اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.5.16 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253677/استعلام-ست-کامل-لباس... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.5.16 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253677/استعلام-ست-کامل-لباس-ورزشی-ایرانی-براساس-3-حواله--'>استعلام ست کامل لباس ورزشی ایرانی براساس 3 حواله ... / استعلام, استعلام ست کامل لباس ورزشی ایرانی براساس 3 حواله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253680/استعلام-تیغ-درماتوم--'>استعلام تیغ درماتوم ... / استعلام, استعلام تیغ درماتوم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253697/استعلام-خرید-پرده--'>استعلام خرید پرده ... / استعلام, استعلام خرید پرده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253709/استعلام-تجهیزات-بیمارستانی--'>استعلام تجهیزات بیمارستانی ... / استعلام , استعلام تجهیزات بیمارستانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253723/استعلام-خرید-فن-هواکش-ضد-اسید'>استعلام خرید فن هواکش ضد اسید / استعلام, استعلام خرید فن هواکش ضد اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253729/استعلام-ساخت-کابینت-ام-دی-اف-پاک-چوب-هر-مترمربع--'>استعلام ساخت کابینت ام دی اف پاک چوب هر مترمربع ... / استعلام, استعلام ساخت کابینت ام دی اف پاک چوب هر مترمربع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253733/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-نسخه-اجرایی-نرم-افزار-مالی-و-پشتیبانی'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی نسخه اجرایی نرم افزار مالی و پشتیبانی / استعلام,استعلام خرید و نصب و راه اندازی نسخه اجرایی نرم افزار مالی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253763/استعلام-پیراهن-طبق-شرح-و-مشخصات'>استعلام پیراهن طبق شرح و مشخصات / استعلام, استعلام پیراهن طبق شرح و مشخصات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253781/استعلام-خرید-راه-اندازی-آموزش-و-خدمات-پس-از-فروش-یک-دستگاه-لوله-یاب'>استعلام خرید، راه اندازی، آموزش و خدمات پس از فروش یک دستگاه لوله یاب / استعلام, استعلام خرید، راه اندازی، آموزش و خدمات پس از فروش یک دستگاه لوله یاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253782/استعلام-دستگاه-پروژکتور---'>استعلام دستگاه پروژکتور .... / استعلام, استعلام دستگاه پروژکتور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253789/استعلام-تحلیل-و-آزمایش-فنی'>استعلام تحلیل و آزمایش فنی / استعلام, استعلام تحلیل و آزمایش فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253810/استعلام-سیب-زمینی'>استعلام سیب زمینی / استعلام,استعلام سیب زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253811/استعلام-پیاز-درشت-درجه-یک'>استعلام پیاز درشت درجه یک / استعلام, استعلام پیاز درشت درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253853/استعلام-باطری--'>استعلام باطری ... / استعلام , استعلام باطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253854/استعلام-رم-هارد-دیسک---'>استعلام رم، هارد دیسک .... / استعلام, استعلام رم ، هارد دیسک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253855/استعلام-باطری'>استعلام باطری / استعلام, استعلام باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253859/استعلام-خرید-تجهیزات-شبکه-داخلی-با-نصب--'>استعلام خرید تجهیزات شبکه داخلی با نصب... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات شبکه داخلی با نصب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253891/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی--'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات  ارتباطی ... / استعلام, استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات  ارتباطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253901/استعلام-ساخت-3-عدد-کمد'>استعلام ساخت 3 عدد کمد / استعلام,استعلام ساخت 3 عدد کمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253903/استعلام-لوازم-دندانپزشکی-ایمپلنت-مارک-sic--'>استعلام  لوازم دندانپزشکی ایمپلنت مارک sic  .. / استعلام, استعلام  لوازم دندانپزشکی ایمپلنت مارک sic  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253914/استعلام--تعمیرات-آسانسور'>استعلام   تعمیرات آسانسور / استعلام, استعلام   تعمیرات آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253917/استعلام-موتور-برق--'>استعلام موتور برق ... / استعلام , استعلام موتور برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253929/استعلام-نمایشگر-صنعتی-led-سری-رومیزی--'>استعلام نمایشگر صنعتی led سری رومیزی  .. / استعلام, استعلام نمایشگر صنعتی led سری رومیزی  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253936/استعلام-کتاب--'>استعلام کتاب ... / استعلام , استعلام کتاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253944/استعلام-ارائه-خدمات-پشتیبانی-شبکه-سخت-افزاری-و-نرم-افزاری--'>استعلام ارائه خدمات پشتیبانی شبکه، سخت افزاری و نرم افزاری ... / استعلام, استعلام ارائه خدمات پشتیبانی شبکه، سخت افزاری و نرم افزاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253951/استعلام-پمپ-چیلر-ابزوربشن-جذبی'>استعلام  پمپ چیلر ابزوربشن جذبی / استعلام, استعلام  پمپ چیلر ابزوربشن جذبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253958/استعلام-مدل-بازو-جهت-آموزش-تزریقات'>استعلام  مدل بازو جهت آموزش تزریقات / استعلام, استعلام  مدل بازو جهت آموزش تزریقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253962/استعلام-تخریب-ابنیه-ایجاد-شده--'>استعلام تخریب ابنیه ایجاد شده ... / استعلام , استعلام تخریب ابنیه ایجاد شده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253981/استعلام-کت-و-شلوار--'>استعلام کت و شلوار ... / استعلام , استعلام کت و شلوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253991/استعلام-تی-شرت-یقه-سه-دکمه'>استعلام تی شرت یقه سه دکمه / استعلام, استعلام تی شرت یقه سه دکمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253994/استعلام-خرید-راه-اندازی-آموزش-و-خدمات-پس-از-فروش--'>استعلام  خرید راه اندازی آموزش و خدمات پس از فروش .. / استعلام, استعلام  خرید راه اندازی آموزش و خدمات پس از فروش ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254004/استعلام-قرارداد-اجرت-تایپ-و-تکثیر'>استعلام قرارداد اجرت تایپ و تکثیر / استعلام, استعلام قرارداد اجرت تایپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254008/استعلام-گشت-و-مراقبت-و-دیدبانی--'>استعلام گشت و مراقبت و دیدبانی ... / استعلام , استعلام گشت و مراقبت و دیدبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254014/استعلام-لوازم-تابلو-برق'>استعلام  لوازم تابلو برق / استعلام, استعلام  لوازم تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254031/استعلام-چمن-مصنوعی-ورزشی-سبز-روشن--'>استعلام چمن مصنوعی ورزشی سبز روشن .. / استعلام, استعلام چمن مصنوعی ورزشی سبز روشن ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254034/استعلام-آسفالت-معابر--'>استعلام آسفالت معابر... / استعلام, استعلام آسفالت معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254037/استعلام-گشت-و-مراقبت-و-دیدبانی--'>استعلام گشت و مراقبت و دیدبانی ... / استعلام , استعلام گشت و مراقبت و دیدبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254047/استعلام-قراص-کاندوم-ایرانی-کلاسیک'>استعلام قراص کاندوم ایرانی کلاسیک / استعلام, استعلام قراص کاندوم ایرانی کلاسیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254085/استعلام-گشت-مراقبت-دیده-بانی'>استعلام گشت-مراقبت-دیده بانی / استعلام , استعلام گشت-مراقبت-دیده بانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254102/استعلام-تعمیرات-توربین-بادی-لونک'>استعلام تعمیرات توربین بادی لونک / استعلام , استعلام تعمیرات توربین بادی لونک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254153/استعلام-انجام-پروژه-امکان-سنجی-توسعه-خوشه-آبزی--'>استعلام انجام پروژه امکان سنجی توسعه خوشه آبزی .. / استعلام, استعلام انجام پروژه امکان سنجی توسعه خوشه آبزی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254224/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام,استعلام پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254290/فراخوان-انجام-ترابری-درون-شهری'>فراخوان  انجام ترابری درون شهری  / آگهی فراخوان , فراخوان  انجام ترابری درون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254336/استعلام-اتصالات'>استعلام اتصالات / استعلام,اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254342/استعلام-ارائه-سرویس-اینترنت-پرسرعت--'>استعلام ارائه سرویس اینترنت پرسرعت... / استعلام, استعلام ارائه سرویس اینترنت پرسرعت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254377/استعلام-تنقیه-پلهای-حوزه-استحفاظی--'>استعلام تنقیه پلهای حوزه استحفاظی ... / استعلام, استعلام تنقیه پلهای حوزه استحفاظی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254401/استعلام-تبلت-سامسونگ-GALAXY-مدل-E9-63G-SM'>استعلام تبلت سامسونگ GALAXY مدل E9.63G SM  / استعلام, تبلت سامسونگ GALAXY مدل E9.63G SM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254441/استعلام-روتر-سیسکو-مدل-1841'>استعلام روتر سیسکو مدل 1841 / استعلام, روتر سیسکو مدل 1841</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254447/استعلام-تجهیزات-الکترونیکی'>استعلام تجهیزات الکترونیکی / استعلام,استعلام تجهیزات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254457/استعلام-خرید-و-حمل-مصالح-آسفالتی'>استعلام خرید و حمل مصالح آسفالتی / استعلام,استعلام خرید و حمل مصالح آسفالتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254486/استعلام-پارچه-تنظیف-سفید-درجه-یک-4-نخ-طاقه'>استعلام پارچه تنظیف سفید درجه یک 4 نخ طاقه / استعلام, استعلام پارچه تنظیف سفید درجه یک 4 نخ طاقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254487/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی-نرم-افزاری-رایانه-چاپگر-اسکنر-و-داکت--'>استعلام نگهداری و پشتیبانی نرم افزاری رایانه، چاپگر، اسکنر و داکت... / استعلام, استعلام نگهداری و پشتیبانی نرم افزاری رایانه، چاپگر، اسکنر و داکت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254491/استعلام-نصب-علائم-ایمنی'>استعلام نصب علائم ایمنی / استعلام,نصب علائم ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254506/استعلام-پروژه-جابه-جایی-خط-انتقال-آب'>استعلام پروژه جابه جایی خط انتقال آب / استعلام, پروژه جابه جایی خط انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254509/استعلام-KSB-پمپ'>استعلام KSB پمپ / استعلام ،استعلام KSB پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254514/استعلام-ورق-ام-دی-اف'>استعلام ورق ام دی اف / استعلام, استعلام ورق ام دی اف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254539/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت / استعلام,استعلام کولر گازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254541/استعلام-تونر'>استعلام تونر / استعلام ,استعلام تونر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254551/مناقصه-خرید-استراکچر-پشتی-عقب-صندلی'>مناقصه خرید استراکچر پشتی عقب صندلی  / مناقصه خرید استراکچر پشتی عقب صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254556/استعلام-CISCOWS-C2960X24STSL24POR'>استعلام  CISCOWS-C2960X24STSL24POR / استعلام,  CISCOWS-C2960X24STSL24POR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254559/استعلام-انجام-فعالیت-های-مشاوره-ای'>استعلام انجام فعالیت های مشاوره ای / استعلام, استعلام انجام فعالیت های مشاوره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254562/استعلام-ریبون-برچسب-با-مارک-brother---'>استعلام ریبون برچسب با مارک brother  ... / استعلام, استعلام ریبون برچسب با مارک brother  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254564/استعلام-سیستم-صوتی-حرفه-ای-با-تجهیزات-کامل--'>استعلام سیستم صوتی حرفه ای با تجهیزات کامل... / استعلام, استعلام سیستم صوتی حرفه ای با تجهیزات کامل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254569/استعلام-کاست-فیکو-و--'>استعلام کاست فیکو و... / استعلام,کاست فیکو و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254582/استعلام-ریبون-صدور-انی-کارت'>استعلام ریبون صدور انی کارت / استعلام , استعلام ریبون صدور انی کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254585/استعلام-دستگاه-های-ماساژور--'>استعلام دستگاه های ماساژور ... / استعلام,استعلام دستگاه های ماساژور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254592/استعلام-نمک-صنعتی-با-تایید-نمونه'>استعلام نمک صنعتی با تایید نمونه / استعلام , استعلام نمک صنعتی با تایید نمونه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254601/استعلام-دستگاه-پرس-هیدرولیک'>استعلام دستگاه پرس هیدرولیک / استعلام, استعلام دستگاه پرس هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254617/استعلام-فن-کوئل--'>استعلام فن کوئل... / استعلام, استعلام فن کوئل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254646/استعلام-دستگاه-های-ماساژور--'>استعلام دستگاه های ماساژور ... / استعلام,استعلام دستگاه های ماساژور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254649/استعلام-بلوز-شلوار-نخی'>استعلام بلوز شلوار نخی / استعلام, استعلام بلوز شلوار نخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254655/استعلام-فوم-سبک-و-سنگین'>استعلام  فوم سبک  و سنگین  / استعلام, فوم سبک  و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254661/استعلام-خرید-آسفالت-برای-روستا'>استعلام خرید آسفالت برای روستا  / استعلام, خرید آسفالت برای روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254668/استعلام-​آنتی-اسکالانت'>استعلام ​آنتی اسکالانت / استعلام, استعلام ​آنتی اسکالانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254671/استعلام-اجرای-عملیات-بیولوژیک'>استعلام اجرای عملیات بیولوژیک / استعلام,استعلام اجرای عملیات بیولوژیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254701/استعلام-نرم-افزار-پلاک-خوان'>استعلام نرم افزار پلاک خوان / استعلام, استعلام نرم افزار پلاک خوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254706/استعلام-عملیات-اجرایی-هلالی-آبگیر'>استعلام عملیات اجرایی هلالی آبگیر / استعلام,عملیات اجرایی هلالی آبگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254715/استعلام-تولید-مستند-تلویزیونی'>استعلام تولید مستند تلویزیونی  / استعلام , استعلام تولید مستند تلویزیونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254726/استعلام-تعمیر-پمپ--'>استعلام تعمیر پمپ ... / استعلام, استعلام تعمیر پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254728/استعلام-کولر-اسپیلت-18-هزار--8-دستگاه--'>استعلام  کولر اسپیلت 18 هزار   8 دستگاه .. / استعلام, استعلام  کولر اسپیلت 18 هزار   8 دستگاه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254762/استعلام-عملیات-اجرایی-ذخیره-نزولات-آسمانی'>استعلام عملیات اجرایی ذخیره نزولات آسمانی / استعلام,استعلام عملیات اجرایی ذخیره نزولات آسمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254788/استعلام-احداث-پارکینگ-دانشجویی'>استعلام احداث پارکینگ دانشجویی / استعلام,استعلام احداث پارکینگ دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254801/استعلام-آنالیز-قیمت-اسکلت-فلزی-ساختمان--'>استعلام آنالیز قیمت اسکلت فلزی ساختمان... / استعلام, استعلام آنالیز قیمت اسکلت فلزی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254803/استعلام-خرید-پروژکتور'>استعلام خرید پروژکتور / استعلام , استعلام خرید پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254815/استعلام-اقلام-موردنیاز-جهت-چاه-آب'>استعلام  اقلام موردنیاز جهت چاه آب / استعلام,استعلام  اقلام موردنیاز جهت چاه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254818/استعلام-ماسه'>استعلام ماسه / استعلام,استعلام ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254825/استعلام-وسایل-برقی'>استعلام وسایل برقی / استعلام , استعلام وسایل برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254828/استعلام-اجراه-سرور-vds-به-همراه-نگهداری-یک-ساله'>استعلام اجراه سرور vds به همراه نگهداری یک ساله / استعلام,استعلام اجراه سرور vds به همراه نگهداری یک ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254833/استعلام-روغن-مایع'>استعلام روغن مایع / استعلام,روغن مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254923/مناقصه-آبرسانی'>مناقصه  آبرسانی / مناقصه , مناقصه  آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254941/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام, استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254959/استعلام-دستگاه-تشخیص-چهره-اثر-انگشت-و-کارتخوان--'>استعلام دستگاه تشخیص چهره اثر انگشت و کارتخوان ... / استعلام, استعلام دستگاه تشخیص چهره اثر انگشت و کارتخوان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254961/استعلام-آنالیز-قیمت-اسکلت-فلزی'>استعلام آنالیز قیمت اسکلت فلزی / استعلام,آنالیز قیمت اسکلت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254963/استعلام-رفع-نواقص-شبکه-آبرسانی'>استعلام رفع نواقص شبکه آبرسانی  / استعلام, استعلام رفع نواقص شبکه آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254964/استعلام-تیغه-چینی'>استعلام تیغه چینی  / استعلام, تیغه چینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254968/استعلام-تعمیرات-جزئی'>استعلام تعمیرات جزئی / استعلام,تعمیرات جزئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254980/استعلام-اجرت-فنر-زنی-و-باز-کردن-لوله-فاضلاب'>استعلام اجرت فنر زنی و باز کردن لوله فاضلاب / استعلام,استعلام اجرت فنر زنی و باز کردن لوله فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254983/استعلام-تخریب-طبق-لیست-پیوستی-قیمت-کلی-درج-گردد'>استعلام تخریب طبق لیست پیوستی  قیمت کلی درج گردد / استعلام,استعلام تخریب طبق لیست پیوستی  قیمت کلی درج گردد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255024/استعلام-تبلت--'>استعلام تبلت... / استعلام, استعلام تبلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255091/استعلام-صندلی-میز-کمد--'>استعلام صندلی، میز، کمد ... / استعلام, استعلام صندلی، میز، کمد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255093/استعلام-بسته-نرم-افزار-تایپ-گفتاری-نویسا'>استعلام بسته نرم افزار تایپ گفتاری نویسا / استعلام, استعلام بسته نرم افزار تایپ گفتاری نویسا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255096/استعلام-کیس-کامل-و-دیتاپروژکتور-و--'>استعلام کیس کامل و دیتاپروژکتور و... / استعلام,کیس کامل و دیتاپروژکتور و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255102/استعلام-تعمیرات-و-جابجایی-پارکینگ-وزیر-ساختمان-شماره-1'>استعلام تعمیرات و جابجایی پارکینگ وزیر ساختمان شماره 1 / استعلام, استعلام تعمیرات و جابجایی پارکینگ وزیر ساختمان شماره 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255105/استعلام-عملیات-بنایی-مربوط-به-تکمیل-پروژه-ایستگاه-تقلیل-فشار-گاز-و-لوله-کشی-های---'>استعلام عملیات بنایی مربوط به تکمیل پروژه ایستگاه تقلیل فشار گاز و لوله کشی های  ... / استعلام, عملیات بنایی مربوط به تکمیل پروژه ایستگاه تقلیل فشار گاز و لوله کشی های  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255115/استعلام-ساخت-کابینت-ام-دی-اف-پاک-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام ساخت کابینت ام دی اف پاک, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام , استعلام ساخت کابینت ام دی اف پاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255127/استعلام-باتری-قابل-شارژ'>استعلام باتری قابل شارژ / استعلام,باتری قابل شارژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255136/استعلام-کاغذ-تحریر'>استعلام کاغذ تحریر / استعلام , استعلام کاغذ تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255140/استعلام-خرید-پهنای-باند-اینترنت'>استعلام خرید پهنای باند اینترنت / استعلام, خرید پهنای باند اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255150/استعلام-محوطه-سازی-بتنی'>استعلام محوطه سازی بتنی / استعلام, استعلام محوطه سازی بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255151/استعلام-چاپ-کتابچه-اموزشی'>استعلام چاپ کتابچه اموزشی / استعلام, استعلام چاپ کتابچه اموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255152/استعلام-لپه-باقلا'>استعلام لپه باقلا  / استعلام , استعلام لپه باقلا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255184/استعلام-کابل-فاز'>استعلام  کابل فاز / استعلام,استعلام  کابل فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255193/استعلام-بازسازی-بخش-برق-و-تاسیسات'>استعلام بازسازی بخش برق و تاسیسات  / استعلام, بازسازی بخش برق و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255196/استعلام-بازسازی-در-محوطه-ساختمان'>استعلام بازسازی در محوطه ساختمان  / استعلام, بازسازی در محوطه ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255197/استعلام-بازسازی-در-ساختمان'>استعلام بازسازی در ساختمان / استعلام,بازسازی در ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255198/استعلام-بازسازی--'>استعلام بازسازی... / استعلام, استعلام بازسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255199/استعلام-بازسازی-در-محوطه-ساختمان-شماره-9'>استعلام  بازسازی در محوطه ساختمان شماره 9 / استعلام,  بازسازی در محوطه ساختمان شماره 9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255202/استعلام-بازسازی--'>استعلام بازسازی ... / استعلام , استعلام بازسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255203/استعلام-بازسازی-در-ساختمان-شماره-10-انبار-و-تاسیسات'>استعلام بازسازی در ساختمان شماره 10 انبار و تاسیسات / استعلام, استعلام بازسازی در ساختمان شماره 10 انبار و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255204/استعلام-پارچه-نظافت'>استعلام پارچه نظافت / استعلام,پارچه نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255206/استعلام-تعمیرات-آموزشگاه'>استعلام تعمیرات آموزشگاه  / استعلام, استعلام تعمیرات آموزشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255209/استعلام-بازسازی-محوطه-ساختمان--'>استعلام بازسازی محوطه ساختمان ... / استعلام. استعلام بازسازی محوطه ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255228/استعلام-اجرای-لوله-کشی-خطوط-گاز'>استعلام اجرای لوله کشی خطوط گاز / استعلام, استعلام اجرای لوله کشی خطوط گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255233/استعلام-کولرگازی-اسپیلت-دیواری'>استعلام کولرگازی اسپیلت دیواری / استعلام, استعلام کولرگازی اسپیلت دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253652/استعلام-عملیات-آبخیزداری--'>استعلام عملیات آبخیزداری ... / استعلام , استعلام عملیات آبخیزداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253658/استعلام-عملیات-آبخیزداری--'>استعلام عملیات آبخیزداری ... / استعلام , استعلام عملیات آبخیزداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253664/استعلام-لوازم-کامپیوتر--'>استعلام لوازم کامپیوتر ... / استعلام ,استعلام لوازم کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253707/استعلام-اشتراک-یک-ساله-جهت-دسترسی-به-مقالات-سایت--'>استعلام  اشتراک یک ساله جهت دسترسی به مقالات سایت ... / استعلام, استعلام  اشتراک یک ساله جهت دسترسی به مقالات سایت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253712/استعلام-کله-گریس-خور-شیرهای-دفنی--'>استعلام کله گریس خور شیرهای دفنی... / استعلام, استعلام کله گریس خور شیرهای دفنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253720/استعلام-تعمیر-دو-دستگاه-پلاتر-و-پنج-دستگاه--'>استعلام  تعمیر دو دستگاه پلاتر و پنج دستگاه .. / استعلام, استعلام  تعمیر دو دستگاه پلاتر و پنج دستگاه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253721/استعلام-نرم-افزار--'>استعلام نرم افزار ... / استعلام , استعلام نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253722/استعلام-پتو-یک-نفره'>استعلام پتو یک نفره / استعلام,استعلام پتو یک نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253724/مناقصه-عمومی-عملیات-آبخیزداری-و-کنترل-سیل-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی عملیات آبخیزداری و کنترل سیل و ...  (نوبت دوم) / مناقصه عمومی عملیات آبخیزداری و کنترل سیل و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253738/استعلام-5-کیلو-پلاستیک-زباله'>استعلام 5 کیلو پلاستیک زباله / استعلام,استعلام 5 کیلو پلاستیک زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253745/استعلام-پیاز--'>استعلام پیاز ... / استعلام , استعلام پیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253756/استعلام-مقوا--'>استعلام مقوا ... / استعلام, استعلام مقوا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253779/استعلام-لوله-کشی--'>استعلام لوله کشی ... / استعلام , استعلام لوله کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253871/استعلام-عملیات-آبخیزداری-بند-خاکی'>استعلام عملیات آبخیزداری بند خاکی / استعلام, استعلام عملیات آبخیزداری بند خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253890/استعلام-تهیه-و-اجرای-شبکه-توزیع-آب-با-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام  تهیه و اجرای شبکه توزیع آب با لوله پلی اتیلن .. / استعلام, استعلام  تهیه و اجرای شبکه توزیع آب با لوله پلی اتیلن ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253897/استعلام-فعالیتهای-مدیریت-وجوه--'>استعلام فعالیتهای مدیریت وجوه... / استعلام, استعلام فعالیتهای مدیریت وجوه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253904/استعلام-یو-پی-اس--'>استعلام یو پی اس ... / استعلام , استعلام یو پی اس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253911/استعلام-کاغذ-90-60-70-گرمی-آپریل-مشکی'>استعلام کاغذ 90*60 70 گرمی آپریل مشکی / استعلام,استعلام کاغذ 90*60 70 گرمی آپریل مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253919/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر  تاسیسات ساختمان ... / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر  تاسیسات ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253954/استعلام-عملیات-آبخیزداری-بند-خاکی'>استعلام عملیات آبخیزداری بند خاکی / استعلام, استعلام عملیات آبخیزداری بند خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253973/استعلام-تکمیل-سازه-آبخیزداری--'>استعلام تکمیل سازه آبخیزداری... / استعلام, استعلام تکمیل سازه آبخیزداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253979/استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری-روستای--'>استعلام  اجرای عملیات آبخیزداری روستای .. / استعلام, استعلام  اجرای عملیات آبخیزداری روستای ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253988/استعلام-مایع-سفید-کننده--'>استعلام مایع سفید کننده ... / استعلام, استعلام مایع سفید کننده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253990/استعلام-آبخیزداری-و-کنترل-سیل'>استعلام آبخیزداری و کنترل سیل  / استعلام,استعلام آبخیزداری و کنترل سیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254033/استعلام-کتری-شیردار'>استعلام کتری شیردار / استعلام , استعلام کتری شیردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254048/استعلام-درب-سیستم-بایگانی-ریلی'>استعلام درب سیستم بایگانی ریلی  / استعلام,استعلام درب سیستم بایگانی ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254070/استعلام-خرید-سنگ-گرانیت-با-کد-مشابه--'>استعلام خرید سنگ گرانیت با کد مشابه  .. / استعلام, استعلام خرید سنگ گرانیت با کد مشابه  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254072/استعلام-سقف--'>استعلام سقف ... / استعلام , استعلام سقف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254087/استعلام-خرید-درب-آلومینیومی-با-کد-مشابه--'>استعلام  خرید درب آلومینیومی با کد مشابه ... / استعلام, استعلام  خرید درب آلومینیومی با کد مشابه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254103/استعلام-آنژیوکت'>استعلام آنژیوکت  / استعلام, استعلام آنژیوکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254108/استعلام-خرید-لامپ-مصرفی'>استعلام خرید لامپ مصرفی / استعلام,استعلام خرید لامپ مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254115/فراخوان-مناقصه-تکمیل-آموزشگاه-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل آموزشگاه نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تکمیل آموزشگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254123/استعلام-کورت-مستقیم-ارتوپدی-ایرانی--'>استعلام کورت مستقیم ارتوپدی ایرانی .. / استعلام, استعلام کورت مستقیم ارتوپدی ایرانی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254127/استعلام-خرید-میلگرد--'>استعلام خرید میلگرد ... / استعلام, استعلام خرید میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254128/استعلام-لوله-تراشه-فنردار-با-گاید'>استعلام لوله تراشه فنردار با گاید / استعلام, استعلام لوله تراشه فنردار با گاید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254133/استعلام-تیغ-درماتوم'>استعلام تیغ درماتوم / استعلام , استعلام تیغ درماتوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254144/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254147/استعلام-سرساکشن-پزشکی'>استعلام سرساکشن پزشکی / استعلام, استعلام سرساکشن پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254161/مناقصه-تجهیز-و-فنس-کشی-اطراف-چاه-مکانیکی-نوبت-دوم'> مناقصه تجهیز و فنس کشی اطراف چاه مکانیکی نوبت دوم / مناقصه عمومی,   مناقصه تجهیز و فنس کشی اطراف چاه مکانیکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254165/استعلام-تعویض-سوکت-های-مربوط-به-بریکرهای--'>استعلام تعویض سوکت های مربوط به بریکرهای .. / استعلام, استعلام تعویض سوکت های مربوط به بریکرهای ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254183/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام , استعلام اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254193/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-مصرفی-بیمارستان'>استعلام لوازم و تجهیزات مصرفی بیمارستان / استعلام, استعلام لوازم و تجهیزات مصرفی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254209/تجدید-استعلام-بها-پروژه-ابیاری-و-مراقبت-های-بین-راهی'>تجدید استعلام بها پروژه ابیاری و مراقبت های بین راهی / استعلام , تجدید استعلام بها پروژه ابیاری و مراقبت های بین راهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254226/استعلام-پمپ-سانتریفیوژ-شناور--'>استعلام پمپ سانتریفیوژ شناور ... / استعلام, استعلام پمپ سانتریفیوژ شناور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254230/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-مدل-s-246gh---'>استعلام کولر گازی اسپیلت مدل s-246gh  ... / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت مدل s-246gh  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254236/استعلام-بیمه-ساختمانها-اموال'>استعلام بیمه ساختمانها- اموال / استعلام , استعلام بیمه ساختمانها- اموال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254240/استعلام-روکش-کردن-نورد-ماشین-چاپ--'>استعلام  روکش کردن نورد ماشین چاپ ... / استعلام, استعلام  روکش کردن نورد ماشین چاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254243/استعلام-ابزار-جراحی'>استعلام ابزار جراحی / استعلام,ابزار جراحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254244/استعلام-پنیر-تک-نفره'>استعلام پنیر تک نفره / استعلام,استعلام پنیر تک نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254249/استعلام-ماست-تکنفره-موردنیاز-است--'>استعلام ماست تکنفره موردنیاز است .. / استعلام, استعلام ماست تکنفره موردنیاز است ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254255/استعلام-شیر-پاستوریزه-تک-نفره'>استعلام شیر پاستوریزه تک نفره / استعلام , استعلام شیر پاستوریزه تک نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254257/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام, استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254266/استعلام-روغن-مایع-خوراکی'>استعلام روغن مایع خوراکی / استعلام,استعلام روغن مایع خوراکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254272/استعلام-لوازم-کامپیوتری'>استعلام لوازم کامپیوتری / استعلام, استعلام لوازم کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254278/فراخوان-واگذاری-امور-بیمه-ای(صدور-بیمه-های-دانشگاه)'>فراخوان واگذاری امور بیمه ای(صدور بیمه های دانشگاه)  / مناقصه, فراخوان واگذاری امور بیمه ای(صدور بیمه های دانشگاه) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254322/استعلام-لوازم-دندانپزشکی'>استعلام لوازم دندانپزشکی / استعلام,لوازم دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254332/استعلام-خرید-10-عدد-دال-بتنی'>استعلام خرید 10 عدد دال بتنی  / استعلام,استعلام خرید 10 عدد دال بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254343/استعلام-درپوش-های-پیش-ساخته--'>استعلام درپوش های پیش ساخته ... / استعلام , استعلام درپوش های پیش ساخته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254344/استعلام-اجرا-و-تکمیل-عملیات-آبخیزداری'>استعلام اجرا و تکمیل عملیات آبخیزداری / استعلام,اجرا و تکمیل عملیات آبخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254350/استعلام-تکمیل-بند-خاکی--'>استعلام تکمیل بند خاکی.... / استعلام, استعلام تکمیل بند خاکی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254370/استعلام-برد-کنترل-‌رله-کنترل-رله-اتصال-به-زمین-رله-شارژر'>استعلام برد کنترل،‌رله کنترل، رله اتصال به زمین، رله شارژر / استعلام,استعلام برد کنترل،‌رله کنترل، رله اتصال به زمین، رله شارژر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254395/استعلام-لوله-ساکشن'>استعلام لوله ساکشن / استعلام,استعلام لوله ساکشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254410/استعلام-تکمیل-آبخیزداری-سیل-بند--'>استعلام تکمیل آبخیزداری سیل بند... / استعلام, استعلام تکمیل آبخیزداری سیل بند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254419/استعلام-مش-TOT--'>استعلام مش TOT ... / استعلام , استعلام مش TOT ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254434/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون / استعلام, استعلام تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254435/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام الکتروپمپ شناور / استعلام,استعلام الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254440/استعلام-میز--'>استعلام میز ... / استعلام , استعلام میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254450/استعلام-لوله'>استعلام لوله / استعلام,لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254451/استعلام-لیوان-یک-بار-مصرف-پلاستیکی-درجه-یک'>استعلام  لیوان یک بار مصرف پلاستیکی درجه یک  / استعلام,  لیوان یک بار مصرف پلاستیکی درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254454/استعلام-ویدئو-پرژکتور--'>استعلام ویدئو پرژکتور... / استعلام, استعلام ویدئو پرژکتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254470/استعلام-لیوان-کاغذی'>استعلام  لیوان کاغذی / استعلام, استعلام  لیوان کاغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254494/استعلام-تهیه-رنگ-و-سرامیک-نقاشی-و-سرامیک-کاری'>استعلام تهیه رنگ و سرامیک، نقاشی و سرامیک کاری / استعلام,استعلام تهیه رنگ و سرامیک، نقاشی و سرامیک کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254502/استعلام-ساخت-استشن-ایستگاه-پرستاری--'>استعلام ساخت استشن ایستگاه پرستاری... / استعلام, استعلام ساخت استشن ایستگاه پرستاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254505/استعلام-تعداد-110-سبد'>استعلام تعداد 110 سبد / استعلام, استعلام تعداد 110 سبد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254512/استعلام-اجرای-دیوار-به-طول-89-متر-با-مصالح--'>استعلام  اجرای دیوار به طول 89 متر با مصالح  .. / استعلام, استعلام  اجرای دیوار به طول 89 متر با مصالح  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254517/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام,تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254526/استعلام-ستون-دستگاه'>استعلام ستون دستگاه  / استعلام,استعلام ستون دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254535/استعلام-خدمات-نقلیه-جهت-نظارت-بر-طرح-های-عمرانی'>استعلام خدمات نقلیه جهت نظارت بر طرح های عمرانی / استعلام, خدمات نقلیه جهت نظارت بر طرح های عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254545/استعلام-کانتر-CVC-سه-راه-بزرگسال'>استعلام کانتر CVC سه راه بزرگسال / استعلام,استعلام کانتر CVC سه راه بزرگسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254548/استعلام-شیر-یک-طرفه'>استعلام شیر یک طرفه / استعلام,شیر یک طرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254550/استعلام-کاغذ-a4-جهت-مصرف-اداری--'>استعلام  کاغذ a4 جهت مصرف اداری .. / استعلام, استعلام  کاغذ a4 جهت مصرف اداری ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254560/استعلام-لاستیک-بارز'>استعلام لاستیک بارز / استعلام,استعلام لاستیک بارز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254579/استعلام-واکسن'>استعلام واکسن  / استعلام, استعلام واکسن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254614/استعلام-تانکر-آب-جوش-1000لیتری'>استعلام تانکر آب جوش 1000لیتری  / استعلام, تانکر آب جوش 1000لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254615/استعلام-خرید-2-دستگاه-کولر-24-هزار-ال-جی-و-یک-دستگاه-18-هزار-ال-جی'>استعلام خرید 2 دستگاه کولر 24 هزار ال جی و یک دستگاه 18 هزار ال جی / استعلام,استعلام خرید 2 دستگاه کولر 24 هزار ال جی و یک دستگاه 18 هزار ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254618/استعلام-اقلام-آزمایشگاهی'>استعلام اقلام آزمایشگاهی / استعلام, استعلام اقلام آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254623/استعلام-نیاز-تهیه-فولدر-مقوایی'>استعلام نیاز تهیه فولدر مقوایی / استعلام,استعلام نیاز تهیه فولدر مقوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254624/استعلام-ورق-گالوانیزه-ساده-فولادی'>استعلام ورق گالوانیزه ساده فولادی / استعلام, ورق گالوانیزه ساده فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254628/استعلام-تعمیرات-مبلمان-اداری'>استعلام تعمیرات مبلمان اداری / استعلام,استعلام تعمیرات مبلمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254629/استعلام-آنتی-ویروس-KASPERSKY-ADVANCE-با-لایسنس--'>استعلام  آنتی ویروس KASPERSKY ADVANCE با لایسنس  .. / استعلام,استعلام  آنتی ویروس KASPERSKY ADVANCE با لایسنس  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254634/استعلام-باطری'>استعلام باطری / استعلام,استعلام باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254635/استعلام-اخذ-گواهی-تاییدیه-ایمنی--'>استعلام اخذ گواهی تاییدیه ایمنی ... / استعلام , استعلام اخذ گواهی تاییدیه ایمنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254636/استعلام-خرید-پنکه'>استعلام خرید پنکه / استعلام,خرید پنکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254648/استعلام-ظروف-یکبار-مصرف-گیاهی'>استعلام ظروف یکبار مصرف گیاهی / استعلام, استعلام ظروف یکبار مصرف گیاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254654/استعلام-ساخت-سگدست-زنجیر-چهار-اینچ'>استعلام ساخت سگدست زنجیر چهار اینچ / استعلام , استعلام ساخت سگدست زنجیر چهار اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254658/استعلام-10-آیتم-کاغذ-و-نوار-بریشمان-و-گلندو-کلید-مینیاتوری'>استعلام 10 آیتم کاغذ و نوار بریشمان و گلندو کلید مینیاتوری / استعلام, استعلام 10 آیتم کاغذ و نوار بریشمان و گلندو کلید مینیاتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254660/استعلام-پانل-ساندویچی-دیواری-و---'>استعلام پانل ساندویچی دیواری و ..... / استعلام, استعلام  پانل ساندویچی دیواری و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254663/استعلام-کاغذ-تحریر-A4-کپی-مکس-درجه-یک-80-گرمی'>استعلام کاغذ تحریر A4 کپی مکس درجه یک 80 گرمی / استعلام,استعلام کاغذ تحریر A4 کپی مکس درجه یک 80 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254673/استعلام-دکل-مهاری-مدل-G35-با-کلیه-متعلقات-به-همراه-نصب'>استعلام دکل مهاری مدل G35 با کلیه متعلقات به همراه نصب  / استعلام, دکل مهاری مدل G35 با کلیه متعلقات به همراه نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254677/استعلام-شلوار-مردانه--'>استعلام شلوار مردانه... / استعلام, استعلام شلوار مردانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254686/استعلام-چراغ-توکار--'>استعلام چراغ توکار... / استعلام, استعلام چراغ توکار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254687/استعلام-سیب-زمینی'>استعلام سیب زمینی / استعلام , استعلام سیب زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254689/استعلام-رنگ-آمیزی-ساختمان-دربها-پایه-سیم-خاردار---'>استعلام رنگ آمیزی ساختمان، دربها، پایه سیم خاردار  ... / استعلام, رنگ آمیزی ساختمان، دربها، پایه سیم خاردار  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254698/استعلام-خرید-یک-دستگاه-پژو-پارس'>استعلام خرید یک دستگاه پژو پارس  / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254705/استعلام-کولر-اسپیلت--'>استعلام کولر اسپیلت... / استعلام, استعلام کولر اسپیلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254720/استعلام-کوبلینگ-کامل-صندلی-آمفی'>استعلام کوبلینگ کامل صندلی آمفی  / استعلام,استعلام کوبلینگ کامل صندلی آمفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254723/استعلام-خرید-کمپرسور-مینروب-MT50-و-MT80-دانفوس-سه-فاز'>استعلام خرید کمپرسور مینروب MT50 و MT80 دانفوس سه فاز  / استعلام, خرید کمپرسور مینروب MT50 و MT80 دانفوس سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254733/استعلام-اسپلیت-دیواری'>استعلام  اسپلیت دیواری  / استعلام,  اسپلیت دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254742/استعلام-اعزام-40-نفر-سالمند-خواهر-به-مشهد-به-صورت-تور-زیارتی'>استعلام اعزام 40 نفر سالمند خواهر به مشهد به صورت تور زیارتی / استعلام, اعزام 40 نفر سالمند خواهر به مشهد به صورت تور زیارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254745/استعلام-روغن-مخصوص-منابع-اشعه--'>استعلام روغن مخصوص منابع اشعه... / استعلام, استعلام روغن مخصوص منابع اشعه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254746/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام خرید مصالح  / استعلام, استعلام خرید مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254752/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام,رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254778/استعلام-بطری-آبخوری-با-درپوش-استیل-قابل-اتوکلاو-طبق-نمونه'>استعلام  بطری آبخوری با درپوش استیل قابل اتوکلاو طبق نمونه / استعلام, استعلام  بطری آبخوری با درپوش استیل قابل اتوکلاو طبق نمونه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254784/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدمات-مالی-بجز-فعالیت-های-تامین-وجوه-بیمه-و-بازنشستگی--'>استعلام سایر فعالیت های خدمات  مالی، بجز فعالیت های تامین وجوه بیمه و بازنشستگی ... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های خدمات  مالی، بجز فعالیت های تامین وجوه بیمه و بازنشستگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254790/استعلام-طراحی-داخلی--'>استعلام طراحی داخلی ... / استعلام , استعلام طراحی داخلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254799/استعلام-پودر-لباسشویی-دستی--'>استعلام پودر لباسشویی دستی ... / استعلام, استعلام پودر لباسشویی دستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254822/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254824/استعلام-طرح-اصلاح-و-توسعه-باغات-زیتون'>استعلام طرح اصلاح و توسعه باغات زیتون / استعلام, استعلام طرح اصلاح و توسعه باغات زیتون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254827/استعلام-فلاسک--'>استعلام فلاسک ... / استعلام , استعلام فلاسک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254835/استعلام-لارنژیال-ماسک'>استعلام لارنژیال ماسک / استعلام , استعلام لارنژیال ماسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254841/استعلام-سیب-و-پرتقال-با-کیفیت'>استعلام سیب و پرتقال با کیفیت / استعلام, استعلام سیب و پرتقال با کیفیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254849/استعلام-برپایی-30-غرفه-به-ابعاد-3-3-در-فضای-باز-نمایشگاهی'>استعلام  برپایی 30 غرفه به ابعاد 3*3 در فضای باز نمایشگاهی  / استعلام, برپایی 30 غرفه به ابعاد 3*3 در فضای باز نمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254854/استعلام-ایزوگام'>استعلام ایزوگام / استعلام,ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254861/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام  لوله پلی اتیلن / استعلام, لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254873/استعلام-خاموش-کننده-حاوی-آب-مخلوط-با-گاز-ازت'>استعلام خاموش کننده حاوی آب مخلوط با گاز ازت / استعلام, استعلام خاموش کننده حاوی آب مخلوط با گاز ازت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254882/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254890/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254899/استعلام-استاندارد-سازی-اتاق-سرور'>استعلام  استاندارد سازی اتاق سرور  / استعلام, استاندارد سازی اتاق سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254902/استعلام-قفسه-بندی--'>استعلام قفسه بندی ... / استعلام, استعلام قفسه بندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254905/استعلام-ژل-هیلان-و--'>استعلام ژل هیلان و... / استعلام,ژل هیلان و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254922/استعلام--شیر-کشویی-زبانه-لاستیکی-فلنج-دار--'>استعلام    شیر کشویی زبانه لاستیکی فلنج دار .. / استعلام, استعلام    شیر کشویی زبانه لاستیکی فلنج دار ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254928/استعلام-روغن--'>استعلام روغن ... / استعلام , استعلام روغن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254933/استعلام-خرید-یک-دستگاه-یونیت-فیلتراسیون'>استعلام خرید یک دستگاه یونیت فیلتراسیون / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه یونیت فیلتراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254934/استعلام-انجام-کلیه-امور-تاسیسات'>استعلام انجام کلیه امور تاسیسات  / استعلام,انجام کلیه امور تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254945/استعلام-خوراک-موش'>استعلام خوراک موش  / استعلام, خوراک موش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254946/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-پزشکی'>استعلام لوازم و تجهیزات پزشکی / استعلام, استعلام لوازم و تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254948/استعلام-4-ردیف-پیچ-و-مهره-و-واشر'>استعلام 4 ردیف پیچ و مهره و واشر / استعلام, استعلام 4 ردیف پیچ و مهره و واشر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254950/استعلام-تحلیل-و-آزمایش-فنی--'>استعلام تحلیل و آزمایش فنی ... / استعلام , استعلام تحلیل و آزمایش فنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254954/استعلام-شیرفلکه-سوزنی-برنجی-1-اینچ-کیز--'>استعلام شیرفلکه سوزنی برنجی 1 اینچ کیز .. / استعلام, استعلام شیرفلکه سوزنی برنجی 1 اینچ کیز ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254969/استعلام-شیرینی-دانمارکی'>استعلام شیرینی دانمارکی  / استعلام, شیرینی دانمارکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254973/استعلام-پنجره-های-دوجداره-و-دربهای-UPVC'>استعلام پنجره های دوجداره و دربهای UPVC / استعلام,استعلام پنجره های دوجداره و دربهای UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254987/استعلام-تعمیر-و-نگهداری'>استعلام تعمیر و نگهداری / استعلام , استعلام تعمیر و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254993/استعلام-کاغذ-80-A4-گرمی---'>استعلام کاغذ 80-A4 گرمی ....  / استعلام, کاغذ 80-A4 گرمی .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255002/استعلام-کولر-تمام-پلیمر-سلولزی-15000--'>استعلام  کولر تمام پلیمر سلولزی 15000 ... / استعلام, استعلام  کولر تمام پلیمر سلولزی 15000 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255009/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر ... / استعلام , استعلام اسکنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255023/استعلام-لوازم-تجهیز-چاه--'>استعلام لوازم تجهیز چاه ... / استعلام , استعلام لوازم تجهیز چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255029/استعلام-چادر-زنانه-کرپ'>استعلام چادر زنانه کرپ / استعلام, استعلام چادر زنانه کرپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255030/استعلام-لوازم-تجهیز-چاه'>استعلام  لوازم تجهیز چاه / استعلام, لوازم تجهیز چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255032/استعلام-سبزی--'>استعلام سبزی ... / استعلام , استعلام سبزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255035/استعلام-روسری-ابرشیمی'>استعلام روسری ابرشیمی / استعلام , استعلام روسری ابرشیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255038/استعلام-ملزومات-اداری-از-قبیل-کاور--ماشین-دوخت--ماشین-حساب--خودکار--زونکن--'>استعلام ملزومات اداری از قبیل کاور - ماشین دوخت - ماشین حساب - خودکار - زونکن ... / استعلام, استعلام ملزومات اداری از قبیل کاور - ماشین دوخت - ماشین حساب - خودکار - زونکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255069/استعلام-لوبیا-سبز--'>استعلام لوبیا سبز ... / استعلام, استعلام لوبیا سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255074/استعلام-گوشت-پنیر-ران-بوقلمون'>استعلام گوشت- پنیر- ران بوقلمون / استعلام , استعلام گوشت- پنیر- ران بوقلمون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255075/استعلام-تعداد-شانزده-قلم-اقلام-پزشکی-مصرفی'>استعلام تعداد شانزده قلم اقلام پزشکی مصرفی / استعلام, تعداد شانزده قلم اقلام پزشکی مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255078/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255083/استعلام-فن-کوئل-زمینی-600'>استعلام  فن کوئل زمینی 600 / استعلام, استعلام  فن کوئل زمینی 600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255085/استعلام-پرینتر-HP'>استعلام پرینتر HP / استعلام , استعلام پرینتر HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255090/استعلام-فن-کوئل--'>استعلام فن کوئل ... / استعلام , استعلام فن کوئل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255095/استعلام-عملیات-تعمیرات-ساختمان-دیسپاچینگ-طبقه-همکف-ضلع-شرقی'>استعلام عملیات تعمیرات ساختمان دیسپاچینگ طبقه همکف ضلع شرقی / استعلام, عملیات تعمیرات ساختمان دیسپاچینگ طبقه همکف ضلع شرقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255097/استعلام--پیراهن-مردانه-با-پارچه-تترون-کرم-رنگ---'>استعلام   پیراهن مردانه با پارچه تترون کرم رنگ  ... / استعلام, استعلام   پیراهن مردانه با پارچه تترون کرم رنگ  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255100/استعلام-کارواش-گلداستار-150-بار'>استعلام  کارواش گلداستار 150 بار  / استعلام,  کارواش گلداستار 150 بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255101/استعلام-گوشت-منجمد'>استعلام گوشت منجمد / استعلام,گوشت منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255103/استعلام-اقلام-پزشکی-مصرفی'>استعلام اقلام پزشکی مصرفی  / استعلام, استعلام اقلام پزشکی مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255104/استعلام-والواشر--جت-لایت'>استعلام والواشر - جت لایت / استعلام, استعلام والواشر - جت لایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255107/استعلام-کولر-ایستاده'>استعلام کولر ایستاده / استعلام,کولر ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255122/استعلام-ایزوگام-ساختمان'>استعلام ایزوگام ساختمان / استعلام,ایزوگام ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255126/استعلام-طراحی-و-دکوربندی-نمایشگاه--'>استعلام طراحی و دکوربندی نمایشگاه ... / استعلام, استعلام طراحی و دکوربندی نمایشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255128/استعلام-لوازم-دندانپزشکی-ایمپلنت-مارک-sic--'>استعلام  لوازم دندانپزشکی ایمپلنت مارک sic  .. / استعلام, استعلام  لوازم دندانپزشکی ایمپلنت مارک sic  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255130/مناقصه-توسعه-و-احداث-فاز-3'>مناقصه توسعه و احداث فاز 3  / مناقصه , مناقصه توسعه و احداث فاز 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255153/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام, اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255154/استعلام-پروفیل'>استعلام پروفیل / استعلام , استعلام پروفیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255159/مناقصه-احداث-خطوط-محوری-تامین-برق-چاههای-کشاورزی'>مناقصه احداث خطوط محوری تامین برق چاههای کشاورزی / مناقصه , مناقصه احداث خطوط محوری تامین برق چاههای کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255161/استعلام-خرید-تجهیزات-نیروگاه-خورشیدی--'>استعلام خرید تجهیزات نیروگاه خورشیدی ... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات نیروگاه خورشیدی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255162/استعلام-تخم-مرغ--'>استعلام تخم مرغ ... / استعلام, استعلام تخم مرغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255166/استعلام-الکل-صنعتی-سفید-96-درصد-گالنی'>استعلام الکل صنعتی سفید 96 درصد گالنی / استعلام, استعلام الکل صنعتی سفید 96 درصد گالنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255171/استعلام-فعالیت-های-اداره-و-پشتیبانی-دفتر-کار'>استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار  / استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255173/استعلام-قطعات-رایانه-و-سرور'>استعلام قطعات رایانه و سرور / استعلام,قطعات رایانه و سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255175/استعلام-خرید-تجهیزات-نیروگاه-خورشیدی--'>استعلام خرید تجهیزات نیروگاه خورشیدی ... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات نیروگاه خورشیدی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255176/استعلام-تخم-مرغ--'>استعلام تخم مرغ ... / استعلام, استعلام تخم مرغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255178/استعلام-قطعات-رایانه-و-سرور'>استعلام قطعات رایانه و سرور / استعلام,قطعات رایانه و سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255185/استعلام-پالت-و-درب-پالت'>استعلام پالت  و درب پالت  / استعلام, پالت  و درب پالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255192/استعلام-پالت--'>استعلام پالت ... / استعلام, استعلام پالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255210/استعلام-هارد'>استعلام هارد / استعلام,هارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255211/استعلام-میز-کارشناسی-4-عدد-صندلی--'>استعلام میز کارشناسی 4 عدد صندلی .. / استعلام, استعلام میز کارشناسی 4 عدد صندلی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255213/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام, کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255216/استعلام-سی-پی-یو'>استعلام سی پی یو / استعلام,سی پی یو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255217/استعلام-هارد-اکسترنال-سیلیکون-پاور-A80-ARMOR-2-TB--'>استعلام هارد اکسترنال سیلیکون پاور A80 ARMOR 2 TB ... / استعلام, هارد اکسترنال سیلیکون پاور A80 ARMOR 2 TB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255220/استعلام-رم'>استعلام رم / استعلام,رم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255221/استعلام-لوله-و-لوازم-اتصالات-تاسیسات--'>استعلام لوله و لوازم اتصالات تاسیسات... / استعلام, استعلام لوله و لوازم اتصالات تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255225/استعلام-خرید-خدمات-طرح-پژوهشی-فقه--'>استعلام خرید خدمات طرح پژوهشی فقه .. / استعلام, استعلام خرید خدمات طرح پژوهشی فقه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255227/استعلام-صندلی-جکدار-طبی-مدیریتی-چرم-مشکی-پشت-بلند-چرخدار'>استعلام صندلی جکدار طبی مدیریتی چرم مشکی پشت بلند چرخدار  / استعلام, صندلی جکدار طبی مدیریتی چرم مشکی پشت بلند چرخدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255231/استعلام-رم'>استعلام رم / استعلام,رم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253670/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253690/استعلام-پاک-کردن-شیشه-های-نما-از-داخل-و-بیرون'>استعلام پاک کردن شیشه های نما از داخل و بیرون / استعلام, استعلام پاک کردن شیشه های نما از داخل و بیرون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253741/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار--'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و  کار... / استعلام, استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و  کار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253742/استعلام-رک-یونیت-دیواری--رک-ایستاده--سویچ-و---'>استعلام رک یونیت دیواری - رک ایستاده - سویچ و .... / استعلام, استعلام رک یونیت دیواری - رک ایستاده - سویچ و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253778/استعلام-تیراهن-بال-نیم-پهن-موازی-داخلی--'>استعلام تیراهن بال نیم پهن موازی داخلی .. / استعلام, استعلام تیراهن بال نیم پهن موازی داخلی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253790/مناقصه-پروژه-تکمیل-سالن-ورزشی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253796/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام خرید مصالح  / استعلام,استعلام خرید مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253798/استعلام-خرید-آهن-آلات-ساختمانی'>استعلام خرید آهن آلات ساختمانی / استعلام, استعلام خرید آهن آلات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253803/استعلام-مصالح--'>استعلام مصالح ... / استعلام , استعلام مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253814/تجدید-فراخوان-ارزیابی-کیفی-انتخاب-مشاور-جهت-انجام-تهیه-طرح-پایه-و-ساختار-کلی'>تجدید فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام تهیه طرح پایه و ساختار کلی / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی , تجدید فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام تهیه طرح پایه و ساختار کلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253820/مناقصه-عمومی-امور-ایاب-و-ذهاب-دانشجویان-کارآموز-غیرکارآموز-و-کارکنان--'>مناقصه عمومی  امور ایاب و ذهاب دانشجویان کارآموز، غیرکارآموز و کارکنان... / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی  امور ایاب و ذهاب دانشجویان کارآموز، غیرکارآموز و کارکنان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253824/استعلام-خرید-آهن-آلات-ساختمانی--'>استعلام خرید آهن آلات ساختمانی... / استعلام, استعلام خرید آهن آلات ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253861/فراخوان-پروژه-خرید--اجرا-و-تحویل-کابل-فشار-ضعیف-و-تیر-بتنی'>فراخوان پروژه خرید ، اجرا و تحویل کابل فشار ضعیف و تیر بتنی / آگهی فراخوان , فراخوان پروژه خرید ، اجرا و تحویل کابل فشار ضعیف و تیر بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253942/مناقصه-عملیات-احداث-سد-مخزنی-گرین-و-تاسیسات-وابسته-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات احداث سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته  (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254015/مناقصه-​آرشیو-اسناد-الکترونیک--نوبت-دوم'>مناقصه ​آرشیو اسناد الکترونیک - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه ​آرشیو اسناد الکترونیک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254029/استعلام-کولر-گازی-ایستاده-سرمایشی-و-گرمایشی'>استعلام کولر گازی ایستاده سرمایشی و گرمایشی / استعلام,استعلام کولر گازی ایستاده سرمایشی و گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254064/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام, استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254090/استعلام-سرنگ-و-ورید'>استعلام سرنگ و ورید / استعلام, استعلام سرنگ و ورید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254095/استعلام-آهن-آلات--'>استعلام آهن آلات ... / استعلام , استعلام آهن آلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254099/استعلام-روکش-کردن-10-عدد-نورد-ماشین-چاپ'>استعلام  روکش کردن 10 عدد نورد ماشین چاپ / استعلام, استعلام  روکش کردن 10 عدد نورد ماشین چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254125/استعلام-باطری-سیلد-اسید'>استعلام باطری سیلد اسید / استعلام,استعلام باطری سیلد اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254145/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام  لوازم آزمایشگاهی / استعلام, استعلام  لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254156/استعلام-یو-پی-اس-kva--'>استعلام یو پی اس kva... / استعلام, استعلام یو پی اس kva...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254164/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام , استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254175/استعلام-خرید-آهن-آلات-ساختمانی'>استعلام خرید آهن آلات ساختمانی / استعلام,استعلام خرید آهن آلات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254177/استعلام-تست-اتوکلاو'>استعلام تست اتوکلاو  / استعلام , استعلام تست اتوکلاو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254188/استعلام-باطری-سیلد-اسید'>استعلام باطری سیلد اسید / استعلام, استعلام باطری سیلد اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254210/استعلام-خرید-آهن-آلات-ساختمانی'>استعلام خرید آهن آلات ساختمانی / استعلام,استعلام خرید آهن آلات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254220/استعلام-اقلام-شوینده-و-بهداشتی-و-نظافت--'>استعلام  اقلام شوینده و بهداشتی و نظافت .. / استعلام,استعلام  اقلام شوینده و بهداشتی و نظافت ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254293/فراخوان-اجرای-قطعه-یک--نوبت-دوم'>فراخوان  اجرای قطعه یک ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان  اجرای قطعه یک ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254306/استعلام-خرید-اهن-الات-ساختمانی-موردنیاز--'>استعلام خرید اهن الات ساختمانی موردنیاز .. / استعلام, استعلام خرید اهن الات ساختمانی موردنیاز ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254313/استعلام-سوند-فولی-دو-راه-لاتکس'>استعلام سوند فولی دو راه لاتکس  / استعلام, استعلام سوند فولی دو راه لاتکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254346/استعلام-خرید-آهن-آلات-ساختمانی'>استعلام خرید آهن آلات ساختمانی / استعلام,استعلام خرید آهن آلات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254366/مناقصه-اجرای-عملیات-آبخیزداری--نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات آبخیزداری - نوبت دوم  / مناقصه ،مناقصه  اجرای عملیات آبخیزداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254149/مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه-تجاری'>مزایده اجاره دو باب مغازه تجاری / مزایده, مزایده اجاره دو باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253977/فراخوان-مزایده-حدود-150-تن-چوب-و-تخته-های-ضایعاتی-پالت-شکسته--'>فراخوان مزایده حدود 150 تن چوب و تخته های ضایعاتی پالت شکسته.... / فراخوان عمومی , فراخوان استعلام حدود 150 تن چوب و تخته های ضایعاتی پالت شکسته....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254308/مزایده-مدیریت-امور-بهره-برداری-جایگاههای-عرضه-سوخت-CNG--نوبت-دوم'>مزایده مدیریت امور بهره برداری جایگاههای عرضه سوخت CNG - نوبت دوم  /  آگهی مزایده عمومی, مزایده مدیریت امور بهره برداری جایگاههای عرضه سوخت CNG - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254568/اصلاحیه-مزایده-اجاره-جهت-بهره-برداری-آموزشی'>اصلاحیه مزایده اجاره جهت بهره برداری آموزشی / اصلاحیه ​آگهی مزایده,مزایده اجاره جهت بهره برداری آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254045/تجدید-مزایده-واگذاری-سایت-تفریحی-ورزشی-زیپ-لاین-شهرداری-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری سایت تفریحی ورزشی زیپ لاین شهرداری نوبت دوم  / تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری سایت تفریحی ورزشی زیپ لاین شهرداری  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254217/اصلاحیه-مزایده-فروش-اموال-و-املاک-تملیکی-و-مازاد-کاربری-تجاری-مسکونی'>اصلاحیه مزایده فروش اموال و املاک تملیکی و مازاد کاربری تجاری مسکونی / اصلاحیه مزایده,اصلاحیه مزایده فروش اموال و املاک تملیکی و مازاد کاربری تجاری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254296/مزایده-واگذاری-مدیریت-بهره-وری-نهالستان-چاپ-دوم'>مزایده واگذاری مدیریت بهره وری نهالستان چاپ دوم / اگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری مدیریت بهره وری نهالستان چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254374/مزایده-راه-اندازی-و-بهره-برداری-از-غرفه-های-بازار-میوه-و-تره-بار'>مزایده راه اندازی و بهره برداری از غرفه های بازار میوه و تره بار / مزایده , مزایده راه اندازی و بهره برداری از غرفه های بازار میوه و تره بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254578/استعلام-واگذاری-بوفه'>استعلام واگذاری بوفه / استعلام , استعلام واگذاری بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254602/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-دیم-مساحت-5000متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی دیم مساحت 5000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی دیم مساحت 5000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253970/مزایده-تعدادی-لیفتراک-مازاد-بر-مصرف---'>مزایده تعدادی لیفتراک مازاد بر مصرف ....  / آگهی مزایده, مزایده تعدادی لیفتراک مازاد بر مصرف ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254364/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری / مزایده , مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254460/مزایده-اجاره-زمین-پارکینگ'>مزایده اجاره زمین پارکینگ  / آگهی مزایده, مزایده اجاره زمین پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253716/مزایده-عمومی-فروش-اموال-ضایعاتی-و-اساقطی'>مزایده عمومی فروش اموال ضایعاتی و اساقطی  / مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش اموال ضایعاتی و اساقطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253751/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-مساحت-167متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 167متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 167متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253777/آگهی-فراخوان-مزایده-اقلام-مازاد-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان مزایده  اقلام مازاد  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مزایده  اقلام مازاد  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253818/مزایده-فروش-یکدستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده فروش یکدستگاه دیزل ژنراتور  / مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253961/فراخوان-بهره-برداری-از-میدان-میوه-و-تره-بار'>فراخوان بهره برداری از میدان میوه و تره بار / مناقصه, فراخوان بهره برداری از میدان میوه و تره بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254340/مزایده-واگذاری-راهبری-استخر--'>مزایده واگذاری راهبری استخر.... / مزایده , مزایده واگذاری راهبری استخر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254523/مزایده--مجتمع-گاوداری-ـ-نوبت-دوم'>مزایده   مجتمع گاوداری  ـ نوبت دوم / مزایده , مزایده مجتمع گاوداری  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254600/استعلام-واگذاری-محل-درمانگاه-شبانه-روزی'>استعلام واگذاری محل درمانگاه شبانه روزی / استعلام , استعلام واگذاری محل درمانگاه شبانه روزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254632/استعلام-واگذاری-محل-جهت-ارائه-خدمات-تایپ-و-تکثیر'>استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر  / استعلام , استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254679/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-اعیان-صد-و-ده-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت اعیان صد و ده متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت اعیان صد و ده متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254680/مزایده-آپارتمان-مسکونی'>مزایده آپارتمان مسکونی  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254682/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-عرصه-280-مترمربع'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت  عرصه 280 مترمربع  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت  عرصه 280 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254813/مزایده-سه-واحد-تجاری'>مزایده سه واحد تجاری / آگهی مزایده , مزایده سه واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254883/مزایده-اقلام-ضایعاتی-و-اقلام-برقی'>مزایده اقلام ضایعاتی و اقلام برقی / مزایده عمومی, مزایده اقلام ضایعاتی و اقلام برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254965/آگهی-مزایده-فروش-خودرو'>آگهی مزایده فروش خودرو  / مزایده ، آگهی مزایده فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255012/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-یک-طبقه-عرصه-394-80متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه عرصه 394.80متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه عرصه 394.80متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253679/مزایده-مته-های-حفاری-در-سایزهای-مختلف--نوبت-دوم'>مزایده مته های حفاری در سایزهای مختلف - نوبت دوم  / مزایده, مزایده مته های حفاری در سایزهای مختلف - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253886/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-9-پارکینگ-عمومی-ـ-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از  9 پارکینگ عمومی ـ نوبت دوم / مزایده, مزایده واگذاری بهره برداری از  9 پارکینگ عمومی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253950/مزایده-انواع-پسماند-عادی--نایلون-و-پلاستیک-ضایعاتی'>مزایده انواع پسماند عادی ، نایلون و پلاستیک ضایعاتی / مزایده , مزایده  انواع پسماند عادی ، نایلون و پلاستیک ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253953/مزایده-آهن-آلات---'>مزایده آهن آلات  ....  / مزایده ، مزایده آهن آلات  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254036/مزایده-فروش-تعدادی-از-مستحدثات-شامل-کارگاه-فروشگاه-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از مستحدثات شامل کارگاه-فروشگاه نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از مستحدثات شامل کارگاه-فروشگاه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254375/مناقصه-تخلیه-و-بارگیری-محمولات-پروتئینی-در-سردخانه--نوبت-دوم'>مناقصه تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی در سردخانه - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی در سردخانه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254388/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-گرمایشی-و-سرمایشی--'>استعلام کولر گازی اسپلیت گرمایشی و سرمایشی.... / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت گرمایشی و سرمایشی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254398/استعلام-اهن'>استعلام اهن / استعلام , استعلام اهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254406/استعلام-مصالح--'>استعلام مصالح ... / استعلام , استعلام مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254416/استعلام-درخواست-تاکسی-تلفنی-جهت-کارکنان-تامین-اجتماعی'>استعلام درخواست تاکسی تلفنی جهت کارکنان تامین اجتماعی / استعلام,استعلام درخواست تاکسی تلفنی جهت کارکنان تامین اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254422/استعلام-گوشت-سردست-منجمد-برزیلی'>استعلام گوشت سردست منجمد برزیلی  / استعلام, گوشت منجمد برزیلی سردست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254425/استعلام-ساخت-و-نصب-هود'>استعلام ساخت و نصب هود / استعلام,استعلام ساخت و نصب هود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254426/مناقصه-خرید-100-دستگاه-چراخ-لاک-پشتی-35-وات-بخار-سدیم'>مناقصه خرید 100 دستگاه چراخ لاک پشتی 35 وات بخار سدیم / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید 100 دستگاه چراخ لاک پشتی 35 وات بخار سدیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254431/استعلام-گوشت-ران-منجمد-برزیلی'>استعلام گوشت ران منجمد برزیلی  / استعلام, گوشت ران منجمد برزیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254438/استعلام-کولر-گازی--'>استعلام کولر گازی... / استعلام, استعلام کولر گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254459/استعلام-باطری--'>استعلام باطری ... / استعلام , استعلام باطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254461/استعلام-کولر-آبی-آب-سرد-کن-‌تلویزیون-ال-ای-دی'>استعلام کولر آبی، آب سرد کن،‌تلویزیون ال ای دی  / استعلام,استعلام کولر آبی، آب سرد کن،‌تلویزیون ال ای دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254468/مناقصه-پروژه-توسعه-و-بازسازی-قسمتهای-پراکنده-از-شبکه'>مناقصه پروژه توسعه و بازسازی قسمتهای پراکنده از شبکه  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه توسعه و بازسازی قسمتهای پراکنده از شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254476/استعلام-آهن-آلات--'>استعلام آهن آلات ... / استعلام , استعلام آهن آلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254490/تجدید-مناقصه-امور-حفاظت-فیزیکی-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه امور حفاظت فیزیکی (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه امور حفاظت فیزیکی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254496/استعلام-گاز-پانسمان-غیراستریل'>استعلام گاز پانسمان غیراستریل / استعلام, گاز پانسمان غیراستریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254498/استعلام-تخریب-جداول-فرسوده-و-اجرای-جدولگذاری--'>استعلام تخریب جداول فرسوده و اجرای جدولگذاری .. / استعلام,استعلام تخریب جداول فرسوده و اجرای جدولگذاری ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254504/استعلام-مواد-شوینده'>استعلام مواد شوینده / استعلام,مواد شوینده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254528/استعلام-آهن-آلات--'>استعلام آهن آلات ... / استعلام , استعلام آهن آلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254538/استعلام-وسایل-توانبخشی'>استعلام  وسایل توانبخشی / استعلام,استعلام  وسایل توانبخشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254540/استعلام-تامین-خودروهای-استیجاری'>استعلام تامین خودروهای استیجاری / استعلام, استعلام تامین خودروهای استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254547/استعلام-اگزوز-فن'>استعلام  اگزوز فن / استعلام, اگزوز فن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254552/مناقصه-پروژه-احداث-فاز-اول-مرکز-فرهنگی-و-موزه'>مناقصه پروژه احداث فاز اول مرکز فرهنگی و موزه / مناقصه , مناقصه پروژه احداث فاز اول مرکز فرهنگی و موزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254553/استعلام-تامین-خودرو'>استعلام تامین خودرو / استعلام , استعلام تامین خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254561/استعلام-خرید-آهن-آلات'>استعلام خرید آهن آلات / استعلام,خرید آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254571/استعلام-تامین-خودروهای-استیجاری-غرب-گیلان'>استعلام تامین خودروهای استیجاری غرب گیلان  / استعلام,استعلام تامین خودروهای استیجاری غرب گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254581/استعلام-بهسازی-و-آسفالت-پیچ-کریت-کمپ'>استعلام بهسازی و آسفالت پیچ کریت کمپ / استعلام,استعلام بهسازی و آسفالت پیچ کریت کمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254607/استعلام-دستکش--'>استعلام دستکش ... / استعلام , استعلام دستکش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254662/استعلام-خرید-ماژول-dfp-و-پچ-کورد-فیبر-نوری--'>استعلام خرید ماژول dfp و پچ کورد فیبر نوری... / استعلام, استعلام خرید ماژول dfp و پچ کورد فیبر نوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254684/استعلام-عدس-جو-پوست-کنده-و--'>استعلام عدس، جو پوست کنده و ... / استعلام, عدس، جو پوست کنده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254691/مناقصه-عملیات-اجرایی-بند-معیشتی---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی بند معیشتی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات اجرایی بند معیشتی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254695/استعلام-دستگاه-کپی-شارپ'>استعلام دستگاه کپی شارپ / استعلام, دستگاه کپی شارپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254738/استعلام-خرید-آهن-آلات-ساختمانی'>استعلام خرید آهن آلات ساختمانی  / استعلام,استعلام خرید آهن آلات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254748/استعلام-اسپلیت'>استعلام اسپلیت  / استعلام, اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254764/مناقصه-ساماندهی-کانال-هدایت-آبهای-سطحی-ورودی-روستا'>مناقصه ساماندهی کانال هدایت آبهای سطحی ورودی روستا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساماندهی کانال هدایت آبهای سطحی ورودی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254807/استعلام-اقلام-دارویی-2'>استعلام اقلام دارویی 2  / استعلام, اقلام دارویی 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254810/استعلام-رول-حرارتی'>استعلام رول حرارتی / استعلام,رول حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254814/استعلام-آهن-آلات--'>استعلام آهن آلات ... / استعلام , استعلام آهن آلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254817/استعلام-اقلام-دارویی1'>استعلام اقلام دارویی1 / استعلام, اقلام دارویی1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254829/استعلام-خرید-آهن-آلات-ساختمانی'>استعلام  خرید آهن آلات ساختمانی / استعلام, خرید آهن آلات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254834/استعلام-خرید-صندوق-دوجداره-فوم-دار'>استعلام خرید صندوق دوجداره فوم دار / استعلام,استعلام خرید صندوق دوجداره فوم دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254848/استعلام-سایر-حمل-و-نقل-زمینی--'>استعلام سایر حمل و نقل زمینی... / استعلام, استعلام سایر حمل و نقل زمینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254855/استعلام-قطعات-کامپیوتری'>استعلام قطعات کامپیوتری / استعلام,استعلام قطعات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254858/استعلام-چراغ-خیابانی'>استعلام چراغ خیابانی / استعلام, استعلام چراغ خیابانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254474/مزایده-330-تن-اهن-آلات-ضایعاتی-ـ-نوبت-دوم'>مزایده 330 تن اهن آلات ضایعاتی  ـ نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی , مزایده 330 تن اهن آلات ضایعاتی  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254573/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-سالن-چند-منظوره'>اصلاحیه مزایده واگذاری بهره برداری از سالن چند منظوره  / اصلاحیه مزایده عمومی, مزایده واگذاری بهره برداری از سالن چند منظوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254608/استعلام-واگذاری-محل-فیزیوتراپی'>استعلام واگذاری محل فیزیوتراپی / استعلام , استعلام واگذاری محل فیزیوتراپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254749/مزایده-واگذاری-محل-استقرار-وسایل-بازی-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254875/آگهی-استعلام-کتبی-بوفه-و-غذاخوری'>آگهی استعلام کتبی بوفه و غذاخوری  / آگهی استعلام کتبی بوفه و غذاخوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254971/مزایده-اجاره-یک-باب-غرفه-با-کاربری-ارائه-خدمات-بیمه-ای'>مزایده اجاره یک باب غرفه با کاربری ارائه خدمات بیمه ای / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره یک باب غرفه با کاربری ارائه خدمات بیمه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253978/مزایده-انواع-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده انواع آهن آلات ضایعاتی / مزایده انواع آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254010/مزایده-واگذاری-اجاره-2-باب-مغازه-فروش-ـ-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره 2 باب مغازه فروش  ـ نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده ، مزایده واگذاری اجاره 2 باب مغازه فروش  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254042/تجدید-فراخوان-مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مزایده واگذاری یک قطعه زمین نوبت دوم / تجدید فراخوان مزایده، تجدید فراخوان مزایده واگذاری یک قطعه زمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254443/مزایده-بوفه-های-دانشجویی-و-واحدهای-انتشارات'>مزایده بوفه های دانشجویی و واحدهای انتشارات  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بوفه های دانشجویی و واحدهای انتشارات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254467/مزایده-اجاره-تعدادی-از-کلاسها-و-مدارس'>مزایده اجاره تعدادی از کلاسها و مدارس  / آگهی مزایده,مزایده  اجاره تعدادی از کلاسها و مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254609/مزایده-فروش-دو-قطعه-از-زمین-های-مسکونی-نوبت-دوم'> مزایده فروش دو قطعه از زمین های مسکونی نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش دو قطعه از زمین های مسکونی نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254647/مزایده-فروش-تعداد-یک-قطعه-زمین-مسکونی-شهری-تجدید'>مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین مسکونی شهری تجدید / مزایده,مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین مسکونی شهری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254802/مزایده-واگذاری-تعداد-42-قطعه-از-زمین-های-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد 42 قطعه از زمین های تفکیکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 42 قطعه از زمین های تفکیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253666/مزایده-فروش-اسلج-و-مواد-زائد-نفتی--نوبت-سوم'>مزایده فروش اسلج و مواد زائد نفتی - نوبت سوم  / مزایده, مزایده فروش اسلج و مواد زائد نفتی - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253694/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-کامیون'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو کامیون / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253734/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پیکان'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پیکان  / مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253743/مزایده-یکباب-مغازه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده یکباب مغازه تجاری نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده یکباب مغازه تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253747/مزایده-اجاره-یا-بهره-برداری-از-غرفه-های-پایانه-های-مسافربری-تجدید'>مزایده اجاره یا بهره برداری از غرفه های پایانه های مسافربری تجدید  / آگهی مزایده , مزایده اجاره یا بهره برداری از غرفه های پایانه های مسافربری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253804/مزایده-فروش-قیر--نوبت-دوم'>مزایده فروش قیر - نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده فروش قیر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253860/مزایده-واگذاری-استیجاری-کلیه-فضاهای-تبلیغاتی-سطح-شهر'> مزایده واگذاری استیجاری کلیه فضاهای تبلیغاتی سطح شهر / مزایده ،    مزایده واگذاری استیجاری کلیه فضاهای تبلیغاتی سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253938/مزایده-یکدستگاه-پژو-پارس-ELX--'>مزایده یکدستگاه پژو پارس ELX ... / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه پژو پارس ELX ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253957/مزایده-واگذاری-سازه-های-تبلیغاتی'>مزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254130/مزایده-غرفه-های-روبروی-بانک-کشاورزی--نوبت-سوم'>مزایده غرفه های روبروی بانک کشاورزی  - نوبت سوم / مزایده, مزایده غرفه های روبروی بانک کشاورزی - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254151/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-32-39متر-نوبت-دوم'>مزایده مغازه تجاری مساحت 32.39متر نوبت دوم / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت 32.39متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254363/مزایده-فروش-یک-پلاک-از-اراضی-مساحت-دویست-متر'>مزایده فروش یک پلاک از اراضی مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده فروش یک پلاک از اراضی مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254404/مزایده-فروش-دستگاه-کپی--میز-و-صندلی--رایانه--نوبت-دوم'>مزایده فروش دستگاه کپی ، میز و صندلی ، رایانه... نوبت دوم / آگهی مزایده اموال , مزایده فروش دستگاه کپی ، میز و صندلی ، رایانه... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255018/مزایده-واگذاری-واحد-تجاری-شماره-1046'>مزایده واگذاری واحد تجاری شماره 1046 / مزایده , مزایده واگذاری واحد تجاری شماره 1046</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255089/مزایده-واگذاری-واحد-تجاری-شماره-1048'>مزایده واگذاری واحد تجاری شماره 1048 / مزایده , مزایده واگذاری واحد تجاری شماره 1048</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255200/مزایده-آهن-آلات-ضایعاتی--'>مزایده آهن آلات ضایعاتی ...  / مزایده ، مزایده آهن آلات ضایعاتی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254039/مزایده-فروش-دو-پلاک-زمین-دولتی-کاربری-تجاری-هر-کدام-40-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو پلاک زمین دولتی کاربری تجاری هر کدام 40 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو پلاک زمین دولتی کاربری تجاری هر کدام 40 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254172/فراخوان-مزایده-اقلام-اسقاطی--مستهلک-و-بلا-استفاده--'>فراخوان مزایده اقلام اسقاطی ، مستهلک و بلا استفاده.... / فراخوان مزایده عمومی (استعلام بها) , فراخوان مزایده اقلام اسقاطی ، مستهلک و بلا استفاده....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254868/استعلام-چراغ-خیابانی'>استعلام چراغ خیابانی / استعلام,چراغ خیابانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254872/استعلام-تخلیه-روغن-از-تانک-های-ترانسفورماتور-به-بشکه-و--'>استعلام تخلیه روغن از تانک های ترانسفورماتور به بشکه و ... / استعلام, استعلام تخلیه روغن از تانک های ترانسفورماتور به بشکه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254877/استعلام-پشتیبانی-تابلوی-ترافیک'>استعلام پشتیبانی تابلوی ترافیک / استعلام,پشتیبانی تابلوی ترافیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254879/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام , استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254925/استعلام-دستکش-و-مایع-ظرفشویی'>استعلام دستکش و مایع ظرفشویی / استعلام,استعلام دستکش و مایع ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254929/استعلام-خدمت-بینایی-سنجی'>استعلام خدمت بینایی سنجی  / استعلام,استعلام خدمت بینایی سنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254943/استعلام-دریچه-کنتور-آب-با-کلاف-چدنی'>استعلام دریچه کنتور آب با کلاف چدنی  / استعلام,استعلام دریچه کنتور آب با کلاف چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254947/استعلام-تهیه-و-حمل-و-نصب-پنجره-UPVC--'>استعلام تهیه و حمل و نصب پنجره UPVC .. / استعلام,استعلام تهیه و حمل و نصب پنجره UPVC ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254951/استعلام-خودرو'>استعلام خودرو / استعلام,خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254962/استعلام-پاکت--'>استعلام پاکت ... / استعلام , استعلام پاکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254966/استعلام-30-کارتن-تخم-مرغ'>استعلام 30 کارتن تخم مرغ / استعلام,استعلام 30 کارتن تخم مرغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254979/استعلام-ترمیم-آسفالت-باغستان--'>استعلام  ترمیم آسفالت باغستان .. / استعلام, ترمیم آسفالت باغستان ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254982/استعلام-تعمیرات-کلی-صندوقها'>استعلام تعمیرات کلی صندوقها / استعلام,تعمیرات کلی صندوقها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254990/استعلام-تعمیرات-کلی-صندوق-های-صدقات-معابر-صندوق-بزرگ'>استعلام تعمیرات کلی صندوق های صدقات معابر صندوق بزرگ / استعلام,استعلام تعمیرات کلی صندوق های صدقات معابر صندوق بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254991/استعلام-تجهیزات-حفاظتی'>استعلام تجهیزات حفاظتی  / استعلام , استعلام تجهیزات حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254997/استعلام-تهیه-پرچم'>استعلام تهیه پرچم / استعلام,تهیه پرچم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255007/استعلام-لوازم-مصرفی-بهداشتی-پزشکی'>استعلام لوازم مصرفی بهداشتی پزشکی / استعلام, استعلام لوازم مصرفی بهداشتی پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255010/استعلام-منبع-تغذیه-رکیتفایر-ELTEK-48VDC'>استعلام  منبع تغذیه رکیتفایر ELTEK 48VDC / استعلام, استعلام  منبع تغذیه رکیتفایر ELTEK 48VDC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255050/استعلام-چراغ-پنل'>استعلام چراغ پنل / استعلام , استعلام چراغ پنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255057/استعلام-آنتن-بی-سیم-دستی'>استعلام آنتن بی سیم دستی / استعلام, استعلام آنتن بی سیم دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255066/استعلام-باتری-قابل-شارژ-NI-MH-ولتاژ-7-4-V---'>استعلام باتری قابل شارژ NI-MH ولتاژ 7/4 V  ... / استعلام, استعلام باتری قابل شارژ NI-MH ولتاژ 7/4 V  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255072/فراخوان-مناقصه-احداث-منابع-ذخیره-آب-بهسازی-چشمه--'>فراخوان مناقصه احداث منابع ذخیره آب بهسازی چشمه ... / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه احداث منابع ذخیره آب بهسازی چشمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255110/استعلام-5-دستگاه-خودرو-پژو-405-و-یا-سمند'>استعلام 5 دستگاه خودرو پژو 405 و یا سمند / استعلام, 5 دستگاه خودرو پژو 405 و یا سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255113/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-آندوسکوپی'>استعلام لوازم و تجهیزات آندوسکوپی  / استعلام لوازم و تجهیزات آندوسکوپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255119/استعلام-بیمه-تمام-خطر-عملیات-لوله-گذاری-و-احداث-حوضچه---سامانه-ستاد'>استعلام بیمه تمام خطر عملیات لوله گذاری و احداث حوضچه ...,سامانه ستاد / استعلام, استعلام بیمه تمام خطر عملیات لوله گذاری و احداث حوضچه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255120/استعلام-بیمه-نامه-تمام-خطر-عملیات-لوله-گذاری'>استعلام بیمه نامه تمام خطر عملیات لوله گذاری / استعلام بیمه نامه تمام خطر عملیات لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255121/استعلام-اسکنر-FUJTSU-مدل-FI160'>استعلام اسکنر FUJTSU مدل FI160 / استعلام, استعلام اسکنر FUJTSU مدل FI160</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255133/استعلام-بیمه-نامه-تمام-خطر-عملیات-لوله-گذاری-و-احداث-حوضچه'>استعلام بیمه نامه تمام خطر عملیات لوله گذاری و احداث حوضچه  / استعلام بیمه نامه تمام خطر عملیات لوله گذاری و احداث حوضچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255134/استعلام-سیستم-درب-اتوماتیک'>استعلام سیستم درب اتوماتیک / استعلام, استعلام سیستم درب اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255142/استعلام-بیمه'>استعلام بیمه  / استعلام ، استعلام بیمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255144/استعلام-خرید-ماژل'>استعلام خرید ماژل / استعلام , استعلام خرید ماژل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255145/استعلام-ضخامت-سنج-کاربرد-تعین-میزان-ضخامت-رنگ-بصورت-مرطوب'>استعلام ضخامت سنج کاربرد تعین میزان ضخامت رنگ بصورت مرطوب  / استعلام ضخامت سنج کاربرد تعین میزان ضخامت رنگ بصورت مرطوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255148/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255160/استعلام-بازدید-و-سرویس-و---سیستم-اعلام-حریق'>استعلام بازدید و سرویس و ... سیستم اعلام حریق / استعلام,بازدید و سرویس و ... سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255163/استعلام-پتوی-تک-نفره'>استعلام پتوی تک نفره / استعلام,استعلام پتوی تک نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255168/استعلام-چاپ-رسید-وجه-نقد-صندوق-صدقات'>استعلام چاپ رسید وجه نقد صندوق صدقات / استعلام, استعلام چاپ رسید وجه نقد صندوق صدقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255170/استعلام-مایع-دستشویی-دارای-کیفیت-بالا'>استعلام مایع دستشویی دارای کیفیت بالا  / استعلام, مایع دستشویی دارای کیفیت بالا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255172/استعلام-زیرو-کلاینت'>استعلام زیرو کلاینت / استعلام, زیرو کلاینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255187/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255189/استعلام-الکتروپمپ-پمپ-2-اینچ'>استعلام الکتروپمپ پمپ 2 اینچ  / استعلام, الکتروپمپ پمپ 2 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255222/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام, استعلام پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253667/مناقصه-خدمات-نقلیه-شرکت-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نقلیه شرکت نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نقلیه شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253669/استعلام-پارچه--'>استعلام پارچه ... / استعلام , استعلام پارچه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253691/استعلام-واگذاری-فعالیت-های-پشتیبانی-و-خدماتی-فناوری-اطلاعات--'>استعلام واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی فناوری اطلاعات ... / استعلام , استعلام واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی فناوری اطلاعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253740/تجدید-فراخوان-مناقصه-راهبری-خدمات-فوریتهای-پزشکی'>تجدید فراخوان مناقصه راهبری خدمات فوریتهای پزشکی / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه راهبری خدمات فوریتهای پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254109/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام, استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254112/گردهمایی-بزرگ-حامیان-آب'>گردهمایی بزرگ حامیان آب / گردهمایی بزرگ حامیان آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254113/مناقصه-تامین-نیرو-و-نگهداری-ایستگاه-های-عوارضی'>مناقصه تامین نیرو و نگهداری ایستگاه های عوارضی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیرو و نگهداری ایستگاه های عوارضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254119/مناقصه-تکمیل-دبیرستان'>مناقصه تکمیل دبیرستان  / مناقصه , مناقصه تکمیل دبیرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254187/استعلام-لوله-مسی-فین-دار'>استعلام لوله مسی فین دار / استعلام,استعلام لوله مسی فین دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254219/مناقصه-تولید-و-چاپ-100-تن-پلاستیک'>مناقصه تولید و چاپ 100 تن پلاستیک / مناقصه, مناقصه تولید و چاپ 100 تن پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254247/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ... / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254259/استعلام-فرش-و-موکت'>استعلام فرش و موکت / استعلام,فرش و موکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254300/تجدید-مناقصه-خدمات-نقلیه-شرکت'>تجدید مناقصه خدمات نقلیه شرکت  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خدمات نقلیه شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254319/استعلام-ابزار-آلات-و-لوازم-عمومی-و-اندازه-گیری'>استعلام ابزار آلات و لوازم عمومی و اندازه گیری / استعلام ، استعلام ابزار آلات و لوازم عمومی و اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254321/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی / استعلام,استعلام لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254335/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی--'>استعلام لوازم آزمایشگاهی ... / استعلام , استعلام لوازم آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254351/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی-6'>استعلام لوازم آزمایشگاهی 6 / استعلام, استعلام لوازم آزمایشگاهی 6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254420/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی / استعلام,لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254452/مناقصه-بیماریاری'>مناقصه بیماریاری  / مناقصه بیماریاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254456/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی-4'>استعلام لوازم آزمایشگاهی 4 / استعلام, استعلام  لوازم آزمایشگاهی 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254522/استعلام-لوله-آزمایش---'>استعلام لوله آزمایش .... / استعلام, استعلام لوله آزمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254524/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی / استعلام , استعلام لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254549/مناقصه-امور-مکانیزاسیون-نسخ'>مناقصه امور مکانیزاسیون نسخ / آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) , مناقصه امور مکانیزاسیون نسخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254567/استعلام-دیوار-پوش'>استعلام دیوار پوش  / استعلام, استعلام دیوار پوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254570/استعلام-انواع-مصالح-و-مقاطع-فلزی'>استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی / استعلام , استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254599/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی-6'>استعلام لوازم آزمایشگاهی 6 / استعلام, استعلام لوازم آزمایشگاهی 6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254652/استعلام-اورکت-و-شلوار-زمستانی'>استعلام اورکت و شلوار زمستانی / استعلام , استعلام اورکت و شلوار زمستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254659/استعلام-درب--'>استعلام درب ... / استعلام , استعلام درب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254876/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی / استعلام,استعلام لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254884/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی / استعلام, لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254897/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254898/استعلام-گوشت-سینه-مرغ'>استعلام گوشت سینه مرغ  / استعلام,استعلام گوشت سینه مرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254900/استعلام-لوازم-ازمایشگاهی-10'>استعلام لوازم ازمایشگاهی 10 / استعلام , استعلام لوازم ازمایشگاهی 10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254907/مناقصه-extension-no--1--international-tender-no'>مناقصه extension  no . 1  - international  tender  no  / مناقصه , مناقصه extension  no . 1  - international  tender  no </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254932/استعلام-250-کیلوگرم-ران-بدون-بسته-بندی'>استعلام 250 کیلوگرم ران بدون بسته بندی / استعلام,استعلام 250 کیلوگرم ران بدون بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254939/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254955/استعلام-گوشت-مغز-ران-ممتاز'>استعلام گوشت مغز ران ممتاز  / استعلام گوشت مغز ران ممتاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254988/استعلام-ظرف-آلومینیومی'>استعلام ظرف آلومینیومی / استعلام,ظرف آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255004/استعلام-سرویس-و-نگهداری-آسانسور'>استعلام سرویس و نگهداری آسانسور / استعلام,سرویس و نگهداری آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255079/استعلام-سلیفون-شیشه-مات-کن'>استعلام سلیفون شیشه مات کن / استعلام,سلیفون شیشه مات کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255082/فراخوان-واگذاری-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-کلینیک'>فراخوان واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی کلینیک / فراخوان مناقصه، فراخوان واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی کلینیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255084/استعلام-روغن-نباتی-مایع-سرخ-کردنی-16KG'>استعلام روغن نباتی مایع سرخ کردنی 16KG / استعلام, روغن نباتی مایع سرخ کردنی 16KG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255098/استعلام-اجاره-دو-خودرو-پژو-405-یا-سمند'>استعلام اجاره دو خودرو پژو 405 یا سمند  / استعلام < استعلام اجاره دو خودرو پژو 405 یا سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255109/استعلام-کالای-تاسیساتی--'>استعلام کالای تاسیساتی ... / استعلام , استعلام کالای تاسیساتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255146/استعلام-برگزاری-جشنواره--'>استعلام برگزاری جشنواره ... / استعلام , استعلام برگزاری جشنواره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255191/استعلام-احداث-پل-و-مسیر-گشایی-سنگی--'>استعلام احداث پل  و مسیر گشایی سنگی ... / استعلام, استعلام احداث پل  و مسیر گشایی سنگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255201/استعلام-مرمت-و-بازسازی-ایلراه-عشایری'>استعلام مرمت و بازسازی ایلراه عشایری / استعلام, استعلام بهنگام سازی کدپستی و ژئو کد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255223/استعلام-پاکت-مخصوص-ثبت-احوال'>استعلام  پاکت مخصوص ثبت احوال / استعلام, استعلام  پاکت مخصوص ثبت احوال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253688/استعلام-بیمه'>استعلام     بیمه / استعلام,استعلام     بیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254196/مزایده-غرفه--'>مزایده غرفه ... / مناقصه, مزایده غرفه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254692/مزایده-زمین-تجاری-مسکونی-مساحت-عرصه-128-متر'>مزایده زمین تجاری مسکونی مساحت  عرصه 128 متر  / مزایده,مزایده زمین تجاری مسکونی مساحت  عرصه 128 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254783/مزایده-واگذاری-11-باب-مغازه'>مزایده واگذاری 11 باب مغازه / مزایده , مزایده واگذاری 11 باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254862/مزایده-تعدادی-از-مغازه-های'>مزایده تعدادی از مغازه های / مزایده , مزایده تعدادی از مغازه های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254916/مزایده-فروش-بذر-بادام-كوهی'>مزایده فروش بذر بادام كوهی / مزایده , مزایده فروش بذر بادام كوهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255001/مزایده-فروش-2-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش 2 دستگاه خودرو / مزایده فروش 2 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253768/مزایده-2-دستگاه-از-خودرو-(نوبت-دوم)'>مزایده 2 دستگاه از خودرو (نوبت دوم) / مزایده عمومی, مزایده 2 دستگاه از خودرو (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253785/مزایده-واگذاری-غرفه-های-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه های شهرداری نوبت دوم  / آگهی مزایده کتبی , مزایده واگذاری غرفه های شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253863/مزایده-واگذاری-تعداد-22-باب-غرفه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری  تعداد 22 باب غرفه نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری  تعداد 22 باب غرفه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254134/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-سپه-و-معدن-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد بانک سپه و معدن نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک سپه و معدن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254143/مزایده-فروش-تعدادی-از-اموال-منقول-و-غیرمنقول-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از اموال منقول و غیرمنقول نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از اموال منقول و غیرمنقول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254205/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-محل-11-دستگاه-کانکس-خواروبار-و-میوه'>اصلاحیه مزایده واگذاری محل 11 دستگاه کانکس خواروبار و میوه  / اصلاحیه مزایده عمومی, مزایده واگذاری محل 11 دستگاه کانکس خواروبار و میوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254238/مزایده-فروش-21-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-کل-21373متر'>مزایده فروش 21 قطعه زمین مسکونی مساحت کل 21373متر  / مزایده,مزایده فروش 21 قطعه زمین مسکونی مساحت کل 21373متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254242/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-کل-21436-70متر'> مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت کل 21436.70متر  / مزایده, مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت کل 21436.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254263/مزایده-فروش-املاک-کاربری-تجاری-خانه-مسکونی-و-آپارتمان'>مزایده فروش املاک کاربری تجاری .خانه مسکونی و آپارتمان  / مزایده, مزایده فروش املاک کاربری تجاری .خانه مسکونی و آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254455/مزایده-فروش-سرقفلی-واحد-تجاری-بازار-نوبت-دوم'>مزایده فروش سرقفلی واحد تجاری بازار نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سرقفلی واحد تجاری بازار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254572/مزایده-فروش-برخی-از-املاک-مازاد-بر-نیاز-تجدید'>مزایده فروش برخی از املاک مازاد بر نیاز تجدید / مزایده,مزایده فروش برخی از املاک مازاد بر نیاز تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254606/مزایده-یک-قطعه-زمین-دیم-مساحت-180979-5متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین دیم مساحت 180979.5متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دیم مساحت 180979.5متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254621/مزایده-فروش-یک-قطعه-از-زمین-های-شرکت'>مزایده فروش یک قطعه از زمین های شرکت / مزایده, مزایده فروش یک قطعه از زمین های شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254641/مزایده-فروش-یک-قطعه-تجاری-با-سند-عادی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه تجاری با سند عادی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه تجاری با سند عادی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254666/مزایده-واحد-تجاری-مساحت-عرصه-شش-متر'>مزایده واحد تجاری مساحت عرصه شش متر  / مزایده,مزایده واحد تجاری مساحت عرصه شش متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254669/مزایده-واحد-تجاری-مساحت-اعیان-6-مترمربع'>مزایده واحد تجاری مساحت اعیان 6 مترمربع  / مزایده,مزایده واحد تجاری مساحت اعیان 6 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254672/مزایده-واحد-تجاری'>مزایده واحد تجاری  / مزایده,مزایده واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254675/مزایده-واحد-تجاری-پایانه-مرزی-نوردوز'>مزایده واحد تجاری پایانه مرزی نوردوز / مزایده,مزایده واحد تجاری پایانه مرزی نوردوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254763/مزایده-دبیرستان-هفت-کلاسه'>مزایده  دبیرستان هفت کلاسه / مزایده ,مزایده  دبیرستان هفت کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254830/فراخوان-تعدادی-از-مراکز-خود-اشتغالی-و-کارگاه-های-آموزشی--'>فراخوان تعدادی از مراکز خود اشتغالی و کارگاه های آموزشی ...  / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان تعدادی از مراکز خود اشتغالی و کارگاه های آموزشی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254906/مزایده-فروش-36-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش 36 دستگاه خودرو / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش 36 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253687/مزایده-واگذاری-واحد-مسکونی'>مزایده واگذاری واحد مسکونی / مزایده, مزایده واگذاری واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253808/مزایده-کامیون-زباله-کش'>مزایده کامیون زباله کش   / مزایده کامیون زباله کش  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253825/مزایده-بهره-برداری-از-استخر-و-سالن-ورزشی--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از استخر و سالن ورزشی - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از استخر و سالن ورزشی   - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254020/مزایده-فروش-چوب-درختان-خکشیده-و-شکسته-سطح-شهر-مرحله-دوم'>مزایده  فروش چوب درختان خکشیده و شکسته سطح شهر مرحله دوم / آگهی مزایده ,مزایده  فروش چوب درختان خکشیده و شکسته سطح شهر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254150/مزایده-فروش-دو-دستگاه-وانت-نیسان'>مزایده فروش دو دستگاه وانت نیسان / مزایده, مزایده فروش دو دستگاه وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254180/مزایده-بهره-برداری-از-خط-تلفن-97-5-16'>مزایده بهره برداری از خط تلفن 97.5.16  / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از خط تلفن 97.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254252/مزایده-فروش-املاک-مساحت-عرصه-121-02-و-286-8متر'>مزایده فروش املاک مساحت عرصه 121.02 و 286.8متر / مزایده, مزایده فروش املاک مساحت عرصه 121.02 و 286.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254297/تجدید-مزایده-تعدادی-خودرو-اسقاطی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده تعدادی خودرو اسقاطی نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده تعدادی خودرو اسقاطی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254390/فراخوان-موسسات-متقاضی---'>فراخوان موسسات متقاضی  ... / مزایده , فراخوان موسسات متقاضی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253698/استعلام-خرید-و-نصب-دو-عدد-جک-هیدرولیکی-برقی--'>استعلام خرید و نصب دو عدد جک هیدرولیکی برقی ... / استعلام, استعلام خرید و نصب دو عدد جک هیدرولیکی برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253701/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253732/فراخوان-مناقصه-احداث-و-تجهیز-مجتمع-فرهنگی-و-علوم-اسلامی'>فراخوان  مناقصه احداث و تجهیز مجتمع فرهنگی و علوم اسلامی  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان  مناقصه احداث و تجهیز مجتمع فرهنگی و علوم اسلامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253749/استعلام-لاستیک-لودر-کاترپیلار'>استعلام لاستیک لودر کاترپیلار / استعلام,استعلام لاستیک لودر کاترپیلار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253758/آگهی-تجدید-مناقصه-خرید-کابل-خاکی'>آگهی تجدید مناقصه خرید کابل خاکی  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , آآگهی مناقصه خرید کابل خاکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253771/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه / استعلام,استعلام سوئیچ دیتا شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253791/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253793/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار--'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار... / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253795/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام  طبق لیست پیوست / استعلام, استعلام  طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253805/استعلام-خرید-ورق-گالوانیزه-تلنیارهای--'>استعلام  خرید ورق گالوانیزه تلنیارهای ... / استعلام, استعلام  خرید ورق گالوانیزه تلنیارهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253807/مناقصه-تکمیل-آزمایشگاه'>مناقصه تکمیل آزمایشگاه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253813/استعلام-خرید-سیمان-و-بلوک-سیمانی--'>استعلام خرید سیمان و بلوک سیمانی... / استعلام, استعلام خرید سیمان و بلوک سیمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253852/مناقصه-واگذاری-حجمی-از-امور-خدمات-تنظیفات-و-پشتیبانی'>مناقصه واگذاری حجمی از امور خدمات تنظیفات و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری حجمی از امور خدمات تنظیفات و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253941/استعلام-کفش-با-کیفیت-و-دارای-ضمانت-تعداد-48-جفت--'>استعلام کفش با کیفیت و دارای ضمانت تعداد 48 جفت .. / استعلام, استعلام کفش با کیفیت و دارای ضمانت تعداد 48 جفت ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253946/استعلام-خرید-و-نصب-دوربین-IP-به-همراه-تجهیزات-موردنیاز'>استعلام خرید و نصب دوربین IP به همراه تجهیزات موردنیاز / استعلام,استعلام خرید و نصب دوربین IP به همراه تجهیزات موردنیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253959/استعلام-کت-و-شلوار-مردانه-اداری'>استعلام کت و شلوار مردانه اداری / استعلام,استعلام کت و شلوار مردانه اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253963/مناقصه-احداث-سوله-تخمیر-کارخانه--نوبت-دوم'>مناقصه احداث سوله تخمیر کارخانه - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه احداث سوله تخمیر کارخانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253968/استعلام-پیراهن-مردانه-اداری--'>استعلام پیراهن مردانه اداری ... / استعلام, استعلام پیراهن مردانه اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253996/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق--'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق ... / استعلام , استعلام تولید، انتقال و توزیع برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254026/استعلام-باتری-قابل-شارژ-UPS'>استعلام باتری قابل شارژ UPS / استعلام, استعلام باتری قابل شارژ UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254052/استعلام-اقلام-نوار-نقاله'>استعلام  اقلام نوار نقاله / استعلام, استعلام  اقلام نوار نقاله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254069/استعلام-ایجاد-زیر-ساخت-های-منطقه-ی-گردشگری'>استعلام ایجاد زیر ساخت های منطقه ی گردشگری / استعلام, استعلام ایجاد زیر ساخت های منطقه ی گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254076/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254082/تمدید-مناقصه-خرید-تابلوهای-متغیر-خبری-(VMS)'>تمدید مناقصه خرید تابلوهای متغیر خبری (VMS) / تمدید مناقصه, تمدید مناقصه خرید تابلوهای متغیر خبری (VMS)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254084/استعلام-اقلام-آسانسور-و-پله'>استعلام اقلام آسانسور و پله / استعلام,استعلام اقلام آسانسور و پله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254121/فراخوان-آبرسانی-به-ایستگاه-ها-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان آبرسانی به ایستگاه ها ـ نوبت دوم / آگهی دعوت به فراخوان , فراخوان آبرسانی به ایستگاه ها ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254129/استعلام-ایجاد-زیرساختهای-گردشگری--'>استعلام ایجاد زیرساختهای گردشگری ... / استعلام , استعلام ایجاد زیرساختهای گردشگری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254141/استعلام-رینگ-چرخ-تیوبلس-خودروهای-سنگین'>استعلام رینگ چرخ تیوبلس خودروهای سنگین / استعلام,استعلام رینگ چرخ تیوبلس خودروهای سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254154/استعلام-تایر-رادیال-سیمی-تیوبلس'>استعلام تایر رادیال سیمی تیوبلس / استعلام,استعلام تایر رادیال سیمی تیوبلس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254182/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254207/استعلام-طرح-عملیات-حفاری-و--'>استعلام طرح عملیات حفاری و ... / استعلام,طرح عملیات حفاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254222/استعلام-اجاره-خودرو'>استعلام اجاره خودرو / استعلام,اجاره خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254229/مناقصه-تهیه-و-ارائه-اقلام-مواد-غذایی-مورد-نیاز-و-طبخ-و-توزیع-غذای-صبحانه--'>مناقصه تهیه و ارائه اقلام مواد غذایی مورد نیاز و طبخ و توزیع غذای صبحانه ... / مناقصه  عمومی, مناقصه تهیه و ارائه اقلام مواد غذایی مورد نیاز و طبخ و توزیع غذای صبحانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254275/مناقصه-احداث-و-تجهیز-مجتمع-فرهنگی-وعلوم-اسلامی-شهر'>مناقصه احداث و تجهیز مجتمع فرهنگی وعلوم اسلامی شهر / مناقصه, مناقصه احداث و تجهیز مجتمع فرهنگی وعلوم اسلامی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254288/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام, استعلام خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254317/استعلام-هارد-دیسک-رایانه-مدل-hp-6g-sas-10-k-sff--'>استعلام هارد دیسک رایانه مدل hp 6g sas 10 k sff .. / استعلام, استعلام هارد دیسک رایانه مدل hp 6g sas 10 k sff ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254330/مناقصه-کانال-سازی-و-اجرای-فیبر-نوری'>مناقصه کانال سازی و اجرای فیبر نوری / مناقصه , مناقصه کانال سازی و اجرای فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254334/استعلام-باطری-و-سر-باطری'>استعلام باطری و سر باطری / استعلام , استعلام باطری و سر باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254349/استعلام-دوربین-پالت-انالوگ'>استعلام دوربین پالت انالوگ / استعلام , استعلام دوربین پالت انالوگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254355/استعلام-خرید-کابل-خود-نگهدار'>استعلام خرید کابل خود نگهدار / استعلام, استعلام خرید کابل خود نگهدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254358/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254365/استعلام-لوح-تقدیر--'>استعلام لوح تقدیر ... / استعلام, استعلام لوح تقدیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254367/استعلام-فایروال-بومی'>استعلام فایروال بومی / استعلام, استعلام فایروال بومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254371/استعلام-پروژه-تعمیر-و-تجهیز-آسانسور-ساختمان'>استعلام  پروژه تعمیر و تجهیز آسانسور  ساختمان  / استعلام,  پروژه تعمیر و تجهیز آسانسور  ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254372/استعلام-ذغال-اکتیو-اصلی-خارجی-با-تایید-نمونه'>استعلام ذغال اکتیو اصلی خارجی با تایید نمونه  / استعلام, استعلام ذغال اکتیو اصلی خارجی با تایید نمونه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254394/فراخوان-استعلام-نگهداری-تاسیسات-بیمارستان'>فراخوان استعلام نگهداری تاسیسات بیمارستان  / اگهی فراخوان , فراخوان استعلام نگهداری تاسیسات بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254405/استعلام-دستگاه-ضبط-تصاویر-و-دوربین'>استعلام دستگاه ضبط تصاویر و دوربین / استعلام, استعلام دستگاه ضبط تصاویر و دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254408/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون / استعلام,تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254424/استعلام-رنگ-و-ابزار-یراق-رنگ-کاری--'>استعلام رنگ و ابزار یراق رنگ کاری ... / استعلام, استعلام رنگ و ابزار یراق رنگ کاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254429/استعلام-قرارداد-مشارکتی-انجام-امور-مشاوره-روانشناسی'>استعلام قرارداد مشارکتی انجام امور مشاوره روانشناسی   / استعلام قرارداد مشارکتی انجام امور مشاوره روانشناسی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254436/استعلام-دوربین-مدابسته'>استعلام دوربین مدابسته / استعلام,دوربین مدابسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254444/استعلام-تهیه-و-اجرای-دیوار-و-پنجره-های-نورگیر--'>استعلام  تهیه و اجرای دیوار و پنجره های نورگیر  .. / استعلام,استعلام  تهیه و اجرای دیوار و پنجره های نورگیر  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254446/استعلام-هسته-چرخ-منوبلوک-لکوموتیو-و--'>استعلام هسته چرخ منوبلوک لکوموتیو و ... / استعلام , استعلام هسته چرخ منوبلوک لکوموتیو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254462/استعلام-چاپ-برگ-مرخصی-و-ماموریت-ساعتی'>استعلام چاپ برگ مرخصی و ماموریت ساعتی  / استعلام, چاپ برگ مرخصی و ماموریت ساعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254463/استعلام-کاشی-و-سرامیک'>استعلام کاشی و سرامیک / استعلام,کاشی و سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254475/استعلام-دوربین-پالت-اکسوم'>استعلام دوربین پالت اکسوم / استعلام, دوربین پالت اکسوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254479/استعلام-قوطی-نگهدارنده-موتور-الکتریکی--'>استعلام قوطی نگهدارنده، موتور الکتریکی ... / استعلام, استعلام قوطی نگهدارنده، موتور الکتریکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254483/استعلام-الکتروموتور-شناور'>استعلام الکتروموتور شناور / استعلام ,استعلام الکتروموتور شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254485/استعلام-صندلی-رستورانی'>استعلام صندلی رستورانی / استعلام , استعلام صندلی رستورانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254489/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254507/استعلام-رابط-دیتالاگر-و-سنسور-ATM'>استعلام رابط دیتالاگر و سنسور ATM / استعلام,استعلام رابط دیتالاگر و سنسور ATM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254510/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت / استعلام,استعلام کولر گازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254511/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-لوازم-رایانه--'>استعلام تعمیر و نگهداری لوازم رایانه ... / استعلام , استعلام تعمیر و نگهداری لوازم رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254516/استعلام-مایع-ظرفشوئی'>استعلام مایع ظرفشوئی / استعلام , استعلام مایع ظرفشوئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254518/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه  / استعلام, رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254527/استعلام-تکمیل-راه-روستایی'>استعلام  تکمیل راه روستایی  / استعلام, تکمیل راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254531/استعلام-اسکنر-رومیزی'>استعلام اسکنر رومیزی / استعلام, استعلام اسکنر رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254565/استعلام-ظرف-یک-بار-مصرف'>استعلام ظرف یک بار مصرف / استعلام,استعلام ظرف یک بار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254576/استعلام-پروژه-تکمیل-راه-روستایی-دربنده-نوع-2'>استعلام  پروژه تکمیل راه روستایی دربنده نوع 2 / استعلام, استعلام  پروژه تکمیل راه روستایی دربنده نوع 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254583/استعلام-نگهداری-دیزل-ژنراتور'>استعلام نگهداری دیزل ژنراتور / استعلام,نگهداری دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254597/مناقصه-عمومی-واگذاری-عملیات-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-های-برق'>مناقصه عمومی  واگذاری عملیات اصلاح و بازسازی شبکه های برق / مناقصه عمومی ،مناقصه عمومی  واگذاری عملیات اصلاح و بازسازی شبکه های برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254613/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-دوربین--'>استعلام نصب و راه اندازی دوربین ... / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254616/تجدید-فراخوان-مناقصه-راه-اندازی-کنتورهای-الکترو-مغناطیسی-و-التراسونیک'>تجدید فراخوان مناقصه راه اندازی کنتورهای الکترو مغناطیسی و التراسونیک  / تجدید فراخوان, تجدید فراخوان  مناقصه راه اندازی کنتورهای الکترو مغناطیسی و التراسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254620/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-اسکادا--'>استعلام  نصب و راه اندازی تجهیزات اسکادا .. / استعلام, استعلام  نصب و راه اندازی تجهیزات اسکادا ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254622/استعلام-پرده--'>استعلام پرده ... / استعلام , استعلام پرده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254633/استعلام-خرید-7-عدد-کپسول-40-کیلوگرمی-محتوی-280-کیلوگرم-گاز-SF6'>استعلام خرید 7 عدد کپسول 40 کیلوگرمی محتوی 280 کیلوگرم گاز SF6 / استعلام, خرید 7 عدد کپسول 40 کیلوگرمی محتوی 280 کیلوگرم گاز SF6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254637/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام, استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254639/استعلام-واگذاری-عملیات-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-های-برق'>استعلام واگذاری عملیات اصلاح و بازسازی شبکه های برق / استعلام, استعلام واگذاری عملیات اصلاح و بازسازی شبکه های برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254676/استعلام-انجام-مطالعات-تله-متری'>استعلام انجام مطالعات تله متری / استعلام,انجام مطالعات تله متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254707/استعلام-جهت-سرویس-یونیت-و-تعمیر-دستگاه-خطی-بلند-ترمینال-دو'>استعلام  جهت سرویس یونیت و تعمیر دستگاه خطی بلند ترمینال دو  / استعلام, جهت سرویس یونیت و تعمیر دستگاه خطی بلند ترمینال دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254484/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-312-و-286-10متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 312 و 286.10متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 312 و 286.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254644/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-زمین-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از قطعات زمین کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات زمین کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254771/مزایده-پراید-مدل-1384'>مزایده پراید مدل 1384 / مزایده, مزایده پراید مدل 1384</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254776/مزایده-فروش-وانت-مزدا-مدل-1386'>مزایده فروش وانت مزدا مدل 1386 / مزایده, مزایده فروش وانت مزدا مدل 1386</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254782/مزایده-فروش-پژو-405-مدل-1384'>مزایده فروش پژو 405 مدل  1384 / مزایده, مزایده فروش پژو 405 مدل  1384</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254800/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-GLX-مدل-1382'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو GLX مدل 1382 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو GLX مدل 1382</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254823/مزایده-پراید-مدل-1384'>مزایده پراید مدل 1384 / مزایده, مزایده پراید مدل 1384</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254870/مزایده-فروش-وانت-دو-کابین-مدل-1383'>مزایده فروش وانت دو کابین مدل 1383  / مزایده , مزایده فروش وانت دو کابین مدل 1383 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255027/مزایده-املاک-اجاره-ای'>مزایده املاک اجاره ای  / مزایده, مزایده  املاک اجاره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253846/مزایده-بهره-برداری-از-چهار-رام-قطار'>مزایده بهره برداری از چهار رام قطار  / مزایده, مزایده بهره برداری از چهار رام قطار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254058/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-مساحت-114-7متر'> مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 114.7متر  / مزایده, مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 114.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254088/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز  / مزایده, مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254114/مزایده-امتیاز-خط-تلفن-همراه'>مزایده امتیاز خط تلفن همراه / مزایده, مزایده امتیاز خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254131/مزایده-فروش-تعداد-4-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 4 واحد آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 واحد آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254186/تمدید-مزایده-فروش-تجهیزات-رایانه-ای-مستعمل'>تمدید مزایده فروش تجهیزات رایانه ای مستعمل  / تمدید مزایده, مزایده فروش تجهیزات رایانه ای مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254250/مزایده-فروش-امتیاز-خط-تلفن'>مزایده فروش امتیاز خط تلفن / آگهی مزایده , مزایده فروش امتیاز خط تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254341/مزایده-واگذاری-قطعات--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری قطعات - نوبت دوم / آگهی مزایده  ، مزایده واگذاری قطعات - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254417/مزایده-اجاره-غرفه-های-شهرداری-به-تعداد-45-غرفه--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده اجاره غرفه های شهرداری به تعداد 45 غرفه  - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده اجاره غرفه های شهرداری به تعداد 45 غرفه  - مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254423/تجدید-مزایده-عمومی-اجاره-املاک-تجاری-نوبت-دوم'>تجدید مزایده عمومی  اجاره املاک تجاری- نوبت دوم  / تجدید مزایده, تجدید مزایده عمومی  اجاره املاک تجاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254466/مزایده-فروش-املاک-استان-اصفهان'>مزایده فروش املاک استان اصفهان  / مزایده,مزایده فروش املاک استان اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254497/مزایده-یک-باب-غرفه-فروش-بلیط-نوبت-دوم'>مزایده یک باب غرفه فروش بلیط- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده یک باب غرفه فروش بلیط- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254688/مزایده-کارگاه-خدماتی-سطح-کل-زمین-2000-متر'>مزایده کارگاه خدماتی سطح کل زمین 2000 متر  / مزایده,مزایده کارگاه خدماتی سطح کل زمین 2000 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254704/مزایده-بهره-برداری-جایگاه-CNG---مرحله-چهارم-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری جایگاه CNG ... مرحله چهارم نوبت دوم / مزایده , مزایده بهره برداری جایگاه CNG ... مرحله چهارم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254732/فراخوان-تامین-مالی-طرح-تکمیل-تاسیسات-فاضلاب-نوبت-دوم'>فراخوان تامین مالی طرح تکمیل تاسیسات فاضلاب نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان تامین مالی طرح تکمیل تاسیسات فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254772/مزایده-فروش-16-دستگاه-موتورسیکلت-فرسوده--'>مزایده فروش 16 دستگاه موتورسیکلت فرسوده ... / مزایده, مزایده فروش 16 دستگاه موتورسیکلت فرسوده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254791/مزایده-نیسان-پیکاپ'>مزایده نیسان پیکاپ / مزایده, مزایده نیسان پیکاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254792/مزایده-وسایط-نقلیه'>مزایده وسایط نقلیه  / مزایده , مزایده وسایط نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254794/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-255-75متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 255.75متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 255.75متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254804/مزایده-وسایط-نقلیه'>مزایده وسایط نقلیه  / مزایده, مزایده  وسایط نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254816/مزایده-سرانزا'>مزایده سرانزا  / مزایده, مزایده سرانزا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254819/مزایده-وسایط-نقلیه'>مزایده وسایط نقلیه  / مزایده , مزایده وسایط نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254850/مزایده-فروش-املاک-کاربری-صنعتی-مرغداری-مسکونی-گاوداری-رستوران'>مزایده فروش املاک کاربری صنعتی.مرغداری.مسکونی.گاوداری.رستوران / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری صنعتی.مرغداری.مسکونی.گاوداری.رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254864/مزایده-واگذاری-مدیریت-کارخانه-سنگ-شکن-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مدیریت کارخانه سنگ شکن نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری مدیریت کارخانه سنگ شکن نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254869/مزایده-نیسان-پیکاپ'>مزایده نیسان پیکاپ  / مزایده, مزایده نیسان پیکاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255053/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-مسکونی-و-یکباب-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی و یکباب واحد تجاری نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی و یکباب واحد تجاری نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253792/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-168-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 168 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 168 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253882/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-خانه'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253972/مزایده-ملک-بخش-ده-تبریز-مساحت-144-75متر-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش ده تبریز مساحت 144.75متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش ده تبریز مساحت 144.75متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254729/استعلام-عملیات-پشتیبانی-و-نگهداری-از-شبکه-دوربین--'>استعلام عملیات پشتیبانی و نگهداری از شبکه دوربین ... / استعلام , استعلام عملیات پشتیبانی و نگهداری از شبکه دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254730/استعلام-5-عدد-داکت-فلزی'>استعلام 5 عدد داکت فلزی / استعلام, استعلام 5 عدد داکت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254739/استعلام-تسمه-نقاله--'>استعلام تسمه نقاله ... / استعلام , استعلام تسمه نقاله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254754/استعلام-شستشوی-نمای-شیشه-ای-ساختمان-اداری'>استعلام شستشوی نمای شیشه ای ساختمان اداری  / استعلام,استعلام شستشوی نمای شیشه ای ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254780/استعلام-اسکنر-رنگی'>استعلام اسکنر رنگی / استعلام,اسکنر رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254793/استعلام-راه-اندازی-کامل-دیگ-بخار-پنج-تن-دابو--'>استعلام راه اندازی کامل دیگ بخار پنج تن دابو  .. / استعلام,استعلام راه اندازی کامل دیگ بخار پنج تن دابو  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254797/مناقصه-اجرای-عملیات-تعویض-پوشش-سقف-انبار'>مناقصه  اجرای عملیات تعویض پوشش سقف انبار / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تعویض پوشش سقف انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254798/استعلام-هواساز-هوای-تازه-و-فن-کویل'>استعلام هواساز هوای تازه و فن کویل / استعلام,استعلام هواساز هوای تازه و فن کویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254806/استعلام-نرم-افزار-گزارش-نویسی'>استعلام نرم افزار گزارش نویسی / استعلام, استعلام نرم افزار گزارش نویسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254809/استعلام-سیستم-کامل-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامل کامپیوتر / استعلام,استعلام سیستم کامل کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254832/مناقصه-2-عدد-نازل-گازسوز-مشعل-اصلی-کوره'>مناقصه 2 عدد نازل گازسوز مشعل اصلی کوره  / مناقصه,  مناقصه  2 عدد نازل گازسوز مشعل اصلی کوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254837/مناقصه-بهبود-و-اصلاح-مراتع'>مناقصه بهبود و اصلاح مراتع / آگهی مناقصه, مناقصه بهبود و اصلاح مراتع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254846/استعلام-شیر-یکطرفه'>استعلام شیر یکطرفه / استعلام, استعلام شیر یکطرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254847/استعلام-کفشک-ترمز-لکوموتیو-چینی'> استعلام کفشک ترمز لکوموتیو چینی  / استعلام ,  استعلام کفشک ترمز لکوموتیو چینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254859/استعلام-چاپ--'>استعلام چاپ ... / استعلام , استعلام چاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254863/مناقصه-مهلت-و-شفاف-سازی-مناقصه-احداث-تصفیه-خانه-پساب-به-روش-BOT'>مناقصه مهلت و شفاف سازی مناقصه احداث تصفیه خانه پساب به روش BOT   / مناقصه مهلت و شفاف سازی مناقصه احداث تصفیه خانه پساب به روش BOT  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254867/استعلام-سماور-برقی'> استعلام سماور برقی / استعلام , استعلام سماور برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254885/استعلام-​2-عدد-گرافیت-سینی-تراست-کوره'>استعلام ​2 عدد گرافیت سینی تراست کوره  / استعلام , استعلام ​2 عدد گرافیت سینی تراست کوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254886/استعلام-لنت-ترمز'>استعلام لنت ترمز  / استعلام ,استعلام لنت ترمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254888/استعلام-برگزاری-کلاسهای-آموزشی--ترویجی-جوامع-محلی-در-حوضه-های-آبخیز--'>استعلام برگزاری کلاسهای آموزشی - ترویجی، جوامع محلی در حوضه های آبخیز... / استعلام, استعلام برگزاری کلاسهای آموزشی - ترویجی، جوامع محلی در حوضه های آبخیز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254895/استعلام-سنگ-صادراتی--سنگ-چایان'>استعلام سنگ صادراتی - سنگ چایان / استعلام, استعلام سنگ صادراتی - سنگ چایان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254896/استعلام-7-متر-زنجیر-یک-ردیفه-DIN-8187-32B-گیربکس-کمکی-آسیاب-مواد'>استعلام 7 متر زنجیر یک ردیفه DIN 8187-32B  گیربکس کمکی آسیاب مواد / استعلام , استعلام 7 متر زنجیر یک ردیفه DIN 8187-32B  گیربکس کمکی آسیاب مواد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254910/استعلام-سنگ'>استعلام سنگ / استعلام, سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254911/استعلام-خدمات-مشاوره-بررسی-و-کنترل-طراحی-های--'>استعلام خدمات مشاوره بررسی و کنترل طراحی های .. / استعلام, استعلام خدمات مشاوره بررسی و کنترل طراحی های ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254914/استعلام-5-عدد-قفل-کن-زنجیر-موتور'>استعلام 5 عدد قفل کن زنجیر موتور  / استعلام 5 عدد قفل کن زنجیر موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254915/استعلام-انژیوکت-سبز---'>استعلام انژیوکت سبز .... / استعلام, استعلام انژیوکت سبز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254920/استعلام-برگزاری-کلاسهای-اموزشی-ترویجی'>استعلام برگزاری کلاسهای اموزشی-ترویجی / استعلام , استعلام برگزاری کلاسهای اموزشی-ترویجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254921/استعلام-عملیات-خاکی-بند-سفید-سنگ'>استعلام عملیات خاکی بند سفید سنگ  / استعلام, عملیات خاکی بند سفید سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254924/استعلام-سنگ-سفید'>استعلام سنگ سفید / استعلام,سنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254927/استعلام-خرید-خدمات-مشاوره-ای'>استعلام خرید خدمات مشاوره ای / استعلام, استعلام خرید خدمات مشاوره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254930/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-آموزش'>استعلام فعالیت های پشتیبانی آموزش / استعلام, فعالیت های پشتیبانی آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254937/استعلام-لوله-کشی-گاز'>استعلام لوله کشی گاز / استعلام , استعلام لوله کشی گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254938/استعلام-پاکت-حباب-دار'>استعلام پاکت حباب دار  / استعلام, پاکت حباب دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254949/مناقصه-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه روکش آسفالت ...نوبتدوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254957/استعلام-برگزاری-کلاس-های-آموزشی--ترویجی--جوامع-محلی-در-حوضچه-های-آبخیز'>استعلام برگزاری کلاس های آموزشی - ترویجی - جوامع محلی در حوضچه های آبخیز / استعلام, برگزاری کلاس های آموزشی - ترویجی - جوامع محلی در حوضچه های آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254967/استعلام-تکمیل-آموزشگاه-مسکن-مهر-شماره-2--'>استعلام تکمیل آموزشگاه مسکن مهر شماره 2 .. / استعلام, استعلام تکمیل آموزشگاه مسکن مهر شماره 2 ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254976/استعلام-خرید-جک-با-بازویی'>استعلام خرید جک با بازویی / استعلام, استعلام خرید جک با بازویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254984/استعلام-تهیه-و-نصب-درب-ورودی-آپارتمان'>استعلام  تهیه و نصب درب ورودی آپارتمان  / استعلام, تهیه و نصب درب ورودی آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254985/استعلام-آموزش-عالی--'>استعلام آموزش عالی... / استعلام, استعلام آموزش عالی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254995/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته / استعلام,استعلام قند شکسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254996/استعلام-قطعات-و-تجهیزات-الکترونیک-و-مخابرات--'>استعلام قطعات و تجهیزات الکترونیک و مخابرات... / استعلام, استعلام قطعات و تجهیزات الکترونیک و مخابرات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255000/استعلام-قرض-ضدعفونی-کننده-کلر'>استعلام قرض ضدعفونی کننده کلر / استعلام, قرض ضدعفونی کننده کلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254032/مزایده-دستگاه-خودرو-سواری-سبک'>مزایده دستگاه خودرو سواری سبک  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه خودرو سواری سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254092/مزایده-فروش-کالاهای-فرسوده-و-مستعمل'> مزایده فروش کالاهای فرسوده و مستعمل / مزایده, مزایده فروش کالاهای فرسوده و مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254137/مزایده-فروش-اقلام-مستعمل-و-ضایعات-موجود-ـ-چاپ-دوم'>مزایده فروش اقلام مستعمل و ضایعات موجود ـ چاپ دوم / آگهی مزایده,مزایده  فروش اقلام مستعمل و ضایعات موجود ـ چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254199/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-مصنوعی-52-32-متر'>مزایده اجاره یک قطعه زمین مصنوعی 52* 32 متر / مزایده عمومی, مزایده اجاره یک قطعه زمین مصنوعی 52* 32 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254201/مزایده-یک-دستگاه-فرز-با-میز-کار-ـ-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه فرز با میز کار ـ نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه فرز با میز کار ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254202/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-500-مترمربع-با-کاربری-احداث-میدان-میوه-تره-بار'>مزایده اجاره یک قطعه زمین 500 مترمربع با کاربری احداث میدان میوه تره بار / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره یک قطعه زمین 500 مترمربع با کاربری احداث میدان میوه تره بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254208/مزایده-اجاره-یک-عدد-کانکس-جهت-راه-اندازی-بوفه'>مزایده اجاره یک عدد کانکس جهت راه اندازی بوفه / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره یک عدد کانکس جهت راه اندازی بوفه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254232/آگهی-مزایده-مغازه-های-تجاری-97-05-16'>آگهی مزایده مغازه های تجاری 97.05.16 / آگهی مزایده , آگهی مزایده مغازه های تجاری97.05.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254256/مزایده-ده-راس-تلیسه'>مزایده ده راس تلیسه  / مزایده, مزایده ده راس تلیسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254271/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-متر-قطعه-سی-و-دو-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر قطعه سی و دو تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر قطعه سی و دو تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254305/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / مزایده, مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254320/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-595-81متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 595.81متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 595.81متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254402/تمدید-مزایده-اجاره-رستوران--'>تمدید مزایده اجاره رستوران... / تمدید مزایده, تمدید مزایده اجاره رستوران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254464/مزایده-22-قلم-انواع-پارچه'>مزایده 22 قلم انواع پارچه  / مزایده, مزایده 22 قلم انواع پارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254751/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254978/مزایده-واگذاری-غرفه-در-بازارچه'>مزایده واگذاری غرفه در بازارچه  / اگهی مزایده , مزایده واگذاری غرفه در بازارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253689/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-زمین-مساحت-260-متر-نوبت-دوم'>مزایده دو دانگ از ششدانگ زمین مساحت 260 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ زمین مساحت 260 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253703/مزایده-پلاک-شش-فرعی-مساحت-39-60متر'>مزایده پلاک شش فرعی مساحت 39.60متر  / مزایده,مزایده پلاک شش فرعی مساحت 39.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253809/مزایده-0-118-دانگ-از-یک-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-120متر'>مزایده 0.118 دانگ از یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 120متر  / مزایده,مزایده 0.118 دانگ از یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 120متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253912/مزایده-تخت-کمد-ویترین--'>مزایده تخت، کمد، ویترین ... / مزایده, مزایده تخت، کمد، ویترین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254022/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-326-متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 326 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 326 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254030/مزایده-ملک-شماره-99-فرعی-و-باغ'>مزایده ملک شماره 99 فرعی و باغ  / مزایده,مزایده ملک شماره 99 فرعی و باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254074/مزایده-فروش-یکدستگاه-پمپ-شناور-37-کیلووات'>مزایده فروش یکدستگاه پمپ شناور 37 کیلووات / مزایده, مزایده فروش یکدستگاه پمپ شناور 37 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254120/مزایده-یک-خودروی-پراید-مدل-1380-رنگ-سفید'>مزایده یک خودروی پراید مدل 1380 رنگ سفید / آگهی مزایده اموال توقیفی,مزایده یک خودروی پراید مدل 1380 رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254166/مزایده-فروش-16-واحد-تجاری'>مزایده فروش 16 واحد تجاری  / مزایده,مزایده فروش 16 واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254179/مزایده-سواری-ام-وی-ام'>مزایده سواری ام وی ام  / مزایده, مزایده سواری ام وی ام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254191/مزایده-تاکسی-مدل-96'>مزایده تاکسی مدل 96 / آگهی مزایده، دادورز اجرای احکام مدنی شعبه 4 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254264/مزایده-فروش-اموال-مازاد'>مزایده فروش اموال مازاد / آگهی مزایده ,مزایده فروش اموال مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254295/مزایده-ملک-مسکونی-و-تجاری-مساحت-560-30متر'>مزایده ملک مسکونی و تجاری مساحت 560.30متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی و تجاری مساحت 560.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254311/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1025-فرعی-عرصه-180-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1025 فرعی عرصه 180 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1025 فرعی عرصه 180 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254391/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-مساحت-430-50-و-80-7متر'>مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی مساحت 430.50 و 80.7متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی مساحت 430.50 و 80.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254418/مزایده-4-قطعه-تفکیکی'>مزایده 4 قطعه تفکیکی / مزایده,مزایده 4 قطعه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254760/فراخوان-عمومی-واگذاری-مدیریت-بهره-برداری-و-نگهداری-سالن-ها-و-زمین-های-ورزشی-نوبت-دوم'>فراخوان عمومی واگذاری مدیریت بهره برداری و نگهداری سالن ها و زمین های ورزشی نوبت دوم / فراخوان عمومی, فراخوان عمومی واگذاری مدیریت بهره برداری و نگهداری سالن ها و زمین های ورزشی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254773/مزایده-اجاره-ورودی-منطقه-ساحلی'>مزایده اجاره ورودی منطقه ساحلی  / اگهی مزایده , مزایده اجاره ورودی منطقه ساحلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254826/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-60-51متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 60.51متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 60.51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254838/مزایده-فروش-اموال-و-املاک-تملیکی-و-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش اموال و املاک تملیکی و مازاد بر نیاز  / مزایده,مزایده فروش اموال و املاک تملیکی و مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255008/استعلام-دوره-آموزش-مالی-حسابداری'>استعلام دوره آموزش مالی حسابداری  / استعلام, دوره آموزش مالی حسابداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255011/استعلام-بازسازی-و-راه-اندازی-چاه'>استعلام بازسازی و راه اندازی چاه / استعلام,بازسازی و راه اندازی چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255013/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-تاسیسات-و-کابینت-بندی--'>استعلام تهیه مصالح و اجرای تاسیسات و کابینت بندی... / استعلام, استعلام تهیه مصالح و اجرای تاسیسات و کابینت بندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255015/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تهیه-و-تامین-انجام-عملیات-ساخت-نصب-تست-و-راه-اندازی--'>فراخوان ارزیابی کیفی تهیه و تامین، انجام عملیات ساخت، نصب، تست و راه اندازی ... / ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی تهیه و تامین، انجام عملیات ساخت، نصب، تست و راه اندازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255020/استعلام-عملیات-سنگ-و-ملاتی'>استعلام عملیات سنگ و ملاتی / استعلام, استعلام عملیات سنگ و ملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255034/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار / استعلام, استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255037/استعلام-فلش-مموری'>استعلام فلش مموری / استعلام,فلش مموری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255039/استعلام-پرده-لوور-درابه-متراژ-حدود-14-پنجره-13-متری'>استعلام پرده لوور درابه متراژ حدود 14 پنجره 13 متری / استعلام, استعلام پرده لوور درابه متراژ حدود 14 پنجره 13 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255060/استعلام-روغن--'>استعلام روغن ... / استعلام , استعلام روغن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255064/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام,تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255065/استعلام-اجرای-طرح-سلامت-کارکنان-و-فرم-های-مربوطه-به-تعداد-کارکنان'>استعلام  اجرای طرح سلامت کارکنان و فرم های مربوطه به تعداد کارکنان  / استعلام, اجرای طرح سلامت کارکنان و فرم های مربوطه به تعداد کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255086/مناقصه-انجام-خدمات-شهری'>مناقصه  انجام خدمات شهری / مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255088/استعلام-وسایل-تنظیفات'>استعلام وسایل تنظیفات  / استعلام, استعلام  وسایل تنظیفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255106/استعلام-طرح-ابرسانی'>استعلام طرح ابرسانی / استعلام , استعلام طرح ابرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255108/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاه-مکانیک-خاک--'>استعلام تجهیزات آزمایشگاه مکانیک خاک ... / استعلام, استعلام تجهیزات آزمایشگاه مکانیک خاک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255111/استعلام-بازنگری-مطالعات-طرح-آبرسانی--'>استعلام بازنگری مطالعات طرح  آبرسانی ... / استعلام, استعلام بازنگری مطالعات طرح  آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255112/استعلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام تجهیزات شبکه  / استعلام , استعلام تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255114/استعلام-دستمال-کاغذی'>استعلام دستمال کاغذی / استعلام, استعلام دستمال کاغذی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255118/استعلام-عملیات-نقشه-برداری'>استعلام عملیات نقشه برداری / استعلام, استعلام عملیات نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255125/استعلام-رب-گوجه-فرنگی-4-5-کیلویی-سایت-ستاد'>استعلام  رب گوجه فرنگی 4/5 کیلویی, سایت ستاد / استعلام,  رب گوجه فرنگی 4/5 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255129/استعلام-اسکان-و-پذیرایی--'>استعلام اسکان و پذیرایی ... / استعلام, استعلام اسکان و پذیرایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255131/استعلام-عملیات-کنترل-سیل-و-رسوب--'>استعلام عملیات کنترل سیل و رسوب ... / استعلام, استعلام عملیات کنترل سیل و رسوب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255135/استعلام-بهنگام-سازی'>استعلام بهنگام سازی / استعلام,بهنگام سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255137/استعلام-اقلام-موردنیاز-لوله-کشی-آتش-نشانی--'>استعلام  اقلام موردنیاز لوله کشی آتش نشانی .. / استعلام, استعلام  اقلام موردنیاز لوله کشی آتش نشانی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255138/استعلام-مرمت-دیوار-حفاظتی-و-پل-توسه-سرا'>استعلام مرمت دیوار حفاظتی و پل توسه سرا  / استعلام,استعلام مرمت دیوار حفاظتی و پل توسه سرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255157/استعلام-چاپ-و-ارسال-دو-عنوان-کتاب-با-مشخصات-پیوست'>استعلام چاپ و ارسال دو عنوان کتاب با مشخصات پیوست / استعلام, استعلام چاپ و ارسال دو عنوان کتاب با مشخصات پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255165/استعلام-آبسردکن--'>استعلام آبسردکن ... / استعلام , استعلام آبسردکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255174/استعلام-روغن--فیلتر-گریس-خودرو-سنگین'>استعلام روغن + فیلتر +گریس خودرو سنگین / استعلام,استعلام روغن + فیلتر +گریس خودرو سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255177/استعلام-آبسردکن--'>استعلام آبسردکن ... / استعلام , استعلام آبسردکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255190/استعلام-بهنگام-سازی-کدپستی-و-ژئو-کد'>استعلام بهنگام سازی کدپستی و ژئو کد / استعلام, استعلام بهنگام سازی کدپستی و ژئو کد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255205/استعلام-انجام-باقیمانده-مطالعات-مرحله-دوم-طرح-آبرسانی-به-مجتمع'>استعلام  انجام باقیمانده مطالعات مرحله دوم طرح آبرسانی به مجتمع  / استعلام, انجام باقیمانده مطالعات مرحله دوم طرح آبرسانی به مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255207/استعلام-خرید-8-ردیف-اتصالات'>استعلام خرید 8 ردیف اتصالات  / استعلام, استعلام خرید 8 ردیف اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255208/استعلام-انجام-آزمایشات-ژنتیک'>استعلام  انجام آزمایشات ژنتیک  / استعلام,  انجام آزمایشات ژنتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255212/استعلام-کامپیوتر-جیبی'>استعلام کامپیوتر جیبی / استعلام, استعلام کامپیوتر جیبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255229/استعلام-انتشار-کتاب-گاهنامه-و-سایر-فعالیت-های-انتشار--'>استعلام انتشار کتاب، گاهنامه و سایر  فعالیت های انتشار... / استعلام, استعلام انتشار کتاب، گاهنامه و سایر  فعالیت های انتشار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255232/استعلام-طرح-آبرسانی-به-روستای'>استعلام طرح آبرسانی به روستای / استعلام, طرح آبرسانی به روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253653/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-نصب-و-اصلاح-لوازم-اندازه-گیری-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای عملیات نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی اجرای عملیات نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253752/استعلام-تعمیر-دستگاه-load-unit'>استعلام تعمیر دستگاه load unit / استعلام,استعلام تعمیر دستگاه load unit</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253761/مناقصه-خدمات-ترابری-امور-انتقال-نیروی-نواحی-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات ترابری امور انتقال نیروی نواحی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات ترابری امور انتقال نیروی نواحی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253764/استعلام-باتری--'>استعلام باتری ... / استعلام , استعلام باتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253822/تجدید-مناقصه-اصلاح-بازسازی-و-احداث-آبگیر-ساختمان-ها-و-محوطه-سازی-تاسیسات-آبرسانی-و--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  اصلاح، بازسازی و احداث آبگیر، ساختمان ها و محوطه سازی تاسیسات آبرسانی و...نوبت دوم  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه  اصلاح، بازسازی و احداث آبگیر، ساختمان ها و محوطه سازی تاسیسات آبرسانی و...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253865/فراخوان-مناقصه-حفر-چهار-حلقه-چاه-عمیق-به-روش-روتاری-و---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه حفر چهار حلقه چاه عمیق به روش روتاری و... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه حفر چهار حلقه چاه عمیق به روش روتاری و... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253876/تجدید-مناقصه-تکمیل-ساختمان-اصلی-ساختمان-تاسیسات-و---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تکمیل ساختمان اصلی، ساختمان تاسیسات و ... نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تکمیل ساختمان اصلی، ساختمان تاسیسات و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253918/مناقصه-خرید-12-قلم-اقلام-برقی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 12 قلم اقلام برقی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید 12 قلم اقلام برقی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253923/مناقصه-اجرای-عملیات-خیابان-روبروی-CNG-و-خیابان-26-متری-امام-خمینی-(ره)-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات خیابان روبروی CNG و خیابان 26 متری امام خمینی (ره) نوبت دوم / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات خیابان روبروی CNG و خیابان 26 متری امام خمینی (ره)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253928/تجدید-مناقصه-تهیه-و-اجرای-پل-های-باکسی'>تجدید مناقصه تهیه و اجرای پل های باکسی  / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تهیه و اجرای پل های باکسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253984/آگهی-واگذاری-خط-مشاوره-تلفنی'>آگهی واگذاری خط مشاوره تلفنی / آگهی, آگهی واگذاری خط مشاوره تلفنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253992/مناقصه​-مرمت-نوارهای-حفاری-آب-و-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه​ مرمت نوارهای حفاری آب و فاضلاب - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه​ مرمت نوارهای حفاری آب و فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254006/استعلام-خرید-یک-دستگاه-پکیج-دیواری'>استعلام خرید یک دستگاه پکیج دیواری / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه پکیج دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254018/فراخوان-خرید-انواع-گسکت-نوبت-دوم'>فراخوان خرید انواع گسکت- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه, فراخوان خرید انواع گسکت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254054/فراخوان-تجدید-تهیه-حمل-نصب-راه-اندازی--'>فراخوان تجدید تهیه، حمل، نصب، راه اندازی... / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, فراخوان تجدید تهیه، حمل، نصب، راه اندازی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254094/فراخوان-مناقصه-خرید-و-اجرای-خطوط-جمع-آوری-و-انتقال-آب-چاه-های---'>فراخوان مناقصه خرید و اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب چاه های .... / مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید و اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب چاه های ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254097/استعلام-خرید-و-نصب-سیستم-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید و نصب سیستم دوربین مداربسته / استعلام,استعلام خرید و نصب سیستم دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254126/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-نگهداری--راهبری-سرویس-و-تعمیرات-سیستم-های-الکتریکی-و-مکانیکی-تجدید'>مناقصه انجام امور مربوط به نگهداری ، راهبری، سرویس و تعمیرات سیستم های الکتریکی و مکانیکی تجدید  / آگهی مناقصه عمومی و یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی,مناقصه انجام امور مربوط به نگهداری ، راهبری، سرویس و تعمیرات تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254138/استعلام-جک-پالت-بالابر-برقی'>استعلام جک پالت بالابر برقی / استعلام, استعلام جک پالت بالابر برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254178/استعلام-کارتریج-مدل-2850-ایرانی'>استعلام  کارتریج مدل 2850 ایرانی / استعلام, استعلام  کارتریج مدل 2850 ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254189/استعلام-مویز'>استعلام مویز  / استعلام,مویز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254190/استعلام-دوربین-عکاسی-و--'>استعلام دوربین عکاسی و ...  / استعلام, استعلام دوربین عکاسی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254218/استعلام-سرویس-و-تعمیر-نگهداری-آسانسور--'>استعلام سرویس و  تعمیر نگهداری آسانسور ... / استعلام , استعلام سرویس و  تعمیر نگهداری آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254251/مناقصه-ماهنامه-آموزشی-تربیتی'>مناقصه ماهنامه آموزشی تربیتی / آگهی مناقصه,مناقصه ماهنامه آموزشی تربیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254261/مناقصه-خرید-انواع-کابل۹۷۲۷'>مناقصه  خرید انواع کابل۹۷۲۷     / مناقصه, مناقصه  خرید انواع کابل۹۷۲۷    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254287/فراخوان-مناقصه-خرید-انواع-لامپ-سدیم-و-جیوه'>فراخوان مناقصه خرید انواع لامپ سدیم و جیوه  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه خرید انواع لامپ سدیم و جیوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254301/فراخوان-مناقصه-روش-انتخاب-مشاوره'>فراخوان مناقصه روش انتخاب مشاوره  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه روش انتخاب مشاوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254304/استعلام-خرید-سوئیچ-و-ماجول'>استعلام خرید سوئیچ و ماجول / استعلام,خرید سوئیچ و ماجول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254307/استعلام-بهای-لکه-گیری--'>استعلام بهای لکه گیری ... / استعلام , استعلام بهای لکه گیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254314/استعلام-تعمیر-و-تعویض-چرم-صندلی--'>استعلام تعمیر و تعویض چرم صندلی... / استعلام, استعلام تعمیر و تعویض چرم صندلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254315/استعلام-تعمیرات-راهدارخانه-های-سطح-استان'>استعلام تعمیرات راهدارخانه های سطح استان / استعلام, استعلام تعمیرات راهدارخانه های سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254325/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران--'>استعلام ساخت سایر پروژه های  مهندسی عمران... / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های  مهندسی عمران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254345/استعلام-حفر-و-تجهیز-یک-حلقه-چاه-عمیق'>استعلام حفر و تجهیز یک حلقه چاه عمیق / استعلام, استعلام حفر و تجهیز یک حلقه چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254348/استعلام-ابزارآلات-و-لوازم-عمومی-و-اندازه-گیری'>استعلام ابزارآلات و لوازم عمومی و اندازه گیری  / استعلام , استعلام ابزارآلات و لوازم عمومی و اندازه گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254354/استعلام-انجام-آزمایشات-و-معاینات-دوره-ای-پرسنل'>استعلام انجام آزمایشات و معاینات دوره ای پرسنل / استعلام,استعلام انجام آزمایشات و معاینات دوره ای پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254380/مناقصه-چاپ-مطبوعات'>مناقصه چاپ مطبوعات / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه چاپ مطبوعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254893/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سیستم-پژو-206'>مزایده یک دستگاه سواری سیستم پژو 206 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری سیستم پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255028/مزایده-ملک-زراعی-فاقد-سند-رسمی-قولنامه-عادی-قدمت-25-سال'>مزایده ملک زراعی فاقد سند رسمی قولنامه عادی قدمت 25 سال / مزایده,مزایده ملک زراعی فاقد سند رسمی قولنامه عادی قدمت 25 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255061/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-بخش-دو-رشت'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه بخش دو رشت / مزایده , مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه بخش دو رشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253800/مزایده-یکدستگاه-جک-شاسی-کشی-و--'>مزایده یکدستگاه جک شاسی کشی و ... / مزایده یکدستگاه جک شاسی کشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254016/مزایده-عمومی-اقلام-مازاد-و-اسقاط-شامل-اتصالات-پلی-اتیلن-رده-PE-۸۰'>مزایده عمومی اقلام مازاد و اسقاط شامل اتصالات پلی اتیلن رده PE-۸۰     / مزایده عمومی, مزایده عمومی اقلام مازاد و اسقاط شامل اتصالات پلی اتیلن رده PE-۸۰    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254062/مزایده-سه-دستگاه-خودروسواری'>مزایده سه دستگاه خودروسواری  / مزایده, مزایده  سه دستگاه خودروسواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254118/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254135/مزایده-عمومی-بهره-برداری-از-محوطه-پارکینگ-ماشین-آلات-و-آلاچیق-های-موجود'>مزایده عمومی بهره برداری از محوطه پارکینگ ماشین آلات و آلاچیق های موجود / مزایده عمومی, مزایده عمومی بهره برداری از محوطه پارکینگ ماشین آلات و آلاچیق های موجود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254176/مزایده-قطعات-شالیزاری-خانه-و-محوطه-انباری-و-جایگاه-نگهداری-دام'>مزایده قطعات شالیزاری.خانه و محوطه انباری و  جایگاه نگهداری دام / مزایده,مزایده قطعات شالیزاری.خانه و محوطه انباری و  جایگاه نگهداری دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254239/مزایده-خودرو-سواری-بنز-چرمن-و-حفاری-ترنچر-و--'>مزایده خودرو سواری بنز چرمن و حفاری ترنچر و ... / مزایده, مزایده  خودرو سواری بنز چرمن و حفاری ترنچر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254353/مزایده-واگذاری-روغن-سوخته-و--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری روغن سوخته و ...نوبت  دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری روغن سوخته و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254696/مزایده-دو-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده دو باب مغازه- نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده دو باب مغازه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254777/مزایده-وسایط-نقلیه'>مزایده وسایط نقلیه  / مزایده , مزایده وسایط نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254812/مزایده-فروش-خودرو-پراید-صبا-جی-تی-ایکس'>مزایده فروش خودرو پراید صبا جی تی ایکس / مزایده , مزایده فروش خودرو پراید صبا جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255068/مزایده-تمامی-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-یک-رشت'>مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه بخش یک رشت / مزایده ,مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه بخش یک رشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254139/مزایده-کتبی-فروش-تعداد-چند-قطعه-زمین-97-5-16'>مزایده کتبی فروش تعداد چند قطعه زمین 97.5.16 / مزایده,مزایده کتبی فروش تعداد چند قطعه زمین 97.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254731/آگهی-جهت-واگذاری-مدیریت-بهره-برداری-پارک-جنگلی'> آگهی جهت واگذاری مدیریت بهره برداری پارک جنگلی / آگهی انتخاب ، آگهی جهت واگذاری مدیریت بهره برداری پارک جنگلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253945/مزایده-پلاک-ششدانگ-به-شماره-ثبت-90471-بخش-سه-اردبیل'>مزایده پلاک ششدانگ به شماره ثبت 90471 بخش سه اردبیل  / مزایده,مزایده پلاک ششدانگ به شماره ثبت 90471 بخش سه اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254185/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-143-51متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 143.51متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 143.51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254122/مزایده-ششدانگ-دو-واحد-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ دو واحد دستگاه آپارتمان مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ دو واحد دستگاه آپارتمان مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253704/مزایده-زمین-کشاورزی-و-منزل-مسکونی-روستای-للدوین'>مزایده زمین کشاورزی و منزل مسکونی روستای للدوین / مزایده,مزایده زمین کشاورزی و منزل مسکونی روستای للدوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253725/مزایده-پلاک-ثبتی-28-فرعی-از-152-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 28 فرعی از 152 اصلی نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 28 فرعی از 152 اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253728/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-206'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پژو 206  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253753/مزایده-یک-دستگاه-فر-قنادی-میکسر-(هم-زن)-و--مرحله-دوم'>مزایده  یک دستگاه فر قنادی -میکسر (هم زن) و ...مرحله دوم  / مزایده, مزایده  یک دستگاه فر قنادی -میکسر (هم زن) و ...مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253780/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 405  / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253817/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / مزایده, مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253828/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / مزایده, مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253838/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / مزایده, مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253866/مزایده-4-سهم-مشاع-از-16-سهم-یک-قطعه-باغ-نوبت-دوم'>مزایده 4 سهم مشاع از 16 سهم یک قطعه باغ نوبت دوم  / مزایده,مزایده 4 سهم مشاع از 16 سهم یک قطعه باغ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253909/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-زمین-مشجر-محصور-1061-51متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مشجر محصور 1061.51متر  / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مشجر محصور 1061.51متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253921/مزایده-فروش-یک-واحد-تجاری-مساحت-سی-متر'>مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت سی متر / مزایده,مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت سی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253940/مزایده-پلاک-بخش-سه-اردبیل-به-شماره-114-530-اموال-غیرمنقول'>مزایده پلاک بخش سه اردبیل به شماره 114/530 اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده پلاک بخش سه اردبیل به شماره 114/530 اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253955/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-محوطه-محصور-مساحت-184-80متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه محوطه محصور مساحت 184.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه محوطه محصور مساحت 184.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254155/مزایده-واگذاری-به-اجاره-قسمتی-از-ساختمان-اداری-آتش-نشانی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به  اجاره قسمتی از ساختمان اداری آتش نشانی - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به  اجاره قسمتی از ساختمان اداری آتش نشانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254384/استعلام-کیس-رایانه-ATX'>استعلام کیس رایانه ATX / استعلام, کیس رایانه ATX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254501/استعلام-خرید-گاری'>استعلام خرید گاری / استعلام ،استعلام خرید گاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254554/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای / استعلام,استعلام سایر فعالیت های حرفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254555/استعلام-آنالیز-و-رسوب-نمونه-های-آبهای-سطحی-و-زیرزمینی--'>استعلام آنالیز و رسوب نمونه های آبهای سطحی و زیرزمینی ...  / استعلام, استعلام آنالیز و رسوب نمونه های آبهای سطحی و زیرزمینی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254575/استعلام-خرید-رله-سوپرویژن'>استعلام خرید رله سوپرویژن / استعلام,خرید رله سوپرویژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254586/استعلام-آنالیز-و-رسوب-نمونه-های-آبهای-سطحی-و-زیر-زمینی'>استعلام آنالیز و رسوب نمونه های آبهای سطحی و زیر زمینی  / استعلام,استعلام آنالیز و رسوب نمونه های آبهای سطحی و زیر زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254612/استعلام-خرید-تعداد-25-دستگاه-سیسکو--'>استعلام  خرید تعداد 25 دستگاه سیسکو ... / استعلام, استعلام  خرید تعداد 25 دستگاه سیسکو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254619/استعلام-تهیه-و-نصب-ورق'>استعلام تهیه و نصب ورق  / استعلام,استعلام تهیه و نصب ورق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254645/استعلام-تجهیزات-مکانیکی-خاص--KSB-پمپ-DAYKIN-ترمینال-گریس'>استعلام تجهیزات مکانیکی خاص ، KSB پمپ، DAYKIN ترمینال گریس  / استعلام,استعلام تجهیزات مکانیکی خاص ، KSB پمپ، DAYKIN ترمینال گریس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254681/استعلام-قطعات-کامپیوتری--'>استعلام قطعات کامپیوتری ... / استعلام , استعلام قطعات کامپیوتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254690/استعلام-بازسازی--'>استعلام بازسازی ... / استعلام , استعلام بازسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254693/استعلام-دیوار-گچی-60-50-با-ضخامت-8-سانتی-متر'>استعلام دیوار گچی 60*50 با ضخامت 8 سانتی متر / استعلام, استعلام دیوار گچی 60*50 با ضخامت 8 سانتی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254836/استعلام-اجرای-عملیات-تجهیز-16-دستگاه-پل-عابر-پیاده-مکانیزه-به-سیستم-خطایاب-و-مانیتورینگ'>استعلام اجرای عملیات تجهیز 16 دستگاه پل عابر پیاده مکانیزه به سیستم خطایاب و مانیتورینگ / استعلام, استعلام اجرای عملیات تجهیز 16 دستگاه پل عابر پیاده مکانیزه به سیستم خطایاب و مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254839/استعلام-لوله-مانسمان'>استعلام لوله مانسمان / استعلام, لوله مانسمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254843/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی / استعلام,صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254845/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254856/استعلام-لوله-مانسمان'>استعلام لوله مانسمان / استعلام , استعلام لوله مانسمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254874/اصلاحیه-مناقصه-خرید-700-عدد-لانس-دمش-گاز-ازت'>اصلاحیه مناقصه خرید 700 عدد لانس دمش گاز ازت / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه خرید 700 عدد لانس دمش گاز ازت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254909/استعلام-سامانه-137'>استعلام سامانه 137 / استعلام,استعلام سامانه 137</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254917/استعلام-یراق-آلات--'>استعلام یراق آلات ... / استعلام , استعلام یراق آلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254935/استعلام-سینی-کابل-فولادی-طول-2000-3000-MM--'>استعلام سینی کابل فولادی طول 2000-3000 MM .. / استعلام, استعلام سینی کابل فولادی طول 2000-3000 MM ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254940/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر / استعلام,خرید کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254942/استعلام-بهره-برداری-و-نگهداری-شبکه-جمع-آوری-و-تصفیه-خانه-فاضلاب'>استعلام بهره برداری و نگهداری شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب / استعلام,استعلام بهره برداری و نگهداری شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254977/استعلام-پارچه-پیراهنی--'>استعلام پارچه پیراهنی... / استعلام, استعلام پارچه پیراهنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254994/استعلام-شیر-رادیاتور'>استعلام شیر رادیاتور / استعلام , استعلام شیر رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255047/استعلام-خرید-مبدل-حرارتی'>استعلام خرید مبدل حرارتی  / استعلام, خرید مبدل حرارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255077/استعلام-تعمیر-الکتروپمپ-شناور-معیوب-شامل-تعمیر--'>استعلام تعمیر الکتروپمپ شناور معیوب شامل تعمیر .. / استعلام,استعلام تعمیر الکتروپمپ شناور معیوب شامل تعمیر ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255116/استعلام-کارت-1620-و-1500-DLP'>استعلام کارت 1620 و 1500 DLP  / استعلام,استعلام کارت 1620 و 1500 DLP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255117/استعلام-رم-و-هارد'>استعلام رم و هارد / استعلام,رم و هارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255149/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255169/استعلام-تهیه-پوشه-کاغذی'>استعلام تهیه پوشه کاغذی / استعلام , استعلام تهیه پوشه کاغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255226/استعلام-خرید-روتر-و-فایروال'>استعلام خرید روتر و فایروال / استعلام,خرید روتر و فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253665/تجدید-فراخوان-تهیه-و-اجرای-150-عدد-درب-ضد-حریق'>تجدید فراخوان تهیه و اجرای 150 عدد درب ضد حریق / تجدید مناقصه, تجدید فراخوان تهیه و اجرای 150 عدد درب ضد حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253671/استعلام-تهیه-و-نصب-دوربینهای-سالن-فنی--'>استعلام  تهیه و نصب دوربینهای سالن فنی ... / استعلام,استعلام  تهیه و نصب دوربینهای سالن فنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253678/استعلام-بسته-نرم-افزار-آموزشی-ICT--'>استعلام بسته نرم افزار آموزشی ICT ... / استعلام , استعلام بسته نرم افزار آموزشی ICT ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253682/مناقصه-انجام-قرارداد-خرید-خدمت-بیمه-تکمیلی-درمان--نوبت-دوم'>مناقصه  انجام قرارداد خرید خدمت بیمه تکمیلی درمان - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه  انجام قرارداد خرید خدمت بیمه تکمیلی درمان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253715/استعلام-درایو'>استعلام درایو / استعلام, استعلام درایو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253717/فراخوان-مناقصه-انتخاب-پیمانکار-تامین-نیروی-انسانی'>فراخوان مناقصه انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253727/استعلام-قطعات-زیمنس--'>استعلام قطعات زیمنس... / استعلام, استعلام قطعات زیمنس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253799/مناقصه-عمومی-امور-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان--مجدد'>مناقصه عمومی امور طبخ و توزیع غذای دانشجویان - مجدد / مناقصه عمومی مجدد , مناقصه عمومی امور طبخ و توزیع غذای دانشجویان - مجدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253832/مناقصه-اجرای-بازپیرایی-محلات-شهر'>مناقصه اجرای بازپیرایی محلات شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای بازپیرایی محلات شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253835/استعلام-702-مترمکعب-عملیات-گابیونی--'>استعلام 702 مترمکعب عملیات گابیونی ... / استعلام, استعلام 702 مترمکعب عملیات گابیونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253836/استعلام-اجرای-عملیات-تراسبندی--'>استعلام اجرای عملیات تراسبندی ... / استعلام , استعلام اجرای عملیات تراسبندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253839/فراخوان-مناقصه-عمومی-احداث-کانال---'>فراخوان مناقصه عمومی احداث کانال ..... / فراخوان , فراخوان مناقصه عمومی احداث کانال .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253845/استعلام-احداث-1190-مترمکعب-عملیات-سنگی-گابیونی'>استعلام احداث 1190 مترمکعب عملیات سنگی گابیونی / استعلام, استعلام احداث 1190 مترمکعب عملیات سنگی گابیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253851/استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری-شامل-950-مترمکعب--'>استعلام  اجرای عملیات آبخیزداری شامل 950 مترمکعب  .. / استعلام, استعلام  اجرای عملیات آبخیزداری شامل 950 مترمکعب  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253862/استعلام-چاپ-و-فعالیت-های-خدماتی-وابسته-به-چاپ'>استعلام چاپ و فعالیت های خدماتی وابسته به چاپ / استعلام, استعلام چاپ و فعالیت های خدماتی وابسته به چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253867/استعلام-عملیات-کانال-خاکی--'>استعلام عملیات کانال خاکی ... / استعلام , استعلام عملیات کانال خاکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253870/استعلام-مرمت-تکمیل-و-احداث-بندسنگی-ملاتی--'>استعلام مرمت، تکمیل و احداث بندسنگی ملاتی... / استعلام, استعلام مرمت، تکمیل و احداث بندسنگی ملاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253878/استعلام-اجرای-عملیات-خشکه-چین-حوزه-آبخیز--'>استعلام اجرای عملیات خشکه چین حوزه آبخیز  .. / استعلام, استعلام اجرای عملیات خشکه چین حوزه آبخیز  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253880/استعلام-18000-مترمکعب-کانال-خاکی-و--'>استعلام 18000 مترمکعب کانال خاکی و ...  / استعلام , استعلام 18000 مترمکعب کانال خاکی و . ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253887/استعلام-4553-مترمکعب-دایگ-خاکی-و--'>استعلام 4553 مترمکعب دایگ خاکی و ...  / استعلام, استعلام 4553 مترمکعب دایگ خاکی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253888/استعلام-عملیات-کانال-خاکی--'>استعلام عملیات کانال خاکی ... / استعلام , استعلام عملیات کانال خاکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253895/تجدد-فراخوان-ارزیابی-کیفی-تهیه--ساخت-بارگیری-باراندازی-و-تحویل-40-کیلومتر-نوبت-دوم'>تجدد فراخوان ارزیابی کیفی تهیه ، ساخت، بارگیری، باراندازی و تحویل 40 کیلومتر نوبت دوم / مناقصه عمومی, تجدد فراخوان ارزیابی کیفی تهیه ، ساخت، بارگیری، باراندازی و تحویل 40 کیلومتر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253905/استعلام-نقاشی-ساختمان--'>استعلام نقاشی ساختمان ... / استعلام, استعلام نقاشی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253910/مناقصه-انجام-قرارداد-خرید-خدمت-بیمه-تکمیلی-درمان'>مناقصه  انجام قرارداد خرید خدمت بیمه تکمیلی درمان / مناقصه , مناقصه  انجام قرارداد خرید خدمت بیمه تکمیلی درمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253916/تجدید-مناقصه-اجرای-فوندانسیون-و-اسکلت-بتنی-سلف-سرویس'>تجدید مناقصه اجرای فوندانسیون و اسکلت بتنی سلف سرویس / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای فوندانسیون و اسکلت بتنی سلف سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253956/استعلام-جلد-سند---'>استعلام جلد سند .... / استعلام, استعلام جلد سند ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253974/استعلام-بازدید-و-کارشناسی-از-آسانسور-نصب-شده'>استعلام بازدید و کارشناسی از آسانسور نصب شده / استعلام, استعلام بازدید و کارشناسی از آسانسور نصب شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254013/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-میکروپروسسوری-و-هوشمند--'>استعلام دستگاه اندازه گیری میکروپروسسوری و هوشمند... / استعلام, استعلام دستگاه اندازه گیری میکروپروسسوری و هوشمند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254019/مناقصه-تجدید-عملیات-گازرسانی-به-روستاهای-گرکبود-'>مناقصه تجدید عملیات گازرسانی به روستاهای گرکبود، / مناقصه تجدید , مناقصه تجدید عملیات گازرسانی به روستاهای گرکبود،</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254027/تجدید-مناقصه-خرید-ماشین-آلات-راهسازی'>تجدید مناقصه خرید ماشین آلات راهسازی / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید ماشین آلات راهسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254053/استعلام-اصلاح-سیستم-سوخت-رسانی-اتاق-دیزل-تخریب-و-اصلاح-دریچه--'>استعلام اصلاح سیستم سوخت رسانی اتاق دیزل، تخریب و اصلاح دریچه... / استعلام, استعلام اصلاح سیستم سوخت رسانی اتاق دیزل، تخریب و اصلاح دریچه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254057/استعلام-گاز-کالیبراسیون--'>استعلام گاز کالیبراسیون ... / استعلام , استعلام گاز کالیبراسیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254060/استعلام-عملیات-خرید-اتصالات-موردنیاز-جهت-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-های-آبرسانی'>استعلام عملیات خرید اتصالات موردنیاز جهت تعمیر و نگهداری شبکه های آبرسانی / استعلام,استعلام عملیات خرید اتصالات موردنیاز جهت تعمیر و نگهداری شبکه های آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254073/استعلام-پوشه-مخصوص-پرونده-های-دائمی'>استعلام پوشه مخصوص پرونده های دائمی / استعلام,استعلام پوشه مخصوص پرونده های دائمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254110/مناقصه-روکش-آسفالت-محورهای-روستایی---نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت محورهای روستایی... - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه روکش آسفالت محورهای روستایی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254142/تجدید-مناقصه-پروژه-آبرسانی--'>تجدید مناقصه پروژه آبرسانی ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه پروژه آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254163/ارزیابی-کیفی-مناقصه-انجام-عملیات-احداث-تصفیه-خانه-فاضلاب-روستای--(نوبت-دوم)'>ارزیابی کیفی مناقصه انجام عملیات احداث تصفیه خانه فاضلاب روستای... (نوبت دوم) / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی مناقصه انجام عملیات احداث تصفیه خانه فاضلاب روستای... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254167/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیل-آماده-سازی-و-محوطه-سازی-معابر--'>مناقصه اجرای عملیات تکمیل آماده سازی و محوطه سازی معابر... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای بازپیرایی محلات شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254170/استعلام-کارتریج--'>استعلام کارتریج ... / استعلام, استعلام کارتریج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254171/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج / استعلام, استعلام کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254206/استعلام-واگذاری-امور-مربوط-به-خدمات-فرایند--'>استعلام  واگذاری امور مربوط به خدمات فرایند .. / استعلام,استعلام  واگذاری امور مربوط به خدمات فرایند ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254234/استعلام-واگذاری-امور-مربوط-به-خدمات-فرآیند-صدور-و-توزیع-کارت-هوشمند-ملی--'>استعلام واگذاری امور مربوط به خدمات فرآیند صدور و توزیع کارت هوشمند ملی ... / استعلام , استعلام واگذاری امور مربوط به خدمات فرآیند صدور و توزیع کارت هوشمند ملی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254241/استعلام-واگذاری-امور-مربوط-به-خدمات-فرایند--'>استعلام  واگذاری امور مربوط به خدمات فرایند .. / استعلام, استعلام  واگذاری امور مربوط به خدمات فرایند ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254276/استعلام-پارچه-مقنعه'>استعلام پارچه مقنعه / استعلام, استعلام  پارچه مقنعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254299/مناقصه-عملیات-اجرای-پروژه-های-عمرانی-و-ترافیکی'>مناقصه عملیات اجرای پروژه های عمرانی و ترافیکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای پروژه های عمرانی و ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254312/مناقصه-خرید-کابل-فشار-ضعیف-و-کنترل-و-حفاظت'>مناقصه خرید کابل فشار ضعیف و کنترل و حفاظت / مناقصه، مناقصه خرید کابل فشار ضعیف و کنترل و حفاظت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254333/استعلام-تهیه-مبدل-و-نصب-و-کابل-برگردان'>استعلام تهیه مبدل و نصب و کابل برگردان / استعلام, استعلام تهیه مبدل و نصب و کابل برگردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254359/مناقصه-خرید-10000-جفت-دستکش-کار'>مناقصه خرید 10000 جفت دستکش کار  / مناقصه خرید 10000 جفت دستکش کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254382/آگهی-فراخوان-اجرای-عملیات-جامع-بازرسی-و-کنترل-لوازم-اندازه-گیری'>آگهی فراخوان اجرای عملیات جامع بازرسی و کنترل لوازم اندازه گیری / آگهی فراخوان شناسایی مناقصه گران , آگهی فراخوان اجرای عملیات جامع بازرسی و کنترل لوازم اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254386/مناقصه-خرید-1400-حلقه-تسمه-دور-تیر'>مناقصه خرید 1400 حلقه تسمه دور تیر  / مناقصه خرید 1400 حلقه تسمه دور تیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254411/مناقصه-اجرای-9552-متر-شبکه-در-حفرات-خالی'>مناقصه اجرای 9552 متر شبکه در حفرات خالی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای 9552 متر شبکه در حفرات خالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254414/مناقصه-اجرای-20-کیلومتر-حفرات-خالی'>مناقصه اجرای 20 کیلومتر حفرات خالی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای 20 کیلومتر حفرات خالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254478/استعلام-کلیدها-و-متعلقات--'>استعلام کلیدها و متعلقات... / استعلام،استعلام کلیدها و متعلقات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254500/مناقصه-خرید-50000-دستگاه-کنتور-تکفاز-دیجیتالی--'>مناقصه خرید 50000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی.... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 50000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254536/استعلام-کارگزاری-فن-بازار'>استعلام کارگزاری فن بازار / استعلام,کارگزاری فن بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254537/استعلام-تابلو-راهنمایی-اطلاعاتی-و--'>استعلام تابلو راهنمایی اطلاعاتی و ... / استعلام, استعلام تابلو راهنمایی اطلاعاتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254566/استعلام-کارگزاری-فن-بازار'>استعلام کارگزاری فن بازار / استعلام , استعلام کارگزاری فن بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254603/مناقصه-عمومی--واگذاری-عملیات-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-های-برق'>مناقصه عمومی   واگذاری عملیات اصلاح و بازسازی شبکه های برق / مناقصه عمومی ،مناقصه عمومی  واگذاری عملیات اصلاح و بازسازی شبکه های برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254605/مناقصه-خرید-استارتر-و-لامپ'>مناقصه خرید استارتر و لامپ / مناقصه عمومی, مناقصه خرید استارتر و لامپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254610/مناقصه-خرید-720-جفت-رکاب-میخی-پای-چوبی'>مناقصه خرید 720 جفت رکاب میخی پای چوبی  / مناقصه , مناقصه خرید 720 جفت رکاب میخی پای چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254611/استعلام-مناقصه-برینگ-زنجیر-کانوار'>استعلام مناقصه برینگ زنجیر کانوار / استعلام , استعلام مناقصه برینگ زنجیر کانوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254651/استعلام-2-عدد-باطری-با-مارک-میتسوبیشی'>استعلام 2 عدد باطری با مارک میتسوبیشی / استعلام, استعلام 2 عدد باطری با مارک میتسوبیشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254667/استعلام-خرید-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری  / استعلام, خرید تجهیزات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254674/استعلام-سرویس-ایاب-ذهاب'>استعلام سرویس ایاب ذهاب / استعلام , استعلام سرویس ایاب ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254683/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-دوربین-مدار-بسته-pc-شبستر'>استعلام تهیه و نصب سیستم دوربین مدار بسته pc شبستر / استعلام,استعلام تهیه و نصب سیستم دوربین مدار بسته pc شبستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254709/استعلام-الکتروموتور--'>استعلام الکتروموتور ... / استعلام , استعلام الکتروموتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254747/استعلام-هارد-دیسک'>استعلام هارد دیسک / استعلام , استعلام هارد دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254774/استعلام-برکناری-بخشی-از-کانال-63-کیلوولت'>استعلام  برکناری بخشی از کانال 63 کیلوولت  / استعلام,  برکناری بخشی از کانال 63 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254805/استعلام-2-عدد-سیم-کششی-دستی-اکچواتور'>استعلام 2 عدد سیم کششی دستی اکچواتور  / استعلام , استعلام 2 عدد سیم کششی دستی اکچواتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254852/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-خدمات-کارگزاری-فروش-اراضی'>مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش اراضی / مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254894/استعلام-سیم-بکسل'>استعلام سیم بکسل  / استعلام, استعلام سیم بکسل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254989/استعلام-پرسشنامه-خانوار-ویژگی-های-اجتماعی-و-اقتصادی'>استعلام پرسشنامه خانوار ویژگی های اجتماعی و اقتصادی / استعلام,استعلام پرسشنامه خانوار ویژگی های اجتماعی و اقتصادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254992/استعلام-نگهداری-و-مراقبت-از-فرزندان-بی-سرپرست-و-بدسرپرست'>استعلام نگهداری و مراقبت از فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست / استعلام, استعلام نگهداری و مراقبت از فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255016/استعلام-مطابق-با-لیست-های-پیوست-4-مورد'>استعلام مطابق با لیست های پیوست 4 مورد / استعلام, استعلام مطابق با لیست های پیوست 4 مورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255019/استعلام-خرید-اگزاست'>استعلام خرید اگزاست  / استعلام, خرید اگزاست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255026/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-لوله-پلی-اتیلن-فاضلابی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255031/مناقصه-لکه-گیری--درزگیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه لکه گیری ، درزگیری و روکش آسفالت / مناقصه لکه گیری ، درزگیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255033/مناقصه-عمومی-همزمان-ارزیابی-فشرده-یک-مرحله-ای-ساخت-احداث-اداره-راهداری'>مناقصه عمومی همزمان ارزیابی فشرده یک مرحله ای ساخت احداث اداره راهداری / مناقصه عمومی همزمان ارزیابی فشرده یک مرحله ای ساخت احداث اداره راهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255043/مناقصه-عملیات-بارگیری-حمل-و-تخلیه-مقدار-16000-تن-تجدید'>مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 16000 تن تجدید / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 16000 تن تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254158/مزایده-فروش-14-واحد-تجاری'>مزایده فروش 14 واحد تجاری / مزایده,مزایده فروش 14 واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254162/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سایپا-سفید-روغنی'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری سایپا سفید روغنی  / آگهی مزایده ، مزایده یک دستگاه خودرو سواری سایپا سفید روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254216/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-صد-و-هفتاد-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه صد و هفتاد متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه صد و هفتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254221/مزایده-ملک-مساحت-666-67متر'>مزایده ملک مساحت 666.67متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 666.67متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254254/مزایده-اره-آتشی-و-فرغون-و--'>مزایده اره آتشی و فرغون و ... / مزایده اره آتشی و فرغون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254265/مزایده-پلاک-ثبتی-40-فرعی-عرصه-279-88متر'>مزایده پلاک ثبتی 40 فرعی عرصه 279.88متر  / مزایده, مزایده پلاک ثبتی 40 فرعی عرصه 279.88متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254268/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405'>مزایده یک دستگاه پژو 405 / مزایده یک دستگاه پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254302/مزایده-آجر-فشاری'>مزایده آجر فشاری  / اگهی مزایده , مزایده آجر فشاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254328/مزایده-یک-دستگاه-تانکر-آب-آجر-ماشینی--'>مزایده یک دستگاه تانکر آب، آجر ماشینی... / مزایده, مزایده یک دستگاه تانکر آب، آجر ماشینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254347/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-با-دو-پلاک-ثبتی-مساحت-10400متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی با دو پلاک ثبتی مساحت 10400متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی با دو پلاک ثبتی مساحت 10400متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254430/مزایده-یک-جفت-دو-تخته-فرش-ماشینی-و--'>مزایده یک جفت دو تخته فرش ماشینی و... / مزایده, مزایده یک جفت دو تخته فرش ماشینی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254593/مزایده-پلاک-ثبتی-892-فرعی-دارای-مغازه-مساحت-36-متر'>مزایده پلاک ثبتی 892 فرعی دارای مغازه مساحت 36 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 892 فرعی دارای مغازه مساحت 36 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254643/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-688-1متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 688.1متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 688.1متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254697/تجدید-مزایده-اجاره-بازار-روز'>تجدید مزایده اجاره بازار روز / مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره بازار روز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254699/مزایده-بهره-برداری-از-رستوران-بازی-فکری-و-کتاب--تجدید'>مزایده بهره برداری از رستوران بازی فکری و کتاب - تجدید  / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از رستوران بازی فکری و کتاب -تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254703/مزایده-واگذاری-به-اجاره-کیوسک-عرضه-محصولات-و-مواد-غذایی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به  اجاره کیوسک عرضه محصولات و مواد غذایی  - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به  اجاره کیوسک عرضه محصولات و مواد غذایی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254734/مزایده-فروش-تعداد-سه-قطعه-از-قطعات-زمین-های-معروف-به-دخانیات-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد سه قطعه از قطعات زمین های معروف به دخانیات نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد سه قطعه از قطعات زمین های معروف به دخانیات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254737/مزایده-آپارتمان-دو-خوابه-با-قدمت-18-سال'>مزایده آپارتمان دو خوابه با قدمت 18 سال / مزایده,مزایده آپارتمان دو خوابه با قدمت 18 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254759/مزایده-ملک-مساحت-263-6مترمربع'>مزایده ملک مساحت 263.6مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت 263.6مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254779/مزایده-پلاک-1673-فرعی-مساحت-عرصه-310-متر'>مزایده پلاک 1673 فرعی مساحت عرصه 310 متر / مزایده,مزایده پلاک 1673 فرعی مساحت عرصه 310 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254785/مزایده-فروش-تعداد-یک-قطعه-زمین--'>مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین... / مزایده,مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254787/مزایده-مدیریت-و-راهبری-بازارچه-میوه-و-تره-بار-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده مدیریت و راهبری بازارچه میوه و تره بار مرحله دوم نوبت اول  / آگهی مزایده , مزایده مدیریت و راهبری بازارچه میوه و تره بار مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255215/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-386متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 386متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 386متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253661/مزایده-فروش-وسایل-نقلیه-سبک-و-سنگین'>مزایده فروش وسایل نقلیه سبک و سنگین / مزایده فروش وسایل نقلیه سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253706/مزایده-خودرو-سواری-پژو-بی-ام-و'>مزایده خودرو سواری پژو بی ام و / اگهی مزایده , مزایده خودرو سواری پژو بی ام و</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253719/مزایده-آپارتمان-طبقه-سه-مساحت-135-10متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان طبقه سه مساحت 135.10متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه سه مساحت 135.10متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253730/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مساحت-1025-متر-پلاک-415-فرعی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 1025 متر پلاک 415 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 1025 متر پلاک 415 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253794/مزایده-عملیات-مدیریت-هوشمند-و-ساماندهی-خودروها'>مزایده  عملیات مدیریت هوشمند و ساماندهی خودروها / آگهی مزایده عمومی،مزایده  عملیات مدیریت هوشمند و ساماندهی خودروها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253801/مزایده-آپارتمان-مساحت-73-22-متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 73.22 متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 73.22 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253842/مزایده-8-باب-مغازه-از-رقبات-تجاری--نوبت-سوم'>مزایده 8 باب مغازه از رقبات تجاری - نوبت سوم  / آگهی مزایده , مزایده 8 باب مغازه از رقبات تجاری - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253849/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-125-متر'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 125 متر  / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 125 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253850/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253885/مزایده-زمین-مساحت-240-متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 240 متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 240 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253892/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-3670متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 3670متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 3670متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253896/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-99-11متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 99.11متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 99.11متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253915/مزایده-آپارتمان-قطعه-دو-تفکیکی-مساحت-272-32متر'>مزایده آپارتمان قطعه دو تفکیکی مساحت 272.32متر  / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه دو تفکیکی مساحت 272.32متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255044/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-اجرایی-دو-مورد-بند-سنگی-ملاتی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی دو مورد بند سنگی ملاتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی دو مورد بند سنگی ملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255049/مناقصه-عمومی-احداث-اداره-راهداری-و-حمل-و-نقل-جاده-ای'>مناقصه عمومی احداث اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی احداث اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255051/مناقصه-عمومی-همزمان-ارزیابی-فشرده-یک-مرحله-ای-تکمیل-روکش-آسفالت-گرم-مسیرهای'>مناقصه عمومی همزمان ارزیابی فشرده یک مرحله ای تکمیل روکش آسفالت گرم مسیرهای / مناقصه عمومی همزمان ارزیابی فشرده یک مرحله ای تکمیل روکش آسفالت گرم مسیرهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255052/مناقصه-عملیات-احداث-بندهای-سنگی-ملاتی'>مناقصه عملیات احداث بندهای سنگی ملاتی / مناقصه عملیات احداث بندهای سنگی ملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255054/مناقصه-عملیات-بارگیری-حمل-و-تخلیه-مقدار-8000-تن'>مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 8000 تن  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 8000 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255055/مناقصه-احداث-بندهای-سنگ-ملاتی-و-خشکه-چین--'>مناقصه  احداث بندهای سنگ ملاتی و خشکه چین ... / مناقصه عمومی, مناقصه  احداث بندهای سنگ ملاتی و خشکه چین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255059/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-بیومکانیکی--'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات بیومکانیکی ... / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه اجرای عملیات بیومکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255062/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-عملیات-احداث-بندهای-خاکی-شماره-12-و-14'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات احداث بندهای خاکی شماره 12 و 14  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات احداث بندهای خاکی شماره 12 و 14 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255063/مناقصه-احداث-4-مورد-بند-سنگ-ملاتی'>مناقصه  احداث 4 مورد بند سنگ ملاتی / مناقصه عملیات   احداث 4 مورد بند سنگ ملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255067/مناقصه-احداث-بندهای-خشکه-چین-لوله-رانی-و-عملیات-بیومکانیک-حوزه-آبخیز--'>مناقصه احداث بندهای، خشکه چین، لوله رانی و عملیات بیومکانیک حوزه آبخیز ... / مناقصه عمومی, مناقصه احداث بندهای، خشکه چین، لوله رانی و عملیات بیومکانیک حوزه آبخیز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255070/فراخوان-احداث-بندهای-گابیونی-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>فراخوان احداث بندهای گابیونی ,سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / فراخوان مناقصه، فراخوان احداث بندهای گابیونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255073/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-احداث-بندهای-خاکی-و-سنگی--'>مناقصه عمومی اجرای عملیات احداث بندهای خاکی و سنگی ...  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای عملیات احداث بندهای خاکی و سنگی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255081/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-عملیات-احداث-بندهای-خاکی-شماره-3-و-4--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات احداث بندهای خاکی شماره 3 و 4... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات احداث بندهای خاکی شماره 3 و 4...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255087/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-احداث-بندهای-سنگی'>مناقصه عمومی اجرای عملیات احداث بندهای سنگی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای عملیات احداث بندهای سنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255094/مناقصه-عملیات-احداث-بندهای-سنگی-ملاتی-و-عملیات-بیومکانیکی'>مناقصه عملیات احداث بندهای سنگی ملاتی و عملیات بیومکانیکی  / مناقصه ، مناقصه عملیات احداث بندهای سنگی ملاتی و عملیات بیومکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255099/مناقصه-اجرای-بندهای-سنگ-ملاتی'>مناقصه اجرای بندهای سنگ ملاتی / مناقصه ، اجرای بندهای سنگ ملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255139/استعلام-دستگاه-آلارم-و-ایونت-رکوردر'>استعلام دستگاه آلارم و ایونت رکوردر / استعلام, استعلام دستگاه آلارم و ایونت رکوردر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255141/استعلام-300-متر-لوله-فاضلابی-کاروگیت'>استعلام 300 متر لوله فاضلابی کاروگیت / استعلام, استعلام 300 متر لوله فاضلابی کاروگیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255143/استعلام-خرید-پهنای-باند-و-خدمات-پشتیبانی-شبکه'>استعلام خرید پهنای باند و خدمات پشتیبانی شبکه / استعلام , استعلام خرید پهنای باند و خدمات پشتیبانی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255147/استعلام-تابلو-تبلیغاتی-LED--'>استعلام  تابلو تبلیغاتی LED... / استعلام , استعلام  تابلو تبلیغاتی LED...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255186/استعلام-کولر-گازی-اسنوا-24000'>استعلام  کولر گازی اسنوا 24000 / استعلام, استعلام  کولر گازی اسنوا 24000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255188/استعلام-سرویس-و-نگهداری-سیستم-اعلان-حریق'>استعلام سرویس و نگهداری سیستم اعلان حریق / استعلام,سرویس و نگهداری سیستم اعلان حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253655/مناقصه-مقاطع-فولادی--'>مناقصه مقاطع فولادی... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مقاطع فولادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253676/استعلام-واگذاری-امور-مربوطه-به-خدمات-فرایند-صدور-و-توزیع-کارت-هوشمند-ملی'>استعلام واگذاری امور مربوطه به خدمات فرایند صدور و توزیع کارت هوشمند ملی / استعلام, استعلام واگذاری امور مربوطه به خدمات فرایند صدور و توزیع کارت هوشمند ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253705/مناقصه-انجام-تعمیرات-و-تغییر-مسیر-لوله-و-تاسیسات-حامل-گاز-معارض-نوبت-دوم'>مناقصه انجام تعمیرات و تغییر مسیر لوله و تاسیسات حامل گاز معارض نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه انجام تعمیرات و تغییر مسیر لوله و تاسیسات حامل گاز معارض نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253731/مناقصه-انجام-امور-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-الکتریکی-بیمارستان--'>مناقصه انجام امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی بیمارستان... / مناقصه , مناقصه انجام امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253754/مناقصه-بارگیری-و-حمل-و-تخلیه-مقدار-7500-تن-کلرورفریک-مایع'>مناقصه بارگیری و حمل و تخلیه مقدار 7500 تن کلرورفریک مایع  / مناقصه بارگیری و حمل و تخلیه مقدار 7500 تن کلرورفریک مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253760/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-نرم-افزار-کتابخانه-تحت-وب'>استعلام نصب و راه اندازی نرم افزار کتابخانه تحت وب / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی نرم افزار کتابخانه تحت وب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253767/تجدید-مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-سل-کانتر'> تجدید مناقصه خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه سل کانتر / آگهی تجدید مناقصه , آگهی تجدید مناقصه خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه سل کانتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253816/فراخوان-مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان-انبار-نفت--'>فراخوان مناقصه  تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان انبار نفت ... / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان انبار نفت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253819/تجدید-مناقصه-حفر-چاه'>تجدید مناقصه حفر چاه / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه حفر چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253843/مناقصه--خرید-حمل-تحویل-در-محل-نصب-و-راه-اندازی-و-گارانتی-125-دستگاه-تلویزیون--'>مناقصه ، خرید، حمل، تحویل در محل، نصب و راه اندازی و گارانتی 125 دستگاه تلویزیون ... / تجدید مناقصه , مناقصه ، خرید، حمل، تحویل در محل، نصب و راه اندازی و گارانتی 125 دستگاه تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253856/مناقصه-نصب-کنتور-و-رگولاتور-مشترکین-گاز-منطقه-4-(نوبت-دوم)'>مناقصه نصب کنتور و رگولاتور مشترکین گاز منطقه 4 (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه نصب کنتور و رگولاتور مشترکین گاز منطقه 4 (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253908/مناقصه-خرید-2160-عدد-فیلتر-هوای-ورودی-کمپرسور-توربین-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 2160 عدد فیلتر هوای ورودی کمپرسور توربین نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید 2160 عدد فیلتر هوای ورودی کمپرسور توربین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253930/فراخوان-خرید-خدمت-مشاور-برای-مدیریت-طرح-پروژه-طراحی'>فراخوان خرید خدمت مشاور  برای مدیریت طرح پروژه طراحی  / فراخوان خرید خدمت مشاور برای مدیریت طرح پروژه طراحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253935/تجدید-فراخوان'>تجدید فراخوان / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران,فراخوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253939/آگهی-تجدید-مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-اتو-آنالایزر'>آگهی تجدید مناقصه  خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه اتو آنالایزر  / آگهی تجدید مناقصه ،آگهی تجدید مناقصه  خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه اتو آنالایزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253964/آگهی-دعوت-فراخوان-عمومی-جهت-راه-اندازی--نگهداری-و-اداره-پایگاه-خبری'>آگهی دعوت فراخوان عمومی جهت راه اندازی ، نگهداری و اداره پایگاه خبری / آگهی دعوت فراخوان عمومی ،آگهی دعوت فراخوان عمومی  جهت راه اندازی ، نگهداری و اداره پایگاه خبری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253983/مناقصه-احداث-اسکلت-فلزی--سقف-و-دیوار-کشی'>مناقصه احداث اسکلت فلزی ، سقف و دیوار کشی  / مناقصه , مناقصه احداث اسکلت فلزی ، سقف و دیوار کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253989/مناقصه-پروژه-احداث-بند-خاکی-دره---'>مناقصه پروژه احداث بند خاکی دره ..... / مناقصه , مناقصه پروژه احداث بند خاکی دره .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254012/مناقصه-مدیریت-بر-اطلاعات-آرشیو-فنی-و-خدمات-تولید-محتوای-الکترونیک-نوبت-دوم'>مناقصه مدیریت بر اطلاعات آرشیو فنی و خدمات تولید محتوای الکترونیک نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه مدیریت بر اطلاعات آرشیو فنی و خدمات تولید محتوای الکترونیک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254025/استعلام-محلول-چیلر--'>استعلام محلول چیلر ... / استعلام , استعلام محلول چیلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254028/مناقصه-عمومی-طراحی-تامین-و-احداث-(EPC)-تاسیسات-نمک-زدایی-از-آب-چاه-های-شهر-طراحی'>مناقصه عمومی طراحی، تامین و احداث (EPC) تاسیسات نمک زدایی از آب چاه های شهر طراحی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی طراحی، تامین و احداث (EPC) تاسیسات نمک زدایی از آب چاه های شهر طراحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254038/استعلام-سیلندر-کمپرسور-باد-تراکم-hp20300'>استعلام سیلندر کمپرسور باد تراکم hp20300 / استعلام, استعلام سیلندر کمپرسور باد تراکم hp20300</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254043/تجدید-فراخوان-شناسایی-فروشندگان-و-تامین-کنندگان-چیلر-تراکمی-و--'>تجدید فراخوان شناسایی فروشندگان و تامین کنندگان چیلر تراکمی و ...  / تجدید فراخوان شناسایی فروشندگان و تامین کنندگان چیلر تراکمی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254044/ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-خودرویی--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی انجام خدمات خودرویی - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران , ارزیابی کیفی انجام خدمات خودرویی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254061/استعلام-خرید-3-عدد-ترانس-جریان-با-مشخصات-پیوست'>استعلام خرید 3 عدد ترانس جریان با مشخصات پیوست  / استعلام, خرید 3 عدد ترانس جریان با مشخصات پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254066/مناقصه-اداره-امور-سوختگیری-هواپیمایی-منطقه-و-نواحی-تابعه'>مناقصه اداره امور سوختگیری هواپیمایی منطقه و نواحی تابعه / مناقصه , مناقصه اداره امور سوختگیری هواپیمایی منطقه و نواحی تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254067/مناقصه-انجام-خدمات-مربوط-به-امور-فنی-ایستگاهها-برق-و-حفاظت-از-زنگ---نوبت-دوم'>مناقصه  انجام خدمات مربوط به امور فنی ایستگاهها، برق و حفاظت از زنگ ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام خدمات مربوط به امور فنی ایستگاهها، برق و حفاظت از زنگ ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254079/استعلام-کمپرسور--'>استعلام کمپرسور ... / استعلام , استعلام کمپرسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254100/مناقصه-عمومی-عملیات-تهیه-ونصب-گاردیل-یا-کلیه-متعلقات--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی عملیات تهیه ونصب گاردیل یا کلیه متعلقات - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه عمومی عملیات تهیه ونصب گاردیل یا کلیه متعلقات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254104/استعلام-حسابرسی-یک-سال-مالی--'>استعلام حسابرسی یک سال مالی.... / استعلام, استعلام حسابرسی یک سال مالی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254174/استعلام-سرویس-و-نگهداری-آسانسور'>استعلام سرویس و نگهداری آسانسور / استعلام,سرویس و نگهداری آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254200/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق--'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق... / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254214/مناقصه-بهسازی-طبقه-اول-ساختمان-کارگاه'>مناقصه  بهسازی طبقه اول ساختمان کارگاه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  بهسازی طبقه اول ساختمان کارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254246/فراخوان-ارائه-خدمات-امداد-و-تعمیرات-نگهداری--انجام-خدمات-پیشگیرانه'>فراخوان ارائه خدمات امداد و تعمیرات نگهداری ، انجام خدمات پیشگیرانه  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان ارائه خدمات امداد و تعمیرات نگهداری ، انجام خدمات پیشگیرانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254248/آگهی-مناقصه-جمع-آوری-زباله-و-رفت-و-روب-معابر-شهر'>آگهی مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب معابر شهر  / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب معابر شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254294/مناقصه-طرح-آبرسانی-مجتمع-آبرسانی'>مناقصه طرح آبرسانی مجتمع آبرسانی / آگهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای,مناقصه طرح آبرسانی مجتمع آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254338/استعلام-پوزیشنر'>استعلام پوزیشنر  / استعلام , استعلام پوزیشنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254361/تجدید-مناقصه-برون-سپاری-جمع-آوری-تفکیک-حمل-و-دفن-بهداشتی-(نوبت-سوم-ـ-مرحله-دوم)'>تجدید مناقصه برون سپاری  جمع آوری، تفکیک، حمل و دفن بهداشتی (نوبت سوم ـ مرحله دوم) / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه برون سپاری  جمع آوری، تفکیک، حمل و دفن بهداشتی ـ نوبت سوم ـ مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254413/استعلام-​سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254437/استعلام-عملیات-ابخیزداری'>استعلام عملیات ابخیزداری / استعلام , استعلام عملیات ابخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254458/استعلام-پروژه-عملیات-ابخیزداری'>استعلام پروژه عملیات ابخیزداری / استعلام , استعلام عملیات ابخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254481/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-روشنایی-بلوار-24-متری-ساحلی'>فراخوان مناقصه عمومی اجرای روشنایی بلوار 24 متری ساحلی  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی اجرای روشنایی بلوار 24 متری ساحلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254493/استعلام-مطالعات--'>استعلام مطالعات ... / استعلام , استعلام مطالعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254520/استعلام-مطالعات-طراحی-مرحله-اول-و-دوم-ساختمان--'>استعلام مطالعات طراحی مرحله اول و دوم ساختمان... / استعلام, استعلام مطالعات طراحی مرحله اول و دوم ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254530/استعلام-مطالعات-طراحی-ساختمان'>استعلام مطالعات طراحی ساختمان / استعلام,مطالعات طراحی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254533/مناقصه-واگذاری-11-دستگاه-دیزل-ژنراتور-مراکز-آموزشی-درمانی'>مناقصه واگذاری 11 دستگاه دیزل ژنراتور مراکز آموزشی درمانی  / آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری 11 دستگاه دیزل ژنراتور مراکز آموزشی درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254542/استعلام-مطالعات--'>استعلام مطالعات ... / استعلام , استعلام مطالعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254544/مناقصه-حفر-چاه'>مناقصه حفر چاه / مناقصه، مناقصه حفر چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254563/استعلام-لمینت-پنجره-های-مشرف-به-تجهیزات-پست-های--'>استعلام لمینت پنجره های مشرف به تجهیزات پست های ... / استعلام, لمینت پنجره های مشرف به تجهیزات پست های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254574/استعلام-موتور-الکتریکی-سه-فاز--'>استعلام موتور الکتریکی سه فاز ... / استعلام, استعلام موتور الکتریکی سه فاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254590/استعلام-قطعات-KSB---'>استعلام قطعات KSB  ... / استعلام, استعلام قطعات KSB  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254626/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکبرداری-و-حمل-سالانه'>مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری و حمل سالانه  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری و حمل سالانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254656/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سرور-HPE-PROLIANT-DL160'>استعلام خرید یک دستگاه سرور HPE PROLIANT DL160 / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه سرور HPE PROLIANT DL160</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254664/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام, استعلام خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254722/استعلام-شیر-برقی'>استعلام شیر برقی / استعلام,شیر برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254735/استعلام-خرید-لوازم-حفاظتی'>استعلام خرید لوازم حفاظتی / استعلام,خرید لوازم حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254781/استعلام-مانیتور-LCD'>استعلام مانیتور LCD / استعلام, مانیتور LCD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254811/استعلام-سیلندر-ترمز-واگن'>استعلام سیلندر ترمز واگن  / استعلام سیلندر ترمز واگن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254840/استعلام-تاسیسات'>استعلام تاسیسات / استعلام , استعلام تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254851/استعلام-4-عدد-برگشتی-روغن-گیربکس-آسیاب'>استعلام 4 عدد برگشتی روغن گیربکس آسیاب / استعلام, استعلام 4 عدد برگشتی روغن گیربکس آسیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254881/استعلام-خرید-دو-ردیف-روغن-صنعتی'>استعلام خرید دو ردیف روغن صنعتی / استعلام , استعلام خرید دو ردیف روغن صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254904/استعلام-روغن-ترمز-250-سی-سی-dot4'>استعلام روغن ترمز 250 سی سی dot4 / استعلام روغن ترمز 250 سی سی dot4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254908/استعلام-میلگرد-فولادی'>استعلام میلگرد فولادی  / استعلام , استعلام میلگرد فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254912/استعلام-تهیه-و-خرید-مشعل-های-گازسوز'>استعلام تهیه و خرید مشعل های گازسوز / استعلام, استعلام تهیه و خرید مشعل های گازسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254913/استعلام-انبر-مارگیری'>استعلام انبر مارگیری / استعلام , استعلام انبر مارگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254926/استعلام-1-عدد-دیفرنشال-پرشر'>استعلام 1 عدد دیفرنشال پرشر  / استعلام, استعلام 1 عدد دیفرنشال پرشر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254931/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی-سیستم-های-رایانه-ای-و-شبکه--'>استعلام نگهداری و پشتیبانی سیستم های رایانه ای و شبکه ... / استعلام, استعلام نگهداری و پشتیبانی سیستم های رایانه ای و شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254986/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254999/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر .. / استعلام , استعلام پرینتر ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255005/استعلام-احداث-پارکینگ'>استعلام احداث پارکینگ / استعلام,استعلام احداث پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255006/استعلام-احداث-پارکینگ'>استعلام احداث پارکینگ / استعلام,استعلام احداث پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255014/استعلام-پشتیبانی-و-پیاده-سازی-سیستم-های-نرم-افزاری-و-سامانه-اطلاعات'>استعلام پشتیبانی و پیاده سازی سیستم های نرم افزاری و سامانه اطلاعات  / استعلام, پشتیبانی و پیاده سازی سیستم های نرم افزاری و سامانه اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255040/مناقصه-عمومی-عملیات-تعمیر-بازسازی--نگهداری-و-بهره-برداری'>مناقصه عمومی عملیات تعمیر، بازسازی ، نگهداری و بهره برداری / مناقصه , مناقصه عمومی عملیات تعمیر، بازسازی ، نگهداری و بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255041/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری'>مناقصه واگذاری خدمات شهری / مناقصه واگذاری خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255046/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-سخت-افزاری-شبکه-و-امنیت'>استعلام  تعمیر و نگهداری تجهیزات سخت افزاری شبکه و امنیت / استعلام, استعلام  تعمیر و نگهداری تجهیزات سخت افزاری شبکه و امنیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255048/استعلام-احداث-و-اصلاح-سیستم-روشنایی'>استعلام احداث و اصلاح سیستم روشنایی / استعلام,احداث و اصلاح سیستم روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255058/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255123/استعلام-ساخت-دو-باب-مخزن-بتنی'>استعلام ساخت دو باب مخزن بتنی / استعلام, استعلام ساخت دو باب مخزن بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255155/استعلام-تامین-و-نصب-و-راه-اندازی-یک-مجموعه-سیستم-دوربین--'>استعلام تامین و نصب و راه اندازی یک مجموعه سیستم دوربین ... / استعلام , استعلام تامین و نصب و راه اندازی یک مجموعه سیستم دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255156/استعلام-تعویض-سیم-گارد-خط-230-کیلوولت'>استعلام تعویض سیم گارد خط 230 کیلوولت  / استعلام , استعلام تعویض سیم گارد خط 230 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255158/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255224/استعلام-تعمیرات-و-زیباسازی-ساختمان'>استعلام تعمیرات و زیباسازی ساختمان / استعلام, تعمیرات و زیباسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255230/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253744/استعلام-واگذاری-اجرای-طرح-اجتماع-محور--'>استعلام  واگذاری اجرای طرح اجتماع محور  .. / استعلام, استعلام  واگذاری اجرای طرح اجتماع محور  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253755/تجدید-آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-کابل-خاکی'>تجدید آگهی مناقصه عمومی خرید کابل خاکی / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,تجدید آگهی مناقصه عمومی خرید کابل خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253847/مناقصه-خرید-انواع-یراق-آلات-فلزی-گالوانیزه-گرم---'>مناقصه خرید انواع یراق آلات فلزی گالوانیزه گرم .... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید انواع یراق آلات فلزی گالوانیزه گرم ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253858/مناقصه-تمدید-تامین-پچ-کورد-فیبر-نوری'>مناقصه تمدید  تامین پچ کورد فیبر نوری  /  مناقصه عمومی, مناقصه تامین پچ کورد فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253879/مناقصه-واگذاری-آرامستان-فردوس-(نوبت-دوم)'>مناقصه  واگذاری آرامستان فردوس (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری آرامستان فردوس (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253883/مناقصه-تامین-خدمات-پشتیبانی-نیروهای-عمومی-تخصصی-تنظیفات-و-باغبانی---ـ-نوبت-دوم'>مناقصه  تامین خدمات پشتیبانی نیروهای عمومی، تخصصی، تنظیفات و باغبانی ... ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه  تامین خدمات پشتیبانی نیروهای عمومی، تخصصی، تنظیفات و باغبانی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253893/مناقصه-خرید-تجهیزات-یدکی-سیستم'>مناقصه  خرید تجهیزات یدکی سیستم / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه  خرید تجهیزات یدکی سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253898/مناقصه-تهیه-و-اجرای-خط-کشی-با-رنگ-کرم-ترافیکی--'>مناقصه تهیه و اجرای خط کشی با رنگ کرم ترافیکی... / آگهی ماقصه عمومی, مناقصه تهیه و اجرای خط کشی با رنگ کرم ترافیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253927/مناقصه-خرید-تجهیزات-یدکی-سیستم-انتقال'>مناقصه خرید تجهیزات یدکی سیستم انتقال / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات یدکی سیستم انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253931/استعلام-خرید-خدمت-جهت-اجرای-بهسازی-و-نوسازی-سیستم-روشنایی-و-ایزوگام'>استعلام خرید خدمت جهت اجرای بهسازی و نوسازی سیستم روشنایی و ایزوگام / استعلام,استعلام خرید خدمت جهت اجرای بهسازی و نوسازی سیستم روشنایی و ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253932/استعلام-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان--'>استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان... / استعلام, استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253947/مناقصه-تهیه-مواد-غذایی--طبخ-و-توزیع-غذای'>مناقصه تهیه مواد غذایی ، طبخ و توزیع غذای / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه مواد غذایی ، طبخ و توزیع غذای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253948/استعلام-اجرای-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان--'>استعلام اجرای بهسازی و نوسازی ساختمان ... / استعلام , استعلام اجرای بهسازی و نوسازی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254005/مناقصه-عملیات-اجرایی-باقیمانده-تقاطع-های-غیرهمسطح-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده تقاطع های غیرهمسطح- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده تقاطع های غیرهمسطح- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254007/مناقصه-خرید-خدمات--'>مناقصه خرید خدمات ... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254046/فراخوان-شناسایی-تامین-کنندگان-قطعات-پایپینگ'>فراخوان شناسایی تامین کنندگان قطعات پایپینگ  / آگهی فراخوان, فراخوان شناسایی تامین کنندگان قطعات پایپینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254050/مناقصه-اجرای-پروژه-زیرسازی-و-جدول-و-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و جدول و آسفالت  نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و جدول و آسفالت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254055/فراخوان-شناسایی-تامین-کنندگان-اقلام-برق-و-ابزار-دقیق-و-مخابرات'> فراخوان شناسایی تامین کنندگان اقلام برق و ابزار دقیق و مخابرات  / آگهی فراخوان,  فراخوان شناسایی تامین کنندگان اقلام برق و ابزار دقیق و مخابرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254059/فراخوان-شناسایی-شرکت-های-ساختمانی'>فراخوان شناسایی شرکت های ساختمانی / فراخوان, فراخوان شناسایی شرکت های ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254068/مناقصه-عملیات-بازرسی-ویدئومتری-نگهداری-و-تعمیرات-ویدئومتری--تجدید'>مناقصه عملیات بازرسی، ویدئومتری، نگهداری و تعمیرات، ویدئومتری ...تجدید / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه عملیات بازرسی، ویدئومتری، نگهداری و تعمیرات، ویدئومتری ..تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254427/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-فضای-سبز-و-نگهبانی'>مناقصه  واگذاری امور خدمات عمومی، فضای سبز و نگهبانی / مناقصه ,مناقصه  واگذاری امور خدمات عمومی، فضای سبز و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254503/استعلام-خرید-پک-جهت-روز-خبرنگار--'>استعلام خرید پک جهت روز خبرنگار... / استعلام, استعلام خرید پک جهت روز خبرنگار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254532/مناقصه-فراخوان-نصب-و-راه-اندازی-پیش-گرمکن-نفت-(نوبت-دوم)'>مناقصه فراخوان نصب و راه اندازی پیش گرمکن نفت  (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه فراخوان نصب و راه اندازی پیش گرمکن نفت  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254543/استعلام-قیمت-عملیات-مرمت-و-بازاسازی-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام قیمت عملیات مرمت و بازاسازی ایستگاه پمپاژ / استعلام قیمت, استعلام قیمت عملیات مرمت و بازاسازی ایستگاه پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254594/استعلام-PARTS-FOR-NETZSCH-SCREW-PUMP'>استعلام PARTS FOR NETZSCH SCREW PUMP / استعلام, استعلام PARTS FOR NETZSCH SCREW PUMP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254642/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-آسانسورهای-تجدید'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی آسانسورهای تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید و نصب و راه اندازی آسانسورهای تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254725/مناقصه-همسطح-سازی-دریچه-های-فاضلاب'>مناقصه همسطح سازی دریچه های فاضلاب  / مناقصه عمومی, مناقصه همسطح سازی دریچه های فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254741/مناقصه-تامین-نیروهای-حفاظت-نگهبان-تاسیسات-و-اماکن'>مناقصه تامین نیروهای حفاظت، نگهبان، تاسیسات و اماکن  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروهای حفاظت، نگهبان، تاسیسات و اماکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254750/مناقصه-نصب-تست-تعویض-کنتور-عادی-جمع-آوری-برقهای-غیرمجاز-و-وصول-مطالبات--'>مناقصه نصب، تست، تعویض کنتور عادی، جمع آوری برقهای غیرمجاز و وصول مطالبات ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نصب، تست، تعویض کنتور عادی، جمع آوری برقهای غیرمجاز و وصول مطالبات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254786/استعلام-لامپ-مهتابی-LED-20-وات'>استعلام لامپ مهتابی LED 20 وات / استعلام,استعلام لامپ مهتابی LED 20 وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254789/استعلام-کولرگازی'>استعلام کولرگازی / استعلام,کولرگازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254844/تجدید-مناقصه-خرید-تعداد-65-دستگاه-انواع-تابلو-عمومی-توزیع-فشار-ضعیف--'>تجدید مناقصه خرید تعداد 65 دستگاه انواع تابلو عمومی توزیع فشار ضعیف ... / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید تعداد 65 دستگاه انواع تابلو عمومی توزیع فشار ضعیف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254889/استعلام-خرید-رنگ-زینگا'>استعلام خرید رنگ زینگا / استعلام,استعلام خرید رنگ زینگا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254901/استعلام-خدمات-خودروئی-و-آژانس'>استعلام خدمات خودروئی و آژانس / استعلام,استعلام خدمات خودروئی و آژانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254975/مناقصه-تامین-ایاب-ذهاب-عمومی-کارکنان-و-خودروهای-استیجاری'>مناقصه تامین ایاب ذهاب عمومی کارکنان و خودروهای استیجاری / مناقصه , مناقصه تامین ایاب ذهاب عمومی کارکنان و خودروهای استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255183/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر / استعلام,خرید کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255195/استعلام-خرید-چاپگر-به-شرح-مشخصات--'>استعلام خرید چاپگر به شرح مشخصات ... / استعلام, استعلام خرید چاپگر به شرح مشخصات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253651/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-BURCKHARDT-compressor-parts-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید قطعات یدکی BURCKHARDT compressor parts (نوبت دوم) / مناقصه,  مناقصه خرید قطعات یدکی BURCKHARDT compressor parts (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253757/فراخوان-مناقصه-خرید-دو-دستگاه-آسانسور-تخت-بر-و-دو-دستگاه-هواساز'>فراخوان مناقصه خرید دو دستگاه آسانسور تخت بر و دو دستگاه هواساز / آگهی مناقصه, فراخوان مناقصه خرید دو دستگاه آسانسور تخت بر و دو دستگاه هواساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253864/مناقصه-واگذاری-عملیات-احداث-کانال-لوله-گذاری-(نوبت-دوم)'>مناقصه واگذاری عملیات احداث کانال لوله گذاری (نوبت دوم) / اگهی مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات احداث کانال لوله گذاری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253872/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-پل-آبرو-(مرحله-دوم-نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث پل آبرو  (مرحله دوم نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث پل آبرو  (مرحله دوم  نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253875/تجدید-مناقصه-پروژه-تکمیل-احداث-ساختمان-دانشکده'>تجدید مناقصه  پروژه تکمیل احداث ساختمان دانشکده / فراخوان تجدید مناقصه, تجدید مناقصه  پروژه تکمیل احداث ساختمان دانشکده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253937/مناقصه-حمل-یکدستگاه-ترانس-قدرت-(نوبت-دوم)'>مناقصه حمل یکدستگاه ترانس قدرت (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه حمل یکدستگاه ترانس قدرت (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254035/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-دیوار-سنگی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی دیوار سنگی -نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عملیات اجرایی دیوار سنگی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254152/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-خرید-25000-دستگاه-کنتور-آب-سرد--97-5-15'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید 25000 دستگاه کنتور آب سرد ...97.5.15 / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید 25000 دستگاه کنتور آب سرد ...97.5.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254157/استعلام-احداث-چاه-ارت'>استعلام احداث چاه ارت / استعلام , استعلام احداث چاه ارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254235/مناقصه-اجرای-عملیات-جدول-گذاری-مناطق-کم-برخوردار--'>مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری مناطق کم برخوردار ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری مناطق کم برخوردار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254273/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-دیزل-ژنراتور--'>استعلام نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور... / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254362/استعلام-پوزیشنر-مربوط-به-سیستم-روغنکاری-قالب-سلونویید-ولو'>استعلام پوزیشنر مربوط به سیستم روغنکاری قالب، سلونویید ولو  / استعلام,استعلام پوزیشنر مربوط به سیستم روغنکاری قالب، سلونویید ولو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254387/مناقصه-عمومی-واگذاری-نگهداری-و-بهسازی-فضای-سبز-منطقه-A-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی واگذاری نگهداری و بهسازی فضای سبز منطقه A نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری نگهداری و بهسازی فضای سبز منطقه A نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254389/مناقصه-عمومی-واگذاری-نگهداری-و-بهسازی-فضای-سبز-منطقه-C--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی واگذاری نگهداری و بهسازی فضای سبز منطقه C - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری نگهداری و بهسازی فضای سبز منطقه C - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254392/مناقصه-واگذاری-نگهداری-و-بهسازی-فضای-سبز-منطقه-D-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری نگهداری و بهسازی فضای سبز منطقه D  نوبت دوم  / مناقصه عمومیع مناقصه واگذاری نگهداری و بهسازی فضای سبز منطقه D  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254397/مناقصه-واگذاری-خدمات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254399/مناقصه-عمومی-واگذاری-نگهداری-و-بهسازی-فضای-سبز-منطقه-B--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی واگذاری نگهداری و بهسازی فضای سبز منطقه B  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عمومی واگذاری نگهداری و بهسازی فضای سبز منطقه B  - نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254400/استعلام-لامپ-مهتابی-لوله-ای'>استعلام لامپ مهتابی لوله ای  / استعلام, استعلام لامپ مهتابی لوله ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254469/مناقصه-تامین-بخشی-از-نیروی-انسانی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254546/استعلام-اکچویتر-موتور-برقی-AUMA--'>استعلام اکچویتر موتور برقی AUMA. .. / استعلام ،استعلام اکچویتر موتور برقی AUMA ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254631/استعلام-سیکلودرایو-2-2-کیلووات'>استعلام  سیکلودرایو 2.2 کیلووات / استعلام , استعلام  سیکلودرایو 2.2 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254665/استعلام--بیمه-صاعقه-حریق-زلزله-و-انفجار--'>استعلام   بیمه صاعقه حریق زلزله و انفجار .. / استعلام, استعلام   بیمه صاعقه حریق زلزله و انفجار ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254736/مناقصه-بهره-برداری-100-دستگاه-اتوبوس--'>مناقصه بهره برداری 100 دستگاه اتوبوس ... / آگهی مناقصه , مناقصه بهره برداری 100 دستگاه اتوبوس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254753/فراخوان-آسفالت-کوچه-ها-و-معابر-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان آسفالت کوچه ها و معابر  ـ نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان  آسفالت کوچه ها و معابر ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254865/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-خرید-25000-دستگاه-کنتور-آب-سرد---نوبت-دوم-97-5-15'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید 25000 دستگاه کنتور آب سرد ... نوبت دوم 97.5.15   / مناقصه عمومی, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید 25000 دستگاه کنتور آب سرد ... نوبت دوم 97.5.15  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254880/مناقصه-خرید-قطعات-کنترل-ولو-و-تجهیزات-ابزار-دقیق'>مناقصه خرید قطعات کنترل ولو و تجهیزات ابزار دقیق / مناقصه, مناقصه خرید قطعات کنترل ولو و تجهیزات ابزار دقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254892/مناقصه-ساخت-قطعات-کنترل-ولو-P-F'>مناقصه ساخت قطعات کنترل ولو P/F / مناقصه,مناقصه ساخت قطعات کنترل ولو P/F</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254960/فراخوان-مناقصه-عمومی-تهیه-و-تامین-69دستگاه-خودرو-استیجاری-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه عمومی تهیه و تامین 69دستگاه خودرو استیجاری (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی تهیه و تامین 69دستگاه خودرو استیجاری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254970/استعلام-کنترلر--'>استعلام کنترلر ... / استعلام , استعلام کنترلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255042/استعلام-هارد-دیسک-سرور-HP'>استعلام هارد دیسک سرور HP / استعلام, هارد دیسک سرور HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255132/استعلام-چهار-عدد-باطری'>استعلام چهار عدد باطری  / استعلام , استعلام چهار عدد باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253684/مناقصه-حسابرسی-سال-1397'>مناقصه حسابرسی سال 1397 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حسابرسی سال 1397</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253685/مناقصه-ایجاد-و-استقرار-سامانه-اطلاعات-مکان-محور-GIS'>مناقصه ایجاد و استقرار سامانه اطلاعات مکان محور  GIS / مناقصه ایجاد و استقرار سامانه اطلاعات مکان محور  GIS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253695/مناقصه-اجرای-کف-پوش-بوستان-محلی--مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کف پوش بوستان محلی - مرحله دوم - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای کف پوش بوستان محلی - مرحله دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253702/مناقصه-پروژه-کمربندی-شرق-قزوین'>مناقصه پروژه کمربندی شرق قزوین  / مناقصه ، مناقصه پروژه کمربندی شرق قزوین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253769/مناقصه-واگذاری-تعدادی-از-مراکز-و-پایگاههای-سلامت-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری تعدادی از مراکز و پایگاههای سلامت ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری تعدادی از مراکز و پایگاههای سلامت  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253869/مناقصه-طراحی-و-احداث-پروژه-ساختمان-شهرداری--نوبت-دوم'>مناقصه طراحی و احداث پروژه ساختمان شهرداری - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه طراحی و احداث پروژه ساختمان شهرداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253899/مناقصه-بخشی-از-امور-خدماتی-دانشگاه'>مناقصه بخشی از امور خدماتی دانشگاه  / اگهی مناقصه , مناقصه بخشی از امور خدماتی دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254078/مناقصه-خرید-تن-ماهی--'>مناقصه خرید تن ماهی ... / آگهی مناقصه, مناقصه خرید تن ماهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254091/فراخوان-مناقصه-خدمات-خودرویی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات خودرویی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه خدمات خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254116/مناقصه-خدمات-مدیریت-فنی-و-نظارت-راهبردی'>مناقصه خدمات مدیریت فنی و نظارت راهبردی  / مناقصه, مناقصه خدمات مدیریت فنی و نظارت راهبردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254140/انتخاب-مشاور-جهت-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-بر-پروژه-کمربندی'>انتخاب مشاور جهت نظارت کارگاهی و عالیه بر پروژه کمربندی / آگهی انتخاب مشاور , انتخاب مشاور جهت نظارت کارگاهی و عالیه بر پروژه کمربندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254159/مناقصه-​حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-3'>مناقصه ​حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه 3  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ​حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254211/مناقصه​-​خرید-آسفالت---'>مناقصه​ ​خرید آسفالت .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه​ ​خرید آسفالت جهت سطح نواحی 2،4،6 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254310/مناقصه-انتخاب-حسابرس-برای-حسابرسی-نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب حسابرس برای حسابرسی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انتخاب حسابرس برای حسابرسی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254379/مناقصه-عملیات-حفر-چال-معدن-کوهی-مرحله-دوم'>مناقصه عملیات حفر چال معدن کوهی مرحله دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حفر چال معدن کوهی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254393/مناقصه-پروژه-آسفالت-گرم-سطح-شهر--'>مناقصه پروژه آسفالت گرم سطح شهر... / مناقصه, مناقصه پروژه آسفالت گرم سطح شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254471/مناقصه-عملیات-ساخت-ولو-باکس-های-جاده-های--'>مناقصه  عملیات ساخت ولو باکس های جاده های... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه  عملیات ساخت ولو باکس های جاده های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254480/استعلام-​خرید-خودکار-ویژه-و-دفترچه-یادداشت--'>استعلام ​خرید خودکار ویژه و دفترچه یادداشت... / استعلام, استعلام ​خرید خودکار ویژه و دفترچه یادداشت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254956/مناقصه-پیاده-روسازی-و-ترمیم-پیاده-روها-در-سطح-شهرداری-منطقه-هفت--نوبت-دوم'>مناقصه پیاده روسازی و ترمیم پیاده روها در سطح شهرداری منطقه هفت - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه پیاده روسازی و ترمیم پیاده روها در سطح شهرداری منطقه هفت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253650/مناقصه-احداث-کمربندی-حفاظتی-بلاک-های-ماسه-گیر----نوبت-دوم'>مناقصه احداث کمربندی حفاظتی بلاک های ماسه گیر ... - نوبت دوم  / فراخوان عمومی مناقصه, مناقصه احداث کمربندی حفاظتی بلاک های ماسه گیر ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253657/مناقصه-عملیات-ساخت-جوش-کاری-و-نصب-فری-استال---مرحله-سوم'>مناقصه عملیات ساخت، جوش کاری و نصب فری استال... - مرحله سوم  / مناقصه , مناقصه عملیات ساخت، جوش کاری و نصب فری استال... - مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253686/مناقصه-شناسایی-پتانسیل-های-معدنی-طلا--'>مناقصه شناسایی پتانسیل های معدنی طلا ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه شناسایی پتانسیل های معدنی طلا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253693/مناقصه-انجام-خدمات-مهندسی-تامین-تجهیزات-نصب-و-راه‌اندازی-واحد-تولید-آهک-هیدراته---97-5-16'>مناقصه انجام خدمات مهندسی، تامین تجهیزات، نصب و راه‌اندازی واحد تولید آهک هیدراته ...- 97.5.16 / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات مهندسی، تامین تجهیزات، نصب و راه‌اندازی واحد تولید آهک هیدراته ...- 97.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253772/مناقصه-تجدید-فراخوان-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-روزانه-(نوبت-دوم)'>مناقصه تجدید فراخوان تهیه، طبخ و توزیع غذای روزانه (نوبت دوم) / مناقصه تجدید فراخوان تهیه، طبخ و توزیع غذای روزانه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253840/مناقصه-کارتن-یک-لیتری-لمینیت-با-منقسم-تعداد-75-هزار-عدد'>مناقصه کارتن یک لیتری لمینیت با منقسم تعداد 75 هزار عدد  / مناقصه کارتن یک لیتری لمینیت با منقسم تعداد 75 هزار عدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253881/مناقصه-خرید-دوربین-رادیوگرافی--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید دوربین رادیوگرافی... تجدید نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید دوربین رادیوگرافی...تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253922/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-دوربین-های-مدار-بسته'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253925/مناقصه-سلف-سرویس'>مناقصه سلف سرویس   / مناقصه ، مناقصه سلف سرویس  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253952/فراخوان-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-و-احداث-ادمرو--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای عملیات لوله گذاری و احداث ادمرو - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری و احداث ادمرو- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253967/مناقصه-خرید-نازل-پلیت-توربین-بخار-نیروگاه'>مناقصه خرید نازل پلیت توربین بخار نیروگاه  / مناقصه , مناقصه خرید نازل پلیت توربین بخار نیروگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254000/تجدید-مناقصه-ساخت-دو-قلم-کالا-شامل-Screen-Mesh--Grid-Mesh-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ساخت دو قلم کالا شامل Screen Mesh & Grid Mesh- نوبت دوم  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه ساخت دو قلم کالا شامل Screen Mesh & Grid Mesh- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254001/استعلام-نظارت-کارگاهی-پروژه-های-آبرسانی--'>استعلام نظارت کارگاهی پروژه های آبرسانی .. / استعلام,استعلام نظارت کارگاهی پروژه های آبرسانی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254003/مناقصه-اجرای-سیستم-ایمنی-اعلام-و-اطفاء-حریق'>مناقصه اجرای سیستم ایمنی اعلام و اطفاء حریق / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای سیستم ایمنی اعلام و اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254023/مناقصه-نظافت-و-پاکسازی-گیردرهای-جرثقیل'>مناقصه نظافت و پاکسازی گیردرهای جرثقیل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نظافت و پاکسازی گیردرهای جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254049/مناقصه-پروژه-احداث-و-تکمیل-فرهنگسرا'>مناقصه پروژه احداث و تکمیل فرهنگسرا / مناقصه عمومی مناقصه پروژه احداث و تکمیل فرهنگسرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254056/استعلام-نظارت-کارگاهی-پروژه-های-ابرسانی'>استعلام نظارت کارگاهی پروژه های ابرسانی / استعلام نظارت کارگاهی پروژه های ابرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254071/مناقصهPIPE-ALLOY-STEEL-5-CR'>مناقصهPIPE ALLOY STEEL 5% CR / مناقصهPIPE ALLOY STEEL 5% CR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254081/مناقصه-تعداد-2000-عدد-باطری--'>مناقصه تعداد 2000 عدد باطری ...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعداد 2000 عدد باطری ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254086/استعلام-نظارت-کارگاهی-پروژه-های-آبرسانی--'>استعلام نظارت کارگاهی پروژه های آبرسانی... / استعلام, استعلام نظارت کارگاهی پروژه های آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254107/استعلام-نظارت-کارگاهی-پروژه-آبرسانی--'>استعلام نظارت کارگاهی پروژه آبرسانی ... / استعلام , استعلام نظارت کارگاهی پروژه آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254195/مناقصه-عملیات-بهره-برداری-از-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه  عملیات بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب / اگهی مناقصه , مناقصه  عملیات بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254198/استعلام-نظارت-کارگاهی-پروژه-های-آبرسانی--'>استعلام نظارت کارگاهی پروژه های آبرسانی ... / استعلام , استعلام نظارت کارگاهی پروژه های آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254262/مناقصه-خرید-فیلترهای-ایستگاه-تقلیل-فشار-گاز-نیروگاه--'> مناقصه خرید فیلترهای ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه... / تجدید مناقصه ,  مناقصه خرید فیلترهای ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254281/مناقصه-فراخوان-خرید-فیلترهای-ایستگاه-تقلیل-فشار-گاز'>مناقصه فراخوان خرید فیلترهای ایستگاه تقلیل فشار گاز  / مناقصه فراخوان خرید فیلترهای ایستگاه تقلیل فشار گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254303/مناقصه-خرید-خدمات-مالی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات مالی  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید خدمات مالی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254329/مناقصه-خرید-12-مجموعه-فلزی'>مناقصه خرید 12 مجموعه فلزی  / آگهی مناقصه,مناقصه خرید 12 مجموعه فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254356/مناقصه-موزائیک-فرش--نوبت-دوم'>مناقصه موزائیک فرش - نوبت دوم / آگهی مناقصه  ,مناقصه موزائیک فرش - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254383/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-شامل-خدمات-کارگر-فنی-و-ساده-و--'>مناقصه واگذاری  امور خدماتی شامل خدمات کارگر فنی و ساده و ... / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری  امور خدماتی شامل خدمات کارگر فنی و ساده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254448/استعلام-کنتاکتور'>استعلام کنتاکتور / استعلام,استعلام کنتاکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254453/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-روسازی-خیابان--نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات پیاده روسازی خیابان ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات پیاده روسازی خیابان ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254477/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-روسازی-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات پیاده روسازی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات پیاده روسازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254525/استعلام-تعمیر-74-دستگاه-پرینتر-با-تعویض-قطعات'>استعلام تعمیر 74 دستگاه پرینتر با تعویض قطعات  / استعلام,استعلام تعمیر 74 دستگاه پرینتر با تعویض قطعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254598/استعلام-plug-for-artash-heat-exchanger'>استعلام plug  for artash  heat exchanger  / استعلام, استعلام plug  for artash  heat exchanger </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254670/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی--'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی ... / استعلام , استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254685/استعلام-عملیات-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-کولر-گازی--'>استعلام عملیات خرید و نصب و راه اندازی کولر گازی ... / استعلام, استعلام عملیات خرید و نصب و راه اندازی کولر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254694/مناقصه-عملیات-اجرایی-باقیمانده-فاضلاب-مبارکه-و-اسماعیل-ترخان-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده فاضلاب مبارکه و اسماعیل ترخان  ـ نوبت دوم / مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده فاضلاب مبارکه و اسماعیل ترخان  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254708/مناقصه-تنظیفات-و-خدمات-آبدارخانه-ها-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه تنظیفات و خدمات آبدارخانه ها و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تنظیفات و خدمات آبدارخانه ها و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254727/فراخوان-تامین-مالی-طرح-تکمیل-تاسیسات-فاضلاب-نوبت-دوم'>فراخوان تامین مالی طرح تکمیل تاسیسات فاضلاب نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان تامین مالی طرح تکمیل تاسیسات فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254744/استعلام-سرویس-فکس'>استعلام سرویس فکس  / استعلام,سرویس فکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254755/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254795/استعلام-لوازم-مورد-نیاز-جهت-تابلو-برق-و-متعلقات-برقی-آسانسور'>استعلام  لوازم مورد نیاز جهت تابلو برق و متعلقات برقی آسانسور  / استعلام, لوازم مورد نیاز جهت تابلو برق و متعلقات برقی آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254952/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-کادر-خدماتی--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی...تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی..تجدید - نوبت دئوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254958/فراخوان-خرید-و-حمل-دیوار-پیرامون-محوطه-محل-دفن-پسماند'>فراخوان خرید و حمل دیوار پیرامون محوطه محل دفن پسماند / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه  خرید و حمل دیوار پیرامون محوطه محل دفن پسماند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254974/مناقصه-پیاده-روسازی'>مناقصه پیاده روسازی  / مناقصه عمومی, مناقصه پیاده روسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255003/استعلام-نصب-پل-باکسی-بتنی--'>استعلام نصب پل باکسی بتنی... / استعلام, استعلام نصب پل باکسی بتنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255025/مناقصه-خرید-نازل-پلیت-توربین-بخار-نیروگاه'>مناقصه خرید نازل پلیت توربین بخار نیروگاه / مناقصه عمومی, مناقصه خرید نازل پلیت توربین بخار نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255036/مناقصه-پیمانکاری-کوه--'>مناقصه پیمانکاری کوه ... / مناقصه عمومی, مناقصه پیمانکاری کوه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255045/استعلام-تعمیر--'>استعلام تعمیر ... / استعلام , استعلام تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255056/استعلام-سرویس-کپی--'>استعلام سرویس کپی... / استعلام, استعلام سرویس کپی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255092/استعلام-شارژ-کارتریج-120-گرم-و-140--'>استعلام شارژ کارتریج 120 گرم و 140  .. / استعلام,استعلام شارژ کارتریج 120 گرم و 140  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255124/استعلام-تهیه-و-ساخت-و-نصب-و-راه-اندازی-آسانسور--'>استعلام تهیه و ساخت و نصب و راه اندازی آسانسور ... / استعلام , استعلام تهیه و ساخت و نصب و راه اندازی آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255164/استعلام-واگذاری-حجمی-سرویس-اینترنت---'>استعلام واگذاری حجمی سرویس اینترنت، ... / استعلام, استعلام واگذاری حجمی سرویس اینترنت، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255167/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-دوربین-مداربسته'>استعلام  خرید و نصب تجهیزات دوربین مداربسته  / استعلام, استعلام  خرید و نصب تجهیزات دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255194/استعلام-عملیات-بهسازی--'>استعلام عملیات بهسازی ... / استعلام , استعلام عملیات بهسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255218/استعلام-واگذاری-حجمی-سرویس-اینترنت---'>استعلام واگذاری حجمی سرویس اینترنت، ... / استعلام, استعلام واگذاری حجمی سرویس اینترنت، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255219/استعلام-کیس-رایانه-کامل-اسمبل'>استعلام کیس رایانه کامل اسمبل / استعلام , استعلام کیس رایانه کامل اسمبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253802/مناقصه-خرید-و-اجرای-شبکه-فاضلاب--'>مناقصه خرید و اجرای شبکه فاضلاب... / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و اجرای شبکه فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254124/مناقصه-بهسازی-ساختمان-اتاق-کنترل'>مناقصه بهسازی ساختمان اتاق کنترل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  بهسازی ساختمان اتاق کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254323/تجدید-مناقصه-اجرای-تونل--'>تجدید مناقصه اجرای تونل ... / مناقصه ,تجدید مناقصه اجرای تونل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254396/استعلام-خرید-شانزده-عدد-تشک-یکنفره--'>استعلام خرید شانزده عدد تشک یکنفره  .. / استعلام,استعلام خرید شانزده عدد تشک یکنفره  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254407/تجدید-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-H'>تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده H / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده H</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254421/مناقصه-اجرای-عملیات-جدولگذاری-موزاییک-و-کانیو--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری، موزاییک و کانیو ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری، موزاییک و کانیو ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254433/استعلام-طبق-فایل-پیوست'>استعلام طبق فایل پیوست / استعلام, استعلام طبق فایل پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254445/استعلام-مجموعه-شامل-UPS'>استعلام مجموعه شامل UPS / استعلام, استعلام مجموعه شامل UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254513/مناقصه-جهت-پوشش-بیمه-تکمیلی-تعداد-حدودا-9-000-نفر-از-پرسنل'>مناقصه جهت پوشش بیمه تکمیلی، تعداد حدودا 9.000 نفر از پرسنل  / مناقصه , مناقصه جهت پوشش بیمه تکمیلی، تعداد حدودا 9.000 نفر از پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254577/استعلام-طبق-فایل-پیوست'>استعلام طبق فایل پیوست  / استعلام, طبق فایل پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254866/استعلام-خرید-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاهی  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254919/اصلاحیه-مناقصه-خرید-سرامیک-پرسلانی'>اصلاحیه مناقصه خرید سرامیک پرسلانی  / مناقصه عمومی, اصلاحیه مناقصه خرید سرامیک پرسلانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254936/مناقصه-عملیات-نصب-راه-اندازی-و-پشتیبانی-دوربین-های-مداربسته'>مناقصه عملیات نصب، راه اندازی و پشتیبانی دوربین های مداربسته  / مناقصه، مناقصه عملیات نصب، راه اندازی و پشتیبانی دوربین های مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254972/مناقصه-جدولگذاری-و-پیاده-روسازی-اطراف-زمینهای-خاکی--'>مناقصه جدولگذاری و پیاده روسازی اطراف زمینهای خاکی... / مناقصه , مناقصه جدولگذاری و پیاده روسازی اطراف زمینهای خاکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254981/مناقصه-امور-بیمه-تکمیلی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه امور بیمه تکمیلی  ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای،مناقصه امور بیمه تکمیلی   ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253660/مناقصه-انجام-عملیات-بازسازی-شبکه-برق-فشار-متوسط'>مناقصه انجام عملیات بازسازی شبکه برق فشار متوسط / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات بازسازی شبکه برق فشار متوسط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253848/فراخوان-استعلام-ارائه-خدمات-پذیرایی-تشریفات-و-امور-تنظیفاتی-نوبت-دوم'>فراخوان استعلام ارائه خدمات پذیرایی، تشریفات و امور تنظیفاتی- نوبت دوم  / فراخوان استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, فراخوان استعلام ارائه خدمات پذیرایی، تشریفات و امور تنظیفاتی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253868/مناقصه-اجرای-عملیات-دیوار-بتنی-حائل'>مناقصه اجرای عملیات دیوار بتنی حائل  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات دیوار بتنی حائل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253894/فراخوان-استعلام-ارائه-خدمات-فضای-سبز-(نوبت-دوم)'>فراخوان استعلام ارائه خدمات فضای سبز (نوبت دوم) / فراخوان استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان استعلام ارائه خدمات فضای سبز (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253975/تجدید-مناقصه-خرید-حمل-و-پخش-آسفالت-دستی-و-فینیشری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید حمل و پخش آسفالت دستی و فینیشری - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی، مناقصه خرید حمل و پخش آسفالت دستی و فینیشری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254080/مناقصه-خرید-دستگاه-پرکن-خطی'>مناقصه خرید دستگاه پرکن خطی  / مناقصه عمومی,مناقصه خرید دستگاه پرکن خطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254227/مناقصه-تکمیل-و-تجهیز-سالن-آمفی-تئاتر-دانشکده'>مناقصه  تکمیل و تجهیز سالن آمفی تئاتر دانشکده  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  تکمیل و تجهیز سالن آمفی تئاتر دانشکده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254465/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254492/مناقصه-حوضچه-های-کنترل-سیلاب-و-تغذیه-مصنوعی--'>مناقصه حوضچه های کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی ... / آگهی مناقصه, مناقصه حوضچه های کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254678/استعلام-SERVER-HP-PROLIANT-DL380G9-با-مشخصات-ذیل--'>استعلام SERVER HP PROLIANT DL380G9 با مشخصات ذیل .. / استعلام,استعلام SERVER HP PROLIANT DL380G9 با مشخصات ذیل ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254718/استعلام-لباس-و-کفش-و-کلاه-پتو-و---قیمت--'>استعلام  لباس و کفش و کلاه پتو و ... قیمت .. / استعلام, استعلام  لباس و کفش و کلاه پتو و ... قیمت ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253674/مناقصه-PARTS-FOR-PALL-AIR-DRYER--نوبت-دوم'>مناقصه  PARTS FOR PALL AIR DRYER - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه  PARTS FOR PALL AIR DRYER - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253683/مناقصه-تهیه-و-طبخ-غذا-و-اداره-رستورانهای-تاسیسات--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و طبخ غذا و اداره رستورانهای تاسیسات - نوبت دوم / آگهی مناقصه و شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران , مناقصه تهیه و طبخ غذا و اداره رستورانهای تاسیسات - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253737/فراخوان-مناقصه-عمومی-P-F-WESTINGHOUSE-TRANSMITER-COMBINED-FLOW-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی P/F WESTINGHOUSE TRANSMITER: COMBINED FLOW نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عمومی P/F WESTINGHOUSE TRANSMITER: COMBINED FLOW نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253920/مناقصه-خرید-مجموعه-دستگاه-های-سنجش-و-اندازه-گیری-ایزوتوپهای-پایدار'>مناقصه خرید مجموعه دستگاه های سنجش و اندازه گیری ایزوتوپهای پایدار  / مناقصه، مناقصه خرید مجموعه دستگاه های سنجش و اندازه گیری ایزوتوپهای پایدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253924/مناقصه-خرید-کنتور-دیافراگمی-در-سایزهای-مختلف-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید کنتور دیافراگمی در سایزهای مختلف  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کنتور دیافراگمی در سایزهای مختلف  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254051/مناقصه-انجام-خدمات-نگهبانی'>مناقصه انجام خدمات نگهبانی / مناقصه , مناقصه انجام خدمات نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254089/فراخوان-واگذاری-حسابرسی-جهت-بررسی-تفریق-و-بیلان-بودجه'>فراخوان واگذاری حسابرسی جهت بررسی تفریق و بیلان بودجه  / فراخوان واگذاری حسابرسی جهت بررسی تفریق و بیلان بودجه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254324/تجدید-مناقصه-جمع-آوری-زباله-و-رفت-و-روب-سطح-شهر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب سطح شهر .. نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب سطح شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254326/مناقصه-87-کیلومتر-شبکه-گازرسانی-و-نصب-650-انشعاب-روستاها--'>مناقصه 87  کیلومتر شبکه گازرسانی و نصب 650 انشعاب روستاها... / مناقصه 87  کیلومتر شبکه گازرسانی و نصب 650 انشعاب روستاها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254352/فراخوان-مناقصه-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-روشنایی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری روشنایی نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری روشنایی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254360/مناقصه-تکمیل-ساختمان-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل ساختمان-  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254472/تجدید-مناقصه-احداث-یک-زمین-ورزشی-در-سایت--'>تجدید مناقصه احداث یک زمین ورزشی در سایت ... / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه احداث یک زمین ورزشی در سایت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254515/استعلام-ساخت-درایو-شفت-فیبر-کربنی'>استعلام ساخت درایو شفت فیبر کربنی / استعلام,استعلام ساخت درایو شفت فیبر کربنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254558/فراخوان-انجام-خدمات-مورد-نیاز-اداره-تعمیرات-ساختمان'>فراخوان انجام خدمات مورد نیاز اداره تعمیرات ساختمان / مناقصه عمومی, فراخوان انجام خدمات مورد نیاز اداره تعمیرات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254596/استعلام-مجموعه-پلی-آمید-ضد-سایش-UHMW-و--'>استعلام مجموعه پلی آمید ضد سایش UHMW و ... / استعلام ،استعلام مجموعه پلی آمید ضد سایش UHMW و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254714/مناقصه-PARTS-FOR-SOLAR-GAS-TURBINE'>مناقصه PARTS FOR SOLAR GAS TURBINE  / مناقصه PARTS FOR SOLAR GAS TURBINE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254842/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-مکانیکال'>مناقصه خرید قطعات یدکی مکانیکال  / مناقصه, مناقصه خرید قطعات یدکی مکانیکال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254860/مناقصه-خرید-NORGREN-SOLENOID'>مناقصه خرید NORGREN SOLENOID / مناقصه, مناقصه خرید NORGREN SOLENOID</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254871/مناقصه-ساخت-BODY'>مناقصه ساخت BODY / مناقصه,مناقصه ساخت BODY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254891/مناقصه-خرید-p-f-metastream'>مناقصه خرید p/f metastream / آگهی مناقصه ,  مناقصه خرید p/f metastream</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254953/استعلام-خودروی-اتش-نشانی-نیسان'>استعلام خودروی اتش نشانی نیسان / استعلام , استعلام خودروی اتش نشانی نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254998/استعلام-کنترل-پنل-SUTRON-ELECTRONIC--'>استعلام  کنترل پنل SUTRON ELECTRONIC .. / استعلام, استعلام  کنترل پنل SUTRON ELECTRONIC ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253699/فراخوان-مناقصه-نوسازی-محوطه-آتش-نشانی--اجرای-عملیات-ترمیم-مرمت-و-بازسازی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  نوسازی محوطه آتش نشانی ، اجرای عملیات ترمیم، مرمت و بازسازی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه  نوسازی محوطه آتش نشانی ، اجرای عملیات ترمیم، مرمت و بازسازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253713/استعلام-به-شرح-فایل-پیوست'>استعلام  به شرح فایل پیوست / استعلام, استعلام  به شرح فایل پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253726/فراخوان-مناقصه-ارائه-خدمات-حراستی-و-حفاظتی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  ارائه خدمات حراستی و حفاظتی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی  ارائه خدمات حراستی و حفاظتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253735/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-ارائه-خدمات-حراستی-و-حفاظتی'>اصلاحیه فراخوان مناقصه  ارائه خدمات حراستی و حفاظتی / اصلاحیه مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی  ارائه خدمات حراستی و حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253986/مناقصه-اجرای-سایبان-دپوی-مواد-شیمیایی-مصرفی-واحدهای-عملیاتی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای سایبان دپوی مواد شیمیایی مصرفی واحدهای عملیاتی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سایبان دپوی مواد شیمیایی مصرفی واحدهای عملیاتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254192/فراخوان-انتخاب-حسابرس-رسمی'>فراخوان انتخاب حسابرس رسمی  / فراخوان, فراخوان انتخاب حسابرس رسمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254284/مناقصه-گازرسانی-به-مجموعه-روستاهای'>مناقصه گازرسانی به مجموعه روستاهای / مناقصه, مناقصه گازرسانی به مجموعه روستاهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254369/استعلام-ابزارآلات-و-لوازم-عمومی-و-اندازه-گیری'>استعلام ابزارآلات و لوازم عمومی و اندازه گیری  / استعلام , استعلام ابزارآلات و لوازم عمومی و اندازه گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254488/مناقصه-30-کیلومتر-شبکه-گذاری-و-800-انشعاب-فولادی'>مناقصه 30 کیلومتر شبکه گذاری و 800 انشعاب فولادی  / مناقصه 30 کیلومتر شبکه گذاری و 800 انشعاب فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254173/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-رنگ-آمیزی-سه-بلوک'>مناقصه تعمیرات اساسی و رنگ آمیزی سه بلوک / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه تعمیرات اساسی و رنگ آمیزی سه بلوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254286/مناقصه-عمومی-تجهیز-و-استانداردسازی-پارکهای-سطح-منطقه-ده-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تجهیز و استانداردسازی پارکهای سطح منطقه ده نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تجهیز و استانداردسازی پارکهای سطح منطقه ده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254415/مناقصه-تکمیل-جایگاه-عرضه-مواد-سوختی-(پمپ-بنزین)'>مناقصه تکمیل جایگاه عرضه مواد سوختی (پمپ بنزین)  / مناقصه , مناقصه تکمیل جایگاه عرضه مواد سوختی (پمپ بنزین) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254587/اصلاحیه-مناقصه-پروژه-تجهیز-و-استانداردسازی-پارک-های-سطح'>اصلاحیه مناقصه پروژه تجهیز و استانداردسازی پارک های سطح  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تجهیز و استانداردسازی پارک های سطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254853/مناقصه-تعریض-پل-و-سنگفرش-داخل-رودخانه-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه تعریض پل و سنگفرش داخل رودخانه مرحله دوم- نوبت اول / مناقصه, مناقصه  تعریض پل و سنگفرش داخل رودخانه  مرحله دوم- نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253830/مناقصه-برون-سپاری-امور-قابل-واگذاری--تجدید'>مناقصه برون سپاری امور قابل واگذاری - تجدید  / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه برون سپاری امور قابل واگذاری  - تجدید  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253965/مناقصه-عمومی-طراحی-اجرا-و-نصب-سیستم-تصفیه-فاضلاب-جهت-تامین-آب-فضای-سبز-شهر'>مناقصه عمومی طراحی، اجرا و نصب سیستم  تصفیه فاضلاب جهت تامین آب فضای سبز شهر / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی طراحی، اجرا و نصب سیستم  تصفیه فاضلاب جهت تامین آب فضای سبز شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254529/استعلام-فن-خنک-کننده-موتور-بالابر-آسانسور-و--'>استعلام فن خنک کننده موتور بالابر آسانسور و .. / استعلام ،استعلام فن خنک کننده موتور بالابر آسانسور و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253877/تجدید-مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت'>تجدید مناقصه زیرسازی و آسفالت / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه زیرسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253889/تجدید-مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-و-جدولگذاری'>تجدید مناقصه زیرسازی و آسفالت و جدولگذاری / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه زیرسازی و آسفالت و جدولگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253900/مناقصه-خرید-AIR-BLOWER--تجدید'>مناقصه خرید AIR BLOWER - تجدید / تجدید مناقصه, مناقصه خرید AIR BLOWER - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254040/مناقصه-انجام-عملیات-ساخت-پل-عابر-پیاده'>مناقصه انجام عملیات ساخت پل عابر پیاده / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات ساخت پل عابر پیاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254096/آگهی-ارزیابی-توان-سرمایه-گذاری-پروژه-بهسازی-نوسازی-بهره-برداری--'>آگهی ارزیابی توان سرمایه گذاری پروژه بهسازی، نوسازی، بهره برداری ... / آگهی ارزیابی, آگهی ارزیابی توان سرمایه گذاری پروژه بهسازی، نوسازی، بهره برداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254604/تجدید-مناقصه-خرید-دو-دستگاه-سرور-HP-DL380-Gen9'>تجدید مناقصه خرید دو دستگاه سرور HP DL380 Gen9  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خرید دو دستگاه سرور HP DL380 Gen9 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253971/مناقصه-واگذاری-مرکز-معاینه-فنی-به-بخش-خصوصی'>مناقصه واگذاری مرکز معاینه فنی به بخش خصوصی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری مرکز معاینه فنی به بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254519/تجدید-مناقصه-ایمن-سازی-سرگاردریل-ها-و-ارتقا-حفاظ-ایمنی-پرتگاهی-و--'>تجدید مناقصه  ایمن سازی سرگاردریل ها و ارتقا حفاظ ایمنی پرتگاهی و ...  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه  ایمن سازی سرگاردریل ها و ارتقا حفاظ ایمنی پرتگاهی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254711/مناقصه-بخشی-از-تجهیزات-و-احداث-24000-متر-شبکه-گازرسانی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه بخشی از تجهیزات و احداث 24000 متر شبکه گازرسانی ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه بخشی از تجهیزات و احداث 24000 متر شبکه گازرسانی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254769/فراخوان-ماقصه-اجرای-30132-متر-شبکه-توزیع-پلی-اتیلن-نصب-24-عدد'>فراخوان ماقصه اجرای 30132 متر شبکه توزیع پلی اتیلن نصب 24 عدد / فراخوان مناقصه, فراخوان ماقصه اجرای 30132 متر شبکه توزیع پلی اتیلن نصب 24 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254821/مناقصه-p-f-nuovo-pignone-gas-turbine'>مناقصه p/f nuovo pignone gas turbine / مناقصه , مناقصه p/f nuovo pignone gas turbine</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254944/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-روابط-عمومی-مربوط-به-عکاسی-فیلمبرداری'>فراخوان مناقصه انجام خدمات روابط عمومی مربوط به عکاسی، فیلمبرداری  / فراخوان مناقصه انجام خدمات روابط عمومی مربوط به عکاسی، فیلمبرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253654/مناقصه-واگذاری-امور-اخذ-از-سازمان-نظام-مهندسی-ساختمان'>مناقصه واگذاری امور اخذ از سازمان نظام مهندسی ساختمان / مناقصه , مناقصه واگذاری امور اخذ از سازمان نظام مهندسی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253656/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-NUOVO-PIGNONE'>مناقصه خرید قطعات یدکی  NUOVO PIGNONE / مناقصه, مناقصه خرید قطعات یدکی  NUOVO PIGNONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253659/مناقصه-خرید-قطعات-یدکیneles'>مناقصه خرید قطعات یدکیneles / مناقصه, مناقصه خرید قطعات یدکی  NUOVO PIGNONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253663/مناقصه-خرید-کنترل-ولو'>مناقصه خرید کنترل ولو / مناقصه,مناقصه خرید کنترل ولو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253718/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات--امور-آبدارخانه-ها---'>مناقصه انجام خدمات تنظیفات ، امور آبدارخانه ها ....  / فراخوان ، مناقصه انجام خدمات تنظیفات ، امور آبدارخانه ها .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253773/مناقصه-احداث-سوله-روزشی'> مناقصه احداث سوله روزشی / آگهی مناقصه, مناقصه احداث سوله روزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253784/مناقصه-پروژه-تعویض-و-ساخت-سینی-دارام'>مناقصه پروژه تعویض و ساخت سینی دارام / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تعویض و ساخت سینی دارام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253788/مناقصه-احداث-شبکه-توزیع-گاز-16-روستا--'>مناقصه احداث شبکه توزیع گاز 16 روستا ... / مناقصه, مناقصه احداث شبکه توزیع گاز 16 روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253884/فراخوان-مناقصه-دوربین-های-مداربسته-ساختمان-های-شهرداری'>فراخوان مناقصه دوربین های مداربسته ساختمان های شهرداری  / فراخوان مناقصه دوربین های مداربسته ساختمان های شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253902/تجدید-فراخوان-خدمات-حفاظت-و-حراست'>تجدید فراخوان خدمات حفاظت و حراست / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید فراخوان خدمات حفاظت و حراست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253907/فراخوان-استعلام-انجام-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-کلیه-سیستم-ها'>فراخوان استعلام انجام عملیات تعمیر و نگهداری کلیه سیستم ها / فراخوان استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان انجام عملیات تعمیر و نگهداری کلیه سیستم ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253913/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکی-و-آسفالت-کاری-(-با-مصالح-)'>مناقصه اجرای عملیات خاکی و آسفالت کاری ( با مصالح )  / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات خاکی و آسفالت کاری ( با مصالح ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253943/اصلاحیه-مناقصه-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-پسماند-و-خدمات'>اصلاحیه مناقصه رفت و روب و جمع آوری پسماند و خدمات  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه رفت و روب و جمع آوری پسماند و خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254136/اصلاحیه-ارزیابی-کیفی-مشاوران-نظارت-براجرای-سامانه-آبیاری-نوبت-دوم'>اصلاحیه ارزیابی کیفی مشاوران نظارت براجرای سامانه آبیاری نوبت دوم  / اصلاحیه , اصلاحیه ارزیابی کیفی مشاوران نظارت براجرای سامانه آبیاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254169/مناقصه-مدیریت-و-نگهداری-سراهای-دانشجویی'>مناقصه مدیریت و نگهداری سراهای دانشجویی / آگهی مناقصه و مزایده عمومی, مناقصه مدیریت و نگهداری سراهای دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254197/استعلام-قیمت-مرمت-و-بازسازی-سد--'>استعلام قیمت مرمت و بازسازی سد... / استعلام قیمت, استعلام قیمت مرمت و بازسازی سد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254215/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-و-واشر-مانشون-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن و واشر مانشون پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن و واشر مانشون پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254223/مناقصه-۶۸-کیلومتر-شبکه-گازرسانی-و-نصب-۷۷۰-انشعاب-روستاها--'>مناقصه ۶۸ کیلومتر شبکه گازرسانی و نصب ۷۷۰ انشعاب روستاها... / مناقصه, مناقصه ۶۸ کیلومتر شبکه گازرسانی و نصب ۷۷۰ انشعاب روستاها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254283/مناقصه-انجام-ماسه-سایی-رنگ-آمیزی-داخل-و--'>مناقصه  انجام ماسه سایی، رنگ آمیزی داخل و ... / مناقصه، مناقصه  انجام ماسه سایی، رنگ آمیزی داخل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254309/فراخوان-ایجاد-و-راه-اندازی-مرکز-شماره-2-معانیه-فنی-خودرو-سبک'>فراخوان ایجاد و راه اندازی مرکز شماره 2 معانیه فنی خودرو سبک / آگهی فراخوان ,فراخوان ایجاد و راه اندازی مرکز شماره 2 معانیه فنی خودرو سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254376/فراخوان-تاسیسات-مکانیکی--برقی--لوله-کشی'>فراخوان تاسیسات مکانیکی ، برقی ، لوله کشی / فراخوان تاسیسات مکانیکی ، برقی ، لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254378/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدماتی-مالی-بجز-فعالیت-های-تامین-وجوه-بیمه-و-بازنشستگی--'>استعلام سایر فعالیت های خدماتی مالی، بجز فعالیت های تامین وجوه بیمه و بازنشستگی ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های خدماتی مالی، بجز فعالیت های تامین وجوه بیمه و بازنشستگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254482/فراخوان-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-از-اماکن-و-تاسیسات-صنعتی'>فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254625/استعلام-عملیات-مرمت-و-بازسازی-ایستگاه'>استعلام عملیات مرمت و بازسازی ایستگاه  / استعلام , استعلام عملیات مرمت و بازسازی ایستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254719/فراخوان-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-1-501-شمال-مارون-پسماند'>فراخوان احداث جاده و محل چاه غرب 1/501 شمال مارون پسماند  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان احداث جاده و محل چاه غرب 1/501 شمال مارون پسماند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254756/مناقصه-تعمیرات-اساسی-بازسازی-نظارت-بر-نصب-یک-دستگاه-انجین--'>مناقصه تعمیرات اساسی، بازسازی، نظارت بر نصب یک دستگاه انجین... / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات اساسی، بازسازی، نظارت بر نصب یک دستگاه انجین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254765/مناقصه-خرید-دریچه-چدنی-جهت-مناطق'>مناقصه خرید دریچه چدنی جهت مناطق  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید دریچه چدنی جهت مناطق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254808/مناقصه-LINE-PIPE'>مناقصه LINE PIPE  / مناقصه LINE PIPE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254857/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-flender'>مناقصه خرید قطعات یدکی flender / مناقصه, مناقصه خرید قطعات یدکی flender</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254918/استعلام-انجام-عملیات-خاکبرداری-و-خاکریزی-دستی-در-پارک--'>استعلام انجام عملیات خاکبرداری و خاکریزی دستی در پارک ... / استعلام انجام عملیات خاکبرداری و خاکریزی دستی در پارک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253834/آگهی-مناقصه-و-شناسایی-تعمیر-و-بازسازی-و-جوان-سازی-دو-مجموعه-کامل'>آگهی مناقصه  و شناسایی  تعمیر و بازسازی و جوان سازی دو مجموعه کامل / آگهی مناقصه  و شناسایی  ،آگهی مناقصه  و شناسایی  تعمیر و بازسازی و جوان سازی دو مجموعه کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254021/فراخوان-شناسایی-و-جذب-سرمایه-گذار'>فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار  / فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254041/مناقصه-احداث-سالن-اجتماعات-شهرداری-تجدید'>مناقصه احداث سالن اجتماعات شهرداری تجدید  / مناقصه عمومی, مناقصه احداث سالن اجتماعات شهرداری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254065/تجدید-مناقصه-تکمیل-بوستان'>تجدید مناقصه تکمیل بوستان / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تکمیل بوستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254258/مناقصه-اجاره-دو-دستگاه-خودرو-سواری'>مناقصه اجاره دو دستگاه خودرو سواری / مناقصه, مناقصه اجاره دو دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253750/اصلاحیه-مناقصه-تکمیل-ساختمان-مدیریت-بحران'>اصلاحیه مناقصه تکمیل ساختمان مدیریت بحران / اصلاحیه مناقصه , اصلاحیه مناقصه تکمیل ساختمان مدیریت بحران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253966/مناقصه-پروژه-خط-تغذیه-و-گازرسانی'>مناقصه  پروژه خط تغذیه و گازرسانی  / فراخوان مناقصه, مناقصه  پروژه خط تغذیه و گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253997/مناقصه-خرید-مقدار-40-تن-آنتی-فوم'>مناقصه خرید مقدار 40 تن آنتی فوم / مناقصه, مناقصه  خرید مقدار 40 تن آنتی فوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254820/مناقصه-خرید-300-تن-کاتالیست--'>مناقصه خرید 300 تن کاتالیست .. / مناقصه, مناقصه خرید 300 تن کاتالیست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254903/فراخوان-مناقصه-اجرای-خط-تغذیه-تقویت'>فراخوان مناقصه اجرای خط تغذیه تقویت / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه اجرای خط تغذیه تقویت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254740/مناقصه-انجام-خدمات-نگهبانی-ادارات-و-تأسیسات'>مناقصه انجام خدمات نگهبانی ادارات و تأسیسات / مناقصه , مناقصه انجام خدمات نگهبانی ادارات و تأسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254534/مناقصه-قطعات-یدکی-پمپ-MILTPOM--'>مناقصه قطعات یدکی پمپ MILTPOM... / مناقصه،مناقصه قطعات یدکی پمپ MILTPOM...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254796/مناقصه-1763-مترمربع-پوشش-داخلی-لوله'>مناقصه 1763 مترمربع پوشش داخلی لوله  / فراخوان ، مناقصه 1763 مترمربع پوشش داخلی لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253841/مناقصه-خرید-مقدار-1000-تن-متیل-دی-اتانول-آمین'>مناقصه خرید مقدار 1000 تن متیل دی اتانول آمین / مناقصه, مناقصه خرید مقدار 1000 تن متیل دی اتانول آمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254282/چهارمین-کنگره-راهبردی-و-نمایشگاه-نفت-و-نیرو-97-5-16'>چهارمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو 97.5.16 / چهارمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو  97.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253960/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253985/مزایده-21-قلم-انواع-لوازم-از-جمله-بشکه-220-لیتری--مایع-شوینده-فیلتر--'>مزایده 21 قلم انواع لوازم از جمله بشکه 220 لیتری - مایع شوینده فیلتر... / آگهی مزایده, مزایده 21 قلم انواع لوازم از جمله بشکه 220 لیتری - مایع شوینده فیلتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253998/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-sd-206'>تجدید مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو sd 206 / آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو sd 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254009/مزایده-خودرو-سواری-جیلی-امگرند'>مزایده خودرو سواری جیلی امگرند / آگهی مزایده ,مزایده خودرو سواری جیلی امگرند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254024/مزایده144-قلم-انواع-لوازم-توقیفی-لوازم-التحریر'>مزایده144 قلم انواع لوازم توقیفی لوازم التحریر / آگهی مزایده ,مزایده 144 قلم انواع لوازم توقیفی لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254093/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-هفتاد-و-دو-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه هفتاد و دو متر  / مزایده, مزایده منزل مسکونی عرصه هفتاد و دو متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254098/مزایده-ملک-مشتمل-بر-زمین-استیجاری-مساحت-عرصه-232-50متر'>مزایده ملک مشتمل بر زمین استیجاری مساحت عرصه 232.50متر / مزایده, مزایده ملک مشتمل بر زمین استیجاری مساحت عرصه 232.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254213/تجدید-مزایده-سواری-پروتون-مدل-82'>تجدید مزایده سواری پروتون مدل 82 / تجدید مزایده, تجدید مزایده سواری پروتون مدل 82</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254245/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-98-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 98 متر  / مزایده, مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 98 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254269/مزایده-ملک-بخش-ده-مشهد-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش ده مشهد نوبت اول  / مزایده, مزایده ملک بخش ده مشهد نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254274/مزایده-زمین-مساحت-980-متر'>مزایده زمین مساحت 980 متر / مزایده,مزایده زمین مساحت 980 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254316/مزایده-ششدانگ-ملکی-عرصه-307-20متر'>مزایده ششدانگ ملکی عرصه 307.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملکی عرصه 307.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254318/مزایده-دستگاه-اینورتر-کپسول-اکسیژن-دریل--'>مزایده دستگاه اینورتر، کپسول اکسیژن، دریل ... / مزایده, مزایده دستگاه اینورتر، کپسول اکسیژن، دریل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254508/مزایده-آپارتمان-مساحت-59-65متر'>مزایده آپارتمان مساحت 59.65متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 59.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254724/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-281متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 281متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 281متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255076/مزایده-منزل-مسکونی-نیمه-کاره-زیربنای-دو-طبقه-310متر'>مزایده منزل مسکونی نیمه کاره زیربنای دو طبقه 310متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی نیمه کاره زیربنای دو طبقه 310متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255080/مزایده-پلاک-ثبتی-زیربنای-141-1مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی زیربنای 141.1مترمربع / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی زیربنای 141.1مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253696/مزایده-مقدار-10-5-سهم-مشاع-از-26-سهم-سه-دانگ-مشاع-از-52-سهم-پلاک-751-فرعی'>مزایده مقدار 10.5 سهم مشاع از 26 سهم سه دانگ مشاع از 52 سهم پلاک 751 فرعی / مزایده,مزایده مقدار 10.5 سهم مشاع از 26 سهم سه دانگ مشاع از 52 سهم پلاک 751 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253714/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-176-10متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 176.10متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 176.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253776/مزایده-فروش-دیزل-ژنراتور--'>مزایده فروش دیزل ژنراتور... / آگهی مزایده , مزایده فروش دیزل ژنراتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253806/مزایده-خودروی-سواری-سمند'>مزایده خودروی سواری سمند / مزایده خودروی سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253812/مزایده-خودرو-سواری-سیستم-سمند'>مزایده خودرو سواری سیستم سمند / مزایده, مزایده خودرو سواری سیستم سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253827/مزایده-دستگاه-پژو-gli'>مزایده دستگاه پژو gli / مزایده , مزایده دستگاه پژو gli</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253833/مزایده-اجاره-بوفه-سالن-سینما-نوبت-دوم'>مزایده اجاره بوفه سالن سینما- نوبت دوم  / مزایده, مزایده اجاره بوفه سالن سینما- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253976/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-نیسان-آبی-رنگ'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان آبی رنگ  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان آبی رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253980/مزایده-عرصه-زراعی-و-مسکونی'>مزایده عرصه زراعی و مسکونی / مزایده,مزایده عرصه زراعی و مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253987/مزایده-یک-هکتار-زمین-کشاورزی-آبی-مساحت-یک-هکتار-نوبت-اول'>مزایده یک هکتار زمین کشاورزی آبی مساحت یک هکتار نوبت اول / مزایده,مزایده یک هکتار زمین کشاورزی آبی مساحت یک هکتار نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253993/مزایده-دو-دستگاه-سکسیونر--مرحله-دوم'>مزایده دو دستگاه سکسیونر  - مرحله دوم  / آگهی مزایده, مزایده دو دستگاه سکسیونر  - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254101/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-72-43متر-کلاسه-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 72.43متر کلاسه نوبت اول  / مزایده, مزایده پلاک ثبتی مساحت 72.43متر کلاسه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254105/مزایده-مغازه-مساحت-16-45متر'>مزایده مغازه مساحت 16.45متر / مزایده, مزایده مغازه مساحت 16.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254106/مزایده-یک-ساعت-و-نیم-آب-و-اراضی-از-24-سهم-از-288-سهم-مدار-12-شبانه'>مزایده یک ساعت و نیم آب و اراضی از 24 سهم از 288 سهم مدار 12 شبانه  / مزایده, مزایده یک ساعت و نیم آب و اراضی از 24 سهم از 288 سهم مدار 12 شبانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254111/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-500-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 500 متر  / مزایده, مزایده یک قطعه زمین مساحت 500 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254117/مزایده-ملک-مساحت-کل-156-5متر'>مزایده ملک مساحت کل 156.5متر / مزایده,مزایده ملک مساحت کل 156.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254148/مزایده-واگذاری-فضای-محوطه'>مزایده واگذاری فضای محوطه / مزایده, مزایده واگذاری فضای محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254160/مزایده-اجاره-غذاخوری-های-دانشگاه'>مزایده اجاره غذاخوری های دانشگاه / آگهی مناقصه و مزایده عمومی,مزایده  اجاره غذاخوری های دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254168/اگهی-مزایده-اجاره-محل-سازه-های-تبلیغاتی'>اگهی مزایده اجاره محل سازه های تبلیغاتی / اگهی مزایده , اگهی مزایده اجاره محل سازه های تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254204/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید  / آگهی مزایده اموال منقول ,  مزایده یک دستگاه خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254237/مزایده-فروش-وانت-سیستم-نیستان'>مزایده فروش وانت سیستم نیستان  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش وانت سیستم نیستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254267/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-نیسان'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری نیسان / آگهی مزایده ،مزایده یک دستگاه خودرو سواری نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254337/مزایده-سرقفلی-و-حق-کسب-و-پیشه-تجاری-قطعه-اول-تفکیکی-مساحت-74-81متر'>مزایده سرقفلی و حق کسب و پیشه تجاری قطعه اول تفکیکی مساحت 74.81متر / مزایده,مزایده سرقفلی و حق کسب و پیشه تجاری قطعه اول تفکیکی مساحت 74.81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254357/مزایده-فروش-تعدادی-از-پلاکهای-تجاری-و-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از پلاکهای تجاری و مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از پلاکهای تجاری و مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254373/مزایده-روغن-و-فیلتر'>مزایده روغن و فیلتر  / اگهی مزایده , مزایده روغن و فیلتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254381/مزایده-فروش-انواع-روغن-و-فیلتر---'>مزایده فروش انواع روغن و فیلتر .... / مزایده , مزایده فروش انواع روغن و فیلتر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254412/مزایده-زمین-مساحت-50-549-متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 50.549 متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 50.549 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254428/مزایده-چهار-و-پنج-ششم-شعیر-مشاع-از-96-شعیر-پلاک-130-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده چهار و پنج ششم شعیر مشاع از 96 شعیر پلاک 130 اصلی نوبت دوم  / مزایده,مزایده چهار و پنج ششم شعیر مشاع از 96 شعیر پلاک 130 اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254630/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-2758-05متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 2758.05متر / مزایده, مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 2758.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254640/مزایده-شصت-و-ششم-صدم-دانگ-ساختمان-محل-تالار-رویا-مساحت-630-65متر'>مزایده شصت و ششم صدم دانگ ساختمان محل تالار رویا مساحت 630.65متر / مزایده,مزایده شصت و ششم صدم دانگ ساختمان محل تالار رویا مساحت 630.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254758/مزایده-سهام-و-ماشین-آلات-و-تجهیزات'>مزایده سهام و ماشین آلات و تجهیزات  / مزایده, مزایده سهام و ماشین آلات و تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254766/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-زمین-نیمه-محصور-2758-05متر-بخش-5-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زمین نیمه محصور 2758.05متر بخش 5 یزد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زمین نیمه محصور 2758.05متر بخش 5 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254767/مزایده-اجاره-پارکینگ-چشمه'>مزایده اجاره پارکینگ چشمه / مزایده  ،مزایده اجاره پارکینگ چشمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254831/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-83-25متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 83.25متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 83.25متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255017/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-140-17متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 140.17متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 140.17متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255214/مزایده-یک-دستگاه-چرخ-گوشت-صنعتی'>مزایده یک دستگاه چرخ گوشت صنعتی / مزایده یک دستگاه چرخ گوشت صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253692/مزایده-2-925-سهم-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-دو-ثبتی-اهواز'>مزایده 2.925 سهم از ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو ثبتی اهواز / مزایده,مزایده 2.925 سهم از ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو ثبتی اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253739/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-لیفان'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری لیفان / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری لیفان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253823/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-کل-151-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت کل 151 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت کل 151 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253926/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-91-36متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 91.36متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 91.36متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253933/مزایده-ملک-مساحت-1000-متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت 1000 متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 1000 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253969/مزایده-ششدانگ-یکباب-تجاری-در-زیرزمین-مساحت-117-54متر'>مزایده ششدانگ یکباب تجاری در زیرزمین مساحت 117.54متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب تجاری در زیرزمین مساحت 117.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254002/مزایده-پلاک-ثبتی-کل-مساحت-زیربنا-260-متر'>مزایده پلاک ثبتی کل مساحت زیربنا 260 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی کل مساحت زیربنا 260 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254231/مزایده-لباس-مجلسی-زنانه--'>مزایده لباس مجلسی زنانه... / مزایده, مزایده لباس مجلسی زنانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254473/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-ملک-مشاع'>مزایده 4 دانگ مشاع از منزل مسکونی ملک مشاع / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از منزل مسکونی ملک مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254580/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-74-75متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 74.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 74.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254584/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-92-75مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 92.75مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 92.75مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254588/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-85-67متر-دو-خوابه'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 85.67متر دو خوابه  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 85.67متر دو خوابه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254589/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-89-36متر-اموال-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 89.36متر اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 89.36متر اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254591/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-74-66متر-دارای-پارکینگ-11متر'> مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 74.66متر دارای پارکینگ 11متر  / مزایده, مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 74.66متر دارای پارکینگ 11متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254627/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-شماره-13587-فرعی-بخش-5-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 13587 فرعی بخش 5 یزد / مزایده, مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 13587 فرعی بخش 5 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254638/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-صد-و-ده-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه صد و ده متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه صد و ده متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254653/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-عرصه-198متر-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه 198متر نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه 198متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254717/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-دو-تفکیکی-مساحت-81-87متر'>مزایده پلاک ثبتی قطعه دو تفکیکی مساحت 81.87متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه دو تفکیکی مساحت 81.87متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254878/مزایده-تعداد-250-ورق-گچی-کناف'>مزایده تعداد 250 ورق گچی کناف / مزایده تعداد 250 ورق گچی کناف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253748/مزایده-مبلمان--'>مزایده مبلمان ... / مزایده,مزایده مبلمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253766/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253770/مزایده-تمامت-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-239-5متر'>مزایده تمامت ششدانگ منزل مسکونی عرصه 239.5متر / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ منزل مسکونی عرصه 239.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253873/مزایده-فروش-خودروی-وانت-پیکان-مدل-96'>مزایده فروش خودروی وانت پیکان مدل 96 / مزایده, مزایده فروش خودروی وانت پیکان مدل 96</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253949/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-509-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 509 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 509 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254203/مزایده-یکباب-خانه-ویلایی-عرصه-215-متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب خانه ویلایی عرصه 215 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب خانه ویلایی عرصه 215 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254228/مزایده-فروش-الکتروگرافتی-و-دستگاه-تراش'>مزایده فروش الکتروگرافتی و دستگاه تراش  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش الکتروگرافتی و دستگاه تراش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254331/مزایده-آپارتمان-مسکونی-در-مجتمع-شش-واحدی-52-83متر'>مزایده آپارتمان مسکونی در مجتمع شش واحدی 52.83متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی در مجتمع شش واحدی 52.83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254499/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-عرصه-729-61متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 729.61متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 729.61متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254721/مزایده-سرامیک'>مزایده سرامیک / مزایده, مزایده سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254757/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-1560متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 1560متر  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 1560متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254761/مزایده-پلاک-ثبتی-1190-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 1190 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1190 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254768/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-شماره-13587-فرعی-از-13411-اصلی-مفروز-قطعه-یک'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 13587 فرعی از 13411 اصلی مفروز قطعه یک / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 13587 فرعی از 13411 اصلی مفروز قطعه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253675/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-همکف-مساحت-140-84متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف مساحت 140.84متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف مساحت 140.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253736/مزایده-زمین-مساحت-600-متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 600 متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 600 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253783/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-یکصد-و-بیست-و-شش-متر-و-نود-دسی-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت یکصد و بیست و شش متر و نود دسی متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت یکصد و بیست و شش متر و نود دسی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253815/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-ملک-عرصه-40-22متر'>مزایده دو دانگ از ششدانگ ملک عرصه 40.22متر / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ ملک عرصه 40.22متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253821/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-بهبهان-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک بهبهان نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک بهبهان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253906/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مسکونی-عرصه-148-51متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مسکونی عرصه 148.51متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مسکونی عرصه 148.51متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253934/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده, مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254077/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-4-تفکیکی-مساحت-224-72متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4 تفکیکی مساحت 224.72متر / مزایده, مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4 تفکیکی مساحت 224.72متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254083/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-224-72متر-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 224.72متر قطعه 4 تفکیکی / مزایده, مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 224.72متر قطعه 4 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254184/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-ده-سال-اعیانی-95-16متر'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت ده سال اعیانی 95.16متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت ده سال اعیانی 95.16متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254289/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-133-10متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 133.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 133.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254339/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-223-متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 223 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 223 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254368/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-641-فرعی-از-9968-نوبت-اول'>مزایده ملک به شماره پلاک 641 فرعی از 9968 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک 641 فرعی از 9968 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254442/مزایده-ملک-به-شماره-1977-فرعی-از-9922-نوبت-اول'>مزایده ملک به شماره 1977 فرعی از 9922 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به شماره 1977 فرعی از 9922 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254495/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-شش-بوشهر'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش شش بوشهر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش شش بوشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254521/مزایده-سواری-پژو-405-نوبت-دوم'>مزایده سواری پژو 405 نوبت دوم  / مزایده سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254595/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-با-قدمت-دوازده-سال-88-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت دوازده سال 88.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت دوازده سال 88.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254713/مزایده-سهم-شرکت'>مزایده سهم شرکت / مزایده, مزایده سهم شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254775/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-13587-فرعی-بخش-5-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 13587 فرعی بخش 5 یزد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 13587 فرعی بخش 5 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253662/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-70-05متر'>مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 70.05متر / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 70.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253708/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-196-8متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 196.8متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 196.8متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253710/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-144-20متر'>مزایده آپارتمان طبقه اول مساحت 144.20متر  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه اول مساحت 144.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253759/مزایده-ملک-مساحت-6849-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 6849 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 6849 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253786/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-مساحت-7010متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 7010متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 7010متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253857/مزایده-دو-واحد-آپارتمانی-قولنامه-ای-با-قدمت-ده-سال-نوبت-اول'>مزایده دو واحد آپارتمانی قولنامه ای با قدمت ده سال نوبت اول / مزایده,مزایده دو واحد آپارتمانی قولنامه ای با قدمت ده سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254292/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-همکف-مساحت-105-34متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف مساحت 105.34متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف مساحت 105.34متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254298/مزایده-عمارت-مسکونی-با-قدمت-12-سال'>مزایده عمارت مسکونی با قدمت 12 سال / مزایده,مزایده عمارت مسکونی با قدمت 12 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254327/مزایده-زمین-مساحت-عرصه-519-6متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت عرصه 519.6متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت عرصه 519.6متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254432/مزایده-تمامیت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-زیربنای-صد-و-سی-متر'>مزایده تمامیت ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای صد و سی متر / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای صد و سی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254439/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-234-فرعی-بخش-15-فارس-نوبت-اول'>مزایده ملک به شماره پلاک 234 فرعی بخش 15 فارس نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک 234 فرعی بخش 15 فارس نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254650/مزایده-ششدانگ-زمین-بصورت-یکباب-خانه-مساحت-350متر'>مزایده ششدانگ زمین بصورت یکباب خانه مساحت 350متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت یکباب خانه مساحت 350متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254702/مزایده-ملک-مساحت-زمین-8843متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت زمین 8843متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت زمین 8843متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254770/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-شماره-13587-فرعی-زمین-نیمه-محصور'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 13587 فرعی زمین نیمه محصور / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 13587 فرعی زمین نیمه محصور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254887/مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس-مدل-1391'>مزایده یک دستگاه پژو پارس مدل 1391 / مزایده یک دستگاه پژو پارس مدل 1391</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253668/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-87-79-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 87.79 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 87.79 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253681/مزایده-ملک-مساحت-اعیانی-83-72متر'>مزایده ملک مساحت اعیانی 83.72متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیانی 83.72متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253711/مزایده-فروش-شل-صفحه-حلقه-شده'>مزایده فروش شل صفحه حلقه شده / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش شل صفحه حلقه شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253797/مزایده-ملک-مساحت-22000-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 22000 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 22000 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253826/مزایده-یک-قطعه-محوطه-مشجر-ملک-مشاع-بخش-دو-قوچان'>مزایده یک قطعه محوطه مشجر ملک مشاع بخش دو قوچان / مزایده,مزایده یک قطعه محوطه مشجر ملک مشاع بخش دو قوچان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253874/مزایده-25-من-محلی-زمین-زعفران-تجدید'>مزایده 25 من محلی زمین زعفران تجدید / مزایده,مزایده 25 من محلی زمین زعفران تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254146/مزایده-کنسرو-لوبیا'>مزایده کنسرو لوبیا  / مزایده, مزایده  کنسرو لوبیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254233/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-135-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 135.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 135.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254279/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه سواری سمند  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254409/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-سمت-شرق-مجتمع-مسکونی-5-طبقه-8-واحدی'>مزایده آپارتمان طبقه اول سمت شرق مجتمع مسکونی 5 طبقه 8 واحدی / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه اول سمت شرق مجتمع مسکونی 5 طبقه 8 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254449/مزایده-یک-واحد-منزل-مساحت-335-مترمربع'>مزایده یک واحد منزل مساحت 335 مترمربع / مزایده,مزایده یک واحد منزل مساحت 335 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254657/مزایده-طبقه-اول-ملک-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-28-فرعی-نوبت-اول'>مزایده طبقه اول ملک مسکونی به پلاک ثبتی 28 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده طبقه اول ملک مسکونی به پلاک ثبتی 28 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254710/مزایده-مقادیر-سنگ-ساختمانی'>مزایده مقادیر سنگ ساختمانی  / مزایده, مزایده مقادیر سنگ ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254712/مزایده-پلاک-ثبتی-369-فرعی-از-یک-اصلی-بخش-سه-ثبت-بابل'>مزایده پلاک ثبتی 369 فرعی از یک اصلی بخش سه ثبت بابل / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 369 فرعی از یک اصلی بخش سه ثبت بابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254743/مزایده-پلاک-ثبتی-12-فرعی-از-4825-اصلی-بخش-چهار-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی 12 فرعی از 4825 اصلی بخش چهار اصفهان  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 12 فرعی از 4825 اصلی بخش چهار اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255021/مزایده-فروش-تاکسی-سمند'>مزایده فروش تاکسی سمند  / مزایده ، مزایده فروش تاکسی سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253762/مزایده-ابزار-آشپزخانه--'>مزایده ابزار آشپزخانه ... / مزایده,مزایده ابزار آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253774/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-57-06متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 57.06متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 57.06متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253787/مزایده-سهم'>مزایده سهم / مزایده,مزایده سهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253982/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-216500-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 216500 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 216500 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254225/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-298-60متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 298.60متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 298.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254253/مزایده-تفکیک-زباله-از-مبدا'>مزایده تفکیک زباله از مبدا  / مزایده ، مزایده تفکیک زباله از مبدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254277/مزایده-زمین-قطعه-دو-تفکیکی-شماره-پلاک-نه-فرعی-نوبت-اول'>مزایده زمین قطعه دو تفکیکی شماره پلاک نه فرعی نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین قطعه دو تفکیکی شماره پلاک نه فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254716/مزایده-صد-دست-انواع-کت-و-شلوار-مردانه-تعداد-180-شلوار-لی-ترک-و-ایرانی'>مزایده صد دست انواع کت و شلوار مردانه، تعداد 180 شلوار لی ترک و ایرانی  / مزایده, مزایده صد دست انواع کت و شلوار مردانه، تعداد 180 شلوار لی ترک و ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253673/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-با-قدمت-بالای-چهل-سال'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی با قدمت بالای چهل سال / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی با قدمت بالای چهل سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253700/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری سمند / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253746/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-ساختمانی-ویلایی-عرصه-96متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی ساختمانی ویلایی عرصه 96متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی ساختمانی ویلایی عرصه 96متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253765/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-38672مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 38672مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 38672مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253829/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-4-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 4 تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 4 تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254011/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-882متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 882متر  / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 882متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254017/مزایده-واحد-مسکونی-مساحت-280-متر'>مزایده واحد مسکونی مساحت 280 متر / مزایده,مزایده واحد مسکونی مساحت 280 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254063/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-45-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 45 متر  / مزایده, مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 45 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254132/مزایده-دستگاه-اسپارک-دستگاه-فرز--'>مزایده دستگاه اسپارک، دستگاه فرز ... / مزایده, مزایده دستگاه اسپارک، دستگاه فرز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254285/مزایده-آپارتمان-مساحت-عرصه-252-متر'>مزایده آپارتمان مساحت عرصه 252 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت عرصه 252 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254385/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-117-88متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 117.88متر نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 117.88متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255022/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-4580-فرعی-عرصه-173-50متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 4580 فرعی عرصه 173.50متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 4580 فرعی عرصه 173.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253775/مزایده-اقلام-الکتروموتور-و-برق-صنعتی'>مزایده اقلام الکتروموتور و برق صنعتی / مزایده,مزایده اقلام الکتروموتور و برق صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254075/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-4833متر'>مزایده ششدانگ باغ مساحت 4833متر / مزایده, مزایده ششدانگ باغ مساحت 4833متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254194/مزایده-فروش-ملک-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-خانه-230متر'>مزایده فروش ملک ششدانگ زمین مشتمل بر خانه 230متر / مزایده,مزایده فروش ملک ششدانگ زمین مشتمل بر خانه 230متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254260/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-184-21متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 184.21متر  / مزایده, مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 184.21متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254212/مزایده-شش-دانگ-عرصه-و-اعیان-و--'>مزایده شش دانگ عرصه و اعیان و ... / مزایده , مزایده شش دانگ عرصه و اعیان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254700/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-مدادی-ریو-مدل-1385'>مزایده یک دستگاه خودرو مدادی ریو مدل 1385 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو مدادی ریو مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253844/مزایده-ششدانگ-منافع-عرصه-شامل-زمین-مساحت-5000-13متر'>مزایده ششدانگ منافع عرصه شامل زمین مساحت 5000.13متر / مزایده,مزایده ششدانگ منافع عرصه شامل زمین مساحت 5000.13متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253837/مزایده-ششدانگ-ملک-عرصه-شامل-10660-متر'>مزایده ششدانگ ملک عرصه شامل 10660 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک عرصه شامل 10660 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253831/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-140-95متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 140.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 140.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253999/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-120-00-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 120.00 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 120.00 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254181/مزایده-تجدید-اموال-ورشکسته-شامل-انتفاع-و-اعیان-ملک-کارخانه-قطعه-sh-54'>مزایده تجدید  اموال ورشکسته شامل انتفاع و اعیان ملک کارخانه قطعه sh-54 / مزایده تجدید  اموال ورشکسته شامل انتفاع و اعیان ملک کارخانه قطعه sh-54</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254403/مزایده-یک-ساختمان-دو-طبقه-تجاری-مسکونی-مساحت-18-متر'>مزایده یک ساختمان دو طبقه تجاری مسکونی مساحت 18 متر / مزایده,مزایده یک ساختمان دو طبقه تجاری مسکونی مساحت 18 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253995/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-2165-78متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 2165.78متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 2165.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254280/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-91-31متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 91.31متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 91.31متر </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 6 تاريخ : پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت: 11:52