اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 97.5.10 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248165/مزایده-فروش-یک-دستگا... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 97.5.10 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248165/مزایده-فروش-یک-دستگاه-بیل-بکهول'>مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهول / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247956/استعلام-اجاره-محل-پارکینگ'>استعلام اجاره محل پارکینگ / استعلام,اجاره محل پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248328/مزایده-فروش-یک-دستگاه-مینی-بوس'>مزایده فروش یک دستگاه مینی بوس / مزایده فروش یک دستگاه مینی بوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246876/مزایده-فروش-سه-قطعه-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه قطعه مسکونی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش سه قطعه مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246882/تجدید-مزایده-اجاره-زمین-جهت-احداث-دستگاه-ترامپولین-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره زمین جهت احداث دستگاه ترامپولین- نوبت دوم  / تجدید مزایده, تجدید مزایده اجاره زمین جهت احداث دستگاه ترامپولین- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246966/تجدید-مزایده-عمومی-امورات-تفکیک-و-جمع-آوری-کاغذ-و-مقوا-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مزایده عمومی امورات تفکیک و جمع آوری کاغذ و مقوا  ـ نوبت دوم / مزایده, تجدید مزایده عمومی امورات تفکیک و جمع آوری کاغذ و مقوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247700/مزایده-تعدادی-از-واحدهای-مسکونی-و-تجاری-موقوفات'>مزایده تعدادی از واحدهای مسکونی و تجاری موقوفات / اطلاعیه آگهی مزایده, مزایده تعدادی از واحدهای مسکونی و تجاری موقوفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247951/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-دویست-و-شانزده-متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت دویست و شانزده متر نوبت دوم / مزایده, مزایده پلاک ثبتی مساحت دویست و شانزده متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248011/مزایده-اقلام-ضایعاتی-(روغن-سوخته-کاغذ-باطله-آهن-آلات-آلومینیوم---)'>مزایده اقلام ضایعاتی (روغن سوخته، کاغذ باطله، آهن آلات، آلومینیوم ....) / مزایده, مزایده اقلام ضایعاتی (روغن سوخته، کاغذ باطله، آهن آلات، آلومینیوم ....)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248041/مزایده-میکسر-سیستم-بنزال'>مزایده میکسر سیستم بنزال  / اگهی مزایده , مزایده میکسر سیستم بنزال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248056/مزایده-تعداد-2-دستگاه-از-خودروهای-فرسوده--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 2 دستگاه از خودروهای فرسوده - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعداد 2 دستگاه از خودروهای فرسوده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247092/مزایده-تعداد-100-راس-گوساله-نر-دام-حذفی-و-سربریده'>مزایده تعداد 100 راس گوساله نر، دام حذفی و سربریده / مزایده, مزایده تعداد 100 راس گوساله نر، دام حذفی و سربریده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247301/تمدید-مزایده-فروش-املاک-شامل-آپارتمان-واحد-تجاری'>تمدید مزایده فروش املاک شامل آپارتمان.واحد تجاری  / تمدید مزایده,مزایده فروش املاک شامل آپارتمان.واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247483/فراخوان-بهره-برداری-از-غرف-عرصه-مستقیم-انگور-انار-و-گردو'>فراخوان بهره برداری از غرف عرصه مستقیم انگور، انار و گردو / فراخوان, فراخوان بهره برداری از غرف عرصه مستقیم انگور، انار و گردو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247810/مزایده-واگذاری-دو-واحد-چاپ-و-تکثیر'>مزایده واگذاری دو واحد چاپ و تکثیر  / مزایده، مزایده واگذاری دو واحد چاپ و تکثیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248149/مزایده-فروش-انواع-اتصالات-فولادی'>مزایده فروش انواع اتصالات فولادی / مزایده , مزایده فروش انواع اتصالات فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246848/مزایده-فروش-زمین-مساحت-3673متر-نوبت-سوم-تمدید'>مزایده فروش زمین مساحت 3673متر نوبت سوم تمدید / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 3673متر نوبت سوم تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246951/مزایده-بهره-برداری-از-مجموعه-سوارکاری--'>مزایده بهره برداری از مجموعه سوارکاری ... / مزایده, مزایده بهره برداری از مجموعه سوارکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247033/حراج-حضوری-تعداد-قابل-توجهی-وسائط-نقلیه'>حراج حضوری تعداد قابل توجهی وسائط نقلیه  / حراج حضوری, حراج حضوری تعداد قابل توجهی وسائط نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247137/مزایده-بهره-برداری-از-یکباب-زمین-چمن-تنیس-به-همراه-تبلیغات-داخلی'> مزایده بهره برداری از یکباب زمین چمن تنیس به همراه تبلیغات داخلی / آگهی مزایده عمومی,  مزایده بهره برداری از یکباب زمین چمن تنیس به همراه تبلیغات داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247266/اصلاحیه-مزایده-فروش-دو-باب-خانه-سازمانی-عرصه'>اصلاحیه مزایده فروش دو باب خانه سازمانی عرصه / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش دو باب خانه سازمانی عرصه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247313/مزایده-فروش-تاور-کرین-H30-30C'>مزایده فروش تاور کرین H30.30C  / مزایده, مزایده فروش تاور کرین H30.30C </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247318/مزایده-فروش-انواع-فولاد-مواد-شیمیایی-و-انواع-ابزارآلات'>مزایده فروش انواع فولاد، مواد شیمیایی و انواع ابزارآلات / آگهی مزایده, مزایده فروش انواع فولاد، مواد شیمیایی و انواع ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247432/مزایده-بهره-برداری-از-پارکینگ-های-ضلع-شرقی-و-غربی'>مزایده بهره برداری از پارکینگ های ضلع شرقی و غربی / آگهی مزایده ,مزایده بهره برداری از پارکینگ های ضلع شرقی و غربی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247522/حراج-وسائط-نقلیه-و-کالاهای-مستعمل'>حراج وسائط نقلیه و کالاهای مستعمل / حراج حضوری, حراج وسائط نقلیه و کالاهای مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247678/تجدید-مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-مگان'>تجدید مزایده فروش یکدستگاه خودروی مگان / تجدید مزایده , تجدید مزایده فروش یکدستگاه خودروی مگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247679/مزایده-بهره-برداری-از-مجموعه-معدن-سنگ-لاشه-آهکی-ـ-مرحله-دوم'>مزایده بهره برداری از مجموعه معدن سنگ لاشه آهکی ـ مرحله دوم / اگهی مزایده , مزایده بهره برداری از مجموعه معدن سنگ لاشه آهکی ـ مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247683/تجدید-مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-مگان-پژو-کار-کرده-تجدید'>تجدید مزایده فروش یک دستگاه خودروی مگان پژو کار کرده تجدید  / تجدید مزایده, تجدید مزایده فروش یک دستگاه خودروی مگان پژو کار کرده تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247908/مزایده-4-دانگ-و-نیم-مشاع-از-ششدانگ-یکباب-خانه-272-50متر'>مزایده 4 دانگ و نیم مشاع  از ششدانگ یکباب خانه 272.50متر / مزایده,مزایده 4 دانگ و نیم مشاع  از ششدانگ یکباب خانه 272.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246888/تجدید-مزایده-واگذاری-بهره-برداری-تعداد-6-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری بهره برداری تعداد 6 جایگاه CNG - نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بهره برداری تعداد 6 جایگاه CNG - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247112/مزایده-حضوری-تعدادی-از-اموال-مستعمل-اداری-نوبت-دوم'>مزایده حضوری تعدادی از اموال مستعمل اداری نوبت دوم  / مزایده حضوری, مزایده حضوری تعدادی از اموال مستعمل اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248357/استعلام-پیراهن-و-شرت-دروازه-بانی-سالنی-جنس-عالی--'>استعلام پیراهن و شرت دروازه بانی سالنی جنس عالی.... / استعلام,استعلام پیراهن و شرت دروازه بانی سالنی جنس عالی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246851/استعلام-گاز-نخ-دار-و-ساده'>استعلام گاز نخ دار و ساده  / استعلام, گاز نخ دار و ساده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246854/استعلام-کارتریج-لنز-آلکان'>استعلام کارتریج لنز آلکان  / استعلام , استعلام کارتریج لنز آلکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246856/استعلام-هایژن--'>استعلام هایژن ... / استعلام , استعلام هایژن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246865/استعلام-پودر-هموستار-سرجی-راب'>استعلام پودر هموستار سرجی راب / استعلام ,استعلام پودر هموستار سرجی راب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246866/استعلام-آموزش-تعمیر-کار-کامپیوتر--'>استعلام آموزش تعمیر کار کامپیوتر ... / استعلام , استعلام آموزش تعمیر کار کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246869/استعلام-نیدل-تحریکی'>استعلام نیدل تحریکی  / استعلام , استعلام نیدل تحریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246871/استعلام-خرید-لوازم-ایسوزو'>استعلام خرید لوازم ایسوزو / استعلام,استعلام خرید لوازم ایسوزو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246884/استعلام-راهبند-الکترومکانیکال-فول-با-تیرک-چشمی---'>استعلام راهبند الکترومکانیکال فول با تیرک چشمی .... / استعلام ,استعلام راهبند الکترومکانیکال فول با تیرک چشمی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246892/استعلام-لوازمات-نصب-دوربین'>استعلام  لوازمات نصب دوربین / استعلام,  لوازمات نصب دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246912/استعلام-باتری-یو-پی-اس'>استعلام باتری یو پی اس  / استعلام,  باتری یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246921/استعلام-چای-داخله-قلم-جعبه-مقوایی-500-g-شهرزاد'>استعلام چای داخله قلم جعبه مقوایی 500 g شهرزاد  / استعلام, چای داخله قلم جعبه مقوایی 500 g شهرزاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246929/استعلام-بطری-5-در-آبی-قابل-اتوکلاو-بروسیلیکات-زیماکس--'>استعلام بطری 5 در آبی قابل اتوکلاو بروسیلیکات زیماکس... / استعلام, بطری 5 در آبی قابل اتوکلاو بروسیلیکات زیماکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246939/استعلام-آموزش-ICDL-یک-و-دو'>استعلام آموزش ICDL یک و دو / استعلام,استعلام آموزش ICDL یک و دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246948/استعلام-پهنای-باند-اختصاصی-ارسال-دریافت---'>استعلام پهنای باند اختصاصی ارسال دریافت .... / استعلام ,استعلام پهنای باند اختصاصی ارسال دریافت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246956/استعلام-چراغ-لامپی'>استعلام چراغ لامپی / استعلام , استعلام چراغ لامپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246963/استعلام-ارائه-خدمات-رفت-و-برگشت--'>استعلام ارائه خدمات رفت و برگشت ... / استعلام , استعلام ارائه خدمات رفت و برگشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246965/استعلام-شیر--'>استعلام شیر ... / استعلام, استعلام شیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246969/استعلام-کولر-سرمایشی-و-گرمایشی-الی-جی-24000-تولید-داخل'>استعلام کولر سرمایشی و گرمایشی الی جی 24000 تولید داخل / استعلام,استعلام کولر سرمایشی و گرمایشی الی جی 24000 تولید داخل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246987/استعلام-درخواست-بخاری-های-کارگاهی'>استعلام  درخواست بخاری های کارگاهی  / استعلام, درخواست بخاری های کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246989/استعلام--آنتی-ویروس-کسیر-اسکای'>استعلام , آنتی ویروس کسیر اسکای  / استعلام , استعلام , آنتی ویروس کسیر اسکای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247004/استعلام-رنگ-مولتی-کالر-پارسه-و--'>استعلام رنگ مولتی کالر پارسه و .. / استعلام, رنگ مولتی کالر پارسه و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247015/استعلام-حمل-و-خرید-مصالح-آسفالتی--'>استعلام حمل و خرید مصالح آسفالتی... / استعلام, استعلام حمل و خرید مصالح آسفالتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247017/استعلام-وسایل-آزمایشگاه'>استعلام وسایل آزمایشگاه / استعلام,استعلام وسایل آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247036/استعلام-خرید-دو-دستگاه-خودرو-وانت-دوگانه-سوز'>استعلام خرید دو دستگاه خودرو وانت دوگانه سوز / استعلام, خرید دو دستگاه خودرو وانت دوگانه سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247048/استعلام-جوانه-یونجه-تازه'>استعلام جوانه یونجه تازه / استعلام, جوانه یونجه تازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247079/استعلام-تامین-نهال-پروژه-نهالکاری-تلفیقی'>استعلام تامین نهال پروژه نهالکاری تلفیقی / استعلام, استعلام تامین نهال پروژه نهالکاری تلفیقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247082/استعلام-تولید-و-تامین-نهال--'>استعلام تولید و تامین نهال ... / استعلام , استعلام تولید و تامین نهال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247087/استعلام-تولید-و-تامین-بذور-جنگلی-و-مرتعی'>استعلام تولید و تامین بذور جنگلی و مرتعی  / استعلام,استعلام تولید و تامین بذور جنگلی و مرتعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247114/استعلام-تهیه-یکعدد-چاپگر-مدل-Zebra-Gc420tو--'>استعلام تهیه یکعدد چاپگر مدل Zebra Gc420tو ... / استعلام,استعلام تهیه یکعدد چاپگر مدل Zebra Gc420tو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247127/استعلام-110-سبد-اقلام-فوق-(-مرغ-کامل--عدس-ایرانی--تخم-مرغ---'>استعلام 110 سبد اقلام فوق ( مرغ کامل ، عدس ایرانی ، تخم مرغ .... / استعلام ,استعلام 110 سبد اقلام فوق ( مرغ کامل ، عدس ایرانی ، تخم مرغ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247236/استعلام-حذف-شاخه-های-آلوده-به-لورانتوس'>استعلام  حذف شاخه های آلوده به لورانتوس / استعلام, حذف شاخه های آلوده به لورانتوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247272/استعلام-حذف-شاخه-های-آلوده-به-لورانتوس'>استعلام حذف شاخه های آلوده به لورانتوس / استعلام,استعلام حذف شاخه های آلوده به لورانتوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247296/استعلام-ساخت-انیمیشن-و-موشن-گرافیک'>استعلام ساخت انیمیشن و موشن گرافیک / استعلام, استعلام ساخت انیمیشن و موشن گرافیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247334/استعلام-مواد-غذایی--'>استعلام مواد غذایی... / استعلام, استعلام مواد غذایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247341/استعلام-تجهیزات-تلفن'>استعلام  تجهیزات تلفن  / استعلام, تجهیزات تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247360/استعلام-چای-لاهیجان-و--'>استعلام چای لاهیجان و... / استعلام, استعلام چای لاهیجان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247405/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن--'>استعلام ساخت جاده و راه آهن ... / استعلام , استعلام ساخت جاده و راه آهن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247417/استعلام-شیشه-کرتین-وال'>استعلام شیشه کرتین وال  / استعلام,استعلام شیشه کرتین وال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247424/استعلام-حراست-فیزیکی'>استعلام حراست فیزیکی / استعلام,استعلام حراست فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247435/استعلام-تشک-یک-نفره-با-ابعاد-190-70'>استعلام تشک یک نفره با ابعاد 190*70 / استعلام, تشک یکنفره با ابعاد 190*70</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247441/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنوات-شهرستان-رابر'>استعلام مرمت و لایروبی قنوات شهرستان رابر / استعلام,استعلام مرمت و لایروبی قنوات شهرستان رابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247139/مزایده-فروش-املاک-مسکونی-اداری'>مزایده فروش املاک مسکونی اداری  / مزایده ,مزایده فروش املاک مسکونی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247429/استعلام-بوفه---'>استعلام بوفه  ... / استعلام , استعلام بوفه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248010/مزایده-تعداد-چهار-دستگاه-خودروی-سواری-(نوبت-دوم)'>مزایده  تعداد چهار دستگاه خودروی سواری (نوبت دوم) / مزایده ، مزایده  تعداد چهار دستگاه خودروی سواری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247032/مزایده-یک-عدد-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک عدد خط تلفن همراه / مزایده, مزایده یک عدد خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247068/مزایده-تعداد-12-دستگاه-خودروسواری--97-5-10'>مزایده تعداد 12 دستگاه خودروسواری - 97.5.10 / مزایده, مزایده تعداد 12 دستگاه خودروسواری - 97.5.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247166/مزایده-شیت-پایل-های-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده شیت پایل های مازاد نوبت دوم  / مزایده , مزایده شیت پایل های مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247187/مزایده-فروش-دو-دستگاه-ماشین-چاپ'>مزایده فروش دو دستگاه ماشین چاپ / آگهی مزایده, مزایده فروش دو دستگاه ماشین چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247276/مزایده-تعداد-5-دستگاه-ایسوز-و-یک-دستگاه-نیسان'>مزایده تعداد 5 دستگاه ایسوز و یک دستگاه نیسان / آگهی مزایده فروش,مزایده  تعداد 5 دستگاه ایسوز و یک دستگاه نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247364/مزایده-پروژه-مجتمع-فولاد-تربت-حیدریه-وکلیه-مجوزات--(نوبت-دوم)'>مزایده پروژه مجتمع فولاد تربت حیدریه وکلیه مجوزات... (نوبت دوم) / مزایده , مزایده پروژه مجتمع فولاد تربت حیدریه وکلیه مجوزات... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247397/مزایده-واگذاری-اجاره-استخر'>مزایده واگذاری اجاره استخر / مزایده , مزایده واگذاری اجاره استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247498/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-سوزوکی'>مزایده فروش  یک دستگاه اتومبیل سوزوکی / مزایده،مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سوزوکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247563/مزایده-یک-دستگاه-تاور-کرین-لیپهر'>مزایده یک دستگاه تاور کرین لیپهر / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه تاور کرین لیپهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247588/مزایده-واگذاری-به-اجاره-مکان-واحد-چاپ-و-تکثیر'>مزایده واگذاری به اجاره مکان واحد چاپ و تکثیر / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره  مکان واحد چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247593/مزایده-اجاره-تابلو-تبلیغاتی-دو-وجهی'>مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی دو وجهی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی دو وجهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247610/فراخوان-مزایده-مجموعه-بازی-شامل-چهار-دستگاه-قطار-کودک-قلعه-بادی-ترامپولین-و-ماشین-برقی-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده  مجموعه بازی شامل چهار دستگاه قطار کودک، قلعه بادی، ترامپولین و ماشین برقی نوبت دوم / فراخوان مزایده, فراخوان مزایده  مجموعه بازی شامل چهار دستگاه قطار کودک، قلعه بادی، ترامپولین و ماشین برقی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247652/مزایده-واگذاری-واگذاری-داروخانه-های--'>مزایده واگذاری واگذاری داروخانه های... / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری واگذاری داروخانه های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247667/مزایده-انواع-کلید-فیوزهای-مینیاتوری-تکفاز-و-کاورهای-فیوز-مینیاتوری-مازاد'>مزایده انواع کلید فیوزهای مینیاتوری تکفاز و کاورهای فیوز مینیاتوری مازاد  / آگهی مزایده , مزایده انواع کلید فیوزهای مینیاتوری تکفاز و کاورهای فیوز مینیاتوری مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247691/مزایده-فروش-23-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 23 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 23 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248034/مزایده-واگذاری-زمین-محل-پارکینگ-وسائط-نقلیه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری زمین محل پارکینگ وسائط نقلیه نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری زمین محل پارکینگ وسائط نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248186/مزایده-مدیریت-امور-بهره-برداری-جایگاههای-عرضه-سوخت-CNG'>مزایده مدیریت امور بهره برداری جایگاههای عرضه سوخت CNG  /  آگهی مزایده عمومی, مزایده مدیریت امور بهره برداری جایگاههای عرضه سوخت CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247069/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-245-28متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 245.28متر  / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 245.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247146/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-بصورت-نقدی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک بصورت نقدی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک بصورت نقدی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247247/مزایده-یک-عدد-آلاچیق-تونلی-نوبت-دوم'>مزایده یک عدد آلاچیق تونلی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده یک عدد آلاچیق تونلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247314/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-بصورت-نقدی-شماره-97-12-نوبت-دوم'> مزایده فروش تعدادی از املاک بصورت نقدی شماره 97/12 نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش تعدادی از املاک بصورت نقدی شماره 97/12 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247660/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-مسکونی'> مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی  / مزایده , مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247676/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تحت-اختیار-خود'>مزایده فروش تعدادی از املاک تحت اختیار خود  / مزایده , مزایده فروش تعدادی از املاک تحت اختیار خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248024/فراخوان-مزایده-واگذاری-یک-مکان-تجاری'>فراخوان مزایده واگذاری یک مکان تجاری / فراخوان مزایده, فراخوان مزایده واگذاری یک مکان تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248235/مزایده-واگذاری-اجاری-ارائه-خدمات-آزمایشگاه'>مزایده واگذاری اجاری ارائه خدمات آزمایشگاه  / مزایده, مزایده واگذاری اجاری ارائه خدمات آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247828/مزایده-فروش-اراضی-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش اراضی تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش اراضی تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246836/مزایده-فراخوان-فروش-ملک-تجدید'>مزایده فراخوان فروش ملک تجدید / مزایده,مزایده فراخوان فروش ملک تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246840/مزایده-فروش-تجهیزات-رایانه-ای-مستهلک--نوبت-دوم'>مزایده فروش تجهیزات رایانه ای مستهلک....نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش تجهیزات رایانه ای مستهلک....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246843/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سوار-پژو-مدل-1383'>مزایده یک دستگاه خودروی سوار پژو مدل 1383  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سوار پژو مدل 1383 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246920/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مسکونی-مساحت-7-313-متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مسکونی مساحت 7.313 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مسکونی مساحت 7.313 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247442/استعلام-IT--'>استعلام IT ... / استعلام , استعلام IT ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247443/استعلام-سوییچ--'>استعلام سوییچ ... / استعلام, استعلام سوییچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247461/مناقصه-اجرای-درزگیری-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه  اجرای درزگیری آسفالت معابر سطح شهر / مناقصه, مناقصه  اجرای درزگیری آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247478/استعلام-پمپ'>استعلام  پمپ  / استعلام,  پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247479/استعلام-خودکار-الانس-بدنه-شفاف-رنگ-آبی--'>استعلام خودکار الانس بدنه شفاف رنگ آبی... / استعلام,استعلام خودکار الانس بدنه شفاف رنگ آبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247504/استعلام-کابل-و--'>استعلام کابل و ... / استعلام, کابل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247505/استعلام-الکترو-پمپ'>استعلام الکترو پمپ / استعلام,استعلام الکترو پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247526/استعلام-لوله-گالوانیزه-و--'>استعلام لوله گالوانیزه و ... / استعلام,استعلام لوله گالوانیزه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247530/استعلام-خرید-تلفن-و-لوازم--'>استعلام خرید تلفن و لوازم... / استعلام, استعلام خرید تلفن و لوازم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247575/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ / استعلام,کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247581/استعلام-خرید-تجهیزات-استانداردسازی'>استعلام خرید تجهیزات استانداردسازی  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات استانداردسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247589/استعلام-لوله-گالوانیزه--'>استعلام لوله گالوانیزه... / استعلام, استعلام لوله گالوانیزه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247597/استعلام-آبنما'>استعلام آبنما / استعلام,استعلام آبنما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247608/استعلام-صدور-بیمه-نامه-شخص-ثالث'>استعلام صدور بیمه نامه شخص ثالث / استعلام, صدور بیمه نامه شخص ثالث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247689/مناقصه-پروژه-ساخت-و-نصب-کابینت-و-میز-آزمایشگاه-های-دانشکده-پزشکی'>مناقصه پروژه ساخت و نصب کابینت و میز آزمایشگاه های دانشکده پزشکی / اگهی مناقصه , مناقصه پروژه ساخت و نصب کابینت و میز آزمایشگاه های دانشکده پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247696/استعلام-کارت-شبکه-سرور-HP'>استعلام کارت شبکه سرور HP / استعلام, کارت شبکه سرور HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247718/استعلام-کپه-کاری--'>استعلام کپه کاری ... / استعلام , استعلام کپه کاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247727/استعلام-فعالیت-های-پست'>استعلام فعالیت های پست  / استعلام, فعالیت های پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247736/استعلام-حذف-شاخه-های-بلوط-آلوده-به-لورانتوس'>استعلام حذف شاخه های بلوط آلوده به لورانتوس  / استعلام, حذف شاخه های بلوط آلوده به لورانتوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247750/استعلام-سنگ-دیواری'>استعلام سنگ دیواری / استعلام,سنگ دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247754/استعلام-حروف-چلنیوم'>استعلام حروف چلنیوم / استعلام, استعلام حروف چلنیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247770/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی / استعلام, تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247776/استعلام-مادربورد'>استعلام مادربورد  / استعلام,استعلام مادربورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247786/استعلام-درزبندها-و-عایقها'>استعلام درزبندها و عایقها / استعلام , استعلام درزبندها و عایقها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247833/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-جدول-بندی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات جدول بندی نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه اجرای عملیات جدول بندی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247870/استعلام-استراکچر-کانوایر-تحویل-اضطراری'>استعلام استراکچر کانوایر تحویل اضطراری / استعلام, استعلام استراکچر کانوایر تحویل اضطراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247896/استعلام-پوتین-ایمنی-ساق-بلندجو-شکاری-کف-طوسی-مارک-کلار'>استعلام پوتین ایمنی ساق بلندجو شکاری کف طوسی مارک کلار / استعلام , استعلام پوتین ایمنی ساق بلندجو شکاری کف طوسی مارک کلار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247898/مناقصه-شناسایی-جهت-انجام-خدمات-چاپ-و-تکثیر'>مناقصه  شناسایی جهت انجام خدمات چاپ و تکثیر / مناقصه، مناقصه  شناسایی جهت انجام خدمات چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247899/استعلام-برنامه-نویسی-مشاوره-و-فعالیت-های-مربوط-به-رایانه'>استعلام برنامه نویسی، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه  / استعلام, برنامه نویسی، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247907/استعلام-​ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ​ساخت جاده و راه آهن  / استعلام, ​ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247914/استعلام-مرمت-و-لایه-روبی-قنوات--'>استعلام مرمت و لایه روبی قنوات ... / استعلام,استعلام مرمت و لایه روبی قنوات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247924/استعلام-ماشین-حساب-رومیزی-برند-کاسیو-16-رقمی--'>استعلام ماشین حساب رومیزی برند کاسیو 16 رقمی ... / استعلام,استعلام ماشین حساب رومیزی برند کاسیو 16 رقمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247940/استعلام-فن-کوئل-زمینی'>استعلام فن کوئل زمینی  / استعلام, فن کوئل زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247946/استعلام-سیم--'>استعلام سیم ... / استعلام , استعلام سیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247963/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-رایانه'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه  / استعلام, سوئیچ دیتا شبکه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247964/استعلام-تکمیل-تاسیسات-استخر--'>استعلام تکمیل تاسیسات استخر... / استعلام, استعلام تکمیل تاسیسات استخر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247980/استعلام-تهیه-و-نصب-کابینت'>استعلام تهیه و نصب کابینت  / استعلام, تهیه و نصب کابینت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247981/استعلام-حذف-شاخه-های-آلوده-به-لورانتوس'>استعلام حذف شاخه های آلوده به لورانتوس / استعلام,استعلام حذف شاخه های آلوده به لورانتوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247984/استعلام-حذف-شاخه-های-آلوده--'>استعلام حذف شاخه های آلوده ... / استعلام , استعلام حذف شاخه های آلوده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247987/استعلام-چاپگر-صنعتی'>استعلام چاپگر صنعتی  / استعلام, استعلام چاپگر صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247990/استعلام-it'>استعلام it / استعلام, it</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247991/استعلام-ذخیره-ساز'>استعلام ذخیره ساز / استعلام,استعلام ذخیره ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247993/استعلام-IT'>استعلام IT / استعلام,استعلام IT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248036/استعلام-خرید-اتصالات'>استعلام خرید اتصالات / استعلام,استعلام خرید اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248037/استعلام-اجرای-همایش-مشروطه-در-تاریخ--'>استعلام اجرای همایش مشروطه در تاریخ ... / استعلام,استعلام اجرای همایش مشروطه در تاریخ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248043/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته  / استعلام , استعلام قند شکسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248091/استعلام-میز-مدیریتی-8-نفره-ال-و-فایل-متحرک-ام-دی-اف--'>استعلام میز مدیریتی 8 نفره ال و فایل متحرک ام دی اف ... / استعلام,استعلام میز مدیریتی 8 نفره ال و فایل متحرک ام دی اف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246986/مزایده-فروش-5-دستگاه-خودرو-فرسوده-آتش-نشانی--نوبت-دوم'>مزایده فروش 5 دستگاه خودرو فرسوده آتش نشانی - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 5 دستگاه خودرو فرسوده آتش نشانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246997/مزایده-فروش-قیر-85-100'>مزایده فروش قیر 85/100  / مزایده عمومی, مزایده فروش قیر 85/100 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247007/مزایده-واگذاری-مکان-4-باب-غرفه'>مزایده واگذاری مکان 4 باب غرفه  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری مکان 4 باب غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247081/مزایده-فروش-تعداد-41-دستگاه-انواع-خودروی-فرسوده-اوراقی'>مزایده فروش تعداد 41 دستگاه انواع خودروی فرسوده اوراقی  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 41 دستگاه انواع خودروی فرسوده اوراقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247100/مزایده-بهره-برداری-تبلیغاتی-بر-روی-بدنه-1500-دستگاه-اتوبوس'>مزایده بهره برداری تبلیغاتی بر روی بدنه 1500 دستگاه اتوبوس / آگهی مزایده عمومی ,مزایده بهره برداری تبلیغاتی بر روی بدنه 1500 دستگاه اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247110/مزایده-واگذاری-تعداد-15-باب-مغازه-و-2-باب-کانکس-مغازه'>مزایده واگذاری  تعداد 15 باب مغازه و 2 باب کانکس مغازه  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری  تعداد 15 باب مغازه و 2 باب کانکس مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247130/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-محل-رستوران-و-کافی-شاپ-هتل--'>مزایده واگذاری بهره برداری از محل رستوران و کافی شاپ هتل... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بهره برداری از محل رستوران و کافی شاپ هتل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247162/مزایده-فروش-تعداد-29-رقبه-املاک-تملیکی'>مزایده فروش تعداد 29 رقبه املاک تملیکی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 29 رقبه املاک تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247163/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو  / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247173/مزایده-اجاره-بخش-ورزشی-مجموعه-شهر-بانو--'>مزایده اجاره بخش ورزشی مجموعه شهر بانو... / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره بخش ورزشی مجموعه شهر بانو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247195/واگذاری-یک-دستگاه-ساختمان-(نوبت-دوم)'>واگذاری یک دستگاه ساختمان (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی , واگذاری یک دستگاه ساختمان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247198/مزایده-بهره-برداری-از-بخش-های-درمانی-و-پاراکلینیکی'>مزایده بهره برداری از بخش های درمانی و پاراکلینیکی / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از بخش های درمانی و پاراکلینیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247285/مزایده-جمع-آوری-و-تفکیک-پسماندهای-خشک-سطح-منطقه'>مزایده جمع آوری و تفکیک پسماندهای خشک سطح منطقه / آگهی مزایده, مزایده جمع آوری و تفکیک پسماندهای خشک سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247291/مزایده-فروش-اموال-اسقاط-و-بلااستفاده'>مزایده فروش اموال اسقاط و بلااستفاده  / مزایده فروش اموال اسقاط و بلااستفاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247312/مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-تجاری-واحدهای-مسکونی-و-تعدادی-از-اراضی'>مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری .واحدهای مسکونی و تعدادی از اراضی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری .واحدهای مسکونی و تعدادی از اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247395/مزایده-مقدار-حداکثر-5-000-تن-شمش-غیر-سفارشی-مازاد-بر-نیاز'>مزایده مقدار حداکثر 5.000 تن شمش غیر سفارشی مازاد بر نیاز  / آگهی مزایده عمومی, مزایده مقدار حداکثر 5.000 تن شمش غیر سفارشی مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247471/مزایده-لوازم-مربوط-به-CNG--نوبت-دوم'>مزایده لوازم مربوط به CNG  - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده لوازم مربوط به CNG  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247480/مزایده-اجاره-یک-دستگاه-بیل-بکهو'>مزایده اجاره یک دستگاه بیل بکهو / مزایده , مزایده اجاره یک دستگاه بیل بکهو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247486/تجدید-مزایده-اجاره-جایگاه-Cng'>تجدید مزایده اجاره جایگاه Cng  / تجدید مزایده، تجدید مزایده اجاره جایگاه Cng </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247594/مزایده-عمومی--2دستگاه-جرثقیل-لینک-بلت'>مزایده عمومی   2دستگاه جرثقیل لینک بلت  / مزایده عمومی ،مزایده عمومی   2دستگاه جرثقیل لینک بلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247634/مزایده-فروش-قطعه-زمینی-مساحت-123-2متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 123.2متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 123.2متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247638/مزایده-یکدستگاه-خودروی-سمند-نوبت-دوم'>مزایده یکدستگاه خودروی سمند نوبت دوم  / مزایده , مزایده یکدستگاه خودروی سمند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247644/مزایده-ملک-شامل-ساختمان-دو-طبقه-عرصه-128-متر'>مزایده ملک شامل ساختمان دو طبقه عرصه 128 متر  / مزایده ,مزایده ملک شامل ساختمان دو طبقه عرصه 128 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247650/مزایده-اجراه-پیست-اسکیت'>مزایده اجراه پیست اسکیت / مزایده , مزایده اجراه پیست اسکیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247680/مزایده-واگذاری-پارکینگهای'>مزایده واگذاری پارکینگهای / اگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری پارکینگهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247783/مزایده-احداث-مجموعه-های-بازی-کودکان-(نوبت-دوم)'>مزایده احداث مجموعه های بازی کودکان (نوبت دوم) / مزایده, مزایده احداث مجموعه های بازی کودکان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247785/تجدید-مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-جایگاه-های-CNG-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه های CNG  ـ نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه های CNG  ـنوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247787/مزایده-واگذاری-بخش-فیزیوتراپی--(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری بخش فیزیوتراپی... (نوبت دوم) / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بخش فیزیوتراپی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247794/مزایده-اجاره-یکباب-واحد-تجاری-با-کاربری-تاکسی-ترمینال-نوبت-دوم'>مزایده  اجاره یکباب واحد تجاری با کاربری تاکسی ترمینال  نوبت دوم  / مزایده, مزایده  اجاره یکباب واحد تجاری با کاربری تاکسی ترمینال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247798/مزایده-​بیسیم-دستی-موتورولا-و--نوبت-دوم'>مزایده ​بیسیم دستی موتورولا و ...نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده ​بیسیم دستی موتورولا و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247804/مزایده-واگذاری-اجاره-جایگاه-پمپ-بنزین-مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره جایگاه پمپ بنزین مرحله دوم - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره جایگاه پمپ بنزین مرحله دوم - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247831/مزایده-ششدانگ-مشاع-پلاک-ثبتی-عرصه-دویست-متر'>مزایده ششدانگ مشاع پلاک ثبتی عرصه دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ مشاع پلاک ثبتی عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247835/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین'>مزایده فروش یک قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247864/مزایده-واگذاری-ششدانگ-پلاک-291-فرعی-بخش-2-ثبت-بابل'>مزایده واگذاری ششدانگ پلاک 291 فرعی بخش 2 ثبت بابل  / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ پلاک 291 فرعی بخش 2 ثبت بابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247869/فراخوان-فروش-ماشین‌آلات-و-تأسیسات-خط-کامل-تولید-آب‌میوه'>فراخوان فروش ماشین‌آلات و تأسیسات خط کامل تولید آب‌میوه / مزایده, فراخوان فروش ماشین‌آلات و تأسیسات خط کامل تولید آب‌میوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247885/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مسکونی-و-دو-واحد-آپارتمان-نوبت-دوم'> مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی و دو واحد آپارتمان نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی و دو واحد آپارتمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247893/مزایده-فروش-ملکی-فضای-طبقه-اول-واحدهای-تجاری-چایخانه-نوبت-دوم'>مزایده فروش ملکی فضای طبقه اول واحدهای تجاری چایخانه نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ملکی فضای طبقه اول واحدهای تجاری چایخانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247905/اطلاعیه-مزایده-ارائه-خدمات-پشتیبانی-به-شرکت-ها-و-موسسات-دانش-بنیان'>اطلاعیه مزایده ارائه خدمات پشتیبانی به شرکت ها و موسسات دانش بنیان  / اطلاعیه مزایده , مزایده ارائه خدمات پشتیبانی به شرکت ها و موسسات دانش بنیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247938/مزایده-پلاک-های-ثبتی-شامل-زمین-و-باغچه-نوبت-دوم'>مزایده پلاک های ثبتی شامل زمین و باغچه نوبت دوم / مزایده, مزایده پلاک های ثبتی شامل زمین و باغچه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247999/مزایده-ملک-بخش-یک-کرمان-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش یک کرمان نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش یک کرمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248108/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مسکونی-تجاری-اداری-و-اراضی'>مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی تجاری اداری و اراضی / مزایده , مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی تجاری اداری و اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248251/مزایده-فروش-تعداد-5-پلاک-به-شماره-های-73-96-97-120-و-182'>مزایده فروش تعداد 5 پلاک به شماره های 73-96-97-120 و 182  / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 پلاک به شماره های 73-96-97-120 و 182  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248280/مزایده-تویوتا-دو-کابین'>مزایده تویوتا دو کابین  / مزایده تویوتا دو کابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248307/مزایده-وانت-مزدا'>مزایده وانت مزدا  / مزایده, مزایده وانت مزدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248318/مزایده-ضایعات'>مزایده ضایعات  / مزایده, مزایده ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247076/مزایده-سه-دانگ-یکباب-ساختمان-در-دو-طبقه-عرصه-212متر'>مزایده سه دانگ یکباب ساختمان در دو طبقه عرصه 212متر / مزایده ,مزایده سه دانگ یکباب ساختمان در دو طبقه عرصه 212متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247123/مزایده-فروش-ریز-دانه-آهک-پخته-زیر-5-میلیمتر'>مزایده فروش ریز دانه آهک پخته زیر 5 میلیمتر / مزایده, مزایده فروش ریز دانه آهک پخته زیر 5 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247159/مزایده-دو-دستگاه-تراکتور-فرگوسن'>مزایده دو دستگاه تراکتور فرگوسن  / مزایده, مزایده دو دستگاه تراکتور فرگوسن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247174/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مساحت-132-متر'>مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 132 متر  / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 132 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247179/مزایده-محدوده-های-رودخانه-ای-استان-خوزستان'>مزایده محدوده های رودخانه ای استان خوزستان / مزایده عمومی, مزایده محدوده های رودخانه ای استان خوزستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247208/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-خانه-ومحوطه-1830-15متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه خانه ومحوطه 1830.15متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه خانه ومحوطه 1830.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247297/مزایده-واگذاری-پارکینگ-عمومی'>مزایده واگذاری پارکینگ عمومی  / مزایده, مزایده واگذاری پارکینگ عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247383/فراخوان-مزایده-اجاره-یک-عدد-سالن---(نوبت-دوم)'>فراخوان مزایده اجاره یک عدد سالن ... (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مزایده عمومی, فراخوان مزایده اجاره یک عدد سالن ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247388/مزایده-کتانی-دمپایی-کفش'>مزایده کتانی- دمپایی- کفش / مزایده, مزایده کتانی- دمپایی- کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247533/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-240متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 240متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 240متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247631/مزایده-ساخت-و-واگذاری-تابلوهای-تبلیغاتی-محیطی'>مزایده ساخت و واگذاری تابلوهای تبلیغاتی محیطی / مزایده, مزایده ساخت و واگذاری تابلوهای تبلیغاتی محیطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247636/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-سالن-چند-منظوره-(ورزشی)'>مزایده واگذاری بهره برداری از سالن چند منظوره (ورزشی) / مزایده عمومی, مزایده واگذاری بهره برداری از سالن چند منظوره (ورزشی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247637/مزایده-ششدانگ-مشاع-پلاک-ثبتی-عرصه-53-متر'>مزایده ششدانگ مشاع پلاک ثبتی عرصه 53 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ مشاع پلاک ثبتی عرصه 53 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247651/مزایده-مزایده-فروش-2-قطعه-زمین-با-کاربری-تجاری-خدماتی--نوبت-دوم'>مزایده مزایده فروش 2 قطعه زمین با کاربری تجاری خدماتی ..نوبت دوم  / مزایده مزایده فروش 2 قطعه زمین با کاربری تجاری خدماتی ..نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247730/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-مغازه-موسسه--'>مزایده واگذاری بهره برداری از مغازه موسسه.... / مزایده عمومی, مزایده واگذاری بهره برداری از مغازه موسسه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247882/مزایده-عمومی-فروش-املاک-مازاد-بانک-سپه-نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش املاک مازاد بانک سپه نوبت دوم / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک مازاد بانک سپه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247992/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-309-و-282-86متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 309 و 282.86متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 309 و 282.86متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248016/مزایده-واگذاری-غرفه-سوپرمارکت---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه سوپرمارکت   - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری غرفه سوپرمارکت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248074/مزایده-فروش-یک-قطعه-پلاک-به-شماره-سه-مساحت-66-5متر'>مزایده فروش یک قطعه پلاک به شماره سه مساحت 66.5متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه پلاک به شماره سه مساحت 66.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248131/مزایده-ضایعات-براده-آهن--'>مزایده ضایعات براده آهن... / مزایده , مزایده ضایعات براده آهن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248329/مزایده-میلگرد-قراضه'>مزایده میلگرد قراضه  / مزایده, مزایده میلگرد قراضه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248110/استعلام-لوله'>استعلام لوله / استعلام,لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248123/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-سلامت'>استعلام فعالیت های مربوط به سلامت / استعلام,فعالیت های مربوط به سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248127/استعلام-قوچ-رومانف-5-راس'>استعلام قوچ رومانف 5 راس / استعلام,استعلام قوچ رومانف 5 راس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248137/استعلام-درب-آهنی-اتاق-ژنراتور-و-نصب-آن--'>استعلام درب آهنی اتاق ژنراتور و نصب آن ... / استعلام, استعلام درب آهنی اتاق ژنراتور و نصب آن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248142/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-100-فشار-10-BAR-سایز-110-MM'>استعلام لوله پلی اتیلن 100 فشار 10 BAR سایز 110 MM / استعلام, لوله پلی اتیلن 100 فشار 10 BAR سایز 110 MM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248147/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام, استعلام امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248153/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248202/استعلام-چاپگر-صنعتی-بارکد-و-برچسب-zebra-zt410'>استعلام چاپگر صنعتی بارکد و برچسب zebra zt410 / استعلام, چاپگر صنعتی بارکد و برچسب zebra zt410</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248209/استعلام-باتری--'>استعلام باتری ... / استعلام , استعلام باتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248217/استعلام-جابجایی-لینک-های-مخابراتی--'>استعلام جابجایی لینک های مخابراتی ... / استعلام, استعلام جابجایی لینک های مخابراتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248219/استعلام-دستگاه-اسپکتروفتومتر-و-مولتی-پارامتر'>استعلام دستگاه اسپکتروفتومتر و مولتی پارامتر  / استعلام, دستگاه اسپکتروفتومتر و مولتی پارامتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248248/استعلام-تامین-خودروی-استیجاری'>استعلام تامین خودروی استیجاری  / استعلام,استعلام تامین خودروی استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248271/مناقصه-عمومی-خرید-تجهیزات-و-انجام-تغییرات-فنی-جهت-سنگ-شکن-و-کارخانه-آسفالت'>مناقصه عمومی خرید تجهیزات و انجام تغییرات فنی جهت سنگ شکن و کارخانه آسفالت / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید تجهیزات و انجام تغییرات فنی جهت سنگ شکن و کارخانه آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248275/مناقصه-بکارگیری-پیمانکار-جهت-اجرای-کانال-جمع-آوری-آبهای-سطحی'>مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت اجرای کانال جمع آوری آبهای سطحی / مناقصه، مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت اجرای کانال جمع آوری آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248278/مناقصه-فراخوان-خرید-دستگاه-تولید-قطعات-بتنی'>مناقصه فراخوان خرید دستگاه تولید قطعات بتنی  / مناقصه فراخوان خرید دستگاه تولید قطعات بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248317/مناقصه-خرید-دستگاه-تولید-قطعات-بتنی-غیر-مسلح-به-همراه-بچینگ'>مناقصه  خرید دستگاه تولید قطعات بتنی غیر مسلح به همراه بچینگ / مناقصه عمومی, مناقصه  خرید دستگاه تولید قطعات بتنی غیر مسلح به همراه بچینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248334/استعلام-پرده'>استعلام پرده  / استعلام, استعلام پرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248336/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدمات-پشتیبانی-کسب-و-کار---'>استعلام سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار .... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248344/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدمات-پشتیبانی'>استعلام سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی / استعلام , استعلام سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248353/استعلام-کنسرو-ماهی'>استعلام کنسرو ماهی / استعلام , استعلام کنسرو ماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248369/استعلام-باطری'>استعلام باطری  / استعلام باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248390/استعلام-کانال-پیش-ساخته-بتن-پلیمری'>استعلام کانال پیش ساخته بتن پلیمری  / استعلام, استعلام کانال پیش ساخته بتن پلیمری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246860/استعلام-اتصالات-گالوانیزه'>استعلام  اتصالات گالوانیزه / استعلام, اتصالات گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246870/استعلام-نگهدارنده-ارگونومیک-مانیتور'>استعلام نگهدارنده ارگونومیک مانیتور  / استعلام, نگهدارنده ارگونومیک مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246928/استعلام-خودرو--'>استعلام خودرو ... / استعلام, استعلام خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246960/استعلام-کولرگازی-ایران-رادیاتور'>استعلام  کولرگازی ایران رادیاتور  / استعلام, کولرگازی ایران رادیاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247029/استعلام-انواع-کارتریج'>استعلام انواع کارتریج / استعلام,استعلام انواع کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247061/استعلام-گوشت-منجمد-و-برنج-40-کیلویی'>استعلام گوشت منجمد و برنج 40 کیلویی / استعلام,استعلام گوشت منجمد و برنج 40 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247078/استعلام-گوشت'>استعلام گوشت / استعلام,گوشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247083/استعلام-شیرفلکه'>استعلام شیرفلکه  / استعلام, شیرفلکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247103/استعلام-گوشت-و-مرغ-منجمد'>استعلام گوشت و مرغ منجمد / استعلام,استعلام گوشت و مرغ منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247109/استعلام-مرغ-کامل-گرم'>استعلام مرغ کامل گرم / استعلام , استعلام مرغ کامل گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247143/استعلام-تابلو-37-کیلو-وات-سافت--'>استعلام تابلو 37 کیلو وات سافت... / استعلام, استعلام تابلو 37 کیلو وات سافت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247151/مناقصه-اجرای-پروژه-سالن-ورزشی-چند-منظوره-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه سالن ورزشی چند منظوره- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه سالن ورزشی چند منظوره- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247221/استعلام-تهیه-مواد-غذایی-مورد-نیاز-اردوها--'>استعلام تهیه مواد غذایی مورد نیاز اردوها... / استعلام, استعلام تهیه مواد غذایی مورد نیاز اردوها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247229/استعلام-نگهبانی-شعب-بانک-در-سطح-استان'>استعلام نگهبانی شعب بانک در سطح استان / استعلام, استعلام نگهبانی شعب بانک در سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247239/استعلام-خرید-کامپیوتر-و-لوازم-جانبی'>استعلام خرید کامپیوتر و لوازم جانبی  / استعلام,استعلام خرید کامپیوتر و لوازم جانبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247243/استعلام-تهیه-مواد-غذایی-مورد-نیاز-اردو'>استعلام تهیه مواد غذایی مورد نیاز اردو / استعلام,استعلام تهیه مواد غذایی مورد نیاز اردو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247248/استعلام-سم-پاشی-باغات'>استعلام سم پاشی باغات  / استعلام,استعلام سم پاشی باغات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247305/استعلام-اقلام--ظرف-یکبار-مصرف--قاشق---'>استعلام اقلام ، ظرف یکبار مصرف ، قاشق ..... / استعلام ,استعلام اقلام ، ظرف یکبار مصرف ، قاشق .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247322/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-شرکت---(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی شرکت.... (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه انجام خدمات پشتیبانی شرکت.... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247331/استعلام-فراخوان-واگذاری-فرآیند-بازرسی-و-نمونه-برداری-از-واحدهای-صنفی'>استعلام فراخوان واگذاری فرآیند بازرسی و نمونه برداری از واحدهای صنفی  / استعلام , استعلام فراخوان واگذاری فرآیند بازرسی و نمونه برداری از واحدهای صنفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248338/مزایده-عایق-رطوبتی'>مزایده عایق رطوبتی / مزایده , مزایده عایق رطوبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248355/مزایده-پنجره-upvc'>مزایده پنجره upvc / مزایده , مزایده پنجره upvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247128/مزایده-فروش-یک-عدد-سیم-کارت'>مزایده فروش یک عدد سیم کارت  / مزایده, مزایده فروش یک عدد سیم کارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247183/مزایده-یک-واحد-دامداری-و-اراضی-محل-کشت-با-عرصه-57360متر'>مزایده یک واحد دامداری و اراضی محل کشت با عرصه 57360متر  / مزایده,مزایده یک واحد دامداری و اراضی محل کشت با عرصه 57360متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247462/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-371-39متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 371.39متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 371.39متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247538/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-لیفان'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری لیفان / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری لیفان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247596/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-2506-فرعی-از-34-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 2506 فرعی از 34 اصلی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی شماره 2506 فرعی از 34 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247617/مزایده-واگذاری-اجاره-4-غرفه'>مزایده واگذاری اجاره 4 غرفه  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره 4 غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247653/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مسکونی-قدمت-38-سال-نوبت-اول'>مزایده 4 دانگ مشاع از آپارتمان مسکونی قدمت 38 سال نوبت اول  / مزایده مزایده 4 دانگ مشاع از آپارتمان مسکونی قدمت 38 سال نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247759/مزایده-فروش-165-قلم-کالای-مازاد-موجودی-مستمر--'>مزایده فروش 165 قلم کالای مازاد موجودی مستمر ... / مزایده ، مزایده فروش 165 قلم کالای مازاد موجودی مستمر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247799/مزایده-پلاک-49-1867-مساحت-528-50متر-قدمت-18-سال'>مزایده پلاک 49/1867 مساحت 528.50متر قدمت 18 سال / مزایده,مزایده پلاک 49/1867 مساحت 528.50متر قدمت 18 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247836/مزایده-سواری-تیبا-سفید-رنگ'>مزایده سواری تیبا سفید رنگ  / مزایده,مزایده سواری تیبا سفید رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247849/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-1360متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 1360متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 1360متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247851/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-1360متر-بخش-12-یزد'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 1360متر بخش 12 یزد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 1360متر بخش 12 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248298/مزایده-فروش-اسقاطی-یک-دستگاه-پژو-آردی'>مزایده فروش اسقاطی یک دستگاه پژو آردی / مزایده, مزایده فروش اسقاطی یک دستگاه پژو آردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248310/مزایده-فروش-اسقاطی-یکدستگاه-وانت-مزدا-2-کابین'>مزایده فروش اسقاطی یکدستگاه وانت مزدا 2 کابین / مزایده, مزایده فروش اسقاطی یکدستگاه وانت مزدا 2 کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248311/مزایده-فروش-اسقاطی-یک-دستگاه-سواری-پیکان'>مزایده فروش اسقاطی یک دستگاه سواری پیکان / مزایده, مزایده فروش اسقاطی یک دستگاه سواری پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248314/مزایده-فروش-اسقاطی-یک-دستگاه-سواری-پیکان'>مزایده فروش اسقاطی یک دستگاه سواری پیکان / مزایده, مزایده فروش اسقاطی یک دستگاه سواری پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248319/مزایده-فروش-اسقاطی-یک-دستگاه-سواری-پژو-405'>مزایده  فروش اسقاطی یک دستگاه سواری پژو 405 / مزایده, مزایده  فروش اسقاطی یک دستگاه سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248325/مزایده-فروش-اسقاطی-یکدستگاه-سواری-پیکان'>مزایده فروش اسقاطی یکدستگاه سواری پیکان / مزایده , مزایده فروش اسقاطی یکدستگاه سواری پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248352/مزایده-مینی-بوس-بنز'>مزایده مینی بوس بنز  / مزایده ,مزایده مینی بوس بنز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246945/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1500متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1500متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247040/مزایده-پراید-سفید-رنگ'>مزایده پراید سفید رنگ  / مزایده, مزایده پراید سفید رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247118/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-ده-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش ده تبریز نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش ده تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247169/مزایده-خودرو-سواری-مزدا'>مزایده خودرو سواری مزدا  / اگهی مزایده , مزایده خودرو سواری مزدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247191/مزایده-پلاک-ثبتی-8165-فرعی-از-چهار-اصلی-184-6متر'>مزایده پلاک ثبتی 8165 فرعی از چهار اصلی 184.6متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 8165 فرعی از چهار اصلی 184.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247222/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه  / مزایده تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247244/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-156-55متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 156.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 156.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247292/مزایده-واگذاری-جمع-آوری-عوارض-ورود-به-تاسیسات--'>مزایده واگذاری جمع آوری عوارض ورود به تاسیسات... / مزایده, مزایده واگذاری جمع آوری عوارض ورود به تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247330/مزایده-ملک-مشتمل-بر-دو-قطعه-زمین-جمعا-5617متر'>مزایده ملک مشتمل بر دو قطعه زمین جمعا 5617متر / مزایده, مزایده ملک مشتمل بر دو قطعه زمین جمعا 5617متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247336/مزایده-سه-قطعه-زمین-زراعی-نوبت-اول'>مزایده سه قطعه زمین زراعی نوبت اول / مزایده, مزایده سه قطعه زمین زراعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247420/مزایده-اموال-و-ماترک-شامل-پلاک-113-اصلی-'>مزایده اموال و ماترک شامل پلاک 113 اصلی.. / مزایده,مزایده اموال و ماترک شامل پلاک 113 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247448/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-16-متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 16 متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 16 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247565/اصلاحیه-مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقد-و-اقساط'>اصلاحیه مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247666/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-98-47متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 98.47متر / مزایده , مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 98.47متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247686/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-2379متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 2379متر / مزایده , مزایده پلاک ثبتی عرصه 2379متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247690/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-93-91متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 93.91متر / مزایده , مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 93.91متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247841/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-164-75متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 164.75متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 164.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247370/استعلام-درب-PVC'>استعلام درب PVC / استعلام , استعلام درب PVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247393/استعلام-اره-برقی'>استعلام اره برقی  / استعلام,استعلام اره برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247394/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-اجرایی-رپرگذاری-مربوط-به-رودخانه-های'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی رپرگذاری مربوط به رودخانه های / مناقصه , مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی رپرگذاری مربوط به رودخانه های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247415/مناقصه-تجدید-لکه-گیری-و-درزگیری-و-روکش-آسفالت-و--'>مناقصه تجدید لکه گیری و درزگیری و روکش آسفالت و ... / مناقصه تجدید , مناقصه تجدید لکه گیری و درزگیری و روکش آسفالت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247434/استعلام-لب-تاب-لنوو-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام لب تاب لنوو, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام,استعلام لب تاب لنوو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247445/استعلام-کیسه-ادرار'>استعلام کیسه ادرار / استعلام, کیسه ادرار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247447/استعلام-بها-اژانس-بهزیستی'>استعلام بها اژانس بهزیستی / استعلام , استعلام بها اژانس بهزیستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247485/استعلام-نرم-آفزار-آنتی-ویروس--'>استعلام نرم آفزار آنتی ویروس ... / استعلام, استعلام نرم آفزار آنتی ویروس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247501/استعلام-تهیه-دستمال-کاغذی'>استعلام تهیه دستمال کاغذی / استعلام,استعلام تهیه دستمال کاغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247506/استعلام-تهیه-لوازم-و-التحریر'>استعلام تهیه لوازم و التحریر / استعلام ,استعلام تهیه لوازم و التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247510/استعلام-خرید-وسایل-ورزشی'>استعلام خرید وسایل ورزشی / استعلام, خرید وسایل ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247539/تجدید-مناقصه-اجرای-حدود-9100-مترمربع-زیرسازی-و-آسفالت-روستا-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای حدود 9100 مترمربع زیرسازی و آسفالت روستا نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای حدود 9100 مترمربع زیرسازی و آسفالت روستا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247585/استعلام-تهیه-پهنای-باند-اینترنتی'>استعلام تهیه پهنای باند اینترنتی / استعلام, استعلام تهیه پهنای باند اینترنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247587/استعلام-اتصالات'>استعلام اتصالات / استعلام ,استعلام اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247598/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه  / استعلام, رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247603/استعلام-تجهیزات-سرور'>استعلام تجهیزات سرور  / استعلام , استعلام تجهیزات سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247606/استعلام-سوئیج-لینک'>استعلام سوئیج لینک / استعلام,سوئیج لینک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247612/استعلام-چکمه--'>استعلام چکمه ... / استعلام , استعلام چکمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247620/استعلام-الکتروپمپ-شناور--'>استعلام الکتروپمپ شناور... / استعلام, استعلام الکتروپمپ شناور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247633/مناقصه-تامین-آب-ناحیه-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه  تامین آب ناحیه صنعتی نوبت دوم  /  مناقصه , مناقصه تامین آب ناحیه صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247687/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ / استعلام, الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247688/استعلام-درب--'>استعلام درب ... / استعلام , استعلام درب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247693/استعلام-چای'>استعلام چای  / استعلام, چای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247706/استعلام-بیمه-عمر'>استعلام بیمه عمر  / استعلام , استعلام بیمه عمر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247708/استعلام-میز-و-نیمکت-متصل-راهنمایی-فلزی'>استعلام میز و نیمکت متصل راهنمایی فلزی  / استعلام,استعلام میز و نیمکت متصل راهنمایی فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247717/استعلام-خدمات-مشاوره-و-طراحی-ساختمان--'>استعلام خدمات مشاوره و طراحی ساختمان... / استعلام, استعلام خدمات مشاوره و طراحی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247719/استعلام-مواد-غذایی'>استعلام مواد غذایی / استعلام,استعلام مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247722/استعلام-خرید-لوازم-تحریر'>استعلام خرید لوازم تحریر / استعلام,خرید لوازم تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247755/استعلام-کاغذ-تحریر-A4-کپی-مکس'>استعلام کاغذ تحریر A4 کپی مکس / استعلام, کاغذ تحریر A4 کپی مکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247778/استعلام-خرید-لوازم-تحریر'>استعلام خرید لوازم تحریر / استعلاملوله استعلام خرید لوازم تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247779/استعلام-احداث-و-ایجاد-آتش--'>استعلام احداث و ایجاد آتش ... / استعلام , استعلام احداث و ایجاد آتش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247781/مناقصه-حفاری-مغزه‌گیری-نمونه‌برداری-پروژه-اكتشافات-معادن'>مناقصه حفاری مغزه‌گیری، نمونه‌برداری، پروژه اكتشافات معادن / مناقصه, مناقصه حفاری مغزه‌گیری، نمونه‌برداری، پروژه اكتشافات معادن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247902/استعلام-خدمات-پشتیبانی-جنگل-داری'>استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری  / استعلام,استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247906/استعلام-آبرسانی--'>استعلام آبرسانی ... / استعلام , استعلام آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247911/استعلام-درایر'>استعلام درایر  / استعلام, درایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247913/استعلام-آنتی-ویروس-kaspersky'>استعلام آنتی ویروس kaspersky  / استعلام, آنتی ویروس kaspersky </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247917/استعلام-احداث-و-ایجاد-آتش-بر-در-جنگل-کاری-و-غیره'>استعلام احداث و ایجاد آتش بر در جنگل کاری و غیره  / استعلام,استعلام احداث و ایجاد آتش بر و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247922/استعلام-خرید-بوشینگ--'>استعلام خرید بوشینگ ... / استعلام, استعلام خرید بوشینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247925/استعلام-بروزرسانی-و-تمدید-لیسانس-نرم-افزار-مدیریت-اسناد-Docu-ware'>استعلام بروزرسانی و تمدید لیسانس نرم افزار مدیریت اسناد Docu ware / استعلام, بروزرسانی و تمدید لیسانس نرم افزار مدیریت اسناد Docu ware</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247928/استعلام-کاغذ-و-غیره'>استعلام کاغذ و غیره  / استعلام , استعلام کاغذ و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247932/استعلام-محلول-ضد-عفونی-کننده-پزشکی'>استعلام محلول ضد عفونی کننده پزشکی  / استعلام, استعلام بیمه آتش سوزی عملیات انجام شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247939/مناقصه-احداث-فونداسیون-نصب-برج-و-سیم-کشی--'>مناقصه احداث فونداسیون، نصب برج و سیم کشی ... / مناقصه, مناقصه احداث فونداسیون، نصب برج و سیم کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247953/استعلام-مخزن-سه-لایه-افقی-برای-آب-شرب'>استعلام مخزن سه لایه افقی برای آب شرب / استعلام, استعلام مخزن سه لایه افقی برای آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247957/استعلام-بهنگام-سازی-و-ژئو-کد-سازی'>استعلام بهنگام سازی و ژئو کد سازی / استعلام,استعلام بهنگام سازی و ژئو کد سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247966/استعلام-دستگاه-تی-زمین-شوی'>استعلام دستگاه تی زمین شوی / استعلام,استعلام دستگاه تی زمین شوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247967/استعلام-بهنگام-سازی-و--'>استعلام بهنگام سازی و ... / استعلام,بهنگام سازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247926/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-ده-متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب مغازه مساحت ده متر نوبت اول  / مزایده, مزایده یکباب مغازه مساحت ده متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247945/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-مساحت-6000متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 6000متر  / مزایده, مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 6000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248062/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-تخلیه-شده-بصورت-نقد-و-اقساط'> مزایده فروش قسمتی از املاک تخلیه شده بصورت نقد و اقساط / مزایده, مزایده فروش قسمتی از املاک تخلیه شده بصورت نقد و اقساط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247054/مزایده-تعداد-48-061-سهم'>مزایده تعداد 48/061 سهم  / مزایده, مزایده تعداد 48/061 سهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247070/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده, مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247154/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-یک-خوابه'>مزایده آپارتمان طبقه اول یک خوابه / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه اول یک خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247177/مزایده-اسپیلت--نوبت-دوم'>مزایده اسپیلت - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده اسپیلت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247253/مزایده-سه-دانگ-سرقفلی-واحد-تجاری-به-شماره-1062-فرعی'>مزایده سه دانگ سرقفلی واحد تجاری به شماره 1062 فرعی  / مزایده,مزایده سه دانگ سرقفلی واحد تجاری به شماره 1062 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247384/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-97-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 97.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 97.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247406/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-90-63متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 90.63متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 90.63متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247513/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-50-911متر-بخش-یازده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 50.911متر بخش یازده تهران  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 50.911متر بخش یازده تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247532/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-SD206'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو SD206 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو SD206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247534/مزایده-سه-دستگاه-کامپیوتر-و--'>مزایده سه دستگاه کامپیوتر و ... / مزایده , مزایده سه دستگاه کامپیوتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247545/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-15141متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 15141متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 15141متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247547/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-و-یک-قطعه-زمین-پشته'>مزایده یک  قطعه زمین شالیزاری و یک قطعه زمین پشته / مزایده ,مزایده یک  قطعه زمین شالیزاری و یک قطعه زمین پشته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247619/مزایده-تراش-گیوتین-پرس-ضربه-ای--'>مزایده تراش، گیوتین، پرس ضربه ای ... / مزایده, مزایده تراش، گیوتین، پرس ضربه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247621/مزایده-واگذاری-38-قطعه-زمین-با-کاربری-تجاری'>مزایده واگذاری 38 قطعه زمین با کاربری تجاری / آگهی مزایده, مزایده واگذاری 38 قطعه زمین با کاربری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247645/مزایده-سنگ-انتیک--'>مزایده سنگ انتیک ... / مزایده، مزایده سنگ انتیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247663/مزایده-دستگاه-مخزن-فلزی'>مزایده دستگاه مخزن فلزی / مزایده, مزایده دستگاه مخزن فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247832/مزایده-یک-فروند-شناور'>مزایده یک فروند شناور / مزایده, مزایده یک فروند شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247855/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-روستایی-مساحت-303-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه روستایی مساحت 303 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه روستایی مساحت 303 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248302/مزایده-خودرو-پژو-405'>مزایده خودرو پژو 405  / مزایده, مزایده خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248315/مزایده-35-دستگاه-خودرو'>مزایده  35 دستگاه خودرو  / مزایده  35 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246837/مزایده-بهره-برداری-مشارکتی-از-مجموعه-آزمایشگاه-کشت-بافت-سازمان'>مزایده بهره برداری مشارکتی از مجموعه آزمایشگاه کشت بافت سازمان / مزایده،مزایده بهره برداری مشارکتی از مجموعه آزمایشگاه کشت بافت سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247053/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-240-متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 240 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 240 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247215/مزایده-یک-سهم-از-20-سهم-ششدانگ-زمین-زراعی'>مزایده یک سهم از 20 سهم ششدانگ زمین زراعی  / مزایده,مزایده یک سهم از 20 سهم ششدانگ زمین زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247454/مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه'>مزایده اجاره دو باب مغازه / مزایده, مزایده اجاره دو باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247519/مزایده-ساختمان-مساحت-تقریبی-70-متر'>مزایده ساختمان مساحت تقریبی 70 متر / مزایده,مزایده ساختمان مساحت تقریبی 70 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247590/مزایده-یک-قطعه-باغ-سیب-مساحت-سه-هزار-و-یکصد-و-پنجاه-و-شش-متر'>مزایده یک قطعه باغ سیب مساحت سه هزار و یکصد و پنجاه و شش متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه باغ سیب مساحت سه هزار و یکصد و پنجاه و شش متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247604/مزایده-پالتو-سوئیشرت-شلوار'>مزایده پالتو، سوئیشرت، شلوار / مزایده, مزایده پالتو، سوئیشرت، شلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247669/مزایده-ملک-مساحت-96-56متر'>مزایده ملک مساحت 96.56متر  / مزایده , مزایده ملک مساحت 96.56متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247873/مزایده-فروش-سرقفلی-واحد-تجاری-بازار'>مزایده فروش سرقفلی واحد تجاری بازار / مزایده,مزایده فروش سرقفلی واحد تجاری بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247888/مزایده-واگذاری-اجاره-سه-ساله-یک-باب-مغازه'>مزایده واگذاری اجاره سه ساله  یک باب مغازه / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری اجاره سه ساله  یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247912/مزایده-فروش-یک-قطعه-ملک-کاربری-صنعتی-تجاری-عرصه-500متر'> مزایده فروش یک قطعه ملک کاربری صنعتی تجاری عرصه 500متر  / مزایده, مزایده فروش یک قطعه ملک کاربری صنعتی تجاری عرصه 500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248028/مزایده-فروش-املاک-شامل-دو-واحد-آپارتمان-و-یک-واحد-انبار'>مزایده فروش املاک شامل دو واحد آپارتمان و یک واحد انبار  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل دو واحد آپارتمان و یک واحد انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248118/مزایده-9-حبه-از-پلاک-118-827-و-9-حبه-از-پلاک-118-518-نوبت-اول'>مزایده 9 حبه از پلاک 118/827 و 9 حبه از پلاک 118/518 نوبت اول / مزایده ,مزایده 9 حبه از پلاک 118/827 و 9 حبه از پلاک 118/518 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248293/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پژو'>مزایده فروش یک دستگاه پژو / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247674/مزایده-واگذاری-استیجاری-کافی-شاپ--'>مزایده واگذاری استیجاری کافی شاپ ... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری استیجاری کافی شاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246842/مزایده-فروش-قدرالسهم-شرکه-خود-نوبت-دوم'>مزایده فروش قدرالسهم شرکه خود نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قدرالسهم شرکه خود نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246849/مزایده-فراخوان-عمومی-فروش-املاک-و-اراضی-نوبت-دوم'>مزایده فراخوان عمومی فروش املاک و اراضی نوبت دوم / مزایده,مزایده فراخوان عمومی فروش املاک و اراضی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246852/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-127-25متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 127.25متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 127.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247000/مزایده-حراج-اجاره-یکساله-املاک'>مزایده حراج اجاره یکساله املاک / مزایده, مزایده حراج اجاره یکساله املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247152/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-265-54متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 265.54متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 265.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247192/مزایده-واگذاری-اجاره-سالن-چند-منظوره'>مزایده واگذاری اجاره سالن چند منظوره    / مزایده ، مزایده واگذاری اجاره سالن چند منظوره   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247219/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-128-متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ آپارتمان طبقه دوم 128 متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ آپارتمان طبقه دوم 128 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247230/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-مساحت-117-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم مساحت 117 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم مساحت 117 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247237/مزایده-فروش-7-قطعه-زمین-با-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش 7 قطعه زمین با کاربری مسکونی / مزایده,مزایده فروش 7 قطعه زمین با کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247260/مزایده-خودرو-سواری-ام-جی-مدل-1396'>مزایده خودرو سواری ام جی مدل 1396 / مزایده, مزایده خودرو سواری ام جی مدل 1396</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247269/مزایده-1-14-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-قطعه-یک-تفکیکی-مساحت30-75متر'>مزایده 1.14 دانگ مشاع از ششدانگ قطعه یک تفکیکی مساحت30.75متر  / مزایده,مزایده 1.14 دانگ مشاع از ششدانگ قطعه یک تفکیکی مساحت30.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247304/مزایده-ملک-مساحت-زمین-122-33متر'>مزایده ملک مساحت زمین 122.33متر / مزایده,مزایده ملک مساحت زمین 122.33متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247428/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سوم-128-متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ آپارتمان طبقه سوم 128 متر  / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ آپارتمان طبقه سوم 128 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247518/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین'>مزایده فروش یک قطعه زمین / مزایده , مزایده فروش یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247536/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-کامیون-کشنده'>مزایده یک دستگاه اتومبیل کامیون کشنده / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل کامیون کشنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247542/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247623/مزایده-اموال-و-املاک-کوثر--نوبت-دوم'>مزایده اموال و املاک کوثر - نوبت دوم  / مزایده, مزایده اموال و املاک کوثر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247639/مزایده-گیربکس-استارد-مستعمل-اتوبوس-بنز-هواکش-روغنی-مستعمل-تریلی-و--'>مزایده گیربکس، استارد مستعمل اتوبوس بنز، هواکش روغنی مستعمل تریلی و... / مزایده، مزایده گیربکس، استارد مستعمل اتوبوس بنز، هواکش روغنی مستعمل تریلی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247664/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-مسکونی-و-یکباب-واحد-تجاری'>مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی و یکباب واحد تجاری  / مزایده , مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی و یکباب واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247697/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-مساحت-سیصد-و-دو-متر-و-پنجاه-صدم-متر-بخش-7-گیلان'>مزایده ششدانگ یک قطعه مساحت سیصد و دو متر و پنجاه صدم متر بخش 7 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه مساحت سیصد و دو متر و پنجاه صدم متر بخش 7 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247698/مزایده-فروش-کوره-کاشی'>مزایده فروش کوره کاشی  / آگهی مزایده , مزایده فروش کوره کاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247825/مزایده-اجاره-دادن-دو-باب-مغازه'>مزایده اجاره دادن دو باب مغازه  / آگهی مزایده , مزایده اجاره دادن دو باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247930/مزایده-زمین-بخش-14-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده زمین بخش 14 ارومیه نوبت اول  / مزایده, مزایده زمین بخش 14 ارومیه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248030/مزایده-همگی-و-تمامی-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-18-اصفهان'>مزایده همگی و تمامی ششدانگ یکباب خانه بخش 18 اصفهان  / مزایده,مزایده همگی و تمامی ششدانگ یکباب خانه بخش 18 اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248135/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-10380متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 10380متر نوبت اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 10380متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248300/فراخوان-مزایده-لوازم-برقی'>فراخوان مزایده لوازم برقی  / فراخوان مزایده ، فراخوان مزایده لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248313/فراخوان-مزایده-لوازم-انشعاب-و-اتصالات'>فراخوان مزایده لوازم انشعاب و اتصالات  / فراخوان مزایده ، فراخوان مزایده لوازم انشعاب و اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248316/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پژو-پارس'>مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248320/فراخوان-مزایده-لوله-های-یک-متری-فلنج-دار'>فراخوان مزایده لوله های یک متری فلنج دار / فراخوان مزایده ، فراخوان مزایده لوله های یک متری فلنج دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248324/فراخوان-مزایده-الکتروپمپ-و-موتور-و-خطی-و-شناور'>فراخوان مزایده الکتروپمپ و موتور و خطی و شناور  / فراخوان مزایده ، فراخوان مزایده الکتروپمپ و موتور و خطی و شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246859/مزایده-یک-واحد-مرغداری-مساحت-عرصه-15500متر-'>مزایده یک واحد مرغداری مساحت عرصه 15500متر.. / مزایده,مزایده یک واحد مرغداری مساحت عرصه 15500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246872/مزایده-ششدانگ-ساختمان-دامداری-مساحت-3000-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان دامداری مساحت 3000 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان دامداری مساحت 3000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246883/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-179-197متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 179.197متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 179.197متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246957/مزایده-سواری-سیتروئن-زانتیا'>مزایده سواری سیتروئن زانتیا  / مزایده, مزایده سواری سیتروئن زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247091/مزایده-سهم-مشاعی-از-ملک-پلاک-ثبتی-185-1-اصلی-بخش-5-قم'>مزایده سهم مشاعی از ملک پلاک ثبتی 185/1 اصلی بخش 5 قم / مزایده ,مزایده سهم مشاعی از ملک پلاک ثبتی 185/1 اصلی بخش 5 قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247968/استعلام-سبد-غذایی--'>استعلام سبد غذایی ... / استعلام , استعلام سبد غذایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247969/استعلام-خرید-لامپ-روشنایی'>استعلام خرید لامپ روشنایی  / استعلام , استعلام خرید لامپ روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247973/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام, استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247974/استعلام-تهیه-غذا-با-سرویس-کامل'>استعلام  تهیه غذا با سرویس کامل  / استعلام, تهیه غذا با سرویس کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247977/استعلام-باتری-100-آمپر-12-ولت'>استعلام باتری 100 آمپر 12 ولت / استعلام,استعلام باتری 100 آمپر 12 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247988/استعلام-طراحی-داخلی-پروژه-های-اداره--'>استعلام طراحی داخلی پروژه های اداره ... / استعلام,استعلام طراحی داخلی پروژه های اداره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247995/استعلام-ریبون-چاپگر'>استعلام ریبون چاپگر / استعلام,ریبون چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248035/استعلام-دوخت-و-نصب-پرده'>استعلام دوخت و نصب پرده / استعلام,دوخت و نصب پرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248046/استعلام-تهیه-غذا-با-سرویس-کامل-به-تعداد-434-پرس'>استعلام  تهیه غذا با سرویس کامل به تعداد 434 پرس  / استعلام, تهیه غذا با سرویس کامل به تعداد 434 پرس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248051/استعلام-مخزن-آب-پلی-اتیلن--'>استعلام مخزن آب پلی اتیلن... / استعلام, استعلام مخزن آب پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248071/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-ویژه-مشاغلین-واحد-های-صنعتی'>استعلام برگزاری دوره آموزشی ویژه مشاغلین واحد های صنعتی / استعلام, استعلام برگزاری دوره آموزشی ویژه مشاغلین واحد های صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248075/استعلام-بازسازی-دو-واحد-خانه-سازمانی'>استعلام بازسازی دو واحد خانه سازمانی  / استعلام,استعلام بازسازی دو واحد خانه سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248090/استعلام-خرید-محلول-شستشو'>استعلام خرید محلول شستشو / استعلام,خرید محلول شستشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248094/استعلام-خرید-الکتروپمپ'>استعلام خرید الکتروپمپ  / استعلام, خرید الکتروپمپ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248104/استعلام-بیمه-بدنه-تاتکر-سیار'>استعلام بیمه بدنه تاتکر سیار  / استعلام, بیمه بدنه تاتکر سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248119/استعلام-اصلاح-شبکه--'>استعلام اصلاح شبکه ... / استعلام, استعلام اصلاح شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248129/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248138/استعلام-الکتروپمپ-شناور-293-6-یکدستگاه--'>استعلام الکتروپمپ شناور 293/6 یکدستگاه ... / استعلام,استعلام الکتروپمپ شناور 293/6 یکدستگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248148/استعلام-چاپگر-و--'>استعلام چاپگر و... / استعلام,چاپگر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248150/استعلام-خدمات-پستی-و-پیک'>استعلام خدمات پستی و پیک / استعلام, خدمات پستی و پیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248152/استعلام-حفاظ--'>استعلام حفاظ ... / استعلام, استعلام حفاظ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248190/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-8-اتمسفر-110'>استعلام لوله پلی اتیلن 8 اتمسفر 110 / استعلام, لوله پلی اتیلن 8 اتمسفر 110</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248201/استعلام-اجرای-ارتینگ-تجهیزات-چاه-و--'>استعلام اجرای ارتینگ تجهیزات چاه و... / استعلام,اجرای ارتینگ تجهیزات چاه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248247/استعلام-میلگرد-و-بتون'>استعلام میلگرد و بتون / استعلام, استعلام میلگرد و بتون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248252/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی-یک-دستگاه-تلفن-سانترال'>استعلام نگهداری و پشتیبانی یک دستگاه تلفن سانترال / استعلام,استعلام نگهداری و پشتیبانی یک دستگاه تلفن سانترال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248253/استعلام-خرید-و-نصب-ایزوگام--'>استعلام خرید و نصب ایزوگام ... / استعلام ,استعلام خرید و نصب ایزوگام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248255/استعلام-تجهیزات-الکترونیکی-دوربین--'>استعلام تجهیزات الکترونیکی دوربین ... / استعلام , استعلام تجهیزات الکترونیکی دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248256/استعلام-اصلاح-تیغه-های-کلید-هوایی-230-و-132-کیلوولت'>استعلام اصلاح تیغه های کلید هوایی 230 و 132 کیلوولت  / استعلام, اصلاح تیغه های کلید هوایی 230 و 132 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248263/استعلام-ارسال-ریبون-اسمارت--'>استعلام ارسال ریبون اسمارت ... / استعلام, استعلام ارسال ریبون اسمارت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248272/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تکمیل-فرهنگسرای-فرادنبه'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل فرهنگسرای فرادنبه / مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل فرهنگسرای فرادنبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248299/مناقصه-عمومی-تکمیل-ساختمان-فرهنگسرای'>مناقصه عمومی  تکمیل ساختمان فرهنگسرای / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی  تکمیل ساختمان فرهنگسرای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248335/استعلام-تعمیر-و-سرویس'>استعلام تعمیر  و سرویس / استعلام,استعلام تعمیر  و سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248337/استعلام-تعمیر-و-سرویس-کامل-کولر-گازی'>استعلام تعمیر و سرویس کامل کولر گازی / استعلام,تعمیر و سرویس کامل کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248339/استعلام-فاز-دوم-توسعه-شبکه-داخلی'>استعلام فاز دوم توسعه شبکه داخلی  / استعلام, استعلام  فاز دوم توسعه شبکه داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248351/استعلام-اجرای-خط-برق'>استعلام اجرای خط برق  / استعلام, استعلام  اجرای خط برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248367/استعلام-پتو-یک-نفره-100-درصد-اکرلیک'>استعلام پتو یک نفره 100 درصد اکرلیک / استعلام , استعلام پتو یک نفره 100 درصد اکرلیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248372/استعلام-دیوار-پیش-ساخته-بتنی'>استعلام دیوار پیش ساخته بتنی  / استعلام, استعلام دیوار پیش ساخته بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248375/استعلام-دستکش'>استعلام دستکش  / استعلام, استعلام دستکش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248377/استعلام-تامین-نیروی-انسانی-به-منظور-انجام-خدمات-مددکاری--'>استعلام تامین نیروی انسانی به منظور انجام خدمات مددکاری... / استعلام, استعلام تامین نیروی انسانی به منظور انجام خدمات مددکاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248382/استعلام-آب-معدنیCC500'>استعلام آب معدنیCC500 / استعلام آب معدنیCC500</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248388/استعلام-باتری-قابل-شارژ-سیلد-اسید'>استعلام باتری قابل شارژ سیلد اسید / استعلام باتری قابل شارژ سیلد اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248392/استعلام-استامینوفن-کدئین--'>استعلام استامینوفن کدئین ... / استعلام, استعلام استامینوفن کدئین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246895/استعلام-کولر---'>استعلام کولر .... / استعلام, استعلام کولر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246947/استعلام-کولرگازی-اسپلیت-گرمایشی-و-سرمایشی'>استعلام کولرگازی اسپلیت گرمایشی و سرمایشی / استعلام, کولرگازی اسپلیت گرمایشی و سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246953/استعلام-کولر-به-همراه-کلید-دیجیتال'>استعلام کولر به همراه کلید دیجیتال / استعلام,استعلام کولر به همراه کلید دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247124/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس-مدل-95--'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو پارس مدل 95... / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو پارس مدل 95...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247126/مزایده-یک-قطعه-زمین-قولنامه-ای-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای مساحت دویست متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247147/مزایده-فروش-شش-قالب-شمش-آلومینیوم'>مزایده فروش شش قالب شمش آلومینیوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش شش قالب شمش آلومینیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247185/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-67-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 67 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 67 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247205/مزایده-خودرو-پراید'>مزایده خودرو پراید  / اگهی مزایده , مزایده خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247274/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-78-80متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم 78.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم 78.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247288/مزایده-قفسه-انبار-سایه-بان-بشکه-و--'>مزایده قفسه انبار، سایه بان، بشکه و... / مزایده, مزایده قفسه انبار، سایه بان، بشکه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247399/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-99-62متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 99.62متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 99.62متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247466/مزایده-ملک-مساحت-128-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 128 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 128 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247495/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-قطعه-سه-شیروان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قطعه سه شیروان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قطعه سه شیروان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247544/مزایده-دو-عدد-کامیون-میکسر'>مزایده دو عدد کامیون میکسر  / آگهی مزایده, مزایده دو عدد کامیون میکسر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247577/مزایده-پلاک-ثبتی-5558-اصلی-بخش-دو-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 5558 اصلی بخش دو تهران  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 5558 اصلی بخش دو تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247640/مزایده-یخچال-قصابی-ایستاده--'>مزایده یخچال قصابی ایستاده... / مزایده , مزایده یخچال قصابی ایستاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247658/مزایده-بلوز-یقه-چهارخانه-بلوز-خالدار-بلوز-بافت-مردانه-بلوز-بافت-اسپورت-و--'>مزایده بلوز یقه چهارخانه، بلوز خالدار، بلوز بافت مردانه، بلوز بافت اسپورت و... / مزایده، مزایده بلوز یقه چهارخانه، بلوز خالدار، بلوز بافت مردانه، بلوز بافت اسپورت و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247846/مزایده-ششدانگ-دو-باب-آپارتمان-مساحت-70-79-و-89-05متر'>مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان مساحت 70.79 و 89.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان مساحت 70.79 و 89.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247857/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-546-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 546 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 546 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247895/مزایده-آپارتمان-مسکونی-82-86متر-قدمت-20-سال'>مزایده آپارتمان مسکونی 82.86متر قدمت 20 سال / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی 82.86متر قدمت 20 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247900/مزایده-تمامت-ششدانگ-یکباب-خانه-مشتمل-بر-دکاکین-پلاک-10443-فرعی'>مزایده تمامت ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر دکاکین پلاک 10443 فرعی / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر دکاکین پلاک 10443 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247921/مزایده-ملک-ششدانگ-کارگاه-بخش-5-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده ملک ششدانگ کارگاه بخش 5 ارومیه نوبت اول / مزایده, مزایده ملک ششدانگ کارگاه بخش 5 ارومیه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247942/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-287-5متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 287.5متر / مزایده, مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 287.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247961/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مسامت-173-5متر-بخش-12-فارس'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مسامت 173.5متر بخش 12 فارس / مزایده, مزایده ششدانگ یکباب خانه مسامت 173.5متر بخش 12 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247997/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-4-کرمان-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش 4 کرمان نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 4 کرمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248001/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-سه-کرمان-مال-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه کرمان مال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه کرمان مال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248015/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-کاشانه-مساحت-118-59متر'>مزایده ششدانگ یک دستگاه کاشانه مساحت 118.59متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه کاشانه مساحت 118.59متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248022/مزایده-فروش-فرش-ماشینی-و--'> مزایده فروش فرش ماشینی و ...  / مزایده, مزایده فروش فرش ماشینی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248058/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-787-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 787 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 787 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248111/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-311-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 311 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 311 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248163/مزایده-ملک-مساحت-اعیانی-264-متر-قدمت-15-سال'>مزایده ملک مساحت اعیانی 264 متر قدمت 15 سال  / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیانی 264 متر قدمت 15 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247097/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-260متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 260متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 260متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247108/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-291-متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 291 متر / مزایده ,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 291 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247122/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-ثبتی-شاهرود-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو ثبتی شاهرود نوبت اول  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش دو ثبتی شاهرود نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247263/مزایده-خودروی-نیسان-و-پژو'>مزایده خودروی نیسان و پژو / مزایده, مزایده خودروی نیسان و پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247289/مزایده-یک-برگ-سند-عادی-از-زمین-های-قمچین-آباد-7830متر'>مزایده یک برگ سند عادی از زمین های قمچین آباد 7830متر / مزایده,مزایده یک برگ سند عادی از زمین های قمچین آباد 7830متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247303/مزایده-77-متر-مربع-سنگ-مرمر-40-40'>مزایده 77 متر مربع سنگ مرمر 40*40 / مزایده, مزایده 77 متر مربع سنگ مرمر 40*40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247342/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-62-متر-قطعه-7-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 62 متر قطعه 7 تفکیکی / مزایده, مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 62 متر قطعه 7 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246981/استعلام-شارژ-کپسول-های-آتش-نشانی-مرکز-آموزش-تخصصی-و-ساختمان-صلح'>استعلام شارژ کپسول های آتش نشانی مرکز آموزش تخصصی و ساختمان صلح / استعلام,استعلام شارژ کپسول های آتش نشانی مرکز آموزش تخصصی و ساختمان صلح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247412/استعلام-آبرسانی-سیار'>استعلام آبرسانی سیار / استعلام, آبرسانی سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247423/استعلام-شیر-یک-طرفه-دو-دریچه-ای'>استعلام شیر یک طرفه دو دریچه ای / استعلام,استعلام شیر یک طرفه دو دریچه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247535/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی  / استعلام,استعلام لوازم آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247595/استعلام-لوله-PVC--'>استعلام لوله PVC ... / استعلام, لوله PVC ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247622/استعلام-سیمان-و-آهک--'>استعلام سیمان و آهک... / استعلام, استعلام سیمان و آهک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247695/استعلام-هوک-سر-الکترود-همراه-با-نیپل-گرافیتی'>استعلام هوک سر الکترود همراه با نیپل گرافیتی / استعلام, استعلام هوک سر الکترود همراه با نیپل گرافیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247712/استعلام-خرید-پک-جهت-روز-خبرنگار'>استعلام خرید پک جهت روز خبرنگار  / استعلام خرید پک جهت روز خبرنگار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247716/استعلام-دیسک-گندله-سازی'>استعلام دیسک گندله سازی / استعلام , استعلام دیسک گندله سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247723/استعلام-عملیات-خرید-اتصالات-موردنیاز-جهت-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-های-آبرسانی'>استعلام عملیات خرید اتصالات موردنیاز جهت تعمیر و نگهداری شبکه های آبرسانی  / استعلام,استعلام عملیات خرید اتصالات موردنیاز جهت تعمیر و نگهداری شبکه های آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247773/استعلام-چاپگر-سوزنی-تحویلداری'>استعلام چاپگر سوزنی تحویلداری / استعلام, استعلام حروف چلنیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247788/استعلام-مصالح'>استعلام مصالح  / استعلام ,استعلام مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247789/استعلام-مبل-تک-نفره-ایفورت-چوبی'>استعلام مبل تک نفره ایفورت چوبی / استعلام, استعلام مبل تک نفره ایفورت چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247875/استعلام-شاسی-همراه-با-فرم-رولر-و-موج-گیر-و--'>استعلام شاسی همراه با فرم رولر و موج گیر و ... / استعلام, استعلام  شاسی همراه با فرم رولر و موج گیر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247880/استعلام-سیم-بکسل-استنلس-استیل-18-میلی-متر-راستگرد'>استعلام سیم بکسل استنلس استیل 18 میلی متر راستگرد / استعلام, استعلام سیم بکسل استنلس استیل 18 میلی متر راستگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247916/استعلام-خرید-نصب-و-تعمیرات-تاسیسات'>استعلام خرید نصب و تعمیرات تاسیسات  / استعلام ,استعلام خرید نصب و تعمیرات تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248005/تجدید-مناقصه-چاپ-کتب-پیش-دبستانی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه چاپ کتب پیش دبستانی نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه چاپ کتب پیش دبستانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248139/استعلام-باتری-کابینت'>استعلام  باتری کابینت / استعلام, باتری کابینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248345/استعلام-اقلام-برقی'>استعلام اقلام برقی / استعلام , استعلام اقلام برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246844/فراخوان-تجدید-مناقصه-مرمت-و-بازسازی-ایستگاه-های-آب-و-هواشناسی--نوبت-دوم'>فراخوان تجدید مناقصه مرمت و بازسازی ایستگاه های آب و هواشناسی - نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه, فراخوان تجدید مناقصه مرمت و بازسازی ایستگاه های آب و هواشناسی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246845/تجدید-مناقصه-برون-سپاری-امور-خدمات-شهری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه برون سپاری امور خدمات شهری - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه برون سپاری امور خدمات شهری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246897/مناقصه-پروژه-ساخت-ایستگاه-مرکزی-آتش-نشانی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه ساخت ایستگاه مرکزی آتش نشانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه ساخت ایستگاه مرکزی آتش نشانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246898/استعلام-تهیه-و-حمل-و-پخش-و-کوبش-آسفالت-گرم-با-دانه-بندی'>استعلام  تهیه و حمل و پخش و کوبش آسفالت گرم با دانه بندی  / استعلام, تهیه و حمل و پخش و کوبش آسفالت گرم با دانه بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246906/استعلام-کابینت'>استعلام کابینت  / استعلام , استعلام کابینت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246907/استعلام-دستگاه-tap-dat-drive'>استعلام دستگاه tap dat drive / استعلام,استعلام دستگاه tap dat drive</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246910/استعلام-تهیه-و-حمل-و-نصب-پوشش-نورگیر-بام--'>استعلام تهیه و حمل و نصب پوشش نورگیر بام... / استعلام, استعلام تهیه و حمل و نصب پوشش نورگیر بام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246911/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-پرده-هواهای-سالن-ها--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه و نصب و راه اندازی پرده هواهای سالن ها...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه تهیه و نصب و راه اندازی پرده هواهای سالن ها...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246913/مناقصه-آسفالت-نوار-حفاری-شده-ناشی-از-اجرای-شبکه-نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت نوار حفاری شده ناشی از اجرای شبکه نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه آسفالت نوار حفاری شده ناشی از اجرای شبکه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246917/استعلام-جدول--'>استعلام جدول ... / استعلام , استعلام جدول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246924/استعلام-ایزوگام'>استعلام ایزوگام  / استعلام ,استعلام ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246930/استعلام-ساخت-نصب-منبع-ذخیره-سازی-اتش-نشانی'>استعلام ساخت-نصب منبع ذخیره سازی اتش نشانی / استعلام , استعلام ساخت-نصب منبع ذخیره سازی اتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246931/استعلام-خودرو--'>استعلام خودرو ... / استعلام , استعلام خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246943/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-خرید-مواد-اولیه-غذایی-و-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی-تجدید'>فراخوان مناقصه تهیه و خرید مواد اولیه غذایی و طبخ و توزیع غذای دانشجویی- تجدید  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تهیه و خرید مواد اولیه غذایی و طبخ و توزیع غذای دانشجویی- تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246946/استعلام-مواد-غذایی--'>استعلام مواد غذایی ... / استعلام , استعلام مواد غذایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246958/استعلام-اجاق-گاز-صنعتی'>استعلام اجاق گاز صنعتی  / استعلام , استعلام اجاق گاز صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246978/استعلام-قرص-آهن-10-بیلستر-10-عددی'>استعلام  قرص آهن 10 بیلستر 10 عددی  / استعلام, قرص آهن 10 بیلستر 10 عددی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246994/استعلام-شبرنگ-جهت-ماشین-آلات-مختلف--'>استعلام شبرنگ جهت ماشین آلات مختلف ... / استعلام, شبرنگ جهت ماشین آلات مختلف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247005/استعلام-تعداد-5-عدد-چاپگر-5200-DW-با-گارانتی-نیکاسا'>استعلام تعداد 5 عدد چاپگر 5200-DW با گارانتی نیکاسا / استعلام,استعلام تعداد 5 عدد چاپگر 5200-DW با گارانتی نیکاسا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247346/مزایده-آپارتمان-مساحت-62-متر-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مساحت 62 متر قطعه سه تفکیکی  / مزایده, مزایده آپارتمان مساحت 62 متر قطعه سه تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247354/مزایده-آپارتمان-قطعه-دو-تفکیکی-مساحت-92-8متر'>مزایده آپارتمان قطعه دو تفکیکی مساحت 92.8متر / مزایده, مزایده آپارتمان قطعه دو تفکیکی مساحت 92.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247358/مزایده-آپارتمان-قطعه-8-تفکیکی-مساحت-92-8متر'>مزایده آپارتمان قطعه 8 تفکیکی مساحت 92.8متر / مزایده, مزایده آپارتمان قطعه 8 تفکیکی مساحت 92.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247373/مزایده-عمارت-مساحت-233-9متر'>مزایده عمارت مساحت 233.9متر  / مزایده, مزایده عمارت مساحت 233.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247451/مزایده-ملک-مساحت-155-61متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 155.61متر نوبت اول   / مزایده,مزایده ملک مساحت 155.61متر نوبت اول  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247525/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-82-31متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 82.31متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 82.31متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247549/مزایده-ششدانگ-پلاک-1415-فرعی-از-142-و-145-و-14-الی-151-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 1415 فرعی از 142 و 145 و 14 الی 151 فرعی / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 1415 فرعی از 142 و 145 و 14 الی 151 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247555/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-225-متر-اصلاحیه'>مزایده منزل مسکونی مساحت 225 متر اصلاحیه / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 225 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247582/مزایده-730-بسته-80-عددی-(شانه-تخم-مرغ-کاغذی-2-عددی)'>مزایده 730 بسته 80 عددی (شانه تخم مرغ کاغذی 2 عددی) / مزایده ,مزایده 730 بسته 80 عددی (شانه تخم مرغ کاغذی 2 عددی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247681/مزایده-پلاک-6119-فرعی-مساحت-110-8متر'>مزایده پلاک 6119 فرعی مساحت 110.8متر / مزایده , مزایده پلاک 6119 فرعی مساحت 110.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247802/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-122-04متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 122.04متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 122.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247877/مزایده-دستگاه-قالب-فلزی'>مزایده دستگاه قالب فلزی  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه قالب فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247889/مزایده-دو-دستگاه-جوش--کپسول'>مزایده دو دستگاه جوش ، کپسول  / مزایده ، مزایده دو دستگاه جوش ، کپسول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247994/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-با-قدمت-سه-سال'>مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت سه سال  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت سه سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248019/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-2112-5متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 2112.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 2112.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248048/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-یک-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248089/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-32-75متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 32.75متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 32.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248170/مزایده-ششدانگ-یکباب-انباری-و-مسکونی-و-تالار-پذیرایی'>مزایده ششدانگ یکباب انباری و مسکونی و تالار پذیرایی  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب انباری و مسکونی و تالار پذیرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246855/مزایده-عرضه-و-واگذاری-54-19-درصد-سهام'>مزایده عرضه و واگذاری 54/19 درصد سهام  / مزایده, مزایده عرضه و واگذاری 54/19 درصد سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246893/مزایده-یک-قطعه-زمین-مشجر-مساحت-831-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مشجر مساحت 831 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مشجر مساحت 831 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246936/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-اکتیون'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو اکتیون / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو اکتیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246950/مزایده-واگذاری-مدیریت-بخش-دیالیز'>مزایده واگذاری مدیریت بخش دیالیز / مزایده , مزایده واگذاری مدیریت بخش دیالیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247014/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-به-شماره-7954-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی به شماره 7954 فرعی نوبت دوم / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک مسکونی به شماره 7954 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247016/مزایده-1208-کارتن-مایع-ظرفشویی-ریکا'>مزایده  1208 کارتن مایع ظرفشویی ریکا / آگهی مزایده, مزایده  1208 کارتن مایع ظرفشویی ریکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247035/مزایده-سواری-پراید-سفید'>مزایده سواری پراید سفید  / اگهی مزایده , مزایده سواری پراید سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247046/مزایده-ملک-مساحت-313-32متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 313.32متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت 313.32متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247089/مزایده-3-دستگاه-خودرو'>مزایده 3 دستگاه خودرو / مزایده, مزایده 3 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247148/مزایده-تعدادی-ماشین-آلات-سنگین-مستعمل-و-از-رده-خارج-و-اوراقی'>مزایده تعدادی ماشین آلات سنگین مستعمل و از رده خارج و اوراقی  / آگهی مزایده, مزایده تعدادی ماشین آلات سنگین مستعمل و از رده خارج و اوراقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247160/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-ویترینی'>مزایده یک دستگاه یخچال ویترینی  / مزایده,مزایده یک دستگاه یخچال ویترینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247165/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-باغ-بخش-دو-شاهرود'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ باغ بخش دو شاهرود / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ باغ بخش دو شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247189/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-118-8متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 118.8متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 118.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247190/مزایده-خودروی-سواری-سوزوکی'>مزایده خودروی سواری سوزوکی / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده خودروی سواری سوزوکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247202/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-8-85متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 8.85متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 8.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247325/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-368-70متر-قطعه-139-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 368.70متر قطعه 139 تفکیکی / مزایده, مزایده ششدانگ زمین مساحت 368.70متر قطعه 139 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247357/مزایده-تعدادی-از-اموال-ضایعاتی-و-مازاد'>مزایده تعدادی از اموال ضایعاتی و مازاد / مزایده, مزایده تعدادی از اموال ضایعاتی و مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247375/مزایده-پلی-اتیلن-آسیایی-پلی-اتیلن-تزریقی-نو-و--'>مزایده پلی اتیلن آسیایی، پلی اتیلن تزریقی نو و... / مزایده, مزایده پلی اتیلن آسیایی، پلی اتیلن تزریقی نو و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247018/استعلام-سرویس-و-نگهداری-اسکناس-شمار-رومیزی-و-ایستاده'>استعلام سرویس و نگهداری اسکناس شمار رومیزی و ایستاده / استعلام,استعلام سرویس و نگهداری اسکناس شمار رومیزی و ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247019/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-روستا-نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت معابر سطح روستا نوبت دوم / مناقصه آسفالت معابر سطح روستا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247023/استعلام-فرز-الماسه-دندانپزشکی'>استعلام فرز الماسه دندانپزشکی / استعلام, فرز الماسه دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247045/استعلام-اتصالات'>استعلام اتصالات / استعلام و استعلام اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247062/استعلام-تهیه-و-نصب-درب--'>استعلام تهیه و نصب درب ... / استعلام , استعلام تهیه و نصب درب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247063/استعلام-خرید-پلاستیک-زباله'>استعلام خرید پلاستیک زباله / استعلام,خرید پلاستیک زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247071/استعلام-تونر'>استعلام تونر  / استعلام, تونر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247080/استعلام-سنگ'>استعلام سنگ / استعلام , استعلام سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247095/استعلام-تبلت-سامسونگ'>استعلام تبلت سامسونگ  / استعلام,  تبلت سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247099/استعلام-تونر'>استعلام تونر  / استعلام , استعلام تونر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247116/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247180/مناقصه-احداث-سازه-های-کنترل-سیلاب-(سنگ-ملاتی)'>مناقصه احداث سازه های کنترل سیلاب (سنگ ملاتی) / اگهی مناقصه , مناقصه احداث سازه های کنترل سیلاب (سنگ ملاتی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247184/تجدید-مناقصه-مرمت-جامع-فاز-1-حصار-و-دروازه-شهر--'>تجدید مناقصه مرمت جامع فاز 1 حصار و دروازه شهر ...   / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه مرمت جامع فاز 1 حصار و دروازه شهر ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247210/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق  / استعلام ,استعلام حفر چاه عمیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247214/استعلام-کف-شکنی-چاه-دستی-روستاها'>استعلام کف شکنی چاه دستی روستاها / استعلام, کف شکنی چاه دستی روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247226/استعلام-ترموکوپل-و-کابل'>استعلام ترموکوپل و کابل  / استعلام , استعلام ترموکوپل و کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247231/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی / مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247233/استعلام-خرید-و-تهیه-ماشین-آلات'>استعلام خرید و تهیه ماشین آلات  / استعلام,استعلام خرید و تهیه ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247234/اگهی-مناقصه-عمومی-احداث-دیوار-سنگی-جدولگذاری---97-05-10'>اگهی مناقصه عمومی احداث دیوار سنگی، جدولگذاری، ... 97.05.10 / مناقصه، اگهی مناقصه عمومی احداث دیوار سنگی، جدولگذاری، ... 97.05.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247238/استعلام-درخواست-باطری-26-آمپر--'>استعلام درخواست باطری 26 آمپر... / استعلام, استعلام درخواست باطری 26 آمپر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247245/استعلام-سانترال-مخابراتی--'>استعلام سانترال مخابراتی ... / استعلام , استعلام سانترال مخابراتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247249/استعلام-بهسازی-محورهای-حوزه-استحفاظی--'>استعلام بهسازی محورهای حوزه استحفاظی... / استعلام, استعلام بهسازی محورهای حوزه استحفاظی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247254/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-ساختمانهای-حوزه--'>استعلام تعمیر و نگهداری ساختمانهای حوزه... / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری ساختمانهای حوزه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247261/استعلام-لوازمات-نصب-دوربین'>استعلام  لوازمات نصب دوربین / استعلام,  لوازمات نصب دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247267/استعلام-نرده-بام--'>استعلام نرده بام ... / استعلام , استعلام نرده بام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247268/استعلام-کفپوش-ال-جی-یک-پارچه-کد-8802'>استعلام کفپوش ال جی یک پارچه کد 8802 / استعلام,استعلام کفپوش ال جی یک پارچه کد 8802</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247277/استعلام-فرش'>استعلام فرش / استعلام, فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247316/اصلاحیه-تجدید-مناقصه-اجرای-اسکلت-و-سفت-کاری-پروژه-احداث-تجهیز-کتابخانه'>اصلاحیه تجدید مناقصه اجرای اسکلت و سفت کاری پروژه احداث تجهیز کتابخانه  / اصلاحیه مناقصه, تجدید مناقصه اجرای اسکلت و سفت کاری پروژه احداث تجهیز کتابخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247337/استعلام-پروژه-بروزرسانی'>استعلام پروژه بروزرسانی / استعلام,استعلام پروژه بروزرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247340/استعلام-حفاری-چاه--'>استعلام حفاری چاه ... / استعلام, استعلام حفاری چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247343/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن-110-ده-بار-400-متر-و--'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن 110 ده بار 400 متر و ... / استعلام,استعلام خرید لوله پلی اتیلن 110 ده بار 400 متر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247353/استعلام-کولرگازی-گلدیران'>استعلام  کولرگازی گلدیران / استعلام, کولرگازی گلدیران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247371/استعلام-ریبون-صدور-آنی-کارت'>استعلام ریبون صدور آنی کارت  / استعلام,استعلام ریبون صدور آنی کارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247396/استعلام-لوازم-یدکی-خودرو-سواری'>استعلام لوازم یدکی خودرو سواری / استعلام,استعلام لوازم یدکی خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247401/استعلام-ریبون-دستگاه-صدور-آنی-کارت'>استعلام ریبون دستگاه صدور آنی کارت  / استعلام, ریبون دستگاه صدور آنی کارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247404/استعلام-ریبون'>استعلام ریبون / استعلام,ریبون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247416/استعلام-انواع-پاکت-نامه-با-چاپ--'>استعلام انواع پاکت نامه با چاپ ... / استعلام, استعلام قفسه تازه های کتاب و نشریات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247439/استعلام-اجرای-سنگ-کف'>استعلام اجرای سنگ کف / استعلام,استعلام اجرای سنگ کف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247452/استعلام-سبد-غذایی'>استعلام سبد غذایی / استعلام,استعلام سبد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247476/استعلام-انجام-عملیات-بوجاری-حدود-2500-تن-بذور-گندم-و-جو'>استعلام انجام عملیات بوجاری حدود 2500 تن بذور گندم و جو / استعلام,استعلام انجام عملیات بوجاری حدود 2500 تن بذور گندم و جو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247477/استعلام-محلول-ضدعفونی-کننده--'>استعلام محلول ضدعفونی کننده... / استعلام, استعلام محلول ضدعفونی کننده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247488/استعلام-لوازم-فیزیوتراپی'>استعلام لوازم فیزیوتراپی / استعلام , استعلام لوازم فیزیوتراپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247492/استعلام-تعمیر--'>استعلام تعمیر ... / استعلام , استعلام تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247512/استعلام-درب-کاسه-جلو-الکتروموتور-ژن-یازده-کیلووات'>استعلام درب کاسه جلو الکتروموتور ژن یازده کیلووات / استعلام,استعلام درب کاسه جلو الکتروموتور ژن یازده کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247389/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-177-53متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 177.53متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 177.53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247475/مزایده-واگذاری-تاسیسات-قهوه-خانه'>مزایده واگذاری تاسیسات قهوه خانه / مزایده، مزایده واگذاری تاسیسات قهوه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247529/مزایده-خودروی-نیسان-کمپرسی--'>مزایده خودروی نیسان کمپرسی ... / مزایده عمومی, مزایده خودروی نیسان کمپرسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247552/تجدید-مزایده-عمومی-مجتمع-فرهنگی-هنری--'>تجدید مزایده عمومی مجتمع فرهنگی هنری... / مزایده عمومی, تجدید مزایده عمومی مجتمع فرهنگی هنری... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247561/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-213-46متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 213.46متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 213.46متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247567/مزایده-واگذاری-جایگاه-دپوی-زباله'> مزایده واگذاری جایگاه دپوی زباله / مزایده,  مزایده واگذاری جایگاه دپوی زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247584/مزایده-یک-دهنه-مغازه-زیربنای-22-5متر'>مزایده یک دهنه مغازه زیربنای 22.5متر  / مزایده ,مزایده یک دهنه مغازه زیربنای 22.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247611/مزایده-فروش-ده-راس-تلیسه'>مزایده فروش ده راس تلیسه / مزایده, مزایده فروش ده راس تلیسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247673/مزایده-ساختمان-مسکونی-تجاری-مساحت-104-75متر'>مزایده ساختمان مسکونی تجاری مساحت 104.75متر  / مزایده , مزایده ساختمان مسکونی تجاری مساحت 104.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247844/مزایده-قطعات-تجاری-صنعتی-و-مسکونی'>مزایده قطعات تجاری، صنعتی و مسکونی / مزایده عمومی, مزایده قطعات تجاری، صنعتی و مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247955/مزایده-2-سهم-مشاع-از-14-سهم-سهام-زمین-مساحت-410-000-متر'>مزایده 2 سهم مشاع از 14 سهم سهام زمین مساحت 410.000 متر  / مزایده, مزایده 2 سهم مشاع از 14 سهم سهام زمین مساحت 410.000 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248097/مزایده-منزل-مسکونی-سوبلکس-عرصه-160متر'>مزایده منزل مسکونی سوبلکس عرصه 160متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی سوبلکس عرصه 160متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248128/مزایده-سند-مالکیت-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-زمین-مساحت-841406-متر'>مزایده سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین مساحت 841406 متر / مزایده ,مزایده سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین مساحت 841406 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248214/مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات--'>مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات... / مزایده, مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246961/مزایده-فروش-یک-واحد-آپارتمان-مساحت-117-86متر'>مزایده فروش یک واحد آپارتمان مساحت 117.86متر  / مزایده ,مزایده فروش یک واحد آپارتمان مساحت 117.86متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246940/مزایده-ملک-قطعه-453-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده ملک قطعه 453 تفکیکی نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک قطعه 453 تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247431/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-490-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 490 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 490 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246934/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-178-30متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی عرصه 178.30متر / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی عرصه 178.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246970/مزایده-ملک-مساحت-283-86-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 283.86 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت 283.86 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246991/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-440-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 440 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 440 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247037/مزایده-ملک-بصورت-آپارتمان-در-دو-طبقه-روی-پارکینگ-318-92متر'>مزایده ملک بصورت آپارتمان در دو طبقه روی پارکینگ 318.92متر  / مزایده ,مزایده ملک بصورت آپارتمان در دو طبقه روی پارکینگ 318.92متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247085/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247105/مزایده-یکقطعه-ملک-مساحت-عرصه-224-35متر'>مزایده یکقطعه ملک مساحت عرصه 224.35متر  / مزایده ,مزایده یکقطعه ملک مساحت عرصه 224.35متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247132/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-54-68متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 54.68متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 54.68متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247141/مزایده-یک-دستگاه-قله-برتک-تیغ'>مزایده یک دستگاه قله برتک تیغ / مزایده, مزایده یک دستگاه قله برتک تیغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247142/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-87-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 87 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 87 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247171/مزایده-پارتیشن-دکوری-بزرگ--'>مزایده پارتیشن دکوری بزرگ... / مزایده ,مزایده پارتیشن دکوری بزرگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247213/مزایده-یک-تخته-فرش-دستباف-دو-تخته-فرش-دستباف-و--'>مزایده یک تخته فرش دستباف،دو تخته فرش دستباف و... / مزایده, مزایده یک تخته فرش دستباف،دو تخته فرش دستباف و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247474/مزایده-عرصه-و-اعیان-یک-قطعه-زمین-مساحت-256-5متر'>مزایده عرصه و اعیان یک قطعه زمین مساحت 256.5متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان یک قطعه زمین مساحت 256.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247507/مزایده-آپارتمان-طبقه-دوم-غربی-یک-ساختمان-شش-طبقه'>مزایده آپارتمان طبقه دوم غربی یک ساختمان شش طبقه  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه دوم غربی یک ساختمان شش طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247572/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-ملک-به-پلاک-ثبتی-3646-فرعی-از-6719-اصلی'>مزایده یک و نیم دانگ ملک به پلاک ثبتی 3646 فرعی از 6719 اصلی / مزایده ,مزایده یک و نیم دانگ ملک به پلاک ثبتی 3646 فرعی از 6719 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247609/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-مساحت-27-متر'>مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه مساحت 27 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه مساحت 27 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247627/مزایده-آپارتمان-مساحت-87-10متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت 87.10متر نوبت دوم  / مزایده،مزایده آپارتمان مساحت 87.10متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247705/مزایده-سه-دانگ-و-353-5-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده سه دانگ و 353.5 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک  / مزایده,مزایده سه دانگ و 353.5 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247714/مزایده-173-9-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-4-5-دانگ-ملک'>مزایده 173.9 هزارم یک دانگ مشاع از 4.5 دانگ ملک  / مزایده,مزایده 173.9 هزارم یک دانگ مشاع از 4.5 دانگ ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247515/استعلام-درخواست-خرید-پنیر--'>استعلام درخواست خرید پنیر ... / استعلام, استعلام درخواست خرید پنیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247517/استعلام-لوازم-ازمایشگاه'>استعلام لوازم ازمایشگاه / استعلام , استعلام لوازم ازمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247523/استعلام-کاتریج'>استعلام کاتریج / استعلام, استعلام کاتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247528/استعلام-کابل-برق-1-300-میلیمتر-مربع-مسی--'>استعلام کابل برق 1*300 میلیمتر مربع، مسی ... / استعلام,استعلام کابل برق 1*300 میلیمتر مربع، مسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247543/فراخوان-انجام-باقیمانده-عملیات-اجرایی-ساختمان'>فراخوان انجام باقیمانده عملیات اجرایی ساختمان / فراخوان , فراخوان انجام باقیمانده عملیات اجرایی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247568/فراخوان-شناسایی-عملیات-تعمیرات-و-اصلاح-piping'>فراخوان شناسایی عملیات تعمیرات و اصلاح piping  / فراخوان شناسایی, فراخوان شناسایی عملیات تعمیرات و اصلاح piping </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247569/استعلام-لوازم-دوربین-مداربسته'>استعلام لوازم دوربین مداربسته  / استعلام, لوازم دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247571/استعلام-خرید-2-دستگاه-کولر-25000-تکامسه-اسپیلت-سرمایشی'>استعلام خرید 2 دستگاه کولر 25000 تکامسه اسپیلت سرمایشی / استعلام,استعلام خرید 2 دستگاه کولر 25000 تکامسه اسپیلت سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247579/استعلام-تعمیرات-مامور-سرا'>استعلام تعمیرات مامور سرا / استعلام, تعمیرات مامور سرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247586/استعلام-اجرای-2074-متر-مکعب-داربست-فلزی'>استعلام اجرای 2074 متر مکعب داربست فلزی / استعلام, اجرای 2074 متر مکعب داربست فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247592/استعلام-اتصالات--'>استعلام اتصالات ... / استعلام , استعلام اتصالات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247642/استعلام-پنکه'>استعلام پنکه / استعلام, استعلام پنکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247668/تجدید-مناقصه-آماده-سازی-اراضی-یک-هکتاری--'>تجدید مناقصه آماده سازی اراضی یک هکتاری ... / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی, تجدید مناقصه آماده سازی اراضی یک هکتاری ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247701/استعلام-پشتیبانی-سامانه-ی-نرم-افزار'>استعلام پشتیبانی سامانه ی نرم افزار / استعلام, استعلام پشتیبانی سامانه ی نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247715/استعلام-انجام-خدمات-پشتیبانی-نرم-افزار'>استعلام انجام خدمات پشتیبانی نرم افزار  / استعلام,استعلام انجام خدمات پشتیبانی نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247721/استعلام-سرویس-اینترنت-داخلی-پهنای-باند-MB-310-1-حجم-نامحدود'>استعلام سرویس اینترنت داخلی پهنای باند MB 310-1 حجم نامحدود  / استعلام, سرویس اینترنت داخلی پهنای باند MB 310-1 حجم نامحدود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247728/استعلام-روغن-موتور'>استعلام روغن موتور  / استعلام,استعلام روغن موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247729/مناقصه-خدمات-بهره-برداری-پست'>مناقصه خدمات بهره برداری پست / مناقصه,مناقصه خدمات بهره برداری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247733/استعلام-بهاء-سامانه-پردازش-و-پایش-و-جمع-آوری-اطلاعات-ایستگاه-های-باران-سنجی'>استعلام بهاء سامانه پردازش و پایش و جمع آوری اطلاعات ایستگاه های باران سنجی / استعلام, استعلام بهاء سامانه پردازش و پایش و جمع آوری اطلاعات ایستگاه های باران سنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247734/استعلام-اقلام-تاسیسات--'>استعلام اقلام تاسیسات... / استعلام, استعلام اقلام تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247735/استعلام-باطری-های-خاص-صنعتی-و-منابع-تغذیه-و-المان-های'>استعلام باطری های خاص صنعتی و منابع تغذیه و المان های  / استعلام, استعلام باطری های خاص صنعتی و منابع تغذیه و المان های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247738/استعلام-باطری--'>استعلام باطری... / استعلام, استعلام باطری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247742/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247743/استعلام-قفل-آویز-برنج-و--'>استعلام قفل آویز برنج  و .. / استعلام, قفل آویز برنج  و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247745/استعلام-تامین-یک-دستگاه-خودروی-سواری-استیجاری'>استعلام تامین یک دستگاه خودروی سواری استیجاری / استعلام, تامین یک دستگاه خودروی سواری استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247751/استعلام-نرم-افزار-جامع-بانک-اطلاعاتی'>استعلام نرم افزار جامع بانک اطلاعاتی / استعلام,استعلام نرم افزار جامع بانک اطلاعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247758/استعلام-کارت-گرافیک--'>استعلام کارت گرافیک ... / استعلام, استعلام کارت گرافیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247761/استعلام-خرید-836-لیتر-روغن-کمپرسور-68g'>استعلام خرید 836 لیتر روغن کمپرسور 68g / استعلام, خرید 836 لیتر روغن کمپرسور 68g</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247762/استعلام-آنتی-ویروس--'>استعلام آنتی ویروس ... / استعلام , استعلام آنتی ویروس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247766/استعلام-رب-گوجه-فرنگی'>استعلام رب گوجه فرنگی / استعلام , استعلام رب گوجه فرنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247767/استعلام-روغن-مایع-سرخ-کردنی-حلب-17-کیلویی'>استعلام روغن مایع سرخ کردنی حلب 17 کیلویی / استعلام,استعلام روغن مایع سرخ کردنی حلب 17 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247768/استعلام-کابل-شبکه'>استعلام کابل شبکه / استعلام,کابل شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247772/استعلام-رزرو-کردن-و-سایر-خدمات-مربوط'>استعلام رزرو کردن و سایر خدمات مربوط  / استعلام, رزرو کردن و سایر خدمات مربوط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247826/مناقصه-نگهداری-محورهای-مواصلانی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری محورهای مواصلانی ـ نوبت دوم / مناقصه, مناقصه نگهداری محورهای مواصلانی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247834/فراخوان-انجام-باقیمانده-عملیات-اجرایی-ساختمان-(نوبت-دوم)'>فراخوان انجام باقیمانده عملیات اجرایی ساختمان (نوبت دوم) / فراخوان , فراخوان انجام باقیمانده عملیات اجرایی ساختمان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247871/استعلام-بهای-واگذاری-امورات-رختشویخانه-بیمارستان'>استعلام بهای واگذاری امورات رختشویخانه بیمارستان / استعلام, استعلام بهای واگذاری امورات رختشویخانه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247884/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-خطوط-انتقال-و-فوق-توزیع-در-استان'>مناقصه تعمیر و نگهداری خطوط انتقال و فوق توزیع در استان / مناقصه, مناقصه تعمیر و نگهداری خطوط انتقال و فوق توزیع در استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247892/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-تنظیفاتی-و-پشتیبانی-مراکز-جامع-سلامت-شهرستان'>مناقصه واگذاری امور خدماتی تنظیفاتی و پشتیبانی مراکز جامع سلامت شهرستان / مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدماتی تنظیفاتی و پشتیبانی مراکز جامع سلامت شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247915/استعلام-چاپگر-لیزری'>استعلام چاپگر لیزری  / استعلام , استعلام چاپگر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247856/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-پلاک-ثبتی-214-1319-نوبت-اول'>مزایده یکباب منزل مسکونی پلاک ثبتی 214/1319 نوبت اول  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی پلاک ثبتی 214/1319 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247867/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-398-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 398 متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 398 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248130/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-قدیمی-یک-طبقه'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی قدیمی یک طبقه / مزایده ,مزایده ششدانگ خانه مسکونی قدیمی یک طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246867/مزایده-پلاک-دو-فرعی-از-سی-و-هشت-اصلی-مالک-84-3-هکتار'>مزایده پلاک دو فرعی از سی و هشت اصلی مالک 84.3 هکتار / مزایده,مزایده پلاک دو فرعی از سی و هشت اصلی مالک 84.3 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246878/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-3882-فرعی-از-56-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 3882 فرعی از 56 اصلی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی به شماره 3882 فرعی از 56 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246904/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-84-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 84 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 84 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246909/مزایده-فروش-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246925/مزایده-پلاک-447-فرعی-بخش-سیزده-مشهد-نوبت-اول'>مزایده پلاک 447 فرعی بخش سیزده مشهد نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک 447 فرعی بخش سیزده مشهد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246926/مزایده-خودرو-سواری-پژو-بی-ام-و'>مزایده خودرو سواری پژو بی ام و / اگهی مزایده , مزایده خودرو سواری پژو بی ام و</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246985/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت اول  / مزایده ,مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247131/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-و-باغ-متصل-بهم'>مزایده ششدانگ یکباب منزل و باغ متصل بهم / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب منزل و باغ متصل بهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247136/مزایده-فروش-یکدستگاه-فرز-اتومات-مستعمل'>مزایده فروش یکدستگاه فرز اتومات مستعمل / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه فرز اتومات مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247456/مزایده-دستگاه-موتور-آسانسور'>مزایده دستگاه موتور آسانسور  / مزایده, مزایده دستگاه موتور آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247484/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1050متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1050متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1050متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247615/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-5079-الی-5085'>مزایده پلاک ثبتی شماره 5079 الی 5085 / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی شماره 5079 الی 5085</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247657/مزایده-کفش-بچه-گانه-و-زنانه--نوبت-دوم'>مزایده کفش بچه گانه و زنانه  - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده کفش بچه گانه و زنانه  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247879/مزایده-ششدانگ-ملک-زیربنای-111-56متر'>مزایده ششدانگ ملک زیربنای 111.56متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک زیربنای 111.56متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248014/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس-سفید'>مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس سفید  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248103/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-نود-و-هشت-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه نود و هشت متر / مزایده , مزایده منزل مسکونی عرصه نود و هشت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246915/مزایده-ملک-شماره-5866-فرعی-از-یک-اصلی-بخش-هشت-قزوین-نوبت-اول'>مزایده ملک شماره 5866 فرعی از یک اصلی بخش هشت قزوین نوبت اول  / مزایده ,مزایده ملک شماره 5866 فرعی از یک اصلی بخش هشت قزوین نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246968/مزایده-دستگاه-دیگ-بخار'>مزایده دستگاه دیگ بخار  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه دیگ بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246999/مزایده-منزل-مسکونی-و-زمین-زراعی-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی و زمین زراعی نوبت اول  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی و زمین زراعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247031/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247041/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-آمیکو-M6'>مزایده یک دستگاه کامیون آمیکو M6 / مزایده، مزایده یک دستگاه کامیون آمیکو M6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247140/مزایده-کیس-کامپیوتر'>مزایده کیس کامپیوتر  / اگهی مزایده , مزایده کیس کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247282/مزایده-پلاک-ثبتی-186-فرعی-از-103-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 186 فرعی از 103 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 186 فرعی از 103 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247319/مزایده-ارزش-3-تخته-فرش-700-شانه'>مزایده ارزش 3 تخته فرش 700 شانه / مزایده,مزایده ارزش 3 تخته فرش 700 شانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247372/مزایده-دستگاه-برش-دستی-سنگ-طبیعی'>مزایده دستگاه برش دستی سنگ طبیعی / مزایده, مزایده دستگاه برش دستی سنگ طبیعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247380/مزایده-آپارتمان-مساحت-123-85متر'>مزایده آپارتمان مساحت 123.85متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 123.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247391/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247444/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-399-70متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 399.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 399.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247491/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-71-5متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 71.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 71.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247541/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-بیست-و-شش-اموال-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ زمین بخش بیست و شش اموال غیرمنقول  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین بخش بیست و شش اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247630/مزایده-ملک-شامل-واحد-مسکونی-عرصه-254-55متر'>مزایده ملک شامل واحد مسکونی عرصه 254.55متر  / مزایده،مزایده ملک شامل واحد مسکونی عرصه 254.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247649/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-220-متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 220 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 220 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247817/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-356-20متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 356.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 356.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247821/مزایده-منزل-مسکونی-مخروبه-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مخروبه نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مخروبه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247891/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-336-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 336 متر / مزایده , مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 336 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247918/استعلام-صدور-بیمه--'>استعلام صدور بیمه ... / استعلام , استعلام صدور بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247923/استعلام-خرید-دستگاه-فایروال'>استعلام خرید دستگاه فایروال  / استعلام, خرید دستگاه فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247927/استعلام-تجهیزات-دندانپزشکی'>استعلام تجهیزات دندانپزشکی / استعلام,تجهیزات دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247929/استعلام-رب--'>استعلام رب ... / استعلام , استعلام رب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247937/استعلام-درب-دو-لنگه-ریلی'>استعلام درب دو لنگه ریلی  / استعلام,استعلام درب دو لنگه ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247943/استعلام-تهیه-بریده-جراید-به-صورت-الکترونیکی'>استعلام  تهیه بریده جراید به صورت الکترونیکی / استعلام, تهیه بریده جراید به صورت الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247958/استعلام-فاراتل--'>استعلام فاراتل ... / استعلام , استعلام فاراتل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247959/استعلام-زونکن'>استعلام زونکن  / استعلام , زونکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247962/استعلام-اجرای-پروژه-تامین-برق-سر-درب-مسجد-و-اصلاح-شبکه-روشنایی-معابر'>استعلام اجرای پروژه تامین برق سر درب مسجد و اصلاح شبکه روشنایی معابر  / استعلام,استعلام اجرای پروژه تامین برق سر درب مسجد و اصلاح شبکه روشنایی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247965/استعلام-باطری-و-باکس-فاراتل'>استعلام باطری و باکس فاراتل / استعلام, باطری و باکس فاراتل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247970/استعلام-ست-صافی-دیالیز'>استعلام ست صافی دیالیز  / استعلام, ست صافی دیالیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247971/استعلام-استابلایزر-امگا-سه-فاز'>استعلام استابلایزر امگا سه فاز / استعلام, استعلام استابلایزر امگا سه فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247976/استعلام-پوشه--'>استعلام پوشه ... / استعلام , استعلام پوشه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247979/استعلام-عملیات-بازسازی-داخلی-تالار--'>استعلام عملیات بازسازی داخلی تالار ... / استعلام,استعلام عملیات بازسازی داخلی تالار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247982/استعلام-خرید-قند-حبه-برند'>استعلام خرید قند حبه برند  / استعلام , استعلام خرید قند حبه برند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247989/استعلام-مطابق-با-شرح-پیوست--9-مورد'>استعلام مطابق با شرح پیوست - 9 مورد / استعلام,استعلام مطابق با شرح پیوست - 9 مورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248004/اصلاحیه-مناقصه-کنتور-تکفاز'>اصلاحیه مناقصه کنتور تکفاز / ماقصه , مناقصه کنتور  تکفاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248032/استعلام-​فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام, ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248033/مناقصه-برونسپاری-بخش-های-نوار-قلب-تزریقات-و-پانسمان-مرکز-آموزشی-درمانی'>مناقصه برونسپاری بخش های نوار قلب، تزریقات و پانسمان مرکز آموزشی درمانی / مناقصه عمومی, مناقصه برونسپاری بخش های نوار قلب، تزریقات و پانسمان مرکز آموزشی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248042/استعلام-2-دست-پکینگ--'>استعلام 2 دست پکینگ... / استعلام , استعلام 2 دست پکینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248045/مناقصه-پروژه-ساختمان-جدید-مرکز-مدیریت-حوادث'>مناقصه پروژه ساختمان جدید مرکز مدیریت حوادث / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه ساختمان جدید مرکز مدیریت حوادث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248059/استعلام-دتکتور-آژیردار-اعلام-حریق'>استعلام دتکتور آژیردار اعلام حریق / استعلام , دتکتور آژیردار اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248061/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248065/استعلام-کفپوش-7-میل'>استعلام کفپوش 7 میل  / استعلام, کفپوش 7 میل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248066/استعلام-سیم-مسی-جهت-سیم-پیچی'>استعلام سیم مسی جهت سیم پیچی  / استعلام , استعلام سیم مسی جهت سیم پیچی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248087/استعلام-کپی-و-اسکن-مدارک-اداری'>استعلام کپی و اسکن مدارک اداری  / استعلام، استعلام کپی و اسکن مدارک اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248096/استعلام-خرید-یک-عدد-هارد-یک-ترا-وسترن-دیجیتال'>استعلام خرید یک عدد هارد یک ترا وسترن دیجیتال / استعلام,استعلام خرید یک عدد هارد یک ترا وسترن دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248099/استعلام-لوازم-اشپزخانه-لیست-پیوست'>استعلام لوازم اشپزخانه لیست پیوست / استعلام,استعلام لوازم اشپزخانه لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248101/استعلام-خرید-درپوش-های-پیش-ساخته-بتنی-پست'>استعلام خرید درپوش های پیش ساخته بتنی پست  / استعلام, خرید درپوش های پیش ساخته بتنی پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248105/استعلام-خرید-گازوییل-4000-لیتر'>استعلام خرید گازوییل 4000 لیتر / استعلام,استعلام خرید گازوییل 4000 لیتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248114/استعلام-آبسردکن-استیل-4-شیره-50-گالنی-زاگرس'>استعلام آبسردکن استیل 4 شیره 50 گالنی زاگرس / استعلام, آبسردکن استیل 4 شیره 50 گالنی زاگرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248115/استعلام-تشک--'>استعلام تشک ... / استعلام ,استعلام تشک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248117/استعلام-کابل-شبکه'>استعلام کابل شبکه / استعلام,استعلام کابل شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248133/استعلام-احداث-سازه-های-زهکش--'>استعلام احداث سازه های زهکش ... / استعلام ,استعلام احداث سازه های زهکش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248141/استعلام-درخواست-خرید-واکسن-تب-برفکی-وتال'>استعلام درخواست خرید واکسن تب برفکی وتال / استعلام, درخواست خرید واکسن تب برفکی وتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248145/استعلام-دوربین-عکاسی-نیکون-D7000'>استعلام دوربین عکاسی نیکون D7000 / استعلام, دوربین عکاسی نیکون D7000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248146/استعلام-تابلوی-ivac'>استعلام تابلوی ivac / استعلام,استعلام تابلوی ivac</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248155/استعلام-بیمه--'>استعلام بیمه ... / استعلام, استعلام بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248157/استعلام-کیت-نیتروژن-اوره'>استعلام کیت نیتروژن اوره / استعلام, کیت نیتروژن اوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248158/استعلام-قراداد-پشتیبانی-یکساله-اتوماسیون'>استعلام قراداد پشتیبانی یکساله اتوماسیون  / استعلام , استعلام قراداد پشتیبانی یکساله اتوماسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248159/استعلام-کیت-Alb-میکرو-آلبومین--'>استعلام کیت Alb میکرو آلبومین... / استعلام,استعلام کیت Alb میکرو آلبومین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248161/استعلام-سیستم-کنترل-سطح-بی-سیم-مخزن'>استعلام سیستم کنترل سطح بی سیم مخزن  / استعلام, سیستم کنترل سطح بی سیم مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248173/استعلام-تجدید-استعلام-بهای-عملیات-بهسازی-و-تعریض-ابنیه--'>استعلام تجدید استعلام بهای عملیات بهسازی و تعریض ابنیه ... / استعلام,استعلام تجدید استعلام بهای عملیات بهسازی و تعریض ابنیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248174/استعلام-خرید-کیت'>استعلام خرید کیت  / استعلام , استعلام خرید کیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248175/استعلام-انواع-تیغچه-الماسه-و-تیغه-فرز-انگشتی'>استعلام انواع تیغچه الماسه و تیغه فرز انگشتی / استعلام, استعلام انواع تیغچه الماسه و تیغه فرز انگشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247996/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-212-98متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 212.98متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 212.98متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247998/مزایده-ملک-مساحت-752-21متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 752.21متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 752.21متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248085/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-91-8متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 91.8متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 91.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247025/مزایده-سه-چهل-دوم-مشاع-از-یک-و-نیم-دانگ-از-ششدانگ-مساحت-1921زمین-زراعی'>مزایده سه چهل دوم مشاع از یک و نیم دانگ از ششدانگ مساحت 1921زمین زراعی / مزایده ,مزایده سه چهل دوم مشاع از یک و نیم دانگ از ششدانگ مساحت 1921زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247088/مزایده-عرصه-و-اعیان-یکباب-واحد-تجاری-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده عرصه و اعیان یکباب واحد تجاری قطعه سه تفکیکی  / مزایده ,مزایده عرصه و اعیان یکباب واحد تجاری قطعه سه تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247197/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-HYUNDAI-مدل-HDF50-هیدرولیکی-کارگاهی'>مزایده یک دستگاه لیفتراک HYUNDAI مدل HDF50، هیدرولیکی کارگاهی  / مزایده, مزایده یک دستگاه لیفتراک HYUNDAI مدل HDF50، هیدرولیکی کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247257/مزایده-پلاک-ثبتی-2763-فرعی-از-31-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 2763 فرعی از 31 اصلی نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2763 فرعی از 31 اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247386/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-119-10متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 119.10متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 119.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247413/مزایده-پراید-رنگ-خاکستری-مدل-1383'>مزایده پراید رنگ خاکستری مدل 1383  / مزایده , مزایده پراید رنگ خاکستری مدل 1383 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247500/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سیستم-پژو-تیپ-پارس'>مزایده یک دستگاه سواری سیستم پژو تیپ پارس / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری سیستم پژو تیپ پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247537/مزایده-ملک-قطعه-یک-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده ملک قطعه یک تفکیکی نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک قطعه یک تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247602/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-دو-سال-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت دو سال نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی با قدمت دو سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247685/مزایده-خودروی-پژو-206-رنگ-نقره-ای'>مزایده خودروی پژو 206 رنگ نقره ای  / مزایده,مزایده خودروی پژو 206 رنگ نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247843/مزایده-دو-قطعه-زمین-کشاورزی-بخش-4-همدان-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین کشاورزی بخش 4 همدان نوبت دوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین کشاورزی بخش 4 همدان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247868/مزایده-اتومبیل-کامیون-کمپرسی'>مزایده اتومبیل کامیون کمپرسی  / اگهی مزایده , مزایده اتومبیل کامیون کمپرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248003/مزایده-عرصه-و-اعیانی-و-تاسیسات-و-ماشین-آلات'>مزایده عرصه و اعیانی و تاسیسات و ماشین آلات  / مزایده,مزایده عرصه و اعیانی و تاسیسات و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248081/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-73-فرعی-از-11750-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 73 فرعی از 11750 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 73 فرعی از 11750 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248086/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-148-52متر-قدمت-بیش-از-سی-سال'>مزایده منزل مسکونی عرصه 148.52متر قدمت بیش از سی سال / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 148.52متر قدمت بیش از سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248305/مزایده-دستگاه-پژو-پارس'>مزایده دستگاه پژو پارس / مزایده دستگاه پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248346/مزایده-سواری-پراید'>مزایده سواری پراید  / مزایده , مزایده سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246894/مزایده-پلاک-ثبتی-143-فرعی-از-41-اصلی-بخش-پنج-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 143 فرعی از 41 اصلی بخش پنج نوبت اول  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 143 فرعی از 41 اصلی بخش پنج نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246896/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-85-26متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 85.26متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 85.26متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246914/مزایده-دستگاه-دیگ-بخار'>مزایده دستگاه دیگ بخار / مزایده, مزایده دستگاه دیگ بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246952/مزایده-4-قطعه-زمین-جدا-از-یکدیگر-روستای-زیارت'>مزایده 4 قطعه زمین جدا از یکدیگر روستای زیارت / مزایده ,مزایده 4 قطعه زمین جدا از یکدیگر روستای زیارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246972/مزایده-یکدستگاه-سواری-پراید'>مزایده یکدستگاه سواری پراید  / مزایده ,  مزایده یکدستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246975/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-61-68متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 61.68متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 61.68متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247402/مزایده-مواد-غذایی'>مزایده مواد غذایی / مزایده, مزایده مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247670/مزایده-ماشین-چاپ-باسکول-دیجیتال--'>مزایده ماشین چاپ، باسکول دیجیتال ... / مزایده, مزایده ماشین چاپ، باسکول دیجیتال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247838/مزایده-النگو-گوشواره-گردنبند--'>مزایده النگو، گوشواره، گردنبند... / مزایده, مزایده النگو، گوشواره، گردنبند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247863/مزایده-ملک-مشاعی-غیر-قابل-افراز-به-شماره-پلاک-ثبتی-97-موازی-1500-سهم'>مزایده ملک مشاعی غیر قابل افراز به شماره پلاک ثبتی 97 موازی 1500 سهم  / مزایده,مزایده ملک مشاعی غیر قابل افراز به شماره پلاک ثبتی 97 موازی 1500 سهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247947/مزایده-کولر-گازی-CANNES'>مزایده کولر گازی CANNES  / مزایده, مزایده کولر گازی CANNES </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248079/مزایده-هشتصد-و-بیست-و-دو-هزارم-سهم-از-12-5-سهم-کاربری-باغ-و-کشاورزی'>مزایده هشتصد و بیست و دو هزارم سهم از 12.5 سهم کاربری باغ و کشاورزی  / مزایده,مزایده هشتصد و بیست و دو هزارم سهم از 12.5 سهم کاربری باغ و کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247437/مزایده-ششدانگ-مغازه-تجاری-مساحت-82-4متر'>مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت 82.4متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت 82.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247521/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-مزدا-تک-کابین'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت مزدا تک کابین  / مزایده, مزایده  یک دستگاه خودرو وانت مزدا تک کابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247812/مزایده-ششدانگ-به-مساحت-260-متر-تحت-پلاک-959-226'>مزایده ششدانگ به مساحت 260 متر تحت پلاک 959/226  / مزایده,مزایده ششدانگ به مساحت 260 متر تحت پلاک 959/226 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246887/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-190-40متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 190.40متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 190.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247106/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-تویوتا-کرولا'>مزایده یک دستگاه خودرو تویوتا کرولا  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو تویوتا کرولا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247157/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-ششم-مساحت-138-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه ششم مساحت 138.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه ششم مساحت 138.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247193/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-2683-فرعی-بخش-دو-غرب-بابل'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2683 فرعی بخش دو غرب بابل / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2683 فرعی بخش دو غرب بابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247366/مزایده-5-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یکباب-خانه-قدمت-35-سال'>مزایده 5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه قدمت 35 سال / مزایده, مزایده 5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه قدمت 35 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248132/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-99-80متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 99.80متر  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 99.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248012/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-فیدر-میکسر-و-و-یا-خوراک-ریز-دام'>مزایده یک دستگاه ماشین فیدر میکسر و و یا خوراک ریز دام  / مزایده, مزایده یک دستگاه ماشین فیدر میکسر و و یا خوراک ریز دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248068/مزایده-49-974-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 49.974 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی  / مزایده,مزایده 49.974 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247200/مزایده-تمامت-دو-سوم-سهم-مشاع-از-168-سهم-ششدانگ-قریه-هرچگان'>مزایده تمامت دو سوم سهم مشاع از 168 سهم ششدانگ قریه هرچگان  / مزایده,مزایده تمامت دو سوم سهم مشاع از 168 سهم ششدانگ قریه هرچگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247599/مزایده-دستگاه-کانکس-مستعمل'>مزایده دستگاه کانکس مستعمل / مزایده ,مزایده دستگاه کانکس مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247224/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-405-مدل-GLX'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 مدل GLX  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 مدل GLX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247241/مزایده-اجناس-همگانی-زنانه-و-مردانه'>مزایده اجناس همگانی زنانه و مردانه  / مزایده, مزایده اجناس همگانی زنانه و مردانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247646/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247887/مزایده-اتومبیل-سواری-نیسان-پاترول'>مزایده اتومبیل سواری نیسان پاترول  / اگهی مزایده , مزایده اتومبیل سواری نیسان پاترول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247808/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-88-1-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 88.1 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 88.1 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248178/استعلام-خرید-5-ردیف-انواع-تیغچه-الماسه-CBN'>استعلام خرید 5 ردیف انواع تیغچه الماسه CBN / استعلام , استعلام خرید 5 ردیف انواع تیغچه الماسه CBN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248181/استعلام-خرید-5-ردیف-انواع-تیغچه-الماسه-CBN'>استعلام خرید 5 ردیف انواع تیغچه الماسه CBN / استعلام خرید 5 ردیف انواع تیغچه الماسه CBN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248189/استعلام-درخواست-شامل-8-قلم-تجهیزات-سخت-افزاری'>استعلام  درخواست شامل 8 قلم تجهیزات سخت افزاری / استعلام, درخواست شامل 8 قلم تجهیزات سخت افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248193/استعلام-خرید-کیت'>استعلام خرید کیت / استعلام,استعلام خرید کیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248196/استعلام-خرید-و-نصب-DSLAM--'>استعلام خرید و نصب DSLAM ... / استعلام, استعلام خرید و نصب DSLAM ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248198/استعلام-کیت-هموگلوبین'>استعلام کیت هموگلوبین  / استعلام,استعلام کیت هموگلوبین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248200/استعلام-سرویس-اینترنت--'>استعلام سرویس اینترنت ... / استعلام , استعلام سرویس اینترنت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248203/استعلام-رادیاتور'>استعلام رادیاتور  / استعلام, رادیاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248207/استعلام-اسپیلیت-دیواری--'>استعلام اسپیلیت دیواری ... / استعلام ,استعلام اسپیلیت دیواری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248208/استعلام-انجام-تعداد-1000-سرویس-عملیات-آبرسانی-سیار--'>استعلام انجام تعداد 1000 سرویس عملیات آبرسانی سیار  .. / استعلام, انجام تعداد 1000 سرویس عملیات آبرسانی سیار  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248211/استعلام-الکتروموتور--'>استعلام الکتروموتور ... / استعلام, استعلام الکتروموتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248215/استعلام-کارتریج-پرینتر--'>استعلام کارتریج پرینتر ... / استعلام,استعلام کارتریج پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248220/استعلام-برنج'>استعلام برنج / استعلام,برنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248221/استعلام-سایر-حمل-و-نقل-زمینی'>استعلام سایر حمل و نقل زمینی / استعلام , استعلام سایر حمل و نقل زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248228/استعلام-اسکنر-پرینتر-چند-کاره-CANON-MF516N'>استعلام اسکنر پرینتر چند کاره CANON MF516N / استعلام, استعلام اسکنر پرینتر چند کاره CANON MF516N</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248229/استعلام-قیمت-خرید-تجهیزات-سرمایشی'>استعلام قیمت خرید  تجهیزات سرمایشی  / استعلام, استعلام قیمت خرید  تجهیزات سرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248230/استعلام-سایر-حمل-و-نقل-زمینی'>استعلام سایر حمل و نقل زمینی / استعلام ,استعلام سایر حمل و نقل زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248232/استعلام-خرید-شربت-آلبندازول'>استعلام خرید شربت آلبندازول / استعلام , استعلام خرید شربت آلبندازول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248238/استعلام-تهیه-غذا'>استعلام تهیه غذا / استعلام, استعلام تهیه غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248241/استعلام-کابل-برق'>استعلام کابل برق / استعلام,استعلام کابل برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248243/استعلام-پارچه--'>استعلام پارچه ... / استعلام , استعلام پارچه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248249/استعلام-پارچه-ملحفه-ای'>استعلام پارچه ملحفه ای / استعلام,پارچه ملحفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248250/استعلام-تایر'>استعلام تایر  / استعلام, تایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248259/استعلام-روغن-موتور-توتال-700-5-لیتری--'>استعلام روغن موتور توتال 700 -5 لیتری ... / استعلام,استعلام روغن موتور توتال 700 -5 لیتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248260/استعلام-خرید-سرند-آزمایشگاهی--'>استعلام خرید سرند آزمایشگاهی... / استعلام, استعلام خرید سرند آزمایشگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248267/استعلام-سوئیچ'>استعلام سوئیچ  / استعلام , استعلام سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248274/استعلام-خط-کشی-خیابان-های-سطح-شهر'>استعلام  خط کشی خیابان های سطح شهر  / استعلام ،استعلام  خط کشی خیابان های سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248282/مناقصه-خرید-نان-تافتون'>مناقصه خرید نان تافتون  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید نان تافتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248288/مناقصه-عمومی-عملیات-بیولوژیک-آبخیزداری-حوزه-آبخیز-فاقد-سد-سطح-استان'>مناقصه عمومی عملیات بیولوژیک آبخیزداری حوزه آبخیز فاقد سد سطح استان / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی عملیات بیولوژیک آبخیزداری حوزه آبخیز فاقد سد سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248294/مناقصه-عملیات-آبخیزداری'>مناقصه عملیات آبخیزداری / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات آبخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248301/مناقصه-عملیات-آبخیزداری'>مناقصه عملیات آبخیزداری / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات آبخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248306/مناقصه-عملیات-آبخیزداری'>مناقصه عملیات آبخیزداری / مناقصه , مناقصه عملیات آبخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248309/مناقصه-فراخوان-عملیات-آبخیزداری'>مناقصه فراخوان عملیات آبخیزداری  / مناقصه فراخوان عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248321/مناقصه-عمومی-عملیات-آبخیزداری-حوزه-آبخیز'>مناقصه عمومی عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248326/مناقصه-عمومی-عملیات-آبخیزداری-حوزه-آبخیز'>مناقصه عمومی عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248327/استعلام-تهیه-بالابر-هیدرولیکی'>استعلام تهیه بالابر هیدرولیکی / استعلام, استعلام تهیه بالابر هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248330/مناقصه-عملیات-آبخیزداری'>مناقصه عملیات آبخیزداری  / مناقصه عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248331/مناقصه-عمومی-عملیات-آبخیزداری-حوزه-آبخیز'>مناقصه عمومی عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248332/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-آبخیزداری-حوزه-شهری-شهرستان-آشتیان'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات آبخیزداری حوزه شهری شهرستان آشتیان  / مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات آبخیزداری حوزه شهری شهرستان آشتیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248333/استعلام-دستگاه-فتوکپی'>استعلام دستگاه فتوکپی / استعلام,استعلام دستگاه فتوکپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248340/استعلام-کابل-شبکه'>استعلام کابل شبکه / استعلام, استعلام کابل شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248341/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-آبخیزداری-حوزه-آبخیز-کبود-کمر'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز کبود کمر / مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز کبود کمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248347/استعلام-خرید-تبلت-و-لپ-تاپ'>استعلام خرید تبلت و لپ تاپ  / استعلام, استعلام خرید تبلت و لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248349/استعلام-سوئیچ-شبکه-سیسکو-مدل-2960TCL'>استعلام سوئیچ شبکه سیسکو مدل 2960TCL / استعلام ، استعلام سوئیچ شبکه سیسکو مدل 2960TCL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248354/استعلام-خرید-سی-هزار-برگ-کاغذ-A4'>استعلام خرید سی هزار برگ کاغذ A4 / استعلام , استعلام خرید سی هزار برگ کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248358/استعلام-رک--تجهیزات-اتاق-شبکه'>استعلام رک - تجهیزات اتاق شبکه  / استعلام, استعلام رک - تجهیزات اتاق شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248359/استعلام-آب-معدنی--'>استعلام آب معدنی ... / استعلام , استعلام آب معدنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248361/استعلام-کولر-گازی-پرتابل'>استعلام کولر گازی پرتابل / استعلام , استعلام کولر گازی پرتابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248364/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه  / استعلام, کیس رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248371/استعلام-کارتریج-لیزری--'>استعلام کارتریج لیزری ... / استعلام,استعلام کارتریج لیزری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248373/استعلام-تجهیزات-اتاق-سرور-ups'>استعلام تجهیزات اتاق سرور ups / استعلام, استعلام تجهیزات اتاق سرور ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248374/استعلام-طرح-آماری-آمارگیری-از-کارگاه-های-دارای'>استعلام طرح آماری، آمارگیری  از کارگاه های دارای  / استعلام , استعلام طرح آماری، آمارگیری  از کارگاه های دارای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248380/استعلام-چاپگر-لیزری'>استعلام چاپگر لیزری  / استعلام ,استعلام چاپگر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248381/استعلام-فیلتر-المنت'>استعلام فیلتر المنت / استعلام , استعلام فیلتر المنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248383/استعلام-روغن-موتور-بهران-دیزل'>استعلام روغن موتور بهران دیزل / استعلام , استعلام روغن موتور بهران دیزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248384/استعلام-اجرای-کنیتکس-و-رنگ-آمیزی-در-پارکینگ'>استعلام اجرای کنیتکس و  رنگ آمیزی در پارکینگ  / استعلام , استعلام اجرای کنیتکس و  رنگ آمیزی در پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248389/استعلام-گازوئیل'>استعلام گازوئیل / استعلام , استعلام گازوئیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248394/استعلام-تجهیزات-فیبر-نوری'>استعلام تجهیزات فیبر نوری  / استعلام , استعلام تجهیزات فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248395/استعلام-طرح-های-آمارگیری--'>استعلام طرح های آمارگیری ... / استعلام, استعلام طرح های آمارگیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246875/مناقصات-اجرای-عملیات-تعویض-5000-عدد-کنتورهای-خراب--نوبت-دوم'>مناقصات اجرای عملیات تعویض 5000 عدد کنتورهای خراب - نوبت دوم  / ​آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای, مناقصه  اجرای عملیات تعویض 5000 عدد کنتورهای خراب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246886/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام, استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246899/استعلام-اجرای-دیوار-کناف'>استعلام اجرای دیوار کناف  / استعلام ,استعلام اجرای دیوار کناف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246908/استعلام-نجهیز-نصب-راه-اندازی-اعلام-و-اطفا-حریق'>استعلام نجهیز-نصب- راه اندازی اعلام و اطفا حریق / استعلام , استعلام نجهیز-نصب- راه اندازی اعلام و اطفا حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246923/استعلام-6-دستگاه-درب-اتوماتیک-کشویی'>استعلام 6 دستگاه درب اتوماتیک کشویی / استعلام,استعلام 6 دستگاه درب اتوماتیک کشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246933/استعلام-تهیه-و-حمل-و-نصب-پنجره-upvc'>استعلام تهیه و حمل و نصب پنجره upvc / استعلام , استعلام تهیه و حمل و نصب پنجره upvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246938/استعلام-خرید-محلول-چیلر-جذبی-200-لیتر'>استعلام خرید محلول چیلر جذبی 200 لیتر  / استعلام, خرید محلول چیلر جذبی 200 لیتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246992/استعلام-مصالح--'>استعلام مصالح ... / استعلام , استعلام مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247013/استعلام-احداث-مدرسه-یک-کلاسه'>استعلام  احداث مدرسه یک کلاسه  / استعلام,  احداث مدرسه یک کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247021/مناقصه-انجام-عملیات-راهداری-تابستانی-و-زمستانی'>مناقصه انجام عملیات راهداری تابستانی و زمستانی / مناقصات عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام عملیات راهداری تابستانی و زمستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247022/تجدید-فراخوان-مناقصه-پروژه-ساماندهی-رودخانه--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه پروژه ساماندهی رودخانه - نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید فراخوان مناقصه پروژه ساماندهی رودخانه  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247026/استعلام-کیس--'>استعلام کیس ... / استعلام , استعلام کیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247042/مناقصه-واگذاری-مدیریتی-و-انجام-حجمی-کلیه-امور-مربوط-به-تهیه-مواد-اولیه---مرتبه-دوم'>مناقصه واگذاری مدیریتی و انجام حجمی کلیه امور مربوط به تهیه مواد اولیه ....مرتبه دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری مدیریتی و انجام حجمی کلیه امور مربوط به تهیه مواد اولیه ....مرتبه دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247043/استعلام-مرمت-پروژه-های-دولت-آباد'>استعلام مرمت پروژه های دولت آباد / استعلام,استعلام مرمت پروژه های دولت آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247044/استعلام-سیستم-برق--'>استعلام سیستم برق ... / استعلام , استعلام سیستم برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247052/استعلام-تاسیسات-الکتریکی-مسجد-جامع-اصفهان'>استعلام تاسیسات الکتریکی مسجد جامع اصفهان  / استعلام,استعلام تاسیسات الکتریکی مسجد جامع اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247056/استعلام-مرمت-مسجد'>استعلام مرمت مسجد / استعلام, مرمت مسجد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247057/استعلام-مرمت-ساختمان--'>استعلام مرمت ساختمان ... / استعلام, استعلام مرمت ساختمان ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247059/استعلام-بافت-تاریخی-شهر'>استعلام بافت تاریخی شهر / استعلام, استعلام بافت تاریخی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247066/استعلام-بافت-تاریخی-شهر-زواره'>استعلام بافت تاریخی شهر زواره  / استعلام , استعلام بافت تاریخی شهر زواره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247086/استعلام-سوئیچ'>استعلام سوئیچ / استعلام,استعلام سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247093/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام,خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247096/استعلام-رول-حرارتی--'>استعلام رول حرارتی ... / استعلام, استعلام رول حرارتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247104/استعلام-چکش--'>استعلام چکش ... / استعلام , استعلام چکش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247111/استعلام-کلروفیل-متر-پرتابل-دیجیتال'>استعلام کلروفیل متر پرتابل دیجیتال / استعلام, استعلام کلروفیل متر پرتابل دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247149/استعلام-مرمت-خانه-حیدری-و-خانه-احمدزاده'>استعلام مرمت خانه حیدری و خانه احمدزاده / استعلام,استعلام مرمت خانه حیدری و خانه احمدزاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247204/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247216/استعلام-سنسور-بران-هیترداری'>استعلام سنسور بران هیترداری  / استعلام,استعلام سنسور بران هیترداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247246/استعلام-رفع-حوادث-و-تعمیر-و-نگهداری-شبکه'>استعلام رفع حوادث و تعمیر و نگهداری شبکه / استعلام,استعلام رفع حوادث و تعمیر و نگهداری شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247250/استعلام-ترازوی-0-001-گرم-تا-200-گرم-طرح-AND'>استعلام ترازوی 0.001 گرم تا 200 گرم طرح AND / استعلام, ترازوی 0.001 گرم تا 200 گرم طرح AND</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247251/استعلام-خرید-ماست-کم-چرب-بسته-بندی'>استعلام خرید ماست کم چرب بسته بندی  / استعلام , استعلام خرید ماست کم چرب بسته بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247256/استعلام-یو-پی-اس'>استعلام یو پی اس / استعلام,استعلام یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247258/مناقصه-تکمیل-مدول-اول-تصفیه-خانه-فاضلاب--'>مناقصه تکمیل مدول اول تصفیه خانه فاضلاب ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل مدول اول تصفیه خانه فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247262/استعلام-آب-مقطرگیری'>استعلام آب مقطرگیری / استعلام, استعلام آب مقطرگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247265/استعلام-پوشه-بندار'>استعلام پوشه بندار  / استعلام,استعلام پوشه بندار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247280/استعلام-اوگر-خاک-شناسی--'>استعلام اوگر خاک شناسی... / استعلام, استعلام اوگر خاک شناسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247286/استعلام-متر-لایزری-سویس-لایکا'>استعلام متر لایزری سویس لایکا  / استعلام,استعلام متر لایزری سویس لایکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247309/استعلام-لوازم-مصرفی-پزشکی'>استعلام لوازم مصرفی پزشکی  / استعلام , استعلام لوازم مصرفی پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247335/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام , استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247355/استعلام-دوربین-Hyperspectral-imaging-100'>استعلام دوربین Hyperspectral imaging 100  / استعلام, دوربین Hyperspectral imaging 100 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247363/استعلام-خدمات-قابل-واگذاری-در-حوزه-حفظ-کاربری-و-واگذاری-امور-اراضی--'>استعلام خدمات قابل واگذاری در حوزه حفظ کاربری و واگذاری امور اراضی... / استعلام, استعلام خدمات قابل واگذاری در حوزه حفظ کاربری و واگذاری امور اراضی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247367/استعلام-بوش-فیبری-پمپ'>استعلام بوش فیبری پمپ / استعلام,استعلام بوش فیبری پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247376/فراخوان-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-سیر-و-حرکت'>فراخوان ایاب و ذهاب پرسنل سیر و حرکت  / مناقصه عمومی, فراخوان ایاب و ذهاب پرسنل سیر و حرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247377/استعلام-تجهیزات-رادیویی-سایت-ستاد'>استعلام تجهیزات رادیویی,سایت ستاد / استعلام, استعلام تجهیزات رادیویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247387/استعلام-نمک-یددار-تصفیه-ریفان'>استعلام  نمک یددار تصفیه ریفان  / استعلام, نمک یددار تصفیه ریفان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247410/استعلام-کلر-مخصوص-استخر-در-بشکه-های-45-کیلوگرمی-با-درجه-خلوص-70-درصد-به-بالا'>استعلام کلر مخصوص استخر در بشکه های 45 کیلوگرمی با درجه خلوص 70 درصد به بالا / استعلام,استعلام کلر مخصوص استخر در بشکه های 45 کیلوگرمی با درجه خلوص 70 درصد به بالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247425/استعلام-احداث-المان-ورودی'>استعلام احداث المان ورودی  / استعلام, احداث المان ورودی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247427/استعلام-ماکارانی-سویا-داتیس'>استعلام ماکارانی-سویا داتیس / استعلام , استعلام ماکارانی-سویا داتیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247436/استعلام-کیس-رایانه-نقره-ای'>استعلام کیس رایانه نقره ای  / استعلام, کیس رایانه نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247453/استعلام-کیس--'>استعلام کیس ... / استعلام , استعلام کیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247458/استعلام-قطعات-کامپیوتر-مورد-نیاز-شرکت--'>استعلام قطعات کامپیوتر مورد نیاز شرکت ... / استعلام,استعلام قطعات کامپیوتر مورد نیاز شرکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247482/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه / استعلام,استعلام کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247511/استعلام-بهسازی--'>استعلام بهسازی ... / استعلام , استعلام بهسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247520/استعلام-تهیه-دو-کلیپ-آموزشی-پک'>استعلام تهیه دو کلیپ آموزشی پک  / استعلام , استعلام تهیه دو کلیپ آموزشی پک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247558/مناقصه-تامین-تجهیزات-انجام-عملیات-ساختمانی-و--نوبت-دوم'>مناقصه تامین تجهیزات، انجام عملیات ساختمانی و... نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه تامین تجهیزات، انجام عملیات ساختمانی و... ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247618/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-سرور-محاسباتی'>مناقصه خرید دو دستگاه سرور محاسباتی  / مناقصه, مناقصه  خرید دو دستگاه سرور محاسباتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247624/استعلام-خرید-اجرا-دروربین-مداربسته'>استعلام خرید- اجرا دروربین مداربسته / استعلام, استعلام خرید- اجرا دروربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247628/استعلام-مصالح-شن---'>استعلام مصالح شن  .... / استعلام ,استعلام مصالح شن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247629/مناقصه-عملیات-احداث-استخر-سرپوشیده-تجدید'>مناقصه عملیات احداث استخر سرپوشیده -تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث استخر سرپوشیده -تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247648/مناقصه-واگذاری-اداره-امور-مرکز-گذری-سلامت'>مناقصه واگذاری اداره امور مرکز گذری سلامت / آگهی مناقصات عمومی,مناقصه واگذاری اداره امور مرکز گذری سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247699/استعلام-شن--'>استعلام شن ... / استعلام, استعلام شن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247709/استعلام-انجام-مطالعات-مرحله-اول-و-دوم-ساختمان-بانک-کشاورزی'>استعلام  انجام مطالعات مرحله اول و دوم ساختمان بانک کشاورزی / استعلام, انجام مطالعات مرحله اول و دوم ساختمان بانک کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247744/استعلام-چاپگر-Olivety-PR2'>استعلام چاپگر Olivety PR2 / استعلام,استعلام چاپگر Olivety PR2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247749/استعلام-ساخت-سایبان-برای-منبع-گاز--'>استعلام ساخت سایبان برای منبع گاز... / استعلام, استعلام ساخت سایبان برای منبع گاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247765/استعلام-بذر-اسپرس'>استعلام بذر اسپرس  / استعلام,استعلام بذر اسپرس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247774/استعلام-باطری'>استعلام باطری / استعلام,استعلام باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247813/استعلام-پرینتر-4-کاره'>استعلام پرینتر 4 کاره / استعلام, استعلام پرینتر 4 کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247862/استعلام-خرید-کانکس'>استعلام خرید کانکس / استعلام , استعلام خرید کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247904/استعلام-خرید-خروجی-وان-های-3-متر-مکعب'>استعلام خرید خروجی وان های 3 متر مکعب / استعلام,استعلام خرید خروجی وان های 3 متر مکعب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247909/استعلام-بیمه-آتش-سوزی-عملیات-انجام-شده'>استعلام بیمه آتش سوزی عملیات انجام شده / استعلام, استعلام بیمه آتش سوزی عملیات انجام شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247919/استعلام-کارت-زرد-سراتراپ-و--'>استعلام کارت زرد، سراتراپ و ... / استعلام, کارت زرد، سراتراپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247920/استعلام-چاپگر-2035-اچ-پی-سیاه-سفید'>استعلام چاپگر 2035 اچ پی سیاه سفید / استعلام,استعلام چاپگر 2035 اچ پی سیاه سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247933/استعلام-خرید-استخرهای-گرد-پیش-ساخته'>استعلام خرید استخرهای گرد پیش ساخته  / استعلام, خرید استخرهای گرد پیش ساخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247935/استعلام-خرید-پایه-های-وان-های-سایت'>استعلام خرید پایه های وان های سایت / استعلام ,استعلام خرید پایه های وان های سایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247936/استعلام-میکروفن'>استعلام میکروفن  / استعلام, میکروفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247941/استعلام-سمپاش-یکصد-لیتری-فرغونی-3-دستگاه-و--'>استعلام سمپاش یکصد لیتری فرغونی 3 دستگاه و ... / استعلام,استعلام سمپاش یکصد لیتری فرغونی 3 دستگاه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247944/استعلام-سیستم-کامل-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامل کامپیوتر / استعلام,سیستم کامل کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247948/استعلام-طبق-فایل-پیوست'>استعلام  طبق فایل پیوست / استعلام, طبق فایل پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247950/استعلام-اجرای-سازه--'>استعلام اجرای سازه ... / استعلام, استعلام اجرای سازه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247952/استعلام-اسپیکر-بلوتوثی-قابل-حمل-میفا-مدل-m8'>استعلام اسپیکر بلوتوثی قابل حمل میفا مدل m8  / استعلام, اسپیکر بلوتوثی قابل حمل میفا مدل m8 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247960/استعلام-پمپ-وکیوم-و-خلاء'>استعلام پمپ وکیوم و خلاء / استعلام , استعلام پمپ وکیوم و خلاء</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247972/استعلام-باتری-خشک-12-ولت-9-آمپر-با-کانکتور-T2'>استعلام باتری خشک 12 ولت 9 آمپر با کانکتور T2 / استعلام, باتری خشک 12 ولت 9 آمپر با کانکتور T2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247975/استعلام-اخذ-ایران-کد-پمپ-آب-یک-اینچی'>استعلام اخذ ایران کد پمپ آب یک اینچی / استعلام,استعلام اخذ ایران کد پمپ آب یک اینچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247986/استعلام-هدست-استریو-بلوتوث-سونی-مدل-SBH60'>استعلام  هدست استریو بلوتوث سونی مدل SBH60 / استعلام,  هدست استریو بلوتوث سونی مدل SBH60</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248000/استعلام-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام مصرفی آزمایشگاهی  / استعلام,استعلام مصرفی آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248031/استعلام-1-دستگاه-گریس-پمپ-برقی'>استعلام 1 دستگاه گریس پمپ برقی / استعلام, استعلام 1 دستگاه گریس پمپ برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248047/استعلام-یخچال-فریزر'>استعلام یخچال فریزر / استعلام,یخچال فریزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248050/استعلام-الکتروموتور'>استعلام الکتروموتور / استعلام,استعلام الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248052/اصلاحیه-مناقصه-عمومی-خدمات-چاپ-و-نصب-بنر-و-پرتابل-و-بیلبورد'>اصلاحیه مناقصه عمومی خدمات چاپ و نصب بنر و پرتابل و بیلبورد / اصلاحیه مناقصه عمومی ,  مناقصه عمومی خدمات چاپ و نصب بنر و پرتابل و بیلبورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248060/استعلام-3-دستگاه-کنتاکتور-110-کیلووات-و--'>استعلام 3 دستگاه کنتاکتور 110 کیلووات و ... / استعلام,استعلام 3 دستگاه کنتاکتور 110 کیلووات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248067/استعلام-تهیه-و-نصب-درب-ضدسرقت--'>استعلام تهیه و نصب درب ضدسرقت... / استعلام, استعلام تهیه و نصب درب ضدسرقت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248070/استعلام-الکتروموتور-شناور'>استعلام الکتروموتور شناور / استعلام,الکتروموتور شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248078/استعلام​CASE-FAN'>استعلام​CASE FAN / استعلام, استعلام ​CASE FAN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248113/استعلام-آبرسانی'>استعلام  آبرسانی / استعلام, آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248124/استعلام-باتری'>استعلام باتری / استعلام,استعلام باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248125/استعلام-باتری-استارتر-خودرو-سواری'>استعلام باتری استارتر خودرو سواری  / استعلام, باتری استارتر خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248143/استعلام-یک-سری-تجهیزات-آزمایشگاه-فیزیک--'>استعلام یک سری تجهیزات آزمایشگاه فیزیک .. / استعلام ,استعلام یک سری تجهیزات آزمایشگاه فیزیک ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248156/استعلام-پروژه-تعمیر-و-تجهیز-آسانسور'>استعلام پروژه تعمیر و تجهیز آسانسور / استعلام,استعلام پروژه تعمیر و تجهیز آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248162/استعلام-تعمیر--'>استعلام تعمیر ... / استعلام , استعلام تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248195/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار  / استعلام, خرید نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248197/استعلام-اجرای-کابینت-زمینی-و-هوایی-آزمایشگاه'>استعلام اجرای کابینت زمینی و هوایی آزمایشگاه  / استعلام, استعلام اجرای کابینت زمینی و هوایی آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248205/استعلام-اجرای-جدول-گذاری'>استعلام اجرای جدول گذاری  / استعلام,استعلام اجرای جدول گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248213/استعلام-نیاز-به-کیس-و-مانیتور'>استعلام نیاز به کیس و مانیتور  / استعلام, نیاز به کیس و مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248231/استعلام-تعمیر-نگهداری-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام تعمیر نگهداری سیستم اعلام حریق / استعلام , استعلام تعمیر نگهداری سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248233/فراخوان-استعلام-انجام-امور-چاپ-و-تکثیر'>فراخوان استعلام انجام امور چاپ و تکثیر  / فراخوان استعلام , فراخوان استعلام انجام امور چاپ و تکثیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248245/استعلام-طراحی-و-نصب-سیستم-اعلام-حریق--'>استعلام طراحی و نصب سیستم اعلام حریق... / استعلام,استعلام طراحی و نصب سیستم اعلام حریق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248257/استعلام-قیمت-گذاری-حجمی-تعمیرات-نگهداشت-پشتیبانی--'>استعلام قیمت گذاری حجمی تعمیرات، نگهداشت، پشتیبانی ... / استعلام, استعلام قیمت گذاری حجمی تعمیرات، نگهداشت، پشتیبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248258/استعلام-پشتیبانی-ای-تی'>استعلام پشتیبانی ای تی / استعلام,پشتیبانی ای تی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248261/استعلام-تبلت-ماکروسافت-سورفیس-بهمراه-قلم-شارژر-کیبورد-اورجینال'>استعلام تبلت ماکروسافت سورفیس بهمراه قلم شارژر کیبورد اورجینال / استعلام, استعلام تبلت ماکروسافت سورفیس بهمراه قلم شارژر کیبورد اورجینال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248262/استعلام-خرید-پودر-آلومینا-و-غیره'>استعلام خرید پودر آلومینا و غیره  / استعلام,استعلام خرید پودر آلومینا و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248265/مناقصه-خرید-3000-عدد-کیت-کامل-انشعاب-آب--'>مناقصه خرید 3000 عدد کیت کامل انشعاب آب ... / مناقصه, مناقصه خرید 3000 عدد کیت کامل انشعاب آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248281/استعلام-لوازم-مصرفی-پزشکی'>استعلام لوازم مصرفی پزشکی  / استعلام,استعلام لوازم مصرفی پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248348/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون / استعلام, استعلام تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248362/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای ... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248365/استعلام-خرید-و-نصب-دو-عدد-جک-هیدرولیکی-برقی'>استعلام خرید و نصب دو عدد جک هیدرولیکی برقی / استعلام,استعلام خرید و نصب دو عدد جک هیدرولیکی برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248368/استعلام-اصلاح-برق-کشی-ساختمان'>استعلام اصلاح برق کشی ساختمان  / استعلام, استعلام  اصلاح برق کشی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248370/استعلام-کارت-مغناطیسی-Hico'>استعلام کارت مغناطیسی Hico  / استعلام, کارت مغناطیسی Hico </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248387/استعلام-اجرای-محوطه-سازی-سالن-همایش'>استعلام اجرای محوطه سازی سالن همایش  / استعلام, استعلام اجرای محوطه سازی سالن همایش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246835/فراخوان-مناقصه-جداسازی-LAN-از-اینترنت-سازمان----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه جداسازی LAN از اینترنت سازمان ... - نوبت دوم  / مناقصه, فراخوان مناقصه جداسازی LAN از اینترنت سازمان ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246838/فراخوان-مناقصه-تکمیل-نمای-مرکز-داده----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل نمای مرکز داده ... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه تکمیل نمای مرکز داده ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246841/تجدید-فراخوان-تامین-و-اجرای-سقف-کاذب-ساختمان-مرکز-داده----نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تامین و اجرای سقف کاذب ساختمان مرکز داده ... - نوبت دوم  / تجدید فراخوان، تجدید فراخوان تامین و اجرای سقف کاذب ساختمان مرکز داده ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246853/استعلام-اجرای-عملیات-پاکسازی-قنوها-و-زیر-پل-و-جاده-های-ایستگاه-ها'>استعلام اجرای عملیات پاکسازی قنوها و زیر پل و جاده های ایستگاه ها / استعلام,استعلام اجرای عملیات پاکسازی قنوها و زیر پل و جاده های ایستگاه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246864/فراخوان-خرید-سه-دستگاه-توربین-گازی-با-توان-تولیدی-24-مگاوات--'>فراخوان خرید سه دستگاه توربین گازی با توان تولیدی 24 مگاوات... / فراخوان , فراخوان خرید سه دستگاه توربین گازی با توان تولیدی 24 مگاوات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246868/فراخوان-خرید-کاتالیست-واحدهای-ایزومریزاسیون-و-واحد-تبدیل-کاتالیستی'>فراخوان خرید کاتالیست واحدهای ایزومریزاسیون و واحد تبدیل کاتالیستی / فراخوان , فراخوان خرید کاتالیست واحدهای ایزومریزاسیون و واحد تبدیل کاتالیستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246879/مناقصه-خرید-سه-دستگاه-چیلر-250-تن--نوبت-دوم'>مناقصه خرید سه دستگاه چیلر  250 تن - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید سه دستگاه چیلر  250 تن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246901/مناقصه-خرید-خدمات-تامین-بخشی-از-نیروی-انسانی'>مناقصه خرید  خدمات تامین بخشی از نیروی انسانی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید  خدمات تامین بخشی از نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246902/اصلاحیه-فراخوان-ارزیابی-کیفی-طرح-و-ساخت-عملیات-اجرایی-سازه-(دیوار-حفاظتی)'>اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی طرح و ساخت عملیات اجرایی سازه (دیوار حفاظتی)  / اصلاحیه آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی طرح و ساخت عملیات اجرایی سازه (دیوار حفاظتی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246927/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-خدمات-مشاوره-طرح-احداث-مجتمع-قضایی-خانواده-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره طرح احداث مجتمع قضایی خانواده نوبت دوم   / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره طرح احداث مجتمع قضایی خانواده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246944/استعلام-برد-اسپیلت-و-برد-فن-کویل--'>استعلام برد اسپیلت و برد فن کویل ... / استعلام, استعلام برد اسپیلت و برد فن کویل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246983/استعلام-بست-کمربندی-پلاستیکی'>استعلام بست کمربندی پلاستیکی / استعلام , استعلام بست کمربندی پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246984/مناقصه-خرید-تخم-نوغان-هیبرید-وارداتی--'>مناقصه خرید تخم نوغان هیبرید وارداتی ... / مناقصه, مناقصه خرید تخم نوغان هیبرید وارداتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246995/استعلام-خرید-750-عدد-کلاه-کاسکت-ایمنی-مخصوص-راکبان-موتورسیکلت-سوار'>استعلام خرید 750 عدد کلاه کاسکت ایمنی مخصوص راکبان موتورسیکلت سوار / استعلام,استعلام خرید 750 عدد کلاه کاسکت ایمنی مخصوص راکبان موتورسیکلت سوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247006/استعلام-احداث-450-متر-شبکه-فشار-متوسط--'>استعلام احداث 450 متر شبکه فشار متوسط... / استعلام, استعلام احداث 450 متر شبکه فشار متوسط...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247011/استعلام-چراغ-لاک-پشتی'>استعلام چراغ لاک پشتی / استعلام , استعلام چراغ لاک پشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247012/استعلام-تقویت-پایه-های-تیرسیمانی-خط'>استعلام تقویت پایه های تیرسیمانی خط  / استعلام , استعلام تقویت پایه های تیرسیمانی خط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247028/استعلام-ارائه-مشاوره-و-مطالعات-طرح-احداث-پارک-جنگلی--'>استعلام ارائه مشاوره و مطالعات طرح احداث پارک جنگلی... / استعلام, استعلام ارائه مشاوره و مطالعات طرح احداث پارک جنگلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247034/تمدید-مهلت-ارزیابی-کیفی-مناقصه-عملیات-جوشکاری-7600-بند'>تمدید مهلت ارزیابی کیفی مناقصه عملیات جوشکاری 7600 بند   / تمدید مهلت ارزیابی , تمدید مهلت ارزیابی کیفی مناقصه عملیات جوشکاری 7600 بند  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247055/تجدید-فراخوان-احداث-دیوار-نگهبان-و-کانال-آبرو-(نوبت-دوم)'>تجدید فراخوان احداث دیوار نگهبان و کانال آبرو (نوبت دوم) / تجدید اگهی فراخوان , تجدید فراخوان احداث دیوار نگهبان و کانال آبرو (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247074/استعلام-خرید-کامپیوتر-و-پرینتر'>استعلام خرید کامپیوتر و پرینتر  / استعلام, استعلام خرید کامپیوتر و پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247077/مناقصه-تعریض-و-بهسازی-خیابان-ساحلی--'>مناقصه تعریض و بهسازی خیابان ساحلی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعریض و بهسازی خیابان ساحلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247107/استعلام-یک-دستگاه-سورتر-مدل-nc700'>استعلام یک دستگاه سورتر مدل nc700 / استعلام,استعلام یک دستگاه سورتر مدل nc700</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247168/مناقصه-تهیه-مصالح--ساخت-و-نصب-تابلوهای-اسامی-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح ، ساخت و نصب تابلوهای اسامی معابر... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مصالح ، ساخت و نصب تابلوهای اسامی معابر... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247176/مناقصه-انجام-عملیات-تکمیل-تاسیسات-مکانیکی'>مناقصه انجام عملیات تکمیل تاسیسات مکانیکی / آگهی مناقصه,مناقصه انجام عملیات تکمیل تاسیسات مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247181/فراخوان-مناقصه-احداث-منهول-های-پیش-ساخته-شده-بتنی-تجدید'>فراخوان مناقصه احداث منهول های پیش ساخته شده بتنی تجدید  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان مناقصه احداث منهول های پیش ساخته شده بتنی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247203/استعلام-ال-سی-دی--'>استعلام ال سی دی ... / استعلام, استعلام ال سی دی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247209/استعلام-پمپ-گرانفوس-جهت-دیگ-بخار'>استعلام پمپ گرانفوس جهت دیگ بخار / استعلام, استعلام پمپ گرانفوس جهت دیگ بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247225/استعلام-تهیه-و-نصب-پلاک-مشترکین-آب-شرب-در-روستاها'>استعلام  تهیه و نصب پلاک مشترکین آب شرب در روستاها  / استعلام, تهیه و نصب پلاک مشترکین آب شرب در روستاها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247232/استعلام-فشار-شکن-بخار--'>استعلام فشار شکن بخار ... / استعلام , استعلام فشار شکن بخار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247242/تجدید-مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-نگهداری---(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات نگهداری ... (نوبت دوم) / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات نگهداری ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247273/مناقصه-عملیات-مرمت-سنگی-گابیونی-و---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات مرمت سنگی گابیونی  و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مرمت سنگی گابیونی  و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247279/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-مصالح-پوشش-خارجی-لوله-های-فولادی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی خرید مصالح پوشش خارجی لوله های فولادی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی خرید مصالح پوشش خارجی لوله های فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247281/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه--پخت-و-توزیع-صبحانه-ناهار-و-شام-بیماران-و-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مواد اولیه ، پخت و توزیع صبحانه، ناهار و شام بیماران و کارکنان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مواد اولیه ، پخت و توزیع صبحانه، ناهار و شام بیماران و کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247306/مناقصه-عمومی-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی-توزیع-نیرو-از-طریق-نصب-و-اصلاح-انشعابات-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی انتقال نیرو و برق رسانی توزیع نیرو از طریق نصب و اصلاح انشعابات نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی انتقال نیرو و برق رسانی توزیع نیرو از طریق نصب و اصلاح انشعابات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247307/مناقصه-نیازمندی-اقلام-جهت-مصرف-یگان-های-تابعه-و-تدارک--نوبت-دوم'>مناقصه نیازمندی اقلام جهت مصرف یگان های تابعه و تدارک - نوبت دوم  / مناقصه نیازمندی اقلام جهت مصرف یگان های تابعه و تدارک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247332/استعلام-اجرای-کابل-کشی-شبکه-روشنایی'>استعلام اجرای کابل کشی شبکه روشنایی / استعلام, اجرای کابل کشی شبکه روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247345/مناقصه-حمل-و-تخلیه-یکدستگاه-ترانسفورماتور-160MVA'>مناقصه حمل و تخلیه یکدستگاه ترانسفورماتور 160MVA / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل و تخلیه یکدستگاه ترانسفورماتور 160MVA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247390/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247400/استعلام-بازسازی-تجهیزات-الکترومکانیکال-ایستگاه--'>استعلام بازسازی تجهیزات الکترومکانیکال ایستگاه... / استعلام,استعلام بازسازی تجهیزات الکترومکانیکال ایستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247407/استعلام-قراص-کاندوم-ایرانی'>استعلام قراص کاندوم ایرانی  / استعلام , استعلام قراص کاندوم ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247414/استعلام-پنج-دوره-آموزش-امور-مشاوره-به-افراد---'>استعلام پنج دوره آموزش امور مشاوره به افراد .... / استعلام ,استعلام پنج دوره آموزش امور مشاوره به افراد ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247433/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام,تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247440/آگهی-مناقصه-عملیات-آماده-سازی-چالزنی--آتشباری'>آگهی مناقصه عملیات آماده سازی ،چالزنی ، آتشباری / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه عملیات آماده سازی ،چالزنی ، آتشباری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247449/استعلام-خرید-انواع-یراق-آلات-کابل-خودنگهدار'>استعلام خرید انواع یراق آلات کابل خودنگهدار / استعلام,استعلام خرید انواع یراق آلات کابل خودنگهدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247460/استعلام-خرید-370-اصله-پایه-بتونی'>استعلام خرید 370 اصله پایه بتونی  / استعلام ,استعلام خرید 370 اصله پایه بتونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247465/استعلام-عدس'>استعلام عدس  / استعلام, عدس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247470/استعلام-ارائه-خدمات-مشاوره'>استعلام ارائه خدمات مشاوره / استعلام,ارائه خدمات مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247493/استعلام-خرید-کارتریج'>استعلام  خرید کارتریج  / استعلام, خرید کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247494/فراخوان-ارزیابی-کیفی-طبخ-و-توزیع-غذا-(سلف-سرویس)-دانشگاه'>فراخوان ارزیابی کیفی  طبخ و توزیع غذا (سلف سرویس) دانشگاه / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی  طبخ و توزیع غذا (سلف سرویس) دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247496/آگهی-شناسایی-سرمایه-گذار-در-خصوص-بازیافت-پسماندهای-خانگی--نوبت-دوم'>آگهی شناسایی سرمایه گذار در خصوص بازیافت پسماندهای خانگی - نوبت دوم  / آگهی شناسایی سرمایه گذار,آگهی شناسایی سرمایه گذار در خصوص بازیافت پسماندهای خانگی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247497/استعلام-کاغذ-تحریر-معمولی--'>استعلام کاغذ تحریر معمولی... / استعلام, استعلام کاغذ تحریر معمولی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247503/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-پلی-اتیلن-خطوط-انتقال-آب-سد-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن خطوط انتقال آب سد نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن خطوط انتقال آب سد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247524/تجدید-مناقصه-خرید-دو-دستگاه-لیفتراک'>تجدید مناقصه خرید دو دستگاه لیفتراک / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید دو دستگاه لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247527/مناقصه-تکمیل-ساختمان-نقاهتگاه'>مناقصه تکمیل ساختمان نقاهتگاه / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه تکمیل ساختمان نقاهتگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247560/مناقصه-امور-راهبری-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی'>مناقصه امور راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247562/استعلام-اجرای-روکش-آسفالت-و-درزگیری-راه-فرعی'>استعلام اجرای روکش آسفالت و درزگیری راه فرعی  / استعلام, اجرای روکش آسفالت و درزگیری راه فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247580/استعلام-جابجائی-خطوط-انتقال-آب'>استعلام جابجائی خطوط انتقال آب / استعلام , استعلام لوازم ازمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247583/فراخوان-تهیه-تامین-جابجایی-و-نصب-تجهیزات-ایستگاههای-فیلتراسیون--'>فراخوان تهیه، تامین، جابجایی و نصب تجهیزات ایستگاههای فیلتراسیون... / مناقصه,  فراخوان تهیه، تامین، جابجایی و نصب تجهیزات ایستگاههای فیلتراسیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247591/استعلام-دیزل-ژنراتور'>استعلام دیزل ژنراتور / استعلام,دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247605/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-خدماتی'>مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی  / مناقصه, ، مناقصه انجام امور خدماتی     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247613/استعلام-قفسه-بندی-سردخانه-جسد-جنس-استیل-نگیر'>استعلام قفسه بندی سردخانه جسد جنس استیل نگیر / استعلام,استعلام قفسه بندی سردخانه جسد جنس استیل نگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247614/استعلام-تهیه--خرید-و-نصب-تجهیزات-ویدئو-کنفرانس'>استعلام تهیه ، خرید و نصب تجهیزات ویدئو کنفرانس  / استعلام, تهیه ، خرید و نصب تجهیزات ویدئو کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247635/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اصلاح-پل-متحرک-اسکله-رو--رو-ریلی--(نوبت-دوم)'>فراخوان ارزیابی کیفی اصلاح پل متحرک اسکله رو - رو ریلی   (نوبت دوم) / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی اصلاح پل متحرک اسکله رو - رو ریلی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247665/ارزیابی-کیفی-بهسازی-و-توسعه-ایستگاه-راه-آهن'>ارزیابی کیفی بهسازی و توسعه ایستگاه راه آهن  / ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی بهسازی و توسعه ایستگاه راه آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247675/مناقصه-امور-خدمات-عمومی-شبکه-بهداشت-درمان'>مناقصه  امور خدمات عمومی شبکه بهداشت درمان  / مناقصه , مناقصه  امور خدمات عمومی شبکه بهداشت درمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247692/استعلام-برینگ-زنجیر'>استعلام برینگ زنجیر  / استعلام برینگ زنجیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247704/استعلام-بازسازی-تجهیزات-الکترومکانیکال-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام بازسازی تجهیزات الکترومکانیکال ایستگاه پمپاژ  / استعلام, بازسازی تجهیزات الکترومکانیکال ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247720/استعلام-بازسازی-زیرساخت-مرکز-داده'>استعلام بازسازی زیرساخت مرکز داده / استعلام, بازسازی زیرساخت مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247732/استعلام-نیاز-به-تامین-کنندگان-کامپیوتر'>استعلام نیاز به تامین کنندگان کامپیوتر  / استعلام , استعلام نیاز به تامین کنندگان کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247737/استعلام-کالای-نوشت-افزار'>استعلام کالای نوشت افزار  / استعلام,استعلام کالای نوشت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247760/استعلام-مانومتر-کامل-کپسول-ازت--مارک-هریس'>استعلام مانومتر کامل کپسول ازت - مارک هریس  / استعلام, استعلام مانومتر کامل کپسول ازت - مارک هریس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247777/استعلام-ورقهای-نایلون-فشرده'>استعلام ورقهای نایلون فشرده / استعلام, استعلام ورقهای نایلون فشرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247780/استعلام-کابل-ها-و-رساناها'>استعلام کابل ها و رساناها / استعلام, استعلام کابل ها و رساناها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247797/مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-با-لوله-پلی-اتیلن-دو-جداره--'>مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب با لوله پلی اتیلن دو جداره... / مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب با لوله پلی اتیلن دو جداره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247803/مناقصه-عملیات-نصب-ترانسفورماتور-در-شهرستان--'>مناقصه عملیات نصب ترانسفورماتور در شهرستان ... / مناقصه, مناقصه عملیات نصب ترانسفورماتور در شهرستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247822/فراخوان-عمومی-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>فراخوان عمومی خرید لوله پلی اتیلن / فراخوان عمومی, فراخوان عمومی خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247827/مناقصه-حمل-و-نقل-درون-شهری'>مناقصه حمل و نقل درون شهری  / مناقصه, مناقصه حمل و نقل درون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247848/تجدید-مناقصه-انجام-امور-محوله-مربوط-به-نگهداری-از-اماکن-و-تاسیسات--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام امور محوله مربوط به نگهداری از اماکن و تاسیسات... نوبت دوم / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه انجام امور محوله مربوط به نگهداری از اماکن و تاسیسات... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247858/مناقصه-انجام-عملیات-سمپاشی-ساختمانهای-اداری-و-صنعتی-نیروگاه'>مناقصه انجام عملیات سمپاشی ساختمانهای اداری و صنعتی نیروگاه / مناقصه ، مناقصه انجام عملیات سمپاشی ساختمانهای اداری و صنعتی نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247866/مناقصه-اجرای-عملیات-آبخیزداری'>مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247903/استعلام-پکیج-زمینی-7-پره-دیگ-چدنی'>استعلام پکیج زمینی 7 پره دیگ چدنی  / استعلام, پکیج زمینی 7 پره دیگ چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247949/استعلام-پروفیل-قوطی-و-ناودونی'>استعلام پروفیل قوطی و ناودونی  / استعلام,استعلام پروفیل قوطی و ناودونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247954/استعلام-خدمات-پشتیبانی-جنگل-داری'>استعلام خدمات پشتیبانی  جنگل داری / استعلام ,استعلام خدمات پشتیبانی  جنگل داری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247978/استعلام-کارت-مغناطیسی-Hico'>استعلام کارت مغناطیسی Hico  / استعلام, کارت مغناطیسی Hico </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248006/استعلام-گریس-پمپ-سطلی-16-کیلویی'>استعلام گریس پمپ سطلی 16 کیلویی / استعلام بهاء , استعلام گریس پمپ سطلی 16 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248023/استعلام-ترکمتر-کنترلی-عقربه-ای-و-ترکمتر-بکسی'>استعلام ترکمتر کنترلی عقربه ای و ترکمتر بکسی / استعلام, استعلام ترکمتر کنترلی عقربه ای و ترکمتر بکسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248039/مناقصه-خرید-گیج-اندازه-گیری-درز'>مناقصه خرید گیج اندازه گیری درز / مناقصه, مناقصه خرید گیج اندازه گیری درز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248044/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-شبکه-مسیرهای-بین-روستایی-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به شبکه مسیرهای بین روستایی (نوبت دوم) / تجدید مناقصه,تجدید مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به شبکه مسیرهای بین روستایی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248055/استعلام-پروژه-سرویس-آسانسور'>استعلام پروژه سرویس آسانسور / استعلام ,استعلام پروژه سرویس آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248063/مناقصه-جرثقیل-سقفی-سیم-بکسلی'>مناقصه جرثقیل سقفی سیم بکسلی / اگهی مناقصه , مناقصه جرثقیل سقفی سیم بکسلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248098/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ / استعلام,کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248100/استعلام-خرید-انواع-کابلشو'>استعلام خرید انواع کابلشو / استعلام,استعلام خرید انواع کابلشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248106/استعلام-خرید-لاستیک'>استعلام خرید لاستیک  / استعلام, خرید لاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248160/استعلام-پیراهن-و-شورت-ورزشی'>استعلام پیراهن و شورت ورزشی / استعلام,پیراهن و شورت ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248168/استعلام-ساخت-و-نصب-حفاظ-استیل'>استعلام ساخت و نصب حفاظ استیل / استعلام,استعلام ساخت و نصب حفاظ استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248171/استعلام-اجرای-نمای-داخل-کابین-آسانسور-و--'>استعلام اجرای نمای داخل کابین آسانسور و .. / استعلام ,استعلام اجرای نمای داخل کابین آسانسور و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248180/تمدید-مناقصه-خرید-کالا-توسط-اشخاص'>تمدید مناقصه خرید کالا توسط اشخاص / تمدید مناقصه ، مناقصه خرید کالا توسط اشخاص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248184/مناقصه-واگذاری-حفاری-قبور-تلقین-تدفین--'>مناقصه واگذاری حفاری قبور، تلقین، تدفین... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری حفاری قبور، تلقین، تدفین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248244/فراخوان-مناقصه-تهیه-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-غذای'>فراخوان مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248246/استعلام-نیاز-به-تامین-کنندگان-کامپیوتر--'>استعلام نیاز به تامین کنندگان کامپیوتر... / استعلام, استعلام نیاز به تامین کنندگان کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248273/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-پشتیبانی-و-نظافت'>مناقصه واگذاری امور خدماتی، پشتیبانی و نظافت  / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدماتی، پشتیبانی و نظافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248277/مناقصه-آماده-سازی-ناحیه'>مناقصه آماده سازی ناحیه  / مناقصه , مناقصه آماده سازی ناحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248343/استعلام-شارژ-کنترل-خاموش-کننده-ها-و-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام شارژ کنترل خاموش کننده ها و سیستم اعلام حریق  / استعلام, استعلام شارژ کنترل خاموش کننده ها و سیستم اعلام حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248393/استعلام-تانک-ازت'>استعلام تانک ازت  / استعلام, استعلام تانک ازت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248396/استعلام-LABELPRINTER-ZEBRA-GC420T--'>استعلام LABELPRINTER ZEBRA GC420T... / استعلام, استعلام LABELPRINTER ZEBRA GC420T...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246861/استعلام-میکروسکوپ-نوری-پلاریزان-دو-کاره'>استعلام میکروسکوپ نوری پلاریزان دو کاره / استعلام,استعلام میکروسکوپ نوری پلاریزان دو کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246863/استعلام-استریو-میکروسکوپ-با-کاربرد-رشته-زمین-شناسی'>استعلام استریو میکروسکوپ با کاربرد رشته زمین شناسی  / استعلام, استریو میکروسکوپ با کاربرد رشته زمین شناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246877/استعلام-گازکربن-دی-اکسید-آزمایشگاهی-با-خلوص-99-998'>استعلام گازکربن دی اکسید آزمایشگاهی با خلوص 99.998  / استعلام, گازکربن دی اکسید آزمایشگاهی با خلوص 99.998 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246881/استعلام-سیلندر-خالی-50-لیتری-در-سرویس-گاز-کربن-دی-اکسید'>استعلام سیلندر خالی 50 لیتری در سرویس گاز کربن دی اکسید  / استعلام, سیلندر خالی 50 لیتری در سرویس گاز کربن دی اکسید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246885/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام, لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246889/مناقصه-تجدید-خرید-تجهیزات-آزمایشگاهی'>مناقصه تجدید خرید تجهیزات آزمایشگاهی / مناقصه تجدید, مناقصه تجدید خرید تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246891/استعلام-شیکر-لوله-آزمایش--'>استعلام شیکر لوله آزمایش ... / استعلام , استعلام شیکر لوله آزمایش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246903/استعلام-کمدبندی--'>استعلام کمدبندی ... / استعلام , استعلام کمدبندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246905/استعلام-خرید-کابل-مسی'>استعلام خرید کابل مسی / استعلام, خرید کابل مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246935/فراخوان-مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-2-دستگاه-اکسیژن-ساز'>فراخوان مناقصه خرید نصب و راه اندازی 2 دستگاه اکسیژن ساز  / فراخوان  مناقصه, فراخوان مناقصه  خرید نصب و راه اندازی 2 دستگاه اکسیژن ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246973/استعلام-پروژه-اجرای-عملیات-آبخیزداری-حوزه-آبخیز'>استعلام پروژه اجرای عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز  / استعلام, پروژه اجرای عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246980/مناقصه-واگذاری-آزمایشگاه-مراکز-درمانی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری آزمایشگاه مراکز درمانی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری آزمایشگاه مراکز درمانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246988/استعلام-کت-و-شلوار'>استعلام کت و شلوار / استعلام ,استعلام کت و شلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247001/استعلام-پروژه-اجرای-عملیات-آبخیزداری-حوزه-آبخیز-سد-ماملو-شهرستان-دماوند'>استعلام پروژه اجرای عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز سد ماملو شهرستان دماوند / استعلام,استعلام پروژه اجرای عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز سد ماملو شهرستان دماوند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247049/مناقصه-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-ستاد'>مناقصه راهبری و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی ستاد / آگهی مناقصه, مناقصه راهبری و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247058/فراخوان-مناقصه-مراقبت-و-آبیاری-نهالکاریهای-سنواتی---(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه مراقبت و آبیاری نهالکاریهای سنواتی ... (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه مراقبت و آبیاری نهالکاریهای سنواتی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247094/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-آسفالت-و-جدول-گذاری-معابر-روستا'>تجدید مناقصه اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت و جدول گذاری معابر روستا / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت و جدول گذاری معابر روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247115/فراخوان-مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-4-دستگاه-اکسیژن-ساز'>فراخوان مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 4 دستگاه اکسیژن ساز  / فراخوان  مناقصه, فراخوان مناقصه  خرید نصب و راه اندازی 4 دستگاه اکسیژن ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247153/مناقصه-بهره-برداری-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-آب-(نوبت-دوم)'>مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247259/مناقصه-خرید-انواع-شیرآلات-چدنی-پروانه-ای-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع شیرآلات چدنی پروانه ای- نوبت دوم  / مناقصه خرید انواع شیرآلات چدنی پروانه ای- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247270/فراخوان-مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-دبیرخانه-ای-باجه-ای-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه واگذاری امور خدمات دبیرخانه ای، باجه ای نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه واگذاری امور خدمات دبیرخانه ای، باجه ای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247308/استعلام-خرید-مصالح-ساختمانی'>استعلام خرید مصالح ساختمانی / استلام,استعلام خرید مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247339/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-ساماندهی-و-احداث-کانال-جمع-آوری-و-دفع-آبهای-سطحی'>اصلاحیه مناقصه عملیات ساماندهی و احداث کانال جمع آوری و دفع آبهای سطحی / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ساماندهی و احداث کانال جمع آوری و دفع آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247356/استعلام-ستون-اسکلت-فلزی-و-میلگرد'>استعلام ستون اسکلت فلزی و میلگرد / استعلام , استعلام ستون اسکلت فلزی و میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247365/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-نصب-و-اصلاح-لوازم-اندازه-گیری'>مناقصه عمومی  اجرای عملیات نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی  اجرای عملیات نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247368/مناقصه-اجرای-پروژه-های-توسعه-و-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247378/استعلام-لوازم-دندانپزشکی'>استعلام لوازم دندانپزشکی  / استعلام,استعلام لوازم دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247418/استعلام-متر-لیزری--تراز-لیزری--سه-پایه-تراز--'>استعلام متر لیزری - تراز لیزری - سه پایه تراز... / استعلام, استعلام متر لیزری - تراز لیزری - سه پایه تراز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247450/استعلام-تجهیزات-سیستم-اطفاء-حریق'>استعلام تجهیزات سیستم اطفاء حریق / استعلام,تجهیزات سیستم اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247457/مناقصه-امور-پشتیبانی-تعداد-5100-دستگاه-تین-کلاینت'>مناقصه امور پشتیبانی تعداد 5100 دستگاه تین کلاینت  / مناقصه ,مناقصه امور پشتیبانی تعداد 5100 دستگاه تین کلاینت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247489/استعلام-لکه-گیری-و-درزگیری-آسفالت'>استعلام لکه گیری و درزگیری آسفالت / استعلام,استعلام لکه گیری و درزگیری آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247490/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی  / استعلام, مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247508/استعلام-ست-کیبرد-و-موس'>استعلام ست کیبرد و موس / استعلام,ست کیبرد و موس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247546/مناقصه-عمومی-پوشش-بیمه-اموال-منقول-و-غیرمنقول-شرکت-برق-منطقه-ای'>مناقصه عمومی پوشش بیمه اموال منقول و غیرمنقول شرکت برق منطقه ای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پوشش بیمه اموال منقول و غیرمنقول شرکت برق منطقه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247564/استعلام-سرویس-و-تعمیر-رو-نگهداری-دستگاه-های-پولشمار-بانک'>استعلام سرویس و تعمیر رو نگهداری دستگاه های پولشمار بانک / استعلام,استعلام سرویس و تعمیر رو نگهداری دستگاه های پولشمار بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247578/استعلام-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-حفاظتی-راه-روستایی'>استعلام لکه گیری و روکش آسفالت حفاظتی راه روستایی  / استعلام, لکه گیری و روکش آسفالت حفاظتی راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247601/مناقصه-تکمیل-سالن-چند-منظوره-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل سالن چند منظوره- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تکمیل سالن چند منظوره- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247740/استعلام-ستون-اسکلت-فلزی-و--'>استعلام ستون اسکلت فلزی و... / استعلام,ستون اسکلت فلزی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247753/استعلام-مبدل-سریال'>استعلام مبدل سریال  / استعلام,استعلام مبدل سریال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247757/استعلام-جابجایی-پارتیشن--'>استعلام جابجایی پارتیشن ... / استعلام ,استعلام جابجایی پارتیشن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247793/استعلام-تعمیر-ترانس-میز-مگنت'>استعلام  تعمیر ترانس میز مگنت / استعلام ,استعلام  تعمیر ترانس میز مگنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247796/استعلام-فلومتر-تجهیزات-کار-در-ارتفاع-برای-4-نفر'>استعلام فلومتر، تجهیزات کار در ارتفاع برای 4 نفر / استعلام ,استعلام فلومتر، تجهیزات کار در ارتفاع برای 4 نفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247800/استعلام-دان-سنگ-آهکی-250-تن--دان-سنگ-رودخانه-250-تن--'>استعلام دان سنگ آهکی 250 تن - دان سنگ رودخانه 250 تن ... / استعلام,استعلام دان سنگ آهکی 250 تن - دان سنگ رودخانه 250 تن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247820/استعلام-خرید-چند-دستگاه-کامپیوتر-به-همراه-تجهیزات-شبکه-و-جانبی'>استعلام خرید چند دستگاه کامپیوتر به همراه تجهیزات شبکه و جانبی  / استعلام, استعلام  خرید چند دستگاه کامپیوتر به همراه تجهیزات شبکه و جانبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247823/استعلام-ماسه-سیمان-بتن-و---'>استعلام ماسه، سیمان، بتن و .... / استعلام, استعلام ماسه، سیمان، بتن و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247837/استعلام-​cleaning-roll-laminat-برچسب-هلوگرام'>استعلام ​cleaning roll-laminat، برچسب هلوگرام  / استعلام, استعلام ​cleaning roll-laminat، برچسب هلوگرام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247881/مناقصه-انواع-کنتور-دیجیتالی-تجدید'>مناقصه انواع کنتور دیجیتالی تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انواع کنتور دیجیتالی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247910/استعلام-ادرکشی-مرکز-گمیشان'>استعلام  ادرکشی مرکز گمیشان  / استعلام بهاء, استعلام  ادرکشی مرکز گمیشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247931/استعلام-ستون-اسکلت-و-غیره'>استعلام ستون اسکلت و غیره  / استعلام,استعلام ستون اسکلت و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248002/استعلام-کوپلینگ-از-نوع-واسطه-دار'>استعلام کوپلینگ از نوع واسطه دار / استعلام , استعلام کوپلینگ از نوع واسطه دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248017/استعلام-POWER-SUPPLY'>استعلام POWER SUPPLY  / استعلام , استعلام POWER SUPPLY </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248025/استعلام---CIRCUR-BREAKER--TERMINAL-BLOCK'>استعلام ... CIRCUR BREAKER & TERMINAL BLOCK / استعلام , استعلام ... CIRCUR BREAKER & TERMINAL BLOCK</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248054/استعلام-COMPRESSOR-PISTON--'>استعلام COMPRESSOR PISTON... / استعلام, استعلام COMPRESSOR PISTON...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248057/استعلام-رنگ-آمیزی-ساختمان'>استعلام رنگ آمیزی ساختمان  / استعلام, رنگ آمیزی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248064/مناقصه-جمع-آوری-و-دفع-زباله-مکانیزه-نوبت-دوم'>مناقصه جمع آوری و دفع زباله مکانیزه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه جمع آوری و دفع زباله مکانیزه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248073/مناقصه-خرید-انواع-کنتور-دیجیتالی-تکفاز-تجدید'>مناقصه خرید انواع کنتور دیجیتالی تکفاز تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید انواع کنتور دیجیتالی تکفاز تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248082/استعلام-BORNA-TRANSFORMAER-RECTIFIER'>استعلام BORNA TRANSFORMAER RECTIFIER / استعلام, استعلام BORNA TRANSFORMAER RECTIFIER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248095/مناقصه-اجرای-کفپوش-گذاری-پیاده-روهای-محدوده-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کفپوش گذاری پیاده روهای محدوده تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای کفپوش گذاری پیاده روهای محدوده تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248102/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248107/استعلام-پیراهن-شورت-و-جوراب-ورزشی---'>استعلام پیراهن، شورت و جوراب ورزشی .... / استعلام, استعلام پیراهن، شورت و جوراب ورزشی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248121/استعلام-پاکت-نامه'>استعلام پاکت نامه  / استعلام , پاکت نامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248126/استعلام-خرید-زنکن'>استعلام خرید زنکن / استعلام,استعلام خرید زنکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248144/استعلام-نازل-بالایی-پایلوت'>استعلام نازل بالایی پایلوت / استعلام نازل بالایی پایلوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248154/استعلام-REDUCER-REDRESS-REPAIR-KIT'>استعلام REDUCER REDRESS REPAIR KIT / استعلام REDUCER REDRESS REPAIR KIT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248182/استعلام-کولر-آبی-رومیزی'>استعلام کولر آبی رومیزی / استعلام, استعلام کولر آبی رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248183/استعلام-اتصالات'>استعلام اتصالات / استعلام, استعلام اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248234/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248366/استعلام-تهیه-و-نصب-تجهیزات-ضدسرقت-ساختمان'>استعلام تهیه و نصب تجهیزات ضدسرقت ساختمان / استعلام,تهیه و نصب تجهیزات ضدسرقت ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248376/استعلام-5-دستگاه-خودرو'>استعلام  5 دستگاه خودرو   / استعلام,استعلام  5 دستگاه خودرو پژو و سمند طبق لیست پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248379/استعلام-خرید-رله'>استعلام خرید رله  / استعلام, استعلام خرید رله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248385/استعلام-خرید-تابلو-شناسایی-دکل'>استعلام  خرید تابلو شناسایی دکل  / استعلام , استعلام  خرید تابلو شناسایی دکل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248386/استعلام-انجام-خدمات-سمپاشی--'>استعلام انجام خدمات سمپاشی... / استعلام, استعلام انجام خدمات سمپاشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248391/استعلام-خرید-رله'>استعلام خرید رله  / استعلام, استعلام خرید رله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248397/استعلام-خرید-رله'>استعلام خرید رله  / استعلام, استعلام خرید رله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246839/فراخوان-مناقصه-خرید-مواد-شیمیایی-بصورت-پکیج-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید مواد شیمیایی بصورت پکیج نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه خرید مواد شیمیایی بصورت پکیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246862/تجدید-مناقصه-خدمات-بازرسی-و-نشت-یابی-گاز'>تجدید مناقصه خدمات بازرسی و نشت یابی گاز / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خدمات بازرسی و نشت یابی گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246873/مناقصه-عمومی-برون-سپاری-حسابرسی-داخلی'>مناقصه عمومی برون سپاری حسابرسی داخلی  /  آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی برون سپاری حسابرسی داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246971/مناقصه-کودهای-کشاورزی'>مناقصه کودهای کشاورزی / مناقصه, مناقصه کودهای کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246974/مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-آبرسانی-به-روستاها-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به روستاها نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به روستاها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246982/تجدید-مناقصه-خرید-30000-متر-لوله-پلی-اتیلن-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه خرید 30000 متر لوله پلی اتیلن  (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه,تجدید مناقصه خرید 30000 متر لوله پلی اتیلن  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247003/مناقصه-خرید-و-پخش-آسفالت-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و پخش آسفالت مرحله دوم نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید و پخش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247020/فراخوان-شناسایی-تولید-کنندگان-و-تامین-کنندگان-دام-سبک'>فراخوان شناسایی تولید کنندگان و تامین کنندگان دام سبک  / آگهی فراخوان شناسایی تولید کنندگان و تامین کنندگان, فراخوان شناسایی تولید کنندگان و تامین کنندگان دام سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247030/استعلام-پیراهن-مردانه'>استعلام پیراهن مردانه  / استعلام,استعلام پیراهن مردانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247047/استعلام-خدمات-کابل-کشی-استاندارد-اتاق-سرور-و--'>استعلام خدمات کابل کشی استاندارد اتاق سرور و ... / استعلام,استعلام خدمات کابل کشی استاندارد اتاق سرور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247073/مناقصه-حفاظت-و-نگهداری-از-جاده-ها-و-محل-چاههای-اکتشافی-نوبت-دوم'>مناقصه حفاظت و نگهداری از جاده ها و محل چاههای اکتشافی نوبت دوم  / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار, مناقصه حفاظت و نگهداری از جاده ها و محل چاههای اکتشافی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247075/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-شبکه-20-کیلوولت-برقرسانی'>فراخوان مناقصه عمومی اجرای شبکه 20 کیلوولت برقرسانی  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی اجرای شبکه 20 کیلوولت برقرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247113/مناقصه-عملیات-حصارکشی-با-فنس-فلزی'>مناقصه  عملیات حصارکشی با فنس فلزی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات حصارکشی با فنس فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247129/مناقصه-خرید-برخی-تکنیکال-های-سموم-کشاورزی-و-مواد-شیمیایی'>مناقصه خرید برخی تکنیکال های سموم کشاورزی و مواد شیمیایی /  مناقصه عمومی، مناقصه خرید برخی تکنیکال های سموم کشاورزی و مواد شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247134/مناقصه-طراحی--خرید--نصب--تست-و-راه-اندازی-سیستم-دیتالاگر-نوبت-دوم'>مناقصه طراحی ، خرید ، نصب ، تست و راه اندازی سیستم دیتالاگر نوبت دوم  / مناقصه طراحی ، خرید ، نصب ، تست و راه اندازی سیستم دیتالاگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247155/مناقصه-خرید-تصحیح-کننده'>مناقصه خرید تصحیح کننده  / مناقصه , مناقصه خرید تصحیح کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247170/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247199/مناقصه-احداث-پل--نوبت-دوم'>مناقصه احداث پل...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پل...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247207/استعلام-آسانسور--'>استعلام آسانسور ... / استعلام , استعلام آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247211/فراخوان-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-جوشی-315-میلیمتری--نوبت-ششم'>فراخوان مناقصه خرید لوله پلی اتیلن جوشی 315 میلیمتری... نوبت ششم / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه خرید لوله پلی اتیلن جوشی 315 میلیمتری ... نوبت ششم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247217/مناقصه-عملیات-سنگی-ملاتی-(بندهای-رسوبگیر)'>مناقصه عملیات سنگی ملاتی (بندهای رسوبگیر) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات سنگی ملاتی (بندهای رسوبگیر)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247235/استعلام-آرموراد-سیم-لینکس--'>استعلام آرموراد سیم لینکس... / استعلام, استعلام آرموراد سیم لینکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247240/مناقصه-بازسازی-یکی-از-ساختمان-های-متعلق-به-اتاق'>مناقصه بازسازی یکی از ساختمان های متعلق به اتاق / مناقصه عمومی, مناقصه بازسازی یکی از ساختمان های متعلق به اتاق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247255/مناقصه-احداث-خط-فوق-توزیع-اسپکه-نوبت-دوم'>مناقصه احداث خط فوق توزیع اسپکه نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه احداث خط فوق توزیع اسپکه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247271/مناقصه-خرید-تعداد-300-دستگاه-تشک-مواج-تولید-داخل-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید تعداد 300 دستگاه تشک مواج تولید داخل (نوبت دوم) / مناقصه، مناقصه خرید تعداد 300 دستگاه تشک مواج تولید داخل (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247278/مناقصه-خرید-تعداد-50-دستگاه-ماشین-بیهوشی-تولید-داخل-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید تعداد 50 دستگاه ماشین بیهوشی تولید داخل (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید تعداد 50 دستگاه ماشین بیهوشی تولید داخل (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247284/استعلام-تکمیل-کارهای-باقی-مانده-پست-20-63-کیلوولت--'>استعلام تکمیل کارهای باقی مانده پست 20/63 کیلوولت... / استعلام,استعلام تکمیل کارهای باقی مانده پست 20/63 کیلوولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247287/مناقصه-خرید-تعداد-350-دستگاه-تخت-ویژه-و-متعلقات-بزرگسالان-تولید-داخل-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید تعداد 350 دستگاه تخت ویژه و متعلقات بزرگسالان تولید داخل (نوبت دوم) / مناقصه، مناقصه خرید تعداد 350 دستگاه تخت ویژه و متعلقات بزرگسالان تولید داخل (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247295/مناقصه-خرید-تعداد-20-دستگاه-تیشو-پروسسور-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید  تعداد 20 دستگاه تیشو پروسسور (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید  تعداد 20 دستگاه تیشو پروسسور (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247298/مناقصه-خرید-تعداد-10-دستگاه-سونوگرافی-پیشرفته-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید تعداد 10 دستگاه سونوگرافی پیشرفته (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید تعداد 10 دستگاه سونوگرافی پیشرفته (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247302/مناقصه-خرید-تعداد-20-دستگاه-سونوگرافی-زنان-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید تعداد 20 دستگاه سونوگرافی زنان (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید تعداد 20 دستگاه سونوگرافی زنان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247310/مناقصه-خرید-تعداد-10-دستگاه-لاپارسکوپ-FULL-HD-0-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید تعداد 10 دستگاه لاپارسکوپ FULL HD 0 (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید تعداد 10 دستگاه لاپارسکوپ FULL HD (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247311/مناقصه-واگذاری-فعالیت-های-سواد-آموزی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری فعالیت های سواد آموزی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری فعالیت های سواد آموزی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247315/مناقصه-خرید-تعداد-20-دستگاه-میکروتوم-روتاری-تولید-داخل-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید تعداد 20 دستگاه میکروتوم روتاری تولید داخل (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید تعداد 20 دستگاه میکروتوم روتاری تولید داخل (نوبت دوم) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247317/مناقصه-خرید-تعداد-30-دستگاه-سونوگرافی-جنرال-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه سونوگرافی جنرال (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه سونوگرافی جنرال (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247344/استعلام-تجهیزات-آسانسور-شامل-تابلو-برق-و-استراکچر-و-جک-استیل'>استعلام تجهیزات آسانسور شامل تابلو برق و استراکچر و جک استیل / استعلام,استعلام تجهیزات آسانسور شامل تابلو برق و استراکچر و جک استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247381/استعلام-ترمیم-پارکینگ-سامانه-ستاد'>استعلام ترمیم پارکینگ ,سامانه ستاد / استعلام ,استعلام ترمیم پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247398/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-حمل-داخلی-دریائی-(کاپوتاژ)'>مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل داخلی دریائی (کاپوتاژ) / مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل داخلی دریائی (کاپوتاژ)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247403/استعلام-راه-بند-پلاک-خوان'>استعلام  راه بند پلاک خوان  / استعلام, راه بند پلاک خوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247409/استعلام-مرمت-و-بازسازی-آبدارخانه-های--'>استعلام مرمت و بازسازی آبدارخانه های .. / استعلام, مرمت و بازسازی آبدارخانه های ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247446/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام , استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247455/فراخوان-مناقصه-گازرسانی-به-روستای--'>فراخوان مناقصه گازرسانی به روستای... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه گازرسانی به روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247463/استعلام-خدمات-کالیبراسیون-تجهیزات-پزشکی--'>استعلام خدمات کالیبراسیون تجهیزات پزشکی... / استعلام, استعلام خدمات کالیبراسیون تجهیزات پزشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247464/استعلام-ثبت-نام-طراحی-و-تصحیحی-پاسخنامه-و-صدور-آزمون-تعیین-سطح'>استعلام ثبت نام، طراحی و تصحیحی پاسخنامه و صدور آزمون تعیین سطح / استعلام, استعلام ثبت نام، طراحی و تصحیحی پاسخنامه و صدور آزمون تعیین سطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247472/مناقصه-ساخت-یک-سوله'>مناقصه ساخت یک سوله  / مناقصه، مناقصه ساخت یک سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247548/مناقصه-عملیات-متفرقه-راهداری-شهرستان--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات متفرقه راهداری شهرستان - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات متفرقه راهداری شهرستان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247570/تجدید-مناقصه-عمومی-زیرسازی-و-روکش-آسفالت-معابر-روستا--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی زیرسازی و روکش آسفالت معابر روستا - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی زیرسازی و روکش آسفالت معابر روستا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247573/مناقصه-عملیات-آماده-سازی-مقدار-93480-مترمربع-اراضی'>مناقصه عملیات آماده سازی مقدار 93480 مترمربع اراضی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات آماده سازی مقدار 93480 مترمربع اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247574/تجدید-مناقصه-زیرسازی-و-روکش-آسفالت-معابر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه زیرسازی و روکش آسفالت معابر - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه زیرسازی و روکش آسفالت معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247600/تجدید-مناقصه-زیرسازی-و-روکش-آسفالت-معابر-روستا-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه زیرسازی و روکش آسفالت معابر  روستا ـ نوبت دوم / مناقصه , تجدید مناقصه زیرسازی و روکش آسفالت معابر  روستا ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247632/فراخوان-مناقصه-بهره-برداری-نگهداری-و-تعمیرات-کلیه-تاسیسات-و-تجهیزات-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیسات و تجهیزات نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیسات و تجهیزات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247643/مناقصه-بکارگیری-نیروی-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه بکارگیری نیروی حفاظت فیزیکی / مناقصه, مناقصه بکارگیری نیروی حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247647/مناقصه-فراخوان-خریدکود-شیمیایی-کلرور-پتاسیم-به-مقدار-30000-2-تن'>مناقصه فراخوان خریدکود شیمیایی کلرور پتاسیم به مقدار 30000*2 تن  / مناقصه فراخوان خریدکود شیمیایی کلرور پتاسیم به مقدار 30000*2 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247659/مناقصه-امور-نگهبانی-علوم-پزشکی-درمان'>مناقصه امور نگهبانی علوم پزشکی درمان  / مناقصه امور نگهبانی علوم پزشکی درمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247661/مناقصه-برنج-طارم-(نوبت-دوم)'>مناقصه برنج طارم  (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه برنج طارم  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247677/مناقصه-اجرای-عملیات-طرحهای-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی'>مناقصه اجرای عملیات طرحهای انتقال نیرو و برق رسانی / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات طرحهای انتقال نیرو و برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247711/مناقصه-واگذاری-تاسیسات-و-تجهیزات-مکانیکی-٬الکترونیکی'>مناقصه واگذاری تاسیسات و تجهیزات مکانیکی ٬الکترونیکی  / مناقصه, مناقصه واگذاری تاسیسات و تجهیزات مکانیکی ٬الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247713/مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-20-کیلوولت-داخلی'>مناقصه  اجرای شبکه توزیع 20 کیلوولت داخلی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای شبکه توزیع 20 کیلوولت داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247739/استعلام-بازسازی-سرویس-های-بهداشتی-نمازخانه'>استعلام بازسازی سرویس های بهداشتی نمازخانه  / استعلام,استعلام بازسازی سرویس های بهداشتی نمازخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247746/استعلام-3-ردیف-اقلام-یدکی-مارک-stud-welding-tucker'>استعلام 3 ردیف اقلام یدکی مارک stud welding tucker  / استعلام , استعلام 3 ردیف اقلام یدکی مارک stud welding tucker </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247748/استعلام-جک-هیدرولیک'>استعلام جک هیدرولیک  / استعلام , استعلام جک هیدرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247763/استعلام-چادر-مشکی-مدل-کرپ-ناز'>استعلام چادر مشکی مدل کرپ ناز  / استعلام, چادر مشکی مدل کرپ ناز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247809/مناقصه-عملیات-اجرای-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-معابر-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای پروژه بهسازی و آسفالت معابر تجدید  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای پروژه بهسازی و آسفالت معابر تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247811/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرای-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-معابر-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه  عملیات اجرای پروژه بهسازی و آسفالت معابر (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه  عملیات اجرای پروژه بهسازی و آسفالت معابر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247815/آگهی-فراخوان-پیمانکار-جمع-آوری-مرسولات'>آگهی فراخوان پیمانکار جمع آوری مرسولات / آگهی فراخوان, آگهی فراخوان پیمانکار جمع آوری مرسولاتF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247830/مناقصه-تامین-خدمات-و-نگهداری-استخر-سر-پوشیده-شرکت-ملی-حفاری-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات و نگهداری استخر سر پوشیده شرکت ملی حفاری نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه تامین خدمات و نگهداری استخر سر پوشیده شرکت ملی حفاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247839/مناقصه-توسعه-و-احداث-شهری-ضعف-ولتاژ-پراکنده-شهر--'>مناقصه توسعه و احداث شهری ضعف ولتاژ پراکنده شهر... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه توسعه و احداث شهری ضعف ولتاژ پراکنده شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247845/مناقصه-اجرای-عملیات-طرح-های-انتقال-نیرو'>مناقصه اجرای عملیات طرح های انتقال نیرو / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات طرح های انتقال نیرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247847/مناقصه-خرید-تعداد-34250-دستگاه-انواع-کنتور-تکفاز-دیجیتالی--(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید تعداد 34250 دستگاه انواع کنتور تکفاز دیجیتالی... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید تعداد 34250 دستگاه انواع کنتور تکفاز دیجیتالی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248009/فراخوان-احداث-تجهیز-و-بهره-برداری-گلخانه-97-5-10'>فراخوان احداث، تجهیز و بهره برداری گلخانه 97.5.10 / فراخوان دعوت به مشارکت,فراخوان احداث، تجهیز و بهره برداری گلخانه 97.5.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248018/فراخوان-مناقصه-احداث-4-باب-سوله'>فراخوان مناقصه احداث 4 باب سوله  / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه  احداث 4 باب سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248093/استعلام-روغن-شل-SHELL-TELLUS'>استعلام روغن شل SHELL TELLUS / استعلام بهاء , استعلام روغن شل SHELL TELLUS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248122/استعلام-دبی-سنج-التراسونیک--'>استعلام دبی سنج التراسونیک... / استعلام,استعلام دبی سنج التراسونیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248134/استعلام-ایجاد-کارگاه-و-بازارچه'>استعلام ایجاد کارگاه و بازارچه / استعلام,ایجاد کارگاه و بازارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248140/استعلام-اسیلوسکوپ'>استعلام اسیلوسکوپ / استعلام,اسیلوسکوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248151/استعلام-سیستم-تصفیه-فاضلاب-خوابگاه'>استعلام سیستم تصفیه فاضلاب خوابگاه  / استعلام, سیستم تصفیه فاضلاب خوابگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248164/استعلام-تامین-و-نصب-بالابر--'>استعلام تامین و نصب بالابر... / استعلام, استعلام تامین و نصب بالابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248166/استعلام-اسیلوسکوپ-دیجیتال-GDS11028'>استعلام اسیلوسکوپ دیجیتال GDS11028 / استعلام, اسیلوسکوپ دیجیتال GDS11028</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248167/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید, انتقال و توزیع برق / استعلام,تولید, انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248169/استعلام-کلاه-ایمنی'>استعلام کلاه ایمنی / استعلام, استعلام کلاه ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248172/استعلام-خدمات-کالیبراسیون-تجهیزات-پزشکی--'>استعلام خدمات کالیبراسیون تجهیزات پزشکی... / استعلام, استعلام خدمات کالیبراسیون تجهیزات پزشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248177/مناقصه-مربوط-به-خدمات-پیمایی-جهت-عملیات-نمودارگیری-و-خدمات-چاه'>مناقصه مربوط به خدمات پیمایی جهت عملیات نمودارگیری و خدمات چاه / مناقصه, مناقصه مربوط به خدمات پیمایی جهت عملیات نمودارگیری و خدمات چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248192/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248199/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-حفاظت-فیزیکی--کنترل-تردد-و-نگهبانی-ساختمانها--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور مربوط به حفاظت فیزیکی ، کنترل تردد و نگهبانی ساختمانها - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور مربوط به حفاظت فیزیکی ، کنترل تردد و نگهبانی ساختمانها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248204/استعلام-آماده-سازی-لوازم-و-انجام-آزمایش-میکروبی-و--'>استعلام آماده سازی لوازم و انجام آزمایش میکروبی و... / استعلام, استعلام آماده سازی لوازم و انجام آزمایش میکروبی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248206/استعلام-آماده-سازی-لوازم-و-انجام-آزمایش'>استعلام آماده سازی لوازم و انجام آزمایش / استعلام,آماده سازی لوازم و انجام آزمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248210/استعلام-عملیات-اجرایی-بهسازی-چشمه-در-پروژه-های-دشمن-زیاری'>استعلام عملیات اجرایی بهسازی چشمه در پروژه های دشمن زیاری / استعلام,استعلام عملیات اجرایی بهسازی چشمه در پروژه های دشمن زیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248223/استعلام-منبع-تغذیه-دوبل-ترافیک-دیجیتال'>استعلام منبع تغذیه دوبل ترافیک دیجیتال / استعلام,استعلام منبع تغذیه دوبل ترافیک دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248236/استعلام-منبع-تغذیه-دوبل-ترافیک-دیجیتال'>استعلام منبع تغذیه دوبل ترافیک دیجیتال  / استعلام , استعلام منبع تغذیه دوبل ترافیک دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248237/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید, انتقال و توزیع برق / استعلام,تولید, انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248239/استعلام-منبع-تغذیه-تک-دیجتال'>استعلام منبع تغذیه تک دیجتال  / استعلام,استعلام منبع تغذیه تک دیجتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248240/استعلام-پروب-اسیلوسکوپ-200-مگاهرتز-GTP-2200B-4'>استعلام پروب اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز GTP-2200B-4 / استعلام, پروب اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز GTP-2200B-4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248242/استعلام-فانکشن-ژنراتور--'>استعلام فانکشن ژنراتور... / استعلام, استعلام فانکشن ژنراتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248254/مناقصه-نگهداری-سیستم-تاسیسات-مکانیکی-نمایشگاه'>مناقصه نگهداری سیستم تاسیسات مکانیکی نمایشگاه / مناقصه, مناقصه نگهداری سیستم تاسیسات مکانیکی نمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248264/مناقصه-انجام-نظافت-فضای-اداری'>مناقصه انجام نظافت فضای اداری / آگهی مناقصه , مناقصه انجام نظافت فضای اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248266/مناقصه-واگذاری-امور-نگهبانی-و-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه  واگذاری امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی / مناقصه , مناقصه واگذاری امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248268/مناقصه-خدمات-فنی--مهندسی-و-نگهداری-ابنیه'>مناقصه خدمات فنی - مهندسی و نگهداری ابنیه / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات فنی - مهندسی و نگهداری ابنیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248276/مناقصه-آبرسانی-روستای'>مناقصه آبرسانی روستای / مناقصه آبرسانی روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248279/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری'>مناقصه تعمیر و نگهداری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیر و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248284/مناقصه-توسعه-و-بازسازی-شهرستان'>مناقصه توسعه و بازسازی شهرستان / مناقصه , مناقصه توسعه و بازسازی شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248285/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-نمونه-برداری-آزمایشگاهی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای نمونه برداری آزمایشگاهی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عمومی یک مرحله ای نمونه برداری آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248286/مناقصه-توسعه-بازسازی'>مناقصه توسعه بازسازی / مناقصه عمومی یک مرحله ای ،مناقصه توسعه بازسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248287/مناقصه-آبرسانی-روستا'>مناقصه آبرسانی روستا / مناقصه عمومی, مناقصه آبرسانی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248289/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-توسعه-و-بازسازی-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه و بازسازی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه و بازسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248290/مناقصه-آبرسانی-روستای-پشت-قلعه'>مناقصه آبرسانی روستای پشت قلعه  / مناقصه عمومی یک مرحله ای ،مناقصه آبرسانی روستای پشت قلعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248291/مناقصه-توسعه-و-بازسازی-شهرستان'>مناقصه توسعه و بازسازی شهرستان / مناقصه , مناقصه توسعه و بازسازی شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248295/مناقصه-توسعه-و-بازسازی'>مناقصه توسعه و بازسازی / مناقصه عمومی یک مرحله ای ،مناقصه توسعه و بازسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248296/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-آبرسانی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی / مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248304/مناقصه-توسعه-و-بازسازی-شهرستان'>مناقصه توسعه و بازسازی شهرستان / مناقصه توسعه و بازسازی شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248308/مناقصه-عمومی-توسعه-و-بازسازی-شهرستان'>مناقصه عمومی توسعه و بازسازی شهرستان / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی توسعه و بازسازی شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248323/مناقصه-آبرسانی-روستا'>مناقصه آبرسانی روستا / مناقصه آبرسانی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248342/استعلام-عملیات-نصب-و-راه-اندازی-و-تست-PC'>استعلام عملیات نصب و راه اندازی و تست PC  / استعلام, استعلام عملیات نصب و راه اندازی و تست PC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248350/استعلام-نصب-قطعات-نبشی-جهت-تقویت-30-دستگاه-برج-تیپ-AA'>استعلام نصب قطعات نبشی جهت تقویت 30 دستگاه برج تیپ AA / استعلام, استعلام نصب قطعات نبشی جهت تقویت 30 دستگاه برج تیپ AA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248360/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین  / استعلام , استعلام دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248363/استعلام-اجرای-فونداسیون-دکل-تلسکوپی-مخابراتی-و-نصب-شابلن'>استعلام اجرای فونداسیون دکل تلسکوپی مخابراتی و نصب شابلن / استعلام, استعلام اجرای فونداسیون دکل تلسکوپی مخابراتی و نصب شابلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246937/مناقصه-تعمیرات-و-خرید-قطعات-ماشین-آلات--'>مناقصه تعمیرات و خرید قطعات ماشین آلات... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات و خرید قطعات ماشین آلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246993/فراخوان-احداث-تقاطع-غیرهمسطح'>فراخوان احداث تقاطع غیرهمسطح  / مناقصه عمومی, فراخوان احداث تقاطع غیرهمسطح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247050/مناقصه-اجرای-عملیات-بهسازی-میدان-ورودی-روستا--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات بهسازی میدان ورودی روستا - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات بهسازی میدان ورودی روستا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247084/مناقصه-محوطه-سازی-پارک-موزه-دفاع-مقدس'>مناقصه محوطه سازی پارک موزه دفاع مقدس  / مناقصه , مناقصه محوطه سازی پارک موزه دفاع مقدس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247156/مناقصه-اجرای-عملیات-باقیمانده-کنار-گذر--(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای عملیات باقیمانده کنار گذر... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات باقیمانده کنار گذر... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247158/مناقصه-بازسازی-شبکه-توزیع-آب-شهر---(نوبت-دوم)'>مناقصه بازسازی شبکه توزیع آب شهر ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه ، مناقصه بازسازی شبکه توزیع آب شهر ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247164/تجدید-مناقصه-احداث-گالری-به-منظور-کاهش-خطر-ناشی-از-ریزش-سنگ--(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه  احداث گالری به منظور کاهش خطر ناشی از ریزش سنگ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه  احداث گالری به منظور کاهش خطر ناشی از ریزش سنگ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247196/مناقصه-امور-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-بیمارستان'>مناقصه امور ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان  / مناقصه عمومی, مناقصه امور ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247206/فراخوان-تجدید-مناقصه-خرید--راه-اندازی-11-دستگاه-دیزل-ژنراتور-با-قدرتهای-مختلف'>فراخوان تجدید مناقصه خرید ، راه اندازی 11 دستگاه دیزل ژنراتور با قدرتهای مختلف  / مناقصه عمومی, فراخوان تجدید مناقصه خرید ، راه اندازی 11 دستگاه دیزل ژنراتور با قدرتهای مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247369/مناقصه-عملیات-احداث-دیوار-سنگی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث دیوار سنگی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث دیوار سنگی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247374/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-انهار--جداول-و-پیاده-روهای-سطح'>اصلاحیه مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری انهار ، جداول و پیاده روهای سطح / اصلاحیه مناقصه , مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری انهار ، جداول و پیاده روهای سطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247550/مناقصه-تعمیرات-اساسی-جاده'>مناقصه تعمیرات اساسی جاده / ​آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی,مناقصه تعمیرات اساسی جاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247556/مناقصه-جدولگذاری-از-میدان-فرودگاه-تا-دور-برگردان-فاز-اول--نوبت-دوم'>مناقصه جدولگذاری از میدان فرودگاه تا دور برگردان فاز اول - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه جدولگذاری از میدان فرودگاه تا دور برگردان فاز اول - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247662/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247671/آگهی-مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-شهرداری--'>آگهی مناقصه واگذاری امور خدمات شهری شهرداری.... / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه واگذاری امور خدمات شهری شهرداری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247694/استعلام-نیاز-به-تامین-کنندگان-دوربین-مداربسته'>استعلام نیاز به تامین کنندگان دوربین مداربسته / استعلام,استعلام نیاز به تامین کنندگان دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247702/استعلام-سیستم-فاضلاب--'>استعلام سیستم فاضلاب ... / استعلام , استعلام سیستم فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247747/استعلام-کیت-تعمیراتی-و-دیافراگم-پمپ--مارک-GERACO'>استعلام کیت تعمیراتی و دیافراگم پمپ - مارک GERACO  / استعلام , استعلام کیت تعمیراتی و دیافراگم پمپ - مارک GERACO </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247752/استعلام-نیاز-به-تامین-کنندگان-دوربین-مدار-بسته'>استعلام نیاز به تامین کنندگان دوربین مدار بسته  / استعلام,استعلام نیاز به تامین کنندگان دوربین مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247769/استعلام-انجام-مطالعات-بازنگری-طرح-و-توسعه-و-عمران--'>استعلام انجام مطالعات بازنگری طرح و توسعه و عمران... / استعلام, استعلام انجام مطالعات بازنگری طرح و توسعه و عمران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247790/مناقصه-واگذاری-جمع-آوری-زباله-و-تنظیف-سطح-شهر-منطقه-A-97-5-10'>مناقصه واگذاری جمع آوری زباله و تنظیف سطح شهر منطقه A  97.5.10  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری جمع آوری زباله و تنظیف سطح شهر منطقه A  97.5.10 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247791/مناقصه-واگذاری-جمع-آوری-زباله-و-تنظیف-سطح-شهر-97-5-10'>مناقصه واگذاری جمع آوری زباله و تنظیف سطح شهر 97.5.10  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری جمع آوری زباله و تنظیف سطح شهر 97.5.10 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247824/مناقصه-واگذاری-پروژه-تامین-نصب-و-عملیاتی-نمودن-سامانه-پایش-تصویری---(نوبت-دوم)'>مناقصه  واگذاری پروژه تامین، نصب و عملیاتی  نمودن سامانه پایش تصویری ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری پروژه تامین، نصب و عملیاتی  نمودن سامانه پایش تصویری ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248080/مناقصه-سرویس-و-نگهداری--تعمیر--تعویض-و-تامین'>مناقصه سرویس و نگهداری ، تعمیر ، تعویض و تامین / مناقصه,مناقصه سرویس و نگهداری ، تعمیر ، تعویض و تامین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248092/استعلام-چاپ-و-فعالیت-های-خدماتی-وابسته-به-چاپ'>استعلام چاپ و فعالیت های خدماتی وابسته به چاپ / استعلام, چاپ و فعالیت های خدماتی وابسته به چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248116/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام ,استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248136/مناقصه-ساماندهی-بلوار-شهید-افتخاری'>مناقصه ساماندهی بلوار شهید افتخاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساماندهی بلوار شهید افتخاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248185/مناقصه-ساخت-فیلتر-مسیر-گاز-توربین-گازی'>مناقصه ساخت فیلتر مسیر گاز توربین گازی / مناقصه , مناقصه ساخت فیلتر مسیر گاز توربین گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248222/مناقصه-عملیات-اجرای-جدول-گذاری-و-بلوک-فرش-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای جدول گذاری و بلوک فرش -نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرای جدول گذاری و بلوک فرش -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248356/استعلام-انجام-خدمات-مشاور-حقوقی-خدمات-مسکن-مددجویان--'>استعلام انجام خدمات مشاور حقوقی خدمات مسکن مددجویان... / استعلام ،استعلام انجام خدمات مشاور حقوقی خدمات مسکن مددجویان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247039/استعلام-تجدید-عملیات-خرید-آب--'>استعلام تجدید عملیات خرید آب ... / استعلام, استعلام تجدید عملیات خرید آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247682/مناقصه-زیرسازی--بیس-ریزی-و-آسفالت--کانیوا-گذاری--خاکبرداری-و-خاک-ریزی'>مناقصه زیرسازی ، بیس ریزی و آسفالت ، کانیوا گذاری ، خاکبرداری و خاک ریزی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی ، بیس ریزی و آسفالت ، کانیوا گذاری ، خاکبرداری و خاک ریزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247983/استعلام-واگذاری-فضای-سبز-و-جدول-گذاری-طراحی-شده--'>استعلام واگذاری فضای سبز و جدول گذاری طراحی شده .. / استعلام ,استعلام واگذاری فضای سبز و جدول گذاری طراحی شده ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248021/مناقصه-خرید-و-نصب-آسفالت-و-قیر'>مناقصه خرید و نصب آسفالت و قیر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و نصب آسفالت و قیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246850/مناقصه-​اجرای-پروژه-آسفالت-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه ​اجرای پروژه آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ​اجرای پروژه آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246858/مناقصه-ریخته-گری-دیگ-و-درب-دیگ'>مناقصه ریخته گری دیگ و درب دیگ  / مناقصه, مناقصه  ریخته گری دیگ و درب دیگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246874/مناقصه-تجدید-عملیات-جمع-آوری-و-حمل--پسماند-و-نظافت-و-رفت-و-روب-منطقه'>مناقصه تجدید  عملیات جمع آوری و حمل . پسماند و نظافت و رفت و روب منطقه   / مناقصه تجدید  عملیات جمع آوری و حمل . پسماند و نظافت و رفت و روب منطقه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246880/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246900/مناقصه-ساخت-18-دهنه-حجره-شرقی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه ساخت 18 دهنه حجره شرقی ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت 18 دهنه حجره شرقی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246919/مناقصه-اجرای-عملیات-بازسازی-و-نوسازی-خیابان--'>مناقصه اجرای عملیات بازسازی و نوسازی خیابان.... / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات بازسازی و نوسازی خیابان....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246932/تجدید-مناقصه-تامین-و-راه-اندازی-کنتورهای-از-کار-افتاده-از-نوع-خشک---'>تجدید مناقصه تامین و راه اندازی کنتورهای از کار افتاده از نوع خشک .... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تامین و راه اندازی کنتورهای از کار افتاده از نوع خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246942/مناقصه-تهیه-لوازم-و-انجام-تعمیرات-اساسی-ماشین-آلات--'>مناقصه  تهیه لوازم و انجام تعمیرات اساسی ماشین آلات... / مناقصه عمومی, مناقصه  تهیه لوازم و انجام تعمیرات اساسی ماشین آلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246955/تجدید-مناقصه-تامین-و-راه-اندازی-کنتورهای-از-کار-افتاده-از-نوع-خشک'>تجدید مناقصه تامین و راه اندازی کنتورهای از کار افتاده از نوع خشک / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تامین و راه اندازی کنتورهای از کار افتاده از نوع خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246959/تجدید-مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246962/مناقصه-پروژه-تسطیح-و-آسفالت-معابر-سطح-روسا-و-تهیه-و-نصب-جدول-کتابی--'>مناقصه پروژه تسطیح و آسفالت معابر سطح روسا و تهیه و نصب جدول کتابی... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تسطیح و آسفالت معابر سطح روسا و تهیه و نصب جدول کتابی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246967/تجدید-مناقصه-اجرای-زیر-سازی-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای زیر سازی و آسفالت معابر نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه اجرای زیر سازی و آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246979/مناقصه-خرید-و-پخش-آسفالت--مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و پخش آسفالت - مرحله دوم - نوبت  دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و پخش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246990/مناقصه-احداث-بوستان-کوثر--(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث بوستان کوثر... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث بوستان کوثر... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247009/مناقصه-احداث-4-سوله-همراه-با-ساختمان-اداری--'>مناقصه احداث 4 سوله همراه با ساختمان اداری ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث 4 سوله همراه با ساختمان اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247010/مناقصه-تجدید-ارزیابی-کیفی-خرید-اتصالات-و-شیر-آلات-چدن-داکتیل-نوبت-دوم'>مناقصه تجدید ارزیابی کیفی خرید اتصالات و شیر آلات چدن داکتیل- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه ارزیابی کیفی خرید اتصالات و شیر آلات چدن داکتیل- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247024/مناقصه-سرویس-و-تعمیرات-خطوط-20-کیلوولت-و-400-ولت-و-پستهای-هوایی--نوبت-دوم'>مناقصه سرویس و تعمیرات خطوط 20 کیلوولت و 400 ولت و پستهای هوایی...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه سرویس و تعمیرات خطوط 20 کیلوولت و 400 ولت و پستهای هوایی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247027/مناقصه-احداث-و-تکمیل-تعداد-چهار-سازه-پل-عابر-پیاده-مکانیزه-نوبت-دوم'>مناقصه احداث و تکمیل تعداد چهار سازه پل عابر پیاده مکانیزه- نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه احداث و تکمیل تعداد چهار سازه پل عابر پیاده مکانیزه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247102/مناقصه-خرید-4-دستگاه-ویدئو-پریسکوپ'>مناقصه خرید 4 دستگاه ویدئو پریسکوپ / مناقصه , مناقصه خرید 4 دستگاه ویدئو پریسکوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247120/مناقصه-اجرای-پروژه-زیرسازی-آسفالت-و-جدول-گذاری--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه زیرسازی، آسفالت و جدول گذاری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه زیرسازی، آسفالت و جدول گذاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247138/مناقصه-واگذاری-ارایه-خدمات-پزشکی-مجموعه--'>مناقصه واگذاری ارایه خدمات پزشکی مجموعه... / مناقصه, واگذاری ارایه خدمات پزشکی مجموعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247145/مناقصه-عمومی-تعداد-1000-عدد-دریچه-منهول'>مناقصه عمومی  تعداد 1000 عدد دریچه منهول / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی  تعداد 1000 عدد دریچه منهول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247150/مناقصه-تجدید-امور-نظافت-و-سرویس-دهی-ساختمانهای'>مناقصه  تجدید امور نظافت و سرویس دهی ساختمانهای  / مناقصه  تجدید, مناقصه تجدید  امور نظافت و سرویس دهی ساختمانهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247161/مناقصه-خرید-مخزن-1100-لیتری-پسماند-تر-و-زیر-مخزنی--'>مناقصه خرید مخزن 1100 لیتری پسماند تر و زیر مخزنی ... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید مخزن 1100 لیتری پسماند تر و زیر مخزنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247167/مناقصه-عمومی-اجرای-پیاده-روسازی-معبر--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای پیاده روسازی معبر - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی اجرای پیاده روسازی معبر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247175/مناقصه-اجرای-عملیات-خرید-حمل-و-پخش-قیر-و-آسفالت---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات خرید، حمل و پخش قیر و آسفالت ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات خرید، حمل و پخش قیر و آسفالت ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247178/مناقصه-عملیات-زیرسازی-قطعه-10'>مناقصه عملیات زیرسازی قطعه 10  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات زیرسازی قطعه 10 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247186/مناقصه-​عملیات-طراحی--چاپ-و-نصب-بنر-و-فلکسی-در-سطح-منطقه--'>مناقصه ​عملیات طراحی ، چاپ و نصب بنر و فلکسی در سطح منطقه... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ​عملیات طراحی ، چاپ و نصب بنر و فلکسی در سطح منطقه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247212/تجدید-مناقصه-نگهداری-راهبری-و-حمل-و-نقل-پسماند-جامد--'>تجدید مناقصه نگهداری، راهبری و حمل و نقل پسماند جامد... / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه نگهداری، راهبری و حمل و نقل پسماند جامد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247218/مناقصه-تجدید-بهسازی-معابر-جهت-تردد-معلولین-و-سالمندان-و--'>مناقصه تجدید بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان و ... / مناقصه , مناقصه تجدید بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247227/مناقصه-اجرای-تعمیرات-جداول-سطح-شهر-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای تعمیرات جداول سطح شهر ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای تعمیرات جداول سطح شهر ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247283/مناقصه-عملیات-امور-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-پسماند-در-سطح-محدوده--'>مناقصه عملیات امور رفت و روب و جمع آوری پسماند در سطح محدوده... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات امور رفت و روب و جمع آوری پسماند در سطح محدوده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247293/مناقصه-زیرسازی-حریم-های-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی حریم های شهر... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی حریم های شهر... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247299/استعلام-جمع-آوری-مسیر-شماره-2-پست--'>استعلام جمع آوری مسیر شماره 2 پست... / استعلام, استعلام جمع آوری مسیر شماره 2 پست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247300/مناقصه-586-000-کیلوگرم-شکر--نوبت-دوم'>مناقصه 586.000 کیلوگرم شکر - نوبت دوم  / مناقصه 586.000 کیلوگرم شکر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247323/مناقصه-تامین-نصب-و-گارانتی-3-دستگاه-ذخیره-ساز-EMC-Unity-500'>مناقصه تامین، نصب و گارانتی 3 دستگاه ذخیره ساز EMC Unity 500 / مناقصه , مناقصه تامین، نصب و گارانتی 3 دستگاه ذخیره ساز EMC Unity 500</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247326/استعلام-جمع-آوری-مسیر-شماره-3-پست'>استعلام جمع آوری مسیر شماره 3 پست / استعلام, استعلام جمع آوری مسیر شماره 3 پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247327/مناقصه-انجام-فرایند-مونتاژ-و-بسته-بندی'>مناقصه انجام فرایند مونتاژ و بسته بندی / مناقصه, مناقصه انجام فرایند مونتاژ و بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247329/استعلام-جمع-آوری-مسیر-شماره-5-پست'>استعلام جمع آوری مسیر شماره 5 پست / استعلام,استعلام جمع آوری مسیر شماره 5 پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247333/شناسایی-پیمانکار-خدمات-اجاره-شناور-جهت-حمل-خوراک-میعانات-گازی-ـ-نوبت-دوم'>شناسایی پیمانکار خدمات اجاره شناور جهت حمل خوراک میعانات گازی  ـ نوبت دوم / شناسایی پیمانکار, شناسایی پیمانکار خدمات اجاره شناور جهت حمل خوراک میعانات گازی  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247338/استعلام-جمع-آوری-مسیر-شماره-4-پست-شیراز'>استعلام جمع آوری مسیر شماره 4  پست شیراز / استعلام,استعلام جمع آوری مسیر شماره 4  پست شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247348/تجدید-مناقصه-خرید-تعداد-8-دستگاه-الکتروپمپ'>تجدید مناقصه خرید تعداد 8 دستگاه الکتروپمپ   / مناقصه , تجدید مناقصه خرید تعداد 8 دستگاه الکتروپمپ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247349/استعلام-جمع-آوری-مسیر-شماره-7-پست'>استعلام جمع آوری مسیر شماره 7 پست / استعلام, استعلام جمع آوری مسیر شماره 7 پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247350/استعلام-جمع-آوری-مسیر-(-فعالیت-پست)'>استعلام جمع آوری مسیر ( فعالیت پست) / استعلام ,استعلام جمع آوری مسیر ( فعالیت پست)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247351/مناقصه-انجام-عملیات-ماشینکاری--'>مناقصه انجام عملیات ماشینکاری ... / مناقصه, مناقصه انجام عملیات ماشینکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247359/استعلام-جمع-آوری-مسیر-پست--'>استعلام جمع آوری مسیر پست ... / استعلام , استعلام جمع آوری مسیر پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247379/مناقصه-زیرسازی-و-جدول-گذاری-معابر-مرکز-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و جدول گذاری معابر مرکز شهر... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و جدول گذاری معابر مرکز شهر... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247382/مناقصه-خرید-اقلام-روشنایی-و-نورپردازی--'>مناقصه خرید اقلام روشنایی و نورپردازی ...  / مناقصه , مناقصه خرید اقلام روشنایی و نورپردازی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247419/مناقصه-تکمیل-پارک-حاشیه-ای-شادچای---'>مناقصه تکمیل پارک حاشیه ای شادچای  ... / مناقصه ، مناقصه تکمیل پارک حاشیه ای شادچای  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247426/مناقصه-تعمیرات-ابنیه-تاسیسات-و-تجهیزات-ساختمانها-و-محوطه'>مناقصه تعمیرات ابنیه، تاسیسات و تجهیزات ساختمانها و محوطه / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات ابنیه، تاسیسات و تجهیزات ساختمانها و محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247438/تجدید-مناقصه-برون-سپاری-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>تجدید مناقصه برون سپاری حفظ و نگهداری فضای سبز   / مناقصه، تجدید مناقصه برون سپاری حفظ و نگهداری فضای سبز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247473/استعلام-ماسه--'>استعلام ماسه ... / استعلام , استعلام ماسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247487/مناقصه-خرید-و-اجرای-تک-لبه-سطح-شهر'>مناقصه خرید و اجرای تک لبه سطح شهر / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و اجرای تک لبه سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247509/مناقصه-خدمات-مشترکین-(نوبت-دوم)'>مناقصه خدمات مشترکین (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات مشترکین (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247531/مناقصه-بارگیری-حمل-و-مخلوط-ریزی-در-پیاده-روها-و-معابر'>مناقصه بارگیری حمل و مخلوط ریزی در پیاده روها و معابر / مناقصه بارگیری حمل و مخلوط ریزی در پیاده روها و معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247551/مناقصه-تامین-نیروی-کارگران-فصلی'>مناقصه تامین نیروی کارگران فصلی / مناقصه, مناقصه تامین نیروی کارگران فصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247607/استعلام-نمک-معدنی'>استعلام نمک معدنی / استعلام,استعلام نمک معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247625/مناقصه-سند-بلاست-قطعات-خودروهای-تولیدی'>مناقصه سند بلاست قطعات خودروهای تولیدی / مناقصه , مناقصه سند بلاست قطعات خودروهای تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247684/مناقصه-اعزام-بیماران-بیمارستان--'>مناقصه اعزام بیماران بیمارستان... / آگهی مناقصه , مناقصه اعزام بیماران بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247725/مناقصه-واگذاری-مشارکتی-آزمایشگاه--'>مناقصه واگذاری مشارکتی آزمایشگاه... / مناقصه، مناقصه واگذاری مشارکتی آزمایشگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247741/مناقصه-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذا-بیمارستان--'>مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذا بیمارستان... / مناقصه ، مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذا بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247764/مناقصه-خریداری-چسب-و--'>مناقصه خریداری چسب و ... / مناقصه , مناقصه خریداری چسب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247782/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهر---ـ-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهر ...  ـ نوبت دوم / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهر ...  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247784/تجدید-مناقصه-اجرای-7000-متر-مربع-(به-طور-تقریبی)-آسفالت-گرم--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای 7000 متر مربع (به طور تقریبی) آسفالت گرم  - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه اجرای 7000 متر مربع (به طور تقریبی) آسفالت گرم  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247806/مناقصه-ممیزی-نوسازی-املاک--نوبت-سوم'>مناقصه ممیزی نوسازی املاک - نوبت سوم  / آگهی مناقصه, مناقصه ممیزی نوسازی املاک - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247819/استعلام-تجهیزات-راه-اندازی-و-انواع-گرم-کن-های-صنعتی'>استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی  / استعلام ، استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247842/مناقصه-اجرای-تاسیسات-برقی-و-سیستم-روشنایی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای تاسیسات برقی و سیستم روشنایی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای تاسیسات برقی و سیستم روشنایی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247852/مناقصه-احداث-سرویس-بهداشتی'>مناقصه احداث سرویس بهداشتی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247860/مناقصه-فراخوان-تست-ورزش-واکو-بیمارستان-امیدوار-اوز'>مناقصه فراخوان تست ورزش واکو بیمارستان امیدوار اوز  / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان  تست ورزش واکو بیمارستان امیدوار اوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247894/مناقصه-خدمات-حراست-و-نگهبانی'>مناقصه خدمات حراست و نگهبانی  / مناقصه , مناقصه خدمات حراست و نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247897/استعلام-لیمیت-سوییچ'>استعلام لیمیت سوییچ / استعلام ، استعلام لیمیت سوییچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247901/استعلام-جک-و-پمپ-هیدرولیک--'>استعلام جک و پمپ هیدرولیک... / استعلام, استعلام جک و پمپ هیدرولیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247985/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-پسیو-نوری--'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پسیو نوری ... / استعلام, استعلام خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پسیو نوری ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248007/مناقصه-گان-جوش'>مناقصه گان جوش  / مناقصه , مناقصه گان جوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248013/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-انجام-عملیات-نظارت-کارگاهی-(نوبت-دوم)'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام عملیات نظارت کارگاهی (نوبت دوم) / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام عملیات نظارت کارگاهی  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248038/استعلام-چاپ-و-فعالیت-های-خدماتی-وابسته-به-چاپ'>استعلام چاپ و فعالیت های خدماتی وابسته به چاپ / استعلام, چاپ و فعالیت های خدماتی وابسته به چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248076/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-انبارداری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات انبارداری نوبت دوم  / مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات انبارداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248109/مناقصه-عمومی-عملیات-تکمیل-ساختمان-جدید-الاحداث-شهرداری'>مناقصه عمومی عملیات تکمیل ساختمان جدید الاحداث شهرداری / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی عملیات تکمیل ساختمان جدید الاحداث شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248176/استعلام-رینگ-گرافیتی-آببندی-کمپرسور'>استعلام رینگ گرافیتی آببندی کمپرسور   / استعلام , استعلام رینگ گرافیتی آببندی کمپرسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248188/استعلام-سه-ردیف-رینگ-هادی-ورینگ-پیستون-آب-بند-گرافیتی'>استعلام سه ردیف رینگ هادی ورینگ پیستون آب بند گرافیتی   / استعلام, استعلام سه ردیف رینگ هادی ورینگ پیستون آب بند گرافیتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248194/استعلام-دوعدد-الكتروپمپ-كفكش'>استعلام دوعدد الكتروپمپ كفكش   / استعلام, استعلام دوعدد الكتروپمپ كفكش  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248224/استعلام-نیاز-به-تامین-کنندگان-دوربین-مدار-بسته'>استعلام نیاز به تامین کنندگان دوربین مدار بسته  / استعلام,استعلام نیاز به تامین کنندگان دوربین مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248283/مناقصه-عملیات-زیرسازی-قطعه-10-الف-راه-آهن'>مناقصه عملیات زیرسازی قطعه 10- الف راه آهن / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات زیرسازی قطعه 10- الف راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248292/مناقصه-پروژه-اجرای-عملیات-آبخیزداری-حوزه-آبخیز'>مناقصه پروژه اجرای عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز / مناقصه پروژه اجرای عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248303/مناقصه-پروژه-اجرای-عملیات-آبخیزداری-حوزه-آبخیز'>مناقصه پروژه اجرای عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز / مناقصه پروژه اجرای عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248312/مناقصه-عمومی-همزمان-با-ارزیابی-فشرده-دو-مرحله-ای-عملیات-زیرسازی'>مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی فشرده دو مرحله ای عملیات زیرسازی / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی فشرده دو مرحله ای عملیات زیرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248378/استعلام-فعالیت-های-معماری-و-مهندسی'>استعلام فعالیت های معماری و مهندسی  / استعلام, استعلام فعالیت های معماری و مهندسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246941/آگهی-مناقصه-عمومی-عملیات-اورهال-واحد-6-نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شیروان'>آگهی مناقصه عمومی عملیات اورهال واحد 6 نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان / آگهی مناقصه عمومی، آگهی مناقصه عمومی عملیات اورهال واحد 6 نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246954/آگهی-مناقصه-عمومیعملیات-اورهال-یک-واحد-نیروگاه-سیکل-ترکیبی'>آگهی مناقصه عمومیعملیات اورهال یک واحد نیروگاه سیکل ترکیبی / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومیعملیات اورهال یک واحد نیروگاه سیکل ترکیبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247060/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-بسته-بندی-و-توزیع-غذای-روزانه'>مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ، بسته بندی و توزیع غذای روزانه / مناقصه , مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ، بسته بندی و توزیع غذای روزانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247090/مناقصه-واگذاری-معاینات-ادواری-پرسنل-شاغل'>مناقصه واگذاری معاینات ادواری پرسنل شاغل / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری معاینات ادواری پرسنل شاغل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247654/مناقصه-انجام-پروژه-مرمت-آسفالت-خیابان'>مناقصه انجام پروژه مرمت آسفالت خیابان  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام پروژه مرمت آسفالت خیابان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247655/استعلام-دستگاه-آماده-سازی-نمونه-روغن-جهت-آنالیز--'>استعلام دستگاه آماده سازی نمونه روغن جهت آنالیز... / استعلام,استعلام دستگاه آماده سازی نمونه روغن جهت آنالیز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247801/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-نقطه-HERZOG-قطره-گریس'>استعلام دستگاه اندازه گیری نقطه HERZOG قطره گریس / استعلام ، استعلام دستگاه اندازه گیری نقطه HERZOG قطره گریس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247876/مناقصه-ترمیم-نوارهای-حفاری'>مناقصه ترمیم نوارهای حفاری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ترمیم نوارهای حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248008/مناقصه-ترمیم-ترانشه-های-خطوط-اصلی-فرعی-و-انشعابات-پراکنده-نوبت-دوم'>مناقصه ترمیم ترانشه های خطوط اصلی، فرعی و انشعابات پراکنده نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم ترانشه های خطوط اصلی، فرعی و انشعابات پراکنده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248072/استعلام-طبق-مشخصات-فنی-پیوست'>استعلام طبق مشخصات فنی پیوست  / استعلام, طبق مشخصات فنی پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248083/استعلام-خرید-310-عدد-استراکچز-GM'>استعلام خرید 310 عدد استراکچز GM / استعلام ,استعلام خرید 310 عدد استراکچز GM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248112/مناقصه-پروژه-عملیات-اجرایی-خدمات-شهری'>مناقصه  پروژه عملیات اجرایی خدمات شهری  / مناقصه، مناقصه پروژه عملیات اجرایی خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248120/مناقصه-عملیات-اجرایی-خدمات-شهری'>مناقصه عملیات اجرایی خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248218/استعلام-تخلیه-و-بارگیری-محمولات-پروتئینی'>استعلام تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی  / استعلام,استعلام تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247067/مناقصه-خرید-تعداد-668-دست-اورکت-مردانه-سایزهای-مختلف'>مناقصه خرید تعداد 668 دست اورکت مردانه سایزهای مختلف / اگهی مناقصه عموومی , مناقصه خرید تعداد 668 دست اورکت مردانه سایزهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247228/فراخوان-تعریض-محور-فاریاب'>فراخوان تعریض محور فاریاب / فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای,فراخوان تعریض محور فاریاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247421/مناقصه-حمل-کود-کمپوست-با-کمپرسی-به-مزارع-هدف'>مناقصه  حمل کود کمپوست با کمپرسی به مزارع هدف  / مناقصه, مناقصه  حمل کود کمپوست با کمپرسی به مزارع هدف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247422/مناقصه-عمومی-ریتیوب-کندانسور-اول-واحد-یک-تعویض-تیوب-شیب-A'>مناقصه عمومی ریتیوب کندانسور اول واحد یک تعویض تیوب شیب A  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ریتیوب کندانسور اول واحد یک تعویض تیوب شیب A </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247540/مناقصه-بیمه-مسئولیت-مدنی'>مناقصه بیمه مسئولیت مدنی / آگهی مناقصه , مناقصه بیمه مسئولیت مدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247616/مناقصه-توسعه-اصلاح-بازسازی-ایستگاه-های-پمپاژ-آب-مرحله-سوم-نوبت-دوم'>مناقصه توسعه اصلاح بازسازی ایستگاه های پمپاژ آب مرحله سوم- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه توسعه اصلاح بازسازی ایستگاه های پمپاژ آب مرحله سوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247703/مناقصه-مقاوم-سازی-ایستگاههای-TBS'>مناقصه مقاوم سازی ایستگاههای TBS  / اگهی مناقصه , مناقصه مقاوم سازی ایستگاههای TBS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247756/استعلام-ge160-جوییت-بیرینگ-پشت-بزرگ-2rs--'>استعلام ge160 جوییت بیرینگ پشت بزرگ 2rs... / استعلام, استعلام ge160 جوییت بیرینگ پشت بزرگ 2rs...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247771/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستاها--'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاها... / مناقصه، مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247792/مناقصه-انجام-امور-خدمات-شهر-97-05-10'>مناقصه انجام امور خدمات شهر 97.05.10 / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام امور خدمات شهر 97.05.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248225/مناقصه-اجرای-پروژه-فنس-کشی'>مناقصه اجرای پروژه فنس کشی / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای پروژه فنس کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247008/مناقصه-عمومی-پیاده-روسازی-خیابان--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی پیاده روسازی خیابان - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی پیاده روسازی خیابان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247117/مناقصه-ROCK-BITS-JET-TYPE-LESS-NOZZLES-API-REGULAR'>مناقصه ROCK BITS JET TYPE LESS NOZZLES API REGULAR / مناقصه , مناقصه ROCK BITS JET TYPE LESS NOZZLES API REGULAR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247133/مناقصه-p-f-rolls--royce-avon-gaz-generator'>مناقصه p/f rolls - royce avon gaz generator / مناقصه , مناقصه p/f rolls - royce avon gaz generator</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247144/مناقصه-عملیات-خرید-یک-دستگاه-نردبان'>مناقصه عملیات خرید یک دستگاه نردبان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  عملیات خرید یک دستگاه نردبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247201/مناقصه-بازسازی-بدنه-کف-و-شاسی-اتوبوس-های-فرسوده-(نوبت-دوم)'>مناقصه بازسازی بدنه، کف و شاسی اتوبوس های فرسوده (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه بازسازی بدنه، کف و شاسی اتوبوس های فرسوده (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247223/تجدید-مناقصه-اجرای-200-کیلومتر-خط-کشی-معابر-سطح-شهر-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه اجرای 200 کیلومتر خط کشی معابر سطح شهر (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه اجرای 200 کیلومتر خط کشی معابر سطح شهر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247499/مناقصه-اجاره-یک-دستگاه-بولدوزر'>مناقصه  اجاره یک دستگاه بولدوزر / اگهی مناقصه , مناقصه  اجاره یک دستگاه بولدوزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247559/مناقصه-تعمیرات-اساسی-محوطه-های-بندری--'>مناقصه تعمیرات اساسی  محوطه های بندری ... / مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات اساسی  محوطه های بندری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247656/استعلام-با-دوکر-در-PT-544-ترانس-ولتاژ-خروجی'>استعلام با دوکر در PT-544 ترانس ولتاژ خروجی / استعلام , استعلام با دوکر در PT-544 ترانس ولتاژ خروجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248026/استعلام1-عدد-دیفرنشال-پرشر-پرتابل'>استعلام1 عدد دیفرنشال پرشر پرتابل / استعلام, استعلام 1 عدد دیفرنشال پرشر پرتابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248049/مناقصه-عمومی-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-و-کنترل-کیفی-و-آبرسانی-سیار--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری تاسیسات و کنترل کیفی و آبرسانی سیار - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری تاسیسات و کنترل کیفی و آبرسانی سیار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246918/فراخوان-مناقصه-احداث-راه-روستایی--'>فراخوان مناقصه احداث راه روستایی...  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه احداث راه روستایی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246922/مناقصه-GATED-SHEETS-FOR-FENCING-MARK-8-MILD---(نوبت-دوم)'>مناقصه GATED SHEETS FOR FENCING MARK 8 MILD ... (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه GATED SHEETS FOR FENCING MARK 8 MILD ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246976/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-41-کیلومتر-شبکه-پلی-اتیلن-پراکنده---ـ-نوبت-دوم'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 41 کیلومتر شبکه پلی اتیلن پراکنده ... ـ نوبت دوم / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 41 کیلومتر شبکه پلی اتیلن پراکنده ... ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247002/تجدید-مناقصه-روغن-PG68-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه روغن PG68 نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه روغن PG68 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247038/مناقصه-تانکر-حمل-سوخت(رفیولر)-(نوبت-دوم)'>مناقصه تانکر حمل سوخت(رفیولر) (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تانکر حمل سوخت(رفیولر) (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247098/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-شبکه-های-توسعه-یافته-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به شبکه های توسعه یافته (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به شبکه های توسعه یافته (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247101/فراخوان-مناقصه-خرید-16000-دستگاه-کنتور-دیافراگمی-G4-به-همراه-سوایول-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 16000 دستگاه کنتور دیافراگمی G4 به همراه سوایول نوبت دوم  / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه خرید 16000 دستگاه کنتور دیافراگمی G4 به همراه سوایول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247121/مناقصه-زیرسازی-و-روکش-آسفالت'>مناقصه زیرسازی و روکش آسفالت  / مناقصه, مناقصه  زیرسازی و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247172/فراخوان-مناقصه-دو-دستگاه-میتر-16-اینچ-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه دو دستگاه میتر 16 اینچ  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, فراخوان مناقصه دو دستگاه میتر 16 اینچ  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247182/مناقصه-اجرای-پروژه-زیرسازی-و-جدول-و-آسفالت'>مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و جدول و آسفالت  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و جدول و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247188/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-خاکی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر خاکی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر خاکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247252/فراخوان-مناقصه-تریلر-سپتیک-تانک-20-16-هزار-لیتری-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه تریلر سپتیک تانک 20-16 هزار لیتری (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تریلر سپتیک تانک 20-16 هزار لیتری  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247275/مناقصه-ورق-آجدار--نوبت-دوم'>مناقصه ورق آجدار - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ورق آجدار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247352/فراخوان-بهسازی-نوع-2-راه-روستایی'>فراخوان بهسازی نوع 2 راه روستایی  / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان بهسازی نوع 2 راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247430/مناقصه-قطعات-یدکی-بالابر-نوبت-دوم'>مناقصه قطعات یدکی بالابر نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه قطعات یدکی بالابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247469/فراخوان-مناقصه-MILD-STEEL-BARS-FLAT-IN----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه MILD STEEL BARS FLAT IN   ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه MILD STEEL BARS FLAT IN   ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247481/مناقصه-اجرای-عملیات-ساخت-و-نصب-انشعابات-فولادی-و-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب انشعابات فولادی و پلی اتیلن نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب انشعابات فولادی و پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247554/فراخوان-مناقصه-پروژه-بهسازی-و-تعریض-راه-روستایی--'>فراخوان مناقصه پروژه بهسازی و تعریض راه روستایی.... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه بهسازی و تعریض راه روستایی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247557/مناقصه-بخشی-از-امور-خدماتی-واحدهای-خدمات-شهری-و-عمرانی-و--'>مناقصه بخشی از امور خدماتی واحدهای خدمات شهری و عمرانی و.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بخشی از امور خدماتی واحدهای خدمات شهری و عمرانی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247807/مناقصه-خدمات-گروه-پرستاری'>مناقصه خدمات گروه پرستاری  / اگهی مناقصه , مناقصه خدمات گروه پرستاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247859/مناقصه-لکه-گیری-و-آسفالت'>مناقصه لکه گیری و آسفالت  / اگهی مناقصه , مناقصه لکه گیری و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248027/فراخوان-پروژه-احداث-تجهیز-و-بهره-برداری-از-مجموعه-ورزشی--'>فراخوان پروژه احداث، تجهیز و بهره برداری از مجموعه ورزشی... / مناقصه, فراخوان پروژه احداث، تجهیز و بهره برداری از مجموعه ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248029/مناقصه-اپراتوری-ایستگاه-های-آبیاری-و-زهکشی'>مناقصه اپراتوری ایستگاه های آبیاری و زهکشی  / اگهی مناقصه , مناقصه اپراتوری ایستگاه های آبیاری و زهکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248077/فراخوان-مناقصه-بهره-برداری-از-رستوران-و-سفره-خانه-سنتی'>فراخوان مناقصه بهره برداری از رستوران و سفره خانه سنتی  / فراخوان مناقصه بهره برداری از رستوران و سفره خانه سنتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248088/فراخوان-مناقصه-بکارگیری-نیروهای-متخصص'>فراخوان مناقصه بکارگیری نیروهای متخصص / فراخوان , فراخوان مناقصه بکارگیری نیروهای متخصص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248191/تجدید-مناقصه-اجرا-استخر-ساختمان-استراحتگاه-شرکت-پالایش-گاز'>تجدید مناقصه اجرا استخر ساختمان استراحتگاه شرکت پالایش گاز  / تجدید اگهی مناقصه , تجدید مناقصه اجرا استخر ساختمان استراحتگاه شرکت پالایش گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246847/مناقصه-آسفالت-مکانیزه-معابر-سطح-شهر----نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت مکانیزه معابر سطح شهر ...  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آسفالت مکانیزه معابر سطح شهر ...  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246857/مناقصه-فراخوان-ساخت-و-نصب-و-پوشش-دهی-داخلی--(نوبت-دوم)'>مناقصه فراخوان ساخت و نصب و پوشش دهی داخلی... (نوبت دوم) / مناقصه،مناقصه فراخوان ساخت و نصب و پوشش دهی داخلی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246916/مناقصه-عمومی-خرید-سنگ-گچ'>مناقصه عمومی خرید سنگ گچ / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عمومی خرید سنگ گچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247361/استعلام-خرید-بذر-باریجه-70-کیلوگرم'>استعلام خرید بذر باریجه 70 کیلوگرم  / استعلام, خرید بذر باریجه 70 کیلوگرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247362/استعلام-درخواست-خرید-بذر-آنغوزه-شیرین-500-کیلوگرم'>استعلام درخواست خرید بذر آنغوزه شیرین 500 کیلوگرم / استعلام,استعلام درخواست خرید بذر آنغوزه شیرین 500 کیلوگرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247576/فراخوان-آسفالت-کوچه-ها-و-معابر'>فراخوان آسفالت کوچه ها و معابر  / آگهی فراخوان , فراخوان  آسفالت کوچه ها و معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247641/مناقصه-خرید-آسفالت-بدون-قیر-شامل-حمل--قیرپاشی-و-پخش-یکنواخت-دستی-و--'>مناقصه خرید آسفالت بدون قیر شامل حمل ، قیرپاشی و پخش یکنواخت دستی و ...  / مناقصه ، مناقصه خرید آسفالت بدون قیر شامل حمل ، قیرپاشی و پخش یکنواخت دستی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247814/اصلاحیه-2-مناقصه-عمومی-خرید-یک-سیستم-شبیه-ساز-آتش-نشانی'>اصلاحیه 2 مناقصه عمومی خرید یک سیستم شبیه ساز آتش نشانی  / اصلاحیه2 مناقصه عمومی, فراخوان تجدید مناقصه خرید یک سیستم شبیه ساز آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247816/مناقصه-واگذاری-خدمات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز  / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247135/مناقصه-ترمیم-و-روکش-آسفالت-معابر-شهری--'>مناقصه ترمیم و روکش آسفالت معابر شهری... / مناقصه عمومی,مناقصه ترمیم و روکش آسفالت معابر شهری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247710/استعلام-​ترانس-120-مگاوات-T4-(SGB)-آمپر--'>استعلام ​ترانس 120 مگاوات T4 (SGB) آمپر... / استعلام , استعلام ​ترانس 120 مگاوات T4 (SGB) آمپر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247724/استعلام-شیو-ساخت-فیدلگ-های-کوره-احیا--'>استعلام شیو، ساخت فیدلگ های کوره احیا ... / استعلام, استعلام شیو، ساخت فیدلگ های کوره احیا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247731/استعلام-فلنج-های-عایقی-ترمینال-ثانویه-ترانس--ترمینال-ثانوی--'>استعلام فلنج های عایقی ترمینال ثانویه ترانس - ترمینال ثانوی... / استعلام , استعلام فلنج های عایقی ترمینال ثانویه ترانس - ترمینال ثانوی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247805/مناقصه-عملیات-حفر-چال-معدن-کوهی'>مناقصه عملیات حفر چال معدن کوهی  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حفر چال معدن کوهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246834/مناقصه-نقشه-کشی-و-ساخت-بادی-کنترل-ولوها---نوبت-دوم'>مناقصه نقشه کشی و ساخت بادی کنترل ولوها... - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه نقشه کشی و ساخت بادی کنترل ولوها... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246996/مناقصه-تکمیل-پروژه-چند-منظوره'>مناقصه تکمیل پروژه چند منظوره  / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل پروژه چند منظوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246998/مناقصه-تهیه-و-تامین-تانکرهای-12000-لیتری'>مناقصه تهیه و تامین تانکرهای 12000 لیتری / مناقصه , مناقصه تهیه و تامین تانکرهای 12000 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247514/مناقصه-عملیات-اجرایی-تکمیل-محوطه-سازی'>مناقصه عملیات اجرایی تکمیل محوطه سازی  / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی تکمیل محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247795/مناقصه-اجرای-پروژه-احداث-سرای-مهربانی'>مناقصه اجرای پروژه احداث سرای مهربانی / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پروژه احداث سرای مهربانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247840/مناقصه-پیمان-خودروهای-استیجاری'>مناقصه پیمان خودروهای استیجاری  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پیمان خودروهای استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247850/مناقصه-واگذاری-عملیات-اجرایی-حفظ-و-نگهداری-و-احداث-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری عملیات اجرایی حفظ و نگهداری و احداث فضای سبز / مناقصه, مناقصه واگذاری عملیات اجرایی حفظ و نگهداری و احداث فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248020/تجدید-فراخوان-خرید-دوربین-رادیوگرافی--'>تجدید فراخوان خرید دوربین رادیوگرافی ... / تجدید فراخوان ، تجدید فراخوان خرید دوربین رادیوگرافی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248069/مناقصه-خرید-دستگاه-تنفسی-SCBA-و-تجهیزات'>مناقصه خرید دستگاه تنفسی SCBA و تجهیزات / مناقصه, مناقصه خرید دستگاه تنفسی SCBA و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248084/مناقصه-ساخت-دو-قلم-کالا-شامل-Screen-Mesh--Grid-Mesh'>مناقصه ساخت دو قلم کالا شامل Screen Mesh & Grid Mesh / مناقصه, مناقصه ساخت دو قلم کالا شامل Screen Mesh & Grid Mesh</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246949/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن--نوبت-چهارم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن - نوبت چهارم / مناقصه, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن - نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247064/تجدید-مناقصه-اورهال-یک-دستگاه-توربین-گازی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اورهال یک دستگاه توربین گازی نوبت دوم  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه اورهال یک دستگاه توربین گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247125/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی  / مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247220/مناقصه-جدول-گذاری--'>مناقصه جدول گذاری ...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدول گذاری ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247385/مناقصه-پروژه-ترمیم-ساختمان-قدیمی-کشتارگاه'>مناقصه پروژه ترمیم ساختمان قدیمی کشتارگاه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه ترمیم ساختمان قدیمی کشتارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247467/مناقصه-آماده-سازی-باغشهرهای-صدرا'>مناقصه آماده سازی باغشهرهای صدرا  / مناقصه, مناقصه  آماده سازی باغشهرهای صدرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247829/تجدید-مناقصه-واگذاری-نگهداری--توسعه-و-گسترش-فضای-سبز'>تجدید مناقصه واگذاری نگهداری ، توسعه و گسترش  فضای سبز / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه واگذاری نگهداری ، توسعه و گسترش  فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247051/مناقصه-اجرای-پروژه-آسفالت-معابر-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای پروژه آسفالت معابر ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای پروژه آسفالت معابر ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247264/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-خط-تغذیه---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به خط تغذیه ... نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه یک مرحله ای , تجدید مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به خط تغذیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247321/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-صنایع-سطح'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح  / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247324/مناقصه-تامین-15-نفر-نیروی-نگهبان-جهت-حفاظت-از-اماکن-و-تاسیسات'>مناقصه تامین 15 نفر نیروی نگهبان جهت حفاظت از اماکن و تاسیسات  / مناقصه تامین 15 نفر نیروی نگهبان جهت حفاظت از اماکن و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247502/مناقصه-اجرای-عملیات-رفع-حوادث-و-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه  اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247874/فراخوان-انجام-خدمات-بازبین-دفتری-معاونت-امور-پشتیبانی-منابع-انسانی-نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات بازبین دفتری معاونت امور پشتیبانی منابع انسانی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی, فراخوان انجام خدمات بازبین دفتری معاونت امور پشتیبانی منابع انسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246890/فراخوان-انجام-عملیات-دریافت-بارگیری-حمل-تخلیه-و-تحویل-خودروهای-تولیدی'>فراخوان انجام عملیات دریافت، بارگیری، حمل، تخلیه و تحویل خودروهای تولیدی / فراخوان عمومی, فراخوان انجام عملیات دریافت، بارگیری، حمل، تخلیه و تحویل خودروهای تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246964/مناقصه-تامین-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه تامین مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذا / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه تامین مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246977/مناقصه-کنتور-معمولی--نوبت-دوم'>مناقصه کنتور معمولی  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کنتور معمولی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247065/تمدید-مناقصه-تامین-پهنای-باند-اینترنت'>تمدید مناقصه تامین پهنای باند اینترنت / تمدید مناقصه تامین پهنای باند اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247072/تجدید-مناقصه-خرید-مقدار-10438متر-لوله-پلی-اتیلن-فاضلابی-کاروگیت'>تجدید مناقصه خرید مقدار 10438متر لوله پلی اتیلن فاضلابی کاروگیت / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید مقدار 10438متر لوله پلی اتیلن فاضلابی کاروگیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247119/فراخوان-انجام-عملیات-تعمیراتی-تجهیزات-برقی-راه-اندازی-کمپرسورهای-ازت--'>فراخوان انجام عملیات تعمیراتی تجهیزات برقی، راه اندازی کمپرسورهای ازت... / مناقصه, فراخوان انجام عملیات تعمیراتی تجهیزات برقی، راه اندازی کمپرسورهای ازت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247194/مناقصه-برگزاری-6-مورد-مناقصه-گازرسانی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه برگزاری 6 مورد مناقصه گازرسانی ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه برگزاری 6 مورد مناقصه گازرسانی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247290/مناقصه-عمومی-امور-ایاب-و-ذهاب-و-حمل-و-نقل-عمومی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب و حمل و نقل عمومی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب و حمل و نقل عمومی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247294/مناقصه-عمومی-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-مورد-نیاز-پرسنل--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تهیه طبخ و توزیع غذای مورد نیاز پرسنل - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تهیه طبخ و توزیع غذای مورد نیاز پرسنل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247347/مناقصه-کابل-فشار-ضعیف-آلومینیومی-و--'>مناقصه کابل فشار ضعیف آلومینیومی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کابل فشار ضعیف آلومینیومی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247392/الحاقیه-مناقصه-احداث-ساختمان-چند-منظوره'>الحاقیه مناقصه احداث ساختمان چند منظوره / الحاقیه مناقصه عمومی ,مناقصه احداث ساختمان چند منظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247408/مناقصه-خدمات-سرویس-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات'>مناقصه خدمات سرویس، تعمیر و نگهداری تاسیسات / مناقصه , مناقصه خدمات سرویس، تعمیر و نگهداری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247411/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-پیمانکار-جهت-خدمات-حجمی-مراقبت-و-راهبری-سیستم-های-تاسیساتی--تجدید'>فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار جهت خدمات حجمی مراقبت و راهبری سیستم های تاسیساتی... تجدید / مناقصه عمومی, فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار جهت خدمات حجمی مراقبت و راهبری سیستم های تاسیساتی... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247516/مناقصه-قرائت-کنتور-و-پخش-قبوض-آب-مشترکین-آب-و-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکین آب و فاضلاب- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکین آب و فاضلاب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247553/دعوت-به-ارزیابی-کیفی-جهت-پروژه-عملیات-اجرایی-تکمیل-احداث-ـ-نوبت-دوم'>دعوت به ارزیابی کیفی جهت پروژه عملیات اجرایی تکمیل احداث  ـ نوبت دوم / اگهی ارزیابی کیفی , دعوت به ارزیابی کیفی جهت پروژه عملیات اجرایی تکمیل احداث ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247566/مناقصه-خرید-و-توزیع-غذای-دانشجویان'>مناقصه خرید و توزیع غذای دانشجویان / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و توزیع غذای دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247626/تجدید-مناقصه-جمع-آوری-زباله-و-رفت-و-روب-سطح-شهر--'>تجدید مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب سطح شهر .. / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247818/مناقصه-خرید-30-000-تن-سنگ-آهک-هماتیت'>مناقصه خرید 30.000 تن سنگ آهک هماتیت / مناقصه, مناقصه خرید 30.000 تن سنگ آهک هماتیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248040/مناقصه-عملیات-خاکبرداری'>مناقصه عملیات خاکبرداری  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خاکبرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248053/استعلام-چسب-آپارات-کابل'>استعلام چسب آپارات کابل / استعلام بهاء , استعلام چسب آپارات کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248187/آگهی-استعلام-پروژه-تکمیل-نمای-سرویس-بهداشتی'>آگهی استعلام  پروژه تکمیل نمای سرویس بهداشتی  / آگهی استعلام،آگهی استعلام  پروژه تکمیل نمای سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248212/مناقصه-تامین-مواد-شيميايی-موردنیاز-جهت-پروژه-20-حلقه'>مناقصه تامین مواد شيميايی موردنیاز جهت پروژه 20 حلقه  / آگهی مناقصه, مناقصه تامین مواد شيميايی موردنیاز جهت پروژه 20 حلقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248216/مناقصه-دعوت-از-همکاری-فعالان-بازاریابی'>مناقصه دعوت از همکاری فعالان بازاریابی / مناقصه , مناقصه دعوت از همکاری فعالان بازاریابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248269/مناقصه-خدمات-نظارت-عالیه-و-کارگاهی-عملیات-ساماندهی'>مناقصه  خدمات نظارت عالیه و کارگاهی عملیات ساماندهی / مناقصه  خدمات نظارت عالیه و کارگاهی عملیات ساماندهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248270/مناقصه-مطالعات-اثرات-زیست-محیطی-سد'>مناقصه مطالعات اثرات زیست محیطی سد / مناقصه مطالعات اثرات زیست محیطی سد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1246846/مناقصه-تجدید-احداث-حوضچه-آرامش'>مناقصه تجدید  احداث حوضچه آرامش   / مناقصه تجدید , مناقصه تجدید  احداث حوضچه آرامش  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247320/تجدید-مناقصه-عملیات-زیرسازی-آسفالت-دستی-معابر'>تجدید مناقصه عملیات زیرسازی، آسفالت دستی معابر  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عملیات زیرسازی، آسفالت دستی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247328/تجدید-مناقصه-عمومی-عملیات-لوله-کشی-سطح-شهر'>تجدید مناقصه عمومی عملیات لوله کشی سطح شهر  / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی عملیات لوله کشی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247459/مناقصه-تهیه-و-ساخت-supporting-fin--locking-fin'>مناقصه تهیه و ساخت supporting fin & locking fin / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و ساخت supporting fin & locking fin</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247468/مناقصه-خرید-لوله-های-هیترهای-فشار-ضعیف-3-و-4-واحد-بخار'>مناقصه خرید لوله های هیترهای فشار ضعیف 3 و 4 واحد بخار  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله های هیترهای فشار ضعیف 3 و 4 واحد بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248226/مناقصه-قطعات-یدکی-سیستمهای-تهویه'>مناقصه قطعات یدکی سیستمهای تهویه  / آگهی مناقصه, مناقصه قطعات یدکی سیستمهای تهویه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247707/استعلام-گیر-موتورها-و-اکچویتورهای-برقی-و-سیستمهای-کابل-جم'>استعلام گیر موتورها و اکچویتورهای برقی و سیستمهای کابل جم / استعلام,استعلام گیر موتورها و اکچویتورهای برقی و سیستمهای کابل جم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1248227/استعلام-کفش-مردانه-تابستانی'>استعلام کفش مردانه تابستانی / استعلام , استعلام کفش مردانه تابستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1247853/مناقصه-انجام-خدمات-حمل-و-نقل-هوایی-مسافر--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات حمل و نقل هوایی مسافر... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انجام خدمات حمل و نقل هوایی مسافر... نوبت دوم</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 2 تاريخ : شنبه 17 آذر 1397 ساعت: 11:20