اطلاعات مناقصات ومزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.18 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886192/تجدید-مناقصه-احداث-آش... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.18 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886192/تجدید-مناقصه-احداث-آشیانه-ماشین-آلات-و---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث آشیانه ماشین آلات و ... نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی , تجدید مناقصه احداث آشیانه ماشین آلات و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885624/مزایده-ششدانگ-یک-باب-منزل-مسکونی-کلاسه-95-340'>مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی کلاسه 95/340  / مزایده ,مزایده  ششدانگ یک باب منزل مسکونی کلاسه 95/340 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885562/دعوت-به-همکاری-بکارگیری-تعدادی-وسیله-نقلیه'>دعوت به همکاری بکارگیری تعدادی وسیله نقلیه / دعوت به همکاری بکارگیری تعدادی وسیله نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885446/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس / مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885567/مزایده-فروش-20-هزار-تن-ماده-معدنی-مخلوط-کم-عیار-معدن-انگوران'>مزایده فروش 20 هزار تن ماده معدنی مخلوط کم عیار معدن انگوران / مزایده فروش 20 هزار تن ماده معدنی مخلوط کم عیار معدن انگوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885596/مزایده-یک-باب-منزل-به-پلاک-ثبتی-80648-کلاسه-125-249-95'>مزایده یک باب منزل به پلاک ثبتی 80648  کلاسه 125.249.95  / مزایده ,مزایده یک باب منزل به پلاک ثبتی 80648  کلاسه 125.249.95 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885480/مزایده-یکباب-منزل-با-قدمت-بیش-از-سه-سال'>مزایده یکباب منزل با قدمت بیش از سه سال / مزایده ,مزایده یکباب منزل با قدمت بیش از سه سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885505/آگهی-مناقصه-واگذاری-امور-خودروسواری--'>آگهی مناقصه واگذاری امور خودروسواری... / آگهی مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه واگذاری امور خودروسواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886144/تمدید-فراخوان-تبدیل-انرژی-ECA-نیروگاههای-سیکل-ترکیبی'>تمدید فراخوان تبدیل انرژی ECA نیروگاههای سیکل ترکیبی / آگهی تمدید مهلت فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران,فراخوان تبدیل انرژی ECA نیروگاههای سیکل ترکیبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885487/تمدید-مزایده-اجاره-باشگاه-دروازه-قرآن'>تمدید مزایده اجاره باشگاه دروازه قرآن / تمدید مزایده اجاره باشگاه دروازه قرآن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885531/مناقصه-تعمیر-سرویس-و-نگهداری-شبکه-و-تجهیزات-دوربین-های-مداربسته'>مناقصه تعمیر سرویس و نگهداری شبکه و تجهیزات دوربین های مداربسته / مناقصه تعمیر سرویس و نگهداری شبکه و تجهیزات دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885419/دومین-جشنواره-فیلم-180-ثانیه-ای-پاسارگاد'>دومین جشنواره فیلم 180 ثانیه ای پاسارگاد / دومین جشنواره فیلم 180 ثانیه ای پاسارگاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885693/مزایده-ششدانگ-ملک-کلاسه-956258-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ ملک کلاسه 956258 مرحله دوم  / مزایده ,مزایده  ششدانگ ملک کلاسه 956258 مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885711/مناقصه-برونسپاری-تولید-انتقال--تصفیه--ذخیره--تله-متری-و--'>مناقصه برونسپاری تولید، انتقال ، تصفیه ، ذخیره ، تله متری و... / آگهی مناقصه ,مناقصه برونسپاری تولید، انتقال ، تصفیه ، ذخیره ، تله متری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885643/آگهی-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تامین-خودروی-مورد-نیاز-سازمان-جهت-انجام-ماموریت-های-درون-و-برون'>آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودروی مورد نیاز سازمان جهت انجام ماموریت های درون و برون  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودروی مورد نیاز سازمان جهت انجام ماموریت های درون و برون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885625/آگهی-مناقصه-عمومی-مرمت-جداول-دال-ها'>آگهی مناقصه عمومی مرمت جداول، دال ها / آگهی مناقصه عمومی مرمت جداول، دال ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885547/مناقصه-اجرای-کلیه-خدمات-مرتبط-با-انجام-عملیات-داربست-بندی-و-متعلقات-ان'>مناقصه اجرای کلیه خدمات مرتبط با انجام عملیات داربست بندی و متعلقات ان / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای کلیه خدمات مرتبط با انجام عملیات داربست بندی و متعلقات ان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885503/مزایده-اموال-منقول-ماشین-آلات-و-دستگاههای-منصوبه-در-شرکت'>مزایده اموال منقول ماشین آلات و دستگاههای منصوبه در شرکت  / مزایده اموال منقول ماشین آلات و دستگاههای منصوبه در شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885488/آگهی-مزایده-محصول-باغ-زیتون'>آگهی مزایده محصول باغ زیتون  / آگهی مزایده , آگهی مزایده محصول باغ زیتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885523/مناقصه-خرید-قالب-نیوجرسی-و-خرید-نیوجرسی-مفصلی'>مناقصه خرید قالب نیوجرسی و خرید نیوجرسی مفصلی / مناقصه خرید قالب نیوجرسی و خرید نیوجرسی مفصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885664/مزایده--فروش-املاک-و-مستغلات-مازاد'>مزایده   فروش املاک و مستغلات مازاد / مزایده ,مزایده  فروش املاک و مستغلات مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885427/مزایده-خودرو-سمند-ای-اف-سون-برنگ-سفید'>مزایده خودرو سمند ای اف سون برنگ سفید / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده خودرو سمند ای اف سون برنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885428/مناقصه-خط-کشی-طولی-(منقطع-و-ممتد)-معابر-اصلی-شهر'>مناقصه خط کشی طولی (منقطع و ممتد) معابر اصلی شهر / مناقصه خط کشی طولی (منقطع و ممتد) معابر اصلی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885512/مزایده-فروش-10-هزار-تن-کلوخه-باریت-معدن-مهدی-آباد'>مزایده فروش 10 هزار تن کلوخه باریت معدن مهدی آباد  / مزایده فروش 10 هزار تن کلوخه باریت معدن مهدی آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885585/مزایده-ملک-مساحت-هشتاد-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت هشتاد متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده ملک مساحت هشتاد متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885453/مزایده-اتومبیل-سواری-پژو-پارس-مدل-90'>مزایده اتومبیل سواری پژو پارس مدل 90  / مزایده , مزایده اتومبیل سواری پژو پارس مدل 90  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886228/فراخوان-عملیات-نشت-یابی-شبکه-های-شهری----نوبت-دوم'>فراخوان عملیات نشت یابی شبکه های شهری ... - نوبت دوم  / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان عملیات نشت یابی شبکه های شهری ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885493/حراج-175-قلم-اموال-منقول-خود-شامل-لوازم-اداری-و-خانگی'>حراج  175 قلم اموال منقول خود شامل لوازم اداری و خانگی / حراج، حراج  175 قلم اموال منقول خود شامل لوازم اداری و خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885617/مزایده-یک-واحد-مسکونی-پلاک-289-فرعی-کلاسه-9500116'>مزایده  یک واحد مسکونی پلاک 289 فرعی کلاسه 9500116  / مزایده ,مزایده  یک واحد مسکونی پلاک 289 فرعی کلاسه 9500116 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886135/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکبرداری-مخلوط-ریزی-(زیرسازی-و-راهسازی)-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری، مخلوط ریزی (زیرسازی و راهسازی) معابر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری، مخلوط ریزی (زیرسازی و راهسازی) معابر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885579/تجدید-مناقصه-بهره-برداری-از-دستگاه-چاپ-لیوان-جهت-ظروف-پنیر-uf'>تجدید مناقصه بهره برداری از دستگاه چاپ لیوان جهت ظروف پنیر uf  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه بهره برداری از دستگاه چاپ لیوان جهت ظروف پنیر uf </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886055/مناقصه-اجرای-خدمات-ساخت-درب-فلزی--مطابق-نقشه-به-میزان-30-تن---'>مناقصه اجرای خدمات ساخت درب فلزی , مطابق نقشه به میزان 30 تن  ... / مناقصه اجرای خدمات ساخت درب فلزی , مطابق نقشه به میزان 30 تن  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886514/مناقصه-نسبت-به-واگذاری-خدمات-ماشینکاری-انواع-فلنچ-و--'>مناقصه نسبت به واگذاری خدمات ماشینکاری انواع فلنچ و...  / مناقصه نسبت به واگذاری خدمات ماشینکاری انواع فلنچ و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886519/مناقصه-نسبت-به-تامین-متریال-شامل-ورق--ناودانی--نبشی--میلگرد-و---'>مناقصه نسبت به تامین متریال شامل ورق , ناودانی , نبشی , میلگرد و ....   / مناقصه نسبت به تامین متریال شامل ورق , ناودانی , نبشی , میلگرد و ....  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885583/تجدید-مناقصه-ارائه-و-انجام-خدمات-تراشکاری--جوشکاری-فرزکاری--تعمیرات-و-بازسازی-قطعات-مورد-نیاز'>تجدید مناقصه ارائه و انجام خدمات تراشکاری ، جوشکاری، فرزکاری ، تعمیرات و بازسازی قطعات مورد نیاز  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه ارائه و انجام خدمات تراشکاری ، جوشکاری، فرزکاری ، تعمیرات و بازسازی قطعات مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886523/مناقصه-خدمات-تعمیرات-اساسی-اداره-نگهداری-و-تعمیرات-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تعمیرات اساسی اداره نگهداری و تعمیرات نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تعمیرات اساسی اداره نگهداری و تعمیرات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886463/مناقصه-واگذاری-عملیات-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات خدمات شهری- نوبت دوم  / مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری عملیات خدمات شهری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886528/مزایده-4-قطعه-زمین-تجاری--نوبت-دوم'>مزایده 4 قطعه زمین تجاری - نوبت دوم  / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین تجاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886029/آگهی-مزایده-فروش-خودرو'>آگهی مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886045/مناقصه-اجرای-عملیات-رنگ-آمیزی-منازل-و-اماکن-ناحیه-غربی--'>مناقصه اجرای عملیات رنگ آمیزی منازل و اماکن ناحیه غربی.... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات رنگ آمیزی منازل و اماکن ناحیه غربی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886531/اصلاحیه-مناقصه-عمومی-خرید-دوربین-های-مداربسته'>اصلاحیه مناقصه عمومی خرید دوربین های مداربسته  / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید دوربین های مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886565/مناقصه-پروژه-احداث-خط-دو-مداره-مهدیس-نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه احداث خط دو مداره مهدیس نوبت دوم  / مناقصه  پروژه احداث خط دو مداره مهدیس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885526/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی-شبکه-های-توزیع-نیرو-در-محدوده-عملیاتی-مناطق'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو در محدوده عملیاتی مناطق  / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو در محدوده عملیاتی مناطق ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886293/مزایده-واگذاری-مشارکتی-هتلینگ'>مزایده واگذاری مشارکتی هتلینگ / آگهی مزایده یک مرحله ای,مزایده واگذاری مشارکتی هتلینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886387/فراخوان-احداث-بازار-میوه-تره-بار-و-پروتئین-ماهشهر'>فراخوان احداث بازار میوه تره بار و پروتئین ماهشهر  / فراخوان احداث بازار میوه تره بار و پروتئین ماهشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885483/مناقصه-اجرای-پروژه-های-خود-نسبت-به-عقد-قرارداد-(برقکاری-خودرو-)'>مناقصه اجرای پروژه های خود نسبت به عقد قرارداد (برقکاری خودرو ) / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه های خود نسبت به عقد قرارداد (برقکاری خودرو )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886049/تجدیدفراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-امور-آبدارخانه-های-ساختمان-چهار-طبقه'>تجدیدفراخوان مناقصه انجام خدمات امور آبدارخانه های ساختمان چهار طبقه  / تجدیدفراخوان مناقصه انجام خدمات امور آبدارخانه های ساختمان چهار طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886270/مناقصه-خدمات-مکانیک-اداره-نگهداری-و-تعمیرات-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مکانیک اداره نگهداری و تعمیرات نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات مکانیک اداره نگهداری و تعمیرات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885616/مناقصه-خرید-البسه-کارکنان-ستاد-و-مراکز-تابعه-خود'>مناقصه خرید البسه کارکنان ستاد و مراکز تابعه خود  / مناقصه , مناقصه خرید البسه کارکنان ستاد و مراکز تابعه خود  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886370/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-کلاسه-9502687'>مزایده ششدانگ یک باب خانه کلاسه 9502687  / مزایده,مزایده  ششدانگ یک باب خانه کلاسه 9502687 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886520/مزایده-خودرو-سواری-پیکان'>مزایده خودرو سواری پیکان / مزایده خودرو سواری پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886364/مزایده-یک-قطعه-زمین-کلاسه-8900468'>مزایده یک قطعه زمین کلاسه 8900468  / مزایده,مزایده   یک قطعه زمین کلاسه 8900468 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886233/مزایده-مقدار-150-متر-سنگ-تراورتن'>مزایده مقدار 150 متر سنگ تراورتن / مزایده ,مزایده مقدار 150 متر سنگ تراورتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886237/مناقصه-واگذاری-عملیات-اجرایی-بلوک-E-پروژه-تجاری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات اجرایی بلوک E پروژه تجاری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری عملیات اجرایی بلوک E پروژه تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886524/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-با-کاربری-مسکونی-تجاری-اداری-و-اراضی'>مزایده فروش تعدادی از املاک با کاربری مسکونی، تجاری، اداری و اراضی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک با کاربری مسکونی، تجاری، اداری و اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886246/مزایده-یک-دستگاه-لودر'>مزایده یک دستگاه لودر / مزایده ,مزایده یک دستگاه لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886496/مناقصه-واگذاری-کار-نیروهای-خدماتی-غیر-اداری-تجدید'>مناقصه واگذاری کار نیروهای خدماتی غیر اداری تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری کار نیروهای خدماتی غیر اداری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886508/مناقصه-واگذاری-کار-نیروهای-خدماتی-غیر-اداری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری کار نیروهای خدماتی غیر اداری- نوبت دوم  / تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری کار نیروهای خدماتی غیر اداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885627/مزایده-اقلام-فرسوده-خود'>مزایده اقلام فرسوده خود  / مزایده , مزایده اقلام فرسوده خود  مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886513/مناقصه-اجرای-بخشی-از-سقف-کتابخانه-مرکزی-و-تکمیل-آشپزخانه-صنعتی'>مناقصه اجرای بخشی از سقف کتابخانه مرکزی و تکمیل آشپزخانه صنعتی / مناقصه اجرای بخشی از سقف کتابخانه مرکزی و تکمیل آشپزخانه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886493/مناقصه-خرید-1443-عدد-مقره-های-کامپوزیتی-و-کرونا'>مناقصه خرید 1443 عدد مقره های کامپوزیتی و کرونا / مناقصه خرید 1443 عدد مقره های کامپوزیتی و کرونا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886535/مزایده-فروش-انواع-مخزن--تله-آبگیر-هوای-فشرده--درایر-(خشک-کن)-تبریدی-مرحله-دوم'>مزایده فروش انواع مخزن ، تله آبگیر هوای فشرده ، درایر (خشک کن) تبریدی مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع مخزن ، تله آبگیر هوای فشرده ، درایر (خشک کن) تبریدی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886102/مناقصه-عملیات-احداث-مغازه--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث مغازه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث مغازه  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886203/تجدید-مناقصه-برونسپاری-فعالیتهای-غیر-حاکمیتی-خدمات-مشترکین-(عادی)'>تجدید مناقصه برونسپاری فعالیتهای غیر حاکمیتی خدمات مشترکین (عادی) / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه برونسپاری فعالیتهای غیر حاکمیتی خدمات مشترکین (عادی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886234/مناقصه-سیستم-برق-رسانی-به-ایستگاههای-پمپاژ-شبکه-آبیاری-اراضی-پایاب-سد-زمکان--نوبت-دوم'>مناقصه سیستم برق رسانی به ایستگاههای پمپاژ شبکه آبیاری اراضی پایاب سد زمکان  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه سیستم برق رسانی به ایستگاههای پمپاژ شبکه آبیاری اراضی پایاب سد زمکان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886138/تجدید-مناقصه-ادامه-تکمیل-مجموعه-ورزشی-(استخر)-شهر-بومهن--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ادامه تکمیل مجموعه ورزشی (استخر) شهر بومهن...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه ادامه تکمیل مجموعه ورزشی (استخر) شهر بومهن...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885573/مزایده-فروش-مجموعه-هتل-آپارتمان-ترنج'>مزایده فروش مجموعه هتل آپارتمان ترنج / مزایده ,مزایده فروش مجموعه هتل آپارتمان ترنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885577/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-907متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 907متر / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 907متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885564/مناقصه-ارایه-خدمات-بیمه-تکمیلی-پرسنل'>مناقصه ارایه خدمات بیمه تکمیلی پرسنل  / مناقصه ارایه خدمات بیمه تکمیلی پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885606/آگهی-فراخوان-شرکت-در-ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-عملیات-بهره-برداری-نگهداری-و-تعمیر-پست-های-برق'>آگهی فراخوان شرکت در ارزیابی کیفی انجام خدمات عملیات بهره برداری ،نگهداری و تعمیر پست های برق / آگهی فراخوان شرکت در ارزیابی کیفی ,آگهی فراخوان شرکت در ارزیابی کیفی انجام خدمات عملیات بهره برداری ،نگهداری و تعمیر پست های برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886095/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-به-تعداد-19-نفر-مورد-نیاز-گشت-و-بازرسی-96-3-23-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی به تعداد 19 نفر مورد نیاز گشت و بازرسی 96.3.23 نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی به تعداد 19 نفر مورد نیاز گشت و بازرسی 96.3.23 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886164/تجدید-مناقصه-خرید-و-اجرای-گالوانیزه-سرد'>تجدید مناقصه خرید و اجرای گالوانیزه سرد  / مناقصه , تجدید مناقصه خرید و اجرای گالوانیزه سرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886204/مناقصه-رفت-و-روب-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه رفت و روب شهری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه رفت و روب شهری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885550/مناقصه-خرید-600-000-عدد-کیسه-خون'>مناقصه خرید 600.000 عدد کیسه خون  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید 600.000 عدد کیسه خون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886171/فراخوان-تامین-نصب-و-راه-اندازی-پروژه-های-حذف-فلرینگ-استیلنی---نوبت-دوم'>فراخوان تامین، نصب و راه اندازی پروژه های حذف فلرینگ استیلنی ...- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ,فراخوان  تامین، نصب و راه اندازی پروژه های حذف فلرینگ استیلنی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885580/آگهی-فراخوان-عمومی-مزایده-فروش-1200-تن-هگزان'>آگهی فراخوان عمومی مزایده فروش 1200 تن هگزان  / آگهی فراخوان عمومی مزایده ,آگهی فراخوان عمومی مزایده فروش 1200 تن هگزان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886230/مناقصه-اجرای-تقاطع-غیرهمسطح-بسیج-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای تقاطع غیرهمسطح بسیج نوبت دوم / مناقصه اجرای تقاطع غیرهمسطح بسیج نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886273/آگهی-مزایده-(اجاره)-تابلوهای-تبلیغاتی-در-ایستگاه-های-اخذ-عوارض-آزاد-راه-باغچه--مشهد'>آگهی مزایده (اجاره) تابلوهای تبلیغاتی در ایستگاه های اخذ عوارض آزاد راه باغچه - مشهد / مزایده,آگهی مزایده (اجاره) تابلوهای تبلیغاتی در ایستگاه های اخذ عوارض آزاد راه باغچه - مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885524/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-315مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 315مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 315مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886181/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-و-رفع-حوادث-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری و رفع حوادث نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری و رفع حوادث نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885437/مزایده-فروش-امتیاز-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش امتیاز یک خط تلفن همراه / مزایده فروش امتیاز یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885489/مزایده-2-سهم-مشاع-از-14-سهم-ششدانگ-آپارتمان'>مزایده 2 سهم مشاع از 14 سهم ششدانگ آپارتمان   / مزایده ,مزایده 2 سهم مشاع از 14 سهم ششدانگ آپارتمان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885426/آگهی-مناقصات-عمومی-عملیات-اصلاح-شبکه-آب-و-استاندارد-سازی-انشعابات-آب-بصورت-پراکنده'>آگهی مناقصات عمومی عملیات اصلاح شبکه آب و استاندارد سازی انشعابات آب بصورت پراکنده  / آگهی مناقصات عمومی، آگهی مناقصات عمومی عملیات اصلاح شبکه آب و استاندارد سازی انشعابات آب بصورت پراکنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886162/تجدید-مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-جاده-ساحلی-حد-فاصل-پل-ششم-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  زیرسازی و آسفالت جاده ساحلی حد فاصل پل ششم نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه  زیرسازی و آسفالت جاده ساحلی حد فاصل پل ششم- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886175/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886168/تجدید-مناقصه-احداث-زمین-ورزشی-با-فنس-کشی-آن-و-جدول-گذاری-و-کفپوش-گذاری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث زمین ورزشی با فنس کشی آن و جدول گذاری و کفپوش گذاری نوبت دوم  / تجدید  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,تجدید مناقصه احداث زمین ورزشی با فنس کشی آن و جدول گذاری و کفپوش گذاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886220/فراخوان-مناقصه-تامین-LINE-PIPE-SCH--ن-وبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین LINE PIPE SCH - ن وبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تامین LINE PIPE SCH - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885538/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مسکونی-473-45متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مسکونی 473.45متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مسکونی 473.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885644/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-69-69متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 69.69متر / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 69.69متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885459/فراخوان-مناقصه-انجام-کلیه-امور-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان'>فراخوان مناقصه  انجام کلیه امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان / فراخوان مناقصه انجام کلیه امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886129/مناقصه-خانه-محله-قرآن-و-عترت-خضر-نوبت-دوم'>مناقصه خانه محله قرآن و عترت خضر- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  خانه محله قرآن و عترت خضر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886140/تجدید-مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور - نوبت دوم  / تجدید مناقصه ,مناقصه خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886116/زیرسازی-و-جدولگذاری-ادامه-خیابان-طباطبایی--نوبت-دوم'>زیرسازی و جدولگذاری ادامه خیابان طباطبایی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و جدولگذاری ادامه خیابان طباطبایی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886107/مناقصه-خرید-لوازم-و-تجهیزات-شبکه--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوازم و تجهیزات شبکه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی،مناقصه خرید لوازم و تجهیزات شبکه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885654/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-دو-طبقه-کلاسه-950095-نوبت-اول'>مزایده  یکباب منزل مسکونی دو طبقه کلاسه 950095 نوبت اول / مزایده ,مزایده  یکباب منزل مسکونی دو طبقه کلاسه 950095 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885501/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-405-جی-ال-ایکس-مدل-1378'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل 405 جی ال ایکس مدل 1378 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل 405 جی ال ایکس مدل 1378</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885528/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-294مترمربع'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 294مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 294مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885438/پنجمین-کنفرانس-حرفه-ای-گرایی-در-روابط-عمومی'>پنجمین کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی / پنجمین کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885700/مناقصه-خرید-کود-شیمیایی-سوپر-فسفات-تریپل-گرانوله'>مناقصه خرید کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله  / مناقصه خرید کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886109/مناقصه-خرید-کیسه-خالی-دو-لایه-90×60---نوبت-دوم'>مناقصه خرید کیسه خالی دو لایه 90×60  -  نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید کیسه خالی دو لایه 90×60 ...  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886118/مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-نوبت-دوم'>مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885710/مناقصه-خرید-دو-نوع-کود-شیمیایی-سولفات-پتاسیم'>مناقصه خرید دو نوع کود شیمیایی سولفات پتاسیم  / مناقصه ، مناقصه خرید دو نوع کود شیمیایی سولفات پتاسیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885636/مزایده-املاک-با-کاربری-مسکونی'>مزایده املاک با کاربری مسکونی / آگهی فراخوان عمومی مزایده,فراخوان املاک با کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885497/مزایده-فروش-تجهیزات-تعمیرگاهی-و-خودرویی'>مزایده فروش تجهیزات تعمیرگاهی و خودرویی  / مزایده فروش تجهیزات تعمیرگاهی و خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886130/مناقصه-انجام-عملیات-تخلیه-لجن-برکه-بی-هوازی-و---نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات تخلیه لجن برکه بی هوازی و ... نوبت دوم / آگهی فراخوان,مناقصه انجام عملیات تخلیه لجن برکه بی هوازی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885440/مزایده-فروش-ضایعات-خشک-خدمات-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش ضایعات خشک خدمات شهرداری  نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش ضایعات خشک خدمات شهرداری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885650/مناقصه-تهیه-مصالح-خرید--حمل-و-نصب-تابلوهای-LV-MV-پست-برق'>مناقصه تهیه مصالح، خرید ، حمل و نصب تابلوهای LV.MV پست برق  / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح، خرید ، حمل و نصب تابلوهای LV.MV پست برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886120/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل سالن ورزشی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885659/مناقصه-تهیه-مصالح-خرید-حمل-و-نصب-ترانسفورماتور-KVA-2000-خشک-رزینی-دو-ولتاژی'>مناقصه تهیه مصالح، خرید، حمل و نصب ترانسفورماتور KVA 2000 خشک رزینی دو ولتاژی / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح، خرید ، حمل و نصب ترانسفورماتور KVA 2000 خشک رزینی دو ولتاژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886137/آگهی-ارزیابی-کیفی-پروژه-توسعه-پست-GIS-132KV-نوبت-دوم'>آگهی ارزیابی کیفی پروژه توسعه پست GIS 132KV نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی ، آگهی ارزیابی پروژه توسعه پست GIS 132KV نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885696/فراخوان-انتخاب-مشاور-جهت-استقرار-استاندارد-مدیریت-انرژی-ISO-50001'>فراخوان انتخاب مشاور جهت استقرار استاندارد مدیریت انرژی ISO 50001  / فراخوان , فراخوان انتخاب مشاور جهت استقرار استاندارد مدیریت انرژی ISO 50001  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885576/مناقصه-طرح-و-ساخت-شبکه-آبیاری-اراضی-کشاورزی-پایاب-سد-حاجیلر-چای'>مناقصه طرح و ساخت شبکه آبیاری اراضی کشاورزی پایاب سد حاجیلر چای / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی، مناقصه طرح و ساخت شبکه آبیاری اراضی کشاورزی پایاب سد حاجیلر چای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885599/مناقصه-140-000-لیتر-ماده-ضد-خوردگی'>مناقصه 140.000 لیتر ماده ضد خوردگی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه 140.000 لیتر ماده ضد خوردگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885482/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده-سیستم-ولوو'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده سیستم ولوو / آگهی مزایده اتومبیل ,مزایده یک دستگاه کامیون کشنده سیستم ولوو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885484/مزایده-اجاره-مجموعه-ورزشی-شهید-مظلومیان'>مزایده اجاره مجموعه ورزشی شهید مظلومیان / مزایده اجاره مجموعه ورزشی شهید مظلومیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885763/مزایده-انواع-کارتن-ضایعاتی-انواع-نایلون-و--'>مزایده انواع کارتن ضایعاتی، انواع نایلون و ... / مزایده, مزایده انواع کارتن ضایعاتی، انواع نایلون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885933/مزایده-خودرو-سایپا-131-se-و--'>مزایده خودرو سایپا 131 se  و ...  / مزایده خودرو سایپا 131 se  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885571/مزایده-شش-دانگ-یک-باب-خانه-به-مساحت-315-مترمربع-کلاسه-9400191'>مزایده شش دانگ یک باب خانه به مساحت 315 مترمربع کلاسه 9400191  / مزایده ,مزایده شش دانگ یک باب خانه به مساحت 315 مترمربع کلاسه 9400191 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885578/مزایده-یکباب-ساختمان-به-مساحت-473-45-مترمربع-کلاسه-9400191'>مزایده یکباب ساختمان به مساحت 473.45 مترمربع کلاسه 9400191 / مزایده ,مزایده یکباب ساختمان به مساحت 473.45 مترمربع کلاسه 9400191</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885575/مزایده-یکباب-ساختمان-به-مساحت-294-مترمربع-کلاسه-9400191'>مزایده یکباب ساختمان به مساحت 294 مترمربع کلاسه 9400191  / مزایده ,مزایده یکباب ساختمان به مساحت 294 مترمربع کلاسه 9400191 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885477/مزایده-مقداری-انواع-طلاجات-و-نقره-جات'>مزایده مقداری انواع طلاجات و نقره جات  / مزایده , مزایده مقداری انواع طلاجات و نقره جات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885686/مزایده-بهره-برداری-برخی-از-مراکز-خود----نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری برخی از مراکز خود ... - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده بهره برداری برخی از مراکز خود ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885473/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پرس-چرم-و--'>مزایده فروش یک دستگاه پرس چرم و ... / مزایده فروش یک دستگاه پرس چرم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885467/مزایده-انواع-ماشین-آلات'>مزایده انواع ماشین آلات  / مزایده , مزایده انواع ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885748/مزایده-انواع-کارتن-ضایعاتی-و--'>مزایده انواع کارتن ضایعاتی و ... / مزایده, مزایده انواع کارتن ضایعاتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885716/مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-آبیاری'>مناقصه خرید لوله و اتصالات آبیاری  / مناقصه, مناقصه خرید لوله و اتصالات آبیاری نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886165/تجدید-مناقصه-خرید--بارگیری-و-حمل-کابل-افشان-مسی-و-کابل-خشک-مسی'>تجدید مناقصه خرید ، بارگیری و حمل کابل افشان مسی و کابل خشک مسی  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید ، بارگیری و حمل کابل افشان مسی و کابل خشک مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886176/تجدیدمناقصه-حفر-و-تجهیز-دو-حلقه-چاه-(قسمت-دوم-)'>تجدیدمناقصه حفر و تجهیز دو حلقه چاه (قسمت دوم )  / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای, تجدیدمناقصه حفر و تجهیز دو حلقه چاه (قسمت دوم ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885598/مناقصه-خریداری-انواع-کابل-مسی-بدون-مهار'>مناقصه خریداری انواع کابل مسی بدون مهار / مناقصه ,مناقصه خریداری انواع کابل مسی بدون مهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885421/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش دو دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885518/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-105000-پایه-دستگاه-کارتخوان(POS)'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 105000 پایه دستگاه کارتخوان(POS) / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 105000 پایه دستگاه کارتخوان(POS)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885545/مناقصه-1800-رول-کاغذ-حرارتی-هانسول'>مناقصه 1800 رول کاغذ حرارتی هانسول / مناقصه,مناقصه 1800 رول کاغذ حرارتی هانسول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886188/مناقصه-عمومی-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه عمومی تامین سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / مناقصه عمومی،مناقصه عمومی تامین سرویس ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885448/مزایده-وانت-سیستم-پیکان-رنگ-سفید-روغنی'>مزایده وانت سیستم پیکان رنگ سفید روغنی  / مزایده,مزایده وانت سیستم پیکان رنگ سفید روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885495/مزایده-فروش-کاتالیست-های-مستعمل-حاوی-فلزات-گرانبها'>مزایده  فروش کاتالیست های مستعمل حاوی فلزات گرانبها  / آگهی مزایده, مزایده  فروش کاتالیست های مستعمل حاوی فلزات گرانبها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885465/مناقصه-خرید-15-میلیون-متر-سیم-مسی-تک-رشته-ای'>مناقصه خرید  15 میلیون متر سیم مسی تک رشته ای / آگهی مناقصه, مناقصه خرید  15 میلیون متر سیم مسی تک رشته ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885456/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG-شهید-فکوری'>مزایده واگذاری  جایگاه CNG شهید فکوری / آگهی مزایده, مزایده واگذاری  جایگاه CNG شهید فکوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885447/مزایده-واگذاری-ماشین-آلات-و-تجهیزات-حفاری'>مزایده واگذاری ماشین آلات و تجهیزات حفاری / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری ماشین آلات و تجهیزات حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885543/مزایده-فروش-ملک-تجاری-مساحت-عرصه-172-56متر'>مزایده فروش ملک تجاری مساحت عرصه 172.56متر / مزایده ,مزایده فروش ملک تجاری مساحت عرصه 172.56متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886218/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مشاوران-مطالعات-ساماندهی-و-ایمنی-ترافیک-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات ساماندهی و ایمنی ترافیک- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات ساماندهی و ایمنی ترافیک- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886209/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مشاوران-مطالعات-ساماندهی-و-ایمنی-ترافیک-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات ساماندهی و ایمنی ترافیک- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات ساماندهی و ایمنی ترافیک- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886179/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مشاوران-مطالعات-ساماندهی-و-ایمنی-ترافیک-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات ساماندهی و ایمنی ترافیک نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات ساماندهی و ایمنی ترافیک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885450/آگهی-فراخوان-مزایده-دستگاه-های-کارخانه-مصنوعات-فلزی'>آگهی فراخوان مزایده دستگاه های کارخانه مصنوعات فلزی  / آگهی فراخوان,آگهی فراخوان مزایده دستگاه های کارخانه مصنوعات فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885461/مزایده-انجام-سرمایه-گذاری-در-مراحل-تجهیز-و-بهره-برداری-از-معدن-سنگ-آهن'>مزایده انجام سرمایه گذاری در مراحل تجهیز و بهره برداری از معدن سنگ آهن  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده انجام سرمایه گذاری در مراحل تجهیز و بهره برداری از معدن سنگ آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886149/مناقصه-خرید-لوازم-ورزشی-مورد-نیاز-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوازم ورزشی مورد نیاز  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید لوازم ورزشی مورد نیاز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885469/مزایده-فروش-کلی-و-یکجای-اموال-اسقاطی-و-ضایعات'>مزایده فروش کلی و یکجای اموال اسقاطی و ضایعات  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده فروش کلی و یکجای اموال اسقاطی و ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885443/آگهی-مناقصه-وظایف-و-ماموریت-های-اجرایی-خود'>آگهی مناقصه وظایف و ماموریت های اجرایی خود  / آگهی مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه وظایف و ماموریت های اجرایی خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886576/مزایده-بزرگ-املاک-مازاد-سیستم-بانکی-کشور--96-04-17'>مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور - 96.04.17 / مزایده,مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور - 96.04.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885468/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پرینتر-HP-و--'>مزایده فروش یک دستگاه پرینتر HP  و ...  / مزایده فروش یک دستگاه پرینتر HP  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885533/مناقصه-انجام-کلیه-امور-مربوط-به-اداره-جمعه-بازار-مهراباد---'>مناقصه انجام کلیه امور مربوط به اداره جمعه بازار مهراباد .... / آگهی مناقصه , مناقصه انجام کلیه امور مربوط به اداره جمعه بازار مهراباد ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885537/مزایده-انجام-کلیه-امور-مربوط-به-اداره-جمعه-بازار-مهراباد---'>مزایده انجام کلیه امور مربوط به اداره جمعه بازار مهراباد .... / آگهی مزایده , مزایده انجام کلیه امور مربوط به اداره جمعه بازار مهراباد ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885513/مناقصه-پیمان-اجرای-روکش-دستی-معابر-فرعی-سطح-ناحیه-سه'>مناقصه پیمان اجرای روکش دستی معابر فرعی سطح ناحیه سه / آگهی مناقصه , مناقصه پیمان اجرای روکش دستی معابر فرعی سطح ناحیه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885515/مناقصه-پیمان-اجرای-لکه-گیری-مکانیزه-معابر-اصلی'>مناقصه پیمان اجرای لکه گیری مکانیزه معابر اصلی  / آگهی مناقصه , مناقصه پیمان اجرای لکه گیری مکانیزه معابر اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886020/مزایده-فروش-اموال-انفورماتیکی-مستعمل-و-سایر-لوازم-اسقاطی'>مزایده فروش اموال انفورماتیکی مستعمل و سایر لوازم اسقاطی  / مزایده فروش اموال انفورماتیکی مستعمل و سایر لوازم اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885587/مزایده-ساختمان-شمالی-ساز-عرصه-214-5-مترمربع'>مزایده ساختمان شمالی ساز عرصه 214/5 مترمربع / مزایده ,مزایده ساختمان شمالی ساز عرصه 214/5 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886022/مزایده-فروش-حدود-24661-قطعه-مرغ-و-خروس-مادر-تخمگذار'>مزایده فروش حدود 24661 قطعه مرغ و خروس مادر تخمگذار  / مزایده فروش حدود 24661 قطعه مرغ و خروس مادر تخمگذار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886024/مناقصه-پیمان-اجرای-روکش-دستی-معابر-فرعی-سطح-ناحیه-یک-و-دو'>مناقصه پیمان اجرای روکش دستی معابر فرعی سطح ناحیه یک و دو / مناقصه پیمان اجرای روکش دستی معابر فرعی سطح ناحیه یک و دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886025/مزایده-فروش-6-دستگاه-سواری-پژو-405-و-2-دستگاه-وانت-قابل-تبدیل'>مزایده فروش 6 دستگاه سواری پژو 405  و 2 دستگاه وانت قابل تبدیل / مزایده فروش 6 دستگاه سواری پژو 405  و 2 دستگاه وانت قابل تبدیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886142/مناقصه-سرویس--نگهداری--تعمیرات-و-تعویض-قطعات-و-تجهیزات-رایانه-ای-و-چاپگر-نوبت-دوم'>مناقصه سرویس , نگهداری , تعمیرات و تعویض قطعات و تجهیزات رایانه ای و چاپگر نوبت دوم / مناقصه, مناقصه سرویس ، نگهداری ، تعمیرات و تعویض قطعات و تجهیزات رایانه ای و چاپگر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885439/مناقصه-توسعه-بازار-میوه-و-تره-بار-صارمی'>مناقصه توسعه بازار میوه و تره بار صارمی / آگهی مناقصه , مناقصه توسعه بازار میوه و تره بار صارمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885420/مزایده-فروش-دستگاه-جوش-و-دستگاه-ژنراتور-مازاد'>مزایده فروش دستگاه جوش و دستگاه ژنراتور مازاد / مزایده , مزایده فروش دستگاه جوش و دستگاه ژنراتور مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885422/مناقصه-پیمان-اجرای-لکه-گیری-مکانیزه-معابر-اصلی-سطح-ناحیه-سه'>مناقصه پیمان اجرای لکه گیری مکانیزه معابر اصلی سطح ناحیه سه / آگهی مناقصه , مناقصه پیمان اجرای لکه گیری مکانیزه معابر اصلی سطح ناحیه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885651/فراخوان-انجام-تست-MT-و-UT-بوژی-ها-محورها-کوپلرها-و--'>فراخوان انجام تست MT و UT بوژی ها، محورها، کوپلرها و...  / فراخوان انجام تست MT و UT بوژی ها، محورها، کوپلرها و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885712/مناقصه-تهیه-و-اجرای-آسفالت-خیابانهای-انبار-و-دسترسی-مخازن-انبار-نفت-شهید-آنجفی'>مناقصه تهیه و اجرای آسفالت خیابانهای انبار و دسترسی مخازن انبار نفت شهید آنجفی / مناقصه ,مناقصه تهیه و اجرای آسفالت خیابانهای انبار و دسترسی مخازن انبار نفت شهید آنجفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885661/مناقصه-عملیات-اجرای-رنگ-آمیزی-70-دستگاه-واگن-قطارهای-اورهال'>مناقصه عملیات اجرای رنگ آمیزی 70 دستگاه واگن قطارهای اورهال  / مناقصه ، مناقصه عملیات اجرای رنگ آمیزی 70 دستگاه واگن قطارهای اورهال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885671/مزایده-انواع-لوله-های-بدون-درز-ورق--میلگرد--'>مزایده  انواع لوله های بدون درز، ورق ، میلگرد ...  / مزایده  انواع لوله های بدون درز، ورق ، میلگرد ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885529/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-اسیلوسکوپ-آنالایزر-دیجیتال-20GS-s-4-GHz--'>مناقصه خرید یک دستگاه اسیلوسکوپ آنالایزر دیجیتال 20GS/s-4 GHz ... / آگهی مناقصه، مناقصه خرید یک دستگاه اسیلوسکوپ آنالایزر دیجیتال 20GS/s-4 GHz ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886110/مناقصه-عمومی-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تامین سرویس ایاب و ذهاب پرسنل - نوبت دوم  / مناقصه عمومی،مناقصه عمومی تامین سرویس ایاب و ذهاب پرسنل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885509/مزایده-اجاره-ساختمان-هتل-دریا-تحت-مدیریت-خود-با-تجهیزات-کامل'>مزایده اجاره ساختمان هتل دریا تحت مدیریت خود با تجهیزات کامل / مزایده عمومی، مزایده اجاره ساختمان هتل دریا تحت مدیریت خود با تجهیزات کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885715/مناقصه-برون-سپاری-خدمات-راهبری--'>مناقصه برون سپاری خدمات راهبری... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه برون سپاری خدمات راهبری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885718/مناقصه-تامین-لوازم-انشعاب-آب-و-اجرای-عملیات-نصب-و-تغییرات-انشعاب-آب'>مناقصه تامین لوازم انشعاب آب و اجرای عملیات نصب و تغییرات انشعاب آب / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین لوازم انشعاب آب و اجرای عملیات نصب و تغییرات انشعاب آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886143/مناقصه-خرید-لوازم-جاذب-و-ضد-آلودگی-هوا--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوازم جاذب و ضد آلودگی هوا  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوازم جاذب و ضد آلودگی هوا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885702/مزایده-ملک-مسکونی-مشاع-شماره-96-5ج-30'>مزایده ملک مسکونی مشاع شماره 96.5ج.30  / مزایده ,مزایده ملک مسکونی مشاع شماره 96.5ج.30 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885703/آگهی-مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-اصلاح-بازسازی-و-توسعه-5-کیلومتر-شبکه-توزیع-آب'>آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای اصلاح، بازسازی و توسعه 5 کیلومتر شبکه توزیع آب / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای اصلاح، بازسازی و توسعه 5 کیلومتر شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885645/مناقصه-تکمیل-فونداسیون-تکمیل-اسکلت-سقف-سفتکاری--'>مناقصه تکمیل فونداسیون- تکمیل اسکلت- سقف- سفتکاری... / مناقصه تکمیل فونداسیون- تکمیل اسکلت- سقف- سفتکاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885454/آگهی-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-طراحی--خرید--نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-سه-پست-تنگ-ارم--لار-3-و-تل-بیضا-به-روش-EPC'>آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران طراحی ، خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات سه پست تنگ ارم ، لار 3 و تل بیضا به روش EPC / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران طراحی ، خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات سه پست تنگ ارم ، لار 3 و تل بیضا به روش EPC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885591/آگهی-مناقصه-عمومی-اجرای-پروژه-های-توسعه-و-احداث-شهری'>آگهی مناقصه عمومی اجرای پروژه های توسعه و احداث شهری / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی اجرای پروژه های توسعه و احداث شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885628/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-فضای-سبز-و-درختکاری-شهرکهای-صنعتی'>تجدید مناقصه اجرای پروژه فضای سبز و درختکاری شهرکهای صنعتی / تجدید مناقصه اجرای پروژه فضای سبز و درختکاری شهرکهای صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885707/مزایده-یک-باب-ساختمان-قدیمی-شماره-95-5ج-264-نوبت-اول'>مزایده  یک باب ساختمان قدیمی شماره 95.5ج.264  نوبت اول  / مزایده ,مزایده  یک باب ساختمان قدیمی شماره 95.5ج.264  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885620/مناقصه-اجرای-پروژه-شبکه-توزیع-گاز-شهرک-صنعت-جوین-و--'>مناقصه اجرای پروژه شبکه توزیع گاز شهرک صنعت جوین و... / مناقصه اجرای پروژه شبکه توزیع گاز شهرک صنعت جوین و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886260/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری فضای سبز / فراخوان مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885553/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-تاسیسات-الکتریکی-و-مکانیکی'>مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی / مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886154/مناقصه-خرید-و-حمل-کانکتورها-و-ترمینال-های-داخلی-و-خارجی-با-کلاس-خودرویی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل کانکتورها و ترمینال های داخلی و خارجی با کلاس خودرویی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید و حمل کانکتورها و ترمینال های داخلی و خارجی با کلاس خودرویی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886156/مناقصه-خرید-و-حمل-سیم-های-با-کلاس-خودرویی-خود-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل سیم های با کلاس خودرویی خود نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید و حمل سیم های با کلاس خودرویی خود  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886159/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-و-نظافت-و-باربری--توزیع-و-راننده--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت و باربری , توزیع و راننده  - نوبت دوم / آگهی مناقصه  عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت و باربری , توزیع و راننده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886148/فراخوان-شناسایی-تولیدکنندگان-مواد-شیمیایی--نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی تولیدکنندگان مواد شیمیایی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی تولیدکنندگان مواد شیمیایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885552/مناقصه-عملیات-تولید-کارخانجات-نساجی-مجتمع'>مناقصه عملیات تولید کارخانجات نساجی مجتمع  / آگهی فراخون مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه عملیات تولید کارخانجات نساجی مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885449/مناقصه-عملیات-بنایی'>مناقصه عملیات بنایی / مناقصه عملیات بنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885429/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز / مزایده , مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886132/مناقصه-طراحی-ساخت-حمل-و-تحویل-3-دستگاه-جرثقیل-ریلی-ساحلی-نوبت-سوم'>مناقصه طراحی، ساخت، حمل و تحویل 3 دستگاه جرثقیل ریلی ساحلی نوبت سوم / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه طراحی، ساخت، حمل و تحویل 3 دستگاه جرثقیل ریلی ساحلی نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886126/مناقصه-طراحی--ساخت--حمل-و-تحویل-یک-دستگاه-جرثقیل-موبایل-محوطه-ای-بوم-خشک-نوبت-سوم'>مناقصه طراحی ، ساخت ، حمل و تحویل یک دستگاه جرثقیل موبایل محوطه ای بوم خشک نوبت سوم / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه طراحی ، ساخت ، حمل و تحویل یک دستگاه جرثقیل موبایل محوطه ای بوم خشک نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886211/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مشاوران-مطالعات-ساماندهی-و-ایمنی-ترافیک-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات ساماندهی و ایمنی ترافیک نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات ساماندهی و ایمنی ترافیک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886207/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مشاوران-مطالعات-ساماندهی-و-ایمنی-ترافیک-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات ساماندهی و ایمنی ترافیک نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات ساماندهی و ایمنی ترافیک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886222/مناقصه-پروژه-اصلاح-فیدر-خروجی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اصلاح فیدر خروجی  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه اصلاح فیدر خروجی  -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885441/مزایده-فروش-کیس-کامپیوتر-و--'>مزایده فروش کیس کامپیوتر و ... / مزایده فروش کیس کامپیوتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886091/فراخوان-مناقصه-خرید-7200-متر-لوله-پلی-اتیلن-به-قطر-630-میلیمتر-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 7200 متر لوله پلی اتیلن به قطر 630 میلیمتر- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خرید 7200 متر لوله پلی اتیلن به قطر 630 میلیمتر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885549/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-152مترمربع'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 152مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 152مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886240/تجدید-فراخوان-مرمت-و-بهسازی-ساختمان-ها-عوامل-پروازی-و---نوبت-اول'>تجدید فراخوان مرمت و بهسازی ساختمان ها, عوامل پروازی و ... نوبت اول / آگهی تجدید فراخوان پیمانکاران,تجدید فراخوان مرمت و بهسازی ساختمان ها, عوامل پروازی و ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886072/مناقصه-قطعات-یدکی-شیرآلات-MOKVELD-نوبت-دوم'>مناقصه قطعات یدکی شیرآلات MOKVELD نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه قطعات یدکی شیرآلات MOKVELD نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886064/مناقصه-فروش-و-تحویل-انواع-لباس-کارمندی-و-کارگری-نوبت-دوم'>مناقصه فروش و تحویل انواع لباس کارمندی و کارگری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه فروش و تحویل انواع لباس کارمندی و کارگری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885607/مزایده-فروش-تعداد-80-000-000-سهم'>مزایده فروش تعداد 80.000.000 سهم / مزایده فروش تعداد 80.000.000 سهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885623/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-414-34متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 414.34متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 414.34متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886108/مناقصه-نگهداری-PM-و-بهینه-سازی-سایت-های-موبایل-GSM-WLL--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری، PM و بهینه سازی سایت های موبایل GSM WLL - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری، PM و بهینه سازی سایت های موبایل GSM WLL - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885652/مناقصه-خرید-انواع-قطعات-بتنی'>مناقصه خرید انواع قطعات بتنی  / اگهی مناقصات عمومی ,مناقصه خرید انواع قطعات بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885995/مناقصه-احداث-پروژه-کلانتری-مسکن-مهر-دماوند'>مناقصه احداث پروژه کلانتری مسکن مهر دماوند / مناقصه احداث پروژه کلانتری مسکن مهر دماوند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886006/مزایده-زمین'>مزایده زمین / مزایده زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886018/تجدید-مزایده-قطعات-مسکونی-و-تجاری'>تجدید مزایده قطعات مسکونی و تجاری / تجدید مزایده قطعات مسکونی و تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885761/مناقصه-اجرای-تعدادی-از-پروژه-های-آبرسانی-به-روستاهای-استان-مرکزی'>مناقصه اجرای تعدادی از پروژه های آبرسانی به روستاهای استان مرکزی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه اجرای تعدادی از پروژه های آبرسانی به روستاهای استان مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885867/مزایده-واگذاری-غرفه-های-فروش-بلیت-طبقه-هم-کف-و-غرفه-های-موجود'>مزایده واگذاری غرفه های فروش بلیت طبقه هم کف و غرفه های موجود / مزایده واگذاری غرفه های فروش بلیت طبقه هم کف و غرفه های موجود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886134/آگهی-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-طراحی--خرید--نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-سه-پست-تنگ-ارم--لار-3-و-تل-بیضا-نوبت-دوم'>آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران طراحی ، خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات سه پست تنگ ارم ، لار 3 و تل بیضا نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران طراحی ، خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات سه پست تنگ ارم ، لار 3 و تل بیضا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885755/مناقصه-نیرو-رسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق'>مناقصه نیرو رسانی توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه نیرو رسانی توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885765/مناقصه-خرید-انواع-ترانسفورماتور'>مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885750/مناقصه-3000-رینگ-گسکت'>مناقصه 3000 رینگ گسکت  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه 3000 رینگ گسکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885742/مزایده-کانکس'>مزایده کانکس  / آگهی مزایده اموال توقیفی ,مزایده کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885631/مناقصه-خرید-3500-تن-بریکت-اکسیژن-زدا'>مناقصه خرید 3500 تن بریکت اکسیژن زدا / آگهی فراخوان ,مناقصه خرید 3500 تن بریکت اکسیژن زدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885800/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-120-45متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 120.45متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 120.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885634/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885726/مزایده-عرضه-عمومی-سهام'>مزایده عرضه عمومی سهام  / آگهی مزایده ,مزایده عرضه عمومی سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885868/مزایده-فروش-املاک-تجدید'>مزایده فروش املاک تجدید / مزایده ,مزایده فروش املاک تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885869/مناقصه-اجرای-اسکلت-پروژه-98-واحدی'>مناقصه اجرای اسکلت پروژه 98 واحدی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای اسکلت پروژه 98 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885927/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-2---'>مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 2  ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 2  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885968/مزایده-فروش-ساختمان-اداری-عرصه-1089-9متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ساختمان اداری عرصه 1089.9متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش ساختمان اداری عرصه 1089.9متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885861/استعلام-ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-آماده-سازی-باطله-برداری-و-استخراج-بوکسیت'>استعلام ارزیابی کیفی انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری و استخراج بوکسیت / آگهی استعلام ارزیابی کیفی RFQ، استعلام ارزیابی کیفی انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری و استخراج بوکسیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885842/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-های-پویش--'>مناقصه پروژه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت خیابان های پویش...         / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت خیابان های پویش...        </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885778/فراخوان-نوسازی-خطوط-تله-کابین-توچال-و-توسعه-پیست-اسکی'>فراخوان نوسازی خطوط تله کابین توچال و توسعه پیست اسکی / فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار، فراخوان نوسازی خطوط تله کابین توچال و توسعه پیست اسکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885801/مناقصه-خرید-و-بازپیچی-مگنت-آسیاب--'>مناقصه خرید و بازپیچی مگنت آسیاب...         / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید و بازپیچی مگنت آسیاب...        </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885824/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-خرید-تجهیزات-اکتیو-و-پسیودوربین--'>اصلاحیه فراخوان مناقصه خرید تجهیزات اکتیو و پسیودوربین... / اصلاحیه آگهی فراخوان مناقصه عمومی، اصلاحیه فراخوان مناقصه خرید تجهیزات اکتیو و پسیودوربین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886073/مزایده-تعداد-دو-فروند-هلی-کوپتر-ملکی--نوبت-دوم'>مزایده تعداد دو فروند هلی کوپتر ملکی  - نوبت دوم  / مزایده تعداد دو فروند هلی کوپتر ملکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885743/فراخوان-مناقصه-واگذاری-فعالیت-های-پشتیبانی-و-خدماتی'>فراخوان مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی  / فراخوان مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885722/مناقصه-نسبت-به-انجام-عملیات-قرائت-کنتور-آب--صدور-و-توزیع-صورتحساب-آب-بهاء--'>مناقصه نسبت به انجام عملیات قرائت کنتور آب , صدور و توزیع صورتحساب آب بهاء ... / مناقصه نسبت به انجام عملیات قرائت کنتور آب , صدور و توزیع صورتحساب آب بهاء ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886068/مناقصه-خرید-البسه-کارکنان-ستاد-و-مراکز-تابعه-خود-نوبت-دوم'>مناقصه خرید البسه کارکنان ستاد و مراکز تابعه خود نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید البسه کارکنان ستاد و مراکز تابعه خود نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886063/مناقصه-انجام-امور-نظارت-و-پیگیری-وصول-مطالبات-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات  نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885720/مناقصه-خرید-دو-نوع-کود-شیمیایی-سولفات-پتاسیم--نوبت-دوم'>مناقصه خرید دو نوع کود شیمیایی سولفات پتاسیم  - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خرید دو نوع کود شیمیایی سولفات پتاسیم -نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885725/مناقصه-محوطه-سازی-میدان-شیخ-محمدتقی-بافقی'>مناقصه محوطه سازی میدان شیخ محمدتقی بافقی   / مناقصه ، مناقصه محوطه سازی میدان شیخ محمدتقی بافقی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885728/مناقصه-خرید-انواع-ترانسفورماتور-هرمتیک'> مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور هرمتیک / مناقصه،  مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور هرمتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885740/مناقصه-نیرورسانی--توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق'>مناقصه نیرورسانی ، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق / مناقصه، مناقصه نیرورسانی ، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885840/مزایده-منازل-سازمانی-متراژ-93-5-و-93-84متر'>مزایده منازل سازمانی متراژ 93.5 و 93.84متر  / مزایده ,مزایده منازل سازمانی متراژ 93.5 و 93.84متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886074/مناقصه-عملیات-نصب-تست-و-راه-اندازی-پست-های-66-و-132-کیلوولت-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نصب، تست و راه اندازی پست های 66 و 132 کیلوولت- نوبت دوم  / مناقصه عملیات نصب، تست و راه اندازی پست های 66 و 132 کیلوولت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885733/مزایده-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده خودرو سواری پژو 405  / مزایده خودرو سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885836/مزایده-سه-دانگ-اعیانی-آپارتمان-مسکونی-92-56متر'>مزایده سه دانگ اعیانی آپارتمان مسکونی 92.56متر  / مزایده ,مزایده سه دانگ اعیانی آپارتمان مسکونی 92.56متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886076/مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-آبیاری-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله و اتصالات آبیاری نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید لوله و اتصالات آبیاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885749/اطلاعیه-تاسیس-داروخانه'>اطلاعیه تاسیس داروخانه / اطلاعیه تاسیس داروخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885754/فراخوان-بهره-برداری-از-فضاها-و-تابلوهای-تبلیغاتی'>فراخوان بهره برداری از فضاها و تابلوهای تبلیغاتی  / فراخوان بهره برداری از فضاها و تابلوهای تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885730/تجدید-مناقصه-خرید-بارگیری-و-حمل-لوله-های-پلی-اتیلن-در-اقطار-مختلف'>تجدید مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن در اقطار مختلف  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن در اقطار مختلف  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885738/تجدید-مناقصه-خرید-بارگیری-و-حمل-لوله-های-فولادی-سایز-500-300-و-600-میلیمتر--'>تجدید مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های فولادی سایز 500،300 و 600 میلیمتر ... / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های فولادی سایز 500،300 و 600 میلیمتر ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885435/آگهی-مناقصه-عمومی-قطعات-یدکی-مربوط-به-شیر-توپی-Gray'>آگهی مناقصه عمومی قطعات یدکی مربوط به شیر توپی Gray / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,آگهی مناقصه عمومی قطعات یدکی مربوط به شیر توپی Gray</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885759/تجدید-مناقصه-خدمات-نگهبانی--حفاظت-و-حراست-از-اراضی-و-اموال-شرکت'>تجدید مناقصه خدمات نگهبانی ، حفاظت و حراست از اراضی و اموال شرکت  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خدمات نگهبانی ، حفاظت و حراست از اراضی و اموال شرکت  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885751/فراخوان-خدمات-نظارت-بر-اجرای-شبکه-های-جمع-آوری-و-خطوط-انتقال-فاضلاب'>فراخوان خدمات نظارت بر اجرای شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب  / فراخوان , فراخوان خدمات نظارت بر اجرای شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886097/تجدید-مناقصه-خرید--بارگیری-و-حمل-تجهیزات-آنلاین--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید ، بارگیری و حمل تجهیزات آنلاین - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی,تجدید مناقصه خرید ، بارگیری و حمل تجهیزات آنلاین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886082/مناقصه-آبرسانی-به-شهرهای-تحت-پوشش-آبفای-جنوب-غربی-نوبت-دوم'>مناقصه آبرسانی به شهرهای تحت پوشش آبفای جنوب غربی نوبت دوم  / مناقصه آبرسانی به شهرهای تحت پوشش آبفای جنوب غربی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886070/تجدید-مناقصه-خرید-بارگیری-و-حمل-لوله-های-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن نوبت دوم  / تجدید مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885855/مناقصه-طبخ-و-توزیع-1500-پرس-غذا-به-صورت-روزانه-در-رستوران-های-سازمان'>مناقصه طبخ و توزیع 1500 پرس غذا به صورت روزانه در رستوران های سازمان / مناقصه ,مناقصه طبخ و توزیع 1500 پرس غذا به صورت روزانه در رستوران های سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885865/مناقصه-طبخ-و-توزیع-1100-پرس-غذا-به-صورت-روزانه-در-رستوران-های-سازمان'>مناقصه طبخ و توزیع 1100 پرس غذا به صورت روزانه در رستوران های سازمان / مناقصه ,مناقصه طبخ و توزیع 1100 پرس غذا به صورت روزانه در رستوران های سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885788/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-69-60متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 69.60متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 69.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885874/مزایده-حق-الامتیاز-تلفن-همراه-به-شماره-09122195297'>مزایده حق الامتیاز تلفن همراه به شماره 09122195297  / مزایده حق الامتیاز تلفن همراه به شماره 09122195297 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885794/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-هشت-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه هشت تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه هشت تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885556/مزایده-اقلام-ضایعاتی-از-قبیل-آهن-آلات-و--'>مزایده اقلام ضایعاتی از قبیل آهن آلات و ... / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اقلام ضایعاتی از قبیل آهن آلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885775/مزایده-خودرو-سواری-پراید'>مزایده خودرو سواری پراید / مزایده ,مزایده خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885772/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-83-48مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 83.48مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 83.48مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885756/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-134-15متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 134.15متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 134.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885747/مناقصه-عمومی-تامین-خودروهای-استیجاری-غرب-استان-تهران'>مناقصه عمومی تامین خودروهای استیجاری غرب استان تهران  / مناقصه عمومی،مناقصه عمومی تامین خودروهای استیجاری غرب استان تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886096/مزایده-عمومی-فروش-یک-دستگاه-چیلر-جذبی-آبزوریشن-آبگرم-120-تنی-به-همراه-تابلو-برق-و---تجدید'>مزایده عمومی فروش یک دستگاه چیلر جذبی آبزوریشن آبگرم 120 تنی به همراه تابلو برق و ... تجدید  / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش یک دستگاه چیلر جذبی آبزوریشن آبگرم 120 تنی به همراه تابلو برق و ... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885784/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-264-82متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 264.82متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 264.82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885796/فراخوان-چهارمین-دوره-مدرسه-رمان'>فراخوان چهارمین دوره مدرسه رمان / فراخوان چهارمین دوره مدرسه رمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885820/مزایده-اموال-غیرمنقول-زمین-دیمزار-آبی-مسکونی-کلنگی-و-تریلی'>مزایده اموال غیرمنقول زمین دیمزار آبی مسکونی کلنگی و تریلی / مزایده ,مزایده اموال غیرمنقول زمین دیمزار آبی مسکونی کلنگی و تریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885814/مزایده-منزل-مسکونی-به-مساحت-454-31متر'>مزایده منزل مسکونی به مساحت 454.31متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی به مساحت 454.31متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885828/مزایده-قطعه-زمین-به-مساحت-2400مترمربع'>مزایده قطعه زمین به مساحت 2400مترمربع  / مزایده ,مزایده قطعه زمین به مساحت 2400مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886185/مناقصه-عمومی-خرید-یک-دستگاه-هموژنایزر-برند-GEA-Niro-soavi-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید یک دستگاه هموژنایزر برند GEA Niro soavi نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید یک دستگاه هموژنایزر برند GEA Niro soavi نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885808/مزایده-ساختمان-مخروبه-مساحت-275-5متر'>مزایده ساختمان مخروبه مساحت 275.5متر / مزایده ,مزایده ساختمان مخروبه مساحت 275.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885744/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مسکونی-تجاری-اداری-و-اراضی'>مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی تجاری اداری و اراضی / مزایده ,مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی تجاری اداری و اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886080/تجدید-مناقصه-استفاده-از-خدمات-وکیل-پایه-یک-دادگستری-جهت-انجام-امورات-حقوقی'>تجدید مناقصه استفاده از خدمات وکیل پایه یک دادگستری جهت انجام امورات حقوقی  / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه استفاده از خدمات وکیل پایه یک دادگستری جهت انجام امورات حقوقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885863/مزایده-پلاک-797-فرعی-از-ده-اصلی-نوبت-اول-غیرمنقول'>مزایده پلاک 797 فرعی از ده اصلی نوبت اول غیرمنقول  / مزایده ,مزایده پلاک 797 فرعی از ده اصلی نوبت اول غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885732/مناقصه-برونسپاری-تولید-انتقال--تصفیه--ذخیره--تله-متری-و--'>مناقصه برونسپاری تولید، انتقال ، تصفیه ، ذخیره ، تله متری و... / آگهی مناقصه ,مناقصه برونسپاری تولید، انتقال ، تصفیه ، ذخیره ، تله متری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885734/آگهی-مناقصه-خرید-رنگ-و-اجرای-عملیات-خط-کشی'>آگهی مناقصه خرید رنگ و اجرای عملیات خط کشی  / آگهی مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه خرید رنگ و اجرای عملیات خط کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885884/آگهی-مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-خودرو-سواری-و-ایاب-و-ذهاب'>آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خودرو سواری و ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه عمومی,آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خودرو سواری و ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885903/مناقصه-عمومی-اجرای-درمانگاه-امام-علی-النقی(ع)'>مناقصه عمومی اجرای درمانگاه امام علی النقی(ع) / مناقصه ,مناقصه عمومی اجرای درمانگاه امام علی النقی(ع)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886115/تمدید-مزایده-اجاره-باشگاه-دروازه-قرآن--نوبت-دوم'>تمدید مزایده اجاره باشگاه دروازه قرآن - نوبت دوم  / تمدید مزایده اجاره باشگاه دروازه قرآن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885753/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-خودروی-تریلی-ولووان'>مزایده ششدانگ یک دستگاه خودروی تریلی ولووان  / مزایده ششدانگ یک دستگاه خودروی تریلی ولووان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885452/آگهی-مناقصه-عمومی-یک-دستگاه-سانتریفیوژ'>آگهی مناقصه عمومی یک دستگاه سانتریفیوژ / آگهی مناقصه عمومی,آگهی مناقصه عمومی یک دستگاه سانتریفیوژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885758/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید / مزایده یک دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886067/مناقصه-طرح-تامین-انتقال-و-ذخیره-سازی-آب-اراضی-و---نوبت-دوم'>مناقصه طرح تامین انتقال و ذخیره سازی آب اراضی و...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه طرح تامین انتقال و ذخیره سازی آب اراضی و...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885769/مناقصه-15-میلیون-متر-سیم-مسی-تک-رشته-ای--'>مناقصه 15 میلیون متر سیم مسی تک رشته ای ... / مناقصه 15 میلیون متر سیم مسی تک رشته ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886236/اصلاحیه-مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی'>اصلاحیه مناقصه تکمیل سالن ورزشی  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل سالن ورزشی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885746/اصلاحیه-مناقصه-احداث-پل-مکانیزه-عابر-پیاده-ورودی-شهر'>اصلاحیه مناقصه احداث پل مکانیزه عابر پیاده ورودی شهر / اصلاحیه مناقصه احداث پل مکانیزه عابر پیاده ورودی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885845/مناقصه-تامین-خدمات-حمل-و-نقل'>مناقصه تامین خدمات حمل و نقل  / آگهی مناقصه, مناقصه تامین خدمات حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885830/مناقصه-خرید-تعداد-9-دستگاه-لیفتراک-سنگین'>مناقصه خرید تعداد 9 دستگاه لیفتراک سنگین / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 9 دستگاه لیفتراک سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886114/مناقصه-طرح-و-ساخت-شبکه-آبیاری-اراضی-کشاورزی-پایاب-سد-حاجیلر-چای-نوبت-دوم'>مناقصه طرح و ساخت شبکه آبیاری اراضی کشاورزی پایاب سد حاجیلر چای- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی، مناقصه طرح و ساخت شبکه آبیاری اراضی کشاورزی پایاب سد حاجیلر چای- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885854/مناقصه-نصب-تجهیزات-در-سطح-مناطق-5-2-1-و-6-گاز-رسانی'>مناقصه نصب تجهیزات در سطح مناطق 5، 2، 1 و 6 گاز رسانی  / آگهی مناقصه (ارزیابی کیفی) , مناقصه نصب تجهیزات در سطح مناطق 5، 2، 1 و 6 گاز رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885444/مناقصه-حمل-و-نقل-محصولات-تولیدی'>مناقصه حمل و نقل محصولات تولیدی / مناقصه حمل و نقل محصولات تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885879/مناقصه-ورق-ST37-ضخامت-0-5-و-5-م-م-به-ابعاد-2-1-حدود-3-تن'>مناقصه ورق ST37 ضخامت 0.5 و 5 م م به ابعاد 2*1 حدود 3 تن  / مناقصه ورق ST37 ضخامت 0.5 و 5 م م به ابعاد 2*1 حدود 3 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885864/مناقصه-امان-سپاری-یک-قلم-قطعه-مکانیکی-دقیق'>مناقصه  امان سپاری یک قلم قطعه مکانیکی دقیق / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  امان سپاری یک قلم قطعه مکانیکی دقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885856/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-مساحت-سی-و-شش-متر-و-نوزده-سانتی-متر'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ مساحت سی و شش متر و نوزده سانتی متر  / مزایده ,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ مساحت سی و شش متر و نوزده سانتی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885862/مزایده-ملک-با-قدمت-25-سال'>مزایده ملک با قدمت 25 سال / مزایده ,مزایده ملک با قدمت 25 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885852/مزایده-پلاک-ثبتی-173-فرعی-از-3164-اصلی-بخش-دو-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 173 فرعی از 3164 اصلی بخش دو نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 173 فرعی از 3164 اصلی بخش دو نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885837/مزایده-چرخ-خیاطی--نخ-طاقه-پارچه'>مزایده چرخ خیاطی - نخ- طاقه پارچه  / مزایده,مزایده چرخ خیاطی - نخ- طاقه پارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885886/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-تقریبی-337مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت تقریبی 337مترمربع / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت تقریبی 337مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885888/مزایده-ملک-توقیفی-5-دانگ-از-منزل-مسکونی-عرصه-196متر'>مزایده ملک توقیفی 5 دانگ از منزل مسکونی عرصه 196متر / مزایده ,مزایده ملک توقیفی 5 دانگ از منزل مسکونی عرصه 196متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886117/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین'>مزایده اجاره یک قطعه زمین / مزایده,مزایده اجاره یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886101/تجدید-مناقصه-عمومی-پروژه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-بلوارها'>تجدید مناقصه عمومی پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز بلوارها  / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز بلوارها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885848/مناقصه-عمومی-واگذاری-ساختمان-آموزشی'>مناقصه عمومی واگذاری ساختمان آموزشی  / مناقصه عمومی،مناقصه عمومی واگذاری ساختمان آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886112/مناقصه-عمومی-پیمان-مدیریت-تامین-نیرو-در-حوزه-خدمات-شهری-تجدید'>مناقصه عمومی پیمان مدیریت تامین نیرو در حوزه خدمات شهری تجدید  / مناقصه , مناقصه عمومی پیمان مدیریت تامین نیرو در حوزه خدمات شهری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885847/مزایده-دو-باب-مغازه-توقیفی'>مزایده دو باب مغازه توقیفی  / مزایده ,مزایده دو باب مغازه توقیفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885799/آگهی-مناقصه--حمل-و-نقل-خربزه'>آگهی مناقصه   حمل و نقل خربزه / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه   حمل و نقل خربزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885760/مناقصه-امور-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان-دکتر-شیخ'>مناقصه امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان دکتر شیخ  / فراخوان مناقصه ، مناقصه امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان دکتر شیخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885768/مناقصه-انجام-کلیه-امور-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان-لقمان-حکیم'>مناقصه انجام کلیه امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان لقمان حکیم / فراخوان مناقصه ، مناقصه انجام کلیه امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان لقمان حکیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885776/مزایده-فروش-6-دستگاه-سواری'>مزایده فروش 6 دستگاه سواری / مزایده ، مزایده فروش 6 دستگاه سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885834/مناقصه-عمومی-خرید-کابل-جهت-توسعه-و-اصلاح-روشنایی-پارکها'>مناقصه عمومی خرید  کابل جهت توسعه و اصلاح روشنایی پارکها / مناقصه عمومی،مناقصه عمومی خرید  کابل جهت توسعه و اصلاح روشنایی پارکها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886083/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-پروژه-های-عمرانی----نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت پروژه های عمرانی  .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت پروژه های عمرانی  .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885822/مناقصه-عمومی-واگذاری-حجمی-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-کلیه-تاسیسات-پایانه'>مناقصه عمومی  واگذاری حجمی خدمات تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات پایانه / مناقصه عمومی،مناقصه عمومی  واگذاری حجمی خدمات تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات پایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885815/مناقصه-عمومی-خط-کشی-راههای-اصلی-و-فرعی-حوزه-استحافظی'>مناقصه عمومی خط کشی راههای اصلی و فرعی حوزه استحافظی / مناقصه عمومی،مناقصه عمومی  خط کشی راههای اصلی و فرعی حوزه استحافظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885727/فراخوان-احداث-محور-رودان-کهنوج'>فراخوان احداث محور رودان- کهنوج / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان احداث محور رودان- کهنوج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885739/مزایده-واگذاری-2-مورد-کانکس-ها'>مزایده واگذاری 2 مورد کانکس ها / آگهی مزایده عمومی,مزایده  واگذاری 2 مورد کانکس ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885752/مناقصه-خرید-مبل-و-لوازم-خانگی'>مناقصه خرید مبل و لوازم خانگی / آگهی مناقصه,مناقصه خرید مبل و لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885907/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-131-90متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 131.90متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 131.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886178/مناقصه-پروژه-تکمیل-مسجد-مسکن-مهر-بهاران-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل مسجد مسکن مهر بهاران نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه تکمیل مسجد مسکن مهر بهاران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885492/مناقصه-خرید-رول-آرسیل-ps'>مناقصه خرید رول آرسیل ps / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید رول آرسیل ps</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886212/مزایده-قطعه-زمین-ملکی-محصور-کاربری-تجاری-تجدید'>مزایده قطعه زمین ملکی محصور کاربری تجاری تجدید  / مزایده ,مزایده قطعه زمین ملکی محصور کاربری تجاری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885494/مزایده-فروش-یک-دستگاه-بادکن-بطر-blow-moulding'>مزایده فروش یک دستگاه بادکن بطر blow moulding / مزایده فروش یک دستگاه بادکن بطر blow moulding</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886197/مزایده-واگذاری-اجاره-تمامی-طبقه-منهای-یک-مجتمع-تجاری'>مزایده واگذاری اجاره تمامی طبقه منهای یک مجتمع تجاری / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره تمامی طبقه منهای یک مجتمع تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885813/فراخوان-استعلام-شناسایی-پیمانکار-اجرای-عملیات-سفت-کاری-ابنیه-7-باب-مرکز-بهداشتی-درمانی'>فراخوان استعلام شناسایی پیمانکار اجرای عملیات سفت کاری ابنیه 7 باب مرکز بهداشتی درمانی / فراخوان استعلام شناسایی پیمانکار اجرای عملیات سفت کاری ابنیه 7 باب مرکز بهداشتی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885767/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-مساحت-360مترمربع'>مزایده فروش پلاک ثبتی مساحت 360مترمربع  / مزایده ,مزایده فروش پلاک ثبتی مساحت 360مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885736/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-ایستگاهی'>مناقصه  انجام امور مربوط به خدمات ایستگاهی / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه  انجام امور مربوط به خدمات ایستگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885891/مزایده-139-4-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده 139.4 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده ,مزایده 139.4 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885892/مزایده-فروش-امتیاز-سه-سهم-از-یک-قطعه-زمین-تجاری'>مزایده فروش امتیاز سه سهم از یک قطعه زمین تجاری / مزایده ,مزایده فروش امتیاز سه سهم از یک قطعه زمین تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885897/مزایده-یک-دانگ-و-137-9-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-اعیان-آپارتمان'>مزایده یک دانگ و 137.9 هزارم یک دانگ مشاع از اعیان آپارتمان  / مزایده ,مزایده یک دانگ و 137.9 هزارم یک دانگ مشاع از اعیان آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885901/مزایده-یک-دانگ-و-455-4-هزارم-دانگ-از-سه-دانگ-ملک'>مزایده یک دانگ و 455.4 هزارم دانگ از سه دانگ ملک  / مزایده ,مزایده یک دانگ و 455.4 هزارم دانگ از سه دانگ ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886066/مناقصه-بهره-برداری-عرصه-جهت-احداث-کیوسک-میوه-فروشی--نوبت-دوم'>مناقصه بهره برداری عرصه جهت احداث کیوسک میوه فروشی - نوبت دوم  / مناقصه بهره برداری عرصه جهت احداث کیوسک میوه فروشی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885880/آگهی-فراخوان-جمع-آوری-و-اتلاف-سگ-های-ولگرد-سطح-شهر'>آگهی فراخوان جمع آوری و اتلاف سگ های ولگرد سطح شهر / آگهی فراخوان جمع آوری و اتلاف سگ های ولگرد سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885835/فراخوان-جذب-سرمایه-بخش-خصوصی-(احداث-مجتمع-بخش-تجاری)'>فراخوان جذب سرمایه بخش خصوصی  (احداث مجتمع بخش تجاری) / فراخوان , فراخوان جذب سرمایه بخش خصوصی (احداث مجتمع بخش تجاری)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885878/مزایده-فروش-تعدادی-از-اراضی-مسکونی-و-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از اراضی مسکونی و تجاری نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش تعدادی از اراضی مسکونی و تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885771/مناقصه-انجام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان  / مناقصه , مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885773/مناقصه-خرید-البسه-ورزشی-پرسنل-سازمان-آتش-نشانی'>مناقصه خرید البسه ورزشی پرسنل سازمان آتش نشانی  / مناقصه  , مناقصه خرید البسه ورزشی پرسنل سازمان آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885785/مناقصه-انجام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-شهرداری-مناطق-9-و-10-و-11-و-12'>مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شهرداری مناطق 9 و 10 و 11 و 12  / مناقصه , مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شهرداری مناطق 9 و 10 و 11 و 12 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885795/مناقصه-احداث-پارک-پرواز-فاز-2'>مناقصه احداث پارک پرواز فاز 2  / مناقصه, مناقصه احداث پارک پرواز فاز 2 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885806/خلاصه-آگهی-مناقصه-واگذاری-مدیریت-شبکه-شارژ-و-فروش-کارت-شهروندی'>خلاصه آگهی مناقصه واگذاری مدیریت شبکه شارژ و فروش کارت شهروندی  / خلاصه آگهی مناقصه ,خلاصه آگهی مناقصه واگذاری مدیریت شبکه شارژ و فروش کارت شهروندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885853/مزایده-تعداد-10-باب-غرفه-تجاری'>مزایده تعداد 10 باب غرفه تجاری  / مزایده  مزایده تعداد 10 باب غرفه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885433/مزایده-250-تن-سفاله-آهن'>مزایده 250 تن سفاله آهن  / مزایده,مزایده 250 تن سفاله آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885843/مناقصه-خرید-غذای-دانشجویی-خود-در-سال-تحصیلی-96-97'>مناقصه خرید غذای دانشجویی خود در سال تحصیلی 96-97  / مناقصه , مناقصه خرید غذای دانشجویی خود در سال تحصیلی 96-97 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885816/مناقصه-سم-لاروین-مورد-نیاز-خود'>مناقصه سم لاروین مورد نیاز خود  / مناقصه, مناقصه سم لاروین مورد نیاز خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885825/تجدید-مزایده-اقلام-دست-دوم-زائر-سرای-متلعق-به-خود'>تجدید مزایده  اقلام دست دوم زائر سرای متلعق به خود  / تجدید مزایده , تجدید مزایده اقلام دست دوم زائر سرای متلعق به خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885872/مزایده-سرقفلی-یکباب-مغازه-مساحت-28-95مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده سرقفلی یکباب مغازه مساحت 28.95مترمربع نوبت دوم / مزایده ,مزایده سرقفلی یکباب مغازه مساحت 28.95مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886191/اگهی-مزایده-دستگاه-تراش--نوبت-دوم'>اگهی مزایده دستگاه تراش - نوبت دوم  / اگهی مزایده عمومی،اگهی مزایده دستگاه تراش - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885764/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-نیسان'>مزایده یک دستگاه خودروی نیسان / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885881/مزایده-ضایعات-آهن-آلات'>مزایده ضایعات آهن آلات / مزایده ضایعات آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885498/مزایده-میل-لنگ-تعمیری'>مزایده میل لنگ تعمیری / مزایده میل لنگ تعمیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885857/مزایده-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی-مرکز-تحقیقات'>مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی مرکز تحقیقات / مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی مرکز تحقیقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885851/مزایده-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی / مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885841/مزایده-قسمتی-از-مدارس'>مزایده قسمتی از مدارس / مزایده قسمتی از مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885961/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-امحا-زباله-بیمارستانی'>مناقصه خرید یک دستگاه امحا زباله بیمارستانی / مناقصه خرید یک دستگاه امحا زباله بیمارستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885984/مزایده-فروش-ملک-مجتمع-تجاری'>مزایده فروش ملک مجتمع تجاری / مزایده ,مزایده فروش ملک مجتمع تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885952/مزایده-تعداد-3-دستگاه-خودروی-مازاد-بر-نیاز'>مزایده تعداد 3 دستگاه خودروی مازاد بر نیاز / آگهی مزایده ,مزایده تعداد 3 دستگاه خودروی مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885883/آگهی-مزایده-عمومی-فروش-کارتروبلوک-سیلندر'>آگهی مزایده عمومی  فروش کارتروبلوک سیلندر / آگهی مزایده عمومی,آگهی مزایده عمومی  فروش کارتروبلوک سیلندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885819/مزایده-فروش-محصولات-باغی'>مزایده فروش محصولات باغی  / آگهی مزایده ,فیروزکوه ـ نبش ورودی اصلی شهر آبسرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885827/مزایده-اقلام-مستعمل-و-مازاد'>مزایده اقلام مستعمل و مازاد  / آگهی مزایده ,مزایده اقلام مستعمل و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885508/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت / فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885790/آگهی-مزایده-بهره-برداری-از-بخش-غرفه-عینک-مرکز-بهداشتی-درمانی'>آگهی مزایده بهره برداری از بخش غرفه عینک مرکز بهداشتی درمانی / آگهی مزایده,آگهی مزایده بهره برداری از بخش غرفه عینک مرکز بهداشتی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885809/آگهی-تجدید-مناقصه-عمومی-تکمیل-عملیات-مرحله-اول-بوستان-ایرانیان'>آگهی تجدید مناقصه عمومی تکمیل عملیات مرحله اول بوستان ایرانیان / آگهی تجدید مناقصه عمومی,آگهی تجدید مناقصه عمومی تکمیل عملیات مرحله اول بوستان ایرانیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885826/آگهی-تجدید-مناقصه-عمومی-تکمیل-عملیات-اجرایی-بوستان-دوستدار-کودک-منطقه-20'>آگهی تجدید مناقصه عمومی تکمیل عملیات اجرایی بوستان دوستدار کودک منطقه 20 / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,آگهی تجدید مناقصه عمومیتکمیل عملیات اجرایی بوستان دوستدار کودک منطقه 20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885724/آگهی-مزایده--مزایده-10-دستگاه-موتورسیکلت-و--'>آگهی مزایده , مزایده 10 دستگاه موتورسیکلت و ... / آگهی مزایده ,آگهی مزایده , مزایده 10 دستگاه موتورسیکلت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885757/مناقصه-تجهیز-و-بهره-برداری-پارکینگهای'>مناقصه تجهیز و بهره برداری پارکینگهای / آگهی مناقصه , مناقصه تجهیز و بهره برداری پارکینگهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886525/مزایده-تجهیز-و-بهره-برداری-پارکینگهای'>مزایده تجهیز و بهره برداری پارکینگهای / آگهی مزایده , مزایده تجهیز و بهره برداری پارکینگهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886103/مزایده-بهره-برداری-از-سازه-های-تبلیغات-موجود-در-مجموعه-برج-میلاد-تهران-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از سازه های تبلیغات موجود در مجموعه برج میلاد تهران نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از سازه های تبلیغات موجود در مجموعه برج میلاد تهران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886119/مزایده-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی  / آگهی مزایده , مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885833/مزایده-فروش-مونتاژ-قوطی-های-4-5-کیلو-گرمی-چهارگوش'>مزایده فروش مونتاژ قوطی های 4/5 کیلو گرمی چهارگوش / مزایده فروش مونتاژ قوطی های 4/5 کیلو گرمی چهارگوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885935/مزایده-فروش-یک-واحد-مسکونی'>مزایده فروش یک واحد مسکونی  / مزایده فروش یک واحد مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885770/مزایده-تعداد-یکدستگاه-خودرو'>مزایده تعداد یکدستگاه خودرو  / آگهی مزایده , مزایده تعداد یکدستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885597/خلاصه-آگهی-عرضه-سهام-بنگاهها-و-جایگاه-سوخت'>خلاصه آگهی عرضه سهام بنگاهها و جایگاه سوخت / خلاصه آگهی عرضه سهام بنگاهها و جایگاه سوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885779/مناقصه-کلیه-فعالیتهای-مربوط-به-تهیه-مواد-اولیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل'>مناقصه کلیه فعالیتهای مربوط به تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای پرسنل  / آگهی مناقصه , مناقصه کلیه فعالیتهای مربوط به تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885932/مزایده-متراژ-زمین-12900-مترمربع'>مزایده متراژ زمین 12900 مترمربع / آگهی مزایده,مزایده متراژ زمین 12900 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886090/مناقصه-اجرای-پروژه-های-توسعه-و-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885789/فراخوان-شناسایی-متقاضیان-بهره-برداری-از-فضاها-و-تابلوهای-تبلیغاتی'>فراخوان شناسایی متقاضیان بهره برداری از فضاها و تابلوهای تبلیغاتی / آگهی فراخوان شناسایی , فراخوان شناسایی متقاضیان بهره برداری از فضاها و تابلوهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886106/مناقصه-خرید-کود-شیمیایی-سوپر-فسفات-تریپل-گرانوله--نوبت-دوم'>مناقصه خرید کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله - نوبت دوم / مناقصه خرید کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886155/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی-شبکه-های-توزیع-نیرو-در-محدوده-عملیاتی-مناطق--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو در محدوده عملیاتی مناطق - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو در محدوده عملیاتی مناطق ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885729/مناقصه-اجرای-عملیات-روشنایی-معابر-شبکه-های-توزیع'>مناقصه اجرای عملیات روشنایی معابر شبکه های توزیع  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات روشنایی معابر شبکه های توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885944/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-74-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 74 فرعی / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 74 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885766/مزایده-سواری-سمند'>مزایده سواری سمند   / مزایده ، مزایده سواری سمند  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886014/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-همکف-65-75متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف 65.75متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف 65.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885958/َمزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-پژو-206-Tu5-هاچ-بک'>َمزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پژو 206 Tu5 هاچ بک / اگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پژو 206 Tu5 هاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886247/اصلاحیه-مزایده-فروش-سرقفلی'>اصلاحیه مزایده فروش سرقفلی  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش سرقفلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885946/مزایده-فروش-تعداد-ده-واحد-تجاری-جدیدالاحداث-نوبت-سوم'>مزایده فروش تعداد ده واحد تجاری جدیدالاحداث نوبت سوم  / مزایده ,مزایده فروش تعداد ده واحد تجاری جدیدالاحداث نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886077/فراخوان-پروژه-مشارکتی-احداث-مجموعه-ورزشی-سرپوشیده-جدید--تجدید-مرحله-دوم-نوبت-سوم'>فراخوان پروژه مشارکتی احداث مجموعه ورزشی سرپوشیده جدید .. تجدید مرحله دوم نوبت سوم  / آگهی تجدید فراخوان عمومی , فراخوان پروژه مشارکتی احداث مجموعه ورزشی سرپوشیده جدید .. تجدید مرحله دوم نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886084/مناقصه-عمومی-پروژه-آسفالت-ریزی-به-صورت-دستی-و-مکانیزه-و---مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی پروژه آسفالت ریزی به صورت دستی و مکانیزه و ... مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی پروژه آسفالت ریزی به صورت دستی و مکانیزه و ... مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885803/مناقصه-احداث-دوربرگردان-پروانه-ای'>مناقصه احداث دوربرگردان پروانه ای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث دوربرگردان پروانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885943/مزایده-فروش-72-قطعه-زمین-اوقافی-سهم-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 72 قطعه زمین اوقافی سهم شهرداری نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش 72 قطعه زمین اوقافی سهم شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885922/مزایده-ششدانگ-مشاع-عرصه-و-اعیان-ملک-85متر'>مزایده ششدانگ مشاع عرصه و اعیان ملک 85متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ مشاع عرصه و اعیان ملک 85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885916/مزایده-خودرو-پژو'>مزایده خودرو پژو  / مزایده ,مزایده خودرو پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885920/مزایده-مقدار-17-382-سیر-از-قنات-و-اراضی-مرحله-اول'>مزایده مقدار 17.382 سیر از قنات و  اراضی مرحله اول / مزایده ,مزایده مقدار 17.382 سیر از قنات و  اراضی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885926/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-47-34093-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 47.34093 نوبت اول  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 47.34093 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885909/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-مساحت-سیصدمترمربع'>مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت سیصدمترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت سیصدمترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885792/مناقصه-مجموعه-خدمات-شامل-برش-و--'>مناقصه مجموعه خدمات شامل برش و ...  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه مجموعه خدمات شامل برش و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885777/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-باری'>مزایده یک دستگاه کامیون باری / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه کامیون باری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886166/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-و-خدماتی-فرهنگسراهای-شهرداری-نوبت-دوم'>مناقصه  خدمات پشتیبانی و خدماتی فرهنگسراهای شهرداری  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات پشتیبانی و خدماتی فرهنگسراهای شهرداری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885762/مزایده-سنگ-زینتی-خام-نتراشیده'>مزایده سنگ زینتی خام نتراشیده / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده سنگ زینتی خام نتراشیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885502/آگهی-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-میلگرد-آلومینیوم-7075'>آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای میلگرد آلومینیوم 7075 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای میلگرد آلومینیوم 7075</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886167/مناقصه-عملیات-ترمیم-روسازی--روکش-آسفالت----نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ترمیم روسازی ، روکش آسفالت ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ترمیم روسازی ، روکش آسفالت ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886071/مناقصه-واگذاری-عملیات-رفت-و-روب-جمع-آوری-زباله'>مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب جمع آوری زباله / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب جمع آوری زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886123/مزایده-پارکینگ-های-عمومی-تحت-نظارت-خود-در-سطح-شهر-قزوین'>مزایده پارکینگ های عمومی تحت نظارت خود در سطح شهر قزوین / مزایده,مزایده پارکینگ های عمومی تحت نظارت خود در سطح شهر قزوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885925/آگهی-مناقصه-عمومی-دو-نوبته-واگذاری-دو-ساله-امور-خدمات-شهری-شهر-قزوین'>آگهی مناقصه عمومی دو نوبته واگذاری دو ساله امور خدمات شهری شهر قزوین / مناقصه ,آگهی مناقصه عمومی دو نوبته واگذاری دو ساله امور خدمات شهری شهر قزوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885917/مناقصه-طراحی-و-اجرای-تسویه-خانه-تساب-واحدهای-صنعتی-و-فاضلاب-واحدهای-مسکونی'>مناقصه  طراحی و اجرای تسویه خانه تساب واحدهای صنعتی و فاضلاب واحدهای مسکونی / مناقصه ,مناقصه  طراحی و اجرای تسویه خانه تساب واحدهای صنعتی و فاضلاب واحدهای مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886011/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-پارس-مدل-1390'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو پارس مدل 1390  / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو پارس مدل 1390 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885966/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبت-شده-46'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبت شده 46  / مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبت شده 46 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885992/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-عرصه-199-45متر'>مزایده ملک مشاع مساحت عرصه 199.45متر  / مزایده , مزایده ملک مشاع مساحت عرصه 199.45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885982/مزایده-ملک-مغازه-مساحت-25-متر'>مزایده ملک مغازه مساحت 25 متر  / مزایده , مزایده ملک مغازه مساحت 25 متر  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885908/مزایده-یک-دستگاه-میز-مدیریتی-چوبی-و--'>مزایده یک دستگاه میز مدیریتی چوبی و ...  / مزایده یک دستگاه میز مدیریتی چوبی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885500/مناقصه-پروژه-تکمیل-مسجد-مسکن-مهر-بهاران'>مناقصه پروژه تکمیل مسجد مسکن مهر بهاران / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه تکمیل مسجد مسکن مهر بهاران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885521/آگهی-مزایده-اموال-منقول-یک-دستگاه-پژو-پارس'>آگهی مزایده اموال منقول یک دستگاه پژو پارس / آگهی مزایده اموال منقول, آگهی مزایده اموال منقول یک دستگاه پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885896/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو / مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885955/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-آپارتمانی-و-موتور-سیکلت'>مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمانی  و موتور سیکلت / مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمانی  و موتور سیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885975/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-از-پلاک-2004'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان از پلاک 2004 / مزایده ششدانگ عرصه و اعیان از پلاک 2004</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885947/مزایده-فروش-سرقفلی-شش-دانگ'>مزایده فروش سرقفلی شش دانگ / مزایده فروش سرقفلی شش دانگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885797/مزایده-دیگ-بخار'>مزایده دیگ بخار  / مزایده ، مزایده دیگ بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885782/مزایده-سنگ-های-مرمریت-و-تراورتن-برش-داده-شده'>مزایده سنگ های مرمریت و تراورتن برش داده شده   / مزایده ، مزایده سنگ های مرمریت و تراورتن برش داده شده  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885882/مزایده-یک-منزل-مسکونی-کلاسه-3-3960074'>مزایده یک منزل مسکونی کلاسه 3.3960074  / مزایده ,مزایده یک منزل مسکونی کلاسه 3.3960074 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885887/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-به-مساحت-22889-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 22889 مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 22889 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885954/مزایده-ساختمان-تجاری-و-مسکونی-چهار-طبقه-روی-پیلوت'>مزایده ساختمان تجاری و مسکونی چهار طبقه روی پیلوت  / مزایده ساختمان تجاری و مسکونی چهار طبقه روی پیلوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886015/مزایده-فروش-35-سهم-از-48-سهم-عرصه-و-اعیان-ششدانگ-یک-قطعه-زمین'>مزایده فروش 35 سهم از 48 سهم عرصه و اعیان ششدانگ یک قطعه زمین  / آگهی مزایده, مزایده فروش 35 سهم از 48 سهم عرصه و اعیان ششدانگ یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885540/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-80-متر-پرونده-960633'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 80 متر پرونده 960633  / مزایده ,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 80 متر پرونده 960633 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886002/مزایده-یک-قطعه-زمین-سه-دانگ-از-شش-دانگ'>مزایده یک قطعه زمین سه دانگ از شش دانگ / آگهی مزایده, مزایده یک قطعه زمین سه دانگ از شش دانگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885998/مزایده-شش-دانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی'>مزایده شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی / آگهی مزایده, مزایده شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885817/مزایده-دو-دستگاه-ماشین-چاپ-6-رنگ---'>مزایده دو دستگاه ماشین چاپ 6 رنگ ....  / مزایده دو دستگاه ماشین چاپ 6 رنگ .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885949/مزایده-فروش-سرقفلی-یک-باب-مغازه-به-مساحت-12-مترمربع'>مزایده فروش سرقفلی یک باب مغازه به مساحت 12 مترمربع  / آگهی مزایده, مزایده فروش سرقفلی یک باب مغازه به مساحت 12 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885931/مزایده-مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-55-فرعی-از-1858'>مزایده مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 55 فرعی از 1858  / آگهی مزایده, مزایده مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 55 فرعی از 1858 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885823/مزایده-میز-کنفرانس--'>مزایده میز کنفرانس....  / مزایده میز کنفرانس.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886023/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید / مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886017/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-یازده-تهران'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یازده تهران / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885781/مزایده-یک-دستگاه-شست-و-شوی-میوه-جات'>مزایده یک دستگاه شست و شوی میوه جات / مزایده یک دستگاه شست و شوی میوه جات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885990/مزایده-دو-قطعه-زمین-9300-و-6100متر'>مزایده دو قطعه زمین 9300 و 6100متر  / مزایده , مزایده دو قطعه زمین 9300 و 6100متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885637/مزایده-وانت-پیکان-تیپ-1600'>مزایده وانت پیکان تیپ 1600 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده وانت پیکان تیپ 1600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885999/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-107-40متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 107.40متر / مزایده , مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 107.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886021/مزایده-انواع-دستگاه-کمپرسور'>مزایده انواع  دستگاه کمپرسور  / مزایده انواع  دستگاه کمپرسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885831/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-ولوو'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری ولوو  / مزایده یک دستگاه خودروی سواری ولوو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885839/مزایده-تعداد-890-دست-لباس-ورزشی-شامل-کاپشن-و-شلوار'>مزایده تعداد 890 دست لباس ورزشی شامل کاپشن و شلوار  / مزایده تعداد 890 دست لباس ورزشی شامل کاپشن و شلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885821/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-دوو-سی-یلو'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری دوو سی یلو  / مزایده یک دستگاه خودرو سواری دوو سی یلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885811/مزایده-تعداد-19-قلم-شامل--انواع-قیچی-آهن-برنو---'>مزایده تعداد 19 قلم شامل : انواع قیچی آهن برنو .... / مزایده تعداد 19 قلم شامل : انواع قیچی آهن برنو ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885798/مزایده-انواع-مانتو'>مزایده انواع مانتو / مزایده انواع مانتو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885918/مزایده--ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-صورت-منزل-مسکونی-کلاسه-950111-10'>مزایده   ششدانگ پلاک ثبتی به صورت منزل مسکونی کلاسه 950111.10 / مزایده ,مزایده   ششدانگ پلاک ثبتی به صورت منزل مسکونی کلاسه 950111.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885791/مزایده-انواع-مبل'>مزایده انواع مبل / مزایده انواع مبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885915/مزایده--یک-قطعه-زمین-خانه-سرا-به-مساحت-505-مترمربع-کلاسه-950647'>مزایده   یک قطعه زمین خانه سرا به مساحت 505 مترمربع کلاسه 950647  / مزایده ,مزایده   یک قطعه زمین خانه سرا به مساحت 505 مترمربع کلاسه 950647 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886088/تجدید-فراخوان-پروژه-مرمت-و-بهسازی-ساختمانها-زیرساختهای-تاسیسات-برقی-مکانیکی-و-عوامل-پروازی'>تجدید فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها، زیرساختهای تاسیسات برقی، مکانیکی و عوامل پروازی / تجدید فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها، زیرساختهای تاسیسات برقی، مکانیکی و عوامل پروازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885939/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-862-61متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 862.61متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 862.61متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885934/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-دوبلکس-مساحت-145-60متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان دوبلکس مساحت 145.60متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان دوبلکس مساحت 145.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885930/مزایده-یک-قطعه-زمین-مشاعی-مساحت-دو-هزار-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مشاعی مساحت دو هزار متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مشاعی مساحت دو هزار متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885978/مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-دو-طبقه-مشاعی--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه ساختمان دو طبقه مشاعی  - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه ساختمان دو طبقه مشاعی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885938/مزایده-اجاره-زمین-فوتبال-چمن-مصنوعی-مجموعه-ورزشی-دیهیم'>مزایده اجاره زمین فوتبال چمن مصنوعی مجموعه ورزشی دیهیم  / فراخوان مزایده عمومی، مزایده اجاره زمین فوتبال چمن مصنوعی مجموعه ورزشی دیهیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886065/مناقصه-پروژه-بازرسی-و-نظارت-بر-توزیع-گاز--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه بازرسی و نظارت بر توزیع گاز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه بازرسی و نظارت بر توزیع گاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885951/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-3500-مترمربع-کلاسه-9301144'>مزایده  یک قطعه زمین به مساحت 3500 مترمربع کلاسه 9301144  / مزایده  یک قطعه زمین به مساحت 3500 مترمربع کلاسه 9301144 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885895/آگهی-فراخوان-امور-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی-واحدهای-اداری-کارگاهی-آزمایشگاهی'>آگهی فراخوان امور خدمات عمومی و پشتیبانی واحدهای اداری، کارگاهی، آزمایشگاهی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، آگهی فراخوان امور خدمات عمومی و پشتیبانی واحدهای اداری، کارگاهی، آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885674/مناقصه-اجرای-عملیات-مقاوم-سازی-بهسازی-و-جمع-آوری-آبهای-سطحی-و--'>مناقصه  اجرای عملیات مقاوم سازی، بهسازی و جمع آوری آبهای سطحی و ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات مقاوم سازی، بهسازی و جمع آوری آبهای سطحی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885910/مزایده-یک-دستگاه-سردخانه-4-تنی-متحرک-دست-دوم'>مزایده یک دستگاه سردخانه 4 تنی متحرک دست دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه سردخانه 4 تنی متحرک دست دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885913/مزایده-یک-دستگاه-کفی-تریلی-کشاورزی'>مزایده یک دستگاه کفی تریلی کشاورزی / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه کفی تریلی کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885889/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستاهای-دشتینه--'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای دشتینه... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای دشتینه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885829/مزایده-اجاره-مجموعه-ورزشی'>مزایده اجاره مجموعه ورزشی / آگهی مزایده , مزایده اجاره مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885974/مزایده-مقدار-135-53-سهم-مشاع-از-240-سهم-ششدانگ-مغازه'> مزایده مقدار 135/53 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ مغازه / آگهی مزایده اموال غیر منقول,  مزایده مقدار 135/53 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885731/مزایده-فروش-ملک-و-خودرو-پژو-405'>مزایده فروش ملک و خودرو پژو 405 / آگهی مزایده مال غیر منقول , مزایده فروش ملک و خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885885/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-206-تیپ-2-مدل-88'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 تیپ 2 مدل 88  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 تیپ 2 مدل 88 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885876/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-مدل-87'>مزایده یک دستگاه خودرو مدل 87  / مزایده,مزایده  یک دستگاه خودرو مدل 87  مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885870/مناقصه-میلگرد-آلومینیوم-7075-قطر-30-و-110-م-م-به-مقدار-حدود-27-تن'>مناقصه میلگرد آلومینیوم 7075 قطر 30 و 110 م م به مقدار حدود 27 تن / مناقصه , مناقصه میلگرد آلومینیوم 7075 قطر 30 و 110 م م به مقدار حدود 27 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885945/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-به-مساحت-88-40-مترمربع-کلاسه-9501155'>مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 88/40 مترمربع کلاسه 9501155  / مزایده ,مزایده  یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 88/40 مترمربع کلاسه 9501155 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885681/مزایده-یک-باب-آپارتمان-واقع-در-طبقه-فوقانی-به-مساحت-90-مترمربع'>مزایده  یک باب آپارتمان واقع در طبقه فوقانی به مساحت 90 مترمربع  / مزایده ,مزایده  یک باب آپارتمان واقع در طبقه فوقانی به مساحت 90 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885898/مزایده-شیرآلات-گرم-و-سرد-و-مخلوط--'>مزایده شیرآلات گرم و سرد و مخلوط ... / مزایده , مزایده شیرآلات گرم و سرد و مخلوط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885948/مزایده-یک-قطعه-باغ-به-مساحت-25671-مترمربع-کلاسه-940414'>مزایده یک قطعه باغ به مساحت 25671 مترمربع کلاسه 940414  / مزایده ,مزایده یک قطعه باغ به مساحت 25671 مترمربع کلاسه 940414 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885977/آگهی-مزایده-اموال-منقول-یک-دانگ-از-شش-دانگ-ملک-به-پلاک-ثبتی-10584'>آگهی مزایده اموال منقول یک دانگ از شش دانگ ملک به پلاک ثبتی 10584 / آگهی مزایده اموال منقول,آگهی مزایده اموال منقول یک دانگ از شش دانگ ملک به پلاک ثبتی 10584</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885735/پنجمین-کنفرانس-حرفه-ای-گرایی-در-روابط-عمومی'>پنجمین کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی / پنجمین کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885838/مناقصه-تکمیل-راه-روستایی'>مناقصه تکمیل راه روستایی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تکمیل راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886158/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-آبرسانی'> فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886136/مزایده-واگذاری-بازار-هفتگی'>مزایده  واگذاری بازار هفتگی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری بازار هفتگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886079/تجدید-فراخوان-مرمت-و-بهسازی-ساختمان-ها-عوامل-پروازی-و---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مرمت و بهسازی ساختمان ها, عوامل پروازی و ... نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان پیمانکاران,تجدید فراخوان مرمت و بهسازی ساختمان ها, عوامل پروازی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885962/مزایده-ملک-ثبتی-به-شماره-2044'>مزایده ملک ثبتی به شماره 2044  / آگهی مزایده، مزایده ملک ثبتی به شماره 2044 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885687/مزایده-یک-باب-آپارتمان-به-مساحت-85-مترمربع'>مزایده یک باب آپارتمان به مساحت 85 مترمربع  / مزایده ,مزایده  یک باب آپارتمان به مساحت 85 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885858/آگهی-عمومی-ارزیابی-کیفی-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا-جهت-بیمارستان-ماهشهر'>آگهی عمومی ارزیابی کیفی  تهیه ، طبخ و توزیع غذا جهت بیمارستان ماهشهر  / آگهی عمومی ارزیابی کیفی ،آگهی عمومی ارزیابی کیفی  تهیه ، طبخ و توزیع غذا جهت بیمارستان ماهشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886122/فراخوان-انجام-خدمات-مهندسی-(-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-سردهنه-سازی--اصلاح-و-بازسازی---نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات مهندسی ( نظارت کارگاهی و عالیه سردهنه سازی ، اصلاح و بازسازی ...  نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان انجام خدمات مهندسی ( نظارت کارگاهی و عالیه سردهنه سازی ، اصلاح و بازسازی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886210/مزایده-لوله-مستعمل-در-سایزهای-مختلف'>مزایده لوله مستعمل در سایزهای مختلف  / آگهی مزایده عمومی , مزایده لوله مستعمل در سایزهای مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886215/مناقصه-پروژه-احداث-و-اصلاح-و-بهینه-شبکه-شهری-واقع-در-شهرستان-گیلانغرب----نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث و اصلاح و بهینه شبکه شهری واقع در شهرستان گیلانغرب ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه پروژه احداث و اصلاح و بهینه شبکه شهری واقع در شهرستان گیلانغرب ... -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885900/آگهی-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تهیه-طبخ-بسته-بندی-و-توزیع-غذا'>آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، طبخ بسته بندی و توزیع غذا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، طبخ بسته بندی و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885890/فراخوان-عمومی-جذب-سرمایه-گذار-زمین-چمن-استقلال-سنندج'>فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار زمین چمن استقلال سنندج / فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار زمین چمن استقلال سنندج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885994/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-103-1430'>مزایده پلاک ثبتی شماره 103/1430  / مزایده, مزایده پلاک ثبتی شماره 103/1430 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885985/مزایده-ششدانگ-پلاک-به-شماره-388-فرعی-از-138-فرعی-از-3182-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک به شماره 388 فرعی از 138 فرعی از 3182 اصلی  / مزایده, مزایده ششدانگ پلاک به شماره 388 فرعی از 138 فرعی از 3182 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886170/مناقصه-برونسپاری-برداشت-آب-خام-از-آبگیر-کانال-آبیاری-مغان--'>مناقصه برونسپاری برداشت آب خام از آبگیر کانال آبیاری مغان,... / مناقصه ,مناقصه برونسپاری برداشت آب خام از آبگیر کانال آبیاری مغان,...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885959/مزایده-یک-باب-واحد-تجاری'>مزایده یک باب واحد تجاری  / مزایده, مزایده یک باب واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885655/مناقصه-استجاره-145-دستگاه-انواع-خودرو-جهت-انجام-امور-ترابری-پستهای-انتقال'>مناقصه استجاره 145 دستگاه انواع خودرو جهت انجام امور ترابری پستهای انتقال / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه استجاره 145 دستگاه انواع خودرو جهت انجام امور ترابری پستهای انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886182/فراخوان-تهیه-نرم-افزار-DSN-جهت-نصب-در-دیتا--نوبت-دوم'> فراخوان تهیه نرم افزار DSN جهت نصب در دیتا  - نوبت دوم  /  فراخوان تهیه نرم افزار DSN جهت نصب در دیتا  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885924/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-تقریبی-6500-مترمربع-کلاسه-950024-نوبت-اول'>مزایده  یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 6500 مترمربع کلاسه 950024 نوبت اول  / مزایده ,مزایده  یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 6500 مترمربع کلاسه 950024 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885849/مزایده-انواع-یونیت-صندلی-دندانپزشکی'>مزایده انواع یونیت صندلی دندانپزشکی  / مزایده انواع یونیت صندلی دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885442/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-سنگبری-با-اموال'>مزایده ششدانگ یک واحد سنگبری با اموال / مزایده , مزایده ششدانگ یک واحد سنگبری با اموال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885963/مزایده-املاک-بانک-مهر-اقتصاد'>مزایده املاک بانک مهر اقتصاد  / مزایده ,مزایده املاک بانک مهر اقتصاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886094/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-فضای-سبز-بلوار-ساحلی-امام-خمینی-ره--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی  اجرای فضای سبز بلوار ساحلی امام خمینی ره - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی  اجرای فضای سبز بلوار ساحلی امام خمینی ره  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885737/مزایده-اجاره-سه-ساله-یک-قطعه-زمین-با-انتقاع-مجتمع-خدمات-رفاهی-شهرستان-نائین--'>مزایده اجاره سه ساله یک قطعه زمین با انتقاع مجتمع خدمات رفاهی شهرستان نائین ... / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی اجاره سه ساله یک قطعه زمین با انتقاع مجتمع خدمات رفاهی شهرستان نائین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885859/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 405  / مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885721/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-202-5متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 202.5متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 202.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886127/فراخوان-مناقصه-مرمت-و-بهسازی-جاده-و-محوطه-چاه-4-بی-بی-حکیمه-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 4 بی بی حکیمه نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 4 بی بی حکیمه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885557/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-یک-اراک-زیربنای-263متر'>مزایده ششدانگ زمین بخش یک اراک زیربنای 263متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین بخش یک اراک زیربنای 263متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885956/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-1888-5متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 1888.5متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 1888.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885914/مزایده-فروش-یک-یخچال-ایستاده'>مزایده فروش یک یخچال ایستاده  / اگهی اموال منقول , مزایده فروش یک یخچال ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885928/مزایده-فروش-یک-خط-تلفن-همراه'> مزایده فروش یک خط تلفن همراه / آگهی مزایده ,  مزایده فروش یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885741/مناقصه-پیاده-روسازی-بلوار-بعثت'>مناقصه پیاده روسازی بلوار بعثت / آگهی مناقصه , مناقصه پیاده روسازی بلوار بعثت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885745/مناقصه-پیاده-روسازی-108-دستگاه'>مناقصه پیاده روسازی 108 دستگاه  / آگهی مناقصه , مناقصه پیاده روسازی 108 دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885912/آگهی-مناقصه-شهرداری-دوگنبدان-احداث-کانال-بیمارستان-نرگس'>آگهی مناقصه شهرداری دوگنبدان احداث کانال بیمارستان نرگس / آگهی مناقصه شهرداری دوگنبدان,آگهی مناقصه شهرداری دوگنبدان احداث کانال بیمارستان نرگس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885967/مزایده-ششدانگ-یک-باب-ساختمان-پلاک-593-فرعی'>مزایده ششدانگ یک باب ساختمان پلاک 593 فرعی  / مزایده, مزایده ششدانگ یک باب ساختمان پلاک 593 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885923/آگهی-استعلام-ارزیابی-کیفی-RFQ-انجام-عملیات-آماده-سازی-باطله-برداری'>آگهی استعلام ارزیابی کیفی RFQ انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری / آگهی استعلام ارزیابی کیفی,آگهی استعلام ارزیابی کیفی RFQ انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885941/آگهی-مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستاهای'>آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای / آگهی مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885850/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو-405-مدل-93'>مزایده فروش  یکدستگاه خودرو سواری پژو 405 مدل 93  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش  یکدستگاه خودرو سواری پژو 405 مدل 93 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885642/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-یکباب-خانه-252متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه 252متر  / مزایده ,مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه 252متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885860/مزایده-فروش-یکدستگاه-آسانسور-کارگاهی-ـ-2-موتور-گیربکس'>مزایده فروش یکدستگاه آسانسور کارگاهی ـ 2 موتور گیربکس  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه آسانسور کارگاهی ـ 2 موتور گیربکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885911/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-115-17-مترمربع-کلاسه-960023'>مزایده  ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 115/17 مترمربع کلاسه 960023  / مزایده ,مزایده  ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 115/17 مترمربع کلاسه 960023 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885906/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-112-40-مترمربع-کلاسه-950138-91-95'>مزایده  یک قطعه زمین به مساحت 112/40 مترمربع کلاسه 950138.91.95 / مزایده ,مزایده  یک قطعه زمین به مساحت 112/40 مترمربع کلاسه 950138.91.95</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885893/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-73-63-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 73/63 مترمربع / مزایده ,مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 73/63 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885902/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-138-مترمربع-کلاسه-960006'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 138 مترمربع کلاسه 960006  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 138 مترمربع کلاسه 960006 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886195/مزایده-بهره-برداری-جایگاه-CNG'>مزایده بهره برداری جایگاه CNG  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885780/مناقصه-نصب-تجهیزات-(کنتور-و-رگلاتور)-در-سطح-مناطق-3-4-و-7'>مناقصه نصب تجهیزات (کنتور و رگلاتور) در سطح مناطق 3، 4 و 7 / مناقصه نصب تجهیزات (کنتور و رگلاتور) در سطح مناطق 3، 4 و 7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885787/آگهی-مزایده-اجاره-کارگاه'>آگهی مزایده اجاره کارگاه / آگهی مزایده اجاره کارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885802/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-مجموعه-قهوه-خانه-سنتی-شماره-2'>مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه قهوه خانه سنتی شماره 2 / مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه قهوه خانه سنتی شماره 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886133/مناقصه-انجام-امور-خدمات-ایستگاهی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدمات ایستگاهی  نوبت دوم  / آگهی دعوت به دریافت اسناد مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات ایستگاهی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885434/مزایده-پراید-تیپ-جی-تی-ایکس'>مزایده پراید تیپ جی تی ایکس / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده پراید تیپ جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886124/مناقصه-پیمان-تعویض-7500-متر-خط-لوله-16-اهواز--نوبت-دوم'> مناقصه پیمان تعویض 7500 متر خط لوله 16 اهواز ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  مناقصه پیمان تعویض 7500 متر خط لوله 16 اهواز ... نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885904/مناقصه-عمومی-قطعات-یدکی-مربوط-به-شیر-توپی-ITAG--'>مناقصه عمومی قطعات یدکی مربوط به شیر توپی ITAG ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه عمومی قطعات یدکی مربوط به شیر توپی ITAG ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886000/مزایده-فروش-سه-واحد-آپارتمان'>مزایده فروش سه واحد آپارتمان  / مزایده فروش سه واحد آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885957/مزایده-قطعه-5-نقشه-از-قطعه-2-به-پلاک-ثبتی-9-14327'> مزایده قطعه 5 نقشه از قطعه 2 به پلاک ثبتی 9/14327 / آگهی مزایده عمومی,  مزایده قطعه 5 نقشه از قطعه 2 به پلاک ثبتی 9/14327</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886005/مزایده-سنگ-تراورتن-بی-موج'>مزایده سنگ تراورتن بی موج  / مزایده , مزایده زسنگ تراورتن بی موج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885993/مزایده-سه-دانگ-مشاع-اپارتمان'>مزایده سه دانگ مشاع اپارتمان / مزایده سه دانگ مشاع اپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886019/مزایده-سواری-زانتیا-مدل-83'>مزایده سواری زانتیا مدل 83 / مزایده , مزایده سواری زانتیا مدل 83</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885929/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-مسکونی-به-مساحت-473-45-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب خانه مسکونی به مساحت 473.45 مترمربع / مزایده ,مزایده  ششدانگ یک باب خانه مسکونی به مساحت 473.45 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885783/مزایده-اجاره-دادن-استخر-ورزشی'>مزایده اجاره دادن استخر ورزشی  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره دادن استخر ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885535/مزایده-پلاک-ثبتی-1528-به-مساحت-100-85-کلاسه-954100-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 1528 به مساحت 100/85 کلاسه 954100 نوبت اول  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 1528 به مساحت 100/85 کلاسه 954100 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886003/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-48-64متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 48.64متر / مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 48.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886007/مزایده-مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-294'>مزایده مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 294 / مزایده , مزایده مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 294</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885793/مزایده-کالاهای-تحت-اختیار'>مزایده کالاهای تحت اختیار  / آگهی مزایده ,مزایده کالاهای تحت اختیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885810/مزایده-کانکس-و--'>مزایده کانکس و ... / آگهی مزایده ,مزایده کانکس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885804/مزایده-یک-دستگاه-کوره-آجرپزی'>مزایده یک دستگاه کوره آجرپزی  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه کوره آجرپزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885812/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-(امور-خدماتی-و-ماشین-نویسی)'>مناقصه تامین نیروی انسانی (امور خدماتی و ماشین نویسی)  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی (امور خدماتی و ماشین نویسی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886062/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-سامانه-ذخیره-سازی-داده-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی سامانه ذخیره سازی داده نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و نصب و راه اندازی سامانه ذخیره سازی داده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886099/مناقصه-ارائه-خدمات-در-زمینه-ایجاد-گروه-های-گشت-و-بازرسی-نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات در زمینه ایجاد گروه های گشت و بازرسی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  ارائه خدمات در زمینه ایجاد گروه های گشت و بازرسی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885997/مزایده-پلاک-11585-فرعی-ا-ز-5087-اصلی-کلاسه-9300002-9300001'>مزایده پلاک 11585 فرعی ا ز 5087 اصلی کلاسه 9300002-9300001 / مزایده پلاک 11585 فرعی ا ز 5087 اصلی کلاسه 9300002-9300001</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885470/مزایده-یک-دستگاه-پراید-تیپ-131'>مزایده یک دستگاه پراید تیپ 131  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه پراید تیپ 131 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885981/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه'>مزایده ششدانگ یکباب خانه / مزایده ششدانگ یکباب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886128/مناقصه-عمومی-اجرای-پروژه-جدول-گذاری-سطح-شهر'>مناقصه عمومی اجرای پروژه جدول گذاری سطح شهر  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای پروژه جدول گذاری سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885965/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-478متر-به-کلاسه-اجرایی-950714'>مزایده ملک مساحت اعیان 478متر به کلاسه اجرایی 950714 / مزایده ملک مساحت اعیان 478متر به کلاسه اجرایی 950714</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885991/مزایده-فروش-عرصه-و-مغازه'>مزایده فروش عرصه و مغازه / مزایده,  مزایده فروش عرصه و مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885976/مزایده-فروش-شش-دانگ-یک-باب-عمارت-پلاک-شماره-154-فرعی'>مزایده فروش شش دانگ یک باب عمارت پلاک شماره 154 فرعی / مزایده,  مزایده فروش شش دانگ یک باب عمارت پلاک شماره 154 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885972/مزایده-ملک-به-مساحت-209-متر-مربع'>مزایده ملک به مساحت 209 متر مربع / مزایده,  مزایده ملک به مساحت 209 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885996/مزایده-فروش-ششدانگ-یک-باب-منزل-به-مساحت-220-متر-مربع'>مزایده فروش ششدانگ یک باب منزل به مساحت 220 متر مربع / مزایده, مزایده فروش ششدانگ یک باب منزل به مساحت 220 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886009/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی'>مزایده فروش پلاک ثبتی  / مزایده, مزایده فروش پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885940/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-تاکسی-پژو-ROA-مدل-87'>مزایده یک دستگاه خودروی تاکسی پژو ROA مدل 87 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودروی تاکسی پژو ROA مدل 87</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886098/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-پیکان-مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان- مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان- مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885424/فراخوان-اجرای-المان-های-شهری-و-نورپردازی'>فراخوان اجرای المان های شهری و نورپردازی / فراخوان همکاری و مشارکت، فراخوان اجرای المان های شهری و نورپردازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885846/مناقصه-خرید-1443-عدد-مقره-های-کامپوزیتی-و--'>مناقصه خرید 1443 عدد مقره های کامپوزیتی و ... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ,مناقصه خرید 1443 عدد مقره های کامپوزیتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885786/مزایده-فروش-مانتو'>مزایده فروش مانتو / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش مانتو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885774/مناقصه-آماده-سازی-مجموعه-660-واحدی-مسکن-مهر'>مناقصه آماده سازی مجموعه 660 واحدی مسکن مهر  / آگهی فراخوان عمومی مناقصه, مناقصه آماده سازی مجموعه 660 واحدی مسکن مهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886160/مزایده-پارکینگ-های-عمومی-تحت-نظارت-خود-در-سطح-شهر-قزوین-نوبت-دوم'>مزایده پارکینگ های عمومی تحت نظارت خود در سطح شهر قزوین- نوبت دوم  / مزایده,مزایده پارکینگ های عمومی تحت نظارت خود در سطح شهر قزوین- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885805/فراخوان-دعوت-از-سرمایه-گذاران-و-مشارکت-کنندگان-در-پروژه-های-عمرانی-آموزش-و-پرورش'> فراخوان دعوت از سرمایه گذاران و مشارکت کنندگان در پروژه های عمرانی آموزش و پرورش  / آگهی فراخوان,  فراخوان دعوت از سرمایه گذاران و مشارکت کنندگان در پروژه های عمرانی آموزش و پرورش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886190/تجدید-مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-جداول-و-کفپوش-بتنی-چاپ-دوم'>تجدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات جداول و کفپوش بتنی- چاپ دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات جداول و کفپوش بتنی چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886199/مناقصه-مدیریت-و-نظارت-عملکرد-نیروهای-خدماتی--تجدید'>مناقصه مدیریت و نظارت عملکرد نیروهای خدماتی - تجدید / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه مدیریت و نظارت عملکرد نیروهای خدماتی - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886202/ارزیابی-کیفی-خرید-3200-عدد-اسپیسر--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خرید 3200 عدد اسپیسر - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,ارزیابی کیفی خرید 3200 عدد اسپیسر - نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885919/آگهی-عمومی-ارزیابی-کیفی-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا--جهت-بیمارستان-و--'>آگهی عمومی ارزیابی کیفی  تهیه ، طبخ و توزیع غذا : جهت بیمارستان و ...  / آگهی عمومی ارزیابی کیفی , آگهی عمومی ارزیابی کیفی  تهیه ، طبخ و توزیع غذا : جهت بیمارستان و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885988/مزایده-فروش-تعداد-هشت-رقبه-از-املاک-مازاد'>مزایده فروش تعداد هشت رقبه از املاک مازاد  / آگهی مزایده فروش، مزایده فروش تعداد هشت رقبه از املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885460/مزایده-فروش-ماشین-آلات-تعاونی-60-آب-معدنی'>مزایده فروش ماشین آلات تعاونی 60 آب معدنی / مزایده فروش ماشین آلات تعاونی 60 آب معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886001/مناقصه-خرید-چند-دستگاه-مخزن-و-اسکرو-و-اقلام-هیدرولیک-و-ابزار-دقیق'>مناقصه خرید چند دستگاه مخزن و اسکرو و اقلام هیدرولیک و ابزار دقیق / مناقصه ,مناقصه خرید چند دستگاه مخزن و اسکرو و اقلام هیدرولیک و ابزار دقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885989/آگهی-مناقصه-تامین-کالا'>آگهی مناقصه  تامین کالا / مناقصه ,آگهی مناقصه  تامین کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885979/مناقصه-روژه-گازرسانی-و-انجام-توسعه-شبکه-حفرات-خالی-و-نصب-انشعابات-پراکنده-ناحیه-ابهر-و--'>مناقصه روژه گازرسانی و انجام توسعه شبکه حفرات خالی و نصب انشعابات پراکنده ناحیه ابهر و .. / مناقصه ,مناقصه روژه گازرسانی و انجام توسعه شبکه حفرات خالی و نصب انشعابات پراکنده ناحیه ابهر و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885937/مزایده-واگذاری-1-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده واگذاری 1 دستگاه خودرو سواری / مزایده,مزایده واگذاری 1 دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885971/مناقصه-عملیات-حمل-و-نقل-محصولات-صادراتی-از-مجتمع-خود-به-بندر-امام-خمینی-ره'>مناقصه عملیات حمل و نقل محصولات صادراتی از مجتمع خود  به بندر امام خمینی ره / مناقصه ,مناقصه عملیات حمل و نقل محصولات صادراتی از مجتمع خود  به بندر امام خمینی ره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885807/مناقصه-اجرای-انجام-عملیات-تعمیر-هشت-دستگاه-هواساز'>مناقصه اجرای انجام عملیات  تعمیر هشت دستگاه هواساز / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه اجرای انجام عملیات  تعمیر هشت دستگاه هواساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885818/مزایده-اقلام-مستعمل-و-اسقاط-اداری-و-چوبی'>مزایده اقلام مستعمل و اسقاط اداری و چوبی  / آگهی مزایده,مزایده اقلام مستعمل و اسقاط اداری و چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885832/مناقصه-خرید-گوشی-هوشمند-نیمه-صنعتی'>مناقصه خرید گوشی هوشمند نیمه صنعتی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید گوشی هوشمند نیمه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885844/مناقصه-خرید-با-نظارت-بر-ساخت-6-عدد-کولر-روغن'>مناقصه خرید با نظارت بر ساخت 6 عدد کولر روغن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی,مناقصه خرید با نظارت بر ساخت 6 عدد کولر روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885458/مناقصه-پروژه-احداث-و-اصلاح-و-بهینه-شبکه-شهری-واقع-در-شهرستان-گیلانغرب--'>مناقصه پروژه احداث و اصلاح و بهینه شبکه شهری واقع در شهرستان گیلانغرب ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه پروژه احداث و اصلاح و بهینه شبکه شهری واقع در شهرستان گیلانغرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885905/مناقصه-احداث-خیابان-در-فاز-توسعه-شهرک-شهید-سلیمی'>مناقصه احداث خیابان در فاز توسعه شهرک شهید سلیمی / آگهی مناقصه,مناقصه احداث خیابان در فاز توسعه شهرک شهید سلیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886139/فراخوان-مناقصه-اجرای-پوشش-کف-بند-بتنی--تجدید'>فراخوان مناقصه اجرای پوشش کف بند بتنی - تجدید / تجدید فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای پوشش کف بند بتنی- تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886172/مناقصه-احداث-مدرسه-6-کلاسه-شهید-عضدی-للکه-محله-چوبر-نوبت-دوم'>مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه شهید عضدی للکه محله چوبر- نوبت دوم  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه شهید عضدی للکه محله چوبر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885969/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-و-آپارتمان'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین و آپارتمان / مزایده , مزایده واگذاری یک قطعه زمین و آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886186/مناقصه-استجاره-145-دستگاه-انواع-خودرو-جهت-انجام-امور-ترابری-پستهای-انتقال-نوبت-دوم'>مناقصه استجاره 145 دستگاه انواع خودرو جهت انجام امور ترابری پستهای انتقال- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه استجاره 145 دستگاه انواع خودرو جهت انجام امور ترابری پستهای انتقال- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886004/مزایده-ششدانگ-یکباب-اپارتمان-طبقه-همکف-بخش-دو-شاهرود'>مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان طبقه همکف بخش دو شاهرود / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان طبقه همکف بخش دو شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886010/مزایده-ششدانگ-باقیمانده-اول-یک-قطعه-زمین-770-55متر'>مزایده ششدانگ باقیمانده اول یک قطعه زمین 770.55متر / مزایده ,مزایده ششدانگ باقیمانده اول یک قطعه زمین 770.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886056/مزایده-عمومی-فروش-منازل-سازمانی'>مزایده عمومی فروش منازل سازمانی  / مزایده ,مزایده عمومی فروش منازل سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885950/مزایده-املاک-مازاد'> مزایده املاک مازاد  / مزایده,  مزایده املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885592/مناقصه-پروژه-بازرسی-و-نظارت-بر-توزیع-گاز'>مناقصه پروژه بازرسی و نظارت بر توزیع گاز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه بازرسی و نظارت بر توزیع گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885866/مزایده-تعداد-40-راس-گوسفند'>مزایده  تعداد 40 راس گوسفند  / مزایده  تعداد 40 راس گوسفند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885723/مزایده-واحد-مسکونی-و-ماشین-الات-صنعتی-تولید-قند-کله'>مزایده واحد مسکونی و ماشین الات صنعتی تولید قند کله / مزایده واحد مسکونی و ماشین الات صنعتی تولید قند کله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885960/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1130-فرعی-به-مساحت-179-61-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1130 فرعی به مساحت 179/61 مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1130 فرعی به مساحت 179/61 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885964/مزایده-عرصه-و-اعیان-یک-دستگاه-آپارتمان-پرونده-3-95-0007'> مزایده عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان پرونده 3.95.0007  / مزایده,  مزایده عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان پرونده 3.95.0007 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885970/مزایده-فروش-قطعات-زمین-با-کاربریهای-مختلف-نوبت-اول'>مزایده فروش قطعات زمین با کاربریهای مختلف نوبت اول / مزایده فروش قطعات زمین با کاربریهای مختلف نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886229/تجدید-مزایده-واگذاری-عملیات-جمع-آوری-پسماندهای-خشک--نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک - نوبت دوم / تجدید مزایده واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885921/مناقصه-تهیه-و-نصب-پایه-چراغ'>مناقصه تهیه و نصب پایه چراغ / مناقصه تهیه و نصب پایه چراغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885953/مزایده-تعداد-11-واحد-از-پروژه-مسکونی-در-حال-احداث'>مزایده تعداد 11 واحد از پروژه مسکونی در حال احداث  / مزایده ,مزایده تعداد 11 واحد از پروژه مسکونی در حال احداث </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886113/مناقصه-اجرای-پروژه-شبکه-توزیع-گاز-شهرک-صنعت-جوین-و--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه شبکه توزیع گاز شهرک صنعت جوین و... نوبت دوم  / مناقصه اجرای پروژه شبکه توزیع گاز شهرک صنعت جوین و...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885555/مناقصه-قطعات-یدکی-مربوط-به-شیر-توپی-FRIULCO'>مناقصه قطعات یدکی مربوط به شیر توپی FRIULCO / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه قطعات یدکی مربوط به شیر توپی FRIULCO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886121/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-فضای-سبز-و-درختکاری-شهرکهای-صنعتی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای پروژه فضای سبز و درختکاری شهرکهای صنعتی نوبت دوم  / تجدید مناقصه اجرای پروژه فضای سبز و درختکاری شهرکهای صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885942/مناقصه-عملیات-تکمیل-فونداسیون-تکمیل-اسکلت'>مناقصه عملیات تکمیل فونداسیون تکمیل اسکلت / مناقصه عملیات تکمیل فونداسیون تکمیل اسکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885936/مزایده-مقدار-10000-کیلوگرم-انواع-سیم-های-مسی-اسقاط'>مزایده مقدار 10000 کیلوگرم انواع سیم های مسی اسقاط / مزایده مقدار 10000 کیلوگرم انواع سیم های مسی اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885899/آگهی-مزایده-سیم-آلومینیومی'>آگهی مزایده سیم آلومینیومی  / آگهی مزایده ,آگهی مزایده سیم آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885877/مناقصه-اجرای-فیبرنوری'>مناقصه اجرای فیبرنوری  / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای فیبرنوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885871/مناقصه-خرید-الکتروپمپ-شناور'>مناقصه خرید الکتروپمپ شناور / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885980/مزایده-تعدادی-از-قطعات-زمین-واقع-در-شهرک-شهرداری-دهج'>مزایده تعدادی از قطعات زمین واقع در شهرک شهرداری دهج  / آگهی مزایده، مزایده تعدادی از قطعات زمین واقع در شهرک شهرداری دهج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885986/مزایده-ملک-توقیفی-سه-دانگ-مشاع-از-یکباب-منزل-مسکونی'>مزایده  ملک توقیفی سه دانگ مشاع از یکباب منزل مسکونی / مزایده  ملک توقیفی سه دانگ مشاع از یکباب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885875/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-نیسان'>مزایده یک دستگاه اتومبیل نیسان  / مزایده یک دستگاه اتومبیل نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885476/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی  / مزایده ,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885973/مزایده-فروش-خانه-های-سازمانی'>مزایده فروش خانه های سازمانی  / مزایده ,مزایده فروش خانه های سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885894/مناقصه-تخلیه-مواد-سیلیس'>مناقصه تخلیه مواد سیلیس / مناقصه تخلیه مواد سیلیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886458/مناقصه-تامین-قطعات-یدکی-تاپ-درایوهای-مدل-HYDRALIFT-MH--نوبت-دوم'>مناقصه تامین قطعات یدکی تاپ درایوهای مدل HYDRALIFT& MH - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین قطعات یدکی تاپ درایوهای مدل HYDRALIFT& MH - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886427/تجدید-مناقصه-مربوط-به-خرید-10-قلم-تجهیزات-قفسه-بندی-مورد-نیاز-جهت-چیدمان-اقلام-حفاری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه مربوط به خرید 10 قلم تجهیزات قفسه بندی مورد نیاز جهت چیدمان اقلام حفاری - نوبت دوم  / تجدید مناقصه مربوط به خرید 10 قلم تجهیزات قفسه بندی مورد نیاز جهت چیدمان اقلام حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886497/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-آبرسانی-روستاها--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاها - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886502/فراخوان-مناقصه-خدمات-و-نگهداری-شهرکهای-صنعتی-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات و نگهداری شهرکهای صنعتی تجدید- نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خدمات و نگهداری شهرکهای صنعتی تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886150/مجدد-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-قطعات-یدکی-شیرهای-توپی-PERAR-نوبت-دوم'>مجدد ارزیابی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی PERAR نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مجدد ارزیابی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی PERAR نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886141/مناقصه-انجام-خدمات-کارشناسی-و-تصدی-گری-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات کارشناسی و تصدی گری نوبت دوم  / آگهی دعوت به دریافت اسناد مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات کارشناسی و تصدی گری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886153/فراخوان-ارزیابی-کیفی-الکتروپمپ-و---نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی الکتروپمپ و ... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (عمومی دو مرحله ای) , فراخوان ارزیابی کیفی الکتروپمپ و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885474/فراخوان-مدیریت-مجتمع-های-خدمات-بهزیستی'>فراخوان مدیریت مجتمع های خدمات بهزیستی  / فراخوان مدیریت مجتمع های خدمات بهزیستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885561/مزایده-فروش-تعداد-4-رقبه-املاک-تملیکی'>مزایده فروش تعداد 4 رقبه املاک تملیکی / مزایده ,مزایده فروش تعداد 4 رقبه املاک تملیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885485/فراخوان-جهت-برگزاری-مناقصه-عمومی-اجرای-پوشش-کف-بتنی'>فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی اجرای پوشش کف بتنی / فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی, فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی اجرای پوشش کف بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886147/مناقصه-آماده-سازی-و-زیرسازی-معابر-شهر-و-ناحیه-6-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه آماده سازی و زیرسازی معابر شهر و ناحیه 6 شهری...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آماده سازی و زیرسازی معابر شهر و ناحیه 6 شهری...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886105/مناقصه-خدمات-نظافت-امور-انتقال-نیروی-البرز-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نظافت امور انتقال نیروی البرز نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نظافت امور انتقال نیروی البرز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885691/مزایده-فروش-انواع-سیم-مسی-اسقاط-و-دم-قیچی'>مزایده  فروش انواع سیم مسی اسقاط و دم قیچی / آگهی مزایده عمومی, مزایده  فروش انواع سیم مسی اسقاط و دم قیچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885568/تمدید-مناقصه-انجام-اخدمات-تامین--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-حفاظت-کاتدیک-مخازن'>تمدید مناقصه انجام اخدمات تامین ، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک مخازن / تمدید مناقصه انجام خدمات تامین ، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک مخازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885486/مزایده-فروش-4-منزل-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 منزل مسکونی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش 4 منزل مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886221/مناقصه-خرید-زیرپایی-آلومینیومی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید زیرپایی آلومینیومی  نوبت دوم  / مناقصه خرید زیرپایی آلومینیومی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885668/مزایده-ملک-به-مساحت-370-مترمربع-که-در-آن-یک-باب-ساختمان'>مزایده  ملک به مساحت 370 مترمربع که در آن یک باب ساختمان / مزایده ,مزایده  ملک به مساحت 370 مترمربع که در آن یک باب ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886232/مناقصه-خرید-ورق-گالوانیزه-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ورق گالوانیزه  نوبت دوم  / مناقصه ، خرید ورق گالوانیزه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886146/مناقصه-تدارک-یک-دستگاه-چیلر-تراکمی-اسکروهوا-خنک-با-ظرفیت-200-تن-تبرید-نوبت-دوم'>مناقصه تدارک یک دستگاه چیلر تراکمی اسکروهوا خنک با ظرفیت 200 تن تبرید  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه تدارک یک دستگاه چیلر تراکمی اسکروهوا خنک با ظرفیت 200 تن تبرید  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885695/مزایده-واگذاری-امورات-تبلیغات-محیط-تعداد-18-جایگاه-گاز'> مزایده واگذاری امورات تبلیغات محیط تعداد 18 جایگاه گاز / آگهی مزایده عمومی (کتبی) , مزایده واگذاری امورات تبلیغات محیط تعداد 18 جایگاه گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885708/مناقصه-خدمات-حفاظت-و-حراست'>مناقصه خدمات حفاظت و حراست  / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات حفاظت و حراست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886224/مناقصه-پروژه-احداث-ایستگاه-تقلیل-فشار-شبکه-تغذیه-و-توزیع-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث ایستگاه تقلیل فشار، شبکه تغذیه و توزیع گازرسانی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث ایستگاه تقلیل فشار، شبکه تغذیه و توزیع گازرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885615/مناقصه-تامین-قطعات-یدکی-تاپ-درایوهای-مدل-HYDRALIFT-MH'>مناقصه تامین قطعات یدکی تاپ درایوهای مدل HYDRALIFT,MH / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین قطعات یدکی تاپ درایوهای مدل HYDRALIFT,MH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885554/مزایده-ملک-ساختمانی-یک-طبقه-مسکونی-705-17متر'>مزایده ملک ساختمانی یک طبقه مسکونی 705.17متر  / مزایده ,مزایده ملک ساختمانی یک طبقه مسکونی 705.17متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886152/مناقصه-احداث-استخر-تفکیک-و-تبخیر-انبار-نفت-شهید-تندگویان-نوبت-دوم'>مناقصه احداث استخر تفکیک و تبخیر انبار نفت شهید تندگویان- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث استخر تفکیک و تبخیر انبار نفت شهید تندگویان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885431/مزایده-فرش-و--'>مزایده فرش و.... / مزایده فرش و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886214/مناقصه-خریداری-انواع-کابل-مسی-بدون-مهار-نوبت-دوم'>مناقصه خریداری انواع کابل مسی بدون مهار- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خریداری انواع کابل مسی بدون مهار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886335/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-غوره-فروشی-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف غوره فروشی  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعدادی غرف غوره فروشی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886348/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس-مدل-93'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مدل 93 / مزایده , مزایده سواری پژو پارس مدل 93 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886345/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-لیفان-(هاچ-بک)-مدل-93'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری لیفان (هاچ بک) مدل 93  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری لیفان (هاچ بک) مدل 93 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886375/مزایده-تعداد-54-راس-گاو-و-گوساله'>مزایده تعداد 54 راس گاو و گوساله  / مزایده , مزایده تعداد 54 راس گاو و گوساله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886397/مزایده-چهار-تخته-فرش-ماشینی--نوبت-دوم'>مزایده چهار تخته فرش ماشینی - نوبت دوم  / مزایده, مزایده چهار تخته فرش ماشینی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886333/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-حمل-و-نقل-مرکز-بهداشت-شهرستان-عنبر-آباد'>مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل و نقل مرکز بهداشت شهرستان عنبر آباد / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل و نقل مرکز بهداشت شهرستان عنبر آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886573/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-206-دنده-اتوماتیک'>مزایده یک دستگاه اتومبیل 206 دنده اتوماتیک  / مزایده یک دستگاه اتومبیل 206 دنده اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886479/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-جهت-ساخت-رستوران---تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان جذب سرمایه گذار جهت ساخت رستوران .... تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان , فراخوان جذب سرمایه گذار جهت ساخت رستوران .... تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886268/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-زمینهای-خود-کاربری-تجاری'>مزایده فروش تعدادی از قطعات زمینهای خود کاربری تجاری  / مزایده ,مزایده فروش تعدادی از قطعات زمینهای خود کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886271/مزایده-فروش-مبل-راحتی-و-کاناپه-و--'>مزایده فروش مبل راحتی و کاناپه و ... / مزایده فروش مبل راحتی و کاناپه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886292/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید-سایپا-141'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید سایپا 141 / اگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودروی پراید سایپا 141</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886372/مزایده-یک-دستگاه-الکتروموتور-جریان-مستقیم'>مزایده یک دستگاه الکتروموتور جریان مستقیم  / مزایده یک دستگاه الکتروموتور جریان مستقیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886245/فراخوان-اجرای-شبکه-جمع-آوری-و-نصب-انشعابات-فاضلاب-شهر-رزن---'>فراخوان  اجرای شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب شهر رزن  ... / فراخوان  اجرای شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب شهر رزن  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886265/فراخوان-خرید-لوله-های-پلی-پروپیلن-و-لوله-های-پلی-اتیلن'>فراخوان خرید لوله های پلی پروپیلن و لوله های پلی اتیلن  / فراخوان خرید لوله های پلی پروپیلن و لوله های پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886264/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885663/مزایده-قطعه-زمینی-کاربری-خانسرای-مسکونی-142متر'>مزایده قطعه زمینی کاربری خانسرای مسکونی 142متر / مزایده ,مزایده قطعه زمینی کاربری خانسرای مسکونی 142متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886300/مناقصه-تعمیرات-شبکه-فشار-متوسط--'>مناقصه تعمیرات شبکه فشار متوسط... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات شبکه فشار متوسط...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886284/مناقصه-تکمیل-دیوار-ساحلی-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل دیوار ساحلی مرحله اول نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل دیوار ساحلی مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886295/مناقصه-احداث-اسکلت-بتنی-ساختمانهای-تجاری-نوبت-دوم'>مناقصه احداث اسکلت بتنی ساختمانهای تجاری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث اسکلت بتنی ساختمانهای تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886259/مزایده-پلاکهای-ثبتی-مال-غیرمنقول'>مزایده پلاکهای ثبتی مال غیرمنقول / مزایده ,مزایده پلاکهای ثبتی مال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886318/مناقصه-خرید-انواع-کابل-مسی-آلومینیومی-و--'>مناقصه خرید انواع کابل مسی آلومینیومی و ... / مناقصه خرید انواع کابل مسی آلومینیومی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886414/تجدید-مزایده-اجاره-فضای-تعداد-پنج-(5)-عدد-تابلوی-تبلیغاتی-چهاروجهی-و----نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره فضای تعداد پنج (5) عدد تابلوی تبلیغاتی چهاروجهی و ... - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده اجاره فضای تعداد پنج (5) عدد تابلوی تبلیغاتی چهاروجهی و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885983/مزایده-فروش-تعدادی-پلاک-تجاری'>مزایده فروش تعدادی پلاک تجاری  / مزایده ,مزایده فروش تعدادی پلاک تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886251/مزایده-فروش-تعداد-4-پلاک-کاربری-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 4 پلاک کاربری تجاری مسکونی  / مزایده ,مزایده فروش تعداد 4 پلاک کاربری تجاری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885586/مزایده-دفتر-سفارش-تالار-پذیرایی'>مزایده دفتر سفارش تالار پذیرایی  / آگهی مزایده و مناقصه, مزایده دفتر سفارش تالار پذیرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886239/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کمپرسی-6-چرخ'>مزایده فروش یک دستگاه کمپرسی 6 چرخ  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کمپرسی 6 چرخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885588/مناقصه-خرید-قاب-عکس-مزار-آلومینیومی-و--'>مناقصه خرید قاب عکس مزار آلومینیومی و ... / آگهی مزایده و مناقصه, مناقصه خرید قاب عکس مزار آلومینیومی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886283/دومین-کارگاه-خنده-در-جزیره-زیبای-قشم'>دومین کارگاه خنده در جزیره زیبای قشم / دومین کارگاه خنده در جزیره زیبای قشم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886435/مناقصه-خدمات-نظافت-باغبانی-آبدارخانه-حسابدار'>مناقصه خدمات نظافت، باغبانی، آبدارخانه، حسابدار / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خدمات نظافت، باغبانی، آبدارخانه، حسابدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886306/مزایده-25-سهم-مشاع-از-100-سهم-از-ششدانگ-مغازه'>مزایده 25 سهم مشاع از 100 سهم از ششدانگ مغازه / مزایده ,مزایده 25 سهم مشاع از 100 سهم از ششدانگ مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886437/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدماتی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری امور خدماتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886285/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزار-مساحت-دو-هکتار-و-خانه-مخروبه-238متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزار مساحت دو هکتار و خانه مخروبه 238متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین شالیزار مساحت دو هکتار و خانه مخروبه 238متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885570/مزایده-دو-باب-اتاق-مشاع-از-سه-دانگ-مشاع-از-زمین'>مزایده دو باب اتاق مشاع از سه دانگ مشاع از زمین / مزایده ,مزایده دو باب اتاق مشاع از سه دانگ مشاع از زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886238/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-119-97متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 119.97متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 119.97متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886447/مزایده-مقداری-از-آهن-آلات-فرسوده-و-غیرقابل-استفاده-نوبت-دوم'>مزایده مقداری از آهن آلات فرسوده و غیرقابل استفاده نوبت دوم  / مزایده , مزایده مقداری از آهن آلات فرسوده و غیرقابل استفاده  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886444/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-GLXU7-405-مدل-93-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو GLXU7,405 مدل 93  نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو GLXU7,405 مدل 93 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886459/مزایده-فروش-ملک'>مزایده فروش ملک / مزایده,مزایده فروش ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886298/مزایده-سه-پایه-دوربین-و--'>مزایده سه پایه دوربین و ... / آگهی مزایده اموال غیرمنقول, مزایده سه پایه دوربین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886472/مزایده-فروش-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یک-باب-خانه-و-محوطه-به-مساحت-120-95-متر-مربع'>مزایده فروش سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 120/95 متر مربع / مزایده,مزایده فروش سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 120/95 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886468/مزایده-فروش-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مزروعی-به-مساحت-2634-متر-مربع'>مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2634 متر مربع / مزایده,مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2634 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885987/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-هفت-کرمان-عرصه-6726-30متر'>مزایده پلاک ثبتی بخش هفت کرمان عرصه 6726.30متر  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش هفت کرمان عرصه 6726.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886411/تجدید-مزایده-اجاره-دو-آموزشگاه-راهنمایی-اقبال-لاهوری--96-4-18'>تجدید مزایده اجاره دو آموزشگاه راهنمایی اقبال لاهوری - 96.4.18 / تجدید مزایده ,تجدید مزایده اجاره دو آموزشگاه راهنمایی اقبال لاهوری - نوبت اول 96.4.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886425/مزایده-اجاره-یک-باب-سالن-به-مساحت-300-متر-مربع-96-4-18'>مزایده اجاره یک باب سالن به مساحت 300 متر مربع 96.4.18 / مزایده , مزایده اجاره یک باب سالن به مساحت 300 متر مربع  96.4.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886087/تجدید-مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-جداول-و-کفپوش-بتنی'>تجدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات جداول و کفپوش بتنی / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات جداول و کفپوش بتنی چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886445/مناقصه-آسفالت-خیابان-های-سطح-شهر-آسفالت-گرم-تجدید'>مناقصه آسفالت خیابان های سطح شهر آسفالت گرم تجدید  /  آگهی مناقصه, مناقصه آسفالت خیابان های سطح شهر آسفالت گرم  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886309/مزایده-یکباب-اپارتمان-مسکونی-واقع-در-خیابان-گوهری-کلاسه-954591'>مزایده یکباب اپارتمان مسکونی واقع در خیابان گوهری کلاسه 954591  / مزایده ,مزایده یکباب اپارتمان مسکونی واقع در خیابان گوهری کلاسه 954591 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886301/مزایده-عمومی-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405'>مزایده عمومی یک دستگاه خودروی سواری پژو 405  / مزایده ,مزایده عمومی یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886289/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206-به-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 به رنگ سفید  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 به رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886422/مزایده-اجاره-3-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده  اجاره 3 باب مغازه نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده  اجاره 3 باب مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886415/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-زمین-ملکی--مرحله-دوم'>فراخوان جذب سرمایه گذار زمین ملکی - مرحله دوم  / آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار, فراخوان جذب سرمایه گذار زمین ملکی - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886439/مزایده-واگذاری-یک-باب-مغازه-تحت-شماره-217'>مزایده واگذاری یک باب مغازه تحت شماره 217 / آگهی مزایده, مزایده واگذاری یک باب مغازه تحت شماره 217</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886404/مزایده-مقادیری-ضایعات-آهن-متعلق-به-خود'>مزایده مقادیری ضایعات آهن متعلق به خود  / مزایده , مزایده مقادیری ضایعات آهن متعلق به خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886274/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-3077-باقیمانده-بخش-یک-اهواز'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3077 باقیمانده بخش یک اهواز / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3077 باقیمانده بخش یک اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885698/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-4678-13410-متراژ-62-مترمربع'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 4678/13410 متراژ 62 مترمربع  / مزایده ,مزایده  ملک به پلاک ثبتی 4678/13410 متراژ 62 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886287/تجدید-مزایده-کلیه-امورات-مربوط-به-پایانه-های-مسافربری'>تجدید مزایده کلیه امورات مربوط به پایانه های مسافربری  / آگهی تجدید مزایده عمومی ، مزایده کلیه امورات مربوط به پایانه های مسافربری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886325/مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-با-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده  یک دستگاه ساختمان با کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده  یک دستگاه ساختمان با کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886416/مناقصه-اجرای-عملیات-سیستم-روشنایی-مسیر-پیاده-روی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات سیستم روشنایی مسیر پیاده روی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات سیستم روشنایی مسیر پیاده روی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886357/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-279-5مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 279.5مترمربع  / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 279.5مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886355/مزایده-واحد-تجاری-مساحت-46-مترمربع'>مزایده واحد تجاری مساحت 46 مترمربع / مزایده ,مزایده واحد تجاری مساحت 46 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886455/مناقصه-سرویس-های-حمل-و-نقل-و-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه سرویس های حمل و نقل و ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه سرویس های حمل و نقل و ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886294/مزایده-عمومی-اموال-مازاد-غیرمنقول-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده عمومی اموال مازاد غیرمنقول مرحله اول نوبت دوم  / مزایده ,مزایده عمومی اموال مازاد غیرمنقول مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886360/تجدید-مناقصه-تهیه--حمل-و-پخش-آسفالت'>تجدید مناقصه تهیه ، حمل و پخش آسفالت  / تجدید آگهی مناقصه,مناقصه تهیه ، حمل و پخش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886254/آگهی-واگذاری-یکصد-دستگاه-اتوبوس-جهت-فعالیت-در-خطوط-شهری'>آگهی واگذاری یکصد دستگاه اتوبوس جهت فعالیت در خطوط شهری  / آگهی واگذاری اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886263/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--96-4-18'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  - 96.4.18 / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  - 96.4.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886266/مناقصه-عملیات-تنظیف-جمع-آوری-و-دفن-زباله--96-4-18'>مناقصه عملیات تنظیف، جمع آوری و دفن زباله - 96.4.18 / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات تنظیف، جمع آوری و دفن زباله - 96.4.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885719/آگهی-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-عملیات-کابل-کشی-کابلهای-63-کیلو-ولت'>آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات کابل کشی کابلهای 63 کیلو ولت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات کابل کشی کابلهای 63 کیلو ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886277/مناقصه-ادامه-ساخت-تعداد-شش-بلوک'>مناقصه ادامه ساخت تعداد شش بلوک  / مناقصه ادامه ساخت تعداد شش بلوک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886311/مزایده-واگذاری-به-اجاره-مکان-جهت-ساخت-و-نصب-و-بهره-برداری-بیلبورد-و-استرابوردهای-تبلیغاتی'>مزایده واگذاری به  اجاره مکان جهت ساخت و نصب و بهره برداری بیلبورد و استرابوردهای تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به  اجاره مکان جهت ساخت و نصب و بهره برداری بیلبورد و استرابوردهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886314/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-کوچه-ها-و-معابر-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886403/مزایده-1765-مترمربع-زمین-زراعی-در-بهرغان--'>مزایده 1765 مترمربع زمین زراعی در بهرغان.... / مزایده , مزایده 1765 مترمربع زمین زراعی در بهرغان....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886278/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-عرصه-650مترمربع-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 650مترمربع نوبت اول  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 650مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886356/مناقصه-عمومی-ایاب-و-ذهاب-هیات-رئیسه-و-امور-اداری'>مناقصه عمومی ایاب و ذهاب هیات رئیسه و امور اداری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی ایاب و ذهاب هیات رئیسه و امور اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886392/مناقصه-گازرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886282/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-و-اعیان-657-40متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه و اعیان 657.40متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه و اعیان 657.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886567/مناقصه-عمومی-پروژه-احداث-خط-دو-مداره-ارتباطی--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی پروژه احداث خط دو مداره ارتباطی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه احداث خط دو مداره ارتباطی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886111/مناقصه-تکمیل-کتابخانه-عمومی-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل کتابخانه عمومی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل کتابخانه عمومی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886244/مزایده-فروش-واگذاری-تعداد-8-واحد-بوفه-از-بوفه-های-پادگان'>مزایده فروش واگذاری تعداد 8 واحد بوفه از بوفه های پادگان / مزایده فروش واگذاری تعداد 8 واحد بوفه از بوفه های پادگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886261/مزایده-فروش-تعدادی-ازماشین-آلات'>مزایده فروش تعدادی ازماشین آلات / مزایده فروش تعدادی ازماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886256/مزایده-فروش-اتومبیل-های-دولتی-و-فروش-اتومبیل-های-زاید'>مزایده فروش اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید / مزایده فروش اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886248/مزایده-واگذاری-حقوق-استیجاری-یک-واحد-تجاری'>مزایده واگذاری حقوق استیجاری یک واحد تجاری  / مزایده واگذاری حقوق استیجاری یک واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885614/ارزیابی-کیفی-خرید-3200-عدد-اسپیسر'>ارزیابی کیفی خرید 3200 عدد اسپیسر  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,ارزیابی کیفی خرید 3200 عدد اسپیسر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886242/مزایده-مقدار-50-تن-از-آهن-آلات-مستعمل-و-لوازم-اسقاطی'>مزایده  مقدار 50 تن از آهن آلات مستعمل و لوازم اسقاطی  / مزایده  مقدار 50 تن از آهن آلات مستعمل و لوازم اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886252/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886313/مناقصه-واگذاری-امور-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل-و-بیماران'>مناقصه واگذاری امور تهیه طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران  / مناقصه واگذاری امور تهیه طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886312/مزایده-7-سهم-از-100-سهم-از-5-دانگ-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 7 سهم از 100 سهم از 5 دانگ از پلاک ثبتی / مزایده ,مزایده 7 سهم از 100 سهم از 5 دانگ از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886323/مزایده-واگذاری-غرف-در-فروشگاه-های-اتکا'>مزایده واگذاری غرف در فروشگاه های اتکا / آگهی مزایده, مزایده واگذاری غرف در فروشگاه های اتکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886304/مناقصه-کلیه-فعالیتهای-خدمات-شهری'>مناقصه کلیه فعالیتهای خدمات شهری  / مناقصه ، مناقصه کلیه فعالیتهای خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886288/مناقصه-احداث-فرهنگسرای-پارک-بانوان-نوبت-دوم'>مناقصه احداث فرهنگسرای پارک بانوان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث فرهنگسرای پارک بانوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886302/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-مازاد-نقد-و-اقساط-بدون-متصرف'>مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد نقد و اقساط بدون متصرف  / مزایده ,مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد نقد و اقساط بدون متصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885525/مناقصه-خرید-1443-عدد-مقره-های-کامپوزیتی-و--'>مناقصه خرید 1443 عدد مقره های کامپوزیتی و ... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ,مناقصه خرید 1443 عدد مقره های کامپوزیتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886299/مزایده-اموال-منقول-غیرمنقول-کاربری-دیم-نیمه-ابی-جنگل-نوبت-دوم'>مزایده اموال منقول غیرمنقول کاربری دیم نیمه ابی جنگل نوبت دوم  / مزایده ,مزایده اموال منقول غیرمنقول کاربری دیم نیمه ابی جنگل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886350/مزایده-اقلام-ضایعات-محصولات'>مزایده اقلام ضایعات محصولات  / مزایده ، مزایده اقلام ضایعات محصولات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886346/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-کوماتسو'>مزایده یک دستگاه لیفتراک کوماتسو  / مزایده ، مزایده یک دستگاه لیفتراک کوماتسو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886363/مزایده-فروش-تعداد-سه-قطعه-از-املاک-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد سه قطعه از املاک شهرداری نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش تعداد سه قطعه از املاک شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886305/مزایده-حضوری-ضایعات-موجود-شامل-آهن-آلات--'>مزایده حضوری ضایعات موجود شامل آهن آلات... / آگهی مزایده حضوری، مزایده حضوری ضایعات موجود شامل آهن آلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886243/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-لباسشویی-سامسونگ--'>مزایده یک دستگاه ماشین لباسشویی سامسونگ... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه ماشین لباسشویی سامسونگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886250/مزایده-یک-دستگاه-لیفت-تراک-گازسوز'>مزایده یک دستگاه لیفت تراک گازسوز  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه لیفت تراک گازسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886262/مزایده-یک-دستگاه-سیستم-کدگذاری-تخم-مرغ'>مزایده یک دستگاه سیستم کدگذاری تخم مرغ / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه سیستم کدگذاری تخم مرغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885648/مناقصه-اجرای-دیواره-حفاظتی-و-تاسیسات-حفاظتی--'>مناقصه اجرای دیواره حفاظتی و تاسیسات حفاظتی... / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای دیواره حفاظتی و تاسیسات حفاظتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886275/مزایده-فروش-12-فقره-خطوط-کار-کرده-همراه-اول-نوبت-دوم'>مزایده فروش 12 فقره خطوط کار کرده همراه اول- نوبت دوم  / مزایده فروش 12 فقره خطوط کار کرده همراه اول- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886267/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886349/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-عرصه-91-25مترمربع'>مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 91.25مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 91.25مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886286/مناقصه-اجرای-احداث-خانه-بهداشت-پانسیون-و-مرکز-سلامت-روستایی'>مناقصه اجرای احداث خانه بهداشت پانسیون و مرکز سلامت روستایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای احداث خانه بهداشت پانسیون و مرکز سلامت روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886310/مناقصه-انجام-کارهای-خدماتی'>مناقصه انجام کارهای خدماتی / آگهی فراخوان عمومی , مناقصه انجام کارهای خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886316/مزایده-یکدستگاه-نیسان'> مزایده یکدستگاه نیسان  / آگهی مزایده , مزایده یکدستگاه نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886324/مناقصه-واگذاری-امور-نقلیه-و-حمل-و-نقل'>مناقصه واگذاری امور نقلیه و حمل و نقل  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور نقلیه و حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886330/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پژو-405'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو 405  / آگهی مزایده حضوری , مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886317/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-265-35متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 265.35متر / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 265.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885656/مزایده-بسته-بندی-روتاری--'>مزایده بسته بندی روتاری... / آگهی مزایده و فروش اموال غیرمنقول، مزایده بسته بندی روتاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886326/مزایده-یکباب-دکان-مساحت-120متر'>مزایده یکباب دکان مساحت 120متر / مزایده ,مزایده یکباب دکان مساحت 120متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886343/مناقصه-عمومی-پیاده-روسازی-خیابان-پیروزی'>مناقصه عمومی پیاده روسازی خیابان پیروزی  / مناقصه عمومی پیاده روسازی خیابان پیروزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886340/تجدید-مزایده-عمومی-اجاره-و-واگذاری-خدمات-دهی-و-بهره-برداری-ترمینال-مسافربری'>تجدید مزایده عمومی اجاره و واگذاری خدمات دهی و بهره برداری ترمینال مسافربری / تجدید مزایده عمومی اجاره و واگذاری خدمات دهی و بهره برداری ترمینال مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886332/مناقصه-عمومی-تکمیل-پیاده-روسازی-کارکنان-دولت'>مناقصه عمومی تکمیل پیاده روسازی کارکنان دولت / مناقصه عمومی تکمیل پیاده روسازی کارکنان دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886329/تجدید-مناقصه-عمومی-احداث-کانال-دفع-آبهای-سطحی'>تجدید مناقصه عمومی احداث کانال دفع آبهای سطحی / آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عمومی احداث کانال دفع آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886319/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-18-فرعی-از-1458-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 18 فرعی از 1458 اصلی  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 18 فرعی از 1458 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886322/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-دو-فرعی-بخش-4-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک شماره دو فرعی بخش 4 یزد  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک شماره دو فرعی بخش 4 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886255/مناقصه-پروژه-پیاده-روسازی-را-در-سطح-شهر---'>مناقصه پروژه پیاده روسازی را در سطح شهر  ... / مناقصه پروژه پیاده روسازی را در سطح شهر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886331/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-اراضی-تجاری-مسکونی-ورزشی-و-واحدهای-احداث-شده'>مزایده واگذاری تعدادی از اراضی تجاری مسکونی ورزشی و واحدهای احداث شده  / مزایده ,مزایده واگذاری تعدادی از اراضی تجاری مسکونی ورزشی و واحدهای احداث شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886290/مزایده-روپوش-سفید---'>مزایده روپوش سفید  ... / مزایده روپوش سفید  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885635/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-ویلایی-کلاسه-500712-نوبت-اول'>مزایده یک باب منزل مسکونی ویلایی کلاسه 500712 نوبت اول  / مزایده ,مزایده یک باب منزل مسکونی ویلایی کلاسه 500712 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886379/مناقصه-عملیات-اجرایی-علف-زنی-و-چمن-زنی-فضای-سبز'>مناقصه عملیات اجرایی علف زنی و چمن زنی فضای سبز  / مناقصه عملیات اجرایی علف زنی و چمن زنی فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886440/مزایده-تعداد-1-پلاک-زمین'>مزایده تعداد 1 پلاک زمین  / مزایده تعداد 1 پلاک زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886279/مزایده-مدیریت-نگهداری-و-استفاده-از-مجوعه-باغ-موزه-نوبت-دوم'>مزایده مدیریت، نگهداری و استفاده از مجوعه باغ موزه -نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده مدیریت، نگهداری و استفاده از مجوعه باغ موزه -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886543/مزایده-فروش-ساختمان-دهیاری-سابق-عرصه-1015متر--نوبت-دوم'>مزایده فروش ساختمان دهیاری سابق عرصه 1015متر - نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ساختمان دهیاری سابق عرصه 1015متر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886476/مزایده-مدیریت-کلاسها-و-دوره-های-آموزشی'>مزایده مدیریت  کلاسها و دوره های آموزشی / آگهی مزایده، مزایده مدیریت  کلاسها و دوره های آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886354/مزایده-تمامت-و-همگی-ششدانگ-اعیانی-اپارتمان-133-90متر'>مزایده تمامت و همگی ششدانگ اعیانی اپارتمان 133.90متر / مزایده ,مزایده تمامت و همگی ششدانگ اعیانی اپارتمان 133.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886353/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-189-3متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 189.3متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 189.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886488/مزایده-فروش-خط-تلفن-همراه-به-شماره-09133610893'>مزایده فروش خط تلفن همراه به شماره 09133610893 / مزایده فروش خط تلفن همراه به شماره 09133610893</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885539/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-(امور-خدماتی-و-ماشین-نویسی-)'>مناقصه تامین نیروی انسانی (امور خدماتی و ماشین نویسی ) / فراخوان منقاصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی (امور خدماتی و ماشین نویسی )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886280/مزایده-یک-دستگاه-هیوندای-سوناتا-2400'>مزایده یک دستگاه هیوندای سوناتا 2400 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه هیوندای سوناتا 2400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886369/مزایده-170000-متر-لوله-نیو-پایپ'>مزایده 170000 متر لوله نیو پایپ / آگهی مزایده و فروش اموال منقول، مزایده 170000 متر لوله نیو پایپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886291/مزایده-کامیون-باری-فوتون-سفید'>مزایده کامیون باری فوتون سفید / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید 141 سفید رنگ مدل 82</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886241/مناقصه-انجام-خدمات-جامع-امور-مشترکین-مخابرات-شامل-پاسخگویی-اطلاعات-118-و--'>مناقصه انجام خدمات جامع امور مشترکین مخابرات شامل پاسخگویی اطلاعات 118 و ... / آگهی مناقصه, مناقصه انجام خدمات جامع امور مشترکین مخابرات شامل پاسخگویی اطلاعات 118 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886359/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-بنای-160متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت بنای 160متر / مزایده ,مزایده یکباب مغازه مساحت بنای 160متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885563/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-سامانه-ذخیره-سازی-داده'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی سامانه ذخیره سازی داده  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب و راه اندازی سامانه ذخیره سازی داده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886308/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری بهره برداری جایگاه CNG / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886454/مزایدهف-روش-تعدادی-پلاک-تجاری'>مزایدهف روش تعدادی پلاک تجاری / مزایده,مزایدهف روش تعدادی پلاک تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886253/مزایده-دستگاه-تراش-پنج-متری'>مزایده دستگاه تراش پنج متری  / مزایده اموال منقول, مزایده دستگاه تراش پنج متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886412/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-یک-هزار-و-سیصد-و-هفتاد-و-پنج-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886423/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-169-551متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 169.551متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 169.551متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886362/مزایده-ششدانگ-زمین-یکباب-سینما-و-دو-باب-مغازه-و-یکباب-حیاط-خلوت-متصل-بهم'>مزایده ششدانگ زمین یکباب سینما و دو باب مغازه و یکباب حیاط خلوت متصل بهم / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین یکباب سینما و دو باب مغازه و یکباب حیاط خلوت متصل بهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886572/تجدید-فراخوان-مناقصه-خدمات-و-نگهداری-شهرک-صنعتی-خمین--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه خدمات و نگهداری شهرک صنعتی خمین - نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,تجدید  فراخوان مناقصه خدمات و نگهداری شهرک صنعتی خمین تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886407/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-مسکونی-و-سه-واحد-تجاری'>مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی و سه واحد تجاری  / مزایده ,مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی و سه واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886453/مزایده-مجتمع-مسکونی'>مزایده مجتمع مسکونی  / مزایده ,مزایده مجتمع مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886327/مزایده-انواع-تانکر-و--'>مزایده انواع تانکر و...  / مزایده انواع تانکر و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886320/مزایده-واگذاری-به-اجاره-مکان-داروخانه-سرپایی'>مزایده واگذاری به اجاره مکان داروخانه سرپایی / مزایده عمومی,مزایده واگذاری به اجاره مکان داروخانه سرپایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886281/فراخوان-چیلر-هوا-خنک'>فراخوان چیلر هوا خنک  / فراخوان چیلر هوا خنک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886432/مزایده-تعداد-15-واحد-از-املاک-مازاد-و-ماشین-آلات-مازاد'>مزایده تعداد 15 واحد از املاک مازاد و ماشین آلات مازاد  / مزایده ,مزایده تعداد 15 واحد از املاک مازاد و ماشین آلات مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886032/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886039/مزایده-یکدستگاه-خودروی-نیسان-وانت-دوگانه-سوز'>مزایده یکدستگاه خودروی نیسان وانت دوگانه سوز  / آگهی مزایده , مزایده یکدستگاه خودروی نیسان وانت دوگانه سوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886366/مزایده-هفت-سهم-از-صد-سهم-از-پلاک-ثبتی-170-5485'>مزایده هفت سهم از صد سهم از پلاک ثبتی 170.5485  / مزایده ,مزایده هفت سهم از صد سهم از پلاک ثبتی 170.5485 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886272/مزایده-330-قلم-اموال-اداری-و-442-قلم-اموال-فنی--نوبت-دوم'>مزایده  330 قلم اموال اداری و 442 قلم اموال فنی - نوبت دوم  / مزایده  330 قلم اموال اداری و 442 قلم اموال فنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886420/آگهی-مزایده-اموال-منقول-یک-دستگاه-پراید131'>آگهی مزایده اموال منقول یک دستگاه پراید131 / آگهی مزایده اموال منقول,آگهی مزایده اموال منقول یک دستگاه پراید131</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886380/مزایده-ملک-قطعه-زمینی-دوبر-پلاک-453-فرعی'>مزایده ملک قطعه زمینی دوبر پلاک 453 فرعی / مزایده ,مزایده ملک قطعه زمینی دوبر پلاک 453 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886373/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مساحت-191-76متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 191.76متر / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 191.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886367/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-136-13متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 136.13متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 136.13متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886339/مزایده-فروش-خودرو-سوزوکی-مدل-2006'>مزایده فروش خودرو سوزوکی مدل 2006 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودرو سوزوکی مدل 2006</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885520/مناقصه-تعویض-درز-انبساط-و-نئوپرن-های-پل-های-سطح-شهر'>مناقصه تعویض درز انبساط و نئوپرن های پل های سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعویض درز انبساط و نئوپرن های پل های سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886382/مزایده-فروش-1274-عدد-کارتن-مایع-ظرفشویی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 1274 عدد کارتن مایع ظرفشویی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش 1274 عدد کارتن مایع ظرفشویی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886374/مناقصه-عملیات-لایروبی-تعداد-9-استخر-بچه-ماهی'>مناقصه عملیات لایروبی تعداد 9 استخر بچه ماهی / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات لایروبی تعداد 9 استخر بچه ماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886336/مزایده-اماکن-ورزشی'>مزایده اماکن ورزشی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886371/مزایده-یک-قطعه-عرصه-و-اعیانی-مساحت-عرصه-430متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه عرصه و اعیانی مساحت عرصه 430متر نوبت اول / مزایده ,مزایده یک قطعه عرصه و اعیانی مساحت عرصه 430متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886376/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1020مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1020مترمربع / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1020مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886385/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-531مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 531مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 531مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886388/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-دو-طبقه-عرصه-هشتاد-و-چهار-متر-و-هشتاد-دسی-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه دو طبقه عرصه هشتاد و چهار متر و هشتاد دسی متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه دو طبقه عرصه هشتاد و چهار متر و هشتاد دسی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886351/آگهی-مزایده-آهن-آلات-اسقاطی-خود-را-شامل--تیرآهن--مش-و--'>آگهی مزایده آهن آلات اسقاطی خود را شامل : تیرآهن ، مش  و ...  / آگهی مزایده , آگهی مزایده آهن آلات اسقاطی خود را شامل : تیرآهن ، مش  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885566/مزایده-فروش-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-مساحت-34000مترمربع'>مزایده فروش ششدانگ دو قطعه زمین مساحت 34000مترمربع  / مزایده ,مزایده فروش ششدانگ دو قطعه زمین مساحت 34000مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886449/مزایده-فروش-تعداد-3-قطعه-زمین-با-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 3 قطعه زمین با کاربری مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعداد 3 قطعه زمین با کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886446/مزایده-فروش-میزان-39-66-سهم-از-کل-100-سهم-پروژه-تجاری-و-خدماتی-عقیق'>مزایده فروش میزان 39/66 سهم از کل 100 سهم پروژه تجاری و خدماتی عقیق / مزایده,مزایده فروش میزان 39/66 سهم از کل 100 سهم پروژه تجاری و خدماتی عقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886341/مناقصه-عمومی-پروژه-احداث-پل-عابر-پیاده'>مناقصه عمومی پروژه احداث پل عابر پیاده  / مناقصه عمومی پروژه احداث پل عابر پیاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886393/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-ملکی-سطح-شهر'>مزایده فروش 4 قطعه زمین ملکی سطح شهر  / مزایده ,مزایده فروش 4 قطعه زمین ملکی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886460/مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-سالیانه-بوفه-پارک-کودک'> مزایده واگذاری بصورت اجاره سالیانه بوفه پارک کودک  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بصورت اجاره سالیانه بوفه پارک کودک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886381/مزایده-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-از-39-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی یک فرعی از 39 اصلی  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی یک فرعی از 39 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886391/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-در-خیابان-جمهوری'>مزایده یک باب منزل مسکونی در خیابان جمهوری  / مزایده ,مزایده یک باب منزل مسکونی در خیابان جمهوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886398/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-پلاک-1236-فرعی--'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین پلاک 1236 فرعی.... / مزایده , مزایده ششدانگ یک قطعه زمین پلاک 1236 فرعی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885666/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-قطعه-39-تفکیکی'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری قطعه 39 تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری قطعه 39 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886471/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-و-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405-جی-ال-ایکس-آی'>مزایده یک واحد آپارتمان و یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 جی ال ایکس آی  / مزایده , مزایده یک واحد آپارتمان و یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 جی ال ایکس آی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886394/مزایده-سرقفلی-غرفه-شماره-هشت-از-بلوک-شماره-17-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی غرفه شماره هشت از بلوک شماره 17 نوبت اول  / مزایده ,مزایده سرقفلی غرفه شماره هشت از بلوک شماره 17 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886408/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-عرصه-و-اعیان---'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان ....  / مزایده , مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886338/تجدید-مناقصه-حمل-و-نقل-کالاهای-اساسی'>تجدید مناقصه حمل و نقل کالاهای اساسی  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل و نقل کالاهای اساسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886451/مزایده-فروش-سرقفلی-مغازه-های-فاز-2-میدان-میوه-و-تره-بار'>مزایده فروش سرقفلی مغازه های فاز 2 میدان میوه و تره بار   / مزایده , مزایده فروش سرقفلی مغازه های فاز 2 میدان میوه و تره بار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886342/مزایده-اجاره-منابع-حاصل-از-بهره-برداری-و-اجاره-2-دهنه-مغازه'>مزایده اجاره منابع حاصل از بهره برداری و اجاره 2 دهنه مغازه / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره منابع حاصل از بهره برداری و اجاره 2 دهنه مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886347/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-مدل-1382'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو مدل 1382 / مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو مدل 1382</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886429/مزایده-فروش-سه-دانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده فروش سه دانگ پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده فروش سه دانگ پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886297/مزایده-دستگاه-پلاتر-و-یک-دستگاه-کپی'>مزایده دستگاه پلاتر و یک دستگاه کپی / مزایده دستگاه پلاتر و یک دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886396/مزایده-فروش-تعداد-5-قطعه-زمین-تفکیکی-کاربری-مسکونی-و-اداری'>مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین تفکیکی کاربری مسکونی و اداری  / مزایده ,مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین تفکیکی کاربری مسکونی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886125/مناقصه-تامین-لوازم-و-تجهیزات-ایستگاه-های-پمپاژ-سیستم-آبیاری-تحت-فشار-اراضی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین لوازم و تجهیزات ایستگاه های پمپاژ سیستم آبیاری تحت فشار اراضی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ,مناقصه تامین لوازم و تجهیزات ایستگاه های پمپاژ سیستم آبیاری تحت فشار اراضی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886269/مزایده-انواع-تیر-ورق-و-ستون-مربوط-به-اسکلت-فلزی'>مزایده انواع تیر ورق و ستون مربوط به اسکلت فلزی / مزایده انواع تیر ورق و ستون مربوط به اسکلت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886402/مزایده-منزل-مسکونی-پلاک-195-فرعی-از-19-اصلی'>مزایده منزل مسکونی پلاک 195 فرعی از 19 اصلی  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی پلاک 195 فرعی از 19 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886399/مزایده-ملک-مشاع-پلاک-ثبتی-9453-فرعی'>مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی 9453 فرعی / مزایده ,مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی 9453 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886434/مزایده-فروش-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یک-باب-منزل-مسکونی'>مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی / مزایده,مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886344/مزایده-یک-دستگاه-برش-هیدرولیک'>مزایده یک دستگاه برش هیدرولیک / مزایده یک دستگاه برش هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886428/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-شماره-پلاک-ثبتی-3469'>مزایده یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی 3469  / مزایده , مزایده یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی 3469 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886410/مزایده-فروش-یک-دانگ-و-672-3-هزارم-یک-دانگ-مشاع'>مزایده فروش یک دانگ و 672/3 هزارم یک دانگ مشاع  / مزایده,مزایده فروش یک دانگ و 672/3 هزارم یک دانگ مشاع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885542/مناقصه-احداث-مرکز-بهداشتی-درمانی-شهید-باهنر'>مناقصه احداث مرکز بهداشتی درمانی شهید باهنر  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه احداث مرکز بهداشتی درمانی شهید باهنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886419/مزایده-دو-دانگ-و-352-1-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یک-واحد-آپارتمان'>مزایده دو دانگ و 352/1 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ یک واحد آپارتمان  / مزایده , مزایده دو دانگ و 352/1 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ یک واحد آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886433/مزایده-النگوو-گوشواره-96-4-18'>مزایده النگوو گوشواره  96.4.18 / مزایده ، مزایده النگوو گوشواره  96.4.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886307/مزایده-فرزیگما-فرآرستیون-fl104--'>مزایده فرزیگما- فرآرستیون fl104... / مزایده  , مزایده فرزیگما- فرآرستیون fl104... مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886461/مناقصه-عملیات-شبکه-آبیاری-فضای-سبز-حاشبه-بلوار-آزادی-و-بلوار-هجرت'>مناقصه عملیات شبکه آبیاری فضای سبز حاشبه بلوار آزادی و بلوار هجرت  / مناقصه , مناقصه عملیات شبکه آبیاری فضای سبز حاشبه بلوار آزادی و بلوار هجرت  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886235/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-F'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده F / مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده F </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886258/مزایده-اجاره-استخر-راه-آهن'>مزایده اجاره استخر راه آهن  / مزایده , مزایده اجاره استخر راه آهن  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886328/فراخوان-تجدید-مناقصه-عمومی-خرید-روغن-های-مورد-نیاز-تاسیسات-نوبت-دوم'>فراخوان تجدید مناقصه عمومی خرید روغن های مورد نیاز تاسیسات  نوبت دوم  / فر اخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان تجدید مناقصه عمومی خرید روغن های مورد نیاز تاسیسات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886384/آگهی-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب پرسنل  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886386/مناقصه-طراحی-چاپ-نصب-و-نگهداری-جمع-آوری-و-تعمیر-پرتابلهای-شهری'>مناقصه طراحی، چاپ، نصب و نگهداری، جمع آوری و تعمیر پرتابلهای شهری  / مناقصه طراحی، چاپ، نصب و نگهداری، جمع آوری و تعمیر پرتابلهای شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886395/مناقصه-انجام-عملیات-آسفالت-معابر-خاکی----تجدید'>مناقصه انجام عملیات آسفالت معابر خاکی ... - تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات آسفالت معابر خاکی ... - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886442/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-زراعی-به-مساحت-6703-متر-مربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین زراعی به مساحت 6703 متر مربع / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین زراعی به مساحت 6703 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886409/تجدید-مناقصه'>تجدید مناقصه / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید دستگاه اکچویتر 12 اینچ مجهیز به لاین بریک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886365/مزایده-واگذاری-واحد-آزمایشگاه-و-پاتولوژی-بیمارستان-آریا'>مزایده واگذاری واحد آزمایشگاه و پاتولوژی بیمارستان آریا / مزایده واگذاری واحد آزمایشگاه و پاتولوژی بیمارستان آریا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886315/مزایده-یک-دستگاه-تاور-گرین-خود'>مزایده یک دستگاه تاور گرین خود  / مزایده  , مزایده یک دستگاه تاور گرین خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886352/مزایده-تعدادی-لوله-آزبستی'>مزایده تعدادی لوله آزبستی / مزایده عمومی,مزایده تعدادی لوله آزبستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885548/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه اول تفکیکی  / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه اول تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886296/مزایده-آهن-آلات-ضایعاتی-خود'>مزایده آهن آلات ضایعاتی خود  / مزایده , مزایده آهن آلات ضایعاتی خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886276/مناقصه-تامین--بارگیری--حمل-و-تخلیه-مصالح-شن-و-ماسه'>مناقصه تامین ، بارگیری ، حمل و تخلیه مصالح شن و ماسه / مناقصه , مناقصه تامین ، بارگیری ، حمل و تخلیه مصالح شن و ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886249/مناقصه-خدمات-اداری-و-بهره-برداری-شرکت-دفتر-مرکزی-و-شبکه-گتوند'>مناقصه خدمات اداری و بهره برداری شرکت دفتر مرکزی و شبکه گتوند  / مناقصه , مناقصه خدمات اداری و بهره برداری شرکت دفتر مرکزی و شبکه گتوند  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886321/مشارکت-در-ساخت-احداث-پروژه-های-کیانپارس-937-اهواز'>مشارکت در ساخت احداث پروژه های کیانپارس 937 اهواز  / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت احداث پروژه های کیانپارس 937 اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886477/تجدیدفراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-امور-آبدارخانه-های-ساختمان-چهار-طبقه-نوبت-دوم'>تجدیدفراخوان مناقصه انجام خدمات امور آبدارخانه های ساختمان چهار طبقه نوبت دوم / تجدیدفراخوان مناقصه انجام خدمات امور آبدارخانه های ساختمان چهار طبقه  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886383/تجدید-فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات-ساختمان-پنج-طبقه-بلوک-یک-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات ساختمان پنج طبقه بلوک یک- نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات ساختمان پنج طبقه بلوک یک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885536/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / مزایده , مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886368/مزایده-فروش-اموال-مازاد-بر-نیاز-شهرداری-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال مازاد بر نیاز شهرداری مرحله دوم نوبت دوم  / مزایده فروش اموال مازاد بر نیاز شهرداری مرحله دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886361/تجدید-فراخوان-نگهداری-و-تعمیرات--تاسیسات-تجهیزات-و-ابنیه--ساماندهی-و---'>تجدید فراخوان نگهداری و تعمیرات ، تاسیسات، تجهیزات و ابنیه ، ساماندهی و  ....  / تجدید فراخوان نگهداری و تعمیرات ، تاسیسات، تجهیزات و ابنیه ، ساماندهی و  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886441/مزایده-فروش-خودرو-قابل-شماره-گذاری'>مزایده فروش خودرو قابل شماره گذاری / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش خودرو قابل شماره گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886421/مزایده-نگهداری-و-مدیریت-فروش-گاز-CNG--'>مزایده نگهداری و مدیریت فروش گاز CNG .. / آگهی مزایده , مزایده نگهداری و مدیریت فروش گاز CNG ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886436/مزایده-سرقفلی-مغازه'>مزایده سرقفلی مغازه  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885680/مناقصه-طرح-تامین-انتقال-و-ذخیره-سازی-آب-اراضی-و--'>مناقصه طرح تامین انتقال و ذخیره سازی آب اراضی و... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه طرح تامین انتقال و ذخیره سازی آب اراضی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886465/مناقصه-جذب-پیمانکار-جهت-انجام-عملیات-ممیزی-املاک--اصناف--'> مناقصه جذب پیمانکار جهت انجام عملیات ممیزی املاک ، اصناف... / آگهی مناقصه , مناقصه جذب پیمانکار جهت انجام عملیات ممیزی املاک ، اصناف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886466/تمدید-مناقصه-خرید-انواع-دیزل-ژنراتور'>تمدید مناقصه خرید انواع دیزل ژنراتور / تمدید مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خرید انواع دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886426/مناقصه-پروژه-تعمیرات-شبکه-و-انشعابات-اداره-گاز-منطقه-2-تبریز'>مناقصه پروژه تعمیرات شبکه و انشعابات اداره گاز منطقه 2 تبریز  / مناقصه پروژه تعمیرات شبکه و انشعابات اداره گاز منطقه 2 تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886377/آگهی-تجدید-مناقصه-عملیات-حمل-گندم-به-مقدار-100-هزار-تن'>آگهی تجدید مناقصه عملیات حمل گندم به مقدار 100 هزار تن  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حمل گندم به مقدار 100 هزار تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886334/مناقصه-عمومی-پروژه-های-عمرانی'>مناقصه عمومی پروژه های عمرانی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه های عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886481/آگهی-مناقصه-عمومی-احداث-پله-در-مناطق-حاشیه-نشین-و-اجرای-آسفالت-و--'>آگهی مناقصه عمومی احداث پله در مناطق حاشیه نشین و اجرای آسفالت و ... / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه عمومی احداث پله در مناطق حاشیه نشین و اجرای آسفالت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886424/مزایده-خودرو'>مزایده خودرو / آگهی مزایده ,مزایده خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886448/مزایده-یک-واحد-آپارتمان'>مزایده یک واحد آپارتمان / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده یک واحد آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886430/مزایده-یک-دست-مبل-راحتی--نوبت-دوم'>مزایده یک دست مبل راحتی ...نوبت دوم  / مزایده یک دست مبل راحتی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886438/آگهی-مزایده-اموال-غیرمنقول-یک-باب-مغازه-مقروژه'>آگهی مزایده اموال غیرمنقول یک باب مغازه مقروژه / آگهی مزایده اموال غیرمنقول,آگهی مزایده اموال غیرمنقول یک باب مغازه مقروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886456/مزایده-ملک-باغی-تخریب-شده-نوبت-اول'>مزایده ملک باغی تخریب شده نوبت اول / مزایده,مزایده ملک باغی تخریب شده نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886303/تجدید-مناقصه-تامین-خودروی-استیجاری-سبک-یا-سواری-و--'>تجدید مناقصه تامین خودروی استیجاری سبک یا سواری و ... / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه تامین خودروی استیجاری سبک یا سواری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886189/تجدید-فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-جهت-مجتمع-فرهنگی-و-هنری--'>تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مجتمع فرهنگی و هنری... / فراخوان عمومی , تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مجتمع فرهنگی و هنری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886151/مزایده-عملیات-ساخت-و-نصب-کانکس-نوبت-دوم'>مزایده عملیات ساخت و نصب کانکس نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده عملیات ساخت و نصب کانکس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885569/مزایده-تعداد-1183-قلم-لوازم-یدکی-وسائط-نقلیه-مربوط-به-موتورسیکلت-و-خودروهای-پاژن--'>مزایده تعداد 1183 قلم لوازم یدکی وسائط نقلیه مربوط به موتورسیکلت و خودروهای پاژن .. / مزایده , مزایده تعداد 1183 قلم لوازم یدکی وسائط نقلیه مربوط به موتورسیکلت و خودروهای پاژن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885676/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-381-اصلی-یک-باب-خانه-مسکونی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 381 اصلی یک باب خانه مسکونی / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک شماره 381 اصلی یک باب خانه مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885647/مزایده-فروش-هدست-هندس-فری-و--'>مزایده فروش هدست، هندس فری و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش هدست، هندس فری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885532/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-494متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 494متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 494متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885560/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885658/مزایده--یک-قطعه-زمین-به-مساحت-7-هکتار-کلاسه-950575'>مزایده   یک قطعه زمین به مساحت 7 هکتار کلاسه 950575  / مزایده ,مزایده   یک قطعه زمین به مساحت 7 هکتار کلاسه 950575 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886196/مزایده-یک-دستگاه-پرس-ضایعات-فلزی---'>مزایده یک دستگاه پرس ضایعات فلزی  ... / مزایده یک دستگاه پرس ضایعات فلزی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885604/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-کلاسه-950600'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی کلاسه 950600  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی کلاسه 950600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885679/مزایده-ملک-یک-قطعه-زمین-مساحت-342متر-نوبت-اول'>مزایده ملک یک قطعه زمین مساحت 342متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک یک قطعه زمین مساحت 342متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886131/فراخوان-تجدید-خدمات-و-نگهداری-شهرکهای-صنعتی-شامل-نظافت-و-مدیریت-پسماند----نوبت-دوم'>فراخوان تجدید خدمات و نگهداری شهرکهای صنعتی شامل نظافت و مدیریت پسماند .... - نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان تجدید مناقصه خدمات و نگهداری شهرکهای صنعتی شامل نظافت و مدیریت پسماند .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886206/مزایده-خودرو-سواری-پراید-نوبت-دوم'>مزایده خودرو سواری پراید نوبت دوم  / مزایده , مزایده خودرو سواری پراید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886217/مزایده-مقدار-50-حلبی-160-کیلویی-زیتون-سبز---نوبت-دوم'>مزایده مقدار 50 حلبی 160 کیلویی زیتون سبز .... نوبت دوم / مزایده, مزایده مقدار 50 حلبی 160 کیلویی زیتون سبز .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886223/مزایده-فروش-تعداد-1000-جفت-حوله-احرام-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 1000 جفت حوله احرام نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 1000 جفت حوله احرام نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885685/مزایده-ششدانگ-زمین-باغی-مخروبه-150متر'>مزایده ششدانگ زمین باغی مخروبه 150متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین باغی مخروبه 150متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885683/مزایده-هشت-سهم-مشاع-از-192-سهم-ششدانگ-اراضی'>مزایده هشت سهم مشاع از 192 سهم ششدانگ اراضی  / مزایده ,مزایده هشت سهم مشاع از 192 سهم ششدانگ اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885690/مزایده-عمارت-مسکونی-عرصه-250متر'>مزایده عمارت مسکونی عرصه 250متر / مزایده ,مزایده عمارت مسکونی عرصه 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885688/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مشاعی-1-5-هکتاری'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مشاعی 1.5 هکتاری  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین زراعی مشاعی 1.5 هکتاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885600/مزایده-تعداد-5-بلوک-رادیاتور-خانگی'>مزایده تعداد 5 بلوک رادیاتور خانگی  / آگهی مزایده مال منقول ,مزایده تعداد 5 بلوک رادیاتور خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885694/مزایده-ملک-در-پرونده-کلاسه-95-209-نوبت-اول'>مزایده ملک در پرونده کلاسه 95/209 نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک در پرونده کلاسه 95/209 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885639/آگهی-مناقصه-پروژه-های-عمرانی-آسفالت-معابر-و-جدولگذاری'>آگهی مناقصه پروژه های عمرانی آسفالت معابر و جدولگذاری  / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه پروژه های عمرانی آسفالت معابر و جدولگذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886216/مزایده-اجازه-بهره-برداری-از-جایگاههای-CNG--نوبت-دوم'>مزایده اجازه بهره برداری از جایگاههای CNG - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجازه بهره برداری از جایگاههای CNG - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886213/مزایده-فروش-اینورتر--دستگاه-جوش-و--نوبت-دوم'>مزایده فروش اینورتر - دستگاه جوش و... نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش اینورتر - دستگاه جوش و... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886205/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-پراید'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی پراید / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یک دستگاه خودروی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886575/مزایده-ملک-واقع-در-زیرگذر-اول-به-مساحت-270-مترمربع-شماره-960184-م-ج'>مزایده ملک واقع در زیرگذر اول به مساحت 270 مترمربع شماره 960184 م ج  / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده ملک واقع در زیرگذر اول به مساحت 270 مترمربع شماره 960184 م ج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885605/مزایده-یک-دستگاه-جوش-و--'>مزایده یک دستگاه جوش و ...  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه جوش و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885609/مزایده-یک-دستگاه-سواری'>مزایده یک دستگاه سواری  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885613/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری  / آگهی مزایده اموال غیرمنقول ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886570/مزایده-اموال-غیر-منقول-سرقفلی-ملکی-از-پلاک-ثبتی'>مزایده اموال غیر منقول سرقفلی ملکی از پلاک ثبتی  / مزایده اموال غیر منقول سرقفلی ملکی از پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886201/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-پراید'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی پراید / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یک دستگاه خودروی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885672/مزایده-تعداد-500-عدد-گارد-محافظ-گوشی-تلفن-همراه'>مزایده تعداد 500 عدد گارد محافظ گوشی تلفن همراه / مزایده تعداد 500 عدد گارد محافظ گوشی تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885662/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-141'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید 141 / مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید 141</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885618/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-2099متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 2099متر / مزایده ,مزایده قطعه زمینی مساحت 2099متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885677/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-واقع-در-طبقه-اول'>مزایده یک دستگاه آپارتمان واقع در  طبقه اول / مزایده یک دستگاه آپارتمان واقع در  طبقه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885689/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-پلاک-12-109'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به پلاک 12-109 / مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به پلاک 12-109</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885684/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405 / مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885621/مناقصه-پیمان-غذایی-مراکز-انتقال-نفت-گچساران-نورآباد-و-حسنی'>مناقصه پیمان غذایی مراکز انتقال نفت گچساران، نورآباد و حسنی  / مناقصه پیمان غذایی مراکز انتقال نفت گچساران، نورآباد و حسنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885638/مناقصه-قطعات-یدکی-مربوط-به-شیر-توپی-FLOW-CONTROL'>مناقصه قطعات یدکی مربوط به شیر توپی FLOW CONTROL    / مناقصه ، مناقصه قطعات یدکی مربوط به شیر توپی FLOW CONTROL   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886198/فراخوان-شبکه-بی-آر-سر-B-R-C-آجدار-نوبت-دوم'>فراخوان شبکه بی. آر .سر B.R.C آجدار نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان شبکه بی. آر .سر B.R.C آجدار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885432/فراخوان-انتخاب-خدمات-طراحی-و-مشاوره-معماری-مناظر-شهری-و--'>فراخوان انتخاب خدمات طراحی و مشاوره معماری مناظر شهری و....  / فراخوان ، فراخوان انتخاب خدمات طراحی و مشاوره معماری مناظر شهری و.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885594/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-35-مترمربع'>مزایده یکباب مغازه مساحت 35 مترمربع  / مزایده ,مزایده یکباب مغازه مساحت 35 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886194/آگهی-ارزیابی-تهیه-مقاطع-نازک-میکروسکوپی-و-ارائه-خدمات-تکنسین-نوبت-دوم'>آگهی ارزیابی تهیه مقاطع نازک میکروسکوپی و ارائه خدمات تکنسین نوبت دوم / اگهی ارزیابی کیفی  ،آگهی ارزیابی تهیه مقاطع نازک میکروسکوپی و ارائه خدمات تکنسین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885669/مزایده-ششدانگ-دو-باب-اپارتمان-106-6-و-105-35متر'>مزایده ششدانگ دو باب اپارتمان 106.6 و 105.35متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ دو باب اپارتمان 106.6 و 105.35متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886163/مناقصه-تکمیل-محوطه-سازی-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل محوطه سازی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل محوطه سازی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886231/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-شبکه-فاضلاب-تجدید'>مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات شبکه فاضلاب تجدید  / تجدید آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات شبکه فاضلاب تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886157/تجدید-مناقصه-پروژه-بازسازی-زمین-تنیس-و-ارائه-خدمات-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه بازسازی زمین تنیس و ارائه خدمات سرویس های ایاب و ذهاب نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی پروژه بازسازی زمین تنیس و ارائه خدمات سرویس های ایاب و ذهاب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885581/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-65-06متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 65.06متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 65.06متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885649/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-38000-مترمربع-کلاسه-8902123'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 38000 مترمربع کلاسه 8902123 / مزایده ,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 38000 مترمربع کلاسه 8902123</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885478/مزایده-یک-عدد-میز--یک-دستگاه-فکس-و--'>مزایده یک عدد میز ، یک دستگاه فکس و ... / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول ,مزایده یک عدد میز ، یک دستگاه فکس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885673/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-144-10متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 144.10متر / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 144.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885675/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-82-91متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 82.91متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 82.91متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885629/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-طبقه-اول'>مزایده یک دستگاه آپارتمان طبقه اول  / مزایده ,مزایده یک دستگاه آپارتمان طبقه اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885534/مزایده-فروش-یک-دستگاه-ایمیج-ستر-آوانترا'>مزایده فروش یک دستگاه ایمیج ستر آوانترا / آگهی مزایده فروش ,مزایده فروش یک دستگاه ایمیج ستر آوانترا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885558/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-231-71-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 231/71 مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 231/71 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885462/مزایده-یک-دستگاه-خودروسواری-زانیتا-نوک-مدادی'>مزایده یک دستگاه خودروسواری زانیتا نوک مدادی / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروسواری زانیتا نوک مدادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885475/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده فروش  دو دستگاه خودروی سواری  / مزایده,مزایده فروش  دو دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885464/مناقصه-خرید-تعداد-6-دستگاه-اتوبوس-اسکانیا'>مناقصه خرید تعداد 6 دستگاه اتوبوس اسکانیا  / مناقصه خرید تعداد 6 دستگاه اتوبوس اسکانیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885622/مناقصه-خرید-400-000-عدد-کیسه-خون-دوتایی-با-ملحقات'>مناقصه خرید 400.000 عدد کیسه خون دوتایی با ملحقات / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 400.000 عدد کیسه خون دوتایی با ملحقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885490/مزایده-فروش-خودرو-میتسوبیشی-ASX'>مزایده فروش خودرو میتسوبیشی ASX  / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو میتسوبیشی ASX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885582/مزایده-محل-مهدکودک'>مزایده محل مهدکودک / مزایده محل مهدکودک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885630/مزایده-ششدانگ-باغ-به-مساحت-1444متر'>مزایده ششدانگ باغ به مساحت 1444متر / مزایده ,مزایده ششدانگ باغ به مساحت 1444متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885589/مزایده-فروش-ساختمان-اداری-زیربنای-1953متر'>مزایده فروش ساختمان اداری زیربنای 1953متر  / مزایده ,مزایده فروش ساختمان اداری زیربنای 1953متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885546/مزایده-تعدادی-از-ماشین-آلات-نساجی-شامل-کتن-برودری---'>مزایده  تعدادی از ماشین آلات نساجی شامل کتن برودری  ... / مزایده  تعدادی از ماشین آلات نساجی شامل کتن برودری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886085/اگهی-مناقصه-عمومی--مناقصه-لوله-مقوایی--نوبت-دوم'>اگهی مناقصه عمومی , مناقصه لوله مقوایی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه لوله مقوایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885559/مناقصه-تامین-غذای-ظهر-کارکنان'>مناقصه تامین غذای ظهر کارکنان  / مناقصه تامین غذای ظهر کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885522/مناقصه-تعداد-30-دستگاه-آسانسور-نفر-بر-و-15-دستگاه-آسانسور'>مناقصه تعداد 30 دستگاه آسانسور نفر بر و 15 دستگاه آسانسور  / مناقصه تعداد 30 دستگاه آسانسور نفر بر و 15 دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885506/مزایده-سه-دستگاه-خودرو'>مزایده سه دستگاه خودرو  / مزایده سه دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885436/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-295-25متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 295.25متر  / مزایده , مزایده ششدانگ زمین به مساحت 295.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885499/مناقصه-خرید-کانتینر'>مناقصه خرید کانتینر / مناقصه خرید کانتینر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885574/مناقصه-واحد-آتش-نشانی-و-ایمنی'>مناقصه واحد آتش نشانی و ایمنی / مناقصه واحد آتش نشانی و ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885584/مناقصه-کار-اجرایی-برق-و-ابزار-دقیق'>مناقصه کار اجرایی برق و ابزار دقیق  / مناقصه کار اجرایی برق و ابزار دقیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885590/مزایده-نسبت-به-فروش-شش-دستگاه-خودرو-سبک'>مزایده نسبت به فروش شش دستگاه خودرو سبک  / مزایده نسبت به فروش شش دستگاه خودرو سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886078/مناقصه-مواد-شیمیایی-اسید-چرب-نوبت-دوم'>مناقصه مواد شیمیایی اسید چرب- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه مواد شیمیایی اسید چرب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885601/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل  / مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885430/مزایده-یکباب-ساختمان-مساحت-70-32متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب ساختمان مساحت 70.32متر نوبت اول / مزایده , مزایده یکباب ساختمان مساحت 70.32متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885632/مزایده-برخی-از-ضایعات-مستمر'>مزایده برخی از ضایعات مستمر  / مزایده برخی از ضایعات مستمر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885619/مناقصه-عملیات-بازسازی-خیابان-های-سایت-1-مجموعه'>مناقصه عملیات بازسازی خیابان های سایت 1 مجموعه  / مناقصه عملیات بازسازی خیابان های سایت 1 مجموعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885646/مناقصه-جهت-انجام-عملیات-جمع-آوری-و-پرس-کارتن---'>مناقصه جهت انجام عملیات جمع آوری و پرس کارتن  .... / مناقصه جهت انجام عملیات جمع آوری و پرس کارتن  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885481/فراخوان-تکمیل-پروژه-احداث-استخر-سرپوشیده-مجتمع-ورزشی-و-آموزشی'>فراخوان تکمیل پروژه احداث استخر سرپوشیده مجتمع ورزشی و آموزشی / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار یک مرحله ای , فراخوان تکمیل پروژه احداث استخر سرپوشیده مجتمع ورزشی و آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886173/مناقصه-خرید-تعداد-هزار-و-صد-(1100)-اصله-انواع-پایه-بتنی-چهارگوش----نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد هزار و صد (1100) اصله انواع پایه بتنی چهارگوش ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد هزار و صد (1100) اصله انواع پایه بتنی چهارگوش ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885611/مزایده-فروش-12-دستگاه-خودرو-کارکرده-مازاد-بر-نیاز'> مزایده فروش 12 دستگاه خودرو کارکرده مازاد بر نیاز  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 12 دستگاه خودرو کارکرده مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885603/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-برای-انجام-عملیات-اکتشاف--'>مناقصه انتخاب پیمانکار برای انجام عملیات اکتشاف ... / مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار برای انجام عملیات اکتشاف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885471/سومین-کنگره-راهبردی'>سومین کنگره راهبردی / سومین کنگره راهبردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885479/آگهی-اطلاعات-مربوط-به-واگذاری-سهام--بنگاه-مدیریتی-و-کنترلی'>آگهی اطلاعات مربوط به واگذاری سهام ، بنگاه مدیریتی و کنترلی  / آگهی اطلاعات مربوط به واگذاری سهام ، بنگاه مدیریتی و کنترلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886093/مناقصه-خدمات-تولید-(فرز--تراش--CNC-و--)--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تولید (فرز ، تراش ، CNC و....) - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تولید (فرز ، تراش ، CNC و....) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885697/مزایده-املاک-مازاد-ملکی'>مزایده املاک مازاد ملکی / مزایده ,مزایده املاک مازاد ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885706/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک و مستغلات نقد و اقساط نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش املاک و مستغلات نقد و اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885717/مزایده-عمومی-فروش-املاک-بانک-صادرات-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش املاک بانک صادرات مرحله اول نوبت دوم  / مزایده ,مزایده عمومی فروش املاک بانک صادرات مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885705/تجدید-مناقصه-خرید-بارگیری-و-حمل-لوله-های-پلی-اتیلن'>تجدید مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن / تجدید مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885593/مناقصه-آبرسانی-به-شهرهای-تحت-پوشش-آبفای-جنوب-غربی'>مناقصه آبرسانی به شهرهای تحت پوشش آبفای جنوب غربی / مناقصه آبرسانی به شهرهای تحت پوشش آبفای جنوب غربی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886145/تجدید-مناقصه-خرید--بارگیری-و-حمل-تجهیزات-آنلاین'>تجدید مناقصه خرید ، بارگیری و حمل تجهیزات آنلاین  / تجدید آگهی مناقصه عمومی,تجدید مناقصه خرید ، بارگیری و حمل تجهیزات آنلاین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885504/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-72-97متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 72.97متر / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 72.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885682/مناقصه-واگذاری-امور-نگهداری-و-خدماتی-بوستان'>مناقصه واگذاری امور نگهداری و خدماتی بوستان  / مناقصه واگذاری امور نگهداری و خدماتی بوستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886187/تجدید-مناقصه-خرید-و-حمل-و-بارگیری-ترانسفورماتور-کم-تلفات--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید و حمل و بارگیری ترانسفورماتور کم تلفات - نوبت دوم  / تجدید مناقصه خرید و حمل و بارگیری ترانسفورماتور کم تلفات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885692/اطلاعیه-تاسیس-داروخانه-روزانه'>اطلاعیه تاسیس داروخانه روزانه  / اطلاعیه تاسیس داروخانه روزانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885496/مزایده-عرضه-املاک-مازاد'>مزایده عرضه املاک مازاد / مزایده ,مزایده عرضه املاک مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885699/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-تنظیف-و-رفت-و-روب-معابر--جمع-آوری-زباله'>تجدید مناقصه انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر ، جمع آوری زباله / تجدید مناقصه انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر ، جمع آوری زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886075/مزایده-فروش-اقلام-و-وسایل-مازاد-و-فرسوده-نوبت-دوم'>مزایده  فروش اقلام و وسایل مازاد و فرسوده- نوبت دوم  / مزایده , مزایده  فروش اقلام و وسایل مازاد و فرسوده- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885633/مناقصه-انجام-پروژه-توسعه--حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-شهر-خرم-دره'>مناقصه انجام پروژه توسعه ، حفظ و نگهداری فضای سبز شهر خرم دره / مناقصه انجام پروژه توسعه ، حفظ و نگهداری فضای سبز شهر خرم دره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886089/مناقصه-خرید-و-حمل-و-پخش-آسفالت-و-غیر-با-فنیشر-و-غلتک-های-مربوطه-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل و پخش آسفالت و غیر با فنیشر و غلتک های مربوطه -نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید و حمل و پخش آسفالت و غیر با فنیشر و غلتک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885602/مناقصه-اصلاح-خیابانهای-کوی-فرمانیه'>مناقصه اصلاح خیابانهای کوی فرمانیه / مناقصه  اصلاح خیابانهای کوی فرمانیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885507/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-دوم-مساحت-44-19متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم مساحت 44.19متر / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم مساحت 44.19متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885704/مزایده-عمومی-فروش-املاک-مازاد'>مزایده عمومی فروش املاک مازاد  / مزایده ,مزایده عمومی فروش املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885678/مناقصه-بازسازی-ساختمان-شعبه-اسکان-بانک-ملی-ایران'>مناقصه بازسازی ساختمان شعبه اسکان بانک ملی ایران / مناقصه بازسازی ساختمان شعبه اسکان بانک ملی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886104/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-مجموعه-ورزشی-استخر-و-سالن-چند-منظوره-(توپی)-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه ورزشی استخر و سالن چند منظوره (توپی) نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه ورزشی استخر و سالن چند منظوره (توپی)  نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886100/مناقصه-واگذاری-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری رفت و روب و جمع آوری زباله شهر نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری رفت و روب و جمع آوری زباله شهر  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885670/مناقصه-احداث-و-تکمیل-پروژه-منازل-سازمانی'>مناقصه احداث و تکمیل پروژه منازل سازمانی / مناقصه احداث و تکمیل پروژه منازل سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886571/مزایده-شش-دانگ-یک-باب-دامداری'>مزایده شش دانگ یک باب دامداری / مزایده,مزایده شش دانگ یک باب دامداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886577/مزایده-شش-دانگ-یک-قطعه-زمین-باغ-پسته'>مزایده شش دانگ یک قطعه زمین باغ پسته / مزایده شش دانگ یک قطعه زمین باغ پسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885660/مناقصه-عملیات-نصب-تست-و-راه-اندازی-پست-های-66-و-132-کیلوولت'>مناقصه عملیات نصب، تست و راه اندازی پست های 66 و 132 کیلوولت / مناقصه عملیات نصب، تست و راه اندازی پست های 66 و 132 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886578/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی  / مزایده ششدانگ منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885510/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-43-5متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 43.5متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 43.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886574/مزایده-یک-ششم-2-دانگ-مشاع-از-شش-اعیانی-پلاک-ثبتی-73-16'>مزایده یک ششم 2 دانگ مشاع از شش اعیانی  پلاک ثبتی 73.16 / آگهی مزایده, مزایده یک ششم 2 دانگ مشاع از شش اعیانی  پلاک ثبتی 73.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885527/مزایده-املاک-تملیکی-و-مازاد'>مزایده املاک تملیکی و مازاد  / مزایده ,مزایده املاک تملیکی و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885653/مناقصه-اجرای-فیبرنوری'>مناقصه اجرای فیبرنوری / خلاصه آگهی مناقصه یک مرحله ای با ارزیابی کیفی,مناقصه  اجرای فیبرنوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885511/مزایده-ملک-واقع-در-خیابان-طبرسی'>مزایده ملک واقع در خیابان طبرسی  / مزایده ,مزایده ملک واقع در خیابان طبرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885517/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین'>مزایده فروش دو قطعه زمین  / مزایده ,مزایده فروش دو قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885713/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-در-اختیار-خود-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش تعدادی از املاک در اختیار خود نقد و اقساط  / مزایده ,مزایده فروش تعدادی از املاک در اختیار خود نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885472/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-با-شرایط-ویژه-و-استثنایی'>مزایده فروش املاک تملیکی با شرایط ویژه و استثنایی  / مزایده ,مزایده فروش املاک تملیکی با شرایط ویژه و استثنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885714/مزایده-یک-دستگاه-نوار-لبه-چسبان'>مزایده یک دستگاه نوار لبه چسبان / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه نوار لبه چسبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885595/مزایده-اجاره-6-باب-مغازه'>مزایده اجاره 6 باب مغازه  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای ,مزایده اجاره 6 باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886226/تجدید-فراخوان-مشارکت-تامین-تجهیزات-و-اجرای-پروژه-مسکونی-انبوه-سازی-شهرک'>تجدید فراخوان مشارکت تامین تجهیزات و اجرای پروژه مسکونی انبوه سازی شهرک / آگهی فراخوان مشارکت, تجدید فراخوان مشارکت تامین تجهیزات و اجرای پروژه مسکونی انبوه سازی شهرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886161/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-گاز-ژنراتور-158-کاوا-نوبت-دوم'> مناقصه خرید دو دستگاه گاز ژنراتور 158 کاوا نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید دو دستگاه گاز ژنراتور 158 کاوا  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885530/مناقصه-واگذاری-پخت-و-توزیع-غذا'>مناقصه واگذاری پخت و توزیع غذا / مناقصه واگذاری پخت و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886569/مزایده-فروش-ملک-مشاع-به-پلاک-ثبتی-8216-و-8218'>مزایده  فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی 8216 و 8218  / مزایده ,مزایده  فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی 8216 و 8218 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886579/مزایده-شش-دستگاه-کانکس--دو-دستگاه-کانکس--پنج-دستگاه-کولر-آبی'>مزایده شش دستگاه کانکس ، دو دستگاه کانکس ، پنج دستگاه کولر آبی  / مزایده , مزایده شش دستگاه کانکس ، دو دستگاه کانکس ، پنج دستگاه کولر آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886183/تجدید-فراخوان-مشارکت-طراحی--تامین-تجهیزات-و-اجرای-پروژه-های-انبوه-سازی-تجدید-96-4-18'>تجدید فراخوان مشارکت طراحی ، تامین تجهیزات و اجرای پروژه های انبوه سازی  تجدید 96.4.18 / تجدید آگهی فراخوان , تجدید فراخوان مشارکت طراحی ، تامین تجهیزات و اجرای پروژه های انبوه سازی  تجدید 96.04.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885514/مزایده-اموال-منقول-یک-عدد-خط-همراه-به-شماره-0912051840'>مزایده اموال منقول یک عدد خط همراه به شماره 0912051840  / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول یک عدد خط همراه به شماره 0912051840 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885425/نخستین-جشنواره-رسانه-های-مکتوب-و-مجازی'>نخستین جشنواره رسانه های مکتوب و مجازی / نخستین جشنواره رسانه های مکتوب و مجازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885641/مناقصه-برونسپاری-برداشت-آب-خام-از-آبگیر-کانال-آبیاری-مغان--'>مناقصه برونسپاری برداشت آب خام از آبگیر کانال آبیاری مغان,... / مناقصه ,مناقصه برونسپاری برداشت آب خام از آبگیر کانال آبیاری مغان,...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885455/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-5-نیشابور'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش 5 نیشابور  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش 5 نیشابور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886012/مزایده-انواع-سیم-و-کابل-روی-ضایعاتی'>مزایده انواع سیم و کابل روی ضایعاتی  / مزایده انواع سیم و کابل روی ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886546/دهمین-جشنواره-تابستانی-تبریز'>دهمین جشنواره تابستانی تبریز / دهمین جشنواره تابستانی تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886041/تجدید-مناقصه-تامین-خودروی-استیجاری-سبک-یا-سواری-و--'>تجدید مناقصه تامین خودروی استیجاری سبک یا سواری و ... / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه تامین خودروی استیجاری سبک یا سواری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886047/مناقصه-واگذاری-خرید-کیف-بهداشتی-بیماران-بستری96-4-18'>مناقصه واگذاری خرید کیف بهداشتی بیماران بستری96.4.18 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خرید کیف بهداشتی بیماران بستری 96.4.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885463/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-2070متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 2070متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 2070متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886043/مزایده-تعداد-239874-سهم-از-شرکت-بازرگانی'>مزایده تعداد 239874 سهم از شرکت بازرگانی / مزایده ,مزایده تعداد 239874 سهم از شرکت بازرگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886431/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه  / مزایده یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886225/مزایده-تعداد-360-عدد-شلوار'>مزایده تعداد 360 عدد شلوار / مزایده ,مزایده تعداد 360 عدد شلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886378/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-659-95-مترمربع-کلاسه-950419-ج'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 659/95 مترمربع کلاسه 950419 ج / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 659/95 مترمربع کلاسه 950419 ج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886052/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / آگهی مزایده, مزایده تلفن همراه ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885466/مزایده-یکباب-منزل-و-محوطه-دامداری-بخش-12-نیشابور'>مزایده یکباب منزل و محوطه دامداری بخش 12 نیشابور / مزایده ,مزایده یکباب منزل و محوطه دامداری بخش 12 نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886526/مناقصه-احداث-اسکلت-بتنی-ساختمانهای-تجاری'>مناقصه احداث اسکلت بتنی ساختمانهای تجاری  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث اسکلت بتنی ساختمانهای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886507/مناقصه-واگذاری-عملیات-برداشت-زباله---مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه واگذاری عملیات برداشت زباله ....مرحله دوم نوبت اول  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری عملیات برداشت زباله، رفت و روب و تنظیف معابر مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886554/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-سامانه-ثبت-تخلف-سرعت--تجدید'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه ثبت تخلف سرعت - تجدید  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه ثبت تخلف سرعت - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886050/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-اعیان-15-58متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت اعیان 15.58متر / مزایده ,مزایده یکباب مغازه مساحت اعیان 15.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886499/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-پارس-به-رنگ-مشکی'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو پارس به رنگ مشکی / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو پارس به رنگ مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886457/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-مگان'>مزایده یک دستگاه خودرو مگان  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو مگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885451/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یکباب-خانه-پلاک-10663-فرعی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه پلاک 10663 فرعی / مزایده , مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه پلاک 10663 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885445/مزایده-ششدانگ-یکباب-ملک-مسکونی-عرصه-160-متر'>مزایده ششدانگ یکباب ملک مسکونی عرصه 160 متر / مزایده , مزایده ششدانگ یکباب ملک مسکونی عرصه 160 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886516/مناقصه-توسعه-فضای-سبز-لچکی-ها-و-اراضی-پراکنده'>مناقصه توسعه فضای سبز لچکی ها و اراضی پراکنده / آگهی مناقصه , مناقصه توسعه فضای سبز لچکی ها و اراضی پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886034/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-8500-و-5100متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین 8500 و 5100متر  / مزایده ,مزایده فروش دو قطعه زمین 8500 و 5100متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885423/مزایده-تعداد-8-باب-واحد-تجاری-مجتمع-داردالقران-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 8 باب واحد تجاری مجتمع داردالقران  نوبت دوم  / مزایده , مزایده تعداد 8 باب واحد تجاری مجتمع داردالقران  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886562/مزایده-ششدانگ-پلاک-6872-2-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 6872/2 اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 6872/2 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886491/فراخوان-مناقصه-احداث-برج-هنر-اسلامی--'>فراخوان مناقصه احداث برج هنر اسلامی ...  / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه احداث برج هنر اسلامی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886092/مزایده-یک-قطعه-ملک-مسکونی-140-56متر'>مزایده یک قطعه ملک مسکونی 140.56متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه ملک مسکونی 140.56متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886521/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-کل-ششدانگ-پلاک-ثبتی-252-فرعی-از-دو-اصلی'>مزایده یک دانگ مشاع از کل ششدانگ پلاک ثبتی 252 فرعی از دو اصلی / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از کل ششدانگ پلاک ثبتی 252 فرعی از دو اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886512/مزایده-یکباب-آپارتمان-مساحت97-82متر'>مزایده یکباب آپارتمان مساحت97.82متر  / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان مساحت97.82متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886495/مزایده-23-75-درصد-از-منافع-16975-75-متر-مشاع-از-18964-75-متر-از-زمین'>مزایده 23.75 درصد از منافع 16975.75 متر مشاع از 18964.75 متر از زمین / مزایده,مزایده 23.75 درصد از منافع 16975.75 متر مشاع از 18964.75 متر از زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886038/مزایده-387-1-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده 387.1 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده ,مزایده 387.1 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885665/آگهی-فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-یکپارچه-تامین-مالی-و-اجرای-شبکه-های-فرعی--'>آگهی فراخوان مناقصه عمومی اجرای عملیات یکپارچه تامین مالی و اجرای شبکه های فرعی... / آگهی فراخوان مناققصه عمومی,مناقصه عمومی اجرای عملیات یکپارچه تامین مالی و اجرای شبکه های فرعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885565/مزایده-ششدانگ-یک-آپارتمان-به-سمت-شمال-غربی-کلاسه-9500211'>مزایده ششدانگ یک آپارتمان به سمت شمال غربی کلاسه 9500211  / مزایده ,مزایده ششدانگ یک آپارتمان به سمت شمال غربی کلاسه 9500211 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886390/مزایده-پیراهن-کشی-چهارخانه-آستین-دار-و---96-04-17'>مزایده پیراهن کشی چهارخانه آستین دار و ... 96.04.17 / مزایده , مزایده پیراهن کشی چهارخانه آستین دار و ... 96.04.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886026/آگهی-مزایده-انواع-نایلون-آبی-رنگ'>آگهی مزایده انواع نایلون آبی رنگ / آگهی مزایده,آگهی مزایده انواع نایلون آبی رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886563/مزایده-املاک-با-کاربری-مسکونی-و-تجاری-و-کارگاهی'>مزایده املاک با کاربری مسکونی و تجاری و کارگاهی  / مزایده ,مزایده املاک با کاربری مسکونی و تجاری و کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886036/مزایده-تعداد-سه-عدد-درب-آهنی-توقیف'>مزایده تعداد سه عدد درب آهنی توقیف  / ​مزایده , ​مزایده تعداد سه عدد درب آهنی توقیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886051/مزایده-طاقه-پارچه-کش-باف--'>مزایده طاقه پارچه کش باف... / آگهی مزایده، مزایده طاقه پارچه کش باف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886046/مزایده-دریل-جناقی-روسی-مدل-2H150'>مزایده دریل جناقی روسی مدل 2H150  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دریل جناقی روسی مدل 2H150 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886467/مزایده-2-سهم-مشاع-از-8-سهم-عرصه-و-اعیان-ملک'>مزایده 2 سهم مشاع از 8 سهم عرصه و اعیان ملک / مزایده,مزایده 2 سهم مشاع از 8 سهم عرصه و اعیان ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886042/مزایده-ملک-مساحت-47-75متر-تجدید'>مزایده ملک مساحت 47.75متر تجدید  / مزایده ,مزایده ملک مساحت 47.75متر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885516/فراخوان-خدمات-مشاوره-پروژه-طراحی-معماری-لایه-تکنولوژی'>فراخوان خدمات مشاوره پروژه طراحی معماری لایه تکنولوژی  / فراخوان ، فراخوان خدمات مشاوره پروژه طراحی معماری لایه تکنولوژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886517/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-عرصه-146-65متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 146.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 146.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886086/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-255متر-و-89-قلم-انواع-داروهای-مختص-دام'>مزایده ششدانگ آپارتمان 255متر و 89 قلم انواع داروهای مختص دام / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان 255متر و 89 قلم انواع داروهای مختص دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886510/مزایده-یک-دانگ-و-453-6-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-2-دانگ-و-764-9-هزارم-دانگ-از-ملک'>مزایده یک دانگ و 453.6 هزارم یک دانگ مشاع از 2 دانگ و 764.9 هزارم دانگ از ملک / مزایده,مزایده یک دانگ و 453.6 هزارم یک دانگ مشاع از 2 دانگ و 764.9 هزارم دانگ از ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886505/مزایده-سه-سهم-مشاع-از-7-سهم-از-4-دانگ-از-باغ-آبی-و-یک-قطعه-باغ-انبیا'>مزایده سه سهم مشاع از 7 سهم از 4 دانگ از باغ آبی و یک قطعه باغ انبیا  / مزایده,مزایده 4 سهم مشاع از 172 سهم از 88 شعیر از 96 شعیر ششدانگ اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886337/مزایده-فروش-آهن-آلات-زائد--نوبت-دوم'>مزایده فروش آهن آلات زائد... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش آهن آلات زائد... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886559/مزایده-یک-دستگاه-تراکتور-و-یک-دستگاه-مینی-بوس'>مزایده یک دستگاه تراکتور و یک دستگاه مینی بوس / مزایده,مزایده یک دستگاه تراکتور و یک دستگاه مینی بوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886219/مناقصه-خرید-آسفالت-برای-آسفالت-ریزی-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه خرید آسفالت برای آسفالت ریزی سطح شهر  نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه خرید آسفالت برای آسفالت ریزی سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886553/مزایده-دستگاه-موتور-پرس--نوبت-دوم'>مزایده دستگاه موتور پرس ...نوبت دوم  / مزایده , مزایده دستگاه موتور پرس ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886549/مزایده-اجاره-اراضی-کشاورزی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره اراضی کشاورزی  نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده اجاره اراضی کشاورزی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886545/مزایده-فروش-ضایعات-آهن-آلات-نوبت-دوم'>مزایده فروش ضایعات آهن آلات  نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده فروش ضایعات آهن آلات  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886037/مزایده-اجاره-پارک-شهروند'>مزایده  اجاره پارک شهروند / آگهی مزایده, مزایده  اجاره پارک شهروند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886081/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تفرجگاه-چله-گاه'>مزایده واگذاری به اجاره  تفرجگاه چله گاه / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره  تفرجگاه چله گاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886208/آگهی-مزایده-واگذاری-1-قطعه-زمین-از-قطعات-تفکیکی-شهرک-ابرار-نوبت-دوم'>آگهی مزایده  واگذاری 1 قطعه زمین از قطعات تفکیکی شهرک ابرار  نوبت دوم  / آگهی مزایده ،آگهی مزایده واگذاری 1 قطعه زمین از قطعات تفکیکی شهرک ابرار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886475/فراخوان-مزایده​-اجاره-عرصه-دستگاه-ترامپولین-پارک-انقلاب-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده​ اجاره عرصه دستگاه ترامپولین پارک انقلاب- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مزایده حضوری (حراج)، مزایده ​اجاره عرصه دستگاه ترامپولین پارک انقلاب- نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886044/مناقصه-عمومی-جمع-آوری-زباله-شهری-تنظیفات-کوچه-و-معابر'>مناقصه عمومی جمع آوری زباله شهری تنظیفات کوچه و معابر / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی جمع آوری زباله شهری تنظیفات کوچه و معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886484/فراخوان-خرید-تعدادی-دستگاه-تابلوراه-انداز-سافت-استارتر'>فراخوان  خرید تعدادی دستگاه تابلوراه انداز سافت استارتر  / آگهی فراخوان, فراخوان  خرید تعدادی دستگاه تابلوراه انداز سافت استارتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886504/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-G-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده G تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده G تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886054/مناقصه-اجرای-عملیات-سیستم-روشنایی-مسیر-پیاده-روی'>مناقصه اجرای عملیات سیستم روشنایی مسیر پیاده روی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات سیستم روشنایی مسیر پیاده روی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886556/مزایده-یک-دستگاه-بولدوزر-هپکو-D6--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه بولدوزر هپکو D6  - نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه بولدوزر هپکو D6  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886486/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-614-85متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 614.85متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 614.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886489/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-یک-خوابه-63-45متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یک خوابه 63.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یک خوابه 63.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886483/مزایده-یک-قطعه-زمین-و-منزل-مسکونی-1000-و-400متر'>مزایده یک قطعه زمین و منزل مسکونی 1000 و 400متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و منزل مسکونی 1000 و 400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886059/مناقصه-گازرسانی'>مناقصه گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886566/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-نیسان'>مزایده  فروش یکدستگاه خودرو نیسان / آگهی مزایده, مزایده  فروش یکدستگاه خودرو نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886200/مزایده-زمین-های-زراعی-تحت-تولی'>مزایده زمین های زراعی تحت تولی / آگهی مزایده,مزایده زمین های زراعی تحت تولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886180/مزایده-واگذاری-3-دستگاه-از-ماشین-آلات-مستعمل--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 3 دستگاه از ماشین آلات مستعمل - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری 3 دستگاه از ماشین آلات مستعمل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886193/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-پارک-باباکوهی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک باباکوهی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک باباکوهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886500/مزایده-واگذاری-اماکن-جهت-استقرار-پارک-بادی'>مزایده واگذاری اماکن جهت استقرار پارک بادی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری اماکن جهت استقرار پارک بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886537/مزایده-واگذاری-یک-باب-دکه'>مزایده واگذاری  یک باب دکه  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری  یک باب دکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886539/مزایده-ملک-متراژ-10840متر-همراه-ماشین-آلات-و-تاسیسات'>مزایده ملک متراژ 10840متر همراه ماشین آلات و تاسیسات / مزایده,مزایده ملک متراژ 10840متر همراه ماشین آلات و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885541/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-120-25متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 120.25متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 120.25متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886470/مزایده-ملک-مساحت-176-10مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 176.10مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 176.10مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886478/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-عرصه-20-64متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت عرصه 20.64متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت عرصه 20.64متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885544/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-95-90-مترمربع-کلاسه-202-950023'>مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 95/90 مترمربع کلاسه 202.950023  / مزایده ,مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 95/90 مترمربع کلاسه 202.950023 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886462/مناقصه-انجام-مطالعات-و-طراحی-بر-پروژه-به-متراژ-تقریبی-25000'>مناقصه انجام مطالعات و طراحی بر پروژه به متراژ تقریبی 25000  / آگهی فراخوان مناقصه، مناقصه انجام مطالعات و طراحی بر پروژه به متراژ تقریبی 25000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886474/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک'>مزایده فروش تعدادی از املاک  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885640/مزایده-چرخ-خیاطی-صنعتی-مادگی-دوز'>مزایده چرخ خیاطی صنعتی مادگی دوز / آگهی مزایده، مزایده چرخ خیاطی صنعتی مادگی دوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886405/مزایده-عمومی-فروش-املاک-و-مستغلات-مسکونی-تجاری-مرحله-دوم'>مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات مسکونی تجاری مرحله دوم  / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات مسکونی تجاری مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886561/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعداد-یک-باب-کانکس-بوفه-با-کاربری-فروش-مواد-غذائی'>مزایده واگذاری به اجاره  تعداد یک باب کانکس بوفه با کاربری فروش مواد غذائی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره  تعداد یک باب کانکس بوفه با کاربری فروش مواد غذائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885551/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-در-سمت-شرق-کلاسه-930104'>مزایده یک دستگاه آپارتمان در سمت شرق کلاسه 930104  / مزایده ,مزایده یک دستگاه آپارتمان در سمت شرق کلاسه 930104 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886560/تجدید-مزایده-اجاره-باسکول-شهرداری--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره باسکول شهرداری -  نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده, تجدید مزایده اجاره باسکول شهرداری واقع در میدان خشکبار (سبزه)  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886490/مناقصه-تهیه-و-تامین-47-دستگاه-خودروی-سواری-با-راننده--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و تامین 47 دستگاه خودروی سواری با راننده  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تهیه و تامین 47 دستگاه خودروی سواری با راننده  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886498/مناقصه-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی-مدارس--نوبت-دوم'>مناقصه استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886473/مناقصه-اجرای-دیوار-سنگی-خیابان-شهید-هجری-کوچه-شهید-جباری--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای دیوار سنگی خیابان شهید هجری کوچه شهید جباری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای دیوار سنگی خیابان شهید هجری کوچه شهید جباری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886536/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد-سطح-استان-نقد-و-اقساط'>مزایده واگذاری املاک مازاد سطح استان نقد و اقساط / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد سطح استان نقد و اقساط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886469/مزایده-سرقفلی-یکباب-مغازه-مساحت-شصت-متر'>مزایده سرقفلی یکباب مغازه مساحت شصت متر / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب مغازه مساحت شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886035/مزایده-اتومبیل-مزدا'>مزایده اتومبیل مزدا / مزایده اتومبیل مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886177/مناقصه-پروژه-دیوار-ساحلی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه دیوار ساحلی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه دیوار ساحلی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885612/آگهی-مناقصه-عمومی-عملیات-پیاده-روسازی-و-اجرای-لاین--کندرو-و-بلوار-گل-باغ-نماز-فاز-یک'>آگهی مناقصه عمومی عملیات پیاده روسازی و اجرای لاین ، کندرو و بلوار گل باغ نماز فاز یک  / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی عملیات پیاده روسازی و اجرای لاین ، کندرو و بلوار گل باغ نماز فاز یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886058/مناقصه-بهسازی-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-ارومیه'>مناقصه بهسازی لکه گیری و روکش آسفالت محور ارومیه / مناقصه بهسازی لکه گیری و روکش آسفالت محور ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886568/مزایده-یک-دستگاه-چهار-توزین-و--'>مزایده یک دستگاه چهار توزین و ...  / مزایده , مزایده یک دستگاه چهار توزین و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886030/مزایده-یک-دستگاه-چهار-توزین--دستگاه-بالابر-کاسه-ای'>مزایده  یک دستگاه چهار توزین ، دستگاه بالابر کاسه ای / مزایده   یک دستگاه چهار توزین ، دستگاه بالابر کاسه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886527/مزایده-ملک-آپارتمان-مسکونی-طبقه-5-قطعه-دوازده-نوبت-اول'>مزایده ملک آپارتمان مسکونی طبقه 5 قطعه دوازده نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک آپارتمان مسکونی طبقه 5 قطعه دوازده نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886401/مناقصه-انجام-امور-خدمات-و-نظافت-بیمارستان-حضرت-ابوالفضل'>مناقصه انجام امور خدمات و نظافت بیمارستان حضرت ابوالفضل / مناقصه انجام امور خدمات و نظافت بیمارستان حضرت ابوالفضل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886169/فراخوان-مناقصه-پروژه-احداث-بخشی-از-فضای-سبز-در-شهرک-صنعتی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه احداث بخشی از فضای سبز در شهرک صنعتی نوبت دوم / فراخوان مناقصه پروژه احداث بخشی از فضای سبز در شهرک صنعتی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886485/مناقصه-واگذاری-طرحهای-پدافند-غیر-عامل-سایت-ایستگاه-شماره-3-تهران-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری طرحهای پدافند غیر عامل سایت ایستگاه شماره 3 تهران- نوبت دوم  / فراخوان  , واگذاری طرحهای پدافند غیر عامل سایت ایستگاه شماره 3 تهران - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886028/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-اعیان-108-11متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی اعیان 108.11متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی اعیان 108.11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886541/مزایده-فروش-نیم-عشر-دولتی-به-مساحت-1000-متر-مربع'>مزایده فروش نیم عشر دولتی به مساحت 1000 متر مربع / مزایده,مزایده فروش نیم عشر دولتی به مساحت 1000 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886389/مزایده-یک-باب-مغازه-به-پلاک-ثبتی-شماره-6-شماره-پرونده-10-960025'>مزایده  یک باب مغازه به پلاک ثبتی شماره 6 شماره پرونده 10.960025  / مزایده,مزایده   یک باب مغازه به پلاک ثبتی شماره 6 شماره پرونده 10.960025 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886515/مزایده-فروش-یک-واحد-مسکونی-به-شماره-پلاک-ثبتی-2059-1489'>مزایده فروش یک واحد مسکونی به شماره پلاک ثبتی 2059/1489 / مزایده,مزایده فروش یک واحد مسکونی به شماره پلاک ثبتی 2059/1489</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886033/مزایده-فروش-سواری-سمند-تیپ-ایکس-7-و-سواری-پژو-تیپ-جی-ال-ایکس'>مزایده فروش سواری سمند تیپ ایکس 7 و سواری پژو تیپ جی ال ایکس / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری سمند تیپ ایکس 7 و سواری پژو تیپ جی ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886400/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-خیابان-باهنر-کلاسه-940353'>مزایده  ششدانگ پلاک ثبتی خیابان باهنر کلاسه 940353  / مزایده,مزایده  ششدانگ پلاک ثبتی خیابان باهنر کلاسه 940353 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886174/فراخوان-مناقصه-پروژه-احداث-بخشی-از-فضای-سبز-در-شهرک-صنعتی-قرچک-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه احداث بخشی از فضای سبز در شهرک صنعتی قرچک نوبت دوم / فراخوان مناقصه پروژه احداث بخشی از فضای سبز در شهرک صنعتی قرچک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886544/مزایده-دو-دانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-1025-95-متر-مربع-نوبت-دوم'>مزایده دو دانگ یک قطعه زمین به مساحت 1025/95 متر مربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو دانگ یک قطعه زمین به مساحت 1025/95 متر مربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886532/مزایده-فروش-تعداد-2000-سهم-از-1673125-سهم-معادل-200-متر-مربع-مشاع'>مزایده فروش تعداد 2000 سهم از 1673125 سهم معادل 200 متر مربع مشاع  / مزایده,مزایده فروش تعداد 2000 سهم از 1673125 سهم معادل 200 متر مربع مشاع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886542/مزایده-ملک-به-مساحت-188-55متر-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت 188.55متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 188.55متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886538/نهمین-جشنواره-کشتی-پهلوانی'>نهمین جشنواره کشتی پهلوانی / نهمین جشنواره کشتی پهلوانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886550/مزایده-یک-باب-منزل-به-پلاک-ثبتی-9773-فرعی-118-نوبت-دوم'>مزایده یک باب منزل به پلاک ثبتی 9773 فرعی  118 نوبت دوم / مزایده,مزایده یک باب منزل به پلاک ثبتی 9773 فرعی 118 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886548/مزایده-ششدانگ-یک-باب-مغازه'>مزایده ششدانگ یک باب مغازه / مزایده ششدانگ یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886555/مزایده-فروش-ملک-قولنامه-ای-واقع-در-روستای-سیوان'>مزایده فروش ملک قولنامه ای واقع در روستای سیوان / مزایده,مزایده فروش ملک قولنامه ای واقع در روستای سیوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886522/مزایده-خط-تلفن-همراه-به-شماره-09121771363'>مزایده خط تلفن همراه به شماره 09121771363  / آگهی مزایده، مزایده خط تلفن همراه به شماره 09121771363 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886552/مزایده-میزان-12-سهم-مشاع-از-1252-سهم-مشاع-از-19-سهم-ششدانگ-نوبت-دوم'>مزایده میزان 12 سهم مشاع از 1252 سهم مشاع از 19 سهم ششدانگ  نوبت دوم  / مزایده,مزایده میزان 12 سهم مشاع از 1252 سهم مشاع از 19 سهم ششدانگ  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886450/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-278-40متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 278.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 278.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886053/فراخوان-عملیات-احداث-شبکه-برق-4-ایستگاه-پمپاژ-مجتمع-آبرسانی'>فراخوان عملیات احداث شبکه برق 4 ایستگاه پمپاژ مجتمع آبرسانی  / فراخوان ، فراخوان  عملیات احداث شبکه برق 4 ایستگاه پمپاژ مجتمع آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886494/مناقصه-تامین-لوله-های-پلی-اتیلن--اتصالات-و-متعلقات-مربوطه-نوبت-دوم'>مناقصه تامین لوله های پلی اتیلن ، اتصالات و متعلقات مربوطه  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه  تامین لوله های پلی اتیلن ، اتصالات و متعلقات مربوطه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885657/آگهی-مزایده-عمومی-تعدادی-از-املاک-با-کاربری-مسکونی-و-تجاری--آموزشی-و--'>آگهی مزایده عمومی تعدادی از املاک با کاربری مسکونی و تجاری ، آموزشی و ...  / آگهی مزایده عمومی , آگهی مزایده عمومی تعدادی از املاک با کاربری مسکونی و تجاری ، آموزشی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886547/مزایده-فروش-5-خط-تلفن-ثابت'>مزایده فروش 5 خط تلفن ثابت / مزایده,مزایده فروش 5 خط تلفن ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886060/مزایده-یک-رشته-تلفن-همراه'>مزایده یک رشته تلفن همراه  / مزایده یک رشته تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886406/مزایده-25-سهم-در-پروژه-خدماتی--'>مزایده 25 سهم در پروژه خدماتی...  / مزایده 25 سهم در پروژه خدماتی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885667/مزایده-تعدادی-از-ماشین-آلات-نساجی'>مزایده تعدادی از ماشین آلات نساجی  / مزایده , مزایده تعدادی از ماشین آلات نساجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886464/مناقصه-امور-خدمات-بیمارستان-امام-خمینی'>مناقصه امور خدمات بیمارستان امام خمینی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه امور خدمات بیمارستان امام خمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886492/مزایده-ششدانگ-پلاک-10292-فرعی-از-642-از-141-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 10292 فرعی از 642 از 141 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 10292 فرعی از 642 از 141 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886480/مناقصه-واگذاری-آشپزخانه-بیمارستان-فارابی-مرحله-دوم'>مناقصه واگذاری آشپزخانه بیمارستان فارابی مرحله دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری آشپزخانه بیمارستان فارابی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886501/مناقصه-امور-خدمات-و-نظافت-خود'>مناقصه امور خدمات و نظافت خود / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور خدمات و نظافت خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886518/مناقصه-نگهداری-PM-و-بهینه-سازی-سایت-های-موبایل-GSM-WLL-منطقه-شرق-اصفهان-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری، PM و بهینه سازی سایت های موبایل GSM WLL منطقه شرق اصفهان  نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری، PM و بهینه سازی سایت های موبایل GSM WLL منطقه شرق اصفهان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885701/فراخوان-مزایده-فروش-1200-تن-هگزان-ضایعاتی'>فراخوان مزایده فروش 1200 تن هگزان ضایعاتی  / فراخوان مزایده فروش 1200 تن هگزان ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886057/مزایده-اجاره-تعدادی-از-واحدهای-تجاری'>مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری / آگهی مزایده ، مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886257/مزایده-فروش-وسائط-نقلیه-نوبت-دوم'>مزایده فروش وسائط نقلیه نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش وسائط نقلیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886534/مزایده-ششدانگ-خانه-پلاک-شماره-15201-2195-پرونده-های-9501429'>مزایده ششدانگ خانه پلاک شماره 15201/2195 پرونده های 9501429  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه پلاک شماره 15201/2195 پرونده های 9501429 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886487/مزایده-یکدستگاه-اتومبیل-اتوبوس-مدل-1389-سیستم-مان'>مزایده یکدستگاه اتومبیل اتوبوس مدل 1389 سیستم مان  / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه اتومبیل اتوبوس مدل 1389 سیستم مان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886452/مزایده-فروش-16-پلاک-مسکونی-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 16 پلاک مسکونی تفکیکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 16 پلاک مسکونی تفکیکی  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886511/مزایده-فروش-تعداد-7-عدد-خرپا-یا-فریم-و--'>مزایده فروش تعداد 7 عدد خرپا یا فریم  و ... / آگهی مزایده و فروش اموال منقول, مزایده فروش تعداد 7 عدد خرپا یا فریم  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886503/مزایده-یک-دستگاه-سواری-ال-90-نقره-ای'>مزایده یک دستگاه سواری ال 90 نقره ای  / آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول, مزایده یک دستگاه سواری ال 90 نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886506/مناقصه-یک-دستگاه-وانت-نیسان-زامیاد--'>مناقصه یک دستگاه وانت نیسان زامیاد  .. / مناقصه یک دستگاه وانت نیسان زامیاد  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886443/مزایده-فروش-تعدادی-محدود-از-املاک-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی محدود از املاک مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی محدود از املاک مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886557/مزایده-مقدار-35-116-سهم-از-37-سهم-مشاع-از-72-سهم-از-پلاک-ثبتی-2132'>مزایده مقدار 35/116 سهم از 37 سهم مشاع از 72 سهم از پلاک ثبتی 2132  / مزایده , مزایده  مقدار 35/116 سهم از 37 سهم مشاع از 72 سهم از پلاک ثبتی 2132 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886533/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-3520'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3520 / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3520</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886540/مزایده-26-6-حبه-مشاع-از-36حبه-منزل-مسکونی-اصلاحیه-نوبت-دوم'>مزایده 26.6 حبه مشاع از 36حبه منزل مسکونی اصلاحیه نوبت دوم  / مزایده,مزایده 26.6 حبه مشاع از 36حبه منزل مسکونی اصلاحیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886551/مزایده-فروش-یک-پلاک-زمین-واقع-در-شهر-فلاورجان'>مزایده فروش یک پلاک زمین واقع در شهر فلاورجان / مزایده,مزایده فروش یک پلاک زمین واقع در شهر فلاورجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886227/مناقصه-خدمات-عمومی-و-عملیات-غیر-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات عمومی و عملیات غیر صنعتی- نوبت دوم / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه  خدمات عمومی و عملیات غیرصنعتی دفاتر مرکزی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886509/مزایده-فروش-ششدانگ-یک-باب-خانه-پلاک-ثبتی-296-فرعی-از-33-اصلی'>مزایده فروش ششدانگ یک باب خانه پلاک ثبتی 296 فرعی از 33 اصلی / مزایده,مزایده فروش ششدانگ یک باب خانه پلاک ثبتی 296 فرعی از 33 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886558/مزایده-فروش-فروش-پلاک-ثبتی-51-121-واقع-در-مهاباد'>مزایده فروش فروش پلاک ثبتی 51/121 واقع در مهاباد / مزایده,مزایده فروش فروش پلاک ثبتی 51/121 واقع در مهاباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886048/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه'>مزایده ششدانگ یک باب خانه / مزایده, مزایده ششدانگ یک باب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886016/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت--'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت.... / مزایده ، مزایده یک دستگاه موتورسیکلت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886013/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-دی-ام-هاچ'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید دی ام هاچ  / مزایده ، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید دی ام هاچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886027/مزایده-ششدانگ-یک-مجتمع-مسکونی-چهار-طبقه'>مزایده ششدانگ یک مجتمع مسکونی چهار طبقه  / مزایده, مزایده ششدانگ یک مجتمع مسکونی چهار طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886031/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-از-مقدار-38-32'>مزایده فروش پلاک ثبتی از مقدار 38/32  / مزایده, مزایده فروش پلاک ثبتی از مقدار 38/32 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886482/مزایده-یک-دستگاه-پراید-هاچ-بک'>مزایده یک دستگاه پراید هاچ بک / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه پراید هاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886564/آگهی-مزایده-یک-دستگاه-سواری-ال-90'>آگهی مزایده یک دستگاه سواری ال 90 / آگهی مزایده ,آگهی مزایده یک دستگاه سواری ال 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886530/مزایده-خودروی-سواری-پراید-مدل-88'>مزایده خودروی سواری پراید مدل 88  / مزایده , مزایده خودروی سواری پراید مدل 88 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886529/مناقصه-اجرای-عملیات-بازسازی-و-نصب-و-تعویض-و-تعمیر-گاردریل-ها-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات بازسازی و نصب و تعویض و تعمیر گاردریل ها نوبت دوم  / ​آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات بازسازی و نصب و تعویض و تعمیر گاردریل ها نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886008/مزایده-زمین-پارک-بادی-به-صورت-اجاره-ای'>مزایده زمین پارک بادی به صورت اجاره ای / مزایده ، مزایده زمین پارک بادی به صورت اجاره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886358/مزایده-فروش-4-دانگ-از-6-دانگ-طبقه-اول-یک-باب-منزل-مسکونی'>مزایده  فروش 4 دانگ از 6 دانگ طبقه اول یک باب منزل مسکونی  / مزایده,مزایده  فروش 4 دانگ از 6 دانگ طبقه اول یک باب منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886040/مناقصه-ساخت-یال-های-شاسی-خودروی-3-4-تن-وانت-ارس'>مناقصه ساخت یال های شاسی خودروی 3.4 تن وانت ارس  / آگهی مناقصه، مناقصه ساخت یال های شاسی خودروی 3.4 تن وانت ارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886184/مناقصه-خدمات-نگهبانی-از-اماکن-اموال-و-تاسیسات-پالایشگاه-هفتم-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات پالایشگاه هفتم نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات پالایشگاه هفتم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885626/فراخوان-تحلیل-و-ارزیابی-تصادفات-رانندگی'>فراخوان تحلیل و ارزیابی تصادفات رانندگی  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان تحلیل و ارزیابی تصادفات رانندگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886061/مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای-محور-ملکشاهی-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به روستاهای محور ملکشاهی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی به روستاهای محور ملکشاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/886069/تجدید-مناقصه-کامپیوتر-و-لوازم-جانبی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه کامپیوتر و لوازم جانبی- نوبت دوم  / آگهی مجدد ارزیابی کیفی مناقصه گران, تجدید مناقصه  کامپیوتر و لوازم جانبی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885572/گهی-مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-اجرای-پروژه-های-توسعه-و-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع'>گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885457/مزایده-تعداد-دو-فروند-هلی-کوپتر-ملکی'>مزایده تعداد دو فروند هلی کوپتر ملکی  / مزایده تعداد دو فروند هلی کوپتر ملکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885491/مزایده-57-دستگاه-انواع-خودرو'>مزایده 57 دستگاه انواع خودرو  / مزایده 57 دستگاه انواع خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885608/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یک-واحد-آپارتمان-به-مساحت-83-17-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان به مساحت 83/17 مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان به مساحت 83/17 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885610/مزایده-زمین-بمساحت-135-71-مترمربع-کلاسه-9209981977200846'>مزایده زمین بمساحت 135/71 مترمربع کلاسه 9209981977200846  / مزایده ,مزایده زمین بمساحت 135/71 مترمربع کلاسه 9209981977200846 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885519/مزایده-فروش-ملک-اداری-مساحت-عرصه-1739-75متر'>مزایده فروش ملک اداری مساحت عرصه 1739.75متر  / مزایده ,مزایده فروش ملک اداری مساحت عرصه 1739.75متر </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 35 تاريخ : شنبه 11 شهريور 1396 ساعت: 11:36