اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.24 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890581/مزایده-فروش-چند-قطعه-... با عنوان : اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.24 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890581/مزایده-فروش-چند-قطعه-زمین-مساحت-8724-و-14000متر'>مزایده فروش چند قطعه زمین مساحت 8724 و 14000متر  / مزایده,مزایده فروش چند قطعه زمین مساحت 8724 و 14000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890753/تجدید-مناقصه-خرید-جو-وارداتی-از-واردکنندگان-داخلی'>تجدید مناقصه خرید جو وارداتی از واردکنندگان داخلی   / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید جو وارداتی از واردکنندگان داخلی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891256/استعلام-بادمجان'>استعلام بادمجان  / استعلام ,استعلام بادمجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891430/استعلام-کارتریج-HP-1320'>استعلام کارتریج HP 1320  / استعلام , استعلام کارتریج HP 1320 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891204/استعلام-خرید-تعداد-12-دستگاه-کولر'>استعلام خرید تعداد 12 دستگاه کولر / استعلام ,استعلام خرید تعداد 12 دستگاه کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891237/استعلام-توری-پنجره-ها'>استعلام توری پنجره ها  / استعلام, استعلام توری پنجره ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891363/استعلام-تکمیل-و-راه-اندازی-کارگاه-سیستم-مداربسته'>استعلام تکمیل و راه اندازی کارگاه سیستم مداربسته / استعلام ,استعلام تکمیل و راه اندازی کارگاه سیستم مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891349/استعلام-تجهیزات-امنیتی'>استعلام تجهیزات امنیتی  / استعلام تجهیزات امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891227/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891343/استعلام-پنکه-مدل-پارس-خزر-5020'>استعلام پنکه مدل پارس خزر 5020 / استعلام پنکه مدل پارس خزر 5020</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891226/استعلام-میز-کنفرانس'>استعلام میز کنفرانس  / استعلام , استعلام میز کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891214/استعلام-خرید-سخت-افزار'>استعلام خرید سخت افزار  / استعلام, استعلام خرید سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891211/استعلام-پنجره-یو-پی-وی-سی'>استعلام پنجره یو پی وی سی  / استعلام پنجره یو پی وی سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891234/استعلام-سیمان-سیاه-پاکتی-و--'>استعلام سیمان سیاه پاکتی و ... / استعلام ,استعلام سیمان سیاه پاکتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891244/استعلام-لوازم-برقکشی-و-خدمات-برق-کشی'>استعلام لوازم برقکشی و خدمات برق کشی / استعلام ,استعلام لوازم برقکشی و خدمات برق کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890736/فراخوان-مناقصه-تامین-یک-دستگاه-الکتروپمپ-سانترفیوژ-عمودی--'>فراخوان مناقصه تامین یک دستگاه الکتروپمپ سانترفیوژ عمودی ... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین یک دستگاه الکتروپمپ سانترفیوژ عمودی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891253/استعلام-سرامیک'>استعلام سرامیک  / استعلام ,استعلام سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891260/استعلام-آژانس-کارکرد-و-سرویس-دهی-درونشهری-و-برونشهری'>استعلام آژانس کارکرد و سرویس دهی درونشهری و برونشهری  / استعلام ,استعلام آژانس کارکرد و سرویس دهی درونشهری و برونشهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891224/استعلام-لوله-جدار-14-اینچ-UPVC-سایز-21-5-400-مصرف-جدار-چاه-با-کلیه-متعلقات-96-4-24'>استعلام لوله جدار 14 اینچ UPVC سایز 21/5*400 مصرف جدار چاه با کلیه متعلقات 96.4.24 / استعلام لوله جدار 14 اینچ UPVC سایز 21/5*400 مصرف جدار چاه با کلیه متعلقات 96.4.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891302/استعلام-دستگاه-یون-کرو-ماتوگراف-تک-کاناله-مدل-930-متر-اهم'>استعلام دستگاه یون کرو ماتوگراف تک کاناله مدل 930 متر اهم  / استعلام ,استعلام دستگاه یون کرو ماتوگراف تک کاناله مدل 930 متر اهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891300/استعلام-لامپ-مهتابی-و-40-وات-و---'>استعلام لامپ مهتابی و 40 وات و  .... / استعلام لامپ مهتابی و 40 وات و لامپ کم مصرف و وسایل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891294/استعلام-نیروی-خدماتی'>استعلام نیروی خدماتی  / استعلام ، نیروی خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891312/استعلام-موش-کش-پودر-خوراکی-نانو'>استعلام موش کش پودر خوراکی نانو  / استعلام ، موش کش پودر خوراکی نانو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891283/استعلام-فعالیت-های-آژانس-های-مسافرتی-و-گردانندگان-تور'>استعلام  فعالیت های آژانس های مسافرتی و گردانندگان تور  / استعلام , استعلام  فعالیت های آژانس های مسافرتی و گردانندگان تور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891328/استعلام-انجام-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-مربوط-به-طرح-های-اشتغال-و-خودکفایی'>استعلام انجام آموزش های فنی و حرفه ای مربوط به طرح های اشتغال و خودکفایی  / استعلام، استعلام انجام آموزش های فنی و حرفه ای مربوط به طرح های اشتغال و خودکفایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891230/استعلام-دستگاه-آنالایزر-خروجی-دودکش'>استعلام دستگاه آنالایزر خروجی دودکش  / استعلام, استعلام دستگاه آنالایزر خروجی دودکش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890689/فراخوان-مربوط-به-احداث-جاده-و-محل-چاه-شرق-044-بنگستان-ذیلایی-(-پسماند)'>فراخوان مربوط به احداث جاده و محل چاه شرق 044 بنگستان ذیلایی ( پسماند)  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مربوط به احداث جاده و محل چاه شرق 044 بنگستان ذیلایی ( پسماند) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891305/استعلام-حفظ-و-نگهداری-ایستگاههای-سنجش-آلودگی-هوا'>استعلام حفظ و نگهداری ایستگاههای سنجش آلودگی هوا / استعلام , استعلام حفظ و نگهداری ایستگاههای سنجش آلودگی هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891292/استعلام-تامین-قطعات-یدکی-و-لوازم-مصرفی'>استعلام تامین قطعات یدکی و لوازم مصرفی / استعلام تامین قطعات یدکی و لوازم مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891286/استعلام-خرید-سیلندرهای-کالیبراسیون'>استعلام خرید سیلندرهای کالیبراسیون / استعلام خرید سیلندرهای کالیبراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891390/استعلام-پیاز-درشت-درجه-یک'>استعلام پیاز درشت درجه یک  / استعلام, استعلام پیاز درشت درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890660/آگهی-مناقصه-اجرای-کلیه-عملیات-امور-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و---'> آگهی مناقصه اجرای کلیه عملیات امور حفظ و نگهداری فضای سبز و .... / آگهی مناقصه ،  آگهی مناقصه اجرای کلیه عملیات امور حفظ و نگهداری فضای سبز و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891288/استعلام-هویچ'>استعلام هویچ  / استعلام, استعلام هویچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891383/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام ,استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891369/استعلام-دستگاه-فتوکپی-GESTETNER-MP2001-اصلی'>استعلام دستگاه فتوکپی  GESTETNER MP2001 اصلی / استعلام ، استعلام دستگاه فتوکپی  GESTETNER MP2001 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890646/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-جهت-انتقال-آب-در-بخش-خشکی-در-پروژه-آب-شیرین-کن-بندرعباس'>فراخوان شناسایی پیمانکار جهت انتقال آب در بخش خشکی، در پروژه آب شیرین کن بندرعباس  / فراخوان شناسایی پیمانکار, فراخوان شناسایی پیمانکار جهت انتقال آب در بخش خشکی، در پروژه آب شیرین کن بندرعباس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891261/استعلام-اجرای-نمای-سرامیک-دیوار'>استعلام اجرای نمای سرامیک دیوار  / استعلام اجرای نمای سرامیک دیوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891348/استعلام-مواد-مصرفی-کارگاهی-رایانه-برادران'>استعلام  مواد مصرفی کارگاهی رایانه برادران / استعلام, استعلام  مواد مصرفی کارگاهی رایانه برادران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891344/استعلام-لوله-آزمایش-خونگیری'>استعلام لوله آزمایش خونگیری / استعلام ، لوله آزمایش خونگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891324/استعلام-بطری-پلاستیکی-چهار-گوش'>استعلام بطری پلاستیکی چهار گوش / استعلام ،بطری پلاستیکی چهار گوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891407/استعلام-آسفالت-5-سانت-زمین-ورزشی-مدارس-و--'>استعلام آسفالت 5 سانت زمین ورزشی مدارس و ... / استعلام ,استعلام آسفالت 5 سانت زمین ورزشی مدارس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890675/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-جهت-انجام-پروژه-شبکه-توزیع-برق-شبکه-آتش-نشانی-و-تاسیسات-زیربنایی-سایت--'>فراخوان شناسایی پیمانکار جهت انجام پروژه شبکه توزیع برق، شبکه آتش نشانی و تاسیسات زیربنایی سایت ... / فراخوان شناسایی پیمانکار, فراخوان شناسایی پیمانکار جهت انجام پروژه شبکه توزیع برق، شبکه آتش نشانی و تاسیسات زیربنایی سایت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891335/استعلام-موتور-آلبرتوساسی'>استعلام موتور آلبرتوساسی / استعلام, استعلام موتور آلبرتوساسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891309/استعلام-موتور-گیربکس'>استعلام موتور گیربکس  / استعلام ,استعلام موتور گیربکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891323/استعلام-مشعل-گازسوز'>استعلام مشعل گازسوز / استعلام ,استعلام مشعل گازسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891356/استعلام-تونر-رنگی'>استعلام تونر رنگی / استعلام ,استعلام تونر رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891352/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام ,استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891364/استعلام-دبی-سنج-VORTEX'>استعلام دبی سنج VORTEX / استعلام , استعلام دبی سنج VORTEX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891303/استعلام-آهن-آلات-شاسی-بی-با-گالوانیزه-گرم'>استعلام آهن آلات شاسی بی با گالوانیزه گرم  / استعلام, استعلام آهن آلات شاسی بی با گالوانیزه گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891318/استعلام-کابل-ژله-فیلد-خاکی'>استعلام  کابل ژله فیلد خاکی / استعلام, استعلام  کابل ژله فیلد خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890688/مناقصه-خرید-اسکنر-چاپگر-کارت-پرواز-و-تگ-بار'>مناقصه خرید اسکنر، چاپگر کارت پرواز و تگ بار / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید اسکنر، چاپگر کارت پرواز و تگ بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891310/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891378/استعلام-هدست-و-تجهیزات'>استعلام هدست و تجهیزات / استعلام, استعلام هدست و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891405/استعلام-خرید-اسکنر-کداک-مدل-i-3200-با-گارانتی-فوژان'>استعلام خرید اسکنر کداک مدل i 3200 با گارانتی فوژان / استعلام خرید اسکنر کداک مدل i 3200 با گارانتی فوژان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891394/استعلام-خرید-یک-عدد-ترانس-200KVA-کم-تلفات--'>استعلام خرید یک عدد ترانس 200KVA کم تلفات... / استعلام خرید یک عدد ترانس 200KVA کم تلفات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891388/استعلام-دیزل-ژنراتور'>استعلام دیزل ژنراتور  / استعلام دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891389/استعلام-خرید-قطعات-هارد-دیسک-اینترنال--'>استعلام خرید قطعات هارد دیسک اینترنال ... / استعلام , استعلام خرید قطعات هارد دیسک اینترنال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891360/استعلام-سمعک-پشت-گوشی'>استعلام سمعک پشت گوشی  / استعلام سمعک پشت گوشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891200/استعلام-خرید-mdf'>استعلام خرید mdf / استعلام ,استعلام خرید mdf</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891351/استعلام1-دستگاه-اسپیلت-سرد-و-گرم'>استعلام1 دستگاه اسپیلت سرد و گرم  / استعلام ,استعلام 1 دستگاه اسپیلت سرد و گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891386/استعلام-فن-کویل-سقفی'>استعلام فن کویل سقفی  / استعلام ,استعلام فن کویل سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891406/استعلام-یخچال-5-فوت-امرسان-96-4-24'>استعلام یخچال 5 فوت امرسان 96.4.24 / استعلام ,استعلام یخچال 5 فوت امرسان96.4.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891210/استعلام-خرید-دستگاه-مقاومت-خمشی-و-کششی'>استعلام خرید دستگاه مقاومت خمشی و کششی  / استعلام ,استعلام خرید دستگاه مقاومت خمشی و کششی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891215/استعلام-لاستیک-24--12-روکش-سرد'>استعلام لاستیک 24 * 12 روکش سرد / استعلام ,استعلام لاستیک 24 * 12 روکش سرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891220/استعلام-خرید-لاستیک'>استعلام خرید لاستیک  / استعلام ,استعلام خرید لاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891223/استعلام-خرید-روغن'>استعلام خرید روغن  / استعلام ,استعلام خرید روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891273/استعلام-اپراتوری-کامیون'>استعلام اپراتوری کامیون / استعلام ,استعلام اپراتوری کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890636/خلاصه-آگهی-عرضه-سهام-بنگاهها-و-جایگاه-سوخت'>خلاصه آگهی عرضه سهام بنگاهها و جایگاه سوخت / خلاصه آگهی عرضه سهام بنگاهها و جایگاه سوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890643/مناقصه-خرید-تجهیزات-ذخیره-سازی-وBACK-UP'>مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی وBACK UP / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی وBACK UP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891373/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-اتومکانیک'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه اتومکانیک  / استعلام ,استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه اتومکانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891255/استعلام-مواد-مصرفی-کارگاه-رایانه-خواهران-96-04-24'>استعلام مواد مصرفی کارگاه رایانه خواهران-96.04.24 / استعلام, استعلام مواد مصرفی کارگاه رایانه خواهران-96.04.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891250/استعلام-مواد-مصرفی-کارگاه-برق'>استعلام مواد مصرفی کارگاه برق  / استعلام, استعلام مواد مصرفی کارگاه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891246/استعلام-مواد-مصرفی-کارگاه-برق-خودرو'>استعلام مواد مصرفی کارگاه برق خودرو  / استعلام, استعلام مواد مصرفی کارگاه برق خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891240/استعلام-مواد-مصرفی-کارگاه-جوشکاری'>استعلام مواد مصرفی کارگاه جوشکاری  / استعلام, استعلام مواد مصرفی کارگاه جوشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890634/مناقصه-تهیه-پذیرایی-و-سرو-غذا'>مناقصه تهیه پذیرایی و سرو غذا / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تهیه پذیرایی و سرو غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891362/مناقصه-خرید-تعداد-5100-اصله-انواع-پایه-های-بتونی'>مناقصه خرید تعداد 5100 اصله انواع پایه های بتونی / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید تعداد 5100 اصله انواع پایه های بتونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891423/مناقصه-مقاوم-سازی-بخش-های-آسیب-پذیر-شبکه'>مناقصه مقاوم سازی بخش های آسیب پذیر شبکه / مناقصه عمومی، مناقصه مقاوم سازی بخش های آسیب پذیر شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891414/مناقصه-توسعه-احداث-اصلاح-و-بهینه-سازی-شهری-و-روستایی'>مناقصه توسعه، احداث اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی  / مناقصه عمومی، مناقصه توسعه، احداث اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890629/تجدید-مناقصه-تامین-کفی-سلولزی-ماست'>تجدید مناقصه تامین کفی سلولزی ماست  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، مناقصه تامین کفی سلولزی ماست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891338/واگذاری-انجام-برخی-از-کارهای-شرکت-توزیع-نیروی-برق-استان-کردستان-(تأمین-نیروی-انسانی--'>واگذاری انجام برخی از کارهای شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان (تأمین نیروی انسانی ... / واگذاری انجام برخی از کارهای شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان (تأمین نیروی انسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891377/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-(خدماتی)'>مناقصه تامین نیروی انسانی (خدماتی) / مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی (خدماتی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891385/مناقصه-تعمیرات-اساسی-فید-واتر-هیتر-بویلر-(5)-هارپهای-جنوبی-و-شمالی-نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شهید-رجایی'>مناقصه تعمیرات اساسی فید واتر هیتر بویلر (5) هارپهای جنوبی و شمالی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات اساسی فید واتر هیتر بویلر (5) هارپهای جنوبی و شمالی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890663/مناقصه-عملیات-استخراج-سنگ-آهن-و-باطله-برداری-در-معادن-سنگ-آهن'>مناقصه عملیات استخراج سنگ آهن و باطله برداری در معادن سنگ آهن / فراخوان ارزیابی کیفی ,مناقصه عملیات استخراج سنگ آهن و باطله برداری در معادن سنگ آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890653/مناقصه-خریدای-انواع-کابل-مسی-ژله-فیلد-خاکی'>مناقصه خریدای انواع کابل مسی ژله فیلد خاکی  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه خریدای انواع کابل مسی ژله فیلد خاکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891379/تمدید-مناقصه-خرید-تجهیزات-PTN'>تمدید مناقصه خرید تجهیزات PTN / تمدید مناقصه، تمدید مناقصه خرید تجهیزات PTN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891361/استعلام-باطری-سیلد-V12-A65'>استعلام باطری سیلد V12-A65      / استعلام، استعلام باطری سیلد V12-A65     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891368/استعلام-نوار-چسب-نسوز-اسکاچ'>استعلام نوار چسب نسوز اسکاچ  / استعلام ,استعلام نوار چسب نسوز اسکاچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890658/مناقصه-تهیه-و-اجرای-آسفالت-بیندر'>مناقصه  تهیه و اجرای آسفالت بیندر  / آگهی مناقصه  , مناقصه  تهیه و اجرای آسفالت بیندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891275/مناقصه-robertshawthermostsyic-valve'>مناقصه robertshawthermostsyic valve / مناقصه robertshawthermostsyic valve</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891322/مناقصه-ساخت-قطعات-کنترل-ولو'>مناقصه ساخت قطعات کنترل ولو  / مناقصه , مناقصه ساخت قطعات کنترل ولو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891332/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-دو-عدد-فلو-ترانسمیتر-الکترومغناطیسی'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی دو عدد فلو ترانسمیتر الکترومغناطیسی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و نصب و راه اندازی دو عدد فلو ترانسمیتر الکترومغناطیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890668/مزایده-جمع-آوری-محصول-پسته-جنگلی'>مزایده جمع آوری محصول پسته جنگلی / آگهی مزایده عمومی,مزایده جمع آوری محصول پسته جنگلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890803/اصلاحیه-مزایده-دو-دستگاه-اتوبوس-بنز'>اصلاحیه مزایده دو دستگاه اتوبوس بنز / اصلاحیه مزایده عمومی، تجدید مزایده دو دستگاه اتوبوس بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891374/مناقصه-امور-جمع-آوری--تفکیک--حمل-و-تخلیه-زباله-شهرک'>مناقصه  امور جمع آوری , تفکیک , حمل و تخلیه زباله شهرک  / آگهی مناقصه, مناقصه  امور جمع آوری , تفکیک , حمل و تخلیه زباله شهرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891400/مناقصه-اجرای-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891329/مزایده-فروش-3-دستگاه-از-ماشین-آلات-نوبت-دوم'>مزایده فروش 3 دستگاه از ماشین آلات نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 3 دستگاه از ماشین آلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891387/مزایده-اجاره-40-عدد-نیمکت-تبلیغاتی'>مزایده اجاره 40 عدد نیمکت تبلیغاتی  / مزایده اجاره 40 عدد نیمکت تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890630/مناقصه-عملیات-مربوط-به-اجرای-فنس-کشی-در-مخازن---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات مربوط به اجرای فنس کشی در مخازن ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات مربوط به اجرای فنس کشی در مخازن ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891212/مزایده-اجاره-35-عدد-لایت-باکس-و-37-عدد-ستون-تبلیغاتی'>مزایده اجاره 35 عدد لایت باکس و 37 عدد ستون تبلیغاتی  / مزایده, مزایده اجاره 35 عدد لایت باکس و 37 عدد ستون تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891491/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'> مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه ,  مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891381/استعلام-اجرای-دیوار-آمفی-تئاتر-پارک-دولت'>استعلام اجرای دیوار آمفی تئاتر پارک دولت / استعلام , استعلام اجرای دیوار آمفی تئاتر پارک دولت نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891359/استعلام-بها-جذب-پیمانکار-واجد-شرایط-جهت-تکمیل-آرامستان-جدید-نوبت-دوم'>استعلام بها جذب پیمانکار واجد شرایط جهت تکمیل آرامستان جدید نوبت دوم  / آگهی استعلام بها , استعلام بها جذب پیمانکار واجد شرایط جهت تکمیل آرامستان جدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890637/آگهی-مناقصه-خرید-تجهیزات-الکترونیک'>آگهی مناقصه  خرید تجهیزات الکترونیک  / آگهی مناقصه  خرید تجهیزات الکترونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891456/فراخوان-احداث-دو-باب-جایگاه-پمپ-بنزین-کنار-خیابانی'>فراخوان احداث دو باب جایگاه پمپ بنزین کنار خیابانی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان احداث دو باب جایگاه پمپ بنزین کنار خیابانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891350/استعلام-اجرای-بازسازی-و-اخذ-گواهی-استاندارد-جهت-آسانسور-منطقه-8'>استعلام اجرای بازسازی و اخذ گواهی استاندارد جهت آسانسور منطقه 8 / استعلام, استعلام اجرای بازسازی و اخذ گواهی استاندارد جهت آسانسور منطقه 8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890647/آگهی-مناقصه-خرید-100-000-یکصد-هزار-تن-ماسه-شکسته'>آگهی مناقصه  خرید 100.000 یکصد هزار تن ماسه شکسته / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه خرید 100.000 یکصد هزار تن ماسه شکسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891069/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-اپارتمان-بخش-نه-مشهد'>مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان بخش نه مشهد  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890686/مزایده-فرز-و-دریل'>مزایده فرز و دریل / آگهی مزایده ,مزایده فرز و دریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891065/مزایده-231-8-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ملک-146-37متر'>مزایده 231.8 هزارم یک دانگ مشاع از ملک 146.37متر  / مزایده,مزایده 231.8 هزارم یک دانگ مشاع از ملک 146.37متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890645/مزایده-لیفتراک'>مزایده لیفتراک / آگهی مزایده , مزایده لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891066/مزایده-سه-دانگ-و-824-4-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ملک-مسکونی'>مزایده سه دانگ و 824.4 هزارم یک دانگ مشاع از ملک مسکونی / مزایده,مزایده سه دانگ و 824.4 هزارم یک دانگ مشاع از ملک مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890743/فراخوان-واگذاری-بازارچه-سنتی--سالن-زیبایی'>فراخوان واگذاری بازارچه سنتی ، سالن زیبایی / فراخوان واگذاری بازارچه سنتی ، سالن زیبایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890691/مناقصه-توسعه-فضای-سبز-لچکی-ها-و-اراضی-پراکنده-نوبت-دوم'>مناقصه توسعه فضای سبز لچکی ها و اراضی پراکنده- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه توسعه فضای سبز لچکی ها و اراضی پراکنده- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890656/مناقصه-خط-کشی-طولی-(منقطع-و-ممتد)-معابر-اصلی-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه خط کشی طولی (منقطع و ممتد) معابر اصلی شهر نوبت دوم  / مناقصه خط کشی طولی (منقطع و ممتد) معابر اصلی شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890731/مناقصه-پشتیبان-فضای-سبز-منطقه-9-96-4-24'>مناقصه پشتیبان فضای سبز منطقه 9 -96.4.24 / آگهی مناقصه ، مناقصه پشتیبان فضای سبز منطقه 9 -96.4.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891191/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سمند / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891194/مناقصه-خرید-لاستیک-مورد-نیاز-ماشین-آلات--تجدید'>مناقصه خرید لاستیک مورد نیاز ماشین آلات - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید لاستیک مورد نیاز ماشین آلات- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891197/مناقصه-خرید-روغن-موتور-مورد-نیاز-ماشین-آلات--تجدید'>مناقصه خرید روغن موتور مورد نیاز ماشین آلات - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید روغن موتور مورد نیاز ماشین آلات - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891282/مزایده-فروش-املاک-شامل-زمین-دفترکار-واحد-تجاری-و-ساختمان'>مزایده فروش املاک شامل زمین.دفترکار.واحد تجاری و ساختمان  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین.دفترکار.واحد تجاری و ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891187/مزایده-فروش-یک-پلاک-زمین-واقع-در-شهر-فلاورجان-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک پلاک زمین واقع در شهر فلاورجان نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک پلاک زمین واقع در شهر فلاورجان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890706/مناقصه-بازسازی-و-احداث-جوی-و-جدول'>مناقصه بازسازی و احداث جوی و جدول  / آگهی مناقصه ، مناقصه بازسازی و احداث جوی و جدول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891195/مزایده-فروش-72-حبه-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-کلاسه-960729'>مزایده فروش 72 حبه از ششدانگ پلاک ثبتی کلاسه 960729  / مزایده, مزایده فروش 72 حبه از ششدانگ پلاک ثبتی کلاسه 960729 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891202/مزایده-فروش-یک-واحد-آپارتمان-کلاسه-960693'>مزایده فروش یک واحد آپارتمان کلاسه 960693  / مزایده, مزایده فروش یک واحد آپارتمان کلاسه 960693 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891207/مزایده-فروش-یک-واحد-آپارتمان-کلاسه-960693'>مزایده فروش یک واحد آپارتمان کلاسه 960693  / مزایده, مزایده فروش یک واحد آپارتمان کلاسه 960693 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891221/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پراید-مدل-1384'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید مدل 1384  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید مدل 1384 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891182/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-کلاسه-950245-نوبت-اول'>مزایده یک باب منزل مسکونی کلاسه 950245  نوبت اول  / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی کلاسه 950245  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891172/مزایده-فروش-5-عدد-تانک-هزار-لیتری-فایبرگلاس'>مزایده فروش 5 عدد تانک هزار لیتری فایبرگلاس  / مزایده اموال منقول ,مزایده فروش 5 عدد تانک هزار لیتری فایبرگلاس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891218/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-سه-طبقه-اجرایی-159-95'>مزایده  یک باب منزل مسکونی سه طبقه اجرایی 159/95  / مزایده,مزایده  یک باب منزل مسکونی سه طبقه اجرایی 159/95 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891177/مزایده-یک-دستگاه-اجاق-گاز-فر-ویک-دستگاه-یخچال-ایستاده'>مزایده یک دستگاه اجاق گاز فر  ویک دستگاه یخچال ایستاده  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه اجاق گاز فر  ویک دستگاه یخچال ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891316/مزایده-فروش-چهار-عدد-مخزن-گاز-مایع-زمینی-LPG-ASME--'> مزایده فروش چهار عدد مخزن گاز مایع زمینی LPG,ASME.... / آگهی مزایده , مزایده فروش چهار عدد مخزن گاز مایع زمینی LPG,ASME....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891252/فراخوان-احداث-بازار-میوه--تره-بار-و-پروتئین-ماهشهر-مرحله-چهارم-نوبت-دوم'>فراخوان احداث بازار میوه ، تره بار و پروتئین ماهشهر مرحله چهارم نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان احداث بازار میوه ، تره بار و پروتئین ماهشهر مرحله چهارم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890777/مناقصه-پیمان-سپاری-خدمات-خاکبرداری-بارگیری-و-تخلیه-خاک'>مناقصه پیمان سپاری خدمات خاکبرداری بارگیری و تخلیه خاک / مناقصه پیمان سپاری خدمات خاکبرداری بارگیری و تخلیه خاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891270/مناقصه-اجرای-پروژه-تراش-و-روکش-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه اجرای پروژه تراش و روکش آسفالت معابر سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه تراش و روکش آسفالت معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891281/مناقصه-عملیات-اجرای-کانال-خیابان-تجدید'> مناقصه عملیات اجرای کانال خیابان تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای کانال خیابان تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891239/مزایده-فروش-سه-دستگاه-بونکر-و-یکدستگاه-خودرو'>مزایده فروش سه دستگاه بونکر و یکدستگاه خودرو / آگهی مزایده , مزایده فروش سه دستگاه بونکر و یکدستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891184/فراخوان-پروژه-تجهیز-و-بهره-برداری-از-سایت-قایق-سواری-96-4-24'>فراخوان پروژه تجهیز و بهره برداری از سایت قایق سواری 96.4.24 / فراخوان پروژه تجهیز و بهره برداری از سایت قایق سواری نوبت اول 96.4.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891183/مزایده-زمین-پارک-بادی-به-صورت-اجاره-ای-96-4-24'>مزایده زمین پارک بادی به صورت اجاره ای 96.4.24 / مزایده ، مزایده زمین پارک بادی به صورت اجاره ای 96.4.24 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891271/مزایده-7-حبه-مشاع-از-36-حبه-مشاع-از-72-حبه-مشاع-پلاک-105-فرعی'>مزایده 7 حبه مشاع از 36 حبه مشاع از 72 حبه مشاع پلاک 105 فرعی / مزایده,مزایده 7 حبه مشاع از 36 حبه مشاع از 72 حبه مشاع پلاک 105 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891264/مزایده-زمین-و--'>مزایده زمین و ... / مزایده,مزایده زمین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891216/مناقصه-گازرسانی-و-نصب-900-فقره-انشعاب-پلی-اتیلن'>مناقصه گازرسانی و نصب 900 فقره انشعاب پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه گازرسانی و نصب 900 فقره انشعاب پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891209/فراخوان-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-و-بازسازی-و-نوسازی-ابنیه-و-تاسیسات-بندر-لنگه-96-4-21'>فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری و بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیسات بندر لنگه 96.4.21 / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری و بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیسات بندر لنگه 96.4.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891375/مناقصه-خرید-و-عملیات-تکمیلی-مربوط-به-مخزن-و-جاده-دسترسی-و-اصلاح-رفت-و-برگشتی-به-مخزن'>مناقصه خرید و عملیات تکمیلی مربوط به مخزن و جاده دسترسی و اصلاح رفت و برگشتی به مخزن / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید و عملیات تکمیلی مربوط به مخزن و جاده دسترسی و اصلاح رفت و برگشتی به مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891365/مزایده-فرش-اتومبیل-پژو-پارس'>مزایده فرش اتومبیل پژو پارس / مزایده,مزایده فرش اتومبیل پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891371/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اره-نواری-برش-لوله-و-سایر-پروفیل-های-فولادی'>مزایده فروش یک دستگاه اره نواری برش لوله و سایر پروفیل های فولادی / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه اره نواری برش لوله و سایر پروفیل های فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890638/مناقصه-بستر-سازی-محل-دپوی-زباله--نوبت-دوم'>مناقصه بستر سازی محل دپوی زباله - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بستر سازی محل دپوی زباله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890641/مناقصه-احداث-استخر-حوضچه-های-آبگرم-و-استخر-شنای-سرپوشیده-شهرستان-شوط-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه احداث استخر حوضچه های آبگرم و استخر شنای سرپوشیده شهرستان شوط تجدید - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه احداث استخر حوضچه های آبگرم و استخر شنای سرپوشیده شهرستان شوط تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890618/تجدید-مناقصه-تعویض-سیم-با-کابل-خودنگهدار--به-روش-خط-گرم-ندوشن-در-حوزه-مدیریت-برق-میبد'>تجدید مناقصه تعویض سیم با کابل خودنگهدار ، به روش خط گرم ندوشن در حوزه مدیریت برق میبد / آگهی تجدید  مناقصه عمومی ، مناقصه تعویض سیم با کابل خودنگهدار ، به روش خط گرم ندوشن در حوزه مدیریت برق میبد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890625/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-ریزی-معابر-تجدید'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت ریزی معابر تجدید  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت ریزی معابر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890612/مناقصه-انجام-معاینات-دوره-ای-پرسنل-شرکت-مگاموتور'>مناقصه انجام معاینات دوره ای پرسنل شرکت مگاموتور  / مناقصه عمومی , مناقصه انجام معاینات دوره ای پرسنل شرکت مگاموتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890606/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-2-باب-مدرسه-12-کلاسه-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی احداث 2 باب مدرسه 12 کلاسه تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی احداث 2 باب مدرسه 12 کلاسه تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890605/مناقصه-خرید-و-حمل-و-بارگیری-تجهیزات-الکتریکی-تاسیسات-سرچاهی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل و بارگیری تجهیزات الکتریکی تاسیسات سرچاهی تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید و حمل و بارگیری تجهیزات الکتریکی تاسیسات سرچاهی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890923/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-صد-و-چهل-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و چهل متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و چهل متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890871/آگهی-مناقصه-عمومی-عملیات-پیاده-روسازی-و-اجرای-لاین--کندرو-و-بلوار-گل-باغ-نماز-فاز-یک--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی عملیات پیاده روسازی و اجرای لاین ، کندرو و بلوار گل باغ نماز فاز یک - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی عملیات پیاده روسازی و اجرای لاین ، کندرو و بلوار گل باغ نماز فاز یک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890905/مزایده-بهره-برداری-جایگاه-CNG'>مزایده بهره برداری جایگاه CNG  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890883/مزایده-خودرو-سواری'>مزایده خودرو سواری  / اگهی مزایده عمومی ,مزایده خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890665/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-فیلینگ-و-کپینگ-شربت'>مناقصه خرید یک دستگاه فیلینگ و کپینگ شربت  / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه فیلینگ و کپینگ شربت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890898/مناقصه-حمل-محصولات'>مناقصه حمل محصولات  / فراخوان جذب پیمانکار ,مناقصه حمل محصولات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890887/مزایده-اجاره-ملک-(انبار--سالن)'>مزایده اجاره ملک (انبار ، سالن)  / آگهی مزایده , مزایده اجاره ملک (انبار ، سالن) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890900/مزایده-جایگاه-پمپ-بنزین'>مزایده جایگاه پمپ بنزین / آگهی مزایده , مزایده جایگاه پمپ بنزین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890893/مناقصه-پیمانکار-توانمند-بیل-مکانیکی-لاستیکی'>مناقصه پیمانکار توانمند بیل مکانیکی لاستیکی / آگهی مناقصه , مناقصه پیمانکار توانمند بیل مکانیکی لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890873/مزایده-واگذاری-غرفه-های-ارائه-غذا-در-فود-کورت-دانشگاه'>مزایده واگذاری غرفه های ارائه غذا در فود کورت دانشگاه  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری غرفه های ارائه غذا در فود کورت دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890662/مناقصه-واگذاری-پلاری-متر'>مناقصه واگذاری پلاری متر  / مناقصه , مناقصه واگذاری پلاری متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890955/اقلام-مستعمل-و-مازاد-خود-از-قبیل-تجهیزان-اداری--'>اقلام مستعمل و مازاد خود از قبیل تجهیزان اداری ... / مزایده , مزایده اقلام مستعمل و مازاد خود از قبیل تجهیزان اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890958/مزایده-فروش-تعداد-محدودی-میز-و-صندلی-و-کمد-چوبی-شکسته'>مزایده فروش تعداد محدودی میز و صندلی و کمد چوبی شکسته  / مزایده , مزایده فروش  تعداد محدودی میز و صندلی و کمد چوبی شکسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890961/مزایده-مقداری-آهن-آلات-و-تجهیزات-اداری-و-کامپیوتری--بدنه-و-قطعات-ضایعاتی-خود'>مزایده مقداری آهن آلات و تجهیزات اداری و کامپیوتری ، بدنه و قطعات ضایعاتی خود  / مزایده , مزایده مقداری آهن آلات و تجهیزات اداری و کامپیوتری ، بدنه و قطعات ضایعاتی خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890950/مناقصه-ساخت-2-مخزن-بتنی-به-حجم-400-متر-مکعب-با-قالب'>مناقصه ساخت 2 مخزن بتنی به حجم 400 متر مکعب با قالب  / مناقصه, مناقصه ساخت 2 مخزن بتنی به حجم 400 متر مکعب با قالب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890964/مناقصه-اعلام-آمادگی-پروژه-آتی-خود-به-صورت-مشارکت-یا-خرید-زمین'>مناقصه اعلام آمادگی پروژه آتی خود به صورت مشارکت یا خرید زمین  / مناقصه, مناقصه اعلام آمادگی پروژه آتی خود به صورت مشارکت یا خرید زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890967/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-تاسیساتی-و-نگهداری-خود'>مناقصه  واگذاری کلیه امور تاسیساتی و نگهداری خود  / مناقصه , مناقصه  واگذاری کلیه امور تاسیساتی و نگهداری خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890971/مزایده-فروش-ضایعات-کاغذ-و-فرم-خود'>مزایده  فروش ضایعات کاغذ و فرم خود  / مزایده , مزایده فروش ضایعات کاغذ و فرم خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890975/مناقصه-ساخت-تعدادی-تابلو-برق-کنتوری-پروژه-خود'>مناقصه ساخت تعدادی تابلو برق کنتوری پروژه خود  / مناقصه, مناقصه ساخت تعدادی تابلو برق کنتوری پروژه خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890988/مناقصه-یک-نفر-آقا-مجرب-در-امور-اجرایی-مجتمع-های-تجاری'>مناقصه یک نفر آقا مجرب در امور اجرایی مجتمع های تجاری  / مناقصه , مناقصه یک نفر آقا مجرب در امور اجرایی مجتمع های تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890980/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-پرشیا-مشکی-مدل-1383'>مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پژو پرشیا مشکی مدل 1383  / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پژو پرشیا مشکی مدل 1383 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890582/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-تجاری-آموزشی-و-ساختمان-مسکونی-تجدید'>مزایده فروش زمین مسکونی تجاری آموزشی و ساختمان مسکونی تجدید / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی تجاری آموزشی و ساختمان مسکونی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891050/مناقصه-واگذاری-اجرای-دیوار-سنگی-(مالون)-خود'>مناقصه واگذاری اجرای دیوار سنگی (مالون) خود  / مناقصه, مناقصه واگذاری اجرای دیوار سنگی (مالون) خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891055/مناقصه-مونتاژ-و-تست-بردهای-الکترونیکی-و-مخابراتی-خود'>مناقصه مونتاژ و تست بردهای الکترونیکی و مخابراتی خود  / مناقصه, مناقصه مونتاژ و تست بردهای الکترونیکی و مخابراتی خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891063/مزایده-فروش-ساندویچ-پانل-و-ورق-های-رنگی'>مزایده فروش ساندویچ پانل و ورق های رنگی  / مزایده , مزایده فروش ساندویچ پانل و ورق های رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891072/مزایده-اموال-مستعمل-پزشکی-و-غیر-پزشکی-خود'>مزایده اموال مستعمل پزشکی و غیر پزشکی خود  / مزایده , مزایده اموال مستعمل پزشکی و غیر پزشکی خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890897/مزایده-بخش-فیزیوتراپی-و-شنوایی-سنجی-خود'>مزایده بخش فیزیوتراپی و شنوایی سنجی خود  / مزایده, مزایده بخش فیزیوتراپی و شنوایی سنجی خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890902/مناقصه-کلیه-خدمات-نگهبانی-نوبت-دوم'>مناقصه کلیه خدمات نگهبانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه  کلیه خدمات نگهبانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890906/مزایده-اقلام-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده اقلام مازاد  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اقلام مازاد  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890928/مزایده-2-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده 2 دستگاه دیزل ژنراتور  / مزایده , مزایده 2 دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890913/مناقصه-انجام-امور-طبخ-و-توزیع-غذا-96-4-24'>مناقصه انجام امور طبخ و توزیع غذا 96.4.24 / مناقصه , مناقصه انجام امور طبخ و توزیع غذا 96.4.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890921/مزایده-بهره-برداری-از-اماکن-جانبی-خود'>مزایده بهره برداری از اماکن جانبی خود  / مزایده  , مزایده بهره برداری از اماکن جانبی خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891129/مزایده-اقلام-ضایعاتی-خود-شامل-آهن-آلات--آلومینیوم--چوب'>مزایده اقلام ضایعاتی خود شامل: آهن آلات ، آلومینیوم ، چوب  / مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی خود شامل: آهن آلات ، آلومینیوم ، چوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891121/مزایده-فروش-مجموعه-ای-از-قالبهای-تولید-قطعات-خودرویی'>مزایده فروش مجموعه ای از قالبهای تولید قطعات خودرویی / مزایده . مزایده فروش مجموعه ای از قالبهای تولید قطعات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891113/مناقصه-عملیات-احداث-سقف-گچی-با-طرح-یزدی-بندی--'>مناقصه عملیات احداث سقف گچی با طرح یزدی بندی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث سقف گچی با طرح یزدی بندی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891096/مزایده-کولر-گازی-اسپیلت-اجنرال-2400--'>مزایده کولر گازی اسپیلت اجنرال 2400 ... / مزایده, مزایده کولر گازی اسپیلت اجنرال 2400 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891082/مناقصه-واگذاری-سرپرستی-حفاظت-فیزیکی-موزه-های-تابعه-و--96-4-24'>مناقصه واگذاری  سرپرستی حفاظت فیزیکی موزه های تابعه و ...96.4.24 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری  سرپرستی حفاظت فیزیکی موزه های تابعه و ... 96.4.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890633/مزایده-اقلام-مربوط-به-کارخانه-آسفالت--'>مزایده اقلام مربوط به کارخانه آسفالت ... / مزایده, مزایده اقلام مربوط به کارخانه آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890880/مناقصه-ظرفیت-قابل-استفاده-در-شیفت-های-بعد-از-ظهر-و-شب-لاندری'>مناقصه ظرفیت قابل استفاده در شیفت های بعد از ظهر و شب لاندری  / مناقصه , مناقصه ظرفیت قابل استفاده در شیفت های بعد از ظهر و شب لاندری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890891/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-و-نظافت-خود-از-شرکت-های-خدماتی-و-نظافتی'>مناقصه انجام خدمات نگهداری و نظافت خود از شرکت های خدماتی و نظافتی  / مناقصه, مناقصه انجام خدمات نگهداری و نظافت خود از شرکت های خدماتی و نظافتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890899/مزایده-فروش-عرصه-و-اعیان-احداثی-پروژه-مسکونی-تجاری-نوبت-چهارم'>مزایده  فروش عرصه و اعیان احداثی پروژه مسکونی تجاری نوبت چهارم  / مزایده,مزایده  فروش عرصه و اعیان احداثی پروژه مسکونی تجاری نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890859/مزایده-فروش-مجتمع-تجاری-در-حال-ساخت-مساحت-1500متر'>مزایده فروش مجتمع تجاری در حال ساخت مساحت 1500متر / مزایده,مزایده فروش مجتمع تجاری در حال ساخت مساحت 1500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891149/مناقصه-انجام-عملیات-مونتاژ-و-نصب-و-پیش-راه-اندازی-کمپرسورهای-ترین-3-پالایشگاه'>مناقصه انجام عملیات مونتاژ و نصب و پیش راه اندازی کمپرسورهای ترین 3 پالایشگاه  / مناقصه , مناقصه انجام عملیات مونتاژ و نصب و پیش راه اندازی کمپرسورهای ترین 3 پالایشگاه  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891139/مزایده-فروش-ماشین-آلات-کارکرده-و-اسقاط-خود'>مزایده  فروش ماشین آلات کارکرده و اسقاط خود  / مزایده , مزایده فروش ماشین آلات کارکرده و اسقاط خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891075/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-نقد-و-اقساط'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک نقد و اقساط  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890648/مناقصه-سرویس-خدمات-ارسال-و-دریافت-پیام-کوتاه-خود'>مناقصه سرویس خدمات ارسال و دریافت پیام کوتاه خود  / مناقصه , مناقصه سرویس خدمات ارسال و دریافت پیام کوتاه خود  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891088/مزایده-فروش-زمین-محصور-مساحت-1302-72مترمربع'>مزایده فروش زمین محصور مساحت 1302.72مترمربع / مزایده, مزایده فروش زمین محصور مساحت 1302.72مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891463/استعلام-دستگاه-هدایت-سنج-رومیزی-و--'>استعلام دستگاه هدایت سنج رومیزی و ... / استعلام ,استعلام دستگاه هدایت سنج رومیزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891448/استعلام-خرید-کولر-15000-پلیمری'>استعلام خرید کولر 15000 پلیمری  / استعلام ,استعلام خرید کولر 15000 پلیمری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891428/استعلام-نرم-افزار-مدیریت-ایستگاهی-کاری-و-سرورها'>استعلام نرم افزار مدیریت ایستگاهی کاری و سرورها  / استعلام ,استعلام نرم افزار مدیریت ایستگاهی کاری و سرورها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891533/استعلام-چاپگر--'>استعلام چاپگر.... / استعلام ، استعلام چاپگر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891513/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام , استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891467/استعلام-توری-باغی'>استعلام توری باغی  / استعلام ,استعلام توری باغی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891429/استعلام-رایانه-کامل'>استعلام رایانه کامل / استعلام ، رایانه کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891421/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر / استعلام, استعلام چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891459/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه  / استعلام ، رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890954/مناقصه-خرید-و-نصب-مجموعه-بازی-کودکان--'>مناقصه خرید و نصب مجموعه بازی کودکان.... / مناقصه , مناقصه خرید و نصب مجموعه بازی کودکان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891492/استعلام-زیر-مانیتوری'>استعلام زیر مانیتوری / استعلام , استعلام زیر مانیتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891507/استعلام-محافظ-گودی-کمر'>استعلام محافظ گودی کمر  / استعلام , استعلام محافظ گودی کمر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891524/استعلام-تهیه-و-نصب-کولر-گازی'>استعلام تهیه و نصب کولر گازی  / استعلام , استعلام تهیه و نصب کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891410/استعلام-طراحی-و-بازسازی-نمازخانه'>استعلام طراحی و بازسازی نمازخانه   / استعلام طراحی و بازسازی نمازخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891436/استعلام-اسپیلت-یونیت-ایستاده-سرد-و-گرم'>استعلام اسپیلت یونیت ایستاده سرد و گرم / استعلام اسپیلت یونیت ایستاده سرد و گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891462/استعلام-37000-عدد-کارت-مغناطیسی'>استعلام 37000 عدد کارت مغناطیسی  / استعلام 37000 عدد کارت مغناطیسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891479/استعلام-سیستم-ضبط-مکالمات-4-کاناله'>استعلام سیستم ضبط مکالمات 4 کاناله  / استعلام سیستم ضبط مکالمات 4 کاناله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891485/استعلام-مانیتور-ال-جی'>استعلام مانیتور ال جی / استعلام مانیتور ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891398/استعلام-لایروبی-سپتیک-تانک'>استعلام لایروبی سپتیک تانک / استعلام لایروبی سپتیک تانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891416/استعلام-خرید-علائم-و-تجهیزات-ترافیکی-جهت-سطح-شهر-میمند'>استعلام خرید علائم و تجهیزات ترافیکی جهت سطح شهر میمند / استعلام خرید علائم و تجهیزات ترافیکی جهت سطح شهر میمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890940/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-نظافتی'>مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891422/استعلام-پخت-و-پخش-آسفالت-بلوار-امام-حسین-(ع)'>استعلام پخت و پخش آسفالت بلوار امام حسین (ع) / استعلام پخت و پخش آسفالت بلوار امام حسین (ع)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891425/استعلام-پخت-و-پخش-آسفالت-بلوار-امام-علی-(ع)'>استعلام پخت و پخش آسفالت بلوار امام علی (ع) / استعلام پخت و پخش آسفالت بلوار امام علی (ع)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891489/استعلام-باتری-قابل-شارژ-اسیدی--'>استعلام باتری قابل شارژ اسیدی ... / استعلام باتری قابل شارژ اسیدی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891451/استعلام-هارد-دیسک-سرور-رایانه--'>استعلام هارد دیسک سرور رایانه ... / استعلام هارد دیسک سرور رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891510/استعلام-اتوکلاو-23-لیتری'>استعلام  اتوکلاو 23 لیتری  / استعلام, استعلام  اتوکلاو 23 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891392/استعلام-هود-شیمیایی'>استعلام  هود شیمیایی / استعلام, استعلام  هود شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891435/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-کشاورزی-و-فعالیت-های-پس-از-برداشت-محصول'>استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت های پس از برداشت محصول / استعلام, استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت های پس از برداشت محصول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891452/استعلام-پنجره-یو-پی-وی-سی'>استعلام پنجره یو پی وی سی  / استعلام, استعلام پنجره یو پی وی سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891468/استعلام-دیزل-ژنراتور-پرکینز-ایران'>استعلام دیزل ژنراتور پرکینز ایران / استعلام, استعلام دیزل ژنراتور پرکینز ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891486/استعلام-پوشه-مقوائی'>استعلام پوشه مقوائی  / استعلام پوشه مقوائی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891476/استعلام-کولر-آبی'>استعلام کولر آبی  / استعلام، استعلام کولر آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891446/استعلام-خرید-ست-فارانزیک-لایت'>استعلام خرید ست فارانزیک لایت / استعلام, استعلام خرید ست فارانزیک لایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890934/مناقصه-خدمات-حمل-و-نقل-کالا-و-مواد-مصرفی'>مناقصه خدمات حمل و نقل کالا و مواد مصرفی / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات حمل و نقل کالا و مواد مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891427/استعلام-محلول-اکالیپتوس'>استعلام محلول اکالیپتوس / استعلام, استعلام محلول اکالیپتوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891403/استعلام-صندوق-امانات'>استعلام صندوق امانات  / استعلام , استعلام صندوق امانات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891412/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام , استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891431/استعلام-پنجره'>استعلام پنجره  / استعلام , استعلام پنجره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891496/استعلام-جهت-تامین-غذا'>استعلام جهت تامین غذا / استعلام ,استعلام جهت تامین غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891440/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سرور'>استعلام خرید یک دستگاه سرور  / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891466/استعلام-14-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام 14 دستگاه کامپیوتر  / استعلام, استعلام 14 دستگاه کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891391/استعلام-کولرگازی-96-4-24'>استعلام کولرگازی 96.4.24 / استعلام کولرگازی  96.4.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891345/استعلام-لوله-کاروگیت-200-فاضلابی-برای-پروژه-میامی-مشهد'>استعلام لوله کاروگیت 200 فاضلابی برای پروژه میامی- مشهد / استعلام ,استعلام لوله کاروگیت 200 فاضلابی برای پروژه میامی- مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891340/استعلام-دوخت-فرنج-و-شلوار-پاگون-دار-با-آستر-مخصوص'>استعلام دوخت فرنج و شلوار پاگون دار با آستر مخصوص / استعلام , استعلام دوخت فرنج و شلوار پاگون دار با آستر مخصوص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891334/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891326/استعلام-اجرای-دیوار-حائل-با-مصالح-بنایی-شهرک-صنعتی-لاریجان'>استعلام اجرای دیوار حائل با مصالح بنایی شهرک صنعتی لاریجان / استعلام , استعلام  اجرای دیوار حائل با مصالح بنایی شهرک صنعتی لاریجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891321/استعلام-خرید-4600-متر-لوله-سایز-160-از-نوع-16-اتمسفر-و-pe80'>استعلام خرید 4600 متر لوله سایز 160 از نوع 16 اتمسفر و pe80 / استعلام , استعلام خرید 4600 متر لوله سایز 160 از نوع 16 اتمسفر و pe80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891354/استعلام-دستگاه-پخش-تصویر-مورد-نیاز-در-کتابخانه-بجنورد'>استعلام دستگاه پخش تصویر مورد نیاز در کتابخانه بجنورد / استعلام, استعلام دستگاه پخش تصویر مورد نیاز در کتابخانه بجنورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891277/استعلام-روغن-موتور-دیزلی---96-4-24'>استعلام روغن موتور دیزلی  ... 96.4.24 / استعلام ,استعلام روغن موتور دیزلی ...96.4.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891284/استعلام-کاشی-آبی-ساده'>استعلام کاشی آبی ساده  / استعلام ,استعلام کاشی آبی ساده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891291/استعلام-نمک-دانه-بندی-8-3'>استعلام نمک دانه بندی 8*3  / استعلام ,استعلام نمک دانه بندی 8*3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891353/استعلام-سیستم-حفاظت-الکترونیکی'>استعلام سیستم حفاظت الکترونیکی / استعلام, استعلام سیستم حفاظت الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891259/استعلام-تجهیزات-PASSIVE-مورد-نیاز-شبکه-LAN'>استعلام تجهیزات PASSIVE  مورد نیاز شبکه LAN  / استعلام ,استعلام تجهیزات PASSIVE  مورد نیاز شبکه LAN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891243/استعلام-دارو--پزشکی-و-سلامت-طبق-درخواست-پیوستی'>استعلام دارو ، پزشکی  و سلامت طبق درخواست پیوستی  / استعلام دارو ، پزشکی  و سلامت طبق درخواست پیوستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891229/استعلام-پوشاک-ایزی-لایف-بزرگسال'>استعلام پوشاک ایزی لایف بزرگسال  / استعلام پوشاک ایزی لایف بزرگسال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891299/استعلام-دستگاه-فتوکپی-و-دستگاه-حضور-و-غیاب-و--'>استعلام دستگاه فتوکپی و دستگاه حضور و غیاب و ...  / استعلام,استعلام دستگاه فتوکپی و دستگاه حضور و غیاب و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891482/استعلام-فن-کوئل-زمینی-بالا-زن'>استعلام فن کوئل زمینی بالا زن  / استعلام ,استعلام فن کوئل زمینی بالا زن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891472/استعلام-کنتور-آب-الکترومغناطیسی'>استعلام کنتور آب الکترومغناطیسی  / استعلام ,استعلام کنتور آب الکترومغناطیسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891453/استعلام-اجرا--نصب-و-راه-اندازی-فیبر-نوری'>استعلام اجرا ، نصب و راه اندازی فیبر نوری  / استعلام ,استعلام اجرا ، نصب و راه اندازی فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891437/استعلام-دو-دستگاه-کولر-گازی'>استعلام دو دستگاه کولر گازی  / استعلام ,استعلام دو دستگاه کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891419/استعلام-کامپیوتر-و-چاپگر'>استعلام کامپیوتر و چاپگر / استعلام ,استعلام کامپیوتر و چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891519/استعلام-اجاره-اتوبوس-vip'>استعلام اجاره اتوبوس vip  / استعلام،  اجاره اتوبوس vip </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891506/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام ,استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891487/استعلام-خرید-اگزوز-فن-ساختمانهای-در-دست-احداث'>استعلام خرید اگزوز فن ساختمانهای در دست احداث / استعلام ،  خرید اگزوز فن ساختمانهای در دست احداث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891442/استعلام-مواد-تخصصی-بخش-دی-ان-آ'>استعلام مواد تخصصی بخش دی ان آ  / استعلام ، مواد تخصصی بخش دی ان آ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891420/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام ,استعلام رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891411/استعلام-پوشه-تلقی'>استعلام پوشه تلقی / استعلام ,استعلام پوشه تلقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891454/استعلام-تخم-مرغ'>استعلام تخم مرغ  / استعلام , استعلام تخم مرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891484/استعلام-لب-تاپ'>استعلام لب تاپ / استعلام , استعلام لب تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891499/استعلام-خرید-تعدادی-الکتروپمپ'>استعلام خرید تعدادی الکتروپمپ / استعلام ,استعلام خرید تعدادی الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891517/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام , استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890869/آگهی-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-پروژه-بهساز-سعادت-آباد'>آگهی دعوت به مشارکت در ساخت پروژه بهساز سعادت آباد  / مناقصه , آگهی دعوت به مشارکت در ساخت پروژه بهساز سعادت آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891404/استعلام-سویچ'>استعلام سویچ / استعلام سویچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891447/استعلام-تعمیرات-ساختمان-کاخ-مروارید'>استعلام تعمیرات ساختمان کاخ مروارید  / استعلام تعمیرات ساختمان کاخ مروارید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891473/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام, استعلام اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891495/استعلام-تنظیف-شهرک-صنعتی-بم'>استعلام تنظیف شهرک صنعتی بم  / استعلام تنظیف شهرک صنعتی بم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891408/استعلام-کامپیوتر-همه-کاره-(ALL-IN-ONE)-ام-اس-آی-19-5-اینچی-مدل-PRO-20E-6M-G'>استعلام کامپیوتر همه کاره (ALL IN ONE) ام اس آی 19.5 اینچی مدل PRO 20E 6M-G / استعلام کامپیوتر همه کاره (ALL IN ONE) ام اس آی 19.5 اینچی مدل PRO 20E 6M-G</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891433/استعلام-کولر-اسپلیت-24000-ایرانی'>استعلام کولر اسپلیت 24000 ایرانی / استعلام  کولر اسپلیت 24000 ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891443/استعلام-اجاره-خودرو-با-راننده'>استعلام اجاره خودرو با راننده / استعلام, استعلام اجاره خودرو با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891449/استعلام-تعداد-10-دستگاه-کولر'>استعلام تعداد 10 دستگاه کولر / استعلام, استعلام تعداد 10 دستگاه کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891469/استعلام-قفسه-بایگانی-ریلی-بانک-مسکن-شعبه-امام-اردبیل'>استعلام قفسه بایگانی ریلی بانک مسکن شعبه امام اردبیل / استعلام , استعلام  قفسه بایگانی ریلی بانک مسکن شعبه امام اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891029/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-تهیه-و-نصب-گاردریل-و-نرده-ایمنی'>اصلاحیه مناقصه عملیات تهیه و نصب گاردریل و نرده ایمنی  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه عملیات تهیه و نصب گاردریل و نرده ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891461/استعلام-خرید-کاشی-و-سرامیک'>استعلام خرید کاشی و سرامیک  / استعلام , استعلام خرید کاشی و سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891464/استعلام-سقف-کاذب-60)60-بارویه-pvc---'>استعلام سقف کاذب 60)60 بارویه pvc .... / استعلام سقف کاذب 60)60 بارویه pvc ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891434/استعلام-رک-دیواری-و-سوئیچ-24-پورت'>استعلام رک دیواری و سوئیچ 24 پورت  / استعلام, استعلام رک دیواری و سوئیچ 24 پورت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891415/استعلام-ویدئو-وال-سامسونگ-با-پنل-سامسونگ'>استعلام ویدئو وال سامسونگ با پنل سامسونگ  / استعلام ویدئو وال سامسونگ با پنل سامسونگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891494/استعلام-مانتیتور-22-اینچ-LED-LNG-سامسونگ'>استعلام مانتیتور 22 اینچ LED LNG سامسونگ  / استعلام مانتیتور 22 اینچ LED LNG سامسونگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891525/استعلام-سرور-HP-DL-380-GEN9'>استعلام سرور HP DL 380 GEN9 / استعلام سرور HP DL 380 GEN9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891515/استعلام-کامپیوتر-ALL-IN-ONE-با-مارک-MSI'>استعلام کامپیوتر ALL IN ONE با مارک MSI / استعلام کامپیوتر ALL IN ONE با مارک MSI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891502/استعلام-لپ-تاپ-15-اینچی-ایسوس'>استعلام لپ تاپ 15 اینچی ایسوس  / استعلام لپ تاپ 15 اینچی ایسوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891409/استعلام-اسپکلوم-TESSIER-بینی'>استعلام اسپکلوم TESSIER بینی / استعلام, استعلام اسپکلوم TESSIER بینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891418/استعلام-تعویض-کلمپ-های-فرسوده'>استعلام تعویض کلمپ های فرسوده  / استعلام, استعلام تعویض کلمپ های فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890863/مناقصه-خرید-تجهیزات-مخابراتی-بی-سیم'>مناقصه خرید تجهیزات مخابراتی بی سیم   / مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات مخابراتی بی سیم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891426/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891444/استعلام-تهیه-اجرا-و-نصب-تجهیزات-سالن-کنفرانس'>استعلام تهیه اجرا و نصب تجهیزات سالن کنفرانس  / استعلام, استعلام تهیه اجرا و نصب تجهیزات سالن کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891460/استعلام-انجام-کلیه-خدمات-سرویس-نگهداری-پشتیبانی--'>استعلام انجام کلیه خدمات سرویس، نگهداری، پشتیبانی ... / استعلام, استعلام انجام کلیه خدمات سرویس، نگهداری، پشتیبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891458/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-موتورخانه-مرکز-دیواندره'>استعلام وسایل مورد نیاز موتورخانه مرکز دیواندره  / استعلام, استعلام وسایل مورد نیاز موتورخانه مرکز دیواندره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891450/استعلام-نیاز-کارگاه-جوشکاری'>استعلام نیاز کارگاه جوشکاری  / استعلام, استعلام نیاز کارگاه جوشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891439/استعلام-دستگاه-8-کانال-گارد-پایونیر'>استعلام دستگاه 8 کانال گارد پایونیر  / استعلام, استعلام دستگاه 8 کانال گارد پایونیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891417/استعلام-خرید-آهن-آلات--میلگرد-و--'>استعلام خرید آهن آلات ، میلگرد و ... / استعلام خرید آهن آلات ، میلگرد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891399/استعلام-سنگ-جدولی-مرمریت-بجستان'>استعلام  سنگ جدولی مرمریت بجستان / استعلام  سنگ جدولی مرمریت بجستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891393/استعلام-تجهیزات-اداری'>استعلام تجهیزات اداری  / استعلام  ,  استعلام تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891541/مناقصه-طرح-تکمیل-شبکه-توزیع-آب-شهر'>مناقصه طرح تکمیل شبکه توزیع آب شهر /  آگهی مناقصه  ، آگهی مناقصه مناقصه طرح تکمیل شبکه توزیع آب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891548/مناقصه-طرح-تکمیل-شبکه-توزیع-آب'>مناقصه طرح تکمیل شبکه توزیع آب  /  آگهی مناقصه  ، آگهی مناقصه طرح تکمیل شبکه توزیع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891552/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-امور-خدمات-اداری-از-قبیل-تنظیفات--'>مناقصه واگذاری بخشی از امور خدمات اداری از قبیل تنظیفات.... / مناقصه واگذاری بخشی از امور خدمات اداری از قبیل تنظیفات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890868/مزایده-آهن-آلات-و-ضایعات-فلزی'>مزایده آهن آلات و ضایعات فلزی  / اگهی مزایده , مزایده آهن آلات و ضایعات فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891531/مناقصه-خرید-خدمات-تامین-خودروهای-استیجاری-جهت-مددکاران-در-سطع-استان'>مناقصه خرید خدمات تامین خودروهای استیجاری جهت مددکاران در سطع استان     / مناقصه , مناقصه خرید خدمات تامین خودروهای استیجاری جهت مددکاران در سطع استان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891526/مناقصه-تامین-۱۷دستگاه-خودروی-سواری-در-اختیار-شبکه'>مناقصه تامین ۱۷دستگاه خودروی سواری در اختیار شبکه  / مناقصه , مناقصه تامین ۱۷دستگاه خودروی سواری در اختیار شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891545/مناقصه-اجاره-3-دستگاه-خودرو'>مناقصه اجاره 3 دستگاه خودرو / آگهی مناقصه ,مناقصه اجاره 3 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891538/مناقصه-اجرای-آسفالت'>مناقصه اجرای آسفالت  / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891534/مناقصه-خدمات-نگهبانی'>مناقصه خدمات نگهبانی / آگهی مناقصه ,مناقصه خدمات نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891543/مناقصه-پروژه-احداث-سر-درب-های-ورودی-شهرکهای-صنعتی'>مناقصه  پروژه احداث سر درب های ورودی شهرکهای صنعتی / مناقصه ,مناقصه  پروژه احداث سر درب های ورودی شهرکهای صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891542/اصلاحیه-مناقصه-خرید-اوراق-چاپی-تکثیر-و-فرم-های-آماری--96-4-24'>اصلاحیه مناقصه خرید اوراق چاپی، تکثیر و فرم های آماری ...96.4.24 / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید اوراق چاپی، تکثیر و فرم های آماری ...96.4.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891536/مناقصه-تهیه٫طبخ٫توزیع-واداره-رستورانهای-تکاب٫مرند--'>مناقصه تهیه٫طبخ٫توزیع واداره رستورانهای تکاب٫مرند... / مناقصه , مناقصه تهیه٫طبخ٫توزیع واداره رستورانهای تکاب٫مرند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891550/مناقصه-تجدیدخط-تغذیه-گاز-از-دشت-عباس-تاروستای-استقلال-و-شبکه'>مناقصه تجدیدخط تغذیه گاز از دشت عباس تاروستای استقلال و شبکه  / مناقصه , مناقصه تجدیدخط تغذیه گاز از دشت عباس تاروستای استقلال و شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890915/مناقصه-بارگیری--حمل-و-پیاده-سازی-کانتینرهای'>مناقصه بارگیری ، حمل و پیاده سازی کانتینرهای / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه بارگیری ، حمل و پیاده سازی کانتینرهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891551/مناقصه-البسه-ورزشی-مسابفات-کارکنان-و-فرزندان'>مناقصه البسه ورزشی مسابفات کارکنان و فرزندان / مناقصه البسه ورزشی مسابفات کارکنان و فرزندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891535/فراخوان-تصفیه-خاکهای-آلوده-به-ترکیبات-نفتی'>فراخوان تصفیه خاکهای آلوده به ترکیبات نفتی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تصفیه خاکهای آلوده به ترکیبات نفتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891500/استعلام-فن-کوییل-800-چپ-ال-جی'>استعلام فن کوییل 800 چپ ال جی  / استعلام فن کوییل 800 چپ ال جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891509/استعلام-فن-کوییل-800-راست-ال-جی'>استعلام فن کوییل 800 راست ال جی  / استعلام فن کوییل 800 راست ال جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891520/استعلام-فن-کوئل-ساراول'>استعلام فن کوئل ساراول  / استعلام فن کوئل ساراول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890946/مناقصه-عمومی-جهت-ساخت-ساختمان-های-نگهبانی-ورودی'>مناقصه عمومی جهت ساخت ساختمان های نگهبانی ورودی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی جهت ساخت ساختمان های نگهبانی ورودی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891529/استعلام-لپ-تاپ-ایسوس-15-اینچی'>استعلام  لپ تاپ ایسوس 15 اینچی / استعلام  لپ تاپ ایسوس 15 اینچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890850/مناقصه-یک-دستگاه-سیستم-شوت-نجات-افراد'>مناقصه یک دستگاه سیستم شوت نجات افراد / مناقصه, مناقصه یک دستگاه سیستم شوت نجات افراد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890879/آگهی-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-اعلام-حریق'>آگهی مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم اعلام حریق  / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم اعلام حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890886/آگهی-مناقصه-خرید-سنگ-تراورتن'>آگهی مناقصه خرید  سنگ تراورتن  / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه خرید  سنگ تراورتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890895/مناقصه-خرید-2-دستگاه-پله-برقی'>مناقصه خرید 2 دستگاه پله برقی  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 2 دستگاه پله برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890649/مزایده-فروش-دام'>مزایده فروش دام / آگهی مزایده , مزایده فروش دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890901/مناقصه-خرید4-دستگاه-آسانسور'>مناقصه خرید4 دستگاه آسانسور / آگهی مناقصه , مناقصه خرید4 دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890914/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره-طرح-مجتمع-قضایی'>فراخوان خرید خدمات مشاوره طرح مجتمع قضایی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران,فراخوان خرید خدمات مشاوره طرح مجتمع قضایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890852/تجدید-مناقصه-استفاده-از-خدمات-بخش-خصوصی-در-سرویس-های-صنعتی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویس های صنعتی  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده,مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویس های صنعتی   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890860/مناقصه-حمل-نصب-و-راه-اندازی-یک-ایستگاه-ترکیبی-1000-متر-مکعب-بر-ساعت-نوبت-دوم'>مناقصه حمل، نصب و راه اندازی یک ایستگاه ترکیبی 1000 متر مکعب بر ساعت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه حمل، نصب و راه اندازی یک ایستگاه ترکیبی 1000 متر مکعب بر ساعت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890948/مزایده-5-دانگ-پلاک-ثبتی-22-فرعی-بخش-ده-تهران'>مزایده 5 دانگ پلاک ثبتی 22 فرعی بخش ده تهران  / مزایده,مزایده 5 دانگ پلاک ثبتی 22 فرعی بخش ده تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890882/مناقصه-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی-معابر'>مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890858/مناقصه-خرید-راه-اندازی--آموزش-و-استقرار-نرم-افزار-جامع'>مناقصه خرید، راه اندازی ، آموزش و استقرار نرم افزار جامع  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه خرید، راه اندازی ، آموزش و استقرار نرم افزار جامع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890849/مزایده-فروش-5-دستگاه-رونیز-و--'>مزایده فروش 5 دستگاه رونیز و ... / آگهی مزایده عمومی ,مزایده فروش 5 دستگاه رونیز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890920/مزایده-سه-دستگاه-اپارتمان-مسکونی-از-مجتمع-8-واحدی'>مزایده سه دستگاه اپارتمان مسکونی از مجتمع 8 واحدی  / مزایده,مزایده سه دستگاه اپارتمان مسکونی از مجتمع 8 واحدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890640/مناقصه-ساخت-یک-واحد-سوله-به-متراژ-240-مترمربع'>مناقصه ساخت یک واحد سوله به متراژ 240 مترمربع / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت یک واحد سوله به متراژ 240 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890864/مناقصه-انجام-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه انجام سرویس های ایاب و ذهاب  / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام سرویس های ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890851/مزایده-ششدانگ-زمین-زراعی-بخش-5-بجنورد'>مزایده ششدانگ زمین زراعی بخش 5 بجنورد / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعی بخش 5 بجنورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890874/مزایده-سهام-موسسه-هنری'>مزایده سهام موسسه هنری / اگهی مزایده ,مزایده سهام موسسه هنری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890951/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-صد-و-شصت-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی صد و شصت متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی صد و شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891471/مزایده-یک-واحد-مسکونی-به-مساحت-عرصه-247-مترمربع-کلاسه-960078'>مزایده یک واحد مسکونی به مساحت عرصه 247 مترمربع کلاسه 960078  / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی به مساحت عرصه 247 مترمربع کلاسه 960078 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890953/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-عرصه-247متر'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت عرصه 247متر / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت عرصه 247متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890867/تجدید-مناقصه-خرید-42-432-لیتر-روغن-و-1-395-کیلوگرم-گریس'>تجدید مناقصه خرید 42.432 لیتر روغن و 1.395 کیلوگرم گریس / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید 42.432 لیتر روغن و 1.395 کیلوگرم گریس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890932/مزایده-ملک-زمین-زراعی-مساحت-2501متر'>مزایده ملک زمین زراعی مساحت 2501متر / مزایده,مزایده ملک زمین زراعی مساحت 2501متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890930/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-92-5-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 92.5 هکتار  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 92.5 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890888/مناقصه-تراش-و-روکش-مکانیزه-معابر-منطقه-چهار--'>مناقصه تراش و روکش مکانیزه معابر منطقه چهار ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تراش و روکش مکانیزه معابر منطقه چهار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890584/مناقصه-خدمات-خودروئی-سبک-و-سنگین-و--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات خودروئی سبک و سنگین و ...نوبت دوم  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه خدمات خودروئی سبک و سنگین و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890896/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرای-روکش-آسفالت-سطح-منطقه-دو--'>تجدید مناقصه عملیات اجرای روکش آسفالت سطح منطقه دو ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عملیات اجرای روکش آسفالت سطح منطقه دو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890927/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-4-مساحت-65متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه 4 مساحت 65متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه 4 مساحت 65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891022/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-152-95متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 152.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 152.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891024/مزایده-ملک-مساحت-زمین-2600مترمربع-مرحله-دوم'>مزایده ملک مساحت زمین 2600مترمربع مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت زمین 2600مترمربع مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891012/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-250مترمربع-نوبت-اول'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 250مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 250مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891016/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-4-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 4 هکتار  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 4 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891018/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-سه-طبقه-با-اسکلت-فلزی-نوبت-اول'>مزایده یکباب منزل مسکونی سه طبقه با اسکلت فلزی نوبت اول  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی سه طبقه با اسکلت فلزی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890853/مزایده-فروش-لوستر-آوزی-چهار-شعله-چوبی--سقفی-دو-شعبه-چوبی--مرحله-دوم'>مزایده فروش لوستر آوزی چهار شعله چوبی ، سقفی دو شعبه چوبی... مرحله دوم / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش لوستر آوزی چهار شعله چوبی ، سقفی دو شعبه چوبی... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890981/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-1457مترمربع-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه ملک مساحت 1457مترمربع مرحله اول  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت 1457مترمربع مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890986/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-92-32متر-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان 92.32متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 92.32متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890600/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-دو-عدد-فلوترانسمیتر'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی دو عدد فلوترانسمیتر / آگهی مناقصه عمومی بدون اخذ سپرده,مناقصه خرید و نصب و راه اندازی دو عدد فلوترانسمیتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890991/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-ده-من-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت ده من نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت ده من نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890862/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-پارس-نوبت-سوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو پارس نوبت سوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو پارس نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890990/مزایده-ملک-به-مساحت-8000-هزار-متر'>مزایده ملک به مساحت 8000 هزار متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 8000 هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890987/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-باغ-مشجر-3911-60متر'>مزایده سه دانگ مشاع از باغ مشجر 3911.60متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از باغ مشجر 3911.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890979/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-نود-و-سه-متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان به مساحت نود و سه متر نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت نود و سه متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890841/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-مدل-89'>مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 89  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 89 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890836/مناقصه-عملیات-احداث-و-جابجایی-شبکه-فاضلاب-پراکنده'>مناقصه عملیات احداث و جابجایی شبکه فاضلاب پراکنده  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث و جابجایی شبکه فاضلاب پراکنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890861/مزایده-ملک-مساحت-213-7متر'>مزایده ملک مساحت 213.7متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 213.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890628/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برقرسانی-منطقه-برق-نیاوران'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی منطقه برق نیاوران  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی منطقه برق نیاوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890865/مزایده-باغ-مرکبات-و-سیاه-ریشه'>مزایده باغ مرکبات و سیاه ریشه / مزایده,مزایده باغ مرکبات و سیاه ریشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890925/مزایده-یک-قطعه-باغ-مرکبات-مساحت-2000متر'>مزایده یک قطعه باغ مرکبات مساحت 2000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مرکبات مساحت 2000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890855/مزایده-یک-دستگاه-کولر-گازی-اسپیلت--'>مزایده یک دستگاه کولر گازی اسپیلت... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه کولر گازی اسپیلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890839/مزایده-وانت-مزدا-دوکابین-تیپ-B2'>مزایده وانت مزدا دوکابین تیپ B2  / آگهی مزایده، مزایده وانت مزدا دوکابین تیپ B2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890881/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-بخش-هشت-تهران'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری بخش هشت تهران / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری بخش هشت تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890885/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-99-04مترمربع'> مزایده پلاک ثبتی به مساحت 99.04مترمربع  / مزایده, مزایده پلاک ثبتی به مساحت 99.04مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890846/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پرشیا'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پرشیا  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه اتومبیل پرشیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890890/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-296-25متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور 296.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور 296.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890889/مزایده-اپارتمان-به-مساحت-98-5مترمربع'>مزایده اپارتمان به مساحت 98.5مترمربع / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 98.5مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890916/مزایده-دو-باب-منزل-مسکونی-اموال-غیرمنقول'>مزایده دو باب منزل مسکونی اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده دو باب منزل مسکونی اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890622/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-برقرسانی-به-شبکه-های-توزیع-نیرو-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی به شبکه های توزیع نیرو نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی به شبکه های توزیع نیرو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890918/مزایده-اپارتمان-به-مساحت-129-93مترمربع'>مزایده اپارتمان به مساحت 129.93مترمربع  / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 129.93مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891521/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-1906-296-بخش-یازده-تهران'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 1906/296 بخش یازده تهران  / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 1906/296 بخش یازده تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890866/مزایده-دو-خط-تلفن-همراه-اول'>مزایده دو خط تلفن همراه اول / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دو خط تلفن همراه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890833/مناقصه-خدمات-علف-چینی--باغبانی-و-نظافت-پستهای-انتقال'>مناقصه خدمات علف چینی ، باغبانی و نظافت پستهای انتقال / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خدمات علف چینی ، باغبانی و نظافت پستهای انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890870/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-87-53متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 87.53متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 87.53متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890818/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-از-اماکن-و-تاسیسات-صنعتی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890844/فراخوان-احداث-شبکه-آبیاری-و-زهکشی-دویرج-2-واحد-عمرانی'>فراخوان احداث شبکه آبیاری و زهکشی دویرج 2 واحد عمرانی  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان احداث شبکه آبیاری و زهکشی دویرج 2 واحد عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891077/مزایده-یک-باب-واحد-تجاری-مساحت-19-83متر-نوبت-دوم'>مزایده یک باب واحد تجاری مساحت 19.83متر نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک باب واحد تجاری مساحت 19.83متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890821/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-فاضلاب-خطوط-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات فاضلاب خطوط نوبت دوم / مناقصه  ,مناقصه  اجرای عملیات فاضلاب خطوط جمع کننده - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890639/مناقصه-اداره-امور-آبدارخانه-ها-انجام-امور-خدمات-نظافت'>مناقصه اداره امور آبدارخانه ها- انجام امور خدمات نظافت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اداره امور آبدارخانه ها- انجام امور خدمات نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890848/تجدید-مناقصه-پروژه-دیوار-ساحلی-روستا'>تجدید مناقصه پروژه دیوار ساحلی روستا  / آگهی مناقصه,تجدید مناقصه پروژه دیوار ساحلی روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891034/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-4-مساحت-113-14متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه 4 مساحت 113.14متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه 4 مساحت 113.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891030/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-89-29متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 89.29متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 89.29متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891033/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-طبقه-اول-82-40متر'>مزایده دو دانگ مشاع از آپارتمان طبقه اول 82.40متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از آپارتمان طبقه اول 82.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891474/آگهی-مزایده-واگذاری-املاک-و-ماشین-آلات'>آگهی مزایده واگذاری املاک و ماشین آلات  / آگهی مزایده ،آگهی مزایده  واگذاری املاک و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890845/تجدید-مناقصه-نسبت-به-خرید-و-راه-اندازی-سامانه-های-اداری-ثبت-تخلف-سرعت--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه نسبت به خرید و راه اندازی سامانه های اداری ثبت تخلف سرعت - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به خرید و راه اندازی سامانه های اداری ثبت تخلف سرعت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890804/تجدید-مناقصه-خرید-تعداد-7814-دستگاه-کنتور-آب'>تجدید مناقصه خرید تعداد 7814 دستگاه کنتور آب   / تجدید آگهی مناقصه عمومی,تجدید مناقصه خرید تعداد 7814 دستگاه کنتور آب  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890810/مزایده-فروش-10-امتیاز'>مزایده فروش 10 امتیاز  / آگهی مزایده ,مزایده فروش 10 امتیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890843/مناقصه-اجرای-پروژه-جدولگذاری-و-کف-پوش-بخشی-از-پارک'>مناقصه اجرای پروژه جدولگذاری و کف پوش بخشی از پارک  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه جدولگذاری و کف پوش بخشی از پارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890831/مناقصه-واگذاری-خدمات-نگهبانی--تجدید'>مناقصه واگذاری خدمات نگهبانی - تجدید / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات نگهبانی - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890856/مناقصه-عملیات-جدول-گذاری-و-زیرسازی-تعدادی-از-معابر-روستا'>مناقصه  عملیات جدول گذاری و زیرسازی تعدادی از معابر روستا  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات جدول گذاری و زیرسازی تعدادی از معابر روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890854/مزایده-کمپرسور-ماردونی'>مزایده کمپرسور ماردونی / آگهی مزایده , مزایده کمپرسور ماردونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890992/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-860-38متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 860.38متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 860.38متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891481/مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه پژو پارس  / مزایده , مزایده یک دستگاه پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890998/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-253-75متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 253.75متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 253.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890994/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-128-13مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 128.13مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 128.13مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891001/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-یکباب-خانه-مساحت-سیصد-و-سی-و-نه-متر-و-شصت-یک-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه مساحت سیصد و سی و نه متر و شصت یک متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه مساحت سیصد و سی و نه متر و شصت یک متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890702/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890824/مناقصه-اجرای-آسفالت-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890809/تجدید-مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تعمیرات و نگهداری تاسیسات- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تعمیرات و نگهداری تاسیسات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890816/تجدید-فراخوان-مناقصه-عملیات-بازاریابی-جذب-مشتری-و-فروش-محصولات-مخابراتی'>تجدید فراخوان مناقصه عملیات بازاریابی، جذب مشتری و فروش محصولات مخابراتی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عملیات بازاریابی، جذب مشتری و فروش محصولات مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890832/مزایده-حق-بهره-برداری-از-سایت-تخلیه-پسماندهای-عمرانی-و-ساختمانی'>مزایده حق بهره برداری از سایت تخلیه پسماندهای عمرانی و ساختمانی  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده حق بهره برداری از سایت تخلیه پسماندهای عمرانی و ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890823/مزایده-یک-دستگاه-خودروسواری'>مزایده یک دستگاه خودروسواری  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروسواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890805/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید-مدل-88-خاکستری'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید مدل 88 خاکستری  / مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید مدل 88 خاکستری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890813/مزایده-تعداد-چهار-جفت-کفی-کفش-طبی'>مزایده  تعداد چهار جفت کفی کفش طبی / مزایده ,مزایده  تعداد چهار جفت کفی کفش طبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890827/مزایده-یک-دستگاه-کولر-اسپیلت-؛-یخچال-ایستاده-سه-درب'>مزایده یک دستگاه کولر اسپیلت ؛ یخچال ایستاده سه درب / مزایده,مزایده یک دستگاه کولر اسپیلت ؛ یخچال ایستاده سه درب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890819/مزایده-یک-دستگاه-نوار-چسبان-PVC'>مزایده یک دستگاه نوار چسبان PVC  / مزایده ,مزایده یک دستگاه نوار چسبان PVC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890838/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-1000متر-باغ-مرکبات'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1000متر باغ مرکبات  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1000متر باغ مرکبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890801/فراخوان-پروژه-ترمیم-و-بهسازی-ابنیه-های-فنی-جاده-های-دسترسی-به-چاههای-منطقه---نوبت-دوم'>فراخوان پروژه ترمیم و بهسازی ابنیه های فنی جاده های دسترسی به چاههای منطقه ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان پروژه ترمیم و بهسازی ابنیه های فنی جاده های دسترسی به چاههای منطقه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890807/مناقصه-ترمیم-آسفالت-محوطه-انبار-و-ایجاد-درب-برای-ورود-به-انبار--نوبت-دوم'>مناقصه ترمیم آسفالت محوطه انبار و ایجاد درب برای ورود به انبار - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ترمیم آسفالت محوطه انبار و ایجاد درب برای ورود به انبار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890842/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-35-10متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 35.10متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 35.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890847/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-عرصه-450مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان عرصه 450مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان عرصه 450مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890835/مزایده-یک-دستگاه-روغن-کش-کارکرده'>مزایده یک دستگاه روغن کش کارکرده / مزایده یک دستگاه روغن کش کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890830/مزایده-تعداد-60-بشکه-آب-صابون'>مزایده تعداد 60 بشکه آب صابون / مزایده,مزایده تعداد 60 بشکه آب صابون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890936/مزایده-39-سهم-مشاع-از-یکصد-سهم-از-آپارتمان'>مزایده 39 سهم مشاع از یکصد سهم از آپارتمان / مزایده,مزایده 39 سهم مشاع از یکصد سهم از آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890939/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-203-55متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 203.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 203.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890942/مزایده-یکباب-مغازه-احداثی-14-08مترمربع'>مزایده یکباب مغازه احداثی 14.08مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب مغازه احداثی 14.08مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890822/مزایده-اجاره-6-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره 6 باب مغازه  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای ,مزایده اجاره 6 باب مغازه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890683/فراخوان​GATED-SHEET-FOR-FENCING-MARK--نوبت-دوم'>فراخوان​GATED SHEET FOR FENCING MARK - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ​GATED SHEET FOR FENCING MARK - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890793/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-یکباب-پلاک-329-از-3743-از-44-اصلی-مساحت800متر'>اصلاحیه مزایده ششدانگ یکباب پلاک 329 از 3743 از 44 اصلی مساحت800متر / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ یکباب پلاک 329 از 3743 از 44 اصلی مساحت800متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890666/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-هفتاد-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت هفتاد مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت هفتاد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890669/مزایده-ملک-با-قدمت-بیش-از-سه-سال'>مزایده ملک با قدمت بیش از سه سال  / مزایده,مزایده ملک با قدمت بیش از سه سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890943/فراخوانblas-tyres-tube-type--'>فراخوانblas tyres tube type ... / فراخوان , فراخوان blas tyres tube type ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890790/تمدید-مناقصه-انجام-اصلاح-و-بازسازی-سقف-سالن-های-نیروگاه--بار-دوم'>تمدید مناقصه انجام اصلاح و بازسازی سقف سالن های نیروگاه ...بار دوم / تمدید مناقصه عمومی, تمدید مناقصه انجام اصلاح و بازسازی سقف سالن های نیروگاه ...بار دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890787/مناقصه-طراحی-تفصیلی-محوطه-اطراف-کارخانه-های-خط-چهارم-کنسانتره-و-گندله-سازی'>مناقصه طراحی تفصیلی محوطه اطراف کارخانه های خط چهارم کنسانتره و گندله سازی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طراحی تفصیلی محوطه اطراف کارخانه های خط چهارم کنسانتره و گندله سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890624/مزایده-واگذاری-نانوایی-مسکن-مهر'>مزایده واگذاری نانوایی مسکن مهر / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری نانوایی مسکن مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890765/آگهی-مزایده-حدود-200-تن-کاتالیست-مستعمل--نوبت-دوم'>آگهی مزایده حدود 200 تن کاتالیست مستعمل - نوبت دوم  / آگهی مزایده ، آگهی مزایده حدود 200 تن کاتالیست مستعمل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890808/مناقصه-پیمانکاری-حجمی-(قوطی-سازی)-کارخانه-روغن-نباتی-شماره-2'>مناقصه پیمانکاری حجمی (قوطی سازی) کارخانه روغن نباتی شماره 2  / مناقصه , مناقصه پیمانکاری حجمی (قوطی سازی) کارخانه روغن نباتی شماره 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890798/مناقصه-عملیات-حفاری-کرگیری-در-معدن'>مناقصه عملیات حفاری کرگیری در معدن  / مناقصه , مناقصه عملیات حفاری کرگیری در معدن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890771/مناقصه-خرید-تعداد-250-عدد-پروتز-حلزون-شنوایی-96-4-24'>مناقصه خرید تعداد 250 عدد پروتز حلزون شنوایی 96.4.24 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 250 عدد پروتز حلزون شنوایی نوبت اول 96.4.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890776/مناقصه-خرید-تعداد-1400-دستگاه-کلرسنج-دیجیتال-تولید-داخل'>مناقصه خرید تعداد 1400 دستگاه کلرسنج دیجیتال تولید داخل  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 1400 دستگاه کلرسنج دیجیتال تولید داخل نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890784/مناقصه-خرید-300-دستگاه-ECG-تولید-داخل'>مناقصه خرید 300 دستگاه ECG تولید داخل  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 300 دستگاه ECG تولید داخل نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890780/مناقصه-خرید-تعداد-200-دستگاه-انکوباتور-توزاد-و-50-دستگاه-انکوباتور-پرتابل'>مناقصه خرید تعداد 200 دستگاه انکوباتور توزاد و 50 دستگاه انکوباتور پرتابل  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 200 دستگاه انکوباتور توزاد و 50 دستگاه انکوباتور پرتابل نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890604/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه'>مزایده اجاره یک باب مغازه / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890791/مزایده-تعداد-8-دستگاه-ماشین-آلات-راه-سازی'>مزایده تعداد 8 دستگاه ماشین آلات راه سازی  / مزایده , مزایده تعداد 8 دستگاه ماشین آلات راه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890763/مناقصه-پیمان-راهبری-وسائط-نقلیه-نوبت-دوم'>مناقصه  پیمان راهبری وسائط نقلیه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  پیمان راهبری وسائط نقلیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890840/فراخو-ان-نگهداشت-سامانه-مشترک-و-سرویس-دهی--'>فراخو ان نگهداشت سامانه مشترک و سرویس دهی... / فراخوان , فراخوان نگهداشت سامانه مشترک و سرویس دهی... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890768/مزایده-فروش-انواع-خودرو-و-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی-96-4-24'>مزایده فروش انواع خودرو و  اقلام مازاد و ضایعاتی 96.4.24 / آگهی مزایده, مزایده فروش انواع خودرو و  اقلام مازاد و ضایعاتی 96.4.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890857/فراخوان-خرید-4-500-000-کیلوگرم-سود-مایع-48-50-مورد-نیاز'>فراخوان  خرید 4.500.000 کیلوگرم سود مایع 48%-50% مورد نیاز / فراخوان , فراخوان  خرید 4.500.000 کیلوگرم سود مایع 48%-50% مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890802/مناقصه-خرید-واگذاری-امور-پیگیری-فروش-اقساطی-مسکن-مهر'>مناقصه خرید واگذاری امور پیگیری فروش اقساطی مسکن مهر / مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه واگذاری امور پیگیری فروش اقساطی مسکن مهر... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890610/مزایده-اجاره-کوره-آجر-ماشینی'>مزایده اجاره کوره آجر ماشینی / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره کوره آجر ماشینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890770/فراخوان-مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-آنالایزر---'>فراخوان مناقصه خرید قطعات یدکی آنالایزر .... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید قطعات یدکی آنالایزر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890758/مزایده-حدود-131-تن-ماتریال-های-مازاد'>مزایده حدود 131 تن ماتریال های مازاد / آگهی مزایده,مزایده حدود 131 تن ماتریال های مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890812/مناقصه-تعدادی-کانکس-20-فوت--'>مناقصه تعدادی کانکس 20 فوت ... / آگهی مناقصه، مناقصه تعدادی کانکس 20 فوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891085/مزایده-پلاک-482-فرعی-مساحت-223-4متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک 482 فرعی مساحت 223.4متر نوبت دوم / مزایده, مزایده پلاک 482 فرعی مساحت 223.4متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890764/مناقصه-عملیات-اجرای-روکش-آسفالت-منطقه-دو-تجدید'>مناقصه عملیات اجرای روکش آسفالت منطقه دو تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای روکش آسفالت منطقه دو تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890690/مناقصه-اجرای-پروژه-های-نقشه-برداری-و-مطالعات--حفر-چاه-عمیق-و-آهکی'>مناقصه اجرای پروژه های نقشه برداری و مطالعات ، حفر چاه عمیق و آهکی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه های نقشه برداری و مطالعات ، حفر چاه عمیق و آهکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890796/فراخوان-شناسایی-و-انتخاب-سرمایه-گذار-جهت-ایجاد-مجموعه-تفریحی'> فراخوان شناسایی و انتخاب سرمایه گذار جهت ایجاد مجموعه تفریحی / فراخوان مشارکت عمومی , فراخوان شناسایی و انتخاب سرمایه گذار جهت ایجاد مجموعه تفریحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890815/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-حمل-عایق-پیش-ساخته-رطوبتی-بام'>فراخوان مناقصه تهیه و حمل عایق پیش ساخته رطوبتی بام / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تهیه و حمل عایق پیش ساخته رطوبتی بام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891040/مزایده-ششدانگ-اعیان-اپارتمان-مسکونی-طبقه-سه-بخش-دو'>مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان مسکونی طبقه سه بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان مسکونی طبقه سه بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891042/مزایده4-5-نیم-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-سه-اردبیل'>مزایده4.5 نیم دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش سه اردبیل  / مزایده,مزایده4.5 نیم دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش سه اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890704/مناقصه-4506-متر-لوله-آبده'>مناقصه 4506 متر لوله آبده / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه 4506 متر لوله آبده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890714/مناقصه-ساخت-نصب-و-نگهداری-و-بهره-برداری-از-4-دستگاه-پل-عابر-پیاده'>مناقصه ساخت، نصب و نگهداری و بهره برداری از 4 دستگاه پل عابر پیاده  / آگهی مناقصه ,مناقصه ساخت، نصب و نگهداری و بهره برداری از 4 دستگاه پل عابر پیاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890681/مناقصه-انجام-امور-نگهبانی-و-ایجاد-حفاظت-فیزیکی--'>مناقصه انجام امور نگهبانی و ایجاد حفاظت فیزیکی...   / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای، تجدید مناقصه انجام امور نگهبانی و ایجاد حفاظت فیزیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890667/مزایده-فروش-و-قطع-درختان-جنگلی-خارج-از-طرح-جنگلداری--'>مزایده فروش و قطع درختان جنگلی خارج از طرح جنگلداری ... / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش و قطع درختان جنگلی خارج از طرح جنگلداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890672/تجدید-مناقصه-تعداد-4500-حلقه-سیم-رانژه-06'>تجدید مناقصه تعداد 4500 حلقه سیم رانژه 06 / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه تعداد 4500 حلقه سیم رانژه 06</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890695/مناقصه-عملیات-تولید-واجرای-ستون-های-فلزی-بادبندها-و--'>مناقصه عملیات تولید واجرای ستون های فلزی، بادبندها و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات تولید واجرای ستون های فلزی، بادبندها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890659/مناقصه-تهیه-و-حمل-و-نصب-دیوار-بتنی-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و حمل و نصب دیوار بتنی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تهیه و حمل و نصب دیوار بتنی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890670/مناقصه-تعمیر-و-کالیبراسیون-کنتورهای-توربینی'>مناقصه تعمیر و کالیبراسیون کنتورهای توربینی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و کالیبراسیون کنتورهای توربینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890671/مناقصه-پیمان-غذایی-مراکز-انتقال-نفت-گچساران-نورآباد-و-حسنی--نوبت-دوم'>مناقصه پیمان غذایی مراکز انتقال نفت گچساران، نورآباد و حسنی - نوبت دوم / مناقصه پیمان غذایی مراکز انتقال نفت گچساران، نورآباد و حسنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890615/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-عرصه-221متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 221متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 221متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890674/تجدید-مناقصه-خرید-5000-متر-نوار-نقاله--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 5000 متر نوار نقاله - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای عمومی , تجدید مناقصه خرید 5000 متر نوار نقاله- تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890696/مناقصه-جدول-گذاری-و-زیرسازی-و-آسفالت-دور-برگردان'>مناقصه جدول گذاری و زیرسازی و آسفالت دور برگردان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدول گذاری و زیرسازی و آسفالت دور برگردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890701/مناقصه-پیاده-روسازی-معابر-و-خیابان-های-سطح-شهر'>مناقصه پیاده روسازی معابر و خیابان های سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیاده روسازی معابر و خیابان های سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890820/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-دو-عدد-فلو-ترانسمیتر-الکترومغناطیسی'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی دو عدد فلو ترانسمیتر الکترومغناطیسی / آگهی مناقصه عمومی با اخذ سپرده , مناقصه خرید و نصب و راه اندازی دو عدد فلو ترانسمیتر الکترومغناطیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890826/مناقصه-مقدار-10-هزار-کیلو-سودالایم-نوبت-دوم'>مناقصه مقدار 10 هزار کیلو سودالایم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مقدار 10 هزار کیلو سودالایم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890828/مناقصه-طناب-ابریشمی--نایلونی-پلی-پروپیلن-نوبت-دوم'>مناقصه طناب ابریشمی - نایلونی پلی پروپیلن نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طناب ابریشمی - نایلونی پلی پروپیلن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890788/آگهی-فراخوان-پروژه-مرمت-و-بهسازی-ساختمانها--تجدید'>آگهی فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها... تجدید  / آگهی فراخوان پیمانکاران , آگهی فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها.....تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890794/آگهی-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-بارگیری-حمل-و-تخلیه4-واحدهای-تولید'>آگهی مناقصه عمومی  انجام خدمات بارگیری، حمل و تخلیه4 واحدهای تولید / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی انجام خدمات بارگیری، حمل و تخلیه4 واحدهای تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890617/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-عرصه-406مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 406مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 406مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890767/مناقصه-تامین-بارگیری-و-حمل-تا-محل-پروژه-و-باراندازی-شیرآلات'>مناقصه تامین، بارگیری و حمل تا محل پروژه و باراندازی شیرآلات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین، بارگیری و حمل تا محل پروژه و باراندازی شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890774/مناقصه-کلیه-عملیات-مربوط-به-لاینینگ-و-حفاظتی-تونل'>مناقصه  کلیه عملیات مربوط به لاینینگ و حفاظتی تونل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  کلیه عملیات مربوط به لاینینگ و حفاظتی تونل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890755/مناقصه-اجرای-فوندانسیون-و-اسکلت-بتنی'>مناقصه اجرای فوندانسیون و اسکلت بتنی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فوندانسیون و اسکلت بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890775/مناقصه-خرید-ماشین-آبیاری-دوار'>مناقصه خرید ماشین آبیاری دوار / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه خرید ماشین آبیاری دوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890756/مناقصه-خدمات-حفاظت-و-حراست'>مناقصه خدمات حفاظت و حراست  / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات حفاظت و حراست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890759/مناقصه-تعداد-6-دستگاه-رادار'>مناقصه تعداد 6 دستگاه رادار / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعداد 6 دستگاه رادار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890747/آگهی-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-عملیات-کابل-کشی-کابلهای-63-کیلو-ولت'>آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات کابل کشی کابلهای 63 کیلو ولت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات کابل کشی کابلهای 63 کیلو ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890761/مناقصه-پروژه-تکمیل-زیرسازی-و-آسفالت-ورودی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل زیرسازی و آسفالت ورودی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه پروژه تکمیل زیرسازی و آسفالت ورودی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890708/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-پیکاب-وانت-دو-کابین-مدل-1386-و---'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو پیکاب وانت دو کابین مدل 1386 و .... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش دو دستگاه خودرو پیکاب وانت دو کابین مدل 1386 و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890616/مزایده-پلاک-فوق-دارای-مساحت-عرصه-215-25مترمربع'>مزایده پلاک فوق دارای مساحت عرصه 215.25مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک فوق دارای مساحت عرصه 215.25مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890757/مزایده-نصب-بنر-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تابلوهای-تبلیغاتی-تجدید'>مزایده  نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی-تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده  نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی-تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891003/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-اول-54-34متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول 54.34متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول 54.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890750/مزایده-دریل-رادیال-و--'>مزایده  دریل رادیال و ... / مزایده, مزایده  دریل رادیال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891056/مزایده-ملک-به-مساحت-145مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت 145مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 145مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891059/مزایده-5-دانگ-و-17-سیر-و-12-مثقال-مشاع-از-عرصه-و-اعیان-خانه'>مزایده 5 دانگ و 17 سیر و 12 مثقال مشاع از عرصه و اعیان خانه / مزایده,مزایده 5 دانگ و 17 سیر و 12 مثقال مشاع از عرصه و اعیان خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891053/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-414-85متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 414.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 414.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890752/مناقصه-انجام-فعالیتهای-سرویس-و-نگهداری-و-اصلاح-و-بهینه-سازی-و-اتفاقات-و---نوبت-دوم'>مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری و اصلاح و بهینه سازی و اتفاقات و .... نوبت دوم / آگهی مناقصه های عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری و اصلاح و بهینه سازی و اتفاقات و .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890745/فراخوان-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-فرهنگی-نوبت-دوم'>فراخوان یک قطعه زمین با کاربری فرهنگی نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان یک قطعه زمین با کاربری فرهنگی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890588/مزایده-دو-دستگاه-چیلر-سرماساز--'>مزایده دو دستگاه چیلر سرماساز... / آگهی مزایده، مزایده دو دستگاه چیلر سرماساز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890740/مناقصه-طرح-قرارداد-فروش-وپشتیبانی-از-طریق-مرکز-پاسخگویی-2020---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه طرح قرارداد, فروش وپشتیبانی از طریق مرکز پاسخگویی 2020 .... تجدید نوبت دوم  / تجدید مناقصه دو مرحله ای , مناقصه طرح قرارداد, فروش وپشتیبانی از طریق مرکز پاسخگویی 2020 .... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891045/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-قطعه-هشتم-تفکیکی-از-پلاک-18308-فرعی'>مزایده سه دانگ از ششدانگ قطعه هشتم تفکیکی از پلاک 18308 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ قطعه هشتم تفکیکی از پلاک 18308 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891047/مزایده-دو-سهم-از-7-سهم-ششدانگ-قطعه-یک-تفکیکی-پلاک-18365-فرعی'>مزایده دو سهم از 7 سهم ششدانگ قطعه یک تفکیکی پلاک 18365 فرعی / مزایده,مزایده دو سهم از 7 سهم ششدانگ قطعه یک تفکیکی پلاک 18365 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890817/مزایده-ششدانگ-یکباب-ساختمان-112-95متر'>مزایده ششدانگ یکباب ساختمان 112.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان 112.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890814/مزایده-فروش-ساختمان-اداری-متراژ-2501متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ساختمان اداری متراژ 2501متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ساختمان اداری متراژ 2501متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890730/مناقصه-اجرای-عملیات-بازسازی-و-تعمیرات-مستغلات'>مناقصه اجرای عملیات بازسازی و تعمیرات مستغلات / مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات بازسازی و تعمیرات مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890825/مزایده-ششدانگ-زمین-بایر-مساحت197-60متر'>مزایده ششدانگ زمین بایر مساحت197.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بایر مساحت197.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890742/مزایده-خودرو'>مزایده خودرو / آگهی مزایده ,مزایده خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890772/مناقصه-خرید-50-دستگاه-دیژنکتور-خلاء-موتوردار-20-کیلوولت-630-آمپر'>مناقصه خرید 50 دستگاه دیژنکتور خلاء موتوردار 20 کیلوولت 630 آمپر / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید 50 دستگاه دیژنکتور خلاء موتوردار 20 کیلوولت 630 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890623/مزایده-پلاک-به-مساحت-عرصه-سیصد-و-سه-مترمربع'>مزایده پلاک به مساحت عرصه سیصد و سه مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک به مساحت عرصه سیصد و سه مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890782/مناقصه-لبنیات-مورد-نیاز-ندامتگاههای-خود'>مناقصه لبنیات مورد نیاز ندامتگاههای خود  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله، مناقصه لبنیات مورد نیاز ندامتگاههای خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890795/مزایده-فروش-آب-سد-کهیر'>مزایده فروش آب سد کهیر / آگهی مزایده، مزایده فروش آب سد کهیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890734/مناقصه-تجهیزات-مورد-نیاز-جهت-راه-اندازی-مرکز-معاینه-فنی'>مناقصه تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی مرکز معاینه فنی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی مرکز معاینه فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890748/مزایده-تعداد-7-دستگاه-از-وسایط-نقلیه'>مزایده تعداد 7 دستگاه از وسایط نقلیه / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعداد 7 دستگاه از وسایط نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890760/مزایده-اجاره-بوفه-های-دانشجویی-سایت-یک-و-باشگاه-ورزشی'>مزایده اجاره بوفه های دانشجویی سایت یک و باشگاه ورزشی / آگهی مزایده ، مزایده اجاره بوفه های دانشجویی سایت یک و باشگاه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890737/مناقصه-طرح-مقاوم-سازی-و-بهسازی-لرزه-ای-دانشکده-نوبت-دوم'>مناقصه طرح مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای دانشکده  نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی,مناقصه طرح مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای دانشکده  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890751/مناقصه-عملیات-لایروبی-کانالها-و-انهار-منطقه-دو'>مناقصه عملیات لایروبی کانالها و انهار منطقه دو  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات لایروبی کانالها و انهار منطقه دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890735/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-مدل-85-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 85 نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 85 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890632/مزایده-ششدانگ-قطعه-زمین-عرصه-1295-50متر'>مزایده ششدانگ قطعه زمین عرصه 1295.50متر  / مزایده,ممزایده ششدانگ قطعه زمین عرصه 1295.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890729/فراخوان-نگهداری-و-تعمیرات-روزمره-دستگاههای-ماشینری-واحدهای-عملیاتی-فاز-3-نوبت-دوم'>فراخوان نگهداری و تعمیرات روزمره دستگاههای ماشینری واحدهای عملیاتی فاز 3 نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و تعمیرات روزمره دستگاههای ماشینری واحدهای عملیاتی فاز 3 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890724/مناقصه-خریدای-انواع-کابل-مسی-ژله-فیلد-خاکی-نوبت-دوم'>مناقصه خریدای انواع کابل مسی ژله فیلد خاکی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه خریدای انواع کابل مسی ژله فیلد خاکی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890739/فراخوان-مناقصه-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-مناطق-باقیمانده'>فراخوان مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق باقیمانده  / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق باقیمانده  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890733/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه دوم تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه دوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890811/مزایده-یک-دانگ-و-سی-و-دو-صدم-دانگ-مشاع-از-اپارتمان-احداثی'>مزایده یک دانگ و سی و دو صدم دانگ مشاع از اپارتمان احداثی / مزایده ,مزایده یک دانگ و سی و دو صدم دانگ مشاع از اپارتمان احداثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890806/مزایده-ملک-دو-طبقه-مساحت-عرصه-177-1متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک دو طبقه مساحت عرصه 177.1متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ملک دو طبقه مساحت عرصه 177.1متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890723/مناقصه-پروژه-مشارکتی-آماده-سازی-اراضی'>مناقصه پروژه مشارکتی آماده سازی اراضی  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذاران,مناقصه پروژه مشارکتی آماده سازی اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890718/فراخوان-پرونده-خوانی-و-شناسایی-زمین-های-دولتی'>فراخوان پرونده خوانی و شناسایی زمین های دولتی / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان پرونده خوانی و شناسایی زمین های دولتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890754/مزایده-اجاره-مستحدثات-شهرک-کارگاهی-قصر-صنعت'>مزایده اجاره مستحدثات شهرک کارگاهی قصر صنعت  / آگهی مزایده، مزایده اجاره مستحدثات شهرک کارگاهی قصر صنعت  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890620/مزایده-ششدانگ-قطعه-زمین-مساحت-عرصه-1358مترمربع'>مزایده ششدانگ قطعه زمین مساحت عرصه 1358مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه زمین مساحت عرصه 1358مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890904/مزایده-ششدانگ-ملک-به-مساحت-366مترمربع'>مزایده ششدانگ ملک به مساحت 366مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به مساحت 366مترمربع  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891511/مزایده-خودرو-سواری-پراید'>مزایده خودرو سواری پراید  / مزایده , مزایده خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890907/مزایده-قطعه-زمینی-به-مساحت-1100مترمربع'>مزایده قطعه زمینی به مساحت 1100مترمربع / مزایده,مزایده قطعه زمینی به مساحت 1100مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890909/مزایده-یکباب-مغازه-به-مساحت-56مترمربع'>مزایده یکباب مغازه به مساحت 56مترمربع / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت 56مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890912/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-250متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 250متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 250متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890716/مزایده-یک-دستگاه-موتور-جوش-دیزلی-سیار-مدل-کروس-آلمان'>مزایده یک دستگاه موتور جوش دیزلی سیار مدل کروس آلمان  / مزایده , مزایده یک دستگاه موتور جوش دیزلی سیار مدل کروس آلمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891006/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-56-65متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 56.65متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 56.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891008/مزایده-ششدنگ-اپارتمان-طبقه-سه-69-55متر'>مزایده ششدنگ اپارتمان طبقه سه 69.55متر / مزایده,مزایده ششدنگ اپارتمان طبقه سه 69.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890715/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-تنظیف-و-رفت-و-روب-معابر--جمع-آوری-زباله-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر ، جمع آوری زباله- نوبت دوم / تجدید مناقصه انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر ، جمع آوری زباله- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890719/تجدید-مناقصه-تکمیل-عملیات-جدول-گذاری-بیس-آسفالت-و-پیاده-روسازی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تکمیل عملیات جدول گذاری، بیس، آسفالت و پیاده روسازی- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تکمیل عملیات جدول گذاری، بیس، آسفالت و پیاده روسازی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890631/مزایده-ششدانگ-قطعه-زمین-مساحت-عرصه-282مترمربع'>مزایده ششدانگ قطعه زمین مساحت عرصه 282مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه زمین مساحت عرصه 282مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890709/مناقصه-آسفالت-راه-روستایی-سیفلو---نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت راه روستایی سیفلو .....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه آسفالت راه روستایی سیفلو .....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890713/مناقصه-احداث-دوربرگردان-پروانه-ای-نوبت-دوم'>مناقصه احداث دوربرگردان پروانه ای- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث دوربرگردان پروانه ای- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890738/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-ابنیه-فنی-حوزه-استحفاظی'>مناقصه مرمت و بازسازی ابنیه فنی حوزه استحفاظی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مرمت و بازسازی ابنیه فنی حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890707/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-اسپکترومتر-جذب-اتمی-به-همراه-کوره-گرافیتی-و-اتوسمپلر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه اسپکترومتر جذب اتمی به همراه کوره گرافیتی و اتوسمپلر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه اسپکترومتر جذب اتمی به همراه کوره گرافیتی و اتوسمپلر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890837/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-200-96مترمربع-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 200.96مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 200.96مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890834/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-شماره-948-فرعی-از-69-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 948 فرعی از 69 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 948 فرعی از 69 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890717/مزایده-ملک-بخش-ده-تبریز-نوبت-دوم-عرصه-2750متر'>مزایده ملک بخش ده تبریز نوبت دوم عرصه 2750متر  / مزایده ,مزایده ملک بخش ده تبریز نوبت دوم عرصه 2750متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890619/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-و-هفتاد-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست و هفتاد مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست و هفتاد مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890773/مزایده-ملک-مساحت-80-5مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 80.5مترمربع نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت 80.5مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890677/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو  / مزایده , مزایده فروش خودرو  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890684/مزایده-یک-دستگاه-فرز-یونیو--و-یک-دستگاه-تزریق-پلاستیکی'>مزایده یک دستگاه فرز یونیو - و یک دستگاه تزریق پلاستیکی   / مزایده , مزایده یک دستگاه فرز یونیو - و یک دستگاه تزریق پلاستیکی   نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890778/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-86-86مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 86.86مترمربع نوبت دوم / مزایده ,ممزایده ملک مساحت عرصه 86.86مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890781/مزایده-1-5-دانگ-سرقفلی-مغازه-بخش-5-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده 1.5 دانگ سرقفلی مغازه بخش 5 تبریز نوبت دوم  / مزایده ,مزایده 1.5 دانگ سرقفلی مغازه بخش 5 تبریز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890785/مزایده-ملک-یک-واحد-مسکونی-مساحت-109-01متر'>مزایده ملک یک واحد مسکونی مساحت 109.01متر  / مزایده ,مزایده ملک یک واحد مسکونی مساحت 109.01متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890687/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-MVM-مدل-90'>مزایده  فروش یک دستگاه خودروی سواری MVM مدل 90   / مزایده ,مزایده  فروش یک دستگاه خودروی سواری MVM مدل 90   نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890705/مزایده-یک-دستگاه-پرس-هیدرولیک-ساخت-کارگاهی-کارکرده'>مزایده یک دستگاه پرس هیدرولیک ساخت کارگاهی کارکرده  / مزایده , مزایده یک دستگاه پرس هیدرولیک ساخت کارگاهی کارکرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890712/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه  / مزایده , مزایده یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890766/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-102-20مترمربع-نوبت-سوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 102.20مترمربع نوبت سوم / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 102.20مترمربع نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890626/مزایده-ششدانگ-قطعه-زمین-مساحت-عرصه-سیصد-و-نه-مترمربع'>مزایده ششدانگ قطعه زمین مساحت عرصه سیصد و نه مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه زمین مساحت عرصه سیصد و نه مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890769/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-صد-و-ده-متر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت صد و ده متر نوبت اول / مزایده ,مزایده یک واحد مسکونی مساحت صد و ده متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890699/مزایده-سلفون-بسته-بندی--مقوای-برش-خورده-'>مزایده سلفون بسته بندی - مقوای برش خورده-  / مزایده , مزایده سلفون بسته بندی - مقوای برش خورده- </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890726/مزایده-املاک-اموال-غیرمنقول'>مزایده املاک اموال غیرمنقول / مزایده ,مزایده املاک اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890720/مزایده-ملک-به-مساحت-441-8مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 441.8مترمربع  / مزایده ,مزایده ملک به مساحت 441.8مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890728/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-650متر-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت 650متر مرحله اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 650متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890732/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-شش-گیلان'>مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه بخش شش گیلان / مزایده ,مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه بخش شش گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890682/مزایده-نه-سهم-مشاع-از-15-سهم-مشاع-از-زمین'>مزایده نه سهم مشاع از 15 سهم مشاع از زمین / مزایده,مزایده نه سهم مشاع از 15 سهم مشاع از زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890679/مزایده-یکباب-ساختمان-مساحت-74-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده یکباب ساختمان مساحت 74 مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مساحت 74 مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890673/مزایده-رب-گوجه-فرنگی--خیار-شور'>مزایده رب گوجه فرنگی ، خیار شور   / مزایده ,مزایده رب گوجه فرنگی ، خیار شور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890676/مزایده-یکباب-ساختمان-مساحت-148مترمربع'>مزایده یکباب ساختمان مساحت 148مترمربع / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مساحت 148مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890583/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری امور خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890680/مزایده-یخچال--تلویزیون-21-اینچ--بخخاری-هفت-هزار'>مزایده یخچال ، تلویزیون 21 اینچ ، بخخاری هفت هزار  / آگهی مزایده، مزایده یخچال ، تلویزیون 21 اینچ ، بخخاری هفت هزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890692/مزایده-آپارتمان-طبقه-همکف-از-مسکن-مهر-مرحله-اول'>مزایده آپارتمان طبقه همکف از مسکن مهر مرحله اول / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه همکف از مسکن مهر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891528/مزایده-آپارتمان-مساحت-79-66مترمربع-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 79.66مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 79.66مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890792/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مساحت-262متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 262متر / مزایده ,ممزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 262متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890685/مزایده-یک-دستگاه-پمپ-شناور-چاه-عمیق'>مزایده  یک دستگاه پمپ شناور چاه عمیق  / مزایده,مزایده  یک دستگاه پمپ شناور چاه عمیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890797/مزایده-ششدانگ-عمارت-به-مساحت-229متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ عمارت به مساحت 229متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ عمارت به مساحت 229متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890799/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-خانه-مسکونی-بخش-20-اردبیل'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه مسکونی بخش 20 اردبیل  / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه مسکونی بخش 20 اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890694/مزایده-دو-دستگاه-کله-بر-نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه کله بر نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده دو دستگاه کله بر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890789/مزایده-ششدانگ-زمین-مسطح-شده-مساحت-8000متر'>مزایده ششدانگ زمین مسطح شده مساحت 8000متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مسطح شده مساحت 8000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890749/مزایده-املاک-پلاک-24-اصلی-در-5-قطعه-زمین-کشاورزی-دیم'>مزایده املاک پلاک 24 اصلی در 5 قطعه زمین کشاورزی دیم  / مزایده ,مزایده املاک پلاک 24 اصلی در 5 قطعه زمین کشاورزی دیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890608/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی-عرصه-پنجاه-و-پنج-متر'>مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی عرصه پنجاه و پنج متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی عرصه پنجاه و پنج متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890744/مزایده-املاک-مازاد-تملیکی-نقد-و-اقساطی'>مزایده املاک مازاد تملیکی نقد و اقساطی  / مزایده ,مزایده املاک مازاد تملیکی نقد و اقساطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890711/مناقصه-جدولگذاری-معابر-عمومی-سطح-شهر'>مناقصه جدولگذاری معابر عمومی سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه جدولگذاری معابر عمومی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890721/مناقصه-واگذاری-امور-فضای-سبز-و-تاسیسات-وابسته'>مناقصه واگذاری امور فضای سبز و تاسیسات وابسته  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور فضای سبز و تاسیسات وابسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890746/اگهی-مزایده-عمومی-اجاره-واحدهای-تجاری'>اگهی مزایده  عمومی اجاره واحدهای تجاری  / مزایده,اگهی مزایده  عمومی اجاره واحدهای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890710/مزایده-املاک-تملیکی-و-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده املاک تملیکی و مازاد نوبت دوم  / مزایده ,مزایده املاک تملیکی و مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890697/مزایده-یک-واحد-مرغداری-نیمه-کاره-عرصه-7000متر'>مزایده یک واحد مرغداری نیمه کاره عرصه 7000متر / مزایده,مزایده یک واحد مرغداری نیمه کاره عرصه 7000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890700/مزایده-ساختمان-مسکونی-و-یکباب-مغازه-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مسکونی و یکباب مغازه نوبت اول  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی و یکباب مغازه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890703/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-2884-و-2565-اراضی-زراعی'>مزایده ششدانگ پلاکهای 2884 و 2565 اراضی زراعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای 2884 و 2565 اراضی زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890698/مزایده-مقدار-3500-تن-غبار-سفید--نوبت-دوم'>مزایده مقدار 3500 تن غبار سفید   نوبت دوم  / مزایده مقدار 3500 تن غبار سفید   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890722/ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-جهت-انجام-امور-خدمات-نگهداری-و-مراقبت-از-فضای-سبز'>ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبز  / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران , ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890603/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-عرصه-258مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 258مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 258مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891498/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 206  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890741/مزایده-فروش-املاک-مازاد'>مزایده فروش املاک مازاد / مزایده ,ممزایده فروش املاک مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890786/مزایده-استخر'>مزایده استخر  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890800/مناقصه-خرید-و-تجهیز-مقره-های-معیوب'>مناقصه خرید و تجهیز مقره های معیوب  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید و تجهیز مقره های معیوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890607/مزایده-ششدانگ-یکباب-ساختمان-هتل-عرصه-2050مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب ساختمان هتل عرصه 2050مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان هتل عرصه 2050مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890602/مزایده-پلاک-مساحت-عرصه-297مترمربع'>مزایده پلاک مساحت عرصه 297مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک مساحت عرصه 297مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891549/استعلام-سولونوئید-والو-سیستم-FOG-واحدهای-گازی-و--'>استعلام سولونوئید والو سیستم FOG واحدهای گازی و... /  فرم استعلام بها, استعلام سولونوئید والو سیستم FOG واحدهای گازی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890598/مزایده-فروش-60-قطعه-زمین-مسکونی-بصورت-مجزا'>مزایده فروش 60 قطعه زمین مسکونی بصورت مجزا / مزایده,مزایده فروش 60 قطعه زمین مسکونی بصورت مجزا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891537/استعلام-منبع-تغذیه-POWER-SUPPLY--'>استعلام منبع تغذیه POWER SUPPLY... /  فرم استعلام بها, استعلام منبع تغذیه POWER SUPPLY...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891540/استعلام-حمل-زمینی-تعداد-سه-ست-پره-توربین-گازی-از-کشور-هلند-به-گمرک-تهران'>استعلام حمل زمینی تعداد سه ست پره توربین گازی از کشور هلند به گمرک تهران /  فرم استعلام بها, استعلام  حمل زمینی تعداد سه ست پره توربین گازی از کشور هلند به گمرک تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891544/استعلام-فیلتر-مسیر-سیرکوله-روغن-(MAX-واحدهای-بخار-سیکل-ترکیبی)-با-مش-3-میکرون'>استعلام فیلتر مسیر سیرکوله روغن (MAX واحدهای بخار سیکل ترکیبی) با مش 3 میکرون /  فرم استعلام بها, استعلام  فیلتر مسیر سیرکوله روغن (MAX واحدهای بخار سیکل ترکیبی) با مش 3 میکرون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891546/استعلام-لوازم-یدکی-TAP-CHANGER-ترانس-های-اصلی-واحدهای-گازی'>استعلام لوازم یدکی TAP CHANGER ترانس های اصلی واحدهای گازی /  فرم استعلام بها, استعلام  لوازم یدکی TAP CHANGER ترانس های اصلی واحدهای گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891505/استعلام-TEMPERATURE-SWITCH-RENG'>استعلام TEMPERATURE SWITCH RENG / استعلام بهای  الکترونیکی, استعلامTEMPERATURE SWITCH RENG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891516/استعلام-relay-over-load-schiele--'>استعلام relay over load schiele ... / استعلام بهای  الکترونیکی, استعلام relay over load schiele ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891539/استعلام-مقاطع-فلزی-خاص--'>استعلام مقاطع فلزی خاص... / استعلام،استعلام مقاطع فلزی خاص...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890599/مزایده-ملک-مشاع-منزل-مسکونی-و-باغ-و-بهربند-متصل-بهم'>مزایده ملک مشاع منزل مسکونی و باغ و بهربند متصل بهم / مزایده,مزایده ملک مشاع منزل مسکونی و باغ و بهربند متصل بهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891465/استعلام-ايستکاه-مينی-بوس'>استعلام ايستکاه مينی بوس / استعلام، ايستکاه مينی بوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891503/مناقصه-پیمان-تنظیفات-و-باغبانی-مركز-منطقه--'>مناقصه پیمان تنظیفات و باغبانی مركز منطقه ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه پیمان تنظیفات و باغبانی مركز منطقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890652/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / آگهی مزایده , مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891441/استعلام-لوازم-التحریر96-4-24'>استعلام لوازم التحریر96.4.24 / استعلام , استعلام  لوازم التحریر 96.4.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891432/استعلام-لوازم-التحریر96-4-24'>استعلام لوازم التحریر96.4.24 / استعلام , استعلام  لوازم التحریر 96.4.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891424/استعلام-لوازم-التحریر96-4-24'>استعلام لوازم التحریر96.4.24 / استعلام , استعلام  لوازم التحریر 96.4.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891480/استعلام-کاغذ-A4-مرغوب-80-گرم'>استعلام کاغذ A4 مرغوب 80 گرم / استعلام، استعلام کاغذ A4 مرغوب 80 گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891438/استعلام-سرویس-نگهداری-و-پشتیبانی-دوربین-های-آنالوگ'>استعلام سرویس، نگهداری و پشتیبانی دوربین های آنالوگ / استعلام، استعلام سرویس، نگهداری و پشتیبانی دوربین های آنالوگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891522/استعلام-اجرای-تاسیسات-سیستم-گرمایش-آموزشگاه-آل-محمد-(ص)-استهبان'>استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش آموزشگاه آل محمد (ص) استهبان / استعلام، استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش آموزشگاه آل محمد (ص) استهبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891490/استعلام-صندوق-فروشگاهی-پول-مدل-PT-6212'>استعلام صندوق فروشگاهی پول مدل PT-6212  / استعلام, استعلام صندوق فروشگاهی پول مدل PT-6212 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890657/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-تجدید'>مناقصه نگهداری فضای سبز تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891477/استعلام-ساخت-و-نصب-کابینت'>استعلام ساخت و نصب کابینت  / استعلام, استعلام ساخت و نصب کابینت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891470/استعلام-ساخت-و-نصب-شیشه'>استعلام ساخت و نصب شیشه  / استعلام, استعلام ساخت و نصب شیشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891483/استعلام-سطل-زباله'>استعلام سطل زباله / استعلام, استعلام  سطل زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891497/استعلام-پیچ-فولادی'>استعلام پیچ فولادی  / استعلام, استعلام پیچ فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891512/استعلام-خرید-رابط-فلنج-110-و-90'>استعلام خرید رابط فلنج 110 و 90 / استعلام, استعلام خرید رابط فلنج 110 و 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891530/استعلام-ره-یاب-خودرویی'>استعلام ره یاب خودرویی / استعلام ره یاب خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891532/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر / استعلام, استعلام کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891493/استعلام-اجرای-قسمتی-از-سفت-کاری'>استعلام اجرای قسمتی از سفت کاری  / استعلام ,استعلام اجرای قسمتی از سفت کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890596/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-15200متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی 15200متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی 15200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891501/استعلام-برقی-نمودن-دو-باب-درب'>استعلام برقی نمودن دو باب درب / استعلام ,استعلام برقی نمودن دو باب درب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891518/استعلام-دستگاه-ضبط-و-پخش-dvr'>استعلام دستگاه ضبط و پخش dvr / استعلام ,استعلام دستگاه ضبط و پخش dvr</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891504/استعلام-لوله-9ml-درب-سفید-فاقد-ژل'>استعلام لوله 9ml درب سفید فاقد ژل / استعلام لوله 9ml درب سفید فاقد ژل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891514/استعلام-دو-عدد-کانکس'>استعلام دو عدد کانکس  / استعلام  دو عدد کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891523/استعلام-کولر-گازی-ایستاده-سرمایشی-و-گرمایشی'>استعلام کولر گازی ایستاده سرمایشی و گرمایشی / استعلام کولر گازی ایستاده سرمایشی و گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891478/استعلام-قند-و-چای'>استعلام قند و چای  / استعلام , استعلام قند و چای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891457/استعلام-تابلو-فرمان'>استعلام تابلو فرمان  / استعلام , استعلام تابلو فرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890593/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-663-74متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی عرصه 663.74متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 663.74متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891508/استعلام-کابین-آسانسور'>استعلام کابین آسانسور  / استعلام, استعلام کابین آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891397/استعلام-درب-طبقات-اتوماتیکد-استیل-سلکوم-با-عرض-80-سانتی-متر'>استعلام درب طبقات اتوماتیکد استیل سلکوم با عرض 80 سانتی متر / استعلام درب طبقات اتوماتیکد استیل سلکوم با عرض 80 سانتی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891293/استعلام-درب-طبقات-لولایی-با-تزئینات-با-عرض-80-سانتی'>استعلام درب طبقات لولایی با تزئینات با عرض 80 سانتی / استعلام  درب طبقات لولایی با تزئینات با عرض 80 سانتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891301/استعلام-فن-کوئل-600cfm-ورودی-چپ-و-600-ورودی-راست-بالازن-ساران'>استعلام فن کوئل 600cfm ورودی چپ و 600 ورودی راست بالازن ساران / استعلام  فن کوئل 600cfm ورودی چپ و 600 ورودی راست بالازن ساران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891304/استعلام-الکتروموتور-kv4-7-5-13-rpm1500'>استعلام الکتروموتور kv4,7/5,13-rpm1500 / استعلام  الکتروموتور kv4,7/5,13-rpm1500</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891307/استعلام-دستگاه-فریز-لوله-تا-سایز-3-اینچ'>استعلام دستگاه فریز لوله تا سایز 3 اینچ / استعلام دستگاه فریز لوله تا سایز 3 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891311/استعلام-جک-هیدرولیکی-ati-a5024-شامل-سیستم-کنترلی-کامل-و-فلاشر-و-چشمی'>استعلام جک هیدرولیکی ati-a5024 شامل سیستم کنترلی کامل و فلاشر و چشمی / استعلام جک هیدرولیکی ati-a5024 شامل سیستم کنترلی کامل و فلاشر و چشمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891315/استعلام-راهبند-فوق-امنیتی-با-ضخامت-ورق-یک-سانت-و-طول-5-متر-و-3-عدد-جک-هیدرولیک'>استعلام راهبند فوق امنیتی با ضخامت ورق یک سانت و طول 5 متر و 3 عدد جک هیدرولیک  / استعلام راهبند فوق امنیتی با ضخامت ورق یک سانت و طول 5 متر و 3 عدد جک هیدرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891265/استعلام-دستگاه-سرور-96-4-24'>استعلام دستگاه سرور 96.4.24 / استعلام دستگاه سرور 96.4.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891257/استعلام-اجرت-برق-کاری-شامل-کنده-کاری-دیوار-جهت-لوله-کشی-برق-و-قوطی--'>استعلام اجرت برق کاری شامل کنده کاری دیوار جهت لوله کشی برق و قوطی... / استعلام اجرت برق کاری شامل کنده کاری دیوار جهت لوله کشی برق و قوطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890590/مزایده-یکباب-ملک-تجاری-عرصه-مساحت-55-41متر'>مزایده یکباب ملک تجاری عرصه مساحت 55.41متر  / مزایده,مزایده یکباب ملک تجاری عرصه مساحت 55.41متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891248/استعلام-تلویزیون-سامسونگ-96-4-24'>استعلام تلویزیون سامسونگ 96.4.24 / استعلام تلویزیون سامسونگ 96.4.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891242/استعلام-سیستم-گشت-و-نگهبانی-96-4-24'>استعلام سیستم گشت و نگهبانی 96.4.24 / استعلام, استعلام سیستم گشت و نگهبانی 96.4.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891233/استعلام-دوربین-مداربسته-96-4-24'>استعلام دوربین مداربسته 96.4.24 / استعلام ,استعلام دوربین مداربسته  96.4.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891272/استعلام-دوربین-مداربسته-سامسونگ-و-متعلقات'>استعلام دوربین مداربسته سامسونگ و متعلقات / استعلام , استعلام دوربین مداربسته سامسونگ و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891251/استعلام-متعلقات-دوربین'>استعلام متعلقات دوربین  / استعلام ,استعلام متعلقات دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891236/استعلام-نصب-CVT--لاین-تراب-و--'>استعلام نصب CVT  ، لاین تراب و ...  / استعلام نصب CVT  ، لاین تراب و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891280/استعلام-کابل-1-50-NYRY'>استعلام کابل 1*50 NYRY / استعلام, استعلام کابل 1*50 NYRY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891455/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق-96-4-24'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق 96.4.24 / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق 96.4.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891488/استعلام-خرید-مقره-بشقابی'>استعلام خرید مقره بشقابی  / استعلام ,استعلام خرید مقره بشقابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891475/استعلام-نظارت-کارگاهی-توسعه-بخش'>استعلام نظارت کارگاهی توسعه بخش  / استعلام ,استعلام نظارت کارگاهی توسعه بخش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890727/مزایده-اقلام-اسقاطی-و-از-رده-خارج-سازمان-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده اقلام اسقاطی و از رده خارج سازمان تجدید نوبت دوم / تجدید مزایده عمومی , مزایده اقلام اسقاطی و از رده خارج سازمان تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890983/مناقصه-گازرسانی-70754-متر-شبکه-فلزی-و-پلی-اتیلن'>مناقصه گازرسانی 70754 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  گازرسانی 70754 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891095/مزایده-زمین-زراعی-مساحت-5-هکتار-نوبت-دوم'>مزایده زمین زراعی مساحت 5 هکتار نوبت دوم  / مزایده,مزایده زمین زراعی مساحت 5 هکتار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891092/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-عرصه-207متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 207متر / مزایده, مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 207متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890972/مزایده-تراکتور-فرگوسن--'>مزایده تراکتور فرگوسن... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تراکتور فرگوسن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891041/فراخوان-قطعه-زمینی-با-کاربری-آموزشی-نوبت-دوم'>فراخوان قطعه زمینی با کاربری آموزشی نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان قطعه زمینی با کاربری آموزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890982/مزایده-انواع-شلوار--نوبت-دوم'>مزایده انواع شلوار  - نوبت دوم  / مزایده , مزایده انواع شلوار  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890941/مناقصه-امور-خدمات-شهری-از-جمله-(رفت-و-روب-جمع-آوری-و-حمل-زباله---تجدید'>مناقصه امور خدمات شهری از جمله (رفت و روب، جمع آوری و حمل زباله.... تجدید / آگهی تجدید مناقصه تک مرحله ای ، مناقصه امور خدمات شهری از جمله (رفت و روب، جمع آوری و حمل زباله.... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891074/مزایده-ششدانگ-یک-باب-دامداری-به-مساحت-1275-مترمربع-شماره-9509978110700813'>مزایده ششدانگ یک باب دامداری به مساحت 1275 مترمربع شماره 9509978110700813 / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب دامداری به مساحت 1275 مترمربع شماره 9509978110700813</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890984/مناقصه-ارایه-خدمات-بیمه-تکمیلی-پرسنل-96-04-24'>مناقصه ارایه خدمات بیمه تکمیلی پرسنل -96.04.24 / مناقصه ارایه خدمات بیمه تکمیلی پرسنل - 96.04.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890978/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-مجموعه-ورزشی'>مزایده  واگذاری بهره برداری از مجموعه ورزشی / مزایده عمومی, مزایده  واگذاری بهره برداری از مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890937/مناقصه-اجرای-بخشی-از-کارهای-مربوط-به-نازک-کاری-پروژه-شکوه'>مناقصه  اجرای بخشی از کارهای مربوط به نازک کاری پروژه شکوه  / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای بخشی از کارهای مربوط به نازک کاری پروژه شکوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891054/مزایده-فروش-سرامیک-آنتیک'>مزایده فروش سرامیک آنتیک  / آگهی مزایده, مزایده فروش سرامیک آنتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891010/مناقصه-پروژه-دیوارکشی-بیمارستان'>مناقصه پروژه دیوارکشی بیمارستان / مناقصه پروژه دیوارکشی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890949/تجدید-مناقصه-امور-خدمات-شهری'>تجدید مناقصه امور خدمات شهری  / تجدید مناقصه , مناقصه امور خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890938/مزایده-واگذاری-غسالخانه-و-سردخانه-آرامستان'>مزایده واگذاری  غسالخانه و سردخانه آرامستان / مزایده , مزایده واگذاری  غسالخانه و سردخانه آرامستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890627/تجدید-مناقصه-برونسپاری-فعالیتهای-غیر-حاکمیتی-خدمات-مشترکین-(عادی)-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه برونسپاری فعالیتهای غیر حاکمیتی خدمات مشترکین (عادی) نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه برونسپاری فعالیتهای غیر حاکمیتی خدمات مشترکین (عادی) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891060/اصلاحیه-مزایده-قطعه-زمین-مسکونی'>اصلاحیه مزایده قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890968/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پرونده-952306-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پرونده 952306 نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پرونده 952306 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890965/مزایده-مغازه-ایست-تجاری-شماره-960717-نوبت-اول'>مزایده مغازه ایست تجاری شماره 960717 نوبت اول  / مزایده,مزایده مغازه ایست تجاری شماره 960717 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890963/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-بمساحت-عرصه-241-11-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین خانه بمساحت عرصه 241/11 مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه بمساحت عرصه 241/11 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890945/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-سامانه-ثبت-تخلف-سرعت--تجدید'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه ثبت تخلف سرعت - تجدید  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه ثبت تخلف سرعت - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890959/مزایده-فروش-تعداد-سه-قطعه-از-اراضی-تفکیکی-مرحله-دوم'>مزایده فروش تعداد سه قطعه از اراضی تفکیکی مرحله دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد سه قطعه از اراضی تفکیکی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890944/تجدید-مزایده-اجاره-قسمتی-از-ساختمان'>تجدید مزایده اجاره قسمتی از ساختمان  / آگهی تجدید مزایده ,تجدید مزایده اجاره قسمتی از ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890956/مزایده-فروش-24-قطعه-زمین'>مزایده فروش 24  قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش 24  قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890952/مزایده-ملک-واقع-در-شاهین-شهر-گلدیس-پرونده-940047'>مزایده ملک واقع در شاهین شهر گلدیس پرونده 940047  / مزایده,مزایده ملک واقع در شاهین شهر گلدیس پرونده 940047 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890996/مزایده-فروش-تعداد-6-دستگاه-اسپنسر-و-انواع-دیسپنسر'> مزایده فروش تعداد 6 دستگاه اسپنسر و انواع دیسپنسر  / مزایده ,  مزایده فروش تعداد 6 دستگاه اسپنسر و انواع دیسپنسر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890654/مزایده-واگذاری-فروش-سهام'>مزایده واگذاری فروش سهام / مزایده , مزایده  واگذاری فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891007/مزایده-واگذاری-اجاره-یکباب-زیر-زمین-از-موقوفه-اهل-البیت-ع'>مزایده واگذاری اجاره یکباب زیر زمین از موقوفه اهل البیت ع  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره یکباب زیر زمین از موقوفه اهل البیت ع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891134/مزایده-یک-واحد-تجاری-مسکونی-قدمت-ده-سال-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد تجاری مسکونی قدمت ده سال نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد تجاری مسکونی قدمت ده سال نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891109/مزایده-ششدانگ-عرصه-یک-قطعه-زمین-محصور--ششدانگ-یکباب-خانه'>مزایده ششدانگ عرصه یک قطعه زمین محصور ، ششدانگ یکباب خانه  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه یک قطعه زمین محصور ، ششدانگ یکباب خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891137/مزایده-فروش-املاک-استان-گلستان'>مزایده فروش املاک استان گلستان  / مزایده,مزایده فروش املاک استان گلستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891035/مناقصه-سیستم-برق-رسانی-به-ایستگاه-ها'>مناقصه سیستم برق رسانی به ایستگاه ها / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه سیستم برق رسانی به ایستگاه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891044/مزایده-یک-دستگاه-موتور-سیکلت-125'>مزایده یک دستگاه موتور سیکلت 125 / مزایده یک دستگاه موتور سیکلت 125</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891002/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-عمومی-تنظیف-و-جمع-آوری-زباله'>تجدید مناقصه انجام خدمات عمومی، تنظیف و جمع آوری زباله / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه انجام خدمات عمومی، تنظیف و جمع آوری زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890969/مناقصه-حمل-و-جابجایی-حدود-150-000-هزار-تن-گندم-بین-سیلوها'>مناقصه حمل و جابجایی حدود 150.000 هزار تن گندم بین سیلوها  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه حمل و جابجایی حدود 150.000 هزار تن گندم بین سیلوها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890650/مزایده-تعداد-سه-باب-از-واحدهای-آموزشی-نوبت-دوم'>مزایده تعداد سه باب از واحدهای آموزشی  نوبت دوم  / مزایده، مزایده تعداد سه باب از واحدهای آموزشی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890957/مزایده-تعدادی-خودرو'>مزایده تعدادی خودرو / آگهی مزایده ,مزایده تعدادی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891043/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-ستاد-بحران-EOC-و-هدایت-اطلاع-رسانی-MCMC'>اصلاحیه مناقصه واگذاری  ستاد بحران EOC و هدایت اطلاع رسانی MCMC  / اصلاحیه, مناقصه واگذاری  ستاد بحران EOC و هدایت اطلاع رسانی MCMC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891009/مزایده-فروش-تعداد-5-قطعه-از-اراضی-شهرداری'>مزایده فروش تعداد 5 قطعه از اراضی شهرداری  / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 قطعه از اراضی شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890962/مزایده-تعدادی-از-خودروهای-مازاد-سبک-و-سنگین'>مزایده تعدادی از خودروهای مازاد سبک و سنگین  / آگهی مزایده ,مزایده تعدادی از خودروهای مازاد سبک و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890989/تجدید-مناقصه-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-معدن-همکار'>تجدید مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل معدن همکار  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل معدن همکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891199/مزایده-سه-دستگاه-خودرو-مازاد-بر-نیاز-خود'>مزایده سه دستگاه خودرو مازاد بر نیاز خود  / مزایده , مزایده سه دستگاه خودرو مازاد بر نیاز خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891235/مناقصه-آسفالت-(15000-مترمربع)-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت (15000 مترمربع) معابر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه آسفالت (15000 مترمربع) معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891228/مزایده-تعدادی-خودرو-سبک-و-سنگین--'>مزایده تعدادی خودرو سبک و سنگین .. / مزایده آگهی مزایده , تعدادی خودرو سبک و سنگین ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891208/مناقصه-تهيه-مصالح-و-اجرای-14460-متر-شبکه-پراکنده-و-ساخت-و-نصب--'>مناقصه تهيه مصالح و اجرای 14460 متر شبکه پراکنده و ساخت و نصب ... / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه تهيه مصالح و اجرای 14460 متر شبکه پراکنده و ساخت و نصب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891196/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-مواد-غذایی-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از غرفه مواد غذایی- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از غرفه مواد غذایی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891100/مزایده-مقدار-294-2-متر-زمین-بخش-47-یزد'>مزایده مقدار 294.2 متر زمین بخش 47 یزد  / مزایده,مزایده مقدار 294.2 متر زمین بخش 47 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890974/مناقصه-اجرای-پارک-بانوان--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پارک بانوان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای پارک بانوان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890933/مزایده-فروش-یکدستگاه-یخچال-فیلکو-10-فوت-کاملا-مستعمل---'>مزایده فروش یکدستگاه یخچال فیلکو 10 فوت کاملا مستعمل .... / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه یخچال فیلکو 10 فوت کاملا مستعمل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891062/مزایده-یک-واحد-منزل-سه-طبقه-شماره-950207'>مزایده یک واحد منزل سه طبقه شماره 950207  / مزایده,مزایده یک واحد منزل سه طبقه شماره 950207 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890609/مزایده-160-متر-زمین-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده 160 متر زمین مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده 160 متر زمین مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891068/مزایده-یک-باب-مغازه-واقع-در-خیابان-امام-پاساژ-اجرایی-960435-960434-نوبت-اول'>مزایده یک باب مغازه واقع در خیابان امام پاساژ اجرایی 960435 -960434  نوبت اول / مزایده,مزایده یک باب مغازه واقع در خیابان امام پاساژ اجرایی 960435 -960434  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891023/مزایده-یک-باب-مغازه-کلاسه-1-953193'>مزایده  یک باب مغازه کلاسه 1.953193  / مزایده,مزایده  یک باب مغازه کلاسه 1.953193 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891031/مزایده-عرصه-و-اعیان-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-کلاسه-1-953917'>مزایده  عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی کلاسه 1.953917  / مزایده,مزایده  عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی کلاسه 1.953917 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890919/بشکه-210-لیتری-روغن-و--'>بشکه 210 لیتری روغن و ... / آگهی مزایده, بشکه 210 لیتری روغن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891036/مزایده-ششدانگ-یک-باب-آپارتمان-مسکونی-کلاسه-951291-نوبت-اول'>مزایده  ششدانگ یک باب آپارتمان مسکونی کلاسه 951291  نوبت اول  / مزایده,مزایده  ششدانگ یک باب آپارتمان مسکونی کلاسه 951291  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890926/مزایده-فروش-دستگاه-بچینگ-پلانت-0-5-متری-و-یک-متری-لاینربین--نوبت-دوم'>مزایده فروش دستگاه بچینگ پلانت 0/5 متری و یک متری لاینربین....نوبت دوم  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش دستگاه بچینگ پلانت 0/5 متری و یک متری لاینربین...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890922/مناقصه-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان'>مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان / آگهی مناقصه ,مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890929/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-مدیریت-اسکان-و-خدمات-خوابگاه-های-دانشجویی'>مناقصه انجام امور مربوط به مدیریت، اسکان و خدمات خوابگاه های دانشجویی  / آگهی مناقصه عمومی و یک مرحله ای ,مناقصه انجام امور مربوط به مدیریت، اسکان و خدمات خوابگاه های دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890935/مزایده-یک-دستگاه-شات'>مزایده یک دستگاه شات  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه شات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890917/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-تزریق-پلاستیک'>مزایده تعداد یک دستگاه تزریق پلاستیک  / آگهی مزرایده اموال منقول ,مزایده تعداد یک دستگاه تزریق پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890664/تجدید-مناقصه-نظافت-و-نگهداری-آبدارخانه'>تجدید مناقصه نظافت و نگهداری آبدارخانه / تجدید آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه نظافت و نگهداری آبدارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890910/مناقصه-و-تجدید-مناقصه-خرید-آهن-(جهت-ساخت-مصنوعات-و-تجهیزات-فلزی)'>مناقصه و تجدید مناقصه خرید آهن (جهت ساخت مصنوعات و تجهیزات فلزی) / مناقصه و تجدید مناقصه , مناقصه و تجدید مناقصه خرید آهن (جهت ساخت مصنوعات و تجهیزات فلزی) نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891089/مزایده-ششدانگ-پلاک-1-و-2-فرعی-کلاسه-960522'>مزایده ششدانگ پلاک  1 و 2 فرعی کلاسه 960522  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک  1 و 2 فرعی کلاسه 960522 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890908/مناقصه-اجاره-خودروی-اورژانس-(آمبولانس)-نوبت-سوم'>مناقصه اجاره خودروی اورژانس (آمبولانس) نوبت سوم / آگهی مناقصه، مناقصه اجاره خودروی اورژانس (آمبولانس) نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890644/فراخوان-تامین-منابع-مالی-احداث-بهره-برداری-و-مالکیت-تاسیسات-ارتقاء-کیفی-نوبت-دوم'>فراخوان تامین منابع مالی، احداث بهره برداری و مالکیت تاسیسات ارتقاء کیفی نوبت دوم  / آگهی فراخوان پیش ارزیابی, فراخوان تامین منابع مالی، احداث بهره برداری و مالکیت تاسیسات ارتقاء کیفی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890924/مزایده-فروش-چهار-دستگاه-مودم-Wi-Fi-اینترنت-بی-سیم'>مزایده فروش چهار دستگاه مودم Wi-Fi اینترنت بی سیم / آگهی مزایده , مزایده فروش چهار دستگاه مودم Wi-Fi اینترنت بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890931/مناقصه-امور-خدماتی--پشتیبانی'>مناقصه امور خدماتی - پشتیبانی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور خدماتی - پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890960/تجدید-مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیون-بنز-کمپرسی'>تجدید مزایده فروش یکدستگاه کامیون بنز کمپرسی  / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده فروش یکدستگاه کامیون بنز کمپرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891000/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-واقع-در-شمال-کلاسه-9400498'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در شمال کلاسه 9400498  / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در شمال کلاسه 9400498 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891004/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-504-مترمربع-کلاسه-9201145'>مزایده  ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 504 مترمربع کلاسه 9201145  / مزایده,مزایده  ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 504 مترمربع کلاسه 9201145 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890966/مزایده-تعداد-2100-حلبی-روغن'>مزایده تعداد 2100 حلبی روغن  / مزایده تعداد 2100 حلبی روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890911/مزایده-یکباب-مغازه-با-کاربری-سوپر-مارکت'>مزایده یکباب مغازه با کاربری سوپر مارکت / آگهی مزایده، مزایده یکباب مغازه با کاربری سوپر مارکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890973/مزایده-پلاک-ثبتی-5302-944-2257-واقع-در-خیابان-فرودگاه-کلاسه-951835-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 5302.944.2257 واقع در خیابان فرودگاه کلاسه 951835 نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5302.944.2257 واقع در خیابان فرودگاه کلاسه 951835 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890892/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890970/مزایده-یک-واحد-مسکونی-به-انضمام-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد مسکونی به انضمام مغازه نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی به انضمام مغازه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890651/مزایده-یخچال-فریزر-و--'>مزایده یخچال فریزر و ...  / مزایده یخچال فریزر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890947/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-و-پشتیبانی-فنی-تاسیسات-مراکز-زیر-ساخت-سطح-استان'>مناقصه انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مراکز زیر ساخت سطح استان / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مراکز زیر ساخت سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890875/مزایده-اتومبیل-پیکان'>مزایده  اتومبیل پیکان / اگهی مزایده ,مزایده  اتومبیل پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891079/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-مازاد-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد نقد و اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد نقد و اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890876/مزایده-اجاره-سوله-و-حیاط'>مزایده اجاره سوله و حیاط  / اگهی مزایده ,مزایده  اجاره سوله و حیاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890877/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-واحد-اداری'>مزایده واگذاری به اجاره یک واحد اداری / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره یک واحد اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891126/مزایده-اپارتمان-به-مساحت-89-50متر-نوبت-اول'>مزایده اپارتمان به مساحت 89.50متر نوبت اول  / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 89.50متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891046/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-بصورت-دوبلکس-نوبت-اول'>مزایده یک باب منزل مسکونی بصورت دوبلکس نوبت اول  / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی بصورت دوبلکس نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890894/حراج-حضوری-کالا-و-وسایط-نقلیه-دریایی-و-زمینی'> حراج حضوری کالا و وسایط نقلیه دریایی و زمینی  / آگهی حراج حضوری,  حراج حضوری کالا و وسایط نقلیه دریایی و زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891547/مزایده-یک-واحد-کشت-صنعت-نوبت-سوم'>مزایده یک واحد کشت صنعت نوبت سوم  / مزایده , مزایده یک واحد کشت صنعت نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890903/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-هاچ-بک'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری هاچ بک / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری هاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891205/مزایده-ساختمان-بین-راهی'>مزایده ساختمان بین راهی  / آگهی مزایده, مزایده ساختمان بین راهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891189/مزایده-تعداد-دو-دستگاه-تزریق-آلومینیوم-360-تن--نوبت-دوم'>مزایده تعداد دو دستگاه تزریق آلومینیوم 360 تن   نوبت دوم / مزایده ، مزایده تعداد دو دستگاه تزریق آلومینیوم 360 تن   نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891245/فراخوان-عمومی-پذیرش-نمایندگی-حمل-و-نقل'>فراخوان عمومی پذیرش نمایندگی حمل و نقل  / فراخوان , فراخوان عمومی پذیرش نمایندگی حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891186/مناقصه-آغاز-پروژه-توسعه-خوشه-صنعتی-شیلات'>مناقصه آغاز پروژه توسعه خوشه صنعتی شیلات / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه آغاز پروژه توسعه خوشه صنعتی شیلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891192/مزایده-اجاره-غرفه-های-مجتمع-ورزشی-و-آموزشی-محمود-آباد'>مزایده اجاره غرفه های مجتمع ورزشی و آموزشی محمود آباد / آگهی مزایده , مزایده اجاره غرفه های مجتمع ورزشی و آموزشی محمود آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890661/مناقصه-خاکریزی-و-بتن-ریزی-روی-قبور'>مناقصه خاکریزی و بتن ریزی روی قبور / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خاکریزی و بتن ریزی روی قبور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891213/مزایده-یک-واحد-مسکونی-به-مساحت-85-مترمربع-کلاسه-950354-نوبت-اول'>مزایده یک واحد مسکونی  به مساحت 85 مترمربع کلاسه 950354 نوبت اول  / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی  به مساحت 85 مترمربع کلاسه 950354 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891188/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت750متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت750متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت750متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891193/مزایده-ششدنگ-اپارتمان-دوبلکس-مساحت-86-81متر'>مزایده ششدنگ اپارتمان دوبلکس مساحت 86.81متر  / مزایده,مزایده ششدنگ اپارتمان دوبلکس مساحت 86.81متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890878/مزایده-تعداد-19-تخته-فرش-ماندگار--'>مزایده تعداد 19 تخته فرش ماندگار... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تعداد 19 تخته فرش ماندگار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891201/مناقصه-احداث-ایستگاه'>مناقصه احداث ایستگاه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891165/مزایده-ملک-بخش-4-شیراز'>مزایده ملک بخش 4 شیراز / مزایده,مزایده ملک بخش 4 شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891163/مزایده-پلاک-ثبتی-16-802-بخش-سه-شیراز'>مزایده پلاک ثبتی 16.802 بخش سه شیراز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 16.802 بخش سه شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891161/مزایده-ششدانگ-اعیانی-یکباب-منزل-مسکونی-عرصه-98-75متر'>مزایده ششدانگ اعیانی یکباب منزل مسکونی عرصه 98.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یکباب منزل مسکونی عرصه 98.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891156/مزایده-پلاک-ثبتی-1784-119-معادل-1-5-دانگ-از-ششدانگ'>مزایده پلاک ثبتی 1784/119 معادل 1.5 دانگ از ششدانگ  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1784/119 معادل 1.5 دانگ از ششدانگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890642/مزایده-ششدانگ-اعیان-یکباب-محوطه-بلوکه-زنی-مشتمل-بر-ساختمان'>مزایده ششدانگ اعیان یکباب محوطه بلوکه زنی مشتمل بر ساختمان  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان یکباب محوطه بلوکه زنی مشتمل بر ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891150/مزایدهسواری-پراید--'>مزایدهسواری پراید ... / مزایدهسواری پراید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891162/مناقصه-گازرسانی-و-نصب-1150-فقره-انشعاب-پلی-اتیلن'>مناقصه گازرسانی و نصب 1150 فقره انشعاب پلی اتیلن  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه گازرسانی و نصب 1150 فقره انشعاب پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891148/خلاصه-آگهی-مزایده-حقوق-استیجاری-یک-باب-کافی-شاپ'>خلاصه آگهی مزایده حقوق استیجاری یک باب کافی شاپ  / خلاصه آگهی مزایده ,خلاصه آگهی مزایده حقوق استیجاری یک باب کافی شاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891141/مناقصه-تهیه-ونصب-تابلوهای-راهنما'>مناقصه تهیه ونصب تابلوهای راهنما / آگهی مناقصه ,مناقصه تهیه ونصب تابلوهای راهنما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891145/تجدید-مناقصه-واگذاری-نگهبانی-و-حفاظت-فیزیکی'>تجدید مناقصه واگذاری نگهبانی و حفاظت فیزیکی  / آگهی مناقصه, تجدید مناقصه واگذاری نگهبانی و حفاظت فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891151/فراخوان-فروش-مرکبات'>فراخوان فروش مرکبات  / فراخوان ، فراخوان فروش مرکبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890884/مزایده-الکتروموتور-سه-فاز-آبی-رنگ--'>مزایده الکتروموتور سه فاز آبی رنگ... / آگهی مزایده، مزایده الکتروموتور سه فاز آبی رنگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891154/مزایده-اجاره-غرفه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره غرفه  نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده اجاره غرفه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891146/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-واحد-مسکونی-142متر'>مزایده واگذاری به اجاره یک واحد مسکونی 142متر  / مزایده,مزایده واگذاری به اجاره یک واحد مسکونی 142متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891178/خلاصه-مزایده-واگذاری-یک-واحد-تجاری-عرصه-و-اعیان-وقف'>خلاصه مزایده واگذاری یک واحد تجاری عرصه و اعیان وقف  / خلاصه آگهی مزایده , خلاصه مزایده واگذاری یک واحد تجاری عرصه و اعیان وقف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891143/مزایده-فروش-اعیانی-سه-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده فروش اعیانی سه واحد آپارتمان مسکونی  / مزایده,مزایده فروش اعیانی سه واحد آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891153/مناقصه-ساخت-کابین-و-تجهیز-دو-دستگاه-ایسوزو-18-تن--'>مناقصه ساخت کابین و تجهیز دو دستگاه ایسوزو 18 تن... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت کابین و تجهیز دو دستگاه ایسوزو 18 تن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891140/مناقصه-عملیات-تامین-قطعات-پشتیبانی-و-تعمیر-و-نگهداری-چراغ-های-راهنمایی-و----نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تامین قطعات پشتیبانی و تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی و ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات تامین قطعات پشتیبانی و تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891138/تجدید-مناقصه-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی-زنجیری-و--'>تجدید مناقصه یک دستگاه بیل مکانیکی زنجیری و... / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه یک دستگاه بیل مکانیکی زنجیری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891147/مزایده-فروش-قطعاتی-از-اراضی-و-جاده-های-متروکه'>مزایده فروش قطعاتی از اراضی و جاده های متروکه  / مزایده,مزایده فروش قطعاتی از اراضی و جاده های متروکه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891127/مناقصه-عمومی-تامین-نیروهای-کارشناسی-در-زمینه-کشاورزی'>مناقصه عمومی تامین نیروهای کارشناسی در زمینه کشاورزی  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه عمومی تامین نیروهای کارشناسی در زمینه کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890693/مناقصه-خرید-کودهای-ریز-مغذی'>مناقصه خرید کودهای ریز مغذی / آگهی مناقصه,مناقصه خرید کودهای ریز مغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891131/مناقصه-خرید-و-نصب-پنجره-دو-جداره-upvc'>مناقصه خرید و نصب پنجره دو جداره upvc / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید و نصب پنجره دو جداره upvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891076/مناقصه-اجرای-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی'>مناقصه اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی  / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891070/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تفرجگاه-چله-گاه'>مزایده واگذاری به اجاره  تفرجگاه چله گاه / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره  تفرجگاه چله گاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891067/مناقصه-عمومی-جمع-آوری-زباله-شهری-تنظیفات-کوچه-و-معابر'>مناقصه عمومی جمع آوری زباله شهری تنظیفات کوچه و معابر / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی جمع آوری زباله شهری تنظیفات کوچه و معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891071/فراخوان-ساخت-نصب-و-بهره-برداری-از-تعداد-ده-دستگاه-پل-هوایی-عابر-پیاده-مکانیزه-نوبت-دوم'>فراخوان ساخت، نصب و بهره برداری از تعداد ده دستگاه پل هوایی عابر پیاده مکانیزه- نوبت دوم  / آگهی فراخوان، فراخوان ساخت، نصب و بهره برداری از تعداد ده دستگاه پل هوایی عابر پیاده مکانیزه- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891084/مزایده-اجاره-مجموعه-های-ورزشی-تفریحی-و-رفاهی-کارگران--نوبت-دوم'>مزایده اجاره مجموعه های ورزشی، تفریحی و رفاهی کارگران - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مجموعه های ورزشی، تفریحی و رفاهی کارگران - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890678/مناقصه-تعداد-سه-دستگاه-اتاق-یخچالی'>مناقصه تعداد سه دستگاه اتاق یخچالی / آگهی مناقصه, مناقصه تعداد سه دستگاه اتاق یخچالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891097/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-ولوو'>مزایده یک دستگاه کامیون ولوو / مزایده یک دستگاه کامیون ولوو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891083/مناقصه-طرح-حفاظت-و-نگهداری-و-پاکسازی-فضاهای-سبز'>مناقصه طرح حفاظت و نگهداری و پاکسازی فضاهای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طرح حفاظت و نگهداری و پاکسازی فضاهای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891090/مزایده-واگذاری-کیوسک-به-صورت-اجاره'>مزایده  واگذاری کیوسک به صورت اجاره  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری کیوسک به صورت اجاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891102/مناقصه-واگذاری-جمع-آوری-و-تنظیف-زباله-سطح-شهر-منطقه-D'>مناقصه واگذاری جمع آوری و تنظیف زباله سطح شهر منطقه D / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  واگذاری جمع آوری و تنظیف زباله سطح شهر منطقه D</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891111/مناقصه-واگذاری-جمع-آوری-و-تنظیف-زباله-سطح-شهر-منطقه-B'>مناقصه  واگذاری جمع آوری و تنظیف زباله سطح شهر منطقه B / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه  واگذاری جمع آوری و تنظیف زباله سطح شهر منطقه B</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891115/مناقصه-واگذاری-جمع-آوری-و-تنظیف-زباله-سطح-شهر-منطقه-A'>مناقصه  واگذاری جمع آوری و تنظیف زباله سطح شهر منطقه A / آگهی مناقصه  عمومی, مناقصه  واگذاری جمع آوری و تنظیف زباله سطح شهر منطقه A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891078/مناقصه-واگذاری-جمع-آوری-و-تنظیف-زباله-سطح-شهر'>مناقصه واگذاری جمع آوری و تنظیف زباله سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  واگذاری جمع آوری و تنظیف زباله سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891064/مزایده-اجاره-محل-استقرار-غرفه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره محل استقرار غرفه  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مزایده حضوری ,مزایده اجاره محل استقرار غرفه  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891327/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-4438-کلاسه-960065'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 4438 کلاسه 960065  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 4438 کلاسه 960065 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890611/مزایده-پلاک-ثبتی-1164-فرعی-از-113-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 1164 فرعی از 113 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1164 فرعی از 113 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891337/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-93-6-مترمربع-کلاسه-9504011122000665'>مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 93/6 مترمربع کلاسه 9504011122000665  / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 93/6 مترمربع کلاسه 9504011122000665 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891087/مزایده-اموال-مستعمل-و-از-رده-خارج'>مزایده اموال مستعمل و از رده خارج / مزایده عمومی , مزایده اموال مستعمل و از رده خارج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891051/فراخوان-نگهداری-فضای-سبز'>فراخوان نگهداری فضای سبز / فراخوان ، فراخوان نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891039/مزایده-واگذاری-3000-مترمربع-زمین'>مزایده  واگذاری 3000 مترمربع زمین / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری 3000 مترمربع زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891108/مزایده-2-سهم-از-نه-سهم-باقیمانده-پلاک-ثبتی'>مزایده 2 سهم از نه سهم باقیمانده پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 2 سهم از نه سهم باقیمانده پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891112/مزایده-ملک-مسکونی-به-مساحت-352مترمربع'>مزایده ملک مسکونی به مساحت 352مترمربع / مزایده,مزایده ملک مسکونی به مساحت 352مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891052/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1398-173-کلاسه-960194'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1398.173 کلاسه 960194  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1398.173 کلاسه 960194 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891027/مزایده-فروش-سه-لوله-سفید-3-لایه'>مزایده فروش سه لوله سفید 3 لایه  / آگهی مزایده, مزایده  فروش سه لوله سفید 3 لایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891049/مناقصه-نصب-و-انشعاب'>مناقصه نصب و انشعاب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نصب و انشعاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891081/مناقصه-گازرسانی-و-نصب-1800-فقره-انشعاب-پلی-اتیلن-و-فلزی'>مناقصه گازرسانی و نصب 1800 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه گازرسانی و نصب 1800 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891110/مناقصه-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان-عملیاتی-انبارها'>مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان عملیاتی انبارها  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان عملیاتی انبارها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891086/مزایده-واگذاری-استیجاری-غرفه-های-ترمینال-شهر-سبز-تجدید'>مزایده واگذاری استیجاری غرفه های ترمینال شهر سبز تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده واگذاری استیجاری غرفه های ترمینال شهر سبز تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891073/مناقصه-زیرسازی-؛-آسفالت-؛-کانیوا'>مناقصه زیرسازی ؛ آسفالت ؛ کانیوا / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه زیرسازی ؛ آسفالت ؛ کانیوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891028/مزایده-محصولات-سردرختی-گلابی-اسپادانا-گردو-و-هلو'>مزایده محصولات سردرختی گلابی اسپادانا گردو و هلو / آگهی مزایده غیر حضوری (کتبی) , مزایده محصولات سردرختی گلابی اسپادانا گردو و هلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891021/مناقصه-حدود-28000-متر-مکعب-گودبرداری-لاگون-های-تصفیه-خانه-فاضلاب--'>مناقصه حدود 28000 متر مکعب گودبرداری لاگون های تصفیه خانه فاضلاب... / آگهی مناقصه , مناقصه حدود 28000 متر مکعب گودبرداری لاگون های تصفیه خانه فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890997/مزایده-دو-دستگاه-اتومبیل'>مزایده دو دستگاه اتومبیل / آگهی مزایده، مزایده دو دستگاه اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891005/مزایده-اجاره-تالار-سلف-سرویس'>مزایده اجاره  تالار سلف سرویس  / آگهی مزایده، مزایده اجاره  تالار سلف سرویس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891011/مناقصه-امور-مربوط-به-تهیه-غذای-دانشجویی'>مناقصه امور مربوط به تهیه غذای دانشجویی  / آگهی مناقصه، مناقصه امور مربوط به تهیه غذای دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891058/مزایده-یک-دستگاه-تلویزیون-شهری-نمای-سینما-آفریقا-و-3-باب-مغازه'>مزایده یک دستگاه تلویزیون شهری نمای سینما آفریقا و 3 باب مغازه / مزایده عمومی، مزایده یک دستگاه تلویزیون شهری نمای سینما آفریقا و 3 باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890613/مزایده-1-5-دانگ-از-ششدانگ-یکباب-تجاری-مساحت-15-33متر'>مزایده 1.5 دانگ از ششدانگ یکباب تجاری مساحت 15.33متر  / مزایده,مزایده 1.5 دانگ از ششدانگ یکباب تجاری مساحت 15.33متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891057/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1398-173-کلاسه-960194'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1398.173 کلاسه 960194  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1398.173 کلاسه 960194 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891015/مناقصه-خرید-بیمه-نامه-مسئولیت-مدنی-کارفرما'>مناقصه خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891198/مزایده-دامداری'>مزایده دامداری / مزایده,مزایده دامداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891020/مزایده-یک-دستگاه-جک-بالابر-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه جک بالابر- نوبت دوم  / مزایده یک دستگاه جک بالابر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891025/مزایده-پراید-سواری-131-مدل-1393-سفید-رنگ'>مزایده پراید سواری 131 مدل 1393 سفید رنگ  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده پراید سواری 131 مدل 1393 سفید رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891037/مزایده-یک-دستگاه-کشنده-دانگ-فنگ-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه کشنده دانگ فنگ- نوبت دوم  / مزایده یک دستگاه کشنده دانگ فنگ- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891048/مزایده-فروش-پتو-تشک-و--'>مزایده فروش پتو، تشک و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش پتو، تشک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890999/فراخوان-احداث-سالن-ورزشی-اردل-96-4-24'>فراخوان احداث سالن ورزشی اردل -96.4.24 / فراخوان  احداث سالن ورزشی اردل -96.4.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891013/فراخوان-لیفتراک-برقی-راهرو-باریک'>فراخوان لیفتراک برقی راهرو باریک  / فراخوان , فراخوان لیفتراک برقی راهرو باریک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890614/مزایده-ملک-عرصه-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک عرصه دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک عرصه دویست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891026/فراخوان-خدمات-سرویس-حمل-و-نقل'>فراخوان خدمات سرویس حمل و نقل  / آگهی فراخوان مناقصات عمومی، فراخوان خدمات سرویس حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891105/مزایده-3-سهم-مشاع-از-12-سهم-ششدانگ-سه-هکتار-زمین'>مزایده 3 سهم مشاع از 12 سهم ششدانگ سه هکتار زمین / مزایده,مزایده 3 سهم مشاع از 12 سهم ششدانگ سه هکتار زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891014/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-پلاک-ثبتی-36-3317'>مزایده ششدانگ یک باب خانه پلاک ثبتی 36.3317  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه پلاک ثبتی 36.3317 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891061/مناقصه-احداث-سالن-ورزشی'>مناقصه احداث سالن ورزشی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه احداث سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891017/مزایده-فروش-چهار-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش چهار قطعه زمین کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش چهار قطعه زمین کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891019/مزایده-فروش-املاک-مسکونی-تجاری-اداری-و-اراضی-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مسکونی تجاری اداری و اراضی  نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مسکونی تجاری اداری و اراضی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890977/مزایده-فروش-ملک-واقع-در-9-کیلومتری-سمنان-کلاسه-950140'>مزایده فروش ملک واقع در 9 کیلومتری سمنان کلاسه 950140 / مزایده,مزایده فروش ملک واقع در 9 کیلومتری سمنان کلاسه 950140</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890993/مزایده-فروش-و-اجاره-املاک-آموزش-و-پرورش'>مزایده فروش و اجاره املاک آموزش و پرورش / مزایده ،مزایده فروش و اجاره املاک آموزش و پرورش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890976/مزایده-عمومی-خودرو'>مزایده عمومی خودرو / آگهی مزایده عمومی ,مزایده عمومی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890594/مزایده-سهام-شرکت-گروه-صنعتی-لوله-الیاف'>مزایده سهام شرکت گروه صنعتی لوله الیاف / آگهی مزایده عمومی,مزایده سهام شرکت گروه صنعتی لوله الیاف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890985/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-105-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 105 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 105 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890995/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-92-32متر-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان 92.32متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 92.32متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891124/مزایده-ملک-مشاع-از-پلاک-ثبتی-162-4842'>مزایده ملک مشاع از پلاک ثبتی 162.4842  / مزایده,مزایده ملک مشاع از پلاک ثبتی 162.4842 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891032/مزایده-یکدستگاه-سواری-پراید'>مزایده یکدستگاه سواری پراید / مزایده یکدستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891038/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206  / مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891080/مزایده-شهربازی-کوتول-آباد'>مزایده شهربازی کوتول آباد  / مزایده شهربازی کوتول آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891144/مزایده-فروش-اموال-مازاد-و-اسقاطی-تجدید'>مزایده فروش اموال مازاد و اسقاطی- تجدید / تجدید آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اموال مازاد و اسقاطی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891203/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-تجاری-مسکونی-بخش-سه-ابادان'>مزایده ساختمان دو طبقه تجاری مسکونی بخش سه ابادان / مزایده, مزایده ساختمان دو طبقه تجاری مسکونی بخش سه ابادان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890655/مناقصه-احداث-رختکن-بازیکنان-و-داوران-استادیوم-96-04-24'>مناقصه احداث رختکن بازیکنان و داوران استادیوم- 96.04.24 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث رختکن بازیکنان و داوران استادیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891157/مناقصه-ترمیم-تخصصی-شافت-ها-به-روش-متال-اسپری-و-آبگرم'>مناقصه ترمیم تخصصی شافت ها به روش متال اسپری و آبگرم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ترمیم تخصصی شافت ها به روش متال اسپری و آبگرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891169/تجدید-مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-املاک-نوبت-اول'>تجدید مزایده واگذاری به صورت اجاره املاک نوبت اول / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده واگذاری به صورت اجاره املاک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891135/فراخوان-مناقصه-پروژه-ترمیم-و-بهسازی-ابنیه-های-فنی-جاده-های-دسترسی'>فراخوان مناقصه پروژه ترمیم و بهسازی ابنیه های فنی جاده های دسترسی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه ترمیم و بهسازی ابنیه های فنی جاده های دسترسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891175/مزایده-پلاک-ثبتی-7984-فرعی-2726-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 7984 فرعی 2726 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 7984 فرعی 2726 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891152/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-ناحیه-سه'>مناقصه انجام امور خدماتی ناحیه سه / مناقصه, مناقصه انجام امور خدماتی ناحیه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891160/فراخوان-مناقصه-تعمیر-و-بهسازی-لوله-نفت-و-گاز-اصلی-و-خطوط-درون--'> فراخوان مناقصه تعمیر و بهسازی لوله نفت و گاز اصلی و خطوط درون ... / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی ساده , فراخوان مناقصه تعمیر و بهسازی لوله نفت و گاز اصلی و خطوط درون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891314/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کاربری-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری خدمات شهری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری خدمات شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891180/اصلاحیه-فراخوان-نظارت-کارگاهی-بر-تعمیرات-و-بازسازی-محوطه'>اصلاحیه فراخوان نظارت کارگاهی بر تعمیرات و بازسازی محوطه  / اصلاحیه فراخوان نظارت کارگاهی بر تعمیرات و بازسازی محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890586/مزایده-تمامت-ششدانگ-مغازه-قطعه-سوم-تفکیکی'>مزایده تمامت ششدانگ مغازه قطعه سوم تفکیکی / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ مغازه قطعه سوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891174/مزایده-اجازه-مجوز-تخریب-و-جمع-آوری-مکانیزه-نخاله-های-ناشی-از-تخریب-ساختمانها--نوبت-دوم'>مزایده اجازه مجوز تخریب و جمع آوری مکانیزه نخاله های ناشی از تخریب ساختمانها... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجازه مجوز تخریب و جمع آوری مکانیزه نخاله های ناشی از تخریب ساختمانها... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891117/مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-خدمات-شهری-جهت-عملیات-عمرانی-خدمات-سامانه-137'>مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری جهت  عملیات عمرانی خدمات سامانه  137   / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری جهت  عملیات عمرانی خدمات سامانه 137 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891159/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-کامل-تجهیزات-سیستم-صوت-و-تصویر'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای کامل تجهیزات سیستم صوت و تصویر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای کامل تجهیزات سیستم صوت و تصویر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891181/مزایده-واگذاری-حفظ-و-نگهداری-کلیه-ابنیه-فنی'>مزایده واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891190/فراخوان-جمع-آوری-600-علمک-پلی-یورتان'>فراخوان جمع آوری 600 علمک پلی یورتان / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه جمع آوری 600 علمک پلی یورتان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891179/فراخوان-واگذاری-فضاهای-تبلیغاتی-در-فرودگاه'>فراخوان واگذاری فضاهای تبلیغاتی در فرودگاه / فراخوان واگذاری فضاهای تبلیغاتی در فرودگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891133/آگهی-مناقصه-عمومی-احداث-پارکینگ-و-جاده-ارتباطی-محوطه-پشت-مسجد-دانشگاه-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی احداث پارکینگ و جاده ارتباطی محوطه پشت مسجد دانشگاه- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه احداث پارکینگ و جاده ارتباطی محوطه پشت مسجد دانشگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891125/تجدید-مزایده-اجاره-ماهیانه-محل-ماهیانه-رستوران--بار-سوم'>تجدید مزایده  اجاره ماهیانه محل ماهیانه رستوران - بار سوم  / مزایده ، مزایده  اجاره ماهیانه محل ماهیانه رستوران -  بار سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891225/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده  یک دستگاه خودرو پراید / مزایده  یک دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891320/مزایده-ششدانگ-ملک-مخروبه-172-42متر'>مزایده ششدانگ ملک مخروبه 172.42متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مخروبه 172.42متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891132/مزایده-منزل-مسکونی-با-بنای-150-70متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی با بنای 150.70متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی با بنای 150.70متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891130/مزایده-یک-باب-مغازه-عرصه-63-8-و-اعیان-44-مترمربع'>مزایده یک باب مغازه عرصه 63/8 و اعیان 44 مترمربع / مزایده,مزایده یک باب مغازه عرصه 63/8 و اعیان 44 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891123/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-107-مترمربع-شماره-950119-940177-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 107 مترمربع شماره 950119 -940177 نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 107 مترمربع شماره 950119 -940177 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891358/مزایده-اموال'>مزایده اموال / مزایده,مزایده اموال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891119/مزایده-یک-باب-مغازه-خیابان-ولیعصر-شماره-87-10-28582'>مزایده  یک باب مغازه خیابان ولیعصر شماره 87.10.28582  / مزایده,مزایده  یک باب مغازه خیابان ولیعصر شماره 87.10.28582 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891367/مزایده-پلاک-ثبتی-2081-و-2082-فرعی-از-117-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 2081 و 2082 فرعی از 117 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2081 و 2082 فرعی از 117 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891114/مزایده-ملک-واقع-در-تهرانپارس-خ-رشید'>مزایده ملک واقع در تهرانپارس خ رشید  / مزایده,مزایده ملک واقع در تهرانپارس خ رشید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891120/مزایده-پیش-فروش-و-تحویل-فوری-حق-سرقفلی-واحدهای-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده پیش فروش و تحویل فوری حق سرقفلی واحدهای تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده پیش فروش و تحویل فوری حق سرقفلی واحدهای تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891103/مناقصه-جهت-بارگیری-حمل-تخلیه-تهیه-بارنامه'>مناقصه جهت بارگیری، حمل، تخلیه، تهیه بارنامه  / آگهی شناسایی پیمانکار, مناقصه جهت بارگیری، حمل، تخلیه، تهیه بارنامه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890592/مناقصه-تهیه--حمل-و-اجرای-زیر-سازی-لازم-و-پوشش-سقف-بدون-تجدید'>مناقصه تهیه ، حمل و اجرای زیر سازی لازم و پوشش سقف بدون تجدید  / مناقصه تهیه ، حمل و اجرای زیر سازی لازم و پوشش سقف بدون تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891104/مزایده-نگهداری-و-اجاره-پارک-بذ--مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مزایده نگهداری و اجاره پارک بذ...مرحله دوم - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده نگهداری و اجاره پارک بذ...مرحله دوم - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891116/مزایده-واگذاری-تعداد-3-زمین-چمن-مصنوعی--مرحله-سوم'>مزایده واگذاری  تعداد 3 زمین چمن مصنوعی - مرحله سوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری  تعداد 3 زمین چمن مصنوعی - مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891098/فراخوان-پروژه-احداث-شبکه-توزیع-و-تغذیه-و-ساخت-و-نصب-انشعابات-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه احداث شبکه توزیع و تغذیه و ساخت و نصب انشعابات نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه,فراخوان پروژه احداث شبکه توزیع و تغذیه و ساخت و نصب انشعابات  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891136/مناقصه-بروزرسانی-مشاوره-و-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-شبکه-و---'>مناقصه بروزرسانی مشاوره و نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه و .....  / آگهی مناقصه , مناقصه بروزرسانی مشاوره و نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه و ..... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891099/مناقصه-امورات-مربوطه-به-تنظیف-و-خدمات-شهری'>مناقصه امورات مربوطه به تنظیف و خدمات شهری / مناقصه، مناقصه امورات مربوطه به تنظیف و خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891106/مناقصه-جدول-گذاری-و-اصلاح-مسیر-جهت-هدایت-آبهای-سطحی-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه  جدول گذاری و اصلاح مسیر جهت هدایت آبهای سطحی- مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه  جدول گذاری و اصلاح مسیر جهت هدایت آبهای سطحی- مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891155/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-واقع-در-مزرعه-فلک-اجرایی-960037-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین واقع در مزرعه فلک اجرایی 960037  نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین واقع در مزرعه فلک اجرایی 960037  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891122/مناقصه-آسفالت-لکه-گیری-حوزه-1--'>مناقصه آسفالت لکه گیری حوزه 1... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه آسفالت لکه گیری حوزه 1...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890601/مناقصه-انجام-تعمیرات-دوره-ای-بلند-مدت-دو-واحد-گازی'>مناقصه انجام تعمیرات دوره ای بلند مدت دو واحد گازی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام تعمیرات دوره ای بلند مدت دو واحد گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891128/تجدی-آگهی-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب-جزء-تجدید--نوبت-دوم'>تجدی آگهی مناقصه عمومی انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب جزء تجدید  - نوبت دوم  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب جزء تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891171/مزایده-ششدانگ-زمین-جای-خانه-بخش-7-تبریز'>مزایده ششدانگ زمین جای خانه بخش 7 تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ زمین جای خانه بخش 7 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891142/مناقصه-احداث-مدرسه-6-کلاسه-روستای-خضرلوی-عجب-شیر---'>مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه روستای خضرلوی عجب شیر .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه روستای خضرلوی عجب شیر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891168/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-15-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 15 تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 15 تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891107/مزایده-عواید-حاصل-از-میدان-تره-بار'>مزایده عواید حاصل از میدان تره بار  / مزایده عواید حاصل از میدان تره بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891093/مناقصه-پروژه-تعمیرات-شبکه-و-انشعابات-اداره-گاز-منطقه-5-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تعمیرات شبکه و انشعابات اداره گاز منطقه 5 نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه پروژه تعمیرات شبکه و انشعابات اداره گاز منطقه 5 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891232/مزایده-منزل-مسکونی-تجاری-روستایی-1649-05متر'>مزایده منزل مسکونی تجاری روستایی 1649.05متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی تجاری روستایی 1649.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890872/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-834-49متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 834.49متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 834.49متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891247/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-هشت-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک بخش هشت ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش هشت ارومیه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891170/مناقصه-انجام-عملیات-سنگ-فرش-معابر-و-پیاده-روها-و-جدولگذاری-معابر-سطح-شهر-مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات سنگ فرش معابر و پیاده روها و جدولگذاری معابر سطح شهر مرحله دوم - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه انجام عملیات سنگ فرش معابر و پیاده روها و جدولگذاری معابر سطح شهر مرحله دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890621/مناقصه-انجام-عملیات-رسیدگی-به-رفع-نواقص-شبکه-های-جمع-آوری-فاضلاب--'>مناقصه انجام عملیات رسیدگی به رفع نواقص شبکه های جمع آوری فاضلاب ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات رسیدگی به رفع نواقص شبکه های جمع آوری فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891164/مناقصه-واگذاری-استخراج-و-حمل-مقدار-5000-تن-سنگ-آهک-از-معدن-ابراهیم-آباد'>مناقصه واگذاری استخراج و حمل مقدار 5000 تن سنگ آهک از معدن ابراهیم آباد  / مناقصه , مناقصه واگذاری استخراج و حمل مقدار 5000 تن سنگ آهک از معدن ابراهیم آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891158/مزایده-عمومی-اجاره-سالن-بازی-نوبت-دوم'>مزایده عمومی اجاره سالن بازی نوبت دوم  / مزایده عموم,مزایده اجاره سالن بازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891173/تجدید-مناقصه-اجرای-باقیمانده-خط-تغذیه---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای باقیمانده خط تغذیه ...- نوبت دوم  / فراخوان آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای باقیمانده خط تغذیه ..- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890635/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تصفیه-خانه-های-فاضلاب-محلاتی-و-صاحبقرانیه'>مناقصه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب محلاتی و صاحبقرانیه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب محلاتی و صاحبقرانیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891167/مزایده-صدهزارم-سهم-مشاع-به-مساحت-7-763-916-مترمربع-کلاسه-9500244'>مزایده صدهزارم سهم مشاع به مساحت 7.763.916 مترمربع کلاسه 9500244  / مزایده,مزایده صدهزارم سهم مشاع به مساحت 7.763.916 مترمربع کلاسه 9500244 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891091/مزایده-پلاک-ثبتی-227-2-اصلی-از-بخش-1-ارومیه-و--'>مزایده پلاک ثبتی 227/2 اصلی از بخش 1 ارومیه و...  / مزایده پلاک ثبتی 227/2 اصلی از بخش 1 ارومیه و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891346/مزایده-واگذاری-قطعه-31-تفکیکی-شهربانی-از-قطعات-متعلق-به-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری قطعه 31 تفکیکی شهربانی از قطعات متعلق به شهرداری نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری قطعه 31 تفکیکی شهربانی از قطعات متعلق به شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890587/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-از-اماکن-و-تاسیسات-صنعتی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891118/مزایده-ششدانگ-ملک-عرصه-225-مترمربع'>مزایده ششدانگ ملک عرصه 225 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ملک عرصه 225 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891094/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-نوبت-اول'>مزایده  فروش املاک و مستغلات نوبت اول  / مزایده,مزایده  فروش املاک و مستغلات نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891101/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی-قطعه-هفتم-شماره-39389'>مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی قطعه هفتم شماره 39389  / مزایده,مزایده  یک واحد آپارتمان مسکونی قطعه هفتم شماره 39389 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891166/مزایده-دو-دستگاه-کفی-تریلر'>مزایده دو دستگاه کفی تریلر  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده دو دستگاه کفی تریلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891176/مزایده-فروش-اموال-و-اثاثیه-اسقاطی-و-مستعمل'>مزایده فروش اموال و اثاثیه اسقاطی و مستعمل / آگهی مزایده, مزایده فروش اموال و اثاثیه اسقاطی و مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891185/مزایده-شصت-عدد-کوپ-سنگ-از-نوع-تراورتن'>مزایده شصت عدد کوپ سنگ از نوع تراورتن / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده شصت عدد کوپ سنگ از نوع تراورتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891308/مزایده-مقدار-14-2-حبه-از-72-حبه-ملک'>مزایده مقدار 14.2 حبه از 72 حبه ملک / مزایده,مزایده مقدار 14.2 حبه از 72 حبه ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890585/تجدید-مناقصه-انجام-امور-تنظیفات-معابر-و-نگهداری-مبلمان-شهری-در-سطح-منطقه--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام امور تنظیفات معابر و نگهداری مبلمان شهری در سطح منطقه - نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه انجام امور تنظیفات معابر و نگهداری مبلمان شهری در سطح منطقه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890589/مناقصه-احداث-نیروگاه-تلمبه-ذخیره-ای-سیمره--نوبت-دوم'>مناقصه احداث نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیمره  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه احداث نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیمره   نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891258/استعلام-اسپلیت-گرمایش-سرمایش-سامسونگ-24000-کم-مصرف--'>استعلام اسپلیت گرمایش سرمایش سامسونگ 24000 کم مصرف... / استعلام اسپلیت گرمایش سرمایش سامسونگ 24000 کم مصرف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891266/استعلام-صندلی-نیلپر-مدل-SK515O--'>استعلام صندلی نیلپر مدل SK515O... / استعلام صندلی نیلپر مدل SK515O...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891279/استعلام-نیاز-به-کامپیوتر-و-پرینتر-و-دستگاه-کپی--'>استعلام نیاز به کامپیوتر و پرینتر و دستگاه کپی ... / استعلام , استعلام نیاز به کامپیوتر و پرینتر و دستگاه کپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891402/استعلام-آرمورگذاری-کابلهای-فرمان-و-تغذیه-موجود-در-انبار'>استعلام آرمورگذاری کابلهای فرمان و تغذیه موجود در انبار  / استعلام ,استعلام آرمورگذاری کابلهای فرمان و تغذیه موجود در انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891380/استعلام-تجهیزات-بیسیم'>استعلام تجهیزات بیسیم  / استعلام , استعلام تجهیزات بیسیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891372/استعلام-سوئیچ-شبکه-12-پورت'>استعلام  سوئیچ شبکه 12 پورت / استعلام , استعلام  سوئیچ شبکه 12 پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891395/استعلام-باتری-و-جایگاه-باتری'>استعلام باتری و جایگاه باتری  / استعلام ,استعلام باتری و جایگاه باتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890595/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیلی-پروژه-بهینه-سازی-POLY-H--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات تکمیلی پروژه بهینه سازی POLY H - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای عملیات تکمیلی پروژه بهینه سازی POLY H  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891401/استعلام-ترانس-ولتاژ-24-کیلوولت'>استعلام ترانس ولتاژ 24  کیلوولت  / استعلام , استعلام ترانس ولتاژ 24  کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891331/استعلام-کنتور-برقگیر'>استعلام کنتور برقگیر / استعلام ,استعلام کنتور برقگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891313/استعلام-LED-رله-ALSTOM--LFZR-111'>استعلام LED رله ALSTOM - LFZR 111 / استعلام، استعلام LED رله ALSTOM - LFZR 111</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891290/استعلام-نمراتور-مکانیزم-محرک-تپ-چنجر'>استعلام نمراتور مکانیزم محرک تپ چنجر  / استعلام ، نمراتور مکانیزم محرک تپ چنجر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891347/استعلام-سوزنی-سکسیونر-آداپتور'>استعلام سوزنی سکسیونر آداپتور  / استعلام , استعلام سوزنی سکسیونر آداپتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891341/استعلام-موتورسیکلت-همتاز-150-CC'>استعلام موتورسیکلت همتاز 150 CC / استعلام ، استعلام موتورسیکلت همتاز 150 CC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891384/استعلام-موتور-سیکلت-همتاز-125-CC'>استعلام  موتور سیکلت همتاز 125 CC / استعلام  موتور سیکلت همتاز 125 CC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891319/استعلام-موتورسیکلت-تریل-cc200-فلات'>استعلام موتورسیکلت تریل cc200 فلات  / استعلام موتورسیکلت تریل cc200 فلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890762/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تصفیه-خانه-های-فاضلاب-زرگنده-و-قیطریه'>مناقصه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب زرگنده و قیطریه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب زرگنده و قیطریه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891278/استعلام-لوله-و-اتصالات-پلی-اتیلن-63-46'>استعلام  لوله و اتصالات پلی اتیلن 63-46 / استعلام, استعلام  لوله و اتصالات پلی اتیلن 63-46</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891285/استعلام-تهیه-ساخت-و-اجرای-پارتیشن-دو-طرف-نما-باکسی-و-ساخت-کمد'>استعلام تهیه، ساخت و اجرای پارتیشن دو طرف نما باکسی و ساخت کمد / استعلام, استعلام تهیه، ساخت و اجرای پارتیشن دو طرف نما باکسی و ساخت کمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891355/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی / استعلام, اسنعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891382/استعلام-مجموعه-قطعات-کیس-رایانه'>استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه  / استعلام , استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891366/استعلام-میز-مدیریتی'>استعلام میز مدیریتی  / استعلام ,استعلام میز مدیریتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891289/استعلام-5-عدد-کامپیوتر--'>استعلام  5 عدد کامپیوتر... / استعلام، استعلام  5 عدد کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890783/فراخوان-به-منظور-کارهای-مربوط-به-راهبری-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-مکانیکی--'>فراخوان به منظور کارهای مربوط به راهبری, نگهداری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی ... / فراخوان مناقصه , فراخوان به منظور کارهای مربوط به راهبری, نگهداری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891231/استعلام-یخچال-13-فوت-پارس-بدون-بخساز-دارای-فریزر-یک-دستگاه'>استعلام یخچال 13 فوت پارس بدون بخساز دارای فریزر یک دستگاه / استعلام، استعلام یخچال 13 فوت پارس بدون بخساز دارای فریزر یک دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891241/استعلام-صندلی-کنفرانس-12-عدد-بدون-چرخ'>استعلام صندلی کنفرانس 12 عدد بدون چرخ  / استعلام, استعلام صندلی کنفرانس 12 عدد بدون چرخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891333/استعلام-یخچال-9-فوت-پارس'>استعلام یخچال 9 فوت پارس  / استعلام ,استعلام یخچال 9 فوت پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891254/استعلام-لاستیک-خودرو'>استعلام  لاستیک خودرو  / استعلام  لاستیک خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891276/استعلام-عارضه-یابی-واحدهای-صنعتی-کوچک-و-متوسط-غیر-فعال'>استعلام عارضه یابی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط غیر فعال / استعلام، استعلام عارضه یابی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط غیر فعال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891263/استعلام-نصب-و-تست-یک-بی-خط-63-و-یک-بی-ترانس-230-کیلو-ولت'>استعلام نصب و تست یک بی خط 63 و یک بی ترانس 230 کیلو ولت / استعلام , استعلام نصب و تست یک بی خط 63 و یک بی ترانس 230 کیلو ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891413/استعلام-خرید-رنگ-و-رنگ-آمیزی-سه-لایه-18-دستگاه-ترانس-قدرت--'>استعلام خرید رنگ و رنگ آمیزی سه لایه 18 دستگاه ترانس قدرت... / استعلام خرید رنگ و رنگ آمیزی سه لایه 18 دستگاه ترانس قدرت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891376/استعلام-مودم-مدل-pamspam-5012itas'>استعلام مودم مدل pamspam 5012itas / استعلام مودم مدل pamspam 5012itas</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890591/فراخوان-مناقصه-اجرای-کارهای-ساختمانی-و-تاسیساتی-پروژه-شعبه-تامین-اجتماعی-آذرشهر---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه شعبه تامین اجتماعی آذرشهر...- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه شعبه تامین اجتماعی آذرشهر...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891396/استعلام-سینی-استیل'>استعلام سینی استیل / استعلام, استعلام سینی استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890779/مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه تهیه , طبخ و توزیع غذا  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه تهیه , طبخ و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891370/استعلام-آجر-تیغه-سفالی'>استعلام  آجر تیغه سفالی  / استعلام ,استعلام  آجر تیغه سفالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891298/استعلام-تعمیرات-و-تهیه-قطعات-خودروهای-اداری'>استعلام تعمیرات و تهیه قطعات خودروهای اداری  / استعلام، استعلام تعمیرات و تهیه قطعات خودروهای اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891274/استعلام-تهیه-و-تعویض-روغن-خودرو'>استعلام تهیه و تعویض روغن خودرو  / استعلام، استعلام تهیه و تعویض روغن خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891267/استعلام-تعمیرات-و-نگهداری-کولرهای-پنجره-ای-و-اسپیلت'>استعلام تعمیرات و نگهداری کولرهای پنجره ای و اسپیلت  / استعلام، استعلام تعمیرات و نگهداری کولرهای پنجره ای و اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891325/استعلام-چاپ-اوراق-قضایی-و-اداری'>استعلام چاپ اوراق قضایی و اداری  / استعلام, استعلام چاپ اوراق قضایی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890829/مزایده-مجموعه-ورزشی-آزادگان-مساحت-عرصه-571مترمربع'>مزایده مجموعه ورزشی آزادگان مساحت عرصه 571مترمربع  / مزایده,مزایده مجموعه ورزشی آزادگان مساحت عرصه 571مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891342/استعلام-اتصالات'>استعلام اتصالات  / استعلام ,استعلام اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891339/استعلام-دستگاه-شارژ-باطری'>استعلام دستگاه شارژ باطری / استعلام ,استعلام دستگاه شارژ باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891336/استعلام-باطری-12-ولت'>استعلام باطری 12 ولت / استعلام ,استعلام باطری 12 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891296/استعلام-تلویزیون-65-اینچ--4K-ایکس-ویژن'>استعلام تلویزیون 65 اینچ - 4K ایکس ویژن / استعلام، استعلام تلویزیون 65 اینچ - 4K ایکس ویژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891357/استعلام-خرید-50-دست-لباس-فرم'>استعلام خرید 50 دست لباس فرم / استعلام, استعلام خرید 50 دست لباس فرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890725/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره-مطالعات-ساماندهی-و-باززنده-های-سازی-قلعه---'>فراخوان خرید خدمات مشاوره مطالعات ساماندهی و باززنده های سازی قلعه .... / فراخوان خرید خدمات مشاوره مطالعات ساماندهی و باززنده های سازی قلعه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891306/استعلام-جابجایی-اتاق-سرور'>استعلام جابجایی اتاق سرور / استعلام, استعلام جابجایی اتاق سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891295/استعلام-کابل-شبکه-اورجینال---'>استعلام کابل شبکه اورجینال .... / استعلام, استعلام کابل شبکه اورجینال ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891268/استعلام-کولر-گازی-ایرانی'>استعلام کولر گازی ایرانی / استعلام کولر گازی ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891238/استعلام-dvr-16-کاناله'>استعلام dvr 16 کاناله  / استعلام , استعلام dvr 16 کاناله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891249/استعلام-کفش-کوهنوردی'>استعلام کفش کوهنوردی  / استعلام , استعلام کفش کوهنوردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891527/اصلاحیه-مناقصه-انجام-عملیات-لوله-گذاری-فاضلاب-و-احداث-آدم'>اصلاحیه مناقصه انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب و احداث آدم / اصلاحیه مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب و احداث آدم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891297/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام ,استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891269/استعلام-دستگاه-حذف-آرسنیک'>استعلام دستگاه حذف آرسنیک / استعلام ,استعلام دستگاه حذف آرسنیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891287/استعلام-لایسنس-و-خدمات-پشتیبانی'>استعلام لایسنس و خدمات پشتیبانی  / استعلام ,استعلام لایسنس و خدمات پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891219/استعلام-آنتی-ویروس-kaspersky-endpoint-security-for-business-renewal-advanced-1-yer-96-4-24'>استعلام آنتی ویروس kaspersky endpoint security for business renewal advanced 1 yer -96.4.24 / استعلام آنتی ویروس kaspersky endpoint security for business renewal advanced 1 yer -96.4.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891317/استعلام-میز-تنیس-روی-میز-چرخ-دار--'>استعلام میز تنیس روی میز چرخ دار ... / استعلام ,استعلام میز تنیس روی میز چرخ دار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891445/استعلام-خرید-لوازم-مورد-نیاز-پروژه-بهسازی-و-سرویس-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام خرید لوازم مورد نیاز پروژه بهسازی و سرویس ایستگاه پمپاژ  / استعلام , استعلام خرید لوازم مورد نیاز پروژه بهسازی و سرویس ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890597/تجدید-مناقصه-راهبری-تعمیر-و-نگهداری-14-دستگاه-دیزل-ژنراتور-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری 14 دستگاه دیزل ژنراتور- نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی، مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری 14 دستگاه دیزل ژنراتور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891330/استعلام-دستگاه-بسته-بندی-آب-سیار'>استعلام  دستگاه بسته بندی آب سیار  / استعلام دستگاه بسته بندی آب سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891222/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام, استعلام لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891217/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام, استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891206/استعلام-دیزل-ژنراتور'>استعلام دیزل ژنراتور / استعلام, استعلام دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/891262/استعلام-گوجه-فرنگی'>استعلام گوجه فرنگی  / استعلام ,استعلام گوجه فرنگی </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 10 تاريخ : يکشنبه 19 شهريور 1396 ساعت: 11:36