اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.18 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886583/مناقصه-7000-دستگاه-کن... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.18 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886583/مناقصه-7000-دستگاه-کنتور-آب-توربینی-مولتی-جت-نوبت-دوم'>مناقصه 7000 دستگاه کنتور آب توربینی مولتی جت نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه 7000 دستگاه کنتور آب توربینی مولتی جت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886648/فراخوان-دعوت-از-تولید-کنندگان-گل-و-گیاه-96-4-12'>فراخوان دعوت از تولید کنندگان گل و گیاه 96.4.12 / فراخوان , فراخوان دعوت از تولید کنندگان گل و گیاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886655/مزایده-ملک-سند-دار-دو-خوابه-مساحت-75-مترمربع'>مزایده ملک سند دار دو خوابه مساحت 75 مترمربع  / مزایده ,مزایده ملک سند دار دو خوابه مساحت 75 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887226/دومین-کنفرانس-ملی-هیدرولوژی-ایران'>دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران / دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886657/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-182-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 182.50متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 182.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886653/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-صد-و-ده-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت صد و ده متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت صد و ده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886647/مزایده-یک-واحد-دامداری-عرصه-1365متر-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد دامداری عرصه 1365متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده یک واحد دامداری عرصه 1365متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886650/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-هشت-یزد'>مزایده پلاک ثبتی بخش هشت یزد / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش هشت یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887937/مناقصه-اجرای-فعالیتهای-مربوط-به-آزمایشگاه-رادیو-ایزوتوپ'>مناقصه اجرای فعالیتهای مربوط به آزمایشگاه رادیو ایزوتوپ / مناقصه اجرای فعالیتهای مربوط به آزمایشگاه رادیو ایزوتوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887941/استعلام-حمل-جاده-ای-200-هزار-تن-زغال-سنگ-از-معادن-زغال-سنگ-پروده-طبس'>استعلام حمل جاده ای 200 هزار تن زغال سنگ از معادن زغال سنگ پروده طبس / استعلام, استعلام حمل جاده ای 200 هزار تن زغال سنگ از معادن زغال سنگ پروده طبس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887928/مناقصه-بین-المللی-خرید-500-تن-ماسه-پرکننده-مجرای-پاتیل'>مناقصه بین المللی خرید 500 تن ماسه پرکننده مجرای پاتیل / مناقصه بین المللی خرید 500 تن ماسه پرکننده مجرای پاتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887233/استعلام-روغن-ترمز-250-سی-سی-DOT4'>استعلام روغن ترمز 250 سی سی DOT4 / استعلام روغن ترمز 250 سی سی DOT4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886638/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-135مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 135مترمربع  / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 135مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887055/مزایده-اجاره-کلیه-تجهیزات-سونا-جکوزی-بوفه'>مزایده اجاره  کلیه تجهیزات ،سونا جکوزی بوفه / مزایده,مزایده اجاره  کلیه تجهیزات ،سونا جکوزی بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886636/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-81-9متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 81.9متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 81.9متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886775/مزایده-تعداد-200-عدد-کاپشن'>مزایده تعداد 200 عدد کاپشن  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده تعداد 200 عدد کاپشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886770/مزایده-عروسک-شخصیت-پروازی--ماشین-کنترل-دار-و--'>مزایده عروسک شخصیت پروازی ، ماشین کنترل دار و ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده عروسک شخصیت پروازی ، ماشین کنترل دار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886634/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-شصت-و-سه-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه شصت و سه متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه شصت و سه متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886656/مزایده-اجاره-محل-بازار-خودرو'>مزایده اجاره محل بازار خودرو / آگهی مزایده ,مزایده اجاره محل بازار خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886630/مزایده-ملک-مساحت-مغازه-سی-و-شش-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت مغازه سی و شش متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده ملک مساحت مغازه سی و شش متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886779/مزایده-یک-دستگاه-پلیت-هیتر'>مزایده یک دستگاه پلیت هیتر  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه پلیت هیتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886623/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-3000متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 3000متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 3000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886784/مزایده-تعدادی-لوله-و-اتصالات-و-مصالح-ساختمانی'>مزایده تعدادی لوله و اتصالات و مصالح ساختمانی / مزایده,مزایده تعدادی لوله و اتصالات و مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886625/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-11000متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 11000متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 11000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886645/مزایده-مجتمع-در-قطعه-زمینی-به-مساحت-760مترمربع'>مزایده مجتمع در قطعه زمینی به مساحت 760مترمربع  / مزایده ,مزایده مجتمع در قطعه زمینی به مساحت 760مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887497/فراخوان-خرید-مکانیکال-سیل'>فراخوان خرید مکانیکال سیل  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان خرید مکانیکال سیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886928/مزایده-فروش-یک-واحد-مسکونی-با-موقعیت-اداری-متراژ150متر'>مزایده فروش یک واحد مسکونی با موقعیت اداری متراژ150متر / مزایده,مزایده فروش یک واحد مسکونی با موقعیت اداری متراژ150متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887335/مناقصه-ALUMINUM-SHEETS'>مناقصه ALUMINUM SHEETS / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، مناقصهALUMINUM SHEETS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886860/اصلاحیه-مزایده-فروش-املاک-کاربری-تجاری-مسکونی'>اصلاحیه مزایده فروش املاک کاربری تجاری مسکونی  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886659/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-کیفی-مشاوران'> فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاوران / فراخوان, فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886611/ارزیابی-کیفی-انجام-امور-اداری-و-دبیرخانه-و-کپی-مشهد-سرخس-و-نیشابور'>ارزیابی کیفی انجام امور اداری و دبیرخانه و کپی مشهد، سرخس و نیشابور / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه انجام امور اداری و دبیرخانه و کپی مشهد، سرخس و نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886644/مناقصه-راه-اندازی-باشگاه-اینترنتی-مخاطبان-و---'>مناقصه راه اندازی باشگاه اینترنتی مخاطبان و  ....  / مناقصه راه اندازی باشگاه اینترنتی مخاطبان و  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886627/تجدید-مناقصه-پروژه-تکمیل-سوله-مدیریت-بحران-شهرداری-آبسرد--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه تکمیل سوله مدیریت بحران شهرداری آبسرد - نوبت دوم  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه پروژه تکمیل سوله مدیریت بحران شهرداری آبسرد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886637/تمدید-فراخوان-مزایده-استحصال-محصول-از-باطله-های-زغالشویی'>تمدید فراخوان مزایده استحصال محصول از باطله های زغالشویی   / فراخوان مزایده ، تمدید فراخوان مزایده استحصال محصول از باطله های زغالشویی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886631/مناقصه-اجرای-عملیات-روشنایی-معابر-شبکه-های-توزیع--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات روشنایی معابر شبکه های توزیع - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات روشنایی معابر شبکه های توزیع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886703/مناقصه-ZINC-STEARATE--'>مناقصه ZINC STEARATE ...  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ZINC STEARATE ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886667/مناقصه-انجام-خدمات-قرائت-کنتور---'>مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور  ....  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886658/فراخوان-تجدید-حمل-محموله-های-صادراتی-CPT'>فراخوان تجدید حمل محموله های صادراتی CPT   / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان تجدید حمل محموله های صادراتی CPT  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886673/تجدید-مناقصه-تامین-مصالح-و-اجرای-عملیات-آسفالت'>تجدید مناقصه تامین مصالح و اجرای عملیات آسفالت   / آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه تامین مصالح و اجرای عملیات آسفالت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886679/مزایده-فروش-27-دستگاه-انواع-وسائط-نقلیه'>مزایده فروش 27 دستگاه انواع وسائط نقلیه  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 27 دستگاه انواع وسائط نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886615/مزایده-تعداد-5-دستگاه-خودرو-96-4-19'>مزایده تعداد 5 دستگاه خودرو -96.4.19 / آگهی مزایده , مزایده تعداد 5 دستگاه خودرو-96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886788/مزایده-فروش-یک-واحد-از-پروژه-اداری-ناهید-مساحت-168-54متر'>مزایده فروش یک واحد از پروژه اداری ناهید مساحت 168.54متر  / مزایده ,مزایده فروش یک واحد از پروژه اداری ناهید مساحت 168.54متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887280/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-104-42متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 104.42متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 104.42متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887362/مزایده-فروش-قطعه-زمین-مساحت-155-48متر'>مزایده فروش قطعه زمین مساحت 155.48متر / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین مساحت 155.48متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887118/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-خرید-آسفالت'>مناقصه انتخاب پیمانکار خرید آسفالت / آگهی مناقصه,مناقصه انتخاب پیمانکار خرید آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887137/مناقصه-اجرای-عملیات-حدود-22-کیلومتر-شبکه-گذاری-پلی-اتیلن'>مناقصه اجرای عملیات حدود 22 کیلومتر  شبکه گذاری پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات حدود 22 کیلومتر  شبکه گذاری پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887353/مزایده-فروش-اموال-غیرمنقول-املاک-نقدی-و-اقساط'>مزایده فروش اموال غیرمنقول املاک نقدی و اقساط  / مزایده,مزایده فروش اموال غیرمنقول املاک نقدی و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887359/مزایده-فروش-دو-پلاک-از-اراضی-حوزه-5-سایت-مرکزی'>مزایده فروش دو پلاک از اراضی حوزه 5 سایت مرکزی / مزایده,مزایده فروش دو پلاک از اراضی حوزه 5 سایت مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886686/مناقصه-اجرای-آسفالت-ریزی-ترانشه-ها-و-آسفالت'>مناقصه اجرای آسفالت ریزی ترانشه ها و آسفالت / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای آسفالت ریزی ترانشه ها و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887111/تجدید-مناقصه-لکه-گیری-آسفالت-و-نصب-سرعتگیر-آسفالتی'>تجدید مناقصه لکه گیری آسفالت و نصب سرعتگیر آسفالتی / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه لکه گیری آسفالت و نصب سرعتگیر آسفالتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887299/اصلاحیه-مزایده-دفتر-سفارش-تالار-پذیرایی'>اصلاحیه مزایده دفتر سفارش تالار پذیرایی  / اصلاحیه مزایده , مزایده دفتر سفارش تالار پذیرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887276/مزایده-واگذاری-املاک-و-مستغلات'>مزایده واگذاری املاک و مستغلات / مزایده,مزایده واگذاری املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887188/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-مساحت-157-50مترمربع'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 157.50مترمربع  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 157.50مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887135/تجدید-مناقصه-عمومی-امور-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی-96-4-19'>تجدید مناقصه عمومی امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی 96.4.19 / تجدید مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه عمومی  امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی  96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887141/فراخوان-احداث-پروژه-طیب-در-شهر-اصفهان-نوبت-دوم'>فراخوان احداث پروژه طیب در شهر اصفهان نوبت دوم  / فراخوان عمومی مشارکت در ساخت، فراخوان احداث پروژه طیب در شهر اصفهان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887105/مناقصه-اجرای-جدول-گذای-و-پیاده-روسازی-سطح-شهر'>مناقصه اجرای جدول گذای و پیاده روسازی سطح شهر  / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای جدول گذای و پیاده روسازی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886786/تمدید-مزایده-میزان-55-هزار-متریک-تن-کنسانتره-سنگ-آهن'>تمدید مزایده میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن / تمدید مزایده عمومی , مزایده میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887176/مزایده-فروش-هفت-قطعه-زمین-تجاری'>مزایده فروش هفت قطعه زمین تجاری  / مزایده,مزایده فروش هفت قطعه زمین تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887323/مزایده-منزل-مسکونی-فاقد-سند-116-متر'>مزایده منزل مسکونی فاقد سند 116 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی فاقد سند 116 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887128/مناقصه-مطالعات-سیستم-بازچرخانی-و-استفاده-مجدد-از-پساب'>مناقصه مطالعات سیستم بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه مطالعات سیستم بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886749/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-گاز-کروماتوگرافی'>مناقصه خرید یک دستگاه گاز کروماتوگرافی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید یک دستگاه گاز کروماتوگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887160/مناقصه-اجرای-روکش-و-آسفالت-بلوار-اصلی'>مناقصه اجرای روکش و آسفالت بلوار اصلی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای روکش و آسفالت بلوار اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887167/مزایده-واگذای-مهد-کودک'>مزایده واگذای مهد کودک  / آگهی مزایده ,مزایده واگذای مهد کودک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887191/مناقصه-واگذاری-مرکز-گذری-کاهش-آسیب'>مناقصه واگذاری مرکز گذری کاهش آسیب  / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری مرکز گذری کاهش آسیب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887115/مناقصه-مطالعات-سیستم-بازچرخانی-و-استفاده-مجدد-از-پساب'>مناقصه مطالعات سیستم بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه مطالعات سیستم بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887140/آگهی-مزایده-فروش-و-واگذاری-شن-شویی-به-بخش-خصوصی'>آگهی مزایده فروش و واگذاری شن شویی به بخش خصوصی  / آگهی مزایده فروش و واگذاری شن شویی به بخش خصوصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887124/تجدید-مناقصه-خط-کشی-سرد-راهها-حوزه-استحفاظی--'>تجدید مناقصه خط کشی سرد راهها حوزه استحفاظی ... / مناقصه , تجدید مناقصه خط کشی سرد راهها حوزه استحفاظی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887338/مزایده-60-سهم-مشاع-از-1440-سهم-مشاع-از-ششدانگ-مزرعه'>مزایده 60 سهم مشاع از 1440 سهم مشاع از ششدانگ مزرعه / مزایده,مزایده 60 سهم مشاع از 1440 سهم مشاع از ششدانگ مزرعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887143/مناقصه-عمومی-عملیات-نظافت-معابر--جمع-آوری-و-حمل-زباله-و-همچنین-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی عملیات نظافت معابر ، جمع آوری و حمل زباله و همچنین نگهداری فضای سبز  - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات نظافت معابر ، جمع آوری و حمل زباله و همچنین نگهداری فضای سبز  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887132/تجدید-مناقصه-پروژه-حراست-فیزیکی-از-اماکن-و-تاسیسات-پارکها-و--'>تجدید مناقصه پروژه حراست فیزیکی از اماکن و تاسیسات پارکها و ...  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه پروژه حراست فیزیکی از اماکن و تاسیسات پارکها و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887148/مناقصه-بهره-برداری-تاسیسات-و-شبکه-شامل-حوادث-اتفاقات-نصب-انشعابات-آب'>مناقصه بهره برداری تاسیسات و شبکه شامل حوادث اتفاقات نصب انشعابات آب / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه بهره برداری تاسیسات و شبکه شامل حوادث اتفاقات نصب انشعابات آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886739/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی-شبکه-های-توزیع'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع / اصلاحیه مناقصه , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887169/مزایده-اجاره-استخر-راه-آهن'>مزایده اجاره استخر راه آهن  / مزایده , مزایده اجاره استخر راه آهن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887175/مناقصه-نصب-650-انشعاب-پلی-اتیلن-روستاها-و-نقاط-پراکنده--'>مناقصه  نصب 650 انشعاب پلی اتیلن روستاها و نقاط پراکنده ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  نصب 650 انشعاب پلی اتیلن روستاها و نقاط پراکنده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887168/مناقصه-اجرای-54140-متر-مربع-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 54140 متر مربع زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم  / اسناد آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای 54140 متر مربع زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887162/فراخوان-خدمات-نیروی-انسانی-برق-و-ابزار-دقیق-اداره-نگهداری-و-تعمیرات'>فراخوان خدمات نیروی انسانی برق و ابزار دقیق اداره نگهداری و تعمیرات  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خدمات نیروی انسانی برق و ابزار دقیق اداره نگهداری و تعمیرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887180/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-کارخانه'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل کارخانه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887185/مناقصه-پروژه-احداث-خط-دو-مداره-مهدیس-نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه احداث خط دو مداره مهدیس- نوبت دوم  / مناقصه  پروژه احداث خط دو مداره مهدیس ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887210/مناقصه-نظارت-بر-عملیات-تخلیه-بارگیری-و-کیسه-گیری-و-ثبت-اطلاعات'>مناقصه نظارت بر عملیات تخلیه، بارگیری و کیسه گیری و ثبت اطلاعات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نظارت بر عملیات تخلیه، بارگیری و کیسه گیری و ثبت اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887187/مناقصه-خدمات-اداری-و-بهره-برداری-شرکت-دفتر-مرکزی-و-شبکه-گتوند--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات اداری و بهره برداری شرکت دفتر مرکزی و شبکه گتوند - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خدمات اداری و بهره برداری شرکت دفتر مرکزی و شبکه گتوند  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887145/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-بلوار-شهداء--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت بلوار شهداء - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه بهسازی و روکش آسفالت بلوار شهداء - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887200/مزایده-لوله-چدن-داکتیل-سایز-700-م-م'>مزایده لوله چدن داکتیل سایز 700 م م  / مزایده لوله چدن داکتیل سایز 700 م م </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887194/مناقصه-پروژه-ارائه-خدمات-ایاب-و-ذهاب-و-تاکسی-سرویس-تجدید'>مناقصه پروژه ارائه خدمات ایاب و ذهاب و تاکسی سرویس تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه ارائه خدمات ایاب و ذهاب و تاکسی سرویس تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887181/مناقصه-خرید-انواع-ورق-های-فایبرگلاس--'>مناقصه خرید انواع ورق های فایبرگلاس.... / آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید انواع ورق های فایبرگلاس....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887156/فراخوان-بازسازی-سکوی-دو-ایستگاه-محمدیه'> فراخوان بازسازی سکوی دو ایستگاه محمدیه / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان بازسازی سکوی دو ایستگاه محمدیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887172/مزایده-جمع-آوری-پسماند-خشک-سطح-شهر'>مزایده جمع آوری پسماند خشک سطح شهر  / آگهی مزایده عمومی , مزایده جمع آوری پسماند خشک سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887146/مزایده-تعداد-4-دستگاه-کانتینر-12-متری-و-تعداد-19-عدد-کانکس-6-متری--'>مزایده تعداد 4 دستگاه کانتینر 12 متری و تعداد 19 عدد کانکس 6 متری.... / آگهی مزایده حضوری , مزایده تعداد 4 دستگاه کانتینر 12 متری و تعداد 19 عدد کانکس 6 متری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887163/مزایده-فروش-بادام'>مزایده فروش بادام / مزایده فروش بادام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886730/مزایده-دستگاه-خودرو-سوزوکی-ویتارا'>مزایده دستگاه خودرو سوزوکی ویتارا / مزایده دستگاه خودرو سوزوکی ویتارا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887198/مزایده-واگذاری-به-اجاره-مکان-داروخانه-سرپایی-بیمارستان-علی-بن-ابیطالب-(ع)'>مزایده واگذاری به اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان علی بن ابیطالب (ع)  / فراخوان مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887178/فراخوان-مناقصه-احداث-برج-هنر-اسلامی---نوبت-سوم'>فراخوان مناقصه احداث برج هنر اسلامی ...  نوبت سوم  / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه احداث برج هنر اسلامی ...  نوبت سو م </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886803/فراخوان-مناقصه-انتخاب-مهندسین-مشاور-جهت-ارائه-خدمات-مشاوره-فازهای-1-و-2-پروژه-احداث-ساختمان'>فراخوان مناقصه  انتخاب مهندسین مشاور جهت ارائه خدمات مشاوره فازهای 1 و 2 پروژه احداث ساختمان / فراخوان مناقصه  انتخاب مهندسین مشاور جهت ارائه خدمات مشاوره فازهای 1 و 2 پروژه احداث ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887412/آگهی-مزایده-تعداد-31-اتاق-زائر-سرای-امام-زاده-علی-صالح-ع-و-موقوفه-زنده-یاد-یعقوب-میری'>آگهی مزایده تعداد 31 اتاق زائر سرای امام زاده علی صالح ع و موقوفه زنده یاد یعقوب میری  / آگهی مزایده تعداد 31 اتاق زائر سرای امام زاده علی صالح ع و موقوفه زنده یاد یعقوب میری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887234/مزایده-واگذاری-سه-قطعه-زمین'>مزایده واگذاری سه قطعه زمین  / مزایده,مزایده واگذاری سه قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887284/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-2745-فرعی-بخش-دو'>مزایده پلاک ثبتی شماره 2745 فرعی بخش دو  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 2745 فرعی بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887190/تجدید-فراخوان-امور-خدماتی-و-نظافتی-و-فضای-سبز'>تجدید فراخوان امور خدماتی و نظافتی و فضای سبز  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه امور خدماتی و نظافتی و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887395/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-637متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 637متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 637متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886757/مزایده-فروش-کارخانه-تولید-قطعات-بتن'>مزایده فروش کارخانه تولید قطعات بتن / مزایده فروش کارخانه تولید قطعات بتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887391/مزایده-منزل-مسکونی-مخروبه-قدیمی-80-متر'>مزایده منزل مسکونی مخروبه قدیمی 80 متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مخروبه قدیمی 80 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887388/مزایده-آپارتمان-طبقه-دوم-77-70مترمربع'>مزایده آپارتمان طبقه دوم 77.70مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه دوم 77.70مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887386/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-4-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 4 فرعی نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 4 فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887206/مزایده-دستگاه-تراش--دستگاه-دریل'>مزایده دستگاه تراش ، دستگاه دریل  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده دستگاه تراش ، دستگاه دریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887222/مزایده-کولر-گازی-استفاده-شده--'>مزایده کولر گازی استفاده شده... / مزایده , مزایده کولر گازی استفاده شده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887209/مزایده-قسمتی-از-اقلام-مازاد-مستعمل-در-انبار-شعبه'>مزایده قسمتی از اقلام مازاد مستعمل در انبار شعبه  / مزایده , مزایده قسمتی از اقلام مازاد مستعمل در انبار شعبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887296/مزایده-ملک-قولنامه-ای-مساحت-86-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک قولنامه ای مساحت 86 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای مساحت 86 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887292/مزایده-یک-قطعه-ملک-با-سند-عادی-152227-50متر'>مزایده یک قطعه ملک با سند عادی 152227.50متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک با سند عادی 152227.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887307/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-16361متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 16361متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 16361متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886767/مزایده-فروش-و-واگذاری-ملک-کاربری-صنعتی-3900متر'>مزایده فروش و واگذاری ملک کاربری صنعتی 3900متر / مزایده ,مزایده فروش و واگذاری ملک کاربری صنعتی 3900متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887310/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-93-28متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 93.28متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 93.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887219/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-سوخت-گیری-CNG-مرحله-دوم-چاپ-دوم'>مزایده  بهره برداری از جایگاه سوخت گیری CNG مرحله دوم چاپ دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده  بهره برداری از جایگاه سوخت گیری CNG مرحله دوم چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887315/مزایده-فروش-سرقفلی-مغازه-های-جنب-ترمینال-روستایی-نوبت-دوم'>مزایده فروش سرقفلی مغازه های جنب ترمینال روستایی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش سرقفلی مغازه های جنب ترمینال روستایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887229/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-وانت-نیسان-یخچالدار-مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت نیسان یخچالدار مرحله دوم / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت نیسان یخچالدار مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887227/مزایده-تعداد-18-قلم-لوازم'>مزایده تعداد 18 قلم لوازم / مزایده تعداد 18 قلم لوازم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887216/مزایده-فول-ست-آترنیا'>مزایده فول ست آترنیا  / مزایده,مزایده فول ست آترنیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887207/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 / مزایده یک دستگاه سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887202/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید-مدل-84'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید مدل 84  / مزایده  , مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید مدل 84  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887196/مزایده-میزان-900-متر-پارچه-پرده-ای'>مزایده میزان 900 متر پارچه پرده ای  / مزایده , مزایده میزان 900 متر پارچه پرده ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886620/مزایده-تعداد-33-قلم-کالای-مازاد-بر-نیاز-و-اسقاط-96-4-19'>مزایده تعداد 33 قلم کالای مازاد بر نیاز و اسقاط -96.4.19 / آگهی مزایده , مزایده تعداد 33 قلم کالای مازاد بر نیاز و اسقاط 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886717/فراخوان-مزایده-فروش-1200-تن-هگزان-ضایعاتی--نوبت-دوم'>فراخوان مزایده فروش 1200 تن هگزان ضایعاتی - نوبت دوم  / فراخوان مزایده فروش 1200 تن هگزان ضایعاتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887288/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-زمین-199-000مترمربع'>مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین 199.000مترمربع  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین 199.000مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887300/مزایده-50-هزارم-سهم-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مرحله-اول'>مزایده 50 هزارم سهم از ششدانگ پلاک ثبتی مرحله اول / مزایده,مزایده 50 هزارم سهم از ششدانگ پلاک ثبتی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887214/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو   / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887221/مزایده-دو-سهم-مشاع-1330متر-از-5-سهم-زمین-مزروعی'>مزایده دو سهم مشاع 1330متر از 5 سهم زمین مزروعی / مزایده,مزایده دو سهم مشاع 1330متر از 5 سهم زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887399/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-164-61مترمربع'>مزایده یکباب مغازه مساحت 164.61مترمربع / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 164.61مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887203/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-هاچ-بک'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری هاچ بک  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری هاچ بک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887225/مزایده-دو-باب-مغازه-اموال-منقول-و-غیرمنقول'>مزایده دو باب مغازه اموال منقول و غیرمنقول / مزایده,مزایده دو باب مغازه اموال منقول و غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887223/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-364-26متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 364.26متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 364.26متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887213/مزایده-فروش-یکدستگاه-پمپ-انتقال-بتن-زمین-3000---تجدید'>مزایده فروش یکدستگاه پمپ انتقال بتن زمین 3000 ... تجدید / آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه پمپ انتقال بتن زمین 3000 ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887204/مزایده-یک-دانگ-و-34-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-آپارتمان'>مزایده یک دانگ و 34 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان / مزایده,مزایده یک دانگ و 34 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886763/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887211/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول ,مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887215/مزایده-کامیون-کمپرسی'>مزایده کامیون کمپرسی  / آگهی مزایده مال منقول ,مزایده کامیون کمپرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887272/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-یک-هزار-متر'>مزایده ششدانگ باغ مساحت یک هزار متر  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت یک هزار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887228/مزایده-منزل-مسکونی-و-طویله-دامی-418متر'>مزایده منزل مسکونی و طویله دامی 418متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی و طویله دامی 418متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887205/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-206-تیپ-2'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 206 تیپ 2 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 206 تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887218/مزایده-ملک-مساحت-850-51متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 850.51متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 850.51متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887230/فراخوان-مناقصه-واگذاری-راهبری-خودروهای-استیجاری'>فراخوان مناقصه واگذاری راهبری خودروهای استیجاری  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه واگذاری راهبری خودروهای استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887237/مزایده-چند-باب-انبار-مسقف'>مزایده چند باب انبار مسقف   / آگهی مزایده , مزایده چند باب انبار مسقف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887242/مزایده-خودروی-زانتیا'>مزایده خودروی زانتیا  / مزایده,مزایده خودروی زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887267/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-117-38متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 117.38متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 117.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886912/مزایده-ضایعات-ورق-دم-قیچی-و-ابعادی-ناشی-از-فرآیند-تولید'>مزایده ضایعات ورق دم قیچی و ابعادی ناشی از فرآیند تولید  / مزایده, مزایده مقدار 500 تن ضایعات ورق پرس شده ناشی از فراینده تولید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887261/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-شماره-436-فرعی-از-12-اصلی'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی شماره 436 فرعی از 12 اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی شماره 436 فرعی از 12 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887257/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-شماره-166-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی شماره 166 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی شماره 166 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887235/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887254/مزایده-خودرو-پژو-پارس'>مزایده خودرو پژو پارس / مزایده خودرو پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887239/تجدید-مناقصه-کرایه-انواع-جرثقیل--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه کرایه انواع جرثقیل - نوبت دوم  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه کرایه انواع جرثقیل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887231/تجدید-مناقصه-کرایه-انواع-جرثقیل-کفی-دار--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه کرایه انواع جرثقیل کفی دار - نوبت دوم  / تجدید مناقصه , مناقصه کرایه انواع جرثقیل کفی دار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887244/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-شش-ارومیه'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش شش ارومیه  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش شش ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887282/مزایده-یک-دستگاه-سواری-میتسوبیشی'>مزایده  یک دستگاه سواری میتسوبیشی / مزایده  یک دستگاه سواری میتسوبیشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887245/مزایده-نیم-دانگ-مشاع-از-4-دانگ-مشاع-از-یکباب-خانه-نوبت-اول'>مزایده نیم دانگ مشاع از 4 دانگ مشاع از یکباب خانه نوبت اول  / مزایده,مزایده نیم دانگ مشاع از 4 دانگ مشاع از یکباب خانه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887249/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-5-ارومیه'>مزایده ششدانگ زمین بخش 5 ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 5 ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887252/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-دو-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی بخش دو ارومیه نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش دو ارومیه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887251/مزایده-مقدار-207000-سهم-مشاع-از-5964000-سهم-پلاک-ثبتی-و-منزل-مسکونی'>مزایده مقدار 207000 سهم مشاع از 5964000 سهم پلاک ثبتی و منزل مسکونی  / مزایده,مزایده مقدار 207000 سهم مشاع از 5964000 سهم پلاک ثبتی و منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886944/مناقصه-حدود-150-تن-آهن-آلات'>مناقصه حدود 150 تن آهن آلات  / مناقصه حدود 150 تن آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886948/مناقصه-خرید-و-نصب-اسکلت-فلزی'>مناقصه خرید و نصب اسکلت فلزی  / مناقصه خرید و نصب اسکلت فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886933/مناقصه-کیف-سلامت-و-البسه-و-منسوجات'>مناقصه کیف سلامت و البسه و منسوجات  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کیف سلامت و البسه و منسوجات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886923/مزایده-دستگاه-سرند--'>مزایده دستگاه سرند.... / مزایده, مزایده دستگاه سرند....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886902/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-سیستم-سایپا'>مزایده یک دستگاه سواری پراید سیستم سایپا / مزایده,مزایده  یک دستگاه سواری پراید سیستم سایپا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886897/مزایده-اجاره-زمین-فوتبال-چمن-مصنوعی-مجموعه-ورزشی-دیهیم--نوبت-دوم'>مزایده اجاره زمین فوتبال چمن مصنوعی مجموعه ورزشی دیهیم - نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی، مزایده اجاره زمین فوتبال چمن مصنوعی مجموعه ورزشی دیهیم  -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886986/مزایده-دو-قطعه-زمین-مسکونی-و-یکباب-منزل-فاقد-سند'>مزایده دو قطعه زمین مسکونی و یکباب منزل فاقد سند / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مسکونی و یکباب منزل فاقد سند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886943/تجدید-فراخوان-احداث-خانه-محله'>تجدید فراخوان احداث خانه محله  / فراخوان، تجدید فراخوان احداث خانه محله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886978/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-78-94متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 78.94متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 78.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886979/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-255-98متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 255.98متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 255.98متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886975/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-4742متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 4742متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 4742متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886976/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-104-20متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 104.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 104.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886973/مزایده-ملک-خانه-کلنگی-مساحت-355متر'>مزایده ملک خانه کلنگی مساحت 355متر / مزایده,مزایده ملک خانه کلنگی مساحت 355متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886592/مزایده-فروش-تعدادی-از-اموال-و-املاک-تملکی-و-مازاد'>مزایده فروش تعدادی از اموال و املاک تملکی و مازاد / مزایده ,مزایده فروش تعدادی از اموال و املاک تملکی و مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886744/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-119-85متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 119.85متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 119.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886732/تجدید-مناقصه-بهره-برداری-و-نگهدای-از-تاسیسات-شبکه-فاضلاب'>تجدید مناقصه بهره برداری و نگهدای از تاسیسات شبکه فاضلاب  / تجدید آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ,تجدید مناقصه بهره برداری و نگهدای از تاسیسات شبکه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886628/مناقصه-خرید-قطعات-پیکاب-96-04-19'>مناقصه خرید قطعات پیکاب- 96.04.19 / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه خرید قطعات پیکاب- 96.04.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886641/مناقصه-عملیات-اجرایی-سروصل-های-مخزن-10000-مترمکعبی'>مناقصه عملیات اجرایی سروصل های مخزن 10000 مترمکعبی  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی سروصل های مخزن 10000 مترمکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886649/مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای-شهر-فیروزه'>مناقصه گازرسانی به روستاهای شهر فیروزه / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی, مناقصه گازرسانی به روستاهای شهر فیروزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886951/تجدید-مناقصه-خرید-1000-دستگاه-پرینتر-پرفراژ-با-قابلیت-اسکن---'>تجدید مناقصه خرید 1000 دستگاه پرینتر پرفراژ با قابلیت اسکن .... / مناقصه , تجدید مناقصه خرید 1000 دستگاه پرینتر پرفراژ با قابلیت اسکن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887025/فراخوان-بهره-گیری-از-انرژی-خورشیدی-و-حمایت'>فراخوان بهره گیری از انرژی خورشیدی و حمایت  / فراخوان بهره گیری از انرژی خورشیدی و حمایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886885/مزایده-اجازه-بهره-برداری-از-کانکس-ها-و-غرف-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مزایده اجازه بهره برداری از کانکس ها و غرف سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی واگذاری اجازه بهره برداری از کانکس ها و غرف سطح شهر-نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886904/مناقصه-خرید-کولر-آبی-دوقلو-به-همراه-2-عدد-تست-رینگ-و-3-ست-گسکت'>مناقصه خرید کولر آبی دوقلو به همراه 2 عدد تست رینگ و 3 ست گسکت  / مناقصه, مناقصه خرید کولر آبی دوقلو به همراه 2 عدد تست رینگ و 3 ست گسکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886966/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-قدمت-سی-و-سه-سال'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی قدمت سی و سه سال / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی قدمت سی و سه سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886959/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-330-14متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 330.14متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 330.14متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886911/مزایده-سواری-پژو-روآ'>مزایده سواری پژو روآ / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده سواری پژو روآ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886960/مزایده-حق-کسب-و-سرقفلی-واحد-تجاری-مساحت-16-متر'>مزایده حق کسب و سرقفلی واحد تجاری مساحت 16 متر  / مزایده,مزایده حق کسب و سرقفلی واحد تجاری مساحت 16 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886964/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-282-2متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 282.2متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 282.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886916/مناقصه-نصب-تجهیزات-(کنتور-و-رگلاتور)-در-سطح-مناطق-3-4-و-7--نوبت-دوم'>مناقصه نصب تجهیزات (کنتور و رگلاتور) در سطح مناطق 3، 4 و 7 - نوبت دوم  / مناقصه نصب تجهیزات (کنتور و رگلاتور) در سطح مناطق 3، 4 و 7-  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886938/مناقصه-خرید-مقدار-59200-متر-لوله-دوجداره'>مناقصه خرید مقدار 59200 متر لوله دوجداره / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مقدار 59200 متر لوله دوجداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886926/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سمند-ال-ایکس'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سمند ال ایکس / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودرو سمند ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886953/مزایده-آپارتمان-مساحت-86-5مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 86.5مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 86.5مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886954/مزایده-اپارتمان-مسکونی-مساحت-135-26متر'>مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 135.26متر / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 135.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886956/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-1038-5متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 1038.5متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 1038.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886908/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-62-04مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 62.04مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 62.04مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886888/تجدید-مناقصه-خرید-پهنای-باند-اینترنت-(155mbp)'>تجدید مناقصه خرید پهنای باند اینترنت (155mbp) / آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید پهنای باند اینترنت (155mbp)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886905/مزایده-فروش-املاک-29-50-و-27-50-و-17-50متر'>مزایده فروش املاک 29.50 و 27.50 و 17.50متر  / مزایده,مزایده فروش املاک 29.50 و 27.50 و 17.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886891/مزایده-یک-دستگاه-بافندگی-فرش-ماشینی'>مزایده یک دستگاه بافندگی فرش ماشینی  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه بافندگی فرش ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886914/مزایده-یک-فقره-ملک-مسکونی-اعیان-140مترمربع'>مزایده یک فقره ملک مسکونی اعیان 140مترمربع  / مزایده,مزایده یک فقره ملک مسکونی اعیان 140مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886910/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-بخش-5-نیشابور'>مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 نیشابور / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886903/مناقصه-عملیات-مشارکت-در-طرح-تامین-مالی-احداث-شبکه-ی-جمع-آوری-نصب-انشعابات'>مناقصه عملیات مشارکت در طرح تامین مالی، احداث شبکه ی جمع آوری، نصب انشعابات / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار,مناقصه عملیات مشارکت در طرح تامین مالی، احداث شبکه ی جمع آوری، نصب انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886889/مناقصه-خرید-و-عملیات-تکمیلی-مربوط-به-مخزن-و-جاده-دسترسی-و-اصلاح-رفت-و-برگشتی-به-مخزن'>مناقصه خرید و عملیات تکمیلی مربوط به مخزن و جاده دسترسی و اصلاح رفت و برگشتی به مخزن / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید و عملیات تکمیلی مربوط به مخزن و جاده دسترسی و اصلاح رفت و برگشتی به مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886872/تجدید-مناقصه-اجرای-جمع-آوری-زباله-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای جمع آوری زباله نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای جمع آوری زباله  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886898/مزایده-سه-دانگ-یکباب-منزل-مسکونی-مشاع-شصت-متر'>مزایده سه دانگ یکباب منزل مسکونی مشاع شصت متر / مزایده,مزایده سه دانگ یکباب منزل مسکونی مشاع شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886896/مزایده-دو-قطعه-زمین-64416متر-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین 64416متر نوبت دوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 64416متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886900/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886694/مناقصه-تجدید-سرویس--تعمیر-نگهداری-و-پشتیبانی-تجهیزات-کامپیوتری'>مناقصه تجدید سرویس ، تعمیر، نگهداری و پشتیبانی تجهیزات کامپیوتری  / برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه تجدید سرویس ، تعمیر، نگهداری و پشتیبانی تجهیزات کامپیوتری  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886876/مناقصه-عملیات-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات آسفالت - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات آسفالت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886915/مزایده-واگذاری-محل'>مزایده واگذاری محل  / آگهی مزایده,مزایده واگذاری محل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886874/مرایده-تعداد-284-قلم-اموال-مازاد-بر-نیاز-و-اسقاط'>مرایده تعداد 284 قلم اموال مازاد بر نیاز و اسقاط  / مرایده , مرایده تعداد 284 قلم اموال مازاد بر نیاز و اسقاط  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886880/مزایده-بهره-برداری-و-نگهداری-جایگاه-CNG-96-4-19'>مزایده بهره برداری و نگهداری جایگاه CNG 96.4.19 / مزایده,مزایده بهره برداری و نگهداری جایگاه CNG نوبت اول 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886870/مناقصه-تامین-نیرو-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیرو نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیرو نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886895/تجدید-مزایده-واگذاری-بوفه-96-4-19'>تجدید مزایده واگذاری بوفه 96.4.19 / تجدید آگهی مزایده,تجدید مزایده واگذاری بوفه 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886939/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-یکپارچه-از-بازارچه-محلی-شهروند-96-4-19'>مزایده واگذاری بهره برداری یکپارچه از بازارچه محلی شهروند  96.4.19 / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بهره برداری یکپارچه از بازارچه محلی شهروند 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886901/مزایده-فروش-5-دستگاه-الکتروپمپ-استیل--'>مزایده فروش  5 دستگاه الکتروپمپ استیل.... / مزایده فروش  5 دستگاه الکتروپمپ استیل....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886879/مزایده-ملک-مساحت-83-79مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 83.79مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 83.79مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887926/استعلام-شرح-خدمات-چهارمین-کنفرانس-بین-المللی'>استعلام شرح خدمات چهارمین کنفرانس بین المللی  / استعلام, استعلام شرح خدمات چهارمین کنفرانس بین المللی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887906/استعلام-تهیه-اسناد-مورد-نیاز-پستها'>استعلام تهیه اسناد مورد نیاز پستها  / استعلام تهیه اسناد مورد نیاز پستها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886881/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-تاسیسات--نگهبانی'>مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات ، نگهبانی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات ، نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887891/استعلام-ساماندهی-فیزیکی-و-الکترونیکی-و-مکانیزاسیون-اسناد-حقوقی'>استعلام ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی و مکانیزاسیون اسناد حقوقی  / استعلام ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی و مکانیزاسیون اسناد حقوقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886633/مناقصه-اجرای-خط-تغذیه-فولادی-و-شبکه-توزیع-فولادی'>مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی و شبکه توزیع فولادی / مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی و شبکه توزیع فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886893/مزایده-خودکار-آبی-و-قرمز--مداد--دفتر'>مزایده خودکار آبی و قرمز ، مداد ، دفتر  / مزایده ,مزایده خودکار آبی و قرمز ، مداد ، دفتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886890/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-تجاری-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی تجاری قطعه 4 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی تجاری قطعه 4 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886892/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-104-85متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 104.85متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 104.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887924/استعلام-تامین-و-حمل-آب-شرب-بهداشتی--'>استعلام تامین و حمل آب شرب بهداشتی ... / استعلام تامین و حمل آب شرب بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886875/مزایده-فروش-املاک-شامل-16-قطعه-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک شامل 16 قطعه نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل 16 قطعه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886869/مناقصه-اصلاح-و-ایمن-سازی-نقاط-ورودی-هفت-باغ-و--'>مناقصه اصلاح و ایمن سازی نقاط ورودی هفت باغ و ...  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اصلاح و ایمن سازی نقاط ورودی هفت باغ و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886882/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-1834متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی 1834متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی 1834متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887910/استعلام-جدول-با-سطح-مقطع-کمتر-از-36-0-ارتفاع-45-و-ضخامت-15'>استعلام جدول با سطح مقطع کمتر از 36/0 ارتفاع 45 و ضخامت 15  / استعلام جدول با سطح مقطع کمتر از 36/0 ارتفاع 45 و ضخامت 15 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887904/استعلام-جدول-با-سطح-مقطع-کمتر-از-36-0-ارتفاع-45'>استعلام جدول با سطح مقطع کمتر از 36/0 ارتفاع 45  / استعلام جدول با سطح مقطع کمتر از 36/0 ارتفاع 45 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886884/مزایده-اراضی-و-املاک-نوبت-اول'>مزایده اراضی و املاک نوبت اول  / مزایده,مزایده اراضی و املاک نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887898/استعلام-جدول-با-سطح-مقطع'>استعلام جدول با سطح مقطع  / استعلام جدول با سطح مقطع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887897/استعلام-جدول-با-سطح-مقطع-کمتر-از-36-0'>استعلام جدول با سطح مقطع کمتر از 36/0 / استعلام جدول با سطح مقطع کمتر از 36/0</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887893/استعلام-جدول-با-سطح-مقطع'>استعلام جدول با سطح مقطع  / استعلام جدول با سطح مقطع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887927/استعلام-جدول-با-مسطح-مقطع-کمتر-از-36-0'>استعلام جدول با مسطح مقطع کمتر از 36.0 / استعلام جدول با مسطح مقطع کمتر از 36.0</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887923/استعلام-جدول'>استعلام جدول / استعلام جدول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887914/استعلام-کاغذ-چاپگر-خام'>استعلام کاغذ چاپگر خام / استعلام کاغذ چاپگر خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886887/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-185-46متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 185.46متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 185.46متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887931/استعلام-رایانه-همراه-لپ-تاپ'>استعلام رایانه همراه لپ تاپ  / استعلام , استعلام رایانه همراه لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887912/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887933/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سرور'>استعلام خرید یک دستگاه سرور  / استعلام، استعلام خرید یک دستگاه سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887939/استعلام-تستر-دوربین-مدار-بسته-و-'>استعلام تستر دوربین مدار بسته و.. / استعلام تستر دوربین مدار بسته و..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887909/استعلام-ریبون-دستگاه-صدور-آنی-کارت'>استعلام ریبون دستگاه صدور آنی کارت  / استعلام،استعلام ریبون دستگاه صدور آنی کارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886877/مناقصه-خریداری-تعدادی-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خریداری تعدادی لوله پلی اتیلن  / آگهی  مناقصه , مناقصه خریداری تعدادی لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887935/استعلام-ماشین-حساب-لامپ-و-نوار'>استعلام ماشین حساب لامپ و نوار / استعلام , استعلام  ماشین حساب لامپ و نوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887907/استعلام-تلفن-رومیزی'>استعلام تلفن رومیزی / استعلام , استعلام تلفن رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887930/استعلام-خرید-4-دستگاه-رایانه'>استعلام خرید 4 دستگاه رایانه / استعلام خرید 4 دستگاه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887942/استعلام-یک-دستگاه-لپ-تاپ-96-4-19'>استعلام یک دستگاه لپ تاپ 96.4.19 / استعلام, استعلام  یک دستگاه لپ تاپ 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887929/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سرور'>استعلام خرید یک دستگاه سرور / استعلام خرید یک دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887948/استعلام-تستر-دوربین-مدار-بسته-مدل-GA-K625'>استعلام تستر دوربین مدار بسته مدل GA-K625  / استعلام ,استعلام تستر دوربین مدار بسته مدل GA-K625 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887940/استعلام-ریبون-مشکی-با-لایه-پوششی--'>استعلام ریبون مشکی با لایه پوششی ... / استعلام, استعلام ریبون مشکی با لایه پوششی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886588/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-94-89مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 94.89مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 94.89مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887902/استعلام-سرور-96-4-19'>استعلام سرور 96.4.19 / استعلام, استعلام  سرور 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887894/استعلام-رایانه-2-چاپگر-20-اسکنر-15-کپی-5-'>استعلام رایانه 2، چاپگر 20، اسکنر 15، کپی 5-  / استعلام , استعلام رایانه 2، چاپگر 20، اسکنر 15، کپی 5- </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887892/استعلام-تهیه-و-اجرای-دوربین-ضبط-تصاویر'>استعلام تهیه و اجرای دوربین ضبط تصاویر / استعلام , استعلام تهیه و اجرای دوربین ضبط تصاویر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887905/استعلام-خرید-کیس-کامل-کامپیوتر'>استعلام خرید کیس کامل کامپیوتر  / استعلام , استعلام خرید کیس کامل کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887915/استعلام-خرید-دو-دستگاه-all-in-one'>استعلام خرید دو دستگاه all in one  / استعلام , استعلام خرید دو دستگاه all in one </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887920/استعلام-خرید-16-دستگاه-چاپگر-HP-laserjet-2035'>استعلام خرید 16 دستگاه چاپگر HP laserjet 2035 / استعلام , استعلام خرید 16 دستگاه چاپگر HP laserjet 2035</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887925/استعلام-خرید-باطری-ups'>استعلام خرید  باطری ups / استعلام , استعلام خرید  باطری ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887896/استعلام-خرید-هارد'>استعلام خرید هارد  / استعلام خرید هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887903/استعلام-خرید-کیس-کامل-کامپیوتر'>استعلام خرید کیس کامل کامپیوتر / استعلام خرید کیس کامل کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887917/استعلام-رایانه-All-in-One--96-4-19'>استعلام رایانه All in One ...96.4.19 / استعلام, استعلام رایانه All in One ...96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887918/استعلام-خرید-16-دستگاه-چاپگر-Laserkect-2035-hp---'>استعلام خرید 16 دستگاه چاپگر Laserkect 2035  hp  ... / استعلام , استعلام خرید 16 دستگاه چاپگر Laserkect 2035  hp  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887932/استعلام-خرید-هارد-سرور-hp'>استعلام خرید هارد سرور hp  / استعلام , استعلام خرید هارد سرور hp </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887944/استعلام-البسه-آتش-نشانی'>استعلام البسه آتش نشانی  / استعلام البسه آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887922/استعلام-راهبند-آکاردئونی'>استعلام راهبند آکاردئونی / استعلام, استعلام راهبند آکاردئونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887945/استعلام-شستشوی-شیشه-های-برج-بندر'>استعلام شستشوی شیشه های برج بندر  / استعلام, استعلام شستشوی شیشه های برج بندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886868/فراخوان-مناقصه-احداث-مرکز-خدمات-جامع-سلامت---تجدید'>فراخوان مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت .... تجدید  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت .... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887899/استعلام-سیستم-تلفن-سانترال'>استعلام سیستم تلفن سانترال  / استعلام ,استعلام سیستم تلفن سانترال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887913/استعلام-خرید-اینترنت'>استعلام خرید اینترنت / استعلام، استعلام خرید اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887919/استعلام-خرید-4-دستگاه-ترانس-جریان'>استعلام خرید 4 دستگاه ترانس جریان / استعلام، استعلام خرید 4 دستگاه ترانس جریان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887895/استعلام-خرید-400-دستگاه-فن-دمنده'>استعلام خرید 400 دستگاه فن دمنده  / استعلام خرید 400 دستگاه فن دمنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887901/استعلام-تعویض-ترانس-های-جریان-230-کیلوولت'>استعلام تعویض ترانس های جریان 230 کیلوولت / استعلام، تعویض ترانس های جریان 230 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886886/مزایده-واگذاری-عرصه-پارک-بادی--'>مزایده واگذاری عرصه پارک بادی... / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری عرصه پارک بادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887908/استعلام-خرید-متعلقات-معیوب-دستگاه-عیب-کابل'>استعلام خرید متعلقات معیوب دستگاه عیب کابل  / استعلام خرید متعلقات معیوب دستگاه عیب کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886894/مزایده-فروش-یک-عدد-جرثقیل-سقفی-کارگاهی'>مزایده فروش یک عدد جرثقیل سقفی کارگاهی / مزایده , مزایده فروش یک عدد جرثقیل سقفی کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886932/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-175-7متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 175.7متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 175.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886867/مزایده-6-67-حبه-از-پلاک-ثبتی-مساحت-141-38متر'>مزایده 6.67 حبه از پلاک ثبتی مساحت 141.38متر / مزایده,مزایده 6.67 حبه از پلاک ثبتی مساحت 141.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886853/مزایده-کلا-43-عدد-تابلو-فرش--نوبت-دوم'>مزایده کلا 43 عدد تابلو فرش - نوبت دوم  / مزایده ، مزایده کلا 43 عدد تابلو فرش - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886990/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-131-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 131.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 131.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886863/مزایده-ششدانگ-مغازه-نانوایی-سنگکی-زیربنا-69متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ مغازه نانوایی سنگکی زیربنا 69متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه نانوایی سنگکی زیربنا 69متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886584/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-1373-36متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 1373.36متر  / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 1373.36متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886857/مزایده-خودرو-سواری-پژو'>مزایده خودرو سواری پژو  / مزایده ، مزایده خودرو سواری پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886847/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر--'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت معابر سطح شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886865/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تعمیرات-اساسی-ویژه-و-بازسازی'>مناقصه تعمیر و نگهداری، تعمیرات اساسی، ویژه و بازسازی  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی نخست ,مناقصه تعمیر و نگهداری، تعمیرات اساسی، ویژه و بازسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887916/استعلام-خرید-10-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام خرید 10 دستگاه کامپیوتر  / استعلام خرید 10 دستگاه کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886873/مناقصه-پروژه-خدمات-پشتیبانی'>مناقصه پروژه خدمات پشتیبانی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه خدمات پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886864/مزایده-یک-دستگاه-دورکن-تجاری-مدل-8-ای-دبلیو'>مزایده یک دستگاه دورکن تجاری مدل 8 ای دبلیو  / مزایده , مزایده یک دستگاه دورکن تجاری مدل 8 ای دبلیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887900/استعلام-تعمیر-تانک-وسترن-بلات-BIO-RAD-مدل-mini-trans-blot'>استعلام تعمیر تانک وسترن بلات BIO RAD مدل  mini trans blot  / استعلام , استعلام تعمیر تانک وسترن بلات BIO RAD مدل  mini trans blot </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887911/استعلام-تعمیر-کامپیوتر-آمکا'>استعلام تعمیر کامپیوتر آمکا  / استعلام , استعلام تعمیر کامپیوتر آمکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886842/تجدید-مزایده-بهره-برداری-زباله-خشک-مرکز-دفن-عمارت--ایستگاه-های-بازیافت-و-سطح-شهر'>تجدید مزایده بهره برداری زباله خشک مرکز دفن عمارت ، ایستگاه های بازیافت و سطح شهر / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده بهره برداری زباله خشک مرکز دفن عمارت ، ایستگاه های بازیافت و سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886871/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-خانه-پلاک-14-فرعی'>مزایده سه دانگ از ششدانگ خانه پلاک 14 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ خانه پلاک 14 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886846/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-پشتیبانی-و-فنی-مرحله-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدماتی، پشتیبانی و فنی  مرحله دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری امور خدماتی، پشتیبانی و فنی  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886587/مزایده-ششدانگ-ملک-توقیفی-زیربنای-163متر'>مزایده ششدانگ ملک توقیفی زیربنای 163متر / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک توقیفی زیربنای 163متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886841/مناقصه-احداث-تعمیرگاه-و-آشیانه-انبار-لوازم-یدکی-کارخانه-زون-شرقی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث تعمیرگاه و آشیانه انبار لوازم یدکی کارخانه زون شرقی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه احداث تعمیرگاه و آشیانه انبار لوازم یدکی کارخانه زون شرقی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886844/مناقصه-اجرای-پروژه-تکمیل-کف-سازی-سالنها-و-زمین-دپوی-کود-کارخانه-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه تکمیل کف سازی سالنها و زمین دپوی کود کارخانه نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه تکمیل کف سازی سالنها و زمین دپوی کود کارخانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886859/فراخوان-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-فرهنگی'>فراخوان یک قطعه زمین با کاربری فرهنگی  / فراخوان , فراخوان یک قطعه زمین با کاربری فرهنگی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886835/مناقصه-احداث-مرکز-بهداشتی-درمانی-شهید-باهنر'>مناقصه احداث مرکز بهداشتی درمانی شهید باهنر  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه احداث مرکز بهداشتی درمانی شهید باهنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886918/مزایده-مازاد-پلاک-ثبتی-شماره-308-فرعی-از-یک-اصلی-بخش-پانزده'>مزایده مازاد پلاک ثبتی شماره 308 فرعی از یک اصلی بخش پانزده / مزایده,مزایده مازاد پلاک ثبتی شماره 308 فرعی از یک اصلی بخش پانزده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886831/مزایده-دوربین-دید-در-شب--تعداده-ده-دستگاه-فول-اچ-دی-فول-آر'>مزایده دوربین دید در شب ، تعداده ده دستگاه فول اچ دی فول آر / مزایده,مزایده دوربین دید در شب ، تعداده ده دستگاه فول اچ دی فول آر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886968/مزایده-املاک-شامل-واحد-تجاری'>مزایده املاک شامل واحد تجاری / مزایده,مزایده املاک شامل واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886970/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-118-60متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 118.60متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 118.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886824/مناقصه-اجرای-پروژه-حصارکشی--محوطه-سازی--جدول-کشی-و-فضای-سبز'>مناقصه اجرای پروژه حصارکشی ، محوطه سازی ، جدول کشی و فضای سبز  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه حصارکشی ، محوطه سازی ، جدول کشی و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886635/مناقصه-ارائه-خدمات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-تجدید'>مناقصه ارائه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه ارائه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886828/مناقصه-احداث-سالن-تولید-کود-نرم-و-انبار'>مناقصه احداث سالن تولید کود نرم و انبار  / آگهی مناقصه , مناقصه احداث سالن تولید کود نرم و انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886936/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-109-702-مفروزی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 109/702 مفروزی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 109/702 مفروزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886839/مزایده-همزن-بوگیری-و-مخازن-تصفیه-روغن'>مزایده همزن بوگیری و مخازن تصفیه روغن   / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده همزن بوگیری و مخازن تصفیه روغن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886940/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-290-67متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 290.67متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 290.67متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886937/مزایده-ملک-مساحت-170متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 170متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 170متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886920/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-62مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 62مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 62مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886883/فراخوان-خدمات-سرویس--نگهداری-و-راهبری-آسانسورهای-وزارت-صنعت---'>فراخوان خدمات سرویس , نگهداری و راهبری آسانسورهای وزارت صنعت  ... / فراخوان خدمات سرویس , نگهداری و راهبری آسانسورهای وزارت صنعت  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886840/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-صد-و-ده-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت صد و ده متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت صد و ده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886837/مزایده-ملک-قطعه-زمینی-مساحت-310مترمربع'>مزایده ملک قطعه زمینی مساحت 310مترمربع / مزایده,مزایده ملک قطعه زمینی مساحت 310مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886855/مناقصه-روکش-آسفالت-محور-اردبیل--سرچم---'>مناقصه روکش آسفالت محور اردبیل - سرچم .... / مناقصه روکش آسفالت محور اردبیل - سرچم ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886640/مناقصه-اجرای-پروژه-کفپوش-معابر-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه کفپوش معابر تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه کفپوش معابر تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886924/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-290متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 290متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 290متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886818/مزایده-یک-دستگاه-سواری-و-اعیان'>مزایده یک دستگاه سواری و اعیان  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری و اعیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886983/مزایده-ملک-مساحت-280مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 280مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 280مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886980/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-4953متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 4953متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 4953متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886821/مناقصه-عمومی-اجرای-درمانگاه-امام-علی-النقی(ع)'>مناقصه عمومی اجرای درمانگاه امام علی النقی(ع) / مناقصه ,مناقصه عمومی اجرای درمانگاه امام علی النقی(ع)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886866/مناقصه-خرید-مقداری-لوله-پلی-اتیلن-63--90--110-200'>مناقصه خرید مقداری لوله پلی اتیلن 63 - 90 - 110-200 / آگهی مناقصه, مناقصه خرید مقداری لوله پلی اتیلن 63 - 90 - 110-200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886878/مناقصه-اجرای-خط-تغذیه'>مناقصه اجرای خط تغذیه / فراخوان آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خط تغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886856/مزایده-واگذاری-به-اجاره-فضای-فرهنگی-با-حفظ-کاربری-مربوطه'>مزایده واگذاری به اجاره فضای فرهنگی با حفظ کاربری مربوطه / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره فضای فرهنگی با حفظ کاربری مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886843/مناقصه-واگذاری-امور-مالی-اداری-مشترکین-تعمیر-و-نگهداری-از-تاسیسات-آبفا-تجدید'>مناقصه واگذاری امور مالی اداری  مشترکین تعمیر و نگهداری از تاسیسات  آبفا- تجدید / آگهی فراخوان تجدید مناقصات, مناقصه واگذاری امور مالی اداری  مشترکین تعمیر و نگهداری از تاسیسات  آبفا- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886829/تجدید-مزایده-واگذاری-پارکینگ-و-ساخت-و-نصب-و--'>تجدید مزایده واگذاری پارکینگ و ساخت و نصب و ... / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری پارکینگ و ساخت و نصب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886987/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-509-30متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 509.30متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 509.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886989/مزایده-یک-قطعه-زمین-تفکیکی-مساحت-350متر'>مزایده یک قطعه زمین تفکیکی مساحت 350متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تفکیکی مساحت 350متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886820/مزایده-واگذاری-816-مترمربع-از-ملک-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 816 مترمربع از ملک نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری 816 مترمربع از ملک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886812/مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-آب'>مناقصه اجرای شبکه توزیع آب  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای شبکه توزیع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886921/مزایده-فروش-ششدانگ-پلاک-19-فرعی-و-تاسیسات-موجود-در-ملک'> مزایده فروش ششدانگ پلاک 19 فرعی و تاسیسات موجود در ملک / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش ششدانگ پلاک 19 فرعی و تاسیسات موجود در ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886817/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-231-فرعی-از-126-1-126-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاکهای 231 فرعی از 126/1/126 اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای 231 فرعی از 126/1/126 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886845/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-290مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 290مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 290مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886906/مزایده-فروش-یکدستگاه-پراید-سواری-و-اعیان-طبقه-اول-یکباب-منزل-مسکونی'>مزایده فروش یکدستگاه پراید سواری و اعیان طبقه اول یکباب منزل مسکونی  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه پراید سواری و اعیان طبقه اول یکباب منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886681/مناقصه-اجرای-حفره-خالی-شهرستان-لنگرود'>مناقصه اجرای حفره خالی شهرستان لنگرود / فراخوان آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای حفره خالی شهرستان لنگرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886774/مزایده-ملک-مساحت-234-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 234 مترمربع / مزایده ,مزایده ملک مساحت 234 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886776/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-باغ-36000متر-و-زمین-300متر'>مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ باغ 36000متر و زمین 300متر  / مزایده ,مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ باغ 36000متر و زمین 300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886683/مزایده-یکدستگاه-خودرو-سواری-پراید-aE131'>مزایده یکدستگاه خودرو سواری پراید aE131 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه خودرو سواری پراید aE131</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886781/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-اول-مساحت-65-30متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه اول مساحت 65.30متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه اول مساحت 65.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886783/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-160-09مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 160.09مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 160.09مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886691/مناقصه-عملیات-کنترل-کیفی-و-نمونه-برداری-آب-تجدید'>مناقصه عملیات کنترل کیفی و نمونه برداری آب- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عملیات کنترل کیفی و نمونه برداری آب- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886764/سومین-کنفرانس-بین-المللی-انقلاب-چهارم-صنعتی96-4-19'>سومین کنفرانس بین المللی انقلاب چهارم صنعتی96.4.19 / سومین کنفرانس بین المللی انقلاب چهارم صنعتی96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886672/مناقصه-اجرای-شبکه-داخلی-فشار-قوی-گاز'>مناقصه اجرای شبکه داخلی فشار قوی گاز / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای شبکه داخلی فشار قوی گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886682/مزایده-ششدانگ-سند-مالکیت-به-شماره-پلاک-ثبتی-4209-فرعی'>مزایده ششدانگ سند مالکیت به شماره پلاک ثبتی 4209 فرعی / مزایده ,مزایده ششدانگ سند مالکیت به شماره پلاک ثبتی 4209 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886675/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-بخش-عینک-فروشی'>مزایده واگذاری بهره برداری از بخش عینک فروشی / آگهی مزایده عمومی ,مزایده واگذاری بهره برداری از بخش عینک فروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886709/مزایده-واگذاری-غرف-حمل-و-نقلی-و-غیر-حمل-و-نقلی'>مزایده واگذاری غرف حمل و نقلی و غیر حمل و نقلی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده  واگذاری غرف حمل و نقلی و غیر حمل و نقلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886684/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-همجوار-14779متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین همجوار 14779متر / مزایده ,مزایده فروش دو قطعه زمین همجوار 14779متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886696/مزایده-واگذی-حق-بهره-برداری-اجاره-مرکز-خرید-و-فروش-پرندگان'>مزایده واگذی حق بهره برداری اجاره مرکز خرید و فروش پرندگان  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده واگذی حق بهره برداری اجاره مرکز خرید و فروش پرندگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886690/مناقصه-خرید-تجهیزات-آزمایش-عملکردی-آسفالت'>مناقصه خرید تجهیزات آزمایش عملکردی آسفالت  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید تجهیزات آزمایش عملکردی آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886581/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-130-63مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 130.63مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 130.63مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886707/مناقصه-عملیات-خط-کشی-راههای-حوزه-استحفاظی'>مناقصه عملیات خط کشی راههای حوزه استحفاظی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات خط کشی راههای حوزه استحفاظی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886773/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-نگهداری-پلهای-مکانیزه-سطح-منطقه'>اصلاحیه مناقصه عملیات نگهداری پلهای مکانیزه سطح منطقه / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری پلهای مکانیزه سطح منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886705/مناقصه-خرید-تعداد-15-500-عدد-ماژیک'>مناقصه خرید تعداد 15.500 عدد ماژیک  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید تعداد 15.500 عدد ماژیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886712/تمدید-مناقصه-خرید-سه-دستگاه-فیلتر-مغناطیسی-جهت-جمع-آوری-براده'>تمدید مناقصه خرید سه دستگاه فیلتر مغناطیسی جهت جمع آوری براده / آگهی مناقصه عمومی ,تمدید مناقصه خرید سه دستگاه فیلتر مغناطیسی جهت جمع آوری براده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886720/تمدید-مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-کمپرسور'>تمدید مناقصه خرید، نصب و راه اندازی کمپرسور / آگهی تمدید مناقصه عمومی ,تمدید مناقصه خرید، نصب و راه اندازی کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886676/فراخوان-عمومی-جذب-سرمایه-گذار-به-منظور-مشارکت-در-ساخت'>فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار به منظور مشارکت در ساخت  / آگهی فراخوان عمومی ,فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار به منظور مشارکت در ساخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886670/مزایده-تعداد-6300-تخته-فرش'>مزایده تعداد 6300 تخته فرش  / آگهی مزایده ,مزایده تعداد 6300 تخته فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886668/مناقصه-تعداد-22800-تخته-فرش-ماشینی'>مناقصه تعداد 22800 تخته فرش ماشینی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تعداد 22800 تخته فرش ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886688/فراخوان-سرمایه-گذاری'>فراخوان سرمایه گذاری  / فراخوان ,فراخوان سرمایه گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886708/مزایده-فروش-تعدادی-تجهیزات-پزشکی-مستهلک-بیمارستانی'>مزایده فروش تعدادی تجهیزات پزشکی مستهلک بیمارستانی / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی تجهیزات پزشکی مستهلک بیمارستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886665/مزایده-حق-استفاده-از-منافع-فضای-استخر-روباز-96-4-19'>مزایده حق استفاده از منافع فضای استخر روباز 96.4.19 / آگهی مزایده ، مزایده حق استفاده از منافع فضای استخر روباز  96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886724/مزایده-فروش-حدود-110-عدد-چرخ-فرسوده-لکوموتیو'>مزایده فروش حدود 110 عدد چرخ فرسوده لکوموتیو / مزایده عمومی , مزایده فروش حدود 110 عدد چرخ فرسوده لکوموتیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886728/مزایده-وسائط-نقلیه-سبک-و-موتوری-مازاد'>مزایده وسائط نقلیه سبک و موتوری مازاد  / آگهی مزایده عمومی , مزایده وسائط نقلیه سبک و موتوری مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886735/مزایده-فروش-تعدادی-خودرو'>مزایده فروش تعدادی خودرو  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886772/مزایده-فروش-یکباب-ساختمان-اداری-مساحت-زیربنا-1562متر'>مزایده فروش یکباب ساختمان اداری مساحت زیربنا 1562متر / مزایده ,مزایده فروش یکباب ساختمان اداری مساحت زیربنا 1562متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886700/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-مورد-نیاز-پرسنل'>مناقصه طبخ و توزیع غذای مورد نیاز پرسنل  / آگهی مناقصه ، مناقصه طبخ و توزیع غذای مورد نیاز پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886813/مزایده-یک-دستگاه-سواری-زانتیا'>مزایده یک دستگاه سواری زانتیا / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه سواری زانتیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886629/مناقصه-عمومی-عملیات-غربالگری-بیماری-های-گوارشی-و-کبدی-خود--'>مناقصه عمومی عملیات غربالگری بیماری های گوارشی و کبدی خود ... / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی عملیات غربالگری بیماری های گوارشی و کبدی خود ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887419/استعلام-لوله-لاستیکی-بین-تغذیه-کننده-و-کلکتور-بلت-فیلتر'>استعلام لوله لاستیکی بین تغذیه کننده و کلکتور بلت فیلتر / فرم استعلام بهاء , استعلام لوله لاستیکی بین تغذیه کننده و کلکتور بلت فیلتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887330/مناقصه-اجرای-عملیات-ساختمانی-و-ابنیه-های-فنی'>مناقصه  اجرای عملیات ساختمانی و ابنیه های فنی   / اگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات ساختمانی و ابنیه های فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887444/استعلام-نگهداری-و-بهره-برداری-تصفیه-خانه-محلاتی'>استعلام نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه محلاتی / استعلام  نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه محلاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887449/استعلام-نگهداری-و-بهره-برداری-تصفیه-خانه-زرگنده'>استعلام نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه زرگنده / استعلام  نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه زرگنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887455/فراخوان-نگهداری-و-بهره-بردرای-تصفیه-خانه'>فراخوان نگهداری و بهره بردرای تصفیه خانه  / فراخوان نگهداری و بهره بردرای تصفیه خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887425/استعلام-تست-سیستم-ارتینگ-نیروگاه'>استعلام تست سیستم ارتینگ نیروگاه  / استعلام تست سیستم ارتینگ نیروگاه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887535/استعلام-احداث-خط-هوایی-20-کیلوولت--'>استعلام احداث خط هوایی 20 کیلوولت.... / استعلام ، استعلام احداث خط هوایی 20 کیلوولت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887522/استعلام-زنجیر-باند-اسکرین-واحد-بخار'>استعلام زنجیر باند اسکرین واحد بخار / استعلام , استعلام زنجیر باند اسکرین واحد بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887511/استعلام-اسکلت-باند-اسکرین-واحد-بخار'>استعلام اسکلت باند اسکرین واحد بخار  / استعلام اسکلت باند اسکرین واحد بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887352/استعلام-رادیاتور-دیزل-اضطراری'>استعلام رادیاتور دیزل اضطراری / استعلام، استعلام رادیاتور دیزل اضطراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887457/مناقصه-FILTER-WITH-AUTO-BACK-WASH'>مناقصه FILTER WITH AUTO BACK WASH  / مناقصه FILTER WITH AUTO BACK WASH </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887459/مناقصه-دستگاه-کروماتوگرافی-گازی'>مناقصه دستگاه کروماتوگرافی گازی  / مناقصه دستگاه کروماتوگرافی گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887421/استعلام-COMPLETE-SETS-OF-FIXED-AND-MOVING--'>استعلام COMPLETE SETS OF FIXED AND MOVING ... / فرم استعلام بها,استعلام COMPLETE SETS OF FIXED AND MOVING ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887431/استعلام-اندازه-گیری-عوامل-فیزیکی-و-شیمیایی'>استعلام اندازه گیری عوامل فیزیکی و شیمیایی  / فرم استعلام بهای الکترونیکی, استعلام بهاء اندازه گیری عوامل فیزیکی و شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887301/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-ظرفیت-خازنی-و-ضریب-تلفات-عایقی-و--'>استعلام دستگاه اندازه گیری ظرفیت خازنی و ضریب تلفات عایقی و ...  / استعلام , استعلام دستگاه اندازه گیری ظرفیت خازنی و ضریب تلفات عایقی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887336/استعلام-الکتروموتور-افقی-نصب-پایه-دار'>استعلام الکتروموتور افقی نصب پایه دار  / استعلام , استعلام الکتروموتور افقی نصب پایه دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887322/استعلام-THERMOCOUPLE-WHEEL-SPACE'>استعلام THERMOCOUPLE WHEEL SPACE  / استعلام , استعلام THERMOCOUPLE WHEEL SPACE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887313/استعلام-کابل-سیگنال-جهت-فلومتر-اولترا-سونیک'>استعلام کابل سیگنال جهت فلومتر اولترا سونیک  / استعلام , استعلام کابل سیگنال جهت فلومتر اولترا سونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887471/استعلام​تعمیر-و-بازسازی-solenoid-valve-20cb'>استعلام​تعمیر و بازسازی solenoid valve 20cb / استعلام​تعمیر و بازسازی solenoid valve 20cb</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887476/استعلام​-بازسازی-سیل-هلالی'>استعلام​ بازسازی سیل هلالی / استعلام بازسازی سیل هلالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886907/مناقصه-جابجایی-محصولات'>مناقصه جابجایی محصولات  / آگهی مناقصه,مناقصه  جابجایی محصولات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887540/استعلام-قطعات-یدکی-دستگاه-اکسپندر'>استعلام قطعات یدکی دستگاه اکسپندر  / فرم استعلام بهاء , استعلام قطعات یدکی دستگاه اکسپندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887519/فراخوان-شناسایی-تامین-کنندگان-دستگاه-کنترل-جریان-با-برند-spotron'>فراخوان شناسایی تامین کنندگان دستگاه کنترل جریان با برند spotron / فراخوان شناسایی تامین کنندگان دستگاه کنترل جریان با برند spotron</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887521/فراخوان-شناسایی-تامین-کنندگان-باتری-های-یو-پی-اس-با-برند-hitaco'>فراخوان شناسایی تامین کنندگان باتری های یو پی اس با برند hitaco / فراخوان شناسایی تامین کنندگان باتری های یو پی اس با برند hitaco</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887516/استعلام-الکترو-موتور-22-کیلو-وات-بندر--'>استعلام الکترو موتور 22 کیلو وات بندر ...  / استعلام الکترو موتور 22 کیلو وات بندر ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887550/استعلام-قطعات-و-تجهیزات-قابل-ساخت-برقی--'>استعلام قطعات و تجهیزات قابل ساخت برقی ... / استعلام قطعات و تجهیزات قابل ساخت برقی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887518/استعلام-تجهیزات-اتوماسیون-و--'>استعلام تجهیزات اتوماسیون و ... / استعلام تجهیزات اتوماسیون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887430/مناقصه-72102-TUBE-BUNDLE-E'>مناقصه 72102 TUBE BUNDLE-E / مناقصه 72102 TUBE BUNDLE-E</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887481/مزايده-عمومی-اقلام-ضايعاتي-و-مستعمل'>مزايده عمومی اقلام ضايعاتي و مستعمل / مزايده عمومی اقلام ضايعاتي و مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887490/مناقصه-پیمان-ایاب-و-ذهاب-درون-شهری-ستاد-به-صورت-حجمی'>مناقصه پیمان ایاب و ذهاب درون شهری ستاد به صورت حجمی / مناقصه پیمان ایاب و ذهاب درون شهری ستاد به صورت حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886931/مزایده-فروش-ضایعات'>مزایده فروش ضایعات / آگهی مزایده,مزایده فروش ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887404/استعلام-واگذاری-واحد-آزمایشگاه-کلینیکال'>استعلام واگذاری واحد آزمایشگاه کلینیکال / استعلام واگذاری واحد آزمایشگاه کلینیکال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887408/استعلام-واگذاری-بخش-تصویر-برداری-به-صورت-اجاره'>استعلام واگذاری بخش تصویر برداری به صورت اجاره / استعلام واگذاری بخش تصویر برداری به صورت اجاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887538/استعلام-خرید-لوازم-دوربین-مدار-بسته'>استعلام خرید لوازم دوربین مدار بسته / استعلام خرید لوازم دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887546/مناقصه-خرید-EDC'>مناقصه خرید EDC / مناقصه خرید EDC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887482/آگهی-مناقصه-عمومی-اجرای-دستمزدی-کارهای-سیویل-30-فقره-پروژه'>آگهی مناقصه عمومی اجرای دستمزدی کارهای سیویل 30 فقره پروژه / آگهی مناقصه عمومی اجرای دستمزدی کارهای سیویل 30 فقره پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887503/فراخوان-مناقصه-عمومی-دو-مرحله‎ای-راهبری-و-تعمیر-و-نگهداری-کلیه-سیستم‎های-تاسیساتی-(برق-و-مکانیک)'>فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‎ای راهبری و تعمیر و نگهداری کلیه سیستم‎های تاسیساتی (برق و مکانیک)  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‎ای راهبری و تعمیر و نگهداری کلیه سیستم‎های تاسیساتی (برق و مکانیک) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886925/مزایده-تجهیزات-الکتریکی'>مزایده تجهیزات الکتریکی / آگهی مزایده,مزایده  تجهیزات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886678/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-راهبری--تعمیرات-و-نگهداری-3-دستگاه-3--'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت راهبری ، تعمیرات و نگهداری 3 دستگاه 3... / آگهی مناقصه, مناقصه انتخاب پیمانکار جهت راهبری ، تعمیرات و نگهداری 3 دستگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886919/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-مزدا-دو-کابین'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت مزدا دو کابین / آگهی مزایده,مزایده  یک دستگاه خودرو وانت مزدا دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886913/مزایده-کوره-بریز-برقی'>مزایده کوره بریز برقی / آگهی مزایده,مزایده کوره بریز برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886814/مزایده-2-دستگاه-خودرو-سبک-نوبت-دوم'>مزایده  2 دستگاه خودرو سبک  نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده  2 دستگاه خودرو سبک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886833/مزایده-یخچال-فریزر-ساید-بای-ساید-الی-جی--فرش-12-متری'>مزایده یخچال فریزر ساید بای ساید الی جی - فرش 12 متری  / مزایده , مزایده یخچال فریزر ساید بای ساید الی جی - فرش 12 متری  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886838/مزایده-یک-دستگاه-تزریق-پلاستیک-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک  نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886801/مناقصه-آماده-سازی-مجموعه-660-واحدی-مسکن-مهر-نوبت-دوم'>مناقصه آماده سازی مجموعه 660 واحدی مسکن مهر  نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی مناقصه, مناقصه آماده سازی مجموعه 660 واحدی مسکن مهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886807/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرای-احداث-حصار-و-فنس-کشی--نوبت-سوم'>تجدید مناقصه عملیات اجرای احداث حصار و فنس کشی  - نوبت سوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی  , تجدیدمناقصه عملیات اجرای احداث حصار و فنس کشی - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886819/فراخوان-دعوت-از-سرمایه-گذاران-و-مشارکت-کنندگان-در-پروژه-های-عمرانی-آموزش-و-پرورش-نوبت-دوم'> فراخوان دعوت از سرمایه گذاران و مشارکت کنندگان در پروژه های عمرانی آموزش و پرورش  نوبت دوم  / آگهی فراخوان,  فراخوان دعوت از سرمایه گذاران و مشارکت کنندگان در پروژه های عمرانی آموزش و پرورش  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886827/مزایده-تلویزیون-ال-ای-دی-مدل-F6200'>مزایده تلویزیون ال ای دی مدل F6200  / مزایده , مزایده تلویزیون ال ای دی مدل F6200 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886606/مزایده-حق-استفاده-از-منافع-فضای-پینت-بال-نوبت-دوم'>مزایده حق استفاده از منافع فضای پینت بال نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده حق استفاده از منافع فضای پینت بال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886810/مناقصه-انجام-بخشی-از-حجم-خدمات-آتش-نشانی-و--'>مناقصه انجام بخشی از حجم خدمات آتش نشانی و ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران ,مناقصه انجام بخشی از حجم خدمات آتش نشانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886825/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-126-75متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 126.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 126.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886789/فراخوان-انتخاب-خدمات-طراحی-و-مشاوره-معماری-مناظر-شهری-و---نوبت-دوم'>فراخوان انتخاب خدمات طراحی و مشاوره معماری مناظر شهری و.... نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان انتخاب خدمات طراحی و مشاوره معماری مناظر شهری و.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887515/استعلام-سرویس-و-تعمیر-و-نگهداری-آسانسور'>استعلام سرویس و تعمیر و نگهداری آسانسور / استعلام سرویس و تعمیر و نگهداری آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886822/مزایده-سند-مالکیت-یک-قطعه-زمین-312-50متر'>مزایده سند مالکیت یک قطعه زمین 312.50متر / مزایده,مزایده سند مالکیت یک قطعه زمین 312.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887452/استعلام-دینام-فنکوئل-شفت-بلند-و-دو-طرفه--'>استعلام دینام فنکوئل شفت بلند و دو طرفه ... / استعلام دینام فنکوئل شفت بلند و دو طرفه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887463/استعلام-لیوان-یکبار-مصرف'>استعلام لیوان یکبار مصرف  / استعلام لیوان یکبار مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887467/استعلام-کف-پوش-پی-وی-سی-سه-مییلمتر-(-پر-تردد-)-42-متر'>استعلام کف پوش پی وی سی سه مییلمتر ( پر تردد ) 42 متر  / استعلام کف پوش پی وی سی سه مییلمتر ( پر تردد ) 42 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887415/استعلام-چوب-روسی-درجه-یک'>استعلام چوب روسی درجه یک  / استعلام چوب روسی درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887394/استعلام-شناور-یک-اینچ--شیر-فلکه-دو-اینچ-و--'>استعلام شناور یک اینچ ، شیر فلکه دو اینچ و ...  / استعلام, استعلام شناور یک اینچ ، شیر فلکه دو اینچ و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886832/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-39-500متر'>مزایده ملک مشاع مساحت 39.500متر / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت 39.500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887523/استعلام-قوطی'>استعلام قوطی / استعلام, استعلام قوطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887514/استعلام-قفل-و-دستگیره'>استعلام قفل و دستگیره  / استعلام قفل و دستگیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887473/استعلام-پتو-یک-نفره'>استعلام پتو یک نفره  / استعلام پتو یک نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887493/استعلام-ورق-چوب-7-میل'>استعلام ورق چوب 7 میل  / استعلام ورق چوب 7 میل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886834/مزایده-ملک-مفروز-مساحت-178-2متر'>مزایده ملک مفروز مساحت 178.2متر  / مزایده,مزایده ملک مفروز مساحت 178.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886646/مناقصه-انتخاب-تامین-کننده-جهت-خرید-البسه-کار-مورد-نیاز'>مناقصه انتخاب تامین کننده جهت خرید البسه کار مورد نیاز  / آگهی مناقصه, مناقصه انتخاب تامین کننده جهت خرید البسه کار مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886808/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-بایر-و---'>مزایده فروش یک قطعه زمین بایر و .... / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده فروش یک قطعه زمین بایر و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887614/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان   / استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887601/استعلام-تجهیزات-امنیتی'>استعلام تجهیزات امنیتی  / استعلام تجهیزات امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887571/استعلام-گوشی-و--'>استعلام گوشی و ... / استعلام گوشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887629/استعلام-خرید-13-قلم-مواد-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام خرید 13 قلم مواد مصرفی آزمایشگاهی / استعلام خرید 13 قلم مواد مصرفی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887551/استعلام-خرید-روپوش'>استعلام خرید روپوش  / استعلام خرید روپوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887545/استعلام-نردبان-تاشو-4-پایه-و--'>استعلام نردبان تاشو 4 پایه و ...  / استعلام , استعلام نردبان تاشو 4 پایه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887562/استعلام-خرید-قند-و-چای'>استعلام خرید قند و چای  / استعلام, استعلام خرید قند و چای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887592/استعلام-دستکش-بدون-پودر'>استعلام دستکش بدون پودر  / استعلام , استعلام دستکش بدون پودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887626/استعلام-خرید-6-قلم-مواد-مصرفی'>استعلام خرید 6 قلم مواد مصرفی  / استعلام , استعلام خرید 6 قلم مواد مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887569/استعلام-اتانول-ایرانی'>استعلام اتانول ایرانی / استعلام ، اتانول ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886798/مزایده-فروش-دو-دستگاه-ژنراتور'>مزایده فروش دو دستگاه ژنراتور / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش دو دستگاه ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887584/استعلام-لیست-اقلام-روشنایی-و-کابل'>استعلام  لیست اقلام روشنایی و کابل  / استعلام ، لیست اقلام روشنایی و کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887640/استعلام-تامین-نرم-افزار-مانیتورینگ-zabbix'>استعلام تامین نرم افزار مانیتورینگ zabbix  / استعلام, استعلام تامین نرم افزار مانیتورینگ zabbix </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887632/استعلام-آنالیزور-آب-دیجیتال'>استعلام آنالیزور آب دیجیتال / استعلام ، آنالیزور آب دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887621/استعلام-اسپیلت-کاسنی-سقفی-30000-ایرانی'>استعلام اسپیلت کاسنی سقفی 30000 ایرانی  / استعلام , استعلام اسپیلت کاسنی سقفی 30000 ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887558/استعلام-راهبند-فادینی'>استعلام راهبند فادینی / استعلام, استعلام راهبند فادینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887570/استعلام-آب-سردکن-ایستکول'>استعلام آب سردکن ایستکول / استعلام آب سردکن ایستکول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887591/استعلام-کیس'>استعلام کیس / استعلام کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887611/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-سرد-و-گرم)'>استعلام کولر گازی اسپیلت سرد و گرم)  / استعلام کولر گازی اسپیلت سرد و گرم) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887613/استعلام-فن-کویل-دیواری-CFM-600-ایرانی'>استعلام فن کویل دیواری CFM 600 ایرانی / استعلام فن کویل دیواری CFM 600 ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887668/استعلام-هارد-خرد-کن-ایرانی--'>استعلام هارد خرد کن ایرانی ... / استعلام هارد خرد کن ایرانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887649/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-24000-سرد-و-گرم'>استعلام کولر گازی اسپیلت 24000 سرد و گرم  / استعلام کولر گازی اسپیلت 24000 سرد و گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887633/استعلام-پرینتر-HP2055'>استعلام پرینتر HP2055 / استعلام پرینتر HP2055</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887615/استعلام-اسکنر-تخت-6220'>استعلام اسکنر تخت 6220 / استعلام اسکنر تخت 6220</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887595/استعلام-پرینتر-رنگی-HP-مدل-5525'>استعلام  پرینتر رنگی HP  مدل 5525 / استعلام, استعلام  پرینتر رنگی HP  مدل 5525</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887619/استعلام-پرینتر-تک-رنگ-مدل-HP-401'>استعلام پرینتر تک رنگ مدل HP 401 / استعلام پرینتر تک رنگ مدل HP 401</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887566/استعلام-پرینتر-لیزری-رنگی-مدل-HP-451'>استعلام پرینتر لیزری رنگی مدل HP 451 / استعلام پرینتر لیزری رنگی مدل HP 451</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887580/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-سرد-و-گرم)-30000-دیواری-تولید-داخل'>استعلام کولر گازی اسپیلت سرد و گرم) 30000 دیواری تولید داخل  / استعلام کولر گازی اسپیلت سرد و گرم) 30000 دیواری تولید داخل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887597/استعلام-میز-کارشناسی'>استعلام میز کارشناسی  / استعلام میز کارشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887638/استعلام-میز-مدیریت-به-همراه-میز-کنفرانس-4-نفره'>استعلام میز مدیریت به همراه میز کنفرانس 4 نفره / استعلام میز مدیریت به همراه میز کنفرانس 4 نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887746/استعلام-صندلی-کنفرانس'>استعلام صندلی کنفرانس  / استعلام , استعلام صندلی کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886795/فراخوان-ساخت--نصب-و-راه-اندازی-3-دستگاه-آسانسور-ضدانفجار'>فراخوان ساخت ، نصب و راه اندازی 3 دستگاه آسانسور ضدانفجار  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران ,فراخوان ساخت ، نصب و راه اندازی 3 دستگاه آسانسور ضدانفجار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887694/استعلام-یخچال'>استعلام یخچال  / استعلام , استعلام یخچال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887718/استعلام-یخچال'>استعلام یخچال  / استعلام , استعلام یخچال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887636/استعلام-تجهیزات-blade-storage'>استعلام تجهیزات blade storage  / استعلام, استعلام تجهیزات blade storage </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887698/استعلام-خرید-لیسانس-solar-security-in-code'>استعلام خرید لیسانس solar security in code  / استعلام, استعلام خرید لیسانس solar security in code </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887664/استعلام-بسته-ایجاد-SR-در-سیستم-متالینک'>استعلام بسته ایجاد SR در سیستم متالینک  / استعلام, استعلام بسته ایجاد SR در سیستم متالینک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887646/استعلام-کمپرسور-کولر-گازی-و-کپسول-13-کیلوگرمی-گاز'>استعلام کمپرسور کولر گازی و کپسول 13 کیلوگرمی گاز / استعلام, استعلام کمپرسور کولر گازی و کپسول 13 کیلوگرمی گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887639/استعلام-بازسازی-اساسی-اتاق'>استعلام بازسازی اساسی اتاق / استعلام, استعلام بازسازی اساسی اتاق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887620/استعلام-راهبری-و-نگهداری-آسانسورها--'>استعلام راهبری و نگهداری آسانسورها... / استعلام, استعلام راهبری و نگهداری آسانسورها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887609/استعلام-هارد-دیسک'>استعلام هارد دیسک / استعلام هارد دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886815/آگهی-واگذاری-امور-خدماتی-و-حمل-و-نقل-درون-و-برون-شهری'>آگهی واگذاری امور خدماتی و حمل و نقل درون و برون شهری / آگهی واگذاری امور خدماتی و حمل و نقل درون و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887625/استعلام-کابینت-استیل'>استعلام کابینت استیل / استعلام, استعلام  کابینت استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887645/استعلام-شیر-روشویی'>استعلام شیر روشویی / استعلام, استعلام  شیر روشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887652/استعلام-لاستیک'>استعلام لاستیک  / استعلام لاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887662/استعلام-دیزل-ژنراتور'>استعلام دیزل  ژنراتور  / استعلام دیزل  ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887641/استعلام-اسکنر-مدل-7160-96-4-19'>استعلام اسکنر مدل 7160- 96.4.19 / استعلام, استعلام اسکنر مدل 7160 - 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887663/استعلام-کیس-رایانه-96-4-19'>استعلام کیس رایانه 96.4.19 / استعلام کیس رایانه  96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887692/استعلام-ترسیم-نقشه-های-کنتورهای-بازار-برق-بر-روی-دیاگرام'>استعلام ترسیم نقشه های کنتورهای بازار برق بر روی دیاگرام  / استعلام, استعلام ترسیم نقشه های کنتورهای بازار برق بر روی دیاگرام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887719/استعلام-کاغذ-A4-96-4-19'>استعلام کاغذ A4 -96.4.19 / استعلام، استعلام کاغذ A4 - 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887730/استعلام-اسکنر-96-4-19'>استعلام اسکنر 96.4.19 / استعلام, استعلام اسکنر 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886848/مناقصه-واگذاری-جمع-آوری-حمل-و-تخلیه-زباله-های-شهری'>مناقصه واگذاری جمع آوری، حمل و تخلیه زباله های شهری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری جمع آوری، حمل و تخلیه زباله های شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887711/استعلام-کولر-گازی-96-4-19'>استعلام کولر گازی 96.4.19 / استعلام کولر گازی 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887682/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-12000-سرد-و-گرم-اوجنرال'>استعلام کولر گازی اسپلیت 12000 سرد و گرم اوجنرال / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت 12000 سرد و گرم اوجنرال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887687/استعلام-سوکت-فرمان-کلید-خلاء-زیمنس-(48-پین)-نری-و-مادگی'>استعلام سوکت فرمان کلید خلاء زیمنس (48 پین) نری و مادگی / استعلام, استعلام سوکت فرمان کلید خلاء زیمنس (48 پین) نری و مادگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887722/استعلام-روغن-نمای-مخزن-تانک-ترانسفورماتور-15MVA'>استعلام روغن نمای مخزن تانک ترانسفورماتور 15MVA / استعلام روغن نمای مخزن تانک ترانسفورماتور 15MVA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887651/استعلام-باتری-سرب-و-اسید-600-آمپرساعت'>استعلام باتری سرب و اسید 600 آمپرساعت / استعلام، استعلام باتری سرب و اسید 600 آمپرساعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887637/استعلام-بوبین-قطع-و-وصل-بریکر-66-کیلوولت'>استعلام بوبین قطع و وصل بریکر 66 کیلوولت / استعلام, استعلام بوبین قطع و وصل بریکر 66 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887699/استعلام-خرید-165-عدد-پنل-سقفی-روکار'>استعلام خرید 165 عدد پنل سقفی روکار  / استعلام , استعلام خرید 165 عدد پنل سقفی روکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887681/استعلام-خرید-لوازم-گرمایشی'>استعلام خرید لوازم گرمایشی  / استعلام, استعلام خرید لوازم گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887750/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون  / استعلام , استعلام تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887658/استعلام-تشک-طبی-فنری'>استعلام تشک طبی فنری / استعلام, استعلام تشک طبی فنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886790/فراخوان-مناقصه-دستگاه-ECG-12-CANAL-و-دو-طبقه-TRALLY---'>فراخوان مناقصه دستگاه ECG 12 CANAL  و دو طبقه TRALLY ....  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه دستگاه ECG 12 CANAL  و دو طبقه TRALLY .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887643/استعلام-فرش-ماشینی-3-متری'>استعلام فرش ماشینی 3 متری  / استعلام, استعلام فرش ماشینی 3 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887661/استعلام-فرش-ماشینی-6-متری'>استعلام فرش ماشینی 6 متری  / استعلام, استعلام فرش ماشینی 6 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887728/استعلام-تشک-طبی-فنری'>استعلام تشک طبی فنری / استعلام, استعلام تشک طبی فنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887782/استعلام-تفنگ-بادی-و-'>استعلام تفنگ بادی و.. / استعلام , استعلام تفنگ بادی و..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887695/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887688/استعلام-احداث-پارکینگ-مسقف'>استعلام احداث پارکینگ مسقف  / استعلام ، احداث پارکینگ مسقف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887833/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام , استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887748/استعلام-انعقاد-قرارداد-نگهداری-و-پشتیبانی-بسترهای-شبکه-اینترنت-و-اکسترانت'>استعلام انعقاد قرارداد نگهداری و پشتیبانی بسترهای شبکه اینترنت و اکسترانت / استعلام, استعلام انعقاد قرارداد نگهداری و پشتیبانی بسترهای شبکه اینترنت و اکسترانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887737/استعلام-تعمیرات-4-دستگاه-آسانسور-و-بروزرسانی-استانداردها-و-اخذ-گواهی-ایمنی'>استعلام تعمیرات 4 دستگاه آسانسور و بروزرسانی استانداردها و اخذ گواهی ایمنی / استعلام تعمیرات 4 دستگاه آسانسور و بروزرسانی استانداردها و اخذ گواهی ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887693/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور  / استعلام مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886802/تجدید-مناقصه-پروژه-ساماندهی-بلوار-شلماش---'>تجدید مناقصه پروژه ساماندهی بلوار  شلماش .... / فراخوان مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه پروژه ساماندهی بلوار  شلماش ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887666/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدماتی-اطلاع-رسانی'>استعلام سایر فعالیت های خدماتی اطلاع رسانی / استعلام سایر فعالیت های خدماتی اطلاع رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887738/استعلام-شلوار-نگهبانی'>استعلام شلوار نگهبانی / استعلام, استعلام شلوار نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887720/استعلام-خرید-7-دستگاه-سیستم-رایانه'>استعلام خرید 7 دستگاه سیستم رایانه  / استعلام, استعلام خرید 7 دستگاه سیستم رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887696/استعلام-خرید-باران-سنج-معمولی-و-خط-کش'>استعلام خرید باران سنج معمولی و خط کش  / استعلام, استعلام خرید باران سنج معمولی و خط کش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887667/استعلام-سیستم-هواشناسی-خودکار'>استعلام سیستم هواشناسی خودکار  / استعلام  سیستم هواشناسی خودکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887758/استعلام-ساخت-کابینت'>استعلام ساخت کابینت / استعلام ساخت کابینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887735/استعلام-خرید-اقلام-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام خرید اقلام مصرفی آزمایشگاهی / استعلام خرید اقلام مصرفی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887716/استعلام-سیستم-رایانه'>استعلام سیستم رایانه  / استعلام سیستم رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887702/استعلام-سیستم-مانیتورینگ'>استعلام سیستم مانیتورینگ / استعلام سیستم مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886761/فراخوان-توان-تامین-10-کیلومتر-کابل-230-کیلوولت-تونل-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان توان تامین 10 کیلومتر کابل 230 کیلوولت تونل تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان توان تامین 10 کیلومتر کابل 230 کیلوولت تونل تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887676/استعلام-لپ-تاب-تلویزیون'>استعلام لپ تاب تلویزیون / استعلام لپ تاب تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887747/استعلام-جایگزینی-دو-سری-باتری-24-سلولی-سیلد-ساکن'>استعلام جایگزینی دو سری باتری 24 سلولی سیلد ساکن / استعلام, استعلام جایگزینی دو سری باتری 24 سلولی سیلد ساکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887744/استعلام-جایگزینی-دو-سری-باتری-48-سلولی-سیلد-ساکن-12-ولتی-100-آمپر'>استعلام جایگزینی دو سری باتری 48 سلولی سیلد ساکن 12 ولتی 100 آمپر / استعلام جایگزینی دو سری باتری 48 سلولی سیلد ساکن 12 ولتی 100 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887726/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-تابلو-آسانسور-آرین'>استعلام  نصب و راه اندازی تابلو آسانسور آرین / استعلام  نصب و راه اندازی تابلو آسانسور آرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887706/استعلام-پشتیبانی-6400-دستگاه-پایانه-فروش-ingenico'>استعلام پشتیبانی 6400 دستگاه پایانه فروش ingenico / استعلام پشتیبانی 6400 دستگاه پایانه فروش ingenico</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887753/استعلام-خرید-نرم-افزارهای-AIX-و-HMC-و-HDLM'>استعلام خرید نرم افزارهای AIX و HMC و HDLM  / استعلام خرید نرم افزارهای AIX و HMC و HDLM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887709/استعلام-برد-قطعه-کاربرد-دستگاه-پوز--'>استعلام برد قطعه کاربرد دستگاه پوز ... / استعلام، استعلام برد قطعه کاربرد دستگاه پوز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887700/استعلام-پشتیبانی-سامانه-موقعیت-یاب-خودروهای-پولرسان-GPS--'>استعلام پشتیبانی سامانه موقعیت یاب خودروهای پولرسان GPS ... / استعلام، استعلام پشتیبانی سامانه موقعیت یاب خودروهای پولرسان GPS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887731/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار-اوراکل--'>استعلام پشتیبانی نرم افزار اوراکل ... / استعلام، استعلام پشتیبانی نرم افزار اوراکل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887742/استعلام-پکیج-تهویه-سرمایشی-دقیق-بالازن'>استعلام پکیج تهویه سرمایشی دقیق بالازن / استعلام، استعلام  پکیج تهویه سرمایشی دقیق بالازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886862/فراخوان-خرید-VIBROMETERANALYZER'>فراخوان خرید VIBROMETERANALYZER  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی ، فراخوان خرید VIBROMETERANALYZER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887765/استعلام-خرید-تعداد-پنج-دستگاه-رایانه---'>استعلام خرید تعداد پنج دستگاه رایانه  ... / استعلام، استعلام خرید تعداد پنج دستگاه رایانه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887812/استعلام-سیستم-کامل-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامل کامپیوتر / استعلام, استعلام سیستم کامل کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887729/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر / استعلام, استعلام کیس کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887741/استعلام-سیستم-دوربین-مداربسته'>استعلام  سیستم دوربین مداربسته  / استعلام, استعلام سیستم دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887532/استعلام-خرید-هارد-سرور-96-4-19'>استعلام خرید هارد سرور 96.4.19 / استعلام ,استعلام خرید هارد سرور 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887565/استعلام-دوربین-و-دستگاه-ذخیره-سازی'>استعلام دوربین و دستگاه ذخیره سازی / استعلام ,استعلام دوربین و دستگاه ذخیره سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887623/استعلام-خرید-32-فقره-بلیط-هواپیما'>استعلام خرید 32 فقره بلیط هواپیما  / استعلام, استعلام خرید 32 فقره بلیط هواپیما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887618/استعلام-کولر-اسپیلت-اینورتر-دار-96-4-19'>استعلام کولر اسپیلت اینورتر دار 96.4.19 / استعلام, استعلام کولر اسپیلت اینورتر دار 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887607/استعلام-کابل-3-50-با-عایق-و-روکش-swr-96-4-19'>استعلام  کابل 3*50 با عایق و روکش swr- 96.4.19 / استعلام ، کابل 3*50 با عایق و روکش swr - 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887599/استعلام-الکتروپمپ-55-کیلووات-663-12--96-4-19'>استعلام الکتروپمپ 55 کیلووات 663/12 - 96.4.19 / استعلام, استعلام الکتروپمپ 55 کیلووات 663/12 - 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886610/تجدید-مناقصه-خرید-و-حمل-و-بارگیری-لوله-آبده-فولادی--96-4-19'>تجدید مناقصه  خرید و حمل و بارگیری لوله آبده فولادی ...96.4.19 / تجدید آگهی مناقصه عمومی,تجدید مناقصه  خرید و حمل و بارگیری لوله آبده فولادی ... نوبت اول 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886771/مزایده-اقلام-ضایعاتی-تولیدی---'>مزایده اقلام ضایعاتی تولیدی .... / آگهی مزایده,مزایده اقلام ضایعاتی تولیدی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887536/استعلام-تابلو-برق-92کیلووات-سافت-استارتر'>استعلام تابلو برق 92کیلووات سافت استارتر / استعلام, استعلام تابلو برق 92کیلووات سافت استارتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887548/استعلام-زمین-مرجع-نمودن-نقشه-های-ثبتی'>استعلام  زمین مرجع نمودن نقشه های ثبتی / استعلام، استعلام  زمین مرجع نمودن نقشه های ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887567/استعلام-زمین-مرجع-نمودن-نقشه-های-ثبتی'>استعلام  زمین مرجع نمودن نقشه های ثبتی / استعلام، استعلام  زمین مرجع نمودن نقشه های ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887606/استعلام-تابلو-اسامی-خیابان-به-همراه-رنگ-آمیزی-و-شبرنگ'>استعلام تابلو اسامی خیابان به همراه رنگ آمیزی و شبرنگ  / استعلام, استعلام تابلو اسامی خیابان به همراه رنگ آمیزی و شبرنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887631/استعلام-فاکس-پاناسونیک-612-و-مراکز-تلفن'>استعلام فاکس پاناسونیک 612 و مراکز تلفن / استعلام, استعلام فاکس پاناسونیک 612 و مراکز تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887534/استعلام-دستگاه-شستشو-اسکرابر'>استعلام دستگاه شستشو اسکرابر / استعلام, استعلام دستگاه شستشو اسکرابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887605/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی  / استعلام, استعلام محصولات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887600/استعلام-اجرا-گریکوار-80-تن-سیمان-سیاه'>استعلام اجرا گریکوار 80 تن سیمان سیاه / استعلام, استعلام اجرا گریکوار 80 تن سیمان سیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887582/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887574/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام, استعلام اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886780/مزایده-دو-دستگاه-اسپیلت-هواساز---'>مزایده دو دستگاه اسپیلت هواساز .... / مزایده دو دستگاه اسپیلت هواساز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887533/استعلام-فرش-دستباف-ترکمن---'>استعلام فرش دستباف ترکمن .... / استعلام فرش دستباف ترکمن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887547/استعلام-پاور-بانک'>استعلام پاور بانک / استعلام, استعلام پاور بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887563/استعلام-خرید-تجهیزات-دوربین-مدار-بسته'>استعلام خرید تجهیزات دوربین مدار بسته  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات دوربین مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887579/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی / استعلام, استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887598/استعلام-میز-اداری-کارمندی'>استعلام میز اداری کارمندی / استعلام, استعلام میز اداری کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887586/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر / استعلام, استعلام کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887573/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887559/استعلام-کیس-کامپیوتر-گرین'>استعلام کیس کامپیوتر گرین / استعلام, استعلام کیس کامپیوتر گرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887541/استعلام-لب-تاب-LENOVO--'>استعلام لب تاب LENOVO... / استعلام, استعلام لب تاب LENOVO...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887526/استعلام-دستگاه-آب-شیرین-کن'>استعلام دستگاه آب شیرین کن / استعلام, استعلام دستگاه آب شیرین کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886756/تجدید-مزایده-واگذاری-اقلام-و-ابزارآلات-ضایعاتی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری اقلام و ابزارآلات ضایعاتی - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری اقلام و ابزارآلات ضایعاتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887568/استعلام-دستگاه-آب-شیرین-کن'>استعلام دستگاه آب شیرین کن / استعلام, استعلام دستگاه آب شیرین کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887555/استعلام-دستگاه-آب-شیرین-کن'>استعلام دستگاه آب شیرین کن / استعلام, استعلام دستگاه آب شیرین کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887549/استعلام-کلریناتور-برقی-دی'>استعلام کلریناتور برقی دی / استعلام, استعلام کلریناتور برقی دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887542/استعلام-کلریناتور-برقی-دی'>استعلام کلریناتور برقی دی / استعلام, استعلام کلریناتور برقی دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887528/استعلام-کلریناتور-برقی'>استعلام کلریناتور برقی / استعلام, استعلام کلریناتور برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887617/استعلام-الکتروپمپ-شناور-345-10-73-ک-و-برای-پروژه-چهار-برجی'>استعلام الکتروپمپ شناور 345/10-73 ک و برای پروژه چهار برجی / استعلام, استعلام الکتروپمپ شناور 345/10-73 ک و برای پروژه چهار برجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887587/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-سایز-mm-90'>استعلام لوله پلی اتیلن سایز mm 90  / استعلام لوله پلی اتیلن سایز mm 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887556/استعلام-تامین-و-حمل-آب-شرب-بهداشتی-برای-مصارف-مسکونی'>استعلام تامین و حمل آب شرب بهداشتی برای مصارف مسکونی / استعلام, استعلام تامین و حمل آب شرب بهداشتی برای مصارف مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887648/استعلام-تهیه-لوله-پلی-اتیلن-پروژه-تقی-آباد-فریمان'>استعلام  تهیه لوله پلی اتیلن پروژه تقی آباد فریمان  / استعلام تهیه لوله پلی اتیلن پروژه تقی آباد فریمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887531/استعلام-تامین-لوله-پلی-اتیلن-پروژه-روستای-بیدوی'>استعلام تامین لوله پلی اتیلن پروژه روستای بیدوی / استعلام, استعلام تامین لوله پلی اتیلن پروژه روستای بیدوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886750/مناقصه-عمومی-تامین-خودروهای-استیجاری-غرب-استان-تهران'>مناقصه عمومی تامین خودروهای استیجاری غرب استان تهران  / مناقصه عمومی،مناقصه عمومی تامین خودروهای استیجاری غرب استان تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887588/استعلام-تامین-لوله-پلی-اتیلن-پروژه-فریمانه-جغتای-96-4-19'>استعلام تامین لوله پلی اتیلن پروژه فریمانه جغتای 96.4.19 / استعلام, استعلام تامین لوله پلی اتیلن پروژه فریمانه جغتای 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887583/استعلام-تامین-لوله-پلی-اتیلن-پروژه-روکی-96-4-19'>استعلام تامین لوله پلی اتیلن پروژه روکی 96.4.19 / استعلام, استعلام تامین لوله پلی اتیلن پروژه روکی 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887578/استعلام-تامین-لوله-پلی-اتیلن-پروژه-روستای-پروژه-فخراباد-96-4-19'>استعلام تامین لوله پلی اتیلن پروژه روستای پروژه فخراباد 96.4.19 / استعلام, استعلام تامین لوله پلی اتیلن پروژه روستای پروژه فخراباد 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887572/استعلام-تامین-لوله-پلی-اتیلن-96-4-19'>استعلام تامین لوله پلی اتیلن 96.4.19 / استعلام, استعلام تامین لوله پلی اتیلن 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887557/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا / استعلام, استعلام پایان دهی و تکمیل بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887525/استعلام-تجدید-استعلام-تهیه-نقشه-یکپارچه-و-جامع'>استعلام تجدید استعلام تهیه نقشه یکپارچه و جامع  / استعلام, استعلام تجدید استعلام تهیه نقشه یکپارچه و جامع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887715/استعلام-تهیه-نقشه-یکپارچه-و-جامع-از-محدوده-پلاکها'>استعلام تهیه نقشه یکپارچه و جامع از محدوده پلاکها / استعلام تهیه نقشه یکپارچه و جامع از محدوده پلاکها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887710/استعلام-تهیه-نقشه-یکپارچه-و-جامع'>استعلام تهیه نقشه یکپارچه و جامع / استعلام تهیه نقشه یکپارچه و جامع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887736/تجدید-استعلام-تهیه-نقشه-یکپارچه-و-جامع-از-محدوده-پلاکهای-تداخل-در-شهرستان-زرندیه'>تجدید استعلام تهیه نقشه یکپارچه و جامع از محدوده پلاکهای تداخل در شهرستان زرندیه / تجدید استعلام تهیه نقشه یکپارچه و جامع از محدوده پلاکهای تداخل در شهرستان زرندیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887754/استعلام-تهیه-نقشه-یکپارچه-و-جامع-از-محدوده-پلاکها'>استعلام تهیه نقشه یکپارچه و جامع از محدوده پلاکها / استعلام تهیه نقشه یکپارچه و جامع از محدوده پلاکها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886805/مناقصه-اجرای-عملیات-حدود-32-کیلومتر-گسترش-شبکه-گذاری-فولادی-و--'>مناقصه اجرای عملیات حدود 32 کیلومتر گسترش شبکه گذاری فولادی و.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات حدود 32 کیلومتر گسترش شبکه گذاری فولادی و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887733/استعلام-مجموعه-قطعات-کیس-رایانه'>استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه  / استعلام  مجموعه قطعات کیس رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887745/استعلام-چاپگر-لیزری-مدل-HP-LASER-JET-PRO-M401FN-PRINTER'>استعلام چاپگر لیزری مدل HP LASER JET PRO M401FN PRINTER   / استعلام چاپگر لیزری مدل HP LASER JET PRO M401FN PRINTER  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887685/استعلام-مانیتور-LED-سایز-27-c27f390fhm'>استعلام مانیتور LED سایز 27  c27f390fhm  / استعلام مانیتور LED سایز 27  c27f390fhm </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887721/استعلام-اسکنر-KODAK-I2620'>استعلام اسکنر KODAK I2620 / استعلام اسکنر KODAK I2620</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887670/استعلام-سرور-مدل-Proliant-DL380-G9'>استعلام سرور مدل Proliant DL380 G9 / استعلام سرور مدل Proliant DL380 G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887677/استعلام-تجهیزات-رایانه'>استعلام تجهیزات رایانه / استعلام تجهیزات رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887714/استعلام-اتاق-باری-فلزی-خودرو-ایسوزو-6-تن'>استعلام اتاق باری فلزی خودرو ایسوزو 6 تن / استعلام اتاق باری فلزی خودرو ایسوزو 6 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887732/استعلام-غربالگری-شنوایی-نوزادان-و-شیرخواران-OAE-و-OAE-AABR'>استعلام غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران OAE و OAE/AABR / استعلام غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران OAE و OAE/AABR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887757/استعلام-بیست-دستگاه-تخته-هوشمند'>استعلام بیست دستگاه تخته هوشمند / استعلام, استعلام بیست دستگاه تخته هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887686/استعلام-نوار-استریپ-نیترات-سنج'>استعلام نوار استریپ نیترات سنج  / استعلام نوار استریپ نیترات سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886836/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-تابلوهای-متغیر-خبری----'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی تابلوهای متغیر خبری   ....  / مناقصه ، مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی تابلوهای متغیر خبری   .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887708/استعلام-خرید-سیستم-آلارم-مانیتورینگ'>استعلام خرید سیستم آلارم مانیتورینگ / استعلام خرید سیستم آلارم مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887725/استعلام-استوانه-احتیاط-300-عدد'>استعلام استوانه احتیاط 300 عدد / استعلام استوانه احتیاط 300 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887743/استعلام-کولر-اسپیلت'>استعلام کولر اسپیلت / استعلام کولر اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887749/استعلام-کولر-اسپیلت-25000-گرمایی'>استعلام کولر اسپیلت 25000 گرمایی / استعلام کولر اسپیلت 25000 گرمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887673/استعلام-کولر-اسپلیت-25000-سرمایی-و-گرمایی'>استعلام کولر اسپلیت 25000 سرمایی و گرمایی / استعلام کولر اسپلیت 25000 سرمایی و گرمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887704/استعلام-فیلتر-سوخت-yokeym-61'>استعلام فیلتر سوخت yokeym-61 / استعلام فیلتر سوخت yokeym-61</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887727/استعلام-سوزن-دستگاه-سریال-کوب'>استعلام سوزن دستگاه سریال کوب  / استعلام سوزن دستگاه سریال کوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887713/استعلام-خرید-کابل-و-تجهیزات-شبکه-passive'>استعلام خرید کابل و تجهیزات شبکه passive / استعلام, استعلام خرید کابل و تجهیزات شبکه passive</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887724/استعلام-خرید-چاپگر-hp-2035'>استعلام خرید چاپگر hp 2035 / استعلام, استعلام خرید چاپگر hp 2035</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887675/استعلام-برقرسانی-و-تجهز-چاه-زالو-آب'>استعلام برقرسانی و تجهز چاه زالو آب  / استعلام برقرسانی و تجهز چاه زالو آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886899/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-مقاوم-سازی-بهسازی-و-جمع-آوری-آبهای-سطحی'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات مقاوم سازی، بهسازی و جمع آوری آبهای سطحی / اصلاحیه , مناقصه  اجرای عملیات مقاوم سازی، بهسازی و جمع آوری آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887723/استعلام-خریدتجهیزات-پزشکی-جهت-درمانگاه-فرهنگیان'>استعلام خریدتجهیزات پزشکی جهت درمانگاه فرهنگیان / استعلام ,استعلام خریدتجهیزات پزشکی جهت درمانگاه فرهنگیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887752/استعلام-مشعل-دوگانه-سوز'>استعلام مشعل دوگانه سوز / استعلام مشعل دوگانه سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887763/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887849/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام الکتروپمپ شناور / استعلام, استعلام الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887678/استعلام-مجموعه-بازی-های-در-پارک-ویژه-کودکان'>استعلام مجموعه بازی های در پارک ویژه کودکان / استعلام, استعلام مجموعه بازی های در پارک ویژه کودکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887717/استعلام-آبگرمکن-با-گاز-شهری--'>استعلام آبگرمکن با گاز شهری ... / استعلام, استعلام آبگرمکن با گاز شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887760/استعلام-عملیات-اجرای-تکمیل-بنا-مجتمع-بجنورد'>استعلام عملیات اجرای تکمیل بنا مجتمع  بجنورد  / استعلام, استعلام عملیات اجرای تکمیل بنا مجتمع  بجنورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887751/استعلام-خرید-لوازم-صوتی'>استعلام خرید لوازم صوتی  / استعلام، استعلام خرید لوازم صوتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887655/استعلام-رزین-تبادل-یونی-کاتیونی-قوی-کیسه-و--'>استعلام رزین تبادل یونی کاتیونی قوی کیسه و ...  / استعلام , استعلام رزین تبادل یونی کاتیونی قوی کیسهو ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887656/استعلام-دیگ-چلوپز-380-لیتری-و--'>استعلام دیگ چلوپز 380 لیتری و ...  / استعلام, استعلام دیگ چلوپز 380 لیتری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887669/استعلام-تهیه-و-نصب-درب-کرکره-آلومینیومی'>استعلام تهیه و نصب درب کرکره آلومینیومی  / استعلام, استعلام تهیه و نصب درب کرکره آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887734/استعلام-رنگ-آمیزی-پلاستیک'>استعلام رنگ آمیزی پلاستیک  / استعلام, استعلام رنگ آمیزی پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887690/استعلام-خرید-و-نصب-درب-شیشه-ای-اتوماتیک'>استعلام خرید و نصب درب شیشه ای اتوماتیک  / استعلام, استعلام خرید و نصب درب شیشه ای اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887705/استعلام-خرید-و-نصب-کاشی-با-مصالح-کامل'>استعلام خرید و نصب کاشی با مصالح کامل / استعلام, استعلام خرید و نصب کاشی با مصالح کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887659/استعلام-پوشش-دکوراتیو-سالن-آمفی-تئاتر-سازمان'>استعلام پوشش دکوراتیو سالن آمفی تئاتر سازمان / استعلام, استعلام پوشش دکوراتیو سالن آمفی تئاتر سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887712/استعلام-پوشش-دکوراسیون-سالن-آمفی-تئاتر-سازمان'>استعلام پوشش دکوراسیون سالن آمفی تئاتر سازمان / استعلام, استعلام  پوشش دکوراسیون سالن آمفی تئاتر سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887703/استعلام-پوشش-کف-سالن-آمفی-تئاتر-سازمان'>استعلام پوشش کف سالن آمفی تئاتر سازمان / استعلام, استعلام   پوشش کف سالن آمفی تئاتر سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887697/استعلام-چرم-و-یراق-آلات-دربهای-سالن-آمفی-تئاتر-سازمان'>استعلام چرم و یراق آلات دربهای سالن آمفی تئاتر سازمان / استعلام, استعلام  چرم و یراق آلات دربهای سالن آمفی تئاتر سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887671/استعلام-بهای-تامین-آب-مورد-نیاز-زیستگاههای-حیات-وحش'>استعلام بهای تامین آب مورد نیاز زیستگاههای حیات وحش / استعلام , استعلام بهای تامین آب مورد نیاز زیستگاههای حیات وحش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887701/استعلام-احداث-و-بهسازی-منابع-آبی'>استعلام احداث و بهسازی منابع آبی  / استعلام, استعلام احداث و بهسازی منابع آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886787/تجدید-مناقصه-خدمات-عمومی-شعبه-اهواز'>تجدید مناقصه خدمات عمومی شعبه اهواز  / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خدمات عمومی شعبه اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887739/استعلام-استعلام-بهای-خرید-علوفه-و-پخش-در-مناطق96-4-19'>استعلام  استعلام بهای خرید علوفه و پخش در مناطق96.4.19 / استعلام , استعلام  استعلام بهای خرید علوفه و پخش در مناطق 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887683/استعلام-هارد-اکسترنال-یک-ترابایت--'>استعلام هارد اکسترنال یک ترابایت ... / استعلام هارد اکسترنال یک ترابایت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887672/استعلام-خرید-ست-کامل-ملحفه'>استعلام خرید ست کامل ملحفه / استعلام خرید ست کامل ملحفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887654/استعلام-هواساز'>استعلام هواساز  / استعلام, استعلام هواساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887634/استعلام-بیمه-تکمیل-درمان-کارکنان'>استعلام بیمه تکمیل درمان کارکنان  / استعلام, استعلام بیمه تکمیل درمان کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887665/استعلام-فعالیتهای-مربوط-به-املاک-و-مستغلات'>استعلام فعالیتهای مربوط به املاک و مستغلات / استعلام فعالیتهای مربوط به املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887674/استعلام-خدمات-فنی-اجرای-شبکه-های-محلی-برق'>استعلام خدمات فنی اجرای شبکه های محلی برق / استعلام خدمات فنی اجرای شبکه های محلی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887684/استعلام-ساخت-64-عدد-صندوق-چوبی'>استعلام ساخت 64 عدد صندوق چوبی / استعلام ساخت 64 عدد صندوق چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887691/استعلام-ساخت-حمل-و-نصب-تابلو'>استعلام ساخت، حمل و نصب تابلو / استعلام, استعلام ساخت، حمل و نصب تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887616/استعلام-میز-و-صندلی'>استعلام میز و صندلی  / استعلام, استعلام میز و صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886816/تجدید-مناقصه-خدمات-عمومی-شعبه-مرند'>تجدید مناقصه خدمات عمومی شعبه مرند / آگهی تجدید اول مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خدمات عمومی شعبه مرند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887627/استعلام-عملیات-نگهداری-و-قرق-پروژه-جنگلکاری'>استعلام عملیات نگهداری و قرق پروژه جنگلکاری  / استعلام, استعلام عملیات نگهداری و قرق پروژه جنگلکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887642/استعلام-مطالعه-کاخ-مروارید'>استعلام مطالعه کاخ مروارید / استعلام مطالعه کاخ مروارید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887657/استعلام-اجرای-شبکه-20-کیلوولت-هوایی-شهرک-صنعتی'>استعلام اجرای شبکه 20 کیلوولت هوایی شهرک صنعتی / استعلام, استعلام اجرای شبکه 20 کیلوولت هوایی شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887679/استعلام-F-SecursBusiness-suite-primium-1year'>استعلام F-SecursBusiness-suite-primium-1year / استعلام, استعلام F-SecursBusiness-suite-primium-1year</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887689/استعلام-سیلر-قابل-حمل-کمپوسیل-mobilea'>استعلام سیلر قابل حمل کمپوسیل mobilea / استعلام, استعلام سیلر قابل حمل کمپوسیل mobilea</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887647/استعلام-خرید-یک-دستگاه-چاپگر'>استعلام خرید یک دستگاه چاپگر  / استعلام ، استعلام خرید یک دستگاه چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887622/استعلام-خرید-یک-دستگاه-موتور-جوش-ایتالیایی'>استعلام خرید یک دستگاه موتور جوش ایتالیایی / استعلام ، استعلام خرید یک دستگاه موتور جوش ایتالیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887707/استعلام-نصب-دوربین-ip'>استعلام نصب دوربین ip  / استعلام , استعلام نصب دوربین ip </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887680/استعلام-نبشی-فولادی-زنگ-نزن'>استعلام نبشی فولادی زنگ نزن  / استعلام , استتعلام نبشی فولادی زنگ نزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886621/مناقصه-خرید--بارگیری-و-حمل-اتصالات-و-شیرآلات-چدن-داکتیل'>مناقصه  خرید ، بارگیری و حمل اتصالات و شیرآلات چدن داکتیل  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  خرید ، بارگیری و حمل اتصالات و شیرآلات چدن داکتیل  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886760/تجدید-مناقصه-حفاظت-فیزیکی-شعبه-اراک'>تجدید مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه اراک  / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه اراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887740/استعلام-هارد-دیسک'>استعلام هارد دیسک  / استعلام هارد دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887653/استعلام-خرید-تجهیزات-ورزشی'>استعلام خرید تجهیزات ورزشی  / استعلام خرید تجهیزات ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887612/استعلام-بازسازی-فضای-اداری'>استعلام بازسازی فضای اداری / استعلام بازسازی فضای اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887590/استعلام-تایر-315-80-22-5'>استعلام تایر 315/80/22.5 / استعلام تایر 315/80/22.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887576/استعلام-تعمیرات-اساسی-ساختمانها'>استعلام تعمیرات اساسی ساختمانها / استعلام تعمیرات اساسی ساختمانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887630/استعلام-مطالعه-طراحی-و-نقشه-برداری-سیستم-های-آبیاری'>استعلام مطالعه طراحی و نقشه برداری سیستم های آبیاری / استعلام مطالعه طراحی و نقشه برداری سیستم های آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887589/استعلام-مطالعه-طراحی-و-نقشه-برداری-سیستم-های-آبیاری-تحت-فشار---'>استعلام مطالعه طراحی و نقشه برداری سیستم های آبیاری تحت فشار .... / استعلام، استعلام مطالعه طراحی و نقشه برداری سیستم های آبیاری تحت فشار ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887608/استعلام-اجرای-زیرسازی-بلوار-ورودی-شهرک-صتعتی-نجم-آباد'>استعلام اجرای زیرسازی بلوار ورودی شهرک صتعتی نجم آباد  / استعلام, استعلام اجرای زیرسازی بلوار ورودی شهرک صتعتی نجم آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887624/استعلام-45-عدد-کپسول-6-کیلویی-cO2---'>استعلام 45 عدد کپسول 6 کیلویی cO2 .... / استعلام, استعلام 45 عدد کپسول 6 کیلویی cO2 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887644/استعلام-اوستئوتوم-بینی-سیلور-کاربرد-رینوپلاستی---'>استعلام اوستئوتوم بینی سیلور کاربرد رینوپلاستی  ... / استعلام اوستئوتوم بینی سیلور کاربرد رینوپلاستی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886782/تجدید-مناقصه-حفاظت-فیزیکی-شعبه-اهواز-و-حمیدیه'>تجدید مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه اهواز و حمیدیه / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه اهواز و حمیدیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887660/استعلام-دستگاه-ثبت-دیتالاگر--'>استعلام دستگاه ثبت دیتالاگر ... / استعلام دستگاه ثبت دیتالاگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887628/استعلام-رایانه-همراه-و-جای-کیس-و--'>استعلام رایانه همراه و جای کیس و ... / استعلام  , استعلام رایانه همراه و جای کیس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887604/استعلام-چاپگر-کارت-PVC-و-آهک-هیدراته-و-اسکنر'>استعلام چاپگر کارت PVC و آهک هیدراته و اسکنر / استعلام چاپگر کارت PVC و آهک هیدراته و اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887577/استعلام-تونر-و-کارتریج'>استعلام تونر و کارتریج / استعلام  , استعلام تونر و کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887564/استعلام-خرید-رایانه-و-صلفحه-کلید-و-باتری--'>استعلام خرید رایانه و صلفحه کلید و باتری ... / استعلام  , استعلام خرید رایانه و صلفحه کلید و باتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887552/استعلام-حمل-و-تخلیه-یک-دستگاه-کانکس-به-پست-بندرپهل'>استعلام حمل و تخلیه یک دستگاه کانکس به پست بندرپهل / استعلام حمل و تخلیه یک دستگاه کانکس به پست بندرپهل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887610/استعلام-انجام-جابجایی-پست-سیار-فیوزی'>استعلام انجام جابجایی پست سیار فیوزی / استعلام، استعلام انجام جابجایی پست سیار فیوزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887603/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلام-و-اطفاء-حریق'>استعلام نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق / استعلام، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887596/استعلام-تعویض-ترانس-های-جریان-230-کیلوولت'>استعلام تعویض ترانس های جریان 230 کیلوولت / استعلام، تعویض ترانس های جریان 230 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887575/استعلام-خرید-الکتروموتور-شناور'>استعلام خرید الکتروموتور شناور / استعلام , استعلام خرید الکتروموتور شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886794/مناقصه-امور-حمل-و-نقل-درون-شهری-و-برون-شهری'>مناقصه امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887561/استعلام-اتصالات-چدنی-و-شیرآلات'>استعلام اتصالات چدنی و شیرآلات  / استعلام , استعلام اتصالات چدنی و شیرآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887635/استعلام-مانیتور-ال-جی-29'>استعلام  مانیتور ال جی 29 / استعلام, استعلام  مانیتور ال جی 29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887602/استعلام-باتری-12-ولت'>استعلام باتری 12 ولت  / استعلام , استعلام باتری 12 ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887581/استعلام-نبشی-فولادی-و--'>استعلام نبشی فولادی و ...  / استعلام، استعلام نبشی فولادی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887554/استعلام-پتو-نمدی-گل-دار'>استعلام پتو نمدی گل دار  / استعلام،استعلام پتو نمدی گل دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887560/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری  / استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887650/استعلام-خرید-دو-عدد-سامانه-ثبت-تخلفات-سرعت'>استعلام خرید دو عدد سامانه ثبت تخلفات سرعت / استعلام خرید دو عدد سامانه ثبت تخلفات سرعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887585/استعلام-سیستم-صوتی-بدون-سیم'>استعلام سیستم صوتی بدون سیم / استعلام سیستم صوتی بدون سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887594/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی  / استعلام محصولات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887791/استعلام-فن-کوئل-400-سی-اف-ام-سقفی-با-فیلتر-و-پلنیوم-(شرکت-تهویه)'>استعلام فن کوئل 400 سی اف ام سقفی با فیلتر و پلنیوم (شرکت تهویه) / استعلام فن کوئل 400 سی اف ام سقفی با فیلتر و پلنیوم (شرکت تهویه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886804/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887810/استعلام-دستگاه-فاکس-کانن-ال-170---'>استعلام دستگاه فاکس کانن ال 170 .... / استعلام دستگاه فاکس کانن ال 170 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887786/استعلام-دستگاه-کپی-زیراکس-2420'>استعلام دستگاه کپی زیراکس 2420 / استعلام دستگاه کپی زیراکس 2420</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887879/استعلام-تعویض-تابلوهای-دیگهای-بخار'>استعلام تعویض تابلوهای دیگهای بخار / استعلام تعویض تابلوهای دیگهای بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887856/استعلام-درخواست-جهت-نگهداری-3-دستگاه-آسانسور-ساختمان'>استعلام درخواست جهت نگهداری 3 دستگاه آسانسور ساختمان  / استعلام, استعلام درخواست جهت نگهداری 3 دستگاه آسانسور ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887853/استعلام-راهبری-نگهداری-سوریس-و-تعمیر-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی'>استعلام راهبری نگهداری سوریس و تعمیر تاسیسات مکانیکی و برقی  / استعلام, استعلام راهبری نگهداری سوریس و تعمیر تاسیسات مکانیکی و برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887789/استعلام-فلاش-8-گیگ'>استعلام فلاش 8 گیگ  / استعلام, استعلام فلاش 8 گیگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887845/استعلام-فلش-16-گیگ'>استعلام فلش 16 گیگ / استعلام, استعلام فلش 16 گیگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887837/استعلام-فلش'>استعلام فلش / استعلام, استعلام فلش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886765/مناقصه-درزگیری-پلیمری'>مناقصه درزگیری پلیمری  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه درزگیری پلیمری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887826/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون  / استعلام, استعلام تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887814/استعلام-ذخیره-ساز-اکسترنال'>استعلام ذخیره ساز اکسترنال / استعلام , استعلام ذخیره ساز اکسترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887775/استعلام-cpu-intel-g4400'>استعلام cpu-intel g4400  / استعلام, استعلام cpu-intel g4400 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887784/استعلام-رم'>استعلام رم  / استعلام  رم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887823/استعلام-منبع-تغذیه'>استعلام منبع تغذیه  / استعلام منبع تغذیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887772/استعلام-مادربرد-GIGA-BYTE-P110-D3'>استعلام مادربرد GIGA BYTE- P110-D3 / استعلام , استعلام  مادربرد GIGA BYTE- P110-D3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887776/استعلام-هارد-500GB-SATA'>استعلام هارد 500GB-SATA / استعلام , استعلام هارد 500GB-SATA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887839/استعلام-سنگ-آلناباد'>استعلام سنگ آلناباد / استعلام سنگ آلناباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887838/استعلام-تخم-مرغ-عددی'>استعلام تخم مرغ عددی / استعلام , استعلام تخم مرغ عددی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887756/استعلام-حلوا-شکری-تکسان'>استعلام حلوا شکری تکسان   / استعلام, استعلام حلوا شکری تکسان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886777/مزایده-واگذاری-تابلوها-و-پلها-تجدید'>مزایده واگذاری تابلوها و پلها تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری تابلوها و پلها تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887769/استعلام-مربای-کشت-چین-25-گرمی'>استعلام مربای کشت چین 25 گرمی  / استعلام , استعلام مربای کشت چین 25 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887787/استعلام-ماست-ساغر-100-گرمی'>استعلام ماست ساغر 100 گرمی  / استعلام , استعلام ماست ساغر 100 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887802/استعلام-ماست-100-گرمی-پاژن'>استعلام ماست 100 گرمی پاژن / استعلام , استعلام ماست 100 گرمی پاژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887819/استعلام-ماست-100-گرمی-هراز'>استعلام ماست 100 گرمی هراز  / استعلام , استعلام ماست 100 گرمی هراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887761/استعلام-ماست-30-گرمی-هراز'>استعلام ماست 30 گرمی هراز  / استعلام , استعلام ماست 30 گرمی هراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887755/استعلام-ماست-30-گرمی'>استعلام ماست 30 گرمی  / استعلام , استعلام ماست 30 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887759/استعلام-ماست-30-گرمی-کاله'>استعلام ماست 30 گرمی کاله  / استعلام , استعلام ماست 30 گرمی کاله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887804/استعلام-پنیر-30-گرمی-ساغر'>استعلام پنیر 30 گرمی ساغر   / استعلام پنیر 30 گرمی ساغر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887779/استعلام-شستی-داخل-کابین-آسانسور'>استعلام شستی داخل کابین آسانسور / استعلام شستی داخل کابین آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887790/استعلام-دستگیره-استیل'>استعلام دستگیره استیل / استعلام دستگیره استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887771/استعلام-کفپوش-سکه-ای-کامپوزیتی'>استعلام کفپوش سکه ای کامپوزیتی / استعلام, استعلام کفپوش سکه ای کامپوزیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887796/استعلام-پارتیشن-دو-جداره-و-کمد-پرونده'>استعلام  پارتیشن دو جداره و کمد پرونده / استعلام, استعلام  پارتیشن دو جداره و کمد پرونده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887813/استعلام-کولر-گازی-24000-پنجره-ای-ایرانی'>استعلام کولر گازی 24000 پنجره ای ایرانی  / استعلام, استعلام کولر گازی 24000 پنجره ای ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887835/استعلام-لپ-تاپ-17-اینچی-اپل'>استعلام لپ تاپ 17 اینچی اپل  / استعلام, استعلام لپ تاپ 17 اینچی اپل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887834/استعلام-اسکنر-تخصصی-عکس-و-اسلاید-mIrotek-9800-xl9800-plus'>استعلام اسکنر تخصصی عکس و اسلاید mIrotek 9800 xl9800 plus  / استعلام اسکنر تخصصی عکس و اسلاید mIrotek 9800 xl9800 plus </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887808/استعلام-اسکنر-96-4-19'>استعلام اسکنر 96.4.19 / استعلام, استعلام اسکنر 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887816/استعلام-های-واحد-ذخیره-سازی-اکسترنال-4-ترابایت'>استعلام های واحد ذخیره سازی اکسترنال 4 ترابایت  / استعلام ,استعلام های واحد ذخیره سازی اکسترنال 4 ترابایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887801/استعلام-های-واحد-ذخیره-سازی-اکسترنال-3-ترابایت'>استعلام های واحد ذخیره سازی اکسترنال 3 ترابایت / استعلام ,استعلام های واحد ذخیره سازی اکسترنال 3 ترابایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887777/استعلام-های-تخصصی-I7-با-گرافیک-2-گیگ'>استعلام های تخصصی I7 با گرافیک 2 گیگ / استعلام ,استعلام های تخصصی I7 با گرافیک 2 گیگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887860/استعلام-رادیو-میکروتیک-مدل-merai55hpn---'>استعلام رادیو میکروتیک مدل merai55hpn  ... / استعلام رادیو میکروتیک مدل merai55hpn  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887841/استعلام-رایانه-96-4-19'>استعلام رایانه 96.4.19 / استعلام رایانه  96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887848/استعلام-های-سیستم-تصحیح-رنگ'>استعلام های سیستم تصحیح رنگ  / استعلام ,استعلام های سیستم تصحیح رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887795/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج / استعلام ,استعلام کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887785/استعلام-مک-بوک-پرو-15-اینچ'>استعلام مک بوک پرو 15 اینچ  / استعلام مک بوک پرو 15 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887825/استعلام-لب-تاپ-15-اینچی-لنوو'>استعلام لب تاپ 15 اینچی لنوو  / استعلام لب تاپ 15 اینچی لنوو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887842/استعلام-پرینتر-HP'>استعلام پرینتر HP  / استعلام, استعلام پرینتر HP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887822/استعلام-دوربین-کانن-با-متعلقات'>استعلام دوربین کانن با متعلقات  / استعلام دوربین کانن با متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887840/استعلام-کارت-صدا-RME-FireFace'>استعلام کارت صدا RME FireFace / استعلام کارت صدا RME FireFace</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887788/استعلام-تلویزیون-sAMSUNG'>استعلام تلویزیون sAMSUNG   / استعلام ,استعلام تلویزیون sAMSUNG  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887797/استعلام-تلویزیونSAMSUNG'>استعلام تلویزیونSAMSUNG / استعلام  تلویزیونSAMSUNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886811/فراخوان-تامین-مالی-احداث-و-بهره-برداری-و-مالکیت-نیروگاه-برق-آبی--تجدید'>فراخوان تامین مالی، احداث و بهره برداری و مالکیت نیروگاه برق آبی... تجدید / آگهی تجدید فراخوان عمومی , فراخوان تامین مالی، احداث و بهره برداری و مالکیت نیروگاه برق آبی... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887794/استعلام-هدفون-حرفه-ای-Sennheiser'>استعلام هدفون حرفه ای Sennheiser / استعلام هدفون حرفه ای Sennheiser</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887774/استعلام-مک-پرو-Mac-Pro--دو-عدد-Thunderbolt-Display'>استعلام مک پرو Mac Pro + دو عدد Thunderbolt Display / استعلام مک پرو Mac Pro + دو عدد Thunderbolt Display</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887766/استعلام-بلوری-درایو-Bluray-Drive'>استعلام بلوری درایو Bluray Drive / استعلام بلوری درایو Bluray Drive</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887861/استعلام-مانیتور-24-اینچ'>استعلام مانیتور 24 اینچ   / استعلام , استعلام مانیتور 24 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887852/استعلام-اسپیکر-لاجیتک'>استعلام اسپیکر لاجیتک / استعلام, استعلام اسپیکر لاجیتک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887850/استعلام-اسپیکر-لاجیتک-استریو'>استعلام اسپیکر لاجیتک استریو  / استعلام اسپیکر لاجیتک استریو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887807/استعلام-دستگاه-ست-شوی'>استعلام دستگاه ست شوی  / استعلام ست شوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887770/استعلام-دیوار-کوب-mdf'>استعلام دیوار کوب mdf / استعلام, استعلام دیوار کوب mdf</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887843/استعلام-تین-کلاینت'>استعلام تین کلاینت / استعلام, استعلام تین کلاینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886826/فراخوان-انجام-مطالعات-تامین-آب-اضطراری'>فراخوان انجام مطالعات تامین آب اضطراری / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان انجام مطالعات تامین آب اضطراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887820/استعلام-خدمات-ساماندهی-فیزیکی-و-الکترونیکی'>استعلام خدمات ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی / استعلام خدمات ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887793/استعلام-خدمات-نظارت-کارگاهی'>استعلام خدمات نظارت کارگاهی / استعلام, استعلام خدمات نظارت کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887767/استعلام-ram-16g'>استعلام ram 16g / استعلام, استعلامram 16g</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887764/استعلام-متر-لیزری'>استعلام متر لیزری / استعلام متر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887809/استعلام-ارت-سنج-دیجیتال'>استعلام ارت سنج دیجیتال / استعلام ارت سنج دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887783/استعلام-کولر-گازی-24000'>استعلام کولر گازی 24000 / استعلام, استعلام  کولر گازی 24000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887817/استعلام-سقف-کاذب-گچی-و-کفپوش-و-لامپ-سقفی-مطابق-کد-کالا'>استعلام سقف کاذب گچی و کفپوش و لامپ سقفی مطابق کد کالا / استعلام ,استعلام  سقف کاذب گچی و کفپوش و لامپ سقفی مطابق کد کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887830/استعلام-سرور-HP-G9'>استعلام سرور HP G9 / استعلام سرور HP G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887831/استعلام-موس-و-کیبرد-و-مانیتور'>استعلام موس و کیبرد و مانیتور / استعلام, استعلام موس و کیبرد و مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887762/استعلام-دستگاه-امضاء-الکترونیکی-sing-pad'>استعلام دستگاه امضاء الکترونیکی sing-pad / استعلام دستگاه امضاء الکترونیکی sing-pad</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886661/مناقصه-اجرای-عملیات-بعد-از-اسکلت--'>مناقصه اجرای عملیات بعد از اسکلت ... / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات بعد از اسکلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886849/فراخوان-خدمات-نگهبانی-و-نگهداری-از-چاهها-و-مخازن-و-تاسیسات'>فراخوان خدمات نگهبانی و نگهداری از چاهها و مخازن و تاسیسات / آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان خدمات نگهبانی و نگهداری از چاهها و مخازن و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887781/استعلام-لب-تاب'>استعلام لب تاب  / استعلام لب تاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887799/استعلام-یک-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام یک دستگاه کامپیوتر  / استعلام , استعلام یک دستگاه کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887815/استعلام-اورکت-نگهبانی'>استعلام اورکت نگهبانی  / استعلام، استعلام اورکت نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887829/استعلام-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام  تجهیزات رایانه ای / استعلام تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887773/استعلام-کاغذ-A4-مدل-Double-A'>استعلام کاغذ A4 مدل Double A / استعلام, استعلام کاغذ A4 مدل Double A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887818/استعلام-محوطه-سازی-انجام-موزاییک-و-جدول-گذاری'>استعلام محوطه سازی انجام موزاییک و جدول گذاری  / استعلام محوطه سازی انجام موزاییک و جدول گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887780/استعلام-میزهای-پذیرش-مسافر'>استعلام میزهای پذیرش مسافر  / استعلام, استعلام میزهای پذیرش مسافر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887805/استعلام-تسمه-نقاله-تخت'>استعلام تسمه نقاله تخت  / استعلام, استعلام تسمه نقاله تخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887821/استعلام-فوم-آتش-نشانی'>استعلام فوم آتش نشانی / استعلام, استعلام فوم آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887844/استعلام-خرید-دو-دستگاه-اسکرابر-باطری-دار'>استعلام خرید دو دستگاه اسکرابر باطری دار  / استعلام, استعلام خرید دو دستگاه اسکرابر باطری دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886752/مزایده-فروش-کارتر-و-بلوک-سیلندر--نوبت-دوم'>مزایده فروش کارتر و بلوک سیلندر... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش کارتر و بلوک سیلندر... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887792/استعلام-های-بهسازی-و-نوسازی-مرکز-پشتیبانی-فنی-SC1'>استعلام های بهسازی و نوسازی مرکز پشتیبانی فنی SC1  / استعلام ,استعلام های بهسازی و نوسازی مرکز پشتیبانی فنی SC1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887768/استعلام-خرید-5-عدد-صندلی-K712-نیلپر-با-رویه-چرم-مشکی-96-4-19'>استعلام خرید 5 عدد صندلی K712 نیلپر با رویه چرم مشکی 96.4.19 / استعلام, استعلام خرید 5 عدد صندلی K712 نیلپر با رویه چرم مشکی 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887846/استعلام-خرید-لوازم-چوبی-(-تخت--مبل--میز-نهار-خوری--'>استعلام خرید لوازم چوبی ( تخت , مبل , میز نهار خوری ... / استعلام , استعلام خرید لوازم چوبی ( تخت , مبل , میز نهار خوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887827/استعلام-های-خرید-یک-دستگاه-هولتر-مانیتورینگ-فشار-خون'>استعلام های خرید یک دستگاه هولتر مانیتورینگ فشار خون  / استعلام ,استعلام های خرید یک دستگاه هولتر مانیتورینگ فشار خون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887851/استعلام-خرید-لوازم-خانگی-96-4-19'>استعلام خرید لوازم خانگی 96.4.19 / استعلام ، استعلام خرید لوازم خانگی 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887803/استعلام-خرید-اقلام-مصرفی-دندانپزشکی'>استعلام خرید اقلام مصرفی دندانپزشکی / استعلام ، خرید اقلام مصرفی دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887800/استعلام-خرید-کولر-اسپیلت-12000-کایکو'>استعلام خرید کولر اسپیلت 12000 کایکو  / استعلام , استعلام خرید کولر اسپیلت 12000 کایکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887828/استعلام-داکت-اسپیلت-کانالی-از-نوع-فشار-بالا'>استعلام داکت اسپیلت کانالی از نوع فشار بالا  / استعلام , استعلام داکت اسپیلت کانالی از نوع فشار بالا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887836/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی / استعلام صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887832/استعلام-بازسازی-سرویس-بهداشتی-و-حفاظ-روی-دیوار'>استعلام بازسازی سرویس بهداشتی و حفاظ روی دیوار / استعلام بازسازی سرویس بهداشتی و حفاظ روی دیوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886741/مناقصه-انجام-اخدمات-تامین--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-حفاظت-کاتدیک-مخازن-تمدید-نوبت-دوم'>مناقصه انجام اخدمات تامین ، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک مخازن تمدید نوبت دوم  / آگهی تمدید مهلت زمان مناقصه , مناقصه انجام اخدمات تامین ، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک مخازن تمدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887847/استعلام-تلویزیون-42-یا-43-اینچ-x-vision'>استعلام تلویزیون 42 یا 43 اینچ x.vision  / استعلام تلویزیون 42 یا 43 اینچ x.vision </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887778/استعلام-یک-دستگاه-رایانه'>استعلام یک دستگاه رایانه  / استعلام , استعلام یک دستگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887798/استعلام-آنلاین-سینوسی-با-دو-UPS-مدل-KVA---'>استعلام آنلاین سینوسی با دو UPS مدل KVA .... / استعلام, استعلام آنلاین سینوسی با دو UPS مدل KVA ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887806/استعلام-خرید-دو-دستگاه-تلویزیون-X-VISION-LED-43xk550'>استعلام خرید دو دستگاه تلویزیون X.VISION LED 43xk550  / استعلام, استعلام خرید دو دستگاه تلویزیون X.VISION LED 43xk550 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887811/استعلام-خرید-اقلام-آزمایشگاهی-مصرفی'>استعلام خرید اقلام آزمایشگاهی مصرفی  / استعلام, استعلام خرید اقلام آزمایشگاهی مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887824/استعلام-کپسول-آتش-نشانی--'>استعلام کپسول آتش نشانی ... / استعلام، استعلام کپسول آتش نشانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887886/استعلام-پرده-آشپزخانه--پذیرایی--اتاق-خواب'>استعلام پرده آشپزخانه ، پذیرایی ، اتاق خواب  / استعلام پرده آشپزخانه ، پذیرایی ، اتاق خواب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887871/استعلام-دوربین-عکاسی-دیجیتال'>استعلام دوربین عکاسی دیجیتال / استعلام , استعلام دوربین عکاسی دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887869/استعلام-یک-دستگاه-لب-تاپ-با-گارانتی-اصلی'>استعلام یک دستگاه لب تاپ با گارانتی اصلی  / استعلام , استعلام یک دستگاه لب تاپ با گارانتی اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887863/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-24-پورت'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه 24 پورت  / استعلام ، استعلام سوئیچ دیتا شبکه 24 پورت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886740/فراخوان-انجام-خدمات-خودرویی-نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات خودرویی  نوبت دوم  / فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان انجام خدمات خودرویی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887882/استعلام-لپ-تاپ-ASUS-K556UQ-i5-8GB-1TB-2GB-مشکی'>استعلام لپ تاپ ASUS K556UQ i5 8GB 1TB 2GB مشکی / استعلام لپ تاپ ASUS K556UQ i5 8GB 1TB 2GB مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887889/استعلام-تجهیزات-hp'>استعلام تجهیزات hp  / استعلام, استعلام تجهیزات hp </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887884/استعلام-شیلنگ-آتش-نشانی'>استعلام شیلنگ آتش نشانی  / استعلام شیلنگ آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887858/استعلام-تانکر'>استعلام تانکر / استعلام تانکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887872/استعلام-اسپیلت'>استعلام اسپیلت  / استعلام اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887888/استعلام-میز-و-صندلی'>استعلام میز و صندلی / استعلام میز و صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887874/استعلام-رنگ-آمیزی-نرده-با-مارک-رنگ-توپ'>استعلام رنگ آمیزی نرده با مارک رنگ توپ / استعلام ,استعلام رنگ آمیزی نرده با مارک رنگ توپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887877/استعلام-صندلی-کنفرانس-96-4-19'>استعلام صندلی کنفرانس 96.4.19 / استعلام , استعلام صندلی کنفرانس 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887864/استعلام-چوب-BAMBO'>استعلام چوب BAMBO / استعلام , استعلام چوب BAMBO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887890/استعلام-پکیج-الکترولیز-نمک-خوراکی'>استعلام پکیج الکترولیز نمک خوراکی / استعلام پکیج الکترولیز نمک خوراکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886778/تجدید-مناقصه-حفاظت-فیزیکی-شعبه-شیراز'>تجدید مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه شیراز  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887873/استعلام-لوله-upvc-و-اتصالات-مربوطه'>استعلام  لوله upvc و اتصالات مربوطه / استعلام, استعلام  لوله upvc و اتصالات مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887880/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887885/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات'>استعلام شیرآلات و اتصالات / استعلام شیرآلات و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887883/استعلام-دستگاه-فتوکپی-شارپ'>استعلام دستگاه فتوکپی شارپ  / استعلام , استعلام دستگاه فتوکپی شارپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887862/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام , استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887859/استعلام-لوازم-الکتریکی'>استعلام لوازم الکتریکی  / استعلام, استعلام لوازم الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887875/استعلام-خرید-یک-دستگاه-ترانسفورماتور'>استعلام خرید یک دستگاه ترانسفورماتور  / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887878/استعلام-ویلچربر-پله-پیما'>استعلام ویلچربر پله پیما / استعلام ویلچربر پله پیما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887870/استعلام-کفپوش-یکپارچه-پلی-یورتان'>استعلام کفپوش یکپارچه پلی یورتان / استعلام کفپوش یکپارچه پلی یورتان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887867/استعلام-نصب-تابلو-و-علائم-(-کلیه-کسورات-قانونی-به-عهده-پیمانکار-می-باشد'>استعلام نصب تابلو و علائم ( کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد  / استعلام, استعلام نصب تابلو و علائم ( کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886792/تجدید-مناقصه-حفاظت-فیزیکی-شعبه-مرند'>تجدید مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه مرند / آگهی تجدید اول مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه مرند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887866/استعلام-میز-و-صندلی-اداری'>استعلام میز و صندلی اداری / استعلام میز و صندلی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887876/استعلام-خرید-پشتیبانی-و-نگهداری-شبکه-رادیویی-96-4-19'>استعلام خرید پشتیبانی و نگهداری شبکه رادیویی 96.4.19 / استعلام خرید پشتیبانی و نگهداری شبکه رادیویی 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887881/استعلام-خرید-لوله-بتنی'>استعلام خرید لوله بتنی / استعلام, استعلام خرید لوله بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887854/استعلام-خرید-فیلتر-گازوئیل'>استعلام خرید فیلتر گازوئیل / استعلام خرید فیلتر گازوئیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887868/استعلام-تامین-خودرو-96-4-19'>استعلام تامین خودرو 96.4.19 / استعلام تامین خودرو 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887855/استعلام-14-دستگاه-کامپیوتر-96-4-19'>استعلام 14 دستگاه کامپیوتر 96.4.19 / استعلام , استعلام 14 دستگاه کامپیوتر 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887887/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سرور'>استعلام خرید یک دستگاه سرور  / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887865/استعلام-تلویزیون-47-اینچ-سامسونگ-و--'>استعلام تلویزیون 47 اینچ سامسونگ و ... / استعلام, استعلام تلویزیون 47 اینچ سامسونگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887857/استعلام-اسپیلت'>استعلام اسپیلت  / استعلام اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886745/مناقصه-احداث-خیابان-در-فاز-توسعه-شهرک-شهید-سلیمی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث خیابان در فاز توسعه شهرک شهید سلیمی نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه احداث خیابان در فاز توسعه شهرک شهید سلیمی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886800/مزایده-یک-دستگاه-فرز-مستعمل'>مزایده یک دستگاه فرز مستعمل / مزایده یک دستگاه فرز مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886830/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-371مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 371مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 371مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886651/مناقصه-تامین-و-توزیع-نایلکس-های-تجزیه-پذیر-مصرفی--'>مناقصه تامین و توزیع نایلکس های تجزیه پذیر مصرفی ... / آگهی مناقصه, مناقصه تامین و توزیع نایلکس های تجزیه پذیر مصرفی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886747/مناقصه-خرید-10-دستگاه-بازوی-Top-loading-بهمراه-قطعات'>مناقصه خرید 10 دستگاه بازوی Top loading بهمراه قطعات / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه خرید 10 دستگاه بازوی Top loading بهمراه قطعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886768/مزایده-فروش-اقلام-اسقاطی-و-مازاد-در-انبار-شامل-چدن-آلات-و--'>مزایده فروش اقلام اسقاطی و مازاد در انبار شامل چدن آلات و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اقلام اسقاطی و مازاد در انبار شامل چدن آلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886746/آگهی-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تهیه-طبخ-بسته-بندی-و-توزیع-غذا-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، طبخ بسته بندی و توزیع غذا- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، طبخ بسته بندی و توزیع غذا- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886785/فراخوان-مشارکت-در-تعمیر-تجهیز-و-بهره-برداری-از-استخر-آزادی'>فراخوان مشارکت در تعمیر، تجهیز و بهره برداری از استخر آزادی / فراخوان عمومی, فراخوان مشارکت در تعمیر، تجهیز و بهره برداری از استخر آزادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886743/مزایده-فروش-200-تن-پودر-پلی-اتیلن-نامنطبق-درجه-1-و--'>مزایده فروش 200 تن پودر پلی اتیلن نامنطبق درجه 1 و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش 200 تن پودر پلی اتیلن نامنطبق درجه 1 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886716/مزایده-فروش-10-هزار-تن-کلوخه-باریت-معدن-مهدی-آباد--نوبت-دوم'>مزایده فروش 10 هزار تن کلوخه باریت معدن مهدی آباد - نوبت دوم  / مزایده فروش 10 هزار تن کلوخه باریت معدن مهدی آباد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886582/مزایده-1-سیر-مشاع-از-19-سیر-از-1-5-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 1 سیر مشاع از 19 سیر از 1.5 دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده ,مزایده 1 سیر مشاع از 19 سیر از 1.5 دانگ مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886601/تجدید-مناقصه-خرید-بارگیری-و-حمل-لوله-های-فولادی-سایز-500-300-و-600-میلیمتر---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های فولادی سایز 500،300 و 600 میلیمتر ... نوبت دوم  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های فولادی سایز 500،300 و 600 میلیمتر ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887243/استعلام-لباس-یکبار-مصرف-96-4-19'>استعلام لباس یکبار مصرف 96.4.19 / استعلام , استعلام لباس یکبار مصرف 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887248/استعلام-شارژ-گاز-آرگون-آزمایشگاهی-99-999---96-4-19'>استعلام  شارژ گاز آرگون آزمایشگاهی 99.999%  - 96.4.19 / استعلام , استعلام   شارژ گاز آرگون آزمایشگاهی 99.999%  - 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886742/فراخوان-مناقصه-خرید-3-قلم-خاموش-کننده-دستی-و-12-قلم-لوازم'>فراخوان مناقصه خرید 3 قلم خاموش کننده دستی و 12 قلم لوازم  / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان مناقصه خرید 3 قلم خاموش کننده دستی و 12 قلم لوازم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886718/مزایده50-دستگاه-خودرو-سبک-وانت-بار-و-سواری-نوبت-دوم'>مزایده50 دستگاه خودرو سبک وانت بار و سواری نوبت دوم  / آگهی فروش,مزایده50 دستگاه خودرو سبک وانت بار و سواری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886753/دعوت-به-مشارکت-در-احداث-پروژه-خود-در-شهر-تهران'>دعوت به مشارکت در احداث پروژه خود در شهر تهران  / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت , دعوت به مشارکت در ساخت احداث پروژه خود در شهر تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887250/فراخوان-CORRUGATED-SHEE-TS-FOR-FENCING---'>فراخوان CORRUGATED SHEE TS FOR FENCING ....  / فراخوان , فراخوان CORRUGATED SHEE TS FOR FENCING .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886727/مناقصه-پیمانکاری-امور-بسته-بندی-و-بارگیری-محصولات-تولیدی'>مناقصه پیمانکاری امور بسته بندی و بارگیری محصولات تولیدی / آگهی مناقصه , مناقصه پیمانکاری امور بسته بندی و بارگیری محصولات تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886721/مناقصه-روژه-گازرسانی-و-انجام-توسعه-شبکه-حفرات-خالی-و-نصب-انشعابات-پراکنده-ناحیه-ابهر-و--نوبت-دوم'>مناقصه روژه گازرسانی و انجام توسعه شبکه حفرات خالی و نصب انشعابات پراکنده ناحیه ابهر و ..نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه روژه گازرسانی و انجام توسعه شبکه حفرات خالی و نصب انشعابات پراکنده ناحیه ابهر و ..نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886719/مناقصه-تامین-آسانسورها-نوبت-دوم'>مناقصه تامین آسانسورها نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تامین آسانسورها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887247/مناقصه-ACCFSSRIES'>مناقصه ACCFSSRIES  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، مناقصه ACCFSSRIES </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886604/تجدید-مناقصه-خرید-بارگیری-و-حمل-لوله-های-پلی-اتیلن-در-اقطار-مختلف-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن در اقطار مختلف  نوبت دوم  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن در اقطار مختلف  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886723/مناقصه-سردخانه-های-دارویی-نوبت-دوم'>مناقصه سردخانه های دارویی نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه سردخانه های دارویی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887943/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-مناطق-1-7-9-10-11-خطوط-لوله'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری مناطق 1.7.9.10.11 خطوط لوله / مناقصه تامین خودروهای استیجاری مناطق 1.7.9.10.11 خطوط لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887946/مناقصه-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب-مشترکین-گاز-منطقه-9-گازرسانی-تهران'>مناقصه  قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز منطقه 9 گازرسانی تهران / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز منطقه 9 گازرسانی تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887236/مزایده-فروش-آهن-الات-و-لوازم-اداری-اسقاط---'>مزایده فروش آهن الات و لوازم اداری اسقاط .... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش آهن الات و لوازم اداری اسقاط ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887921/مناقصه-اجرای-پارکینگ-ماشین-آلات-سنگین'>مناقصه اجرای پارکینگ ماشین آلات سنگین / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پارکینگ ماشین آلات سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887947/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-رستوران-دانشجویی-دانشکده-نفت-آبادان'>مناقصه طبخ و توزیع غذای رستوران دانشجویی دانشکده نفت آبادان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طبخ و توزیع غذای رستوران دانشجویی دانشکده نفت آبادان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886733/مناقصه-واگذاری-تجهیز-و-بهره-برداری-پارکینگ-های-یکی-از-پروژه-های-خود-96-4-19'>مناقصه واگذاری تجهیز و بهره برداری پارکینگ های یکی از پروژه های خود 96.4.19 / مناقصه , مناقصه واگذاری تجهیز و بهره برداری پارکینگ های یکی از پروژه های خود 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886698/مزایده-اموال-مازاد-بر-نیاز-و-مستعمل'>مزایده اموال مازاد بر نیاز و مستعمل / آگهی مزایده,مزایده اموال مازاد بر نیاز و مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886799/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-قدمت-25-سال'>مزایده ششدانگ یکباب خانه قدمت 25 سال  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قدمت 25 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886793/مزایده-فروش-نقدی-تعداد-محدودی-منزل-ویلایی-400-الی-507-متری'>مزایده فروش نقدی تعداد محدودی منزل ویلایی 400 الی 507 متری  / مزایده,مزایده فروش نقدی تعداد محدودی منزل ویلایی 400 الی 507 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886714/مزایده-محل-بوفه-دانشجویی-نوبت-سوم'>مزایده محل بوفه دانشجویی نوبت سوم  / آگهی مزایده, مزایده محل بوفه دانشجویی نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886725/مزایده-انتشارات-این-واحد-دانشگاهی'>مزایده انتشارات این واحد دانشگاهی / آگهی مزایده عمومی,مزایده انتشارات این واحد دانشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886762/مزایده-یک-دستگاه-سواری'>مزایده یک دستگاه سواری  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886758/مزایده-یک-دستگاه-بلدوزر'>مزایده یک دستگاه بلدوزر / آگهی فروش مزایده ,مزایده یک دستگاه بلدوزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886687/تجدید-فراخوان-نظارت-بر-بهره-برداری-و-تعمیرات-نیروگاه-تجدید-96-4-19'>تجدید فراخوان نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیروگاه تجدید 96.4.19 / تجدید فراخوان ,تجدید فراخوان نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیروگاه تجدید 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886692/مزایده-یکباب-واحد-مسکونی-مساحت-76متر'>مزایده یکباب واحد مسکونی مساحت 76متر  / مزایده ,مزایده یکباب واحد مسکونی مساحت 76متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886695/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-107-62متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 107.62متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 107.62متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886697/مزایده-پلاک-ثبتی-سند-ابزاری-804-25مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی سند ابزاری 804.25مترمربع  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی سند ابزاری 804.25مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886754/مزایده-مقداری-سنگ-لاشه-و-دانه-بندی'>مزایده مقداری سنگ لاشه و دانه بندی  / آگهی مزایده ,مزایده مقداری سنگ لاشه و دانه بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886699/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-420-60مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 420.60مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 420.60مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886766/تجدید-مناقصه-عمومی-پروژه-تامین-نیروی-انسانی--'>تجدید مناقصه عمومی پروژه تامین نیروی انسانی ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه پروژه تامین نیروی انسانی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886701/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-16-ثبت-قائمشهر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 16 ثبت قائمشهر نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش 16 ثبت قائمشهر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886704/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-250مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 250مترمربع  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 250مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886706/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-1473-72متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 1473.72متر  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 1473.72متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886710/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-281-20متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 281.20متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 281.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886624/فراخوان-تامین-منابع-مالی-طراحی-احداث-بهره-برداری-و-انتقال-مجتمع-تجاری-ورزشی--'>فراخوان تامین منابع مالی، طراحی، احداث، بهره برداری و انتقال مجتمع تجاری، ورزشی ...  / فراخوان تامین منابع مالی، طراحی، احداث، بهره برداری و انتقال مجتمع تجاری، ورزشی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886713/مزایده-یک-قطعه-زمین-محصور-سیصد-و-نود-متر'>مزایده یک قطعه زمین محصور سیصد و نود متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین محصور سیصد و نود متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886734/تجدید-مزایده-امور-تبلیغاتی-سطح-شهر'>تجدید مزایده امور تبلیغاتی سطح شهر / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده  امور تبلیغاتی سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886693/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اداری-شهرداری-منطقه'>مناقصه تکمیل ساختمان اداری شهرداری منطقه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل ساختمان اداری شهرداری منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886685/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-نیسان-2400-مدل-1377'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل نیسان 2400 مدل 1377  /  آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول ,  مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل نیسان 2400 مدل 1377 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886748/مزایده-یک-قطعه-زمین-8000متر-و-ملک-مسکونی'>مزایده یک قطعه زمین 8000متر و ملک مسکونی / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین 8000متر و ملک مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886759/مزایده-ملک-بصورت-سوله-مساحت-عرصه-1134متر'>مزایده ملک بصورت سوله مساحت عرصه 1134متر / مزایده ,مزایده ملک بصورت سوله مساحت عرصه 1134متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886806/مزایده-عمومی-فروش-املاک-و-اراضی'>مزایده عمومی فروش املاک و اراضی  / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک و اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886797/مناقصه-نگهداشت-معابر-در-سطح-ناحیه-1--'>مناقصه  نگهداشت معابر در سطح ناحیه 1 ... / مناقصه , مناقصه  نگهداشت معابر در سطح ناحیه 1...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886737/مناقصه-انجام-عملیات-ساخت-شعبه-جم-96-4-19'>مناقصه انجام عملیات ساخت شعبه جم 96.4.19 / آگهی مناقصه,مناقصه  انجام عملیات ساخت شعبه جم  96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886642/مناقصه-ارائه-خدمات-عمومی-و-اداری'>مناقصه ارائه خدمات عمومی و اداری  / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه ارائه خدمات عمومی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886769/مناقصه-عملیات-تهیه-و-نصب-گاردریل-و-نرده-ایمنی--'>مناقصه عملیات تهیه و نصب گاردریل و نرده ایمنی ... / مناقصه , مناقصه عملیات تهیه و نصب گاردریل و نرده ایمنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886809/مزایده-ملک-مشاع-3-5-هکتار-در-دو-قطعه'>مزایده ملک مشاع 3.5 هکتار در دو قطعه / مزایده,مزایده ملک مشاع 3.5 هکتار در دو قطعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886850/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-تقریبی-35متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت تقریبی 35متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت تقریبی 35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886702/مزایده-فروش-تلویزیون-جارو-برقی-و--'>مزایده فروش تلویزیون، جارو برقی و ... / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده فروش تلویزیون، جارو برقی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886852/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-375-40متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 375.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 375.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886851/مزایده-230-سیر-مشاع-از-240-سیر-ششدانگ-یکباب-خانه'>مزایده 230 سیر مشاع از 240 سیر ششدانگ یکباب خانه / مزایده,مزایده 230 سیر مشاع از 240 سیر ششدانگ یکباب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886858/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-101-28متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 101.28متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 101.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886861/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-ملک-857-55متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک 857.55متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک 857.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886854/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-319-37متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 319.37متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 319.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886609/مناقصه-پروژه-ترمیم-و-لگه-گیری-آسفالت-معابر-منطقه-دو'>مناقصه پروژه ترمیم و لگه گیری آسفالت معابر منطقه دو  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه ترمیم و لگه گیری آسفالت معابر منطقه دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886711/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-قطعه-زمین-جهت-زمین-ورزشی-پینت-بال'>مزایده واگذاری به اجاره یک قطعه زمین جهت زمین ورزشی پینت بال / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره یک قطعه زمین جهت زمین ورزشی پینت بال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886722/مزایده-فروش-قطعات-زمین-با-کاربریهای-مختلف-و-واحدهای-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعات زمین با کاربریهای مختلف و واحدهای تجاری نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش قطعات زمین با کاربریهای مختلف و واحدهای تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886729/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-اعیان-35-36متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی اعیان 35.36متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی اعیان 35.36متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886726/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-مازاد-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد نقد و اقساط / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد نقد و اقساط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886731/مزایده-فروش-خانه-های-سازمانی-نوبت-دوم'>مزایده فروش خانه های سازمانی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش خانه های سازمانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886736/مزایده-فروش-املاک-استان-های-تهران-البرز-و-کیش'>مزایده فروش املاک استان های تهران.البرز و کیش  / مزایده ,مزایده فروش املاک استان های تهران.البرز و کیش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886738/مناقصه-عملیات-ساخت-نصب-جابجایی-و-جمع-آوری-علمکهای-فولادی'>مناقصه عملیات ساخت نصب جابجایی و جمع آوری علمکهای فولادی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات ساخت نصب جابجایی و جمع آوری علمکهای فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886796/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-78-18مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 78.18مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 78.18مترمربع  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887183/تجدید-فراخوان-پروژه-مجموعه-تفریحی-ورزشی-کشه-زر----نوبت-دوم'>تجدید فراخوان پروژه مجموعه تفریحی ورزشی کشه زر ... - نوبت دوم  / تجدید فراخوان , تجدید فراخوان پروژه مجموعه تفریحی ورزشی کشه زر ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886616/مناقصه-طبخ-و-توزیع-1500-پرس-غذا-به-صورت-روزانه-در-رستوران-های-سازمان'>مناقصه طبخ و توزیع 1500 پرس غذا به صورت روزانه در رستوران های سازمان / مناقصه ,مناقصه طبخ و توزیع 1500 پرس غذا به صورت روزانه در رستوران های سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886614/مناقصه-طبخ-و-توزیع-1100-پرس-غذا-به-صورت-روزانه-در-رستوران-های-سازمان'>مناقصه طبخ و توزیع 1100 پرس غذا به صورت روزانه در رستوران های سازمان / مناقصه ,مناقصه طبخ و توزیع 1100 پرس غذا به صورت روزانه در رستوران های سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886622/شناسایی-پیمانکار-جهت-تامین-نیروی-انسانی-خط-مونتاژ--'>شناسایی پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی خط مونتاژ... / آگهی شناسایی پیمانکار ، شناسایی پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی خط مونتاژ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886580/مزایده-پلاکهای-ثبتی-شماره-1044-12-و-1044-26'>مزایده پلاکهای ثبتی شماره 1044.12 و 1044.26 / مزایده ,مزایده پلاکهای ثبتی شماره 1044.12 و 1044.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886613/فراخوان-خدمات-نظارت-بر-اجرای-شبکه-های-جمع-آوری-و-خطوط-انتقال-فاضلاب-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات نظارت بر اجرای شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خدمات نظارت بر اجرای شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887316/استعلام-فول-تکی-و-دو-قلو'>استعلام فول تکی و دو قلو  / استعلام, استعلام فول تکی و دو قلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887321/استعلام-دوربین-تصویر-برداری'>استعلام دوربین تصویر برداری / استعلام, استعلام دوربین تصویر برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887305/استعلام-دوربین-تصویر-برداری'>استعلام دوربین تصویر برداری / استعلام, استعلام دوربین تصویر برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887298/استعلام-کانورتور'>استعلام کانورتور  / استعلام, استعلام کانورتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887295/استعلام-مالتی-ویور'>استعلام مالتی ویور / استعلام, استعلام مالتی ویور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887290/استعلام-مصالح-مورد-نیاز-جهت-اجرای-سایه-بان-پارکینگ'>استعلام مصالح مورد نیاز جهت اجرای سایه بان پارکینگ  / استعلام, استعلام مصالح مورد نیاز جهت اجرای سایه بان پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887283/استعلام-خرید-ست-فارانزیک-لایت'>استعلام خرید ست فارانزیک لایت / استعلام, استعلام خرید ست فارانزیک لایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887274/استعلام-جلیقه-ضد-گلوله'>استعلام جلیقه ضد گلوله / استعلام, استعلام جلیقه ضد گلوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887266/استعلام-عملیات-اجرایی-سازه-و-معماری-ساختمان'>استعلام عملیات اجرایی سازه و معماری ساختمان / استعلام, استعلام عملیات اجرایی سازه و معماری ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887256/استعلام-چای-مخلوط'>استعلام چای مخلوط / استعلام چای مخلوط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887255/استعلام-خرید-ملزومات-و-اجرای-طرح-توسعه-onu-02-کافوهای-27-45'>استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح توسعه onu 02 کافوهای 27-45  / استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح توسعه onu 02 کافوهای 27-45 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887260/تجدید-استعلام-خرید-ملزومات-و-اجرای-طرح-توسعه-نیاز-آباد'>تجدید استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح توسعه نیاز آباد  / استعلام, تجدید استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح توسعه نیاز آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887262/استعلام-کارت-WS-X6704-10GH'>استعلام کارت WS-X6704-10GH / استعلام کارت WS-X6704-10GH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887271/استعلام-بهاء-باتری-2-ولت-3000-آمپر'>استعلام بهاء باتری 2 ولت 3000 آمپر  / استعلام بهاء, استعلام بهاء باتری 2 ولت 3000 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887317/استعلام-تقسیم-کننده-پورت-HDMI'>استعلام تقسیم کننده پورت HDMI / استعلام, استعلام تقسیم کننده پورت HDMI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887325/استعلام-پرده-نمایش'>استعلام پرده نمایش  / استعلام, استعلام پرده نمایش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887342/استعلام-پرینتر-چهار-کاره'>استعلام پرینتر چهار کاره  / استعلام ، پرینتر چهار کاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887504/استعلام-یکدستگاه-سرور'>استعلام یکدستگاه سرور / استعلام یکدستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887327/استعلام-نور-ال-ای-دی-باکسی'>استعلام  نور ال ای دی باکسی  / استعلام, استعلام نور ال ای دی باکسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887384/استعلام-لوله-گازی-4-اینچ-با-بوشن'>استعلام  لوله گازی 4 اینچ با بوشن / استعلام ، لوله گازی 4 اینچ با بوشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887390/استعلام-خرید-تورچ-کامل-آرگون'>استعلام خرید تورچ کامل آرگون  / مناقصه  , استعلام خرید تورچ کامل آرگون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887309/استعلام-پارچه-مخمل'>استعلام پارچه مخمل  / استعلام, استعلام پارچه مخمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887308/استعلام-موتور-برقی'>استعلام موتور برقی  / استعلام, استعلام موتور برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887377/استعلام-کابل-3-35-SWR'>استعلام  کابل 3*35 SWR  / استعلام ، کابل 3*35 SWR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887363/استعلام-چاپگر-hp-laserjet-m-476-dw'>استعلام چاپگر hp laserjet m 476 dw  / استعلام, استعلام چاپگر hp laserjet m 476 dw </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887337/استعلام-پرینتر-رنگی-لیزری-HP'>استعلام پرینتر رنگی لیزری HP  / استعلام, استعلام پرینتر رنگی لیزری HP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887297/استعلام-میز-نور'>استعلام میز نور / استعلام, استعلام میز نور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887293/استعلام-نور-ال-ای-دی-خطی'>استعلام  نور ال ای دی خطی  / استعلام, استعلام نور ال ای دی خطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887289/استعلام-صندلی-VIP'>استعلام صندلی VIP / استعلام, استعلام صندلی VIP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887285/استعلام-چاپگر-سیاه-و-سفید'>استعلام چاپگر سیاه و سفید  / استعلام ، چاپگر سیاه و سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887277/استعلام-دستگاه-تصفیه-شنی'>استعلام دستگاه تصفیه شنی / استعلام, استعلام دستگاه تصفیه شنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887273/استعلام-فیوز-لینک-30-آمپر-کندسوز-خازنی'>استعلام فیوز لینک 30 آمپر کندسوز خازنی / استعلام, استعلام فیوز لینک 30 آمپر کندسوز خازنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887265/استعلام-پایه-رگلاژی'>استعلام پایه رگلاژی  / استعلام, استعلام پایه رگلاژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887258/استعلام-میز-فرمان'>استعلام میز فرمان  / استعلام, استعلام میز فرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887427/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887435/مناقصه-تهیه-مصالح-و---'>مناقصه تهیه مصالح و .... / برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح و </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887413/استعلام-پایه-چراغ-پارکی'>استعلام پایه چراغ پارکی  / استعلام, استعلام  پایه چراغ پارکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887417/استعلام-یونیت-MCPU---'>استعلام یونیت MCPU .... / استعلام بهاء, استعلام یونیت MCPU ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887303/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-و-انواع-تلفنهای-همگانی--'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و انواع تلفنهای همگانی ... / مناقصه ,مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و انواع تلفنهای همگانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887269/مناقصه-اجرای-عملیات-حدود-23-کیلومتر-گسترش-شبکه-گذاری-فولادی'>مناقصه اجرای عملیات حدود 23 کیلومتر گسترش شبکه گذاری فولادی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات حدود 23 کیلومتر گسترش شبکه گذاری فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887358/استعلام-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-با-لوله-پلی-اتیلن-سایز-160---'>استعلام اجرای عملیات لوله گذاری با لوله پلی اتیلن سایز 160 .... / استعلام, استعلام اجرای عملیات لوله گذاری با لوله پلی اتیلن سایز 160 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887306/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-22-دستگاه-علایم-نورانی--'>استعلام تعمیر و نگهداری 22 دستگاه علایم نورانی ... / استعلام تعمیر و نگهداری 22 دستگاه علایم نورانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887287/استعلام-نصب-استوانه-احتیاط-300-عدد-و-نصب-چراغ-خطر'>استعلام نصب استوانه احتیاط 300 عدد و نصب چراغ خطر / استعلام، استعلام نصب استوانه احتیاط 300 عدد و نصب چراغ خطر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887275/استعلام-کولر-آبی-کم-مصرف-آبسال'>استعلام کولر آبی کم مصرف آبسال / استعلام کولر آبی کم مصرف آبسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887264/استعلام-تولید-سایر-تجهیزات-برقی'>استعلام تولید سایر تجهیزات برقی  / استعلام تولید سایر تجهیزات برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887263/استعلام-هارد-اینترنال-سگیت'>استعلام هارد اینترنال سگیت / استعلام هارد اینترنال سگیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887279/استعلام-پرده-مورد-نیاز'>استعلام پرده مورد نیاز  / استعلام پرده مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887270/استعلام-پارچه-متقال'>استعلام پارچه متقال / استعلام پارچه متقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887375/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-تعمیرات-برقی'>استعلام وسایل مورد نیاز تعمیرات برقی  / استعلام وسایل مورد نیاز تعمیرات برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887281/استعلام-اجرت-رنگ-آمیزی-مهمانسرا-و-کارگاه-های-مرکز'>استعلام اجرت رنگ آمیزی مهمانسرا و کارگاه های مرکز  / استعلام اجرت رنگ آمیزی مهمانسرا و کارگاه های مرکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887369/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته  / استعلام , استعلام دوربین مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887354/استعلام-میکروفون-بیسیم'>استعلام میکروفون بیسیم  / استعلام میکروفون بیسیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887351/استعلام-میکروفون-دستی'>استعلام میکروفون دستی  / استعلام میکروفون دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887530/استعلام-میکسر-صدا'>استعلام میکسر صدا  / استعلام, استعلام میکسر صدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887529/استعلام-جوشکاری-خط-دو-مداره-836-و-835-فیروزآباد--نیروگاه-فارس'>استعلام جوشکاری خط دو مداره 836 و 835  فیروزآباد - نیروگاه فارس   / استعلام, استعلام جوشکاری خط دو مداره 836 و 835  فیروزآباد - نیروگاه فارس  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887520/استعلام-مطالعه--ساماندهی-و-تعمیر-خانه-افضلان-شوشتر---'>استعلام مطالعه , ساماندهی و تعمیر خانه افضلان شوشتر .... / استعلام , استعلام مطالعه , ساماندهی و تعمیر خانه افضلان شوشتر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887593/استعلام-کمد-بایگانی'>استعلام کمد بایگانی  / استعلام , استعلام کمد بایگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887466/مناقصه-خرید-سیستم-کنترل-لرزش-دمنده-های-واحد-بازیافت-گوگرد'>مناقصه خرید سیستم کنترل لرزش دمنده های واحد بازیافت گوگرد  / مناقصه ، مناقصه خرید سیستم کنترل لرزش دمنده های واحد بازیافت گوگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887441/مناقصه-اجرای-باقیمانده-خط-تغذیه--تجدید'>مناقصه اجرای باقیمانده خط تغذیه ...تجدید  / فراخوان آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای باقیمانده خط تغذیه ...-تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887411/فراخوان-مناقصه-تعمیر-و-بهسازی-خطوط-لوله-نفت-و-گاز-اصلی-و-خطوط-لوله-درون'>فراخوان مناقصه تعمیر و بهسازی خطوط لوله نفت و گاز اصلی و خطوط لوله درون / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تعمیر و بهسازی خطوط لوله نفت و گاز اصلی و خطوط لوله درون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887392/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-جهت-انجام-عایق-نانو-ساختمان-سریداری'>استعلام وسایل مورد نیاز جهت انجام عایق نانو ساختمان سریداری / استعلام, استعلام وسایل مورد نیاز جهت انجام عایق نانو ساختمان سریداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887422/مناقصه-نصب-16-دستگاه-ترانس-کم-تلفات-راسک'>مناقصه نصب 16 دستگاه ترانس کم تلفات راسک      / مناقصه عمومی , مناقصه نصب 16 دستگاه ترانس کم تلفات راسک     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887418/مناقصه-رفع-افت-ولتاژ-بمپور-شهرستان-ایرانشهر'>مناقصه رفع افت ولتاژ بمپور شهرستان ایرانشهر      / مناقصه عمومی , مناقصه رفع افت ولتاژ بمپور شهرستان ایرانشهر     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887381/استعلام-سیستم-کامل-رایانه-شامل-کیس'>استعلام سیستم کامل رایانه شامل کیس / استعلام سیستم کامل رایانه شامل کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887366/استعلام-اجرای-سقف-کاذب-برای-مهمانسرای-مرکز-ایوان'>استعلام اجرای سقف کاذب برای مهمانسرای مرکز ایوان  / استعلام اجرای سقف کاذب برای مهمانسرای مرکز ایوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887361/استعلام--کولر-گازی-اسپلیت-سرما'>استعلام   کولر گازی اسپلیت سرما  / استعلام, استعلام  کولر گازی اسپلیت سرما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887343/استعلام-تبلت-مایکروسافت'>استعلام تبلت مایکروسافت  / استعلام, استعلام تبلت مایکروسافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887329/استعلام-CPU-intel-core-I3'>استعلام CPU intel core I3 / استعلام CPU intel core I3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887312/استعلام-خرید-دو-عدد-صافی-فولادی'>استعلام خرید دو عدد صافی فولادی  / استعلام خرید دو عدد صافی فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887304/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام  تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, استعلام  تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887291/استعلام-برد-هوشمند-82-اینچ-Techno-bord'>استعلام برد هوشمند 82 اینچ Techno bord  / استعلام برد هوشمند 82 اینچ Techno bord </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887376/استعلام-استعلام-پچ-پنل'>استعلام، استعلام پچ پنل  / استعلام، استعلام پچ پنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887373/استعلام-هارد-رکوردر'>استعلام هارد رکوردر  / استعلام، استعلام هارد رکوردر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887370/استعلام-بلندگوی-زوم-فوکوس'>استعلام بلندگوی زوم فوکوس / استعلام، استعلام بلندگوی زوم فوکوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887367/استعلام-تولید-باکس-های-بتنی'>استعلام تولید باکس های بتنی  / استعلام, استعلام تولید باکس های بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887472/مناقصه-خرید-آجرنسوز-جهت-دیواره-لانه-زنبوری--نوبت-دوم'>مناقصه خرید آجرنسوز جهت دیواره لانه زنبوری - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خرید آجرنسوز جهت دیواره لانه زنبوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887360/مناقصه-اقلام-ولو-(FISHER-CONTROL-VALVE-SPARE-PARTS)'>مناقصه اقلام ولو (FISHER CONTROL VALVE SPARE PARTS) / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه اقلام ولو (FISHER CONTROL VALVE SPARE PARTS)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887349/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-مرحله-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی- مرحله دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین نیروی انسانی- مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887340/استعلام-بتن-با-سیمان-5-و-عیار-450-کیلوگرم'>استعلام بتن با سیمان 5 و عیار 450 کیلوگرم / استعلام بها, استعلام بتن با سیمان 5 و عیار 450 کیلوگرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887527/استعلام-خرید-400-تن-گل-آستر-کوره'>استعلام خرید 400 تن گل آستر کوره  / استعلام , استعلام خرید 400 تن گل آستر کوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887364/مناقصه-شیر-دروازه-ای-CAMERON'>مناقصه شیر دروازه ای CAMERON / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه شیر دروازه ای CAMERON</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887379/مناقصه-انجام-امور-خدمات-گازبانی'>مناقصه انجام امور خدمات گازبانی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای , انجام امور خدمات گازبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887382/استعلام-جک-های-ارتباطی'>استعلام جک های ارتباطی  / استعلام جک های ارتباطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887387/استعلام-خرید-ترانسدیوسر-مولتی'>استعلام خرید ترانسدیوسر مولتی  / استعلام, استعلام خرید ترانسدیوسر مولتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887372/مناقصه-تبدیل-شبکه-سیمی-به-کابل-خودنگهدار-نگور'>مناقصه تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار نگور / مناقصه عمومی , مناقصه تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار نگور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887393/استعلام-ریل-سپری'>استعلام ریل سپری  / استعلام, استعلام ریل سپری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887485/استعلام-سیم-بکسل'>استعلام سیم بکسل / استعلام سیم بکسل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887500/استعلام-انجام-اسپیرومتری-(تنفس-سنجی)'>استعلام انجام اسپیرومتری (تنفس سنجی)  / استعلام انجام اسپیرومتری (تنفس سنجی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887479/استعلام-خرید-لاستیک-جرثقیل'>استعلام خرید لاستیک جرثقیل  / استعلام ، خرید لاستیک جرثقیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887475/استعلام-پوتین-ساق-بلند-آتشکاری'>استعلام پوتین ساق بلند آتشکاری   / استعلام, استعلام پوتین ساق بلند آتشکاری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887506/استعلام-کابل-HBA-و-رم-سرور-HP'>استعلام کابل HBA و رم سرور HP / استعلام، استعلام کابل HBA و رم سرور HP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887495/استعلام-الکتروپمپ-22-کیلووات-233-12'>استعلام الکتروپمپ 22 کیلووات 233/12 / استعلام, استعلام الکتروپمپ 22 کیلووات 233/12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887483/استعلام-راه-اندازی-دیزل-ژنراتور'>استعلام  راه اندازی دیزل ژنراتور / استعلام، راه اندازی دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887517/استعلام-ویدئو-پرژگشن'>استعلام ویدئو پرژگشن / استعلام ویدئو پرژگشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887510/استعلام-کولر-36-هزار-دو-تیکه'>استعلام کولر 36 هزار دو تیکه  / استعلام، استعلام کولر 36 هزار دو تیکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887478/استعلام-خریداری-صندوق-امانات'>استعلام خریداری صندوق امانات  / استعلام, استعلام خریداری صندوق امانات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887469/استعلام-جهت-تعمیرات-پوشش-سقف-کاذب'>استعلام جهت تعمیرات پوشش سقف کاذب / استعلام, استعلام جهت تعمیرات پوشش سقف کاذب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887464/استعلام-مصالح-ساختمانی-مورد-نیاز-جهت-رنگ-آمیزی-مهمانسرا-مرکز'>استعلام  مصالح ساختمانی مورد نیاز جهت رنگ آمیزی مهمانسرا مرکز / استعلام, استعلام  مصالح ساختمانی مورد نیاز جهت رنگ آمیزی مهمانسرا مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887458/استعلام-مصالح-و-تجهیزات-مورد-نیاز-جهت-نصب-پکیج'>استعلام مصالح و تجهیزات مورد نیاز جهت نصب پکیج  / استعلام, استعلام مصالح و تجهیزات مورد نیاز جهت نصب پکیج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887524/استعلام-نصب-16-دستگاه-ترانس-کم-تلفات--'>استعلام نصب 16 دستگاه ترانس کم تلفات... / استعلام نصب 16 دستگاه ترانس کم تلفات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887438/استعلام-راک-ODF-OCDF-جنس-آهن-گالوانیزه'>استعلام راک ODF/OCDF  جنس آهن گالوانیزه  / استعلام راک ODF/OCDF  جنس آهن گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887465/استعلام-مادربرد-INTEL'>استعلام مادربرد INTEL   / استعلام, استعلام مادربرد INTEL  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887460/استعلام-برگزاری-تور-بازدید-صنعتی-و-نمایشگاهی-آلمانی'>استعلام برگزاری تور بازدید صنعتی و نمایشگاهی آلمانی / استعلام, استعلام برگزاری تور بازدید صنعتی و نمایشگاهی آلمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887442/استعلام-مونیتور-صحنه'>استعلام مونیتور صحنه / استعلام, استعلام مونیتور صحنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887451/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ  / استعلام, استعلام الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887488/استعلام-میز-پذیرایی-مستطیلی'>استعلام میز پذیرایی مستطیلی  / استعلام, استعلام میز پذیرایی مستطیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887480/استعلام-تکمیل-زمین-چمن-مصنوعی'>استعلام تکمیل زمین چمن مصنوعی / استعلام تکمیل زمین چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887539/استعلام-فتوکپی-توشیبا-2309A-همراه-3-تا-کاست-و-میز-فابریک-و-فیدر-دوبلکس-ADF'>استعلام فتوکپی توشیبا 2309A همراه 3 تا کاست و میز فابریک و فیدر دوبلکس ADF / استعلام فتوکپی توشیبا 2309A همراه 3 تا کاست و میز فابریک و فیدر دوبلکس ADF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887487/استعلام-صندلی-ریاستی'>استعلام صندلی ریاستی / استعلام, استعلام صندلی ریاستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887496/استعلام-دی-وی-دی'>استعلام دی وی دی / استعلام, استعلام دی وی دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887501/استعلام-صندلی-کارشناسی-کارمندی-کاملا-طبی'>استعلام صندلی کارشناسی /کارمندی کاملا طبی / استعلام, استعلام صندلی کارشناسی /کارمندی کاملا طبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887513/استعلام-ساخت-اجرا-و-نصب-بنر'>استعلام ساخت، اجرا و نصب بنر / استعلام, استعلام ساخت، اجرا و نصب بنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887509/استعلام-حباب-های-لامپ-دار-ال-ا-ی-دی'>استعلام  حباب های لامپ دار ال ا ی دی  / استعلام, استعلام  حباب های لامپ دار ال ا ی دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887512/استعلام-احداث-ترانس-ایستگاه-tbs-و-ساختمان-مخابرات-شهرک'>استعلام احداث ترانس ایستگاه tbs  و ساختمان مخابرات شهرک  / استعلام, استعلام احداث ترانس ایستگاه tbs  و ساختمان مخابرات شهرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887505/استعلام-پاوربانک-Energizer-UE10002-10000Mah-power-bank'>استعلام پاوربانک Energizer UE10002 10000Mah power bank / استعلام, استعلام  پاوربانک Energizer UE10002 10000Mah power bank</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887498/استعلام-پروژه-برقرسانی-و-احداث-ترانس-چاه-آب'>استعلام پروژه برقرسانی و احداث ترانس چاه آب / استعلام, استعلام پروژه برقرسانی و احداث ترانس چاه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887416/استعلام-مانیتور-ال-ای-دی'>استعلام مانیتور ال ای دی  / استعلام, استعلام مانیتور ال ای دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887436/استعلام-جک-های-ارتباطی'>استعلام جک های ارتباطی  / استعلام, استعلام جک های ارتباطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887423/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-فایروال'>استعلام خرید نصب و راه اندازی دو دستگاه فایروال / استعلام, استعلام خرید نصب و راه اندازی دو دستگاه فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887414/استعلام-جک-های-ارتباطی'>استعلام جک های ارتباطی  / استعلام, استعلام جک های ارتباطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887403/استعلام-کفش-چرمی'>استعلام کفش چرمی / استعلام, استعلام کفش چرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887489/استعلام-پروژکتور-سافت'>استعلام پروژکتور سافت  / استعلام, استعلام پروژکتور سافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887494/استعلام-ویدئو-دیتا-پروجکشن'>استعلام ویدئو دیتا پروجکشن  / استعلام, استعلام ویدئو دیتا پروجکشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887450/استعلام-تبلت-مایکروسافت'>استعلام  تبلت مایکروسافت / استعلام, استعلام  تبلت مایکروسافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887440/استعلام-VNX-1-2TB'>استعلام VNX 1.2TB  / استعلام, استعلام VNX 1.2TB </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887432/استعلام-تهیه-و-نصب-آشکارساز-تیر-روشنایی'>استعلام تهیه و نصب آشکارساز تیر روشنایی / استعلام, استعلام تهیه و نصب آشکارساز تیر روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887429/استعلام-رنگ-آمیزی-ساختمان-سازمان'>استعلام  رنگ آمیزی ساختمان سازمان / استعلام, ستعلام  رنگ آمیزی ساختمان سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887407/استعلام-روکش-اول-پارچه-ای'>استعلام روکش اول پارچه ای  / استعلام, استعلام روکش اول پارچه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887507/مناقصه-احداث-شبکه-روشنایی-معابر-پایه-تلسکوپی'>مناقصه احداث شبکه روشنایی معابر پایه تلسکوپی  / مناقصه احداث شبکه روشنایی معابر پایه تلسکوپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887502/مناقصه-نصب-10-دستگاه-ترانسفورماتور-کم-تلفات-قصرفند'>مناقصه نصب 10 دستگاه ترانسفورماتور کم تلفات قصرفند  / مناقصه نصب 10 دستگاه ترانسفورماتور کم تلفات قصرفند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887499/مناقصه-تعویض-تابلوهای-فرسوده'>مناقصه تعویض تابلوهای فرسوده / مناقصه تعویض تابلوهای فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886626/آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-تجهیزات-سیستم-تهویه'>آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات سیستم تهویه  / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات سیستم تهویه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887268/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-ایستاده-سرد'>استعلام کولر گازی اسپیلت ایستاده سرد / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت ایستاده سرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887259/استعلام-صندلی-همایشی-سالن-سازمان'>استعلام صندلی همایشی سالن سازمان  / استعلام, استعلام صندلی همایشی سالن سازمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887253/استعلام-پروفیل'>استعلام پروفیل / استعلام, استعلام پروفیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887278/مناقصه-خرید-80-کیلومتر-انواع-کابل-20-کیلوولت-آلومینیومی'>مناقصه خرید 80 کیلومتر انواع کابل 20 کیلوولت آلومینیومی  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 80 کیلومتر انواع کابل 20 کیلوولت آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887294/مناقصه-توربین-بخار-GUIDE-RING-ASSY-ساخت-نازل'>مناقصه توربین بخار GUIDE RING ASSY ساخت نازل / مناقصه, مناقصه توربین بخار GUIDE RING ASSY ساخت نازل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887302/مناقصه-خرید-فیلتر-مغناطیسی-الکتریکی'>مناقصه خرید فیلتر مغناطیسی الکتریکی / مناقصه, مناقصه خرید فیلتر مغناطیسی الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887311/مناقصه-خرید-JOHN-ZINK-HAMWORTHY-COMBUSTION-SMART-PILOT'>مناقصه خرید JOHN ZINK HAMWORTHY COMBUSTION SMART PILOT / مناقصه, مناقصه خرید JOHN ZINK HAMWORTHY COMBUSTION SMART PILOT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887320/مناقصه-خرید-P-F-ASHCROFT-PRESSURE-SWITCH'>مناقصه خرید P/F ASHCROFT PRESSURE SWITCH / مناقصه, مناقصه خرید P/F ASHCROFT PRESSURE SWITCH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887437/مزایده-یکباب-دکه-واقع-در-بوستان-امام-خمینی-مرحله-دوم'>مزایده  یکباب دکه واقع در بوستان امام خمینی مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده  یکباب دکه واقع در بوستان امام خمینی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887397/استعلام-انواع-باتری-سیلد'>استعلام انواع باتری سیلد  / استعلام انواع باتری سیلد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887389/استعلام-باتری-سیلد-1000-AH-به-مقدار-24-سلول'>استعلام باتری سیلد 1000 AH به مقدار 24 سلول / استعلام باتری سیلد 1000 AH به مقدار 24 سلول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887385/استعلام-اجرا-و-تکمیل-فنس-گراند-سایت'>استعلام اجرا و تکمیل فنس گراند سایت / استعلام اجرا و تکمیل فنس گراند سایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887357/مناقصه-تبدیل-شبکه-سیمی-به-کابل-خودنگهدار-شهرستان-قصرقند'>مناقصه تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار شهرستان قصرقند / مناقصه عمومی , مناقصه تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار شهرستان قصرقند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887347/مناقصه-تبدیل-شبکه-سیمی-به-کابل-خودنگهدار'>مناقصه تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار  / مناقصه عمومی , مناقصه تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887341/مناقصه-نصب-ترانسهای-کم-تلفات'>مناقصه نصب ترانسهای کم تلفات / مناقصه عمومی , مناقصه نصب ترانسهای کم تلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887468/استعلام-الکتروپمپ-30-کیلو-وات-322-15'>استعلام الکتروپمپ 30 کیلو وات 322/15 / استعلام الکتروپمپ 30 کیلو وات 322/15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887461/استعلام-میکروسکوپ-دیجیتال'>استعلام میکروسکوپ دیجیتال / استعلام میکروسکوپ دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887454/استعلام-دوربین-دیجیتال-کانن-مدل-70D'>استعلام دوربین دیجیتال کانن مدل 70D / استعلام دوربین دیجیتال کانن مدل 70D</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887445/استعلام-سیستم-بایگانی-ریلی'>استعلام سیستم بایگانی ریلی / استعلام سیستم بایگانی ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887328/مناقصه-نصب-ترانس-به-منظور-کاهش-شعاع-تغذیه'>مناقصه نصب ترانس به منظور کاهش شعاع تغذیه / مناقصه عمومی , مناقصه نصب ترانس به منظور کاهش شعاع تغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887319/استعلام-بها-تعویض-سطح-مقطع-سیم-خط-اسفند--'>استعلام بها تعویض سطح مقطع سیم خط اسفند... / استعلام بها تعویض سطح مقطع سیم خط اسفند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887314/استعلام-بها-کاهش-بار-ترانس-های-اورلود'>استعلام بها کاهش بار ترانس های اورلود  / استعلام بها کاهش بار ترانس های اورلود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887286/استعلام-خرید-مودم'>استعلام خرید مودم / استعلام خرید مودم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887456/تمدید-فراخوان-طراحی--پیاده-سازی-و-استقرار-سیستم-مدیریت'>تمدید فراخوان طراحی , پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت  / تمدید فراخوان, فراخواد طراحی , پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887443/مناقصه-پروژه-ترمیم-و-بهسازی-ابنیه-های-فنی-جاده-ای-رگ-سفید-و-پازنان'>مناقصه پروژه ترمیم و بهسازی ابنیه های فنی جاده ای رگ سفید و پازنان  / فراخوان , مناقصه پروژه ترمیم و بهسازی ابنیه های فنی جاده ای رگ سفید و پازنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887433/مناقصه-پروژه-ترمیم-و-بهسازی-ابنیه-های-فنی-جاده-ای-آغاجاری--مارون-2-و-رامشیر'>مناقصه پروژه ترمیم و بهسازی ابنیه های فنی جاده ای آغاجاری ، مارون 2 و رامشیر  / فراخوان , مناقصه پروژه ترمیم و بهسازی ابنیه های فنی جاده ای آغاجاری ، مارون 2 و رامشیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887426/مناقصه-پروژه-ترمیم-و-بهسازی-ابنیه-های-فنی-جاده-ای-دسترسی-به-چاه'>مناقصه پروژه ترمیم و بهسازی ابنیه های فنی جاده ای دسترسی به چاه / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی ساده , پروژه ترمیم و بهسازی ابنیه های فنی جاده ای دسترسی به چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887409/استعلام-مبدل-دیتا'>استعلام مبدل دیتا  / استعلام ,استعلام مبدل دیتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887402/استعلام-کابل-مالتی-صدا'>استعلام کابل مالتی صدا  / استعلام ,استعلام کابل مالتی صدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887398/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام ، استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887378/استعلام-میکروفون-تریبونی'>استعلام میکروفون تریبونی  / استعلام، استعلام  میکروفون تریبونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887371/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام  لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887470/مناقصه-کاهش-شعاع-تغذیه-منطقه-گوهر-کوه-خاش'>مناقصه کاهش شعاع تغذیه منطقه گوهر کوه خاش / مناقصه عمومی , مناقصه کاهش شعاع تغذیه منطقه گوهر کوه خاش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887477/مناقصه-کاهش-بار-ترانسهای-اورلود-نگور'>مناقصه کاهش بار ترانسهای اورلود نگور  / مناقصه عمومی , مناقصه کاهش بار ترانسهای اورلود نگور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887484/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-روستاهای-شهرستان-هیرمند'>مناقصه اصلاح و بهینه سازی روستاهای شهرستان هیرمند  / مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح و بهینه سازی روستاهای شهرستان هیرمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887491/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-نصب-و-برکناری-تیرهای-فرسوده'>مناقصه اصلاح و بهینه سازی نصب و برکناری تیرهای فرسوده / مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح و بهینه سازی نصب و برکناری تیرهای فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887333/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887346/استعلام-پروژکتور-سافت'>استعلام پروژکتور سافت  / استعلام, استعلام پروژکتور سافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887356/استعلام-مبل'>استعلام مبل  / استعلام, استعلام مبل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887492/مناقصه-تهیه-مصالح-و---96-4-19'>مناقصه تهیه مصالح و ....96.4.19 / برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح و ... 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887474/تجدی-آگهی-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب-جزء-تجدید'>تجدی آگهی مناقصه عمومی انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب جزء تجدید  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب جزء تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887448/استعلام-بها-اصلاح-و-بهینه-سازی-روستاهای-شهرستان'>استعلام بها اصلاح و بهینه سازی روستاهای شهرستان  / استعلام , استعلام بها اصلاح و بهینه سازی روستاهای شهرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887446/استعلام-بها-اصلاح-و-بهینه-سازی-نصب-و-برکناری-تیرهای-فرسوده-و-شکسته-بهره-برداری-امور-برق-دو'>استعلام بها اصلاح و بهینه سازی نصب و برکناری تیرهای فرسوده و شکسته بهره برداری امور برق دو  / استعلام , استعلام بها اصلاح و بهینه سازی نصب و برکناری تیرهای فرسوده و شکسته بهره برداری امور برق دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887428/استعلام-بها-احداث-روشنایی-معابر-پایه-تلسکوپی-بلوار'>استعلام بها احداث روشنایی معابر پایه تلسکوپی بلوار  / استعلام بها احداث روشنایی معابر پایه تلسکوپی بلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887410/استعلام-اقلام-پزشکی-مزکور'>استعلام اقلام پزشکی مزکور  / استعلام ,استعلام اقلام پزشکی مزکور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887543/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان-96-4-19'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان 96.4.19 / استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887401/استعلام-حفر-چاه-عمیق-یا-احداث-چاه-جدید'>استعلام حفر چاه عمیق یا احداث چاه جدید / استعلام, استعلام حفر چاه عمیق یا احداث چاه جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887396/استعلام-پروژکتور-اسپات-96-4-19'>استعلام پروژکتور اسپات 96.4.19 / استعلام ,استعلام پروژکتور اسپات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887383/استعلام-تکمیل-شبکه-داخلی-توزیع-آب--'>استعلام تکمیل شبکه داخلی توزیع آب ... / استعلام, استعلام تکمیل شبکه داخلی توزیع آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887374/استعلام-نظارت-فنی-بر-احدا-و-تکمیل-ساختمان-نمایشگاه-دائمی-فرش'>استعلام نظارت فنی بر احدا و تکمیل ساختمان نمایشگاه دائمی فرش  / استعلام, استعلام نظارت فنی بر احدا و تکمیل ساختمان نمایشگاه دائمی فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887365/استعلام-دستگاه-کپی-96-4-19'>استعلام دستگاه کپی 96.4.19 / استعلام دستگاه کپی 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887355/استعلام-تابلو-فرمان-برق-پرده-سن'>استعلام تابلو فرمان برق پرده سن / استعلام، استعلام تابلو فرمان برق پرده سن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887348/استعلام-قرقره-طرح-Y'>استعلام قرقره طرح Y / استعلام، استعلام قرقره طرح Y</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887345/استعلام-اس-مفتول'>استعلام اس مفتول / استعلام، استعلام اس مفتول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886632/آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-دستگاه-فلنج-فیسر'>آگهی مناقصه عمومی خرید دستگاه فلنج فیسر / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی خرید دستگاه فلنج فیسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887339/استعلام-خرید-کنتور-آب-و-کیت-کامل-انشعاب-96-4-19'>استعلام خرید کنتور آب و کیت کامل انشعاب 96.4.19 / استعلام، استعلام خرید کنتور آب و کیت کامل انشعاب 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887332/استعلام-تکمیل-احداث-شبکه-جهت-اخذ-انشعاب-برق-3-فاز'>استعلام تکمیل احداث شبکه جهت اخذ انشعاب برق 3 فاز  / استعلام, استعلام تکمیل احداث شبکه جهت اخذ انشعاب برق 3 فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887324/استعلام-آجر-لیسیدنی-حاوی-مکمل-های-تغذیه-ای-(میکرو)'>استعلام آجر لیسیدنی حاوی مکمل های تغذیه ای (میکرو) / استعلام, استعلام آجر لیسیدنی حاوی مکمل های تغذیه ای (میکرو)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887318/استعلام-موتور-پمپ-آبرسانی-روبین'>استعلام موتور پمپ آبرسانی روبین  / استعلام, استعلام موتور پمپ آبرسانی روبین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887420/استعلام-دیوار-کوب-و-ابزار-قرنیز-و-تاشو-و-تسمه-و-چسب'>استعلام دیوار کوب و ابزار قرنیز و تاشو و تسمه و چسب  / استعلام ,استعلام دیوار کوب و ابزار قرنیز و تاشو و تسمه و چسب مزکور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886639/مزایده-تعداد-خودروسبک--سنگین'>مزایده تعداد خودروسبک ، سنگین  / آگهی مزایده , مزایده تعداد خودروسبک ، سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886619/مناقصه-نصب-تجهیزات-در-سطح-مناطق-5-2-1-و-6-گاز-رسانی-نوبت-دوم'>مناقصه نصب تجهیزات در سطح مناطق 5، 2، 1 و 6 گاز رسانی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه (ارزیابی کیفی) , مناقصه نصب تجهیزات در سطح مناطق 5، 2، 1 و 6 گاز رسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886654/مناقصه-خدمات-طراحی-و-مهندسی-مشاوران-صلاحیت-دار'> مناقصه  خدمات طراحی و مهندسی مشاوران صلاحیت دار / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه  خدمات طراحی و مهندسی مشاوران صلاحیت دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886664/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-اکسیداسیون'>مناقصه خرید یک دستگاه اکسیداسیون  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید یک دستگاه اکسیداسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887246/استعلام-BLIND-FLANGE-40-IN-و--'>استعلام BLIND FLANGE 40 IN  و ...  / استعلام , استعلام BLIND FLANGE 40 IN  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887232/استعلام-باتری-نیل-و--'>استعلام باتری نیل و ... / استعلام ,استعلام باتری نیل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887934/مناقصه-جهت-بارگیری-حمل-تخلیه-تهیه-بارنامه'>مناقصه جهت بارگیری، حمل، تخلیه، تهیه بارنامه  / آگهی شناسایی پیمانکار, مناقصه جهت بارگیری، حمل، تخلیه، تهیه بارنامه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887241/استعلام-تلفن-و--'>استعلام تلفن و ... / استعلام ,استعلام تلفن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886600/فراخوان-انتخاب-مشاور-جهت-استقرار-استاندارد-مدیریت-انرژی-ISO-50001-نوبت-دوم'>فراخوان انتخاب مشاور جهت استقرار استاندارد مدیریت انرژی ISO 50001  نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان انتخاب مشاور جهت استقرار استاندارد مدیریت انرژی ISO 50001  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886599/مزایده-شامل-42-قلم-کالای-لباس-زیرزنانه-و--'>مزایده شامل 42 قلم کالای لباس زیرزنانه و... / مزایده ، مزایده شامل 42 قلم کالای لباس زیرزنانه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886605/مناقصه-عملیات-تولید-کارخانجات-نساجی-مجتمع-نوب-دوم'>مناقصه عملیات تولید کارخانجات نساجی مجتمع  نوب دوم  / آگهی فراخون مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه عملیات تولید کارخانجات نساجی مجتمع نوب دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886922/مزایده-واگذاری-به-اجاره-مکان-جهت-ساخت-و-نصب-و-بهره-برداری-بیلبورد-و-استرابوردهای-تبلیغاتی'>مزایده واگذاری به  اجاره مکان جهت ساخت و نصب و بهره برداری بیلبورد و استرابوردهای تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به  اجاره مکان جهت ساخت و نصب و بهره برداری بیلبورد و استرابوردهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887508/مناقصه-حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-يک-ايستگاه-ترکيبی'>مناقصه حمل و نصب و راه اندازی يک ايستگاه ترکيبی / مناقصه حمل و نصب و راه اندازی يک ايستگاه ترکيبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887537/مناقصه-انجام-کلیه-امور-و-خدمات-مربوط-به-مدیریت-بهره-برداری'>مناقصه انجام کلیه امور و خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری / مناقصه انجام کلیه امور و خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886929/مزایده-تخت-فلزی-کتاب-مدرسه-و--'>مزایده تخت فلزی، کتاب مدرسه و ... / آگهی مزایده ,مزایده تخت فلزی، کتاب مدرسه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887553/مناقصه-تأمين-سرويس-اياب-و-ذهاب-کارکنان-انبارهای-نفت-همدان-و-مرکز-سوختگيری-هواپيمائی-همدان'>مناقصه تأمين سرويس اياب و ذهاب کارکنان انبارهای نفت همدان و مرکز سوختگيری هواپيمائی همدان     / مناقصه تأمين سرويس اياب و ذهاب کارکنان انبارهای نفت همدان و مرکز سوختگيری هواپيمائی همدان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887005/تجدید-مزایده-اجاره-اراضی-بند-محمد-عبداله'>تجدید مزایده اجاره اراضی بند محمد عبداله  / تجدید مزایده عمومی،مزایده اجاره اراضی بند محمد عبداله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887084/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-19-34متر'>مزایده مغازه تجاری مساحت 19.34متر  / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت 19.34متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886917/ارزیابی-کیفی-مناقصه-پروژه-مقاوم-سازی-و-بازسازی-سویل'>ارزیابی کیفی مناقصه پروژه مقاوم سازی و بازسازی سویل / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی مناقصه پروژه مقاوم سازی و بازسازی سویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886945/مزایده-بهره-برداری-تعدادی-از-بازارچه-های-محلی-شهروند'>مزایده بهره برداری تعدادی از بازارچه های محلی شهروند  / آگهی مزایده ,مزایده بهره برداری تعدادی از بازارچه های محلی شهروند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886909/مناقصه-خرید-انواع-کابلشو-مسی-آلومینیومی-و-بی-متال---نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع کابلشو مسی آلومینیومی و بی متال .... نوبت دوم  / مناقصه خرید انواع کابلشو مسی آلومینیومی و بی متال .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886927/آگهی-فراخوان-خدمات-نشت-یابی-اهواز'>آگهی فراخوان خدمات نشت یابی اهواز / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نشت یابی اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887008/مزایده-فروش-یکقطعه-زمین-مساحت-796مترمربع'>مزایده فروش یکقطعه زمین مساحت 796مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یکقطعه زمین مساحت 796مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886608/مناقصه-تامین-خدمات-حمل-و-نقل-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات حمل و نقل  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه تامین خدمات حمل و نقل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887007/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-420مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 420مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 420مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887045/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-39-40مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 39.40مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 39.40مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887052/مزایده-یازده-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده یازده قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده یازده قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886985/مزایده-اجاره-تعداد-یکباب-مغازه-واقع-در-شهر-محمدیه'> مزایده اجاره تعداد یکباب مغازه واقع در شهر محمدیه  / آگهی مزایده , مزایده اجاره تعداد یکباب مغازه واقع در شهر محمدیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887057/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-420مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 420مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 420مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887062/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-39-40متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 39.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 39.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887059/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-304-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 304.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 304.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887121/مزایده-ششدانگ-ساختمان-تجاری-و-مسکونی-ودستگاه-ها-و-ماشین-آلات'>مزایده ششدانگ ساختمان تجاری و مسکونی ودستگاه ها و ماشین آلات  / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان تجاری و مسکونی ودستگاه ها و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886949/مناقصه-پشتیبانی-و-نگهداری-36-سایت-دوربین-های-نظارت-تصویری'>مناقصه پشتیبانی و نگهداری 36 سایت دوربین های نظارت تصویری  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پشتیبانی و نگهداری 36 سایت دوربین های نظارت تصویری  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887434/مزایده-اجاره-آپارتمان-اداری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره آپارتمان اداری نوبت دوم  / مزایده اجاره آپارتمان اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887406/مزایده-واگذاری-املاک-4-باب-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری املاک 4 باب نقد و اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری املاک 4 باب نقد و اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887023/فراخوان-قطعه-زمینی-با-کاربری-آموزشی'>فراخوان قطعه زمینی با کاربری آموزشی / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان قطعه زمینی با کاربری آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887006/تجدید-مناقصه-چهار-دستگاه-آمبولانس'>تجدید مناقصه چهار دستگاه آمبولانس / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه چهار دستگاه آمبولانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886999/مناقصه-خرید-مولد-برق-اضطراری-دیزل-ژنراتور'>مناقصه خرید مولد برق اضطراری دیزل ژنراتور / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید مولد برق اضطراری دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886934/مزایده-اتومبیل-سواری-پراید'>مزایده اتومبیل سواری پراید   / مزایده,مزایده اتومبیل سواری پراید  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887018/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-و-مشجر-610متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی و مشجر 610متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی و مشجر 610متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886941/مزایده-تلفن-همراه-به-شماره-09123113498'>مزایده  تلفن همراه به شماره 09123113498 / مزایده,مزایده  تلفن همراه به شماره 09123113498</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887015/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886755/مزایده-ملک-مساحت-160مترمربع'>مزایده ملک مساحت 160مترمربع / مزایده ,مزایده ملک مساحت 160مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887012/مزایده-املاک-تملیکی'>مزایده املاک تملیکی  / مزایده,مزایده املاک تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886982/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-195-فرعی-از-356-اصلی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 195 فرعی از 356 اصلی / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 195 فرعی از 356 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886942/مزایده-اجاره-بهره-برداری-قسمتی-از-ملک-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده اجاره بهره برداری قسمتی از ملک مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده , مزایده اجاره بهره برداری قسمتی از ملک مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887037/مزایده-فروش-20-قطعه-پلاک-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 20 قطعه پلاک مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 20 قطعه پلاک مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886935/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-عرضه-گاز-طبیعی-CNG-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886930/مزایده-فروش-ضایعات-نوبت-دوم'>مزایده فروش ضایعات نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887073/مناقصه-عملیات-زیرسازی'>مناقصه عملیات زیرسازی  / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات زیرسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887065/مناقصه-احداث-سالن-ورزشی'>مناقصه احداث سالن ورزشی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه احداث سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887142/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-70-5متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 70.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 70.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886751/مزایده-ششدانگ-یکباب-محوطه-مساحت-200-12متر'>مزایده ششدانگ یکباب محوطه مساحت 200.12متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب محوطه مساحت 200.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887079/مزایده-زمین-تجاری'>مزایده زمین تجاری / مزایده ، مزایده زمین تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887380/مزایده-3-5-سهم-از-979-سهم-از-1189-سهم-اراضی-مزروعی'>مزایده 3.5 سهم از 979 سهم از 1189 سهم اراضی مزروعی  / مزایده,مزایده 3.5 سهم از 979 سهم از 1189 سهم اراضی مزروعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887368/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-625مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 625مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 625مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887072/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده-ولوو'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ولوو  / مزایده ,مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ولوو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887066/تجدید-مناقصه-خرید-و-حمل-شن---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید و حمل شن ....نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و حمل شن ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887061/فراخوان-عمومی-جذب-سرمایه-گذار-استخر-سرپوشیده-نوبت-دوم'>فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار استخر سرپوشیده نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار استخر سرپوشیده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887164/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-دویست-متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه دویست متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887166/مزایده-فروش-تعداد-هشت-دهانه-مغازه-ساخته-شده-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد هشت دهانه مغازه ساخته شده نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد هشت دهانه مغازه ساخته شده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887078/مزایده-اماکن-ورزشی-استان-96-4-18'>مزایده اماکن ورزشی استان 96.4.18 / مزایده , مزایده اماکن ورزشی استان نوبت اول  96.4.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887131/مزایده-فروش-ماشین-آلات-مینی-بوس-و--'>مزایده فروش ماشین آلات مینی بوس و ... / مزایده عمومی , مزایده فروش ماشین آلات مینی بوس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887110/مناقصه-عمومی-خرید-پهنای-باند'>مناقصه عمومی خرید پهنای باند  / مناقصه عمومی خرید پهنای باند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887173/تجدید-مزایده-اجاره-دو-آموزشگاه-راهنمایی-اقبال-لاهوری--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره دو آموزشگاه راهنمایی اقبال لاهوری - نوبت دوم  / تجدید مزایده ,تجدید مزایده اجاره دو آموزشگاه راهنمایی اقبال لاهوری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886618/سالن-های-مجهز-و-مدرن-همایش-و-کنفرانس-خبری96-4-19'>سالن های مجهز و مدرن همایش و کنفرانس خبری96.4.19 / سالن های مجهز و مدرن همایش و کنفرانس خبری96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887155/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-هاچ-بک'>مزایده  یک دستگاه سواری پراید هاچ بک / مزایده  یک دستگاه سواری پراید هاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887184/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-مساحت-900متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 900متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 900متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887083/مزایده-سواری-پراید'>مزایده سواری پراید / مزایده سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887088/مزایده-موتور-برق'>مزایده موتور برق / مزایده موتور برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887085/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-102-29متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 102.29متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 102.29متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886950/مزایده-تاورکربن'>مزایده تاورکربن  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول ,مزایده تاورکربن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887068/اصلاحیه-مزایده-فروش-تعداد-174-کیسه-کپتکس'>اصلاحیه مزایده فروش  تعداد 174 کیسه کپتکس  / اصلاحیه مزایده, مزایده فروش  تعداد 174 کیسه کپتکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886947/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886946/مزایده-یک-دستگاه-تزریق-پلاستیک-بادی-ایرانی'>مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک بادی ایرانی / مزایده,مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک بادی ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886607/مناقصه-حمل-12000-تن-قیر-از-پالایشگاه-اصفهان-به-مخازن-قیر'>مناقصه حمل 12000 تن قیر از پالایشگاه اصفهان به مخازن قیر / مناقصه حمل 12000 تن قیر از پالایشگاه اصفهان به مخازن قیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887074/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-5000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 5000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 5000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887087/مزایده-دو-قطعه-باغ-انگور-800-و-1200متر'>مزایده دو قطعه باغ انگور 800 و 1200متر  / مزایده,مزایده دو قطعه باغ انگور 800 و 1200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886952/مناقصه-آسفالت-ریزی-سنگ-چینی'>مناقصه آسفالت ریزی، سنگ چینی / آگهی مناقصه ,مناقصه آسفالت ریزی، سنگ چینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887092/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-846-5متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 846.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 846.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887094/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-مساحت-1059-40متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 1059.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 1059.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887035/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان  / مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887462/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-زنجان-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک زنجان نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک زنجان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887063/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-213-31متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 213.31متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 213.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886603/مناقصه-خرید-گل-های-پیازی-96-4-19'>مناقصه خرید گل های پیازی 96.4.19 / آگهی مناقصه, مناقصه خرید گل های پیازی96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887067/مزایده-پلاک-ثبتی-2928-فرعی-از-2669-فرعی-از-2712اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 2928 فرعی از 2669 فرعی از 2712اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2928 فرعی از 2669 فرعی از 2712اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886988/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-خدماتی-خود-اعم-از-تنظیفات---'>فراخوان مناقصه  انجام امور خدماتی خود اعم از تنظیفات..... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه انجام امور خدماتی خود اعم از تنظیفات.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887108/مزایده-سرقفلی-یکباب-مغازه-مساحت-37-متر-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی یکباب مغازه مساحت 37 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب مغازه مساحت 37 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886977/مزایده-واگذاری-غسالخانه-و-سردخانه-آرامستان'>مزایده واگذاری  غسالخانه و سردخانه آرامستان / مزایده , مزایده واگذاری  غسالخانه و سردخانه آرامستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886957/مناقصه-نگهداری-PM-و-بهینه-سازی-سایت-های-موبایل-GSM-WLL-منطقه'>مناقصه نگهداری، PM و بهینه سازی سایت های موبایل GSM WLL منطقه  / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری، PM و بهینه سازی سایت های موبایل GSM WLL منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887104/مزایده-ملک-شماره-ثبتی-1881-4-مفروز-و-مجزی-از-دو-فرعی-از-اصلی'>مزایده ملک شماره ثبتی 1881.4 مفروز و مجزی از دو فرعی از اصلی / مزایده,مزایده ملک شماره ثبتی 1881.4 مفروز و مجزی از دو فرعی از اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887102/مزایده-آپارتمان-مسکونی-و-غرفه-های-تجاری-13-22'>مزایده آپارتمان مسکونی و غرفه های تجاری 13-22  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی و غرفه های تجاری 13-22 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887032/مناقصه-انجام-خدمات-امور-مشترکین-مخابرات'>مناقصه انجام خدمات امور مشترکین مخابرات  / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام خدمات امور مشترکین مخابرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886594/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-409-87متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 409.87متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 409.87متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886969/مزایده-اجاره-قسمتی-از-ساختمان'>مزایده اجاره قسمتی از ساختمان  / آگهی تجدید مزایده ,مزایده اجاره قسمتی از ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886961/تجدید-فراخوان-عمومی-انتخاب-سرمایه-گذار'>تجدید فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار  / تجدید آگهی فراخوان عمومی ،تجدید  فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887405/مزایده-فروش-383-50متر-از-ششدانگ-زمین'>مزایده فروش 383.50متر از ششدانگ زمین / مزایده,مزایده فروش 383.50متر از ششدانگ زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886967/مزایده-سیستم-نورپردازی-سن---'>مزایده سیستم نورپردازی سن .... / مزایده,مزایده سیستم نورپردازی سن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887400/مزایده-فروش-تعداد-4-قطعه-زمین-پلاک-خود-کاربری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین پلاک خود کاربری تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین پلاک خود کاربری تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886963/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886958/مزایده-واگذاری-تعدادی-پلاک-زمین-با-کاربری-حمل-و-نقل--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعدادی پلاک زمین با کاربری حمل و نقل - نوبت دوم  / مزایده واگذاری تعدادی پلاک زمین با کاربری حمل و نقل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886962/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-اجاره-از-یک-قطعه-زمین-فنس-کشی-شده-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری اجاره از یک قطعه زمین فنس کشی شده نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده واگذاری بهره برداری اجاره از یک قطعه زمین فنس کشی شده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886596/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-460مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 460مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 460مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887043/مناقصه-احداث-پل-آبنما'>مناقصه احداث پل آبنما  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه احداث پل آبنما  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886974/مزایده-لاستیک'>مزایده لاستیک  / مزایده , مزایده لاستیک  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886971/مزایده-کانکس--کانتینر-و-مخزن-آب--کابل-برق'>مزایده کانکس - کانتینر و مخزن آب - کابل برق  / مزایده , مزایده کانکس - کانتینر و مخزن آب - کابل برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886965/آگهی-مزایده-فروش-ماشین-آلات'>آگهی مزایده فروش ماشین آلات / آگهی مزایده،آگهی مزایده فروش ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886981/مناقصه-سنگ-لاشه'>مناقصه سنگ لاشه   / آگهی مناقصه, مناقصه سنگ لاشه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886972/مزایده-سواری-سیتروئن-تیپ-زانتیا-SX'>مزایده سواری سیتروئن تیپ زانتیا SX  / مزایده,مزایده سواری سیتروئن تیپ زانتیا SX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887082/مزایده-پلاک-ثبتی-13-فرعی-از-4548-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 13 فرعی از 4548 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 13 فرعی از 4548 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887077/مزایده-ملک-یک-قطعه-باغ-انگور-5-ساله-5-هزار-متر'>مزایده ملک یک قطعه باغ انگور 5 ساله 5 هزار متر  / مزایده,مزایده ملک یک قطعه باغ انگور 5 ساله 5 هزار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887011/مناقصه-و-تجدید-مناقصه-خرید-آهن-(جهت-ساخت-مصنوعات-و-تجهیزات-فلزی)'>مناقصه و تجدید مناقصه خرید آهن (جهت ساخت مصنوعات و تجهیزات فلزی) / مناقصه و تجدید مناقصه , مناقصه و تجدید مناقصه خرید آهن (جهت ساخت مصنوعات و تجهیزات فلزی) نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887016/مزایده-200-متر-انواع-کابل-روکشدار-مسی--'>مزایده 200 متر انواع کابل روکشدار مسی... / مزایده , مزایده 200 متر انواع کابل روکشدار مسی... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887058/مزایده-خودروی-سواری-رنو'>مزایده خودروی سواری رنو / مزایده خودروی سواری رنو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887053/مناقصه-احداث-تونل'>مناقصه احداث تونل / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه احداث تونل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887125/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-54-5متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 54.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 54.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887127/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-192-67متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 192.67متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 192.67متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887122/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-20-80متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 20.80متر  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 20.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887129/مزایده-فروش-تعدادی-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887193/مزایده-اجاره-محل-بوفه-استخر-نوبت-اول'>مزایده اجاره محل بوفه استخر نوبت اول  / آگهی حراج حضوری , مزایده اجاره محل بوفه استخر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887047/مناقصه-حفر-و-پمپاژ-یک-حلقه-چاه-آهکی--نوبت-دوم'>مناقصه حفر و پمپاژ یک حلقه چاه آهکی - نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حفر و پمپاژ یک حلقه چاه آهکی به عمق 250 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886586/فراخوان-عملیات-بهره-برداری-نگهداری-و-تعمیر-پست-های-برق--نوبت-دوم'>فراخوان عملیات بهره برداری ،نگهداری و تعمیر پست های برق - نوبت دوم / آگهی فراخوان شرکت در ارزیابی کیفی ، فراخوان عملیات بهره برداری ،نگهداری و تعمیر پست های برق - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887051/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-پارک-نور-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک نور نوبت دوم / مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک نور نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887133/مزایده-سرقفلی-یکباب-مغازه-قطعه-یک-بخش-هفت-فارس'>مزایده سرقفلی یکباب مغازه قطعه یک بخش هفت فارس   / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب مغازه قطعه یک بخش هفت فارس  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887056/مزایده-دو-دستگاه-موتور-ژنراتور-برق'>مزایده دو دستگاه موتور ژنراتور برق  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده دو دستگاه موتور ژنراتور برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887042/مزایده-دو-سرویس-تختخواب-و--'>مزایده دو سرویس تختخواب و ... / آگهی مزایده ,مزایده دو سرویس تختخواب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887017/مزایده-یک-تخته-فرش'>مزایده یک تخته فرش / مزایده , مزایده یک تخته فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887424/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-7670متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی 7670متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی 7670متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887114/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-به-انضمام-دو-باب-مغازه-نوبت-اول'>مزایده یکباب منزل مسکونی به انضمام دو باب مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی به انضمام دو باب مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886591/تجدید-مناقصه-طراحی--تهیه--ساخت--حمل---نصب-و-راه-اندازی-بهره-برداری-سوله-و-پکیج-تصفیه-خانه'>تجدید مناقصه طراحی ، تهیه ، ساخت ، حمل ، ، نصب و راه اندازی، بهره برداری سوله و پکیج تصفیه خانه / فراخوان مناقصه , تجدید مناقصه طراحی ، تهیه ، ساخت ، حمل ، ، نصب و راه اندازی، بهره برداری سوله و پکیج تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887112/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-باغچه-بخش4-تبریز'>مزایده ششدانگ یکباب خانه باغچه بخش4 تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه باغچه بخش4 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887013/مناقصه-خرید-کیف-بسته-بهداشتی-بیماران'>مناقصه خرید کیف بسته بهداشتی بیماران   / مناقصه ، مناقصه خرید کیف بسته بهداشتی بیماران  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887117/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-و--'>مزایده  یک دستگاه دیزل ژنراتور و ... / آگهی مزایده, مزایده  یک دستگاه دیزل ژنراتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887003/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند-ایکس-7-مدل-1384'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند ایکس 7 مدل 1384 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سمند ایکس 7 مدل 1384</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886984/مناقصه-بهسازی-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-ارومیه-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی لکه گیری و روکش آسفالت محور ارومیه- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی لکه گیری و روکش آسفالت محور ارومیه- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887439/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-قدمت-سی-سال'>مزایده ششدانگ یکباب خانه قدمت سی سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قدمت سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887028/مناقصه-عملیات-اجرای-پروژه-خاکبرداری--تسطیح-و-آماده-سازی-بلوکها'>مناقصه عملیات اجرای پروژه خاکبرداری - تسطیح و آماده سازی بلوکها  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات اجرای پروژه خاکبرداری - تسطیح و آماده سازی بلوکها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887021/مناقصه-جدول-گذاری-و-اصلاح-مسیر-جهت-هدایت-آبهای-سطحی-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه  جدول گذاری و اصلاح مسیر جهت هدایت آبهای سطحی- مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه, مناقصه  جدول گذاری و اصلاح مسیر جهت هدایت آبهای سطحی- مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887097/مزایده-نگهداری-و-اجاره-پارک-بذ--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده نگهداری و اجاره پارک بذ...مرحله دوم نوبت اول  / آگهی مزایده, مزایده نگهداری و اجاره پارک بذ...مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886590/مناقصه-اجرای-پروژه-های-توسعه-و-احداث-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای پروژه های توسعه و احداث شهری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  اجرای پروژه های توسعه و احداث شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887054/مزایده-فروش-پیراهن-و-شلوار-2-تکه-و--'>مزایده فروش پیراهن و شلوار 2 تکه و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش پیراهن و شلوار 2 تکه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887070/مزایده-فروش-یک-دستگاه-باسکول-60-تنی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه باسکول 60 تنی- نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یک دستگاه باسکول 60 تنی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887344/مزایده-آپارتمان-واحد-مسکونی-مساحت-110-5متر'>مزایده آپارتمان واحد مسکونی مساحت 110.5متر  / مزایده,مزایده آپارتمان واحد مسکونی مساحت 110.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887109/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405-جی-ال-مدل-1373'>مزایده یک دستگاه پژو 405 جی ال مدل 1373  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه پژو 405 جی ال مدل 1373 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886992/مزایده-فروش-یکدستگاه-بادکن-بطری-پت-چهار-کویته'>مزایده فروش یکدستگاه بادکن بطری پت چهار کویته / مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه بادکن بطری پت چهار کویته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887020/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-تریلر-(کفی)-فوم-آتش-نشانی'>مناقصه خرید دو دستگاه تریلر (کفی) فوم آتش نشانی / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه خرید دو دستگاه تریلر (کفی) فوم آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886996/مزایده-سرمایه-گذاری-در-پروژه-ملت-96-4-17'>مزایده سرمایه گذاری در پروژه ملت 96.4.17 / آگهی مزایده عمومی, مزایده سرمایه گذاری در پروژه ملت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886994/مزایده-فروش-تعداد-دو-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405-جی-ال-ایکس-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد دو دستگاه خودروی سواری پژو 405 جی ال ایکس نوبت دوم / آگهی دعوت به مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد دو دستگاه خودروی سواری پژو 405 جی ال ایکس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887170/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-86-96مترمربع'>مزایده آپارتمان به مساحت 86.96مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 86.96مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887000/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-پلاک-ثبتی-7423-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی 7423 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی 7423 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886995/مزایده-سهم-الارث-از-پلاک-ثبتی-قدمت-بیش-از-20-سال'>مزایده سهم الارث از پلاک ثبتی قدمت بیش از 20 سال / مزایده,مزایده سهم الارث از پلاک ثبتی قدمت بیش از 20 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886998/مزایده-عرصه-و-اعیان-زمین-به-مساحت-138مترمربع'>مزایده عرصه و اعیان زمین به مساحت 138مترمربع / مزایده,مزایده عرصه و اعیان زمین به مساحت 138مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887010/مزایده-بهره-برداری-از-مرکز-فیزیوتراپی-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از مرکز فیزیوتراپی- نوبت دوم  / آگهی شناسایی پیمانکار, مزایده بهره برداری از مرکز فیزیوتراپی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887024/مزایده-امتیاز-بهره-برداری-پارکینگ-های-عمومی'>مزایده امتیاز بهره برداری پارکینگ های عمومی / مزایده , مزایده امتیاز بهره برداری پارکینگ های عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887014/مزایده-فروش-یکدستگاه-جعبه-چسبان'>مزایده فروش یکدستگاه جعبه چسبان  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه جعبه چسبان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887030/مزایده-خودروی-سواری-پژو-405'>مزایده خودروی سواری پژو 405 / مزایده خودروی سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886595/مناقصه-بازسازی-ساختمان-شعبه-اسکان-بانک-ملی-ایران-نوبت-دوم'>مناقصه بازسازی ساختمان شعبه اسکان بانک ملی ایران نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه بازسازی ساختمان شعبه اسکان بانک ملی ایران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887044/مزایده-فروش-حدود-30-راس-گوساله-نر-و-15-راس-گاو-حذفی'>مزایده فروش  حدود 30 راس گوساله نر و 15 راس گاو حذفی  / آگهی مزایده, مزایده فروش  حدود 30 راس گوساله نر و 15 راس گاو حذفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886993/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206-مدل-1387-به-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 مدل 1387 به رنگ سفید  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 مدل 1387 به رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887001/مناقصه-عملیات-اجرایی-بخشی-از-فاضلاب-شهر-خوانسار-1-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی بخشی از فاضلاب شهر خوانسار 1 نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه عملیات اجرایی بخشی از فاضلاب شهر خوانسار 1 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887009/مزایده-330-قلم-اموال-اداری-و-442-قلم-اموال-فنی'>مزایده  330 قلم اموال اداری و 442 قلم اموال فنی  / مزایده  330 قلم اموال اداری و 442 قلم اموال فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887002/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-کل-400متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت کل 400متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت کل 400متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887004/فراخوان-احداث-و-بهره-برداری-فرصت-های-سرمایه-گذاری-با-کاربری-تفریحی-ورزشی-و-خدماتی-نوبت-دوم'>فراخوان احداث و بهره برداری فرصت های سرمایه گذاری با کاربری تفریحی، ورزشی و خدماتی نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار , فراخوان احداث و بهره برداری فرصت های سرمایه گذاری با کاربری تفریحی، ورزشی و خدماتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886823/اصلاحیه-مناقصه-اجرا-و-نگهداری-فضای-سبز'>اصلاحیه مناقصه اجرا و نگهداری فضای سبز / اصلاحیه ,مناقصه اجرا و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887220/مزایده-فروش-لوله-چدن-داکتیل-سایز-700-م-م'>مزایده فروش لوله چدن داکتیل سایز 700 م م  / آگهی مزایده , مزایده فروش لوله چدن داکتیل سایز 700 م م </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886991/تجدید-فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات-ساختمان-پنج-طبقه-بلوک-یک'>تجدید فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات ساختمان پنج طبقه بلوک یک  / تجدید فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات ساختمان پنج طبقه بلوک یک  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886602/مزایده-اجاره-چهارباب-واحدهای-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره چهارباب واحدهای تجاری نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره چهارباب واحدهای تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887048/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-2155-فرعی-عرصه-376-49متر'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 2155 فرعی عرصه 376.49متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 2155 فرعی عرصه 376.49متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887019/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-6703متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی 6703متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی 6703متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887026/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1064-15متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1064.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1064.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887022/مزایده-ملک-شماره-2158-و-2159-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ملک شماره 2158 و 2159 فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک شماره 2158 و 2159 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886997/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-161-متر'>اصلاحیه مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 161 متر  / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 161 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887041/مزایده-44-حبه-از-72-حبه-ششدانگ-پلاک-زمین-185متر'>مزایده 44 حبه از 72 حبه ششدانگ پلاک زمین 185متر  / مزایده,مزایده 44 حبه از 72 حبه ششدانگ پلاک زمین 185متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887031/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-230مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 230مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 230مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886652/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-کشی-عرضی'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی عرضی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی عرضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886689/اصلاحیه-مناقصه-خرید-انواع-بالاست'>اصلاحیه مناقصه خرید انواع بالاست  / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید انواع بالاست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886955/مزایده-یک-دستگاه-تراکتور-فرگوسن'>مزایده یک دستگاه تراکتور فرگوسن  / مزایده , مزایده یک دستگاه تراکتور فرگوسن  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887447/مزایده-آپارتمان-مساحت-167-15متر'>مزایده آپارتمان مساحت 167.15متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 167.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887029/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-سرقفلی-یک-دربند-مغازه-20متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ سرقفلی یک دربند مغازه 20متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ سرقفلی یک دربند مغازه 20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887036/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-با-زیربنای-67متر-بخش-دو'>مزایده یک واحد آپارتمان با زیربنای 67متر بخش دو  / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان با زیربنای 67متر بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887040/مناقصه-اجرای-پروژه-های-بهسازی-روستایی'>مناقصه اجرای پروژه های بهسازی روستایی  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه اجرای پروژه های بهسازی روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886680/مناقصه-پروژه-دفن-بهداشتی-زباله-در-کولیک'>مناقصه پروژه دفن بهداشتی زباله در کولیک / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه پروژه دفن بهداشتی زباله در کولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887039/مناقصه-PARTS-FOR-ELECTRIC-MACHINERY-SYNCHRONOUS-MOTOR'>مناقصه PARTS FOR ELECTRIC MACHINERY SYNCHRONOUS MOTOR / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه PARTS FOR ELECTRIC MACHINERY SYNCHRONOUS MOTOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887046/مزایده-اتومبیل-پژو-پارس-تیپ-TU5'>مزایده اتومبیل پژو پارس تیپ TU5 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده اتومبیل پژو پارس تیپ TU5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887060/مزایده-فروش-اره-نواری-برش-لوله-و-سایر-پروفیل-های-فولادی'>مزایده فروش اره نواری برش لوله و سایر پروفیل های فولادی / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش اره نواری برش لوله و سایر پروفیل های فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887350/مزایده-زمین-کشاورزی-نوبت-دوم'>مزایده زمین کشاورزی نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین کشاورزی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886715/مزایده-واگذاری-سه-قطعه-از-زمینهای-خود-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری سه قطعه از زمینهای خود نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری سه قطعه از زمینهای خود نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887034/مناقصه-خدمات-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل  / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887099/مزایده-واگذاری-تعداد-3-واحد-مسکونی-12-متری'>مزایده واگذاری تعداد 3 واحد مسکونی 12 متری / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 3 واحد مسکونی 12 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887038/مزایده-فروش-چوب-درختان-مرکبات'>مزایده فروش چوب درختان مرکبات / آگهی مزایده, مزایده فروش چوب درختان مرکبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887027/مناقصه-انواع-گل-های-پاییزه-مورد-نیاز-خود-96-4-19'>مناقصه انواع گل های پاییزه مورد نیاز خود 96.4.19 / آگهی فراخوان,مناقصه  انواع گل های پاییزه مورد نیاز خود 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886598/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-عملیات-حفاری-و-آماده-نمودن-کانال--'>مناقصه خرید تجهیزات و عملیات حفاری و آماده نمودن کانال ... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید تجهیزات و عملیات حفاری و آماده نمودن کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887033/مزایده-فروش-یکدستگاه-مزدا-تیپ-1600'>مزایده فروش یکدستگاه مزدا تیپ 1600 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه مزدا تیپ 1600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887064/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-سالن-و-باشگاه'>مزایده واگذاری بهره برداری از سالن و باشگاه / مزایده عمومی , مزایده واگذاری بهره برداری از سالن و باشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887069/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-ساختمان-شماره-1'>مزایده واگذاری بهره برداری از ساختمان شماره 1  / مزایده عمومی , مزایده واگذاری بهره برداری از ساختمان شماره 1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887071/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-ساختمان-شماره-2'>مزایده واگذاری بهره برداری از ساختمان شماره 2  / مزایده عمومی , مزایده واگذاری بهره برداری از ساختمان شماره 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887076/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-مجموعه-ورزشی-استخر-سرپوشیده'>مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه ورزشی استخر سرپوشیده / مزایده عمومی , مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه ورزشی استخر سرپوشیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887081/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-سالن-چند-منظوره-و-زمین-چمن-مصنوعی'>مزایده واگذاری بهره برداری از سالن چند منظوره و زمین چمن مصنوعی / مزایده عمومی , مزایده واگذاری بهره برداری از سالن چند منظوره و زمین چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887050/مزایده-یک-دستگاه-پراید-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه پراید نوبت دوم  / مزایده یک دستگاه پراید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887453/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-190مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 190مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 190مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887120/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-267-37متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 267.37متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 267.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886612/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-1619-فرعی-مرحله-دوم'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 1619 فرعی مرحله دوم / مزایده ,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 1619 فرعی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887177/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-هیوندا'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری هیوندا  / مزایده یک دستگاه خودرو سواری هیوندا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887201/مزایده-ششدانگ-مغازه-تجاری-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ مغازه تجاری مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887150/مزایده-اجاره-واحدهای-تجاری-امامزاده-سید-محمد-علیه-السلام-و-مسجد-جامع'>مزایده اجاره واحدهای تجاری امامزاده سید محمد علیه السلام و مسجد جامع  / مزایده, مزایده اجاره واحدهای تجاری امامزاده سید محمد علیه السلام و مسجد جامع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887179/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-252-42متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 252.42متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 252.42متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887197/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-73-89مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 73.89مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 73.89مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887171/مزایده-یخچال-فریزر-اسنوا---نوبت-دوم'>مزایده یخچال فریزر اسنوا ... نوبت دوم  / مزایده , مزایده یخچال فریزر اسنوا ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887157/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پراید-جی-تی-ایکس-مدل-82'>مزایده فروش یک دستگاه پراید جی تی ایکس مدل 82  / مزایده  , مزایده فروش یک دستگاه پراید جی تی ایکس مدل 82  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887186/مزایده-یک-دستگاه-سیم-بر'>مزایده یک دستگاه سیم بر  / مزایده,مزایده یک دستگاه سیم بر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887195/مزایده-منزل-مسکونی-تحت-پلاک-75-178-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی تحت پلاک 75/178 نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی تحت پلاک 75/178 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886585/مزایده-خودرو-سواری-شخصی--پژو-405-مدل-83'>مزایده خودرو سواری شخصی - پژو 405 مدل 83  / مزایده , مزایده  خودرو سواری شخصی - پژو 405 مدل 83 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887139/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-210مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 210مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 210مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887136/مزایده-واگذاری-حقوق-استیجاری-آپارتمان-سه-خوابه-119-95متر'>مزایده واگذاری حقوق استیجاری آپارتمان سه خوابه 119.95متر  / مزایده,مزایده واگذاری حقوق استیجاری آپارتمان سه خوابه 119.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887093/مناقصه-عملیات-ابنیه-بتنی-(آرماتوربندی--قالب-بندی'>مناقصه عملیات ابنیه بتنی (آرماتوربندی ، قالب بندی / آگهی مناقصه  ،مناقصه عملیات ابنیه بتنی (آرماتوربندی ، قالب بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887182/مناقصه-عملیات-حفاری-شمع-های-تقاطع-سعدآباد'>مناقصه عملیات حفاری شمع های تقاطع سعدآباد  / آگهی مناقصه  ،مناقصه عملیات حفاری شمع های تقاطع سعدآباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887174/حراج-حضوری-اجاره-غرفه'>حراج حضوری اجاره غرفه  / مزایده، حراج حضوری اجاره غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887165/مزایده-محل-استقرار-غرفه-شعبده-بازی'>مزایده محل استقرار غرفه شعبده بازی / مزایده محل استقرار غرفه شعبده بازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887199/مناقصه-عمومی-بخش-خدمات-شهری-شامل-نظافت-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی بخش خدمات شهری شامل نظافت- نوبت دوم  /  مناقصه عمومی , مناقصه عمومی بخش خدمات شهری شامل نظافت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887126/مناقصه-خدمات-پاکبانی-خط-یک-قطار-شهری-شیراز'>مناقصه خدمات پاکبانی خط یک قطار شهری شیراز / مناقصه خدمات پاکبانی خط یک قطار شهری شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887208/مزایده-پلاک-ثبتی-5512-فرعی-مساحت-290متر'>مزایده پلاک ثبتی 5512 فرعی مساحت 290متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5512 فرعی مساحت 290متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887192/مزایده-غرفه-اغذیه-فروشی'>مزایده غرفه اغذیه فروشی / مزایده غرفه اغذیه فروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887098/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-اساتید-و-معاونین'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب اساتید و معاونین / مناقصه سرویس ایاب و ذهاب اساتید و معاونین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887090/مناقصه-جهت-حفظ-و-توسعه-فضای-سبز-و-نظافت'>مناقصه جهت حفظ و توسعه فضای سبز و نظافت  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جهت حفظ و توسعه فضای سبز و نظافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887116/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری'>مناقصه واگذاری خدمات شهری / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887096/مزایده-نسبت-به-واگذاری-اجاره-ماهیانه-کارخانه-سنگ-شکن-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده نسبت به واگذاری اجاره ماهیانه کارخانه سنگ شکن مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده , مزایده نسبت به واگذاری اجاره ماهیانه کارخانه سنگ شکن  مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887240/مزایده-فروش-زمین-تجاری-مسکونی-752متر'>مزایده فروش زمین تجاری مسکونی 752متر / مزایده,مزایده فروش زمین تجاری مسکونی 752متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887106/مناقصه-عملیات-زیرسازی---'>مناقصه عملیات زیرسازی .... / مناقصه , مناقصه عملیات زیرسازی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887130/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887113/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری انجام امور خدمات شهری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انجام امور خدمات شهری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886593/مزایده-یک-قبضه-اسلحه-شکاری-دولول--'>مزایده یک قبضه اسلحه شکاری دولول ... / مزایده, مزایده یک قبضه اسلحه شکاری دولول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887107/مزایده-اجاره-محل-بوفه-استخر-نوبت-دوم'>مزایده اجاره محل بوفه استخر نوبت دوم / آگهی حراج حضوری , مزایده اجاره محل بوفه استخر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887086/مناقصه-عملیات-شبکه-آبیاری-فضای-سبز-حاشبه-بلوار-آزادی-و-بلوار-هجرت-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات شبکه آبیاری فضای سبز حاشبه بلوار آزادی و بلوار هجرت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات شبکه آبیاری فضای سبز حاشبه بلوار آزادی و بلوار هجرت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887189/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه قطعه زمین تجدید نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887089/آگهی-مناقصه-پیمان-سپاری-نوبت-سوم'>آگهی مناقصه پیمان سپاری  نوبت سوم / آگهی مناقصه پیمان سپاری  نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887095/تجدید-مزایده-اجاره-22-باب-مغازه-96-4-19'>تجدید مزایده  اجاره 22 باب مغازه 96.4.19 / تجدید آگهی مزایده,تجدید مزایده  اجاره 22 باب مغازه نوبت اول 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887103/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-پروژه-مجموعه-گلگاه-96-4-19'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه گلگاه 96.4.19 / آگهی فراخوان, فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه گلگاه 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887080/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری'>تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری  / آگهی تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887091/مناقصه-عملیات-نگهدای--تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تاسیسات-و-تامین-آب'>مناقصه عملیات نگهدای ، تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب  / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات نگهدای ، تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887161/مزایده-ملک-ششدانگ-از-دو-دستگاه-آپارتمان-احداثی-بخش-5-شیراز'>مزایده ملک ششدانگ از دو دستگاه آپارتمان احداثی بخش 5 شیراز  / مزایده,مزایده ملک ششدانگ از دو دستگاه آپارتمان احداثی بخش 5 شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886617/مزایده-دو-قطعه-عرصه-مسکونی-قطعه-شش-و-هفت'>مزایده دو قطعه عرصه مسکونی قطعه شش و هفت / مزایده ,مزایده دو قطعه عرصه مسکونی قطعه شش و هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887158/مزایده-ششدانگ-باغ-سیبی-ثمری-3000متر'>مزایده ششدانگ باغ سیبی ثمری 3000متر  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ سیبی ثمری 3000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887100/مزایده-ناودانی'>مزایده ناودانی  / آگهی مزایده ,مزایده ناودانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887154/مزایده-250-سهم-مشاع-از-29880-متر-زمین-کشاورزی'>مزایده 250 سهم مشاع از 29880 متر زمین کشاورزی  / مزایده,مزایده 250 سهم مشاع از 29880 متر زمین کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887152/مزایده-اموال-2643مترمربع-زمین-قولنامه-عادی-کشاورزی'>مزایده اموال 2643مترمربع زمین قولنامه عادی کشاورزی  / مزایده,مزایده اموال 2643مترمربع زمین قولنامه عادی کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887075/آگهی-واگذاری-یکصد-دستگاه-اتوبوس-جهت-فعالیت-در-خطوط-شهری'>آگهی واگذاری یکصد دستگاه اتوبوس جهت فعالیت در خطوط شهری  / آگهی واگذاری اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887149/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-دو-طبقه-اعیان-310متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی دو طبقه اعیان 310متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی دو طبقه اعیان 310متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887144/مزایده-ششدانگ-اعیانی-منزل-مسکونی-عرصه-287-89متر'>مزایده ششدانگ اعیانی منزل مسکونی عرصه 287.89متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی منزل مسکونی عرصه 287.89متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887326/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-400-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 400 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 400 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887334/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-89-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 89.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 89.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887101/مزایده-فروش-گاز-CNG'>مزایده فروش گاز CNG  / مزایده فروش گاز CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886589/مزایده-یک-دستگاه-ردیفکار-گندم'>مزایده یک دستگاه ردیفکار گندم  / مزایده , مزایده یک دستگاه ردیفکار گندم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887238/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-1-طبقه-مساحت-155-54متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه 1 طبقه مساحت 155.54متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 1 طبقه مساحت 155.54متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887331/مزایده-نیم-دانگ-ساختمان-دو-طبقه-اعیان-230متر'>مزایده نیم دانگ ساختمان دو طبقه اعیان 230متر / مزایده,مزایده نیم دانگ ساختمان دو طبقه اعیان 230متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887123/مناقصه-واگذاری-اجرای-آسفالت-شهرداری'> مناقصه واگذاری اجرای آسفالت شهرداری / آگهی مناقصه,  مناقصه واگذاری اجرای آسفالت شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887138/مناقصه-احداث-پارک-و--'>مناقصه احداث پارک و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث پارک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887147/مزایده-اجاره-کافی-شاپ-هتل-با-امکانات-و-تجهیزات-مربوطه-96-04-19'>مزایده اجاره کافی شاپ هتل با امکانات و تجهیزات مربوطه- 96.04.19 / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره کافی شاپ هتل با امکانات و تجهیزات مربوطه- 96.04.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887151/مزایده-فروش-تعداد-5-دستگاه-وانت-مزدا-دوکابین-نوبت-دوم'> مزایده فروش تعداد 5 دستگاه وانت مزدا دوکابین- نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 5 دستگاه وانت مزدا دوکابین- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887159/مزایده-فروش-هیزم'>مزایده فروش هیزم / مزایده عمومی, مزایده فروش هیزم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887134/تجدید-مناقصه--پروژه-اجرای-پل-چهارم-بخش-پل-های-دسترسی-رمپ-غربی'>تجدید مناقصه   پروژه اجرای پل چهارم بخش پل های دسترسی رمپ غربی / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه   پروژه اجرای پل چهارم بخش پل های دسترسی رمپ غربی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887153/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-فضای-سبز-و-خدمات-تنظیف-و-پاکسازی'>مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز و خدمات تنظیف و پاکسازی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز و خدمات تنظیف و پاکسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887119/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-محوطه-پیست-اسکیت-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به صورت اجاره محوطه پیست اسکیت  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری به صورت اجاره محوطه پیست اسکیت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886662/تجدید-مناقصه-انجام-ماموریت-های-درون-شهری-و-برون-شهری'>تجدید مناقصه انجام ماموریت های درون شهری و برون شهری  / مناقصه , مناقصه انجام ماموریت های درون شهری و برون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886597/مزایده-یک-دستگاه-اسپیلت-مدل-مدیا'>مزایده یک دستگاه اسپیلت مدل مدیا  / مزایده, مزایده یک دستگاه اسپیلت مدل مدیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887049/مزایده-واگذاری-مجوز-کانون-تبلیغاتی'>مزایده واگذاری مجوز کانون تبلیغاتی  / مزایده,مزایده واگذاری مجوز کانون تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886643/مزایده-املاک-شامل-پلاک-ثبتی-و-قطعه-تجاری-نوبت-سوم'>مزایده املاک شامل پلاک ثبتی و قطعه تجاری نوبت سوم / مزایده ,مزایده املاک شامل پلاک ثبتی و قطعه تجاری نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886791/مزایده-خاموت'>مزایده خاموت  / آگهی مرزایده اموال منقول ,مزایده خاموت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886660/مزایده-یکباب-خانه-ویلایی-یک-طبقه-مساحت-60متر'>مزایده یکباب خانه ویلایی یک طبقه مساحت 60متر / مزایده ,مزایده یکباب خانه ویلایی یک طبقه مساحت 60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887938/مزایده-واگذاری-عملیات-جمع-آوری-پسماندهای-خشک'>مزایده واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک / مزایده عمومی, مزایده واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886663/مزایده-قطعه-زمین-توقیفی-مساحت-200متر'>مزایده قطعه زمین توقیفی مساحت 200متر  / مزایده ,مزایده قطعه زمین توقیفی مساحت 200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886666/مزایده-دو-قطعه-زمین-72-و-225متر'>مزایده دو قطعه زمین 72 و 225متر  / مزایده ,مزایده دو قطعه زمین 72 و 225متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887936/استعلام-اجرای-سقف-کاذب-پست-230-اسلام-آباد-غرب-96-4-19'>استعلام اجرای سقف کاذب پست 230 اسلام آباد غرب 96.4.19 / استعلام ، استعلام اجرای سقف کاذب پست 230 اسلام آباد غرب 96.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886669/مزایده-ملک-ششدانگ-خانه-مشتمل-بر-محوطه-مساحت-500متر'>مزایده ملک ششدانگ خانه مشتمل بر محوطه مساحت 500متر / مزایده ,مزایده ملک ششدانگ خانه مشتمل بر محوطه مساحت 500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887224/استعلام-انجام-خدمات-پشتیبانی-سرورهای-اطلاع-رسانی-و--'>استعلام انجام خدمات پشتیبانی سرورهای اطلاع رسانی و ... / استعلام, استعلام انجام خدمات پشتیبانی سرورهای اطلاع رسانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887212/استعلام-بازسازی-225-عدد-سکه-نقره'>استعلام بازسازی 225 عدد سکه نقره / استعلام، استعلام بازسازی 225 عدد سکه نقره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887217/استعلام-خرید-تجهیزات-ورزشی'>استعلام خرید تجهیزات ورزشی  / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886671/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-117-50متر'>مزایده ملک مساحت اعیان 117.50متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت اعیان 117.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/887544/استعلام-فلومتر-پرتابل-با-دقت-حداقل-1-درصد-برای-انواع-لوله-و--'>استعلام فلومتر پرتابل با دقت حداقل 1 درصد برای انواع لوله و....  / استعلام, استعلام فلومتر پرتابل با دقت حداقل 1 درصد برای انواع لوله و.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886674/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-129-38متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 129.38متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 129.38متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886677/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-8-45مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 8.45مترمربع نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 8.45مترمربع نوبت دوم </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 29 تاريخ : يکشنبه 12 شهريور 1396 ساعت: 11:35