اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.27 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893436/مناقصه-Agriculture-co... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.27 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893436/مناقصه-Agriculture-consultant-services-including-greenhouse-design-and-maintenance-نوبت-دوم'>مناقصه Agriculture consultant services including greenhouse design and maintenance نوبت دوم  / مناقصه Agriculture consultant services including greenhouse design and maintenance نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893428/مزایده-ملک-مشاعی-مساحت-171مترمربع'>مزایده ملک مشاعی مساحت 171مترمربع / مزایده,مزایده ملک مشاعی مساحت 171مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893425/تجدید-مزایده-اجاره-مغازه-های-25-متری--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره مغازه های  25 متری - نوبت دوم  / آگهی مزایده و تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره مغازه های  25 متری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893422/مزایده-واگذاری-اجاره-محل-تبلیغات-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده واگذاری اجاره محل تبلیغات مرحله دوم نوبت اول  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره محل تبلیغات مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893427/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-ملارد---نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت ملارد .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت ملارد .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893951/مناقصه-خرید-DELTA-SOR'>مناقصه خرید DELTA SOR  / مناقصه, مناقصه خرید DELTA SOR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893996/مناقصه-خرید-انواع-GAUGE'>مناقصه خرید انواع GAUGE / مناقصه, مناقصه خرید انواع GAUGE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894095/مناقصه-خرید-یکدستگاه-چیلر-واحد-ازت'>مناقصه خرید یکدستگاه چیلر واحد ازت  / مناقصه ، مناقصه خرید یکدستگاه چیلر واحد ازت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894044/مناقصه-خرید-مشعل-گازوئیل-سوز'>مناقصه خرید مشعل گازوئیل سوز  / مناقصه, مناقصه خرید مشعل گازوئیل سوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893934/مناقصه-خرید-HOCHIKI'>مناقصه خرید HOCHIKI / مناقصه, مناقصه خرید HOCHIKI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894127/مناقصه-خرید-221-عدد-قطعات-یدکی-کوپلینگ'>مناقصه خرید 221 عدد قطعات یدکی کوپلینگ  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید 221 عدد قطعات یدکی کوپلینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894118/مناقصه-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی'>مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی  / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894135/مناقصه-خدمات-حراست-و-نگهبانی'>مناقصه خدمات حراست و نگهبانی  / آگهی مناقصه ,مناقصه خدمات حراست و نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894123/مناقصه-اجرای-پروژه-عملیات-ساختمانی-در-پست-نوردوز'>مناقصه اجرای پروژه عملیات ساختمانی در پست نوردوز / مناقصه اجرای پروژه عملیات ساختمانی در پست نوردوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894116/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-های-ارتباطی'>مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم های ارتباطی / مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم های ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893510/مناقصه-پروژه-خط-تغذیه-گاز-از-روستای-دشت-عباس--تجدید'>مناقصه پروژه خط تغذیه گاز از روستای دشت عباس... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه خط تغذیه گاز از روستای دشت عباس... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894115/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-چیلر-تراکمی-۱۲۰-تن-تبرید'>مناقصه خرید دو دستگاه چیلر تراکمی ۱۲۰ تن تبرید / مناقصه ، مناقصه خرید دو دستگاه چیلر تراکمی ۱۲۰ تن تبرید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894139/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار-به-منظور-انجام-عملیات-استخراج-ماده-معدنی--'>مناقصه جذب سرمایه گذار به منظور انجام عملیات استخراج ماده معدنی... / مناقصه ,مناقصه جذب سرمایه گذار به منظور انجام عملیات استخراج ماده معدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894187/مناقصه-ساختمان-۳-طبقه'>مناقصه ساختمان ۳ طبقه  / مناقصه ساختمان ۳ طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894174/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-۱۰کیلومتر-شبکه-پراکنده'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای ۱۰کیلومتر شبکه پراکنده / مناقصه تهیه مصالح و اجرای ۱۰کیلومتر شبکه پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894159/مناقصه-تجمیع-و-واگذاری-ارائه-بخشی-از-خدمات-پشتیبانی'>مناقصه تجمیع و واگذاری ارائه بخشی از خدمات پشتیبانی / مناقصه تجمیع و واگذاری ارائه بخشی از خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893494/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اصلاح-و-بهسازی-باندوال-های-خاکی--ریم-مخازن---'>فراخوان ارزیابی کیفی اصلاح و بهسازی باندوال های خاکی ، ریم مخازن .... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی اصلاح و بهسازی باندوال های خاکی ، ریم مخازن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894138/مناقصه-خدمات-کنتور-خوانی'>مناقصه خدمات کنتور خوانی / مناقصه خدمات کنتور خوانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894131/مناقصه-اجرای-کارهای-برقی'>مناقصه اجرای کارهای برقی / مناقصه اجرای کارهای برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894147/مناقصه-خرید-انواع-لاستیک-خودرو'>مناقصه خرید انواع لاستیک خودرو  / مناقصه خرید انواع لاستیک خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894171/مناقصه-خرید-تیوب-اکسپندر'>مناقصه خرید تیوب اکسپندر / مناقصه خرید تیوب اکسپندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894178/مناقصه-مقاوم-سازی-فنداسیون-مخازن'>مناقصه مقاوم سازی فنداسیون مخازن / مناقصه مقاوم سازی فنداسیون مخازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894069/مناقصه-اجرای-عملیات-حدود-۱۱-کیلومتر-شبکه-گذاری-پلی-اتیلن-و-فولادی--'>مناقصه اجرای عملیات حدود ۱۱ کیلومتر شبکه گذاری پلی اتیلن و فولادی ... / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات حدود ۱۱ کیلومتر شبکه گذاری پلی اتیلن و فولادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894124/مناقصه-تعمیرو-بهسازی-خطوط-لوله-نفت-وگاز-اصلی-وخطوط-لوله-درون-کارخانجات'>مناقصه تعمیرو بهسازی خطوط لوله نفت وگاز اصلی وخطوط لوله درون کارخانجات / مناقصه , مناقصه تعمیرو بهسازی خطوط لوله نفت وگاز اصلی وخطوط لوله درون کارخانجات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894132/آگهی-ارزیابی-کیفی-تعمیر-و-نگهداری-منازل-سازمانی-و-اماکن-عمومی-شرکت'>آگهی ارزیابی کیفی تعمیر و نگهداری منازل سازمانی و اماکن عمومی شرکت      / آگهی ارزیابی کیفی  ،آگهی ارزیابی کیفی   تعمیر و نگهداری منازل سازمانی و اماکن عمومی شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894111/مناقصه-ساخت-و-نصب-و-راه-اندازی-سه-دستگاه-آسانسور-ضد-انفجار'>مناقصه ساخت و نصب و راه اندازی سه دستگاه آسانسور ضد انفجار / مناقصه ساخت و نصب و راه اندازی سه دستگاه آسانسور ضد انفجار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893441/مناقصه-تامین-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع'>مناقصه تامین مواد اولیه ، طبخ و توزیع  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین مواد اولیه ، طبخ و توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893453/مناقصه-ارتقای-Innodisk-SATADOM-از-AGB-به-GB-64-در-6250-دستگاه-تین-کلاینت'>مناقصه ارتقای Innodisk SATADOM از AGB به GB 64 در 6250 دستگاه تین کلاینت  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ارتقای Innodisk SATADOM از AGB به GB 64 در 6250 دستگاه تین کلاینت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893426/مناقصه-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی-ساختمان-های-ستادی'>مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی ساختمان های ستادی / فراخوان مناقصه، مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی ساختمان های ستادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893482/مزایده-یک-دستگاه-سواری'>مزایده یک دستگاه سواری  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893435/مناقصه-یک-ست-پره-متحرک-ردیف-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه یک ست پره متحرک ردیف دوم  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه یک ست پره متحرک ردیف دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893477/مناقصه-تکمیل-مجموعه-رفاهی-باغ-عالیخانی'>مناقصه تکمیل مجموعه رفاهی باغ عالیخانی  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تکمیل مجموعه رفاهی باغ عالیخانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893994/مناقصه-عملیات-اجرای-گودبرداری--آرماتوربندی-و-اجرای-فوندانسیون-برج-مسکونی-تمدید'>مناقصه عملیات اجرای گودبرداری ، آرماتوربندی و اجرای فوندانسیون برج مسکونی- تمدید / آگهی تمدید مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای گودبرداری ، آرماتوربندی و اجرای فوندانسیون برج مسکونی- تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893498/مزایده-فروش-اراضی-و-املاک-مساحت-50010متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش اراضی و املاک مساحت 50010متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش اراضی و املاک مساحت 50010متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893468/مزایده-تعدادی-خودرو-سواری'>مزایده تعدادی خودرو سواری / مزایده، مزایده تعدادی خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893495/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-14205-و-18485متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین 14205 و 18485متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین 14205 و 18485متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893447/فراخوان-مناقصه-خدمات-پروژه-احداث-سردرب-ورودی-شهرک-صنعتی----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  خدمات پروژه احداث سردرب ورودی شهرک صنعتی ... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه  خدمات پروژه احداث سردرب ورودی شهرک صنعتی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893442/مزایده-فروش-دامهای-مازاد'>مزایده فروش دامهای مازاد / آگهی مزایده، مزایده فروش دامهای مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893456/مزایده-اقلام-ضایعاتی-پالایشگاه'>مزایده اقلام ضایعاتی پالایشگاه / آگهی مزایده، مزایده اقلام ضایعاتی پالایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893474/مزایده-تعداد-30-عدد-سشوار'>مزایده تعداد 30 عدد سشوار / مزایده تعداد 30 عدد سشوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893571/مزایده-عمومی-99-9-درصد-سهام-شرکت'>مزایده عمومی 99/9 درصد سهام شرکت  / مزایده ، مزایده عمومی 99/9 درصد سهام شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893481/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-هیوندای-سوناتا---'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری هیوندای سوناتا  ... / مزایده یک دستگاه خودرو سواری هیوندای سوناتا  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893444/مناقصه-جهت-خرید-و-تامین-قطعات-مورد-نیاز-واگن-های-باری'>مناقصه جهت خرید و تامین قطعات مورد نیاز واگن های باری  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جهت خرید و تامین قطعات مورد نیاز واگن های باری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893462/مناقصه-خرید-1000-دستگاه-چاپگر-لیزری-تک-رنگ'>مناقصه خرید 1000 دستگاه چاپگر لیزری تک رنگ  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 1000 دستگاه چاپگر لیزری تک رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893493/مناقصه-نسبت-به-خرید--توزیع-و-تحویل-تعدادی-سبد-کالای-پروتئینی'>مناقصه نسبت به خرید , توزیع و تحویل تعدادی سبد کالای پروتئینی  / مناقصه نسبت به خرید , توزیع و تحویل تعدادی سبد کالای پروتئینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893486/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893541/مناقصه-انتقال-نیرو-برقرسانی-به-شبکه-های-توزیع-نیرو--'>مناقصه انتقال نیرو برقرسانی به شبکه های توزیع نیرو ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  انتقال نیرو برقرسانی به شبکه های توزیع نیرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893548/مناقصه-بیمه-تکمیل-درمان-پرسنل'>مناقصه بیمه تکمیل درمان پرسنل  / آگهی مناقصه , مناقصه بیمه تکمیل درمان پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893469/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893419/مناقصه-خرید-انواع-کابل-انشعاب-مسی-پروتودور---نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع کابل انشعاب مسی پروتودور ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید انواع کابل انشعاب مسی پروتودور ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894081/مزایده-ششدانگ-پلاک-1348-و-1349-و-1350-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 1348 و 1349 و 1350 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1348 و 1349 و 1350 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893978/ارزیابی-کیفی-تهیه-و-طبخ-غذا-در-رستوران-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تهیه و طبخ غذا در رستوران نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی یک مرحله ای , ارزیابی کیفی تهیه و طبخ غذا در رستوران  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893970/تجدید-مزایده-جهت-انجام-امور-تبلیغاتی'>تجدید مزایده جهت انجام امور تبلیغاتی  / آگهی مزایده عمومی,  تجدید مزایده جهت انجام امور تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893959/مناقصه-خرید-و-تامین-غذای-مورد-نیاز-کارگاه-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و تامین غذای مورد نیاز کارگاه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید و تامین غذای مورد نیاز کارگاه  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893963/فراخوان-مناقصه-احداث-دبستان-2-کلاسه-و----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث دبستان 2 کلاسه و ... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه احداث دبستان 2 کلاسه و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893995/تجدید-مناقصه-رفع-حوادث-شبکه-و-انشعابات-آب-و-فاضلاب-و-تصفیه-خانه--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه رفع حوادث شبکه و انشعابات آب و فاضلاب و تصفیه خانه    - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه رفع حوادث شبکه و انشعابات آب و فاضلاب و تصفیه خانه    - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893997/مناقصه-سیستم-برق-رسانی-به-ایستگاه-ها-نوبت-دوم'>مناقصه سیستم برق رسانی به ایستگاه ها- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه سیستم برق رسانی به ایستگاه ها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894001/مزایده-اموال-اسقاط-اداری-و-تجهیزات-پزشکی'>مزایده اموال اسقاط اداری و تجهیزات پزشکی  / مزایده ، اموال اسقاط اداری و تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893964/مزایده-دستگاه-شیرینگ-پک-نایلون'>مزایده دستگاه شیرینگ پک نایلون / مزایده,مزایده دستگاه شیرینگ پک نایلون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893412/ارزیابی-کیفی-مناقصه-عملیات-اجرایی-سازه-نگهبان-خاکبرداری-و-سازه-ایستگاه-عمان-سامانی---نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مناقصه عملیات اجرایی سازه نگهبان, خاکبرداری و سازه ایستگاه عمان سامانی...- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی مناقصه عملیات اجرایی سازه نگهبان, خاکبرداری و سازه ایستگاه عمان سامانی...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894073/مزایده-املاک-و-اراضی-مساحت-300متر'>مزایده املاک و اراضی مساحت 300متر / مزایده,مزایده املاک و اراضی مساحت 300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894195/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-90-36متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 90.36متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 90.36متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894190/مزایده-ماترک-شامل-مغازه-نسق-زراعی-ساختمان-روستایی'>مزایده ماترک شامل مغازه.نسق زراعی.ساختمان روستایی / مزایده,مزایده ماترک شامل مغازه.نسق زراعی.ساختمان روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894177/مزایده-منافع-یکباب-مغازه-نوبت-اول'>مزایده منافع یکباب مغازه نوبت اول  / مزایده,مزایده منافع یکباب مغازه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894194/مزایده-املاک-شامل-زمین-نوبت-دوم'>مزایده املاک شامل زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک شامل زمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894184/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-3944-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 3944 اصلی نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 3944 اصلی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894010/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / آگهی مزایده , مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894004/مناقصه-اجرای-سنگ-فرش-خیابان-تجدید'>مناقصه اجرای سنگ فرش خیابان تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای سنگ فرش خیابان تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893418/مناقصه-نسبت-به-خرید-22-000-دستگاه-کنتور-سه-فاز-اتصال-مستقیم-(DC)---نوبت-دوم'>مناقصه نسبت به خرید 22/000 دستگاه کنتور سه فاز اتصال مستقیم (DC) ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه نسبت به خرید 22/000 دستگاه کنتور سه فاز اتصال مستقیم (DC) ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894040/مناقصه-اجرای-دیوار-ساحلی-تجدید'>مناقصه اجرای دیوار ساحلی تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای دیوار ساحلی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894049/مناقصه-جدولگذاری-معابر-تجدید'>مناقصه جدولگذاری معابر تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه جدولگذاری معابر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894018/مزایده-نسبت-به-واگذاری-استیجاری-تعداد-15-واحد-از-واحدهای-تجاری--'>مزایده نسبت به واگذاری استیجاری تعداد 15 واحد از واحدهای تجاری ... / مزایده , مزایده نسبت به واگذاری استیجاری تعداد 15 واحد از واحدهای تجاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894024/مناقصه-لکه-گیری-و-آسفالت-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و آسفالت معابر - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه لکه گیری و آسفالت معابر  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894145/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-نقد-اقساط'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز نقد اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز نقد اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894082/مناقصه-پروژه-جدول-گذاری-تجدید'>مناقصه پروژه جدول گذاری تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه پروژه جدول گذاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894121/مزایده-ملک-تجاری-بخش-دو-بجنورد-نوبت-اول'>مزایده ملک تجاری بخش دو بجنورد نوبت اول / مزایده,مزایده ملک تجاری بخش دو بجنورد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894104/مزایده-10-دستگاه-خودرو'>مزایده 10 دستگاه خودرو  / آگهی دعوت به مزایده عمومی ,مزایده 10 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893459/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405-و---'>مزایده تعداد یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 و ... . / مزایده ، مزایده تعداد یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 و ... .</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894074/مناقصه-عملیات-تامین-تعداد-133-عدد-سنگ-قله-از-جنس-گندمک-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تامین تعداد 133 عدد سنگ قله از جنس گندمک نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تامین تعداد 133 عدد سنگ قله از جنس گندمک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894099/فراخوان-واگذاری-نصب-و-اصلاح-انشعابات-امورهای-برق-خود'>فراخوان واگذاری نصب و اصلاح انشعابات امورهای برق خود  / فراخوان واگذاری نصب و اصلاح انشعابات امورهای برق خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894058/مزایده-یک-دستگاه-دیاموند-9325-Szm-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه دیاموند 9325 Szm  نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه دیاموند 9325 Szm  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893471/مناقصه-تعمیر-و-بازسازی-نما-و-قسمتهای-داخلی-ساختمان'>مناقصه تعمیر و بازسازی نما و قسمتهای داخلی ساختمان  / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیر و بازسازی نماء و قسمت های داخلی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894063/مزایده-دستگاه-بسته-بندی-حبوبات-مدل-9097--'>مزایده دستگاه بسته بندی حبوبات مدل 9097... / مزایده , مزایده دستگاه بسته بندی حبوبات مدل 9097..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894103/مزایده-تعداد-50-دستگاه-خودرو-(سبک-و-موتورسیکلت)'>مزایده تعداد 50 دستگاه خودرو (سبک و موتورسیکلت) / آگهی مزایده، مزایده تعداد 50 دستگاه خودرو (سبک و موتورسیکلت)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894136/مزایده-حق-انتفاع-از-ملک-شماره-3105-تحت-پلاک-104-فرعی'>مزایده حق انتفاع از ملک شماره 3105 تحت پلاک 104 فرعی / مزایده,مزایده حق انتفاع از ملک شماره 3105 تحت پلاک 104 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894052/مزایده-فروش-خودروی-کامیون-رنو-خارجی-مدل-پریمیوم-440-مدل-2007--نوبت-دوم'>مزایده فروش خودروی کامیون رنو خارجی مدل پریمیوم 440 مدل 2007  - نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش خودروی کامیون رنو خارجی مدل پریمیوم 440 مدل 2007  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893423/مزایده-محصول-خرمای-مزرعه-آموزشی-و-تحقیقاتی-خضرآباد'>مزایده محصول خرمای مزرعه آموزشی و تحقیقاتی خضرآباد / آگهی مزایده ,مزایده محصول خرمای مزرعه آموزشی و تحقیقاتی خضرآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894076/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه--طبخ-و-سرو-سه-وعده-غذا-و-خدمات-اطاقداری-در-مهمانسرای-سیاهمکان'>مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ و سرو سه وعده غذا و خدمات اطاقداری در مهمانسرای سیاهمکان  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ و سرو سه وعده غذا و خدمات اطاقداری در مهمانسرای سیاهمکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894128/مزایده-فروش-کارخانه-تولید-شن-و-ماسه-و-یک-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش کارخانه تولید شن و ماسه و یک قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش کارخانه تولید شن و ماسه و یک قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894093/مناقصه-نگهداری-و-آبیاری--'>مناقصه نگهداری و آبیاری ... / آگهی منقاصه، مناقصه نگهداری و آبیاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893430/مزایده-یک-واحد-ساختمانی-مستقل-450-متری'>مزایده یک واحد ساختمانی مستقل 450 متری / آگهی مزایده ,مزایده یک واحد ساختمانی مستقل 450 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893448/مزایده-باغ-درختان-سیب-و-گلابی'>مزایده باغ درختان سیب و گلابی  / آگهی مزایده، مزایده باغ درختان سیب و گلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893414/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-تعداد-222-دستگاه-ups'>مناقصه سرویس و نگهداری تعداد 222 دستگاه ups  / آگهی مناقصه , مناقصه سرویس و نگهداری تعداد 222 دستگاه ups </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893566/مزایده-پلاک-شماره-13859-فرعی-عرصه-105متر'>مزایده پلاک شماره 13859 فرعی عرصه 105متر / مزایده,مزایده پلاک شماره 13859 فرعی عرصه 105متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893424/مزایده-یکباب-خانه-و-محوطه-و-قطعه-ملک-باغ-فندوق'>مزایده یکباب خانه و محوطه و قطعه ملک باغ فندوق / مزایده,مزایده یکباب خانه و محوطه و قطعه ملک باغ فندوق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893568/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-127-1متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 127.1متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 127.1متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893485/مناقصه-انجام-خدمات-فضای-سبز-ادارات-و-تاسیسات'>مناقصه انجام خدمات فضای سبز ادارات و تاسیسات  / اگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات فضای سبز ادارات و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893445/مزایده-2-345-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-مشاع-پلاک-ثبتی'>مزایده 2.345 دانگ مشاع از سه دانگ مشاع پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 2.345 دانگ مشاع از سه دانگ مشاع پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893450/مزایده-واگذاری-تعداد-سه-قطعه-زمین-با-کاربری-مسکونی'>مزایده واگذاری تعداد سه قطعه زمین با کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد سه قطعه زمین با کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893421/مزایده-فروش-تعداد-349-عدد-تسمه-تایم-پرایدی'>مزایده فروش تعداد 349 عدد تسمه تایم پرایدی  / مزایده فروش تعداد 349 عدد تسمه تایم پرایدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893452/مناقصه-خرید-450-تن-گلوله-فلزی-فورج'>مناقصه خرید 450 تن گلوله فلزی فورج  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید 450 تن گلوله فلزی فورج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893432/مناقصه-خرید-78-دستگاه-سلول-فشار-متوسط'>مناقصه خرید 78 دستگاه سلول فشار متوسط  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید 78 دستگاه سلول فشار متوسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893404/مناقصه-توسعه-شبکه-و-نصب-انشعاب-فاضلاب-شهر-مراغه'>مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعاب فاضلاب شهر مراغه  / آگهی مناقصه ,مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعاب فاضلاب شهر مراغه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893653/مزایده-ملک-به-مساحت-64-55متر'>مزایده ملک به مساحت 64.55متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 64.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893507/مزایده-اجاره-ساختمان-آموزشی-ادب'>مزایده اجاره ساختمان آموزشی ادب / مزایده اجاره ساختمان آموزشی ادب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893969/مزایده-فروش-کیت-سوپر-بیلیون-هیر-و--'>مزایده فروش  کیت سوپر بیلیون هیر و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش  کیت سوپر بیلیون هیر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893520/مزایده-اجاره-ساختمان-آموزشی-شهدای-لواسان'>مزایده اجاره ساختمان آموزشی شهدای لواسان  / آگهی مزایده,مزایده مزایده اجاره ساختمان آموزشی شهدای لواسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893527/مزایده-واگذاری-مهدکودکهای-منطقه--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مهدکودکهای منطقه - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری مهدکودکهای منطقه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893416/آگهی-مناقصه-اصلاح-هندسی-سطح-شهر'>آگهی مناقصه اصلاح هندسی سطح شهر / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه اصلاح هندسی سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893564/دومین-جشنواره-سراسری-ادبی'>دومین جشنواره سراسری ادبی / دومین جشنواره سراسری ادبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893407/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پراید  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو وانت پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893574/مزایده-تمامی-ششدانگ-باغ-بخش-نه-قم'>مزایده تمامی ششدانگ باغ بخش نه قم / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ باغ بخش نه قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893982/مزایده-دستگاه-جوش-آرگون-زن----مجدد-نوبت-دوم'>مزایده دستگاه جوش آرگون زن.... - مجدد نوبت دوم  / آگهی مجدد مزایده , مزایده دستگاه جوش آرگون زن.... - مجدد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893572/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-102متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 102متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 102متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893397/مناقصه-خرید-پیاز-زعفران'>مناقصه خرید پیاز زعفران / مناقصه ، مناقصه خرید پیاز زعفران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893374/مزایده-فروش-سردرختی-گلابی'>مزایده فروش سردرختی گلابی / آگهی مزایده , مزایده فروش سردرختی گلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893386/مناقصه-لکه-گیری-مکانیزه-آسفالت-معابر-اصلی-سطح-منطقه-2-96-4-27'>مناقصه لکه گیری مکانیزه آسفالت معابر اصلی سطح منطقه 2 96.4.27  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری مکانیزه آسفالت معابر اصلی سطح منطقه 2 96.4.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893382/مزایده-عمومی-بهره-برداری-از-مرکز-برزگ-همایش-های-ایثار-نوبت-دوم'>مزایده عمومی بهره برداری از مرکز برزگ همایش های ایثار نوبت دوم  / مزایده ، مزایده عمومی بهره برداری از مرکز برزگ همایش های ایثار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893434/آگهی-مناقصه-عمومی-لوله-چدن-تایتون'>آگهی مناقصه عمومی لوله چدن تایتون / آگهی مناقصه عمومی، آگهی مناقصه عمومی لوله چدن تایتون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893443/مزایده-فروش-قطعات-یدکی-خودرو-تویوتا'>مزایده فروش قطعات یدکی خودرو تویوتا  / مزایده,مزایده فروش قطعات یدکی خودرو تویوتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893378/مناقصه-واگذاری-اداره-امور-مربوط-به-سرویسهای-صنعتی-و-کنترل-کیفیت-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری اداره امور مربوط به سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری اداره امور مربوط به سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893393/مناقصه-اجرای-مخزن-2000-متر-مکعبی-کوهسار-تجدید'>مناقصه اجرای مخزن 2000 متر مکعبی کوهسار تجدید  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای مخزن 2000 متر مکعبی کوهسار  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893420/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-178-41متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 178.41متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 178.41متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893726/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-668متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 668متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 668متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893661/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-مدل-1392-سیستم-رانا-تیپ-5-یو-تی'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری مدل 1392 سیستم رانا تیپ 5 یو تی / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری مدل 1392 سیستم رانا تیپ 5 یو تی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893714/مزایده-ملک-اپارتمان-مساحت-101-85متر'>مزایده ملک اپارتمان مساحت 101.85متر / مزایده,مزایده ملک اپارتمان مساحت 101.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893697/مزایده-سه-قطعه-زمین-در-شرق-روستای-توشن-نوبت-اول'>مزایده سه قطعه زمین در شرق روستای توشن نوبت اول / مزایده,مزایده سه قطعه زمین در شرق روستای توشن نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893695/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-115-60متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 115.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 115.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893667/مزایده-دو-دستگاه-خمکاری-با-موتور-سه-فاز'>مزایده دو دستگاه خمکاری با موتور سه فاز  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده دو دستگاه خمکاری با موتور سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893662/مزایده-رول-شبرنگ'>مزایده رول شبرنگ  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده رول شبرنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893648/مناقصه-ساخت-مخزن-300-متر-مکعبی-با-فنس-کشی-اطراف-آن'>مناقصه ساخت مخزن 300 متر مکعبی با فنس کشی اطراف آن     / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ساخت مخزن 300 متر مکعبی با فنس کشی اطراف آن    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893656/مناقصه-انجام-عملیات-تکمیلی-نازک-کاری-و-تاسیسات-ساختمانی'>مناقصه انجام عملیات تکمیلی نازک کاری و تاسیسات ساختمانی  / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام عملیات تکمیلی نازک کاری و تاسیسات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893417/مزایده-پلاک-ثبتی-ساختمان-تجاری-مسکونی-5-طبقه-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی ساختمان تجاری مسکونی 5 طبقه مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی ساختمان تجاری مسکونی 5 طبقه مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893710/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-276-58مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 276.58مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 276.58مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893757/فراخوان-مناقصه-بهره-برداری--نگهداری-و-تعمیرات-(رفع-حوادث)-کلیه-تاسیسات'>فراخوان مناقصه بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات (رفع حوادث) کلیه تاسیسات / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات (رفع حوادث) کلیه تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893759/مزایده-محوطه-ای-حدود-1000-متر-مربع-در-پارک-فدک-جهت-راه-اندازی-یک-دستگاه-ترامبولین'>مزایده محوطه ای حدود 1000 متر مربع در پارک فدک جهت راه اندازی یک دستگاه ترامبولین / آگهی مزایده,مزایده محوطه ای حدود 1000 متر مربع در پارک فدک جهت راه اندازی یک دستگاه ترامبولین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893767/مناقصه-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب-مشترکین-گاز-منطقه-6--'>مناقصه  قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز منطقه 6 ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز منطقه 6 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893739/مناقصه-انجام-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-و-استیجاری-پزشکان--نوبت-دوم'>مناقصه انجام سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان و استیجاری پزشکان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان و استیجاری پزشکان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893748/مناقصه-ارائه-خدمان-درمانی-اورژانس--پزشکی--بهداشتی---'>مناقصه ارائه خدمان درمانی اورژانس , پزشکی , بهداشتی .... / مناقصه ارائه خدمان درمانی اورژانس , پزشکی , بهداشتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893977/مزایده-سواری-پژو-تیپ-405-سال-ساخت-1387'>مزایده سواری پژو تیپ 405 سال ساخت 1387 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده سواری پژو تیپ 405 سال ساخت 1387</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893718/مناقصه-خرید-سنگ-آهن-دانه-بندی-شده'>مناقصه خرید سنگ آهن دانه بندی شده  / مناقصه, مناقصه خرید سنگ آهن دانه بندی شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893731/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-مگان'>مزایده یک دستگاه خودروی مگان  / مزایده یک دستگاه خودروی مگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893707/تجدید-مناقصه-ارزیابی-آلاینده-بنزن-و-تولوئن-و-تعیین-منابع-انتشار-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  ارزیابی آلاینده بنزن و تولوئن و تعیین منابع انتشار- نوبت دوم  / تجدید آگهی ارزیابی کیفی، تجدید مناقصه  ارزیابی آلاینده بنزن و تولوئن و تعیین منابع انتشار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893797/مناقصه-تامین-مصالح--ساخت-و-نصب-سیستم-های-تهویه-کوئینچ-وان-روغن-نوبت-دوم'>مناقصه تامین مصالح ، ساخت و نصب سیستم های تهویه کوئینچ وان روغن نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین مصالح ، ساخت و نصب سیستم های تهویه کوئینچ وان روغن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893802/تجدید-مناقصه-واگذاری-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-و-الکتریکی-تجدید'>تجدید مناقصه واگذاری راهبری و نگهداری تاسیسات و الکتریکی تجدید  / آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه واگذاری راهبری و نگهداری تاسیسات و الکتریکی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893815/آگهی-مناقصه-تامین-کنسانتره-سرب'>آگهی مناقصه تامین کنسانتره سرب  / مناقصه, آگهی مناقصه تامین کنسانتره سرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893836/مناقصه-خرید-10-000-عدد-قطعه-فورج-شده'>مناقصه خرید 10.000 عدد قطعه فورج شده / مناقصه , مناقصه خرید 10.000 عدد قطعه فورج شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893650/مناقصه-تامین-وسیله-نقلیه-جهت-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-نوبت-دوم'>مناقصه تامین وسیله نقلیه جهت ایاب و ذهاب پرسنل نوبت دوم   / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه ,مناقصه تامین وسیله نقلیه جهت ایاب و ذهاب پرسنل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893698/فراخوان-مناقصه-تامین-تجهیزات-و-کالاهای-اختصاصی-عهده-پیمانکار-و-تهیه-مصالح-عمومی-و-اجرای-عملیات-گازرسانی'>فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و تهیه مصالح عمومی و اجرای عملیات گازرسانی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و تهیه مصالح عمومی و اجرای عملیات گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893413/مزایده-املاک-شامل-زمین-و-13-اصله-درخت-نوبت-اول'>مزایده املاک شامل زمین و 13 اصله درخت نوبت اول / مزایده,مزایده املاک شامل زمین و 13 اصله درخت نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893674/مزایده-انواع-فلنج-های'>مزایده انواع فلنج های / مزایده, مزایده انواع فلنج های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893962/استعلام-ملزومات-IT-پشتیبانی-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام ملزومات IT  پشتیبانی دستگاه حضور و غیاب  / استعلام , استعلام ملزومات IT  پشتیبانی دستگاه حضور و غیاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893998/استعلام-یک-شان-لمینت-پر-فوره'>استعلام یک شان لمینت پر فوره  / استعلام ,استعلام یک شان لمینت پر فوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893975/استعلام-یک-زیرانداز70-100-استریل'>استعلام یک زیرانداز70-100 استریل  / استعلام,استعلام یک زیرانداز70-100 استریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894020/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام, استعلام امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894106/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام, سازمان حفاظت محیط زیست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893974/استعلام-اونیفرم--پیراهن-کلاه'>استعلام اونیفرم - پیراهن- کلاه  / استعلام ,استعلام اونیفرم - پیراهن- کلاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894021/استعلام-خرید-پنجره-های-آلارم-های-مختلف'>استعلام خرید پنجره های آلارم های مختلف  / استعلام,استعلام خرید پنجره های آلارم های مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893961/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893953/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-رادیویی'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات رادیویی  / استعلام,استعلام خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات رادیویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893845/مزایده-فروش-ده-درصد-از-سهام'>مزایده فروش ده درصد از سهام  / مزایده ،مزایده فروش ده درصد از سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893933/استعلام-خرید-و-نصب-چمن-وی-پاور'>استعلام خرید و نصب چمن وی پاور  / استعلام , استعلام خرید و نصب چمن وی پاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893942/استعلام-shallow-base-12'>استعلام shallow base 12 / استعلام , استعلام shallow base 12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893949/استعلام-دستگاه-یو-پی-اس-invtrma-10---'>استعلام دستگاه یو پی اس invtrma/10 .... / استعلام ,استعلام دستگاه یو پی اس invtrma/10 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893973/استعلام-مقوای-250-گرمی'>استعلام  مقوای 250 گرمی  / استعلام , استعلام مقوای 250 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893740/مناقصه-خرید-تجهیزات-مخابرات'>مناقصه خرید تجهیزات مخابرات  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات مخابرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894042/استعلام-خرید-لوازم-آتش-خاموش-کننده'>استعلام خرید لوازم آتش خاموش کننده  / استعلام , استعلام خرید لوازم آتش خاموش کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894048/استعلام-خرید-مخزن-و-لوازم-آن'>استعلام خرید مخزن و لوازم آن  / استعلام , استعلام خرید مخزن و لوازم آن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894080/استعلام-خرید-لوازم-کمک-های-اولیه'>استعلام خرید لوازم کمک های اولیه  / استعلام , استعلام خرید لوازم کمک های اولیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894071/استعلام-لوازم-حریق-و-قاشق-و-چنگال-و--'>استعلام لوازم حریق و قاشق و چنگال و ...  / استعلام , استعلام لوازم حریق و قاشق و چنگال و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893716/مناقصه-خدمات-اداری-و-عمومی'>مناقصه خدمات اداری و عمومی  / مناقصه  ،مناقصه خدمات اداری و عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894086/استعلام-وسایل-و-اتصالات-برقی'>استعلام وسایل و اتصالات برقی  / استعلام ,استعلام وسایل و اتصالات برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894038/استعلام-دیزل-ژنراتور-و--'>استعلام دیزل ژنراتور و ...  / استعلام,استعلام دیزل ژنراتور و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894062/استعلام-ارائه-خدمات-حجمی-پشتیبانی-سخت-افزار-و-نرم-افزار-شبکه-و--'>استعلام ارائه خدمات حجمی پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار شبکه و ...  / استعلام , استعلام ارائه خدمات حجمی پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار شبکه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894067/استعلام-دستگاه-IC'>استعلام دستگاه IC   / استعلام, استعلام دستگاه IC  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894089/استعلام-پرده-سن-و-نمایش-و-موکت-سالن'>استعلام پرده سن و نمایش و موکت سالن  / استعلام،استعلام پرده سن و نمایش و موکت سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893702/فراخوان-مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-آنالایزر---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید قطعات یدکی آنالایزر .... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید قطعات یدکی آنالایزر ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894035/استعلام-تجهیزات-نور-و-پخش-ویدئو'>استعلام تجهیزات نور و پخش ویدئو / استعلام, استعلام تجهیزات نور و پخش ویدئو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894025/استعلام-تجهیزات-تابلو-برق-و-روشنایی'>استعلام تجهیزات تابلو برق و روشنایی  / استعلام, استعلام تجهیزات تابلو برق و روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894029/استعلام-صندلی-و-میز'>استعلام صندلی و میز  / استعلام, استعلام صندلی و میز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894030/استعلام-یراق-آلات-درب-سالن'>استعلام یراق آلات درب سالن / استعلام, استعلام یراق آلات درب سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894022/استعلام-زیرسازی-پوششی-دیوارهای-سالن-آمفی-تئاتر'>استعلام زیرسازی پوششی دیوارهای سالن آمفی تئاتر  / استعلام, استعلام زیرسازی پوششی دیوارهای سالن آمفی تئاتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894100/استعلام-تجهیزات-مونتاژ-دیجیتال'>استعلام  تجهیزات مونتاژ دیجیتال / استعلام , استعلام  تجهیزات مونتاژ دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894088/استعلام-کیت-تخصصی-تشخیص-لکه-اسپرم'>استعلام کیت تخصصی تشخیص لکه اسپرم / استعلام , استعلام کیت تخصصی تشخیص لکه اسپرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894041/استعلام-یو-پی-اس'>استعلام یو پی اس / استعلام , استعلام یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894012/استعلام-مخزن-آب-1500-لیتری'>استعلام مخزن آب 1500 لیتری  / استعلام مخزن آب 1500 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893694/مناقصه-عملیات-توسعه-substation-کارخانه-بازیابی-اتان'>مناقصه عملیات توسعه substation کارخانه بازیابی اتان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات توسعه substation کارخانه بازیابی اتان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894043/استعلام-دوربین-axis-g6055-e'>استعلام دوربین axis g6055-e / استعلام، استعلام دوربین axis p3225 v -mkll </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894026/استعلام-دوربین-axis-p3225-v-mkll'>استعلام دوربین axis p3225 v -mkll  / استعلام، استعلام دوربین axis p3225 v -mkll </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894019/استعلام-دوربین-axis-p3225-lve-mkll'>استعلام دوربین axis p3225 lve -mkll / استعلام ، استعلام دوربین axis p3225 lve -mkll</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894015/استعلام-دوربین-axis-1425-le-mkll'>استعلام دوربین axis 1425- le -mkll  / استعلام ، استعلام دوربین axis 1425- le -mkll </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894008/استعلام-سوئیچ-Cisco-2960--24Psl'>استعلام سوئیچ Cisco 2960 * 24Psl  / استعلام، استعلام سوئیچ Cisco 2960 * 24Psl </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894083/استعلام-کابل-شبکه-102002a0057-telegarter-cat6u-utp'>استعلام کابل شبکه 102002a0057-telegarter-cat6u/utp / استعلام، استعلام کابل شبکه 102002a0057-telegarter-cat6u/utp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894060/استعلام-پچ-پنل-24-پورت-Unloaded-telegarner'>استعلام پچ پنل 24 پورت Unloaded telegarner  / استعلام، استعلام پچ پنل 24 پورت Unloaded telegarner </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894091/استعلام-پچ-کورد-0-5-متری'>استعلام پچ کورد 0.5 متری / استعلام، استعلام پچ کورد 0.5 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894094/استعلام-پچ-کورد-1-متری'>استعلام پچ کورد 1 متری / استعلام، استعلام پچ کورد 1 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894107/استعلام-کیستون-بدون-شیلد-cat6-telegartner'>استعلام کیستون بدون شیلد cat6 telegartner  / استعلام ، استعلام کیستون بدون شیلد cat6 telegartner </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894102/استعلام-سنگ-تراورتن'>استعلام سنگ تراورتن / استعلام سنگ تراورتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894075/استعلام-کمد-بایگانی'>استعلام کمد بایگانی  / استعلام ,استعلام کمد بایگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894070/استعلام-دستمال-کاغذی'>استعلام دستمال کاغذی  / استعلام ,استعلام دستمال کاغذی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894065/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ  / استعلام ,استعلام کاغذ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894056/استعلام-تهیه-و-نصب-راک-مبدل'>استعلام تهیه و نصب راک مبدل / استعلام تهیه و نصب راک مبدل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893773/مزایده-فروش-اموال-مازاد'>مزایده فروش اموال مازاد  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده فروش اموال مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894079/استعلام-پمپ-سیار-بنزینی'>استعلام پمپ سیار بنزینی  / استعلام , استعلام پمپ سیار بنزینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894085/استعلام-کیس-کامل'>استعلام کیس کامل  / استعلام , استعلام کیس کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894096/استعلام-باطری-یو-پی-اس'>استعلام باطری یو پی اس  / استعلام , استعلام باطری یو پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894053/استعلام-خرید-سه-دستگاه-اندازه-گیری-پارامترهای-کیفیت-توان'>استعلام خرید سه دستگاه اندازه گیری پارامترهای کیفیت توان  / استعلام, استعلام خرید سه دستگاه اندازه گیری پارامترهای کیفیت توان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894061/استعلام-هزینه-رنگ-آمیزی-کانکس-ایستگاه-63KV'>استعلام هزینه رنگ آمیزی کانکس ایستگاه 63KV  / استعلام, استعلام هزینه رنگ آمیزی کانکس ایستگاه 63KV </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894046/استعلام-خرید-لوازم-مصرفی-مولدهای-دیزلی'>استعلام خرید لوازم مصرفی مولدهای دیزلی  / استعلام, استعلام خرید لوازم مصرفی مولدهای دیزلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894016/استعلام-مطالعه-مرمت-و-حفاظت-بافت-تاریخی-روستاهای-پشت-قلعه-آبدانان'>استعلام مطالعه مرمت و حفاظت بافت تاریخی روستاهای پشت قلعه آبدانان  / استعلام ,استعلام مطالعه مرمت و حفاظت بافت تاریخی روستاهای پشت قلعه آبدانان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894097/استعلام-باتری'>استعلام  باتری / استعلام , استعلام  باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894064/استعلام-پنل-سقفی'>استعلام پنل سقفی  / استعلام , استعلام پنل سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893651/مزایده-فروش-سینک-ظرفشویی-و--'>مزایده فروش سینک ظرفشویی و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش سینک ظرفشویی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894051/استعلام-حفاظت--مرمت-و-آماده-سازی-پایگاه-ایذه'>استعلام حفاظت ، مرمت و آماده سازی پایگاه  ایذه / استعلام حفاظت ، مرمت و آماده سازی پایگاه  ایذه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894033/استعلام-حفاظت--مرمت-و-آماده-سازی-پایگاه'>استعلام حفاظت ، مرمت و آماده سازی پایگاه  / استعلام حفاظت ، مرمت و آماده سازی پایگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894007/استعلام-تعویض-و-جایگزینی-کفیهای-نئوپان-تختخوابهای-زندان'>استعلام تعویض و جایگزینی کفیهای نئوپان تختخوابهای زندان / استعلام تعویض و جایگزینی کفیهای نئوپان تختخوابهای زندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894034/استعلام-شیر-پدالی'>استعلام شیر پدالی / استعلام، استعلام شیر پدالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894077/استعلام-تانک-الکتروفورز-عمودی-مدل-bio-rad-mini-portean-tetra-165-8001'>استعلام تانک الکتروفورز عمودی مدل bio-rad.mini-portean tetra 165-8001  / استعلام ,استعلام تانک الکتروفورز عمودی مدل bio-rad.mini-portean tetra 165-8001 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894068/استعلام-انکوباتورد-دیجیتال-مدل-BD53-BINDAR'>استعلام انکوباتورد دیجیتال مدل BD53 BINDAR / استعلام ,استعلام انکوباتورد دیجیتال مدل BD53 BINDAR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893504/مزایده-پاور-و-دستگاه-پرس-و--'>مزایده پاور و دستگاه پرس و ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده پاور و دستگاه پرس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893672/مناقصه-خرید-صندلی-هواپیما-بمنظور-برقراری-پروازهای-هفتگی'>مناقصه خرید صندلی هواپیما بمنظور برقراری پروازهای هفتگی / مناقصه عمومی, مناقصه خرید صندلی هواپیما بمنظور برقراری پروازهای هفتگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894054/استعلام-دستمال-حوله-ای-بزرگ-برند-سافتلن'>استعلام دستمال حوله ای بزرگ برند سافتلن  / استعلام ,استعلام دستمال حوله ای بزرگ برند سافتلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894156/استعلام-تجهیزات-امنیتی'>استعلام تجهیزات امنیتی  / استعلام , استعلام تجهیزات امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894164/استعلام-تجهیزات-امنیتی'>استعلام تجهیزات امنیتی  / استعلام , استعلام تجهیزات امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894162/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا  / استعلام ,استعلام ساخت بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894155/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-شبکه'>استعلام نصب و راه اندازی سیستم شبکه  / استعلام ,استعلام نصب و راه اندازی سیستم شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894169/استعلام-آسانسور'>استعلام آسانسور  / استعلام آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894191/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه  / استعلام، استعلام رایانه همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894196/استعلام-تراکتور-کشاورزی'>استعلام تراکتور کشاورزی  / استعلام، استعلام تراکتور کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894125/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی / استعلام, استعلام صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893658/مزایده-فروش-مرکز-تلفن-گوشی-موبایل-منبع-تغذیه--نوبت-دوم'>مزایده فروش مرکز تلفن، گوشی، موبایل، منبع تغذیه....نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش مرکز تلفن، گوشی، موبایل، منبع تغذیه....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894173/استعلام-یخچال-و-تلویزیون'>استعلام یخچال و تلویزیون  / استعلام ,استعلام یخچال و تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894157/استعلام-دستگاه-فتوکپی-توشیبا-ESTUDIO-2303A'>استعلام دستگاه فتوکپی توشیبا ESTUDIO 2303A / استعلام , استعلام دستگاه فتوکپی توشیبا ESTUDIO 2303A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894140/استعلام-هارد-1tb-sata-westem-dogital'>استعلام هارد 1tb- sata westem dogital / استعلام، استعلام هارد 1tb- sata westem dogital</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894153/استعلام-پنجره-upvc-هافمن-با-شیشه-و-یراقات'>استعلام پنجره upvc هافمن با شیشه و یراقات  / استعلام ، استعلام پنجره upvc هافمن با شیشه و یراقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894167/استعلام-لایروبی-فاضلاب-سیتیک-چاه'>استعلام لایروبی فاضلاب سیتیک چاه / استعلام ,استعلام لایروبی فاضلاب سیتیک چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894183/استعلام-4-عدد-کیس-کامل-با-پیوست-و-دو-عدد-کیس-جهت-بخش-فیلم-و-صوت'>استعلام 4 عدد کیس کامل با پیوست و دو عدد کیس جهت بخش فیلم و صوت  / استعلام 4 عدد کیس کامل با پیوست و دو عدد کیس جهت بخش فیلم و صوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894188/استعلام-سامانه-امن-ساز-کلاینت-رمز-کننده-کیهان'>استعلام سامانه امن ساز کلاینت رمز کننده کیهان / استعلام , استعلام سامانه امن ساز کلاینت رمز کننده کیهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894126/استعلام-پلمپ-کابلی'>استعلام پلمپ کابلی / استعلام پلمپ کابلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894144/استعلام-آسانسور-ساختمان'>استعلام آسانسور ساختمان / استعلام آسانسور ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893730/مزایده-سالن-احداثی-به-عنوان-تالار-عروسی-885متر'>مزایده سالن احداثی به عنوان تالار عروسی 885متر / مزایده,مزایده سالن احداثی به عنوان تالار عروسی 885متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894163/استعلام-دستگاه-تشخیص-گازهای-سمی-(4-گاز)'>استعلام دستگاه تشخیص گازهای سمی (4 گاز) / استعلام دستگاه تشخیص گازهای سمی (4 گاز)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894175/استعلام-دستگاه-پایش-پارامترهای-آلاینده-فاضلاب-(اسپکتروفتومتر-و-COD-متر)'>استعلام دستگاه پایش پارامترهای آلاینده فاضلاب (اسپکتروفتومتر و COD متر) / استعلام دستگاه پایش پارامترهای آلاینده فاضلاب (اسپکتروفتومتر و COD متر)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894172/استعلام-پمپ-خودمکش-4-اینچ'>استعلام پمپ خودمکش 4 اینچ / استعلام, استعلام پمپ خودمکش 4 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894165/استعلام-سطح-سنج-التراسونیک-و-سایت-و-فشار-سنج-و--'>استعلام سطح سنج التراسونیک و سایت و فشار سنج و ...  / استعلام, استعلام سطح سنج التراسونیک و سایت و فشار سنج و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894142/استعلام-دستگاه-NGR-ترانسفورماتور'>استعلام دستگاه NGR ترانسفورماتور  / استعلام, استعلام دستگاه NGR ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894114/استعلام-گراف-باران-سنج--'>استعلام گراف باران سنج ... / استعلام , استعلام گراف باران سنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894122/استعلام-کت-و-شلوار-و--'>استعلام کت و شلوار و .. / استعلام کت و شلوار و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894152/استعلام-دیگ-آلمینیومی--تیغ-و-پنجره--'>استعلام  دیگ آلمینیومی - تیغ و پنجره ... / استعلام، استعلام  دیگ آلومینیومی - تیغ و پنجره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894170/استعلام-مایع-دستشویی-صدفی-گلان'>استعلام مایع دستشویی صدفی گلان  / استعلام، استعلام مایع دستشویی صدفی گلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894185/استعلام-پیچ-و-مهره-گالوانیزه'>استعلام پیچ و مهره گالوانیزه  / استعلام , استعلام پیچ و مهره گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893732/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-114-65متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 114.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 114.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894143/استعلام-بررسی-و-رفع-عیب-یک-مجموعه-بوشینگ-ترانسفورماتور'>استعلام بررسی و رفع عیب یک مجموعه بوشینگ ترانسفورماتور / استعلام, استعلام بررسی و رفع عیب یک مجموعه بوشینگ ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894189/استعلام-خرید-6-دستگاه-کلید-400-ولت-400-آمپر'>استعلام خرید 6 دستگاه کلید 400 ولت 400 آمپر  / استعلام ، خرید 6 دستگاه کلید 400 ولت 400 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893924/استعلام-خرید-سیم-و-کابل-فشار-ضعیف'>استعلام خرید سیم و کابل فشار ضعیف   / استعلام خرید سیم و کابل فشار ضعیف  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894168/استعلام-خرید-باتری-سرب-اسید'>استعلام خرید باتری سرب اسید / استعلام ,استعلام خرید باتری سرب اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894186/استعلام-تجهیزات-ضبط-مکالمات'>استعلام تجهیزات ضبط مکالمات  / استعلام ,استعلام تجهیزات ضبط مکالمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894149/استعلام-سلیکاژل-گرانول-آبی'>استعلام سلیکاژل گرانول آبی / استعلام ,استعلام سلیکاژل گرانول آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894150/استعلام-جوشکاری-و-رنگ-آمیزی-پیچ-و-مهره'>استعلام جوشکاری و رنگ آمیزی پیچ و مهره  / استعلام, استعلام جوشکاری و رنگ آمیزی پیچ و مهره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894180/استعلام-خرید-مجموعه-لوازم-یدکی-تپ-چنجر'>استعلام خرید مجموعه لوازم یدکی تپ چنجر / استعلام, استعلام خرید مجموعه لوازم یدکی تپ چنجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894193/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894133/استعلام-all-in-one-asus'>استعلام all in one asus / استعلام, استعلام all in one asus</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893729/مزایده-زمین-شالیزار-مساحت-2400متر'>مزایده زمین شالیزار مساحت 2400متر  / مزایده,مزایده زمین شالیزار مساحت 2400متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894148/استعلام-برچسب-لیبل'>استعلام برچسب لیبل  / استعلام برچسب لیبل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894141/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام ، استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894129/استعلام-صندلی-گردان-پنج-بر-فلزی-چرخدار'>استعلام صندلی گردان پنج بر فلزی چرخدار  / استعلام ,استعلام صندلی گردان پنج بر فلزی چرخدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894146/استعلام-دوربین-مدار-بسته-برابر-فایل-پیوست'>استعلام دوربین مدار بسته برابر فایل پیوست  / استعلام ، استعلام دوربین مدار بسته برابر فایل پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894160/استعلام-کولر-گازی-اینورتر-مدل-2400'>استعلام کولر گازی اینورتر مدل 2400 / استعلام ، استعلام کولر گازی اینورتر مدل 2400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894176/استعلام-پرینتر-لیزری-مدل-401-معمولی-اچی-پی'>استعلام پرینتر لیزری مدل 401 معمولی اچی پی  / استعلام ، استعلام کولر گازی اینورتر مدل 2400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894119/استعلام-یخچال-10-فوت'>استعلام یخچال 10 فوت / استعلام  یخچال 10 فوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894134/استعلام-فرش-سجاده-ای-مرغوب-تراکم-1000'>استعلام فرش سجاده ای مرغوب تراکم 1000 / استعلام فرش سجاده ای مرغوب تراکم 1000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894154/استعلام-اشتراک-لایسنس-Fortigaurd'>استعلام اشتراک لایسنس Fortigaurd  / استعلام اشتراک لایسنس Fortigaurd </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894166/استعلام-اورکت-نگهبانی'>استعلام اورکت نگهبانی / استعلام اورکت نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894182/استعلام-چاپ-دو-عدد-کتاب'>استعلام چاپ دو عدد کتاب / استعلام چاپ دو عدد کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894181/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه / استعلام, استعلام سرور رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894158/استعلام-نیمکت-پارکی'>استعلام نیمکت پارکی / استعلام, استعلام نیمکت پارکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894151/استعلام-چراغ-پارکی'>استعلام چراغ پارکی / استعلام, استعلام چراغ پارکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894137/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا--'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا... / استعلام، استعلام پایان دهی و تکمیل بنا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894161/استعلام-تهیه-و-نصب-320-متر-مربع-کفپوش'>استعلام تهیه و نصب 320 متر مربع کفپوش / استعلام، استعلام تهیه و نصب 320 متر مربع کفپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894179/استعلام-تهیه-و-تعویض-تابلو-برق-و-تریکل-شارژ'>استعلام تهیه و تعویض تابلو برق و تریکل شارژ / استعلام، استعلام تهیه و تعویض تابلو برق و تریکل شارژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894192/استعلام-ذخیره-ساز-دیجیتالی-شبکه-رایانه'>استعلام ذخیره ساز دیجیتالی شبکه رایانه  / استعلام، استعلام ذخیره ساز دیجیتالی شبکه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894130/استعلام-1دستگاه-یو-پی-اس---'>استعلام 1دستگاه یو پی اس .... / استعلام، استعلام 1دستگاه یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893833/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-131---'>مزایده یک دستگاه سواری پراید 131..... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یک دستگاه سواری پراید 131.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894120/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام، استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894113/استعلام-UPS-با-توان-20-کاوا'>استعلام UPS با توان 20 کاوا / استعلام, استعلام UPS با توان 20 کاوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894271/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار-اوراکل'>استعلام پشتیبانی نرم افزار اوراکل / استعلام پشتیبانی نرم افزار اوراکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894267/استعلام-500-000-عدد-کارت-مغناطیسی-HICO'>استعلام 500.000 عدد کارت مغناطیسی HICO  / استعلام،  500.000 عدد کارت مغناطیسی HICO </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894281/استعلام-دستگاه-چمن-زن-VORTEX---'>استعلام دستگاه چمن زن VORTEX .... / استعلام، استعلام دستگاه چمن زن VORTEX ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894300/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه  / استعلام , استعلام رایانه همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894298/استعلام-چاپ-فرمهای-پیوسته'>استعلام چاپ فرمهای پیوسته / استعلام , استعلام چاپ فرمهای پیوسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894289/استعلام-کولر-گازی-LG-یا-SAMSUNG'>استعلام  کولر گازی LG یا SAMSUNG  / استعلام , استعلام کولر گازی LG یا SAMSUNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894273/استعلام-شیرالات'>استعلام شیرالات  / استعلام,استعلام شیرالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894292/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893678/مناقصه-حفاری-و-نصب-انشعابات-آب-کل-سطح-شهر'>مناقصه حفاری و نصب انشعابات آب کل سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفاری و نصب انشعابات آب کل سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894246/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894219/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--شیر-و-اتصالات'>استعلام لوله پلی اتیلن ، شیر و اتصالات  / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن ، شیر و اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894275/استعلام-اسبیلت-طبق-مشصات-پیوست'>استعلام اسبیلت طبق مشصات پیوست  / آگهی استعلام, استعلام اسبیلت طبق مشصات پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894269/استعلام-کلرزن-گازی'>استعلام کلرزن گازی / استعلام، استعلام کلرزن گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894221/استعلام-کاغذ-تحریر-و-چاپ'>استعلام کاغذ تحریر و چاپ  / استعلام , استعلام کاغذ تحریر و چاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894233/استعلام-یک-دستگاه-چرخ-گوشت'>استعلام یک دستگاه چرخ گوشت / استعلام , استعلام یک دستگاه چرخ گوشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894255/استعلام-دستگاه-کپی'>استعلام دستگاه کپی / استعلام، استعلام دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894254/استعلام-ترانک-لگراند-و-متعلقات'>استعلام ترانک لگراند و متعلقات  / استعلام ترانک لگراند و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894239/استعلام-تلویزیون-شهری-RGB-P10'>استعلام تلویزیون شهری RGB-P10  / استعلام تلویزیون شهری RGB-P10 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894220/استعلام-خرید-3-دستگاه-موتور-احسان-شکاری--'>استعلام خرید 3 دستگاه موتور احسان شکاری.... / استعلام خرید 3 دستگاه موتور احسان شکاری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893706/مزایده-فروش-املاک-و-اراضی-کاربری-تجاری-مسکونی-اقامتی'>مزایده فروش املاک و اراضی کاربری تجاری مسکونی اقامتی  / مزایده,مزایده فروش املاک و اراضی کاربری تجاری مسکونی اقامتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894201/استعلام-دیزل-ژنراتور-و---96-4-27'>استعلام دیزل ژنراتور و ... 96.4.27 / استعلام,استعلام دیزل ژنراتور و ... 96.4.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894223/استعلام-دوربین-مدار-بسته--هارد--'>استعلام دوربین مدار بسته ...هارد... / استعلام,استعلام دوربین مدار بسته ...هارد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894236/استعلام-مصالح-خانه'>استعلام مصالح خانه  / استعلام,استعلام مصالح خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894216/استعلام-آجر-سنتی'>استعلام آجر سنتی / استعلام, استعلام آجر سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894235/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894206/استعلام-دیگ-آبگرمکن-کوره'>استعلام دیگ آبگرمکن کوره / استعلام ,استعلام دیگ آبگرمکن کوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894241/استعلام-مشعل-گاز-سوز-ایران-رادیاتور--'>استعلام مشعل گاز سوز ایران رادیاتور ... / استعلام ,استعلام مشعل گاز سوز ایران رادیاتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893665/مزایده-دو-عدد-کولر-گازی-مستعمل---'>مزایده دو عدد کولر گازی مستعمل .... / مزایده, مزایده دو عدد کولر گازی مستعمل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894217/استعلام-عملیات-اجرایی-محور-بهاباد--پرک'>استعلام عملیات اجرایی محور بهاباد - پرک  / استعلام, استعلام عملیات اجرایی محور بهاباد - پرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894203/استعلام-عملیات-اجرایی-ساماندهی-ورودی-و-زیرگذر-فهرج'>استعلام  عملیات اجرایی ساماندهی ورودی و زیرگذر فهرج  / استعلام  عملیات اجرایی ساماندهی ورودی و زیرگذر فهرج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894287/استعلام--عملیات-اجرایی-اصلاح-و-ساماندهی'>استعلام   عملیات اجرایی اصلاح و ساماندهی / استعلام   عملیات اجرایی اصلاح و ساماندهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894274/استعلام-عملیات-اجرایی-اجرای-روکش-آسفالت'>استعلام  عملیات اجرایی اجرای روکش آسفالت / استعلام  عملیات اجرایی اجرای روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894260/استعلام-آسفالت-بیندر'>استعلام آسفالت بیندر  / استعلام خرید آسفالت بیندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894229/استعلام-لوله-جدار-14-اینچ'>استعلام لوله جدار 14 اینچ  / استعلام لوله جدار 14 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894265/استعلام-کولر-گازی-18000-سرد-پاکشوما'>استعلام کولر گازی 18000 سرد پاکشوما / استعلام , استعلام کولر گازی 18000 سرد پاکشوما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894248/استعلام-نیاز-به-راه-بند-مدل-EGR-بالان-صنعت'>استعلام نیاز به راه بند مدل EGR  بالان صنعت  / استعلام , استعلام نیاز به راه بند مدل EGR  بالان صنعت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893411/مزایده-قطعه-زمینی-به-مساحت-350مترمربع'>مزایده قطعه زمینی به مساحت 350مترمربع  / مزایده,مزایده قطعه زمینی به مساحت 350مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893660/مزایده-یک-دستگاه-کانکس-6-متری'>مزایده یک دستگاه کانکس 6 متری  / مزایده,مزایده یک دستگاه کانکس 6 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894225/استعلام-مالاتیون-حشره-کش-پودر'>استعلام مالاتیون حشره کش پودر  / استعلام مالاتیون حشره کش پودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894202/استعلام-میز-و-صندلی-کارمندی'>استعلام میز و صندلی کارمندی / استعلام , استعلام میز و صندلی کارمندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894279/استعلام-رسوب-زدا'>استعلام رسوب زدا  / استعلام , استعلام رسوب زدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894232/استعلام-سوئیچ-سیسکو'>استعلام سوئیچ سیسکو  / استعلام سوئیچ سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894207/استعلام-انجام-خدمات-سرویس-نگهداری-و-بهره-برداری-از-مولدین-دیزلی'>استعلام انجام خدمات سرویس نگهداری و بهره برداری از مولدین دیزلی / استعلام انجام خدمات سرویس نگهداری و بهره برداری از مولدین دیزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894299/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-و-پشتیبانی-خدمات-مرکز-مدیریت-ارتباطات'>استعلام  نصب و راه اندازی و پشتیبانی خدمات مرکز مدیریت ارتباطات / استعلام  نصب و راه اندازی و پشتیبانی خدمات مرکز مدیریت ارتباطات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894264/استعلام-ترانس-جریان-20-کیلوولت'>استعلام ترانس جریان 20 کیلوولت / استعلام ترانس جریان 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894231/استعلام-تایر'>استعلام تایر / استعلام تایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894226/استعلام-ریبون-چاپگر'>استعلام ریبون چاپگر  / استعلام ، ریبون چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894242/استعلام-ساخت--تامین-و-نصب-میزهای-اداری-دو-نفره'>استعلام ساخت ، تامین و نصب میزهای اداری دو نفره  / استعلام، استعلام ساخت ، تامین و نصب میزهای اداری دو نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893654/مناقصه-رفع-خوردگی-ساختمان-ایستگاه-بندرعباس'>مناقصه رفع خوردگی ساختمان ایستگاه بندرعباس / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , مناقصه رفع خوردگی ساختمان ایستگاه بندرعباس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894249/استعلام-صدور-بیمه-نامه-های-شخص-ثالث'>استعلام صدور بیمه نامه های شخص ثالث  / استعلام، استعلام صدور بیمه نامه های شخص ثالث </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894288/استعلام-کمپرسور'>استعلام کمپرسور  / استعلام , استعلام کمپرسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894284/استعلام-لپ-تاپ-و-کیس-کامپیوتر'>استعلام لپ تاپ و کیس کامپیوتر  / استعلام , استعلام لپ تاپ و کیس کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894272/استعلام-قطعات-کامپیوتری'>استعلام قطعات کامپیوتری  / استعلام , استعلام قطعات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894256/استعلام-نبشی-کشی-و-تسمه-کشی-سنگ-نمای-مدرسه--'>استعلام نبشی کشی و تسمه کشی سنگ نمای مدرسه ... / استعلام ,  استعلام نبشی کشی و تسمه کشی سنگ نمای مدرسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894258/استعلام-تعمیرات-سرویس-بهداشتی-مقطع-ابتدایی'>استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی مقطع ابتدایی  / استعلام ,استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی مقطع ابتدایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894277/استعلام-تعمیرات-سرویس-بهداشتی'>استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی / استعلام ,استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894280/استعلام-تعمیرات-سرویس-بهداشتی'>استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی / استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894294/استعلام-بهره-برداری-و-نگهداری-شبکه-ایستگاه-های-پمپاژ-و---'>استعلام بهره برداری و نگهداری شبکه ایستگاه های پمپاژ و .... / استعلام , استعلام بهره برداری و نگهداری شبکه ایستگاه های پمپاژ و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894290/استعلام-بهره-برداری-و-نگهداری-شبکه-جمع-آوری-و-تصفیه-خانه-فاضلاب'>استعلام بهره برداری و نگهداری شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب / استعلام , استعلام بهره برداری و نگهداری شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893639/فراخوان-مناقصه-خرید-یکدستگاه-آب-شیرین-کن-کابینتی-با-دبی-خروجی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه آب شیرین کن کابینتی با دبی خروجی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه آب شیرین کن کابینتی با دبی خروجی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894297/استعلام-تجهیزات-نگزانس'>استعلام تجهیزات نگزانس / استعلام , استعلام تجهیزات نگزانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894295/استعلام-تجهیزات-لگراند-96-4-27'>استعلام تجهیزات لگراند 96.4.27 / استعلام , استعلام تجهیزات لگراند 96.4.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894282/استعلام-تجهیزات-برق'>استعلام تجهیزات برق / استعلام,استعلام تجهیزات برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894259/استعلام-خرید-4-دستگاه-رایانه'>استعلام خرید 4 دستگاه رایانه  / استعلام,استعلام خرید 4 دستگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894286/استعلام-اجرای-سرعت-کاه-آسفالتی'>استعلام اجرای سرعت کاه آسفالتی / استعلام ,استعلام اجرای سرعت کاه آسفالتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894240/استعلام-خرید-رنگ-ترافیکی-و-اجرای-خط-نوشته-و-هاشور'>استعلام خرید رنگ ترافیکی و اجرای خط نوشته و هاشور / استعلام, استعلام خرید رنگ ترافیکی و اجرای خط نوشته و هاشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894210/استعلام-مرمت-بنای-تاریخی-رباط-عشق'>استعلام مرمت بنای تاریخی رباط عشق / استعلام مرمت بنای تاریخی رباط عشق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894304/استعلام-ورق-گالوانیزه-رنگی-فولادی-سرد-نورد'>استعلام ورق گالوانیزه رنگی فولادی سرد نورد  / استعلام, استعلام ورق گالوانیزه رنگی فولادی سرد نورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894261/استعلام-اسکنر-تخت-مدل-LIDE'>استعلام اسکنر تخت مدل LIDE / استعلام, استعلام اسکنر تخت مدل LIDE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894205/استعلام-موتورسیکلت-همتاز-200cc'>استعلام موتورسیکلت همتاز 200cc / استعلام, استعلام موتورسیکلت همتاز 200cc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893719/مزایده-فروش-املاکی-با-کاربری-مختلط'>مزایده فروش املاکی با کاربری مختلط / مزایده,مزایده فروش املاکی با کاربری مختلط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894247/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ / استعلام , استعلام الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894263/استعلام-دستگاه-بسته-بندی-آب-سیار'>استعلام  دستگاه بسته بندی آب سیار  / استعلام، استعلام دستگاه بسته بندی آب سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894245/استعلام-تجهیزات-شبکه-LAN'>استعلام تجهیزات شبکه LAN / استعلام تجهیزات شبکه LAN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894228/استعلام-دوربین-های-مداربسته'>استعلام دوربین های مداربسته / استعلام دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894212/استعلام-اکیوجت'>استعلام اکیوجت / استعلام اکیوجت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894214/استعلام-کدورت-سنج-پرتابل-hach'>استعلام کدورت سنج پرتابل hach  / استعلام,استعلام کدورت سنج پرتابل hach </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894230/استعلام-کلر-سنج-پرتابل-hach'>استعلام کلر سنج پرتابل hach  / استعلام,استعلام کلر سنج پرتابل hach </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894244/استعلام-مولتی-پارامتر-hach-به-همراه-ph-ec-do'>استعلام مولتی پارامتر hach به همراه ph-ec-do / استعلام,استعلام کدمولتی پارامتر hach به همراه ph-ec-do</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894227/استعلام-تهیه-و-نصب-درب-کرکره-آلومینیومی'>استعلام تهیه و نصب درب کرکره آلومینیومی / استعلام, استعلام تهیه و نصب درب کرکره آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894209/استعلام-تهیه-مصالح-اجرا-و-نصب-سقف-کاذب'>استعلام تهیه مصالح، اجرا و نصب سقف کاذب / استعلام, استعلام تهیه مصالح، اجرا و نصب سقف کاذب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894199/استعلام-کرایه-دو-دستگاه-خودروی-سواری-با-راننده'>استعلام کرایه دو دستگاه خودروی سواری با راننده  / استعلام, استعلام کرایه دو دستگاه خودروی سواری با راننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894243/استعلام-کاغذ-132-ستونی-کامپیوتری'>استعلام کاغذ 132 ستونی کامپیوتری  / استعلام ,استعلام کاغذ 132 ستونی کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894224/استعلام-ویدیو-پروژکتور-و-پرده-نمایش'>استعلام ویدیو پروژکتور و پرده نمایش  / استعلام ,استعلام ویدیو پروژکتور و پرده نمایش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894200/استعلام-تعمیر-و-ترمیم-دو-واحد-آپارتمان'>استعلام تعمیر و ترمیم دو واحد آپارتمان  / استعلام ,استعلام تعمیر و ترمیم دو واحد آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894234/استعلام-تعمیر-و-اصلاح-زیرسازی-کف-کاذب--'>استعلام تعمیر و اصلاح زیرسازی کف کاذب ... / استعلام, استعلام تعمیر و اصلاح زیرسازی کف کاذب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894211/استعلام-روغن-موتور'>استعلام روغن موتور  / استعلام ,استعلام روغن موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894198/استعلام-انواع-لاستیک'>استعلام انواع لاستیک  / استعلام ,استعلام انواع لاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894278/استعلام-دیزل-ژنراتور'>استعلام دیزل ژنراتور / استعلام, استعلام دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894268/استعلام-درب-ضد-سرقت-و-کنترل-دستی'>استعلام درب ضد سرقت و کنترل دستی / استعلام ,استعلام درب ضد سرقت و کنترل دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893663/مزایده-پلاک-ثبتی-77-فرعی-از-2209-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 77 فرعی از 2209 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 77 فرعی از 2209 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894253/استعلام-دستگاه-دبی-سنج'>استعلام دستگاه دبی سنج / استعلام , استعلام دستگاه دبی سنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894238/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-اطفاء-حریق'>استعلام خرید و نصب تجهیزات اطفاء حریق  / استعلام, استعلام خرید و نصب تجهیزات اطفاء حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894222/استعلام-برکناری-نصب-و-تست-و-راه-اندازی-رله-کنترل'>استعلام  برکناری، نصب و تست و راه اندازی رله کنترل / استعلام , استعلام برکناری، نصب و تست و راه اندازی رله کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894283/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-در-سایزهای-مختلف'>استعلام لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف  / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894257/استعلام-کانکس-کلاس-درس'>استعلام کانکس کلاس درس / استعلام کانکس کلاس درس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894237/استعلام-اسکوربرد-چند-منظوره-TS1B-تخصصی-فوتسال'>استعلام اسکوربرد چند منظوره TS1B  تخصصی فوتسال  / استعلام , استعلام اسکوربرد چند منظوره TS1B  تخصصی فوتسال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894213/استعلام-لایروبی-و-تخلیه-فاضلاب-و-کانالهای-انبار'>استعلام لایروبی و تخلیه فاضلاب و کانالهای انبار  / استعلام , استعلام لایروبی و تخلیه فاضلاب و کانالهای انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894197/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894291/استعلام-پرینتر-رنگی'>استعلام پرینتر رنگی / استعلام پرینتر رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894266/استعلام-اتو-و-'>استعلام اتو و.. / استعلام اتو و..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894218/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894301/استعلام-سرور-مورد-نیاز-زندان'>استعلام سرور مورد نیاز زندان / استعلام ,استعلام سرور مورد نیاز زندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894293/استعلام-روتر-میکروتیک'>استعلام روتر میکروتیک  / استعلام , استعلام روتر میکروتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894251/استعلام-پایه-رومیزی'>استعلام پایه رومیزی  / استعلام , استعلام پایه رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894215/استعلام-گوجه-فرنگی'>استعلام گوجه فرنگی  / استعلام ,استعلام گوجه فرنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894208/استعلام-پیاز-درشت-درجه-یک'>استعلام پیاز درشت درجه یک  / استعلام، استعلام پیاز درشت درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894204/استعلام-سیب-زمینی-درشت'>استعلام سیب زمینی درشت  / استعلام، استعلام سیب زمینی درشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894285/استعلام-لوبیا-سبز'>استعلام لوبیا سبز / استعلام ,استعلام لوبیا سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894276/استعلام-لوبیا-قرمز'>استعلام لوبیا قرمز  / استعلام ,استعلام لوبیا قرمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894262/استعلام-کره-گیاهی-15-گرمی-(-مهگل)'>استعلام کره گیاهی 15 گرمی ( مهگل) / استعلام ,استعلام کره گیاهی 15 گرمی ( مهگل)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893638/مناقصه-سنگ-لاشه-نوبت-دوم'>مناقصه سنگ لاشه  نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه سنگ لاشه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894250/استعلام-حلوا-شکری-50-گرم'>استعلام حلوا شکری 50 گرم  / استعلام , استعلام حلوا شکری 50 گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894252/استعلام-میلگرد-آج-دار'>استعلام میلگرد آج دار / استعلام ,استعلام میلگرد آج دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894270/استعلام-برگزار-تور-صنعتی-و-نمایشگاهی'>استعلام برگزار تور صنعتی و نمایشگاهی  / استعلام ,استعلام برگزار تور صنعتی و نمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894325/استعلام-خرید-بخشی-از-تجهیزات-سیستم-آب-شیرین-کن'>استعلام خرید بخشی از تجهیزات سیستم آب شیرین کن / استعلام خرید بخشی از تجهیزات سیستم آب شیرین کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894354/استعلام-اجرای-شبکه-روشنایی-معابر'>استعلام  اجرای شبکه روشنایی معابر / استعلام   اجرای شبکه روشنایی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894315/استعلام-تامین-و-اجرای-تابلو-داخلی-ساختمان'>استعلام تامین و اجرای تابلو داخلی ساختمان / استعلام تامین و اجرای تابلو داخلی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894333/استعلام-تامین-و-اجرای-خدمات-سنگ-کاری-با-سنگ-دهبید-کرم-روشن'>استعلام تامین و اجرای خدمات سنگ کاری با سنگ دهبید کرم روشن / استعلام  تامین و اجرای خدمات سنگ کاری با سنگ دهبید کرم روشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894347/استعلام-کولر-اسپیلت-24000-مخصوص-مناطق-حاره-ای-ایرانی'>استعلام  کولر اسپیلت 24000 مخصوص مناطق حاره ای ایرانی / استعلام  کولر اسپیلت 24000 مخصوص مناطق حاره ای ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894340/استعلام-تجهیزات-ورزشی'>استعلام تجهیزات ورزشی / استعلام، تجهیزات ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894334/استعلام-خرید-کیس-کامل'>استعلام خرید کیس کامل  / استعلام , استعلام خرید کیس کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894318/استعلام-سرویس-و-نگهداری-آسانسورهای-مونتاژی'>استعلام سرویس و نگهداری آسانسورهای مونتاژی / استعلام، استعلام سرویس و نگهداری آسانسورهای مونتاژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894308/استعلام-سرویس-و-نگهداری-آسانسورهای-ترکیبی'>استعلام سرویس و نگهداری آسانسورهای ترکیبی  / استعلام ,استعلام سرویس و نگهداری آسانسورهای ترکیبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894319/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-ساختمان'>استعلام تعمیر و بازسازی ساختمان  / استعلام ,استعلام تعمیر و بازسازی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894332/استعلام-اسکنر-اثر-انگشت'>استعلام اسکنر اثر انگشت  / استعلام ,استعلام اسکنر اثر انگشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894305/استعلام-قطعات-سخت-افزاری-رایانه'>استعلام قطعات سخت افزاری رایانه  /  استعلام, استعلام قطعات سخت افزاری رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894311/استعلام-تعمیر-و-سرویس-و-کالیبراسیون-ایستگاههای-هوا'>استعلام تعمیر و سرویس و کالیبراسیون ایستگاههای هوا  /  استعلام, استعلام تعمیر و سرویس و کالیبراسیون ایستگاههای هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894320/استعلام-کاغذ-A4-کپی-ماکس-80-گرمی--'>استعلام  کاغذ A4 کپی ماکس 80 گرمی ... / استعلام, استعلام  کاغذ A4 کپی ماکس 80 گرمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894350/استعلام-خرید-چاپگر-و-اسکنر-و-لپ-تاپ-و--'>استعلام خرید چاپگر و اسکنر و لپ تاپ و... / استعلام, استعلام خرید چاپگر و اسکنر و لپ تاپ و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893690/تجدید-مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-ترافیکی---تجدید'>تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات ترافیکی ... تجدید  / تجدید آگهی مناقصه ,مناقصه عمومی اجرای عملیات ترافیکی ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894331/استعلام-دوربین-عکاسی-دیجیتال--'>استعلام دوربین عکاسی دیجیتال ... / استعلام, استعلام دوربین عکاسی دیجیتال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894309/استعلام-آنتی-ویروس-G-DATA-نسخه-ENDPOINT-PROTECTON-BUSINESS---'>استعلام آنتی ویروس G-DATA نسخه  ENDPOINT PROTECTON BUSINESS  ... / استعلام, استعلام آنتی ویروس G-DATA نسخه  ENDPOINT PROTECTON BUSINESS  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894312/استعلام-باتری-12-ولت-28-آمپر-فاراتل'>استعلام باتری 12 ولت 28 آمپر فاراتل / استعلام , استعلام باتری 12 ولت 28 آمپر فاراتل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894342/استعلام-میز-چوبی-مدیریت'>استعلام میز چوبی مدیریت  / استعلام, استعلام میز چوبی مدیریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894323/استعلام-مبل-اداری-مدل-S9191N2--'>استعلام مبل اداری مدل S9191N2 ... / استعلام , استعلام مبل اداری مدل S9191N2 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894327/استعلام-خرید-و-اجرای-کناف'>استعلام  خرید و اجرای کناف / استعلام , استعلام   خرید و اجرای کناف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894321/استعلام--درب-ضد-حریق'>استعلام   درب ضد حریق / استعلام , استعلام   درب ضد حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894349/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه   / استعلام  , استعلام رایانه همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894316/استعلام-کولر-گازی-24000-اسنوا'>استعلام کولر گازی 24000 اسنوا  / استعلام , استعلام کولر گازی 24000 اسنوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894302/استعلام-خرید-500-متر-مکعب-آب-مقطر-با-رسانایی-کمتر-از-10-میکرو-زیمنس'>استعلام خرید 500 متر مکعب آب مقطر با رسانایی کمتر از 10 میکرو زیمنس  / استعلام, استعلام خرید 500 متر مکعب آب مقطر با رسانایی کمتر از 10 میکرو زیمنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893535/مزایده-فروش-ماشین-آلات-و-تجهیزات-شامل-یک-عدد-دستگاه-الک-و--'>مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات شامل یک عدد دستگاه الک و ... / آگهی مزایده مال منقول, مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات شامل یک عدد دستگاه الک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893645/مناقصه-خرید--96-4-27EMC-VNX5800'>مناقصه خرید *- 96.4.27EMC VNX5800 / آگهی مناقصه, مناقصه خرید EMC VNX5800-96.4.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894307/استعلام-گمانه-زنی'>استعلام گمانه زنی  / استعلام گمانه زنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894339/استعلام-رادیاتور-آلومینیومی'>استعلام رادیاتور آلومینیومی / استعلام رادیاتور آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894343/استعلام-لوازم-تکنولوژی-آب'>استعلام لوازم تکنولوژی آب / استعلام , استعلام لوازم تکنولوژی آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894348/استعلام-ماژول-led-مدل-stidmw-کاربرد-چراغ-روشنایی'>استعلام ماژول led  مدل stidmw کاربرد چراغ روشنایی /  استعلام ، استعلام ماژول led  مدل stidmw کاربرد چراغ روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894353/استعلام-دستگاه-حضور-غیاب'>استعلام دستگاه حضور غیاب /  استعلام ، استعلام دستگاه حضور غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894326/استعلام-تهیه-و-اجرای-شبکه-داخلی-شعبه-پایانه'>استعلام  تهیه و اجرای شبکه داخلی شعبه پایانه / استعلام  تهیه و اجرای شبکه داخلی شعبه پایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894345/استعلام-لاستیک'>استعلام لاستیک / استعلام لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894351/استعلام-رنگ-ترافیکی'>استعلام رنگ ترافیکی / استعلام رنگ ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894346/استعلام-تعداد-40-عدد-تابلو-اخباری-شکل-مربع--'>استعلام تعداد 40 عدد تابلو اخباری شکل مربع... / استعلام، استعلام تعداد 40 عدد تابلو اخباری شکل مربع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894324/استعلام-تعداد-180-عدد-سرعت-گیر'>استعلام تعداد 180 عدد سرعت گیر / استعلام، استعلام تعداد 180 عدد سرعت گیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893636/مناقصه-پودر-منیزیم-npf4'>مناقصه پودر منیزیم npf4 / مناقصه , مناقصه پودر منیزیم npf4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894310/استعلام-ایستگاه-اتوبوس-تبلیغاتی'>استعلام ایستگاه اتوبوس تبلیغاتی / استعلام، استعلام ایستگاه اتوبوس تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894314/استعلام-کولر-آبی-سلولزی'>استعلام کولر آبی سلولزی / استعلام ,استعلام کولر آبی سلولزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894329/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه-برق-خودرو'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه برق خودرو / استعلام ,استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه برق خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894341/استعلام-لوازم-التحریر-مورد-نیاز'>استعلام لوازم التحریر مورد نیاز / استعلام ,استعلام لوازم التحریر مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894335/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه-جوشکاری'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه جوشکاری / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894330/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه-خیاطی'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه خیاطی / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894328/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه-اتومکانیک'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه اتومکانیک / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه اتومکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894338/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-گارگاه-برق'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز گارگاه برق  / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز گارگاه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894337/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه-برق-خودرو'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه برق خودرو  / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه برق خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894322/استعلام-مواد-شوینده-مورد-نیاز-کارگاه-های-مرکز-دیواندره'>استعلام مواد شوینده مورد نیاز کارگاه های مرکز دیواندره  / استعلام, استعلام مواد شوینده مورد نیاز کارگاه های مرکز دیواندره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893680/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-و-بهسازی-معابر-سطح-ناحیه-1--'>مناقصه تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر سطح ناحیه 1... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر سطح ناحیه 1...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894303/استعلام-تعمیر-و-سرویس-موتورخانه-دوگانه'>استعلام تعمیر و سرویس موتورخانه دوگانه  / استعلام , استعلام تعمیر و سرویس موتورخانه دوگانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894336/استعلام-مرمت-و-نگهداری-و-تعمیر-و-توسعه-ساختمان'>استعلام مرمت و نگهداری و تعمیر و توسعه ساختمان  / استعلام مرمت و نگهداری و تعمیر و توسعه ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894317/استعلام-مصالح-ساختمانی-(ماسه-شسته)'>استعلام مصالح ساختمانی (ماسه شسته) / استعلام , استعلام مصالح ساختمانی (ماسه شسته)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894344/استعلام-تجهیز-شبکه-به-فیبر-نوری'>استعلام تجهیز شبکه به فیبر نوری / استعلام , استعلام  تجهیز شبکه به فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894313/استعلام-یخچال-فریزر'>استعلام  یخچال فریزر / استعلام , استعلام  یخچال فریزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894306/استعلام-لوله'>استعلام لوله / استعلام , استعلام لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893647/مناقصه-تامین-یک-وعده-غذای-مصرفی-پرسنل-(ناهار)'>مناقصه تامین یک وعده غذای مصرفی پرسنل (ناهار) / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین یک وعده غذای مصرفی پرسنل (ناهار)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893655/مزایده-فروش-دو-دستگاه-دیگ-و-چیلر-بخار-مستعمل'>مزایده فروش دو دستگاه دیگ و چیلر بخار مستعمل / مزایده , مز ایده فروش دو دستگاه دیگ و چیلر بخار مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893708/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-2'>مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 2 / مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 2...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893722/مزایده-ملک-تجاری-عرصه-450-مترمربع-نوبت-سوم'>مزایده ملک تجاری عرصه 450 مترمربع نوبت سوم  / مزایده,مزایده ملک تجاری عرصه 450 مترمربع نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893622/مناقصه-لایروبی--بازدید-و-تعمیر-و-سند-بلاست-و--'>مناقصه لایروبی ، بازدید و تعمیر و سند بلاست و ...  / مناقصه , مناقصه لایروبی ، بازدید و تعمیر و سند بلاست و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893406/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-1-34-30متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 1.34.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 1.34.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893641/آگهی-تجدید-مناقصه-خرید-4-دستگاه-آسانسور'>آگهی تجدید مناقصه خرید 4 دستگاه آسانسور / آگهی تجدید مناقصه ,آگهی تجدید مناقصه خرید 4 دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893616/تجدید-مناقصه-پیاده-سازی-و-نظارت-بر-اجرای-سیستم-های-ایمنی-بهداشت-و--'>تجدید مناقصه  پیاده سازی و نظارت بر اجرای سیستم های ایمنی، بهداشت و ...  / تجدید آگهی مناقصه ,تجدید مناقصه  پیاده سازی و نظارت بر اجرای سیستم های ایمنی، بهداشت و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893627/مزایده-اجاره-محوطه-زمین-شهربازی-در-سه-راهی-و-جهت-استقرار--'>مزایده اجاره محوطه زمین شهربازی در سه راهی و جهت استقرار ... / مزایده اجاره محوطه زمین شهربازی در سه راهی و جهت استقرار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893612/مزایده-اجاره-متراژ-2000-متر-مربع-از-پارک-شهر---نوبت-دوم'>مزایده اجاره متراژ 2000 متر مربع از پارک شهر  ...نوبت دوم / مزایده اجاره متراژ 2000 متر مربع از پارک شهر  ...نهوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893617/مناقصه-پروژه-آبرسانی-چات-باریک---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه آبرسانی چات باریک ....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه آبرسانی چات باریک ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893679/مزایده-فروش-48-واحد-مسکونی-استیجاری'>مزایده فروش 48 واحد مسکونی استیجاری / مزایده,مزایده فروش 48 واحد مسکونی استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893637/مناقصه-یک-دستگاه-GC-MASS-مدل-Agilent-آمریکایی-اصلاحیه'>مناقصه یک دستگاه GC/MASS مدل Agilent آمریکایی- اصلاحیه / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی, مناقصه یک دستگاه GC/MASS مدل Agilent آمریکایی- اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893608/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-70-32مترمربع'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 70.32مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 70.32مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893409/مزایده-یک-واحد-پرورش-بوقلمون-مساحت-6500متر'>مزایده یک واحد پرورش بوقلمون مساحت 6500متر / مزایده,مزایده یک واحد پرورش بوقلمون مساحت 6500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893611/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-136-46متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 136.46متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 136.46متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893705/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-92-20متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 92.20متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 92.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893700/مزایده-ده-من-باغ-انگوری-نوبت-اول'>مزایده ده من باغ انگوری نوبت اول / مزایده,مزایده ده من باغ انگوری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893604/مزایده-خودرو-وانت-نیسان-مدل-72'>مزایده خودرو وانت نیسان مدل 72  /  مزایده , مزایده خودرو وانت نیسان مدل 72 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893632/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893631/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-16200متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 16200متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 16200متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893628/مزایده-ملک-تجاری-نوبت-اول'>مزایده ملک تجاری نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک تجاری نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893621/مناقصه-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-تاسیسات-آبی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893410/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-مساحت-334متر'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی مساحت 334متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی مساحت 334متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893615/مناقصه-تعداد-ده-هزار-دستگاه-کنتور-نوبت-دوم'>مناقصه تعداد ده هزار دستگاه کنتور  نوبت دوم  / مناقصه  , مناقصه تعداد ده هزار دستگاه کنتور  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893603/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-ملک-65-25متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک 65.25متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک 65.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893600/مزایده-ششدانگ-اعیانی-یکباب-خانه-زیربنای-135متر'>مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه زیربنای 135متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه زیربنای 135متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893618/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-195متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 195متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 195متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893614/مناقصه-واگذاری-خدمات-امور-بیمه-ای-پرسنل-(بیمه-تکمیلی)-مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات امور بیمه ای پرسنل (بیمه تکمیلی) مرحله دوم - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات امور بیمه ای پرسنل (بیمه تکمیلی) مرحله دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893597/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-اپارتمان-79-89متر'>مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان 79.89متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان 79.89متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893595/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-9452متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 9452متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 9452متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893634/تجدید-مزایده-بوفه-استخر-مروارید-(-وایین-)'>تجدید مزایده بوفه استخر مروارید ( وایین )  / تجدید مزایده بوفه استخر مروارید ( وایین ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893644/مزایده-دوباب-اطاق-در-مجموعه-استخر-صدف-امیریه'>مزایده دوباب اطاق در مجموعه استخر صدف امیریه  / مزایده دوباب اطاق در مجموعه استخر صدف امیریه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893591/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-792مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 792مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 792مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893403/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-اعیان-462متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک مساحت اعیان 462متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت اعیان 462متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893625/مزایده-464-سهم-مشاع-از-یک-هزار-ششصد-چهارده-سهم-عرصه-و-اعیان'>مزایده 464 سهم مشاع از یک هزار ششصد چهارده سهم عرصه و اعیان  / مزایده,مزایده 464 سهم مشاع از یک هزار ششصد چهارده سهم عرصه و اعیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893606/مزایده-یک-دستگاه-فریزر-سه-درب-الکترو-و--'>مزایده یک دستگاه فریزر سه درب الکترو و.... / مزایده یک دستگاه فریزر سه درب الکترو و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893626/مناقصه-خدمات-تهیه-و-پخت--سرو-و-توزیع-سه-وعده-غذا-و---'>مناقصه خدمات تهیه و پخت ، سرو و توزیع سه وعده غذا و ....  / مناقصه , مناقصه خدمات تهیه و پخت ، سرو و توزیع سه وعده غذا و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893635/مزایده-فروش-12-قطعه-پلاک-زمین-کاربری-کارگاهی-نوبت-دوم-96-4-27'>مزایده فروش 12 قطعه پلاک زمین کاربری کارگاهی نوبت دوم 96.4.27 / مزایده,مزایده فروش 12 قطعه پلاک زمین کاربری کارگاهی نوبت دوم 96.4.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893594/مناقصه-خدمات-نقليه--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نقليه - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خدمات نقليه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893646/مزایده-پلاک-ثبتی-2426-8235-بخش-ده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 2426/8235 بخش ده تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2426/8235 بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893649/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-143-92متر'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت 143.92متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 143.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893607/فراخوان-تهیه-سند-توسعه-و-استقرار-و-راه-اندازی-دفتر-توسعه-محله'>فراخوان تهیه سند توسعه و استقرار و راه اندازی دفتر توسعه محله / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه سند توسعه و استقرار و راه اندازی دفتر توسعه محله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893590/مزایده-ششدانگ-پلاک-باقیمانده-7-فرعی-708-4متر'>مزایده ششدانگ پلاک باقیمانده 7 فرعی 708.4متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک باقیمانده 7 فرعی 708.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893398/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-و-مغازه'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین و مغازه  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین و مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893578/مزایده-ششدانگ-پلاک-موصوف-به-مساحت-199-34متر'>مزایده ششدانگ پلاک موصوف به مساحت 199.34متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک موصوف به مساحت 199.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893581/مزایده-یک-قطعه-زمین-باغ-چای-و-بیجاری-160متر'>مزایده یک قطعه زمین باغ چای و بیجاری 160متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین باغ چای و بیجاری 160متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893551/مزایده-حراج-لوله-آزبست-نوبت-دوم'>مزایده حراج لوله آزبست نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده حراج لوله آزبست  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893558/مناقصه-خدمات-نگهبانی'>مناقصه  خدمات نگهبانی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  خدمات نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893584/مزایده-کولر-ایستاده-60-هزار'>مزایده کولر ایستاده 60 هزار  / مزایده,مزایده کولر ایستاده 60 هزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893666/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-9056-فرعی-از-3104-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 9056 فرعی از 3104 اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 9056 فرعی از 3104 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893671/مزایده-اپارتمان-مساحت-17-27متر'>مزایده اپارتمان مساحت 17.27متر  / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 17.27متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893684/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-644-7متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 644.7متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 644.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893575/مناقصه-عملیات-راهسازی-پروژه-قطعه-4-باند-دوم-بزرگراه-بابا-میدان'>مناقصه عملیات راهسازی پروژه قطعه 4 باند دوم بزرگراه بابا میدان / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات راهسازی پروژه قطعه 4 باند دوم بزرگراه بابا میدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893512/مزایده-فروش-سنگ-تراول-تن-و--'>مزایده فروش سنگ تراول تن و ... / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده فروش سنگ تراول تن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893673/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-80-38متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 80.38متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 80.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893640/فراخوان-انجام-خدمات-و-تامین-اقلام-و-مصالح-مصرفی'>فراخوان انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893598/مناقصه-واگذاری-حجمی--زمانی-اداره-امور-بهره-برداری'>مناقصه واگذاری حجمی - زمانی اداره امور بهره برداری / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری حجمی - زمانی اداره امور بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893670/فراخوان-خدمات-مالی-و-حسابداری-حوزه-عملکرد-سازمان-ملی-زمین'>فراخوان خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمین / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893545/مناقصه-اجرای-پروژه-های-نقشه-برداری-و-مطالعات--نظارت-کارگاهی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه های نقشه برداری و مطالعات ، نظارت کارگاهی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه های نقشه برداری و مطالعات ، نظارت کارگاهی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893717/مزایده-ملک-زمین-محصور-مساحت-448-2متر'>مزایده ملک زمین محصور مساحت 448.2متر  / مزایده,مزایده ملک زمین محصور مساحت 448.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893573/فراخوان-کفسازی-محور-تاریخی-فرهنگی'>فراخوان کفسازی محور تاریخی فرهنگی / فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی,فراخوان کفسازی محور تاریخی فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893602/مناقصه-روکش-آسفالت-کنارگذر-جنوبی-بابل--96-04-27'>مناقصه روکش آسفالت کنارگذر جنوبی بابل - 96.04.27 / آگهی مناقصه, مناقصه روکش آسفالت کنارگذر جنوبی بابل - 96.04.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893592/مناقصه-عملیات-تهیه-تجهیزات-و-اجرای-فیلتراسیون-سیستم-آبیاری'>مناقصه عملیات تهیه تجهیزات و اجرای فیلتراسیون سیستم آبیاری / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات تهیه تجهیزات و اجرای فیلتراسیون سیستم آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893703/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-منطقه-نوبت-دوم'>مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان منطقه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان منطقه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893523/مزایده-یک-دستگاه-قایق-موتوری-سوزوکی-200'>مزایده یک دستگاه قایق موتوری سوزوکی 200 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه قایق موتوری سوزوکی 200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893579/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-طرح-تکمیل-شبکه-20-کیلوولت'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای طرح تکمیل شبکه 20 کیلوولت  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای طرح تکمیل شبکه 20 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893588/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-اتوبوس-بیابانی'>مزایده ششدانگ یک دستگاه اتوبوس بیابانی / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه اتوبوس بیابانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893547/مزایده-فروش-مقدار-200-(دویست)-تن-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده فروش  مقدار 200 (دویست) تن آهن آلات ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش  مقدار 200 (دویست) تن آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893561/فراخوان-اجرای-امور-مربوط-به-نگهداشت-سیستمها-و-تجهیزات-رایانه-ای-و--'>فراخوان  اجرای امور مربوط به نگهداشت سیستمها و تجهیزات رایانه ای و ... / آگهی فراخوان عمومی برای ارزیابی کیفی پیمانکاران , مناقصه اجرای امور مربوط به نگهداشت سیستمها و تجهیزات رایانه ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893497/فراخوانblas-tyres-tube-type--'>فراخوانblas tyres tube type ... / فراخوان , فراخوان blas tyres tube type ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893505/مزایده-فروش-48-واحد-مسکونی-استیجاری-نیمه-تمام-باغ-ملک'>مزایده فروش 48 واحد مسکونی استیجاری نیمه تمام باغ ملک  / مزایده,مزایده فروش 48 واحد مسکونی استیجاری نیمه تمام باغ ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893514/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جرثقیل-جهت-ارائه-خدمات-از-نوع-تخلیه'>مناقصه انتخاب پیمانکار جرثقیل جهت ارائه خدمات از نوع تخلیه  / آگهی مناقصه ,مناقصه انتخاب پیمانکار جرثقیل جهت ارائه خدمات از نوع تخلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893455/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-با-پلاک-ثبتی-172-139'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی با پلاک ثبتی 172/139  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی با پلاک ثبتی 172/139 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893929/مناقصه-P-F-ORIENT-ENERGY--'>مناقصه P/F ORIENT ENERGY... / آگهی مناقصه , مناقصه P/F ORIENT ENERGY...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893401/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-1324-42متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 1324.42متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 1324.42متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893460/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-4090-فرعی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 4090 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 4090 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893522/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-حوزه-حریم--'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت حوزه حریم.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت حوزه حریم ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893553/مزایده-فروش-دستگاه-بسته-بندی-حبوبات--'>مزایده فروش دستگاه بسته بندی حبوبات.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دستگاه بسته بندی حبوبات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893560/مزایده-فروش-تعداد-56000-شاخه-پروفیل-MDF'>مزایده فروش تعداد 56000 شاخه پروفیل MDF  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تعداد 56000 شاخه پروفیل MDF </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893465/مزایده-ملک-مسکونی-مشاع-پلاک-ثبتی-1692-اصلی'>مزایده ملک مسکونی مشاع پلاک ثبتی 1692 اصلی  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مشاع پلاک ثبتی 1692 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893470/مزایده-ملک-پلاک-4-فرعی-از-یک-فرعی-از-سی-و-شش-اصلی'>مزایده ملک پلاک 4 فرعی از یک فرعی از سی و شش اصلی  / مزایده,مزایده ملک پلاک 4 فرعی از یک فرعی از سی و شش اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893577/مزایده-فروش-یکدستگاه-دیاموند-Szm-9325-به-همراه-گیربکس--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه دیاموند Szm 9325 به همراه گیربکس... نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه دیاموند Szm 9325 به همراه گیربکس... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893569/مزایده-فروش-یک-عدد-تابلوی-تقسیم-مرکزی-بالای-تپه--'>مزایده فروش یک عدد تابلوی تقسیم مرکزی بالای تپه.... / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش یک عدد تابلوی تقسیم مرکزی بالای تپه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893476/مزایده-پلاکهای-ثبتی-8256-اصلی-بخش-یک-قم'>مزایده پلاکهای ثبتی 8256 اصلی بخش یک قم / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 8256 اصلی بخش یک قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893473/مزایده-ملک-مسکونی-مشاع-پلاک-ثبتی-966-اصلی-بخش-دو'>مزایده ملک مسکونی مشاع پلاک ثبتی 966 اصلی بخش دو / مزایده,مزایده ملک مسکونی مشاع پلاک ثبتی 966 اصلی بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893503/مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس-رنگ-سفید-روغنی-مدل-1388'>مزایده یک دستگاه پژو پارس رنگ سفید روغنی مدل 1388 / اگهی مزایده مال منقول, مزایده یک دستگاه پژو پارس رنگ سفید روغنی مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893480/مزایده-فروش-یک-واحد-مسکونی-تجدید'>مزایده فروش یک واحد مسکونی تجدید / مزایده,مزایده فروش یک واحد مسکونی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893532/تجدید-مناقصه-پروژه-احداث-شبکه-شهرک-بهداری-و-تعاونی-مسکن---تجدید-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه احداث شبکه شهرک بهداری و تعاونی مسکن .... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه احداث شبکه شهرک بهداری و تعاونی مسکن .... تجدیدنوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893596/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب... / آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893619/فراخوان-واگذاری-ساخت--اجاره-یکدستگاه-سوله-4000-مترمربعی-نوبت-دوم-مرحله-اول'>فراخوان واگذاری ساخت - اجاره  یکدستگاه سوله 4000 مترمربعی نوبت دوم مرحله اول  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری ساخت - اجاره  یکدستگاه سوله 4000 مترمربعی نوبت دوم مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893624/مناقصه-انجام-تست-مخرب-التراسونیک-به-منظور-شناسایی-ترک-نوبت-دوم'>مناقصه انجام تست مخرب التراسونیک به منظور شناسایی ترک نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی ,مناقصه انجام تست مخرب التراسونیک به منظور شناسایی ترک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893589/مزایده-لباسشویی-6-کیلویی---'>مزایده لباسشویی 6 کیلویی .... / مزایده لباسشویی 6 کیلویی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893513/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-297-42متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 297.42متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 297.42متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893395/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-287-5مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 287.5مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 287.5مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893521/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-ده-عرصه-383-73متر'>مزایده منزل مسکونی بخش ده عرصه 383.73متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش ده عرصه 383.73متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893524/مزایده-منزل-مسکونی-اعیان-180مترمربع'>مزایده منزل مسکونی اعیان 180مترمربع  / مزایده,مزایده منزل مسکونی اعیان 180مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893516/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-252-9متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی عرصه 252.9متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 252.9متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893542/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-20-40متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 20.40متر  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 20.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893528/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-287متر'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 287متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 287متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893582/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-مزدا'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری مزدا  / مزایده یک دستگاه خودرو سواری مزدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893531/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-نه-حوزه-ثبتی-آمل-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین بخش نه حوزه ثبتی آمل نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش نه حوزه ثبتی آمل نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893533/مزایده-اپارتمان-به-مساحت-99-86مترمربع'>مزایده اپارتمان به مساحت 99.86مترمربع  / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 99.86مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893537/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-212-6متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 212.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 212.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893550/مزایده-ملک-توقیفی'>مزایده ملک توقیفی / مزایده,مزایده ملک توقیفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893496/مزایده-مازاد-هشتم-مرغداری-دارای-1000-قطعه-سهام'>مزایده مازاد هشتم مرغداری دارای 1000 قطعه سهام  / آگهی مزایده, مزایده مازاد هشتم مرغداری دارای 1000 قطعه سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893593/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-ال-نود'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری ال نود / مزایده یک دستگاه خودرو سواری ال نود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893556/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-مساحت-1200متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 1200متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 1200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893518/مناقصه-اجاره-سه-دستگاه-تانکر-تخلیه-آب--نوبت-دوم-مرحله-اول'>مناقصه اجاره سه دستگاه تانکر تخلیه آب - نوبت دوم مرحله اول  /  مناقصه عمومی , مناقصه اجاره سه دستگاه تانکر تخلیه آب - نوبت دوم مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893529/مناقصه-واگذاری-بیمه-شخص-ثالث-و-بدنه-کلیه-ماشین-آلات--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بیمه شخص ثالث و بدنه کلیه ماشین آلات -  نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بیمه شخص ثالث و بدنه کلیه ماشین آلات  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893554/مزایده-فروش-تعدادی-خودروی-سواری-(پراید-پژو-و-پژو-پارس)'>مزایده فروش تعدادی خودروی سواری (پراید، پژو و پژو پارس)  / مزایده , مزایده فروش تعدادی خودروی سواری (پراید، پژو و پژو پارس) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893623/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-480متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 480متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 480متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893483/مزایده-یک-درب-باغ-به-مساحت-1400مترمربع'>مزایده یک درب باغ به مساحت 1400مترمربع / مزایده,مزایده یک درب باغ به مساحت 1400مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893466/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893599/مناقصه-تجهیزات-ابزار-دقیق-مورد-نیاز-سدهای-استان'>مناقصه تجهیزات ابزار دقیق مورد نیاز سدهای استان  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , مناقصه تجهیزات ابزار دقیق مورد نیاز سدهای استان  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893543/تجدید-مزایده-اجاره-مرکز-معاینه-فنی-خودروهای-سبک-تجدید'>تجدید مزایده اجاره مرکز معاینه فنی خودروهای سبک تجدید  / تجدید آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره مرکز معاینه فنی خودروهای سبک  تجدید نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893391/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-203متر'>مزایده یک قطعه زمین با بنای احداثی مساحت 203متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با بنای احداثی مساحت 203متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893539/مزایده-فروش-لیفان-820-و---تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش لیفان 820 و...  تجدید  نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش لیفان 820 و...  تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893587/فراخوان-مناقصه-خرید-راک-شارژر-PLAN2000'>فراخوان مناقصه خرید راک شارژر PLAN2000  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید راک شارژر PLAN2000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893563/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-و-اراضی-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش تعدادی از املاک و اراضی نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک و اراضی نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893586/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-بالابر'>مناقصه خرید دو دستگاه بالابر / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید دو دستگاه بالابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893609/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات-ادارات-و-تاسیسات'>مناقصه انجام خدمات تنظیفات ادارات و تاسیسات  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه انجام خدمات تنظیفات ادارات و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893526/تجدید-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-دیگ-بخار'>تجدید مناقصه خرید یک دستگاه دیگ بخار / آگهی تجدید اول مناقصه عمومی دو مرحله ای ,تجدید مناقصه خرید یک دستگاه دیگ بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893559/اصلاحیه-مناقصه-خوراک-دام--نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه خوراک دام - نوبت دوم  / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه خوراک دام- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893534/مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-محله-سورو--'>مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب محله سورو... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب محله سورو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893544/فراخوان-اصلاح-جوش-کیلومتر-588-لغایت-1074'>فراخوان اصلاح جوش کیلومتر 588 لغایت 1074   / فراخوان  , فراخوان اصلاح جوش کیلومتر 588 لغایت 1074  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893487/مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس-مدل-94'>مزایده یک دستگاه پژو پارس مدل 94 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه پژو پارس مدل 94</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893562/مناقصه-اجرای-اتوماسیون-شبکه-توزیع-برق'>مناقصه اجرای اتوماسیون شبکه توزیع برق  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و برگزاری انتخاب مشاور ,مناقصه اجرای اتوماسیون شبکه توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893540/مزایده-واگذاری-اجاره-جایگاه-سوخت-CNG--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده واگذاری اجاره جایگاه سوخت CNG - مرحله دوم نوبت اول  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره جایگاه سوخت CNG - مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893546/مناقصه-تخریب-یکی-از-ساختمان-های-مجاور'>مناقصه  تخریب یکی از ساختمان های مجاور / مناقصه ، تخریب یکی از ساختمان های مجاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893557/مزایده-دو-باب-مغازه'>مزایده دو باب مغازه  / مزایده ،مزایده دو باب مغازه 1- فست فود 2- میوه فروشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893565/مزایده-حدود-500-تن-کابل-مسی-ضایعات'>مزایده حدود 500 تن کابل مسی ضایعات / آگهی مزایده عمومی , مزایده حدود 500 تن کابل مسی ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893576/مناقصه-ساخت-و-تامین-شاسی-و-پایه-های-رولیک'>مناقصه ساخت و تامین شاسی و پایه های رولیک   / مناقصه ساخت و تامین شاسی و پایه های رولیک  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893570/مزایده-چهار-دستگاه-خودروی-سواری-و--'>مزایده چهار دستگاه خودروی سواری و.... / آگهی مزایده عمومی , مزایده چهار دستگاه خودروی سواری و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893583/مناقصه-ساخت-و-تامین-انواع-رولیک-سیستم-نوار-نقاله'>مناقصه ساخت و تامین انواع رولیک سیستم نوار نقاله  / مناقصه،  ساخت و تامین انواع رولیک سیستم نوار نقاله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893392/مزایده-زمینی-به-مساحت-سیصد-متر-نوبت-اول'>مزایده زمینی به مساحت سیصد متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمینی به مساحت سیصد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893511/مزایده-تعدادی-از-اقلام-ضایعاتی-و-مازاد-خود'>مزایده تعدادی از اقلام ضایعاتی و مازاد خود  /  مزایده , مزایده تعدادی از اقلام ضایعاتی و مازاد خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893515/مزایده-قسمتی-از-مدارس-96-4-27'>مزایده قسمتی از مدارس 96.4.27 / مزایده قسمتی از مدارس 96.4.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893519/مزایده-یک-واحد-تابلوی-تبلیغاتی-96-4-27'>مزایده یک واحد تابلوی تبلیغاتی 96.4.27 / مزایده یک واحد تابلوی تبلیغاتی 96.4.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893525/مناقصه-امور-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-96-4-27'>مناقصه امور ایاب و ذهاب کارکنان 96.4.27 / آگهی مناقصه , مناقصه امور ایاب و ذهاب کارکنان  96.4.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893467/مزایده-تعداد-3-دستگاه-خودروی-سواری-مازاد-بر-نیاز-خود'>مزایده تعداد 3 دستگاه خودروی سواری مازاد بر نیاز خود  / مزایده , مزایده 379تعداد 3 دستگاه خودروی سواری مازاد بر نیاز خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893394/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-عرصه350متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه350متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه350متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893491/آگهی-مناقصه-مشارکت-در-ساخت-جهت-احداث-پروژه-خود'>آگهی مناقصه مشارکت در ساخت جهت احداث پروژه خود  / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت, آگهی مناقصه جهت احداث پروژه خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893506/مناقصه-ساخت-اسکلت-ساختمانهای-خود'>مناقصه ساخت اسکلت ساختمانهای خود  / مناقصه , مناقصه ساخت اسکلت ساختمانهای خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893451/مناقصه-انجام-عملیات-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات خدمات شهری  نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه انجام عملیات خدمات شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893458/مزایده-یک-دستگاه-تراش-یک-متری--یک-دستگاه-جوش-TCK400'>مزایده  یک دستگاه تراش یک متری ، یک دستگاه جوش TCK400  / مزایده , مزایده  یک دستگاه تراش یک متری ، یک دستگاه جوش TCK400 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893692/مزایده-ملک-شامل-بازارچه-میوه-تره-بار-در-زمینی-400متر'>مزایده ملک شامل بازارچه میوه تره بار در زمینی 400متر / مزایده,مزایده ملک شامل بازارچه میوه تره بار در زمینی 400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893464/مزایده--یک-دستگاه-قیچی-(گیوتین-)-هیدرولیک-مدل-6025'>مزایده   یک دستگاه قیچی (گیوتین ) هیدرولیک مدل 6025  / مزایده , مزایده   یک دستگاه قیچی (گیوتین ) هیدرولیک مدل 6025 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893472/مزایده-یک-دستگاه-کانکس-دو-طبقه'>مزایده یک دستگاه کانکس دو طبقه  / مزایده,مزایده یک دستگاه کانکس دو طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893686/مزایده-1-2-از-یک-قطعه-زمین-زراعی-با-سند-عادی-نوبت-اول'>مزایده 1.2 از یک قطعه زمین زراعی با سند عادی نوبت اول  / مزایده,مزایده 1.2 از یک قطعه زمین زراعی با سند عادی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893688/مزایده-32-سهم-مشاع-از-96-سهم-یکباب-خانه'>مزایده 32 سهم مشاع از 96 سهم یکباب خانه / مزایده,مزایده 32 سهم مشاع از 96 سهم یکباب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893999/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-مساحت-180-متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 180 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 180 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893676/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-112متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 112متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 112متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893538/آگهی-فراخوان-کلیه-امور-خدمات-مربوط-به-مدیریت-بهره-برداری-و-خدمات-گاز-شهری'>آگهی فراخوان کلیه امور خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری / آگهی فراخوان عمومی ، آگهی فراخوان کلیه امور خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893500/مزایده-دو-خودرو-یکی-وانت-دو-کابین-نیسان-دی-ایکس--خودرو-وانت-پیکان'>مزایده دو خودرو یکی وانت دو کابین نیسان دی ایکس ، خودرو وانت پیکان  / آگهی مزایده, مزایده دو خودرو یکی وانت دو کابین نیسان دی ایکس ، خودرو وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893489/مزایده-فروش-مقادیری-از-اجناس-مستعمل-و-خارج-از-رده'>مزایده فروش مقادیری از اجناس مستعمل و خارج از رده / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش مقادیری از اجناس مستعمل و خارج از رده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893683/مزایده-واگذاری-اجاره-پارکینگ-طبقاتی'>مزایده واگذاری اجاره پارکینگ طبقاتی / مزایده واگذاری اجاره پارکینگ طبقاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893657/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل'>مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893642/مناقصه-ترانزیت-داخلی-محصولات-وارداتی-از-بندرعباس'>مناقصه ترانزیت داخلی محصولات وارداتی از بندرعباس / مناقصه ترانزیت داخلی محصولات وارداتی از بندرعباس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893713/مناقصه-مناسب-سازی-معابر-جهت-معلولین-و-سالمندان'>مناقصه مناسب سازی معابر جهت معلولین و سالمندان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مناسب سازی معابر جهت معلولین و سالمندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893721/فراخوان-عملیات-احداث-خط-لوله-56-اینچ'>فراخوان عملیات احداث خط لوله 56 اینچ  / فراخوان , فراخوان عملیات احداث خط لوله 56 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893664/مناقصه-تکمیل-و-بهسازی-رینگ-جمع-آوری-و-هدایت-آب-های-سطحی-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل و بهسازی رینگ جمع آوری و هدایت آب های سطحی نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه تکمیل و بهسازی رینگ جمع آوری و هدایت آب های سطحی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893381/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-250متر-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 250متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 250متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893734/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-واجد-شرایط-برای-مشارکت-در-ساخت-پروژه-مجتمع-تجاری'>فراخوان جذب سرمایه گذار واجد شرایط برای مشارکت در ساخت پروژه مجتمع تجاری / فراخوان جذب سرمایه گذار واجد شرایط برای مشارکت در ساخت پروژه مجتمع تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893659/مزایده-ملک-مساحت-273-99متر'>مزایده ملک مساحت 273.99متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 273.99متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893610/مناقصه-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-و-حمل-زباله-های-سطح'>مناقصه رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله های سطح / مناقصه, مناقصه  رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله های سطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893552/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راههای-روستایی-حوزه-شهرستان-دوره-چگنی--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و آسفالت راههای روستایی حوزه شهرستان دوره چگنی - نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه بهسازی و آسفالت راههای روستایی حوزه شهرستان دوره چگنی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893601/فراخوان-ارزیابی-کیفی--مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-و-پشتیبانی-فنی-تاسیسات-مراکز-زیر-ساخت'>فراخوان ارزیابی کیفی ، مناقصه  انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مراکز زیر ساخت / فراخوان ارزیابی کیفی ، مناقصه انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مراکز زیر ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893712/مناقصه-جهت-برون-سپاری-موضوع-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و-خدمات-پارکی'>مناقصه جهت برون سپاری موضوع حفظ و نگهداری فضای سبز و خدمات پارکی / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه جهت برون سپاری موضوع حفظ و نگهداری فضای سبز و خدمات پارکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893956/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893751/فراخوان-بهره-برداری-از-انبار-با-صادراتی-و-وارداتی'>فراخوان بهره برداری از انبار با صادراتی و وارداتی / آگهی فراخوان شناسایی متقاضیان، فراخوان بهره برداری از انبار با صادراتی و وارداتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893774/مزایده-14-دستگاه-کامیون-و-ماشین-آلات-و-خودروهای-کارکرده'>مزایده 14 دستگاه کامیون و ماشین آلات و خودروهای کارکرده  / آگهی مزایده، مزایده 14 دستگاه کامیون و ماشین آلات و خودروهای کارکرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893605/فراخوان-مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش-خود'>فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش خود / فراخوان مزایده عمومی، فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893384/مزایده-گاوداری-و-دامداری-مساحت-2279متر'>مزایده گاوداری و دامداری مساحت 2279متر  / مزایده,مزایده گاوداری و دامداری مساحت 2279متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893580/مناقصه-خرید-تعدادی-دوربین-مداربسته-برند-AXIS'>مناقصه خرید تعدادی دوربین مداربسته برند AXIS / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید تعدادی دوربین مداربسته برند AXIS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893643/مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-فاز-یکم-از-شبکه-توزیع-آب-اراضی-جهاد-شهر-زاهدان'>مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری فاز یکم از شبکه توزیع آب اراضی جهاد شهر زاهدان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری فاز یکم از شبکه توزیع آب اراضی جهاد شهر زاهدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893620/تجدید-مزایده-اجاره-مستغلات'>تجدید مزایده اجاره مستغلات / مزایده , تجدید مزایده اجاره مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893555/ارزیابی-کیفی-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-فاضلابی-کاروگیت-کوپلر--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کاروگیت کوپلر - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی تولید کنندگان, ارزیابی کیفی لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کاروگیت کوپلر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893567/ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-خودرویی'>ارزیابی کیفی انجام خدمات خودرویی  /  فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , ارزیابی کیفی انجام خدمات خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893669/مناقصه-​خرید-ترانسفورماتور-توزیع-3-فاز--'>مناقصه ​خرید ترانسفورماتور توزیع 3 فاز... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ​خرید ترانسفورماتور توزیع 3 فاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893675/مناقصه-عملیات-حمل-گندم-از-مراکز-خرید-به-کارخانجات-آردسازی--نوبت-سوم'>مناقصه عملیات حمل گندم از مراکز خرید به کارخانجات آردسازی - نوبت سوم  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حمل گندم از مراکز خرید به کارخانجات آردسازی - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893652/مناقصه-بیمه-مسئولیت-مدنی--آتش-سوزی-و--'>مناقصه بیمه مسئولیت مدنی ، آتش سوزی و ... / آگهی مناقصه , مناقصه بیمه مسئولیت مدنی ، آتش سوزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893387/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-مشاعی-عرصه-240متر'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی مشاعی عرصه 240متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی مشاعی عرصه 240متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893685/مزایده-حدود-42-راس-تلیسه-آبستن--'>مزایده حدود 42 راس تلیسه آبستن ... / آگهی مزایده، مزایده حدود 42 راس تلیسه آبستن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893758/مزایده-املاک-عرصه-774-متر-ساختمان-ویلایی-مسکونی-نوبت-سوم'>مزایده املاک عرصه 774 متر ساختمان ویلایی مسکونی نوبت سوم  / مزایده,مزایده املاک عرصه 774 متر ساختمان ویلایی مسکونی نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893727/مناقصه-خرید-انواع-مرکب-UV-مخصوص-چاپ-افست-خشک'>مناقصه خرید انواع مرکب UV مخصوص چاپ افست خشک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید انواع مرکب UV مخصوص چاپ افست خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893733/مناقصه-خرید-انواع-حلال-مخصوص-چاپ-فلکسو-جهت-چاپ-بر-روی-پلی-اتیلن-P-E'>مناقصه خرید انواع حلال مخصوص چاپ فلکسو جهت چاپ بر روی پلی اتیلن P.E / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید انواع حلال مخصوص چاپ فلکسو جهت چاپ بر روی پلی اتیلن P.E</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893735/مناقصه-خرید-انواع-مرکب-فلکسو-پایه-حلال-جهت-چاپ-بر-روی-فیلم-های-پلی-اتیلن-P-E'>مناقصه خرید انواع مرکب فلکسو پایه حلال جهت چاپ بر روی فیلم های پلی اتیلن P.E / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید انواع مرکب فلکسو پایه حلال جهت چاپ بر روی فیلم های پلی اتیلن P.E</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893689/مناقصه-بخشی-از-نیاز-ملکی'>مناقصه بخشی از نیاز ملکی / آگهی مناقصه، مناقصه بخشی از نیاز ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893517/تجدید-مناقصه-واگذاری-شروع-فاز-1-عملیات-احداث-ساختمان'>تجدید مناقصه واگذاری شروع فاز 1 عملیات احداث ساختمان / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه واگذاری شروع فاز 1 عملیات احداث ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893530/مناقصه-حفاظت-از-اراضی'>مناقصه حفاظت از اراضی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه حفاظت از اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893549/مناقصه-تعمیر-و-سرویس-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-و-برق-و-مخابرات-فضاهای-باز-و-بسته--'>مناقصه تعمیر و سرویس و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برق و مخابرات فضاهای باز و بسته ... / آگهی مناقصه ,  مناقصه تعمیر و سرویس و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برق و مخابرات فضاهای باز و بسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893509/مناقصه-خرید-2-دستگاه-الکتروپمپ--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 2 دستگاه الکتروپمپ - نوبت دوم  / مناقصه خرید 2 دستگاه الکتروپمپ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893478/مزایده-عینک'>مزایده عینک / آگهی مزایده فروش اموال منقول ,مزایده عینک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893502/مناقصه-عملیات-برش-و-جمع-آوری-چمن-فضاهای-سبز-سطح-شهر--تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات برش و جمع آوری چمن فضاهای سبز سطح شهر - تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه عملیات برش و جمع آوری چمن فضاهای سبز سطح شهر - تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893499/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعدادی-از-واحدهای-تجاری-تجدید--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از واحدهای تجاری- تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از واحدهای تجاری- تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893492/مزایده-دستگاه-پرس-ضربه-ای--'>مزایده دستگاه پرس ضربه ای... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دستگاه پرس ضربه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893585/مزایده-املاک-شامل-7-قطعه-آپارتمان'>مزایده املاک شامل 7 قطعه آپارتمان / مزایده,مزایده املاک شامل 7 قطعه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893372/مزایده-ملک-با-قدمت-بنا-ده-ساله-نوبت-دوم'>مزایده ملک با قدمت بنا ده ساله نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک با قدمت بنا ده ساله نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893682/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-3993-فرعی-از-144-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3993 فرعی از 144 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3993 فرعی از 144 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893630/مناقصه-احداث-ساختمان-ستادی-و-پشتیبانی-دانشگاه-تجدید'>مناقصه احداث ساختمان ستادی و پشتیبانی دانشگاه  تجدید  / مناقصه , مناقصه احداث ساختمان ستادی و پشتیبانی دانشگاه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893613/فراخوان-مناقصه-عملیات-احداث-دیوار-حریم'>فراخوان مناقصه عملیات احداث دیوار حریم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , فراخوان مناقصه عملیات احداث دیوار حریم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893633/مناقصه-احداث-و-تکمیل-عملیات-اجرایی-شبکه-درجه-2-نوبت-دوم'>مناقصه احداث و تکمیل عملیات اجرایی شبکه درجه  2 نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث و تکمیل عملیات اجرایی شبکه درجه 2 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893379/مزایده-یکباب-ساختمان-مساحت-148-متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب ساختمان مساحت 148 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مساحت 148 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893375/مزایده-ساختمان-به-پلاک-ثبتی-26-فرعی'>مزایده ساختمان به پلاک ثبتی 26 فرعی / مزایده,مزایده ساختمان به پلاک ثبتی 26 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893370/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-63-15متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 63.15متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 63.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893484/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894037/استعلام-نمایشگر-و-کنترلر-وزن'>استعلام نمایشگر و کنترلر وزن / استعلام , استعلام نمایشگر و کنترلر وزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894000/استعلام-2-قلم-کابل-افشان-و-2-قلم-کابل-فرمان--'>استعلام  2 قلم کابل افشان و 2 قلم کابل فرمان ... / استعلام، استعلام  2 قلم کابل افشان و 2 قلم کابل فرمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894117/استعلام-اقلام-پیچ-و-مهره-و--'>استعلام اقلام پیچ  و مهره و ...  / استعلام, استعلام اقلام پیچ  و مهره و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894027/استعلام-تعمیرات-هواساز-و--'>استعلام تعمیرات هواساز و ...  / استعلام , استعلام تعمیرات هواساز و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894078/استعلام-لوازم-یدکی-لیفتراک-های-دوو-و--'>استعلام لوازم یدکی لیفتراک های دوو  و ... / استعلام, استعلام لوازم یدکی لیفتراک های دوو  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893461/مزایده-دستگاه-جک-و-دستگاه-میزان---'>مزایده دستگاه جک و دستگاه میزان  ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده دستگاه جک و دستگاه میزان  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894011/استعلام-سرویس-و-کالیبراسیون-آچار-مرکب-و--'>استعلام سرویس و کالیبراسیون آچار مرکب و ... / استعلام, استعلام سرویس و کالیبراسیون آچار مرکب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894072/استعلام-خرید-کمپرسور-کولر'>استعلام خرید کمپرسور کولر  / استعلام، استعلام خرید کمپرسور کولر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894047/استعلام-خرید-پارتیشن-دو-جداره-و-کابینت--'>استعلام خرید پارتیشن دو جداره و کابینت... / استعلام ,استعلام خرید پارتیشن دو جداره و کابینت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893991/استعلام-الکتروموتور-و--'>استعلام الکتروموتور و ... / استعلام ,استعلام الکتروموتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893979/استعلام-روغن-موتور-و--'>استعلام روغن موتور و ... / استعلام ,استعلام روغن موتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893992/استعلام-کوپلینگ-پمپ-فورواردینگ-و--'>استعلام کوپلینگ پمپ فورواردینگ و ...  / استعلام , استعلام کوپلینگ پمپ فورواردینگ و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893984/استعلام-شاتل-والو--لاینر-و--'>استعلام شاتل والو ، لاینر و ...  / استعلام , استعلام شاتل والو ، لاینر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893972/استعلام-دستگاه-پرینتر-HP'>استعلام دستگاه پرینتر HP  / استعلام , استعلام دستگاه پرینتر HP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893668/مناقصه-تعمیرات-اساسی-فیدواتر-هیتر-بویلر-(5)-هارپ-های-جنوبی-و-شمالی-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی فیدواتر هیتر بویلر (5) هارپ های جنوبی و شمالی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تعمیرات اساسی فیدواتر هیتر بویلر (5) هارپ های جنوبی و شمالی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893367/مزایده-املاک-شامل-منزل-450-و-285متر'>مزایده املاک شامل منزل 450 و 285متر  / مزایده,مزایده املاک شامل منزل 450 و 285متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893629/مزایده-ماشین-آلات-و-تاسیسات-نوبت-دوم'>مزایده ماشین آلات و تاسیسات  نوبت دوم  / مزایده ماشین آلات و تاسیسات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894059/استعلام-مانکن-تمام-تنه-نوزاد-و--'>استعلام مانکن تمام تنه نوزاد  و ... / استعلام ,استعلام مانکن تمام تنه نوزاد  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894006/اصلاحیه-استعلام-خرید-10-ست-فیلترهای-air-intake-واحدهای-گازی-v94-2'>اصلاحیه استعلام خرید 10 ست فیلترهای air intake واحدهای گازی v94.2  / اصلاحیه استعلام , استعلام خرید 10 ست فیلترهای air intake واحدهای گازی v94.2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894066/اطلاعیه-مناقصه-خرید-2-ست-پره-ثابت-نیروگاه-سیکل-ترکیبی-قم'>اطلاعیه مناقصه خرید 2 ست پره ثابت نیروگاه سیکل ترکیبی قم / اطلاعیه ، مناقصه خرید 2 ست پره ثابت نیروگاه سیکل ترکیبی قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894084/تمدید-مناقصه-انجام-خدمات-حفظ-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز'>تمدید مناقصه انجام خدمات حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز / تمدید مناقصه , مناقصه انجام خدمات حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893988/مزایده-فروش-آهن-آلات'>مزایده فروش آهن آلات / مزایده , مزایده فروش آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894039/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-خدمات-مرتبط-با-پژوهش'>مناقصه واگذاری انجام امور خدمات مرتبط با پژوهش / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری انجام امور خدمات مرتبط با پژوهش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893366/مزایده-ملک-مساحت-273045متر'>مزایده ملک مساحت 273045متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 273045متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894014/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-پزشکان-عمومی-اورژانس'>مناقصه واگذاری امور خدمات پزشکان عمومی اورژانس / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری امور خدمات پزشکان عمومی اورژانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894003/استعلام-دوربین-مینی-دام-تحت-شبکه-هایک-ویژن-f2520cd-ds'>استعلام دوربین مینی دام تحت شبکه هایک ویژن f2520cd-ds / فرم استعلام قیمت,استعلام دوربین مینی دام تحت شبکه هایک ویژن f2520cd-ds</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893989/استعلام-خرید-کولر-گازی'>استعلام خرید کولر گازی / فرم استعلام قیمت,استعلام خرید کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893364/مزایده-یک-نهم-مشاع-از-یک-سهم-و-یک-سوم-از-یک-سهم-از-مدار-12-سهم-مزرعه-و-قنات'>مزایده یک نهم مشاع از یک سهم و یک سوم از یک سهم از مدار 12 سهم مزرعه و قنات  / مزایده,مزایده یک نهم مشاع از یک سهم و یک سوم از یک سهم از مدار 12 سهم مزرعه و قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893861/انجام-خدمات-حفظ-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز'>انجام خدمات حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز / آگهی مناقصه , مناقصه  انجام خدمات حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893362/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-875-20متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 875.20متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 875.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893927/مناقصه-خرید-لوله-های-دو-جداره-پلی-اتیلن-در-اقطار-مختلف'>مناقصه خرید لوله های دو جداره پلی اتیلن در اقطار مختلف  / مناقصه خرید لوله های دو جداره پلی اتیلن در اقطار مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893846/مناقصه-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان-شهید-صدوقی'>مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید صدوقی  / مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید صدوقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893359/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-192-70متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 192.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 192.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893358/مزایده-ملک-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-242متر-نوبت-اول'>مزایده ملک منزل مسکونی مساحت عرصه 242متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک منزل مسکونی مساحت عرصه 242متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893488/مزایده-کامیون'>مزایده کامیون  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده کامیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893475/اصلاحیه-آگهی-انتخاب-مشاور--خرید-خدمات-مشاوره-ای-فنی-و-مهندسی-96-4-27'>اصلاحیه آگهی انتخاب مشاور   خرید خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی 96.4.27 / اصلاحیه آگهی انتخاب مشاور ،اصلاحیه آگهی انتخاب مشاور  خرید خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی 96.4.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893720/مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی-ساختمان-مدیریت-و-شعب-استان'>مناقصه واگذاری خدمات عمومی ساختمان مدیریت و شعب استان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری خدمات عمومی ساختمان مدیریت و شعب استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893479/تجدید-مناقصه-پروژه-اجرای-اولویت-اول-تکمیل-بخشی-از-آماده-سازی-معابر-شمال'>تجدید مناقصه پروژه اجرای اولویت اول تکمیل بخشی از آماده سازی معابر شمال  / تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه پروژه اجرای اولویت اول تکمیل بخشی از آماده سازی معابر شمال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893699/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-واقع-در-سطح-شهر--نوبت-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری از تعدادی غرف واقع در سطح شهر - نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعدادی غرف واقع در سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893691/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-تعداد-پانزده-دهنه-غرفه'>تجدید مزایده بهره برداری از تعداد پانزده دهنه غرفه / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده بهره برداری از تعداد پانزده دهنه غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893754/مزایده-منزل-مسکونی-یک-طبقه-اعیان-200متر'>مزایده منزل مسکونی یک طبقه اعیان 200متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی یک طبقه اعیان 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893704/مناقصه-خرید-خدمات-درمانی-بیماریاری-مرکز-آموزشی'>مناقصه خرید خدمات درمانی بیماریاری مرکز آموزشی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید خدمات درمانی بیماریاری مرکز آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893752/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-روستایی-2025متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی روستایی 2025متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی روستایی 2025متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893770/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مسکونی-بدون-دریافت-کارمزد-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی بدون دریافت کارمزد نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی بدون دریافت کارمزد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893772/مزایده-فروش-املاک-و-اراضی-ساختمان-شامل-سه-واحد-تجاری-و-شش-واحد-مسکونی'>مزایده فروش املاک و اراضی ساختمان شامل سه واحد تجاری و شش واحد مسکونی  / مزایده,مزایده فروش املاک و اراضی ساختمان شامل سه واحد تجاری و شش واحد مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893723/مزایده-بهره-برداری-تعدادی-از-ایستگاههای-عرضه-میوه-و-تره-بار-همشهری'>مزایده بهره برداری تعدادی از ایستگاههای عرضه میوه و تره بار همشهری  / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری تعدادی از ایستگاههای عرضه میوه و تره بار همشهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893508/مناقصه-خرید-خدمات-ارسال-و-دریافت-پیام-کوتاه-نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات ارسال و دریافت پیام کوتاه  نوبت دوم  / مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید خدمات ارسال و دریافت پیام کوتاه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893709/آگهی-مزایده-اجاره-قسمتی-از-زمین-پارک-کوثر-نوبت-دوم'>آگهی مزایده اجاره قسمتی از زمین پارک کوثر نوبت دوم / آگهی مزایده اجاره قسمتی از زمین پارک کوثر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893711/تجدید-مزایده-واگذاری-بوفه--96-04-27'>تجدید مزایده واگذاری بوفه - 96.04.27 / تجدید آگهی مزایده,تجدید مزایده واگذاری بوفه - 96.04.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893687/مناقصه-خرید-انواع-تابلو-توزیع-و-تابلو-روشنایی'>مناقصه خرید انواع تابلو توزیع و تابلو روشنایی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه خرید انواع تابلو توزیع و تابلو روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893737/مزایده-پیش-فروش-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-سی-و-دو-متر-نوبت-دوم'>مزایده پیش فروش یکباب واحد تجاری مساحت سی و دو متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده پیش فروش یکباب واحد تجاری مساحت سی و دو متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893755/اصلاحیه-مزایده-یازده-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>اصلاحیه مزایده یازده قطعه زمین مسکونی- نوبت دوم  / اصلاحیه مزایده,مزایده یازده قطعه زمین مسکونی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893677/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893750/مزایده-پلاک-ثبتی-باغ-به-مساحت-920متر'>مزایده پلاک ثبتی باغ به مساحت 920متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی باغ به مساحت 920متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893701/مزایده-فروش-55-تن-آهن-آلات-ضایعاتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 55 تن آهن آلات ضایعاتی- نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده فروش 55 تن آهن آلات ضایعاتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893693/مزایده-عرصه-شرکت-دارای-زمینی-جمعا-به-مساحت-9614-42-مترمربع---'>مزایده عرصه شرکت دارای زمینی جمعا به مساحت 9614/42 مترمربع .... / مزایده,مزایده عرصه شرکت دارای زمینی جمعا به مساحت 9614/42 مترمربع ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893536/مزایده-روغن-های-ضایعاتی'>مزایده روغن های ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی,مزایده  روغن های ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893736/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-بخش-سه-اردبیل'>مزایده یک قطعه زمین زراعی بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی بخش سه اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893745/مزایده-ساختمان-در-5-طبقه-با-نمای-سنگ-و-اسکلت-بتنی'>مزایده ساختمان در 5 طبقه با نمای سنگ و اسکلت بتنی / مزایده,مزایده ساختمان در 5 طبقه با نمای سنگ و اسکلت بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893744/مزایده-سه-چهارم-سهم-مشاع-از-97-سهم-96-شعیر-قریه-شیرین-اباد'>مزایده سه چهارم سهم مشاع از 97 سهم 96 شعیر قریه شیرین اباد / مزایده,مزایده سه چهارم سهم مشاع از 97 سهم 96 شعیر قریه شیرین اباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893742/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-142متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه 142متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 142متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893741/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-یکصد-و-شصت-و-نه-متر-و-پنجاه-و-پنج-صدم-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه یکصد و شصت و نه متر و پنجاه و پنج صدم متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه یکصد و شصت و نه متر و پنجاه و پنج صدم متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893764/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-شبکه-برق-فاز-اول-شهرک--تجدید'>مناقصه اجرای عملیات احداث شبکه برق فاز اول شهرک... تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات احداث شبکه برق فاز اول شهرک... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893405/فراخوان-مناقصه-خدمات-احداث-و-تکمیل-سردرب-های-ورودی-فاز-یک-و-دو--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  خدمات احداث و تکمیل سردرب های ورودی فاز یک و دو  - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه  خدمات احداث و تکمیل سردرب های ورودی فاز یک و دو ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893771/فراخوان-احداث-ساختمان-شعبه-فریدن'>فراخوان احداث ساختمان شعبه فریدن / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان احداث ساختمان شعبه فریدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893868/مزایده-فروش-تعداد-4-قطعه-زمین-پلاک-خود-کاربری-تجاری-نوبت-دوم-تجدید'>مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین پلاک خود کاربری تجاری نوبت دوم تجدید / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین پلاک خود کاربری تجاری نوبت دوم تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893864/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-80-58متر'>مزایده آپارتمان به مساحت 80.58متر / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 80.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893793/مزایده-یک-دستگاه-جرثقیل'>مزایده یک دستگاه جرثقیل / مزایده یک دستگاه جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893798/مزایده-اجاره-بهره-برداری-مجموعه-غسالخانه-و---مرحله-سوم-نوبت-اول'>مزایده اجاره بهره برداری مجموعه غسالخانه و.... مرحله سوم نوبت اول  / آگهی مزایده, مزایده اجاره بهره برداری مجموعه غسالخانه و یک دستگاه آمبولانس مزدا 2000 مرحله سوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893763/مزایده-فروش-ملک'>مزایده فروش ملک  / مزایده,مزایده فروش ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893696/مزایده-تعداد-6-دستگاه-خودرو-و-1-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده تعداد 6 دستگاه خودرو و 1 دستگاه موتورسیکلت / آگهی مزایده,مزایده  تعداد 6 دستگاه خودرو و 1 دستگاه موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893396/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-4-دستگاه-مانیتور-صنعتی-70-اینچ--'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 4 دستگاه مانیتور صنعتی 70 اینچ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 4 دستگاه مانیتور صنعتی 70 اینچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893811/فراخوان-اجرای-روکش-حفاظتی-میکروسرفیسینگ'>فراخوان اجرای روکش حفاظتی میکروسرفیسینگ / آگهی فراخوان عمومی با ارزیابی کیفی,فراخوان اجرای روکش حفاظتی میکروسرفیسینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894296/مناقصه-طراحی-سازه-و-سیویل-پل-صندوقه-ای-پیش-ساخته'>مناقصه طراحی سازه و سیویل پل صندوقه ای پیش ساخته / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه طراحی سازه و سیویل پل صندوقه ای پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893738/مناقصه-احداث-دیوار-سیل-بند-رودخانه'>مناقصه احداث دیوار سیل بند رودخانه / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه احداث دیوار سیل بند رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893746/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-در-پارک-شهر-جهت-استقرار-وسیله-بازی'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین در پارک شهر جهت استقرار وسیله بازی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری یک قطعه زمین در پارک شهر جهت استقرار وسیله بازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893724/آگهی-مزایده-تجدیدی-اجاره-5-باب-مغازه'>آگهی مزایده تجدیدی اجاره 5 باب مغازه  / آگهی مزایده تجدیدی ,آگهی مزایده تجدیدی اجاره 5 باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893913/اصلاحیه-مزایده-اموال-منقول'>اصلاحیه مزایده اموال منقول  / اصلاحیه مزایده اموال منقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893756/مزایده-نسبت-به-واگذاری-انجام-امور-پارکبانی-خیابان-انقلاب-و-پارکینگ--'>مزایده نسبت به واگذاری انجام امور پارکبانی خیابان انقلاب و پارکینگ.... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده نسبت به واگذاری انجام امور پارکبانی خیابان انقلاب و پارکینگ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893361/فراخوان-مناقصه-خدمات-پروژه-احداث-سردرب-ورودی-شهرک-صنعتی---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  خدمات پروژه احداث سردرب ورودی شهرک صنعتی ...  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه  خدمات پروژه احداث سردرب ورودی شهرک صنعتی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893715/مزایده-اماکن-ورزشی-استان'>مزایده اماکن ورزشی استان  / مزایده , مزایده اماکن ورزشی استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893765/مزایده-ساختمان-در-دو-طبقه-عرصه-164-50متر'>مزایده ساختمان در دو طبقه عرصه 164.50متر  / مزایده,مزایده ساختمان در دو طبقه عرصه 164.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893760/مناقصه-خدمات-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-گرم-روزانه-دانشجویان-خود--'>مناقصه خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم روزانه دانشجویان خود... / مناقصه , مناقصه خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم روزانه دانشجویان خود ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893728/مناقصه-تکمیل-پارک-های-گردشگری-در-سطح-شهر--نوبت-سوم'>مناقصه تکمیل پارک های گردشگری در سطح شهر - نوبت سوم  / مناقصه تکمیل پارک های گردشگری در سطح شهر - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894110/مزایده-4-واحد-آپارتمان'>مزایده 4 واحد آپارتمان / مزایده,مزایده 4 واحد آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894112/مزایده-ملک-یکباب-مغازه-به-مساحت-13-98مترمربع'>مزایده ملک یکباب مغازه به مساحت 13.98مترمربع  / مزایده,مزایده ملک یکباب مغازه به مساحت 13.98مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894108/مزایده-تمامی-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-4-رشت'>مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه بخش 4 رشت / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه بخش 4 رشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894109/مزایده-ششدانگ-یکباب-مغازه-بخش-سه-رشت'>مزایده ششدانگ یکباب مغازه بخش سه رشت  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه بخش سه رشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893743/مناقصه--مناقصه-مرمت-و-بازسازی-تعداد-12-ویلا-(24-سوئیت)'>مناقصه ، مناقصه  مرمت و بازسازی تعداد 12 ویلا (24 سوئیت)  / مناقصه ، مناقصه مرمت و بازسازی تعداد 12 ویلا (24 سوئیت) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893363/فراخوان-مناقصه-خدمات-حفاری-10-حلقه-چاه-در-شهرکهای-صنعتی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  خدمات حفاری 10 حلقه چاه در شهرکهای صنعتی  - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه  خدمات حفاری 10 حلقه چاه در شهرکهای صنعتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893725/مزایده-تعداد-60-شصت-ثوب-لباس-زنانه-و--'>مزایده تعداد 60 شصت ثوب لباس زنانه و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده تعداد 60 شصت ثوب لباس زنانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893804/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-297متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت 297متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 297متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893784/مناقصه-احداث-کنار-گذر--'>مناقصه احداث کنار گذر... / فراخوان مناقصه, مناقصه احداث کنار گذر... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893768/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-2724-1384-بخش-2-اهواز'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2724/1384 بخش 2 اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2724/1384 بخش 2 اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893747/مناقصه-محدود-خرید-بسته-سوغات'>مناقصه محدود خرید بسته سوغات  / آگهی مناقصه محدود ,مناقصه محدود خرید بسته سوغات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893753/مزایده-اجاره-یک-باب-فروشگاه-محصولات-فرهنگی'>مزایده اجاره یک باب فروشگاه محصولات فرهنگی  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره یک باب فروشگاه محصولات فرهنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893822/مزایده-اتومبیل-پراید'>مزایده اتومبیل پراید / مزایده اتومبیل پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893885/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-وانت-پیکان--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت پیکان  - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت پیکان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893385/فراخوان-مناقصه-احداث-محوطه-دو-باب-مدرسه--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث محوطه دو باب مدرسه - نوبت دوم  / مناقصه , فراخوان مناقصه احداث محوطه دو باب مدرسه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893862/حراج-حضوری-وسائط-نقلیه'>حراج حضوری وسائط نقلیه / حراج حضوری وسائط نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893776/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-240مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 240مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 240مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894087/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-اعیان-130-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت اعیان 130 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت اعیان 130 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894090/مزایده-ششدانگ-ملک-اوقافی-مساحت-عرصه-113-14متر'>مزایده ششدانگ ملک اوقافی مساحت عرصه 113.14متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک اوقافی مساحت عرصه 113.14متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894092/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-بخش-5-قزوین-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش 5 قزوین نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش 5 قزوین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893814/مزایده-سواری-پراید-مدل-1392'>مزایده سواری پراید مدل 1392 / مزایده سواری پراید مدل 1392</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893855/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-195-03متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 195.03متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 195.03متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893860/مزایده-فروش-املاک-اعیان-65-74-و-49-37متر'>مزایده فروش املاک اعیان 65.74 و 49.37متر  / مزایده,مزایده فروش املاک اعیان 65.74 و 49.37متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893369/فراخوان-مناقصه-راهبری-نگهداری-و-آماده-به-کار-نمودن-کل-شبکه-های-تاسیسات--'>فراخوان مناقصه راهبری، نگهداری و آماده به کار نمودن کل شبکه های تاسیسات ... / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه راهبری، نگهداری و آماده به کار نمودن کل شبکه های تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893787/مناقصه-احداث-فاز-2-پروژه-15-واحدی-رمین-(دستمزدی)'>مناقصه احداث فاز 2 پروژه 15 واحدی رمین (دستمزدی) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث فاز 2 پروژه 15 واحدی رمین (دستمزدی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893780/مزایده-سیم-کارت-تلفن-همراه'>مزایده سیم کارت تلفن همراه  / آگهی مزایده ,مزایده سیم کارت تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893875/مناقصه-ساخت-یک-باب-سوله'>مناقصه ساخت یک باب سوله / اگهی مناقصه ,مناقصه ساخت یک باب سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893840/مزایده-سواری-استیشن-نیسان-پاترول--نوبت-دوم'>مزایده سواری استیشن نیسان پاترول - نوبت دوم  / مزایده,مزایده سواری استیشن نیسان پاترول - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893843/مزایده-وانت-زامیاد-نیسان'>مزایده وانت زامیاد نیسان / مزایده وانت زامیاد نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893950/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-82-69متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 82.69متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 82.69متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893960/مزایده-دو-هفتم-از-ششدانگ-مغازه-نوبت-اول'>مزایده دو هفتم از ششدانگ مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده دو هفتم از ششدانگ مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893681/مناقصه-انجام-امور-اداری--آزمایشگاهی--تصفیه-خانه---'>مناقصه انجام امور اداری - آزمایشگاهی - تصفیه خانه .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور اداری - آزمایشگاهی - تصفیه خانه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893371/مناقصه-احداث-محوطه-دو-باب-مدرسه--نوبت-دوم'>مناقصه احداث محوطه دو باب مدرسه  - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه ,مناقصه احداث محوطه دو باب مدرسه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893952/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-12-متر-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 12 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 12 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894098/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-955-69متر'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی مساحت 955.69متر  / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی مساحت 955.69متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893779/مناقصه-خاکریزی-به-عمق-حداکثر-30-سانتیمتر--'>مناقصه خاکریزی به عمق حداکثر 30 سانتیمتر ... / مناقصه ، مناقصه خاکریزی به عمق حداکثر 30 سانتیمتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894005/مزایده-فروش-تعداد-سه-قطعه-از-املاک-شهرداری-نوبت-سوم'>مزایده فروش تعداد سه قطعه از املاک شهرداری نوبت سوم  / مزایده ,مزایده فروش تعداد سه قطعه از املاک شهرداری نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893993/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-130-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 130 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 130 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893801/مزایده-یک-دستگاه-فر-شیرینی-پزی-16-کشو-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه فر شیرینی پزی 16 کشو- نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه فر شیرینی پزی 16 کشو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893809/مزایده-ضایعات-ورق-آهن'>مزایده ضایعات ورق آهن / مزایده ضایعات ورق آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894002/مزایده-اپارتمان-مسکونی-و-سواری-پراید'>مزایده اپارتمان مسکونی و سواری پراید / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی و سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893965/مزایده-ششدانگ-پلاک-2535-مجزی-شده-از-193-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 2535 مجزی شده از 193 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2535 مجزی شده از 193 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894105/مزایده-28-متر-از-مجموع-36-70-متر-به-متراژ8-70متر-سرقفلی-مغازه'>مزایده 28 متر از مجموع 36.70 متر به متراژ8.70متر سرقفلی مغازه / مزایده,مزایده 28 متر از مجموع 36.70 متر به متراژ8.70متر سرقفلی مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893376/مناقصه-احداث-فضای-سبز-و-شبکه-آبیاری--نوبت-دوم'>مناقصه احداث فضای سبز و شبکه آبیاری  - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه ,مناقصه احداث فضای سبز و شبکه آبیاری  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893762/مزایده-گل-و-گیاه'>مزایده گل و گیاه  / مزایده,مزایده گل و گیاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893769/مزایده-تعدادی-کانکس'>مزایده تعدادی کانکس  / مزایده,مزایده تعدادی کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893981/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-پلاک-اصلی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ پلاک اصلی  / مزایده,اصلاحیه مزایده ششدانگ پلاک اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893777/مناقصه-بهره-برداری-نگهداری-و-تعمیرات-رفع-حوادث-کلیه-تجهیزات-و-تاسیسات'>مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات رفع حوادث کلیه تجهیزات و تاسیسات  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات رفع حوادث کلیه تجهیزات و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893778/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-باغ-199-78-و-320-89متر'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین باغ 199.78 و 320.89متر  / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین باغ 199.78 و 320.89متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893761/تجدید-مناقصه-خرید-انواع-کابلهای-هوایی-مهاردار-و-ژله-فیلد-خاکی-و-فیبر-نوری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید انواع کابلهای هوایی مهاردار و ژله فیلد خاکی و فیبر نوری- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید انواع کابلهای هوایی مهاردار و ژله فیلد خاکی و فیبر نوری- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893775/تجدید-مناقصه-طبخ-غذای-گرم-دانشجویی-و-تحویل-آن-به-قسمت-بوفه-دانشگاه'>تجدید مناقصه طبخ غذای گرم دانشجویی و تحویل آن به قسمت بوفه دانشگاه / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه طبخ غذای گرم دانشجویی و تحویل آن به قسمت بوفه دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893389/مناقصه-واگذاری-انجام-بخشی-از-خدمات-پشتیبانی'>مناقصه واگذاری انجام بخشی از خدمات پشتیبانی  / مناقصه , مناقصه واگذاری انجام بخشی از خدمات پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893783/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-واحد-تجاری-از-رقبات-موقوفه-عام-مسجد-امام-حسین-(ع)'>مزایده واگذاری به اجاره  یک واحد تجاری از رقبات موقوفه عام مسجد امام حسین (ع) / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره  یک واحد تجاری از رقبات موقوفه عام مسجد امام حسین (ع)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893766/آگهی-مزایده-واگذاری-یک-باب-مغازه-موقوفه-امامزاده-هادی-نوبت-دوم'>آگهی مزایده واگذاری یک باب مغازه موقوفه امامزاده هادی نوبت دوم  / آگهی مزایده,آگهی مزایده  واگذاری یک باب مغازه موقوفه امامزاده هادی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893810/مزایده-واگذاری-به-یک-واحد-مغازه-از-رقبات-موقوفه-عام-اسداله-اکبری'>مزایده واگذاری به یک واحد مغازه از رقبات موقوفه عام اسداله اکبری  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره  یک واحد مغازه از رقبات موقوفه عام اسداله اکبری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893876/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893800/مناقصه-بهسازی-محور--96-4-27'>مناقصه بهسازی محور...96.4.27 / آگهی مناقصه , مناقصه بهسازی محور... نوبت اول 96.4.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893788/تجدید-مناقصه-احداث-پل-پنبه-چوله-ساری-تجدید'>تجدید مناقصه احداث پل پنبه چوله ساری تجدید  / تجدید آگهی مناقصه,مناقصه احداث پل پنبه چوله ساری تجدید نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893813/مناقصه-کابل-هوایی-بدون-مهار-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه کابل هوایی بدون مهار تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای , مناقصه کابل هوایی بدون مهار تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893823/مناقصه-عملیات-اجرای-جدول-کانیو-و-نوه-بتنی--'>مناقصه عملیات اجرای جدول کانیو و نوه بتنی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای جدول کانیو و نوه بتنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893805/مزایده-اجاره-99-فضای-تبلیغاتی-پشت-کیوسکهای-تبلیغاتی'>مزایده اجاره 99 فضای تبلیغاتی پشت کیوسکهای تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره 99 فضای تبلیغاتی پشت کیوسکهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893781/فراخوان-پروژه-خرید-و-اجرای-شبکه-فاضلاب-و-زهکش-فاز-عملیاتی--'>فراخوان پروژه خرید و اجرای شبکه فاضلاب و زهکش فاز عملیاتی.... / آگهی فراخوان , فراخوان پروژه خرید و اجرای شبکه فاضلاب و زهکش فاز عملیاتی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893373/مناقصه-تهیه-مواد--ساخت-و-تحویل-بسکت-های-لایه-گرام---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مواد , ساخت و تحویل بسکت های لایه گرام ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تهیه مواد , ساخت و تحویل بسکت های لایه گرام ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893782/مزایده-منزل-مسکونی-اوقافی-متراژ-250متر'>مزایده منزل مسکونی اوقافی متراژ 250متر   / مزایده,مزایده منزل مسکونی اوقافی متراژ 250متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893799/مزایده-یک-دستگاه-دی-وی-آر---'>مزایده یک دستگاه دی وی آر .... / مزایده یک دستگاه دی وی آر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893796/مزایده-فروش-4-واحد-تجاری-یک-واحد-دفتر-کار-و-دو-واحد-آپارتمان'>مزایده فروش 4 واحد تجاری.یک واحد دفتر کار و دو واحد آپارتمان  / مزایده,مزایده فروش 4 واحد تجاری.یک واحد دفتر کار و دو واحد آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893790/مزایده-یک-دستگاه-آنالایزر-بیوشیمی'>مزایده یک دستگاه آنالایزر بیوشیمی  / مزایده یک دستگاه آنالایزر بیوشیمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893866/مزایده-لوله-و-اتصالات-پوش-فیت--'>مزایده لوله و اتصالات پوش فیت...  / مزایده ، مزایده لوله و اتصالات پوش فیت... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893795/مناقصه-اجاره-یک-دستگاه-لودر-120-L--'>مناقصه اجاره یک دستگاه لودر 120 L ... / آگهی مناقصه، مناقصه اجاره یک دستگاه لودر 120 L ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893792/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-207-72متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 207.72متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 207.72متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893400/آگهی-مناقصه-عمومی-خط-تغذیه-منطقه-ویژه-اقتصادی'> آگهی مناقصه عمومی خط تغذیه منطقه ویژه اقتصادی  /  آگهی مناقصه عمومی، آگهی مناقصه خط تغذیه منطقه ویژه اقتصادی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893785/مزایده-مجدد-یک-دستگاه-موتور-ژنراتور-یک-عدد-تانکر-و--'>مزایده مجدد یک دستگاه موتور ژنراتور، یک عدد تانکر و ... / آگهی مزایده مجدد,مزایده مجدد یک دستگاه موتور ژنراتور، یک عدد تانکر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893786/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-300مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 300مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 300مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893791/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت-135-20متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 135.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 135.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893830/مزایده-لوستر'>مزایده لوستر / آگهی مزایده فروش اموال ,مزایده لوستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893971/مزایده-عرصه-و-اعیان-اپارتمان-قطعه-سوم-تفکیکی'>مزایده عرصه و اعیان اپارتمان قطعه سوم تفکیکی / مزایده,مزایده عرصه و اعیان اپارتمان قطعه سوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894028/مزایده-خانه-مخروبه-بصورت-زمین-بخش-یک-شیراز'>مزایده خانه مخروبه بصورت زمین بخش یک شیراز / مزایده ,مزایده خانه مخروبه بصورت زمین بخش یک شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893968/مزایده-اعیانی-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-85-متر'>مزایده اعیانی ششدانگ اپارتمان مساحت 85 متر / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ اپارتمان مساحت 85 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893825/فراخوان-عمومی-شرکت-در-استعلام-قیمت-واگذاری-واحد-نوار-مغز-درمانگاه-شهید-مطهری-96-4-27'>فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت واگذاری واحد نوار مغز درمانگاه شهید مطهری 96.4.27 / فراخوان, فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت واگذاری واحد نوار مغز درمانگاه شهید مطهری 96.4.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893408/مزایده-2گروه-از-اقلام-ضایعاتی-و-مازاد'>مزایده 2گروه از اقلام ضایعاتی و مازاد  / مزایده2 گروه از اقلام ضایعاتی و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893865/مزایده-منافع-حاصل-از-اجاره-دارای-ششدانگ-واحد-تجاری'>مزایده منافع حاصل از اجاره دارای ششدانگ واحد تجاری / آگهی مزایده، مزایده منافع حاصل از اجاره دارای ششدانگ واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893842/مزایده-واگذاری-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-186-88-و-212-04متر-96-4-27'>مزایده واگذاری دو قطعه پلاک ثبتی 186.88 و 212.04متر 96.4.27 / مزایده,مزایده واگذاری دو قطعه پلاک ثبتی 186.88 و 212.04متر 96.4.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893838/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیون-فوتون-حمل-زباله'>مزایده فروش یک دستگاه کامیون فوتون حمل زباله  / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کامیون فوتون حمل زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893849/استعلام-بهاء-عملیات-بوجاری-بذور-به-میزان-4600-تن-3600-تن-ایستگاه-زرقان--'>استعلام بهاء عملیات بوجاری بذور به میزان 4600 تن 3600 تن ایستگاه زرقان ... / آگهی استعلام بهاء، استعلام بهاء عملیات بوجاری بذور به میزان 4600 تن 3600 تن ایستگاه زرقان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893820/مناقصه-عملیات-اجرای-پروژه-بلوار-محور-اصلی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای پروژه بلوار محور اصلی  -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای پروژه بلوار محور اصلی  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893828/فراخوان-عملیات-خرید-و-اجرا-و-راه-اندازی-زیرساخت-مرکز-داده-های-خود'>فراخوان عملیات خرید و اجرا و راه اندازی زیرساخت مرکز داده های خود / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان عملیات خرید و اجرا و راه اندازی زیرساخت مرکز داده های خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893803/مناقصه-اجرای-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893837/مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-عمرانی--'>مناقصه کرایه ماشین آلات عمرانی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کرایه ماشین آلات عمرانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893415/مناقصه-انجام-امور-واگذاری-امور-پشتیبانی-تجهیزات-رایانه-سخت-افزار--'>مناقصه انجام امور واگذاری امور پشتیبانی تجهیزات رایانه سخت افزار... / مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه انجام امور واگذاری امور پشتیبانی تجهیزات رایانه سخت افزار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893819/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-9--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه 9 - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه 9 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893853/مزایده-ششدانگ-ملک-با-زیربنای-شصت-متر'>مزایده ششدانگ ملک با زیربنای شصت متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک با زیربنای شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893854/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-194مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 194مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 194مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893826/مناقصه-خرید-7800-شاخه-لوله-پلی-اتیلن-دو-جداره'>مناقصه خرید 7800 شاخه لوله پلی اتیلن دو جداره  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه خرید 7800 شاخه لوله پلی اتیلن دو جداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893858/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893872/مزایده-یک-دانگ-از-سه-دانگ-از-زمین-کشاورزی-21099-5متر'>مزایده یک دانگ از سه دانگ از زمین کشاورزی 21099.5متر / مزایده,مزایده یک دانگ از سه دانگ از زمین کشاورزی 21099.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893377/فراخوان-مناقصه-تامین-یک-دستگاه-الکتروپمپ-سانترفیوژ-عمودی---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین یک دستگاه الکتروپمپ سانترفیوژ عمودی ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین یک دستگاه الکتروپمپ سانترفیوژ عمودی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893816/مزایده-فروش-یکدست-مبل-هفت-نفره-و--'>مزایده فروش یکدست مبل هفت نفره و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش یکدست مبل هفت نفره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893857/مناقصه-جدول-گذاری-و-بتن-پلاک'>مناقصه  جدول گذاری و بتن پلاک  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  جدول گذاری و بتن پلاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894013/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-61-متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 61 متر / مزایده ,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 61 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894017/مزایده-املاک-توقیف-شده-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده املاک توقیف شده اموال غیرمنقول نوبت اول  / مزایده ,مزایده املاک توقیف شده اموال غیرمنقول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893812/مزایده-ملک-متراژ-واحد-طبق-سند-126-44متر-نوبت-اول'>مزایده ملک متراژ واحد طبق سند 126.44متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک متراژ واحد طبق سند 126.44متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893870/مزایده-املاک-شامل-ساختمان-مغازه-باغ-سنتی-و-انبار'>مزایده املاک شامل ساختمان.مغازه.باغ سنتی و انبار / مزایده,مزایده املاک شامل ساختمان.مغازه.باغ سنتی و انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893808/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-و-پشتیبانی-فنی-تاسیسات-مراکز-زیر-ساخت-استان-خراسان-شمالی'>مناقصه انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مراکز زیر ساخت استان خراسان شمالی / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مراکز زیر ساخت استان خراسان شمالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893380/فراخوان-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-مدولهای-5-و-6-تصفیه-خانه-فاضلاب-نوبت-دوم'>فراخوان انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از مدولهای 5 و 6 تصفیه خانه فاضلاب نوبت دوم  / فراخوان انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از مدولهای 5 و 6 تصفیه خانه فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893824/فراخوان-مناقصه-احداث-ایستگاه-تقلیل-فشار-گاز--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893851/مزایده-املاک-و-اراضی-شامل-آپارتمان-و-باغ'>مزایده املاک و اراضی شامل آپارتمان و باغ / مزایده,مزایده املاک و اراضی شامل آپارتمان و باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893831/آگهی-تجدید-مزایده-کتبی-واگذاری-امورات-کارخانه-گچ-مهر-شهرداری-نهبندان'>آگهی تجدید مزایده کتبی واگذاری امورات کارخانه گچ مهر شهرداری نهبندان / آگهی تجدید مزایده کتبی واگذاری امورات کارخانه گچ مهر شهرداری نهبندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893817/مناقصه-خرید-کابل-فاصله-دار-120-1-هوایی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کابل فاصله دار 120*1 هوایی نوبت دوم  / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه خرید کابل فاصله دار 120*1 هوایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893807/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-267-69متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 267.69متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 267.69متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893821/مزایده-فروش-کاشی-مدل-شاهکار-میبد-یزد-مرحله-دوم'>مزایده فروش کاشی مدل شاهکار میبد یزد مرحله دوم  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش کاشی مدل شاهکار میبد یزد مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893895/مزایده-اجاره-متراژ-500متر-مربع-از-زمین-محدوده-پارک-لاله--نوبت-دوم'>مزایده اجاره متراژ 500متر مربع از زمین محدوده پارک لاله... نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده اجاره متراژ 500متر مربع از زمین محدوده پارک لاله... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893852/فراخوان-لیفتراک-برقی-راهرو-باریک--نوبت-دوم'>فراخوان لیفتراک برقی راهرو باریک - نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان لیفتراک برقی راهرو باریک  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893818/تجدید-فراخوان-انجام-خدمات-تدوین-طرح-جامع-توسعه-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان انجام خدمات تدوین طرح جامع توسعه شبکه های توزیع نیروی برق -نوبت دوم  / تجدید فراخوان انجام خدمات تدوین طرح جامع توسعه شبکه های توزیع نیروی برق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893365/تجدید-فراخوان-انجام-عملیات-نشت-یابی-در-مسیر-خطوط-لوله-انتقال-گاز--نوبت-اول'>تجدید فراخوان انجام عملیات نشت یابی در مسیر خطوط لوله انتقال گاز - نوبت اول  / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان انجام عملیات نشت یابی در مسیر خطوط لوله انتقال گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893847/مزایده-لیفتراک-7-تن-شاخک-با-موتور-دیزل'>مزایده  لیفتراک 7 تن شاخک با موتور دیزل / مزایده , مزایده  لیفتراک 7 تن شاخک با موتور دیزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893827/مزایده-دستگاه-ترانس-جوش-دستگاه-دینام-جوش'>مزایده دستگاه ترانس جوش- دستگاه دینام جوش / مزایده , مزایده دستگاه ترانس جوش- دستگاه دینام جوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893829/مزایده-دستگاه-کمپرسور-باد--'>مزایده دستگاه کمپرسور باد... / مزایده , مزایده دستگاه کمپرسور باد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894023/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-2977-85متر'>مزایده ششدانگ باغ مساحت 2977.85متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ باغ مساحت 2977.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893832/تجدید-مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-تعداد-یک-واحد-غرفه-میوه-و-تره-بار-96-4-27'>تجدید مزایده واگذاری به صورت اجاره  تعداد یک واحد غرفه میوه و تره بار 96.4.27 / تجدید آگهی مزایده, مزایده واگذاری به صورت اجاره  تعداد یک واحد غرفه میوه و تره بار 96.4.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893841/مزایده-سه-دانگ-یکباب-زمین-مساحت-2450مترمربع'>مزایده سه دانگ یکباب زمین مساحت 2450مترمربع / مزایده,مزایده سه دانگ یکباب زمین مساحت 2450مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893987/اصلاحیه-مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>اصلاحیه مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر / اصلاحیه مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893449/مزایده-اجاره-ساختمان-انباری-جنب-اداره'>مزایده اجاره ساختمان انباری جنب اداره  / مزایده, مزایده اجاره ساختمان انباری جنب اداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893368/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-در-تقاطعات-مسیر-قطار-برقی--'>تجدید مناقصه اجرای عملیات آسفالت در تقاطعات مسیر قطار برقی ... / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه اجرای عملیات آسفالت در تقاطعات مسیر قطار برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893844/مزایده-39-5-سهم-از-یکصد-سهم-از-پلاک-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده 39.5 سهم از یکصد سهم از پلاک ثبتی نوبت اول  / مزایده,مزایده 39.5 سهم از یکصد سهم از پلاک ثبتی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893946/مناقصه-تامین-خدمات-حراست-و-نگهبانی'>مناقصه تامین خدمات حراست و نگهبانی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه تامین خدمات حراست و نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893920/مناقصه-ایجاد-فضای-سبز-و-پارک'>مناقصه ایجاد فضای سبز و پارک / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه ایجاد فضای سبز و پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893910/مزایده-مدیریت-پارکبان'>مزایده مدیریت پارکبان  / آگهی مزایده , مزایده مدیریت پارکبان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893848/مزایده-فروش-یک-واحد-تجاری-سایت-مسکن-مهر'>مزایده فروش یک واحد تجاری سایت مسکن مهر / مزایده,مزایده فروش یک واحد تجاری سایت مسکن مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893901/فراخوان-مناقصه-نصب-450-انشعاب-فولادی-پراکنده-تکی-و-جمعی'>فراخوان مناقصه نصب 450 انشعاب فولادی پراکنده تکی و جمعی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , نصب 450 انشعاب فولادی پراکنده تکی و جمعی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893948/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893966/اصلاحیه-مناقصه-انجام-عملیات-آسفالت-معابر-خاکی'>اصلاحیه مناقصه انجام عملیات آسفالت معابر خاکی / اصلاحیه مناقصه , مناقصه انجام عملیات آسفالت معابر خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893850/مناقصه-به-کارگیری-37-دستگاه-آمبولانس-جهت-اعزام-های-بین-بیمارستانی-نوبت-دوم'>مناقصه به کارگیری 37 دستگاه آمبولانس جهت اعزام های بین بیمارستانی     نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه به کارگیری 37 دستگاه آمبولانس جهت اعزام های بین بیمارستانی     نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893360/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-حفاظت-و-حراست-از-اماکن-ابنیه-تجهیزات-و-تاسیسات-آب-و-فاضلاب--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران حفاظت و حراست از اماکن، ابنیه، تجهیزات و تاسیسات آب و فاضلاب - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران حفاظت و حراست از اماکن، ابنیه، تجهیزات و تاسیسات آب و فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893918/فراخوان-تامین-خدمات-حراست-و-نگهبانی-از-پستهای-خواهران-ستاد-و-عملیات-غیر-صنعتی-'>فراخوان تامین خدمات حراست و نگهبانی از پستهای خواهران ستاد و عملیات غیر صنعتی .  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان  تامین خدمات حراست و نگهبانی از پستهای خواهران ستاد و عملیات غیر صنعتی .  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893856/مزایده-محل-رستوران'>مزایده محل رستوران / آگهی مزایده,مزایده  محل رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893859/مزایده-اجاره-بهره-برداری-موقت-از-محل-نصب-یک-عدد-بیلبورد-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل نصب یک عدد بیلبورد تبلیغاتی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل نصب یک عدد بیلبورد تبلیغاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893863/مزایده-اجاره-بهره-برداری-موقت-از-محل-نصب-یک-دکه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل نصب یک دکه نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل نصب یک دکه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893867/مزایده-اجاره-بهره-برداری-موقت-از-محل-زمین-بازی-کودکان-نوبت-دوم'>مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل زمین بازی کودکان نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل زمین بازی کودکان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893431/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-بالن-پمپ-96-4-27'>مناقصه خرید یک دستگاه بالن پمپ 96.4.27 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یک دستگاه بالن پمپ 96.4.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893871/فراخوان-خرید-برق-از-مولدهای-دیزلی-و-گازسوز-ادارات-و-صنایع'>فراخوان خرید برق از مولدهای دیزلی و گازسوز ادارات و صنایع  / فراخوان ,فراخوان خرید برق از مولدهای دیزلی و گازسوز ادارات و صنایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893874/مناقصه-عملیات-اجرایی-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-سطح-شهر'>مناقصه عملیات اجرایی حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893877/مزایده-اسکید-لودر-255-مینی-لودر-نوبت-دوم'>مزایده اسکید لودر 255 مینی لودر نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اسکید لودر 255 مینی لودر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893882/مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-شهری-سطح-شهر'>مناقصه انجام کلیه خدمات شهری سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام کلیه خدمات شهری سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893941/مزایده-سه-قطعه-زمین-تجاری-و-دو-قطعه-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده سه قطعه زمین تجاری و دو قطعه مسکونی نوبت دوم   / مزایده,مزایده سه قطعه زمین تجاری و دو قطعه مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893908/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-مورد-نیاز-پخت-و-سرو-سه-وعده-غذا'>فراخوان مناقصه انجام خدمات مورد نیاز پخت و سرو سه وعده غذا / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه انجام خدمات مورد نیاز پخت و سرو سه وعده غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893869/مزایده-فروش-نخ-از-جنس-پلی-لاستر'>مزایده فروش نخ  از جنس پلی لاستر  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش نخ  از جنس پلی لاستر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893930/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-4854متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 4854متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 4854متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893873/مزایده-تعداد-سی-حلقه-لاستیک-و-رینگی'>مزایده تعداد سی حلقه لاستیک و رینگی / آگهی مزایده, مزایده تعداد سی حلقه لاستیک و رینگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893935/مزایده-2-دانگ-و-13-2-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-مشاع-از-ملک'>مزایده 2 دانگ و 13.2 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ملک / مزایده,مزایده 2 دانگ و 13.2 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893433/مزایده-تمامت-ششدانگ-4-باب-عمارت-144متر'>مزایده تمامت ششدانگ 4 باب عمارت 144متر / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ 4 باب عمارت 144متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893880/مزایده-فروش-تابلو-برق-دوک-پیچ-و--'>مزایده فروش تابلو برق، دوک پیچ و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش تابلو برق، دوک پیچ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893902/مزایده-فروش-تعداد-7-قطعه-پلاک-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 7 قطعه پلاک مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 7 قطعه پلاک مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893906/مزایده-فروش-6-قطعه-پلاک-مسکونی-و-8-قطعه-پلاک-تجاری-تجدید'>مزایده فروش 6 قطعه پلاک مسکونی و 8 قطعه پلاک تجاری تجدید / مزایده,مزایده فروش 6 قطعه پلاک مسکونی و 8 قطعه پلاک تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893899/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-210-20متر'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 210.20متر  / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 210.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893878/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-خرید-آسفالت-مرحله-سوم--نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار خرید آسفالت- مرحله سوم   نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه انتخاب پیمانکار خرید آسفالت-مرحله سوم  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893388/مزایده-دو-دستگاه-خودرو-مزدا-دو-کابین-مدل-1383---نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه خودرو مزدا دو کابین مدل 1383...- نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده دو دستگاه خودرو مزدا دو کابین مدل 1383...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894050/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-مساحت-102-06مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 102.06مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 102.06مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893907/مزایده-یک-واحد-تجاری-به-مساحت-۴۸-مترمربع--'>مزایده یک واحد تجاری به مساحت  ۴۸ مترمربع ...  / مزایده یک واحد تجاری به مساحت  ۴۸ مترمربع ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893884/فراخوان-ساخت-و-استقرار-پارک-بادی-و-ترامبولینگ---'>فراخوان ساخت و استقرار پارک بادی و ترامبولینگ ....  / فراخوان ، فراخوان ساخت و استقرار پارک بادی و ترامبولینگ .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893889/فراخوان-ادامه-عملیات-ابنیه--نازک-کاری-و---نوبت-دوم'>فراخوان ادامه عملیات ابنیه ، نازک کاری و ....نوبت دوم  / فراخوان شناسایی پیمانکار , فراخوان ادامه عملیات ابنیه ، نازک کاری و ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893881/مزایده-املاک-و-اراضی-کاربری-تجاری-مسکونی-زمین-سوله'>مزایده املاک و اراضی کاربری تجاری مسکونی زمین سوله  / مزایده,مزایده املاک و اراضی کاربری تجاری مسکونی زمین سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893883/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-280-فرعی-بخش-14-ثبت-اصفهان'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی 280 فرعی بخش 14 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی 280 فرعی بخش 14 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893976/مزایده-ششدانگ-ملک-مشاع-به-شماره-پلاک-ثبتی-5-فرعی'>مزایده ششدانگ ملک مشاع به شماره پلاک ثبتی 5 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مشاع به شماره پلاک ثبتی 5 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893980/مزایده-یکباب-گاوداری-مساحت-2200متر'>مزایده یکباب گاوداری مساحت 2200متر  / مزایده,مزایده یکباب گاوداری مساحت 2200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893879/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-شبکه-توزیع-آب-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات احداث شبکه توزیع آب نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  اجرای عملیات احداث شبکه توزیع آب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893437/مزایده-یک-قطعه-باغ-زراعی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه باغ زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ زراعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893955/مزایده-فروش-زمین-به-مساحت-174-80مترمربع'>مزایده فروش زمین به مساحت 174.80مترمربع / مزایده,مزایده فروش زمین به مساحت 174.80مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893887/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-یک-باب-مغازه-تجاری'>مزایده واگذاری به صورت اجاره یک باب مغازه تجاری / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به صورت اجاره یک باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893891/آگهی-مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-مستعمل-مازاد-96-04-27'>آگهی مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مستعمل مازاد- 96.04.27 / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مستعمل مازاد- 96.04.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893898/مزایده-فروش-تعداد-5-ست-پرس-هیدرولیک-لوله-و-اتصالات-نیوپایپ'>مزایده فروش  تعداد 5 ست پرس هیدرولیک لوله و اتصالات نیوپایپ / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش  تعداد 5 ست پرس هیدرولیک لوله و اتصالات نیوپایپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893937/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-354-75مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 354.75مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 354.75مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893440/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-عرصه-360متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی عرصه 360متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی عرصه 360متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893890/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-های-سوخت-CNG'>مزایده بهره برداری از جایگاه های سوخت CNG  / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از جایگاه های سوخت CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893905/مناقصه-خرید-انواع-چراغ-ال-ای-دی-20-وات'>مناقصه خرید انواع چراغ ال .ای .دی 20 وات  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه خرید انواع چراغ ال .ای .دی 20 وات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893886/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-2842-فرعی-360متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک 2842 فرعی 360متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک 2842 فرعی 360متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893888/مزایده-ملک-با-ساخت-بالای-سه-سال-نوبت-اول'>مزایده ملک با ساخت بالای سه سال نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک با ساخت بالای سه سال نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893896/مزایده-پلاک-ثبتی-4476-10204-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 4476/10204 نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4476/10204 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893893/مزایده-اپارتمان-به-مساحت-135-56متر'>مزایده اپارتمان به مساحت 135.56متر / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 135.56متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893892/مزایده-آپارتمان-به-پلاک-ثبتی-قطعه-46-تفکیکی'>مزایده آپارتمان به پلاک ثبتی قطعه 46 تفکیکی  / مزایده,مزایده آپارتمان به پلاک ثبتی قطعه 46 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893926/مزایده-مغازه-به-مساحت-12-مترمربع'>مزایده مغازه به مساحت 12 مترمربع / مزایده,مزایده مغازه به مساحت 12 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893921/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-41-78متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 41.78متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 41.78متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893390/مناقصه-مرمت-نوار-حفاری-ناشی-از-نوسازی-شبکه-آب-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه مرمت نوار حفاری ناشی از نوسازی شبکه آب شهر - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه ,مناقصه مرمت نوار حفاری ناشی از نوسازی شبکه آب شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893919/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-75-25مترمربع'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 75.25مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 75.25مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893915/مزایده-یکقطعه-زمین-مساحت-390مترمربع'>مزایده یکقطعه زمین مساحت 390مترمربع  / مزایده,مزایده یکقطعه زمین مساحت 390مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893911/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-اول-80-32متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول 80.32متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول 80.32متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893983/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-170متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 170متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 170متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893986/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-180-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 180 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 180 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893925/مزایده-سواری-پژو-آر-دی'>مزایده سواری پژو آر دی / آگهی مزایده, مزایده سواری پژو آر دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894009/مزایده-یکباب-ساختمان-مساحت-487-2مترمربع'>مزایده یکباب ساختمان مساحت 487.2مترمربع  / مزایده ,مزایده یکباب ساختمان مساحت 487.2مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894031/مزایده-ملک-به-مساحت-388-78متر-مرحله-اول'>مزایده ملک به مساحت 388.78متر مرحله اول / مزایده ,مزایده ملک به مساحت 388.78متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894045/مزایده-عرصه-و-اعیان-یک-دستگاه-مسکونی-111-64متر'>مزایده عرصه و اعیان یک دستگاه مسکونی 111.64متر / مزایده ,مزایده عرصه و اعیان یک دستگاه مسکونی 111.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893399/مناقصه-جابجایی-خط-انتقال-برق-محور-تویسرکان--کنگاور'>مناقصه جابجایی خط انتقال برق محور تویسرکان - کنگاور  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جابجایی خط انتقال برق محور تویسرکان - کنگاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893922/مزایده-یک-دستگاه-کانکس-دو-طبقه'>مزایده  یک دستگاه کانکس دو طبقه  / مزایده,مزایده  یک دستگاه کانکس دو طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893914/مناقصه-تهیه-و-دوخت-250-دست-کاپشن--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و دوخت 250 دست کاپشن - نوبت دوم  / آگهی مناقصه محدود,مناقصه تهیه و دوخت 250 دست کاپشن -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893917/مزایده-واگن--پوکه-آجر'>مزایده واگن ، پوکه آجر  / مزایده,مزایده واگن ، پوکه آجر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893383/مزایده-دو-قطعه-زمین-چمن-رسمی-مسابقات-فوتبال'>مزایده دو قطعه زمین چمن رسمی مسابقات فوتبال / مزایده دو قطعه زمین چمن رسمی مسابقات فوتبال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893954/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894055/مزایده-ششدانگ-خانه-بخش-5-یزد'>مزایده ششدانگ خانه بخش 5 یزد  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه بخش 5 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893439/مناقصه-تامین-منابع-مالی-و-اجرای-بخشی-از-شبکه-های-اصلی-و-فرعی-جمع-آوری-فاضلاب-و-نصب-انشعابات-به-همراه-وصول-درآمدهای-حاصل-از-آن-در-محدوده---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تامین منابع مالی و اجرای بخشی از شبکه های اصلی و فرعی جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات به همراه وصول درآمدهای حاصل از آن در محدوده ... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین منابع مالی و اجرای بخشی از شبکه های اصلی و فرعی جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات به همراه وصول درآمدهای حاصل از آن در محدوده ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893402/مناقصه-گازرسانی-به-صنایع-اطراف-سیلوی-تاکستان-و-محور-اک-شامی--شاپ-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به صنایع اطراف سیلوی تاکستان و محور اک شامی - شاپ- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه گازرسانی به صنایع اطراف سیلوی تاکستان و محور اک شامی - شاپ- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893789/مزایده-تمام-لوازم-اداری-از-قبیل-میز-صندلی-و-کتابخانه'>مزایده  تمام لوازم اداری، از قبیل میز، صندلی و کتابخانه / آگهی مزایده, مزایده  تمام لوازم اداری، از قبیل میز، صندلی و کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893839/مناقصه-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل'>مناقصه اولیه طبخ و توزیع غذای پرسنل  / آگهی مناقصه ,مناقصه اولیه طبخ و توزیع غذای پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893958/مناقصه-عملیات-خاکی-و-دیوار-حصار-آجری-پست-132-کیلوولت'>مناقصه عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893457/تجدید-مناقصه-پروژه-زیرساخت-ها-و-تاسیسات-زیربنایی-پرورش-ماهی'>تجدید مناقصه پروژه زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی پرورش ماهی  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه پروژه زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی پرورش ماهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893794/مناقصه-عملیات-خاکی-و-دیوار-حصار-آجری-پست-132-کیلوولت-گمرک-خرمشهر'>مناقصه عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت گمرک خرمشهر / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت گمرک خرمشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893749/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893438/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-سایپا-131'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید سایپا 131 / مزایده یک دستگاه خودرو پراید سایپا 131</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893939/مناقصه-تکمیل-کارهای-باقیمانده-استادیوم-3000-نفری-آزادی'>مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده استادیوم 3000 نفری آزادی  / مناقصه , مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده استادیوم 3000 نفری آزادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893947/مناقصه-یک-دستگاه-جذب-اتمی-برند-پرکین-المر'>مناقصه یک دستگاه جذب اتمی برند پرکین المر  / مناقصه , مناقصه یک دستگاه جذب اتمی برند پرکین المر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893923/مناقصه-خرید-50-عدد-سری-لانس-اکسیژن-سوپر-سونیک'>مناقصه خرید 50 عدد سری لانس اکسیژن سوپر سونیک / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 50 عدد سری لانس اکسیژن سوپر سونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893912/مناقصه-خرید-دستگاه-آنالایزر-کربن-و-سولفور-برند-لکو'>مناقصه خرید دستگاه آنالایزر کربن و سولفور برند لکو / مناقصه عمومی, مناقصه خرید دستگاه آنالایزر کربن و سولفور برند لکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893916/مناقصه-خرید-800-متر-ریل-A120'>مناقصه خرید 800 متر ریل A120 / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 800 متر ریل A120</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893429/مزایده70-متر-پارچه-مشکی-کالیته'>مزایده70 متر پارچه مشکی کالیته  / آگهی مزایده، مزایده  70 متر پارچه مشکی کالیته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893806/مزایده-فروش-خودرو-وراکروز-مشکی'>مزایده فروش خودرو وراکروز مشکی / مزایده, مزایده فروش خودرو وراکروز مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893943/استعلام-بها-امور-مربوط-به-ایاب-و-ذهاب-دانشگاه'>استعلام بها امور مربوط به ایاب و ذهاب دانشگاه / استعلام بها ، امور مربوط به ایاب و ذهاب دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893835/استعلام-بها-اسپری-درایر'>استعلام بها اسپری درایر / استعلام بهاء ,استعلام بها اسپری درایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893834/آگهی-تجدید-استعلام-قیمت-ارسال-مراسلات'>آگهی تجدید استعلام قیمت ارسال مراسلات / آگهی تجدید استعلام قیمت ,آگهی تجدید استعلام قیمت ارسال مراسلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893501/مزایده-ششدانگ-عرصه-یک-قطعه-زمین-مساحت-387-70متر'>مزایده ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مساحت 387.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مساحت 387.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893967/مناقصه-پروژه-خط-تغذیه-منطقه-ویژه-اقتصادی'>مناقصه پروژه خط تغذیه منطقه ویژه اقتصادی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه خط تغذیه منطقه ویژه اقتصادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893454/مزایده-دو-تن-محموله-پلت-مصطلح-غلات-با-رنگ-های-کلروفیل-و-پاپریکا'>مزایده دو تن محموله پلت مصطلح غلات با رنگ های کلروفیل و پاپریکا  / آگهی فروش اموال غیر منقول, مزایده دو تن محموله پلت مصطلح غلات با رنگ های کلروفیل و پاپریکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893909/فراخوان-قطعات-یدکی-جرثقیل-سقفی'>فراخوان قطعات یدکی جرثقیل سقفی     / فراخوان، فراخوان قطعات یدکی جرثقیل سقفی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893945/تجدید-مناقصه-انجام-امور-نگهبانی-و-ایجاد-حفاظت-فیزیکی--'>تجدید مناقصه انجام امور نگهبانی و ایجاد حفاظت فیزیکی...   / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای، تجدید مناقصه انجام امور نگهبانی و ایجاد حفاظت فیزیکی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893490/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-880مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 880مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 880مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893985/استعلام-تعمیر-پلاتر-و-اسکنر'>استعلام تعمیر پلاتر و اسکنر / استعلام تعمیر پلاتر و اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893932/استعلام-مایع-صابون'>استعلام  مایع صابون   / استعلام , استعلام  مایع صابون  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893928/استعلام-الكترود-وسیم-جوش-جوشكاری'>استعلام الكترود وسیم جوش جوشكاری   / استعلام , استعلام الكترود وسیم جوش جوشكاری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893944/استعلام-آشنایی-با-مفاهیم-LINUX'>استعلام آشنایی با مفاهیم LINUX / استعلام  آشنایی با مفاهیم LINUX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893931/استعلام-CCNP'>استعلام  CCNP / استعلام  CCNP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893904/استعلام-ORACLE'>استعلام ORACLE  / استعلام  ORACLE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893463/مناقصه-پروژه-تهیه-نصب-و-نگهداری-علایم-اخباری-انتظامی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تهیه، نصب و نگهداری علایم اخباری، انتظامی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه پروژه تهیه، نصب و نگهداری علایم اخباری، انتظامی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893903/استعلام--CCNP-SECURITY'>استعلام   CCNP SECURITY / استعلام   CCNP SECURITY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893900/استعلام-اصول-تشریفات'>استعلام اصول تشریفات   / استعلام اصول تشریفات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893897/استعلام-مدیریت-برند-شرکت'>استعلام مدیریت برند شرکت / استعلام مدیریت برند شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893894/استعلام-اصول-و-فنون-عکاسی'>استعلام اصول و فنون عکاسی / استعلام اصول و فنون عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893940/استعلام-گرافیک-کامپیوتر'>استعلام گرافیک کامپیوتر / استعلام گرافیک کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893938/استعلام-اصول-و-فنون-فیلمبرداری'>استعلام اصول و فنون فیلمبرداری  / استعلام اصول و فنون فیلمبرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893936/استعلام-تعیین-میزان-ناخالصی-فولاد-مطابق-استاندارد-DINEN-10247'>استعلام تعیین میزان ناخالصی فولاد مطابق استاندارد DINEN 10247 / استعلام تعیین میزان ناخالصی فولاد مطابق استاندارد DINEN 10247</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893957/استعلام-آزمون-تعیین-سرعت-رشد-ترک-خستگی'>استعلام آزمون تعیین سرعت رشد ترک خستگی  / استعلام  آزمون تعیین سرعت رشد ترک خستگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893990/استعلام-آزمون-تعیین-چقرمگی-شکست'>استعلام  آزمون تعیین چقرمگی شکست   / استعلام  آزمون تعیین چقرمگی شکست  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894036/استعلام-آزمون-تعیین-تنش-باقیمانده'>استعلام آزمون تعیین تنش باقیمانده  / استعلام آزمون تعیین تنش باقیمانده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/893446/مناقصه-تعویض-سیم-مسی-و-کابل-خودنگهدار-فاز-1'>مناقصه تعویض سیم مسی و کابل خودنگهدار فاز 1  / آگهی مناقصه های عمومی, مناقصه تعویض سیم مسی و کابل خودنگهدار فاز 1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894032/استعلام--آزمون-خستگی-محوری'>استعلام   آزمون خستگی محوری  / استعلام   آزمون خستگی محوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894101/استعلام-تاثیر-فرایند-تولید-بر-میزان-گازهای-n-o-h-در-محصول-ریل'>استعلام تاثیر فرایند تولید بر میزان گازهای n,o,h در محصول ریل  / استعلام تاثیر فرایند تولید بر میزان گازهای n,o,h در محصول ریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/894057/مناقصه-safety-relife-valve'>مناقصه safety relife valve / مناقصه safety relife valve</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 11 تاريخ : چهارشنبه 22 شهريور 1396 ساعت: 11:31