اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.20 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887989/مناقصه-هیه-و-حمل-تجهی... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.20 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887989/مناقصه-هیه-و-حمل-تجهیزات-سلول-خورشیدی'>مناقصه هیه و حمل تجهیزات سلول خورشیدی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه هیه و حمل تجهیزات سلول خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888296/مزایده-یک-دستگاه-هموژن'>مزایده یک دستگاه هموژن / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه هموژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888007/مزایده-سهام'>مزایده سهام / آگهی مزایده , مزایده سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887999/فراخوان-تامین-کیسه-های-سیمان'>فراخوان تامین کیسه های سیمان  / آگهی فراخوان , فراخوان تامین کیسه های سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888241/مناقصه-تکمیل-ساختمان-دانشگاه-جامع-علمی-و-کاربردی--'>مناقصه تکمیل ساختمان دانشگاه جامع علمی و کاربردی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل ساختمان دانشگاه جامع علمی و کاربردی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887987/مناقصه-تعداد-1000-تی-شرت-آستین-دار-و-تی-شرت'>مناقصه تعداد 1000 تی شرت آستین دار و تی شرت  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تعداد 1000 تی شرت آستین دار و تی شرت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887995/مناقصه-خرید-چهارتراش-چوب-تبریزی'>مناقصه خرید چهارتراش چوب تبریزی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید چهارتراش چوب تبریزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888993/استعلام-​​بلوک-پکینگ'>استعلام ​​بلوک پکینگ / استعلام ​​بلوک پکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888004/خلاصه-مزایده-فروش-پروانه-قطع-پرورشی-سری-2-طرح-دارابکلا'>خلاصه مزایده فروش پروانه قطع پرورشی سری 2 طرح دارابکلا / خلاصه آگهی مزایده, خلاصه مزایده فروش پروانه قطع پرورشی سری 2 طرح دارابکلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888029/مناقصه-حمل-حدود-20-000-تن-گندم-برنج-قند-و-شکر-کلزا-و-سایر-کالاهای-تکلیفی'>مناقصه حمل حدود 20.000 تن گندم، برنج، قند و شکر، کلزا و سایر کالاهای تکلیفی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه حمل حدود 20.000 تن گندم، برنج، قند و شکر، کلزا و سایر کالاهای تکلیفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887972/مناقصه-خرید-ریل-نمره-18-و-24--'>مناقصه خرید ریل نمره 18 و 24... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید ریل نمره 18 و 24...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888207/ارزیابی-ساخت-و-نصب-اسکلت-فلزی'>ارزیابی  ساخت و نصب اسکلت فلزی / ارزیابی  ساخت و نصب اسکلت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887988/مناقصه-خدمات-نگهداری-تاسیسات-برودتی-و-حرارتی'>مناقصه خدمات نگهداری تاسیسات برودتی و حرارتی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خدمات نگهداری تاسیسات برودتی و حرارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887993/مناقصه-کلیه-مراحل-تهیه-طبخ-و-توزیع-دانشجویی'>مناقصه کلیه مراحل تهیه طبخ و توزیع دانشجویی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه کلیه مراحل تهیه طبخ و توزیع دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888286/اصلاحیه-فراخوان-پروژه-مشارکتی-احداث-مجموعه-ورزشی-سرپوشیده'>اصلاحیه فراخوان پروژه مشارکتی احداث مجموعه ورزشی سرپوشیده / اصلاحیه, فراخوان پروژه مشارکتی احداث مجموعه ورزشی سرپوشیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888292/مزایده-فروش-12-تن-آهن-آلات-کار-شده-(مواد-اولیه)'>مزایده فروش 12 تن آهن آلات کار شده (مواد اولیه) / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش 12 تن آهن آلات کار شده (مواد اولیه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887958/مزایده-ششدانگ-یکباب-پلاک-مساحت-345-80متر'>مزایده ششدانگ یکباب پلاک مساحت 345.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب پلاک مساحت 345.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887959/مزایده-ششدانگ-یکباب-کارخانه-سنگ-بری-7658-55متر'>مزایده ششدانگ یکباب کارخانه سنگ بری 7658.55متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب کارخانه سنگ بری 7658.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887956/مزایده-ملک-کاربری-کشاورزی-اموال-غیرمنقول-نوبت-دوم'>مزایده ملک کاربری کشاورزی اموال غیرمنقول نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک کاربری کشاورزی اموال غیرمنقول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888018/اصلاحیه-مناقصه-لکه-گیری-آسفالت-معابر'>اصلاحیه مناقصه لکه گیری آسفالت معابر / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887979/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-ملارد---'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت ملارد .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت ملارد ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888211/مناقصه-اجرای-کلیه-عملیات-نقاشی'>مناقصه اجرای کلیه عملیات نقاشی / مناقصه اجرای کلیه عملیات نقاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888002/مزایده-دستگاه-توزین'>مزایده دستگاه توزین  / آگهی فروش اموال منقول ,مزایده دستگاه توزین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887954/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-118-89متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 118.89متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 118.89متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887980/مزایده-دو-دستگاه-خودرو-مزدا-دو-کابین-مدل-1383--'>مزایده دو دستگاه خودرو مزدا دو کابین مدل 1383... / آگهی مزایده، مزایده دو دستگاه خودرو مزدا دو کابین مدل 1383...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887967/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-6000مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 6000مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 6000مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888220/ارزیابی-کیفی-خرید-24-مترمکعب-جاذب-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خرید 24 مترمکعب جاذب نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تولید کننده کالا , ارزیابی کیفی خرید 24 مترمکعب جاذب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887966/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-4-مشهد'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 مشهد / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888226/مزایده-فروش-سواری-وانت-پیکان-مدل-1386'>مزایده فروش سواری وانت پیکان مدل 1386  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری وانت پیکان مدل 1386 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888008/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده مال منقول ,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887963/مزایده-ششدانگ-یکباب-زمین-مسکونی-اعیان-شصت-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب زمین مسکونی اعیان شصت مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب زمین مسکونی اعیان شصت مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887962/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-116-6مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 116.6مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 116.6مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887961/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-عرصه-136مترمربع'>مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 136مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 136مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888572/مزایده-فروش-قطعات-ملکی-120-180-161-25متر'>مزایده فروش قطعات ملکی 120-180-161.25متر  / مزایده,مزایده فروش قطعات ملکی 120-180-161.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888587/مزایده-فروش-اعیانی-9-قطعه-از-زمینهای-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش اعیانی 9 قطعه از زمینهای تفکیکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش اعیانی 9 قطعه از زمینهای تفکیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888576/مزایده-فروش-ماشین-آلات-شهرداری-96-4-20'>مزایده فروش ماشین آلات شهرداری 96.4.20 / مزایده, مزایده فروش ماشین آلات شهرداری نوبت اول 96.4.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888558/مزایده-یک-دستگاه-بولدزر-کماتسو-تولید-2003-مدل-D155A-2'>مزایده یک دستگاه بولدزر کماتسو تولید 2003 مدل D155A-2  / مزایده , مزایده یک دستگاه بولدزر کماتسو تولید 2003 مدل D155A-2  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888542/مزایده-فروش-یکدستگاه-دور-کن-نجاری'>مزایده فروش یکدستگاه دور کن نجاری / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه دور کن نجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888705/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-166-05متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مشاع مساحت 166.05متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت 166.05متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888711/مزایده-یک-قطعه-خانه-باغ-با-سند-عادی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه خانه باغ با سند عادی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه خانه باغ با سند عادی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888535/مناقصه-عملیات-آسفالت-و-لکه-گیری-سطح-شهر-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات آسفالت و لکه گیری سطح شهر مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات آسفالت و لکه گیری سطح شهر مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888526/مناقصه-پیاده-روسازی-ضلع-شمالی-و-جنوبی--'> مناقصه پیاده روسازی ضلع شمالی و جنوبی.... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پیاده روسازی ضلع شمالی و جنوبی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888800/فراخوان-نوسازی-خطوط-تله-کابین-توچال-و-توسعه-پیست-اسکی'>فراخوان نوسازی خطوط تله کابین توچال و توسعه پیست اسکی / فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار، فراخوان نوسازی خطوط تله کابین توچال و توسعه پیست اسکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887974/مناقصه-تامین-تجهیزات-و-اجرای-سیستم-سرمایشی-و---'>مناقصه تامین تجهیزات و اجرای سیستم سرمایشی و ....  / مناقصه ، مناقصه تامین تجهیزات و اجرای سیستم سرمایشی و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887970/حراج-دستگاه-های-رادیولوژی-اسقاطی'>حراج دستگاه های رادیولوژی اسقاطی   / مزایده ، حراج دستگاه های رادیولوژی اسقاطی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887975/مناقصه-پخش-دستی-و-تراکم-آسفالت--'>مناقصه پخش دستی و تراکم آسفالت ... / آگهی مناقصه، مناقصه پخش دستی و تراکم آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887969/مناقصه-FILTER-WITH-AUTO-BACK-WASH--'>مناقصه FILTER WITH AUTO BACK WASH....  / مناقصه FILTER WITH AUTO BACK WASH.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887976/مناقصه-خرید-سیم-آلومینیوم'>مناقصه خرید سیم آلومینیوم / مناقصه , مناقصه خرید سیم آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887964/مناقصه-خرید-کود-و-سم'>مناقصه خرید کود و سم / مناقصه خرید کود و سم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888014/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-245-3مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 245.3مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 245.3مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888017/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-نه-فرعی-161-متر'>مزایده پلاک ثبتی به شماره نه فرعی 161 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره نه فرعی 161 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888001/مناقصه-ادامه-تکمیل-مصلی-نوبت-دوم'>مناقصه ادامه تکمیل مصلی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه ادامه تکمیل مصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888013/مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای-شهر-فیروزه-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به روستاهای شهر فیروزه نوبت دوم  / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی, مناقصه گازرسانی به روستاهای شهر فیروزه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888025/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-141-30مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 141.30مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 141.30مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888028/مزایده-20-سهم-مشاع-ابی-و-380-سهم-مشاع-دیمی'>مزایده 20 سهم مشاع ابی و 380 سهم مشاع دیمی / مزایده,مزایده 20 سهم مشاع ابی و 380 سهم مشاع دیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888034/مناقصه-راهبری-خودروهای-استیجاری-آبادان'>مناقصه راهبری خودروهای استیجاری آبادان  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه راهبری خودروهای استیجاری آبادان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888184/مناقصه-خرید-دستگاه-تصفیه-آب-RO'>مناقصه خرید دستگاه تصفیه آب RO  / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی , مناقصه خرید دستگاه تصفیه آب RO </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888195/مناقصه-نظارت-بر-عملیات-تخلیه-بارگیری-و-کیسه-گیری-و-ثبت-اطلاعات-نوبت-دوم'>مناقصه نظارت بر عملیات تخلیه، بارگیری و کیسه گیری و ثبت اطلاعات- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نظارت بر عملیات تخلیه، بارگیری و کیسه گیری و ثبت اطلاعات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888169/فراخوان-واحدی-برای-طراحی-تراشه-مبتنی-بر-رایانش-ابری---'>فراخوان واحدی برای طراحی تراشه مبتنی بر رایانش ابری  .... / فراخوان واحدی برای طراحی تراشه مبتنی بر رایانش ابری  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888119/مناقصه-قطعات-یدکی-مربوط-به-شیر-توپی-FLOW-CONTROL---نوبت-دوم'>مناقصه قطعات یدکی مربوط به شیر توپی FLOW CONTROL   - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه قطعات یدکی مربوط به شیر توپی FLOW CONTROL   - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888138/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-121-80متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 121.80متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 121.80متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888085/مناقصه-تهیه-و-حمل-و-نصب-دیوار-بتنی'>مناقصه تهیه و حمل و نصب دیوار بتنی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تهیه و حمل و نصب دیوار بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888073/مناقصه-10-000-mt-rerro-silico-manganese--نوبت-دوم'>مناقصه  10.000 mt rerro silico manganese   نوبت دوم  / مناقصه   10.000 mt rerro silico manganese   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888054/مناقصه-اجرای-عملیات-رنگ-آمیزی-منازل-و-اماکن-ناحیه-غربی---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات رنگ آمیزی منازل و اماکن ناحیه غربی.... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات رنگ آمیزی منازل و اماکن ناحیه غربی.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888101/آگهی-مناقصه-شهرداری-دوگنبدان-احداث-کانال-بیمارستان-نرگس-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه شهرداری دوگنبدان احداث کانال بیمارستان نرگس- نوبت دوم  / آگهی مناقصه شهرداری دوگنبدان,آگهی مناقصه شهرداری دوگنبدان احداث کانال بیمارستان نرگس- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888104/مناقصه-پیاده-روسازی-108-دستگاه--نوبت-دوم'>مناقصه پیاده روسازی 108 دستگاه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پیاده روسازی 108 دستگاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888109/مناقصه-پیاده-روسازی-بلوار-بعثت-نوبت-دوم'>مناقصه پیاده روسازی بلوار بعثت- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پیاده روسازی بلوار بعثت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888052/مناقصه-اجرای-خط-تغذیه-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خط تغذیه نوبت دوم  / فراخوان آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خط تغذیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888107/فراخوان-خرید-و-تامین-(بارگیری-حمل-باراندازی-و-چیدمان)-لوله-های-پلی-اتیلن'>فراخوان خرید و تامین (بارگیری، حمل، باراندازی و چیدمان) لوله های پلی اتیلن  / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خرید و تامین (بارگیری، حمل، باراندازی و چیدمان) لوله های پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888065/مزایده-پژو-206-SD'>مزایده پژو 206 SD / مزایده، مزایده پژو 206 SD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888095/مناقصه-اجرای-عملیات-حدود-23-کیلومتر-گسترش-شبکه-گذاری-فولادی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات حدود 23 کیلومتر گسترش شبکه گذاری فولادی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات حدود 23 کیلومتر گسترش شبکه گذاری فولادی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888105/مناقصه-عمومی-قطعات-یدکی-مربوط-به-شیر-توپی-ITAG----نوبت-دوم'>مناقصه عمومی قطعات یدکی مربوط به شیر توپی ITAG ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه عمومی قطعات یدکی مربوط به شیر توپی ITAG ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888078/مناقصه-اجرای-عملیات-مقاوم-سازی-بهسازی-و-جمع-آوری-آبهای-سطحی-و----نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات مقاوم سازی، بهسازی و جمع آوری آبهای سطحی و ... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات مقاوم سازی، بهسازی و جمع آوری آبهای سطحی و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888149/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-159-98متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 159.98متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 159.98متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888153/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-573-فرعی-بخش-یازده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی قطعه 573 فرعی بخش یازده تهران  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی قطعه 573 فرعی بخش یازده تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888050/مزایده-سنگ-نمای-ساختمان-به-مقدار-450-متر-مربع'>مزایده سنگ نمای ساختمان به مقدار 450 متر مربع / آگهی مزایده، مزایده سنگ نمای ساختمان به مقدار 450 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888083/مناقصه-انجام-بخشی-عملیات-خاکی'>مناقصه انجام بخشی عملیات خاکی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام بخشی عملیات خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888118/مزایده-فروش-لیفان-820-و---تجدید'>مزایده فروش لیفان 820 و...  تجدید  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش لیفان 820 و...  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888244/مزایده-2-دستگاه-شاسی-کامیون'>مزایده 2 دستگاه شاسی کامیون  / آگهی مزایده ,مزایده 2 دستگاه شاسی کامیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888087/فراخوان-مناقصه-اجرای-پوشش-کف-بند-بتنی--تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای پوشش کف بند بتنی - تجدید  نوبت دوم  / تجدید فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای پوشش کف بند بتنی- تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888097/مناقصه-عملیات-اختلاط-و-بارگیری-مصالح-خاک-و-سیمان'>مناقصه عملیات اختلاط و بارگیری مصالح خاک و سیمان  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اختلاط و بارگیری مصالح خاک و سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888027/فراخوان-انجام-مطالعات-تامین-آب-اضطراری-نوبت-دوم'>فراخوان انجام مطالعات تامین آب اضطراری نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان انجام مطالعات تامین آب اضطراری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888031/فراخوان-خدمات-نگهبانی-و-نگهداری-از-چاهها-و-مخازن-و-تاسیسات-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات نگهبانی و نگهداری از چاهها و مخازن و تاسیسات نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان خدمات نگهبانی و نگهداری از چاهها و مخازن و تاسیسات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888043/فراخوان-تامین-مالی-احداث-و-بهره-برداری-و-مالکیت-نیروگاه-برق-آبی--تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان تامین مالی، احداث و بهره برداری و مالکیت نیروگاه برق آبی... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان عمومی , فراخوان تامین مالی، احداث و بهره برداری و مالکیت نیروگاه برق آبی... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888062/آگهی-مناقصه-بررسی-وضعیت-پوشش-خطوط-لوله-انتقال-گاز'>آگهی مناقصه بررسی وضعیت پوشش خطوط لوله انتقال گاز / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه بررسی وضعیت پوشش خطوط لوله انتقال گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888040/تجدید-مناقصه-حفاظت-فیزیکی-شعبه-اراک-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه اراک  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه اراک  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888036/تجدید-مناقصه-حفاظت-فیزیکی-شعبه-مرند-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه مرند نوبت دوم  / آگهی تجدید اول مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه مرند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888033/تجدید-اول-مناقصه-حفاظت-فیزیکی-شعبه-اهواز-و-حمیدیه-نوبت-دوم'>تجدید اول مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه اهواز و حمیدیه- نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی ,  مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه اهواز و حمیدیه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888041/تجدید-مناقصه-حفاظت-فیزیکی-شعبه-شیراز--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه شیراز - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه شیراز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888250/مزایده-اجاره-ساختمان-مدرسه'>مزایده اجاره ساختمان مدرسه  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره ساختمان مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888049/تجدید-مناقصه-خدمات-عمومی-شعبه-اهواز--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خدمات عمومی شعبه اهواز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خدمات عمومی شعبه اهواز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888057/تجدید-مناقصه-خدمات-عمومی-شعبه-مرند-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خدمات عمومی شعبه مرند- نوبت دوم  / آگهی تجدید اول مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خدمات عمومی شعبه مرند- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888091/مناقصه-درزگیری-پلیمری--نوبت-دوم'>مناقصه درزگیری پلیمری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه درزگیری پلیمری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888114/تجدید-مزایده-واگذاری-تابلوها-و-پل-ها--96-4-20'>تجدید مزایده واگذاری تابلوها و پل ها  - 96.4.20  / آگهی تجدید مزایده عمومی,  تجدید مزایده واگذاری تابلوها و پل ها  - 96.4.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888148/مناقصه-احداث-دو-طبقه-ساختمان-بتنی-در-محوطه-ساختمان'>مناقصه احداث دو طبقه ساختمان بتنی در محوطه ساختمان / مناقصه احداث دو طبقه ساختمان بتنی در محوطه ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888166/تجدید-مناقصه-خدمات-قرائت-و-توزیع-قبوض-و-اخطاریه-مشترکین'>تجدید مناقصه خدمات قرائت و توزیع قبوض و اخطاریه مشترکین  / تجدید مناقصه , مناقصه خدمات قرائت و توزیع قبوض و اخطاریه مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888133/مزایده-دو-قطعه-زمین-روستای-نوده-ملک'>مزایده دو قطعه زمین روستای نوده ملک  / مزایده ,مزایده دو قطعه زمین روستای نوده ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888082/مزایده-سواری-فولکس'>مزایده سواری فولکس / مزایده سواری فولکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888159/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-131-33مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان 131.33مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان 131.33مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888254/مزایده-تعدادی-از-لوازم-پزشکی-و-غیر-پزشکی'>مزایده تعدادی از لوازم پزشکی و غیر پزشکی  / آگهی مزایده ,مزایده تعدادی از لوازم پزشکی و غیر پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888019/مزایده-واگذاری-به-اجاره-مجموعه-ورزشی-پارک-ملت'>مزایده واگذاری به  اجاره مجموعه ورزشی پارک ملت / مزایده عمومی, مزایده واگذاری به  اجاره مجموعه ورزشی پارک ملت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888055/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-خودروهای-آتش-نشانی'>مناقصه خرید قطعات یدکی خودروهای آتش نشانی  / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان ,مناقصه خرید قطعات یدکی خودروهای آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888015/مناقصه-قطعات-یدکی-مربوط-به-شیر-توپی-FRIULCO'>مناقصه قطعات یدکی مربوط به شیر توپی FRIULCO / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه قطعات یدکی مربوط به شیر توپی FRIULCO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888046/مزایده-واگذاری-فضای-موجود-جهت-نصب-وسایل-و-تجهیزات-بازی-کودکان'>مزایده واگذاری فضای موجود جهت نصب وسایل و تجهیزات بازی کودکان  / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری فضای موجود جهت نصب وسایل و تجهیزات بازی کودکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888037/مزایده-ساختمان-کافی-شاپ'>مزایده ساختمان کافی شاپ  / آگهی مزایده ,مزایده ساختمان کافی شاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888012/مناقصه-تعمیرات-جداول-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات جداول معابر  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تعمیرات جداول معابر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888024/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-کاغذ-خرد-کن'>مناقصه خرید یک دستگاه کاغذ خرد کن / مناقصه ,  مناقصه خرید یک دستگاه کاغذ خرد کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888021/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-نود-و-سه-مترمربع'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت نود و سه مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت نود و سه مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888064/مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-فاضلاب-شهر-های-بن--هفشجان-و-گندمان'>مناقصه عملیات اجرای شبکه فاضلاب شهر های بن ، هفشجان و گندمان  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه عملیات اجرای شبکه فاضلاب شهر های بن ، هفشجان و گندمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888039/مزایده-یک-دستگاه-اتوبوس-بیابانی'>مزایده یک دستگاه اتوبوس بیابانی / مزایده یک دستگاه اتوبوس بیابانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888258/مناقصه-اجرای-عملیات-نظافت-محوطه--مرحله-دوم'>مناقصه اجرای عملیات نظافت محوطه - مرحله دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات نظافت محوطه - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888016/مزایده-امور-مربوط-به-دفن-و-پردازش-مرکز-دفن-زیست-اختر--نوبت-دوم'>مزایده امور مربوط به دفن و پردازش مرکز دفن زیست اختر...نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ,مزایده امور مربوط به دفن و پردازش مرکز دفن زیست اختر...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888010/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-526-4متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 526.4متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 526.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888495/استعلام-جک-پنوماتیک'>استعلام جک پنوماتیک / استعلام ، جک پنوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888492/استعلام-کابل-نوری-با-ذره-بین-و--'>استعلام کابل نوری با ذره بین و... / استعلام ، کابل نوری با ذره بین و</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888011/مناقصه-اصلاح-سیستم-زمین-و-ترمیم-فونداسیون-دکل-های'>مناقصه اصلاح سیستم زمین و ترمیم فونداسیون دکل های  / مناقصه , مناقصه اصلاح سیستم زمین و ترمیم فونداسیون دکل های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888044/مزایده-فروش-12-قطعه-پلاک-زمین-کاربری-کارگاهی-نوبت-دوم-96-4-20'>مزایده فروش 12 قطعه پلاک زمین کاربری کارگاهی نوبت دوم 96.4.20 / مزایده,مزایده فروش 12 قطعه پلاک زمین کاربری کارگاهی نوبت دوم 96.4.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888003/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-250مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 250مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 250مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888000/مزایده-زمین-محصور-مساحت-6109-21مترمربع'>مزایده زمین محصور مساحت 6109.21مترمربع  / مزایده,مزایده زمین محصور مساحت 6109.21مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888202/مزایده-شاخه-فولاد'>مزایده شاخه فولاد / آگهی مزایده ,مزایده شاخه فولاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887998/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-عرصه-صد-و-یک-متر'>مزایده ملک مشاع مساحت عرصه صد و یک متر  / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت عرصه صد و یک متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887997/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-سبزوار-نوبت-سوم'> مزایده پلاک ثبتی بخش سه سبزوار نوبت سوم  / مزایده, مزایده پلاک ثبتی بخش سه سبزوار نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888497/استعلام-چهار-کاره-HP-426-FDN--96-4-20'>استعلام چهار کاره HP 426 FDN - 96.4.20 / استعلام , استعلام چهار کاره HP 426 FDN  - 96.4.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887990/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-670مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت  عرصه 670مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت  عرصه 670مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888582/استعلام-اسکنر-چک-panini-xvision'>استعلام  اسکنر چک panini xvision / استعلام , استعلام  اسکنر چک panini xvision</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888263/مزایده-اجاره-پارکینگ-داخل-بیمارستان'>مزایده اجاره پارکینگ داخل بیمارستان  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره پارکینگ داخل بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887992/مزایده-یک-قطعه-زمین-ششدانگ-مساحت-176-320متر'>مزایده یک قطعه زمین ششدانگ مساحت 176.320متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین ششدانگ مساحت 176.320متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888596/استعلام-تابلو-اسامی-خیابان-به-همراه-رنگ-امیزی-و-شبرنگ'>استعلام تابلو اسامی خیابان به همراه رنگ امیزی و شبرنگ  / استعلام , استعلام تابلو اسامی خیابان به همراه رنگ امیزی و شبرنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888470/استعلام-اتوکلاو-25-لیتری'>استعلام اتوکلاو 25 لیتری / استعلام, استعلام اتوکلاو 25 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888177/مزایده-حیاط-خانه-معلم-سابق-واقع-در-قروه-خیابان-دکتر-چمران--نوبت-دوم'>مزایده حیاط خانه معلم سابق واقع در قروه خیابان دکتر چمران - نوبت دوم  / مزایده حیاط خانه معلم سابق واقع در قروه خیابان دکتر چمران - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888451/استعلام-لایسنس-یک-سال-SVS'>استعلام لایسنس یک سال SVS  / استعلام, استعلام لایسنس یک سال SVS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888194/مناقصه-اجاره-سه-دستگاه-تانکر-تخلیه-آب'>مناقصه اجاره سه دستگاه تانکر تخلیه آب /  مناقصه عمومی , مناقصه اجاره سه دستگاه تانکر تخلیه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888499/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام تعمیر و نگهداری تجهیزات ارتباطی / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری تجهیزات ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888543/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-علائم-الکتریکی'>استعلام تعمیر و نگهداری تجهیزات علائم الکتریکی  / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری تجهیزات علائم الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888290/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-رستوران-دانشجویی-دانشکده-نفت-اهواز'>مناقصه طبخ و توزیع غذای رستوران دانشجویی دانشکده نفت اهواز  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طبخ و توزیع غذای رستوران دانشجویی دانشکده نفت اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887996/مناقصه-واگذاری-خدمات-امور-بیمه-ای-پرسنل-(بیمه-تکمیلی)-مرحله-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات امور بیمه ای پرسنل (بیمه تکمیلی) مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات امور بیمه ای پرسنل (بیمه تکمیلی) مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888230/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-گاز-کروماتوگرافی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه گاز کروماتوگرافی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید یک دستگاه گاز کروماتوگرافی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888474/استعلام-خرید-4-دستگاه-رایانه-کامل'>استعلام خرید 4 دستگاه رایانه کامل / استعلام خرید 4 دستگاه رایانه کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888293/مزایده-یک-درب-باغ-به-متراژ-1400مترمربع'>مزایده یک درب باغ به متراژ 1400مترمربع / مزایده ,مزایده یک درب باغ به متراژ 1400مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888236/مزایده-اجاره-مکان-کپی'>مزایده اجاره مکان کپی  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره مکان کپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888288/مزایده-دو-قطعه-ملک-308-و-288متر'>مزایده دو قطعه ملک 308 و 288متر  / مزایده ,مزایده دو قطعه ملک 308 و 288متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888242/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-206-تیپ-دو'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 206 تیپ دو  / مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 206 تیپ دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888248/مناقصه-اجرای-حفره-خالی-شهرستان-لنگرود-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای حفره خالی شهرستان لنگرود نوبت دوم  / فراخوان آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای حفره خالی شهرستان لنگرود نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888466/استعلام-انجام-جابجایی-پست-سیار-فیوزی-20-63-کیلوولت'>استعلام انجام جابجایی پست سیار فیوزی 20/63 کیلوولت / استعلام انجام جابجایی پست سیار فیوزی 20/63 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888234/مناقصه-انتخاب-مشاور-جهت-نظارت-بر-پروژه-ساختمان-سنجابی'>مناقصه انتخاب مشاور جهت نظارت بر پروژه ساختمان سنجابی     / آگهی ارزیابی کیفی مشاوران, مناقصه انتخاب مشاور جهت نظارت بر پروژه ساختمان سنجابی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888245/حراج-اقلام-و-تجهیزات-مخابراتی-خارج-از-رده-و-اسقاط'>حراج اقلام و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط  / آگهی حراج عمومی, حراج اقلام و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888305/تجدید-مزایده-ششدانگ-عرصه-ملک-و-انواع-الکتروپمپ'>تجدید مزایده ششدانگ عرصه ملک و انواع الکتروپمپ / آگهی تجدید مزایده ,تجدید مزایده ششدانگ عرصه ملک و انواع الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888588/استعلام-هیدرو-کلریناتور-محلول-ساز-تمام-اتوماسیون--بدون-نیاز-به-برق-و-کارگر'>استعلام هیدرو کلریناتور محلول ساز، تمام اتوماسیون ، بدون نیاز به برق و کارگر / استعلام , استعلام هیدرو کلریناتور محلول ساز، تمام اتوماسیون ، بدون نیاز به برق و کارگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888488/استعلام-کلریناتور-گازی'>استعلام کلریناتور گازی / استعلام , استعلام کلریناتور گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888485/استعلام-کلریناتور-محلولی-20-بار-با-همزن-برقی-شاسی--'>استعلام کلریناتور محلولی 20 بار با همزن برقی شاسی ... / استعلام , استعلام کلریناتور محلولی 20 بار با همزن برقی شاسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888266/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-216-22متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 216.22متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 216.22متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888469/استعلام-دستگاه-بازرسی-کنترل-نفردستی-مارک-GARRETT-مدل-V--'>استعلام دستگاه بازرسی کنترل نفردستی مارک GARRETT مدل V ... / استعلام , استعلام دستگاه بازرسی کنترل نفردستی مارک GARRETT مدل V ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888473/استعلام-کاتریج-HP-2035--'>استعلام  کاتریج HP 2035  .. / استعلام, استعلام  کاتریج HP 2035  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888208/تجدید-مزایده-فروش-ماشین-آلات-تولید-میلگرد-آهن-و--'>تجدید مزایده فروش  ماشین آلات تولید میلگرد آهن و ... / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده فروش  ماشین آلات تولید میلگرد آهن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888478/استعلام-WAK-CHEMIE-کمپانی-DMSO-DEX40-ML8'>استعلام WAK-CHEMIE کمپانی DMSO-DEX40 ML8 / استعلام, استعلام WAK-CHEMIE کمپانی DMSO-DEX40 ML8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888432/استعلام-موس-و-کیبورد'>استعلام موس و کیبورد / استعلام ,استعلام موس و کیبورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888228/مزایده-حلال-های-مازاد-بر-نیاز'>مزایده حلال های مازاد بر نیاز  / آگهی مزایده ,مزایده حلال های مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888224/مزایده-واگذاری-کارخانه-سبلان-پارچه-به-صورت-اجاره-یا-بهره-برداری'>مزایده واگذاری کارخانه سبلان پارچه به صورت اجاره یا بهره برداری  / مزایده, مزایده واگذاری کارخانه سبلان پارچه به صورت اجاره یا بهره برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888443/استعلام-رابط-تزریق-DMSO'>استعلام رابط تزریق DMSO / استعلام, استعلام رابط تزریق DMSO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888447/استعلام-SEPAX-از-کمپانی-Over-wrap'>استعلام SEPAX از کمپانی Over wrap / استعلام, استعلام SEPAX از کمپانی Over wrap</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888453/استعلام-taq'>استعلام taq / استعلام ,استعلام taq</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888456/استعلام-ladder'>استعلام ladder / استعلام ,استعلام ladder</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888460/استعلام-greenview'>استعلام greenview / استعلام ,استعلام greenview</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888487/استعلام-dntp'>استعلام dntp / استعلام dntp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888467/استعلام-ethanol'>استعلام ethanol / استعلام ,استعلام ethanol</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888214/مناقصه-عملیات-خدمات-بهره-برداری-و-نگهداری-تاسیسات-تامین-و-توزیع-آب-و-شبکه--'>مناقصه عملیات خدمات بهره برداری و نگهداری تاسیسات تامین و توزیع آب و شبکه.... / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات خدمات بهره برداری و نگهداری تاسیسات تامین و توزیع آب و شبکه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888483/استعلام-سنسور-کیفیت-آب'>استعلام سنسور کیفیت آب / استعلام سنسور کیفیت آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888496/استعلام-مانیتور-LED-WIDE-20'>استعلام مانیتور LED WIDE 20 / استعلام, استعلام  مانیتور LED WIDE 20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888482/استعلام-تعمیرات-ساختمانی-پست-های-انتقال-استان-ایلام'>استعلام تعمیرات ساختمانی پست های انتقال استان ایلام  / استعلام ,استعلام تعمیرات ساختمانی پست های انتقال استان ایلام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888491/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی  / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888501/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888511/استعلام-پرینتر-4-کاره'>استعلام پرینتر 4 کاره  / استعلام ,استعلام پرینتر 4 کاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888187/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-خدماتی-خود-اعم-از-تنظیفات---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام امور خدماتی خود اعم از تنظیفات..... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه انجام امور خدماتی خود اعم از تنظیفات..... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888520/استعلام-رنگ-آمیزی-روغن-یا-مولتی-کالر'>استعلام رنگ آمیزی روغن یا مولتی کالر / استعلام ,استعلام رنگ آمیزی روغن یا مولتی کالر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888449/استعلام-بازسازی-و-طراحی-نمازخانه'>استعلام بازسازی و طراحی نمازخانه / استعلام ,استعلام بازسازی و طراحی نمازخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888527/استعلام-رم-ریدر-USB-Dongle'>استعلام  رم ریدر USB Dongle  / استعلام  رم ریدر USB Dongle </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888197/مناقصه-خرید-اقلام-یدکی-سنسورهای-گاز-سیستم-جامع-G-F-پالایشگاه'>مناقصه خرید اقلام یدکی سنسورهای گاز سیستم جامع G&F پالایشگاه / آگهی مناقصه , مناقصه خرید اقلام یدکی سنسورهای گاز سیستم جامع G&F پالایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888493/استعلام-خدمات-و-نگهداری-شهرک-صنعتی-خمین-و-ناحیه-صنعتی-سعیدی'>استعلام خدمات و نگهداری شهرک صنعتی خمین و ناحیه صنعتی سعیدی  / استعلام, استعلام خدمات و نگهداری شهرک صنعتی خمین و ناحیه صنعتی سعیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888227/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-60-25مترمربع'>مزایده آپارتمان به مساحت 60.25مترمربع / مزایده ,مزایده آپارتمان به مساحت 60.25مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888515/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی-43-اینچ-اسنوا'>استعلام تلویزیون ال ای دی 43 اینچ اسنوا  / استعلام , استعلام تلویزیون ال ای دی 43 اینچ اسنوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888504/استعلام-چاپگر-لیزری-سه-کاره-CANON-MF11--'>استعلام چاپگر لیزری سه کاره CANON MF11 ... / استعلام چاپگر لیزری سه کاره CANON MF11 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888994/استعلام-تعمیر-اسپکتروفتومتر-ce2501مدل-cecil-و-سرویس-کامل-لامپها'>استعلام تعمیر اسپکتروفتومتر ce2501مدل cecil و سرویس کامل لامپها / استعلام ,استعلام تعمیر اسپکتروفتومتر ce2501مدل cecil و سرویس کامل لامپها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888995/استعلام-تعمیر-میکرواینجکشن-مدل-nikon-TLU'>استعلام  تعمیر میکرواینجکشن مدل nikon TLU  / استعلام, استعلام  تعمیر میکرواینجکشن مدل nikon TLU </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888996/استعلام-تعمیر-هود-شیمیایی'>استعلام تعمیر هود شیمیایی  / استعلام, استعلام تعمیر هود شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888997/استعلام-تعمیر-و-تعویض-کاتریج-دستگاه-آب-مقطرگیری-ELGA'>استعلام  تعمیر و تعویض کاتریج دستگاه آب مقطرگیری ELGA / استعلام, استعلام  تعمیر و تعویض کاتریج دستگاه آب مقطرگیری ELGA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888201/مزایده-فروش-یکسری-اموال-منقول-به-تعداد-260-عدد-رینگ-موتور-پژو-405-ژاپن'> مزایده فروش یکسری اموال منقول به تعداد 260 عدد رینگ موتور پژو 405 ژاپن / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکسری اموال منقول به تعداد 260 عدد رینگ موتور پژو 405 ژاپن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889003/استعلام-تعمیر-دستگاه-fplc-bio-rad'>استعلام تعمیر دستگاه fplc-bio rad / استعلام, استعلام تعمیر دستگاه fplc-bio rad</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889000/استعلام-تعمیر-دستگاه-hplc-مدل-farmacia'>استعلام تعمیر دستگاه hplc مدل  farmacia  / استعلام, استعلام تعمیر دستگاه hplc مدل  farmacia </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889001/استعلام-تعمیر-تانک-وسترن-بلاتbiorD-مدل--MINI-TRANS-blot'>استعلام  تعمیر تانک وسترن بلاتbiorD مدل   MINI TRANS-blot  / استعلام, استعلام  تعمیر تانک وسترن بلاتbiorD مدل   MINI TRANS-blot </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888999/استعلام-تعمیر-انکوباتور-3364FORMA-SCIETIFIC'>استعلام  تعمیر انکوباتور 3364FORMA SCIETIFIC  / استعلام, استعلام  تعمیر انکوباتور 3364FORMA SCIETIFIC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888998/استعلام-تعمیر-اسپکتروفتومتر-BIO-TEK'>استعلام  تعمیر اسپکتروفتومتر BIO TEK / استعلام, استعلام  تعمیر اسپکتروفتومتر BIO TEK</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888223/مزایده-زمین-مساحت-2397-متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین مساحت 2397 متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده زمین مساحت 2397 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888489/استعلام-پرینتر-HP-227DW'>استعلام پرینتر HP 227DW  / استعلام, استعلام پرینتر HP 227DW </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888437/استعلام-MEASUREMENT-CENTER'>استعلام MEASUREMENT CENTER / استعلام, استعلام MEASUREMENT CENTER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888215/مزایده-سه-دانگ-مشاع-پلاک-5073-مساحت-9متر'>مزایده سه دانگ مشاع پلاک 5073 مساحت 9متر  / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع پلاک 5073 مساحت 9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888463/استعلام-هیدرو-کلریناتور-پکیج-دار'>استعلام  هیدرو کلریناتور پکیج دار / استعلام, ستعلام  هیدرو کلریناتور پکیج دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888477/استعلام-دیگ-فولادی-و--'>استعلام دیگ فولادی و ... / استعلام, استعلام دیگ فولادی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888546/استعلام-بوستر-و-پمپ'>استعلام بوستر و پمپ  / استعلام, استعلام بوستر و پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888190/حراج-175-قلم-اموال-منقول-خود-شامل-لوازم-اداری-و-خانگی-نوبت-دوم'>حراج  175 قلم اموال منقول خود شامل لوازم اداری و خانگی نوبت دوم / حراج، حراج  175 قلم اموال منقول خود شامل لوازم اداری و خانگی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888199/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-مناطق-8-6-5-4-3-2-گازرسانی-تهران'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری مناطق 8،6،5،4،3،2 گازرسانی تهران / مناقصه ، مناقصه تامین خودروهای استیجاری مناطق 8،6،5،4،3،2 گازرسانی تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888521/استعلام-بطری-درپیچ-دار-چهارگوش'>استعلام بطری درپیچ دار چهارگوش  / استعلام ، بطری درپیچ دار چهارگوش یکبار مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888557/استعلام-کیت-لنفوپروولیفریشن-اسبی'>استعلام  کیت لنفوپروولیفریشن اسبی  / استعلام, استعلام  کیت لنفوپروولیفریشن اسبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888553/استعلام-فن-اگزاست'>استعلام فن اگزاست / استعلام, استعلام فن اگزاست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888205/مناقصه-احداث-راهدارخانه'>مناقصه احداث راهدارخانه  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه احداث راهدارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888179/مزایده-قطعات-یدکی-کامیونت'>مزایده قطعات یدکی کامیونت  / آگهی مزایده ,مزایده قطعات یدکی کامیونت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888204/مزایده-فروش-تعداد-هشت-رقبه-از-املاک-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد هشت رقبه از املاک مازاد نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش تعداد هشت رقبه از املاک مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888186/مناقصه-عملیات-تراشکاری-CNC-19000'>مناقصه عملیات تراشکاری CNC 19000 / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات تراشکاری CNC 19000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888192/مناقصه-عملیات-برشکاری-فورج-پرس-رینگ-مسی'>مناقصه عملیات برشکاری، فورج، پرس رینگ مسی  / آگهی مناقصه,مناقصه عملیات برشکاری، فورج، پرس رینگ مسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888269/مزایده-حدود-500-هزار-جلد-انواع-دفتر-تحریر'>مزایده حدود 500 هزار جلد انواع دفتر تحریر / آگهی مزایده ,مزایده حدود 500 هزار جلد انواع دفتر تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888156/آگهی-عمومی-ارزیابی-کیفی-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا--جهت-بیمارستان-و---نوبت-دوم'>آگهی عمومی ارزیابی کیفی  تهیه ، طبخ و توزیع غذا : جهت بیمارستان و ... نوبت دوم  / آگهی عمومی ارزیابی کیفی , آگهی عمومی ارزیابی کیفی  تهیه ، طبخ و توزیع غذا : جهت بیمارستان و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888238/مناقصه-خرید-انواع-بدنه-فانوس-چراغ-های-راهنمایی'>مناقصه خرید انواع بدنه فانوس چراغ های راهنمایی  / اگهی مناقصات عمومی ,مناقصه خرید انواع بدنه فانوس چراغ های راهنمایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888181/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-4-دستگاه-سیستم-برودتی-INROW-DX'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی 4 دستگاه سیستم برودتی INROW DX  / آگهی مناقصه عام دو مرحله ای , مناقصه خرید و نصب و راه اندازی 4 دستگاه سیستم برودتی INROW DX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888218/مزایده-عمومی-ضایعات-دوره-ای-اقلام-مازاد-و-ضایعات-تک-مرحله-ای'>مزایده عمومی ضایعات دوره ای اقلام مازاد و ضایعات تک مرحله ای / مزایده عمومی , مزایده عمومی ضایعات دوره ای اقلام مازاد و ضایعات تک مرحله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888158/مزایده-فروش-27-دستگاه-انواع-وسائط-نقلیه--نوبت-دوم'>مزایده فروش 27 دستگاه انواع وسائط نقلیه   نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 27 دستگاه انواع وسائط نقلیه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888165/آگهی-مناقصه-عمومی-قطعات-یدکی-مربوط-به-شیر-توپی-Gray-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی قطعات یدکی مربوط به شیر توپی  Gray نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,آگهی مناقصه عمومی قطعات یدکی مربوط به شیر توپی Gray نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888167/مناقصه-اجاره-خودروی-اورژانس-(آمبولانس)'>مناقصه اجاره خودروی اورژانس (آمبولانس) / آگهی مناقصه، مناقصه اجاره خودروی اورژانس (آمبولانس)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888277/مناقصه-اجرای-مقرنس-و-کتیبه-نما'>مناقصه اجرای مقرنس و کتیبه نما  / انتخاب پیمانکار ,مناقصه اجرای مقرنس و کتیبه نما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888185/مناقصه-جهت-انجام-عملیات-ساخت-انواع-حلب-(مخصوص-روغن-نباتی)'>مناقصه جهت انجام عملیات ساخت انواع حلب (مخصوص روغن نباتی)  / مناقصه، مناقصه جهت انجام عملیات ساخت انواع حلب (مخصوص روغن نباتی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888191/آگهی-شناسایی-پیمانکار-جهت-احداث-تصفیه-خانه-پساب-کارخانه-تولید-فورفورال'>آگهی شناسایی پیمانکار جهت احداث تصفیه خانه پساب کارخانه تولید فورفورال / آگهی شناسایی پیمانکار, آگهی شناسایی پیمانکار جهت احداث تصفیه خانه پساب کارخانه تولید فورفورال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888203/مزایده-تعدادی-از-ادوات-و-ماشین-آلات-مستعمل-مازاد-بر-مصرف'>مزایده تعدادی از ادوات و ماشین آلات مستعمل مازاد بر مصرف  / آگهی مزایده، مزایده تعدادی از ادوات و ماشین آلات مستعمل مازاد بر مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888295/مزایده-4-ساعت-آب-با-اراضی-مرحله-اول'>مزایده 4 ساعت آب با اراضی مرحله اول / مزایده ,مزایده 4 ساعت آب با اراضی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888209/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-206'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری 206  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی سواری 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888299/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-200متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 200متر نوبت اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 200متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888232/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-و-سه-دانگ-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی و سه دانگ مغازه نوبت دوم / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی و سه دانگ مغازه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888283/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو / آگهی فروش,مزایده فروش یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888235/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-منزل-مسکونی-پلاک-ثبتی-10156-فرعی'>مزایده سه دانگ از ششدانگ منزل مسکونی پلاک ثبتی 10156 فرعی / مزایده ,مزایده سه دانگ از ششدانگ منزل مسکونی پلاک ثبتی 10156 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888240/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-126-71متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان 126.71متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان 126.71متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888247/مزایده-ملک-ششدانگ-تجاری-139-22متر-مرحله-اول'>مزایده ملک ششدانگ تجاری 139.22متر مرحله اول  / مزایده ,مزایده ملک ششدانگ تجاری 139.22متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888175/مزایده-فروش-یخچال-فیلور-قدیمی--مانیتور-مدل-قدیمی-سامسونگ--فرش-ماشینی--اجاق-گاز-مستعمل--'>مزایده فروش یخچال فیلور قدیمی ، مانیتور مدل قدیمی سامسونگ ، فرش ماشینی ، اجاق گاز مستعمل .. / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یخچال فیلور قدیمی ، مانیتور مدل قدیمی سامسونگ ، فرش ماشینی ، اجاق گاز مستعمل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888161/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه بهسازی و آسفالت معابر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی و آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888154/فراخوان-تهیه-مصالح-و-انجام-عملیات-اجرایی-فاز-یک-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--'>فراخوان تهیه مصالح و انجام عملیات اجرایی فاز یک شبکه جمع آوری فاضلاب.... / فراخوان ارزیابی کیفی ،  فراخوان تهیه مصالح و انجام عملیات اجرایی فاز یک شبکه جمع آوری فاضلاب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888198/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-سرا-400متر'>مزایده یک قطعه زمین خانه سرا 400متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین خانه سرا 400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888139/مزایده-یک-دستگاه-لول-وکیوم-دار-اتوماتیک---'>مزایده یک دستگاه لول وکیوم دار اتوماتیک .... / مزایده, مزایده یک دستگاه لول وکیوم دار اتوماتیک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888196/مزایده-ششدانگ-اعیانی-زمین-145-40متر'>مزایده ششدانگ اعیانی زمین 145.40متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ اعیانی زمین 145.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888637/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده  / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888142/مزایده-تعدادی-دستگاه-بدنسازی---'>مزایده تعدادی دستگاه بدنسازی .... / مزایده, مزایده تعدادی دستگاه بدنسازی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888146/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده, مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888163/مزایده-یک-باب-مغازه---'>مزایده یک باب مغازه  .... / مناقصه , مزایده یک باب مغازه  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888193/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی-ویلایی-1350متر'>مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی ویلایی 1350متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی ویلایی 1350متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888188/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-198مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 198مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 198مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888134/تجدید-آگهی-فراخوان-نگهداری-و-حفاظت-از-اراضی-دولتی--'>تجدید آگهی فراخوان نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی ... / تجدید آگهی فراخوان عمومی مناقصه ,تجدید آگهی فراخوان نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888162/تجدید-فراخوان-احداث-خانه-محله'>تجدید فراخوان احداث خانه محله  / فراخوان، تجدید فراخوان احداث خانه محله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888155/مناقصه-خرید-تعداد-110-عدد-تیوب-کوره'>مناقصه خرید تعداد 110 عدد تیوب کوره  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید تعداد 110 عدد تیوب کوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888143/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-پرورش-و-مراقبت-از-فضای-سبز'>مناقصه انجام خدمات نگهداری، پرورش و مراقبت از فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام خدمات نگهداری، پرورش و مراقبت از فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888294/مناقصه-واگذاری-خدمات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه واگذاری خدمات ایاب و ذهاب کارکنان  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری خدمات ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888189/مزایده-محل-بوفه-های-دانشجویی'>مزایده محل بوفه های دانشجویی / مزایده عمومی دو مرحله ای,مزایده محل بوفه های دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888172/مزایده-انتشارات-دانشجویی'>مزایده انتشارات دانشجویی / آگهی مزایده,مزایده انتشارات دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888176/مزایده-پارکینگ-دانشجویی'>مزایده پارکینگ دانشجویی  / آگهی مزایده,مزایده پارکینگ دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888160/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-دانشجویی'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی / آگهی مناقصه,مناقصه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888130/مزایده-بوفه-های-دانشگاه-نوبت-دوم'>مزایده بوفه های دانشگاه نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده بوفه های دانشگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888174/مناقصه-طرح-مقاوم-سازی-و-بهسازی-لرزه-ای-دانشکده'>مناقصه طرح مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای دانشکده  / آگهی ارزیابی کیفی,مناقصه طرح مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای دانشکده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888137/مزایده-یک-عدد-خط-همراه-به-شماره-09123051840'>مزایده یک عدد خط همراه به شماره 09123051840 / مزایده ,مزایده یک عدد خط همراه به شماره 09123051840</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888200/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-74-5متر-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 74.5متر مرحله دوم / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 74.5متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888048/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید  / مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888147/مزایده-لوله-داربستی'>مزایده  لوله داربستی / مزایده  لوله داربستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888150/مناقصه-احداث-پل-عابر-پیاده-روی-رودخانه-کارون-نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مناقصه احداث پل عابر پیاده روی رودخانه کارون نوبت دوم چاپ دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پل عابر پیاده روی رودخانه کارون نوبت دوم چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888125/تجدید-مناقصه-خرید-پهنای-باند-اینترنت-(155mbp)-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید پهنای باند اینترنت (155mbp) نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید پهنای باند اینترنت (155mbp) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888180/مزایده-یک-هکتار-و-دویست-و-چهل-متر-مشاع-از-پلاک-13-فرعی'>مزایده یک هکتار و دویست و چهل متر مشاع از پلاک 13 فرعی / مزایده ,مزایده یک هکتار و دویست و چهل متر مشاع از پلاک 13 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888183/مزایده-ششدانگ-پلاک-294-فرعی-از-دو-اصلی-بخش-شش'>مزایده ششدانگ پلاک 294 فرعی از دو اصلی بخش شش / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 294 فرعی از دو اصلی بخش شش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888178/مزایده-اعیان-کارگاه-بلوک-زنی'>مزایده اعیان کارگاه بلوک زنی / مزایده ,مزایده اعیان کارگاه بلوک زنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888284/مزایده-ملک-مشاعی-پلاک-412-و-413-غیرمنقول'>مزایده ملک مشاعی پلاک 412 و 413 غیرمنقول / مزایده ,مزایده ملک مشاعی پلاک 412 و 413 غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888151/مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-یک-ساله-ملک-تجاری'>مزایده واگذاری بصورت اجاره یک ساله ملک تجاری / آگهی مزایده  , مزایده واگذاری بصورت اجاره یک ساله ملک تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888131/مناقصه-خرید-ماشین-آلات-و-تجهیزات-تولید-آسفالت-گرم--مرحله-دوم-نوبت-سوم'>مناقصه خرید ماشین آلات و تجهیزات تولید آسفالت گرم ...مرحله دوم نوبت سوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید ماشین آلات و تجهیزات تولید آسفالت گرم ...مرحله دوم نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888164/مزایده-ششدانگ-ساختمان-و-حیاط-وصل-به-آن-144متر'>مزایده ششدانگ ساختمان و حیاط وصل به آن 144متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان و حیاط وصل به آن 144متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888121/مزایده-یک-دستگاه-موتور-سیکلت-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه موتور سیکلت  نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه موتور سیکلت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888129/تجدید-مناقصه-نگهداری-از-کلیه-تاسیسات-آبرسانی'>تجدید مناقصه نگهداری از کلیه تاسیسات آبرسانی  / آگهی مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه نگهداری از کلیه تاسیسات آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888168/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-سنگبری'>مزایده ششدانگ یک واحد سنگبری  / مزایده , مزایده ششدانگ یک واحد سنگبری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888171/مزایده-پلاک-به-شماره-1360-اصلی-بخش-7-شهر-خلخال'>مزایده پلاک به شماره 1360 اصلی بخش 7 شهر خلخال / مزایده ,مزایده پلاک به شماره 1360 اصلی بخش 7 شهر خلخال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888173/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-2356متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 2356متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 2356متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888140/مزایده-یکدستگاه-کامیونت-آمیکو-مدل-1386'>مزایده یکدستگاه کامیونت آمیکو مدل 1386 / آگهی مزایده، مزایده یکدستگاه کامیونت آمیکو مدل 1386</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888270/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-زعفران-2475متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی زعفران 2475متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی زعفران 2475متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888274/مزایده-ششدانگ-مشاع-پلاک-ثبتی-بخش-17-بهشهر'>مزایده ششدانگ مشاع پلاک ثبتی بخش 17 بهشهر  / مزایده ,مزایده ششدانگ مشاع پلاک ثبتی بخش 17 بهشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888280/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1019-فرعی-از-32-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1019 فرعی از 32 اصلی / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1019 فرعی از 32 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888221/مناقصه-درزگیری-آسفالت'>مناقصه درزگیری آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه درزگیری آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888128/مناقصه-خریداری-تعدادی-لوله-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مناقصه خریداری تعدادی لوله پلی اتیلن  - نوبت دوم  / آگهی  مناقصه , مناقصه خریداری تعدادی لوله پلی اتیلن  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888124/مزایده-فروش-تعداد-11-تخته-فرش-ماشینی-نو--نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 11 تخته فرش ماشینی نو  - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تعداد 11 تخته فرش ماشینی نو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888115/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-زامیاد--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت زامیاد - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت زامیاد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888117/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-اکسیداسیون-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه اکسیداسیون  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید یک دستگاه اکسیداسیون  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888111/فراخوان-تکمیل-پروژه-احداث-استخر-سرپوشیده-مجتمع-ورزشی-و-آموزشی-نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل پروژه احداث استخر سرپوشیده مجتمع ورزشی و آموزشی نوبت دوم  / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار یک مرحله ای , فراخوان تکمیل پروژه احداث استخر سرپوشیده مجتمع ورزشی و آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888113/مناقصه-پیمان-غذایی-کارکنان'>مناقصه پیمان غذایی کارکنان  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پیمان غذایی کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888108/مزایده-دو-دستگاه-خودرو'>مزایده دو دستگاه خودرو / آگهی مزایده مال منقول ,مزایده دو دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888099/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888157/مزایده-ساختمان-دو-خوابه-نوبت-اول'>مزایده ساختمان دو خوابه نوبت اول  / مزایده ,مزایده ساختمان دو خوابه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888127/مناقصه-خرید-و-تامین-شیرآلات-اتصالات-و-متعلقات-چدنی'>مناقصه خرید و تامین شیرآلات، اتصالات و متعلقات چدنی  / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید و تامین شیرآلات، اتصالات و متعلقات چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888219/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-742-44متر'>مزایده یکباب خانه مساحت 742.44متر  / مزایده ,مزایده یکباب خانه مساحت 742.44متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888076/مناقصه-پروژه-خدمات-پشتیبانی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه خدمات پشتیبانی  نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه خدمات پشتیبانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888096/فراخوان-عمومی-مشارکت-در-احداث-شهربازی'>فراخوان عمومی مشارکت در احداث شهربازی / فراخوان , فراخوان عمومی مشارکت در احداث شهربازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888145/مزایده-1-5-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده ,مزایده 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888072/مناقصه-تهیه-و-اجرای-آسفالت-خیابانهای-انبار-و---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و اجرای آسفالت خیابانهای انبار و  ....نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تهیه و اجرای آسفالت خیابانهای انبار و دسترسی مخازن انبار نفت شهید آنجفی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888566/استعلام-دتکتور-مکنده-و--'>استعلام دتکتور مکنده  و ...  / استعلام، استعلام دتکتور مکنده  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888518/استعلام-​6-آیتم-ترانکینگ'>استعلام ​6 آیتم ترانکینگ     / استعلام, استعلام ​6 آیتم ترانکینگ    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888533/استعلام-تعمیرات-هواساز'>استعلام تعمیرات هواساز     / استعلام، استعلام تعمیرات هواساز    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888552/استعلام-سیر-کلاسیون-قسمت-هلدینگ-و--'>استعلام سیر کلاسیون قسمت هلدینگ و ...  / استعلام , استعلام سیر کلاسیون قسمت هلدینگ و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888569/استعلام-4-آیتم-اقلام-زیمنس'>استعلام 4 آیتم اقلام زیمنس  / استعلام، استعلام 4 آیتم اقلام زیمنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888523/استعلام-دوخت-چادر-برزنتی'>استعلام دوخت چادر برزنتی  / استعلام ​دوخت چادر برزنتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888112/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-حوزه-حریم--'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت حوزه حریم.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت حوزه حریم ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888525/استعلام-​چادر-برزنتی'>استعلام ​چادر برزنتی / استعلام ​​چادر برزنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888532/استعلام-هند-پمپ-هیدرولیکی'>استعلام هند پمپ هیدرولیکی  / استعلام, استعلام هند پمپ هیدرولیکی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888539/استعلام-​​دوربین-حرارتی-CHAUVIN-ARNOUX'>استعلام ​​دوربین حرارتی CHAUVIN ARNOUX / استعلام ​​دوربین حرارتی CHAUVIN ARNOUX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888540/استعلام-Dynamo-meter'>استعلام Dynamo meter / استعلام، استعلام Dynamo meter</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888530/استعلام-​​قوطی'>استعلام ​​قوطی / استعلام ​​​قوطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888534/استعلام-​​​آب-پخش-کن-نازل'>استعلام ​​​آب پخش کن نازل / استعلام ​​​​آب پخش کن نازل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888103/مزایده-یک-دست-میز-ناهارخوری--'>مزایده یک دست میز ناهارخوری... / مزایده, مزایده یک دست میز ناهارخوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888555/مناقصه-واگذاری-خدمات-حفاظتی-بیمارستان'>مناقصه واگذاری خدمات حفاظتی بیمارستان  / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات حفاظتی بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888563/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-واگذاری-امور-خرید--نگهداری--طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان'>اصلاحیه فراخوان مناقصه واگذاری امور خرید ، نگهداری ، طبخ و توزیع غذای دانشجویان  / اصلاحیه مناقصه , فراخوان مناقصه واگذاری امور خرید ، نگهداری ، طبخ و توزیع غذای دانشجویان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888075/مناقصه-اجرای-باقیمانده-خط-تغذیه--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای باقیمانده خط تغذیه ...تجدید نوبت دوم  / فراخوان آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای باقیمانده خط تغذیه ...تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888621/مناقصه-واگذاری-واحد-تزریقات-و-پانسمان-و-EKG'>مناقصه واگذاری واحد تزریقات و پانسمان و EKG / مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری واحد تزریقات و پانسمان و EKG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888605/مناقصه-واگذاری-خرید-خدمات-برنامه-و-گسترش-مراقبت-های-اولیه-سلامت'>مناقصه واگذاری خرید خدمات برنامه و گسترش مراقبت های اولیه سلامت / مناقصه, مناقصه واگذاری خرید خدمات برنامه و گسترش مراقبت های اولیه سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888579/مناقصه-احداث-کانال-اصلی-ساحل-راست-ناحیه-عمرانی-قطور-GRPC'>مناقصه احداث کانال اصلی ساحل راست ناحیه عمرانی قطور GRPC / مناقصه، مناقصه احداث کانال اصلی ساحل راست ناحیه عمرانی قطور GRPC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888531/مناقصه-عملیات-تکمیل-آبرسانی'>مناقصه عملیات تکمیل آبرسانی  / مناقصه ,عملیات تکمیل آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888141/مزایده-فروش-واحد-مسکونی-عرصه-146مترمربع'>مزایده فروش واحد مسکونی عرصه 146مترمربع / مزایده ,مزایده فروش واحد مسکونی عرصه 146مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888559/فراخوان-مناقصه-عملیات-احداث-دو-باب-مخزن-500متر-مکعبی-بتنی---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات احداث دو باب مخزن 500متر مکعبی بتنی.. - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عمومی عملیات احداث دو باب مخزن 500متر مکعبی بتنی.. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888135/فراخوان-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن'> فراخوان مناقصه خرید لوله پلی اتیلن  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/889002/استعلام-خدماتی-تاسیساتی'>استعلام خدماتی تاسیساتی / استعلام خدماتی تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888086/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-قطعه-زمین-مزروعی'>مزایده واگذاری به اجاره یک قطعه زمین مزروعی / خلاصه آگهی مزایده , مزایده واگذاری به اجاره یک قطعه زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888093/مزایده-بهره-برداری-از-معادن-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از معادن نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از معادن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888123/فراخوان-مناقصه-عملیات-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-مراکز-شهری-و-روستایی-تجدید'>فراخوان مناقصه عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز شهری و روستایی تجدید  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز شهری و روستایی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888144/مزایده-ششدانگ-پلاک-384-فرعی-عرصه-1382متر'>مزایده ششدانگ پلاک 384 فرعی عرصه 1382متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 384 فرعی عرصه 1382متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888216/مناقصه-خرید-تجهیزات-آزمایش-عملکردی-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات آزمایش عملکردی آسفالت  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید تجهیزات آزمایش عملکردی آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888077/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888081/مناقصه-احداث-سالن-ورزشی'>مناقصه احداث سالن ورزشی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه احداث سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888089/تجدید-مناقصه-اجرای-باقیمانده-خط-تغذیه--'>تجدید مناقصه اجرای باقیمانده خط تغذیه ... / فراخوان آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای باقیمانده خط تغذیه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888060/مناقصه-روکش-آسفالت-محور-اردبیل--سرچم---'>مناقصه روکش آسفالت محور اردبیل - سرچم .... / مناقصه روکش آسفالت محور اردبیل - سرچم ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888070/مناقصه-امور-خدمات-شهری'>مناقصه امور خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888636/مزایده-زمین-کاربری-باغ-و-زراعی-3743متر'>مزایده زمین کاربری باغ و زراعی 3743متر / مزایده,مزایده زمین کاربری باغ و زراعی 3743متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888110/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-هشت-گیلان'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش هشت گیلان / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش هشت گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888106/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیانات-تحت-پلاک-ثبتی-92-613-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیانات تحت پلاک ثبتی 92.613 نوبت دوم / مزایده ,مزایده ششدانگ عرصه و اعیانات تحت پلاک ثبتی 92.613 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888100/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-مساحت-190متر-و-ششدانگ-یکباب-خانه'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 190متر و ششدانگ یکباب خانه  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 190متر و ششدانگ یکباب خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888092/مزایده-دو-قطعه-زمین-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین نوبت اول / مزایده ,مزایده دو قطعه زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888084/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-168-81متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 168.81متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 168.81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888088/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-123متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 123متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 123متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888243/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 - نوبت دوم  / مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888116/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-نمایشگاه-280مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه نمایشگاه 280مترمربع / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه نمایشگاه 280مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888122/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بیست-و-هفت-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بیست و هفت فرعی نوبت اول  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بیست و هفت فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888126/مزایده-املاک-شامل-ساختمان-و-زمین-سندرهنی'>مزایده املاک شامل ساختمان و زمین سندرهنی / مزایده ,مزایده املاک شامل ساختمان و زمین سندرهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888058/مزایده-پلاک-بصورت-تجاری-مغازه-48-5متر'>مزایده پلاک بصورت تجاری مغازه 48.5متر / مزایده ,مزایده پلاک بصورت تجاری مغازه 48.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888056/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-308-9متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 308.9متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 308.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888063/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبت-شده-5-فرعی-عرصه-206-5متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده 5 فرعی عرصه 206.5متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده 5 فرعی عرصه 206.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888066/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-از-ششدانگ-ملک-کاربری-کشاورزی'>مزایده یک و نیم دانگ از ششدانگ ملک کاربری کشاورزی / مزایده ,مزایده یک و نیم دانگ از ششدانگ ملک کاربری کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888213/مزایده-دستگاه-خودروی-آردی'>مزایده دستگاه خودروی آردی / آگهی مزایده ,مزایده دستگاه خودروی آردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888068/مزایده-پلاک-ثبتی-1206-فرعی-از-24-اصلی-بخش-شانزده'>مزایده پلاک ثبتی 1206 فرعی از 24 اصلی بخش شانزده  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 1206 فرعی از 24 اصلی بخش شانزده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888071/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مشتمل-بر-خانه-و-محوطه-و-باغ-25000متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مشتمل بر خانه و محوطه و باغ 25000متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مشتمل بر خانه و محوطه و باغ 25000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888074/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-206متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 206متر نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 206متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888080/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-22550متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 22550متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 22550متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888337/مزایده-25-ورق-کف'>مزایده 25 ورق کف  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده 25 ورق کف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888261/مزایده-ملک-مساحت-1517متر'>مزایده ملک مساحت 1517متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت 1517متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888334/مزایده-خودرو-سواری-زانتیا'>مزایده خودرو سواری زانتیا / مزایده خودرو سواری زانتیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888260/مزایده-یک-قطعه-باغ-مرکبات-2600متر'>مزایده یک قطعه باغ مرکبات 2600متر / مزایده ,مزایده یک قطعه باغ مرکبات 2600متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888319/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-نگهداری-پل-های-عابر-پیاده-مکانیزه'>اصلاحیه مناقصه عملیات نگهداری پل های عابر پیاده مکانیزه / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه عملیات نگهداری پل های عابر پیاده مکانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888342/مزایده-یک-عدد-حوض-ریل-بادی-پمپ-روغن-و-پمپ-روغن-کش-بادی'>مزایده یک عدد حوض ریل بادی پمپ روغن و پمپ روغن کش بادی  / آگهی مزایده اموال غیرمنقول ,مزایده یک عدد حوض ریل بادی پمپ روغن و پمپ روغن کش بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888257/مزایده-املاک-شامل-قطعه-شالیزاری-و-باغ-چای-نوبت-اول'>مزایده املاک شامل قطعه شالیزاری و باغ چای نوبت اول  / مزایده ,مزایده املاک شامل قطعه شالیزاری و باغ چای نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888344/مزایده-سواری'>مزایده سواری  / آگهی مزایده ,مزایده سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888324/مزایده-دو-دستگاه-لیفتراک'>مزایده دو دستگاه لیفتراک / آگهی مزایده و فروش اموال منقول ,مزایده دو دستگاه لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888253/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دو-هزار-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دو هزار متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت دو هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888136/مزایده-آپارتمان-مساحت-241-37مترمربع-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 241.37مترمربع نوبت اول / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 241.37مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888059/مزایده-یک-دستگاه-فتوکپی---'>مزایده یک دستگاه فتوکپی  ... / مزایده یک دستگاه فتوکپی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888090/مزایده-یکدستگاه-خودروی-سواری-پژو'>مزایده یکدستگاه خودروی سواری پژو  / مزایده یکدستگاه خودروی سواری پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888212/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-97-22مترمربع-نوبت-اول'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 97.22مترمربع نوبت اول / مزایده ,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 97.22مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888035/مزایده-مقدار-39-03-سهم-مشاع-از-120-سهم-سه-دانگ-از-ششدانگ-ملک'>مزایده مقدار 39.03 سهم مشاع از 120 سهم سه دانگ از ششدانگ ملک  / مزایده,مزایده مقدار 39.03 سهم مشاع از 120 سهم سه دانگ از ششدانگ ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888303/اصلاحیه-مناقصه-اذین-بندی-میادین-ومعابر'>اصلاحیه مناقصه اذین بندی میادین ومعابر  / اصلاحیه , مناقصه اذین بندی میادین ومعابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888038/مزایده-آپارتمان-4-طبقه-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان 4 طبقه نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان 4 طبقه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888026/مناقصه-خرید-باطری-پلانته-500AH-و-2V-و---تجدید'>مناقصه خرید باطری پلانته 500AH و 2V و ... تجدید  / آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید باطری پلانته 500AH و 2V و ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888206/مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-مسکونی-و-زمین-و-هایپرمارکت-و-شهربازی'>مزایده فروش تعدادی از واحدهای مسکونی و زمین و هایپرمارکت و شهربازی  / مزایده ,مزایده فروش تعدادی از واحدهای مسکونی و زمین و هایپرمارکت و شهربازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888152/مناقصه-تکمیل-پروژه-سالن-رنگ-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دستگاههای-سیستم-Mon-rail-chain-conveyor'>مناقصه  تکمیل پروژه سالن رنگ، خرید، نصب و راه اندازی دستگاههای سیستم Mon rail chain conveyor / آگهی مناقصه, مناقصه  تکمیل پروژه سالن رنگ، خرید، نصب و راه اندازی دستگاههای سیستم Mon rail chain conveyor</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888098/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری فضای سبز شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888120/مزایده-فروش-خربزه'>مزایده فروش خربزه / آگهی مزایده, مزایده فروش خربزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888102/مناقصه-واگذاری-انجام-خدمات-شهری-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری انجام خدمات شهری شهر- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انجام خدمات شهری شهر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888132/مناقصه-ارائه-خدمات-حمل-و-نقل-دانش-آموزان-مدارس'>مناقصه  ارائه خدمات حمل و نقل دانش آموزان مدارس / مناقصه, مناقصه  ارائه خدمات حمل و نقل دانش آموزان مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888022/مزایده-اجاره-محوطه-زمین-شهربازی-در-سه-راهی-و-جهت-ا-ستقرار--'>مزایده اجاره محوطه زمین شهربازی در سه راهی و جهت ا ستقرار ... / مزایده اجاره محوطه زمین شهربازی در سه راهی و جهت ا ستقرار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888307/مناقصه-اجرای-امور-نگهداری-و-راهبری-سیستم-های-تاسیسات-مکانیکی-و-برق'>مناقصه اجرای امور نگهداری و راهبری سیستم های تاسیسات مکانیکی و برق / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای امور نگهداری و راهبری سیستم های تاسیسات مکانیکی و برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888650/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مزروعی---'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی ..... / مزایده ,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888170/مناقصه-لوله-پلی-اتیلن-دو-جداره-فاضلابی-یا-فایبرگلاس-(GRP)-فاضلابی'>مناقصه لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی یا فایبرگلاس (GRP) فاضلابی  / آگهی ارزیابی کیفی تولید کنندگان, مناقصه لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی یا فایبرگلاس (GRP) فاضلابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888182/مناقصه-حفاری-چهار-حلقه-چاه-و-تجهیز-اتصال-و-ساخت-اتاقک-سرچاهی'>مناقصه حفاری چهار حلقه چاه و تجهیز، اتصال و ساخت اتاقک سرچاهی / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه حفاری چهار حلقه چاه و تجهیز، اتصال و ساخت اتاقک سرچاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888608/استعلام-لباس-ضد-اسید'>استعلام لباس ضد اسید / استعلام لباس ضد اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888458/استعلام-سنگ-سنباده'>استعلام سنگ سنباده / استعلام,استعلام سنگ سنباده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888053/مناقصه-عملیات-برش-و-جمع-آوری-چمن-فضاهای-سبز-سطح-شهر--تجدید'>مناقصه عملیات برش و جمع آوری چمن فضاهای سبز سطح شهر - تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه عملیات برش و جمع آوری چمن فضاهای سبز سطح شهر - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888042/مناقصه-کفپوش-بتنی-معابر-منطقه-سه-نوبت-دوم'>مناقصه کفپوش بتنی معابر منطقه سه- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه کفپوش بتنی معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888067/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعدادی-از-واحدهای-تجاری-تجدید'>مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از واحدهای تجاری- تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از واحدهای تجاری- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888047/تجدید-مناقصه-ترمیم-نوارهای-حفاری-سطح-شهر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ترمیم نوارهای حفاری سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه  ترمیم نوارهای حفاری سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888079/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تراکتور-مدل-85'>مزایده فروش یک دستگاه تراکتور مدل 85  / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه تراکتور مدل 85 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888565/مناقصه-خرید-تجهیزات-سیستم-تهویه'>مناقصه خرید تجهیزات سیستم تهویه / مناقصه خرید تجهیزات سیستم تهویه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888591/مناقصه-خرید-فیلتر-روغن-کمپرسور'>مناقصه خرید فیلتر روغن کمپرسور / مناقصه خرید فیلتر روغن کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888094/تجدید-مزایده-اجاره-مغازه-های-25-متری'>تجدید مزایده اجاره مغازه های  25 متری  / آگهی مزایده و تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره مغازه های  25 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888020/مناقصه-خدمات-خودروئی-سبک-و-سنگین-و--'>مناقصه خدمات خودروئی سبک و سنگین و ... / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه خدمات خودروئی سبک و سنگین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888594/فراخوان-نگهداری-و-تعمیرات-روزمره-دستگاههای-ماشینری-واحدهای-عملیاتی-فاز-3'>فراخوان نگهداری و تعمیرات روزمره دستگاههای ماشینری واحدهای عملیاتی فاز 3 / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و تعمیرات روزمره دستگاههای ماشینری واحدهای عملیاتی فاز 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888210/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-نوسازی-12-واحدی'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی نوسازی 12 واحدی  / مزایده ,مزایده فروش آپارتمان مسکونی نوسازی 12 واحدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888291/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش دو دستگاه خودرو  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888030/مزایده-واگذاری-یکساله-غرفه-آبشار-و--'>مزایده واگذاری یکساله غرفه آبشار و ... / آگهی مزایده و مناقصه, مزایده واگذاری یکساله غرفه آبشار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888554/مناقصه-تامین-خدمات-نگهداشت-فضای-سبز-و---'>مناقصه تامین خدمات نگهداشت فضای سبز و .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین خدمات نگهداشت فضای سبز و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888032/مناقصه-تهیه-البسه-زمستانی-کارکنان'>مناقصه تهیه البسه زمستانی کارکنان / آگهی مزایده و مناقصه, مناقصه تهیه البسه زمستانی کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888568/فراخوان-خدمات-سرویس-حمل-و-نقل-درون-شهری-و-برون-شهری'>فراخوان خدمات سرویس حمل و نقل درون شهری و برون شهری  / آگهی فراخوان مناقصات عمومی، فراخوان خدمات سرویس حمل و نقل درون شهری و برون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888585/استعلام-توسعه-و-احداث-نقاط-روستایی-ضعف-ولتاژ'>استعلام توسعه و احداث نقاط روستایی ضعف ولتاژ / استعلام توسعه و احداث نقاط روستایی ضعف ولتاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887994/مزایده-23-واحد-تجاری-ملکی-نوبت-دوم'>مزایده 23 واحد تجاری ملکی- نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده 23 واحد تجاری ملکی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888005/مناقصه-خرید-اقلام-مورد-نیاز-مربوط-به-تامین-روشنایی-معابر'>مناقصه خرید اقلام مورد نیاز مربوط به تامین روشنایی معابر / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید اقلام مورد نیاز مربوط به تامین روشنایی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888051/مزایده-عمومی-فروش-منازل-سازمانی-نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش منازل سازمانی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده عمومی فروش منازل سازمانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888069/مناقصه-عملیات-ساخت-نصب-جابجایی-و-جمع-آوری-علمکهای-فولادی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ساخت نصب جابجایی و جمع آوری علمکهای فولادی  -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات ساخت نصب جابجایی و جمع آوری علمکهای فولادی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888249/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان'>مزایده  یک دستگاه وانت نیسان  / مزایده ,مزایده  یک دستگاه وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888231/مناقصه-تامین-دستکش-نخی-تک-انگشت-110-000-جفت'>مناقصه تامین دستکش نخی تک انگشت 110.000 جفت / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین دستکش نخی تک انگشت 110.000 جفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888239/مزایده-غرفه-عینک-فروشی'>مزایده غرفه عینک فروشی / مزایده عمومی، مزایده غرفه عینک فروشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888252/مناقصه-عملیات-نظافت-عمومی-و-امور-آبدارخانه-های'>مناقصه عملیات نظافت عمومی و امور آبدارخانه های / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نظافت عمومی و امور آبدارخانه های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888285/مناقصه-انجام-سرویس-های-خودروهای-سواری-(آژانس)'>مناقصه انجام سرویس های خودروهای سواری (آژانس) / آگهی مناقصه، مناقصه انجام سرویس های خودروهای سواری (آژانس)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887981/مزایده-فروش-دو-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده فروش دو واحد آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده فروش دو واحد آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888009/مزایده-اجاره-متراژ-2000-متر-مربع-از-پارک-شهر---'>مزایده اجاره متراژ 2000 متر مربع از پارک شهر  ... / مزایده اجاره متراژ 2000 متر مربع از پارک شهر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888217/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-زمین-چمن-استقلال-سنندج-نوبت-دوم'>فراخوان جذب سرمایه گذار زمین چمن استقلال سنندج نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان جذب سرمایه گذار زمین چمن استقلال سنندج نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888225/مزایده-چدن-آلات---نوبت-دوم'>مزایده چدن آلات ...- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده چدن آلات ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888259/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / مناقصه ,مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888265/مناقصه-تامین-ماهی-شیر-استیک'> مناقصه تامین ماهی شیر استیک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین ماهی شیر استیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888255/مزایده-تعدادی-از-بیلبوردها-و-پل-های-عابر-پیاده-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مزایده تعدادی از بیلبوردها و پل های عابر پیاده سطح شهر نوبت دوم / مزایده , مزایده تعدادی از بیلبوردها و پل های عابر پیاده سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888233/مناقصه-بازسازی-جوی-ها-و-کانال-های-معابر-96-4-20'>مناقصه بازسازی جوی ها و کانال های معابر 96/4/20 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بازسازی جوی ها و کانال های معابر 96/4/20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888991/استعلام-دیوایدر-4-راهه'>استعلام دیوایدر 4 راهه  / استعلام , استعلام دیوایدر 4 راهه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888992/استعلام​گیج-فشار-با-کنتاکت'>استعلام​گیج فشار با کنتاکت / استعلام , استعلام ​گیج فشار با کنتاکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888246/مناقصه-لکه-گیری-مکانیزه-آسفالت-معابر-اصلی-سطح-منطقه-2'>مناقصه لکه گیری مکانیزه آسفالت معابر اصلی سطح منطقه 2 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری مکانیزه آسفالت معابر اصلی سطح منطقه 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888584/شناسایی-تامین-کننده-تهیه-ماشین-و-دستگاههای-تخلیه-چاه'>شناسایی تامین کننده تهیه ماشین و دستگاههای تخلیه چاه / آگهی شناسایی تامین کننده تهیه ماشین و دستگاههای تخلیه چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888549/استعلام-کولر-مرحله-نهایی-کمپرسور-هوای-فشرده'>استعلام کولر مرحله نهایی کمپرسور هوای فشرده  / استعلام ,استعلام کولر مرحله نهایی کمپرسور هوای فشرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887968/فراخوان-حمل-خاک-و-نخاله-به-صورت-مکانیزه'>فراخوان حمل خاک و نخاله به صورت مکانیزه / فراخوان، فراخوان حمل خاک و نخاله به صورت مکانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888561/استعلام-kes5003343-ao-oxygen-measunig-probe'> استعلام kes5003343 ao oxygen measunig probe  /  استعلام kes5003343 ao oxygen measunig probe </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888440/استعلام-کنتور-توربینی-مکانیکی'>استعلام کنتور توربینی مکانیکی  / آگهی استعلام ,استعلام کنتور توربینی مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888506/مناقصه-پروانه-فن'>مناقصه پروانه فن / مناقصه پروانه فن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888464/مناقصه-گروت'>مناقصه گروت / مناقصه گروت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888468/مناقصه-تعویض-ایزوگاه-سقف-تخت-منازل'>مناقصه تعویض ایزوگاه سقف تخت منازل  / آگهی مناقصه ,مناقصه تعویض ایزوگاه سقف تخت منازل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888476/مناقصه-MECHANICAL-INDICATOR'>مناقصه MECHANICAL INDICATOR / مناقصه MECHANICAL INDICATOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887957/تجدید-مزایده-دو-دستگاه-اتوبوس-بنز-355-مدل-81'>تجدید مزایده دو دستگاه اتوبوس بنز 355 مدل 81 / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده دو دستگاه اتوبوس بنز 355 مدل 81</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888502/استعلام-اتصالات-فولادی---'>استعلام اتصالات فولادی .... / استعلام اتصالات فولادی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887952/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-97-متر-و-80-دسیمتر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 97 متر و 80 دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 97 متر و 80 دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887951/فراخوان-نسبت-به-اسکان-و-پذیرایی-بازنشستگان-و-مستمری-بگیران--نوبت-دوم'>فراخوان نسبت به اسکان و پذیرایی بازنشستگان و مستمری بگیران - نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان نسبت به اسکان و پذیرایی بازنشستگان و مستمری بگیران - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888484/استعلام-راهبری-نگهداری-تعمیر-و-سرویس-کامل-سه-دستگاه-آسانسور'>استعلام  راهبری نگهداری تعمیر و سرویس کامل سه دستگاه آسانسور / استعلام, استعلام  راهبری نگهداری تعمیر و سرویس کامل سه دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888355/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-2-5008-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 2.5008 هکتار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 2.5008 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888321/مزایده-یک-دستگاه-بلومولدینگ-(دستگاه-تزریق-پلاستیک)'>مزایده یک دستگاه بلومولدینگ (دستگاه تزریق پلاستیک)  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه بلومولدینگ (دستگاه تزریق پلاستیک) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888356/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و بیست متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888312/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206-مدل-91'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 مدل 91 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 مدل 91</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887953/مناقصه-اجرای-خط-تغذیه-فولادی-و-شبکه-توزیع-فولادی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی و شبکه توزیع فولادی - نوبت دوم  / مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی و شبکه توزیع فولادی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888330/مناقصه-احداث-شبکه-20-کیلو-ولت-هوایی-دو-مداره'>مناقصه احداث شبکه 20 کیلو ولت هوایی دو مداره / آگهی مناقصه ,  مناقصه احداث شبکه 20 کیلو ولت هوایی دو مداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888318/مزایده-فرش-دستباف--'>مزایده فرش دستباف... / آگهی مزایده، مزایده فرش دستباف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888300/تجدید-مزایده-اجاره-اراضی-بند-محمد-عبداله'>تجدید مزایده اجاره اراضی بند محمد عبداله  / تجدید مزایده عمومی،مزایده اجاره اراضی بند محمد عبداله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888309/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-265-92متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی 265.92متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مسکونی 265.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888314/مزایده-منازل-سازمانی-نوبت-دوم'>مزایده منازل سازمانی نوبت دوم / مزایده ,مزایده منازل سازمانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888578/مزایده-فروش-استثنایی-تعدادی-واحدهای-تجاری-اداری-نوساز-96-4-20'>مزایده فروش استثنایی تعدادی واحدهای تجاری اداری نوساز 96.4.20 / مزایده,مزایده فروش استثنایی تعدادی واحدهای تجاری اداری نوساز 96.4.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888301/مزایده-اقلام-مشروحه-مازاد-و-ضایعات-شامل-پالت-چوبی'>مزایده اقلام مشروحه مازاد و ضایعات شامل پالت چوبی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اقلام مشروحه مازاد و ضایعات شامل پالت چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887949/مزایده-فروش-دو-باب-آپارتمان-هر-کدام-96-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو باب آپارتمان هر کدام 96 مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو باب آپارتمان هر کدام 96 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888304/مزایده-ضایعات-آهن--'>مزایده ضایعات آهن.... / آگهی مزایده , مزایده ضایعات آهن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888323/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-155-25متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 155.25متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 155.25متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888316/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-سطح-شهر-نوبت-دوم-96-4-20'>مزایده فروش تعدادی از املاک سطح شهر نوبت دوم 96.4.20 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک سطح شهر نوبت دوم 96.4.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888308/آگهی-مزایده-اجاره-قسمتی-از-زمین-پارک-کوثر'>آگهی مزایده اجاره قسمتی از زمین پارک کوثر / آگهی مزایده اجاره قسمتی از زمین پارک کوثر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888436/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-82-27متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 82.27متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 82.27متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888278/مناقصه-اجرای-آسفالت-و-زیرسازی-روستا-مرحله-دوم'>مناقصه اجرای آسفالت و زیرسازی روستا مرحله دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای آسفالت و زیرسازی روستا مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888302/مزایده-یک-خط-تلفن'>مزایده یک خط تلفن  / مزایده , مزایده یک خط تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888358/مزایده-آپارتمان-مساحت-120-64-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 120.64 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 120.64 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888362/مزایده-ملک-حدود-چهل-و-هشت-مترمربع'>مزایده ملک حدود چهل و هشت مترمربع  / مزایده,مزایده ملک حدود چهل و هشت مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888365/مزایده-پیش-فروش-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-سی-و-دو-متر'>مزایده پیش فروش یکباب واحد تجاری مساحت سی و دو متر  / مزایده,مزایده پیش فروش یکباب واحد تجاری مساحت سی و دو متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888287/مزایده-بهره-برداری-از-استخر-و-سالن-ورزشی-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از استخر و سالن ورزشی  نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از استخر و سالن ورزشی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888683/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-156-70متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 156.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 156.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888371/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-زیربنای-491-40متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی زیربنای 491.40متر  / مزایده,مدیر دفتر اجرای احکام شعبه 40 دادگاه حقوقی تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887960/مزایده-تعداد-14-دستگاه-اتوبوس-بنز-355-اسقاطی'>مزایده تعداد 14 دستگاه اتوبوس بنز 355 اسقاطی / آگهی مزایده, مزایده تعداد 14 دستگاه اتوبوس بنز 355 اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888373/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-51-60متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین 51.60متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین 51.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888315/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-ام-وی-ام-530-مدل-92'>مزایده یک دستگاه خودرو ام وی ام 530 مدل 92 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو ام وی ام 530 مدل 92</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888393/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-72-49متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 72.49متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 72.49متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888415/مزایده-پلاک-ثبتی-سه-فرعی-مساحت-13-11مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی سه فرعی مساحت 13.11مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی سه فرعی مساحت 13.11مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888322/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پراید-مدل-1395-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید مدل 1395 نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید مدل 1395 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888313/مناقصه-اجرای-احداث-ساختمان-دهیاری-مرحله-دوم'>مناقصه اجرای احداث ساختمان دهیاری مرحله دوم / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای احداث ساختمان دهیاری مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888361/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-شبکه-برق-فاز-اول-شهرک--تجدید'>مناقصه اجرای عملیات احداث شبکه برق فاز اول شهرک... تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات احداث شبکه برق فاز اول شهرک... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888411/مناقصه-عملیات-بهره-برداری-خدمات-عمومی-و-خدمات-مشترکین'>مناقصه عملیات بهره برداری خدمات عمومی و خدمات مشترکین  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات بهره برداری خدمات عمومی و خدمات مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888387/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-406-28342-بخش-شانزده-اصفهان'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک 406.28342 بخش شانزده اصفهان / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک 406.28342 بخش شانزده اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888388/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک406-29766-بخش-شانزده'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک406.29766 بخش شانزده  / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک406.29766 بخش شانزده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888390/مزایده-ششدانگ-واحد-خدماتی-مساحت-61-17متر'>مزایده ششدانگ واحد خدماتی مساحت 61.17متر / مزایده,مزایده ششدانگ واحد خدماتی مساحت 61.17متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888276/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری جایگاه CNG / آگهی مزایده,مزایده واگذاری جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888687/مزایده-ملک-مساحت-26-40مترمربع'>مزایده ملک مساحت 26.40مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت 26.40مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888311/مزایده-خودروی-پراید-سواری-مدل-87'>مزایده خودروی پراید سواری مدل 87  / مزایده , مزایده خودروی پراید سواری مدل 87 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888306/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888329/مناقصه-لکه-گیری-و-آسفالت-معابر'>مناقصه لکه گیری و آسفالت معابر  / مناقصه , مناقصه لکه گیری و آسفالت معابر  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888395/مزایده-واگذاری-تعداد-3-قطعه-از-املاک-مازاد-بر-نیاز'>مزایده واگذاری تعداد 3 قطعه از املاک مازاد بر نیاز / آگهی مزایده, مزایده واگذاری تعداد 3 قطعه از املاک مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888370/مزایده-فروش-یکدستگاه-ترانسفورماتور--'> مزایده فروش یکدستگاه ترانسفورماتور.... / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه ترانسفورماتور....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888271/مزایده-واگذاری-باغ-سیب-لبنانی-و-قرمز'>مزایده واگذاری باغ سیب لبنانی و قرمز  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری باغ سیب لبنانی و قرمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888410/مزایده-قطعه-زمینی-به-مساحت-3333مترمربع'>مزایده قطعه زمینی به مساحت 3333مترمربع / مزایده,مزایده قطعه زمینی به مساحت 3333مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888409/مزایده-عرصه-و-اعیان-عمارت-بخش-هفت-حوزه-ثبت-ملک-اراک'>مزایده عرصه و اعیان عمارت بخش هفت حوزه ثبت ملک اراک / مزایده,مزایده عرصه و اعیان عمارت بخش هفت حوزه ثبت ملک اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888310/مناقصه-عملیات-تولید-نهال-های-آتریپلکس-و-قره-داغ'>مناقصه  عملیات تولید نهال های آتریپلکس و قره داغ  / آگهی مناقصه , مناقصه  عملیات تولید نهال های آتریپلکس و قره داغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888272/مناقصه-جدولگذاری-کانیوا-ایستاده-و-خوابیده-با-جدول-30-50-13--نوبت-دوم'>مناقصه جدولگذاری کانیوا ایستاده و خوابیده با جدول 30*50*13...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدولگذاری کانیوا ایستاده و خوابیده با جدول 30*50*13...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888275/مناقصه-جدولگذاری-کانیوا-ایستاده-و-خوابیده-نوبت-دوم'>مناقصه جدولگذاری کانیوا ایستاده و خوابیده  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدولگذاری کانیوا ایستاده و خوابیده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888279/مناقصه-جدولگذاری-کانیوا-ایستاده-و-خوابیده-با-جدول-30-50-13--نوبت-دوم'>مناقصه جدولگذاری کانیوا ایستاده و خوابیده با جدول 30*50*13... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدولگذاری کانیوا ایستاده و خوابیده با جدول 30*50*13... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888282/مناقصه-جدولگذاری-کانیوا-ایستاده-و-خوابیده-با-جدول-30-50-13--نوبت-دوم'>مناقصه جدولگذاری کانیوا ایستاده و خوابیده با جدول 30*50*13... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدولگذاری کانیوا ایستاده و خوابیده با جدول 30*50*13... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888267/مناقصه-جدولگذاری-کانیوا-ایستاده-و-خوابیده-با-جدول-30-50-13--نوبت-دوم'>مناقصه جدولگذاری کانیوا ایستاده و خوابیده با جدول 30*50*13... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدولگذاری کانیوا ایستاده و خوابیده با جدول 30*50*13... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888262/مناقصه-خرید--بارگیری-و-حمل-اتصالات-و-شیرآلات-چدن-داکتیل--نوبت-دوم'>مناقصه  خرید ، بارگیری و حمل اتصالات و شیرآلات چدن داکتیل - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  خرید ، بارگیری و حمل اتصالات و شیرآلات چدن داکتیل  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888297/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت  / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888340/مزایده-27-26-سهم-از-42-26-سهم-از-پلاک-334-اصلی'>مزایده 27.26 سهم از 42.26 سهم از پلاک 334 اصلی / مزایده,مزایده 27.26 سهم از 42.26 سهم از پلاک 334 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888524/مزایده-فروش-واگذاری-اموال-مازاد-تعدادی-از-املاک'>مزایده فروش واگذاری اموال مازاد تعدادی از املاک  / مزایده,مزایده فروش واگذاری اموال مازاد تعدادی از املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888407/مناقصه-تکمیل-پارک-های-گردشگری-در-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل پارک های گردشگری در سطح شهر - نوبت دوم  / مناقصه تکمیل پارک های گردشگری در سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888438/مزایده-فروش-ساختمان-فرمانداری-مساحت-عرصه5008متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ساختمان فرمانداری مساحت عرصه5008متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ساختمان فرمانداری مساحت عرصه5008متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888377/مزایده-نسبت-به-واگذاری-انجام-امور-پارکبانی-خیابان-انقلاب-و-پارکینگ--'>مزایده نسبت به واگذاری انجام امور پارکبانی خیابان انقلاب و پارکینگ.... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده نسبت به واگذاری انجام امور پارکبانی خیابان انقلاب و پارکینگ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888264/تجدید-مناقصه-خرید-و-حمل-و-بارگیری-لوله-آبده-فولادی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  خرید و حمل و بارگیری لوله آبده فولادی ...نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی,تجدید مناقصه  خرید و حمل و بارگیری لوله آبده فولادی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888325/فراخوان-تهیه-مصالح-ساخت-نصب-و-اجرای-حدود-2000-انشعاب-پلی-اتیلن'>فراخوان تهیه مصالح، ساخت، نصب و اجرای حدود 2000 انشعاب پلی اتیلن / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تهیه مصالح، ساخت، نصب و اجرای حدود 2000 انشعاب پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888343/مزایده-344-سهم-مشاع-از-70849-سهم-عرصه-و-اعیان-پلاک-ثبتی'>مزایده 344 سهم مشاع از 70849 سهم عرصه و اعیان پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 344 سهم مشاع از 70849 سهم عرصه و اعیان پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888347/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-120-45متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان 120.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 120.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888419/مناقصه-اجرای-توسعه-و-بازسازی-شبکه-توزیع-آب'>مناقصه اجرای توسعه و بازسازی شبکه توزیع آب / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای توسعه و بازسازی شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888513/مزایده-منزل-مسکونی-کلنگی-عرصه-سیصد-متر'>مزایده منزل مسکونی کلنگی عرصه سیصد متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی کلنگی عرصه سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888384/مناقصه-45-کیلومتر-خط-تغذیه-و-پایداری--'>مناقصه 45 کیلومتر خط تغذیه و پایداری ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه 45 کیلومتر خط تغذیه و پایداری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888394/مناقصه-جهت-اجرای-خاکبرداری--خاکریزی-و-زیرسازی-نوبت-دوم'>مناقصه جهت اجرای خاکبرداری ، خاکریزی و زیرسازی نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه جهت اجرای خاکبرداری ، خاکریزی و زیرسازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888471/مزایده-ملک-صنعتی-مساحت-عرصه-10400متر'>مزایده ملک صنعتی مساحت عرصه 10400متر / مزایده,مزایده ملک صنعتی مساحت عرصه 10400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888481/مناقصه-واگذاری-حجمی-امور-مربوط-به-سنجش-و-اندازه-گیری-پارامترهای-آب-و-هواشناسی'>مناقصه واگذاری حجمی امور مربوط به سنجش و اندازه گیری پارامترهای آب و هواشناسی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه واگذاری حجمی امور مربوط به سنجش و اندازه گیری پارامترهای آب و هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887986/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-691-16مترمربع-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 691.16مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 691.16مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888256/مناقصه-عملیات-خط-کشی-سرد-راههای-حوزه-استحفاظی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خط کشی سرد راههای حوزه استحفاظی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات خط کشی سرد راههای حوزه استحفاظی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888341/مناقصه-احداث-پارک-و--نوبت-دوم'>مناقصه احداث پارک و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث پارک و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888648/استعلام-بشقاب-شیرینی-خوری-مسی-هدیه'>استعلام بشقاب شیرینی خوری مسی هدیه / استعلام بشقاب شیرینی خوری مسی هدیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888646/استعلام-کیف-دستی'>استعلام کیف دستی / استعلام کیف دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888641/استعلام-کفش-چرمی-کار-مدل-تجاری-شایان'>استعلام کفش چرمی کار مدل تجاری شایان  / استعلام , استعلام کفش چرمی کار مدل تجاری شایان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888649/استعلام-کاپیشن-و-شلوار-کار-کتان-درجه-یک'>استعلام کاپیشن و شلوار کار کتان درجه یک  / استعلام , استعلام کاپیشن و شلوار کار کتان درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888668/استعلام-تعمیر-سقف-شیروانی'>استعلام  تعمیر سقف شیروانی / استعلام  تعمیر سقف شیروانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888339/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-فضای-سبز-و---نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور مربوط به فضای سبز و ....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور مربوط به فضای سبز و ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888671/استعلام-تهیه-و-اجرای-خط-پمپاژ-با-لوله-پلی-اتیلن-pe80'>استعلام تهیه و اجرای خط پمپاژ با لوله پلی اتیلن pe80  / استعلام , استعلام تهیه و اجرای خط پمپاژ با لوله پلی اتیلن pe80 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888664/استعلام-تهیه-و-اجرای-شبکه-توزیع-با-لوله-پلی-اتیلن-pe80'>استعلام تهیه و اجرای شبکه توزیع با لوله پلی اتیلن pe80  / استعلام , استعلام تهیه و اجرای شبکه توزیع با لوله پلی اتیلن pe80 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888679/استعلام-سنجش-بینایی-کودکان'>استعلام سنجش بینایی کودکان / استعلام, استعلام سنجش بینایی کودکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888654/استعلام-خرید-سوئیچ-و-فایروال'>استعلام خرید سوئیچ و فایروال / استعلام, استعلام خرید سوئیچ و فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888643/استعلام-انجام-امور-نظافتی-و-خدماتی-امور-آبدارخانه-ها'>استعلام  انجام امور نظافتی و خدماتی امور آبدارخانه ها / استعلام, استعلام  انجام امور نظافتی و خدماتی امور آبدارخانه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888628/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888601/استعلام-اجرای-اسکن-و-ژئورفرنس-نقشه-های-ثبتی'>استعلام  اجرای اسکن و ژئورفرنس نقشه های ثبتی / استعلام  اجرای اسکن و ژئورفرنس نقشه های ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888612/استعلام-ذخیره-ساز-اکسترنال'>استعلام ذخیره ساز اکسترنال / استعلام ذخیره ساز اکسترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888357/مزایده-انتشارات-دانشجویی'>مزایده  انتشارات دانشجویی   / آگهی مزایده عمومی ، مزایده  انتشارات دانشجویی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888640/استعلام-سمعک-پشت-گوشی'>استعلام سمعک پشت گوشی / استعلام سمعک پشت گوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888653/استعلام-Mikrotik-Daynadish-5'>استعلام Mikrotik Daynadish 5  / آگهی استعلام , استعلام Mikrotik Daynadish 5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888672/استعلام-دستگاه-UTM-و--'>استعلام دستگاه UTM و ... / استعلام دستگاه UTM و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888740/استعلام-تلویزیون-led-سایز-65in'>استعلام تلویزیون led سایز 65in  / استعلام, استعلام تلویزیون led سایز 65in </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888381/مناقصه-تکمیل-پل-گزنک-محور-هراز--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل پل گزنک محور هراز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل پل گزنک محور هراز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888619/استعلام-ترانس-ولتاژ-24-کیلوولت'>استعلام ترانس ولتاژ 24  کیلوولت  / استعلام , استعلام ترانس ولتاژ 24  کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888599/استعلام-نمراتور-مکانیزم-محرک-تپ-چنجر'>استعلام نمراتور مکانیزم محرک تپ چنجر  / استعلام ، نمراتور مکانیزم محرک تپ چنجر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888609/استعلام-سوزنی-سکسیونر-آداپتور'>استعلام سوزنی سکسیونر آداپتور  / استعلام , استعلام سوزنی سکسیونر آداپتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888703/استعلام-کنتور-برقگیر'>استعلام کنتور برقگیر / استعلام ,استعلام کنتور برقگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888712/استعلام-باتری-و-جایگاه-باتری'>استعلام باتری و جایگاه باتری  / استعلام ,استعلام باتری و جایگاه باتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888677/استعلام-آنتن-قطعه-مدل'>استعلام آنتن قطعه مدل  / استعلام ,استعلام آنتن قطعه مدل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888627/استعلام-خرید-لایسنس-200-کاربره'>استعلام خرید لایسنس 200 کاربره  / استعلام ,استعلام خرید لایسنس 200 کاربره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888595/استعلام-ایزوگام-دو-لایه-فویل-دار-BPP-پلیمری'>استعلام ایزوگام دو لایه فویل دار BPP  پلیمری  / استعلام , استعلام ایزوگام دو لایه فویل دار BPP  پلیمری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888372/مناقصه-توسعه-شبکه-رایانه-ای-بندر-و--'>مناقصه توسعه شبکه رایانه ای بندر و....  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه توسعه شبکه رایانه ای بندر و.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888618/استعلام-تعداد-15-عدد-کیس-کامپیوتر'>استعلام تعداد 15 عدد کیس کامپیوتر / استعلام، استعلام تعداد 15 عدد کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888622/استعلام-چاپگر-مدل-hp-pro-402n'>استعلام چاپگر مدل hp pro 402n  / استعلام، استعلام چاپگر مدل hp pro 402n</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888630/استعلام-تلویزیون-LED-با-گیرنده-دیجیتال'>استعلام تلویزیون LED با گیرنده دیجیتال / استعلام, استعلام تلویزیون LED با گیرنده دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888353/مزایده-اجاره-غرفه-های-مجتمع-ورزشی-و-آموزشی-محمود-آباد'>مزایده اجاره غرفه های مجتمع ورزشی و آموزشی محمود آباد / آگهی مزایده , مزایده اجاره غرفه های مجتمع ورزشی و آموزشی محمود آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888810/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی / استعلام, اسنعلام  چک رایتر مدل TALLY-T5040</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888765/استعلام-چک-رایتر-مدل-TALLY-T5040'>استعلام  چک رایتر مدل TALLY-T5040 / استعلام, اسنعلام  چک رایتر مدل TALLY-T5040</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888759/استعلام-راه-بند-الکترویکی-مدل-B680-با-بازوی-پنج-متری'>استعلام  راه بند الکترویکی مدل B680 با بازوی پنج متری / استعلام, اسنعلام  راه بند الکترویکی مدل B680 با بازوی پنج متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888681/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کولر-گازی-دوپنله-42000lg'>استعلام خرید یک دستگاه کولر گازی دوپنله 42000lg / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه کولر گازی دوپنله 42000lg</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888702/استعلام-دمپایی-(-کیفیت-خوب-)'>استعلام دمپایی ( کیفیت خوب )  / استعلام، استعلام دمپایی ( کیفیت خوب ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888729/استعلام-بیمه-اماکن-تحت-پوشش-(-آتش-سوزی--حوادث-و--بیمه-مسئولیت-مدنی'>استعلام بیمه اماکن  تحت پوشش ( آتش سوزی - حوادث و... بیمه مسئولیت مدنی  / استعلام, استعلام بیمه اماکن  تحت پوشش ( آتش سوزی - حوادث و... بیمه مسئولیت مدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888756/استعلام-کامپیوتر-pc'>استعلام کامپیوتر pc / استعلام , استعلام کامپیوتر pc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888775/استعلام-کولر-گازی-4800'>استعلام کولر گازی 4800 / استعلام , استعلام کولر گازی 4800</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888688/استعلام-لوله-مانسیمان-بدون-درز-3-اینچ-با-ضخاخمت-5-49-میلی-متر'>استعلام لوله مانسیمان بدون درز 3 اینچ با ضخاخمت 5.49 میلی متر / استعلام , استعلام لوله مانسیمان بدون درز 3 اینچ با ضخاخمت 5.49 میلی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888684/استعلام-لوله-مانسمان'>استعلام  لوله مانسمان  / استعلام  لوله مانسمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888694/استعلام-لوله-مانسمان'>استعلام  لوله مانسمان  / استعلام  لوله مانسمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888709/استعلام-لوله'>استعلام  لوله  / استعلام  لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888722/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران   / استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888352/مزایده-عرصه-و-اعیان-زمین-با-بنای-احداثی-750مترمربع'>مزایده عرصه و اعیان زمین با بنای احداثی 750مترمربع / مزایده,مزایده عرصه و اعیان زمین با بنای احداثی 750مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888735/استعلام-تقویت-ستونچه-های-دکل-ایستگاه-مخابراتی'>استعلام تقویت ستونچه های دکل ایستگاه مخابراتی  / استعلام, استعلام تقویت ستونچه های دکل ایستگاه مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888730/مناقصه-طرح-راه-اندازی-پروژه-مدیریت-مشارکتی'>مناقصه طرح راه اندازی پروژه مدیریت مشارکتی / مناقصه طرح راه اندازی پروژه مدیریت مشارکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888349/مزایده-ملک-مساحت-13-30مترمربع-کاربری-تجاری'>مزایده ملک مساحت 13.30مترمربع کاربری تجاری / مزایده,مزایده ملک مساحت 13.30مترمربع کاربری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888402/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-420مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 420مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 420مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888667/مناقصه-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان-دکتر-شیخ'>مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان دکتر شیخ  / فراخوان مناقصه, مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان دکتر شیخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888289/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-باقی-مانده-خط-اصلی-شرقی-شبکه-فاضلاب--تجدید'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی باقی مانده خط اصلی شرقی شبکه فاضلاب ...تجدید / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی باقی مانده خط اصلی شرقی شبکه فاضلاب  ...تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888328/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-نیسان'>مزایده یک دستگاه خودرو نیسان / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888617/مناقصه-خرید-اوراق-چاپی-تکثیر-و-فرم-های-آماری--نوبت-دوم'>مناقصه خرید اوراق چاپی، تکثیر و فرم های آماری ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید اوراق چاپی، تکثیر و فرم های آماری ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888673/فراخوان-مناقصه-واگذاری-امور-لنژری-بیمارستان'>فراخوان مناقصه واگذاری امور لنژری بیمارستان  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه واگذاری امور لنژری بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888710/استعلام-کیت-تعمیراتی-مارک-GERACO--'>استعلام کیت تعمیراتی مارک GERACO.... / استعلام کیت تعمیراتی مارک GERACO....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888659/استعلام-پنجه-گربه-ای-دژتکتور-گازی-مادگی-و-نری-با-مارک-آلستوم--'>استعلام پنجه گربه ای دژتکتور گازی مادگی و نری با مارک آلستوم ... / استعلام، استعلام پنجه گربه ای دژتکتور گازی مادگی و نری با مارک آلستوم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888723/استعلام-شیر-برقی-SMC-و--'>استعلام شیر برقی SMC و ...  / استعلام, استعلام شیر برقی SMC و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888685/استعلام-میز-ناهارخوری-و--'>استعلام میز ناهارخوری و ... / استعلام، استعلام میز ناهارخوری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888732/استعلام-کافی-میکس-و--'>استعلام کافی میکس و ... / استعلام, استعلام کافی میکس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888385/مزایده-ملک-مساحت-290مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 290مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 290مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888819/استعلام-2-آیتم-سر-سیم-لوله-ای-خشابی-واید-مولر'>استعلام 2 آیتم سر سیم لوله ای خشابی واید مولر / استعلام 2 آیتم سر سیم لوله ای خشابی واید مولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888758/استعلام-منبع-تغذیه-با-مارک-MEANWELL----'>استعلام منبع تغذیه با مارک MEANWELL ...... / استعلام , استعلام منبع تغذیه با مارک MEANWELL.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888717/استعلام-سیم-بالانسر-و-کمربرند-چرمی-و-سیم-بکسل--'>استعلام سیم بالانسر و کمربرند چرمی و سیم بکسل....  / استعلام , استعلام سیم بالانسر و کمربرند چرمی و سیم بکسل.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888592/استعلام-موتور-بنزینی-لجن-کش'>استعلام موتور بنزینی لجن کش / استعلام, استعلام موتور بنزینی لجن کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888624/استعلام-آب-سردکن-آفترون-کره-ای'>استعلام آب سردکن آفترون کره ای  / استعلام آب سردکن آفترون کره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888614/استعلام-کابل---'>استعلام کابل .... / استعلام, استعلام کابل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888615/استعلام-اقاقک-(-کانکس-)'>استعلام اقاقک ( کانکس )  / استعلام اقاقک ( کانکس ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888726/برگ-استعلام-بهاء-سرویس-کلی-ویدئو-پروژکتور-و--'>برگ استعلام بهاء سرویس کلی ویدئو پروژکتور و ... / برگ استعلام بهاء ,برگ استعلام بهاء سرویس کلی ویدئو پروژکتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888698/برگ-استعلام-بهاء--بابت-شارژ-کارتریج-چاپگر'>برگ استعلام بهاء , بابت شارژ کارتریج چاپگر  / برگ استعلام بهاء ,برگ استعلام بهاء , بابت شارژ کارتریج چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888382/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-غارسی-یک-درب-باغ-مزرعه-کشاورزی'>مزایده یکباب منزل مسکونی.غارسی یک درب باغ.مزرعه کشاورزی / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی.غارسی یک درب باغ.مزرعه کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888662/برگ-استعلام-بهاء-لایسنس-نرم-افزار-مدیریت-و--'>برگ استعلام بهاء لایسنس نرم افزار مدیریت و ... / برگ استعلام بهاء,برگ استعلام بهاء لایسنس نرم افزار مدیریت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888603/استعلام-شیلنگ-تخلیه-سوخت'>استعلام شیلنگ تخلیه سوخت  / استعلام شیلنگ تخلیه سوخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888669/مناقصه-اجرای-پروژه-های-خدمات-ترافیکی'>مناقصه اجرای پروژه های خدمات ترافیکی  / مناقصه ، مناقصه  اجرای پروژه های خدمات ترافیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888606/مزایده-فروش-250-هزار-تن-سنگ-آهن-کلوخه-مگنتیت'>مزایده فروش 250 هزار تن سنگ آهن کلوخه مگنتیت / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش 250 هزار تن سنگ آهن کلوخه مگنتیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888378/مزایده-یک-و-نیم-هکتار-زمین-کشاورزی-مرحله-دوم'>مزایده یک و نیم هکتار زمین کشاورزی مرحله دوم / مزایده,مزایده یک و نیم هکتار زمین کشاورزی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888613/فراخوان-جذب-سرمایه-گذاربه-منظور-استخراج-فروش-و-استحصال-آنتیموان-موجود-در-معادن-لخشک-و-شورچاه'>فراخوان جذب سرمایه گذاربه منظور استخراج، فروش و استحصال آنتیموان موجود در معادن لخشک و شورچاه / فراخوان عمومی، فراخوان جذب سرمایه گذاربه منظور استخراج، فروش و استحصال آنتیموان موجود در معادن لخشک و شورچاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888620/مناقصه-انجام-خدمات-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888635/مزایده-آهن-آلات-ضایعاتی-–-قطعات-داغی-خودرویی'>مزایده آهن آلات ضایعاتی –  قطعات داغی خودرویی / مزایده,مزایده آهن آلات ضایعاتی –  قطعات داغی خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888647/مزایده-فروش-اقلام-نو--مستعمل-و-اسقاط'>مزایده فروش اقلام نو ، مستعمل و اسقاط / مزایده,مزایده فروش اقلام نو ، مستعمل و اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888657/مزایده-فروش-تعداد-130-دستگاه-انواع-خودرو-سبک--سنگین'>مزایده فروش تعداد 130 دستگاه انواع خودرو سبک ، سنگین  / مزایده,مزایده فروش تعداد 130 دستگاه انواع خودرو سبک ، سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888763/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام ,استعلام پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888773/استعلام-الکل-96-'>استعلام الکل 96% / استعلام ، الکل 96%</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888779/استعلام-ساولن'>استعلام ساولن  / استعلام ، ساولن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888326/مناقصه-خدمات-پاکبانی-خط-یک-قطار-شهری-شیراز-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات پاکبانی خط یک قطار شهری شیراز نوبت دوم / مناقصه خدمات پاکبانی خط یک قطار شهری شیراز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888814/استعلام-اسکنر-سند-دورو-رنگی'>استعلام اسکنر سند دورو رنگی  / استعلام, استعلام اسکنر سند دورو رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888823/استعلام-گیت-کنترل-تردد-ارباب-رجوع'>استعلام گیت کنترل تردد ارباب رجوع / استعلام، استعلام گیت کنترل تردد ارباب رجوع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888785/استعلام-مواد-شیمیایی'>استعلام مواد شیمیایی / استعلام مواد شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888839/استعلام-کیس-تکرارکننده-کاربرد-شبکه-مخابراتی'>استعلام کیس تکرارکننده کاربرد شبکه مخابراتی / استعلام , استعلام کیس تکرارکننده کاربرد شبکه مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888802/استعلام-حمل-و-اجراء-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-چیلر'>استعلام حمل و اجراء نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر  / استعلام حمل و اجراء نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888812/استعلام-کیس'>استعلام کیس / استعلام کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888833/استعلام-قطعه-سرور-PDU-HP-H5M70A'>استعلام قطعه سرور PDU-HP-H5M70A / استعلام قطعه سرور PDU-HP-H5M70A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888826/استعلام-قوطی-60-20-و-نبشی-5-و-سپری-5-و-میلگرد-آجدار-14'>استعلام قوطی 60*20 و نبشی 5 و سپری 5 و میلگرد آجدار 14 / استعلام , استعلام قوطی 60*20 و نبشی 5 و سپری 5 و میلگرد آجدار 14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888824/استعلام-تابلو-برق-80-100-با-اجناس-اشنایدر-و-لوازم-اندازه-گیری-دیجیتال-و-مونتاژ'>استعلام تابلو برق 80*100 با اجناس اشنایدر و لوازم اندازه گیری دیجیتال و مونتاژ / استعلام , استعلام تابلو برق 80*100 با اجناس اشنایدر و لوازم اندازه گیری دیجیتال و مونتاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888348/مزایده-تعداد-دو-باب-واحد-تجاری'>مزایده تعداد دو باب واحد تجاری  / مزایده, مزایده تعداد دو باب واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888817/استعلام-تبلت-مایکروسافت-مدل-SURFACE-PRO-4-A-همراه-با-کیبورد'>استعلام تبلت مایکروسافت مدل SURFACE PRO 4-A همراه با کیبورد / استعلام, استعلام تبلت مایکروسافت مدل SURFACE PRO 4-A همراه با کیبورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888803/استعلام-کولر-گازی-36000'>استعلام کولر گازی 36000 / استعلام, استعلام  کولر گازی 36000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888807/استعلام-چاپ-و-نشر-کتاب'>استعلام چاپ و نشر کتاب / استعلام, استعلام چاپ و نشر کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888799/استعلام-چاپ-و-نشر-کتاب-برنامه-عملیاتی-سال-1396'>استعلام چاپ و نشر کتاب برنامه عملیاتی سال 1396 / استعلام, استعلام چاپ و نشر کتاب برنامه عملیاتی سال 1396</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888787/استعلام-پکینگهای-بلوکی-برج-خنک-کننده'>استعلام  پکینگهای بلوکی برج خنک کننده / استعلام, استعلام  پکینگهای بلوکی برج خنک کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888768/استعلام-ویدئو-پروژکتور-پاناسونیک'>استعلام ویدئو پروژکتور پاناسونیک / استعلام,  استعلام ویدئو پروژکتور پاناسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888762/استعلام-لب-تاپ'>استعلام لب تاپ  / استعلام  ,استعلام لب تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888778/استعلام-پنکه'>استعلام پنکه  / استعلام ,استعلام پنکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888354/مناقصه-تهیه-ونصب-تابلوهای-راهنما'>مناقصه تهیه ونصب تابلوهای راهنما / آگهی مناقصه ,مناقصه تهیه ونصب تابلوهای راهنما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888791/استعلام-لایروبی-فاضلاب-سپتیک-چاه'>استعلام لایروبی فاضلاب سپتیک چاه  / استعلام ,استعلام لایروبی فاضلاب سپتیک چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888798/استعلام-سنگ-تراورتن-شیشه-ای'>استعلام سنگ تراورتن شیشه ای  / استعلام ,استعلام سنگ تراورتن شیشه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888820/استعلام-فایروال-وب-سرور-و--'>استعلام فایروال وب سرور و ... / استعلام , استعلام فایروال وب سرور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888770/استعلام-سرور-مدل-DL380'>استعلام  سرور مدل DL380  / استعلام, استعلام  سرور مدل DL380 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888790/استعلام-دستگاه-کپی-و-فکس'>استعلام دستگاه کپی و فکس / استعلام، استعلام دستگاه کپی و فکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888843/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های-مداربسته'>استعلام نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته / استعلام , استعلام  نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888846/استعلام-اجرای-رزین-نانو-نمای-ساختمان'>استعلام اجرای رزین نانو نمای ساختمان / استعلام , استعلام  اجرای رزین نانو نمای ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888830/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام , استعلام  لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888821/استعلام-پیچ-و-مهره-گالوانیزه'>استعلام پیچ و مهره گالوانیزه  / استعلام , استعلام پیچ و مهره گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888806/استعلام-تجهیزات-سازه-گنتری'>استعلام تجهیزات سازه گنتری / استعلام , استعلام  تجهیزات سازه گنتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888335/فراخوان-یک-واحد-درمانگاهی'>فراخوان یک واحد درمانگاهی / فراخوان , فراخوان یک واحد درمانگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888786/استعلام-کابل-کشی'>استعلام کابل کشی / استعلام , استعلام  کابل کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888760/استعلام-خرید-دو-دستگاه-تلویزیون-32-اینچ'>استعلام  خرید دو دستگاه تلویزیون 32 اینچ   / استعلام , استعلام  خرید دو دستگاه تلویزیون 32 اینچ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888741/استعلام-تجهیزات-فیبر-نوری-و-plc'>استعلام تجهیزات فیبر نوری و plc / استعلام, استعلام تجهیزات فیبر نوری و plc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888742/استعلام-کت-و-شلوار'>استعلام کت و شلوار / استعلام کت و شلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888733/استعلام-اسپلیت-ایرانی-24000-اینورتر'>استعلام اسپلیت ایرانی 24000 اینورتر  / استعلام, اسپلیت ایرانی 24000 اینورتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888724/استعلام-لایسنس-فایروال-سیسکو'>استعلام لایسنس فایروال سیسکو / استعلام , استعلام لایسنس فایروال سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888714/استعلام-سوئیچ-و-تجهیزات-و-قطعات'>استعلام سوئیچ و تجهیزات و قطعات / استعلام , استعلام سوئیچ و تجهیزات و قطعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888701/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات -سخت افزار  / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات -سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888693/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات -سخت افزار  / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات -سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888873/استعلام-all-in-one-asus'>استعلام all in one asus / استعلام, استعلام all in one asus</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888967/استعلام-دستگاه-آبسرد-کن-ایستاده'>استعلام دستگاه آبسرد کن ایستاده / استعلام , استعلام دستگاه آبسرد کن ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888947/استعلام-خرید-کولر-15000-پلیمری'>استعلام خرید کولر 15000 پلیمری / استعلام , استعلام خرید کولر 15000 پلیمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888941/استعلام-دوربین-مداربسته-و-لوازم-جانبی'>استعلام دوربین مداربسته و لوازم جانبی / استعلام , استعلام دوربین مداربسته و لوازم جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888869/استعلام-تعویض-کابینتهای-آسانسور-1-و-2-بانک-کشاورزی'>استعلام تعویض کابینتهای آسانسور 1 و 2 بانک کشاورزی / استعلام، استعلام تعویض کابینتهای آسانسور 1 و 2 بانک کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888892/استعلام-برج-خنک-کننده-90-تن'>استعلام برج خنک کننده 90 تن / استعلام، استعلام برج خنک کننده 90 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888851/استعلام-دیگ-آب-گرم-فولادی--'>استعلام دیگ آب گرم فولادی ... / استعلام، استعلام دیگ آب گرم فولادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888928/استعلام-یخچال-کوچک-اسکول--'>استعلام یخچال کوچک اسکول... / استعلام، استعلام یخچال کوچک اسکول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888915/استعلام-صندلی-گردان-کارشناسی--'>استعلام صندلی گردان کارشناسی... / استعلام، استعلام صندلی گردان کارشناسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888858/استعلام-توکن-هوشمند-رایانه-مدل-W-بسته-پلاستیکی'>استعلام توکن هوشمند رایانه مدل W بسته پلاستیکی / استعلام , استعلام توکن هوشمند رایانه مدل W بسته پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888399/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-کل-نود-و-شش-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت کل نود و شش متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت کل نود و شش متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888878/استعلام-میکروفون-کنفرانس'>استعلام میکروفون کنفرانس  / استعلام , استعلام میکروفون کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888893/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه / استعلام تخریب و آماده سازی محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888919/استعلام-خرید-اسکرابر-برند-ایرانی-دوبرسه'>استعلام خرید اسکرابر برند ایرانی دوبرسه / استعلام, استعلام خرید اسکرابر برند ایرانی دوبرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888938/استعلام-پرینتر-hp-lasorjet-مدل-m-605-dn'>استعلام پرینتر hp-lasorjet مدل m-605 dn / استعلام, استعلام پرینتر hp-lasorjet مدل m-605 dn</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888951/استعلام-کاغذ-بوبین-50-سانت'>استعلام کاغذ بوبین 50 سانت / استعلام کاغذ بوبین 50 سانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888966/استعلام-UPS'>استعلام UPS / استعلام UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888942/استعلام-ساک-دستی'>استعلام ساک دستی / استعلام ساک دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888890/استعلام-اسپیلت'>استعلام اسپیلت / استعلام اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888863/استعلام-هارد-اکسترنال-و-درایو'>استعلام هارد اکسترنال و درایو / استعلام هارد اکسترنال و درایو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888865/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی  / استعلام ، استعلام مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888251/تجدید-مناقصه-خدمات-نگهبانی--حفاظت-و-حراست-از-اراضی-و-اموال-شرکت--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خدمات نگهبانی ، حفاظت و حراست از اراضی و اموال شرکت - نوبت دوم  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خدمات نگهبانی ، حفاظت و حراست از اراضی و اموال شرکت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888327/مزایده-یک-دستگاه-پیکان-سواری'>مزایده یک دستگاه پیکان سواری  / مزایده یک دستگاه پیکان سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888917/استعلام-ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام ابزارآلات الکتریکی  / استعلام , استعلام ابزارآلات الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888859/استعلام-پرینتر-مدل-HP2035'>استعلام پرینتر مدل HP2035  / استعلام پرینتر مدل HP2035 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888958/استعلام-لپ-تاپ-14-اینچی-Asus-V401UQ-مدل-FA099D'>استعلام لپ تاپ 14 اینچی Asus V401UQ مدل FA099D / استعلام لپ تاپ 14 اینچی Asus V401UQ مدل FA099D</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888877/استعلام-کامپیوتر-و-متعلقات'>استعلام کامپیوتر و متعلقات / استعلام کامپیوتر و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888913/استعلام-کامپیوتر-و-متعلقات'>استعلام کامپیوتر و متعلقات / استعلام کامپیوتر و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888949/استعلام-کامپیوتر-و-متعلقات'>استعلام کامپیوتر و متعلقات / استعلام کامپیوتر و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888952/استعلام-لمینت-ایرانی-با-برند-آرتا'>استعلام  لمینت ایرانی با برند آرتا  / استعلام, استعلام  لمینت ایرانی با برند آرتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888403/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید / مزایده یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888933/استعلام-دیوار-پوش-با-برند-آذین-پلاست'>استعلام دیوار پوش با برند آذین پلاست / استعلام, استعلام دیوار پوش با برند آذین پلاست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888923/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-10-اتمسفر'>استعلام  لوله پلی اتیلن 10 اتمسفر / استعلام, استعلام  لوله پلی اتیلن 10 اتمسفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888891/استعلام-5000-جلد-پرونده-به-صورت-کتابچه-20-صفحه-ای'>استعلام 5000 جلد پرونده به صورت کتابچه 20 صفحه ای / استعلام, استعلام 5000 جلد پرونده به صورت کتابچه 20 صفحه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888861/استعلام-خرید-و-نصب-دوربین-مدار-بسته'>استعلام  خرید و نصب دوربین مدار بسته  / استعلام, استعلام  خرید و نصب دوربین مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888918/استعلام-مودم'>استعلام مودم  / استعلام ,استعلام مودم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888931/استعلام-کفش-کوه-نوردی'>استعلام کفش کوه نوردی  / استعلام ,استعلام کفش کوه نوردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888898/استعلام-باکس-پالت-فلزی'>استعلام باکس پالت فلزی / استعلام باکس پالت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888886/استعلام-فن-کوئل'>استعلام فن کوئل  / استعلام ,استعلام فن کوئل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888870/استعلام-فن-کوئل'>استعلام فن کوئل  / استعلام ,استعلام فن کوئل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888550/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-مساحت-50-79متر'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 50.79متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 50.79متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888987/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام, استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888972/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن  / استعلام خرید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888954/استعلام-کانکس-اتاقک-برق-و-کلرزنی'>استعلام کانکس اتاقک برق و کلرزنی  / استعلام ، استعلام کانکس اتاقک برق و کلرزنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888930/استعلام-دستگاه-سنجش-سدیم-و-پتاسیم'>استعلام دستگاه سنجش سدیم و پتاسیم  / استعلام ، استعلام دستگاه سنجش سدیم و پتاسیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888897/استعلام-جابجایی-اتاق-سرور'>استعلام جابجایی اتاق سرور / استعلام, استعلام جابجایی اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888935/استعلام-دستگاه-ریسوگراف-RISO-مدل-EZ571'>استعلام دستگاه ریسوگراف RISO مدل EZ571  / استعلام , استعلام دستگاه ریسوگراف RISO مدل EZ571 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888909/استعلام-کابل-برق-4-150-تولید-کارخانه-سیمکات-تبریز'>استعلام کابل برق 4*150 تولید کارخانه سیمکات تبریز  / استعلام , استعلام کابل برق 4*150 تولید کارخانه سیمکات تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888895/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار / استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888882/استعلام-انتقال-آب-پارک-صنایع-اردکان'>استعلام انتقال آب پارک صنایع اردکان  / استعلام, استعلام انتقال آب پارک صنایع اردکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888444/مناقصه-عمومی-اجاره-یکدستگاه-خودرو-سواری'>مناقصه عمومی اجاره یکدستگاه خودرو سواری / مناقصه عمومی اجاره یکدستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888973/استعلام-بهسازی-خیابان-مهدیه'>استعلام بهسازی خیابان مهدیه / استعلام، استعلام  بهسازی خیابان مهدیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888957/استعلام-بهسازی-خیابان'>استعلام  بهسازی خیابان / استعلام، استعلام  بهسازی خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888936/استعلام-پایه-تابلو-راهنمایی-و-رانندگی-پروفیلی'>استعلام پایه تابلو راهنمایی و رانندگی پروفیلی  / استعلام، استعلام پایه تابلو راهنمایی و رانندگی پروفیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888927/استعلام-پایه-چراغ-پارکی'>استعلام پایه چراغ پارکی / استعلام، استعلام پایه چراغ پارکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888867/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام , استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888964/استعلام-چراغ-و-لامپ-96-4-20'>استعلام چراغ و لامپ 96.4.20 / استعلام چراغ و لامپ 96.4.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888943/استعلام-کولرگازی-96-4-20'>استعلام کولرگازی 96.4.20 / استعلام کولرگازی  96.4.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888921/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-کلیه-سیستم-های-شبکه-رادیویی-VHF-96-4-20'>استعلام تعمیر و نگهداری کلیه سیستم های شبکه رادیویی VHF 96.4.20 / استعلام تعمیر و نگهداری کلیه سیستم های شبکه رادیویی VHF  96.4.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888977/استعلام-آسفالت-بیندر-0-19-mm--96-4-20'>استعلام آسفالت بیندر 0-19 mm - 96.4.20 / استعلام خرید آسفالت بیندر 0-19 mm  - 96.4.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888889/استعلام-خرید-آسفالت-و-ماسه'>استعلام خرید آسفالت و ماسه  / استعلام خرید آسفالت و ماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888486/مزایده-ساختمان-سه-طبقه-و-8-قطعه-باغشهر'>مزایده ساختمان سه طبقه و 8 قطعه باغشهر  / مزایده,مزایده ساختمان سه طبقه و 8 قطعه باغشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888912/استعلام-خرید-ماسه'>استعلام خرید ماسه / استعلام خرید ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888939/استعلام-کابل-HBA-و-رم-سرور-HP'>استعلام کابل HBA و رم سرور HP / استعلام، استعلام کابل HBA و رم سرور HP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888901/استعلام-پالت-پلاستیکی-جهت-کف-انبار'>استعلام پالت پلاستیکی جهت کف انبار / استعلام پالت پلاستیکی جهت کف انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888880/استعلام-فلومتر-التراسونیک-مدل-INOVA-SONIS-220i'>استعلام فلومتر التراسونیک مدل INOVA SONIS 220i / استعلام فلومتر التراسونیک مدل INOVA SONIS 220i</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888976/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888986/استعلام-خرید-سوئیچ-و-فایروال'>استعلام خرید سوئیچ و فایروال  / استعلام, استعلام خرید سوئیچ و فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888990/استعلام-129-دستگاه-فلوتر-مکانیکی'>استعلام 129 دستگاه فلوتر مکانیکی  / استعلام, استعلام 129 دستگاه فلوتر مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888955/استعلام-موتورسیکلت'>استعلام موتورسیکلت / استعلام , استعلام موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888932/استعلام-دوربین-مدار-بسته-قابلیت-دید-در-شب'>استعلام دوربین مدار بسته قابلیت دید در شب  / استعلام , استعلام دوربین مدار بسته قابلیت دید در شب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888969/استعلام-پرچم-ایران-(عمودی)-پرچم-بنیاد-شهید'>استعلام پرچم ایران (عمودی) پرچم بنیاد شهید  / استعلام,  استعلام پرچم ایران (عمودی) پرچم بنیاد شهید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888424/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-زمین-کاربری-مسکونی-تجاری-کارگاهی-96-4-20'>مزایده فروش تعدادی از قطعات زمین کاربری مسکونی تجاری کارگاهی 96.4.20 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات زمین کاربری مسکونی تجاری کارگاهی 96.4.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888985/استعلام-خودرو-سمند-دولتی-ef7'>استعلام خودرو سمند دولتی ef7 / استعلام، استعلام خودرو سمند دولتی ef7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888950/استعلام-تیزرهای-12-ثانیه-ای-در-بخش-حمل-و-نقل-راهداری-و-ایمنی-و--'>استعلام تیزرهای 12 ثانیه ای در بخش حمل و نقل راهداری و ایمنی و... / استعلام، استعلام تیزرهای 12 ثانیه ای در بخش حمل و نقل راهداری و ایمنی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888962/استعلام-فروش-قطعات-و-لوازم-الحاقی-وسایل-نقلیه-موتوری'>استعلام فروش قطعات و لوازم الحاقی وسایل نقلیه موتوری     / استعلام، استعلام فروش قطعات و لوازم الحاقی وسایل نقلیه موتوری    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888862/استعلام-البسه-سربازان-وظیفه'>استعلام البسه سربازان وظیفه / استعلام ، البسه سربازان وظیفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888978/استعلام-برشکاری-و-جوشکاری-و---'>استعلام برشکاری و جوشکاری و ....  / استعلام ، استعلام برشکاری و جوشکاری و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888853/استعلام-میز-کنفرانس-mdf'>استعلام میز کنفرانس mdf    / استعلام ، میز کنفرانس mdf </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888959/استعلام-اسکنر-a3-حرفه-ای'>استعلام اسکنر a3 حرفه ای / استعلام, استعلام اسکنر a3 حرفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888929/استعلام-طراحی-و-پیاده-سازی-نرم-افزار-بانک-اطلاعات-محیط-زیست'>استعلام طراحی و پیاده سازی نرم افزار بانک اطلاعات محیط زیست / استعلام , استعلام طراحی و پیاده سازی نرم افزار بانک اطلاعات محیط زیست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888857/استعلام-خرید-دوربین-دو-چشمی'>استعلام خرید دوربین دو چشمی / استعلام , استعلام خرید دوربین دو چشمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888884/استعلام-صندلی-دانشجویی-مدل-S4000'>استعلام صندلی دانشجویی مدل S4000 / استعلام، استعلام صندلی دانشجویی مدل S4000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888845/استعلام-رییون-مشکی-مخصوص-DCP360'>استعلام رییون مشکی مخصوص DCP360 / استعلام , استعلام رییون مشکی مخصوص DCP360</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888902/استعلام-دوربین-فیلمبرداری'>استعلام دوربین فیلمبرداری / استعلام، استعلام دوربین فیلمبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888849/استعلام-تجهیزات-سیستم'>استعلام  تجهیزات سیستم  / استعلام ,استعلام  تجهیزات سیستم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888868/استعلام-دستگاه-فتوکپی-توشیبا-مدل-2809'>استعلام دستگاه فتوکپی توشیبا مدل 2809 / استعلام  دستگاه فتوکپی توشیبا مدل 2809</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888885/استعلام-میکروسکوپ-و-وسایل-آزمایشگاهی'>استعلام میکروسکوپ و وسایل آزمایشگاهی / استعلام میکروسکوپ و وسایل آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888908/استعلام-کامپیوتر-و-لب-تاب-و-وسایل-جانبی-رایانه'>استعلام کامپیوتر و لب تاب و وسایل جانبی رایانه  / استعلام کامپیوتر و لب تاب و وسایل جانبی رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888926/استعلام-ریبون-دستگاه-صدور-آنی-کارت'>استعلام ریبون دستگاه صدور آنی کارت  / استعلام،استعلام ریبون دستگاه صدور آنی کارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888960/استعلام-کانکس-کلاس-درس'>استعلام کانکس کلاس درس / استعلام کانکس کلاس درس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888331/مناقصه-اجرای-7000-مترمربع-(به-طور-تقریبی)-آسفالت-گرم-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 7000 مترمربع (به طور تقریبی) آسفالت گرم  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای 7000 مترمربع (به طور تقریبی) آسفالت گرم  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888974/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888925/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-جهت-روشنایی-ساختمان'>استعلام وسایل مورد نیاز جهت روشنایی ساختمان / استعلام وسایل مورد نیاز جهت روشنایی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888911/استعلام-پشتیبانی-سخت-افزار-نرم-افزار'>استعلام پشتیبانی سخت افزار نرم افزار  / استعلام پشتیبانی سخت افزار نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888847/استعلام-تکمیل-بخشی-از-عملیات-احداث-ساختمان'>استعلام تکمیل بخشی از عملیات احداث ساختمان / استعلام تکمیل بخشی از عملیات احداث ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888852/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام  سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام  سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888872/استعلام-زنگ-زدایی-با-سمباده-و-رنگ-آمیزی-قرقره-های-فلزی'>استعلام زنگ زدایی با سمباده و رنگ آمیزی قرقره های فلزی  / استعلام , استعلام زنگ زدایی با سمباده و رنگ آمیزی قرقره های فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888883/استعلام-مرمت-و-بازسازی-دیوار-محوطه-پست'>استعلام مرمت و بازسازی دیوار محوطه پست  / استعلام , استعلام مرمت و بازسازی دیوار محوطه پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888904/استعلام-کپسول-گاز'>استعلام کپسول گاز  / استعلام کپسول گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888894/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام  سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام  سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888854/استعلام-کولر-گازی-دو-تکه-24000'>استعلام کولر گازی دو تکه 24000  / استعلام کولر گازی دو تکه 24000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888503/مزایده-واگذاری-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-186-88-و-212-04متر'>مزایده واگذاری دو قطعه پلاک ثبتی 186.88 و 212.04متر  / مزایده,مزایده واگذاری دو قطعه پلاک ثبتی 186.88 و 212.04متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888981/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-دو-تکه-سرمایشی--'>استعلام کولر گازی اسپیلت دو تکه سرمایشی.... / استعلام کولر گازی اسپیلت دو تکه سرمایشی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888866/استعلام-متر-لیزری-با-برد-300-متر'>استعلام  متر لیزری با برد 300 متر  / استعلام  متر لیزری با برد 300 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888906/استعلام-لایروبی-و-تخلیه-فاضلاب-و-کانالها'>استعلام لایروبی و تخلیه فاضلاب و کانالها  / استعلام لایروبی و تخلیه فاضلاب و کانالها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888945/استعلام-لوازم-پذیرایی'>استعلام لوازم پذیرایی  / استعلام لوازم پذیرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888961/استعلام-دیگ-فولادی'>استعلام دیگ فولادی  / استعلام, استعلام دیگ فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888944/استعلام-مشعل-ایران-رادیاتور'>استعلام مشعل ایران رادیاتور / استعلام, ستعلام مشعل ایران رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888910/استعلام-پر-به'>استعلام پر به / استعلام, استعلام پر به</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888900/استعلام-تلویزیون-سامسونگ'>استعلام تلویزیون سامسونگ  / استعلام, استعلام تلویزیون سامسونگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888875/استعلام-خرید-40-دستگاه-رایانه'>استعلام خرید 40 دستگاه رایانه  / استعلام, استعلام خرید 40 دستگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888905/استعلام-خرید-تعدادی-الکتروپمپ-و-مشعل-و-رادیاتور'>استعلام خرید تعدادی الکتروپمپ و مشعل و رادیاتور / استعلام ,استعلام خرید تعدادی الکتروپمپ و مشعل و رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888350/مناقصه-واگذاری-اجرای-عملیات-آسفالت--پخت-حمل-پخش-و-تامین-قیر-70-60-و-MC'>مناقصه واگذاری اجرای عملیات آسفالت ، پخت، حمل، پخش و تامین قیر 70*60 و MC  / مناقصه , مناقصه واگذاری اجرای عملیات آسفالت ، پخت، حمل، پخش و تامین قیر 70*60 و MC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888924/استعلام-قفسه-فروشگاهی'>استعلام قفسه فروشگاهی  / استعلام ,استعلام قفسه فروشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888879/استعلام-دیوارپوش-و-کف-پوش'>استعلام دیوارپوش و کف پوش  / استعلام ,استعلام دیوارپوش و کف پوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888860/استعلام-باطری-مخصوص'>استعلام باطری مخصوص  / استعلام ,استعلام باطری مخصوص </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888983/استعلام-تجهیزات-امدادی'>استعلام تجهیزات امدادی  / استعلام , استعلام تجهیزات امدادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888965/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برق-و-مکانیک'>استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات برق و مکانیک / استعلام ، استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات برق و مکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888937/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته  / استعلام , استعلام دوربین مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888907/استعلام-4-عدد-صندلی'>استعلام 4 عدد صندلی  / استعلام, استعلام 4 عدد صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888874/استعلام-سنگ-فرز-اصلی'>استعلام سنگ فرز اصلی  / استعلام سنگ فرز اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888914/استعلام-لیست-مورد-نیاز-کامپیوتری-مطابق-مدارک-پیوستی'>استعلام لیست مورد نیاز کامپیوتری مطابق مدارک پیوستی  / استعلام لیست مورد نیاز کامپیوتری مطابق مدارک پیوستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888346/اصلاحیه-مناقصه-آبرسانی-به-شهرهای-تحت-پوشش-آبفای-جنوب-غربی'>اصلاحیه مناقصه آبرسانی به شهرهای تحت پوشش آبفای جنوب غربی  / اصلاحیه مناقصه آبرسانی به شهرهای تحت پوشش آبفای جنوب غربی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888333/تجدید-مزایده-اجاره-قسمتی-از-فضای-بیرونی-پایانه-مسافربری---نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره قسمتی از فضای بیرونی پایانه مسافربری...  نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده اجاره قسمتی از فضای بیرونی پایانه مسافربری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888920/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی  / استعلام امور تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888899/استعلام-تلویزیون-gps-دستگاه-کپی'>استعلام تلویزیون gps دستگاه کپی  / استعلام تلویزیون gps دستگاه کپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888887/استعلام-دوربین-فیلمبرداری-و-عکاسی'>استعلام دوربین فیلمبرداری و عکاسی  / استعلام دوربین فیلمبرداری و عکاسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888871/استعلام-مموری-و-فلش-و-لنز'>استعلام مموری و فلش و لنز  / استعلام مموری و فلش و لنز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888980/استعلام-یک-دستگاه-کولر-lg-سرد-و-گرم'>استعلام یک دستگاه کولر lg سرد و گرم / استعلام , استعلام یک دستگاه کولر lg سرد و گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888968/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برق-و-مکانیک'>استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات برق و مکانیک / استعلام، استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات برق و مکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888948/استعلام-خرید-400-دستگاه-فن-دمنده'>استعلام خرید 400 دستگاه فن دمنده  / استعلام خرید 400 دستگاه فن دمنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888881/استعلام-تامین-پهنای-باند-12-مگابیت'>استعلام تامین پهنای باند 12 مگابیت / استعلام، استعلام تامین پهنای باند 12 مگابیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888984/استعلام-پکیج-شوفاژ-دیواری'>استعلام پکیج شوفاژ دیواری / استعلام , استعلام پکیج شوفاژ دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888953/استعلام-تشک-به-همراه-کاور--بالش-و-پتو-96-4-20'>استعلام تشک به همراه کاور ، بالش و پتو 96.4.20 / استعلام, استعلام تشک به همراه کاور ، بالش و پتو 96.4.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888336/مناقصه-واگذاری-امور-آرامستان-شامل-کلیه-مراحل-تدفین-حفر-قبر--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور آرامستان شامل کلیه مراحل تدفین، حفر قبر... نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری امور آرامستان شامل کلیه مراحل تدفین، حفر قبر... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888934/استعلام-کارت-مایفر--'>استعلام کارت مایفر ... / استعلام ,استعلام کارت مایفر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888903/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-96-4-20'>استعلام دستگاه حضور و غیاب 96.4.20 / استعلام دستگاه حضور و غیاب 96.4.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888970/استعلام-آسانسور-کششی-96-4-20'>استعلام آسانسور کششی 96.4.20 / استعلام آسانسور کششی 96.4.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888876/استعلام-خرید-دو-دستگاه-دیزل-ژنراتور-96-4-20'>استعلام خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور 96.4.20 / استعلام خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور  96.4.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888916/استعلام-خرید-فلومتر-الکترومغناطیس-5-اینچ'>استعلام خرید فلومتر الکترومغناطیس 5 اینچ / استعلام خرید فلومتر الکترومغناطیس 5 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888922/استعلام-دستگاه-فتوکپی-شارپ-مدل-6020-دارای-گارانتی-مادیران'>استعلام دستگاه فتوکپی شارپ مدل 6020 دارای گارانتی مادیران / استعلام ، استعلام دستگاه فتوکپی شارپ مدل 6020 دارای گارانتی مادیران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888896/استعلام-مصالح-مورد-نیاز-جهت-اجرای-سایه-بان-پارکینگ'>استعلام مصالح مورد نیاز جهت اجرای سایه بان پارکینگ / استعلام, استعلام مصالح مورد نیاز جهت اجرای سایه بان پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888888/استعلام-تجهیزات-مربوط-به-موتورخانه-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهرستان-سروآباد'>استعلام تجهیزات مربوط به موتورخانه مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان سروآباد / استعلام, استعلام تجهیزات مربوط به موتورخانه مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان سروآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888971/استعلام-قفسه-فلزی-و--'>استعلام قفسه فلزی و ...  / استعلام , استعلام قفسه فلزی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888979/استعلام-جهت-تعمیرات-پوشش-سقف-کاذب'>استعلام جهت تعمیرات پوشش سقف کاذب / استعلام, استعلام جهت تعمیرات پوشش سقف کاذب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888392/مناقصه-جمع-آوری-سد-معبر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه  جمع آوری سد معبر سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  جمع آوری سد معبر سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888988/استعلام-نیاز-کارگاه-جوشکاری'>استعلام نیاز کارگاه جوشکاری  / استعلام, استعلام نیاز کارگاه جوشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888963/استعلام-دستگاه-ضبط-و-پخش-DVR-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دستگاه ضبط و پخش DVR  دوربین مدار بسته  / استعلام, استعلام دستگاه ضبط و پخش DVR  دوربین مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888946/استعلام-دوربین-دام-دید-در-شب'>استعلام دوربین دام دید در شب / استعلام , استعلام دوربین دام دید در شب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888975/استعلام-خرید-یک-دستگاه-تلویزیون'>استعلام خرید یک دستگاه تلویزیون / استعلام,  استعلام خرید یک دستگاه تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888989/استعلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام تجهیزات شبکه  / استعلام, استعلام تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888940/استعلام-طراحی-و-اجرای-دیوارپوش-و-سقف'>استعلام طراحی و اجرای دیوارپوش و سقف  / استعلام، استعلام طراحی و اجرای دیوارپوش و سقف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888956/استعلام-صندلی-گردان-مدیریتی-و-گاو-صندوق-بزرگ'>استعلام صندلی گردان مدیریتی و گاو صندوق بزرگ / استعلام صندلی گردان مدیریتی و گاو صندوق بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888982/استعلام-اصلاح-سیستم-برقی-دادسرای-عمومی-و-انقلاب-شهرستان-قشم'>استعلام اصلاح سیستم برقی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم / استعلام، استعلام اصلاح سیستم برقی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888405/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-از-پلاک-ثبتی-1812-115-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه قطعه زمین از پلاک ثبتی 1812.115 مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین از پلاک ثبتی 1812.115 مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888366/مناقصه-فنس-کشی-اطراف-گود-زباله-تجدید'>مناقصه  فنس کشی اطراف گود زباله- تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه فنس کشی اطراف گود زباله ... تجدید-</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888445/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888359/مزایده-واگذاری-کارخانه-آسفالت'>مزایده واگذاری  کارخانه آسفالت / آگهی مزایده, مزایده واگذاری  کارخانه آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888400/مناقصه-اجرای-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه اجرای حفظ و نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888472/مناقصه-عملیات-اجرای-پروژه-بلوار-محور-اصلی'>مناقصه عملیات اجرای پروژه بلوار محور اصلی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای پروژه بلوار محور اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888268/مناقصه-انجام-عملیات-اجرایی-دیوارکشی-تصفیه-خانه-غرب'>مناقصه انجام عملیات اجرایی دیوارکشی تصفیه خانه غرب / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات اجرایی دیوارکشی تصفیه خانه غرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888442/مناقصه-خرید-12000-لیتر-سم'>مناقصه خرید 12000 لیتر سم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید 12000 لیتر سم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888841/مزایده-فروش-اموال-توقیفی-غیر-قابل-افراز-پلاک-ثبتی-توضیح-و-تصحیح'>مزایده فروش اموال توقیفی غیر قابل افراز پلاک ثبتی توضیح و تصحیح / مزایده فروش اموال توقیفی غیر قابل افراز پلاک ثبتی توضیح و تصحیح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888367/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888369/حراج-حضوری-اجاره-غرفه--نوبت-دوم'>حراج حضوری اجاره غرفه  - نوبت دوم  / مزایده، حراج حضوری اجاره غرفه  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888380/مزایده-محل-استقرار-غرفه-شعبده-بازی--نوبت-دوم'>مزایده محل استقرار غرفه شعبده بازی - نوبت دوم  / مزایده محل استقرار غرفه شعبده بازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888420/مزایده-ملک-7500متر-از-10-هزار-سهم-مشاع-معادل-ده-هزار-متر'>مزایده ملک 7500متر از 10 هزار سهم مشاع معادل ده هزار متر / مزایده,مزایده ملک 7500متر از 10 هزار سهم مشاع معادل ده هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888547/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-455-60متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 455.60متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 455.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888509/مزایده-8-7-سهم-از-100-سهم-سهام-یکباب-مغازه'>مزایده 8.7 سهم از 100 سهم سهام یکباب مغازه / مزایده,مزایده 8.7 سهم از 100 سهم سهام یکباب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888528/مزایده-5-دهم-مشاع-از-زمین-مزروعی-بیشه-زار-4547-90متر'>مزایده 5 دهم مشاع از زمین مزروعی بیشه زار 4547.90متر / مزایده,مزایده 5 دهم مشاع از زمین مزروعی بیشه زار 4547.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887973/مناقصه-خرید-42-قطعه-یدکی'>مناقصه خرید 42 قطعه یدکی / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید 42 قطعه یدکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888360/مناقصه-پروژه-انجام-امور-خدمات-گازبانی'>مناقصه پروژه انجام امور خدمات گازبانی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای , پروژه انجام امور خدمات گازبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888368/مزایده-زمین-مسکونی-159-8متر-و-5-قطعه-زمین-تجاری'>مزایده زمین مسکونی 159.8متر و 5 قطعه زمین تجاری / مزایده,مزایده زمین مسکونی 159.8متر و 5 قطعه زمین تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887985/آگهی-انتخاب-مشاور--خرید-خدمات-مشاوره-ای-فنی-و-مهندسی'>آگهی انتخاب مشاور   خرید خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی / آگهی انتخاب مشاور ،آگهی انتخاب مشاور  خرید خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888696/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-324-2مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 324.2مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 324.2مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888700/مزایده-480-سهم-از-672-سهم-یک-قطعه-باغ-مشجر'>مزایده 480 سهم از 672 سهم یک قطعه باغ مشجر / مزایده,مزایده 480 سهم از 672 سهم یک قطعه باغ مشجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888320/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-سالن-و-باشگاه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از سالن و باشگاه نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده واگذاری بهره برداری از سالن و باشگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888317/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-ساختمان-شماره-2-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از ساختمان شماره 2  نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده واگذاری بهره برداری از ساختمان شماره 2  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888338/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-سالن-چند-منظوره-و-زمین-چمن-مصنوعی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از سالن چند منظوره و زمین چمن مصنوعی- نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده واگذاری بهره برداری از سالن چند منظوره و زمین چمن مصنوعی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888345/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-مجموعه-ورزشی-استخر-سرپوشیده-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه ورزشی استخر سرپوشیده- نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه ورزشی استخر سرپوشیده- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888455/مزایده-تمامت-ششدانگ-زمین-باغ-291-25متر'>مزایده تمامت ششدانگ زمین باغ 291.25متر / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ زمین باغ 291.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888431/مزایده-پالتو---'>مزایده پالتو .... / مزایده پالتو ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888408/مناقصه-مدیریت-و-نظارت-بر-عملکرد-96-4-20'>مناقصه  مدیریت و نظارت بر عملکرد 96.4.20 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  مدیریت و نظارت بر عملکرد 96.4.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887955/مزایده-فروش-حدود-5000-تن-ضایعات-زیرسرندی'>مزایده فروش حدود 5000 تن ضایعات زیرسرندی / مزایده ، مزایده فروش حدود 5000 تن ضایعات زیرسرندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888423/فراخوان-انجام-خدمات-سلیمان--کارون-و-مرکزی-در-معاونت-مطالعات-شیمیایی--'>فراخوان انجام خدمات سلیمان ، کارون و مرکزی در معاونت مطالعات شیمیایی ... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان انجام خدمات سلیمان ، کارون و مرکزی در معاونت مطالعات شیمیایی ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888332/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-405-مدل-92'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405 مدل 92  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405 مدل 92  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888556/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-340مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 340مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 340مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888428/مزایده-دو-قطعه-ملک-مزروعی-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه ملک مزروعی نوبت دوم / مزایده,مزایده دو قطعه ملک مزروعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888397/مناقصه-تامین-نیروی-واحد-حراست-و-مخابرات'>مناقصه تامین نیروی واحد حراست و مخابرات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی واحد حراست و مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888383/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888375/مناقصه-عملیات-تنظیفات-و-فاضلاب-منازل-ادارات-و-اماکن'>مناقصه عملیات تنظیفات و فاضلاب منازل، ادارات و اماکن / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تنظیفات و فاضلاب منازل، ادارات و اماکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888610/اصلاحیه-مناقصه-پروژه-بازسازی-زمین-تنیس-و-ارائه-خدمات-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب'>اصلاحیه مناقصه پروژه بازسازی زمین تنیس و ارائه خدمات سرویس های ایاب و ذهاب / اصلاحیه مناقصه عمومی , فراخوان پروژه بازسازی زمین تنیس و ارائه خدمات سرویس های ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887950/مناقصه-اجرای-امور-چاپ-و-تکثیر-دانشجویی--مرحله-سوم'>مناقصه اجرای امور چاپ و تکثیر دانشجویی - مرحله سوم  / آگهی مزایده , مناقصه اجرای امور چاپ و تکثیر دانشجویی - مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888498/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-پلاک-ثبتی-310-1-بخش-دو-اهواز'>مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی 310.1 بخش دو اهواز  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی 310.1 بخش دو اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888376/فراخوان-انجام-خدمات-تغذیه-اطلاعات-ورودی-سیستمها'>فراخوان انجام خدمات تغذیه اطلاعات ورودی سیستمها / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان انجام خدمات تغذیه اطلاعات ورودی سیستمها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888450/تجدید-مناقصه-تامین-و-تکمیل-کادر-حراست-فیزیکی'>تجدید مناقصه تامین و تکمیل کادر حراست فیزیکی / تجدید آگهی  مناقصه عمومی ,مناقصه تامین و تکمیل کادر حراست فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888416/فراخوان-یک-دستگاه-سوله-4000-مترمربعی'>فراخوان یک دستگاه سوله 4000 مترمربعی / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان یک دستگاه سوله 4000 مترمربعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888364/مناقصه-نصب-650-انشعاب-پلی-اتیلن-روستاها-و-نقاط-پراکنده----نوبت-دوم'>مناقصه  نصب 650 انشعاب پلی اتیلن روستاها و نقاط پراکنده ... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  نصب 650 انشعاب پلی اتیلن روستاها و نقاط پراکنده ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888374/مناقصه-بهسازی-بازار-روز-آبادان--96-4-20'>مناقصه بهسازی بازار روز آبادان - 96.4.20 / آگهی مناقصه , مناقصه بهسازی بازار روز آبادان  - 96.4.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888404/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-آزمایشگر-زمین-شناسی-بر-روی-دکلهای-حفاری'>فراخوان مناقصه انجام خدمات آزمایشگر زمین شناسی بر روی دکلهای حفاری / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه انجام خدمات آزمایشگر زمین شناسی بر روی دکلهای حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888414/اصلاحیه-مزایده-نصب-و-بهره-برداری-از-بیلبوردهای-تبلیغاتی'>اصلاحیه مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی  / اصلاحیه مزایده عمومی , مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888379/تجدید-مناقصه-تامین-و-تکمیل-کادر-اداری-عمرانی-و-خدماتی'>تجدید مناقصه تامین و تکمیل کادر اداری، عمرانی و خدماتی / تجدید مناقصه ,مناقصه تامین و تکمیل کادر اداری، عمرانی و خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888398/فراخوان-مناقصه-مقاوم-سازی-خط-تغذیه-و-شبکه-گازرسانی-شهرستان-مسجد-سلیمان'>فراخوان مناقصه مقاوم سازی خط تغذیه و شبکه گازرسانی شهرستان مسجد سلیمان / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مقاوم سازی خط تغذیه و شبکه گازرسانی شهرستان مسجد سلیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888434/ارزیابی-کیفی-و-مناقصه-تامین-62-دستگاه-خودروی-سبک'>ارزیابی کیفی و مناقصه تامین 62 دستگاه خودروی سبک / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی و مناقصه تامین 62 دستگاه خودروی سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888386/مناقصه-قرارداد-تامین-نیروی-انسانی-پیمانکاری'> مناقصه قرارداد تامین نیروی انسانی پیمانکاری   /  آگهی مناقصه عمومی, مناقصه قرارداد تامین نیروی انسانی پیمانکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888391/مناقصه-قرارداد-تامین-نیروی-انسانی-حراست'> مناقصه قرارداد  تامین نیروی انسانی حراست /  آگهی مناقصه عمومی, مناقصه قرارداد  تامین نیروی انسانی حراست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888396/مناقصه-قرارداد-خدمات-و-فضای-سبز'> مناقصه قرارداد خدمات و فضای سبز  /  آگهی مناقصه عمومی, مناقصه قرارداد خدمات و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887965/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-جایگاه-تک-منظوره-CNG'>مناقصه  واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره CNG  / آگهی ارزیابی کیفی یک مرحله ای,مناقصه  واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888406/مناقصه-به-کارگیری-تعداد-135-نفر-نیروی-انسانی'>مناقصه به کارگیری تعداد 135 نفر نیروی انسانی / آگهی مناقصه, مناقصه به کارگیری تعداد 135 نفر نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888752/نصب-۴۵۰-انشعاب-فولادی-پراکنده-تکی-و-جمعی'>نصب ۴۵۰ انشعاب فولادی پراکنده تکی و جمعی / آگهی فراخوان، نصب ۴۵۰ انشعاب فولادی پراکنده تکی و جمعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888782/مناقصه-۵۳کیلومتر-خط-تغذیه-پایداری-۱۲-اینچ-اهواز'>مناقصه  ۵۳کیلومتر خط تغذیه پایداری ۱۲ اینچ اهواز / مناقصه  ۵۳کیلومتر خط تغذیه پایداری ۱۲ اینچ اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888446/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پراید-تیپ-GTXI-مدل-88'>مزایده فروش خودرو سواری پراید تیپ GTXI مدل 88  / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو سواری پراید تیپ GTXI مدل 88 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888792/​فراخوان-استعلام-قیمت-بررسی٬-مطالعه٬-پایش-و-رفتارنگاری-داده-های-ابزار-دقیق-سدها'>​فراخوان استعلام قیمت بررسی٬ مطالعه٬ پایش و رفتارنگاری داده های ابزار دقیق سدها     / ​فراخوان , ​فراخوان استعلام قیمت بررسی٬ مطالعه٬ پایش و رفتارنگاری داده های ابزار دقیق سدها    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888776/​فراخوان-عملیات-هیدروگرافی-و-نقشه-برداری-مخزن-سد'>​فراخوان عملیات هیدروگرافی و نقشه برداری مخزن سد / ​فراخوان , ​فراخوان عملیات هیدروگرافی و نقشه برداری مخزن سد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888750/​فراخوان-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-پروژه-های-مرمت-و-بازسازی-تاسیسات-آبی'>​فراخوان نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های مرمت و بازسازی تاسیسات آبی     / ​فراخوان , ​فراخوان نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های مرمت و بازسازی تاسیسات آبی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888433/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-مجموعه-کارواش'>مزایده واگذاری بهره برداری مجموعه کارواش / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری مجموعه کارواش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888761/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-مربوط-به-امور-حمل-و-نقل'>فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات مربوط به امور حمل و نقل  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات مربوط به امور حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888766/مزایده-واگذاری-نصب-بنر--بهره-برداری-و-نگهداری-از-2-دستگاه-تابلوی-تبلیغاتی'>مزایده واگذاری نصب بنر ، بهره برداری و نگهداری از 2 دستگاه تابلوی تبلیغاتی / مزایده واگذاری نصب بنر ، بهره برداری و نگهداری از 2 دستگاه تابلوی تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888745/مناقصه-مرمت-و-بهسازی-ساختمانها--زیرساختها--زیرساختهای-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>مناقصه مرمت و بهسازی ساختمانها ، زیرساختها ، زیرساختهای تاسیسات برقی و مکانیکی / مناقصه مرمت و بهسازی ساختمانها ، زیرساختها ، زیرساختهای تاسیسات برقی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888734/مناقصه-حمل-و-جابجایی-100000-تن-گندم-داخل-استانی'>مناقصه حمل و جابجایی 100000 تن گندم داخل استانی  / مناقصه حمل و جابجایی 100000 تن گندم داخل استانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888401/مزایده-اجاره-بهره-برداری-موقت-از-محل-زمین-بازی-کودکان'>مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل زمین بازی کودکان / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل زمین بازی کودکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888727/فراخوان-مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-غرفه-لوازم-جانبی-موبایل'>فراخوان  مزایده  واگذاری بهره برداری از غرفه لوازم جانبی موبایل / فراخوان  مزایده ،فراخوان  مزایده  واگذاری بهره برداری از غرفه لوازم جانبی موبایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888708/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-غرفه-عرضه-کیف-و-کفش'>مزایده واگذاری بهره برداری از غرفه عرضه کیف و کفش / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری از غرفه عرضه کیف و کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888690/مزایده-واگذاری-غرفه-حمل-و-نقلی-در-پایانه'>مزایده واگذاری غرفه حمل و نقلی در پایانه / مزایده،مزایده واگذاری غرفه حمل و نقلی در پایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888686/مزایده-واگذاری-تعداد-یک-غرفه-در-پایانه-بار-۲۶آذر'>مزایده واگذاری تعداد یک غرفه در پایانه بار ۲۶آذر   / مزایده ، مزایده واگذاری تعداد یک غرفه در پایانه بار ۲۶آذر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888665/مناقصه-مناقصه-انجام-خدمات-نگهبانی-ادارات-و-تأسیسات'>مناقصه مناقصه انجام خدمات نگهبانی ادارات و تأسیسات / مناقصه مناقصه انجام خدمات نگهبانی ادارات و تأسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888389/مزایده-اجاره-بهره-برداری-موقت-از-محل-نصب-یک-عدد-بیلبورد-تبلیغاتی'>مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل نصب یک عدد بیلبورد تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل نصب یک عدد بیلبورد تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888678/​فراخوان-مناقصه-خرید-لوله-فولادی-سایز-۳۰۰و۵۰۰و۶۰۰م-م-و--'>​فراخوان مناقصه خرید لوله فولادی سایز ۳۰۰و۵۰۰و۶۰۰م.م  و ...  / ​فراخوان مناقصه  , ​فراخوان مناقصه خرید لوله فولادی سایز ۳۰۰و۵۰۰و۶۰۰م.م  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888660/فراخوان-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-های-ارتباطی'>فراخوان تعمیر و نگهداری سیستم های ارتباطی / فراخوان , فراخوان تعمیر و نگهداری سیستم های ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888418/مزایده-اجاره-بهره-برداری-موقت-از-محل-نصب-یک-دکه'>مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل نصب یک دکه / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل نصب یک دکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888655/فراخوان-نگهداری-و-تعمیر-سیستمهای-علائم-الکتریکی'>فراخوان نگهداری و تعمیر سیستمهای علائم الکتریکی    / فراخوان نگهداری و تعمیر سیستمهای علائم الکتریکی   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888719/آگهی-مناقصه-واگذاری-امور-لنژری-مرکز-آموزشی-درمانی-شهید-باهنر'>آگهی مناقصه واگذاری امور لنژری مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر      / آگهی مناقصه  ،آگهی مناقصه   واگذاری امور لنژری مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888738/مناقصه-برقرسانی-به-ایستگاه-پمپاژ-شبکه-آبیاری'>مناقصه برقرسانی به ایستگاه پمپاژ شبکه آبیاری / مناقصه برقرسانی به ایستگاه پمپاژ شبکه آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888725/مناقصه-پروژه-ساخت-و-نصب-انشعابات-شهرستان-کلیبر'>مناقصه پروژه ساخت و نصب انشعابات شهرستان کلیبر / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه ساخت و نصب انشعابات شهرستان کلیبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888728/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری--تعمیرات-اساسی--ویژه-و-بازسازی-تعداد-90-دستگاه-لکوموتیو-26-GT'>مناقصه تعمیر و نگهداری ، تعمیرات اساسی ، ویژه و بازسازی تعداد 90 دستگاه لکوموتیو 26 GT / مناقصه تعمیر و نگهداری ، تعمیرات اساسی ، ویژه و بازسازی تعداد 90 دستگاه لکوموتیو 26 GT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888736/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری--تعمیرات-اساسی--ویژه-و-بازسازی-تعداد-20-دستگاه-لکوموتیو-هیتاچی'>مناقصه تعمیر و نگهداری ، تعمیرات اساسی ، ویژه و بازسازی تعداد 20 دستگاه لکوموتیو هیتاچی / مناقصه تعمیر و نگهداری ، تعمیرات اساسی ، ویژه و بازسازی تعداد 20 دستگاه لکوموتیو هیتاچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888748/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری--تعمیرات-اساسی--ویژه-و-بازسازی-تعداد-49-دستگاه-لکوموتیو-43-AD-C'>مناقصه تعمیر و نگهداری ، تعمیرات اساسی ، ویژه و بازسازی تعداد 49 دستگاه لکوموتیو 43 AD C / مناقصه تعمیر و نگهداری ، تعمیرات اساسی ، ویژه و بازسازی تعداد 49 دستگاه لکوموتیو 43 AD C</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888771/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری--تعمیرات-اساسی--ویژه-و-بازسازی-تعداد-45-دستگاه-لکوموتیو-GE'>مناقصه تعمیر و نگهداری ، تعمیرات اساسی ، ویژه و بازسازی تعداد 45 دستگاه لکوموتیو GE / مناقصه تعمیر و نگهداری ، تعمیرات اساسی ، ویژه و بازسازی تعداد 45 دستگاه لکوموتیو GE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888764/مناقصه-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب-مشترکین-گاز-منطقه-۶-گازرسانی-تهران'>مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز منطقه ۶ گازرسانی تهران    / مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز منطقه ۶ گازرسانی تهران   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888755/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-موادغذایی-سالن-ایستگاه-مسافری-راه-آهن-کرمان'>مزایده بهره برداری از غرفه موادغذایی سالن ایستگاه مسافری راه آهن کرمان     / مزایده بهره برداری از غرفه موادغذایی سالن ایستگاه مسافری راه آهن کرمان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888772/تجدید-مناقصه-خرید-یک-عدد-Rotor-Assembly-دمنده'>تجدید مناقصه خرید یک عدد Rotor Assembly دمنده / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید یک عدد Rotor Assembly دمنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888422/تجدید-مزایده-واگذاری-انتشارات-دانشجویی'>تجدید مزایده واگذاری انتشارات دانشجویی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری انتشارات دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888426/فراخوان-مناقصه-عملیات-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-مراکز-شهری-و-روستایی-تجدید'>فراخوان مناقصه عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز شهری و روستایی تجدید  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز شهری و روستایی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888490/تجدید-مناقصه-عمومی-احداث-کانال-دفع-آبهای-سطحی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی احداث کانال دفع آبهای سطحی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عمومی احداث کانال دفع آبهای سطحی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888831/مزایده-اجاره-ماهانه-واحد-خدماتی--تجاری'>مزایده اجاره ماهانه واحد خدماتی - تجاری / مزایده اجاره ماهانه واحد خدماتی - تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888822/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-بیمارستان-شهید-بهشتی'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان شهید بهشتی / مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان شهید بهشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888465/مناقصه-عمومی-تکمیل-پیاده-روسازی-کارکنان-دولت--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تکمیل پیاده روسازی کارکنان دولت - نوبت دوم  / مناقصه عمومی تکمیل پیاده روسازی کارکنان دولت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888832/فراخوان-مناقصه-بهره-برداری-تعمیر-و-نگهداری-از-تاسیسات-و-شبکه-توزیع-آب'>فراخوان مناقصه بهره برداری تعمیر و نگهداری از تاسیسات و شبکه توزیع آب / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه بهره برداری تعمیر و نگهداری از تاسیسات و شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888441/فراخوان-بازسازی-سکوی-دو-ایستگاه-محمدیه-نوبت-دوم'> فراخوان بازسازی سکوی دو ایستگاه محمدیه نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان بازسازی سکوی دو ایستگاه محمدیه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888462/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-روآ'>تجدید مزایده یک دستگاه خودروی سواری روآ  / آگهی مزایده ، تجدید مزایده یک دستگاه خودروی سواری روآ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888805/مناقصه-واگذاری-امور-تهیه-٬-طبخ-و-توزیع-غذا-بیمارستان-امام-سجاد-(ع)-شهریار'>مناقصه واگذاری امور تهیه ٬ طبخ و توزیع غذا بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار     / مناقصه واگذاری امور تهیه ٬ طبخ و توزیع غذا بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888829/مناقصه-انجام-امور-خدماتی--عمومی--آبدار-خانه--دفتری--رسانه-ای--نگهبانی-ورانندگی-خودرو---'>مناقصه انجام امور خدماتی ، عمومی ، آبدار خانه ، دفتری ، رسانه ای ، نگهبانی ورانندگی خودرو ....     / آگهی مناقصه، مناقصه انجام امور خدماتی، عمومی، آبدار خانه، دفتری، رسانه ای، نگهبانی و رانندگی خودرو ....    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888430/مناقصه-احداث-بازار-روز--نوبت-دوم'>مناقصه احداث بازار روز - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث بازار روز  -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888412/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-عرضه-گاز-طبیعی-CNG-تجدید--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG تجدید - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888417/فراخوان-مشارکت-سرمایه-گذاری-ساخت-پروژه-مجتمع-تجاری-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مشارکت سرمایه گذاری ساخت پروژه مجتمع تجاری تجدید- نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان , فراخوان مشارکت سرمایه گذاری ساخت پروژه مجتمع تجاری تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888273/مزایده-بهره-برداری-از-مجموعه-ورزشی-بانوان-گلشهر-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از مجموعه ورزشی بانوان گلشهر نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از مجموعه ورزشی بانوان گلشهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888480/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1200مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1200مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1200مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888281/مناقصه-تعویض-سرویس-و-راه-اندازی-پرژکتورها-و-سیستم-روشنایی--نوبت-دوم'>مناقصه تعویض, سرویس و راه اندازی پرژکتورها و سیستم روشنایی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعویض, سرویس و راه اندازی پرژکتورها و سیستم روشنایی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888425/مناقصه-بهسازی-و-بازسازی-کانال-بافت-فرسوده--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و بازسازی کانال بافت فرسوده - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه بهسازی و بازسازی کانال بافت فرسوده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888840/مناقصه-واگذاری-امور-تعمیر٬-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات'>مناقصه واگذاری امور تعمیر٬ نگهداری و راهبری تاسیسات  / مناقصه , مناقصه  واگذاری امور تعمیر٬ نگهداری و راهبری تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888856/مناقصه-تامین-۱۵-دستگاه-خودروی-سواری-در-اختیار-معاونت-امور-بهداشتی-96-4-20'>مناقصه تامین ۱۵ دستگاه خودروی سواری در اختیار معاونت امور بهداشتی 96.4.20 / آگهی مناقصه، مناقصه تامین ۱۵ دستگاه خودروی سواری در اختیار معاونت امور بهداشتی 96.4.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888850/مناقصه-واگذاری-امور-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان  / مناقصه , مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888837/مناقصه-تعمیرات-شیرهای-آتش-نشانی-شهرکها'>مناقصه تعمیرات شیرهای آتش نشانی شهرکها / مناقصه تعمیرات شیرهای آتش نشانی شهرکها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888844/مناقصه-پک-های-استریل-جراحی-بیماران-بیمارستان'>مناقصه پک های استریل جراحی بیماران بیمارستان / مناقصه پک های استریل جراحی بیماران بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888848/مناقصه-واگذاری-خرید-کیف-بهداشتی-بیماران-بیمارستان-طالقانی'>مناقصه واگذاری خرید کیف بهداشتی بیماران بیمارستان طالقانی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خرید کیف بهداشتی بیماران بیمارستان طالقانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888413/مناقصه-عمومی-پیاده-روسازی-خیابان-پیروزی--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی پیاده روسازی خیابان پیروزی  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، عمومی مناقصه عمومی پیاده روسازی خیابان پیروزی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888448/مزایده-سواری-رانا-مدل-94-بی-رنگ'>مزایده سواری رانا مدل 94 بی رنگ  / آگهی مزایده، مزایده سواری رانا مدل 94 بی رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888789/مناقصه-خدمات-و-نگهداری-شهرکهای-صنعتی-ساوه'>مناقصه خدمات و نگهداری شهرکهای صنعتی ساوه / مناقصه , مناقصه خدمات و نگهداری شهرکهای صنعتی ساوه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888439/مزایده-یکباب-مغازه-به-مساحت-30-متر-مربع'>مزایده یکباب مغازه به مساحت 30 متر مربع  / آگهی مزایده , مزایده یکباب مغازه به مساحت 30 متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888429/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور-هوای-فشرده--'>مزایده یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده... / مزایده، مزایده یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888459/مزایده-میز-کار-آهنی--'>مزایده میز کار آهنی... / مزایده، مزایده میز کار آهنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888864/مناقصه-پروژه-احداث-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه پروژه احداث و نگهداری فضای سبز  / مناقصه پروژه احداث و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888421/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-زیرسازی-و-جدولگذاری-معابر--نوبت-چهارم'>تجدید مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و جدولگذاری معابر  - نوبت چهارم / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و جدولگذاری معابر  - نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888842/مناقصه-محدود-عملیات-تکمیل-آبرسانی-به-آزادشهر-از-محور-رامیان-و-احداث-مخزن-۲۰۰۰-م-م-رامیان'>مناقصه محدود: عملیات تکمیل آبرسانی به آزادشهر از محور رامیان و احداث مخزن ۲۰۰۰ م.م رامیان     / مناقصه محدود: عملیات تکمیل آبرسانی به آزادشهر از محور رامیان و احداث مخزن ۲۰۰۰ م.م رامیان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888475/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-173-96متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 173.96متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 173.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888452/مناقصه-اجرای-خاک-گچ---'>مناقصه  اجرای خاک گچ ....  / مناقصه  اجرای خاک گچ .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888517/اطلاعیه-مناقصه-انجام-امور-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات'>اطلاعیه مناقصه انجام امور راهبری و نگهداری تاسیسات / اطلاعیه، مناقصه انجام امور راهبری و نگهداری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888479/مناقصه-انجام-عملیات-خدمات-شهری'>مناقصه انجام عملیات خدمات شهری  / مناقصه ، مناقصه انجام عملیات خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888494/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-عرصه-190-22متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی عرصه 190.22متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی عرصه 190.22متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888541/مزایده-یکباب-ساختمان-5-طبقه-نوبت-دوم'>مزایده یکباب ساختمان 5 طبقه نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان 5 طبقه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888427/تجدید-مناقصه-طراحی--تهیه--ساخت--حمل---نصب-و-راه-اندازی-بهره-برداری-سوله-و-پکیج-تصفیه-خانه-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه طراحی ، تهیه ، ساخت ، حمل ، ، نصب و راه اندازی، بهره برداری سوله و پکیج تصفیه خانه نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , تجدید مناقصه طراحی ، تهیه ، ساخت ، حمل ، ، نصب و راه اندازی، بهره برداری سوله و پکیج تصفیه خانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888536/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-سی-سال-ساخت-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی سی سال ساخت نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی سی سال ساخت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888435/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده-کاماز-6460-مدل-2006'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده کاماز 6460 مدل 2006  / مزایده , مزایده یک دستگاه کامیون کشنده کاماز 6460 مدل 2006  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888454/مزایده-مقداری-اموال-اسقاطی'>مزایده  مقداری اموال اسقاطی / آگهی مزایده , مزایده  مقداری اموال اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888656/مزایده-23-من-اراضی-آبی-و-367-من-اراضی-دیم'>مزایده 23 من اراضی آبی و 367 من اراضی دیم  / مزایده,مزایده 23 من اراضی آبی و 367 من اراضی دیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888676/مزایده-شرکت-گلاب-زاگرس'>مزایده شرکت گلاب زاگرس  / مزایده,مزایده شرکت گلاب زاگرس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888658/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-کاربری-اداری-66-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان کاربری اداری 66.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان کاربری اداری 66.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888651/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-متراژ-250متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی متراژ 250متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی متراژ 250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887977/مناقصه-140-000-لیتر-ماده-ضد-خوردگی--نوبت-دوم'>مناقصه 140.000 لیتر ماده ضد خوردگی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه 140.000 لیتر ماده ضد خوردگی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888461/مزایده-ملک-صنعتی-مساحت-عرصه-10400متر'>مزایده ملک صنعتی مساحت عرصه 10400متر / مزایده,مزایده ملک صنعتی مساحت عرصه 10400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888519/مزایده-دو-سهم-از-5-سهم-زمین-20666-19متر'>مزایده دو سهم از 5 سهم زمین 20666.19متر / مزایده,مزایده دو سهم از 5 سهم زمین 20666.19متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888507/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-کامیونت-نیسان'>مزایده یک دستگاه خودروی کامیونت نیسان  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی کامیونت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888516/مزایده-ملک-کاربری-فروش-ملزومات-تحریری-دانشجویی-38-95متر'>مزایده ملک کاربری فروش ملزومات تحریری دانشجویی 38.95متر / مزایده,مزایده ملک کاربری فروش ملزومات تحریری دانشجویی 38.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888512/مناقصه-اجرای-عملیات-حدود-22-کیلومتر-شبکه-گذاری-پلی-اتیلن--چاپ-دوم'>مناقصه اجرای عملیات حدود 22 کیلومتر  شبکه گذاری پلی اتیلن - چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات حدود 22 کیلومتر  شبکه گذاری پلی اتیلن چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888545/مناقصه-مواد-مورد-نیاز-سالیانه-خود'>مناقصه مواد مورد نیاز سالیانه خود  / مناقصه, مناقصه مواد مورد نیاز سالیانه خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888551/اصلاحیه-مناقصه-آسفالت-ریزی-معبر-فرعی-سطح-شهر-96-4-20'>اصلاحیه مناقصه آسفالت ریزی معبر فرعی سطح شهر  96.4.20 / اصلاحیه مناقصه ,اصلاحیه  مناقصه آسفالت ریزی معبر فرعی سطح شهر اصلاحیه 96.4.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888514/مناقصه-بخش-دستی-و-تراکم-آسفالت-در-معابر-فرعی'>مناقصه بخش دستی و تراکم آسفالت در معابر فرعی  / مناقصه, مناقصه بخش دستی و تراکم آسفالت در معابر فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888629/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-مساحت-102-06مترمربع'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 102.06مترمربع  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 102.06مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888006/فراخوان-خدمات-سرویس--تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات---'>فراخوان خدمات سرویس ، تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات .....  / فراخوان  , فراخوان خدمات سرویس ، تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات ..... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888604/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-خرید-آسفالت-مرحله-سوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار خرید آسفالت- مرحله سوم  / آگهی مناقصه,مناقصه انتخاب پیمانکار خرید آسفالت-مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888623/مزایده-نسبت-به-فروش-اقلام-ضایعاتی'>مزایده نسبت به فروش اقلام ضایعاتی  / آگهی مزایده , مزایده نسبت به فروش اقلام ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888538/آگهی-مزایده-اجاره-غرفات-میدان-امام-علی-ع-شرکت-تعاونی-مصرف-کارگران-شهرداری-اصفهان'>آگهی مزایده اجاره غرفات میدان امام علی ع شرکت تعاونی مصرف کارگران شهرداری اصفهان  / آگهی مزایده اجاره غرفات میدان امام علی ع شرکت تعاونی مصرف کارگران شهرداری اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888581/مناقصه-انجام-امور-خدمات-شهری-و---نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدمات شهری و....- نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه انجام امور خدمات شهری و....- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888583/تجدید-مناقصه-بیمه-تکمیل-درمان-پرسنل-شهرداری-فولادشهر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه بیمه تکمیل درمان پرسنل شهرداری فولادشهر  - نوبت دوم  / مناقصه ، تجدید مناقصه بیمه تکمیل درمان پرسنل شهرداری فولادشهر  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888598/مناقصه-عملیات-اجرای-خط-انتقال-پساب'>مناقصه عملیات اجرای خط انتقال پساب  / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات اجرای خط انتقال پساب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888631/مناقصه-پشتیبانی-و-نگهداری-36-سایت-دوربین-های-نظارت-تصویری--نوبت-دوم'>مناقصه پشتیبانی و نگهداری 36 سایت دوربین های نظارت تصویری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پشتیبانی و نگهداری 36 سایت دوربین های نظارت تصویری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888500/مناقصه-احداث-ساختمان-ایستگاه-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان ایستگاه آتش نشانی  نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه احداث ساختمان ایستگاه آتش نشانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887978/مناقصه-خرید-50-تن-انواع-آهن-آلات'>مناقصه خرید 50 تن انواع آهن آلات / مناقصه ، خرید 50 تن انواع آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888505/تجدید-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-نردبان-بالابر-هیدرولیکی-آتش-نشانی-با-ارتفاع-56-متر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید یک دستگاه نردبان بالابر هیدرولیکی آتش نشانی با ارتفاع 56 متر   نوبت دوم  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید یک دستگاه نردبان بالابر هیدرولیکی آتش نشانی با ارتفاع 56 متر   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888544/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-احداث-شبکه-توزیع-آب-تجدید'>مناقصه عمومی اجرای عملیات احداث شبکه توزیع آب تجدید  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای عملیات احداث شبکه توزیع آب  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888560/آگهی-برگزاری-عملیات-رسیدگی-و-نگهداری-ایستگاه-های-پمپاژ-اردستان'>آگهی برگزاری عملیات رسیدگی و نگهداری ایستگاه های پمپاژ اردستان / آگهی برگزاری مناقصه ، آگهی برگزاری عملیات رسیدگی و نگهداری ایستگاه های پمپاژ اردستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888607/مزایده-تمامت-چهار-و-یک-دوم-حبه-مشاع-از-کل-72-حبه-پلاک-ثبتی'>مزایده تمامت چهار و یک دوم حبه مشاع از کل 72 حبه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده تمامت چهار و یک دوم حبه مشاع از کل 72 حبه پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888529/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پراید-صبا-جی-تی-ایکس'>مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پراید صبا جی تی ایکس / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پراید صبا جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888602/مزایده-آپارتمان-مساحت-138-16متر'>مزایده آپارتمان مساحت 138.16متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 138.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888510/مزایده-یک-دستگاه-جوش-تک-فاز-مارک-SGP'>مزایده یک دستگاه جوش تک فاز مارک SGP  / مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه جوش تک فاز مارک SGP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887991/تجدید-مناقصه-احداث-کلیدخانه-پست-66-کیلوولت-چنار-شاهیجان--'>تجدید مناقصه احداث کلیدخانه پست 66 کیلوولت چنار شاهیجان ... / مناقصه ، تجدید مناقصه احداث کلیدخانه پست 66 کیلوولت چنار شاهیجان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888597/مزایده-پلاک-ثبتی-10545-15190'>مزایده پلاک ثبتی 10545/15190  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 10545/15190 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888642/مزایده-50-درصد-مشاع-از-صد-درصد-سرقفلی-پلاک-ثبتی'>مزایده 50 درصد مشاع از صد درصد سرقفلی پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده 50 درصد مشاع از صد درصد سرقفلی پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888644/مزایده-فروش-دو-دانگ-از-آپارتمان-93-29متر'>مزایده فروش دو دانگ از آپارتمان 93.29متر / مزایده,مزایده فروش دو دانگ از آپارتمان 93.29متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888522/مزایده-یکدستگاه-سواری-پراید-مدل-85-رنگ-بژ'>مزایده یکدستگاه سواری پراید مدل 85 رنگ بژ / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه سواری پراید مدل 85 رنگ بژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888573/آگهی-مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-مستعمل-مازاد'>آگهی مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مستعمل مازاد / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مستعمل مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888580/ابطال-مناقصه-روکش-آسفالت-راه-روستایی-بنه-عباس'>ابطال مناقصه روکش آسفالت راه روستایی بنه عباس / ابطال مناقصه, مناقصه روکش آسفالت راه روستایی بنه عباس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888564/مزایده-فروش-دو-قطعه-پلاک-زمین-کاربری-تجاری'>مزایده فروش دو قطعه پلاک زمین کاربری تجاری / مزایده,مزایده فروش دو قطعه پلاک زمین کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888548/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک باب مغازه نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره یک باب مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888508/مزایده-نسبت-به-اجاره-یک-ملک---نوبت-دوم'>مزایده نسبت به اجاره یک ملک ....نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده نسبت به اجاره یک ملک ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888537/اگهی-مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-مزدا-دوکابین'>اگهی مزایده  یک دستگاه خودرو وانت مزدا دوکابین / آگهی مزایده ، مزایده  یک دستگاه خودرو وانت مزدا دوکابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888593/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-تجاری-مساحت-کل-15-9متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری مساحت کل 15.9متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری مساحت کل 15.9متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888562/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888600/تمدید-مناقصه-حفاظت-فیزیکی-شعبه-شیراز'>تمدید مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه شیراز  / تمدید مناقصه ,مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888577/مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات'>مزایده فروش  تعدادی از ماشین آلات  / مزایده فروش  تعدادی از ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888632/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-655-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه 655 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 655 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888590/مزایده-زمین-مساحت-نیم-طناب-محلی-نوبت-دوم'>مزایده زمین مساحت نیم طناب محلی نوبت دوم  / مزایده,مزایده زمین مساحت نیم طناب محلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887982/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-79-39مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 79.39مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 79.39مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887984/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پرس-25-تنی'>مزایده فروش یک دستگاه پرس 25 تنی  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه پرس 25 تنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888634/مزایده-بهره-برداری-از-یکباب-زمین-تنیس'>مزایده بهره برداری از یکباب زمین تنیس  / آگـهـی مزایـده عمومی,مزایده بهره برداری از یکباب زمین تنیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888638/مزایده-بهره-بردای-از-یکباب-سالن-چندمنظوره-و-یکباب-سونای-خشک'>مزایده بهره بردای از یکباب سالن چندمنظوره و یکباب سونای خشک / آگـهـی مزایـده عمومی,مزایده بهره بردای از یکباب سالن چندمنظوره و یکباب سونای خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888804/مناقصه-استفاده-از-خدمات-مهندسین-مشاور-تخصصی'>مناقصه استفاده از خدمات مهندسین مشاور تخصصی / مناقصه استفاده از خدمات مهندسین مشاور تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888589/مناقصه-خرید-4500-تن-سود-مایع-50درصد'>مناقصه خرید 4500 تن سود مایع 50درصد / مناقصه, مناقصه خرید 4500 تن سود مایع 50درصد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888808/مناقصه-طراحی-ومهندسی-تهیه-و-تامین-و--'>مناقصه طراحی ومهندسی تهیه و تامین و .. / مناقصه طراحی ومهندسی تهیه و تامین و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888586/فراخوان-استفاده-از-خدمات-مهندس-مشاور-تخصصی--'>فراخوان  استفاده از خدمات مهندس مشاور تخصصی ... / فراخوان, فراخوان  استفاده از خدمات مهندس مشاور تخصصی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888575/فراخوان-انجام-بخشی-از-توسعه-ی-قسمت-هوا-خنک-و-آماده-سازی'>فراخوان انجام بخشی از توسعه ی قسمت هوا خنک و آماده سازی / فراخوان, فراخوان انجام بخشی از توسعه ی قسمت هوا خنک و آماده سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888633/مناقصه-عمليات-تعویض-و-اصلاح-لوله-های-آب-سیستم-آب-پاش-پارک-های-انباشت-و-برداشت'>مناقصه عمليات تعویض و اصلاح لوله های آب سیستم آب پاش پارک های انباشت و برداشت / مناقصه، مناقصه عمليات تعویض و اصلاح لوله های آب سیستم آب پاش پارک های انباشت و برداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888663/استعلام-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلان-حریق--'>استعلام تهیه، نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق... / استعلام، استعلام تهیه، نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888670/مناقصه-طراحی-پایه--تهیه-مستندات-برگزاری-مناقصه--نظارت-کارگاهی-و-عالیه--'>مناقصه طراحی پایه ، تهیه مستندات برگزاری مناقصه ، نظارت کارگاهی و عالیه ... / مناقصه , مناقصه طراحی پایه ، تهیه مستندات برگزاری مناقصه ، نظارت کارگاهی و عالیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888625/مناقصه-طراحی-پایه--تهیه-مستندات-برگزاری-مناقصه--نظارت-کارگاهی-و-عالیه--'>مناقصه طراحی پایه ، تهیه مستندات برگزاری مناقصه ، نظارت کارگاهی و عالیه ... / مناقصه , مناقصه طراحی پایه ، تهیه مستندات برگزاری مناقصه ، نظارت کارگاهی و عالیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888816/مناقصه-طراحی-پایه-تهیه-مستندات-و--'>مناقصه طراحی پایه تهیه مستندات و .. / مناقصه طراحی پایه تهیه مستندات و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888828/ارزیابی-کیفی-تامین-BIOLOGICAL-SPILL-OIL-CLEAN-UP-AND-BIOREMEDIATION-OIL-SPILL-EATERII-HERENAFTER-OSE-II'>ارزیابی کیفی تامین BIOLOGICAL SPILL OIL CLEAN UP AND BIOREMEDIATION OIL SPILL EATERII HERENAFTER OSE II / ارزیابی کیفی، تامین BIOLOGICAL SPILL OIL CLEAN UP AND BIOREMEDIATION OIL SPILL EATERII HERENAFTER OSE II</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888611/ارزیابی-کیفی-تامین-P-F-BENTLY-NEVADA-VIBRATION-MEASURING-SYSTEM'>ارزیابی کیفی تامین P/F BENTLY NEVADA VIBRATION MEASURING SYSTEM / ارزیابی کیفی، تامین P/F BENTLY NEVADA VIBRATION MEASURING SYSTEM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888835/ارزیابی-کیفی-تامین-CROSBY-PILOT-OPERATED-PRESSURE-RELIEF-VALVE-FOR-GLP-PLATFORM'>ارزیابی کیفی تامین CROSBY PILOT OPERATED PRESSURE RELIEF VALVE FOR GLP PLATFORM / ارزیابی کیفی، تامین CROSBY PILOT OPERATED PRESSURE RELIEF VALVE FOR GLP PLATFORM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888574/ارزیابی-کیفی-تامین-ELECTRO-PUMP-COMPLETE-UNIT'>ارزیابی کیفی تامین ELECTRO PUMP COMPLETE UNIT / ارزیابی کیفی، تامین ELECTRO PUMP COMPLETE UNIT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888616/اولین-کنفرانس-بین-المللی-ظرفیت-شناسی-و-تاثیرگذاری-فضای-مجازی'>اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت شناسی و تاثیرگذاری فضای مجازی  / اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت شناسی و تاثیرگذاری فضای مجازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888695/سومین-کنگره-بین-المللی-علوم-زمین-و-توسعه-شهری'>سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری  / سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888682/دومین-همایش-ملی-فناوری-های-نوین-برداشت'>دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت / دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888689/سومین-کنفرانس-سالانه-بین-المللی-عمران--معماری-و-شهرسازی'>سومین کنفرانس سالانه بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی  / سومین کنفرانس سالانه بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888626/چهاردهمین-کنفرانس-ملی-مهندسی-ساخت-و-تولید-ایران'>چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران / چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888674/هفتمین-همایش-ملی-موزه-ملی-علوم-و-فناوری-ایران'>هفتمین همایش ملی موزه ملی علوم و فناوری ایران / هفتمین همایش ملی موزه ملی علوم و فناوری ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888661/نخستین-همایش-ملی-خودکفایی-و-اشتغال-پایدار'>نخستین همایش ملی خودکفایی و اشتغال پایدار / نخستین همایش ملی خودکفایی و اشتغال پایدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888351/دومین-کنفرانس-ملی-علوم-اسلامی-حقوق-و-مدیریت'>دومین کنفرانس ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت / دومین کنفرانس ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888639/جشنواره-نوآوری-و-کارآفرینی-محصولات-و-خدمات-هوشمند'>جشنواره نوآوری و کارآفرینی محصولات و خدمات هوشمند / جشنواره نوآوری و کارآفرینی محصولات و خدمات هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888645/هشتمین-همایش-ملی-گیاهان-دارویی-و-کشاورزی-پایدار'>هشتمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار / هشتمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888363/پنجمین-کنگره-علمی-پژوهشی-سراسری-توسعه-و-ترویج-علوم-تربیتی'>پنجمین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی / پنجمین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888652/پنجمین-کنگره-ملی-زیست-شناسی-و-علوم-طبیعی-ایران-96-4-20'>پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران 96.4.20 / پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران96.4.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888666/نخستین-همایش-بین-المللی-زن-و-جایگاه-مدیریت'>نخستین همایش بین المللی زن و جایگاه مدیریت / نخستین همایش بین المللی زن و جایگاه مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888788/مناقصه-نگهداری-از-کلیه-تاسیسات-اصلاح-تعمیرات-و--'>مناقصه نگهداری از کلیه تاسیسات اصلاح تعمیرات و ... / مناقصه نگهداری از کلیه تاسیسات اصلاح تعمیرات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888680/استعلام-ارتقاء-كنترلر-دستگاه-تراش-سی-ان-سی'>استعلام ارتقاء كنترلر دستگاه تراش سی.ان.سی   / استعلام، استعلام ارتقاء كنترلر دستگاه تراش سی.ان.سی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888675/استعلام-ابزارآلات-كارگاه-اكسیژن'>استعلام ابزارآلات كارگاه اكسیژن   / استعلام، استعلام ابزارآلات كارگاه اكسیژن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888571/تجدید-استعلام-خرید-ترانسمیتر-و-فلوسوئیچ'>تجدید استعلام خرید ترانسمیتر و فلوسوئیچ  / استعلام، تجدید استعلام خرید ترانسمیتر و فلوسوئیچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888567/فراخوان-انجام-خدمات-تنظیفات-منازل-سازمانی'>فراخوان انجام خدمات تنظیفات منازل سازمانی  / فراخوان ، انجام خدمات تنظیفات منازل سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888801/استعلام-کره-گیاهی-آذربایجان'>استعلام کره گیاهی آذربایجان  / استعلام، استعلام کره گیاهی آذربایجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888815/استعلام-کابل-کراسلینگ-185-1'>استعلام کابل کراسلینگ 185*1 / استعلام، استعلام کابل کراسلینگ 185*1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888731/استعلام-فیوزیبل-KV20-96-4-20'>استعلام فیوزیبل  KV20- 96.4.20 / استعلام فیوزیبل  KV20- 96.4.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888739/استعلام-سرکابل-185-1-داخلی-96-4-20'>استعلام سرکابل 185*1 داخلی 96.4.20 / استعلام, استعلام سرکابل 185*1 داخلی 96.4.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888747/استعلام-کابل-240-1-افشان-96-4-20'>استعلام  کابل 240*1 افشان 96.4.20 / استعلام, اسنعلام  کابل 240*1 افشان 96.4.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888718/استعلام-باطری-آلفا-12v45AH-برای-UPS'>استعلام باطری آلفا  12v45AH برای UPS / استعلام , استعلام باطری آلفا  12v45AH برای UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888706/استعلام-تعمیرات-منازل-سازمانی'>استعلام تعمیرات منازل سازمانی / استعلام, استعلام تعمیرات منازل سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888691/استعلام-کاغذ-تحریر'>استعلام کاغذ تحریر / استعلام, استعلام کاغذ تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888716/استعلام-ویدئو-پروژکتور-دیتا-مدل-x31-نام-تجارتی-epson'>استعلام ویدئو پروژکتور دیتا مدل x31  نام تجارتی epson  / استعلام ویدئو پروژکتور دیتا مدل x31  نام تجارتی epson </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888743/استعلام-25-عدد-صندلی-کارشناشی-و-8-عدد-صندلی-کنفرانسی'>استعلام 25 عدد صندلی کارشناشی و 8 عدد صندلی کنفرانسی  / استعلام 25 عدد صندلی کارشناشی و 8 عدد صندلی کنفرانسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888767/استعلام-لپ-تاپ-ASUS'>استعلام لپ تاپ ASUS / استعلام، استعلام لپ تاپ ASUS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888781/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام خرید مصالح  / استعلام خرید مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888720/استعلام-کامپیوتر--پرینتر--تلفن-دوربین'>استعلام کامپیوتر - پرینتر - تلفن- دوربین / استعلام , استعلام کامپیوتر - پرینتر - تلفن- دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888713/استعلام-اجرای-دکوراسیون-سالن-اجتماعات'>استعلام اجرای دکوراسیون سالن اجتماعات  / استعلام , استعلام اجرای دکوراسیون سالن اجتماعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888697/استعلام-کاغذ-A4-96-4-20'>استعلام کاغذ A4 96.4.20 / استعلام , استعلام کاغذ A4 96.4.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888692/استعلام-ویدئو-پرژکتور'>استعلام ویدئو پرژکتور / استعلام  ویدئو پرژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888704/استعلام-چراغ'>استعلام چراغ  / استعلام چراغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888715/استعلام-عملیات-اجرایی-سازه'>استعلام عملیات اجرایی سازه  / استعلام, استعلام عملیات اجرایی سازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888744/استعلام-ساک-دستی-پلاستیکی'>استعلام ساک دستی پلاستیکی  / استعلام, استعلام ساک دستی پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888749/استعلام-موتور-فن-کوئل-سقفی-روتور-ثابت-و--'>استعلام موتور فن کوئل سقفی روتور ثابت و.... / استعلام, استعلام موتور فن کوئل سقفی روتور ثابت و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888793/استعلام-آمالگام-دندانپزشکی'>استعلام آمالگام دندانپزشکی / استعلام, استعلام آمالگام دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888836/استعلام-خدمات-پشتیبانی'>استعلام خدمات پشتیبانی / استعلام، استعلام  خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888827/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی / استعلام، استعلام لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888222/مناقصه-خرید-رنگ-و-اجرای-عملیات-خط-کشی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید رنگ و اجرای عملیات خط کشی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه خرید رنگ و اجرای عملیات خط کشی  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888795/استعلام-ریبون-رنگی-آر3011-اولیس-25-عدد-کارت-مایفردیسفایر-4-کی'>استعلام ریبون رنگی آر3011 اولیس 25 عدد/کارت مایفردیسفایر 4 کی / استعلام، استعلام ریبون رنگی آر3011 اولیس 25 عدد/کارت مایفردیسفایر 4 کی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888818/استعلام-ویلچر'>استعلام ویلچر / استعلام, استعلام ویلچر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888811/استعلام-تعداد-20-دستگاه-کیس-رایانه-کامل-و--'>استعلام تعداد 20 دستگاه کیس رایانه کامل و ... / استعلام, استعلام تعداد 20 دستگاه کیس رایانه کامل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888797/استعلام-2-عدد-کمد-بایگانی-با-درب-شیشه-ای-و--'>استعلام 2 عدد کمد بایگانی با درب شیشه ای و ... / استعلام, استعلام 2 عدد کمد بایگانی با درب شیشه ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888780/استعلام-2-دستگاه-جی-پی-اس-گارمین'>استعلام 2 دستگاه جی پی اس گارمین / استعلام، استعلام 2 دستگاه جی پی اس گارمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888774/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام ویدئو پروژکتور / استعلام، استعلام  ویدئو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888757/استعلام-نمایشگاه-تخصصی-معرفی-توانمندیهای-تولیدی-و-صادراتی-صنایع-کوچک'>استعلام نمایشگاه تخصصی معرفی توانمندیهای تولیدی و صادراتی صنایع کوچک  / استعلام, استعلام نمایشگاه تخصصی معرفی توانمندیهای تولیدی و صادراتی صنایع کوچک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888754/استعلام-باطری-upsو--'>استعلام باطری upsو ... / استعلام ,استعلام باطری upsو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888769/استعلام-نصب-و-تست-و-راه-اندازی-یک-بی-خط-63'>استعلام نصب و تست و راه اندازی یک بی خط 63 / استعلام ,استعلام نصب و تست و راه اندازی یک بی خط 63</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888784/استعلام-خرید-تجهیزات-ABB-RTU-560-پایانه-راه-دور'>استعلام خرید تجهیزات ABB RTU 560 پایانه راه دور  / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات ABB RTU 560 پایانه راه دور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888794/استعلام-210-متر-کابل-مرغوب'>استعلام 210 متر کابل مرغوب  / استعلام ,استعلام 210 متر کابل مرغوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888809/استعلام-خرید-60-بسته-باطری'>استعلام خرید 60 بسته باطری  / استعلام ,استعلام خرید 60 بسته باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888751/استعلام-یک-دستگاه-کولر-اسپیلت-دیواری-24000-هزار'>استعلام یک دستگاه کولر اسپیلت دیواری 24000 هزار / استعلام, استعلام یک دستگاه کولر اسپیلت دیواری 24000 هزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888783/استعلام-مرمت-پل-تاریخی-گاومیشان'>استعلام مرمت پل تاریخی گاومیشان / استعلام، استعلام مرمت پل تاریخی گاومیشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888838/استعلام-راک'>استعلام راک / استعلام , استعلام  راک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888855/استعلام-خرید-ژنراتور'>استعلام خرید ژنراتور / استعلام , استعلام  خرید ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888834/استعلام-پارچه-متقال-سفید'>استعلام پارچه متقال سفید / استعلام , استعلام  پارچه متقال سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888825/استعلام-کلاه-یک-بار-مصرف'>استعلام کلاه یک بار مصرف / استعلام , استعلام  کلاه یک بار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888813/استعلام-برس-شیشه-شور'>استعلام برس شیشه شور  / استعلام , استعلام برس شیشه شور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888796/استعلام-دستمال-کاغذی-جعبه-ای'>استعلام دستمال کاغذی جعبه ای / استعلام , استعلام  دستمال کاغذی جعبه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888777/استعلام-اسکاج'>استعلام  اسکاج / استعلام , استعلام  اسکاج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888753/استعلام-اسپری-خوشبو-کننده-هوا'>استعلام اسپری خوشبو کننده هوا  / استعلام, استعلام اسپری خوشبو کننده هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888746/استعلام-مایع-سفیدکننده-چهار-لیتری'>استعلام مایع سفیدکننده چهار لیتری / استعلام, استعلام مایع سفیدکننده چهار لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888737/استعلام-پودر-لباسشویی-دستی'>استعلام پودر لباسشویی دستی / استعلام, استعلام پودر لباسشویی دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888721/استعلام-تعداد-10-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام تعداد 10 دستگاه کامپیوتر / استعلام , استعلام  تعداد 10 دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888707/استعلام-ترانسفورماتور-20-0-4KV-1MVA-کیلووات-رینگ'>استعلام ترانسفورماتور 20/0.4KV-1MVA کیلووات رینگ / استعلام, استعلام  ترانسفورماتور 20/0.4KV-1MVA کیلووات رینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888699/استعلام-احداث-ساختمان-و-اجرای-سیستم-ارت-ایستگاه-تلویزیونی-خراشاد'>استعلام احداث ساختمان و اجرای سیستم ارت ایستگاه تلویزیونی خراشاد / استعلام , استعلام  احداث ساختمان و اجرای سیستم ارت ایستگاه تلویزیونی خراشاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888570/تمدید-مناقصه-نسبت-به-خرید-پلنت-یکسو-کننده'>تمدید مناقصه نسبت به خرید پلنت یکسو کننده  / تمدید مناقصه نسبت به خرید پلنت یکسو کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888229/مزایده-فروش-اقلام-منقول-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش اقلام منقول مازاد بر نیاز  / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام منقول مازاد بر نیاز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888237/مزایده-تخته-فرش--'>مزایده تخته فرش.... / مزایده ,مزایده تخته فرش....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888298/مزایده-فروش-اموال-شامل-انواع-تانکر-و-مخزن--'>مزایده فروش اموال شامل انواع تانکر و مخزن.... / مزایده , مزایده فروش اموال شامل انواع تانکر و مخزن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887971/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-137-82متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 137.82متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 137.82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888457/استعلام-تلفن-سانترال-پاناسونیک-مدل-Kxdt543'>استعلام  تلفن سانترال پاناسونیک مدل Kxdt543 / استعلام  تلفن سانترال پاناسونیک مدل Kxdt543</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888061/مزایده-سهام'>مزایده سهام / آگهی مزایده , مزایده سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888045/مزایده-اجاره-سالن-بسته-بندی-سردخانه'>مزایده اجاره سالن بسته بندی سردخانه / آگهی مزایده , مزایده اجاره سالن بسته بندی سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887983/مناقصه-خشکشویی-البسه-کارکنان'>مناقصه خشکشویی البسه کارکنان / آگهی مناقصه ، مناقصه خشکشویی البسه کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/888023/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-فاقد-برچسب'>مزایده فروش اموال اسقاطی فاقد برچسب / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اموال اسقاطی فاقد برچسب</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 43 تاريخ : دوشنبه 13 شهريور 1396 ساعت: 11:52