اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.1

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896653/مزایده-لوازم-تحریر--ک... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.1 بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896653/مزایده-لوازم-تحریر--کتابفروشی-و-مهدکودک-دانشگاه-مرحله-دوم'>مزایده لوازم تحریر - کتابفروشی و مهدکودک دانشگاه مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده لوازم تحریر - کتابفروشی و مهدکودک دانشگاه مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896445/مناقصه-مجموعه-فرهنگسرای-بانوان-(فاز-1)-نوبت-دوم'>مناقصه مجموعه فرهنگسرای بانوان (فاز 1) نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه مجموعه فرهنگسرای بانوان (فاز 1) نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896690/مزایده-یک-محدوده-معدنی-باریت-و-کانی-های-همراه-مس--96-5-1'>مزایده یک محدوده معدنی باریت و کانی های همراه مس ...96.5.1 / مزایده یک محدوده معدنی باریت و کانی های همراه مس ... 96.5.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896447/مناقصه-خرید-6-دستگاه-بالابر-بوم-عایق-16-متری--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 6 دستگاه بالابر بوم عایق 16 متری... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید 6 دستگاه بالابر بوم عایق 16 متری... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896976/فراخوان-مناقصه-عمومی-پروژه-تامین-خدمات-خودروهای-استیجاری'>فراخوان مناقصه عمومی پروژه تامین خدمات خودروهای استیجاری  / فراخوان مناقصه عمومی پروژه تامین خدمات خودروهای استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896402/مزایده-ششدانگ-سه-دستگاه-آپارتمان'>مزایده ششدانگ سه دستگاه آپارتمان / مزایده ,مزایده ششدانگ سه دستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897020/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-خرید-کالاهای-لیفتراک-10-تن-و--'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران خرید کالاهای لیفتراک 10 تن و ...  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران خرید کالاهای لیفتراک 10 تن و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896438/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-خط-انتقال-آب-سد-مخزنی-مراش'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای خط انتقال آب سد مخزنی مراش  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی اجرای خط انتقال آب سد مخزنی مراش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897087/فراخوان-مناقصه-CISCO-WS-2960X-24PD-L--'>فراخوان مناقصه CISCO:WS-2960X-24PD-L... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه CISCO:WS-2960X-24PD-L....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896424/فراخوان-خرید-تجهیزات-تاسیساتی'>فراخوان خرید تجهیزات تاسیساتی  / فراخوان , فراخوان خرید تجهیزات تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896454/مزایده-ششدانگ-یکباب-قطعه-پلاک-یک-فرعی-از-541-اصلی'>مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک یک فرعی از 541 اصلی / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک یک فرعی از 541 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896433/نخستین-جشنواره-ملی-طراحی-جلد-قرآن-کریم-و-کتب-ادعیه96-5-1'>نخستین جشنواره ملی طراحی جلد قرآن کریم و کتب ادعیه96.5.1 / نخستین جشنواره ملی طراحی جلد قرآن کریم و کتب ادعیه96.5.01</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896409/مزایده-تعداد-10931-یدکی-نو-مختلف'>مزایده تعداد 10931 یدکی نو مختلف  / آگهی مزایده , مزایده تعداد 10931 یدکی نو مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896401/تجدید-مناقصه-پروژه-پیاده-روسازی-سطح-شهر-تجدید'>تجدید مناقصه پروژه پیاده روسازی سطح شهر تجدید  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه پیاده روسازی سطح شهر  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897081/فراخوان-مناقصه-LINE-PIPE-API-5L-6R-B--'>فراخوان مناقصه LINE PIPE ,API 5L,6R.B.... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه LINE PIPE ,API 5L,6R.B....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897068/سومین-کنفرانس-ملی-پژوهش-های-نوین-در-علوم-و-مهندسی-شیمی'>سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی  / سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896405/مزایده-خودروسواری-پراید-مدل-88'>مزایده خودروسواری پراید مدل 88  / مزایده , مزایده خودروسواری پراید مدل 88 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897079/اولین-کنفرانس-بین-المللی-فضای-مجازی'>اولین کنفرانس بین المللی فضای مجازی / اولین کنفرانس بین المللی فضای مجازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897090/همایش-ملی-آموزش-حقوق-شهروندی'>همایش ملی آموزش حقوق شهروندی / همایش ملی آموزش حقوق شهروندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897053/همایش-hse-و-پیشگیری-از-حوادث'>همایش hse  و پیشگیری از حوادث  / همایش hse  و پیشگیری از حوادث </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897117/همایش-پژوهش-های-نوین-در-مهندسی-برق-و-پزشکی'>همایش پژوهش های نوین در مهندسی برق و پزشکی / همایش پژوهش های نوین در مهندسی برق و پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897101/چهارمین-کنفرانس-ملی-بهینه-سازی-در-علوم-و-مهندسی'>چهارمین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی / چهارمین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897060/دوازدهمین-سمپوزیوم-پیشرفت-های-علوم-و-تکنولوژی'>دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی / دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896641/مناقصه-تجهیز-دانشکده-دندانپزشکی-نوبت-دوم'>مناقصه تجهیز دانشکده دندانپزشکی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تجهیز دانشکده دندانپزشکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896410/مزایده-مگان-اتوماتیک-96-5-1'>مزایده مگان اتوماتیک 96.5.1 / آگهی مزایده , مزایده مگان اتوماتیک 96.5.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897097/دومین-همایش-ملی-مدیریت-منابع-آب-نواحی-ساحلی'>دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی / دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896417/مزایده-گلوله-های-ضایعاتی--'>مزایده گلوله های ضایعاتی ... / مزایده، مزایده گلوله های ضایعاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896946/مناقصه-اجرای-خط-برق-دو-حلقه-چاه-جدید'>مناقصه اجرای خط برق دو حلقه چاه جدید / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای خط برق دو حلقه چاه جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896935/مناقصه-P-F-CAMERON-B-O-P-TYPE'>مناقصه P/F CAMERON B.O.P TYPE / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه P/F CAMERON B.O.P TYPE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897044/مناقصه-PART-FOR-MCCOY-CLINCHER-GRITFACE'>مناقصه PART FOR MCCOY CLINCHER- GRITFACE / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه PART FOR MCCOY CLINCHER- GRITFACE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896443/فراخوان-مناقصه-تکمیل-معابر-سایت-2-و-جاده-حراستی-پیرامونی'>فراخوان مناقصه تکمیل معابر سایت 2 و جاده حراستی پیرامونی  / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه تکمیل معابر سایت 2 و جاده حراستی پیرامونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897013/مناقصه-P-F-CORE-FULL-BORE-DRILL-STEM-TEST-TOOLS'>مناقصه P/F CORE FULL BORE DRILL STEM TEST TOOLS / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه P/F CORE FULL BORE DRILL STEM TEST TOOLS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896961/استعلام--الكل-سفید-و-زرد'>استعلام   الكل سفید و زرد / استعلام  الكل سفید و زرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896958/استعلام-پوشال-كولر'>استعلام پوشال كولر / استعلام پوشال كولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896902/تجدید-استعلام-خرید-25-ردیف-اقلام-الکتریکی'>تجدید استعلام خرید 25 ردیف اقلام الکتریکی  / استعلام ، تجدید استعلام  خرید 25 ردیف اقلام الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897109/استعلام-قطعات-یدکی-توربین-ELLIOTT'>استعلام قطعات یدکی توربین ELLIOTT / استعلام, استعلام قطعات یدکی توربین ELLIOTT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896916/مناقصه-واگذاری-حجمی-عملیات-سرویس-های-صنعتی'>مناقصه واگذاری حجمی عملیات سرویس های صنعتی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری حجمی عملیات سرویس های صنعتی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896463/مناقصه-اجرای-اسکلت-بتنی-پارکینگ-1-طبقه--'>مناقصه اجرای اسکلت بتنی پارکینگ 1 طبقه ...  / مناقصه اجرای اسکلت بتنی پارکینگ 1 طبقه ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897102/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-جایگاههای-شرکتی'>مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاههای شرکتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری حجمی - زمانی اداره امور جایگاه های شرکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897057/مناقصه-80LVENT-AS-A-PREFLASH--AFTERFLASH'>مناقصه 80LVENT AS A PREFLASH & AFTERFLASH / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه 80LVENT AS A PREFLASH & AFTERFLASH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896451/مزایده-چهار-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده چهار دستگاه خودرو سواری  / مزایده ، مزایده چهار دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897076/مناقصه-ELECTRO-MOTOR'>مناقصه ELECTRO MOTOR / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ELECTRO MOTOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897106/مناقصه-محدود-خرید-STONEL-VALVE-POSITION-SWITCH'>مناقصه محدود خرید  STONEL VALVE POSITION SWITCH / مناقصه محدود خرید  STONEL VALVE POSITION SWITCH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897089/مناقصه-خرید-ACTUATOR'>مناقصه خرید ACTUATOR / مناقصه, مناقصه خرید ACTUATOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897108/مناقصه-خرید-GAUGE'>مناقصه خرید GAUGE / مناقصه محدود خرید GAUGE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896949/استعلام-بهاء-خرید-HYDRULIC-GOVERNER'>استعلام بهاء خرید HYDRULIC GOVERNER / آگهی استعلام بهاء , استعلام بهاء خرید HYDRULIC GOVERNER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896959/استعلام-بهاء-خرید-STONEL-VALVE-POSITION'>استعلام بهاء خرید STONEL VALVE POSITION / آگهی استعلام بهاء , استعلام بهاء خرید STONEL VALVE POSITION</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897093/مناقصه-خرید-BATTERY-PACK'>مناقصه خرید BATTERY PACK / مناقصه, مناقصه خرید BATTERY PACK</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897083/مناقصه-خرید-EMERSON-THERMOMETER'>مناقصه خرید EMERSON THERMOMETER / مناقصه, مناقصه خرید EMERSON THERMOMETER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896486/مزایده-فروش-آپارتمان'>مزایده فروش آپارتمان  / مزایده ,مزایده فروش آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896967/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام، استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896925/استعلام-قطعات-منفصله-رایانه'>استعلام قطعات منفصله رایانه  / استعلام، استعلام قطعات منفصله رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896988/استعلام-خرید-چاپگر-و-دستگاه-چاپ-کارت-و-متعلقات'>استعلام خرید چاپگر و دستگاه چاپ کارت و متعلقات / استعلام ,استعلام  خرید چاپگر و دستگاه چاپ کارت و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896972/استعلام-آبسردکن-زاگرس-و-ایستکول'>استعلام آبسردکن زاگرس و ایستکول / استعلام ,استعلام آبسردکن زاگرس و ایستکول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896953/استعلام-پنل-خورشیدی-285-وات'>استعلام پنل خورشیدی 285 وات / استعلام , استعلام پنل خورشیدی 285 وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896995/استعلام-متحفه-پتو-بالشت'>استعلام متحفه پتو بالشت / استعلام، استعلام  متحفه پتو بالشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896938/استعلام-اصلاح-سیستم-زمین-ایستگاه-66kv-همت'>استعلام اصلاح سیستم زمین ایستگاه 66kv همت / استعلام, استعلام  اصلاح سیستم زمین ایستگاه 66kv همت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896927/استعلام-فن-کانالی-4c-cm-IP55-Terminel-Box'>استعلام فن کانالی 4c-cm -IP55 -Terminel Box / استعلام, استعلام فن کانالی 4c-cm -IP55 -Terminel Box</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897065/استعلام-خرید-شارژ-GPS'>استعلام خرید شارژ GPS  / استعلام خرید شارژ GPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897041/استعلام-خرید-6-دستگاه-400-ولت-400-آمپری'>استعلام خرید 6 دستگاه 400 ولت 400 آمپری / استعلام, استعلام خرید 6 دستگاه 400 ولت 400 آمپری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896396/مناقصه-خرید-دستگاه-فیلر-لیوان---'>مناقصه خرید دستگاه فیلر لیوان ....  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید دستگاه فیلر لیوان .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896998/استعلام-خرید-لوله-گالوانیزه'>استعلام خرید لوله گالوانیزه / استعلام ، خرید لوله گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896973/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کلید-33-کیلوولت'>استعلام خرید یک دستگاه کلید 33 کیلوولت / استعلام ، خرید یک دستگاه کلید 33 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896937/استعلام-کفش-پرسنلی-درجه-یک'>استعلام کفش پرسنلی درجه یک / استعلام ,استعلام کفش پرسنلی درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896974/استعلام-رفع-کلیه-معایب-مکانیکی'>استعلام رفع کلیه معایب مکانیکی / استعلام , استعلام رفع کلیه معایب مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896966/استعلام-20-عدد-باطری-فاراتل--'>استعلام 20 عدد باطری فاراتل ... / استعلام ,استعلام 20 عدد باطری فاراتل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896957/استعلام-لوازم-سرور-و-کامپیوتر'>استعلام لوازم سرور و کامپیوتر  / استعلام ، استعلام لوازم سرور و کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896948/استعلام-باتری-خشک-سلید-لید-اسید'>استعلام باتری خشک سلید لید اسید / استعلام ,استعلام باتری خشک سلید لید اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896929/استعلام-پکیج-تهویه-سرمایشی-دقیق-پایین-زن-کامل'>استعلام پکیج تهویه سرمایشی دقیق پایین زن کامل  / استعلام, استعلام پکیج تهویه سرمایشی دقیق پایین زن کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897114/استعلام-سم-پاشی-انبار'>استعلام سم پاشی انبار  / استعلام سم پاشی انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897092/استعلام-کلیدهای-اشنایدر-الکتریک'>استعلام کلیدهای اشنایدر الکتریک / استعلام کلیدهای اشنایدر الکتریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896492/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-2-اصلی-از-195-فرعی-از-2-اصلی'>مزایده ملک به شماره پلاک 2 اصلی از 195 فرعی از 2 اصلی / مزایده ,مزایده ملک به شماره پلاک 2 اصلی از 195 فرعی از 2 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897027/استعلام-اکسس-پوینت-و-متعلقات-ان-و-همچنین-خدمات-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام اکسس پوینت و متعلقات ان و همچنین خدمات نصب و راه اندازی  / استعلام اکسس پوینت و متعلقات ان و همچنین خدمات نصب و راه اندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896965/استعلام-پشتیبانی-از-رایانه'>استعلام پشتیبانی از رایانه / استعلام پشتیبانی از رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896955/استعلام-کولر-اسپیلیت-اینورتر-دار-گری-36000-سرد-و-گرم'>استعلام کولر اسپیلیت اینورتر دار گری 36000 سرد و گرم  / استعلام کولر اسپیلیت اینورتر دار گری 36000 سرد و گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897032/استعلام-مانیتور-60-اینچ--96-5-1'>استعلام مانیتور 60 اینچ ...96.5.1 / استعلام ، استعلام مانیتور 60 اینچ ... 96.5.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897008/استعلام-الکتروموتور-شناور-96-5-1'>استعلام الکتروموتور شناور 96.5.1 / استعلام، استعلام الکتروموتور شناور 96.5.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897005/استعلام-الکتروموتور-شناور-96-5-1'>استعلام الکتروموتور شناور 96.5.1 / استعلام، استعلام الکتروموتور شناور 96.5.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896994/استعلام-الکتروموتور-شناور-96-5-1'>استعلام الکتروموتور شناور 96.5.1 / استعلام، استعلام الکتروموتور شناور 96.5.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897000/استعلام-الکتروموتور-شناور-96-5-1'>استعلام الکتروموتور شناور 96.5.1 / استعلام، استعلام الکتروموتور شناور 96.5.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896983/استعلام-لوله-فولادی-اسپیرال-با-پوشش-خارجی-پلی-اتیلن'>استعلام  لوله فولادی اسپیرال با پوشش خارجی پلی اتیلن  / استعلام، استعلام لوله فولادی اسپیرال با پوشش خارجی پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897047/استعلام-کدورت-سنج-آب'>استعلام کدورت سنج  آب / استعلام ، استعلام کدورت سنج آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896393/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی  .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی  .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897050/استعلام-احداث-شبکه-روشنایی-رفوژ'>استعلام احداث شبکه روشنایی رفوژ / استعلام احداث شبکه روشنایی رفوژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897029/استعلام-احداث-شبکه-روشنایی-معابر'>استعلام احداث شبکه روشنایی معابر  / استعلام احداث شبکه روشنایی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897006/استعلام-چوب-روسی'>استعلام چوب روسی / استعلام, استعلام چوب روسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896987/استعلام-باکس-پالت-فلزی'>استعلام باکس پالت فلزی / استعلام باکس پالت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897067/استعلام-ماشین-آلات-کشاورزی'>استعلام ماشین آلات کشاورزی / استعلام، استعلام ماشین آلات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897046/استعلام-خرید-3-دستگاه-موتور-احسان-شکاری--'>استعلام خرید 3 دستگاه موتور احسان شکاری.... / استعلام خرید 3 دستگاه موتور احسان شکاری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897035/استعلام-سیستم-امنیتی-زیلو-میبد'>استعلام سیستم امنیتی زیلو میبد  / استعلام ,استعلام سیستم امنیتی زیلو میبد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897004/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-موزه-زیلو'>استعلام مرمت و ساماندهی موزه زیلو  / استعلام ,استعلام مرمت و ساماندهی موزه زیلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896992/استعلام-کولر-گازی-سرمایشی---'>استعلام کولر گازی سرمایشی .... / استعلام, استعلام کولر گازی سرمایشی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896984/استعلام-چراغ-پروژکتور--'>استعلام چراغ پروژکتور ... / استعلام, استعلام چراغ پروژکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896483/حراج-285-راس-گاو-و-3-راس-اسب'>حراج 285 راس گاو و 3 راس اسب   / مزایده ، حراج 285 راس گاو و 3 راس اسب  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897003/استعلام-باند-کن-اسکناس'>استعلام باند کن اسکناس / استعلام، استعلام باند کن اسکناس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897024/استعلام-تسمه-کش-چهار-نخ-رومیزی'>استعلام تسمه کش چهار نخ رومیزی / استعلام، استعلام تسمه کش چهار نخ رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896943/استعلام-سوئیچ-شبکه-سیسکو'>استعلام سوئیچ شبکه سیسکو / استعلام، استعلام سوئیچ شبکه سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897010/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی  / استعلام، استعلام دوربین عکاسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896993/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-رنگ-نیمه-پلاستیک'>استعلام تهیه مصالح و اجرای رنگ نیمه پلاستیک / استعلام، استعلام تهیه مصالح و اجرای رنگ نیمه پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896979/استعلام-انجام-امور-خدمات-آبدارخانه-ها-و-'>استعلام انجام امور خدمات آبدارخانه ها و.. / استعلام, استعلام انجام امور خدمات آبدارخانه ها و..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896999/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-P80'>استعلام لوله پلی اتیلن P80  / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن P80 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897030/استعلام-پکیج-هیتر-کولر'>استعلام پکیج هیتر کولر / استعلام, استعلام پکیج هیتر کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897042/استعلام-قبض-خام-آب-بها'>استعلام  قبض خام آب بها  / استعلام ,استعلام  قبض خام آب بها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897059/استعلام-کانکس-به-ابعاد-2-5-6---'>استعلام کانکس به ابعاد 2.5*6  .... / استعلام ، استعلام کانکس به ابعاد 2.5*6  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896678/مناقصه-تکمیل-احداث-(بعد-از-اسکلت-و-سقف)-ساختمان-مدیریت---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل احداث (بعد از اسکلت و سقف) ساختمان مدیریت ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل احداث (بعد از اسکلت و سقف) ساختمان مدیریت ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896509/مزایده-عرصه-و-اعیان-منزل-مسکونی-سیصد-متر'>مزایده عرصه و اعیان منزل مسکونی سیصد متر  / مزایده ,مزایده عرصه و اعیان منزل مسکونی سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896981/استعلام-لوازم-ورزشی'>استعلام لوازم ورزشی / استعلام لوازم ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897001/استعلام-برنج-سفید'>استعلام برنج  سفید / استعلام برنج سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897011/استعلام-پودر-لباسشویی-دستی'>استعلام پودر لباسشویی دستی / استعلام پودر لباسشویی دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897019/استعلام-اسپری-حشره-کش'>استعلام اسپری حشره کش / استعلام اسپری حشره کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897039/استعلام-گوشت'>استعلام گوشت  / استعلام , استعلام گوشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897048/استعلام-پنج-دستگاه-سوییچ-اترنت-پشتیبانی--'>استعلام پنج دستگاه سوییچ اترنت پشتیبانی ... / استعلام پنج دستگاه سوییچ اترنت پشتیبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897054/استعلام-اصلاح-شبکه-روشنایی-معابر-بلوار-ورودی-شهرک-96-5-1'>استعلام  اصلاح شبکه روشنایی معابر بلوار ورودی شهرک 96.5.1 / استعلام   اصلاح شبکه روشنایی معابر بلوار ورودی شهرک  96.5.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897063/استعلام-رادیو-وایرلس'>استعلام رادیو وایرلس  / استعلام رادیو وایرلس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897023/استعلام-دستگاه-ذخیره-سازی-نس-تحت-شبکه--'>استعلام دستگاه ذخیره سازی نس تحت شبکه ... / استعلام دستگاه ذخیره سازی نس تحت شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897014/استعلام-باتری-12-ولت-28-آمپر-ایرانی-96-5-1'>استعلام باتری 12 ولت 28 آمپر ایرانی 96.5.1 / استعلام باتری 12 ولت 28 آمپر ایرانی 96.5.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897040/استعلام-قایق-جیمینی-8-نفره-با-موتور-یاماها-9-اسب-بخار--'>استعلام قایق جیمینی 8 نفره با موتور یاماها 9 اسب بخار... / استعلام قایق جیمینی 8 نفره با موتور یاماها 9 اسب بخار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897120/استعلام-لایفت-رافت-8-نفره--'>استعلام لایفت رافت 8 نفره... / استعلام لایفت رافت 8 نفره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896997/استعلام-شگل-12-تنی--'>استعلام شگل 12 تنی... / استعلام شگل 12 تنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897080/استعلام-چهار-دستگاه-vhf-jrc-770s--'>استعلام چهار دستگاه vhf jrc 770s... / استعلام چهار دستگاه vhf jrc 770s...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897098/استعلام-انواع-کابل'>استعلام انواع کابل / استعلام انواع کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897103/استعلام-دستگاه-پردازنده'>استعلام دستگاه پردازنده  / استعلام دستگاه پردازنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896924/استعلام-گالینگور'>استعلام گالینگور  / استعلام ,استعلام گالینگور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896939/استعلام-زونکن-آویز-پلاستیکی-با-عطف'>استعلام زونکن آویز پلاستیکی با عطف / استعلام ,استعلام زونکن آویز پلاستیکی با عطف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896479/مناقصه-توسعه-احداث-اصلاح-و-بهینه-سازی-شهری-و-روستایی'>مناقصه توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی      / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896989/استعلام-باتری-ذخیره-ساز-یو-پی-اس-ups'>استعلام باتری ذخیره ساز یو پی اس ups / استعلام ,استعلام باتری ذخیره ساز یو پی اس ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896923/استعلام-ربع-سکه-بهار-آزادی'>استعلام ربع سکه بهار آزادی / استعلام ربع سکه بهار آزادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896950/استعلام-یک-دستگاه-سرور-جهت-استفاده-ویدیو-کنفرانس'>استعلام یک دستگاه سرور جهت استفاده ویدیو کنفرانس  / استعلام , استعلام یک دستگاه سرور جهت استفاده ویدیو کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896982/استعلام-دو-عدد-هارد-سرور'>استعلام دو عدد هارد سرور  / استعلام دو عدد هارد سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897031/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام  دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897051/استعلام-جک-اتوماتیک-برقی'>استعلام جک اتوماتیک برقی / استعلام ,استعلام جک اتوماتیک برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896920/استعلام-خرید-موتورسیکلت-مدل-کویر-به-تعداد-5-دستگاه'>استعلام خرید موتورسیکلت مدل کویر به تعداد 5 دستگاه / استعلام , استعلام  خرید موتورسیکلت مدل کویر به تعداد 5 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896934/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-18000'>استعلام کولر گازی اسپیلت 18000 / استعلام کولر گازی اسپیلت 18000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896942/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی / استعلام, استعلام صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896945/استعلام-فایل-چهارکشو'>استعلام فایل چهارکشو / استعلام, استعلام فایل چهارکشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896425/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-76-67متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 76.67متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 76.67متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896962/استعلام-نیاز-به-تامین-کنندگان-پارتیشن-جهت-ساخت-و-جابجایی-و-نصب'>استعلام نیاز به تامین کنندگان پارتیشن جهت ساخت و جابجایی و نصب / استعلام نیاز به تامین کنندگان پارتیشن جهت ساخت و جابجایی و نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896977/استعلام-سایر-آموزشها'>استعلام سایر آموزشها  / استعلام سایر آموزشها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896930/استعلام-لباس-و-شلوار-ورزشی'>استعلام لباس و شلوار ورزشی / استعلام، استعلام لباس و شلوار ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896954/استعلام-اجرای-8000-متر-مربع-آسفالت-گرم-روستای-بام-از-توابع-شهرستان-اسفراین'>استعلام اجرای 8000 متر مربع آسفالت گرم روستای بام از توابع شهرستان اسفراین / استعلام، استعلام اجرای 8000 متر مربع آسفالت گرم روستای بام از توابع شهرستان اسفراین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896918/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897017/استعلام-آهن-14-اصفهان'>استعلام آهن 14 اصفهان / استعلام , استعلام آهن 14 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896420/مزایده-ششدانگ-زمین-مشجر-554-80متر'>مزایده ششدانگ زمین مشجر 554.80متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مشجر 554.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896421/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-1203متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 1203متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 1203متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896441/مناقصه-اقلام-یدکی-مربوط-به-CAMERON-HLCR-ACTUATOR--تجدید'>مناقصه اقلام یدکی مربوط به CAMERON HLCR ACTUATOR  - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اقلام یدکی مربوط به CAMERON HLCR ACTUATOR - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896429/مزایده-یکدستگاه-استریل-دندانپزشکی-و-دستگاه-اتوکلاو'>مزایده یکدستگاه استریل دندانپزشکی و دستگاه اتوکلاو  / آگهی مزایده مال منقول, مزایده یکدستگاه استریل دندانپزشکی و دستگاه اتوکلاو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896459/مزایده-ملک-مشاع-عرصه-379-78مترمربع'>مزایده ملک مشاع عرصه 379.78مترمربع / مزایده ,مزایده ملک مشاع عرصه 379.78مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896423/مناقصه-فاز-اول-توسعه-فیدر-و--'>مناقصه فاز اول توسعه فیدر و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه فاز اول توسعه فیدر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896668/مناقصه-چاپ-نشریه-تخصصی-گمرک-ایران-نوبت-دوم'>مناقصه چاپ نشریه تخصصی گمرک ایران نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه چاپ نشریه تخصصی گمرک ایران نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896461/مزایده-پلاک-100-اصلی-سیدآباد-مساحت-1500متر'>مزایده پلاک 100 اصلی سیدآباد مساحت 1500متر / مزایده ,مزایده پلاک 100 اصلی سیدآباد مساحت 1500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897088/مزایده-باغ-میوه-مساحت-7507متر-نوبت-اول'>مزایده باغ میوه مساحت 7507متر نوبت اول / مزایده,مزایده باغ میوه مساحت 7507متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896788/مزایده-فروش-ساعت-دیواری-میز-چوبی-و--'>مزایده فروش ساعت دیواری، میز چوبی و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش ساعت دیواری، میز چوبی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896796/مزایده-پروفیل-پنج-محفظه-ای-و--'>مزایده پروفیل پنج محفظه ای و ... / آگهی مزایده, مزایده پروفیل پنج محفظه ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897072/مزایده-دو-قطعه-زمین-مشاعی-شماره-سی-و-نه-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین مشاعی شماره سی و نه نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مشاعی شماره سی و نه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897096/مزایده-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-15-84مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده یکباب واحد تجاری مساحت 15.84مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب واحد تجاری مساحت 15.84مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897105/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-202-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 202.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 202.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896818/مزایده-ملک-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-94-5متر'>مزایده ملک ششدانگ آپارتمان مسکونی 94.5متر  / مزایده,مزایده ملک ششدانگ آپارتمان مسکونی 94.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896816/مزایده-منزل-مسکونی-و-دو-قطعه-زمین-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی و دو قطعه زمین نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی و دو قطعه زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896802/مناقصه-واگذاری-طبخ-و-توزیع-و-نگهداری-و-پشتیبانی-امور-تاسیسات--'>مناقصه واگذاری طبخ و توزیع و نگهداری و پشتیبانی امور تاسیسات...  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری طبخ و توزیع و نگهداری و پشتیبانی امور تاسیسات... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896663/مناقصه-اجرای-عملیات-توسعه-و-اصلاح-شبکه-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات توسعه و اصلاح شبکه آبرسانی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات توسعه و اصلاح شبکه آبرسانی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896792/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودروی-(کامیون-کمپرسی-آمیکو-مدل-1385---'>مزایده فروش سه دستگاه خودروی (کامیون کمپرسی آمیکو مدل 1385 .... / آگهی مزایده , مزایده فروش سه دستگاه خودروی (کامیون کمپرسی آمیکو مدل 1385 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896654/مزایده-واگذاری-بخشی-از-باغ-فیروزی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بخشی از باغ فیروزی - نوبت دوم  / تجدید مزایده , مزایده واگذاری بخشی از باغ فیروزی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896642/مناقصه-تامین-7-دستگاه-خودروی-استیجاری-نوبت-دوم'>مناقصه تامین 7 دستگاه خودروی استیجاری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین 7 دستگاه خودروی استیجاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896673/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-560-65متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 560.65متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 560.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896708/مزایده-یک-مزرعه-پرورش-ماهی-متراژ-65-20متر'>مزایده یک مزرعه پرورش ماهی متراژ 65*20متر / مزایده,مزایده یک مزرعه پرورش ماهی متراژ 65*20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896683/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید / مزایده یک دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896676/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده قطعه زمین مساحت صد و بیست متر  / مزایده ,مزایده قطعه زمین مساحت صد و بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896681/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-زامیاد'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان زامیاد  / مزایده یک دستگاه وانت نیسان زامیاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896703/مزایده-ملک-مشاع-به-مساحت-5850مترمربع'>مزایده ملک مشاع به مساحت 5850مترمربع  / مزایده ,مزایده ملک مشاع به مساحت 5850مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896682/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-امور-دبیرخانه-راه-حل-های-راهبردی-مشترک-امور-اتباع-و-مهاجرین-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بخشی از امور دبیرخانه راه حل های راهبردی مشترک امور اتباع و مهاجرین نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری بخشی از امور دبیرخانه راه حل های راهبردی مشترک امور اتباع و مهاجرین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896675/مزایده-واگذاری-بوفه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بوفه- نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری بوفه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896466/مزایده-2-قطعه-زمین-3922-9-و-3922-7متر'>مزایده 2 قطعه زمین 3922.9 و 3922.7متر / مزایده ,مزایده 2 قطعه زمین 3922.9 و 3922.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896655/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-روسازی-و-اجرای-لاین-کندرو-بلوای-شهدای-گمنام'>مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی و اجرای لاین کندرو بلوای شهدای گمنام     / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی و اجرای لاین کندرو بلوای شهدای گمنام    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896665/مزایده-سه-باب-مغازه-تجاری'>مزایده سه باب مغازه تجاری / آگهی مزایده عمومی، مزایده سه باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896739/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-هشتاد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت هشتاد متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت هشتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896706/ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-پیاده-روسازی-لاین-غربی-بلوار-خلیج-فارس--'>ارزیابی کیفی مناقصه گران پیاده روسازی لاین غربی بلوار خلیج فارس...     / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، ارزیابی کیفی مناقصه گران پیاده روسازی لاین غربی بلوار خلیج فارس...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896716/تجدید-مناقصه-قطعات-یدکی-MASTER-BLOCK-VALVE-7-1-16-10K'>تجدید مناقصه قطعات یدکی MASTER BLOCK VALVE 7-1/16 10K  / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه قطعات یدکی MASTER BLOCK VALVE 7-1/16 10K</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896723/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه,مناقصه  انتخاب پیمانکار جهت سرویس ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896632/مزایده-فروش-مقدار-200-(دویست)-تن-آهن-آلات-ضایعاتی--نوبت-دوم'>مزایده فروش  مقدار 200 (دویست) تن آهن آلات ضایعاتی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش  مقدار 200 (دویست) تن آهن آلات ضایعاتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896638/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-امور-خدماتی-پشتیبانی-ستادهای-مستقر-در-وزارت-کشور-1396-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بخشی از امور خدماتی پشتیبانی ستادهای مستقر در وزارت کشور 1396 -نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری بخشی از امور خدماتی پشتیبانی ستادهای مستقر در وزارت کشور 1396 -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896674/مناقصه-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی-معابر-شهری'>مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896705/مزایده-ششدانگ-مغازه-و-پلاک-یک-هزار-و-ششصد-و-سی-و-هفت-فرعی'>مزایده ششدانگ مغازه و پلاک یک هزار و ششصد و سی و هفت فرعی / مزایده ,مزایده ششدانگ مغازه و پلاک یک هزار و ششصد و سی و هفت فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896649/مزایده-حراج-تعداد-28-قلم-کالاهای-ضایعاتی-و-اسقاط'>مزایده حراج تعداد 28 قلم کالاهای ضایعاتی و اسقاط  / مزایده , مزایده حراج تعداد 28 قلم کالاهای ضایعاتی و اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896637/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405-مدل-91-دو-گانه-سوز'>مزایده یک دستگاه پژو 405 مدل 91 دو گانه سوز  / مزایده, مزایده یک دستگاه پژو 405 مدل 91 دو گانه سوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896627/مزایده-یکباب-خانه-عرصه-240مترمربع'>مزایده یکباب خانه عرصه 240مترمربع / مزایده ,مزایده یکباب خانه عرصه 240مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896652/مزایده-ملک-مساحت-50مترمربع'>مزایده ملک مساحت 50مترمربع / مزایده ,مزایده ملک مساحت 50مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896648/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-67-18متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 67.18متر / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 67.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896646/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-عرصه-420متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 420متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 420متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896640/مزایده-ملک-ساختمان-مساحت-زیربنا-هفتاد-متر'>مزایده ملک ساختمان مساحت زیربنا هفتاد متر / مزایده ,مزایده ملک ساختمان مساحت زیربنا هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896657/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-372-88متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 372.88متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 372.88متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896688/مزایده-تعداد-7-795-عدد-ریکا-یک-لیتری'>مزایده تعداد 7/795 عدد ریکا یک لیتری / مزایده تعداد 7/795 عدد ریکا یک لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896658/مزایده-آپارتمان-مساحت-یکصد-و-شانزده-متر-و-چهل-و-هفت-دسیمتر'>مزایده آپارتمان مساحت یکصد و شانزده متر و چهل و هفت دسیمتر / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت یکصد و شانزده متر و چهل و هفت دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896660/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-75-07متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 75.07متر / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 75.07متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896662/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-507-50متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 507.50متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 507.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896664/مزایده-یکباب-خانه-مخروبه-مساحت-305-25متر'>مزایده یکباب خانه مخروبه مساحت 305.25متر  / مزایده ,مزایده یکباب خانه مخروبه مساحت 305.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896666/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-84-28متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 84.28متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 84.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897135/مزایده-سواری-دوو'>مزایده سواری دوو / مزایده,مزایده سواری دوو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897142/مزایده-4-دستگاه-کامپیوتر'>مزایده 4 دستگاه کامپیوتر / مزایده,مزایده 4 دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896672/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-212-02متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 212.02متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 212.02متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896474/مناقصه-خرید-10000-دستگاه-کنتور-تکفاز-دیجیتال'>مناقصه خرید 10000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 10000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896670/مزایده-آپارتمان-بخش-ده-تهران-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان بخش ده تهران نوبت اول / مزایده ,مزایده آپارتمان بخش ده تهران نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896624/تجدید-مزایده-واگذاری-یک-باب-غرفه-تجاری--نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری یک باب غرفه تجاری - نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده عمومی,تجدید مزایده واگذاری یک باب غرفه تجاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896621/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-شماره-19754-فرعی-از-38-اصلی'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره 19754 فرعی  از 38 اصلی / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره 19754 فرعی  از 38 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896616/مزایده-32-سهم-مشاع-از-96-سهم-ششدانگ-یکباب-خانه'>مزایده 32 سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ یکباب خانه / مزایده ,مزایده 32 سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ یکباب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896669/تجدید-مزایده-ششدانگ-ملک-به-شماره-ثبتی-178-فرعی--'>تجدید مزایده ششدانگ ملک به شماره ثبتی 178 فرعی ... / تجدید مزایده,تجدیدمزایده ششدانگ ملک به شماره ثبتی 178 فرعی ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896635/مزایده-فروش-ماشین-آلات-خط-تولید-سوزن-پمپ-انژکتور-نوبت-دوم'>مزایده فروش ماشین آلات خط تولید سوزن پمپ انژکتور- نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده  فروش ماشین آلات خط تولید سوزن پمپ انژکتور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896661/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-نسوزکاری-مربوط-به-خط-تولید-کارخانه'>مناقصه انجام کلیه عملیات نسوزکاری مربوط به خط تولید کارخانه / اگهی مناقصه عمومی ,مناقصه  انجام کلیه عملیات نسوزکاری مربوط به خط تولید کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896737/مزایده-ترانسفورماتور'>مزایده ترانسفورماتور  / آگهی مزایده عمومی , مزایده ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896603/مزایده-آپارتمان-مساحت-94-17مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 94.17مترمربع / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 94.17مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896645/مزایده-کانکس--کولر-گازی'>مزایده کانکس ، کولر گازی  / مزایده کانکس ، کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896612/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-یکصد-و-سه-متر-و-سی-و-پنج-دسیمتر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت یکصد و سه متر و سی و پنج دسیمتر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت یکصد و سه متر و سی و پنج دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896620/مزایده-یک-دستگاه-فکس--یک-دستگاه-پرینتر--نه-دستگاه-کامپیوتر'>مزایده  یک دستگاه فکس ، یک دستگاه پرینتر ، نه دستگاه کامپیوتر  / مزایده ,مزایده  یک دستگاه فکس ، یک دستگاه پرینتر ، نه دستگاه کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896622/مزایده-واگذاری-تعداد-9-پارکینگ-عمومی-تجدید'>مزایده واگذاری تعداد 9 پارکینگ عمومی تجدید  / مزایده, مزایده واگذاری تعداد 9 پارکینگ عمومی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896636/مزایده-فروش-قطعات-یدکی-مازاد-صنعتی'>مزایده فروش قطعات یدکی مازاد صنعتی  / مزایده ، مزایده فروش قطعات یدکی مازاد صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896679/مزایده-باقی-مانده-پلاک-53-فرعی-از-7398-نوبت-اول'>مزایده باقی مانده پلاک 53 فرعی از 7398 نوبت اول / مزایده ,مزایده باقی مانده پلاک 53 فرعی از 7398 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896680/مزایده-آپارتمان-مسکونی-عرصه-دویست-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی عرصه دویست متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی عرصه دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896715/مزایده-اخذ-عوارض-میدان-تره-بار-و-خروجی-سیب-زمینی'>مزایده اخذ عوارض میدان تره بار و خروجی سیب زمینی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اخذ عوارض میدان تره بار و خروجی سیب زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896399/مزایده-یکباب-خانه-مسکونی-مساحت-151مترمربع'>مزایده یکباب خانه مسکونی مساحت 151مترمربع / مزایده ,مزایده یکباب خانه مسکونی مساحت 151مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896625/تجدید-فراخوان-خرید-لوازم-انشعاب-آب'>تجدید فراخوان خرید لوازم انشعاب آب / آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی, تجدید فراخوان خرید لوازم انشعاب آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896618/آگهی-مناقصه-عمومی-سه-عدد-شیر-ایمنی-درون-چاهی-مدل-IETC----نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی سه عدد شیر ایمنی درون چاهی مدل IETC ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,آگهی مناقصه عمومی سه عدد شیر ایمنی درون چاهی مدل IETC ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896611/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-خرید-قطعات-پمپ-آبرسانی--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید قطعات پمپ آبرسانی - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید قطعات پمپ آبرسانی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896608/مناقصه-خرید-و-نصب-مرکز-تلفن-و-MDF--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب مرکز تلفن و MDF - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه خرید و نصب مرکز تلفن  و MDF - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896582/مناقصه-پروژه-احداث-پارک-محله--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث پارک محله  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه احداث پارک محله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896579/مناقصه-عملیات-اجرایی-سه-دستگاه-پل-بزرگ-واقع-در-قطعه-دوم-محور-رامهرمز--بهبهان--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی سه دستگاه پل بزرگ واقع در قطعه دوم محور رامهرمز - بهبهان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات اجرایی سه دستگاه پل بزرگ واقع در قطعه دوم محور رامهرمز - بهبهان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896604/مناقصه-20-000-تن-کک-متالورژی'>مناقصه 20.000 تن کک متالورژی / آگهی مناقصه بین المللی عمومی, مناقصه 20.000 تن کک متالورژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896587/مزایده-کامیون-نیسان-دیزل-دو-کابین'>مزایده کامیون نیسان دیزل دو کابین / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده کامیون نیسان دیزل دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896576/مناقصه-عملیات-ساماندهی-و-اصلاح-بستر-کانال--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ساماندهی و اصلاح بستر کانال - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات ساماندهی و اصلاح بستر کانال - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896542/مناقصه-مقدار-450-000-متر-پارچه-چلواری-سفید'>مناقصه مقدار 450.000 متر پارچه چلواری سفید  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه مقدار 450.000 متر پارچه چلواری سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896472/تجدید-مناقصه-دو-قلم-اسکنر-کداک-I2620-و-اسکنر-کداک-3200A3-فول'>تجدید مناقصه دو قلم اسکنر کداک I2620 و اسکنر کداک 3200A3 فول  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه دو قلم اسکنر کداک I2620 و اسکنر کداک 3200A3 فول  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896719/مزایده-واگذاری-تعدادی-محدودی-از-قطعات-کارگاهی'>مزایده واگذاری تعدادی محدودی از قطعات کارگاهی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری تعدادی محدودی از قطعات کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896693/مزایده-یک-محدوده-معدنی-باریت-و-کانی-های-همراه-مس--در-منطقه-بردسکن-96-5-1'>مزایده یک محدوده معدنی باریت و کانی های همراه مس ، در منطقه بردسکن 96.5.1 / مزایده یک محدوده معدنی باریت و کانی های همراه مس ، در منطقه بردسکن 96.5.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896639/مزایده-تعدادی-اقلام-مستعمل-و-ضایعاتی-مازاد-از-قبیل-لوله-های-ریفر-مر-و--'>مزایده تعدادی اقلام مستعمل و ضایعاتی مازاد از قبیل لوله های ریفر مر و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعدادی اقلام مستعمل و ضایعاتی مازاد از قبیل لوله های ریفر مر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896428/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-47مترمربع'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 47مترمربع / مزایده ,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 47مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896544/مزایده-بالابر-فلزی-و-الکتروموتور-و--'>مزایده بالابر فلزی  و الکتروموتور و ... / مزایده , مزایده بالابر فلزی  و الکتروموتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896532/تجدید-مناقصه-خرید-2-سری-راک-شارژ-پلانت-3000'>تجدید مناقصه خرید 2 سری راک شارژ پلانت 3000   / آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای، تجدید مناقصه خرید 2 سری راک شارژ پلانت 3000  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896628/فراخوان-مناقصه-خرید-یکدستگاه-دیزل-ژنراتور-500-کیلووات'>فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور 500 کیلووات  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور 500 کیلووات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896457/آگهی-مناقصه-عمومی-پیمان-خدمات-عمومی-و-اداری-مركز-منطقه-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی  پیمان خدمات عمومی و اداری مركز منطقه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی  پیمان خدمات عمومی و اداری مركز منطقه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896606/فراخوان-مناقصه-احداث-پل-بهر-باغ-تجدید'>فراخوان مناقصه احداث پل بهر باغ تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی ،  فراخوان مناقصه احداث پل بهر باغ تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896643/مناقصه-دو-عملیات-اجرای-کاشی-کاری-و-نصب-لوله-های-مسی-کولر-گازی'>مناقصه دو عملیات اجرای کاشی کاری و نصب لوله های مسی کولر گازی  / مناقصه , مناقصه دو عملیات اجرای کاشی کاری و نصب لوله های مسی کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896651/مزایده-فروش-چرخهای-ضایعاتی-قطارهای-مسافری'>مزایده فروش چرخهای ضایعاتی قطارهای مسافری  / مزایده , مزایده فروش چرخهای ضایعاتی قطارهای مسافری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896617/فراخوان-شرکت-در-مناقصه-جهت-اجرای-پل-خاص-بتنی-پروژه-راه-آهن'>فراخوان شرکت در مناقصه جهت اجرای پل خاص بتنی پروژه راه آهن  / فراخوان , فراخوان شرکت در مناقصه جهت اجرای پل خاص بتنی پروژه راه آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896629/مزایده-اقلام-ضایعاتی-و-مازاد-بر-نیاز'>مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز  / مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896633/مناقصه-ساخت-و-نصب-کابین-وانت-تندر-به-همراه-قفسه-بندی-داخل-کابین-پیکاپ'>مناقصه ساخت و نصب کابین وانت تندر به همراه قفسه بندی داخل کابین پیکاپ  / مناقصه , مناقصه ساخت و نصب کابین وانت تندر به همراه قفسه بندی داخل کابین پیکاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896398/مزایده-یک-واحد-منزل-مسکونی-به-شماره-پلاک-4853-فرعی'>مزایده یک واحد منزل مسکونی به شماره پلاک 4853 فرعی  / مزایده ,مزایده یک واحد منزل مسکونی به شماره پلاک 4853 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896588/مناقصه-جهت-خاکبرداری-و-اجرای-محوطه'>مناقصه جهت خاکبرداری و اجرای محوطه  / مناقصه , مناقصه جهت خاکبرداری و اجرای محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896592/مزایده-امتیاز-بهره-برداری-از-معدن-سنگ-لاشه'>مزایده امتیاز بهره برداری از معدن سنگ لاشه  / مزایده , مزایده امتیاز بهره برداری از معدن سنگ لاشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896596/مناقصه-واگذاری-احداث-یک-باب-واحد-مسکونی-اضافه-اشکوب'>مناقصه واگذاری احداث یک باب واحد مسکونی اضافه اشکوب  / مناقصه , مناقصه واگذاری احداث یک باب واحد مسکونی اضافه اشکوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896607/مناقصه-تامین-لیوان-و-دستمال-کاغذی'>مناقصه تامین لیوان و دستمال کاغذی  / مناقصه , مناقصه تامین لیوان و دستمال کاغذی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896448/مزایده-فروش-یکباب-واحد-تجاری-کاربری-نانوایی'>مزایده فروش یکباب واحد تجاری کاربری نانوایی / مزایده ,مزایده فروش یکباب واحد تجاری کاربری نانوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896626/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید  / مزایده یک دستگاه خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896595/مزایده-فضاهای-تجاری'>مزایده فضاهای تجاری / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فضاهای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896440/مزایده-1-سهم-از-72-سهم-غرفه-180متر'>مزایده 1 سهم از 72 سهم غرفه 180متر / مزایده ,مزایده 1 سهم از 72 سهم غرفه 180متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896444/مزایده-قطعه-زمینی-به-مساحت-3500متر'>مزایده قطعه زمینی به مساحت 3500متر  / مزایده ,مزایده قطعه زمینی به مساحت 3500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896432/مزایده-آپارتمان-مساحت-اعیان-43-108متر'>مزایده آپارتمان مساحت اعیان 43.108متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت اعیان 43.108متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896436/مزایده-دو-واحد-آپارتمان-مساحت-71-114-و-11471متر'>مزایده دو واحد آپارتمان مساحت 71.114 و 11471متر / مزایده ,مزایده دو واحد آپارتمان مساحت 71.114 و 11471متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896585/فراخوان-خدمات-ایمنی-و-آتش-نشانی'>فراخوان خدمات ایمنی و آتش نشانی  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان خدمات ایمنی و آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896488/فراخوان-خرید-52-هادی-کاناری-از-نوع-ACSR-جهت-خط-230-کیلو-ولت'>فراخوان خرید 52 هادی کاناری از نوع ACSR جهت خط 230 کیلو ولت  / فراخوان عمومی ، فراخوان خرید 52 هادی کاناری از نوع ACSR جهت خط 230 کیلو ولت نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896567/مزایده-یک-دستگاه-استریل-دندانپزشکی'>مزایده یک دستگاه استریل دندانپزشکی / مزایده یک دستگاه استریل دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896590/مناقصه-خرید-و-تحویل-تجهیزات-سیسکو'>مناقصه خرید و تحویل تجهیزات سیسکو / مناقصه عمومی , مناقصه خرید و تحویل تجهیزات سیسکو   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896597/فراخوان-تامین-کننده-دوچرخه'>فراخوان تامین کننده دوچرخه  / فراخوان شناسایی,فراخوان تامین کننده دوچرخه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896594/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و-امور-مرتبط-ناحیه-یک'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و امور مرتبط ناحیه یک  / مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و امور مرتبط ناحیه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896615/مناقصه-انتشار-سررسید-و-سالنامه-های-سال-97'>مناقصه انتشار سررسید و سالنامه های سال 97 / مناقصه  عمومی, مناقصه انتشار سررسید و سالنامه های سال 97</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896630/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و-تاسیسات--'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات ... / مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896613/مزایده-فروش-اموال-و-اقلام-مازاد-و-اسقاط-خود'>مزایده  فروش اموال و اقلام مازاد و اسقاط خود  / مزایده , مزایده فروش اموال و اقلام مازاد و اسقاط خود نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896495/تجدید-مناقصه-خرید-سطح-سنج-راداری-مخازن-96-5-1'>تجدید مناقصه خرید سطح سنج راداری مخازن 96.5.1 / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,تجدید مناقصه خرید سطح سنج راداری مخازن نوبت اول 96.5.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896494/مزایده-عمومی-جمع-آوری-پسماندهای-خشک-سطح-منطقه'>مزایده عمومی جمع آوری پسماندهای خشک سطح منطقه / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی جمع آوری پسماندهای خشک سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896516/مزایده-فروش-املاک-کاربری-صنعتی-عرصه-68506متر'>مزایده فروش املاک کاربری صنعتی عرصه 68506متر / مزایده ,مزایده فروش املاک کاربری صنعتی عرصه 68506متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896500/مناقصه-خرید-خدمات-امنیتی-حفاظتی'>مناقصه خرید خدمات امنیتی، حفاظتی  / آگهی مناقصه, مناقصه  خرید خدمات امنیتی، حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896512/مناقصه-احداث-و-توسعه-معابر-غیر-بزرگراهی--'>مناقصه احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896575/مناقصه-خرید-آمبولانس'>مناقصه خرید آمبولانس / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید آمبولانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896584/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-جهت-مشارکت-در-ساخت-و-اجرای-مجتمع-تجاری--درمانی-و-خدماتی'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت و اجرای مجتمع تجاری ، درمانی و خدماتی / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت و اجرای مجتمع تجاری ، درمانی و خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896609/مزایده-فروش-تعداد-محدودی-آپارتمان-مسکونی'>مزایده فروش تعداد محدودی آپارتمان مسکونی / مزایده ,مزایده فروش تعداد محدودی آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896605/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-مناطق-1-2-3-و-4-و-5'>تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری مناطق 1، 2، 3، و 4 و 5  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری مناطق 1، 2، 3، و 4 و 5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896389/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-آپارتمانی-118متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی آپارتمانی 118متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ خانه مسکونی آپارتمانی 118متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896572/مناقصه-تامین-فرم-های-مورد-نیاز'>مناقصه تامین فرم های مورد نیاز  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین فرم های مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896583/مناقصه-خرید-پارچه'>مناقصه خرید پارچه / مناقصه ,مناقصه  خرید پارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896570/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مطالعات-مرحله-دوم-آماده-سازی-سایت-توریسم'>فراخوان ارزیابی کیفی مطالعات مرحله دوم آماده سازی سایت توریسم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی مطالعات مرحله دوم آماده سازی سایت توریسم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896558/مناقصه-وظایف-و-ماموریتهای-اجرایی-خود-(شهربان--حریم-بان-معبربان)-نوبت-دوم'>مناقصه وظایف و ماموریتهای اجرایی خود (شهربان ، حریم بان، معبربان) نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه وظایف و ماموریتهای اجرایی خود (شهربان ، حریم بان، معبربان) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896469/فراخوان-مناقصه-تامین-خدمات-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-کارکنان--'>فراخوان مناقصه تامین خدمات سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان... / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تامین خدمات سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896446/مزایده-فروش-مقادیری-از-اجناس-مستعمل-و-خارج-از-رده-نوبت-دوم'>مزایده فروش مقادیری از اجناس مستعمل و خارج از رده نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش مقادیری از اجناس مستعمل و خارج از رده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896450/فراخوان-مناقصه-خدمات-انبار-داری-و-پشتیبانی-مجتمع-انبارهای-شهید-طاهری-در-تهران'>فراخوان مناقصه خدمات  انبار داری و پشتیبانی مجتمع انبارهای شهید طاهری در تهران  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خدمات  انبار داری و پشتیبانی مجتمع انبارهای شهید طاهری در تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896434/فراخوان-اجاره-(تامین)-دو-فروند-شناور-عملیاتی--نوبت-سوم'>فراخوان اجاره (تامین) دو فروند شناور عملیاتی - نوبت سوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان اجاره (تامین) دو فروند شناور عملیاتی- نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896427/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه--پخت-و-توزیع-صبحانه-ناهار-و-شام-بیماران-و-کارکنان--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مواد اولیه ، پخت و توزیع صبحانه، ناهار و شام بیماران و کارکنان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مواد اولیه ، پخت و توزیع صبحانه، ناهار و شام بیماران و کارکنان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896419/مناقصه-روکش-آسفالت-معابر-کم-عرض-سطح'> مناقصه روکش آسفالت معابر کم عرض سطح / آگهی مناقصه , مناقصه روکش آسفالت معابر کم عرض سطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896462/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-نه-ثبت-بندپی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین بخش نه ثبت بندپی نوبت اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین بخش نه ثبت بندپی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896580/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغ-بخش-شش-مشهد'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغ بخش شش مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ بخش شش مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896541/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-شاهیندژ-تکاب'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور شاهیندژ- تکاب / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور شاهیندژ- تکاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896566/مناقصه-احداث-دیواره-حفاظتی-رودخانه'>مناقصه احداث دیواره حفاظتی رودخانه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث دیواره حفاظتی رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897140/مزایده-24970-سهم'>مزایده 24970 سهم  / مزایده , مزایده 24970 سهم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896533/مناقصه-انجام-عملیات-بستر-سازی-معابر-باغ-شهر-امید'>مناقصه انجام عملیات بستر سازی معابر باغ شهر امید  / مناقصه, مناقصه انجام عملیات بستر سازی معابر باغ شهر امید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896546/مناقصه-واگذاری-قطعات-و-اراضی-مربوط-به-اعضاء-در-باغ-شهر-امید'>مناقصه واگذاری قطعات و اراضی مربوط به اعضاء در باغ شهر امید  / مناقصه و مناقصه واگذاری قطعات و اراضی مربوط به اعضاء در باغ شهر امید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896741/مناقصه-خرید-انواع-کابل-نوری'>مناقصه خرید انواع کابل نوری / آگهی مناقصه دو مرحله ای، مناقصه خرید انواع کابل نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896496/مزایده-منزل-مسکونی-روستای-چمن-آباد-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی روستای چمن آباد نوبت اول  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی روستای چمن آباد نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896426/آگهی-مزایده-فروش-لوازم-یدکی-راکد-و-غیر-قابل-نیاز'>آگهی مزایده فروش لوازم یدکی راکد و غیر قابل نیاز / آگهی مزایده ,مزایده  فروش لوازم یدکی راکد و غیر قابل نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896497/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1805متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1805متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1805متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896499/مزایده-یک-قطعه-زمین-صیفی-کاری-مساحت-1000متر'>مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری مساحت 1000متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری مساحت 1000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896501/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896473/مزایده-آپارتمان-مساحت-82-50مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 82.50مترمربع / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 82.50مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896470/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-4969متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 4969متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 4969متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896634/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 / مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896644/مزایده-فریزر-صندوقی-و--'>مزایده فریزر صندوقی و ...  / مزایده فریزر صندوقی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896505/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-5-فرعی-بخش-چهار-تبریز'>مزایده ملک پلاک ثبتی 5 فرعی بخش چهار تبریز / مزایده ,مزایده ملک پلاک ثبتی 5 فرعی بخش چهار تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896508/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-2680متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 2680متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 2680متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896527/مزایده-ششدانگ-عمارت-به-مساحت-200مترمربع'>مزایده ششدانگ عمارت به مساحت 200مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ عمارت به مساحت 200مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896412/مزایده-یک-دستگاه-پرس-پانچ-هفت-کاره--یک-دستگاه-دریل-ستونی'>مزایده  یک دستگاه پرس پانچ هفت کاره ، یک دستگاه دریل ستونی / مزایده,مزایده  یک دستگاه پرس پانچ هفت کاره ، یک دستگاه دریل ستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896524/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-25-74متر-نوبت-سوم'>مزایده مغازه تجاری مساحت 25.74متر نوبت سوم  / مزایده ,مزایده مغازه تجاری مساحت 25.74متر نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896667/مزایده-دو-دستگاه-صندلی-برقی-آرایشگاه-و--'>مزایده دو دستگاه صندلی برقی آرایشگاه و...  / مزایده دو دستگاه صندلی برقی آرایشگاه و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896659/مزایده-فروش-اجاق-گاز-فردار-اکسل-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش اجاق گاز فردار اکسل و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده مال منقول, مزایده فروش اجاق گاز فردار اکسل و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896656/مزایده-فروش-بخاری-نفتی-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش بخاری نفتی و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده مال منقول, مزایده فروش بخاری نفتی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896520/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-224مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 224مترمربع / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 224مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896650/مزایده-سواری-پژو-405-رنگ-سفید-مدل-1393'>مزایده سواری پژو 405 رنگ سفید مدل 1393 / مزایده سواری پژو 405 رنگ سفید مدل 1393</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896528/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-230متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 230متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 230متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896537/مزایده-یک-قطعه-زمین-قولنامه-ای-مساحت-250متر'>مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای مساحت 250متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای مساحت 250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896540/مزایده-ملک-مساحت-262-5متر'>مزایده ملک مساحت 262.5متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت 262.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896543/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-13-5متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 13.5متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 13.5متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896437/ارزیابی-کیفی-حمل-فرآورده-های-نفتی-(نفت-گاز)-تجدید-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی  حمل فرآورده های نفتی (نفت گاز)- تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی دعوت به ارزیابی کیفی پیمانکاران , ارزیابی کیفی حمل فرآورده های نفتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896415/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس-به-رنگ-نقره-ای'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس به رنگ نقره ای  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس به رنگ نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896548/مزایده-ملک-مساحت-174-46متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 174.46متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ملک مساحت 174.46متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896549/مزایده-ملک-مساحت-80-08متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 80.08متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت 80.08متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896550/مزایده-ملک-عرصه-پنجاه-و-یک-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک عرصه پنجاه و یک متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک عرصه پنجاه و یک متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896631/مزایده-تعداد-19-تخته-فرش-12-متری'>مزایده تعداد 19 تخته فرش 12 متری  / مزایده تعداد 19 تخته فرش 12 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896602/مزایده-یک-دستگاه-هموژن-تک-جداره'>مزایده یک دستگاه هموژن تک جداره  / مزایده یک دستگاه هموژن تک جداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896476/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-سه-طبقه-عرصه-160متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی سه طبقه عرصه 160متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی سه طبقه عرصه 160متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896600/مزایده-خودرو-206'>مزایده خودرو 206 / مزایده خودرو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896481/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-120متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 120متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 120متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896619/مزایده-چرخ-نخ-پایه-دار-فلزی---'>مزایده چرخ نخ پایه دار فلزی .... / مزایده چرخ نخ پایه دار فلزی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896623/مزایده-یک-باب-سوله-صنعتی'>مزایده یک باب سوله صنعتی / مزایده یک باب سوله صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896731/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-96-5-1'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری  96.5.1  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری 96.5.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896614/مزایده-دو-دستگاه-کانکس-6-متری'>مزایده دو دستگاه کانکس 6 متری  / مزایده دو دستگاه کانکس 6 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896551/تجدید-مناقصه-حفاری-مجدد-و-آزمایش-پمپاژ-چاه-شماره-4-علی-آباد-تجدید'>تجدید مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 4 علی آباد تجدید  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای،تجدید مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 4 علی آباد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896577/مزایده-یکقطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-1500متر'>مزایده یکقطعه زمین کشاورزی مساحت 1500متر / مزایده ,مزایده یکقطعه زمین کشاورزی مساحت 1500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896553/مناقصه-میلگرد-فولادی-قطر-2±110-م-م-(42CrMo4)'>مناقصه میلگرد فولادی قطر 2±110 م م (42CrMo4)  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه میلگرد فولادی قطر 2±110 م م (42CrMo4) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896561/فراخون-عمومی-سرمایه-گذاری-احداث-بازارچه--نوبت-دوم'>فراخون عمومی سرمایه گذاری احداث بازارچه - نوبت دوم  / فراخون عمومی , فراخون عمومی سرمایه گذاری احداث بازارچه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896555/مناقصه-خرید-6-دستگاه-دیزل-ژنراتور-40-KVA-با-متعلقات'>مناقصه خرید 6 دستگاه دیزل ژنراتور 40 KVA با متعلقات / آگهی مناقصه دو مرحله ای، مناقصه خرید 6 دستگاه دیزل ژنراتور 40 KVA با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896563/مزایده-انواع-مخازن-استیل--'>مزایده انواع مخازن استیل... / مزایده و مزایده انواع مخازن استیل...نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896591/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-199متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 199متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 199متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896569/مزایده-فروش-و-اجاره-تعدادی-از-املاک'>مزایده فروش و اجاره تعدادی از املاک  / آگهی مزایده, مزایده فروش و اجاره تعدادی از املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896523/فراخوان-پروژه-انجام-کارهای-تعمیراتی-بر-روی-مخزن-FB-221B-واحد-CF-نوبت-دوم'>فراخوان  پروژه انجام کارهای تعمیراتی بر روی مخزن FB-221B واحد CF -نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان پروژه انجام کارهای تعمیراتی بر روی مخزن FB-221B واحد CF - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896530/مزایده-فروش-حدود-80-تن-اسید-چرب-کارخانه-روغنکشی-شماره-یک-ورامین'>مزایده فروش حدود 80 تن اسید چرب کارخانه روغنکشی شماره یک ورامین / مزایده، مزایده فروش حدود 80 تن اسید چرب کارخانه روغنکشی شماره یک ورامین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896538/مزایده-فروش-تعدادی-خودرو-سواری-پاجرو-مزدا-بسترن--'>مزایده فروش تعدادی خودرو سواری پاجرو، مزدا، بسترن... / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش تعدادی خودرو سواری پاجرو، مزدا، بسترن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896526/مناقصه-تولید-قطعات-نوبت-دوم'>مناقصه تولید قطعات- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تولید قطعات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896529/مناقصه-نگهداری-و-بازسازی-شبکه-های-کابل--هوایی--سیستم-های-PGS--ACCESS--WLL'>مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ، هوایی ، سیستم های PGS , ACCESS , WLL / مناقصه , مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ، هوایی ، سیستم های PGS , ACCESS , WLL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896534/مزایده-فروش-براده-آهن-آلات-فلزی-عمومی--نوبت-دوم'>مزایده فروش براده آهن آلات فلزی عمومی - نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش براده آهن آلات فلزی عمومی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896514/مناقصه-تامین-شیرهای-ورودی-و-خروجی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین شیرهای ورودی و خروجی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه تامین شیرهای ورودی و خروجی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896736/مناقصه-تهیه-و-نصب-علائم--خط-کشی-و-تجهیزات-ایمنی-ترافیک'>مناقصه تهیه و نصب علائم ، خط کشی و تجهیزات ایمنی ترافیک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و نصب علائم ، خط کشی و تجهیزات ایمنی ترافیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896545/شناسایی-پیمانکار-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-ساختمان-ها--تاسیسات--ابنیه--محوطه'>شناسایی پیمانکار خدمات نگهداری و تعمیرات ساختمان ها ، تاسیسات ، ابنیه ، محوطه / شناسایی پیمانکار, شناسایی پیمانکار خدمات نگهداری و تعمیرات ساختمان ها ، تاسیسات ، ابنیه ، محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896601/مزایده-زمین-و-مستحدثات-کارخانه-نوبت-دوم'>مزایده زمین و مستحدثات کارخانه نوبت دوم  / مزایده ، مزایده زمین و مستحدثات کارخانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896559/آگهی-دعوت-ساخت-20-دستگاه-هیتر-حرارتی'>آگهی دعوت ساخت 20 دستگاه هیتر حرارتی / آگهی دعوت ،ساخت 20 دستگاه هیتر حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896536/آگهی-فراخوان-اجاره-فضای-تبلیغاتی-محوطه-جایگاه-های-سوخت'> آگهی فراخوان اجاره فضای تبلیغاتی محوطه جایگاه های سوخت / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان اجاره فضای تبلیغاتی محوطه جایگاه های سوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896562/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-180-40متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 180.40متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 180.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896556/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-909-فرعی-از-چهار-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 909 فرعی از چهار اصلی / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک شماره 909 فرعی از چهار اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896728/فراخوان-تجهیز-ساختمان-به-سیستم-دوربین-مداربسته'>فراخوان تجهیز ساختمان به سیستم دوربین مداربسته / فراخوان تجهیز ساختمان به سیستم دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896503/ارزیابی-کیفی-انتخاب-مشاور-جهت-انجام-خدمات-مهندسی-بازنگری-مطالعات-مرحله-اول'>ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مهندسی بازنگری مطالعات مرحله اول  / آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور , ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مهندسی بازنگری مطالعات مرحله اول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896518/فراخوان-تعمیر-و-بهسازی-ده-قطعه-زمین-چمن-مصنوعی-کارکنان--'>فراخوان تعمیر و بهسازی ده قطعه زمین چمن مصنوعی کارکنان... / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان تعمیر و بهسازی ده قطعه زمین چمن مصنوعی کارکنان... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896498/مزایده-ساخت--تجهیز-بهره-برداری--اجاره-و-انتقال-طرح-های-(کافه-رستوران-آکواریوم)-نوبت-دوم'>مزایده ساخت ، تجهیز، بهره برداری ، اجاره و انتقال طرح های (کافه رستوران آکواریوم)  نوبت دوم  / مزایده , مزایده ساخت ، تجهیز، بهره برداری ، اجاره و انتقال طرح های (کافه رستوران آکواریوم) نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896521/تجدید-مناقصه-تکمیل-پروژه-خرید-و-نصب-تجهیزات-پایش-تصویری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تکمیل پروژه خرید و نصب تجهیزات پایش تصویری- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,  تجدید مناقصه تکمیل پروژه خرید و نصب تجهیزات پایش تصویری تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896525/تجدید-مناقصه-پروژه-واگذاری-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه واگذاری خدمات شهری- نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه پروژه واگذاری خدمات شهری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896517/مزایده-واگذاری-استخر'>مزایده واگذاری استخر / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896510/مناقصه-دیوارکشی-و-پوشش-رودخانه-منوچهری-و--'>مناقصه دیوارکشی و پوشش رودخانه منوچهری و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه دیوارکشی و پوشش رودخانه منوچهری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896564/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-پروژه-تراش-و-روکش-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>اصلاحیه مناقصه اجرای پروژه تراش و روکش آسفالت معابر سطح شهر / اصلاحیه , مناقصه اجرای پروژه تراش و روکش آسفالت معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896571/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-دوم-107-83متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 107.83متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 107.83متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896489/مناقصه-احداث-فرهنگسرا-تجدید'>مناقصه احداث فرهنگسرا- تجدید / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه احداث فرهنگسرا- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896725/مناقصه-خرید-انواع-کابل-فشار-ضعیف-و-متوسط-مسی'>مناقصه خرید انواع کابل فشار ضعیف و متوسط مسی  / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید انواع کابل فشار ضعیف و متوسط مسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896480/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896493/مزایده-یک-دستگاه-رک-زرد-رنگ--تعداد-چهار-حلقه-12-متری-انواع-نوار-لاستیکی'>مزایده یک دستگاه رک زرد رنگ ، تعداد چهار حلقه 12 متری انواع نوار لاستیکی / مزایده,مزایده یک دستگاه رک زرد رنگ ، تعداد چهار حلقه 12 متری انواع نوار لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896513/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-243متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 243متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 243متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896502/فراخوان-تکمیل-پروژه-بهسازی-و-بازسازی-بخشی-از-جاده-کنارگذر-خط-لوله-نفت-ارسالی-واحد-پرسیاه-از-جابالون'>فراخوان تکمیل پروژه بهسازی و بازسازی بخشی از جاده کنارگذر خط لوله نفت ارسالی واحد پرسیاه از جابالون / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان تکمیل پروژه بهسازی و بازسازی بخشی از جاده کنارگذر خط لوله نفت ارسالی واحد پرسیاه از جابالون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896574/تجدید-مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت--'>تجدید مناقصه زیرسازی و آسفالت ... / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896581/مزایده-یک-تخته-فرش-قالیچه'>مزایده یک تخته فرش قالیچه / مزایده یک تخته فرش قالیچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896599/مزایده-یک-قطعه-زمین-معادل-پنجاه-و-دو-صدم-یک-سهم-مشاع-بخش-دو-قم'>مزایده یک قطعه زمین معادل پنجاه و دو صدم یک سهم مشاع بخش دو قم / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین معادل پنجاه و دو صدم یک سهم مشاع بخش دو قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896593/فراخوان-ارزیابی-کیفی-لوله-کشی-درین-پمپ-شید-و-نقاط-بارگیری--'>فراخوان ارزیابی کیفی لوله کشی درین پمپ شید و نقاط بارگیری ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی لوله کشی درین پمپ شید و نقاط بارگیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896487/مناقصه-اجرای-عملیات-حفاری-و-نصب-انشعابات-آب-کل-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات حفاری و نصب انشعابات آب کل سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات حفاری و نصب انشعابات آب کل سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896565/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-368مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 368مترمربع / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 368مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896477/مناقصه-احداث-فرهنگسرا-فاز-یک'>مناقصه احداث فرهنگسرا فاز یک  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث فرهنگسرا فاز یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896515/مزایده-فروش-سنگهای-ساختمانی'>مزایده فروش سنگهای ساختمانی  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سنگهای ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896522/مزایده-تفکیک-زباله-از-مبدا-جمع-آوری-پسماند-خشک---96-5-1'>مزایده تفکیک زباله از مبدا جمع آوری پسماند خشک ... 96/5/1 / آگهی مزایده عمومی ,مزایده تفکیک زباله از مبدا جمع آوری پسماند خشک ... 96/5/1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896573/مزایده-ملک-مساحت-114مترمربع'>مزایده ملک مساحت 114مترمربع  / مزایده ,مزایده ملک مساحت 114مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896535/مناقصه-اصلاح-شبکه-توزیع-آب--'>مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896504/مناقصه-سامانه-حفاظت-هوشمند-پیرامونی-پست-400-کیلوولت'>مناقصه سامانه حفاظت هوشمند پیرامونی پست 400 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه سامانه حفاظت هوشمند پیرامونی پست 400 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896568/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-10000متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 10000متر نوبت اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 10000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896586/مزایده-18-من-دیم-مشاع-از-20-من-دیم-مشاع-از-سند-اصلاحات-اراضی'>مزایده 18 من دیم مشاع از 20 من دیم مشاع از سند اصلاحات اراضی / مزایده ,مزایده 18 من دیم مشاع از 20 من دیم مشاع از سند اصلاحات اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896589/مزایده-دو-قطعه-ملک-مسکونی-113-01-و-137-2متر'>مزایده دو قطعه ملک مسکونی 113.01 و 137.2متر / مزایده ,مزایده دو قطعه ملک مسکونی 113.01 و 137.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896578/مزایده-واگذاری-املاک-کاربری-فرهنگی-ورزشی-تجاری-کارگاهی-صنعتی-96-5-1'>مزایده واگذاری املاک کاربری فرهنگی ورزشی تجاری کارگاهی صنعتی 96.5.1 / مزایده,مزایده واگذاری املاک کاربری فرهنگی ورزشی تجاری کارگاهی صنعتی 96.5.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896485/مناقصه-انجام-قرارداد-خرید-خدمت-بیمه-تکمیلی-درمان--نوبت-دوم'>مناقصه  انجام قرارداد خرید خدمت بیمه تکمیلی درمان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام قرارداد خرید خدمت بیمه تکمیلی درمان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896552/مناقصه-سرویس-و-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه سرویس و ایاب و ذهاب پرسنل  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس و ایاب و ذهاب پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896547/مزایده-بهره-برداری-خط-اتوبوسرانی-پردیس--'>مزایده بهره برداری خط اتوبوسرانی پردیس ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری خط اتوبوسرانی پردیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896554/مناقصه-نسبت-به-خرید-1-000-000-عدد-پلاک-فلزی-بزرگ-و--'>مناقصه نسبت به خرید 1.000.000 عدد پلاک فلزی بزرگ و... / مناقصه نسبت به خرید 1.000.000 عدد پلاک فلزی بزرگ و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896539/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش'>مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش  / مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896491/مزایده-وسائط-نقلیه-فرسوده-و-اسقاطی--نوبت-دوم'>مزایده وسائط نقلیه فرسوده و اسقاطی - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده وسائط نقلیه فرسوده و اسقاطی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896743/مناقصه-خرید-خدمات-عمومی'>مناقصه خرید خدمات عمومی / فراخوان مناقصه, مناقصه خرید خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896560/مزایده-فروش-دام'>مزایده فروش دام / آگهی مزایده , مزایده فروش دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896713/فراخوان-مناقصه-خرید-و-حمل-مصالح-سنگی-(ماسه-طبیعی'>فراخوان مناقصه خرید و حمل مصالح سنگی (ماسه طبیعی  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید و حمل مصالح سنگی (ماسه طبیعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896511/مناقصه-اجرای-خط-تغذیه-فلزی-جهت-گازرسانی-به-شهرک-صنعتی-خورموج-و-شرکت-توربافی-دام--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خط تغذیه فلزی جهت گازرسانی به شهرک صنعتی خورموج و شرکت توربافی دام...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای خط تغذیه فلزی جهت گازرسانی به شهرک صنعتی خورموج و شرکت توربافی دام...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896507/مناقصه-بهره-برداری-نگهداری-و-تعمیرات-رفع-حوادث-کلیه-تجهیزات-و-تاسیسات-نوبت-دوم'>مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات رفع حوادث کلیه تجهیزات و تاسیسات  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات رفع حوادث کلیه تجهیزات و تاسیسات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896452/مناقصه-انجام-فعالیتهای-سرویس-و-نگهداری-و-اتفاقات-و-عملیات-و-اصلاح-و-بهینه-سازی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری و اتفاقات و عملیات و اصلاح و بهینه سازی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه های عمومی (یک مرحله ای) ، مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری و اتفاقات و عملیات و اصلاح و بهینه سازی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896710/مزایده-واگذاری-امور-تبلیغاتی-سطح-شهر-گلبهار'>مزایده واگذاری  امور تبلیغاتی سطح شهر گلبهار / مزایده , مزایده واگذاری  امور تبلیغاتی سطح شهر گلبهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896933/مناقصه-انجام-آمار-برداری-سراسری-از-منابع-آب-سطحی-و-زیرزمینی-تجدید'>مناقصه انجام آمار برداری سراسری از منابع آب سطحی و زیرزمینی تجدید / آگهی تجدید مناقصه ، مناقصه  انجام آمار برداری سراسری از منابع آب سطحی و زیرزمینی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897124/آگهی-مناقصه-انجام-خدمات-حفاظتی-و-مراقبتی-دانشگاه'>آگهی مناقصه انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی دانشگاه / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896696/آگهی-مناقصه-تامین--حمل--نصب-و-مونتاژ-دیوار-پیش-ساخته-بتنی'>آگهی مناقصه  تامین ، حمل ، نصب و مونتاژ دیوار پیش ساخته بتنی / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه  تامین ، حمل ، نصب و مونتاژ دیوار پیش ساخته بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897115/استعلام-بهاء-خدمات-سرویس-و-نگهداری-آسانسورهای-بیمارستان'>استعلام بهاء خدمات سرویس و نگهداری آسانسورهای بیمارستان  / استعلام بهاء , استعلام بهاء خدمات سرویس و نگهداری آسانسورهای بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896395/مزایده-36-4-حبه-مشاع-از-منزل-مسکونی'>مزایده 36.4 حبه مشاع از منزل مسکونی / مزایده ,مزایده 36.4 حبه مشاع از منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897130/استعلام-سنسور-فشار-کشش'>استعلام سنسور فشار کشش / استعلام ,استعلام سنسور فشار کشش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896397/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدنگ-به-استثنا-ثمنه-اعیان-یکباب-دکان'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدنگ به استثنا ثمنه اعیان یکباب دکان / مزایده ,مزایده دو دانگ مشاع از ششدنگ به استثنا ثمنه اعیان یکباب دکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897127/استعلام-ورق-مبدل-و-تیغه-مدل--کولد-سامر--'>استعلام ورق مبدل و تیغه مدل / کولد سامر... / استعلام, استعلام ورق مبدل و تیغه مدل / کولد سامر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897128/استعلام-اویلس-بوش-HB-و--'>استعلام اویلس بوش HB و ... / استعلام, استعلام اویلس بوش HB و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897122/استعلام-محافظ-کابلها-و-شلنگهای-رباطهای-نقطه-جوشکار'>استعلام محافظ کابلها و شلنگهای رباطهای نقطه جوشکار / استعلام, استعلام محافظ کابلها و شلنگهای رباطهای نقطه جوشکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897129/استعلام-ابزار-آلات--صفحه-برش-استیل--پیچ-گوشتی--'>استعلام ابزار آلات - صفحه برش استیل - پیچ گوشتی...     / استعلام، استعلام ابزار آلات - صفحه برش استیل - پیچ گوشتی...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897131/استعلام-خرید-تابلو-فلزی-و-استند-OPEN-CLOSE'>استعلام خرید تابلو فلزی و استند OPEN, CLOSE / استعلام, استعلام خرید تابلو فلزی و استند OPEN, CLOSE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897121/استعلام-خرید-بست-استیل-و-سر-شیلنگی-برنجی-سفارشی--'>استعلام خرید بست استیل و سر شیلنگی برنجی سفارشی... / استعلام, استعلام خرید بست استیل و سر شیلنگی برنجی سفارشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897126/استعلام-ترمه-5-تیکه-ابریشم-و--'>استعلام ترمه 5 تیکه ابریشم و ...  / استعلام , استعلام ترمه 5 تیکه ابریشم و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897116/مناقصه-تکمیل-کارهای-باقیمانده-ایستگاه-پمپاژ-فاضلاب-PSK'>مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه پمپاژ فاضلاب PSK  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه پمپاژ فاضلاب PSK </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896482/مزایده-مجموعه-تولید-قند--'>مزایده مجموعه تولید قند ... / مزایده مجموعه تولید قند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897107/مزایده-فروش-40-دستگاه-انواع-خودرو-سبک-سنگین--'>مزایده فروش 40 دستگاه انواع خودرو سبک ,سنگین,... / مزایده فروش 40 دستگاه انواع خودرو سبک ,سنگین,...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897110/استعلام-خرید-کولر-T3-30000'>استعلام خرید کولر T3 30000 / استعلام خرید کولر T3 30000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897113/استعلام-بیمه-مسئولیت-مدنی-و-بیمه-آتش-سوزی'>استعلام بیمه مسئولیت مدنی و بیمه آتش سوزی  / استعلام بیمه مسئولیت مدنی و بیمه آتش سوزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896416/فراخوان-مناقصه-راهبری--نگهداری-و-آماده-به-کار-نمودن---'>فراخوان مناقصه راهبری , نگهداری و آماده به کار نمودن .... / فراخوان ,فراخوان مناقصه راهبری , نگهداری و آماده به کار نمودن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897118/استعلام-سنسور-ویبره-نسبی--'>استعلام سنسور ویبره نسبی... / استعلام, استعلام سنسور ویبره نسبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897112/استعلام-​پرینتر'>استعلام ​پرینتر  / استعلام , استعلام ​پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897134/اصلاحیه-مناقصه-انجام-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی-نیروگاه'>اصلاحیه مناقصه انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه  / اصلاحیه مناقصه عمومی ,مناقصه انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897132/اصلاحیه-مناقصه-تهیه-مواد‌-پخت-و-توزیع-غذا-برای-کارکنان-نیروگاه-شهید-مدحج'>اصلاحیه مناقصه تهیه مواد‌، پخت و توزیع غذا برای کارکنان نیروگاه شهید مدحج / اصلاحیه مناقصه, مناقصه تهیه مواد‌، پخت و توزیع غذا برای کارکنان نیروگاه شهید مدحج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897111/استعلام-کفپوش-عایق-برق--'>استعلام کفپوش عایق برق... / استعلام , استعلام کفپوش عایق برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897055/مناقصه-نصب-برج-و-سیم-کشی-خط-۲۳۰-کیلو-ولت-دهلران'>مناقصه نصب برج و سیم کشی خط ۲۳۰ کیلو ولت دهلران  / مناقصه نصب برج و سیم کشی خط ۲۳۰ کیلو ولت دهلران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897077/مناقصه-تکمیل-ارامستان-جدید-شهرکرد'>مناقصه  تکمیل ارامستان جدید شهرکرد     / مناقصه  تکمیل ارامستان جدید شهرکرد    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897086/مناقصه-تامین-۲۳۰۰-تن-ریل-S۴۹-خط-یک-قطار-شهری-کرمانشاه'>مناقصه تامین ۲۳۰۰ تن ریل S۴۹ خط یک قطار شهری کرمانشاه     / مناقصه تامین ۲۳۰۰ تن ریل S۴۹ خط یک قطار شهری کرمانشاه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897119/مناقصه-تامین-تجهیزات-و-نرم-افزارها-ولایسنس-ها-و-قطعات-یدکی---'>مناقصه تامین تجهیزات و نرم افزارها ولایسنس ها و قطعات یدکی، ... / مناقصه تامین تجهیزات و نرم افزارها ولایسنس ها و قطعات یدکی، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897125/تجدید-مناقصه-عملیات-فنس-کشی-و-تسطیح-پست-سیار-بیله-سوار'>تجدید مناقصه عملیات فنس کشی و تسطیح پست سیار بیله سوار  / تجدید مناقصه عملیات فنس کشی و تسطیح پست سیار بیله سوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897036/فراخوان-عملیات-مرمت-و-بازسازی-سدهای-بوستان-و-شهید-چمران'>فراخوان عملیات مرمت و بازسازی سدهای بوستان و شهید چمران     / فراخوان عملیات مرمت و بازسازی سدهای بوستان و شهید چمران    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897052/دعوتنامه-عملیات-مرمت-و-بازسازی-شبکه-کوثر'>دعوتنامه عملیات مرمت و بازسازی شبکه  کوثر / دعوتنامه عملیات مرمت و بازسازی شبکه  کوثر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897074/دعوتنامه-عملیات-مرمت-و-بازسازی-سدهای-آلاگل'>دعوتنامه  عملیات مرمت و بازسازی سدهای آلاگل / دعوتنامه  عملیات مرمت و بازسازی سدهای آلاگل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896442/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-روستاهای-سنه-کوه--وارمی--جناسم---'>مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای سنه کوه , وارمی , جناسم .... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای سنه کوه , وارمی , جناسم ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897099/فراخوان-مناقصه-خرید-4-دستگاه-بوستر-آفلود'>فراخوان مناقصه خرید 4 دستگاه بوستر آفلود / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه خرید 4 دستگاه بوستر آفلود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897045/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897123/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-همدان--سنندج'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور همدان - سنندج     / مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور همدان - سنندج    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897094/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-تویسرکان'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور تویسرکان  / مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور تویسرکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897084/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-ملایر--آورزمان-نهاوند'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور ملایر - آورزمان نهاوند     / مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور ملایر - آورزمان نهاوند    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897071/مزایده-اجاره-ماهانه-واحدهای-اداری--تجاری--فرهنگی-فرهنگسرای-دانش--'>مزایده اجاره ماهانه واحدهای اداری - تجاری - فرهنگی فرهنگسرای دانش ... / مزایده اجاره ماهانه واحدهای اداری - تجاری - فرهنگی فرهنگسرای دانش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897049/مزایده-اجاره-ماهانه-خدماتی--تجاری--'>مزایده اجاره ماهانه خدماتی - تجاری ... / مزایده اجاره ماهانه خدماتی - تجاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896557/مزایده-اجاره-واحدهای-مجتمع-پرورش-مرغ-مادر'>مزایده اجاره واحدهای مجتمع پرورش مرغ مادر / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره واحدهای مجتمع پرورش مرغ مادر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896449/فراخوان-عملیات-طراحی-و-اجرای-تصفیه-خانه-فاضلاب-و-سیستم-تصفیه-تکمیلی---نوبت-دوم'>فراخوان عملیات طراحی و اجرای تصفیه خانه فاضلاب و سیستم تصفیه تکمیلی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای , فراخوان عملیات طراحی و اجرای تصفیه خانه فاضلاب و سیستم تصفیه تکمیلی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897069/مناقصه-هدایت-ونگهداری-خودروهای-سبک-اداره-ترابری-مسجد-سلیمان'>مناقصه هدایت ونگهداری خودروهای سبک اداره ترابری مسجد سلیمان     / مناقصه ,مناقصه هدایت ونگهداری خودروهای سبک اداره ترابری مسجد سلیمان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896610/فراخوان-اجاره-یک-دستگاه-جک-آپ-بارج-دریایی-مسکونی-و-تعمیراتی'>فراخوان اجاره یک دستگاه جک آپ بارج دریایی مسکونی و تعمیراتی / فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان اجاره یک دستگاه جک آپ بارج دریایی مسکونی و تعمیراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896692/مزایده-33-وانت-نیسان-سیستم-زامیاد'>مزایده 33 وانت نیسان سیستم زامیاد / مزایده 33 وانت نیسان سیستم زامیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896831/مزایده-مقدار-5-من-معادل-1000متر-زمین-زراعی-دیم'>مزایده مقدار 5 من معادل 1000متر زمین زراعی دیم  / مزایده ,مزایده مقدار 5 من معادل 1000متر زمین زراعی دیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897085/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-برای-باس-واش-با-امکانات-در-پایانه'>مزایده اجاره یک قطعه زمین برای باس واش با امکانات در پایانه / مزایده ,اجاره یک قطعه زمین برای باس واش با امکانات در پایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897100/استعلام-چاپ-گزارش-بصورت-دیجیتال-سیاه-و-سفید-A4'>استعلام چاپ گزارش بصورت دیجیتال سیاه و سفید A4 / استعلام، استعلام چاپ گزارش بصورت دیجیتال سیاه و سفید A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897146/استعلام-سیب-زمینی-درشت-درجه-یک'>استعلام سیب زمینی درشت درجه یک  / استعلام , استعلام سیب زمینی درشت درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897141/استعلام-زونکن-مقوایی-هشت-سانتی-متری-A4-در-رنگهای-مختلف'>استعلام زونکن مقوایی هشت سانتی متری A4  در رنگهای مختلف  / استعلام, استعلام زونکن مقوایی هشت سانتی متری A4  در رنگهای مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897148/استعلام-چرخ-گوشت-42-صنعتی-محک'>استعلام  چرخ گوشت 42 صنعتی محک / استعلام , استعلام   چرخ گوشت 42 صنعتی محک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897145/استعلام-جعبه-ابزار-پلاستیک-فشرده-فلزی-سبک-60-20-20-سه-طبقه'>استعلام  جعبه ابزار پلاستیک فشرده فلزی سبک 60*20*20 سه طبقه  / استعلام , استعلام   جعبه ابزار پلاستیک فشرده فلزی سبک 60*20*20 سه طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897152/استعلام-جعبه-ابزار-7-کشو-چرخ-دار-سبک'>استعلام  جعبه ابزار 7 کشو چرخ دار سبک / استعلام , استعلام   جعبه ابزار 7 کشو چرخ دار سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897149/استعلام-قیچی-ورق-چینی-برقی'>استعلام قیچی ورق چینی برقی  / استعلام، استعلام قیچی ورق چینی برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897143/استعلام-منبع-تغذیه-دوبل'>استعلام منبع تغذیه دوبل  / استعلام, استعلام منبع تغذیه دوبل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896455/مناقصه-انجام-عملیات-لوله-گذاری-فاضلاب-و-احداث-آدم-رو-نوبت-دوم'>مناقصه  انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب و احداث آدم رو نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب و احداث آدم رو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897136/استعلام-دیتا-پرژکتور-سونی'>استعلام  دیتا پرژکتور سونی  / استعلام , استعلام   دیتا پرژکتور سونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897150/استعلام-کولر-18000مدل-بالا-زن-فیبر-و-تهویه-البرز'>استعلام کولر 18000مدل بالا زن فیبر و تهویه البرز / استعلام، استعلام کولر 18000مدل بالا زن فیبر و تهویه البرز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897147/استعلام-اره-فلکه-80-سانت-چنتارو-ایتالیا-سه-فاز'>استعلام اره فلکه 80 سانت چنتارو ایتالیا سه فاز / استعلام, استعلام اره فلکه 80 سانت چنتارو ایتالیا سه فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897156/استعلام-اسکنر-اثر-انگشت-REALSCAN'>استعلام اسکنر اثر انگشت REALSCAN  / استعلام , استعلام اسکنر اثر انگشت REALSCAN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897137/استعلام-کیت-لنفوپروولیفریشن-اسبی'>استعلام  کیت لنفوپروولیفریشن اسبی  / استعلام, استعلام کیت لنفوپروولیفریشن اسبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897153/استعلام-کنترل-پروسه-دی-کونتاج--'>استعلام  کنترل پروسه دی کونتاج ... / استعلام , استعلام   کنترل پروسه دی کونتاج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897155/استعلام-جک-فریز-درایر-500-ک-هیدرولیک-برقی--'>استعلام  جک فریز درایر 500 ک هیدرولیک برقی ... / استعلام , استعلام   جک فریز درایر 500 ک هیدرولیک برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897154/استعلام-ترمومتر-عقربه-ای-دیگ-بخار-تاسیسات-مدل-NE102'>استعلام  ترمومتر عقربه ای دیگ بخار تاسیسات مدل NE102  / استعلام , استعلام   ترمومتر عقربه ای دیگ بخار تاسیسات مدل NE102 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897151/استعلام-بطری-درپیچ-دار-چهارگوش'>استعلام بطری درپیچ دار چهارگوش  / استعلام ، بطری درپیچ دار چهارگوش  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896458/مناقصه-خرید-تعداد-31-دستگاه-آمبولانس-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 31 دستگاه آمبولانس نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تعداد 31 دستگاه آمبولانس نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897139/استعلام-الکل-سفید'>استعلام الکل سفید  / استعلام, استعلام الکل سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897144/استعلام-انجام-خدمات-نظافتی-و-آبدارخانه-ای'>استعلام انجام خدمات نظافتی و آبدارخانه ای  / استعلام, استعلام انجام خدمات نظافتی و آبدارخانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897138/استعلام-کمد-بایگانی-ریلی'>استعلام کمد بایگانی ریلی  / استعلام ، کمد بایگانی ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897133/استعلام-تک-فاز-دو-کاوا-آنلاین-ups'>استعلام تک فاز دو کاوا آنلاین ups / استعلام, استعلام تک فاز دو کاوا آنلاین ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896467/فراخوان-مناقصه-خرید-فیلم-استرچ'>فراخوان مناقصه خرید فیلم استرچ / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید فیلم استرچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896484/تمدید-مزایده-فروش-یکدستگاه-خط-بسته-بندی-pvc'>تمدید مزایده فروش یکدستگاه خط بسته بندی pvc / تمدید مزایده فروش یکدستگاه خط بسته بندی pvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896490/تمدید-مناقصه-اعلام-اطفا-حریق-(Fire-alarm)'>تمدید مناقصه اعلام اطفا حریق (Fire alarm)  / آگهی تمدید مناقصه,   تمدید مناقصه اعلام اطفا حریق (Fire alarm) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896471/مزایده-اجاره-مجموعه-رفاهی-مهر'>مزایده اجاره مجموعه رفاهی مهر  / آگهی مزایده, مزایده اجاره مجموعه رفاهی مهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896475/فراخوان-اجاره-(تامین)-دو-فروند-یدک-کش-عملیاتی-آتشخوار-نوبت-سوم'>فراخوان اجاره (تامین) دو فروند یدک کش عملیاتی آتشخوار- نوبت سوم / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان اجاره (تامین) دو فروند یدک کش عملیاتی آتشخوار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896478/مناقصه-انجام-قرارداد-خرید-خدمت-بیمه-تکمیلی-درمان'>مناقصه  انجام قرارداد خرید خدمت بیمه تکمیلی درمان  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام قرارداد خرید خدمت بیمه تکمیلی درمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896465/مناقصه-انجام-امور-خدمات-عمومی--فنی-و-اداری-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدمات عمومی ، فنی و اداری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام امور خدمات عمومی ، فنی و اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896468/تجدید-مناقصه-خرید-خدمت-بیمه-عمر-و--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید خدمت بیمه عمر و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه خرید خدمت بیمه عمر و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896877/تجدید-مناقصه-خرید-انواع-لاستیک-تیوپ-و-نوار-جهت-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید انواع لاستیک، تیوپ و نوار جهت ماشین آلات سبک و سنگین نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید انواع لاستیک، تیوپ و نوار جهت ماشین آلات سبک و سنگین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896904/مزایده-منزل-مسکونی-دو-طبقه-عرصه-120متر'>مزایده منزل مسکونی دو طبقه عرصه 120متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی دو طبقه عرصه 120متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896914/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-نوزده-متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت نوزده متر  / مزایده ,مزایده یکباب مغازه مساحت نوزده متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896917/نخستین-جشنواره-فیلم-تبریز'>نخستین جشنواره فیلم تبریز  / نخستین جشنواره فیلم تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896915/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-باغچه-بخش-شش-تبریز'>مزایده ششدانگ یکباب خانه باغچه بخش شش تبریز  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه باغچه بخش شش تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896901/مناقصه-پروژه-ترمیم-و-بازسازی-دیوار-حائل'>مناقصه پروژه ترمیم و بازسازی دیوار حائل  / مناقصه پروژه ترمیم و بازسازی دیوار حائل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896881/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-311-5متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 311.5متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 311.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897018/چهارمین-المپیاد-فرهنگی-ورزشی-دانشجویان-دانشگاه-جامع-علمی'>چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه جامع علمی / چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه جامع علمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896869/مزایده-دو-عدد-سوئیچ-خور-و--'>مزایده دو عدد سوئیچ خور و ... / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده دو عدد سوئیچ خور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896408/مزایده-فروش-املاک-زراعی-و-مشجر'>مزایده فروش املاک زراعی و مشجر  / مزایده ,مزایده فروش املاک زراعی و مشجر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896857/فراخوان-هوشمندسازی-کلیه-خودروهای-حمل-بار-و-مسافر'>فراخوان هوشمندسازی کلیه خودروهای حمل بار و مسافر  / فراخوان شناسایی, فراخوان هوشمندسازی کلیه خودروهای حمل بار و مسافر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896859/مزایده-دیگه-قابلمه-زودپز--اجاق-گاز--اره-برقی'>مزایده دیگه قابلمه زودپز ، اجاق گاز ، اره برقی / مزایده ,مزایده دیگه قابلمه زودپز ، اجاق گاز ، اره برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896847/مزایده-ملک-مشاعی-مساحت-196مترمربع'>مزایده ملک مشاعی مساحت 196مترمربع / مزایده ,مزایده ملک مشاعی مساحت 196مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896846/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-7-اهواز'>مزایده منزل مسکونی بخش 7 اهواز  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی بخش 7 اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896841/مزایده-شش-سهم-از-ده-سهم-از-یک-دانگ-پلاک-ثبتی-115متر'>مزایده شش سهم از ده سهم از یک دانگ پلاک ثبتی 115متر / مزایده ,مزایده شش سهم از ده سهم از یک دانگ پلاک ثبتی 115متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896872/مزایده-اجاره-تعدادی-از-فضاهای-آموزشی'>مزایده اجاره تعدادی از فضاهای آموزشی  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره تعدادی از فضاهای آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896860/مناقصه-پروژه-احداث-شبکه-جهت-برقرسانی'>مناقصه پروژه احداث شبکه جهت برقرسانی  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه احداث شبکه جهت برقرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896843/تجدید-مزایده-اجاره-کارخانه-تولید-بتن-و-قطعات-پیش-ساخته-بتنی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره کارخانه تولید بتن و قطعات پیش ساخته بتنی- نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده, مزایده اجاره کارخانه تولید بتن و قطعات پیش ساخته بتنی- تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896854/تجدید-مناقصه-پروژه-احداث-شبکه-جهت-برقرسانی-به-پاساژ--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه احداث شبکه جهت برقرسانی به پاساژ - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,تجدید مناقصه پروژه احداث شبکه جهت برقرسانی به پاساژ ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896842/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-در-محله-صادقیه-و-خیابان-چالو'>مناقصه زیرسازی و آسفالت در محله صادقیه و خیابان چالو / مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت در محله صادقیه و خیابان چالو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896837/مزایده-اجاره-میدان-دوآب'>مزایده اجاره میدان دوآب / آگهی مزایده ، مزایده اجاره میدان دوآب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896969/مزایده-پلاکهای-ثبتی-2267-3180-بخش-ده'>مزایده پلاکهای ثبتی 2267/3180 بخش ده / مزایده ,مزایده پلاکهای ثبتی 2267/3180 بخش ده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896975/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-شماره-پلاک-ثبتی-88-18324-بخش-یازده'>مزایده یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی 88/18324 بخش یازده  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی 88/18324 بخش یازده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896956/مزایده-ملک-به-مساحت-صد-و-هشت-متر'>مزایده ملک به مساحت صد و هشت متر / مزایده ,مزایده ملک به مساحت صد و هشت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896951/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-286متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 286متر نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی عرصه 286متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896838/مزایده-ساختمان-مسکونی-یک-طبقه-مساحت-110متر'>مزایده ساختمان مسکونی یک طبقه مساحت 110متر / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی یک طبقه مساحت 110متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896832/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896865/مزایده-ششدانگ-زمین-احداثی-مساحت-77-50متر'>مزایده ششدانگ زمین احداثی مساحت 77.50متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین احداثی مساحت 77.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896936/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-189-10متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 189.10متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 189.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896940/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-145-30متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 145.30متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 145.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896944/مزایده-2-75-دانگ-مشاع-از-ساختمان-یک-طبقه'>مزایده 2.75 دانگ مشاع از ساختمان یک طبقه  / مزایده ,مزایده 2.75 دانگ مشاع از ساختمان یک طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896880/مزایده-اجاره-تعدادی-از-فضاهای-آموزشی-اداره-کل-نوبت-دوم'>مزایده اجاره تعدادی از فضاهای آموزشی اداره کل- نوبت دوم  / مزایده اجاره تعدادی از فضاهای آموزشی اداره کل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896849/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز--ابزار-دقیق--حفاظت-از-زنگ---نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق ، حفاظت از زنگ... - نوبت دوم  / آگهی عمومی , مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق ، حفاظت از زنگ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896845/مناقصه-انجام-عملیات-اجرایی-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه و فراخوان عمومی , مناقصه انجام عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896867/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز تصفیه خانه فاضلاب  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز تصفیه خانه فاضلاب نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896386/تجدید-فراخوان-فوریتهای-پزشکی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان فوریتهای پزشکی  نوبت دوم  / آگهی تجدید دعوت به ارزیابی کیفی , تجدید فراخوان فوریتهای پزشکی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896895/مزایده-واگذاری-دو-پلاک-زمین-مسکونی'>مزایده واگذاری دو پلاک زمین مسکونی  / مزایده ,مزایده واگذاری دو پلاک زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896861/مزایده-فروش-تعدادی-از-خودرهای-سبک-و-سنگین-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از خودرهای سبک و سنگین  نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده فروش تعدادی از خودرهای سبک و سنگین  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896894/مزایده-واگذاری-دو-پلاک-زمین-کارگاهی'>مزایده واگذاری دو پلاک زمین کارگاهی  / مزایده ,مزایده واگذاری دو پلاک زمین کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896830/مزایده-فروش-مقداری-آهن-آلات-قراضه-خود-چاپ-دوم'>مزایده فروش مقداری آهن آلات قراضه خود چاپ دوم  / مزایده , مزایده  فروش مقداری آهن آلات قراضه خود چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896873/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام  / مزایده , مزایده فروش سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896866/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام  / مزایده , مزایده فروش سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896851/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-دو-طبقه-اعیان-277متر'>مزایده یک باب منزل مسکونی دو طبقه اعیان 277متر / مزایده ,مزایده یک باب منزل مسکونی دو طبقه اعیان 277متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896864/مزایده-یک-دستگاه-کوانتومترو-و-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده یک دستگاه کوانتومترو و یک دستگاه دیزل ژنراتور / مزایده یک دستگاه کوانتومترو و یک دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896829/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-مرحله-دوم'> مناقصه تامین نیروی انسانی مرحله دوم / آگهی مناقصه ,  مناقصه تامین نیروی انسانی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896391/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-65-و-96متر'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 65 و 96متر / مزایده ,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 65 و 96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896827/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-53-57مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 53.57مترمربع نوبت دوم  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 53.57مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896822/مزایده-نصب-تابلو-تبلیغاتی-مرحله-دوم---نوبت-دوم'>مزایده نصب تابلو تبلیغاتی مرحله دوم ... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده نصب تابلو تبلیغاتی مرحله دوم ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896825/مزایده-سه-قطعه-زمین-310-264-780متر-نوبت-دوم'>مزایده سه قطعه زمین 310-264-780متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده سه قطعه زمین 310-264-780متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896828/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-جک-مدل-95'>مزایده یک دستگاه خودرو جک مدل 95 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو جک مدل 95... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896996/مزایده-یک-واحد-مرغداری-گوشتی-مساحت-8000متر'>مزایده یک واحد مرغداری گوشتی مساحت 8000متر / مزایده ,مزایده یک واحد مرغداری گوشتی مساحت 8000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896852/مناقصه-عمومی-شناسایی-پیمانکار-جهت-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذای-بیماران-و-پرسنل'>مناقصه عمومی شناسایی پیمانکار جهت تهیه مواد اولیه طبخ و توزیع غذای بیماران و پرسنل  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی شناسایی پیمانکار جهت تهیه مواد اولیه طبخ و توزیع غذای بیماران و پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896868/مزایده-فروش-ملک-بازیربنای-1960مترمربع'>مزایده فروش ملک بازیربنای 1960مترمربع / مزایده ,مزایده فروش ملک بازیربنای 1960مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896387/مزایده-ششدانگ-پلاکات-249-فرعی-از-سی-و-سه-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاکات 249 فرعی از سی و سه اصلی / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاکات 249 فرعی از سی و سه اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896874/مناقصه-بیمه-شخص-ثالث-تعداد-133-دستگاه-از-ماشین-آلات-سبک-سنگین-و-موتورسیکلت-ها'>مناقصه بیمه شخص ثالث تعداد 133 دستگاه از ماشین آلات سبک، سنگین و موتورسیکلت ها / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بیمه شخص ثالث تعداد 133 دستگاه از ماشین آلات سبک، سنگین و موتورسیکلت ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896863/مزایده-سه-دستگاه-خودرو'>مزایده سه دستگاه خودرو  / آگهی مزایده عمومی، مزایده سه دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896891/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-یک-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک مرحله دوم / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896882/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-اس-ایکس'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید اس ایکس / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو پراید اس ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896836/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-مراکز-ذوالفقاری-و-ولیعصر-شهرستان-آبادان'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز ذوالفقاری و ولیعصر شهرستان آبادان / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز ذوالفقاری و ولیعصر شهرستان آبادان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896791/مزایده-فروش-تعداد-یک-قطعه-زمین-بصورت-نقد'>مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین بصورت نقد  / مزایده,مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین بصورت نقد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896400/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-پایه-بنرها-بیلبوردها'>مزایده واگذاری به صورت اجاره پایه بنرها، بیلبوردها / مزایده ,مزایده واگذاری به صورت اجاره پایه بنرها، بیلبوردها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896786/مناقصه-احداث-40-واحد-مسکونی'>مناقصه احداث 40 واحد مسکونی  / آگهی دعوت از پیمانکار,مناقصه احداث 40 واحد مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896990/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-357-05متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 357.05متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 357.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896985/مزایده-ششدانگ-پلاک-16242-فرعی-464متر'>مزایده ششدانگ پلاک 16242 فرعی 464متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 16242 فرعی 464متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896689/مناقصه-واگذاری-خدمات-نقلیه'>مناقصه واگذاری خدمات نقلیه / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری خدمات نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896697/مناقصه-آسفالت-ریزی-معابر-شهر-سلطانیه'>مناقصه آسفالت ریزی معابر شهر سلطانیه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت ریزی معابر شهر سلطانیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896691/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896392/مزایده-های-تجاری-و-همچنین-طرح-کارواش-و-باس-واش-مرحله-دوم'>مزایده های تجاری و همچنین طرح کارواش و باس واش مرحله دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده های تجاری و همچنین طرح کارواش و باس واش -مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896694/مزایده-تعداد-14500-کارتن-روغن'>مزایده تعداد 14500 کارتن روغن / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده تعداد 14500 کارتن روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896721/مزایده-ششدانگ-زمین-پلاک-ده-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین پلاک ده فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین پلاک ده فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896729/مزایده-مال-مشاعی-پلاک-ثبتی-بخش-دو-زنجان-نوبت-دوم'>مزایده مال مشاعی پلاک ثبتی بخش دو زنجان نوبت دوم  / مزایده,مزایده مال مشاعی پلاک ثبتی بخش دو زنجان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896753/آگهی-مزایده-فروش-ضایعات'>آگهی مزایده فروش ضایعات / آگهی مزایده فروش ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896671/مزایده-یک-دستگاه-پرس-با-قالب-های-مخصوص-و--'>مزایده یک دستگاه پرس با قالب های مخصوص و ...  / مزایده , مزایده یک دستگاه پرس با قالب های مخصوص و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896724/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-58298-29متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 58298.29متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 58298.29متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896685/مناقصه-اجرای-کارهای-برقی'>مناقصه اجرای کارهای برقی / مناقصه اجرای کارهای برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896695/مزایده-انواع-سرامیک'>مزایده انواع سرامیک  / مزایده , مزایده انواع سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896727/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896687/فراخوان-واگذاری-مدیریت-و-اداره-شبکه-بیسیم-133-96-5-1'>فراخوان واگذاری مدیریت و اداره شبکه بیسیم 133 96.5.1 / فراخوان واگذاری مدیریت و اداره شبکه بیسیم 133 96.5.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896879/مزایده-ملک-مساحت-چهل-و-دو-متر'>مزایده ملک مساحت چهل و دو متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت چهل و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896884/تجدید-حراج-اجاره-فضای-تجاری'>تجدید حراج اجاره فضای تجاری  / آگهی حراج حضوری ,تجدید حراج اجاره فضای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896970/تصحیح-و-پوزش-فراخوان-مناقصه-خدمات-نقلیه--نوبت-دوم'>تصحیح و پوزش فراخوان مناقصه خدمات نقلیه - نوبت دوم  / تصحیح و پوزش مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خدمات نقلیه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896906/مزایده-واگذاری-منافع-حاصل-از-تفکیک-مکانیزه-پسماندهای-خشک-بازیافتی'>مزایده واگذاری منافع حاصل از تفکیک مکانیزه پسماندهای خشک بازیافتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری منافع حاصل از تفکیک مکانیزه پسماندهای خشک بازیافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896919/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-118-24متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 118.24متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 118.24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896403/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-در-سطح-شهر--'>مناقصه پروژه جدولگذاری در سطح شهر... / آگهی مناقصه های عمومی , مناقصه پروژه جدولگذاری در سطح شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896922/مزایده-اراضی-کشاورزی-121360-50متر'>مزایده اراضی کشاورزی 121360.50متر / مزایده ,مزایده اراضی کشاورزی 121360.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896899/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-عرصه-110-87متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت عرصه 110.87متر / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت عرصه 110.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896903/مزایده-ششدانگ-ثبتی-مسکونی-مساحت-200متر'>مزایده ششدانگ ثبتی مسکونی مساحت 200متر / مزایده ,مزایده ششدانگ ثبتی مسکونی مساحت 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896900/مزایده-گریدر-کوماتسو-عراقی'>مزایده گریدر کوماتسو عراقی  / مزایده گریدر کوماتسو عراقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896909/فراخوان-انجام-حسابرسی-عملکرد-مالی-سال-1395'>فراخوان انجام حسابرسی عملکرد مالی سال 1395  / فراخوان انجام حسابرسی عملکرد مالی سال 1395 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896926/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-62-72متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به  مساحت 62.72متر / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان به  مساحت 62.72متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896876/مزایده-آپارتمان-قولنامه-ای-مساحت-105متر'>مزایده آپارتمان قولنامه ای مساحت 105متر / مزایده ,مزایده آپارتمان قولنامه ای مساحت 105متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897091/مزایده-ملک-به-مساحت-75-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 75 مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 75 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896422/تجدید-فراخوان-پروژه-مرمت-و-بهسازی-ساختمانها---'>تجدید فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها .... / آگهی تجدید فراخوان پیمانکاران ,  تجدید فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896870/مزایده-خودروی-میتسوبیشی-سفید-رنگ'>مزایده خودروی میتسوبیشی سفید رنگ  / مزایده ,مزایده خودروی میتسوبیشی سفید رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896931/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-300-و-232متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 300 و 232متر  / مزایده ,مزایده دو قطعه زمین مساحت 300 و 232متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897002/مزایده-فروش-املاک-مساحت-335-58-و-24-87متر'>مزایده فروش املاک مساحت 335.58 و 24.87متر  / مزایده ,مزایده فروش املاک مساحت 335.58 و 24.87متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897007/مزایده-فروش-املاک-مازاد-روستایی'>مزایده فروش املاک مازاد روستایی / مزایده ,مزایده فروش املاک مازاد روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896875/مزایده-دستگاه-مش-باف-اتوماتیک-با-گیربکس--'>مزایده دستگاه مش باف اتوماتیک با گیربکس.... / مزایده, مزایده دستگاه مش باف اتوماتیک با گیربکس....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896390/مزایده-اجاره-پارکینگ-عمومی-پشت-ساختمان-نظام-مهندسی-آمل--نوبت-دوم'> مزایده اجاره پارکینگ عمومی پشت ساختمان نظام مهندسی آمل - نوبت دوم  / آگهی مزایده ،  مزایده اجاره پارکینگ عمومی پشت ساختمان نظام مهندسی آمل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896878/مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه پژو پارس  / مزایده, مزایده یک دستگاه پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896908/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-21-6متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 21.6متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 21.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896850/مزایده-وانت-نیسان-سیستم-زامیاد'>مزایده وانت نیسان سیستم زامیاد  / مزایده ,مزایده وانت نیسان سیستم زامیاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896887/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-107013-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 107013.50متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 107013.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896883/مزایده-یک-دستگاه-پژو-پرشیا-رنگ-نقره-ای'>مزایده یک دستگاه پژو پرشیا رنگ نقره ای / مزایده ,مزایده یک دستگاه پژو پرشیا رنگ نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896677/مزایده-خودرو-پژو-نوک-مدادی'>مزایده خودرو پژو نوک مدادی  / مزایده, مزایده خودرو پژو نوک مدادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897012/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-260-93متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 260.93متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 260.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896814/فراخوان-مناقصات-عمومی-ترسیم-نقوش--فلش-و-خط-نوشته-ترافیکی-و--'>فراخوان مناقصات عمومی ترسیم نقوش ، فلش و خط نوشته ترافیکی و ...  / فراخوان مناقصات , فراخوان مناقصات عمومی ترسیم نقوش ، فلش و خط نوشته ترافیکی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896980/مزایده-آپارتمان-مساحت-113-48مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 113.48مترمربع  / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 113.48مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896684/مزایده-دستگاه-دانه-گیر-دوخت-یقه'>مزایده دستگاه دانه گیر دوخت یقه  / مزایده ,مزایده دستگاه دانه گیر دوخت یقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896784/مزایده-سه-دانگ-سرقفلی-مغازه-مساحت-2-55متر'>مزایده سه دانگ سرقفلی مغازه مساحت 2.55متر  / مزایده,مزایده سه دانگ سرقفلی مغازه مساحت 2.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896785/مزایده-فروش-ضایعات-براده-آهن-و-چدن'>مزایده فروش ضایعات براده آهن و چدن  / آگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات براده آهن و چدن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896780/مزایده-فروش-تمامی-ششدانگ-زمین-مزروعی-45000متر'>مزایده فروش تمامی ششدانگ زمین مزروعی 45000متر  / مزایده,مزایده فروش تمامی ششدانگ زمین مزروعی 45000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896781/مناقصه-امورات-مربوطه-به-تنظیف-و-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه امورات مربوطه به تنظیف و خدمات شهری  نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه امورات مربوطه به تنظیف و خدمات شهری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896385/مزایده-اجاره-پارکینگ-عمومی-زیر-پل-معلق-آمل--نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ عمومی زیر پل معلق آمل - نوبت  دوم  / آگهی مزایده ، مزایده اجاره پارکینگ عمومی زیر پل معلق آمل -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896798/فراخوان-طرح-های-خدماتی-تفریحی-گردشگری-رفاهی-دور-استخر'>فراخوان طرح های خدماتی، تفریحی، گردشگری، رفاهی دور استخر  / فراخوان , فراخوان طرح های خدماتی، تفریحی، گردشگری، رفاهی دور استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896819/مناقصه-امورات-سرویس-دهی-درون-شهری-و-برون-شهری-ستاد-شبکه-و-مراکز-بهداشتی-و-درمانی-شهری-و-روستایی-96-5-1'>مناقصه امورات سرویس دهی درون شهری و برون شهری ستاد شبکه و مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی 96.5.1 / مناقصه , مناقصه امورات سرویس دهی درون شهری و برون شهری ستاد شبکه و مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی 96.5.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896744/مناقصه-احداث-و-ایمن-سازی-4-دستگاه-پل-پر-ترافیک-شهرستان-ملکان'>مناقصه احداث و ایمن سازی 4 دستگاه پل پر ترافیک شهرستان ملکان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه احداث و ایمن سازی 4 دستگاه پل پر ترافیک شهرستان ملکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896730/مزایده-اجاره-غرفه-خواروبار-فروشی-مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مزایده اجاره غرفه خواروبار فروشی- مرحله دوم-  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده  اجاره غرفه خواروبار فروشی- مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896722/مناقصه-تبدیل-وکیوم-با-توم-اعلامی--نوبت-دوم'>مناقصه تبدیل وکیوم با توم اعلامی ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تبدیل وکیوم با توم اعلامی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896733/مزایده-واگذاری-آدرس-هایی-به-صورت-مسکونی-و-تجاری'>مزایده واگذاری آدرس هایی به صورت مسکونی و تجاری / آگهی مزایده, مزایده واگذاری آدرس هایی به صورت مسکونی و تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896388/تجدید-مزایده-اجاره-زمینی-به-مساحت-تقریبی-دو-هزار-متر-مربع---نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره زمینی به مساحت تقریبی دو هزار متر مربع   - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره زمینی به مساحت تقریبی دو هزار متر مربع  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896732/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-258-5متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 258.5متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 258.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896738/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-پانزده-فارس-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ملک بخش پانزده فارس نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش پانزده فارس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896734/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-375متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 375متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 375متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896735/مزایده-ششدانگ-زمین-تجاری-جای-مغازه-27-44متر'>مزایده ششدانگ زمین تجاری جای مغازه 27.44متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین تجاری جای مغازه 27.44متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896709/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896413/مناقصه-خرید-انواع-مختلف-باتری-های-ساکن-سرب--اسیدی-از-نوع-(سیلد)'>مناقصه خرید انواع مختلف باتری های ساکن سرب - اسیدی از نوع (سیلد) / آگهی مناقصه دو مرحله ای، مناقصه خرید انواع مختلف باتری های ساکن سرب - اسیدی از نوع (سیلد)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896714/مزایده-اجاره-فضاهای-مجموعه-سالن-ورزشی-و-بدنسازی'>مزایده اجاره فضاهای مجموعه سالن ورزشی و بدنسازی  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای ,مزایده اجاره فضاهای مجموعه سالن ورزشی و بدنسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896707/مناقصه-طراحی-و-نظارت-بر-پیاده-سازی-دفن-بهداشتی-پسماند'>مناقصه طراحی و نظارت بر پیاده سازی دفن بهداشتی پسماند / آگهی مناقصه ,مناقصه طراحی و نظارت بر پیاده سازی دفن بهداشتی پسماند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896702/مزایده-اجاره-3-باب-از-غرفه-های-میدان-میوه-و-تره-بار'>مزایده اجاره 3 باب از غرفه های میدان میوه و تره بار  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره 3 باب از غرفه های میدان میوه و تره بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896826/اصلاحیه-فراخوان-عملیات-خرید-و-اجرا-و-راه-اندازی-زیرساخت-مرکز-داده-های-خود'>اصلاحیه فراخوان عملیات خرید و اجرا و راه اندازی زیرساخت مرکز داده های خود / اصلاحیه فراخوان, فراخوان عملیات خرید و اجرا و راه اندازی زیرساخت مرکز داده های خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896772/مناقصه-بیمه-عمر-و-حوادث-گروهی'>مناقصه بیمه عمر و حوادث گروهی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه بیمه عمر و حوادث گروهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896783/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-محدوده-G'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده G / مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده G</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896804/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-9--'>اصلاحیه مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه 9 ... / مناقصه , اصلاحیه مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه 9 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896773/مناقصه-امور-تغذیه-و-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه امور تغذیه و ایاب و ذهاب  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه امور تغذیه و ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896701/مزایده-فروش-تعداد-101-دستگاه-خودرو--تعداد-61-دستگاه-موتور-سیکلت--'>مزایده فروش تعداد 101 دستگاه خودرو ، تعداد 61 دستگاه موتور سیکلت ... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 101 دستگاه خودرو ، تعداد 61 دستگاه موتور سیکلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896834/مناقصه-احداث-ساختمان-آتش-نشانی'>مناقصه احداث ساختمان آتش نشانی  / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث ساختمان آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896800/مزایده-فروش-هشت-قطعه-زمین-نقاط-مختلف-شهر-نوبت-دوم'>مزایده فروش هشت قطعه زمین نقاط مختلف شهر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش هشت قطعه زمین نقاط مختلف شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896717/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-محدوده-D'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده D  / مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده D </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896748/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-محدوده-B'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده B  / مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده B </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896766/مناقصه-عمومی-انجام-تعمیرات-اساسی-تعداد-60-دستگاه-موتور-اتوبوس-از-انواع-مختلف'>مناقصه عمومی انجام تعمیرات اساسی تعداد 60 دستگاه موتور اتوبوس از انواع مختلف  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام تعمیرات اساسی تعداد 60 دستگاه موتور اتوبوس از انواع مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896718/مزایده-9-30-سهم-سهام-از-یک-صد-سهم-سهام-مغازه'>مزایده 9.30 سهم سهام از یک صد سهم سهام مغازه  / مزایده,مزایده 9.30 سهم سهام از یک صد سهم سهام مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896720/مزایده-میزان-8-70-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-دو-دانگ-سرقفلی-پلاک-ثبتی'>مزایده میزان 8.70 سهم از یکصد سهم سهام دو دانگ سرقفلی پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده میزان 8.70 سهم از یکصد سهم سهام دو دانگ سرقفلی پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896712/مزایده-پلاک-ثبتی-350-10-بخش-سه-شیراز'>مزایده پلاک ثبتی 350.10 بخش سه شیراز  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 350.10 بخش سه شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896711/مزایده-یک-قطعه-باغ-پسته-مساحت-6000متر'>مزایده یک قطعه باغ پسته مساحت 6000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ پسته مساحت 6000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896686/فراخوان-توسعه-زیرساخت-نیوز-روم-معاونت-سیاسی-نوبت-دوم'>فراخوان توسعه زیرساخت نیوز روم معاونت سیاسی نوبت دوم / اگهی فراخوان , فراخوان توسعه زیرساخت نیوز روم معاونت سیاسی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896699/مناقصه-اجرای-14700-متر-شبکه-فلزی-و-پلی-اتیلن'>مناقصه اجرای 14700 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 14700 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896700/مزایده-واگذاری-استیجاری-غرفه-های-ترمینال-شهر-سبز-تجدید-96-5-1'>مزایده واگذاری استیجاری غرفه های ترمینال شهر سبز تجدید 96.5.1 / آگهی تجدید مزایده , مزایده واگذاری استیجاری غرفه های ترمینال شهر سبز تجدید 96.5.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896698/تجدید-مناقصه-واگذاری-تنظیف-معابر-و-جمع-آوری-زباله-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-سوم'>تجدید مناقصه واگذاری تنظیف معابر و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز نوبت سوم / تجدید آگهی مناقصه ,تجدید مناقصه واگذاری تنظیف معابر و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896704/مزایده-فروش-مقداری-ضایعات-آهن-آلات-96-5-1'>مزایده فروش مقداری ضایعات آهن آلات 96.5.1 / آگهی فراخوان عمومی ,مزایده فروش مقداری ضایعات آهن آلات 96.5.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896740/فراخوان-فروش-اموال-اسقاط-شبکه-بهداشت-96-5-1'>فراخوان فروش اموال اسقاط شبکه بهداشت 96.5.1 / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام,فراخوان  فروش اموال اسقاط شبکه بهداشت 96.5.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896775/مناقصه-خرید-و-حمل-22000-قطعه-جدول-پیش-ساخته-بتنی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل 22000 قطعه جدول پیش ساخته بتنی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل 22000 قطعه جدول پیش ساخته بتنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896782/مناقصه-اجرای-عملیات-حدود-22-کیلومتر-شبکه-گذاری-پلی-اتیلن-96-5-1'>مناقصه اجرای عملیات حدود 22 کیلومتر  شبکه گذاری پلی اتیلن -96.5.1 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات حدود 22 کیلومتر  شبکه گذاری پلی اتیلن نوبت اول 96.5.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896963/مزایده-5-44-حبه-از-72-حبه-از-منزل-مسکونی-دو-طبقه'>مزایده 5.44 حبه از 72 حبه از منزل مسکونی دو طبقه / مزایده ,مزایده 5.44 حبه از 72 حبه از منزل مسکونی دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896431/مناقصه-تامین-خودرو-بدون-طرح-ترافیک-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودرو بدون طرح ترافیک نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  تامین خودرو بدون طرح ترافیک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896793/مزایده-زمین-کشاورزی-بخش-5-اصفهان'>مزایده زمین کشاورزی بخش 5 اصفهان  / مزایده,مزایده زمین کشاورزی بخش 5 اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896797/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896795/مزایده-فروش-5-قطعه-زمین-کاربری-کارگاهی-تجاری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 5 قطعه زمین کاربری کارگاهی تجاری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین کاربری کارگاهی تجاری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896778/مزایده-اجاره-غرفه-تریا'>مزایده اجاره غرفه تریا / آگهی فراخوان مزایده , مزایده اجاره غرفه تریا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896768/مناقصه-انجام-عملیات-اجرای-روکش-آسفالت-معابر'>مناقصه انجام عملیات اجرای روکش آسفالت معابر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات اجرای روکش آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896807/مزایده-فروش-شش-عدد-صندلی-چرمی-و--'>مزایده فروش شش عدد صندلی چرمی و ... / مزایده , مزایده فروش شش عدد صندلی چرمی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896746/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-زمین-94-40متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین 94.40متر  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین 94.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896749/مزایده-مجموعه-مسکونی-با-عرصه-175-25متر'>مزایده مجموعه مسکونی با  عرصه 175.25متر  / مزایده,مزایده مجموعه مسکونی با  عرصه 175.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896751/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-قدیمی-126متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی قدیمی 126متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی قدیمی 126متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896777/مناقصه-تامین-مواد-اولیه-و-طبخ-و-سرو-غذا'>مناقصه تامین مواد اولیه و طبخ و سرو غذا  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین مواد اولیه و طبخ و سرو غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896506/مناقصه-انجام-خدمات-راهبری-سرویس-و-نگهداری-و-بهره-برداری-از-ماشین-آلات-سنگین'>مناقصه انجام خدمات راهبری سرویس و نگهداری و بهره برداری از ماشین آلات سنگین / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  انجام خدمات راهبری سرویس و نگهداری و بهره برداری از ماشین آلات سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896771/مزایده-پلاک-ثبتی-12330-فرعی-از-99-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 12330 فرعی از 99 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 12330 فرعی از 99 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896765/مزایده-یک-قطعه-جدا-شده-از-باغ-زیربنای-100-00متر'>مزایده یک قطعه جدا شده از باغ زیربنای 100.00متر / مزایده,مزایده یک قطعه جدا شده از باغ زیربنای 100.00متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896790/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-نیسان-زامیاد'>مزایده فروش یک دستگاه وانت نیسان زامیاد  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه وانت نیسان زامیاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896770/مزایده-اجاره-مکان-کیوسک-جنب-رستوران-فیل-سفید--'>مزایده اجاره مکان کیوسک جنب رستوران فیل سفید.... / آگهی مزایده عمومی, مزایده  اجاره مکان کیوسک جنب رستوران فیل سفید....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896519/مناقصه-اجرای-عملیات-توسعه-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-فاضلاب'>مناقصه  اجرای عملیات توسعه، اصلاح و بازسازی شبکه فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی دو  مرحله ای,مناقصه  اجرای عملیات توسعه، اصلاح و بازسازی شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896758/مناقصه-خرید-لوله-فولادی-استاندارد---نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله فولادی استاندارد ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله فولادی استاندارد ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896762/مزایده-فروش-تعداد-18-پلاک-زمین-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 18 پلاک زمین کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 18 پلاک زمین کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896776/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان  / مزایده، مزایده یک دستگاه وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896756/مزایده-126-8-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 126.8 هزارم یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 126.8 هزارم یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896754/مزایده-4-دانگ-و-269-7-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-زمین'>مزایده 4 دانگ و 269.7 هزارم یک دانگ مشاع از زمین  / مزایده,مزایده 4 دانگ و 269.7 هزارم یک دانگ مشاع از زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896752/مزایده-فروش-یک-فریزر-صنعتی-و-یکدستگاه-یخچال-صنعتی-با-مارک-برودتی-کدیور'>مزایده فروش یک فریزر صنعتی و یکدستگاه یخچال صنعتی با مارک برودتی کدیور  /  آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یک فریزر صنعتی و یکدستگاه یخچال صنعتی با مارک برودتی کدیور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896774/مزایده-اپارتمان-مساحت-عرصه-188-69متر'>مزایده اپارتمان مساحت عرصه 188.69متر  / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت عرصه 188.69متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896531/فراخوان-واگذاری-عملیات-خرید-تهیه-حمل--نصب-ساخت-راه-اندازی-و-بهره-برداری-پکیج-پیش-ساخته'>فراخوان واگذاری عملیات خرید، تهیه، حمل ، نصب، ساخت، راه اندازی و بهره برداری پکیج پیش ساخته / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان واگذاری عملیات خرید، تهیه، حمل ، نصب، ساخت، راه اندازی و بهره برداری پکیج پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896757/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پژو-405-SLX-مدل-1394'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 405 SLX مدل 1394 /  آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 405 SLX مدل 1394</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896806/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-محوطه-عرصه-415-04متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه محوطه عرصه 415.04متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه محوطه عرصه 415.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896812/مزایده-یک-دانگ-و-794-6-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-سهم-از-یکباب-منزل'>مزایده یک دانگ و 794.6 هزارم یک دانگ مشاع از سهم از یکباب منزل  / مزایده,مزایده یک دانگ و 794.6 هزارم یک دانگ مشاع از سهم از یکباب منزل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896755/مزایده-یک-دستگاه-دست-دوم-آبنبات-ریزی-صنعتی--'>مزایده یک دستگاه دست دوم آبنبات ریزی صنعتی ... / مزایده, مزایده  یک دستگاه دست دوم آبنبات ریزی صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896761/مزایده-یک-دستگاه-تزریق-پلاستیک-سفید-مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک سفید مرحله دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک سفید ...مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896767/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-استیشن-شورولت-به-مدل-76'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری استیشن شورولت به مدل 76  / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری استیشن شورولت به مدل 76  مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896750/مزایده-فروش-پراید-141-مرحله-دوم'>مزایده فروش پراید 141 مرحله دوم  / مزایده,مزایده فروش پراید 141 مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896763/مزایده-فروش-تویوتا-دوکابین--'>مزایده فروش تویوتا دوکابین... / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش تویوتا دوکابین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896759/مزایده-ششدانگ-پلاک-235-فرعی-از-6460-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 235 فرعی از 6460 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 235 فرعی از 6460 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896747/مزایده-ساختمان-بین-راهی-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان بین راهی  نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده ساختمان بین راهی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896439/مناقصه-نگهداری-و-بازسازی-شبکه-های-کابل--هوایی--سیستم-های-PGS--ACCESS--WLL--'>مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ، هوایی ، سیستم های PGS , ACCESS , WLL.... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ، هوایی ، سیستم های PGS , ACCESS , WLL...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896760/مزایده-فروش-تعداد-8-دستگاه-مشعل'>مزایده فروش تعداد 8 دستگاه مشعل / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای,مزایده فروش تعداد 8 دستگاه مشعل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896794/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-برق-امیرکلا'>مناقصه نگهداری و تعمیرات برق امیرکلا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه نگهداری و تعمیرات برق امیرکلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896764/مناقصه-تامین-نیروهای-انسانی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروهای انسانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تامین نیروهای انسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896745/مزایده-مقداری-سرامیک-و-کمربند-چدنی-انشعاب-آب'>مزایده مقداری سرامیک و کمربند چدنی انشعاب آب / آگهی مزایده, مزایده مقداری سرامیک و کمربند چدنی انشعاب آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896769/مزایده-یک-دستگاه-خودر-سمند-ایکس'>مزایده یک دستگاه خودر سمند ایکس / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودر سمند ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896407/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پژو-پارس-مدل-87'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو پارس مدل 87  / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو پارس مدل 87 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896742/مناقصه-ساخت-کشتارگاه-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه ساخت کشتارگاه صنعتی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه ساخت کشتارگاه صنعتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897037/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896779/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-زانتیا'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری زانتیا  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896456/مزایده-اجاره-مساحت-120-مترمربع-از-محیط-باغ-ملی'>مزایده اجاره مساحت 120 مترمربع از محیط باغ ملی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مساحت 120 مترمربع از محیط باغ ملی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896799/مزایده-اجاره-محل-داروخانه-شبانه-روزی-بیمارستان'>مزایده اجاره محل داروخانه شبانه روزی بیمارستان  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره محل داروخانه شبانه روزی بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896840/مزایده-اجاره-مغازه-های-بازارچه-ملاصدرا'>مزایده اجاره مغازه های بازارچه ملاصدرا / آگهی مزایده , مزایده اجاره مغازه های بازارچه ملاصدرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896858/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-مراکز---نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896871/مناقصه-آسفالت-تعدادی-از-خیابانها'>مناقصه آسفالت تعدادی از خیابانها / آگهی مناقصه,مناقصه  آسفالت تعدادی از خیابانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896910/فراخوان-تامین-و-جابه-جایی-ماشین-آلات-راهسازی'>فراخوان تامین و جابه جایی ماشین آلات راهسازی / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان  تامین و جابه جایی ماشین آلات راهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896862/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-72-82متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 72.82متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 72.82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896805/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896430/مناقصه-خرید-کنتور-G4'>مناقصه خرید کنتور G4  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید کنتور G4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896809/مناقصه-تامین-20-دستگاه-کامیون-یدک-کش-نوبت-دوم'>مناقصه تامین 20 دستگاه کامیون یدک کش- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین 20 دستگاه کامیون یدک کش- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896823/مزایده-واگذاری-مغازه-های-مجتمع-تجاری-تفریحی-به-صورت-اجاره'>مزایده واگذاری  مغازه های مجتمع تجاری تفریحی به صورت اجاره  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری  مغازه های مجتمع تجاری تفریحی به صورت اجاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896839/مزایده-اجاره-قطعه-زمین-جهت-راه-اندازی-پارک-بادی-و--'>مزایده اجاره قطعه زمین جهت راه اندازی پارک بادی و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره قطعه زمین جهت راه اندازی پارک بادی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896803/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خدمات-خرید--طبخ-و-توزیع-غذا---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات خرید ، طبخ و توزیع غذا ... نوبت دوم  / فراخوان , مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات خرید ، طبخ و توزیع غذا ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896808/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی---نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896813/مناقصه-جذب-پیمانکار-واجد-شرایط-جهت-اجرای-عملیات-احداث-کانال--نوبت-دوم'>مناقصه جذب پیمانکار واجد شرایط جهت اجرای عملیات احداث کانال... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه جذب پیمانکار واجد شرایط جهت اجرای عملیات احداث کانال... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896817/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-ناحیه-سه--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدماتی ناحیه سه... نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه انجام امور خدماتی ناحیه سه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896856/فراخوان-واگذاری-رستوران-و-کافی-شاپ'>فراخوان واگذاری رستوران و کافی شاپ  / فراخوان , فراخوان واگذاری رستوران و کافی شاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896435/مناقصه-جهت-تکمیل-36-واحد'>مناقصه جهت  تکمیل 36 واحد / مناقصه جهت  تکمیل 36 واحد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896833/مناقصه-پروژه-حفظ-و-نگهداری-پارک-ماچوله'>مناقصه پروژه حفظ و نگهداری پارک ماچوله  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه حفظ و نگهداری پارک ماچوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896824/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-کشتارگاه---'>مناقصه واگذاری امور مربوط به کشتارگاه ....  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور مربوط به کشتارگاه .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896844/فراخوان-مناقصه-حراست-از-اماکن-و-تاسیسات-و-حراست--'>فراخوان مناقصه حراست از اماکن و تاسیسات و حراست ... / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه حراست از اماکن و تاسیسات و حراست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896848/مناقصه-اجرای-عملیات-خدمات-شهری-شیبان-شامل-جمع-آوری-و-حمل-زباله--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری شیبان شامل جمع آوری و حمل زباله... مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری شیبان شامل جمع آوری و حمل زباله... مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896853/مزایده-اجازه-بهره-برداری-موقت-از-زمین-چمن-مصنوعی-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده اجازه بهره برداری موقت از زمین چمن مصنوعی مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجازه بهره برداری موقت از زمین چمن مصنوعی مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896820/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-مراکز---نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896418/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تهیه-فهرست-کوتاه-مشاوران-مطالعات-شکست-سدهای--'>فراخوان ارزیابی کیفی تهیه فهرست کوتاه مشاوران مطالعات شکست سدهای... / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی تهیه فهرست کوتاه مشاوران مطالعات شکست سدهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896885/مناقصه-ساماندهی-دستفروشان-فاز-4'>مناقصه ساماندهی دستفروشان فاز 4 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ساماندهی دستفروشان فاز 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896855/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تعمیرات-تهویه-و-تبرید'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیرات تهویه و تبرید / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیرات تهویه و تبرید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896835/اصلاحیه-مناقصه-به-کارگیری-37-دستگاه-آمبولانس-جهت-اعزام-های-بین-بیمارستانی'>اصلاحیه مناقصه به کارگیری 37 دستگاه آمبولانس جهت اعزام های بین بیمارستانی / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی ، اصلاحیه مناقصه به کارگیری 37 دستگاه آمبولانس جهت اعزام های بین بیمارستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896801/اصلاحیه-مناقصه-عمومی-پروژه-احداث-خط-دو-مداره-ارتباطی'>اصلاحیه مناقصه عمومی پروژه احداث خط دو مداره ارتباطی / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه احداث خط دو مداره ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896789/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-مورد-نیاز-پخت-و-سرو-سه-وعده-غذا--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات مورد نیاز پخت و سرو سه وعده غذا... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه انجام خدمات مورد نیاز پخت و سرو سه وعده غذا... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896726/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-598-71متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 598.71متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 598.71متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897028/مزایده-ملک-زمین-کشاورزی-مساحت-یک-هکتار'>مزایده ملک زمین کشاورزی مساحت یک هکتار  / مزایده ,مزایده ملک زمین کشاورزی مساحت یک هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896787/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان'>مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896810/استعلام-بهای-واگذاری-قسمتی-از-ارائه-خدمات-پشتیبانی--نگهداری-سیستم-های-رایانه-ای'>استعلام بهای واگذاری قسمتی از ارائه خدمات پشتیبانی - نگهداری سیستم های رایانه ای / آگهی استعلام بها، استعلام بهای واگذاری قسمتی از ارائه خدمات پشتیبانی - نگهداری سیستم های رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896394/مزایده-قسمتی-از-پلاک-ثبتی-269-فرعی-از-186-فرعی-از-4-اصلی'>مزایده قسمتی از پلاک ثبتی 269 فرعی از 186 فرعی از 4 اصلی / مزایده ,مزایده قسمتی از پلاک ثبتی 269 فرعی از 186 فرعی از 4 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897033/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-به-پلاک-ثبتی-2339-فرعی'>مزایده ساختمان دو طبقه به پلاک ثبتی 2339 فرعی / مزایده ,مزایده ساختمان دو طبقه به پلاک ثبتی 2339 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896821/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-زانتیا-اس-ایکس'>مزایده  یک دستگاه خودرو سواری زانتیا اس ایکس  / مزایده,مزایده  یک دستگاه خودرو سواری زانتیا اس ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897066/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-شصت-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت شصت متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت شصت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897058/مزایده-یکباب-واحد-مسکونی-دو-طبقه-134-93متر'>مزایده یکباب واحد مسکونی دو طبقه 134.93متر / مزایده,مزایده یکباب واحد مسکونی دو طبقه 134.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897043/مزایده-فروش-املاک-و-اراضی-کاربری-زمین-خدماتی-تجاری'>مزایده فروش املاک و اراضی کاربری زمین خدماتی تجاری  / مزایده,مزایده فروش املاک و اراضی کاربری زمین خدماتی تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896811/فراخوان-رفع-حوادث-تعمیر-و-نگهداری-شبکه--انشعابات-و-خطوط-انتقال-آب-و-فاضلاب-نوبت-دوم'>فراخوان رفع حوادث، تعمیر و نگهداری شبکه ، انشعابات و خطوط انتقال آب و فاضلاب نوبت دوم  / فراخوان, فراخوان رفع حوادث، تعمیر و نگهداری شبکه ، انشعابات و خطوط انتقال آب و فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896815/مناقصه-امور-خدماتی-و-دبیرخانه-و-پذیرایی-نوبت-دوم'>مناقصه امور خدماتی و دبیرخانه و پذیرایی  نوبت دوم / مناقصه و مناقصه امور خدماتی و دبیرخانه و پذیرایی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897075/مزایده-ملک-مساحت-چهار-صد-مترمربع'>مزایده ملک مساحت چهار صد مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت چهار صد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897022/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-شماره-31-فرعی-بخش-یک'>مزایده ملک به پلاک ثبتی شماره 31 فرعی بخش یک / مزایده ,مزایده ملک به پلاک ثبتی شماره 31 فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896598/مزایده-واگذاری-زمین-اصلاحیه'>مزایده واگذاری زمین اصلاحیه / مزایده واگذاری زمین اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896913/استعلام-تجهیزات-امنیتی'>استعلام تجهیزات امنیتی  / استعلام , استعلام تجهیزات امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896928/استعلام-کیس-با-متعلقات'>استعلام کیس با متعلقات  / استعلام, استعلام کیس با متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897104/استعلام-تمدید-مجوز-بروز-رسانی-نرم-افزار-Backup-exe-سه-ساله'>استعلام تمدید مجوز بروز رسانی نرم افزار Backup exe سه ساله / استعلام تمدید مجوز بروز رسانی نرم افزار Backup exe سه ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897095/استعلام-پژو-پارس-سال-دنده-ای-و-سوزوکی-ویتارا'>استعلام پژو پارس سال دنده ای و سوزوکی ویتارا / استعلام ,استعلام پژو پارس سال دنده ای و سوزوکی ویتارا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897073/استعلام-کلمپ-پرسی'>استعلام کلمپ پرسی / استعلام, استعلام کلمپ پرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897062/استعلام-بهینه-سازی-فیبر-نوری-ارتباطی-بین-پست-یزد-یک-و-فاق'>استعلام بهینه سازی فیبر نوری ارتباطی بین پست یزد یک و فاق / استعلام , استعلام بهینه سازی فیبر نوری ارتباطی بین پست یزد یک و فاق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896986/استعلام-کاغذ-A4-پیپر-وان-اصل-به-تعداد-300-بسته--'>استعلام کاغذ A4  پیپر وان اصل به تعداد 300 بسته ... / استعلام, استعلام کاغذ A4  پیپر وان اصل به تعداد 300 بسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896406/تجدید-مزایده-اجاره-کافی-شاپ-وسط-آبنمای---نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره کافی شاپ وسط آبنمای .... نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره کافی شاپ وسط آبنمای ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896971/استعلام-انجام-خدمات-مربوط-به-فاز-دوم-سامانه-جامع-سازمان--'>استعلام انجام خدمات مربوط به فاز دوم سامانه جامع سازمان .. / استعلام انجام خدمات مربوط به فاز دوم سامانه جامع سازمان ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896964/استعلام-تلویزیون-3D-SMART-LED-سایز-32-IN---'>استعلام  تلویزیون 3D SMART LED  سایز 32 IN  ... / استعلام  تلویزیون 3D SMART LED  سایز 32 IN  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897064/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی / استعلام مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896921/استعلام-​بسته-نرم-افزار'>استعلام ​بسته نرم افزار  / استعلام ​، بسته نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897025/استعلام-لیبل-زن-یک-دستگاه-و-قلم-نوری-دو-عدد'>استعلام لیبل زن یک دستگاه و قلم نوری دو عدد /  استعلام , استعلام  لیبل زن یک دستگاه و قلم نوری دو عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897026/استعلام-باکس-پالت-فلزی'>استعلام باکس پالت فلزی / استعلام باکس پالت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896890/استعلام-ارائه-سرویس-پشتیبانی--خدمات-پیام-کوتاه-در-قالب-نرم-افزار-LAN-SMS-و-PROXY'>استعلام ارائه سرویس پشتیبانی ، خدمات پیام کوتاه در قالب نرم افزار LAN SMS  و PROXY  / استعلام, استعلام ارائه سرویس پشتیبانی ، خدمات پیام کوتاه در قالب نرم افزار LAN SMS  و PROXY </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897021/استعلام-تعمیرات-اساسی'>استعلام تعمیرات اساسی  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896404/مناقصه-تجهیزات-ابزار-دقیق-مورد-نیاز-سدهای-استان-نوبت-دوم'>مناقصه تجهیزات ابزار دقیق مورد نیاز سدهای استان نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , مناقصه تجهیزات ابزار دقیق مورد نیاز سدهای استان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896898/استعلام-تعمیرات-اساسی'>استعلام تعمیرات اساسی  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896892/استعلام-لوله-و-اتصالات-پلی-اتیلن'>استعلام  لوله و اتصالات پلی اتیلن  / استعلام, استعلام  لوله و اتصالات پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897015/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-در-سایزهای-مختلف'>استعلام لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف / استعلام, استعلام  للوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896896/استعلام-سرور-RAM--CPU'>استعلام سرور RAM & CPU   / استعلام , استعلام سرور RAM & CPU </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897034/استعلام-لوازم-خانگی'>استعلام لوازم خانگی / استعلام , استعلام لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896886/استعلام-کانکس-3-6'>استعلام کانکس 3*6  / استعلام , استعلام کانکس 3*6 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897070/استعلام-اسپیلت-سرد-و-گرم-12000-اسنوا'>استعلام اسپیلت سرد و گرم 12000 اسنوا / استعلام، استعلام  اسپیلت سرد و گرم 12000 اسنوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896897/استعلام-اسپیلت-سرد-و-گرم-18000-مدل-اسنوا'>استعلام اسپیلت سرد و گرم 18000 مدل اسنوا / استعلام اسپیلت سرد و گرم 18000 مدل اسنوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897061/استعلام-نیاز-به-مختصات-یاب-جغرافیایی'>استعلام نیاز به مختصات یاب جغرافیایی / استعلام نیاز به مختصات یاب جغرافیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896411/مزایده-ششدانگ-یکباب-مغازه-مساحت-سی-و-چهار-متر'>مزایده ششدانگ یکباب مغازه مساحت سی و چهار متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب مغازه مساحت سی و چهار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896907/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-پارتیشن-اطاق-فرمان-ایستگاه'>استعلام نصب و راه اندازی پارتیشن اطاق فرمان ایستگاه / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی پارتیشن اطاق فرمان ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897016/استعلام-ساخت-سینس-کابل'>استعلام ساخت سینس کابل  / استعلام, استعلام ساخت سینس کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896889/استعلام-55-تن-برنج-هندی-1121'>استعلام 55 تن برنج هندی 1121  / استعلام 55 تن برنج هندی 1121 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897078/استعلام-دیزل-ژنراتور-KVA-400-با-موتور-ولوو-با-ژنراتور-MRELLI-ایتالیا'>استعلام دیزل ژنراتور KVA 400 با موتور ولوو با ژنراتور MRELLI ایتالیا / استعلام دیزل ژنراتور KVA 400 با موتور ولوو با ژنراتور MRELLI ایتالیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896888/استعلام-توسعه-200-متر-شبکه-توزیع-فشار-ضعیف'>استعلام توسعه 200 متر شبکه توزیع فشار ضعیف  / استعلام,استعلام توسعه 200 متر شبکه توزیع فشار ضعیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896893/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-موزه-زیلو-مبید'>استعلام مرمت و ساماندهی موزه زیلو مبید  / استعلام ,استعلام مرمت و ساماندهی موزه زیلو مبید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897082/استعلام-فیلتر-کاغذی'>استعلام فیلتر کاغذی / استعلام, استعلام فیلتر کاغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897056/استعلام-درخواست-ساخت-تخت-یک-نفره'>استعلام درخواست ساخت تخت یک نفره / استعلام, استعلام درخواست ساخت تخت یک نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896952/استعلام-ارائه-خدمات-مشاوره-خانواده'>استعلام ارائه خدمات مشاوره خانواده  / استعلام، استعلام  ارائه خدمات مشاوره خانواده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896414/مزایده-یکباب-ساختمان-به-مساحت-1973-12متر'>مزایده یکباب ساختمان به مساحت 1973.12متر  / مزایده ,مزایده یکباب ساختمان به مساحت 1973.12متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896905/استعلام-دستگاه-بسته-بندی-آب-سیار-96-5-1'>استعلام  دستگاه بسته بندی آب سیار 96.5.1 / استعلام، استعلام دستگاه بسته بندی آب سیار  96.5.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896911/استعلام-کیف-پاپکو'>استعلام  کیف پاپکو  / استعلام، استعلام کیف پاپکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896960/استعلام-صفحه-کلید-کامپیوتر---'>استعلام صفحه کلید کامپیوتر  ....  / استعلام ، استعلام صفحه کلید کامپیوتر  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897038/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام ویدئو پروژکتور / استعلام ویدئو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896932/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام, استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896947/مناقصه-خرید-33-آیتم-لوازم-یدکی-بخش-ابزار-دقیق-تمدید'>مناقصه خرید 33 آیتم لوازم یدکی بخش ابزار دقیق- تمدید  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 33 آیتم لوازم یدکی بخش ابزار دقیق- تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896912/تمدید-مناقصه-خرید-96-آیتم-لوازم-یدکی-بخش-الکتریک'>تمدید مناقصه خرید 96 آیتم لوازم یدکی بخش الکتریک  / آگهی مناقصه عمومی, تمدید مناقصه خرید 96 آیتم لوازم یدکی بخش الکتریک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896968/آگهی-تمدید-خرید-26-آیتم-لوازم-استراتژیک-بخش-مکانیک'>آگهی تمدید خرید 26 آیتم لوازم استراتژیک بخش مکانیک / مناقصه عمومی, آگهی تمدید خرید 26 آیتم لوازم استراتژیک بخش مکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896978/مناقصه-خرید-9-آیتم-لوازم-استراتژیک-بخش-مکانیک'>مناقصه خرید 9 آیتم لوازم استراتژیک بخش مکانیک  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 9 آیتم لوازم استراتژیک بخش مکانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896464/مزایده-یک-دستگاه-کامیونت-الوند'>مزایده یک دستگاه کامیونت الوند  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه کامیونت الوند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896991/آگهی-تمدید-مناقصه-خرید-262-آیتم-لوازم-یدکی-بخش-مکانیک-توربین'>آگهی تمدید مناقصه خرید 262 آیتم لوازم یدکی بخش مکانیک توربین / مناقصه عمومی, آگهی تمدید مناقصه خرید 262 آیتم لوازم یدکی بخش مکانیک توربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897009/مناقصه-خرید-4-دستگاه-بوستر-آفلود'>مناقصه خرید 4 دستگاه بوستر آفلود / مناقصه خرید 4 دستگاه بوستر آفلود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896460/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-مراکز-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری شبکه کابل مراکز- نوبت دوم  / مناقصه نگهداری شبکه کابل مراکز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896453/مزایده-فروش-سیم-مسی-اسقاط-و-اجناس-راکد-و-اسقاطی-شبکه-برق--نوبت-دوم'>مزایده فروش سیم مسی اسقاط و اجناس راکد و اسقاطی شبکه برق - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده فروش سیم مسی اسقاط و اجناس راکد و اسقاطی شبکه برق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896941/فراخوان-مناقصه-دو-طبقه-TRALLY---'>فراخوان مناقصه دو طبقه TRALLY ....  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان دو طبقه TRALLY .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896647/مناقصه-اجرای-ترمیم-فرش-موزاییک-پیاده-رو--نوبت-دوم-96-5-1'>مناقصه اجرای ترمیم فرش موزاییک پیاده رو - نوبت دوم  96.5.1 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای ترمیم فرش موزاییک پیاده رو - نوبت دوم  96.5.1</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 9 تاريخ : يکشنبه 26 شهريور 1396 ساعت: 12:05