اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.21 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889084/مزایده-تعدادی-از-رستو... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.21 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889084/مزایده-تعدادی-از-رستوران-های-مجتمع-اسکی-بین-المللی-دربند-سر'>مزایده تعدادی از رستوران های مجتمع اسکی بین المللی دربند سر  / آگهی مزایده، مزایده تعدادی از رستوران های مجتمع اسکی بین المللی دربند سر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889076/تجدید-مناقصه-خرید-و-پخش-آسفالت'>تجدید مناقصه خرید و پخش آسفالت     / آآگهی تجدید مناقصه و مزایده عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه خرید و پخش آسفالت    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889849/مناقصه-خرید-۲-دستگاه-الکتروپمپ'>مناقصه خرید ۲ دستگاه الکتروپمپ     / فراخوان مناقصه، مناقصه خرید ۲ دستگاه الکتروپمپ    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889842/مناقصه-تامین-۲۲-قلم-قطعات-یدکی-پمپ-کمپرسور-96-4-21'>مناقصه تامین ۲۲ قلم قطعات یدکی پمپ کمپرسور 96.4.21 / آگهی مناقصه, مناقصه تامین ۲۲ قلم قطعات یدکی پمپ کمپرسور 96.4.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889078/تجدید-مناقصه-و-مزایده-فروش-ده-باب-از-مغازه-های-بازار-روز'>تجدید مناقصه و مزایده فروش ده باب از مغازه های بازار روز  / آگهی تجدید مناقصه و مزایده عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه و مزایده فروش ده باب از مغازه های بازار روز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889853/مناقصه-خريد-اسکنر-چاپگر-کارت-پرواز-و-تگ-بار'>مناقصه خريد اسکنر، چاپگر کارت پرواز و تگ بار     / مناقصه ، مناقصه خريد اسکنر، چاپگر کارت پرواز و تگ بار    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889850/مزایده-واگذاری-املاک-۴-باب-مغازه-96-4-21'>مزایده واگذاری املاک ۴ باب مغازه  96.4.21 / مزایده,مزایده واگذاری املاک ۴ باب مغازه 96.4.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889855/مناقصه-تامین-نصب-و-اجرای-سیستم-روشنایی-اطراف-فنس--96-4-21'>مناقصه تامین، نصب و اجرای سیستم روشنایی اطراف فنس - 96.4.21 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تامین، نصب و اجرای سیستم روشنایی اطراف فنس - 96.4.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889845/مناقصه-احداث-موزه-علوم-و-فناوری'>مناقصه احداث موزه علوم و فناوری / مناقصه احداث موزه علوم و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889191/مزایده-فروش-ساختمان-در-زمینی-مساحت-1115-05متر'>مزایده فروش ساختمان در زمینی مساحت 1115.05متر / مزایده ,مزایده فروش ساختمان در زمینی مساحت 1115.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889879/مناقصه-تهيه-مصالح-و-اجرای-۱۰کيلومتر-شبکه-پراکنده-و-ساخت-و-نصب-۲۵۰انشعاب'>مناقصه تهيه مصالح و اجرای ۱۰کيلومتر شبکه پراکنده و ساخت و نصب ۲۵۰انشعاب / مناقصه تهيه مصالح و اجرای ۱۰کيلومتر شبکه پراکنده و ساخت و نصب ۲۵۰انشعاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889862/ارزیابی-کیفی-پروژه-شبکه-آبیاری-و-زهکشی'>ارزیابی کیفی پروژه شبکه آبیاری و زهکشی / ارزیابی کیفی پروژه شبکه آبیاری و زهکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889818/مناقصه-حفاری-و-تجهیز-شبکه-پایش-آبهای-زیرزمینی'>مناقصه حفاری و تجهیز شبکه پایش آبهای زیرزمینی  / آگهی مناقصه ,مناقصه حفاری و تجهیز شبکه پایش آبهای زیرزمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889100/تجدید-مناقصه-راهبری-تعمیر-و-نگهداری-14-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>تجدید مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری 14 دستگاه دیزل ژنراتور / تجدید مناقصه عمومی، مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری 14 دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889802/مناقصه-تهیه-و-تامین-وسایط-نقلیه'>مناقصه تهیه و تامین وسایط نقلیه  / آگهی مناقصه ,مناقصه تهیه و تامین وسایط نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889841/مناقصه-اجرای-شبکه-داخلی-فشار-قوی-گاز-پارک--'>مناقصه  اجرای شبکه داخلی فشار قوی گاز پارک ... / مناقصه  اجرای شبکه داخلی فشار قوی گاز پارک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889851/مناقصه-بهسازی-فرودگاه-کرمانشاه'>مناقصه بهسازی فرودگاه کرمانشاه     / مناقصه بهسازی فرودگاه کرمانشاه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889810/مناقصه-خريد-۱۷-قلم-فيوز-قدرت'>مناقصه خريد ۱۷ قلم فيوز قدرت     / مناقصه خريد ۱۷ قلم فيوز قدرت    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889091/مناقصه-ALUMINUM-SHEETS'>مناقصه ALUMINUM SHEETS / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، مناقصهALUMINUM SHEETS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889045/فراخوان-خرید-و-تامین-(بارگیری-حمل-باراندازی-و-چیدمان)-لوله-های-پلی-اتیلن'>فراخوان خرید و تامین (بارگیری، حمل، باراندازی و چیدمان) لوله های پلی اتیلن  / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خرید و تامین (بارگیری، حمل، باراندازی و چیدمان) لوله های پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889047/مناقصه-احداث-نیروگاه-تلمبه-ذخیره-ای-سیمره'>مناقصه احداث نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیمره   / مناقصه , مناقصه احداث نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیمره   نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889036/مناقصه-خرید-180-000-عدد-پیچ-و-مهره-های-آهنی-و-استیل-مورد-نیاز'>مناقصه خرید 180.000 عدد پیچ و مهره های آهنی و استیل مورد نیاز  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 180.000 عدد پیچ و مهره های آهنی و استیل مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889040/مناقصه-خرید-14-000-عدد-قطعه-فلزی-96-4-21'>مناقصه خرید 14.000 عدد قطعه فلزی 96.4.21 / مناقصه ، مناقصه خرید 14.000 عدد قطعه فلزی 96.4.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889106/فراخوان-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'> فراخوان مناقصه خرید لوله پلی اتیلن  - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید لوله پلی اتیلن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889024/مناقصه-خرید-CIRCUIT-BREAKER-نوبت-دوم'>مناقصه خرید CIRCUIT BREAKER نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی با اخذ سپرده,مناقصه خرید CIRCUIT BREAKER نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889027/مناقصه-خرید-ورق-استیل-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ورق استیل نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی با اخذ سپرده,مناقصه خرید ورق استیل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889166/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-از-اماکن-و-تاسیسات-صنعتی'>فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889068/مزایده-فروش-اتومبیل-های-خود'>مزایده فروش اتومبیل های خود  / مزایده , مزایده فروش اتومبیل های خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889086/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیلی-پروژه-بهینه-سازی-POLY-H'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات تکمیلی پروژه بهینه سازی POLY H  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای عملیات تکمیلی پروژه بهینه سازی POLY H  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889097/مناقصه-خرید--دو-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مناقصه خرید ، دو دستگاه دیزل ژنراتور / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید ، دو دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889142/تجدید-مناقصه-خرید-1-080-000-عدد-دوغ-هموژنیزه-و-پاستوریزه-96-4-21'>تجدید مناقصه خرید 1.080.000 عدد دوغ هموژنیزه و پاستوریزه 96.4.21 / تجدید آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه  خرید 1.080.000 عدد دوغ هموژنیزه و پاستوریزه 96.4.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889150/مزایده-فروش-اموال-اسقاط-شهرداری'> مزایده فروش اموال اسقاط شهرداری  /  مزایده , مزایده فروش اموال اسقاط شهرداری  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889090/مناقصه-توسعه-شبکه-رایانه-ای-بندر-و---نوبت-دوم'>مناقصه توسعه شبکه رایانه ای بندر و.... -نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه توسعه شبکه رایانه ای بندر و.... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889149/مناقصه-انجام-امور-خدمات-شهری-نوبت-اول-96-4-21'>مناقصه انجام امور خدمات شهری  نوبت اول 96.4.21 / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام امور خدمات شهری  نوبت اول 96.4.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889136/مزایده-فروش-ضایعات-دوره-ای--اقلام-مازاد-ضایعات-تک-مرحله-ای'>مزایده فروش ضایعات دوره ای ، اقلام مازاد، ضایعات تک مرحله ای / مزایده , مزایده فروش ضایعات دوره ای ، اقلام مازاد، ضایعات تک مرحله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889116/مناقصه-پیمان-ایاب-و-ذهاب-درون-شهری-ستاد-96-4-21'>مناقصه پیمان ایاب و ذهاب درون شهری ستاد 96.4.21 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پیمان ایاب و ذهاب درون شهری ستاد 96.4.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889031/مناقصه-نصب-درب-کرکره-ای-ژنراتور-و--'>مناقصه نصب درب کرکره ای ژنراتور و ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه نصب درب کرکره ای ژنراتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889037/مناقصه-پیمان-سپاری-تعدادی-قطعات-مکانیکی-دقیق'>مناقصه پیمان سپاری تعدادی قطعات مکانیکی دقیق  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پیمان سپاری تعدادی قطعات مکانیکی دقیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889016/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه بهسازی و آسفالت معابر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی و آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889210/فراخوان-تجلیل-از-خبرنگاران-و-رسانه-های-برتر'>فراخوان تجلیل از خبرنگاران و رسانه های برتر / فراخوان تجلیل از خبرنگاران و رسانه های برتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889023/مزایده-شن-و-ماسه--'>مزایده شن و ماسه ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده شن و ماسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889020/مزایده-شن-و-ماسه-مخلوط-باغی'>مزایده شن و ماسه مخلوط باغی / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده شن و ماسه مخلوط باغی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889056/مزایده-فروش-تعدادی-پلاک-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی پلاک تجاری نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش تعدادی پلاک تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889583/مزایده-مکمل-روغن-گیربکس--مکمل-روغن-موتور-و--'>مزایده مکمل روغن گیربکس ، مکمل روغن موتور و ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده مکمل روغن گیربکس ، مکمل روغن موتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889737/مزایده-تعداد-محدودی-واحد-آماده-تحویل'>مزایده تعداد محدودی واحد آماده تحویل / مزایده,مزایده تعداد محدودی واحد آماده تحویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889863/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-زیربنای-140متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی زیربنای 140متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی زیربنای 140متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889574/مزایده-لوازم-یدکی-خودرو'>مزایده لوازم یدکی خودرو / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده لوازم یدکی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889571/مزایده-فروش-یکدستگاه-پرس-500'>مزایده فروش یکدستگاه پرس 500 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه پرس 500</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889627/مزایده-نسبت-به-واگذاری-املاک'>مزایده  نسبت به واگذاری املاک  / مزایده  نسبت به واگذاری املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889582/مزایده-6000-عدد-بلوکه-سیمانی--نوبت-دوم'>مزایده 6000 عدد بلوکه سیمانی - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده 6000 عدد بلوکه سیمانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889588/مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-آب-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای شبکه توزیع آب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای شبکه توزیع آب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889613/استعلام-بها-راهبری-سرویس-و-نگهداری-و-تعمیرات-کلی-و-جزیی-سیستم-تاسیساتی'>استعلام بها راهبری سرویس و نگهداری و تعمیرات کلی و جزیی سیستم تاسیساتی  / استعلام بها راهبری سرویس و نگهداری و تعمیرات کلی و جزیی سیستم تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889741/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-پلاک-ثبتی-5109-9077'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی پلاک ثبتی 5109/9077 / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی پلاک ثبتی 5109/9077</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889639/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یکباب منزل نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889630/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یک-باب-منزل-به-مساحت-188-4-مترمربع-512-10'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک باب منزل به مساحت 188/4 مترمربع 512/10  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک باب منزل به مساحت 188/4 مترمربع 512/10 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889609/مزایده-20-قلم-لوازم--'>مزایده 20 قلم لوازم... / آگهی مزایده، مزایده 20 قلم لوازم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889628/مزایده-خودروی-وانت-مزدا-نوک-مدادی'>مزایده خودروی وانت مزدا نوک مدادی / آگهی مزایده، مزایده خودروی وانت مزدا نوک مدادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889093/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت134-60متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت134.60متر / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک مساحت134.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889930/مزایده-زمین-و-ساختمان-135-70-و-400متر'>مزایده زمین و ساختمان 135.70 و 400متر / مزایده,مزایده زمین و ساختمان 135.70 و 400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889867/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-عرصه-400متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت  عرصه 400متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت  عرصه 400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889746/مزایده-2-دانگ-و-274-2-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-واحد-تجاری'>مزایده 2 دانگ و 274.2 هزارم یک دانگ مشاع از واحد تجاری / مزایده,مزایده 2 دانگ و 274.2 هزارم یک دانگ مشاع از واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889835/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-132مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 132مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 132مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889749/مزایده-اراضی-قلعه-نو-به-مساحت-500-متر-مربع'>مزایده اراضی قلعه نو به مساحت 500 متر مربع  / مزایده,مزایده  اراضی قلعه نو به مساحت 500 متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889608/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-دفع-زباله-های-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات جمع آوری و دفع زباله های شهری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه دو مرحله ای کتبی,مناقصه عملیات جمع آوری و دفع زباله های شهری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889635/مناقصه-عملیات-پروژه-احداث-و-تکمیل-ایستگاه-آتش-نشانی-شهر--نوبت-سوم'>مناقصه عملیات پروژه احداث و تکمیل ایستگاه آتش نشانی شهر - نوبت سوم  / مناقصه عملیات پروژه احداث و تکمیل ایستگاه آتش نشانی شهر  نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889871/مزایده-یکباب-مغازه-عرصه-32-51متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب مغازه عرصه 32.51متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه عرصه 32.51متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889096/مزایده-شن-و-ماسه-مخلوط-باغی-نوبت-اول'>مزایده شن و ماسه مخلوط باغی نوبت اول / مزایده ,مزایده شن و ماسه مخلوط باغی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889642/مزایده-4-دستگاه-لولا-تراشی--نوبت-دوم'>مزایده 4 دستگاه لولا تراشی - نوبت دوم  / مزایده , مزایده 4 دستگاه لولا تراشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889652/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-تیبا'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری تیبا  / مزایده فروش اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودروی سواری تیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889622/مزایده-یک-واحد-گاوداری-مخروبه--یک-قطعه-از-علفراز'>مزایده یک واحد گاوداری مخروبه ، یک قطعه از علفراز  / مزایده,مزایده یک واحد گاوداری مخروبه ، یک قطعه از علفراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889621/مزایده-شمش-آهن'>مزایده شمش آهن / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده شمش آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889854/مزایده-ملک-مشاعی-عرصه-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مشاعی عرصه دویست متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مشاعی عرصه دویست متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889641/مزایده-انواع-سنگ-نمای-تراورتن--نوبت-دوم'>مزایده انواع سنگ نمای تراورتن - نوبت دوم  / مزایده , مزایده انواع سنگ نمای تراورتن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889674/مناقصه-تکمیل-ساختمان-دانشگاه-جامع-علمی-و-کاربردی--'>مناقصه تکمیل ساختمان دانشگاه جامع علمی و کاربردی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل ساختمان دانشگاه جامع علمی و کاربردی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889653/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-سمند-و-باغ-میوه'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سمند و  باغ میوه  / آگهی مزایده اموال غیر منقول ,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سمند و  باغ میوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889721/مزایده-ششدانگ-پلاک-104-1377-3210-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 104/1377/3210 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 104/1377/3210 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889161/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-باقی-مانده-خط-اصلی-شرقی-شبکه-فاضلاب--تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی باقی مانده خط اصلی شرقی شبکه فاضلاب ...تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی باقی مانده خط اصلی شرقی شبکه فاضلاب  ...تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889658/مزایده-سه-لنگه-درب-ضد-سرقت'>مزایده سه لنگه درب ضد سرقت / آگهی مزایده ,مزایده سه لنگه درب ضد سرقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889636/مزایده-فروش-کامیون-جرثقیل'>مزایده فروش کامیون جرثقیل / آگهی مزایده , مزایده فروش کامیون جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889844/مزایده-ششدانگ-ساختمان-بخش-13-سلماس'>مزایده ششدانگ ساختمان بخش 13 سلماس / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش 13 سلماس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889625/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-آزمایشگاهی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات آزمایشگاهی... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی) , فراخوان مناقصه انجام خدمات آزمایشگاهی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889645/مناقصه-نگهداری-کلیه-تاسیسات-برقی'>مناقصه نگهداری کلیه تاسیسات برقی  / آگهی مناقصه ,مناقصه نگهداری کلیه تاسیسات برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889669/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889634/مزایده-غرفه-اغذیه-فروشی---نوبت-دوم'>مزایده غرفه اغذیه فروشی .... نوبت دوم / مزایده، مزایده غرفه اغذیه فروشی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889886/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-366-01متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 366.01متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 366.01متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889168/مناقصه-انجام-عملیات-اجرایی-دیوارکشی-تصفیه-خانه-غرب-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات اجرایی دیوارکشی تصفیه خانه غرب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات اجرایی دیوارکشی تصفیه خانه غرب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889883/مزایده-ششدانگ-239-4103-مساحت-عرصه-560متر'>مزایده ششدانگ 239/4103 مساحت عرصه 560متر / مزایده,مزایده ششدانگ 239/4103 مساحت عرصه 560متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889877/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-420متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 420متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 420متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889893/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-966-29متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 966.29متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 966.29متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889675/مناقصه-احداث-شبکه-20-کیلو-ولت-هوایی-دو-مداره-نوبت-دوم'>مناقصه احداث شبکه 20 کیلو ولت هوایی دو مداره- نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,  مناقصه احداث شبکه 20 کیلو ولت هوایی دو مداره- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889664/مناقصه-خرید-200-دستگاه-پکیج-دیواری-فن-دار'>مناقصه خرید 200 دستگاه پکیج دیواری فن دار / مناقصه خرید 200 دستگاه پکیج دیواری فن دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889858/مزایده-یک-قطعه-زمین-کاربری-تاسیسات-وتجهیزات-شهری-و-4-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده یک قطعه زمین کاربری تاسیسات وتجهیزات شهری و 4 قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری تاسیسات وتجهیزات شهری و 4 قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889637/مناقصه-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-حمل-و-دفن-زباله--نوبت-دوم'>مناقصه رفت و روب و جمع آوری حمل و دفن زباله - نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه , مناقصه رفت و روب و جمع آوری حمل و دفن زباله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889151/مزایده-ساختمان-مهد-کودک-نیلوفر--'>مزایده ساختمان مهد کودک نیلوفر... / مزایده، مزایده ساختمان مهد کودک نیلوفر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889154/مزایده-ساختمان-آموزشی-جنب-مدرسه-حضرت-فاطمه-(س)'>مزایده ساختمان آموزشی جنب مدرسه حضرت فاطمه (س) / مزایده،مزایده ساختمان آموزشی جنب مدرسه حضرت فاطمه (س)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889139/مزایده-ساختمان-فضای-انباری-جنب-مدرسه-ضرابی'>مزایده ساختمان فضای انباری جنب مدرسه ضرابی / مزایده، مزایده ساختمان فضای انباری جنب مدرسه ضرابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889144/مزایده-ملک-جنب-مدرسه-ضرابی--'>مزایده ملک جنب مدرسه ضرابی... / مزایده، مزایده ملک جنب مدرسه ضرابی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889004/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-و-محوطه-مساحت-500متر'>مزایده یک قطعه زمین خانه و  محوطه مساحت 500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه و  محوطه مساحت 500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889146/مزایده-مدرسه-منحله-موسوم-به-امید-واقع-در-خیابان-وحدت-اسلامی'>مزایده مدرسه منحله موسوم به امید واقع در خیابان وحدت اسلامی / مزایده، مزایده مدرسه منحله موسوم به امید واقع در خیابان وحدت اسلامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889180/مزایده-بهره-برداری-برخی-از-مراکز-خود--'>مزایده بهره برداری برخی از مراکز خود ...  / آگهی مزایده عمومی، مزایده بهره برداری برخی از مراکز خود ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889207/مناقصه-واگذاری-پروژه-تامین-تجهیزات-و-تعمیر-و-نگهداری-تابلوهای-پیام-متغیر-خبری--'>مناقصه واگذاری پروژه تامین تجهیزات و تعمیر و نگهداری تابلوهای پیام متغیر خبری... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری پروژه تامین تجهیزات و تعمیر و نگهداری تابلوهای پیام متغیر خبری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889121/مزایده-حدود-106-هکتار-از-اراضی-کشاورزی'>مزایده حدود 106 هکتار از اراضی کشاورزی  / آگهی مزایده، مزایده حدود 106 هکتار از اراضی کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889075/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-عرصه-110-11مترمربع'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی عرصه 110.11مترمربع  / مزایده ,مزایده فروش آپارتمان مسکونی عرصه 110.11مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889420/تمدید-مناقصات-انواع-تابلو-فشار-ضعیف'>تمدید مناقصات انواع تابلو فشار ضعیف  / تمدید ,مناقصات انواع تابلو فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889190/مناقصه-خرید-و-حمل-و-بارگیری-تجهیزات-الکتریکی-تاسیسات-سرچاهی-تجدید'>مناقصه خرید و حمل و بارگیری تجهیزات الکتریکی تاسیسات سرچاهی تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید و حمل و بارگیری تجهیزات الکتریکی تاسیسات سرچاهی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889215/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-2-باب-مدرسه-12-کلاسه-تجدید'>مناقصه عملیات اجرایی احداث 2 باب مدرسه 12 کلاسه تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی احداث 2 باب مدرسه 12 کلاسه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889231/مناقصه-انجام-بخشی-از-خدمات-نگهبانی-و-حفاظت-فیزیکی-تجدید'>مناقصه انجام بخشی از خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام بخشی از خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889009/مزایده-سه-قطعه-زمین-مشاع-فیه'>مزایده سه قطعه زمین مشاع فیه  / مزایده,مزایده سه قطعه زمین مشاع فیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889115/مناقصه-احداث-راهدارخانه'>مناقصه احداث راهدارخانه  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه احداث راهدارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889127/مناقصه-عملیات-ساخت--بازسازی-و-تعمیرات-میدان-میوه-و-تره-بار-آزادگان'>مناقصه عملیات ساخت ، بازسازی و تعمیرات میدان میوه و تره بار آزادگان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  عملیات ساخت ، بازسازی و تعمیرات میدان میوه و تره بار آزادگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889114/مناقصه-عمومی-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه, مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889101/فراخوان-عمومی-مناقصه-محوطه-سازی-منازل-سازمانی-96-4-21'>فراخوان عمومی مناقصه محوطه سازی منازل سازمانی 96.4.21 / فراخوان عمومی مناقصه،فراخوان عمومی مناقصه محوطه سازی منازل سازمانی 96.4.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889087/فراخوان-خرید-و-تامین-(بارگیری-حمل-باراندازی-و-چیدمان)-لوله-های-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>فراخوان خرید و تامین (بارگیری، حمل، باراندازی و چیدمان) لوله های پلی اتیلن  - نوبت دوم  / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خرید و تامین (بارگیری، حمل، باراندازی و چیدمان) لوله های پلی اتیلن  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889083/فراخوان-خدمات-مشاوره-پروژه-طراحی-معماری-لایه-تکنولوژی-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات مشاوره پروژه طراحی معماری لایه تکنولوژی نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان خدمات مشاوره پروژه طراحی معماری لایه تکنولوژی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889089/مناقصه-اجاره-خودروی-اورژانس-(آمبولانس)-نوبت-دوم'>مناقصه اجاره خودروی اورژانس (آمبولانس) نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه اجاره خودروی اورژانس (آمبولانس) نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889120/مناقصه-اجرای-عملیات-نگهداری-تاسیسات-ساختمان-های-مرکزی-و-ستادی'>مناقصه اجرای عملیات نگهداری تاسیسات ساختمان های مرکزی و ستادی / مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات نگهداری تاسیسات ساختمان های مرکزی و ستادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889081/مناقصه-خرید-کیف-های-بیماران-مرکز-پزشکی--آموزشی-و-درمانی-شهید-مصطفی-خمینی-(ره)'>مناقصه خرید کیف های بیماران مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی (ره) / مناقصه , مناقصه  خرید کیف های بیماران مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی (ره)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889111/مناقصه-عملیات-ساخت--بازسازی-و-تعمیرات-میدان-میوه-و-تره-بار-بهمن'>مناقصه  عملیات ساخت ، بازسازی و تعمیرات میدان میوه و تره بار بهمن  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  عملیات ساخت ، بازسازی و تعمیرات میدان میوه و تره بار بهمن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889182/اصلاحیه-تجدید-مزایده-واگذاری-عملیات-جمع-آوری-پسماندهای-خشک'>اصلاحیه تجدید مزایده واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک / اصلاحیه تجدید مزایده واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889099/آگهی-مزایده-حدود-200-تن-کاتالیست-مستعمل'>آگهی مزایده حدود 200 تن کاتالیست مستعمل  / آگهی مزایده ، آگهی مزایده حدود 200 تن کاتالیست مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889077/مزایده-فروش-200-تن-پودر-پلی-اتیلن-نامنطبق-درجه-1-و--نوبت-دوم'>مزایده فروش 200 تن پودر پلی اتیلن نامنطبق درجه 1 و ...نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش 200 تن پودر پلی اتیلن نامنطبق درجه 1 و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889094/مناقصه-خدمات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-روزکار-و-نوبتکار'>مناقصه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان روزکار و نوبتکار / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان روزکار و نوبتکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889102/مناقصه-فرش-سجاده-ای-مساجد-و--'>مناقصه فرش سجاده ای مساجد و ... / آگهی مناقصه, مناقصه فرش سجاده ای مساجد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889105/مناقصه-خدمات-طراحی-و-مهندسی-مشاوران-صلاحیت-دار-نوبت-دوم'> مناقصه خدمات طراحی و مهندسی مشاوران صلاحیت دار- نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه  خدمات طراحی و مهندسی مشاوران صلاحیت دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889109/مناقصه-عملیات-حمل-و-نقل-محصولات-صادراتی-از-مجتمع-خود-به-بندر-امام-خمینی-ره-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حمل و نقل محصولات صادراتی از مجتمع خود  به بندر امام خمینی ره- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه عملیات حمل و نقل محصولات صادراتی از مجتمع خود  به بندر امام خمینی ره- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889152/مناقصه-خرید-خدمات-ماشینکاری-6-نوع-قطعه'>مناقصه خرید خدمات ماشینکاری 6 نوع قطعه  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید خدمات ماشینکاری 6 نوع قطعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889249/مزایده-فروش-یک-واحد-از-پروژه-اداری-ناهید-مساحت-168-54متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک واحد از پروژه اداری ناهید مساحت 168.54متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش یک واحد از پروژه اداری ناهید مساحت 168.54متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889143/فراخوان-خدمات-مرحله-سوم-و-نظارت-کارگاهی-بر-تعمیرات-و---'>فراخوان خدمات مرحله سوم و نظارت کارگاهی بر تعمیرات و .... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مشاوره, فراخوان خدمات مرحله سوم و نظارت کارگاهی بر تعمیرات و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889110/مزایده-اجاره-تعداد-دو-واحد-تجاری'>مزایده اجاره تعداد دو واحد تجاری  / مزایده اجاره تعداد دو واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889243/مزایده-ششدانگ-پلاک-58-و-6280-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 58 و 6280 فرعی / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 58 و 6280 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889135/آگهی-مناقصه-عمومی-پیمان-خودروهای-سواری--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی پیمان خودروهای سواری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی پیمان خودروهای سواری مرکز منطقه و مراکز انتقال نفت مارون نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889246/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-5-مساحت-96-72متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 5 مساحت 96.72متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 5 مساحت 96.72متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889195/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-غرب-طبقه-چهارم-175-50متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان غرب طبقه چهارم 175.50متر / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان غرب طبقه چهارم 175.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889193/مزایده-ملک-مساحت-124-85مترمربع'>مزایده ملک مساحت 124.85مترمربع / مزایده ,مزایده ملک مساحت 124.85مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889145/مزایده-فروش-دو-عدد-سیم-کارت-همراه-اول'>مزایده فروش دو عدد سیم کارت همراه اول / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو عدد سیم کارت همراه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889138/مزایده-فروش-یکدستگاه-تردمیل-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه تردمیل نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه تردمیل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889198/مزایده-واگذاری-4-پلاک-زمین-کاربری-مسکونی'>مزایده واگذاری 4 پلاک زمین کاربری مسکونی  / مزایده ,مزایده واگذاری 4 پلاک زمین کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889200/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-آبی-7500متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی آبی 7500متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مزروعی آبی 7500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889098/مزایده-امور-تبلیغاتی-شهری-نوبت-دوم'>مزایده امور تبلیغاتی شهری-نوبت دوم  / مزایده امور تبلیغاتی شهری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889128/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-مناطق-8-6-5-4-3-2-گازرسانی-تهران'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری مناطق 8،6،5،4،3،2 گازرسانی تهران / مناقصه ، مناقصه تامین خودروهای استیجاری مناطق 8،6،5،4،3،2 گازرسانی تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889171/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-فضای-سبز-و-خدمات-تنظیف-و-پاکسازی-و--'>مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز و خدمات تنظیف و پاکسازی و ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز و خدمات تنظیف و پاکسازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889222/مناقصه-احداث-ساختمان-مدیریت'>مناقصه احداث ساختمان مدیریت  / مناقصه عمومی ,مناقصه احداث ساختمان مدیریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889192/تجدید-مناقصه-پروژه-طراحی-و-نقشه-برداری'>تجدید مناقصه پروژه طراحی و نقشه برداری  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه پروژه طراحی و نقشه برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889242/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار-جهت-اجرای-مجموعه-آکواپارک'>مناقصه جذب سرمایه گذار جهت اجرای مجموعه آکواپارک / آگهی فراخوان عمومی ,مناقصه جذب سرمایه گذار جهت اجرای مجموعه آکواپارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889162/مزایده-زمین-مساحت-224مترمربع'>مزایده زمین مساحت 224مترمربع / مزایده ,مزایده زمین مساحت 224مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889158/مزایده-سه-قطعه-زمین-پرونده-950229-نوبت-دوم'>مزایده سه قطعه زمین پرونده 950229 نوبت دوم / مزایده ,مزایده سه قطعه زمین پرونده 950229 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889156/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-عرصه-166متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 166متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 166متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889124/مزایده-واگذاری-اجاره-یکباب-مغازه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره یکباب مغازه تجاری نوبت دوم  / خلاصه آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره یکباب مغازه تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889015/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-دارا-بودن-پلاک-ثبتی-اعیان-مسکونی'>مزایده یک قطعه زمین با دارا بودن پلاک ثبتی اعیان مسکونی  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با دارا بودن پلاک ثبتی اعیان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889155/مزایده-فروش-ملک-کاربری-مختلط-مشاعی-سهم-العرصه-1404متر'>مزایده فروش ملک کاربری مختلط مشاعی سهم العرصه 1404متر / مزایده ,مزایده فروش ملک کاربری مختلط مشاعی سهم العرصه 1404متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889724/استعلام-مانیتور-ال-ای-دی'>استعلام مانیتور ال ای دی / استعلام مانیتور ال ای دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889699/استعلام-قند-شکسته-فردوس'>استعلام قند شکسته فردوس / استعلام قند شکسته فردوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889755/استعلام-مانیتور-ال-جی-4K-اسمارت'>استعلام مانیتور ال جی 4K اسمارت  / استعلام ,استعلام مانیتور ال جی 4K اسمارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889744/استعلام-نیم-ست-راحتی-چرمی-اداری'>استعلام نیم ست راحتی چرمی اداری  / استعلام ,استعلام نیم ست راحتی چرمی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889727/استعلام-پکینگ-بلوکی-برج-خنک-کننده'>استعلام پکینگ بلوکی برج خنک کننده / استعلام ,استعلام پکینگ بلوکی برج خنک کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889707/استعلام-سوییچ-سیسکو-4500E'>استعلام سوییچ سیسکو 4500E / استعلام ,استعلام سوییچ سیسکو 4500E</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889130/مزایده-فروش-دستگاه-بسته-بندی-14-توزین-با-بالابر-تمام-استیل-و-دستگاه-نقاله---'>مزایده فروش دستگاه بسته بندی 14 توزین با بالابر تمام استیل و دستگاه نقاله .... / مزایده , مزایده فروش دستگاه بسته بندی 14 توزین با بالابر تمام استیل و دستگاه نقاله ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889681/استعلام-مجلات-علمی-لاتین'>استعلام مجلات علمی لاتین  / استعلام, استعلام مجلات علمی لاتین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889619/استعلام-سرور-96-4-21'>استعلام سرور 96.4.21 / استعلام, استعلام سرور  96.4.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889643/استعلام-سیستم-گشت-و-نگهبانی'>استعلام سیستم گشت و نگهبانی / استعلام, استعلام سیستم گشت و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889119/مزایده-اجاره-پارکینگ-داخل-بیمارستان--نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ داخل بیمارستان - نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره پارکینگ داخل بیمارستان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889646/استعلام-دستگاه-کپی-و-فکس'>استعلام دستگاه کپی و فکس / استعلام, استعلام دستگاه کپی و فکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889615/استعلام-کامپیوتر-و-متعلقات'>استعلام کامپیوتر و متعلقات / استعلام ,استعلام کامپیوتر و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889682/استعلام-صندلی-نیلپر'>استعلام صندلی نیلپر / استعلام ,استعلام صندلی نیلپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889769/استعلام-قطعات-مانیتور-LG-1960T'>استعلام قطعات مانیتور LG 1960T  / استعلام قطعات مانیتور LG 1960T </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889764/استعلام-منبع-تغذیه-تک-خروجی'>استعلام منبع تغذیه تک خروجی / استعلام منبع تغذیه تک خروجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889767/استعلام-سوئیچ-سیسکو-و-قطعات-و-تجهیزات'>استعلام سوئیچ سیسکو و قطعات و تجهیزات / استعلام, استعلام سوئیچ سیسکو و قطعات و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889778/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889131/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-خودروهای-مازاد-بر-نیاز'>مزایده واگذاری تعدادی از خودروهای مازاد بر نیاز / آگهی مزایده, مزایده واگذاری تعدادی از خودروهای مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889799/استعلام-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام کپسول آتش نشانی / استعلام, استعلام کپسول آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889831/استعلام-آبگرمکن-خورشیدی-600-لیتری'>استعلام آبگرمکن خورشیدی 600 لیتری  / استعلام, استعلام آبگرمکن خورشیدی 600 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889787/استعلام-چراغ-خیابانی'>استعلام چراغ خیابانی  / استعلام, استعلام چراغ خیابانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889774/استعلام-تعداد-10-دستگاه-کیس-کامپیوتر'>استعلام تعداد 10 دستگاه کیس کامپیوتر  / استعلام تعداد 10 دستگاه کیس کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889758/استعلام-برگزاری-تورهای-یکروزه-و-دو-روزه-گلگشت-کارکنان'>استعلام برگزاری تورهای یکروزه و دو روزه گلگشت کارکنان  / استعلام , استعلام برگزاری تورهای یکروزه و دو روزه گلگشت کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889757/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی-فنی-سرویس'>استعلام نگهداری و پشتیبانی فنی سرویس  / استعلام ,استعلام نگهداری و پشتیبانی فنی سرویس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889735/استعلام-انجام-آزمایشات-و-معاینات'>استعلام انجام آزمایشات و معاینات  / استعلام ,استعلام انجام آزمایشات و معاینات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889147/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-پژو-405-و--'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو پژو 405 و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش دو دستگاه خودرو پژو 405 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889768/استعلام-روکش-اول-پارچه-ای'>استعلام روکش اول پارچه ای  / استعلام, استعلام روکش اول پارچه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889773/استعلام-چاپگر-لیزری-رنگی'>استعلام چاپگر لیزری رنگی  / استعلام ,استعلام چاپگر لیزری رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889753/استعلام-سنگ-چینی'>استعلام سنگ چینی / استعلام , استعلام سنگ چینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889740/استعلام-اجرای-تاسیسات-سیستم-گرمایش-مدرسه-امام-حسین-ع-نی-ریز'>استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه امام حسین ع نی ریز  / استعلام , استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه امام حسین ع نی ریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889711/استعلام-تاسیسات-سیستم-گرمایش-مدرسه-بهار-دانش-خرمبید'>استعلام تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه بهار دانش خرمبید / استعلام , استعلام تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه بهار دانش خرمبید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889703/استعلام-تاسیسات-سیستم-گرمایش'>استعلام تاسیسات سیستم گرمایش  / استعلام , استعلام تاسیسات سیستم گرمایش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889706/استعلام-تاسیسات-سیستم-گرمایش-مدرسه-شهید-ساسانی'>استعلام تاسیسات سیستم گرمایش  مدرسه شهید ساسانی / استعلام , استعلام تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه شهید ساسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889134/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-خودروهای-مازاد-بر-نیاز'>مزایده واگذاری تعدادی از خودروهای مازاد بر نیاز / آگهی مزایده, مزایده واگذاری تعدادی از خودروهای مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889710/استعلام-تاسیسات-سیستم-گرمایش-مدرسه-شهید-احمدی-راشک-سپیدان'>استعلام تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه شهید احمدی راشک سپیدان  / استعلام , استعلام تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه شهید احمدی راشک سپیدان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889717/استعلام-تاسیسات-سیستم-گرمایش-مدرسه-شهید-دستغیب'>استعلام تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه شهید دستغیب / استعلام , استعلام تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه شهید دستغیب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889720/استعلام-تاسیسات-سیستم-گرمایش-مدرسه-امام-سجاد-ع'>استعلام تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه امام سجاد ع / استعلام , استعلام تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه امام سجاد ع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889700/استعلام-اجرای-تاسیسات-سیستم-گرمایش-مدارس-ابتدایی'>استعلام  اجرای تاسیسات سیستم گرمایش مدارس ابتدایی / استعلام, استعلام  اجرای تاسیسات سیستم گرمایش مدارس ابتدایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889709/استعلام-اجرای-تاسیسات-سیستم-گرمایش-مدرسه-شاهد-شهید-محسنی'>استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه شاهد شهید محسنی / استعلام, استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه شاهد شهید محسنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889725/استعلام-تاسیسات-سیستم-گرمایش-مجتمع-آموزشی-ولایت'>استعلام تاسیسات سیستم گرمایش مجتمع آموزشی ولایت / استعلام, استعلام تاسیسات سیستم گرمایش مجتمع آموزشی ولایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889733/استعلام-کولر-اسپیلیت-اسنوا-اینورتر-دار'>استعلام کولر اسپیلیت اسنوا اینورتر دار / استعلام, استعلام کولر اسپیلیت اسنوا اینورتر دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889743/استعلام-کولر-اسپیلیت-اسنوا-اینورتر-دار-12000'>استعلام  کولر اسپیلیت اسنوا اینورتر دار 12000 / استعلام, استعلام  کولر اسپیلیت اسنوا اینورتر دار 12000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889728/استعلام-کولر-اسپیلت-اسنوا-اینورتر-دار-18000'>استعلام کولر اسپیلت اسنوا اینورتر دار 18000 / استعلام، استعلام کولر اسپیلت اسنوا اینورتر دار 18000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889702/استعلام-کولر-اسپیلت-24000-اسنوا'>استعلام  کولر اسپیلت 24000 اسنوا / استعلام , استعلام  کولر اسپیلت 24000 اسنوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889141/مناقصه-عملیات-ساخت-باقیمانده-سقف-و-اسکلت-ساختمان-مجتمع-تجاری'>مناقصه عملیات ساخت باقیمانده سقف و اسکلت ساختمان مجتمع تجاری / آگهی عمومی, مناقصه عملیات ساخت باقیمانده سقف و اسکلت ساختمان مجتمع تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889673/استعلام-خرید-لوازم-کامپیوتر'>استعلام خرید لوازم کامپیوتر / استعلام، استعلام خرید لوازم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889665/استعلام-خرید-شمشاد-زن-و-اره-برقی'>استعلام خرید شمشاد زن و اره برقی / استعلام, استعلام خرید شمشاد زن و اره برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889670/استعلام-یخچال-اسپیلت'>استعلام یخچال *اسپیلت / استعلام, استعلام یخچال *اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889679/استعلام-سم-علف-کش-96-4-21'>استعلام سم علف کش 96.4.21 / استعلام , استعلام سم علف کش 96.4.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889719/استعلام-اجرای-پروژه-در-سپیدان-کلیه-مصالح'>استعلام اجرای پروژه در سپیدان کلیه مصالح / استعلام اجرای پروژه در سپیدان کلیه مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889708/استعلام-پک-کامل-موتور-دیزل-ژنراتور-KVA-500'>استعلام پک کامل موتور دیزل ژنراتور KVA 500 / استعلام پک کامل موتور دیزل ژنراتور KVA 500</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889693/استعلام-گراف--رطوبت-نگار--میکرومتر--دفتر-ثبت-سینوپ-و--'>استعلام گراف ، رطوبت نگار ، میکرومتر ، دفتر ثبت سینوپ و ... / استعلام  گراف ، رطوبت نگار ، میکرومتر ، دفتر ثبت سینوپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889688/استعلام-تجهیزات-و-سنسورهای-ایستگاه-خودکار-هواشناسی'>استعلام  تجهیزات و سنسورهای ایستگاه خودکار هواشناسی / استعلام تجهیزات و سنسورهای ایستگاه خودکار هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889683/استعلام-تعدادی-باتری'>استعلام تعدادی باتری / استعلام تعدادی باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889750/استعلام-یو-پی-اس'>استعلام یو پی اس  / استعلام یو پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889736/استعلام-صندوق-امانات'>استعلام صندوق امانات  / استعلام , استعلام صندوق امانات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889716/استعلام-بهسازی-محور-یزد'>استعلام  بهسازی محور یزد  / استعلام, استعلام  بهسازی محور یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889701/استعلام-عملیات-اجرایی-اجرای-روکش-آسفالت-میکروسرفیسینگ--'>استعلام  عملیات اجرایی اجرای روکش آسفالت میکروسرفیسینگ ... / استعلام, استعلام  عملیات اجرایی اجرای روکش آسفالت میکروسرفیسینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889685/استعلام-عملیات-اجرایی-ساماندهی-ورودی-و-زیرگذر-فهرج'>استعلام  عملیات اجرایی ساماندهی ورودی و زیرگذر فهرج  / استعلام, استعلام  عملیات اجرایی ساماندهی ورودی و زیرگذر فهرج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889632/استعلام-عملیات-اجرایی-اصلاح-و-ساماندهی-ورودی'>استعلام عملیات اجرایی اصلاح و ساماندهی ورودی / استعلام, استعلام عملیات اجرایی اصلاح و ساماندهی ورودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889663/استعلام-عملیات-اجرایی-محور-بهاباد-پرک'>استعلام  عملیات اجرایی محور بهاباد- پرک / استعلام, استعلام  عملیات اجرایی محور بهاباد- پرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889237/مزایده-دو-باب-آپارتمان-مساحت-174-94-و-198-28متر'>مزایده دو باب آپارتمان مساحت 174.94 و 198.28متر  / مزایده ,مزایده دو باب آپارتمان مساحت 174.94 و 198.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889631/استعلام-ساعت-کارت-زنی-SUPREMA-FACE-STATION'>استعلام ساعت کارت زنی SUPREMA FACE STATION  / استعلام, استعلام ساعت کارت زنی SUPREMA FACE STATION </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889640/استعلام-موتور-کولر'>استعلام موتور کولر / استعلام, استعلام موتور کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889654/استعلام-صدور-بیمه-نامه-های-شخص-ثالث'>استعلام صدور بیمه نامه های شخص ثالث  / استعلام, استعلام صدور بیمه نامه های شخص ثالث </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889618/استعلام-تهیه-و-نصب-گلدان-بتنی'>استعلام تهیه و نصب گلدان بتنی  / استعلام ,استعلام تهیه و نصب گلدان بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889629/استعلام-تایر-TBS-درجه-یک-باری'>استعلام تایر TBS درجه یک باری / استعلام ,استعلام تایر TBS درجه یک باری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889692/استعلام-روغن-موتور-دیزلی'>استعلام روغن موتور دیزلی  / استعلام ,استعلام روغن موتور دیزلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889153/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-خودروهای-مازاد-بر-نیاز'>مزایده واگذاری تعدادی از خودروهای مازاد بر نیاز / آگهی مزایده, مزایده واگذاری تعدادی از خودروهای مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889815/استعلام-انکوباتور-شیکر'>استعلام انکوباتور شیکر / استعلام, استعلام  انکوباتور شیکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889806/استعلام-یک-ست-دستگاه-ارتروسکوپی'>استعلام یک ست دستگاه ارتروسکوپی  / استعلام , استعلام یک ست دستگاه ارتروسکوپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889795/استعلام-خرید-یک-دستگاه-یوروداینامیک'>استعلام خرید یک دستگاه یوروداینامیک / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه یوروداینامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889788/استعلام-ست-ویدئو-اندوسکوپ'>استعلام ست ویدئو اندوسکوپ / استعلام , استعلام ست ویدئو اندوسکوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889829/استعلام-لوازم-مورد-نیاز-تجهیز-مهمانسرا'>استعلام لوازم مورد نیاز تجهیز مهمانسرا  / استعلام, استعلام  لوازم مورد نیاز تجهیز مهمانسرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889792/استعلام-لایسنس-آنتی-ویروس-ESET-به-تعداد-1500-دستگاه'>استعلام لایسنس آنتی ویروس ESET  به تعداد 1500 دستگاه  / استعلام , استعلام لایسنس آنتی ویروس ESET  به تعداد 1500 دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889846/استعلام-اقلام-برقی'>استعلام اقلام برقی  / استعلام اقلام برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889817/استعلام-سرامیک-دیوار-60-120'>استعلام سرامیک دیوار 60*120 / استعلام سرامیک دیوار 60*120</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889017/مزایده-ملک-مساحت-زمین-548-05مترمربع'>مزایده ملک مساحت زمین 548.05مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت زمین 548.05مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889159/مزایده-واگذاری-دو-دستگاه-خودروی-پژو-GLX405'>مزایده واگذاری دو دستگاه خودروی پژو GLX405  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری دو دستگاه خودروی پژو GLX405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889822/استعلام-کابل-4-25-افشان'>استعلام کابل 4*25 افشان  / استعلام کابل 4*25 افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889833/استعلام-سینا-کاشی'>استعلام سینا کاشی  / استعلام سینا کاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889790/استعلام-پرده-عمودی-لورداپه'>استعلام پرده عمودی لورداپه / استعلام,استعلام پرده عمودی لورداپه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889812/استعلام-چاپ-و-نشر-کتاب'>استعلام چاپ و نشر کتاب / استعلام ,استعلام چاپ و نشر کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889827/استعلام-تخریب-و-کنده-کاری-و-سنگ-کاری'>استعلام تخریب و کنده کاری و سنگ کاری / استعلام ,استعلام تخریب و کنده کاری و سنگ کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889836/استعلام-کولر-ایستاده'>استعلام کولر ایستاده  / استعلام ,استعلام کولر ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889843/استعلام-راکت-بازرسی-بدنی'>استعلام راکت بازرسی بدنی / استعلام ,استعلام راکت بازرسی بدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889813/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-جهت-آزمایشگاه-عملیات-واحد-مهندسی-شیمی'>استعلام تجهیزات مورد نیاز جهت آزمایشگاه عملیات واحد مهندسی شیمی / استعلام تجهیزات مورد نیاز جهت آزمایشگاه عملیات واحد مهندسی شیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889808/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-جهت-آزمایشگاه-مکانیک-خاک'>استعلام تجهیزات مورد نیاز جهت آزمایشگاه مکانیک خاک / استعلام تجهیزات مورد نیاز جهت آزمایشگاه مکانیک خاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889163/مزایده-اجاره-ساختمان-مدرسه--نوبت-دوم'>مزایده اجاره ساختمان مدرسه - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره ساختمان مدرسه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889801/استعلام-نصب-دو-دستگاه-آسانسور'>استعلام نصب دو دستگاه آسانسور / استعلام , استعلام نصب دو دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889861/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889828/استعلام-نوت-بوک'>استعلام نوت بوک / استعلام نوت بوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889823/استعلام-کیس'>استعلام کیس  / استعلام کیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889807/استعلام-نقاشی-روغنی'>استعلام نقاشی روغنی  / استعلام نقاشی روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889798/استعلام-پرینتر-کانن'>استعلام پرینتر کانن / استعلام پرینتر کانن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889794/استعلام-دوربین-مدار-بسته-96-4-21'>استعلام دوربین مدار بسته 96.4.21 / استعلام , استعلام دوربین مدار بسته 96.4.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889809/استعلام-گراف-باران-سنج--'>استعلام گراف باران سنج ... / استعلام , استعلام گراف باران سنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889819/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889839/استعلام-خرید-کابل'>استعلام خرید کابل / استعلام, استعلام خرید کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889859/استعلام-خرید-لوازم-و-تجهیزات-جهت-نصب-دژنکتور'>استعلام خرید لوازم و تجهیزات جهت نصب دژنکتور / استعلام, استعلام خرید لوازم و تجهیزات جهت نصب دژنکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889873/استعلام-خرید-20-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام خرید 20 دستگاه کامپیوتر  / استعلام ، استعلام خرید 20 دستگاه کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889878/استعلام-پشتیبانی-سیستم-های-جامع-مالی-بازرگانی--'>استعلام پشتیبانی سیستم های جامع مالی، بازرگانی... / استعلام، استعلام پشتیبانی سیستم های جامع مالی، بازرگانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889885/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام , استتعلام  تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889830/استعلام-عملیات-ساختمانی-محصور-نمودن-اطراف-زمین'>استعلام عملیات ساختمانی محصور نمودن اطراف زمین  / استعلام, استعلام عملیات ساختمانی محصور نمودن اطراف زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889838/استعلام-خدمات-نظارت-کارگاهی-توسعه-شش-فیدر-63-کیلو-ولت'>استعلام خدمات نظارت کارگاهی توسعه شش فیدر 63 کیلو ولت  / استعلام, استعلام خدمات نظارت کارگاهی توسعه شش فیدر 63 کیلو ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889800/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام، استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889820/استعلام-بوشینگ-خازنی-با-شدت-جریان-A800'>استعلام بوشینگ خازنی با شدت جریان A800  / استعلام، استعلام بوشینگ خازنی با شدت جریان A800 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889837/استعلام-بها-حمل-و-تخلیه-یک-دستگاه-ترانسفورماتور-400'>استعلام بها حمل و تخلیه یک دستگاه ترانسفورماتور 400  / استعلام, استعلام بها حمل و تخلیه یک دستگاه ترانسفورماتور 400 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889860/استعلام-فن-سنسور-رادار'>استعلام فن سنسور رادار  / استعلام، استعلام فن سنسور رادار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889796/مزایده-فروش-ملک-ساحلی-مساحت-یک-هکتار'>مزایده فروش ملک ساحلی مساحت یک هکتار / مزایده,مزایده فروش ملک ساحلی مساحت یک هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889882/استعلام-کابل-شبکه-CAT-6-A-نگزنس-با-هولگرام-اصلی'>استعلام کابل شبکه CAT 6 A نگزنس با هولگرام اصلی  / استعلام , استعلام کابل شبکه CAT 6 A نگزنس با هولگرام اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889889/استعلام-لاستیک-کامیون'>استعلام لاستیک کامیون  / استعلام ,استعلام لاستیک کامیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889899/استعلام-لاستیک-کامیون'>استعلام لاستیک کامیون  / استعلام ,استعلام لاستیک کامیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889909/استعلام-لاستیک-وانت'>استعلام لاستیک وانت  / استعلام ,استعلام لاستیک وانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889903/استعلام-لاستیک-کامیونت-16-700'>استعلام لاستیک کامیونت 16-700 / استعلام ,استعلام لاستیک کامیونت 16-700</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889919/استعلام-لاستیک-کامیونت-16-750'>استعلام لاستیک کامیونت 16-750 / استعلام ,استعلام لاستیک کامیونت 16-750</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889923/استعلام-کارت-SERVICE-UNIT'>استعلام کارت SERVICE UNIT / استعلام کارت SERVICE UNIT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889920/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته / استعلام دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889907/استعلام-کارت-شبکه-'>استعلام کارت شبکه.. / استعلام کارت شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889891/استعلام-اسپیلت-24000-30000-18000-سرد-و-گرم-ایرانی'>استعلام اسپیلت 24000-30000-18000 سرد و گرم ایرانی / استعلام اسپیلت 24000-30000-18000 سرد و گرم ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889179/مزایده-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی-مجموعه-های-پرسی'>مزایده  اقلام مازاد و ضایعاتی مجموعه های پرسی / مزایده, مزایده  اقلام مازاد و ضایعاتی مجموعه های پرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889866/استعلام-چاپ-و-نشر-کتاب'>استعلام چاپ و نشر کتاب / استعلام ,استعلام چاپ و نشر کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889874/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام , استعلام  لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889890/استعلام-موتور-ژنراتور'>استعلام موتور ژنراتور  / استعلام , استعلام  موتور ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889881/استعلام-تعمیر-موتورکشنده-هواپیما'>استعلام تعمیر موتورکشنده هواپیما / استعلام, استعلام تعمیر موتورکشنده هواپیما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889897/استعلام-دو-دستگاه-لیفتراک-دیزلی-کشویی'>استعلام دو دستگاه لیفتراک دیزلی کشویی / استعلام, استعلام دو دستگاه لیفتراک دیزلی کشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889905/استعلام-بالابر-لجور-14-متری-مفصلی-تلسکوپی-هیدرولیکی'>استعلام بالابر لجور 14 متری مفصلی تلسکوپی هیدرولیکی / استعلام, استعلام بالابر لجور 14 متری مفصلی تلسکوپی هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889887/استعلام-پرچم-ایران'>استعلام پرچم ایران  / استعلام, استعلام پرچم ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889186/مزایده-قطعات-از-رده-خارج-کامپیوتر--96-04-21'>مزایده قطعات از رده خارج کامپیوتر - 96.04.21 / آگهی مزایده,مزایده قطعات از رده خارج کامپیوتر - 96.04.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889870/استعلام-خرید-اقلام-کامپیوتری'>استعلام خرید اقلام کامپیوتری / استعلام, استعلام خرید اقلام کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889864/استعلام-موکت-کبریتی'>استعلام موکت کبریتی / استعلام, استعلام موکت کبریتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889239/مزایده-سه-قطعه-زمین-وقفی'>مزایده سه قطعه زمین وقفی / مزایده ,مزایده سه قطعه زمین وقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889199/مزایده-تعداد-3-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس'>مزایده تعداد 3 دستگاه خودروی سواری پژو پارس / مزایده عمومی, مزایده تعداد 3 دستگاه خودروی سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889012/مزایده-عرصه-مورد-نظر-زمین-باغ-مساحت-1000متر-مرحله-اول'>مزایده عرصه مورد نظر زمین باغ مساحت 1000متر مرحله اول / مزایده,مزایده عرصه مورد نظر زمین باغ مساحت 1000متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889876/استعلام-مرکز-تلفن'>استعلام مرکز تلفن  / استعلام ,استعلام مرکز تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889869/استعلام-دستگاه-سرمایش'>استعلام دستگاه سرمایش / استعلام ,استعلام دستگاه سرمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889857/استعلام-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام سیستم اعلام حریق  / استعلام,استعلام سیستم اعلام حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889895/استعلام-دستگاه-سرور'>استعلام دستگاه سرور  / استعلام دستگاه سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889868/استعلام-دستگاه-ویدئو-وال'>استعلام دستگاه ویدئو وال  / استعلام دستگاه ویدئو وال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889872/استعلام-سیستم-کنفرانس'>استعلام سیستم کنفرانس  / استعلام سیستم کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889880/استعلام-نت-ورک-پچ-پنل-و--'>استعلام نت ورک پچ پنل و...  / استعلام نت ورک پچ پنل و... م سیستم کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889888/استعلام-دستگاه-یو-پی-اس'>استعلام دستگاه یو پی اس  / استعلام دستگاه یو پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889921/استعلام-نوت-بوک-و-دوربین'>استعلام نوت بوک و دوربین  / استعلام ,استعلام نوت بوک و دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889914/استعلام-درب-ضد-سرقت-و-کنترل-دستی'>استعلام درب ضد سرقت و کنترل دستی / استعلام ,استعلام درب ضد سرقت و کنترل دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889901/استعلام-ساخت-و-نصب-تعداد-100-عدد-کانتر--'>استعلام ساخت و نصب تعداد 100 عدد کانتر ... / استعلام ,استعلام ساخت و نصب تعداد 100 عدد کانتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889884/استعلام-ریبون-مشکی-با-لایه-پوششی-96-4-21'>استعلام ریبون مشکی با لایه پوششی 96.4.21 / استعلام ,استعلام ریبون مشکی با لایه پوششی 96.4.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889865/استعلام-یخچال-96-4-21'>استعلام یخچال 96.4.21 / استعلام , استعلام یخچال  96.4.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889894/استعلام-دستگاه-چاپگر'>استعلام دستگاه چاپگر / استعلام، استعلام دستگاه چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889913/استعلام-دستگاه-فتوکپی-شارپ-6020'>استعلام دستگاه فتوکپی شارپ 6020  / استعلام , استعلام دستگاه فتوکپی شارپ 6020</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889122/ارزیابی-کیفی-فراخوان-انجام-امور-خدماتی-جمع-آوری-و-حمل-مکانیزه'>ارزیابی کیفی فراخوان انجام امور خدماتی جمع آوری و حمل مکانیزه / ارزیابی کیفی فراخوان ، ارزیابی کیفی انجام امور خدماتی جمع آوری و حمل مکانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889904/استعلام-دستگاه-فاکس-اداری-مدل-FP701-پاناسونیک'>استعلام دستگاه فاکس اداری مدل FP701 پاناسونیک  / استعلام , استعلام دستگاه فاکس اداری مدل FP701 پاناسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889898/استعلام-دستگاه-آب-سردکن-مخزنی-مارک-افترنون'>استعلام دستگاه آب سردکن مخزنی مارک افترنون / استعلام , استعلام دستگاه آب سردکن مخزنی مارک افترنون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889875/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام  سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام  سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889910/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا  / استعلام , استعلام ساخت بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889906/استعلام-تعمیر-درب-برقی'>استعلام تعمیر درب برقی  / استعلام تعمیر درب برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889133/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه-شماره-09125180839'>مزایده  یک خط تلفن همراه شماره 09125180839  / مزایده ,مزایده  یک خط تلفن همراه شماره 09125180839 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889132/مناقصه-تعداد-ده-هزار-دستگاه-کنتور'>مناقصه تعداد ده هزار دستگاه کنتور  / مناقصه  , مناقصه تعداد ده هزار دستگاه کنتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889164/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-294متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک ثبتی 294متر / مزایده ,مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک ثبتی 294متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889167/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-واحد-ششم-شمالی-طبقه-دوم'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی واحد ششم شمالی طبقه دوم / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی واحد ششم شمالی طبقه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889118/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-194-65متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 194.65متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 194.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889125/مناقصه-خرید-و-حمل-لوله-بتنی-مسلح'>مناقصه خرید و حمل لوله بتنی مسلح / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید و حمل لوله بتنی مسلح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889117/مزایده-یک-دستگاه-سواری'>مزایده یک دستگاه سواری  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889137/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-و-بازسازی-ابنیه-و-تاسیسات-بندر-لنگه-و--'>مناقصه تعمیر و نگهداری و بازسازی ابنیه و تاسیسات بندر لنگه و.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و نگهداری و بازسازی ابنیه و تاسیسات بندر لنگه و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889184/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-با-قدمت-نه-سال'>مزایده ششدانگ اپارتمان با قدمت نه سال  / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان با قدمت نه سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889188/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-تجاری-329-41متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی تجاری 329.41متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مسکونی تجاری 329.41متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889339/مزایده-ماترک-شامل-زمین-زراعی-منزل-مسکونی-و-باغ-مخلوط'>مزایده ماترک شامل زمین زراعی.منزل مسکونی و باغ مخلوط / مزایده,مزایده ماترک شامل زمین زراعی.منزل مسکونی و باغ مخلوط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889344/مزایده-ششدانگ-پلاک-4626-و-4627-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 4626 و 4627 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 4626 و 4627 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889349/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-صد-و-شصت-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه صد و شصت متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه صد و شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889269/تجدید-مناقصه-طرح-قرارداد-فروش-وپشتیبانی-از-طریق-مرکز-پاسخگویی-2020---نوبت-اول-96-4-21'>تجدید مناقصه طرح قرارداد, فروش وپشتیبانی از طریق مرکز پاسخگویی 2020 .... نوبت اول 96.4.21 / تجدید مناقصه دو مرحله ای ,تجدید مناقصه طرح قرارداد, فروش وپشتیبانی از طریق مرکز پاسخگویی 2020 .... نوبت اول 96.4.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889352/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-214-7متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 214.7متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 214.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889354/مزایده-یک-سهم-از-هفت-سهم-ششدانگ-تجاری-دو-باب-مغازه-210-73متر'>مزایده یک سهم از هفت سهم ششدانگ تجاری دو باب مغازه 210.73متر / مزایده,مزایده یک سهم از هفت سهم ششدانگ تجاری دو باب مغازه 210.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889294/مزایده-آپارتمان-مسکونی-متراژ-116-63متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مسکونی متراژ 116.63متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی متراژ 116.63متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889287/مزایده-پلاک-ثبتی-617-اصلی-ناحیه-یک-بجنورد-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 617 اصلی ناحیه یک بجنورد نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 617 اصلی ناحیه یک بجنورد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889224/تمدید-مناقصه-خرید-نرم-افزار-سامانه-مدیریت-یکپارچه-خدمات-پرداخت-الکترونیک'>تمدید مناقصه خرید نرم افزار سامانه مدیریت یکپارچه خدمات پرداخت الکترونیک   / تمدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید نرم افزار سامانه مدیریت یکپارچه خدمات پرداخت الکترونیک  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889265/مناقصه-تعریض-و-ایمن-سازی-محور'>مناقصه تعریض و ایمن سازی محور / آگهی مناقصه ,مناقصه تعریض و ایمن سازی محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889284/مزایده-تمامت-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-دویست-متر'>مزایده تمامت ششدانگ یکباب منزل مساحت دویست متر  / مزایده ,مزایده تمامت ششدانگ یکباب منزل مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889298/مزایده-ملک-مشاع-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-متر'>مزایده ملک مشاع ششدانگ زمین مساحت صد متر / مزایده ,مزایده ملک مشاع ششدانگ زمین مساحت صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889257/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه  / آگهی مزایده ,مزایده تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889316/مزایده-ملک-مساحت-صد-و-سی-و-دو-متر'>مزایده ملک مساحت صد و سی و دو متر   / مزایده ,مزایده ملک مساحت صد و سی و دو متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889309/مزایده-ملک-تعرفه-شده-بصورت-انباری-یک-طبقه-عرصه-63-5متر'>مزایده ملک تعرفه شده بصورت انباری یک طبقه عرصه 63.5متر  / مزایده ,مزایده ملک تعرفه شده بصورت انباری یک طبقه عرصه 63.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889251/مزایده-یک-دستگاه-دیگ-بخار'>مزایده یک دستگاه دیگ بخار  / آگهی مزایده مال منقول ,مزایده یک دستگاه دیگ بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889305/مزایده-یک-قطعه-زمین-دیمزار-6658متر'>مزایده یک قطعه زمین دیمزار 6658متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین دیمزار 6658متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889235/مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889396/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-72-80متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 72.80متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 72.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889240/مزایده-فروش-خودرو-سواری-سمند-EF7-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو سواری سمند EF7  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش خودرو سواری سمند EF7  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889264/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-فاضلاب-خطوط-جمع-کننده-600-م-م-داخلی'>تجدید مناقصه اجرای عملیات فاضلاب خطوط جمع کننده 600 م.م داخلی  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه  اجرای عملیات فاضلاب خطوط جمع کننده 600 م.م داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889279/فراخوان-بهره-برداری-از-تعدادی-از-محل-های-تجاری-ترمینال-2'>فراخوان بهره برداری از تعدادی از محل های تجاری ترمینال 2  / فراخوان بهره برداری از تعدادی از محل های تجاری ترمینال 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889290/مناقصه-عملیات-احداث-پارک-و-دیواره-حفاظتی'>مناقصه عملیات احداث پارک و دیواره حفاظتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات احداث پارک و دیواره حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889296/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405 / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889241/مناقصه-جدول-گذاری-آیلند-نوبت-دوم'>مناقصه جدول گذاری آیلند  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه جدول گذاری آیلند  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889245/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-مالی-اداری-مشترکین-تعمیر-و-نگهداری-از-تاسیسات-آبفا-تجدید-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری امور مالی اداری  مشترکین تعمیر و نگهداری از تاسیسات  آبفا- تجدید نوبت دوم  / آگهی فراخوان تجدید مناقصات,تجدید مناقصه واگذاری امور مالی اداری  مشترکین تعمیر و نگهداری از تاسیسات  آبفا- تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889361/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-75-62متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 75.62متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 75.62متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889363/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-290-فرعی-از-3740-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 290 فرعی از 3740 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 290 فرعی از 3740 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889069/مناقصه-اقلام-ولو-(FISHER-CONTROL-VALVE-SPARE-PARTS)-نوبت-دوم'>مناقصه اقلام ولو (FISHER CONTROL VALVE SPARE PARTS) نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه اقلام ولو (FISHER CONTROL VALVE SPARE PARTS) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889368/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-زمین-183-70متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین 183.70متر  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین 183.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889250/مناقصه-اجرای-فوگسیل-روکش-آسفالت-SMA-و---نوبت-دوم-96-4-21'>مناقصه اجرای فوگسیل،روکش آسفالت SMA و ... نوبت دوم  96.4.21 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای فوگسیل،روکش آسفالت SMA و ... نوبت دوم 96.4.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889255/مناقصه-اصلاح-و-ایمن-سازی-نقاط-ورودی-هفت-باغ-و---نوبت-اول--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح و ایمن سازی نقاط ورودی هفت باغ و ...  نوبت اول - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اصلاح و ایمن سازی نقاط ورودی هفت باغ و ...  نوبت اول - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889258/مناقصه-حفاری-چهار-حلقه-چاه-و-تجهیز-اتصال-و-ساخت-اتاقک-سرچاهی-نوبت-دوم'>مناقصه حفاری چهار حلقه چاه و تجهیز، اتصال و ساخت اتاقک سرچاهی نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه حفاری چهار حلقه چاه و تجهیز، اتصال و ساخت اتاقک سرچاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889275/ارزیابی-کیفی-لوله-پلی-اتیلن-دو-جداره-فاضلابی-یا-فایبرگلاس-(GRP)-فاضلابی-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی یا فایبرگلاس (GRP) فاضلابی نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تولید کنندگان , ارزیابی کیفی لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی یا فایبرگلاس (GRP) فاضلابی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889293/فراخوان-مناقصه-واگذاری-حجمی-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-کلیه-تاسیسات---اصلاحیه'>فراخوان مناقصه واگذاری حجمی خدمات تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات ... اصلاحیه / اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه واگذاری حجمی خدمات تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات ... اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889280/مناقصه-تهیه-و-حمل-تجهیزات-سلول-خورشیدی-تامین-برق-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و حمل تجهیزات سلول خورشیدی تامین برق نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و حمل تجهیزات سلول خورشیدی تامین برق نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889404/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-یازده-ثبت-بابل'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یازده ثبت بابل / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یازده ثبت بابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889394/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-118-متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 118 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 118 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889238/مناقصه-خرید-سیم-آلومینیوم-نوبت-دوم'>مناقصه خرید سیم آلومینیوم نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید سیم آلومینیوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889085/فراخوان​GATED-SHEET-FOR-FENCING-MARK'>فراخوان​GATED SHEET FOR FENCING MARK  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ​GATED SHEET FOR FENCING MARK </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889261/فراخوان-انتخاب-سرمایه-گذار-جهت-پروژه-مشارکتی-مجموعه-مسکونی'>فراخوان انتخاب سرمایه گذار جهت پروژه مشارکتی مجموعه مسکونی / فراخوان عمومی , فراخوان انتخاب سرمایه گذار جهت پروژه مشارکتی مجموعه مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889272/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-یونیت-دندانپزشکی'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی یونیت دندانپزشکی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی یونیت دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889267/مناقصه-خرید-80-کیلومتر-انواع-کابل-20-کیلوولت-آلومینیومی'>مناقصه خرید 80 کیلومتر انواع کابل 20 کیلوولت آلومینیومی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , خرید 80 کیلومتر انواع کابل 20 کیلوولت آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889248/مناقصه-لوله-چدن-تایتون'>مناقصه لوله چدن تایتون  / آگهی مناقصات عمومی , مناقصه لوله چدن تایتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889229/تجدید-مزایده-اقلام-دست-دوم-زائر-سرای-متلعق-به-خود-نوبت-دوم'>تجدید مزایده  اقلام دست دوم زائر سرای متلعق به خود  نوبت دوم / تجدید مزایده , تجدید مزایده اقلام دست دوم زائر سرای متلعق به خود نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889236/مزایده-محصول-سردرختی-باغات'>مزایده محصول سردرختی باغات  / مزایده , مزایده محصول سردرختی باغات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889271/مزایده-99-4-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-مغازه-10-58متر'>مزایده 99.4 هزارم یک دانگ مشاع از مغازه 10.58متر / مزایده ,مزایده 99.4 هزارم یک دانگ مشاع از مغازه 10.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889223/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-پرکن-2linez-خطی-لیوانی-مواد-غذایی---'>تجدید مزایده یک دستگاه پرکن 2linez خطی لیوانی مواد غذایی..... / مزایده,تجدید مزایده یک دستگاه پرکن 2linez خطی لیوانی مواد غذایی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889277/مزایده-یک-دانگ-و-815-9-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ملک'>مزایده یک دانگ و 815.9 هزارم یک دانگ مشاع از ملک  / مزایده ,مزایده یک دانگ و 815.9 هزارم یک دانگ مشاع از ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889274/مزایده-ملک-عرصه-2131-7متر'>مزایده ملک عرصه 2131.7متر / مزایده ,مزایده ملک عرصه 2131.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889061/مناقصه-خرید-با-نظارت-بر-ساخت-6-عدد-کولر-روغن-نوبت-دوم'>مناقصه خرید با نظارت بر ساخت 6 عدد کولر روغن نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی,مناقصه خرید با نظارت بر ساخت 6 عدد کولر روغن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889218/مناقصه-بهسازی-پیاده-رو-بلوار-دانش-آموز---نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی پیاده رو بلوار دانش آموز ....نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه بهسازی پیاده رو بلوار دانش آموز ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889292/مناقصه-خرید-45-دستگاه-ترانسفورماتور-کم-تلفات'>مناقصه خرید 45 دستگاه ترانسفورماتور کم تلفات  / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه خرید 45 دستگاه ترانسفورماتور کم تلفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889304/مناقصه-خرید-45-دستگاه-ترانسفورماتور-کم-تلفات--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 45 دستگاه ترانسفورماتور کم تلفات - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه خرید 45 دستگاه ترانسفورماتور کم تلفات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889266/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مساحت-185متر-بخش-21-اردبیل'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 185متر بخش 21 اردبیل / مزایده ,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 185متر بخش 21 اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889402/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-89-94متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 89.94متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 89.94متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889247/مزایده-کامیون-کشنده'>مزایده کامیون کشنده / آگهی مزایده ,مزایده کامیون کشنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889262/مزایده-قطعه-زمینی-به-مساحت-364متر'>مزایده قطعه زمینی به مساحت 364متر  / مزایده ,مزایده قطعه زمینی به مساحت 364متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889370/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-دویست-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه دویست مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه دویست مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889372/مزایده-ششدانگ-ساختمان-به-مساحت-161-62متر'>مزایده ششدانگ ساختمان به مساحت 161.62متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان به مساحت 161.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889206/خلاصه-مزایده-فروش-پروانه-قطع-پرورشی-سری-2-طرح-دارابکلا-نوبت-دوم'>خلاصه مزایده فروش پروانه قطع پرورشی سری 2 طرح دارابکلا نوبت دوم  / خلاصه آگهی مزایده, خلاصه مزایده فروش پروانه قطع پرورشی سری 2 طرح دارابکلا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889335/مزایده-سه-دانگ-مشاعی-از-ششدانگ-زمین-275متر'>مزایده سه دانگ مشاعی از ششدانگ زمین 275متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاعی از ششدانگ زمین 275متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889227/مناقصه-پاکت-بسته-بندی-سه-طرف-دوخت'>مناقصه پاکت بسته بندی سه طرف دوخت / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه پاکت بسته بندی سه طرف دوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889331/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-اعیان-شصت-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت اعیان شصت متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت اعیان شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889268/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مزروعی--'>مزایده سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی... / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول، مزایده سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889256/مزایده-پلاک-ثبتی-190-53-بخش-12-تهران-کهریزک'>مزایده پلاک ثبتی 190/53 بخش 12 تهران کهریزک / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 190/53 بخش 12 تهران کهریزک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889254/مزایده-ششدانگ-زمین-پلاک-ثبتی-3596-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین پلاک ثبتی 3596 فرعی / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین پلاک ثبتی 3596 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889310/مزایده-یک-دستگاه-تانکر--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه تانکر - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه تانکر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889405/مزایده-ملک-شماره-ثبتی-2-350-بخش-یک-سمنان'>مزایده ملک شماره ثبتی 2.350 بخش یک سمنان / مزایده,مزایده ملک شماره ثبتی 2.350 بخش یک سمنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889260/مزایده-یک-دستگاه-جت-پرینتر-(تاریخ-زن)'>مزایده یک دستگاه جت پرینتر (تاریخ زن)  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه جت پرینتر (تاریخ زن) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889330/اصلاحیه-مناقصه-لکه-گیری-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه لکه گیری آسفالت معابر- نوبت دوم / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری آسفالت معابر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889065/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات گازرسانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889216/خلاصه-مزایده-فروش-پروانه-قطع-تبدیلی-سری-4-بخش-7-پارسل'>خلاصه مزایده فروش پروانه قطع تبدیلی سری 4 بخش 7 پارسل / خلاصه آگهی مزایده, خلاصه مزایده فروش پروانه قطع تبدیلی سری 4 بخش 7 پارسل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889230/تجدید-مزایده-فروش-5-دستگاه-خودرو-سواری-و-وانت-دوکابین'>تجدید مزایده فروش 5 دستگاه خودرو سواری و وانت دوکابین  / تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده فروش 5 دستگاه خودرو سواری و وانت دوکابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889253/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-اسپکترومتر-جذب-اتمی-به-همراه-کوره-گرافیتی-و-اتوسمپلر'>مناقصه خرید یک دستگاه اسپکترومتر جذب اتمی به همراه کوره گرافیتی و اتوسمپلر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه اسپکترومتر جذب اتمی به همراه کوره گرافیتی و اتوسمپلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889696/استعلام-اینکلوژر-Enclosur-25-bay-vnx26gsdae25f-EMC-DISK-ARAY'>استعلام اینکلوژر Enclosur 25 bay-vnx26gsdae25f EMC DISK ARAY / استعلام ,استعلام اینکلوژر Enclosur 25 bay-vnx26gsdae25f EMC DISK ARAY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889209/مناقصه-خرید-400-عدد-سطل-زباله-770-لیتری-با-سینی-زیر-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 400 عدد سطل زباله 770 لیتری با سینی زیر- نوبت  دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 400 عدد سطل زباله 770 لیتری با سینی زیر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889217/مناقصه-انجام-پروژه-توسعه--حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-شهر-خرم-دره-نوبت-دوم'>مناقصه انجام پروژه توسعه ، حفظ و نگهداری فضای سبز شهر خرم دره- نوبت دوم  / مناقصه انجام پروژه توسعه ، حفظ و نگهداری فضای سبز شهر خرم دره- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889283/تجدید-مناقصه-تکمیل-عملیات-جدول-گذاری-بیس-آسفالت-و-پیاده-روسازی'>تجدید مناقصه تکمیل عملیات جدول گذاری، بیس، آسفالت و پیاده روسازی / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تکمیل عملیات جدول گذاری، بیس، آسفالت و پیاده روسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889299/استعلام-خرید-سیم-رانژه'>استعلام خرید سیم رانژه / آگهی استعلام بهاء, استعلام خرید سیم رانژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889234/مناقصه-تکمیل-سفت-کاری-و-اجرای-نازک-کاری-مسجد-و---96-4-21'>مناقصه تکمیل سفت کاری و اجرای نازک کاری مسجد و ... 96.4.21 / مناقصه , مناقصه تکمیل سفت کاری و اجرای نازک کاری مسجد و ...  نوبت اول 96.4.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889196/مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-فاضلاب-شهر-های-بن--هفشجان-و-گندمان-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای شبکه فاضلاب شهر های بن ، هفشجان و گندمان  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه عملیات اجرای شبکه فاضلاب شهر های بن ، هفشجان و گندمان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889221/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-بخش-چهارم-طرح-آبرسانی-به-روستاهای-بالادست-کهک-نوبت-اول'> تجدید مناقصه  عملیات اجرایی بخش چهارم طرح آبرسانی به روستاهای بالادست کهک- نوبت اول / تجدید فراخوان مناقصه عمومی، تجدید مناقصه  عملیات اجرایی بخش چهارم طرح آبرسانی به روستاهای بالادست کهک- نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889029/مناقصه-انتقال-نیرو-برقرسانی-به-شبکه-های-توزیع-نیرو'>مناقصه انتقال نیرو برقرسانی به شبکه های توزیع نیرو / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  انتقال نیرو برقرسانی به شبکه های توزیع نیرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889205/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-جدول-گذاری-و-بلوک-فرش-نوبت-اول--مرحله-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری و بلوک فرش- نوبت اول - مرحله دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی،تجدید مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری و بلوک فرش- نوبت اول - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889211/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-بدنه-سازی-(دیوار-چینی-سنگی)-نوبت-اول--مرحله-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات بدنه سازی (دیوار چینی سنگی)- نوبت اول - مرحله دوم / تجدید  آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای عملیات بدنه سازی (دیوار چینی سنگی)- نوبت اول - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889325/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-فاضلاب'>اصلاحیه مناقصه عملیات اجرای شبکه فاضلاب  / اصلاحیه ,مناقصه عملیات اجرای شبکه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889259/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-اعیان-127-65متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان اعیان 127.65متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان اعیان 127.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889176/مناقصه-ACCFSSRIES-نوبت-دوم'>مناقصه ACCFSSRIES نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، مناقصه ACCFSSRIES نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889174/مناقصه-خرید-10-دستگاه-بازوی-Top-loading-بهمراه-قطعات-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 10 دستگاه بازوی Top loading بهمراه قطعات نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه خرید 10 دستگاه بازوی Top loading بهمراه قطعات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889203/مناقصه-تعمیر-لوله-های-شبکه-توزیع'>مناقصه تعمیر لوله های شبکه توزیع / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه تعمیر لوله های شبکه توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889212/مناقصه-انجام-خدمات-کارکنان-پیمانکاری-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه انجام خدمات کارکنان پیمانکاری تامین نیروی انسانی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه انجام خدمات کارکنان پیمانکاری تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889189/تجدید-مناقصه-خدمات-بهره-برداری-و-امداد--وصول-مطالبات--رفع-نشتی-و-تعویض-کنتور-منطقه-2'>تجدید مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، رفع نشتی و تعویض کنتور منطقه 2  / مناقصه ,تجدید مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، رفع نشتی و تعویض کنتور منطقه 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889165/مناقصه-اجرای-پارکینگ-ماشین-آلات-سنگین-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پارکینگ ماشین آلات سنگین نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پارکینگ ماشین آلات سنگین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889013/تجدید-مزایده-اقلام-اسقاطی-و-از-رده-خارج-سازمان'>تجدید مزایده اقلام اسقاطی و از رده خارج سازمان  / مزایده , تجدید مزایده اقلام اسقاطی و از رده خارج سازمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889169/مناقصه-احداث-دو-طبقه-ساختمان-بتنی-در-محوطه-ساختمان-نوبت-دوم'>مناقصه احداث دو طبقه ساختمان بتنی در محوطه ساختمان نوبت دوم / مناقصه، مناقصه احداث دو طبقه ساختمان بتنی در محوطه ساختمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889252/مزایده-پلاک-ثبتی-858-فرعی-از-114-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 858 فرعی از 114 اصلی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 858 فرعی از 114 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889187/آگهی-شناسایی-و-ارزیابی-کیفی-جهت-انجام-امور-مربوط-به-تهیه-مواد-اولیه-غذایی-و-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان-96-4-21'>آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی جهت انجام امور مربوط به  تهیه مواد اولیه غذایی و طبخ و توزیع غذای دانشجویان 96.4.21 / آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی جهت انجام امور مربوط به  تهیه مواد اولیه غذایی و طبخ و توزیع غذای دانشجویان 96.4.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889181/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-اعیان-127-65متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت اعیان 127.65متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت اعیان 127.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889140/مناقصه-عملیات-اجرایی-سروصل-های-مخزن-10000-مترمکعبی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی سروصل های مخزن 10000 مترمکعبی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی سروصل های مخزن 10000 مترمکعبی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889175/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-اداری-48-70متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان اداری 48.70متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان اداری 48.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889007/مناقصه-احداث-بهره-برداری-و-اجاره-سفره-خانه-سنتی-نوبت-دوم'> مناقصه احداث، بهره برداری و اجاره سفره خانه سنتی  نوبت دوم / فراخوان مناقصه,  مناقصه احداث، بهره برداری و اجاره سفره خانه سنتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889178/مزایده-اپارتمان-طبقه-همکف-66-3متر'>مزایده اپارتمان طبقه همکف 66.3متر  / مزایده ,مزایده اپارتمان طبقه همکف 66.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889170/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-107-04متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 107.04متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 107.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889173/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-شمال-غربی-طبقه-اول-129-63متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان شمال غربی طبقه اول 129.63متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان شمال غربی طبقه اول 129.63متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889428/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-63-89متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 63.89متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 63.89متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889421/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-96-01متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 96.01متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 96.01متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889424/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-4742متر-اصلاحیه'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 4742متر اصلاحیه  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 4742متر اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889342/فراخوان-پرونده-خوانی-و-شناسایی-زمین-های-دولتی'>فراخوان پرونده خوانی و شناسایی زمین های دولتی / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان پرونده خوانی و شناسایی زمین های دولتی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889328/مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-آب-96-4-21'>مناقصه اجرای شبکه توزیع آب 96.4.21 / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای شبکه توزیع آب  96.4.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889317/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتوبوس-شهری-شهاب-2612-مدل-1380-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری شهاب 2612 مدل 1380 نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری شهاب 2612 مدل 1380 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889321/تجدید-آگهی-فراخوان-نگهداری-و-حفاظت-از-اراضی-دولتی---نوبت-دوم'>تجدید آگهی فراخوان نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی ... نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان عمومی مناقصه ,تجدید آگهی فراخوان نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889043/مزایده-حضوری-فروش-خودرو-سواری'>مزایده حضوری فروش خودرو سواری / مزایده ، مزایده حضوری فروش خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889320/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-محل-انتشارات'>مزایده واگذاری به صورت اجاره محل انتشارات / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به صورت اجاره محل انتشارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889333/مزایده-واگذاری-بوفه-دانشجویی-و-انتشارات'>مزایده واگذاری بوفه دانشجویی و انتشارات  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بوفه دانشجویی و انتشارات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889338/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-پرورش-و-مراقبت-از-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نگهداری، پرورش و مراقبت از فضای سبز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام خدمات نگهداری، پرورش و مراقبت از فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889341/فراخوان-خدمات-سرویس--تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات---نوبت-دوم'>فراخوان خدمات سرویس ، تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات .... نوبت دوم  / فراخوان  , فراخوان خدمات سرویس ، تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889347/مزایده-مکان-انتشارات-دانشگاه'>مزایده مکان انتشارات دانشگاه   / مزایده , مزایده مکان انتشارات دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889389/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پژو-روآ-دو-دستگاه-سمند-و--'>مزایده فروش یک دستگاه پژو روآ، دو دستگاه سمند و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش یک دستگاه پژو روآ، دو دستگاه سمند و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889355/مناقصه-خریداری-اقلام-کامیپیوتری-نوبت-دوم'>مناقصه خریداری اقلام کامیپیوتری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه خریداری اقلام کامیپیوتری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889398/مناقصه-امور-مربوط-به-اجرای-تعمیرات-ساختمان-های-دانشگاه'>مناقصه  امور مربوط به اجرای تعمیرات ساختمان های دانشگاه  / آگهی مناقصه, مناقصه  امور مربوط به اجرای تعمیرات ساختمان های دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889479/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-به-مساحت-عرصه-294-20-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت عرصه 294/20 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت عرصه 294/20 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889472/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-به-مساحت-299-65-مترمربع-کلاسه-960276'>مزایده یکباب منزل مسکونی به مساحت 299/65 مترمربع کلاسه 960276  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی به مساحت 299/65 مترمربع کلاسه 960276 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889050/مناقصه-تامین-انواع-ترانسفورماتور-کم-تلفات-و-معمولی'>مناقصه تامین انواع ترانسفورماتور کم تلفات و معمولی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین انواع ترانسفورماتور کم تلفات و معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889484/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-به-مساحت-عرصه-244-6-مترمربع-کلاسه-950662'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت عرصه 244/6 مترمربع کلاسه 950662  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت عرصه 244/6 مترمربع کلاسه 950662 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889327/تجدید-مناقصه-جمع-آوری-هدایت-و-دفع-آبهای-سطحی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه جمع آوری هدایت و دفع آبهای سطحی.... نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جمع آوری هدایت و دفع آبهای سطحی.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889314/مناقصه-تجدید-سرویس--تعمیر-نگهداری-و-پشتیبانی-تجهیزات-کامپیوتری-نوبت-دوم'>مناقصه تجدید سرویس ، تعمیر، نگهداری و پشتیبانی تجهیزات کامپیوتری  نوبت دوم  / برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه تجدید سرویس ، تعمیر، نگهداری و پشتیبانی تجهیزات کامپیوتری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889318/تجدید-مناقصه-احداث-کلیدخانه-پست-66-کیلوولت-چنار-شاهیجان--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث کلیدخانه پست 66 کیلوولت چنار شاهیجان ...نوبت دوم  / مناقصه ، تجدید مناقصه احداث کلیدخانه پست 66 کیلوولت چنار شاهیجان ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889359/مناقصه-اجرای-عملیات-برق-رسانی-به-ایستگاه-های-cgs-قصر-شیرین'>مناقصه  اجرای عملیات برق رسانی به ایستگاه های cgs قصر شیرین / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای عملیات برق رسانی به ایستگاه های cgs قصر شیرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889340/مناقصه-عمومی-پروژه-احداث-و-تکمیل-و-بهسازی-میادین-سطح-شهر'>مناقصه عمومی پروژه احداث و تکمیل و بهسازی میادین سطح شهر / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه احداث و تکمیل و بهسازی میادین سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889351/مزایده-پارکینگ-طبقاتی-طوی-تجدید'>مزایده پارکینگ طبقاتی طوی تجدید  / آگهی مزایده عمومی , مزایده پارکینگ طبقاتی طوی  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889483/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-5-مساحت-360متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 مساحت 360متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 مساحت 360متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889035/مزایده-اجاره-سالن-بسته-بندی-سردخانه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره سالن بسته بندی سردخانه نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره سالن بسته بندی سردخانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889360/مزایده-لباسشویی-دوقلو-و--'>مزایده لباسشویی دوقلو و ...  / مزایده لباسشویی دوقلو و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889315/تجدید-مناقصه-عملیات-کنترل-کیفی-و-نمونه-برداری-آب-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات کنترل کیفی و نمونه برداری آب نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عملیات کنترل کیفی و نمونه برداری آب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889367/مزایده-خط-تلفن-همراه-به-شماره-09121153007'>مزایده خط تلفن همراه به شماره 09121153007 / مزایده خط تلفن همراه به شماره 09121153007</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889485/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-82-44متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 82.44متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 82.44متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889385/مناقصه-پروژه-تکمیل-زیرسازی-و-آسفالت-ورودی'>مناقصه پروژه تکمیل زیرسازی و آسفالت ورودی / آگهی مناقصه,مناقصه پروژه تکمیل زیرسازی و آسفالت ورودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889365/مناقصه-اصلاح-و-توسعه-شبکه-آب-به-صورت-پراکنده-در-شهر'>مناقصه اصلاح و توسعه شبکه آب به صورت پراکنده در شهر  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اصلاح و توسعه شبکه آب به صورت پراکنده در شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889334/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-فولادی'>تجدید مناقصه خرید لوله فولادی  / آگهی تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه خرید لوله فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889302/مناقصه-انجام-بخشی-عملیات-خاکی'>مناقصه انجام بخشی عملیات خاکی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام بخشی عملیات خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889324/مناقصه-انجام-عملیات-راهداری--'>مناقصه انجام عملیات راهداری... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام عملیات راهداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889307/مناقصه-بررسی-وضعیت-پوشش-خطوط-لوله-انتقال-گاز-نوبت-دوم'>مناقصه بررسی وضعیت پوشش خطوط لوله انتقال گاز نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه بررسی وضعیت پوشش خطوط لوله انتقال گاز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889336/فراخوان-انجام-خدمات-مربوط-به-امور-حمل-و-نقل'>فراخوان انجام خدمات مربوط به امور حمل و نقل / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان انجام خدمات مربوط به امور حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889373/مناقصه-تعداد-6-دستگاه-رادار'>مناقصه تعداد 6 دستگاه رادار / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعداد 6 دستگاه رادار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889345/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-از-فضای-سبز'>مناقصه حفظ و نگهداری از فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری از فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889356/مناقصه-تهیه-نرم-افزار-و-استقرار-سیستم-نگهداری-پیشگیرانه-PM-تجدید'>مناقصه تهیه نرم افزار و استقرار سیستم نگهداری پیشگیرانه PM تجدید / آگهی تجدید اول مناقصه عمومی , مناقصه تهیه نرم افزار و استقرار سیستم نگهداری پیشگیرانه PM تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889362/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-اپوکسی-تجدید'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای اپوکسی تجدید  / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای اپوکسی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889419/مناقصه-مقدار-10-هزار-کیلو-سودالایم'>مناقصه مقدار 10 هزار کیلو سودالایم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مقدار 10 هزار کیلو سودالایم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889071/مزایده-فروش-املاک-امداد-در-غرب-کشور'>مزایده فروش املاک امداد در غرب کشور  / مزایده ,مزایده فروش املاک امداد در غرب کشور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889422/مناقصه-طناب-ابریشمی--نایلونی-پلی-پروپیلن'>مناقصه طناب ابریشمی - نایلونی پلی پروپیلن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طناب ابریشمی - نایلونی پلی پروپیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889391/مناقصه-خرید-تخم-مرغ-نطفه-دار-تجدید'>مناقصه خرید تخم مرغ نطفه دار تجدید / آگهی تجدید اول مناقصه عمومی , مناقصه خرید تخم مرغ نطفه دار تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889397/مناقصه-خرید-تخم-مرغ-نطفه-دار-برای-شعبه-شیراز-تجدید'>مناقصه خرید تخم مرغ نطفه دار برای شعبه شیراز تجدید / آگهی تجدید اول مناقصه عمومی , مناقصه خرید تخم مرغ نطفه دار برای شعبه شیراز تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889406/مناقصه-خرید-علوفه-دام'>مناقصه خرید علوفه دام  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خرید علوفه دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889412/مناقصه-خوراک-دام'>مناقصه خوراک دام  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خوراک دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889467/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-به-مساحت-عرصه-240-مترمربع-کلاسه-960210'>مزایده  یک باب منزل مسکونی به مساحت عرصه 240 مترمربع کلاسه 960210  / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت عرصه 240 مترمربع کلاسه 960210 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889448/مزایده-6-دانگ-عرصه-و-اعیان-یک-باب-خانه-کلاسه-950205'>مزایده  6 دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه کلاسه 950205  / مزایده,مزایده  6 دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه کلاسه 950205 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889409/مزایده-یک-واحد-مرغداری-مساحت-12000متر'>مزایده یک واحد مرغداری مساحت 12000متر  / مزایده,مزایده ممزایده یک واحد مرغداری مساحت 12000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889411/مزایده-ساختمان-مسکونی-با-زیربنای-55-متر'>مزایده ساختمان مسکونی با زیربنای 55 متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی با زیربنای 55 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889791/مزایده-املاک-شامل-مغازه-و-پلاک-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده املاک شامل مغازه و پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده املاک شامل مغازه و پلاک ثبتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889028/مناقصه-جهت-پروژ-بهسازی-کانال-دفع-آبهای-سطحی--تجدید'>مناقصه جهت پروژ بهسازی کانال دفع آبهای سطحی ...تجدید  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه جهت پروژ بهسازی کانال دفع آبهای سطحی ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889313/مزایده-یک-دستگاه-بذرپاش--'>مزایده یک دستگاه بذرپاش ...  / مزایده , مزایده یک دستگاه بذرپاش ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889300/فراخوان-عمومی-مشارکت-در-احداث-شهربازی--نوبت-دوم'>فراخوان عمومی مشارکت در احداث شهربازی - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان عمومی مشارکت در احداث شهربازی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889308/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستاهای-دشتینه--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای دشتینه... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای دشتینه...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889303/مناقصه-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب-مشترکین-گاز-منطقه-9-گازرسانی-تهران--نوبت-دوم'>مناقصه  قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز منطقه 9 گازرسانی تهران - نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز منطقه 9 گازرسانی تهران - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889337/مناقصه-خرید-باطری-پلانته-500AH-و-2V-و---تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه خرید باطری پلانته 500AH و 2V و ... تجدید  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید باطری پلانته 500AH و 2V و ...تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889289/مزایده-اموال-منقول-و-غیر-منقول-دوباب-کارخانه-آسفالت-و-خودروی-خود'>مزایده اموال منقول و غیر منقول دوباب کارخانه آسفالت و خودروی خود / آگهی مزایده، مزایده اموال منقول و غیر منقول دوباب کارخانه آسفالت و خودروی خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889323/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودروی پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889010/مناقصه-پروژه-جدول-گذاری-و-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-اصلی-مشاء---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه جدول گذاری و زیرسازی و آسفالت معابر اصلی مشاء ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه جدول گذاری و زیرسازی و آسفالت معابر اصلی مشاء ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889332/مزایده-فروش-1200-عدد-اندیکاتور-و----نوبت-دوم'>مزایده فروش 1200 عدد اندیکاتور و ... - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش 1200 عدد اندیکاتور و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889288/مزایده-یک-دستگاه-پمپ-باد-ایستاده--یک-دستگاه-پمپ-آب'>مزایده  یک دستگاه پمپ باد ایستاده ، یک دستگاه پمپ آب  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده  یک دستگاه پمپ باد ایستاده ، یک دستگاه پمپ آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889376/مزایده-138-275-سهم-مشاع-از-240-سهم-ششدانگ-مغازه'>مزایده 138.275 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ مغازه / مزایده,مزایده 138.275 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889297/مزایده-خودروی-وانت-مدل-1385'>مزایده خودروی وانت مدل 1385  / آگهی مزایده , مزایده خودروی وانت مدل 1385 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889306/مزایده-5380-کیلو-جو'>مزایده 5380 کیلو جو  / مزایده,مزایده 5380 کیلو جو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889358/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-به-مساحت-294-20متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 294.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 294.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889276/مناقصه-تهیه--مصالح-حمل-و-اجرای-عملیات-پیاده-راه-سازی-چهارباغ'>مناقصه تهیه ، مصالح، حمل و اجرای عملیات پیاده راه سازی چهارباغ  / مناقصه , مناقصه تهیه ، مصالح، حمل و اجرای عملیات پیاده راه سازی چهارباغ نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889446/مزایده-منزل-مسکونی-فاقد-سند-مساحت-430متر'>مزایده منزل مسکونی فاقد سند مساحت 430متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی فاقد سند مساحت 430متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889286/مزایده-آسیاب-مواد-پلاستیکی-مستعمل--دستگاه-گرانول'>مزایده آسیاب مواد پلاستیکی مستعمل - دستگاه گرانول  / مزایده , مزایده آسیاب مواد پلاستیکی مستعمل - دستگاه گرانول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889018/مناقصه-یک-ست-پره-متحرک-ردیف-دوم'>مناقصه یک ست پره متحرک ردیف دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه یک ست پره متحرک ردیف دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889444/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-اعیان-54-42متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت اعیان 54.42متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت اعیان 54.42متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889438/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-306-25متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 306.25متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 306.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889301/مزایده-حیدرویبراتوری-با-لیف-الکتروموتور--'>مزایده  حیدرویبراتوری با لیف الکتروموتور... / مزایده , مزایده حیدرویبراتوری با لیف الکتروموتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889311/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-381-اصلی-یک-باب-خانه-مسکونی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ پلاک شماره 381 اصلی یک باب خانه مسکونی / اصلاحیه مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک شماره 381 اصلی یک باب خانه مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889434/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-132-40متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 132.40متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 132.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889431/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-251-70متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 251.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 251.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889780/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-بخش-4-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ از ششدانگ سرقفلی مغازه بخش 4 نوبت  اول  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ سرقفلی مغازه بخش 4 نوبت  اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889775/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-فرعی-56-از-1730-اصلی-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده ملک پلاک ثبتی فرعی 56 از 1730 اصلی قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی فرعی 56 از 1730 اصلی قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889312/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس-مدل-89'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 89  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 89 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889291/مزایده-155-عدد-مانتو'>مزایده 155 عدد مانتو / مزایده , مزایده 155 عدد مانتو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889157/اصلاحیه-مزایده-عرضه-عمومی-سهام'>اصلاحیه مزایده عرضه عمومی سهام  / اصلاحیه آگهی مزایده ,مزایده عرضه عمومی سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889390/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-سرا-مساحت-220متر'>مزایده یک قطعه زمین خانه سرا مساحت 220متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه سرا مساحت 220متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889498/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-ملکی-24596-کلاسه-950903-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی ملکی 24596  کلاسه 950903 مرحله دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی ملکی 24596  کلاسه 950903 مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889504/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1-220-2014-واقع-در-بلوار-آزادی-کلاسه-951135-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1.220.2014 واقع در بلوار آزادی کلاسه 951135 نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1.220.2014 واقع در بلوار آزادی کلاسه 951135 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889506/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-373-35-مترمربع-کلاسه-941848'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 373/35 مترمربع کلاسه 941848  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 373/35 مترمربع کلاسه 941848 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889494/مزایده-ششدانگ-یک-باب-آپارتمان-مسکونی-اجرایی-9401049'>مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان مسکونی اجرایی 9401049  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان مسکونی اجرایی 9401049 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889490/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-913-2839-به-مساحت-200-مترمربع-پرونده-9400690'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 913/2839 به مساحت 200 مترمربع پرونده 9400690  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 913/2839 به مساحت 200 مترمربع پرونده 9400690 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889384/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-ویلایی-دو-طبقه-175متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه ویلایی دو طبقه 175متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه ویلایی دو طبقه 175متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889779/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-2500متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی 2500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی 2500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889281/مزایده-فروش-مقدار-12-ساعت-از-آب-چاه'>مزایده فروش مقدار 12 ساعت از آب چاه  / مزایده , مزایده فروش مقدار 12 ساعت از آب چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889378/مزایده-105-هزارم-دانگ-از-127-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 105 هزارم دانگ از 127 دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 105 هزارم دانگ از 127 دانگ مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889032/مناقصه-پیمانکار-حمل-داخلی-کلینکر-و-ضایعات-خط-تولید'>مناقصه پیمانکار حمل داخلی کلینکر و ضایعات خط تولید / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پیمانکار حمل داخلی کلینکر و ضایعات خط تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889285/مزایده-کرم-موبر-پریزن'>مزایده کرم موبر پریزن  / مزایده , مزایده کرم موبر پریزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889510/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-600متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 600متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 600متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889516/مزایده-یک-باب-خانه-و-محوطه-به-مساحت-156-67-مترمربع-کلاسه-920096-نوبت-اول'>مزایده یک باب خانه و محوطه به مساحت 156/67 مترمربع  کلاسه 920096 نوبت اول  / مزایده,مزایده یک باب خانه و محوطه به مساحت 156/67 مترمربع  کلاسه 920096 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889295/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-معابر-سطح-شهر'>مناقصه پروژه جدولگذاری معابر سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه جدولگذاری معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889319/مزایده-فروش-املاک-مسکونی-شهر-قم-نوبت-سوم'>مزایده فروش املاک مسکونی شهر قم نوبت سوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مسکونی شهر قم نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889273/مزایده-واگذاری-عرصه-و-اعیان-مجموعه-بازی-و--'>مزایده واگذاری عرصه و اعیان مجموعه بازی و ... / آگهی مزایده عمومی ,مزایده واگذاری عرصه و اعیان مجموعه بازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889282/مزایده-اجاره-پارکینگ-خودرو-و-موتورسیکلت'>مزایده اجاره پارکینگ خودرو و موتورسیکلت  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره پارکینگ خودرو و موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889326/مزایده-ششدانگ-عرصه-زمین-پلاک-1361-فرعی-و-اعیان-پلاک-ثبتی'>مزایده ششدانگ عرصه زمین پلاک 1361 فرعی و اعیان پلاک ثبتی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه زمین پلاک 1361 فرعی و اعیان پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889278/مزایده-کانکس---'>مزایده کانکس .... / مزایده , مزایده کانکس ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889039/مناقصه-عملیات-استخراج-و-حمل-از-معادن-آلوویم-آهکی'>مناقصه عملیات استخراج و حمل از معادن آلوویم آهکی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات استخراج و حمل از معادن آلوویم آهکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889208/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-1400متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 1400متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 1400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889214/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-زمینی-مساحت-188متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زمینی مساحت 188متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زمینی مساحت 188متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889160/مزایده-لوله-داربستی----'>مزایده لوله داربستی -  ... / مزایده لوله داربستی -  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889220/مزایده-یک-دانگ-و-یک-پنجم-دانگ-مشاع-از-ساختمان-200متر'>مزایده یک دانگ و یک پنجم دانگ مشاع از ساختمان 200متر / مزایده ,مزایده یک دانگ و یک پنجم دانگ مشاع از ساختمان 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889225/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-92-20متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 92.20متر / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 92.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889201/مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-مسکونی-و-زمین-و-هایپرمارکت-و-شهربازی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از واحدهای مسکونی و زمین و هایپرمارکت و شهربازی نوبت دوم   / مزایده ,مزایده فروش تعدادی از واحدهای مسکونی و زمین و هایپرمارکت و شهربازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889204/مناقصه-اجرای-عملیات-توسعه-و-اصلاح-شبکه-آبرسانی-مرحله-دوم'>مناقصه اجرای عملیات توسعه و اصلاح شبکه آبرسانی مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات توسعه و اصلاح شبکه آبرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889213/مناقصه-اصلاح-شبکه-آبرسانی-و-اجرای-سیستم-آبیاری-مرحله-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه آبرسانی و اجرای سیستم آبیاری مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  اصلاح شبکه آبرسانی و اجرای سیستم آبیاری  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889219/مزایده-تعداد-16-قلم-اجناس-شامل-کولر-گازی-و-پنکه-و-کامپیوتر-و-صندلی-و-غیره--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 16 قلم اجناس شامل کولر گازی و پنکه و کامپیوتر و صندلی و غیره ...نوبت دوم / مزایده , مزایده تعداد 16 قلم اجناس شامل کولر گازی و پنکه و کامپیوتر و صندلی و غیره ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889073/آگهی-مزایده-فروش-کارخانه'>آگهی مزایده فروش کارخانه / آگهی مزایده ، آگهی مزایده فروش کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889228/مزایده-مال-منقول-و-غیرمنقول-شامل-زمین-خانه-سرا-و-زمین'>مزایده مال منقول و غیرمنقول شامل زمین خانه سرا و زمین  / مزایده ,مزایده مال منقول و غیرمنقول شامل زمین خانه سرا و زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889232/مزایده-200-سهم-مشاع-از-100000-سهم-مشاع-زمین'>مزایده 200 سهم مشاع از 100000 سهم مشاع زمین / مزایده ,مزایده 200 سهم مشاع از 100000 سهم مشاع زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889343/مناقصه-پروژه-تهیه--حمل-و-پخش-آسفالت-ورودی-و-معابر-سطح-شهر-خداجو'>مناقصه پروژه تهیه , حمل و پخش آسفالت ورودی و معابر سطح شهر خداجو  / مناقصه پروژه تهیه , حمل و پخش آسفالت ورودی و معابر سطح شهر خداجو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889381/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-شرکت-مخابرات-ایران'>مزایده فروش  املاک و مستغلات شرکت مخابرات ایران / مزایده,مزایده فروش  املاک و مستغلات شرکت مخابرات ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889374/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-مخزن-250-متر-مکعبی-بتنی-با-قالب-فلزی-و--'>مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن 250 متر مکعبی بتنی با قالب فلزی و... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن 250 متر مکعبی بتنی با قالب فلزی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889786/مزایده-واگذاری-آپارتمان-مسکونی-متراژ-146متر'>مزایده واگذاری آپارتمان مسکونی متراژ 146متر / مزایده,مزایده واگذاری آپارتمان مسکونی متراژ 146متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889244/فراخوان-تعداد-50-000-دستگاه-کنتور-تک-فاز-دیجیتالی-با-قاب'>فراخوان تعداد 50.000 دستگاه کنتور تک فاز دیجیتالی با قاب  / فراخوان تعداد 50.000 دستگاه کنتور تک فاز دیجیتالی با قاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889202/تجدید-مناقصه-تامین-کفی-سلولزی-ماست-نوبت-اول'>تجدید مناقصه تامین کفی سلولزی ماست نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی، مناقصه تامین کفی سلولزی ماست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889185/مزایده-سالن-آمفی-تئاتر-فرهنگسرای-سیمرغ'>مزایده سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای سیمرغ  / آگهی مزایده ,مزایده سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای سیمرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889233/مناقصه-خدمات-حمل-و-نقل'>مناقصه خدمات حمل و نقل  / مناقصه خدمات حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889487/مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-تجاری'>مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889148/فراخوان-مناقصه-واگذاری-راهبری-خودروهای-استیجاری--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه واگذاری راهبری خودروهای استیجاری - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه واگذاری راهبری خودروهای استیجاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889263/مزایده-مقدار-3500-تن-غبار-سفید'>مزایده مقدار 3500 تن غبار سفید  / مزایده مقدار 3500 تن غبار سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889493/مزایده-واگذاری-املاک-12-باب-مغازه-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری املاک 12 باب مغازه تجدید نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری املاک 12 باب مغازه تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889496/مزایده-سه-قطعه-زمین-و-یکباب-خانه'>مزایده سه قطعه زمین و یکباب خانه / مزایده,مزایده سه قطعه زمین و یکباب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889491/مزایده-فروش-املاک-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک شهرداری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889005/تمدید-فراخوان-مزایده-استحصال-محصول-از-باطله-های-زغالشویی-نوبت-دوم'>تمدید فراخوان مزایده استحصال محصول از باطله های زغالشویی  نوبت دوم / فراخوان مزایده ، تمدید فراخوان مزایده استحصال محصول از باطله های زغالشویی   نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889172/مزایده-یک-واحد-مسکونی--ماشین-آلات-و-تجهیزات-ایستگاه-پمپ-گاز'>مزایده یک واحد مسکونی  ، ماشین آلات و تجهیزات ایستگاه پمپ گاز  / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی  ، ماشین آلات و تجهیزات ایستگاه پمپ گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889177/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-خدمات-امور-شهرسازی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بخشی از خدمات امور شهرسازی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بخشی از خدمات امور شهرسازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889183/مزایده-اجاره-یک-باب-تابلو-تبلیغاتی-دورو-نما-نوبت-دوم'>مزایده  اجاره یک باب تابلو تبلیغاتی دورو نما نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره یک باب تابلو تبلیغاتی دورو نما نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889194/آگهی-تجدید-مناقصه-خرید-و-حمل-لوله-های-فولادی'>آگهی تجدید مناقصه  خرید و حمل لوله های فولادی  / آگهی تجدید مناقصه ،آگهی تجدید مناقصه  خرید و حمل لوله های فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889270/مزایده-بهره-برداری-از-یکباب-زمین-تنیس-بانوان-و-متعلقات-آن-در-مجموعه-ورزشی-شهید-کشوری'>مزایده بهره برداری از یکباب زمین تنیس بانوان و متعلقات آن در مجموعه ورزشی شهید کشوری / آگـهـی مزایـده عمومی,مزایده بهره برداری از یکباب زمین تنیس بانوان و متعلقات آن در مجموعه ورزشی شهید کشوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889226/مزایده-400-عدد-لنز-داخل-چشمی'>مزایده 400 عدد لنز داخل چشمی / مزایده 400 عدد لنز داخل چشمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889049/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری--نوبت-سوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری - نوبت سوم  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاده خودرو سواری - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889772/مزایده-یک-دستگاه-سپراتور'>مزایده یک دستگاه سپراتور  / مزایده یک دستگاه سپراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889415/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-ده-بابل-نوبت-اول'>مزایده یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش ده بابل نوبت اول / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش ده بابل نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889322/مزایده-19-عدد-کانکس'>مزایده 19 عدد کانکس / مزایده, مزایده 19 عدد کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889329/مزایده-یک-دستگاه-کالیبر-کننده'>مزایده یک دستگاه کالیبر کننده / مزایده, مزایده یک دستگاه کالیبر کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889785/مزایده-ملک-مشاع-یک-قطعه-باغ-به-همراه-سه-ساعت-آب'>مزایده ملک مشاع یک قطعه باغ به همراه سه ساعت آب / مزایده,مزایده ملک مشاع یک قطعه باغ به همراه سه ساعت آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889054/آگهی-استعلام-ارزیابی-کیفی-RFQ-انجام-عملیات-آماده-سازی-باطله-برداری--نوبت-دوم'>آگهی استعلام ارزیابی کیفی RFQ انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری - نوبت دوم  / آگهی استعلام ارزیابی کیفی,آگهی استعلام ارزیابی کیفی RFQ انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889074/تجدید-مناقصه-خرید-5000-متر-نوار-نقاله'>تجدید مناقصه خرید 5000 متر نوار نقاله  / آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای عمومی , تجدید مناقصه خرید 5000 متر نوار نقاله- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889058/مناقصه-خرید-و-تامین-شیرآلات-اتصالات-و-متعلقات-چدنی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و تامین شیرآلات، اتصالات و متعلقات چدنی  - نوبت دوم  / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید و تامین شیرآلات، اتصالات و متعلقات چدنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889770/فراخوان-کارهای-مربوط-به-راهبری-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی'>فراخوان کارهای مربوط به راهبری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی و الکتریکی  / فراخوان مناقصه , فراخوان کارهای مربوط به راهبری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی و الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889364/مزایده-یک-محدوده-معدنی-باریت-و-کانی-های-همراه-مس--منطقه-بردسکن'>مزایده یک محدوده معدنی باریت و کانی های همراه مس ، منطقه بردسکن  / مزایده , مزایدهیک محدوده معدنی باریت و کانی های همراه مس ، منطقه بردسکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889366/مزایده-یک-محدوده-معدنی-باریت-و-کانی-های-همراه-مس--'>مزایده یک محدوده معدنی باریت و کانی های همراه مس ... / مزایده یک محدوده معدنی باریت و کانی های همراه مس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889465/مزایده-دستگاه-پرس-و--'>مزایده دستگاه پرس و ... / مزایده ,مزایده دستگاه پرس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889748/استعلام-اجرای-ساخت-و-نصب-نرده-فلزی'>استعلام اجرای ساخت و نصب نرده فلزی  / استعلام ,استعلام اجرای ساخت و نصب نرده فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889765/استعلام-کابل-مسی-مفتولی-و--'>استعلام  کابل مسی مفتولی و ...  / استعلام , استعلام  کابل مسی مفتولی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889046/مزایده-فروش-ساختمان-اداری-متراژ-2501متر'>مزایده فروش ساختمان اداری متراژ 2501متر  / مزایده,مزایده فروش ساختمان اداری متراژ 2501متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889745/مناقصه-خرید-آجرنسوز-جهت-دیواره-لانه-زنبوری--نوبت-دوم-96-4-21'>مناقصه خرید آجرنسوز جهت دیواره لانه زنبوری - نوبت دوم 96.4.21 / مناقصه ، مناقصه خرید آجرنسوز جهت دیواره لانه زنبوری - نوبت دوم 96.4.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889732/مناقصه-خرید-اقلام-یدکی-سنسورهای-گاز-سیستم-جامع-G-F-پالایشگاه-نوبت-دوم'>مناقصه خرید اقلام یدکی سنسورهای گاز سیستم جامع G&F پالایشگاه نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید اقلام یدکی سنسورهای گاز سیستم جامع G&F پالایشگاه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889044/مزایده-3-ایستگاه-cng-خود--نوبت-دوم'>مزایده 3 ایستگاه cng خود  - نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده 3 ایستگاه cng خود  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889718/فراخوان-عمومی-پخت-توزیع-غذا-و--'>فراخوان عمومی پخت، توزیع غذا و... / فراخوان عمومی، فراخوان عمومی پخت، توزیع غذا و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889680/مناقصه-خرید-تعداد-110-عدد-تیوب-کوره--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 110 عدد تیوب کوره  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید تعداد 110 عدد تیوب کوره - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889784/استعلام-سیمان-نسوز-ایر-فکست-22'>استعلام سیمان نسوز ایر فکست 22  / استعلام سیمان نسوز ایر فکست 22 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889797/استعلام-راهبند-تیرک-نردبانی-و--'>استعلام راهبند تیرک نردبانی و ...  / استعلام راهبند تیرک نردبانی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889714/فراخوان-پیمان-حجمی-انجام-خدمات-آتش-نشانی'>فراخوان پیمان حجمی انجام خدمات آتش نشانی  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان پیمان حجمی انجام خدمات آتش نشانی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889805/استعلام-لوازم-یدکی-کنترل-والو-HP-توربین'>استعلام لوازم یدکی کنترل والو HP توربین / استعلام ,استعلام لوازم یدکی کنترل والو HP توربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889025/فراخوان-مناقصه-اجرای-کارهای-ساختمانی-و-تاسیساتی-پروژه-شعبه-تامین-اجتماعی-آذرشهر--'>فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه شعبه تامین اجتماعی آذرشهر... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه شعبه تامین اجتماعی آذرشهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889816/استعلام-هیدرازین-صنعتی'>استعلام هیدرازین صنعتی / استعلام ,استعلام هیدرازین صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889848/استعلام-Cooling-insert-مربوط-به-سگمنت-های-نازل'>استعلام Cooling insert مربوط به سگمنت های نازل / استعلام بهای  الکترونیکی, استعلام Cooling insert مربوط به سگمنت های نازل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889824/استعلام-نظارت-مستقیم-بر-پروژه-ترمیم-سطوح-داخلی-و-عایقکاری--'>استعلام نظارت مستقیم بر پروژه ترمیم سطوح داخلی و عایقکاری ... / استعلام بهاء, استعلام نظارت مستقیم بر پروژه ترمیم سطوح داخلی و عایقکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889789/استعلام-پمپ-کفکش-تک-فاز-ولتاژ-تغذیه'>استعلام پمپ کفکش تک فاز ولتاژ تغذیه  / استعلام بهای الکترونیکی, استعلام پمپ کفکش تک فاز ولتاژ تغذیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889771/استعلام-COMPLETE-SETS-OF-FIXED-AND-MOVING--96-04-21'>استعلام COMPLETE SETS OF FIXED AND MOVING ...96.04.21 / فرم استعلام بها,استعلام COMPLETE SETS OF FIXED AND MOVING ...96.04.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889739/فرم-استعلام-انجام-خدمات-یا-خرید-تجهیزات'>فرم استعلام  انجام خدمات یا خرید تجهیزات  / فرم استعلام , فرم استعلام انجام خدمات یا خرید تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889762/استعلام-بهاء-خرطومی-8-اینچ-گاز'>استعلام بهاء خرطومی 8 اینچ گاز  / استعلام بهاء الکترونیکی, استعلام بهاء خرطومی 8 اینچ گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889782/استعلام-لوله-جدار-چاه-آب'>استعلام لوله جدار چاه آب / استعلام لوله جدار چاه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889038/تمدید-مزایده-فروش-میزان-55-هزار-متریک-تن-کنسانتره-سنگ-آهن'>تمدید مزایده فروش میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن  / آگهی تمدید مزایده عمومی, تمدید مزایده فروش میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889776/استعلام-بها-ء-پوتین-ایمنی'>استعلام بها ء پوتین ایمنی  / استعلام پوتین ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889713/مناقصه-تأمین-تجهیزات-عملیات-احداث-و-نصب-خطوط-فشار-ضعیف-و-تأمین-روشنایی-انبارمعدن'>مناقصه تأمین تجهیزات، عملیات احداث و نصب خطوط فشار ضعیف و تأمین روشنایی انبارمعدن / مناقصه تأمین تجهیزات، عملیات احداث و نصب خطوط فشار ضعیف و تأمین روشنایی انبارمعدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889781/اطلاع-رسانی-شناسایی-تامین-کنندگان-لايسنس-فعال-نرم-افزار'>اطلاع رسانی شناسایی تامین کنندگان لايسنس فعال نرم افزار / اطلاع رسانی شناسایی تامین کنندگان لايسنس فعال نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889803/استعلام-کوييک-کوپلنگ-گوشواره-ای'>استعلام کوييک کوپلنگ گوشواره ای  / استعلام کوييک کوپلنگ گوشواره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889014/فراخوان-مناقصه-واگذاری-فعالیت-های-پشتیبانی-و-خدماتی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی  - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889793/آگهی-مناقصه-عمومی-پیمان-خدمات-عمومی-و-اداری-مركز-منطقه'>آگهی مناقصه عمومی  پیمان خدمات عمومی و اداری مركز منطقه / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی  پیمان خدمات عمومی و اداری مركز منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889647/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-واحد-لندری'>استعلام واگذاری خرید خدمات واحد لندری / استعلام واگذاری خرید خدمات واحد لندری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889650/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-امور-نگهداشت-سخت-افزار-و---'>استعلام واگذاری خرید خدمات امور نگهداشت سخت افزار و ..... / استعلام، استعلام واگذاری خرید خدمات امور نگهداشت سخت افزار و .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889655/استعلام-واگذاری-محل-جهت-راه-اندازی-داروخانه'>استعلام واگذاری محل جهت راه اندازی داروخانه / استعلام، استعلام واگذاری محل جهت راه اندازی داروخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889659/استعلام-واگذاری-اجاره-محل-جهت-ارائه-خدمات-تکثیر'>استعلام واگذاری اجاره محل جهت ارائه خدمات تکثیر / استعلام، استعلام واگذاری اجاره محل جهت ارائه خدمات تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889011/مناقصه-خرید-اقلام-مورد-نیاز-مربوط-به-تامین-روشنایی-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید اقلام مورد نیاز مربوط به تامین روشنایی معابر - نوبت دوم  / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید اقلام مورد نیاز مربوط به تامین روشنایی معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889051/مزایده-فروش-تعداد-73-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 73 قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعداد 73 قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889006/مناقصه-ZINC-STEARATE----نوبت-دوم'>مناقصه ZINC STEARATE ...  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ZINC STEARATE ... -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889092/مناقصه-تامین-تجهیزات-و-اجرای-سیستم-سرمایشی-و-----نوبت-دوم'>مناقصه تامین تجهیزات و اجرای سیستم سرمایشی و ....  - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه تامین تجهیزات و اجرای سیستم سرمایشی و .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889104/مزایده-واگذاری-موقت-غرفه'>مزایده واگذاری موقت غرفه  / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری موقت غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889550/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-مساحت-389-64متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه مساحت 389.64متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه مساحت 389.64متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889447/مزایده-کولر-اسپیلت-LG-قدیمی---'>مزایده کولر اسپیلت LG قدیمی .... / مزایده, مزایده کولر اسپیلت LG قدیمی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889556/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-60-75متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 60.75متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 60.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889497/جشنواره-فرهنگی-و-ورزشی-سازمان-مردم-نهاد-استاد-همدان'>جشنواره فرهنگی و ورزشی سازمان مردم نهاد استاد همدان / جشنواره فرهنگی و ورزشی سازمان مردم نهاد استاد همدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889399/ارزیابی-کیفی-مناقصه-پروژه-مقاوم-سازی-و-بازسازی-سویل--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مناقصه پروژه مقاوم سازی و بازسازی سویل - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی مناقصه پروژه مقاوم سازی و بازسازی سویل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889426/مناقصه-انجام-خدمات-نقلیه-تامین-خودرو--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نقلیه، تامین خودرو - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه انجام خدمات نقلیه، تامین خودرو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889443/مناقصه-اجرای-پروژه-جدولگذاری-خیابان-اصلی-روستای-عبدالرحیم'>مناقصه اجرای پروژه جدولگذاری خیابان اصلی روستای عبدالرحیم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه جدولگذاری خیابان اصلی روستای عبدالرحیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889532/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مسکونی-بدون-دریافت-کارمزد'>مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی بدون دریافت کارمزد / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی بدون دریافت کارمزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889021/مزایده-سه-ساعت-آب-و-املاک-شامل-باغ-منزل-و-زمین'>مزایده سه ساعت آب و املاک شامل باغ.منزل و زمین  / مزایده,مزایده سه ساعت آب و املاک شامل باغ.منزل و زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889401/مزایده-حراج-ده-دستگاه-اتوبوس'>مزایده حراج ده دستگاه اتوبوس  / مزایده , مزایده حراج ده دستگاه اتوبوس  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889529/مزایده-ششدانگ-زمین-کشاورزی-65341متر'>مزایده ششدانگ زمین کشاورزی 65341متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کشاورزی 65341متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889527/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-304-9-و-288-3متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین 304.9 و 288.3متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین 304.9 و 288.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889395/مزایده-خودرو'>مزایده خودرو / آگهی مزایده ,مزایده خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889379/آگهی-فراخوان-خدمات-نشت-یابی-اهواز-نوبت-دنوم'>آگهی فراخوان خدمات نشت یابی اهواز نوبت دنوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نشت یابی اهواز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889403/مزایده-اجاره-تابلوهای-تبلیغاتی-در-سطح-شهر'>مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر  / مزایده , مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889512/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-سرقفلی-مغازه-17-05متر'>مزایده سه دانگ مشاع از سرقفلی مغازه 17.05متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از سرقفلی مغازه 17.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889525/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-یکصد-و-هشتاد-و-سه-متر-و-پنجاه-و-پنج-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت یکصد و هشتاد و سه متر و پنجاه و پنج متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت یکصد و هشتاد و سه متر و پنجاه و پنج متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889592/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-سیصد-و-هشتاد-و-پنج-متر-و-نود-و-پنج-صدم-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت سیصد و هشتاد و پنج متر و نود و پنج صدم متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت سیصد و هشتاد و پنج متر و نود و پنج صدم متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889522/مزایده-پلاک-ثبتی-زمین-محصور-مساحت-355-28متر'>مزایده پلاک ثبتی زمین محصور مساحت 355.28متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی زمین محصور مساحت 355.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889022/مزایده-پلاک-ثبتی-27904-فرعی-از-184-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 27904 فرعی از 184 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 27904 فرعی از 184 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889537/جشنواره-کتاب-در-رسانه'>جشنواره کتاب در رسانه / جشنواره کتاب در رسانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889417/آگهی-شناسایی-تامین-کننده-و-پیمانکار'>آگهی شناسایی تامین کننده و پیمانکار / آگهی شناسایی تامین کننده و پیمانکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889392/مزایده-تعدادی-آجر'>مزایده تعدادی آجر  / مزایده تعدادی آجر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889518/مزایده-تمامت-ششدانگ-یک-درب-باغ-مشجر-و-محصور'>مزایده تمامت ششدانگ یک درب باغ مشجر و محصور / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ یک درب باغ مشجر و محصور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889507/مزایده-یک-قطعه-زمین-محصور-840مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین محصور 840مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین محصور 840مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889488/مزایده-انواع-انگشتر--انواع-حلقه-انواع-النگو--'>مزایده انواع انگشتر - انواع حلقه-انواع النگو... / مزایده, مزایده انواع انگشتر - انواع حلقه-انواع النگو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889477/مزایده-یک-قطعه-ملک-محصور-و-واحد-ساختمانی'>مزایده یک قطعه ملک محصور و واحد ساختمانی  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک محصور و واحد ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889375/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889369/مناقصه-عملیات-بهره-برداری-خدمات-عمومی-و-خدمات-مشترکین'>مناقصه عملیات بهره برداری خدمات عمومی و خدمات مشترکین  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات بهره برداری خدمات عمومی و خدمات مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889601/مزایده-اجاره-دو-ساله-تعداد-از-واحدهای-مجتمع-تجاری-اداری-نگین'>مزایده اجاره دو ساله تعداد از واحدهای مجتمع تجاری اداری نگین  / مزایده اجاره دو ساله تعداد از واحدهای مجتمع تجاری اداری نگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889026/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-256-20متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 256.20متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 256.20متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889382/مناقصه-انجام-خدمات-امور-مشترکین-مخابرات'>مناقصه انجام خدمات امور مشترکین مخابرات  / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام خدمات امور مشترکین مخابرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889580/مزایده-فروش-قطعه-زمینی-مساحت-358-1متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 358.1متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 358.1متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889407/مناقصه-عمومی-تامین-نیروی-خدماتی-خود-جهت-مشاغل-تنظیف-معابر'>مناقصه عمومی تامین نیروی خدماتی خود جهت مشاغل تنظیف معابر  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تامین نیروی خدماتی خود جهت مشاغل تنظیف معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889386/مناقصه-انجام-امور-پخت-و-پز-و-آماده-سازی-و-توزیع-غذای-روزانه-بیماران-و-پرسنل'>مناقصه انجام امور پخت و پز و آماده سازی و توزیع غذای روزانه، بیماران و پرسنل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور پخت و پز و آماده سازی و توزیع غذای روزانه، بیماران و پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889591/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-آپارتمان-کلاسه-94099834230000277'>مزایده  ششدانگ یک واحد آپارتمان کلاسه 94099834230000277  / مزایده,مزایده  ششدانگ یک واحد آپارتمان کلاسه 94099834230000277 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889437/مناقصه-شن-شکسته-نخودی-بادامی'>مناقصه  شن شکسته نخودی بادامی  / آگهی مناقصه , مناقصه  شن شکسته نخودی بادامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889638/مزایده-ساختمان-تجاری-مساحت-559-30متر'>مزایده ساختمان تجاری مساحت 559.30متر  / مزایده,مزایده ساختمان تجاری مساحت 559.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889030/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-318-7مترمربع'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 318.7مترمربع / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 318.7مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889371/مناقصه-احداث-مجتمع-فرهنگی-تبلیغی-سراب-دوره'>مناقصه احداث مجتمع فرهنگی تبلیغی سراب دوره  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران، مناقصه احداث مجتمع فرهنگی تبلیغی سراب دوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889586/مزایده-ششدانگ-ملک-عرصه-101-97متر'>مزایده ششدانگ ملک عرصه 101.97متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک عرصه 101.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889589/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-و-خانه-مساحت-هرکدام-192-07متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور و خانه مساحت هرکدام 192.07متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور و خانه مساحت هرکدام 192.07متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889492/مزایده-دستگاه-ژنراتور-برق'>مزایده دستگاه ژنراتور برق / مزایده دستگاه ژنراتور برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889383/فراخوان-تهیه-مصالح-ساخت-نصب-و-اجرای-حدود-2000-انشعاب-پلی-اتیلن-دوم'>فراخوان تهیه مصالح، ساخت، نصب و اجرای حدود 2000 انشعاب پلی اتیلن دوم / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تهیه مصالح، ساخت، نصب و اجرای حدود 2000 انشعاب پلی اتیلن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889416/مزایده-یک-عدد-کانکس-نوبت-دوم'>مزایده یک عدد کانکس نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک عدد کانکس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889388/مناقصه-اجرای-توسعه-و-بازسازی-شبکه-توزیع-آب-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای توسعه و بازسازی شبکه توزیع آب نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای توسعه و بازسازی شبکه توزیع آب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889514/مزایده-فروش-مستغلات-و-واحدهای-تجاری-تجدید'>مزایده فروش مستغلات و واحدهای تجاری تجدید / مزایده,مزایده فروش مستغلات و واحدهای تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889400/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-مواد-غذایی'>مزایده بهره برداری از غرفه مواد غذایی / آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از غرفه مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889019/مزایده-دو-دستگاه-مخزن-پروسس'>مزایده دو دستگاه مخزن پروسس / مزایده دو دستگاه مخزن پروسس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889896/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-4-کرمان-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 4 کرمان نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 4 کرمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889902/مزایده-ششدانگ-پلاک-8629-فرعی-عرصه-130متر'>مزایده ششدانگ پلاک 8629 فرعی عرصه 130متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 8629 فرعی عرصه 130متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889377/مزایده-یک-لنگه-درب-چوبی-ضد-سرقت'>مزایده  یک لنگه درب چوبی ضد سرقت  / مزایده , مزایده یک لنگه درب چوبی ضد سرقت  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889594/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-1250متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 1250متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 1250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889033/مزایده-پلاک-270-فرعی-مساحت-عرصه-1034-97متر'>مزایده پلاک 270 فرعی مساحت عرصه 1034.97متر / مزایده,مزایده پلاک 270 فرعی مساحت عرصه 1034.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889380/مزایده-فروش-دستگاه-برش-MDF'>مزایده فروش دستگاه برش MDF / مزایده,مزایده فروش دستگاه برش MDF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889604/مزایده-ششدانگ-اراضی-مزروعی-10181-18متر'>مزایده ششدانگ اراضی مزروعی 10181.18متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اراضی مزروعی 10181.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889575/مزایده-ملک-واقع-در-خیابان-فلسطین-13-کلاسه-953238'>مزایده  ملک واقع در خیابان فلسطین 13 کلاسه 953238  / مزایده,مزایده  ملک واقع در خیابان فلسطین 13 کلاسه 953238 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889606/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-1506-25متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 1506.25متر / مزایده, مزایده دو قطعه زمین مساحت 1506.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889413/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سوزوکی-خاکستری'>مزایده یک دستگاه خودروی سوزوکی خاکستری  / مزایده یک دستگاه خودروی سوزوکی خاکستری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889579/مزایده-ششدانگ-پلاک-214-3762-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک 214/3762 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 214/3762 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889584/مزایده-ملک-واقع-در-خیابان-مزار-بهشت-رضا-کلاسه-960160'>مزایده  ملک واقع در خیابان مزار بهشت رضا کلاسه 960160  / مزایده,مزایده  ملک واقع در خیابان مزار بهشت رضا کلاسه 960160 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889581/مزایده-ملک-ساختمان-مسکونی-ویلایی-عرصه-460متر'>مزایده ملک ساختمان مسکونی ویلایی عرصه 460متر  / مزایده,مزایده ملک ساختمان مسکونی ویلایی عرصه 460متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889573/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-155متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 155متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 155متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889387/مناقصه-عمومی-نسبت-به-واگذاری-انجام-امور-خدماتی-و-کارگری'>مناقصه عمومی نسبت به واگذاری انجام امور خدماتی و کارگری  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی نسبت به واگذاری انجام امور خدماتی و کارگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889041/مزایده-کارخانه'>مزایده کارخانه / مزایده,مزایده کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889350/اصلاحیه-مناقصه-خرید-مواد-اولیه-غذایی-تا-سقف-2000-پرس'>اصلاحیه مناقصه خرید مواد اولیه غذایی تا سقف 2000 پرس  / اصلاحیه آگهی فراخوان مناقصه عمومی، اصلاحیه مناقصه عمومی خرید مواد اولیه غذایی تا سقف 2000 پرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889353/مناقصه-45-کیلومتر-خط-تغذیه-و-پایداری-روستا--نوبت-دوم'>مناقصه 45 کیلومتر خط تغذیه و پایداری روستا - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه 45 کیلومتر خط تغذیه و پایداری روستا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889451/مناقصه-انجام-خدمات-اپراتوری'>مناقصه  انجام خدمات اپراتوری / مناقصه  انجام خدمات اپراتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889441/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-و-طبخ-غذا--تجدید'>مناقصه انجام خدمات تهیه و طبخ غذا - تجدید / آگهی تجدید , مناقصه انجام خدمات تهیه و طبخ غذا - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889427/مزایده-یک-دستگاه-مشعل-گازسوز-ایران'>مزایده  یک دستگاه مشعل گازسوز ایران / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده  یک دستگاه مشعل گازسوز ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889452/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پیکان-وانت'>مزایده یک دستگاه خودروی پیکان وانت / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه خودروی پیکان وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889456/مزایده-یخچال--اجاق-گاز-بخاری-فرش--'>مزایده یخچال - اجاق گاز- بخاری- فرش... / مزایده , مزایده یخچال - اجاق گاز- بخاری- فرش... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889668/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-59-45مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 59.45مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 59.45مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889393/مزایده-فروش-چهار-دستگاه-خودرو-و--'>مزایده فروش چهار دستگاه خودرو و.... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش چهار دستگاه خودرو و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889357/مزایده-دستگاه-بسته-بندی-مواد'>مزایده دستگاه بسته بندی مواد  / مزایده,مزایده دستگاه بسته بندی مواد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889423/فراخوان-عمومی-تهیه-و-تامین-مصالح-سنگی-نوبت-دوم'>فراخوان عمومی تهیه و تامین مصالح سنگی  نوبت دوم  / فراخوان عمومی ,فراخوان عمومی تهیه و تامین مصالح سنگی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889519/مزایده-واگذاری-79-قطعه-ویلایی-شهری'>مزایده واگذاری 79 قطعه ویلایی شهری / مزایده,مزایده واگذاری 79 قطعه ویلایی شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889348/مناقصه-ساماندهی-مشاغل-مزاحم-و-آلاینده-96-4-21'>مناقصه ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده 96.4.21 / آگهی فراخوان عمومی ,مناقصه ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده 96.4.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889346/فراخوان-واگذاری-مدیریت-و-اداره-شبکه-بیسیم-133'>فراخوان واگذاری مدیریت و اداره شبکه بیسیم 133 / فراخوان واگذاری مدیریت و اداره شبکه بیسیم 133</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889439/مزایده-قطعه-زمینی-به-مساحت-12-متر-مربع-واقع-در-حاشیه-میدان-ایستگاه-12'>مزایده قطعه زمینی به مساحت 12 متر مربع واقع در حاشیه میدان ایستگاه 12  / مزایده قطعه زمینی به مساحت 12 متر مربع واقع در حاشیه میدان ایستگاه 12 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889425/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-شهری-نگهداری-فضای-سبز-و-سایر-امور-خدماتی'>مناقصه انجام امور مربوط به خدمات شهری، نگهداری فضای سبز و سایر امور خدماتی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور مربوط به خدمات شهری، نگهداری فضای سبز و سایر امور خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889461/مناقصه-انجام-خدمات-نقلیه--تامین-خودرو-با-راننده-نوبت-اول-96-4-21'>مناقصه  انجام خدمات نقلیه ، تامین خودرو با راننده نوبت اول 96.4.21 / مناقصه  انجام خدمات نقلیه ، تامین خودرو با راننده نوبت اول 96.4.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889113/مزایده-یکباب-واحد-مسکونی-مساحت-عرصه-286متر'>مزایده یکباب واحد مسکونی مساحت عرصه 286متر  / مزایده ,مزایده یکباب واحد مسکونی مساحت عرصه 286متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889008/مرایده-تعداد-284-قلم-اموال-مازاد-بر-نیاز-و-اسقاط--نوبت-دوم'>مرایده تعداد 284 قلم اموال مازاد بر نیاز و اسقاط - نوبت دوم  / مرایده , مرایده تعداد 284 قلم اموال مازاد بر نیاز و اسقاط  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889449/مزایده-یخچال-فریزر-اجاق-گاز-بخاری-گازی--'>مزایده یخچال فریزر- اجاق گاز- بخاری گازی... / مزایده , مزایده یخچال فریزر- اجاق گاز- بخاری گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889458/فراخوان-خرید-و-تامین-(بارگیری-حمل-باراندازی-و-چیدمان)-لوله-های-پلی-اتیلن-96-4-21'>فراخوان خرید و تامین (بارگیری، حمل، باراندازی و چیدمان) لوله های پلی اتیلن  96.4.21 / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خرید و تامین (بارگیری، حمل، باراندازی و چیدمان) لوله های پلی اتیلن  نوبت اول 96.4.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889429/مزایده-واگذاری-انتشارات-دانشجویی-96-4-21'>مزایده واگذاری انتشارات دانشجویی 96.4.21 / آگهی مزایده , مزایده واگذاری انتشارات دانشجویی  96.4.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889432/مزایده-واگذاری-انتشارات-دانشجویی-96-4-21'>مزایده واگذاری انتشارات دانشجویی 96.4.21 / آگهی مزایده , مزایده واگذاری انتشارات دانشجویی  96.4.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889435/مزایده-واگذاری-انتشارات-دانشجویی-96-4-21'>مزایده واگذاری انتشارات دانشجویی 96.4.21 / آگهی مزایده , مزایده واگذاری انتشارات دانشجویی  96.4.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889454/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-دو-گانه-سوز-مدل-86'>مزایده یک دستگاه سواری پراید دو گانه سوز مدل 86  / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پراید دو گانه سوز مدل 86  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889453/مزایده-تعداد-7650-حلب-روغن-4-5-کیلویی'>مزایده تعداد 7650 حلب روغن 4/5 کیلویی  / مزایده , مزایده تعداد 7650 حلب روغن 4/5 کیلویی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889662/مزایده-ملک-مساحت-160-6مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 160.6مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 160.6مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889450/مزایده-یک-باب-بوفه-سینما'>مزایده یک باب بوفه سینما  / آگهی مزایده ,مزایده یک باب بوفه سینما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889436/مزایده-اجاره-یک-باب-و-یک-دهنه-مغازه'>مزایده اجاره یک باب و یک دهنه مغازه / آگهی مزایده ,مزایده اجاره یک باب و یک دهنه مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889034/تجدید-مناقصه-خرید-تعداد-7814-دستگاه-کنتور-آب'>تجدید مناقصه خرید تعداد 7814 دستگاه کنتور آب   / تجدید آگهی مناقصه عمومی,تجدید مناقصه خرید تعداد 7814 دستگاه کنتور آب  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889418/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889433/مزایده-رنگ-موی-سیمون---نوبت-دوم'>مزایده رنگ موی سیمون ....نوبت دوم  / مزایده رنگ موی سیمون ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889597/مزایده-ملک-به-صورت-ویلایی-کلاسه-952039-نوبت-دوم'>مزایده ملک به صورت ویلایی کلاسه 952039 نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک به صورت ویلایی کلاسه 952039 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889705/مزایده-ملک-در-مرکز-روستای-قره-آغاج-کلاسه-943178-نوبت-اول'>مزایده  ملک در مرکز روستای قره آغاج کلاسه 943178 نوبت اول  / مزایده,مزایده  ملک در مرکز روستای قره آغاج کلاسه 943178 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889712/مزایده-یک-قطعه-زمین-یک-بنای-ساختمانی-کلاسه-9602510'>مزایده  یک قطعه زمین یک بنای ساختمانی کلاسه 9602510  / مزایده,مزایده  یک قطعه زمین یک بنای ساختمانی کلاسه 9602510 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889442/مزایده-تعداد-30-دستگاه-لاشه-خودرو-سواری-اسقاطی'>مزایده تعداد 30 دستگاه لاشه خودرو سواری اسقاطی  / آگهی مزایده ,مزایده تعداد 30 دستگاه لاشه خودرو سواری اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889593/مزایده-ملک-مسکونی-عرصه-هشتاد-و-یک-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مسکونی عرصه هشتاد و یک متر  نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه هشتاد و یک متر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889620/مزایده-ملک-ساختمان-دو-طبقه-ویلایی-قدمت-14-سال'>مزایده ملک ساختمان دو طبقه ویلایی قدمت 14 سال / مزایده,مزایده ملک ساختمان دو طبقه ویلایی قدمت 14 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889053/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-276-58مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 276.58مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 276.58مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889430/مزایده-یک-دستگاه-استریل-کننده-محصول-تن-ماهی'>مزایده یک دستگاه استریل کننده محصول تن ماهی  / مزایده یک دستگاه استریل کننده محصول تن ماهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889502/مزایده-یک-دستگاه-میز-بازرسی-و-کنترل-محصول-با-بدنه-استیل'>مزایده یک دستگاه میز بازرسی و کنترل محصول با بدنه استیل  / مزایده,مزایده یک دستگاه میز بازرسی و کنترل محصول با بدنه استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889557/مناقصه-حمل-و-نقل-گندم-داخلی'>مناقصه حمل و نقل گندم داخلی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه  حمل و نقل گندم داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889644/مزایده-یک-قطعه-زمین-و-آپارتمان-17-و-105متر'>مزایده یک قطعه زمین و آپارتمان 17 و 105متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و آپارتمان 17 و 105متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889408/مزایده-اتومبیل'>مزایده اتومبیل / آگهی مزایده ,مزایده اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889528/مزایده-فروش-3-دستگاه-خودرو-پژو'>مزایده فروش 3 دستگاه خودرو پژو / مزایده,مزایده فروش 3 دستگاه خودرو پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889440/مناقصه-احداث-ساختمان-شورای-شهر--تجدید'>مناقصه احداث ساختمان شورای شهر... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه احداث ساختمان شورای شهر... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889042/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-بوستان-مسکن-مهر'>تجدید مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی بوستان مسکن مهر  / تجدید آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی بوستان مسکن مهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889445/مناقصه-خرید-انواع-ورق-های-فایبرگلاس---نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع ورق های فایبرگلاس.... نوبت دوم / آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید انواع ورق های فایبرگلاس.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889499/مزایده-فروش-یکدستگاه-تزریق-قطعات-پلیمری-مارک-پارسیان---نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه تزریق قطعات پلیمری مارک پارسیان .... نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه تزریق قطعات پلیمری مارک پارسیان... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889509/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-صد-و-شصت-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه صد و شصت متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه صد و شصت متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889470/مزایده-یک-قطعه-دامداری-عرصه-512-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه دامداری عرصه 512 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه دامداری عرصه 512 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889473/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ساختمان-مسکونی-زیربنای-380متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ساختمان مسکونی زیربنای 380متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ساختمان مسکونی زیربنای 380متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889460/مزایده-یک-دستگاه-اکسترودر'>مزایده یک دستگاه اکسترودر / مزایده یک دستگاه اکسترودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889545/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-121-83متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 121.83متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 121.83متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889466/مزایده-ملک-فرعی-اصلی-411-726-شماره-ثبت-4191'>مزایده ملک فرعی اصلی 411.726 شماره ثبت 4191 / مزایده,مزایده ملک فرعی اصلی 411.726 شماره ثبت 4191</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889464/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه سواری سمند  / مزایده یک دستگاه سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889561/مزایده-ملک-دو-دانگ-از-ششدانگ-ساختمان-370-5متر'>مزایده ملک دو دانگ از ششدانگ ساختمان 370.5متر / مزایده,مزایده ملک دو دانگ از ششدانگ ساختمان 370.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889063/مزایده-ششدانگ-پلاک-577-فرعی-از-2218-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 577 فرعی از 2218 اصلی  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 577 فرعی از 2218 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889505/مزایده-ملک-بصورت-دامداری-عرصه-زمین-1670متر'>مزایده ملک بصورت دامداری عرصه زمین 1670متر  / مزایده,مزایده ملک بصورت دامداری عرصه زمین 1670متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889410/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند-سورن-دوگانه-سوز'>مزایده یک دستگاه سواری سمند سورن دوگانه سوز / آگهی مزایده و فروش اموال منقول, مزایده یک دستگاه سواری سمند سورن دوگانه سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889500/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-429-60متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 429.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 429.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889539/مزایده-اپارتمان-به-مساحت-68-26متر-نوبت-اول'>مزایده اپارتمان به مساحت 68.26متر نوبت اول  / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 68.26متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889535/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-167-70متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 167.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 167.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889414/مزادیه-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>مزادیه یک دستگاه خودرو سواری  / آگهی مزایده ,مزادیه یک دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889704/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-4-فرعی-بخش-8-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 4 فرعی بخش 8 یزد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 4 فرعی بخش 8 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889060/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-طبقه-اول-مساحت-140-85متر'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری طبقه اول مساحت 140.85متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری طبقه اول مساحت 140.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889623/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-404-77متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 404.77متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 404.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889548/مزایده-3-عدد-تابلو-فرش'>مزایده 3 عدد تابلو فرش / مزایده 3 عدد تابلو فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889687/مزایده-پلاک-ثبتی-127-فرعی-از-2876-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 127 فرعی از 2876 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 127 فرعی از 2876 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889912/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-150مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 150مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 150مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889481/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-مرکز-تخلیه-خاک-و-نخاله'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از مرکز تخلیه خاک و نخاله  / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از مرکز تخلیه خاک و نخاله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889565/مزایده-تمامی-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-95-71متر'>مزایده تمامی ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 95.71متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 95.71متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889455/مزایده-یک-دستگاه-قند-خرد-کن'>مزایده یک دستگاه قند خرد کن / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه قند خرد کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889463/مزایده-خودروی-سواری-سایپا'>مزایده خودروی سواری سایپا  / مزایده,مزایده خودروی سواری سایپا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889459/مزایده-تعداد-دو-دستگاه-تزریق-آلومینیوم-360-تن'>مزایده تعداد دو دستگاه تزریق آلومینیوم 360 تن   / مزایده ، مزایده تعداد دو دستگاه تزریق آلومینیوم 360 تن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889108/تجدید-مزایده-دستگاه-کمپرسور--دستگاه-پلیت-فریزر-و--'>تجدید مزایده دستگاه کمپرسور ، دستگاه پلیت فریزر و ... / آگهی تجدید مزایده ,تجدید مزایده دستگاه کمپرسور ، دستگاه پلیت فریزر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889462/مناقصه-پرس-هیدرولیک---'>مناقصه پرس هیدرولیک ....  / مناقصه ،مناقصه پرس هیدرولیک .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889536/مزایده-چاپگرهای-تالی-مستعمل-و----نوبت-دوم'>مزایده چاپگرهای تالی مستعمل و .... - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده چاپگرهای تالی مستعمل و .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889489/مزایده-واگذاری-به-اجاره-مراکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-استخر-پشت-نکا-و--'>مزایده واگذاری به اجاره مراکز آموزش فنی و حرفه ای استخر پشت نکا و ... / فراخوان مزایده عمومی ، مزایده واگذاری به اجاره  مراکز آموزش فنی و حرفه ای استخر پشت نکا و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889524/اصلاحیه-فراخوان-عمومی-جذب-سرمایه-گذار-استخر-سرپوشیده'>اصلاحیه فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار استخر سرپوشیده / اصلاحیه فراخوان عمومی, فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار استخر سرپوشیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889480/مناقصه-واگذاری-حجمی-امور-مربوط-به-سنجش-و-اندازه-گیری-پارامترهای-آب-و-هواشناسی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی امور مربوط به سنجش و اندازه گیری پارامترهای آب و هواشناسی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه واگذاری حجمی امور مربوط به سنجش و اندازه گیری پارامترهای آب و هواشناسی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889474/مزایده-واگذاری-مدیریت-و-نگهداری-بازار-هفتگی-(روباز)'>مزایده واگذاری مدیریت و نگهداری بازار هفتگی (روباز)  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری مدیریت و نگهداری بازار هفتگی (روباز) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889503/مزایده-فروش-4-باب-واحد-مسکونی'>مزایده فروش 4 باب واحد مسکونی  / مزایده,مزایده فروش 4 باب واحد مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889471/مزایده-یخچال-ایستاده-صنعتی-تک-سرما--'>مزایده یخچال ایستاده صنعتی تک سرما ... / مزایده , مزایده یخچال ایستاده صنعتی تک سرما ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889129/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-هفتاد-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه هفتاد متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه هفتاد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889649/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-389-30متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 389.30متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 389.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889922/مزایده-ملک-مساحت-سیصد-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت سیصد مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت سیصد مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889917/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-ده-هکتار-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت ده هکتار نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت ده هکتار نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889478/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند-ال-ایکس-ای-اف-مدل-91'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند ال ایکس ای اف مدل 91  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سمند ال ایکس ای اف مدل 91  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889656/مزایده-0-58664-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 0.58664 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 0.58664 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889468/مناقصه-اجرای-پروژه-موزائیک-فرش-پیاده-رو-کوچه-های-سطح-شهر---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه موزائیک فرش پیاده رو کوچه های سطح شهر ..- نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای پروژه موزائیک فرش پیاده رو کوچه های سطح شهر ..- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889908/مزایده-آپارتمان-دو-خوابه-مساحت-هشتاد-متر'>مزایده آپارتمان دو خوابه مساحت هشتاد متر  / مزایده,مزایده آپارتمان دو خوابه مساحت هشتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889540/مزایده-خودرو-پراید-مشکی'>مزایده خودرو پراید مشکی / مزایده خودرو پراید مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889694/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-34-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 34 هکتار  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 34 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889469/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی  / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889126/مزایده-فروش-عرصه-و-اعیان-محل-کارخانه-و-زمین-عرصه-6900مترمربع'>مزایده فروش عرصه و اعیان محل کارخانه و زمین عرصه 6900مترمربع  / مزایده ,مزایده فروش عرصه و اعیان محل کارخانه و زمین عرصه 6900مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889475/مزایده-خودرو-پژو-پارس-سفید-رنگ-مدل-1393'>مزایده خودرو پژو پارس سفید رنگ مدل 1393  / آگهی مزایده,  مزایده خودرو پژو پارس سفید رنگ مدل 1393 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889626/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-325-6متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 325.6متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 325.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889633/مزایده-خانه-قولنامه-ای-و-اراضی-موقوفه-بخش-4-شیراز'>مزایده خانه قولنامه ای و اراضی موقوفه بخش 4 شیراز  / مزایده,مزایده خانه قولنامه ای و اراضی موقوفه بخش 4 شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889569/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-ملک-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ دو قطعه ملک نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه ملک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889587/خلاصه-آگهی-مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-باب-واحد-تجاری-بدون-سرقفلی'>خلاصه آگهی مزایده واگذاری به اجاره یک باب واحد تجاری بدون سرقفلی  / خلاصه آگهی مزایده  واگذاری به اجاره یک باب واحد تجاری بدون سرقفلی - </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889726/خلاصه-آگهی-مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-باب-واحد-تجاری-بدون-سرقفلی'>خلاصه آگهی مزایده واگذاری به اجاره یک باب واحد تجاری بدون سرقفلی  / خلاصه آگهی مزایده  واگذاری به اجاره یک باب واحد تجاری بدون سرقفلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889534/مناقصه-واگذاری-عملیات-خاکبرداری-مخلوط-ریزی-بیس-ریزی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات خاکبرداری- مخلوط ریزی- بیس ریزی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات خاکبرداری- مخلوط ریزی- بیس ریزی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889112/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-میتسوبیشی-گالانت'>مزایده فروش یکدستگاه سواری میتسوبیشی گالانت / آگهی حراج , مزایده فروش یکدستگاه سواری میتسوبیشی گالانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889530/مزایده-اجاره-زمین-جمعه-بازار'>مزایده اجاره زمین جمعه بازار / آگهی مزایده,مزایده اجاره زمین جمعه بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889546/فراخوان-ساخت-نصب-و-بهره-برداری-از-تعداد-ده-دستگاه-پل-هوایی-عابر-پیاده-مکانیزه'>فراخوان ساخت، نصب و بهره برداری از تعداد ده دستگاه پل هوایی عابر پیاده مکانیزه / آگهی فراخوان، فراخوان ساخت، نصب و بهره برداری از تعداد ده دستگاه پل هوایی عابر پیاده مکانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889562/مزایده-واگذاری-دو-قطعه-زمین--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری دو قطعه زمین  - نوبت دوم  / مزایده واگذاری دو قطعه زمین  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889578/تجدید-مناقصه-حفر-چاه-آبرفتی'>تجدید مناقصه حفر چاه آبرفتی / آگهی تجدید فراخوان ,  تجدید مناقصه حفر چاه آبرفتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889523/تجدید-مناقصه-عملیات-برقرسانی-پروژه-مجموعه-آبسرد'>تجدید مناقصه عملیات برقرسانی پروژه مجموعه آبسرد  / آگهی تجدید فراخوان, تجدید مناقصه عملیات برقرسانی پروژه مجموعه آبسرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889508/مناقصه-انجام-امور-خدمات-شهر'>مناقصه انجام امور خدمات شهر / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889832/مزایده-آپارتمان-و-5-قطعه-زمین-فاقد-پلاک-ثبتی'>مزایده آپارتمان و 5 قطعه زمین فاقد پلاک ثبتی / مزایده,مزایده آپارتمان و 5 قطعه زمین فاقد پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889585/مزایده-آهن-آلات-ضایعاتی-و-لوازم-اداری-اسقاطی'>مزایده  آهن آلات ضایعاتی و لوازم اداری اسقاطی  / آگهی مزایده, مزایده  آهن آلات ضایعاتی و لوازم اداری اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889103/مناقصه-انجام-عملیات-لایروبی-بندر-پرک'>مناقصه انجام عملیات لایروبی بندر پرک / مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات لایروبی بندر پرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889123/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-با-موقعیت-اداری-115-99متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان با موقعیت اداری 115.99متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان با موقعیت اداری 115.99متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889558/مزایده-فروش-3-عدد-مخزن-فلزی-50-مترمکعبی'>مزایده  فروش 3 عدد مخزن فلزی 50 مترمکعبی / آگهی مزایده عمومی, مزایده  فروش 3 عدد مخزن فلزی 50 مترمکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889544/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG-تجدید'>مزایده بهره برداری از جایگاه  CNG- تجدید  / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از جایگاه CNG - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889521/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-حمل-پسماند-و-نظافت-و-رفت-و-روب-منطقه-1'>مناقصه عملیات جمع آوری و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب منطقه 1 / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات جمع آوری و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب منطقه 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889513/مزایده-فروش-انواع-پایه-های-سیمانی'>مزایده فروش انواع پایه های سیمانی / آگهی مزایده, مزایده فروش انواع پایه های سیمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889538/اصلاحیه-آگهی-مناقصه-عملیات-برق-رسانی-به-پارک-50-هکتاری'>اصلاحیه آگهی مناقصه عملیات برق رسانی به پارک 50 هکتاری  / اصلاحیه آاگهی مناقصه عمومی ,اصلاحیه آگهی مناقصه عملیات برق رسانی به پارک 50 هکتاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889742/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی-مساحت-96-07-مترمربع-کلاسه-952086'>مزایده  یک واحد آپارتمان مسکونی مساحت 96/07 مترمربع کلاسه 952086  / مزایده,مزایده  یک واحد آپارتمان مسکونی مساحت 96/07 مترمربع کلاسه 952086 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889501/مزایده-یک-دستگاه-مولتی-آسیاب-چکشی--'>مزایده یک دستگاه مولتی آسیاب چکشی... / مزایده, مزایده یک دستگاه مولتی آسیاب چکشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889671/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-نود-و-یک-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه نود و یک متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه نود و یک متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889531/مزایده-فروش-ده-قلم-لوله-و-اتصالات'>مزایده فروش ده قلم لوله و اتصالات / مزایده , مزایده فروش ده قلم لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889657/مزایده-شش-دانگ-یکباب-منزل-مسکونی-به-مساحت-355-مترمربع-کلاسه-951395'>مزایده شش دانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 355 مترمربع کلاسه 951395 / مزایده,مزایده  شش دانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 355 مترمربع کلاسه 951395</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889107/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-رنو-مگان'>مزایده فروش یکدستگاه سواری رنو مگان / آگهی حراج , مزایده فروش یکدستگاه سواری رنو مگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889576/مناقصه-خرید-12000-لیتر-سم-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 12000 لیتر سم نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 12000 لیتر سم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889486/مزایده-فروش-گاز-CNG--مرحله-دوم'>مزایده فروش گاز CNG  - مرحله دوم  / مزایده فروش گاز CNG - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889568/مناقصه-واگذاری-تنظیف-معابر-و-جمع-آوری-زباله-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری تنظیف معابر و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری تنظیف معابر و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889554/مناقصه-خرید-سیم-آلومینیوم-نوبت-دوم'>مناقصه خرید سیم آلومینیوم نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید سیم آلومینیوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889520/مناقصه-عملیات-اجرای-ساختمان-اداری-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای ساختمان اداری- آتش نشانی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرای ساختمان اداری- آتش نشانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889541/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-باقی-مانده-زمین-پلاک5-فرعی'>مزایده سه دانگ از ششدانگ باقی مانده زمین پلاک5 فرعی  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ باقی مانده زمین پلاک5 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889648/مزایده-فروش-تعدادی-پلاک-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده  فروش تعدادی پلاک تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده  فروش تعدادی پلاک تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889551/مناقصه-تجهیز-کابین-بیمار-آمبولانس-ارس'>مناقصه تجهیز کابین بیمار آمبولانس ارس / آگهی مناقصه,مناقصه تجهیز کابین بیمار آمبولانس ارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889070/مناقصه-واگذاری-عملیات-اجرایی-جمع-آوری-و-انتقال-پسماندهای--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات اجرایی جمع آوری و انتقال پسماندهای... مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری عملیات اجرایی جمع آوری و انتقال پسماندهای... مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889759/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-به-مساحت-عرصه-285-88-مترمربع'>مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت عرصه 285/88 مترمربع / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت عرصه 285/88 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889766/مزایده--یک-واحد-مسکونی-و-یک-مغازه-تجاری-کلاسه-950496'>مزایده   یک واحد مسکونی و یک مغازه تجاری کلاسه 950496  / مزایده,مزایده  یک واحد مسکونی و یک مغازه تجاری کلاسه 950496 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889676/مزایده-حدود-1000-عدد-صندلی-و-100-میز-گرد-10-نفره'>مزایده حدود 1000 عدد صندلی و 100 میز گرد 10 نفره / مزایده حدود 1000 عدد صندلی و 100 میز گرد 10 نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889526/مناقصه-عملیات-اجرای-خط-انتقال-پساب--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای خط انتقال پساب - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات اجرای خط انتقال پساب  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889559/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-باری-چوبی-بنز'>مزایده یک دستگاه کامیون باری چوبی بنز  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه کامیون باری چوبی بنز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889690/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-مشاع-از-ملک-مسکونی-1827متر-نوبت-دوم'>مزایده یک و نیم دانگ مشاع از ملک مسکونی 1827متر  نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ مشاع از ملک مسکونی 1827متر   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889697/مزایده-ششدانگ-به-مساحت-عرصه-108-4-مترمربع-کلاسه-94014-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ به مساحت عرصه 108/4 مترمربع کلاسه 94014 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ به مساحت عرصه 108/4 مترمربع کلاسه 94014 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889761/مزایده-فروش-املاک-آپارتمان-زمین-و-دفتر-کار'>مزایده فروش املاک آپارتمان زمین و دفتر کار  / مزایده,مزایده فروش املاک آپارتمان زمین و دفتر کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889515/مزایده-دریل-ستونی--'>مزایده دریل ستونی... / آگهی مزایده، مزایده دریل ستونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889079/مناقصه-خرید-حوله-و-ملحفه'>مناقصه خرید حوله و ملحفه  / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید حوله و ملحفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889517/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-زباله-و-نظافت-و-رفت-و-روب-معابر-سطح-شهر-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات جمع آوری زباله و نظافت و رفت و روب معابر سطح شهر مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جمع آوری زباله و نظافت و رفت و روب معابر سطح شهر مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889598/مناقصه-نسبت-به-احداث-ساختمان-سالن-ترحیم--نوبت-دوم'>مناقصه نسبت به احداث ساختمان سالن ترحیم - نوبت دوم  / مناقصه نسبت به احداث ساختمان سالن ترحیم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889607/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کمپرسی-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی- نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی- نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889572/آگهی-برگزاری-عملیات-رسیدگی-و-نگهداری-ایستگاه-های-پمپاژ-اردستان-نوبت-دوم'>آگهی برگزاری عملیات رسیدگی و نگهداری ایستگاه های پمپاژ اردستان- نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه ، آگهی برگزاری عملیات رسیدگی و نگهداری ایستگاه های پمپاژ اردستان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889567/فراخوان-مناقصه-احداث-دبستان-2-کلاسه-و--'>فراخوان مناقصه احداث دبستان 2 کلاسه و ... / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه احداث دبستان 2 کلاسه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889533/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-رقبات-موقوفات'>مزایده واگذاری تعدادی از رقبات موقوفات / آگهی مزایده, مزایده واگذاری تعدادی از رقبات موقوفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889826/مزایده-11-24-حبه-مشاع-از-36-حبه-از-72-حبه-پلاک-ثبتی'>مزایده 11.24 حبه مشاع از 36 حبه از 72 حبه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 11.24 حبه مشاع از 36 حبه از 72 حبه پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889738/مزایده-فروش-72-حبه-از-پلاک-ثبتی-پرونده-960217'>مزایده  فروش 72 حبه از پلاک ثبتی پرونده 960217  / مزایده,مزایده  فروش 72 حبه از پلاک ثبتی پرونده 960217 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889080/مناقصه-خرید-نخ'>مناقصه خرید نخ  / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید نخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889677/مزایده-11-14-حبه-از-72-حبه-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 11.14 حبه از 72 حبه از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 11.14 حبه از 72 حبه از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889684/مزایده-ششدانگ-چند-قطعه-زمین-بخش-نه-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ چند قطعه زمین بخش نه ثبت اصفهان  / مزایده,مزایده ششدانگ چند قطعه زمین بخش نه ثبت اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889666/مزایده-فروش-یکباب-منزل-مسکونی-قدیمی-ساز-کلاسه-930087-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب منزل مسکونی قدیمی ساز کلاسه 930087 نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب منزل مسکونی قدیمی ساز کلاسه 930087 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889672/مزایده-یک-باب-کارگاه-تیرچه-بلوک-کلاسه-950108'>مزایده  یک باب کارگاه تیرچه بلوک کلاسه 950108  / مزایده,مزایده  یک باب کارگاه تیرچه بلوک کلاسه 950108 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889754/مزایده-فروش-املاک-کاربری-تجاری-کشاورزی-گاراژ-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک کاربری تجاری کشاورزی گاراژ نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری کشاورزی گاراژ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889752/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-به-مساحت-188-50متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه به مساحت 188.50متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه به مساحت 188.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889547/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس-مدل-1382'> مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 1382  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 1382 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889804/مزایده-فروش-تعدادی-املاک-بصورت-زمین-مسکونی-تجاری'>مزایده فروش تعدادی املاک بصورت زمین مسکونی تجاری / مزایده,مزایده فروش تعدادی املاک بصورت زمین مسکونی تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889929/مزایده-تعداد-334-عدد-پایه-چراغ-ترافیکی-فلزی'>مزایده تعداد 334 عدد پایه چراغ ترافیکی فلزی / مزایده تعداد 334 عدد پایه چراغ ترافیکی فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889612/مزایده-مجتمع-آپارتمانی-مساحت-408-24متر'>مزایده مجتمع آپارتمانی مساحت 408.24متر  / مزایده, مزایده مجتمع آپارتمانی مساحت 408.24متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889064/مناقصه-چمن-مصنوعی'>مناقصه چمن مصنوعی / آگهی مناقصه , مناقصه چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889560/مزایده-یک-خودرو-سواری'>مزایده یک خودرو سواری  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889616/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-330مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 330مترمربع / مزایده, مزایده ششدانگ زمین مساحت 330مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889678/مزایده--یک-قطعه-زمین-کلاسه-940196'>مزایده   یک قطعه زمین کلاسه 940196  / مزایده,مزایده   یک قطعه زمین کلاسه 940196 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889542/مزایده-وانت-نیسان-یخچالدار'>مزایده وانت نیسان یخچالدار  / مزایده , مزایده وانت نیسان یخچالدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889552/مزایده-1771-عدد-کارتن-مایع-ظرفشویی'>مزایده 1771 عدد کارتن مایع ظرفشویی  / مزایده , مزایده 1771 عدد کارتن مایع ظرفشویی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889730/مزایده-ملک-واقع-در-نیاوران-شهید-مقدسی-کلاسه-950162'>مزایده  ملک واقع در نیاوران شهید مقدسی کلاسه 950162  / مزایده,مزایده  ملک واقع در نیاوران شهید مقدسی کلاسه 950162 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889825/مزایده-ششدانگ-یک-فقره-ملک'>مزایده ششدانگ یک فقره ملک  / مزایده,مزایده ششدانگ یک فقره ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889691/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-240متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 240متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 240متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889834/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-125-14-مترمربع-کلاسه-860020'>مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 125/14 مترمربع کلاسه 860020  / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 125/14 مترمربع کلاسه 860020 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889722/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-به-مساحت-201-6-مترمربع-کلاسه-9400076'>مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت  201/6 مترمربع کلاسه 9400076  / مزایده,مزایده  ششدانگ یک باب خانه به مساحت  201/6 مترمربع کلاسه 9400076 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889059/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-مناطق-1-7-9-10-11-خطوط-لوله-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری مناطق 1.7.9.10.11 خطوط لوله نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خودروهای استیجاری مناطق 1.7.9.10.11 خطوط لوله نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889605/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-رستوران-دانشجویی-دانشکده-نفت-آبادان-96-4-21'>مناقصه طبخ و توزیع غذای رستوران دانشجویی دانشکده نفت آبادان 96.4.21 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طبخ و توزیع غذای رستوران دانشجویی دانشکده نفت آبادان 96.4.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889698/مزایده-یک-قطعه-زمین-اجراییه-شماره-95-980-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین اجراییه شماره 95/980 نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین اجراییه شماره 95/980 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889686/مزایده-ک-قطعه-زمین-به-مساحت-4000-مترمربع'>مزایده ک قطعه زمین به مساحت 4000 مترمربع  / مزایده,مزایده ک قطعه زمین به مساحت 4000 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889543/مناقصه-بهره-برداری-تاسیسات-و-شبکه-شامل-حوادث-اتفاقات-نصب-انشعابات-آب'>مناقصه بهره برداری تاسیسات و شبکه شامل حوادث اتفاقات نصب انشعابات آب / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه بهره برداری تاسیسات و شبکه شامل حوادث اتفاقات نصب انشعابات آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889553/مناقصه-نگهداری-و-گسترش-فضای-سبز-پارکها'>مناقصه نگهداری و گسترش فضای سبز پارکها / آگهی مناقصه ,مناقصه نگهداری و گسترش فضای سبز پارکها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889603/فراخوان-انجام-خدمات-تغذیه-اطلاعات-ورودی-سیستمها-نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات تغذیه اطلاعات ورودی سیستمها نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان انجام خدمات تغذیه اطلاعات ورودی سیستمها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889731/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-281-56متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی 281.56متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی 281.56متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889095/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-از-اماکن-و-تاسیسات-صنعتی'>فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889600/مزایده-اجاره-کیوسک-و--'>مزایده اجاره کیوسک و ... / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره کیوسک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889624/مزایده-جایگاه-CNG-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده  جایگاه CNG  مرحله دوم- نوبت اول / آگهی مزایده عمومی , مزایده   جایگاه CNG  مرحله دوم- نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889566/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-آزمایشگر-زمین-شناسی-بر-روی-دکلهای-حفاری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات آزمایشگر زمین شناسی بر روی دکلهای حفاری- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه انجام خدمات آزمایشگر زمین شناسی بر روی دکلهای حفاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889852/مزایده-فروش-تعداد-دو-قطعه-زمین-کاربری-تجاری'>مزایده فروش تعداد دو قطعه زمین کاربری تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعداد دو قطعه زمین کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889555/فراخوان-مناقصه-مقاوم-سازی-خط-تغذیه-و-شبکه-گازرسانی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه مقاوم سازی خط تغذیه و شبکه گازرسانی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مقاوم سازی خط تغذیه و شبکه گازرسانی شهرستان مسجد سلیمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889564/فراخوان-خدمات-نیروی-انسانی-برق-و-ابزار-دقیق-اداره-نگهداری-و-تعمیرات-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات نیروی انسانی برق و ابزار دقیق اداره نگهداری و تعمیرات  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خدمات نیروی انسانی برق و ابزار دقیق اداره نگهداری و تعمیرات  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889082/تجدید-مناقصه-ترمیم-آسفالت-محوطه-انبار-و-ایجاد-درب-برای-ورود-به-انبار'>تجدید مناقصه ترمیم آسفالت محوطه انبار و ایجاد درب برای ورود به انبار  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه ترمیم آسفالت محوطه انبار و ایجاد درب برای ورود به انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889595/اصلاحیه-مناقصه-به-کارگیری-تعداد-135-نفر-نیروی-انسانی'>اصلاحیه مناقصه به کارگیری تعداد 135 نفر نیروی انسانی / اصلاحیه مناقصه, مناقصه به کارگیری تعداد 135 نفر نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889570/مزایده-اسکید-لودر-255-مینی-لودر'>مزایده اسکید لودر 255 مینی لودر / مزایده اسکید لودر 255 مینی لودرنوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889577/تجد-ید-مناقصه-احداث-سر-درب-ورودی-آرامستان-آبادان-نوبت-اول-96-4-21'>تجد ید مناقصه احداث سر درب ورودی آرامستان آبادان  نوبت اول 96.4.21 / تجدید آگهی مناقصه , تجدید مناقصه احداث سر درب ورودی آرامستان آبادان  نوبت اول 96.4.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889847/مزایده-سه-قطعه-زمین-تجاری-و-دو-قطعه-مسکونی'>مزایده سه قطعه زمین تجاری و دو قطعه مسکونی  / مزایده,مزایده سه قطعه زمین تجاری و دو قطعه مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889563/آگهی-مناقصه-عمومی-احداث-پارکینگ-و-جاده-ارتباطی-محوطه-پشت-مسجد-دانشگاه'>آگهی مناقصه عمومی احداث پارکینگ و جاده ارتباطی محوطه پشت مسجد دانشگاه / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه احداث پارکینگ و جاده ارتباطی محوطه پشت مسجد دانشگاه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889055/فراخوان-خرید-مکانیکال-سیل--نوبت-دوم'>فراخوان خرید مکانیکال سیل - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان خرید مکانیکال سیل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889821/مزایده-فروش-املاک-استان-آذربایجان-شرقی'>مزایده فروش املاک استان آذربایجان شرقی  / مزایده,مزایده فروش املاک استان آذربایجان شرقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889840/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-به-مساحت-352-مترمربع-کلاسه-9500900'>مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 352 مترمربع کلاسه 9500900  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 352 مترمربع کلاسه 9500900 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889590/مناقصه-پروژه-تعمیرات-شبکه-و-انشعابات-اداره-گاز-منطقه-5-نوبت-اول-96-4-21'>مناقصه پروژه تعمیرات شبکه و انشعابات اداره گاز منطقه 5 نوبت اول 96.4.21 / مناقصه , مناقصه پروژه تعمیرات شبکه و انشعابات اداره گاز منطقه 5 نوبت اول 96.4.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889814/مزایده-ششدانگ-زمین-زراعی-مساحت-2663متر'>مزایده ششدانگ زمین زراعی مساحت 2663متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعی مساحت 2663متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889811/مزایده-قطعه-زمین-مشهور-مساحت-12-من-محلی-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمین مشهور مساحت 12 من محلی نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمین مشهور مساحت 12 من محلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889723/مزایده-ششدنگ-ملک-مساحت-226-2539متر'>مزایده ششدنگ ملک مساحت 226.2539متر  / مزایده,مزایده ششدنگ ملک مساحت 226.2539متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889729/مزایده-یکباب-مغازه-خالی-مساحت-23-85متر'>مزایده یکباب مغازه خالی مساحت 23.85متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه خالی مساحت 23.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889617/فراخوان-پروژه-احداث-شبکه-توزیع-و-تغذیه-و-ساخت-و-نصب-انشعابات'>فراخوان پروژه احداث شبکه توزیع و تغذیه و ساخت و نصب انشعابات  / آگهی فراخوان مناقصه,فراخوان پروژه احداث شبکه توزیع و تغذیه و ساخت و نصب انشعابات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889610/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان'>مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویان  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889599/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889067/مزایده-اجاره-فضاهای-آموزشی'>مزایده اجاره فضاهای آموزشی / آگهی مزایده، مزایده اجاره فضاهای آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889197/اصلاحیه-مزایده-فروش-تعدادی-آپارتمان-مسکونی'>اصلاحیه مزایده فروش تعدادی آپارتمان مسکونی  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش تعدادی آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889856/مزایده-واگذاری-یکدستگاه-آپارتمان-مسکونی-بمساحت67متراژ'>مزایده واگذاری یکدستگاه آپارتمان  مسکونی بمساحت67متراژ / مزایده,مزایده واگذاری یکدستگاه آپارتمان  مسکونی بمساحت67متراژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889457/مناقصه-خرید-اقلام-مورد-نیاز-روشنایی'>مناقصه خرید اقلام مورد نیاز روشنایی  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید اقلام مورد نیاز روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889066/تجدید-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-سطح-شهر'>تجدید مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889689/مناقصه-اجرای-عملیات-رنگ-آمیزی-مبلمان-و-المان-های-شهری---'>مناقصه اجرای عملیات رنگ آمیزی مبلمان و المان های شهری ....  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات رنگ آمیزی مبلمان و المان های شهری .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889549/استعلام-عملیات-زیرسازی-ادامه-بلوار-ولیعصر-عج'>استعلام عملیات زیرسازی ادامه بلوار ولیعصر عج / استعلام , استعلام عملیات زیرسازی ادامه بلوار ولیعصر عج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889057/مناقصه-انتخاب-مشاور-جهت-نظارت-بر-پروژه-ساختمان-سنجابی---نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب مشاور جهت نظارت بر پروژه ساختمان سنجابی    - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مشاوران, مناقصه انتخاب مشاور جهت نظارت بر پروژه ساختمان سنجابی    - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889751/استعلام-یکسو-کننده-48-ولت-10-آمپر'> استعلام یکسو کننده 48 ولت 10 آمپر / استعلام یکسو کننده 48 ولت 10 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889777/استعلام-دکل-48-متری--'>استعلام دکل 48 متری ... / استعلام بهاء, استعلام دکل 48 متری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889760/مناقصه-عملیات-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه عملیات آسفالت معابر سطح شهر  / مناقصه , مناقصه عملیات آسفالت معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889783/استعلام-بهاء-نیمکت'>استعلام بهاء نیمکت  / استعلام,استعلام بهاء نیمکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889763/استعلام-کرایه-ماشین-آلات-سنگین'>استعلام کرایه ماشین آلات سنگین  / استعلام، استعلام کرایه ماشین آلات سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889048/مناقصه-تامین-7000-تن-EDC'>مناقصه تامین 7000 تن EDC / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین 7000 تن EDC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889734/استعلام-اجرای-سیستم-نور-پردازی-راستگرد-و-چپگرد'>استعلام اجرای سیستم نور پردازی راستگرد و چپگرد / استعلام اجرای سیستم نور پردازی راستگرد و چپگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889596/استعلام-اجرای-نرده-گذاری'>استعلام اجرای نرده گذاری / استعلام اجرای نرده گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889651/استعلام-نقشه-برداری-تقاطع-ها-و-خیابانهای-منطقه--'>استعلام نقشه برداری تقاطع ها و خیابانهای منطقه... / استعلام نقشه برداری تقاطع ها و خیابانهای منطقه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889614/استعلام-کف-سازی-و-بدنه-سازی-کوچه-باغ'>استعلام کف سازی و بدنه سازی کوچه باغ  / استعلام کف سازی و بدنه سازی کوچه باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889747/مناقصه-تهیه-و-طبخ-بسته-بندی-توزیع-سرو-غذا-و-اداره-رستوران-پالایشگاه-چهارم'>مناقصه تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه چهارم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889052/مزایده-قطعات-مربوط-به-ماشین-آلات-راهسازی-و-معدنی'>مزایده قطعات مربوط به ماشین آلات راهسازی و معدنی  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده قطعات مربوط به ماشین آلات راهسازی و معدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889495/فراخوان-احداث-جاده-اصلی-محور-امیدیه--جایزان'>فراخوان احداث جاده اصلی محور امیدیه - جایزان / مناقصه عمومی , فراخوان احداث جاده اصلی محور امیدیه - جایزان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889511/فراخوان-تهیه--طبخ-و-سرو-یک-وعده-غذای-گرم-ناهار'>فراخوان تهیه ، طبخ و سرو یک وعده غذای گرم ناهار  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان تهیه ، طبخ و سرو یک وعده غذای گرم ناهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889476/فراخوان-احداث-جاده-و-محل-چاه-شرق-044-بنگستان-ذیلایی-پسماند'>فراخوان احداث جاده و محل چاه شرق 044 بنگستان ذیلایی پسماند  / مناقصه عمومی , فراخوان  احداث جاده و محل چاه شرق 044 بنگستان ذیلایی پسماند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889756/مناقصه-خرید-2-دستگاه-الکتروپمپ'>مناقصه خرید 2 دستگاه الکتروپمپ / مناقصه خرید 2 دستگاه الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889062/مناقصه-اجاره-خودرو-امداد-و-رفع-حوادث-آب-پست-امداد-ناحیه-یک'>مناقصه اجاره خودرو امداد و رفع حوادث آب پست امداد ناحیه یک  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اجاره خودرو امداد و رفع حوادث آب پست امداد ناحیه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889695/فراخوانblas-tyres-tube-type--'>فراخوانblas tyres tube type ... / فراخوان , فراخوان blas tyres tube type ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889602/استعلام-انواع-لاستیك-و-تیوپ-خودرو'>استعلام انواع لاستیك و تیوپ خودرو / آگهی استعلام , استعلام انواع لاستیك و تیوپ خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889661/استعلام-6-ردیف-اقلام-اتوماسیونی'>استعلام 6 ردیف اقلام اتوماسیونی / استعلام، استعلام 6 ردیف اقلام اتوماسیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889482/استعلام-مفتول-آرماتوربندی'>استعلام  مفتول آرماتوربندی  / آگهی استعلام ,استعلام مفتول آرماتوربندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889715/مناقصه-کابل-خود-نگهدار-و--'>مناقصه کابل خود نگهدار و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه کابل خود نگهدار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889072/مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-از-سیستم-الکتریکال-و-مکانیکال-تجهیزات-و-تاسیسات-چاه-ها'>مناقصه تعمیرات و نگهداری از سیستم الکتریکال و مکانیکال تجهیزات و تاسیسات چاه ها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه تعمیرات و نگهداری از سیستم الکتریکال و مکانیکال تجهیزات و تاسیسات چاه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889660/استعلام-انبر-جوشکاری'>استعلام انبر جوشکاری  / استعلام، استعلام انبر جوشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889667/مناقصه-P-F-BROOKS-VOLUMETRIC'>مناقصه P/F BROOKS VOLUMETRIC / آگهی مناقصه ، مناقصهP/F BROOKS VOLUMETRIC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889611/مناقصه-ساخت-GEMPACK--HOLDDOWN-GRID--96-4-21'>مناقصه ساخت GEMPACK & HOLDDOWN GRID - 96.4.21 / مناقصه ساخت GEMPACK & HOLDDOWN GRID  - 96.4.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889892/فراخوان-دعوتنامه-برگزاری-دوره-های-آموزشی'>فراخوان  دعوتنامه  برگزاری دوره های آموزشی     / فراخوان  دعوتنامه،فراخوان  دعوتنامه برگزاری دوره های آموزشی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889900/فراخوان-خدمات-نقليه'>فراخوان خدمات نقليه / فراخوان خدمات نقليه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889924/مناقصه-تامين-بارگيری-حمل-و-نظارت-برنصب-الکتروپمپ-ها'>مناقصه تامين،بارگيری ،حمل و نظارت برنصب الکتروپمپ ها / مناقصه تامين،بارگيری ،حمل و نظارت برنصب الکتروپمپ ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889911/مناقصه-تهيه-مصالح-و-حفاری-يک-حلقه-چاه-دست'>مناقصه تهيه مصالح و حفاری يک حلقه چاه دست / مناقصه تهيه مصالح و حفاری يک حلقه چاه دست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889918/مناقصه-تهيه-مصالح-و-نيرو-رسانی'>مناقصه تهيه مصالح و نيرو رسانی / مناقصه تهيه مصالح و نيرو رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889088/مناقصه-انجام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-و-آموزش-تجهیزات-نظارت-تصویری'>مناقصه انجام خرید نصب و راه اندازی و آموزش تجهیزات نظارت تصویری  / آگهی ننخست ارزیابی کیفی ,مناقصه انجام خرید نصب و راه اندازی و آموزش تجهیزات نظارت تصویری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889925/استعلام-عملیات-رپرگذاری-رودخانه'>استعلام عملیات رپرگذاری رودخانه / استعلام عملیات رپرگذاری رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889928/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-لوله-گذاری-خط-انتقال-آب-روستای-ساری-قیه'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری خط انتقال آب روستای ساری قیه / مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری خط انتقال آب روستای ساری قیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889927/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-لوله-گذاری-شبکه-توزیع-آب'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری شبکه توزیع آب  / مناقصه  تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری شبکه توزیع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889926/مناقصه-تهیه-مصالح-و-حفاری-دو-حلقه-چاه-ضربه-ای'>مناقصه تهیه مصالح و حفاری دو حلقه چاه ضربه ای / مناقصه تهیه مصالح و حفاری دو حلقه چاه ضربه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889915/مناقصه-اجرای-خط-تغذيه-بازکياگوراب-به-لاهيجان--'>مناقصه اجرای خط تغذيه بازکياگوراب به لاهيجان ... / مناقصه اجرای خط تغذيه بازکياگوراب به لاهيجان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889916/مناقصه-عملیات-بهسازی-و-لایروبی-کانالهای-زراعی'>مناقصه عملیات بهسازی و لایروبی کانالهای زراعی / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات بهسازی و لایروبی کانالهای زراعی</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 10 تاريخ : سه شنبه 14 شهريور 1396 ساعت: 11:38