اطلاعات مناقصات ومزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.31 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895521/مزایده-یک-قطعه-زمین-ب... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.31 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895521/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-1200مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1200مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1200مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895823/مناقصه-عملیات-اجرای-نصب--پیش-راه-اندازی-و-راه-اندازی-سیستم-تبرید-هیدروژن---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای نصب , پیش راه اندازی و راه اندازی سیستم تبرید هیدروژن .... نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات اجرای نصب , پیش راه اندازی و راه اندازی سیستم تبرید هیدروژن .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895509/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896107/استعلام-دستگاه-یخ-ساز-(حبه-ای)-فقط-ایرانی'>استعلام دستگاه یخ ساز (حبه ای) فقط ایرانی / استعلام، استعلام دستگاه یخ ساز (حبه ای) فقط ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896093/استعلام-پک-حجاب'>استعلام پک حجاب / استعلام، استعلام پک حجاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896099/استعلام-دوربین-مداربسته-بالت-متغیر--'>استعلام دوربین مداربسته بالت متغیر... / استعلام، استعلام دوربین مداربسته بالت متغیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896300/استعلام-کولر-گازی-سرد-و-گرم-18000-اینورتردار'>استعلام کولر گازی سرد و گرم 18000 اینورتردار / استعلام کولر گازی سرد و گرم 18000 اینورتردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895506/مزایده-ضایعات-ورقهای-آهنی-پرس-شده'>مزایده ضایعات ورقهای آهنی پرس شده  / آگهی مزایده ، مزایده ضایعات ورقهای آهنی پرس شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896160/استعلام-برد-هوشمند-iboard-w-series'>استعلام برد هوشمند iboard w series / استعلام ، برد هوشمند iboard w series</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896143/استعلام-دریچه-گریل-از-جنس-کامپوزیت'>استعلام دریچه گریل از جنس کامپوزیت / استعلام ، دریچه گریل از جنس کامپوزیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896135/استعلام-تعمیرات-مدارس-گلستان-باغچه-بان'>استعلام تعمیرات مدارس گلستان باغچه بان / استعلام، تعمیرات مدارس گلستان باغچه بان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896131/استعلام-کانکس-6-4-ممتاز--'>استعلام کانکس 6*4 ممتاز.... / استعلام , استعلام کانکس 6*4 ممتاز....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896075/استعلام-خرید-500-متر-مکعب-آب-مقطر-با-رسانایی-کمتر-از-10-میکرو-زیمنس'>استعلام خرید 500 متر مکعب آب مقطر با رسانایی کمتر از 10 میکرو زیمنس  / استعلام, استعلام خرید 500 متر مکعب آب مقطر با رسانایی کمتر از 10 میکرو زیمنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896123/فراخوان-اجاره-یک-دستگاه-جک-آپ-بارج-دریایی-مسکونی-و-تعمیراتی'>فراخوان اجاره یک دستگاه جک آپ بارج دریایی مسکونی و تعمیراتی / فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان اجاره یک دستگاه جک آپ بارج دریایی مسکونی و تعمیراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895514/مزایده-اقلام-و-تجهیزات-اسقاط-و-مستعمل-اداری'>مزایده اقلام و تجهیزات اسقاط و مستعمل اداری / آگهی مزایده ,مزایده اقلام و تجهیزات اسقاط و مستعمل اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896208/مناقصه-گازرسانی-به-حفرات-خالی-و-نصب-انشعابات-شهرستانهای-گرمسار--آرادان'>مناقصه  گازرسانی به حفرات خالی و نصب انشعابات شهرستانهای گرمسار ، آرادان / مناقصه , مناقصه  گازرسانی به حفرات خالی و نصب انشعابات شهرستانهای گرمسار ، آرادان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896325/فراخوان-مناقصه-خدمات-تنظیفات-و-اداره-آبدارخانه-پست-و-کپی-و-چاپ-و-تکثیر-در-تهران'>فراخوان مناقصه خدمات تنظیفات و اداره آبدارخانه، پست و کپی و چاپ و تکثیر در تهران / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خدمات تنظیفات و اداره آبدارخانه، پست و کپی و چاپ و تکثیر در تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896330/مناقصه-پروژه-تعمیر-و-مرمت-مسیر-خطوط-لوله-6-و-18-اینچ-R-O-W'>مناقصه پروژه تعمیر و مرمت مسیر خطوط لوله 6 و 18 اینچ R.O.W  / اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تعمیر و مرمت مسیر خطوط لوله 6 و 18 اینچ R.O.W </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895524/مزایده-ضایعات-ذوبی-فولاد'>مزایده ضایعات ذوبی فولاد / آگهی مزایده,مزایده ضایعات ذوبی فولاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896358/فراخوان-مناقصه-استفاده-از-خدمات-فنی-مهندسی-و-تکنولوژی-جدید-تامین-مواد-گل--'>فراخوان مناقصه استفاده از خدمات فنی مهندسی و تکنولوژی جدید تامین مواد گل... / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه استفاده از خدمات فنی مهندسی و تکنولوژی جدید تامین مواد گل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896373/فراخوان-مناقصه-استقرار-نظام-مدیریت-انرژی-تکرار'>فراخوان مناقصه استقرار نظام مدیریت انرژی تکرار / تکرار فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه استقرار نظام مدیریت انرژی تکرار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896140/فراخواان-مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-017-شمال-بنگستان'>فراخواان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 017 شمال بنگستان /  فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 017 شمال بنگستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896066/فراخوان-مناقصه-خرید-و-نصب-شیرآلات-و-اتصالات-بر-روی-مسیر-گاز--'>فراخوان مناقصه خرید و نصب شیرآلات و اتصالات بر روی مسیر گاز... / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه خرید و نصب شیرآلات و اتصالات بر روی مسیر گاز..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895534/مزایده-اجاره-واحدهای-صنفی-سوپرمارکت-و-میوه-فروشی'>مزایده اجاره واحدهای صنفی سوپرمارکت و میوه فروشی / مزایده اجاره واحدهای صنفی سوپرمارکت و میوه فروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896204/استعلام-كندانسور-آبی'>استعلام كندانسور آبی    / استعلام، استعلام كندانسور آبی   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896197/استعلام-كولرگازی-18000'>استعلام كولرگازی 18000    / استعلام، استعلام كولرگازی 18000   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895545/مزایده-کولر-گازی-اسپیلت-و--'>مزایده کولر گازی اسپیلت و ...   / آگهی مزایده,مزایده کولر گازی اسپیلت و ...  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896183/استعلام-كمپرسور-یخچال-1-6'>استعلام كمپرسور یخچال 1/6   / استعلام، استعلام كمپرسور یخچال 1/6  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896211/استعلام-مواد-شوینده'>استعلام مواد شوینده   / استعلام، استعلام مواد شوینده  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896142/استعلام-تیر-آهن-بال-پهن'>استعلام تیر آهن بال پهن   / استعلام تیر آهن بال پهن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896144/استعلام-میزان-انبساط-درحالت-مهارشده-D-0-3-گروت-منبسط-شونده-دانه-بندی'>استعلام میزان انبساط درحالت مهارشده D:0-3 گروت منبسط شونده دانه بندی / استعلام میزان انبساط درحالت مهارشده D:0-3 گروت منبسط شونده دانه بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896150/استعلام-اقلام-الکتریکی'>استعلام اقلام الکتریکی   / استعلام اقلام الکتریکی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896152/استعلام-میلگرد-فولادی'>استعلام میلگرد فولادی / استعلام میلگرد فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896371/مزایده-انجام-عملیات-اکتشاف-و-تجهیز-معدن'>مزایده انجام عملیات اکتشاف و تجهیز معدن  / مزایده انجام عملیات اکتشاف و تجهیز معدن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896134/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار-به-منظور-احداث-خط-تولید-بازاریابی-و-فروش-پودر-کربنات-کلسیم'>مناقصه جذب سرمایه گذار به منظور احداث خط تولید، بازاریابی و فروش پودر کربنات کلسیم / مناقصه جذب سرمایه گذار به منظور احداث خط تولید، بازاریابی و فروش پودر کربنات کلسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896132/استعلام-REDUCING-VALVE-SAMSON'>استعلام REDUCING VALVE SAMSON / استعلام , استعلام REDUCING VALVE SAMSON</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896149/مناقصه-خرید-کاتالیست-تصفیه-نفتای-سنگین-راکتور'>مناقصه خرید کاتالیست تصفیه نفتای سنگین راکتور / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید کاتالیست تصفیه نفتای سنگین راکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896157/مناقصه-ساخت-قطعات-یدکی-پمپ-بلانچری'>مناقصه ساخت قطعات یدکی پمپ بلانچری / آگهی مناقصه ,مناقصه ساخت قطعات یدکی پمپ بلانچری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896098/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-دیزل-جهت-پمپهای-آتش-نشانی'>مناقصه خرید دو دستگاه دیزل جهت پمپهای آتش نشانی  / مناقصه, مناقصه خرید دو دستگاه دیزل جهت پمپهای آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895520/مزایده-قرقره-چوبی-سالم'>مزایده قرقره چوبی سالم / آگهی مزایده,مزایده  قرقره چوبی سالم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896186/استعلام-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-با-MDF-مرکز-شهیدقندی-میانه'>استعلام نگهداری شبکه کابل  و هوایی با MDF- مرکز شهیدقندی میانه / استعلام , استعلام نگهداری شبکه کابل  و هوایی با MDF- مرکز شهیدقندی میانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896193/استعلام-نگهداری-شبکه-کابل-هوایی-با-MDF'>استعلام نگهداری شبکه کابل هوایی با MDF   / استعلام بهاء,استعلام نگهداری شبکه کابل هوایی با MDF  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896125/استعلام-بهاء-نوسازی-و-بازسازی-تاسیسات-شبکه---تجدید'>استعلام بهاء نوسازی و بازسازی تاسیسات شبکه ....تجدید / تجدید استعلام بهاء, استعلام بهاء نوسازی و بازسازی تاسیسات شبکه ....تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895502/مزایده-اجاره-کافی-شاپ'>مزایده اجاره کافی شاپ / مزایده اجاره کافی شاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896171/استعلام-تامین-ملزومات-و-اجرای-طرح-فیبر-نوری-هوایی-به-خاکی'>استعلام تامین ملزومات و اجرای طرح فیبر نوری هوایی به خاکی / استعلام، استعلام تامین ملزومات و اجرای طرح فیبر نوری هوایی به خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896127/مناقصه-DSLAM-HUAWEI-5616-256-PORT'>مناقصه DSLAM HUAWEI 5616 256 PORT  / مناقصه , مناقصه DSLAM HUAWEI 5616 256 PORT </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896129/استعلام-کابل-فیبر-نوری--'>استعلام کابل فیبر نوری ... / استعلام، استعلام کابل فیبر نوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896154/استعلام-بهاء-خرید-و-راه-اندازی-کامل-تجهیزات-انتقال-نوری'>استعلام بهاء خرید و راه اندازی کامل تجهیزات انتقال نوری / استعلام بهاء, استعلام بهاء خرید و راه اندازی کامل تجهیزات انتقال نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896137/استعلام-بهاء-کابل-فیبر-نوری-12-کر-هوایی-مهاردار-دو-ژاکته'>استعلام بهاء کابل فیبر نوری 12 کر هوایی مهاردار دو ژاکته  / استعلام, استعلام بهاء کابل فیبر نوری 12 کر هوایی مهاردار دو ژاکته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895981/مزایده-فروش-یک-واحد-مسکونی-با-موقعیت-اداری-متراژ150متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک واحد مسکونی با موقعیت اداری متراژ150متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک واحد مسکونی با موقعیت اداری متراژ150متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896128/مناقصه-عمومی-واگذاری-و-اجاره-سرویس-ایاب-و-ذهاب-با-خودروهای-سواری-و--'>مناقصه عمومی واگذاری و اجاره سرویس ایاب و ذهاب با خودروهای سواری و ...  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری و اجاره سرویس ایاب و ذهاب با خودروهای سواری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896306/آگهی-مزایده-عمومی-واگذاری-یک-باب-غرفه-متعلق-به-سازمان-مدیریت-حمل-و-نقل-بار--'>آگهی مزایده عمومی واگذاری یک  باب غرفه متعلق به سازمان مدیریت حمل و نقل بار ... / آگهی مزایده عمومی واگذاری یک  باب غرفه متعلق به سازمان مدیریت حمل و نقل بار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896235/مناقصه-عملیات-نگهداری-فضای-سبز-سطح-شهرداری-منطقه-2'>مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز سطح شهرداری منطقه 2 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز سطح شهرداری منطقه 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895535/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-مناسب-رستوران-و-کافی-شاپ'>مزایده فروش یکباب مغازه مناسب رستوران و کافی شاپ / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه مناسب رستوران و کافی شاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895492/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-خودرو-سواری-مگان-2000'>مزایده تعداد یک دستگاه خودرو سواری مگان 2000   / مزایده ، تعداد یک دستگاه خودرو سواری مگان 2000  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895495/مزایده-تعدادی-از-خودروهای-سبک-مازاد-برنیاز'>مزایده تعدادی از خودروهای سبک مازاد برنیاز / آگهی مزایده , مزایده تعدادی از خودروهای سبک مازاد برنیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895984/مزایده-سه-دانگ-منزل-مسکونی-مساحت-205متر'>مزایده سه دانگ منزل مسکونی مساحت 205متر  / مزایده,مزایده سه دانگ منزل مسکونی مساحت 205متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895817/مزایده-حدود-6-تن-سیم-آرماتوربندی-نمره-1-5-خارجی'>مزایده حدود 6 تن سیم آرماتوربندی نمره 1/5 خارجی / آگهی مزایده، مزایده حدود 6 تن سیم آرماتوربندی نمره 1/5 خارجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895811/مزایده-10-دستگاه-خودرو-پژو-روآ-و-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس-کار-کرده'>مزایده 10 دستگاه خودرو پژو روآ و یک دستگاه خودرو پژو پارس کار کرده / آگهی مزایده، مزایده 10 دستگاه خودرو پژو روآ و یک دستگاه خودرو پژو پارس کار کرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895804/مزایده-6-دستگاه-آسانسور'>مزایده  6 دستگاه آسانسور / مزایده، مزایده  6 دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895522/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-با-تامین-مصالح---'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح  ... / مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895547/فراخوان-تامین-تنظیفات-و-باغبانی-منطقه-یک'>فراخوان تامین تنظیفات و باغبانی منطقه یک  / فر اخوان مناقصه عمومی , فراخوان تامین تنظیفات و باغبانی منطقه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895652/مناقصه-خرید-2-640-000-عدد-لوله-خونگیری-درب-زرد-ژلدار--'>مناقصه خرید 2.640.000 عدد لوله خونگیری درب زرد ژلدار ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 2.640.000 عدد لوله خونگیری درب زرد ژلدار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895513/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-جایگاه-شرکتی-ابرکوه-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور جایگاه شرکتی ابرکوه- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی یک مرحله ای، مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور جایگاه شرکتی ابرکوه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895866/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-319-65متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 319.65متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 319.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895839/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-بهره-برداری-از-فعالیت-های-آبرسانی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام عملیات بهره برداری از فعالیت های آبرسانی نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان مناقصه انجام عملیات بهره برداری از فعالیت های آبرسانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896006/آگهی-مزایده-اجاره-غرفات-میدان-امام-علی-ع-شرکت-تعاونی'>آگهی مزایده اجاره غرفات میدان امام علی ع شرکت تعاونی  / آگهی مزایده ,آگهی مزایده اجاره غرفات میدان امام علی ع شرکت تعاونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896329/مزایده-دو-باب-آپارتمان-مساحت-157-50-و-94-3متر'>مزایده دو باب آپارتمان مساحت 157.50 و 94.3متر  / مزایده,مزایده دو باب آپارتمان مساحت 157.50 و 94.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896084/استعلام-بهاء-تعریض-پل-شهرک-صنعتی-و--'>استعلام بهاء تعریض پل شهرک صنعتی و ... / آگهی استعلام بها, استعلام بهاء تعریض پل شهرک صنعتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896050/مزایده-حق-بهره-برداری-تعدادی-از-غرفه-های-پایانه-های-مسافربری'>مزایده حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری  / آگهی مزایده ,مزایده حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896286/مزایده-یکباب-خانه-عرصه-284-27متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب خانه عرصه 284.27متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یکباب خانه عرصه 284.27متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896028/مزایده-تابلو-فرش--'>مزایده تابلو فرش... / مزایده، مزایده تابلو فرش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896040/مزایده-تراکتور-زراعی-تیپ-فرگوسن-285'>مزایده تراکتور زراعی تیپ فرگوسن 285  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تراکتور زراعی تیپ فرگوسن 285 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896053/مزایده-یک-قطعه-باغ-شماره-960048-نوبت-اول'>مزایده  یک قطعه باغ شماره 960048 نوبت اول  / مزایده,مزایده  یک قطعه باغ شماره 960048 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895847/مناقصه-پروژه-بازسازی-و-تعمیرات-محوطه-و-ساختمان-ایستگاههای-تقلیل-فشار--'>مناقصه پروژه بازسازی و تعمیرات محوطه و ساختمان ایستگاههای تقلیل فشار ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه بازسازی و تعمیرات محوطه و ساختمان ایستگاههای تقلیل فشار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896063/مزایده-آپارتمان-نیمه-تمام-به-مساحت-حدود-80-متر-مربع'>مزایده آپارتمان نیمه تمام به مساحت حدود 80 متر مربع  / مزایده,مزایده  آپارتمان نیمه تمام به مساحت حدود 80 متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896074/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-کلاسه-9600313-و-9600814'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی کلاسه 9600313 و 9600814  / مزایده,مزایده  ششدانگ پلاک ثبتی کلاسه 9600313 و 9600814 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896065/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-وانت-زامیاد'>مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت زامیاد / آگهی مزایده ، مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت زامیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896090/مزایده-آپارتمان-بصورت-یک-واحد-کلاسه-3-940206'>مزایده  آپارتمان بصورت یک واحد کلاسه 3.940206  / مزایده,مزایده   آپارتمان بصورت یک واحد کلاسه 3.940206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896096/مزایده-اجاره-یک-باب-آپارتمان-مسکونی'>مزایده اجاره یک باب آپارتمان مسکونی  / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک باب آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895818/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-179مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 179مترمربع نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 179مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896213/مزایده-فروش-واحد-آپارتمانی-با-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش واحد آپارتمانی با کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش واحد آپارتمانی با کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896038/مناقصه-آماده-سازی-اتاقک-آبگرمکن-برای-منازل'>مناقصه آماده سازی اتاقک آبگرمکن برای منازل  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه آماده سازی اتاقک آبگرمکن برای منازل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896057/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-زیرسازی-و-آسفالت-روستا--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت روستا...نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت روستا...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896094/مزایده-فروش-تعدادی-خودرو'>مزایده فروش تعدادی خودرو / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعدادی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895809/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-صد-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی صد مترمربع نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مسکونی صد مترمربع نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895806/مزایده-دو-دانگ-شعیر-و-چهارخردل-مشاع-از-ششدانگ-هر-یک-از-سه-باب-دکان'>مزایده دو دانگ شعیر و چهارخردل مشاع از ششدانگ هر یک از سه باب دکان  / مزایده ,مزایده دو دانگ شعیر و چهارخردل مشاع از ششدانگ هر یک از سه باب دکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895837/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-84-57متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 84.57متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 84.57متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895844/مزایده-ملک-به-مساحت-102-60مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک به مساحت 102.60مترمربع نوبت دوم / مزایده ,مزایده ملک به مساحت 102.60مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895849/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-353-69متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 353.69متر نوبت اول / مزایده ,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 353.69متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895852/مزایده-2-076-سهم-از-18-سهم-از-44-سهم-ششدانگ-مزرعه'>مزایده 2.076 سهم از 18 سهم از 44 سهم ششدانگ مزرعه  / مزایده ,مزایده 2.076 سهم از 18 سهم از 44 سهم ششدانگ مزرعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895796/اصلاحیه-مناقصه-تعویض-سیم-مسی-و-کابل-خودنگهدار'>اصلاحیه مناقصه تعویض سیم مسی و کابل خودنگهدار  / اصلاحیه مناقصه های عمومی, مناقصه تعویض سیم مسی و کابل خودنگهدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895801/مناقصه-احداث-خیابان-و-تهیه-و-اجرای-آسفالت-در-شهرک-صنعتی-بعثت--نوبت-دوم'>مناقصه احداث خیابان و تهیه و اجرای آسفالت در شهرک صنعتی بعثت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه احداث خیابان و تهیه و اجرای آسفالت در شهرک صنعتی بعثت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895825/تجدید-مزایده-ساختمان-چند-منظوره-سرای-محله'>تجدید مزایده ساختمان چند منظوره سرای محله  / تجدید مزایده عمومی , مزایده ساختمان چند منظوره سرای محله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895863/مزایده-اجاره-مجموعه-خدمات-رفاهی'>مزایده اجاره مجموعه خدمات رفاهی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مجموعه خدمات رفاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895871/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-زمین-مساحت-240متر'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ زمین مساحت 240متر / مزایده ,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ زمین مساحت 240متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895816/مناقصه-احداث-مستحدثات-شهری'>مناقصه احداث مستحدثات شهری  / آگهی مناقصه,مناقصه احداث مستحدثات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895787/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-ملی-ایران'>مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران  / مزایده ,مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895912/مناقصه-انجام-فعالیتهای-سرویس-و-نگهداری-و-اتفاقات-و-عملیات-و-اصلاح-و-بهینه-سازی--'>مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری و اتفاقات و عملیات و اصلاح و بهینه سازی... / آگهی مناقصه های عمومی (یک مرحله ای) ، مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری و اتفاقات و عملیات و اصلاح و بهینه سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895865/مناقصه-اجرای-تکمیل-عملیات-ساخت-و-نصب-اسکلت-فلزی'>مناقصه اجرای تکمیل عملیات ساخت و نصب اسکلت فلزی  / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار, مناقصه اجرای تکمیل عملیات ساخت و نصب اسکلت فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895850/فراخوان-احداث-و-راه-اندازی-یک-خط-مکانیزه-پردازش-پسماندهای-خانگی'>فراخوان  احداث و راه اندازی یک خط مکانیزه پردازش پسماندهای خانگی / آگهی فراخوان , فراخوان  احداث و راه اندازی یک خط مکانیزه پردازش پسماندهای خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895835/مناقصه-امورات-مربوط-به-ستاد-مرکزی-(تامین-نیروی-انسانی)'>مناقصه امورات مربوط به ستاد مرکزی  (تامین نیروی انسانی) / مناقصه , مناقصه امورات مربوط به ستاد مرکزی  (تامین نیروی انسانی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895830/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و-تاسیسات-وابسته-ناحیه-4---'>مناقصه  عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته ناحیه 4 .... / مناقصه , مناقصه  عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته ناحیه 4 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895788/مناقصه-کف-پوش-معابر-غرب-سرآسیاب---'>مناقصه کف پوش معابر غرب سرآسیاب  ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کف پوش معابر غرب سرآسیاب  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895813/مزایده-فروش-دفاتر-مخابراتی-روستایی--'>مزایده فروش دفاتر مخابراتی روستایی ... / آگهی مزایده یک مرحله ای,مزایده فروش دفاتر مخابراتی روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895781/مناقصه-واگذاری-امور-فضای-سبز-و-تاسیسات-وابسته--نوب-دوم'>مناقصه واگذاری امور فضای سبز و تاسیسات وابسته - نوب دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور فضای سبز و تاسیسات وابسته - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895784/مناقصه-آماده-سازی-و-اجرای-جدولبندی-معابر-فاز-یک-و-دوم-شهرک-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه آماده سازی و اجرای جدولبندی معابر فاز یک و دوم شهرک صنعتی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه آماده سازی و اجرای جدولبندی معابر فاز یک و دوم شهرک صنعتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895931/مزایده-تعداد-شش-دستگاه-چیلر-کمپرسوری-رفت-و-برگشت'>مزایده تعداد شش دستگاه چیلر کمپرسوری رفت و برگشت  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده تعداد شش دستگاه چیلر کمپرسوری رفت و برگشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895798/تجدید-مناقصه-پروژه-تهیه-و-پخش-لکه-گیری-و-پخش-آسفالت'>تجدید مناقصه پروژه تهیه و پخش لکه گیری و پخش آسفالت / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تهیه و پخش لکه گیری و پخش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895786/مناقصه-خدمات-کالیبراسیون-50000-کنتور-دیافراگمی-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات کالیبراسیون 50000 کنتور دیافراگمی تجدید - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه  خدمات کالیبراسیون 50000 کنتور دیافراگمی تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895791/مناقصه-واگذاری-حجمی--زمانی-اداره-امور-بهره-برداری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی - زمانی اداره امور بهره برداری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری حجمی - زمانی اداره امور بهره برداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895779/مزایده-اجاره-مستحدثات-شهرک-کارگاهی-قصر-صنعت-نوبت-دوم'>مزایده اجاره مستحدثات شهرک کارگاهی قصر صنعت  نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده اجاره مستحدثات شهرک کارگاهی قصر صنعت  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895858/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-145-21متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 145.21متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 145.21متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895860/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-46-09متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 46.09متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 46.09متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895774/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-پکیج-تصفیه-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب - نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید یک دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895768/مزایده-عمومی-فروش-املاک-کاربری-زمین-کارگاه-اداری-باغ-کتابخانه-نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش املاک کاربری زمین.کارگاه.اداری باغ کتابخانه نوبت دوم  / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک کاربری زمین.کارگاه.اداری باغ کتابخانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895890/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-مازاد-بر-نیاز'> مزایده فروش اموال اسقاطی مازاد بر نیاز  / آگهی مزایده , مزایده فروش اموال اسقاطی مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895782/تجدید-مناقصه-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی-معابر-شهری96-4-31'>تجدید مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری96.4.31 / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری96.4.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895821/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-اول-مساحت-98-38متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول مساحت 98.38متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول مساحت 98.38متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895751/مناقصه-البسه-ورزشی-مسابقات-کارکنان-و-فرزندان-نوبت-دوم'>مناقصه البسه ورزشی مسابقات کارکنان و فرزندان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه البسه ورزشی مسابقات کارکنان و فرزندان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895826/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-چهارصدمترمربع-تجدید'>مزایده یک قطعه زمین مساحت چهارصدمترمربع تجدید  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت چهارصدمترمربع تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895831/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-و-محوطه-117-25متر'>مزایده یک قطعه زمین خانه و محوطه 117.25متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین خانه و محوطه 117.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895754/مناقصه-خرید-صندلی-هواپیما-بمنظور-برقراری-پروازهای-هفتگی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید صندلی هواپیما بمنظور برقراری پروازهای هفتگی نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید صندلی هواپیما بمنظور برقراری پروازهای هفتگی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895820/مناقصه-تنظیفات-و-خدمات-آبدارخانه-ها-و-نگهداری-فضای-سبز-و--'>مناقصه تنظیفات و خدمات آبدارخانه ها و نگهداری فضای سبز  و ... / آگهی مناقصه, مناقصه تنظیفات و خدمات آبدارخانه ها و نگهداری فضای سبز  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895855/مزایده-بهره-برداری-رستوران-و-آشپزخانه-صنعتی-فرهنگسرای---'>مزایده بهره برداری رستوران و آشپزخانه صنعتی فرهنگسرای .... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده بهره برداری رستوران و آشپزخانه صنعتی فرهنگسرای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895857/فراخوان-واگذاری-پروژه-های-فناورانه'>فراخوان  واگذاری پروژه های فناورانه  / فراخوان عمومی, فراخوان  واگذاری پروژه های فناورانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895771/مناقصه-خرید-نصب-راه-اندازی-و-آموزش-یک-دستگاه-ups-apc-symmetra-sy96k160H'>مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و آموزش یک دستگاه ups apc symmetra sy96k160H / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و آموزش یک دستگاه ups apc symmetra sy96k160H</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895757/فراخوان-ساماندهی-فعالیت-امداد-خودروها'>فراخوان ساماندهی فعالیت امداد خودروها  / فراخوان, فراخوان ساماندهی فعالیت امداد خودروها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895780/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-محصولات-نیمه-ساخته-شامل-انواع-اتاق-نیم-کانتین-و--'>مزایده واگذاری  تعدادی از محصولات نیمه ساخته شامل انواع اتاق نیم کانتین و ... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری  تعدادی از محصولات نیمه ساخته شامل انواع اتاق نیم کانتین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895790/مزایده-فروش-ماشین-آلات-خط-تولید-سوزن-پمپ-انژکتور'>مزایده  فروش ماشین آلات خط تولید سوزن پمپ انژکتور / آگهی مزایده, مزایده  فروش ماشین آلات خط تولید سوزن پمپ انژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895832/مناقصه-انجام-عملیات-لوله-گذاری-فاضلاب-و-احداث-آدم-رو'>مناقصه  انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب و احداث آدم رو / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب و احداث آدم رو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895879/مزایده-بهره-برداری-فیزیوتراپی-مرکز-بهداشتی-درمانی'>مزایده بهره برداری فیزیوتراپی مرکز بهداشتی درمانی / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری فیزیوتراپی مرکز بهداشتی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895846/فراخوان-مناقصه-واگذاری-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-و-نقلیه-96-04-31'>فراخوان مناقصه واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب و نقلیه -96.04.31 / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب و نقلیه - 96.04.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895856/فراخوان-بازرسی-کمی-و-کیفی-محصولات-مجتمع'>فراخوان بازرسی کمی و کیفی محصولات مجتمع  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی,فراخوان بازرسی کمی و کیفی محصولات مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895745/تجدید-مناقصه-نصب-کنتور-فیدر-روشنایی-معابر-امور-یک-برق-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه نصب کنتور فیدر روشنایی معابر امور یک برق نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه نصب کنتور فیدر روشنایی معابر امور یک برق   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895742/فراخوان-مناقصه-راهبری-نگهداری-و-آماده-به-کار-نمودن-کل-شبکه-های-تاسیسات---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه راهبری، نگهداری و آماده به کار نمودن کل شبکه های تاسیسات ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه راهبری، نگهداری و آماده به کار نمودن کل شبکه های تاسیسات ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895762/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-گرم-دانشجویان'>مناقصه طبخ و توزیع غذای گرم دانشجویان  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه طبخ و توزیع غذای گرم دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895758/فراخوان-خرید-16-قلم-کابل-برق-آرمردار'>فراخوان خرید 16 قلم کابل برق آرمردار / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دو مرحله ای, فراخوان خرید 16 قلم کابل برق آرمردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895827/مناقصه-عملیات-مونتاژ-و-پرچ-600-000-عدد-قطعه-فولادی'>مناقصه عملیات مونتاژ و پرچ 600.000 عدد قطعه فولادی / مناقصه  عملیات مونتاژ و پرچ 600.000 عدد قطعه فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895834/مناقصه-ماشینکاری-12000-عدد-قطعات-چدنی-و-فولاد'>مناقصه ماشینکاری 12000 عدد قطعات چدنی و فولاد / مناقصه ماشینکاری 12000 عدد قطعات چدنی و فولاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895845/فراخوان-انجام-خدمات-جاری-در-مدیریت-مالی'>فراخوان انجام خدمات جاری در مدیریت  مالی  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان انجام خدمات جاری در مدیریت  مالی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895486/مناقصه-قطعات-مورد-نیاز-تعمیرات-اساسی-MOI--نوبت-دوم'>مناقصه قطعات مورد نیاز تعمیرات اساسی MOI...نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه قطعات مورد نیاز تعمیرات اساسی MOI...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895777/فراخوان-واگذاری-انجام-امور-خدماتی-پشتیبانی-و-فنی-مهندسی'>فراخوان واگذاری انجام امور خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان واگذاری انجام امور خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896215/استعلام-کاغذ-رول-حرارتی-با-مغزی'>استعلام کاغذ رول حرارتی با مغزی / استعلام ، استعلام کاغذ رول حرارتی با مغزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896283/استعلام-کارتریج-چاپگر-لیزری'>استعلام کارتریج چاپگر لیزری / استعلام کارتریج چاپگر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896255/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام  سرور رایانه / استعلام  سرور رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896232/استعلام-تعمیرات-مدرسه-گلستان'>استعلام تعمیرات مدرسه گلستان  / استعلام تعمیرات مدرسه گلستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896210/استعلام-تعمیرات-مدارس-حجاب--'>استعلام تعمیرات مدارس حجاب... / استعلام تعمیرات مدارس حجاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896184/استعلام-تعمیرات-علی-گرزان-سفلی--'>استعلام تعمیرات علی گرزان سفلی... / استعلام تعمیرات علی گرزان سفلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896192/استعلام-تعمیرات-اساسی-دبستان'>استعلام تعمیرات اساسی دبستان / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی دبستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896206/استعلام-تعمیرات-اساسی-دبستان'>استعلام تعمیرات اساسی دبستان / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی دبستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896228/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896257/استعلام-تعمیرات-اساسی'>استعلام تعمیرات اساسی  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895792/مناقصه-آبکاری-20-000-عدد-قطعات-فولادی'>مناقصه آبکاری 20.000 عدد قطعات فولادی / مناقصه آبکاری 20.000 عدد قطعات فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896268/استعلام-خرید-خدمات-و-پشتیبانی-و-اجرای-دستگاه-های-تردد-شمار-بر-خط'>استعلام خرید خدمات و پشتیبانی و اجرای دستگاه های تردد شمار بر خط  / استعلام استعلام خرید خدمات و پشتیبانی و اجرای دستگاه های تردد شمار بر خط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896275/استعلام-مرمت-بنای-تاریخی-حمام'>استعلام مرمت بنای تاریخی حمام / استعلام, استعلام خرید 24 عدد ترانسدیوسر مولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896242/استعلام-یک-دستگاه-آسانسور'>استعلام یک دستگاه آسانسور / استعلام, استعلام یک دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896221/استعلام-خرید-سیم-مسی-ارت-روکشدار'>استعلام خرید سیم مسی ارت روکشدار  / استعلام, استعلام خرید سیم مسی ارت روکشدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896189/استعلام-کارت-مایفر-4Kev1-و--'>استعلام  کارت مایفر 4Kev1 و ... / استعلام, استعلام  کارت مایفر 4Kev1 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896170/استعلام-برنامه-نویسی-مشاوره-و-فعالیت-های-مربوط-به-رایانه'>استعلام برنامه نویسی، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه / استعلام, استعلام برنامه نویسی، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896196/استعلام-لاستیک-شال-و-تیوب-(on-road)-750-20'>استعلام لاستیک، شال و تیوب (on road) 750-20 / استعلام  لاستیک، شال و تیوب (on road) 750-20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896188/استعلام-تشک-یک-نفره-معمولی-فنرگرد-درجه-یک'>استعلام تشک یک نفره معمولی فنرگرد درجه یک / استعلام  تشک یک نفره معمولی فنرگرد درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896185/استعلام-لوازم-پذیرایی'>استعلام لوازم پذیرایی / استعلام لوازم پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896209/استعلام-سیستم-اعلام-و-اطفاء-حریق'>استعلام سیستم اعلام و اطفاء حریق / استعلام   سیستم اعلام و اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895815/مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-لوله-اصلی'>مناقصه انجام عملیات نگهداری و تعمیرات لوله اصلی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  انجام عملیات نگهداری و تعمیرات لوله اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896267/استعلام-سمعک-HP'>استعلام سمعک HP / استعلام سمعک HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896260/استعلام-تلویزیون-32-اینچ-ال-جی'>استعلام تلویزیون 32 اینچ ال جی / استعلام تلویزیون 32 اینچ ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896158/استعلام-کمد-پی-وی-سی-جهت-استفاده-در-آبگرم-کوثر'>استعلام کمد پی وی سی جهت استفاده در آبگرم کوثر  / استعلام, استعلام کمد پی وی سی جهت استفاده در آبگرم کوثر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896168/استعلام-دیگ-آبگرم--'>استعلام دیگ آبگرم ... / استعلام, استعلام دیگ آبگرم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896205/استعلام-سنگ-تراورتن-96-4-31'>استعلام سنگ تراورتن 96.4.31 / استعلام سنگ تراورتن 96.4.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896229/استعلام-اسکنر-96-4-31'>استعلام اسکنر  96.4.31 / استعلام, استعلام اسکنر  96.4.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896249/استعلام-اصلاح-و-رفع-نقص-شبکه-روشنایی-معابر-شهرک'>استعلام  اصلاح و رفع نقص شبکه روشنایی معابر شهرک  / استعلام   اصلاح و رفع نقص شبکه روشنایی معابر شهرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896382/استعلام-لوله-های-مشبک-جداره-چاه'>استعلام لوله های مشبک جداره چاه  / استعلام ,استعلام لوله های مشبک جداره چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896367/استعلام-آب-رسانی--مدیریت-پسماند--فاضلاب-و-فعالیت-های-تصفیه'>استعلام آب رسانی , مدیریت پسماند , فاضلاب و فعالیت های تصفیه  / استعلام ، استعلام آب رسانی , مدیریت پسماند , فاضلاب و فعالیت های تصفیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896337/استعلام-نصب-رفلکتور-و-تعمیر-سرعت-کاه--'>استعلام نصب رفلکتور و تعمیر سرعت کاه .. / استعلام ,استعلام نصب رفلکتور و تعمیر سرعت کاه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895822/مناقصه-خرید-حمل-تا-محل-سایت'>مناقصه خرید، حمل تا محل سایت / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  خرید، حمل تا محل سایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896327/استعلام-کولر-گازی-ایستاده-60000-ساخت-داخل'>استعلام کولر گازی ایستاده 60000 ساخت داخل  / استعلام , استعلام کولر گازی ایستاده 60000 ساخت داخل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896378/استعلام-درب-ضد-سرقت-و-ضد-حریق-همراه-با-دستگیره-های-ثابت'>استعلام درب ضد سرقت و ضد حریق همراه با دستگیره های ثابت  / استعلام ,استعلام درب ضد سرقت و ضد حریق همراه با دستگیره های ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896360/استعلام-رایانه-همراه-و--'>استعلام رایانه همراه  و... / استعلام  , استعلام رایانه همراه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896369/استعلام-پردازشگر-CPU'>استعلام پردازشگر CPU / استعلام  , استعلام پردازشگر CPU</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896379/استعلام-مانیتور-حرفه-ای-LCD'>استعلام مانیتور حرفه ای LCD / استعلام  , استعلام مانیتور حرفه ای LCD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896333/استعلام-تامین-تجهیزات-و-ارسال-مستقیم-اطلاعات-23-پست-نیروگاهی'>استعلام تامین تجهیزات و ارسال مستقیم اطلاعات 23 پست نیروگاهی  / استعلام , استعلام تامین تجهیزات و ارسال مستقیم اطلاعات 23 پست نیروگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896359/استعلام-تعمیرات-اساسی-و-سرویس-کلیدهای-20-کیلو-ولت'>استعلام تعمیرات اساسی و سرویس کلیدهای 20 کیلو ولت  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی و سرویس کلیدهای 20 کیلو ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896350/استعلام-کارت-مایفر'>استعلام کارت مایفر / استعلام ,استعلام کارت مایفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896341/استعلام-دستگاه-ساعت-زنی'>استعلام دستگاه ساعت زنی  / استعلام ,استعلام دستگاه ساعت زنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895765/تجدید-فراخوان-تهیه-و-حمل-اتصالات-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تهیه و حمل اتصالات پلی اتیلن نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه, تجدید فراخوان تهیه و حمل اتصالات پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896321/استعلام-دستگاه-فتوکپی'>استعلام دستگاه فتوکپی  / استعلام ,استعلام دستگاه فتوکپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896317/استعلام-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام تجهیزات رایانه ای  / استعلام ,استعلام تجهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896326/استعلام-رایانه-و-لپتاب'>استعلام رایانه و لپتاب / استعلام, استعلام رایانه و لپتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896345/استعلام-میز-تحریر-اداری-صندلی-گردان-اداری'>استعلام میز تحریر اداری، صندلی گردان اداری  / استعلام، استعلام میز تحریر اداری، صندلی گردان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896365/استعلام-​کولر-گازی-اسپیلت-دو-تکه-خانگی'>استعلام ​کولر گازی اسپیلت دو تکه خانگی / استعلام ​کولر گازی اسپیلت دو تکه خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896305/استعلام-میز-تحریر-اداری-صندلی-گردان-اداری'>استعلام میز تحریر اداری، صندلی گردان اداری  / استعلام، استعلام میز تحریر اداری، صندلی گردان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896287/استعلام-تک-فاز-دو-کاوا-آنلاین-ups'>استعلام تک فاز دو کاوا آنلاین ups / استعلام, استعلام تک فاز دو کاوا آنلاین ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896245/استعلام-اقلام-و-تجهیزات-اداری'>استعلام اقلام و تجهیزات اداری / استعلام، استعلام اقلام و تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896224/استعلام-چاپ-اوراق-قضایی-و-اداری'>استعلام چاپ اوراق قضایی و اداری / استعلام، استعلام چاپ اوراق قضایی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895808/مناقصه-اجرای-17500-متر-شبکه-پراکنده-پلی-اتیلن'>مناقصه اجرای 17500 متر شبکه پراکنده پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 17500 متر شبکه پراکنده پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896239/استعلام-تعمیرات-و-نگهداری-کولرهای-پنجره-ای-و---'>استعلام تعمیرات و نگهداری کولرهای پنجره ای و .... / استعلام، استعلام تعمیرات و نگهداری کولرهای پنجره ای و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896252/استعلام-تهیه-و-تعویض-روغن-خودرو'>استعلام تهیه و تعویض روغن خودرو  / استعلام، استعلام تهیه و تعویض روغن خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896261/استعلام-تعمیرات-و-تهیه-قطعات-خودروهای-اداری'>استعلام تعمیرات و تهیه قطعات خودروهای اداری  / استعلام، استعلام تعمیرات و تهیه قطعات خودروهای اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896290/مناقصه-خرید-و-کابل-کشی-و-نصب-سیستم-کامپیوتر'>مناقصه  خرید و کابل کشی و نصب سیستم کامپیوتر  / مناقصه , مناقصه خرید و کابل کشی و نصب سیستم کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896332/فراخوان-مناقصه-بهره-برداری-جایگاه-cng-96-4-31'>فراخوان مناقصه بهره برداری جایگاه cng 96.4.31 / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه بهره برداری جایگاه cng 96.4.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896348/مناقصه-حجمی-عملیات-سرویس-های-صنعتی-و-بازدید-از-مجاری-عرضه-به-بخش-خصوصی'>مناقصه حجمی عملیات سرویس های صنعتی و بازدید از مجاری عرضه به بخش خصوصی    / فراخوان مناقصه، مناقصه حجمی عملیات سرویس های صنعتی و بازدید از مجاری عرضه به بخش خصوصی   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896363/فراخوان-لغو-انتخاب-مشاوره-و-نظارت-فنی-بر-تامین-بازسازی-نگهداری-بهره-برداری-از-تجهیزات-دریایی'>فراخوان لغو انتخاب مشاوره و نظارت فنی بر تامین بازسازی نگهداری بهره برداری از تجهیزات دریایی / فراخوان، فراخوان لغو انتخاب مشاوره و نظارت فنی بر تامین بازسازی نگهداری بهره برداری از تجهیزات دریایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896377/فراخوان-تکمیلی-خط-۶-اینچ-نمک-زدایی-مسجد-سلیمان'>فراخوان تکمیلی خط ۶ اینچ نمک زدایی مسجد سلیمان    / فراخوان مناقصه، فراخوان تکمیلی خط ۶ اینچ نمک زدایی مسجد سلیمان   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896380/مناقصه-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی'>مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی     / مناقصه , مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895814/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اصلاح-و-بهسازی-باندوال-های-خاکی--ریم-مخازن---نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی اصلاح و بهسازی باندوال های خاکی ، ریم مخازن .... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی اصلاح و بهسازی باندوال های خاکی ، ریم مخازن .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896370/​فراخوان-مناقصه-اصلاح-یک-کیلومتر-شبکه-اروند-کنار'>​فراخوان مناقصه اصلاح یک کیلومتر شبکه اروند کنار / ​فراخوان مناقصه , ​فراخوان مناقصه اصلاح یک کیلومتر شبکه اروند کنار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896374/اصلاحیه-مناقصه-خرید-انواع-بالاست'>اصلاحیه مناقصه خرید انواع بالاست  / اصلاحیه آگهی مناقصه ,مناقصه خرید انواع بالاست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896351/​فراخوان-نگهداری-٬-تعمیرات-٬-نصب-و-تعویض-خطوط-٬-پستهای-انتقال-و--'>​فراخوان نگهداری ٬ تعمیرات ٬ نصب و تعویض خطوط ٬ پستهای انتقال و ... / ​فراخوان , ​فراخوان نگهداری ٬ تعمیرات ٬ نصب و تعویض خطوط ٬ پستهای انتقال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896357/تجدید-مزایده-فروش-۴۱-مورد-اقلام-راکد-و-اسقاط-مازاد-برنیاز'>تجدید مزایده فروش ۴۱ مورد اقلام راکد و اسقاط مازاد برنیاز     / تجدید مزایده , تجدید مزایده فروش ۴۱ مورد اقلام راکد و اسقاط مازاد برنیاز    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896362/مناقصه-احداث-ایستگاه-تقلیل-فشار-گاز-در-شهرکها'>مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز در شهرکها  / مناقصه , مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز در شهرکها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896368/مناقصه-وصول-مطالبات-معوقه-آب-بهاء-از-مشترکین-بدهکار--'>مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بهاء از مشترکین بدهکار ... / مناقصه , مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بهاء از مشترکین بدهکار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896375/مناقصه-وصول-مطالبات-معوقه-آب-بهاء-از-مشترکین-بدهکار'>مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بهاء از مشترکین بدهکار  / مناقصه , مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بهاء از مشترکین بدهکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895797/فراخوان-مناقصه-خرید-ماده-تعلیق-شکن'>فراخوان مناقصه خرید ماده تعلیق شکن / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید ماده تعلیق شکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896376/مناقصه-سیستم-حفاظت-الکترونیک-انبار-نفت-ایرانشهر'>مناقصه سیستم حفاظت الکترونیک انبار نفت ایرانشهر / فراخوان, مناقصه سیستم حفاظت الکترونیک انبار نفت ایرانشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896361/مناقصه-سیستم-حفاظت-الکترونیک-انبار-نفت'>مناقصه سیستم حفاظت الکترونیک انبار نفت  / فراخوان, مناقصه سیستم حفاظت الکترونیک انبار نفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896301/مناقصه-بازسازی-و-بهینه-سازی-ساختمانهای-پست'>مناقصه بازسازی و بهینه سازی ساختمانهای پست  / مناقصه , مناقصه بازسازی و بهینه سازی ساختمانهای پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896314/مناقصه-انجام-امور-خدماتی'>مناقصه انجام امور خدماتی  / مناقصه , مناقصه انجام امور خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896318/مناقصه-چاب-نشریه-تخصصی-گمرک-ایران-سال-۹۶'>مناقصه چاب نشریه تخصصی گمرک ایران سال ۹۶     / مناقصه , مناقصه چاب نشریه تخصصی گمرک ایران سال ۹۶    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896322/مناقصه-حمل-ونقل-کالاهای-اساسی-در-استان'>مناقصه حمل ونقل کالاهای اساسی در استان  / مناقصه , مناقصه حمل ونقل کالاهای اساسی در استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896307/مناقصه-اجرای-عملیات-حفاری-و-نصب-انشعاب-آب-کل-سطح-شهر'>مناقصه اجرای عملیات حفاری و نصب انشعاب آب کل سطح شهر  / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات حفاری و نصب انشعاب آب کل سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896298/مزایده-اجاره-نه-هزار-متر-مربع-انبار-مسقف-و-حدود-سی-هزارمترمربع--96-4-31'>مزایده اجاره نه هزار متر مربع انبار مسقف و حدود سی هزارمترمربع ...96.4.31 / اجاره نه هزار متر مربع انبار مسقف و حدود سی هزارمترمربع ... 96.4.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895740/مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-توزیع-آب-و-تعویض-بخشی-از-خط-انتقال-آب---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع آب و تعویض بخشی از خط انتقال آب .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ، مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع آب و تعویض بخشی از خط انتقال آب .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896366/مناقصه-تهیه٫طبخ٫توزیع-و-اداره-رستورانهای--'>مناقصه  تهیه٫طبخ٫توزیع و اداره رستورانهای ... / آگهی مناقصه, مناقصه  تهیه٫طبخ٫توزیع و اداره رستورانهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896372/مناقصه-احداث-و-ایمن-سازی-۴-دستگاه-پل-پر-ترافیک'>مناقصه احداث و ایمن سازی ۴ دستگاه پل پر ترافیک  / آگهی مناقصه, مناقصه احداث و ایمن سازی ۴ دستگاه پل پر ترافیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895748/مناقصه-احداث-شبکه-گاز-و-ایستگاه-TBS-شهرکهای-صنعتی---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه احداث شبکه گاز و ایستگاه TBS شهرکهای صنعتی ... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه احداث شبکه گاز و ایستگاه TBS شهرکهای صنعتی ... تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896355/مناقصه-حفرات-خالی-شهرستان-دهلران-و-روستاهای-تابعه-آن'>مناقصه حفرات خالی شهرستان دهلران و روستاهای تابعه آن / فراخوان مناقصه، مناقصه حفرات خالی شهرستان دهلران و روستاهای تابعه آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895769/حراج-تعداد-4-باب-غرفه-فروش-تنقلات'>حراج تعداد 4 باب غرفه فروش تنقلات / آگهی حراج ،  حراج تعداد 4 باب غرفه فروش تنقلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895770/مزایده-فروش-یک-واحد-تجاری-سایت-مسکن-مهر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک واحد تجاری سایت مسکن مهر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک واحد تجاری سایت مسکن مهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895785/تجدید-مناقصه-حجمی--زمانی-اداره-امور-سوختگیری-هواپیمایی-منطقه-و-نواح-تابعه'>تجدید مناقصه حجمی / زمانی اداره امور سوختگیری هواپیمایی منطقه و نواح تابعه  / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه حجمی / زمانی اداره امور سوختگیری هواپیمایی منطقه و نواح تابعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895794/مزایده-یک-دستگاه-فرز-CNC-مستعمل--'>مزایده یک دستگاه فرز CNC مستعمل... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه فرز CNC مستعمل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895766/مناقصه-انجام-امورات-عمرانی-پارک-های-سطح-شهر-و-معابر-آنها--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امورات عمرانی پارک های سطح شهر و معابر آنها - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه انجام امورات عمرانی پارک های سطح شهر و معابر آنها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895841/مزایده-فروش-انواع-کابل-مازاد-نیاز'>مزایده فروش انواع کابل مازاد نیاز  / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع کابل مازاد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895752/مزایده-سند-مالکیت-مشاع-پلاک-1820-فرعی'>مزایده سند مالکیت مشاع پلاک 1820 فرعی / مزایده,مزایده سند مالکیت مشاع پلاک 1820 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895759/مزایده-مسکونی-و-تجاری-مساحت-کل-عرصه-208-86متر'>مزایده مسکونی و تجاری مساحت کل عرصه 208.86متر  / مزایده,مزایده مسکونی و تجاری مساحت کل عرصه 208.86متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895735/مزایده-پارکینگ--نوبت-دوم'>مزایده پارکینگ... نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده پارکینگ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895750/مزایده-ششدانگ-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-20-61متر'>مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری مساحت 20.61متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری مساحت 20.61متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895726/مناقصه-تراش-و-روکش-مکانیزه-معابر-منطقه-چهار---نوبت-دوم'>مناقصه تراش و روکش مکانیزه معابر منطقه چهار ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تراش و روکش مکانیزه معابر منطقه چهار ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895727/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-41-82متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 41.82متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 41.82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895708/تجدید-دوم-مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-28000-کنتور-و-5000-رگلاتور-نوبت-دوم'>تجدید دوم مناقصه انجام خدمات تعمیر 28000 کنتور و 5000 رگلاتور  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید دوم مناقصه انجام خدمات تعمیر 28000 کنتور و 5000 رگلاتور  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895812/مناقصه-اجرای-سیستم-مکانیزه-یکپارچه-و--'>مناقصه اجرای سیستم مکانیزه یکپارچه و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای سیستم مکانیزه یکپارچه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895739/فراخوان-مناقصه-نگهداری-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-و-منابع--'>فراخوان مناقصه نگهداری و بهره برداری از تاسیسات و منابع ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه نگهداری و بهره برداری از تاسیسات و منابع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895715/فراخوان-پروژه-اجرای-خطوط-ورودی-و-خروجی-و-نصب-و-راه-اندازی-ساختمان-ایستگاه-C-G-S--نوبت-دوم'>فراخوان پروژه اجرای خطوط ورودی و خروجی و نصب و راه اندازی، ساختمان ایستگاه C.G.S .. نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان پروژه اجرای خطوط ورودی و خروجی و نصب و راه اندازی، ساختمان ایستگاه C.G.S .. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895724/مزایده-یک-باب-مغازه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده یک باب مغازه تجاری نوبت دوم  / مزایده ، مزایده یک باب مغازه تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895756/فراخوان-مناقصه-خرید-ست-کامل-البسه-استحفاظی-فردی-آتش-نشانی-96-4-31'>فراخوان مناقصه خرید ست کامل البسه استحفاظی فردی آتش نشانی 96.4.31 / فراخوان ارزیابی و مناقصه , فراخوان مناقصه خرید ست کامل البسه استحفاظی فردی آتش نشانی 96.4.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895737/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895800/مزایده-سرقفلی-ملک-واقع-در-امامزاده-عبداله--'>مزایده سرقفلی ملک واقع در امامزاده عبداله.... / مزایده, مزایده سرقفلی ملک واقع در امامزاده عبداله....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895744/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-یکباب-خانه-130-20متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه 130.20متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه 130.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895712/مناقصه-پروژه-زیرسازی-جدولگذاری-معابر-مارلیک-تجدید'>مناقصه پروژه زیرسازی جدولگذاری معابر مارلیک تجدید / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه زیرسازی جدولگذاری معابر مارلیک تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895723/مزایده-فروش-خودرو-پژو-پارس'>مزایده فروش خودرو پژو پارس / مزایده , مزایده فروش خودرو پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895730/مزایده-فروش-تلفن-همراه'>مزایده فروش تلفن همراه  / مزایده , مزایده فروش تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895734/تجدید-فراخوان-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-شبکه-های-آبیاری-و-زهکشی--'>تجدید فراخوان انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی ...  / مناقصه , تجدید فراخوان انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895755/مزایده-بهره-برداری-از-خط-پردازش-پسماند'>مزایده بهره برداری از خط پردازش پسماند  / مزایده ، مزایده بهره برداری از خط پردازش پسماند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895859/مزایده-نسبت-به-فروش-2-دستگاه-خودرو--'>مزایده نسبت به فروش 2 دستگاه خودرو ... / آگهی مزایده , مزایده نسبت به فروش 2 دستگاه خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895713/مناقصه-جدول-گذاری-و-زیرسازی-و-آسفالت-دور-برگردان-نوبت-دوم'>مناقصه جدول گذاری و زیرسازی و آسفالت دور برگردان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدول گذاری و زیرسازی و آسفالت دور برگردان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895717/مناقصه-پیاده-روسازی-معابر-و-خیابان-های-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه پیاده روسازی معابر و خیابان های سطح شهر  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیاده روسازی معابر و خیابان های سطح شهر  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895773/استعلام-عملیات-اجرایی-و-احداث-اولویت-های-1--2-و-بخشی-از-اولویت-سه-شبکه-جمع-اوری-انتقال-و-انشعابات-فاضلاب'>استعلام عملیات اجرایی و احداث اولویت های 1 ، 2 و بخشی از اولویت سه شبکه جمع اوری، انتقال و انشعابات فاضلاب  / استعلام  , استعلام عملیات اجرایی و احداث اولویت های 1 ، 2 و بخشی از اولویت سه شبکه جمع اوری، انتقال و انشعابات فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895725/مناقصه-خرید-اتصالات-پلی-اتیلن-الکتروفیوژن-بوشن-دار-نوبت-دوم'>مناقصه خرید اتصالات پلی اتیلن الکتروفیوژن بوشن دار نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید اتصالات پلی اتیلن الکتروفیوژن بوشن دار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895743/تجدید-مزایده-فروش-35-قلم-کالای-اسقاطی'>تجدید مزایده فروش 35 قلم کالای اسقاطی / آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده فروش 35 قلم کالای اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895729/مناقصه-تعویض-سیم-با-کابل-خودنگهدار--فاز-یک-شهری-و-روستایی-نوبت-دوم'>مناقصه تعویض سیم با کابل خودنگهدار ، فاز یک شهری و روستایی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعویض سیم با کابل خودنگهدار ، فاز یک شهری و روستایی به روش خط گرم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895736/مناقصه-خرید-یکدستگاه-چیلر-واحد-ازت'>مناقصه خرید یکدستگاه چیلر واحد ازت / مناقصه ، مناقصه خرید یکدستگاه چیلر واحد ازت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895877/مناقصه-خرید-و-نصب-آسانسور-و-پله-برقی'>مناقصه خرید و نصب آسانسور و پله برقی  / مناقصه خرید و نصب آسانسور و پله برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895718/مناقصه-عملیات-اجرای-خاکبرداری-ایستگاه-باب-الجواد-و---'>مناقصه عملیات اجرای خاکبرداری ایستگاه باب الجواد و  ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای خاکبرداری ایستگاه باب الجواد و  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895728/مناقصه-خرید-کانکس-داول-جهت-حفاری-مکانیزه'>مناقصه خرید کانکس داول جهت حفاری مکانیزه  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید کانکس داول جهت حفاری مکانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895695/مناقصه-امور-هتلینگ-مرکز-آموزشی-و-رفاهی'>مناقصه امور هتلینگ مرکز آموزشی و رفاهی  / آگهی مناقصه, مناقصه امور هتلینگ مرکز آموزشی و رفاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895700/مناقصه-انجام-امور-اپراتوری-مراکز-تلفن'>مناقصه  انجام امور اپراتوری مراکز تلفن / آگهی مناقصه, مناقصه  انجام امور اپراتوری مراکز تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895707/مناقصه-بروز-رسانی-و-تمدید-بسته-نرم-افزاری-آنتی-ویروس'>مناقصه بروز رسانی و تمدید بسته نرم افزاری آنتی ویروس / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه بروز رسانی و تمدید بسته نرم افزاری آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895764/مزایده-یک-قطعه-باغ-به-مساحت-32500مترمربع'>مزایده یک قطعه باغ به مساحت 32500مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ به مساحت 32500مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895761/مزایده-ششدانگ-از-پلاک-ثبتی-177-فرعی-بخش-18-کرمان'>مزایده ششدانگ از پلاک ثبتی 177 فرعی بخش 18 کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ از پلاک ثبتی 177 فرعی بخش 18 کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895688/مزایده-اجاره-آبزی-پروری-مخزن-سدهای-استان-هرمزگان--نوبت-دوم'>مزایده اجاره آبزی پروری مخزن سدهای استان هرمزگان - نوبت دوم  / مزایده ، مزایده اجاره آبزی پروری مخزن سدهای استان هرمزگان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895836/تجدید-مناقصه-خرید-10-دستگاه-موتور-چهارچرخ--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 10 دستگاه موتور چهارچرخ - نوبت دوم  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خرید 10 دستگاه موتور چهارچرخ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895703/مناقصه-جدولگذاری-و-هدایت-آبهای-سطحی-شهر'>مناقصه جدولگذاری و هدایت آبهای سطحی شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدولگذاری و هدایت آبهای سطحی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895690/مزایده-فروش-48-واحد-مسکونی-استیجاری-نیمه-تمام-باغ-ملک-نوبت-دوم'>مزایده فروش 48 واحد مسکونی استیجاری نیمه تمام باغ ملک نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 48 واحد مسکونی استیجاری نیمه تمام باغ ملک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895719/مناقصه-عملیات-اجرایی-سه-دستگاه-پل-بزرگ-واقع-در-قطعه-دوم-محور-رامهرمز--بهبهان'>مناقصه عملیات اجرایی سه دستگاه پل بزرگ واقع در قطعه دوم محور رامهرمز - بهبهان / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات اجرایی سه دستگاه پل بزرگ واقع در قطعه دوم محور رامهرمز - بهبهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895741/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-پرونده-950048-نوبت-اول'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین پرونده 950048 نوبت اول  / مزایده ,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین پرونده 950048 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895686/مزایده-سنگ-مرمریت--'>مزایده سنگ مرمریت... / آگهی مزایده، مزایده سنگ مرمریت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895693/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-زیرسازی-و-آسفالت-روستا'>مناقصه پروژه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت روستا  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895683/مزایده-تکمیل-ساختمان-نیمه-کاره-مجتمع-فرهنگی--ورزشی'>مزایده تکمیل ساختمان نیمه کاره مجتمع فرهنگی - ورزشی / آگهی مزایده عمومی, مزایده تکمیل ساختمان نیمه کاره مجتمع فرهنگی - ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895675/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895667/فراخوان-مناقصه-WS-C-2960X-48FPD-L-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه WS-C 2960X-48FPD-L- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه WS-C 2960X-48FPD-L- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895891/مناقصه-خرید-باتری-نیکل--کادمیم-برای-10-رام-قطار-بدنه-فولادی--'>مناقصه خرید باتری نیکل - کادمیم برای 10 رام قطار بدنه فولادی ... / آگهی مناقصه, مناقصه خرید باتری نیکل - کادمیم برای 10 رام قطار بدنه فولادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895747/اصلاحیه-اگهی-مزایده-عمومی-اجاره-واحدهای-تجاری'>اصلاحیه اگهی مزایده عمومی اجاره واحدهای تجاری  / اصلاحیه مزایده,اگهی مزایده عمومی اجاره واحدهای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895664/مزایده-یک-دستگاه-اتاق-کمپرسی'>مزایده یک دستگاه اتاق کمپرسی  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه اتاق کمپرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895705/مزایده-ملک-عرصه-و-اعیان-مغازه-به-شماره-1794-فرعی'>مزایده ملک عرصه و اعیان مغازه به شماره 1794 فرعی  / مزایده,مزایده ملک عرصه و اعیان مغازه به شماره 1794 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895706/مناقصه-احداث-سالن-رزمی-امام-خمینی-ره--'>مناقصه احداث سالن رزمی امام خمینی ره ... / آگهی مناقصه عمومی, احداث سالن رزمی امام خمینی ره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895662/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-شامل-زمین-و-منزل-و-آپارتمان-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک شامل زمین و منزل و آپارتمان نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک شامل زمین و منزل و آپارتمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895668/مناقصه-راهبری-تصفیه-خانه-و-شبکه-جمع-آوری--'>مناقصه راهبری تصفیه خانه و شبکه جمع آوری ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه راهبری تصفیه خانه و شبکه جمع آوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895681/مزایده-فروش-25-قطعه-زمین-از-زمینهای-شهرداری'>مزایده فروش 25 قطعه زمین از زمینهای شهرداری  / مزایده,مزایده فروش 25 قطعه زمین از زمینهای شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895491/مناقصه-خرید-24-آیتم-لوازم-یدکی-بخش-مکانیک-automatic-recirculation-valve'>مناقصه خرید 24 آیتم لوازم یدکی بخش مکانیک automatic recirculation valve / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید 24 آیتم لوازم یدکی بخش مکانیک automatic recirculation valve</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895656/مزایده-واگذاری-عرصه-غرفه-تنقلات'>مزایده واگذاری عرصه غرفه تنقلات / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری عرصه غرفه تنقلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895678/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-دوم-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895651/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895685/مزایده-ملک-قدیمی-ساز-و-کلنگی'>مزایده ملک قدیمی ساز و کلنگی / مزایده,مزایده ملک قدیمی ساز و کلنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895644/مزایده-حق-بهره-برداری-از-سایت-تخلیه-پسماندهای-عمرانی-و-ساختمانی--نوبت-دوم'>مزایده حق بهره برداری از سایت تخلیه پسماندهای عمرانی و ساختمانی - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده حق بهره برداری از سایت تخلیه پسماندهای عمرانی و ساختمانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895640/مناقصه-اجرای-زمین-فوتسال'>مناقصه اجرای زمین فوتسال / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای زمین فوتسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895709/مناقصه-کف-پوش-معابر-مارلیک--'>مناقصه کف پوش معابر مارلیک ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کف پوش معابر مارلیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895679/مزایده-مدیریت-بهره-وری-پارک-جنگلی-دست-کاشت-روستای-گنج-یاب-علیا--نوبت-دوم'>مزایده مدیریت بهره وری پارک جنگلی دست کاشت روستای گنج یاب علیا - نوبت دوم  / مزایده , مزایده مدیریت بهره وری پارک جنگلی دست کاشت روستای گنج یاب علیا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895639/مناقصه-پروژه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-مارلیک-نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه لکه گیری و روکش آسفالت مارلیک نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه لکه گیری و روکش آسفالت مارلیک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895731/مزایده-یکباب-مغازه-دو-طبقه-مساحت-20-11متر'>مزایده یکباب مغازه دو طبقه مساحت 20.11متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه دو طبقه مساحت 20.11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895490/تمدید-مناقصه-بارگیری--حمل-و-پیاده-سازی-کانتینرهای'>تمدید مناقصه بارگیری ، حمل و پیاده سازی کانتینرهای / آگهی مناقصه عمومی, تمدید مناقصه بارگیری ، حمل و پیاده سازی کانتینرهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895732/مزایده-سرقفلی-مغازه-پلاک-ثبتی-375-1-اصلی-بخش-یک'>مزایده سرقفلی مغازه پلاک ثبتی 375/1 اصلی بخش یک / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه پلاک ثبتی 375/1 اصلی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895698/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی  / مناقصه ،مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895642/مناقصه-اورهال-خطوط-63-و-230-کیلوولت-انتقال-و-فوق-توزیع---نوبت-دوم'>مناقصه اورهال خطوط 63 و 230 کیلوولت انتقال و فوق توزیع .... نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای , مناقصه اورهال خطوط 63 و 230 کیلوولت انتقال و فوق توزیع ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895629/مناقصه-خرید-50-مگاوار-بانک-خازنی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 50 مگاوار بانک خازنی - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه خرید 50 مگاوار بانک خازنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895671/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-پایانه-راه-دور--نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات یدکی پایانه راه دور - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه خرید قطعات یدکی پایانه راه دور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895694/آگهی-مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895689/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-2632-اصلی-بخش-یک'>مزایده پلاک ثبتی شماره 2632 اصلی بخش یک / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 2632 اصلی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895617/مزایده-فروش-قطعات-فنی-و-ملزومات-مازاد-نو-و-ضایعاتی'>مزایده فروش قطعات فنی و ملزومات مازاد نو و ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده فروش قطعات فنی و ملزومات مازاد نو و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895487/مناقصه-عملیات-احداث-و-سیویل-سکوی-بارگیری-قیر'>مناقصه عملیات احداث و سیویل سکوی بارگیری قیر / مناقصه,مناقصه عملیات احداث و سیویل سکوی بارگیری قیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895489/تجدید-فراخوان-فوریتهای-پزشکی'>تجدید فراخوان فوریتهای پزشکی  / آگهی تجدید دعوت به ارزیابی کیفی , تجدید فراخوان فوریتهای پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895680/مناقصه-خرید-150-دستگاه-کامپیوتر-p4-تجدید'>مناقصه خرید 150 دستگاه کامپیوتر p4  تجدید / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه خرید 150 دستگاه کامپیوتر p4  تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895669/مناقصه-آبرسانی-به-ایستگاههای-راه-آهن-نوبت-دوم'>مناقصه آبرسانی به ایستگاههای راه آهن نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه آبرسانی به ایستگاههای راه آهن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895647/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-امور-خدماتی-پشتیبانی-ستادهای-مستقر-در-وزارت-کشور-1396'>مناقصه واگذاری بخشی از امور خدماتی پشتیبانی ستادهای مستقر در وزارت کشور 1396  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری بخشی از امور خدماتی پشتیبانی ستادهای مستقر در وزارت کشور 1396 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895697/مناقصه-تولید-قطعات'>مناقصه تولید قطعات / آگهی مناقصه , مناقصه تولید قطعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895657/مناقصه-خرید-تعداد-2000-دستگاه-تخت-بستری-سه-شکن--'>مناقصه خرید تعداد 2000 دستگاه تخت بستری سه شکن ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 2000 دستگاه تخت بستری سه شکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895660/مناقصه-خرید-تعداد-500-دستگاه-برانکارد'>مناقصه خرید تعداد 500 دستگاه برانکارد / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید تعداد 500 دستگاه برانکارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895663/مناقصه-خرید-تعداد-3200-دستگاه-یخچال-9-فوت-تولید-داخل'>مناقصه خرید تعداد 3200 دستگاه یخچال 9 فوت تولید داخل / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید تعداد 3200 دستگاه یخچال 9 فوت تولید داخل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895670/مناقصه-خرید-تعداد-3200-دستگاه-تلویزیون-رنگی-32-اینچ-LED-تولید-داخل'>مناقصه خرید تعداد 3200 دستگاه تلویزیون رنگی 32 اینچ LED تولید داخل / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید تعداد 3200 دستگاه تلویزیون رنگی 32 اینچ LED تولید داخل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895789/مناقصه-کلوخه-بنتونیت'>مناقصه کلوخه بنتونیت   / مناقصه ، مناقصه کلوخه بنتونیت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895701/مزایده-فروش-یکباب-ساختمان-اداری-مشتمل-بر-21-واحد'>مزایده فروش یکباب ساختمان اداری مشتمل بر 21 واحد / مزایده,مزایده فروش یکباب ساختمان اداری مشتمل بر 21 واحد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895646/مناقصه-سرویس-تعمیر-و-نگهداری-دستگاه-های-پولشمار-شعب'>مناقصه سرویس، تعمیر و نگهداری دستگاه های پولشمار شعب  / آگهی مناقصه، مناقصه سرویس، تعمیر و نگهداری دستگاه های پولشمار شعب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895627/مناقصه-ارائه-خدمان-درمانی-اورژانس--پزشکی--بهداشتی----مرحله-دوم'>مناقصه ارائه خدمان درمانی اورژانس , پزشکی , بهداشتی .... - مرحله دوم  / مناقصه ارائه خدمان درمانی اورژانس , پزشکی , بهداشتی .... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895636/مناقصه-خرید-مقدار-50-Ceramic-Ball-19-mm-ساخت-شرکت-های-داخلی'>مناقصه خرید مقدار 50 Ceramic Ball 19 mm ساخت شرکت های داخلی  / آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران، مناقصه خرید مقدار 50 Ceramic Ball 19 mm ساخت شرکت های داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895621/مناقصه-تامین-شیرهای-ورودی-و-خروجی'>مناقصه تامین شیرهای ورودی و خروجی / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه تامین شیرهای ورودی و خروجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895638/مزایده-فروش-براده-آهن-آلات-فلزی-عمومی-خود'>مزایده فروش براده آهن آلات فلزی عمومی خود  / مزایده, مزایده فروش براده آهن آلات فلزی عمومی خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895795/فراخوان-پروژه-انجام-کارهای-تعمیراتی-بر-روی-مخزن-FB-221B-واحد-CF'>فراخوان  پروژه انجام کارهای تعمیراتی بر روی مخزن FB-221B واحد CF / فراخوان , فراخوان  پروژه انجام کارهای تعمیراتی بر روی مخزن FB-221B واحد CF نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895803/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ملکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895632/آگهی-مناقصه-تامین-کنسانتره-سرب-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه تامین کنسانتره سرب  نوبت دوم  / مناقصه, آگهی مناقصه تامین کنسانتره سرب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895722/مزایده-تخریبی-تسطیح-و-فروش-آهن-آلات-صنعتی-و-ضایعاتی---'>مزایده تخریبی، تسطیح و فروش آهن آلات صنعتی و ضایعاتی .... / مزایده , مزایده تخریبی، تسطیح و فروش آهن آلات صنعتی و ضایعاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895738/مزایده-سه-عدد-ترانسفورماتور-نیروگاهی-به-ظرفیت-200MC-طرح-مپنایی'>مزایده سه عدد ترانسفورماتور نیروگاهی به ظرفیت 200MC طرح مپنایی  / مزایده , مزایده سه عدد ترانسفورماتور نیروگاهی به ظرفیت 200MC طرح مپنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895702/آگهی-مزایده-عمومی-فروش-مقدار-تقریبی-500-000-کیلوگرم-براده-آهن-آلات-96-4-31'>آگهی مزایده عمومی  فروش مقدار تقریبی 500.000 کیلوگرم براده آهن آلات 96.4.31 / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی  فروش مقدار تقریبی 500.000 کیلوگرم براده آهن آلات  96.4.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895746/مزایده-سهام-96-4-31'>مزایده سهام 96.4.31 / آگهی مزایده , مزایده سهام 96.4.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895684/مناقصه-خرید-تعداد-31-دستگاه-آمبولانس'>مناقصه خرید تعداد 31 دستگاه آمبولانس / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تعداد 31 دستگاه آمبولانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895666/مناقصه-تامین-مواد-اولیه-و-کمکی-خط-تولید'>مناقصه تامین مواد اولیه و کمکی خط تولید / مناقصه تامین مواد اولیه و کمکی خط تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895677/مناقصه-اجرای-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-تابلوهای-متغیر-خبری'>مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری تابلوهای متغیر خبری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری تابلوهای متغیر خبری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895630/آگهی-شناسایی-پیمانکار-تجهیز-خرید-و-نصب-و-بهره-برداری-از-شبکه-های-بی-سیم'>آگهی شناسایی پیمانکار  تجهیز خرید و نصب و بهره برداری از شبکه های بی سیم  / آگهی شناسایی پیمانکار ،آگهی شناسایی پیمانکار  تجهیز خرید و نصب و بهره برداری از شبکه های بی سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895615/مناقصه-فرش-سجاده-ای-مساجد-و---نوبت-دوم'>مناقصه فرش سجاده ای مساجد و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه فرش سجاده ای مساجد و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895900/مناقصه-یک-دستگاه-سونوگرافی-رنگی-سامسونگ'>مناقصه یک دستگاه سونوگرافی رنگی سامسونگ  / مناقصه یک دستگاه سونوگرافی رنگی سامسونگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895599/مناقصه-عملیات-توسعه-substation-کارخانه-بازیابی-اتان-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات توسعه substation کارخانه بازیابی اتان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات توسعه substation کارخانه بازیابی اتان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895611/مزایده-فروش-50-000-تن-کنسانتره-آپاتیت'>مزایده فروش 50.000 تن کنسانتره آپاتیت / آگهی مزایده,مزایده فروش 50.000 تن کنسانتره آپاتیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895626/مزایده-فروش-31-دستگاه-انواع-ماشین-آلات-مازاد'>مزایده فروش 31 دستگاه انواع ماشین آلات مازاد  / آگهی مزایده,مزایده فروش 31 دستگاه انواع ماشین آلات مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895716/فراخوان-تاسيس-و-فعاليت-مراکز-اعتبار-سنجی-معماری-سازمانی'>فراخوان تاسيس و فعاليت مراکز اعتبار سنجی معماری سازمانی / آگهی فراخوان,فراخوان تاسيس و فعاليت مراکز اعتبار سنجی معماری سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895606/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-پراید-تیپ-جی-تی-ایکس-آی-مدل-1388'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی مدل 1388 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895645/مزایده-ششدانگ-یکباب-مغازه-به-مساحت-39-2متر'>مزایده ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 39.2متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 39.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895650/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-91-39مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 91.39مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 91.39مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895653/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-دوم-68-08متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 68.08متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 68.08متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895637/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-بخش-12-سبزوار'>مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش 12 سبزوار / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش 12 سبزوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895596/مزایده-فروش-سه-دستگاه-PS4-با-مارک-سونی-و-یکدستگاه-xb7-(ایکس-بی-سون)'>مزایده فروش سه دستگاه PS4 با مارک سونی و یکدستگاه xb7 (ایکس بی سون)  / آگهی مزایده , مزایده فروش سه دستگاه PS4 با مارک سونی و یکدستگاه xb7 (ایکس بی سون) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895648/مزایده-ششدانگ-پلاک-324-فرعی-از-13-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 324 فرعی از 13 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 324 فرعی از 13 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895641/مزایده-100-متر-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مرحله-اول'>مزایده 100 متر مشاع از پلاک ثبتی مرحله اول  / مزایده,مزایده 100 متر مشاع از پلاک ثبتی مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895628/تجدید-مناقصه-پروژه-خط-کشی-محورهای-بین-شهری-و-روستایی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه خط کشی محورهای بین شهری و روستایی- نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به صورت فشرده,مناقصه پروژه خط کشی محورهای بین شهری و روستایی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895620/تجدید-فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث--تکمیل-و-بازسازی-برخی-از-تلمبه-خانه-ها--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث ، تکمیل و بازسازی برخی از تلمبه خانه ها - نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث ، تکمیل و بازسازی برخی از تلمبه خانه ها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895624/مناقصه-اجرای-پروژه-جدولگذاری-و-کف-پوش-بخشی-از-پارک--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه جدولگذاری و کف پوش بخشی از پارک - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه جدولگذاری و کف پوش بخشی از پارک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895529/مزایده-پروژه-بازار-هفتگی-شهر'>مزایده پروژه بازار هفتگی شهر / آگهی مزایده عمومی , مزایده پروژه بازار هفتگی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895553/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-اول-مساحت-78-15متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول مساحت 78.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول مساحت 78.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895550/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-76-63متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 76.63متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 76.63متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895551/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-177-55متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 177.55متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 177.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895633/مناقصه-اجرای-عملیات-زیر-سازی-آسفالت-و-جدول-گذاری--تجدید'>مناقصه اجرای عملیات زیر سازی آسفالت و جدول گذاری - تجدید / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات زیر سازی آسفالت و جدول گذاری  - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895672/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-71-43مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 71.43مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 71.43مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895674/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-نهم-تفکیکی-مساحت-68-23متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه نهم تفکیکی مساحت 68.23متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه نهم تفکیکی مساحت 68.23متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895591/مناقصه-انجام-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-و-استیجاری-پزشکان--نوبت-دوم'>مناقصه انجام سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل و استیجاری پزشکان - نوبت دوم  / آگهی دوم مناقصه, مناقصه انجام سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل و استیجاری پزشکان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895603/مناقصه-اجاره-ماشین-آلات-عمرانی-و---تجدید'>مناقصه اجاره ماشین آلات عمرانی و ... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجاره ماشین آلات عمرانی و ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895612/فراخوان-خرید-دو-دستگاه-مبدل-صفحه-ای'>فراخوان خرید دو دستگاه مبدل صفحه ای / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, فراخوان خرید دو دستگاه مبدل صفحه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895539/مناقصه-پوشش-رودخانه-فجر-(پشت-بیمارستان-آتیه----تجدید'>مناقصه پوشش رودخانه فجر (پشت بیمارستان آتیه ..... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پوشش رودخانه فجر (پشت بیمارستان آتیه ..... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895556/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-402متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 402متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 402متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895559/مزایده-فروش-یکدستگاه-صفحه-تراش-و-دریل-رادیال-و-داستگاه-تراش-سنگین-سه-متری'>مزایده فروش یکدستگاه صفحه تراش و دریل رادیال و داستگاه تراش سنگین سه متری  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه صفحه تراش و دریل رادیال و داستگاه تراش سنگین سه متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895581/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-521مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 521مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 521مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895565/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-سمند-مدل-94'>مزایده فروش یکدستگاه سواری سمند مدل 94  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری سمند مدل 94 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895516/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-بالابر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید دو دستگاه بالابر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید دو دستگاه بالابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895540/مزایده-زمین-به-مساحت-1-009-788مترمربع'>مزایده زمین به مساحت 1.009.788مترمربع / مزایده,مزایده زمین به مساحت 1.009.788مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895533/مناقصه-محوطه-سازی-ایستگاه-شهید-محمدی'>مناقصه محوطه سازی ایستگاه شهید محمدی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه محوطه سازی ایستگاه شهید محمدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895616/مزایده-واگذاری-یک-باب-غرفه'>مزایده واگذاری یک باب غرفه  / مزایده عمومی ,مزایده مزایده واگذاری یک باب غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895634/مزایده-انواع-دستگاه-چرخ-خیاطی'>مزایده  انواع  دستگاه چرخ خیاطی  / مزایده  انواع  دستگاه چرخ خیاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895541/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-58مترمربع'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 58مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 58مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895538/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-59-39متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 59.39متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 59.39متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895649/مزایده-دو-خط-تلفن-همراه'>مزایده دو خط تلفن همراه / مزایده,مزایده دو خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895828/مناقصه-به-کارگیری-تعداد-19-دستگاه-خودروی-سواری'>مناقصه به کارگیری تعداد 19 دستگاه خودروی سواری / آگهی مناقصه ، مناقصه به کارگیری تعداد 19 دستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895530/مزایده-زمین-کشاورزی-پلاک-5-فرعی'>مزایده زمین کشاورزی پلاک 5 فرعی / مزایده,مزایده زمین کشاورزی پلاک 5 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895583/مزایده-900-عدد-پالت-آهنی--96-04-31'>مزایده 900 عدد پالت آهنی ...96.04.31 / مزایده , مزایده 900 عدد پالت آهنی ... 96.04.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895711/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-20000متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 20000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 20000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895714/مزایده-16-80-سهم-از-96-سهم-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 16.80 سهم از 96 سهم ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 16.80 سهم از 96 سهم ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895721/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-78600متر'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 78600متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 78600متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895598/مزایده-فروش-4-دستگاه-موتور-سیکلت--نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 دستگاه موتور سیکلت - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده فروش 4 دستگاه موتور سیکلت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895605/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-73-69متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 73.69متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 73.69متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895655/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-3780-مترمربع-کلاسه-900107'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 3780 مترمربع کلاسه 900107  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 3780 مترمربع کلاسه 900107 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895601/مزایده-فروش-روغن-موتور-و----نوبت-دوم'>مزایده فروش روغن موتور و ... - نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش روغن موتور و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895851/مزایده-واگذاری-فضاهای-تبلیغاتی--'>مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی ... / آگهی مزایده , مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895659/مزایده-ملک-به-مساحت-مغازه-حدود-27مترمربع-کلاسه-950054-نوبت-دوم'>مزایده ملک به مساحت مغازه حدود 27مترمربع کلاسه 950054 نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک به مساحت مغازه حدود 27مترمربع کلاسه 950054 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895676/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-3400-مترمربع-کلاسه-960004'>مزایده  یک قطعه زمین به مساحت 3400 مترمربع کلاسه 960004  / مزایده,مزایده  یک قطعه زمین به مساحت 3400 مترمربع کلاسه 960004 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895673/مزایده-یک-قطعه-زمین-صیفی-کاری-کلاسه-275-95'>مزایده  یک قطعه زمین صیفی کاری کلاسه 275/95  / مزایده,مزایده  یک قطعه زمین صیفی کاری کلاسه 275/95 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895665/مزایده-یک-باب-ساختمان-مسکونی-پرونده-940304'>مزایده  یک باب ساختمان مسکونی پرونده 940304  / مزایده ,مزایده  یک باب ساختمان مسکونی پرونده 940304 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895682/مزایده-یک-قطعه-زمین-غیر-مزروعی-بمساحت-500-مترمربع-کلاسه-950113'>مزایده یک قطعه زمین غیر مزروعی بمساحت 500 مترمربع کلاسه 950113 / مزایده,مزایده یک قطعه زمین غیر مزروعی بمساحت 500 مترمربع کلاسه 950113</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895687/مزایده-یک-قطعه-باغ-مرکبات-سیاه-کلاسه-950525'>مزایده  یک قطعه باغ مرکبات سیاه کلاسه 950525  / مزایده,مزایده  یک قطعه باغ مرکبات سیاه کلاسه 950525 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895691/مزایده-یک-قطعه-زمین-کلاسه-950729-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین کلاسه 950729 نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کلاسه 950729 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895692/مزایده-یک-قطعه-ملک-بمساحت-299-21-مترمربع-کلاسه-950782'>مزایده یک قطعه ملک بمساحت 299/21 مترمربع کلاسه 950782 / مزایده,مزایده یک قطعه ملک بمساحت 299/21 مترمربع کلاسه 950782</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895696/مزایده-یک-قطعه-زمین-واقع-در-روستای-دوشان-کلاسه-951552-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین واقع در روستای دوشان  کلاسه 951552 نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین واقع در روستای دوشان  کلاسه 951552 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895584/مزایده-فروش-یکدستگاه-میکسر-شامل-مخزن-فلزی--الکتروموتور--'>مزایده فروش یکدستگاه میکسر شامل مخزن فلزی ، الکتروموتور... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه میکسر شامل مخزن فلزی ، الکتروموتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895838/مناقصه-تامین-2-دستگاه-کانتینر-بازشونده'>مناقصه تامین 2 دستگاه کانتینر بازشونده  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین 2 دستگاه کانتینر بازشونده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895699/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-10000-مترمربع-خالی-کلاسه-960018-نوبت-دوم'>مزایده  فروش پلاک ثبتی 10000 مترمربع خالی کلاسه 960018 نوبت دوم  / مزایده,مزایده  فروش پلاک ثبتی 10000 مترمربع خالی کلاسه 960018 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895618/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-113-62متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 113.62متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 113.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895622/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-قطعه-181-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه 181 تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه 181 تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895613/مزایده-ششدانگ-یکباب-مغازه-و-زمین-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یکباب مغازه و زمین نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه و زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895609/مزایده-سه-دانگ-یک-قطعه-زمین-مساحت-325-37متر'>مزایده سه دانگ یک قطعه زمین مساحت 325.37متر  / مزایده,مزایده سه دانگ یک قطعه زمین مساحت 325.37متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895625/مزایده-ملک-مسکونی-با-زیربنای-هشتاد-متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مسکونی با زیربنای هشتاد متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی با زیربنای هشتاد متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895631/مزایده-یکباب-مغازه'>مزایده یکباب مغازه  / مزایده,مزایده یکباب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895704/مزایده-یک-قطعه-مسکونی-بمساحت-1200-مترمربع-کلاسه-940416'>مزایده  یک قطعه مسکونی بمساحت 1200 مترمربع کلاسه 940416  / مزایده,مزایده یک قطعه مسکونی بمساحت 1200 مترمربع کلاسه 940416 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895710/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-225-7-مترمربع-کلاسه-930654'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 225/7 مترمربع  کلاسه 930654  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 225/7 مترمربع  کلاسه 930654 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895720/مزایده-مغازه-واقع-در-طبقه-همکف-اجرایی-951913'>مزایده مغازه واقع در طبقه همکف اجرایی 951913 / مزایده ,مزایده مغازه واقع در طبقه همکف اجرایی 951913</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895518/مزایده-فروش-یک-دستگاه-ساختمان-عرصه-448مترمربع'>مزایده فروش یک دستگاه ساختمان عرصه 448مترمربع / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه ساختمان عرصه 448مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895896/تجدید-فراخوان-2-قلم-پایه-روشنایی-21-متری-نوبت-اول'>تجدید فراخوان 2 قلم پایه روشنایی 21 متری- نوبت اول / تجدید فراخوان عمومی , تجدید فراخوان 2 قلم پایه روشنایی 21 متری- نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895600/مزایده-45-قطعه-لوازم-یدکی-خودروهای-سبک-و-سنگین'>مزایده 45 قطعه لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین  / مزایده , مزایده 45 قطعه لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895576/فراخوان-انجام-خدمات-مهندسی-و-سرمایه-گذاری-نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات مهندسی و سرمایه گذاری نوبت دوم / آگهی فراخوان شناسایی مشاور ,فراخوان انجام خدمات مهندسی و سرمایه گذاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895607/مزایده-صندلی-و-میز---'>مزایده صندلی و میز .... / مزایده, مزایده صندلی و میز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895602/مزایده-یک-دستگاه-جوجه-کشی-شترمرغ-مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه جوجه کشی شترمرغ  مرحله دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه جوجه کشی شترمرغ  مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895614/مزایده-نبشی-4-و-3-و-سپری-آهنی---'>مزایده نبشی 4 و 3 و سپری آهنی .... / مزایده, مزایده  نبشی 4 و 3 و سپری آهنی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895619/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور-بادی'>مزایده یک دستگاه کمپرسور بادی / مزایده, مزایده یک دستگاه کمپرسور بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895733/مزایده-شش-دانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-240-مترمربع-کللاسه-95-59'>مزایده شش دانگ پلاک ثبتی به مساحت 240 مترمربع کللاسه 95.59  / مزایده ,مزایده شش دانگ پلاک ثبتی به مساحت 240 مترمربع کللاسه 95.59 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895623/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-آردی'>مزایده یک دستگاه سواری پژو آردی  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو آردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895654/مزایده-تعداد-11-واحد-از-پروژه-مسکونی-در-حال-احداث-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 11 واحد از پروژه مسکونی در حال احداث نوبت دوم  / مزایده ,مزایده تعداد 11 واحد از پروژه مسکونی در حال احداث نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895582/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-و-علاج-بخشی-تاسیسات-آبی-نوبت-دوم'>مناقصه مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه، مناقصه مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895590/مناقصه-بازسازی-و-احداث-جوی-و-جدول-96-4-31'>مناقصه بازسازی و احداث جوی و جدول 96.4.31  / آگهی مناقصه ، مناقصه بازسازی و احداث جوی و جدول  96.4.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895587/آگهی-مناقصه-خرید-100-000-یکصد-هزار-تن-ماسه-شکسته-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه  خرید 100.000 یکصد هزار تن ماسه شکسته نوبت دوم / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه خرید 100.000 یکصد هزار تن ماسه شکسته نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895776/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شامل-یک-دستگاه-آپارتمان'>مزایده  ششدانگ پلاک ثبتی شامل یک دستگاه آپارتمان  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شامل یک دستگاه آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895763/مزایده-252-8-هزارم-یک-سهم-مشاع-از-2-سهم-مشاع'>مزایده  252/8 هزارم یک سهم مشاع از 2 سهم مشاع  / مزایده,مزایده  252/8 هزارم یک سهم مشاع از 2 سهم مشاع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895767/مزایده-790-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-اعیان-یک-باب-آپارتمان'>مزایده 790 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یک باب آپارتمان  / مزایده,مزایده 790 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یک باب آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895772/مزایده-3-دانگ-مشاع-از-6-دانگ-یک-قطعه-زمین'>مزایده  3 دانگ مشاع از 6 دانگ یک قطعه زمین / مزایده,مزایده  3 دانگ مشاع از 6 دانگ یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895760/مزایده-ملک--105-عدد-سبد-سیب-و-پیاز--36-عدد-زمین-شور'>مزایده ملک ، 105 عدد سبد سیب و پیاز ، 36 عدد زمین شور / مزایده ,مزایده ملک ، 105 عدد سبد سیب و پیاز ، 36 عدد زمین شور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895753/مزایده-2-دانگ-و-18-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-3-دانگ'>مزایده  2 دانگ و 18 هزارم یک دانگ مشاع از 3 دانگ   / مزایده ,مزایده  2 دانگ و 18 هزارم یک دانگ مشاع از 3 دانگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895749/مزایده-یک-دانگ-و-529-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یک-باب-آپارتمان'>مزایده یک دانگ و 529 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب آپارتمان  / مزایده ,مزایده یک دانگ و 529 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895586/مزایده-75-صدم-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 75 صدم دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 75 صدم دانگ مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895868/مناقصه-تامین-خودرو-بدون-طرح-ترافیک'>مناقصه تامین خودرو بدون طرح ترافیک  / مناقصه عمومی , مناقصه تامین خودرو بدون طرح ترافیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895570/مزایده-فروش-محصول-سردرختی-گردو-بادام-و-انگور-باغات'>مزایده فروش محصول سردرختی گردو، بادام و انگور باغات  / آگهی مزایده, مزایده فروش محصول سردرختی گردو، بادام و انگور باغات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895562/فراخوان-تهیه-سند-توسعه-و-استقرار-و-راه-اندازی-دفتر-توسعه-محله-نوبت-دوم'>فراخوان تهیه سند توسعه و استقرار و راه اندازی دفتر توسعه محله- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه سند توسعه و استقرار و راه اندازی دفتر توسعه محله- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895558/مزایده-یخچال-ویترینی-و--'>مزایده یخچال ویترینی و ...  / مزایده یخچال ویترینی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895571/مزایده-پودر-میکا'>مزایده پودر میکا / مزایده پودر میکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895595/مناقصه-حفظ-نگهداری-و-گسترش-قسمتی-از-فضای-سبز'>مناقصه حفظ، نگهداری و گسترش قسمتی از فضای سبز / آگهی مناقصه ,مناقصه حفظ، نگهداری و گسترش قسمتی از فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895574/مناقصه-پروژه-اجرای-خطوط-و-نصب-و-راه-اندازی-ساختمان-ایستگاه-C-G-S-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اجرای خطوط و نصب و راه اندازی، ساختمان ایستگاه C.G.S  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه پروژه اجرای خطوط و نصب و راه اندازی، ساختمان ایستگاه C.G.S  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895577/مزایده-واگذاری-بخشی-از-زمین-به-صورت-اجاره-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بخشی از زمین به صورت اجاره نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری بخشی از زمین به صورت اجاره نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895580/مزایده-اجاره-تعدادی-از-واحدهای-تجاری-و-اداری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری و اداری نوبت دوم  / مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری و اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895588/مناقصه-تعمیرات-سایبان-بارگیری-و-اصلاح-خطوط-انبار-نفت-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات سایبان بارگیری و اصلاح خطوط انبار نفت  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات سایبان بارگیری و اصلاح خطوط انبار نفت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895854/مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی-ساختمان-مدیریت-و-شعب-استان-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات عمومی ساختمان مدیریت و شعب استان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری خدمات عمومی ساختمان مدیریت و شعب استان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895544/فراخوان-مناقصه-خدمات-سرویس-و-نگهداشت-تاسیسات-ساختمانهای-خود-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات سرویس و نگهداشت تاسیسات ساختمانهای خود نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خدمات سرویس و نگهداشت تاسیسات ساختمانهای خود نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895564/مناقصه-اجرای-عملیات-راهبری-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برقی'>مناقصه اجرای عملیات راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی  / مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895589/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-شامل-زمین-و-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک شامل زمین و مغازه نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک شامل زمین و مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895548/تجدید-مزایده-نسبت-به-اجرای-طرح-پارکبان-نوبت-دوم'>تجدید مزایده نسبت به اجرای طرح پارکبان  نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده نسبت به اجرای طرح پارکبان  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895552/مزایده-یک-دستگاه-وانت-کارا-تک-کابین-2000'>مزایده یک دستگاه وانت کارا تک کابین 2000  / مزایده,مزایده یک دستگاه وانت کارا تک کابین 2000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895568/مزایده-7-باب-انبار-توشه'>مزایده 7 باب انبار توشه / آگهی مزایده،مزایده 7 باب انبار توشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895512/فراخوان-اجرای-تعدادی-از-پروژه-های-شهری-تجدید'>فراخوان اجرای تعدادی از پروژه های شهری تجدید / تجدید فراخوان عمومی , فراخوان اجرای تعدادی از پروژه های شهری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895594/مزایده-فروش-مقداری-ضایعات-فلزی'>مزایده فروش مقداری ضایعات فلزی  / مزایده,مزایده فروش مقداری ضایعات فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895873/فراخوان-توسعه-زیرساخت-نیوز-روم-معاونت-سیاسی'>فراخوان توسعه زیرساخت نیوز روم معاونت سیاسی  / فراخوان ,فراخوان توسعه زیرساخت نیوز روم معاونت سیاسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895569/مناقصه-خرید-پراش-اشعه-ایکس---'>مناقصه خرید  پراش اشعه ایکس...... / آگهی مناقصه , مناقصه خرید  پراش اشعه ایکس.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895610/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین'>مزایده اجاره  یک قطعه زمین / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895635/مزایده-بهره-برداری-از-20-سالن-گلخانه'>مزایده  بهره برداری از 20 سالن گلخانه / آگهی مزایده,مزایده  بهره برداری از 20 سالن گلخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895566/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-تامین-خودرو-با-راننده-نوبت-سوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار تامین خودرو با راننده نوبت سوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه انتخاب پیمانکار تامین خودرو با راننده نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895542/مناقصه-چاپ-نشریه-تخصصی-گمرک-ایران'>مناقصه چاپ نشریه تخصصی گمرک ایران  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه چاپ نشریه تخصصی گمرک ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895525/مزایده-فروش-تدریجی-7-هزار-لیتر-روغن-سوخته-نوبت-دوم'>مزایده فروش تدریجی 7 هزار لیتر روغن سوخته  نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده فروش تدریجی 7 هزار لیتر روغن سوخته   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895532/مزایده-فروش-دو-قطعه-تجاری'>مزایده فروش دو قطعه تجاری / مزایده,مزایده فروش دو قطعه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895810/مناقصه-اجرای-کارهای-باقیمانده-خط-انتقال-گاز-20-اینچ-نیروگاههای-1-و-2---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کارهای باقیمانده خط انتقال گاز 20 اینچ نیروگاههای 1 و 2 ....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای کارهای باقیمانده خط انتقال گاز 20 اینچ نیروگاههای 1 و 2 ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895523/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-58متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 58متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895526/مزایده-ساختمان-مسکونی-و-زمین-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان مسکونی و زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی و زمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895608/فراخوان-چهارمین-دوره-مدرسه-رمان96-4-31'>فراخوان چهارمین دوره مدرسه رمان96.4.31 / فراخوان چهارمین دوره مدرسه رمان96.4.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895537/مزایده-فروش-48-واحد-مسکونی-استیجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 48 واحد مسکونی استیجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 48 واحد مسکونی استیجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895572/مزایده-واحدهای-تجاری-و-خدماتی-مجتمع-الماس-شهر-اردبیل-نوبت-دوم'> مزایده واحدهای تجاری و خدماتی مجتمع الماس شهر اردبیل نوبت دوم / آگهی مزایده،  مزایده واحدهای تجاری و خدماتی مجتمع الماس شهر اردبیل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895778/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-واحدهای-تجاری-و-مسکونی-ویلایی-آپارتمانی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری و مسکونی ویلایی آپارتمانی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری و مسکونی ویلایی آپارتمانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895799/مزایده-فروش-اقساطی-املاک-با-شرایط-ویژه'>مزایده فروش اقساطی املاک با شرایط ویژه / مزایده فروش اقساطی املاک با شرایط ویژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895579/مناقصه-جدول-گذاری-پروژؤه-های-ترافیکی'>مناقصه جدول گذاری پروژؤه های ترافیکی  / آگهی مناقصه,مناقصه جدول گذاری پروژؤه های ترافیکی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895563/مناقصه-حفاظت-از-اراضی-نوبت-دوم'>مناقصه حفاظت از اراضی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه حفاظت از اراضی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895862/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-امور-دبیرخانه-راه-حل-های-راهبردی-مشترک-امور-اتباع-و-مهاجرین'>مناقصه واگذاری بخشی از امور دبیرخانه راه حل های راهبردی مشترک امور اتباع و مهاجرین / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  واگذاری بخشی از امور دبیرخانه راه حل های راهبردی مشترک امور اتباع و مهاجرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895597/آگهی-مناقصه-عمومی-1-000-تن-کک-نفتی-کلسینه-CPC-96-4-31'>آگهی مناقصه عمومی 1.000 تن کک نفتی کلسینه CPC 96.4.31 / مناقصه , مناقصه  1.000 تن کک نفتی کلسینه CPC  نوبت اول 96.4.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895557/مناقصه-خرید-نرم-افزار-بودجه-ریزی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید نرم افزار بودجه ریزی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید نرم افزار بودجه ریزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895793/مزایده-فروش-املاک-مازاد-ملکی'>مزایده فروش املاک مازاد ملکی  / مزایده ,مزایده فروش املاک مازاد ملکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895560/مزایده-اجاره-غرفه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره غرفه  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره غرفه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895661/مزایده-مال-غیرمنقول-شامل-سی-قطعه-زمین'>مزایده مال غیرمنقول شامل سی قطعه زمین / مزایده ,مزایده مال غیرمنقول شامل سی قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895805/مزایده-تلویزیون--'>مزایده تلویزیون.... / مزایده , مزایده تلویزیون....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895658/مزایده-ساختمان-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مسکونی نوبت اول / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895775/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-489مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 489مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 489مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895853/مناقصه-تهیه-مواد-غذایی--طبخ-و-توزیع-غذای'>مناقصه تهیه مواد غذایی ، طبخ و توزیع غذای / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه مواد غذایی ، طبخ و توزیع غذای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895554/مزایده-جایگاه-پمپ-گاز-CNG-نوبت-دوم'>مزایده جایگاه پمپ گاز CNG  نوبت دوم  / مزایده , مزایده  جایگاه پمپ گاز CNG  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895549/فراخوان-عملیات-اجرایی-ساماندهی-رودخانه-اسفهرود--نوبت-دوم'>فراخوان عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه اسفهرود   نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه اسفهرود   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895592/مناقصه-اجرای-خط-تغذیه-فلزی-جهت-گازرسانی-به-شهرک-صنعتی-خورموج-و-شرکت-توربافی-دام--'>مناقصه اجرای خط تغذیه فلزی جهت گازرسانی به شهرک صنعتی خورموج و شرکت توربافی دام... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای خط تغذیه فلزی جهت گازرسانی به شهرک صنعتی خورموج و شرکت توربافی دام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895783/مزایده-اپارتمان-مساحت-ششدانگ-150مترمربع'>مزایده اپارتمان مساحت ششدانگ 150مترمربع  / مزایده ,مزایده اپارتمان مساحت ششدانگ 150مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895842/فراخوان-اجرای-عملیات-تکمیلی-مجتمع-توانبخشی-اقامتی'>فراخوان اجرای عملیات تکمیلی مجتمع توانبخشی اقامتی  / فراخوان , فراخوان اجرای عملیات تکمیلی مجتمع توانبخشی اقامتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895819/مناقصه-ارائه-خدمات-مشاوره-ای-و-انجام-کارهای-حقوقی-نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات مشاوره ای و انجام کارهای حقوقی نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه ارائه خدمات مشاوره ای و انجام کارهای حقوقی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895488/مزایده-برون-سپاری-رستوران-ارکیده-نوبت-دوم'>مزایده برون سپاری رستوران ارکیده -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده برون سپاری رستوران ارکیده  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895593/مناقصه-زیرسازی-و-جدولگذاری-معابر-فرعی-سطح-منطقه-7'>مناقصه زیرسازی و جدولگذاری معابر فرعی سطح منطقه 7  / آگهی مناقصه , مناقصه زیرسازی و جدولگذاری معابر فرعی سطح منطقه 7 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895886/مزایده-250-تن-بی-کربنات-سدیم'>مزایده 250 تن بی کربنات سدیم  / آگهی مزایده ,مزایده 250 تن بی کربنات سدیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895861/مزایده-انواع-قطعات-کامپیوتری-اسقاطی-و--'>مزایده انواع قطعات کامپیوتری اسقاطی و ... / آگهی مزایده ,مزایده انواع قطعات کامپیوتری اسقاطی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895874/مزایده-ورق-ضایعاتی-و--'>مزایده ورق ضایعاتی و ... / آگهی مزایده ,مزایده ورق ضایعاتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896272/فراخوان-پیمانکاران-فرعی-متخصصین-و-بازرسان-فنی'> فراخوان پیمانکاران فرعی,متخصصین و بازرسان فنی / فراخوان, فراخوان پیمانکاران فرعی,متخصصین و بازرسان فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896164/استعلام-پمپ-سانتریفیوژ'>استعلام پمپ سانتریفیوژ / استعلام , استعلام پمپ سانتریفیوژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896146/استعلام-POWER-SUPPLY'>استعلام POWER SUPPLY  / فرم استعلام بهای الکترونیکی, استعلام POWER SUPPLY </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896180/استعلام-سولونوئید-والو'>استعلام سولونوئید والو  / استعلام سولونوئید والو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896292/مناقصه-اطلاع-رسانی-خرید-فیلتر-پارچه-ای-فیلتر-پرس-سالن-رنگ'>مناقصه اطلاع رسانی خرید فیلتر پارچه ای فیلتر پرس سالن رنگ / مناقصه ,مناقصه اطلاع رسانی خرید فیلتر پارچه ای فیلتر پرس سالن رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896199/استعلام-سکسیونرها-دژنکتورها'>استعلام  سکسیونرها،دژنکتورها / استعلام  سکسیونرها،دژنکتورها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896106/مزایده-فروش-اموال-و-لوازم-اسقاطی-مستعمل-و-خارج-از-رده'>مزایده فروش اموال و لوازم اسقاطی،مستعمل و خارج از رده / مزایده فروش اموال و لوازم اسقاطی،مستعمل و خارج از رده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895807/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-مدل-90-تیپ-132SX'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 90 تیپ 132SX  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 90 تیپ 132SX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896111/مزایده-فروش-اموال-و-لوازم-اسقاطی-مستعمل-و-خارج-از-رده'>مزایده فروش اموال و لوازم اسقاطی،مستعمل و خارج از رده / مزایده فروش اموال و لوازم اسقاطی،مستعمل و خارج از رده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896100/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-پراش-اشعه-ایکش-(XRD)'>مناقصه خرید یک دستگاه پراش اشعه ایکش (XRD) / آگهی مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه پراش اشعه ایکش (XRD)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896282/استعلام-دستمال-جعبه-ای-100-برگ'>استعلام دستمال جعبه ای 100 برگ / استعلام ، دستمال جعبه ای 100 برگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896284/استعلام-دستمال-حوله-ای-پاپیا-بزرگ-دو-قلو'>استعلام دستمال حوله ای پاپیا بزرگ دو قلو  / استعلام ، دستمال حوله ای پاپیا بزرگ دو قلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896212/استعلام-اسپیلت-ال-جی'>استعلام اسپیلت ال جی  / استعلام اسپیلت ال جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896231/استعلام-اسپیلت'>استعلام اسپیلت  / استعلام اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896259/استعلامOLERUP'>استعلامOLERUP / استعلام OLERUP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896279/استعلام-کاور-مخصوص-لیمینت'>استعلام کاور مخصوص لیمینت  / استعلام کاور مخصوص لیمینت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895802/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری امور خدمات شهری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896295/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام , استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896218/استعلام-صندلی-انتظار-3-نفره'>استعلام صندلی انتظار 3 نفره  / استعلام ، استعلام صندلی انتظار 3 نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896238/استعلام-صندلی-مدیریتی'>استعلام صندلی مدیریتی  / استعلام ،استعلام صندلی مدیریتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896264/استعلام-صندلی-چوبی'>استعلام صندلی چوبی  / استعلام ، استعلام صندلی چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896280/استعلام-سماور-گازی-20-لیتری'>استعلام سماور گازی 20 لیتری  / استعلام ، استعلام سماور گازی 20 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896293/استعلام-سماور-گازی-25-لیتری'>استعلام سماور گازی 25 لیتری  / استعلام ، استعلام سماور گازی 25 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896331/استعلام-عملیات-نصب-و-ترمیم-ایزوگام'>استعلام عملیات نصب و ترمیم ایزوگام  / استعلام, استعلام عملیات نصب و ترمیم ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896316/استعلام-ایجاد-کانال-برق-فشار-ضعیف'>استعلام ایجاد کانال برق فشار ضعیف / استعلام، استعلام  ایجاد کانال برق فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896285/استعلام-گاز-R22-جهت-کمپرسورهای-سردخانه'>استعلام گاز R22 جهت کمپرسورهای سردخانه / استعلام گاز R22 جهت کمپرسورهای سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895878/مزایده-اجاره-سه-ساله-نگهداری-و-بهره-برداری-از-پارکینگ-نوبت-دوم'>مزایده اجاره سه ساله نگهداری و بهره برداری از پارکینگ نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره سه ساله نگهداری و بهره برداری از پارکینگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896247/استعلام-لوله-گازی-4-اینچ-6-متری-با-بوشن'>استعلام لوله گازی 4 اینچ 6 متری با بوشن / استعلام ، لوله گازی 4 اینچ 6 متری با بوشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896269/استعلام-الکتروپمپ-38-کیلووات-325-18'>استعلام الکتروپمپ 38 کیلووات 325/18 / استعلام الکتروپمپ 38 کیلووات 325/18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896263/استعلام-لوله-گازی-5-اینچ-6-متری-با-بوشن'>استعلام لوله گازی 5 اینچ 6 متری با بوشن  / استعلام لوله گازی 5 اینچ 6 متری با بوشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896241/استعلام-کابل-مسی-گرد-افشان-35-3-با-عایق-SWR'>استعلام کابل مسی گرد افشان 35*3 با عایق SWR / استعلام کابل مسی گرد افشان 35*3 با عایق SWR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896222/استعلام-الکتروپمپ-52-کیلووات-293-13'>استعلام الکتروپمپ 52 کیلووات 293/13  / استعلام الکتروپمپ 52 کیلووات 293/13 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896203/استعلام-کابل-مسی-گرد-افشان-50-3-SWR'>استعلام کابل مسی گرد افشان 50*3 SWR / استعلام کابل مسی گرد افشان 50*3 SWR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896178/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ  / استعلام ,استعلام الکتروپمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896201/استعلام-کیف-برزنتی-لپ-تاپ-دار'>استعلام کیف برزنتی لپ تاپ دار  / استعلام ,استعلام کیف برزنتی لپ تاپ دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896219/استعلام-دارو'>استعلام دارو  / استعلام ,استعلام دارو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896250/استعلام-احداث-فونداسیون-های-بانک-خازنی-و--'>استعلام احداث فونداسیون های بانک خازنی و... / استعلام ,استعلام احداث فونداسیون های بانک خازنی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895875/مناقصه-واگذاری-داروخانه-های-مراکز-آموزشی-درمانی-به-بخش-خصوصی-و-یا-تعاونی-ها-96-4-31'>مناقصه واگذاری داروخانه های مراکز آموزشی درمانی به بخش خصوصی و یا تعاونی ها 96.4.31 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه واگذاری داروخانه های مراکز آموزشی درمانی به بخش خصوصی و یا تعاونی ها 96.4.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896281/استعلام-کلید-برق-یک-پل-توکار'>استعلام کلید برق یک پل توکار  / استعلام ,استعلام کلید برق یک پل توکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896262/استعلام-خرید-24-عدد-ترانسدیوسر-مولتی'>استعلام خرید 24 عدد ترانسدیوسر مولتی / استعلام, استعلام خرید 24 عدد ترانسدیوسر مولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896233/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام, استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896200/استعلام-هد-بورنینک-با-ابزار-و-اینسرت'>استعلام هد بورنینک با ابزار و اینسرت / استعلام, استعلام هد بورنینک با ابزار و اینسرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896176/استعلام-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-غذا'>استعلام تهیه مواد اولیه طبخ غذا / استعلام, استعلام تهیه مواد اولیه طبخ غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896161/استعلام-دیتا-پرژکتور-اپسون'>استعلام دیتا پرژکتور اپسون  / استعلام , استعلام  دیتا پرژکتور اپسون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896169/استعلام-جعبه-ابزار'>استعلام جعبه ابزار   / استعلام، استعلام جعبه ابزارفنی و حرفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896175/استعلام-کامپیوتر-با-مانیتور'>استعلام کامپیوتر با مانیتور / استعلام، استعلام کامپیوتر با مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896217/استعلام-تهیه-و-نصب-رک-ODF--OCDF-و-تهیه-پیگتیل-و-فیوزن-آن-به-همراه-کابلکشی-با-کابل-NZ'>استعلام تهیه و نصب رک ODF , OCDF و تهیه پیگتیل و فیوزن آن به همراه کابلکشی با کابل NZ / استعلام , استعلام تهیه و نصب رک ODF , OCDF و تهیه پیگتیل و فیوزن آن به همراه کابلکشی با کابل NZ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895910/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-کلاسه-9501143'>مزایده  ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی کلاسه 9501143  / مزایده ,مزایده  ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی کلاسه 9501143 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896277/استعلام-تهیه-پیگتیل-و-فیوژن-آن-به-همراه-کابلکشی-در-ایستگاه-دیهوک'>استعلام تهیه پیگتیل و فیوژن آن به همراه کابلکشی در ایستگاه دیهوک / استعلام , استعلام  تهیه پیگتیل و فیوژن آن به همراه کابلکشی در ایستگاه دیهوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896191/استعلام-نوار-مینی-دی-وی-مارک-سونی'>استعلام نوار مینی دی وی مارک سونی   / استعلام , استعلام نوار مینی دی وی مارک سونی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896181/استعلام-سرویس--تعمیر-و-نگهداری-سامانه-کنترل-دسترسی'>استعلام سرویس ، تعمیر و نگهداری سامانه کنترل دسترسی / سرویس ، تعمیر و نگهداری سامانه کنترل دسترسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896216/استعلام-سامانه-چرخ-شنی-(-رابرترک)96-4-31'>استعلام  سامانه چرخ شنی ( رابرترک)96.4.31 / استعلام، استعلام  سامانه چرخ شنی ( رابرترک) 96.4.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896240/استعلام-تلویزیون-96-4-31'>استعلام تلویزیون 96.4.31 / استعلام, استعلام تلویزیون 96.4.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896253/استعلام-راهبند-اتوماتیک-اهرمی-96-4-31'>استعلام راهبند اتوماتیک اهرمی 96.4.31 / استعلام راهبند اتوماتیک اهرمی  96.4.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896383/استعلام-آب-سرد-کن'>استعلام آب سرد کن  / استعلام ,استعلام آب سرد کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896381/استعلام-نیاز-به-دبی-سنج'>استعلام نیاز به دبی سنج  / استعلام نیاز به دبی سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895927/مزایده-فروش-یک-دستگاه-بیل-بکهو-تی-بی-ال-کلاسه-950845'>مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهو تی بی ال کلاسه 950845  / مزایده ,مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهو تی بی ال کلاسه 950845 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896356/استعلام-خرید-109-سل-خازن'>استعلام خرید 109 سل خازن / استعلام خرید 109 سل خازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896347/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896344/استعلام-راه-اندازی-DTS-ارتباطی-پستها-و-نیروگاهها'>استعلام راه اندازی DTS ارتباطی پستها و نیروگاهها / استعلام راه اندازی DTS ارتباطی پستها و نیروگاهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896338/تجدید-استعلام-احداث-دسترسی-به-پست-230-ابرکوه'>تجدید استعلام  احداث دسترسی به پست 230 ابرکوه  / تجدید استعلام, استعلام  احداث دسترسی به پست 230 ابرکوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896313/استعلام-سیستم-اعلام-و-اطفا-حریق'>استعلام سیستم اعلام و اطفا حریق / استعلام , استعلام سیستم اعلام و اطفا حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896364/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896353/استعلام-سیم-بکسل'>استعلام سیم بکسل  / استعلام ,استعلام سیم بکسل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896346/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس  / استعلام ,استعلام آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895917/مزایده-ششدانگ-پلاک-1579-14702'>مزایده ششدانگ پلاک 1579/14702   / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1579/14702  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896315/استعلام-تهیه-و-تعویض-تابلو-برق-و-تریکل-شارژ'>استعلام تهیه و تعویض تابلو برق و تریکل شارژ / استعلام، استعلام تهیه و تعویض تابلو برق و تریکل شارژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896334/استعلام-خرید-خدمات-طرح--احداث--تجهیز-و-نصب-راه-اندازی-پست'>استعلام خرید خدمات طرح ، احداث ، تجهیز و نصب راه اندازی پست / استعلام ,استعلام خرید خدمات طرح ، احداث ، تجهیز و نصب راه اندازی پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896354/استعلام-​صندلی-چرخدار'>استعلام ​صندلی چرخدار / استعلام ​صندلی چرخدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896311/استعلام-کالیبراسیون-دستگاه-های-پزشکی'>استعلام کالیبراسیون دستگاه های پزشکی  / استعلام، استعلام کالیبراسیون دستگاه های پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896294/استعلام-تلفن-IP-مشکی'>استعلام تلفن IP مشکی  / استعلام، استعلام تلفن IP مشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896278/استعلام-تهیه-5-دستگاه-فری-کولینگ'>استعلام تهیه 5 دستگاه فری کولینگ / استعلام , استعلام تهیه 5 دستگاه فری کولینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896258/استعلام-رم-ریدر-USB-Dongle'>استعلام رم ریدر USB Dongle  / استعلام، استعلام رم ریدر USB Dongle </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896236/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار-اوراکل'>استعلام پشتیبانی نرم افزار اوراکل / استعلام، استعلام پشتیبانی نرم افزار اوراکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895824/مناقصه-اجرای-دیوار-آرمستان'>مناقصه اجرای دیوار آرمستان  / مناقصه , مناقصه اجرای دیوار آرمستان  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896227/استعلام-دستگاه-کپی'>استعلام دستگاه کپی / استعلام, استعلام دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896246/استعلام-دیتالاگر-دما-و-رطوبت'>استعلام دیتالاگر دما و رطوبت / استعلام،  دیتالاگر دما و رطوبت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896273/استعلام-تابلو-برق-سافت-استارتر-75-کیلووات'>استعلام تابلو برق سافت استارتر 75 کیلووات / استعلام، تابلو برق سافت استارتر 75 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896165/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896296/استعلام-کف-شکنی-چاه'>استعلام کف شکنی چاه  / استعلام ، کف شکنی چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896310/استعلام-انجام-امور-مربوط-به-آموزش-صنایع-دستی'>استعلام انجام امور مربوط به آموزش صنایع دستی / استعلام،  انجام امور مربوط به آموزش صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896223/استعلام-اسکنر'>استعلام  اسکنر  / استعلام ,استعلام اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896248/استعلام-برنج'>استعلام برنج  / استعلام برنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896271/استعلام-ماشین-آلات-کشاورزی'>استعلام ماشین آلات کشاورزی / استعلام ماشین آلات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895840/مناقصه-پروژه-بهسازی-معابر-فرعی-96-4-31'>مناقصه  پروژه بهسازی معابر فرعی 96.4.31 / آگهی مناقصه, مناقصه  پروژه بهسازی معابر فرعی  96.4.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896226/استعلام-دوربین-مدار-بسته--هارد--'>استعلام دوربین مدار بسته ...هارد... / استعلام,استعلام دوربین مدار بسته ...هارد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896251/استعلام-داربست-فلزی-و--'>استعلام داربست فلزی و ...  / استعلام, استعلام داربست فلزی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896270/استعلام-ماده-شیمیایی-ضدخوردگی-و-ضد-رسوب-ZP-8504'>استعلام ماده شیمیایی ضدخوردگی و ضد رسوب ZP 8504 / استعلام , استعلام ماده شیمیایی ضدخوردگی و ضد رسوب ZP 8504</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896291/استعلام-اجرای-ایزولاسیون-و-عایق-کاری-پشت-بام'>استعلام اجرای ایزولاسیون و عایق کاری پشت بام  / استعلام , استعلام اجرای ایزولاسیون و عایق کاری پشت بام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896324/استعلام-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام تجهیزات رایانه ای / استعلام, استعلام تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896339/استعلام-مالاتیون-حشره-کش'>استعلام مالاتیون حشره کش / استعلام مالاتیون حشره کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896304/استعلام-آمپلی-فایر-استریو'>استعلام آمپلی فایر استریو / استعلام  , استعلام آمپلی فایر استریو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896276/استعلام-دستگاه-رایانه-کامل'>استعلام دستگاه رایانه کامل  / استعلام ، استعلام دستگاه رایانه کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895833/تجدید-مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیون-بنز-کمپرسی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش یکدستگاه کامیون بنز کمپرسی  نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده فروش یکدستگاه کامیون بنز کمپرسی  تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896198/مزایده-فراخوان-فروش-املاک-شهر-صدرا'>مزایده فراخوان فروش املاک شهر صدرا / مزایده,مزایده فراخوان فروش املاک شهر صدرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896022/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پژو'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو / مزایده,مزایده  فروش یک دستگاه خودرو پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896202/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-166-85متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 166.85متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 166.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896016/مناقصه-احداث-گالری-عکس-و--'>مناقصه احداث گالری عکس و ... / مناقصه احداث گالری عکس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895986/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی  / مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896005/مزایده-9-قطعه-که-شامل-یک-باب-مغازه-و-8-واحد-اداری-تجاری'>مزایده 9 قطعه که شامل یک باب مغازه و 8 واحد اداری تجاری / آگهی مزایده، مزایده 9 قطعه که شامل یک باب مغازه و 8 واحد اداری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896039/مزایده-یک-باب-آپارتمان-کلاسه-960517'>مزایده یک باب آپارتمان  کلاسه 960517  / مزایده,مزایده یک باب آپارتمان  کلاسه 960517 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896015/مناقصه-نظافت-و-نگهداری-فضای-سبز-منازل-سازمانی'>مناقصه نظافت و نگهداری فضای سبز منازل سازمانی / آگهی مناقصه , مناقصه نظافت و نگهداری فضای سبز منازل سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896000/مزایده-واگذاری-نانوایی-مسکن-مهر--96-4-31'>مزایده واگذاری نانوایی مسکن مهر - 96.4.31 / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری نانوایی مسکن مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895998/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه--96-4-31'>مزایده اجاره یک باب مغازه - 96.4.31 / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره یک باب مغازه - 96.4.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895993/مزایده-اجاره-کوره-آجر-ماشینی--96-4-31'>مزایده اجاره کوره آجر ماشینی - 96.4.31 / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره کوره آجر ماشینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896052/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-304-91-و-288-32مترمربع'>مزایده فروش دو قطعه زمین 304.91 و 288.32مترمربع  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین 304.91 و 288.32مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896031/مزایده-فروش-ماشین-آلات-پوست-و-چرم'>مزایده فروش ماشین آلات پوست و چرم  / مزایده ، مزایده فروش ماشین آلات پوست و چرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896055/مزایده-فروش-ماشین-آلات-دستگاه-بوجاری-و--'>مزایده فروش ماشین آلات دستگاه بوجاری و ... / مزایده ، مزایده فروش ماشین آلات دستگاه بوجاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895499/مناقصه-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--تجدید'>مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله و حفظ و نگهداری فضای سبز  - تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله و حفظ و نگهداری فضای سبز  - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896054/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-بدون-متصرف-نوبت-سوم'>مزایده فروش قسمتی از املاک بدون متصرف نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک بدون متصرف نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896019/مزایده-فروش-24-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش 24  قطعه زمین  نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 24  قطعه زمین  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896001/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-اجاره-از-یک-قطعه-زمین-فنس-کشی-شده-نوبت-دوم--چاپ-اول-96-4-31'>مزایده واگذاری بهره برداری اجاره از یک قطعه زمین فنس کشی شده نوبت دوم - چاپ اول  96.4.31 / آگهی مزایده,مزایده واگذاری بهره برداری اجاره از یک قطعه زمین فنس کشی شده نوبت دوم - چاپ اول 96.4.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896009/تجدید-آگهی-فراخوان-احداث-شهربازی-96-4-31'>تجدید آگهی فراخوان احداث شهربازی 96.4.31 / تجدید آگهی فراخوان،تجدید آگهی فراخوان  احداث شهربازی  نوبت اول 96.4.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896024/مزایده-یک-باب-واحد-آپارتمانی-کلاسه-950262-ح-3'>مزایده یک باب واحد آپارتمانی کلاسه 950262 ح 3  / مزایده,مزایده یک باب واحد آپارتمانی کلاسه 950262 ح 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896062/مزایده-تمامت-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-باغ-مشجر-و-محصور'>مزایده تمامت ششدانگ عرصه و اعیان باغ مشجر و محصور / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ عرصه و اعیان باغ مشجر و محصور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896073/مزایده-فروش-تعدادی-از-پلاکهای-تجاری-و-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از پلاکهای تجاری و مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از پلاکهای تجاری و مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896147/مزایده-430-متر-مربع-سنگ-گریستال'>مزایده 430 متر مربع سنگ گریستال / مزایده 430 متر مربع سنگ گریستال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896139/آگهی-مزایده-فروش-ضایعات'>آگهی مزایده فروش ضایعات  / آگهی مزایده فروش ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895994/مزایده-قطعه-زمین-شالیزار-به-مساحت-22000-مترمربع-کلاسه-950197'>مزایده قطعه زمین شالیزار به مساحت 22000 مترمربع کلاسه 950197  / مزایده,مزایده قطعه زمین شالیزار به مساحت 22000 مترمربع کلاسه 950197 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895985/مناقصه-واگذاری-خدمات-رفت-و-روب-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات رفت و روب شهری... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری خدمات رفت و روب شهری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895504/مزایده-اجاره-ساختمان-آموزشی-ادب'>مزایده اجاره ساختمان آموزشی ادب / مزایده, مزایده اجاره ساختمان آموزشی ادب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896077/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-یک-رشت'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک رشت / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک رشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895992/مزایده-اتومبیل'>مزایده اتومبیل  / آگهی مزایده ,مزایده اتومبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896091/مزایده-تمامی-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-85-81متر'>مزایده تمامی ششدانگ آپارتمان مساحت 85.81متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ آپارتمان مساحت 85.81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896159/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-به-مساحت-275-61متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور به مساحت 275.61متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور به مساحت 275.61متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896145/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-160-9متر-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 160.9متر مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 160.9متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896153/مزایده-ملک-مساحت-تقریبی-هفتاد-مترمربع'>مزایده ملک مساحت تقریبی هفتاد مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت تقریبی هفتاد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896018/فراخوان-مشارکت-جهت-ساخت-و-بهره-برداری-از-زیپ-لاین-و-پل-معلق'>فراخوان مشارکت جهت ساخت و بهره برداری از زیپ لاین و پل معلق  / فراخوان  ,فراخوان مشارکت جهت ساخت و بهره برداری از زیپ لاین و پل معلق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896133/مزایده-354-سهم-مشاع-از-360-سهم-عرصه-و-اعیان-آپارتمان'>مزایده 354 سهم مشاع از 360 سهم عرصه و اعیان آپارتمان / مزایده,مزایده 354 سهم مشاع از 360 سهم عرصه و اعیان آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896027/مزایده-اجاره-دریافت-عوارض-جمعه-بازار-مرحله-دوم'>مزایده اجاره دریافت عوارض جمعه بازار مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره دریافت عوارض جمعه بازار مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895991/مزایده-واگذاری-مشارکتی-اداره-مرکز-درمان-سوء-مصرف-مواد'>مزایده واگذاری مشارکتی اداره مرکز درمان سوء مصرف مواد  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری مشارکتی اداره مرکز درمان سوء مصرف مواد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896207/مزایده-تعدادی-از-املاک-نوبت-چهارم'>مزایده تعدادی از املاک نوبت چهارم  / مزایده,مزایده تعدادی از املاک نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896011/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-14460-متر-شبکه-پراکنده---نوبت-دوم'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای 14460 متر شبکه پراکنده.... نوبت دوم  / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه مصالح و اجرای 14460 متر شبکه پراکنده.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896182/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره7789-کلاسه-9400656'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره7789 کلاسه 9400656  / مزایده,مزایده  ششدانگ پلاک ثبتی شماره7789 کلاسه 9400656 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895995/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206  / مزایده یک دستگاه خودرو پروژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895508/مناقصه-توسعه-شبکه-و-نصب-انشعاب-فاضلاب-شهر-مراغه--نوبت-دوم'>مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعاب فاضلاب شهر مراغه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعاب فاضلاب شهر مراغه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896190/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-کلاسه-4-960241'>مزایده یک دستگاه آپارتمان کلاسه 4.960241  / مزایده,مزایده  یک دستگاه آپارتمان کلاسه 4.960241 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896163/مزایده-فروش-و-واگذاری-3-دستگاه-خودرو-هیوندا-استیشن-H1-مدل-2012'>مزایده فروش و واگذاری 3 دستگاه خودرو هیوندا استیشن H1 مدل 2012  / مزایده , مزایده فروش و واگذاری 3 دستگاه خودرو هیوندا استیشن H1 مدل 2012 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896032/مزایده-سرپلوس-22-خار-پژو-405'>مزایده سرپلوس 22 خار پژو 405 / اگهی مزایده , مزایده سرپلوس 22 خار پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896225/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-32-مترمربع-کلاسه-940975'>مزایده  یک قطعه زمین به مساحت 32 مترمربع کلاسه 940975  / مزایده,مزایده  یک قطعه زمین به مساحت 32 مترمربع کلاسه 940975 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895988/مزایده-یک-دستگاه-کرای-لیپولیز-مدل-MED340'>مزایده یک دستگاه کرای لیپولیز مدل MED340  / مزایده , مزایده یک دستگاه کرای لیپولیز مدل MED340 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896014/مزایده-کامیون-میکستر-سفید-رنگ-کلاسه-950751'>مزایده کامیون میکستر  سفید رنگ کلاسه 950751  / مزایده,مزایده کامیون میکستر  سفید رنگ کلاسه 950751 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896029/مزایده-ساختمان-مسکونی-به-مساحت-248-مترمربع-اجرایی-3-950965'>مزایده ساختمان مسکونی به مساحت 248 مترمربع اجرایی 3.950965  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی به مساحت 248 مترمربع اجرایی 3.950965 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896003/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-150-مترمربع-کلاسه-950812'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 150 مترمربع کلاسه 950812  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 150 مترمربع کلاسه 950812 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896007/مزایده-ملک-به-مساحت-420-مترمربع-کلاسه-951981'>مزایده ملک به مساحت 420 مترمربع کلاسه 951981  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 420 مترمربع کلاسه 951981 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896187/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-صد-و-نود-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت صد و نود متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت صد و نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895517/فراخوان-واگذاری-فضاها-و-محل-ها-جهت-فعالیت-های-تبلیغاتی'>فراخوان  واگذاری فضاها و محل ها جهت فعالیت های تبلیغاتی / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان  واگذاری فضاها و محل ها جهت فعالیت های تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895989/مزایده-تعداد-100-جفت-کفش-طبی-زنانه'>مزایده تعداد 100 جفت کفش طبی زنانه  / مزایده,مزایده تعداد 100 جفت کفش طبی زنانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896243/مزایده-آپارتمانی-طبقه-سوم-مسکونی-ساختمان-4-طبقه-نوبت-اول'>مزایده آپارتمانی طبقه سوم مسکونی ساختمان 4 طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمانی طبقه سوم مسکونی ساختمان 4 طبقه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896172/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-2709-4956-بخش-دو'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 2709/4956 بخش دو  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 2709/4956 بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895976/مناقصه-اجرای-مخزن-2000-متر-مکعبی-کوهسار-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای مخزن 2000 متر مکعبی کوهسار تجدید  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، مناقصه اجرای مخزن 2000 متر مکعبی کوهسار  تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896156/مزایده-فروش-املاک'>مزایده  فروش املاک  / مزایده,مزایده   فروش املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895970/مناقصه-تهیه-و-تامین-6-دستگاه-کامیون-کشنده-و-تریلر-تانکر-مخصوص-حمل-سیالات-حفاری-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و تامین 6 دستگاه کامیون کشنده و تریلر تانکر مخصوص حمل سیالات حفاری نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه تهیه و تامین 6 دستگاه کامیون کشنده و تریلر تانکر مخصوص حمل سیالات حفاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895990/مزایده-فروش-10-خط-سیم-کارت-همراه-اول'>مزایده فروش 10 خط سیم کارت همراه اول / مزایده , مزایده فروش 10 خط سیم کارت همراه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895979/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-زانتیا'>مزایده یک دستگاه خودروی زانتیا  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896220/مزایده-ششدانگ-دو-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ دو باب مغازه نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب مغازه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895575/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-مساحت-204-10متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 204.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 204.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896095/مزایده-منزل-مسکونی-تجاری-مساحت-75مترمربع'>مزایده منزل مسکونی تجاری مساحت 75مترمربع  / مزایده,مزایده منزل مسکونی تجاری مساحت 75مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896102/مزایده-سه-دانگ-سرقفلی-دو-مغازه-از-پلاک-ثبتی-1906-اصلی'>مزایده سه دانگ سرقفلی دو مغازه از پلاک ثبتی 1906 اصلی  / مزایده,مزایده سه دانگ سرقفلی دو مغازه از پلاک ثبتی 1906 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896166/مزایده-یک-باب-مغازه-بمساحت-10-50-مترمربع-کلاسه-952713-نوبت-دوم'>مزایده  یک باب مغازه بمساحت 10/50 مترمربع کلاسه 952713 نوبت دوم  / مزایده,مزایده  یک باب مغازه بمساحت 10/50 مترمربع کلاسه 952713 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895977/مزایده-مقدار-45-تن-داخل-کیسه-گیری--'>مزایده مقدار 45 تن داخل کیسه گیری ... / مزایده مقدار 45 تن داخل کیسه گیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895964/مناقصه-انجام-امور-خدمات--نظافت--فضای-سبز---نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدمات ، نظافت ، فضای سبز ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات ، نظافت ، فضای سبز ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896116/مزایده-آپارتمان-مساحت-صد-و-سی-و-دو-متر'>مزایده آپارتمان مساحت صد و سی و دو متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت صد و سی و دو متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896104/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-172-98متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 172.98متر   / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 172.98متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895978/مناقصه-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان  / مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896113/مزایده-ششدانگ-دو-باب-خانه-مساحت-1067-87-و-217متر'>مزایده ششدانگ دو باب خانه مساحت 1067.87 و 217متر  / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب خانه مساحت 1067.87 و 217متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895578/مزایده-زمینی-به-مساحت-150مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده زمینی به مساحت 150مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده زمینی به مساحت 150مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896082/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-مساحت-495متر'>مزایده یک باب منزل مسکونی مساحت 495متر / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی مساحت 495متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895982/مناقصه-امور-خدماتی--پشتیبانی-در-سطح-استان'>مناقصه امور خدماتی - پشتیبانی در سطح استان  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور خدماتی - پشتیبانی در سطح استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896064/ابطال-مناقصه-امور-خدماتی--پشتیبانی-در-سطح-استان'>ابطال مناقصه امور خدماتی - پشتیبانی در سطح استان  / ابطال مناقصه , مناقصه امور خدماتی - پشتیبانی در سطح استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896136/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-357-05-مترمربع-کلاسه-3886-8900012'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 357/05 مترمربع کلاسه 3886-8900012  / مزایده,مزایده  یک قطعه زمین به مساحت 357/05 مترمربع کلاسه 3886-8900012 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895997/مناقصه-واگذاری-امور-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات'>مناقصه واگذاری امور تعمیر و نگهداری تاسیسات  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور تعمیر و نگهداری تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896021/مزایده-خودرو-سواری-وانت-پیکان'>مزایده خودرو سواری وانت پیکان / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده خودرو سواری وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895843/آگهی-مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>آگهی مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده ,آگهی مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895585/اصلاحیه-مناقصه-خرید-کیسه-خالی-دو-لایه-90×60'>اصلاحیه مناقصه خرید کیسه خالی دو لایه 90×60   / اصلاحیه مناقصه , مناقصه خرید کیسه خالی دو لایه 90×60  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896214/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-پلاک-41-11985-اجرایی-9500296'>مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک 41/11985 اجرایی 9500296  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک 41/11985 اجرایی 9500296 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896237/مزایده-دو-قطعه-زراعی-3693-و-1354متر'>مزایده دو قطعه زراعی 3693 و 1354متر  / مزایده,مزایده دو قطعه زراعی 3693 و 1354متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896234/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-کلاسه-950025-نوبت-اول'>مزایده  ششدانگ عرصه و اعیان کلاسه 950025 نوبت اول  / مزایده,مزایده  ششدانگ عرصه و اعیان کلاسه 950025 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896244/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-161-مترمربع-کلاسه-951272-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 161 مترمربع کلاسه 951272 نوبت اول  / مزایده,مزایده  ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 161 مترمربع کلاسه 951272 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896130/مزایده-عرصه-و-اعیان-مسکونی-کلاسه-950065-نوبت-اول'>مزایده  عرصه و اعیان مسکونی کلاسه 950065 نوبت اول  / مزایده,مزایده  عرصه و اعیان مسکونی کلاسه 950065 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895961/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405-جی-ال-ایکس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895974/فراخوان-اجرای-سازه-اسکلت-فلزی-MRI'>فراخوان اجرای سازه اسکلت فلزی MRI / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان اجرای سازه اسکلت فلزی MRI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895555/فراخوان-مزایده-واگذاری-برخی-از-غرفه-های-دانشگاه-صنعتی-شریف-و--'>فراخوان مزایده واگذاری برخی از غرفه های دانشگاه صنعتی شریف و... / مزایده , فراخوان مزایده واگذاری برخی از غرفه های دانشگاه صنعتی شریف و.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895967/اطلاعیه-مناقصه-واحد-فیزیوتراپی-خود-را-در-درمانگاه-امام-علی-(ع)'>اطلاعیه مناقصه واحد فیزیوتراپی خود را در درمانگاه امام علی (ع) / اطلاعیه ,مناقصه واحد فیزیوتراپی خود را در درمانگاه امام علی (ع)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895971/مناقصه-چاپ-و-صحافی-174000-نوبت-دوم'>مناقصه چاپ و صحافی 174000  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه چاپ و صحافی 174000 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896126/مزایده-ششدانگ-یکباب-دفتر-کار-مساحت-74-92متر'>مزایده ششدانگ یکباب دفتر کار مساحت 74.92متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب دفتر کار مساحت 74.92متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896173/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-5-مترمربع-شماره-96-2-1-3155'>مزایده  یک قطعه زمین به مساحت 5 مترمربع شماره 96.2.1.3155  / مزایده,مزایده  یک قطعه زمین به مساحت 5 مترمربع شماره 96.2.1.3155 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895949/تجدید-مناقصه-اجرای-تهیه-و-تولید-دال-بتنی-و-نصب-آن-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای تهیه و تولید دال بتنی و نصب آن نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای تهیه و تولید دال بتنی و نصب آن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895953/مناقصه-واگذاری-جمع-آوری-و-تنظیف-زباله-سطح-شهر-منطقه-D--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری جمع آوری و تنظیف زباله سطح شهر منطقه D  -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  واگذاری جمع آوری و تنظیف زباله سطح شهر منطقه D -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895957/مناقصه-واگذاری-جمع-آوری-و-تنظیف-زباله-سطح-شهر-منطقه-A-نوبت-دوم'>مناقصه  واگذاری جمع آوری و تنظیف زباله سطح شهر منطقه A -نوبت دوم / آگهی مناقصه  عمومی, مناقصه  واگذاری جمع آوری و تنظیف زباله سطح شهر منطقه A -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895960/مناقصه-واگذاری-جمع-آوری-و-تنظیف-زباله-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری جمع آوری و تنظیف زباله سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  واگذاری جمع آوری و تنظیف زباله سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895965/مناقصه-واگذاری-جمع-آوری-و-تنظیف-زباله-سطح-شهر-منطقه-B--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری جمع آوری و تنظیف زباله سطح شهر منطقه B - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه  واگذاری جمع آوری و تنظیف زباله سطح شهر منطقه B - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895528/مناقصه-خرید-خوار-و-بار-مصرفی-یکساله'>مناقصه خرید خوار و بار مصرفی یکساله / آگهی فراخوان, مناقصه خرید خوار و بار مصرفی یکساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895943/تجدید-مناقصه-واگذاری-نگهبانی-و-حفاظت-فیزیکی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری نگهبانی و حفاظت فیزیکی ... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه واگذاری نگهبانی و حفاظت فیزیکی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895956/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895959/تجدید-مناقصه-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی-زنجیری-و--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه یک دستگاه بیل مکانیکی زنجیری و... نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه یک دستگاه بیل مکانیکی زنجیری و... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895880/مناقصه-انجام-امور-تاسیسات-مکانیکی-و-برق-ساختمان-اداری-جدیدالاحداث'>مناقصه انجام امور تاسیسات مکانیکی و برق ساختمان اداری جدیدالاحداث / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور تاسیسات مکانیکی و برق ساختمان اداری جدیدالاحداث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895883/تجدید-مناقصه-خرید-انواع-لاستیک-تیوپ-و-نوار-جهت-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین'>تجدید مناقصه خرید انواع لاستیک، تیوپ و نوار جهت ماشین آلات سبک و سنگین / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید انواع لاستیک، تیوپ و نوار جهت ماشین آلات سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895893/مناقصه-عملیات-سرویس-و-نگهداری-و-حراست---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات سرویس و نگهداری و حراست ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات سرویس و نگهداری و حراست ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896035/مزایده-آپارتمان-های-ساختمان-ستاوند-نه'>مزایده آپارتمان های ساختمان ستاوند نه  / مزایده,مزایده آپارتمان های ساختمان ستاوند نه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895906/مزایده-واگذاری-3000-مترمربع-زمین'>مزایده واگذاری 3000 مترمربع زمین / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری 3000 مترمربع زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896124/مزایده-سه-قطعه-زمین-آبی-کلاسه-950178-نوبت-دوم'>مزایده سه قطعه زمین آبی کلاسه 950178 نوبت دوم  / مزایده,مزایده سه قطعه زمین آبی کلاسه 950178 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895543/ارزیابی-کیفی-حمل-فرآورده-های-نفتی-(نفت-گاز)-تجدید'>ارزیابی کیفی  حمل فرآورده های نفتی (نفت گاز)- تجدید / آگهی تجدید دعوت به ارزیابی کیفی پیمانکاران , ارزیابی کیفی حمل فرآورده های نفتی - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896119/مزایده-اراضی-زراعتی-1200-مترمربع-کلاسه-950011-نوبت-اول'>مزایده اراضی زراعتی 1200 مترمربع کلاسه 950011 نوبت اول  / مزایده,مزایده اراضی زراعتی 1200 مترمربع کلاسه 950011 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896114/مزایده-ششدانگ-از-قطعه-زمین-مسکونی-به-مساحت-275-مترمربع-کلاسه-940294'>مزایده ششدانگ از قطعه زمین مسکونی به مساحت 275 مترمربع کلاسه 940294  / مزایده,مزایده ششدانگ از قطعه زمین مسکونی به مساحت 275 مترمربع کلاسه 940294 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896108/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-به-مساحت-823-50-مترمربع'>مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 823/50 مترمربع  / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 823/50 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896118/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مشاع-اعیان-99-82متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مشاع اعیان 99.82متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مشاع اعیان 99.82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896122/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-مفید-108-73متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت مفید 108.73متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت مفید 108.73متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895946/مزایده-فروش-یخچال-قنادی-خوابیده-استیل--انواع-ویترین-استیل-قنادی--'> مزایده فروش یخچال قنادی خوابیده استیل ، انواع ویترین استیل قنادی... / آگهی مزایده ,  مزایده فروش یخچال قنادی خوابیده استیل ، انواع ویترین استیل قنادی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895968/مناقصه-اجرای-14700-متر-شبکه-فلزی-و-پلی-اتیلن'>مناقصه اجرای 14700 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 14700 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895510/مزایده-محصولات-سردرختی-خرمای-باغ'>مزایده  محصولات سردرختی خرمای باغ / مزایده ،مزایده  محصولات سردرختی خرمای باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896034/آگهی-مناقصه-خدمات-قرائت--توزیع-وصول-مطالبات--'>آگهی مناقصه خدمات قرائت , توزیع وصول مطالبات ... / آگهی مناقصه، آگهی مناقصه خدمات قرائت , توزیع وصول مطالبات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896087/مناقصه-انجام-عملیات-تخلیه-وبارگیری--'>مناقصه انجام عملیات تخلیه وبارگیری ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه انجام عملیات تخلیه وبارگیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896043/مزایده-یکباب-گاوداری-عرصه-3663مترمربع-مرحله-اول'>مزایده یکباب گاوداری عرصه 3663مترمربع مرحله اول / مزایده,مزایده یکباب گاوداری عرصه 3663مترمربع مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895907/مناقصه-CISCO-WS-2960X-24PD-L-نوبت-دوم'>مناقصه CISCO :WS-2960X-24PD-L- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه CISCO :WS-2960X-24PD-L- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895969/لغو-مناقصه-تکمیل-پل-ورودی-رودخانه-بشار'>لغو مناقصه تکمیل پل ورودی رودخانه بشار / لغو مناقصه عمومی، مناقصه تکمیل پل ورودی رودخانه بشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895888/مزایده-فروش-ضایعات-و-ملزومات-اسقاطی'>مزایده فروش ضایعات و ملزومات اسقاطی  / مزایده, مزایده فروش ضایعات و ملزومات اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895884/مزایده-فروش-یک-دستگاه-نیسان-پاترول'>مزایده فروش یک دستگاه نیسان پاترول  / آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه نیسان پاترول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895898/مزایده-واگذاری-محل-بوفه--تایپ-و-تکثیر-و-آژانس'>مزایده واگذاری محل بوفه ، تایپ و تکثیر و آژانس / مزایده عمومی,مزایده واگذاری محل بوفه ، تایپ و تکثیر و آژانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895511/تجدید-مناقصه-خرید-خدمت-بیمه-عمر-و--'>تجدید مناقصه خرید خدمت بیمه عمر و ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه خرید خدمت بیمه عمر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895929/مزایده-دو-و-نیم-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-عرصه-و-اعیان-ملک'>مزایده دو و نیم دانگ مشاع از سه دانگ عرصه و اعیان ملک / مزایده ,مزایده دو و نیم دانگ مشاع از سه دانگ عرصه و اعیان ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896002/مزایده-ششدانگ-اعیانی-یکباب-منزل-مساحت-178متر'>مزایده ششدانگ اعیانی یکباب منزل مساحت 178متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یکباب منزل مساحت 178متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895955/مزایده-ملک-مساحت-عرصه230مترمربع-تجدید'>مزایده ملک مساحت عرصه230مترمربع تجدید / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه230مترمربع تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895892/مزایده-هشت-عدد-شیر-چدنی-کشویی-و-ویفری--نوبت-دوم'>مزایده هشت عدد شیر چدنی کشویی و ویفری - نوبت دوم  / مزایده, مزایده هشت عدد شیر چدنی کشویی و ویفری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895951/مزایده-180-هزار-سهم-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 180 هزار سهم مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی  / مزایده ,مزایده 180 هزار سهم مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895942/مزایده-یک-دانگ-و-994-4-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-زمین'>مزایده یک دانگ و 994.4 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ زمین  / مزایده ,مزایده یک دانگ و 994.4 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895936/مزایده-974-2-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده 974.2 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک  / مزایده ,مزایده 974.2 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895876/مزایده-یک-سهم-و-362-2-هزارم-یک-سهم-مشاع-از-2-سهم-مشاع-از-424-سهم-ملک'>مزایده یک سهم و  362.2 هزارم یک سهم مشاع از 2 سهم مشاع از 424 سهم ملک / مزایده ,مزایده یک سهم و  362.2 هزارم یک سهم مشاع از 2 سهم مشاع از 424 سهم ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895867/مزایده-تعداد-12-دستگاه-گوشی-و-تبلت'>مزایده تعداد 12 دستگاه گوشی و تبلت / آگهی مزایده, مزایده تعداد 12 دستگاه گوشی و تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895894/مزایده-یک-قطعه-ملک-به-شماره-پلاک-یک-فرعی-از-92-اصلی'>مزایده یک قطعه ملک به شماره پلاک یک فرعی از 92 اصلی / مزایده ,مزایده یک قطعه ملک به شماره پلاک یک فرعی از 92 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895519/مناقصه-بازسازی-اینر-کیسینگ'>مناقصه بازسازی اینر کیسینگ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بازسازی اینر کیسینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895887/مزایده-ششدانگ-یکباب-کارگاه-مساحت-238-71متر'>مزایده ششدانگ یکباب کارگاه مساحت 238.71متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب کارگاه مساحت 238.71متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895882/مزایده-یک-قطعه-زمین-و-سرقفلی-مغازه-تجدید'>مزایده یک قطعه زمین و سرقفلی مغازه تجدید  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین و سرقفلی مغازه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895870/مزایده-87-قلم-انواع-لوازم-و-کالای-برقی-از-قبیل-لامپ-و--'>مزایده 87 قلم انواع لوازم و کالای برقی از قبیل لامپ و ... / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول, مزایده 87 قلم انواع لوازم و کالای برقی از قبیل لامپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895905/مزایده600-سهم-از-سهام-شرکت-خاور-نگهدار'>مزایده600 سهم از سهام شرکت خاور نگهدار / مزایده600 سهم از سهام شرکت خاور نگهدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895885/مزایده-محل-بوفه-تایپ-و-تکثیر-و-آژانس'>مزایده محل بوفه، تایپ و تکثیر و آژانس / مزایده محل بوفه، تایپ و تکثیر و آژانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895904/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-594-و-463متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 594 و 463متر  / مزایده ,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 594 و 463متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895909/مزایده-فروش-ملک-به-مساحت-485مترمربع'>مزایده فروش ملک به مساحت 485مترمربع / مزایده ,مزایده فروش ملک به مساحت 485مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895913/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغ-و-دالستان-1622-5متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغ و دالستان 1622.5متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ و دالستان 1622.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895500/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-دو-عدد-فلو-ترانسمیتر-الکترومغناطیسی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی دو عدد فلو ترانسمیتر الکترومغناطیسی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی با اخذ سپرده , مناقصه خرید و نصب و راه اندازی دو عدد فلو ترانسمیتر الکترومغناطیسی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895881/مزایده-4-دستگاه-چرخ-خیاطی-صنعتی--'>مزایده 4 دستگاه چرخ خیاطی صنعتی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده 4 دستگاه چرخ خیاطی صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895872/مزایده-یک-عدد-دستگاه-بستنی-ساز-قیفی'>مزایده یک عدد دستگاه بستنی ساز قیفی  / آگهی مزایده, مزایده یک عدد دستگاه بستنی ساز قیفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895869/مزایده-فروش-ضایعات-آهن-و-غیره'>مزایده فروش ضایعات آهن و غیره  / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش ضایعات آهن و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895864/مناقصه-اجرای-پروژه-پیاده-روسازی-و-اجرای-کیوسک-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای پروژه پیاده روسازی و اجرای کیوسک معابر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای پروژه پیاده روسازی و اجرای کیوسک معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895980/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-به-پلاک-404-فرعی-کلاسه-9500035'>مزایده ششدانگ یکبابخانه به پلاک 404 فرعی کلاسه 9500035 / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه به پلاک 404 فرعی کلاسه 9500035</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895899/مزایده-ملک-به-مساحت-2877-16متر'>مزایده ملک به مساحت 2877.16متر / مزایده ,مزایده ملک به مساحت 2877.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895920/مزایده-سه-سهم-مشاع-از-12-سهم-ششدانگ-معادل-سه-هکتار-زمین-مزروعی'>مزایده سه سهم مشاع از 12 سهم ششدانگ معادل سه هکتار زمین مزروعی / مزایده ,مزایده سه سهم مشاع از 12 سهم ششدانگ معادل سه هکتار زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895966/مزایده-ملک-غیرمنقول'>مزایده ملک غیرمنقول / مزایده ,مزایده ملک غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895501/مناقصه-اصلاح-و-ایجاد-روشنایی-فنس-های-اطراف-پالایشگاه-چهارم-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح و ایجاد روشنایی فنس های اطراف پالایشگاه چهارم نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح و ایجاد روشنایی فنس های اطراف پالایشگاه چهارم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895972/مزایده-فروش-ساختمان'>مزایده فروش ساختمان / مزایده ,مزایده فروش ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895930/فراخوان-خدمات-سرویس-حمل-و-نقل-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات سرویس حمل و نقل  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصات عمومی، فراخوان خدمات سرویس حمل و نقل  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895938/مناقصه-قرائت-کنتور-و-توزیع-قبوض-شهر-اردکان-و-احمد-آباد-تجدید'>مناقصه قرائت کنتور و توزیع قبوض شهر اردکان و احمد آباد تجدید  / مناقصه , مناقصه قرائت کنتور و توزیع قبوض شهر اردکان و احمد آباد تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895996/مزایده-ششدانگ-پلاک-441-فرعی-بخش-4-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک 441 فرعی بخش 4 یزد  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 441 فرعی بخش 4 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895932/مزایده-فروش-سنگ-تراورتن--نوبت-دوم'>مزایده فروش سنگ تراورتن... نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده فروش سنگ تراورتن... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895937/مزایده-اجاره-سالن-بدنسازی'>مزایده اجاره سالن بدنسازی  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره سالن بدنسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895962/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-202-81مترمربع-تجدید'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 202.81مترمربع تجدید / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 202.81مترمربع تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895505/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی---'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی  ....  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895947/مزایده-مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-بها-پارکینگ-عمومی-96-4-31'>مزایده، مزایده واگذاری به صورت اجاره بها پارکینگ عمومی 96.4.31 / مزایده، مزایده واگذاری  به صورت اجاره بها پارکینگ عمومی نوبت اول 96.4.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896265/مزایده-تمامی-ششدانگ-هر-یک-از-سه-قطعه-زمین-مزروعی'>مزایده تمامی ششدانگ هر یک از سه قطعه زمین مزروعی  / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ هر یک از سه قطعه زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895963/مزایده-واگذاری-بوفه'>مزایده واگذاری بوفه / مزایده , مزایده واگذاری بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896256/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-81-83متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 81.83متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 81.83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895973/مزایده-واگذاری-بهره-بردرای-از-سالن-پارسیان'>مزایده واگذاری بهره بردرای از سالن پارسیان  / مزایده , مزایده واگذاری بهره بردرای از سالن پارسیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895950/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-از-رقبات'>مزایده اجاره یک باب مغازه از رقبات / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک باب مغازه از رقبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896026/مزایده-واگذاری-یک-واحد-مسکونی-از-رقبات-موقوفه-عام-احمد'>مزایده واگذاری یک واحد مسکونی از رقبات موقوفه عام احمد / مزایده,مزایده واگذاری یک واحد مسکونی از رقبات موقوفه عام احمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895924/مزایده-اجاره-یک-واحد-تجاری-از-رقبات-موقوفه'>مزایده اجاره یک واحد تجاری از رقبات موقوفه  / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک واحد تجاری از رقبات موقوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895902/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر-نوبت-اول'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر نوبت اول / آگهی مناقصه , مناقصه آسفالت معابر سطح شهر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895848/مزایده-سنگ-گرانیت'>مزایده سنگ گرانیت  / آگهی مزایده ,مزایده سنگ گرانیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895527/مناقصه-چیلر-جذبی'>مناقصه چیلر جذبی / مناقصه، مناقصه چیلر جذبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895928/مناقصه-تامین-نیروهای-انسانی'>مناقصه تامین نیروهای انسانی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تامین نیروهای انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895897/مناقصه-وصول-حقوق-دولتی-از-منابع-در-اختیار-امورات--نوبت-دوم'>مناقصه وصول حقوق دولتی از منابع در اختیار امورات ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده ,مناقصه وصول حقوق دولتی از منابع در اختیار امورات ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895901/مناقصه-خرید-قطعات-بیسیم-SEPURA-96-4-13---نوبت-دوم'>مناقصه  خرید قطعات بیسیم SEPURA  96.4.13 ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه  خرید قطعات بیسیم SEPURA  96.4.13 ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895983/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-66-54متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 66.54متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 66.54متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895531/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل  / مناقصه ، مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895908/مناقصه-خرید-پرسی-غذای-بیمارستان--'>مناقصه خرید پرسی غذای بیمارستان... / آگهی مناقصات عمومی، مناقصه خرید پرسی غذای بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895895/مناقصه-انجام-خدمات-نصب-کنتور-و-رگولاتور-و-تعمیرات-شبکه-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نصب کنتور و رگولاتور و تعمیرات شبکه نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انجام خدمات نصب کنتور و رگولاتور و تعمیرات شبکه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895903/تجدید-مزایده-واگذاری-یک-باب-غرفه-تجاری-96-4-31'>تجدید مزایده واگذاری یک باب غرفه تجاری 96.4.31 / تجد ید آگهی مزایده عمومی,تجدید مزایده واگذاری یک باب غرفه تجاری 96.4.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896023/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-176-48متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 176.48متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 176.48متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896020/مزایده-یک-واحد-امتیاز-مسکن-اموال-منقول-نوبت-اول'>مزایده یک واحد امتیاز مسکن اموال منقول نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد امتیاز مسکن اموال منقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896013/مزایده-ملک-مساحت-زیربنا-1023-5مترمربع'>مزایده ملک مساحت زیربنا 1023.5مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت زیربنا 1023.5مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896010/مزایده-آپارتمان-مساحت-تقریبی-نود-و-هشت-متر'>مزایده آپارتمان مساحت تقریبی نود و هشت متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت تقریبی نود و هشت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896004/مزایده-آپارتمان-دو-خوابه-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان دو خوابه نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان دو خوابه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895889/مزایده-یک-دست-قالب-لیوان'>مزایده یک دست قالب لیوان  / مزایده , مزایده یک دست قالب لیوان  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895940/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-مراکز--'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895496/مناقصه-TEAL---نوبت-دوم'>مناقصه TEAL ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه TEAL ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895935/مناقصه-انجام-عملیات-متفرقه-عمرانی-منطقه-مرکزی-شهرستان-بندرماهشهر'>مناقصه انجام عملیات متفرقه عمرانی منطقه مرکزی شهرستان بندرماهشهر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات متفرقه عمرانی منطقه مرکزی شهرستان بندرماهشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895926/مناقصه-پروژه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--'>مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895919/مزایده-اجاره-بهره-برداری-از-جایگاه-سوخت-نوبت-دوم'>مزایده اجاره بهره برداری از جایگاه سوخت  نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره بهره برداری از جایگاه سوخت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895923/مناقصه-تولید-حمل-و-پخش-آسفالت-معابر-سطح-شهر-نوبت-اول-96-4-31'>مناقصه تولید، حمل و پخش آسفالت معابر سطح شهر- نوبت اول 96.4.31 / آگهی مناقصه , مناقصه تولید، حمل و پخش آسفالت معابر سطح شهر- نوبت اول 96.4.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895915/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-96-4-31'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی 96.4.31 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی 96.4.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895914/فراخوان-خرید-تضمینی-برق-از-نیروگاه-های-خورشیدی'>فراخوان خرید تضمینی برق از نیروگاه های خورشیدی / فراخوان ,  فراخوان خرید تضمینی برق از نیروگاه های خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895536/مناقصه-تعویض-سقف-فارسیتی-انبار-کل'>مناقصه تعویض سقف فارسیتی انبار کل / مناقصه , مناقصه تعویض سقف فارسیتی انبار کل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895944/مزایده-ماشین-آلات'>مزایده ماشین آلات / مزایده ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895948/مناقصه-خرید-لباس-کار-دو-تیکه-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لباس کار دو تیکه  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید لباس کار دو تیکه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895975/مزایده-انواع-ابزار-و-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده انواع ابزار و آهن آلات ضایعاتی  / آگهی مزایده حضوری,مزایده انواع ابزار و آهن آلات ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895952/ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-جهت-انجام-امور-خدمات-نگهداری-و-مراقبت-از-فضای-سبز-96-5-2'>ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبز 96.5.2 / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران , ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبز 96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895945/اصلاحیه-مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-خدمات-شهری'>اصلاحیه مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه  کرایه ماشین آلات خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895954/مناقصه-تعمیر-بوش-لاینر'>مناقصه تعمیر بوش لاینر  / مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر بوش لاینر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895918/فراخوان-خرید-تضمینی-برق-از-نیروگاه-های-خورشیدی-96-4-31'>فراخوان خرید تضمینی برق از نیروگاه های خورشیدی 96.4.31 / فراخوان ,  فراخوان خرید تضمینی برق از نیروگاه های خورشیدی96.4.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895561/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-1075متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1075متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1075متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895911/مزایده-مخزن-فلزی-زمینی--نوبت-دوم'>مزایده مخزن فلزی زمینی ...نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده مخزن فلزی زمینی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895939/مناقصه-زیرسازی-آسفالت-و-جدولگذاری-خیابان-شهدای-هویزه'>مناقصه زیرسازی، آسفالت و جدولگذاری خیابان شهدای هویزه  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه زیرسازی، آسفالت و جدولگذاری خیابان شهدای هویزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895916/تجدید-مناقصه-احداث-سر-درب-ورودی-آرامستان-آبادان-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث سر درب ورودی آرامستان آبادان نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه , تجدید مناقصه احداث سر درب ورودی آرامستان آبادان  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895925/مزایده-واگذاری-حفظ-و-نگهداری-کلیه-ابنیه-فنی-نوبت-دوم-مرحله-دوم'>مزایده واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی نوبت دوم مرحله دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی نوبت دوم مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895922/فراخوان-خرید-تضمینی-برق-از-نیروگاه-های-خورشیدی'>فراخوان خرید تضمینی برق از نیروگاه های خورشیدی  / فراخوان, فراخوان خرید تضمینی برق از نیروگاه های خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895933/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-مراکز--'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895958/فراخوان-مناقصه-جابجایی-50-دستگاه-تهویه-در-منازل-نوع-بی-شهرک-نفت--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه جابجایی 50 دستگاه تهویه در منازل نوع بی شهرک نفت-  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه جابجایی 50 دستگاه تهویه در منازل نوع بی شهرک نفت-  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895987/مناقصه-تامین-20-دستگاه-کامیون-یدک-کش'>مناقصه تامین 20 دستگاه کامیون یدک کش / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین 20 دستگاه کامیون یدک کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895999/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895503/فراخوان-مناقصه-تامین-نصب-و-راه-اندازی-پروژه-های-حذف-فلرینگ-استیلنی---تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین، نصب و راه اندازی پروژه های حذف فلرینگ استیلنی ... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان , فراخوان مناقصه تامین، نصب و راه اندازی پروژه های حذف فلرینگ استیلنی ... تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895934/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-316-42متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 316.42متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 316.42متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895921/مناقصه-اجرای-عملیات-جمع-آوری-زباله-و-لایروبی-و-رفت-و-روب-سطح-شهر-حمزه'>مناقصه اجرای عملیات جمع آوری زباله و لایروبی و رفت و روب سطح شهر حمزه  / مناقصه، مناقصه اجرای عملیات جمع آوری زباله و لایروبی و رفت و روب سطح شهر حمزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895941/مناقصه-پروژه-ساماندهی-مسیل-های-شهر-سوسنگرد'>مناقصه پروژه ساماندهی مسیل های شهر سوسنگرد     / مناقصه عمومی، مناقصه پروژه ساماندهی مسیل های شهر سوسنگرد    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896061/تجدید-مناقصه-تامین-و-تکمیل-کادر-حراست-فیزیکی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین و تکمیل کادر حراست فیزیکی- نوبت دوم  / تجدید آگهی  مناقصه عمومی ,مناقصه تامین و تکمیل کادر حراست فیزیکی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896048/فراخوان-مناقصه-نصب-450-انشعاب-فولادی-پراکنده-تکی-و-جمعی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه نصب 450 انشعاب فولادی پراکنده تکی و جمعی - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , نصب 450 انشعاب فولادی پراکنده تکی و جمعی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896044/مناقصه-انجام-امور-خدمات-حفاظت-فیزیکی-و-انتظامی-محدوده-منطقه-آزاد-اروند-تجدید'>مناقصه انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامی محدوده منطقه آزاد اروند-تجدید / تجدید فراخوان مناقصه، مناقصه انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامی محدوده منطقه آزاد اروند-تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895507/مناقصه-انجام-حفاری-اکتشافی-توسط-دریل-واگن-هیدرولیکی'>مناقصه انجام حفاری اکتشافی توسط دریل واگن هیدرولیکی / مناقصه , مناقصه انجام حفاری اکتشافی توسط دریل واگن هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896042/فراخوان-تامین-خدمات-حراست-و-نگهبانی-از-پستهای-خواهران-ستاد-و-عملیات-غیر-صنعتی-نوبت-دوم'>فراخوان تامین خدمات حراست و نگهبانی از پستهای خواهران ستاد و عملیات غیر صنعتی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان  تامین خدمات حراست و نگهبانی از پستهای خواهران ستاد و عملیات غیر صنعتی .  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896056/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خدمات-خرید--طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات خرید ، طبخ و توزیع غذا  / فراخوان , مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات خرید ، طبخ و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896177/مزایده-واگذاری-زمینی-به-مساحت-6632متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری زمینی به مساحت 6632متر نوبت دوم   / مزایده,مزایده واگذاری زمینی به مساحت 6632متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896254/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-در-طبقه-اول-با-مساحت-80-86-مترمربع-اجرایی-940090'>مزایده  یک واحد آپارتمان در طبقه اول با مساحت 80/86 مترمربع اجرایی 940090  / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان در طبقه اول با مساحت 80/86 مترمربع اجرایی 940090 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896097/فراخوان-احداث--تجهیز-و-بهره-برداری-از-پارک-ها---'>فراخوان احداث ، تجهیز و بهره برداری از پارک ها ....  / فراخوان ، فراخوان احداث ، تجهیز و بهره برداری از پارک ها .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896036/مناقصه-امور-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه امور تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896051/مناقصه-واگذاری-مدیریت-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-بیمارستان-مرحله-سوم'>مناقصه واگذاری مدیریت راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستان -مرحله سوم  / مناقصه , مناقصه واگذاری مدیریت راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستان  مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896297/مزایده-ملک-ساختمان-سه-طبقه'>مزایده ملک ساختمان سه طبقه / مزایده ,مزایده ملک ساختمان سه طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896030/مناقصه-امور-خدماتی-و-دبیرخانه-و-پذیرایی'>مناقصه امور خدماتی و دبیرخانه و پذیرایی  / مناقصه و مناقصه امور خدماتی و دبیرخانه و پذیرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895515/مناقصه-تعداد-3000-عدد-پالت-نوبت-دوم'>مناقصه تعداد 3000 عدد پالت نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تعداد 3000 عدد پالت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896289/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-4100مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 4100مترمربع نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 4100مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896342/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-15-ثبت-اصفهان'>مزایده منزل مسکونی بخش 15 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش 15 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896274/مزایده-ملک-به-مساحت-290مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 290مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 290مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896078/مزایده-یک-باب-منزل-و-یک-باب-مغازه-شماره-960115'>مزایده  یک باب منزل و یک باب مغازه  شماره 960115  / مزایده,مزایده   یک باب منزل و یک باب مغازه  شماره 960115 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896046/مزایده-فروش-یک-باب-مغازه-تجاری-و-یک-باب-واحد-اداری-96-30'>مزایده فروش یک باب مغازه تجاری و یک باب واحد اداری 96/30 / مزایده,مزایده فروش یک باب مغازه تجاری و یک باب واحد اداری 96/30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896017/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-فاز-اول-ایستگاه-آتش-نشانی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات احداث فاز اول ایستگاه آتش نشانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات احداث فاز اول ایستگاه آتش نشانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896049/مزایده-فروش-تعدادی-گاو-شیری-و-تلیسه-آبستن-و-گاو-و-تلیسه-حذفی-و-گوساله-نر'>مزایده فروش تعدادی گاو شیری و تلیسه آبستن و گاو و تلیسه حذفی و گوساله نر / آگهی مزایده، مزایده فروش تعدادی گاو شیری و تلیسه آبستن و گاو و تلیسه حذفی و گوساله نر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896384/اصلاحیه-مزایده-فروش-تعداد-18-پلاک-زمین-کاربری-مسکونی'>اصلاحیه مزایده فروش تعداد 18 پلاک زمین کاربری مسکونی  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش تعداد 18 پلاک زمین کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896068/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-خدمات-بازاریابی----نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت خدمات بازاریابی ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت خدمات بازاریابی ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896012/مناقصه-اجرای-پروژه-تراش-و-روکش-آسفالت-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه تراش و روکش آسفالت معابر سطح شهر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه تراش و روکش آسفالت معابر سطح شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896033/مناقصه-واگذاری-طبخ-و-توزیع-و-نگهداری-و-پشتیبانی-امور-تاسیسات--باردوم'>مناقصه واگذاری طبخ و توزیع و نگهداری و پشتیبانی امور تاسیسات... باردوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری طبخ و توزیع و نگهداری و پشتیبانی امور تاسیسات... بار دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896041/تجدید-مناقصه-خرید-لاستیک-مورد-نیاز-ماشین-آلات--تجدید-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید لاستیک مورد نیاز ماشین آلات - تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید لاستیک مورد نیاز ماشین آلات- تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896045/تجدید-مناقصه-خرید-روغن-موتور-مورد-نیاز-ماشین-آلات--تجدید-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید روغن موتور مورد نیاز ماشین آلات - تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید روغن موتور مورد نیاز ماشین آلات - تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896083/مزایده-عمومی-اجاره-ماهانه-دو-واحد-خدماتی--ورزشی'>مزایده عمومی اجاره ماهانه دو واحد خدماتی - ورزشی  / مزایده عمومی , مزایده عمومی اجاره ماهانه دو واحد خدماتی - ورزشی ... چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896058/فراخوان-احداث-ساختمان-شعبه-فریدن-نوبت-دوم'>فراخوان احداث ساختمان شعبه فریدن نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان احداث ساختمان شعبه فریدن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896067/تجدید-فراخوان-مناقصه-حفاظت-فیزیکی-تجدید-نوبت-دوم'>تجدید  فراخوان مناقصه حفاظت فیزیکی- تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی,  فراخوان مناقصه حفاظت فیزیکی- تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896025/مناقصه-خرید-و-حمل-22000-قطعه-جدول-پیش-ساخته-بتنی'>مناقصه خرید و حمل 22000 قطعه جدول پیش ساخته بتنی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل 22000 قطعه جدول پیش ساخته بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896230/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-با-قدمت-11-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت 11 سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت 11 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896309/مزایده-پلاک-ثبتی-1-208-بخش-14-ثبت-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی 1.208 بخش 14 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1.208 بخش 14 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896312/مزایده-4-دانگ-از-ششدانگ-منزل-مسکونی'>مزایده 4 دانگ از ششدانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده 4 دانگ از ششدانگ منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896319/مزایده-منزل-مسکونی-اموال-غیرمنقول'>مزایده منزل مسکونی اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده منزل مسکونی اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896320/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عرصه-150-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 150 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 150 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896323/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-دو-کله-64-17متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه دو کله 64.17متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه دو کله 64.17متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896008/تجدید-مزایده-ضایعات-قطعات-ماشین-آلات-اسقاطی-کارگاهی-تجدید--نوبت-دوم'> تجدید مزایده ضایعات قطعات ماشین آلات اسقاطی کارگاهی تجدید - نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده , مزایده ضایعات قطعات ماشین آلات اسقاطی کارگاهی - تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896302/مزایده-فروش-16-پلاک-مسکونی-تفکیکی'>مزایده فروش 16 پلاک مسکونی تفکیکی  / مزایده,مزایده فروش 16 پلاک مسکونی تفکیکی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895829/مناقصه-انجام-مهندسی-پایه-و-تفصیلی-پروژه-پتروشیمی-فیروزآباد-(-طرح-توسعه-پلی-اتیلن-سبک)-نوبت-دوم'>مناقصه انجام مهندسی پایه و تفصیلی پروژه پتروشیمی فیروزآباد ( طرح توسعه پلی اتیلن سبک) نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام مهندسی پایه و تفصیلی پروژه پتروشیمی فیروزآباد ( طرح توسعه پلی اتیلن سبک) نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895498/مزایده-فروش-بیست-(20)-راس-گاو-غیر-آبستن-غیر-اقتصادی---'>مزایده فروش بیست (20) راس گاو غیر آبستن غیر اقتصادی .... / آگهی مزایده , مزایده فروش بیست (20) راس گاو غیر آبستن غیر اقتصادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896076/استعلام-بها-حمل-و-تخلیه-یک-دستگاه-ترانسفورماتور-400'>استعلام بها حمل و تخلیه یک دستگاه ترانسفورماتور 400 / استعلام , استعلام بها حمل و تخلیه یک دستگاه ترانسفورماتور 400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896086/استعلام-تکمیل-اتصالات-پست-400-شهید-سامعی'>استعلام تکمیل اتصالات پست 400 شهید سامعی / استعلام , استعلام تکمیل اتصالات پست 400 شهید سامعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896081/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام, استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896088/استعلام-پنکه-رومیزی--'>استعلام پنکه رومیزی ... / استعلام، استعلام پنکه رومیزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896352/استعلام-خرید-یک-دستگاه-اسکنر-فیدردار'>استعلام خرید یک دستگاه اسکنر فیدردار  / استعلام خرید یک دستگاه اسکنر فیدردار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896089/استعلام-بارگیری-دو-دستگاه-رله-دیفرانسیل-طولی'>استعلام بارگیری دو دستگاه رله دیفرانسیل طولی  / استعلام، استعلام بارگیری دو دستگاه رله دیفرانسیل طولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895604/تصحیح-مناقصه-DSLAM-HUAWEI-5616-256-PORT'>تصحیح مناقصه DSLAM HUAWEI 5616 256 PORT  / تصحیح مناقصه , مناقصه DSLAM HUAWEI 5616 256 PORT </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896070/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام, استعلام لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896059/استعلام-روکش-عایقی-RAYCHEM-BPTM-175-70'>استعلام روکش عایقی RAYCHEM BPTM 175/70 / استعلام , استعلام روکش عایقی RAYCHEM BPTM 175/70</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896105/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896155/استعلام-کیس-کامل'>استعلام کیس کامل  / استعلام , استعلام کیس کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896148/استعلام-خرید-مواد-مصرفی-کارگاه-مکانیک'>استعلام خرید مواد مصرفی کارگاه مکانیک  / استعلام خرید مواد مصرفی کارگاه مکانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896174/استعلام-مواد-مصرفی-کارگاه-الکترونیک'>استعلام مواد مصرفی کارگاه الکترونیک / استعلام مواد مصرفی کارگاه الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896141/استعلام-وسایل-مصرفی-کارگاه-برق-صنعتی'>استعلام وسایل مصرفی کارگاه برق صنعتی  / استعلام وسایل مصرفی کارگاه برق صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896162/استعلام-خرید-مواد-مصرفی-کارگاه-جوشکاری'>استعلام خرید مواد مصرفی کارگاه جوشکاری  / استعلام ,استعلام خرید مواد مصرفی کارگاه جوشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896101/استعلام-وسایل-مصرفی-کارگاه-لوازم-خانگی-و-ماشینهای-الکتریکی'>استعلام وسایل مصرفی کارگاه لوازم خانگی و ماشینهای الکتریکی / استعلام وسایل مصرفی کارگاه لوازم خانگی و ماشینهای الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895493/مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-گرم-کارکنان-عملیاتی-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896112/استعلام-خرید-وسایل-مصرفی-کارگاه-صنایع-دستی-و-هنرهای-تزئینی'>استعلام خرید وسایل مصرفی کارگاه صنایع دستی و هنرهای تزئینی / استعلام خرید وسایل مصرفی کارگاه صنایع دستی و هنرهای تزئینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896110/استعلام-وسایل-مصرفی-کارگاه-طراحی-و-دوخت-فنی-حرفه-ای'>استعلام وسایل مصرفی کارگاه طراحی و دوخت فنی حرفه ای  / استعلام وسایل مصرفی کارگاه طراحی و دوخت فنی حرفه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896103/استعلام-وسایل-مصرفی-کارگاه-لوازم-خانگی-و-ماشینهای-الکتریکی'>استعلام وسایل مصرفی کارگاه لوازم خانگی و ماشینهای الکتریکی / استعلام وسایل مصرفی کارگاه لوازم خانگی و ماشینهای الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896115/استعلام-ایزوگام-نیلوفر-دلیجان'>استعلام ایزوگام نیلوفر دلیجان  / استعلام , استعلام  ایزوگام نیلوفر دلیجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896288/استعلام-تلفن-پاناسونیک'>استعلام تلفن پاناسونیک  / استعلام ,استعلام تلفن پاناسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896335/استعلام-ماشین-حساب'>استعلام ماشین حساب  / استعلام، استعلام ماشین حساب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896167/استعلام-مصالح-اردکان'>استعلام مصالح اردکان  / استعلام,استعلام مصالح اردکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895643/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-کلاسه-9200022'>مزایده ششدانگ یکباب خانه کلاسه 9200022 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه کلاسه 9200022</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896179/استعلام-کنسول-مانیتور-مارک'>استعلام  کنسول مانیتور مارک  / استعلام  کنسول مانیتور مارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896328/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-P80'>استعلام لوله پلی اتیلن P80  / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن P80 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895546/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-شصت-و-چهار-متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت شصت و چهار متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت شصت و چهار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896072/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته / استعلام دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896085/استعلام-50-کیس-کامپیوتر--کیبرد-و-موس-و-مانیتور'>استعلام 50 کیس کامپیوتر ، کیبرد و موس و مانیتور / استعلام 50 کیس کامپیوتر ، کیبرد و موس و مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896069/استعلام-رک-دیواری-9u'>استعلام رک دیواری 9u / استعلام، استعلام رک دیواری 9u</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895567/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-مساحت-سه-هزار-و-هفتصد-و-چهل-و-یک-متر-و-هفتاد-دسیمتر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت مساحت سه هزار و هفتصد و چهل و یک متر و هفتاد دسیمتر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت مساحت سه هزار و هفتصد و چهل و یک متر و هفتاد دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896299/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896303/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896071/استعلام-ارتقاء-RTU-های-AEG-جهان-آباد'>استعلام ارتقاء RTU های AEG جهان آباد / استعلام ارتقاء RTU های AEG جهان آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896060/استعلام-جاروبرقی-سطلی'>استعلام جاروبرقی سطلی  / استعلام جاروبرقی سطلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895494/مزایده-سیم-کارت-تلفن-همراه-به-شماره-09121729659'>مزایده سیم کارت تلفن همراه به شماره 09121729659 / مزایده سیم کارت تلفن همراه به شماره 09121729659</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896047/استعلام-شیشه-جلو-ضد-گلوله'>استعلام شیشه جلو ضد گلوله  / استعلام شیشه جلو ضد گلوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896037/استعلام-دوربین-های-مداربسته'>استعلام دوربین های مداربسته / استعلام دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896138/استعلام-تجهیزات-شبکه-LAN'>استعلام تجهیزات شبکه LAN / استعلام تجهیزات شبکه LAN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896151/استعلام-مفصل-فشار-قوی-سیلیکونی-طرح-حرارتی'>استعلام مفصل فشار قوی سیلیکونی طرح حرارتی  / استعلام , استعلام مفصل فشار قوی سیلیکونی طرح حرارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896349/استعلام-گوشت-مورد-نیاز-زندان-96-4-31'>استعلام گوشت مورد نیاز زندان 96.4.31 / استعلام , استعلام گوشت مورد نیاز زندان 96.4.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896121/استعلام-سوئیچ-24'>استعلام سوئیچ 24  / استعلام،  سوئیچ 24 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896343/استعلام-کیس-کامل'>استعلام  کیس کامل  / استعلام،  کیس کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896340/استعلام-مانیتور-96-4-31'>استعلام مانیتور 96.4.31 / استعلام، استعلام مانیتور96.4.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895573/مزایده-6-سهم-مشاع-از-21-سهم-اپارتمان-74-68متر'>مزایده 6 سهم مشاع از 21 سهم اپارتمان 74.68متر  / مزایده,مزایده 6 سهم مشاع از 21 سهم اپارتمان 74.68متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896266/استعلام-خرید-روغن-ماشین-آلات-سبک-و-ماشین-آلات-سنگین-راهسازی'>استعلام خرید روغن ماشین آلات سبک و ماشین آلات سنگین راهسازی  / استعلام,استعلام خرید روغن ماشین آلات سبک و ماشین آلات سنگین راهسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896308/استعلام-خرید-لوازم-گیربکس-لودر-120-هپکو'>استعلام خرید لوازم گیربکس لودر 120 هپکو / استعلام خرید لوازم گیربکس لودر 120 هپکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896336/استعلام-لاستیک'>استعلام لاستیک / استعلام ، لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896080/استعلام-خرید-لوازم-یدکی-بریکرهای-20-کیلوولت'>استعلام خرید لوازم یدکی بریکرهای 20 کیلوولت  / استعلام ,استعلام خرید لوازم یدکی بریکرهای 20 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896194/استعلام-کولر-اسپیلت-ایرانی'>استعلام کولر اسپیلت ایرانی / استعلام , استعلام کولر اسپیلت ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896120/استعلام-دریچه-بازدید-منهول-از-جنس-کامپوزیت'>استعلام دریچه بازدید منهول از جنس کامپوزیت / استعلام دریچه بازدید منهول از جنس کامپوزیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895497/مناقصه-امور-خدمات-شهری'>مناقصه امور خدمات شهری  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه امور خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896117/مزایده-فروش-اقلام-و-تجهیزات-مخابراتی-خارج-از-رده-و-اسقاط'>مزایده فروش اقلام و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط / آگهی حراج عمومی , فروش اقلام و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896109/مناقصه-عمومی-ارائه-خدمات-واگذاری--خدمات-پس-از-واگذاری--فروش-و--'>مناقصه عمومی ارائه خدمات واگذاری ، خدمات پس از واگذاری ، فروش و ...  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ارائه خدمات واگذاری ، خدمات پس از واگذاری ، فروش و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896079/تمدید-مناقصه-خرید-انواع-دیزل-ژنراتور96-4-31'>تمدید مناقصه خرید انواع دیزل ژنراتور96.4.31 / تمدید مناقصه  , مناقصه خرید انواع دیزل ژنراتور 96.4.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896092/اصلاحیه-آگهی-مناقصه-خرید-تجهیزات-سوئیچ-سیسکو'>اصلاحیه آگهی مناقصه خرید تجهیزات سوئیچ سیسکو / اصلاحیه مناقصه،آگهی مناقصه  خرید تجهیزات سوئیچ سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/896195/استعلام-سیستم-CWDM-دو-کراکتیو-4-کاناله-به-همراه-4-مازول---'>استعلام  سیستم CWDM دو کراکتیو 4 کاناله به همراه 4 مازول .... / استعلام  سیستم CWDM دو کراکتیو 4 کاناله به همراه 4 مازول ....</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 11 تاريخ : شنبه 25 شهريور 1396 ساعت: 11:40