اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.22 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889945/مناقصه-راهبری-خودروها... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.22 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889945/مناقصه-راهبری-خودروهای-استیجاری-آبادان--نوبت-دوم'>مناقصه راهبری خودروهای استیجاری آبادان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه راهبری خودروهای استیجاری آبادان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890042/تمدید-مناقصه-تهیه-و-چاپ-انواع-فرمهای-چاپی'>تمدید مناقصه تهیه و چاپ انواع فرمهای چاپی / تمدید مناقصه , مناقصه تهیه و چاپ انواع فرمهای چاپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890256/فراخوان-مناقصه-خرید-ست-کامل-البسه-استحفاظی-فردی-آتش-نشانی'>فراخوان مناقصه خرید ست کامل البسه استحفاظی فردی آتش نشانی / فراخوان ارزیابی و مناقصه , فراخوان مناقصه خرید ست کامل البسه استحفاظی فردی آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890373/فراخوان-خدمات-مراقبت-دستگاههای-عملیاتی-واحدهای-تابعه'>فراخوان خدمات مراقبت دستگاههای عملیاتی واحدهای تابعه / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان خدمات مراقبت دستگاههای عملیاتی واحدهای تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890276/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات-امور-آبدارخانه-ها-و-خدمات-علف-چینی'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات، امور آبدارخانه ها و خدمات علف چینی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات، امور آبدارخانه ها و خدمات علف چینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889954/فراخوان-مناقصه-خرید-3-قلم-خاموش-کننده-دستی-و-12-قلم-لوازم-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 3 قلم خاموش کننده دستی و 12 قلم لوازم نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید 3 قلم خاموش کننده دستی و 12 قلم لوازم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889958/مناقصه-خرید-خدمات-ماشینکاری-6-نوع-قطعه-نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات ماشینکاری 6 نوع قطعه نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید خدمات ماشینکاری 6 نوع قطعه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890394/مناقصه-پیاده-سازی-و-نظارت-بر-اجرای-سیستم-های-ایمنی-بهداشت-و---تجدید'>مناقصه  پیاده سازی و نظارت بر اجرای سیستم های ایمنی، بهداشت و ... تجدید  / تجدید اگهی مناقصه, مناقصه  پیاده سازی و نظارت بر اجرای سیستم های ایمنی، بهداشت و ... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889989/مزایده-فروش-تعدادی-واحد-مسکونی-آپارتمان'>مزایده فروش تعدادی واحد مسکونی آپارتمان  / مزایده,مزایده فروش تعدادی واحد مسکونی آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890266/مناقصه-خرید-میز-تست-شیرآلات'>مناقصه خرید میز تست شیرآلات / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید میز تست شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890371/مناقصه-خرید-pneumatic'>مناقصه خرید pneumatic / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید pneumatic</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890268/مناقصه-خرید-پولی-کش-هیدرولیکی'>مناقصه خرید پولی کش هیدرولیکی  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید پولی کش هیدرولیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890147/تجدید-مناقصه-خرید-(تهیه)-بسته-بندی-بارگیری-حمل-و-باراندازی-لوله-فولادی---'>تجدید مناقصه خرید (تهیه)، بسته بندی، بارگیری، حمل و باراندازی لوله فولادی .... / مناقصه , تجدید مناقصه خرید (تهیه)، بسته بندی، بارگیری، حمل و باراندازی لوله فولادی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890310/مناقصه-توسعه-و-اصلاح-شبکه-های-توزیع-برق-ناحیه-دو'>مناقصه توسعه و اصلاح شبکه های توزیع برق ناحیه دو / مناقصه عمومی, مناقصه توسعه و اصلاح شبکه های توزیع برق ناحیه دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890367/آگهی-مناقصه--عملیات-اجرایی-بخش-سوم-مرمت-نوارهای-حفاری'> آگهی مناقصه   عملیات اجرایی بخش سوم مرمت نوارهای حفاری /  آگهی مناقصه  ، آگهی مناقصه   عملیات اجرایی بخش سوم مرمت نوارهای حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890368/فراخوان-عمومی-شناسایی-متقاضی-جهت-واگذاری-فضاهای-تبلیغاتی-در-فرودگاه-آبادان'>فراخوان عمومی شناسایی متقاضی جهت واگذاری فضاهای تبلیغاتی در فرودگاه آبادان     / فراخوان مزایده، فراخوان عمومی شناسایی متقاضی جهت واگذاری فضاهای تبلیغاتی در فرودگاه آبادان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890127/فراخوان-تعداد-50-000-دستگاه-کنتور-تک-فاز-دیجیتالی-با-قاب--نوبت-دوم'>فراخوان تعداد 50.000 دستگاه کنتور تک فاز دیجیتالی با قاب - نوبت دوم  / فراخوان تعداد 50.000 دستگاه کنتور تک فاز دیجیتالی با قاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890357/مناقصه-لایروبی-بازدید-تعمیر-و-سند-بلاست-و-رنگ-آمیزی-و-تصفیه-لجن-مخزن-شماره-(۱)-مازوت'>مناقصه لایروبی،بازدید، تعمیر و سند بلاست و رنگ آمیزی و تصفیه لجن مخزن شماره (۱) مازوت     / آگهی منقاصه، مناقصه لایروبی،بازدید، تعمیر و سند بلاست و رنگ آمیزی و تصفیه لجن مخزن شماره (۱) مازوت    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890412/مناقصه-حراست-و-نگهبانی-از-اماکن-و-تاسیسات-صنعتی--'>مناقصه حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی ... / آگهی مناقصه, مناقصه حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890257/مناقصه-تعمیروبهسازی-خطوط-لوله-نفت-وگاز-اصلی-وخطوط-لوله-درون-کارخانجات-بهره-برداری-نمکزدایی'>مناقصه تعمیروبهسازی خطوط لوله نفت وگاز اصلی وخطوط لوله درون کارخانجات بهره برداری-نمکزدایی / مناقصه تعمیروبهسازی خطوط لوله نفت وگاز اصلی وخطوط لوله درون کارخانجات بهره برداری-نمکزدایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890403/فراخوان-تامین-خدمات-سرویس-و-نگهداشت-ساختمانها'>فراخوان تامین خدمات سرویس و نگهداشت ساختمانها   / آگهی مناقصه, فراخوان تامین خدمات سرویس و نگهداشت ساختمانها  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890300/مناقصه-خرید-قطعات-بی‌سیم-SEPURA'>مناقصه خرید قطعات بی‌سیم SEPURA     / آگهی مناقصه, مناقصه خرید قطعات بی‌سیم SEPURA    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890290/مناقصه-طرح-توسعه-ذخیره-سازی-گاز'> مناقصه طرح توسعه ذخیره سازی گاز  / آگهی مناقصه,  مناقصه طرح توسعه ذخیره سازی گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890341/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون / استعلام, استعلام تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890329/استعلام-تامین-روشنایی-حوضچه-انشعاب-خمین'>استعلام تامین روشنایی حوضچه انشعاب خمین  / استعلام, استعلام تامین روشنایی حوضچه انشعاب خمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890321/استعلام-کیبورد-و-جوی-استیک'>استعلام کیبورد و جوی استیک / استعلام, استعلام کیبورد و جوی استیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890342/استعلام-اسکنر-پرسرعت-کداک-i2820'>استعلام اسکنر پرسرعت کداک i2820  / استعلام,  استعلام اسکنر پرسرعت کداک i2820 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890324/استعلام-دوربین-مداربسته-و-لوازم-جانبی'>استعلام دوربین مداربسته و لوازم جانبی / استعلام , استعلام دوربین مداربسته و لوازم جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890315/استعلام-تسمه-نقاله-تخت'>استعلام تسمه نقاله تخت  / استعلام, استعلام تسمه نقاله تخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890306/استعلام-تلویزیون-LED-سایز-55-in'>استعلام تلویزیون LED سایز 55 in / استعلام، استعلام تلویزیون LED سایز 55 in</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890352/استعلام-خرید-مصالح-ساختمانی'>استعلام خرید مصالح ساختمانی  / استعلام, استعلام خرید مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890136/مناقصه-زیرسازی-و-جدولگذاری-معابر-فرعی-سطح-منطقه-7'>مناقصه زیرسازی و جدولگذاری معابر فرعی سطح منطقه 7  / آگهی مناقصه , مناقصه زیرسازی و جدولگذاری معابر فرعی سطح منطقه 7 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890327/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی'>استعلام تلویزیون ال ای دی  / استعلام, استعلام تلویزیون ال ای دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890480/استعلام-خرید-نمونه-از-مراکز-عرضه-و-ثبت-اطلاعات'>استعلام خرید نمونه از مراکز عرضه و ثبت اطلاعات / استعلام خرید نمونه از مراکز عرضه و ثبت اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890463/استعلام-موکت'>استعلام موکت  / استعلام موکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890441/استعلام-هیدروپکیج-دار-مخزن-200-لیتری'>استعلام هیدروپکیج دار مخزن 200 لیتری / استعلام هیدروپکیج دار مخزن 200 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890422/استعلام-اجاق-گاز-و--'>استعلام اجاق گاز و ..  / استعلام اجاق گاز و .. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890378/استعلام-یخچال-ایستاده-درب-شیشه-ای--'>استعلام یخچال ایستاده درب شیشه ای... / استعلام، استعلام یخچال ایستاده درب شیشه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890396/استعلام-کولر-گازی--آبگرمکن-گازی-دیواری--'>استعلام  کولر گازی - آبگرمکن گازی دیواری... / استعلام، استعلام  کولر گازی - آبگرمکن گازی دیواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890410/استعلام-تلویزیون-نمایشگر-اندازه-12متر-مربع'>استعلام تلویزیون نمایشگر اندازه 12متر مربع / استعلام , استعلام تلویزیون نمایشگر اندازه 12متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890425/استعلام-مرمت-نوار-حفاری-(لکه-گیری)-در-شهرک-صنعتی-مامونیه'>استعلام مرمت نوار حفاری (لکه گیری) در شهرک صنعتی مامونیه / استعلام، استعلام مرمت نوار حفاری (لکه گیری) در شهرک صنعتی مامونیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890438/استعلام-ابزارآلات'>استعلام ابزارآلات / استعلام , استعلام ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890456/استعلام-کابل-برق-4-150-تولید-کارخانه-سیمکات-تبریز'>استعلام کابل برق 4*150 تولید کارخانه سیمکات تبریز  / استعلام , استعلام کابل برق 4*150 تولید کارخانه سیمکات تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890400/استعلام-سیمان-دااب-550-کیسه-ماسه'>استعلام سیمان دااب 550 کیسه ماسه / استعلام, استعلام سیمان دااب 550 کیسه ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890414/استعلام-دیوارپوش-پانل-PVC-روکش-دار'>استعلام دیوارپوش پانل PVC روکش دار / استعلام, استعلام دیوارپوش پانل PVC روکش دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890427/استعلام-دیوارپوش-MDF-و-سقف-کاذب-شبکه-و'>استعلام  دیوارپوش MDF و سقف کاذب شبکه و / استعلام ,استعلام  دیوارپوش MDF و سقف کاذب شبکه و</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890449/استعلام-دوربین-مداربسته-CCTV'>استعلام دوربین مداربسته CCTV / استعلام, استعلام دوربین مداربسته CCTV</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890472/استعلام-عملیات-اجرایی-محور-مهاباد--پرک'>استعلام عملیات اجرایی محور مهاباد - پرک / استعلام عملیات اجرایی محور مهاباد - پرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890504/استعلام-عملیات-اجرایی-ساماندهی-ورودی-و-زیرگذر-فهرج'>استعلام عملیات اجرایی ساماندهی ورودی و زیرگذر فهرج / استعلام عملیات اجرایی ساماندهی ورودی و زیرگذر فهرج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890344/استعلام-عملیات-اجرایی-اجرای-روکش-آسفالت-میکروسرفیسینگ--'>استعلام  عملیات اجرایی اجرای روکش آسفالت میکروسرفیسینگ ... / استعلام  عملیات اجرایی اجرای روکش آسفالت میکروسرفیسینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890146/فراخوان-مناقصه-تعداد-235-دستگاه-انواع-ترانسفورماتور-کم-تلفات--'>فراخوان مناقصه تعداد 235 دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات.... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعداد 235 دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890391/استعلام-بهسازی-محور-یزد--خاتم'>استعلام  بهسازی محور یزد - خاتم  / استعلام  بهسازی محور یزد - خاتم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890382/استعلام-عملیات-اجرایی-اصلاح-و-ساماندهی-ورودی-ترک-آباد--'>استعلام  عملیات اجرایی اصلاح و ساماندهی ورودی ترک آباد ... / استعلام  عملیات اجرایی اصلاح و ساماندهی ورودی ترک آباد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890401/استعلام-لامپ-مهتابی-و-40-وات-و-لامپ-کم-مصرف-و-وسایل---'>استعلام لامپ مهتابی و 40 وات و لامپ کم مصرف و وسایل .... / استعلام لامپ مهتابی و 40 وات و لامپ کم مصرف و وسایل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890385/استعلام-حفر-چاه-جدید-روستای-طینوج'>استعلام حفر چاه جدید روستای طینوج  / استعلام ,استعلام حفر چاه جدید روستای طینوج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890365/استعلام-پشتیبانی-و-سرویس-و-نگهداری-سیستم-های-دوربین-مداربسته'>استعلام پشتیبانی و سرویس و نگهداری سیستم های دوربین مداربسته  / استعلام , استعلام پشتیبانی و سرویس و نگهداری سیستم های دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890390/استعلام-سمپاش-فرغونی-برقی'>استعلام سمپاش فرغونی برقی / استعلام سمپاش فرغونی برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890392/استعلام-سمپاش-فرغونی-برقی'>استعلام سمپاش فرغونی برقی / استعلام ، استعلام سمپاش فرغونی برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890332/استعلام-تولید--انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید ، انتقال و توزیع برق / استعلام, استعلام تولید ، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890313/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890354/استعلام-قرائت-کنتور--توزیع-قبض--جمع-آوری-و-صدور-قبض'>استعلام قرائت کنتور ، توزیع قبض ، جمع آوری و صدور قبض  / استعلام قرائت کنتور ، توزیع قبض ، جمع آوری و صدور قبض </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890340/استعلام-دیوار-بتنی-حصارکشی'>استعلام دیوار بتنی حصارکشی  / استعلام, استعلام دیوار بتنی حصارکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889961/مناقصه-جمع-آوری-و-تنظیفات--نوبت-دوم'>مناقصه جمع آوری و تنظیفات  - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه جمع آوری و تنظیفات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890177/مزایده-3-5-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مسکونی'>مزایده 3.5 دانگ مشاع از آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده 3.5 دانگ مشاع از آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890312/استعلام-اورهال-موتور-کاترپیلار'>استعلام  اورهال موتور کاترپیلار / استعلام ,استعلام  اورهال موتور کاترپیلار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890308/استعلام-تعمیر-و-راه-اندازی-کولر-جرثقیل'>استعلام تعمیر و راه اندازی کولر جرثقیل / استعلام, استعلام تعمیر و راه اندازی کولر جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890318/استعلام-موتورسیکلت'>استعلام موتورسیکلت / استعلام , استعلام موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890322/استعلام-موتورسیکلت'>استعلام موتورسیکلت / استعلام , استعلام موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890333/استعلام-کولر-آبی'>استعلام کولر آبی / استعلام,استعلام کولر آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890303/استعلام-تکمیل-مجتمع-فرهنگی-هنری-گشن'>استعلام تکمیل مجتمع فرهنگی هنری گشن  / استعلام, استعلام تکمیل مجتمع فرهنگی هنری گشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890323/استعلام-خرید-بذر-باربجه'>استعلام خرید بذر باربجه  / استعلام, استعلام  خرید بذر باربجه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890175/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-84-55متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 84.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 84.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890345/استعلام-مرمت-امامزاده-دهنه-شیرین-اسفراین'>استعلام  مرمت امامزاده دهنه شیرین اسفراین  / استعلام ، استعلام  مرمت امامزاده دهنه شیرین اسفراین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890350/استعلام-مرمت-امامزاده-بازار-قارناس-مانه-و-سملقان'>استعلام مرمت امامزاده بازار قارناس مانه و سملقان / استعلام ، استعلام  مرمت امامزاده بازار قارناس مانه و سملقان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890372/استعلام-تیرآهن'>استعلام تیرآهن  / استعلام , استعلام تیرآهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890395/استعلام-اهن-آلات-ساختمانی'>استعلام اهن آلات ساختمانی  / استعلام , استعلام اهن آلات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890379/استعلام-موتور-سیکلت-هیرو-200CC'>استعلام موتور سیکلت هیرو 200CC / استعلام, استعلام موتور سیکلت هیرو 200CC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890387/استعلام-برچسب-هولگرام-پلمپ--'>استعلام برچسب هولگرام پلمپ ... / استعلام, استعلام برچسب هولگرام پلمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890325/استعلام-خرید-بذر-چمن-استادیوم-ملت-شاهین-شهر'>استعلام خرید بذر چمن استادیوم ملت شاهین شهر  / استعلام خرید بذر چمن استادیوم ملت شاهین شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890360/استعلام-پرده-کرکره-ای-پارچه-ای-ZEBRA'>استعلام پرده کرکره ای پارچه ای ZEBRA  / استعلام, استعلام پرده کرکره ای پارچه ای ZEBRA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890316/استعلام-آسفالت-گرم-توپکا'>استعلام آسفالت گرم توپکا  / استعلام , استعلام آسفالت گرم توپکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890347/استعلام-لوازم-آزمایشگاه'>استعلام لوازم آزمایشگاه  / استعلام , استعلام لوازم آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890162/مزایده-اجاره-یکباب-مغازه'>مزایده اجاره یکباب مغازه / آگهی مزایده , مزایده اجاره یکباب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890339/استعلام-خاک-انداز-پلاستیکی'>استعلام خاک انداز پلاستیکی  / استعلام , استعلام خاک انداز پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890335/استعلام-دمپایی-مردانه'>استعلام دمپایی مردانه  / استعلام , استعلام دمپایی مردانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890330/استعلام-دستگاه-فاکس-پاناسونیک'>استعلام دستگاه فاکس پاناسونیک  / استعلام , استعلام دستگاه فاکس پاناسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890311/استعلام-کاغذ-A3'>استعلام کاغذ A3 / استعلام ,استعلام کاغذ A3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890328/استعلام-شیر-توالت-کاسه-توالت'>استعلام شیر توالت کاسه توالت  / استعلام ,استعلام شیر توالت کاسه توالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890336/استعلام-لوله-سبز-و--'>استعلام لوله سبز و ... / استعلام ,استعلام لوله سبز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890353/استعلام-کابل-افشان-و--'>استعلام کابل افشان و ... / استعلام ,استعلام کابل افشان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890361/استعلام-نگهدارنده-مانیتور-و-کامپیوترهای-all-in-one'>استعلام نگهدارنده مانیتور و کامپیوترهای all in one / استعلام, استعلام نگهدارنده مانیتور و کامپیوترهای all in one</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890166/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-کانیووال-مدل-2008'> مزایده فروش یکدستگاه خودروی کانیووال مدل 2008  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی کانیووال مدل 2008 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890346/استعلام-صندلی-نیلپر'>استعلام صندلی نیلپر  / استعلام, استعلام صندلی نیلپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890338/استعلام-خرید-دستگاه-حضور-و-غیاب-تشخیص-چهره'>استعلام خرید دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره  / استعلام, استعلام خرید دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890334/استعلام-تعمیر-و-سرویس-و-کالیبراسیون-ایستگاههای-هوا'>استعلام تعمیر و سرویس و کالیبراسیون ایستگاههای هوا  /  استعلام, استعلام تعمیر و سرویس و کالیبراسیون ایستگاههای هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890426/استعلام-دستگاه-ثبت-دیتالاگر--'>استعلام دستگاه ثبت دیتالاگر ... / استعلام دستگاه ثبت دیتالاگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890487/استعلام-پکیج-شوفاژ-دیواری'>استعلام پکیج شوفاژ دیواری / استعلام , استعلام پکیج شوفاژ دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890475/استعلام-آسانسور'>استعلام آسانسور  / استعلام آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890448/استعلام-تهیه-و-ساخت-و-نصب-پارتیشن'>استعلام تهیه و ساخت و نصب پارتیشن / استعلام تهیه و ساخت و نصب پارتیشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890428/استعلام-اجرای-نمای-سرامیک-دیوار'>استعلام اجرای نمای سرامیک دیوار  / استعلام اجرای نمای سرامیک دیوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890415/استعلام-تجهیزات-مربوط-به-موتورخانه'>استعلام تجهیزات مربوط به موتورخانه  / استعلام, استعلام تجهیزات مربوط به موتورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890305/استعلام-خرید-حبوبات'>استعلام خرید حبوبات  / استعلام , استعلام خرید حبوبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890128/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-3906-305-بخش-هفت-تهران'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 3906.305 بخش هفت تهران / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 3906.305 بخش هفت تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890375/استعلام-ردیاب'>استعلام ردیاب / استعلام, استعلام ردیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890383/استعلام-یک-عدد-دوربین-Sony-HXR-NX3-NXCAM'>استعلام یک عدد دوربین Sony HXR-NX3 NXCAM / استعلام , استعلام یک عدد دوربین Sony HXR-NX3 NXCAM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890402/استعلام-اسپیلت-سرد-و-گرم-ایرانی-18000'>استعلام اسپیلت سرد و گرم ایرانی 18000  / استعلام، استعلام اسپیلت سرد و گرم ایرانی 18000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890417/استعلام-سرویس-دستگاه-ایکس-ری'>استعلام سرویس دستگاه ایکس ری / استعلام، استعلام سرویس دستگاه ایکس ری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890429/استعلام-سرویس-دستگاه-ایکس-ری-Hi-scan-145180'>استعلام سرویس دستگاه ایکس ری Hi scan 145180  / استعلام، استعلام سرویس دستگاه ایکس ری Hi scan 145180 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890446/استعلام-تجهیزات-دوربین-مداربسته'>استعلام تجهیزات دوربین مداربسته / استعلام , استعلام تجهیزات دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890389/استعلام-کولر-گازی-و-پرده-هوا'>استعلام کولر گازی و پرده هوا  / استعلام ,استعلام کولر گازی و پرده هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890418/استعلام-بوستر-پمپ'>استعلام بوستر پمپ / استعلام, استعلام بوستر پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890578/استعلام-کانکس-جهت-اتاقک-سویچ'>استعلام کانکس جهت اتاقک سویچ / استعلام کانکس جهت اتاقک سویچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890454/استعلام-صندلی-گردان'>استعلام صندلی گردان  / استعلام صندلی گردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890486/استعلام-انجام-خدمات-تست-و-راه-اندازی-حفاظت-ویژه-پست'>استعلام انجام خدمات تست و راه اندازی حفاظت ویژه پست / استعلام انجام خدمات تست و راه اندازی حفاظت ویژه پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890482/استعلام-کتابخانه'>استعلام کتابخانه  / استعلام ,استعلام کتابخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890473/استعلام-صندلی-مدیریتی'>استعلام صندلی مدیریتی  / استعلام ,استعلام صندلی مدیریتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890461/استعلام-صندلی-کارشناسی-پرسنلی'>استعلام صندلی کارشناسی پرسنلی  / استعلام,استعلام صندلی کارشناسی پرسنلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890451/استعلام-نیم-ست-راحتی-با-میز'>استعلام نیم ست راحتی با میز  / استعلام ,استعلام نیم ست راحتی با میز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890436/استعلام-میز-مدیریت-mdf'>استعلام میز مدیریت mdf / استعلام ,استعلام میز مدیریت mdf</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890496/استعلام-میز-کارشناسی-و-پرسنلی'>استعلام میز کارشناسی و پرسنلی  / استعلام ,استعلام میز کارشناسی و پرسنلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890474/استعلام-میز-کنفرانس'>استعلام میز کنفرانس / استعلام میز کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890445/استعلام-فایل-3-کشور'>استعلام فایل 3 کشور  / استعلام ,استعلام فایل 3 کشور mdf</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890125/مناقصه-خرید-و-حمل-میلگرد-مورد-نیاز-کارخانه'>مناقصه خرید و حمل میلگرد مورد نیاز کارخانه  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید و حمل میلگرد مورد نیاز کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890420/استعلام-کابل-برق-افشان'>استعلام کابل برق افشان / آگهی استعلام , استعلام کابل برق افشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890397/استعلام-تشک-خوشخواب-طبی'>استعلام تشک خوشخواب طبی  / استعلام, استعلام تشک خوشخواب طبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890443/استعلام-رم-سرور-رایانه---'>استعلام رم سرور رایانه .... / استعلام, استعلام رم سرور رایانه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890459/استعلام-کاغذ-تحریر'>استعلام کاغذ تحریر  / استعلام کاغذ تحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890491/استعلام-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام تجهیزات رایانه ای / استعلام تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890552/استعلام-کارتریج-چاپگر-لیزری--'>استعلام کارتریج چاپگر لیزری ... / استعلام کارتریج چاپگر لیزری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890580/استعلام-اجرای-دو-فونداسیون-مخزن-آب'>استعلام  اجرای دو فونداسیون مخزن آب / استعلام  اجرای دو فونداسیون مخزن آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890131/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان / فراخوان مناقصه ,مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890498/استعلام-طراحی-ساخت-و-نصب-تعداد-181-عدد-پنجره-upvc-دو-جداره--'>استعلام طراحی ساخت و نصب تعداد 181 عدد پنجره upvc دو جداره ...  / استعلام طراحی ساخت و نصب تعداد 181 عدد پنجره upvc دو جداره ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890484/استعلام-دستگاه-کامبینشن-تراپی-سری-rehab---'>استعلام دستگاه کامبینشن تراپی سری rehab ....  / استعلام ,استعلام دستگاه کامبینشن تراپی سری rehab .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890469/استعلام-آنتی-ویروس-Antivirus-kaspersky---'>استعلام آنتی ویروس Antivirus kaspersky  ... / استعلام آنتی ویروس Antivirus kaspersky  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890432/استعلام-آنتی-ویروس-Antivirus-kaspersky-تحت-شبکه--'>استعلام آنتی ویروس Antivirus kaspersky  تحت شبکه ... / استعلام، استعلام آنتی ویروس Antivirus kaspersky  تحت شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890430/استعلام-خرید-و-نصب-دوربین-مدار-بسته'>استعلام خرید و نصب دوربین مدار بسته  / استعلام, استعلام خرید و نصب دوربین مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890458/استعلام-تن-ماهی'>استعلام تن ماهی  / استعلام , استعلام تن ماهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890481/استعلام-پنیر-حلب'>استعلام پنیر حلب  / استعلام پنیر حلب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890511/استعلام-لوازم-برق-و-مکانیک'>استعلام لوازم برق و مکانیک  / استعلام لوازم برق و مکانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890457/استعلام-خرید-2-دستگاه-کامپیوتر-کامل'>استعلام خرید 2 دستگاه کامپیوتر کامل  / استعلام, استعلام خرید 2 دستگاه کامپیوتر کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890453/استعلام-در-ضد-سرقت-جنس-آهنی-با-روکش-mdf---'>استعلام در ضد سرقت جنس آهنی با روکش mdf .... / استعلام, استعلام در ضد سرقت جنس آهنی با روکش mdf ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890579/استعلام-مانومتر-گاز-اکسیژن-پزشکی--'>استعلام مانومتر گاز اکسیژن پزشکی ... / استعلام, استعلام مانومتر گاز اکسیژن پزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890144/مناقصه-توسعه--احداث-اصلاح-و-بهینه-سازی'>مناقصه توسعه ، احداث، اصلاح و بهینه سازی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه توسعه ، احداث، اصلاح و بهینه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890503/استعلام-یک-دستگاه-کانکس'>استعلام یک دستگاه کانکس  / استعلام, استعلام یک دستگاه کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890529/استعلام-یک-عدد-رابط-فن-سرور-به-مشخصات-hp-pn-534358001'>استعلام یک عدد رابط فن سرور به مشخصات  hp pn 534358001  / استعلام, استعلام یک عدد رابط فن سرور به مشخصات  hp pn 534358001 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890540/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890471/استعلام-کیبورد'>استعلام کیبورد / استعلام کیبورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890435/استعلام-سیستم-مانیتورینگ'>استعلام سیستم مانیتورینگ / استعلام سیستم مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890439/استعلام-ماژول-شبکه-48-پورت'>استعلام ماژول شبکه 48 پورت / استعلام ماژول شبکه 48 پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890450/استعلام-دستمال-کاغذی-و-باکس-کاغذ'>استعلام دستمال کاغذی و باکس کاغذ / استعلام دستمال کاغذی و باکس کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890464/استعلام-آجر-فرشی-و-سیمان'>استعلام آجر فرشی و سیمان / استعلام آجر فرشی و سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890447/استعلام-موتورسیکلت-کویر-150'>استعلام موتورسیکلت کویر 150  / استعلام ، موتورسیکلت کویر 150 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890407/استعلام-خرید-اسپیلت'>استعلام خرید اسپیلت  / استعلام , استعلام خرید اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890437/استعلام-موزه-مفاخر-اردکان'>استعلام موزه مفاخر اردکان / استعلام موزه مفاخر اردکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890444/استعلام-ساخت-درب-چوبی-موزه'>استعلام ساخت درب چوبی موزه  / استعلام ,استعلام ساخت درب چوبی موزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890455/استعلام-خرید-کولر-گازی'>استعلام خرید کولر گازی  / استعلام ,استعلام خرید کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890465/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890478/استعلام-خرید-دستگاه-مقاومت-خمشی-و-کششی'>استعلام خرید دستگاه مقاومت خمشی و کششی  / استعلام ,استعلام خرید دستگاه مقاومت خمشی و کششی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890500/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی / استعلام، استعلام دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890485/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام تلویزیون LED / استعلام، استعلام تلویزیون LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890476/استعلام-اجرای-دکوراسیون-سالن-اجتماعات-اداره'>استعلام اجرای دکوراسیون سالن اجتماعات اداره / استعلام , استعلام اجرای دکوراسیون سالن اجتماعات اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890549/استعلام-برق-کشی'>استعلام برق کشی  / استعلام , استعلام برق کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890525/استعلام-آجر-محک-و--'>استعلام آجر محک و ...  / استعلام , استعلام آجر محک و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890013/مناقصه-نسبت-به-اجرای-عملیات-احداث-کانال-سنگی-سطح-شهرداری-منطقه-2-ارومیه'>مناقصه نسبت به اجرای عملیات احداث کانال سنگی سطح شهرداری منطقه 2 ارومیه  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه نسبت به اجرای عملیات احداث کانال سنگی سطح شهرداری منطقه 2 ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890110/مناقصه-پروژه-مشارکتی-آماده-سازی-اراضی'>مناقصه پروژه مشارکتی آماده سازی اراضی  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذاران,مناقصه پروژه مشارکتی آماده سازی اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890506/استعلام-اجرای-سنگ-فرش-محوطه-و-سنگ-نمای-بدنه'>استعلام اجرای سنگ فرش محوطه و سنگ نمای بدنه  / استعلام , استعلام اجرای سنگ فرش محوطه و سنگ نمای بدنه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890492/استعلام-اجرای-دیوار-سیمانکاری-ایزوگام-و-سنگ-بدنه'>استعلام اجرای دیوار سیمانکاری ایزوگام و سنگ بدنه  / استعلام , استعلام اجرای دیوار سیمانکاری ایزوگام و سنگ بدنه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890483/استعلام-ماسه-و--'>استعلام ماسه و ...  / استعلام,استعلام ماسه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890550/استعلام-تعدادی-باتری'>استعلام تعدادی باتری  / استعلام, استعلام تعدادی باتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890536/استعلام-دوربین-مدار-بسته-متحرک-و--'>استعلام دوربین مدار بسته متحرک و ... / استعلام, استعلام دوربین مدار بسته متحرک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890510/استعلام-خرید-شیر-کشویی-100-چدن-داکتیل'>استعلام خرید شیر کشویی 100 چدن داکتیل / استعلام, استعلام خرید شیر کشویی 100 چدن داکتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890440/استعلام-خرید-شیر-کشویی'>استعلام خرید شیر کشویی  / استعلام ,استعلام خرید شیر کشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890523/استعلام-خرید-کابل-تخت-افشان-مسی'>استعلام خرید کابل تخت افشان مسی / استعلام, استعلام خرید کابل تخت افشان مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890544/استعلام-خرید-باطری-Volta-max'>استعلام خرید باطری Volta max / استعلام, استعلام خرید باطری Volta max</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890477/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق  / استعلام حفر چاه عمیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890095/مناقصه-اجرای-جوی-وسط-مناطق--'>مناقصه اجرای جوی وسط مناطق...  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای جوی وسط مناطق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890489/استعلام-اتصال-ژنراتور-به-ساختمان-و-کابل-کشی-و--'>استعلام اتصال ژنراتور به ساختمان و کابل کشی و ...  / استعلام اتصال ژنراتور به ساختمان و کابل کشی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890499/استعلام-کولر-گازی-ایستاده'>استعلام کولر گازی ایستاده  / استعلام کولر گازی ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890517/استعلام-عملیات-بهره-برداری--راهبری-و-نگهداری--مدیریت-تصفیه-خانه-های-فاضلاب'>استعلام عملیات بهره برداری ، راهبری و نگهداری - مدیریت تصفیه خانه های فاضلاب  / استعلام, استعلام عملیات بهره برداری ، راهبری و نگهداری - مدیریت تصفیه خانه های فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890563/استعلام-خرید-کابل-مسی-نیمه-افشان-و--'>استعلام خرید کابل مسی نیمه افشان و ...  / استعلام , استعلام خرید کابل مسی نیمه افشان و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890467/استعلام-تهیه-و-اجرای-مخزن-200-متر-مکعبی'>استعلام تهیه و اجرای مخزن 200 متر مکعبی  / استعلام، استعلام تهیه و اجرای مخزن 200 متر مکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890479/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال     / استعلام، استعلام احداث خط انتقال    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890495/استعلام-تهیه-و-اجرای-خط-پمپاژ-شبکه-داخلی-با-لوله-پلی-اتیلن-pe80-حدود-1200-متر'>استعلام تهیه و اجرای خط پمپاژ شبکه داخلی با لوله پلی اتیلن pe80 حدود 1200 متر / استعلام , استعلام تهیه و اجرای خط پمپاژ شبکه داخلی با لوله پلی اتیلن pe80 حدود 1200 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890507/استعلام-اجرای-پارکینگ-ادارات-امور-مالیاتی-هفشجان-اردل-فرخشهر'>استعلام اجرای پارکینگ ادارات امور مالیاتی هفشجان، اردل، فرخشهر / استعلام، استعلام اجرای پارکینگ ادارات امور مالیاتی هفشجان، اردل، فرخشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890521/استعلام-صدور-بیمه-نامه-های-شخص-ثالث'>استعلام صدور بیمه نامه های شخص ثالث  / استعلام، استعلام صدور بیمه نامه های شخص ثالث </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890502/استعلام-سوئیچ-سیستم-مخابراتی'>استعلام سوئیچ سیستم مخابراتی / استعلام , استعلام سوئیچ سیستم مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890098/تجدید-مناقصه-خدمات-قرائت-و-توزیع-قبوض-و-اخطاریه-مشترکین'>تجدید مناقصه خدمات قرائت و توزیع قبوض و اخطاریه مشترکین  / تجدید مناقصه , مناقصه خدمات قرائت و توزیع قبوض و اخطاریه مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890130/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-شامل-زمین-و-مغازه'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک شامل زمین و مغازه   / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک شامل زمین و مغازه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890106/تجدید-مناقصه-خدمات-حمل-و-نقل-و-جابه-جایی-زندانیان'>تجدید مناقصه خدمات حمل و نقل و جابه جایی زندانیان  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خدمات حمل و نقل و جابه جایی زندانیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890134/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-140-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 140 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 140 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890139/مزایده-املاک-شامل-زمین-شالیزاری-و-کشاورزی-و-باغ-مرکبات'>مزایده املاک شامل زمین شالیزاری و کشاورزی و باغ مرکبات / مزایده,مزایده املاک شامل زمین شالیزاری و کشاورزی و باغ مرکبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890115/مزایده-یک-دستگاه-کولر-گازی'>مزایده یک دستگاه کولر گازی  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890150/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-45-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 45 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 45 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890151/مزایده-ون-دلیکا-تاکسی'>مزایده ون دلیکا تاکسی / مزایده اموال منقول، مزایده ون دلیکا تاکسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889979/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-71-6متر-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم 71.6متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم 71.6متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890141/مناقصه-توسعه-و-اصلاح-شبکه-توزیع-برق-ناحیه-یک-شهرستان-ایلام--'>مناقصه توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق ناحیه یک شهرستان ایلام... / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق ناحیه یک شهرستان ایلام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890091/مناقصه-خرید-تخم-مرغ-نطفه-دار-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تخم مرغ نطفه دار تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید اول مناقصه عمومی , مناقصه خرید تخم مرغ نطفه دار تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890084/مناقصه-خرید-علوفه-دام--نوبت-دوم'>مناقصه خرید علوفه دام - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خرید علوفه دام - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890096/مناقصه-خرید-تخم-مرغ-نطفه-دار-برای-شعبه-شیراز-تجدید-نوبت-د-وم'>مناقصه خرید تخم مرغ نطفه دار برای شعبه شیراز تجدید- نوبت د وم / آگهی تجدید اول مناقصه عمومی , مناقصه خرید تخم مرغ نطفه دار برای شعبه شیراز تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890086/مناقصه-خوراک-دام--نوبت-دوم'>مناقصه خوراک دام - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خوراک دام - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890124/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-مراقبتی-و-حفاظتی'>فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات مراقبتی و حفاظتی / آگهی فراخوان, فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات مراقبتی و حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890129/فراخوان-انجام-خدمات-مربوط-به-امور-حمل-و-نقل-نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات مربوط به امور حمل و نقل- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان انجام خدمات مربوط به امور حمل و نقل- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890101/مناقصه-خرید-خدمات-تخصصی-مشاغل-گروه-پرستاری-و-پشتیبانی--'>مناقصه خرید خدمات تخصصی مشاغل گروه پرستاری و پشتیبانی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید خدمات تخصصی مشاغل گروه پرستاری و پشتیبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889975/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-یکباب-خانه-73-6متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه 73.6متر  / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه 73.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890073/مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890067/مناقصه-تهیه-نرم-افزار-و-استقرار-سیستم-نگهداری-پیشگیرانه-PM-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه نرم افزار و استقرار سیستم نگهداری پیشگیرانه PM تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید اول مناقصه عمومی , مناقصه تهیه نرم افزار و استقرار سیستم نگهداری پیشگیرانه PM تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890071/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-اپوکسی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای اپوکسی تجدید نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای اپوکسی تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890132/مزایده-سه-قطعه-زمین-مشاع-فیه'>مزایده سه قطعه زمین مشاع فیه / مزایده,مزایده سه قطعه زمین مشاع فیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890116/مزایده-فروش-یکدستگاه-نوار-نقاله-شیب-دار-فلزی-چرخدار---نوبت-دوم'> مزایده فروش یکدستگاه نوار نقاله شیب دار فلزی چرخدار .... نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول ,  مزایده فروش یکدستگاه نوار نقاله شیب دار فلزی چرخدار .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890107/مزایده-فروش-انواع-چرخ-خیاطی-نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع چرخ خیاطی نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع چرخ خیاطی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890160/مزایده-چرخ-خیاطی--نوبت-دوم'>مزایده چرخ خیاطی - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده چرخ خیاطی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890135/مزایده-ماشین-تزریق-افقی-هیدرولیکی'>مزایده ماشین تزریق افقی هیدرولیکی / مزایده ماشین تزریق افقی هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890179/مزایده-پلاک-ثبتی-1556-فرعی-از-162-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 1556 فرعی از 162 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1556 فرعی از 162 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890122/مزایده-ماشین-آلات-صنعتی'>مزایده ماشین آلات صنعتی / آگهی مزایده ,مزایده ماشین آلات صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889973/مزایده-آپارتمان-مساحت-84-64مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 84.64مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 84.64مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890204/مناقصه-انجام-فعالیتهای-سرویس-و-نگهداری-و-اصلاح-و-بهینه-سازی-و-اتفاقات-و-عملیات-در-حوزه-عمل-امور-برق'>مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری و اصلاح و بهینه سازی و اتفاقات و عملیات در حوزه عمل امور برق / مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری و اصلاح و بهینه سازی و اتفاقات و عملیات در حوزه عمل امور برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890104/فراخوان-احداث-ایستگاه-پمپاژ-psc-غازیان--نوبت-دوم'>فراخوان  احداث ایستگاه پمپاژ psc غازیان -  نوبت دوم / فراخوان , فراخوان  احداث ایستگاه پمپاژ psc غازیان - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890138/مناقصه-آسفالت-راه-روستایی-سیفلو---'>مناقصه آسفالت راه روستایی سیفلو ..... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه آسفالت راه روستایی سیفلو .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890094/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-مخزن-250-متر-مکعبی-بتنی-با-قالب-فلزی-و--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن 250 متر مکعبی بتنی با قالب فلزی و...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن 250 متر مکعبی بتنی با قالب فلزی و...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890143/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206-مدل-94'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 مدل 94  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 مدل 94 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890148/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-مدل-90---مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت مدل 90......مرحله دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو وانت مدل 90 .... .مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890054/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-84-28متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 84.28متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 84.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890085/مزایده-فروش-تعداد-20-راس-دام-گاوداریهای-فریمان'> مزایده فروش  تعداد 20 راس دام گاوداریهای فریمان  / آگهی مزایده,  مزایده فروش  تعداد 20 راس دام گاوداریهای فریمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890076/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-مغازه-های-موسسه-ایثار-گیلان'>مزایده واگذاری بهره برداری از مغازه های موسسه ایثار گیلان  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده واگذاری بهره برداری از مغازه های موسسه ایثار گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890057/نخستین-جشنواره-ملی-طراحی-جلد-قرآن-کریم-و-کتب-ادعیه96-4-22'>نخستین جشنواره ملی طراحی جلد قرآن کریم و کتب ادعیه96.4.22 / نخستین جشنواره ملی طراحی جلد قرآن کریم و کتب ادعیه96.4.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890119/تجدید-مزایده-عرصه-و-اعیان-ملک-به-پلاک-ثبتی-2847-25-حوزه-ثبتی--'>تجدید مزایده عرصه و اعیان ملک به پلاک ثبتی 2847/25 حوزه ثبتی...  / تجدید مزایده ، تجدید مزایده عرصه و اعیان ملک به پلاک ثبتی 2847/25 حوزه ثبتی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890072/مزایده-دو-باب-آپارتمان-103-و-99-31متر'>مزایده دو باب آپارتمان 103 و 99.31متر / مزایده,مزایده دو باب آپارتمان 103 و 99.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890056/مناقصه-خرید-جعبه-(کارتن)'>مناقصه خرید جعبه (کارتن) / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید جعبه (کارتن)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890060/مناقصه-ریسندگی-کارمزدی-نخ'>مناقصه ریسندگی کارمزدی نخ  / آگهی مناقصه ، مناقصه ریسندگی کارمزدی نخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890074/مزایده-ملک-ساختمانی-مسکونی-عرصه-145متر'>مزایده ملک ساختمانی مسکونی عرصه 145متر  / مزایده,مزایده ملک ساختمانی مسکونی عرصه 145متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890121/تجدید-مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات'>تجدید مناقصه تعمیرات و نگهداری تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تعمیرات و نگهداری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890142/مزایده-فروش-4-واحد-آپارتمان-و-یکباب-دفتر-کار-96-4-22'>مزایده فروش 4 واحد آپارتمان و یکباب دفتر کار 96.4.22 / مزایده,مزایده فروش 4 واحد آپارتمان و یکباب دفتر کار 96.4.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890137/مناقصه-اجرای-عملیات-بازسازی-و-تعمیرات-مستغلات'>مناقصه اجرای عملیات بازسازی و تعمیرات مستغلات / مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات بازسازی و تعمیرات مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890145/مزایده-ملک-مساحت-273-95متر'>مزایده ملک مساحت 273.95متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 273.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889970/مزایده-ملک-مساحت-اعیانی-ششدانگ-75-64متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت اعیانی ششدانگ 75.64متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیانی ششدانگ 75.64متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890113/مزایده-بهره-برداری-از-خوابگاه-مجموعه-رفاهی'>مزایده بهره برداری از خوابگاه مجموعه رفاهی / آگهی مزایده عمومی ,مزایده بهره برداری از خوابگاه مجموعه رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890092/مناقصه-سرویس-مدارس'>مناقصه سرویس مدارس  / آگهی مناقصه , مناقصه سرویس مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890082/مزایده-محل-زمین-اسکیت'>مزایده محل زمین اسکیت  / مزایده ، مزایده محل زمین اسکیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890049/مزایده-ارائه-خدمات-گل-آرایی-و-گل-فروشی-نوبت-دوم'>مزایده ارائه خدمات گل آرایی و گل فروشی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده ارائه خدمات گل آرایی و گل فروشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890062/مزایده-محل-مدرسه-ولیعصر'>مزایده محل مدرسه ولیعصر  / مزایده ، مزایده محل مدرسه ولیعصر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890089/مناقصه-خرید-یکدستگاه-تنظیم-زوایای-چرخ-اروپایی'>مناقصه خرید یکدستگاه تنظیم زوایای چرخ اروپایی   / مناقصه ، مناقصه خرید یکدستگاه تنظیم زوایای چرخ اروپایی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890079/مزایده-محل-مدرسه-کمال'>مزایده محل مدرسه کمال / مزایده ، مزایده محل مدرسه کمال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890066/مزایده-محل-ساختمان-مدرسه-نیایش'>مزایده محل ساختمان مدرسه نیایش / مزایده ، مزایده محل ساختمان مدرسه نیایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890058/مزایده-محل-دبستان-یاران-خمینی'>مزایده محل دبستان یاران خمینی / مزایده ، مزایده محل دبستان یاران خمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890046/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-261-9متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 261.9متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 261.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889938/مزایده-سواری-پراید'>مزایده سواری پراید  / مزایده,مزایده سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890050/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-278-50متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 278.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 278.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890159/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-آبی-5000متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی 5000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی 5000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890111/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت پیکان  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890051/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-عملیات-حفاری-و-آماده-نمودن-کانال---نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات و عملیات حفاری و آماده نمودن کانال ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید تجهیزات و عملیات حفاری و آماده نمودن کانال ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890075/مزایده-منزل-مسکونی-به-شماره-پلاک-26-143-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی به شماره پلاک 26.143 نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی به شماره پلاک 26.143 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890032/مناقصه-حمل-حدود-20-000-تن-گندم---نوبت-دوم'>مناقصه حمل حدود 20.000 تن گندم ....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه حمل حدود 20.000 تن گندم، برنج، قند و شکر، کلزا و سایر کالاهای تکلیفی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890114/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-4404متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 4404متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 4404متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890090/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-شامل-زمین-و-منزل-و-آپارتمان'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک شامل زمین و منزل و آپارتمان  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک شامل زمین و منزل و آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890078/مزایده-فروش-321-کیلوگرم-برنج-سالم-هاشمی-و--'>مزایده فروش  321 کیلوگرم برنج سالم هاشمی و ... / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده فروش  321 کیلوگرم برنج سالم هاشمی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889936/مناقصه-حمل-و-نقل-گندم-داخلی-نوبت-دوم'>مناقصه حمل و نقل گندم داخلی نوبت دوم  / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه  حمل و نقل گندم داخلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890069/مزایده-فروش-یک-دستگاه-دلر-دستی-و--'>مزایده فروش  یک دستگاه دلر دستی و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش  یک دستگاه دلر دستی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890112/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-162-75متر'>مزایده آپارتمان به مساحت 162.75متر / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 162.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890020/مزایده-فروش-سپراتور--مرحله-دوم'>مزایده فروش سپراتور - مرحله دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش سپراتور - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890097/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-151-5متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 151.5متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 151.5متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890036/مزایده-فروش-تعداد-6-دستگاه-کامپیوتر-با-متعلقات-مربوطه-و--'>مزایده فروش تعداد 6 دستگاه کامپیوتر با متعلقات مربوطه و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش تعداد 6 دستگاه کامپیوتر با متعلقات مربوطه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890099/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-182-5متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 182.5متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 182.5متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890100/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-35-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی شماره 35 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 35 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890045/مزایده-ایستگاه-بتن-مرکزی---نوبت-دوم'>مزایده ایستگاه بتن مرکزی ....نوبت دوم / مزایده, مزایده ایستگاه بتن مرکزی ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890093/مزایده-300-سهم-اعیان-و-300-سهم-عرصه-از-360-سهم-زمین'>مزایده 300 سهم اعیان و 300 سهم عرصه از 360 سهم زمین / مزایده,مزایده 300 سهم اعیان و 300 سهم عرصه از 360 سهم زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890039/مزایده-املاک-شامل-زمین-نوبت-اول'>مزایده املاک شامل زمین نوبت اول / مزایده,مزایده املاک شامل زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889946/مزایده-خودروی-وانت'>مزایده خودروی وانت / مزایده,مزایده خودروی وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889937/مناقصه-تعریض-و-ایمن-سازی-محور-نوبت-دوم'>مناقصه تعریض و ایمن سازی محور نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه تعریض و ایمن سازی محور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890061/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-ششدانگ-180-30متر'>مزایده ملک مساحت عرصه ششدانگ 180.30متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه ششدانگ 180.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890520/استعلام-دستگاه-تنفسی'>استعلام دستگاه تنفسی / استعلام, استعلام   دستگاه تنفسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890083/مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-عرصه-63-10مترمربع'>مزایده یک دستگاه ساختمان عرصه 63.10مترمربع / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان عرصه 63.10مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890533/استعلام-لباس-نزدیک-به-حریق--فلش-هود--چمه-عملیاتی-و--'>استعلام لباس نزدیک به حریق - فلش هود - چمه عملیاتی و... / استعلام لباس نزدیک به حریق - فلش هود - چمه عملیاتی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890566/استعلام-فیس-MSA-دراگر'>استعلام فیس MSA دراگر / استعلام, استعلام فیس MSA دراگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890577/استعلام-6-دستگاه-سمپاشی-پشتی'>استعلام 6 دستگاه سمپاشی پشتی / استعلام ، 6 دستگاه سمپاشی پشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890532/استعلام-فایل-بغل-میز'>استعلام فایل بغل میز  / استعلام ,استعلام فایل بغل میز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890526/استعلام-یک-عدد-بینوکولر-و--'>استعلام یک عدد بینوکولر و ... / استعلام ,استعلام یک عدد بینوکولر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890501/استعلام-دستگاه-تنظیم-زوایای-چرخ-خودروهای-سنگین'>استعلام دستگاه تنظیم زوایای چرخ خودروهای سنگین  / استعلام ,استعلام دستگاه تنظیم زوایای چرخ خودروهای سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890021/مزایده-اموال-منقول-و-غیر-منقول-دوباب-کارخانه-آسفالت-و-خودروی-خود-نوبت-دوم'>مزایده اموال منقول و غیر منقول دوباب کارخانه آسفالت و خودروی خود نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده اموال منقول و غیر منقول دوباب کارخانه آسفالت و خودروی خود نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890562/استعلام-اره-چکشی'>استعلام اره چکشی  / استعلام ,استعلام اره چکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890556/استعلام-کابل-شبکه'>استعلام کابل شبکه / استعلام ، کابل شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890534/استعلام-هارد-دیسک-اینترنال'>استعلام هارد دیسک اینترنال / استعلام هارد دیسک اینترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890514/استعلام-نوت-بوک'>استعلام نوت بوک  / استعلام  نوت بوک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890553/استعلام-کوله-پشتی'>استعلام کوله پشتی / استعلام، استعلام کوله پشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890539/استعلام-پرینتر-HP2055-اورجینال-با-قطعات-اصلی'>استعلام پرینتر HP2055 اورجینال با قطعات اصلی  / استعلام پرینتر HP2055 اورجینال با قطعات اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890505/استعلام-پرینتر-HP401'>استعلام  پرینتر HP401 / استعلام  پرینتر HP401</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890044/مناقصه-پروژه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-مارلیک'>مناقصه  پروژه لکه گیری و روکش آسفالت مارلیک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه لکه گیری و روکش آسفالت مارلیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890547/استعلام-فن-کویل-ایرانی'>استعلام فن کویل ایرانی / استعلام فن کویل ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890537/استعلام-اسکنر-فوجیستو'>استعلام اسکنر فوجیستو / استعلام اسکنر فوجیستو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890513/استعلام-سرور-hp'>استعلام سرور hp / استعلام, استعلام  سرور hp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890576/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام تلویزیون LED / استعلام تلویزیون LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890561/استعلام-کارت-HP-QLOGIC-SPECIALLY-FOR-IBM'>استعلام کارت HP QLOGIC SPECIALLY FOR IBM / استعلام, استعلام کارت HP QLOGIC SPECIALLY FOR IBM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890406/استعلام-جوشکاری-و-آهن-کشی-در-ساختمان'>استعلام جوشکاری و آهن کشی در ساختمان / استعلام ,استعلام جوشکاری و آهن کشی در ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890413/استعلام-دستگاه-کپی-رنگی'>استعلام دستگاه کپی رنگی  / استعلام ,استعلام دستگاه کپی رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890431/استعلام-کولر-گازی-سرمایش-و-گرمایش'>استعلام کولر گازی سرمایش و گرمایش  / استعلام ,استعلام کولر گازی سرمایش و گرمایش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890006/مناقصه-انجام-بخشی-از-حجم-خدمات-آتش-نشانی-و---نوبت-دوم'>مناقصه انجام بخشی از حجم خدمات آتش نشانی و ... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران ,مناقصه انجام بخشی از حجم خدمات آتش نشانی و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890512/استعلام-وصول-بخشی-از-مطالبات-شرکت'>استعلام وصول بخشی از مطالبات شرکت  / استعلام وصول بخشی از مطالبات شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890398/استعلام-تردمیل-توربو'>استعلام تردمیل توربو  / استعلام ,استعلام تردمیل توربو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890424/استعلام-انجام-کار-ساخت-پارکینگ-خودرو'>استعلام انجام کار ساخت پارکینگ خودرو / استعلام ,استعلام انجام کار ساخت پارکینگ خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890419/استعلام-خرید-ترموستات-و-هیتر-تابلویی'>استعلام خرید ترموستات و هیتر تابلویی  / استعلام ,استعلام خرید ترموستات و هیتر تابلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890409/استعلام-میز-و-صندلی-بوفه-ای'>استعلام میز و صندلی بوفه ای / استعلام ,استعلام میز و صندلی بوفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890399/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس / استعلام ,استعلام آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890494/استعلام-فن-کوئل-بالا-زن-سرماآفرین'>استعلام  فن کوئل بالا زن سرماآفرین / استعلام, استعلام  فن کوئل بالا زن سرماآفرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890554/استعلام-انجام-امور-مربوط-به-حسابرسی'>استعلام انجام امور مربوط به حسابرسی  / استعلام انجام امور مربوط به حسابرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890567/استعلام-خرید-سرور-و-هارد'>استعلام خرید سرور و هارد / استعلام خرید سرور و هارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890063/تجدید-فراخوان-انجام-مطالعات-طرح-راهبردی--امکان-پذیری-تپه-گردشگری----نوبت-دوم'>تجدید فراخوان انجام مطالعات طرح راهبردی - امکان پذیری تپه گردشگری ... - نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان  ارزیابی کیفی مشاوران، تجدید فراخوان انجام مطالعات طرح راهبردی - امکان پذیری تپه گردشگری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890528/استعلام-تلویزیون-سامسونگ'>استعلام تلویزیون سامسونگ / استعلام تلویزیون سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890543/استعلام-کاغذ-کپی'>استعلام کاغذ کپی  / استعلام کاغذ کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890509/استعلام-کاغذ-کپی-A5'>استعلام  کاغذ کپی A5 / استعلام  کاغذ کپی A5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890557/استعلام-چاپگر-لیزری--'>استعلام چاپگر لیزری.... / استعلام چاپگر لیزری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890538/استعلام-سیستم-دوربین-مداربسته-و-متعلقات'>استعلام سیستم دوربین مداربسته و متعلقات / استعلام سیستم دوربین مداربسته و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890522/استعلام-دستگاه-تعیین-مقاومت-الکتریکی-بتن'>استعلام دستگاه تعیین مقاومت الکتریکی بتن / استعلام دستگاه تعیین مقاومت الکتریکی بتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890545/استعلام-دستگاه-تست-کشش'>استعلام دستگاه تست کشش / استعلام ،دستگاه تست کشش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890542/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت / استعلام ، تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890535/استعلام-آهن-آلات'>استعلام آهن آلات  / استعلام ، آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890530/استعلام-ملزومات-آشپزخانه'>استعلام ملزومات آشپزخانه / استعلام ، ملزومات آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890038/تجدید-مناقصه-نصب-ابزار-اندازه-گیری-مناسب-در-منابع-آب-سطحی--'>تجدید مناقصه نصب ابزار اندازه گیری مناسب در منابع آب سطحی ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه نصب ابزار اندازه گیری مناسب در منابع آب سطحی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890508/استعلام-تعداد-10-دستگاه-کولرگازی'>استعلام تعداد 10 دستگاه کولرگازی  / استعلام ,استعلام تعداد 10 دستگاه کولرگازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890515/استعلام-بیمه-درمان-تکمیلی'>استعلام بیمه درمان تکمیلی  / استعلام ,استعلام بیمه درمان تکمیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890519/استعلام-10-دستگاه-تلویزیون-و--'>استعلام 10 دستگاه تلویزیون و ... / استعلام ,استعلام 10 دستگاه تلویزیون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890541/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-اعلان-و-نمایش-شرایط-محیطی'>استعلام تهیه و نصب سیستم اعلان و نمایش شرایط محیطی  / استعلام ,استعلام تهیه و نصب سیستم اعلان و نمایش شرایط محیطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890573/استعلام-جمع-اوری-تجهیزات-تغذیه-نیروی-ایستگاه'>استعلام جمع اوری تجهیزات تغذیه نیروی ایستگاه / استعلام، جمع اوری تجهیزات تغذیه نیروی ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890572/استعلام-کالیبراسیون-دستگاه-های-پزشکی'>استعلام کالیبراسیون دستگاه های پزشکی  / استعلام , استعلام کالیبراسیون دستگاه های پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890565/استعلام-UPS-با-توان-20-کاوا'>استعلام UPS با توان 20 کاوا / استعلام, استعلام UPS با توان 20 کاوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890518/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی-سیستمهای-دوربین-مدار-بسته-بهمراه--'>استعلام نگهداری و پشتیبانی سیستمهای دوربین مدار بسته بهمراه... / استعلام ,استعلام نگهداری و پشتیبانی سیستمهای دوربین مدار بسته بهمراه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890531/استعلام-لوله-110-سبک-جنس-pvc'>استعلام لوله 110 سبک جنس pvc / استعلام, استعلام  لوله 110 سبک جنس pvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890546/استعلام-مداد-رنگی-12-رنگ'>استعلام مداد رنگی 12 رنگ / استعلام, استعلام  مداد رنگی 12 رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890024/مزایده-تلفن'>مزایده تلفن / آگهی مزایده، مزایده تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890558/استعلام-دوربین-دیجیتال-کانن'>استعلام دوربین دیجیتال کانن / استعلام , استعلام دوربین دیجیتال کانن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890551/استعلام-تعمیر-دستگاه-ضبط-مکالمات'>استعلام  تعمیر دستگاه ضبط مکالمات / استعلام, استعلام   تعمیر دستگاه ضبط مکالمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890527/استعلام-یخچال-13-فوت-پارس'>استعلام یخچال 13 فوت پارس / استعلام یخچال 13 فوت پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890081/مناقصه-خرید-خدمات-از-بخش-غیر-دولتی--'>مناقصه خرید خدمات از بخش غیر دولتی ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید خدمات از بخش غیر دولتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889942/فراخوان-مناقصه-احداث-مرکز-خدمات-جامع-سلامت---تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت .... تجدید  نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت .... تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890126/مزایده-ملک-مساحت-135مترمربع'>مزایده ملک مساحت 135مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 135مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890065/مناقصه-اجاره-کمپرسی-ده-تن-جهت-حمل-نخاله-و-ضایعات--'>مناقصه اجاره کمپرسی ده تن جهت حمل نخاله و ضایعات ... / مناقصه عمومی،مناقصه اجاره کمپرسی ده تن جهت حمل نخاله و ضایعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890029/فراخوان-مناقصه-دستگاه-ECG-12-CANAL-و-دو-طبقه-TRALLY----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه دستگاه ECG 12 CANAL  و دو طبقه TRALLY .... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه دستگاه ECG 12 CANAL  و دو طبقه TRALLY .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890034/مزایده-پلاک-589-فرعی-از-75-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک 589 فرعی از 75 اصلی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک 589 فرعی از 75 اصلی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890077/فراخوان-پروژه-شبکه-های-فرعی-دشت-لیگ-یک-از-قطعه-دوم'>فراخوان پروژه شبکه های فرعی دشت لیگ یک از قطعه دوم / فراخوان پروژه شبکه های فرعی دشت لیگ یک از قطعه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890123/تجدید-مناقصه-نسبت-به-خرید-و-راه-اندازی-سامانه-های-اداری-ثبت-تخلف-سرعت'>تجدید مناقصه نسبت به خرید و راه اندازی سامانه های اداری ثبت تخلف سرعت  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نسبت به خرید و راه اندازی سامانه های اداری ثبت تخلف سرعت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890037/مناقصه-اجرای-عملیات-عمرانی-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات عمرانی سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه  اجرای عملیات عمرانی سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890043/مزایده-واگذاری-استیجاری-محل-مرکز-خرید-بهارستان-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری استیجاری محل مرکز خرید بهارستان- نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری استیجاری محل مرکز خرید بهارستان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890048/مناقصه-پل-عابر-پیاده----نوبت-دوم'>مناقصه پل عابر پیاده ....- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پل عابر پیاده ....- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890088/تجدید-مناقصه-پروژه-ساماندهی-بلوار-شلماش----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه ساماندهی بلوار  شلماش .... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه پروژه ساماندهی بلوار  شلماش .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890014/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-2380-63متر'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 2380.63متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 2380.63متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890154/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-1000متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890018/مناقصه-خرید-80-کیلومتر-انواع-کابل-20-کیلوولت-آلومینیومی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 80 کیلومتر انواع کابل 20 کیلوولت آلومینیومی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , خرید 80 کیلومتر انواع کابل 20 کیلوولت آلومینیومی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890064/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-113-28متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 113.28متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 113.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890047/مناقصه-انجام-بخشی-از-خدمات-نگهبانی-و-حفاظت-فیزیکی-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه انجام بخشی از خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام بخشی از خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890017/مناقصه-خرید-3-دستگاه-دوربین-ترموگرافی'>مناقصه  خرید 3 دستگاه دوربین ترموگرافی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه  خرید 3 دستگاه دوربین ترموگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890068/مزایده-تعداد-سیزده-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-پنجم'>مزایده تعداد سیزده قطعه زمین مسکونی نوبت پنجم / مزایده,مزایده تعداد سیزده قطعه زمین مسکونی نوبت پنجم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890030/مزایده-تعداد-5-باب-مغازه-تجاری-نوبت-بیستم'>مزایده تعداد 5 باب مغازه تجاری نوبت بیستم  / مزایده,مزایده تعداد 5 باب مغازه تجاری نوبت بیستم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890349/مزایده-دو-واحد-آپارتمان-مساحت-67-16-و-51-74متر-نوبت-اول'>مزایده دو واحد آپارتمان مساحت 67.16 و 51.74متر نوبت اول  / مزایده,مزایده دو واحد آپارتمان مساحت 67.16 و 51.74متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890023/مزایده-یک-دستگاه-سپراتور-به-انضمام-2-عدد-نوار--سرقیف-و---مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه سپراتور به انضمام 2 عدد نوار ، سرقیف و ...  مرحله دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه سپراتور به انضمام 2 عدد نوار ، سرقیف و ...  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890011/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سنگ-بری-طولی-و--'>مزایده فروش یک دستگاه سنگ بری طولی و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یک دستگاه سنگ بری طولی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889948/مزایده-سرور-HP-با-متعلقات--DVR-دستگاه-پول-شمار'>مزایده سرور HP با متعلقات ، DVR دستگاه پول شمار  / مزایده,مزایده سرور HP با متعلقات ، DVR دستگاه پول شمار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890015/مزایده-یک-دستگاه-سواری-لیفان-620'>مزایده یک دستگاه سواری لیفان 620 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه سواری لیفان 620</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890103/مزایده-یکباب-ساختمان-مساحت-عرصه-699-31متر'>مزایده یکباب ساختمان مساحت عرصه 699.31متر  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مساحت عرصه 699.31متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890053/مزایده-یک-دستگاه-اتوی-اتوماتیک'>مزایده یک دستگاه اتوی اتوماتیک / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه اتوی اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890027/مزایده-فروش-سنگ'>مزایده فروش سنگ / آگهی مزایده, مزایده فروش سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890105/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-250-مترمربع-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 250 مترمربع مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 250 مترمربع مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890108/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-2835متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 2835متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 2835متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890109/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-425متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 425متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 425متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890080/مناقصه-کابل-خود-نگهدار-فشار-ضعیف-و--'>مناقصه کابل خود نگهدار فشار ضعیف و ... / آگهی مناقصه عمومی داخلی ,مناقصه کابل خود نگهدار فشار ضعیف و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890087/ملک-کارخانه-و-محوطه-سازی-و-دیوار-کشی-و-ماشین-آلات-و-تجهیزات'>ملک کارخانه و محوطه سازی و دیوار کشی و ماشین آلات و تجهیزات  / ملک کارخانه و محوطه سازی و دیوار کشی و ماشین آلات و تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889960/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-به-شماره-5493-اصلی-بخش-دو-اردبیل'>مزایده ملک پلاک ثبتی به شماره 5493 اصلی بخش دو اردبیل  / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی به شماره 5493 اصلی بخش دو اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890059/مزایده-مجموعه-بازی-پارک-شادی-شهر-مراغه'>مزایده مجموعه بازی پارک شادی شهر مراغه   / آگهی مزایده عمومی , مزایده مجموعه بازی پارک شادی شهر مراغه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890070/مزایده-اجاره-غرفه'>مزایده اجاره غرفه  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890055/مناقصه-پروژه-لکه-گیری-و-آسفالت-معابر'>مناقصه پروژه لکه گیری و آسفالت معابر  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه لکه گیری و آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890168/اصلاحیه-مناقصه-لکه-گیری-آسفالت-معابر--نوبت-سوم'>اصلاحیه مناقصه لکه گیری آسفالت معابر - نوبت سوم / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری آسفالت معابر - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890117/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد'>مزایده واگذاری املاک مازاد / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890041/مزایده-یک-کوره-القایی-حدود-250-کیلووات'>مزایده یک کوره القایی حدود 250 کیلووات / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک کوره القایی حدود 250 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890022/آگهی-مناقصه-عمومی-سم-دهی--'>آگهی مناقصه عمومی سم دهی ... / آگهی مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه عمومی سم دهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890028/آگهی-مناقصه-خرید-دو-دستگاه-اسکریپر-لیزری'>آگهی مناقصه خرید دو دستگاه اسکریپر لیزری / آگهی مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه خرید دو دستگاه اسکریپر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890033/فراخوان-تجدید-حمل-محموله-های-صادراتی-CPT'>فراخوان تجدید حمل محموله های صادراتی CPT   / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان تجدید حمل محموله های صادراتی CPT  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890120/مزایده-فروش-تعداد-73-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 73 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 73 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889957/مزایده-یک-سهم-مشاع-از-19-سهم-ششدانگ-زمین-سی-هزار-متر'>مزایده یک سهم مشاع از 19 سهم ششدانگ زمین سی هزار متر  / مزایده,مزایده یک سهم مشاع از 19 سهم ششدانگ زمین سی هزار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890118/مزایده-ششدانگ-نه-قطعه-پلاک-ثبتی'>مزایده ششدانگ نه قطعه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده ششدانگ نه قطعه پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889940/مزایده-دستگاه-سردخانه-توقیف-شده--مرحله-دوم'>مزایده دستگاه سردخانه توقیف شده - مرحله دوم  / مزایده دستگاه سردخانه توقیف شده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889949/مناقصه-پروژه-جداسازی-شبکه-آبرسانی-فضای-سبز-شهری'>مناقصه پروژه جداسازی شبکه آبرسانی فضای سبز شهری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه جداسازی شبکه آبرسانی فضای سبز شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889935/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-بیلبورد-تبلیغاتی-شهری-دو-وجهی--نوبت-دوم'>مزایده تعداد یک دستگاه بیلبورد تبلیغاتی شهری دو وجهی  - نوبت دوم  / مزایده ،مزایده تعداد یک دستگاه بیلبورد تبلیغاتی شهری دو وجهی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889962/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-48-5مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 48.5مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 48.5مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889953/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-444-2مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 444.2مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 444.2مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889964/مزایده-یکباب-ساختمان-عرصه-261-65متر'>مزایده یکباب ساختمان عرصه 261.65متر  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان عرصه 261.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890559/استعلام-اصلاح-و-بازسازی-چرخ-فیروزا'>استعلام اصلاح و بازسازی چرخ فیروزا  / استعلام, استعلام اصلاح و بازسازی چرخ فیروزا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890548/استعلام-چفت-لولایی'>استعلام  چفت لولایی     / استعلام، استعلام  چفت لولایی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890575/استعلام-بست-پلاستیکی'>استعلام بست پلاستیکی  / استعلام بست پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890555/استعلام-شیر-برقی-و--'>استعلام شیر برقی و... / استعلام,استعلام شیر برقی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890524/استعلام-منبع-انبساط--'>استعلام منبع انبساط.... / استعلام , استعلام منبع انبساط....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890574/استعلام-عایق-کاری-کانال-های-هوارسانی--'>استعلام عایق کاری کانال های هوارسانی.... / استعلام عایق کاری کانال های هوارسانی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890516/استعلام-فوم-تک-جزئی-و-تمیزکننده-دستگاه-تزریق-و-'>استعلام فوم تک جزئی و تمیزکننده دستگاه تزریق و.. / استعلام فوم تک جزئی و تمیزکننده دستگاه تزریق و..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890488/استعلام-یک-آیتم-چراغ-پیشانی-و--'>استعلام یک آیتم چراغ پیشانی و ... / استعلام, استعلام یک آیتم چراغ پیشانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890497/استعلام-سیم-بالانسر-و-کمربند-چرمی-و--'>استعلام سیم بالانسر و کمربند چرمی و ... / استعلام ,استعلام سیم بالانسر و کمربند چرمی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889967/مزایده-ششدانگ-سند-مالکیت-تفکیکی-مسکونی-169-82متر'>مزایده ششدانگ سند مالکیت تفکیکی مسکونی 169.82متر / مزایده,مزایده ششدانگ سند مالکیت تفکیکی مسکونی 169.82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890421/استعلام-رول-بولت-گالوانیزه-و--'>استعلام رول بولت گالوانیزه و ...  / استعلام , استعلام رول بولت گالوانیزه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890460/استعلام-کولر-اسپلیت'>استعلام کولر اسپلیت / استعلام, استعلام کولر اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890466/استعلام-پریز-توکار-ارت-دار--'>استعلام پریز توکار ارت دار.... / استعلام, استعلام پریز توکار ارت دار....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890560/استعلام-کریس-آنتی-اسید'>استعلام کریس آنتی اسید     / استعلام، کریس آنتی اسید    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890564/استعلام-Dynamometer'>استعلام Dynamometer / استعلام Dynamometer</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890571/استعلام-راد--'>استعلام راد... / استعلام، استعلام راد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890434/استعلام-کمپرسور-هوای-بهسان'>استعلام کمپرسور هوای بهسان  / استعلام , استعلام کمپرسور هوای بهسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890442/استعلام-ناودانی-و--'>استعلام ناودانی و ... / استعلام, استعلام ناودانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890470/استعلام-SIGNAL-CONDITIONER-VIBRO-METER'>استعلام SIGNAL CONDITIONER VIBRO-METER / استعلام, استعلام SIGNAL CONDITIONER VIBRO-METER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890462/استعلام-بهاء-استات-سرب-و--'>استعلام بهاء استات سرب  و ...  / برگ استعلام بهاء ,استعلام بهاء استات سرب  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889934/مزایده-یک-دستگاه-پژو-206'>مزایده یک دستگاه پژو 206   / مزایده , مزایده یک دستگاه پژو 206  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890569/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-در-منطقه-بادرود-به-روش-دورانی'>استعلام حفر یک حلقه چاه در منطقه بادرود به روش دورانی / استعلام، استعلام حفر یک حلقه چاه در منطقه بادرود به روش دورانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890570/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه'>استعلام حفر یک حلقه چاه  / استعلام ,استعلام حفر یک حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890493/استعلام-اصلاح-و-توسعه-شبکه-آب-منطقه-سمیرم'>استعلام اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه سمیرم  / استعلام ، اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه سمیرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890490/استعلام-لوله-گذاری-آب-در-شهرستان-برخوار'>استعلام لوله گذاری آب در شهرستان برخوار  / استعلام ، لوله گذاری آب در شهرستان برخوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890388/استعلام-عملیات-اجرایی-اصلاح-شبکه-فاضلاب'>استعلام عملیات اجرایی اصلاح شبکه فاضلاب  / استعلام عملیات اجرایی اصلاح شبکه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890376/استعلام-ساخت-حوضچه-های-والوهای-شبکه-آبرسانی-منطقه-دو'>استعلام ساخت حوضچه های والوهای شبکه آبرسانی منطقه دو  / استعلام ساخت حوضچه های والوهای شبکه آبرسانی منطقه دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889941/مزایده-خانه-سرا-به-مساحت-185مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده خانه سرا به مساحت 185مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده خانه سرا به مساحت 185مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890356/تمدید-مناقصه-تمدید-مناقصه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-فاضلاب'>تمدید مناقصه تمدید مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب  / تمدید مناقصه , تمدید مناقصه تمدید مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890364/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-مرمت-آسفالت-محلهای-لوله-گذاری-آب-و--'>مناقصه عملیات زیرسازی و مرمت آسفالت محلهای لوله گذاری آب و ...  / مناقصه , مناقصه عملیات زیرسازی و مرمت آسفالت محلهای لوله گذاری آب و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890370/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-مرمت-آسفالت-محلهای-لوله-گذاری-آب-و-نصب-انشعاب'>مناقصه عملیات زیرسازی و مرمت آسفالت محلهای لوله گذاری آب و نصب انشعاب  / مناقصه , مناقصه عملیات زیرسازی و مرمت آسفالت محلهای لوله گذاری آب و نصب انشعاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890374/مناقصه-امور-خدمات-نگهبانی-و-انتظامی-تمام-ساختمان-های-اداری'>مناقصه امور خدمات نگهبانی و انتظامی تمام ساختمان های اداری  / مناقصه امور خدمات نگهبانی و انتظامی تمام ساختمان های اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890358/مناقصه-انجام-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی-نیروگاه'>مناقصه انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890348/مناقصه-انجام-تست-های-روغن-نیروگاه'>مناقصه انجام تست های روغن نیروگاه / تجدید مناقصه عمومی ,مناقصه انجام تست های روغن نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889939/مزایده-املاک-شامل-خانه-سرا-باغ-منزل-مسکونی'>مزایده املاک شامل خانه سرا.باغ.منزل مسکونی  / مزایده,مزایده املاک شامل خانه سرا.باغ.منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890404/مناقصه-انجام-آزمایشهای-هیپوتیروئیدی'> مناقصه انجام آزمایشهای هیپوتیروئیدی  / فراخوان مناقصه ,  مناقصه انجام آزمایشهای هیپوتیروئیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889943/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-110-89متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 110.89متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 110.89متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889933/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-نیسان'>مزایده یک دستگاه اتومبیل نیسان / اگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه اتومبیل نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890568/استعلام-پایش-و-ارزشیابی-مطالعات-نجات-خلیج-گرگان'>استعلام پایش و ارزشیابی مطالعات نجات خلیج گرگان / استعلام , ​فراخوان پایش و ارزشیابی مطالعات نجات خلیج گرگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889931/مناقصه-خرید-کولر-آبی-دوقلو-به-همراه-2-عدد-تست-رینگ-و-3-ست-گسکت--نوبت-دوم'>مناقصه خرید کولر آبی دوقلو به همراه 2 عدد تست رینگ و 3 ست گسکت - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید کولر آبی دوقلو به همراه 2 عدد تست رینگ و 3 ست گسکت  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889947/مزایده-آپارتمان-قطعه-سه-تفکیکی-مساحت-92-4متر'>مزایده آپارتمان قطعه سه تفکیکی مساحت 92.4متر / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه سه تفکیکی مساحت 92.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889951/مزایده-ملک-طبقه-دوم-به-مساحت-55-8متر'>مزایده ملک طبقه دوم به مساحت 55.8متر / مزایده,مزایده ملک طبقه دوم به مساحت 55.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889998/مزایده-یک-قطعه-زمین-کارافه-مساحت-150متر'>مزایده یک قطعه زمین کارافه مساحت 150متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کارافه مساحت 150متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889991/مناقصه-اجرای-عملیات-برق-رسانی-به-ایستگاه-های-cgs-قصر-شیرین-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات برق رسانی به ایستگاه های cgs قصر شیرین  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای عملیات برق رسانی به ایستگاه های cgs قصر شیرین  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889995/تجدید-مزایده-فروش-5-دستگاه-خودرو-سواری-و-وانت-دوکابین-نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش 5 دستگاه خودرو سواری و وانت دوکابین  نوبت دوم  / تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده فروش 5 دستگاه خودرو سواری و وانت دوکابین  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890102/مزایده-اجاره-سلف-سرویس'>مزایده اجاره سلف سرویس  / آگهی مزایده, مزایده اجاره سلف سرویس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890140/مزایده-منزل-مسکونی-به-شماره-پلاک-3-380-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی به شماره پلاک 3.380 نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی به شماره پلاک 3.380 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890000/تجدید-مناقصه-خدمات-بهره-برداری-و-امداد--وصول-مطالبات--رفع-نشتی-و-تعویض-کنتور-منطقه-2-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، رفع نشتی و تعویض کنتور منطقه 2  نوبت دوم  / مناقصه ,تجدید مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، رفع نشتی و تعویض کنتور منطقه 2 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889999/خلاصه-مزایده-فروش-پروانه-قطع-تبدیلی-سری-4-بخش-7-پارسل--نوبت-دوم'>خلاصه مزایده فروش پروانه قطع تبدیلی سری 4 بخش 7 پارسل - نوبت دوم / خلاصه آگهی مزایده, خلاصه مزایده فروش پروانه قطع تبدیلی سری 4 بخش 7 پارسل - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890008/مناقصه-واگذاری-عملیات-کشت-نیشکر--'>مناقصه واگذاری عملیات کشت نیشکر ...  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری عملیات کشت نیشکر ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889944/فراخوان-پروژه-خدماتی---'>فراخوان پروژه خدماتی ..... / فراخوان, فراخوان پروژه خدماتی .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890319/مناقصه-واگذاری-عملیات-مربوط-به-جلوگیری-و-رفع-سد-معبر'>مناقصه واگذاری عملیات مربوط به جلوگیری و رفع سد معبر  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری عملیات مربوط به جلوگیری و رفع سد معبر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889996/مزایده-پری-فرم--'>مزایده پری فرم.... / آگهی مزایده , مزایده پری فرم....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889990/مناقصه-خرید-ریل-نمره-18-و-24--نوبت-دوم'>مناقصه خرید ریل نمره 18 و 24...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید ریل نمره 18 و 24...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890026/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-برقرسانی-به-شبکه-های-توزیع-نیرو'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی به شبکه های توزیع نیرو / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی به شبکه های توزیع نیرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889988/مناقصه-انتقال-نیرو-برقرسانی-به-شبکه-های-توزیع-نیرو-نوبت-دوم'>مناقصه انتقال نیرو برقرسانی به شبکه های توزیع نیرو نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  انتقال نیرو برقرسانی به شبکه های توزیع نیرو نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889992/مزایده-فروش-اموال-مستعمل--وسائط-نقلیه-سبک-و-ضایعات-آهن-آلات'>مزایده فروش اموال مستعمل ، وسائط نقلیه سبک و ضایعات آهن آلات  / آگهی مزایده , مزایده فروش اموال مستعمل ، وسائط نقلیه سبک و ضایعات آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890004/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه--پخت-و-توزیع-صبحانه-ناهار-و-شام-بیماران-و-کارکنان'>مناقصه تهیه مواد اولیه ، پخت و توزیع صبحانه، ناهار و شام بیماران و کارکنان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مواد اولیه ، پخت و توزیع صبحانه، ناهار و شام بیماران و کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890035/فراخوان-مناقصه-خرید-62-ایستگاه-صنعتی-گاز'>فراخوان مناقصه خرید 62 ایستگاه صنعتی گاز / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید 62 ایستگاه صنعتی گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890040/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-سطح-شهر-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890025/مزایده-ملک-آپارتمان-مساحت-124-13متر-نوبت-اول'>مزایده ملک آپارتمان مساحت 124.13متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک آپارتمان مساحت 124.13متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889982/مناقصه-تعدادی-زیرو-کلاینت'>مناقصه تعدادی زیرو کلاینت / مناقصه عمومی, مناقصه تعدادی زیرو کلاینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890155/مزایده-مقدار-36-متر-طول-سنگ-گرانیت-کابینتی'>مزایده مقدار 36 متر طول سنگ گرانیت کابینتی / مزایده مقدار 36 متر طول سنگ گرانیت کابینتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890199/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-375-38متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت عرصه 375.38متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت عرصه 375.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890202/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-11-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه 11 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 11 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890205/مزایده-4-دانگ-از-مجتمع-تجاری-مسکونی'>مزایده 4 دانگ از مجتمع تجاری مسکونی / مزایده,مزایده 4 دانگ از مجتمع تجاری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890153/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-و-باربری'>مناقصه واگذاری امور خدماتی و باربری  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدماتی و باربری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890210/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-18-فرعی-از-2209-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 18 فرعی از 2209 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 18 فرعی از 2209 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890206/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-یک-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت یک هکتار  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت یک هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890133/تجدید-مناقصه-نگهداری-از-کلیه-تاسیسات-آبرسانی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه نگهداری از کلیه تاسیسات آبرسانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه نگهداری از کلیه تاسیسات آبرسانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889993/مزایده-سی-من-زمین-زعفران-و-باغ-انگوری'>مزایده سی من زمین زعفران و باغ انگوری / مزایده,مزایده سی من زمین زعفران و باغ انگوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890152/مناقصه-خرید-مولد-برق-اضطراری-دیزل-ژنراتور-نوبت-دوم'>مناقصه خرید مولد برق اضطراری دیزل ژنراتور نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید مولد برق اضطراری دیزل ژنراتور نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890158/مناقصه-عملیات-اجرایی-روسازی-کانالهای-دفع-آبهای-سطحی---نوبت-اول--چاپ-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی روسازی کانالهای دفع آبهای سطحی ... نوبت اول - چاپ دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی روسازی کانالهای دفع آبهای سطحی .. نوبت اول - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890170/مزایده-اجاره-زمین'>مزایده اجاره زمین  / آگهی مزایده, مزایده اجاره زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890248/مزایده-4-دانگ-منزل-مسکونی-عرصه-231-5متر'>مزایده 4 دانگ منزل مسکونی عرصه 231.5متر / مزایده,مزایده 4 دانگ منزل مسکونی عرصه 231.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890230/مناقصه-تنظیف-معابر-و-جمع-آوری-و-حمل-زباله--نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-چاپ-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه تنظیف معابر و جمع آوری و حمل زباله ، نگهداری و توسعه فضای سبز- چاپ دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  تنظیف معابر و جمع آوری و حمل زباله ، نگهداری و توسعه فضای سبز- چاپ دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890222/مناقصه-عملیات-تخلیه-و-بارگیری-کالاهای-اساسی-شامل--برنج--'>مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی شامل : برنج ... / مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی شامل : برنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890194/آگهی-مزایده-فروش-خودرو'>آگهی مزایده فروش خودرو  / آگهی مزایده فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890165/مزایده-یک-دستگاه-بسته-بندی-و-نوار-نقاله'>مزایده یک دستگاه بسته بندی و نوار نقاله / مزایده یک دستگاه بسته بندی و نوار نقاله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889977/مزایده-محل-شرکت-واقع-در-شهرک-صنعتی-2-اردبیل--نوبت-سوم'>مزایده محل شرکت واقع در شهرک صنعتی 2 اردبیل - نوبت سوم  / آگهی مزایده, مزایده محل شرکت واقع در شهرک صنعتی 2 اردبیل - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890176/مزایده-واگذاری-یکدستگاه-کانکس'>مزایده واگذاری یکدستگاه کانکس / آگهی مزایده , مزایده واگذاری یکدستگاه کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890171/مزایده-واگذاری-یک-دستگاه-کانکس'> مزایده واگذاری یک دستگاه کانکس / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری یک دستگاه کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890169/مزایده-واگذاری-دو-دستگاه-کانکس'> مزایده واگذاری دو دستگاه کانکس / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری دو دستگاه کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890167/مزایده-واگذاری-یک-دستگاه-کانکس'> مزایده واگذاری یک دستگاه کانکس  / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری یک دستگاه کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890164/مزایده-واگذاری-یکدستگاه-کانکس'>مزایده واگذاری یکدستگاه کانکس / آگهی مزایده , مزایده واگذاری یکدستگاه کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890172/مزایده-اجاره-4-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره 4 باب مغازه- نوبت دوم  / مزایده اجاره 4 باب مغازه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890317/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-اپارتمان-66-68متر'>مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان 66.68متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان 66.68متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890320/مزایده-3-4-دانگ-از-ششدانگ-اپارتمان-130-43متر'>مزایده 3.4 دانگ از ششدانگ اپارتمان 130.43متر  / مزایده,مزایده 3.4 دانگ از ششدانگ اپارتمان 130.43متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890326/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-249-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 249.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 249.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889994/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-64-99متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 64.99متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 64.99متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890161/مناقصه-خدمات-نظافت-باغبانی-آبدارخانه-حسابدار--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نظافت، باغبانی، آبدارخانه، حسابدار - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خدمات نظافت، باغبانی، آبدارخانه، حسابدار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890228/مزایده-فروش-تعداد-3-قطعه-زمین-با-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 3 قطعه زمین با کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 3 قطعه زمین با کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890173/مناقصه-عمومی-اجاره-14-دستگاه-خودروی-سواری'>مناقصه عمومی اجاره  14 دستگاه خودروی سواری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی اجاره 14 دستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890200/مناقصه-عمومی-امور-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان'>مناقصه عمومی امور طبخ و توزیع غذای دانشجویان  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی امور طبخ و توزیع غذای دانشجویان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890209/اطلاعیه-لکه-گیری-نوارهای-حفاری-در-سطح-شهر'>اطلاعیه  لکه گیری نوارهای حفاری در سطح شهر  / اطلاعیه ،اطلاعیه  لکه گیری نوارهای حفاری در سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890010/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-150-78متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 150.78متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 150.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890174/فراخوان-فعالیت-های-بیمه-ای-تکمیلی-درمان-کارکنان'>فراخوان فعالیت های بیمه ای تکمیلی درمان کارکنان  / آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای , فراخوان فعالیت های بیمه ای تکمیلی درمان کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890157/مناقصه-انجام-خدمات-اپراتوری-نوبت-دوم'>مناقصه  انجام خدمات اپراتوری نوبت دوم  / مناقصه  انجام خدمات اپراتوری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890163/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-و-طبخ-غذا--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تهیه و طبخ غذا - تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید , مناقصه انجام خدمات تهیه و طبخ غذا - تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890182/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-147-82متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 147.82متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 147.82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890156/مزایده-شیشه-4-میل'>مزایده شیشه 4 میل  / آگهی مزایده اموال منقول مزایده شیشه 4 میل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890149/مناقصه-PARTS-FOR-ELECTRIC-MACHINERY-SYNCHRONOUS-MOTOR'>مناقصه PARTS FOR ELECTRIC MACHINERY SYNCHRONOUS MOTOR / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه PARTS FOR ELECTRIC MACHINERY SYNCHRONOUS MOTOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890186/مزایده-یک-واحد-تجاری-مسکونی-قدمت-ده-سال-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد تجاری مسکونی قدمت ده سال نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک واحد تجاری مسکونی قدمت ده سال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890190/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تملکی-و-مازاد-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش تعدادی از املاک تملکی و مازاد نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تملکی و مازاد نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890180/مزایده-تعداد-6-جایگاه-CNG--تجدید'>مزایده تعداد 6 جایگاه CNG - تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده تعداد 6 جایگاه CNG  - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890012/مزایده-منزل-مسکونی-با-عرصه-170-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی با عرصه 170 مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه 170 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890178/مناقصه-پروژه-انجام-امور-خدمات-گازبانی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه انجام امور خدمات گازبانی نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه پروژه انجام امور خدمات گازبانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890187/مزایده-تعدادی-از-مدارس'>مزایده تعدادی از مدارس / آگهی مزایده , مزایده تعدادی از مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890195/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-74-47متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 74.47متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 74.47متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890193/مزایده-ششدانگ-پلاک-11-فرعی-از-56-اصلی-بخش-5-خدابنده'>مزایده ششدانگ پلاک 11 فرعی از 56 اصلی بخش 5 خدابنده / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 11 فرعی از 56 اصلی بخش 5 خدابنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890183/مناقصه-خریداری-مقدار-60-000-کیلوگرم-BTY-6-Den-1680'>مناقصه خریداری مقدار 60.000 کیلوگرم BTY 6 Den 1680  / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری مقدار 60.000 کیلوگرم BTY 6 Den 1680 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890272/مزایده-فروش-تعداد-11-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوازدهم'>مزایده فروش تعداد 11 قطعه زمین مسکونی نوبت دوازدهم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 11 قطعه زمین مسکونی نوبت 12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890007/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-250مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 250مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 250مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890269/مزایده-یکقطعه-زمین-به-مساحت-293مترمربع'>مزایده یکقطعه زمین به مساحت 293مترمربع  / مزایده,مزایده یکقطعه زمین به مساحت 293مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890267/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-تجاری-77-70متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی تجاری 77.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی تجاری 77.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890216/مزایده-فروش-تعدادی-از-زمینهای-شهر-خورزوق-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از زمینهای شهر خورزوق نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از زمینهای شهر خورزوق نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890189/مناقصه-خدمات-تایپ'>مناقصه خدمات تایپ / آگهی مناقصه ,مناقصه خدمات تایپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890181/مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-ترابری-و-موتوری'>مناقصه عمومی انجام خدمات ترابری و موتوری  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام خدمات ترابری و موتوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890184/مزایده-حق-بهره-برداری-از-زمین-های-تنیس'>مزایده حق بهره برداری از زمین های تنیس  / مزایده حق بهره برداری از زمین های تنیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890215/مزایده-یک-واحد-مسکونی-بصورت-کلنگی-با-قدمت-بالای-40-سال'>مزایده یک واحد مسکونی بصورت کلنگی با قدمت بالای 40 سال / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی بصورت کلنگی با قدمت بالای 40 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890003/مزایده-ششدانگ-اعیان-دو-واحد-آپارتمان-بخش-ده-مشهد'>مزایده ششدانگ اعیان دو واحد آپارتمان بخش ده مشهد  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان دو واحد آپارتمان بخش ده مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890185/مناقصه-نسبت-به-خرید-و-نصب-کف-پوش-گرانولی--نوبت-دوم'>مناقصه نسبت به خرید و نصب کف پوش گرانولی ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه نسبت به خرید و نصب کف پوش گرانولی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890192/مناقصه-بیمه'>مناقصه بیمه / آگهی مناقصه, مناقصه بیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890196/مزایده-نسبت-به-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مزروعی'>مزایده نسبت به واگذاری یک قطعه زمین مزروعی / آگهی مزایده ,مزایده نسبت به واگذاری یک قطعه زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890208/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-فاز-اول-ایستگاه-آتش-نشانی'>مناقصه اجرای عملیات احداث فاز اول ایستگاه آتش نشانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات احداث فاز اول ایستگاه آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890227/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-تجاری-و-واحد-پشت-آن'>مزایده فروش یکباب مغازه تجاری و واحد پشت آن  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه تجاری و واحد پشت آن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890188/مناقصه-انجام-خدمات-جامع-امور-مشترکین-مخابرات-شامل-پاسخگویی-اطلاعات-118-و----نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات جامع امور مشترکین مخابرات شامل پاسخگویی اطلاعات 118 و ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام خدمات جامع امور مشترکین مخابرات شامل پاسخگویی اطلاعات 118 و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890331/مزایده-14-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-واحد-مسکونی'>مزایده 14 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ واحد مسکونی / مزایده,مزایده 14 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890198/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یک دستگاه خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890005/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-249-5متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 249.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 249.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890278/مزایده-ساختمان-سه-طبقه-اعیان-450متر'>مزایده ساختمان سه طبقه اعیان 450متر / مزایده,مزایده ساختمان سه طبقه اعیان 450متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890279/مزایده-ملک-مساحت-بیست-و-سه-متر'>مزایده ملک مساحت بیست و سه متر / مزایده,مزایده ملک مساحت بیست و سه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890274/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-64مترمربع'>مزایده ملک مسکونی مساحت 64مترمربع / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 64مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890191/مناقصه-اجرای-پروژه-پیاده-روسازی-و-اجرای-کیوسک-معابر'>مناقصه  اجرای پروژه پیاده روسازی و اجرای کیوسک معابر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای پروژه پیاده روسازی و اجرای کیوسک معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890207/مناقصه-مبادله-240-840-تن-قیر-بصورت-تهاتر-با-آسفالت'>مناقصه مبادله 240/840 تن قیر بصورت تهاتر با آسفالت / آگهی مناقصه , مناقصه مبادله 240/840 تن قیر بصورت تهاتر با آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890203/مزایده-خودرو-پژو-پارس-نوبت-دوم'>مزایده خودرو پژو پارس- نوبت دوم  / مزایده خودرو پژو پارس- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890220/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-نیسان-پاترول-دو-درب---نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه سواری نیسان پاترول دو درب.... نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول ,  مزایده فروش یکدستگاه سواری نیسان پاترول دو درب.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890217/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پژو-405-جی-ال-ایکس-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 405 جی ال ایکس نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 405 جی ال ایکس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889976/مناقصه-خرید-و-اجرای-ایزوگام-در-ازای-تحویل-حواله-وکیوم'> مناقصه خرید و اجرای ایزوگام در ازای تحویل حواله وکیوم  / فراخوان ارزیابی کیفی,  مناقصه خرید و اجرای ایزوگام در ازای تحویل حواله وکیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890213/مزایده-فروش-دو-دستگاه-کانکس-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو دستگاه کانکس نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو دستگاه کانکس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890211/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-وانت-نیسان'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت نیسان / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890212/مزایده-واگذاری-اجاره-با-کاربری-انتشارات'>مزایده واگذاری اجاره با کاربری انتشارات / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری اجاره با کاربری انتشارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890218/مزایده-اجاره-محل-کتابفروشی-و--'>مزایده اجاره محل کتابفروشی و ... / آگهی مزایده ,مزایده اجاره محل کتابفروشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890246/مزایده-قطعه-دو-تفکیکی-یک-واحد-مسکونی-و-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده قطعه دو تفکیکی یک واحد مسکونی و قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده قطعه دو تفکیکی یک واحد مسکونی و قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890244/مزایده-فروش-املاک-مسکونی-تجاری-اداری-و-اراضی'>مزایده فروش املاک مسکونی تجاری اداری و اراضی  / مزایده,مزایده فروش املاک مسکونی تجاری اداری و اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890242/مزایده-فروش-سه-دانگ-از-ششدانگ-زمین-مسکونی-2058-84متر-تجدید-نوبت-چهارم'>مزایده فروش سه دانگ از ششدانگ زمین مسکونی 2058.84متر تجدید نوبت چهارم  / مزایده,مزایده فروش سه دانگ از ششدانگ زمین مسکونی 2058.84متر تجدید نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890219/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890224/مزایده-ملک-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-721-03متر'>مزایده ملک ششدانگ یکباب خانه عرصه 721.03متر  / مزایده,مزایده ملک ششدانگ یکباب خانه عرصه 721.03متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890019/مزایده-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده خودرو وانت پیکان / مزایده خودرو وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889983/مزایده-ماشین-آلات-خط-تولید-خاک-غنی-شده-96-04-22'>مزایده ماشین آلات خط تولید خاک غنی شده -96.04.22 / آگهی مزایده , مزایده ماشین آلات خط تولید خاک غنی شده - 96.04.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890223/مزایده-آپارتمان-مساحت-صدو-ده-متر'>مزایده آپارتمان مساحت صدو ده متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت صدو ده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890239/مناقصه-احداث-شبکه-20-کیلو-ولت-هوایی-دو-مداره-حدفاصل-جاده-شیراز--جهرم-(فاز-دو)'>مناقصه احداث شبکه 20 کیلو ولت هوایی دو مداره حدفاصل جاده شیراز - جهرم (فاز دو)  / آگهی مناقصه , مناقصه احداث شبکه 20 کیلو ولت هوایی دو مداره حدفاصل جاده شیراز - جهرم (فاز دو) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890229/فراخوان-دریافت-خدمات-تهیه-مواد-طبخ-سرویس-دهی-و-توزیع-غذای-روزانه-کارکنان'>فراخوان دریافت خدمات تهیه مواد، طبخ، سرویس دهی و توزیع غذای روزانه کارکنان / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران، فراخوان دریافت خدمات تهیه مواد، طبخ، سرویس دهی و توزیع غذای روزانه کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890214/مزایده-فروش-392-متر-لوله-پلی-اتیلن-110-غیر-استاندارد'> مزایده فروش 392 متر لوله پلی اتیلن 110 غیر استاندارد / آگهی مزایده,  مزایده فروش 392 متر لوله پلی اتیلن 110 غیر استاندارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890259/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-2951-فرعی-از-315-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 2951 فرعی از 315 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 2951 فرعی از 315 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890273/خلاصه-مزایده-تجدیدی-واگذاری-یک-واحد-تجاری-عرصه-و-اعیان-وقف'>خلاصه مزایده تجدیدی واگذاری یک واحد تجاری عرصه و اعیان وقف  / خلاصه آگهی مزایده , مزایده تجدیدی واگذاری یک واحد تجاری عرصه و اعیان وقف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890255/مزایده-اجاره-2-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده اجاره 2 واحد آپارتمان مسکونی  / مزایده,مزایده اجاره 2 واحد آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890225/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-سطح-شهر'>مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890265/مزایده-واگذاری-تعداد-8-قطعه-از-اراضی-مسکونی'>مزایده واگذاری تعداد 8 قطعه از اراضی مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 8 قطعه از اراضی مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890031/اصلاحیه-فراخوان-خدمات-مرحله-سوم-و-نظارت-کارگاهی-بر-تعمیرات'>اصلاحیه فراخوان خدمات مرحله سوم و نظارت کارگاهی بر تعمیرات  / اصلاحیه , فراخوان خدمات مرحله سوم و نظارت کارگاهی بر تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890231/مزایده-اجاره-مجموعه-های-ورزشی-تفریحی-و-رفاهی-کارگران'>مزایده اجاره مجموعه های ورزشی، تفریحی و رفاهی کارگران  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مجموعه های ورزشی، تفریحی و رفاهی کارگران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890226/مزایده-فروشگاه-مواد-غذایی-زندان-داراب'>مزایده فروشگاه مواد غذایی زندان داراب  / آگهی مزایده , مزایده فروشگاه مواد غذایی زندان داراب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890233/تجدید-مناقصه-اجرای-تهیه-و-تولید-دال-بتنی-و-نصب-آن'>تجدید مناقصه اجرای تهیه و تولید دال بتنی و نصب آن / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای تهیه و تولید دال بتنی و نصب آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890284/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-5-مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 5 مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 5 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890241/تجدید-مناقصه-حفر-چاه-آبرفتی-کنگلومرایی--آهکی--'>تجدید مناقصه حفر چاه آبرفتی کنگلومرایی - آهکی... / آگهی فراخوان ,تجدید مناقصه حفر چاه آبرفتی کنگلومرایی - آهکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890221/تجدید-فراخوان-حفر-یک-حلقه-چاه-آهگی-مجموعه-پنجشیر'>تجدید فراخوان حفر یک حلقه چاه آهگی مجموعه پنجشیر / آگهی تجدید فراخوان ,تجدید فراخوان حفر یک حلقه چاه آهگی مجموعه پنجشیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890232/مناقصه-عمومی-تامین-نیروهای-کارشناسی-در-زمینه-کشاورزی'>مناقصه عمومی تامین نیروهای کارشناسی در زمینه کشاورزی  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه عمومی تامین نیروهای کارشناسی در زمینه کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890240/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-130مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 130مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 130مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890235/مزایده-میزان-74-35-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-پلاک-ثبتی'>مزایده میزان 74.35 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده میزان 74.35 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890016/مزایده-94-00متر-مشاع-از-زمین-مساحت-1787-50متر'>مزایده 94.00متر مشاع از زمین مساحت 1787.50متر / مزایده,مزایده 94.00متر مشاع از زمین مساحت 1787.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890238/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1410-40-بخش-4-شیراز'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1410.40 بخش 4 شیراز / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1410.40 بخش 4 شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890262/مزایده-13-23-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-پلاک-ثبتی'>مزایده 13.23 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده 13.23 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890247/مناقصه-عملیات-تامین-قطعات-پشتیبانی-و-تعمیر-و-نگهداری-چراغ-های-راهنمایی-و--'>مناقصه عملیات تامین قطعات پشتیبانی و تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی و ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات تامین قطعات پشتیبانی و تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890237/مزایده-اجاره-غرفه'>مزایده اجاره غرفه  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890260/مزایده-اجاره-محل-استقرار-غرفه'>مزایده اجاره محل استقرار غرفه  / آگهی فراخوان مزایده حضوری ,مزایده اجاره محل استقرار غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890234/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-خودرو-پژو-405-مدل-1379-نوبت-دوم'> مزایده فروش یکدستگاه سواری خودرو پژو 405 مدل 1379 نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری خودرو پژو 405 مدل 1379 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890001/فراخوان-تامین-منابع-مالی-احداث-بهره-برداری-و-مالکیت-تاسیسات-ارتقاء-کیفی'>فراخوان تامین منابع مالی، احداث بهره برداری و مالکیت تاسیسات ارتقاء کیفی / آگهی فراخوان پیش ارزیابی, فراخوان تامین منابع مالی، احداث بهره برداری و مالکیت تاسیسات ارتقاء کیفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890236/مزایده-فروش-250000-(دو-میلیون-و-پانصد-هزار)-لیتر-نفتگاز-D2-ایران'>مزایده فروش 250000 (دو میلیون و پانصد هزار)  لیتر نفتگاز D2 ایران / مزایده, مزایده فروش 250000 (دو میلیون و پانصد هزار)  لیتر نفتگاز D2 ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890252/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-عرصه-172-5متر'>مزایده ملک مشاع مساحت عرصه 172.5متر  / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت عرصه 172.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890243/مناقصه-نسبت-به-اجاره-ماشین-آلات'>مناقصه نسبت به اجاره ماشین آلات  / مناقصه نسبت به اجاره ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890251/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-واحد-اداری-78متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان واحد اداری 78متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان واحد اداری 78متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889965/مناقصه-اجاره-دو-دستگاه-شناور-یدک-کش'>مناقصه اجاره دو دستگاه شناور یدک کش  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجاره دو دستگاه شناور یدک کش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890301/مزایده-پلاک-ثبتی-9197-فرعی-از-124-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 9197 فرعی از 124 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 9197 فرعی از 124 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890297/مزایده-ششدانگ-یکباب-مغازه-به-مساحت-22-59متر'>مزایده ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 22.59متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 22.59متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890302/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-1139-2-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 1139.2 نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 1139.2 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890304/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-30-92مترمربع'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 30.92مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 30.92مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890309/مزایده-ملک-با-عمر-حدود-22-سال-عرصه-1096متر'>مزایده ملک با عمر حدود 22 سال عرصه 1096متر  / مزایده,مزایده ملک با عمر حدود 22 سال عرصه 1096متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890314/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-6835-6834-فرعی-از-116-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 6835-6834 فرعی از 116 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 6835-6834 فرعی از 116 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890250/مزایده-زیرسارافونی-بدون-آستین--آستین-دار'>مزایده زیرسارافونی بدون آستین ، آستین دار  / مزایده,مزایده زیرسارافونی بدون آستین ، آستین دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890291/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک-100-22متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک 100.22متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک 100.22متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890294/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-عرصه-34-60متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت عرصه 34.60متر  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت عرصه 34.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890296/مزایده-2-دانگ-و-125-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-اعیان-ملک'>مزایده 2 دانگ و 125 هزارم یک دانگ مشاع از اعیان ملک  / مزایده,مزایده 2 دانگ و 125 هزارم یک دانگ مشاع از اعیان ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889968/مناقصه-استخراج-(آماده-سازی-چال-زنی-تفکیک-بارگیری)-و---'>مناقصه استخراج (آماده سازی، چال زنی، تفکیک، بارگیری) و .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه استخراج (آماده سازی، چال زنی، تفکیک، بارگیری) و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890289/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-63متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 63متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 63متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890287/مزایده-پنج-و-نیم-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی'>مزایده پنج و نیم دانگ مشاع از منزل مسکونی  / مزایده,مزایده پنج و نیم دانگ مشاع از منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890249/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-جیپ-سبز'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری جیپ سبز / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری جیپ سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890263/مزایده-سالن-ورزشی-امام-خمینی-نور-مرحله-دوم'>مزایده سالن ورزشی امام خمینی نور مرحله دوم  / مزایده، مزایده سالن ورزشی امام خمینی نور مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890295/مناقصه-آغاز-پروژه-توسعه-خوشه-صنعتی-شیلات'>مناقصه آغاز پروژه توسعه خوشه صنعتی شیلات / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه آغاز پروژه توسعه خوشه صنعتی شیلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890337/مزایده-ملک-یک-قطعه-باغ-مساحت-700مترمربع'>مزایده ملک یک قطعه باغ مساحت 700مترمربع / مزایده,مزایده ملک یک قطعه باغ مساحت 700مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890343/مزایده-ملک-بخش-دو-ثبت-محمودآباد-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش دو ثبت محمودآباد نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک بخش دو ثبت محمودآباد نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889981/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-1293متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 1293متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 1293متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890281/اصلاحیه-مزایده-چاپگرهای-تالی-مستعمل'>اصلاحیه مزایده چاپگرهای تالی مستعمل  / اصلاحیه مزایده عمومی , مزایده چاپگرهای تالی مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890298/مزایده-لپ-تاپ--کولر-گازی--'>مزایده لپ تاپ - کولر گازی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده لپ تاپ - کولر گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890359/مزایده-ششدانگ-واحد-تجاری-مساحت-42-32متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ واحد تجاری مساحت 42.32متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ واحد تجاری مساحت 42.32متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890362/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-41-33متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 41.33متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 41.33متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890363/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-مغازه-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890366/مزایده-سرقفلی-مغازه-قولنامه-ای-14-15متر-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی مغازه قولنامه ای 14.15متر نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه قولنامه ای 14.15متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890369/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-قطعه-185-تفکیکی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه 185 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه 185 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890355/مزایده-ساختمان-قولنامه-ای-و-بدون-سند-سه-طبقه-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان قولنامه ای و بدون سند سه طبقه نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان قولنامه ای و بدون سند سه طبقه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889984/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-238-91متر'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت 238.91متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 238.91متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889959/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405-جی-ال-ایکس'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 جی ال ایکس / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 جی ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889987/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-103-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 103 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 103 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889932/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-کامیون-کشنده'>مزایده یک دستگاه اتومبیل کامیون کشنده / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه اتومبیل کامیون کشنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889955/مناقصه-اصلاح-و-توسعه-شبکه-آب-به-صورت-پراکنده-در-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح و توسعه شبکه آب به صورت پراکنده در شهر  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اصلاح و توسعه شبکه آب به صورت پراکنده در شهر  -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889963/مزایده-تعداد-74-دستگاه-خودرو-تعداد-17-دستگاه-موتور-سیکلت'>مزایده تعداد 74 دستگاه خودرو، تعداد 17 دستگاه موتور سیکلت  / آگهی مزایده, مزایده تعداد 74 دستگاه خودرو، تعداد 17 دستگاه موتور سیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889997/مناقصه-حمل-نصب-و-راه-اندازی-یک-ایستگاه-ترکیبی-1000-متر-مکعب-بر-ساعت'>مناقصه حمل، نصب و راه اندازی یک ایستگاه ترکیبی 1000 متر مکعب بر ساعت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه حمل، نصب و راه اندازی یک ایستگاه ترکیبی 1000 متر مکعب بر ساعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890002/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-خودروهای-آتش-نشانی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات یدکی خودروهای آتش نشانی  - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان ,مناقصه خرید قطعات یدکی خودروهای آتش نشانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890009/تجدید-مزایده-اجاره-شهر-بازی-پارک-آزادگان'>تجدید مزایده اجاره شهر بازی پارک آزادگان / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده اجاره شهر بازی پارک آزادگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889969/تجدید-مناقصه-تهیه-و-اجرای-لوله-گذاری'>تجدید مناقصه تهیه و اجرای لوله گذاری / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تهیه و اجرای لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889980/مزایده-نسبت-به-اجاره-واحدهای-تجاری-شهرداری-محمدشهر'>مزایده نسبت به اجاره واحدهای تجاری شهرداری محمدشهر / مزایده نسبت به اجاره واحدهای تجاری شهرداری محمدشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889971/تجدید-مناقصه-استفاده-از-خدمات-بخش-خصوصی-در-سرویس-های-صنعتی'>تجدید مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویس های صنعتی  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده,مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویس های صنعتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889985/فراخوان-پروژه-ترمیم-و-بهسازی-ابنیه-های-فنی-جاده-های-دسترسی-به-چاههای-منطقه--'>فراخوان پروژه ترمیم و بهسازی ابنیه های فنی جاده های دسترسی به چاههای منطقه ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان پروژه ترمیم و بهسازی ابنیه های فنی جاده های دسترسی به چاههای منطقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889956/مناقصه-انجام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-و-آموزش-تجهیزات-نظارت-تصویری-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خرید نصب و راه اندازی و آموزش تجهیزات نظارت تصویری  نوبت دوم / آگهی ننخست ارزیابی کیفی ,مناقصه انجام خرید نصب و راه اندازی و آموزش تجهیزات نظارت تصویری  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890264/مزایده-2دستگاه'>مزایده 2دستگاه  / مزایده 2دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890416/استعلام-اقلام-الکتریکی'>استعلام اقلام الکتریکی  / استعلام ,استعلام اقلام الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890411/تجدید-استعلام-خرید-25-ردیف-اقلام-الکتریکی'>تجدید استعلام خرید 25 ردیف اقلام الکتریکی  / استعلام ، تجدید استعلام  خرید 25 ردیف اقلام الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890408/استعلام-خرید-20-تن-POS-520-آجر-نسوز'>استعلام خرید 20 تن POS-520 آجر نسوز / استعلام، استعلام خرید 20 تن POS-520 آجر نسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890433/استعلام-تعمیر-3-ردیف-گریس-پمپ'>استعلام تعمیر 3 ردیف گریس پمپ / استعلام تعمیر 3 ردیف گریس پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890197/استعلام-ابزارآلات'>استعلام ابزارآلات / استعلام, استعلام ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890405/استعلام-کیسه-پلاستیک-مستعمل'>استعلام کیسه پلاستیک مستعمل  / آگهی استعلام ,استعلام کیسه پلاستیک مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890292/استعلام-تیرآهن-فولادی-بال-پهن'>استعلام تیرآهن فولادی بال پهن  / آگهی استعلام ,استعلام تیرآهن فولادی بال پهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890299/استعلام-گروت-منبسط-شونده-دانه-بندی--'>استعلام گروت منبسط شونده دانه بندی.... / استعلام ، استعلام گروت منبسط شونده دانه بندی.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890423/استعلام-شیر-پروانه-ای-گیربکسی-چدنی-ویفری-شیر-ایمپولسی'>استعلام شیر پروانه ای گیربکسی چدنی ویفری- شیر ایمپولسی  / استعلام, استعلام شیر پروانه ای گیربکسی چدنی ویفری- شیر ایمپولسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890381/استعلام-سردکن-میانی-کمپرسور-K-250'>استعلام سردکن میانی کمپرسور K-250 / استعلام , استعلام سردکن میانی کمپرسور K-250</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890270/استعلام-دستگاه-تنفسی-ترجیحا-مارک-دراگرودستگاه-واترمیست--'>استعلام  دستگاه تنفسی ترجیحا مارک دراگرودستگاه واترمیست ... / استعلام  دستگاه تنفسی ترجیحا مارک دراگرودستگاه واترمیست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889974/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-حمل-پسماند-و-نظافت-و-رفت-و-روب-منطقه-1-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات جمع آوری و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب منطقه 1 نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات جمع آوری و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب منطقه 1 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890201/مناقصه-خرید-و-حمل-لوله-فولادی'>مناقصه خرید و حمل لوله فولادی  / آگهی مناقصه یک مرحله ای ,مناقصه خرید و حمل لوله فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890254/مزایده-فروش-مقدار-100-تن-انواع-سیم-مسی-اسقاط'> مزایده فروش مقدار 100 تن انواع سیم مسی اسقاط  / مزایده عمومی,  مزایده فروش مقدار 100 تن انواع سیم مسی اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890245/اصلاحیه-خرید-5000-دستگاه-کنتور-هوشمند-(فهام)'> اصلاحیه خرید 5000 دستگاه کنتور هوشمند (فهام)  / اصلاحیه مناقصه عمومی,  اصلاحیه خرید 5000 دستگاه کنتور هوشمند (فهام) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889986/مناقصه-احداث-استخر-حوضچه-های-آبگرم-و-استخر-شنای-سرپوشیده-شهرستان-شوط-تجدید'>مناقصه احداث استخر حوضچه های آبگرم و استخر شنای سرپوشیده شهرستان شوط تجدید  / آگهی مناقصه، مناقصه احداث استخر حوضچه های آبگرم و استخر شنای سرپوشیده شهرستان شوط تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890280/مزایده-بهره-برداری-از-یکباب-فروشگاه-لوازم-ورزشی--'>مزایده بهره برداری از یکباب فروشگاه لوازم ورزشی ... / مزایده، مزایده بهره برداری از یکباب فروشگاه لوازم ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890285/آگهی-مناقصه-عمومی-انجام-امور-تامین-خودروهای-سواری'>آگهی مناقصه عمومی  انجام امور تامین خودروهای سواری  / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی  انجام امور تامین خودروهای سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890253/آگهی-فراخوان‌-عمومی-احداث-سه-خط-ریلی-جهت-انباربارگیری-اسلب-ماشین'>آگهی فراخوان‌ عمومی احداث سه خط ریلی جهت انباربارگیری اسلب ماشین / آگهی فراخوان‌ عمومی،آگهی فراخوان‌ عمومی احداث سه خط ریلی جهت انباربارگیری اسلب ماشین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890258/مناقصه-مقدار-27-تن-بایوساید-و-27-هزارلیتر-آنتی-اسکیل'>مناقصه مقدار 27 تن بایوساید و 27 هزارلیتر آنتی اسکیل / مناقصه ، مناقصه مقدار 27 تن بایوساید و 27 هزارلیتر آنتی اسکیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889952/مناقصه-خرید-42-قطعه-یدکی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 42 قطعه یدکی نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید 42 قطعه یدکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890261/مناقصه-طراحی-خرید-نصب-تست-و-راه-اندازی-مکانیزم-رول-تانگ'>مناقصه طراحی، خرید، نصب، تست و راه اندازی مکانیزم رول تانگ / مناقصه، مناقصه طراحی، خرید، نصب، تست و راه اندازی مکانیزم رول تانگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890468/استعلام-خرید-پرینتر-لیزری'>استعلام خرید پرینتر لیزری  / استعلام, استعلام خرید پرینتر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890282/استعلام-خرید-بتونیر'>استعلام خرید بتونیر / استعلام، استعلام خرید بتونیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890288/استعلام-تعمیر-انواع-ترانسفورماتور-سوخته'>استعلام تعمیر انواع ترانسفورماتور سوخته / استعلام، استعلام تعمیر انواع ترانسفورماتور سوخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889972/ارزیابی-کیفی-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-جایگاه-تک-منظوره-CNG-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره CNG نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی یک مرحله ای , ارزیابی کیفی واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره CNG نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889978/فراخوان-مناقصه-خرید-هفت-قلم-لوازم-جهت-تجهیز-دستگاههای-جت-ماشین'>فراخوان مناقصه خرید هفت قلم لوازم جهت تجهیز دستگاههای جت ماشین  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید هفت قلم لوازم جهت تجهیز دستگاههای جت ماشین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889950/فراخوان-ساخت--نصب-و-راه-اندازی-3-دستگاه-آسانسور-ضدانفجار-نوبت-دوم'>فراخوان ساخت ، نصب و راه اندازی 3 دستگاه آسانسور ضدانفجار نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان ساخت ، نصب و راه اندازی 3 دستگاه آسانسور ضدانفجار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890052/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-رنگ-آمیزی-منازل-و-اماکن-ناحیه-غربی'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات رنگ آمیزی منازل و اماکن ناحیه غربی / اصلاحیه, مناقصه اجرای عملیات رنگ آمیزی منازل و اماکن ناحیه غربی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890307/مناقصه-حمل-نصب-و-راه-اندازی-یک-ایستگاه-ترکیبی-1000-مترمرکعب-بر-ساعت-و--'>مناقصه حمل نصب و راه اندازی یک ایستگاه ترکیبی 1000 مترمرکعب بر ساعت و ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه حمل نصب و راه اندازی یک ایستگاه ترکیبی 1000 مترمرکعب بر ساعت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890380/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-منطقه'>مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان منطقه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890286/فراخوان-خرید--نصب-و-جایگزینی-یک-دستگاه-پست-کمپکت-برق'>فراخوان خرید ، نصب و جایگزینی یک دستگاه پست کمپکت برق  / آگهی فراخوان پیمانکار , مناقصه خرید ، نصب و جایگزینی یک دستگاه پست کمپکت برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890271/مناقصه-خدمات-بهره-برداری-و-امداد---'>مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ....  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خدمات بهره برداری و امداد .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890384/مناقصه-انجام-خدماتی-نیروی-انسانی-اداره-مخابرات'>مناقصه انجام خدماتی نیروی انسانی اداره مخابرات  / اگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه انجام خدماتی نیروی انسانی اداره مخابرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889966/فراخوان-مناقصه-ساخت-26-قلم-York-Mesh-ظروف-واحدهای-LNHDT--ISOM--GHDS--KHDS'>فراخوان مناقصه ساخت 26 قلم York Mesh ظروف واحدهای LNHDT , ISOM , GHDS , KHDS  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ساخت 26 قلم York Mesh ظروف واحدهای LNHDT , ISOM , GHDS , KHDS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890452/مناقصه-خرید-لباس-کار-دو-تیکه'>مناقصه خرید لباس کار دو تیکه  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید لباس کار دو تیکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890393/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-احداث-ساختمان'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات احداث ساختمان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات احداث ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890377/مناقصه-خرید-صندلی-در-خطوط-پروازی'>مناقصه خرید صندلی در خطوط پروازی  /  مناقصه عمومی, مناقصه خرید صندلی در خطوط پروازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890283/مناقصه-ارزیابی-آلاینده-بنزن-و-تولوئن-و-تعیین-منابع-انتشار'>مناقصه  ارزیابی آلاینده بنزن و تولوئن و تعیین منابع انتشار / آگهی مناقصه ,مناقصه  ارزیابی آلاینده بنزن و تولوئن و تعیین منابع انتشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890293/مناقصه-تامین-وسیله-نقلیه-جهت-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه تامین وسیله نقلیه جهت ایاب و ذهاب پرسنل  / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه ,مناقصه تامین وسیله نقلیه جهت ایاب و ذهاب پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890275/مزایده-فروش-تدریجی-7-هزار-لیتر-روغن-سوخته'>مزایده فروش تدریجی 7 هزار لیتر روغن سوخته / آگهی مزایده ,مزایده فروش تدریجی 7 هزار لیتر روغن سوخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890386/مناقصه-P-F-ORIENT-ENERGY--'>مناقصه P/F ORIENT ENERGY... / آگهی مناقصه , مناقصه P/F ORIENT ENERGY...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890351/فراخوان-مناقصه-حفاظت-و-حراست-از-اماکن-و-تاسیسات'> فراخوان مناقصه حفاظت و حراست از اماکن و تاسیسات / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه حفاظت و حراست از اماکن و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/890277/مناقصه-تامین-7-دستگاه-خودروی-استیجاری'>مناقصه تامین 7 دستگاه خودروی استیجاری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین 7 دستگاه خودروی استیجاری</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 11 تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1396 ساعت: 11:49