اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.25 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891571/مناقصه-عملیات-استخراج... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.25 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891571/مناقصه-عملیات-استخراج-سنگ-آهن-و-باطله-برداری-در-معادن-سنگ-آهن-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات استخراج سنگ آهن و باطله برداری در معادن سنگ آهن نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی ,مناقصه عملیات استخراج سنگ آهن و باطله برداری در معادن سنگ آهن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891573/مناقصه-خدمات-نقليه-96-4-25'>مناقصه خدمات نقليه 96.4.25 / مناقصه , مناقصه خدمات نقليه نوبت ا ول 96.4.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891876/مناقصه-خرید-انواع-کیت-های-بهداشتی-شامل-دمپایی-یکبار-مصرف-و--'>مناقصه  خرید انواع کیت های بهداشتی شامل دمپایی یکبار مصرف و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید انواع کیت های بهداشتی شامل دمپایی یکبار مصرف و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891894/مناقصه-امور-خدمات-نظافت-و-فضای-سبز'>مناقصه امور خدمات نظافت و فضای سبز  / آگهی مناقصه, مناقصه امور خدمات نظافت و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891902/مناقصه-عملیات-اجرای-رنگ-آمیزی-70-دستگاه-واگن-بدنه-فولادی-مترو'>مناقصه عملیات اجرای رنگ آمیزی 70 دستگاه واگن بدنه فولادی مترو / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرای رنگ آمیزی 70 دستگاه واگن بدنه فولادی مترو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891910/دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-تجاری-اداری-فرهنگی'>دعوت به مشارکت در  ساخت یک قطعه زمین با کاربری تجاری- اداری- فرهنگی / دعوت به مشارکت در ساخت, دعوت به مشارکت در  ساخت یک قطعه زمین با کاربری تجاری- اداری- فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891840/دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-مناقصه-واگذاری-جهت-ساخت-یک-قطعه-زمین---'>دعوت به مشارکت در ساخت, مناقصه واگذاری جهت ساخت یک قطعه زمین  ... / دعوت به مشارکت در ساخت, مناقصه واگذاری جهت ساخت یک قطعه زمین  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891851/دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-مناقصه-جهت-ساخت-دو-قطعه-زمین---'>دعوت به مشارکت در ساخت, مناقصه جهت ساخت دو قطعه زمین  ... / دعوت به مشارکت در ساخت, دعوت به مشارکت در ساخت, مناقصه جهت ساخت دو قطعه زمین  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891824/مزایده-کارخانه-5-هکتاری-فعال-در-کرمانشاه'>مزایده کارخانه 5 هکتاری فعال در کرمانشاه  / مزایده کارخانه 5 هکتاری فعال در کرمانشاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891865/مزایده-یک-دستگاه-بافندگی-مارک'>مزایده یک دستگاه بافندگی مارک / مزایده یک دستگاه بافندگی مارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891831/مناقصه-تهیه-رنگ-و-اجرای-خط-کشی-سرد-بخشی'>مناقصه تهیه رنگ و اجرای خط کشی سرد بخشی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه رنگ و اجرای خط کشی سرد بخشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891811/فراخوان-مربوط-به-احداث-جاده-و-محل-چاه-شرق-044-بنگستان-ذیلایی-(-پسماند)--نوبت-دوم'>فراخوان مربوط به احداث جاده و محل چاه شرق 044 بنگستان ذیلایی ( پسماند) - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مربوط به احداث جاده و محل چاه شرق 044 بنگستان ذیلایی ( پسماند) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891589/مناقصه-عمومی-پروژه-تکمیل-زندان'>مناقصه عمومی پروژه تکمیل زندان  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه عمومی پروژه تکمیل زندان  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891853/فراخوان-مناقصه-خدمات-احداث-و-تکمیل-سردرب-های-ورودی-فاز-یک-و-دو'>فراخوان مناقصه  خدمات احداث و تکمیل سردرب های ورودی فاز یک و دو  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه  خدمات احداث و تکمیل سردرب های ورودی فاز یک و دو ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891828/فراخوان-مناقصه-خدمات-پروژه-احداث-سردرب-ورودی-شهرک-صنعتی---96-4-25'>فراخوان مناقصه  خدمات پروژه احداث سردرب ورودی شهرک صنعتی ... 96.4.25 / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه  خدمات پروژه احداث سردرب ورودی شهرک صنعتی ... 96.4.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891841/فراخوان-مناقصه-خدمات-حفاری-10-حلقه-چاه-در-شهرکهای-صنعتی'>فراخوان مناقصه  خدمات حفاری 10 حلقه چاه در شهرکهای صنعتی  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه  خدمات حفاری 10 حلقه چاه در شهرکهای صنعتی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891786/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تصفیه-خانه-های-فاضلاب-زرگنده-و-قیطریه'>مناقصه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب زرگنده و قیطریه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب زرگنده و قیطریه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891788/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تصفیه-خانه-های-فاضلاب-محلاتی-و-صاحبقرانیه'>مناقصه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب محلاتی و صاحبقرانیه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب محلاتی و صاحبقرانیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891814/مناقصه-لبنیات-مورد-نیاز-ندامتگاههای-96-4-25'>مناقصه لبنیات مورد نیاز ندامتگاههای 96.4.25 / مناقصه , مناقصه لبنیات مورد نیاز ندامتگاههای  96.4.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891797/مناقصه-خرید-واگذاری-امور-پیگیری-فروش-اقساطی-مسکن-مهر-نوبت-دوم'>مناقصه خرید واگذاری امور پیگیری فروش اقساطی مسکن مهر نوبت دوم  / مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه واگذاری امور پیگیری فروش اقساطی مسکن مهر... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891802/مناقصه-انجام-عملیات-رسیدگی-به-رفع-نواقص-شبکه-های-جمع-آوری-فاضلاب---نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات رسیدگی به رفع نواقص شبکه های جمع آوری فاضلاب ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات رسیدگی به رفع نواقص شبکه های جمع آوری فاضلاب ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891569/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی--زمین-باغی--یک-قطعه-زمین-کلاسه-64-951624'>مزایده  یک باب منزل مسکونی ، زمین باغی ، یک قطعه زمین کلاسه 64.951624  / مزایده,مزایده  یک باب منزل مسکونی ، زمین باغی ، یک قطعه زمین کلاسه 64.951624 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891791/تجدید-مناقصه-خرید-جو-وارداتی-از-واردکنندگان-داخلی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید جو وارداتی از واردکنندگان داخلی   نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید جو وارداتی از واردکنندگان داخلی   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891806/فراخوان-احداث-شبکه-آبیاری-و-زهکشی-دویرج-2-واحد-عمرانی-نوبت-دوم'>فراخوان احداث شبکه آبیاری و زهکشی دویرج 2 واحد عمرانی  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان احداث شبکه آبیاری و زهکشی دویرج 2 واحد عمرانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891699/مزایده-فروش-آب-سد-کهیر-نوبت-دوم'>مزایده فروش آب سد کهیر- نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده فروش آب سد کهیر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891708/مناقصه-خرید-50-دستگاه-دیژنکتور-خلاء-موتوردار--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 50 دستگاه دیژنکتور خلاء موتوردار - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید 50 دستگاه دیژنکتور خلاء موتوردار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891715/مناقصه-پروژه-دفن-بهداشتی-زباله-در-کولیک-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه دفن بهداشتی زباله در کولیک- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه پروژه دفن بهداشتی زباله در کولیک- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891681/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-بخش-چهارم-طرح-آبرسانی-به-روستا--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی بخش چهارم طرح آبرسانی به روستا - نوبت دوم  / تجدید مناقصه، مناقصه عملیات اجرایی بخش چهارم طرح آبرسانی به روستا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891690/مزایده-اجاره-تعدادی-از-واحدهای-تجاری-و-اداری'>مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری و اداری / مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891570/مزایده-یک-باب-ساختمان-در-طبقه-اول-کلاسه-950078-نوبت-دوم'>مزایده یک باب ساختمان در طبقه اول کلاسه 950078 نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک باب ساختمان در طبقه اول کلاسه 950078 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891728/ابطال-مناقصه-اجرای-جوی-وسط-مناطق'>ابطال مناقصه اجرای جوی وسط مناطق / ابطال مناقصه عمومی , مناقصه اجرای جوی وسط مناطق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891750/مزایده-واگذاری-بخشی-از-زمین-به-صورت-اجاره'>مزایده واگذاری بخشی از زمین به صورت اجاره / مزایده واگذاری بخشی از زمین به صورت اجاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891680/مناقصه-تهیه-و-طبخ-بسته-بندی-توزیع-سرو-غذا-و-اداره-رستوران-پالایشگاه-چهارم--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه چهارم  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه چهارم -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891674/آگهی-مزایده-حضوری-تعدادی-از-ماشین-آلات--تجهیزات-و-اقلام-مازاد'>آگهی مزایده حضوری تعدادی از ماشین آلات ، تجهیزات و اقلام مازاد  / آگهی مزایده , آگهی مزایده حضوری تعدادی از ماشین آلات ، تجهیزات و اقلام مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891658/مناقصه-تامین-نصب-و-خدمات-پشتیبانی-تجهیزات-ایستگاه-های-فیلتراسیون-شبکه-فرعی-آبیاری-قطره-ای'>مناقصه تامین، نصب و خدمات پشتیبانی تجهیزات ایستگاه های فیلتراسیون شبکه فرعی آبیاری قطره ای / فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان, مناقصه تامین، نصب و خدمات پشتیبانی تجهیزات ایستگاه های فیلتراسیون شبکه فرعی آبیاری قطره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891777/مزایده-فروش-اجاق-گاز-بدون-فر-5-شعله-درب-شیشه-ای--'>مزایده فروش اجاق گاز بدون فر 5 شعله درب شیشه ای... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش اجاق گاز بدون فر 5 شعله درب شیشه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891628/مناقصه-ساخت-کابین-و-تجهیز-دو-دستگاه-ایسوزو-18-تن--نوبت-دوم'>مناقصه ساخت کابین و تجهیز دو دستگاه ایسوزو 18 تن... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت کابین و تجهیز دو دستگاه ایسوزو 18 تن... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891713/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تکمیل-و-توسعه-ظرفیت-تصفیه-خانه-فاضلاب'> فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل و توسعه ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل و توسعه ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891651/مناقصه-تعمیرات-اساسی-فیدواتر-هیتر-بویلر-(5)-هارپ-های-جنوبی-و-شمالی'>مناقصه تعمیرات اساسی فیدواتر هیتر بویلر (5) هارپ های جنوبی و شمالی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تعمیرات اساسی فیدواتر هیتر بویلر (5) هارپ های جنوبی و شمالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891574/مزایده-یک-قطعه-زمین-کلاسه-950515'>مزایده یک قطعه زمین کلاسه 950515  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کلاسه 950515 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891643/مزایده-یک-قطعه-زمین-جهت-احداث-زیرساخت-های-شبکه-برق--تمدید'>مزایده یک قطعه زمین جهت احداث زیرساخت های شبکه برق.. تمدید / آگهی تمدید مزایده عمومی , مزایده یک قطعه زمین جهت احداث زیرساخت های شبکه برق.. تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891805/دومین-جشنواره-فیلم-180-ثانیه-ای-پاسارگاد-96-4-25'>دومین جشنواره فیلم 180 ثانیه ای پاسارگاد 96.4.25 / دومین جشنواره فیلم 180 ثانیه ای پاسارگاد 96.4.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891617/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-190-مترمربع-کلاسه-960108'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 190 مترمربع کلاسه 960108  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 190 مترمربع کلاسه 960108 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891613/مزایده-فروش-ملک-مشاع-کلاسه-951520-مرحله-اول-اصلاحیه'>مزایده فروش ملک مشاع کلاسه 951520 مرحله اول اصلاحیه  / مزایده,مزایده فروش ملک مشاع کلاسه 951520 مرحله اول اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891619/تجدید-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-کلیه-ساختمان-ها--نوبت-سوم'>تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی کلیه ساختمان ها  - نوبت سوم  / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی کلیه ساختمان ها  - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891639/مزایده-اتاقکی-به-متراژ-18-متر--'>مزایده اتاقکی به متراژ 18 متر... / آگهی مزایده، مزایده اتاقکی به متراژ 18 متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891799/مزایده-فروش-ساختمان-استادسرای-701متر'>مزایده فروش ساختمان استادسرای 701متر / مزایده ,مزایده فروش ساختمان استادسرای 701متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891804/مزایده-فروش-ساختمان-پژوهشکده-تربیت-بدنی'>مزایده فروش ساختمان پژوهشکده تربیت بدنی / مزایده ,مزایده فروش ساختمان پژوهشکده تربیت بدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891657/ارزیابی-کیفی-تامین-BIOLOGICAL-SPILL-OIL-CLEAN-UP-AND-BIOREMEDIATION-OIL-SPILL-EATERII-HERENAFTER-OSE-II--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تامین BIOLOGICAL SPILL OIL CLEAN UP AND BIOREMEDIATION OIL SPILL EATERII HERENAFTER OSE II - نوبت دوم  / ارزیابی کیفی، تامین BIOLOGICAL SPILL OIL CLEAN UP AND BIOREMEDIATION OIL SPILL EATERII HERENAFTER OSE II - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891664/مزایده-کتبی-اجاره-تعداد-6-باب-واحد-تجاری-ملکی'>مزایده کتبی اجاره تعداد 6 باب واحد تجاری ملکی / آگهی مزایده  کتبی, مزایده کتبی اجاره تعداد 6 باب واحد تجاری ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891576/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-مسکونی-کلاسه-950374'>مزایده  یک قطعه زمین با کاربری مسکونی کلاسه 950374  / مزایده,مزایده  یک قطعه زمین با کاربری مسکونی کلاسه 950374 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891637/مناقصه-مرمت-نوار-حفاری-ناشی-از-نوسازی-شبکه-آب-شهر'>مناقصه مرمت نوار حفاری ناشی از نوسازی شبکه آب شهر  / آگهی فراخوان مناقصه ,مناقصه مرمت نوار حفاری ناشی از نوسازی شبکه آب شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891644/مناقصه-واگذاری-انجام-برخی-از-کارهای-شرکت'>مناقصه واگذاری انجام برخی از کارهای شرکت  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه واگذاری انجام برخی از کارهای شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891646/مزایده-فروش-ماشین-آلات-صنایع-چوب-و-مبلمان'>مزایده فروش ماشین آلات صنایع چوب و مبلمان / آگهی مزایده, مزایده فروش ماشین آلات صنایع چوب و مبلمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891595/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یک-باب-ساختمان-کلاسه-9404168'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان کلاسه 9404168  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان کلاسه 9404168 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891620/فراخوان-مناقصه-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-مناطق-باقیمانده'>فراخوان مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق باقیمانده  / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق باقیمانده  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891624/فراخوان-عمومی-شناسایی-سرمایه-گذار-جهت-واگذاری-کامل-احداث-مرکز-آموزشی-درمانی'>فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار جهت واگذاری کامل احداث مرکز آموزشی درمانی  / آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار,فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار جهت واگذاری کامل احداث مرکز آموزشی درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891599/مزایده-فروش-سرقفلی-16-باب-از-مغازه-های-پاساژ-مرحله-دوم'>مزایده فروش سرقفلی 16 باب از مغازه های پاساژ مرحله دوم  / مزایده,مزایده فروش سرقفلی 16 باب از مغازه های پاساژ  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891600/مزایده-اجاره-پارکینگ-عمومی-زیر-پل-معلق-آمل'>مزایده اجاره پارکینگ عمومی زیر پل معلق آمل / آگهی مزایده ، مزایده اجاره پارکینگ عمومی زیر پل معلق آمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891603/مزایده-اجاره-پارکینگ-عمومی-پشت-ساختمان-نظام-مهندسی-آمل'> مزایده اجاره پارکینگ عمومی پشت ساختمان نظام مهندسی آمل / آگهی مزایده ،  مزایده اجاره پارکینگ عمومی پشت ساختمان نظام مهندسی آمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891564/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-به-مساحت-157-50-مترمربع-پرونده-950405-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 157/50 مترمربع پرونده 950405 نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 157/50 مترمربع پرونده 950405 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891633/مزایده-ملک-به-مساحت-حدود-600مترمربع-کلاسه-950305'>مزایده ملک به مساحت حدود 600مترمربع کلاسه 950305  / مزایده,مزایده ملک به مساحت حدود 600مترمربع کلاسه 950305 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891615/مزایده-فروش-تعداد-1100-عدد-لباس-زنانه-و-بچه-گانه-و-دخترانه'>مزایده فروش تعداد 1100 عدد لباس زنانه و بچه گانه و دخترانه / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 1100 عدد لباس زنانه و بچه گانه و دخترانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891622/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی-شماره-960084-نوبت-اول'>مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی شماره 960084 نوبت اول  / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی شماره 960084 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891629/مزایده-یک-باب-مغازه-واقع-در-بازار-روز-پاساژ-کلاسه-950952'>مزایده یک باب مغازه واقع در بازار روز پاساژ کلاسه 950952  / مزایده,مزایده یک باب مغازه واقع در بازار روز پاساژ کلاسه 950952 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891611/مزایده-فروش-ششدانگ-یک-قطعه-باغ-و-ساختمان-و-گاو'>مزایده فروش ششدانگ یک قطعه باغ و ساختمان و گاو  / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش ششدانگ یک قطعه باغ و ساختمان و گاو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891638/مزایده-یک-باب-مغازه-توقیفی-کلاسه-1-960044'>مزایده یک باب مغازه توقیفی کلاسه 1-960044  / مزایده,مزایده یک باب مغازه توقیفی کلاسه 1-960044 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891642/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-400-مترمربع-کلاسه-960101-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 400 مترمربع کلاسه 960101 نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 400 مترمربع کلاسه 960101 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891891/مزایده-عمومی-واگذاری-(اجاره)-کلیه-امور-ترمینال-مسافربری'>مزایده عمومی واگذاری (اجاره) کلیه امور ترمینال مسافربری  / مزایده عمومی , مزایده عمومی واگذاری (اجاره) کلیه امور ترمینال مسافربری  نوبت  اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891913/مزایده-عمومی-اجاره-بازارهای-هفتگی-شهرداری'>مزایده عمومی اجاره بازارهای هفتگی شهرداری  / مزایده عمومی , مزایده عمومی اجاره بازارهای هفتگی شهرداری  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891566/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-1516-40متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 1516.40متر  نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 1516.40متر   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891648/مناقصه-پروژه-تهیه-نصب-و-نگهداری-علایم-اخباری-انتظامی-96-4-25'>مناقصه پروژه تهیه، نصب و نگهداری علایم اخباری، انتظامی 96.4.25 / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه پروژه تهیه، نصب و نگهداری علایم اخباری، انتظامی 96.4.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891623/فراخوان-تامین-نیروی-انسانی-به-منظور-راهبری-حفاظت-و-نگهبانی--'>فراخوان تامین نیروی انسانی به منظور راهبری، حفاظت و نگهبانی ... / فراخوان , فراخوان تامین نیروی انسانی به منظور راهبری، حفاظت و نگهبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891609/مناقصه-تامین-انواع-ترانسفورماتور-کم-تلفات-و-معمولی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین انواع ترانسفورماتور کم تلفات و معمولی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین انواع ترانسفورماتور کم تلفات و معمولی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891605/مزایده-اقلام-ضایعات-غیر-دارویی-و-مستعمل-خود'>مزایده اقلام ضایعات غیر دارویی و مستعمل خود  / مزایده , مزایده اقلام ضایعات غیر دارویی و مستعمل خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891601/مناقصه-واگذاری-عملیات-خرید-غذای-پرسنل'>مناقصه واگذاری عملیات خرید غذای پرسنل  / مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات خرید غذای پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891612/مزایده-فروش-اجناس-مازاد-انبار-خود'>مزایده فروش اجناس مازاد انبار خود  / مزایده , مزایده فروش اجناس مازاد انبار خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891654/فراخوان-پروژه-مرمت-و-بهسازی-ساختمانها--زیرساختهای-تاسیسات-برقی---تجدید'>فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها ، زیرساختهای تاسیسات برقی ... تجدید / آگهی تجدید فراخوان پیمانکاران , فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها ، زیرساختهای تاسیسات برقی ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891618/فراخوان-مشارکت-در-خصوص-اجرای-پروژه-تجاری-هایپر-نوبت-دوم'>فراخوان مشارکت در خصوص اجرای پروژه تجاری -هایپر- نوبت دوم  / فراخوان مشارکت , فراخوان مشارکت  در خصوص اجرای پروژه تجاری -هایپر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891606/مناقصه-خرید-مرغ-منجمد-و--'>مناقصه خرید مرغ منجمد و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مرغ منجمد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891554/ارزیابی-کیفی-تامین-P-F-BENTLY-NEVADA-VIBRATION-MEASURING-SYSTEM-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تامین P/F BENTLY NEVADA VIBRATION MEASURING SYSTEM- نوبت دوم  / ارزیابی کیفی، تامین P/F BENTLY NEVADA VIBRATION MEASURING SYSTEM- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891614/فراخوان-مناقصه-خدمات-پروژه-احداث-سردرب-ورودی-شهرک-صنعتی--'>فراخوان مناقصه  خدمات پروژه احداث سردرب ورودی شهرک صنعتی ... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه  خدمات پروژه احداث سردرب ورودی شهرک صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891598/مناقصه-سرویس-خدمات-ارسال-و-دریافت-پیام-کوتاه-خود--نوبت-دوم'>مناقصه سرویس خدمات ارسال و دریافت پیام کوتاه خود - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه سرویس خدمات ارسال و دریافت پیام کوتاه خود  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891758/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-برقرسانی-به-شبکه-های-توزیع-نیرو'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی به شبکه های توزیع نیرو  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی به شبکه های توزیع نیرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891640/مناقصه-اجرای-جدولگذاری--زیرسازی-و-آسفالت-جاده-محل-دفن-زباله--تجدید'>مناقصه  اجرای جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت جاده محل دفن زباله - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی  اجرای جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت جاده محل دفن زباله -تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891596/مناقصه-خرید-ماشین-آبیاری-دوار-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ماشین آبیاری دوار- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه خرید ماشین آبیاری دوار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891592/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-های-پویش--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت خیابان های پویش... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت خیابان های پویش... نوبت دوم     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891593/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برقرسانی-منطقه-برق-نیاوران--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی منطقه برق نیاوران - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی منطقه برق نیاوران - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891722/آگهی-فراخوان-مزایده-عمومی-بهره-برداری-از-زمین-جنب-ستاد-نیروی-انتظامی--'>آگهی فراخوان مزایده عمومی بهره برداری از زمین جنب ستاد نیروی انتظامی ... / آگهی فراخوان مزایده عمومی،آگهی فراخوان مزایده عمومی بهره برداری از زمین جنب ستاد نیروی انتظامی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891665/مناقصه-خرید-450-تن-انواع-آهن-آلات'>مناقصه خرید 450 تن انواع آهن آلات  / مناقصه,مناقصه خرید 450 تن انواع آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891678/مناقصه-مجموعه-فرهنگسرای-بانوان-(فاز-1)'>مناقصه مجموعه فرهنگسرای بانوان (فاز 1) / مناقصه عمومی , مناقصه مجموعه فرهنگسرای بانوان (فاز 1) نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891556/آگهی-واگذاری-امور-خدماتی-و-حمل-و-نقل-درون-و-برون-شهری-نوبت-دوم'>آگهی واگذاری امور خدماتی و حمل و نقل درون و برون شهری- نوبت دوم  / آگهی واگذاری امور خدماتی و حمل و نقل درون و برون شهری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891668/مناقصه-4506-متر-لوله-آبده'>مناقصه 4506 متر لوله آبده / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه 4506 متر لوله آبده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891731/مناقصه-انجام-خدمات-سمعی-و-بصری'>مناقصه انجام خدمات سمعی و بصری  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات سمعی و بصری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891686/مناقصه-تامین-لوله-اتصالات-و-متعلقات-فایبرگلاس-(GRP)-شبکه-آبیاری-و-زهکشی--نوبت-دوم'>مناقصه  تامین لوله، اتصالات و متعلقات فایبرگلاس (GRP) شبکه آبیاری و زهکشی - نوبت دوم  / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه  تامین لوله، اتصالات و متعلقات فایبرگلاس (GRP) شبکه آبیاری و زهکشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891706/مناقصه-محوطه-سازی-میدان-شیخ-محمدتقی-بافقی-نوبت-دوم'>مناقصه محوطه سازی میدان شیخ محمدتقی بافقی- نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه محوطه سازی میدان شیخ محمدتقی بافقی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891712/ارزیابی-کیفی-تامین-CROSBY-PILOT-OPERATED-PRESSURE-RELIEF-VALVE-FOR-GLP-PLATFORM-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تامین CROSBY PILOT OPERATED PRESSURE RELIEF VALVE FOR GLP PLATFORM- نوبت دوم  / ارزیابی کیفی، تامین CROSBY PILOT OPERATED PRESSURE RELIEF VALVE FOR GLP PLATFORM- نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891698/مزایده-واگذاری-مهدکودکهای-منطقه--'>مزایده واگذاری مهدکودکهای منطقه ... / آگهی مزایده , مزایده واگذاری مهدکودکهای منطقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891671/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-کلاسه-960096'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی کلاسه 960096  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی کلاسه 960096 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891667/مزایده-پلاک-124-فرعی-از-هشتاد-و-چهار-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک 124 فرعی از هشتاد و چهار اصلی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک 124 فرعی از هشتاد و چهار اصلی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891672/مزایده-سواری-پراید-صبا'>مزایده سواری پراید صبا  / مزایده سواری پراید صبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891778/اصلاحیه-مزایده-املاک-مازاد-تملیکی-نقد-و-اقساطی'>اصلاحیه مزایده املاک مازاد تملیکی نقد و اقساطی  / اصلاحیه مزایده ,مزایده املاک مازاد تملیکی نقد و اقساطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891691/مزایده-ششدانگ-قطعه-14-تفکیکی-پلاک-ثبتی-شماره-9756-شماره-95-00118'>مزایده ششدانگ قطعه 14 تفکیکی پلاک ثبتی شماره 9756 شماره 95.00118  / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه 14 تفکیکی پلاک ثبتی شماره 9756 شماره 95.00118 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892054/استعلام-tape-Hp-tandberg-data-3tb'>استعلام tape. Hp tandberg data 3tb / استعلام ,استعلام tape. Hp tandberg data 3tb</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892000/استعلام-تبدیل-HDMI-به-VGA-باکس-با-صدا-و-آداپتور-بافو'>استعلام تبدیل HDMI به VGA باکس با صدا و آداپتور بافو / استعلام ,استعلام تبدیل HDMI به VGA باکس با صدا و آداپتور بافو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892046/استعلام-QLOgic-sanbox-8gb-fc-switch-20-port'>استعلام QLOgic sanbox 8gb fc switch 20 port / استعلام ,استعلام QLOgic sanbox 8gb fc switch 20 port</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892047/استعلام-نگهداری-راهبری-تعمیر-و-سرویس-کامل-سه-دستگاه-آسانسور'>استعلام نگهداری راهبری تعمیر و سرویس کامل سه دستگاه آسانسور  / استعلام, استعلام نگهداری راهبری تعمیر و سرویس کامل سه دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892068/استعلام-یک-دستگاه-کارواش-واترجت-آب-سرد'>استعلام یک دستگاه کارواش واترجت آب سرد  / استعلام, استعلام یک دستگاه کارواش واترجت آب سرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892052/استعلام-انکوباتور-شیکر'>استعلام انکوباتور شیکر / استعلام, استعلام  انکوباتور شیکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892090/استعلام-منبع-تغذیه-الکترو-فرز-مدل-پاور-پک-hc-کمپانیه-bio-raad'>استعلام منبع تغذیه الکترو فرز مدل پاور پک hc کمپانیه bio raad  / استعلام، استعلام منبع تغذیه الکترو فرز مدل پاور پک hc کمپانیه bio raad </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891749/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی'>مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892007/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام, استعلام خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892094/استعلام-ابزار-با-برند-WALTER'>استعلام ابزار با برند WALTER / استعلام , استعلام ابزار با برند WALTER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891737/مناقصه-واگذاری-خدمات-نقلیه'>مناقصه واگذاری خدمات نقلیه / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری خدمات نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892096/استعلام-اقلام--SMC'>استعلام  اقلام - SMC / استعلام، استعلام  اقلام - SMC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892058/استعلام-جارو-برقی-و--'>استعلام جارو برقی و ... / استعلام, استعلام جارو برقی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892080/استعلام-سنسور-فشار-کشش-تسمه-و--'>استعلام سنسور فشار کشش تسمه و ...  / استعلام , استعلام سنسور فشار کشش تسمه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892099/استعلام-ماشین-حساب-16-رقمی-نوری'>استعلام ماشین حساب 16 رقمی نوری      / استعلام , استعلام ماشین حساب 16 رقمی نوری     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892149/استعلام-فوم-تک-جزئی-و-تمیز-کننده-دستگاه-تزریق-فوم'>استعلام فوم تک جزئی و تمیز کننده دستگاه تزریق فوم / استعلام, استعلام فوم تک جزئی و تمیز کننده دستگاه تزریق فوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892011/استعلام-لیوان-یکبار-مصرف--'>استعلام لیوان یکبار مصرف... / استعلام ,استعلام لیوان یکبار مصرف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892066/استعلام-چسب-کاغذی-و--'>استعلام چسب کاغذی و ... / استعلام ,استعلام چسب کاغذی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892169/اصلاحیه-مناقصه-احداث-شبکه-و-خط-انتقال-فاضلاب-شهر-ارمغانخانه'>اصلاحیه مناقصه احداث شبکه و خط انتقال فاضلاب شهر ارمغانخانه / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه احداث شبکه و خط انتقال فاضلاب شهر ارمغانخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892005/خرید-2-عدد-سنسور-جابجایی-اکسیال-توربین-گاز'>خرید 2 عدد سنسور جابجایی اکسیال توربین گاز  / مناقصه ,خرید 2 عدد سنسور جابجایی اکسیال توربین گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891684/مناقصه-امور-سرپرستی-و-تنظیف-خوابگاه-های-دانشجویی'>مناقصه امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه های دانشجویی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه های دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892002/استعلام-فیلتر-دستگاه-انتقال-و-شارژ-روغن'>استعلام فیلتر دستگاه انتقال و شارژ روغن  / استعلام،استعلام فیلتر دستگاه انتقال و شارژ روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892067/استعلام-خرید-دو-دستگاه-ترانس'>استعلام خرید دو دستگاه ترانس  / استعلام،استعلام خرید دو دستگاه ترانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892152/اصلاحیه-مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-و-اسقاط-نیروگاه'>اصلاحیه مزایده فروش اقلام ضایعاتی و اسقاط نیروگاه  / اصلاحیه، مزایده فروش اقلام ضایعاتی و اسقاط نیروگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892077/استعلام-کابل-ابزار-دقیق'>استعلام  کابل ابزار دقیق  / استعلام،استعلام  کابل ابزار دقیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892053/استعلام-کابل-نسوز-بال-ولو-چمبر'>استعلام کابل نسوز بال ولو چمبر / استعلام، استعلام کابل نسوز بال ولو چمبر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892057/استعلام-LEVEL-SWITCH-لول-سوئیج'>استعلام LEVEL SWITCH لول سوئیج / استعلام، استعلام LEVEL SWITCH لول سوئیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892070/استعلام-خرید-تعدادی-بوشینگ'>استعلام خرید تعدادی بوشینگ  / استعلام، استعلام خرید تعدادی بوشینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891701/تجدید-مزایده-بهره‌برداری-از-مجموعه-سوارکاری-فردوسی-مشهد'>تجدید مزایده بهره‌برداری از مجموعه سوارکاری فردوسی مشهد  / آگهی تجدید  مزایده عمومی, تجدید مزایده بهره‌برداری از مجموعه سوارکاری فردوسی مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892075/استعلام-کولر-ایستاده'>استعلام کولر ایستاده / استعلام، استعلام کولر ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892107/مناقصه-وصول-مطالبات-معوقه-آب-بهاء-از-مشترکین-بدهکار'>مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بهاء از مشترکین بدهکار  / مناقصه , مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بهاء از مشترکین بدهکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892102/مناقصه-وصول-مطالبات-معوقه-آب-بهاء-از-مشترکین-بدهکار'>مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بهاء از مشترکین بدهکار  / مناقصه , مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بهاء از مشترکین بدهکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892124/فراخوان-تکمیل-پروژه-جدید-الاحداث-زندان-بوکان'>فراخوان تکمیل پروژه جدید الاحداث زندان بوکان     / فراخوان ، فراخوان تکمیل پروژه جدید الاحداث زندان بوکان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892108/آگهی-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-کشتارگاه'>آگهی مناقصه تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات کشتارگاه       / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات کشتارگاه       </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891834/مزایده-فروش-قطعه-زمین-ملکی-محصور-کاربری-تجاری'>مزایده فروش قطعه زمین ملکی محصور کاربری تجاری  / مزایده ,مزایده فروش قطعه زمین ملکی محصور کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892110/دعوتنامه-تعمیر-سرویس-و-کالیبراسیون-کنتور-دیافراگمی'>دعوتنامه تعمیر سرویس و کالیبراسیون کنتور دیافراگمی  / دعوتنامه تعمیر سرویس و کالیبراسیون کنتور دیافراگمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892103/مزایده-واگذاری-۳۴-واحد-تجاری-–-اداری-به-مساحت-۲۰۰۱-متر-مربع'>مزایده واگذاری ۳۴ واحد تجاری – اداری به مساحت ۲۰۰۱ متر مربع / مزایده واگذاری ۳۴ واحد تجاری – اداری به مساحت ۲۰۰۱ متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892104/استعلام-احداث-سالن-ورزشی-در-شهرستان-بوکان'>استعلام  احداث سالن ورزشی در شهرستان بوکان     / آگهی مناقصه, استعلام  احداث سالن ورزشی در شهرستان بوکان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892122/مناقصه-احداث-مدرسه-۱۲-کلاسه-کشتارگاه-ناحیه-۲-ارومیه'>مناقصه  احداث مدرسه ۱۲ کلاسه کشتارگاه ناحیه ۲ ارومیه  / آگهی مناقصه, مناقصه  احداث مدرسه ۱۲ کلاسه کشتارگاه ناحیه ۲ ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891779/مزایده-واگذاری-اجاره-تمامی-طبقه-منهای-یک-مجتمع-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره تمامی طبقه منهای یک مجتمع تجاری نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره تمامی طبقه منهای یک مجتمع تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891867/آگهی-فراخوان-شناسایی-واگذاری-عملیات-احیاء--احداث-بهره-برداری-و-انتقال-86-دستگاه-آب-شیرین-کن'>آگهی فراخوان شناسایی واگذاری عملیات احیاء ، احداث بهره برداری و انتقال 86 دستگاه آب شیرین کن / آگهی فراخوان شناسایی،آگهی فراخوان شناسایی واگذاری عملیات احیاء ، احداث بهره برداری و انتقال 86 دستگاه آب شیرین کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892109/مناقصه-واگذاری-مشارکتی-خدمات-گروه-پرستاریICU۳-بیمارستان-دکتر-گنجویان-دزفول'>مناقصه واگذاری مشارکتی خدمات گروه پرستاریICU۳ بیمارستان دکتر گنجویان دزفول     / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری مشارکتی خدمات گروه پرستاریICU۳ بیمارستان دکتر گنجویان دزفول    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892145/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-شهرداری-بندر-خمیر-به-بخش-خصوصی'>مناقصه واگذاری امور خدماتی شهرداری بندر خمیر به بخش خصوصی / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری امور خدماتی شهرداری بندر خمیر به بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892142/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-دستگاه-کانتر-وکیوماتیک'>مناقصه خرید قطعات یدکی دستگاه کانتر وکیوماتیک     / آگهی مناقصه, مناقصه خرید قطعات یدکی دستگاه کانتر وکیوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891784/فراخوان-جذب-سرمایه-بخش-خصوصی-(احداث-مجتمع-بخش-تجاری)-نوبت-دوم'>فراخوان جذب سرمایه بخش خصوصی  (احداث مجتمع بخش تجاری) نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان جذب سرمایه بخش خصوصی (احداث مجتمع بخش تجاری)نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892098/دعوتنامه-تعریض-و-بهسازی-جاده-شریعتی'>دعوتنامه تعریض و بهسازی جاده شریعتی / دعوتنامه تعریض و بهسازی جاده شریعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891636/مزایده-تعدادی-گوساله-قطع-شیر--گوساله-شیرخوار--تلیسه-فری-مارتین---'>مزایده تعدادی گوساله قطع شیر , گوساله شیرخوار , تلیسه فری مارتین .... / آگهی مزایده, مزایده تعدادی گوساله قطع شیر , گوساله شیرخوار , تلیسه فری مارتین ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891818/مناقصه-واگذاری-راهبری-نگهداری-و-تعمیرات-تجهیزات-مقابله-با-آلودگی'>مناقصه واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تجهیزات مقابله با آلودگی  / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تجهیزات مقابله با آلودگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892114/مناقصه-رفع-حوادث-تعمیر-و-نگهداری-شبکه'>مناقصه رفع حوادث، تعمیر و نگهداری شبکه  / آگهی مناقصه ,مناقصه رفع حوادث، تعمیر و نگهداری شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891826/مزایده-846-4-هزارم-تمامت-یکباب-منزل-53متر'>مزایده 846.4 هزارم تمامت یکباب منزل 53متر  / مزایده ,مزایده 846.4 هزارم تمامت یکباب منزل 53متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892088/​فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-علف-زنی-و-جمن-زنی'>​فراخوان مناقصه عملیات اجرایی علف زنی و جمن زنی / ​فراخوان مناقصه , ​فراخوان مناقصه عملیات اجرایی علف زنی و جمن زنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892216/استعلام-صندلی-آزمایشگاهی'>استعلام صندلی آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام صندلی آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892221/استعلام-خرید-هارد-و-لایسنس'>استعلام خرید هارد و لایسنس  / استعلام ,استعلام خرید هارد و لایسنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892233/استعلام-HPE-M6710-400GB-SFF-SSD'>استعلام HPE M6710 400GB SFF SSD / استعلام , استعلام HPE M6710 400GB SFF SSD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892237/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-تک-پانل'>استعلام کولر گازی اسپلیت تک پانل  / استعلام ,استعلام کولر گازی اسپلیت تک پانل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892253/استعلام-پتو-سوپر-برجسته-دو-نفره-و-یک-نفره'>استعلام پتو سوپر برجسته دو نفره و یک نفره  / استعلام ,استعلام پتو سوپر برجسته دو نفره و یک نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892245/استعلام-راهبند-کامل-فو-امنیتی-ستونی'>استعلام راهبند کامل فو امنیتی ستونی  / استعلام ,استعلام راهبند کامل فو امنیتی ستونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891790/مزایده-یک-دستگاه-تانک-ذخیره-آمونیاک'>مزایده  یک دستگاه تانک ذخیره آمونیاک / مزایده,  یک دستگاه تانک ذخیره آمونیاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892171/استعلام-راهبند-کامل'>استعلام  راهبند کامل / استعلام  راهبند کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892196/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام, استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892214/استعلام-تابلو-طرح-ریتال'>استعلام تابلو طرح ریتال  / استعلام, استعلام تابلو طرح ریتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892222/استعلام-اینورتر'>استعلام اینورتر  / استعلام اینورتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892230/استعلام-دوربین-هندی-کم'>استعلام دوربین هندی کم  / استعلام، استعلام دوربین هندی کم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892164/استعلام-گلدان-و-زیرگلدانی-و-نهال'>استعلام گلدان و زیرگلدانی و نهال / استعلام, استعلام گلدان و زیرگلدانی و نهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892186/استعلام-کتاب'>استعلام کتاب / استعلام, استعلام کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892202/استعلام-آبسردکن'>استعلام آبسردکن  / استعلام ,استعلام آبسردکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891795/مناقصه-روکش-آسفالت-معابر-کم-عرض'>مناقصه روکش آسفالت معابر کم عرض  / آگهی مناقصه ,مناقصه روکش آسفالت معابر کم عرض </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892159/استعلام-درب-شیشه-ای-اتوماتیک'>استعلام درب شیشه ای اتوماتیک  / استعلام ,استعلام درب شیشه ای اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892184/استعلام-فن-کوئل-کاستی-چهار-طرفه'>استعلام فن کوئل کاستی چهار طرفه  / استعلام, استعلام فن کوئل کاستی چهار طرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892197/استعلام-قطعات-یدکی-پایانه-راه-دور-ABB560'>استعلام قطعات یدکی پایانه راه دور ABB560 / استعلام, استعلام قطعات یدکی پایانه راه دور ABB560</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892218/استعلام-انجام-اتصالات-63-کیلوولت-پست-230-کیلوولت-اورامانات'>استعلام انجام اتصالات 63 کیلوولت پست 230 کیلوولت اورامانات  / استعلام ,استعلام انجام اتصالات 63 کیلوولت پست 230 کیلوولت اورامانات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892200/استعلام-خرید-500-عدد-لامپ-ال-ای-دی-220-ولت-12-ولت--'>استعلام خرید 500 عدد لامپ ال ای دی 220 ولت 12 ولت .. / استعلام ، استعلام خرید 500 عدد لامپ ال ای دی 220 ولت 12 ولت ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892185/استعلام-خدمات-پیمانکاری-دمونتاژ--'>استعلام خدمات پیمانکاری دمونتاژ ... / استعلام، استعلام خدمات پیمانکاری دمونتاژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892211/استعلام-کفش-رسمی-مردانه-چرم-گاوی'>استعلام کفش رسمی مردانه چرم گاوی  / استعلام ,استعلام کفش رسمی مردانه چرم گاوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892194/استعلام-اصلاح-و-تعمیر-و-عایق-کاری-فونداسیون-ها'>استعلام اصلاح و تعمیر و عایق کاری فونداسیون ها / استعلام, استعلام اصلاح و تعمیر و عایق کاری فونداسیون ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892174/استعلام-جابجایی-ترانسفورماتور-400-کیلوولت'>استعلام جابجایی ترانسفورماتور 400 کیلوولت / استعلام, استعلام جابجایی ترانسفورماتور 400 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891807/مناقصه-واگذاری-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان'>مناقصه واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892213/استعلام-کولر-گازی-سرد-و-گرم-24000-اینورتردار'>استعلام کولر گازی سرد و گرم 24000 اینورتردار / استعلام, استعلام کولر گازی سرد و گرم 24000 اینورتردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892170/استعلام-کولر-گازی-سرد-و-گرم-24000-اینورتردار'>استعلام کولر گازی سرد و گرم 24000 اینورتردار / استعلام, استعلام کولر گازی سرد و گرم 24000 اینورتردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892167/استعلام-دستگاه-کامپیوتر--'>استعلام دستگاه کامپیوتر.... / استعلام ، استعلام دستگاه کامپیوتر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892189/استعلام-دستگاه-جی-پی-اس'>استعلام دستگاه جی پی اس / استعلام ، استعلام دستگاه جی پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892199/استعلام-مانیتور-19-اینچ-LED-LG---'>استعلام مانیتور 19 اینچ LED LG  .... / استعلام ، استعلام مانیتور 19 اینچ LED LG  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892168/استعلام-کیس-کامپیوتر-تعداد-7-دستگاه'>استعلام کیس کامپیوتر تعداد 7 دستگاه  / استعلام , استعلام کیس کامپیوتر تعداد 7 دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892207/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-اثر-انگشتی'>استعلام دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی / استعلام , استعلام دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892231/استعلام-توکن-هوشمند-رایانه-مدل-W-بسته-پلاستیکی'>استعلام توکن هوشمند رایانه مدل W بسته پلاستیکی / استعلام , استعلام توکن هوشمند رایانه مدل W بسته پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892238/استعلام-برگزاری-دوره-آموزش-آشنایی-با-سیستم-امنیت-اطلاعات-مبتنی-بر-استاندارد'>استعلام برگزاری دوره آموزش آشنایی با سیستم امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد  / استعلام , استعلام برگزاری دوره آموزش آشنایی با سیستم امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892210/استعلام-چراغ-روشنایی'>استعلام چراغ روشنایی  / استعلام ,استعلام چراغ روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892229/استعلام-خرید-و-نصب-دوربین'>استعلام خرید و نصب دوربین / استعلام ,استعلام خرید و نصب دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892235/استعلام-خرید-مربوط-به-ادوات-هواشناسی'>استعلام خرید مربوط به ادوات هواشناسی  / استعلام ,استعلام خرید مربوط به ادوات هواشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892239/استعلام-رکوردر-مکالمات-کانال-مخابراتی-و-رادیویی'>استعلام رکوردر مکالمات کانال مخابراتی و رادیویی  / استعلام ,استعلام رکوردر مکالمات کانال مخابراتی و رادیویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892240/استعلام-لوازم-صوتی-و-تصویری'>استعلام لوازم صوتی و تصویری  / استعلام ,استعلام لوازم صوتی و تصویری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892241/استعلام-هندهول-پلی-اکتیلن'>استعلام هندهول پلی اکتیلن  / استعلام ,استعلام هندهول پلی اکتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892161/استعلام-تابلوهای-راهنمای-مسیر-هواپیما'>استعلام تابلوهای راهنمای مسیر هواپیما / استعلام تابلوهای راهنمای مسیر هواپیما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892179/استعلام-لوازم-و-ادوات-تاسیساتی'>استعلام  لوازم و ادوات تاسیساتی  / استعلام   لوازم و ادوات تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891871/مزایده-یک-عدد-واتر-پمپ-و--'>مزایده یک عدد واتر پمپ و ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک عدد واتر پمپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892203/استعلام-الکترو-موتور-شناور-52-اسب'>استعلام  الکترو موتور شناور 52 اسب  / استعلام   الکترو موتور شناور 52 اسب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892219/استعلام-دستگاه-کمک-ناوبری-NDB'>استعلام دستگاه کمک ناوبری NDB / استعلام  دستگاه کمک ناوبری NDB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892226/استعلام-بادنمای-فرودگاهی-سولار'>استعلام بادنمای فرودگاهی سولار  / استعلام  بادنمای فرودگاهی سولار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892157/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام, استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892181/استعلام-نرم-افزار-AWS-PLUS-مربوط-به-گزارشات-هواشناسی'>استعلام نرم افزار AWS-PLUS مربوط به گزارشات هواشناسی / استعلام, استعلام نرم افزار AWS-PLUS مربوط به گزارشات هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892178/ستعلام-سیستم-کنترل-روشنایی-باند-mimic'>ستعلام سیستم کنترل روشنایی باند mimic / استعلام ,ستعلام سیستم کنترل روشنایی باند mimic</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892173/استعلام-ups'>استعلام ups / استعلام ,استعلام ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892165/استعلام-تابلو-پست-برق-فشار-ضعیف'>استعلام تابلو پست برق فشار ضعیف  / استعلام ,استعلام تابلو پست برق فشار ضعیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892155/استعلام-سیستم-ATIS-فرودگاهی-شامل-خود-سیستم-و-فرستنده-VHF'>استعلام سیستم ATIS فرودگاهی شامل خود سیستم و فرستنده VHF / استعلام ,استعلام سیستم ATIS فرودگاهی شامل خود سیستم و فرستنده VHF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892175/استعلام-مودم-همراه-نسب-LTE-4-همراه-با-سیم-کارت'>استعلام مودم همراه نسب LTE-4 همراه با سیم کارت  / استعلام, استعلام مودم همراه نسب LTE-4 همراه با سیم کارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891685/مزایده-املاکی-با-کاربری-تجاری-واقع-در-روستای-چشمه-علی-نوبت-اول'>مزایده املاکی با کاربری تجاری واقع در روستای چشمه علی نوبت اول  / مزایده,مزایده املاکی با کاربری تجاری واقع در روستای چشمه علی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892166/استعلام-تبلت-مایکروسافت-مدل-SURFACE-3-4G-C'>استعلام تبلت مایکروسافت مدل SURFACE 3 4G-C  / استعلام, استعلام تبلت مایکروسافت مدل SURFACE 3 4G-C </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892190/استعلام-لپ-تاپ-15-اینچی-ایسوس'>استعلام لپ تاپ 15 اینچی ایسوس  / استعلام, استعلام لپ تاپ 15 اینچی ایسوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892208/استعلام-تجهیزات-پسیو-شبکه-شامل-فایروال--سوئیچ---'>استعلام تجهیزات پسیو شبکه شامل فایروال , سوئیچ  ... / استعلام تجهیزات پسیو شبکه شامل فایروال , سوئیچ  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892192/استعلام-آمپرمتر-دیجتال-و-مولتی-متر-دیجیتال'>استعلام آمپرمتر دیجتال و مولتی متر دیجیتال  / استعلام آمپرمتر دیجتال و مولتی متر دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892158/استعلام-کانکس-سرویس-بهداشتی'>استعلام کانکس سرویس بهداشتی  / استعلام ,استعلام کانکس سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892182/استعلام-خرید-مواد-ضدعفونی-کننده'>استعلام خرید مواد ضدعفونی کننده  / استعلام ,استعلام خرید مواد ضدعفونی کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892163/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام , استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892201/استعلام-انجام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان--'>استعلام انجام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان... / استعلام، استعلام انجام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892191/استعلام-فنس-کشی-سایت-مایکروویو-فشم'>استعلام فنس کشی سایت مایکروویو فشم / استعلام، استعلام فنس کشی سایت مایکروویو فشم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891782/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-حمل-عایق-پیش-ساخته-رطوبتی-بام-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه و حمل عایق پیش ساخته رطوبتی بام نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تهیه و حمل عایق پیش ساخته رطوبتی بام نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892160/استعلام-گیت-تردد-ساختمان'>استعلام گیت تردد ساختمان  / استعلام، استعلام گیت تردد ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892176/استعلام-کپسول-آتش-نشانی--'>استعلام کپسول آتش نشانی ... / استعلام، استعلام کپسول آتش نشانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892224/استعلام-جلیقه-ضد-گلوله-نظامی'>استعلام جلیقه ضد گلوله نظامی / استعلام ،جلیقه ضد گلوله نظامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892215/استعلام-چراغ-و-دیمر'>استعلام چراغ و دیمر / استعلام ، چراغ و دیمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892187/استعلام-پوشه-آویز'>استعلام پوشه آویز  / استعلام , استعلام پوشه آویز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892217/استعلام-خرید-و-شارژ-کپسول-اطفا-حریق'>استعلام خرید و شارژ کپسول اطفا حریق  / استعلام , استعلام خرید و شارژ کپسول اطفا حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892225/استعلام-موتورسیکلت-125CC'>استعلام موتورسیکلت 125CC / استعلام , استعلام موتورسیکلت 125CC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892228/استعلام-یک-عدد-یخچال-ایستاده-فروشگاهی'>استعلام یک عدد یخچال ایستاده فروشگاهی  / استعلام , استعلام یک عدد یخچال ایستاده فروشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892236/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته  / استعلام، استعلام دوربین مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892276/استعلام-کدورت-سنج'>استعلام کدورت سنج   / استعلام ، استعلام کدورت سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891874/مزایده-فروش-املاک-مسکونی-با-قابلیت-اخذ-تجاری'>مزایده فروش املاک مسکونی با قابلیت اخذ تجاری / مزایده,مزایده فروش املاک مسکونی با قابلیت اخذ تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892269/استعلام-لوله-یوپی-وی-سی'>استعلام لوله یوپی وی سی / استعلام, استعلام لوله یوپی وی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892249/استعلام-هودلامینار--بن-ماری-جوش-و-لامپ-یو-وی'>استعلام هودلامینار ، بن ماری جوش و لامپ یو وی / استعلام, استعلام  هودلامینار ، بن ماری جوش و لامپ یو وی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892263/استعلام-کلرزن-گازی'>استعلام کلرزن گازی / استعلام، استعلام کلرزن گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892255/استعلام-کابل-گرد-3-35-SWR'>استعلام کابل گرد  3*35 SWR / استعلام ، استعلام کابل گرد  3*35 SWR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892270/استعلام-کابل-3-16-با-روکش-SWR'>استعلام کابل 3*16 با روکش SWR  / استعلام ، استعلام کابل 3*16 با روکش SWR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892260/استعلام-کولر-گازی-سرد-پنجره-ای-18000BTU'>استعلام کولر گازی سرد پنجره ای 18000BTU  / استعلام, استعلام کولر گازی سرد پنجره ای 18000BTU</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892254/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892268/استعلام-خرید-لوازم-برق-ترموستات'>استعلام خرید لوازم برق ترموستات  / استعلام , استعلام  خرید لوازم برق ترموستات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892256/استعلام-قالب-مکعبی-نمونه-برداری-بتون'>استعلام قالب مکعبی نمونه برداری بتون  / استعلام , استعلام قالب مکعبی نمونه برداری بتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891627/مزایده-حدود-500-تن-کود-خیس-سالن-های-پرورش-مرغ-تخمگذار-تجارتی'>مزایده حدود 500 تن کود خیس سالن های پرورش مرغ تخمگذار تجارتی  / مزایده حدود 500 تن کود خیس سالن های پرورش مرغ تخمگذار تجارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891792/مزایده-ششدانگ-اعیانی-به-انضمام-764-سهم-مشاع-از-864-سهم-عرصه-پلاک'>مزایده ششدانگ اعیانی به انضمام 764 سهم مشاع از 864 سهم عرصه پلاک / مزایده ,مزایده ششدانگ اعیانی به انضمام 764 سهم مشاع از 864 سهم عرصه پلاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892248/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام , استعلام امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892242/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام  امور تاسیساتی  / استعلام امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892252/استعلام-صفحه-خورشیدی-50-واتی-برند-yingli'>استعلام صفحه خورشیدی 50 واتی برند yingli / استعلام  استعلام صفحه خورشیدی 50 واتی برند yingli</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892258/استعلام-دوربین-مدار-بسته-متحرک'>استعلام دوربین مدار بسته متحرک  / استعلام, استعلام دوربین مدار بسته متحرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892250/استعلام-آسانسور-هیدرولیک-96-4-25'>استعلام آسانسور هیدرولیک 96.4.25 / استعلام, استعلام آسانسور هیدرولیک 96.4.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892261/استعلام-مایع-ظرفشویی-4-لیتری'>استعلام  مایع ظرفشویی 4 لیتری  / استعلام , استعلام  مایع ظرفشویی 4 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892271/استعلام-لیوان-آبخوری-ایرانی'>استعلام لیوان آبخوری ایرانی  / استعلام, استعلام لیوان آبخوری ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892275/استعلام-برون-سپاری-برگزاری-دوره-های-آموزشی'>استعلام برون سپاری برگزاری دوره های آموزشی  / استعلام برون سپاری برگزاری دوره های آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892265/استعلام-وسایل-آزمایشگاه'>استعلام وسایل آزمایشگاه  / استعلام , استعلام وسایل آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891809/مزایده-فروش-12-دستگاه-خودرو-اسقاط'>مزایده فروش 12 دستگاه خودرو اسقاط  / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش 12 دستگاه خودرو اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892273/استعلام-اسپکترو-فتومتر'>استعلام اسپکترو فتومتر  / استعلام, استعلام اسپکترو فتومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892262/استعلام-تعمیرات-اساسی-دبستان-های-شهید-حسینی-سرنو'>استعلام تعمیرات اساسی دبستان های شهید حسینی سرنو / استعلام ,  استعلام تعمیرات اساسی دبستان های شهید حسینی سرنو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892243/استعلام-اجرای-144-مترمکعب-بنایی-با-سنگ-لاشه'>استعلام اجرای 144 مترمکعب بنایی با سنگ لاشه  / استعلام , استعلام اجرای 144 مترمکعب بنایی با سنگ لاشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892274/استعلام-تجهیزات-کتابخانه-ای'>استعلام تجهیزات کتابخانه ای  / استعلام, استعلام تجهیزات کتابخانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892247/استعلام-TAPE-STORAGE-و--'>استعلام TAPE STORAGE و... / استعلام، استعلام TAPE STORAGE و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892264/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891829/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-420متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 420متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 420متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892244/استعلام-پودر-رخت-شویی'>استعلام پودر رخت شویی / استعلام , استعلام پودر رخت شویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892246/استعلام-مایع-دستشویی-20-لیتری-آ-ب-ث'>استعلام مایع دستشویی 20 لیتری آ .ب .ث / استعلام ,استعلام مایع دستشویی 20 لیتری آ .ب .ث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892266/استعلام-شامپو-تخم-مرغی-داروگر-وزن-220-گرمی'>استعلام شامپو تخم مرغی داروگر وزن 220 گرمی  / استعلام ,استعلام شامپو تخم مرغی داروگر وزن 220 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892257/استعلام-صابون-75-گرمی-ساده-عروس-96-4-25'>استعلام صابون 75 گرمی ساده عروس 96.4.25 / استعلام , استعلام صابون 75 گرمی ساده عروس 96.4.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892251/استعلام-ژیلت-دو-تیغ'>استعلام ژیلت دو تیغ  / استعلام , استعلام ژیلت دو تیغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892267/استعلام-آژیر-خودرو-و-چراغ-گردان'>استعلام آژیر خودرو و چراغ گردان  / استعلام , استعلام آژیر خودرو و چراغ گردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892272/استعلام-بایگانی-ریلی'>استعلام بایگانی ریلی  / استعلام بایگانی ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892277/استعلام-رایانه-و-لوازم-جانبی'>استعلام رایانه و لوازم جانبی  / استعلام , استعلام رایانه و لوازم جانبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892283/استعلام-خرید-باتری-رله-های-حفاظتی-micom-تایپ-1-2AA-3-6V'>استعلام خرید باتری رله های حفاظتی micom تایپ 1.2AA-3.6V / استعلام خرید باتری رله های حفاظتی micom تایپ 1.2AA-3.6V</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891803/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید-132-دوگانه-سوز'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید 132 دوگانه سوز / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پراید 132 دوگانه سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892291/استعلام-بارگیری-و-حمل-ترانس'>استعلام بارگیری و حمل ترانس / استعلام بارگیری و حمل ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892278/استعلام-کات-اوت-فیوز-سیلیکونی-96-4-25'>استعلام کات اوت فیوز سیلیکونی 96.4.25 / استعلام کات اوت فیوز سیلیکونی 96.4.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892293/استعلام-کارت-شارژ-تایپ-110v-pxb3079001-1-mte-9300'>استعلام کارت شارژ تایپ  110v-pxb3079001.1 mte-9300 / استعلام کارت شارژ تایپ  110v-pxb3079001.1 mte-9300</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892292/استعلام-توربین-بادی-به-همراه-ملزومات'>استعلام توربین بادی به همراه ملزومات / استعلام , استعلام توربین بادی به همراه ملزومات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892307/استعلام-لاستیک--شال-و-تیوپ-20-750'>استعلام لاستیک ، شال و تیوپ 20-750 / استعلام ,استعلام  لاستیک ، شال و تیوپ 20-750</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892300/استعلام-تشک-یک-نفره-معمولی-فنر-گرد'>استعلام تشک یک نفره معمولی فنر گرد  / استعلام , استعلام تشک یک نفره معمولی فنر گرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892290/استعلام-خرید-باتری-رله-های-حفاظتی-دیستانس'>استعلام خرید باتری رله های حفاظتی دیستانس  / استعلام خرید باتری رله های حفاظتی دیستانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892282/استعلام-لپ-تاپ-Lenovo-مدل-E560'>استعلام لپ تاپ Lenovo مدل E560 / استعلام, استعلام لپ تاپ Lenovo مدل E560</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892295/استعلام-سوئیچ'>استعلام سوئیچ / استعلام, استعلام سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892301/استعلام-تامین-مصالح-نصب-و-اجرای-دیواره-های-جدا-کننده-کناف'>استعلام  تامین مصالح/ نصب و اجرای دیواره های جدا کننده کناف  / استعلام, استعلام  تامین مصالح/ نصب و اجرای دیواره های جدا کننده کناف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891794/مناقصه-خدمات-علف-چینی--باغبانی-و-نظافت-پستهای-انتقال-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات علف چینی ، باغبانی و نظافت پستهای انتقال- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خدمات علف چینی ، باغبانی و نظافت پستهای انتقال- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892289/استعلام-اجرای-دیوار-کوب'>استعلام اجرای دیوار کوب / استعلام، استعلام اجرای دیوار کوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892313/استعلام-تعداد-10-دستگاه-کولر-12هزار-ایرانی'>استعلام تعداد 10 دستگاه کولر 12هزار ایرانی / استعلام، استعلام تعداد 10 دستگاه کولر 12هزار ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892294/استعلام-تعداد-2-عدد-میز-کار-اداری'>استعلام تعداد 2 عدد میز کار اداری / استعلام، استعلام تعداد 2 عدد میز کار اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892279/استعلام-تعداد-4-عدد-کتابخانه-چهار-درب-شیشه-ای'>استعلام تعداد 4 عدد کتابخانه چهار درب شیشه ای  / استعلام , استعلام تعداد 4 عدد کتابخانه چهار درب شیشه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892285/استعلام-تعداد-سه-عدد-میز-عسلی'>استعلام تعداد سه عدد میز عسلی  / استعلام , استعلام تعداد سه عدد میز عسلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892287/استعلام-تعداد-هفت-عدد-فایل-سه-کشو-زیر-میزی'>استعلام  تعداد هفت عدد فایل سه کشو زیر میزی  / استعلام  تعداد هفت عدد فایل سه کشو زیر میزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892296/استعلام-تعداد-هفت-عدد-صندلی-گردان-کاپیتال'>استعلام  تعداد هفت عدد صندلی گردان کاپیتال / استعلام   تعداد هفت عدد صندلی گردان کاپیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892288/استعلام-خرید-5-دستگاه-رایانه-و-مانیتور'>استعلام خرید 5 دستگاه رایانه و مانیتور / استعلام , استعلام خرید 5 دستگاه رایانه و مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892298/استعلام-تعداد-2-دستگاخ-پرینتر-HP2035'>استعلام تعداد 2 دستگاخ پرینتر HP2035 / استعلام، استعلام تعداد 2 دستگاخ پرینتر HP2035</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892302/استعلام-تعداد-سه-دستگاه-اسکنر'>استعلام تعداد سه دستگاه اسکنر / استعلام, استعلام تعداد سه دستگاه اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891810/مزایده-ششدانگ-زمین-باغ-مرکبات-2190متر'>مزایده ششدانگ زمین باغ مرکبات 2190متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین باغ مرکبات 2190متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892297/استعلام-میز-و-صندلی-شش-نفره-فلزی-مبلمان'>استعلام میز و صندلی شش نفره فلزی مبلمان / استعلام , استعلام میز و صندلی شش نفره فلزی مبلمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892280/استعلام-آلاچیق-شش-نفره-فلزی'>استعلام آلاچیق شش نفره فلزی / استعلام , استعلام آلاچیق شش نفره فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892286/استعلام-اجرای-پارکینگ-به-مساحت-60-متر'>استعلام  اجرای پارکینگ به مساحت 60 متر / استعلام, استعلام  اجرای پارکینگ به مساحت 60 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892299/استعلام-جی-پی-اس'>استعلام جی پی اس / استعلام, استعلام جی پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892281/استعلام-تن-ماهی-تحفه-قوطی-فلزی-آسان-باز-شو-180-گرمی'>استعلام تن ماهی تحفه قوطی فلزی آسان باز شو 180 گرمی / استعلام، استعلام تن ماهی تحفه قوطی فلزی آسان باز شو 180 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892317/استعلام-انجام-کلیه-خدمات-سرویس-نگهداری-پشتیبانی--'>استعلام انجام کلیه خدمات سرویس، نگهداری، پشتیبانی ... / استعلام, استعلام انجام کلیه خدمات سرویس، نگهداری، پشتیبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892284/استعلام-ساخت-اتاقک-و-تجهیز-چاه'>استعلام ساخت اتاقک و تجهیز چاه / استعلام , استعلام ساخت اتاقک و تجهیز چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891787/مناقصه-عملیات-اجرایی-فیبر-48-کر'>مناقصه عملیات اجرایی فیبر 48 کر / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی فیبر 48 کر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892320/استعلام-ست-کامل-رایانه'>استعلام ست کامل رایانه  / استعلام , استعلام ست کامل رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892318/استعلام-یخچال-فریزر-امرسان'>استعلام یخچال فریزر امرسان  / استعلام, استعلام یخچال فریزر امرسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892303/استعلام-ماکروفر'>استعلام ماکروفر  / استعلام ماکروفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892310/استعلام-جارو-برقی-پارس-خزر'>استعلام جارو برقی پارس خزر  / استعلام, استعلام جارو برقی پارس خزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892304/استعلام-کارواش-ابراهیم-آب-سرد-مدل-LST-1152'>استعلام کارواش ابراهیم آب سرد مدل LST-1152  / استعلام, استعلام کارواش ابراهیم آب سرد مدل LST-1152 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892314/استعلام-ماشین-لباس-شویی-تک-الکتریک-1302'> استعلام ماشین لباس شویی تک الکتریک 1302  / استعلام , استعلام ماشین لباس شویی تک الکتریک 1302 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892321/استعلام-تعداد-2-دستگاه-پرینتر-DW401-96-4-25'>استعلام تعداد 2 دستگاه  پرینتر DW401- 96.4.25 / استعلام، استعلام تعداد 2 دستگاه  پرینتر DW401 96.4.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892319/استعلام-کابل-رابط'>استعلام کابل رابط  / استعلام ,استعلام کابل رابط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892325/استعلام-فرش-ماشینی'>استعلام فرش ماشینی  / استعلام ,استعلام فرش ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892311/استعلام-تراکتور-کشاورزی-دو-دیفرانسیل'>استعلام  تراکتور کشاورزی دو دیفرانسیل / استعلام  تراکتور کشاورزی دو دیفرانسیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891815/مزایده-ششدانگ-ساختمان-و-حیاط-وصل-به-ان-613متر'>مزایده ششدانگ ساختمان و حیاط وصل به ان 613متر / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان و حیاط وصل به ان 613متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892322/استعلام-حمل-و-اجراء-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-چیلر'>استعلام حمل و اجراء نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر  / استعلام حمل و اجراء نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892315/استعلام-درب-کابین-تمام-اتوماتیک-سلکوم'>استعلام درب کابین تمام اتوماتیک سلکوم  / استعلام درب کابین تمام اتوماتیک سلکوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892305/استعلام-درب-کابینی-اتوبوسی'>استعلام درب کابینی اتوبوسی  / استعلام درب کابینی اتوبوسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892312/استعلام-فن-کویل-دیواری-CFM-600'>استعلام فن کویل دیواری CFM 600  / استعلام فن کویل دیواری CFM 600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892309/استعلام-درب-اتوماتیک-کشویی-96-4-25'> استعلام درب اتوماتیک کشویی 96.4.25 / استعلام , استعلام درب اتوماتیک کشویی 96.4.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892316/استعلام-زرشک-اعلا-96-4-25'>استعلام زرشک اعلا 96.4.25 / استعلام , استعلام زرشک اعلا 96.4.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892323/استعلام-عدس-درجه-یک-اعلاء-96-4-25'>استعلام عدس درجه یک اعلاء 96.4.25 / استعلام , استعلام عدس درجه یک اعلاء 96.4.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892308/استعلام-قند-شکسته-فردوس'>استعلام قند شکسته فردوس / استعلام قند شکسته فردوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892324/استعلام-چای-توئنینگ'>استعلام چای توئنینگ  / استعلام, استعلام چای توئنینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892306/استعلام-قند-شکسته-فردوس'>استعلام قند شکسته فردوس / استعلام قند شکسته فردوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891789/مزایده-خودرو-پرای-تیپ-صبا'>مزایده خودرو پرای تیپ صبا  / مزایده خودرو پرای تیپ صبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891621/مزایده-یکقطعه-زمین-مساحت-دویست-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده یکقطعه زمین مساحت دویست مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یکقطعه زمین مساحت دویست مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891783/مزایده-167-5-سهم-مشاع-از-9846-5-سهم-زمین'>مزایده 167.5 سهم مشاع از 9846.5 سهم زمین / مزایده ,مزایده 167.5 سهم مشاع از 9846.5 سهم زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891813/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-مدل-78'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 78 / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 78</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891760/مزایده-ششدانگ-پلاک-21-فرعی-از-یک-و-دو-اصلی-بخش-پنج'>مزایده ششدانگ پلاک 21 فرعی از یک و دو اصلی بخش پنج / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 21 فرعی از یک و دو اصلی بخش پنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891780/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت صد و بیست متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت صد و بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891765/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891800/تمدید-مزایده-بهره-برداری-از-معادن'>تمدید مزایده بهره برداری از معادن  / تمدید مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از معادن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891772/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-زیرسازی-و-آسفالت-روستا'>مناقصه پروژه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت روستا / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891653/مناقصه-راهبری-و-تعمیر-و-نگهداری-کلیه-سیستم-های-تاسیساتی--'>مناقصه راهبری و تعمیر و نگهداری کلیه سیستم های تاسیساتی ... / آگهی مناقصه ,مناقصه راهبری و تعمیر و نگهداری کلیه سیستم های تاسیساتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891858/مزایده-حراج-لوله-آزبست'>مزایده حراج لوله آزبست  / آگهی مزایده , مزایده حراج لوله آزبست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891776/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / آگهی مزایه اموال منقول,مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891768/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-16100متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 16100متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 16100متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891763/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-زمینهای-خود-کاربری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از قطعات زمینهای خود کاربری تجاری نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش تعدادی از قطعات زمینهای خود کاربری تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891770/مناقصه-بالانس-پوسته-مخروطی-قطر-خارجی-333-م-م--'>مناقصه بالانس پوسته مخروطی قطر خارجی 333 م م ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه بالانس پوسته مخروطی قطر خارجی 333 م م ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891761/مزایده-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده خودرو سواری پژو پارس / آگهی مزایده، مزایده خودرو سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892172/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-مساحت-528متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 528متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 528متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891767/مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-در-روستای-چقاگل-شماره-920198'>مزایده  یک دستگاه ساختمان در روستای چقاگل  شماره 920198  / مزایده ,مزایده  یک دستگاه ساختمان در روستای چقاگل  شماره 920198 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891616/مناقصه-واگذاری-اداره-امور-مربوط-به-سرویسهای-صنعتی-و-کنترل-کیفیت'>مناقصه واگذاری اداره امور مربوط به سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری اداره امور مربوط به سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891781/مزایده-وانت-پیکان--'>مزایده وانت پیکان... / آگهی مزایده, مزایده وانت پیکان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891816/مناقصه-خرید-2-000-000-عدد-ظرف-فومی-تک-پرسی'>مناقصه خرید 2.000.000 عدد ظرف فومی تک پرسی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 2.000.000 عدد ظرف فومی تک پرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891798/فراخوان-بهسازی-و-تجهیز-دپوی-تعمیرات-بوژی-و-تراکشن-کارخانجات-تعمیرات-لکوموتیو-بافق'>فراخوان بهسازی و تجهیز دپوی تعمیرات بوژی و تراکشن کارخانجات تعمیرات لکوموتیو بافق / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی نخست , فراخوان بهسازی و تجهیز دپوی تعمیرات بوژی و تراکشن کارخانجات تعمیرات لکوموتیو بافق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891762/مزایده-محصولات-سردرختی'> مزایده محصولات سردرختی  / آگهی مزایده,  مزایده محصولات سردرختی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891774/مزایده-ملک-و-ماشین-آلات--تجدید-96-04-25'>مزایده ملک و ماشین آلات - تجدید 96.04.25 /  مزایده, مزایده  ملک و ماشین آلات تجدید 96.04.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891843/مزایده-زمین-373-فرعی-ده-اصلی-اسناد-ذمه'>مزایده زمین 373 فرعی ده اصلی اسناد ذمه  / مزایده ,مزایده زمین 373 فرعی ده اصلی اسناد ذمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891837/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-اعیان-147-70متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل اعیان 147.70متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب منزل اعیان 147.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891857/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-264متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 264متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 264متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891745/مزایده-فروش-الکتروموتور-و--'>مزایده فروش الکتروموتور و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش الکتروموتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891847/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-282-5متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 282.5متر  / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 282.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891852/مزایده-69-45-سهم-مشاع-از-240-سهم-ششدانگ-عرصه-310متر'>مزایده 69.45 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ عرصه 310متر / مزایده ,مزایده 69.45 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ عرصه 310متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891752/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891939/مناقصه-عمومی-واگذاری-بیمه-شخص-ثالث-و-بدنه-کلیه-ماشین-آلات'>مناقصه عمومی واگذاری بیمه شخص ثالث و بدنه کلیه ماشین آلات  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری بیمه شخص ثالث و بدنه کلیه ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891855/تجدید-مناقصه-عمومی-پیمان-مدیریت-تامین-نیرو-در-حوزه-خدمات-شهر-و----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی پیمان مدیریت تامین نیرو در حوزه خدمات شهر  و ...  - نوبت دوم  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عمومی پیمان مدیریت تامین نیرو در حوزه خدمات شهر  و ...  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891771/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-محوطه-سازی'>تجدید مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی  / تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891844/مزایده-واگذاری-بخشی-از-باغ-فیروزی'>مزایده واگذاری بخشی از باغ فیروزی  / تجدید مزایده , مزایده واگذاری بخشی از باغ فیروزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891756/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-حفاظت-و-حراست-از-اماکن-ابنیه-تجهیزات-و-تاسیسات-آب-و-فاضلاب'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران حفاظت و حراست از اماکن، ابنیه، تجهیزات و تاسیسات آب و فاضلاب  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران حفاظت و حراست از اماکن، ابنیه، تجهیزات و تاسیسات آب و فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891659/مزایده-تفکیک-زباله-از-مبدا-جمع-آوری-پسماند-خشک--'>مزایده تفکیک زباله از مبدا،جمع آوری پسماند خشک ... / آگهی مزایده عمومی ,مزایده تفکیک زباله از مبدا،جمع آوری پسماند خشک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891812/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پراید-مدل-1387'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید مدل 1387 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید مدل 1387</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891732/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-315مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 315مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 315مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891735/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-457-60متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 457.60متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 457.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891738/مزایده-یک-قطعه-زمین-بصورت-خانه-سرا-بخش-ده-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین بصورت خانه سرا بخش ده نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بصورت خانه سرا بخش ده نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891740/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-3000متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 3000متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 3000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891744/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-220متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 220متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 220متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891753/مزایده-ملک-مساحت-997-40متر'>مزایده ملک مساحت 997.40متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 997.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891734/مزایده-یک-دستگاه-کپی-مستعمل-سالم'>مزایده یک دستگاه کپی مستعمل سالم  / مزایده یک دستگاه کپی مستعمل سالم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891747/تجدید-مزایده-اجاره-کافی-شاپ-وسط-آبنمای---'>تجدید مزایده اجاره کافی شاپ وسط آبنمای .... / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره کافی شاپ وسط آبنمای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891677/مزایده-ششدانگ-پلاک-کلاسه-960879-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک کلاسه 960879 نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک کلاسه 960879 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891769/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکبرداری-و-زیرسازی-معابر-عمومی-شهرک-صنعتی-زاگرس-و-گلبرگ'>مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری و زیرسازی معابر عمومی شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ  / مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری و زیرسازی معابر عمومی شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891746/خلاصه-مزایده-اجاره-واگذاری-عرصه-یکباب-مغازه-شماره-5-از-مغازه-های'>خلاصه مزایده اجاره واگذاری عرصه یکباب مغازه شماره 5 از مغازه های  / خلاصه مزایده , خلاصه مزایده اجاره واگذاری عرصه یکباب مغازه شماره 5 از مغازه های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891819/مزایده-یک-دستگاه-ملک-قدیمی-ساز-زیربنای-550متر'>مزایده یک دستگاه ملک قدیمی ساز زیربنای 550متر / مزایده ,مزایده یک دستگاه ملک قدیمی ساز زیربنای 550متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891733/مزایده-4500-دست-بلوز-و-شلوار-بچگانه'>مزایده 4500 دست بلوز و شلوار بچگانه   / مزایده , مزایده 4500 دست بلوز و شلوار بچگانه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891741/تجدید-مناقصه-احداث-فرهنگسرای-در-محله-سعید-آباد'>تجدید مناقصه احداث فرهنگسرای در محله سعید آباد  / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه احداث فرهنگسرای در محله  سعید آباد  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891717/مناقصه-ساخت-نصب-و-نگهداری-و-بهره-برداری-از-4-دستگاه-پل-عابر-پیاده-نوبت-دوم'>مناقصه ساخت، نصب و نگهداری و بهره برداری از 4 دستگاه پل عابر پیاده  نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه ساخت، نصب و نگهداری و بهره برداری از 4 دستگاه پل عابر پیاده  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891726/تمدید-مناقصه-پروژه-تامین-برق-روستایی-شهرستان-امیدیه-96-4-25'>تمدید مناقصه پروژه تامین برق روستایی شهرستان امیدیه  96.4.25 / آگهی تمدید مناقصه عمومی, تمدید مناقصه پروژه تامین برق روستایی شهرستان امیدیه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891759/مزایده-سیستم-DWM-مدل-EWL-شامل-تابلو-برق-و-شیرآلات-و-کمپرسور'>مزایده سیستم DWM مدل EWL شامل تابلو برق و شیرآلات و کمپرسور  / مزایده,مزایده سیستم DWM مدل EWL شامل تابلو برق و شیرآلات و کمپرسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891754/مزایده-ملک-مشاع-پلاک-ثبتی-4-شماره-9609970404500363-نوبت-اول'>مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی 4 شماره 9609970404500363 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی 4 شماره 9609970404500363 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891721/تجدید-مزایده-واگذاری-پارکینگ-و-ساخت-و-نصب-و----نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری پارکینگ و ساخت و نصب و ... - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری پارکینگ و ساخت و نصب و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891716/مناقصه-خرید-3-دستگاه-دوربین-ترموگرافی--نوبت-دوم'>مناقصه  خرید 3 دستگاه دوربین ترموگرافی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه  خرید 3 دستگاه دوربین ترموگرافی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891575/حراج-حضوری-تعداد-900-دستگاه-موتورسیکلت-و-تعدادی-کالای-مستعمل'>حراج حضوری تعداد 900 دستگاه موتورسیکلت و تعدادی کالای مستعمل / آگهی حراج حضوری ، حراج حضوری تعداد 900 دستگاه موتورسیکلت و تعدادی کالای مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891710/مناقصه-انجام-خدماتی-نیروی-انسانی-اداره-مخابرات--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدماتی نیروی انسانی اداره مخابرات  - نوبت دوم  / اگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه انجام خدماتی نیروی انسانی اداره مخابرات  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891766/تمدید-مناقصه-خرید-تجهیزات-PTN-نوبت-دوم'>تمدید مناقصه خرید تجهیزات PTN- نوبت دوم  / تمدید مناقصه، تمدید مناقصه خرید تجهیزات PTN- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891757/فراخوان-بهسازی-و-روکش-آسفالت-راههای-روستایی-شهرستان'>فراخوان بهسازی و روکش آسفالت راههای روستایی شهرستان / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان بهسازی و روکش آسفالت راههای روستایی شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891704/مناقصه-طراحی-پایه--تهیه-مستندات-برگزاری-مناقصه--نظارت-کارگاهی-و-عالیه----نوبت-دوم'>مناقصه طراحی پایه ، تهیه مستندات برگزاری مناقصه ، نظارت کارگاهی و عالیه ... - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه طراحی پایه ، تهیه مستندات برگزاری مناقصه ، نظارت کارگاهی و عالیه ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891743/فراخوان-بهسازی-محور-قیر-جهرم'>فراخوان بهسازی محور قیر- جهرم / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان بهسازی محور قیر- جهرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891694/مزایده-تلفن-همراه-به-شماره-09121003639'>مزایده تلفن همراه به شماره 09121003639 / مزایده تلفن همراه به شماره 09121003639</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891773/مناقصه-یک-دستگاه-GC-MASS-مدل-Agilent-آمریکایی'>مناقصه یک دستگاه GC/MASS مدل Agilent آمریکایی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه یک دستگاه GC/MASS مدل Agilent آمریکایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891688/مزایده-نصب-بنر-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تابلوهای-تبلیغاتی-تجدید--نوبت-دوم'>مزایده  نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی-تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده, مزایده  نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی-تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891565/مناقصه-طراحی-پایه--تهیه-مستندات-برگزاری-مناقصه--نظارت-کارگاهی-و-عالیه--نوبت-دوم'>مناقصه طراحی پایه ، تهیه مستندات برگزاری مناقصه ، نظارت کارگاهی و عالیه ...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه طراحی پایه ، تهیه مستندات برگزاری مناقصه ، نظارت کارگاهی و عالیه ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891696/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-کلاسه-های-9500185-و-9500206'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی کلاسه های 9500185 و 9500206  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی کلاسه های 9500185 و 9500206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891586/مناقصه-عملیات-ساماندهی-و-اصلاح-بستر-کانال'>مناقصه عملیات ساماندهی و اصلاح بستر کانال / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات ساماندهی و اصلاح بستر کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891937/اصلاحیه-مناقصه-پروژه-تکمیل-زیرسازی-و-آسفالت-ورودی'>اصلاحیه مناقصه پروژه تکمیل زیرسازی و آسفالت ورودی / اصلاحیه مناقصه,مناقصه پروژه تکمیل زیرسازی و آسفالت ورودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891702/مزایده-مبل-تختخواب-شو--'>مزایده مبل تختخواب شو... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده مبل تختخواب شو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891662/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-47-56-مترمربع-کلاسه-910121-186'>مزایده  ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 47/56 مترمربع کلاسه 910121.186 / مزایده,مزایده  ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 47/56 مترمربع کلاسه 910121.186</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891705/مناقصه-خرید-8260-کیلوگرم-مواد-پوشش-سیلیکونی-تجهیزات-بیرونی'>مناقصه خرید 8260 کیلوگرم مواد پوشش سیلیکونی تجهیزات بیرونی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 8260 کیلوگرم مواد پوشش سیلیکونی تجهیزات بیرونی ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891656/مزایده-واگذاری-2-مورد-کانکس-ها-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 2 مورد کانکس ها نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده  واگذاری 2 مورد کانکس ها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891655/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-به-مساحت-17000-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 17000 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 17000 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891695/مزایده-ملک-مساحت-87-26مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 87.26مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 87.26مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891649/مناقصه-پروژه-احداث-پارک-محله'>مناقصه پروژه احداث پارک محله  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه احداث پارک محله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891693/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891697/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-662-25متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 662.25متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 662.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891801/مزایده-فروش-یکدستگاه-آسیاب-خرد-کن-با-دینام-مرحله-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه آسیاب خرد کن با دینام مرحله دوم / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه آسیاب خرد کن با دینام مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891703/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-23-94متر'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری 23.94متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری 23.94متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891650/مزایده-یکقطعه-زمین-باغ-چای-مشتمل-بر-چند-اصله-درخت'>مزایده یکقطعه زمین باغ چای مشتمل بر چند اصله درخت / مزایده,مزایده یکقطعه زمین باغ چای مشتمل بر چند اصله درخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891660/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-930مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 930مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 930مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891666/مزایده-ملک-مساحت-تقریبی-400مترمربع'>مزایده ملک مساحت تقریبی 400مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت تقریبی 400مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891673/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-198-1متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 198.1متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 198.1متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891676/مزایده-ملک-مساحت-تقریبی-صد-و-چهل-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت تقریبی صد و چهل متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت تقریبی صد و چهل متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891679/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-1700مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 1700مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 1700مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891661/مناقصه-خرید-و-نصب-پایه-و-ضربه-گیر--تعمیرات-و-نصب-گاردریل--تجدید'>مناقصه خرید و نصب پایه و ضربه گیر ، تعمیرات و نصب گاردریل... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید و نصب پایه و ضربه گیر ، تعمیرات و نصب گاردریل... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891832/مزایده-فروش-تعداد-900-دست-لباس-ورزشی-مردانه'>مزایده فروش تعداد 900 دست لباس ورزشی مردانه / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تعداد 900 دست لباس ورزشی مردانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891669/مزایده-اپارتمان-به-مساحت-78-81مترمربع'>مزایده اپارتمان به مساحت 78.81مترمربع / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 78.81مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891821/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پژو-آردی-مدل-1380'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو آردی مدل 1380 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو آردی مدل 1380</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891683/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-700مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 700مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 700مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891687/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-به-شماره-1570-386'>مزایده ملک پلاک ثبتی به شماره 1570/386 / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی به شماره 1570/386</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891689/مزایده-ملک-مجتمع-مسکونی-در-شش-طبقه'>مزایده ملک مجتمع مسکونی در شش طبقه / مزایده,مزایده ملک مجتمع مسکونی در شش طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891727/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-150-21متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 150.21متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 150.21متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891724/مزایده-5-دانگ-از-ششدانگ-یک-قطعه-زمین335-31متر'>مزایده 5 دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین335.31متر / مزایده,مزایده 5 دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین335.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891820/مزایده-فروش-پنج-راس-بزغاله--یک-دستگاه-پژو-آردی-نوبت-دوم'>مزایده فروش پنج راس بزغاله ، یک دستگاه پژو آردی  نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش پنج راس بزغاله ، یک دستگاه پژو آردی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891663/مزایده-دستگاه-فارسی-بر-دارپیکور-برقی--پمپ-بادراستریم'>مزایده دستگاه فارسی بر- دارپیکور برقی - پمپ بادراستریم / مزایده , مزایده دستگاه فارسی بر- دارپیکور برقی - پمپ بادراستریم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891742/مزایده-شش-دانگ-دو-قطعه-زمین-واقع-در-ماهشهر'>مزایده شش دانگ دو قطعه زمین واقع در ماهشهر  / مزایده ,مزایده شش دانگ دو قطعه زمین واقع در ماهشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891719/مزایده-پلاک-ثبتی-53516-فرعی-از-55-اصلی-بخش-یازده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 53516 فرعی از 55 اصلی بخش یازده تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 53516 فرعی از 55 اصلی بخش یازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891714/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-186متر-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 186متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 186متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891707/مزایده-ملک-مشاعی-مساحت-189-35متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مشاعی مساحت 189.35متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مشاعی مساحت 189.35متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891793/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-206-مدل-1390-تیپ-2'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 206 مدل 1390 تیپ 2  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 206 مدل 1390 تیپ 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891785/مزایده-فروش-450-عدد-گارد-محافظ-گوشی-تلفن-همراه'>مزایده فروش 450 عدد گارد محافظ گوشی تلفن همراه / آگهی مزایده , مزایده فروش 450 عدد گارد محافظ گوشی تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891652/مزایده-ششدانگ-ملک-کلاسه-940116-نوبت-اول'>مزایده  ششدانگ ملک کلاسه 940116  نوبت اول  / مزایده,مزایده  ششدانگ ملک کلاسه 940116  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891700/مزایده-ملک-واقع-در-خیابان-منتظری-شماره-950300-نوبت-اول'>مزایده ملک واقع در خیابان منتظری شماره 950300 نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک واقع در خیابان منتظری شماره 950300 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891711/مزایده-فروش-ملک-پلاک-ثبتی-شماره-2027-شماره-960428-نویت-سوم'>مزایده فروش ملک پلاک ثبتی شماره 2027 شماره 960428 نویت سوم  / مزایده,مزایده فروش ملک پلاک ثبتی شماره 2027 شماره 960428 نویت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891720/مزایده-قطعه-زمین-مسکونی-بمساحت-120-مترمربع-کلاسه-950304'>مزایده قطعه زمین مسکونی بمساحت 120 مترمربع کلاسه 950304  / مزایده,مزایده قطعه زمین مسکونی بمساحت 120 مترمربع کلاسه 950304 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891725/مزایده-ده-عدد-جت-هیتر-موشکی-گرمایی-گازوئیل-سوز'>مزایده ده عدد جت هیتر موشکی گرمایی گازوئیل سوز / مزایده,مزایده ده عدد جت هیتر موشکی گرمایی گازوئیل سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891730/مزایده-یک-قطعه-زمین-بمساحت-200-مترمربع-واقع-در-فاضل-آباد'>مزایده  یک قطعه زمین بمساحت 200 مترمربع واقع در فاضل آباد  / مزایده,مزایده  یک قطعه زمین بمساحت 200 مترمربع واقع در فاضل آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891736/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-180-مترمربع-کلاسه-950080-نوبت-اول'>مزایده  یک قطعه زمین مسکونی 180 مترمربع کلاسه 950080 نوبت اول / مزایده ,مزایده  یک قطعه زمین مسکونی 180 مترمربع کلاسه 950080 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891647/مزایده-یک-قطعه-زمین-زمین-با-کاربری-مسکونی-584-75-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین زمین با کاربری مسکونی 584/75 مرحله اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زمین با کاربری مسکونی 584/75 مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891709/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-و-نگه-داری-از-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری بهره برداری و نگه داری از جایگاه CNG  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری و نگه داری از جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891723/فراخوان-مناقصه-تعداد-235-دستگاه-انواع-ترانسفورماتور-کم-تلفات--'>فراخوان مناقصه تعداد 235 دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات.... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعداد 235 دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891718/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891808/مزایده-فروش-خط-پروسس-و-بوجاری-ذرت-بذری-و-ماشین-آلات-و-ادوات-کشاورزی'>مزایده فروش خط پروسس و بوجاری ذرت بذری و ماشین آلات و ادوات کشاورزی  / مزایده فروش خط پروسس و بوجاری ذرت بذری و ماشین آلات و ادوات کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891607/شناسایی-پیمانکار-تعمیرات-ساختمانها---'>شناسایی پیمانکار تعمیرات ساختمانها .... / شناسایی پیمانکار تعمیرات ساختمانها ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891748/مزایده-واگذاری-املاک-کاربری-فرهنگی-ورزشی-تجاری-کارگاهی-صنعتی'>مزایده واگذاری املاک کاربری فرهنگی ورزشی تجاری کارگاهی صنعتی / مزایده,مزایده واگذاری املاک کاربری فرهنگی ورزشی تجاری کارگاهی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891692/تجدید-مزایده-اجاره-زمینی-به-مساحت-تقریبی-دو-هزار-متر-مربع'>تجدید مزایده اجاره زمینی به مساحت تقریبی دو هزار متر مربع   / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره زمینی به مساحت تقریبی دو هزار متر مربع  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891670/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-ابنیه-فنی-حوزه-استحفاظی'>مناقصه مرمت و بازسازی ابنیه فنی حوزه استحفاظی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مرمت و بازسازی ابنیه فنی حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891675/فراخوان-پروژه-مشارکتی-احداث-مجموعه-ورزشی-سرپوشیده-جدید--'>فراخوان پروژه مشارکتی احداث مجموعه ورزشی سرپوشیده جدید ..  / آگهی تجدید فراخوان عمومی , فراخوان پروژه مشارکتی احداث مجموعه ورزشی سرپوشیده جدید .. تجدید مرحله دوم نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891755/مزایده-فروش-تعداد-ده-واحد-تجاری-جدیدالاحداث-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد ده واحد تجاری جدیدالاحداث نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش تعداد ده واحد تجاری جدیدالاحداث نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891739/مناقصه-شناسایی-خریداران-اسید-سولفوریک'>مناقصه شناسایی خریداران اسید سولفوریک  / آگهی فراخوان عمومی ,مناقصه شناسایی خریداران اسید سولفوریک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891751/مناقصه-انجام-خدمات-حفاظتی-مراقبتی-و-نگهداری-از-تاسیسات-و-اموال-منقول-و--'>مناقصه انجام خدمات حفاظتی، مراقبتی و نگهداری از تاسیسات و اموال منقول و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه انجام خدمات حفاظتی، مراقبتی و نگهداری از تاسیسات و اموال منقول و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891822/سومین-همایش-مسئولیت-اجتماعی-صنعت-نفت96-4-25'>سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت96.4.25 / سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت96.4.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891579/فراخوان-احداث-جاده-اصلی-محور-امیدیه--جایزان-اقلام-آهن-آلات'>فراخوان احداث جاده اصلی محور امیدیه - جایزان اقلام آهن آلات / مناقصه عمومی , فراخوان احداث جاده اصلی محور امیدیه - جایزان اقلام آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891581/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-مجموعه-قهوه-خانه-سنتی-شماره-2--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه قهوه خانه سنتی شماره 2 - مرحله اول- نوبت دوم  / مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه قهوه خانه سنتی شماره 2 - مرحله اول- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891764/مزایده-فروش-آهن-الات-و-لوازم-اداری-اسقاط---'>مزایده فروش آهن الات و لوازم اداری اسقاط .... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش آهن الات و لوازم اداری اسقاط ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891729/مزایده-فروش-سواری-پراید-تیپ-دی-ام-(هاچ-بک)-مدل-1377'>مزایده فروش سواری پراید تیپ دی ام (هاچ بک) مدل 1377  / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش سواری پراید تیپ دی ام (هاچ بک) مدل 1377 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891862/مزایده-آپارتمان-مساحت-57-86مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 57.86مترمربع  / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 57.86مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891868/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-1594-6-بخش-7-تهران'>مزایده ملک پلاک ثبتی 1594.6 بخش 7 تهران / مزایده ,مزایده ملک پلاک ثبتی 1594.6 بخش 7 تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891631/مناقصه-طراحی-پایه-تهیه-مستندات-و--نوبت-دوم'>مناقصه طراحی پایه تهیه مستندات و ..نوبت دوم / مناقصه طراحی پایه تهیه مستندات و ..نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891645/مزایده-فروش-مرکز-تلفن-گوشی-موبایل-منبع-تغذیه--'>مزایده فروش مرکز تلفن، گوشی، موبایل، منبع تغذیه.... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش مرکز تلفن، گوشی، موبایل، منبع تغذیه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891562/مزایده-استخر--نوبت-دوم'>مزایده استخر - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده استخر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891625/مناقصه-لایروبی--بازدید-و-تعمیر-و-سند-بلاست-و--'>مناقصه لایروبی ، بازدید و تعمیر و سند بلاست و ...  / مناقصه , مناقصه لایروبی ، بازدید و تعمیر و سند بلاست و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891587/تجدید-مزایده-اجاره-کارخانه-آسفالت-و-سنگ-شکن-واقع-در-محور-تهران'>تجدید مزایده اجاره کارخانه آسفالت و سنگ شکن واقع در محور تهران / تجدید مزایده، تجدید مزایده اجاره کارخانه آسفالت و سنگ شکن واقع در محور تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891682/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-22501-کلاسه-934361-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 22501 کلاسه 934361 مرحله اول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 22501 کلاسه 934361 مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891577/مزایده-اقلام-آهن-آلات'>مزایده اقلام آهن آلات / مزایده,مزایده اقلام آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891590/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-90-84-مترمربع-کلاسه-19554-ش'>مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 90/84 مترمربع کلاسه 19554/ش  / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 90/84 مترمربع کلاسه 19554/ش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891588/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-160-42-مترمربع-کلاسه-19693-ش'>مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 160/42 مترمربع کلاسه 19693 /ش  / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 160/42 مترمربع کلاسه 19693 /ش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891582/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-احداثی-کلاسه-9001663'>مزایده  ششدانگ یک باب خانه احداثی کلاسه 9001663  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه احداثی کلاسه 9001663 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891585/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-63-مترمربع-کلاسه-9100749'>مزایده  ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 63 مترمربع کلاسه 9100749 / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 63 مترمربع کلاسه 9100749</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891580/مزایده-ملک-واقع-در-شهرک-شهید-بهشتی-شماره-9509970056500108'>مزایده  ملک واقع در شهرک شهید بهشتی شماره 9509970056500108  / مزایده,مزایده  ملک واقع در شهرک شهید بهشتی شماره 9509970056500108 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891604/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-95-60-مترمربع-کلاسه-9300149'>مزایده  یک دستگاه آپارتمان به مساحت 95/60 مترمربع کلاسه 9300149  / مزایده,مزایده  یک دستگاه آپارتمان به مساحت 95/60 مترمربع کلاسه 9300149 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891775/مزایده-کامیون-کشنه-ولوو-ان-ال-رنگ-سفید'>مزایده کامیون کشنه ولوو ان ال رنگ سفید  / آگهی فروش اموال منقول ,مزایده کامیون کشنه ولوو ان ال رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891610/مزایده-یک-باب-خانه-به-مساحت-560-51-مترمربع-کلاسه-950108-مرحله-دوم'>مزایده یک باب خانه به مساحت 560/51 مترمربع کلاسه 950108 مرحله دوم  / مزایده,مزایده  یک باب خانه به مساحت 560/51 مترمربع کلاسه 950108 مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891602/مناقصه-چمن-مصنوعی--نوبت-دوم'>مناقصه چمن مصنوعی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه چمن مصنوعی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891608/آگهی-عمومی-واگذاری-تالار-پذیرایی'>آگهی عمومی واگذاری تالار پذیرایی / آگهی عمومی واگذاری، آگهی عمومی واگذاری تالار پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891583/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-سه-راه-شهید-زارعی--کنگاور--'>مناقصه عمومی اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور سه راه شهید زارعی - کنگاور ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور سه راه شهید زارعی - کنگاور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891591/مناقصه-بافت-کارمزدی-پارچه-و-حوله'>مناقصه بافت کارمزدی پارچه و حوله  / آگهی مناقصه، مناقصه بافت کارمزدی پارچه و حوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891597/مناقصه-رنگرزی-حوله'>مناقصه رنگرزی حوله  / آگهی مناقصه، مناقصه رنگرزی حوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891594/مناقصه-دوخت-کارمزدی'>مناقصه دوخت کارمزدی / آگهی مناقصه, مناقصه دوخت کارمزدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891572/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-ریزی'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت ریزی / مناقصه، مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت ریزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891559/مزایده-ششدانگ-یک-باب-عمارت-کلاسه-9004005151000024'>مزایده  ششدانگ یک باب عمارت کلاسه 9004005151000024  / مزایده,مزایده  ششدانگ یک باب عمارت کلاسه 9004005151000024 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891561/مزایده--یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-119-45-مترمربع-کلاسه-9100713'>مزایده   یک دستگاه آپارتمان به مساحت 119/45 مترمربع کلاسه 9100713  / مزایده,مزایده   یک دستگاه آپارتمان به مساحت 119/45 مترمربع کلاسه 9100713 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891555/مناقصه-انجام-امور-نگهبانی-و-ایجاد-حفاظت-فیزیکی----نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور نگهبانی و ایجاد حفاظت فیزیکی...   - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای، تجدید مناقصه انجام امور نگهبانی و ایجاد حفاظت فیزیکی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891558/فراخوان-خرید-یک-دستگاه-ترانسفورماتور-فشار-متوسط-جهت-تصفیه-خانه--تجدید'>فراخوان خرید یک دستگاه ترانسفورماتور فشار متوسط جهت تصفیه خانه - تجدید  / فراخوان , فراخوان خرید یک دستگاه ترانسفورماتور فشار متوسط جهت تصفیه خانه - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891568/تجدید-مناقصه-تکمیل-پروژه-خرید-و-نصب-تجهیزات-پایش-تصویری'>تجدید مناقصه تکمیل پروژه خرید و نصب تجهیزات پایش تصویری / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,  تجدید مناقصه تکمیل پروژه خرید و نصب تجهیزات پایش تصویری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891563/مناقصه-ساخت-مخزن-300-متر-مکعبی-با-فنس-کشی-اطراف-آن'>مناقصه ساخت مخزن 300 متر مکعبی با فنس کشی اطراف آن     / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ساخت مخزن 300 متر مکعبی با فنس کشی اطراف آن    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891553/مزایده-95-تن-آهن-آلات--'>مزایده 95 تن آهن آلات... / آگهی مجدد مزایده اموال توقیفی، مزایده 95 تن آهن آلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891560/ارزیابی-کیفی-تامین-ELECTRO-PUMP-COMPLETE-UNIT-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تامین ELECTRO PUMP COMPLETE UNIT- نوبت دوم  / ارزیابی کیفی، تامین ELECTRO PUMP COMPLETE UNIT- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891557/فراخوان-مناقصه-خرید-62-ایستگاه-صنعتی-گاز-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 62 ایستگاه صنعتی گاز- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید 62 ایستگاه صنعتی گاز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891632/مزایده-یکباب-ساختمان-عرصه-صد-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده یکباب ساختمان عرصه صد مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب ساختمان عرصه صد مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891634/مزایده-یکباب-منزل-پلاک-1640-فرعی-از-5-اصلی'>مزایده یکباب منزل پلاک 1640 فرعی از 5 اصلی / مزایده,مزایده یکباب منزل پلاک 1640 فرعی از 5 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891626/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-به-مساحت-34875متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی به مساحت 34875متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی به مساحت 34875متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891630/مزایده-واگذاری-پسماند-و-زباله-خشک-قابل-بازیافت'>مزایده  واگذاری پسماند و زباله خشک قابل بازیافت / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری پسماند و زباله خشک قابل بازیافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891635/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری'>مناقصه واگذاری خدمات شهری  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891584/مناقصه-اجرای-ترمیم-فرش-موزاییک-پیاده-رو--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای ترمیم فرش موزاییک پیاده رو - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای ترمیم فرش موزاییک پیاده رو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891641/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-145-30مترمربع'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 145.30مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 145.30مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891943/مناقصه-نسبت-به-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه نسبت به تامین نیروی انسانی  / مناقصه نسبت به تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891838/مزایده-یکدستگاه-خودروی-پژو-206-TU5-هاچ-بک-مدل-1394'>مزایده یکدستگاه خودروی پژو 206 TU5 هاچ بک مدل 1394  / مزایده , مزایده یکدستگاه خودروی پژو 206 TU5 هاچ بک مدل 1394 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891823/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند-LX-EF7'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند LX-EF7 / مزایده یک دستگاه خودرو سمند LX-EF7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891906/مناقصه-گازرسانی-70754-متر-شبکه-فلزی-و-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی 70754 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  گازرسانی 70754 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891959/مزایده-ششدانگ-یکباب-ساختمان-مساحت-4600متر'>مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مساحت 4600متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مساحت 4600متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891920/مناقصه-انجام-کامل-عملیات-انتقال-برق-1200-کیلووات'>مناقصه انجام کامل عملیات انتقال برق 1200 کیلووات / آگهی مناقصه,مناقصه  انجام کامل عملیات انتقال برق 1200 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891933/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-واجد-شرایط'>فراخوان جذب سرمایه گذار واجد شرایط / آگهی فراخوان,فراخوان جذب سرمایه گذار واجد شرایط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891945/مزایده-بهره-برداری-از-سالن-تبدیل-ضایعات'>مزایده بهره برداری از سالن تبدیل ضایعات / آگهی مزایده ، مزایده  بهره برداری از سالن تبدیل ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891833/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-خودروی-رنو-مگان'>مزایده  تعداد یک دستگاه خودروی رنو مگان / مزایده  تعداد یک دستگاه خودروی رنو مگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891950/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-و-باربری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدماتی و باربری  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدماتی و باربری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891900/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-304-19متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 304.19متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 304.19متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891923/فراخوان-راه-اندازی-ایستگاه-ماشین-های-حمل-کودک--'>فراخوان راه اندازی ایستگاه ماشین های حمل کودک ... / فراخوان راه اندازی ایستگاه ماشین های حمل کودک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891905/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-مجموعه-ورزشی-نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری بهره برداری از مجموعه ورزشی- نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده  واگذاری بهره برداری از مجموعه ورزشی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891953/مناقصه-واگذاری-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا--'>مناقصه واگذاری تهیه , طبخ و توزیع غذا ... / مناقصه واگذاری تهیه , طبخ و توزیع غذا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891964/مزایده-خودرو-سواری-هیوندای'>مزایده خودرو سواری هیوندای  / مزایده خودرو سواری هیوندای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891890/مزایده-ملک-تجمیعی-مساحت-زیربنای-271مترمربع'>مزایده ملک تجمیعی مساحت زیربنای 271مترمربع / مزایده,مزایده ملک تجمیعی مساحت زیربنای 271مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891896/مزایده-مازاد-اول-پلاک-ثبتی-مساحت-21646471-6متر'>مزایده مازاد اول پلاک ثبتی مساحت 21646471.6متر  / مزایده,مزایده مازاد اول پلاک ثبتی مساحت 21646471.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891930/مزایده-فروش-سواری-تیبا-SXTM-مدل-1394---'>مزایده فروش سواری تیبا SXTM مدل 1394 .... / آگهی مزایده , مزایده فروش سواری تیبا SXTM مدل 1394 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891922/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-وانت-نیسان-زامیاد'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت نیسان زامیاد / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت نیسان زامیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891849/مزایده-فروش-یک-دستگاه-بذر-کامل'>مزایده فروش یک دستگاه بذر کامل / مزایده فروش یک دستگاه بذر کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891916/مزایده-فروش-سیم-کارت-تلفن'>مزایده فروش سیم کارت تلفن  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سیم کارت تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891907/مزایده-اجاره-منافع-حاصل-از-بهره-برداری-و-اجاره-کارگاه-نان-ماشینی'>مزایده اجاره منافع حاصل از بهره برداری و اجاره کارگاه نان ماشینی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره منافع حاصل از بهره برداری و اجاره کارگاه نان ماشینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891897/مناقصه-عملیات-اجرایی-خدمات-شهری-(رفت-و-روب--تنظیف-و-برداشت-زباله---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی خدمات شهری (رفت و روب ، تنظیف و برداشت زباله.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی خدمات شهری (رفت و روب ، تنظیف و برداشت زباله.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892125/اطلاعیه-مناقصه-خرید-مولد-برق-اضطراری-دیزل-ژنراتور'>اطلاعیه مناقصه خرید مولد برق اضطراری دیزل ژنراتور  / اطلاعیه مناقصه عمومی,مناقصه خرید مولد برق اضطراری دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892100/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-61-13متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 61.13متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 61.13متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891889/مناقصه-پروژه-دیوارکشی-بیمارستان-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه دیوارکشی بیمارستان نوبت دوم  / آگهی ناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پروژه دیوارکشی بیمارستان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891904/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-861مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 861مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 861مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891886/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891915/مزایده-یک-واحد-منزل-مسکونی-مساحت-385-متر-و-80-دسیمتر'>مزایده یک واحد منزل مسکونی مساحت 385 متر و 80 دسیمتر  / مزایده,مزایده یک واحد منزل مسکونی مساحت 385 متر و 80 دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891872/مناقصه-عملیات-بازرسی-کالا-توسط-شرکت-ها'>مناقصه عملیات بازرسی کالا توسط شرکت ها / مناقصه عملیات بازرسی کالا توسط شرکت ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891970/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه'>مزایده اجاره یک باب مغازه  / مزایده , مزایده اجاره یک باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891960/مناقصه-حمل-و-جابجایی-حدود-150-000-هزار-تن-گندم-بین-سیلوها--نوبت-دوم'>مناقصه حمل و جابجایی حدود 150.000 هزار تن گندم بین سیلوها  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه حمل و جابجایی حدود 150.000 هزار تن گندم بین سیلوها  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892059/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-643متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 643متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 643متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892062/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-205-89متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 205.89متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 205.89متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891912/مزایده-مقادیری-ضایعات-آهن-متعلق-به-خود'>مزایده مقادیری ضایعات آهن متعلق به خود  / مزایده , مزایده مقادیری ضایعات آهن متعلق به خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891914/فراخوان-فعالیت-های-بیمه-ای-تکمیلی-درمان-کارکنان'>فراخوان فعالیت های بیمه ای تکمیلی درمان کارکنان  / آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای , فراخوان فعالیت های بیمه ای تکمیلی درمان کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891850/مناقصه-طراحی-سازه-و-سیویل-پل-صندوقه-ای-پیش-ساخته'>مناقصه طراحی سازه و سیویل پل صندوقه ای پیش ساخته / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه طراحی سازه و سیویل پل صندوقه ای پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891918/مزایده-مبلمان-راحتی'>مزایده مبلمان راحتی  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده مبلمان راحتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891860/مزایده-فروش-سه-دستگاه-ماشین-آلات-وارداتی-فرآوری-قراضه-آهن-آلات'>مزایده فروش سه دستگاه ماشین آلات وارداتی فرآوری قراضه آهن آلات / آگهی مزایده فروش، مزایده فروش سه دستگاه ماشین آلات وارداتی فرآوری قراضه آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891938/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-164-50مترمربع'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 164.50مترمربع  / مزایده,مزایده ساختمان مساحت عرصه 164.50مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891936/فراخوان-امور-جمع-آوری--حمل-خاک-و-نخاله-بصورت-مکانیزه-طرح-باکس-بردار'>فراخوان امور جمع آوری ، حمل خاک و نخاله بصورت مکانیزه طرح باکس بردار  / فراخوان ، فراخوان امور جمع آوری ، حمل خاک و نخاله بصورت مکانیزه طرح باکس بردار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891944/مزایده-فروش-املاک-بانک-مهر-اقتصاد-شماره-پنج'>مزایده فروش املاک بانک مهر اقتصاد شماره پنج  / مزایده,مزایده فروش املاک بانک مهر اقتصاد شماره پنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891919/مناقصه-امور-خدماتی--پشتیبانی--نوبت-دوم'>مناقصه امور خدماتی - پشتیبانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور خدماتی - پشتیبانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891949/مزایده-سرقفلی-یک-واحد-زیرزمین-مساحت-118متر'>مزایده سرقفلی یک واحد زیرزمین مساحت 118متر  / مزایده,مزایده سرقفلی یک واحد زیرزمین مساحت 118متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891926/مناقصه-تامین-لوله-اتصالات-و-متعلقات-فایبرگلاس-(GRP)-شبکه-آبیاری-و-زهکشی'>مناقصه  تامین لوله، اتصالات و متعلقات فایبرگلاس (GRP) شبکه آبیاری و زهکشی / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه  تامین لوله، اتصالات و متعلقات فایبرگلاس (GRP) شبکه آبیاری و زهکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892010/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-دو-باب-دکان-ساخته-شده-در-زمین-137-5متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و دو باب دکان ساخته شده در زمین 137.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و دو باب دکان ساخته شده در زمین 137.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891995/مزایده-زمین-مسکونی-159-8متر-و-5-قطعه-زمین-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده زمین مسکونی 159.8متر و 5 قطعه زمین تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مسکونی 159.8متر و 5 قطعه زمین تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891925/مناقصه-آسفالت-ریزی-معابر-شهر-سلطانیه'>مناقصه آسفالت ریزی معابر شهر سلطانیه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت ریزی معابر شهر سلطانیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891934/مزایده-بشکه-پلاستیکی-و--'>مزایده بشکه پلاستیکی و ... / آگهی مزایده ,مزایده بشکه پلاستیکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891991/مزایده-ششدانگ-عمارت-بخش-هفت-زنجان'>مزایده ششدانگ عمارت بخش هفت زنجان / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت بخش هفت زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891992/مزایده-ششدانگ-عمارت-به-پلاک-4001-اصلی-بخش-یک-زنجان'>مزایده ششدانگ عمارت به پلاک 4001 اصلی بخش یک زنجان / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت به پلاک 4001 اصلی بخش یک زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891929/مزایده-عمومی-روغن-سوخته-ماشین-آلات-و--'>مزایده عمومی روغن سوخته ماشین آلات و ...  / مزایده عمومی , مزایده عمومی روغن سوخته ماشین آلات و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891954/مزایده-یک-دستگاه-لاشه-کامیون-و-اتوبوس-بنز'>مزایده یک دستگاه لاشه کامیون و اتوبوس بنز  / مزایده , مزایده یک دستگاه لاشه کامیون و اتوبوس بنز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892055/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-55-هزار-متر-نوبت-دوم'>مزایده قطعه زمینی مساحت 55 هزار متر نوبت دوم / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 55 هزار متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891846/مناقصه-خدمات-بهره-برداری-و-امداد----نوبت-دوم'>مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ....  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات بهره برداری و امداد .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891878/مزایده-یکدستگاه-نیسان'> مزایده یکدستگاه نیسان  / آگهی مزایده , مزایده یکدستگاه نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892204/مزایده-واگذاری-پارکینگ'>مزایده واگذاری پارکینگ / آگهی مزایده , مزایده واگذاری پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891903/مناقصه-واگذاری-فعالیت-های-پشتیبانی-و-خدمات-مراکز'>مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات مراکز / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات مراکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891870/تجدید-مناقصه-ارزیابی-آلاینده-بنزن-و-تولوئن-و-تعیین-منابع-انتشار'>تجدید مناقصه  ارزیابی آلاینده بنزن و تولوئن و تعیین منابع انتشار / تجدید آگهی ارزیابی کیفی، تجدید مناقصه  ارزیابی آلاینده بنزن و تولوئن و تعیین منابع انتشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891882/مناقصه-خرید-بیمه-نامه-مسئولیت-مدنی-کارفرما'>مناقصه خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891908/مزایده-ملک-مشاعی-مساحت-نود-مترمربع'>مزایده ملک مشاعی مساحت نود مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مشاعی مساحت نود مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891879/تجدید-مناقصه-عملیات-دپو-بارگیری-و-حمل-مصالح-زیرسازی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات دپو، بارگیری و حمل مصالح زیرسازی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عملیات دپو، بارگیری و حمل مصالح زیرسازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891888/آگهی-تجدید-مناقصه-پروژه-جدول-گذاری-و-زیرسازی-آسفالت'>آگهی تجدید مناقصه پروژه جدول گذاری و زیرسازی آسفالت  / آگهی ، آگهی تجدید مناقصه پروژه جدول گذاری و زیرسازی آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891895/تجدید-مزایده-عمومی-اجاره-و-واگذاری-خدمات-دهی-و-بهره-برداری-ترمینال-مسافربری--نوبت-دوم'>تجدید مزایده عمومی اجاره و واگذاری خدمات دهی و بهره برداری ترمینال مسافربری - نوبت دوم  / تجدید مزایده عمومی اجاره و واگذاری خدمات دهی و بهره برداری ترمینال مسافربری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891901/مناقصه-احداث-سالن-ورزشی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث سالن ورزشی  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه احداث سالن ورزشی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891887/مزایده-واگذاری-املاک-عرصه-هر-کدام-200مترمربع'>مزایده واگذاری املاک عرصه هر کدام 200مترمربع  / مزایده,مزایده واگذاری املاک عرصه هر کدام 200مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891885/تجدید-مزایده-فضاهای-ملکی-96-4-25'>تجدید مزایده فضاهای ملکی  96.4.25 / تجدید آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده فضاهای ملکی 96.4.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891873/مناقصه-واگذاری-خدمات-نگهبانی--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات نگهبانی - تجدید نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات نگهبانی - تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891899/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-استخر'>مزایده واگذاری بهره برداری از استخر  / مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری از استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891931/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-تجاری-با-سند-ششدانگ'>مزایده فروش دو قطعه زمین تجاری با سند ششدانگ  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین تجاری با سند ششدانگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891911/آگهی-مزایده-اجاره-یک-دستگاه-کانکس'>آگهی مزایده اجاره یک دستگاه کانکس / آگهی مزایده ، مزایده آگهی مزایده اجاره یک دستگاه کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891883/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-باغ-متصل-به-هم-718-57متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و باغ متصل به هم 718.57متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و باغ متصل به هم 718.57متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891898/مزایده-اجاره-4-باب-مغازه-تجاری'>مزایده اجاره  4 باب مغازه تجاری / مناقصه ، مناقصه  اجاره  4 باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891877/مزایده-کیس--مانیتور--کولر-گازی--ترازو--UPS'>مزایده کیس ، مانیتور ، کولر گازی ، ترازو ، UPS  / مزایده ,مزایده کیس ، مانیتور ، کولر گازی ، ترازو ، UPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891875/فراخوان-اجرای-بخشی-از-عملیات-راهسازی---'>فراخوان اجرای بخشی از عملیات راهسازی .... / فراخوان اجرای بخشی از عملیات راهسازی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891567/مناقصه-احداث-ساختمان-مدیریت-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان مدیریت  نوبت دوم  / مناقصه عمومی ,مناقصه احداث ساختمان مدیریت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891830/مناقصه-تعدادی-کانکس-20-فوت----نوبت-دوم'>مناقصه تعدادی کانکس 20 فوت ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه تعدادی کانکس 20 فوت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891884/مزایده-اموال-منقول-یک-دستگاه-خودرو-دوو--نوبت-دوم'>مزایده اموال منقول یک دستگاه خودرو دوو - نوبت دوم  / مزایده , مزایده اموال منقول یک دستگاه خودرو دوو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891892/مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه پژو پارس / مزایده یک دستگاه پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891880/مزایده-فروش-انواع-رادیاتور-شوفاژ--فرمان-پاور--فرمان-بتونیر--'>مزایده فروش انواع رادیاتور شوفاژ ، فرمان پاور ، فرمان بتونیر.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع رادیاتور شوفاژ ، فرمان پاور ، فرمان بتونیر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891861/مزایده-فروش-خودرو-سواری-میتسوبیشی-تیپ-پاجرو-مدل-2010'> مزایده فروش خودرو سواری میتسوبیشی تیپ پاجرو مدل 2010  / آگهی مزایده اموال منقول ,  مزایده فروش خودرو سواری میتسوبیشی تیپ پاجرو مدل 2010 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891935/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-واحد-مسکونی-140متر'>مزایده یک دانگ مشاع از واحد مسکونی 140متر / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از واحد مسکونی 140متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891996/مزایده-8-سهم-از-81-سهم-اپارتمان-89-15متر'>مزایده 8 سهم از 81 سهم اپارتمان 89.15متر  / مزایده,مزایده 8 سهم از 81 سهم اپارتمان 89.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891948/مزایده-فروش-یکدستگاه-پرس-ورق-و-دستگاه-مونتاژ-درب-کرکره---'>مزایده فروش یکدستگاه پرس ورق و دستگاه مونتاژ درب کرکره .... / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه پرس ورق و دستگاه مونتاژ درب کرکره ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892069/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-979-08متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 979.08متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 979.08متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892064/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-6168-2متر'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 6168.2متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 6168.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891909/فراخوان-مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-پنج-عدد-کلید-3-3-کیلو-وات-پست-واحد-U--'>فراخوان مناقصه خرید و نصب و راه اندازی پنج عدد کلید 3/3 کیلو وات پست واحد U... / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خرید و نصب و راه اندازی پنج عدد کلید 3/3 کیلو وات پست واحد U...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891940/مناقصه-عملیات-تکمیلی-مخزن-1000-مترمکعبی-و-احداث-ساختمانهای--'>مناقصه  عملیات تکمیلی مخزن 1000 مترمکعبی و احداث ساختمانهای ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تکمیلی مخزن 1000 مترمکعبی و احداث ساختمانهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891947/مزایده-فروش-67-قطعه-شلوار'>مزایده فروش  67 قطعه شلوار / آگهی مزایده, مزایده فروش  67 قطعه شلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891952/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان-1600-مدل-1392'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان 1600 مدل 1392 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه وانت پیکان 1600 مدل 1392</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891946/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-تندر-90-مدل-1390'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری تندر 90 مدل 1390  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری تندر 90 مدل 1390 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891957/مزایده-یک-دستگاه-دریلر-مدل-گاما-7-5-اسب'>مزایده یک دستگاه دریلر مدل گاما 7/5 اسب  / مزایده , مزایده یک دستگاه دریلر مدل گاما 7/5 اسب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892008/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-152متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 152متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 152متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892003/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-ملک-131-67متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملک 131.67متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملک 131.67متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891966/مزایده-ملک-مساحت-138-6مترمربع-تجدید'>مزایده ملک مساحت 138.6مترمربع تجدید / مزایده,مزایده ملک مساحت 138.6مترمربع تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891921/مزایده-یکباب-منزل-بخش-سیزده-مشهد-مرحله-دوم'>مزایده یکباب منزل بخش سیزده مشهد مرحله دوم / مزایده,مزایده یکباب منزل بخش سیزده مشهد مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891924/مزایده-ششدانگ-عمارت-و-دو-دربند-دکان-و-انبار-متصل-بهم'>مزایده ششدانگ عمارت و دو دربند دکان و انبار متصل بهم / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت و دو دربند دکان و انبار متصل بهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891825/آگهی-مناقصه-عمومی-اجرای-دستمزدی-کارهای-سیویل-30-فقره-پروژه--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی اجرای دستمزدی کارهای سیویل 30 فقره پروژه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی اجرای دستمزدی کارهای سیویل 30 فقره پروژه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891927/مزایده-یکباب-اپارتمان-به-مساحت-97-65متر'>مزایده یکباب اپارتمان به مساحت 97.65متر  / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به مساحت 97.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892048/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-هشتاد-و-یک-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه هشتاد و یک متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه هشتاد و یک متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892042/مزایده-املاک-مساحت-325-و-140-و-250متر'>مزایده املاک مساحت 325 و 140 و 250متر  / مزایده,مزایده املاک مساحت 325 و 140 و 250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892035/مزایده-یکباب-اپارتمان-به-مساحت-121-5متر-تجدید'>مزایده یکباب اپارتمان به مساحت 121.5متر تجدید  / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به مساحت 121.5متر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892032/مزایده-یک-قطعه-زمین-مخروبه-305-97متر'>مزایده یک قطعه زمین مخروبه 305.97متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مخروبه 305.97متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891999/مزایده-زمینی-به-مساحت-1162-5مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده زمینی به مساحت 1162.5مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده زمینی به مساحت 1162.5مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891955/مزایده-فروش-مقداری-آهن-آلات-بکار-رفته-در-ساختمانهای-شرکت-و-قفسه-و-دو-دستگاه-چیلر-45-تنی-روسی--نوبت-دوم'>مزایده فروش مقداری آهن آلات بکار رفته در ساختمانهای شرکت و قفسه و دو دستگاه چیلر 45 تنی روسی - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش مقداری آهن آلات بکار رفته در ساختمانهای شرکت و قفسه و دو دستگاه چیلر 45 تنی روسی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891928/مزایده-بافت-یقه-گرد-مردانه--'>مزایده بافت یقه گرد مردانه... / آگهی مزایده اموال، مزایده بافت یقه گرد مردانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891969/مزایده-واگذاری-دو-باب-واحد-مسکونی'>مزایده واگذاری دو باب واحد مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری دو باب واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891932/مناقصه-انجام-عملیات-بارشماری-و-بارنامه-نویسی-مقدار-حدود-100-000-تن-کالای-کیسه-ای-وارداتی'>مناقصه انجام عملیات بارشماری و بارنامه نویسی مقدار حدود 100.000 تن کالای کیسه ای وارداتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه انجام عملیات بارشماری و بارنامه نویسی مقدار حدود 100.000 تن کالای کیسه ای وارداتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891893/فراخوان-ساخت-یک-دستگاه-tube-bundle-کامل-مبدل-حرارتی'>فراخوان ساخت یک دستگاه tube bundle کامل مبدل حرارتی / مناقصه ، ساخت یک دستگاه tube bundle کامل مبدل حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891917/مناقصه-گازرسانی-و-نصب-900-فقره-انشعاب-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی و نصب 900 فقره انشعاب پلی اتیلن نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه گازرسانی و نصب 900 فقره انشعاب پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891942/مناقصه-خرید-لوله-مانسمان'>مناقصه خرید لوله مانسمان  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله مانسمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892012/مزایده-فروش-یک-بسته-اداری-مجتمع-شهروند'>مزایده فروش یک بسته اداری مجتمع شهروند / مزایده,مزایده فروش یک بسته اداری مجتمع شهروند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892015/مزایده-فروش-واحدها-کاربری-مسکونی-اداری-تجاری'>مزایده فروش واحدها کاربری مسکونی اداری تجاری  / مزایده,مزایده فروش واحدها کاربری مسکونی اداری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891958/مناقصه-احداث-ایستگاه'>مناقصه احداث ایستگاه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892019/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-تعداد-پانزده-دهنه-غرفه'>تجدید مزایده بهره برداری از تعداد پانزده دهنه غرفه / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده بهره برداری از تعداد پانزده دهنه غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891835/فراخوان-نگهداشت-سامانه-مشترک-و-سرویس-دهی-نوبت-دوم'>فراخوان نگهداشت سامانه مشترک و سرویس دهی- نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان نگهداشت سامانه مشترک و سرویس دهی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892038/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-196-6متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 196.6متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 196.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891967/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-وانت-نیسان-جرثقیل-دار'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی وانت نیسان جرثقیل دار / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی وانت نیسان جرثقیل دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891941/مناقصه-گازرسانی-و-نصب-1150-فقره-انشعاب-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی و نصب 1150 فقره انشعاب پلی اتیلن  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه گازرسانی و نصب 1150 فقره انشعاب پلی اتیلن  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892023/مزایده-فروش-ساختمان-شماره-سه-دانشگاه'>مزایده فروش ساختمان شماره سه دانشگاه / مزایده,مزایده فروش ساختمان شماره سه دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892026/مزایده-حقوق-استیجاری-یک-واحد-تجاری-اصلاح-مرحله-دوم'>مزایده حقوق استیجاری یک واحد تجاری اصلاح مرحله دوم  / اصلاح خلاصه آگهی مزایده , مزایده حقوق استیجاری یک واحد تجاری اصلاح مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892050/مزایده-فروش-هشت-قطعه-زمین-نقاط-مختلف-شهر'>مزایده فروش هشت قطعه زمین نقاط مختلف شهر / مزایده,مزایده فروش هشت قطعه زمین نقاط مختلف شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892095/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-819-17مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 819.17مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 819.17مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892018/مناقصه-عملیات-تامین-تعداد-133-عدد-سنگ-قله-از-جنس-گندمک'>مناقصه عملیات تامین تعداد 133 عدد سنگ قله از جنس گندمک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تامین تعداد 133 عدد سنگ قله از جنس گندمک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891839/مناقصه-خدمات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-روزکار-و-نوبتکار-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان روزکار و نوبتکار- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان روزکار و نوبتکار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891972/مناقصه-اجرای-عملیات-برون-سپاری-گشت-های-ویژه-بازرسی-در-محدوده-شرکت'>مناقصه اجرای عملیات برون سپاری گشت های ویژه بازرسی در محدوده شرکت  / آگهی فراخوان شناسایی مناقصه گران ,مناقصه اجرای عملیات برون سپاری گشت های ویژه بازرسی در محدوده شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891973/مناقصه-اجرای-عملیات-جامع-بازرسی-در-محدوده-امورهای-هفتگانه'>مناقصه اجرای عملیات جامع بازرسی در محدوده امورهای هفتگانه  / آگهی فراخوان شناسایی مناقصه گران ,مناقصه اجرای عملیات جامع بازرسی در محدوده امورهای هفتگانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891989/تجدید-فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-به-متراژ-2700-متر-و--'>تجدید فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ 2700 متر و ... / تجدید فراخوان ,تجدید فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ 2700 متر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891963/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-باری-هیوندای-کروس'>مزایده یک دستگاه اتومبیل باری هیوندای کروس / مزایده یک دستگاه اتومبیل باری هیوندای کروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892119/مزایده-اعیانی-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-دویست-متر'>مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892111/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-217-35متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 217.35متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 217.35متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891981/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان / مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891864/مزایده-فروش-ضایعات-پلیمری'>مزایده فروش ضایعات پلیمری / مزایده فروش ضایعات پلیمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891994/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-واقع-در-سطح-شهر'>تجدید مزایده بهره برداری از تعدادی غرف واقع در سطح شهر  / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعدادی غرف واقع در سطح شهر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892027/مزایده-12-50-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-پلاک-ثبتی'>مزایده 12.50 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 12.50 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892117/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-با-قدمت-سیزده-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت سیزده سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت سیزده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892081/مزایده-هشتاد-هزار-سهم-اوراق-سرمایه-گذاری---نوبت-دوم'>مزایده هشتاد هزار سهم اوراق سرمایه گذاری... - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال، مزایده هشتاد هزار سهم اوراق سرمایه گذاری... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892022/مناقصه-امورات-جابجائی-و-حمل-محصولات-لبنی'>مناقصه امورات جابجائی و حمل محصولات لبنی  / آگهی مناقصه، مناقصه امورات جابجائی و حمل محصولات لبنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892039/مناقصه-گازرسانی-و-نصب-1800-فقره-انشعاب-پلی-اتیلن-و-فلزی-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی و نصب 1800 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه گازرسانی و نصب 1800 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891869/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-احداث-ساختمان-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات احداث ساختمان- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات احداث ساختمان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891961/مناقصه-واگذاری-اجرای-آسفالت-شهرداری'> مناقصه واگذاری اجرای آسفالت شهرداری / آگهی مناقصه,  مناقصه واگذاری اجرای آسفالت شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891993/مزایده-اموال-مازاد-شامل-ماشین-خط-تولید-ورق-پلاستیک-و--'>مزایده اموال مازاد شامل ماشین خط تولید ورق پلاستیک و ... / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اموال مازاد شامل ماشین خط تولید ورق پلاستیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892028/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-96-4-25'>مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی 96.4.25 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی 96.4.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891982/مزایده-اجاره-چهار-واحد-آپارتمان'>مزایده اجاره چهار واحد آپارتمان / آگهی مزایده , مزایده اجاره چهار واحد آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891962/مزایده-فروش-مقدار-77-313-متر-مکعب-از-گرده-بینه'> مزایده فروش مقدار 77/313 متر مکعب از گرده بینه  / مزایده عمومی ,  مزایده فروش مقدار 77/313 متر مکعب از گرده بینه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891881/فراخوان-خرید-elevated-monitor-watar--foam-remotecontrol'>فراخوان خرید elevated monitor watar - foam remotecontrol  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان خرید elevated monitor watar - foam remotecontrol </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891971/مزایده-برخی-از-اموال-اسقاطی-و-مازاد'>مزایده برخی از اموال اسقاطی و مازاد / مزایده , مزایده برخی از اموال اسقاطی و مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891977/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-و-پشتیبانی-فنی-تاسیسات-مراکز-زیر-ساخت'>مناقصه انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مراکز زیر ساخت / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصات عمومی ، مناقصه انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مراکز زیر ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891956/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو-روا-مدل-1382'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو روا مدل 1382  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو روا مدل 1382 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891965/مزایده-جمع-آوری-و-وصول-عوارض-5-درصد-مسافرین-زمینی'>مزایده جمع آوری و وصول عوارض 5 درصد مسافرین زمینی  / آگهی مزایده عمومی، مزایده جمع آوری و وصول عوارض 5 درصد مسافرین زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891986/مناقصه-انجام-امور-خدمات-نگهبانی-و-انتظامی'>مناقصه انجام امور خدمات نگهبانی و انتظامی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام امور خدمات نگهبانی و انتظامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891951/مزایده-اجاره-سالن-بدنسازی'>مزایده اجاره سالن بدنسازی  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره سالن بدنسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891975/مناقصه-انجام-امور-خدمات-نگهبانی-و-انتظامی'>مناقصه انجام امور خدمات نگهبانی و انتظامی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام امور خدمات نگهبانی و انتظامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891978/مناقصه-انتقال-آب-چاههای-میدان-گلها'>مناقصه انتقال آب چاههای میدان گلها / اگهی مناقصه ,مناقصه انتقال آب چاههای میدان گلها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891974/فراخوان-انجام-خدمات-نگهداری-و-پشتیبانی-فنی-تاسیسات'>فراخوان انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصات عمومی,فراخوان انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892121/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-همکف-بلوک-هشت-پلاک-ثبتی-5492-فرعی'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف بلوک هشت پلاک ثبتی 5492 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف بلوک هشت پلاک ثبتی 5492 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892105/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-پلاک-4682-فرعی'>مزایده یک دانگ مشاع از پلاک 4682 فرعی / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از پلاک 4682 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892030/مزایده-پلاک-ثبت-شده-شماره-1679-فرعی'>مزایده پلاک ثبت شده شماره 1679 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده شماره 1679 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892020/ارزیابی-کیفی-تهیه-و-طبخ-غذا-در-رستوران'>ارزیابی کیفی تهیه و طبخ غذا در رستوران / آگهی ارزیابی کیفی یک مرحله ای , ارزیابی کیفی تهیه و طبخ غذا در رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891997/مناقصه-اجاره-تانکر-آبپاش-12-هزاری'>مناقصه اجاره تانکر آبپاش 12 هزاری / مناقصه , مناقصه اجاره تانکر آبپاش 12 هزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891968/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو  نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891980/مزایده-اجاره-یک-دستگاه-کامیونت-کمپرسی-ایسوز'>مزایده اجاره یک دستگاه کامیونت کمپرسی ایسوز  / مزایده , مزایده اجاره یک دستگاه کامیونت کمپرسی ایسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892112/مزایده-واگذاری-زمین-تجاری-مسکونی-مساحت-2081متر'>مزایده واگذاری زمین تجاری مسکونی مساحت 2081متر  / مزایده,مزایده واگذاری زمین تجاری مسکونی مساحت 2081متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892063/واگذاری-ساختمان-مجتمع-خدمات-بهزیستی-روستای-چاه-گز'>واگذاری ساختمان مجتمع خدمات بهزیستی روستای چاه گز / آگهی واگذاری، آگهی واگذاری ساختمان مجتمع خدمات بهزیستی روستای چاه گز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891578/مناقصه-ارائه-خدمات-ترانزیت-داخلی-کالاهای-وارداتی-از-مبادی-گمرکی-و---96-4-25'>مناقصه ارائه خدمات ترانزیت داخلی کالاهای وارداتی از مبادی گمرکی و ... 96.4.25 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه ارائه خدمات ترانزیت داخلی کالاهای وارداتی از مبادی گمرکی و ...  96.4.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892013/مناقصه-ساخت-کشتارگاه-صنعتی'>مناقصه ساخت کشتارگاه صنعتی  / آگهی مناقصه، مناقصه ساخت کشتارگاه صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892025/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892001/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892106/تجدید-مناقصه-زمین-فوتبال-با-چمن-مصنوعی-و-سرویس-بهداشتی-عمومی'>تجدید مناقصه زمین فوتبال با چمن مصنوعی و سرویس بهداشتی عمومی / تجدید مناقصه , مناقصه زمین فوتبال با چمن مصنوعی و سرویس بهداشتی عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892056/مناقصه-عملیات-تنظیفات-و-فاضلاب-منازل--ادارات-و-اماکن-شرکت-پالایش-گاز-بید-بلند--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تنظیفات و فاضلاب منازل ، ادارات و اماکن شرکت پالایش گاز بید بلند - نوبت دوم / مناقصه عملیات تنظیفات و فاضلاب منازل ، ادارات و اماکن شرکت پالایش گاز بید بلند - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892036/مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-خدمات-شهری'>مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  کرایه ماشین آلات خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892029/مزایده-تعداد-یکدستگاه-خودرو-96-4-25'>مزایده تعداد یکدستگاه خودرو 96/4/25 / آگهی مزایده , مزایده تعداد یکدستگاه خودرو  96/4/25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892076/تجدید-مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-املاک-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری به صورت اجاره املاک نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده واگذاری به صورت اجاره املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892024/مزایده-یک-دستگاه-پراید-به-مدل-1383'>مزایده یک دستگاه پراید به مدل 1383 / مزایده یک دستگاه پراید به مدل 1383</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892033/فراخوان-مناقصه-تعمیر-و-بهسازی-لوله-نفت-و-گاز-اصلی-و-خطوط-درون---نوبت-دوم'> فراخوان مناقصه تعمیر و بهسازی لوله نفت و گاز اصلی و خطوط درون ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی ساده , فراخوان مناقصه تعمیر و بهسازی لوله نفت و گاز اصلی و خطوط درون ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892045/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-زیربنای-85-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت زیربنای 85 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت زیربنای 85 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892131/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-5346مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین 5346مترمربع / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین 5346مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892092/مزایده-بهره-برداری-موقت-ورود-به-وسائط-نقلیه'>مزایده بهره برداری موقت ورود به وسائط نقلیه  / آگهی مزایده عمومی, مزایده مزایده بهره برداری موقت ورود به وسائط نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892116/فراخوان-تهیه--طبخ-و-سرو-یک-وعده-غذای-گرم-ناهار--نوبت-دوم'>فراخوان تهیه ، طبخ و سرو یک وعده غذای گرم ناهار - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان تهیه ، طبخ و سرو یک وعده غذای گرم ناهار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892034/مناقصه-خرید-و-تامین-غذای-مورد-نیاز-کارگاه'>مناقصه خرید و تامین غذای مورد نیاز کارگاه  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید و تامین غذای مورد نیاز کارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892089/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-3000متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 3000متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 3000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892043/تجدید-مزایده-اجاره-ماهیانه-محل-ماهیانه-رستوران--بار-سوم-نوبت-دوم'>تجدید مزایده  اجاره ماهیانه محل ماهیانه رستوران - بار سوم  نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی، مزایده  اجاره ماهیانه محل ماهیانه رستوران -  بار سوم  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892136/اصلاحیه-مزایده-فروش-تعدادی-املاک-بصورت-زمین-مسکونی'>اصلاحیه مزایده فروش تعدادی املاک بصورت زمین مسکونی  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش تعدادی املاک بصورت زمین مسکونی تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892041/مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-آب-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای شبکه توزیع آب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای شبکه توزیع آب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892082/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-دیم-2-4-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی دیم 2.4 هکتار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی دیم 2.4 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892074/مزایده-یکباب-واحد-مسکونی-مساحت-عرصه-181-7متر'>مزایده یکباب واحد مسکونی مساحت عرصه 181.7متر  / مزایده,مزایده یکباب واحد مسکونی مساحت عرصه 181.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892079/مزایده-دو-قطعه-اراضی-آبی-و-شش-قطعه-اراضی-دیم'>مزایده دو قطعه اراضی آبی و شش قطعه اراضی دیم / مزایده,مزایده دو قطعه اراضی آبی و شش قطعه اراضی دیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892085/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-283-68متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی 283.68متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی 283.68متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892071/مزایده-فروش-فلاکس-قیر--فلاکس-مازوت--گرمکن-روغن--'>مزایده فروش فلاکس قیر ، فلاکس مازوت ، گرمکن روغن ... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش فلاکس قیر ، فلاکس مازوت ، گرمکن روغن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892198/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-قولنامه-ای-200متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی قولنامه ای 200متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی قولنامه ای 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892162/مزایده-فروش-تعداد-40-باب-مغازه'>مزایده فروش تعداد 40 باب مغازه / مزایده,مزایده فروش تعداد 40 باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892051/مناقصه-واگذاری-عملیات-برداشت-زباله-رفت-و-روب-و-تنظیف-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات برداشت زباله، رفت و روب و تنظیف مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات برداشت زباله، رفت و روب و تنظیف مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892134/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892177/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-121-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه 121 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 121 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892180/مزایده-ملک-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-208-48متر'>مزایده ملک منزل مسکونی مساحت عرصه 208.48متر / مزایده,مزایده ملک منزل مسکونی مساحت عرصه 208.48متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892183/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-120-32مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 120.32مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 120.32مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892060/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-سمند'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری سمند / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892205/مزایده-ملک-قولنامه-ای-عرصه-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک قولنامه ای عرصه دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای عرصه دویست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892209/مزایده-ششدانگ-ساختمان-اعیان-280مترمربع'>مزایده ششدانگ ساختمان اعیان 280مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان اعیان 280مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892133/مزایده-ضایعات-فلزی'>مزایده ضایعات فلزی / آگهی مزایده , مزایده ضایعات فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892123/تجدید-مزایده-عمومی-فروشگاه-های-داخل-زندان-ها'>تجدید مزایده عمومی فروشگاه های داخل زندان ها  / آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده عمومی فروشگاه های داخل زندان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892130/مناقصه-عملیات-اجرایی-علف-زنی-و-چمن-زنی-فضای-سبز--چاپ-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی علف زنی و چمن زنی فضای سبز  - چاپ دوم  / مناقصه عملیات اجرایی علف زنی و چمن زنی فضای سبز  - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892141/آگهی-استعلام-بهاء-احداث-ساختمان-نگهبانی-ورودی-شهرک-و--'>آگهی استعلام بهاء احداث ساختمان نگهبانی ورودی شهرک و ...  / آگهی استعلام بهاء احداث ساختمان نگهبانی ورودی شهرک و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892137/مزایده-فروش-5-قطعه-زمین-کاربری-کارگاهی-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش 5 قطعه زمین کاربری کارگاهی تجاری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین کاربری کارگاهی تجاری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892150/مزایده-فروش-72-حبه-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-5-اصفهان'>مزایده فروش 72 حبه از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 اصفهان  / مزایده,مزایده فروش 72 حبه از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892151/مزایده-یک-واحد-تجاری-بخش-5-ثبت-اصفهان'>مزایده یک واحد تجاری بخش 5 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده یک واحد تجاری بخش 5 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892153/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-274-15متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 274.15متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 274.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892154/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-229-28متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت عرصه 229.28متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت عرصه 229.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891836/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده یک دستگاه موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892156/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-311مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 311مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 311مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892113/مناقصه-عملیات-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای زیرسازی و آسفالت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای زیرسازی و آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892126/تجدید-مناقصه-خرید-باکس-جهت-جهت-زیرگذر-مقابل-پشتیبانی-نیروی-زمینی-سپاه--'>تجدید مناقصه خرید باکس جهت جهت زیرگذر مقابل پشتیبانی نیروی زمینی سپاه... / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید باکس جهت جهت زیرگذر مقابل پشتیبانی نیروی زمینی سپاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892140/مزایده-یک-دانگ-از-ششدانگ-منزل-مسکونی-اموال-غیرمنقول'>مزایده یک دانگ از ششدانگ منزل مسکونی اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ منزل مسکونی اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892143/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-225مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 225مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 225مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892147/مزایده-ملک-بصورت-انباری-مساحت-عرصه-1720متر'>مزایده ملک بصورت انباری مساحت عرصه 1720متر  / مزایده,مزایده ملک بصورت انباری مساحت عرصه 1720متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892128/مزایده-واگذاری-34-واحد-تجاری--اداری'>مزایده واگذاری 34 واحد تجاری - اداری / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری 34 واحد تجاری - اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892118/مزایده-تعداد-3-عدد-کانکس-کارگاهی-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 3 عدد کانکس کارگاهی نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده تعداد 3 عدد کانکس کارگاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892115/مزایده-یک-دستگاه-مانیتور-LG-و--'>مزایده یک دستگاه مانیتور LG  و ...  / مزایده , مزایده یک دستگاه مانیتور LG  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891842/مزایده-حضوری-فروش-خودرو'>مزایده حضوری فروش خودرو  / آگهی مزایده حضوری ,مزایده حضوری فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892139/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پژو-پارس-مدل-1388'>مزایده فروش خودرو سواری پژو پارس مدل 1388  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودرو سواری پژو پارس مدل 1388 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892148/مزایده-مقدار-شش-حبه-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده مقدار شش حبه از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده مقدار شش حبه از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892138/مزایده-خانه-مسکونی-شماره-فرعی-824-از-اصلی-165'>مزایده خانه مسکونی شماره فرعی 824 از اصلی 165  / مزایده,مزایده خانه مسکونی شماره فرعی 824 از اصلی 165 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892144/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-محصور-2420متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی محصور 2420متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی محصور 2420متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892135/مناقصه-خرید-20-عدد-یونیت-دندانپزشکی'>مناقصه خرید 20 عدد یونیت دندانپزشکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 429 دستگاه کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892146/مزایده-ملک-مساحت-249-9مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 249.9مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 249.9مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892132/مزایده-دستگاه-دایکات-پالپوپرس'>مزایده دستگاه دایکات پالپوپرس  / مزایده , مزایده دستگاه دایکات پالپوپرس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892127/مناقصه-کلیه-فعالیتهای-مربوط-به-تهیه-مواد-اولیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل--نوبت-دوم'>مناقصه کلیه فعالیتهای مربوط به تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای پرسنل  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه کلیه فعالیتهای مربوط به تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای پرسنل  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892120/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-جایگاه-CNG-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری جایگاه CNG نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری جایگاه CNG  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892129/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-528-85متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 528.85متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 528.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891848/مناقصه-20-دستگاه-از-کامیونت-های-یخچالدار'>مناقصه 20 دستگاه از کامیونت های یخچالدار / آگهی مناقصه ,مناقصه 20 دستگاه از کامیونت های یخچالدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892193/مزایده-فروش-تعداد-18-پلاک-زمین-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 18 پلاک زمین کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 18 پلاک زمین کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892188/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-نوساز-مساحت-211مترمربع'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی نوساز مساحت 211مترمربع / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مسکونی نوساز مساحت 211مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891827/مزایده-تجهیزات-کارگاهی-سنگ-شکن-و-ضایعات-آهن-آلات-و--'>مزایده تجهیزات کارگاهی سنگ شکن و ضایعات آهن آلات و ... / آگهی مزایده عمومی ,مزایده تجهیزات کارگاهی سنگ شکن و ضایعات آهن آلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891796/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-78-49متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 78.49متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 78.49متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891817/مناقصه-انجام-عملیات-مونتاژ-و-نصب-و-پیش-راه-اندازی-کمپرسورهای-ترین-3-پالایشگاه'>مناقصه انجام عملیات مونتاژ و نصب و پیش راه اندازی کمپرسورهای ترین 3 پالایشگاه  / مناقصه , مناقصه انجام عملیات مونتاژ و نصب و پیش راه اندازی کمپرسورهای ترین 3 پالایشگاه  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892049/مناقصه-اصلاح-سطح-مقطع-خطوط-20-کیلوولت-سراوان'>مناقصه اصلاح سطح مقطع خطوط 20 کیلوولت سراوان / مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح سطح مقطع خطوط 20 کیلوولت سراوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891983/مناقصه-عمومی-استحکام-سازی-و-رفع-نقایص-خط'>مناقصه عمومی استحکام سازی و رفع نقایص خط  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی استحکام سازی و رفع نقایص خط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891979/مناقصه-عمومی-تعویض-سیم-به-هادی-روکشدار-فیدر'>مناقصه عمومی تعویض سیم به هادی روکشدار فیدر / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تعویض سیم به هادی روکشدار فیدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891976/مناقصه-عمومی-اصلاح-تابلو-کنتورهای-فرسوده'>مناقصه عمومی اصلاح تابلو کنتورهای فرسوده  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اصلاح تابلو کنتورهای فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892061/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-4-دستگاه-مانیتور-صنعتی-70-اینچ'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 4 دستگاه مانیتور صنعتی 70 اینچ / مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 4 دستگاه مانیتور صنعتی 70 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892044/مناقصه-احداث-کامل-فونداسیون-نصب-برج-و-سیم-کیش-خط-66-کیلوولت'>مناقصه احداث کامل فونداسیون نصب برج و سیم کیش خط 66 کیلوولت  / مناقصه , مناقصه احداث کامل فونداسیون نصب برج و سیم کیش خط 66 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892073/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-پستها-و-خطوط-انتقال'>مناقصه نگهداری و تعمیرات پستها و خطوط انتقال / مناقصه نگهداری و تعمیرات پستها و خطوط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891863/مناقصه-تامین-لباس-کار'>مناقصه تامین لباس کار / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین لباس کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892065/مناقصه-خرید-3-دستگاه-ترانسفورماتور'>مناقصه خرید 3 دستگاه ترانسفورماتور / مناقصه خرید 3 دستگاه ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891998/مناقصه-خرید-کلید-قابل-قطع-زیربار20-ک-و-هوایی-کنترل-از-راه-دور'>مناقصه خرید کلید قابل قطع زیربار20 ک و هوایی کنترل از راه دور / مناقصه خرید کلید قابل قطع زیربار20 ک و هوایی کنترل از راه دور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892004/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-شرکت-فولاد-مبارکه-اصفهان'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی شرکت فولاد مبارکه اصفهان  / مزایده فروش اقلام ضایعاتی شرکت فولاد مبارکه اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892083/استعلام-بها-اجرای-پروژه-دوربین-مداربسته-ساختمان-معاونت-آموزشی'>استعلام بها اجرای پروژه دوربین مداربسته ساختمان معاونت آموزشی  / استعلام بها اجرای پروژه دوربین مداربسته ساختمان معاونت آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892086/استعلام-16-ردیف-شیلنگ'>استعلام 16 ردیف شیلنگ   / استعلام 16 ردیف شیلنگ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891859/مناقصه-تامین-کفش-کار'>مناقصه تامین کفش کار / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین کفش کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892101/استعلام-ابزارآلات-مورد-نیاز-کارگاه-سیستم-حرارتی-و-برودتی-کارگاه-اکسیژن'>استعلام ابزارآلات مورد نیاز کارگاه سیستم حرارتی و برودتی کارگاه اکسیژن / استعلام ابزارآلات مورد نیاز کارگاه سیستم حرارتی و برودتی کارگاه اکسیژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892091/استعلام-کولر-آبی-3500'>استعلام کولر آبی 3500 / استعلام کولر آبی 3500</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892093/استعلام-دستکش-مونتاژ-کاری-بافتنی-تقویت-شده-کف-تا-پشت-انگشتها-با-تیتریل'>استعلام دستکش مونتاژ کاری بافتنی تقویت شده کف تا پشت انگشتها با تیتریل / استعلام دستکش مونتاژ کاری بافتنی تقویت شده کف تا پشت انگشتها با تیتریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892078/استعلام-ناودانی-فولادی'>استعلام ناودانی فولادی  / استعلام , استعلام ناودانی فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892084/مناقصه-ارائه-خدمات-مشاوره-ای-و-انجام-کارهای-حقوقی'>مناقصه ارائه خدمات مشاوره ای و انجام کارهای حقوقی / آگهی مناقصه,مناقصه ارائه خدمات مشاوره ای و انجام کارهای حقوقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892087/مناقصه-خرید-و-نصب-مرکز-تلفن-و-MDF'>مناقصه خرید و نصب مرکز تلفن و MDF / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه خرید و نصب مرکز تلفن  و MDF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891856/مزایده-مقداری-ضایعات-آهن-آلومینیوم-و--'>مزایده مقداری ضایعات آهن، آلومینیوم و ... / آگهی مزایده عمومی ,مزایده مقداری ضایعات آهن، آلومینیوم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891987/مناقصه-WS-C-2960X-48FPD-L'>مناقصه WS-C 2960X-48FPD-L / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه WS-C 2960X-48FPD-L</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892037/مناقصه-CISCO-WS-2960X-24PD-L'>مناقصه CISCO :WS-2960X-24PD-L / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه CISCO :WS-2960X-24PD-L</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891990/استعلام-ژنراتور-قدرت-آلتراسونیک'>استعلام ژنراتور قدرت آلتراسونیک  / استعلام بهاء , استعلام ژنراتور قدرت آلتراسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891988/استعلام-پیزو-سرامیک-رینگی--'>استعلام پیزو سرامیک رینگی ... / استعلام بهاء , استعلام پیزو سرامیک رینگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892006/استعلام-ترانسدیوسر-آلتراسونیک'>استعلام ترانسدیوسر آلتراسونیک  / استعلام بهاء , استعلام ترانسدیوسر آلتراسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891985/دومین-همایش-بین-المللی-ایده-های-نوین'>دومین همایش بین المللی ایده های نوین / دومین همایش بین المللی ایده های نوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892234/همایش-پژوهش-در-فقه--حقوق-و-علوم-اسلامی'>همایش پژوهش در فقه ، حقوق و علوم اسلامی  / همایش پژوهش در فقه ، حقوق و علوم اسلامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892232/کنفرانس-بین-المللی-چالشهای-مهندسی--تکنولوژی-و-علوم-کاربردی'>کنفرانس بین المللی چالشهای مهندسی ، تکنولوژی و علوم کاربردی / کنفرانس بین المللی چالشهای مهندسی ، تکنولوژی و علوم کاربردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892227/کنفرانس-بین-الملی-پیشرفت-های-نوین-در-مهندسی-عمران'>کنفرانس بین الملی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران  / کنفرانس بین الملی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892223/کنفرانس-بین-المللی-چالش-های-تجارت-و-علوم-اجتماعی'>کنفرانس بین المللی چالش های تجارت و علوم اجتماعی / کنفرانس بین المللی چالش های تجارت و علوم اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892220/سومین-کنفرانس-انتقال-حرارت-و-جرم-ایران'>سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران / سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892016/سومین-کنفرانس-ملی-مدیریت-کلانشهرها'>سومین کنفرانس ملی مدیریت کلانشهرها  / سومین کنفرانس ملی مدیریت کلانشهرها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892195/همایش-مدیریت--حسابداری-و-مهندسی-صنایع'>همایش مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع / همایش مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892212/همایش-پژوهش-در-روانشناسی-و-علوم-رفتاری-ایران'>همایش پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران  / همایش پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891854/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-انبار'>مزایده فروش اقلام مازاد انبار  / آگهی فروش, مزایده فروش اقلام مازاد انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892206/همایش-پژوهش-در-مهندسی-عمران--معماری-و-علوم-زمین'>همایش پژوهش در مهندسی عمران ، معماری و علوم زمین / همایش پژوهش در مهندسی عمران ، معماری و علوم زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892017/مزایده-سالن-ورزشی-واقع-در-اراک--تجدید'>مزایده سالن ورزشی واقع در اراک...تجدید  / آگهی مزایده استعلام قیمت، مزایده سالن ورزشی واقع در اراک...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892021/استعلام-بها-سرویس-ایاب-و-ذهاب-اساتید'>استعلام بها سرویس ایاب و ذهاب اساتید / استعلام بها سرویس ایاب و ذهاب اساتید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892014/مزایده-واگذاری-خوابگاه-مجتمع-رفاهی-علی-ابن-ابیطالب-ع'>مزایده  واگذاری خوابگاه مجتمع رفاهی علی ابن ابیطالب ع / مزایده  واگذاری خوابگاه مجتمع رفاهی علی ابن ابیطالب ع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892097/مزایده-اموال-مازاد-شامل-دستگاه-هواز--'>مزایده اموال مازاد شامل دستگاه هواز ... / مزایده اموال مازاد شامل دستگاه هواز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892072/استعلام-بها-عملیات-اجرایی-مجموعه-سرویس-بهداشتی-خوابگاه-خواهران-در-چهار-طبقه'>استعلام بها عملیات اجرایی مجموعه سرویس بهداشتی خوابگاه خواهران در چهار طبقه / استعلام بها عملیات اجرایی مجموعه سرویس بهداشتی خوابگاه خواهران در چهار طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891984/مزایده-12-دستگاه-خودرو-سبک'>مزایده 12 دستگاه خودرو سبک / آگهی مزایده عمومی ,مزایده 12 دستگاه خودرو سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891845/مزایده-بهره-برداری-از-بخش-داروخانه--مجدد'>مزایده بهره برداری از بخش داروخانه - مجدد / آگهی مزایده مجدد, مزایده بهره برداری از بخش داروخانه - مجدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892009/مزایده-270-متر-دو-بر'>مزایده 270 متر دو بر  / مزایده,مزایده 270 متر دو بر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892040/مناقصه-خرید-لوازم--تجهیزات--نصب-و-اجرای-سیستم-آبیاری-تحت-فشار'>مناقصه خرید لوازم ، تجهیزات ، نصب و اجرای سیستم آبیاری تحت فشار  / مناقصه , مناقصه خرید لوازم ، تجهیزات ، نصب و اجرای سیستم آبیاری تحت فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/892031/مناقصه-پروژه-اجرای-سازه-خوابگاه-دانشگاه-علوم-پزشکی'>مناقصه پروژه اجرای سازه خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه اجرای سازه خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891866/مزایده-واگذاری-حق-استفاده-از-منافع-12-واحد-تجاری'>مزایده واگذاری حق استفاده از منافع 12 واحد تجاری / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری حق استفاده از منافع 12 واحد تجاری</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 13 تاريخ : دوشنبه 20 شهريور 1396 ساعت: 11:27