسپیلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898768/استعلام-یخچال'>استعلام یخچال / استعلام ,استعلام یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898133/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پرکن-روتاری-و--96-5-3'>مزایده فروش یک دستگاه پرکن روتاری و ...96.5.3 / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه پرکن روتاری و ...96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898162/مزایده-فروش-اقلام-و-ماشین-آلات-کارکرده-و-اسقاطی'>مزایده فروش اقلام و ماشین آلات کارکرده و اسقاطی    / مزایده , مزایده فروش اقلام و ماشین آلات کارکرده و اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897998/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-تجاری-صنعتی'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری صنعتی  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898155/مناقصه-خاکبرداری-و-محوطه-سازی'>مناقصه خاکبرداری و محوطه سازی  / مناقصه , مناقصه خاکبرداری و محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898143/مناقصه-اجاره-زمین-خاکی-96-05-3'>مناقصه اجاره زمین خاکی 96.05.3 / مناقصه , مناقصه اجاره زمین خاکی 96.05.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898137/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-ستاد'>مناقصه تامین نیروی انسانی ستاد  / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی ستاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898131/مزایده-خودروی-مگان-مدل-90'>مزایده خودروی مگان مدل 90  / مزایده , مزایده خودروی مگان مدل 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898128/مزایده-تعدادی-وسایل-اسقاط-و-قدیمی-تاسیساتی'>مزایده تعدادی وسایل اسقاط و قدیمی تاسیساتی  / مزایده, مزایده تعدادی وسایل اسقاط و قدیمی تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898126/مزایده-تعدادی-وسایل-اسقاط-و-قدیمی-تجهیزات-پزشکی'>مزایده تعدادی وسایل اسقاط و قدیمی تجهیزات پزشکی  / مزایده , مزایده تعدادی وسایل اسقاط و قدیمی تجهیزات پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898117/مزایده-مگان-سفید-دنده-ای-مدل-92'>مزایده مگان سفید دنده ای مدل 92  / مزایده , مزایده مگان سفید دنده ای مدل 92 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898108/مزایده-فروش-تعدادی-چراغ-مهتابی'>مزایده فروش تعدادی چراغ مهتابی / مزایده  , مزایده فروش تعدادی چراغ مهتابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898112/مزایده-بنز-بژ-متالیک-2009-تیپ-C280-بیمه'>مزایده بنز بژ متالیک 2009 تیپ C280 بیمه  / مزایده , مزایده بنز بژ متالیک 2009 تیپ C280 بیمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898093/مناقصه-خرید-مجموعه-بازی-کودکان--نوبت-دوم'>مناقصه خرید مجموعه بازی کودکان...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید مجموعه بازی کودکان... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898121/مناقصه-عملیات-درزگیری-سطوح-آسفالتی-در-سطح-منطقه--'>مناقصه عملیات درزگیری سطوح آسفالتی در سطح منطقه ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات درزگیری سطوح آسفالتی در سطح منطقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898614/مزایده-خودرو-سواری-پژو-405-ال-ایکس'>مزایده خودرو سواری پژو 405 ال ایکس / آگهی مزایده، مزایده خودرو سواری پژو 405 ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898682/مزایده-منزل-مسکونی-عزضه-91-6متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی عزضه 91.6متر نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عزضه 91.6متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898630/مزایده-اجاره-یک-واحد-آپارتمان-به-متراژ-200-متر'>مزایده اجاره یک واحد آپارتمان به متراژ 200 متر / آگهی مزایده، مزایده اجاره یک واحد آپارتمان به متراژ 200 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898618/مزایده-غرفه-ترامپولین-بوستان-و----نوبت-دوم'>مزایده غرفه ترامپولین بوستان و ... - نوبت دوم  / آگهی حراج حضوری ,مزایده غرفه ترامپولین بوستان و ... -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898648/مناقصه-امور-مربوط-به-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-سیستم-تاسیسات-ستاد-مدیریت'>مناقصه امور مربوط به تعمیر، نگهداری و راهبری سیستم تاسیسات ستاد مدیریت / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه امور مربوط به تعمیر، نگهداری و راهبری سیستم تاسیسات ستاد مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898626/فراخوان-انجام-خدمات-نظافت-نگهداری-از-فضای-سبز'>فراخوان انجام خدمات نظافت، نگهداری از فضای سبز / فراخوان انجام خدمات نظافت، نگهداری از فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898666/مزایده-فروش-کامیون--کمپرسی-6-تن-آرنا'>مزایده فروش کامیون - کمپرسی 6 تن آرنا  / آگهی مزایده, مزایده فروش کامیون - کمپرسی 6 تن آرنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898132/مزایده-بهره-برداری-موقت-از-مجموعه-رستوران'>مزایده بهره برداری موقت از مجموعه رستوران  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری موقت از مجموعه رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898647/مناقصه-طراحی-ساخت-و-اجرای-تعداد-12-سازه-فلزی-پله-فرار'>مناقصه طراحی ساخت و اجرای تعداد 12 سازه فلزی پله فرار / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه طراحی ساخت و اجرای تعداد 12 سازه فلزی پله فرار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898123/مزایده-بهره-برداری-موقت-از-مجتمع-رفاهی--تفریحی-کارکنان'>مزایده بهره برداری موقت از مجتمع رفاهی ، تفریحی کارکنان  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری موقت از مجتمع رفاهی ، تفریحی کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898044/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-متراژ828-38-و-932-72متر'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین متراژ828.38 و 932.72متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین متراژ828.38 و 932.72متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898071/مناقصه-اجرای-خط-کشی-معابر-سطح-منطقه-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خط کشی معابر سطح منطقه  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خط کشی معابر سطح منطقه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898086/مناقصه-انجام-عملیات-تعمیر-نگهداری-و-بهسازی-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات تعمیر، نگهداری و بهسازی معابر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات تعمیر، نگهداری و بهسازی معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898125/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مطالعات-مرحله-دوم-آماده-سازی-سایت-توریسم-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مطالعات مرحله دوم آماده سازی سایت توریسم نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی مطالعات مرحله دوم آماده سازی سایت توریسم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898053/مناقصه-در-خصوص-عملیات-پوشش-بروی-سطوح-خطوط-لوله-و-برج-ظروف---'>مناقصه در خصوص عملیات پوشش بروی سطوح خطوط لوله و برج ظروف  ... / مناقصه در خصوص عملیات پوشش بروی سطوح خطوط لوله و برج ظروف  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898043/مناقصه-نسبت-به-خرید-12-عدد-ولو-مخصوص-سوخت-به-همراه-محرک-های-مربوطه--'>مناقصه نسبت به خرید 12 عدد ولو مخصوص سوخت به همراه محرک های مربوطه ... / آگهی مناقصه ,مناقصه نسبت به خرید 12 عدد ولو مخصوص سوخت به همراه محرک های مربوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898032/مناقصه-عملیات-برش-فورج-و-ماشینکاری-کامل---'>مناقصه عملیات برش, فورج و ماشینکاری کامل  ... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات برش, فورج و ماشینکاری کامل  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898191/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و-تاسیسات'>اصلاحیه مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات / اصلاحیه مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898029/مزایده-ششدانگ-به-پلاکهای-58-59-فرعی-از-13-اصلی'>مزایده ششدانگ به پلاکهای 58-59 فرعی از 13 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ به پلاکهای 58-59 فرعی از 13 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898035/مزایده-ملک-شامل-سوله-مساحت-بنای-3731متر'>مزایده ملک شامل سوله مساحت بنای 3731متر / مزایده,مزایده ملک شامل سوله مساحت بنای 3731متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898057/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-77082-5متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 77082.5متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 77082.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898051/مزایده-حق-الامتیاز-خط-مینی-بوسرانی-بهشهر-گلوگاه'>مزایده حق الامتیاز خط مینی بوسرانی بهشهر گلوگاه / آگهی مزایده، مزایده حق الامتیاز خط مینی بوسرانی بهشهر گلوگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898206/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-کنترل-تردد-و-نگهبانی-ساختمانهای-خود-و-سازمان-های-تابعه'>مناقصه حفاظت فیزیکی، کنترل تردد و نگهبانی ساختمانهای خود و سازمان های تابعه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت فیزیکی، کنترل تردد و نگهبانی ساختمانهای خود و سازمان های تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898227/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-سه-راهی-بروجرد--نهاوند--'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور سه راهی بروجرد - نهاوند... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور سه راهی بروجرد - نهاوند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898142/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-مرمت-و-بهسازی--'>تجدید مناقصه  عملیات اجرایی مرمت و بهسازی... / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه عملیات اجرایی مرمت و بهسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898151/آگهی-مناقصه-عمومی-1-000-تن-کک-نفتی-کلسینه-CPC--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی 1.000 تن کک نفتی کلسینه CPC  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه  1.000 تن کک نفتی کلسینه CPC  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897994/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-با-قدمت-دوازده-سال'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی با قدمت دوازده سال / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی با قدمت دوازده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898184/فراخوان-مناقصه-آبرسانی-از-طریق-جاده-به-ایستگاهها-و-شهرکهای-محور-بافق--بندرعباس'>فراخوان مناقصه آبرسانی از طریق جاده به ایستگاهها و شهرکهای محور بافق - بندرعباس / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , فراخوان مناقصه آبرسانی از طریق جاده به ایستگاهها و شهرکهای محور بافق - بندرعباس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898164/مناقصه-خرید-انواع-مختلف-باتری-های-ساکن-سرب--اسیدی-از-نوع-(سیلد)--نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع مختلف باتری های ساکن سرب - اسیدی از نوع (سیلد) - نوبت دوم  / آگهی مناقصه دو مرحله ای، مناقصه خرید انواع مختلف باتری های ساکن سرب - اسیدی از نوع (سیلد) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898111/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-زمین-240مترمربع'>مزایده دو دانگ مشاع از زمین 240مترمربع / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از زمین 240مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898115/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-ثبتی-15474-فرعی-از-38-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی 15474 فرعی از 38 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی 15474 فرعی از 38 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898124/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-165مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت 165مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 165مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898118/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-اول-تفکیکی-133-79متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه اول تفکیکی 133.79متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه اول تفکیکی 133.79متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898159/فروش-اموال-منقول-سیستم-کامپیوتر-با-متعلقات--'>فروش اموال منقول سیستم کامپیوتر با متعلقات... / آگهی فروش اموال منقول، فروش اموال منقول سیستم کامپیوتر با متعلقات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898122/مزایده-واگذاری-املاک-و-مستغلات-کاربری-مسکونی'>مزایده واگذاری املاک و مستغلات کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری املاک و مستغلات کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898238/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-بهاء-قسمتی-از-زمین-واقع-در-بوستان-دانشجو'>مزایده واگذاری به صورت اجاره بهاء قسمتی از زمین واقع در بوستان دانشجو  / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی واگذاری به صورت اجاره بهاء قسمتی از زمین واقع در بوستان دانشجو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898326/فراخوان-مناقصه-تامین-خودرو-بدون-طرح-ترافیک-96-5-3'>فراخوان مناقصه تامین خودرو بدون طرح ترافیک 96.5.3 / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین خودرو بدون طرح ترافیک  96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898003/مناقصه-تامین-فروآلیاژهای-مورد-نیاز'>مناقصه تامین فروآلیاژهای مورد نیاز  / مناقصه , مناقصه تامین فروآلیاژهای مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898304/مناقصه-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-سنگین--'>مناقصه نصب و راه اندازی تجهیزات سنگین ... / آگهی عمومی , مناقصه نصب و راه اندازی تجهیزات سنگین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898288/فراخوان-واگذاری-عملیات-خرید-تهیه-حمل--نصب-ساخت-راه-اندازی-و-بهره-برداری-پکیج-پیش-ساخته-نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری عملیات خرید، تهیه، حمل ، نصب، ساخت، راه اندازی و بهره برداری پکیج پیش ساخته نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان واگذاری عملیات خرید، تهیه، حمل ، نصب، ساخت، راه اندازی و بهره برداری پکیج پیش ساخته نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898287/فراخوان-درخواست-اطلاعات-RFI-نوبت-دوم'>فراخوان درخواست اطلاعات RFI نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان درخواست اطلاعات RFI نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898294/فراخوان-خرید-16-قلم-کابل-برق-آرمردار-نوبت-دوم'>فراخوان خرید 16 قلم کابل برق آرمردار نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دو مرحله ای, فراخوان خرید 16 قلم کابل برق آرمردار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898302/فراخوان-انجام-خدمات-جاری-در-مدیریت-مالی-نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات جاری در مدیریت  مالی  نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان انجام خدمات جاری در مدیریت  مالی   نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898309/مناقصه-انجام-عملیات-لوله-گذاری-فاضلاب-و-احداث-آدم-رو-نوبت-دوم'>مناقصه  انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب و احداث آدم رو  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب و احداث آدم رو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898303/فراخوان-مناقصه-خرید-فیلم-استرچ-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید فیلم استرچ  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید فیلم استرچ  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898013/فراخوان-اجرای-عملیات-ابنیه-و-تاسیسات-تعدادی-مراکز-جامع---96-5-3'>فراخوان اجرای عملیات ابنیه و تاسیسات تعدادی مراکز جامع ... 96.5.3 / مناقصه, فراخوان اجرای عملیات ابنیه و تاسیسات تعدادی مراکز جامع ... 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898319/فراخوان-انجام-خدمات-مشاور-مهندسی-ارزش-در-خصوص-تصفیه-خانه-های-فاضلاب--نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات مشاور مهندسی ارزش در خصوص تصفیه خانه های فاضلاب... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان انجام خدمات مشاور مهندسی ارزش در خصوص تصفیه خانه های فاضلاب...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898313/فراخوان-انتخاب-مشاور-برای-انجام-خدمات-مطالعات-مرحله-اول-و-دوم-ایمنی-و-کاهش-خطرات-و-پدافند-غیرعامل-نوبت-دوم'>فراخوان انتخاب مشاور برای انجام خدمات مطالعات مرحله اول و دوم ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان انتخاب مشاور برای انجام خدمات مطالعات مرحله اول و دوم ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898217/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ پلاک ثبتی  / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898285/مناقصه-خرید-و-اجرای-مجموعه-بازی-کودکان-و--'>مناقصه خرید و اجرای مجموعه بازی کودکان و ... / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و اجرای مجموعه بازی کودکان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898130/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-20-19مترمربع'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 20.19مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 20.19مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898266/مناقصه-اجرای-عملیات-آرماتوربندی--قالب-بندی-و-بتن-ریزی'>مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898135/مزایده-فروش-زمین-اداری-آبیاری-مساحت-8413-21متر'>مزایده فروش زمین اداری آبیاری مساحت 8413.21متر  / مزایده,مزایده فروش زمین اداری آبیاری مساحت 8413.21متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898185/مناقصه-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی-معابر--'>مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898352/فراخوان-انتخاب-پیمانکار-عملیات-اجرایی-شبکه-آبیاری-تحت-فشار'>فراخوان انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی شبکه آبیاری تحت فشار / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران,فراخوان انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی شبکه آبیاری تحت فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898005/فراخوان-تجدید-ارزیابی-انجام-خدمات-نظافتی-و-واکاری-شهرکها-و-نواحی-صنعتی-نوبت-دوم'>فراخوان تجدید ارزیابی انجام خدمات نظافتی و واکاری شهرکها و نواحی صنعتی نوبت دوم  / فراخوان تجدید ارزیابی کیفی، فراخوان تجدید ارزیابی انجام خدمات نظافتی و واکاری شهرکها و نواحی صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898325/مناقصه-مرغ-منجمد'>مناقصه مرغ منجمد / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مرغ منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898306/مزایده-بهره-برداری-از-مکان-تجاری-پارک-شهداء-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از مکان تجاری پارک شهداء نوبت دوم  / آگهی مزایده حضوری , مزایده بهره برداری از مکان تجاری پارک شهداء نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898316/فراخوان-اجرای-عملیات-تکمیلی-مجتمع-توانبخشی-اقامتی-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای عملیات تکمیلی مجتمع توانبخشی اقامتی  نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان اجرای عملیات تکمیلی مجتمع توانبخشی اقامتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898393/مزایده-منزل-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-58768-مرحله-اول'>مزایده منزل مسکونی به پلاک ثبتی 58768 مرحله اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی به پلاک ثبتی 58768 مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898345/مناقصه-واگذاری-تعداد-22-پایگاه-از-پایگاههای-فوریت-های-پزشکی-جاده-ای-96-5-3'>مناقصه  واگذاری تعداد 22 پایگاه از پایگاههای فوریت های پزشکی جاده ای 96.5.3 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری تعداد 22 پایگاه از پایگاههای فوریت های پزشکی جاده ای 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898358/استعلام-ارزیابی-کیفی-مشاورانپروژه-برداشت-میدانی-تصاویر-360-درجه-از-سطح-معابر--نوبت-اول-96-5-3'>استعلام ارزیابی کیفی مشاورانپروژه برداشت میدانی تصاویر 360 درجه از سطح معابر - نوبت اول 96.5.3 / استعلام ارزیابی کیفی مشاوران, استعلام ارزیابی کیفی مشاوران پروژه برداشت میدانی تصاویر 360 درجه از سطح معابر -نوبت اول 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898399/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی'>مزایده  ششدانگ یک واحد مسکونی / مزایده,مزایده   ششدانگ یک واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898322/فراخوان-ارزیابی-کیفی-واگذاری-خرید-3000-بشکه-روغن-عایقی-ترانسفورماتورهای-قدرت'>فراخوان ارزیابی کیفی واگذاری خرید 3000 بشکه روغن عایقی ترانسفورماتورهای قدرت  / آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان ارزیابی کیفی واگذاری خرید 3000 بشکه روغن عایقی ترانسفورماتورهای قدرت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898301/فراخوان-انتخاب-مشاور-نوبت-دوم'>فراخوان انتخاب مشاور نوبت دوم  / فراخوان، فراخوان انتخاب مشاور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898022/فراخوان-مزایده-سرمایه-گذاری-پروژه-بهره-برداری-بهینه-از-منابع-آبی-و--'>فراخوان مزایده سرمایه گذاری پروژه بهره برداری بهینه از منابع آبی و ... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان مزایده سرمایه گذاری پروژه بهره برداری بهینه از منابع آبی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898010/مناقصه-احداث-5-باب-ستاد--'>مناقصه احداث 5 باب ستاد... / مناقصه, مناقصه احداث 5 باب ستاد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898339/فراخوان-مناقصه-خرید-شامل-آسانسور'>فراخوان مناقصه خرید شامل آسانسور  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید شامل آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898307/مزایده-اجاره-غرفه-عینک-فروشی-درمانگاه-شهید-سهرابی'>مزایده اجاره غرفه عینک فروشی درمانگاه شهید سهرابی / مزایده عمومی، مزایده اجاره غرفه عینک فروشی درمانگاه شهید سهرابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898296/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-نقلیه-ای-دانشگاه-هرمزگان-(ایاب-و-ذهاب)-96-5-3'>تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات نقلیه ای دانشگاه هرمزگان (ایاب و ذهاب) 96.5.3 / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,تجدید  مناقصه واگذاری امور خدمات نقلیه ای دانشگاه هرمزگان (ایاب و ذهاب) 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898291/تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-درمانی-96-5-3'>تجدید مناقصه واگذاری خدمات درمانی 96.5.3 / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,تجدید  مناقصه واگذاری خدمات درمانی 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898284/تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-سلف-سرویس-(پخت-و-پز-و-توزیع-غذا)-96-5-3'>تجدید مناقصه واگذاری خدمات سلف سرویس (پخت و پز و توزیع غذا) 96.5.3 / تجدید آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه واگذاری خدمات سلف سرویس (پخت و پز و توزیع غذا) 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898333/فراخوان-تجهیزات-تکمیلی-تلویزیونی'>فراخوان تجهیزات تکمیلی تلویزیونی  / فراخوان , فراخوان تجهیزات تکمیلی تلویزیونی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898397/مزایده-اپارتمان-مسکونی-به-مساحت-119-63متر'>مزایده اپارتمان مسکونی به مساحت 119.63متر  / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی به مساحت 119.63متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898327/مناقصه-خرید-150-000-عدد-Dual-interface-java-smart-Card'>مناقصه خرید 150.000 عدد Dual interface java smart Card / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 150.000 عدد Dual interface java smart Card</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898300/مزایده-یک-دستگاه-ژنراتور-SKI-المانی-950KW-حاضر-به-کار--'>مزایده یک دستگاه ژنراتور SKI المانی 950KW حاضر به کار ... / مزایده , مزایده یک دستگاه ژنراتور SKI المانی 950KW حاضر به کار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898004/مناقصه-واگذاری-امور-حفاظت-از-کلیه-اراضی'>مناقصه واگذاری امور حفاظت از کلیه اراضی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور حفاظت از کلیه اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897999/تجدید-مناقصه-واگذاری-عملیات-نصب-انشعابات-پای-پستی-عادی-و-دیماندی-ثانویه-مشترکین-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری عملیات نصب انشعابات پای پستی عادی و دیماندی ثانویه مشترکین..نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات نصب انشعابات پای پستی عادی و دیماندی ثانویه مشترکین... تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898588/استعلام-هاب-14-پورت'>استعلام هاب 14 پورت  / استعلام ,استعلام هاب 14 پورت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898583/استعلام-کمپرسور-یک-و-نیم-اسب'>استعلام کمپرسور یک و نیم اسب / استعلام ,استعلام کمپرسور یک و نیم اسب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898636/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه / استعلام رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898624/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی  / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898601/استعلام-شارژر-خطی-48-ولت'>استعلام شارژر خطی 48 ولت  / استعلام , استعلام شارژر خطی 48 ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898589/استعلام-دیوارکشی-زمین-پست-63-مزرعه-کلانتر'>استعلام دیوارکشی زمین پست 63 مزرعه کلانتر / استعلام , استعلام دیوارکشی زمین پست 63 مزرعه کلانتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898749/استعلام-آبسرد-کن-کاسونیک'>استعلام  آبسرد کن کاسونیک  / استعلام ، استعلام آبسرد کن کاسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898293/مناقصه-خدمات-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-صنایع-تابعه--'>مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای صنایع تابعه... / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای صنایع تابعه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898761/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-موتورخانه'>استعلام لوازم و تجهیزات موتورخانه / استعلام ، استعلام لوازم و تجهیزات موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898793/استعلام-بویلر-آبگرم'>استعلام بویلر آبگرم   / استعلام بویلر آبگرم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898771/استعلام-برج-خنک-کننده'>استعلام برج خنک کننده / استعلام برج خنک کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898755/استعلام-GRANDFOS'>استعلام GRANDFOS  / استعلام, استعلام GRANDFOS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898873/استعلام-سرعت-گیر-پله--'>استعلام سرعت گیر پله ... / استعلام, استعلام سرعت گیر پله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898867/استعلام-اجاره-تانکر-سیار'>استعلام اجاره تانکر سیار  / استعلام، استعلام اجاره تانکر سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898857/استعلام-پنیر-حلب-چهارده-کیلو-خالص-UF'>استعلام پنیر حلب چهارده کیلو خالص UF / استعلام, استعلام پنیر حلب چهارده کیلو خالص UF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898762/استعلام-چاپگر-p3015-hp-laser-jet'>استعلام چاپگر p3015 hp laser jet / استعلام, استعلام چاپگر p3015 hp laser jet</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898283/مناقصه-سرویس-و-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی--'>مناقصه سرویس و تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه سرویس و تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898846/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت  / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898759/استعلام-خرید-تابلو-فلزی-و--'>استعلام خرید تابلو فلزی و ... / استعلام ,استعلام خرید تابلو فلزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898838/استعلام-کاشی-الوند'>استعلام کاشی الوند  / استعلام, استعلام کاشی الوند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898608/استعلام-گریس-پارس-شاسی-و--'>استعلام گریس پارس شاسی و... / استعلام ,استعلام گریس پارس شاسی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898699/استعلام-اقلام-پیچ-و-مهره--'>استعلام اقلام پیچ و مهره.... / استعلام اقلام پیچ و مهره....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898685/استعلام-چراغ-سقفی-توکار'>استعلام چراغ سقفی توکار / استعلام، استعلام چراغ سقفی توکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898674/استعلام-نازلهای-سیلرزنی-طبق-نمونه'>استعلام نازلهای سیلرزنی طبق نمونه  / استعلام , استعلام نازلهای سیلرزنی طبق نمونه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898677/استعلام-سه-آیتم-رله-و-منبع-تغذیه---'>استعلام سه آیتم رله و منبع تغذیه..... / استعلام , استعلام سه آیتم رله و منبع تغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898714/استعلام-یونیت-خنک-کننده-با-مارک-Dae-yang--'>استعلام یونیت خنک کننده با مارک Dae yang... / استعلام , استعلام یونیت خنک کننده با مارک Dae yang...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898356/مناقصه-دو-دستگاه-مخزن-5-تنی-و-4-تنی-کشک-سه-جداره-استیل'>مناقصه دو دستگاه مخزن 5 تنی و 4 تنی کشک سه جداره استیل / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه دو دستگاه مخزن 5 تنی و 4 تنی کشک سه جداره استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898638/مناقصه-خرید-و-تجهیز-دو-دستگاه-خودروی-چند-منظوره-آتش-نشانی'>مناقصه خرید و تجهیز دو دستگاه خودروی چند منظوره آتش نشانی / فراخوان ارزیابی و مناقصه, مناقصه خرید و تجهیز دو دستگاه خودروی چند منظوره آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898597/ارزیابی-کیفی-اجاره-تعدادی-از-غرفه-های-استیجاری'>ارزیابی کیفی اجاره تعدادی از غرفه های استیجاری / استعلام اجاره تعدادی از غرفه های استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898625/استعلام-دستگیره-درب-خروج-اضطراری'>استعلام دستگیره درب خروج اضطراری / استعلام ,استعلام دستگیره درب خروج اضطراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898658/مزایده-فروش-خودروهای-سبک'>مزایده فروش خودروهای سبک  / آگهی مزایده ,مزایده فروش خودروهای سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898349/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898779/استعلام-اجرای-عملیات-بازسازی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب---'>استعلام اجرای عملیات بازسازی شبکه جمع آوری فاضلاب  ... / استعلام اجرای عملیات بازسازی شبکه جمع آوری فاضلاب  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898785/مناقصه-شارژ-کپسول-هیدروژن-50-کیلویی-(نیروگاه-زرگان)'>مناقصه شارژ کپسول هیدروژن 50 کیلویی (نیروگاه زرگان) / مناقصه شارژ کپسول هیدروژن 50 کیلویی (نیروگاه زرگان)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898851/مزایده-انواع-پتو--انواع-کمد--فایل--میز-و-صندلی--'>مزایده انواع پتو - انواع کمد ، فایل ، میز و صندلی.... / مزایده ,مزایده انواع پتو - انواع کمد ، فایل ، میز و صندلی.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898852/مزایده-عمومی--فروش-اموال-و-وسایل-اسقاطی'>مزایده عمومی - فروش اموال و وسایل اسقاطی / مزایده عمومی - فروش اموال و وسایل اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898756/آگهی-مناقصه-انجام-عملیات-فاز-دوم-خوابگاه-دانشجویی-دختران-(پردیس-دانشگاه)'>آگهی مناقصه-انجام عملیات فاز دوم خوابگاه دانشجویی دختران (پردیس دانشگاه) / آگهی مناقصه-انجام عملیات فاز دوم خوابگاه دانشجویی دختران (پردیس دانشگاه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898792/عملیات-اجرایی-نصب-درب-و-رینگ-و-همسطح-سازی-دریچه-های-چدنی-و---'>عملیات اجرایی نصب درب و رینگ و همسطح سازی دریچه های چدنی و ....  / عملیات اجرایی نصب درب و رینگ و همسطح سازی دریچه های چدنی و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898845/استعلام-نردبان-تاشو-6-متری--'>استعلام نردبان تاشو 6 متری ... / استعلام ، استعلام نردبان تاشو 6 متری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898373/تجدید-مناقصه-صدور-و-توزیع-اطلاعیه-و-قطع-و-وصل-انشعابات-مشترکین-بدهکار'>تجدید مناقصه صدور و توزیع اطلاعیه و قطع و وصل انشعابات مشترکین بدهکار / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه صدور و توزیع اطلاعیه و قطع و وصل انشعابات مشترکین بدهکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898821/استعلام-تهیه-و-نصب-پنل-خورشیدی--'>استعلام  تهیه و نصب پنل خورشیدی ... / استعلام ، تهیه و نصب پنل خورشیدی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898800/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-فلومتر-جهت-اندازه-گیری-دبی-ورودی-تصفیه-خانه-96-5-3'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی فلومتر جهت اندازه گیری دبی ورودی تصفیه خانه 96.5.3 / استعلام, استعلام خرید و نصب و راه اندازی فلومتر جهت اندازه گیری دبی ورودی تصفیه خانه 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898781/استعلام-HIGHEND-EMC-SPECTRUM-ANALYZER'>استعلام HIGHEND EMC SPECTRUM ANALYZER  / استعلام  HIGHEND EMC SPECTRUM ANALYZER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898645/استعلام-تهیه-ترجمه-تدوین-و-چاپ-کتاب-ارزش-نسبی'>استعلام تهیه ترجمه تدوین و چاپ کتاب ارزش نسبی  / استعلام , استعلام تهیه ترجمه تدوین و چاپ کتاب ارزش نسبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898381/مناقصه-خرید-نصب-راه-اندازی-هودهای-شیمیایی-و-سکوبندی-آزمایشگاه'>مناقصه خرید، نصب، راه اندازی هودهای شیمیایی و سکوبندی آزمایشگاه  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید، نصب، راه اندازی هودهای شیمیایی و سکوبندی آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898750/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام, استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898764/استعلام-دوربین-عکاسی-کانن-5d-mark-iii'>استعلام دوربین عکاسی کانن 5d mark iii  / استعلام , استعلام دوربین عکاسی کانن 5d mark iii </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898675/استعلام-فرش-ماشینی-3-متری'>استعلام فرش ماشینی 3 متری  / استعلام, استعلام فرش ماشینی 3 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898692/استعلام-لاستیک-کامیون'>استعلام لاستیک کامیون  / استعلام , استعلام لاستیک کامیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898710/استعلام-لاستیک-کامیون'>استعلام لاستیک کامیون  / استعلام , استعلام لاستیک کامیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898723/استعلام-لاستیک-کامیون-16--750'>استعلام لاستیک کامیون  16 - 750  / استعلام , استعلام لاستیک کامیون  16 - 750 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898726/استعلام-لاستیک-کامیون-14-650'>استعلام لاستیک کامیون  14- 650 / استعلام , استعلام لاستیک کامیون  14- 650</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898664/استعلام-رایانه-همراه-لپ-تاپ'>استعلام رایانه همراه لپ تاپ / استعلام ,استعلام رایانه همراه لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898678/استعلام-انجام-کلیه-امور-مربوط-به-فعالیت-های-عمومی-و-خدماتی'>استعلام انجام کلیه امور مربوط به فعالیت های عمومی و خدماتی / استعلام ,استعلام انجام کلیه امور مربوط به فعالیت های عمومی و خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898693/استعلام-چاپگر-رایانه'>استعلام چاپگر رایانه / استعلام ,استعلام چاپگر رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898709/استعلام-سرویس-و-نگهداری-یک-دستگاه-آسانسور'>استعلام سرویس و نگهداری یک دستگاه آسانسور  / استعلام ,استعلام سرویس و نگهداری یک دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898670/استعلام-ریبون-پرینتر-اپسون--'>استعلام ریبون پرینتر اپسون ... / استعلام, استعلام ریبون پرینتر اپسون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898694/استعلام-کیستون-بدون-شیلد-Cat6-telegartner'>استعلام کیستون بدون شیلد Cat6 telegartner  / استعلام، استعلام کیستون بدون شیلد Cat6 telegartner </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898711/استعلام-پج-کورد-1-متری-u-utp-telegartner'>استعلام پج کورد 1 متری u/utp telegartner  / استعلام، استعلام پج کورد 1 متری u/utp telegartner </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898743/استعلام-پج-کورد-0-5-متری-u-utp-telegartner'>استعلام پج  کورد 0.5 متری u/utp telegartner  / استعلام پج  کورد 0.5 متری u/utp telegartner </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898698/استعلام-پچ-پنل-24-پورت-Unloaded-telegarner-96-5-3'>استعلام پچ پنل 24 پورت Unloaded telegarner 96.5.3 / استعلام، استعلام پچ پنل 24 پورت Unloaded telegarner  96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898705/استعلام-کابل-شبکه-102002a0057-telegarter-cat6u-utp-96-5-3'>استعلام کابل شبکه 102002a0057-telegarter-cat6u/utp 96.5.3 / استعلام، استعلام کابل شبکه 102002a0057-telegarter-cat6u/utp 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898733/استعلام-سوئیچ-Cisco-2960--24Psl-96-96-5-3'>استعلام سوئیچ Cisco 2960 * 24Psl 96 96.5.3 / استعلام، استعلام سوئیچ Cisco 2960 * 24Psl  96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898754/استعلام-کابل-شبکه-96-5-3'>استعلام کابل شبکه 96.5.3 / استعلام , استعلام کابل شبکه 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898684/استعلام-لوله-فلکسی'>استعلام لوله فلکسی  / استعلام، استعلام لوله فلکسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898702/استعلام-تامین-و-اجرای-پانل-آگوستیک-دیواری'>استعلام تامین و اجرای پانل آگوستیک دیواری  / استعلام, استعلام تامین و اجرای پانل آگوستیک دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898717/استعلام-تامین-و-اجرای-سنگ-کف-پارکینگ'>استعلام تامین و اجرای سنگ کف پارکینگ  / استعلام, استعلام تامین و اجرای سنگ کف پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898753/استعلام-گیرنده-تلویزیون-55-اینچ'>استعلام گیرنده تلویزیون 55 اینچ  / استعلام , استعلام گیرنده تلویزیون 55 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898742/استعلام-ترمومتر-عقربه-ای-دیگ-بخار-تاسیسات'>استعلام  ترمومتر عقربه ای دیگ بخار تاسیسات  / استعلام , استعلام   ترمومتر عقربه ای دیگ بخار تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898671/استعلام-اتانول'>استعلام اتانول / استعلام ,استعلام اتانول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898683/استعلام-پمپ-تک-فاز'>استعلام پمپ تک فاز / استعلام ,استعلام پمپ تک فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898701/استعلام-کنترلر-دیکون-تاچ'>استعلام کنترلر دیکون تاچ  / استعلام ,استعلام کنترلر دیکون تاچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898721/استعلام-جک-فریز-درایر-500-ک-هیدرولیک-برقی--'>استعلام  جک فریز درایر 500 ک هیدرولیک برقی ... / استعلام , استعلام   جک فریز درایر 500 ک هیدرولیک برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898727/استعلام-شیلنگ-سلیکون-زره-دار-قابل-اتوکلاو'>استعلام شیلنگ سلیکون زره دار قابل اتوکلاو / استعلام ,استعلام شیلنگ سلیکون زره دار قابل اتوکلاو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898236/مزایده-عمومی-اجاره-7-باب-بوفه--96-5-3'>مزایده عمومی اجاره 7 باب بوفه...96.5.3 / آگهی مزایده عمومی , مزایده عمومی اجاره 7 باب بوفه...96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898680/استعلام-کیت-لنفوپرولیفریشن-اسبی'>استعلام کیت لنفوپرولیفریشن اسبی  / استعلام ,استعلام کیت لنفوپرولیفریشن اسبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898689/استعلام-نصب-لوله-فلکسی-استیل--'>استعلام نصب لوله فلکسی استیل ... / استعلام ,استعلام نصب لوله فلکسی استیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898704/استعلام-برنج-تایلندی-خوب-با-تاریخ-مصرف-بالای-5-ماه'>استعلام برنج تایلندی خوب با تاریخ مصرف بالای 5 ماه  / استعلام، استعلام برنج تایلندی خوب با تاریخ مصرف بالای 5 ماه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898888/تجدید-مزایده-واگذاری-املاک-۱۲-باب-مغازه'>تجدید مزایده واگذاری املاک ۱۲ باب مغازه  / تجدید مزایده, تجدید مزایده واگذاری املاک ۱۲ باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898883/مناقصه-انجام-امور-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان'>مناقصه انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان  / مناقصه , مناقصه انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898876/مناقصه-نصب-۵۵۰-انشعاب-فولادی-روساهای-فارسیه-۱و۲و۳'>مناقصه نصب ۵۵۰ انشعاب فولادی روساهای فارسیه ۱و۲و۳  / مناقصه , مناقصه نصب ۵۵۰ انشعاب فولادی روساهای فارسیه ۱و۲و۳ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898866/مناقصه-تعویض-۴۵۰-عدد-شیر-های-حوضچه-ای--'>مناقصه تعویض ۴۵۰ عدد شیر های حوضچه ای ... / مناقصه , مناقصه تعویض ۴۵۰ عدد شیر های حوضچه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898396/فراخوان-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-محلات-شهر-اردبیل-1'>فراخوان احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محلات شهر اردبیل 1 / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محلات شهر اردبیل 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898871/مزایده-انواع-آهن-آلات-و--'>مزایده انواع آهن آلات و ... / آگهی مزایده ,مزایده انواع آهن آلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898863/مناقصه-پروژه-بهسازی-و-روکش-آسفالت'>مناقصه  پروژه بهسازی و روکش آسفالت / آگهی مناقصه ,مناقصه  پروژه بهسازی و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898299/تجدید-مزایده-اجاره-دو-باب-جایگاه-سوخت-سی-ان-جی'>تجدید مزایده اجاره دو باب جایگاه سوخت سی ان جی / تجدید مزایده اجاره دو باب جایگاه سوخت سی ان جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898861/مناقصه-واگذاری-احداث--اصلاح--برکناری-و-تبدیل-خط-و-پست-و-کابلکشی'>مناقصه واگذاری احداث ، اصلاح ، برکناری و تبدیل خط و پست و کابلکشی  / مناقصه , مناقصه  واگذاری احداث ، اصلاح ، برکناری و تبدیل خط و پست و کابلکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898872/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری-شهرک-صنعتی-شماره۲'>مناقصه احداث ساختمان اداری شهرک صنعتی شماره۲  / مناقصه , مناقصه احداث ساختمان اداری شهرک صنعتی شماره۲ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898878/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری-شهرک-صنعتی-شماره۲-جیرفت'>مناقصه احداث ساختمان اداری شهرک صنعتی شماره۲ جیرفت / مناقصه , مناقصه احداث ساختمان اداری شهرک صنعتی شماره۲ جیرفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898887/مناقصه-خرید-لوازم-یدکی-ابزار-دقیق-و-کارتهای-الکترونیکی-نیروگاه-سیکل-ترکیبی-ایسین'>مناقصه خرید لوازم یدکی ابزار دقیق و کارتهای الکترونیکی نیروگاه سیکل ترکیبی ایسین     / مناقصه , مناقصه خرید لوازم یدکی ابزار دقیق و کارتهای الکترونیکی نیروگاه سیکل ترکیبی ایسین    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898902/استعلام-لوازم-رایانه'>استعلام لوازم رایانه  / استعلام , استعلام لوازم رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898890/استعلام-دوربین-عکاسی-دیجیتال-نیکون'>استعلام دوربین عکاسی دیجیتال نیکون / استعلام , استعلام دوربین عکاسی دیجیتال نیکون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898889/استعلام-قند-خرد-شده'>استعلام  قند خرد شده  / استعلام  قند خرد شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898898/استعلام-کاغذ-80-گرمی-4A-کنون-(canon)'>استعلام  کاغذ 80 گرمی 4A کنون (canon) / استعلام کاغذ 80 گرمی 4A کنون (canon)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898907/استعلام-انجام-تعمیر--سرویس-و-راهبری-آسانسورها'>استعلام انجام تعمیر ، سرویس و راهبری آسانسورها / استعلام انجام تعمیر ، سرویس و راهبری آسانسورها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898909/استعلام-سرویس--تعمیر-و-نگهداری-سامانه-کنترل-دسترسی'>استعلام سرویس ، تعمیر و نگهداری سامانه کنترل دسترسی / استعلام سرویس ، تعمیر و نگهداری سامانه کنترل دسترسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898899/استعلام-بسته-نرم-افزار-امنیتی'>استعلام بسته نرم افزار امنیتی  / استعلام  بسته نرم افزار امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898893/استعلام-میز-کنفرانس'>استعلام میز کنفرانس / استعلام میز کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898905/استعلام-لوازم-سرور-و-کامپیوتر--'>استعلام لوازم سرور و کامپیوتر ... / استعلام، استعلام لوازم سرور و کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898896/استعلام-تهیه-غذا-و-مخلفات'>استعلام تهیه غذا و مخلفات  / استعلام ​، استعلام تهیه غذا و مخلفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898900/استعلام-آبسردکن-و-تصفیه-آب'>استعلام آبسردکن و تصفیه آب / استعلام ,استعلام آبسردکن و تصفیه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898880/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار-qlik-view'>استعلام پشتیبانی نرم افزار qlik view / آگهی مناقصه ,استعلام پشتیبانی نرم افزار qlik view</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898335/مناقصه-طراحی--خرید--ساخت--نصب-و-راه-اندازی-واحد-تصفیه-آب-دریافتی'>مناقصه طراحی ، خرید ، ساخت ، نصب و راه اندازی واحد تصفیه آب دریافتی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه طراحی ، خرید ، ساخت ، نصب و راه اندازی واحد تصفیه آب دریافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898892/استعلام-فلش-8گیگ-سیلیکونی'>استعلام فلش 8گیگ سیلیکونی  / استعلام , استعلام فلش 8گیگ سیلیکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898895/استعلام-پاوربانک'>استعلام پاوربانک / استعلام ,استعلام پاوربانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898894/استعلام-لاستیک-پیکاپ-مارک-دنلوپ-215R15'>استعلام لاستیک پیکاپ مارک دنلوپ 215R15 / استعلام لاستیک پیکاپ مارک دنلوپ 215R15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898904/استعلام-باتری-قابل-شارژ-سیلد-اسید'>استعلام باتری قابل شارژ سیلد اسید / استعلام باتری قابل شارژ سیلد اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898910/استعلام-نرم-افزار-دژبان'>استعلام نرم افزار دژبان  / استعلام نرم افزار دژبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898906/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام  کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898901/استعلام-چای-داخله-ی-بک-بالشتی-با-بسته-بندی-50-عددی--'>استعلام چای داخله ی بک بالشتی با بسته بندی 50 عددی ...  / استعلام چای داخله ی بک بالشتی با بسته بندی 50 عددی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898891/استعلام-اسپیلت-48000-ایستاده-HISENES--'>استعلام اسپیلت 48000 ایستاده HISENES ... / استعلام , استعلام اسپیلت 48000 ایستاده HISENES ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898312/مزایده-فروش-اجناس-مخابراتی'>مزایده فروش اجناس مخابراتی  / آگهی مزایده , مزایده فروش اجناس مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898897/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-انواع-وسایل-نقلیه-موتوری'>استعلام تعمیر و نگهداری انواع وسایل نقلیه موتوری  / استعلام ,استعلام تعمیر و نگهداری انواع وسایل نقلیه موتوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898280/مناقصه-تولید-انواع-ابزارآلات--قطعات'>مناقصه تولید انواع ابزارآلات ، قطعات / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تولید انواع ابزارآلات ، قطعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898375/مناقصه-درزگیری--لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه درزگیری ، لکه گیری و روکش آسفالت / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه درزگیری ، لکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898351/مناقصه-احداث-جاده-اتصال-گهر-زمین'>مناقصه احداث جاده اتصال گهر زمین / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث جاده اتصال گهر زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898275/مناقصه-واگذاری-و-اجاره-سرویس-ایاب-و-ذهاب-با-خودروهای-سواری-و---نوبت-دوم'>مناقصه  واگذاری و اجاره سرویس ایاب و ذهاب با خودروهای سواری و ...  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری و اجاره سرویس ایاب و ذهاب با خودروهای سواری و ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897996/مناقصه-3000-رینگ-گسکت-نوبت-دوم'>مناقصه 3000 رینگ گسکت  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه 3000 رینگ گسکت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898278/فراخوان-انجام-کلیه-امور-مرتبط-با-پیمان-حجمی-خدمات-پشتیبانی-نوبت-دوم'>فراخوان انجام کلیه امور مرتبط با پیمان حجمی خدمات پشتیبانی  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی  ، فراخوان انجام کلیه امور مرتبط با پیمان حجمی خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898290/مزایده-52-سهام-متعلق-به-خود'>مزایده 52% سهام متعلق به خود / آگهی مزایده,مزایده  52% سهام متعلق به خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898110/مناقصه-عملیات-حفاظت-و-نگهبانی-از-اماکن'>مناقصه عملیات حفاظت و نگهبانی از اماکن / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات حفاظت و نگهبانی از اماکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898703/تجدید-مناقصه-حفاری-چاه-کنگاور--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حفاری چاه کنگاور - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه حفاری چاه کنگاور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898119/مناقصه-خرید-پایه-ورنیه-دار-به-تعداد-43-عدد--نوبت-دوم'>مناقصه خرید پایه ورنیه دار به تعداد 43 عدد - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید پایه ورنیه دار به تعداد 43 عدد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898134/مناقصه-اصلاح-و-توسعه-شبکه-توزیع-آب-شرب--تجدید'>مناقصه اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شرب - تجدید / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شرب - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898156/مناقصه-عملیات-تهیه-تجهیزات-و-اجرای-فیلتراسیون-سیستم-آبیاری-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تهیه تجهیزات و اجرای فیلتراسیون سیستم آبیاری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات تهیه تجهیزات و اجرای فیلتراسیون سیستم آبیاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898146/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-و-تعمیرات-جاری-و-اساسی--'>مناقصه سرویس و نگهداری و تعمیرات جاری و اساسی ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه سرویس و نگهداری و تعمیرات جاری و اساسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898042/مزایده-600-مترمربع-کاشی-و-سرامیک'>مزایده  600 مترمربع کاشی و سرامیک  / مزایده,مزایده  600 مترمربع کاشی و سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898094/تجدید-مناقصه-خرید-2-سری-راک-شارژ-پلانت-3000--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 2 سری راک شارژ پلانت 3000   نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای، تجدید مناقصه خرید 2 سری راک شارژ پلانت 3000   نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898101/مزایده-سه-باب-مغازه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده سه باب مغازه تجاری- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده سه باب مغازه تجاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898105/مزایده-ششدانگ-کارخانه-بافندگی-مساحت-19462متر'>مزایده ششدانگ کارخانه بافندگی مساحت 19462متر / مزایده,مزایده ششدانگ کارخانه بافندگی مساحت 19462متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898109/مزایده-ششدانگ-کارخانه-سنگ-کوبی-و-دانه-بندی-15000متر'>مزایده ششدانگ کارخانه سنگ کوبی و دانه بندی 15000متر  / مزایده,مزایده ششدانگ کارخانه سنگ کوبی و دانه بندی 15000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898178/فراخوان-سرمایه-گذاری-در-خرید--تجهیز-و-راه-اندازی-درمانگاه-تجهیزات-پزشکی'>فراخوان سرمایه گذاری در خرید , تجهیز و راه اندازی درمانگاه تجهیزات پزشکی  / فراخوان سرمایه گذاری در خرید , تجهیز و راه اندازی درمانگاه تجهیزات پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898189/مناقصه-خرید-یراق-آلات-(2)'>مناقصه خرید یراق آلات (2) / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه خرید یراق آلات (2)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898113/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-روستاهای-سراب---'>مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای سراب ....  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای سراب .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898074/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-161-62متر-اصلاحیه'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی 161.62متر اصلاحیه / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی 161.62متر اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898292/مزایده-قفسه-نوری-و--نوبت-دوم'>مزایده قفسه نوری و...نوبت دوم  / مزایده قفسه نوری و...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898090/مزایده-یکباب-واحد-مسکونی-ویلایی-دوبلکس-بنای-110متر'>مزایده یکباب واحد مسکونی ویلایی دوبلکس بنای 110متر / مزایده,مزایده یکباب واحد مسکونی ویلایی دوبلکس بنای 110متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898014/مناقصه-عملیات-حراست-و-نگهبانی-از-باغات-پسته--'>مناقصه عملیات حراست و نگهبانی از باغات پسته ...  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حراست و نگهبانی از باغات پسته ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898081/مزایده-املاک-شامل-زمین-زراعی-و-خانه-سرا-نوبت-دوم'>مزایده املاک شامل زمین زراعی و خانه سرا نوبت دوم  / مزایده,مزایده املاک شامل زمین زراعی و خانه سرا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898665/مزایده-کولر-پنجره-ای-lg-مدل-GOLD--کولر-اسپیلیت'>مزایده  کولر پنجره ای lg مدل GOLD - کولر اسپیلیت  / مزایده , مزایده کولر پنجره ای lg مدل GOLD - کولر اسپیلیت  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898085/مزایده-یک-قطعه-ملک-مشاعی-140-75-سهم-از-200-سهم'>مزایده یک قطعه ملک مشاعی 140.75 سهم از 200 سهم  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مشاعی 140.75 سهم از 200 سهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898078/مزایده-آپارتمان-مساحت-81-6مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 81.6مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 81.6مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898095/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-1500متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 1500متر  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 1500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898106/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-2-دستگاه-چیلر-جذبی'>تجدید فراخوان مناقصه خرید 2 دستگاه چیلر جذبی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید فراخوان مناقصه خرید 2 دستگاه چیلر جذبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898107/مناقصه-تامین-و-ضمانت-سه-دستگاه-ذخیره-ساز'>مناقصه تامین و ضمانت سه دستگاه ذخیره ساز / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تامین و ضمانت سه دستگاه ذخیره ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898091/مناقصه-احداث-قبور-و-محوطه-سازی-آرامستان-96-5-3'>مناقصه احداث قبور و محوطه سازی آرامستان 96.5.3 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث قبور و محوطه سازی آرامستان 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898018/مزایده-واگذاری-زمین--'>مزایده واگذاری زمین ...  / مزایده ,  مزایده واگذاری زمین ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898099/مناقصه-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-و-حمل-زباله-های-سطح--نوبت-دوم'>مناقصه رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله های سطح - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه  رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله های سطح - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898120/تجدید-مناقصه-اجرای-طرح-توسعه-و-احداث-شهری-و-روستایی'>تجدید مناقصه اجرای طرح توسعه و احداث شهری و روستایی  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه اجرای طرح توسعه و احداث شهری و روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898136/مناقصه-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی'>مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی     / مناقصه , مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898144/مزایدات-انواع-کابل-خودنگهدار-و-لوازم-آلومینیومی--'>مزایدات انواع کابل خودنگهدار و لوازم آلومینیومی  ..  / آگهی مزایده،مزایدات انواع کابل خودنگهدار و لوازم آلومینیومی  .. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898102/مزایده-یک-خط-دائمی-تلفن-همراه'>مزایده یک خط دائمی تلفن همراه  / مزایده , مزایده یک خط دائمی تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898329/مزایده-فروش-تعدادی-پلاک-تجاری-نوبت-دوم-96-5-3'>مزایده  فروش تعدادی پلاک تجاری نوبت دوم 96.5.3 / مزایده,مزایده  فروش تعدادی پلاک تجاری نوبت دوم 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898082/مناقصه-تامین-نیروی-انتظامی'>مناقصه تامین نیروی انتظامی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انتظامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898087/مناقصه-امور-مربوط-به-اپراتوری--خدمات--تنظیفات--دوبار-شمارش-اسکناس--نوبت-دوم'>مناقصه امور مربوط به اپراتوری , خدمات ، تنظیفات ، دوبار شمارش اسکناس....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی , مناقصه امور مربوط به اپراتوری , خدمات ، تنظیفات ، دوبار شمارش اسکناس....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898324/مزایده-ملک-بصورت-آپارتمان-مساحت-145-82متر'>مزایده ملک بصورت آپارتمان مساحت 145.82متر / مزایده,مزایده ملک بصورت آپارتمان مساحت 145.82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898139/مناقصه-P-F-CAMERON-B-O-P-TYPE'>مناقصه P/F CAMERON B.O.P TYPE / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه P/F CAMERON B.O.P TYPE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898297/مناقصه-اجرای-عملیات-حدود-11-کیلومتر-شبکه-گذاری-پلی-اتیلن-و-فولادی'>مناقصه اجرای عملیات حدود 11 کیلومتر  شبکه گذاری پلی اتیلن و فولادی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات حدود 11 کیلومتر  شبکه گذاری پلی اتیلن و فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898426/اصلاحیه-مناقصه-بیست-لینک-رپیتر'>اصلاحیه مناقصه بیست لینک رپیتر  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه بیست لینک رپیتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898279/تکمیل-پروژه-تفکیک-و-جداسازی-آب-شرب-از-آب-فضای-سبز-و-احداث-مخازن-بتنی'>تکمیل پروژه تفکیک و جداسازی آب شرب از آب فضای سبز و احداث مخازن بتنی  / تکمیل پروژه تفکیک و جداسازی آب شرب از آب فضای سبز و احداث مخازن بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898354/مزایده-ملک-واقع-در-روستای-کاهو-امام-رضا-کلاسه-950141'>مزایده ملک واقع در روستای کاهو امام رضا کلاسه 950141  / مزایده,مزایده ملک واقع در روستای کاهو امام رضا کلاسه 950141 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898269/مزایده-یک-دستگاه-فیلتر-پرس'>مزایده یک دستگاه فیلتر پرس   / مزایده , مزایده یک دستگاه فیلتر پرس   نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898007/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-خط-انتقال-آب-سد-مخزنی-مراش--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای خط انتقال آب سد مخزنی مراش   نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی اجرای خط انتقال آب سد مخزنی مراش  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898262/مزایده-واگذاری-اجاره-جایگاه-سوخت-CNG--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره جایگاه سوخت CNG - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره جایگاه سوخت CNG - مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898679/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-عرصه-200متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 200متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898273/مزایده-تعداد-357-قوطی-پنج-لیتری-روغن-مایع-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 357 قوطی پنج لیتری روغن مایع  نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده تعداد 357 قوطی پنج لیتری روغن مایع  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898260/مزایده-موتور-کامیون-بنز-خاور--پوسته-دیفرانسیل--نوبت-دوم'>مزایده موتور کامیون بنز خاور ، پوسته دیفرانسیل   نوبت دوم  / مزایده,مزایده موتور کامیون بنز خاور ، پوسته دیفرانسیل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898268/مناقصه-خرید-لوازم-یدکی-مکانیک-نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شاهرود'>مناقصه خرید لوازم یدکی مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید لوازم یدکی مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898249/تجدید-مناقصه-حفاری-مجدد-و-آزمایش-پمپاژ-چاه-شماره-4-علی-آباد-تجدید--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 4 علی آباد تجدید - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای،تجدید مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 4 علی آباد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898054/مزایده-یک-دستگاه-یخچال--یک-دستگاه-تلویزیون-رنگی'>مزایده یک دستگاه یخچال ، یک دستگاه تلویزیون رنگی / مزایده,مزایده یک دستگاه یخچال ، یک دستگاه تلویزیون رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898253/مناقصه-عملیات-اجرای-بهسازی-و-جدولگذاری-و-آسفالت-معابر----نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای بهسازی و جدولگذاری و آسفالت معابر.... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرای بهسازی و جدولگذاری و آسفالت معابر.... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898257/مناقصه-احداث-و-اصلاح-خط-و-پست-و-بركناری-و-تبدیل-چراغ-خیابانی---نوبت-دوم'>مناقصه احداث و اصلاح خط و پست و بركناری و تبدیل چراغ خیابانی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث و اصلاح خط و پست و بركناری و تبدیل چراغ خیابانی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898282/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-پارکسوار-و--'>مزایده واگذاری بهره برداری پارکسوار و ... / مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری پارکسوار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898270/تجدید-مناقصه-پیمان-(-خرید-)‌-غذایی-کارکنان-مراکز-عملیاتی-نوبت-اول'>تجدید مناقصه پیمان ( خرید )‌ غذایی کارکنان مراکز عملیاتی نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه پیمان ( خرید )‌ غذایی کارکنان مراکز عملیاتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898348/مزایده-یک-باب-مغازه-در-طبقه-دوم-به-مساحت-27-74-مترمربع'>مزایده  یک باب مغازه در طبقه دوم به مساحت 27/74 مترمربع / مزایده,مزایده  یک باب مغازه در طبقه دوم به مساحت 27/74 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898340/مزایده-واگذاری-دو-قطعه-زمین-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری دو قطعه زمین تجدید نوبت دوم / تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری دو قطعه زمین تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898248/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405-مدل-80'>مزایده یک دستگاه پژو 405 مدل 80  / مزایده , مزایده یک دستگاه پژو 405 مدل 80  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898255/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-مدل-83'>مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 83  / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 83  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898361/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-کلاسه-960371'>مزایده یک باب منزل مسکونی کلاسه 960371 / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی کلاسه 960371</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898033/مناقصه-حمل-اموات-برون-شهری-و-حمل'>مناقصه حمل اموات برون شهری و حمل / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه حمل اموات برون شهری و حمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898245/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-تیبا'>مزایده یک دستگاه خودرو تیبا  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو تیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898243/مزایده-انواع-فرش-انواع-مبل-مرحله-دوم'>مزایده انواع فرش- انواع مبل مرحله دوم / مزایده , مزایده انواع فرش- انواع مبل مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898369/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-4000-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده  یک قطعه زمین به مساحت 4000 مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده  یک قطعه زمین به مساحت 4000 مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898359/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-90-80متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 90.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 90.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898347/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-251-5متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 251.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 251.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898240/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-سیستم-پراید-تیپ-جی-تی-ایکس'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سیستم پراید تیپ جی تی ایکس / آگهی مزایده مال منقول, مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سیستم پراید تیپ جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898252/مناقصه-اجرای-پروژه-نهالکاری-مراقبت-و-آبیاری-در-طرح-های-بیابان-زدایی'> مناقصه اجرای پروژه نهالکاری، مراقبت و آبیاری در طرح های بیابان زدایی / فراخوان مناقصه,  مناقصه اجرای پروژه نهالکاری، مراقبت و آبیاری در طرح های بیابان زدایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898259/مناقصه-PART-FOR-MCCOY-CLINCHER-GRITFACE-نوبت-دوم'>مناقصه PART FOR MCCOY CLINCHER- GRITFACE-نوبت دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه PART FOR MCCOY CLINCHER- GRITFACE نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898350/مزایده-ملک-4-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-عرصه-140متر'>مزایده ملک 4 دانگ مشاع از منزل مسکونی عرصه 140متر  / مزایده,مزایده ملک 4 دانگ مشاع از منزل مسکونی عرصه 140متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898353/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-242متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 242متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 242متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897990/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-چهل-و-نه-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت چهل و نه متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت چهل و نه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898027/مناقصه-انجام-امور-بخشی-از-خدمات--نگهبانی--حمل-و-نقل--'>مناقصه انجام امور بخشی از خدمات ، نگهبانی ، حمل و نقل.... / مناقصه , مناقصه  انجام امور بخشی از خدمات ، نگهبانی ، حمل و نقل....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898258/مناقصه-راهبری-تصفیه-خانه-و-شبکه-جمع-آوری'>مناقصه راهبری تصفیه خانه و شبکه جمع آوری  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه راهبری تصفیه خانه و شبکه جمع آوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898241/تجدید-مناقصه-خرید-لوازم-یدکی-ابزار-دقیق-و-کارتهای-الکتریکی-نیروگاه'>تجدید مناقصه خرید لوازم یدکی ابزار دقیق و کارتهای الکتریکی نیروگاه  / تجدید مناقصه ، مناقصه خرید لوازم یدکی ابزار دقیق و کارتهای الکتریکی نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898391/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-به-مساحت-136-75-مترمربع'>مزایده  ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 136/75 مترمربع / مزایده,مزایده  ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 136/75 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898231/مناقصه-خرید-12-قلم-انواع-فشارسنج--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 12 قلم انواع فشارسنج - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه خرید 12 قلم انواع فشارسنج - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898220/مناقصه-خرید-6-دستگاه-دیزل-ژنراتور-40-KVA-با-متعلقات-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 6 دستگاه دیزل ژنراتور 40 KVA با متعلقات- نوبت دوم  / آگهی مناقصه دو مرحله ای، مناقصه خرید 6 دستگاه دیزل ژنراتور 40 KVA با متعلقات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898315/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-466-70متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 466.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 466.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898318/مزایده-باغ-میوه-به-مساحت-6500متر-نوبت-دوم'>مزایده باغ میوه به مساحت 6500متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده باغ میوه به مساحت 6500متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898021/مناقصه-بهسازی-و-محوطه-سازی-بوستان-علوی--'>مناقصه بهسازی و محوطه سازی بوستان علوی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بهسازی و محوطه سازی بوستان علوی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898264/اصلاحیه-مناقصه-انجام-عملیات-معدنی-استخراج-روباز'>اصلاحیه مناقصه انجام عملیات معدنی استخراج روباز  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات معدنی استخراج روباز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898228/مزایده-600-سهم-از-سهام-شرکت-تله-ستیژ-پایا'>مزایده 600 سهم از سهام شرکت تله ستیژ پایا / مزایده, مزایده 600 سهم از سهام شرکت تله ستیژ پایا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898334/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-204-32متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 204.32متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 204.32متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898233/مزایده-یک-عدد-موتورسیکلت-پالس-180-سی-سی'>مزایده یک عدد موتورسیکلت پالس 180 سی سی / آگهی فروش اموال منقول, مزایده یک عدد موتورسیکلت پالس 180 سی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898338/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-96-77متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 96.77متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 96.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898222/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-آبرسانی-روستاهای-سیریک-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای سیریک- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای سیریک- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898320/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-206مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 206مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 206مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898367/مناقصه-تکمیل-کارهای-باقیمانده-ایستگاه-پمپاژ-فاضلاب-PSK--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه پمپاژ فاضلاب PSK - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه پمپاژ فاضلاب PSK - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898012/مناقصه-ارائه-فعالیت-های-تخصصی-فوریتهای-اجتماعی'>مناقصه ارائه فعالیت های تخصصی فوریتهای اجتماعی / آگهی مناقصه، مناقصه ارائه فعالیت های تخصصی فوریتهای اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898413/تجدید-مزایده-نسبت-به-اجاره-زمینی---'>تجدید مزایده نسبت به اجاره زمینی  ... / تجدید مزایده نسبت به اجاره زمینی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898420/فراخوان-بازسازی-سقف-و-کف-بازار-صفا'>فراخوان بازسازی سقف و کف بازار صفا / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان بازسازی سقف و کف بازار صفا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898224/مناقصه-خرید-تجهیزات-سالن-کنفرانس'>مناقصه خرید تجهیزات سالن کنفرانس / آگهی مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات سالن کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898247/مناقصه-انجام-امور-خدمات-دفتری-و-پشتیبانی'>مناقصه انجام امور خدمات دفتری و پشتیبانی   / مناقصه ، مناقصه  انجام امور خدمات دفتری و پشتیبانی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898229/تجدید-مناقصه-خرید-30000-دستگاه-کنتور---'>تجدید مناقصه خرید 30000 دستگاه کنتور .... / آگهی تجدید ارزیابی کیفی , تجدید مناقصه خرید 30000 دستگاه کنتور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898218/مزایده-خودروی-سواری-پارس'>مزایده خودروی سواری پارس / مزایده,مزایده خودروی سواری پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898366/مزایده-ملک-مسکونی-مشاع-بنای-کل-217-5متر'>مزایده ملک مسکونی مشاع بنای کل 217.5متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مشاع بنای کل 217.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898213/مزایده-خودرو-سواری-تیبا-231'>مزایده خودرو سواری تیبا 231  / مزایده,مزایده خودرو سواری تیبا 231 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898207/فراخوان-مناقصه-عمومی-پروژه-تامین-خدمات-خودروهای-استیجاری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی پروژه تامین خدمات خودروهای استیجاری  نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی پروژه تامین خدمات خودروهای استیجاری  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898203/مناقصه-خرید-انواع-کابل-نوری-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع کابل نوری نوبت دوم / آگهی مناقصه دو مرحله ای، مناقصه خرید انواع کابل نوری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898198/مناقصه-نگهداری-پارک-22-بهمن-را-جهت-نگهداری'>مناقصه نگهداری پارک 22 بهمن را جهت نگهداری  / مناقصه , مناقصه نگهداری پارک 22 بهمن را جهت نگهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898210/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-آب-خام-فضای-سبز-خرمشهر'>فراخوان مناقصه عمومی اجرای آب خام فضای سبز خرمشهر  / فراخوان مناقصه عمومی  فراخوان مناقصه عمومی اجرای آب خام فضای سبز خرمشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898298/مزایده-فروش-تعداد-5-پلاک-زمین-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 5 پلاک زمین تجاری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 پلاک زمین تجاری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898289/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-دوبلکس-129-52متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی دوبلکس 129.52متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی دوبلکس 129.52متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898295/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت-119-07متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 119.07متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 119.07متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898286/مزایده-فروش-ساختمان-مسکونی'>مزایده فروش ساختمان مسکونی / مزایده,مزایده فروش ساختمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898311/مزایده-شش-واحد-آپارتمان-در-یک-ساختمان-شش-طبقه-نوبت-اول'>مزایده شش واحد آپارتمان در یک ساختمان شش طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده شش واحد آپارتمان در یک ساختمان شش طبقه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898305/مزایده-ملک-مشاعی-به-مساحت-125-84متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مشاعی به مساحت 125.84متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاعی به مساحت 125.84متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898362/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-نهاوند-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه نهاوند نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه نهاوند نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898174/مزایده-یک-دستگاه-گاز-زن-نوشابه'>مزایده یک دستگاه گاز زن نوشابه / مزایده,مزایده یک دستگاه گاز زن نوشابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898040/مناقصه-تهیه-و-توزیع-75-دستگاه-Bipap-ST--'>مناقصه تهیه و توزیع 75 دستگاه Bipap ST... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه و توزیع 75 دستگاه Bipap ST...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898181/مزایده-دستگاه-نوار-نقاله--'>مزایده دستگاه نوار نقاله.... / مزایده, مزایده دستگاه نوار نقاله....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898342/مزایده-ملک-مشاع-عرصه-صد-مترمربع'>مزایده ملک مشاع عرصه صد مترمربع / مزایده,مزایده ملک مشاع عرصه صد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898344/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-ده-تهران'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده تهران  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898374/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-کلاسه-25241'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی کلاسه 25241  / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی کلاسه 25241 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898382/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-بمساحت-199-مترمربع-شماره-9510422165500047'>مزایده  ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 199 مترمربع شماره 9510422165500047 / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 199 مترمربع شماره 9510422165500047</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898195/فراخوان-خرید-تجهیزات-آموزشی'>فراخوان خرید تجهیزات آموزشی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خرید تجهیزات آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898168/مناقصه-خرید-گل-های-فصلی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید گل های فصلی   نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید گل های فصلی   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898186/مزایده-تعداد-یک-هزار-عدد-گارد-محافظ-گوشی-تلفن-همراه'>مزایده تعداد یک هزار عدد گارد محافظ گوشی تلفن همراه  / مزایده , مزایدهن تعداد یک هزار عدد گارد محافظ گوشی تلفن همراه  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898173/مناقصه-عملیات-اختلاط-و-بارگیری-مصالح-خاک-و-سیمان-مرحله-سوم'>مناقصه عملیات اختلاط و بارگیری مصالح خاک و سیمان  مرحله سوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اختلاط و بارگیری مصالح خاک و سیمان مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898177/تجدید-مزایده-اجاره-مرکز-معاینه-فنی-خودروهای-سبک-تجدید-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره مرکز معاینه فنی خودروهای سبک تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره مرکز معاینه فنی خودروهای سبک  تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898202/اصلاحیه-فراخوان-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-شبکه-های-آبیاری-و-زهکشی'>اصلاحیه فراخوان انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی  / اصلاحیه مناقصه , فراخوان انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898209/آگهی-مزایده-فروش-حدود-150-تن-انواع-کنتور-اسقاط-اعم-از-مکانیکی-96-5-3'>آگهی مزایده فروش حدود 150 تن انواع کنتور اسقاط اعم از مکانیکی 96.5.3 / آگهی مزایده،آگهی مزایده  فروش حدود 150 تن انواع کنتور اسقاط اعم از مکانیکی 96.5.3 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898199/مناقصه-اصلاح-شبکه-آب-نقاط-مختلف-شهر--'>مناقصه اصلاح شبکه آب نقاط مختلف شهر ... / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه اصلاح شبکه آب نقاط مختلف شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898170/مناقصه-نصب-انشعاب-آب-و-فاضلاب'>مناقصه نصب انشعاب آب و فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نصب انشعاب آب و فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898239/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-5-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 5 هکتار  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 5 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898370/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898242/مزایده-منزل-مسکونی-به-مساحت-693متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی به مساحت 693متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی به مساحت 693متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898244/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-بنای-احداثی-720متر'>مزایده یک قطعه زمین با بنای احداثی 720متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با بنای احداثی 720متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898031/مناقصه-تخم-مرغ--'>مناقصه تخم مرغ ... / آگهی مناقصه , مناقصه تخم مرغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898226/مزایده-املاک-قطعات-شالیزاری'>مزایده املاک قطعات شالیزاری / مزایده,مزایده املاک قطعات شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898392/مزایده-خودرو-سواری-مدل-89'>مزایده خودرو سواری مدل 89   / مزایده,​مزایده خودرو سواری مدل 89 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898237/مزایده-آپارتمان-مسکونی-77-76متر'>مزایده آپارتمان مسکونی 77.76متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی 77.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898235/مزایده-ملک-قولنامه-ای-عرصه-56متر'>مزایده ملک قولنامه ای عرصه 56متر  / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای عرصه 56متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898388/مزایده-خودروی-سواری-پراید-نقره-ای-مدل-1385'>مزایده خودروی سواری پراید نقره ای مدل 1385 / مزایده,​مزایده خودروی سواری پراید نقره ای مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898232/مزایده-ملک-بخش-ده-تبریز-اموال-غیرمنقول-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش ده تبریز اموال غیرمنقول نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش ده تبریز اموال غیرمنقول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898385/مزایده-کمک-فنر-جلو-پژو-405--'>مزایده کمک فنر جلو پژو 405 ... / مزایده ، مزایده کمک فنر جلو پژو 405 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898379/مزایده-160-گونی-ضایعات-انواع-پارچه'>مزایده 160 گونی ضایعات انواع پارچه / مزایده,مزایده 160 گونی ضایعات انواع پارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898230/مزایده-ملک-مساحت-تقریبی-شصت-مترمربع'>مزایده ملک مساحت تقریبی شصت مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت تقریبی شصت مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898225/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-7-گیلان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 7 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 7 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898008/مزایده-تعداد-5578-قلم-مازاد-انبار-آماد-فنی--'>مزایده تعداد 5578 قلم مازاد انبار آماد فنی ... / آگهی مزایده , مزایده تعداد 5578 قلم مازاد انبار آماد فنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898265/مزایده-یک-دستگاه-بلدوزر-کوماتسو'>مزایده یک دستگاه بلدوزر کوماتسو  / مزایده,مزایده یک دستگاه بلدوزر کوماتسو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898138/مزایده-یک-قطعه-عرصه-مسکونی-مساحت-سیصد-متر'>مزایده یک قطعه عرصه مسکونی مساحت سیصد متر  / مزایده,مزایده یک قطعه عرصه مسکونی مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898163/مزایده-یک-قطعه-زمین-و-باغ-کشاورزی-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین و باغ کشاورزی نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و باغ کشاورزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898167/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-64متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت 64متر  / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 64متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898158/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-یکباب-خانه-222-70متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ یکباب خانه 222.70متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ یکباب خانه 222.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898154/مناقصه-ترمیم-ترانشه-های-خطوط-اصلی-نوبت-دوم'>مناقصه ترمیم ترانشه های خطوط اصلی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم ترانشه های خطوط اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898192/مزایده-مکان-و-فروش-اغذیه-و-تنقلات-در-جایگاه-cng-نوبت-اول'>مزایده مکان و فروش اغذیه و تنقلات در جایگاه cng نوبت اول / آگهی مزایده عمومی , مزایده مکان و فروش اغذیه و تنقلات در جایگاه cng نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898180/مناقصه-اجرای-پروژه-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه اجرای پروژه نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898215/مناقصه-واگذاری-امورات-چاپ-و-طراحی-بنر-و-نصب-اسپیس'>مناقصه واگذاری امورات چاپ و طراحی بنر و نصب اسپیس  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری امورات چاپ و طراحی بنر و نصب اسپیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898157/تجدید-مزایده-اجاره-زمینی-به-مساحت-تقریبی-300-متر-مربع-در-پارک-ایمان--96-05-03'>تجدید مزایده اجاره زمینی به مساحت تقریبی 300 متر مربع در پارک ایمان - 96.05.03 / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره زمینی به مساحت تقریبی 300 متر مربع در پارک ایمان- 96.05.03</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897995/مناقصه-احداث-مدرسه-12-کلاسه--نوبت-دوم'>مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه - نوبت دوم  / اگهی مناقصه ,مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898147/مزایده-دوباب-اطاق-در-مجموعه-استخر-صدف-امیریه--نوبت-دوم'>مزایده دوباب اطاق در مجموعه استخر صدف امیریه - نوبت دوم  / مزایده دوباب اطاق در مجموعه استخر صدف امیریه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898140/تجدید-مزایده-بوفه-استخر-مروارید-(-وایین-)--نوبت-دوم'>تجدید مزایده بوفه استخر مروارید ( وایین ) - نوبت دوم  / تجدید مزایده بوفه استخر مروارید ( وایین ) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898171/مزایده-ششدانگ-ساختمان-دو-خوابه-با-عمر-بنا-8-سال'>مزایده ششدانگ ساختمان دو خوابه با عمر بنا 8 سال / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان دو خوابه با عمر بنا 8 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898172/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-5-نیشابور'>مزایده ششدانگ زمین بخش 5 نیشابور / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 5 نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898176/مزایده-یک-ممیز-5-دهم-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-به-شماره-678-فرعی'>مزایده یک ممیز 5 دهم دانگ مشاع از ششدانگ به شماره 678 فرعی / مزایده,مزایده یک ممیز 5 دهم دانگ مشاع از ششدانگ به شماره 678 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898377/مناقصه-اجرای-عملیات-مسقف-نمودن-بازار'>مناقصه اجرای عملیات مسقف نمودن بازار / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات مسقف نمودن بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898194/مزایده-پلاک-ثبتی-13797-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 13797 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 13797 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898196/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-75-34متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 75.34متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 75.34متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898323/مزایده-دپوی-شن-و-ماسه'>مزایده دپوی شن و ماسه / مزایده,مزایده دپوی شن و ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898321/مزایده-یک-دستگاه-بچینگ-نیم-مترمکعبی'>مزایده یک دستگاه بچینگ نیم مترمکعبی  / مزایده,مزایده یک دستگاه بچینگ نیم مترمکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898001/مناقصه-احداث-4-دستگاه-انبار-مواد-ناریه'>مناقصه احداث 4 دستگاه انبار مواد ناریه  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث 4 دستگاه انبار مواد ناریه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898200/مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-مساحت-103-78متر'>مزایده یک دستگاه ساختمان مساحت 103.78متر / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان مساحت 103.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898336/مناقصه-جمع-آوری-زباله-و-رفت-و-روب'>مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب  / مناقصه عمومی, مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898357/مناقصه-اجرای-طرح-احداث-فضای-سبز'>مناقصه اجرای طرح احداث فضای سبز  / مناقصه اجرای طرح احداث فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898328/تجدید-حراج-پالت-فلزی-ضایعاتی--'>تجدید حراج پالت فلزی ضایعاتی ... / آگهی حراج، تجدید حراج پالت فلزی ضایعاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898208/مزایده-دو-باب-آپارتمان-مساحت-68-46-و-68-46متر'>مزایده دو باب آپارتمان مساحت 68.46 و 68.46متر  / مزایده,مزایده دو باب آپارتمان مساحت 68.46 و 68.46متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898223/تجدید-مزایده-اجاره-مغازه-شماره-1-نوبت-اول'>تجدید مزایده اجاره مغازه شماره 1 نوبت اول / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده اجاره مغازه شماره 1 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898214/مناقصه-خرید-450-متر-کابل-مسی-برق'>مناقصه  خرید 450 متر کابل مسی برق  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید 450 متر کابل مسی برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898197/فراخوان-خرید-و-نصب-موتور-دیزل-پمپ-خانه-آتش-نشانی'>فراخوان خرید و نصب موتور دیزل پمپ خانه آتش نشانی / فراخوان, فراخوان خرید و نصب موتور دیزل پمپ خانه آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898371/مزایده-یک-دستگاه-شبرینگ-بسته-بندی'>مزایده یک دستگاه شبرینگ بسته بندی  / مزایده , مزایده یک دستگاه شبرینگ بسته بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898009/مزایده-یک-خط-موبایل'>مزایده یک خط موبایل  / مزایده,مزایده یک خط موبایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898073/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-ارائه-خدمات-مراقبتی--'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات مراقبتی ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات مراقبتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898261/مزایده-ملک-قطعه-زمینی-مساحت-160متر'>مزایده ملک قطعه زمینی مساحت 160متر / مزایده,مزایده ملک قطعه زمینی مساحت 160متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898263/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-بخش-7-گیلان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه بخش 7 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه بخش 7 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898380/مزایده-سواری-پراید-132-مدل-92'>مزایده سواری پراید 132 مدل 92   / مزایده , مزایده سواری پراید 132 مدل 92   نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898267/مزایده-سرقفلی-مغازه-21-02متر'>مزایده سرقفلی مغازه 21.02متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه 21.02متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898274/مزایده-ملک-مسکونی-اعیان-57-2متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مسکونی اعیان 57.2متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی اعیان 57.2متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898271/مزایده-زمین-مساحت-دویست-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده زمین مساحت دویست مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مساحت دویست مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898246/مزایده-دو-قطعه-زمین-مسکونی-اموال-غیرمنقول'>مزایده دو قطعه زمین مسکونی اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مسکونی اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898250/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-107متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 107متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 107متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898390/مزایده-انواع-دارقالی-دستگاه-بخاری-گازی--'>مزایده انواع دارقالی- دستگاه بخاری گازی... / مزایده , مزایده انواع دارقالی- دستگاه بخاری گازی... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898254/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-128-35متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 128.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 128.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898083/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-ارائه-خدمات-اداری'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات اداری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898166/مزایده-فروش-دام-کود-ورمی-کمپوست-و-یکدستگاه-تراکتور'>مزایده فروش دام، کود ورمی کمپوست و یکدستگاه تراکتور  / آگهی مزایده, مزایده فروش دام، کود ورمی کمپوست و یکدستگاه تراکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898190/مزایده-فروش-تعداد-10-عدد-اسلون-Magnetic-seprator'>مزایده فروش تعداد 10 عدد اسلون Magnetic seprator  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد 10 عدد اسلون Magnetic seprator </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898201/شناسایی-پیمانکار-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-ساختمان-ها--تاسیسات--ابنیه--محوطه-نوبت-دوم'>شناسایی پیمانکار خدمات نگهداری و تعمیرات ساختمان ها ، تاسیسات ، ابنیه ، محوطه- نوبت دوم  / شناسایی پیمانکار, شناسایی پیمانکار خدمات نگهداری و تعمیرات ساختمان ها ، تاسیسات ، ابنیه ، محوطه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898331/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-کلاسه-951043'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان  کلاسه 951043  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان  کلاسه 951043 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898219/مزایده-ششدانگ-یکباب-پلاک-629-فرعی-بخش-15-مهاباد'>مزایده ششدانگ یکباب پلاک 629 فرعی بخش 15 مهاباد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب پلاک 629 فرعی بخش 15 مهاباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898216/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-قطعه-14-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه 14 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه 14 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898212/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-267متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 267متر   / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 267متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898363/مزایده-فروش-مقدار-280-مترمربع-سنگ-گرانیت-نوبت-سوم'>مزایده فروش مقدار 280 مترمربع سنگ گرانیت نوبت سوم / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش مقدار 280 مترمربع سنگ گرانیت نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898041/مناقصه-مشاوره--طراحی-و-پیاده-سازی-سیستم-نظارت-تصویری'>مناقصه مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم نظارت تصویری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم نظارت تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898416/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-یک-باب-عمارت'>اصلاحیه مزایده ششدانگ یک باب عمارت  / اصلاحیه مزایده,مزایده  ششدانگ یک باب عمارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898204/مزایده-واگذاری-یکباب-آپارتمان-و-یکباب-منزل-مسکونی'>مزایده واگذاری یکباب آپارتمان و یکباب منزل مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری یکباب آپارتمان و یکباب منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898314/مزایده-خودروی-سواری-سیستم-رنو-تیپ-لوگان-90l'>مزایده خودروی سواری سیستم رنو تیپ لوگان 90l  / مزایده,مزایده خودروی سواری سیستم رنو تیپ لوگان 90l </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898179/مزایده-2-ساعت-آب-و-اراضی-400متر'>مزایده 2 ساعت آب و اراضی 400متر / مزایده,مزایده 2 ساعت آب و اراضی 400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898188/مزایده-ششدانگ-باغ-پسته-ای-و-زمین-مزروعی-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ باغ پسته ای و زمین مزروعی مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ باغ پسته ای و زمین مزروعی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898183/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-357-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 357 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 357 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898182/مزایده-یکباب-باغ-منزل-مسکونی-عرصه-3000متر'>مزایده یکباب باغ منزل مسکونی عرصه 3000متر  / مزایده,مزایده یکباب باغ منزل مسکونی عرصه 3000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898337/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-91-71-مترمربع-پرونده-9500553'>مزایده  یک دستگاه آپارتمان به مساحت 91/71 مترمربع پرونده 9500553  / مزایده,مزایده  یک دستگاه آپارتمان به مساحت 91/71 مترمربع پرونده 9500553 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898308/مناقصه-واگذاری-عملیات-اجرای-فونداسیون--اجرای-گراند---'>مناقصه واگذاری عملیات اجرای فونداسیون ، اجرای گراند ....  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری عملیات اجرای فونداسیون ، اجرای گراند .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898161/مناقصه-امور-حمل-و-نقل-نوبت-دوم'>مناقصه امور حمل و نقل نوبت دوم  / فراخوان مناقصه ,مناقصه امور حمل و نقل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898025/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی  .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی  .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898152/مناقصه-P-F-CORE-FULL-BORE-DRILL-STEM-TEST-TOOLS-نوبت-دوم'>مناقصه P/F CORE FULL BORE DRILL STEM TEST TOOLS نوبت دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه P/F CORE FULL BORE DRILL STEM TEST TOOLS نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898165/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-آبرسانی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898272/مزایده-سوار-پژو-206-رنگ-خاکستری'>مزایده سوار پژو 206 رنگ خاکستری  / مزایده,مزایده سوار پژو 206 رنگ خاکستری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898150/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-193-30متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 193.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 193.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898153/مزایده-ششدانگ-تحت-پلاک-دو-فرعی-از-507-اصلی'>مزایده ششدانگ تحت پلاک دو فرعی از 507 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ تحت پلاک دو فرعی از 507 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898277/مزایده-دستگاه-لبه-چسبان-نوار-زن--دستگاه-سوراخ-زن'>مزایده دستگاه لبه چسبان نوار زن ، دستگاه سوراخ زن  / مزایده,مزایده دستگاه لبه چسبان نوار زن ، دستگاه سوراخ زن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898160/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-50-000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 50.000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 50.000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898145/مزایده-ششدانگ-ساختمان-با-قدمت-بیش-از-50-سال'>مزایده ششدانگ ساختمان با قدمت بیش از 50 سال / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان با قدمت بیش از 50 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898234/مناقصه-خرید-یکدستگاه-کروماتوگرافی-نفوذژل'> مناقصه خرید یکدستگاه کروماتوگرافی نفوذژل / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید یکدستگاه کروماتوگرافی نفوذژل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898256/مناقصه-انجام-امور-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان-دانشگاه'>مناقصه انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه  / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898062/تجدید-مزایده-عرضه-عمومی-سهام'>تجدید مزایده عرضه عمومی سهام  / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده عرضه عمومی سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898211/ارزیابی-کیفی-انتخاب-مشاور-جهت-انجام-خدمات-مهندسی-بازنگری-مطالعات-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مهندسی بازنگری مطالعات نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور , ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مهندسی بازنگری مطالعات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898276/مناقصه-بیمه-شخص-ثالث-و-بدنه-ماشین-آلات'>مناقصه بیمه شخص ثالث و بدنه ماشین آلات / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه بیمه شخص ثالث و بدنه ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898341/مزایده-اجاره-یکباب-بوفه--'>مزایده اجاره یکباب بوفه... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده اجاره یکباب بوفه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898383/مزایده-دو-دستگاه-آپارتمان-118-5-و-111-24متر'>مزایده دو دستگاه آپارتمان 118.5 و 111.24متر  / مزایده,مزایده دو دستگاه آپارتمان 118.5 و 111.24متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898169/مناقصه-خرید-55-دستگاه-انواع-تابلو-عمومی-و-تابلو-روشنایی-معابر-کامپوزیت--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 55 دستگاه انواع تابلو عمومی و تابلو روشنایی معابر کامپوزیت...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 55 دستگاه انواع تابلو عمومی و تابلو روشنایی معابر کامپوزیت...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898376/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-یازده-قدمت-بنا-18-سال'>مزایده منزل مسکونی بخش یازده قدمت بنا 18 سال  / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش یازده قدمت بنا 18 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898372/مزایده-فروش-تعداد-دو-قطعه-زمین'>مزایده فروش تعداد دو قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش تعداد دو قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898389/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات96-5-3'>مزایده فروش املاک و مستغلات96.5.3 / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898048/مناقصه-خریداری-انواع-خدمات-بیمه-ای-موردنیاز'>مناقصه خریداری انواع خدمات بیمه ای موردنیاز  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری انواع خدمات بیمه ای موردنیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898187/ارزیابی-کیفی-مشاوران-خرید-خدمات-مشاوره-مطالعات'>ارزیابی کیفی مشاوران  خرید خدمات مشاوره مطالعات  / آگهی ارزیابی کیفی مشاوران , ارزیابی کیفی مشاوران  خرید خدمات مشاوره مطالعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898175/مزایده-واگذاری-اجاره-محل-تبلیغات-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره محل تبلیغات مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره محل تبلیغات مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898193/مناقصه-خرید-30-قلم-قطعات-ابزار-دقیق-توربین-TA-نوبت-دوم'>مناقصه خرید  30 قلم قطعات ابزار دقیق توربین TA نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه,  مناقصه خرید  30 قلم قطعات ابزار دقیق توربین TA  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898205/مناقصه-اجرای-لکه-گیری-آسفالت-معابر-شهر-پرند-تجدید'>مناقصه اجرای لکه گیری آسفالت معابر شهر پرند  تجدید  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای لکه گیری آسفالت معابر شهر پرند  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898251/فراخوان-واگذاری-فضاهای-تبلیغاتی-داخل-ترمینال-فرودگاه'>فراخوان واگذاری فضاهای تبلیغاتی داخل ترمینال فرودگاه / فراخوان , فراخوان واگذاری فضاهای تبلیغاتی داخل ترمینال فرودگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898221/مزایده-واگذاری-دو-واحد-مغازه-ایستگاه'>مزایده واگذاری دو واحد مغازه ایستگاه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری دو واحد مغازه ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898002/مزایده-املاک-و-مستغلات-مساحت-135-56-و-135-و-108-و-170-15متر'>مزایده املاک و مستغلات مساحت 135.56 و 135 و 108 و 170.15متر / مزایده,مزایده املاک و مستغلات مساحت 135.56 و 135 و 108 و 170.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898067/فراخوان-خدمات-حفاظت-فیزیکی-و-نگهبانی-96-5-3'>فراخوان خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی 96.5.3 / فراخوان , فراخوان خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898023/مناقصه-تکمیل-مجموعه-رفاهی-باغ-عالیخانی-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل مجموعه رفاهی باغ عالیخانی  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تکمیل مجموعه رفاهی باغ عالیخانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898016/مناقصه-خرید--بارگیری--حمل--باراندازی-و-تحویل-کانالهای-پیش-ساخته-بتنی-(کانالت)-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل ، باراندازی و تحویل کانالهای پیش ساخته بتنی (کانالت)  نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل ، باراندازی و تحویل کانالهای پیش ساخته بتنی (کانالت) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898000/مناقصه-انجام-خدمات-نظارت-و-بازرسی-بر-موسسات'>مناقصه انجام خدمات نظارت و بازرسی بر موسسات  / مناقصه , مناقصه انجام خدمات نظارت و بازرسی بر موسسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898070/فراخوان-طراحی-پارکینگ-طبقاتی-و-بخش-اداری-برای-مجموعه'>فراخوان طراحی پارکینگ طبقاتی و بخش اداری برای مجموعه / فراخوان عمومی طراحی پارکینگ طبقاتی و بخش اداری برای مجموعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898346/مزایده-فروش-پودر-باریت-و-هماتیت-مازاد'>مزایده فروش پودر باریت و هماتیت مازاد / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش پودر باریت و هماتیت مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898317/مناقصه-خرید-سیم-و-کابل-برای-10-رام-قطار-بدنه-فولادی-پروژه-فرودگاه'>مناقصه خرید سیم و کابل برای 10 رام قطار بدنه فولادی پروژه فرودگاه / آگهی مناقصه, مناقصه خرید سیم و کابل برای 10 رام قطار بدنه فولادی پروژه فرودگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898908/مزایده-فروش-پودر-کربنات-کلسیم-صادراتی-به-مقدار-تناژ-ازاد'>مزایده فروش پودر کربنات کلسیم صادراتی به مقدار تناژ ازاد  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش پودر کربنات کلسیم صادراتی به مقدار تناژ ازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898036/فراخوان-شناسایی-مهندسین-مشاور'>فراخوان شناسایی مهندسین مشاور  / فراخوان , فراخوان شناسایی مهندسین مشاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898026/مزایده-فروش-چهار-دستگاه-دیگ-بخار-واتر-تیوب-و-فایر-تیوب-و-متعلقات-مربوطه'>مزایده فروش چهار دستگاه دیگ بخار واتر تیوب و فایر تیوب و متعلقات مربوطه  / مزایده , مزایده فروش چهار دستگاه دیگ بخار واتر تیوب و فایر تیوب و متعلقات مربوطه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898020/مزایده-مقادیری-اقلام-مستعمل-و-ضایعاتی'>مزایده مقادیری اقلام مستعمل و ضایعاتی  / مزایده , مزایده فروش مقادیری اقلام مستعمل و ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898015/مزایده-اقلام-راکد-لوازم-کمپرسورها-نوبت-دوم'>مزایده اقلام راکد لوازم کمپرسورها نوبت دوم  / مزایده , مزایده اقلام راکد لوازم کمپرسورها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898060/مناقصه-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-و-رفع-حوادث-و-اتفاقات-خط-انتقال---'>مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری و رفع حوادث و اتفاقات خط انتقال .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری و رفع حوادث و اتفاقات خط انتقال....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898055/مناقصه-انجام-عملیات-خدمات-اپراتوری-و---'>مناقصه انجام عملیات خدمات اپراتوری و .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات خدمات اپراتوری و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898088/مزایده-عمومی-خودرو'>مزایده عمومی خودرو / آگهی مزایده عمومی ,مزایده عمومی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898079/مناقصه-یک-دستگاه-هواساز'>مناقصه یک دستگاه هواساز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه یک دستگاه هواساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897997/مزایده-خربزه-جالیزهای-چاه-41-و-43'>مزایده خربزه جالیزهای چاه 41 و 43 / مزایده , مزایده خربزه جالیزهای چاه 41 و 43</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898075/مناقصه-یک-دستگاه-تانک-سیلو-25-تنی'>مناقصه یک دستگاه تانک سیلو 25 تنی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه یک دستگاه تانک سیلو 25 تنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898498/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-خانه-زمین-و-مغازه'>مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه .زمین و مغازه / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه .زمین و مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898816/مزایده-120-سهم-مشاع-از-31-هزار-و-هشتصدو-چهل-سهم-سهام-باغ'>مزایده 120 سهم مشاع از 31 هزار و هشتصدو چهل سهم سهام باغ  / مزایده,مزایده 120 سهم مشاع از 31 هزار و هشتصدو چهل سهم سهام باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898884/مزایده-ششدانگ-یکباب-گلخانه-اعیان-2650متر'>مزایده ششدانگ یکباب گلخانه اعیان 2650متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب گلخانه اعیان 2650متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898468/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی'>مزایده اجاره اماکن ورزشی / آگهی مزایده,مزایده اجاره اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898791/مزایده-ششدانگ-پلاک-98-فرعی-و-خانه-مساحت-153-و-266-10متر'>مزایده ششدانگ پلاک 98 فرعی و خانه مساحت 153 و 266.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 98 فرعی و خانه مساحت 153 و 266.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898477/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-خودرو-سواری-تویوتا'>مزایده ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری تویوتا / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری تویوتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898769/مزایده-ششدانگ-خانه-تحت-پلاک-ثبتی-4-فرعی-بخش-5-تبریز'>مزایده ششدانگ خانه تحت پلاک ثبتی 4 فرعی بخش 5 تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ خانه تحت پلاک ثبتی 4 فرعی بخش 5 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898460/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-837-تفکیکی-بخش-نه-تبریز'>مزایده ششدانگ زمین قطعه 837 تفکیکی بخش نه تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 837 تفکیکی بخش نه تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898481/مزایده-ماشین-سواری-تیپ-پارس-رنگ-سفید'>مزایده ماشین سواری تیپ پارس رنگ سفید / مزایده ماشین سواری تیپ پارس رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898485/مزایده-بهره-برداری-از-استخر-سرپوشیده-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از استخر سرپوشیده  نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از استخر سرپوشیده  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898098/مزایده-فروش-زمین-شرکت-به-مساحت-2000مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین شرکت به مساحت 2000مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین شرکت به مساحت 2000مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898463/مزایده-ششدانگ-یکباب-دامداری-مساحت-1275متر'>مزایده ششدانگ یکباب دامداری مساحت 1275متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب دامداری مساحت 1275متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898439/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-و-فضای-سبز'>اصلاحیه مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز  / مزایده , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898461/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-عرصه-238-29متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 238.29متر  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 238.29متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898423/مناقصه-واگذاری-خدمات-خودرویی-ماموریتهای-درون-شهری-و-برون-شهری-(آژانس)'>مناقصه واگذاری خدمات خودرویی، ماموریتهای درون شهری و برون شهری (آژانس)  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری خدمات خودرویی، ماموریتهای درون شهری و برون شهری (آژانس) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898497/مزایده-انواع-ضایعات-صنعتی'>مزایده انواع ضایعات صنعتی / آگهی مزایده,مزایده انواع ضایعات صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898445/مزایده-پنج-دستگاه-خودرو'>مزایده پنج دستگاه خودرو / آگهی مزایده، مزایده پنج دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898069/مزایده-فروش-دام'>مزایده فروش دام / آگهی مزایده , مزایده فروش دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898609/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-150-25متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 150.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 150.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898507/مزایده-یک-دستگاه-اتو-بخار'>مزایده یک دستگاه اتو بخار  / مزایده یک دستگاه اتو بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898469/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-صد-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت صد متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898452/مزایده-ضایعات-آهن--'>مزایده ضایعات آهن.... / آگهی مزایده , مزایده ضایعات آهن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898438/مزایده-دستگاه-علف-چین-با-دله-و-دستگاه-بیل-مکانیکی'>مزایده دستگاه علف چین با دله و دستگاه بیل مکانیکی  / مزایده  مزایده دستگاه علف چین با دله و دستگاه بیل مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898436/مناقصه-خدمات-تنظیفات--منشی-بخش-و-دارو'>مناقصه خدمات تنظیفات ، منشی بخش و دارو  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات تنظیفات ، منشی بخش و دارو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898515/تجدید-فراخوان-خرید-لوازم-انشعاب-آب-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان خرید لوازم انشعاب آب نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی, تجدید فراخوان خرید لوازم انشعاب آب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898422/فراخوان-مناقصه-احداث-سالن-ورزشی-در-شهرستان-خوی-تجدید'>فراخوان مناقصه احداث سالن ورزشی در شهرستان خوی تجدید  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی, فراخوان مناقصه احداث سالن ورزشی در شهرستان خوی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898527/مزایده-غرفه-های-پنجرگیری'>مزایده غرفه های پنجرگیری / آگهی مزایده عمومی, مزایده غرفه های پنجرگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898475/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-دویست-مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه دویست مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه دویست مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898061/مناقصه-پوشش-بیمه-باربری--جهت-حمل-کلیه-محمولات-و-بیمه-آتش-سوزی--تجدید'>مناقصه پوشش بیمه باربری ، جهت حمل کلیه محمولات و بیمه آتش سوزی...تجدید  / مناقصه عمومی , مناقصه پوشش بیمه باربری ، جهت حمل کلیه محمولات و بیمه آتش سوزی... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898473/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-1332-فرعی-از-33-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 1332 فرعی از 33 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 1332 فرعی از 33 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898453/مزایده-ساختمان-دو-نبش-مساحت-عرصه-166-80متر'>مزایده ساختمان دو نبش مساحت عرصه 166.80متر  / مزایده,مزایده ساختمان دو نبش مساحت عرصه 166.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898537/فراخوان-احداث-دو-باب-جایگاه-پمپ-بنزین-کنار-خیابانی-نوبت-اول-چاپ-دوم'>فراخوان احداث دو باب جایگاه پمپ بنزین کنار خیابانی نوبت اول چاپ دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان احداث دو باب جایگاه پمپ بنزین کنار خیابانی نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898556/مزایده-اجاره-بهره-برداری-مجموعه-غسالخانه-و---مرحله-سوم-نوبت-دوم'>مزایده اجاره بهره برداری مجموعه غسالخانه و.... مرحله سوم نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره بهره برداری مجموعه غسالخانه و یک دستگاه آمبولانس مزدا 2000 مرحله سوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898455/مزایده-فروش-تعداد-4-قطعه-زمین-پلاک-خود-کاربری-تجاری-نوبت-دوم-تجدید-96-5-3'>مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین پلاک خود کاربری تجاری نوبت دوم تجدید 96.5.3 / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین پلاک خود کاربری تجاری نوبت دوم تجدید 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898561/مناقصه-خدمات-کنتورخوانی--توزیع-صورتحساب--وصول-مطالبات-مشترکین-بدهکار---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات کنتورخوانی ، توزیع صورتحساب ، وصول مطالبات مشترکین بدهکار .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات کنتورخوانی ، توزیع صورتحساب ، وصول مطالبات مشترکین بدهکار ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898419/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو 206  / مزایده مال منقول, مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898034/مزایده-فروش-دام-و-نوبت-دوم---'>مزایده فروش دام و نوبت دوم ....  / آگهی مزایده ، مزایده فروش دام و نوبت دوم .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898408/مزایده-سه-دستگاه-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده سه دستگاه خودرو  نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده سه دستگاه خودرو نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898613/مزایده-سه-دانگ-ملک-مسکونی-مشاع-بخش-دو-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ ملک مسکونی مشاع بخش دو نوبت دوم  / مزایده,مزایده سه دانگ ملک مسکونی مشاع بخش دو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898418/مزایده-فروش-محصول-خرما'>مزایده فروش محصول خرما   / مزایده, مزایده فروش محصول خرما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898410/مناقصه-احداث-مدرسه-6-کلاسه-شهید-گرکانی'>مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه شهید گرکانی / فراخوان ,مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه شهید گرکانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898488/مزایده-ملک-مسکونی-به-مساحت-262متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مسکونی به مساحت 262متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مسکونی به مساحت 262متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898492/مزایده-ششدانگ-ملک-عرصه-778-5متر'>مزایده ششدانگ ملک عرصه 778.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک عرصه 778.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898037/مزایده-فروش-محصول-سردرختی-زیتون-باغات'>مزایده فروش محصول سردرختی زیتون باغات / آگهی مزایده, مزایده فروش محصول سردرختی زیتون باغات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898482/مزایده-ملک-مشاع-بخش-شش-مساحت-275متر'>مزایده ملک مشاع بخش شش مساحت 275متر  / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش شش مساحت 275متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898903/مزایده-مقدار-615-مترمربع-کاشی'>مزایده مقدار 615 مترمربع کاشی / مزایده مقدار 615 مترمربع کاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898466/مزایده-پلاک-ثبتی-4405-886-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 4405/886 اصلی نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4405/886 اصلی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898495/مزایده-قسمتی-از-املاک-و-ماشین-آلات'>مزایده قسمتی از املاک و ماشین آلات  / مزایده,مزایده قسمتی از املاک و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898384/مزایده-تعداد-3-قطعه-از-املاک-مازاد-بر-نیاز-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 3 قطعه از املاک مازاد بر نیاز تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , مزایده تعداد 3 قطعه از املاک مازاد بر نیاز تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898360/مزایده-فروش-یخچال-فریزر-ساید-بای-ساید-ویرپول--'>مزایده فروش یخچال فریزر ساید بای ساید ویرپول ... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یخچال فریزر ساید بای ساید ویرپول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898378/مزایده-فروش-خودروی-سواری-پژو-206-مدل-1395'>مزایده فروش خودروی سواری پژو 206 مدل 1395 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودروی سواری پژو 206 مدل 1395</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898030/مزایده-اجاره-ساختمان-بازرگانی-سابق'>مزایده اجاره ساختمان بازرگانی سابق / خلاصه آگهی مزایده, مزایده اجاره ساختمان بازرگانی سابق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898365/مزایده-فروش-انواع-فرش-دستباف-مرحله-دوم'>مزایده فروش انواع فرش دستباف مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع فرش دستباف مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898343/مناقصه-خرید-و-اجرای-پنجره-های-دو-جداره-آلومینیوم-نرمال-بریک'>مناقصه خرید و اجرای پنجره های دو جداره آلومینیوم نرمال بریک / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و اجرای پنجره های دو جداره آلومینیوم نرمال بریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898364/مزایده-نسبت-به-واگذاری-استیجاری-تعداد-15-واحد-از-واحدهای-تجاری--نوبت-دوم-مرحله-اول'>مزایده نسبت به واگذاری استیجاری تعداد 15 واحد از واحدهای تجاری ...نوبت دوم مرحله اول / مزایده , مزایده نسبت به واگذاری استیجاری تعداد 15 واحد از واحدهای تجاری ...نوبت  دوم مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898400/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-نقد-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز نقد اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز نقد اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898368/مناقصه-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898310/مناقصه-تهیه-و-طبخ-بسته-بندی-توزیع-سرو-غذا-و-اداره-رستوران-پالایشگاه-چهارم--نوبت-دوم-96-05-02'>مناقصه تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه چهارم  - نوبت دوم  96.05.02 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه چهارم -  نوبت دوم 96.05.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898330/مناقصه-اجرای-بخشی-از-سقف-کتابخانه-مرکزی-و-تکمیل-آشپزخانه-صنعتی-96-05-02'>مناقصه اجرای بخشی از سقف کتابخانه مرکزی و تکمیل آشپزخانه صنعتی -96.05.02 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای بخشی از سقف کتابخانه مرکزی و تکمیل آشپزخانه صنعتی- 96.05.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898332/مناقصه-آماده-سازی-اتاقک-آبگرمکن-برای-منازل--نوبت-دوم'>مناقصه آماده سازی اتاقک آبگرمکن برای منازل - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه آماده سازی اتاقک آبگرمکن برای منازل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898049/مناقصه-پشتیبانی-و-گارانتی-تجهیزات-پردازشی-و-ذخیره-سازی-SOC--'>مناقصه پشتیبانی و گارانتی تجهیزات پردازشی و ذخیره سازی SOC ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  پشتیبانی و گارانتی تجهیزات پردازشی و ذخیره سازی SOC ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898451/مزایده-خودرو-سواری-پراید'>مزایده خودرو سواری پراید / آگهی مزایده, مزایده خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898446/مزایده-کولر-گازی'>مزایده  کولر گازی / مزایده, مزایده  کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898548/مزایده-آپارتمان-مساحت-اعیان-152-18متر'>مزایده آپارتمان مساحت اعیان 152.18متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت اعیان 152.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898406/مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-20-دستگاه-منزل-کارگری'>مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 20 دستگاه منزل کارگری / فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 20 دستگاه منزل کارگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898355/مناقصه-مربوط-به-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-توزیع-و-سرو-سه-وعده-غذا-در-رستوران-تزریق-گاز-نوبت-دوم'>مناقصه مربوط به انجام خدمات تهیه، طبخ، توزیع و سرو سه وعده غذا در رستوران تزریق گاز نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه مربوط به انجام خدمات تهیه، طبخ، توزیع و سرو سه وعده غذا در رستوران تزریق گاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898411/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-197متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 197متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 197متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898407/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-3183-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3183 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3183 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898046/مناقصه-خرید--گارانتی-و-پشتیبانی-500-دستگاه-تین-کلاینت'>مناقصه خرید ، گارانتی و پشتیبانی 500 دستگاه تین کلاینت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، گارانتی و پشتیبانی 500 دستگاه تین کلاینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898405/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-30-92متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 30.92متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 30.92متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898387/مزایده-تعداد-3-دستگاه-خودروها'>مزایده تعداد 3 دستگاه خودروها / مزایده تعداد 3 دستگاه خودروها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898820/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-آبی-24-0805-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی 24.0805 هکتار  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی 24.0805 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898796/مزایده-12-5-سهم-از-یکصد-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده 12.5 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 12.5 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898395/مزایده-دستگاه-سرتینگ'>مزایده دستگاه سرتینگ   / مزایده , مزایده دستگاه سرتینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898421/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مشاع-200متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مشاع 200متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مشاع 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898386/مزایده-اجاره-یکساله-مجموعه-ورزشی-نوبت-دوم'> مزایده اجاره یکساله مجموعه ورزشی- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,  مزایده اجاره یکساله مجموعه ورزشی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898084/مزایده-فروش-محصول-سردرختی-پسته-باغات-برم--حسن-آباد--96-5-3'>مزایده فروش محصول سردرختی پسته باغات برم ، حسن آباد....96.5.3 / مزایده , مزایده فروش محصول سردرختی پسته باغات برم ، حسن آباد... 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898398/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی-آهک-مارنی'>مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی- آهک مارنی / آگهی فراخوان, مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی- آهک مارنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898404/استعلام-قیمت-واگذاری-تسهیلات-زایمانی-رستاق'>استعلام قیمت واگذاری تسهیلات زایمانی رستاق / آگهی فراخوان عمومی, استعلام قیمت واگذاری تسهیلات زایمانی رستاق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898403/مزایده-اجاره-محلی-جهت-اجاره-ترامپولین---تمدید'>مزایده اجاره محلی جهت اجاره ترامپولین.... تمدید / تمدید آگهی حراج , مزایده اجاره محلی جهت اجاره ترامپولین.... تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898443/ابطال-مزایده-اجاره-40-عدد-نیمکت-تبلیغاتی'>ابطال مزایده اجاره 40 عدد نیمکت تبلیغاتی  / مزایده اجاره 40 عدد نیمکت تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898428/مناقصه-اجاره-22-دستگاه-خودرو-با-راننده'>مناقصه اجاره 22 دستگاه خودرو با راننده  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجاره 22 دستگاه خودرو با راننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898432/مناقصه-انجام-خدمات-فنی--مهندسی-نگهداری-و-تعمیرات--'>مناقصه انجام خدمات فنی - مهندسی نگهداری و تعمیرات ... / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام خدمات فنی - مهندسی نگهداری و تعمیرات ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898412/فراخوان-استعلام-ایاب-و-ذهاب-96-5-3'>فراخوان استعلام ایاب و ذهاب 96.5.3 / آگهی فراخوان استعلام,فراخوان استعلام ایاب و ذهاب  96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898409/فراخوان-استعلام-ایاب-و-ذهاب-96-5-3'>فراخوان استعلام ایاب و ذهاب 96.5.3 / آگهی فراخوان استعلام,فراخوان استعلام ایاب و ذهاب  96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898017/مناقصه-خرید-تن-ماهی-180-گرمی-----'>مناقصه خرید تن ماهی 180 گرمی ........ / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تن ماهی 180 گرمی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898425/مناقصه-اجرای-زیرسازی-آسفالت-و-بتن-غلطکی-معابر-شهری'>مناقصه اجرای زیرسازی، آسفالت و بتن غلطکی معابر شهری  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای زیرسازی، آسفالت و بتن غلطکی معابر شهری نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898429/تجدید-مناقصه-انجام-امور-خدمات-شهر-96-5-3'>تجدید مناقصه انجام امور خدمات شهر 96.5.3 / تجدید آگهی مناقصه ,تجدید  مناقصه انجام امور خدمات شهر 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898394/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیون-فوتون-حمل-زباله-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه کامیون فوتون حمل زباله  نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کامیون فوتون حمل زباله نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898417/مزایده-سه-دانگ-از-پلاک-ثبتی-عرصه-207-5متر-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی عرصه 207.5متر نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی عرصه 207.5متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898414/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-4538متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 4538متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 4538متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898415/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-دویست-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898401/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-واقع-در-سطح-شهر'>تجدید مزایده بهره برداری از تعدادی غرف واقع در سطح شهر / آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده بهره برداری از تعدادی غرف واقع در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898402/مناقصه-عملیات-اجرای-ساختمان-اداری-آتش-نشانی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای ساختمان اداری- آتش نشانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرای ساختمان اداری- آتش نشانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898281/مزایده-منزل-مسکونی-بصورت-مخروبه'>مزایده منزل مسکونی بصورت مخروبه / مزایده,مزایده منزل مسکونی بصورت مخروبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898442/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-اعیان-سیصد-مترمربع'>مزایده یکباب منزل مسکونی اعیان سیصد مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی اعیان سیصد مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898444/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-75-مترمربع'>مزایده آپارتمان به مساحت 75 مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 75 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898447/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-عرصه-171متر'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی عرصه 171متر  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی عرصه 171متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898454/مناقصه-کلیه-فعالیتهای-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه کلیه فعالیتهای خدمات شهری- نوبت دوم   / مناقصه ، مناقصه کلیه فعالیتهای خدمات شهری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898478/مزایده-عمارت-مسکونی-مساحت-40-5متر'>مزایده عمارت مسکونی مساحت 40.5متر / مزایده,مزایده عمارت مسکونی مساحت 40.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898479/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-206-18متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 206.18متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 206.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898448/مزایده-خودرو-سواری-پراید-مدل-82-رنگ-سفید'>مزایده خودرو سواری پراید مدل 82 رنگ سفید  / مزایده,مزایده خودرو سواری پراید مدل 82 رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898512/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-باغ-و-جنگل-نوبت-دوم'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین باغ و جنگل نوبت دوم / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین باغ و جنگل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898661/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-مزدا'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت مزدا  / مزایده یک دستگاه خودرو وانت مزدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898517/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-کلاسه-951823-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین به کلاسه 951823 نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به کلاسه 951823 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898435/مزایده-انواع-کت-اور-کلاه-دار--کت-چرم--کت-تکی-نوبت-دوم'>مزایده انواع کت اور کلاه دار - کت چرم - کت تکی نوبت دوم  / مزایده  مزایده ز انواع کت اور کلاه دار - کت چرم - کت تکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898433/مزایده-انواع-تابلو-فرش'>مزایده انواع تابلو فرش / مزایده , مزایده انواع تابلو فرش نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898467/فراخوان-مناقصه-جداره-سازی-لاگونهای-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهر-بوشهر'>فراخوان مناقصه  جداره سازی لاگونهای تصفیه خانه فاضلاب شهر بوشهر / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه  جداره سازی لاگونهای تصفیه خانه فاضلاب شهر بوشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898617/مزایده-فروش-املاک-کاربری-صنعتی-مرغداری-کشاورزی'>مزایده فروش املاک کاربری صنعتی مرغداری کشاورزی / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری صنعتی مرغداری کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898430/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-رنو--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو رنو - نوبت دوم  / مزایده  , مزایده یک دستگاه خودرو رنو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898437/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بصورت-مغازه-دو-نبش-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بصورت مغازه دو نبش نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بصورت مغازه دو نبش نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898450/اصلاحیه-حراج-اجاره-فضای-تجاری'>اصلاحیه حراج اجاره فضای تجاری  / اصلاحیه حراج حضوری ,تجدید حراج اجاره فضای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898056/مناقصه-اجرای-عملیات-بهره-برداری-نگهداری-رفع-اتفاقات-و--96-5-3'>مناقصه اجرای عملیات بهره برداری نگهداری رفع اتفاقات و...96.5.3 / آگهی مناقصات عمومی با ارزیابی کیفی , مناقصه اجرای عملیات بهره برداری نگهداری رفع اتفاقات و... 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898427/فراخوان-احداث-باند-دوم-قطعه-2-محور-سقز--نوبت-دوم'>فراخوان احداث باند دوم قطعه 2 محور سقز - نوبت دوم  / فراخوان ,احداث باند دوم قطعه 2 محور سقز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898510/فراخوان-امور-خدماتی-(-تنظیف-پذیرایی--مراقبت'>فراخوان امور خدماتی ( تنظیف, پذیرایی , مراقبت  / فراخوان امور خدماتی ( تنظیف, پذیرایی , مراقبت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898440/مزایده-یک-دستگاه-پرس-چوب'>مزایده یک دستگاه پرس چوب / مزایده, مزایده یک دستگاه پرس چوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898434/مناقصه-خرید-85-دستگاه-کولر-گازی'>مناقصه خرید 85 دستگاه کولر گازی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 85 دستگاه کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898441/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-طبقه-دوم-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی طبقه دوم قطعه دوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی طبقه دوم قطعه دوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898431/مزایده-کنتور-ضایعاتی--'>مزایده کنتور ضایعاتی...  / مزایده کنتور ضایعاتی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898565/مزایده-چهار-دستگاه-دیسپنسور'>مزایده چهار دستگاه دیسپنسور  / آگهی مزایده ,مزایده چهار دستگاه دیسپنسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898567/مزایده-ششدانگ-مغازه-به-مساحت-19-30متر'>مزایده ششدانگ مغازه به مساحت 19.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه به مساحت 19.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898513/مناقصه-حفاری-دستی-چاه-در-رودخانه-روزبه-منطقه'>مناقصه حفاری دستی چاه در رودخانه روزبه منطقه  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه حفاری دستی چاه در رودخانه روزبه منطقه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898039/تجدیدمناقصه-خرید-گل-های-پیازی-96-5-3'>تجدیدمناقصه خرید گل های پیازی 96.5.3 / تجدید آگهی مناقصه,تجدید مناقصه خرید گل های پیازی 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898449/مناقصه-انجام-عملیات-بهره-برداری--تعمیرات-و-نگهداری-از-طرح-آبرسانی-96-5-3'>مناقصه انجام عملیات بهره برداری ، تعمیرات و نگهداری از طرح آبرسانی 96.5.3 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام عملیات بهره برداری ، تعمیرات و نگهداری از طرح آبرسانی نوبت اول 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898470/مناقصه-نصب-انشعابات-آب-شهرستان-شاهرود'>مناقصه نصب انشعابات آب شهرستان شاهرود / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه نصب انشعابات آب شهرستان شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898458/مزایده-یک-دستگاه-مولد-نیتروژن--'>مزایده یک دستگاه مولد نیتروژن... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یک دستگاه مولد نیتروژن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898535/مزایده-فروش-ملک-تجاری-عرصه-116-25متر'>مزایده فروش ملک تجاری عرصه 116.25متر / مزایده,مزایده فروش ملک تجاری عرصه 116.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898456/مناقصه-پروژه-حفر-چاه-عمیق-آب-روستا--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه حفر چاه عمیق آب روستا - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه حفر چاه عمیق آب روستا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898480/مناقصه-واگذاری-تامین-تجهیزات-و-اجرای-خدمات-مربوط-به-تبدیل-25-سایت-موبایل'>مناقصه واگذاری تامین تجهیزات و اجرای خدمات مربوط به تبدیل 25 سایت موبایل / مناقصه , مناقصه واگذاری تامین تجهیزات و اجرای خدمات مربوط به تبدیل 25 سایت موبایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898690/مزایده-ملک-در-دو-طبقه-با-قدمت-صد-سال'>مزایده ملک در دو طبقه با قدمت صد سال / مزایده,مزایده ملک در دو طبقه با قدمت صد سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898568/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-و-پشتیبانی-فنی-تاسیسات-مراکز-زیر-ساخت-96-5-3'>مناقصه انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مراکز زیر ساخت 96.5.3 / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مراکز زیر ساخت 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898047/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-بیمارستان-96-5-3'>فراخوان مناقصه  انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان 96.5.3 / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه  انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان   96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898640/مزایده-فروش-تعداد-سه-فقره-املاک-و-مستغلات-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد سه فقره املاک و مستغلات نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد سه فقره املاک و مستغلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898564/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-231متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 231متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 231متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898503/مناقصه-تهیه-و-تامین-لفاف-و-کارتن-های-رنگی-پستی--'>مناقصه تهیه و تامین لفاف و کارتن های رنگی پستی ... / مناقصه , مناقصه تهیه و تامین لفاف و کارتن های رنگی پستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898505/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-224متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 224متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 224متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898457/مزایده-مانتو-مشکی-مجلسی--'>مزایده مانتو مشکی مجلسی.... / مزایده, مزایده مانتو مشکی مجلسی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898526/مزایده-فروش-دستگاهها-و-اموال'>مزایده فروش دستگاهها و اموال / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش دستگاهها و اموال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898536/مزایده-فروش-یکعدد-دستگاه-قندشکن---نوبت-دوم'>مزایده فروش یکعدد دستگاه قندشکن .... نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکعدد دستگاه قندشکن ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898080/فراخوان-مناقصه-عملیات-احداث-دو-باب-مخزن-500متر-مکعبی-بتنی---نوبت-دوم-96-5-3'>فراخوان مناقصه عملیات احداث دو باب مخزن 500متر مکعبی بتنی.. - نوبت دوم 96.5.3 / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عمومی عملیات احداث دو باب مخزن 500متر مکعبی بتنی.. نوبت دوم 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898474/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیون-کمپرسی-کاویان--تجدید'>مزایده فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی کاویان - تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی کاویان - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898459/مزایده-دستگاه-کوانتومتری-(آنالیز-مواد)'>مزایده دستگاه کوانتومتری (آنالیز مواد)  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده دستگاه کوانتومتری (آنالیز مواد) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898462/مزایده-یک-دستگاه-کوره-کانکس-و--96-05-03'>مزایده یک دستگاه کوره کانکس و ...96.05.03 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه کوره کانکس و ...96.05.03</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898530/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شصت-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شصت فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شصت فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898472/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-کامیونت'>مزایده یک دستگاه خودرو کامیونت / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو کامیونت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898465/مزایده-خودرو-سواری-تیبا'>مزایده خودرو سواری تیبا  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده خودرو سواری تیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898623/مزایده-ششدانگ-به-پلاک-ثبتی-باقیمانده-107-4'>مزایده ششدانگ به پلاک ثبتی باقیمانده 107.4  / مزایده,مزایده ششدانگ به پلاک ثبتی باقیمانده 107.4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898628/مزایده-ششدانگ-پلاک-646-فرعی-550-74متر'>مزایده ششدانگ پلاک 646 فرعی 550.74متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 646 فرعی 550.74متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898024/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-34-18متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 34.18متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 34.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898620/مزایده-عرصه-و-اعیان-زمین-طلق-62-10مترمربع'>مزایده عرصه و اعیان زمین طلق 62.10مترمربع / مزایده,مزایده عرصه و اعیان زمین طلق 62.10مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898486/مزایده-یک-دستگاه-چرخ-خیاطی'>مزایده یک دستگاه چرخ خیاطی / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه چرخ خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898834/مزایده-یکباب-تجاری-مساحت-49-94مترمربع'>مزایده یکباب تجاری مساحت 49.94مترمربع / مزایده,مزایده یکباب تجاری مساحت 49.94مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898826/مزایده-آپارتمان-مساحت-60-50مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 60.50مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 60.50مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898494/مزایده-یک-دستگاه-اره-فلکه'>مزایده یک دستگاه اره فلکه / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه اره فلکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898504/مزایده-یک-راس-اسب'>مزایده یک راس اسب  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک راس اسب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898751/مزایده-آپارتمان-با-قدمت-سه-سال'>مزایده آپارتمان با قدمت سه سال / مزایده,مزایده آپارتمان با قدمت سه سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898501/مزایده-شارژ-موبایل'>مزایده شارژ موبایل   / مزایده اموال منقول، مزایده شارژ موبایل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898748/مزایده-ملک-به-مساحت-ششصد-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت ششصد مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت ششصد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898633/مزایده-ملک-بخش-ده-حدود-سی-و-دو-سال-ساخت'>مزایده ملک بخش ده حدود سی و دو سال ساخت / مزایده,مزایده ملک بخش ده حدود سی و دو سال ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898019/مزایده-اراضی-شوراب-مساحت-زمین-6-7-هکتار-نوبت-دوم'>مزایده اراضی شوراب مساحت زمین 6.7 هکتار نوبت دوم  / مزایده,مزایده اراضی شوراب مساحت زمین 6.7 هکتار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898744/مزایده-دو-قطعه-زمین-زراعی-به-همراه-چاه-آب'>مزایده دو قطعه زمین زراعی به همراه چاه آب / مزایده,مزایده دو قطعه زمین زراعی به همراه چاه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898489/مناقصه-فعالیت-های-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه فعالیت های خدماتی و پشتیبانی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه فعالیت های خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898758/مزایده-آپارتمان-از-یک-مجتمع-مسکونی-هفت-طبقه'>مزایده آپارتمان از یک مجتمع مسکونی هفت طبقه  / مزایده,مزایده آپارتمان از یک مجتمع مسکونی هفت طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898499/مناقصه-عملیات-اجرایی-بخشی-از-فاضلاب-شهر-خوانسار-1'>مناقصه عملیات اجرایی بخشی از فاضلاب شهر خوانسار 1  / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرایی بخشی از فاضلاب شهر خوانسار 1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898602/مزایده-9-636-حبه-مشاع-از-24-حبه-از-72-حبه-پلاک-ثبتی'>مزایده 9.636 حبه مشاع از 24 حبه از 72 حبه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 9.636 حبه مشاع از 24 حبه از 72 حبه پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898859/مزایده-خودروی-کامیون-کشنده'>مزایده خودروی کامیون کشنده / مزایده خودروی کامیون کشنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898605/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-14000متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی 14000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی 14000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898533/مزایده-واگذاری-اجاره-یک-قطعه-زمین-تجدید-نوبت-سوم-96-05-03'>مزایده واگذاری اجاره یک قطعه زمین تجدید نوبت سوم-96.05.03 / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره یک قطعه زمین تجدید نوبت سوم96.05.03</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898089/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای--تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-الکترونیکی-و-مخابراتی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی یک مرحله ای   تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای ،مناقصه عمومی یک مرحله ای   تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898522/مزایده-مرکز-خرید-و-فروش-محصولات-کشاورزی-و-امتیاز-جایگاه-باسکول'>مزایده مرکز خرید و فروش محصولات کشاورزی و امتیاز جایگاه باسکول / آگهی مزایده, مزایده مرکز خرید و فروش محصولات کشاورزی و امتیاز جایگاه باسکول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898509/مزایده-واگذاری-املاک-و-مستغلات'>مزایده واگذاری املاک و مستغلات / آگهی مزایده, مزایده واگذاری املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898572/آگهی-برگزاری-عملیات-رسیدگی-و-نگهداری-ایستگاه-های-پمپاژ-اردستان'>آگهی برگزاری عملیات رسیدگی و نگهداری ایستگاه های پمپاژ اردستان  / آگهی برگزاری مناقصه ، آگهی برگزاری عملیات رسیدگی و نگهداری ایستگاه های پمپاژ اردستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898707/مزایده-14-07-حبه-مشاع-از-72-حبه-از-تمامی-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 14.07 حبه مشاع از 72 حبه از تمامی ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 14.07 حبه مشاع از 72 حبه از تمامی ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898713/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-94-77متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 94.77متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 94.77متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898720/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-81-36مترمربع'>مزایده آپارتمان به مساحت 81.36مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 81.36مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898531/مناقصه-نشت-یابی-و-پیمایش-شبکه-و-انشعابات-آب'>مناقصه نشت یابی و پیمایش شبکه و انشعابات آب  / مناقصه , مناقصه نشت یابی و پیمایش شبکه و انشعابات آب  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897993/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش سه دستگاه خودرو  / مزایده , مزایده فروش سه دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898096/تجدید-مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-اعم-از-اداری--مالی---'>تجدید مناقصه انجام کلیه خدمات اعم از اداری ، مالی .... / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه انجام کلیه خدمات اعم از اداری ، مالی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898518/مزایده-عمومی-حق-بهره-برداری-از-مرکز-معاینه-فنی-نوبت-اول--چاپ-اول-96-5-3'>مزایده عمومی حق بهره برداری از مرکز معاینه فنی نوبت اول - چاپ اول 96.5.3 / مزایده عمومی , مزایده عمومی حق بهره برداری از مرکز معاینه فنی نوبت اول - چاپ اول 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898514/تجدید-مزایده-واگذاری-اجاره-غرفه-سوپرمارکت--نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری اجاره غرفه سوپرمارکت - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده واگذاری اجاره غرفه سوپرمارکت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898524/مزایده-مرکز-خرید-و-فروش-محصولات-کشاورزی-و-امتیاز-جایگاه-باسکول'>مزایده مرکز خرید و فروش محصولات کشاورزی و امتیاز جایگاه باسکول / آگهی مزایده,مزایده مرکز خرید و فروش محصولات کشاورزی و امتیاز جایگاه باسکول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898646/مزایده-فروش-زمین-به-مساحت-174-80مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین به مساحت 174.80مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین به مساحت 174.80مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898532/مزایده-فروش-اقلام-و-کالاهای-اسقاطی'>مزایده فروش اقلام و کالاهای اسقاطی  / آگهی مزایده ,مزایده فروش اقلام و کالاهای اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898538/مناقصه-تهیه--خرید-و-تحویل-در-محل-آسفالت--نوبت-دوم-ـ-چاپ-اول'> مناقصه تهیه ، خرید و تحویل در محل آسفالت - نوبت دوم ـ چاپ اول  / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه ، خرید و تحویل در محل آسفالت - نوبت دوم ـ چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898650/مزایده-فروش-11-قطعه-پلاک-مسکونی'>مزایده فروش 11 قطعه پلاک مسکونی / مزایده,مزایده فروش 11 قطعه پلاک مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898520/مناقصه-بهسازی-و-شن-ریزی'>مناقصه بهسازی و شن ریزی  / مناقصه , مناقصه بهسازی و شن ریزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898558/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیل-پروژه-پارک-نهج-البلاغه--مرحله-دوم'>مناقصه اجرای عملیات تکمیل پروژه پارک نهج البلاغه - مرحله دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تکمیل پروژه پارک نهج البلاغه - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898593/مناقصه-امور-خدماتی-و-دبیرخانه-و-پذیرایی'>مناقصه امور خدماتی و دبیرخانه و پذیرایی   / مناقصه و مناقصه امور خدماتی و دبیرخانه و پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898653/مزایده-فروش-تعداد-8-قطعه-از-املاک-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 8 قطعه از املاک کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش تعداد 8 قطعه از املاک کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898551/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-و-نگهداری-از-پارکینگ-پایانه-و-تیر-پارک-پایانه-بار'>مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از پارکینگ پایانه و تیر پارک پایانه بار / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از پارکینگ پایانه و تیر پارک پایانه بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898557/آگهی-مزایده-واگذاری-اجاره-بازار-هفتگی-نوبت-دوم'>آگهی مزایده واگذاری اجاره بازار هفتگی- نوبت دوم  / آگهی مزایده واگذاری اجاره بازار هفتگی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898028/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-202-5مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 202.5مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 202.5مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898657/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-بخش-نه-تبریز'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش نه تبریز / مزایده, مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش نه تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898724/مزایده-فروش-زمین-کاربری-آموزشی'>مزایده فروش زمین کاربری آموزشی / مزایده,مزایده فروش زمین کاربری آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898622/مزایده-جایگاههای-CNG'>مزایده جایگاههای CNG / آگهی مزایده ,مزایده جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898574/مناقصه-پروژه-سکوی-توقفگاه-قطار-حومه-ای-ایلخچی-(راه-آهن)-مرحله-دوم'>مناقصه پروژه سکوی توقفگاه قطار حومه ای ایلخچی (راه آهن)- مرحله دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه سکوی توقفگاه قطار حومه ای ایلخچی (راه آهن) - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898559/مناقصه-اصلاح-طرح-هندسی-معابر-در-سطح-منطقه-5'>مناقصه اصلاح طرح هندسی معابر در سطح منطقه 5  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح طرح هندسی معابر در سطح منطقه 5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898523/مزایده-ششدانگ-باغ-مشجر-بخش-15-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ باغ  مشجر بخش 15 تبریز نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ  مشجر بخش 15 تبریز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898569/مزایده-خودروی-پراید'>مزایده خودروی پراید  / مزایده خودروی پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898547/مزایده-شدانگ-یک-دستگاه-کامیون-تانکر-بنز-808-مدل-81'>مزایده شدانگ یک دستگاه کامیون تانکر بنز 808 مدل 81  / مزایده , مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون تانکر بنز 808 مدل 81  بار اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898540/مزایده-یک-دستگاه-وانت-مزدا-2000-دو-کابین-مدل-85'>مزایده یک دستگاه وانت مزدا 2000 دو کابین مدل 85  / مزایده , مزایده یک دستگاه وانت مزدا 2000 دو کابین مدل 85  بار اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898668/مزایده-سرقفلی-یک-واحد-تجاری-9-06متر'>مزایده سرقفلی یک واحد تجاری 9.06متر  / مزایده,مزایده سرقفلی یک واحد تجاری 9.06متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898076/مناقصه-تکمیل-اتوبان-شهید-دانش-(جدول-بندی)'>مناقصه تکمیل اتوبان شهید دانش (جدول بندی) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تکمیل اتوبان شهید دانش (جدول بندی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898529/مزایده-دستگیره-کمد--'>مزایده دستگیره کمد... / مزایده ، مزایده دستگیره کمد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898550/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1150مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1150مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1150مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898555/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-ملک-مساحت-276متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه ملک مساحت 276متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه ملک مساحت 276متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898629/مناقصه-امور-خدماتی-و-دبیرخانه-و-پذیرایی-نوبت-دوم'>مناقصه امور خدماتی و دبیرخانه و پذیرایی  نوبت دوم / مناقصه و مناقصه امور خدماتی و دبیرخانه و پذیرایی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898631/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-و-نگهداری-از-پارکینگ-پایانه-و-تیر-پارک-پایانه-بار-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از پارکینگ پایانه و تیر پارک پایانه بار نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از پارکینگ پایانه و تیر پارک پایانه بار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898528/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-206-خاکستری-مدل-1382'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 خاکستری مدل 1382  / آگهی مزایده مال منقول,  مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 خاکستری مدل 1382 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898521/مزایده-دستگاه-کوانتومتری'>مزایده دستگاه کوانتومتری / مزایده دستگاه کوانتومتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898063/مزایده-زنجیر-موتورسیکلت'>مزایده زنجیر موتورسیکلت / آگهی مزایده  مزایده زنجیر موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898543/مزایده-یک-دستگاه-کوره-کانکس-و-یک-عدد-کابینت-فلزی---'>مزایده یک دستگاه کوره کانکس و یک عدد کابینت فلزی .... / مزایده یک دستگاه کوره کانکس و یک عدد کابینت فلزی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898610/فراخوان-تکمیل-مدرسه-6-کلاسه-اوبه'>فراخوان تکمیل مدرسه 6 کلاسه اوبه   / فراخوان  , فراخوان تکمیل مدرسه 6 کلاسه اوبه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898596/تجدید-مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-فضای-سبز-و---'>تجدید مناقصه انجام امور مربوط به فضای سبز و .... / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه انجام امور مربوط به فضای سبز و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898581/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-گشت-و-مراقبت-از-عرصه-های-جنگلی'> فراخوان مناقصه اجرای عملیات گشت و مراقبت از عرصه های جنگلی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه اجرای عملیات گشت و مراقبت از عرصه های جنگلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898662/مزایده-فروش-املاک-مازاد-کاربری-مسکونی-تجاری-اداری-صنعتی-نوبت-سوم'>مزایده فروش املاک مازاد کاربری مسکونی تجاری اداری صنعتی نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد کاربری مسکونی تجاری اداری صنعتی نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898562/مناقصه-خرید-4-دستگاه-بوستر-آفلود--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 4 دستگاه بوستر آفلود - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خرید 4 دستگاه بوستر آفلود - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898728/مزایده-املاک-خانه-سرا-و-زمین-گاو-و-زمین-شالیزاری'>مزایده املاک خانه سرا و زمین گاو و زمین شالیزاری / مزایده,مزایده املاک خانه سرا و زمین گاو و زمین شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898141/تجدید-مناقصه-خرید-تعداد-560-000-تخته-گونی-شکر-پلی-پروپیلن-یک-لایه'>تجدید مناقصه خرید تعداد 560.000 تخته گونی شکر پلی پروپیلن یک لایه  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  , تجدید مناقصه خرید تعداد 560.000 تخته گونی شکر پلی پروپیلن یک لایه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898584/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-ام-وی-ام'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری ام وی ام  / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری ام وی ام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898577/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-تامین-16-دستگاه-مینی-بوس--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه و تامین 16 دستگاه مینی بوس - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی ساده) , فراخوان مناقصه تهیه و تامین 16 دستگاه مینی بوس کولر دار  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898571/مناقصه-طراحی-چاپ-نصب-و-نگهداری-جمع-آوری-و-تعمیر-پرتابلهای-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه طراحی، چاپ، نصب و نگهداری، جمع آوری و تعمیر پرتابلهای شهری  نوبت دوم  / مناقصه طراحی، چاپ، نصب و نگهداری، جمع آوری و تعمیر پرتابلهای شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898582/فراخوان-نصب-تابلوهای-تبلیغاتی'>فراخوان نصب تابلوهای تبلیغاتی / آگهی فراخوان، فراخوان نصب تابلوهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898570/​مزایده-ماشین-آلات-فرسوده-و-اسقاطی'>​مزایده ماشین آلات فرسوده و اسقاطی     / آگهی مزایده , ​مزایده ماشین آلات فرسوده و اسقاطی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898545/مزایده-مدیریت-پارکبان--نوبت-دوم'>مزایده مدیریت پارکبان  - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده مدیریت پارکبان  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898672/مزایده-واگذاری-تعداد-یک-واحد-مسکونی-مهر-مساحت-89-5متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد یک واحد مسکونی مهر مساحت 89.5متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد یک واحد مسکونی مهر مساحت 89.5متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898600/مناقصه-جذب-پیمانکار-واجد-شرایط-به-منظور-انجام-کارهای-عمرانی-متفرقه-در-سطح-شهر'>مناقصه جذب پیمانکار واجد شرایط به منظور انجام کارهای عمرانی متفرقه در سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه جذب پیمانکار واجد شرایط به منظور انجام کارهای عمرانی متفرقه در سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898697/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-تجاری'>مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898554/مناقصه-آسفالت-بلوار'>مناقصه آسفالت بلوار  / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه آسفالت بلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898116/تجدید-مناقصه-انجام-فعالیتهای-واگذاری-تعمیر-و-نگهداری-بهره-برداری-از-تاسیسات-تولید--'>تجدید مناقصه انجام فعالیتهای واگذاری تعمیر و نگهداری بهره برداری از تاسیسات تولید ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  تجدید مناقصه انجام فعالیتهای واگذاری تعمیر و نگهداری بهره برداری از تاسیسات تولید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898553/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-تامین-17-دستگاه-اتوبوس-ویژه-کولر-دار-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه و تامین 17 دستگاه اتوبوس ویژه کولر دار نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه تهیه و تامین 17 دستگاه اتوبوس ویژه کولر دار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898544/مزایده-دو-قطعه-زمین-کارگاهی-و-یکباب-خانه-ویلایی'>مزایده دو قطعه زمین کارگاهی و یکباب خانه ویلایی  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین کارگاهی و یکباب خانه ویلایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898542/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات--بازدید-و-سایر-خدمات-جنبی-14-نفر-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات ، بازدید و سایر خدمات جنبی 14 نفر نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی ساده) , فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات ، بازدید و سایر خدمات جنبی 14 نفر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898541/فراخوان-مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-10-دستگاه-منزل-کارگری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل کارگری نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل کارگری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898552/مناقصه-زیرسازی-آسفالت-و-جدولگذاری-خیابان-شهدای-هویزه-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی، آسفالت و جدولگذاری خیابان شهدای هویزه  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه زیرسازی، آسفالت و جدولگذاری خیابان شهدای هویزه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898560/آگهی-فراخوان-تکمیل-پارک-محله-ای-کوی-شهید-موسوی'>آگهی فراخوان تکمیل پارک محله ای کوی شهید موسوی  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان تکمیل پارک محله ای کوی شهید موسوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898549/مناقصه-عملیات-اجرایی-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898104/تجدید-مناقصه-حفاری-مجدد-و-آزمایش-پمپاژ-چاه-شماره-4-علی-آباد-تجدید--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 4 علی آباد تجدید  - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای،تجدید مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 4 علی آباد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898546/مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-شهری-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه انجام کلیه خدمات شهری سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام کلیه خدمات شهری سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898804/مزایده-ملک-به-شماره-ثبتی-55-100-اصلی-نوبت-اول'>مزایده ملک به شماره ثبتی 55.100 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به شماره ثبتی 55.100 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898810/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-و-مغازه-و-زیرزمین-نوبت-دوم'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی و مغازه و زیرزمین نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی و مغازه و زیرزمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898591/مزایده-ششدانگ-پلاک-91-فرعی-از-3435-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 91 فرعی از 3435 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 91 فرعی از 3435 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898595/مزایده-اپارتمان-مساحت-117-40مترمربع-نوبت-اول'>مزایده اپارتمان مساحت 117.40مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 117.40مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898586/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-سرقفلی-مغازه-غرفه-شماره-یک-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ مشاع از سرقفلی مغازه غرفه شماره یک نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از سرقفلی مغازه غرفه شماره یک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898573/مزایده-اموال-غیرمنقول-منقول-شامل-باغ-و-زمین-و-خانه-روستایی'>مزایده اموال غیرمنقول منقول شامل باغ و زمین و خانه روستایی / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول منقول شامل باغ و زمین و خانه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898579/مزایده-ساختمان-مسکونی-قولنامه-ای-عرصه82متر'>مزایده ساختمان مسکونی قولنامه ای عرصه82متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی قولنامه ای عرصه82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898575/مزایده-اجاره-منافع-حاصل-از-بهره-برداری-و-اجاره-کارگاه-نان-ماشینی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره منافع حاصل از بهره برداری و اجاره کارگاه نان ماشینی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره منافع حاصل از بهره برداری و اجاره کارگاه نان ماشینی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898576/مزایده-اجاره-منافع-حاصل-از-بهره-برداری-و-اجاره-کارگاه-نان-ماشینی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره منافع حاصل از بهره برداری و اجاره کارگاه نان ماشینی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره منافع حاصل از بهره برداری و اجاره کارگاه نان ماشینی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898607/مزایده-واگذاری-اجاره-2-باب-منزل-مسکونی-و-3-باب-مغازه'>مزایده واگذاری اجاره  2 باب منزل مسکونی و 3 باب مغازه / مزایده,مزایده واگذاری اجاره  2 باب منزل مسکونی و 3 باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898612/مناقصه-جدول-گذاری-و-بتن-پلاک-96-5-3'>مناقصه  جدول گذاری و بتن پلاک 96.5.3 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  جدول گذاری و بتن پلاک  96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898843/مزایده-4-سهم-مشاع-از-48-سهم-مشاع-از-ملک'>مزایده 4 سهم مشاع از 48 سهم مشاع از ملک  / مزایده,مزایده 4 سهم مشاع از 48 سهم مشاع از ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898850/مزایده-660-سهم-از-2300-سهم-سه-دانگ-مشاع-به-پلاک-223-فرعی'>مزایده 660 سهم از 2300 سهم سه دانگ مشاع به پلاک 223 فرعی / مزایده,مزایده 660 سهم از 2300 سهم سه دانگ مشاع به پلاک 223 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898853/مزایده-1-5-دانگ-مشاع-از-4-5-دانگ-مشاع-یک-قطعه-چمن'>مزایده 1.5 دانگ مشاع از 4.5 دانگ مشاع یک قطعه چمن / مزایده,مزایده 1.5 دانگ مشاع از 4.5 دانگ مشاع یک قطعه چمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898837/مزایده-ملک-قطعه-زمین-عرصه-3100متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک قطعه زمین عرصه 3100متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک قطعه زمین عرصه 3100متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898734/مزایده-ملک-با-عرصه-محصور-به-مساحت-65-236متر-نوبت-اول'>مزایده ملک با عرصه محصور به مساحت 65.236متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه محصور به مساحت 65.236متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898006/فراخوان-سرمایه-گذاری-پروژه-بهره-برداری-بهینه-از-منابع-آبی-و--'>فراخوان سرمایه گذاری پروژه بهره برداری بهینه از منابع آبی و ... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان سرمایه گذاری پروژه بهره برداری بهینه از منابع آبی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898127/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-هتل-گلزار-شهرداری-اراک--'>مناقصه واگذاری امور خدماتی هتل گلزار شهرداری اراک... / آگهی مناقصه های عمومی ,  مناقصه واگذاری امور خدماتی هتل گلزار شهرداری اراک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898700/استعلام-پاور-سیسکو'>استعلام پاور سیسکو  / استعلام ,استعلام پاور سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898655/استعلام-نصب-تسمه-نقاله-دستگاه-های-ایکس-ری'>استعلام نصب تسمه نقاله دستگاه های ایکس ری / استعلام نصب تسمه نقاله دستگاه های ایکس ری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898778/استعلام-خرید-و-نصب-رک-ODF-OCDR-و-کابلکشی'>استعلام خرید و نصب رک ODF/OCDR و کابلکشی  / استعلام خرید و نصب رک ODF/OCDR و کابلکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898687/استعلامsangoma-digital'>استعلامsangoma digital / استعلامsangoma digital</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898855/استعلام-اعلام-نیاز-دو-خودرو-با-نیرو'>استعلام اعلام نیاز دو خودرو با نیرو / استعلام, استعلام اعلام نیاز دو خودرو با نیرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898695/استعلام-میکروفن-و-باند'>استعلام میکروفن و باند  / استعلام, استعلام میکروفن و باند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898731/استعلام-لامپ-و-تجهیزات-روشنائی'>استعلام لامپ و تجهیزات روشنائی / استعلام ,استعلام لامپ و تجهیزات روشنائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898849/استعلام-یک-عدد-رابط-فن-سرور'>استعلام یک عدد رابط فن سرور / استعلام, استعلام یک عدد رابط فن سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898842/استعلام-سیستم-کامپیوتر-همراه-مانیتور'>استعلام سیستم کامپیوتر همراه مانیتور  / استعلام ​، استعلام سیستم کامپیوتر همراه مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898050/مزایده-فروش-دستگاه-دریل-رادیال-و--'>مزایده فروش دستگاه دریل رادیال و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش دستگاه دریل رادیال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898747/استعلام-سنگ-مرمر-نطنز'>استعلام سنگ مرمر نطنز / استعلام,استعلام سنگ مرمر نطنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898881/استعلام-زیرسازی-و-نصب-کفپوش'>استعلام زیرسازی و نصب کفپوش  / استعلام زیرسازی و نصب کفپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898493/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام , استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898741/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام, استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898725/استعلام-محوطه-سازی-فضای-سبز-ایستگاههای-باغیک--'>استعلام محوطه سازی فضای سبز ایستگاههای باغیک ... / استعلام, استعلام محوطه سازی فضای سبز ایستگاههای باغیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898590/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-امام-موسی-صدر-بانیاران-تیمور--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس امام موسی صدر بانیاران تیمور... / استعلام، استعلام تعمیرات اساسی مدارس امام موسی صدر بانیاران تیمور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898874/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-حجاب'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس حجاب / استعلام  تعمیرات اساسی مدارس حجاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898585/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-امام-سجاد--روتوند--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس امام سجاد - روتوند... / استعلام، استعلام تعمیرات اساسی مدارس امام سجاد - روتوند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898869/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-توحید'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس توحید / استعلام تعمیرات اساسی مدارس توحید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898539/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-قباییان--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس قباییان... / استعلام، استعلام تعمیرات اساسی مدارس قباییان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898059/فراخوان-ارائه-خدمات-مربیگری-جهت-رشته-های-مختلف-ورزشی-و-ناجیگری-استخر--تجدید'>فراخوان ارائه خدمات مربیگری جهت رشته های مختلف ورزشی و ناجیگری استخر - تجدید / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارائه خدمات مربیگری جهت رشته های مختلف ورزشی و ناجیگری استخر - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898508/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام، استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898864/استعلام-تجهیز-سالن-کنفرانس-و-نگارخانه'>استعلام تجهیز سالن کنفرانس و نگارخانه / استعلام, استعلام تجهیز سالن کنفرانس و نگارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898732/استعلام-روتر-شبکه-2-پورت'>استعلام روتر شبکه 2 پورت / استعلام, استعلام روتر شبکه 2 پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898516/استعلام-روغن-موتور'>استعلام روغن موتور  / استعلام ,استعلام روغن موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898502/استعلام-خرید-صندلی-K700H-نیلپر-با-چرم-مشکی'>استعلام خرید صندلی K700H نیلپر با چرم مشکی  / استعلام, استعلام خرید صندلی K700H نیلپر با چرم مشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898858/استعلام-سایر-فعالیت-های-مربوط-به-سلامت-انسان'>استعلام سایر فعالیت های مربوط به سلامت انسان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های مربوط به سلامت انسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898506/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام ، سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898831/استعلام-چاپگر-و-اسکنر'>استعلام چاپگر و اسکنر  / استعلام ,استعلام چاپگر و اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898688/استعلام-پمپ-کف-کش-ایرانی'>استعلام پمپ کف کش ایرانی  / استعلام, استعلام پمپ کف کش ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898097/تجدید-مناقصه-خرید-تعداد-تعداد-یکصد-و-نود-دستگاه-کامپیوتر-96-5-3'>تجدید مناقصه خرید تعداد تعداد یکصد و نود دستگاه کامپیوتر 96.5.3 /  تجدید آگهی مناقصه,تجدید مناقصه خرید تعداد تعداد یکصد و نود دستگاه کامپیوتر 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898696/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام  ساخت بنا  / استعلام، استعلام ساخت بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898722/استعلام-دیگ-چلو-پز'>استعلام دیگ چلو پز / استعلام دیگ چلو پز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898822/استعلام-دیگ-خورشت-پز-صنعتی'>استعلام دیگ خورشت پز صنعتی  / استعلام, استعلام دیگ خورشت پز صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898813/استعلام-پاتیل-سرخ-کن'>استعلام پاتیل سرخ کن  / استعلام , استعلام  پاتیل سرخ کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898715/استعلام-دوربین-axis-g6055-e'>استعلام دوربین axis g6055-e / استعلام, استعلام دوربین axis g6055-e</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898805/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین  / استعلام , استعلام  دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898712/استعلام-دوربین-axis-p3225-lve-mkll'>استعلام دوربین axis p3225-lve mkll / استعلام دوربین axis p3225-lve mkll</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898798/استعلام-دوربین-axis-p1425-le-mkll'>استعلام دوربین axis p1425-le mkll  / استعلام , استعلام  دوربین axis p1425-le mkll </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898594/استعلام-برنج-تایلندی'>استعلام برنج تایلندی / استعلام , استعلام برنج تایلندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898103/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-روستاهای-سنه-کوه--وارمی--جناسم---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای سنه کوه , وارمی , جناسم .... نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای سنه کوه , وارمی , جناسم .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898511/استعلام-تولید-سایر-تجهیزات-برقی'>استعلام تولید سایر تجهیزات برقی / استعلام, استعلام تولید سایر تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898736/استعلام-آبگرمکن-برقی-200-لیتری'>استعلام آبگرمکن برقی 200 لیتری / استعلام، استعلام آبگرمکن برقی 200 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898737/استعلام-سماور-برقی-و--'>استعلام سماور برقی و... / استعلام ,استعلام سماور برقی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898738/استعلام-کولر-گازی-پنجره-ای'>استعلام کولر گازی پنجره ای  / استعلام، استعلام کولر گازی پنجره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898592/استعلام-مواد-مصرفی-رشته-ساخت-و-تولید'>استعلام مواد مصرفی رشته ساخت و تولید / استعلام,  استعلام مواد مصرفی رشته ساخت و تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898566/استعلام-مواد-مصرفی-رشته-کنترل-صنعتی'>استعلام مواد مصرفی رشته کنترل صنعتی  / استعلام, استعلام مواد مصرفی رشته کنترل صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898563/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-برگزاری-مرحله-استانی-در-رشته-کشاورزی-96-05-03'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز برگزاری مرحله استانی در رشته کشاورزی- 96.05.03 / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز برگزاری مرحله استانی در رشته کشاورزی-96.05.03</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898148/فراخوان-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-محلات-شهر-اردبیل'>فراخوان احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محلات شهر اردبیل / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محلات شهر اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898534/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-مسابقات-المیاد-مرحله-استانی'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز مسابقات المیاد مرحله استانی / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز مسابقات المیاد مرحله استانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898598/استعلام-مصالح-مورد-نیاز-جهت-اجرای-سایه-بان-پارکینگ'>استعلام مصالح مورد نیاز جهت اجرای سایه بان پارکینگ / استعلام, استعلام مصالح مورد نیاز جهت اجرای سایه بان پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898604/استعلام-پارچه-متقال'>استعلام پارچه متقال / استعلام، استعلام پارچه متقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898716/استعلام-کلاه-یکبار-مصرف-کشدار'>استعلام کلاه یکبار مصرف کشدار  / استعلام , استعلام کلاه یکبار مصرف کشدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898525/استعلام-برس-شیشه-شور-بزرگ'>استعلام برس شیشه شور بزرگ  / استعلام , استعلام برس شیشه شور بزرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898045/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-206-پژو'>مزایده یک دستگاه خودرو 206 پژو  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو 206 پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898706/استعلام-برس-شیشه-شور-کوچک'>استعلام برس شیشه شور کوچک / استعلام , استعلام برس شیشه شور کوچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898519/استعلام-برس-شیشه-شور-متوسط'>استعلام برس شیشه شور متوسط  / استعلام , استعلام برس شیشه شور متوسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898500/استعلام-دستمال-کاغذی-200-برگی'>استعلام دستمال کاغذی 200 برگی  / استعلام ، دستمال کاغذی 200 برگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898484/استعلام-اسکاج'>استعلام اسکاج  / استعلام ، اسکاج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898496/استعلام-اسپری-خوشبو-کننده'>استعلام اسپری خوشبو کننده  / استعلام ، اسپری خوشبو کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898491/استعلام-تعویض-و-جایگزینی-کفیهای-نئوپان-تختخوابهای-زندان'>استعلام تعویض و جایگزینی کفیهای نئوپان تختخوابهای زندان / استعلام ، تعویض و جایگزینی کفیهای نئوپان تختخوابهای زندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898669/استعلام-دفترچه-یادداشت-چسب-دار'>استعلام دفترچه یادداشت چسب دار / استعلام, استعلام دفترچه یادداشت چسب دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898673/استعلام-شیر-پدالی'>استعلام شیر پدالی / استعلام، استعلام شیر پدالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898765/استعلام-پنکه'>استعلام پنکه  / استعلام، استعلام پنکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898729/استعلام-گاز-سه-شعله'>استعلام گاز سه شعله  / استعلام, استعلام گاز سه شعله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898667/استعلام-همبرگر-معمولی-30-درصد-گوشت'>استعلام همبرگر معمولی 30 درصد گوشت  / استعلام, استعلام همبرگر معمولی 30 درصد گوشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898752/استعلام-cisco-switch'>استعلام cisco switch / استعلام ,استعلام cisco switch</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898745/استعلام-محوطه-سازی-فضای-سبز-ایستگاه-اراک'>استعلام محوطه سازی فضای سبز ایستگاه اراک / استعلام, استعلام محوطه سازی فضای سبز ایستگاه اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898740/استعلام-4-دستگاه-خودرو'>استعلام 4 دستگاه خودرو / استعلام, استعلام 4 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898663/استعلام-تکمیل-شبکه-مخابرات'>استعلام تکمیل شبکه مخابرات / استعلام تکمیل شبکه مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898616/استعلام-تجهیز-و-آماده-سازی-سالن-کنفرانس-و-نگارخانه-مجتمع-فرهنگی'>استعلام تجهیز و آماده سازی سالن کنفرانس و نگارخانه مجتمع فرهنگی / استعلام, استعلام تجهیز و آماده سازی سالن کنفرانس و نگارخانه مجتمع فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898635/استعلام-اجرای-MDF-نمایشگر-مرکز-کنترل-دیسپاچینگ'>استعلام اجرای MDF نمایشگر مرکز کنترل دیسپاچینگ / استعلام اجرای MDF نمایشگر مرکز کنترل دیسپاچینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898660/استعلام-وان-استیل-شستشو'>استعلام وان استیل شستشو / استعلام وان استیل شستشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898652/استعلام-لب-تاپ'>استعلام لب تاپ / استعلام لب تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898065/مناقصه-خرید-6-دستگاه-هیدرولیک-کوپلینگ-لانگستروم--تجدید'>مناقصه خرید 6 دستگاه هیدرولیک کوپلینگ لانگستروم - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید 6 دستگاه هیدرولیک کوپلینگ لانگستروم - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898599/استعلام-مداد-قرمز'>استعلام مداد قرمز / استعلام , استعلام مداد قرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898580/استعلام-گیره-کاغذ-فلزی-مدل-L111-96-5-3'>استعلام گیره کاغذ فلزی مدل L111 -96.5.3 / استعلام , استعلام گیره کاغذ فلزی مدل L111 -96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898578/استعلام-گیره-کلیپس-کوچک'>استعلام گیره کلیپس کوچک / استعلام , استعلام گیره کلیپس کوچک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898587/استعلام-ماشین-دوخت-کاغذ'>استعلام ماشین دوخت کاغذ / استعلام , استعلام ماشین دوخت کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898772/استعلام-مداد'>استعلام مداد  / استعلام , استعلام مداد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898606/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یکباب-انباری'>مزایده واگذاری به اجاره یکباب انباری / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره یکباب انباری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898885/مناقصه-دوربین-های-پیرامونی-نیروگاه'>مناقصه دوربین های پیرامونی نیروگاه / مناقصه دوربین های پیرامونی نیروگاه</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 17 تاريخ : سه شنبه 28 شهريور 1396 ساعت: 11:42