اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.28 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894434/اصلاحیه-مناقصه-تهیه-ل... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.28 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894434/اصلاحیه-مناقصه-تهیه-لوله-و-انجام-عملیات-اجرایی-احداث-خط-انتقال-آب'>اصلاحیه مناقصه تهیه لوله و انجام عملیات اجرایی احداث خط انتقال آب  / اصلاحیه, مناقصه تهیه لوله و انجام عملیات اجرایی احداث خط انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894749/فراخوان-پروژه-اجرای-خطوط-ورودی-و-خروجی-و-نصب-و-راه-اندازی-ساختمان-ایستگاه-C-G-S--'>فراخوان پروژه اجرای خطوط ورودی و خروجی و نصب و راه اندازی، ساختمان ایستگاه C.G.S .. / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان پروژه اجرای خطوط ورودی و خروجی و نصب و راه اندازی، ساختمان ایستگاه C.G.S ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895178/استعلام-خرید-سیستم-آلارم-مانیتورینگ'>استعلام خرید سیستم آلارم مانیتورینگ / استعلام خرید سیستم آلارم مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895084/استعلام-سقف-کش-سان'>استعلام سقف کش سان  / استعلام , استعلام سقف کش سان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895207/تجدید-استعلام-توسعه-و-احداث-شهری-نقاط-پراکنده-شهرستان-کهگیلویه---96-4-28'>تجدید استعلام  توسعه و احداث شهری نقاط پراکنده شهرستان کهگیلویه ، ...96.4.28 / آگهی تجدید استعلام, استعلام  توسعه و احداث شهری نقاط پراکنده شهرستان کهگیلویه ،...96.4.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894413/مزایده-مغازه-به-مساحت-25-81مترمربع-نوبت-اول'>مزایده مغازه به مساحت 25.81مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه به مساحت 25.81مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894542/سومین-جشنواره-مادران-قصه-گوی-شهر-تهران'>سومین جشنواره مادران قصه گوی شهر تهران / سومین جشنواره مادران قصه گوی شهر تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895258/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-خرید-قطعات-پمپ-آبرسانی'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید قطعات پمپ آبرسانی  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید قطعات پمپ آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895256/فراخوان-ادوات-ابزار-دقیق'>فراخوان ادوات ابزار دقیق  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه,  فراخوان ادوات ابزار دقیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895265/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-خرید-قطعات-ابزار-دقیق-شیرهای-برقی'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید قطعات ابزار دقیق شیرهای برقی  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید قطعات ابزار دقیق شیرهای برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895263/مناقصه-تلمبه-نشت-بند-ثانویه-توربوکمپرسور'>مناقصه تلمبه نشت بند ثانویه توربوکمپرسور / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه,  مناقصه تلمبه نشت بند ثانویه توربوکمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895053/تجدید-مناقصه-اداره-امور-انبار-نفت'>تجدید مناقصه اداره امور انبار نفت  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اداره امور انبار نفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894455/مزایده-ششدانگ-زمین-کشاورزی-مساحت-4000متر'>مزایده ششدانگ زمین کشاورزی مساحت 4000متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کشاورزی مساحت 4000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895247/مناقصه-خرید-30-قلم-قطعات-ابزار-دقیق-توربین-TA'>مناقصه خرید  30 قلم قطعات ابزار دقیق توربین TA  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه,  مناقصه خرید  30 قلم قطعات ابزار دقیق توربین TA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895188/مناقصه-خرید-12-قلم-انواع-فشارسنج'>مناقصه خرید 12 قلم انواع فشارسنج  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه خرید 12 قلم انواع فشارسنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895036/مناقصه-انجام-خدمات-نصب-کنتور-و-رگولاتور-و-تعمیرات-شبکه'>مناقصه انجام خدمات نصب کنتور و رگولاتور و تعمیرات شبکه / مناقصه , مناقصه انجام خدمات نصب کنتور و رگولاتور و تعمیرات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895227/فراخوان-تامین-منابع-مالی-ساخت-تملک-و-بهره-برداری--نوبت-دوم'>فراخوان تامین منابع مالی، ساخت، تملک و بهره برداری ...نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان تامین منابع مالی، ساخت، تملک و بهره برداری ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894484/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید  / مزایده, مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895236/استعلام-پمپگریز-از-مرکز-سیرکولاسیون-دیگها'>استعلام پمپگریز از مرکز سیرکولاسیون دیگها   / استعلام , استعلام پمپگریز از مرکز سیرکولاسیون دیگها  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895231/استعلام-روغن-حل-شونده-96-4-28'>استعلام روغن حل شونده 96.4.28 / استعلام روغن حل شونده  96.4.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895215/استعلام-بال-والو-استینلس-استیل-فلنچی-به-همراه-محرک-الکتریکی-و-گیربکس-دستی'>استعلام بال والو استینلس استیل فلنچی به همراه محرک الکتریکی و گیربکس دستی   / استعلام,استعلام بال والو استینلس استیل فلنچی به همراه محرک الکتریکی و گیربکس دستی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895141/استعلام-شیر-پروانه-ای-چدنی-فلنچی-به-همراه-محرک-گیربکسی-دستی'>استعلام شیر پروانه ای چدنی فلنچی به همراه محرک گیربکسی دستی / استعلام، استعلام شیر پروانه ای چدنی فلنچی به همراه محرک گیربکسی دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895149/استعلام-نوار-چسب'>استعلام نوار چسب / استعلام، استعلام نوار چسب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895170/استعلام-هشت-ردیف-لوله-فولادی-بدون-درز'>استعلام هشت ردیف لوله فولادی بدون درز   / استعلام، استعلام هشت ردیف لوله فولادی بدون درز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895266/استعلام-خرید-طلق-نسوز'>استعلام خرید طلق نسوز  / استعلام خرید طلق نسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894451/مزایده-ششدانگ-پلاک-موصوف-به-مساحت-199-34مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک موصوف به مساحت 199.34مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک موصوف به مساحت 199.34مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895479/مناقصه-مربوط-به-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-توزیع-و-سرو-سه-وعده-غذا'>مناقصه مربوط به انجام خدمات تهیه، طبخ، توزیع و سرو سه وعده غذا  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه مربوط به انجام خدمات تهیه، طبخ، توزیع و سرو سه وعده غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895229/مناقصه-مربوط-به-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-توزیع-و-سرو-سه-وعده-غذا-در-رستوران-تزریق-گاز'>مناقصه مربوط به انجام خدمات تهیه، طبخ، توزیع و سرو سه وعده غذا در رستوران تزریق گاز / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه مربوط به انجام خدمات تهیه، طبخ، توزیع و سرو سه وعده غذا در رستوران تزریق گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895220/استعلام-بهاء-خرید-THERMOWELL-FLANGE'>استعلام بهاء خرید THERMOWELL FLANGE  / آگهی استعلام بهاء , استعلام بهاء خرید THERMOWELL FLANGE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895059/مناقصه-خرید-BONETTI'>مناقصه خرید BONETTI  / مناقصه , مناقصه خرید BONETTI </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894549/مناقصه-آماده-سازی-و-اجرای-جدولبندی-معابر-فاز-یک-و-دوم-شهرک-صنعتی'>مناقصه آماده سازی و اجرای جدولبندی معابر فاز یک و دوم شهرک صنعتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه آماده سازی و اجرای جدولبندی معابر فاز یک و دوم شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895034/مناقصه-خرید-کاتالیست-راکتورهای-بخش-اکتانایزر-واحد-72'>مناقصه خرید کاتالیست راکتورهای بخش اکتانایزر واحد 72  / مناقصه , مناقصه خرید کاتالیست راکتورهای بخش اکتانایزر واحد 72 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894870/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی-39-بسته'>استعلام لوازم آزمایشگاهی 39 بسته / استعلام , استعلام لوازم آزمایشگاهی  39 بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895171/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی-27-بسته'>استعلام لوازم آزمایشگاهی 27 بسته   / استعلام , استعلام لوازم آزمایشگاهی 27 بسته  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895162/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی-500-عدد'>استعلام لوازم آزمایشگاهی 500 عدد  / استعلام , استعلام لوازم آزمایشگاهی 500 عدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894861/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی   / استعلام , استعلام لوازم آزمایشگاهی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894867/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی-20-بسته'>استعلام لوازم آزمایشگاهی 20 بسته / استعلام , استعلام لوازم آزمایشگاهی  20 بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894872/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی  / استعلام , استعلام لوازم آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895176/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی-80-بسته'>استعلام لوازم آزمایشگاهی 80 بسته / استعلام , استعلام  لوازم آزمایشگاهی 80 بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894873/استعلام-power-pac-HC-COMPANY-BIORAD'>استعلام  power pac HC COMPANY :BIORAD / استعلام , استعلام  power pac HC COMPANY :BIORAD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894438/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-354مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 354مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 354مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894937/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی  / استعلام , استعلام لوازم آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894877/استعلام-آون-کمپانی-Bider'>استعلام  آون کمپانی Bider / استعلام , استعلام   آون کمپانی Bider</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895174/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی  / استعلام , استعلام لوازم آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895167/استعلام-شیکر'>استعلام شیکر  / استعلام , استعلام شیکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895160/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی  / استعلام , استعلام لوازم آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895027/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی-به-تعداد-24-عدد'>استعلام لوازم آزمایشگاهی به تعداد 24 عدد / استعلام , استعلام لوازم آزمایشگاهی به تعداد 24 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895022/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی-به-تعداد-50-عدد'>استعلام لوازم آزمایشگاهی به تعداد 50 عدد / استعلام , استعلام لوازم آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895012/استعلام-ارائه-و-پشتیبانی-سیستم-نرم-افزاری-نیوزهاب'>استعلام ارائه و پشتیبانی سیستم نرم افزاری نیوزهاب / استعلام, استعلام ارائه و پشتیبانی سیستم نرم افزاری نیوزهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894511/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-باقیمانده-شبکه-فاضلاب-تبریز-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات باقیمانده شبکه فاضلاب تبریز نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای عملیات باقیمانده شبکه فاضلاب تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895145/استعلام-اسپیلت-کولرگازی-96-4-28'>استعلام اسپیلت کولرگازی 96.4.28 / استعلام , استعلام اسپیلت کولرگازی 96.4.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894942/استعلام-پرینتر-HP-606-DN'>استعلام پرینتر HP 606 DN / استعلام , استعلام پرینتر HP 606 DN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895307/استعلام-H81M-C-مدل-ASUS--'>استعلام H81M-C مدل ASUS .. / استعلام H81M-C مدل ASUS  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895323/استعلام-خرید-یراق-آلات-سیم-محافظ-هوایی-7NO-8-GA'>استعلام خرید یراق آلات سیم محافظ هوایی 7NO.8/GA / استعلام, استعلام خرید یراق آلات سیم محافظ هوایی 7NO.8/GA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895316/استعلام-تجهیزات-ضبط-مکالمات-96-4-28'>استعلام تجهیزات ضبط مکالمات 96.4.28 / استعلام ,استعلام تجهیزات ضبط مکالمات 96.4.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895327/استعلام-خرید-تجهیزات-فیبر-نوری-و-plc--96-04-28'>استعلام خرید تجهیزات فیبر نوری و plc - 96.04.28 / استعلام, استعلام خرید تجهیزات فیبر نوری و plc- 96.04.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895189/استعلام-خرید-دستگاه-سکسیونر-63-کیلوولت'>استعلام خرید دستگاه سکسیونر 63 کیلوولت  / استعلام , استعلام خرید دستگاه سکسیونر 63 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895197/استعلام-دستگاه-هدایت-سنج-رومیزی'>استعلام دستگاه هدایت سنج رومیزی / استعلام ,استعلام دستگاه هدایت سنج رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895223/استعلام-دستگاه-رطوبت-سنج'>استعلام دستگاه رطوبت سنج   / استعلام ,استعلام دستگاه رطوبت سنج  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895219/استعلام-سانتریفیوژ-8-شاخه-4000'>استعلام سانتریفیوژ 8 شاخه 4000 / استعلام ,استعلام سانتریفیوژ 8 شاخه 4000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895214/استعلام-خرید-پودر-پرکلرین'>استعلام خرید پودر پرکلرین  / استعلام، استعلام خرید پودر پرکلرین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895200/استعلام-بیسکویت-جو-سبوس-دار'>استعلام بیسکویت جو سبوس دار / استعلام بیسکویت جو سبوس دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895125/استعلام-تلویزیون-3D-SMART-LED'>استعلام  تلویزیون 3D SMART LED  / استعلام  تلویزیون 3D SMART LED </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895195/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی / استعلام مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895253/استعلام-کابل-شبکه-CAT5-E-UTP-جنس-هادی-مس--'>استعلام کابل شبکه CAT5.E UTP جنس هادی مس.... / استعلام کابل شبکه CAT5.E UTP جنس هادی مس....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894874/استعلام-ذخیره-ساز-شبکه-مستقل'>استعلام ذخیره ساز شبکه مستقل / استعلام ، استعلام ذخیره ساز شبکه مستقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894883/استعلام-اطفا-حریق-مرکز-حمیدیه'>استعلام اطفا حریق مرکز حمیدیه / استعلام ، استعلام اطفا حریق مرکز حمیدیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894906/استعلام-فن-کوئل-ساراول-مدل-CFM1000'>استعلام فن کوئل ساراول مدل CFM1000 / استعلام ، استعلام فن کوئل ساراول مدل CFM1000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894910/استعلام-فن-کوئل-ساراول-مدل-CFM800'>استعلام فن کوئل ساراول مدل CFM800 / استعلام ، استعلام فن کوئل ساراول مدل CFM800</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894493/مناقصه-انجام-امور-اداری--آزمایشگاهی--تصفیه-خانه---نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور اداری - آزمایشگاهی - تصفیه خانه .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور اداری - آزمایشگاهی - تصفیه خانه .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894425/مزایده-یک-قطعه-باغ-میم-و-زراعی-مساحت-20782متر'>مزایده یک قطعه باغ میم و زراعی مساحت 20782متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ میم و زراعی مساحت 20782متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895136/استعلام-انکوباتر-50-لیتری-96-4-28'>استعلام انکوباتر 50 لیتری 96.4.28 / آگهی استعلام, استعلام انکوباتر 50 لیتری  96.4.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895192/استعلام-درخواست-اقلام-کامپیوتری'>استعلام درخواست اقلام کامپیوتری / استعلام,استعلام درخواست اقلام کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895209/استعلام-کمد-6-5متر-مربع-21-عدد-با-ام-دف-16-میلیمتری'>استعلام کمد 6.5متر مربع 21 عدد با ام دف 16 میلیمتری / استعلام کمد 6.5متر مربع 21 عدد با ام دف 16 میلیمتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894423/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-مشجر-مشتمل-بر-ساختمان-ویلایی'>مزایده ششدانگ یک قطعه مشجر مشتمل بر ساختمان ویلایی / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه مشجر مشتمل بر ساختمان ویلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894989/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-مراکز'>مناقصه نگهداری شبکه کابل مراکز / مناقصه نگهداری شبکه کابل مراکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894892/مناقصه-نگهداری-و-بازسازی-شبکه-های-کابل-هوایی'>مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی / آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای,مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894882/مناقصه-نگهداری-و-بازسازی-شبکه-های-کابل'>مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل / آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای,مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894998/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-با-تامین-مصالح-و-ملزومات'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات / آگهی مناقصه,مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895204/استعلام-بها-اجرای-امورات-نگهداری-و-شارژ-کپسول'>استعلام بها اجرای امورات نگهداری و شارژ کپسول / استعلام بهاء اجرای امورات نگهداری و شارژ کپسول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895199/استعلام-بها-اجرای-امورات-جمع-آوری-تیر-و-کابل-هوایی-و-کابل-کشی'>استعلام بها اجرای امورات جمع آوری تیر و کابل هوایی و کابل کشی / استعلام بهاء اجرای امورات جمع آوری تیر و کابل هوایی و کابل کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895185/استعلام-بها-اجرای-کابلکشی-فیبر-نوری-کانالی-و-نصب-سابداکت'>استعلام بها اجرای کابلکشی فیبر نوری کانالی و نصب سابداکت / استعلام بها اجرای کابلکشی فیبر نوری کانالی و نصب سابداکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894445/تجدید-مناقصه-پروژه-طراحی-و-نقشه-برداری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه طراحی و نقشه برداری  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه پروژه طراحی و نقشه برداری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895190/استعلام-بهاء-باتری-2-ولت-2000-آمپر-سیلندار-از-نوع-agm'>استعلام بهاء باتری 2 ولت 2000 آمپر سیلندار از نوع agm / استعلام بهاء, استعلام بهاء باتری 2 ولت 2000 آمپر سیلندار از نوع agm</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894955/استعلام-حفاری-و-کابکلشی-فیبر-نوری-فسا'>استعلام حفاری و کابکلشی فیبر نوری فسا  / استعلام بهاء, استعلام حفاری و کابکلشی فیبر نوری فسا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894988/استعلام-حفاری-و-کابکلشی-فیبر-نوری'>استعلام حفاری و کابکلشی فیبر نوری  / استعلام بهاء, استعلام حفاری و کابکلشی فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894993/استعلام-حفاری-و-کابکلشی-و-ترمیم-مسیر-فیبر-نوری'>استعلام حفاری و کابکلشی و ترمیم مسیر فیبر نوری / استعلام بهاء, استعلام حفاری و کابکلشی و ترمیم مسیر فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895237/استعلام-حفاری-در-عمق-120-سانت--'>استعلام حفاری در عمق 120 سانت ... / استعلام حفاری در عمق 120 سانت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895224/مزایده-ساماندهی-شناورهای-مشغول-در-رودخانه-دز'>مزایده ساماندهی شناورهای مشغول در رودخانه دز / مزایده ساماندهی شناورهای مشغول در رودخانه دز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894469/فراخوان-مناقصه-WS-C-2960X-48FPD-L'>فراخوان مناقصه WS-C 2960X-48FPD-L / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه WS-C 2960X-48FPD-L</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894970/مناقصه-جدولگذاری-و-کفسازی-راه-آهن'>مناقصه جدولگذاری و کفسازی راه آهن / مناقصه جدولگذاری و کفسازی راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894958/مزایده-غرفه-اغذیه-فروشی-نوبت-چهارم'>مزایده غرفه اغذیه فروشی- نوبت چهارم / آگهی مزایده , مزایده غرفه اغذیه فروشی- نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894963/مزایده-زمین-چمن-فوتسال'>مزایده زمین چمن فوتسال / آگهی مزایده , مزایده زمین چمن فوتسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894979/مناقصه-خرید-وسایل-بازی-کودکان-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید وسایل بازی کودکان پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید وسایل بازی کودکان پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894945/مناقصه-عملیات-طراحی--تهیه--نصب--نگهداری--جمع-آوری-بنر'>مناقصه عملیات طراحی , تهیه , نصب , نگهداری , جمع آوری بنر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات طراحی , تهیه , نصب , نگهداری , جمع آوری بنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894429/مزایده-ششدانگ-پلاک-40-فرعی-از1316-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 40 فرعی از1316 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 40 فرعی از1316 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895203/مناقصه-لوله-گذاری-با-لوله-1200-خیابان-گلستان'>مناقصه لوله گذاری با لوله 1200 خیابان گلستان  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه لوله گذاری با لوله 1200 خیابان گلستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895061/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی  / استعلام , استعلام لوازم آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895070/استعلام-سنگ-نمک'>استعلام سنگ نمک / استعلام , استعلام سنگ نمک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895092/استعلام-اسید-استیک-گلاسیال-201-05'>استعلام اسید استیک گلاسیال 201-05 / استعلام , استعلام اسید استیک گلاسیال 201-05</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895100/استعلام-فنکوئل-دیواری-پنل-cFM-600'>استعلام فنکوئل دیواری پنل cFM 600 / استعلام , استعلام فنکوئل دیواری پنل cFM 600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895150/استعلام-بیسکویت-و-آبنبات'>استعلام بیسکویت و آبنبات  / استعلام , استعلام بیسکویت و آبنبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895104/استعلام-خرید-کارت-یدک-مرکز-تلفن'>استعلام خرید کارت یدک مرکز تلفن / استعلام ,استعلام خرید کارت یدک مرکز تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895169/استعلام-اجاره-کانال-ماهواره-ای'>استعلام اجاره کانال ماهواره ای  / استعلام, استعلام اجاره کانال ماهواره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895155/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور / استعلام , استعلام مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894433/مزایده-ملک-در-سه-طبقه-با-نمای-آجری-نوبت-اول'>مزایده ملک در سه طبقه با نمای آجری نوبت اول / مزایده,مزایده ملک در سه طبقه با نمای آجری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895127/استعلام-خرید-و-نصب-چمن-مصنوعی-فوتسال'>استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی فوتسال  / استعلام , استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی فوتسال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895071/استعلام-ارائه-خدمات-MIRRORING'>استعلام ارائه خدمات MIRRORING / استعلام ، استعلام ارائه خدمات MIRRORING</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895106/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار-اتوماسیون-اداری'>استعلام پشتیبانی نرم افزار اتوماسیون اداری / استعلام ، استعلام پشتیبانی نرم افزار اتوماسیون اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895128/استعلام-تجهیز-چاه-شامل-تهیه-و-بارگیری-حمل-و-تخلیه'>استعلام تجهیز چاه شامل تهیه و بارگیری حمل و تخلیه / استعلام تجهیز چاه شامل تهیه و بارگیری حمل و تخلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895142/استعلام-تجهیز-چاه-شامل-تهیه-و-بارگیری-حمل-و-تخلیه-و-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام  تجهیز چاه شامل تهیه و بارگیری حمل و تخلیه  و نصب و راه اندازی / استعلام  تجهیز چاه شامل تهیه و بارگیری حمل و تخلیه  و نصب و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895179/استعلام-میز-140-سانت-ال-21-عدد-با-ام-دف'>استعلام میز 140 سانت ال 21 عدد با ام دف / استعلام میز 140 سانت ال 21 عدد با ام دف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895196/استعلام-اجرای-دیوارکوب-ام-دی-اف-8-میلیمتری'>استعلام اجرای دیوارکوب ام دی اف 8 میلیمتری / استعلام اجرای دیوارکوب ام دی اف 8 میلیمتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895362/استعلام-دستگاه-اسکنر'>استعلام دستگاه اسکنر  / استعلام ,استعلام دستگاه اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895320/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام ,استعلام پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894526/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-باقیمانده-ورنامخواست'>مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب باقیمانده ورنامخواست / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب باقیمانده ورنامخواست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895309/استعلام-ماشین-آلات-کشاورزی'>استعلام ماشین آلات کشاورزی / استعلام, استعلام ماشین آلات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895282/استعلام-فراخوان-راهبری-کامل-ایستگاه-های-پایش-کیفی-هوای-شهری'>استعلام فراخوان راهبری کامل ایستگاه های پایش کیفی هوای شهری / استعلام, استعلام فراخوان راهبری کامل ایستگاه های پایش کیفی هوای شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895261/استعلام-فرش-ماشینی-و--'>استعلام فرش ماشینی  و ... / استعلام, استعلام فرش ماشینی  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895250/استعلام-انتقال-آب-پارک-صنایع-اردکان'>استعلام انتقال آب پارک صنایع اردکان  / استعلام, استعلام انتقال آب پارک صنایع اردکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895225/استعلام-لایسنس-100-کاربره-آنتی-ویروس-کسپرسکی'>استعلام  لایسنس 100 کاربره آنتی ویروس کسپرسکی / استعلام, استعلام  لایسنس 100 کاربره آنتی ویروس کسپرسکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895202/استعلام-symantec-protection-suite-enterprise-edition'>استعلام symantec protection suite enterprise edition  / استعلام, استعلام symantec protection suite enterprise edition </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895194/استعلام-ویلچر-ارتوپدی'>استعلام ویلچر ارتوپدی  / استعلام, ویلچر ارتوپدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895175/استعلام-آبرسانی-به-واحدهای-بنیاد-مسکن-روستای-اسفید'>استعلام  آبرسانی به واحدهای بنیاد مسکن روستای اسفید / استعلام, استعلام  آبرسانی به واحدهای بنیاد مسکن روستای اسفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895146/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-و-پشتیبانی-خدمات-مرکز-مدیریت-ارتباطات-یکپارچه-سیسکو'>استعلام  نصب و راه اندازی و پشتیبانی خدمات مرکز مدیریت ارتباطات یکپارچه سیسکو / استعلام  نصب و راه اندازی و پشتیبانی خدمات مرکز مدیریت ارتباطات یکپارچه سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894439/فراخوان-خط-تغذیه-و-توزیع-و-ساخت-و-نصب-یک-عدد-ایستگاه-تقلیل-فشار-تی-بی-اس-نوبت-دوم'>فراخوان خط تغذیه و توزیع و ساخت و نصب یک عدد ایستگاه تقلیل فشار تی بی اس نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان خط تغذیه و توزیع و ساخت و نصب یک عدد ایستگاه تقلیل فشار تی بی اس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895133/استعلام-لاستیک-مزدا-شماره-14-650'>استعلام  لاستیک مزدا شماره 14/650 / استعلام, استعلام  لاستیک مزدا شماره 14/650</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895110/استعلام-لاستیک-پیکاپ'>استعلام لاستیک پیکاپ  / استعلام ،استعلام لاستیک پیکاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895130/استعلام-لاستیک-کاپرا'>استعلام لاستیک کاپرا  / استعلام ،استعلام لاستیک کاپرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895134/استعلام-لاستیک-پژو-405-بارز'>استعلام لاستیک پژو 405 بارز  / استعلام ، استعلام لاستیک پژو 405 بارز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895138/استعلام-لاستیک-آردی-بارز'>استعلام لاستیک آردی بارز  / استعلام ، استعلام لاستیک آردی بارز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895101/استعلام-باطری-12-ولت-42-آمپر-EGM-مدل-فاران'>استعلام باطری 12 ولت 42 آمپر EGM مدل فاران / استعلام, استعلام باطری 12 ولت 42 آمپر EGM مدل فاران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895087/استعلام-یو-پی-اس-10-کاوا-مدل-آنلاین-تیتان-پلاست'>استعلام یو پی اس 10 کاوا مدل آنلاین تیتان پلاست / استعلام, استعلام یو پی اس 10 کاوا مدل آنلاین تیتان پلاست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895075/استعلام-ارائه-خدمات-مشاوره-خانواده-به-مددجویان-تحت-حمایت'>استعلام ارائه خدمات مشاوره خانواده به مددجویان تحت حمایت / استعلام، استعلام ارائه خدمات مشاوره خانواده به مددجویان تحت حمایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895131/استعلام-خرید-و-اجرای-اقلام-فیبر-نوری-و-تکمیل-برق-کانکس-های-مخابراتی'>استعلام خرید و اجرای اقلام فیبر نوری و تکمیل برق کانکس های مخابراتی / استعلام , استعلام  خرید و اجرای اقلام فیبر نوری و تکمیل برق کانکس های مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895120/استعلام-مرمت-رباط-عشق'>استعلام مرمت رباط عشق / استعلام , استعلام مرمت رباط عشق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895151/استعلام-سوئیچ-KVM---'>استعلام سوئیچ KVM ..... / استعلام, استعلام سوئیچ KVM .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895119/استعلام-دستگاه-اسپیلت-سرد-و-گرم'>استعلام دستگاه اسپیلت سرد و گرم  / استعلام ,استعلام دستگاه اسپیلت سرد و گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895109/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته / استعلام ، قند شکسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895068/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام ، سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895376/استعلام-سایر-آموزش-ها'>استعلام سایر آموزش ها  / استعلام, استعلام سایر آموزش ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895335/استعلام-بیمه'>استعلام بیمه  / استعلام, استعلام بیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895484/استعلام-کولر-کازی-24-هزار-دو-تکه-دیواری'>استعلام کولر کازی 24 هزار دو تکه دیواری  / استعلام، استعلام کولر کازی 24 هزار دو تکه دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895315/استعلام-هود-شومینه-ای-6-عدد-و-پمپ-آب-نیم-اسب-بخار'>استعلام هود شومینه ای 6 عدد و پمپ آب نیم اسب بخار / استعلام, استعلام هود شومینه ای 6 عدد و پمپ آب نیم اسب بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894546/مناقصه-احداث-خیابان-و-تهیه-و-اجرای-آسفالت-در-شهرک-صنعتی-بعثت---'>مناقصه احداث خیابان و تهیه و اجرای آسفالت در شهرک صنعتی بعثت .... / آگهی مناقصه,مناقصه احداث خیابان و تهیه و اجرای آسفالت در شهرک صنعتی بعثت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895296/استعلام-کیسه-زباله'>استعلام کیسه زباله / استعلام, استعلام کیسه زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895271/استعلام-مواد-غذایی'>استعلام  مواد غذایی  / استعلام, استعلام  مواد غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895242/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام, استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895232/استعلام-تعداد-1100-نسخه-آنتی-ویروس'>استعلام تعداد 1100 نسخه آنتی ویروس / استعلام, استعلام تعداد 1100 نسخه آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895213/استعلام-کولر-گازی-(سرمایشی-و-گرمایشی)'>استعلام کولر گازی (سرمایشی و گرمایشی) / استعلام, استعلام کولر گازی (سرمایشی و گرمایشی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895183/استعلام-خدمات-مشاوره-ای-1480-بهزیستی-استان'>استعلام خدمات مشاوره ای 1480 بهزیستی استان  / استعلام, استعلام خدمات مشاوره ای 1480 بهزیستی استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895161/استعلام-مرغ-منجمد-داخلی-مجلسی'>استعلام مرغ منجمد داخلی مجلسی / استعلام, اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان جنوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895140/استعلام-قفسه-بایگانی-ریلی-بانک-مسکن-شعبه-امام-اردبیل'>استعلام قفسه بایگانی ریلی بانک مسکن شعبه امام اردبیل / استعلام , استعلام  قفسه بایگانی ریلی بانک مسکن شعبه امام اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895098/استعلام-تهیه-و-اجرای-نمای-کامپوزیت-بانک'>استعلام تهیه و اجرای نمای کامپوزیت بانک  / استعلام, استعلام تهیه و اجرای نمای کامپوزیت بانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894505/مزایده-فروش-تعداد-43-دستگاه-خودرو--تعداد-13-دستگاه-موتور-سیکلت-و-مقادیری-اقلام-فرسوده'>مزایده فروش تعداد 43 دستگاه خودرو ، تعداد 13 دستگاه موتور سیکلت و مقادیری اقلام فرسوده / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 43 دستگاه خودرو ، تعداد 13 دستگاه موتور سیکلت و مقادیری اقلام فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894514/مناقصه-خرید-و-توزیع-غذای-دانشجویان'>مناقصه خرید و توزیع غذای دانشجویان / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و توزیع غذای دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895123/استعلام-کولر-اسپیلت-ایستاده'>استعلام کولر اسپیلت ایستاده  / استعلام , استعلام کولر اسپیلت ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895143/استعلام-تهیه-و-اجرای-عملیات-بهسازی-و-نوسازی'>استعلام تهیه و اجرای عملیات بهسازی و نوسازی  / استعلام, استعلام  تهیه و اجرای عملیات بهسازی و نوسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895148/استعلام-تهیه-و-اجرای-عملیات-بهسازی-و-نوسازی'>استعلام تهیه و اجرای عملیات بهسازی و نوسازی  / استعلام, استعلام  تهیه و اجرای عملیات بهسازی و نوسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895069/استعلام-خرید-و-اجرای-کناف-پارتیشن-میز-کنفرانس-و--'>استعلام خرید و اجرای کناف، پارتیشن، میز کنفرانس و ... / استعلام, استعلام خرید و اجرای کناف، پارتیشن، میز کنفرانس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895147/استعلام-رایانه-همراه-و--'>استعلام رایانه همراه  و... / استعلام  , استعلام رایانه همراه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895164/استعلام-مطالعه-مرمت-و-حفاظت-بافت-تاریخی-روستاهای-پشت-قلعه-آبدانان'>استعلام مطالعه مرمت و حفاظت بافت تاریخی روستاهای پشت قلعه آبدانان  / استعلام ,استعلام مطالعه مرمت و حفاظت بافت تاریخی روستاهای پشت قلعه آبدانان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894496/فراخوان-مناقصه-خرید-راک-شارژر-PLAN2000-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید راک شارژر PLAN2000  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید راک شارژر PLAN2000 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895078/استعلام-پرینتر-لیزری-A3-رنگی'>استعلام پرینتر لیزری A3 رنگی / استعلام ,استعلام پرینتر لیزری A3 رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895082/استعلام-پرینتر-سه-بعدی'>استعلام پرینتر سه بعدی / استعلام ,استعلام پرینتر سه بعدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895089/استعلام-اسکن'>استعلام اسکن / استعلام ,استعلام اسکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895065/استعلام-هارد-اینترنال-SSD'>استعلام  هارد اینترنال SSD / استعلام، استعلام  هارد اینترنال SSD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895081/استعلام-جعبه-ابزار-فلزی-500-800-800'>استعلام جعبه ابزار فلزی 500*800*800 / استعلام , استعلام جعبه ابزار فلزی 500*800*800</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895086/استعلام-گیج-صافی-سطح-لمسی-12-عدد'>استعلام گیج صافی سطح لمسی 12 عدد  / استعلام , استعلام گیج صافی سطح لمسی 12 عدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895107/استعلام-کولیس-دیجیتال-2MM'>استعلام  کولیس دیجیتال 2MM / استعلام، استعلام  کولیس دیجیتال 2MM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895113/استعلام-کولیس-دیجیتالی-مرکز-یاب'>استعلام  کولیس دیجیتالی مرکز یاب  / استعلام، استعلام  کولیس دیجیتالی مرکز یاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895066/استعلام-کولیس-دیجیتالی'>استعلام کولیس دیجیتالی / استعلام ,استعلام کولیس دیجیتالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894492/مناقصه-تعویض-سیم-با-کابل-خودنگهدار--فاز-یک-شهری-و-روستایی-به-روش-خط-گرم'>مناقصه تعویض سیم با کابل خودنگهدار ، فاز یک شهری و روستایی به روش خط گرم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعویض سیم با کابل خودنگهدار ، فاز یک شهری و روستایی به روش خط گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895074/استعلام-گام-سنج-پیچ-بیرونی'>استعلام گام سنج پیچ بیرونی / استعلام ,استعلام گام سنج پیچ بیرونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895111/استعلام-گام-سنج-داخلی'>استعلام گام سنج داخلی / استعلام ,استعلام گام سنج داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895118/استعلام-سیمیلاتور-فرز'>استعلام سیمیلاتور فرز / استعلام ,استعلام سیمیلاتور فرز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895135/استعلام-سیمیلاتور-تراش'>استعلام سیمیلاتور تراش / استعلام ,استعلام سیمیلاتور تراش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895058/استعلام-اسکنر-سه-بعدی-با-پایه-و-میزگردان'>استعلام  اسکنر سه بعدی با پایه و میزگردان / استعلام، استعلام  اسکنر سه بعدی با پایه و میزگردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895097/استعلام-اسکنر-سه-بعدی-SENSE'>استعلام  اسکنر سه بعدی SENSE  / استعلام، استعلام   اسکنر سه بعدی SENSE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895115/استعلام-پرینترسه-بعدی-sizan4'>استعلام  پرینترسه بعدی sizan4 / استعلام  پرینترسه بعدی sizan4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895139/استعلام-هلدر-ابزار-فرز-vertex'>استعلام  هلدر ابزار فرز vertex / استعلام ,استعلام  هلدر ابزار فرز vertex</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895152/استعلام-هلدر-ابزارگیر-مته'>استعلام  هلدر ابزارگیر مته / استعلام ,استعلام  هلدر ابزارگیر مته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895186/استعلام-هلدر-ابزار-فرز-پیشانی-تراش-قطر-داخلی'>استعلام  هلدر ابزار فرز پیشانی تراش قطر داخلی  / استعلام ,استعلام هلدر ابزار فرز پیشانی تراش قطر داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894442/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات-ادارات-و-تاسیسات-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تنظیفات ادارات و تاسیسات نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه انجام خدمات تنظیفات ادارات و تاسیسات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895351/استعلام-هلدر-قلاویز-گیر-فرز-vertex'>استعلام هلدر قلاویز گیر فرز vertex  / استعلام ,استعلام هلدر قلاویز گیر فرز vertex </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894508/مناقصه-خرید-24-عدد-کنترل-والو-(fisher)-بدون-محرک--تجدید'>مناقصه خرید 24 عدد کنترل والو (fisher) بدون محرک - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی، مناقصه خرید 24 عدد کنترل والو (fisher) بدون محرک - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894510/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب...نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894468/مزایده-اجاره-جایگاه-CNG--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده اجاره جایگاه CNG  -مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره جایگاه CNG  -مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894480/مزایده-اجاره-قطعه-زمین-و-کیوسک-و--'>مزایده اجاره قطعه زمین و کیوسک و... / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره قطعه زمین و کیوسک و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894497/مناقصه-خرید-اتصالات-پلی-اتیلن-الکتروفیوژن-بوشن-دار'>مناقصه خرید اتصالات پلی اتیلن الکتروفیوژن بوشن دار / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید اتصالات پلی اتیلن الکتروفیوژن بوشن دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894491/مناقصه-لایروبی-و-نگهداری-کانال-های-سطح-منطقه-نوبت-دوم'>مناقصه لایروبی و نگهداری کانال های سطح منطقه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لایروبی و نگهداری کانال های سطح منطقه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894456/مناقصه-کلیه-عملیات-مربوط-به-لاینینگ-و-حفاظتی-تونل-مرحله-دوم'>مناقصه  کلیه عملیات مربوط به لاینینگ و حفاظتی تونل- مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  کلیه عملیات مربوط به لاینینگ و حفاظتی تونل- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895228/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین'>مزایده فروش یک قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895239/مزایده-فروش-املاک-آپارتمان-زمین-و-دفتر-کار-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک آپارتمان زمین و دفتر کار نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک آپارتمان زمین و دفتر کار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895217/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-اعیان-200-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت اعیان 200 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت اعیان 200 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895221/مزایده-ساختمان-بسیار-قدیمی-یک-خوابه'>مزایده ساختمان بسیار قدیمی یک خوابه / مزایده,مزایده ساختمان بسیار قدیمی یک خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895159/مزایده-ششدانگ-یکباب-پلاک-سه-هزار-و-چهارصد-و-بیست-و-شش-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب پلاک سه هزار و چهارصد و بیست و شش فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب پلاک سه هزار و چهارصد و بیست و شش فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894983/تجدید-مناقصه-احداث-کانال-و-کانیو-بتنی-دفع-آبهای-سطحی'>تجدید مناقصه احداث کانال و کانیو بتنی دفع آبهای سطحی / مناقصه ، تجدید مناقصه احداث کانال و کانیو بتنی دفع آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894972/مناقصه-خرید-خدمات-انتظامی-و-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه خرید خدمات انتظامی و حفاظت فیزیکی / مناقصه ، مناقصه عمومی خرید خدمات انتظامی و حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895040/تجدید-مزایده-ضایعات-قطعات-ماشین-آلات-اسقاطی-کارگاهی-تجدید-96-4-28'> تجدید مزایده ضایعات قطعات ماشین آلات اسقاطی کارگاهی تجدید 96.4.28 / تجدید آگهی مزایده , مزایده ضایعات قطعات ماشین آلات اسقاطی کارگاهی - تجدید نوبت اول  96.4.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894459/مناقصه-تامین-بارگیری-و-حمل-تا-محل-پروژه-و-باراندازی-شیرآلات-مرحله-دوم'>مناقصه تامین، بارگیری و حمل تا محل پروژه و باراندازی شیرآلات- مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین، بارگیری و حمل تا محل پروژه و باراندازی شیرآلات- مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895116/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-119-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 119 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 119 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895270/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-63-64مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 63.64مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 63.64مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895108/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-بخش-5-ثبتی-اصفهان'>مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 ثبتی اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 ثبتی اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895076/مزایده-79-11-حبه-از-36-حبه-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 79.11 حبه از 36 حبه از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 79.11 حبه از 36 حبه از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894960/فراخوان-مناقصه-حفاظت-فیزیکی-تجدید'> فراخوان مناقصه حفاظت فیزیکی- تجدید / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی,  فراخوان مناقصه حفاظت فیزیکی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895083/مزایده-سرقفلی-مغازه-و-انباری-مساحت-47-متر'>مزایده سرقفلی مغازه و انباری مساحت 47 متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه و انباری مساحت 47 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895001/مناقصه-عملیات-خرید-و-نصب-دربهای-چوبی-و-ضد-سرقت'>مناقصه عملیات خرید و نصب دربهای چوبی و ضد سرقت  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات خرید و نصب دربهای چوبی و ضد سرقت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894457/مزایده-فروش-لوله-و-اتصالات-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مزایده فروش لوله و اتصالات پلی اتیلن  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده فروش لوله و اتصالات پلی اتیلن  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895091/مزایده-فروش-55-5-حبه-از-72-حبه-از-باغ'>مزایده فروش 55.5 حبه از 72 حبه از باغ  / مزایده,مزایده فروش 55.5 حبه از 72 حبه از باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894994/مزایده-خودرو-کامیونت-یخچالدار-ایسوزو'>مزایده خودرو کامیونت یخچالدار ایسوزو  / مزایده, مزایده خودرو کامیونت یخچالدار ایسوزو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894987/مزایده-فروش-شیر-فلکه-چدنی-و--'>مزایده  فروش شیر فلکه چدنی و ... / مزایده, مزایده  فروش شیر فلکه چدنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895289/مزایده-55-69-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 55.69 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 55.69 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895295/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-95-5مترمربع'>مزایده آپارتمان به مساحت 95.5مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 95.5مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895312/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-مفید-84-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت مفید 84 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت مفید 84 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894967/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتوبوس-شهری-شهاب-2612-مدل-1380-نوبت-دوم-1396-01-28'>مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری شهاب 2612 مدل 1380 نوبت دوم  1396.01.28 / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری شهاب 2612 مدل 1380 نوبت دوم 96.04.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894464/مناقصه-خرید-یک-عدد-Rotor-Assembly-دمنده--تجدید-مرتبه-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک عدد Rotor Assembly دمنده - تجدید مرتبه دوم - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید یک عدد Rotor Assembly دمنده - تجدید مرتبه دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894964/مناقصه-رینگ'>مناقصه رینگ / آگهی مناقصه, مناقصه رینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894968/مناقصه-احداث-بلوار-اصفهان--'>مناقصه احداث بلوار اصفهان.... / آگهی مناقصه , مناقصه احداث بلوار اصفهان....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894974/مناقصه-احداث-بلوار-اصلی-اصفهان--'>مناقصه احداث بلوار اصلی اصفهان.... / آگهی مناقصه , مناقصه احداث بلوار اصلی اصفهان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895154/مزایده-دو-قطعه-زمین-هر-کدام-165-75متر-و--'>مزایده دو قطعه زمین هر کدام 165.75متر و .. / مزایده,مزایده دو قطعه زمین هر کدام 165.75متر و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895234/مزایده-فروش-مالکیت-ششدانگ-یکباب-مغازه-طلافروشی'>مزایده فروش مالکیت ششدانگ یکباب مغازه طلافروشی / مزایده,مزایده فروش مالکیت ششدانگ یکباب مغازه طلافروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895018/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-از-فضای-سبز-96-4-28'>مناقصه حفظ و نگهداری از فضای سبز 96.4.28 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری از فضای سبز 96.4.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894999/مزایده-یک-واحد-امتیاز-مسکن-مهر'>مزایده یک واحد امتیاز مسکن مهر  / مزایده , مزایده یک واحد امتیاز مسکن مهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895011/مزایده-یک-خط-موبایل'>مزایده یک خط موبایل  / مزایده , مزایده یک خط موبایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895177/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-126-57متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.57متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895005/مزایده-ماشین-فرز-مدل-59--دستگاه-تراش'>مزایده ماشین فرز مدل 59 - دستگاه تراش   / مزایده , مزایده ماشین فرز مدل 59 - دستگاه تراش  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895044/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه--طبخ-و-سرو-سه-وعده-غذا-و-خدمات-اطاقداری-در-مهمانسرای--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ و سرو سه وعده غذا و خدمات اطاقداری در مهمانسرای.. نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ و سرو سه وعده غذا و خدمات اطاقداری در مهمانسرای.. نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894519/مزایده-فروش-انواع-یخچال-فریزر--ترازوی-دیجیتال-محک--مانیتور'>مزایده فروش انواع یخچال فریزر ، ترازوی دیجیتال محک ، مانیتور  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش انواع یخچال فریزر ، ترازوی دیجیتال محک ، مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895023/مزایده-فروش-انواع-بخاری-گازی--پنکه-سقفی---'>مزایده فروش انواع بخاری گازی ، پنکه سقفی..... / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع بخاری گازی ، پنکه سقفی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895035/مزایده-فروش-تعداد-4-پلاک-زمین-اراضی-فاز-سه'>مزایده فروش تعداد 4 پلاک زمین اراضی فاز سه  / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 پلاک زمین اراضی فاز سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895008/مناقصه-مبادله-240-840-تن-قیر-بصورت-تهاتر-با-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه مبادله 240/840 تن قیر بصورت تهاتر با آسفالت نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه مبادله 240/840 تن قیر بصورت تهاتر با آسفالت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895038/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-80-464متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 80.464متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 80.464متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895039/مزایده-یک-دستگاه-کانکس-پیش-ساخته'>مزایده یک دستگاه کانکس پیش ساخته  / مزایده یک دستگاه کانکس پیش ساخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895043/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-274-63متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 274.63متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 274.63متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895047/مزایده-یکدستگاه-خودروی-سواری'>مزایده یکدستگاه خودروی سواری / مزایده یکدستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895000/مزایده-فروش-چهار-دستگاه-خودرو-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش چهار دستگاه خودرو و.... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش چهار دستگاه خودرو و.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895187/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-934-85متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 934.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 934.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894418/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-صد-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت صد مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت صد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895251/فراخوان-طراحی-المان-با-موضوع-نماز'>فراخوان طراحی المان با موضوع نماز / فراخوان طراحی المان با موضوع نماز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895240/فراخوان-ارائه-طرح-محوطه-و-المان-میدان-اصلی-واقع-در-سایت-گلخانه'>فراخوان ارائه طرح محوطه و المان میدان اصلی واقع در سایت گلخانه / فراخوان ارائه طرح محوطه و المان میدان اصلی واقع در سایت گلخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895222/فراخوان-ارائه-طرح-محوطه-و-المان-ژئوپارک-ارس'>فراخوان ارائه طرح محوطه و المان ژئوپارک ارس / فراخوان ارائه طرح محوطه و المان ژئوپارک ارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895304/مناقصه-پروژه-جمع-آوری-و-حمل-زباله-سطح-شهر'>مناقصه پروژه جمع آوری و حمل زباله سطح شهر / مناقصه , مناقصه پروژه جمع آوری و حمل زباله سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895311/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-سی-ان-جی'>مزایده بهره برداری از جایگاه سی ان جی / مناقصه , مناقصه  بهره برداری از جایگاه سی ان جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895454/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-خودروسواری-(-تاکسی-تلفن-)--'>مناقصه واگذاری امور خدمات خودروسواری ( تاکسی تلفن ) ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور خدمات خودروسواری ( تاکسی تلفن ) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894420/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-63-98متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 63.98متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 63.98متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895321/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک و مستغلات نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895359/مزایده-ساختمان-مسکونی-زیربنای-کل-1819-60متر'>مزایده ساختمان مسکونی زیربنای کل 1819.60متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی زیربنای کل 1819.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895324/مناقصه-مربوط-به-احداث-و-فضای-سبز'>مناقصه مربوط به احداث و فضای سبز / مناقصه ، مناقصه مربوط به احداث و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895350/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-بیست-و-پنج-بخش-نه-تبریز'>مزایده ششدانگ زمین قطعه بیست و پنج بخش نه تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه بیست و پنج بخش نه تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895378/مزایده-موتور-کرکره-برقی'>مزایده موتور کرکره برقی / مزایده,مزایده موتور کرکره برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895344/مناقصه-حفر-چاه-جایگزین-شماره-13-ایگدر-گنبد--'>مناقصه حفر چاه جایگزین شماره 13 ایگدر گنبد    ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه حفر چاه جایگزین شماره 13 ایگدر گنبد    ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895319/مناقصه-طراحی-نحوه-بهسازی-و-مقاوم-سازی-پل-های-سطح-شهر'>مناقصه طراحی نحوه بهسازی و مقاوم سازی پل های سطح شهر     / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه طراحی نحوه بهسازی و مقاوم سازی پل های سطح شهر    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895302/مزایده-اداره-و-بهره-برداری-تعدادی-از-اماکن-ورزشی'>مزایده اداره و بهره برداری تعدادی از اماکن ورزشی   / آگهی مزایده, مزایده اداره و بهره برداری تعدادی از اماکن ورزشی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895325/مزایده-ششدانگ-ساختمان-سه-طبقه-مسکونی-تجاری-130-40متر'>مزایده ششدانگ ساختمان سه طبقه مسکونی تجاری 130.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان سه طبقه مسکونی تجاری 130.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894449/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-مساحت-117-97متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه مساحت 117.97متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه مساحت 117.97متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895306/تجدید-مزایده-پارکینگ-آذربایجان'>تجدید مزایده پارکینگ آذربایجان  / آگهی مزایده , تجدید مزایده پارکینگ آذربایجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895314/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-و-کفسازی-راه-آهن--'>مناقصه پروژه جدولگذاری و کفسازی راه آهن....  / مناقصه ، مناقصه پروژه جدولگذاری و کفسازی راه آهن.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895331/مزایده-فروش-آپارتمان-مساحت-71-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش آپارتمان مساحت 71 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مساحت 71 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895333/مناقصه-تبدیل-وکیوم-با-توم-اعلامی--'>مناقصه تبدیل وکیوم با توم اعلامی ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تبدیل وکیوم با توم اعلامی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895328/مزایده-یک-قطعه-زمین-جای-خانه-عرصه-101-25متر'>مزایده یک قطعه زمین جای خانه عرصه 101.25متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین جای خانه عرصه 101.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895485/مناقصه-خدمات-پروازی'>مناقصه خدمات پروازی / مناقصه  خدمات پروازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894495/مزایده-خودروی-سواری-پراید-132'>مزایده خودروی سواری پراید 132   / مزایده, مزایده خودروی سواری پراید 132 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894440/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-نهم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه نهم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه نهم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894554/فراخوان-انجام-خدمات-مهندسی-و-سرمایه-گذاری'>فراخوان انجام خدمات مهندسی و سرمایه گذاری / آگهی فراخوان شناسایی مشاور ,فراخوان انجام خدمات مهندسی و سرمایه گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894444/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-با-قدمت-دو-سال'>مزایده ششدانگ یکباب منزل با قدمت دو سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل با قدمت دو سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894745/تجدید-مناقصه-پروژه-خط-کشی-محورهای-بین-شهری-و-روستایی'>تجدید مناقصه پروژه خط کشی محورهای بین شهری و روستایی / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به صورت فشرده,مناقصه پروژه خط کشی محورهای بین شهری و روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894708/مناقصه-اصلاح-شبکه-آب-آشامیدنی-شهرهای-خوی--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه آب آشامیدنی شهرهای خوی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای فشرده، مناقصه اصلاح شبکه آب آشامیدنی شهرهای خوی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894710/مناقصه-اجاره-کمپرسی-ده-تن-جهت-حمل-نخاله-و-ضایعات---نوبت-دوم'>مناقصه اجاره کمپرسی ده تن جهت حمل نخاله و ضایعات ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای،مناقصه اجاره کمپرسی ده تن جهت حمل نخاله و ضایعات ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894718/مزایده-بهره-برداری-و-نگهداری-جایگاه-CNG-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری و نگهداری جایگاه CNG نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده بهره برداری و نگهداری جایگاه CNG نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894724/تجدید-مناقصه-زیرسازی-جدول-و-آسفالت-معابر-ویره-'>تجدید مناقصه زیرسازی جدول و آسفالت معابر ویره.. / تجدید آگهی مناقصه عمومی، مناقصه زیرسازی جدول و آسفالت معابر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894730/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-بوستان-مسکن-مهر-نوبت-دوم-مرحله-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی بوستان مسکن مهر  نوبت دوم مرحله دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی بوستان مسکن مهر نوبت دوم مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894683/تجدید-فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث--تکمیل-و-بازسازی-برخی-از-تلمبه-خانه-ها'>تجدید فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث ، تکمیل و بازسازی برخی از تلمبه خانه ها  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث ، تکمیل و بازسازی برخی از تلمبه خانه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894498/تجدید-مناقصه-نصب-کنتور-فیدر-روشنایی-معابر-امور-یک-برق'>تجدید مناقصه نصب کنتور فیدر روشنایی معابر امور یک برق / تجدید آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه نصب کنتور فیدر روشنایی معابر امور یک برق  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894744/مزایده-ششدانگ-ساختمان-به-مساحت-457-45متر'>مزایده ششدانگ ساختمان به مساحت 457.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان به مساحت 457.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894698/مناقصه-امر-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و--'>مناقصه امر حفظ و نگهداری فضای سبز و.... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه امر حفظ و نگهداری فضای سبز و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894688/فراخوان-مناقصه-خدمات-سرویس-و-نگهداشت-تاسیسات-ساختمانهای-خود-نوبت-اول'>فراخوان مناقصه خدمات سرویس و نگهداشت تاسیسات ساختمانهای خود نوبت اول / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خدمات سرویس و نگهداشت تاسیسات ساختمانهای خود  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894713/مناقصه-تعمیرات-سایبان-بارگیری-و-اصلاح-خطوط-انبار-نفت'>مناقصه تعمیرات سایبان بارگیری و اصلاح خطوط انبار نفت  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات سایبان بارگیری و اصلاح خطوط انبار نفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894760/دومین-کنگره-بین-المللی-تاریخ-پزشکی-در-اسلام-و-ایران96-4-28'>دومین کنگره بین المللی تاریخ پزشکی در اسلام و ایران96.4.28 / دومین کنگره بین المللی تاریخ پزشکی در اسلام و ایران96.4.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894452/مناقصه-واگذاری-کارهای-مربوط-به-نظافت'>مناقصه واگذاری کارهای مربوط به نظافت / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه واگذاری کارهای مربوط به نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894699/مناقصه-احداث-پروژه-مسجد-و-مدرسه-دارالسلام'>مناقصه  احداث پروژه مسجد و مدرسه دارالسلام / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه  احداث پروژه مسجد و مدرسه دارالسلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894687/مناقصه-عملیات-ساخت--بازسازی-و-تعمیرات-میدان-میوه-و-تره-بار-سهروردی'>مناقصه عملیات ساخت ، بازسازی و تعمیرات میدان میوه و تره بار سهروردی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ساخت ، بازسازی و تعمیرات میدان میوه و تره بار سهروردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894746/مزایده-فروش-زمین-محصور-مساحت-17500متر'>مزایده فروش زمین محصور مساحت 17500متر  / مزایده,مزایده فروش زمین محصور مساحت 17500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894662/مزایده-یک-دستگاه-تاور-کرین-K3030'>مزایده یک دستگاه تاور کرین K3030  / مزایده, مزایده یک دستگاه تاور کرین K3030 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894669/مزایده-وسایل-نقلیه-مستعمل-و-مازاد'>مزایده وسایل نقلیه مستعمل و مازاد  / مزایده, مزایده وسایل نقلیه مستعمل و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894681/مناقصه-مخلوط-کن-و-آماده-سازی'>مناقصه مخلوط کن و آماده سازی  / مناقصه , مناقصه مخلوط کن و آماده سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894481/مناقصه-انجام-بخشی-از-کارها-و-خدمات-مورد-نیاز-خود-در-سطوح-شغلی-مختلف'>مناقصه انجام بخشی از کارها و خدمات مورد نیاز خود در سطوح شغلی مختلف / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه انجام بخشی از کارها و خدمات مورد نیاز خود در سطوح شغلی مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894674/مزایده-فروش-156-دستگاه-خودروهای-سنددار'>مزایده فروش 156 دستگاه خودروهای سنددار / مزایده , مزایده فروش 156 دستگاه خودروهای سنددار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894686/مناقصه-اجرای-عملیات-آرماتوربندی-قالببندی-و-بتن-ریزی-سازه-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی، قالببندی و بتن ریزی سازه  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی، قالببندی و بتن ریزی سازه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894705/مناقصه-تهیه-تابلوها-و-تجهیزات-ترافیکی-در-سطح-منطقه'>مناقصه تهیه تابلوها و تجهیزات ترافیکی در سطح منطقه / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه تابلوها و تجهیزات ترافیکی در سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894759/تجدید-مناقصه-خرید-10-دستگاه-موتور-چهارچرخ'>تجدید مناقصه خرید 10 دستگاه موتور چهارچرخ  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خرید 10 دستگاه موتور چهارچرخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894814/مناقصه-پاکسازی-و-شستشو-محدوده-ناحیه-1--'>مناقصه پاکسازی و شستشو محدوده ناحیه 1 ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پاکسازی و شستشو محدوده ناحیه 1 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894732/مناقصه-خرید-خدمات-احیا-سیستم-رینگ-آب-آتش-نشانی-تجدید'>مناقصه خرید خدمات احیا سیستم رینگ آب آتش نشانی- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمات احیا سیستم رینگ آب آتش نشانی - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894743/آگهی-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>آگهی دعوت به مشارکت در ساخت / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894704/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-تعمیر-و-نگهداری-کلیه-تجهیزات-مراکز-داده'>مناقصه خدمات پشتیبانی، تعمیر و نگهداری کلیه تجهیزات مراکز داده  / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات پشتیبانی، تعمیر و نگهداری کلیه تجهیزات مراکز داده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894714/مناقصه-پشتیبانی-سخت-افزاری-(بدون-قطعه)-و-نرم-افزاری-تجهیزات-امنیت-شبکه'>مناقصه پشتیبانی سخت افزاری (بدون قطعه) و نرم افزاری تجهیزات امنیت شبکه   / مناقصه  عمومی, مناقصه پشتیبانی سخت افزاری (بدون قطعه) و نرم افزاری تجهیزات امنیت شبکه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894719/مناقصه-خرید-تعداد-15-500-عدد-ماژیک--تمدید'>مناقصه خرید تعداد 15.500 عدد ماژیک - تمدید / تمدید مناقصه عمومی ,مناقصه خرید تعداد 15.500 عدد ماژیک - تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894412/مناقصه-تعویض-سیم-مسی-و-کابل-خودنگهدار-فاز-1-نوبت-دوم'>مناقصه تعویض سیم مسی و کابل خودنگهدار فاز 1  نوبت دوم  / آگهی مناقصه های عمومی, مناقصه تعویض سیم مسی و کابل خودنگهدار فاز 1  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894416/مناقصه-پروژه-لکه-گیری-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه لکه گیری و آسفالت معابر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه لکه گیری و آسفالت معابر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894431/تجدید-مناقصه-جداسازی-آب-شرب-از-آب-فضای-سبز'>تجدید مناقصه  جداسازی آب شرب از آب فضای سبز / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه  جداسازی آب شرب از آب فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894515/مناقصه-خرید-فیکسچرهای-عملیات-حرارتی'>مناقصه خرید فیکسچرهای عملیات حرارتی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید فیکسچرهای عملیات حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894432/تجدید-مزایده-عمومی-نسبت-به-فروش-40-مورد-اقلام-راکد-مازاد-بر-نیاز-و--نوبت-دوم'>تجدید مزایده عمومی نسبت به فروش 40 مورد اقلام راکد مازاد بر نیاز و....نوبت دوم / تجدید مزایده عمومی نسبت به فروش 40 مورد اقلام راکد مازاد بر نیاز - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894461/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-محور-مواصلاتی-رامین--شاهدشهر'>مناقصه  زیرسازی و آسفالت محور مواصلاتی رامین - شاهدشهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و آسفالت محور مواصلاتی رامین - شاهدشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894405/مزایده-ملک-آپارتمان-مسکونی-از-مجتمع-5-طبقه-نوبت-دوم'>مزایده ملک آپارتمان مسکونی از مجتمع 5 طبقه نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک آپارتمان مسکونی از مجتمع 5 طبقه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894401/مزایده-سرقفلی-مغازه-نانوایی-مساحت-کل-47-14متر'>مزایده سرقفلی مغازه نانوایی مساحت کل 47.14متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه نانوایی مساحت کل 47.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894463/مزایده-کاشی--'>مزایده کاشی.... / مزایده, مزایده کاشی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894467/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پراید'>مزایده یک دستگاه وانت پراید  / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894475/مزایده-یک-دستگاه-آسیاب-مخصوص-خردایش-مواد-پلاستیکی'>مزایده یک دستگاه آسیاب مخصوص خردایش مواد پلاستیکی  / مزایده, مزایده یک دستگاه آسیاب مخصوص خردایش مواد پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894472/مزایده-7530-کیلو-پلت-second-dry'>مزایده 7530 کیلو پلت second dry  / مزایده, مزایده 7530 کیلو پلت second dry </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894397/مزایده-ششدانگ-ملک-قولنامه-ای-525متر'>مزایده ششدانگ ملک قولنامه ای 525متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک قولنامه ای 525متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894428/مزایده-سولفات-منگنز--'>مزایده سولفات منگنز... / مزایده , مزایده سولفات منگنز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895464/استعلام-حمل-و-اجراء-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-چیلر-96-4-28'>استعلام حمل و اجراء نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر 96.4.28 / استعلام حمل و اجراء نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر 96.4.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895299/استعلام-خرید-2-دستگاه-فتوکپی-شارپ--'>استعلام خرید 2 دستگاه فتوکپی شارپ .. / استعلام ,استعلام خرید 2 دستگاه فتوکپی شارپ ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895310/استعلام-خرید-دو-دستگاه-لپ-تاپ'>استعلام خرید دو دستگاه لپ تاپ   / استعلام, استعلام خرید دو دستگاه لپ تاپ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895294/استعلام-پشتیبانی-زیر-سیستم-حقوق-و-دستمزد'>استعلام پشتیبانی زیر سیستم حقوق و دستمزد  / استعلام , استعلام پشتیبانی زیر سیستم حقوق و دستمزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894395/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-مساحت-181-2متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 181.2متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 181.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895303/استعلام-لایسنس-سیستم-های-امنیتی-شبکه'>استعلام لایسنس سیستم های امنیتی شبکه / استعلام, استعلام لایسنس سیستم های امنیتی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895260/استعلام-DVR'>استعلام DVR / استعلام ، استعلام DVR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895286/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی  / استعلام , استعلام امور تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894394/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-با-اعیان-فرسوده'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی با اعیان فرسوده  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی با اعیان فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895281/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-مرکز-پشتیبانی-فنی-SC1'>استعلام بهسازی و نوسازی مرکز پشتیبانی فنی SC1  / استعلام , استعلام بهسازی و نوسازی مرکز پشتیبانی فنی SC1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895290/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-ساختمان'>استعلام بازسازی و بهسازی ساختمان / استعلام , استعلام بازسازی و بهسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895322/استعلام-لوازم-خانگی'>استعلام لوازم خانگی / استعلام , استعلام لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895291/استعلام-لپ-تاپ-دو-دستگاه'>استعلام لپ تاپ دو دستگاه  / استعلام , استعلام لپ تاپ دو دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895318/استعلام-فن-کوئل-دوموتوره-بالازن-(ساراول)'>استعلام فن کوئل دوموتوره بالازن (ساراول) / استعلام، استعلام فن کوئل دوموتوره بالازن (ساراول)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895284/استعلام-سختگیر-آب-رزینی-اتومات-برای-دستگاه-چیلر-300-تن'>استعلام سختگیر آب رزینی اتومات برای دستگاه چیلر 300 تن / استعلام، استعلام سختگیر آب رزینی اتومات برای دستگاه چیلر 300 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894411/مناقصه-پروژه-تهیه--حمل-و-پخش-آسفالت-ورودی-و-معابر-سطح-شهر-خداجو-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تهیه , حمل و پخش آسفالت ورودی و معابر سطح شهر خداجو  نوبت دوم  / مناقصه پروژه تهیه , حمل و پخش آسفالت ورودی و معابر سطح شهر خداجو  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895275/استعلام-چاپگر-تحویلداری-PR2-پلاس'>استعلام  چاپگر تحویلداری PR2 پلاس / استعلام , استعلام  چاپگر تحویلداری PR2 پلاس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895288/استعلام-گلیم-ابریشم-قالیچه-اعلای-مغان'>استعلام گلیم ابریشم قالیچه اعلای مغان / استعلام, استعلام گلیم ابریشم قالیچه اعلای مغان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895353/استعلام-کولر-گازی-سرد-و-گرم-اینونتر'>استعلام کولر گازی سرد و گرم اینونتر / استعلام کولر گازی سرد و گرم اینونتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895112/استعلام-دستگاه-سرور-ذخیره-ساز'>استعلام دستگاه سرور ذخیره ساز / استعلام دستگاه سرور ذخیره ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895129/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-رایانه'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه / استعلام ، استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895094/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه  / استعلام, استعلام سرور رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894422/مناقصه-خرید-نرم-افزار-بودجه-ریزی'>مناقصه خرید نرم افزار بودجه ریزی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید نرم افزار بودجه ریزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895062/استعلام-رایانه-همراه-لپ-تاپ'>استعلام رایانه همراه لپ تاپ / استعلام, استعلام رایانه همراه لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895030/استعلام-مانیتور-LCD'>استعلام مانیتور LCD / استعلام, استعلام مانیتور LCD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895016/استعلام-تستر-دوربین-مدار-بسته'>استعلام تستر دوربین مدار بسته / استعلام , استعلام تستر دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895009/استعلام-دوربین-عکاسی-دیجیتال'>استعلام دوربین عکاسی دیجیتال / استعلام , استعلام دوربین عکاسی دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895056/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-رایانه---'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه .... / استعلام , استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895014/استعلام-دستگاه-آون'>استعلام دستگاه آون / استعلام,استعلام دستگاه آون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895163/استعلام-اتوکلاو-ایران'>استعلام اتوکلاو ایران / استعلام,استعلام اتوکلاو ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895054/استعلام-با-مشخصات-پیوست-PIPRTOR'>استعلام با مشخصات پیوست PIPRTOR  / استعلام,استعلام با مشخصات پیوست PIPRTOR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894409/مناقصه-عمومی-پروژه-احداث-و-تکمیل-و-بهسازی-میادین-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی پروژه احداث و تکمیل و بهسازی میادین سطح شهر نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه احداث و تکمیل و بهسازی میادین سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895158/استعلام-پورت-دیجیتال'>استعلام پورت دیجیتال / استعلام,استعلام پورت دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895052/استعلام-کلرسنج-پرتابل-HACH'>استعلام کلرسنج پرتابل HACH / استعلام,استعلام کلرسنج پرتابل HACH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895024/استعلام-کدورت-سنج-پرتابل-hach'>استعلام کدورت سنج پرتابل hach  / استعلام,استعلام کدورت سنج پرتابل hach </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895391/استعلام-مولتی-پارامتر-hach-به-همراه-ph-ec-do'>استعلام مولتی پارامتر hach به همراه ph-ec-do / استعلام,استعلام کدمولتی پارامتر hach به همراه ph-ec-do</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895343/استعلام-اسپکترو-فتومتر'>استعلام اسپکترو فتومتر / استعلام اسپکترو فتومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895354/استعلام-بورت-دیجیتال'>استعلام بورت دیجیتال / استعلام بورت دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895308/استعلام-اکیو-جت'>استعلام اکیو جت / استعلام اکیو جت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895283/استعلام-آون'>استعلام آون / استعلام آون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895262/استعلام-انکوباتور'>استعلام انکوباتور  / استعلام  انکوباتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895272/استعلام-بن-ماری'>استعلام بن ماری / استعلام , استعلام بن ماری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895245/استعلام-اتوکلاو-ایران'>استعلام اتوکلاو ایران / استعلام, استعلام اتوکلاو ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895305/استعلام-pipetor'>استعلام pipetor / استعلام ,استعلام pipetor</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895381/استعلام-موکت-اعلا-با-کیفیت-تولید-داخل'>استعلام  موکت اعلا با کیفیت تولید داخل  / استعلام  موکت اعلا با کیفیت تولید داخل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895338/استعلام-صندل-آزمایشگاهی-زنانه-سفید-و-کرم-رنگ'>استعلام صندل آزمایشگاهی زنانه سفید و کرم رنگ  / استعلام  صندل آزمایشگاهی زنانه سفید و کرم رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895347/استعلام-صندل-آزمایشگاهی-مردانه-مشکی-و-کرم-رنگ'>استعلام  صندل آزمایشگاهی مردانه مشکی و کرم رنگ  / استعلام  صندل آزمایشگاهی مردانه مشکی و کرم رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895364/استعلام-انجام-تعمیر--سرویس-و-نگهداری-و-راهبری-آسانسورهای-ساختمان'>استعلام انجام تعمیر ، سرویس و نگهداری و راهبری آسانسورهای ساختمان / استعلام انجام تعمیر ، سرویس و نگهداری و راهبری آسانسورهای ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894435/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-پرشیا-نوبت-سوم'>مزایده یک دستگاه سواری پژو پرشیا نوبت سوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو پرشیا  نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895298/استعلام-اسپکتروم-آنالایزر-دیجیتال-حافظه-دار'>استعلام اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار / استعلام اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895276/استعلام-حفظ-و-نگهداری-سیستم-گازرسانی-و-راهبری-حفاظت-کاتدیک-ساختمان'>استعلام حفظ و نگهداری سیستم گازرسانی و راهبری حفاظت کاتدیک ساختمان / استعلام حفظ و نگهداری سیستم گازرسانی و راهبری حفاظت کاتدیک ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895267/استعلام-مایع-ظرفشویی'>استعلام مایع ظرفشویی / استعلام , استعلام مایع ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895313/استعلام-رنگ-آمیزی-با-رنگ-روغنی-و-پلاستیک'>استعلام رنگ آمیزی با رنگ روغنی و پلاستیک / استعلام ,استعلام رنگ آمیزی با رنگ روغنی و پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895285/استعلام-رفع-کلیه-معایب-مکانیکی'>استعلام رفع کلیه معایب مکانیکی / استعلام , استعلام رفع کلیه معایب مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895297/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی  / استعلام ,استعلام صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895341/استعلام-دوربین-مدار-بسته-cctv'>استعلام دوربین مدار بسته cctv  / استعلام ,استعلام دوربین مدار بسته cctv</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894454/مناقصه-خرید-70-000-عدد-انواع-پیچ-مهره-واشر-گالوانیزه'>مناقصه خرید 70.000 عدد انواع پیچ، مهره واشر گالوانیزه / مناقصه, مناقصه خرید 70.000 عدد انواع پیچ، مهره واشر گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895371/استعلام-گلیم-ابریشم-زرنیم-اعلام-غان-در-اندازه-150-100'>استعلام  گلیم ابریشم زرنیم اعلام غان در اندازه 150* 100  / استعلام، استعلام  گلیم ابریشم زرنیم اعلام غان در اندازه 150* 100 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895264/استعلام-فرش-زرنیم-اصل-نایین-گل-ابریشم'>استعلام فرش زرنیم اصل نایین گل ابریشم  / استعلام, استعلام فرش زرنیم اصل نایین گل ابریشم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895274/استعلام-موتور-فن-کوئل-سقفی-روتور-ثابت-و--96-4-28'>استعلام موتور فن کوئل سقفی روتور ثابت و....96.4.28 / استعلام, استعلام موتور فن کوئل سقفی روتور ثابت و.... 96.4.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895278/استعلام-دوربین-مداربسته-CCTV'>استعلام دوربین مداربسته CCTV / استعلام, استعلام دوربین مداربسته CCTV</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895301/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه / استعلام، استعلام سرور رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894430/مزایده-فروش-ضایعات-و-اثاثه-مازاد--نوبت-دوم'>مزایده فروش ضایعات و اثاثه مازاد - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش ضایعات و اثاثه مازاد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895384/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس / استعلام, استعلام آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895269/استعلام-اسکوربرد-96-4-28'>استعلام  اسکوربرد 96.4.28 / استعلام , استعلام  اسکوربرد 96.4.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895268/استعلام-دستگاه-هواساز'>استعلام دستگاه هواساز / استعلام, استعلام دستگاه هواساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895292/استعلام-لوازم-روبات-مخصوص-wsr17'>استعلام لوازم روبات مخصوص wsr17 / استعلام، استعلام لوازم روبات مخصوص wsr17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895357/استعلام-مطالعه-احداث-موزه-منطقه-ای-خوزستان'>استعلام مطالعه احداث موزه منطقه ای خوزستان / استعلام، استعلام مطالعه احداث موزه منطقه ای خوزستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895386/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام، استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895478/استعلام-پیچ-هلدر'>استعلام پیچ هلدر / استعلام ,استعلام پیچ هلدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894436/آگهی-ارزیابی-کیفی-جهت-مناقصه-عمومی-راهبری-نگهداری-و-تعمیرات-شناورها--'>آگهی ارزیابی کیفی جهت مناقصه عمومی راهبری, نگهداری و تعمیرات شناورها ... / آگهی ارزیابی کیفی , آگهی ارزیابی کیفی جهت مناقصه عمومی راهبری, نگهداری و تعمیرات شناورها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894424/اصلاحیه-تجدید-مناقصه-تامین-منابع-مالی-و-اجرای-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>اصلاحیه تجدید مناقصه تامین منابع مالی و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب  / اصلاحیه مناقصه, مناقصه تامین منابع مالی و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895472/استعلام-قلاویز-گیر'>استعلام  قلاویز گیر  / استعلام ,استعلام  قلاویز گیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895465/استعلام-کولیس-دیجیتال-عمق-سنج-15-سانتی-متر'>استعلام کولیس دیجیتال عمق سنج 15 سانتی متر / استعلام ,استعلام کولیس دیجیتال عمق سنج 15 سانتی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895458/استعلام-کولیس-دیجیتال'>استعلام کولیس دیجیتال / استعلام ,استعلام کولیس دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895442/استعلام-پرینتر'>استعلام  پرینتر  / استعلام  پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895427/استعلام-دیتا-پرژکتور-اپسون-اچ'>استعلام دیتا پرژکتور اپسون اچ / استعلام , استعلام  دیتا پرژکتور اپسون اچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895435/استعلام-پایه-نگهدارنده-مانیتور-515-led'>استعلام پایه نگهدارنده مانیتور 515 led / استعلام پایه نگهدارنده مانیتور 515 led</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895446/استعلام-پرینتر-hp-laser-jet-pro-mfp-m225-dw'>استعلام پرینتر hp laser jet pro mfp m225 dw / استعلام پرینتر hp laser jet pro mfp m225 dw</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895450/استعلام-پرینتر'>استعلام  پرینتر  / استعلام  پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895471/استعلام-طndjh-v-Cj-v-h-s-k-27-6921'>استعلام طndjh v Cj,v h/s,k 27 6921 / استعلام  طndjh v Cj,v h/s,k 27 6921</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895463/استعلام-گوشی-حفاظتی-داخل-گوش'>استعلام گوشی حفاظتی داخل گوش   / استعلام گوشی حفاظتی داخل گوش  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894419/مناقصه-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی-ساختمان-های-ستادی-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی ساختمان های ستادی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه، مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی ساختمان های ستادی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895426/استعلام-رنده-پیچ-بری-خارجی'>استعلام رنده پیچ بری خارجی / استعلام رنده پیچ بری خارجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895438/استعلام-عینک-حفاظتی'>استعلام عینک حفاظتی  / استعلام عینک حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895459/استعلام-باطری-میکرومتر-دیجیتال'>استعلام باطری میکرومتر دیجیتال / استعلام باطری میکرومتر دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895415/استعلام-کفش-ایمنی-(کتانی)'>استعلام کفش ایمنی (کتانی) / استعلام , استعلام کفش ایمنی (کتانی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895424/استعلام-هلدر-شیار-پیشانی-3-و-2-سندویک-همراه-با-اینسرت'>استعلام هلدر شیار پیشانی 3 و 2 سندویک همراه با اینسرت / استعلام , استعلام هلدر شیار پیشانی 3 و 2 سندویک همراه با اینسرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895403/استعلام-درجه-قطر-5-و-12-سندویک-SPORTING-DRILL-90'>استعلام درجه قطر 5 و 12 سندویک SPORTING DRILL 90 / استعلام ,استعلام درجه قطر 5 و 12 سندویک SPORTING DRILL 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895411/استعلام-اینسرت-شیار-خارجی-سر-کروی-R2-سندویک'>استعلام اینسرت شیار خارجی سر کروی R2 سندویک / استعلام , استعلام  اینسرت شیار خارجی سر کروی R2 سندویک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895399/استعلام-قطر-30-20-15-سندویک-U-DRILLS'>استعلام قطر 30-20-15 سندویک U-DRILLS / استعلام ,استعلام قطر 30-20-15 سندویک U-DRILLS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895428/استعلام-فلش-مموری-64-گیگ'>استعلام فلش مموری 64 گیگ   / استعلام , استعلام فلش مموری 64 گیگ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894692/مناقصه-پروژه-مقاوم-سازی-و-بهسازی-و---تجدید'>مناقصه پروژه مقاوم سازی و بهسازی و ... تجدید / تجدید آگهی فراخوان عمومی, مناقصه پروژه مقاوم سازی و بهسازی و ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895462/استعلام-اینسرت-پیچ-بری-خارجی-er'>استعلام اینسرت پیچ بری خارجی er / استعلام اینسرت پیچ بری خارجی er</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895449/استعلام-رنده-پیچ-بری-داخلی-sir2016s-16-ورتکس-همراه-با-اینسرت'>استعلام رنده پیچ بری داخلی sir2016s-16 ورتکس همراه با اینسرت   / استعلام رنده پیچ بری داخلی sir2016s-16 ورتکس همراه با اینسرت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895417/استعلام-دستگاه-برش-لیزر-130-90-یتوپ'>استعلام دستگاه برش لیزر 130*90 یتوپ / استعلام , استعلام  دستگاه برش لیزر 130*90 یتوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895402/استعلام-رنده-شیار-داخلی-3-2020-23-121-ورتکس'>استعلام رنده شیار داخلی 3 2020 23 121  ورتکس / استعلام , استعلام رنده شیار داخلی 3 2020 23 121  ورتکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895430/استعلام-روتر-شبکه-وایرلس'>استعلام روتر شبکه وایرلس / استعلام , استعلام  دستگاه برش لیزر 130*90 یتوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895461/استعلام-piercing-plier'>استعلام piercing plier  / استعلام، استعلام piercing plier </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895452/استعلام-سنگ-رومیزی'>استعلام سنگ رومیزی / استعلام، استعلام سنگ رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895423/استعلام-کاغذ-خرد-کن'>استعلام کاغذ خرد کن / استعلام , استعلام  دستگاه برش لیزر 130*90 یتوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895334/استعلام-چرخ-خیاطی-راسته-صنعتی'>استعلام چرخ خیاطی راسته صنعتی / استعلام ,استعلام چرخ خیاطی راسته صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895337/استعلام-اتو-مخزن-دار'>استعلام اتو مخزن دار / استعلام ,استعلام اتو مخزن دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894679/فراخوان-انجام-عملیات-بهره-برداری-از-فعالیت-های-آبرسانی'>فراخوان انجام عملیات بهره برداری از فعالیت های آبرسانی  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان انجام عملیات بهره برداری از فعالیت های آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895339/استعلام-اتو-مخزن-دار'>استعلام اتو مخزن دار / استعلام ,استعلام اتو مخزن دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895342/استعلام-تلفن-بی-سیم'>استعلام تلفن بی سیم / استعلام ,استعلام تلفن بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895345/استعلام-رنده-رو-تراشی-چپ-ورتکس'>استعلام رنده رو تراشی چپ ورتکس / استعلام ,استعلام رنده رو تراشی چپ ورتکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895431/استعلام-رنده-رو-تراشی-راست-ورتکس'>استعلام  رنده رو تراشی راست ورتکس / استعلام  رنده رو تراشی راست ورتکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895425/استعلام-گیرنده-رو-تراشی-راست-ورتکس'>استعلام گیرنده رو تراشی راست ورتکس / استعلام گیرنده رو تراشی راست ورتکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895416/استعلام-مته'>استعلام مته / استعلام مته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895401/استعلام-رنده-روتراشی-چپ-ورتکس-20-20-svjci-همراه-با-ای-نسرت'>استعلام رنده روتراشی چپ ورتکس 20*20 svjci همراه با ای نسرت / استعلام رنده روتراشی چپ ورتکس 20*20 svjci همراه با ای نسرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895382/استعلام-مته-مرغک-3--2--1-center-drill'>استعلام مته مرغک 3 ، 2 ، 1 center drill / استعلام مته مرغک 3 ، 2 ، 1 center drill</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895395/استعلام-ست-کامل-تیغه-فرز-دامار'>استعلام ست کامل تیغه فرز دامار / استعلام , استعلام  ست کامل تیغه فرز دامار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895400/استعلام-ماشین-دوبل-دومینو'>استعلام ماشین دوبل دومینو / استعلام , استعلام  ماشین دوبل دومینو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894661/مناقصه-خرید-50-مگاوار-بانک-خازنی--'>مناقصه خرید 50 مگاوار بانک خازنی ... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه خرید 50 مگاوار بانک خازنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895408/استعلام-اره-گرد-میزی-پرتابل-مارک-فستو'>استعلام اره گرد میزی پرتابل مارک فستو  / استعلام ,استعلام اره گرد میزی پرتابل مارک فستو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895413/استعلام-میز-مونتاژ'>استعلام میز مونتاژ  / استعلام , استعلام میز مونتاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895392/استعلام-سمباده-نواری-میزی'>استعلام سمباده نواری میزی / استعلام , استعلام  سمباده نواری میزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895394/استعلام-زاویه-سنج'>استعلام زاویه سنج  / استعلام , استعلام  زاویه سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895390/استعلام-رنده-شیار'>استعلام رنده شیار / استعلام , استعلام  رنده شیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895387/استعلام-رنده-شیار-داخلی'>استعلام رنده شیار داخلی / استعلام , استعلام  رنده شیار داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895361/استعلام-پیچ-بری-داخلی'>استعلام پیچ بری داخلی / استعلام ,استعلام پیچ بری داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895352/استعلام-رنده-خنثی'>استعلام رنده خنثی / استعلام , استعلام رنده خنثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895363/استعلام-تیغه-فرز'>استعلام تیغه فرز / استعلام , استعلام تیغه فرز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894673/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-پایانه-راه-دور--'>مناقصه خرید قطعات یدکی پایانه راه دور ... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه خرید قطعات یدکی پایانه راه دور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895373/استعلام-رنده-داخل-تراش'>استعلام رنده داخل تراش / استعلام , استعلام  رنده داخل تراش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895383/استعلام-رنده-شیار-خارجی'>استعلام رنده شیار خارجی / استعلام , استعلام  رنده شیار خارجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895389/استعلام-لباس-کار'>استعلام لباس کار  / استعلام , استعلام لباس کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895374/استعلام-چسب-دو-طرفه-96-4-28'>استعلام چسب دو طرفه 96.4.28 / استعلام , استعلام چسب دو طرفه  96.4.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895369/استعلام-چسب-شیشه-ای-96-4-28'>استعلام چسب شیشه ای 96.4.28 / آگهی استعلام , استعلام چسب شیشه ای 96.4.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895421/استعلام-پیچ-گوشتی-شارژی-بوش'>استعلام پیچ گوشتی شارژی بوش / استعلام، استعلام پیچ گوشتی شارژی بوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895474/استعلام-دستگاه-تنظیم-زوایای-چرخ-خودروها'>استعلام دستگاه تنظیم زوایای چرخ خودروها / استعلام ,استعلام دستگاه تنظیم زوایای چرخ خودروها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895467/استعلام-گیره-فشنگی'>استعلام گیره فشنگی  / استعلام ,استعلام گیره فشنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895480/استعلام-سنج-یک-دست-کامل-r'>استعلام سنج یک دست کامل r  / استعلام ,استعلام سنج یک دست کامل r </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895453/استعلام-بهینه-سازی-و-تعویض-تابلو-ac'>استعلام  بهینه سازی و تعویض تابلو ac / استعلام  بهینه سازی و تعویض تابلو ac</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894697/اصلاحیه-مناقصه-خرید-تجهیزات-رختشویخانه'>اصلاحیه مناقصه خرید تجهیزات رختشویخانه  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات رختشویخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895437/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه-برق-خودرو'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه برق خودرو  / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه برق خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895443/استعلام-ایزوگام-نیلوفر-دلیجان'>استعلام ایزوگام نیلوفر دلیجان  / استعلام , استعلام  ایزوگام نیلوفر دلیجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895441/استعلام-دستگاه-واکس-زن-برقی-دو-موتوره-کفش'>استعلام دستگاه واکس زن برقی دو موتوره کفش / استعلام دستگاه واکس زن برقی دو موتوره کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895455/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-18000'>استعلام کولر گازی اسپیلت 18000 / استعلام کولر گازی اسپیلت 18000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895460/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون  / استعلام, استعلام تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895466/استعلام-صندلی-پایه-کروم-مدل-T92'>استعلام صندلی پایه کروم مدل T92  / استعلام  صندلی پایه کروم مدل T92 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895375/استعلام-رنده-داخل-تراش'>استعلام رنده داخل تراش / استعلام ,استعلام رنده داخل تراش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895481/استعلام-خرید-میز-و-صندلی'>استعلام خرید میز و صندلی / استعلام خرید میز و صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895473/استعلام-تراکتور-کشاورزی'>استعلام تراکتور کشاورزی  / استعلام، استعلام تراکتور کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895419/استعلام-چاپ-گزارشات-بصورت-دیجیتال'>استعلام چاپ گزارشات بصورت دیجیتال / استعلام چاپ گزارشات بصورت دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895433/استعلام-عملیات-مورد-نیاز-جهت-بازسازی-ایستگاه-خنج'>استعلام عملیات مورد نیاز جهت بازسازی ایستگاه خنج  / استعلام عملیات مورد نیاز جهت بازسازی ایستگاه خنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894678/اصلاحیه-مزایده-سه-قطعه-زمین-و-یکباب-خانه'>اصلاحیه مزایده سه قطعه زمین و یکباب خانه / اصلاحیه مزایده,مزایده سه قطعه زمین و یکباب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895451/استعلام-تعمیرات-ساختمانی-پست-های-انتقال'>استعلام تعمیرات ساختمانی پست های انتقال  / استعلام تعمیرات ساختمانی پست های انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895432/استعلام-لوازم-سرور-و-کامپیوتر'>استعلام لوازم سرور و کامپیوتر  / استعلام ، استعلام لوازم سرور و کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895444/استعلام-انتخاب-پیمانکار-جهت-اجرای-فاز-دوم-سامانه-جامع'>استعلام انتخاب پیمانکار جهت اجرای فاز دوم سامانه جامع  / استعلام انتخاب پیمانکار جهت اجرای فاز دوم سامانه جامع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895439/استعلام-برنامه-نویسی--مشاوره-و-فعالیت-های-مربوط-به-رایانه'>استعلام برنامه نویسی ، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه / استعلام برنامه نویسی ، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895456/استعلام-هارد-ssd-مدل-cegute-جهت-سرور-hp-dl380-g7-96-4-28'>استعلام هارد ssd مدل cegute جهت سرور hp- dl380-g7 96.4.28 / استعلام هارد ssd مدل cegute جهت سرور hp- dl380-g7  96.4.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895445/استعلام-اسکنر-کداک'>استعلام اسکنر کداک / استعلام , استعلام اسکنر کداک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895440/استعلام-باتری-قابل-شارژ-سیلد-اسید'>استعلام باتری قابل شارژ سیلد اسید  / استعلام, استعلام باتری قابل شارژ سیلد اسید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895409/استعلام-طراحی-و-پیاده-سازی-نرم-افزار-سامانه-ثبت-و-نظارت-اینترنتی-تخلیه-وجوه-صنادیق-صدقات'>استعلام طراحی و پیاده سازی نرم افزار سامانه ثبت و نظارت اینترنتی تخلیه وجوه صنادیق صدقات / استعلام , استعلام طراحی و پیاده سازی نرم افزار سامانه ثبت و نظارت اینترنتی تخلیه وجوه صنادیق صدقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894820/مزایده-تمامی-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-169-5متر'>مزایده تمامی ششدانگ اپارتمان مسکونی 169.5متر  / مزایده ,مزایده تمامی ششدانگ اپارتمان مسکونی 169.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895397/استعلام-توسعه-200-متر-شبکه-توزیع-فشار-ضعیف'>استعلام توسعه 200 متر شبکه توزیع فشار ضعیف  / استعلام,استعلام توسعه 200 متر شبکه توزیع فشار ضعیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895434/استعلام-کدورت-سنج'>استعلام کدورت سنج   / استعلام ، استعلام کدورت سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895469/استعلام-الکتروپمپ-38-کیلووات-325-18'>استعلام الکتروپمپ 38 کیلووات 325/18 / استعلام, استعلام الکتروپمپ 38 کیلووات 325/18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895447/استعلام-کابل-مسی-گردفشان-35-3-با-عایق-SWR'>استعلام  کابل مسی گردفشان 35*3 با عایق SWR  / استعلام،استعلام  کابل مسی گردفشان 35*3 با عایق SWR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895414/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا        / استعلام، استعلام ساخت بنا       </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895372/استعلام-ماده-شیمیایی-ضدخوردگی-و-ضد-رسوب-ZP-8504'>استعلام ماده شیمیایی ضدخوردگی و ضد رسوب ZP 8504 / استعلام , استعلام ماده شیمیایی ضدخوردگی و ضد رسوب ZP 8504</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895368/استعلام-ماده-شیمیایی-EN-262'>استعلام ماده شیمیایی EN 262 / استعلام , استعلام ماده شیمیایی EN 262</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895360/استعلام-نیاز-به-راه-بند-مدل-EGR-بالان-صنعت'>استعلام نیاز به راه بند مدل EGR بالان صنعت / استعلام , استعلام نیاز به راه بند مدل EGR بالان صنعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895355/استعلام-تعمیرات-مدارس'>استعلام تعمیرات مدارس / استعلام تعمیرات مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895379/استعلام-خرید-خدمات-و-پشتیبانی-و-اجرای-دستگاههای-ترددشمار-بر-خط'>استعلام خرید خدمات و پشتیبانی و اجرای دستگاههای ترددشمار بر خط  / استعلام ,استعلام خرید خدمات و پشتیبانی و اجرای دستگاههای ترددشمار بر خط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895422/استعلام-تکمیل-مرمت-امامزاده'>استعلام تکمیل مرمت امامزاده  / استعلام تکمیل مرمت امامزاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895412/استعلام-مرمت-بنای-تاریخی-حمام'>استعلام مرمت بنای تاریخی حمام / استعلام مرمت بنای تاریخی حمام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895393/استعلام-راه-بند-الکتریکی-مدل-B680-با-بازوی-پنج-متری'>استعلام راه بند الکتریکی مدل B680 با بازوی پنج متری  / استعلام  راه بند الکتریکی مدل B680 با بازوی پنج متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895418/استعلام-ترازوی-دیجیتال-محک'>استعلام ترازوی دیجیتال محک / استعلام ,استعلام ترازوی دیجیتال محک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895388/استعلام-خرید-اسپلیت-سرمایشی'>استعلام خرید اسپلیت سرمایشی / استعلام خرید اسپلیت سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894403/فراخوان-بهره-برداری-از-انبار-با-صادراتی-و-وارداتی-نوبت-دوم'>فراخوان بهره برداری از انبار با صادراتی و وارداتی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان شناسایی متقاضیان، فراخوان بهره برداری از انبار با صادراتی و وارداتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895405/استعلام-فعالیت-های-مخابراتی-باسیم-بی-سیم-و-ماهواره-ای'>استعلام فعالیت های مخابراتی باسیم، بی سیم و ماهواره ای / استعلام , استعلام  فعالیت های مخابراتی باسیم، بی سیم و ماهواره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895380/استعلام-ام-دی-اف'>استعلام ام دی اف / استعلام ,استعلام ام دی اف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895366/استعلام-ام-دی-اف'>استعلام ام دی اف / استعلام ,استعلام ام دی اف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895349/استعلام-قوطی-30-30'>استعلام قوطی 30*30 / استعلام ,استعلام   قوطی 30*30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895356/استعلام-قوطی'>استعلام قوطی  / استعلام ,استعلام قوطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895367/استعلام-سینی-استیل'>استعلام سینی استیل / استعلام ,استعلام سینی استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895377/استعلام-سینی-استیل-112-474-298'>استعلام سینی استیل 112*474*298 / استعلام ,استعلام سینی استیل 112*474*298</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895410/استعلام-خرید-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام خرید تجهیزات ارتباطی / استعلام,  استعلام خرید تجهیزات ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895404/استعلام-خرید-یک-عدد-سیستم-رایانه'>استعلام خرید یک عدد سیستم رایانه / استعلام,  استعلام خرید یک عدد سیستم رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894690/مزایده-اجاره-سه-ساله-نگهداری-و-بهره-برداری-از-پارکینگ'>مزایده اجاره سه ساله نگهداری و بهره برداری از پارکینگ / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره سه ساله نگهداری و بهره برداری از پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895346/استعلام-تهیه-و-نصب-راک-کامل-OCDF-و-ODF'>استعلام تهیه و نصب راک کامل OCDF و ODF  / استعلام , استعلام تهیه و نصب راک کامل OCDF و ODF </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895358/استعلام-تهیه-پیگتیل-DIN-و-فیوژن-و-انجام-کابلکشی--'>استعلام تهیه پیگتیل DIN و فیوژن و انجام کابلکشی ... / استعلام , استعلام تهیه پیگتیل DIN و فیوژن و انجام کابلکشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895406/استعلام-عملیات-ترمیم-ایزوگام-ایستگاه-های-برق-فشار-قوی'>استعلام عملیات ترمیم ایزوگام ایستگاه های برق فشار قوی / استعلام، استعلام عملیات ترمیم ایزوگام ایستگاه های برق فشار قوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895475/استعلام-4-عدد-کامپیوتر-کیس-کامل-و--'>استعلام 4 عدد کامپیوتر کیس کامل و ...  / استعلام 4 عدد کامپیوتر کیس کامل و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895468/استعلام-انجام-تعمیرات-آسانسور-سازمان'>استعلام انجام تعمیرات آسانسور سازمان  / استعلام انجام تعمیرات آسانسور سازمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895448/استعلام-خرید-تابلو-سردرب-اتاق-و-راهنمای-طبقات'>استعلام خرید تابلو سردرب اتاق و راهنمای طبقات  / استعلام , استعلام خرید تابلو سردرب اتاق و راهنمای طبقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895429/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895407/استعلام-طراحی-و-تهیه-و-ساخت-و-نصب-و-راه-اندازی-4-بیلبورد'>استعلام طراحی و تهیه و ساخت و نصب و راه اندازی 4 بیلبورد  / استعلام , استعلام طراحی و تهیه و ساخت و نصب و راه اندازی 4 بیلبورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895396/استعلام-لوله-گازی-5-اینچ-با-بوشن'>استعلام لوله گازی 5 اینچ با بوشن / استعلام، استعلام لوله گازی 5 اینچ با بوشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895477/استعلام-الکتروپمپ-52-کیلووات'>استعلام الکتروپمپ 52 کیلووات / استعلام, استعلام الکتروپمپ 52 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894727/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-89-13متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 89.13متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 89.13متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895457/استعلام-کابل-مسی-گردفشان-50-3-با-عایق-SWR'>استعلام  کابل مسی گردفشان 50*3 با عایق SWR  / استعلام، استعلام  کابل مسی گردفشان 50*3 با عایق SWR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895436/استعلام-انجام-خدمات-نظافت-مسافری-ایستگاه'>استعلام انجام خدمات نظافت مسافری ایستگاه  / استعلام , استعلام انجام خدمات نظافت مسافری ایستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895420/استعلام-پمپ-زمینی-سانتریفیوژ'>استعلام پمپ زمینی سانتریفیوژ  / استعلام , استعلام پمپ زمینی سانتریفیوژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895398/استعلام-خرید-سیستم-کنترل-اتاقهای-سرور'>استعلام خرید سیستم کنترل اتاقهای سرور  / استعلام, استعلام خرید سیستم کنترل اتاقهای سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894676/مزایده25-تن-سیم-مسی-اسقاط-و-مازاد-بر-نیاز-نوبت-دوم'>مزایده25 تن سیم مسی اسقاط و مازاد بر نیاز نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای,مزایده 25 تن سیم مسی اسقاط و مازاد بر نیاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894733/مزایده-یکباب-مغازه-عرصه-48-متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب مغازه عرصه 48 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یکباب مغازه عرصه 48 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894707/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ پلاک ثبتی / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894696/مناقصه-جابجایی-خط-انتقال-برق-محور-تویسرکان--کنگاور-نوبت-دوم'>مناقصه جابجایی خط انتقال برق محور تویسرکان - کنگاور  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جابجایی خط انتقال برق محور تویسرکان - کنگاور  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894684/فراخوان-مناقصه-دو-واحد-مخزن-5000-مترمکعبی--اصلاحیه'>فراخوان مناقصه دو واحد مخزن 5000 مترمکعبی... اصلاحیه / اصلاحیه آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه دو واحد مخزن 5000 مترمکعبی... اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894400/فراخوان-عملیات-خرید-و-اجرا-و-راه-اندازی-زیرساخت-مرکز-داده-های-خود-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات خرید و اجرا و راه اندازی زیرساخت مرکز داده های خود- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان عملیات خرید و اجرا و راه اندازی زیرساخت مرکز داده های خود- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894653/مزایده-بهره-برداری-از-مکان-تجاری-پارک-شهداء'>مزایده بهره برداری از مکان تجاری پارک شهداء / آگهی مزایده حضوری , مزایده بهره برداری از مکان تجاری پارک شهداء</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894663/مناقصه-پروژه-زیرساخت-ها-و-تاسیسات-زیربنایی-پرورش-ماهی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی پرورش ماهی تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه پروژه زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی پرورش ماهی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894709/مناقصه-اجرای-کارهای-باقیمانده-خط-انتقال-گاز-20-اینچ-نیروگاههای-1-و-2---'>مناقصه اجرای کارهای باقیمانده خط انتقال گاز 20 اینچ نیروگاههای 1 و 2 .... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای کارهای باقیمانده خط انتقال گاز 20 اینچ نیروگاههای 1 و 2 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894639/فراخوان-مناقصه-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-یکپارچه-نمایشگرهای-1750-شعبه-بانک-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه نصب و راه اندازی سیستم یکپارچه نمایشگرهای 1750 شعبه بانک نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه نصب و راه اندازی سیستم یکپارچه نمایشگرهای 1750 شعبه بانک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894720/مزایده-فروش-تعداد-13-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 13 قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 13 قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894702/مزایده-مربوط-به-خط-تولید-مقوا-با-گراماژ--'>مزایده مربوط به خط تولید مقوا با گراماژ ... / مزایده مربوط به خط تولید مقوا با گراماژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894695/مزایده-فروش-سیم-مسی-اسقاط-و-اجناس-راکد-و-اسقاطی-شبکه-برق'>مزایده فروش سیم مسی اسقاط و اجناس راکد و اسقاطی شبکه برق  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده فروش سیم مسی اسقاط و اجناس راکد و اسقاطی شبکه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894460/فراخوان-عملیات-طراحی-و-اجرای-تصفیه-خانه-فاضلاب-و-سیستم-تصفیه-تکمیلی--'>فراخوان عملیات طراحی و اجرای تصفیه خانه فاضلاب و سیستم تصفیه تکمیلی ... / آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای , فراخوان عملیات طراحی و اجرای تصفیه خانه فاضلاب و سیستم تصفیه تکمیلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894723/مزایده-فروش-املاک-شامل-زمین-و-خانه-تجدید'>مزایده فروش املاک شامل زمین و خانه تجدید  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین و خانه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894700/مزایده-سراسری-فروش-فوق-العاده-املاک-و-مستغلات'>مزایده سراسری فروش فوق العاده املاک و مستغلات / مزایده ,مزایده سراسری فروش فوق العاده املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894677/مناقصه-واگذاری-عملیات-مربوط-به-جلوگیری-و-رفع-سد-معبر--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات مربوط به جلوگیری و رفع سد معبر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری عملیات مربوط به جلوگیری و رفع سد معبر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894667/مناقصه-عملیات-اجرای-نصب--پیش-راه-اندازی-و-راه-اندازی-سیستم-تبرید-هیدروژن---'>مناقصه عملیات اجرای نصب , پیش راه اندازی و راه اندازی سیستم تبرید هیدروژن .... / مناقصه , مناقصه عملیات اجرای نصب , پیش راه اندازی و راه اندازی سیستم تبرید هیدروژن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894659/مناقصه-انجام-مهندسی-پایه-و-تفصیلی-پروژه-پتروشیمی-فیروزآباد-(-طرح-توسعه-پلی-اتیلن-سبک)'>مناقصه انجام مهندسی پایه و تفصیلی پروژه پتروشیمی فیروزآباد ( طرح توسعه پلی اتیلن سبک) / مناقصه , منمناقصه انجام مهندسی پایه و تفصیلی پروژه پتروشیمی فیروزآباد ( طرح توسعه پلی اتیلن سبک)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894634/مناقصه-انجام-عملیات-معدنی-استخراج-روباز--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات معدنی استخراج روباز - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات معدنی استخراج روباز - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894638/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-معدنی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام عملیات معدنی  نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات معدنی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894736/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-141-و-98-08متر'>مزایده آپارتمان به مساحت 141 و 98.08متر  / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 141 و 98.08متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894535/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-حمل-پسماند-و-نظافت-و-رفت-و-روب'>اصلاحیه مناقصه عملیات جمع آوری و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب  / اصلاحیه مناقصه, مناقصه عملیات جمع آوری و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894740/آگهی-مزایده-عمومی-تعدادی-از-املاک-و--نوبت-دوم'>آگهی مزایده عمومی تعدادی از املاک و .. نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی تعدادی از املاک و .. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894453/تجدید-فراخوان-تامین-نصب-و-راه-اندازی-پروژه-های-حذف-فلرینگ-استیلنی---96-4-28'>تجدید فراخوان تامین، نصب و راه اندازی پروژه های حذف فلرینگ استیلنی ... 96.4.28 / تجدید آگهی فراخوان ,تجدید فراخوان  تامین، نصب و راه اندازی پروژه های حذف فلرینگ استیلنی ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894437/فراخوان-مناقصه-اجرای-کارهای-ساختمانی-و-تاسیساتی-پروژه-درمانگاه-تامین-اجتماعی-دیر--'>فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه تامین اجتماعی دیر ... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه تامین اجتماعی دیر ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894450/مزایده-فروش-محصولات-سردرختی-باغات-نوبت-دوم'>مزایده فروش محصولات سردرختی باغات -نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش محصولات سردرختی باغات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894666/مناقصه-SUPPLIERS-FOR-THE-SUPPLY-OF-400-000-ANODE-ON-TENDER-BASIS'>مناقصه SUPPLIERS FOR THE SUPPLY OF 400.000 ANODE ON TENDER BASIS  / مناقصه SUPPLIERS FOR THE SUPPLY OF 400.000 ANODE ON TENDER BASIS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894641/مناقصه-انتقال-نیرو-برقرسانی-به-شبکه-های-توزیع-نیرو--نوبت-دوم'>مناقصه انتقال نیرو برقرسانی به شبکه های توزیع نیرو ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  انتقال نیرو برقرسانی به شبکه های توزیع نیرو ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894694/فراخوان-ساخت-اسکلت-فلزی'>فراخوان ساخت اسکلت فلزی  / فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, فراخوان ساخت اسکلت فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894396/مناقصه-تامین-خدمات-عمومی-(تنظیفات--پیشخدمتی-و-سایر-خدمات-مشابه)-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات عمومی (تنظیفات ، پیشخدمتی و سایر خدمات مشابه)- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خدمات عمومی (تنظیفات ، پیشخدمتی و سایر خدمات مشابه)- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894675/فراخوان-انجام-خدمات-پشتیبانی'>فراخوان انجام خدمات پشتیبانی / فراخوان ، انجام خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894651/مزایده-ساختمان-اداری-مازاد'>مزایده ساختمان اداری مازاد / آگهی مزایده , مزایده ساختمان اداری مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894776/مناقصه-تامین-تجهیزات-سرور'>مناقصه تامین تجهیزات سرور  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه تامین تجهیزات سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894793/مناقصه-TEAL--'>مناقصه TEAL ...  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه TEAL ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894766/مناقصه-DSLAM-HUAWEI-5616-256-PORT'>مناقصه DSLAM HUAWEI 5616 256 PORT  / مناقصه , مناقصه DSLAM HUAWEI 5616 256 PORT </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894801/مزایده-فروش-شارع-به-مساحت-63-41مترمربع'>مزایده فروش شارع به مساحت 63.41مترمربع / مزایده ,مزایده فروش شارع به مساحت 63.41مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894494/مزایده-ملک-شامل-یکباب-خانه-و-مغازه-110متر-نوبت-اول'>مزایده ملک شامل یکباب خانه و مغازه 110متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک شامل یکباب خانه و مغازه 110متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894525/مزایده-اجاره-آبزی-پروری-مخزن-سدهای-استان-هرمزگان'>مزایده اجاره آبزی پروری مخزن سدهای استان هرمزگان  / مزایده ، مزایده اجاره آبزی پروری مخزن سدهای استان هرمزگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894500/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-اداری-مساحت-یکصد-و-ده-متر-و-پنج-دسیمتر'>مزایده ششدانگ اپارتمان اداری مساحت یکصد و ده متر و پنج دسیمتر  / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان اداری مساحت یکصد و ده متر و پنج دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894503/مزایده-ششدانگ-یکباب-حیاط-بصورت-ساختمان-مسکونی-دو-نبش-قدیمی'>مزایده ششدانگ یکباب حیاط بصورت ساختمان مسکونی دو نبش قدیمی / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب حیاط بصورت ساختمان مسکونی دو نبش قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894392/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-در-تقاطعات-مسیر-قطار-برقی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات آسفالت در تقاطعات مسیر قطار برقی ...- نوبت دوم  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه اجرای عملیات آسفالت در تقاطعات مسیر قطار برقی ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894507/مزایده-یک-قطعه-زمین-محصور-مساحت-250متر'>مزایده یک قطعه زمین محصور مساحت 250متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین محصور مساحت 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894538/مزایده-ملک-مساحت-ششدانگ-773-40متر'>مزایده ملک مساحت ششدانگ 773.40متر  / مزایده ,مزایده ملک مساحت ششدانگ 773.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894533/مزایده-ملک-ششدانگ-یکباب-مغازه-به-مساحت-68-70متر'>مزایده ملک ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 68.70متر / مزایده ,مزایده ملک ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 68.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894531/مزایده-زمین-و-18-ساعت-آب'>مزایده زمین و 18 ساعت آب / مزایده ,مزایده زمین و 18 ساعت آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894527/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-1573-96متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1573.96متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1573.96متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894523/مزایده-ساختمان-نیم-ساز-مساحت-285-متر-نوبت-اول'>مزایده ساختمان نیم ساز مساحت 285 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ساختمان نیم ساز مساحت 285 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894625/مزایده-توقیف-زمین-و-یک-قطعه-فرش-ترکمن'>مزایده توقیف زمین و یک قطعه فرش ترکمن  / مزایده , مزایده توقیف زمین و یک قطعه فرش ترکمن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894513/مزایده-یک-شبانه-روز-آب-و-اراضی'>مزایده یک شبانه روز آب و اراضی / مزایده ,مزایده یک شبانه روز آب و اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894567/مزایده-یراق-آلات---'>مزایده یراق آلات .... / مزایده , مزایده یراق آلات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894471/مزایده-ملک-به-شماره-ثبتی-81-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ملک به شماره ثبتی 81 فرعی نوبت دوم / مزایده ,مزایده ملک به شماره ثبتی 81 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894375/مناقصه-تجهیزات-مانیتورینگ-و-دوربین-های-مداربسته-توبت-دوم'>مناقصه تجهیزات مانیتورینگ و دوربین های مداربسته توبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تجهیزات مانیتورینگ و دوربین های مداربسته نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894584/مزایده-تیرآهن--'>مزایده تیرآهن.... / مزایده , مزایده تیرآهن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894576/مزایده-تعدادی-کمد-بایگانی'>مزایده تعدادی کمد بایگانی / مزایده , مزایده تعدادی کمد بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894476/مزایده-ملک-مساحت-99-70مترمربع'>مزایده ملک مساحت 99.70مترمربع  / مزایده ,مزایده ملک مساحت 99.70مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894601/مزایده-خودرو-سواری-پراید'>مزایده خودرو سواری پراید  / مزایده ,مزایده خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894612/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو'>مزایده یک دستگاه سواری پژو  / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894606/مزایده-دستگاه-بسته-بندی'>مزایده دستگاه بسته بندی  / مزایده ,مزایده دستگاه بسته بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894478/مزایده-اعیان-یک-دستگاه-منزل-مسکونی-زیربنا-صد-متر'>مزایده اعیان یک دستگاه منزل مسکونی زیربنا صد متر  / مزایده ,مزایده اعیان یک دستگاه منزل مسکونی زیربنا صد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894483/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-با-بنای-احداثی-143-70متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان با بنای احداثی 143.70متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان با بنای احداثی 143.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894489/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-ده-فرعی-بخش-یک-نهاوند'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی ده فرعی بخش یک نهاوند / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی ده فرعی بخش یک نهاوند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894490/مزایده-مقدار-5420-سهم-مشاع-از-11920-سهم-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مزروعی-و--'>مزایده مقدار 5420 سهم مشاع از 11920 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  و ...  / مزایده, مزایده مقدار 5420 سهم مشاع از 11920 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894701/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-مرحله-اول'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین مرحله اول / مزایده ,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894517/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-چهارم-44-42متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه چهارم 44.42متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه چهارم 44.42متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894520/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-مساحت-1400متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 1400متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 1400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894633/مناقصه-عملیات-احداث-پارک-و-دیواره-حفاظتی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث پارک و دیواره حفاظتی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات احداث پارک و دیواره حفاظتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894656/مناقصه-اجاره-ماشین-آلات-سنگین-و-سبک-راهسازی-برای-احداث-باند--'>مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین و سبک راهسازی برای احداث باند ... / مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین و سبک راهسازی برای احداث باند ...نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894645/تجدید-فراخوان-مناقصه-مواد-گندزدای-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه مواد گندزدای  نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  تجدید فراخوان مناقصه مواد گندزدای  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894635/مناقصه-خدمات-نگهبانی--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نگهبانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات نگهبانی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894643/مناقصه-بیست-لینک-رپیتر-(900-MHZ)-SHIFTING--نوبت-سوم'>مناقصه بیست لینک رپیتر (900 MHZ) SHIFTING  - نوبت سوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بیست لینک رپیتر (900 MHZ) SHIFTING  - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894642/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-با-قدمت-هفده-سال'>مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت هفده سال / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت هفده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894640/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسونی-مساحت-167-85متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسونی مساحت 167.85متر / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان مسونی مساحت 167.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894377/فراخوان-امور-مربوط-به-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان'>فراخوان امور مربوط به طبخ و توزیع غذای دانشجویان / فراخوان امور مربوط به طبخ و توزیع غذای دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894379/مناقصه-انجام-امور-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدمات شهری  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام امور خدمات شهری  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894632/آگهی-فراخوان-کلیه-امور-خدمات-مربوط-به-مدیریت-بهره-برداری-و-خدمات-گاز-شهری-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان کلیه امور خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ، آگهی فراخوان کلیه امور خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894637/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-به-مساحت-73-66متر'>مزایده یک واحد آپارتمان به مساحت 73.66متر / مزایده ,مزایده یک واحد آپارتمان به مساحت 73.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894665/مزایده-سنگهای-کفپوش-و-بسته-های-گیوتین'>مزایده سنگهای کفپوش و بسته های گیوتین / اگهی مزایده ,  مزایده سنگهای کفپوش و بسته های گیوتین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894670/مزایده-4-و-نیم-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-6539-50متر'>مزایده 4 و نیم دانگ مشاع از پلاک ثبتی 6539.50متر / مزایده ,مزایده 4 و نیم دانگ مشاع از پلاک ثبتی 6539.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894655/مزایده-یک-دستگاه-پراید-رنگ-مشکی-مدل-81'>مزایده یک دستگاه پراید رنگ مشکی مدل 81  / مزایده ,مزایده یک دستگاه پراید رنگ مشکی مدل 81 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894649/مزایده-سه-دستگاه-پرس-کریمپ-سرسیم--یک-دستگاه-اپلیکیتور-ترمینال'>مزایده سه دستگاه پرس کریمپ سرسیم ، یک دستگاه اپلیکیتور ترمینال  / مزایده ,مزایده سه دستگاه پرس کریمپ سرسیم ، یک دستگاه اپلیکیتور ترمینال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894644/مزایده-سواری-ریو-سفید-رنگ-مدل-88'>مزایده سواری ریو سفید رنگ مدل 88 / مزایده ,مزایده سواری ریو سفید رنگ مدل 88</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894626/مزایده-فروش-5-دستگاه-رونیز-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش 5 دستگاه رونیز و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده فروش 5 دستگاه رونیز و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894703/مزایده-دو-سهم-از-شش-سهم-از-سه-دانگ-مشاع-باغ'>مزایده دو سهم از شش سهم از سه دانگ مشاع باغ / مزایده ,مزایده دو سهم از شش سهم از سه دانگ مشاع باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894652/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-بیلبورد-تبلیغاتی-شهری-یک-وجهی'>مزایده تعداد یک دستگاه بیلبورد تبلیغاتی شهری یک وجهی  / آگهی مزایده ،مزایده تعداد یک دستگاه بیلبورد تبلیغاتی شهری یک وجهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894647/مناقصه-اجرا-و-ساخت-سایت-سوله-پسماند'>مناقصه  اجرا و ساخت سایت سوله پسماند / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرا و ساخت سایت سوله پسماند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894628/مناقصه-تهیه--مصالح-حمل-و-اجرای-عملیات-پیاده-راه-سازی-چهارباغ--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه ، مصالح، حمل و اجرای عملیات پیاده راه سازی چهارباغ - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تهیه ، مصالح، حمل و اجرای عملیات پیاده راه سازی چهارباغ-  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894711/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-260متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 260متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 260متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894671/مزایده-3-75-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 3.75 دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده ,مزایده 3.75 دانگ مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894650/مزایده-یک-قطعه-زمین-دامداری-مساحت-2430متر'>مزایده یک قطعه زمین دامداری مساحت 2430متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین دامداری مساحت 2430متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894611/مزایده-تعداد-سه-دستگاه-دینام'>مزایده  تعداد سه دستگاه دینام  / مزایده ,مزایده  تعداد سه دستگاه دینام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894693/مزایده-املاک-کاربری-مختلط-مساحت-347متر'>مزایده املاک کاربری مختلط مساحت 347متر  / مزایده ,مزایده املاک کاربری مختلط مساحت 347متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894668/مزایده-یک-باب-مغازه--یک-دستگاه-خودروی-سواری-سیتروئن-زانتیا'>مزایده یک باب مغازه ، یک دستگاه خودروی سواری سیتروئن زانتیا  / مزایده ,مزایده یک باب مغازه ، یک دستگاه خودروی سواری سیتروئن زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894417/مناقصه-خدمات-بیمه-گروهی-مازاد-درمان-بیمه-تکمیلی-96-4-28'>مناقصه خدمات بیمه گروهی مازاد درمان بیمه تکمیلی 96.4.28 / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خدمات بیمه گروهی مازاد درمان بیمه تکمیلی 96.4.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894621/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده-هوو'>مزایده  یک دستگاه کامیون کشنده هوو  / مزایده  یک دستگاه کامیون کشنده هوو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894599/مناقصه-خرید-انواع-مفصل-حرارتی-تجدید'>مناقصه خرید انواع مفصل حرارتی- تجدید  / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه خرید انواع مفصل حرارتی- تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894664/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-420-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 420 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 420 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894658/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-346-08متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 346.08متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 346.08متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894657/مزایده-ملک-ششدانگ-زمین-مساحت-227-42متر'>مزایده ملک ششدانگ زمین مساحت 227.42متر / مزایده ,مزایده ملک ششدانگ زمین مساحت 227.42متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894619/مناقصه-امحاء-جانوران-موذی-(موش)-و---تجدید'>مناقصه امحاء جانوران موذی (موش) و ... تجدید / آگهی تجدید مناقصه و مزایده عمومی, مناقصه امحاء جانوران موذی (موش) و ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894654/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-86متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894646/مزایده-منزل-مسکونی-به-مساحت-106-29متر'>مزایده منزل مسکونی به مساحت 106.29متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی به مساحت 106.29متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894585/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پژو-پارس'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو پارس / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894648/مزایده-منزل-مسکونی-قولنامه-ای'>مزایده منزل مسکونی قولنامه ای / مزایده ,مزایده منزل مسکونی قولنامه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894381/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-جهت-انجام-پروژه-شبکه-توزیع-برق-شبکه-آتش-نشانی-و-تاسیسات-زیربنایی-سایت---نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی پیمانکار جهت انجام پروژه شبکه توزیع برق، شبکه آتش نشانی و تاسیسات زیربنایی سایت ... نوبت دوم / فراخوان شناسایی پیمانکار, فراخوان شناسایی پیمانکار جهت انجام پروژه شبکه توزیع برق، شبکه آتش نشانی و تاسیسات زیربنایی سایت ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894592/مناقصه-خدمات-تهیه-و-پخت--سرو-و-توزیع-سه-وعده-غذا-و---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تهیه و پخت ، سرو و توزیع سه وعده غذا و .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تهیه و پخت ، سرو و توزیع سه وعده غذا و .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894597/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه جدولگذاری معابر سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه جدولگذاری معابر سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894630/مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-گرم-کارکنان-عملیاتی'>مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894607/اصلاحیه-مناقصه-احداث-تونل'>اصلاحیه مناقصه احداث تونل / اصلاحیه مناقصه عمومی ,مناقصه احداث تونل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894777/مزایده-دو-باب-ساختمان-450-و-689-74متر'>مزایده دو باب ساختمان 450 و 689.74متر / مزایده ,مزایده دو باب ساختمان 450 و 689.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894622/مزایده-ششدانگ-یکباب-واحد-تجاری-عرصه-191-51متر'>مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری عرصه 191.51متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری عرصه 191.51متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894627/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-247-26متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 247.26متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 247.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894613/مزایده-ملک-به-مساحت-395مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 395مترمربع / مزایده ,مزایده ملک به مساحت 395مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894618/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-266-فرعی-از-683-اصلی'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 266 فرعی از 683 اصلی / مزایده ,مزایده ملک به پلاک ثبتی 266 فرعی از 683 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894384/تجدید-مناقصه-پروژه-اجرای-اولویت-اول-تکمیل-بخشی-از-آماده-سازی-معابر-شمال-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه اجرای اولویت اول تکمیل بخشی از آماده سازی معابر شمال  نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه پروژه اجرای اولویت اول تکمیل بخشی از آماده سازی معابر شمال  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894691/مزایده-یک-واحد-ملک-مسکونی-مساحت-471-5متر'>مزایده یک واحد ملک مسکونی مساحت 471.5متر / مزایده ,مزایده یک واحد ملک مسکونی مساحت 471.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894706/مزایده-یک-باب-سوله'>مزایده  یک باب سوله  / مزایده ,مزایده  یک باب سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894598/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-387-05متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 387.05متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 387.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894594/مزایده-یکباب-مغازه-تجاری-مساحت-207متر'>مزایده یکباب مغازه تجاری مساحت 207متر / مزایده ,مزایده یکباب مغازه تجاری مساحت 207متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894604/مزایده-غرفه-های-کبودوال'>مزایده غرفه های کبودوال  / آگهی مزایده , مزایده غرفه های کبودوال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894589/مزایده-ملک-ساختمانی-7-طبقه-عرصه-250متر'>مزایده ملک ساختمانی 7 طبقه عرصه 250متر / مزایده ,مزایده ملک ساختمانی 7 طبقه عرصه 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894583/مناقصه-بازپیرایی-پارک-محله-طالقانی-و-محله-پل-پیش'>مناقصه بازپیرایی پارک محله طالقانی و محله پل پیش  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بازپیرایی پارک محله طالقانی و محله پل پیش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894615/آگهی-مناقصه-عمومی-سه-عدد-شیر-ایمنی-درون-چاهی-مدل-IETC--'>آگهی مناقصه عمومی سه عدد شیر ایمنی درون چاهی مدل IETC ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,آگهی مناقصه عمومی سه عدد شیر ایمنی درون چاهی مدل IETC ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894582/مزایده-فروش-12-دستگاه-خودرو-اسقاط--نوبت-دوم'>مزایده فروش 12 دستگاه خودرو اسقاط - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش 12 دستگاه خودرو اسقاط - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894588/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-106-69متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 106.69متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 106.69متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894390/مناقصه-خرید-پمپ-پرتابل'>مناقصه خرید پمپ پرتابل  / مناقصه , مناقصه خرید پمپ پرتابل  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894772/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-اعیان-103-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت اعیان 103 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت اعیان 103 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894609/مزایده-یک-دستگاه-آون-دیجیتال-تایپ-استیل---'>مزایده یک دستگاه آون دیجیتال تایپ استیل  .... / مزایده یک دستگاه آون دیجیتال تایپ استیل  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894629/مناقصه-خرید-لوله-فولادی-استاندارد--'>مناقصه خرید لوله فولادی استاندارد ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله فولادی استاندارد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894783/مزایده-منزل-مسکونی-با-عرصه-132مترمربع'>مزایده منزل مسکونی با عرصه 132مترمربع / مزایده ,مزایده منزل مسکونی با عرصه 132مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894786/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عرصه-640متر'>مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 640متر / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 640متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894575/فراخوان-پیمان-حجمی-انجام-خدمات-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>فراخوان پیمان حجمی انجام خدمات آتش نشانی  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان پیمان حجمی انجام خدمات آتش نشانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894591/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-جدول-گذاری-و-بلوک-فرش-نوبت-دوم--مرحله-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری و بلوک فرش نوبت دوم  - مرحله دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی،تجدید مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری و بلوک فرش- نوبت دوم - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894767/مزایده-ششدانگ-پلاک-579-فرعی-از-13-فرعی-از-32-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 579 فرعی از 13 فرعی از 32 اصلی / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 579 فرعی از 13 فرعی از 32 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894593/فراخوان-کفسازی-محور-تاریخی-فرهنگی-نوبت-دوم'>فراخوان کفسازی محور تاریخی فرهنگی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی,فراخوان کفسازی محور تاریخی فرهنگی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894382/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-جهت-انتقال-آب-در-بخش-خشکی-در-پروژه-آب-شیرین-کن-بندرعباس-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی پیمانکار جهت انتقال آب در بخش خشکی، در پروژه آب شیرین کن بندرعباس  نوبت دوم  / فراخوان شناسایی پیمانکار, فراخوان شناسایی پیمانکار جهت انتقال آب در بخش خشکی، در پروژه آب شیرین کن بندرعباس  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894596/مناقصه-روکش-آسفالت-کنارگذر-جنوبی-بابل-نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت کنارگذر جنوبی بابل نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه روکش آسفالت کنارگذر جنوبی بابل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894605/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-بدنه-سازی-(دیوار-چینی-سنگی)-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات بدنه سازی (دیوار چینی سنگی) مرحله دوم نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای عملیات بدنه سازی (دیوار چینی سنگی)مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894636/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-خودروی-سواری'>مناقصه واگذاری امور خدمات خودروی سواری  / مناقصه واگذاری امور خدمات خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894716/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-141-36متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 141.36متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 141.36متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894815/مزایده-یکباب-مغازه-نوبت-اول'>مزایده یکباب مغازه نوبت اول / مزایده ,مزایده یکباب مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894610/مزایده-مقدار-3-65-دانگ-مشاع-از-آپارتمان'>مزایده مقدار 3.65 دانگ مشاع از آپارتمان / مزایده ,مزایده مقدار 3.65 دانگ مشاع از آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894623/نشست-های-هفتگی-شعرخوانی-و-نقد-شعر'>نشست های هفتگی شعرخوانی و نقد شعر  / نشست های هفتگی شعرخوانی و نقد شعر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894769/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-زمین-130-متر'>مزایده ملک مشاع مساحت زمین 130 متر  / مزایده ,مزایده ملک مشاع مساحت زمین 130 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894574/مزایده-واگذاری-دو-قطعه-زمین-تجدید'>مزایده واگذاری دو قطعه زمین تجدید / تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری دو قطعه زمین تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894393/مناقصه-پیمان-ایاب-و-ذهاب-درون-شهری-ستاد-نوبت-دوم'>مناقصه پیمان ایاب و ذهاب درون شهری ستاد نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پیمان ایاب و ذهاب درون شهری ستاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894753/مزایده-ملک-مسکونی-عرصه-310مترمربع'>مزایده ملک مسکونی عرصه 310مترمربع  / مزایده ,مزایده ملک مسکونی عرصه 310مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894553/مزایده-اجاره-پارکینگ-خودرو-و-موتورسیکلت-نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ خودرو و موتورسیکلت  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره پارکینگ خودرو و موتورسیکلت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894555/فراخوان-خدمات-مالی-و-حسابداری-حوزه-عملکرد-سازمان-ملی-زمین-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمین نوبت دوم  / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894560/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-دوم-108-94متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 108.94متر / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 108.94متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894562/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-93-97متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 93.97متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 93.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894563/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-139-53متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 139.53متر / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 139.53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894565/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-اول-مساحت-72-10متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه اول مساحت 72.10متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه اول مساحت 72.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894569/مناقصه-خدمات-کالیبراسیون-50000-کنتور-دیافراگمی-تجدید'>مناقصه خدمات کالیبراسیون 50000 کنتور دیافراگمی تجدید  / مناقصه , مناقصه  خدمات کالیبراسیون 50000 کنتور دیافراگمی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894572/مناقصه-خرید-و-حمل-30-000-تن-فیلر-شسته'>مناقصه خرید و حمل 30.000 تن فیلر شسته  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و حمل 30.000 تن فیلر شسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894559/مناقصه-عملیات-راهسازی-پروژه-قطعه-4-باند-دوم-بزرگراه-بابا-میدان-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات راهسازی پروژه قطعه 4 باند دوم بزرگراه بابا میدان- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات راهسازی پروژه قطعه 4 باند دوم بزرگراه بابا میدان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894557/فراخوان-انجام-خدمات-و-تامین-اقلام-و-مصالح-مصرفی-نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894570/مزایده-یک-قطعه-زمین-بصورت-4-دیواری-9403متر'>مزایده یک قطعه زمین بصورت 4 دیواری 9403متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین بصورت 4 دیواری 9403متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894566/فراخوان-مناقصه-واگذاری-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-و-نقلیه'>فراخوان مناقصه واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب و نقلیه  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب و نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894617/مزایده-61-قلم-اجناس-مستهلک-منزل-و-آشپزخانه'>مزایده 61 قلم اجناس مستهلک منزل و آشپزخانه / مزایده ,مزایده 61 قلم اجناس مستهلک منزل و آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894550/مناقصه-P-F-ORIENT-ENERGY--نوبت-دوم'>مناقصه P/F ORIENT ENERGY - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه P/F ORIENT ENERGY - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894689/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-406متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 406متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 406متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894685/مزایده-قطعه-زمینی-مشتمل-بر-ساختمان-335متر'>مزایده قطعه زمینی مشتمل بر ساختمان 335متر  / مزایده ,مزایده قطعه زمینی مشتمل بر ساختمان 335متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894682/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-266-666متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 266.666متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 266.666متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894680/مزایده-یکباب-مغازه-یک-طبقه-مساحت-صد-متر'>مزایده یکباب مغازه یک طبقه مساحت صد متر / مزایده ,مزایده یکباب مغازه یک طبقه مساحت صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894404/مزایده-تعداد-119-دستگاه-خودرو-سبک-سنگین--موتور-سیکلت-و-دوچرخه'>مزایده تعداد 119 دستگاه خودرو سبک، سنگین ، موتور سیکلت و دوچرخه / آگهی مزایده عمومی ,مزایده تعداد 119 دستگاه خودرو سبک، سنگین ، موتور سیکلت و دوچرخه... 96.4.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894587/مزایده-یک-دستگاه-وانت-مزدا-1600'>مزایده  یک دستگاه وانت مزدا 1600 / مزایده  یک دستگاه وانت مزدا 1600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894556/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-6409-4-بخش-یک-سمنان'>مزایده ملک پلاک ثبتی 6409/4 بخش یک سمنان / مزایده ,مزایده ملک پلاک ثبتی 6409/4 بخش یک سمنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894571/مزایده-بلوز-و-شورت-پسرانه'>مزایده بلوز و شورت پسرانه / آگهی مزایده بلوز و شورت پسرانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894608/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-کارخانه-تولید-واکس-و-پولیش-1076متر'>مزایده ششدانگ یک واحد کارخانه تولید واکس و پولیش 1076متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یک واحد کارخانه تولید واکس و پولیش 1076متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894603/مزایده-پلاک-ثبتی-320-فرعی-از-159-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 320 فرعی از 159 اصلی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 320 فرعی از 159 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894541/مناقصه-اجرای-اتوماسیون-شبکه-توزیع-برق--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای اتوماسیون شبکه توزیع برق - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و برگزاری انتخاب مشاور ,مناقصه اجرای اتوماسیون شبکه توزیع برق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894547/مناقصه-اصلاح-شبکه-آبرسانی-و-اجرای-سیستم-آبیاری--نوبت-دوم-مرحله-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه آبرسانی و اجرای سیستم آبیاری - نوبت دوم مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  اصلاح شبکه آبرسانی و اجرای سیستم آبیاری  - نوبت دوم مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894600/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-بیمه-شخص-ثالث-و-بدنه-کلیه-ماشین-آلات'>اصلاحیه مناقصه واگذاری بیمه شخص ثالث و بدنه کلیه ماشین آلات / اصلاحیه عمومی , مناقصه واگذاری بیمه شخص ثالث و بدنه کلیه ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894383/مناقصه-عملیات-آرام-سازی-و-ساماندهی-چهارراه'>مناقصه عملیات آرام سازی و ساماندهی چهارراه / اگهی مناقصه ,مناقصه عملیات آرام سازی و ساماندهی چهارراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894551/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-محوطه-سازی--نوبت-دوم-مرحله-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی - نوبت دوم مرحله دوم  / تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی - مرحله دوم ن وبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894564/مناقصه-پروژه-اجرای-خطوط-و-نصب-و-راه-اندازی-ساختمان-ایستگاه-C-G-S'>مناقصه پروژه اجرای خطوط و نصب و راه اندازی، ساختمان ایستگاه C.G.S  / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه پروژه اجرای خطوط و نصب و راه اندازی، ساختمان ایستگاه C.G.S </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894586/فراخوان-مناقصه-حفاظت-و-حراست-از-اماکن-و-تاسیسات-نوبت-دوم'> فراخوان مناقصه حفاظت و حراست از اماکن و تاسیسات- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه حفاظت و حراست از اماکن و تاسیسات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894579/مزایده-فروش-اموال-اسقاط'>مزایده فروش اموال اسقاط / مزایده عمومی, مزایده فروش اموال اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894578/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-161-60متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 161.60متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 161.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894536/مزایده-اجرای-طرح-تفکیک-از-مبدا-پسماندهای-شهری-تجدید'> مزایده اجرای طرح تفکیک از مبدا پسماندهای شهری- تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده اجرای طرح تفکیک از مبدا پسماندهای شهری -تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894581/مزایده-تمامت-ششدانگ-یکباب-مغازه-مساحت-111-95متر'>مزایده تمامت ششدانگ یکباب مغازه مساحت 111.95متر / مزایده ,مزایده تمامت ششدانگ یکباب مغازه مساحت 111.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894548/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-قطعه-4-تفکیکی-پلاک-ثبتی'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه 4 تفکیکی پلاک ثبتی / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه 4 تفکیکی پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894369/مزایده-تعداد-هشتاد-و-شش-عدد-کیف-اداری-مردانه'>مزایده تعداد هشتاد و شش عدد کیف اداری مردانه / مزایده, مزایده تعداد هشتاد و شش عدد کیف اداری مردانه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894561/مناقصه-انجام-عملیات-برچیدن-و-اجرای-ایزوگام-و-لکه-گیری-آسفالت'>مناقصه انجام عملیات برچیدن و اجرای ایزوگام و لکه گیری آسفالت / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات برچیدن و اجرای ایزوگام و لکه گیری آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894534/فراخوان-مناقصه-خرید-لیفتراک-10-تن-دیزلی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید لیفتراک 10 تن دیزلی نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خرید لیفتراک 10 تن دیزلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894532/مناقصه-سه-دستگاه-دیزل-ژنراتور-کامینز---نوبت-دوم'>مناقصه سه دستگاه دیزل ژنراتور کامینز ... نوبت دوم  / مناقصه سه دستگاه دیزل ژنراتور کامینز ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894529/مناقصه-طراحی-سازه-و-سیویل-پل-صندوقه-ای-پیش-ساخته-نوبت-دوم'>مناقصه طراحی سازه و سیویل پل صندوقه ای پیش ساخته نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه طراحی سازه و سیویل پل صندوقه ای پیش ساخته نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894540/فراخوان-خرید-elevated-monitor-watar--foam-remotecontrol-نوبت-دوم'>فراخوان خرید elevated monitor watar - foam remotecontrol  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان خرید elevated monitor watar - foam remotecontrol  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894528/مناقصه-خدمات-اداری-و-عمومی--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات اداری و عمومی - نوبت دوم  / مناقصه  ،مناقصه خدمات اداری و عمومی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894364/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-1090متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1090متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1090متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894521/مزایده-فروش-لوله-و-اتصالات-فولادی--نوبت-دوم'>مزایده  فروش لوله و اتصالات فولادی - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  فروش لوله و اتصالات فولادی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894524/فراخوان-ساخت-یک-دستگاه-tube-bundle-کامل-مبدل-حرارتی-نوبت-دوم'>فراخوان ساخت یک دستگاه tube bundle کامل مبدل حرارتی- نوبت دوم  / مناقصه ، ساخت یک دستگاه tube bundle کامل مبدل حرارتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894518/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی - مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی - مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894537/مناقصه-تامین-نیروی-واحد-حراست-و-مخابرات-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی واحد حراست و مخابرات مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی واحد حراست و مخابرات مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894530/مزایده-فروش-تعداد-15-دستگاه-وانت-نیسان-پیکاپ-یکدستگاه-رونیز-تصادفی--'>مزایده فروش تعداد 15 دستگاه وانت نیسان پیکاپ، یکدستگاه رونیز تصادفی.... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 15 دستگاه وانت نیسان پیکاپ، یکدستگاه رونیز تصادفی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894486/فراخوان-مناقصه-بهره-برداری--نگهداری-و-تعمیرات-(رفع-حوادث)-کلیه-تاسیسات--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات (رفع حوادث) کلیه تاسیسات - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات (رفع حوادث) کلیه تاسیسات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894356/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2700مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2700مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2700مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894477/مناقصه-انجام-خدمات-فضای-سبز-ادارات-و-تاسیسات-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات فضای سبز ادارات و تاسیسات -نوبت دوم  / اگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات فضای سبز ادارات و تاسیسات  -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894573/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-دویست-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه دویست مترمربع نوبت دوم / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه دویست مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894577/مزایده-ششدنگ-اپارتمان-به-مساحت-57-90متر'>مزایده ششدنگ اپارتمان به مساحت 57.90متر / مزایده ,مزایده ششدنگ اپارتمان به مساحت 57.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894473/فراخوان-ارزیابی-کیفی-آبرسانی-به-ایستگاه-های-اداره-کل-راه-آهن-یزد---نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی  آبرسانی به ایستگاه های اداره کل راه آهن یزد   - نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان ارزیابی کیفی  آبسانی به ایستگاه های اداره کل راه آهن یزد   - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894502/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-جایگاه-شرکتی-ابرکوه'>مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور جایگاه شرکتی ابرکوه / آگهی ارزیابی کیفی یک مرحله ای، مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور جایگاه شرکتی ابرکوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894488/فراخوان-مناقصه-تامین-تجهیزات-و-کالاهای-اختصاصی-عهده-پیمانکار-و-تهیه-مصالح-عمومی-و-اجرای-عملیات-گازرسانی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و تهیه مصالح عمومی و اجرای عملیات گازرسانی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و تهیه مصالح عمومی و اجرای عملیات گازرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894482/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-4-دستگاه-مانیتور-صنعتی-70-اینچ---نوبت-دوم'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 4 دستگاه مانیتور صنعتی 70 اینچ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 4 دستگاه مانیتور صنعتی 70 اینچ...-نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894545/مناقصه-خرید--تحویل--اجرا-و-نصب-دیوار-پیش-ساخته-بتنی---'>مناقصه خرید , تحویل , اجرا و نصب دیوار پیش ساخته بتنی .... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید , تحویل , اجرا و نصب دیوار پیش ساخته بتنی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894504/فراخوان-مناقصه--خدمات-سرویس-و-نگهداشت-تاسیسات-ساختمانهای-خود'>فراخوان مناقصه , خدمات سرویس و نگهداشت تاسیسات ساختمانهای خود  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه , خدمات سرویس و نگهداشت تاسیسات ساختمانهای خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894470/مزایده-واگذاری-فضای-موجود-جهت-نصب-وسایل-و-تجهیزات-بازی-کودکان--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری فضای موجود جهت نصب وسایل و تجهیزات بازی کودکان - نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری فضای موجود جهت نصب وسایل و تجهیزات بازی کودکان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894474/مزایده-ساختمان-کافی-شاپ--نوبت-دوم'>مزایده ساختمان کافی شاپ - نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده ساختمان کافی شاپ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894466/مناقصه-خرید-1520-متر-کف-پوش-سالن-ورزشی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 1520 متر کف پوش سالن ورزشی - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه خرید 1520 متر کف پوش سالن ورزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894516/فراخوان-ارزیابی-کیفی--مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-و-پشتیبانی-فنی-تاسیسات-مراکز-زیر-ساخت--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی ، مناقصه  انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مراکز زیر ساخت - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی ، مناقصه انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مراکز زیر ساخت -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894595/مناقصه-خدمات-اعمال-لاک-ضد-UV-انواع-شیر-توپی--'>مناقصه خدمات اعمال لاک ضد UV انواع شیر توپی...  / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات اعمال لاک ضد UV انواع شیر توپی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894614/مزایده-اقلام-ضایعاتی-مربوط-به-خودروهای-تولیدی-شرکت-ایران-خودرو'>مزایده اقلام ضایعاتی مربوط به خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو  / آگهی مزایده، مزایده اقلام ضایعاتی مربوط به خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894660/مناقصه-انجام-پروژه-های-پایگاه-سلامت-در-استان-هرمزگان'>مناقصه انجام پروژه های پایگاه سلامت در استان هرمزگان / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام پروژه های پایگاه سلامت در استان هرمزگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894672/مناقصه-قطعات-مورد-نیاز-تعمیرات-اساسی-MOI--'>مناقصه قطعات مورد نیاز تعمیرات اساسی MOI... / آگهی مناقصه, مناقصه قطعات مورد نیاز تعمیرات اساسی MOI...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894355/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-1272متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 1272متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 1272متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894539/مزایده-واحدهای-تجاری-و-خدماتی-مجتمع-الماس-شهر-اردبیل'> مزایده واحدهای تجاری و خدماتی مجتمع الماس شهر اردبیل / آگهی مزایده،  مزایده واحدهای تجاری و خدماتی مجتمع الماس شهر اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894757/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت سیصد متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین به مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894580/مزایده-کلیه-تجهیزات-و-وسایل-موتورخانه-مجتع-الغدیر'>مزایده کلیه تجهیزات و وسایل موتورخانه مجتع الغدیر / آگهی مزایده عمومی، مزایده کلیه تجهیزات و وسایل موتورخانه مجتع الغدیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894763/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-1958-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 1958 فرعی  / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 1958 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894807/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-224متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 224متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 224متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894811/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-پلاک-7281-7-بخش-دو'>مزایده یک قطعه زمین به پلاک 7281/7 بخش دو  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین به پلاک 7281/7 بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894833/مزایده-خودروی-سواری-ام-وی-ام-رنگ-سفید-روغنی'>مزایده خودروی سواری ام وی ام رنگ سفید روغنی / آگهی مزایده مال منقول, شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختلاف اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894803/مزایده-ملک-مسکونی-و-سرقفلی-واحد-تجاری-بصورت-نانوایی'>مزایده ملک مسکونی و سرقفلی واحد تجاری بصورت نانوایی / مزایده ,مزایده ملک مسکونی و سرقفلی واحد تجاری بصورت نانوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894616/مزایده-محدوده-های-اکتشافی-گواهینامه-کشف-پروانه-های-بهره-برداری'>مزایده محدوده های اکتشافی گواهینامه کشف پروانه های بهره برداری  / مزایده , مزایده محدوده های اکتشافی گواهینامه کشف پروانه های بهره برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894363/فراخوان-انتخاب-سرمایه-گذار-جهت-پروژه-مشارکتی-مجموعه-مسکونی--نوبت-دوم'>فراخوان انتخاب سرمایه گذار جهت پروژه مشارکتی مجموعه مسکونی - نوبت دوم  / فراخوان عمومی , فراخوان انتخاب سرمایه گذار جهت پروژه مشارکتی مجموعه مسکونی - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894590/مزایده-جایگاه-پمپ-گاز-CNG'>مزایده جایگاه پمپ گاز CNG  / مزایده , مزایده  جایگاه پمپ گاز CNG  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894558/مزایده-سالن-آمفی-تئاتر-فرهنگسرای-سیمرغ-96-4-28'>مزایده سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای سیمرغ 96.4.28 / آگهی مزایده ,مزایده سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای سیمرغ  96.4.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894568/مزایده-تعداد-5-دستگاه-یونیت-مستعمل-دندانپرشکی'>مزایده تعداد 5 دستگاه یونیت مستعمل دندانپرشکی  / مزایده , مزایده تعداد 5 دستگاه یونیت مستعمل دندانپرشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894602/تجدید-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-و-حراست-پارکها-و-فضاهای-سبز-شهری-96-4-28'>تجدید مناقصه حفظ و نگهداری و حراست پارکها و فضاهای سبز شهری 96.4.28 / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه حفظ و نگهداری و حراست پارکها و فضاهای سبز شهری  96.4.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894751/مزایده-فروش-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-هر-کدام-420متر'>مزایده فروش دو قطعه پلاک ثبتی هر کدام 420متر  / مزایده ,مزایده فروش دو قطعه پلاک ثبتی هر کدام 420متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894624/مناقصه-اجاره-20-دستگاه-خودرو-سواری-با-راننده-96-4-28'>مناقصه اجاره 20 دستگاه خودرو سواری با راننده 96.4.28 / آگهی مناقصه , مناقصه اجاره 20 دستگاه خودرو سواری با راننده 96.4.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894499/مناقصه-انجام-خدمات-سمعی-و-بصری-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات سمعی و بصری  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات سمعی و بصری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894543/مناقصه-۵۳کیلومتر-خط-تغذیه-پایداری-۱۲-اینچ-اهواز-96-4-28'>مناقصه  ۵۳کیلومتر خط تغذیه پایداری ۱۲ اینچ اهواز 96.4.28 / مناقصه  ۵۳کیلومتر خط تغذیه پایداری ۱۲ اینچ اهواز  نوبت اول 96.4.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894374/مزایده-نیمی-از-تمامیت-یکباب-منزل-عرصه-93-متر'>مزایده نیمی از تمامیت یکباب منزل عرصه 93 متر  / مزایده,مزایده نیمی از تمامیت یکباب منزل عرصه 93 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894552/مناقصه-خرید-6-دستگاه-بالابر-بوم-عایق-16-متری--'>مناقصه خرید 6 دستگاه بالابر بوم عایق 16 متری... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید 6 دستگاه بالابر بوم عایق 16 متری... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894501/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-از-اراضی-تحت-مالکیت-دولت--نوبت-دوم'>مناقصه حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت دولت... نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت دولت... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894506/فراخوان-مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش-خود-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش خود نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی، فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش خود نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894509/ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-خودرویی-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی انجام خدمات خودرویی  نوبت دوم  /  فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , ارزیابی کیفی انجام خدمات خودرویی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894522/فراخوان-تعداد-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-طرح-ورزشگاه-('>فراخوان تعداد یک قطعه زمین با کاربری طرح ورزشگاه ( / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان تعداد یک قطعه زمین با کاربری طرح ورزشگاه (</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894512/آگهی-تجدید-مناقصه-خرید-و-حمل-لوله-های-فولادی-96-4-28'>آگهی تجدید مناقصه  خرید و حمل لوله های فولادی 96.4.28 / آگهی تجدید مناقصه ،آگهی تجدید مناقصه  خرید و حمل لوله های فولادی  تجدید 96.4.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894544/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-واحدهای-تجاری-و-مسکونی-ویلایی-آپارتمانی'>مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری و مسکونی ویلایی آپارتمانی / مزایده ,مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری و مسکونی ویلایی آپارتمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894376/مزایده-ملک-به-مساحت-152-55مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 152.55مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 152.55مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894378/مزایده-855-سهم-مشاع-معادل-855-متر-از-زمین'>مزایده 855 سهم مشاع معادل 855 متر از زمین  / مزایده,مزایده 855 سهم مشاع معادل 855 متر از زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895050/استعلام-باطری-نیکل-کادیوم-و-باطری-شارژ'>استعلام باطری نیکل کادیوم و باطری شارژ  / فرم استعلام بها , استعلام باطری نیکل کادیوم و باطری شارژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895279/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-طراحی--خرید-کالا--نصب-مخازن-و--'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی انجام خدمات طراحی , خرید کالا , نصب مخازن و... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی انجام خدمات طراحی , خرید کالا , نصب مخازن و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894380/مزایده-سرقفلی-مغازه-تجاری-30-26مترمربع'>مزایده سرقفلی مغازه تجاری 30.26مترمربع / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه تجاری 30.26مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895348/فراخوان-مناقصه-عمومی-انجام-عملیات-آماده-سازی--برشکاری--جوشکاری-و-موارد-مربوط-به-نوسازی'>فراخوان مناقصه عمومی انجام عملیات آماده سازی ، برشکاری ، جوشکاری و موارد مربوط به نوسازی  / فراخوان مناقصه عمومی انجام عملیات آماده سازی ، برشکاری ، جوشکاری و موارد مربوط به نوسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894620/تجدید-مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-از-بیلبورد-و-استند-و-پرتال-شهری'>تجدید مزایده واگذاری حق بهره برداری از بیلبورد و استند و پرتال شهری / آگهی تجدید مناقصه و مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری حق بهره برداری از بیلبورد و استند و پرتال شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895482/استعلام-خرید-نصب-راه-اندازی-و-آموزش-تجهیزات-آزمایشگاه-پراتیک'>استعلام خرید، نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات آزمایشگاه پراتیک / استعلام خرید، نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات آزمایشگاه پراتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895483/استعلام-OIL-FILTER-HYDRAULIC-RATCHET--'>استعلام  OIL FILTER HYDRAULIC RATCHET... / استعلام , استعلام  OIL FILTER HYDRAULIC RATCHET...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895336/استعلام-INSERT-تکه-لوله-مربوط-به-رادیاتورهای-برج-خنک-کن'>استعلام INSERT تکه لوله مربوط به رادیاتورهای برج خنک کن  / استعلام بهاء, استعلام INSERT تکه لوله مربوط به رادیاتورهای برج خنک کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895317/استعلام-عملیات-تعویض-کنتور--تغییر-مسیر-جابجایی-مرئی-سازی-شیر-قطع-و-وصل-منطقه'>استعلام عملیات تعویض کنتور ، تغییر مسیر، جابجایی ،مرئی سازی شیر قطع و وصل منطقه / استعلام , استعلام عملیات تعویض کنتور ، تغییر مسیر، جابجایی ،مرئی سازی شیر قطع و وصل منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895470/استعلام-شستشو-و-لایروبی-شبکه-فاضلاب-و-همسطح-سازی--'>استعلام شستشو و لایروبی شبکه فاضلاب و همسطح سازی ... / استعلام , استعلام شستشو و لایروبی شبکه فاضلاب و همسطح سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895476/استعلام-انجام-معاینات-جهت-سنجش-سلامت-کارکنان-ستاد'>استعلام انجام معاینات جهت سنجش سلامت کارکنان ستاد  / استعلام , استعلام انجام معاینات جهت سنجش سلامت کارکنان ستاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894367/مزایده-یک-دانگ-و-269-3-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-اپارتمان'>مزایده یک دانگ و 269.3 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان  / مزایده,مزایده یک دانگ و 269.3 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895329/مناقصه-بهسازی-جاده-مانی-پاریز'>مناقصه بهسازی جاده مانی-پاریز / مناقصه بهسازی جاده مانی-پاریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895300/استعلام-دیوارکوب-سقف-کاذب-کفپوش--'>استعلام دیوارکوب ،سقف کاذب،کفپوش... / استعلام , استعلام دیوارکوب ،سقف کاذب،کفپوش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895332/استعلام-الکترود-مسی-درب-سرباره-SKUDE-و--'>استعلام الکترود مسی درب سرباره SKUDE  و ...  / استعلام الکترود مسی درب سرباره SKUDE  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895370/مناقصه-عمومی-پیمان-خدمات-فنی'>مناقصه عمومی پیمان خدمات فنی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پیمان خدمات فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895252/مناقصه-تعمیرات-اساسی-ساختمانهای-استراحتگاه-حراست'>مناقصه تعمیرات اساسی ساختمانهای استراحتگاه حراست / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تعمیرات اساسی ساختمانهای استراحتگاه حراست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894370/مزایده-یک-دانگ-و-345-2-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده یک دانگ و 345.2 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده یک دانگ و 345.2 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895238/مزایده-واگذاری-خدمات-انتشارات'>مزایده واگذاری خدمات انتشارات / مزایده واگذاری خدمات انتشارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895037/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-و-ایجاد-روشنایی'>مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق و ایجاد روشنایی  / مناقصه ،مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق و ایجاد روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895026/مناقصه-اجرای-سالن-ورزشی-سیرجان'>مناقصه اجرای سالن ورزشی سیرجان / مناقصه،  اجرای سالن ورزشی سیرجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895031/مزایده-واگذاری-باشگاه-اساتید-و-کارکنان-دانشگاه'>مزایده واگذاری باشگاه اساتید و کارکنان دانشگاه  / مزایده واگذاری باشگاه اساتید و کارکنان دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895117/مزایده-واگذاری-محل-شنوایی-سنجی'>مزایده واگذاری محل شنوایی سنجی / مزایده, مزایده واگذاری محل شنوایی سنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894372/مزایده-دو-دربند-مغازه-تجاری-21-و-18متر'>مزایده دو دربند مغازه تجاری 21 و 18متر / مزایده,مزایده دو دربند مغازه تجاری 21 و 18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895144/مناقصه-انجام-امور-خدمات-دفتری-و-پشتیبانی-ساختمانهای-شرکت'>مناقصه انجام امور خدمات دفتری و پشتیبانی ساختمانهای شرکت / مناقصه انجام امور خدمات دفتری و پشتیبانی ساختمانهای شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895156/مناقصه-واگذاری-امور-پیمانکاری-خدمات-(شستشو-و-اطوی-البسه-بیماران-و-پرسنل'>مناقصه  واگذاری امور پیمانکاری خدمات (شستشو و اطوی البسه بیماران و پرسنل / مناقصه  واگذاری امور پیمانکاری خدمات (شستشو و اطوی البسه بیماران و پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895180/فراخوان-واگذاری-محل-تزریقات-و-پانسمان-بیمارستان'>فراخوان واگذاری محل تزریقات و پانسمان بیمارستان / فراخوان واگذاری محل تزریقات و پانسمان بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895168/مزایده-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده آهن آلات ضایعاتی / مزایده آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895365/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-ساختمان-مرکزی'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری ساختمان مرکزی  / مناقصه ، مناقصه تامین خودروهای استیجاری ساختمان مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895330/آگهی-مناقصه--ارزیابی-کیفی-رفع-حوادث-و-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-انشعابات'>آگهی مناقصه   ارزیابی کیفی رفع حوادث و تعمیر و نگهداری شبکه انشعابات   / آگهی مناقصه   ،آگهی مناقصه  ارزیابی کیفی رفع حوادث و تعمیر و نگهداری شبکه انشعابات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894368/مزایده-833-3-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-آپارتمان'>مزایده 833.3 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان / مزایده,مزایده 833.3 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895280/مناقصه-HEATER-PANEL-HEATEX'>مناقصه HEATER PANEL HEATEX     / مناقصه HEATER PANEL HEATEX    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894385/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-و-علاج-بخشی-تاسیسات-آبی'>مناقصه مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه، مناقصه مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894373/مزایده-فروش-سه-دستگاه-هواساز--مرحله-دوم'>مزایده فروش سه دستگاه هواساز  - مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش سه دستگاه هواساز  - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894361/مزایده-فروش-دو-واحد-آپارتمان-253-51-و-253-51متر'>مزایده فروش دو واحد آپارتمان 253.51 و 253.51متر / مزایده,مزایده فروش دو واحد آپارتمان 253.51 و 253.51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894414/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-جهت-واگذاری-عملیات-احیاء--احداث-بهره-برداری-و-انتقال-86-دستگاه-آب-شیرین-کن-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت واگذاری عملیات احیاء ، احداث بهره برداری و انتقال 86 دستگاه آب شیرین کن نوبت دوم / آگهی فراخوان شناسایی ، فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت واگذاری عملیات احیاء ، احداث بهره برداری و انتقال 86 دستگاه آب شیرین کن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894357/مناقصه-واگذاری-پروژه-تامین-تجهیزات-و-تعمیر-و-نگهداری-تابلوهای-پیام-متغیر-خبری--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری پروژه تامین تجهیزات و تعمیر و نگهداری تابلوهای پیام متغیر خبری...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری پروژه تامین تجهیزات و تعمیر و نگهداری تابلوهای پیام متغیر خبری....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895254/فراخوان-تمدید-طراحی-نماد-شهری'>فراخوان تمدید طراحی نماد شهری / فراخوان تمدید طراحی نماد شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894794/چهارمین-همایش-ملی-مشروطیت'>چهارمین همایش ملی مشروطیت / چهارمین همایش ملی مشروطیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894880/مزایده-ششدانگ-جای-خانه-مساحت-173-95متر'>مزایده ششدانگ جای خانه مساحت 173.95متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ جای خانه مساحت 173.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894735/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور-هوا--'>مزایده یک دستگاه کمپرسور هوا .. / مزایده , مزایده یک دستگاه کمپرسور هوا ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894791/اصلاحیه-مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مسکونی'>اصلاحیه مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894748/مزایده-اجاره-واحد-تجاری'>مزایده اجاره واحد تجاری / مزایده عمومی، مزایده اجاره واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894854/مزایده-املاک-عرصه-225-6-و-303مترمربع'>مزایده املاک عرصه 225.6 و 303مترمربع / مزایده ,مزایده املاک عرصه 225.6 و 303مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894782/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز--ابزار-دقیق--حفاظت-از-زنگ--'>مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق ، حفاظت از زنگ... / آگهی عمومی , مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق ، حفاظت از زنگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894365/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان--نوبت-دوم'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894808/مناقصه-خرید-و-حمل-لوله-بتنی-مسلح-96-4-28'>مناقصه خرید و حمل لوله بتنی مسلح 96.4.28 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و حمل لوله بتنی مسلح 96.4.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894781/مزایده-فروش-خودروی-پراید-مدل-1390'>مزایده فروش خودروی پراید مدل 1390 / مزایده , مزایده فروش خودروی پراید مدل 1390</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894825/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-58-61متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 58.61متر / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 58.61متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894788/مزایده-فروش-یخچال-فریزر-اسنوا-و--'>مزایده فروش یخچال فریزر اسنوا و ... / مزایده , مزایده فروش یخچال فریزر اسنوا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894865/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت-111-10متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 111.10متر / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 111.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894795/مناقصه-برگزاری-احداث-واحدهای-انبار-توشه-و-تجاری-در-محدوده-ترمینال'>مناقصه برگزاری احداث واحدهای انبار توشه و تجاری در محدوده ترمینال / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه برگزاری  احداث واحدهای انبار توشه و تجاری در محدوده ترمینال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894823/مزایده-اجاره-زمین--نوبت-دوم'>مزایده اجاره زمین - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره زمین  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894819/مزایده-اجاره-دو-ساله-تعداد-از-واحدهای-مجتمع-تجاری-اداری-نگین--نوبت-دوم'>مزایده اجاره دو ساله تعداد از واحدهای مجتمع تجاری اداری نگین  - نوبت دوم  / مزایده اجاره دو ساله تعداد از واحدهای مجتمع تجاری اداری نگین  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894901/مزایده-مغازه-به-مساحت-36-12مترمربع'>مزایده مغازه به مساحت 36.12مترمربع  / مزایده ,مزایده مغازه به مساحت 36.12مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894371/فراخوان-تهیه-نقشه-های-اجرایی-فاز-1-و-2-معماری'>فراخوان تهیه نقشه های اجرایی فاز 1 و 2 معماری / فراخوان تهیه نقشه های اجرایی فاز 1 و 2 معماری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894903/مزایده-5-حبه-از-72-حبه-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 5 حبه از 72 حبه ششدانگ پلاک ثبتی  / مزایده ,مزایده 5 حبه از 72 حبه ششدانگ پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894909/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-کل-292متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت کل 292متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت کل 292متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894806/مزایده-سواری-سمند-سفید-رنگ'>مزایده سواری سمند سفید رنگ / مزایده , مزایده سواری سمند سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894802/مزایده-تعداد-368-دستگاه-بوژی'>مزایده تعداد 368 دستگاه بوژی / مزایده , مزایده تعداد 368 دستگاه بوژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894797/مناقصه-تامین-نیروی-خدماتی-خود-جهت-مشاغل-تنظیف-معابر--نوبت-اول-چاپ-دوم'>مناقصه تامین نیروی خدماتی خود جهت مشاغل تنظیف معابر  -نوبت اول چاپ دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تامین نیروی خدماتی خود جهت مشاغل تنظیف معابر  نوبت اول چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894926/مزایده-فروش-ملک-نوبت-دوم'>مزایده فروش ملک نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ملک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894812/مناقصه-انجام-امور-خدماتی'>مناقصه  انجام امور خدماتی  / آگهی مناقصه, مناقصه  انجام امور خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894799/مناقصه-خریداری-مقدار-60-000-کیلوگرم-BTY-6-Den-1680--نوبت-دوم'>مناقصه خریداری مقدار 60.000 کیلوگرم BTY 6 Den 1680 - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری مقدار 60.000 کیلوگرم BTY 6 Den 1680 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894863/مزایده-یکدستگاه-مخزن-ایستاده'>مزایده یکدستگاه مخزن ایستاده / مزایده یکدستگاه مخزن ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894798/مناقصه-رفع-خوردگی-ساختمان-ایستگاه-بندرعباس-نوبت-دوم'>مناقصه رفع خوردگی ساختمان ایستگاه بندرعباس نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , مناقصه رفع خوردگی ساختمان ایستگاه بندرعباس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894918/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-53-57مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 53.57مترمربع  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 53.57مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894800/مزایده-نصب-تابلو-تبلیغاتی-مرحله-دوم'>مزایده نصب تابلو تبلیغاتی مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده نصب تابلو تبلیغاتی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894827/مزایده-سه-قطعه-زمین-310-264-780متر'>مزایده سه قطعه زمین 310-264-780متر  / مزایده ,مزایده سه قطعه زمین 310-264-780متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894804/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-جک-مدل-95'>مزایده یک دستگاه خودرو جک مدل 95 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو جک مدل 95</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894389/مناقصه-انجام-بخشی-از-امور-نقلیه-سبک--نیمه-سنگین-و-سنگین'>مناقصه انجام بخشی از امور نقلیه سبک ، نیمه سنگین و سنگین  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه انجام بخشی از امور نقلیه سبک ، نیمه سنگین و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894810/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-مگان-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو مگان نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو مگان   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894821/مزایده-واگذاری-دو-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده  واگذاری دو دستگاه خودرو پژو 405 / مزایده  واگذاری دو دستگاه خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894911/مزایده-املاک-سه-قطعه-زمین-هرکدام480متر'>مزایده املاک سه قطعه زمین هرکدام480متر / مزایده ,مزایده املاک سه قطعه زمین هرکدام480متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894915/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-704-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 704 متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 704 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894809/فراخوان-تاسیس-دفتر-تسهیلگری-و-خدمات-نوسازی-مرحله-دوم-96-4-28'>فراخوان تاسیس دفتر تسهیلگری و خدمات نوسازی مرحله دوم 96.4.28 / آگهی فراخوان , فراخوان تاسیس دفتر تسهیلگری و خدمات نوسازی مرحله دوم 96.4.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894966/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-10-50متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 10.50متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 10.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894866/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-جهت-راه-اندازی-کانکس'>مزایده اجاره یک قطعه زمین جهت راه اندازی کانکس / مزایده اجاره یک قطعه زمین جهت راه اندازی کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894897/مناقصه-ارائه-خدمات-درمانی-مرکز-نگهداری-درمان-و-کاهش-آسیب-اجتماعی-معتادان'>مناقصه  ارائه خدمات درمانی مرکز نگهداری درمان و کاهش آسیب اجتماعی معتادان / مناقصه  ارائه خدمات درمانی مرکز نگهداری درمان و کاهش آسیب اجتماعی معتادان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894402/فراخوان-امور-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-بیمارستان-دکتر-شیخ'>فراخوان امور ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان دکتر شیخ  / فراخوان مناقصه , فراخوان امور ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان دکتر شیخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894969/مزایده-املاک-و-اراضی-مساحت-156-81متر'>مزایده املاک و اراضی مساحت 156.81متر / مزایده,مزایده املاک و اراضی مساحت 156.81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894834/مناقصه-کارهای-خدماتی-(نظافت-محوطه-و-باغات-بارگیری--نوبت-دوم'>مناقصه کارهای خدماتی (نظافت محوطه و باغات، بارگیری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه کارهای خدماتی (نظافت محوطه و باغات، بارگیری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894842/مناقصه-احداث-کنار-گذر---نوبت-دوم'>مناقصه احداث کنار گذر... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه, مناقصه احداث کنار گذر... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894947/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-باغ-مال-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ دو قطعه باغ مال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه باغ مال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894950/مزایده-دو-قطعه-زمین-با-سند-عادی-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین با سند عادی نوبت اول  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین با سند عادی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894848/مزایده-اجاره-مزرعه'> مزایده اجاره مزرعه / آگهی مزایده,  مزایده اجاره مزرعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894984/مزایده-ششدانگ-پلاک-به-مساحت-421مترمربع-بخش-سه'>مزایده ششدانگ پلاک به مساحت 421مترمربع بخش سه  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک به مساحت 421مترمربع بخش سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894816/مناقصه-انجام-عملیات-خاکی-و-دیوار-حصار-آجری-پست-132-کیلو-ولت-خرمشهر--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلو ولت خرمشهر - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه انجام عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلو ولت خرمشهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894410/فراخوان-خرید-کابل-هیترسینک--'>فراخوان خرید کابل هیترسینک ... / آگهی فراخوان، فراخوان خرید کابل هیترسینک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894837/مناقصه-خرید-انواع-باطری-سیلد-اسید-12-ولتی'>مناقصه خرید انواع باطری سیلد اسید 12 ولتی  / آگهی مناقصه یک مرحله ای,  مناقصه خرید انواع باطری سیلد اسید 12 ولتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894841/فراخوان-مناقصه-بهره-برداری-نگهداری-و-راهبری-تصفیه-خانه-فاضلاب-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه بهره برداری، نگهداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب تجدید نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه بهره برداری، نگهداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894840/فراخوان-مناقصه-ادامه-دیوارکشی-حریم-ایستگاه'>فراخوان مناقصه ادامه دیوارکشی حریم ایستگاه  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , فراخوان مناقصه ادامه دیوارکشی حریم ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894888/مناقصه-خرید-و-تحویل-مواد-اولیه-غذایی-و-طبخ-و-توزیع-غذای-ناهار-و-شام-دانشجویان--'>مناقصه خرید و تحویل مواد اولیه غذایی و طبخ و توزیع غذای ناهار و شام دانشجویان ... / آگهی مناقصه عمومی و یک مرحله ای، مناقصه خرید و تحویل مواد اولیه غذایی و طبخ و توزیع غذای ناهار و شام دانشجویان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894853/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-ناحیه-دو--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدماتی ناحیه دو - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه انجام امور خدماتی ناحیه دو  -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894869/مناقصه-تهیه-و-تامین-6-دستگاه-کامیون-کشنده-و-تریلر-تانکر-مخصوص-حمل-سیالات-حفاری'>مناقصه تهیه و تامین 6 دستگاه کامیون کشنده و تریلر تانکر مخصوص حمل سیالات حفاری / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه تهیه و تامین 6 دستگاه کامیون کشنده و تریلر تانکر مخصوص حمل سیالات حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894737/مزایده-فروش-430-مترمربع-سنگ-کریستال-نوبت-دوم'>مزایده فروش 430 مترمربع سنگ کریستال نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش 430 مترمربع سنگ کریستال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894359/مزایده-عمومی-فروش-املاک-کاربری-زمین-کارگاه-اداری-باغ-کتابخانه'>مزایده عمومی فروش املاک کاربری زمین.کارگاه.اداری باغ کتابخانه  / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک کاربری زمین.کارگاه.اداری باغ کتابخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894755/مناقصه-انجام-امور-خدمات--نظافت--فضای-سبز--'>مناقصه انجام امور خدمات ، نظافت ، فضای سبز ... / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات ، نظافت ، فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894729/مزایده-خودرو-سواری-پژو-405-نوبت-دوم'>مزایده خودرو سواری پژو 405 نوبت دوم  / آگهی مزایده ,  مزایده خودرو سواری پژو 405 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894771/مزایده-فروش-سهام-دو-شرکت'>مزایده فروش سهام دو شرکت  / مزایده , مزایده فروش سهام دو شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894747/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پراید-مدل-1384'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید مدل 1384 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید مدل 1384</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894738/مناقصه-احداث-ساختمان-ستادی-و-پشتیبانی-دانشگاه-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان ستادی و پشتیبانی دانشگاه  تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث ساختمان ستادی و پشتیبانی دانشگاه  تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894731/فراخوان-مناقصه-ادامه-دیوارکشی-حریم-ایستگاه-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ادامه دیوارکشی حریم ایستگاه نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , فراخوان مناقصه ادامه دیوارکشی حریم ایستگاه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894722/شناسایی-پیمانکار-در-خصوص-ترخیص-کالا-از-گمرک'>شناسایی پیمانکار در خصوص ترخیص کالا از گمرک  / شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار  در خصوص ترخیص کالا از گمرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894426/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-پکیج-تصفیه-فاضلاب'>مناقصه خرید یک دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب  / مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید یک دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894717/مناقصه-احداث-فاز-2-پروژه-15-واحدی-رمین-(دستمزدی)-نوبت-دوم'>مناقصه احداث فاز 2 پروژه 15 واحدی رمین (دستمزدی)- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث فاز 2 پروژه 15 واحدی رمین (دستمزدی)- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894742/مزایده-نسبت-به-واگذاری-پایانه-(-سرویس-و-تعمیرگاه)-و--'>مزایده نسبت به واگذاری پایانه ( سرویس و تعمیرگاه) و... / مزایده, مزایده نسبت به واگذاری پایانه ( سرویس و تعمیرگاه) و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894868/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-334-32متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 334.32متر  / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 334.32متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894726/مزایده-واگذاری-جایگاه-سی-ان-جی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری جایگاه سی ان جی - نوبت دوم  / آگهی مزایده  ,مزایده واگذاری جایگاه سی ان جی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894862/مزایده-پلاک-ثبتی-157-4258-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی 157/4258 قطعه دوم تفکیکی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 157/4258 قطعه دوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894386/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-تامین-خودرو-با-راننده-نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار تامین خودرو با راننده نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه انتخاب پیمانکار تامین خودرو با راننده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894715/مزایده-دویست-و-سی-و-چهار-عدد-شلوار--بیست-و-یک-عدد-کت-تکی'>مزایده  دویست و سی و چهار عدد شلوار ، بیست و یک عدد کت تکی / مزایده ,مزایده  دویست و سی و چهار عدد شلوار ، بیست و یک عدد کت تکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894721/مزایده-سواری-سیستم-پژو-206-رنگ-یشمی'>مزایده سواری سیستم پژو 206 رنگ یشمی  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده سواری سیستم پژو 206 رنگ یشمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894728/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-ویترینی--پنج-حلب-روغن-نباتی'>مزایده یک دستگاه یخچال ویترینی ، پنج حلب روغن نباتی / مزایده,مزایده یک دستگاه یخچال ویترینی ، پنج حلب روغن نباتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894725/مناقصه-تکمیل-پل-ورودی-رودخانه-بشار--'>مناقصه تکمیل پل ورودی رودخانه بشار... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تکمیل پل ورودی رودخانه بشار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894858/مزایده-پلاک-813-فرعی-واقع-در-اراضی-خرابه-از-127-اصلی'>مزایده پلاک 813 فرعی واقع در اراضی خرابه از 127 اصلی / مزایده ,مزایده پلاک 813 فرعی واقع در اراضی خرابه از 127 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894787/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-زمین-تجاری-مسکونی'>اصلاحیه مزایده واگذاری زمین تجاری مسکونی / اصلاحیه مزایده,مزایده واگذاری زمین تجاری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894712/فراخوان-پیمانکار-همکاری-در-احداث-واحدهای-مسکونی-روستایی'>فراخوان پیمانکار همکاری در احداث واحدهای مسکونی روستایی  / فراخوان پیمانکار، فراخوان پیمانکار همکاری در احداث واحدهای مسکونی روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894754/مزایده-تبلیغات-تابلوهای-تعبیه-شده-در-بدنه-ایستگاه-های-اتوبوس'>مزایده تبلیغات تابلوهای تعبیه شده در بدنه ایستگاه های اتوبوس / آگهی مزایده عمومی,مزایده تبلیغات تابلوهای تعبیه شده در بدنه ایستگاه های اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894441/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894406/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-اساتید--کارکنان-و-دانشجویان'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب اساتید ، کارکنان و دانشجویان / آگهی مناقصه , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب اساتید ، کارکنان و دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894762/تجدید-مناقصه-احداث-ساختمان-شورای-شهر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث ساختمان شورای شهر... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه احداث ساختمان شورای شهر... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894796/فراخوان-یازدهمین-جشنواره-منطقه-ای'>فراخوان یازدهمین جشنواره منطقه ای / فراخوان یازدهمین جشنواره منطقه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894752/مزایده-فروش-انواع-تخته-فرش-ملصق'>مزایده فروش انواع تخته فرش ملصق  / مزایده , مزایده  فروش انواع تخته فرش ملصق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894739/فراخوان-احداث-سالن-ورزشی-اردل-نوبت-دم'>فراخوان احداث سالن ورزشی اردل نوبت دم  / فراخوان  احداث سالن ورزشی اردل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894875/مزایده-ملک-تحت-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-2942-5متر'>مزایده ملک تحت پلاک ثبتی مساحت عرصه 2942.5متر  / مزایده ,مزایده ملک تحت پلاک ثبتی مساحت عرصه 2942.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894857/مزایده-ملک-مشاع-زیربنای-279متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مشاع زیربنای 279متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مشاع زیربنای 279متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894750/مزایده-پراید-رنگ-سفید'>مزایده پراید رنگ سفید  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده پراید رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894398/مناقصه-احداث-ساختمان-مدیریت-و-شعبه-مرکزی-بوشهر'>مناقصه احداث ساختمان مدیریت و شعبه مرکزی بوشهر / مناقصه عمومی ,مناقصه احداث ساختمان مدیریت و شعبه مرکزی بوشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894851/مزایده-ششدانگ-پلاک-86-فرعی-مساحت-400متر'>مزایده ششدانگ پلاک 86 فرعی مساحت 400متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 86 فرعی مساحت 400متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894789/مناقصه-زیرسازی-آسفالت'>مناقصه زیرسازی آسفالت  / آگهی مناقصه , مناقصه زیرسازی آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894780/مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-عمرانی---نوبت-دوم'>مناقصه کرایه ماشین آلات عمرانی ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کرایه ماشین آلات عمرانی ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894775/مناقصه-عملیات-سرویس-و-نگهداری-و-حراست--'>مناقصه عملیات سرویس و نگهداری و حراست ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات سرویس و نگهداری و حراست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894871/مزایده-یک-واحد-گاوداری-تحت-پلاک-29-96-نوبت-اول'>مزایده یک واحد گاوداری تحت پلاک 29.96 نوبت اول / مزایده ,مزایده یک واحد گاوداری تحت پلاک 29.96 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894758/مزایده-یک-دستگاه-کندر-ضایعات-نایلون'>مزایده یک دستگاه کندر ضایعات نایلون  / مزایده یک دستگاه کندر ضایعات نایلون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894889/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-387-55متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 387.55متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 387.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894764/مزایده-فروش-یکدستگاه-ماشین-تراش-3-متری'>مزایده فروش یکدستگاه ماشین تراش 3 متری / آگهی مزایده ,  مزایده فروش یکدستگاه ماشین تراش 3 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894885/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-معادل-50-سهم-از-100-سهم-آپارتمان'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ معادل 50 سهم از 100 سهم آپارتمان / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ معادل 50 سهم از 100 سهم آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894358/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-تقریبی-25000متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت تقریبی 25000متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت تقریبی 25000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894756/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پراید-مدل-1393'> مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید مدل 1393  / آگهی مزایده ,  مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید مدل 1393 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894770/مزایده-فروش-تعداد-21237-ست-ریکلاینر-اهرمی'>مزایده فروش  تعداد 21237 ست ریکلاینر اهرمی / آگهی مزایده , مزایده فروش  تعداد 21237 ست ریکلاینر اهرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894784/مناقصه-چاپ-و-صحافی-174000'>مناقصه چاپ و صحافی 174000  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه چاپ و صحافی 174000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894761/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین نیروی انسانی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894838/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-176متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 176متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 176متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894832/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-357-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 357 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 357 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894407/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-257-65متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 257.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 257.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894835/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-233-60متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 233.60متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 233.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894843/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-کاشانه-طبقه-چهارم'>مزایده ششدانگ یک دستگاه کاشانه طبقه چهارم / مزایده ,مزایده ششدانگ یک دستگاه کاشانه طبقه چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894844/مزایده-ملک-ساختمان-دو-طبقه-دوبلکس-300متر'>مزایده ملک ساختمان دو طبقه دوبلکس 300متر / مزایده ,مزایده ملک ساختمان دو طبقه دوبلکس 300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894847/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-ساخته-شده-در-زمین-445متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین 445متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین 445متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894765/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-اساتید-کارکنان-و-دانشجویان'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب اساتید، کارکنان و دانشجویان  / مناقصه, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب اساتید، کارکنان و دانشجویان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894785/مزایده-بوفه-دانشجویی'>مزایده بوفه دانشجویی  / آگهی مزایده,مزایده بوفه دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894813/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG-نوبت-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری از جایگاه  CNG نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از جایگاه CNG  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894829/تجدید-مناقصه-واگذاری-تنظیف-و-جمع-آوری-زباله-شهر'>تجدید مناقصه واگذاری تنظیف و جمع آوری زباله شهر / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه واگذاری تنظیف و جمع آوری زباله شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895166/مزایده-14-قطعه-زمین-ششدانگ-حاصل-از-پلاک-99-199-تجدید'>مزایده 14 قطعه زمین ششدانگ حاصل از پلاک 99.199 تجدید / مزایده,مزایده 14 قطعه زمین ششدانگ حاصل از پلاک 99.199 تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894408/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-338-75متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 338.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 338.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894850/مزایده-خدمات-پروازی'>مزایده خدمات پروازی / آگهی مزایده ,مزایده خدمات پروازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894778/تجدید-مناقصه-عمومی-بخش-خدمات-شهری-شامل-نظافت-تجدید-96-4-28'>تجدید مناقصه عمومی بخش خدمات شهری شامل نظافت تجدید 96.4.28 / تجدید  مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه عمومی بخش خدمات شهری شامل نظافت تجدید 96.4.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894774/مزایده-اجاره-زمین-جمعه-بازار-نوبت-دوم'>مزایده اجاره زمین جمعه بازار نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده اجاره زمین جمعه بازار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894792/مزایده-اجاره-واگذاری-کیوسک-سطح-شهر'>مزایده  اجاره واگذاری کیوسک سطح شهر  / مزایده , مزایده اجاره واگذاری کیوسک سطح شهر مرحله اول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894790/مزایده-اجاره-واگذاری-کیوسک-سطح-شهر'>مزایده  اجاره واگذاری کیوسک سطح شهر  / مزایده , مزایده اجاره واگذاری کیوسک سطح شهر مرحله اول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894768/مزایده-اجاره-99-فضای-تبلیغاتی-پشت-کیوسکهای-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره 99 فضای تبلیغاتی پشت کیوسکهای تبلیغاتی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره 99 فضای تبلیغاتی پشت کیوسکهای تبلیغاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894779/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس / آگهی مزایده فروش اموال , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894773/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان-1600'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان 1600 / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه وانت پیکان 1600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894805/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-ورودی-پردیس-دانشگاه-آزاد-اسلامی'>مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت ورودی پردیس دانشگاه آزاد اسلامی / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت ورودی پردیس دانشگاه آزاد اسلامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894830/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-376-8متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 376.8متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 376.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894898/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-183متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 183متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 183متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894891/مزایده-62-57-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 62.57 سهم از یکصد سهم سهام از پلاک ثبتی / مزایده ,مزایده 62.57 سهم از یکصد سهم سهام از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894893/مزایده-3-87-سهم-مشاع-از-100-سهم-سهام-پلاک-ثبتی'>مزایده 3.87 سهم مشاع از 100 سهم سهام پلاک ثبتی  / مزایده ,مزایده 3.87 سهم مشاع از 100 سهم سهام پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894953/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-192متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 192متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 192متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894836/مناقصه-تهیه-قطعات-نمای-پیش-ساخته-بتنی-با-الیاف-شیشه-ای-GRC--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه قطعات نمای پیش ساخته بتنی با الیاف شیشه ای GRC  -نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تهیه قطعات نمای پیش ساخته بتنی با الیاف شیشه ای GRC نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894990/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-50-40متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 50.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 50.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894995/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-42-85متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 42.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 42.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894388/مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-فاز-یکم-از-شبکه-توزیع-آب-اراضی-جهاد-شهر-زاهدان-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری فاز یکم از شبکه توزیع آب اراضی جهاد شهر زاهدان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری فاز یکم از شبکه توزیع آب اراضی جهاد شهر زاهدان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894846/فراخوان-مناقصه-خدمات-نقلیه'>فراخوان مناقصه خدمات نقلیه  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خدمات نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894860/مزایده-ضایعات-داخل-محوطه-شامل-11-عدد-پایه-ستون-آهنی-سوله'>مزایده ضایعات داخل محوطه  شامل 11 عدد پایه ستون آهنی سوله  / مزایده, مزایده ضایعات داخل محوطه  شامل 11 عدد پایه ستون آهنی سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894973/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-214-25متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 214.25متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 214.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894855/مزایده-قالب-نافی-فلنچ--قالب-زانوایی--قالب-تبدیل'>مزایده قالب نافی فلنچ ، قالب زانوایی ، قالب تبدیل / مزایده ,مزایده قالب نافی فلنچ ، قالب زانوایی ، قالب تبدیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894839/مزایده-فروش-و-اجاره-املاک-آموزش-و-پرورش-نوبت-دوم'>مزایده فروش و اجاره املاک آموزش و پرورش نوبت دوم  / مزایده ،مزایده فروش و اجاره املاک آموزش و پرورش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894849/آگهی-برگزاری-استعلام-جهت-خرید-و-نصب-تجهیزات-گلخانه'>آگهی برگزاری استعلام جهت خرید و نصب تجهیزات گلخانه  / آگهی برگزاری استعلام جهت خرید و نصب تجهیزات گلخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895013/مزایده-واگذاری-اعیانی-مجتمع-های-خدماتی-بهداشتی-بین-راهی'>مزایده واگذاری اعیانی مجتمع های خدماتی بهداشتی بین راهی / مزایده,مزایده واگذاری اعیانی مجتمع های خدماتی بهداشتی بین راهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895004/مزایده-فروش-زمینهای-تجاری-تجدید-نوبت-پنجم'>مزایده فروش زمینهای تجاری تجدید نوبت پنجم / مزایده,مزایده فروش زمینهای تجاری تجدید نوبت پنجم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895002/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-به-شماره-بیست-و-هفت-تجدید'>مزایده فروش زمین مسکونی به شماره بیست و هفت تجدید / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی به شماره بیست و هفت تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894826/تجدید-مناقصه-زیرسازی-و-جدولگذاری-ادامه-خیابان-طباطبایی--نوبت-سوم'>تجدید مناقصه زیرسازی و جدولگذاری ادامه خیابان طباطبایی - نوبت سوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه زیرسازی و جدولگذاری ادامه خیابان طباطبایی... نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894976/مزایده-پلاک-ثبتی-سه-فرعی-از-41-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی سه فرعی از 41 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی سه فرعی از 41 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894980/مزایده-5-سهم-مشاع-از-72-سهم-ششدانگ-پلاک-بخش-23-یزد'>مزایده 5 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ پلاک بخش 23 یزد / مزایده,مزایده 5 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ پلاک بخش 23 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894817/مناقصه-خرید-انواع-مفصل-حرارتی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع مفصل حرارتی- تجدید  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه خرید انواع مفصل حرارتی- تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894845/مناقصه-حمل-و-نقل-کالاهای-اساسی'>مناقصه حمل و نقل کالاهای اساسی / آگهی مناقصه  , مناقصه حمل و نقل کالاهای اساسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894831/مزایده-فروش-مقدار-74-699-متر-مکعب-از-گرده-بینه'> مزایده فروش مقدار 74/699 متر مکعب از گرده بینه  / مزایده عمومی ,  مزایده فروش مقدار 74/699 متر مکعب از گرده بینه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894878/مناقصه-خرید-انواع-باطری-سیلد-اسید-12-ولتی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع باطری سیلد اسید 12 ولتی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای,  مناقصه خرید انواع باطری سیلد اسید 12 ولتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894852/مزایده-امور-آشپزخانه-و-بوفه-های-مرکزی--'>مزایده  امور آشپزخانه و بوفه های مرکزی... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده  امور آشپزخانه و بوفه های مرکزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894864/مناقصه-وصول-حقوق-دولتی-از-منابع-در-اختیار-امورات'>مناقصه وصول حقوق دولتی از منابع در اختیار امورات  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه واگذوصول حقوق دولتی از منابع در اختیار امورات  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894818/مناقصه-ساخت-و-نصب-1000-عدد-انشعاب-متمرکز-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مناقصه ساخت و نصب 1000 عدد انشعاب متمرکز پلی اتیلن... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ساخت و نصب 1000 عدد انشعاب متمرکز پلی اتیلن... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894387/مزایده-تمامت-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-مساحت-157-28متر'>مزایده تمامت ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 157.28متر  / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 157.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894822/مناقصه-بهسازی-محور-نکا---نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی محور نکا ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه بهسازی محور... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894824/تجدید-مناقصه-احداث-پل-پنبه-چوله-ساری-تجدید-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث پل پنبه چوله ساری تجدید  نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه,مناقصه احداث پل پنبه چوله ساری تجدید  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894879/مناقصه-حمل-و-نقل-کالاهای-اساسی-نوبت-دوم'>مناقصه حمل و نقل کالاهای اساسی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه  , مناقصه حمل و نقل کالاهای اساسی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894962/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-86مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894828/مزایده-فروش-دستگاه-برش-سنگ-ابزاری-سی-ان-سی-و-چفت-زن-و-ابزار-زن--'> مزایده فروش دستگاه برش سنگ ابزاری سی ان سی و چفت زن و ابزار زن.... / آگهی مزایده ,  مزایده فروش دستگاه برش سنگ ابزاری سی ان سی و چفت زن و ابزار زن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894956/مزایده-ملک-مشاع-مغازه-مرغ-فروشی-331-85متر'>مزایده ملک مشاع مغازه مرغ فروشی 331.85متر / مزایده,مزایده ملک مشاع مغازه مرغ فروشی 331.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894448/فراخوان-اجاره-تابلو-و-بیلبورد-سطح-شهر-سال-96-مرحله-دوم-نوبت-اول'>فراخوان اجاره تابلو و بیلبورد سطح شهر سال 96 مرحله دوم نوبت اول  / آگهی فراخوان , فراخوان اجاره تابلو و بیلبورد سطح شهر سال 96 مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894391/مزایده-تمامت-ششدانگ-آپارتمان-153-47متر'>مزایده تمامت ششدانگ آپارتمان 153.47متر / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ آپارتمان 153.47متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894884/مزایده-کانکس-آبی-رنگ--تانک-آب-ساخته-شده-نوبت-دوم'>مزایده کانکس آبی رنگ ، تانک آب ساخته شده- نوبت دوم  / مزایده,مزایده کانکس آبی رنگ ، تانک آب ساخته شده- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894856/مزایده-بهره-برداری-از-بخش-پزشکی-هسته-ای'>مزایده بهره برداری از بخش پزشکی هسته ای  / مزایده ،  بهره برداری از بخش پزشکی هسته ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894943/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-7532-70متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 7532.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 7532.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894940/مزایده-یکباب-منزل-بخش-یک-تربت-حیدریه-نوبت-دوم'>مزایده یکباب منزل بخش یک تربت حیدریه نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب منزل بخش یک تربت حیدریه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894938/مزایده-ملک-به-مساحت-236متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک به مساحت 236متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 236متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894366/تجدید-مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-گرم-کارکنان-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,تجدید مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894932/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک-تجدید'>مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ ملک تجدید / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ ملک تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894894/مزایده-اجاره-تعدادی-از-رقبات-تجاری-موقوفات'>مزایده اجاره تعدادی از رقبات تجاری موقوفات  / آگهی مزایده کتبی , مزایده اجاره تعدادی از رقبات تجاری موقوفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895060/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-288-5متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 288.5متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 288.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895063/مزایده-35-سهم-مشاع-از-300-سهم-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-بخش-5-ارومیه'>مزایده 35 سهم مشاع از 300 سهم سه دانگ مشاع از پلاک بخش 5 ارومیه  / مزایده,مزایده 35 سهم مشاع از 300 سهم سه دانگ مشاع از پلاک بخش 5 ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894859/مناقصه-اجرای-عملیات-مربوط-به-پسماند-اعم-از-تنظیف-و--'>مناقصه اجرای عملیات مربوط به پسماند اعم از تنظیف و ... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات مربوط به پسماند اعم از تنظیف و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895019/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-185متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 185متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 185متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894876/مناقصه-سرویس-دهی-و-ارائه-خدمات-خودرویی-در-سطح-جنوب-استان--'>مناقصه سرویس دهی و ارائه خدمات خودرویی در سطح جنوب استان... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه سرویس دهی و ارائه خدمات خودرویی در سطح جنوب استان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894886/مناقصه-اجاره-ماشین-آلات'>مناقصه اجاره ماشین آلات  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجاره ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894360/مناقصه-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل  / آگهی مناقصه، مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894899/فراخوان-توزیع-امانات-و-بسته-های-پستی-سطح-شهر-تجدید'>فراخوان توزیع امانات و بسته های پستی سطح شهر تجدید / آگهی تجدید فراخوان ، فراخوان توزیع امانات و بسته های پستی سطح شهر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894948/تجدید-مزایده-جهت-انجام-امور-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده جهت انجام امور تبلیغاتی  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,  تجدید مزایده جهت انجام امور تبلیغاتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894907/مناقصه-تامین-خدمات-حراست-و-نگهبانی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات حراست و نگهبانی  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه تامین خدمات حراست و نگهبانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894916/تجدید-فراخوان-وصول-مطالبات-آب-بها-و-حق-انشعاب-آبفا-آبادان-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان وصول مطالبات آب بها و حق انشعاب آبفا آبادان  نوبت دوم  / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید فراخوان وصول مطالبات آب بها و حق انشعاب آبفا آبادان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894922/مناقصه-ترمیم-تخصصی-شافت-ها-به-روش-متال-اسپری-و-آبگرم-نوبت-دوم'>مناقصه ترمیم تخصصی شافت ها به روش متال اسپری و آبگرم نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ترمیم تخصصی شافت ها به روش متال اسپری و آبگرم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894362/مناقصه-واگذاری-بیمه-آتش-سوزی-حریق-اموال'>مناقصه واگذاری بیمه آتش سوزی حریق اموال / مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری بیمه آتش سوزی حریق اموال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895182/مزایده-منزل-مسکونی-ویلایی-یک-طبقه-قدیمی-ساز'>مزایده منزل مسکونی ویلایی یک طبقه قدیمی ساز / مزایده,مزایده منزل مسکونی ویلایی یک طبقه قدیمی ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894934/مناقصه-جذب-پیمانکار-واجد-شرایط-جهت-اجرای-عملیات-احداث-کانال'>مناقصه جذب پیمانکار واجد شرایط جهت اجرای عملیات احداث کانال / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه جذب پیمانکار واجد شرایط جهت اجرای عملیات احداث کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894895/تجدید-مناقصه-تامین-و-تکمیل-کادر-اداری-عمرانی-و-خدماتی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین و تکمیل کادر اداری، عمرانی و خدماتی- نوبت دوم  / تجدید مناقصه ,مناقصه تامین و تکمیل کادر اداری، عمرانی و خدماتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894912/مناقصه-تامین-30-نفر-نیروی-عملیاتی-مرحله-دوم'>مناقصه تامین 30 نفر نیروی عملیاتی  مرحله دوم  / مناقصه تامین 30 نفر نیروی عملیاتی  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894904/مناقصه-انجام-عملیات-خاکی-و-دیوار-حصار-آجری-پست-132-کیلو-ولت--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلو ولت - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلو ولت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894415/فراخوان-خدمات-مرحله-اول--دوم-گازرسانی-به-منطقه-ویژه-اقتصادی-بندر-امام-خمینی-(ره)'>فراخوان خدمات مرحله اول ، دوم گازرسانی به منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مشاوره, فراخوان خدمات مرحله اول ، دوم گازرسانی به منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894939/مناقصه-تامین-کارهای-خدماتی-و-نگهبانی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین کارهای خدماتی و نگهبانی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین کارهای خدماتی و نگهبانی- نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894933/مزایده-مخزن-فلزی-زمینی--'>مزایده مخزن فلزی زمینی ... / آگهی مزایده , مزایده مخزن فلزی زمینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894952/مناقصه-به-کارگیری-تعداد-135-نفر-نیروی-انسانی-نوبت-دوم-مرحله-اول'>مناقصه به کارگیری تعداد 135 نفر نیروی انسانی- نوبت دوم مرحله اول / آگهی مناقصه, مناقصه به کارگیری تعداد 135 نفر نیروی انسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895099/مزایده-پیش-فروش-واحدهای-تجاری-و-خدماتی-پروژه-بزرگ-عتیق'>مزایده پیش فروش واحدهای تجاری و خدماتی پروژه بزرگ عتیق  / مزایده,مزایده پیش فروش واحدهای تجاری و خدماتی پروژه بزرگ عتیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895025/تجدید-مزایده-فروش-35-قلم-کالای-اسقاطی'> تجدید مزایده فروش 35 قلم کالای اسقاطی / آگهی مزایده عمومی,  تجدید مزایده فروش 35 قلم کالای اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895121/مزایده-4-دانگ-از-ششدانگ-یکباب-خانه-269-50متر'>مزایده 4 دانگ از ششدانگ یکباب خانه 269.50متر / مزایده,مزایده 4 دانگ از ششدانگ یکباب خانه 269.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894931/مزایده-یخچال-ویترینی'>مزایده یخچال ویترینی  / مزایده , مزایده  یخچال ویترینی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895124/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-12906متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 12906متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 12906متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894908/مناقصه-جذب-پیمانکار-جهت-انجام-عملیات-ممیزی-املاک--اصناف--مرحله-دوم-نوبت-اول'> مناقصه جذب پیمانکار جهت انجام عملیات ممیزی املاک ، اصناف... مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه , مناقصه جذب پیمانکار جهت انجام عملیات ممیزی املاک ، اصناف... مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895132/مزایده-ششدانگ-ساختمان-به-مساحت-61-65متر'>مزایده ششدانگ ساختمان به مساحت 61.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان به مساحت 61.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894914/مناقصه-عملیات-اجرائی-پروژه-کف-سازی-با-آجر-پرسی-روی-قبور-سازمان'>مناقصه عملیات اجرائی پروژه کف سازی با آجر پرسی روی قبور سازمان  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرائی پروژه کف سازی با آجر پرسی روی قبور سازمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894887/مزایده-فروش-چند-تخته-فرش-ماشینی-نوبت-دوم'>مزایده فروش چند تخته فرش ماشینی  نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش چند تخته فرش ماشینی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894896/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-جی-تی-ایکس-مدل-83-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید جی تی ایکس مدل 83 نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید جی تی ایکس مدل 83  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894890/آگهی-مزایده-واگذاری-اجاره-بازار-هفتگی'>آگهی مزایده واگذاری اجاره بازار هفتگی / آگهی مزایده واگذاری اجاره بازار هفتگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894458/مزایده-املاک-مورث-اموال-غیرمنقول'>مزایده املاک مورث اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده املاک مورث اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895201/مزایده-اراضی-و-املاک-مساحت-1599متر'>مزایده اراضی و املاک مساحت 1599متر / مزایده,مزایده اراضی و املاک مساحت 1599متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894900/تجدید-مناقصه-امورات-خدمات-شرکتی'>تجدید مناقصه امورات خدمات شرکتی  / مناقصه ، تجدید مناقصه امورات خدمات شرکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894921/مناقصه-آسفالت-ریزی'>مناقصه  آسفالت ریزی / مناقصه، مناقصه  آسفالت ریزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894399/مزایده-یک-دستگاه-تزریق-پلاستیک'>مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895211/مزایده-اعیان-آپارتمان-مساحت-73-20متر'>مزایده اعیان آپارتمان مساحت 73.20متر / مزایده,مزایده اعیان آپارتمان مساحت 73.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895137/مزایده-4-و-نیم-دانگ-مشاع-از-یکباب-خانه-121متر'>مزایده 4 و نیم دانگ مشاع از یکباب خانه 121متر  / مزایده,مزایده 4 و نیم دانگ مشاع از یکباب خانه 121متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894902/مناقصه-جذب-پیمانکار-جهت-انجام-عملیات-ممیزی-املاک--اصناف--مرحله-اول-نوبت-دوم'> مناقصه جذب پیمانکار جهت انجام عملیات ممیزی املاک ، اصناف... مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه جذب پیمانکار جهت انجام عملیات ممیزی املاک ، اصناف... مرحله ا ول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894924/مزایده-اجاره-نانوایی-تنوری-ساختمان-شماره-دو-خود'>مزایده اجاره نانوایی تنوری ساختمان شماره دو خود  / مزایده ,مزایده اجاره نانوایی تنوری ساختمان شماره دو خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894944/آگهی-مناقصه-عمومی-احداث-پله-در-مناطق-حاشیه-نشین-و-اجرای-آسفالت-و--نوبت-دوم-96-4-28'>آگهی مناقصه عمومی احداث پله در مناطق حاشیه نشین و اجرای آسفالت و ...نوبت دوم 96.4.28 / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه عمومی احداث پله در مناطق حاشیه نشین و اجرای آسفالت و ... نوبت دوم 96.4.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894965/مناقصه-خرید-پرسی-غذا'>مناقصه خرید پرسی غذا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید پرسی غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895205/مزایده-اراضی-و-املاک-کاربری-مسکونی-صنعتی'>مزایده اراضی و املاک کاربری مسکونی صنعتی / مزایده,مزایده اراضی و املاک کاربری مسکونی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894905/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894919/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894427/فراخوان-پروژه-خرید-و-اجرای-شبکه-فاضلاب-و-زهکش--'>فراخوان پروژه خرید و اجرای شبکه فاضلاب و زهکش ... / آگهی فراخوان، فراخوان پروژه خرید و اجرای شبکه فاضلاب و زهکش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894930/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-به-متراژ-1800-مترمربع-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت به متراژ 1800 مترمربع- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت به متراژ 1800 مترمربع- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894936/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894946/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-به-متراژ-3000-متر-مربع'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت به متراژ 3000 متر مربع  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت به متراژ 3000 متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895248/مزایده-یک-قطعه-باغ-انگور-مساحت-5410متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه باغ انگور مساحت 5410متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه باغ انگور مساحت 5410متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895257/مزایده-ملک-با-قدمت-ساخت-حدود-41-سال-در-دو-طبقه-نوبت-دوم'>مزایده ملک با قدمت ساخت حدود 41 سال در دو طبقه نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک با قدمت ساخت حدود 41 سال در دو طبقه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895198/مزایده-فروش-مرغداری-به-پلاک-ثبتی-18-اصلی-نوبت-سوم'>مزایده فروش مرغداری به پلاک ثبتی 18 اصلی نوبت سوم  / مزایده,مزایده فروش مرغداری به پلاک ثبتی 18 اصلی نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894992/مزایده-واگذاری-استیجاری-مقدار-120-متر-مربع-از-زمین-پارکینگ-خود'>مزایده واگذاری استیجاری مقدار 120 متر مربع از زمین پارکینگ خود / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری استیجاری مقدار 120 متر مربع از زمین پارکینگ خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894447/تجدید-مناقصه-احداث-شبکه-گاز-و-ایستگاه-TBS-شهرک-های-صنعتی-کنگان-دلوار-و-خورموج'>تجدید مناقصه احداث شبکه گاز و ایستگاه TBS شهرک های صنعتی کنگان، دلوار و خورموج / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه احداث شبکه گاز و ایستگاه TBS شهرک های صنعتی کنگان، دلوار و خورموج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894977/تجدید-مناقصه-واگذاری-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>تجدید مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894929/مزایده-سواری-سیستم-سمند'>مزایده سواری سیستم سمند / آگهی مزایده اموال غیر منقول، مزایده سواری سیستم سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894951/مناقصه-انجام-امور-پخت-و-پز-و-آماده-سازی-و-توزیع-غذای-روزانه-دانشجویان--'>مناقصه انجام امور پخت و پز و آماده سازی و توزیع غذای روزانه دانشجویان... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور پخت و پز و آماده سازی و توزیع غذای روزانه دانشجویان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894961/مزایده-کامیون-بنز'>مزایده کامیون بنز / آگهی مزایده، مزایده کامیون بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894927/فراخوان-مناقصه-عملیات-احداث-دیوار-حریم-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات احداث دیوار حریم -نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , فراخوان مناقصه عملیات احداث دیوار حریم -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895208/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-250-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 250 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 250 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895191/مزایده-2-12-حبه-شامل-قسمتی-از-سهم-الارث-پلاک-ثبتی-5000-985'>مزایده 2.12 حبه شامل قسمتی از سهم الارث پلاک ثبتی 5000.985 / مزایده,مزایده 2.12 حبه شامل قسمتی از سهم الارث پلاک ثبتی 5000.985</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894485/مناقصه-زنده-گیری-سگهای-ولگرد-از-سطح-مناطق-شهرداری-کرج'>مناقصه زنده گیری سگهای ولگرد از سطح مناطق شهرداری کرج / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه زنده گیری سگهای ولگرد از سطح مناطق شهرداری کرج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894465/مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-توزیع-آب-و-تعویض-بخشی-از-خط-انتقال-آب-فاز-توسعه-شهرک-صنعتی-اشتهارد'>مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع آب و تعویض بخشی از خط انتقال آب فاز توسعه شهرک صنعتی اشتهارد / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی، مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع آب و تعویض بخشی از خط انتقال آب فاز توسعه شهرک صنعتی اشتهارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895045/استعلام-اجرای-اتصالات-63-کیلوولت-پست-گیلانغرب'>استعلام اجرای اتصالات 63 کیلوولت پست گیلانغرب / استعلام ، اجرای اتصالات 63 کیلوولت پست گیلانغرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895235/استعلام-خرید-تیغه-سکسیونر-230-کیلوولت'>استعلام خرید تیغه سکسیونر 230 کیلوولت  / استعلام, استعلام خرید تیغه سکسیونر 230 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895172/استعلام-خرید-دو-دستگاه-سیستم-حضور-و-غیاب-پرسنلی'>استعلام خرید دو دستگاه سیستم حضور و غیاب پرسنلی  / استعلام ، خرید دو دستگاه سیستم حضور و غیاب پرسنلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895073/استعلام-خرید-و-اجرای-سیم-خاردار-حلقوی-پروانه-ای'>استعلام خرید و اجرای سیم خاردار حلقوی پروانه ای / استعلام، استعلام  خرید و اجرای سیم خاردار حلقوی پروانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895064/استعلام-کولر-گازی-دیواری-اینورتر-ال-جی-24000-LG'>استعلام کولر گازی دیواری اینورتر ال جی 24000 LG / استعلام، استعلام کولر گازی دیواری اینورتر ال جی 24000 LG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895029/استعلام-پشتیبانی-سرور-اطلاع-رسانی'>استعلام پشتیبانی سرور اطلاع رسانی / استعلام پشتیبانی سرور اطلاع رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895122/استعلام-خرید-و-اجرای-سنگفرش-بتنی-طرح-I-با-ضخامت-5-سانتی-متر'>استعلام خرید و اجرای سنگفرش بتنی طرح I با ضخامت 5 سانتی متر / استعلام، استعلام خرید و اجرای سنگفرش بتنی طرح I با ضخامت 5 سانتی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895226/استعلام-استکر-بالابر-و-بشکه-برگردان-تمام-برقی-با-قابلیت-حمل-نفر'>استعلام استکر بالابر و بشکه برگردان تمام برقی با قابلیت حمل نفر / استعلام ,استعلام استکر بالابر و بشکه برگردان تمام برقی با قابلیت حمل نفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894957/استعلام-آبرسانی-به-واحدهای-بنیاد-مسکن'>استعلام آبرسانی به واحدهای بنیاد مسکن / استعلام آبرسانی به واحدهای بنیاد مسکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894446/تجدید-فراخوان-تهیه-و-حمل-اتصالات-پلی-اتیلن'>تجدید فراخوان تهیه و حمل اتصالات پلی اتیلن / فراخوان تجدید مناقصه, تجدید فراخوان تهیه و حمل اتصالات پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895277/استعلام-صندلی-کارمندی-نیلپر'>استعلام صندلی کارمندی نیلپر  / استعلام, استعلام صندلی کارمندی نیلپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895385/استعلام-یخچال-13-فوت-پارس-96-4-28'>استعلام یخچال 13  فوت پارس 96.4.28 / استعلام  یخچال 13  فوت پارس 96.4.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895153/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سرور-96-4-28'>استعلام خرید یک دستگاه سرور 96.4.28 / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه سرور 96.4.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895042/استعلام-خرید-کیس-رایانه'>استعلام خرید کیس رایانه  / استعلام، استعلام خرید کیس رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895057/استعلام-آنتی-ویروس-نود-32'>استعلام آنتی ویروس نود 32 / استعلام،  استعلام آنتی ویروس نود 32</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895243/استعلام-mini-pc'>استعلام mini pc  / استعلام, استعلام mini pc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895216/استعلام-چاپگر-لیزری-HP402N'>استعلام چاپگر لیزری HP402N  / استعلام, استعلام چاپگر لیزری HP402N </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894462/مزایده-واگذاری-4-پلاک-زمین-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 4 پلاک زمین کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده ,مزایده واگذاری 4 پلاک زمین کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895206/استعلام-خرید-5-دستگاه-کولر-گازی-24000-ال-جی'>استعلام  خرید 5 دستگاه کولر گازی 24000 ال جی / استعلام  خرید 5 دستگاه کولر گازی 24000 ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894913/استعلام-حدیده-توپی-روتنبرگ'>استعلام حدیده توپی روتنبرگ   / استعلام , استعلام حدیده توپی روتنبرگ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894923/استعلام-ابزار-پرس-لوله-استیل'>استعلام ابزار پرس لوله استیل  / استعلام , استعلام ابزار پرس لوله استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894917/استعلام-ابزار-پرس-لوله-مسی'>استعلام ابزار پرس لوله مسی / استعلام , استعلام ابزار پرس لوله مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894920/استعلام-ابزار-پرس-لوله-پنج-لایه'>استعلام ابزار پرس لوله پنج لایه  / استعلام , استعلام ابزار پرس لوله پنج لایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895230/استعلام-اجرای-سقف-کاذب-تایل-60-60'>استعلام اجرای سقف کاذب تایل 60*60  / استعلام ، اجرای سقف کاذب تایل 60*60 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895010/استعلام-تهیه-و-اجرای-جدول-پیش-ساخته-بتنی-پرسی'>استعلام تهیه و اجرای جدول پیش ساخته بتنی پرسی  / استعلام تهیه و اجرای جدول پیش ساخته بتنی پرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894881/استعلام-تهیه-و-نصب-گلدان-بتنی'>استعلام تهیه و نصب گلدان بتنی  / استعلام , استعلام تهیه و نصب گلدان بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895021/استعلام-سوزن-دستگاه-سریال-کوب'>استعلام سوزن دستگاه سریال کوب  / استعلام , استعلام سوزن دستگاه سریال کوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894479/تجدید-مناقصه-خدمات-تامین-فلاکسیبل-های-ریخته-گری-و-میز-انتقال-شمش-96-4-28'>تجدید مناقصه خدمات تامین فلاکسیبل های ریخته گری و میز انتقال شمش 96.4.28 / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، تجدید مناقصه خدمات تامین فلاکسیبل های ریخته گری و میز انتقال شمش 96.4.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894981/استعلام-اکسپاندر-لوله-مسی'>استعلام اکسپاندر لوله مسی  / استعلام ,استعلام اکسپاندر لوله مسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895067/استعلام-ترازو-دیجیتالی--96-4-28'>استعلام ترازو دیجیتالی ...96.4.28 / استعلام , استعلام ترازو دیجیتالی ...96.4.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895085/استعلام-ترازو-لیزری-با-پایه-96-4-28'>استعلام ترازو لیزری با پایه 96.4.28 / استعلام,استعلام ترازو لیزری با پایه 96.4.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895017/استعلام-خم-کن-لوله-مسی'>استعلام خم کن لوله مسی  / استعلام، استعلام خم کن لوله مسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895193/استعلام-ست-کامل-جوشکاری'>استعلام ست کامل جوشکاری  / استعلام ,استعلام ست کامل جوشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894941/استعلام-مکنده-پرتابل-فستول'>استعلام مکنده پرتابل فستول  / استعلام , استعلام مکنده پرتابل فستول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895259/استعلام-اورفرز-با-متعلقات-فستول'>استعلام اورفرز با متعلقات فستول / استعلام ,استعلام   اورفرز با متعلقات فستول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894928/استعلام-ماشین-دوبل-دومینو'>استعلام ماشین دوبل دومینو  / استعلام , استعلام ماشین دوبل دومینو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894925/استعلام-اره-فارسی-بر-برقی'>استعلام اره فارسی بر برقی / استعلام, اره فارسی بر برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894487/تجدید-مناقصه-خرید-و-اجرای-چهار-دستگاه-کابین-آسانسور--تجدید-96-4-28'>تجدید مناقصه خرید و اجرای چهار دستگاه کابین آسانسور - تجدید 96.4.28 / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید و اجرای چهار دستگاه کابین آسانسور - تجدید 96.4.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894935/استعلام-دریل-شارژ-دیوالت'>استعلام دریل شارژ دیوالت  / استعلام , استعلام دریل شارژ دیوالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895218/استعلام-سنباده-لرزان-گردان-کوچک'>استعلام  سنباده لرزان گردان کوچک  / استعلام ,استعلام  سنباده لرزان گردان کوچک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895212/استعلام-اره-گرد-دیسکی-شارژی'>استعلام اره گرد دیسکی شارژی  / استعلام، استعلام اره گرد دیسکی شارژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895095/استعلام-فرز-پرداخت-لبه'>استعلام فرز پرداخت لبه / استعلام , استعلام  فرز پرداخت لبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895103/استعلام-رنده-برقی-دستی-قابل-حمل'>استعلام رنده برقی دستی قابل حمل / استعلام , استعلام  رنده برقی دستی قابل حمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895077/استعلام-لپ-تاپ-96-4-28'>استعلام لپ تاپ 96.4.28 / استعلام, استعلام لپ تاپ 96.4.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895184/استعلام-ماشین-دوبل-بیسکوئیتی'>استعلام ماشین دوبل بیسکوئیتی / استعلام ماشین دوبل بیسکوئیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895006/استعلام-گندگی-میزی-دیوالت'>استعلام گندگی میزی دیوالت  / استعلام , استعلام گندگی میزی دیوالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894996/استعلام-میز-کار-سنباده-کاری'>استعلام میز کار سنباده کاری  / استعلام ,استعلام میز کار سنباده کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895181/استعلام-جاروبرقی-صنعتی-سطلی'>استعلام جاروبرقی صنعتی سطلی / استعلام جاروبرقی صنعتی سطلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894631/مناقصه-تعمیر-و-کالیبراسیون-کنتورهای-توربینی-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و کالیبراسیون کنتورهای توربینی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و کالیبراسیون کنتورهای توربینی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895049/استعلام-اورفرز-مشتی'>استعلام اورفرز مشتی  / استعلام,استعلام اورفرز مشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895210/استعلام-اره-شمشادزن'>استعلام اره شمشادزن / استعلام ,استعلام اره شمشادزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894997/استعلام-چمن-زن'>استعلام چمن زن  / استعلام , استعلام چمن زن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895020/استعلام-اره-موتوری'>استعلام اره موتوری  / استعلام، استعلام اره موتوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895007/استعلام-قیچی-شمشاد-زن'>استعلام قیچی شمشاد زن  / استعلام، استعلام قیچی شمشاد زن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895015/استعلام-قیچی-بلند-شاخه-زن'>استعلام قیچی بلند شاخه زن  / استعلام، استعلام قیچی بلند شاخه زن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895003/استعلام-سمی-زن-دستی-(سمی-پاش)'>استعلام سمی زن دستی (سمی پاش) / استعلام , استعلام سمی زن دستی (سمی پاش)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895157/استعلام-حاشیه-زن'>استعلام حاشیه زن / استعلام حاشیه زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895165/استعلام-بدنه-خودرو-مرسدس-بنز-aclass'>استعلام بدنه خودرو مرسدس بنز aclass / استعلام بدنه خودرو مرسدس بنز aclass</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895173/استعلام-فلاکس-برقی'>استعلام فلاکس برقی  / استعلام  فلاکس برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894443/مزایده-یک-دستگاه-پژو-آردی-آی-1600-مدل-84'>مزایده یک دستگاه پژو آردی آی 1600 مدل 84  / مزایده , مزایده یک دستگاه پژو آردی آی 1600 مدل 84 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895033/استعلام-صندلی-چرخدار-آزمون'>استعلام صندلی چرخدار آزمون  / استعلام، استعلام صندلی چرخدار آزمون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895028/استعلام-اسکنر-فوجیتسو-اس-ای-6240'>استعلام اسکنر فوجیتسو اس ای 6240  / استعلام، استعلام اسکنر فوجیتسو اس ای 6240 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895105/استعلام-جعبه-ابزار-دستی-top-tul'>استعلام جعبه ابزار  دستی top tul / استعلام، استعلام جعبه ابزار  دستی top tul</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895096/استعلام-اسیلوسکوپ-خودرویی'>استعلام اسیلوسکوپ خودرویی / استعلام، استعلام  اسیلوسکوپ خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894986/استعلام-دستگاه-تستر-نشتی-سیلندر'>استعلام دستگاه تستر نشتی سیلندر  / استعلام ,استعلام دستگاه تستر نشتی سیلندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894975/استعلام-آچار-ترک-متر-0-20-نیوتن-متر'>استعلام  آچار ترک متر 0-20 نیوتن متر  / استعلام , استعلام  آچار ترک متر 0-20 نیوتن متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894959/استعلام-میکرومتر-دیجیتال-داخل-سنج-دال-گیج'>استعلام میکرومتر دیجیتال داخل سنج دال گیج / استعلام , استعلام میکرومتر دیجیتال داخل سنج دال گیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894954/استعلام-دستگاه-غری-کش-car-o-liner'>استعلام دستگاه غری کش car-o-liner / استعلام , استعلام دستگاه غری کش car-o-liner</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894949/استعلام-میکرومتر-خارج-سنج-دیجیتال'>استعلام میکرومتر خارج سنج دیجیتال / استعلام , استعلام میکرومتر خارج سنج دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895079/استعلام-بدنه-خودرو-بنز-مرسدس-aclass'>استعلام بدنه خودرو بنز مرسدس aclass / استعلام، استعلام  بدنه خودرو بنز مرسدس aclass</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894421/مناقصه-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب-مشترکین-گاز-منطقه-6---نوبت-دوم'>مناقصه  قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز منطقه 6 ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز منطقه 6 ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895090/استعلام-تجهیزات-جانبی-car-o-liner-mf-gun'>استعلام تجهیزات جانبی car- o- liner mf gun  / استعلام، استعلام تجهیزات جانبی car- o- liner mf gun </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895246/استعلام-دستگاه-برش-پلاسما'>استعلام دستگاه برش پلاسما / استعلام ,استعلام  دستگاه برش پلاسما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895255/استعلام-دستگاه-برش-پلاسما'>استعلام دستگاه برش پلاسما / استعلام ,استعلام  دستگاه برش پلاسما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895249/استعلام-دستگاه-نقطه-جوش'>استعلام دستگاه نقطه جوش / استعلام ,استعلام  دستگاه نقطه جوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895244/استعلام-دستگاه-جوشکاری-mig-mig'>استعلام دستگاه جوشکاری mig-mig / استعلام ,استعلام  دستگاه جوشکاری mig-mig</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895241/استعلام-آچار-ترکمتر-الکتریکی-340n-m'>استعلام آچار ترکمتر الکتریکی 340n/m / استعلام ,استعلام  آچار ترکمتر الکتریکی 340n/m</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895233/استعلام-آچار-ترکمتر-الکتریکی-30n-m'>استعلام آچار ترکمتر الکتریکی 30n/m / استعلام ,استعلام آچار ترکمتر الکتریکی 30n/m</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895055/استعلام-دریل-شارژی-بوش-96-4-28'>استعلام دریل شارژی بوش 96.4.28 / استعلام , استعلام دریل شارژی بوش 96.4.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895051/استعلام-جعبه-ابزار-هفت-شوی-بزرگ-top-tul'>استعلام جعبه ابزار هفت شوی بزرگ top tul / استعلام,جعبه ابزار هفت شوی بزرگ top tul</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895048/استعلام-صفحه-نمایش-فشار'>استعلام صفحه نمایش فشار  / استعلام,استعلام صفحه نمایش فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894734/تجدید-دوم-مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-28000-کنتور-و-5000-رگلاتور'>تجدید دوم مناقصه انجام خدمات تعمیر 28000 کنتور و 5000 رگلاتور  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید دوم مناقصه انجام خدمات تعمیر 28000 کنتور و 5000 رگلاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895046/استعلام-مجموعه-رابط-فشار-سنج-و-تنظیم-جریان-باد'>استعلام مجموعه رابط فشار سنج و تنظیم جریان باد  / استعلام,استعلام مجموعه رابط فشار سنج و تنظیم جریان باد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895041/استعلام-استند-خشک-کننده-بادی-رنگ'>استعلام  استند خشک کننده بادی رنگ  / استعلام,استعلام استند خشک کننده بادی رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895032/استعلام-هود-مخصوص-مواد-شیمیایی'>استعلام  هود مخصوص مواد شیمیایی / استعلام,استعلام  هود مخصوص مواد شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894971/استعلام-کابین-مقایسه-نوری-رنگ-coolr-matching'>استعلام کابین مقایسه نوری رنگ coolr matching / استعلام , استعلام کابین مقایسه نوری رنگ coolr matching</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895072/استعلام-چراغ-مادون-قرمز-(خشک-کن-موضعی-رنگ)'>استعلام چراغ مادون قرمز (خشک کن موضعی رنگ) / استعلام چراغ مادون قرمز (خشک کن موضعی رنگ)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894978/استعلام-سشوار-صنعتی-96-4-28'>استعلام سشوار صنعتی 96.4.28 / استعلام ,استعلام سشوار صنعتی 96.4.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894982/استعلام-چراغ-مخصوص-تست-رنگ'>استعلام چراغ مخصوص تست رنگ  / استعلام ,استعلام چراغ مخصوص تست رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894985/استعلام-جت-خشک-کننده-رنگهای-واتریس'>استعلام جت خشک کننده رنگهای واتریس / استعلام ,استعلام جت خشک کننده رنگهای واتریس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894991/استعلام-دریل-32-میلی-متر-پایه-بلند-محک'>استعلام دریل 32 میلی متر پایه بلند محک / استعلام ,استعلام دریل 32 میلی متر پایه بلند محک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895088/استعلام-پرینتر-لیزری-اچ-پی'>استعلام  پرینتر لیزری اچ پی / استعلام  پرینتر لیزری اچ پی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894741/مزایده-یک-باب-مغازه-تجاری'>مزایده یک باب مغازه تجاری / مزایده ، مزایده یک باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895093/استعلام-جعبه-ابزار-پرتابل-چرخدار-7-کشویی'>استعلام جعبه ابزار پرتابل چرخدار 7 کشویی  / استعلام  جعبه ابزار پرتابل چرخدار 7 کشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895102/استعلام-تجهیزات-آشپزخانه'>استعلام تجهیزات آشپزخانه  / استعلام تجهیزات آشپزخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895114/استعلام-خرید-و-نصب-چمن-وی-پاور'>استعلام خرید و نصب چمن وی پاور  / استعلام خرید و نصب چمن وی پاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895080/استعلام-لمینت-آرتا-فوم-دار-(سایلنت)-ایرانی'>استعلام لمینت آرتا فوم دار (سایلنت) ایرانی / استعلام لمینت آرتا فوم دار (سایلنت) ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895287/استعلام-جدول-پیش-ساخته-بتنی'>استعلام جدول پیش ساخته بتنی  / استعلام، استعلام جدول پیش ساخته بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895326/استعلام-فایروال-سایبروم'>استعلام فایروال سایبروم  / استعلام,   استعلام  فایروال سایبروم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895273/استعلام-خرید-صندلی-اتوبوس'>استعلام خرید صندلی اتوبوس / استعلام, استعلام  خرید صندلی اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895293/استعلام-تعداد-100-عدد-سمعک-هوشمند-supermia-cpx'>استعلام تعداد 100 عدد سمعک هوشمند supermia cpx / استعلام، استعلام تعداد 100 عدد سمعک هوشمند supermia cpx</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895340/استعلام-گاز-پانسمان-نخ-دار'>استعلام گاز پانسمان نخ دار  / استعلام ,استعلام گاز پانسمان نخ دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/895126/استعلام-سوزن-دستگاه-سریال-کوب'>استعلام سوزن دستگاه سریال کوب  / استعلام , استعلام سوزن دستگاه سریال کوب </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 6 تاريخ : پنجشنبه 23 شهريور 1396 ساعت: 11:37