اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.5.15 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252178/استعلام-دمبل-و-صفحه-... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.5.15 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252178/استعلام-دمبل-و-صفحه-وزنه'>استعلام دمبل و صفحه وزنه  / استعلام, استعلام دمبل و صفحه وزنه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252207/استعلام-هارد-و-لایسنس'>استعلام هارد و لایسنس / استعلام, هارد و لایسنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252221/استعلام-خرید-50-سری-نیمکت-3-نفره-استیل-بانچی'>استعلام خرید 50 سری نیمکت 3 نفره استیل بانچی / استعلام,استعلام خرید 50 سری نیمکت 3 نفره استیل بانچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252229/استعلام-یک-دستگاه-سرور'>استعلام یک دستگاه سرور / استعلام,استعلام یک دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252240/استعلام-ساندویچ-پنل'>استعلام ساندویچ پنل  / استعلام, ساندویچ پنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252246/استعلام-خرید-صندلی-چوبی-چنگالی--'>استعلام خرید صندلی چوبی چنگالی... / استعلام, استعلام خرید صندلی چوبی چنگالی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252253/استعلام-زونکن--'>استعلام زونکن ... / استعلام , استعلام زونکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252263/استعلام-کمد-بایگانی-رمزدار'>استعلام کمد بایگانی رمزدار / استعلام, کمد بایگانی رمزدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252269/استعلام-ارتباطی-و-مخابراتی'>استعلام ارتباطی و مخابراتی / استعلام,استعلام ارتباطی و مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252270/استعلام-خدمات-دوخت-نصب-و-آویز-پرده--'>استعلام خدمات دوخت، نصب و آویز پرده... / استعلام, استعلام خدمات دوخت، نصب و آویز پرده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252281/استعلام-برنج-دانه-بلند-هندی-21-کیسه-مشکی'>استعلام  برنج دانه بلند هندی 21 کیسه مشکی  / استعلام,  برنج دانه بلند هندی 21 کیسه مشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252298/مناقصه-عملیات-نهالکاری--مراقبت-و-آبیاری-در-منطقه--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نهالکاری ، مراقبت و آبیاری در منطقه....نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات نهالکاری ، مراقبت و آبیاری در منطقه....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252306/استعلام-خط-کشی--'>استعلام خط کشی ... / استعلام , استعلام خط کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252323/استعلام-دمبل-وزنه'>استعلام دمبل وزنه / استعلام,دمبل وزنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252327/استعلام-قطعات-سخت-افزاری-سرور--'>استعلام قطعات سخت افزاری سرور... / استعلام, استعلام قطعات سخت افزاری سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252335/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر / استعلام,چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252337/استعلام-چاپگر-تک-کاره-با-نام-تجارتی-HP'>استعلام چاپگر تک کاره با نام تجارتی HP / استعلام, چاپگر تک کاره با نام تجارتی HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252341/استعلام-کپی---'>استعلام کپی .... / استعلام, استعلام کپی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252346/استعلام-دستگاه-کپی-با-نام-تجارتی-شارپ'>استعلام دستگاه کپی با نام تجارتی شارپ / استعلام,استعلام دستگاه کپی با نام تجارتی شارپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252347/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه / استعلام,رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252351/استعلام-اجاره-3-دستگاه-اتوبوس'>استعلام  اجاره 3 دستگاه اتوبوس  / استعلام,  اجاره 3 دستگاه اتوبوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252388/استعلام-باطری-یو-پی-اس-سیلد-اسید'>استعلام باطری یو پی اس سیلد اسید / استعلام, استعلام باطری یو پی اس سیلد اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252395/استعلام-درب-سیستم-بایگانی-ریلی--'>استعلام درب سیستم بایگانی ریلی... / استعلام, استعلام درب سیستم بایگانی ریلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252397/استعلام-چاپ-و-تکثیر'>استعلام چاپ و تکثیر / استعلام,چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252407/استعلام-ژل-20-ten-دستگاه-نوار-مغزی-کارتن--'>استعلام ژل 20 ten دستگاه نوار مغزی کارتن ... / استعلام, استعلام ژل 20 ten دستگاه نوار مغزی کارتن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252411/استعلام-تامین-ورق-و-قوطی-و-زد-و-کرکره-جهت-سوله'>استعلام تامین ورق و قوطی و زد و کرکره جهت سوله / استعلام, استعلام تامین ورق و قوطی و زد و کرکره جهت سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252415/استعلام-تعمیرات-ساختمانی'>استعلام تعمیرات ساختمانی  / استعلام, تعمیرات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252434/استعلام-پاکت-اختصاصی-مرکز-بهداشت'>استعلام پاکت اختصاصی مرکز بهداشت / استعلام,استعلام پاکت اختصاصی مرکز بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252453/استعلام-رایانه-با-متعلقات'>استعلام رایانه با متعلقات / استعلام,استعلام رایانه با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252468/استعلام-پرده--'>استعلام پرده ... / استعلام, استعلام پرده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252497/استعلام-پایه-های-استیج-سن-نمایش'>استعلام  پایه های استیج سن نمایش / استعلام, استعلام  پایه های استیج سن نمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252504/استعلام-تعمیرات-خوابگاه-و-سالن--'>استعلام تعمیرات خوابگاه و سالن... / استعلام, استعلام تعمیرات خوابگاه و سالن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252508/استعلام-خرید-باطری-ماشین-آلات'>استعلام خرید باطری ماشین آلات / استعلام,خرید باطری ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252548/استعلام-روغن-نباتی'>استعلام روغن نباتی  / استعلام, روغن نباتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252566/استعلام-درخواست-خرید-کارتریج'>استعلام درخواست خرید کارتریج / استعلام,استعلام درخواست خرید کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252590/استعلام-رنگ-آمیزی-بدنه--'>استعلام رنگ آمیزی بدنه... / استعلام, استعلام رنگ آمیزی بدنه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252599/مناقصه-اجرای-عملیات-خدمات-شهری'>مناقصه  اجرای عملیات خدمات شهری / آگهی مناقصه,مناقصه  اجرای عملیات خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252601/استعلام-رنگ-آمیزی-سقف-از-نوع-کنیتکس'>استعلام رنگ آمیزی سقف از نوع کنیتکس / استعلام,استعلام رنگ آمیزی سقف از نوع کنیتکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252626/استعلام-عملیات-عمرانی'>استعلام عملیات عمرانی / استعلام,استعلام عملیات عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252643/استعلام-درخواست-آژانس-جهت-ماموریت-درون-شهری-و-برون-شهری'>استعلام درخواست آژانس جهت ماموریت درون شهری و برون شهری / استعلام, استعلام درخواست آژانس جهت ماموریت درون شهری و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252645/استعلام-کولرگازی-اسپلیت-دیواری'>استعلام کولرگازی اسپلیت دیواری  / استعلام, کولرگازی اسپلیت دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252728/تجدید-مناقصه-نصب-1297-فقره-انشعاب-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه نصب 1297 فقره انشعاب پلی اتیلن  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه نصب 1297 فقره انشعاب پلی اتیلن  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252758/استعلام-درخواست-ماشین-آژانس-جهت-انجام-ماموریت-های-اداری'>استعلام  درخواست ماشین آژانس جهت انجام ماموریت های اداری  / استعلام, درخواست ماشین آژانس جهت انجام ماموریت های اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252762/استعلام-صندلی-چرم-مبله-پایه-فلزی'>استعلام صندلی چرم مبله پایه فلزی / استعلام,استعلام صندلی چرم مبله پایه فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252767/استعلام-برداشت-حمل-و-دفع-نخاله-و-پسماندهای-غیربهداشتی'>استعلام برداشت، حمل و دفع نخاله و پسماندهای غیربهداشتی / استعلام, برداشت، حمل و دفع نخاله و پسماندهای غیربهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252781/مزایده-دستگاه-ترماسایکلر'>مزایده دستگاه ترماسایکلر  / مزایده , مزایده دستگاه ترماسایکلر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252554/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده-فائو'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده فائو  / مزایده, مزایده  یک دستگاه کامیون کشنده فائو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252734/مزایده--تعداد-10-راس-جوانه-500-کیلوگرم'>مزایده   تعداد 10 راس جوانه 500 کیلوگرم  / آگهی مزایده حضوری, مزایده   تعداد 10 راس جوانه 500 کیلوگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252979/مزایده-واگذاری-اجاره-ششدانگ-یک-قطعه-نخلستان'> مزایده واگذاری اجاره  ششدانگ یک قطعه نخلستان / خلاصه آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره  ششدانگ یک قطعه نخلستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252513/مزایده-آهن-آلات-ضایعاتی-و-اسقاطی'>مزایده آهن آلات ضایعاتی و اسقاطی  / مزایده آهن آلات ضایعاتی و اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252738/مزایده-فروش-دوچرخه-ها-و-لوازم-جانبی-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش دوچرخه ها و لوازم جانبی مازاد نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش دوچرخه ها و لوازم جانبی مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252828/مزایده-مخازن-بلا-استفاده-و-اقلام-مازاد'>مزایده مخازن بلا استفاده و اقلام مازاد / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای,مزایده مخازن بلا استفاده و اقلام مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252933/مزایده-ملک-بصورت-دو-واحد-آپارتمان-شماره-سه-و-چهار-در-طبقه-چهارم'>مزایده ملک بصورت دو واحد آپارتمان شماره سه و چهار در طبقه چهارم / مزایده, مزایده ملک بصورت دو واحد آپارتمان شماره سه و چهار در طبقه چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253032/مزایده-انواع-قالب-های-راکد-و-مستعمل'>مزایده انواع قالب های راکد و مستعمل / مزایده , مزایده انواع قالب های راکد و مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253283/مزایده-عمومی-فروش-خودروهای-مازاد'>مزایده عمومی فروش خودروهای مازاد  / مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش خودروهای مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252354/مزایده-اجاره-جهت-بهره-برداری-آموزشی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره جهت بهره برداری آموزشی نوبت دوم  / ​آگهی مزایده,مزایده اجاره جهت بهره برداری آموزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252377/مزایده-واگذاری-مدیریت-بهره-وری-نهالستان'>مزایده واگذاری مدیریت بهره وری نهالستان / اگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری مدیریت بهره وری نهالستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252450/مزایده-عمومی-فروش-تعداد-14-دستگاه-وسائط-نقلیه-مازاد'>مزایده عمومی فروش تعداد 14 دستگاه وسائط نقلیه مازاد  / آگهی مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش تعداد 14 دستگاه وسائط نقلیه مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252496/مزایده-15-تن-بذر-شوید'>مزایده 15 تن بذر شوید  / مزایده , مزایده 15 تن بذر شوید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252536/مزایده-فروش-اموال-و-املاک-تملیکی-و-مازاد-کاربری-تجاری-مسکونی-گاوداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال و املاک تملیکی و مازاد کاربری تجاری مسکونی گاوداری نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش اموال و املاک تملیکی و مازاد کاربری تجاری مسکونی گاوداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252582/مزایده-فروش-دستگاه-کشش-بزرگ-F13--'>مزایده فروش دستگاه کشش بزرگ F13.... / آگهی مزایده , مزایده فروش دستگاه کشش بزرگ F13....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252735/مزایده-واگذاری-آپارتمان-مسکونی-مساحت-95-52متر'>مزایده واگذاری آپارتمان مسکونی مساحت 95.52متر  / مزایده ,مزایده واگذاری آپارتمان مسکونی مساحت 95.52متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253062/تجدید-مزایده-اجاره-و-بکارگیری-شریک-سرمایه-گذار-دستگاه-سنگ-شکن-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره و بکارگیری شریک سرمایه گذار دستگاه سنگ شکن ـ نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده  اجاره و بکارگیری شریک سرمایه گذار دستگاه سنگ شکن ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253274/مزایده-فروش-تعداد-9-راس-گاو-شیری'>مزایده فروش  تعداد 9 راس گاو شیری  / مزایده,  مزایده فروش  تعداد 9 راس گاو شیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253474/مزایده-اجاره-پارکینگ-رسالت--نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ رسالت  - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره پارکینگ رسالت  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252576/مزایده-واگذاری-سالن-ورزشی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری سالن ورزشی - نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری سالن ورزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252623/مزایده-فروش-یک-دستگاه-منبع-آب-هوائی'>مزایده فروش یک دستگاه منبع آب هوائی / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه منبع آب هوائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252714/مزایده-اجاره-3-حلقه-چاه-با-اراضی-متعلقه'>مزایده اجاره 3 حلقه چاه با اراضی متعلقه  / آگهی مزایده , مزایده اجاره 3 حلقه چاه با اراضی متعلقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252727/مزایده-فروش-ماشین-آلات-​مرحله-دوم'>مزایده فروش ماشین آلات ​مرحله دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش ماشین آلات ​مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252759/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-تجاری-کوی-ولیعصر-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی ولیعصر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی ولیعصر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252915/مزایده-اجاره-مهد-کودک'>مزایده اجاره مهد کودک  / مزایده اجاره مهد کودک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253052/مزایده-واگذاری-ساختمان-قدیمی-نوبت-اول-جاپ-دوم'>مزایده واگذاری ساختمان قدیمی نوبت اول جاپ دوم  / مزایده , مزایده واگذاری ساختمان قدیمی نوبت اول جاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253078/آگهی-مزایده-ضایعات-آهن-آلات-ذوبی'>آگهی مزایده ضایعات آهن آلات ذوبی  / مزایده, مزایده  ضایعات شامل آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253288/مزایده-فروش-پلاک-شماره-249-مساحت-555-50متر'>مزایده فروش پلاک شماره 249 مساحت 555.50متر  / مزایده,مزایده فروش پلاک شماره 249 مساحت 555.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253469/استعلام-واگذاری-محل-جهت-خدمات-تکثیر'>استعلام واگذاری محل جهت خدمات تکثیر / استعلام واگذاری محل جهت خدمات تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252472/مزایده-فروش-دو-دستگاه-حفاری-مدل-CS14-مجدد-نوبت-سوم'>مزایده فروش دو دستگاه حفاری مدل CS14 مجدد نوبت سوم / آگهی مزایده مجدد ، مزایده فروش دو دستگاه حفاری مدل CS14 مجدد نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252525/مزایده-واگذاری-اقلام-ضایعاتی'>مزایده واگذاری اقلام ضایعاتی / مزایده, مزایده واگذاری اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252692/فراخوان-مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-های-میدان-میوه'>فراخوان مزایده بهره برداری از غرفه های میدان میوه  / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده بهره برداری از غرفه های میدان میوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252707/مزایده-باسکول'>مزایده باسکول  / اگهی مزایده , مزایده باسکول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252770/استعلام-قند--'>استعلام قند ... / استعلام , استعلام قند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252776/استعلام-اجرای-آسفالت-و-زیرسازی--'>استعلام اجرای آسفالت و زیرسازی... / استعلام, استعلام اجرای آسفالت و زیرسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252778/استعلام-کارتریج--'>استعلام کارتریج ... / استعلام , استعلام کارتریج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252793/استعلام-رنگ-آمیزی-دیوار-ساختمان-از-نوع-جوتن'>استعلام رنگ آمیزی دیوار ساختمان از نوع جوتن / استعلام,استعلام رنگ آمیزی دیوار ساختمان از نوع جوتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252822/استعلام-بیمه-مسئولیت-مدنی--'>استعلام بیمه مسئولیت مدنی... / استعلام, استعلام بیمه مسئولیت مدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252840/مناقصه-ترابری-بیمارستان'>مناقصه ترابری بیمارستان / مناقصه ترابری بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252888/استعلام-رابط-دیتالاگر-و-سنسور-ATM'>استعلام رابط دیتالاگر و سنسور ATM / استعلام,استعلام رابط دیتالاگر و سنسور ATM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252895/استعلام-مرمت-چشمه-و-احداث-آبشخوار'>استعلام مرمت چشمه و احداث آبشخوار / استعلام, استعلام مرمت چشمه و احداث آبشخوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252919/تجدید-مناقصه-خرید-کلید-اتوماتیک-و-کلید-مینیاتوری-و--'>تجدید مناقصه خرید کلید اتوماتیک و کلید مینیاتوری و ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه خرید کلید اتوماتیک و کلید مینیاتوری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252975/استعلام-تامین-نیروی-انسانی'>استعلام تامین نیروی انسانی / استعلام,تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252985/استعلام-نصب-علائم-ایمنی--'>استعلام نصب علائم ایمنی ... / استعلام , استعلام نصب علائم ایمنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252994/تجدید-فراخوان-انجام-پروژه-سامانه-جامع-تحت-وب'>تجدید فراخوان  انجام پروژه سامانه جامع تحت وب  / تجدید فراخوان , تجدید فراخوان  انجام پروژه سامانه جامع تحت وب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253001/استعلام-جاروبرقی--'>استعلام جاروبرقی ... / استعلام , استعلام جاروبرقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253007/استعلام-صندلی-کارمندی--میز-اداری-و--'>استعلام صندلی کارمندی ، میز اداری و ... / استعلام, صندلی کارمندی ، میز اداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253012/استعلام-هارد-اکسترنال-چاپگر-پرده-ویدیو-کنفرانس'>استعلام هارد اکسترنال چاپگر پرده ویدیو کنفرانس / استعلام, استعلام هارد اکسترنال چاپگر پرده ویدیو کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253015/استعلام-سی-دی-خام-فینال-درجه-1'>استعلام سی دی خام فینال درجه 1 / استعلام, سی دی خام فینال درجه 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253018/استعلام-میکروفن-مشتی-بی-سیم-دستی-و-نمدی-بلندگو'>استعلام میکروفن مشتی بی سیم دستی و نمدی بلندگو  / استعلام , استعلام  میکروفن مشتی بی سیم دستی و نمدی بلندگو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253023/استعلام-اجاره-تراکتور'>استعلام اجاره تراکتور  / استعلام, استعلام اجاره تراکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253041/استعلام-دستمال-فقط-گلریز-و-کیسه-زباله'>استعلام دستمال فقط گلریز و کیسه زباله  / استعلام,استعلام دستمال فقط گلریز و کیسه زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253074/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-دیتا-پرژکتور'>مناقصه خرید یک دستگاه دیتا پرژکتور / مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه دیتا پرژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253083/استعلام-بیرینگها'>استعلام بیرینگها / استعلام , استعلام بیرینگها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253093/استعلام-محصولات-الکترونیکی--'>استعلام محصولات الکترونیکی... / استعلام, استعلام محصولات الکترونیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253094/استعلام-بازکردن-سیستم-صوت-و-تصویر--'>استعلام بازکردن سیستم صوت و تصویر ... / استعلام , استعلام بازکردن سیستم صوت و تصویر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253096/استعلام-بازکردن-سیستم-صوت-و-تصویری--'>استعلام بازکردن سیستم صوت و تصویری ... / استعلام , استعلام بازکردن سیستم صوت و تصویری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253107/استعلام-کولر-گازی-ایستاده-سرمایشی-و-گرمایشی--'>استعلام  کولر گازی ایستاده سرمایشی و گرمایشی .. / استعلام,استعلام  کولر گازی ایستاده سرمایشی و گرمایشی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253124/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253125/استعلام-انجام-فعالیتهای-مشاوره-ای--'>استعلام انجام فعالیتهای مشاوره ای... / استعلام, استعلام انجام فعالیتهای مشاوره ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253139/استعلام-نان-لواش-دوار'>استعلام نان لواش دوار / استعلام,استعلام نان لواش دوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253152/مناقصه-برآوردقیمت-اصلاح-نقشه-املاک'>مناقصه برآوردقیمت اصلاح نقشه املاک  / مناقصه برآوردقیمت اصلاح نقشه املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253175/استعلام-یو-پی-اس-10kvav'>استعلام  یو پی اس 10kvav / استعلام, یو پی اس 10kvav</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253178/استعلام-خرید-نرم-افزار-پرسنلی--'>استعلام خرید نرم افزار پرسنلی... / استعلام, خرید نرم افزار پرسنلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253184/استعلام-یو-پی-اس-10kva'>استعلام یو پی اس 10kva / استعلام, یو پی اس 10kvav</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253213/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام نصب و راه اندازی دستگاه حضور و غیاب / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی دستگاه حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253241/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست  / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253254/استعلام-چاپ'>استعلام چاپ / استعلام, چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253257/استعلام-روغن-مایع-سرخ-کردنی--'>استعلام روغن مایع سرخ کردنی... / استعلام, استعلام روغن مایع سرخ کردنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253266/استعلام-خرید-و-حمل-مصالح-آسفالتی'>استعلام خرید و حمل مصالح آسفالتی / استعلام,استعلام خرید و حمل مصالح آسفالتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253276/استعلام-رب-گوجه'>استعلام رب گوجه / استعلام, استعلام رب گوجه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253277/استعلام-رایانه-با-متعلقات--'>استعلام رایانه با متعلقات ... / استعلام, استعلام رایانه با متعلقات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253336/استعلام-فعالیت-های-ابنیه--'>استعلام فعالیت های ابنیه ... / استعلام, استعلام فعالیت های ابنیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253346/استعلام-تجهیزات-الکترونیکی-طبق-مشخصات-پیوست'>استعلام تجهیزات الکترونیکی طبق مشخصات پیوست / استعلام, استعلام تجهیزات الکترونیکی طبق مشخصات پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253358/استعلام-ساخت-اصلاح-انتقال-و-نصب-تابلوهای--'>استعلام ساخت اصلاح انتقال و نصب تابلوهای .. / استعلام, استعلام ساخت اصلاح انتقال و نصب تابلوهای ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253365/استعلام-خرید-و-ساخت-دکور-ام-دی-اف--'>استعلام خرید و ساخت دکور ام دی اف... / استعلام, استعلام خرید و ساخت دکور ام دی اف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252937/آگهی-حراج-اجاره-محل-استقرار-دستگاه-کپی-و-بوفه--نوبت-دوم'>آگهی حراج اجاره محل استقرار دستگاه کپی و بوفه...نوبت دوم  / آگهی حراج, آگهی حراج اجاره محل استقرار دستگاه کپی و بوفه...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253019/مزایده-واگذاری-غرفه'>مزایده واگذاری غرفه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253084/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-250-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 250 متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 250 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253132/مزایده-فروش-یک-قطعه-پلاک-مسکونی-دویست-مترمربع-چاپ-دوم'>مزایده فروش یک قطعه پلاک مسکونی دویست مترمربع چاپ دوم  / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه پلاک مسکونی دویست مترمربع چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253401/مزایده-واگذاری-محل-استقرار-وسایل-بازی-تجدید'>مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252249/مزایده-یک-دستگاه-مچی'>مزایده یک دستگاه مچی / مزایده, مزایده یک دستگاه مچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252430/مزایده-یک-باب-غرفه-تجاری--تجدید--نوبت-دوم'>مزایده یک باب غرفه تجاری - تجدید - نوبت دوم  / تجدید مزایده , مزایده  یک باب غرفه تجاری - تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252572/فراخوان-مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین'>فراخوان مزایده واگذاری یک قطعه زمین   / فراخوان مزایده، فراخوان مزایده واگذاری یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252689/مزایده-واگذاری-استیجاری-دو-ساله-سالن-ورزشی-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری استیجاری دو ساله سالن ورزشی (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری استیجاری دو ساله سالن ورزشی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252718/مزایده-دو-خودرو'>مزایده  دو خودرو / مزایده, مزایده  دو خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252829/مزایده-واگذاری-یک-باب-غرفه-تجاری-در-پایانه-بار'>مزایده واگذاری یک باب غرفه تجاری در پایانه بار / مزایده, مزایده واگذاری یک باب غرفه تجاری در پایانه بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252936/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-906-62-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 906.62 متر نوبت اول / مزایده, مزایده ملک مساحت عرصه 906.62 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252943/مزایده-واگذاری-داروخانه-به-صورت-مشارکتی-نوبت-سوم'>مزایده واگذاری داروخانه به صورت مشارکتی- نوبت سوم  / اگهی مزایده , مزایده داروخانه به صورت مشارکتی - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252944/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-کاربری-تجاری'>مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری تجاری  / مزایده, مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253051/تجدید-مزایده-فروش-165-قلم-کالای-مازاد-موجودی-مستمر'>تجدید مزایده فروش 165 قلم کالای مازاد موجودی مستمر / تجدید آگهی مزایده, تجدید مزایده فروش 165 قلم کالای مازاد موجودی مستمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253076/مزایده-عرضه-املاک-و-اراضی-نوبت-سوم'>مزایده عرضه املاک و اراضی نوبت سوم  / مزایده,مزایده عرضه املاک و اراضی نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253080/مزایده-واگذاری-تعدادی-قطعه-زمین-از-اراضی-تحت-مالکیت-نوبت-سوم'>مزایده واگذاری تعدادی قطعه زمین از اراضی تحت مالکیت نوبت سوم / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی قطعه زمین از اراضی تحت مالکیت نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253138/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو  / مزایده, مزایده فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253165/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-سیصد-متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت سیصد متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت سیصد متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253246/تجدید-مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری جایگاه CNG - نوبت دوم  / تجدید مزایده , مزایده واگذاری جایگاه CNG  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253404/تجدید-مزایده-اجاره-ایستگاه-های-تاکسی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره ایستگاه های تاکسی... نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره ایستگاه های تاکسی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252461/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-و-مستغلات--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک و مستغلات - نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده واگذاری تعدادی از املاک و مستغلات  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252749/مزایده-اجاره-راهبری-حدود-70-پارکینگ'>مزایده  اجاره راهبری حدود 70 پارکینگ / آگهی مزایده, مزایده  اجاره راهبری حدود 70 پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252863/حراج-حضوری-واگذاری-تعدادی-از-املاک-و-مستغلات-نوبت-دوم'>حراج حضوری واگذاری تعدادی از املاک و مستغلات نوبت دوم  / آگهی حراج عمومی ، حراج حضوری واگذاری تعدادی از املاک و مستغلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252946/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-و-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد بر نیاز  / مزایده, مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252962/مزایده-واگذاری-حفظ-و-نگهداری-کلیه-ابنیه-فنی--ساختمان-و-تاسیسات--نوبت-سوم-مرحله-اول'>مزایده واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی ، ساختمان و تاسیسات.. نوبت سوم مرحله اول  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی ، ساختمان و تاسیسات.. نوبت سوم مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253059/مزایده-اجاره-پایانه-مسافربری-مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مزایده اجاره پایانه مسافربری مرحله دوم - نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده اجاره پایانه مسافربری مرحله دوم - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253265/مزایده-واگذاری-به-اجاره-ساختمان-بین-راهی-داخل-پارک--تجدید'>مزایده واگذاری به اجاره ساختمان بین راهی  داخل پارک - تجدید / آگهی تجدید مزایده,مزایده واگذاری به اجاره ساختمان بین راهی  داخل پارک - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252173/مزایده-فروش-تشک-دو-نفره-بوفه-بزرگ'>مزایده فروش تشک دو نفره، بوفه بزرگ  / مزایده،مزایده فروش تشک دو نفره، بوفه بزرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252182/مزایده-آهن-آلات-اسقاطی'>مزایده آهن آلات اسقاطی  / مزایده عمومی, مزایده آهن آلات اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252409/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-تملیکی-بصورت-نقد'>مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی بصورت نقد  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی بصورت نقد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252420/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-BMV-مدل-2005-نقره-ای-متالیک'>مزایده یک دستگاه خودرو BMV  مدل 2005 نقره ای متالیک / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو BMV  مدل 2005 نقره ای متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252737/مزایده-مجموعه-کارخانه-سنگ-شکن-و-ماسه-شویی--'>مزایده مجموعه کارخانه سنگ شکن و ماسه شویی ... / مزایده ، مزایده مجموعه کارخانه سنگ شکن و ماسه شویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253371/استعلام-کیسه-مخصوص-امحاء-زباله-عفونی'>استعلام کیسه مخصوص امحاء زباله عفونی / استعلام,استعلام کیسه مخصوص امحاء زباله عفونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253387/استعلام-هارد-اکسترنال-چاپگر-پرده-ویدیو-کنفرانس'>استعلام هارد اکسترنال، چاپگر، پرده ویدیو کنفرانس / استعلام, استعلام هارد اکسترنال، چاپگر، پرده ویدیو کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253525/مناقصه-فشارسنج-لاگردار'>مناقصه فشارسنج لاگردار / مناقصه, مناقصه فشارسنج لاگردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253532/استعلام-مبلمان--'>استعلام مبلمان ... / استعلام , استعلام مبلمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253534/استعلام-درب-چوبی-cnc-ملچ-با-کفبند-چوبی-همراه-با-نصب'>استعلام درب چوبی cnc ملچ با کفبند چوبی همراه با نصب / استعلام, استعلام درب چوبی cnc ملچ با کفبند چوبی همراه با نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253578/استعلام-اجرای-فیبر-نوری-پستهای-شادی--'>استعلام اجرای فیبر نوری پستهای شادی ... / استعلام, استعلام اجرای فیبر نوری پستهای شادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253580/استعلام-اجرای-خاکبرداری-و-آرماتور-بندی-و-قالب-بندی-و-بتن-ریزی--'>استعلام اجرای خاکبرداری و آرماتور بندی و قالب بندی و بتن ریزی.... / استعلام, استعلام اجرای خاکبرداری و آرماتور بندی و قالب بندی و بتن ریزی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253594/استعلام-هارد--'>استعلام هارد ... / استعلام , استعلام هارد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253598/استعلام-نمایشگر-صنعتی-LED-سری-رومیزی'>استعلام نمایشگر صنعتی LED سری رومیزی  / استعلام, نمایشگر صنعتی LED سری رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253603/استعلام-کابل-افشان-1-5-3-خراسان-افشار-نژاد'>استعلام کابل افشان 1/5 *3 خراسان افشار نژاد / استعلام, استعلام کابل افشان 1/5 *3 خراسان افشار نژاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253617/استعلام-طرح-آزمایشی-سنجش-سلامت--'>استعلام طرح آزمایشی سنجش سلامت ... / استعلام , استعلام طرح آزمایشی سنجش سلامت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253619/استعلام-لاستیک-بنز-پژو-و-سمند'>استعلام لاستیک بنز، پژو و سمند / استعلام, استعلام لاستیک بنز، پژو و سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253625/استعلام-انکوباتور--'>استعلام انکوباتور ... / استعلام , استعلام انکوباتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252183/استعلام-حمل-آب--'>استعلام حمل آب ... / استعلام , استعلام حمل آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252184/تجدید-استعلام-حمل-آب-شرب-عشایر--'> تجدید استعلام حمل آب شرب عشایر ... / استعلام,  تجدید استعلام حمل آب شرب عشایر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252192/تجدید-استعلام-حمل-آب-شرب-عشایر---'> تجدید استعلام حمل آب شرب عشایر .... / استعلام,  تجدید استعلام حمل آب شرب عشایر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252196/استعلام-راک--'>استعلام راک ... / استعلام, استعلام راک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252198/استعلام-حمل-آب-شرب-عشایر'> استعلام حمل آب شرب عشایر / استعلام, حمل آب شرب عشایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252205/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام , استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252206/استعلام-تجدید-استعلام-حمل-آب-شرب-عشایر'>استعلام تجدید استعلام حمل آب شرب عشایر / استعلام,استعلام تجدید استعلام حمل آب شرب عشایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252214/تجدید-استعلام-حمل-آب-شرب'>تجدید استعلام حمل آب شرب / تجدید استعلام, استعلام حمل آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252215/استعلام-حمل-آب--'>استعلام حمل آب ... / استعلام , استعلام حمل آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252227/استعلام-لوازم-کارگاهی--'>استعلام لوازم کارگاهی ... / استعلام , استعلام لوازم کارگاهی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252241/استعلام-لوازم-الکترونیکی--'>استعلام لوازم الکترونیکی ... / استعلام , استعلام لوازم الکترونیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252248/استعلام-تابلو-برق-55-کیلووات'>استعلام تابلو برق 55 کیلووات  / استعلام, تابلو برق 55 کیلووات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252250/استعلام-پایانه-راه-دور--'>استعلام پایانه راه دور... / استعلام, استعلام پایانه راه دور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252264/استعلام-دستمال-کاغذی--'>استعلام دستمال کاغذی ... / استعلام , استعلام دستمال کاغذی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252276/استعلام-چای--'>استعلام چای ... / استعلام , استعلام چای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252303/استعلام-ظرف-یک-بار-مصرف-فوم-HP--'>استعلام ظرف یک بار مصرف فوم HP... / استعلام, استعلام ظرف یک بار مصرف فوم HP...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252308/استعلام-حمل-آب'>استعلام حمل آب / استعلام,حمل آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252318/استعلام-حمل-آب-شرب-عشایر'>استعلام حمل آب شرب عشایر  / استعلام, حمل آب شرب عشایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252324/استعلام-حمل-آب--'>استعلام حمل آب ... / استعلام , استعلام حمل آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252355/استعلام-نصب-تجهیزات-مکانیکی--'>استعلام نصب تجهیزات مکانیکی ... / استعلام , استعلام نصب تجهیزات مکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252374/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252375/استعلام-دستگاه-حضور-غیاب-محصول-تولید-ایرانی'>استعلام  دستگاه حضور غیاب محصول تولید ایرانی  / استعلام, دستگاه حضور غیاب محصول تولید ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252376/استعلام-ساخت-و-تولید-کلیپ--'>استعلام ساخت و تولید کلیپ ... / استعلام , استعلام ساخت و تولید کلیپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252393/استعلام-گوشت-خورشتی'>استعلام گوشت خورشتی  / استعلام, گوشت خورشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252413/استعلام-درخواست-لوازم-مصرفی-ماشین-آلات-مکانیزه-و-درزین-ها'>استعلام درخواست لوازم مصرفی ماشین آلات مکانیزه و درزین ها / استعلام,استعلام درخواست لوازم مصرفی ماشین آلات مکانیزه و درزین ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252414/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه / استعلام,استعلام کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252422/استعلام-سرسوزن-ورید-نمره-21-رنگ-سبز---'>استعلام  سرسوزن ورید نمره 21 رنگ سبز  ... / استعلام, استعلام  سرسوزن ورید نمره 21 رنگ سبز  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252452/استعلام-خرید-لوازمات-ایمنی'>استعلام خرید لوازمات ایمنی  / استعلام, خرید لوازمات ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252476/استعلام-روغن-نباتی-مایع-سویا-حلب-فلزی'>استعلام روغن نباتی مایع سویا حلب فلزی / استعلام, استعلام روغن نباتی مایع سویا حلب فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252483/استعلام-روغن-حلب-مایع-16-کیلویی'>استعلام روغن حلب مایع 16 کیلویی / استعلام,استعلام روغن حلب مایع 16 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252484/استعلام-جهت-it'>استعلام جهت it / استعلام, استعلام جهت it</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252511/استعلام-کتاب-کار-مدیریت-متوسطه-دوم'>استعلام کتاب کار مدیریت متوسطه دوم / استعلام, استعلام کتاب کار مدیریت متوسطه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252521/استعلام-گوشت--'>استعلام گوشت ... / استعلام , استعلام گوشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252830/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس-مدل-1384'>مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس مدل 1384 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس مدل 1384</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252917/مزایده-ملک-مساحت-صد-و-هفتاد-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت صد و هفتاد متر نوبت دوم  / مزایده, مزایده ملک مساحت صد و هفتاد متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252961/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-تجاری-خدماتی'>مزایده فروش 4 قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری خدماتی  / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252981/مزایده-بازیافت-قطعات-بدنه-خودروی-سواری'>مزایده بازیافت قطعات بدنه خودروی سواری / مزایده, مزایده بازیافت قطعات بدنه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252987/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-5250-متر-مربع--مرحله-دوم'>مزایده اجاره یک قطعه زمین به مساحت 5250 متر مربع - مرحله دوم  / مزایده, مزایده اجاره یک قطعه زمین به مساحت 5250 متر مربع - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253002/مزایده-مجتمع-فرهنگی-و-هنری-(نوبت-دوم)'>مزایده مجتمع فرهنگی و هنری  (نوبت دوم) / مزایده مجتمع فرهنگی و هنری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253098/مزایده-1-975-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 1.975 سهم از یکصد سهم سهام ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 1.975 سهم از یکصد سهم سهام ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253108/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-نه-فرعی-بخش-23-یزد-تجدید'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی نه فرعی بخش 23 یزد تجدید  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی نه فرعی بخش 23 یزد تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253198/مزایده-برداشت-محصولات-غیرچوبی'>مزایده برداشت محصولات غیرچوبی / مزایده, مزایده برداشت محصولات غیرچوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253200/مزایده-برداشت-محصولات-غیرچوبی'>مزایده برداشت محصولات غیرچوبی / مزایده ،مزایده برداشت محصولات غیرچوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253207/مزایده-برداشت-محصولات-غیرچوبی-منطقه-خروان'>مزایده برداشت محصولات غیرچوبی منطقه خروان  / مزایده ،مزایده برداشت محصولات غیرچوبی منطقه خروان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253212/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-سیصد-متر-بخش-چهار-شیراز'>مزایده پلاک ثبتی مساحت سیصد متر بخش چهار شیراز / مزایده, مزایده پلاک ثبتی مساحت سیصد متر بخش چهار شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253215/مزایده-برداشت-محصولات-غیرچوبی'>مزایده برداشت محصولات غیرچوبی / مزایده ،مزایده برداشت محصولات غیرچوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253231/مزایده-فروش-اموال-اقساطی'>مزایده فروش اموال اقساطی / مزایده,مزایده فروش اموال اقساطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253233/مزایده-برداشت-محصولات-غیرچوبی-منطقه--'>مزایده برداشت محصولات غیرچوبی منطقه... / مزایده, مزایده برداشت محصولات غیرچوبی منطقه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253244/مزایده-برداشت-محصولات-غیرچوبی-منطقه--'>مزایده برداشت محصولات غیرچوبی منطقه... / مزایده, مزایده برداشت محصولات غیرچوبی منطقه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253269/مزایده-برداشت-محصولات-غیرچوبی-منطقه--'>مزایده برداشت محصولات غیرچوبی منطقه... / مزایده, مزایده برداشت محصولات غیرچوبی منطقه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253320/مزایده-فروش-اموال-اقساطی'>مزایده فروش اموال اقساطی / مزایده,مزایده فروش اموال اقساطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253433/مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه--نوبت-دوم'>مزایده اجاره دو باب مغازه - نوبت دوم  / مزایده, مزایده اجاره دو باب مغازه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253497/مزایده-تعداد-25-قطعه-زمین-زراعی-مقدار-17-7-هکتار'>مزایده تعداد 25 قطعه زمین زراعی مقدار 17.7 هکتار / مزایده,مزایده تعداد 25 قطعه زمین زراعی مقدار 17.7 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253546/مزایده-سه-پلاک-زمین--'>مزایده سه پلاک زمین ... / مزایده سه پلاک زمین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252176/مزایده-عمومی-6307-12-مترمربع-سند-تک-برگ-کاربری-مسکونی'>مزایده عمومی 6307.12 مترمربع سند تک برگ کاربری مسکونی / مزایده,مزایده عمومی 6307.12 مترمربع سند تک برگ کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252185/مزایده-عمومی-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز'>مزایده عمومی فروش املاک مازاد بر نیاز / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252191/مزایده-بخشی-از-ضایعات-دوران-ساختمان-و-نصب-طرح-متانول-نوبت-دوم'>مزایده  بخشی از ضایعات دوران ساختمان و نصب طرح متانول نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  بخشی از ضایعات دوران ساختمان و نصب طرح متانول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252265/تجدید-مزایده-اجاره-واحدهای-تجاری-شهرداری-شهر--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره واحدهای تجاری شهرداری شهر....نوبت دوم  / تجدید مزایده , مزایده اجاره واحدهای تجاری شهرداری شهر....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252268/مزایده-بهره-برداری-از-بخش-های-درمانی-و-پاراکلینیکی--مجدد'>مزایده بهره برداری از بخش های درمانی و پاراکلینیکی - مجدد  / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از بخش های درمانی و پاراکلینیکی - مجدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252283/مزایده-بهره-برداری-از-بخش-های-درمانی-و-پاراکلینیکی'>مزایده بهره برداری از بخش های درمانی و پاراکلینیکی / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از بخش های درمانی و پاراکلینیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252366/مزایده-فروش-تاور-کرین-بچینگ-و-سیلوی-سیمان'>مزایده فروش تاور کرین، بچینگ و سیلوی سیمان  / آگهی مزایده, مزایده فروش تاور کرین، بچینگ و سیلوی سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252381/تجدید-مزایده-پیست-اسکیت-قیطریه'>تجدید مزایده پیست اسکیت قیطریه / تجدید مزایده، تجدید مزایده پیست اسکیت قیطریه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252492/مزایده-فروش-املاک-استان-ایلام'>مزایده فروش املاک استان ایلام  / مزایده,مزایده فروش املاک استان ایلام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252501/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودروی-شاسی-بلند'>مزایده فروش دو دستگاه خودروی شاسی بلند  / آگهی مزایده, مزایده فروش دو دستگاه خودروی شاسی بلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252528/مزایده-واگذاری-تعداد-17-فقره-املاک-کاربری-مسکونی-دامداری-کشاورزی'>مزایده واگذاری تعداد 17 فقره املاک کاربری مسکونی دامداری کشاورزی  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 17 فقره املاک کاربری مسکونی دامداری کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252563/مزایده-فروش-تعداد-3-پلاک-زمین-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 3 پلاک زمین مسکونی  / مزایده ,مزایده فروش تعداد 3 پلاک زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252671/مزایده-تزریق-پلاستیک'>مزایده تزریق پلاستیک  / اگهی مزایده , مزایده تزریق پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252672/مزایده-سنگ-مرمریت-کرم'>مزایده سنگ مرمریت کرم  / مزایده, مزایده سنگ مرمریت کرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252720/تجدید-مزایده-دو-قطعه-زمین-دارای-پروانه'>تجدید مزایده دو قطعه زمین دارای پروانه / تجدید مزایده دو قطعه زمین دارای پروانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252545/استعلام-آب-میوه-نکتار'>استعلام آب میوه نکتار / استعلام,استعلام آب میوه نکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252549/استعلام-نیاز-دارویی'>استعلام نیاز دارویی / استعلام,نیاز دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252553/استعلام-چای--'>استعلام چای ... / استعلام , استعلام چای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252558/استعلام-ویال-زولدرونیک-اسید-و--'>استعلام  ویال زولدرونیک اسید  و ... / استعلام,  ویال زولدرونیک اسید  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252575/استعلام--قرص-رانیتیدین--ویال-مترونیدازول-و--'>استعلام   قرص رانیتیدین ، ویال مترونیدازول و ... / استعلام, قرص رانیتیدین ، ویال مترونیدازول و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252584/استعلام-کولرگازی-ایران-رادیاتور'>استعلام کولرگازی ایران رادیاتور / استعلام, کولرگازی ایران رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252591/استعلام-اعلام-نیاز-دارویی'>استعلام اعلام نیاز دارویی / استعلام,استعلام اعلام نیاز دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252595/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-مهندسی-عملیات-پرتونگاری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام خدمات مهندسی عملیات پرتونگاری... نوبت دوم / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام خدمات مهندسی عملیات پرتونگاری... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252605/استعلام-ویال-IVIG-5GR-و--'>استعلام ویال IVIG 5GR و ... / استعلام, ویال IVIG 5GR و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252609/مناقصه-واگذاری-خدمات-بهداشتی-و-درمانی-در-مراکز-خدمات-جامع-سلامت-شبانه-روزی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات بهداشتی و درمانی در مراکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات بهداشتی و درمانی در مراکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252615/استعلام-اعلام-نیاز-دارویی--'>استعلام اعلام نیاز دارویی ... / استعلام , استعلام اعلام نیاز دارویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252619/استعلام-محلول-های-ضدعفونی-کننده-بیمارستانی'>استعلام محلول های ضدعفونی کننده بیمارستانی / استعلام,استعلام محلول های ضدعفونی کننده بیمارستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252622/مناقصه-عملیات-لکه-گیری-معابر-سطح-شهر'>مناقصه عملیات لکه گیری معابر سطح شهر / آگهی مناقصه,مناقصه  اجرای عملیات خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252629/استعلام-تعمیر-و-راه-اندازی-فن-کوئل'>استعلام تعمیر و راه اندازی فن کوئل / استعلام,استعلام تعمیر و راه اندازی فن کوئل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252632/استعلام-لوله-فولادی-هیدرولیک'>استعلام لوله فولادی هیدرولیک / استعلام, استعلام لوله فولادی هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252636/استعلام-ویال-دوسه-تاکسل-و--'>استعلام ویال دوسه تاکسل و ... / استعلام, ویال دوسه تاکسل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252637/استعلام-دارو'>استعلام دارو / استعلام,دارو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252656/استعلام-شیر-اطمینان-دیگ-بخار'>استعلام شیر اطمینان دیگ بخار  / استعلام, شیر اطمینان دیگ بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252662/استعلام-پرده-زبرا-رنگ-روشن-کد-506-sam--505-sam-ابعاد-130-100'>استعلام  پرده زبرا رنگ روشن کد 506 sam ، 505 sam ابعاد 130*100  / استعلام, استعلام  پرده زبرا رنگ روشن کد 506 sam ، 505 sam ابعاد 130*100 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252663/استعلام-نیاز-دارویی--'>استعلام نیاز دارویی.... / استعلام, استعلام نیاز دارویی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252677/استعلام-خرید-لایسنس-آنتی-ویروس-250-کاربره--'>استعلام خرید لایسنس آنتی ویروس 250 کاربره  .. / استعلام, استعلام خرید لایسنس آنتی ویروس 250 کاربره  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252679/استعلام-قند--'>استعلام قند ... / استعلام, استعلام قند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252693/استعلام-فعالیتهای-خدماتی-مراقب-و-نگهداری-فضای-سبز--'>استعلام فعالیتهای خدماتی مراقب و نگهداری فضای سبز... / استعلام, استعلام فعالیتهای خدماتی مراقب و نگهداری فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252748/استعلام-میز-کنفرانس-8-نفره'>استعلام میز کنفرانس 8 نفره  / استعلام, میز کنفرانس 8 نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252761/استعلام-فتوکپی--'>استعلام فتوکپی ... / استعلام , استعلام فتوکپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252769/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی-از-ردیاب-های-ماشین-آلات-(gps)'>استعلام نگهداری و پشتیبانی از ردیاب های ماشین آلات (gps) / استعلام, نگهداری و پشتیبانی از ردیاب های ماشین آلات (gps)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252774/استعلام-مرغ--'>استعلام مرغ ... / استعلام, استعلام مرغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252779/استعلام-تعدادی-قطعات-سخت-افزاری'>استعلام تعدادی قطعات سخت افزاری / استعلام,تعدادی قطعات سخت افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252783/استعلام-بیمه-حوادث-و-اتش-سوزی-ساختمانهای-پزشکی--'>استعلام بیمه حوادث و اتش سوزی ساختمانهای پزشکی .. / استعلام, استعلام بیمه حوادث و اتش سوزی ساختمانهای پزشکی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252786/استعلام-شیر-پاکتی-کم-چرب-1-لیتری'>استعلام شیر پاکتی کم چرب 1 لیتری / استعلام,استعلام شیر پاکتی کم چرب 1 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252804/استعلام-شیشه-رومیزی'>استعلام شیشه رومیزی / استعلام,شیشه رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252809/استعلام-شیر-دستی-رزوهای'>استعلام شیر دستی رزوهای / استعلام, استعلام شیر دستی رزوهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252810/استعلام-نیاز-دارویی--'>استعلام نیاز دارویی.... / استعلام, استعلام نیاز دارویی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252814/استعلام-اعلام-نیاز-دارویی'>استعلام اعلام نیاز دارویی / استعلام, اعلام نیاز دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252875/استعلام-باطری'>استعلام باطری / استعلام,باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252880/استعلام-اعلام-نیاز-دارویی'>استعلام اعلام نیاز دارویی / استعلام,استعلام اعلام نیاز دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252882/استعلام-دستگاه-فتوکپی'>استعلام دستگاه فتوکپی  / استعلام, دستگاه فتوکپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252884/استعلام-کپسول'>استعلام کپسول / استعلام,کپسول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252900/استعلام-کنتر-cvp-مارک-آرو'>استعلام کنتر cvp مارک آرو / استعلام, کنتر cvp مارک آرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252903/استعلام-اغذیه'>استعلام اغذیه  / استعلام, اغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252913/استعلام-شیرفلکه-2-اینچ-برنجی'>استعلام شیرفلکه 2 اینچ برنجی  / استعلام, شیرفلکه 2 اینچ برنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252916/استعلام-پمپ-زمینی-و-بوستر-پمپ-آتش-نشانی--'>استعلام پمپ زمینی و بوستر پمپ آتش نشانی... / استعلام, استعلام پمپ زمینی و بوستر پمپ آتش نشانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252918/استعلام-ظروف-یکبار-مصرف--'>استعلام ظروف یکبار مصرف... / استعلام, استعلام ظروف یکبار مصرف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252924/استعلام-ست-لترال'>استعلام ست لترال / استعلام,استعلام ست لترال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252927/استعلام-ست-ابزار-اکارتور-کاسپار-کمری-و--'>استعلام ست ابزار اکارتور کاسپار کمری و ... / استعلام, ست ابزار اکارتور کاسپار کمری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252742/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند-مدل-1382-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند مدل 1382 نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سمند مدل 1382 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252756/مزایده-اجاره-فضاهای-اداره-آموزش-و-پرورش'>مزایده اجاره فضاهای اداره آموزش و پرورش  / مزایده , مزایده اجاره فضاهای اداره آموزش و پرورش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252785/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-سپه-و-معدن'>مزایده فروش املاک مازاد بانک سپه و معدن  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک سپه و معدن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252815/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-153-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 153 متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 153 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252818/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252834/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز-مال-مشاعی'>مزایده ملک بخش نه تبریز مال مشاعی / مزایده,مزایده ملک بخش نه تبریز مال مشاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252865/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پژو-405-سواری-هیوندا'>مزایده فروش خودرو سواری پژو 405، سواری هیوندا  / مزایده, مزایده فروش خودرو سواری پژو 405، سواری هیوندا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252899/مزایده-فروش-یکدستگاه-مودر-چینی-مستعمل-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه مودر چینی مستعمل نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه مودر چینی مستعمل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253148/مزایده-فروش-اراضی-تجاری-نوبت-دوم-97-5-15'>مزایده فروش اراضی تجاری نوبت دوم 97.5.15 / مزایده,مزایده فروش اراضی تجاری نوبت دوم 97.5.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253205/مزایده-عمومی-فروش-اراضی-تجاری-به-تعداد-شش-قطعه'> مزایده عمومی فروش اراضی تجاری به تعداد شش قطعه  / مزایده, مزایده عمومی فروش اراضی تجاری به تعداد شش قطعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253218/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی--'>مزایده فروش اموال اسقاطی... / مزایده فروش اموال اسقاطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253236/مزایده-چدن'>مزایده چدن / مزایده, مزایده چدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253239/مزایده-فروش-املاک-شامل-واحد-تجاری-زمین-دفترکار-آپارتمان'>مزایده فروش املاک شامل واحد تجاری.زمین .دفترکار.آپارتمان  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل واحد تجاری.زمین .دفترکار.آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253252/مزایده-فروش-تعدادی-آپارتمان-مازاد-بر-نیاز-از-مجموعه-238-واحدی'>مزایده فروش تعدادی آپارتمان مازاد بر نیاز از مجموعه 238 واحدی / مزایده,مزایده فروش تعدادی آپارتمان مازاد بر نیاز از مجموعه 238 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253270/مزایده-فروش-تعداد-5-پلاک-زمین'>مزایده فروش تعداد 5 پلاک زمین  / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 پلاک زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253292/مزایده-فروش-زمین-به-تعداد-8-قطعه-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش زمین به تعداد 8 قطعه کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش زمین به تعداد 8 قطعه کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253362/مزایده-تملک-اعیان-زمین-واحدهای-تجاری-و-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده تملک اعیان زمین .واحدهای تجاری و مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده تملک اعیان زمین .واحدهای تجاری و مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253379/مزایده-فروش-تعداد-سه-دستگاه-از-خودروهای-مازاد'>مزایده فروش تعداد سه دستگاه از خودروهای مازاد / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد سه دستگاه از خودروهای مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253451/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-159-37متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 159.37متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 159.37متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253563/مزایده-فروش-آهن-آلات-و-انواع-پلاستیک'>مزایده فروش آهن آلات و انواع پلاستیک / مزایده فروش آهن آلات و انواع پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253649/آگهی-فراخوان-واگذاری-مجوز-احداث-مرکز-معاینه-فنی-خودرو'>آگهی فراخوان واگذاری مجوز احداث مرکز معاینه فنی خودرو / آگهی فراخوان , فراخوان واگذاری مجوز احداث مرکز معاینه فنی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252813/تجدید-مزایده-تعدادی-خودرو-اسقاطی'>تجدید مزایده تعدادی خودرو اسقاطی  / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده تعدادی خودرو اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252197/مزایده-زمین-دارای-5-قطعه-نوبت-اول'>مزایده زمین دارای 5 قطعه نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین دارای 5 قطعه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252213/مزایده-پلاک-ثبتی-با-زیربنای-115-15متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی با زیربنای 115.15متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با زیربنای 115.15متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252259/مزایده-اسپلیت'>مزایده اسپلیت / مزایده, مزایده اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252334/مزایده-آپارتمان-مساحت-234-متر-و-12-دسیمتر-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مساحت 234 متر و 12 دسیمتر قطعه دوم تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 234 متر و 12 دسیمتر قطعه دوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252401/مزایده-بهره-برداری-از-10سازه-تبلیغاتی-سطح-شهر'>مزایده بهره برداری از 10سازه تبلیغاتی سطح شهر / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از 10سازه تبلیغاتی سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252485/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252507/تجدید-مزایده-فروش-3-دستگاه-خودروی-آمبولانس--نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش 3 دستگاه خودروی آمبولانس... نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی,مناقصه  فروش 3 دستگاه خودروی آمبولانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252523/مزایده-واگذاری-1000-تن-پسماند-نسوز'>مزایده واگذاری 1000 تن پسماند نسوز / اگهی مزایده , مزایده واگذاری 1000 تن پسماند نسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252524/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-رانا'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری رانا  / مزایده,مزایده خودروی سواری رانا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252543/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-5-قطعه-پلاک-ثبتی-کاربری-مسکونی-تجاری'>مزایده اموال غیرمنقول شامل 5 قطعه پلاک ثبتی کاربری مسکونی تجاری / مزایده ,مزایده اموال غیرمنقول شامل 5 قطعه پلاک ثبتی کاربری مسکونی تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252569/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-مساحت-176-71متر'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 176.71متر  / مزایده ,مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 176.71متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252710/مزایده-یک-دستگاه-مونتاژ-قطعات-الکترونیک-و--'>مزایده یک دستگاه مونتاژ قطعات الکترونیک و... / مزایده , مزایده یک دستگاه مونتاژ قطعات الکترونیک و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252931/استعلام-ملزومات-مصرفی-دوره-آموزشی-پودمانی'>استعلام ملزومات مصرفی دوره آموزشی پودمانی  / استعلام,استعلام ملزومات مصرفی دوره آموزشی پودمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252934/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی--'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی ... / استعلام , استعلام تجهیزات آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252968/استعلام-گوشت-بدون-استخوان'>استعلام گوشت بدون استخوان / استعلام,استعلام گوشت بدون استخوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252971/استعلام-رنگ-و-ابزار-یراق-رنگ-کاری--'>استعلام رنگ و ابزار یراق رنگ کاری.... / استعلام, استعلام رنگ و ابزار یراق رنگ کاری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252982/استعلام-انجام-عملیات-خاکبرداری-و-خاکریزی-و--'>استعلام انجام عملیات خاکبرداری و خاکریزی و... / استعلام, استعلام انجام عملیات خاکبرداری و خاکریزی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252990/استعلام-تهیه-کاغذ---'>استعلام تهیه کاغذ .... / استعلام, استعلام تهیه کاغذ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252995/استعلام-ترمومتر-دهانی-جیوه-ای'>استعلام ترمومتر دهانی جیوه ای  / استعلام, ترمومتر دهانی جیوه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253006/استعلام-لوازم-تاسیساتی'>استعلام لوازم تاسیساتی  / استعلام, لوازم تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253009/استعلام-چاپ-پاکت-نامه'>استعلام چاپ پاکت نامه / استعلام,استعلام چاپ پاکت نامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253013/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی / استعلام,استعلام لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253016/استعلام-الکتروموتور'>استعلام الکتروموتور  / استعلام, الکتروموتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253022/استعلام-کالیبراسیون-تجهیزات-پزشکی'>استعلام کالیبراسیون تجهیزات پزشکی / استعلام,استعلام کالیبراسیون تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253024/استعلام-اغذیه'>استعلام اغذیه / استعلام,اغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253033/استعلام-یک-دستگاه-یخچال-12-فوت-ایرانی--'>استعلام یک دستگاه یخچال 12 فوت ایرانی... / استعلام, استعلام یک دستگاه یخچال 12 فوت ایرانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253036/استعلام-خبرنامه-الکترونیک-نسخه-0-و-11'>استعلام خبرنامه الکترونیک، نسخه 0 و 11 / استعلام, خبرنامه الکترونیک، نسخه 0 و 11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253037/استعلام-سفره-یکبار-مصرف'>استعلام سفره یکبار مصرف / استعلام, استعلام سفره یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253045/استعلام-لیوان-مقوایی-کره-ای-220cc'>استعلام لیوان مقوایی کره ای 220cc  / استعلام, لیوان مقوایی کره ای 220cc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253046/استعلام-کولر-گازی-ال-جی-24-هزار-یک-دستگاه-مبلغ-بدون-ارزش-افزوده'>استعلام  کولر گازی ال جی 24 هزار یک دستگاه  مبلغ بدون ارزش افزوده / استعلام, استعلام  کولر گازی ال جی 24 هزار یک دستگاه  مبلغ بدون ارزش افزوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253110/استعلام-پایه--'>استعلام پایه ... / استعلام ,استعلام پایه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253112/استعلام-برپایی-30-غرفه-در-فضای-باز-نمایشگاهی'>استعلام برپایی 30 غرفه در فضای باز نمایشگاهی / استعلام, استعلام برپایی 30 غرفه در فضای باز نمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253118/استعلام-قنداق-پیچ-100-100--5000-عدد--'>استعلام  قنداق پیچ 100*100   5000 عدد .. / استعلام, استعلام  قنداق پیچ 100*100   5000 عدد ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253120/استعلام-لیتیوم-روغن-وکیوم-و--'>استعلام لیتیوم، روغن وکیوم و ... / استعلام, استعلام لیتیوم، روغن وکیوم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253126/استعلام-کمک-آموزشی-box--'>استعلام کمک آموزشی box ... / استعلام , استعلام کمک آموزشی box ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253127/استعلام-موتور-برق-دیزلی-5-کیلو-وات-تک-فاز'>استعلام موتور برق دیزلی 5 کیلو وات تک فاز / استعلام,استعلام موتور برق دیزلی 5 کیلو وات تک فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253137/استعلام-خرید-باطری-خشک'>استعلام خرید باطری خشک / استعلام, استعلام خرید باطری خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253141/استعلام-کیف-اجلاس-O2--'>استعلام کیف اجلاس O2 ... / استعلام , استعلام کیف اجلاس O2 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253204/استعلام-روغن-نباتی-مایع-خوراکی--'>استعلام روغن نباتی مایع خوراکی... / استعلام, استعلام روغن نباتی مایع خوراکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253220/استعلام-تجهیزات-تلفن'>استعلام  تجهیزات تلفن   / استعلام, تجهیزات تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253222/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4  / استعلام, کاغذ A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253237/استعلام-ماست-تکنفره-موردنیاز-است--'>استعلام ماست تکنفره موردنیاز است .. / استعلام,استعلام ماست تکنفره موردنیاز است ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253262/استعلام-بالن-بکری'>استعلام بالن بکری  / استعلام, بالن بکری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253268/استعلام-قند-خرد-شده-کیسه-10-kg--'>استعلام  قند خرد شده کیسه 10 kg  .. / استعلام, استعلام  قند خرد شده کیسه 10 kg  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253287/استعلام-لوله-ونتیلاتور-بزرگسال'>استعلام  لوله ونتیلاتور بزرگسال / استعلام, استعلام  لوله ونتیلاتور بزرگسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253290/استعلام-تایر-و-تیوب-کامل-ایرانی'>استعلام تایر و تیوب کامل ایرانی / استعلام, تایر و تیوب کامل ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253295/استعلام-حفاری-و-حمل'>استعلام حفاری و حمل / استعلام, استعلام حفاری و حمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253305/استعلام-کارت-گرافیک--'>استعلام کارت گرافیک ... / استعلام , استعلام کارت گرافیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253306/استعلام-پنیر-تک-نفره-و-کره-10-گرمی-و-100-گرمی'>استعلام پنیر تک نفره و کره 10 گرمی و 100 گرمی / استعلام, پنیر تک نفره و کره 10 گرمی و 100 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253319/استعلام-شیر-یک-طرفه-سوپاپی'>استعلام شیر یک طرفه سوپاپی / استعلام, شیر یک طرفه سوپاپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253322/استعلام-logitech-group-video-conferencing--'>استعلام logitech group video conferencing ... / استعلام , استعلام logitech group video conferencing ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253324/استعلام-مطابق-پیوست'>استعلام  مطابق پیوست  / استعلام, کالای ورزشی مطابق با لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253325/استعلام-تحلیل-و-آزمایش-فنی'>استعلام تحلیل و آزمایش فنی  / استعلام, تحلیل و آزمایش فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253330/استعلام-شیر-پاستوریزه-تک-نفره'>استعلام شیر پاستوریزه تک نفره / استعلام, شیر پاستوریزه تک نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253333/استعلام-سرنگ--'>استعلام سرنگ ... / استعلام , استعلام سرنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253341/استعلام-میز-کارشناسی-صندلی-گردان-و--'>استعلام میز کارشناسی، صندلی گردان و ... / استعلام, استعلام میز کارشناسی، صندلی گردان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253345/استعلام-دستکش--'>استعلام دستکش ... / استعلام , استعلام دستکش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253352/استعلام-قطعات-رایانه'>استعلام قطعات رایانه  / استعلام, قطعات رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252736/مزایده-یک-دستگاه-سواری-استیشن-کاروان'>مزایده یک دستگاه سواری استیشن کاروان  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری استیشن کاروان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252799/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-مساحت-199-41متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم مساحت 199.41متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم مساحت 199.41متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252824/مزایده-دستگاه-تراش-مستعمل-روسی--'>مزایده دستگاه تراش مستعمل روسی... / مزایده , مزایده دستگاه تراش مستعمل روسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252831/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-مساحت-230-متر'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت 230 متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت 230 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252867/مزایده-فروش-ماشین-آلات-خط-تولید-کفش'>مزایده فروش ماشین آلات خط تولید کفش / مزایده فروش ماشین آلات خط تولید کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252872/مزایده-فروش-تجهیزات-رایانه-ای-مستهلک'>مزایده فروش تجهیزات رایانه ای مستهلک / مزایده فروش تجهیزات رایانه ای مستهلک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252876/مزایده-عمومی-فروش-املاک-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش املاک مازاد نوبت دوم  / مزایده, مزایده عمومی فروش املاک مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252935/فراخوان-مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-اسقاط--نوبت-دوم'>فراخوان مزایده  فروش دو دستگاه خودرو اسقاط - نوبت دوم  / آگهی فراخوان شرکت در مزایده عمومی , فراخوان مزایده  فروش دو دستگاه خودرو اسقاط - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253010/فراخوان-تامین-مالی-طرح-تکمیل-تاسیسات-فاضلاب'>فراخوان تامین مالی طرح تکمیل تاسیسات فاضلاب / فراخوان , فراخوان تامین مالی طرح تکمیل تاسیسات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253087/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-و-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد بر نیاز  / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253103/مزایده-آپارتمان-مساحت-81-5-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 81.5 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 81.5 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253157/مزایده-وانت-مزدا-دوکابین'>مزایده وانت مزدا دوکابین  / مزایده , مزایده وانت مزدا دوکابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253159/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پیکان'>مزایده فروش یک دستگاه پیکان  / مزایده فروش یک دستگاه پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253160/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دوکابین'>مزایده  فروش یک دستگاه وانت مزدا دوکابین / مزایده, مزایده  فروش یک دستگاه وانت مزدا دوکابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253163/مزایده-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دو-کابین'>مزایده یک دستگاه وانت مزدا دو کابین / مزایده، مزایده یک دستگاه وانت مزدا دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253168/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دوکابین'>مزایده  فروش یک دستگاه وانت مزدا دوکابین / مزایده, مزایده  فروش یک دستگاه وانت مزدا دوکابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253172/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-مزدا'>مزایده فروش یک دستگاه  وانت مزدا / مزایده فروش یک دستگاه  وانت مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253176/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دو-کابین-حد-104'>مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین حد 104 / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین حد 104</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253180/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دو-کابین-حد-106'>مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین حد 106 / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین حد 106</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253182/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دوکابین'>مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دوکابین / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دوکابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253185/مزایده-فروش-ماشین-آلات-و-تاسیسات-خط-کامل-تولید-آب-میوه'>مزایده فروش ماشین آلات و تاسیسات خط کامل تولید آب میوه  / مزایده فروش ماشین آلات و تاسیسات خط کامل تولید آب میوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253189/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دو-کابین-حد-105'>مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین حد 105 / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین حد 105</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253190/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دو-کابین'>مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253201/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دو-کابین'>مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253203/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دو-کابین'>مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253216/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دو-کابین'>مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253217/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی'>مزایده فروش اموال اسقاطی / مزایده, مزایده فروش اموال اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253223/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دو-کابین'>مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253273/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دو-کابین'>مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253281/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دو-کابین'>مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253302/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دو-کابین'>مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253361/مزایده-60-7-حبه-مشاع-از-72-حبه-مشاع-ششدانگ-منزل-مسکونی'>مزایده 60.7 حبه مشاع از 72 حبه مشاع ششدانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده 60.7 حبه مشاع از 72 حبه مشاع ششدانگ منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253367/فراخوان-مزایده-فروش-تجهیزات-رایانه-ای-مستعمل'>فراخوان مزایده فروش تجهیزات رایانه ای مستعمل  / مزایده ، فراخوان مزایده فروش تجهیزات رایانه ای مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253449/مزایده-فروش-ملک-جدول-جوی-متروکه-مساحت-38-74متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ملک جدول جوی متروکه مساحت 38.74متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ملک جدول جوی متروکه مساحت 38.74متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253511/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دو-کابین'>مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253515/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دو-کابین'>مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253356/استعلام-شالون-بزرگسال'>استعلام شالون بزرگسال / استعلام, استعلام شالون بزرگسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253359/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاه--'>استعلام تجهیزات آزمایشگاه ... / استعلام , استعلام تجهیزات آزمایشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253366/استعلام-دستمال-کاغذی-100-برگ-دولا-جنس-مرغوب'>استعلام دستمال کاغذی 100 برگ دولا جنس مرغوب  / استعلام, دستمال کاغذی 100 برگ دولا جنس مرغوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253380/استعلام-تعمیرات-توربین-بادی'>استعلام تعمیرات توربین بادی  / استعلام, تعمیرات توربین بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253392/استعلام-کنتر-تریپل-لومن-بزرگسال-ارو'>استعلام کنتر تریپل لومن بزرگسال ارو  / استعلام,استعلام کنتر تریپل لومن بزرگسال ارو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253394/استعلام-پیاز-کدو-بادمجان-و--'>استعلام پیاز، کدو، بادمجان و... / استعلام, استعلام پیاز، کدو، بادمجان و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253396/استعلام-ریبون-صدور-انی-کارت-500-ko-پرینت--'>استعلام ریبون صدور انی کارت 500 ko پرینت ... / استعلام, استعلام ریبون صدور انی کارت 500 ko پرینت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253397/استعلام-روغن-مایع-مخصوص-سرخ-کردنی-و-روغن-مایع-معمولی'>استعلام روغن مایع مخصوص سرخ کردنی و روغن مایع معمولی  / استعلام, روغن مایع مخصوص سرخ کردنی و روغن مایع معمولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253398/استعلام-کمپلمان-خرگوش'>استعلام کمپلمان خرگوش  / استعلام, کمپلمان خرگوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253409/تجدید-مناقصه-عمومی-ایجاد-و-توسعه-فضای-سبز-سطح-شهر'>تجدید مناقصه عمومی ایجاد و توسعه فضای سبز سطح شهر  / تجدید مناقصه عمومی,مناقصه ایجاد و توسعه فضای سبز سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253412/استعلام-ریبون-مشکی-چاپگر-اولیوتی--'>استعلام ریبون مشکی چاپگر اولیوتی .. / استعلام, استعلام ریبون مشکی چاپگر اولیوتی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253413/استعلام-گازها-و-مواد-شیمیایی-صنعتی'>استعلام گازها و مواد شیمیایی صنعتی / استعلام ، استعلام گازها و مواد شیمیایی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253416/استعلام-لوازم-آشپزخانه--'>استعلام لوازم آشپزخانه ... / استعلام, استعلام لوازم آشپزخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253421/استعلام-دستکش-جراحی--'>استعلام دستکش جراحی... / استعلام, استعلام دستکش جراحی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253437/استعلام-تن-ماهی-تولید-ایران'>استعلام تن ماهی تولید ایران  / استعلام,استعلام تن ماهی تولید ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253438/استعلام-کنسرو-ماهی-تن-در-آب-و-نمک--'>استعلام کنسرو ماهی تن در آب و نمک ... / استعلام, استعلام کنسرو ماهی تن در آب و نمک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253445/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-واحد-لندری'>استعلام واگذاری خرید خدمات واحد لندری / استعلام , استعلام واگذاری خرید خدمات واحد لندری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253452/استعلام-میکروفن-کنفرانسی-هوراند-مدل-sh-450dc'>استعلام  میکروفن کنفرانسی هوراند مدل sh-450dc   / استعلام,استعلام  میکروفن کنفرانسی هوراند مدل sh-450dc  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253459/استعلام-دستکش-جراحی-کم-پودر--'>استعلام دستکش جراحی کم پودر... / استعلام, استعلام دستکش جراحی کم پودر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253475/استعلام-عملیات-لوله-گذاری'>استعلام عملیات لوله گذاری  / استعلام, عملیات لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253478/استعلام-فلش-مموری--'>استعلام فلش مموری ... / استعلام, استعلام فلش مموری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253491/استعلام-دوربین-مداربسته-دیجیتال'>استعلام دوربین مداربسته دیجیتال  / استعلام , استعلام دوربین مداربسته دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253510/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253540/استعلام-بسته-نرم-افزار-راه-اندازی-دستگاه-کارت-خوان-دستگاه-ضبط-و-پخش-dvr-دوربین-مدار-بسته'>استعلام بسته نرم افزار راه اندازی دستگاه کارت خوان، دستگاه ضبط و پخش dvr دوربین مدار بسته / استعلام, بسته نرم افزار راه اندازی دستگاه کارت خوان، دستگاه ضبط و پخش dvr دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253541/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253555/استعلام-حوضچه-و-محفظه-مربوطه-به-انشعاب-آب'>استعلام حوضچه و محفظه مربوطه به انشعاب آب / استعلام, استعلام حوضچه و محفظه مربوطه به انشعاب آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253560/استعلام-خرید-تجهیزات-شبکه-اینترنت-داخلی-با-نصب--'>استعلام خرید تجهیزات شبکه اینترنت داخلی با نصب... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات شبکه اینترنت داخلی با نصب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253571/استعلام-خرید-پرچم-مثلثی-کوچک'>استعلام خرید پرچم مثلثی کوچک / استعلام, استعلام خرید پرچم مثلثی کوچک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253572/استعلام-اقلام-مورد-نیاز-جهت-چاه-آب--'>استعلام اقلام مورد نیاز جهت چاه آب ... / استعلام, استعلام اقلام مورد نیاز جهت چاه آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253575/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام, استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253581/استعلام-تجهیزات-آسانسور'>استعلام تجهیزات آسانسور  / استعلام, تجهیزات آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253582/استعلام-یونیت-دندانپزشکی'>استعلام  یونیت دندانپزشکی / استعلام,  یونیت دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253589/استعلام-دستمزد-اجرای-تعمیرات-اساسی-یک-باب-استخر-شنا--'>استعلام دستمزد اجرای تعمیرات اساسی یک باب استخر شنا... / استعلام, استعلام دستمزد اجرای تعمیرات اساسی یک باب استخر شنا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253590/استعلام-قند-شکسته-کارتن-پنج-کیلویی'>استعلام قند شکسته کارتن پنج کیلویی  / استعلام, قند شکسته کارتن پنج کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253595/استعلام-شیشه-سکوریت'>استعلام شیشه سکوریت / استعلام, استعلام شیشه سکوریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253606/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس / استعلام, استعلام آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253607/استعلام-پلاستیک-زباله-بزرگ'>استعلام پلاستیک زباله بزرگ  / استعلام,استعلام پلاستیک زباله بزرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253609/استعلام-هارد'>استعلام هارد  / استعلام, هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253633/استعلام-چاپگر--'>استعلام چاپگر ... / استعلام , استعلام چاپگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253634/استعلام-خرید-دستگاه-حضورغیاب-با-نصب-و-راه-اندازی--'>استعلام خرید دستگاه حضورغیاب با نصب و راه اندازی... / استعلام, استعلام خرید دستگاه حضورغیاب با نصب و راه اندازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253635/استعلام-تونر--'>استعلام تونر ... / استعلام, استعلام تونر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253636/استعلام-دستگاه-چندمنظوره-الکتروشیمی'>استعلام دستگاه چندمنظوره الکتروشیمی  / استعلام, دستگاه چندمنظوره الکتروشیمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253640/استعلام-کابینت--'>استعلام کابینت ... / استعلام , استعلام کابینت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252169/مناقصه-خرید-550-000-تخته-جامبوبگ-جهت-بسته-بندی-محصولات-مجتمع-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید 550.000 تخته جامبوبگ جهت بسته بندی محصولات مجتمع (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید 550.000 تخته جامبوبگ جهت بسته بندی محصولات مجتمع  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252172/تجدید-مناقصه-تخلیه-و-بارگیری-و-حفظ-و-حراست-و-نگهداری-پانصد-هزار-تن-محمولات-علوفه-ایی-تجدید-مرحله-سوم--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تخلیه و بارگیری و حفظ و حراست و نگهداری پانصد هزار تن محمولات علوفه ایی تجدید مرحله سوم - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تخلیه و بارگیری و حفظ و حراست و نگهداری پانصد هزار تن محمولات علوفه ایی تجدید مرحله سوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252232/استعلام-سرور-DL380-GEN10'>استعلام  سرور DL380 GEN10 / استعلام,  سرور DL380 GEN10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252234/استعلام-اتاق-کامل-بنر--'>استعلام اتاق کامل بنر... / استعلام, استعلام اتاق کامل بنر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252297/استعلام-باطری--'>استعلام  باطری ... / استعلام, باطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252336/مناقصه-انجام-کلیه-امور-مربوط-به-خدمات-تنظیفات--(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام کلیه امور مربوط به خدمات، تنظیفات... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه انجام کلیه امور مربوط به خدمات، تنظیفات... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252340/استعلام-چای--'>استعلام چای ... / استعلام , استعلام چای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252342/مناقصه-عملیات-آبخیزداری-و-کنترل-سیل-در-حوزه-فاقد-سد'>مناقصه عملیات آبخیزداری و کنترل سیل در حوزه فاقد سد  / مناقصه , مناقصه عملیات آبخیزداری و کنترل سیل در حوزه فاقد سد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252357/استعلام-سر-تخته-پلاستیکی'>استعلام سر تخته پلاستیکی / استعلم,سر تخته پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252360/استعلام-گوشت-گوساله-منجمد-برزیلی'>استعلام گوشت گوساله منجمد برزیلی / استعلام,استعلام گوشت گوساله منجمد برزیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252364/استعلام-اجرای-طرح-آمارگیری-از-کارگاه-های-دارای-فعالیت-تحقیق-و-توسعه'>استعلام  اجرای طرح آمارگیری از کارگاه های دارای فعالیت تحقیق و توسعه / استعلام,  اجرای طرح آمارگیری از کارگاه های دارای فعالیت تحقیق و توسعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252371/استعلام-سوئیچ-سیسکو'>استعلام سوئیچ سیسکو / استعلام,استعلام سوئیچ سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252379/استعلام-طرح-آمارگیری-از-بنگاه-ها-معاملات-ملکی'>استعلام طرح آمارگیری از بنگاه ها معاملات ملکی / استعلام,استعلام طرح آمارگیری از بنگاه ها معاملات ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252382/استعلام-فعالیت-های-خدماتی'>استعلام فعالیت های خدماتی / استعلام,فعالیت های خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252383/استعلام-باطری-یو-پی-اس--'>استعلام باطری یو پی اس... / استعلام, استعلام باطری یو پی اس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252390/استعلام-ویروس-کش-پادویش'>استعلام ویروس کش پادویش  / استعلام,استعلام ویروس کش پادویش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252404/استعلام-انجام-کلیه-امور-خدماتی-و-عمومی--'>استعلام انجام کلیه امور خدماتی و عمومی... / استعلام, استعلام انجام کلیه امور خدماتی و عمومی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252405/استعلام-کابل-دو-زوجی-مشکی-فویل-دار-06-ترجیحا-زر-کابل-کرمان'>استعلام کابل دو زوجی مشکی فویل دار 06 ترجیحا زر کابل کرمان  / استعلام, کابل دو زوجی مشکی فویل دار 06 ترجیحا زر کابل کرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252416/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور / استعلام,مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252425/استعلام-کت-و-شلوار-پیراهن-و-کفش-اداری--'>استعلام کت و شلوار، پیراهن و کفش اداری... / استعلام, استعلام کت و شلوار، پیراهن و کفش اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252458/استعلام-خرید-لوازم-ایسوزو'>استعلام خرید لوازم ایسوزو / استعلام,استعلام خرید لوازم ایسوزو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252459/استعلام-تامین-خودروهای-استیجاری'>استعلام تامین خودروهای استیجاری / استعلام, تامین خودروهای استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252466/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی / استعلام,استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252479/استعلام-سرویس-و-رفع-اشکال-سیستم-DCS-پست-های-فوق-توزیع-و-انتقال---'>استعلام سرویس و رفع اشکال سیستم DCS پست های فوق توزیع و انتقال  ... / استعلام , استعلام سرویس و رفع اشکال سیستم DCS پست های فوق توزیع و انتقال  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252486/استعلام-رایانه-کامل--اسکنر'>استعلام رایانه کامل + اسکنر / استعلام, استعلام رایانه کامل + اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252487/استعلام-یک-دستگاه-لپ-تاپ'>استعلام یک دستگاه لپ تاپ / استعلام,استعلام یک دستگاه لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252491/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور / استعلام,مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252493/استعلام-تامین-خودروهای-استیجاری'>استعلام تامین خودروهای استیجاری / استعلام, استعلام تامین خودروهای استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252499/استعلام-دیپ-سنجی--'>استعلام دیپ سنجی ... / استعلام , استعلام دیپ سنجی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252516/استعلام-تامین-خودروهای-استیجاری--'>استعلام تامین خودروهای استیجاری... / استعلام, استعلام تامین خودروهای استیجاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252526/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-تامین-انواع-کابل-خودنگهدار-فشار-ضعیف-نوبت-دوم'>اصلاحیه فراخوان مناقصه تامین انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف  نوبت دوم  / اصلاحیه فراخوان مناقصه تامین انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252529/استعلام-پارچه--'>استعلام پارچه... / استعلام, استعلام پارچه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252552/مناقصه-کنسانتره-بره-پرواری--نوبت-دوم'>مناقصه کنسانتره بره پرواری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه کنسانتره بره پرواری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252557/مناقصه-30000-سبد-گوجه-فرنگی-نوبت-دوم'>مناقصه  30000 سبد گوجه فرنگی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  30000 سبد گوجه فرنگی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252562/استعلام-کاغذ-a4'>استعلام کاغذ a4 / استعلام,استعلام کاغذ a4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252570/استعلام-باطری--'>استعلام باطری ... / استعلام , استعلام باطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252573/استعلام-تعمیر-دیگ-شوفاژ'>استعلام تعمیر دیگ شوفاژ / استعلام, استعلام تعمیر دیگ شوفاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252600/استعلام-تعمیر-موتورخانه-و-نصب-دیگ'>استعلام تعمیر موتورخانه و نصب دیگ / استعلام, استعلام تعمیر موتورخانه و نصب دیگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252649/استعلام-تعداد-20-عدد-چراغ-45-45-توکار-led'>استعلام تعداد 20 عدد چراغ 45*45 توکار led  / استعلام, استعلام تعداد 20 عدد چراغ 45*45 توکار led </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252203/مزایده-زمین-کاربری-کشاورزی-مساحت-1565متر'>مزایده زمین کاربری کشاورزی مساحت 1565متر / مزایده,مزایده زمین کاربری کشاورزی مساحت 1565متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252222/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252272/مزایده-ملک-یک-قطعه-زمین-مسکونی-سه-نبش-177-75متر-نوبت-اول'>مزایده ملک یک قطعه زمین مسکونی سه نبش 177.75متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک یک قطعه زمین مسکونی سه نبش 177.75متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252305/مزایده-5-836-هکتار-زمین-زراعی-دیم'>مزایده 5/836 هکتار زمین زراعی دیم  / مزایده,مزایده 5/836 هکتار زمین زراعی دیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252313/مزایده-کت-و-شلوار'>مزایده کت و شلوار  / اگهی مزایده , مزایده کت و شلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252429/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-ساختمان-مسکونی-نود-متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان مسکونی نود متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان مسکونی نود متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252512/مزایده-فروش-تعداد-21-فقره-از-املاک-مازاد'>مزایده فروش تعداد 21 فقره از املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش تعداد 21 فقره از املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252652/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده  یک خط تلفن همراه / مزایده, مزایده  یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252678/مزایده-زمین-مساحت-117-متر-قدمت-بیش-از-20-سال'>مزایده زمین مساحت 117 متر قدمت بیش از 20 سال  / مزایده ,مزایده زمین مساحت 117 متر قدمت بیش از 20 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252725/مزایده-یک-دستگاه-چیلر-تراکمی-اسکرو'>مزایده یک دستگاه چیلر تراکمی اسکرو / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه چیلر تراکمی اسکرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252812/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-مساحت-عرصه-3685-8متر'>مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت عرصه 3685.8متر / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت عرصه 3685.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252827/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-ثبتی-شاهرود-اموال-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک ثبتی شاهرود اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک ثبتی شاهرود اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252853/مزایده-دستگاه-بلدوزر'>مزایده دستگاه بلدوزر  / مزایده , مزایده دستگاه بلدوزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252909/مزایده-فروش-سر-درختی-محصول-زیتون'>مزایده فروش سر درختی محصول زیتون / مزایده، مزایده فروش سر درختی محصول زیتون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252947/مزایده-عمومی-فروش-گاوهای-حذف-اجباری-کشتارگاهی-نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش گاوهای حذف اجباری کشتارگاهی نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش گاوهای حذف اجباری کشتارگاهی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252964/مزایده-ششدانگ-زمین-بصورت-خانه-مساحت-312-88متر'>مزایده ششدانگ زمین بصورت خانه مساحت 312.88متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت خانه مساحت 312.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253030/مزایده-ترازوی-دیجیتال--یخچال-سوپری-ایستاده--'>مزایده ترازوی دیجیتال - یخچال سوپری ایستاده... / مزایده, مزایده ترازوی دیجیتال - یخچال سوپری ایستاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253057/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-عرصه-208-متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت عرصه 208 متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت عرصه 208 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253061/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-عرصه-220-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت عرصه 220 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت عرصه 220 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253063/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-111-57متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 111.57متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 111.57متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253119/مزایده-باغچه-جدیدالاحداث-باغ-شهر-مساحت-1954متر'>مزایده باغچه جدیدالاحداث باغ شهر مساحت 1954متر / مزایده,مزایده باغچه جدیدالاحداث باغ شهر مساحت 1954متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253169/مزایده-زمین-کشاورزی-بخش-شش-فارس-نوبت-دوم'>مزایده زمین کشاورزی بخش شش فارس نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین کشاورزی بخش شش فارس نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253170/مزایده-اجاره-زمین'>مزایده اجاره زمین  / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253183/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-مساحت-140-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 140 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 140 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253191/مزایده-ششدانگ-اعیان-یکباب-خانه-مساحت-214-15متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ اعیان یکباب خانه مساحت 214.15متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان یکباب خانه مساحت 214.15متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253282/مزایده-پلاکهای-ثبتی-253-مزرعه-گله-دار-و-پلاک-545-مزرعه-سیف-آباد-نوبت-اول'>مزایده پلاکهای ثبتی 253 مزرعه گله دار و پلاک 545 مزرعه سیف آباد نوبت اول / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 253 مزرعه گله دار و پلاک 545 مزرعه سیف آباد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253456/مزایده-ملک-مساحت-74-62متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 74.62متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 74.62متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252210/تجدید-مزایده-فروش-آلومینیوم-اسقاطی-آهن-آلات-اسقاطی-و--'>تجدید مزایده فروش آلومینیوم اسقاطی، آهن آلات اسقاطی و... / آگهی تجدید مزایده عمومی,تجدید مزایده فروش آلومینیوم اسقاطی، آهن آلات اسقاطی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252260/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-401-69متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 401.69متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 401.69متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252285/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-538-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 538 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 538 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252286/مزایده-آب-میوه-گیری-تلویزیون-21-اینچ-ال-جی-و--'>مزایده آب میوه گیری- تلویزیون 21 اینچ ال جی و ... / مزایده, مزایده آب میوه گیری- تلویزیون 21 اینچ ال جی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252304/تمدید-مزایده-فروش-یکدستگاه-خط-بسته-بندی-pvc'>تمدید مزایده فروش یکدستگاه خط بسته بندی pvc / آگهی تمدید مزایده  ، مزایده فروش یکدستگاه خط بسته بندی pvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252577/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-63-570متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 63.570متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 63.570متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252596/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-زمین-مساحت-260متر-نوبت-دوم'>مزایده دو دانگ از ششدانگ زمین مساحت 260متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده دو دانگ از ششدانگ زمین مساحت 260متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252650/استعلام-خرید-کابل'>استعلام خرید کابل  / استعلام,استعلام خرید کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252666/استعلام-گل--'>استعلام گل ... / استعلام , استعلام گل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252676/استعلام-اسپلیت-سرد-و-گرم-گازی--'>استعلام اسپلیت سرد و گرم گازی... / استعلام, استعلام اسپلیت سرد و گرم گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252686/استعلام-پنیر--'>استعلام پنیر ... / استعلام , استعلام پنیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252691/استعلام-تسمه-دستگاه-نوار-نقاله-جنس-لاستیکی--'>استعلام تسمه دستگاه نوار نقاله جنس لاستیکی .. / استعلام,استعلام تسمه دستگاه نوار نقاله جنس لاستیکی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252700/استعلام-کارت-اتصال-مشترکین-به-مرکز-تلفن'>استعلام کارت اتصال مشترکین به مرکز تلفن / استعلام, استعلام کارت اتصال مشترکین به مرکز تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252765/اصلاحیه-فراخوان-احداث-تونل--'>اصلاحیه فراخوان احداث تونل ... / اصلاحیه فراخوان عمومی , فراخوان احداث تونل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252772/استعلام-لوازم-مصرفی-پزشکی'>استعلام لوازم مصرفی پزشکی / استعلام,استعلام لوازم مصرفی پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252791/استعلام-نوشت-افزار'>استعلام نوشت افزار  / استعلام, نوشت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252794/استعلام-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام مصرفی آزمایشگاهی / استعلام, استعلام مصرفی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252795/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-تنظیفات-بیمارستان-حافظ'>فراخوان مناقصه انجام امور تنظیفات بیمارستان حافظ / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه انجام امور تنظیفات بیمارستان حافظ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252798/استعلام-خرید-دو-عدد-آبنمای-کامپوزیت-فایبرگلاس--'>استعلام خرید دو عدد آبنمای کامپوزیت فایبرگلاس... / استعلام, استعلام خرید دو عدد آبنمای کامپوزیت فایبرگلاس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252808/استعلام-ساخت-وینچ-پرتابل-الکترونیکی'>استعلام ساخت وینچ پرتابل الکترونیکی / استعلام,استعلام ساخت وینچ پرتابل الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252816/استعلام-دست-ست-کامل-سرویس-بهداشتی'>استعلام دست ست کامل سرویس بهداشتی / استعلام,استعلام دست ست کامل سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252832/استعلام-کیت-تشخیص-الکل-بزاقی-نواری-آزمایشگاهی--'>استعلام کیت تشخیص الکل بزاقی نواری آزمایشگاهی ... / استعلام, استعلام کیت تشخیص الکل بزاقی نواری آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252849/فراخوان-مناقصه-خرید-مواد-اولیه-غذایی-و-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذا'>فراخوان مناقصه خرید مواد اولیه غذایی و خدمات طبخ و توزیع غذا / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه خرید مواد اولیه غذایی و خدمات طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252874/استعلام-خرید-لوازم-التحریر-و-اداری'>استعلام خرید لوازم التحریر و اداری  / استعلام, خرید لوازم التحریر و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252881/استعلام-پایه-چراغ-خیابانی-و-لوازم-برقی--'>استعلام پایه چراغ خیابانی و لوازم برقی ... / استعلام, استعلام پایه چراغ خیابانی و لوازم برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252891/استعلام-لب-تاپ'>استعلام لب تاپ / استعلام, لب تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252893/استعلام-پروژه-اجرای-عملیات-مکانیکی-و-بیومکانیکی'>استعلام  پروژه اجرای عملیات مکانیکی و بیومکانیکی  / استعلام, پروژه اجرای عملیات مکانیکی و بیومکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252896/استعلام-جو'>استعلام جو  / استعلام,استعلام جو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252911/استعلام-دستگاه-مانیتور-صنعتی'>استعلام دستگاه مانیتور صنعتی  / استعلام, دستگاه مانیتور صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252921/استعلام-الکترو-موتور-گیربکس-sew--'>استعلام الکترو موتور گیربکس sew ... / استعلام, استعلام الکترو موتور گیربکس sew ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252970/استعلام-کیت-prp--'>استعلام کیت prp ... / استعلام , استعلام کیت prp ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252986/استعلام-نرم-افزار-ارزبابی-امنیتی'>استعلام نرم افزار ارزبابی امنیتی / استعلام, استعلام نرم افزار ارزبابی امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252991/استعلام-مداد-مشکی'>استعلام مداد مشکی / استعلام,استعلام مداد مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252992/استعلام-لوازم-مصرفی-پزشکی'>استعلام لوازم مصرفی پزشکی  / استعلام لوازم مصرفی پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252998/استعلام-خرید-پوشک'>استعلام خرید پوشک / استعلام,خرید پوشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253008/استعلام-برگزاری-دوره-آموزش'>استعلام برگزاری دوره آموزش / استعلام, استعلام برگزاری دوره آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253028/استعلام-اقلام-انفورماتیک--'>استعلام اقلام انفورماتیک... / استعلام, استعلام اقلام انفورماتیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253039/استعلام-گوشت--'>استعلام گوشت ... / استعلام , استعلام گوشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253086/استعلام-اجرای-فونداسیون-دکل-و-اوت'>استعلام اجرای فونداسیون دکل و اوت / استعلام , استعلام اجرای فونداسیون دکل و اوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253097/استعلام-ساخت-پروژه-های-تاسیسات-شهری'>استعلام ساخت پروژه های تاسیسات شهری / استعلام,استعلام ساخت پروژه های تاسیسات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253100/استعلام-ساخت-پروژه-های-تاسیسات-شهری'>استعلام ساخت پروژه های تاسیسات شهری  / استعلام, ساخت پروژه های تاسیسات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253106/استعلام-ساخت'>استعلام ساخت / استعلام,ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253122/استعلام-ورق-گالوانیزه-رنگی-فولادی--'>استعلام ورق گالوانیزه رنگی فولادی .. / استعلام, ورق گالوانیزه رنگی فولادی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253155/مناقصه-انجام-امور-تنظیفات-و---واحدهای-شیراز'>مناقصه انجام امور تنظیفات و ... واحدهای شیراز / مناقصه انجام امور تنظیفات و ... واحدهای شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253156/استعلام-اقلام-یدکی-اطلس-کوپکو'>استعلام اقلام یدکی اطلس کوپکو / استعلام , اقلام یدکی اطلس کوپکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253186/استعلام-اشتراک-94-عنوان-نشریه-لاتین-الکترونیکی-تخصصی--'>استعلام اشتراک 94 عنوان نشریه لاتین الکترونیکی تخصصی... / استعلام, استعلام اشتراک 94 عنوان نشریه لاتین الکترونیکی تخصصی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253226/استعلام-تجهیزات-تست-ماژولار-درب-ایمنی--'>استعلام تجهیزات تست ماژولار درب ایمنی .. / استعلام, استعلام تجهیزات تست ماژولار درب ایمنی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253243/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی / استعلام,صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253245/استعلام-لنز-داخل-چشمی'>استعلام لنز داخل چشمی / استعلام,استعلام لنز داخل چشمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253271/استعلام-دستگاه-چمبر-کنترل-دما-برای-تست-درب-ایمنی'>استعلام دستگاه چمبر کنترل دما برای تست درب ایمنی / استعلام, دستگاه چمبر کنترل دما برای تست درب ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253294/استعلام-اجاره-خودرو--'>استعلام اجاره خودرو ... / استعلام, استعلام اجاره خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253301/استعلام-Indicating'>استعلام Indicating  / استعلام,Indicating </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252617/مزایده-100-مترمربع-از-اراضی-کشاورزی-و-باغ-نوبت-اول'>مزایده 100 مترمربع از اراضی کشاورزی و باغ نوبت اول / مزایده ,مزایده 100 مترمربع از اراضی کشاورزی و باغ نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252631/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-صد-و-شصت-متر-نوبت-سوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت صد و شصت متر نوبت سوم  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت صد و شصت متر نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252639/مزایده-منزل-مسکونی-نوبت-سوم'>مزایده منزل مسکونی نوبت سوم / مزایده ,مزایده منزل مسکونی نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252703/مزایده-117360-متر-لوله-نیوپایپ'>مزایده 117360 متر لوله نیوپایپ / مزایده , مزایده 117360 متر لوله نیوپایپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252787/مزایده-تعداد-788-حلب-روغن'>مزایده تعداد 788 حلب روغن / مزایده تعداد 788 حلب روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252879/مزایده-پلاک-591-فرعی-بخش-سه-کرمان-با-عمر-بنا-شش-سال'>مزایده پلاک 591 فرعی بخش سه کرمان با عمر بنا شش سال / مزایده, مزایده پلاک 591 فرعی بخش سه کرمان با عمر بنا شش سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252949/مزایده-یک-باب-غرفه-فروش-بلیط'>مزایده یک باب غرفه فروش بلیط / آگهی مزایده عمومی, مزایده یک باب غرفه فروش بلیط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253003/مزایده-جایگاه-سی-ان-جی--مرحله-دوم--نوبت-اول'>مزایده جایگاه سی ان جی - مرحله دوم - نوبت اول  / آگهی مزایده , مزایده جایگاه سی ان جی - مرحله دوم - نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253299/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-ماشین-آلات'>مزایده  واگذاری تعدادی از ماشین آلات / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری تعدادی از ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253505/فراخوان-عمومی-واگذاری-مدیریت-بهره-برداری-و-نگهداری-سالن-ها-و-زمین-های-ورزشی-اصلاحیه'>فراخوان عمومی واگذاری مدیریت بهره برداری و نگهداری سالن ها و زمین های ورزشی اصلاحیه  / فراخوان عمومی, فراخوان عمومی واگذاری مدیریت بهره برداری و نگهداری سالن ها و زمین های ورزشی اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252200/مزایده-پلاک-ثبتی-طبقه-دوم-مساحت-60-75متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی طبقه دوم مساحت 60.75متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی طبقه دوم مساحت 60.75متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252293/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-123-90متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 123.90متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 123.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252358/آگهی-حراج-عمومی-فروش-غیر-مستعمل'>آگهی حراج عمومی فروش غیر مستعمل / آگهی حراج عمومی،آگهی حراج عمومی فروش غیر مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252519/مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقدی-و-اقساطی'>مزایده فروش املاک بصورت نقدی و  اقساطی  / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقدی و  اقساطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252520/فراخوان-تعداد-2-دستگاه-خودرو-سواری-و-یک-دستگاه-مینی-بوس-نوبت-دوم'>فراخوان تعداد 2 دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه مینی بوس نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان تعداد 2 دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه مینی بوس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252669/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-135-2متر-قدمت-37-سال'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 135.2متر قدمت 37 سال  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 135.2متر قدمت 37 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252711/حراج-فروش-قیر-مستعمل'>حراج فروش قیر مستعمل  / حراج عمومی, حراج فروش قیر مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252741/مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-یک-باب-مغازه-تجاری'>مزایده واگذاری بصورت اجاره یک باب مغازه تجاری / مزایده کتبی, مزایده واگذاری بصورت اجاره یک باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252807/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-خودروی-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه اتومبیل خودروی سواری سمند  / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل خودروی سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252820/مزایده-یکدستگاه-فر-طبقاتی-نان-فانتزی--خمیرگیرنانوایی-رل-کن-خمیر-و--'>مزایده یکدستگاه فر طبقاتی نان فانتزی ، خمیرگیرنانوایی، رل کن خمیر و... / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه فر طبقاتی نان فانتزی ، خمیرگیرنانوایی، رل کن خمیر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252846/مزایده-پلاک-ثبتی-3615-فرعی-بخش-هشت-گیلان-مساحت-2700متر'>مزایده پلاک ثبتی 3615 فرعی بخش هشت گیلان مساحت 2700متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 3615 فرعی بخش هشت گیلان مساحت 2700متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252858/مزایده-عمومی-فروش-املاک-و-مستغلات'>مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات / مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252859/مزایده-فروش-تعداد-100-کارتن-کشمش-تیزابی-(نوبت-دوم)'>مزایده فروش تعداد 100 کارتن کشمش تیزابی (نوبت دوم) / مزایده , مزایده فروش تعداد 100 کارتن کشمش تیزابی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252868/مزایده-عمومی-فروش-املاک-و-مستغلات'>مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات / مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252890/مزایده-فروش-املاک-مازاد'>مزایده فروش املاک مازاد  / مزایده, مزایده فروش املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252959/مزایده-واگذاری-روغن-سوخته-و--'>مزایده واگذاری روغن سوخته و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری روغن سوخته و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253005/مزایده-چهار-دستگاه'>مزایده چهار دستگاه  / مزایده , مزایده چهار دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253073/مزایده-شش-دست-سرویس-خواب-چوبی-کنده-کاری-نوبت-دوم'>مزایده شش دست سرویس خواب چوبی کنده کاری نوبت دوم / مزایده, مزایده شش دست سرویس خواب چوبی کنده کاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253090/مزایده-371-سهم-از-1470-سهم-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-22-یزد'>مزایده 371 سهم از 1470 سهم مشاع از پلاک ثبتی بخش 22 یزد  / مزایده,مزایده 371 سهم از 1470 سهم مشاع از پلاک ثبتی بخش 22 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253417/مزایده-ششدانگ-باغ-مشجر-مساحت-1292متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ باغ مشجر مساحت 1292متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مشجر مساحت 1292متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252764/مزایده-سه-قطعه-زمین-کارگاهی'>مزایده سه قطعه زمین کارگاهی / آگهی مزایده,مزایده سه قطعه زمین کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253043/مزایده-اجاره-یکباب-ساختمان-4-طبقه'>مزایده اجاره یکباب ساختمان 4 طبقه / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره یکباب ساختمان 4 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253518/مزایده-یک-دستگاه-برالیاف'>مزایده یک دستگاه برالیاف / مزایده , مزایده یک دستگاه برالیاف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252188/مزایده-تکمیل-رستوران-سنتی-و-نیمه-کاره--نوبت-دوم'>مزایده تکمیل رستوران سنتی و نیمه کاره  - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده تکمیل رستوران سنتی و نیمه کاره  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253304/استعلام-احداث-سرویس-بهداشتی--'>استعلام احداث سرویس بهداشتی... / استعلام, استعلام احداث سرویس بهداشتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253308/استعلام-صندلی-استراحت-فرودگاهی-تک-نفره'>استعلام صندلی استراحت فرودگاهی تک نفره  / استعلام, صندلی استراحت فرودگاهی تک نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253314/استعلام-لیوان-یکبار-مصرف'>استعلام لیوان یکبار مصرف / استعلام,لیوان یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253326/استعلام-برچسب-شبرنگ-جهت-28-دستگاه-ماشین-آلات--'>استعلام  برچسب شبرنگ جهت 28 دستگاه ماشین آلات .. / استعلام, استعلام  برچسب شبرنگ جهت 28 دستگاه ماشین آلات ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253347/استعلام-برنج-طبیعت-دانه-بلند-در-کیسه-های-10-کیلویی'>استعلام برنج طبیعت دانه بلند در کیسه های 10 کیلویی  / استعلام, برنج طبیعت دانه بلند در کیسه های 10 کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253349/مناقصه-سرویس-تعمیرات-و-راه-اندازی-دستگاه-های-سردکننده-و-خنک-کننده-اماکن--نوبت-دوم'>مناقصه سرویس، تعمیرات و راه اندازی دستگاه های سردکننده و خنک کننده اماکن   نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه  سرویس، تعمیرات و راه اندازی دستگاه های سردکننده و خنک کننده اماکن   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253350/فراخوان-مناقصه-تکمیل-پروژه-تامین-آب-شرب---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>فراخوان مناقصه تکمیل پروژه تامین آب شرب ..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه، فراخوان مناقصه تکمیل پروژه تامین آب شرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253353/استعلام-هلیوم-مایع--'>استعلام هلیوم مایع ... / استعلام, استعلام هلیوم مایع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253354/استعلام-تامین-نیروی-انسانی-با-18296-ساعت-در-سال'>استعلام تامین نیروی انسانی با 18296 ساعت در سال  / استعلام, تامین نیروی انسانی با 18296 ساعت در سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253381/استعلام-احداث-گالری-چاه-آب'>استعلام  احداث گالری چاه آب / استعلام,  احداث گالری چاه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253382/استعلام-توسعه-شبکه-روستاهای-شهرستان--'>استعلام  توسعه شبکه روستاهای شهرستان ... / استعلام, استعلام  توسعه شبکه روستاهای شهرستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253408/استعلام-اسکنر-a125-avision-ad'>استعلام  اسکنر a125 avision ad / استعلام, اسکنر a125 avision ad</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253414/استعلام-خرید-لیتیوم-برومایپد-پایه-کرومات-55-'>استعلام خرید لیتیوم برومایپد پایه کرومات 55% / استعلام, خرید لیتیوم برومایپد پایه کرومات 55%</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253419/استعلام-تقویت-کننده-برای-آنتن-مرکزی--'>استعلام تقویت کننده برای آنتن مرکزی ... / استعلام , استعلام تقویت کننده برای آنتن مرکزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253429/استعلام-خرید-all-in-one'>استعلام خرید all in one / استعلام, خرید all in one</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253431/استعلام--کمپرسور-از-نوع-حلزونی-از-برندهای-دانفوس--'>استعلام   کمپرسور از نوع حلزونی از برندهای دانفوس .. / استعلام, استعلام   کمپرسور از نوع حلزونی از برندهای دانفوس ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253458/استعلام-پاکت-ثبت-اسناد'>استعلام پاکت ثبت اسناد  / استعلام, پاکت ثبت اسناد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253461/استعلام-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی'>استعلام فعالیت های حرفه ای, علمی و فنی / استعلام,فعالیت های حرفه ای, علمی و فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253483/استعلام-لوله-پنج-لایه--'>استعلام لوله پنج لایه ... / استعلام, استعلام لوله پنج لایه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253498/استعلام-هندبیس-دریل-ارتوپدی--'>استعلام هندبیس دریل ارتوپدی... / استعلام, استعلام هندبیس دریل ارتوپدی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253499/استعلام-پروژه-تکمیل-بند-ملاتی--'>استعلام پروژه تکمیل بند ملاتی ... / استعلام , استعلام پروژه تکمیل بند ملاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253503/استعلام-sxt-5-و-آنتی-ویرلس-میکروتیک'>استعلام sxt 5  و آنتی ویرلس میکروتیک / استعلام,استعلام sxt 5  و آنتی ویرلس میکروتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253531/استعلام-فن-کویل-کاستی'>استعلام  فن کویل کاستی / استعلام,  فن کویل کاستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253538/استعلام-واگذاری-انجام-امور-لنژری-رختشویخانه-به-صورت-حجمی'>استعلام واگذاری انجام امور لنژری رختشویخانه به صورت حجمی / استعلام, استعلام واگذاری انجام امور لنژری رختشویخانه به صورت حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253539/استعلام-خرید-آسفالت-گرم'>استعلام  خرید آسفالت گرم  / استعلام, خرید آسفالت گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253543/استعلام-برچسب-و-ریبون-مطابق-فایل-پیوست'>استعلام برچسب و ریبون مطابق فایل پیوست / استعلام, استعلام برچسب و ریبون مطابق فایل پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253545/استعلام-روغن-جامد-نباتی-خوراکی-پخت-و-پز-حلبی-4-5-کیلویی-با-نام-تجاری-لادن'>استعلام روغن جامد نباتی خوراکی پخت و پز حلبی 4/5 کیلویی با نام تجاری لادن / استعلام,استعلام روغن جامد نباتی خوراکی پخت و پز حلبی 4/5 کیلویی با نام تجاری لادن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253547/استعلام-کارتن-5-لا--به-ابعاد-48-44-18-با-چاپ-کلیشه'>استعلام کارتن 5 لا - به ابعاد 48*44*18 با چاپ کلیشه  / استعلام, کارتن 5 لا - به ابعاد 48*44*18 با چاپ کلیشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253553/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-اتاق-سرور--'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی اتاق سرور ... / استعلام , استعلام عملیات بهسازی و نوسازی اتاق سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253554/استعلام-کیسه-زباله-90-90'>استعلام  کیسه زباله 90*90 / استعلام,  کیسه زباله 90*90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253557/استعلام-خرید-رب-گوجه-فرنگی'>استعلام خرید رب گوجه فرنگی  / استعلام] خرید رب گوجه فرنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253565/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253566/استعلام-احداث-خطوط-ارتباطی-پست-شرق--'>استعلام احداث خطوط ارتباطی پست شرق ... / استعلام, استعلام احداث خطوط ارتباطی پست شرق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253568/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام,استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253573/استعلام--دربست-4-دستگاه-اتوبوس'>استعلام   دربست 4 دستگاه اتوبوس / استعلام, استعلام   دربست 4 دستگاه اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253576/استعلام-خرید-لوله-جدارچاه-یو-پی-وسی-و--'>استعلام خرید لوله جدارچاه یو پی وسی و ... / استعلام, خرید لوله جدارچاه یو پی وسی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253577/استعلام-ترازوی-اطفال-مرغی-قایقی-رومیزی'>استعلام ترازوی اطفال مرغی قایقی رومیزی  / استعلام,استعلام ترازوی اطفال مرغی قایقی رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253584/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-تابلوهای-ترمینالی'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی تابلوهای ترمینالی / استعلام, استعلام خرید و نصب و راه اندازی تابلوهای ترمینالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252319/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-پارکینگ-پاساژ'>مزایده واگذاری بهره برداری از پارکینگ پاساژ / مزایده, مزایده واگذاری بهره برداری از پارکینگ پاساژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252320/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-زمین-3165متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت زمین 3165متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت زمین 3165متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252338/مزایده-نمایشگاه-اتومبیل-شهرداری--'>مزایده نمایشگاه اتومبیل شهرداری ... / مزایده, مزایده نمایشگاه اتومبیل شهرداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252889/مزایده-فروش-خودرو-سواری-سپند-پی-کی--خودرو-سواری-هیوندا-سوناتا'>مزایده فروش خودرو سواری سپند پی کی ، خودرو سواری هیوندا سوناتا / مزایده, مزایده فروش خودرو سواری سپند پی کی ، خودرو سواری هیوندا سوناتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252907/مزایده-اجاره-ساختمان'>مزایده اجاره ساختمان / مزایده اجاره ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252941/مزایده-اجاره-استخر-سرپوشیده'>مزایده اجاره استخر سرپوشیده  / مزایده , مزایده اجاره استخر سرپوشیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253038/مزایده-امتیاز-بهره-برداری-پارکینگ-عمومی'>مزایده امتیاز بهره برداری پارکینگ عمومی / مزایده, مزایده امتیاز بهره برداری پارکینگ عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252743/مزایده-مبل-راحتی--فرش-دستبافت--میز-نهارخوری'>مزایده مبل راحتی ، فرش دستبافت ، میز نهارخوری / مزایده, مزایده مبل راحتی ، فرش دستبافت ، میز نهارخوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252201/مزایده-عمومی-تعدادی-از-قطعات-سهم-شهرداری'>مزایده عمومی تعدادی از قطعات سهم شهرداری / مزایده عمومی, مزایده عمومی تعدادی از قطعات سهم شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252242/مزایده-مبلمان'>مزایده مبلمان  / مزایده, مزایده مبلمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252399/مزایده-آپارتمان-طبقه-دوم-مساحت-97-01متر'>مزایده آپارتمان طبقه دوم مساحت 97.01متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه دوم مساحت 97.01متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252431/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-آپارتمان'>اصلاحیه مزایده ششدانگ آپارتمان / اصلاحیه مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252443/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-نیسان-پاترول'>مزایده  فروش یک دستگاه سواری نیسان پاترول  / مزایده,مزایده  فروش یک دستگاه سواری نیسان پاترول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252473/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-105-متر'>مزایده آپارتمان طبقه اول مساحت 105 متر  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه اول مساحت 105 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252538/مزایده-آپارتمان-مساحت-42-80متر-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مساحت 42.80متر قطعه سه تفکیکی  / مزایده , مزایده آپارتمان مساحت 42.80متر قطعه سه تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252550/مزایده-فتوکپی--کامپیوتر--مانیتور--گاو-صندوق'>مزایده فتوکپی ، کامپیوتر ، مانیتور ، گاو صندوق / مزایده , مزایده فتوکپی ، کامپیوتر ، مانیتور ، گاو صندوق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252640/مزایده-یک-دستگاه-تانکر-آب--'>مزایده  یک دستگاه تانکر آب.... / مزایده, مزایده  یک دستگاه تانکر آب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252658/اصلاحیه-مزایده-غرفه-های-روبروی-بانک-کشاورزی'>اصلاحیه مزایده غرفه های روبروی بانک کشاورزی  / اصلاحیه مزایده, مزایده غرفه های روبروی بانک کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252690/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-206-تیپ-تی-یو-فایو'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 تیپ تی یو فایو / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 تیپ تی یو فایو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252694/مزایده-پژو206'>مزایده پژو206 / مزایده, مزایده  پژو206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252702/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405-مدل-1393'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 مدل 1393 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 مدل 1393</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252721/مزایده-خودروی-سواری-پژو-405'>مزایده خودروی سواری پژو 405  / مزایده,مزایده خودروی سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252729/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-930متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 930متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 930متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252989/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-180-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 180 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 180 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253066/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-353-متر-قدمت-15-سال'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 353 متر قدمت 15 سال  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 353 متر قدمت 15 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253075/مزایده-زمین-بصورت-خانه-مسکونی-معادل-یکصد-متر'>مزایده زمین بصورت خانه مسکونی معادل یکصد متر / مزایده,مزایده زمین بصورت خانه مسکونی معادل یکصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253123/مزایده-ملک-قطعه-سه-تفکیکی-مساحت-139-27متر'>مزایده ملک قطعه سه تفکیکی مساحت 139.27متر  / مزایده,مزایده ملک قطعه سه تفکیکی مساحت 139.27متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253188/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مسکونی-نیمه-کاره-و-ششدانگ-زمین-باغی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی نیمه کاره و ششدانگ زمین باغی نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی نیمه کاره و ششدانگ زمین باغی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253227/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-208-04متر-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمینی مساحت 208.04متر نوبت اول  / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 208.04متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253260/مزایده-نیم-هکتار-مشاع-از-یک-هکتار-مشاع-از-90-هکتار-ششدانگ-قریه-قارول'>مزایده نیم هکتار مشاع از یک هکتار مشاع از 90 هکتار ششدانگ قریه قارول / مزایده,مزایده نیم هکتار مشاع از یک هکتار مشاع از 90 هکتار ششدانگ قریه قارول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253348/مزایده-فروش-یکباب-نمایشگاه-اتومبیل-زیربنای-350-متر'>مزایده فروش یکباب نمایشگاه اتومبیل زیربنای 350 متر / مزایده,مزایده فروش یکباب نمایشگاه اتومبیل زیربنای 350 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253393/مزایده-19-و-یک-پنجم-شعیر-از-96-شعیر-منزل-مسکونی-'>مزایده 19 و یک پنجم شعیر از 96 شعیر منزل مسکونی.. / مزایده,مزایده 19 و یک پنجم شعیر از 96 شعیر منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253485/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-232-45متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 232.45متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 232.45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253492/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-248-05متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 248.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 248.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252177/واگذاری-سالن-ورزشی-و--'>واگذاری سالن ورزشی و.... / واگذاری سالن ورزشی و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252179/مزایده-عرصه-و-اعیان-منزل-مسکونی-مساحت-320-90متر'>مزایده عرصه و اعیان منزل مسکونی مساحت 320.90متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان منزل مسکونی مساحت 320.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253586/استعلام-چاپ-کتب-پیش-دبستانی-سامانه-ستاد'>استعلام چاپ کتب پیش دبستانی, سامانه ستاد / استعلام, چاپ کتب پیش دبستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253604/استعلام-ساندویچ-پنل'>استعلام ساندویچ پنل  / استعلام, ساندویچ پنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253605/استعلام-کارت-خرید-وسایل-ورزش'>استعلام کارت خرید وسایل ورزش / استعلام, کارت خرید وسایل ورزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253613/استعلام-سیمان-پرتلند-خاکستری-تیپ-2'>استعلام سیمان پرتلند خاکستری تیپ 2  / استعلام, سیمان پرتلند خاکستری تیپ 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253615/استعلام-لوازم-روشنایی-ایستگاه'>استعلام لوازم روشنایی ایستگاه  / استعلام, لوازم روشنایی ایستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253618/استعلام-چسب-ضد-حساسیت-جراحی--'>استعلام چسب ضد حساسیت جراحی .. / استعلام, استعلام چسب ضد حساسیت جراحی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253632/مناقصه-واگذاری-امور-نقلیه-مرکز-بهداشت'>مناقصه واگذاری امور نقلیه مرکز بهداشت / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور نقلیه مرکز بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253638/استعلام-خرید-چراغ-سولار'>استعلام خرید چراغ سولار / استعلام,استعلام خرید چراغ سولار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253644/استعلام-درخواست-ریبون-انی-کارت'>استعلام درخواست ریبون انی کارت / استعلام,استعلام درخواست ریبون انی کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252224/استعلام-کتاب-غدیر-پیمان-ماندگار-شیعه'>استعلام کتاب غدیر پیمان ماندگار شیعه  / استعلام, کتاب غدیر پیمان ماندگار شیعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252273/مناقصه-عملیات-احداث-سد-مخزنی-گرین-و-تاسیسات-وابسته'>مناقصه عملیات احداث سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252292/مناقصه-اجرای-کروکی-های-پراکنده-اصلاح-شبکه-و-توسعه-شبکه--'>مناقصه اجرای کروکی های پراکنده اصلاح شبکه و توسعه شبکه... / آگهی مناقصات عمومی , مناقصه اجرای کروکی های پراکنده اصلاح شبکه و توسعه شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252300/مناقصه-​آرشیو-اسناد-الکترونیک'>مناقصه ​آرشیو اسناد الکترونیک  / مناقصه, مناقصه ​آرشیو اسناد الکترونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252343/استعلام-بیمه-شخص-ثالث'>استعلام بیمه شخص ثالث / استعلام,استعلام بیمه شخص ثالث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252365/استعلام-خرید-پوشه-مقوایی-مخصوص-بایگانی--'>استعلام خرید پوشه مقوایی مخصوص بایگانی... / استعلام, استعلام خرید پوشه مقوایی مخصوص بایگانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252406/مناقصات-فلومتر-راداری'>مناقصات فلومتر راداری / آگهی مناقصات عمومی با ارزیابی کیفی,مناقصات فلومتر راداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252423/استعلام-مرمت-و-بهسازی-چشمه-های-عشایری'>استعلام مرمت و بهسازی چشمه های عشایری / استعلام, استعلام مرمت و بهسازی چشمه های عشایری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252433/فراخوان-عمومی-سرمایه-گذاری-و-مشارکت-در-پروژه-های-شهرداری'>فراخوان عمومی سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های شهرداری / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252436/استعلام-قرارداد-انجام-امور-نقلیه--'>استعلام قرارداد انجام امور نقلیه ... / استعلام , استعلام قرارداد انجام امور نقلیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252439/استعلام-شارژ-کپسولهای-آتش-نشانی'>استعلام شارژ کپسولهای آتش نشانی / استعلام,استعلام شارژ کپسولهای آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252444/استعلام-باطری-UPS-به-همراه-باکس-باطری'>استعلام باطری UPS به همراه باکس باطری / استعلام, استعلام باطری UPS به همراه باکس باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252454/استعلام-بهسازی--'>استعلام بهسازی ... / استعلام , استعلام بهسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252455/استعلام-عملیات-احداث-سازه-های-گابیونی-و-چپری'>استعلام عملیات احداث سازه های گابیونی و چپری / استعلام,استعلام عملیات احداث سازه های گابیونی و چپری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252474/استعلام-رایانه-طبق-لیست-پیوست'>استعلام رایانه طبق لیست پیوست / استعلام,استعلام رایانه طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252475/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252505/استعلام-تجهیزات-سخت-افزاری'>استعلام تجهیزات سخت افزاری  / استعلام, تجهیزات سخت افزاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252517/مناقصه-ساماندهی-بلوار-شهید-افتخاری-(نوبت-دوم)'>مناقصه ساماندهی بلوار شهید افتخاری (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه ساماندهی بلوار شهید افتخاری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252522/استعلام-انتی-ویروس-بیت-دیفندر'>استعلام انتی ویروس بیت دیفندر / استعلام,استعلام انتی ویروس بیت دیفندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252541/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی / استعلام, استعلام لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252546/مناقصه-خرید-و-حمل-لوله-های-پلی-اتیلن-دو-جداره--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل لوله های پلی اتیلن دو جداره - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و حمل لوله های پلی اتیلن دو جداره - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252565/استعلام-خرید-تجهیزات-شبکه-رادیویی'>استعلام خرید تجهیزات شبکه رادیویی / استعلام,استعلام خرید تجهیزات شبکه رادیویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252579/مناقصه-حفاظت-از-اراضی-ملی----نوبت-دوم'>مناقصه حفاظت از اراضی ملی ... - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه حفاظت از اراضی ملی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252593/استعلام-اصلاح-فونداسیون-و-سرویس-الکتروپمپ-ایستگاه-پمپاژ-هرسین'>استعلام اصلاح فونداسیون و سرویس الکتروپمپ ایستگاه پمپاژ هرسین / استعلام,استعلام اصلاح فونداسیون و سرویس الکتروپمپ ایستگاه پمپاژ هرسین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252602/مناقصه-بکارگیری-و-تامین-و-نیرو-(نوبت-دوم)'>مناقصه بکارگیری و تامین و نیرو (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  بکارگیری و تامین و نیرو (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252614/تجدید-فراخوان-اجرای-پروژه-تله-متری'>تجدید فراخوان اجرای پروژه تله متری  / تجدید فراخوان, تجدید فراخوان اجرای پروژه تله متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252616/استعلام-شیر-آب'>استعلام شیر آب  / استعلام, استعلام شیر آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252633/استعلام-مینی-بوس--'>استعلام مینی بوس ... / استعلام , استعلام مینی بوس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252634/مناقصه-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-بیمارستان'>مناقصه تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات بیمارستان / مناقصه , مناقصه تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252646/استعلام-لوازم-بهداشتی-پزشکی--'>استعلام لوازم بهداشتی پزشکی... / استعلام, استعلام لوازم بهداشتی پزشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252651/استعلام-تجهیزات-امنیتی--'>استعلام تجهیزات امنیتی ... / استعلام , استعلام تجهیزات امنیتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252218/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت-پرواز'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت پرواز / مزایده, مزایده یک دستگاه موتورسیکلت پرواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252225/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-دیم-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی دیم نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی دیم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252262/مزایده-اجاره-و-فروش'>مزایده اجاره و فروش  / مزایده, مزایده اجاره و فروش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252275/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-نیسان-دوکابین-DX2400'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان دوکابین DX2400 / مزایده فروش ، مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان دوکابین DX2400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252282/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-سمت-غربی-طبقه-سه-88-46متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان سمت غربی طبقه سه 88.46متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان سمت غربی طبقه سه 88.46متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252329/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-طبقه-اول-قطعه-120-تفکیکی'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان طبقه اول قطعه 120 تفکیکی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان طبقه اول قطعه 120 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252349/مزایده-فروش-سواری-پراید-صبا'>مزایده فروش سواری پراید صبا / مزایده,مزایده فروش سواری پراید صبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252353/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-141-فرعی-مساحت-455متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 141 فرعی مساحت 455متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 141 فرعی مساحت 455متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252361/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید'>مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پراید / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252417/مزایده-لیفتراک'>مزایده لیفتراک  / اگهی مزایده , مزایده لیفتراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252481/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مساحت-56-38متر-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده 4 دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 56.38متر قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 56.38متر قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252494/مزایده-موتور-جوشی-اره-آتشی'>مزایده موتور جوشی، اره آتشی / مزایده, مزایده موتور جوشی، اره آتشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252495/مزایده-فروش-گریدر-اتومیسکر-و-موتور-برق--'>مزایده فروش گریدر، اتومیسکر و موتور برق... / آگهی مزایده, مزایده فروش گریدر، اتومیسکر و موتور برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252580/مزایده-سنگ-فرز'>مزایده سنگ فرز  / اگهی مزایده , مزایده سنگ فرز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252611/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری  / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252627/مزایده-خانه-مسکونی-بخش-یک-اردبیل-و-باغ-سیب-مساحت-دو-هزار-متر'>مزایده خانه مسکونی بخش یک اردبیل و باغ سیب مساحت دو هزار متر / مزایده ,مزایده خانه مسکونی بخش یک اردبیل و باغ سیب مساحت دو هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252628/مزایده-دو-دستگاه-اینورتر-و--(نوبت-دوم)'>مزایده  دو دستگاه اینورتر و... (نوبت دوم) / مزایده , مزایده  دو دستگاه اینورتر و... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252706/مزایده-تیغ-اصلاح-صورت'>مزایده تیغ اصلاح صورت / مزایده, مزایده تیغ اصلاح صورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252715/مزایده-یک-قطعه-زمین-دستارمی-مساحت-304-متر'>مزایده یک قطعه زمین دستارمی مساحت 304 متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین دستارمی مساحت 304 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252726/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-دو-فرعی-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی دو فرعی مساحت دویست متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی دو فرعی مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252733/مناقصه-راه-اندازی-نخستین-کلوپ-بازی-های-رایانه-ای'>مناقصه راه اندازی نخستین کلوپ بازی های رایانه ای / مناقصه تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252754/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-141-21متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 141.21متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 141.21متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252801/مزایده-جرثقیل-دستگاه-گرد-باف'>مزایده جرثقیل، دستگاه گرد باف / مزایده, مزایده جرثقیل، دستگاه گرد باف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252802/مزایده-پیراهن-مردانه-طرح-راه-راه-کلاسیک'>مزایده پیراهن مردانه طرح راه راه کلاسیک / آگهی مزایده, مزایده پیراهن مردانه طرح راه راه کلاسیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252806/مزایده-1500-سهم-مشاع-از-336933-سهم-شماره-صفر-فرعی-از-99-اصلی'>مزایده 1500 سهم مشاع از 336933 سهم شماره صفر فرعی از 99 اصلی  / مزایده,مزایده 1500 سهم مشاع از 336933 سهم شماره صفر فرعی از 99 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252811/مزایده-خط-کامل-روکش-سرب-شاسی-یک-دستگاه-تابنده--'>مزایده خط کامل روکش سرب، شاسی یک دستگاه تابنده ... / مزایده, مزایده خط کامل روکش سرب، شاسی یک دستگاه تابنده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252850/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-هفت-گیلان-اموال-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی بخش هفت گیلان اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش هفت گیلان اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252901/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پراید-صبا'>مزایده فروش خودرو سواری پراید صبا / مزایده, مزایده فروش خودرو سواری پراید صبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252914/مزایده-فروش-تابلو-برق'>مزایده فروش تابلو برق  / مزایده, مزایده فروش تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252928/مزایده-1500-متر-مشاع-از-3000-هزار-متر-از-یک-قطعه-باغ'>مزایده 1500 متر مشاع از 3000 هزار متر از یک قطعه باغ  / مزایده, مزایده 1500 متر مشاع از 3000 هزار متر از یک قطعه باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252984/مزایده-اتومبیل-سواری-پراید-SE132'>مزایده اتومبیل سواری پراید SE132  / مزایده, مزایده اتومبیل سواری پراید SE132 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252993/مزایده-محوطه-پارکینگ-خودروها-نوبت-دوم'>مزایده محوطه پارکینگ خودروها نوبت دوم  / مزایده, مزایده محوطه پارکینگ خودروها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253072/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-188-متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 188 متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 188 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253088/مزایده-پمپ-آب-کهنه-و-قطعات-باز-نشده--'>مزایده پمپ آب کهنه و قطعات باز نشده... / مزایده , مزایده پمپ آب کهنه و قطعات باز نشده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253115/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-920-فرعی-عرصه-صد-و-شصت-متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی شماره 920 فرعی عرصه صد و شصت متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 920 فرعی عرصه صد و شصت متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253158/مزایده-خودرو-سواری-نیسان-رونیز'>مزایده خودرو سواری نیسان رونیز  / مزایده,مزایده خودرو سواری نیسان رونیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253272/مزایده-330-تن-اهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده 330 تن اهن آلات ضایعاتی  / فراخوان مزایده عمومی , مزایده 330 تن اهن آلات ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252655/مناقصه-خدمات-قرارداد-تخلیه-و-بارگیری-محمولات-پروتئینی--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات قرارداد تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خدمات قرارداد تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252660/استعلام-سم-دیفنوکونازول'>استعلام سم دیفنوکونازول / استعلام,استعلام سم دیفنوکونازول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252701/استعلام-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>استعلام سرویس ایاب و ذهاب  / استعلام,استعلام سرویس ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252719/تجدید-مناقصه-خدمات-بهره-برداری-و-نگهداری--کنترل-ایمنی-و-پایداری-سدها-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری ، کنترل ایمنی و پایداری سدها (نوبت دوم) / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری ، کنترل ایمنی و پایداری سدها (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252730/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-آب-در-شهرکها-و-نواحی-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خط انتقال آب در شهرکها و نواحی صنعتی - نوبت دوم  / مناقصه اجرای خط انتقال آب در شهرکها و نواحی صنعتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252752/تجدید-مناقصه-واگذاری-مدیریت-امور-انبار'>تجدید مناقصه واگذاری مدیریت امور انبار  / تجدید آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  واگذاری مدیریت امور انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252782/استعلام-شیرآلات'>استعلام شیرآلات  / استعلام, شیرآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252800/استعلام-آ-اس-آ-داروی-انسانی--'>استعلام آ اس آ داروی انسانی ... / استعلام , استعلام آ اس آ داروی انسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252847/مناقصه-واگذاری-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا-پرسنل-و-بیماران-بیمارستان'>مناقصه واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذا پرسنل و بیماران بیمارستان  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذا پرسنل و بیماران بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252855/استعلام-شیرها-از-جنس-چدن-داکتیل--'>استعلام شیرها از جنس چدن داکتیل ... / استعلام, استعلام شیرها از جنس چدن داکتیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252871/آگهی-توسعه-فعالیتهای-تجاری'>آگهی توسعه فعالیتهای تجاری / آگهی, آگهی توسعه فعالیتهای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252878/استعلام-ورق-8-میل-و-12-میل-1900-کیلوگرم---'>استعلام ورق 8 میل و 12 میل 1900 کیلوگرم .... / استعلام, ورق 8 میل و 12 میل 1900 کیلوگرم ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252906/استعلام-گازها-و-مواد-شیمیایی-صنعتی'>استعلام گازها و مواد شیمیایی صنعتی  / استعلام , استعلام گازها و مواد شیمیایی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252942/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-اجرای-عملیات-توسعه-شهری-و-روستایی--(نوبت-دوم)'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات توسعه شهری و روستایی... (نوبت دوم) / مناقصه، مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات توسعه شهری و روستایی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252956/فراخوان-پروژه-خرید--اجرا-و-تحویل-کابل-فشار-ضعیف'>فراخوان پروژه خرید ، اجرا و تحویل کابل فشار ضعیف / فراخوان , فراخوان پروژه خرید ، اجرا و تحویل کابل فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252972/مناقصه-تخلیه-و-بارگیری-محمولات-پروتئینی-در-سردخانه'>مناقصه تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی در سردخانه  / مناقصه عمومی ,مناقصه تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی در سردخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253000/استعلام-خدمات-مشاوره-غیرحضوری-جهت-دو-ماه--'>استعلام خدمات مشاوره غیرحضوری جهت دو ماه ... / استعلام, استعلام خدمات مشاوره غیرحضوری جهت دو ماه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253027/استعلام-کابل-برق-و-تلفن-و-سینی-کابل'>استعلام کابل برق و تلفن و سینی کابل / استعلام, کابل برق و تلفن و سینی کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253116/استعلام-رنگ-دریایی'>استعلام رنگ دریایی / استعلام,استعلام رنگ دریایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253131/استعلام-صندلی-گردان-اداری-راشن'>استعلام صندلی گردان اداری راشن / استعلام, صندلی گردان اداری راشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253142/استعلام-زونکن-ماشین-حساب--'>استعلام زونکن، ماشین حساب ... / استعلام, استعلام زونکن، ماشین حساب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253147/مناقصه-واگذاری-مدیریت-اداره-امور-انبار'>مناقصه  واگذاری مدیریت اداره امور انبار / مناقصه، مناقصه  واگذاری مدیریت اداره امور انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253149/مناقصه-تخلیه-و-بارگیری-محمولات-پروتئینی-سردخانه--'>مناقصه تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی سردخانه ... / مناقصه عمومی ,مناقصه تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی در سردخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253199/مناقصه-اجرای-عملیات-آبخیزداری'>مناقصه  اجرای عملیات آبخیزداری / مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات آبخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253202/استعلام-کولر-اسپلیت-ساخت-ایران'>استعلام کولر اسپلیت ساخت ایران / استعلام, کولر اسپلیت ساخت ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253214/مناقصه-اجرای-عملیات-آبخیزداری-در-حوزه-آبخیز'>مناقصه  اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز  / مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253221/مناقصه-اجرای-عملیات-آبخیزداری-در-حوضه--'>مناقصه  اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه ... / مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253228/مناقصه-اجرای-عملیات-آبخیزداری-در-حوضه--'>مناقصه  اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه ... / مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253232/استعلام-خرید-سمعک-دیجیتالی-هوشمند'>استعلام خرید سمعک دیجیتالی هوشمند / استعلام, استعلام خرید سمعک دیجیتالی هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253238/مناقصه-اجرای-عملیات-آبخیزداری-در-حوضه--'>مناقصه  اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه ... / مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253240/استعلام-چاپگر-لیزری--'>استعلام چاپگر لیزری... / استعلام, استعلام چاپگر لیزری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253291/استعلام-عملیات-حفر--'>استعلام عملیات حفر ... / استعلام , استعلام عملیات حفر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253310/استعلام-سه-راهی-چدن-داکتیل'>استعلام سه راهی چدن داکتیل / استعلام,استعلام سه راهی چدن داکتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253315/استعلام-باتری-قابل-شارژ-با-ولتاژ-12-ولت-و-ظرفیت-9-آمپر'>استعلام باتری قابل شارژ با ولتاژ 12 ولت و ظرفیت 9 آمپر / استعلام , باتری قابل شارژ با ولتاژ 12 ولت و ظرفیت 9 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253316/استعلام-باتری-قابل-شارژ-با-ولتاژ-12-ولت-و-ظرفیت-9-آمپر-با-کانکتور-T2'>استعلام باتری قابل شارژ با ولتاژ 12 ولت و ظرفیت 9 آمپر با کانکتور T2 / استعلام, باتری قابل شارژ با ولتاژ 12 ولت و ظرفیت 9 آمپر با کانکتور T2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253300/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-مساحت-238-متر'>مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت 238 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت 238 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253335/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-170-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 170 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 170 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253465/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-347-85متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 347.85متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 347.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253482/مزایده-تمامی-ششدانگ-آپارتمان-پلاک-28-فرعی-بخش-5-ثبت-اصفهان'>مزایده تمامی ششدانگ آپارتمان پلاک 28 فرعی بخش 5 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ آپارتمان پلاک 28 فرعی بخش 5 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253639/مزایده-پلاک-ثبتی-1665-56-بخش-4-شیراز'>مزایده پلاک ثبتی 1665/56 بخش 4 شیراز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1665/56 بخش 4 شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252194/مزایده-یک-قطعه-زمین-خشکه-زاری-مساحت-1200متر'>مزایده یک قطعه زمین خشکه زاری مساحت 1200متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خشکه زاری مساحت 1200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252204/مزایده-یک-دستگاه-تاب-گیر-6-سپر-با-یک-دستگاه-دینام'>مزایده یک دستگاه تاب گیر 6 سپر با یک دستگاه دینام  / مزایده, مزایده یک دستگاه تاب گیر 6 سپر با یک دستگاه دینام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252254/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-عرصه-زمین-مساحت-472-متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ عرصه زمین مساحت 472 متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ عرصه زمین مساحت 472 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252301/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252350/مزایده-ملک-بصورت-ساختمان-4-طبقه-با-اسکلت-بتنی-نمای-سرامیک'>مزایده ملک بصورت ساختمان 4 طبقه با اسکلت بتنی نمای سرامیک  / مزایده,مزایده ملک بصورت ساختمان 4 طبقه با اسکلت بتنی نمای سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252359/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / اگهی مزایده , مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252363/مزایده-منزل-مسکونی-با-قدمت-بیست-سال-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی با قدمت بیست سال نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی با قدمت بیست سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252368/مزایده-بردهای-الکتریکی-و-خازن'>مزایده بردهای الکتریکی و خازن / مزایده,مزایده بردهای الکتریکی و خازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252456/مزایده-آپارتمان-طبقه-دوم-مساحت-صد-متر-مرحله-اول'>مزایده آپارتمان طبقه دوم مساحت صد متر مرحله اول / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه دوم مساحت صد متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252477/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG--تجدید-نوبت-سوم'>مزایده واگذاری جایگاه CNG - تجدید نوبت سوم / تجدید آگهی مزایده ، مزایده واگذاری جایگاه CNG - تجدید نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252478/مزایده-دو-دستگاه-دیزل-ژنراتور-خشک'>مزایده دو دستگاه دیزل ژنراتور خشک  / مزایده دو دستگاه دیزل ژنراتور خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252556/مزایده-پنج-ساعت-آب'>مزایده پنج ساعت آب / مزایده, مزایده پنج ساعت آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252612/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-159-23متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 159.23متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 159.23متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252659/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-315-67متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 315.67متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 315.67متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252684/مزایده-آپارتمان-مساحت-79-80متر'>مزایده آپارتمان مساحت 79.80متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 79.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252687/مزایده-اسکلت-کانکس-10-7-متر-مربع'>مزایده اسکلت کانکس 10*7 متر مربع  / مزایده , مزایده اسکلت کانکس 10*7 متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252709/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-188-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 188 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 188 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252784/مزایده-کفش-اسپورت'>مزایده کفش اسپورت  / مزایده , مزایده کفش اسپورت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252836/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-2500متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 2500متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 2500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252904/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-330-2-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 330.2 متر  / مزایده, مزایده ششدانگ زمین مساحت 330.2 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252940/مزایده-فروش-جک-ایستاده'>مزایده فروش جک ایستاده  / مزایده, مزایده فروش جک ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252996/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-وانت-پیکان-به-رنگ-سفید-یخچالی'>مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت پیکان به رنگ سفید یخچالی / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت پیکان به رنگ سفید یخچالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253068/مزایده-یکباب-خانه-عرصه-265-97-متر-قدمت-ده-سال'>مزایده یکباب خانه عرصه 265.97 متر قدمت ده سال / مزایده,مزایده یکباب خانه عرصه 265.97 متر قدمت ده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253102/مزایده-یکدستگاه-تزریق-پلاستیک-و---'>مزایده یکدستگاه تزریق پلاستیک و .... / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه تزریق پلاستیک و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253298/مزایده-واگذاری-آپارتمان-مسکونی-مساحت-180-38متر'>مزایده واگذاری آپارتمان مسکونی مساحت 180.38متر  / مزایده,مزایده واگذاری آپارتمان مسکونی مساحت 180.38متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253323/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-230-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 230 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 230 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252211/مزایده-تعداد-1000-عدد-شیر-خودکار-پلیمر--'>مزایده تعداد 1000 عدد شیر خودکار پلیمر... / مزایده, مزایده تعداد 1000 عدد شیر خودکار پلیمر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252217/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-با-سند-عادی-مساحت-کل-255متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی با سند عادی مساحت کل 255متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی با سند عادی مساحت کل 255متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252230/مزایده-دو-دستگاه-آپارتمان-به-شماره-530-و-183-فرعی'>مزایده دو دستگاه آپارتمان به شماره 530 و 183 فرعی / مزایده,مزایده دو دستگاه آپارتمان به شماره 530 و 183 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252277/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-180-متر-قطعه-29-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 180 متر قطعه 29 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 180 متر قطعه 29 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252480/مزایده-سواری-پراید-مدل-1385'>مزایده سواری پراید مدل 1385 / مزایده, مزایده سواری پراید مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253327/استعلام-حمل-و-جمع-آوری-مرسولات--'>استعلام حمل و جمع آوری مرسولات... / استعلام, استعلام حمل و جمع آوری مرسولات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253331/استعلام-شیر-پروانه-فلنج-دار-و-شیر-پروانه-ای'>استعلام شیر پروانه فلنج دار و شیر پروانه ای / استعلام, استعلام شیر پروانه فلنج دار و شیر پروانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253337/استعلام-شیر-فلکه-صنعتی'>استعلام شیر فلکه صنعتی / استعلام,شیر فلکه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253342/استعلام-اتصال-قابل-پیاده-شدن-چدنی-150-فشار-10-بار'>استعلام  اتصال قابل پیاده شدن چدنی 150 فشار 10 بار  / استعلام, اتصال قابل پیاده شدن چدنی 150 فشار 10 بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253344/استعلام-تجدید-استعلام-عملیات-رفع-حوادث-سامانه-های-کلرزنی-و-تعمیر-و--'>استعلام تجدید استعلام عملیات رفع حوادث سامانه های کلرزنی و تعمیر و ... / استعلام, استعلام تجدید استعلام عملیات رفع حوادث سامانه های کلرزنی و تعمیر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253363/استعلام-کاغذ-A4-با-گراماژ-80g'>استعلام کاغذ A4 با گراماژ 80g / استعلام, کاغذ A4 با گراماژ 80g</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253370/استعلام-محافظ-برق-و--'>استعلام محافظ برق و ... / استعلام, محافظ برق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253388/استعلام-محلول-ضدعفونی-کننده'>استعلام محلول ضدعفونی کننده / استعلام, محلول ضدعفونی کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253410/استعلام-بسته-کامل-نرم-افزاری-گردو'>استعلام بسته کامل نرم افزاری گردو / استعلام,استعلام بسته کامل نرم افزاری گردو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253418/استعلام-هارد-و-سرور'>استعلام هارد و سرور  / استعلام, هارد و سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253425/استعلام-قاب-مهتابی'>استعلام قاب مهتابی / استعلام,قاب مهتابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253455/استعلام-لوازم-التحریر--'>استعلام لوازم التحریر ... / استعلام, استعلام لوازم التحریر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253486/استعلام-دستگاه-تصفیه-آب-6-مرحله-ای-(-ساخت-ایران)'>استعلام دستگاه تصفیه آب 6 مرحله ای ( ساخت ایران) / استعلام, دستگاه تصفیه آب 6 مرحله ای ( ساخت ایران)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253529/مناقصه-انجام-امور-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-الکتریکی'>مناقصه انجام امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی / مناصه , مناقصه انجام امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253530/استعلام-تامین-بخار-و-تهویه-هوا--'>استعلام تامین بخار و تهویه هوا .. / استعلام, استعلام تامین بخار و تهویه هوا ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253535/استعلام-خرید-تن-ماهی-180-گرمی'>استعلام خرید تن ماهی 180 گرمی / استعلام, خرید تن ماهی 180 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253544/استعلام-بیمه---'>استعلام بیمه .... / استعلام, استعلام بیمه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253552/استعلام-خرید-کف-پوش'>استعلام خرید کف پوش / استعلام,استعلام خرید کف پوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253558/استعلام-تقویت-پایه-های-بتنی'>استعلام تقویت پایه های بتنی  / استعلام,استعلام تقویت پایه های بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253570/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان / استعلام, فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253583/استعلام-اجاره-بیل--'>استعلام اجاره بیل ... / استعلام , استعلام اجاره بیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253596/استعلام-ایجاد-زیرساخت-های-پوشش-دکوراتیو-ساختمان--'>استعلام  ایجاد زیرساخت های پوشش دکوراتیو ساختمان .. / استعلام, استعلام  ایجاد زیرساخت های پوشش دکوراتیو ساختمان ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253600/استعلام-کابینت--'>استعلام کابینت... / استعلام, استعلام کابینت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253601/استعلام-صندلی-نیلپر--'>استعلام صندلی نیلپر... / استعلام, استعلام صندلی نیلپر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253610/استعلام-1-خرید-حلوا-شکری-30-گرمی--'>استعلام 1- خرید حلوا  شکری 30 گرمی ... / استعلام, استعلام 1- خرید حلوا  شکری 30 گرمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253630/استعلام-تجهیزات-ارتباط-ماهواره-ای'>استعلام تجهیزات ارتباط ماهواره ای / استعلام, استعلام تجهیزات ارتباط ماهواره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253648/مناقصه-خرید-خدمات-گروه-بهداشتی'>مناقصه خرید خدمات گروه بهداشتی / مناقصه خرید خدمات گروه بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252331/مناقصه-خرید-و-حمل-لوله-های-پلی-اتیلن-دو-جداره-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل لوله های پلی اتیلن دو جداره  نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید و حمل لوله های پلی اتیلن دو جداره نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252333/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-کلینیک--'>مناقصه  واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی کلینیک... / آگهی مناقصه ، مناقصه  واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی کلینیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252348/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-نقلیه-تامین-خودرو-با-راننده--'>مناقصه واگذاری امور خدمات نقلیه، تامین خودرو با راننده ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات نقلیه، تامین خودرو با راننده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252424/استعلام-عملیات-تامین-برق-اضطراری--'>استعلام عملیات تامین برق اضطراری ... / استعلام, استعلام عملیات تامین برق اضطراری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252435/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-مقطعی-آسفالت-راهها-و--'>مناقصه لکه گیری و روکش مقطعی آسفالت راهها و... / ​مناقصات عمومی یک مرحله ای,مناقصه لکه گیری و روکش مقطعی آسفالت راهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252594/فراخوان-بهسازی-و-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>فراخوان بهسازی و زیرسازی و آسفالت معابر  / فراخوان بهسازی و زیرسازی و آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252607/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو... / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252768/استعلام-ماسک'>استعلام ماسک / استعلام,ماسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252821/مناقصه-تکمیل-دبیرستان'>مناقصه تکمیل دبیرستان  / مناقصه , مناقصه تکمیل دبیرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252845/مناقصه-انجام-امور-بیماریاری-و-تنظیفات--'>مناقصه انجام امور بیماریاری و تنظیفات... / اگهی مناقصه ،  مناقصه انجام امور بیماریاری و تنظیفات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252887/استعلام-نظافت-و-پاک-کردن-شیشه-های-برج-وزارت-علوم'>استعلام نظافت و پاک کردن شیشه های برج وزارت علوم  / استعلام, نظافت و پاک کردن شیشه های برج وزارت علوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252905/استعلام-میز-و-صندلی-رشته-نقشه-کشی-و-حسابداری'>استعلام میز و صندلی رشته نقشه کشی و حسابداری / استعلام,استعلام میز و صندلی رشته نقشه کشی و حسابداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253069/استعلام-محلول-کار-فیشر-دستگاه-آکوماکس-C-و-A--'>استعلام محلول کار فیشر دستگاه آکوماکس C و A ... / استعلام, استعلام محلول کار فیشر دستگاه آکوماکس C و A ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253077/استعلام-سیم-بکسل-قطر-18-میلی-متر--'>استعلام سیم بکسل قطر 18 میلی متر... / استعلام, استعلام سیم بکسل قطر 18 میلی متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253130/استعلام-سیم-بکسل-های-قطر-12-و-22-میلی-متر'>استعلام سیم بکسل های قطر 12 و 22 میلی متر / استعلام ،استعلام سیم بکسل های قطر 12 و 22 میلی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253224/مناقصه-انجام-خدمات-آبداران'>مناقصه انجام خدمات آبداران / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات آبداران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253261/مناقصه-احداث-یک-زمین-ورزشی-روباز'>مناقصه احداث یک زمین ورزشی روباز / مناقصه, مناقصه احداث یک زمین ورزشی روباز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253317/استعلام-آنتن-بی-سیم-مدل-fa-sc55v--'>استعلام آنتن بی سیم مدل fa-sc55v ... / استعلام, استعلام آنتن بی سیم مدل fa-sc55v ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253395/استعلام-ingersoll-rand-reciprocating-air-compressor'>استعلام ingersoll rand reciprocating air compressor / استعلام , استعلام ingersoll rand reciprocating air compressor</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253439/استعلام-خرید-خروجی-وان-های-3-متر-مکعب'>استعلام خرید خروجی وان های 3 متر مکعب  / استعلام, خرید خروجی وان های 3 متر مکعب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253446/استعلام-خرید-پایه-های-وان-های-سایت-شمالی--'>استعلام خرید پایه های وان های سایت شمالی .. / استعلام, استعلام خرید پایه های وان های سایت شمالی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253450/استعلام-خرید-استخرهای-گرد-پیش-ساخته'>استعلام خرید استخرهای گرد پیش ساخته  / استعلام, خرید استخرهای گرد پیش ساخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253508/استعلام-INGERSOLL-RAND-RECIPROCATING-AIR'>استعلام INGERSOLL RAND RECIPROCATING AIR / استعلام INGERSOLL RAND RECIPROCATING AIR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253526/مناقصه-خرید-آهن-آلات'>مناقصه خرید آهن آلات  / مناقصه خرید آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253536/استعلام-بهنگام-سازی-کد-پستی-و-ژئو-کد'>استعلام بهنگام سازی کد پستی و ژئو کد  / استعلام,استعلام بهنگام سازی کد پستی و ژئو کد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253542/استعلام-بهنگام-سازی-کدپستی-و-ژئو-کد'>استعلام بهنگام سازی کدپستی و ژئو کد / استعلام, استعلام بهنگام سازی کدپستی و ژئو کد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253569/استعلام-خرید-کیبورد--'>استعلام خرید کیبورد... / استعلام, استعلام خرید کیبورد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253574/استعلام-خرید-دستمال-کاغذی-برند-نرمه-سایت-ستاد'>استعلام خرید دستمال کاغذی برند نرمه, سایت ستاد / استعلام, خرید دستمال کاغذی برند نرمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253579/استعلام-خرید-سطل-زباله-اداری--'>استعلام خرید سطل زباله اداری... / استعلام, استعلام خرید سطل زباله اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253588/استعلام-خرید-محافظ-برق-چهارخانه-کلید-دار'>استعلام خرید محافظ برق چهارخانه کلید دار / استعلام, استعلام خرید محافظ برق چهارخانه کلید دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252181/تمدید-مناقصه-​خرید-و-تحویل-دیتا-کارتریج'>تمدید مناقصه ​خرید و تحویل دیتا کارتریج     / تمدید مناقصه, تمدید مناقصه ​خرید و تحویل دیتا کارتریج    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252186/تجدید-مناقصه-تامین-و-راه-اندازی-کنتورهای-از-کار-افتاده-از-نوع-خشک-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه تامین و راه اندازی کنتورهای از کار افتاده از نوع خشک (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تامین و راه اندازی کنتورهای از کار افتاده از نوع خشک (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252189/تجدید-مناقصه-تامین-و-راه-اندازی-کنتورهای-از-کار-افتاده-از-نوع-خشک---(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه تامین و راه اندازی کنتورهای از کار افتاده از نوع خشک .... (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تامین و راه اندازی کنتورهای از کار افتاده از نوع خشک (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252239/مناقصه-تجدید-تامین-مالی-تکمیل-ساخت--تامین-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه تجدید تامین مالی، تکمیل ساخت ، تامین و ... (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه تجدید تامین مالی، تکمیل ساخت ، تامین و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252247/مناقصه-امور-مدیریتی-و-ارائه-خدمات-پیش-بیمارستانی'>مناقصه امور مدیریتی و ارائه خدمات پیش بیمارستانی / آگهی مناقصه , مناقصه امور مدیریتی و ارائه خدمات پیش بیمارستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252257/مناقصه-تامین-حدود-30-000-عدد-کیف-بیمار'>مناقصه تامین حدود 30.000 عدد کیف بیمار / مناقصه عمومی , مناقصه تامین حدود 30.000 عدد کیف بیمار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252258/استعلام-لوازم-تاسیساتی'>استعلام لوازم تاسیساتی / استعلام,استعلام لوازم تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252271/فراخوان-انجام-بخشی-از-خدمات-آتش-نشانی-و-HSE-نوبت-دوم'>فراخوان انجام بخشی از خدمات آتش نشانی و HSE نوبت دوم  / مناقصه, فراخوان انجام بخشی از خدمات آتش نشانی و HSE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252274/استعلام-سیلوسکوپ-200-مگاهرتز-2-کاناله'>استعلام سیلوسکوپ 200 مگاهرتز 2 کاناله  / استعلام, سیلوسکوپ 200 مگاهرتز 2 کاناله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252280/استعلام-فشار-سنج'>استعلام فشار سنج / استعلام,استعلام فشار سنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252288/استعلام-پمپ--'>استعلام پمپ ... / استعلام , استعلام پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252289/استعلام-شیر-سوزنی--'>استعلام شیر سوزنی ... / استعلام, استعلام شیر سوزنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252290/استعلام-منبع-تغذیه'>استعلام منبع تغذیه  / استعلام,استعلام منبع تغذیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252302/مناقصه-خرید-خدمت-مشاوره--'>مناقصه خرید خدمت مشاوره ... / اگهی مناقصه , مناقصه خرید خدمت مشاوره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252311/استعلام-منبع-تغذیه-پالس--'>استعلام منبع تغذیه پالس... / استعلام, استعلام منبع تغذیه پالس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252330/استعلام-سیلوسکوپ-200-مگاهرتز-2-کاناله'>استعلام سیلوسکوپ 200 مگاهرتز 2 کاناله / استعلام, سیلوسکوپ 200 مگاهرتز 2 کاناله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252332/استعلام-مولتی-متر-دیجیتال-دستی'>استعلام مولتی متر دیجیتال دستی / استعلام,استعلام مولتی متر دیجیتال دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252345/استعلام-واریاک-تک-فاز--'>استعلام واریاک تک فاز... / استعلام, استعلام واریاک تک فاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252370/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-نصب-و-اصلاح-لوازم-اندازه-گیری-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی  اجرای عملیات نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری  نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی  اجرای عملیات نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252380/استعلام-منبع-تغذیه-DC-متغیر-تک-30-ولت--5-آمپر'>استعلام  منبع تغذیه DC متغیر تک 30 ولت - 5 آمپر  / استعلام, منبع تغذیه DC متغیر تک 30 ولت - 5 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252398/استعلام-طراحی-ساختمان--'>استعلام طراحی ساختمان ... / استعلام , استعلام طراحی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252564/مزایده-سواری-پراید-صبا'>مزایده سواری پراید صبا  / مزایده, مزایده سواری پراید صبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252588/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-21-18متر-قطعه-190-تفکیکی'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 21.18متر قطعه 190 تفکیکی  / مزایده ,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 21.18متر قطعه 190 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252620/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252708/مزایده-لودر-سیستم-و-تیپ-شانگ-دونگ-متال'>مزایده لودر سیستم و تیپ شانگ دونگ متال / آگهی مزایده اموال منقول غیر منقول, مزایده لودر سیستم و تیپ شانگ دونگ متال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252860/مزایده-7-قطعه-زمین-زراعی-نوبت-اول'>مزایده 7 قطعه زمین زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده 7 قطعه زمین زراعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252864/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-5-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 5 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252898/مزایده-یک-دستگاه-ویلا-مساحت-160-متر-نوبت-اول'>مزایده یک دستگاه ویلا مساحت 160 متر نوبت اول  / مزایده, مزایده یک دستگاه ویلا مساحت 160 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252923/مزایده-زمینی-مساحت-2500-متر-نوبت-اول'>مزایده زمینی مساحت 2500 متر نوبت اول / مزایده, مزایده زمینی مساحت 2500 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252948/مزایده-فروش-تعداد-350-عدد-قاب-موبایل'>مزایده فروش تعداد 350 عدد قاب موبایل  / مزایده, مزایده فروش تعداد 350 عدد قاب موبایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252950/مزایده-پلاک-بصورت-زمین-مساحت-تقریبی-244-متر'>مزایده پلاک بصورت زمین مساحت تقریبی 244 متر / مزایده, مزایده پلاک بصورت زمین مساحت تقریبی 244 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252977/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-صد-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه صد مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه صد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252997/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-عرصه-151-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 151 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 151 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253004/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-روآ'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری روآ  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری روآ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253143/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-5438متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 5438متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 5438متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253208/مزایده-انواع-اتصالات-فولادی'>مزایده انواع اتصالات فولادی  / مزایده  انواع اتصالات فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253329/مزایده-ملک-مشاع-یکباب-واحد-مسکونی-با-قدمت-40-سال'>مزایده ملک مشاع یکباب واحد مسکونی با قدمت 40 سال / مزایده,مزایده ملک مشاع یکباب واحد مسکونی با قدمت 40 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253426/مزایده-انواع-لاستیک'>مزایده انواع لاستیک / مزایده , مزایده انواع لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252245/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-رنو-مگان'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری رنو مگان / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری رنو مگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252267/مزایده-تنور-گردان-همزن-غلطک-خمیر--'>مزایده تنور گردان، همزن، غلطک خمیر ... / مزایده, مزایده تنور گردان، همزن، غلطک خمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252467/مزایده-ملک-دارای-سند-ثبتی-به-شماره-56-493-نوبت-اول'>مزایده ملک دارای سند ثبتی به شماره 56/493 نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک دارای سند ثبتی به شماره 56/493 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252574/مزایده-سیم-کارت-کارکرده'>مزایده سیم کارت کارکرده / مزایده , مزایده سیم کارت کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252581/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-248-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 248 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 248 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252606/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-254-متر-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 254 متر مرحله دوم  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 254 متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252843/مزایده-فروش-ششدانگ-یکدستگاه-آپارتمان-مسکونی-و-ماشین-آلات'>مزایده فروش ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی و ماشین آلات / آگهی مزایده مال غیر منقول , مزایده فروش ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252892/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-600-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 600 متر نوبت اول  / مزایده, مزایده یک قطعه زمین مساحت 600 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252939/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-981-متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 981 متر / مزایده, مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 981 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252951/فراخوان-اجاره-غرفه-های-دانشجویی'>فراخوان اجاره غرفه های دانشجویی / فراخوان اجاره غرفه های دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253081/مزایده-ششدانگ-از-پلاک-ثبتی-عرصه-240-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ از پلاک ثبتی عرصه 240 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ از پلاک ثبتی عرصه 240 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253140/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-179-5متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 179.5متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 179.5متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253219/مزایده-آپارتمان-با-عرصه-وقف-با-سازه-بتنی-سقف-بتن-کف-سرامیک-نمای-سیمان'>مزایده آپارتمان با عرصه وقف با سازه بتنی سقف بتن کف سرامیک نمای سیمان / مزایده,مزایده آپارتمان با عرصه وقف با سازه بتنی سقف بتن کف سرامیک نمای سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253307/مزایده-عرصه-یک-قطعه-باغ-اناری-و-زمین-مساحت-80-12متر'>مزایده عرصه یک قطعه باغ اناری و زمین مساحت 80.12متر  / مزایده,مزایده عرصه یک قطعه باغ اناری و زمین مساحت 80.12متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253144/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مجتمع-12-واحدی-مساحت-70-31متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مجتمع 12 واحدی مساحت 70.31متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مجتمع 12 واحدی مساحت 70.31متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252199/مزایده-تعداد-3-کلاف-درجه-یک-ورق-آهن-سیاه'>مزایده تعداد 3 کلاف درجه یک ورق آهن سیاه  / مزایده, مزایده تعداد 3 کلاف درجه یک ورق آهن سیاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252287/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-برلیانس'>مزایده یک دستگاه خودروی برلیانس / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی برلیانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252299/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-145-20متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 145.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 145.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252387/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس-سفید-رنگ'>مزایده  یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس سفید رنگ / مزایده,مزایده  یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252418/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ... / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252427/استعلام-اجرای-طرح-های-ارتقای-ایمنی-عبور-و-مرور-(طرح-های-آموزشی)'>استعلام اجرای طرح های ارتقای ایمنی عبور و مرور (طرح های آموزشی)  / استعلام, اجرای طرح های ارتقای ایمنی عبور و مرور (طرح های آموزشی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252441/استعلام-باتری-خشک-12-ولت-100-آمپر'>استعلام  باتری خشک 12 ولت 100 آمپر  / استعلام, باتری خشک 12 ولت 100 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252445/استعلام-خرید-اقلام-طرح-های-ارتقای-ایمنی-عبور-و-مرور--'>استعلام خرید اقلام طرح های ارتقای ایمنی عبور و مرور... / استعلام, استعلام خرید اقلام طرح های ارتقای ایمنی عبور و مرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252489/مناقصه-عملیات-حفر-سینه-کار-تونلی-شیبدار-(ادامه-اکلن-نوار)--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفر سینه کار تونلی شیبدار (ادامه اکلن نوار) - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات حفر سینه کار تونلی شیبدار (ادامه اکلن نوار) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252506/مشارکت-به-احداث-مجتمع-تجاری'>مشارکت به احداث مجتمع تجاری  / مشارکت به احداث مجتمع تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252514/فراخوان-اجرای-آماده-سازی-قسمت-جنوبی-سایت-A-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای آماده سازی قسمت جنوبی سایت A نوبت دوم  /  آگهی فراخوان عمومی مناقصه,فراخوان اجرای آماده سازی قسمت جنوبی سایت A نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252547/مناقصه-اجاره-رسانه-های-محیطی-شامل-بیلیبورد--'>مناقصه  اجاره رسانه های محیطی شامل بیلیبورد... / مناقصه ,مناقصه  اجاره رسانه های محیطی شامل بیلیبورد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252578/مناقصه-تامین-حدود-20-000-عدد-کیف-بیمار'>مناقصه تامین حدود 20.000 عدد کیف بیمار / مناقصه ,مناقصه تامین حدود 20.000 عدد کیف بیمار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252589/استعلام-شکلات-و-بیسکویت--'>استعلام شکلات و بیسکویت ... / استعلام, استعلام شکلات و بیسکویت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252592/مناقصه-امور-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-مورد-نیاز-دانشجویی'>مناقصه امور تهیه، طبخ و توزیع غذای مورد نیاز دانشجویی / آگهی مناقصه, مناقصه امور تهیه، طبخ و توزیع غذای مورد نیاز دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252657/استعلام-تلفن-بی-سیم-به-همراه-سه-گوشی'>استعلام تلفن بی سیم به همراه سه گوشی / استعلام,استعلام تلفن بی سیم به همراه سه گوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252674/استعلام-طرح-ارتقای-ایمنی-تردد-عابرین-و-موتورسواران'>استعلام طرح ارتقای ایمنی تردد عابرین و موتورسواران / استعلام,استعلام طرح ارتقای ایمنی تردد عابرین و موتورسواران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252680/استعلام-عملیات-مرمت-و-بازسازی-سد'>استعلام عملیات مرمت و بازسازی سد / استعلام , استعلام عملیات مرمت و بازسازی سد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252682/آگهی-مناقصه-خدمات-حمل-و-نقل-خود-(چاپ-دوم--نوبت-اول)'>آگهی مناقصه خدمات حمل و نقل خود (چاپ دوم - نوبت اول) / مناقصه عمومی, آگهی مناقصه خدمات حمل و نقل خود (چاپ دوم - نوبت اول)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252688/استعلام-رفع-اشکال-سیستم-اسکادا-زیمنس'>استعلام رفع اشکال سیستم اسکادا زیمنس  / استعلام,استعلام رفع اشکال سیستم اسکادا زیمنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252699/استعلام-سیستم-اطفاء-حریق--'>استعلام سیستم اطفاء حریق... / استعلام, استعلام سیستم اطفاء حریق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252731/مناقصه-فراخوان-گشت-و-مراقبت-از-عرصه-های-منابع-طبیعی'>مناقصه فراخوان گشت و  مراقبت از عرصه های منابع طبیعی  / مناقصه فراخوان گشت و  مراقبت از عرصه های منابع طبیعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252755/استعلام-میکروسکوپ'>استعلام میکروسکوپ / استعلام,میکروسکوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252760/مناقصه-عملیات-مرمت-و-بازسازی-شبکه-ها--'>مناقصه عملیات مرمت و بازسازی شبکه ها... / مناقصه، مناقصه عملیات مرمت و بازسازی شبکه ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252771/فراخوان-عمليات-نقشه-برداری-و-کاداستر-رودخانه-ها-و-مسیل-ها'>فراخوان عمليات نقشه برداری و کاداستر رودخانه ها و مسیل ها  / فراخوان , فراخوان عمليات نقشه برداری و کاداستر رودخانه ها و مسیل ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252773/استعلام-عملیات-اجرای-لوله-خط-انتقال-چاه-به-مخزن'>استعلام عملیات اجرای لوله خط انتقال چاه به مخزن / استعلام,استعلام عملیات اجرای لوله خط انتقال چاه به مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252792/مناقصه-عملیات-مرمت-و-بازسازی-سد--'>مناقصه عملیات مرمت و بازسازی سد... / مناقصه ، مناقصه عملیات مرمت و بازسازی سد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252826/چهارمین-همایش-بین-المللی-و-نمایشگاه-جانبی-خوارک-دام--طیور-و-ابزیان-ایران'>چهارمین همایش بین المللی و نمایشگاه جانبی خوارک دام ، طیور و ابزیان ایران / چهارمین همایش بین المللی و نمایشگاه جانبی خوارک دام ، طیور و ابزیان ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252839/استعلام-مانیتور-asus'>استعلام مانیتور asus / استعلام , استعلام مانیتور asus</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252841/مناقصه-عملیات-کشاورزی-واحد-گلخانه'>مناقصه  عملیات کشاورزی واحد گلخانه  / آگهی مناقصه, مناقصه  عملیات کشاورزی واحد گلخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252848/استعلام-عملیات-مرمت-و-بازسازی-سدهای'>استعلام عملیات مرمت و بازسازی سدهای / استعلام, استعلام عملیات مرمت و بازسازی سدهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252854/استعلام-تیوبهای-آکومولاتور'>استعلام  تیوبهای آکومولاتور  / استعلام , استعلام  تیوبهای آکومولاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252857/استعلام-عملیات-مرمت-و-بازسازی-شبکه'>استعلام عملیات مرمت و بازسازی شبکه / استعلام, استعلام عملیات مرمت و بازسازی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252866/مناقصه-انجام-تخلیه-و-بارگیری-و-صفافی-و-تنظیفات-و-علف-چینی'>مناقصه انجام تخلیه و بارگیری و صفافی و تنظیفات و علف چینی / آگهی مناقصه, مناقصه انجام تخلیه و بارگیری و صفافی و تنظیفات و علف چینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252912/استعلام-کتاب-رفرنس-رشته-های-مختلف-پزشکی'>استعلام کتاب رفرنس رشته های مختلف پزشکی / استعلام, استعلام کتاب رفرنس رشته های مختلف پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252945/استعلام-گیر-موتور-AUMA'>استعلام گیر موتور AUMA / استعلام , استعلام گیر موتور AUMA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252967/فراخوان-حفر-چاه-آهکی-پروژه--'>فراخوان حفر چاه آهکی پروژه...  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان حفر چاه آهکی پروژه... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252980/فراخوان-انجام-امور-روانشناسی'>فراخوان انجام امور روانشناسی  / اگهی مناقصه ،  فراخوان انجام امور روانشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253014/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253017/مناقصه-اجرای-گازکشی-داخلی-مجتمع-زندان'>مناقصه اجرای گازکشی داخلی مجتمع زندان / مناقصه, مناقصه اجرای گازکشی داخلی مجتمع زندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253021/استعلام-مانیتور-جهت-دستگاههای-ایکس-ری'>استعلام مانیتور جهت دستگاههای ایکس ری / استعلام, استعلام مانیتور جهت دستگاههای ایکس ری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253035/استعلام-تیر-برق-بتونی-گرد-15-متری-با-قدرت-کشش-1000'>استعلام تیر برق بتونی گرد 15 متری با قدرت کشش 1000 / استعلام, استعلام تیر برق بتونی گرد 15 متری با قدرت کشش 1000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253040/استعلام-آژانس'>استعلام آژانس  / استعلام, آژانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253044/استعلام-ابزار-آلات-الکتریکی'>استعلام ابزار آلات الکتریکی  / استعلام,استعلام ابزار آلات الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253049/مناقصه-عملیات-شارژ-سرویس-و-نگهداری-کپسول-های-آتش-نشانی--'>مناقصه عملیات شارژ، سرویس و نگهداری کپسول های آتش نشانی ... / مناقصه, مناقصه عملیات شارژ، سرویس و نگهداری کپسول های آتش نشانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253067/استعلام-کابل-ها-و-رساناها--'>استعلام کابل ها و رساناها... / استعلام ,استعلام کابل ها و رساناها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253082/استعلام-صابون-طراوت-تک-نفره-هتلی'>استعلام صابون طراوت تک نفره هتلی / استعلام ، استعلام صابون طراوت تک نفره هتلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253089/استعلام-روتر-با-پشتیبانی-فیبر-سوئیچ-شبکه'>استعلام روتر با پشتیبانی فیبر، سوئیچ شبکه  / استعلام, روتر با پشتیبانی فیبر، سوئیچ شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253091/مناصه-نگهداری-و-راهبری-32-دستگاه-تاسیسات'>مناصه نگهداری و راهبری 32 دستگاه تاسیسات  / مناصه نگهداری و راهبری 32 دستگاه تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253095/استعلام-تکمیل-زیرسازی-شهرک-صنعتی'>استعلام تکمیل زیرسازی شهرک صنعتی / استعلام,تکمیل زیرسازی شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253099/آگهی-ارزیابی-انجام-خدمات-تنظیفات-خدماتی-و-دفتری'>آگهی  ارزیابی انجام خدمات تنظیفات،خدماتی و دفتری / آگهی ارزیابی ،آگهی  ارزیابی انجام خدمات تنظیفات،خدماتی و دفتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253104/استعلام-تهیه-مصالح-و-ابزار-کار-و-بازوبست-الکتروپمپ-های-شناور'>استعلام تهیه مصالح و ابزار کار و بازوبست الکتروپمپ های شناور  / استعلام,استعلام تهیه مصالح و ابزار کار و بازوبست الکتروپمپ های شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253111/استعلام-تامین-دو-نفر-نیروی-نگهبان--'>استعلام تامین دو نفر نیروی نگهبان... / استعلام, استعلام تامین دو نفر نیروی نگهبان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253128/استعلام-تهیه-ابزار-کار-و-نگهداری-از-تابلو-برقهای--'>استعلام تهیه ابزار  کار و نگهداری از تابلو برقهای  .. / استعلام, استعلام تهیه ابزار  کار و نگهداری از تابلو برقهای  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253134/استعلام-لوله-فلکسی'>استعلام لوله فلکسی / استعلام,لوله فلکسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253135/استعلام-تکمیل-برق-رسانی-منطقه-گردشگری--'>استعلام تکمیل برق رسانی منطقه گردشگری .. / استعلام,استعلام تکمیل برق رسانی منطقه گردشگری ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253146/استعلام-فن-مجزا-همراه-با-کاور-حفاظتی'>استعلام  فن مجزا همراه با کاور حفاظتی / استعلام, استعلام  فن مجزا همراه با کاور حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253177/استعلام-تهیه-مصالح-و-ابزار-کار-و-باز-و-بست-الکتروپمپهای--'>استعلام  تهیه مصالح و ابزار کار و باز و بست الکتروپمپهای  .. / استعلام, استعلام  تهیه مصالح و ابزار کار و باز و بست الکتروپمپهای  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253196/استعلام-وسایل-تندرستی-پارکی-مشخصات-به-پیوست'>استعلام وسایل تندرستی پارکی مشخصات به پیوست / استعلام, استعلام وسایل تندرستی پارکی مشخصات به پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253211/استعلام-تهیه-مصالح-و-ابزار-کار-و-بازوبست-الکتروپمپ-های-شناور-و--'>استعلام  تهیه مصالح و ابزار کار و بازوبست الکتروپمپ های شناور  و... / استعلام, تهیه مصالح و ابزارکار و بازوبست الکتروپمپ های شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253229/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-کانال-سازی-و-اجرای-فیبر-نوری'>مناقصه عمومی یک مرحله ای کانال سازی و اجرای فیبر نوری / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای کانال سازی و اجرای فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253242/مناقصه-ترانسفورماتور-روغنی-50-کیلوولت--(نوبت-دوم)'>مناقصه ترانسفورماتور روغنی 50 کیلوولت... (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه ترانسفورماتور روغنی 50 کیلوولت... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253249/استعلام-تجهیزات-انرژی-های-تجدید-پذیر-(نیروگاه-خورشیدی)'>استعلام تجهیزات انرژی های تجدید پذیر (نیروگاه خورشیدی) / استعلام, تجهیزات انرژی های تجدید پذیر (نیروگاه خورشیدی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253264/استعلام-رنگ-آمیزی-دیوار'>استعلام رنگ آمیزی دیوار / استعلام,رنگ آمیزی دیوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253278/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253279/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام  اجرای طرح هادی روستای / استعلام, اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253280/استعلام-تامین-برق-چاه-آب-آشامیدنی-روستای-شادمهن-(-فیروزکوه)'>استعلام تامین برق چاه آب آشامیدنی روستای شادمهن ( فیروزکوه) / استعلام,استعلام تامین برق چاه آب آشامیدنی روستای شادمهن ( فیروزکوه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253311/استعلام-سرویس-و-تعمیرات-سیستم-های-سرمایشی-و-گرمایشی-اداره'>استعلام سرویس و تعمیرات سیستم های سرمایشی و گرمایشی اداره / استعلام, استعلام سرویس و تعمیرات سیستم های سرمایشی و گرمایشی اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253321/استعلام-تهیه-مصالح-و--'>استعلام تهیه مصالح و... / استعلام,تهیه مصالح و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253334/استعلام-پمپ-وکیوم-مربوط-به-دستگاه-icp-mas-مدل-7900-مارک-agilent'>استعلام  پمپ وکیوم مربوط به دستگاه icp mas مدل 7900 مارک agilent / استعلام, استعلام  پمپ وکیوم مربوط به دستگاه icp mas مدل 7900 مارک agilent</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253339/استعلام-اکچویتر-مربوط-به-مشعل-بویلر'>استعلام اکچویتر مربوط به مشعل بویلر  / استعلام ,استعلام اکچویتر مربوط به مشعل بویلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253355/فراخوان-ساماندهی-سرویس-مدارس'>فراخوان ساماندهی سرویس مدارس / آگهی فراخوان, فراخوان ساماندهی سرویس مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253376/مناقصه-روکش-آسفالت--'>مناقصه روکش آسفالت ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه روکش آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253385/استعلام-فیوز-خازنی-و--'>استعلام فیوز خازنی و... / استعلام,فیوز خازنی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253386/استعلام-خرید-دستگاه-تایم-تست-کنتاکت-رزیستانس-و-میگر--'>استعلام خرید دستگاه تایم تست، کنتاکت رزیستانس و میگر... / استعلام, استعلام خرید دستگاه تایم تست، کنتاکت رزیستانس و میگر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252402/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پژو-206'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو 206 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252451/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-هفتاد-و-سه-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت هفتاد و سه متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت هفتاد و سه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252490/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو  / مزایده,مزایده فروش یکدستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252502/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-43848-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 43848 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 43848 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252542/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو  / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252586/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-هیوندای'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری هیوندای / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری هیوندای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252648/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-295-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 295 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 295 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252664/مزایده-آپارتمان-مساحت-36-47متر'>مزایده آپارتمان مساحت 36.47متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 36.47متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252732/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-1216-متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 1216 متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی عرصه 1216 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252746/مزایده-15-قطعه-زمین-زراعی-نوبت-اول'>مزایده 15 قطعه زمین زراعی نوبت اول / مزایده ,مزایده 15 قطعه زمین زراعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252910/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-200-2متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 200.2متر نوبت اول / مزایده, مزایده ملک مساحت عرصه 200.2متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252930/مزایده-فروش-یک-دستگاه-لیفتراک-تیغه-تیز-کن-یک-دستگاه-گیوتین-و--'>مزایده فروش یک دستگاه لیفتراک، تیغه تیز کن، یک دستگاه گیوتین و... / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه لیفتراک، تیغه تیز کن، یک دستگاه گیوتین و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252957/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-160-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 160 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 160 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252960/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-زیربنای-86-45متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای 86.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای 86.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253154/مزایده-فروش-یک-دستگاه-فینیشر'>مزایده فروش یک دستگاه فینیشر / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه فینیشر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253424/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-197-9متر-نوبت-سوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 197.9متر نوبت سوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 197.9متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252314/مزایده-5-من-محلی-زمین-زراعی'>مزایده 5 من محلی زمین زراعی  / مزایده,مزایده 5 من محلی زمین زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252344/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-47-25متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 47.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 47.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252392/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-اعیان-135-3متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت اعیان 135.3متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت اعیان 135.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252535/مزایده-خط-تلفن-همراه-اول'>مزایده خط تلفن همراه اول / مزایده, مزایده خط تلفن همراه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252654/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-135-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 135 متر  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 135 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252722/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-157-2متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 157.2متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 157.2متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252766/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-204-متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 204 متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 204 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252869/مزایده-خط-تلفن-همراه-اول'>مزایده خط تلفن همراه اول / مزایده, مزایده خط تلفن همراه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252870/مزایده-ملک-مساحت-نود-و-چهار-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت نود و چهار متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت نود و چهار متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252877/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-جی-ال-ایکس-مدل-1388'>مزایده یک دستگاه سواری پژو جی ال ایکس مدل 1388 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو جی ال ایکس مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252976/مزایده-زمین-مساحت-عرصه-521-60متر'>مزایده زمین مساحت عرصه 521.60متر  / مزایده,مزایده زمین مساحت عرصه 521.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253129/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-174-85متر'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 174.85متر / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 174.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253151/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-267-43متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 267.43متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 267.43متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252309/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه / مزایده, مزایده تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252668/مزایده-فروش-کامیونت-سقف-فلزی-فولکس'>مزایده فروش کامیونت سقف فلزی فولکس / آگهی مزایده مال غیر منقول , مزایده فروش کامیونت سقف فلزی فولکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252750/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-305-5متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 305.5متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 305.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252953/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-عرصه-سی-و-هفت-متر'>مزایده مغازه تجاری مساحت عرصه سی و هفت متر / مزایده, مزایده مغازه تجاری مساحت عرصه سی و هفت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253173/مزایده-ششدانگ-پلاک-34-فرعی-مساحت-595متر'>مزایده ششدانگ پلاک 34 فرعی مساحت 595متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 34 فرعی مساحت 595متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253473/مزایده-پلاک-7470-فرعی-از-3027-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک 7470 فرعی از 3027 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 7470 فرعی از 3027 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252187/مزایده-ملک-یک-قطعه-زمین-در-حد-اجرای-فنداسیون-و-اسکلت-فلزی'>مزایده ملک یک قطعه زمین در حد اجرای فنداسیون و اسکلت فلزی  / مزایده,مزایده ملک یک قطعه زمین در حد اجرای فنداسیون و اسکلت فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252219/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-طبقه-سه-مساحت-65-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه سه مساحت 65 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه سه مساحت 65 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252266/مزایده-سه-قطعه-زمین-بایر-و-کشاورزی-نوبت-دوم'>مزایده سه قطعه زمین بایر و کشاورزی نوبت دوم / مزایده,مزایده سه قطعه زمین بایر و کشاورزی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253440/استعلام-کمپرسور-سردخانه-مارک-DWM'>استعلام  کمپرسور سردخانه مارک DWM / استعلام, استعلام  کمپرسور سردخانه مارک DWM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253441/استعلام-الكترود-پودر-و-سیم-جوش'>استعلام الكترود پودر و سیم جوش  / استعلام, استعلام الكترود پودر و سیم جوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253443/استعلام-فن-هواکش--'>استعلام فن هواکش... / استعلام, استعلام فن هواکش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253453/استعلام-تعمیر-کمپرسور-کولر-جرثقیل'>استعلام تعمیر کمپرسور کولر جرثقیل / استعلام, استعلام تعمیر کمپرسور کولر جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253457/استعلام-اجرای-سقف-شیروانی'>استعلام اجرای سقف شیروانی / استعلام,استعلام اجرای سقف شیروانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253462/استعلام-خمیر-دندان-هتلی-یکنفره-و-مسواک--'>استعلام خمیر دندان هتلی یکنفره و مسواک  .. / استعلام, استعلام خمیر دندان هتلی یکنفره و مسواک  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253466/مناقصه-امور-مربوط-به-تهیه-مواد-اولیه-و-طبخ-و-توزیع-آشپزخانه'>مناقصه امور مربوط به تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع آشپزخانه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور مربوط به تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع آشپزخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253467/استعلام-سرویس-و-نگهداری-دستگاه-های-ups-و-دوربین-های-مداربسته'>استعلام سرویس و نگهداری دستگاه های ups  و دوربین های مداربسته / استعلام,استعلام سرویس و نگهداری دستگاه های ups  و دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253476/استعلام-اقلام-چاپی'>استعلام اقلام چاپی / استعلام , استعلام اقلام چاپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253484/استعلام-پرژکتور-MD603-وات-4-عدد-لامپ-کم-مصرف-و--'>استعلام پرژکتور MD603 وات 4 عدد لامپ کم مصرف و ... / استعلام, پرژکتور MD603 وات 4 عدد لامپ کم مصرف و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253528/استعلام-سطل-زباله-بزرگ-درب-دار--'>استعلام سطل زباله بزرگ درب دار... / استعلام, استعلام سطل زباله بزرگ درب دار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253548/استعلام-سرویس-و-نگهداری-سیستم-کنترل-تردد-و-دوربین-های-مدار-بسته'>استعلام سرویس و نگهداری سیستم کنترل تردد و دوربین های مدار بسته / استعلام, سرویس و نگهداری سیستم کنترل تردد و دوربین های مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253551/استعلام-ارائه-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-و-پشتیبانی-سامانه--'>استعلام ارائه خدمات تعمیر و نگهداری و پشتیبانی سامانه ... / استعلام, استعلام ارائه خدمات تعمیر و نگهداری و پشتیبانی سامانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253562/استعلام-ارائه-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-یک-دستگاه-سیستم-اعلام-حریق-و--'>استعلام ارائه خدمات تعمیر و نگهداری یک دستگاه سیستم اعلام حریق و ... / استعلام, ارائه خدمات تعمیر و نگهداری یک دستگاه سیستم اعلام حریق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253564/استعلام-سرویس-کامل-و-نگهداری-2-دستگاه-تهویه'>استعلام سرویس کامل و نگهداری 2 دستگاه تهویه  / استعلام,استعلام سرویس کامل و نگهداری 2 دستگاه تهویه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253587/استعلام-اقدامات-مربوط-به-آموزش-و-ارتقای-فرهنگ-ترافیک-برای-دانش-آموزان-مدارس'>استعلام اقدامات مربوط به آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک برای دانش آموزان مدارس  / استعلام, اقدامات مربوط به آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک برای دانش آموزان مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253592/استعلام-146GB-SAS-15-K-(FOR-SERVER-HP-PROLIANT-DL380-G6A0-ORGINAL'>استعلام 146GB SAS 15 K (FOR SERVER HP PROLIANT DL380 G6A0 ORGINAL / استعلام, 146GB SAS 15 K (FOR SERVER HP PROLIANT DL380 G6A0 ORGINAL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253593/استعلام-سرامیک-دهبید-تک-سرام-ابعاد-60-60---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام سرامیک دهبید تک سرام ابعاد 60*60  ...,سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام,استعلام سرامیک دهبید تک سرام ابعاد 60*60  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253608/استعلام-لاستیک-و-نوار-لاستیک--'>استعلام لاستیک و نوار لاستیک... / استعلام, استعلام لاستیک و نوار لاستیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253614/استعلام-اجرای-کابل-کشی-مخابراتی-به-متراژ-600-متر-همراه-با-حفاری-و-سایر-اجناس-مورد-نیاز'>استعلام اجرای کابل کشی مخابراتی به متراژ 600 متر همراه با حفاری و سایر اجناس مورد نیاز  / استعلام, اجرای کابل کشی مخابراتی به متراژ 600 متر همراه با حفاری و سایر اجناس مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253641/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام,استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253643/استعلام-تعمیر-فیدرخانه-و-تعویض-پنجره-ها--'>استعلام تعمیر فیدرخانه و تعویض پنجره ها... / استعلام, استعلام تعمیر فیدرخانه و تعویض پنجره ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252195/استعلام-خدمات-غربالگری--ساختار-قامتی---'>استعلام خدمات غربالگری - ساختار قامتی، ... / استعلام , استعلام خدمات غربالگری - ساختار قامتی، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252223/استعلام-تجهیزات-ایمنی-انفرادی-زمینی-و-آتش-نشانی--'>استعلام تجهیزات ایمنی انفرادی زمینی و آتش نشانی... / استعلام, استعلام تجهیزات ایمنی انفرادی زمینی و آتش نشانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252294/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام,خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252310/استعلام-سنگ-زنی-رول'>استعلام سنگ زنی رول  / استعلام, سنگ زنی رول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252312/استعلام-یراق-آلات-سیم-اسکواپ'>استعلام یراق آلات سیم اسکواپ / استعلام,استعلام یراق آلات سیم اسکواپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252317/مناقصه-تکمیل-و-تجهیز-مجتمع-آموزشی--'>مناقصه تکمیل و تجهیز مجتمع آموزشی ...  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل و تجهیز مجتمع آموزشی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252326/تجدید-مناقصه-تکمیل-ساختمان-اصلی-ساختمان-تاسیسات-و--'>تجدید مناقصه تکمیل ساختمان اصلی، ساختمان تاسیسات و ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تکمیل ساختمان اصلی، ساختمان تاسیسات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252352/تجدید-مناقصه-عمومی-آسفالت-معابر-سطح-روستا'>تجدید مناقصه عمومی آسفالت معابر سطح روستا  / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی آسفالت معابر سطح روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252356/مناقصه-خدمات-ترابری-امور-انتقال-نیروی-نواحی'>مناقصه خدمات ترابری امور انتقال نیروی نواحی  / مناقصه , مناقصه خدمات ترابری امور انتقال نیروی نواحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252394/استعلام-تعمیر-اساسی-بریکر-دو-دستگاه-شامل-سرویس-تعویض-قطعات-فرسوده'>استعلام تعمیر اساسی بریکر دو دستگاه شامل سرویس تعویض قطعات فرسوده  / استعلام,استعلام تعمیر اساسی بریکر دو دستگاه شامل سرویس تعویض قطعات فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252403/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-نصب-و-اصلاح-لوازم-اندازه-گیری'>مناقصه عمومی اجرای عملیات نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی اجرای عملیات نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252389/مزایده-میز-ال-ای-دی'>مزایده میز ال ای دی  / اگهی مزایده , مزایده میز ال ای دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252428/مزایده-سه-راهی-45-درجه--'>مزایده سه راهی 45 درجه ... / آگهی مزایده، مزایده سه راهی 45 درجه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252567/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو پیکان / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252696/مزایده-یک-جفت-تخته-فرش-ماشینی'>مزایده یک جفت تخته فرش ماشینی / مزایده ,مزایده یک جفت تخته فرش ماشینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252842/مزایده-پلاک-20100-فرعی-بخش-یک-نهاوند-نوبت-اول'>مزایده پلاک 20100 فرعی بخش یک نهاوند نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 20100 فرعی بخش یک نهاوند نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252856/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-1-175متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 1.175متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 1.175متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253235/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-14-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی بخش 14 اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 14 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253275/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-16-ثبت-اصفهان'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش 16 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی بخش 16 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252235/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-215-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 215 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 215 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252372/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-5000متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مزروعی مساحت 5000متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت 5000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252378/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-203-5متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 203.5متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 203.5متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252442/مزایده-آپارتمان-مساحت-84-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 84 متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 84 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252463/مزایده-سمند-ای-اف-سون-سفید-دوگانه-سوز'>مزایده سمند ای اف سون سفید دوگانه سوز / مزایده, مزایده سمند ای اف سون سفید دوگانه سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252482/مزایده-تانکر-گازوئیل-تانکر-نفت-سفید--نوبت-دوم'>مزایده تانکر گازوئیل- تانکر نفت سفید - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده تانکر گازوئیل- تانکر نفت سفید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252825/مزایده-تعداد-سه-عدد-پالت-بغل--پالت-موشکی'>مزایده تعداد سه عدد پالت بغل ، پالت موشکی  / مزایده ,مزایده تعداد سه عدد پالت بغل ، پالت موشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252823/مزایده-29-من-محلی-باغ-اناری-تجدید'>مزایده 29 من محلی باغ اناری تجدید  / مزایده,مزایده 29 من محلی باغ اناری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253318/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-مسکونی-قطعه-شش-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مسکونی قطعه شش تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مسکونی قطعه شش تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252624/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-209-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 209 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 209 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253109/مزایده-بخاری-گازی-و-آب-سرد-کن-و--'>مزایده بخاری گازی و آب سرد کن و ... / مزایده, مزایده  بخاری گازی و آب سرد کن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253444/مزایده-ششدانگ-پلاک-4-و-5-فرعی-از-4505-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 4 و 5 فرعی از 4505 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 4 و 5 فرعی از 4505 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253343/مزایده-زمین-بخش-5-ارومیه'>مزایده زمین بخش 5 ارومیه / مزایده,مزایده زمین بخش 5 ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252440/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-178-56متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 178.56متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 178.56متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252739/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-144-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 144 متر  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 144 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252202/مزایده-اکتشاف-تعدادی-از-محدوده-های-اکتشافی'>مزایده اکتشاف تعدادی از محدوده های اکتشافی / آگهی مزایده عمومی، مزایده اکتشاف تعدادی از محدوده های اکتشافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253550/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-هفتصد-و-شش-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک هفتصد و شش فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک هفتصد و شش فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252385/مزایده-یکباب-خانه-قدیمی-ساز-عرصه-126-50متر'>مزایده یکباب خانه قدیمی ساز عرصه 126.50متر  / مزایده,مزایده یکباب خانه قدیمی ساز عرصه 126.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252969/مزایده-108-سهم-مشاع-از-210-سهم-ششدانگ-پلاک-باقی-مانده-342-بخش-هفت'>مزایده 108 سهم مشاع از 210 سهم ششدانگ پلاک باقی مانده 342 بخش هفت  / مزایده,مزایده 108 سهم مشاع از 210 سهم ششدانگ پلاک باقی مانده 342 بخش هفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253338/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-زمین-220-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت زمین 220 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت زمین 220 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252955/مزایده-ششدانگ-زمین-جای-خانه-مساحت-198-76متر'>مزایده ششدانگ زمین جای خانه مساحت 198.76متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین جای خانه مساحت 198.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252209/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-قطعه-282-تفکیکی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قطعه 282 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قطعه 282 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252432/مزایده-فروش-قطعه-زمین-و-ماشین-آلات'>مزایده فروش قطعه زمین و ماشین آلات / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش قطعه زمین و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253195/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253432/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-2906متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 2906متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 2906متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252410/فراخوان-مناقصه-اجرای-تابلو-علائم-خط-کشی-و-آسفالت'>فراخوان مناقصه اجرای تابلو، علائم، خط کشی و آسفالت  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای تابلو، علائم، خط کشی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252419/مناقصه-اجرای-محور-روستایی--'>مناقصه اجرای محور روستایی ... / مناقصه ، مناقصه اجرای محور روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252464/استعلام-تابلوی-برق--'>استعلام تابلوی برق... / استعلام, استعلام تابلوی برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252583/استعلام-المنت-کمپرسور'>استعلام المنت کمپرسور / استعلام,استعلام المنت کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252667/فراخوان-نظارت-کارگاهی-بر-پروژه-های-گازرسانی-در-شهرک-ها-و-نواحی-صنعتی-(نوبت-دوم)'>فراخوان نظارت کارگاهی بر پروژه های گازرسانی در شهرک ها و نواحی صنعتی (نوبت دوم) / مناقصه, فراخوان نظارت کارگاهی بر پروژه های گازرسانی در شهرک ها و نواحی صنعتی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252685/استعلام-خرید-و-تحویل-شن'>استعلام خرید و تحویل شن  / استعلام,خرید و تحویل شن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252695/آگهی-مناقصه-پروژه-احداث-بازار-سنتی-97-05-15'>آگهی مناقصه پروژه احداث بازار سنتی 97.05.15 / مناقصه, آگهی مناقصه پروژه احداث بازار سنتی 97.05.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252753/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تامین-نمک'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نمک  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نمک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252775/استعلام-بهای-تهیه-و-نصب-علایم-و-تجهیزات-ایمنی-جاده-ای--'>استعلام بهای تهیه و نصب علایم و تجهیزات ایمنی جاده ای ... / استعلام, استعلام بهای تهیه و نصب علایم و تجهیزات ایمنی جاده ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252777/استعلام-خرید-سرور'>استعلام خرید سرور / استعلام,استعلام خرید سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252851/مناقصه-اجرای-انتقال-و-شبکه-توزیع-آب-ورودی-و-خروجی-تاسیسات-آبرسانی'>مناقصه اجرای انتقال و شبکه توزیع آب ورودی و خروجی تاسیسات آبرسانی / مناقصه, مناقصه اجرای انتقال و شبکه توزیع آب ورودی و خروجی تاسیسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252963/آگهی-فراخوان-استعلام-واگذاری-تعمیر--سرویس-و-نگهداری-تاسیسات'>آگهی فراخوان استعلام واگذاری تعمیر ، سرویس و نگهداری تاسیسات  / آگهی فراخوان استعلام،آگهی فراخوان استعلام واگذاری تعمیر ، سرویس و نگهداری تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252966/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-های-اعلام-و-اطفا-حریق'>استعلام تعمیر و نگهداری سیستم های اعلام و اطفا حریق / استعلام, تعمیر و نگهداری سیستم های اعلام و اطفا حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252983/استعلام-5kva-2ups--'>استعلام  5kva*2ups ... / استعلام , استعلام  5kva*2ups ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253025/استعلام-دکوراسیون-سالن-کنفرانس'>استعلام  دکوراسیون سالن کنفرانس / استعلام, دکوراسیون سالن کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253031/استعلام-دکوراسیون-سالن-کنفرانس'>استعلام  دکوراسیون سالن کنفرانس / استعلام, دکوراسیون سالن کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253042/استعلام-انجام-عملیات-نشت-یابی'>استعلام انجام عملیات نشت یابی / استعلام,انجام عملیات نشت یابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253047/استعلام-حفر-و-اجرا-چاه-ارت--'>استعلام حفر و اجرا چاه ارت.... / استعلام, استعلام حفر و اجرا چاه ارت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253053/استعلام-هواکش--پمپ-روغن-دستی'>استعلام هواکش ، پمپ روغن دستی  / استعلام ,استعلام هواکش ، پمپ روغن دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253054/مناقصه-احداث-ساختمان-و-محوطه-اداری-و-میدان-ورودی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان و محوطه اداری و میدان ورودی نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه احداث ساختمان و محوطه اداری و میدان ورودی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253071/استعلام-درزگیر-فرچه-ای-درب-اتوماتیک'>استعلام درزگیر فرچه ای درب اتوماتیک  / استعلام , استعلام درزگیر فرچه ای درب اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253105/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدمات-پشتیبانی-کسب-و-کار-طبقه-بندی-نشده-در-جای-دیگر'>استعلام سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار طبقه بندی نشده در جای دیگر  / استعلام, سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار طبقه بندی نشده در جای دیگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253121/مناقصه-توسعه-و-احداث-شھری-بیمارستان-سپاه'>مناقصه توسعه و احداث شھری بیمارستان سپاه / مناقصه, مناقصه توسعه و احداث شھری بیمارستان سپاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253171/استعلام-توسعه-و-احداث-شهری-بیمارستان'>استعلام توسعه و احداث شهری بیمارستان / استعلام, استعلام توسعه و احداث شهری بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253197/استعلام-ترانسفورماتور'>استعلام ترانسفورماتور  / استعلام, ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253206/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تعمیرات-موزه-بزرگ'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات موزه بزرگ  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات موزه بزرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253209/استعلام-کانوایر-شاور-تست'>استعلام کانوایر شاور تست  / استعلام , استعلام کانوایر شاور تست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253253/مناقصه-برداشت-آسفالت-قدیمی-زیرسازی-با-مصالح-بیس--نوبت-دوم'>مناقصه  برداشت آسفالت قدیمی، زیرسازی با مصالح بیس ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  برداشت آسفالت قدیمی، زیرسازی با مصالح بیس ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253255/مناقصه-جدولگذاری-زیرسازی-و-آسفالت-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه جدولگذاری زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه جدولگذاری زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253258/مناقصه-جدولگذاری--زیرسازی-و-آسفالت-معابر-روستا--نوبت-دوم'>مناقصه جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر روستا  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر روستا  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253259/مناقصه-اجرای-جدولگذاری-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای جدولگذاری زیرسازی و آسفالت معابر  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه جدولگذاری زیرسازی و آسفالت معابر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253312/استعلام-انجام-عملیات-بهسازی--'>استعلام انجام عملیات بهسازی... / استعلام, استعلام انجام عملیات بهسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253405/استعلام-خدمات-مشاوره-مقاوم-سازی--'>استعلام خدمات مشاوره مقاوم سازی... / استعلام, استعلام خدمات مشاوره مقاوم سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253447/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدمات-پشتیبانی-کسب-و-کار'>استعلام سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار / استعلام, سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253464/مناقصه-ارائه-خدمات-مهندسی-مشاور'>مناقصه ارائه خدمات مهندسی مشاور / مناقصه, مناقصه ارائه خدمات مهندسی مشاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253501/استعلام-خرید-قطعات-پلاستیکی'>استعلام خرید قطعات پلاستیکی / استعلام , استعلام خرید قطعات پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253533/استعلام-خرید-تجهیزات-و-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های-مداربسته--'>استعلام خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253611/استعلام-عملیات-آبیاری--'>استعلام عملیات آبیاری ... / استعلام , استعلام عملیات آبیاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253616/استعلام-دیگ-سرخ-کن-و-چلو-پز-و-یخچال-صندوقی-و-چرخ-گوشت-42-و--'>استعلام دیگ سرخ کن و چلو پز و یخچال صندوقی و چرخ گوشت 42 و ... / استعلام , استعلام دیگ سرخ کن و چلو پز و یخچال صندوقی و چرخ گوشت 42 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253620/استعلام-فر-ساندویچی-و-فلافل-زن-برقی-و-فر-پیتزا-ریلی-و-قاشق-و-چنگال'>استعلام فر ساندویچی و فلافل زن برقی و فر پیتزا ریلی و قاشق و چنگال / استعلام,استعلام فر ساندویچی و فلافل زن برقی و فر پیتزا ریلی و قاشق و چنگال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253627/استعلام-درب-چوبی-با-کلاف-و-درب-داخلی-سرویس-بهداشتی'>استعلام درب چوبی با کلاف و درب داخلی سرویس بهداشتی / استعلام, استعلام درب چوبی با کلاف و درب داخلی سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253628/استعلام-تکمیل-خط-انتقال-تحت-فشار'>استعلام تکمیل خط انتقال تحت فشار  / استعلام,استعلام تکمیل خط انتقال تحت فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253629/استعلام-محصورنمودن-زمین-های-خریداری-شده-مسیر-خط-انتقال-چاه-ها--'>استعلام  محصورنمودن زمین های خریداری شده مسیر خط انتقال چاه ها ... / استعلام, محصورنمودن زمین های خریداری شده مسیر خط انتقال چاه ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253637/استعلام-آچار-تخت-معمولی-فولاد'>استعلام آچار تخت معمولی فولاد / استعلام, استعلام آچار تخت معمولی فولاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252180/مناقصه-تنظیفات-سایت-و-خدمات-بهره-برداری-واحدهای-شیمیایی-و-پلیمری'>مناقصه تنظیفات سایت و خدمات بهره برداری واحدهای شیمیایی و پلیمری / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تنظیفات سایت و خدمات بهره برداری واحدهای شیمیایی و پلیمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252251/مناقصه-عملیات-اجرای-خط-انتقال--ایستگاه-تقلیل-فشار-و-تکمیل-شبکه-گاز-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای خط انتقال ، ایستگاه تقلیل فشار و تکمیل شبکه گاز نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرای خط انتقال ، ایستگاه تقلیل فشار و تکمیل شبکه گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252261/فراخوان-طراحی-و-تامین-تجهیزات-و-اجرای-پروژه-تجاری--خدماتی-نوبت-دوم'>فراخوان طراحی و تامین تجهیزات و اجرای پروژه تجاری - خدماتی نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان طراحی و تامین تجهیزات و اجرای پروژه تجاری - خدماتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252279/مناقصه-ساماندهی-و-آسفالت-معابر-شهر-تجدید'>مناقصه ساماندهی و آسفالت معابر شهر تجدید  / مناقصه , مناقصه ساماندهی و آسفالت معابر شهر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252296/مناقصه-انتخاب-سرمایه-گذار-جهت-مشارکت-و-سرمایه-گذاری-در-صنعت-نساجی'>مناقصه انتخاب سرمایه گذار جهت مشارکت و سرمایه گذاری در صنعت نساجی / آگهی جذب سرمایه گذار, مناقصه انتخاب سرمایه گذار جهت مشارکت و سرمایه گذاری در صنعت نساجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252316/ارزیابی-کیفی-مناقصه-انجام-عملیات-احداث-تصفیه-خانه-فاضلاب-روستای--'>ارزیابی کیفی مناقصه انجام عملیات احداث تصفیه خانه فاضلاب روستای... / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی مناقصه انجام عملیات احداث تصفیه خانه فاضلاب روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252322/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-تحت-فشار-630-میلیمتر'>تجدید فراخوان مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تحت فشار 630 میلیمتر / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تحت فشار 630 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252362/ارزیابی-کیفی-تهیه--ساخت-بارگیری-باراندازی-40-کیلومتر-لوله-پلی-اتیلن-(نوبت-دوم)'>ارزیابی کیفی تهیه ، ساخت، بارگیری، باراندازی 40 کیلومتر لوله پلی اتیلن (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, ارزیابی کیفی تهیه ، ساخت، بارگیری، باراندازی 40 کیلومتر لوله پلی اتیلن (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252367/مناقصه-حمل-و-اجرای-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه حمل و اجرای آسفالت معابر نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه  حمل و اجرای آسفالت معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252369/آگهی-فراخوان-پیمانکاران-پروژه-های-توسعه-اپرون-احداث-منبع-بتنی-آب-ایستگاه-پمپاژ--'>آگهی فراخوان پیمانکاران پروژه های توسعه اپرون، احداث منبع بتنی آب، ایستگاه پمپاژ ... / آگهی فراخوان پیمانکاران ،آگهی فراخوان پیمانکاران پروژه های توسعه اپرون، احداث منبع بتنی آب، ایستگاه پمپاژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252384/تجدید-مناقصه-احداث-و-تثبیت-دایک-و-استحصال-پسکرانه-اسکله-های--'>تجدید مناقصه احداث و تثبیت دایک و استحصال پسکرانه اسکله های.... / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه احداث و تثبیت دایک و استحصال پسکرانه اسکله های....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252391/مناقصه-امور-تهیه-کلیه-مواد-اولیه-پخت-و-توزیع-غذای-دانشجویی'>مناقصه  امور تهیه کلیه مواد اولیه، پخت و توزیع غذای دانشجویی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  امور تهیه کلیه مواد اولیه، پخت و توزیع غذای دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252437/مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-حفاظت-فیزیکی-نیروگاه--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی انجام خدمات حفاظت فیزیکی نیروگاه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی انجام خدمات حفاظت فیزیکی نیروگاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252457/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام, استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252460/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-لوازم-مورد-نیاز-پارک-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات و لوازم مورد نیاز پارک  نوبت دوم  / آگهی شرکت در مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات و لوازم مورد نیاز پارک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252500/استعلام-المنت-LP-کمپرسور'>استعلام المنت LP کمپرسور  / استعلام,استعلام المنت LP کمپرسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252509/مناقصه-خدمات-مرحله-سوم-(نظارت)-پروژه-ساختمان-در-دست-احداث'>مناقصه خدمات مرحله سوم (نظارت) پروژه ساختمان در دست احداث / مناقصه، مناقصه خدمات مرحله سوم (نظارت) پروژه ساختمان در دست احداث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252518/استعلام-المنت-کمپرسور-به-همراه-نصب'>استعلام المنت کمپرسور به همراه نصب / استعلام, استعلام المنت کمپرسور به همراه نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252534/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252560/مناقصه-اجاره-جار-و-ابزار-مانده-یابی-چینی-و-غیرچینی'>مناقصه اجاره جار و ابزار مانده یابی چینی و غیرچینی  / مناقصه , مناقصه اجاره جار و ابزار مانده یابی چینی و غیرچینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252598/مناقصه-امور-آموزشی-نهضت-سواد-آموزی'> مناقصه امور آموزشی نهضت سواد آموزی / آگهی مناقصه , مناقصه امور آموزشی نهضت سواد آموزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252603/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-فاضلابی'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252610/مناقصه-خرید-پره-های-ثابت-و-متحرک-واحدهای-میتسوبیشی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید پره های ثابت و متحرک واحدهای میتسوبیشی- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید پره های ثابت و متحرک واحدهای میتسوبیشی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252613/استعلام-انجام-عملیات-نقشه-برداری'>استعلام انجام عملیات نقشه برداری  / استعلام,استعلام انجام عملیات نقشه برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252641/استعلام-نصب-ترانسفورماتور'>استعلام نصب ترانسفورماتور / استعلام,استعلام نصب ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252673/مناقصه-روکش-آسفالت-محورهای-روستایی--'>مناقصه روکش آسفالت محورهای روستایی... / مناقصه , مناقصه روکش آسفالت محورهای روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252745/مناقصه-خرید-کانکس-8-متری'>مناقصه خرید کانکس 8 متری / مناقصه عمومی, مناقصه خرید کانکس 8 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252757/مناقصه-خرید-حمل-و-نصب-دو-عدد-سوله-انبار-نگهداری-قالب-و-سوله-انبار--'>مناقصه خرید، حمل و نصب دو عدد سوله انبار نگهداری قالب و سوله انبار... / مناقصه, مناقصه خرید، حمل و نصب دو عدد سوله انبار نگهداری قالب و سوله انبار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252780/مناقصه-خرید-حمل-و-نصب-قطعات-اسکلت-فولادی-سوله-های-سالن-جدید'>مناقصه خرید، حمل و نصب قطعات اسکلت فولادی سوله های سالن جدید / مناقصه, مناقصه خرید، حمل و نصب قطعات اسکلت فولادی سوله های سالن جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252797/استعلام-اجرای-عملیات-کپه-کاری'>استعلام اجرای عملیات کپه کاری / استعلام,اجرای عملیات کپه کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252922/استعلام-حفاری-و-اجرای-کانال-هدایت-آب'>استعلام حفاری و اجرای کانال هدایت آب / استعلام, حفاری و اجرای کانال هدایت آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252925/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-سالن'>استعلام بازسازی و بهسازی سالن / استعلام,بازسازی و بهسازی سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252938/مناقصه-عمومی-طراحی-ساخت--تجهیز-و-راه-اندازی-انبارها-کالا-و--'>مناقصه عمومی طراحی، ساخت ، تجهیز و راه اندازی انبارها کالا و... / مناقصه ، مناقصه عمومی طراحی، ساخت ، تجهیز و راه اندازی انبارها کالا و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252958/فراخوان-مناقصه-اجرای-ترمیم-بیس-ریزی-و-قیرپاشی-آسفالت'>فراخوان مناقصه اجرای ترمیم بیس ریزی و قیرپاشی آسفالت / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه اجرای ترمیم بیس ریزی و قیرپاشی آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252974/استعلام-کالای-ورزشی-مطابق-با-لیست-پیوست'>استعلام  کالای ورزشی مطابق با لیست پیوست  / استعلام, کالای ورزشی مطابق با لیست پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252988/استعلام-چاپ-و-فعالیت-های-خدماتی-وابسته--'>استعلام چاپ و  فعالیت های خدماتی وابسته ... / استعلام, استعلام چاپ و  فعالیت های خدماتی وابسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253058/مناقصه-مقاوم-سازی-ایستگاههای-TBS'>مناقصه مقاوم سازی ایستگاههای TBS / مناقصه, مناقصه مقاوم سازی ایستگاههای TBS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253065/فراخوان-استعلام-تعمیر--سرویس-و-نگهداری-تاسیسات'>فراخوان استعلام تعمیر ، سرویس و نگهداری تاسیسات / آگهی فراخوان استعلام , فراخوان استعلام تعمیر ، سرویس و نگهداری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253092/مناقصه-محوطه-سازی-و-هدایت-آبهای-سطحی-و---'>مناقصه محوطه سازی و هدایت آبهای سطحی و  ... / مناقصه, مناقصه محوطه سازی و هدایت آبهای سطحی و  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253113/مناقصه-انجام-خدمات-(-تنظیفات-امداد-تعمیرات-نظارت-و-دفتری)'>مناقصه  انجام خدمات ( تنظیفات، امداد، تعمیرات، نظارت و دفتری) / مناقصه, مناقصه  انجام خدمات ( تنظیفات، امداد، تعمیرات، نظارت و دفتری)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253114/استعلام-مطالعات-مرحله-اول-و-دوم-طرح-استحصال-آب-صنعتی'>استعلام مطالعات مرحله اول و دوم طرح استحصال آب صنعتی / استعلام, مطالعات مرحله اول و دوم طرح استحصال آب صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253133/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-ساختمان-و-تاسیسات-مکانیکی-و-الکترونیکی-PC'>استعلام بازسازی و بهسازی ساختمان و تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی PC  / استعلام, بازسازی و بهسازی ساختمان و تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی PC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253136/استعلام-بهینه-سازی-آسانسور--'>استعلام بهینه سازی آسانسور... / استعلام, استعلام بهینه سازی آسانسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253167/فراخوان-مناقصه-اصلاح--بهینه-سازی-و-رفع-افت-ولتاژ-شبکه-و-تاسیسات-توزیع'>فراخوان مناقصه اصلاح ، بهینه سازی و رفع افت ولتاژ شبکه و تاسیسات توزیع  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اصلاح ، بهینه سازی و رفع افت ولتاژ شبکه و تاسیسات توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253181/استعلام-نقشه-برداری-و--'>استعلام نقشه برداری و... / استعلام,نقشه برداری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253194/استعلام-اجرای-عملیات-فیوژن'>استعلام اجرای عملیات فیوژن / استعلام, استعلام اجرای عملیات فیوژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253210/مناقصه-بارگیری-و-حمل-و-تخلیه-مقدار-16-هزار-تن-انواع-نهاده-های-کشاورزی'>مناقصه  بارگیری و حمل و تخلیه مقدار 16 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی / مناقصه عمومی, مناقصه  بارگیری و حمل و تخلیه مقدار 16 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253230/استعلام-بهسازی-کف-کاذب-مرکز-SC2--'>استعلام بهسازی کف کاذب مرکز SC2... / استعلام, استعلام بهسازی کف کاذب مرکز SC2...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253234/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-فضای-سبز-و-تاسیسات-معاونت-امور-جنگل'>استعلام پشتیبانی و نگهداری فضای سبز و تاسیسات معاونت امور جنگل  / استعلام, پشتیبانی و نگهداری فضای سبز و تاسیسات معاونت امور جنگل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253250/مناقصه-عمومی-رائت-کنتور-و-توزیع-قبوض-و-وصول-مطالبات-کلیه-امورات-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی رائت کنتور و توزیع قبوض و وصول مطالبات کلیه امورات نوبت دوم  / مناقصه عمومی رائت کنتور و توزیع قبوض و وصول مطالبات کلیه امورات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253251/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-ساختمان--'>استعلام بازسازی و بهسازی ساختمان ... / استعلام , استعلام بازسازی و بهسازی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253256/استعلام-بذرهای-اسپرس-1200-ماشک-1500--'>استعلام بذرهای اسپرس 1200  ماشک 1500 .. / استعلام,استعلام بذرهای اسپرس 1200  ماشک 1500 ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253263/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-ساختمان--'>استعلام بازسازی و بهسازی ساختمان... / استعلام, استعلام بازسازی و بهسازی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253267/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-سالن--'>استعلام بازسازی و بهسازی سالن ... / استعلام , استعلام بازسازی و بهسازی سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253293/مناقصه-طراحی-و-محوطه-سازی-و-و-روشنایی-جدید-ایستگاه-CGS'>مناقصه طراحی و محوطه سازی و و روشنایی جدید ایستگاه CGS  / مناقصه, مناقصه طراحی و محوطه سازی و و روشنایی جدید ایستگاه CGS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253296/فراخوان-ارزیابی-کیفی-بهسازی-و-تجهیز-دپوی-تعمیرات-لکوموتیوها'>فراخوان ارزیابی کیفی بهسازی و تجهیز دپوی تعمیرات لکوموتیوها  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی بهسازی و تجهیز دپوی تعمیرات لکوموتیوها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253332/استعلام-عملیات-خرید-آب'>استعلام عملیات خرید آب  / استعلام, عملیات خرید آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253369/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-اعلان-حریق--'>استعلام تهیه و نصب سیستم اعلان حریق ... / استعلام , استعلام تهیه و نصب سیستم اعلان حریق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253372/استعلام-تهیه-و-نصب-دوربین-مداربسته-pc-شبستر'>استعلام تهیه و نصب دوربین مداربسته pc شبستر / استعلام,استعلام تهیه و نصب دوربین مداربسته pc شبستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253377/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-تحت-فشار-400-میلیمتر'>تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تحت فشار 400 میلیمتر  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تحت فشار 400 میلیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253378/اصلاحیه-مناقصه-پروژه-آسفالت-اساسی-با-فینیشر'>اصلاحیه مناقصه پروژه آسفالت اساسی با فینیشر / اصلاحیه مناقصه عمومی,مناقصه پروژه آسفالت اساسی با فینیشر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253407/مناقصه-چهار-ردیف-تلفر-برقی'>مناقصه چهار ردیف تلفر برقی   / مناقصه, مناقصه چهار ردیف تلفر برقي</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253428/استعلام-تهیه-و-نصب-درب-ضد-سرقت-راهبند-و-قرائتگر-انگشت-زنی'>استعلام تهیه و نصب درب ضد سرقت راهبند و قرائتگر انگشت زنی / استعلام, تهیه و نصب درب ضد سرقت راهبند و قرائتگر انگشت زنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253471/استعلام-واگذاری-برقی-dc-و-نصب-یکسو-کننده-و-کابل-کشی-و---'>استعلام واگذاری برقی dc و نصب یکسو کننده و کابل کشی  و .... / استعلام, واگذاری برقی dc و نصب یکسو کننده و کابل کشی  و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253480/استعلام-بی-سیم-دستی-5-دستگاه-میکروفن--'>استعلام بی سیم دستی 5 دستگاه میکروفن .. / استعلام,استعلام بی سیم دستی 5 دستگاه میکروفن ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253481/استعلام-بیمه-نامه--'>استعلام بیمه نامه ... / استعلام , استعلام بیمه نامه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253490/استعلام-اجرای-پل-آبرو-و-خیابان-رابط-فاز-قدیم--'>استعلام اجرای پل آبرو و خیابان رابط فاز قدیم .. / استعلام, استعلام اجرای پل آبرو و خیابان رابط فاز قدیم ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253520/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-20-کیلومتر-شبکه-توزیع-گاز-پلی-اتیلن-اصلاحیه'> مناقصه تهیه مصالح و اجرای 20 کیلومتر شبکه توزیع گاز پلی اتیلن- اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی,  مناقصه تهیه مصالح و اجرای 20 کیلومتر شبکه توزیع گاز پلی اتیلن - اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253523/مناقصه-بارگیری-حمل-و-تخلیه-مقدار-8-هزار-تن-انواع-نهاده-های-کشاورزی'>مناقصه بارگیری حمل و تخلیه مقدار 8 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی  / مناقصه, مناقصه  بارگیری حمل و تخلیه مقدار 8 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253556/استعلام-کالای-ورزشی--'>استعلام کالای ورزشی... / استعلام, استعلام کالای ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253561/استعلام-آماده-سازی-اتاق-سرور--'>استعلام آماده سازی اتاق سرور ... / استعلام , استعلام آماده سازی اتاق سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253585/استعلام-لوازم-و-مواد-آزمایشگاهی--'>استعلام لوازم و مواد آزمایشگاهی ... / استعلام, استعلام لوازم و مواد آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253591/استعلام-دیوارکشی-محوطه'>استعلام دیوارکشی محوطه  / استعلام,استعلام دیوارکشی محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253597/استعلام-ایمن-سازی-فیزیکی-مقابل-15-مدرسه'>استعلام ایمن سازی فیزیکی مقابل 15 مدرسه / استعلام,استعلام ایمن سازی فیزیکی مقابل 15 مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253599/استعلام-پروژه-پیاده-روسازی--'>استعلام پروژه پیاده روسازی ... / استعلام, پروژه پیاده روسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253602/استعلام-ایجاد-جاده--'>استعلام ایجاد جاده ... / استعلام , استعلام ایجاد جاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253612/استعلام-بازسازی-و-ساخت-سالن--'>استعلام بازسازی و ساخت سالن... / استعلام, استعلام بازسازی و ساخت سالن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253622/استعلام-رم-سرور'>استعلام رم سرور  / استعلام, رم سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253624/استعلام-هارد-سرور--'>استعلام هارد سرور... / استعلام, استعلام هارد سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252190/تجدید-فراخوان-تامین-سیم-های--'>تجدید فراخوان تامین سیم های... / تجدید آگهی فراخوان عمومی , تجدید فراخوان تامین سیم های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252231/مناقصه-عمومی-عملیات-تهیه-ونصب-گاردیل-یا-کلیه-متعلقات-و--'>مناقصه عمومی عملیات تهیه ونصب گاردیل یا کلیه متعلقات و... / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه عمومی عملیات تهیه ونصب گاردیل یا کلیه متعلقات و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252446/مناقصه-خرید-خدمات-برای-مراکز-رفاهی-و-خدماتی-و--'>مناقصه خرید خدمات برای مراکز رفاهی و خدماتی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصخ خرید خدمات برای مراکز رفاهی و خدماتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252448/تمدید-مناقصه-تعمیر-نگهداری-و-بهره-برداری-از-سامانه-های-ثبت-تخلف--ـ-نوبت-دوم'>تمدید مناقصه تعمیر، نگهداری و بهره برداری از سامانه های ثبت تخلف... ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, تمدید مناقصه تعمیر، نگهداری و بهره برداری از سامانه های ثبت تخلف... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252462/تمدید-مناقصه-عملیات-عمرانی-دوربین-های-ثبت-تخلف-مکانیزه'>تمدید مناقصه عملیات عمرانی دوربین های ثبت تخلف مکانیزه / آگهی تمدید مناقصه,  تمدید مناقصه عملیات عمرانی دوربین های ثبت تخلف مکانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252470/مناقصه-اجرای-پیاده-رو-سازی-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پیاده رو سازی سطح شهر... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پیاده رو سازی سطح شهر... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252630/ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-خودرویی-(برون-شهری-و-درون-شهری)'>ارزیابی کیفی انجام خدمات خودرویی (برون شهری و درون شهری)  / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران , ارزیابی کیفی انجام خدمات خودرویی (برون شهری و درون شهری) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252704/مناقصه-بهسازی-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی، لکه گیری و روکش آسفالت -  نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی، لکه گیری و روکش آسفالت -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252723/مناقصه-خرید-تابلو-و-علائم-ایمنی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تابلو و علائم ایمنی-  نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید تابلو و علائم ایمنی-  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252744/مناقصه-جدولگذاری-معابر'>مناقصه جدولگذاری معابر  / اگهی مناقصه , مناقصه جدولگذاری معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252763/استعلام-کاشت-محصولات-چند-ساله-دائمی'>استعلام کاشت محصولات چند ساله دائمی / استعلام,استعلام کاشت محصولات چند ساله دائمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252844/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-گرم-دانشجویان'>مناقصه طبخ و توزیع غذای گرم دانشجویان  / مناقصه طبخ و توزیع غذای گرم دانشجویان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252861/مناقصه-خرید-سنگ-گچ-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید سنگ گچ  ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید سنگ گچ ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252886/استعلام-کیسه-تخلیه-ادراری-استریل'>استعلام کیسه تخلیه ادراری استریل / استعلام, استعلام کیسه تخلیه ادراری استریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252926/استعلام-ماشین-های-الکتریکی-لرزاننده'>استعلام ماشین های الکتریکی لرزاننده  / استعلام , استعلام ماشین های الکتریکی لرزاننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253048/مناقصه-خرید-و-نصب-کارخانه-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب کارخانه آسفالت نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید و نصب کارخانه آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253056/استعلام-رله-ها-و-کنتاکتورها-و-متعلقات-مربوطه'>استعلام رله ها و کنتاکتورها و متعلقات مربوطه / استعلام ، استعلام رله ها و کنتاکتورها و متعلقات مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253070/استعلام-کنترل-ولو-فلوی-لجن--'>استعلام کنترل ولو فلوی لجن... / استعلام, استعلام کنترل ولو فلوی لجن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253079/استعلام-پوزیشنر-و-گلوب-ولو--'>استعلام پوزیشنر و گلوب ولو ... / استعلام , استعلام پوزیشنر و گلوب ولو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253150/استعلام-سیم-بکسل-استنلس-استیل-18-میلی-متر--'>استعلام سیم بکسل استنلس استیل 18 میلی متر ... / استعلام, استعلام سیم بکسل استنلس استیل 18 میلی متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253187/مناقصه-تهیه-رنگ-و-اجرای-خط-کشی--'>مناقصه تهیه رنگ، و اجرای خط کشی ... / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه رنگ، و اجرای خط کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253193/فراخوان-تجدید-تهیه-و-نصب-گاردریل-و-متعلقات'>فراخوان تجدید تهیه و نصب گاردریل و متعلقات  / فراخوان , تجدید فراخوان تهیه و نصب گاردریل و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253225/استعلام-اجرای-خط-انتقال-مجتمع-تنگ-چنار-شهرستان-مهریز'>استعلام اجرای خط انتقال مجتمع تنگ چنار شهرستان مهریز / استعلام,استعلام اجرای خط انتقال مجتمع تنگ چنار شهرستان مهریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253247/مناقصه-تهیه-مصالح-و-تجهیز-ایستگاهها-و-اتاق-فرمان'>مناقصه تهیه مصالح و تجهیز ایستگاهها و اتاق فرمان / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و تجهیز ایستگاهها و اتاق فرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253248/مناقصه-واگذار-بخش-خدمات-شهری-مجدد-نوبت-دوم'>مناقصه  واگذار بخش خدمات شهری- مجدد نوبت دوم / آگهی مناقصه مجدد  , مناقصه  واگذار بخش خدمات شهری- مجدد  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253309/استعلام-سیم-بکسل-قطر-22-میلی-متر--'>استعلام سیم بکسل قطر 22 میلی متر ... / استعلام, استعلام سیم بکسل قطر 22 میلی متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253364/مناقصه-تجهیز-ایستگاههای-پمپاژ'>مناقصه تجهیز ایستگاههای پمپاژ / مناقصه عمومی , مناقصه تجهیز ایستگاههای پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253435/استعلام-شیر-برقی'>استعلام شیر برقی / استعلام ، استعلام شیر برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253436/استعلام-خرید-انواع-قلاویز-و-مته-برغو'>استعلام خرید انواع قلاویز و مته برغو  / استعلام، استعلام خرید انواع قلاویز و مته برغو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253463/استعلام-تیغه-اره-ماشینی'>استعلام تیغه اره ماشینی  / استعلام, استعلام  تیغه اره ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253479/فراخوان-مناقصه-اجرای-اخط-انتقال-برق'>فراخوان مناقصه اجرای اخط انتقال برق / آگهی فراخوان (مناقصه) , فراخوان مناقصه اجرای اخط انتقال برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253559/استعلام-چاپ-1000-جلد-کتاب-فضائل-امیر-المومنین--'>استعلام چاپ 1000 جلد کتاب فضائل امیر المومنین .. / استعلام, استعلام چاپ 1000 جلد کتاب فضائل امیر المومنین ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253567/استعلام-مجله'>استعلام مجله / استعلام, استعلام مجله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253621/استعلام-خرید-سرور-HPE-DL380'>استعلام خرید سرور HPE DL380 / استعلام,استعلام خرید سرور HPE DL380</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253623/استعلام-پاور-ماژول-سرور-dl380-g8'>استعلام پاور ماژول سرور dl380-g8 / استعلام, استعلام پاور ماژول سرور dl380-g8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252175/تمدید-مناقصه-تامین-86-دستگاه-مانیتور'>تمدید مناقصه تامین 86 دستگاه مانیتور  / تمدید مناقصه, مناقصه تامین 86 دستگاه مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252216/استعلام-جشنواره-فرهنگی-ورزشی-فرزندان-مهر'>استعلام جشنواره فرهنگی ورزشی فرزندان مهر  / استعلام, جشنواره فرهنگی ورزشی فرزندان مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252236/تجدید-مناقصه-احداث-فاز-اول-بوستان-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه احداث فاز اول بوستان (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه احداث فاز اول بوستان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252238/مناقصه-عمومی-بیمه-گروهی-مازاد-درمان-کارکنان'>مناقصه عمومی بیمه گروهی مازاد درمان کارکنان  / آگهی مناقصه , دمناقصه عمومی بیمه گروهی مازاد درمان کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252339/مناقصه-عملیات-اجرایی-باقیمانده-تقاطع-های-غیرهمسطح'>مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده تقاطع های غیرهمسطح / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده تقاطع های غیرهمسطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252408/استعلام-احداث-ساختمان-برج-کنترل-ترافیک-دریایی----نوبت-دوم'>استعلام احداث ساختمان برج کنترل ترافیک دریایی ... - نوبت دوم  / استعلام ارزیابی کیفی, استعلام احداث ساختمان برج کنترل ترافیک دریایی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252530/آگهی-فراخوان-جهت-شناسایی-پیمانکار-جهت-انجام-عملیات-پشتیبانی--تعمیر-و--'>آگهی فراخوان جهت شناسایی پیمانکار جهت انجام عملیات پشتیبانی ، تعمیر و ... / آگهی فراخوان جهت شناسایی پیمانکار ،آگهی فراخوان جهت شناسایی پیمانکار جهت انجام عملیات پشتیبانی ، تعمیر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252537/مناقصه-تامین-خدمات-پشتیبانی-نیروهای-عمومی-تخصصی-تنظیفات-و-باغبانی--'>مناقصه  تامین خدمات پشتیبانی نیروهای عمومی، تخصصی، تنظیفات و باغبانی ... / مناقصه عمومی, مناقصه  تامین خدمات پشتیبانی نیروهای عمومی، تخصصی، تنظیفات و باغبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252555/مناقصه-تعمیر-درز-انبساط-پل-دفاع-مقدس'>مناقصه تعمیر درز انبساط پل دفاع مقدس / آگهی مناقصه, مناقصه تعمیر درز انبساط پل دفاع مقدس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252559/استعلام-خرید-فرش'>استعلام خرید فرش / استعلام, استعلام خرید فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252585/مناقصه-آماده-سازی-معابر-سواره-رو-خاکی-97-5-15'>مناقصه آماده سازی معابر سواره رو خاکی -97.5.15 / آگهی مناقصه ،مناقصه آماده سازی معابر سواره رو خاکی  ـ 97.5.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252597/استعلام-لوازم-آشپزخانه--'>استعلام لوازم آشپزخانه ... / استعلام , استعلام لوازم آشپزخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252625/استعلام-کولرگازی'>استعلام کولرگازی / استعلام,کولرگازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252642/تمدید-مناقصه-برداشت-ایزوگام-قبلی-و-تامین-و-اجرای-ایزوگام-جدید'>تمدید مناقصه برداشت ایزوگام قبلی و تامین و اجرای ایزوگام جدید / اگهی تمدید مناقصه , تمدید مناقصه برداشت ایزوگام قبلی و تامین و اجرای ایزوگام جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252665/استعلام-خرید-تجهیزات-اکتیو-نوری-شامل-سوئیچ--تلفن---'>استعلام خرید تجهیزات اکتیو نوری شامل سوئیچ ، تلفن ، ... / استعلام, خرید تجهیزات اکتیو نوری شامل سوئیچ ، تلفن ، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252705/مناقصه-تهیه-و-توزیع-غذا-پرسنل-شرکت'>مناقصه تهیه و توزیع غذا پرسنل شرکت  / مناقصه، مناقصه تهیه و توزیع غذا پرسنل شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252724/مناقصه-امور-مربوط-به-خرید--طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی'>مناقصه  امور مربوط به خرید ، طبخ و توزیع غذای دانشجویی / اگهی مناقصه , مناقصه  امور مربوط به خرید ، طبخ و توزیع غذای دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252790/استعلام-خرید-اتو-چای-ساز-جاروبرقی-اجاق-گاز-هود-تلویزیون-و--'>استعلام خرید اتو، چای ساز، جاروبرقی، اجاق گاز، هود، تلویزیون و ... / استعلام, استعلام خرید اتو، چای ساز، جاروبرقی، اجاق گاز، هود، تلویزیون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252796/استعلام-خرید-پتوی-یکنفره-گلبافت-ملحفه-سه-تیکه-بالش--'>استعلام خرید پتوی یکنفره گلبافت، ملحفه سه تیکه، بالش .. / استعلام, خرید پتوی یکنفره گلبافت، ملحفه سه تیکه، بالش ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252803/استعلام-رنگ-آمیزی-ساختمان-اداری'>استعلام رنگ آمیزی ساختمان اداری  / استعلام, رنگ آمیزی ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252837/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری و توسعه فضای سبز / مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و توسعه فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252885/استعلام-خرید-جالباسی-میز-تلفن-میز-عسلی-سه-تیکه-و--'>استعلام خرید جالباسی، میز تلفن، میز عسلی سه تیکه و... / استعلام, استعلام خرید جالباسی، میز تلفن، میز عسلی سه تیکه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252978/استعلام-اجرای-عملیات-کپه-کاری'>استعلام اجرای عملیات کپه کاری  / استعلام, اجرای عملیات کپه کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253050/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-پروژه-بهسازی-و-تعریض-راه-روستایی'>اصلاحیه فراخوان مناقصه پروژه بهسازی و تعریض راه روستایی / اصلاحیه مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه بهسازی و تعریض راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253286/مناقصه-معابر-شهری-مجاور'>مناقصه معابر شهری مجاور  / مناقصه ,مناقصه معابر شهری مجاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253289/مناقصه-معابر-شهری-مجاور-انهار-حد-و-قصر'>مناقصه معابر شهری مجاور انهار حد و قصر  / مناقصه, مناقصه  معابر شهری مجاور انهار حد و قصر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253297/مناقصه-شبکه-جمع-آوری-و-دفع-آبهای-سطحی'>مناقصه شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی / مناقصه ,مناقصه شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253303/استعلام-تامین-تجهیزات-ویدئو-کنفرانس--'>استعلام  تامین تجهیزات ویدئو کنفرانس ... / استعلام, تامین تجهیزات ویدئو کنفرانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253328/مناقصه-تکمیل-استادیوم-4000-نفری'>مناقصه تکمیل استادیوم 4000 نفری / مناقصه تکمیل استادیوم 4000 نفری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253373/استعلام-کاشت-محصولات-چند-ساله'>استعلام کاشت محصولات چند ساله / استعلام, استعلام کاشت محصولات چند ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253383/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253384/فراخوان-اجرای-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای روکش آسفالت - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان اجرای روکش آسفالت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253427/مناقصه-تکمیل-استخر-سرپوشیده'>مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده  / مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253442/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253448/مناقصه-تکمیل-سازه-بتنی-کربل-ها-و-سقف-سازه-فضایی-سالن-6000-نفری'>مناقصه تکمیل سازه بتنی کربل ها و سقف سازه فضایی سالن 6000 نفری  / مناقصه تکمیل سازه بتنی کربل ها و سقف سازه فضایی سالن 6000 نفری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253489/مناقصه-تکمیل-استخر-سرپوشیده'>مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده  / مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253502/تجدید-فراخوان-مناقصه-پروژه-اجرای-شبکه-تغذیه-و-توزیع-و-ایستگاههای-تقلیل-فشار-و--'>تجدید فراخوان مناقصه پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاههای تقلیل فشار و ...   / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاههای تقلیل فشار و ...  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253631/ارزیابی-کیفی-مناقصه-عمومی-غذای-کارکنان-در-ادارات--مهمانسرا-و-باشگاه-و--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مناقصه عمومی غذای کارکنان در ادارات ، مهمانسرا و باشگاه و...نوبت دوم  / ارزیاب کیفی , ارزیابی کیفی مناقصه عمومی غذای کارکنان در ادارات ، مهمانسرا و باشگاه و...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252233/مناقصه-خرید-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی'>مناقصه خرید خدمات طبخ و توزیع غذای دانشجویی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمات طبخ و توزیع غذای دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252243/استعلام-پمپ-الکتروموتور'>استعلام پمپ الکتروموتور / استعلام,استعلام پمپ الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252255/مناقصه-تامین-1-500-000-ست-ملحفه-نوبت-دوم'> مناقصه تامین 1.500.000 ست ملحفه نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه تامین 1.500.000 ست ملحفه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252256/مناقصه-انجام-عملیات-ساخت-ساختمان'>مناقصه انجام عملیات ساخت ساختمان  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات ساخت ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252291/فراخوان-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-خودرویی-(هدایت-و-نگهداری)-خودروهای-سنگین-اداره-ترابری--'>فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات خودرویی (هدایت و نگهداری) خودروهای سنگین اداره ترابری ... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات خودرویی (هدایت و نگهداری) خودروهای سنگین اداره ترابری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252295/آگهی-ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-و-مناقصه-عمومی-احداث-ساختمان-فرهنگی-و----نوبت-دوم'>آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران و مناقصه عمومی احداث ساختمان فرهنگی و ...  - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران و مناقصه عمومی احداث ساختمان فرهنگی و ...  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252315/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-راهسازی-کوچه'>مناقصه اجرای عملیات پیاده راهسازی کوچه / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای عملیات پیاده راهسازی کوچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252325/تجدید-مناقصه-جدولگذاری-سطح-شهر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه جدولگذاری سطح شهر نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه جدولگذاری سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252438/استعلام-کاشت-محصولات-چندساله-دائمی'>استعلام کاشت محصولات چندساله دائمی / استعلام, استعلام کاشت محصولات چندساله دائمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252498/مناقصه-حمل-یکدستگاه-ترانس-قدرت'>مناقصه حمل یکدستگاه ترانس قدرت / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه حمل یکدستگاه ترانس قدرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252503/مناقصه-عملیات-بازسازی-و-ایمن-سازی-آبنماهای'>مناقصه عملیات بازسازی و ایمن سازی آبنماهای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات بازسازی و ایمن سازی آبنماهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252532/مناقصه-اجرای-عملیات-تعمیر-و-بهسازی-ساختمانهای-اداری-سطح-منطقه'>مناقصه اجرای عملیات تعمیر و بهسازی ساختمانهای اداری سطح منطقه / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تعمیر و بهسازی ساختمانهای اداری سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252544/مناقصه-نگهداری-و-راهبری-92-دستگاه-از-ماشین-آلات-سنگین-نیمه-سنگین-راهسازی'>مناقصه نگهداری و راهبری 92 دستگاه از ماشین آلات سنگین نیمه سنگین راهسازی / مناقصه , مناقصه نگهداری و راهبری 92 دستگاه از ماشین آلات سنگین نیمه سنگین راهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252551/مناقصه-حفظ-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه حفظ نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252587/مناقصه-خرید-50-000-هزار-تخته-کیسه-جامبوبگ--'>مناقصه خرید 50.000 هزار تخته کیسه جامبوبگ ... / مناقصه, مناقصه خرید 50.000 هزار تخته کیسه جامبوبگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252621/آگهی-فراخوان-واگذاری-مجوز-احداث-مرکز-معاینه-فنی-خودرو'>آگهی فراخوان واگذاری مجوز احداث مرکز معاینه فنی خودرو / آگهی فراخوان , فراخوان واگذاری مجوز احداث مرکز معاینه فنی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252653/استعلام-داریو-و-پنل'>استعلام داریو و پنل / استعلام,داریو و پنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252661/مناقصه-عملیات-بارگیری-و-حمل-و-تسطیح-نخاله-های'>مناقصه عملیات بارگیری و حمل و تسطیح نخاله های / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات بارگیری و حمل و تسطیح نخاله های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252675/مناقصه-خرید-انواع-دوده-صنعتی-و--'>مناقصه خرید انواع دوده صنعتی و ... / مناقصه, مناقصه خرید انواع دوده صنعتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252681/استعلام-قطعات-زیمنس-شامل-قطعات-پیوست'>استعلام  قطعات زیمنس شامل قطعات پیوست  / استعلام, قطعات زیمنس شامل قطعات پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252683/مناقصه-لایروبی-پاکسازی-و-نگهداری-مسیل-ها-و-حوضچه-های-رسوبگیر--'>مناقصه لایروبی پاکسازی و نگهداری مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لایروبی پاکسازی و نگهداری مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252712/مناقصه-واگذاری-خدمات-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری خدمات نگهداری فضای سبز  / منقاصه , مناقصه تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252833/فراخوان-حمل-و-نقل-دانش-آموزان-امر-ساماندهی-و-ارائه-خدمات-سرویس'>فراخوان حمل و نقل دانش آموزان، امر ساماندهی و ارائه خدمات سرویس / آگهی فراخوان, فراخوان حمل و نقل دانش آموزان، امر ساماندهی و ارائه خدمات سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253020/استعلام-سیم-بکسل--ترانسفورمر'>استعلام سیم بکسل ، ترانسفورمر / استعلام, استعلام سیم بکسل ، ترانسفورمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253101/استعلام-زنجیر-60-و-80--'>استعلام زنجیر 60 و 80... / استعلام , استعلام زنجیر 60 و 80...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253166/اصلاحیه-42-مناقصه-عمومی-خرید-نصب-و-راه-اندازی-یک-سیستم-شبیه-ساز-آتش-نشانی'>اصلاحیه 42 مناقصه عمومی خرید، نصب و راه اندازی یک سیستم شبیه ساز آتش نشانی  / اصلاحیه4 مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید یک سیستم شبیه ساز آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253368/مناقصه-خرید-سنسور-ضد-تصادم'>مناقصه خرید سنسور ضد تصادم  / مناقصه , مناقصه خرید سنسور ضد تصادم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253375/مناقصه-خرید-لول-سوییچ'>مناقصه خرید لول سوییچ  / مناقصه, مناقصه خرید لول سوییچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253391/مناقصه-خرید-توری'>مناقصه خرید توری  / مناقصه ، مناقصه خرید توری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253399/مناقصه-خرید-کابل'>مناقصه خرید کابل / مناقصه , مناقصه خرید کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253402/مناقصه-خرید-قطعات-دستگاه-بازپخت'>مناقصه خرید قطعات دستگاه بازپخت  / مناقصه, مناقصه خرید قطعات دستگاه بازپخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253403/مناقصه-خرید-خرید-COVER-FAN'>مناقصه خرید خرید COVER FAN / مناقصه، مناقصه خرید COVER FAN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253406/مناقصه-خرید-بوکس-بادی'>مناقصه خرید بوکس بادی / مناقصه ,مناقصه خرید بوکس بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253454/مناقصه-خرید-دستگاه-ارتعاش-سنج'>مناقصه خرید دستگاه ارتعاش سنج  / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید دستگاه ارتعاش سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253504/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-ژنراتور'>مناقصه خرید قطعات یدکی ژنراتور  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید قطعات یدکی ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252237/مناقصه-مرمت-جاده'>مناقصه مرمت جاده  / مناقصه , مناقصه مرمت جاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252252/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-ماشین-آتش-نشانی'>مناقصه خرید یک دستگاه ماشین آتش نشانی / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه ماشین آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253085/استعلام-تیوب-(لوله)-در-شاخه-های-4متری'>استعلام تیوب (لوله) در شاخه های 4متری / استعلام , استعلام تیوب (لوله) در شاخه های 4متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253411/استعلام-میلگرد-استیل'>استعلام میلگرد استیل  / استعلام , استعلام میلگرد استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253487/مناقصه-بکارگیری-15-دستگاه-ماشین-آلات-سنگین'>مناقصه بکارگیری 15 دستگاه ماشین آلات سنگین / مناقصه عمومی,مناقصه بکارگیری 15 دستگاه ماشین آلات سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252208/مناقصه-جدولگذاری-معابر-سطح-شهر-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه جدولگذاری معابر سطح شهر ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  جدولگذاری معابر سطح شهر ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252284/مناقصه-اجرای-ساختمان-پاسگاه-ناریه'>مناقصه اجرای ساختمان پاسگاه ناریه  / مناقصه, مناقصه اجرای ساختمان پاسگاه ناریه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252386/مناقصه-تجدید-فراخوان-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-روزانه'>مناقصه تجدید فراخوان تهیه، طبخ و توزیع غذای روزانه  / مناقصه تجدید فراخوان تهیه، طبخ و توزیع غذای روزانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252412/مناقصه-کلیه-عملیات-تامین-مصالح-و-اجرای-ساختمان-پست-برق--مرحله-سوم'>مناقصه کلیه عملیات تامین مصالح و اجرای ساختمان پست برق - مرحله سوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کلیه عملیات تامین مصالح و اجرای ساختمان پست برق - مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252421/تجدید-مناقصه-تهیه-کفن'>تجدید مناقصه تهیه کفن  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تهیه کفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252426/مناقصه-تامین-مصالح-و-اجرای-عملیات-نیرورسانی-تاسیسات-الکتریکی'>مناقصه تامین مصالح و اجرای عملیات نیرورسانی تاسیسات الکتریکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین مصالح و اجرای عملیات نیرورسانی تاسیسات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252469/مناقصه-احداث-کمربندی-حفاظتی-بلاک-های-ماسه-گیر--'>مناقصه احداث کمربندی حفاظتی بلاک های ماسه گیر ... / فراخوان عمومی مناقصه, مناقصه احداث کمربندی حفاظتی بلاک های ماسه گیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252471/مناقصه-خرید-سبد-پلاستیکی-و-فوم-مرکبات-نوبت-دوم'>مناقصه خرید سبد پلاستیکی و فوم مرکبات نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید سبد پلاستیکی و فوم مرکبات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252510/مناقصه-احداث-کمربندی-حفاظتی-بلاک-های-ماسه-گیر'>مناقصه احداث کمربندی حفاظتی بلاک های ماسه گیر / فراخوان عمومی مناقصه, مناقصه احداث کمربندی حفاظتی بلاک های ماسه گیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252515/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت / استعلام,استعلام کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252568/فراخوان-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-و-احداث-ادمرو'>فراخوان اجرای عملیات لوله گذاری و احداث ادمرو / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری و احداث ادمرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252571/مناقصه-انجام-خدمات-مشاور-جهت-طراحی-ساختمان-سالن-همایشهای-شهر-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه  انجام خدمات مشاور جهت طراحی ساختمان سالن همایشهای شهر مرحله دوم -نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات مشاور جهت طراحی ساختمان سالن همایشهای شهر مرحله دوم -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252635/استعلام-تهیه-مواد-شوینده-و-کیسه-زباله--'>استعلام  تهیه مواد شوینده و کیسه زباله .. / استعلام, استعلام  تهیه مواد شوینده و کیسه زباله ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252638/مناقصه-جهت-ساخت-چرخ-دنده-ساده-دو-تیکه-آسیاب-میله-ای'>مناقصه جهت ساخت چرخ دنده ساده، دو تیکه آسیاب میله ای  / آگهی مناقصه,مناقصه جهت ساخت چرخ دنده ساده، دو تیکه آسیاب میله ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252670/مناقصه-عملیات-اجرایی-باقیمانده-فاضلاب-مبارکه-و-اسماعیل-ترخان'>مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده فاضلاب مبارکه و اسماعیل ترخان  / مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده فاضلاب مبارکه و اسماعیل ترخان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252788/اصلاحیه-مناقصه-تهیه-و-خرید-تجهیزات-کنترل-و-ابزار-دقیق'>اصلاحیه مناقصه تهیه و خرید تجهیزات کنترل و ابزار دقیق / اصلاحیه مناقصه , مناقصه تهیه و خرید تجهیزات کنترل و ابزار دقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252852/مناقصه-خرید-کره-20-گرمی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کره 20 گرمی ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید کریه 20 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253034/استعلام-ترانس-PT-باکس-T16'>استعلام ترانس PT باکس T16  / استعلام ،استعلام ترانس PT باکس T16 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253117/استعلام-عایق-برای-مقاومت-شبکه-ای'>استعلام عایق برای مقاومت شبکه ای  / استعلام ، استعلام عایق برای مقاومت شبکه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253153/فراخوان-تامین-مالی-طرح-تکمیل-تاسیسات-فاضلاب'>فراخوان تامین مالی طرح تکمیل تاسیسات فاضلاب / فراخوان , فراخوان تامین مالی طرح تکمیل تاسیسات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253174/استعلام-لباس-کار--کفش-کار'>استعلام لباس کار + کفش کار / استعلام, استعلام لباس کار + کفش کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253430/استعلام-هوزینگ-چرخ-دنده-گیر--'>استعلام هوزینگ چرخ دنده گیر ... / استعلام ,استعلام هوزینگ چرخ دنده گیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253434/استعلام-​سرند-گریزلی'>استعلام ​سرند گریزلی / استعلام ,​سرند گریزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252212/تجدید-مناقصه-کلیه-امور-مربوط-به-خدمات-شهری-ـ-چاپ-دوم'>تجدید مناقصه کلیه امور مربوط به خدمات شهری  ـ چاپ دوم / آگهی تجدید مناقصه کتبی,مناقصه  کلیه امور مربوط به خدمات شهری  ـ چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252373/مناقصه-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-و-کنترل-کیفی-و-آبرسانی-سیار-مرحله-اول--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات و کنترل کیفی و آبرسانی سیار مرحله اول - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات و کنترل کیفی و آبرسانی سیار مرحله اول - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252717/مناقصه-اجرای-پارکینگ'>مناقصه اجرای پارکینگ / مناقصه,مناقصه اجرای پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252740/مناقصه-انجام-خدمات-امور-مشترکین--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات امور مشترکین  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات امور مشترکین  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252751/آگهی-شناسایی-و-ارزیابی-پیمانکاران-فعال-جهت-عملیات-اجرایی-پروژه'>آگهی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران فعال جهت عملیات اجرایی پروژه / آگهی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران , آگهی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران فعال جهت عملیات اجرایی پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252908/استعلام-تابلو-برق-انبارها-و-کارگاه-جریه'>استعلام تابلو برق انبارها و کارگاه جریه / استعلام, استعلام تابلو برق انبارها و کارگاه جریه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252920/استعلام-آشکارسازها-و-انتقال-دهنده-های-سیگنال-و-سوئچ-ها'>استعلام آشکارسازها و انتقال دهنده های سیگنال و سوئچ ها / استعلام , استعلام آشکارسازها و انتقال دهنده های سیگنال و سوئچ ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252932/استعلام-نقطه-فیکس-سیم-بکسل--'>استعلام نقطه فیکس سیم بکسل... / استعلام ,استعلام نقطه فیکس سیم بکسل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252973/مناقصه-اجرای-عملیات-بدنه-سازی-دیوارها-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات بدنه سازی دیوارها نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات بدنه سازی دیوارها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252999/استعلام-شاف-آف-ولو-12-اینچ'>استعلام شاف آف ولو 12 اینچ / استعلام , استعلام شاف آف ولو 12 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253011/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای--علمی-و-فنی-طبقه-بندی-نشده-در-جای-دیگر--'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای،  علمی و فنی  طبقه بندی نشده در جای دیگر... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های حرفه ای،  علمی و فنی  طبقه بندی نشده در جای دیگر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253026/استعلام-تابلوهای-کنترل'>استعلام تابلوهای کنترل  / استعلام, استعلام  تابلوهای کنترل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253389/مناقصه-عمومی-جمع-آوری-و-حمل-زباله-شهری'>مناقصه عمومی جمع آوری و حمل زباله شهری / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی جمع آوری و حمل زباله شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253390/مناقصه-خرید-P-F-ALSTOM-GENERATOR'>مناقصه خرید P/F: ALSTOM GENERATOR  / مناقصه, مناقصه خرید P/F: ALSTOM GENERATOR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253422/مناقصه-بهسازی-ساختمان-اتاق-کنترل'>مناقصه بهسازی ساختمان اتاق کنترل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  بهسازی ساختمان اتاق کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253468/مناقصه-امور-بیمه-تکمیلی'>مناقصه امور بیمه تکمیلی  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای،مناقصه امور بیمه تکمیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253500/مناقصه-اجرای-عملیات-حفاظت-جنگل-و-اقدامات-اجتناب-ناپذیر'>مناقصه اجرای عملیات حفاظت جنگل و اقدامات اجتناب ناپذیر  / مناقصه اجرای عملیات حفاظت جنگل و اقدامات اجتناب ناپذیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253626/استعلام-خرید-تجهیزات-و-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های-مداربسته'>استعلام خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته  / استعلام, خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253642/فراخوان-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی-شبکه'>فراخوان واگذاری امور خدمات عمومی و پشتیبانی شبکه / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان واگذاری امور خدمات عمومی و پشتیبانی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253647/مناقصه-گشت--بازرسی-و-نظارت-بر-منابع-آب'>مناقصه گشت ، بازرسی و نظارت بر منابع آب / مناقصه ، مناقصه گشت ، بازرسی و نظارت بر منابع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252220/فراخوان-استعلام-ارائه-خدمات-پذیرایی-تشریفات-و-امور-تنظیفاتی'>فراخوان استعلام ارائه خدمات پذیرایی، تشریفات و امور تنظیفاتی  / فراخوان استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  فراخوان استعلام ارائه خدمات پذیرایی، تشریفات و امور تنظیفاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252226/مناقصه-استعلام-ارزیابی-کیفی-(rfQ)-استخراج--بارگیری-و-حمل-مواد-معدنی'>مناقصه استعلام ارزیابی کیفی (rfQ)  استخراج ، بارگیری و حمل مواد معدنی  / مناقصه استعلام ارزیابی کیفی (rfQ)  استخراج ، بارگیری و حمل مواد معدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252540/فراخوان-استعلام-ارائه-خدمات-فضای-سبز'>فراخوان استعلام ارائه خدمات فضای سبز / فراخوان استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان استعلام ارائه خدمات فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252647/مناقصه-تهیه-و-نصب-80-کیلومتر-حفاظ-میانی--'>مناقصه تهیه و نصب 80 کیلومتر حفاظ میانی ... / مناقصه, مناقصه تهیه و نصب 80 کیلومتر حفاظ میانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252835/مناقصه-تکمیل-ساختمان-مدیریت-بحران'>مناقصه تکمیل ساختمان مدیریت بحران / مناقصه , مناقصه تکمیل ساختمان مدیریت بحران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253360/مناقصه-فراخوان-نصب-و-راه-اندازی-پیش-گرمکن-نفت'>مناقصه فراخوان نصب و راه اندازی پیش گرمکن نفت  / مناقصه فراخوان نصب و راه اندازی پیش گرمکن نفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253527/فراخوان-استعلام-ارائه-خدمات-پذیرایی-تشریفات-و-امور-تنظیفاتی'>فراخوان استعلام ارائه خدمات پذیرایی، تشریفات و امور تنظیفاتی / فراخوان استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, فراخوان استعلام ارائه خدمات پذیرایی، تشریفات و امور تنظیفاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253537/مناقصه-LINE-PIPE-SEAMLESS-4-IN-API-5L-GR-X52-WT-7-14-MM-114-3MM-OD'>مناقصه LINE PIPE SEAMLESS 4 IN API 5L GR.X52 WT.7.14 MM 114.3MM OD  / مناقصه , مناقصه LINE PIPE SEAMLESS 4 IN API 5L GR.X52 WT.7.14 MM 114.3MM OD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253549/فراخوان-مناقصه-عمومی-مناقصه-لاستیک'>فراخوان مناقصه عمومی مناقصه لاستیک / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی مناقصه لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252228/مناقصه-ساخت-پل-عابر-پیاده-(نوبت-دوم)'>مناقصه ساخت پل عابر پیاده  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت پل عابر پیاده (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252561/تجدید-مناقصه-نگهداری-راهبری-و-حمل-و-نقل-پسماند-جامد--'>تجدید مناقصه نگهداری، راهبری و حمل و نقل پسماند جامد... / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه نگهداری، راهبری و حمل و نقل پسماند جامد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252716/مناقصه-حفاظت-و-نگهداری-و-نظافت-کشتارگاه'>مناقصه حفاظت و نگهداری و نظافت کشتارگاه / آگهی مناقصه, مناقصه حفاظت و نگهداری و نظافت کشتارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252789/تجدید-مناقصه-عملیات-خرید-غذای-دانشجویان'>تجدید مناقصه عملیات خرید غذای دانشجویان / مناقصه, تجدید مناقصه عملیات خرید غذای دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252929/استعلام-حوزه-صنعت'>استعلام حوزه صنعت / استعلام, استعلام حوزه صنعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252952/فراخوان-مناقصه-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-روشنایی'>فراخوان مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری روشنایی / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252965/مناقصه-تکمیل-ساختمان'>مناقصه تکمیل ساختمان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253164/استعلام-هزینه-جابجایی-تیرهای-برق'>استعلام هزینه جابجایی تیرهای برق  / استعلام، استعلام هزینه جابجایی تیرهای برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253517/مناقصه-تامین-85-دستگاه-انواع-خودروها'>مناقصه تامین 85 دستگاه انواع خودروها  / مناقصه تامین 85 دستگاه انواع خودروها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253519/مناقصه-تامین-85-دستگاه-انواع-خودروها-جهت-سرویس-دهی'>مناقصه تامین 85 دستگاه انواع خودروها جهت سرویس دهی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین 85 دستگاه انواع خودروها جهت سرویس دهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252897/استعلام-کمپرسور-کریرواکسپنشن-ولو--'>استعلام کمپرسور کریرواکسپنشن ولو... / استعلام , استعلام کمپرسور کریرواکسپنشن ولو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253029/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه زیرسازی و آسفالت / آگهی مناقصه، مناقصه زیرسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253055/استعلام-لیفتینگ-آرم'>استعلام لیفتینگ آرم / استعلام , استعلام لیفتینگ آرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253284/استعلام-تولید-منسوجات'>استعلام تولید منسوجات / استعلام,تولید منسوجات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252618/مناقصه-خرید-تجهیز-و-بازسازی-مجموعه-های'>مناقصه خرید تجهیز و بازسازی مجموعه های  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیز و بازسازی مجموعه های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252644/مناقصه-انتخاب-مشاور-عامل-چهارم-برای-نظارت-بر-پروژه-های'>مناقصه انتخاب مشاور عامل چهارم برای نظارت بر پروژه های / مناقصه, مناقصه انتخاب مشاور عامل چهارم برای نظارت بر پروژه های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252954/مناقصه-پروژه-تجهیز-و-استانداردسازی-پارک-های-سطح-منطقه-ده'>مناقصه پروژه تجهیز و استانداردسازی پارک های سطح منطقه ده / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تجهیز و استانداردسازی پارک های سطح منطقه ده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253285/استعلام-گیربکسها'>استعلام گیربکسها / استعلام , استعلام گیربکسها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253400/مناقصه-خرید-قطعات-یدکیBURCKHARDT'>مناقصه خرید قطعات یدکیBURCKHARDT  / مناقصه,مناقصه خرید قطعات یدکیBURCKHARDT </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253420/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-O-M-G'>مناقصه خرید قطعات یدکی O.M.G / مناقصه,مناقصه خرید قطعات یدکی O.M.G</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252307/مناقصه-تجدید-آسفالت-بخشی-از-معابر-سطح-شهر'>مناقصه تجدید آسفالت بخشی از معابر سطح شهر  / آگهی مناقصه تجدید عمومی, مناقصه آسفالت بخشی از معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252321/مناقصه-تجدید-پیاده-روسازی'>مناقصه تجدید پیاده روسازی  / مناقصه تجدید, مناقصه تجدید  پیاده روسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252697/مناقصه-اجرای-ممیزی-کلیه-املاک-شهر-جدید'>مناقصه  اجرای ممیزی کلیه املاک شهر جدید / مناقصه عمومی , مناقصه  اجرای ممیزی کلیه املاک شهر جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252698/مناقصه-خرید-تعداد-400-درب-چوبی-معمولی-ساده-(درب-اتاق)'>مناقصه خرید تعداد 400 درب چوبی معمولی ساده (درب اتاق) / مناقصه, مناقصه خرید تعداد 400 درب چوبی معمولی ساده (درب اتاق)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253340/استعلام-نگهداری-و-تعمیرات-و-اخذ-استاندارد-آسانسور'>استعلام نگهداری و تعمیرات و اخذ استاندارد آسانسور / استعلام, استعلام نگهداری و تعمیرات و اخذ استاندارد آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253415/استعلام-پودر-فلو-کولانت'>استعلام پودر فلو کولانت / استعلام, استعلام پودر فلو کولانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253472/مناقصه-تهیه-مصالح-ساخت-و-نصب-1700-فقره-انشعاب'>مناقصه تهیه مصالح ساخت و نصب 1700 فقره انشعاب / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه تهیه مصالح ساخت و نصب 1700 فقره انشعاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253496/مناقصه-توسعه-شبکه-گاز-شهرستان'>مناقصه توسعه شبکه گاز شهرستان  / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه توسعه شبکه گاز شهرستان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253512/مناقصه-توسعه-و-مقاوم-سازی-شبکه-گاز-شهرستان'>مناقصه توسعه و مقاوم سازی شبکه گاز شهرستان  / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه توسعه شبکه گاز شهرستان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252168/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-BURCKHARDT-compressor-parts-نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات یدکی BURCKHARDT compressor parts نوبت دوم / مناقصه,  مناقصه خرید قطعات یدکی BURCKHARDT compressor parts نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252171/مناقصه-خرید-P-F-GENERAL-ELECTRIC'>مناقصه خرید P/F GENERAL ELECTRIC / مناقصه, مناقصه خرید P/F GENERAL ELECTRIC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252174/مناقصه-خرید-کنترل-ولو'>مناقصه خرید کنترل ولو / مناقصه, مناقصه خرید کنترل ولو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252193/مناقصه-موتور-جوش-دیزلی'>مناقصه موتور جوش دیزلی  / مناقصه , مناقصه موتور جوش دیزلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252244/مناقصه-احداث-یک-باب-سوله-برای-بویلر'>مناقصه احداث یک باب سوله برای بویلر  / مناقصه عمومی, مناقصه احداث یک باب سوله برای بویلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252278/مناقصه-کابل-نوری'>مناقصه کابل نوری  / اگهی مناقصه , مناقصه کابل نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252396/مناقصه-خرید-تجهیزات-اتاق-سرور-اصلاحیه'>مناقصه خرید تجهیزات اتاق سرور اصلاحیه / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات اتاق سرور اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252400/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-و-ارائه-سرویس-ویدئو-کنفرانس-جلسات-مجازی--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات پشتیبانی و ارائه سرویس ویدئو کنفرانس جلسات مجازی  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خدمات پشتیبانی و ارائه سرویس ویدئو کنفرانس جلسات مجازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252447/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252449/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-مینی-لودر'>مناقصه خرید یک دستگاه مینی لودر / مناقصه, مناقصه خرید یک دستگاه مینی لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252465/فراخوان-ماقصه-اجرای-2424-متر-شبکه-توزیع-پلی-اتیلن-و-فولادی-108-متر'>فراخوان ماقصه اجرای 2424 متر شبکه توزیع پلی اتیلن و فولادی 108 متر / فراخوان مناقصه, فراخوان ماقصه اجرای 2424 متر شبکه توزیع پلی اتیلن و فولادی 108 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252488/مناقصه-دستگاه-آسانسور'>مناقصه دستگاه آسانسور  / اگهی مناقصه , مناقصه دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252531/فراخوان-به-روز-رسانی-لیست-تامین-کنندگان-کالا-و-خدمات-خود'>فراخوان به روز رسانی لیست تامین کنندگان کالا و خدمات خود / فراخوان , فراخوان به روز رسانی لیست تامین کنندگان کالا و خدمات خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252533/مناقصه-واگذاری-تعدادی-از-مراکز-و-پایگاههای-سلامت'>مناقصه واگذاری تعدادی از مراکز و پایگاههای سلامت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری تعدادی از مراکز و پایگاههای سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252539/تجدید-مناقصه-برون-سپاری-امور-خدمات-شهری'>تجدید مناقصه برون سپاری امور خدمات شهری / آگهی مناقصه و تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه برون سپاری امور خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252604/مناقصه-امور-مربوط-به-طراحی-و-نگهداری-فضای-سبز-کاشت-درخت-و-گلهای-فصلی'>مناقصه امور مربوط به طراحی و نگهداری فضای سبز، کاشت درخت و گلهای فصلی / مناقصه , مناقصه امور مربوط به طراحی و نگهداری فضای سبز، کاشت درخت و گلهای فصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252608/فراخوان-خرید-انواع-گسکت'>فراخوان خرید انواع گسکت / فراخوان مناقصه, فراخوان خرید انواع گسکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252713/مناقصه-خرید-دستگاه-شیرینگ'>مناقصه خرید دستگاه شیرینگ / مناقصه, مناقصه خرید دستگاه شیرینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252805/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی--پشتیبانی-و-فنی'>مناقصه واگذاری امور خدماتی ، پشتیبانی و فنی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری امور خدماتی ، پشتیبانی و فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252817/الحاقیه-فراخوان-ارزیابی-مناقصه-خرید-دو-دستگاه-بریکر'>الحاقیه فراخوان ارزیابی مناقصه خرید دو دستگاه بریکر / الحاقیه مناقصه, فراخوان ارزیابی مناقصه خرید دو دستگاه بریکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252862/مناقصه-پروژه-های-EPCF'>مناقصه  پروژه های EPCF  / مناقصه قالب پروژه های EPCF </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253192/مناقصه-لکه-گیری-مکانیزه-آسفالت-سطح--'>مناقصه لکه گیری مکانیزه آسفالت سطح ... / مناقصه، مناقصه لکه گیری مکانیزه آسفالت سطح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253423/مناقصه-Design-Engineering-Procurement'>مناقصه Design, Engineering, Procurement / مناقصه, مناقصه Design, Engineering, Procurement</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253460/مناقصه-تهیه-و-نصب-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور--تجدید'>مناقصه تهیه و نصب یک دستگاه دیزل ژنراتور...تجدید / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب یک دستگاه دیزل ژنراتور...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253470/فراخوان-مناقصه-تعمیر--نگهداری-و-اصلاح-شبکه-20-KV'>فراخوان مناقصه تعمیر ، نگهداری و اصلاح شبکه 20 KV  / فراخوان آگهی عمومی مناقصه , فراخوان مناقصه تعمیر ، نگهداری و اصلاح شبکه 20 KV </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253488/فراخوان-عمومی-بازسازی-و-بهسازی-اساسی-منازل-سازمانی--'>فراخوان عمومی بازسازی و بهسازی اساسی منازل سازمانی ... / فراخوان عمومی ارزایابی کیفی, فراخوان عمومی بازسازی و بهسازی اساسی منازل سازمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253493/مناقصه-MONEL-U-TUBES364-و--'>مناقصه MONEL U-TUBES364 و ... / مناقصه, مناقصه MONEL U-TUBES364 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253494/مناقصهP-F-NUOVO-PIGNONE-CENTRIFUGAL-GAS-COMPRESSOR'>مناقصهP/F  NUOVO PIGNONE CENTRIFUGAL GAS COMPRESSOR / مناقصه , مناقصهP/F  NUOVO PIGNONE CENTRIFUGAL GAS COMPRESSOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253495/مناقصه-PARTS-FOR-INGERSOLL--RAND-GAS-COMPRESSOR'>مناقصه PARTS FOR INGERSOLL - RAND GAS COMPRESSOR / مناقصه , مناقصه PARTS FOR INGERSOLL - RAND GAS COMPRESSOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253506/مناقصهPARTS-FOR-COOPER--BESSEMER-GAS-TURBINE'>مناقصهPARTS FOR COOPER - BESSEMER GAS TURBINE  / مناقصه , مناقصه  PARTS FOR COOPER - BESSEMER GAS TURBINE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253507/مناقصه-ارائه-خدمات-پروازی-انواع-بالگرد-تجدید'>مناقصه ارائه خدمات پروازی انواع بالگرد تجدید / تجدید آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه ارائه خدمات پروازی انواع بالگرد تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253509/مناقصه-افزایش-تعداد-تامین-کنندگان-کالا-و-خدمات'>مناقصه افزایش تعداد تامین کنندگان کالا و خدمات / مناقصه , مناقصه افزایش تعداد تامین کنندگان کالا و خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253513/فراخوان-بهسازی-ساختمان-پست-امداد-ناحیه-گازرسانی--تجدید'>فراخوان بهسازی ساختمان پست امداد ناحیه گازرسانی - تجدید / تجدید مناقصه,  فراخوان بهسازی ساختمان پست امداد ناحیه گازرسانی - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253514/فراخوان-تجدید-مناقصه-عملیات-بهسازی-ساختمان-پست-امداد-ناحیه-گازرسانی'>فراخوان تجدید مناقصه عملیات بهسازی ساختمان پست امداد ناحیه گازرسانی / فراخوان تجدید مناقصه, فراخوان تجدید مناقصه عملیات بهسازی ساختمان پست امداد ناحیه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253516/فراخوان-تعویض-پنجره-های-الومینیومی'>فراخوان تعویض پنجره های الومینیومی / مناقصه, فراخوان تعویض پنجره های الومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253521/فراخوان-پهلودهی-و-جداسازی-کشتی-ها'>فراخوان پهلودهی و جداسازی کشتی ها  / فراخوان پهلودهی و جداسازی کشتی ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253522/مناقصه-ALUMINIUM-SULPHATE-ماده-شیمیایی-زاج--'>مناقصه ALUMINIUM SULPHATE ماده شیمیایی زاج... / مناقصه , مناقصه ALUMINIUM SULPHATE ماده شیمیایی زاج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253524/مناقصه-تنظیفات-جمع-آوری-و-حمل-پسماندهای-عادی-تجدید'>مناقصه تنظیفات، جمع آوری و حمل پسماندهای عادی تجدید  / مناقصه، مناقصه تنظیفات، جمع آوری و حمل پسماندهای عادی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253645/آگهی-مناقصه-قرائت-ادوات-ایستگاه-های-آب---تجدید'>آگهی مناقصه قرائت ادوات ایستگاه های آب ... تجدید / تجدید فراخوان مناقصه عمومی، آگهی مناقصه قرائت ادوات ایستگاه های آب  ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253646/فراخوان-مناقصه-عمومی-انسداد-چاه-های-غیرمجاز-و-رفع-تصرفات-حریم-و-بستر-رودخانه-ها---'>فراخوان مناقصه عمومی انسداد چاه های غیرمجاز و رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه ها .... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی انسداد چاه های غیرمجاز و رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه ها ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253060/استعلام-شیرها'>استعلام شیرها / استعلام, استعلام شیرها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253161/مناقصه-روکش-دستی-آسفالت-سطح-منطقه-سه'>مناقصه روکش دستی آسفالت سطح منطقه سه / مناقصه, مناقصه روکش دستی آسفالت سطح منطقه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253179/مناقصه-زیرسازی-و-جدول-گذاری-معابر-خاکی-سطح-منطقه-سه'>مناقصه زیرسازی و جدول گذاری معابر خاکی سطح منطقه سه / مناقصه, مناقصه زیرسازی و جدول گذاری معابر خاکی سطح منطقه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253374/مناقصه-تهیه-و-اجرای-پارتیشن-با-MDF-دوجداره-درجه-یک-ایرانی'>مناقصه تهیه و اجرای پارتیشن با MDF دوجداره درجه یک ایرانی / مناقصه،مناقصه تهیه و اجرای پارتیشن با MDF دوجداره درجه یک ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252527/فراخوان-ارزیابی-کیفی-دستگاه-الکتروپمپ-پلنجری'> فراخوان ارزیابی کیفی دستگاه الکتروپمپ پلنجری / فراخوان ارزیابی کیفی ,  فراخوان ارزیابی کیفی دستگاه الکتروپمپ پلنجری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253357/مناقصه-تهیه-و-تامین-66-دستگاه-خودرو-استیجاری---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و تامین 66 دستگاه خودرو استیجاری ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی مربوط به تهیه و تامین 66 دستگاه خودرو استیجاری ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252328/فراخوان-عمومی-تامین-مالی-بخشی-از-هزینه-های-تکمیل-ساختمان'>فراخوان عمومی تامین مالی بخشی از هزینه های تکمیل ساختمان / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی تامین مالی بخشی از هزینه های تکمیل ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252747/فراخوان-مناقصه-FLUOROPROTEIN-FOAM-COMPOUN-3-(62-000-کیلوگرم)--'>فراخوان مناقصه FLUOROPROTEIN FOAM COMPOUN 3% (62.000 کیلوگرم)... / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه FLUOROPROTEIN FOAM COMPOUN 3% (62.000 کیلوگرم)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253162/استعلام-شیکل-5-6-تن'>استعلام شیکل 5/6 تن / استعلام , استعلام شیکل 5/6 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252170/تمدید-مناقصه-عمومی-احداث-ساختمان-چند-منظوره-توحید--نوبت-سوم'>تمدید مناقصه عمومی احداث ساختمان چند منظوره توحید - نوبت سوم  / تمدید مرتبه سوم مناقصه عمومی, تمدید مناقصه عمومی احداث ساختمان چند منظوره توحید - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253064/مناقصه-بخش-خدمات-شهری-و-نگهداری-فضای-سبز'> مناقصه بخش خدمات شهری و نگهداری فضای سبز / مناقصه ، مناقصه بخش خدمات شهری و نگهداری فضای سبز</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 3 تاريخ : چهارشنبه 21 آذر 1397 ساعت: 11:01