اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.5.08 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244623/مزایده-یک-دستگاه-اتو... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.5.08 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244623/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-نیسان-ایکس-تریل-2015'>مزایده یک دستگاه اتومبیل نیسان ایکس تریل 2015 / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل نیسان ایکس تریل 2015</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244673/تجدید-مزایده-عمومی-اجرای-طرح-پارکبان-در-خیابان-های-شهر-با-روش---نوبت-دوم'>تجدید مزایده عمومی اجرای طرح پارکبان در خیابان های شهر با روش ....نوبت دوم  / تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده عمومی اجرای طرح پارکبان در خیابان های شهر با روش ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244369/مزایده-مقداری-از-آهن-آلات-مستعل'> مزایده  مقداری از آهن آلات مستعل  / آگهی مزایده ، مزایده  مقداری از آهن آلات مستعل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244427/مزایده-فروش-مقداری-از-آهن-آلات-مستعمل'>مزایده فروش مقداری از آهن آلات مستعمل / مزایده, مزایده فروش مقداری از آهن آلات مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244285/مزایده-ادوات-کشاورزی-اسقاطی'>مزایده ادوات کشاورزی اسقاطی / مزایده, مزایده ادوات کشاورزی اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244541/تجدید-مزایده-عمومی-امورات-تفکیک-و-جمع-آوری-کاغذ-و-مقوا'>تجدید مزایده عمومی امورات تفکیک و جمع آوری کاغذ و مقوا  / مزایده, تجدید مزایده عمومی امورات تفکیک و جمع آوری کاغذ و مقوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244553/مزایده-فروش-انواع-سیم-مسی-اسقاط-(نوبت-دوم)'>مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط (نوبت دوم) / مزایده عمومی, مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244720/مزایده-240000-قطعه-مرغ'>مزایده 240000 قطعه مرغ  / مزایده , مزایده 240000 قطعه مرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245261/مزایده-پارکینگ-نوبت-دوم'>مزایده پارکینگ نوبت دوم  / مزایده پارکینگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244216/مزایده-تعدادی-سنگ-شکن-فکی-کوبیت-هیدروکن-و-سه-دستگاه-ماسه-شور'>مزایده تعدادی سنگ شکن فکی، کوبیت، هیدروکن و سه دستگاه ماسه شور / آگهی مزایده , مزایده تعدادی سنگ شکن فکی، کوبیت، هیدروکن و سه دستگاه ماسه شور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244279/مزایده-فروش-اموال-مازاد-و-مستعمل-جمع-آوری-شده'>مزایده فروش  اموال مازاد و مستعمل جمع آوری شده  / مزایده,مزایده فروش  اموال مازاد و مستعمل جمع آوری شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244388/مزایده-چوب-های-ضایعاتی--نوبت-دوم'>مزایده چوب های ضایعاتی - نوبت دوم  / مزایده, مزایده چوب های ضایعاتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245034/تجدید-مزایده-فروش-اقلام-مستعمل-خود-نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش اقلام مستعمل خود- نوبت دوم  / تجدید مزایده ,  تجدید مزایده فروش اقلام مستعمل خود- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243951/مزایده-فروش-انواع-اجناس-برقی-و-غیر-برقی-نو-مستعمل-و-اسقاط'>مزایده فروش انواع اجناس برقی و غیر برقی نو، مستعمل و اسقاط / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش انواع اجناس برقی و غیر برقی نو، مستعمل و اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244082/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کامپریسی-آمیکو'>تجدید مزایده یک دستگاه کامیون کامپریسی آمیکو  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  یک دستگاه کامیون کامپریسی آمیکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244139/مزایده-فروش-تعداد-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-فرسوده'>مزایده فروش  تعداد یک دستگاه دیزل ژنراتور فرسوده / اگهی مزایده ,مزایده فروش  تعداد یک دستگاه دیزل ژنراتور فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244330/مزایده-فروش-94-عدد-کانکس-مازاد-(دست-دوم)'>مزایده فروش 94 عدد کانکس مازاد (دست دوم) / آگهی مزایده , مزایده فروش 94 عدد کانکس مازاد (دست دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244359/مزایده-حدود-300-تن-ضایعات-آهن'>مزایده حدود 300 تن ضایعات آهن / مزایده, مزایده حدود 300 تن ضایعات آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244641/مزایده-داروخانه-شبانه-روزی-بیمارستان'>مزایده داروخانه شبانه روزی بیمارستان  / آگهی مزایده عمومی, مزایده داروخانه شبانه روزی بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244961/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-آمبولانس-تویوتاهایس-مدل-2016'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی آمبولانس تویوتاهایس مدل 2016  / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودروی آمبولانس تویوتاهایس مدل 2016 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245232/فراخوان-واگذاری-اجاری-داروخانه'>فراخوان واگذاری اجاری داروخانه  / مزایده, فراخوان واگذاری اجاری داروخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244156/مزایده-فروش-روغن-ضایعاتی'>مزایده فروش روغن ضایعاتی / مزایده , مزایده فروش روغن ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244263/مزایده-انواع-خودروهای-سواری-و-وانت-ـ-97-5-8'>مزایده انواع خودروهای سواری و وانت ـ 97.5.8 / مزایده عمومی, مزایده انواع خودروهای سواری و وانت ـ 97.5.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244333/مزایده-عمومی-مراکز-اجاره-ایی'>مزایده عمومی مراکز اجاره ایی / مزایده, مزایده عمومی مراکز اجاره ایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244347/مزایده-فروش-تعدادی-اقلام-نو-و-مازاد'>مزایده فروش تعدادی اقلام نو و مازاد / مزایده, مزایده فروش تعدادی اقلام نو و مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244429/اصلاحیه-مزایده-فروش-حبوبات-مرحله-دوم'>اصلاحیه مزایده فروش حبوبات  مرحله دوم  / اصلاحیه آگهی مزایده عمومی ,اصلاحیه  مزایده فروش حبوبات  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244433/مزایده-فروش-خودرو-رنو-مگان-2000-سی-سی'>مزایده فروش  خودرو رنو مگان 2000 سی سی  / مزایده, مزایده فروش  خودرو رنو مگان 2000 سی سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244453/مزایده-فروش-املاک-شامل-واحد-مسکونی-واحد-تجاری-و-زمین'>مزایده فروش املاک شامل واحد مسکونی-واحد تجاری و زمین / مزایده,مزایده فروش املاک شامل واحد مسکونی-واحد تجاری و زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244544/مزایده-اجاره-یکساله-امورات-یک-یاب-حمام-عمومی-شهر-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یکساله امورات یک یاب حمام عمومی شهر نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره یکساله امورات یک یاب حمام عمومی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244655/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-شامل-تیلر-دو-چرخ-تانکدار---'>مزایده فروش اموال اسقاطی شامل تیلر دو چرخ تانکدار .... / آگهی مزایده, مزایده فروش اموال اسقاطی شامل تیلر دو چرخ تانکدار ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244707/مزایده-بخش-جراحی-قلب-و-آنژیوگرافی-بیمارستان'>مزایده بخش جراحی قلب و آنژیوگرافی بیمارستان / اگهی مزایده , مزایده بخش جراحی قلب و آنژیوگرافی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244786/اصلاحیه-مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-میوه-و-تره-بار'>اصلاحیه مزایده بهره برداری از غرفه میوه و تره بار / اصلاحیه آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از غرفه میوه و تره بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243954/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-2139-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 2139 متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 2139 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243948/مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-با-لوله-پلی-اتیلن-دو-جداره--'>مناقصه  عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب با لوله پلی اتیلن دو جداره... / مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب با لوله پلی اتیلن دو جداره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243949/استعلام-لوازم-برقی--'>استعلام لوازم برقی ... / استعلام , استعلام لوازم برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243953/استعلام-دستگاه-دیاگ-لب-تابی-قابل-حمل-دو-دستگاه--'>استعلام دستگاه دیاگ لب تابی قابل حمل دو دستگاه ... / استعلام استعلام دستگاه دیاگ لب تابی قابل حمل دو دستگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243961/استعلام-لاستیک--'>استعلام لاستیک ... / استعلام , استعلام لاستیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243970/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق .. / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243974/استعلام-کت-و-شلوار--'>استعلام کت و شلوار ... / استعلام , استعلام کت و شلوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243988/استعلام-3-قلم-لوازم-تاسیساتی'>استعلام 3 قلم لوازم تاسیساتی / استعلام,استعلام 3 قلم لوازم تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243991/استعلام-آموزشهای-حضوری'>استعلام آموزشهای حضوری / استعلام,استعلام آموزشهای حضوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244001/استعلام-دوره-آموزشی-حضوری-(حیطه-شغلی-اختصاصی)'>استعلام دوره آموزشی حضوری (حیطه شغلی اختصاصی)  / استعلام, دوره آموزشی حضوری (حیطه شغلی اختصاصی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244011/استعلام-دوره-آموزشی-حضوری-(حیطه-فنی-و-مهندسی-)'>استعلام دوره آموزشی حضوری (حیطه فنی و مهندسی )  / استعلام, دوره آموزشی حضوری (حیطه فنی و مهندسی ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244017/استعلام-دوره-آموزشی-حضوری--'>استعلام دوره آموزشی حضوری... / استعلام, استعلام دوره آموزشی حضوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244018/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-سیستم-های-مخابراتی-سازمان-غذا-و-دارو'>استعلام پشتیبانی و نگهداری سیستم های مخابراتی سازمان غذا و دارو  / استعلام,استعلام پشتیبانی و نگهداری سیستم های مخابراتی سازمان غذا و دارو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244022/استعلام-دوره-اموزشی-عمومی'>استعلام دوره اموزشی عمومی / استعلام , استعلام دوره های اموزشی عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244052/استعلام-دوره-آموزشی-مدیریتی'>استعلام دوره آموزشی مدیریتی  / استعلام , استعلام دوره آموزشی مدیریتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244058/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه / استعلام , استعلام سوئیچ دیتا شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244065/استعلام-دلستر-در-طعم-های-مختلف--'>استعلام دلستر در طعم های مختلف... / استعلام, استعلام دلستر در طعم های مختلف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244085/استعلام-دیوارپوش-و-فرنیز-پلی-استایرن-مدرن'>استعلام دیوارپوش و فرنیز پلی استایرن مدرن  / استعلام, دیوارپوش و فرنیز پلی استایرن مدرن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244093/استعلام-بسته-نرم-افزار-ssl-certificate-dv--'>استعلام بسته نرم افزار ssl certificate -dv .. / استعلام, استعلام بسته نرم افزار ssl certificate -dv ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244094/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام , استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244097/استعلام-موکت-پالاز-طرح-نیلوفر'>استعلام موکت پالاز طرح نیلوفر  / استعلام,استعلام موکت پالاز طرح نیلوفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244098/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام,استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244101/استعلام-بسته-نرم-افزار'>استعلام بسته نرم افزار / استعلام ,  استعلام بسته نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244121/استعلام-خرید-1300-پاکت-سیمان-سیاه'>استعلام خرید 1300 پاکت سیمان سیاه  / استعلام, خرید 1300 پاکت سیمان سیاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244126/استعلام-تعمیر-شش-دستگاه-کمپرسور-یورک-90-تن'>استعلام تعمیر شش دستگاه کمپرسور یورک 90 تن / استعلام, تعمیر شش دستگاه کمپرسور یورک 90 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244127/استعلام-حمل-و-مبادله'>استعلام حمل و مبادله  / استعلام,استعلام حمل و مبادله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244144/استعلام-تجهیزات-آتش-نشانی--'>استعلام تجهیزات آتش نشانی... / استعلام, استعلام تجهیزات آتش نشانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244153/استعلام-رینگ-گلوئی-جنس-سیمانی'>استعلام رینگ گلوئی جنس سیمانی / استعلام , استعلام رینگ گلوئی جنس سیمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244173/استعلام-پشتیبانی-شبکه-اداره-کل-فرهنگ-و-ارشاد-اسلامی'>استعلام پشتیبانی شبکه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی  / استعلام , استعلام پشتیبانی شبکه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244190/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری, تصفیه و تامین آب / استعلام,جمع آوری, تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244197/استعلام-وسایل-و-تجهیزات-مورد-نیاز-تاسیسات-مرکز'>استعلام  وسایل و تجهیزات مورد نیاز تاسیسات مرکز  / استعلام,  وسایل و تجهیزات مورد نیاز تاسیسات مرکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244205/استعلام-خدمات-پشتیبانی-جنگل-داری'>استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری  / استعلام, خدمات پشتیبانی جنگل داری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244209/استعلام-نظارت-بر-انجام-پروژه'>استعلام نظارت بر انجام پروژه / استعلام,نظارت بر انجام پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244219/استعلام-مستند-سازی-طرحها-و-پروژه-های-آبخیزداری--'>استعلام مستند سازی طرحها و پروژه های آبخیزداری ... / استعلام , استعلام مستند سازی طرحها و پروژه های آبخیزداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244248/استعلام-خرید-تایل-گچی-به-متراژ-140-متر-مربع'>استعلام خرید تایل گچی به متراژ 140 متر مربع / استعلام,استعلام خرید تایل گچی به متراژ 140 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244366/استعلام-کف-سازی--'>استعلام کف سازی ... / استعلام , استعلام کف سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244396/استعلام-نبشی--'>استعلام نبشی ... / استعلام , استعلام نبشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244399/استعلام-خرید-پمپ'>استعلام خرید پمپ  / استعلام,استعلام خرید پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244406/استعلام-دمونتاژ-ترانس'>استعلام دمونتاژ ترانس / استعلام,دمونتاژ ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244411/استعلام-لباس-نظامی-پوتین-با-چاپ-آرم-و-علائم'>استعلام  لباس نظامی/ پوتین با چاپ آرم و علائم  / استعلام, لباس نظامی/ پوتین با چاپ آرم و علائم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244424/استعلام-خرید-تجهیزات-لینک-وایرلس'>استعلام خرید تجهیزات لینک وایرلس / استعلام,خرید تجهیزات لینک وایرلس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244435/استعلام-یخ-ساز--'>استعلام یخ ساز ... / استعلام , استعلام یخ ساز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244468/استعلام-کلیه-عملیات-نصب-و-لوله-کشی--'>استعلام کلیه عملیات نصب و لوله کشی ... / استعلام , استعلام کلیه عملیات نصب و لوله کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243995/مزایده-واگذاری-زمین-مسکونی-مساحت-6307-12متر-97-5-8'>مزایده واگذاری زمین مسکونی مساحت 6307.12متر 97.5.8 / مزایده,مزایده واگذاری زمین مسکونی مساحت 6307.12متر 97.5.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244372/مزایده-تانکر-سوخت-گالوانیزه-رو-زمینی'>مزایده تانکر سوخت گالوانیزه رو زمینی  / مزایده, مزایده تانکر سوخت گالوانیزه رو زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244426/مزایده-فروش-دو-باب-خانه-سازمانی-عرصه-هر-کدام-220-متر'>مزایده فروش دو باب خانه سازمانی عرصه هر کدام 220 متر  / مزایده,مزایده فروش دو باب خانه سازمانی عرصه هر کدام 220 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244810/فراخوان-واگذاری-دو-قطعه-تجاری-و-دو-قطعه-زمين-مسکونی'>فراخوان واگذاری دو قطعه تجاری و دو قطعه زمين مسکونی / مناقصه, فراخوان واگذاری دو قطعه تجاری و دو قطعه زمين مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244849/مزایده-5-قطعه-زمین'>مزایده 5 قطعه زمین  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده 5 قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244853/مزایده-واگذاری-اداره-امور-جايگاه-شركتی'>مزایده واگذاری اداره امور جايگاه شركتی  / مزایده, مزایده واگذاری اداره امور جايگاه شركتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244985/مزایده-فروش-آپارتمان-های-مسکونی-و-واحدهای-تجاری-شرایط-ویژه'>مزایده فروش آپارتمان های مسکونی و واحدهای تجاری شرایط ویژه  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان های مسکونی و واحدهای تجاری شرایط ویژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245088/مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-بلامعارض-مسکن-مهر'>مزایده فروش تعدادی از واحدهای بلامعارض مسکن مهر / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای بلامعارض مسکن مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245189/مزایده-یک-دستگاه-سنجش-تراکم-استخوان'>مزایده یک دستگاه سنجش تراکم استخوان  / مزایده, مزایده  یک دستگاه سنجش تراکم استخوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244031/مزایده-فروش-انواع-مبل--انواع-سرویس-ناهارخوری-مرحله-دوم'>مزایده فروش انواع مبل ، انواع سرویس ناهارخوری مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع مبل ، انواع سرویس ناهارخوری مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244442/مزایده-قطعه-زمین-پشته-مساحت-8193-5متر'>مزایده قطعه زمین پشته مساحت 8193.5متر / مزایده,مزایده قطعه زمین پشته مساحت 8193.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244456/مزایده-واگذاری-یکباب-ساختمان-(2-واحد-تجاری-3-واحد-اداری)'>مزایده واگذاری یکباب ساختمان (2 واحد تجاری -3 واحد اداری)  / مزایده,مزایده واگذاری یکباب ساختمان (2 واحد تجاری -3 واحد اداری) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244752/مزایده-اراضی-مزروعی-مساحت-1100متر-نوبت-دوم'>مزایده اراضی مزروعی مساحت 1100متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده اراضی مزروعی مساحت 1100متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243916/مزایده-اجاره-سه-باب-مغازه-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده اجاره سه باب مغازه تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده , مزایده اجاره سه باب مغازه تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244007/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-حقل-السهم-شهرداری'>مزایده فروش یک قطعه زمین حقل السهم شهرداری  / مزایده , مزایده فروش یک قطعه زمین حقل السهم شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244059/مزایده-فروش-تعداد-دو-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده فروش  تعداد  دو دستگاه خودرو سواری / مزایده, مزایده فروش  تعداد دو دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244260/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کاربری-آموزشی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری آموزشی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری آموزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244533/مزایده-انتخاب-پیمانکار-جابجایی-وسائط-نقلیه-توقیفی-و-تصادفی-اعم-از-سبک-و-سنگین'>مزایده انتخاب پیمانکار جابجایی وسائط نقلیه توقیفی و تصادفی اعم از سبک و سنگین / آگهی مزایده, مزایده انتخاب پیمانکار جابجایی وسائط نقلیه توقیفی و تصادفی اعم از سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244534/مزایده-تخصیص-ده-قطعه-زمین-به-منظور-احداث-بنای-مسکونی-و-خدماتی'>مزایده تخصیص ده قطعه زمین به منظور احداث بنای مسکونی و خدماتی  / مزایده,مزایده تخصیص ده قطعه زمین به منظور احداث بنای مسکونی و خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244598/مزایده-پیگیری-و-وصول-عوارض-و-نظافت---نوبت-دوم'>مزایده پیگیری و وصول عوارض و نظافت... - نوبت دوم  / مزایده، مزایده پیگیری و وصول عوارض و نظافت...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244620/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-ال-90'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری ال 90 / اگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری ال 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244678/آگهی-مزایده-تعداد-12-راس-دام-گوساله-نوبت-دوم'>آگهی مزایده  تعداد 12 راس دام گوساله نوبت دوم / آگهی مزایده ،آگهی مزایده  تعداد 12 راس دام گوساله نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244840/مزایده-فروش-دو-باب-واحد-تجاری-مساحت-هر-کدام-114-متر'>مزایده فروش دو باب واحد تجاری مساحت هر کدام 114 متر  / مزایده,  مزایده فروش دو باب واحد تجاری مساحت هر کدام 114 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244866/مزایده-ادکلن--تافت-مو--بابلیس'>مزایده ادکلن ، تافت مو ، بابلیس  / آگهی مزایده ,مزایده ادکلن ، تافت مو ، بابلیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244896/مزایده-فروش-کامپیوتر-شامل-کیس-مانیتور-و--'>مزایده فروش کامپیوتر شامل کیس مانیتور و ... / مزایده , مزایده فروش کامپیوتر شامل کیس مانیتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245155/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی'>مزایده فروش اموال اسقاطی / مزایده، مزایده فروش اموال اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243978/تجدید-مزایده-فروش-15-دستگاه-انواع-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین-نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش 15 دستگاه انواع ماشین آلات سبک و سنگین نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده  ,  مزایده فروش 15 دستگاه انواع ماشین آلات سبک و سنگین   نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244086/مزایده-یک-دستگاه-آمبولانس-نیسان-پاترول-هایروف-مدل-1374'>مزایده یک دستگاه آمبولانس نیسان پاترول هایروف مدل 1374 / مزایده، مزایده یک دستگاه آمبولانس نیسان پاترول هایروف مدل 1374</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244095/مزایده-دو-عدد-مخزن-گاز-مایع-(حجم-500-گالن)'>مزایده  دو عدد مخزن گاز مایع  (حجم 500 گالن) / مزایده، مزایده  دو عدد مخزن گاز مایع  (حجم 500 گالن)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244128/مزایده-مخازن-هوایی-و-اقلام-مازاد'>مزایده مخازن هوایی و اقلام مازاد   / مزایده , مزایده مخازن هوایی و اقلام مازاد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244206/مزایده-واگذاری-واحد-آشپزخانه--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری واحد آشپزخانه - نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری واحد آشپزخانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244301/مزایده-فروش-ضایعات-آهن-آلات-و-لوازم-زیربندی-ماشین-آلات-راهسازی-مستهلک'>مزایده فروش ضایعات آهن آلات و لوازم زیربندی ماشین آلات راهسازی مستهلک  / مزایده فروش ضایعات آهن آلات و لوازم زیربندی ماشین آلات راهسازی مستهلک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244469/استعلام-بازوبست-دکل-و--'>استعلام بازوبست دکل و... / استعلام,بازوبست دکل و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244476/استعلام-کفش-ایمنی--'>استعلام کفش ایمنی ... / استعلام, استعلام کفش ایمنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244477/استعلام-انجام-خدمات-چاپ-و-تکثیر-اداره-بهزیستی--'>استعلام انجام خدمات چاپ و تکثیر اداره بهزیستی ... / استعلام, استعلام انجام خدمات چاپ و تکثیر اداره بهزیستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244480/استعلام-برآورد-متره-و-نظارت'>استعلام برآورد متره و نظارت / استعلام,برآورد متره و نظارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244481/استعلام-خرید-جک-جهت-جرثقیل'>استعلام خرید جک جهت جرثقیل  / استعلام,استعلام خرید جک جهت جرثقیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244487/استعلام-کاغذ-a4-نوع-کاغذ-ایرانی--'>استعلام  کاغذ a4 نوع کاغذ ایرانی ... / استعلام, استعلام  کاغذ a4 نوع کاغذ ایرانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244491/استعلام-ماکارونی'>استعلام ماکارونی  / استعلام, ماکارونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244496/استعلام-پمپ-حرارتی-تاسیسات-مدل-510662--'>استعلام پمپ حرارتی تاسیسات مدل 510662  .. / استعلام, استعلام پمپ حرارتی تاسیسات مدل 510662  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244502/استعلام-ساعت-زن-دستگاه-کنترل-حضور-غیاب'>استعلام ساعت زن دستگاه  کنترل حضور غیاب / استعلام, ساعت زن دستگاه  کنترل حضور غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244506/استعلام-دیتا-پروژکتور'>استعلام دیتا پروژکتور / استعلام,دیتا پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244509/استعلام-شارژ-کارتریج-چاپگر-لیزری-سیاه-سفید'>استعلام شارژ کارتریج چاپگر لیزری سیاه سفید  / استعلام, شارژ کارتریج چاپگر لیزری سیاه سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244538/استعلام-پمپ-شناور-شیر-یکطرفه-دیسکی-صنعتی-شیر-یکطرفه-دیسکی-فلنجی'>استعلام پمپ شناور-شیر یکطرفه دیسکی صنعتی- شیر یکطرفه دیسکی فلنجی / استعلام, استعلام پمپ شناور-شیر یکطرفه دیسکی صنعتی- شیر یکطرفه دیسکی فلنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244571/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی / استعلام,صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244575/استعلام-کف-سازی-جهت-دیوار-چینی'>استعلام کف سازی جهت دیوار چینی  / استعلام, کف سازی جهت دیوار چینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244580/استعلام-میز-و-نیکمت-دانش-آموز'>استعلام میز و نیکمت دانش آموز  / استعلام, میز و نیکمت دانش آموز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244593/استعلام-پذیرایی-و-تهیه-غذا--'>استعلام پذیرایی و تهیه غذا ... / استعلام, استعلام پذیرایی و تهیه غذا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244626/استعلام-لامپ-حبابی-50-وات-SMD'>استعلام  لامپ حبابی 50 وات SMD / استعلام,  لامپ حبابی 50 وات SMD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244636/استعلام-تعمیر-دستگاه-کپی'>استعلام تعمیر دستگاه کپی / استعلام ,استعلام تعمیر دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244638/استعلام-میز-و-نیمکت-3-نفره-دانش‌آموز-مدل-دبیرستان'>استعلام میز و نیمکت 3 نفره دانش‌آموز مدل دبیرستان / استعلام , استعلام میز و نیمکت 3 نفره دانش‌آموز مدل دبیرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244680/مناقصه-عمومی-بازسازی-ابنیه-و-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی بازسازی ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی  نوبت دوم  / مناقصه  عمومی, مناقصه عمومی بازسازی ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244697/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت ... / استعلام , استعلام آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244704/استعلام-یک-دستگاه-کامپیوتر--'>استعلام یک دستگاه کامپیوتر ... / استعلام, استعلام یک دستگاه کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244710/استعلام-خرید-و-نصب-کلید-قدرت--'>استعلام خرید و نصب کلید قدرت... / استعلام, استعلام خرید و نصب کلید قدرت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244714/استعلام-تعمیر-تجهیز-و-مرمت-و-بهسازی-ساختمان-های-جنات'>استعلام تعمیر، تجهیز و مرمت و بهسازی ساختمان های جنات / استعلام , استعلام تعمیر، تجهیز و مرمت و بهسازی ساختمان های جنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244721/استعلام-آرد-گندم'>استعلام آرد گندم / استعلام,استعلام آرد گندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244728/استعلام-عملیات-چاپ-شناسنامه-مکانیزه---'>استعلام عملیات چاپ شناسنامه مکانیزه  ... / استعلام, استعلام عملیات چاپ شناسنامه مکانیزه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244730/استعلام-کپه-کاری-در-مراتع--'>استعلام کپه کاری در مراتع... / استعلام, استعلام کپه کاری در مراتع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244745/استعلام-حذف-شاخه-های-بلوط-آلوده-به-لورانتوس--'>استعلام حذف شاخه های بلوط آلوده به لورانتوس... / استعلام,استعلام حذف شاخه های بلوط آلوده به لورانتوس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244787/استعلام-سرویس-پرینترهای-با-مدلهای-پرو--'>استعلام سرویس پرینترهای با مدلهای پرو ... / استعلام, استعلام سرویس پرینترهای با مدلهای پرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244792/استعلام-سرویس-فاکس--'>استعلام سرویس فاکس... / استعلام, استعلام سرویس فاکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244798/استعلام-آسفالت-توپکا-و-آسفالت-بیندر'>استعلام آسفالت توپکا و آسفالت بیندر / استعلام, استعلام آسفالت توپکا و آسفالت بیندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244802/فراخوان-پروژه-تکميل-ديوارکشی-محوطه-سازی-و-راه-دسترسی-بيمارستان-۶۴-تختی'>فراخوان پروژه تکميل ديوارکشی،محوطه سازی و راه دسترسی بيمارستان ۶۴ تختی / مناقصه, فراخوان پروژه تکميل ديوارکشی،محوطه سازی و راه دسترسی بيمارستان ۶۴ تختی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244805/استعلام-کپه-کاری-با-گیاهان-مرتع‌ای-در-مرتع'>استعلام کپه کاری با گیاهان مرتع‌ای در مرتع / استعلام , استعلام کپه کاری با گیاهان مرتع‌ای در مرتع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244811/استعلام-اجرای-ساخت-سوله'>استعلام اجرای ساخت سوله / استعلام, استعلام اجرای ساخت سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244885/استعلام-حفاظ-پنجره'>استعلام حفاظ پنجره / استعلام, استعلام حفاظ پنجره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244899/استعلام-اقلام-یدکی-لیفتراک-های-کلارک'>استعلام اقلام یدکی لیفتراک های کلارک / استعلام , استعلام اقلام یدکی لیفتراک های کلارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244910/استعلام-هر-جلد-100-برگ-داخلی-گلاسه-دورو-رنگی-دیجیتال-با-کیفیت-بالا'>استعلام هر جلد 100 برگ داخلی گلاسه دورو رنگی دیجیتال با کیفیت بالا / استعلام,استعلام هر جلد 100 برگ داخلی گلاسه دورو رنگی دیجیتال با کیفیت بالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244916/استعلام-امور-کارشناسی-و-کلیه-خدمات-مرتبط--'>استعلام  امور کارشناسی و کلیه خدمات مرتبط  .. / استعلام, استعلام  امور کارشناسی و کلیه خدمات مرتبط  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244923/استعلام-کارتریج-مشکی'>استعلام کارتریج مشکی / استعلام, کارتریج مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244931/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244940/استعلام-یک-دستگاه-لپ-تاپ'>استعلام یک دستگاه لپ تاپ / استعلام,استعلام یک دستگاه لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244317/مزایده-فروش-58-93-درصد-سهام-خود'>مزایده فروش 58.93 درصد سهام خود / آگهی مزایده , مزایده فروش 58.93 درصد سهام خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244318/مزایده-هشت-رشته-زنجیر-چرخ-لودر'>مزایده هشت رشته زنجیر چرخ لودر  / مزایده , مزایده هشت رشته زنجیر چرخ لودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244335/مزایده-یک-دستگاه-لیفان-620-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه لیفان 620 نوبت دوم / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه لیفان 620 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244379/مزایده-واگذاری-اجاره-یکباب-غرفه-تنقلات'>مزایده واگذاری اجاره یکباب غرفه تنقلات  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره یکباب غرفه تنقلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244380/مزایده-ملک-مساحت-696-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 696 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 696 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244387/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-90-75متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 90.75متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 90.75متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244393/مزایده-اجاره-سالن-ورزشی-زمین-چمن---(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره سالن ورزشی، زمین چمن ... (نوبت دوم) / مزایده, مزایده اجاره سالن ورزشی، زمین چمن ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244398/مزایده-دو-دستگاه-لودر-ولوو'>مزایده دو دستگاه لودر ولوو / مزایده، مزایده دو دستگاه لودر ولوو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244459/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-با-پلاکهای-ثبتی-69-542-و-69-509-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین با پلاکهای ثبتی 69/542 و 69/509 نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین با پلاکهای ثبتی 69/542 و 69/509 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244494/مزایده-فروش-تعداد-4-راس-اسب'>مزایده فروش تعداد 4 راس اسب / مزایده ,مزایده فروش تعداد 4 راس اسب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244524/مزایده-تعداد-دو-دستگاه-خودرو-سازمانی'>مزایده تعداد دو دستگاه خودرو سازمانی  / مزایده عمومی, مزایده تعداد دو دستگاه خودرو سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244540/اطلاعیه-مزایده-فروش-ساختمان-محل-دفتر-مرکزی'>اطلاعیه مزایده فروش ساختمان محل دفتر مرکزی  / اطلاعیه , اطلاعیه مزایده فروش ساختمان محل دفتر مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244561/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-207-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 207 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 207 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244619/تجدید-مزایده-فروش-ضایعات-کشتارگاه-صنعتی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش ضایعات کشتارگاه صنعتی نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده فروش ضایعات کشتارگاه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244642/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-226-76-و-226-83متر-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 226.76 و 226.83متر تجدید نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 226.76 و 226.83متر تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244661/مزایده-اجاره-تجاری-های-مجتمع---تجدید'>مزایده اجاره تجاری های مجتمع ... تجدید  / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده اجاره تجاری های مجتمع ... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244664/مزایده-فروش-تعدادی-آپارتمان-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش تعدادی آپارتمان مازاد بر نیاز  / مزایده,مزایده فروش تعدادی آپارتمان مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244701/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-12000-متر-نوبت-دوم'>مزایده قطعه زمینی مساحت 12000 متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده قطعه زمینی مساحت 12000 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244719/مزایده-واگذاری-اجاری-آزمایشگاه-بیمارستان'>مزایده واگذاری اجاری آزمایشگاه بیمارستان / مزایده, مزایده واگذاری اجاری آزمایشگاه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244761/مزایده-فروش-5-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی  / مزایده ,مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244857/مزایده-یک-دستگاه-دریل-ایستاده'>مزایده یک دستگاه دریل ایستاده / مزایده, مزایده یک دستگاه دریل ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245008/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-کاربری-مسکونی-تجاری'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد کاربری مسکونی تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد کاربری مسکونی تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245028/مزایده-واگذاری-املاک'>مزایده واگذاری املاک / مزایده , مزایده واگذاری املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245145/تجدید-مزایده-واگذاری-سایت-تفریحی-ورزشی-زیپ-لاین-شهرداری'>تجدید مزایده واگذاری سایت تفریحی ورزشی زیپ لاین شهرداری  / تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری سایت تفریحی ورزشی زیپ لاین شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245156/مزایده-فروش-داغی-های-خودروهای-تصادفی'>مزایده فروش داغی های خودروهای تصادفی  / مزایده , مزایده فروش داغی های خودروهای تصادفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245160/مزایده-فروش-3-خودرو-تصادفی'>مزایده فروش 3 خودرو تصادفی  / مزایده ، مزایده فروش 3 خودرو تصادفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243997/مزایده-کارخانه-آسفالت-شهید-جباری-(نوبت-دوم)'>مزایده کارخانه آسفالت شهید جباری  (نوبت دوم) / مزایده , مزایده کارخانه آسفالت شهید جباری  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244015/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-یکصد-و-سی-و-دو-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت یکصد و سی و دو متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت یکصد و سی و دو متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244090/مزایده-فرش-های-700-شانه'>مزایده فرش های 700 شانه / مزایده ,مزایده فرش های 700 شانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244107/مزایده-یک-دستگاه-منزل-مسکونی-عرصه-195-65متر'>مزایده یک دستگاه منزل مسکونی عرصه 195.65متر  / مزایده,مزایده یک دستگاه منزل مسکونی عرصه 195.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244117/مزایده-دو-دستگاه-آمبولانس-مزدا'>مزایده دو دستگاه آمبولانس مزدا / آگهی مزایده حضوری, مزایده دو دستگاه آمبولانس مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244270/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-تجاری-کوی-ولیعصر'>مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی ولیعصر  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی ولیعصر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244297/مزایده-انجام-سرمایه-گذاری-به-منظور-تکمیل-مراحل-اکتشاف--نوبت-دوم'>مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور تکمیل مراحل اکتشاف... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور تکمیل مراحل اکتشاف... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244438/مزایده-تخریب-و-فروش-اعیان-اماکن'>مزایده تخریب و فروش اعیان اماکن / مزایده, مزایده تخریب و فروش اعیان اماکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244526/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-کمپرسی-آمیکو'>مزایده یک دستگاه خودرو کمپرسی آمیکو  / مزایده یک دستگاه خودرو کمپرسی آمیکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244989/استعلام-مفتول-گرد-فولادی'>استعلام مفتول گرد فولادی / استعلام,مفتول گرد فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244993/استعلام-کپه-کاری--'>استعلام کپه کاری ... / استعلام , استعلام کپه کاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245007/استعلام-کارگاه-و-اکران-فیلم'>استعلام کارگاه و اکران فیلم  / استعلام,استعلام کارگاه و اکران فیلم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245055/استعلام-کیس-کامپیوتر--'>استعلام کیس کامپیوتر... / استعلام, استعلام کیس کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245067/استعلام-بلوک-سیمانی-20-40'>استعلام بلوک سیمانی 20*40 / استعلام, بلوک سیمانی 20*40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245095/استعلام-امورات-فرهنگی--'>استعلام امورات فرهنگی ... / استعلام , استعلام امورات فرهنگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245098/استعلام-خرید-و-نصب-کلید-قدرت-200'>استعلام  خرید و نصب کلید قدرت 200 / استعلام, خرید و نصب کلید قدرت 200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245099/استعلام-الکتروموتور-شناور-توان-73-5KW-مدل-9A733-2'>استعلام الکتروموتور شناور توان 73/5KW مدل 9A733/2 / استعلام ,استعلام الکتروموتور شناور توان 73/5KW مدل 9A733/2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245108/استعلام-کره-10-گرمی'>استعلام کره 10 گرمی  / استعلام,استعلام کره 10 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245168/استعلام-قرارداد-حمل-و-نقل-یک-ماه--'>استعلام قرارداد حمل و نقل یک ماه... / استعلام,استعلام قرارداد حمل و نقل یک ماه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245199/استعلام-کیسه-پلی-پروپیلن-سفید'>استعلام کیسه پلی پروپیلن سفید / استعلام, کیسه پلی پروپیلن سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245205/استعلام-کلیه-عملیات-نصب-و-لوله-کشی-و--'>استعلام کلیه عملیات نصب و لوله کشی و... / استعلام,کلیه عملیات نصب و لوله کشی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245287/استعلام-پذیرایی-و-تهیه-غذا'>استعلام پذیرایی و تهیه غذا / استعلام, پذیرایی و تهیه غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245293/استعلام-کارتن-خالی-جهت-بسته-بندی'>استعلام کارتن خالی جهت بسته بندی / استعلام, استعلام کارتن خالی جهت بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245298/استعلام-تاسیسات-گرمایش-خوابگاه-شبانه-روزی'>استعلام  تاسیسات گرمایش خوابگاه شبانه روزی / استعلام, استعلام  تاسیسات گرمایش خوابگاه شبانه روزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245301/استعلام-کابل-مغز-مسی--شیلدار--10-رول-305-متری'>استعلام کابل مغز مسی - شیلدار - 10 رول 305 متری  / استعلام, کابل مغز مسی - شیلدار - 10 رول 305 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245304/استعلام-احداث-کانال-بتنی'>استعلام احداث کانال بتنی / استعلام, استعلام احداث کانال بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243973/استعلام-سر-سوزن-تزریق-پزشکی--'>استعلام سر سوزن تزریق پزشکی... / استعلام, استعلام سر سوزن تزریق پزشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243982/استعلام-اجاره-دو-دستگاه-اتوبوس-ولوو-جهت-اعزام-دانشجویان-خواهر-و-برادر-تحت-حمایت-به-مشهد'>استعلام اجاره دو دستگاه اتوبوس ولوو جهت اعزام دانشجویان خواهر و برادر تحت حمایت به مشهد / استعلام,استعلام اجاره دو دستگاه اتوبوس ولوو جهت اعزام دانشجویان خواهر و برادر تحت حمایت به مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243990/استعلام-تهیه-لوازم-التحریر'>استعلام  تهیه لوازم التحریر  / استعلام, تهیه لوازم التحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243996/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام, استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244004/استعلام-طراحی-و-چاپ'>استعلام طراحی و چاپ / استعلام,استعلام طراحی و چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244006/مناقصه-عمومی-خرید-مواد-غذایی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید مواد غذایی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ،مناقصه عمومی خرید مواد غذایی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244014/استعلام-جعبه-سی-دی-مقوایی-قوی--'>استعلام جعبه سی دی مقوایی قوی ... / استعلام,استعلام جعبه سی دی مقوایی قوی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244016/استعلام-کاغذ-کپی-مکس'>استعلام کاغذ کپی مکس  / استعلام ,استعلام کاغذ کپی مکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244020/استعلام-قاب-سی-دی-4-عددی-طلقی--'>استعلام قاب سی دی 4 عددی طلقی .. / استعلام, استعلام قاب سی دی 4 عددی طلقی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244027/مناقصه-واگذاری-اداره-امور-مربوط-به-قرارداد-سرویسهای-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری اداره امور مربوط به قرارداد سرویسهای صنعتی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری اداره امور مربوط به قرارداد سرویسهای صنعتی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244054/استعلام-ساخت-یک-فقره-تیزر-و-زیرنویس-و-فیلم-کوتاه-(کلیپ)-حدود-5-دقیقه'>استعلام ساخت یک فقره تیزر و زیرنویس و فیلم کوتاه (کلیپ) حدود 5 دقیقه / استعلام,استعلام ساخت یک فقره تیزر و زیرنویس و فیلم کوتاه (کلیپ) حدود 5 دقیقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244070/استعلام-تجدید-لوله-گذاری--'>استعلام تجدید لوله گذاری ... / استعلام , استعلام تجدید لوله گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244076/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-سرمایشی-گرمایشی'>استعلام کولر گازی اسپیلت سرمایشی گرمایشی / استعلام,استعلام کولر گازی اسپیلت سرمایشی گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244109/استعلام-خرید-تجهیزات-مورد-نیاز-واکسیناسیون-دام--'>استعلام خرید تجهیزات مورد نیاز واکسیناسیون دام ... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات مورد نیاز واکسیناسیون دام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244110/استعلام-تابلو-تکفاز'>استعلام تابلو تکفاز / استعلام, استعلام تابلو تکفاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244111/استعلام-خرید-نرم-افزار-اتوماسیون-اداری-فرزین'>استعلام خرید نرم افزار اتوماسیون اداری فرزین / استعلام, خرید نرم افزار اتوماسیون اداری فرزین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244115/استعلام-تابلو-برق-تک-فاز'>استعلام تابلو برق تک فاز  / استعلام,استعلام تابلو برق تک فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244119/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-انواع-وسایل-نقلیه-موتوری--'>استعلام تعمیر و نگهداری انواع وسایل نقلیه موتوری... / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری انواع وسایل نقلیه موتوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244136/استعلام-وسایل-مصرفی-دندانپزشکی--'>استعلام وسایل مصرفی دندانپزشکی... / استعلام,استعلام وسایل مصرفی دندانپزشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244158/استعلام-محلول-جهت-چیلر--'>استعلام محلول جهت چیلر ... / استعلام , استعلام محلول جهت چیلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244164/استعلام-اینترنت---'>استعلام اینترنت .... / استعلام, استعلام اینترنت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244191/استعلام-پلیت-جراحی-یکبار-مصرف-و--'>استعلام پلیت جراحی یکبار مصرف و ... / استعلام, استعلام پلیت جراحی یکبار مصرف و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244192/استعلام-خرید-سنگ-ساختمانی--'>استعلام خرید سنگ ساختمانی ... / استعلام, استعلام خرید سنگ ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244213/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244535/مزایده-فروش-یخچال-ساید-بای-ساید--اجاق-گاز-لباسشویی-و--'>مزایده فروش یخچال ساید بای ساید ، اجاق گاز، لباسشویی و... / مزایده,مزایده فروش یخچال ساید بای ساید ، اجاق گاز، لباسشویی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244539/مزایده-فروش-تعداد-شش-فقره-املاک-آماده-فروش'>مزایده فروش تعداد شش فقره املاک آماده فروش / مزایده,مزایده فروش تعداد شش فقره املاک آماده فروش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244573/مزایده-دستگاه-چاپگر-تامپو'>مزایده دستگاه چاپگر تامپو  / مزایده, مزایده  دستگاه چاپگر تامپو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244596/مزایده-یکدستگاه-سواری-پژو-206-سفید'>مزایده یکدستگاه سواری پژو 206 سفید  / آگهی مزایده ,مزایده یکدستگاه سواری پژو 206 سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244599/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244607/مزایده-خودرو-سواری-رنو-ال-90-نوبت-دوم'>مزایده خودرو سواری رنو ال 90 نوبت دوم / اگهی مزایده , مزایده خودرو سواری رنو ال 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244632/مزایده-اجاره-دو-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده اجاره دو دستگاه خودرو سواری / آگهی مزایده ,مزایده اجاره دو دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244646/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-تجاری-تجدید-نوبت-دوم'> مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری تجدید نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244650/مزایده-فروش-املاک-مسکونی-هر-کدام-200-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مسکونی هر کدام 200 مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مسکونی هر کدام 200 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244892/مزایده-عمومی-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-3000-متر-مربع'>مزایده عمومی یک قطعه زمین به مساحت 3000 متر مربع  / مزایده عمومی, مزایده عمومی یک قطعه زمین به مساحت 3000 متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244996/مزایده-فروش-پلاک-شماره-249-مساحت-555-50متر'>مزایده فروش پلاک شماره 249 مساحت 555.50متر  / مزایده,مزایده فروش پلاک شماره 249 مساحت 555.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245030/مزایده-تعداد-4-چهار-باب-غرفه-جایگاه-احتشام-در-ورودی-شهر-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 4 /چهار باب  غرفه جایگاه احتشام در ورودی شهر نوبت دوم  / مزایده , مزایده تعداد 4 /چهار باب  غرفه جایگاه احتشام در ورودی شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245038/مزایده-عمومی-واگذاری-47-باب-مغازه--نوبت-ششم'>مزایده عمومی واگذاری 47 باب مغازه - نوبت ششم / مزایده , مزایده عمومی واگذاری 47 باب مغازه - نوبت ششم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245045/مزایده-واگذاری-ساختمان-قدیمی'>مزایده واگذاری ساختمان قدیمی / مزایده,مزایده واگذاری ساختمان قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245074/مزایده-فروش-تعداد-4-پلاک-زمین-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 4 پلاک زمین کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 پلاک زمین کاربری مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245150/مزایده-دستگاه-خودرو-پراید-سواری-سفید'>مزایده دستگاه خودرو پراید سواری سفید / مزایده, مزایده دستگاه خودرو پراید سواری سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245151/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید / مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245153/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245159/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سمند'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سمند / مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245169/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-سواری-نقره-ای'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو سواری نقره ای  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو سواری نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245196/مزایده-عمومی-کتبی-فروش-املاک'>مزایده عمومی کتبی فروش املاک  / مزایده ,مزایده عمومی کتبی فروش املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244021/مزایده-سه-عدد-کولرگازی-جنرال'>مزایده سه عدد کولرگازی جنرال / مزایده,مزایده سه عدد کولرگازی جنرال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244029/مزایده-عمومی-اجاره-یک-باب-ساختمان-اداری-مرکز-نشر-دانشگاهی'>مزایده عمومی اجاره یک باب ساختمان اداری مرکز نشر دانشگاهی / آگهی مزایده عمومی, مزایده عمومی اجاره یک باب ساختمان اداری مرکز نشر دانشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244080/مزایده-سه-دانگ-آپارتمان-مساحت-125-38متر-قدمت-18-سال'>مزایده سه دانگ آپارتمان مساحت 125.38متر قدمت 18 سال / مزایده,مزایده سه دانگ آپارتمان مساحت 125.38متر قدمت 18 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244218/مزایده-واگذاری-تابلوهای-تبلیغاتی-و-پل-عابر-پیاده-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی و پل عابر پیاده نوبت دوم  /  آگهی مزایده کتبی تجدید , مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی و پل عابر پیاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244323/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-53-456متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 53.456متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 53.456متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244381/مزایده-فروش-یک-دستگاه-ماشین-لش-زن--'>مزایده فروش یک دستگاه ماشین لش زن ... / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه ماشین لش زن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244547/مزایده-دستگاه-یونیت-بخاری-گازی-مانیتور--(نوبت-دوم)'>مزایده دستگاه یونیت، بخاری گازی، مانیتور... (نوبت دوم) / مزایده, مزایده دستگاه یونیت، بخاری گازی، مانیتور... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244687/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-کل-986-47متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت کل 986.47متر  / مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت کل 986.47متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244692/مزایده-فروش-یک-قطعه-پلاک-مسکونی-دویست-مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه پلاک مسکونی دویست مترمربع  / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه پلاک مسکونی دویست مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244764/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-18682متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 18682متر نوبت اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 18682متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244844/مزایده-آپارتمان-مساحت-مفید-131-14متر'>مزایده آپارتمان مساحت مفید 131.14متر / مزایده, مزایده آپارتمان مساحت مفید 131.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245096/مزایده-قطعات-مسکونی-تجاری-و-صنعتی'>مزایده قطعات مسکونی تجاری و صنعتی  / مزایده,مزایده قطعات مسکونی تجاری و صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245154/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-و-محوطه-مساحت-237-15متر'>مزایده ششدانگ یکبابخانه  و محوطه مساحت 237.15متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه  و محوطه مساحت 237.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244233/استعلام-تهیه-و-اجرای-فونداسیون-پکیج-تصفیه-آب--'>استعلام تهیه و اجرای فونداسیون پکیج تصفیه آب... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای فونداسیون پکیج تصفیه آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244240/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244377/استعلام-ورق-نئوپان-شرکت-گنبد-با-ابعاد-2000-90-و-2000-80'>استعلام ورق نئوپان شرکت گنبد با ابعاد 2000*90 و 2000*80 / استعلام,استعلام ورق نئوپان شرکت گنبد با ابعاد 2000*90 و 2000*80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244382/استعلام-فن-کوئل-زمینی--'>استعلام فن کوئل زمینی... / استعلام, استعلام فن کوئل زمینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244383/استعلام-اجرای-خرده-کاری‌های-سطح-شهر'>استعلام اجرای خرده کاری‌های سطح شهر  / استعلام , استعلام اجرای خرده کاری‌های سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244385/استعلام-تشک-ابری-یک-نفره-7-سانتی-متری-به-همراه-بالش'>استعلام  تشک ابری یک نفره 7 سانتی متری به همراه بالش  / استعلام,  تشک ابری یک نفره 7 سانتی متری به همراه بالش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244392/استعلام-تامین-خودرو'>استعلام تامین خودرو / استعلام,تامین خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244403/استعلام-صندلی-کارمندی'>استعلام صندلی کارمندی / استعلام,استعلام صندلی کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244414/استعلام-ساخت-فیلم-مستند--'>استعلام ساخت فیلم مستند ... / استعلام , استعلام ساخت فیلم مستند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244420/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام, استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244421/استعلام-سنگ-گرانیت-گردویی'>استعلام سنگ گرانیت گردویی  / استعلام, سنگ گرانیت گردویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244446/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن... / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244460/استعلام-5-عدد-کولر-گازی-ایرانی--'>استعلام 5 عدد کولر گازی ایرانی... / استعلام, استعلام 5 عدد کولر گازی ایرانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244465/استعلام-ثبت-نام-کارت-ملی'>استعلام ثبت نام کارت ملی / استعلام,  ثبت نام کارت ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244466/استعلام-وسایل-آزمایشگاه'>استعلام وسایل آزمایشگاه  / استعلام,استعلام وسایل آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244475/استعلام-کاغذ-تحریر-معمولی-80-گرمی'>استعلام کاغذ تحریر معمولی 80 گرمی / استعلام, کاغذ تحریر معمولی 80 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244479/استعلام-ریبون-آنی-کارت-SMART-اصلی'>استعلام ریبون آنی کارت SMART اصلی / استعلام, استعلام ریبون آنی کارت SMART اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244485/استعلام-نصب-نوردهای-مرکب'>استعلام نصب نوردهای مرکب  / استعلام , استعلام نصب نوردهای مرکب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244495/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ / استعلام,کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244497/استعلام-فلش-مموری-16-گیگابایت-و-پاور-بانک'>استعلام فلش مموری 16 گیگابایت  و پاور بانک  / استعلام, فلش مموری 16 گیگابایت  و پاور بانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244500/استعلام-مقوا--'>استعلام مقوا ... / استعلام, استعلام مقوا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244503/استعلام-فیلر-کلیه-نوردهای-آب-و-مرکب'>استعلام فیلر کلیه نوردهای آب و مرکب  / استعلام, استعلام فیلر کلیه نوردهای آب و مرکب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244505/استعلام-کولر-گازی-تکامسه-25000-مدل-TK25T1--'>استعلام کولر گازی تکامسه 25000 مدل TK25T1 .. / استعلام, استعلام کولر گازی تکامسه 25000 مدل TK25T1 ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244512/استعلام-مخزن-پلی-اتیلن-سه-لایه-1000-لیتری--'>استعلام مخزن پلی اتیلن سه لایه 1000 لیتری... / استعلام, استعلام مخزن پلی اتیلن سه لایه 1000 لیتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244514/استعلام-ورق-آلومینیومی-به-ضخامت-نیم-میل-و-عایق-الاستومری'>استعلام ورق آلومینیومی به ضخامت نیم میل و عایق الاستومری / استعلام, استعلام ورق آلومینیومی به ضخامت نیم میل و عایق الاستومری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244522/استعلام-تانکر-500-لیتری-پلی-اتیلن-سه-لایه-به-همراه-شیر-ورودی-و-خروجی-و-شناور'>استعلام تانکر 500 لیتری پلی اتیلن سه لایه به همراه شیر ورودی و خروجی و شناور  / استعلام, تانکر 500 لیتری پلی اتیلن سه لایه به همراه شیر ورودی و خروجی و شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244528/مناقصه-عملیات-آبخیزداری--'>مناقصه عملیات آبخیزداری...  / مناقصه, مناقصه  عملیات آبخیزداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244566/استعلام-جلد-کارت-عابر-بانک-ناپا'>استعلام جلد کارت عابر بانک ناپا  / استعلام, جلد کارت عابر بانک ناپا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244572/استعلام-خرید-ملزومات-بهداشتی'>استعلام خرید ملزومات بهداشتی / استعلام, استعلام خرید ملزومات بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244581/استعلام-کارت-مغناطیسی'>استعلام کارت مغناطیسی / استعلام,استعلام کارت مغناطیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244585/استعلام-خرید-یک-دستگاه-میز-کنفرانس--'>استعلام خرید یک دستگاه میز کنفرانس... / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه میز کنفرانس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244586/استعلام-شیر-اطمینان'>استعلام شیر اطمینان  / استعلام,استعلام شیر اطمینان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244594/استعلام-خدمات-آزمایشگاه-ژئوتکنیک'>استعلام خدمات آزمایشگاه ژئوتکنیک  / استعلام , استعلام خدمات آزمایشگاه ژئوتکنیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244595/استعلام-مخزن'>استعلام مخزن / استعلام , استعلام مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244605/استعلام-گریس-EP2--روغن-هیدرولیک--لوزم-خودرو---'>استعلام گریس EP2  - روغن هیدرولیک - لوزم خودرو .... / استعلام ,استعلام گریس EP2  - روغن هیدرولیک - لوزم خودرو ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244614/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام, استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244629/استعلام-درخواست-خرید-کولر-گازی--'>استعلام درخواست خرید کولر گازی... / استعلام, استعلام درخواست خرید کولر گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244631/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام , استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244665/استعلام-بیمه-خودروهای-امداد'>استعلام بیمه خودروهای امداد / استعلام,استعلام بیمه خودروهای امداد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244703/استعلام-انواع-مصالح-و-مقاطع-فلزی-ساختمان'>استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان / استعلام, استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244717/استعلام-بیمه-خودروهای-امداد'>استعلام بیمه خودروهای امداد / استعلام ,استعلام بیمه خودروهای امداد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244727/استعلام​-انواع-مصالح-و-مقاطع-فلزی-ساختمان'>استعلام​ انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان / استعلام , استعلام ​انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244742/استعلام-خرید-گازی'>استعلام  خرید گازی  / استعلام , استعلام  خرید گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244801/استعلام-فعالیت-های-تهیه-غذای-مراسم-و-سایر-خدمات-غذایی--'>استعلام فعالیت های تهیه غذای مراسم و سایر خدمات غذایی ... / استعلام , استعلام فعالیت های تهیه غذای مراسم و سایر خدمات غذایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245164/مزایده-عمومی-فروش-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده عمومی فروش یک دستگاه خودرو  / مزایده ، مزایده عمومی فروش یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245191/مزایده-عمومی-فروش-املاک-مازاد-بانک-صادرات-ایران'>مزایده عمومی فروش املاک مازاد بانک صادرات ایران  / مزایده ,مزایده عمومی فروش املاک مازاد بانک صادرات ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243966/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-262-5متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 262.5متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 262.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244047/مزایده-واگذاری-استیجاری-دو-ساله-سالن-ورزشی'>مزایده واگذاری استیجاری دو ساله سالن ورزشی / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری استیجاری دو ساله سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244182/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244188/مزایده-ملک-مساحت-1300متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 1300متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 1300متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244292/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-9306-فرعی-بخش-نه-تبریز'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 9306 فرعی بخش نه تبریز  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 9306 فرعی بخش نه تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244321/مزایده-زمین-مساحت-3787-متر'>مزایده زمین مساحت 3787 متر  / مزایده,مزایده زمین مساحت 3787 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244437/مزایده-واگذاری-اجاره-2-باب-مغازه-فروش'>مزایده واگذاری اجاره 2 باب مغازه فروش  / آگهی تجدید مزایده ، مزایده واگذاری اجاره 2 باب مغازه فروش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244463/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-120-متر'>مزایده یکباب خانه مساحت 120 متر  / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 120 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244478/مزایده-4-قطعه-پلاک-ثبتی'>مزایده 4 قطعه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 4 قطعه پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244597/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-155-85متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مسکونی مساحت 155.85متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 155.85متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244608/مزایده-اجاره-فضاهای-ملکی'>مزایده اجاره فضاهای ملکی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره فضاهای ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244639/مزایده-میزان-تقریبی-27000-کیلوگرم-ضایعات-آهن'>مزایده میزان تقریبی 27000 کیلوگرم ضایعات آهن / خلاصه آگهی مزایده, مزایده میزان تقریبی 27000 کیلوگرم ضایعات آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244667/مزایده-دو-دستگاه-میکسر-پی-وی-سی-و--'>مزایده  دو دستگاه میکسر پی وی سی و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده  دو دستگاه میکسر پی وی سی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244782/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-5022-2متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 5022.2متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 5022.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245000/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مساحت-230متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 230متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 230متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245070/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-225-30متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 225.30متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 225.30متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245158/مزایده-عمومی-ریزدانه-آهک-پخته-زیر-5-میلیمتر'>مزایده عمومی  ریزدانه آهک پخته زیر 5 میلیمتر / مزایده عمومی, مزایده عمومی  ریزدانه آهک پخته زیر 5 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245238/مزایده-یک-دستگاه-لودر'>مزایده یک دستگاه لودر / مزایده یک دستگاه لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243912/مزایده-سرامیک--'>مزایده سرامیک ... / آگهی مزایده مال غیر منقول, مزایده سرامیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243927/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-500-متر-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 500 متر قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 500 متر قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243937/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-و-سه-باب-مغازه-وصل-به-آن-بخش-7-نیشابور'>مزایده ششدانگ یکباب منزل و سه باب مغازه وصل به آن بخش 7 نیشابور / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل و سه باب مغازه وصل به آن بخش 7 نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243950/مزایده-5-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یکباب-خانه-و-باغچه-بخش-11-تهران'>مزایده 5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و باغچه بخش 11 تهران  / مزایده,مزایده 5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و باغچه بخش 11 تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243965/مزایده-واگذاری-جایگاه-گاز-طبیعی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری جایگاه گاز طبیعی - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری جایگاه گاز طبیعی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244036/مزایده-یک-خط-تلفن'>مزایده یک خط تلفن / مزایده ,مزایده یک خط تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244046/مزایده-تشک-پارمیس'>مزایده تشک پارمیس  / مزایده , مزایده تشک پارمیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244060/مزایده-دو-دستگاه-گیوتین'>مزایده دو دستگاه گیوتین  / مزایده دو دستگاه گیوتین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244133/مزایده-زمین-مساحت-3150متر'>مزایده زمین مساحت 3150متر / مزایده,مزایده زمین مساحت 3150متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244184/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تملکی-و-مازاد-و-یک-دستگاه-خودرو-مازاد'>مزایده فروش تعدادی از املاک تملکی و مازاد و یک دستگاه خودرو مازاد / مزایده, مزایده فروش تعدادی از املاک تملکی و مازاد و یک دستگاه خودرو مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244244/اصلاحیه-آگهی-مزایده-اجاره-املاک'>اصلاحیه آگهی مزایده اجاره املاک / اصلاحیه مزایده، آگهی مزایده اجاره املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244258/مزایده-فروش-7-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 7 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 7 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244315/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-در-طبقه-دوم-آپارتمان-کاربری-تجاری-36-81متر'>مزایده ششدانگ یک واحد در طبقه دوم آپارتمان کاربری تجاری 36.81متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد در طبقه دوم آپارتمان کاربری تجاری 36.81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244348/مزایده-پلاک-368-فرعی-مساحت-593متر'>مزایده پلاک 368 فرعی مساحت 593متر / مزایده,مزایده پلاک 368 فرعی مساحت 593متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244367/مزایده-یک-دستگاه-قالب-حرارتی--'>مزایده  یک دستگاه قالب حرارتی... /  مزایده، مزایده  یک دستگاه قالب حرارتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244508/مزایده-ملک-دارای-سند-ثبتی-با-نمای-سرامیکی-نوبت-اول'>مزایده ملک دارای سند ثبتی با نمای سرامیکی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک دارای سند ثبتی با نمای سرامیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244601/مزایده-ششدانگ-پلاک-480-فرعی-از-5-اصلی-بخش-4-کرمان'>مزایده ششدانگ پلاک 480 فرعی از 5 اصلی بخش 4 کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 480 فرعی از 5 اصلی بخش 4 کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244814/استعلام-باتری-استارتر-خودرو-سواری'>استعلام باتری استارتر خودرو سواری  / استعلام,استعلام باتری استارتر خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244843/استعالم-ژنراتور-الکتریکی-دیزلی-و--'>استعالم ژنراتور الکتریکی دیزلی و... / استعلام, استعالم ژنراتور الکتریکی دیزلی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244846/استعلام-اینورتور'>استعلام اینورتور  / استعلام ,استعلام اینورتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244862/استعلام-خرید-37-ردیف-انواع-ابزارآلات-97-05-08'>استعلام خرید 37 ردیف انواع ابزارآلات 97.05.08 / استعلام, استعلام خرید 37 ردیف انواع ابزارآلات 97.05.08</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244872/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-خرید-تجهیزات-توسعه-شبکه-ATN'>اصلاحیه فراخوان مناقصه خرید تجهیزات توسعه شبکه ATN  / اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان مناقصه خرید تجهیزات توسعه شبکه ATN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244914/استعلام-فوردکاپ-و-پایه-مربوطه'>استعلام فوردکاپ و پایه مربوطه  / استعلام, استعلام استعلام فوردکاپ و پایه مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244915/استعلام-اقلام-یدکی-لیفتراک-کوماتسو'>استعلام اقلام یدکی لیفتراک کوماتسو  / استعلام اقلام یدکی لیفتراک کوماتسو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244917/استعلام-تابلو-اعلانات-چوبی-اقلام-یدکی-کلارک'>استعلام تابلو اعلانات چوبی، اقلام یدکی کلارک / استعلام , استعلام تابلو اعلانات چوبی، اقلام یدکی کلارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244920/استعلام-تهیه-غذا--'>استعلام تهیه غذا ... / استعلام , استعلام تهیه غذا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244922/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام  لپ تاپ  / استعلام, استعلام  لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244933/استعلام-تهیه-غذا-با-سرویس-کامل--'>استعلام تهیه غذا با سرویس کامل... / استعلام, استعلام تهیه غذا با سرویس کامل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244936/استعلام-کالای-ورزشی--'>استعلام کالای ورزشی ... / استعلام, استعلام کالای ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244942/استعلام-یک-دستگاه-رطوبت-سنج-الکترونیکی'>استعلام یک دستگاه رطوبت سنج الکترونیکی / استعلام, استعلام یک دستگاه رطوبت سنج الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244980/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار'>استعلام پشتیبانی نرم افزار  / استعلام,استعلام پشتیبانی نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244981/استعلام-خرید-قوچ-رومانف--'>استعلام خرید قوچ رومانف... / استعلام, استعلام خرید قوچ رومانف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244982/استعلام-ساخت-و-نصب-پارتیشن-درجه-یک'>استعلام ساخت و نصب پارتیشن درجه یک  / استعلام, ساخت و نصب پارتیشن درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244999/استعلام-خرید-پانصد-عدد-فیلتر-گیره-بینی-و-دهانی-اسپیرومتر'>استعلام خرید پانصد عدد فیلتر گیره بینی و دهانی اسپیرومتر / استعلام, استعلام خرید پانصد عدد فیلتر گیره بینی و دهانی اسپیرومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245004/استعلام-کولرگازی-ایران-رادیاتور-24000'>استعلام کولرگازی ایران رادیاتور 24000 / استعلام, کولرگازی ایران رادیاتور 24000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245048/استعلام-بشکه-روغن-دیزل'>استعلام بشکه روغن دیزل / استعلام, استعلام بشکه روغن دیزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245049/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام,استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245050/مناقصه-تهیه-و-نصب-عایق-رطوبتی'>مناقصه تهیه و نصب عایق رطوبتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب عایق رطوبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245053/استعلام-صندلی-انتظار-4-نفره-استیل-و--'>استعلام صندلی انتظار 4 نفره استیل  و .. / استعلام, صندلی انتظار 4 نفره استیل  و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245057/استعلام-انبار'>استعلام انبار / استعلام , استعلام انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245059/استعلام-فیلم'>استعلام فیلم  / استعلام,استعلام فیلم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245066/استعلام-الکتروپمپ--'>استعلام الکتروپمپ ... / استعلام , استعلام الکتروپمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245072/استعلام-خودکار--'>استعلام خودکار ... / استعلام, استعلام خودکار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245075/استعلام-کتاب'>استعلام کتاب / استعلام,استعلام کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245085/استعلام-محصولات-آرایشی-و-بهداشتی--'>استعلام محصولات آرایشی و بهداشتی... / استعلام, استعلام محصولات آرایشی و بهداشتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245093/استعلام-کارت-گرافیک-رایانه'>استعلام کارت گرافیک رایانه  / استعلام ,استعلام کارت گرافیک رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245100/استعلام-مشخصات-فنی-سرویس-تعمیر-و-نگهداری'>استعلام مشخصات فنی سرویس، تعمیر و نگهداری  / استعلام , استعلام مشخصات فنی سرویس، تعمیر و نگهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245103/استعلام-فلومتر-الکترومغناطیسی--'>استعلام فلومتر الکترومغناطیسی ... / استعلام, استعلام فلومتر الکترومغناطیسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245106/استعلام-سوئیچ-سیسکو--'>استعلام سوئیچ سیسکو... / استعلام, استعلام سوئیچ سیسکو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245107/استعلام-کاغذ-A4-کپی-مکس-مدل-نفیس-بسته-بندی-آبی-رنگ'>استعلام کاغذ A4 کپی مکس مدل نفیس بسته بندی آبی رنگ / استعلام,استعلام کاغذ A4 کپی مکس مدل نفیس بسته بندی آبی رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245110/استعلام-خرید-مصالح-و-لوازم-جهت-کارگاه'>استعلام خرید مصالح و لوازم جهت کارگاه / استعلام, خرید مصالح و لوازم جهت کارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245118/استعلام-نگهداری-و-تعمیرات-سه-دستگاه-سیستم-هشدار-سرعت'>استعلام نگهداری و تعمیرات سه دستگاه سیستم هشدار سرعت / استعلام,استعلام نگهداری و تعمیرات سه دستگاه سیستم هشدار سرعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245177/استعلام-نصب-و-اجرای-لوازم-اندازه-گیری-و--'>استعلام نصب و اجرای لوازم اندازه گیری و... / استعلام, استعلام نصب و اجرای لوازم اندازه گیری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245180/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه / استعلام,رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245182/استعلام-آزمایش-تراکم-نسبی-خاک'>استعلام آزمایش تراکم نسبی خاک / استعلام, استعلام آزمایش تراکم نسبی خاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245184/استعلام-خرید-ردیاب-خودرو'>استعلام خرید ردیاب خودرو  / استعلام, خرید ردیاب خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245188/استعلام-تجهیزات-و-لوازم-تاسیساتی--97-5-8'>استعلام تجهیزات و لوازم تاسیساتی ...97.5.8 / استعلام تجهیزات و لوازم تاسیساتی ...97.5.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245190/استعلام-یونجه-خالص'>استعلام یونجه خالص  / استعلام, یونجه خالص </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245193/استعلام-گاز-مایع-هلیوم-100-لیتری'>استعلام گاز مایع هلیوم 100 لیتری / استعلام,استعلام گاز مایع هلیوم 100 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245198/استعلام-راننده-با-ماشین'>استعلام راننده با ماشین / استعلام,راننده با ماشین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245200/استعلام-شیر-انشعاب-به-همراه-رابط--'>استعلام شیر انشعاب به همراه رابط... / استعلام, استعلام شیر انشعاب به همراه رابط...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244666/مزایده-مازاد-اول-و-دو-نیم-دانگ-مشاع-از-پلاک-5029-فرعی-بخش-5-قزوین'>مزایده مازاد اول و دو نیم دانگ مشاع از پلاک 5029 فرعی بخش 5 قزوین / مزایده,مزایده مازاد اول و دو نیم دانگ مشاع از پلاک 5029 فرعی بخش 5 قزوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244676/مزایده-پلاک-ثبتی-518-فرعی-از-سی-و-سه-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 518 فرعی از سی و سه اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 518 فرعی از سی و سه اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244681/مزایده-ششدانگ-پلاک-15358-فرعی-بخش-سه-کرمان'>مزایده ششدانگ پلاک 15358 فرعی بخش سه کرمان / مزایده ششدانگ پلاک 15358 فرعی بخش سه کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244685/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-98-47متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 98.47متر  / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 98.47متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244699/مزایده-اجاره-یک-باب-واحد-تجاری'>مزایده اجاره یک باب واحد تجاری / مزایده, مزایده اجاره یک باب واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244700/مزایده-یک-دستگاه-دوربین-نقشه-برداری-لایکا'>مزایده یک دستگاه دوربین نقشه برداری لایکا / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه دوربین نقشه برداری لایکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244723/مزایده-ششدانگ-اعیان-زمین-در-حال-ساختمان-مساحت-288-متر'>مزایده ششدانگ اعیان زمین در حال ساختمان مساحت 288 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ اعیان زمین در حال ساختمان مساحت 288 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244755/مزایده-آپارتمان-دو-خوابه-با-کف-سرامیک'>مزایده آپارتمان دو خوابه با کف سرامیک  / مزایده ,مزایده آپارتمان دو خوابه با کف سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244865/مزایده-ششدانگ-خودروی-سواری-ب-ام-و-و--'> مزایده ششدانگ خودروی سواری ب ام و و ... / آگهی مزایده,  مزایده ششدانگ خودروی سواری ب ام و و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244904/مزایده-یک-قطعه-باغ-الوان-مساحت-عرصه-28600متر'>مزایده یک قطعه باغ الوان مساحت عرصه 28600متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ الوان مساحت عرصه 28600متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244952/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-206'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244955/مزایده-یک-دستگاه-دیزل'>مزایده یک دستگاه دیزل / مزایده, مزایده یک دستگاه دیزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244971/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-84-98متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 84.98متر  / مزایده, مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 84.98متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245031/مزایده-4-666-سهم-مشاع-از-50-سهم-دانگ-ملکی-پلاک-ثبتی-208-فرعی'>مزایده 4.666 سهم مشاع از 50 سهم دانگ ملکی پلاک ثبتی 208 فرعی  / مزایده,مزایده 4.666 سهم مشاع از 50 سهم دانگ ملکی پلاک ثبتی 208 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245035/مزایده-منزل-مسکونی-پلاک-ثبتی-9270-فرعی'>مزایده منزل مسکونی پلاک ثبتی 9270 فرعی  / مزایده,مزایده منزل مسکونی پلاک ثبتی 9270 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245039/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1792-فرعی-مساحت-47846-62متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1792 فرعی مساحت 47846.62متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1792 فرعی مساحت 47846.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243962/مزایده-ششدانگ-یکباب-ساختمان-مساحت-302-75متر'>مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مساحت 302.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مساحت 302.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244103/مزایده-چرخ-خیاطی'>مزایده چرخ خیاطی  / مزایده , مزایده چرخ خیاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244123/مزایده-یک-قطعه-زمین-30000-متری--یک-دستگاه-پمپ-برقی'>مزایده یک قطعه زمین 30000 متری - یک دستگاه پمپ برقی / آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول,مزایده یک قطعه زمین 30000 متری - یک دستگاه پمپ برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244141/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-887-91متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 887.91متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 887.91متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244147/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-264000متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 264000متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 264000متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244154/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-2989-62متر'>مزایده ششدانگ باغ مساحت 2989.62متر  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت 2989.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244170/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پراید'>مزایده ششدانگ یک دستگاه اتومبیل سواری پراید  / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه اتومبیل سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244252/مزایده-آپارتمان-طبقه-5-مساحت-93-13متر'>مزایده آپارتمان طبقه 5 مساحت 93.13متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه 5 مساحت 93.13متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244291/مزایده-فروش-یک-دستگاه-غلطک-کششی'>مزایده فروش یک دستگاه غلطک کششی  / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه غلطک کششی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244311/مزایده-مازاد-سوم-پلاک-ثبتی-بخش-نه-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده مازاد سوم پلاک ثبتی بخش نه ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده مازاد سوم پلاک ثبتی بخش نه ثبتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244314/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244351/مزایده-زمین-زراعی-به-میزان-5000-متر'>مزایده زمین زراعی به میزان 5000 متر / مزایده,مزایده زمین زراعی به میزان 5000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244356/مزایده-سواری-سمند-lx'>مزایده سواری سمند lx / آگهی مزایده,مزایده سواری سمند lx</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244408/مزایده-فروش-خودرو-سواری-سمند'>مزایده فروش خودرو سواری سمند  / مزایده,مزایده فروش خودرو سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244450/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-104-50متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 104.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 104.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244519/مزایده-یک-دستگاه-جوش-co2'>مزایده یک دستگاه جوش co2 / مزایده,مزایده یک دستگاه جوش co2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244551/مزایده-سواری-پراید'>مزایده سواری پراید / مزایده سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244570/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-750متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 750متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 750متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244577/مزایده-تمامت-ششدانگ-یکباب-گاوداری-مساحت-5279متر'>مزایده تمامت ششدانگ یکباب گاوداری مساحت 5279متر  / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ یکباب گاوداری مساحت 5279متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244592/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244604/مزایده-آب-های-معدنی'>مزایده آب های معدنی  / مزایده, مزایده  آب های معدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245203/استعلام-برگزاری-کارگاه-ویراستاری--'>استعلام برگزاری کارگاه ویراستاری ... / استعلام , استعلام برگزاری کارگاه ویراستاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245204/استعلام-شیشه-کرتین-وال'>استعلام شیشه کرتین وال  / استعلام ,استعلام شیشه کرتین وال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245208/استعلام-سوئیچهای-ارتباطی-به-همراه-ماژول--'>استعلام سوئیچهای ارتباطی به همراه ماژول... / استعلام, استعلام سوئیچهای ارتباطی به همراه ماژول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245209/استعلام-اجرای-پارتیشن-ساختمان-اداره'>استعلام اجرای پارتیشن ساختمان اداره  / استعلام,استعلام اجرای پارتیشن ساختمان اداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245211/استعلام-تخته-وایت-برد-به-ابعاد-125-250-سانتیمتر'>استعلام تخته وایت برد به ابعاد 125*250 سانتیمتر  / استعلام, تخته وایت برد به ابعاد 125*250 سانتیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245212/استعلام-نیاز-به-14400-پرس-غذا-در-مدت-3-دوره-4-روزه'>استعلام نیاز به 14400 پرس غذا در مدت 3 دوره 4 روزه  / استعلام, نیاز به 14400 پرس غذا در مدت 3 دوره 4 روزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245214/استعلام-چاپ-اسناد'>استعلام چاپ اسناد  / استعلام,استعلام چاپ اسناد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245230/استعلام-روغن-سرخ-کردنی-صرفا-حلب-16-کیلوگرمی--'>استعلام روغن سرخ کردنی صرفا حلب 16 کیلوگرمی ... / استعلام, استعلام روغن سرخ کردنی صرفا حلب 16 کیلوگرمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245241/استعلام-کتاب'>استعلام کتاب  / استعلام,استعلام کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245242/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام  لپ تاپ / استعلام,  لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245245/استعلام-تهیه-بلیط-استخر-سرپوشیده--'>استعلام تهیه بلیط استخر سرپوشیده... / استعلام, استعلام تهیه بلیط استخر سرپوشیده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245250/استعلام-یو-پی-اس-ups-3kv'>استعلام یو پی اس ups 3kv / استعلام, یو پی اس ups 3kv</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245257/استعلام-کامپیوتر-کامل-با-مشخصات-پیوست--'>استعلام کامپیوتر کامل با مشخصات پیوست... / استعلام, استعلام کامپیوتر کامل با مشخصات پیوست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245266/استعلام-20-عدد-باطری-خشک-12-ولت-40-آمپر-ساعت-مخصوص-دستگاه-UPS'>استعلام 20 عدد باطری خشک 12 ولت 40 آمپر ساعت مخصوص دستگاه UPS / استعلام, 20 عدد باطری خشک 12 ولت 40 آمپر ساعت مخصوص دستگاه UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245268/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245269/استعلام-شیر-صنعتی-کنترل-پمپ-مکانیزم--'>استعلام شیر صنعتی کنترل پمپ مکانیزم... / استعلام,استعلام شیر صنعتی کنترل پمپ مکانیزم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245272/استعلام-تهیه-و-اجرای-رنگ-و-سرامیک-و-نقاشی--'>استعلام تهیه و اجرای رنگ و سرامیک و نقاشی... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای رنگ و سرامیک و نقاشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245281/استعلام-تهیه-و-نصب-منبع-گازوئیل--'>استعلام تهیه و نصب منبع گازوئیل ... / استعلام , استعلام تهیه و نصب منبع گازوئیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245283/استعلام-سیب-و-پرتقال'>استعلام سیب و پرتقال  / استعلام, سیب و پرتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245284/استعلام-تعمیر-چیلر'>استعلام تعمیر چیلر  / استعلام ,استعلام تعمیر چیلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245292/استعلام-کارتریج-737-'>استعلام کارتریج 737.. / استعلام, استعلام کارتریج 737..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245294/استعلام-انجام-خدمات-ساختمانی--'>استعلام انجام خدمات ساختمانی ... / استعلام , استعلام انجام خدمات ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245296/استعلام-هارد-استارت'>استعلام هارد استارت  / استعلام,استعلام هارد استارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245302/استعلام-خرید-لوازم-ورزشی'>استعلام خرید لوازم ورزشی  / استعلام , استعلام خرید لوازم ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245305/استعلام-خرما-و-مویز-درجه-یک'>استعلام خرما و مویز درجه یک / استعلام , استعلام خرما و مویز درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245314/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین  / استعلام,استعلام دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243971/مناقصه-تعمیر-و-بازسازی-حوضچه-های-1789--1788--2AD--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و بازسازی حوضچه های 1789 - 1788 - 2AD ...تجدید نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و بازسازی حوضچه های 1789 - 1788 - 2AD ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243972/استعلام-فیلتر-گازی-مشعل-و-رگلاتور-گازی-مشعل'>استعلام فیلتر گازی مشعل و رگلاتور گازی مشعل / استعلام,استعلام فیلتر گازی مشعل و رگلاتور گازی مشعل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243976/استعلام-دال-بتنی-مسلح--سیمان--'>استعلام دال بتنی مسلح - سیمان ... / استعلام ,استعلام دال بتنی مسلح - سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243980/استعلام-مواد-غذایی'>استعلام مواد غذایی / استعلام , استعلام مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243983/استعلام-بیمه-حوادث-جانی-در-سدها-و-تاسیسات-آبی'>استعلام بیمه حوادث جانی در سدها و تاسیسات آبی / استعلام, استعلام بیمه حوادث جانی در سدها و تاسیسات آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243989/استعلام-مواد-غذایی--'>استعلام مواد غذایی ... / استعلام , استعلام مواد غذایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243993/استعلام-تست-هیدرواستاتیک'>استعلام تست هیدرواستاتیک / استعلام , استعلام تست هیدرواستاتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244003/استعلام-مواد-غذایی---'>استعلام مواد غذایی .... / استعلام , استعلام مواد غذایی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244005/آگهی-مناقصه-خرید-دیزل-ژنراتور-300-کاوا'>آگهی مناقصه خرید دیزل ژنراتور 300 کاوا / آگهی مناقصه خرید , آگهی خرید دیزل ژنراتور 300 کاوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244019/مناقصه-انجام-خدمات-مورد-نیاز-تاسیسات--تنظیفات--دبیرخانه---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات مورد نیاز تاسیسات ، تنظیفات ، دبیرخانه ..- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات مورد نیاز تاسیسات ، تنظیفات ، دبیرخانه ..- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244038/استعلام-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-پروژه-شبکه-جمع-آوری-و-خط-انتقال-فاضلاب--'>استعلام  نظارت کارگاهی و عالیه پروژه شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب .. / استعلام, استعلام  نظارت کارگاهی و عالیه پروژه شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244061/استعلام-باطری-بیسیم'>استعلام باطری بیسیم  / استعلام,  باطری بیسیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244100/استعلام-روبالشی-و-روتختی-و-حوله-یکبار-مصرف'>استعلام  روبالشی و روتختی و حوله یکبار مصرف  / استعلام, روبالشی و روتختی و حوله یکبار مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244114/استعلام-لوازم-التحریر--'>استعلام لوازم التحریر ... / استعلام , استعلام لوازم التحریر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244125/استعلام-اجرا-و-نصب-سه-دستگاه-پمپ'>استعلام اجرا و نصب سه دستگاه پمپ  / استعلام,استعلام اجرا و نصب سه دستگاه پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244645/مزایده-آسیاب-لوله-و-پلیکا'>مزایده آسیاب لوله و پلیکا  / اگهی مزایده , مزایده آسیاب لوله و پلیکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244735/مزایده-ملک-مساحت-104-20متر'>مزایده ملک مساحت 104.20متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت 104.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244790/مزایده-0-24-سهم-از-950-متر-از-یک-باغچه'>مزایده 0.24 سهم از 950 متر از یک باغچه / مزایده ,مزایده 0.24 سهم از 950 متر از یک باغچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244886/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-مساحت-1137-97متر-نوبت-دوم-تجدید'>مزایده فروش پلاک ثبتی مساحت 1137.97متر نوبت دوم تجدید / مزایده,مزایده فروش پلاک ثبتی مساحت 1137.97متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244956/مزایده-سواری-پراید-سفید-رنگ'>مزایده سواری پراید سفید رنگ   / مزایده,مزایده سواری پراید سفید رنگ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244964/مزایده-مجتمع-فرهنگی-و-هنری'>مزایده مجتمع فرهنگی و هنری  / مزایده مجتمع فرهنگی و هنری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244966/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-15194-2276-بخش-پنج'>مزایده پلاک ثبتی شماره 15194/2276 بخش پنج  / مزایده, مزایده پلاک ثبتی شماره 15194/2276 بخش پنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244969/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-5250-متر-مربع'>مزایده اجاره یک قطعه زمین به مساحت 5250 متر مربع  / مزایده, مزایده اجاره یک قطعه زمین به مساحت 5250 متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244977/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-2177-فرعی-عرصه-260-7متر'>مزایده پلاک ثبتی شماره 2177 فرعی عرصه 260.7متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 2177 فرعی عرصه 260.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245271/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-112-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 112.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 112.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244146/تجدید-مزایده-اجاره-واحدهای-تجاری-شهرداری-شهر--'>تجدید مزایده اجاره واحدهای تجاری شهرداری شهر.... / تجدید مزایده , مزایده اجاره واحدهای تجاری شهرداری شهر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244543/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-کوپل-مدل-1242GHTAD'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور کوپل مدل 1242GHTAD / مزایده, مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور کوپل مدل 1242GHTAD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244565/تجدید-مزایده-دو-قطعه-زمین-دارای-پروانه'>تجدید مزایده دو قطعه زمین دارای پروانه / تجدید مزایده دو قطعه زمین دارای پروانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244963/مزایده-14-087-حبه-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-14-ثبتی-اصفهان'>مزایده 14.087 حبه مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 14 ثبتی اصفهان  / مزایده, مزایده 14.087 حبه مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 14 ثبتی اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244990/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-159-37متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 159.37متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 159.37متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243928/مزایده-آپارتمان-طبقه-همکف-مساحت-هفتاد-و-شش-متر'>مزایده آپارتمان طبقه همکف مساحت هفتاد و شش متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه همکف مساحت هفتاد و شش متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243943/مزایده-ملک-کلنگی-مساحت-اعیانی-150متر'>مزایده ملک کلنگی مساحت اعیانی 150متر / مزایده,مزایده ملک کلنگی مساحت اعیانی 150متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243945/مزایده-5-دانگ-آپارتمان-با-قدمت-5-سال'>مزایده 5 دانگ آپارتمان با قدمت 5 سال  / مزایده,مزایده 5 دانگ آپارتمان با قدمت 5 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243947/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-65-33متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ آپارتمان مساحت 65.33متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ آپارتمان مساحت 65.33متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243987/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دو-مساحت-116-52متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو مساحت 116.52متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو مساحت 116.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244023/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-24-فرعی-از-1116-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 24 فرعی از 1116 اصلی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 24 فرعی از 1116 اصلی نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244039/مزایده-اعیانی-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-72-56متر'>مزایده اعیانی ششدانگ آپارتمان مساحت 72.56متر  / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ آپارتمان مساحت 72.56متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244083/مزایده-خودروی-سواری-پراید'>مزایده خودروی سواری پراید / مزایده, مزایده خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244084/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-71-31متر-قطعه-2-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 71.31متر قطعه 2 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 71.31متر قطعه 2 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244092/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-680-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 680 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 680 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244099/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-172-5متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 172.5متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 172.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244118/مزایده-فروش-20-هزار-تن-سنگ-آهن-دانه-بندی--نوبت-دوم'>مزایده  فروش  20 هزار تن سنگ آهن دانه بندی   نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی  ,مزایده  فروش  20 هزار تن سنگ آهن دانه بندی   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244200/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-206'>مزایده  یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 / آگهی مزایده ,مزایده  یک دستگاه خودرو سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244217/مزایده-سنگ-آهک-دانه-بندی-شده'>مزایده سنگ آهک دانه بندی شده  / اگهی مزایده , مزایده سنگ آهک دانه بندی شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244220/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مساحت-63-75متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 63.75متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 63.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244308/تجدید-مزایده-فروش-3-دستگاه-خودروی-آمبولانس--'>تجدید مزایده فروش 3 دستگاه خودروی آمبولانس...  / آگهی تجدید مزایده عمومی,مناقصه  فروش 3 دستگاه خودروی آمبولانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244345/مزایده-کمپرسور'>مزایده کمپرسور  / اگهی مزایده , مزایده کمپرسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244357/مزایده-فروش-تلفن-همراه'>مزایده فروش تلفن همراه / آگهی مزایده , مزایده فروش تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244358/مزایده-فرش'>مزایده فرش  / مزایده فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244361/مزایده-خانه-مسکونی-پلاک-ثبتی-1440-فرعی-بخش-سه-اردبیل'>مزایده خانه مسکونی پلاک ثبتی 1440 فرعی بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده خانه مسکونی پلاک ثبتی 1440 فرعی بخش سه اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244375/مزایده-آپارتمان-شرق-طبقه-سوم-مساحت-93-89متر'>مزایده آپارتمان شرق طبقه سوم مساحت 93.89متر  / مزایده,مزایده آپارتمان شرق طبقه سوم مساحت 93.89متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244132/استعلام-کنده-کاری--'>استعلام کنده کاری ... / استعلام , استعلام کنده کاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244138/استعلام-گاز-آمونیاک-با-خلوص-99-9-درصد'>استعلام گاز آمونیاک با خلوص 99.9 درصد  / استعلام, گاز آمونیاک با خلوص 99.9 درصد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244143/مناقصه-امور-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-الکتریکی'>مناقصه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی / آگهی مناقصه , مناقصه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244149/استعلام-خرید-یک-دستگاه-مرکز-تلفن'>استعلام خرید یک دستگاه مرکز تلفن  / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه مرکز تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244151/استعلام-موتور-برق-تک-فاز-20-امپر-4-کیلووات--'>استعلام موتور برق تک فاز 20 امپر 4 کیلووات ... / استعلام, استعلام موتور برق تک فاز 20 امپر 4 کیلووات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244167/استعلام-کابینت-مخصوص-دستگاه-پل-داکت'>استعلام کابینت مخصوص دستگاه پل داکت  / استعلام, کابینت مخصوص دستگاه پل داکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244172/استعلام-سیم--'>استعلام سیم ... / استعلام , استعلام سیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244174/استعلام-پمپ-آب-یک-اینچی'>استعلام پمپ آب یک اینچی  / استعلام, پمپ آب یک اینچی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244175/استعلام-خرید-شربت-آلبندازول-و-غیره'>استعلام خرید شربت آلبندازول و غیره  / استعلام,استعلام خرید شربت آلبندازول و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244179/مناقصه-عمومی-امور-حمل-و-نقل'>مناقصه عمومی امور حمل و نقل / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه عمومی امور حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244185/تجدید-مناقصه-عملیات-آبرسانی-به-روستاها--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات آبرسانی به روستاها... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه عملیات آبرسانی به روستاها... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244187/استعلام-تانک-افقی-الکتروفورز--'>استعلام تانک افقی الکتروفورز ... / استعلام , استعلام تانک افقی الکتروفورز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244203/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244212/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام, استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244236/استعلام-جمع-آوری-آنتن-ها-و-فیدرهای-مازاد-از-ایستگاه-مخابراتی'>استعلام جمع آوری آنتن ها و فیدرهای مازاد از ایستگاه مخابراتی  / استعلام,استعلام جمع آوری آنتن ها و فیدرهای مازاد از ایستگاه مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244241/استعلام-برج-ارم-روی-سینه-سازمان--'>استعلام برج ارم روی سینه سازمان ... / استعلام,استعلام برج ارم روی سینه سازمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244242/استعلام-رنگ-کاری-و-نقاشی-سامانه-ستاد'>استعلام رنگ کاری و نقاشی, سامانه ستاد / استعلام,رنگ کاری و نقاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244243/استعلام-جلد-کارت-عابر-بانک-جنس-چرمی'>استعلام جلد کارت عابر بانک جنس چرمی / استعلام, جلد کارت عابر بانک جنس چرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244249/استعلام-لوله-گازی'>استعلام لوله گازی  / استعلام لوله گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244304/مناقصه-اجرای-عملیات-ذیل-را-مربوط-به-پروژه-احداث-کارخانه-گاز-و-گاز-مایع-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات ذیل را مربوط به پروژه احداث کارخانه گاز و گاز مایع ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات ذیل را مربوط به پروژه احداث کارخانه گاز و گاز مایع ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244326/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-جهت-انجام-عملیات-مربوط-به-بخش-ساختمان--'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت انجام عملیات مربوط به بخش ساختمان ... / مناقصه عمومی, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت انجام عملیات مربوط به بخش ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244384/مناقصه-تهیه-و-حمل-و-کلیه-مصالح-عملیات-شبکه--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و حمل و کلیه مصالح عملیات شبکه   نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و حمل و کلیه مصالح عملیات شبکه   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244407/مناقصه-اجرای-عملیات-باقیمانده-برق-و-ابزاردقیق--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات باقیمانده برق و ابزاردقیق - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات باقیمانده برق و ابزاردقیق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244422/استعلام-خرید-و-نصب-110-متر-مربع-دیوار-پوش-درجه-یک-در-ساختمان-اداری--'>استعلام خرید و نصب 110 متر مربع دیوار پوش درجه یک در ساختمان اداری ... / استعلام,استعلام خرید و نصب 110 متر مربع دیوار پوش درجه یک در ساختمان اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244425/استعلام-سوئیچ-مانیتور'>استعلام سوئیچ مانیتور / استعلام,استعلام سوئیچ مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244431/استعلام-پکیج-یونیت-سرمایشی-با-ظرفیت-50-تن'>استعلام پکیج یونیت سرمایشی با ظرفیت 50 تن  / استعلام, پکیج یونیت سرمایشی با ظرفیت 50 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244436/استعلام-خرید-الکتروپمپ---'>استعلام خرید الکتروپمپ .... / استعلام, خرید الکتروپمپ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244443/استعلام-دریچه-چدنی-منهول'>استعلام دریچه چدنی منهول / استعلام,استعلام دریچه چدنی منهول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244445/استعلام-باطری'>استعلام باطری / استعلام,باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244457/استعلام-لاستیک-24-12-با-تیوپ-و-نوار---'>استعلام لاستیک 24*12 با تیوپ و نوار .... / استعلام ,استعلام لاستیک 24*12 با تیوپ و نوار ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244493/استعلام-ژنراتور-الکتریکی'>استعلام ژنراتور الکتریکی / استعلام ,استعلام ژنراتور الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244525/فراخوان-خرید-1052-اصله-انواع-پایه-های-بتنی-(نوبت-دوم)'>فراخوان خرید 1052 اصله انواع پایه های بتنی (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ,فراخوان خرید 1052 اصله انواع پایه های بتنی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244567/استعلام-پاکت--'>استعلام پاکت ... / استعلام , استعلام پاکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244588/استعلام-دستگاه-سمیلاتور--'>استعلام دستگاه سمیلاتور ... / استعلام , استعلام دستگاه سمیلاتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244589/استعلام-فیلم-فارگو-5000'>استعلام فیلم فارگو 5000 / استعلام, استعلام فیلم فارگو 5000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244591/استعلام-ریبون'>استعلام ریبون / استعلام,ریبون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244600/استعلام-موکت-پشت-نمدی-طرح-دار--'>استعلام موکت پشت نمدی طرح دار... / استعلام, استعلام موکت پشت نمدی طرح دار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244634/استعلام-خرید-بذر'>استعلام خرید بذر / استعلام, استعلام خرید بذر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244635/استعلام-خرید-یک-دستگاه-آسانسور-با-نصب--'>استعلام خرید یک دستگاه آسانسور با نصب  .. / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه آسانسور با نصب  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244643/استعلام-ظرف-یکبار-مصرف-خلبانی-پرشیا'>استعلام ظرف یکبار مصرف خلبانی پرشیا / استعلام, ظرف یکبار مصرف خلبانی پرشیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244434/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-مساحت-152-15متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه مساحت 152.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه مساحت 152.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244472/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244483/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-احداثی-قطعه-دوم-تفکیکی-326-94متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان احداثی قطعه دوم تفکیکی 326.94متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان احداثی قطعه دوم تفکیکی 326.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244504/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-225-60متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 225.60متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 225.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244532/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244536/مزایده-یک-دستگاه-سواری-زانتیا-سوپر-لوکس-مدل-1381'>مزایده یک دستگاه سواری زانتیا سوپر لوکس مدل 1381 / مزایده مزایده یک دستگاه سواری زانتیا سوپر لوکس مدل 1381</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244555/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت-سیستم-زال-توس--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت سیستم زال توس - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه موتورسیکلت سیستم زال توس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244560/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت / مزایده, مزایده یک دستگاه موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244610/مزایده-اجاره-غرفه-های-شهرداری--مرحله-دوم'>مزایده اجاره غرفه های شهرداری - مرحله دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره غرفه های شهرداری - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244675/مزایده-آهن-آلات-شامل-تابلو-فلزی--'>مزایده آهن آلات شامل تابلو فلزی ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده آهن آلات شامل تابلو فلزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244851/مزایده-سنگ-آهک-دانه-بندی-شده--نوبت-دوم'>مزایده سنگ آهک دانه بندی شده  - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده سنگ آهک دانه بندی شده  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244861/مزایده-عمومی-فروش-املاک-مازاد'>مزایده عمومی فروش املاک مازاد  / مزایده, مزایده عمومی فروش املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245113/مزایده-فروش-سهام-شرکت'>مزایده فروش سهام شرکت  / مزایده,مزایده فروش سهام شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245148/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-مساحت-سیصد-و-نود-متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت سیصد و نود متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت سیصد و نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245157/مزایده-فروش-خودروهای-اسقاطی-استانداری'>مزایده فروش خودروهای اسقاطی استانداری / مزایده, مزایده فروش خودروهای اسقاطی استانداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243924/مزایده-آپارتمان-قطعه-18-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه 18 تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه 18 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243944/مزایده-اجاره-گلخانه-گوندوک'>مزایده اجاره گلخانه گوندوک / مزایده،مزایده اجاره گلخانه گوندوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243959/مزایده-تمامت-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-طبقه-همکف-135-14متر'>مزایده تمامت ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه همکف 135.14متر / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه همکف 135.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243998/مزایده-فروش-کارخانه-تولید-آب-معدنی'>مزایده فروش کارخانه تولید آب معدنی  / مزایده , مزایده فروش کارخانه تولید آب معدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244002/مزایده-آپارتمان-مساحت-23018متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 23018متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 23018متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244010/مزایده-آپارتمان-طبقه-چهارم-بخش-دو-تهران-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان طبقه چهارم بخش دو تهران نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه چهارم بخش دو تهران نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244032/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-دو-فرعی-از-280-اصلی-نوبت-اول'>مزایده ملک به پلاک ثبتی دو فرعی از 280 اصلی نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی دو فرعی از 280 اصلی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244112/مزایده-اتومبیل-سواری-تیبا'>مزایده اتومبیل سواری تیبا  / اگهی مزایده , مزایده اتومبیل سواری تیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244130/مزایده-عمومی-یک-دستگاه-بچینگ-بتن'>مزایده عمومی یک دستگاه بچینگ بتن / مزایده عمومی, مزایده عمومی یک دستگاه بچینگ بتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244159/مزایده-یک-دستگاه-مینی-بوس'>مزایده یک دستگاه مینی بوس  / آگهی مزایده,مزایده  یک دستگاه مینی بوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244161/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحمت-104-58متر-قطعه-ده-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحمت 104.58متر قطعه ده تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحمت 104.58متر قطعه ده تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244166/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-بیست-متر-قطعه-7677-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و بیست متر قطعه 7677 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و بیست متر قطعه 7677 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244181/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-191-10متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 191.10متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 191.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244245/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-118-فرعی-مساحت-674-48متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 118 فرعی مساحت 674.48متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 118 فرعی مساحت 674.48متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244266/مزایده-سیم-کارت'>مزایده سیم کارت  / اگهی مزایده , مزایده سیم کارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244269/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-444-94متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 444.94متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 444.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244278/مزایده-آپارتمان-طبقه-سه-مساحت-82-متر'>مزایده آپارتمان طبقه سه مساحت 82 متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه سه مساحت 82 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244334/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-264-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 264 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 264 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244344/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-143-73متر-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 143.73متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 143.73متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244368/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-5-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 5 هکتار  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 5 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244395/مزایده-یک-دربند-مغازه-تجاری-عرصه-سی-و-سه-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک دربند مغازه تجاری عرصه سی و سه متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دربند مغازه تجاری عرصه سی و سه متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244647/استعلام-مجموعه-قطعات-کیس'>استعلام مجموعه قطعات کیس / استعلام,استعلام مجموعه قطعات کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244648/استعلام-پوتین-ایمنی-ساق-بلندجو-شکاری-کف-طوسی-مارک-کلار'>استعلام پوتین ایمنی ساق بلندجو شکاری کف طوسی مارک کلار / استعلام, استعلام پوتین ایمنی ساق بلندجو شکاری کف طوسی مارک کلار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244657/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت  / استعلام,استعلام کولر گازی اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244662/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244696/استعلام-صندلی-پارکی-و-سطل-زباله-پارکی-60-لیتری'>استعلام صندلی پارکی و سطل زباله پارکی 60 لیتری  / استعلام, صندلی پارکی و سطل زباله پارکی 60 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244726/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244733/استعلام-چای--'>استعلام چای ... / استعلام, استعلام چای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244739/مناقصه-فرايند-انتخاب-مشاور-انجام-خدمات-مطالعات-شناخت'>مناقصه فرايند انتخاب مشاور انجام خدمات مطالعات شناخت / اگهی مناقصه , مناقصه فرايند انتخاب مشاور انجام خدمات مطالعات شناخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244741/استعلام-ماسک-تنفسی-با-کپسول-هوا-دراگر-آرشیو'>استعلام ماسک تنفسی با کپسول هوا دراگر آرشیو / استعلام , استعلام ماسک تنفسی با کپسول هوا دراگر آرشیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244743/استعلام-لوازم-برقی'>استعلام لوازم برقی  / استعلام , استعلام لوازم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244750/تجدید-مناقصه-فراخوان-عملیات-احداث-و-بازسازی-کانال'>تجدید مناقصه فراخوان عملیات احداث و بازسازی کانال  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه فراخوان عملیات احداث و بازسازی کانال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244753/استعلام-قند-خرد-شده'>استعلام قند خرد شده  / استعلام ,استعلام قند خرد شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244767/استعلام-تهیه-و-نصب-ست-سیستم-اطفا-حریق-پودر-گاز'>استعلام تهیه و نصب ست سیستم اطفا حریق پودر گاز / استعلام , استعلام تهیه و نصب ست سیستم اطفا حریق پودر گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244778/استعلام-عایق-برای-مقاومت-شبکه-ای'>استعلام عایق برای مقاومت شبکه ای / استعلام , استعلام عایق برای مقاومت شبکه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244779/استعلام-فن-همراه-با-موتور-اروپایی--'>استعلام فن همراه با موتور اروپایی... / استعلام , استعلام فن همراه با موتور اروپایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244783/فراخوان-خريد۱۵۰۰۰۰کيلوگرم-سيم-لينکس-AW'>فراخوان خريد۱۵۰۰۰۰کيلوگرم سيم لينکس AW / مناقصه, فراخوان خريد۱۵۰۰۰۰کيلوگرم سيم لينکس AW</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244785/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج  / استعلام, کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244800/استعلام-خرید-باطری-خشک'>استعلام خرید باطری خشک  / استعلام,استعلام خرید باطری خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244806/استعلام-کولرگازی-دیواری-30000-(اسپلیت-)'>استعلام کولرگازی دیواری 30000 (اسپلیت ) / استعلام, کولرگازی دیواری 30000 (اسپلیت )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244809/استعلام-برنامه-نویسی-مشاوره-و-فعالیت-های-مربوط-به-رایانه--'>استعلام برنامه نویسی، مشاوره و  فعالیت های مربوط به رایانه... / استعلام, استعلام برنامه نویسی، مشاوره و  فعالیت های مربوط به رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244819/استعلام-سبد-اقلام-مرغ-و-غیره'>استعلام سبد اقلام مرغ و غیره  / استعلام,استعلام سبد اقلام مرغ و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244825/استعلام-دستگاه-تزریق-آب-ژاول-به-همراه-مخزن-و-متعلقات'>استعلام  دستگاه تزریق آب ژاول به همراه مخزن و متعلقات / استعلام, استعلام  دستگاه تزریق آب ژاول به همراه مخزن و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244826/استعلام-خرید-تلویزیون-LED--'>استعلام خرید تلویزیون LED... / استعلام, استعلام خرید تلویزیون LED...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244827/استعلام-مخزن--'>استعلام مخزن ... / استعلام , استعلام مخزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244830/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-آب-شرب'>استعلام حفر یک حلقه چاه آب شرب  / استعلام, حفر یک حلقه چاه آب شرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244831/استعلام-حفر-چاه--'>استعلام حفر چاه ... / استعلام, استعلام حفر چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244832/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-آب-شرب'>استعلام حفر یک حلقه چاه آب شرب  / استعلام, حفر یک حلقه چاه آب شرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244833/استعلام-عملیات-حفر-یک-حلقه-چاه-دستگاهی--'>استعلام  عملیات حفر یک حلقه چاه دستگاهی ... / استعلام,استعلام  عملیات حفر یک حلقه چاه دستگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244834/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-آب-شرب'>استعلام حفر یک حلقه چاه آب شرب / استعلام, حفر یک حلقه چاه آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244836/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-آب-شرب--'>استعلام  حفر یک حلقه چاه آب شرب ... / استعلام, استعلام  حفر یک حلقه چاه آب شرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244838/استعلام-حفر--'>استعلام حفر ... / استعلام , استعلام حفر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244839/استعلام-اسکاچ---'>استعلام اسکاچ .... / استعلام, استعلام اسکاچ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244841/استعلام-کابل-پرینتر'>استعلام کابل پرینتر / استعلام,استعلام کابل پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244847/مناقصه-خريد-مواد-اوليه-غذايی-و-خدمات-طبخ-و-توزيع-غذا'>مناقصه خريد مواد اوليه غذايی و خدمات طبخ و توزيع غذا / مناقصه, مناقصه خريد مواد اوليه غذايی و خدمات طبخ و توزيع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244891/استعلام-پروفیل-قوطی-و-ناودونی'>استعلام پروفیل قوطی و ناودونی / استعلام, پروفیل قوطی و ناودونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244900/استعلام-ماوس-پد-MOUSE-PAD-(بدون-بو)'>استعلام ماوس پد MOUSE PAD (بدون بو)  / استعلام, ماوس پد MOUSE PAD (بدون بو) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244902/استعلام-عملیات-ادامه-حفر--'>استعلام عملیات ادامه حفر ... / استعلام , استعلام عملیات ادامه حفر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244903/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-آب-شرب--'>استعلام حفر یک حلقه چاه آب شرب .. / استعلام, استعلام حفر یک حلقه چاه آب شرب ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244911/استعلام-حفر-یه-حلقه-چاه-اب'>استعلام حفر یه حلقه چاه اب / استعلام , استعلام حفر یه حلقه چاه اب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244918/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-شرب'>استعلام حفر یک حلقه چاه شرب / استعلام ,استعلام حفر یک حلقه چاه شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244924/استعلام-تهیه-اجرای-ایزوگام-پشم-شیشه-ایران--'>استعلام تهیه اجرای ایزوگام پشم شیشه ایران... / استعلام, استعلام تهیه اجرای ایزوگام پشم شیشه ایران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244927/استعلام-لوله-فلزی-طبق-پیوست'>استعلام لوله فلزی طبق پیوست / استعلام,استعلام لوله فلزی طبق پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244928/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدماتی-اطلاع-رسانی'>استعلام سایر فعالیت های خدماتی اطلاع رسانی  / استعلام , سایر فعالیت های خدماتی اطلاع رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244405/مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات'>مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات  / مزایده, مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244413/مزایده-پژو-206-مدل-88'>مزایده پژو 206 مدل 88 / مزایده, مزایده پژو 206 مدل 88</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244419/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-یکصد-و-شصت-و-پنج-متر-و-هفتاد-و-پنج-دسی-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت یکصد و شصت و پنج متر و هفتاد و پنج دسی متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت یکصد و شصت و پنج متر و هفتاد و پنج دسی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244498/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-226-15متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 226.15متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 226.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244559/مزایده-بچینگ-پلانت-و-سیلوی-سیمان-و--'>مزایده بچینگ پلانت و سیلوی سیمان و ... / مزایده , مزایده بچینگ پلانت و سیلوی سیمان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244579/مزایده-واگذاری-ماشین-آلات'>مزایده واگذاری ماشین آلات / مزایده، مزایده واگذاری ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244624/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244628/مزایده-واگذاری-دو-دستگاه-مینی-بوس'>مزایده  واگذاری دو دستگاه مینی بوس  / مزایده،مزایده  واگذاری دو دستگاه مینی بوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244709/مزایده-یکباب-مغازه-عرصه-18-56متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب مغازه عرصه 18.56متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده یکباب مغازه عرصه 18.56متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244731/مزایده-ژنراتور-گازوئیلی'>مزایده  ژنراتور گازوئیلی / اگهی مزایده , مزایده  ژنراتور گازوئیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244746/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-203-11متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 203.11متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 203.11متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244780/مزایده-پلاک-به-شماره-178-و-421-فرعی'>مزایده پلاک به شماره 178 و 421 فرعی / مزایده ,مزایده پلاک به شماره 178 و 421 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245020/مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-و-اقلام-اسقاطی'>مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات و اقلام اسقاطی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات و اقلام اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245043/مزایده-اجاره-پارکینگ-رسالت'>مزایده اجاره پارکینگ رسالت  / آگهی مزایده, مزایده اجاره پارکینگ رسالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245097/مزایده-اجاره-پارکینگ-دانشگاه'>مزایده اجاره پارکینگ دانشگاه / آگهی مزایده, مزایده اجاره پارکینگ دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243935/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-زمین-مساحت-کل-324-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین مساحت کل 324 متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین مساحت کل 324 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244057/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه  / مزایده , مزایده یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244074/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-ده-مشهد'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش ده مشهد  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش ده مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244229/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-طبقه-اول-113-52متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه اول 113.52متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه اول 113.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244237/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-1000متر'>مزایده قطعه زمین مساحت 1000متر / مزایده,مزایده قطعه زمین مساحت 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244310/مزایده-ششدانگ-زمین-زراعی-مساحت-1067متر'>مزایده ششدانگ زمین زراعی مساحت 1067متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعی مساحت 1067متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244362/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پراید  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244418/مزایده-رختخواب--یک-بسته-کاغذ-تبلیغاتی--'>مزایده رختخواب - یک بسته کاغذ تبلیغاتی... / مزایده, مزایده رختخواب - یک بسته کاغذ تبلیغاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244545/مزایده-یخچال-و----نوبت-دوم'>مزایده یخچال و ... - نوبت دوم  / مزایده، مزایده یخچال و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244564/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-220-متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 220 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 220 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244584/مزایده-39-سیر-مشاع-از-240-سیر-مشاع-پلاک-ثبتی-نه-فرعی-نوبت-اول'>مزایده 39 سیر مشاع از 240 سیر مشاع پلاک ثبتی نه فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده 39 سیر مشاع از 240 سیر مشاع پلاک ثبتی نه فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244640/مزایده-آپارتمان-مساحت-زیربنای-109-44متر'>مزایده آپارتمان مساحت زیربنای 109.44متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت زیربنای 109.44متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244683/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پراید-مدل-1388'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید مدل 1388  / آگهی مزایده منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید مدل 1388 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244729/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-16-90متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 16.90متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 16.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244748/مزایده-فروش-کاشی'>مزایده فروش کاشی / مزایده ,مزایده فروش کاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244772/مزایده-ملک-آپارتمانی-در-طبقه-دوم-مجتمع-ساختمانی-با-16-واحد-مسکونی'>مزایده ملک آپارتمانی در طبقه دوم مجتمع ساختمانی با 16 واحد مسکونی  / مزایده ,مزایده ملک آپارتمانی در طبقه دوم مجتمع ساختمانی با 16 واحد مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244855/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-1549متر-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 1549متر مرحله اول  / مزایده, مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 1549متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244948/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه سواری سمند  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245044/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-313-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 313 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 313 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245056/مزایده-یک-و-نیم-جفت-زمین-مزروعی'>مزایده یک و نیم جفت زمین مزروعی  / مزایده,مزایده یک و نیم جفت زمین مزروعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243932/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-219-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 219 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 219 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244069/مزایده-یک-دستگاه-سواری-مزدا'>مزایده یک دستگاه سواری مزدا / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244934/استعلام-پروژکتور'>استعلام پروژکتور  / استعلام,استعلام پروژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244937/استعلام-حمل-پست-سنندج-به-دیواندره-و-سقز--'>استعلام حمل پست سنندج به دیواندره و سقز ... / استعلام, استعلام حمل پست سنندج به دیواندره و سقز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244938/استعلام-زونکن-و-پوشه--'>استعلام زونکن و پوشه ... / استعلام,استعلام زونکن و پوشه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244939/استعلام-ملزومات-پزشکی'>استعلام ملزومات پزشکی / استعلام, ملزومات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244974/استعلام-هارد-سیگیت-2-ترابایت'>استعلام هارد سیگیت 2 ترابایت  / استعلام, هارد سیگیت 2 ترابایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244979/استعلام-کارت-pvc-خام-هوشمند-و-ریبون-و-فیلم-رنگی'>استعلام کارت pvc خام هوشمند و ریبون و فیلم رنگی  / استعلام, کارت pvc خام هوشمند و ریبون و فیلم رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244983/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244986/استعلام-کندانسور-هوایی-دقیق-با-تابلو-کنترل'>استعلام کندانسور هوایی دقیق با تابلو کنترل / استعلام, کندانسور هوایی دقیق با تابلو کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244987/استعلام-تجدید-استعلام--حفاری-یک-حلقه-چاه---'>استعلام تجدید استعلام - حفاری یک حلقه چاه .... / استعلام ,استعلام تجدید استعلام - حفاری یک حلقه چاه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244997/مناقصه-تهیه-مصالح-و-تکمیل-زهکش--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و تکمیل زهکش... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای  , مناقصه تهیه مصالح و تکمیل زهکش... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245013/استعلام-درب-کرکره-ای-اتوماتیک'>استعلام درب کرکره ای اتوماتیک  / استعلام ,استعلام درب کرکره ای اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245017/استعلام-25-شاخه-6-متری-حدیده-دار'>استعلام 25 شاخه 6 متری حدیده دار  / استعلام , استعلام 25 شاخه 6 متری حدیده دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245033/مناقصه-عملیات-تهیه-و-تعویض-لوله-های-فرسوده-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تهیه و تعویض لوله های فرسوده ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات تهیه و تعویض لوله های فرسوده ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245041/استعلام-تکمیل-عملیات-آبخیزداری-مکانیکی---'>استعلام  تکمیل عملیات آبخیزداری مکانیکی  ... / استعلام, استعلام  تکمیل عملیات آبخیزداری مکانیکی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245061/استعلام-تامین-2-دستگاه-اتوبوس'>استعلام  تامین 2 دستگاه اتوبوس / استعلام, تامین 2 دستگاه اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245064/استعلام-تعداد-12-دستگاه-چاپگر--'>استعلام  تعداد 12 دستگاه چاپگر .. / استعلام, استعلام  تعداد 12 دستگاه چاپگر ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245065/استعلام-تامین-2-دستگاه-اتوبوس'>استعلام تامین 2 دستگاه اتوبوس  / استعلام ,استعلام تامین 2 دستگاه اتوبوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245069/استعلام-رنگ-آمیزی--'>استعلام رنگ آمیزی ... / استعلام, استعلام رنگ آمیزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245079/استعلام-هموژنایزر-نمونه'>استعلام هموژنایزر نمونه  / استعلام, هموژنایزر نمونه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245083/استعلام-مرکز-تلفن-سانترال-و-تجهیزات-وایر-لس--'>استعلام مرکز تلفن سانترال و تجهیزات وایر لس ... / استعلام, استعلام مرکز تلفن سانترال و تجهیزات وایر لس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245086/استعلام-مشاوره-و-نظارت-تعمیرات-اساسی-سالن--'>استعلام مشاوره و نظارت تعمیرات اساسی سالن .. / استعلام, مشاوره و نظارت تعمیرات اساسی سالن ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245090/استعلام-باطری'>استعلام باطری / استعلام,باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245091/استعلام-در-ضد-حریق-فلزی'>استعلام در ضد حریق فلزی  / استعلام, در ضد حریق فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245094/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام , استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245105/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر / استعلام,چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245109/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام,استعلام طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245112/استعلام-موتور-پمپ-رویین-و-لوله-خرطومی'>استعلام موتور پمپ رویین و لوله خرطومی / استعلام ,استعلام موتور پمپ رویین و لوله خرطومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245121/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی-پرتو-دانش'>مناقصه  تکمیل سالن ورزشی پرتو دانش  / مناقصه  تکمیل سالن ورزشی پرتو دانش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245125/مناقصه-احداث-مدرسه-9-کلاسه-بتنی--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه احداث مدرسه 9 کلاسه بتنی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه، مناقصه احداث مدرسه 9 کلاسه بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245162/استعلام-مخزن-100-پیگل'>استعلام مخزن 100 پیگل / استعلام, مخزن 100 پیگل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245171/استعلام-موتورخانه--'>استعلام موتورخانه ... / استعلام , استعلام موتورخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245172/استعلام-خودرو-وانت'>استعلام خودرو وانت / استعلام, استعلام خودرو وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245174/استعلام-موتورخانه'>استعلام موتورخانه  / استعلام , استعلام موتورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245179/استعلام-قطعات-کامپیوتر--'>استعلام قطعات کامپیوتر ... / استعلام , استعلام قطعات کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245181/استعلام-برنج-مورد-نیاز-زندان'>استعلام برنج مورد نیاز زندان / استعلام,استعلام برنج مورد نیاز زندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245185/استعلام-لوبیا--'>استعلام لوبیا ... / استعلام, استعلام لوبیا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245186/استعلام-قطعات-کامپیوتر'>استعلام قطعات کامپیوتر / استعلام ,استعلام قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245187/استعلام-اتصالات'>استعلام اتصالات / استعلام , استعلام اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245197/استعلام-دستگاه-کپی--'>استعلام دستگاه کپی ... / استعلام , استعلام دستگاه کپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245201/استعلام-درخواست-خرید-کارت-PVC-و-ریبون-رنگی--'>استعلام درخواست خرید کارت PVC و ریبون رنگی .. / استعلام, استعلام درخواست خرید کارت PVC و ریبون رنگی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245206/استعلام-لایسنس-آنتی-ویروس'>استعلام  لایسنس آنتی ویروس / استعلام,  لایسنس آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245207/استعلام-بایگانی-ریلی-مکانیکی'>استعلام بایگانی  ریلی مکانیکی / استعلام, استعلام بایگانی  ریلی مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245213/استعلام-نخود-زندان-یاسوج'>استعلام  نخود زندان یاسوج / استعلام,استعلام  نخود زندان یاسوج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245215/استعلام-کیبرد--'>استعلام کیبرد ... / استعلام , استعلام کیبرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245216/استعلام-روغن-سرخ-کردنی-مریم'>استعلام  روغن سرخ کردنی مریم  / استعلام, روغن سرخ کردنی مریم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245218/استعلام-میلگرد-و-بتون'>استعلام میلگرد و بتون / استعلام,میلگرد و بتون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245220/استعلام-بیسکویت-جو-بیسکویت-شکلاتی-روکش-کاکائو-تافی-مخلوط-بسته-سلفونی'>استعلام بیسکویت جو-بیسکویت شکلاتی روکش کاکائو-تافی مخلوط بسته سلفونی / استعلام, استعلام بیسکویت جو-بیسکویت شکلاتی روکش کاکائو-تافی مخلوط بسته سلفونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244169/مزایده-بل-یری--'>مزایده بل یری... / مزایده اموال منقول, مزایده بل یری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244171/مزایده-تلفن-همراه'> مزایده تلفن همراه  / مزایده,  مزایده تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244288/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-125-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی قطعه 125 تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه 125 تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244306/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-290-5متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 290.5متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 290.5متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244307/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پراید-مدل-1394'>مزایده یک دستگاه وانت پراید مدل 1394 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه وانت پراید مدل 1394</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244669/مزایده-69-صدم-دانگ-مشاع-از-1-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-102-90-دسی-متر'>مزایده 69 صدم دانگ مشاع از 1 دانگ مشاع از پلاک ثبتی 102.90 دسی متر / مزایده,مزایده 69 صدم دانگ مشاع از 1 دانگ مشاع از پلاک ثبتی 102.90 دسی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244882/مزایده-پلاک-ثبتی-4455-42'>مزایده پلاک ثبتی 4455/42  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4455/42 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245006/مزایده-فروش-تسمه-تایر'>مزایده فروش تسمه تایر / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش تسمه تایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245011/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245012/مزایده-دو-قطعه-زمین-بخش-نه-ثبت-بابل-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین بخش نه ثبت بابل نوبت دوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین بخش نه ثبت بابل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245025/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-دو-طبقه'>مزایده ششدانگ یکباب خانه دو طبقه  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه دو طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244302/مزایده-آپارتمان-مساحت-72-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 72 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 72 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243921/مزایده-ملک-با-قدمت-بنا-چهارده-سال-نوبت-اول'>مزایده ملک با قدمت بنا چهارده سال نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با قدمت بنا چهارده سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243969/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-457-متر-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 457 متر قطعه 4 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 457 متر قطعه 4 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243984/مزایده-عرصه-ملک-ششدانگ-زمین-مشر-مساحت-9491متر'>مزایده عرصه ملک ششدانگ زمین مشر مساحت 9491متر / مزایده,مزایده عرصه ملک ششدانگ زمین مشر مساحت 9491متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244113/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-540-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 540 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 540 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244160/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-سایپا'> مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری سایپا / مزایده, مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری سایپا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244214/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-قطعه-13-تفکیکی-مساحت-218-10متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول قطعه 13 تفکیکی مساحت 218.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول قطعه 13 تفکیکی مساحت 218.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244257/مزایده-خودرو-پراید'>مزایده خودرو پراید  / اگهی مزایده , مزایده خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244290/مزایده-مبل-راحتی-میز-تلویزیون-ساعت-پاندولی'>مزایده مبل راحتی- میز تلویزیون- ساعت پاندولی  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده مبل راحتی- میز تلویزیون- ساعت پاندولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244296/مزایده-پلاک-ثبتی-5-فرعی-بخش-5-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 5 فرعی بخش 5 تبریز نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5 فرعی بخش 5 تبریز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244342/مزایده-فروش-انواع-منبع-گازوئیل'>مزایده فروش انواع منبع گازوئیل / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش انواع منبع گازوئیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244349/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیون-کشنده'>مزایده فروش یک دستگاه کامیون کشنده  / اگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کامیون کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244350/مزایده-فروش-خودرو-وانت-پراید-تیپ-151'>مزایده فروش خودرو وانت پراید تیپ 151 / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو وانت پراید تیپ 151</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244412/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-دویست-و-ده-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست و ده متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست و ده متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244557/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-79-33متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 79.33متر / مزایده, مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 79.33متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244563/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-اتوبوس-بیابانی'>مزایده یک دستگاه اتومبیل اتوبوس بیابانی / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل اتوبوس بیابانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244615/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-174-56متر-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 174.56متر مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 174.56متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244716/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-98-49-متر-قطعه-شش'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 98.49 متر قطعه شش / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 98.49 متر قطعه شش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244850/مزایده-ششدانگ-زمین-آبی-و-باغ'>مزایده ششدانگ زمین آبی و باغ  / مزایده, مزایده ششدانگ زمین آبی و باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244897/مزایده-ششدانگ-پلاک-348-فرعی-از-6646-اصلی-'>مزایده ششدانگ پلاک 348 فرعی از 6646 اصلی.. / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 348 فرعی از 6646 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244949/مزایده-تعداد-130-شل-تن-ماهی'>مزایده تعداد 130 شل تن ماهی / مزایده, مزایده تعداد 130 شل تن ماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245003/مزایده-فروش-یکدستگاه-وانت-نیسان-مدل-87'> مزایده فروش یکدستگاه وانت نیسان مدل 87 / مزایده, مزایده فروش یکدستگاه وانت نیسان مدل 87</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245027/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-2368-فرعی-عرصه-سیصد-متر'>مزایده پلاک ثبتی شماره 2368 فرعی عرصه سیصد متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 2368 فرعی عرصه سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245062/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-1210متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 1210متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 1210متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243918/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-هفده-مشهد'>مزایده پلاک ثبتی بخش هفده مشهد  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش هفده مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244049/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-220-000-متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 220.000 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 220.000 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245221/استعلام-فایل-دندانپزشکی--'>استعلام فایل دندانپزشکی ... / استعلام, استعلام فایل دندانپزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245224/استعلام-خرید-130000-تخته-کیسه-خالی-بذری'>استعلام خرید 130000 تخته کیسه خالی بذری / استعلام ,استعلام خرید 130000 تخته کیسه خالی بذری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245225/استعلام-LENOVO-Ideapad-Miix-320--'>استعلام LENOVO Ideapad Miix 320... / استعلام, استعلام LENOVO Ideapad Miix 320...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245227/استعلام-قند'>استعلام قند / استعلام,استعلام قند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245228/استعلام-تشک--'>استعلام تشک ... / استعلام , استعلام تشک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245236/استعلام-حلوا-ارده-شکری'>استعلام حلوا ارده شکری  / استعلام, حلوا ارده شکری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245239/استعلام-پروژه-احداث-سرریز-بند-خاکی'>استعلام پروژه احداث سرریز بند خاکی / استعلام,پروژه احداث سرریز بند خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245243/استعلام-طراحی-تهیه-و-تولید-تابلو-برنامه-عملیاتی-واحدها--'>استعلام طراحی تهیه و تولید تابلو برنامه عملیاتی واحدها... / استعلام, استعلام طراحی تهیه و تولید تابلو برنامه عملیاتی واحدها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245247/استعلام-تن-ماهی-موردنیاز-زندان'>استعلام تن ماهی موردنیاز زندان / استعلام,استعلام تن ماهی موردنیاز زندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245251/استعلام-پروژه-احداث-سرریز-بند-خاکی-تنگ-چنار--'>استعلام  پروژه احداث سرریز بند خاکی تنگ چنار .. / استعلام, استعلام  پروژه احداث سرریز بند خاکی تنگ چنار ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245258/استعلام-پنیر'>استعلام پنیر / استعلام, پنیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245259/استعلام-رب'>استعلام رب / استعلام,رب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245262/استعلام-طرح-آبرسانی--'>استعلام طرح آبرسانی... / استعلام, استعلام طرح آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245267/استعلام-رادیو-دستی-موتورولا-IR-P3688'>استعلام رادیو دستی موتورولا IR  P3688 / استعلام, استعلام رادیو دستی موتورولا IR  P3688</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245276/استعلام-عملیات-تعمیر-شبکه-روشنایی--'>استعلام  عملیات تعمیر شبکه روشنایی .. / استعلام, استعلام  عملیات تعمیر شبکه روشنایی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245277/استعلام-دوربین-مدار-بسته--'>استعلام دوربین مدار بسته ... / استعلام, استعلام دوربین مدار بسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245279/استعلام-عملیات-رنگ-آمیزی-جداول-و--'>استعلام عملیات رنگ آمیزی جداول و... / استعلام,عملیات رنگ آمیزی جداول و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245280/استعلام-ملزومات-بهداشتی'>استعلام ملزومات بهداشتی / استعلام,استعلام ملزومات بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245282/استعلام-وسایل-دندانپزشکی'>استعلام  وسایل دندانپزشکی / استعلام,استعلام  وسایل دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245285/استعلام-مانیتور-LED-مدل-S20A300--'>استعلام مانیتور LED مدل S20A300 ... / استعلام,استعلام مانیتور LED مدل S20A300 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245286/استعلام-کیسه-گیری-کود-فله'>استعلام کیسه گیری کود فله / استعلام, استعلام کیسه گیری کود فله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245310/استعلام-کاغذ-A4-کپی-مکس---'>استعلام کاغذ A4 کپی مکس  ... / استعلام,استعلام کاغذ A4 کپی مکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245311/استعلام-پچ-کورد'>استعلام پچ کورد / استعلام, استعلام پچ کورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243917/فراخوان-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-شبکه-آب-فضای-سبز'>فراخوان مناقصه  نگهداری فضای سبز  و شبکه آب فضای سبز / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه  نگهداری فضای سبز  و شبکه آب فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243923/فراخوان-مناقصه-تنظیفات-شهر-و-نگهداری-تاسیسات-ساختمان-اداری'>فراخوان مناقصه تنظیفات شهر و نگهداری تاسیسات ساختمان اداری  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تنظیفات شهر و نگهداری تاسیسات ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243939/مناقصه-تامین-میوه-و-سبزیجات-و-تامین-مواد-اولیه-کارگاههای---'>مناقصه تامین میوه و سبزیجات و تامین مواد اولیه کارگاههای ..... / مناقصه , مناقصه تامین میوه و سبزیجات و تامین مواد اولیه کارگاههای .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243985/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-به-همراه-بازنگری-طراحی-دیزل-ژنراتورهای-spd-5-6-نوبت-دوم'>مناقصه خرید نصب و راه اندازی به همراه بازنگری طراحی دیزل ژنراتورهای spd 5&6 نوبت دوم  / فراخوان , مناقصه خرید نصب و راه اندازی به همراه بازنگری طراحی دیزل ژنراتورهای spd 5&6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243986/فراخوان-مناقصه-عمومی-تکمیل-و-تجهیز-مجتمع-آموزی-و--(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه عمومی  تکمیل و تجهیز مجتمع آموزی  و... (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی  تکمیل و تجهیز مجتمع آموزی  و... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243999/استعلام-سیلندر-پرتابل-سقفی-نیمه-اتوماتیک--'>استعلام سیلندر پرتابل سقفی نیمه اتوماتیک ... / استعلام, استعلام سیلندر پرتابل سقفی نیمه اتوماتیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244025/استعلام-تجدید-عملیات-رفع-اتفاقات-نگهداری-از-تاسیسات-آب-آشامیدنی-و--'>استعلام تجدید عملیات رفع اتفاقات، نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی و .. / استعلام, تجدید عملیات رفع اتفاقات، نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244028/استعلام-تجدید-عملیات-رفع-اتفاقات-نگهداری-از-تاسیسات-آب--'>استعلام تجدید عملیات رفع اتفاقات، نگهداری از تاسیسات آب ... / استعلام , استعلام تجدید عملیات رفع اتفاقات، نگهداری از تاسیسات آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244035/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--قرائت-و-توزیع-قبوض-و-نصب-انشعابات'>استعلام تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات / استعلام, تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244037/استعلام-تجدید-عملیات-رفع-اتفاقات--نگهداری-از-تاسیسات-آب-آشامیدنی--تاسیسات-الکتریکی-و-مکانیکی'>استعلام تجدید عملیات رفع اتفاقات ، نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی ، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی / استعلام,استعلام تجدید عملیات رفع اتفاقات ، نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی ، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244040/استعلام-تجدید-عملیات-رفع-اتفاقات-نگهداری-از-تاسیسات-آب-آشامیدنی--'>استعلام تجدید عملیات رفع اتفاقات، نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی... / استعلام,استعلام تجدید عملیات رفع اتفاقات، نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244041/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--قرائت-و-توزیع-قبوض-و-نصب-انشعابات--'>استعلام تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات ... / استعلام, استعلام تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244043/تجدید-مناقصه-بازشماری-منابع-سازمان-ملی-زمین-و-مسکن--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن - نوبت دوم  / مناقصه, تجدید مناقصه بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244044/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--قرائت-و-توزیع-قبوض-و-نصب-انشعابات'>استعلام  تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات / استعلام, تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244050/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--'>استعلام تجدید خدمات مشترکین ... / استعلام , استعلام تجدید خدمات مشترکین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244051/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--پیگیری-وصول-مطالبات'>استعلام تجدید خدمات مشترکین - پیگیری وصول مطالبات  / استعلام, تجدید خدمات مشترکین - پیگیری وصول مطالبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244055/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین-پیگیری-وصول-مطالبات--'>استعلام تجدید خدمات مشترکین پیگیری وصول مطالبات .. / استعلام , استعلام تجدید خدمات مشترکین پیگیری وصول مطالبات ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244066/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--'>استعلام تجدید خدمات مشترکین... / استعلام,استعلام تجدید خدمات مشترکین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244068/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--پیگیری-وصول-مطالبات--'>استعلام تجدید خدمات مشترکین - پیگیری وصول مطالبات... / استعلام, استعلام تجدید خدمات مشترکین - پیگیری وصول مطالبات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244079/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام,استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244108/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--قرائت-و-توزیع-قبوض-و-نصب-انشعابات'>استعلام تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات / استعلام ,استعلام تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244134/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام , استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244168/استعلام-رب-گوجه-یک-یک'>استعلام  رب گوجه یک یک / استعلام,استعلام  رب گوجه یک یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244221/تجدید-فراخوان-امور-تشریفات-و-پذیرایی-سازمان-غذا-و-دارو'>تجدید فراخوان امور تشریفات و پذیرایی سازمان غذا و دارو  / تجدید فراخوان ، تجدید فراخوان امور تشریفات و پذیرایی سازمان غذا و دارو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244223/استعلام-لاستیک-بارز'>استعلام لاستیک بارز / استعلام , استعلام لاستیک بارز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244267/استعلام-لانگ-گاز--'>استعلام لانگ گاز ... / استعلام, استعلام لانگ گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244327/فراخوان-احداث-و-راه-اندازی-تأسیسات-سرچاهی-نوبت-دوم'>فراخوان احداث و راه اندازی تأسیسات سرچاهی نوبت دوم /  آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران ,فراخوان احداث و راه اندازی تأسیسات سرچاهی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244365/استعلام-سرویس-و-نگهداری-آسانسورها'>استعلام سرویس و نگهداری آسانسورها / استعلام,استعلام سرویس و نگهداری آسانسورها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244371/استعلام-کولرگازی-اسپیلت-دیواری'>استعلام کولرگازی اسپیلت دیواری  / استعلام, کولرگازی اسپیلت دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244386/استعلام-اعلام-قیمت-خدمات-استانداردهای-IMS'>استعلام اعلام قیمت خدمات استانداردهای IMS / استعلام ,استعلام اعلام قیمت خدمات استانداردهای IMS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244394/مناقصه-جذب-پیمانکار-به-منظور-توسعه-بازار-فروش'>مناقصه جذب پیمانکار به منظور توسعه بازار فروش / مناقصه, مناقصه جذب پیمانکار به منظور توسعه بازار فروش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244400/آگهی-مناقصه-عمومی-خدمات-نگهبانی-طرح-توسعه-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی خدمات نگهبانی طرح توسعه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی خدمات نگهبانی طرح توسعه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244423/استعلام-ساخت-و-نصب-درب-چوبی-معمولی-ضد-آب--'>استعلام ساخت و نصب درب چوبی معمولی ضد آب ... / استعلام, استعلام ساخت و نصب درب چوبی معمولی ضد آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244430/استعلام-خرید-و-حمل-یراق-آلات-برق-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام خرید و حمل یراق آلات برق ایستگاه پمپاژ / استعلام,استعلام خرید و حمل یراق آلات برق ایستگاه پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244452/استعلام-اینترانت-سالیانه'>استعلام اینترانت سالیانه  / استعلام,استعلام اینترانت سالیانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244484/استعلام-حفاظت-و-نگهبانی'>استعلام حفاظت و نگهبانی / استعلام ,استعلام حفاظت و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244530/استعلام-خرید-پلاک-شناسایی'>استعلام خرید پلاک شناسایی / استعلام,خرید پلاک شناسایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244548/مناقصه-عملیات-آبخیزداری--'>مناقصه عملیات آبخیزداری...  / مناقصه, مناقصه  عملیات آبخیزداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244550/مناقصه-خدمات-امور-نظافتی'>مناقصه خدمات امور نظافتی  / مناقصه, مناقصه خدمات امور نظافتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244552/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان / مناقصه, مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244554/مناقصه-انجام-عملیات-خط-کشی'>مناقصه انجام عملیات خط کشی / مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات خط کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244556/فراخوان-مناقصه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-رادیولوژی-ثابت-دیجیتال--بار-دوم'>فراخوان مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی دو دستگاه رادیولوژی ثابت دیجیتال - بار دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی دو دستگاه رادیولوژی ثابت دیجیتال - بار دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244578/مناقصه-عمومی-اجرای-سازه-های-مکانیکی-و-بیولوژیکی-حوضه-آبخیز-آبخوان-و--'>مناقصه عمومی اجرای سازه های مکانیکی و بیولوژیکی حوضه آبخیز آبخوان و... / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی اجرای سازه های مکانیکی و بیولوژیکی حوضه آبخیز آبخوان و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244587/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام  لوازم التحریر  / استعلام,  لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244602/مناقصه-تامین-آب-ناحیه-صنعتی--'>مناقصه تامین آب ناحیه صنعتی ...   / مناقصه، مناقصه تامین آب ناحیه صنعتی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244616/مناقصه-اجرای-امور-تاسیساتی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای امور تاسیساتی نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای امور تاسیساتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244660/مناقصه-تهیه-و-ساخت-در-ضد-سرقت-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و ساخت در ضد سرقت  ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تهیه و ساخت در ضد سرقت  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244694/مناقصه-عملیات-اجرایی-فاز-1-ساختمان-فرمانداری--'>مناقصه  عملیات اجرایی فاز 1 ساختمان فرمانداری ... / مناقصه، مناقصه  عملیات اجرایی فاز 1 ساختمان فرمانداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244300/مزایده-کابینت-شش-درب-آلومینیومی-و--'>مزایده کابینت شش درب آلومینیومی  و ... / مزایده, مزایده کابینت شش درب آلومینیومی  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244612/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-سه-کرمان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک بخش سه کرمان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش سه کرمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244617/مزایده-فروش-یک-دستگاه-دینام-سه-دستگاه-سوخت-پاش-کوره'>مزایده  فروش یک دستگاه دینام، سه دستگاه سوخت پاش کوره  / مزایده,مزایده  فروش یک دستگاه دینام، سه دستگاه سوخت پاش کوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244740/مزایده-ششدانگ-و-مازاد-آپارتمان-مساحت-134-71متر'>مزایده ششدانگ و مازاد آپارتمان مساحت 134.71متر / مزایده ,مزایده ششدانگ و مازاد آپارتمان مساحت 134.71متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244744/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-عرصه-7118-27متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه ملک مساحت عرصه 7118.27متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده یک قطعه ملک مساحت عرصه 7118.27متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244769/مزایده-سه-دانگ-آپارتمان-تجاری-مساحت-63-84متر'>مزایده سه دانگ آپارتمان تجاری مساحت 63.84متر  / مزایده ,مزایده سه دانگ آپارتمان تجاری مساحت 63.84متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245144/مزایده-آبمیوه-رائین-400-سی-سی---نوبت-دوم'>مزایده آبمیوه رائین 400 سی سی ... نوبت دوم  / مزایده, مزایده آبمیوه رائین 400 سی سی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243977/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-108-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 108 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 108 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244056/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-500-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 500 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 500 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244142/مزایده-یک-خط-همراه'>مزایده یک خط همراه  / مزایده, مزایده یک خط همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244176/مزایده-آپارتمان-و-خودرو'>مزایده آپارتمان و خودرو  / مزایده,مزایده آپارتمان و خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244272/مزایده-سه-دستگاه-چسب-زن-نوبت-دوم'>مزایده سه دستگاه چسب زن -نوبت دوم  / مزایده, مزایده سه دستگاه چسب زن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244287/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / مزایده, مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244370/مزایده-فروش-بشقاب-خورش-خوری-و--'>مزایده فروش بشقاب خورش خوری و... / مزایده,مزایده فروش بشقاب خورش خوری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244404/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-9960متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 9960متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 9960متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244523/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-زانتیا'>مزایده یک دستگاه خودرو زانتیا / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو زانتیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244527/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-قطعه-16-تفکیکی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قطعه 16 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قطعه 16 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245018/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-737-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 737 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 737 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245081/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-215-45متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 215.45متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 215.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245275/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-65-13متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 65.13متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 65.13متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245288/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-هشت-گیلان-مساحت-2688متر'>مزایده ششدانگ زمین بخش هشت گیلان مساحت 2688متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش هشت گیلان مساحت 2688متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244063/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-شرقی-مساحت-100-4متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم شرقی مساحت 100.4متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم شرقی مساحت 100.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244081/مزایده-خودرو-پژوپارس-مدل-84-نقره-ای'>مزایده خودرو پژوپارس مدل 84 نقره ای  / مزایده , مزایده خودرو پژوپارس مدل 84 نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244201/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-105-متر-نوبت-سوم'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 105 متر نوبت سوم / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 105 متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244332/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-مساحت-صد-و-نود-متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت صد و نود متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت صد و نود متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244569/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-بنز'>مزایده یک دستگاه کامیون بنز / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه کامیون بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244693/مزایده-یک-عدد-موتور-رویین-آب-کشی'>مزایده یک عدد موتور رویین آب کشی / مزایده یک عدد موتور رویین آب کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244858/مزایده-ملک-مساحت-صد-و-بیست-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت صد و بیست متر نوبت دوم / مزایده, مزایده ملک مساحت صد و بیست متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245278/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-44-متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 44 متر  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 44 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244871/مزایده-36-سهم-مشاع-از-96-سهم-ششدانگ-خانه-130-50متر'>مزایده 36 سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ خانه 130.50متر  / مزایده, مزایده 36 سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ خانه 130.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244155/تجدید-مزایده-فروش-کارخانه-به-انضمام-ماشین-آلات'>تجدید مزایده فروش کارخانه به انضمام ماشین آلات  / تجدید مزایده , تجدید مزایده فروش کارخانه به انضمام ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244286/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-19-فرعی-بخش-یک-نهاوند-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی شماره 19 فرعی بخش یک نهاوند نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 19 فرعی بخش یک نهاوند نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244320/تجدید-مزایده-فروش-سهام-متعلق-نوبت-دوم'>تجدید مزایده  فروش سهام متعلق  نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی,  مزایده  فروش سهام متعلق نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244867/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-140-40متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 140.40متر / مزایده, مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 140.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244965/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-9356-فرعی-از-14854-اصلی-بخش-پنج'>مزایده پلاک ثبتی شماره 9356 فرعی از 14854 اصلی بخش پنج / مزایده, مزایده پلاک ثبتی شماره 9356 فرعی از 14854 اصلی بخش پنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244492/مزایده-یک-واحد-ساختمانی-عرصه-884-متر'>مزایده یک واحد ساختمانی عرصه 884 متر  / مزایده,مزایده یک واحد ساختمانی عرصه 884 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243940/مزایده-ششدانگ-ملک-تجاری-بخش-دو-تهران'>مزایده ششدانگ ملک تجاری بخش دو تهران / مزایده,مزایده ششدانگ ملک تجاری بخش دو تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244355/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-شماره-244-فرعی-از-46-اصلی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به شماره 244 فرعی از 46 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به شماره 244 فرعی از 46 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244339/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-108-متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 108 متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 108 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244698/استعلام-لوازم-بهداشتی-پزشکی'>استعلام لوازم بهداشتی پزشکی / استعلام,لوازم بهداشتی پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244702/استعلام-واگذاری-عملیات-کاهش-پیک-فشار-ضعیف'>استعلام واگذاری عملیات کاهش پیک فشار ضعیف / استعلام,استعلام واگذاری عملیات کاهش پیک فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244708/استعلام-برنج-دانه-بلند-هندی'>استعلام برنج دانه بلند هندی / استعلام, استعلام برنج دانه بلند هندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244713/استعلام-سیستم-یونیت-ویندورزی--'>استعلام سیستم یونیت ویندورزی... / استعلام, استعلام سیستم یونیت ویندورزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244722/استعلام-خرید-لوازم-التحریر'>استعلام خرید لوازم التحریر  / استعلام, خرید لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244732/استعلام-ایزوگام'>استعلام ایزوگام / استعلام,ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244737/استعلام-پروفیل-قوطی-فولادی'>استعلام پروفیل قوطی فولادی  / استعلام, پروفیل قوطی فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244773/مناقصه-واگذاری-خدمات-بهره-برداری--'>مناقصه واگذاری خدمات بهره برداری ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری خدمات بهره برداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244799/استعلام-12گیگابایت-به-صورت-اختصاصی---'>استعلام  12گیگابایت به صورت اختصاصی  ... / استعلام,  12گیگابایت به صورت اختصاصی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244803/استعلام-با-گارانتی-و-ضمانت-معتبر-و-مکتوب-SWITCH-CISCO-WS-C2960X-24TS-L'>استعلام با گارانتی و ضمانت معتبر و مکتوب SWITCH CISCO WS-C2960X-24TS-L / استعلام استعلام با گارانتی و ضمانت معتبر و مکتوب SWITCH CISCO WS-C2960X-24TS-L</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244816/استعلام-ماسه-سیلیس-7-0-تا-2-1-طبق-طراحی-اولیه-فیلتر'>استعلام  ماسه سیلیس 7/0 تا 2/1 طبق طراحی اولیه فیلتر / استعلام, استعلام  ماسه سیلیس 7/0 تا 2/1 طبق طراحی اولیه فیلتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244818/استعلام-اجرای-پروژه-تعمیر-و-تجهیز-ایمنی-اطلاع-رسانی-و-هدایت-ترافیکی'>استعلام اجرای پروژه تعمیر و تجهیز ایمنی، اطلاع رسانی و هدایت ترافیکی / استعلام, استعلام اجرای پروژه تعمیر و تجهیز ایمنی، اطلاع رسانی و هدایت ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244820/مناقصه-خرید-قطعات-و-تجهیزات-کامپیوتری'>مناقصه خرید قطعات و تجهیزات کامپیوتری / اگهی مناقصه , مناقصه خرید قطعات و تجهیزات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244824/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام,استعلام ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244828/استعلام-تامین-آب-شرب'>استعلام تامین آب شرب  / استعلام,استعلام تامین آب شرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244842/استعلام-سنسور-پکیج-آنالایزر'>استعلام سنسور پکیج آنالایزر / استعلام , استعلام سنسور پکیج آنالایزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244864/استعلام-ترانس-خشک'>استعلام ترانس خشک  / استعلام, استعلام ترانس خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244881/استعلام-PLUG-FOR-ARTASH-HEAT-EXCHANGER'>استعلام PLUG FOR ARTASH HEAT EXCHANGER / استعلام , استعلام PLUG FOR ARTASH HEAT EXCHANGER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244907/استعلام-365-قطعه-دیوار-و-فونداسیون-پیش-ساخته-بتنی-مسلح'>استعلام 365 قطعه دیوار و فونداسیون پیش ساخته بتنی مسلح  / استعلام,استعلام 365 قطعه دیوار و فونداسیون پیش ساخته بتنی مسلح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244909/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا--'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا... / استعلام, استعلام پایان دهی و تکمیل بنا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244913/استعلام-پمپ-کف-کش-تک-فاز-2-اینچ-با-دبی-15-لیتر'>استعلام پمپ کف کش تک فاز 2 اینچ با دبی 15 لیتر  / استعلام, پمپ کف کش تک فاز 2 اینچ با دبی 15 لیتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244919/استعلام-سیلندر-برند-فستو'>استعلام سیلندر برند فستو   / استعلام , استعلام سیلندر برند فستو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244926/استعلام-سیلندر-برند-TPC'>استعلام سیلندر برند TPC / استعلام, استعلام سیلندر برند TPC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244929/استعلام-6-آیتم-کالای-درخواستی-با-مارک-زیمنس'>استعلام 6 آیتم کالای درخواستی با مارک زیمنس  / استعلام , استعلام 6 آیتم کالای درخواستی با مارک زیمنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244935/استعلام-چاپگر-لیبل-صنعتی'>استعلام چاپگر لیبل صنعتی / استعلام , استعلام چاپگر لیبل صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244967/استعلام-حفر-و-تنقیه-و-لایروبی-چاه-های-آب-باران-و--'>استعلام حفر و تنقیه و لایروبی چاه های آب باران و ... / استعلام, استعلام حفر و تنقیه و لایروبی چاه های آب باران و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245002/استعلام-عملیات-اجرایی-تجهیز-چاه'>استعلام عملیات اجرایی تجهیز چاه  / استعلام, عملیات اجرایی تجهیز چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245005/تجدید-مناقصه-عملیات-نگهداری-فضای-سبز-و-حراست-فیزیکی-از-پارک-های---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی از پارک های... - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی از پارک های... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245024/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام,لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245042/استعلام-پنیر-پاستوریزه-سفید-ایرانی'>استعلام پنیر پاستوریزه سفید ایرانی / استعلام,استعلام پنیر پاستوریزه سفید ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245063/استعلام-تعداد-29-عدد-باتری-ups'>استعلام تعداد 29 عدد باتری ups  / استعلام, تعداد 29 عدد باتری ups </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245073/استعلام-خط-انتقال-برق-و-نصب-پست-هوایی--'>استعلام خط انتقال برق و نصب پست هوایی ... / استعلام, استعلام خط انتقال برق و نصب پست هوایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245084/استعلام-پشتیبانی-تجهیزات-سخت-افزاری-و-نرم-افزاری'>استعلام  پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری  / استعلام, استعلام  پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245104/استعلام-طراحی-تهیه-ساخت-حمل-نصب-تنظیم-و-راه-اندازی-تابلو-برق--'>استعلام طراحی، تهیه، ساخت، حمل، نصب، تنظیم و راه اندازی تابلو برق ... / استعلام , استعلام طراحی، تهیه، ساخت، حمل، نصب، تنظیم و راه اندازی تابلو برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245117/استعلام-قوطی--'>استعلام قوطی ... / استعلام , استعلام قوطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245119/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-اجرایی-رپرگذاری-مربوط-به-رودخانه-های'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی رپرگذاری مربوط به رودخانه های / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی رپرگذاری مربوط به رودخانه های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245127/مناقصه-تثبیت-پلها-(تعمیر-رادیه-تعمیرات-جزئی-و--'>مناقصه تثبیت پلها (تعمیر رادیه، تعمیرات جزئی و ... / مناقصه عمومی, مناقصه تثبیت پلها ( تعمیر رادیه، تعمیرات جزئی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245130/مناقصه-خرید-24-دستگاه-تابلو-ستاره-مثلث'>مناقصه خرید 24 دستگاه تابلو ستاره مثلث / مناقصه خرید 24 دستگاه تابلو ستاره مثلث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245133/مناقصه-خرید-24-دستگاه-تابلو-VSD'>مناقصه خرید 24 دستگاه تابلو VSD  / مناقصه خرید 24 دستگاه تابلو VSD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245140/مناقصه-واگذاری-خدمات-بهره-برداری-شهرستانهای--'>مناقصه واگذاری خدمات بهره برداری شهرستانهای... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات بهره برداری شهرستانهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245142/مناقصه-خرید-20000-دستگاه-کنتور---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 20000 دستگاه کنتور ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 20000 دستگاه کنتور ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245195/استعلام-تولید-نهال-آتریپلکس'>استعلام  تولید نهال آتریپلکس / استعلام, تولید نهال آتریپلکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245222/استعلام-نگهبانی-و-حراست-جهت-پست-63-کیلوولت'>استعلام نگهبانی و حراست جهت پست 63 کیلوولت  / استعلام, نگهبانی و حراست جهت پست 63 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245226/استعلام-زیرسازی-و-آسفالت'>استعلام  زیرسازی و آسفالت  / استعلام, زیرسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245229/استعلام-وسایل-نوشت-افزار'>استعلام وسایل نوشت افزار / استعلام,استعلام وسایل نوشت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245246/استعلام-صندلی-چرخدار'>استعلام صندلی چرخدار / استعلام, استعلام صندلی چرخدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245264/استعلام-کیت-فرآوری-سلول-بنیادی'>استعلام کیت فرآوری سلول بنیادی / استعلام, استعلام کیت فرآوری سلول بنیادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245265/استعلام-لیبل--'>استعلام لیبل ... / استعلام , استعلام لیبل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245303/استعلام-طراحی-صفحه-آرایی-و-چاپ-دو-جلد-کتاب-فنی'>استعلام طراحی صفحه آرایی و چاپ دو جلد کتاب فنی  / استعلام ,استعلام طراحی صفحه آرایی و چاپ دو جلد کتاب فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243967/استعلام-لوازم-پذیرایی'>استعلام لوازم پذیرایی / استعلام,استعلام لوازم پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243981/استعلام-قند-دستمال-کاغذی-و--'>استعلام قند، دستمال کاغذی و .. / استعلام, قند، دستمال کاغذی و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244087/استعلام-جدول-گذاری-کمربندی'>استعلام جدول گذاری کمربندی / استعلام,استعلام جدول گذاری کمربندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244116/استعلام-واگذاری-فعالیت-مشاوره'>استعلام واگذاری فعالیت مشاوره / استعلام , استعلام واگذاری فعالیت مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244137/استعلام-فایل-بایگانی-جنس-فلزی-مدل-ریلی--'>استعلام فایل بایگانی جنس فلزی مدل ریلی ... / استعلام,استعلام فایل بایگانی جنس فلزی مدل ریلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244195/استعلام-خرید-پرینتر'>استعلام خرید پرینتر  / استعلام,استعلام خرید پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244340/تجدید-مناقصه-تهیه-حمل-و-نصب-لوله--اتصالات-و-شیرآلات-عملیات-لوله-گذاری-نوبت-سوم'>تجدید مناقصه تهیه، حمل و نصب لوله ، اتصالات و شیرآلات، عملیات لوله گذاری  نوبت سوم  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تهیه، حمل و نصب لوله ، اتصالات و شیرآلات، عملیات لوله گذاری  نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244518/استعلام-هزینه-خدمات-بهداشت-حرفه-ای-جهت-اندازه-گیری-عوامل-زیان-آور-محیط'>استعلام هزینه خدمات بهداشت حرفه ای جهت اندازه گیری عوامل زیان آور محیط / استعلام ,استعلام هزینه خدمات بهداشت حرفه ای جهت اندازه گیری عوامل زیان آور محیط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244618/تجدید-مناقصه-امور-حفاظت-فیزیکی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه امور حفاظت فیزیکی - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه امور حفاظت فیزیکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244691/مناقصه-انتخاب-کارگزار-فن-بازار-منطقه-ای-نوبت-دوم'>مناقصه  انتخاب کارگزار فن بازار منطقه ای نوبت دوم  / مناقصه  انتخاب کارگزار فن بازار منطقه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244829/استعلام-وینچ'>استعلام وینچ / استعلام, استعلام وینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244908/استعلام-کاتالوگ-رنگ--'>استعلام کاتالوگ رنگ ... / استعلام, استعلام کاتالوگ رنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245032/استعلام-تعمیر-و-سرویس-سیستم-کنترل-تردد--'>استعلام تعمیر و سرویس سیستم کنترل تردد... / استعلام, استعلام تعمیر و سرویس سیستم کنترل تردد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245051/مناقصه-احداث-مدرسه-ابتدایی-12-کلاسه--'>مناقصه احداث مدرسه ابتدایی 12 کلاسه ... / آگهی مناقصه , مناقصه احداث مدرسه ابتدایی 12 کلاسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245139/استعلام-6-عدد-برد-کنترل-کننده-رکتیفایر-'>استعلام 6 عدد برد کنترل کننده رکتیفایر.. / استعلام 6 عدد برد کنترل کننده رکتیفایر..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245170/استعلام-تلفن-بی-سیم-به-همراه-سه-گوشی'>استعلام تلفن بی سیم به همراه سه گوشی / استعلام,ااستعلام تلفن بی سیم به همراه سه گوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245192/استعلام-حسابرسی-یک-سال-مالی-دهیاری-ها--'>استعلام حسابرسی یک سال مالی دهیاری ها... / استعلام, استعلام حسابرسی یک سال مالی دهیاری ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245308/استعلام-باتری-قابل-شارژ-خشک'>استعلام  باتری قابل شارژ خشک / استعلام, استعلام  باتری قابل شارژ خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243930/فراخوان-مناقصه-تکمیل-ساختمان-بهره-برداری-و-نگهبانی-مخزن-5000-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل ساختمان بهره برداری و نگهبانی مخزن 5000- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تکمیل ساختمان بهره برداری و نگهبانی مخزن 5000 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243934/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-خودرویی-و-حمل-و-نقل-در-ستاد'>مناقصه خدمات پشتیبانی خودرویی و حمل و نقل در ستاد  / مناقصه , مناقصه خدمات پشتیبانی خودرویی و حمل و نقل در ستاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243938/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-پرده-هواهای-سالن-ها--'>فراخوان مناقصه تهیه و نصب و راه اندازی پرده هواهای سالن ها... / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه تهیه و نصب و راه اندازی پرده هواهای سالن ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243941/مناقصه-احداث-سردرب-ورودی-و-اتاق-نگهبانی-مجتمع-گلخانه-ای--'>مناقصه احداث سردرب ورودی و اتاق نگهبانی مجتمع گلخانه ای ... / مناقصه، مناقصه احداث سردرب ورودی و اتاق نگهبانی مجتمع گلخانه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243952/استعلام-یراق-آلات-خطوط-انتقال'>استعلام یراق آلات خطوط انتقال / استعلام,استعلام یراق آلات خطوط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243955/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243960/استعلام-انجام-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-ایستگاه-پمپاژ--'>استعلام انجام خدمات نگهداری و تعمیرات ایستگاه پمپاژ  .. / استعلام, استعلام نجام خدمات نگهداری و تعمیرات ایستگاه پمپاژ  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244075/استعلام-مطالعه-و-طراحی-شبکه-های-جمع-آوری-و-هدایت-آب-های-سطحی--'>استعلام مطالعه و طراحی شبکه های جمع آوری و هدایت آب های سطحی .. / استعلام , استعلام مطالعه و طراحی شبکه های جمع آوری و هدایت آب های سطحی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244077/مناقصه-پروژه-احداث-پانسیون-شش-واحدی-پزشکان'>مناقصه پروژه احداث پانسیون شش واحدی پزشکان  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث پانسیون شش واحدی پزشکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244078/استعلام-بها-چاپ-نمونه-بانک-کشاورزی'> استعلام بها چاپ نمونه بانک کشاورزی /  استعلام, بها چاپ نمونه بانک کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244088/مناقصه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-فاضلاب-جهت-اتصال---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب جهت اتصال... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب جهت اتصال... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244122/استعلام-مختصات-یاب-gps-با-وسایل-کامل'>استعلام مختصات یاب gps با وسایل کامل / استعلام, استعلام مختصات یاب gps با وسایل کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244163/استعلام-کود-پاش-سانتریفیوژ'>استعلام کود پاش سانتریفیوژ  / استعلام,استعلام کود پاش سانتریفیوژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244224/استعلام-لایروبی-و-بازسازی-چاه'>استعلام لایروبی و بازسازی چاه / استعلام,لایروبی و بازسازی چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244226/مناقصه-بازسازی-و-اجرای-کانالهای-دفع-آبهای-سطح-(نوبت-دوم)'>مناقصه بازسازی و اجرای کانالهای دفع آبهای سطح (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بازسازی و اجرای کانالهای دفع آبهای سطحی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244227/مناقصه-اجرای-پیاده-رو-سازی-سطح-شهر--'>مناقصه اجرای پیاده رو سازی سطح شهر... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پیاده رو سازی سطح شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244230/استعلام-کابل-فشار-قوی-20-کیلوولت'>استعلام کابل فشار قوی 20 کیلوولت  / استعلام, کابل فشار قوی 20 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244235/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-سایت-ستاد'>استعلام لوله پلی اتیلن, سایت ستاد / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244250/مناقصه-احداث-خیابان-و-تهیه-اجرای-آسفالت-حفاری-چاه-عمیق--'>مناقصه احداث خیابان و تهیه اجرای آسفالت، حفاری چاه عمیق ... / مناقصه, مناقصه احداث خیابان و تهیه اجرای آسفالت، حفاری چاه عمیق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244253/مناقصه-تعدادی-کنتور-1-2-مولتی-جت-نیمه-خشک-R160'>مناقصه تعدادی کنتور 1/2 مولتی جت نیمه خشک R160  / آگهی مناقصه, مناقصه تعدادی کنتور 1/2 مولتی جت نیمه خشک R160 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244254/آگهی-شناسایی-پیمانکار-احداث-ابنیه-بازسازی-ابنیه-و--'>آگهی شناسایی پیمانکار احداث ابنیه- بازسازی ابنیه و ... / آگهی شناسایی پیمانکار, آگهی شناسایی پیمانکار احداث ابنیه- بازسازی ابنیه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244265/استعلام-خرید-گل-و-گیاه--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام خرید گل و گیاه , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام , استعلام خرید گل و گیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244275/مناقصه-عمومی-واگذاری-مدیریت-5-پایگاه-فوریتهای-پزشکی-115--'>مناقصه عمومی واگذاری مدیریت 5 پایگاه فوریتهای پزشکی 115 ... / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری مدیریت 5 پایگاه فوریتهای پزشکی 115...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244303/فراخوان-اجرای-آمفی-تئاتر-دانشکده-علوم-پایه'>فراخوان اجرای آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه / مناقصه عمومی, فراخوان اجرای آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244312/فراخوان-عملیات-اجرایی-ساماندهی-رودخانه'>فراخوان عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه / فراخوان مناقصه , فراخوان عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244322/مناقصه-انجام-خدمات-قطع-و-نصب-انشعابات-و-توسعه-شبکه-آب--نوبت-دوم'>مناقصه  انجام خدمات قطع و نصب انشعابات و توسعه شبکه آب - نوبت دوم  / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه  انجام خدمات قطع و نصب انشعابات و توسعه شبکه آب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244364/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-برقرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244373/استعلام-2-عدد-اسپلیت'>استعلام 2 عدد اسپلیت / استعلام,استعلام 2 عدد اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244378/استعلام-خرید-لایسنس-های-آنتی-ویروس--'>استعلام خرید لایسنس های آنتی ویروس... / استعلام, استعلام خرید لایسنس های آنتی ویروس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244390/استعلام-انجام-کلیه-امور-خدماتی-و-عمومی-پژوهشکده--'>استعلام انجام کلیه امور خدماتی و عمومی پژوهشکده ... / استعلام, استعلام انجام کلیه امور خدماتی و عمومی پژوهشکده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244397/استعلام-مرمت-20-یستگاه-هیدرومتری-و-مرمت-14-ایستگاه-هواشناسی'>استعلام  مرمت 20 یستگاه هیدرومتری و مرمت 14 ایستگاه هواشناسی  / استعلام, مرمت 20 یستگاه هیدرومتری و مرمت 14 ایستگاه هواشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244402/استعلام-انجام-کلیه-امور-خدماتی-و-عمومی--'>استعلام انجام کلیه امور خدماتی و عمومی... / استعلام, استعلام انجام کلیه امور خدماتی و عمومی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244417/استعلام-استقرار-و-پیاده-سازی-و-پشتیبانی-نرم-افزار'>استعلام استقرار و پیاده سازی و پشتیبانی نرم افزار / استعلام ,استعلام استقرار و پیاده سازی و پشتیبانی نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244432/استعلام-نصب-ددکتور-جهت-سیستم-اعلام-حریق-ساختمان-مرکزی'>استعلام نصب ددکتور جهت سیستم اعلام حریق ساختمان مرکزی / استعلام, استعلام نصب ددکتور جهت سیستم اعلام حریق ساختمان مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244447/مناقصه-پروژه-تکمیل-مدرسه-12-کلاسه'>مناقصه پروژه تکمیل مدرسه 12 کلاسه  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه پروژه تکمیل مدرسه 12 کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244454/تجدید-مناقصه-عمومی-لوله-upvc'>تجدید مناقصه عمومی لوله upvc  / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عمومی لوله upvc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244455/استعلام-جعبه--دماسنج-مینیمم-و-ماکزیمم--'>استعلام جعبه ، دماسنج مینیمم و ماکزیمم .. / استعلام, استعلام جعبه ، دماسنج مینیمم و ماکزیمم ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244464/استعلام-خرید-10-دستگاه-دکل-30-متری-با-متعلقات-مربوطه--'>استعلام خرید 10 دستگاه دکل 30 متری با متعلقات مربوطه ... / استعلام, استعلام خرید 10 دستگاه دکل 30 متری با متعلقات مربوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244501/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست  / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244507/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان'>استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان / استعلام , استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244521/استعلام-عملیات-حفاری-چاه-دستی-با-قالب-بتنی--'>استعلام عملیات حفاری چاه دستی با قالب بتنی... / استعلام,استعلام عملیات حفاری چاه دستی با قالب بتنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244531/استعلام-تهیه-و-نصب-راه-اندازی-کندانسور-هوایی'>استعلام تهیه و نصب راه اندازی کندانسور هوایی / استعلام , استعلام تهیه و نصب راه اندازی کندانسور هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244568/استعلام-نگهداری-از-سیستم-تاسیسات'>استعلام نگهداری از سیستم تاسیسات  / استعلام,استعلام نگهداری از سیستم تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244576/مناقصه-آزمایشگاه'>مناقصه آزمایشگاه  / مناقصه عمومی, مناقصه آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244613/استعلام-خرید-خدمات-امور-تایپ-و-تکثیر'>استعلام خرید خدمات امور تایپ و تکثیر  / استعلام, خرید خدمات امور تایپ و تکثیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244621/استعلام-انتخاب-کارگزار-ممیزی-منابع-سازمان--'>استعلام  انتخاب کارگزار ممیزی منابع سازمان .. / استعلام, استعلام  انتخاب کارگزار ممیزی منابع سازمان ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244622/مناقصه-امکان-سنجی-و-طراحی-فاز---'>مناقصه امکان سنجی و طراحی فاز .... / مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه امکان سنجی و طراحی فاز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244625/استعلام-Kaspersky'>استعلام Kaspersky / استعلام,استعلام Kaspersky</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244630/استعلام-سرجک-نری-و-مادگی'>استعلام سرجک نری و مادگی  / استعلام, سرجک نری و مادگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244651/استعلام-واگذاری-پسمانده-ها-و-دفع-زباله-ها--'>استعلام واگذاری پسمانده ها و دفع زباله ها ... / استعلام , استعلام واگذاری پسمانده ها و دفع زباله ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244671/مناقصه-آسفالت-معابر-روستا--نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت معابر روستا  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آسفالت معابر روستا  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244674/استعلام-رله-ها-و-کنتاکتورها-و-متعلقات-مربوطه'>استعلام رله ها و کنتاکتورها و متعلقات مربوطه / استعلام , استعلام رله ها و کنتاکتورها و متعلقات مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244686/تجدید-مناقصه-مدیریت-و-اداره-امور-انبارهای---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه مدیریت و اداره امور انبارهای ... نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مدیریت و اداره امور انبارهای ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244705/مناقصه-انجام-امور-خدماتی--پذیرایی-و-دبیرخانه'>مناقصه انجام امور خدماتی - پذیرایی و دبیرخانه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدماتی - پذیرایی و دبیرخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244712/استعلام-انتخاب-کارگزار-ممیزی-منابع-سازمان--'>استعلام  انتخاب کارگزار ممیزی منابع سازمان .. / استعلام , استعلام  انتخاب کارگزار ممیزی منابع سازمان ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244754/استعلام-انواع-پچکورد'>استعلام انواع پچکورد / استعلام, استعلام انواع پچکورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244762/استعلام-تعمیرات-و-تغییرات-ساختمان'>استعلام تعمیرات و تغییرات ساختمان / استعلام , استعلام تعمیرات و تغییرات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244795/استعلام-انتخاب-کارگزار-جهت-اخذ-اسناد-تک-برگی'>استعلام انتخاب کارگزار جهت اخذ اسناد تک برگی  / استعلام, انتخاب کارگزار جهت اخذ اسناد تک برگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244807/استعلام-قفل-و-دستگیره-و-لولا-درجه-یک'>استعلام قفل و دستگیره و لولا درجه یک / استعلام, قفل و دستگیره و لولا درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244808/استعلام-INGERSOLL-RAND-RECIPROCATING-AIR-COMPRESSOR'>استعلام INGERSOLL RAND "RECIPROCATING AIR COMPRESSOR / استعلام, استعلام INGERSOLL RAND "RECIPROCATING AIR COMPRESSOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244813/استعلام-ingersoll-rand-reciprocating-air-compressor'>استعلام ingersoll rand reciprocating air compressor / استعلام , استعلام ingersoll rand reciprocating air compressor</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244815/استعلام-تامین-تجهیزات'>استعلام تامین تجهیزات / استعلام , استعلام تامین تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244835/استعلام-بهنگام-سازی-کد-پستی'>استعلام بهنگام سازی کد پستی  / استعلام,استعلام بهنگام سازی کد پستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244848/استعلام-کلیدها-و-متعلقات'>استعلام کلیدها و متعلقات / استعلام , استعلام کلیدها و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244859/استعلام-روغن-ترمز-250-سی-سی-dot4'>استعلام روغن ترمز 250 سی سی dot4 / استعلام روغن ترمز 250 سی سی dot4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244863/استعلام-بست'>استعلام بست / استعلام , استعلام بست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244868/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244869/استعلام-دو-ردیف-زنجیر-جوشی'>استعلام دو ردیف زنجیر جوشی / استعلام, استعلام دو ردیف زنجیر جوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244874/استعلام-شیر-یکطرفه'>استعلام شیر یکطرفه / استعلام, استعلام شیر یکطرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244880/استعلام-پخت-پز-غذا'>استعلام پخت پز غذا / استعلام , استعلام پخت پز غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244883/استعلام-لنت-ترمز'>استعلام لنت ترمز  / استعلام ,استعلام لنت ترمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244888/استعلام-میلگرد-استیل'>استعلام میلگرد استیل  / استعلام , استعلام میلگرد استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244889/استعلام-بهنگام-سازی-و-ژئوکد--'>استعلام بهنگام سازی و ژئوکد .. / استعلام, استعلام بهنگام سازی و ژئوکد ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244893/استعلام-آزمایش-مواد-شیمیایی'>استعلام آزمایش مواد شیمیایی / استعلام , استعلام آزمایش مواد شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244895/استعلام-چراغ-صنعتی'>استعلام چراغ صنعتی / استعلام ,استعلام چراغ صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244906/استعلام-پیرومتر-و-ترمومتر'>استعلام پیرومتر و ترمومتر   / استعلام, استعلام پیرومتر و ترمومتر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244925/استعلام-مکانیزم-تبدیل-مایع-آرگون'>استعلام مکانیزم تبدیل مایع آرگون / استعلام , استعلام مکانیزم تبدیل مایع آرگون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244930/استعلام-12-ردیف-آببند'>استعلام 12 ردیف آببند / استعلام , استعلام 12 ردیف آببند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244932/استعلام-آسانسور'>استعلام آسانسور  / استعلام, استعلام حفاظ پنجره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244944/استعلام-تهیه-و-نصب-دوربین--'>استعلام تهیه و نصب دوربین ... / استعلام , استعلام تهیه و نصب دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244954/مناقصه-واگذاری-امور-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>مناقصه واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244970/استعلام-استعلام-اقلام-آذین-سپاهان'>استعلام استعلام اقلام آذین سپاهان / استعلام , استعلام استعلام اقلام آذین سپاهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244975/استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری-گابیون-بندی--'>استعلام  اجرای عملیات آبخیزداری گابیون بندی ... / استعلام,استعلام  اجرای عملیات آبخیزداری گابیون بندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244984/استعلام-الکتروموتور-مارک-SUMITOMO'>استعلام الکتروموتور مارک SUMITOMO  / استعلام , استعلام الکتروموتور مارک SUMITOMO </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244991/استعلام-لایروبی-قنات-و-چشمه'>استعلام لایروبی قنات و چشمه  / استعلام, لایروبی قنات و چشمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244994/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-آبرسانی--'>استعلام لوله پلی اتیلن آبرسانی... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245016/فراخوان-عملیات-واگذاری-خدمات-عملیات-رفت-و-روب-و-فضای-سبز-اصلاحیه'>فراخوان عملیات واگذاری خدمات عملیات رفت و روب و فضای سبز  اصلاحیه / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان عملیات واگذاری خدمات عملیات رفت و روب و فضای سبز اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245052/استعلام-تعمیر-و-بهسازی-درمانگاه-فرهنگیان'>استعلام تعمیر و بهسازی درمانگاه فرهنگیان / استعلام, استعلام تعمیر و بهسازی درمانگاه فرهنگیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245060/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودرو-پژو-یا-سمند'>استعلام اجاره یک دستگاه خودرو پژو یا سمند / استعلام,استعلام اجاره یک دستگاه خودرو پژو یا سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245076/استعلام-کاغذ-تحریر'>استعلام کاغذ تحریر / استعلام , استعلام کاغذ تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245082/استعلام-لایروبی--'>استعلام لایروبی ... / استعلام , استعلام لایروبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245087/استعلام-خرید-یک-سال-لایسنس-های-آنتی-ویروس-Kaspersky'>استعلام خرید یک سال لایسنس های آنتی ویروس Kaspersky  / استعلام,استعلام خرید یک سال لایسنس های آنتی ویروس Kaspersky </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245089/استعلام-فعالیت-های-اداره'>استعلام فعالیت های اداره  / استعلام,استعلام فعالیت های اداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245092/استعلام-تعمیرات-تابلوهای-برق'>استعلام تعمیرات تابلوهای برق / استعلام, استعلام تعمیرات تابلوهای برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245111/استعلام-ظروف-یکبار-مصرف'>استعلام ظروف یکبار مصرف / استعلام, ظروف یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245114/استعلام-خرید-باطری'>استعلام خرید باطری / استعلام , استعلام خرید باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245120/فراخوان-عملیات-خاکی-و-ابنیه-فنی--'>فراخوان عملیات خاکی و ابنیه فنی ... / فراخوان , فراخوان عملیات خاکی و ابنیه فنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245122/فراخوان-مناقصه-خدمات-طراحی-اجرا-و-راه-از-بازی-8-ایستگاه-حفاظت-کاتدیک'>فراخوان مناقصه خدمات طراحی، اجرا و راه از بازی 8 ایستگاه حفاظت کاتدیک / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خدمات طراحی، اجرا و راه از بازی 8 ایستگاه حفاظت کاتدیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245124/مناقصه-عمومی-مرمت-و-بازسازی-ایستگاه-های-آب-و-هواشناسی-استان'>مناقصه عمومی مرمت و بازسازی ایستگاه های آب و هواشناسی استان / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی مرمت و بازسازی ایستگاه های آب و هواشناسی استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245128/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245131/واگذاری-اداره-5-پایگاه-اورژانس-115-استان'>واگذاری اداره 5 پایگاه اورژانس 115 استان / مناقصه عمومی, واگذاری اداره 5 پایگاه اورژانس 115 استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245132/مناقصه-تخریب-و-بازسازی-مدرسه-3-کلاسه'>مناقصه  تخریب و بازسازی مدرسه 3 کلاسه / مناقصه  تخریب و بازسازی مدرسه 3 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245135/واگذاری-اداره-5-پایگاه-اورژانس-115-استان'>واگذاری اداره 5 پایگاه اورژانس 115 استان / مناقصه عمومی, واگذاری اداره 5 پایگاه اورژانس 115 استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245138/مناقصه-واگذاری-قرارداد'>مناقصه واگذاری قرارداد / مناقصه , مناقصه عملیات آبخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245176/استعلام-تعمیرات-طبقه-فوقانی-شعبه-شهران'>استعلام  تعمیرات طبقه فوقانی شعبه شهران / استعلام استعلام  تعمیرات طبقه فوقانی شعبه شهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245178/استعلام-کارت-خام-پرسنلی-و-ریبون'>استعلام کارت خام پرسنلی و ریبون  / استعلام, کارت خام پرسنلی و ریبون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245210/استعلام-کتاب-غدیر--'>استعلام کتاب غدیر... / استعلام, استعلام کتاب غدیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245223/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-خدمات-ایاب-و-ذهاب-بیمارستان'>فراخوان مناقصه انجام امور خدمات ایاب و ذهاب بیمارستان  / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه انجام امور خدمات ایاب و ذهاب بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245233/مناقصه-خرید-خدمت-آزمایشگاه'>مناقصه خرید خدمت آزمایشگاه / مناقصه , مناقصه خرید خدمت آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245234/استعلام-قیمت-خرید-لوازم-اداری'>استعلام قیمت  خرید لوازم اداری  / فرم استعلام قیمت,استعلام قیمت  خرید لوازم اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245235/مناقصه-تکمیل-نازک-کاری-مرحله-دوم'>مناقصه تکمیل نازک کاری- مرحله دوم  / مناقصه, مناقصه تکمیل نازک کاری- مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245237/مناقصه-تکمیل-نازک-کاری-مرکز-بهداشت-و-درمانی-شهری'>مناقصه تکمیل نازک کاری مرکز بهداشت و درمانی شهری / مناقصه, مناقصه تکمیل نازک کاری مرکز بهداشت و درمانی شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245240/مناقصه-تکمیل-نازک-کاری'>مناقصه تکمیل نازک کاری / مناقصه تکمیل نازک کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245248/مناقصه-تکمیل-نازک-کاری'>مناقصه تکمیل نازک کاری / مناقصه تکمیل نازک کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245249/مناقصه-پروژه-محوطه-سازی-مرکز-بهداشت'>مناقصه پروژه محوطه سازی مرکز بهداشت / مناقصه, مناقصه پروژه محوطه سازی مرکز بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245254/تجدید-فراخوان-مناقصه-واگذاری-امور-لنژری'>تجدید فراخوان مناقصه واگذاری امور لنژری  / تجدید فراخوان مناقصه, تجدید فراخوان مناقصه واگذاری امور لنژری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245256/استعلام-پرده-زیره-ساده-طرح-چوب'>استعلام پرده زیره ساده طرح چوب / استعلام ,استعلام پرده زیره ساده طرح چوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245263/مناقصه-نازک-کاری-مرکز-بهداشت'>مناقصه نازک کاری مرکز بهداشت  / مناقصه , مناقصه نازک کاری مرکز بهداشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245273/مناقصه-تکمیل-پایگاه-بهداشتی-شهری-شهرستان'>مناقصه تکمیل پایگاه بهداشتی شهری شهرستان / مناقصه, مناقصه تکمیل پایگاه بهداشتی شهری شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245289/استعلام-کابل-شبکه'>استعلام کابل شبکه  / استعلام,استعلام کابل شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245295/استعلام-لاستیک--'>استعلام لاستیک ... / استعلام, استعلام لاستیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245306/استعلام-خرید-فایروال-شبکه'>استعلام خرید فایروال شبکه / استعلام,خرید فایروال شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245309/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی / استعلام, استعلام محصولات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245313/استعلام-طراحی--تولید-توسعه--آموزش-و-استقرار-نرم-افزار-سامانه'>استعلام طراحی ، تولید توسعه ، آموزش و استقرار نرم افزار سامانه  / استعلام ,استعلام طراحی ، تولید توسعه ، آموزش و استقرار نرم افزار سامانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243919/مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-پلی-اتیلن-در-سایزهای-63-90-و-200-میلی-متر'>مناقصه خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن در سایزهای 63، 90 و 200 میلی متر / مناقصه, مناقصه خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن در سایزهای 63، 90 و 200 میلی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243958/مناقصه-واگذاری-فعالیت-های-عملیات-و-اتفاقات-و-بهره-برداری-شبکه'>مناقصه واگذاری فعالیت های عملیات و اتفاقات و بهره برداری شبکه / مناقصه , مناقصه واگذاری فعالیت های عملیات و اتفاقات و بهره برداری شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243979/فراخوان-مناقصه-انتخاب-تامین-کننده-جهت-تهیه-بهره-برداری-و-آموزش-تجهیزات-پایش-کیفی-آب--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انتخاب تامین کننده جهت تهیه، بهره برداری و آموزش تجهیزات پایش کیفی آب... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انتخاب تامین کننده جهت تهیه، بهره برداری و آموزش تجهیزات پایش کیفی آب... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244009/استعلام-ساخت-و-تولید-کلیپ'>استعلام ساخت و تولید کلیپ / استعلام , استعلام ساخت و تولید کلیپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244024/فراخوان-عمومی-جذب-و-شناسایی-سرمایه-گذار-نوبت-دوم'>فراخوان عمومی جذب و شناسایی سرمایه گذار نوبت دوم  / فراخوان عمومی ،فراخوان عمومی جذب و شناسایی سرمایه گذار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244042/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری-نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244073/فراخوان-مناقصه-خرید-ترانس-جریان-و-ولتاژ-در-سطوح-ولتاژی-مختلف'>فراخوان مناقصه خرید ترانس جریان و ولتاژ در سطوح ولتاژی مختلف / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, فراخوان مناقصه خرید ترانس جریان و ولتاژ در سطوح ولتاژی مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244105/مناقصه-واگذاری-فعالیتهای-insert-لوله-آلومینیومی-و-دمونتاژ-و-مونتاژ--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری فعالیتهای insert لوله آلومینیومی و دمونتاژ و مونتاژ ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فعالیتهای insert لوله آلومینیومی و دمونتاژ و مونتاژ ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244148/مناقصه-خرید-4-دستگاه-ماموگرافی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 4 دستگاه ماموگرافی نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 4 دستگاه ماموگرافی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244157/استعلام-تانک-الکتروفوز-عمومی-کوچک'>استعلام  تانک الکتروفوز عمومی کوچک  / استعلام, تانک الکتروفوز عمومی کوچک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244165/استعلام-ترازوی-دیجیتال--'>استعلام ترازوی دیجیتال ... / استعلام, استعلام ترازوی دیجیتال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244178/استعلام-سه-بعدی-سازی-مهندسی-معکوس-خطوط-انتقال--'>استعلام  سه بعدی سازی مهندسی معکوس خطوط انتقال ... / استعلام, استعلام  سه بعدی سازی مهندسی معکوس خطوط انتقال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244186/استعلام-لوله-آبده-چاه-پیچ-و-مهر-و--'>استعلام لوله آبده چاه، پیچ و مهر و .. / استعلام, لوله آبده چاه، پیچ و مهر و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244198/استعلام-سانتریفیوژ-یخچالدار'>استعلام سانتریفیوژ یخچالدار / استعلام , استعلام سانتریفیوژ یخچالدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244202/استعلام-هدایت-سنج-پرتابل-ضد-آب--'>استعلام هدایت سنج پرتابل ضد آب... / استعلام, استعلام هدایت سنج پرتابل ضد آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244225/استعلام-اره-فارسی-بر-ماکیتا-ls1018'>استعلام اره فارسی بر ماکیتا ls1018 / استعلام, استعلام اره فارسی بر ماکیتا ls1018</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244256/مناقصه-خرید-150-دستگاه-الکتروشوک-بایفیزیک-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 150 دستگاه الکتروشوک بایفیزیک نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه خرید 150 دستگاه الکتروشوک بایفیزیک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244259/مناقصه-خدمات-ترابری-امور-انتقال-نیروی-البرز'>مناقصه خدمات ترابری امور انتقال نیروی البرز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات ترابری امور انتقال نیروی البرز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244261/مناقصه-خرید-50-دستگاه-الکتروکوتر-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 50 دستگاه الکتروکوتر نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 50 دستگاه الکتروکوتر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244268/مناقصه-خرید-20-دستگاه-سونواکو-کاردیوگرافی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 20 دستگاه سونواکو کاردیوگرافی نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 20 دستگاه سونواکو کاردیوگرافی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244271/مناقصه-خرید-150-دستگاه-ونتیلاتور-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 150 دستگاه ونتیلاتور نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 150 دستگاه ونتیلاتور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244276/مناقصه-خرید-swivel-joints-2-(chiksan-steel-style-no-10)'>مناقصه خرید swivel joints 2 (chiksan steel style no.10) / مناقصه, مناقصه خرید swivel joints 2 (chiksan steel style no.10)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244280/مناقصه-خرید-15-دستگاه-سی-آرم-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 15 دستگاه سی آرم نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 15 دستگاه سی آرم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244284/فراخوان-مناقصه-بهره-برداری-نگهداری-و-راهبری-تصفیه-خانه-فاضلاب--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه بهره برداری، نگهداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب  - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه بهره برداری، نگهداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244289/مناقصه-انجام-آزمایشات-کنترل-کیفی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه انجام آزمایشات کنترل کیفی  ـ نوبت دوم / مناقصه، مناقصه انجام آزمایشات کنترل کیفی  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244294/مناقصه-خرید-گاردریل-و-متعلقات--'>مناقصه خرید گاردریل و متعلقات... / آگهی مناقصه، مناقصه خرید گاردریل و متعلقات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244363/استعلام-دستگاه-نمونه-بردار'>استعلام دستگاه نمونه بردار / استعلام,دستگاه نمونه بردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244376/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام,سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244409/استعلام-کابل-تلفن-و-دیگر-تجهیزات--'>استعلام کابل تلفن و دیگر تجهیزات ... / استعلام, استعلام کابل تلفن و دیگر تجهیزات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244440/استعلام-خرید-لوازم-مصرفی-سالن-تشریح-و-آزمایشگاه'>استعلام خرید لوازم مصرفی سالن تشریح و آزمایشگاه / استعلام استعلام خرید لوازم مصرفی سالن تشریح و آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244462/مناقصه-ارائه-خدمات-تامین-نیروی-انسانی-سامانه-نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات تامین نیروی انسانی سامانه- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه ارائه خدمات تامین نیروی انسانی سامانه - نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244470/استعلام-آموزش-و-پیاده-سازی-استاندارد-Iso-IEC17025-ویرایش-دوم-1386'>استعلام آموزش و پیاده سازی استاندارد Iso/IEC17025 ویرایش دوم 1386  / استعلام, آموزش و پیاده سازی استاندارد Iso/IEC17025 ویرایش دوم 1386 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244471/استعلام-تعمیرات-اساسی-سرویس-کامل-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-چیلر--'>استعلام تعمیرات اساسی، سرویس کامل و راه اندازی دو دستگاه چیلر... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی، سرویس کامل و راه اندازی دو دستگاه چیلر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244489/استعلام-قطعات-کامپیوتر--'>استعلام قطعات کامپیوتر... / استعلام, استعلام قطعات کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244513/استعلام-خرید-هارد-دیسک--'>استعلام خرید هارد دیسک... / استعلام, استعلام خرید هارد دیسک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244515/مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-با-لوله-های-پلی-اتیلن-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن ـ نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی و مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244517/استعلام-نوشت-افزار--'>استعلام نوشت افزار ... / استعلام , استعلام نوشت افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244520/استعلام-نگهداری-از-فضای-سبز'>استعلام نگهداری از فضای سبز / استعلام,استعلام نگهداری از فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244537/استعلام-تجهیزات-یارانه-ای'>استعلام تجهیزات یارانه ای  / استعلام , استعلام تجهیزات یارانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244574/استعلام-تنظیم-و-تعویض-کفه-های-باسکول--'>استعلام تنظیم و تعویض کفه های باسکول ... / استعلام, استعلام تنظیم و تعویض کفه های باسکول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244637/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-ابنیه-فنی'>استعلام تعمیر و بازسازی ابنیه فنی / استعلام, تعمیر و بازسازی ابنیه فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244679/مناقصه-اجرای-سیستم-انتقال-آب-به-اراضی-چشمه-های-آبگرم-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای سیستم انتقال آب به اراضی چشمه های آبگرم نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای سیستم انتقال آب به اراضی چشمه های آبگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244706/استعلام-پروژه-جنگل-کاری-و-احیا-عرصه-های-دارای-پتانسیل-جنگلی'>استعلام پروژه جنگل کاری و احیا عرصه های دارای پتانسیل جنگلی  / استعلام,استعلام پروژه جنگل کاری و احیا عرصه های دارای پتانسیل جنگلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244718/مناقصه-انجام-عملیات-نگهبانی-حفاظت-فیزیکی-بیمارستان--'>مناقصه  انجام عملیات نگهبانی حفاظت فیزیکی بیمارستان ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام عملیات نگهبانی حفاظت فیزیکی بیمارستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244747/مناقصه-انجام-عملیات-نگهبانی-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه انجام عملیات نگهبانی حفاظت فیزیکی / مناقصه, مناقصه انجام عملیات نگهبانی حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244760/مناقصه-کاهش-تلفات-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه کاهش تلفات شهری ...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه کاهش تلفات شهری ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244776/فراخوان-مناقصه-اجاره-هفت-دستگاه-خودرو-سواری'>فراخوان مناقصه اجاره هفت دستگاه خودرو سواری  / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه اجاره هفت دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244784/مناقصه-ساخت-یک-باب-مدرسه-12-کلاسه'>مناقصه ساخت یک باب مدرسه 12 کلاسه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت یک باب مدرسه 12 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244854/استعلام-جهت-آنالیز-xrf-xrd-دستگاه-مواد-ورودی'>استعلام جهت آنالیز xrf-xrd دستگاه مواد ورودی  / استعلام, استعلام جهت آنالیز xrf-xrd دستگاه مواد ورودی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244898/استعلام-پمپ-روغن-دستی--اقلام-یدکی-اطلس-کوپکو'>استعلام  پمپ روغن دستی ، اقلام یدکی اطلس کوپکو / استعلام ,استعلام  پمپ روغن دستی ، اقلام یدکی اطلس کوپکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244947/فراخوان-احداث-شبکه-برق-20-کیلوولت-زمینی-و-هوایی-نوبت-دوم'>فراخوان احداث شبکه برق 20 کیلوولت زمینی و هوایی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان احداث شبکه برق 20 کیلوولت زمینی و هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244950/مناقصه-اصلاح-اساسی-سیستم-بالابری-دکلهای-تلسکوپی--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح اساسی سیستم بالابری دکلهای تلسکوپی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح اساسی سیستم بالابری دکلهای تلسکوپی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244962/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات-در-محوطه-های-مناطق-مسکونی'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات در محوطه های مناطق مسکونی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات در محوطه های مناطق مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245015/استعلام-سوئیچ-و-ماژول--'>استعلام سوئیچ و ماژول... / استعلام, استعلام سوئیچ و ماژول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245023/استعلام-خرید-تجهیزات--'>استعلام خرید تجهیزات... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245040/فراخوان-اجرای-روکش-آسفالت'>فراخوان اجرای روکش آسفالت / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان اجرای روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245080/استعلام-فعالیتهای-مخابراتی'>استعلام فعالیتهای مخابراتی / استعلام,فعالیتهای مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245102/استعلام-جشنواره-فرزندان-مهر'>استعلام جشنواره فرزندان مهر  / استعلام, جشنواره فرزندان مهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245141/استعلام-100-عدد-باطری--'>استعلام 100 عدد باطری .. / استعلام 100 عدد باطری ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245161/استعلام-خرید-کابل-خودنگهدار-فشار-ضعیف-6-رشته'>استعلام خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف 6 رشته / استعلام,  استعلام خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف 6 رشته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245163/استعلام-خرید-کابل-خودنگهداری-فشار-ضعیف-6-رشته'>استعلام خرید کابل خودنگهداری فشار ضعیف 6 رشته / استعلام, ااستعلام خرید کابل خودنگهداری فشار ضعیف 6 رشته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245165/استعلام-سرور-رایانه-مدل-DL380--'>استعلام سرور رایانه مدل DL380  .. / استعلام, استعلام سرور رایانه مدل DL380  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245175/استعلام-پهنای-باند-اینترنیت'>استعلام پهنای باند اینترنیت  / استعلام ,استعلام پهنای باند اینترنیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245194/استعلام-اجرای-خط-برق-و--'>استعلام اجرای خط برق و... / استعلام,اجرای خط برق و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245202/استعلام-دستگاه-نمونه-گیری-هوا-برند-زیمنس'>استعلام دستگاه نمونه گیری هوا برند زیمنس  / استعلام, دستگاه نمونه گیری هوا برند زیمنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245231/مناقصه-رفت-و-روب-جاروکشی-برداشت-و-حمل-زباله-و-انتقال-آن-به-محل-دفن--مرحله-دوم-97-5-8'>مناقصه رفت و روب، جاروکشی، برداشت و حمل زباله و انتقال آن به محل دفن .. مرحله دوم 97/5/8 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه رفت و روب، جاروکشی، برداشت و حمل زباله و انتقال آن به محل دفن .. مرحله دوم 97/5/8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245244/استعلام-سیمان--'>استعلام سیمان ... / استعلام , استعلام سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245253/استعلام-تعمیر-برد-MES1400-آمپلی-فایر-رادار'>استعلام تعمیر برد MES1400 آمپلی فایر رادار  / استعلام,استعلام تعمیر برد MES1400 آمپلی فایر رادار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245270/استعلام-خرید-تجهیزات'>استعلام خرید تجهیزات / استعلام,استعلام خرید تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245291/استعلام-انجام-کارهای-مربوط-به-بازار-برق'>استعلام انجام کارهای مربوط به بازار برق / استعلام, انجام کارهای مربوط به بازار برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245297/استعلام-خرید-تجهیزات--'>استعلام خرید تجهیزات ... / استعلام,استعلام خرید تجهیزات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243942/تامین-مصالح-و-اجرای-ساختمان-اداری-و-سالن-جلسات'>تامین مصالح و اجرای ساختمان اداری و سالن جلسات  / تامین مصالح و اجرای ساختمان اداری و سالن جلسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244026/فراخوان-اجرای-عملیات-آبخیزداری-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای عملیات آبخیزداری- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه ، فراخوان اجرای عملیات آبخیزداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244053/مناقصه-خرید-160-تن-سیمان-پاشیدنی-ضد-اسید--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 160 تن سیمان پاشیدنی ضد اسید  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 160 تن سیمان پاشیدنی ضد اسید  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244089/مناقصه-واگذاری-عملیات-احداث-توسعه-اصلاحات-روشنایی-و-نیرورسانی--'>مناقصه واگذاری عملیات احداث، توسعه، اصلاحات، روشنایی و نیرورسانی... / مناقصه  عمومی, مناقصه واگذاری عملیات احداث، توسعه، اصلاحات، روشنایی و نیرورسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244091/استعلام-آسانسور--'>استعلام آسانسور ... / استعلام, استعلام آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244131/مناقصه-پروژه-آبرسانی'>مناقصه پروژه آبرسانی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه آبرسانی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244140/مناقصه-عمومی-خرید-تسمه-فولادی'>مناقصه عمومی  خرید تسمه فولادی  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی  خرید تسمه فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244162/مناقصه-امور-خدمات-عمومی-مجتمع-خدماتی-رفاهی'>مناقصه امور خدمات عمومی مجتمع خدماتی رفاهی  / فراخوان مناقصه , مناقصه امور خدمات عمومی مجتمع خدماتی رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244180/مناقصه-احداث-(تامین-تجهیزات-مصالح-و-اجرای)-35420-متر-شبکه-پلی-اتیلن---(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث (تامین تجهیزات، مصالح و اجرای) 35420 متر شبکه پلی اتیلن ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث (تامین تجهیزات، مصالح و اجرای) 35420 متر شبکه پلی اتیلن ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244194/فراخوان-مناقصه-خرید-خدمات-مشاوره-طرح-احداث-مجتمع'>فراخوان مناقصه خرید خدمات مشاوره طرح احداث مجتمع  / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه  خرید خدمات مشاوره طرح احداث مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244199/استعلام-پی-اچ-متر-پرتابل-واترپروف'>استعلام پی اچ متر پرتابل واترپروف  / استعلام,استعلام پی اچ متر پرتابل واترپروف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244210/فراخوان-خرید-ترانسهای-اندازه-گیری-برای-پست-های-132-20-کیلوولت'>فراخوان خرید ترانسهای اندازه گیری برای پست های 132.20 کیلوولت / مناقصه عمومی, فراخوان خرید ترانسهای اندازه گیری برای پست های 132.20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244239/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-موتور-ژنراتور-گازسوز'>مناقصه خرید یک دستگاه موتور ژنراتور گازسوز  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه موتور ژنراتور گازسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244246/فراخوان-شستشو-و-پوشش-نمای-ساختمان-پت-اسکن'>فراخوان شستشو و پوشش نمای ساختمان پت اسکن  / فراخوان, فراخوان شستشو و پوشش نمای ساختمان پت اسکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244273/مناقصه-تامین-بیمه-مسئولیت-مدنی-کارفرما-در-قبال-کارکنان--نوبت-دوم'>مناقصه تامین بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه تامین بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244274/مناقصه-اجاره-خودرو-سواری'>مناقصه اجاره خودرو سواری / مناقصه, مناقصه اجاره خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244277/تجدید-مناقصه-انجام-امور-خدمات-نگهداری-راهبری--'>تجدید مناقصه انجام امور خدمات نگهداری، راهبری ... / فراخوان تجدید مناقصه عمومی,تجدید مناقصه انجام امور خدمات نگهداری، راهبری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244305/مناقصه-ساخت-قالب-های-دایکاتی'>مناقصه ساخت قالب های دایکاتی / مناقصه, مناقصه ساخت قالب های دایکاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244360/استعلام-فنس-کشی-چاه-ها-و-مخازن'>استعلام فنس کشی چاه ها و مخازن / استعلام, فنس کشی چاه ها و مخازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244389/استعلام-تهیه-و-اجرای-تعمیرات-فنس-دیوار--'>استعلام تهیه و اجرای تعمیرات فنس دیوار... / استعلام,استعلام تهیه و اجرای تعمیرات فنس دیوار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244391/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-راه-روستایی'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244428/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات---'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات .... / استعلام , استعلام فعالیت‌ های نصب تاسیسات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244439/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اصلاح-پل-متحرک-اسکله-رو--رو-ریلی'>فراخوان ارزیابی کیفی اصلاح پل متحرک اسکله رو - رو ریلی   / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی اصلاح پل متحرک اسکله رو - رو ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244449/استعلام-درآوردن-لوله-از-زمین-و-حمل-آن'>استعلام درآوردن لوله از زمین و حمل آن / استعلام,استعلام درآوردن لوله از زمین و حمل آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244488/استعلام-ساخت-پارتیشن--'>استعلام ساخت پارتیشن ... / استعلام, استعلام ساخت پارتیشن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244558/فراخون-ارزیابی-کیفی-عملیات-برون-سپاری-فعالیتهای-بهره-برداری--ـ-نوبت-دوم'>فراخون ارزیابی کیفی عملیات برون سپاری فعالیتهای بهره برداری... ـ نوبت دوم / فراخون ارزیابی کیفی عملیات برون سپاری فعالیتهای بهره برداری... ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244562/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-پلی-اتیلن-خطوط-انتقال-آب-سد'>تجدید مناقصه خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن خطوط انتقال آب سد / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن خطوط انتقال آب سد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244582/آگهی-فراخوان-عمومی-مشارکت-و-سرمایه-گذاری-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان عمومی مشارکت و سرمایه گذاری نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی مشارکت و سرمایه گذاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244653/استعلام-بهای-کنتور-آب-هوشمند-حجمی--'>استعلام بهای کنتور آب هوشمند حجمی... / استعلام, استعلام بهای کنتور آب هوشمند حجمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244658/تمدید-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-باغ-گل-ها'>تمدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز باغ گل ها  / مناقصه عمومی, تمدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز باغ گل ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244670/تجدید-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-شهری-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری  ـ نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244672/مناقصه-اجرای-روکش-و-ترمیم-آسفالت-راه-های-اصلی--فرعی-و---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای روکش و ترمیم آسفالت راه های اصلی ، فرعی و.... نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای روکش و ترمیم آسفالت راه های اصلی ، فرعی و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244677/تمدید-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-پارک'>تمدید مناقصه  عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک / مناقصه عمومی, تمدید مناقصه  عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244715/استعلام-کپسول-آتش-نشانی-co2'>استعلام کپسول آتش نشانی co2  / استعلام, کپسول آتش نشانی co2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244736/تمدید-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-پارک'>تمدید مناقصه  عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک / مناقصه عمومی, تمدید مناقصه  عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244738/استعلام-اصلاح-سیستم-سوخت-رسانی'>استعلام اصلاح سیستم سوخت رسانی  / استعلام,استعلام اصلاح سیستم سوخت رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244751/استعلام-KSB-قطعات-پمپ'>استعلام KSB قطعات پمپ / استعلام ،استعلام KSB قطعات پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244793/استعلام-PARTS-FOR-NETZSCH-SCREW-PUMP'>استعلام PARTS FOR NETZSCH SCREW PUMP / استعلام, استعلام PARTS FOR NETZSCH SCREW PUMP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244794/استعلام-PARTS-FOR-NETZSCH-SCREW-PUMP'>استعلام PARTS FOR "NETZSCH" SCREW PUMP / استعلام, استعلام PARTS FOR "NETZSCH" SCREW PUMP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244797/استعلام-اسپری-هدر--دوربین-صنعتی'>استعلام اسپری هدر ، دوربین صنعتی  / فراخوان مناقصه ، استعلام اسپری هدر ، دوربین صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244804/استعلام-plug-for-artash-heat-exchanger'>استعلام plug  for artash  heat exchanger  / استعلام, استعلام plug  for artash  heat exchanger </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244812/استعلام-میز-اداری--'>استعلام میز اداری ... / استعلام ,استعلام میز اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244822/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244823/استعلام-(دایو)-تخته-فنر-دورافلکس'>استعلام (دایو) تخته فنر دورافلکس  / استعلام, (دایو) تخته فنر دورافلکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244852/مناقصه-پیمانکار-عملیات-حفاری-و-تحکیم-تونل-های-انحراف--'>مناقصه پیمانکار عملیات حفاری و تحکیم تونل های انحراف... / آگهی مناقصه پیمانکار, مناقصه پیمانکار عملیات حفاری و تحکیم تونل های انحراف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244860/مناقصه-عمومی-اجرای-دیوار-ساحلی-رودخانه--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای دیوار ساحلی رودخانه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی اجرای دیوار ساحلی رودخانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244879/استعلام-​2-آیتم-باکس-سوئیچ-موتور-با-مارک-اشنایدر'>استعلام ​2 آیتم باکس سوئیچ موتور با مارک اشنایدر / استعلام , استعلام ​2 آیتم باکس سوئیچ موتور با مارک اشنایدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244941/استعلام-ترمومتر-گرم-کن-SAMWONENG--'>استعلام ترمومتر گرم کن SAMWONENG ... / استعلام, استعلام ترمومتر گرم کن SAMWONENG ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244968/استعلام-روغن-ضد-جرقه-بدنه-سراتو'>استعلام روغن ضد جرقه بدنه سراتو / استعلام , استعلام روغن ضد جرقه بدنه سراتو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244988/استعلام-تجهیزات-زیرساخت-پسیو---'>استعلام  تجهیزات زیرساخت پسیو  ... / استعلام ,استعلام  تجهیزات زیرساخت پسیو  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244998/استعلام-تجهیزات-سوئیچ'>استعلام  تجهیزات سوئیچ / استعلام, تجهیزات سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245009/استعلام-تجهیزات-فایروال--'>استعلام تجهیزات فایروال ... / استعلام , استعلام تجهیزات فایروال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245010/استعلام-تجهیزات-روتر'>استعلام تجهیزات روتر / استعلام, استعلام تجهیزات روتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245037/مناقصه-سرویس--نگهداری--بهره-برداری--راهبری-و-ارائه-خدمات-ایمنی'>مناقصه سرویس ، نگهداری ، بهره برداری ، راهبری و ارائه خدمات ایمنی / مناقصه , مناقصه سرویس ، نگهداری ، بهره برداری ، راهبری و ارائه خدمات ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245046/استعلام-تجهیزات-شبکه-HMC'>استعلام تجهیزات شبکه HMC / استعلام, تجهیزات شبکه HMC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245047/استعلام-کپسول-آتشنشانی--'>استعلام کپسول آتشنشانی ... / استعلام , استعلام کپسول آتشنشانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245054/تجدید-مناقصه-انجام-امور-محوله-مربوط-به-نگهداری-از-اماکن-و-تاسیسات--'>تجدید مناقصه انجام امور محوله مربوط به نگهداری از اماکن و تاسیسات...  / مناقصه ، تجدید مناقصه انجام امور محوله مربوط به نگهداری از اماکن و تاسیسات... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245068/استعلام-عملیات-اجرایی-ساخت-مخزن-بتنی'>استعلام عملیات اجرایی ساخت مخزن بتنی / استعلام, استعلام عملیات اجرایی ساخت مخزن بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245071/استعلام-نقشه-برداری-و-مطالعات'>استعلام نقشه برداری و مطالعات  / استعلام,استعلام نقشه برداری و مطالعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245078/استعلام-زنگار-زدایی-و-مرمت-تابلوی-سر-در-شرکت'>استعلام زنگار زدایی و مرمت تابلوی سر در شرکت / استعلام, زنگار زدایی و مرمت تابلوی سر در شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245116/استعلام-ارزیابی-اثرات-زیست-محیطی'>استعلام ارزیابی اثرات زیست محیطی / استعلام,ارزیابی اثرات زیست محیطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245123/استعلام-اقلام-دوو--'>استعلام اقلام دوو .. / استعلام اقلام دوو ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245134/استعلام-100-عدد-بوش--'>استعلام 100 عدد بوش .. / استعلام 100 عدد بوش ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245166/استعلام-تهیه-مبدل'>استعلام تهیه مبدل / استعلام,تهیه مبدل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245183/استعلام-عملیات-اجرایی-بهسازی-چشمه--'>استعلام عملیات اجرایی بهسازی چشمه  .. / استعلام, استعلام عملیات اجرایی بهسازی چشمه  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245217/استعلام-تامین-مبدل-مخابراتی--'>استعلام تامین مبدل مخابراتی... / استعلام, استعلام تامین مبدل مخابراتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245219/استعلام-مبدل-مخابراتی-E1-ETH-تک-پورت-BNC-LAN'>استعلام  مبدل مخابراتی E1/ETH تک پورت BNC/LAN  / استعلام, استعلام  مبدل مخابراتی E1/ETH تک پورت BNC/LAN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245274/استعلام-تهیه-و-چاپ-گواهی-مالیاتی--'>استعلام تهیه و چاپ گواهی مالیاتی ... / استعلام, تهیه و چاپ گواهی مالیاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245290/استعلام-آنتی-ویروس-شبکه'>استعلام آنتی ویروس شبکه / استعلام,آنتی ویروس شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245299/استعلام-تهیه-و-تامین-لباس-کار-جهت-کارکنان'>استعلام تهیه و تامین لباس کار جهت کارکنان / استعلام,استعلام تهیه و تامین لباس کار جهت کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245307/استعلام-میلگرد-10-اسپیرال'>استعلام میلگرد 10 اسپیرال  / استعلام ,  استعلام میلگرد 10 اسپیرال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245312/استعلام-میلگرد-شماره-10'>استعلام میلگرد شماره 10 / استعلام , استعلام میلگرد شماره 10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244033/مناقصه-خرید-انواع-شیرآلات-چدنی-پروانه-ای'>مناقصه خرید انواع شیرآلات چدنی پروانه ای / مناقصه خرید انواع شیرآلات چدنی پروانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244034/مناقصه-خرید-ده-فروند-بویه-پلی-اتیلن--'>مناقصه خرید ده فروند بویه پلی اتیلن... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید ده فروند بویه پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244071/مناقصه-خرید-لامپ-و-فانوس-LED-و-چشمک-زن-خورشیدی--97-05-08'>مناقصه خرید لامپ و فانوس LED و چشمک زن خورشیدی - 97.05.08 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لامپ و فانوس LED و چشمک زن خورشیدی - 97.05.08</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244135/مناقصه-خدمات-وصول-مطالبات-و-قطع-گاز-در-روستاها-و--'>مناقصه خدمات وصول مطالبات و قطع گاز در روستاها و... / مناقصه ،مناقصه خدمات وصول مطالبات و قطع گاز در روستاها و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244183/آگهی--انجام-امور-خدمات-فنی'>آگهی   انجام امور خدمات فنی / مناقصه ، مناقصه  انجام امور خدمات فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244189/مناقصه-انجام-امور-خدمات-عمومی-(امور-حمل-و-نقل--'>مناقصه انجام امور خدمات عمومی (امور حمل و نقل... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام امور خدمات عمومی (امور حمل و نقل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244207/استعلام-حفر-چاه-عمیق-مجتمع-کوثر--'>استعلام حفر چاه عمیق مجتمع کوثر ... / استعلام,استعلام حفر چاه عمیق مجتمع کوثر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244215/استعلام-تکمیل-چاه'>استعلام تکمیل چاه  / استعلام,استعلام تکمیل چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244234/مناقصه-انجام-امور-تولیدی'>مناقصه انجام امور تولیدی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام امور تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244247/مناقصه-خرید-تعداد-30-دستگاه-تست-ورزش-12-کاناله-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه تست ورزش 12 کاناله نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه تست ورزش 12 کاناله نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244251/فراخوان-ارائه-خدمات-حمل-و-نقل-جهت-انجام-ماموریتهای-داخل-و-خارج-از-شهر'>فراخوان ارائه خدمات حمل و نقل جهت انجام ماموریتهای داخل و خارج از شهر / فراخوان , فراخوان ارائه خدمات حمل و نقل جهت انجام ماموریتهای داخل و خارج از شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244283/مناقصه-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب-مشترکین-گاز-نوبت-دوم'>مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز- نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244298/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-ایاب-و-ذهاب-کارمندان'>مناقصه  انجام امور مربوط به ایاب و ذهاب کارمندان / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  انجام امور مربوط به ایاب و ذهاب کارمندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244316/مناقصه-تامین-بخشی-از-تجهیزات-و-عملیات-احداث--'>مناقصه تامین بخشی از تجهیزات و عملیات احداث.... / آگهی مناقصه , مناقصه تامین بخشی از تجهیزات و عملیات احداث....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244328/مناقصه-واگذاری-خدمات-غذاخوری'>مناقصه واگذاری خدمات غذاخوری / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری خدمات غذاخوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244336/مناقصه-تامین-اینترنت-و-اینترانت'>مناقصه تامین اینترنت و اینترانت / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تامین اینترنت و اینترانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244346/مناقصه-امور-خدمات-نقلیه-ای'>مناقصه امور خدمات نقلیه ای / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه  امور خدمات نقلیه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244354/مناقصه-انجام-عملیات-حفاری-چاه-و-اجرای-سیستم-حفاظت-کاتدیک-و--'>مناقصه انجام عملیات حفاری چاه و اجرای سیستم حفاظت کاتدیک  و ... / مناقصه , مناقصه انجام عملیات حفاری چاه و اجرای سیستم حفاظت کاتدیک  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244401/مناقصه-بازسازی-و-بهسازی-تاسیسات-پمپاژ-آب--'>مناقصه بازسازی و بهسازی تاسیسات پمپاژ آب ... / مناقصه , مناقصه بازسازی و بهسازی تاسیسات پمپاژ آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244473/مناقصه-نصب-کنتور-و-رگولاتور-مشترکین-گاز'>مناقصه نصب کنتور و رگولاتور مشترکین گاز / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نصب کنتور و رگولاتور مشترکین گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244482/استعلام-سرویس-و-تعمیر-و-نگهداری-آسانسور--'>استعلام سرویس و تعمیر و نگهداری آسانسور ... / استعلام , استعلام سرویس و تعمیر و نگهداری آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244486/استعلام-بلبرینگ-و-رولبرینگ'>استعلام  بلبرینگ و رولبرینگ / استعلام,  بلبرینگ و رولبرینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244490/استعلام-تجهیزات-سیستم-پنوماتیک--'>استعلام تجهیزات سیستم پنوماتیک... / استعلام,استعلام تجهیزات سیستم پنوماتیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244499/استعلام-روغن-و-گریس'>استعلام روغن و گریس  / استعلام,استعلام روغن و گریس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244510/استعلام-براش-کربنی'>استعلام براش کربنی  / استعلام,استعلام براش کربنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244511/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت / آگهی مناقصه،مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244611/استعلام-تکمیل-زیرسازی-و-آسفالت-ورودی--'>استعلام تکمیل زیرسازی و آسفالت ورودی ... / استعلام, استعلام تکمیل زیرسازی و آسفالت ورودی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244644/استعلام-مواد-و-تجهیزات-آزمایشگاهی-طرح-آبرسانی--'>استعلام مواد و تجهیزات آزمایشگاهی طرح آبرسانی .. / استعلام, استعلام مواد و تجهیزات آزمایشگاهی طرح آبرسانی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244652/مناقصه-انجام-پروژه-لکه-گیری-معابر-سطح-شهر'>مناقصه انجام پروژه لکه گیری معابر سطح شهر / مناقصه , مناقصه انجام پروژه لکه گیری معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244771/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-ازمایشگاهی'>استعلام لوازم و تجهیزات ازمایشگاهی / استعلام , استعلام لوازم و تجهیزات ازمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244791/مناقصه-رفع-حوادث-وتعمير-شبکه-مناطق-ايستگاه-پمپاژ-چقاميرزا-وتصفيه-خانه-فاضلاب'>مناقصه  رفع حوادث وتعمير شبکه مناطق ايستگاه پمپاژ چقاميرزا وتصفيه خانه فاضلاب    / مناقصه, مناقصه  رفع حوادث وتعمير شبکه مناطق ايستگاه پمپاژ چقاميرزا وتصفيه خانه فاضلاب   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244876/استعلام-سوپاپ-دمنده-مکنده-لکوموتیو'>استعلام سوپاپ دمنده مکنده لکوموتیو / استعلام, استعلام سوپاپ دمنده مکنده لکوموتیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244877/استعلام-خرید-پودر-منیزیت'>استعلام  خرید پودر منیزیت  / استعلام ، استعلام  خرید پودر منیزیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244878/استعلام-خرید-150000-جفت-دستكش-كف-چرمی-پشت-برزنتی'>استعلام خرید 150000 جفت دستكش كف چرمی پشت برزنتی / استعلام, استعلام خرید 150000 جفت دستكش كف چرمی پشت برزنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244905/استعلام-4-آیتم-گلند-کائوچی-طوسی'>استعلام 4 آیتم گلند کائوچی طوسی / استعلام , استعلام 4 آیتم گلند کائوچی طوسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244959/تمدید-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-پروژه-های-سطح-شهر-ـ-نوبت-دوم'>تمدید مناقصه  تعمیر و نگهداری پروژه های سطح شهر ـ نوبت دوم / آگهی تمدید مناقصه عمومی , مناقصه  تعمیر و نگهداری پروژه های سطح شهر ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244960/استعلام-باطری-با-مارک--'>استعلام باطری با مارک... / استعلام, استعلام ترمومتر گرم کن SAMWONENG ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244973/استعلام-اتصالات-چدنی--'>استعلام اتصالات چدنی... / استعلام, استعلام اتصالات چدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244992/استعلام-دستگاه-هاضم--'>استعلام دستگاه هاضم... / استعلام, استعلام دستگاه هاضم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244995/مناقصه-خرید-200-سلول-باطری-12-ولت-200-آمپر---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 200 سلول باطری 12 ولت 200 آمپر... - نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه خرید 200 سلول باطری 12 ولت 200 آمپر... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245115/استعلام-حفر-چاه-عمیق--'>استعلام حفر چاه عمیق ... / استعلام, استعلام حفر چاه عمیق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245300/استعلام-ساخت-تابلو-های-لعابی'>استعلام ساخت تابلو های لعابی  / استعلام,استعلام ساخت تابلو های لعابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243920/مناقصه-خرید-انواع-ترانسفورماتور-20-کیلوولت--نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور 20 کیلوولت - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور 20 کیلوولت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243963/مناقصه-خدمات-نگهداری-فضای-سبز-نظافت-و-پاک-سازی-اماکن---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نگهداری فضای سبز، نظافت و پاک سازی اماکن ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نگهداری فضای سبز، نظافت و پاک سازی اماکن ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244000/تجدید-مناقصه-اورهال-سه-دستگاه-توربین-زیمنس-SGT400--'>تجدید مناقصه اورهال سه دستگاه توربین زیمنس SGT400 ...   / مناقصه عمومی , مناقصه اورهال سه دستگاه توربین زیمنس SGT400 ...  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244012/مناقصه-پروژه-اجرای-دیوارچینی-رمپ-حاشیه-پارک-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اجرای دیوارچینی رمپ حاشیه پارک نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه پروژه اجرای دیوارچینی رمپ حاشیه پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244013/فراخوان-ارزیابی-کیفی-پروژه-مطالعات-تعیین-حد-بستر-و-حریم-تالاب'>فراخوان ارزیابی کیفی پروژه مطالعات تعیین حد بستر و حریم تالاب  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی پروژه مطالعات تعیین حد بستر و حریم تالاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244193/مناقصه-احداث-کانال-با-لوله-مسلح-نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مناقصه احداث کانال با لوله مسلح نوبت دوم چاپ دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث کانال با لوله مسلح نوبت دوم چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244211/مناقصه-خدمات-نگهداری-تاسیسات-و-ساختمانها--'>مناقصه خدمات نگهداری تاسیسات و ساختمانها.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات نگهداری تاسیسات و ساختمانها....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244264/مناقصه-واگذاری-خدمات-جمع-آوری-و-دفن-زباله-و-فضای-سبز-و-خدمات'>مناقصه واگذاری خدمات جمع آوری و دفن زباله و فضای سبز و خدمات / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات جمع آوری و دفن زباله و فضای سبز و خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244281/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-اجرایی-نصب-جعبه-اتصال-مخصوص-قرائت-IOP--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات اجرایی نصب جعبه اتصال مخصوص قرائت IOP... نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای عملیات اجرایی نصب جعبه اتصال مخصوص قرائت IOP... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244329/مناقصه-انواع-رول-رسید-مشتری-دستگاههای-خودپرداز--نوبت-دوم'>مناقصه  انواع رول رسید مشتری دستگاههای خودپرداز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ،مناقصه   انواع رول رسید مشتری دستگاههای خودپرداز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244331/مناقصه-تهیه-تعداد-5-000-000-فقره-کارت-مغناطیسی--نوبت-دوم'>مناقصه  تهیه تعداد 5.000.000 فقره کارت مغناطیسی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ،مناقصه  تهیه تعداد 5.000.000 فقره کارت مغناطیسی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244441/مناقصه-خرید-مواد-اولیه-و-خدمات-طبخ-و-توزیع-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید مواد اولیه و خدمات طبخ و توزیع (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه خرید مواد اولیه و خدمات طبخ و توزیع (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244451/مناقصه-رب-گوجه-فرنگی-و---نوبت-دوم'>مناقصه رب گوجه فرنگی و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه رب گوجه فرنگی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244467/مناقصه-سم-دهی-(هربیگیشن)-مزارع--'>مناقصه سم دهی (هربیگیشن) مزارع... / مناقصه , مناقصه سم دهی (هربیگیشن) مزارع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244516/مناقصه-عملیات-اجرای-تکمیل-ایستگاه-CGS-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای تکمیل ایستگاه CGS نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای تکمیل ایستگاه CGS نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244627/مناقصه-اجرای-عملیات-رفع-حریم-تاسیسات-برقی-پل-هوایی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات رفع حریم تاسیسات برقی پل هوایی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات رفع حریم تاسیسات برقی پل هوایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244656/مناقصه-بازسازی-و-احیا-چاه-های-سطح'>مناقصه بازسازی و احیا چاه های سطح  / مناقصه بازسازی و احیا چاه های سطح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244663/مناقصه-اجرای-عملیات-رفع-حریم-تاسیسات-برقی-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای عملیات رفع حریم تاسیسات برقی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات رفع حریم تاسیسات برقی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244684/مناقصه-اجرای-عملیات-رفع-حریم-تاسیسات-برقی-پل-هوایی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات رفع حریم تاسیسات برقی پل هوایی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات رفع حریم تاسیسات برقی پل هوایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244695/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-پشتیبانی-فنی-مهندسی'>مناقصه واگذاری امور خدماتی، پشتیبانی، فنی مهندسی / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدماتی، پشتیبانی، فنی مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244774/آگهی-ارزیابی-کیفی-ساخت-و-نصب-۱۰۰-علمک-و-۱۲۹۰۰-متر-شبکه-پلی-اتیلن'>آگهی ارزیابی کیفی  ساخت و نصب ۱۰۰ علمک و ۱۲۹۰۰ متر شبکه پلی اتیلن / آگهی ارزیابی کیفی ،آگهی ارزیابی کیفی  ساخت و نصب ۱۰۰ علمک و ۱۲۹۰۰ متر شبکه پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244788/استعلام-بایگانی-ریلی-مکانیکی'>استعلام بایگانی ریلی مکانیکی  / استعلام,استعلام بایگانی ریلی مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244821/استعلام-ساخت-اضطراری-بیرینگ-براکت-پمپ'>استعلام ساخت اضطراری بیرینگ براکت پمپ / استعلام, استعلام ساخت اضطراری بیرینگ براکت پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244884/مناقصه-ساخت-و-نصب-100-انشعاب-و-12900-متر-شبکه-پلی-اتیلن--'>مناقصه ساخت و نصب 100 انشعاب و 12900 متر شبکه پلی اتیلن ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه ساخت و نصب 100 انشعاب و 12900 متر شبکه پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244890/استعلام-هواکش-با-مارک-مکنده-و-خزر-فن'>استعلام هواکش با مارک مکنده و خزر فن / استعلام , استعلام هواکش با مارک مکنده و خزر فن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244921/مناقصه-نصب-کنتور-و-رگولاتور-مشترکين'>مناقصه  نصب کنتور و رگولاتور مشترکين  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  نصب کنتور و رگولاتور مشترکين </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244943/استعلام-مانکن-آموزشی'>استعلام مانکن آموزشی  / استعلام ,استعلام مانکن آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244953/اصلاحیه-مناقصه-خدمات-نگهداشت-اماکن-ورزشی'>اصلاحیه مناقصه خدمات نگهداشت اماکن ورزشی / اصلاحیه مناقصه, مناقصه خدمات نگهداشت اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244958/مناقصه-خرید-تعداد-34250-دستگاه-انواع-کنتور-تکفاز-دیجیتالی--'>مناقصه خرید تعداد 34250 دستگاه انواع کنتور تکفاز دیجیتالی... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید تعداد 34250 دستگاه انواع کنتور تکفاز دیجیتالی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245019/مناقصه-انجام-خدمات-حمل-زباله-و-پسماندهای-شهری'>مناقصه انجام خدمات حمل زباله و پسماندهای شهری  / مناقصه , مناقصه انجام خدمات حمل زباله و پسماندهای شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245126/مناقصه-فراخوان-احداث-خط-فوق-توزیع-اسپکه-چانف'>مناقصه فراخوان احداث خط فوق توزیع اسپکه چانف  / مناقصه فراخوان احداث خط فوق توزیع اسپکه چانف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245146/مناقصه-انجام-امور-نگهبانی'>مناقصه انجام امور نگهبانی / فراخوان عمومی،مناقصه انجام امور نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245149/مناقصه-انجام-امور-نگهبانی'>مناقصه انجام امور نگهبانی  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245252/مناقصه-عمومی-تکمیل-مرکز-بهداشی'>مناقصه عمومی تکمیل مرکز بهداشی  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تکمیل مرکز بهداشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245255/مناقصه-تکمیل-مرکز-بهداشتی---'>مناقصه تکمیل مرکز بهداشتی .... / فراخوان مناقصه , مناقصه تکمیل مرکز بهداشتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243914/تجدید-مناقصه-خرید-و-پخش-آسفالت-با-دستگاه-مکانیزه--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید و پخش آسفالت با دستگاه مکانیزه ...نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی,تجدید مناقصه خرید و پخش آسفالت با دستگاه مکانیزه ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243933/مناقصه-انجام-خدمات-تامین-تجهیزات-و-انجام-خدمات-بازرسی--'>مناقصه انجام خدمات تامین تجهیزات و انجام خدمات بازرسی... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات تامین تجهیزات و انجام خدمات بازرسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243936/مناقصه-ساماندهی-بلوار-شهید-افتخاری-حدفاصل-دخانیات-تا-نمایندگی'>مناقصه ساماندهی بلوار شهید افتخاری حدفاصل دخانیات تا نمایندگی / مناقصه, مناقصه ساماندهی بلوار شهید افتخاری حدفاصل دخانیات تا نمایندگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243964/مناقصه-روسازی-جدولگذاری-و-روکش-مکانیزه-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه روسازی، جدولگذاری و روکش مکانیزه آسفالت... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه روسازی، جدولگذاری و روکش مکانیزه آسفالت... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243968/فراخوان-احداث-باشگاه-اسب-سواری----نوبت-دوم'>فراخوان احداث باشگاه اسب سواری ... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان احداث باشگاه اسب سواری ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243975/تجدید-مناقصه-اجرای-فضای-سبز--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای فضای سبز  - نوبت دوم  /  مناقصه, تجدید مناقصه اجرای فضای سبز  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244048/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان  / آگهی مناقصه ، مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244067/مناقصه-خرید-خدمات-حفاظت-و-مراقبتی'>مناقصه خرید خدمات حفاظت و مراقبتی  / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید خدمات حفاظت و مراقبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244096/آگهی-فراخوان-شناسایی-حسابرس'>آگهی فراخوان شناسایی حسابرس / آگهی فراخوان , آگهی فراخوان شناسایی حسابرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244120/مناقصه-عملیات-رفت-و-روب-جمع-آوری-پسماند-خشک'>مناقصه عملیات رفت و روب، جمع آوری پسماند خشک  / مناقصه, مناقصه عملیات رفت و روب، جمع آوری پسماند خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244150/تجدید-مناقصه-پروژه-نگهداری-فضای-سبز-و-پارک-جنگلی-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز و پارک جنگلی (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز و پارک جنگلی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244177/مناقصه-حمل-ماهیانه-50-000کلینگر'>مناقصه حمل ماهیانه 50.000کلینگر  / مناقصه, مناقصه حمل ماهیانه 50.000کلینگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244232/مناقصه-پیاده-روسازی-و-بهسازی-خیابان--نوبت-دوم'>مناقصه پیاده روسازی و بهسازی خیابان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه پیاده روسازی و بهسازی خیابان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244313/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان / مناقصه, مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244319/مناقصه-طعمه-گذاری--سم-پاشی-و-مه-پاشی-نوبت-سوم'>مناقصه طعمه گذاری , سم پاشی و مه پاشی نوبت سوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طعمه گذاری , سم پاشی و مه پاشی نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244341/مناقصه-اسکلت-و-سقف'>مناقصه اسکلت و سقف  / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه اسکلت و سقف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244415/مناقصه-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-انهار--جداول-و-پیاده-روهای-سطح'>مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری انهار ، جداول و پیاده روهای سطح / مناقصه , مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری انهار ، جداول و پیاده روهای سطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244444/مناقصه-آماده-سازی-معابر-و-رفع-نواقص-محوطه-های-مسکن-مهر'>مناقصه آماده سازی معابر و رفع نواقص محوطه های مسکن مهر / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه آماده سازی معابر و رفع نواقص محوطه های مسکن مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244458/مناقصه-به-منظور-ارایه-خدمات-مشاوره-در-خصوص-امکان-سنجی'>مناقصه به منظور ارایه خدمات مشاوره در خصوص امکان سنجی / آگهی انتخاب مشاور, مناقصه به منظور ارایه خدمات مشاوره در خصوص امکان سنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244461/مناقصه-کارهای-خدماتی'>مناقصه کارهای خدماتی / آگهی شرکت در مناقصه، مناقصه کارهای خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244474/مناقصه-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی'>مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244529/مناقصه-اجرای-روشنایی-بلوار-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای روشنایی بلوار نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه  اجرای روشنایی بلوار   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244549/فراخوان-مناقصه-خدمات-خودرویی'>فراخوان مناقصه خدمات خودرویی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خدمات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244590/تجدید-مناقصه-اجداث-پروژه-زیرگذر'>تجدید مناقصه اجداث پروژه زیرگذر  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه اجداث پروژه زیرگذر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244633/مناقصه-انواع-تایرهای-زمینی-سبک-و-سنگین'>مناقصه  انواع تایرهای زمینی سبک و سنگین / اگهی مناقصه , مناقصه  انواع تایرهای زمینی سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244654/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244682/مناقصه-برداشت-شالی-طارم'>مناقصه برداشت شالی طارم / مناقصه برداشت شالی طارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244690/انتخاب-پیمانکار-جهت-خشک-کردن-و-تبدیل-شالی'> انتخاب پیمانکار جهت خشک کردن و تبدیل شالی / آگهی انتخاب پیمانکار , انتخاب پیمانکار جهت خشک کردن و تبدیل شالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244734/مناقصه-پروژه-اجرای-شبکه-توزیع-و-تغذیه-حفره-های-خالی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اجرای شبکه توزیع و تغذیه حفره های خالی نوبت دوم   / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه اجرای شبکه توزیع و تغذیه حفره های خالی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244946/مناقصه-اجرای-عملیات-piperack-و-pipe-sleeper-ناحیه-مخازن--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات piperack و pipe sleeper ناحیه مخازن - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه اجرای عملیات piperack و pipe sleeper ناحیه مخازن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244976/فراخوان-موریانه-زدایی-و-سمپاشی-اماکن-عمومی-و-اداری-سازمان'>فراخوان موریانه زدایی و سمپاشی اماکن عمومی و اداری سازمان / مناقصه عمومی, فراخوان موریانه زدایی و سمپاشی اماکن عمومی و اداری سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244978/مناقصه-تهیه-و-تامین-3-دستگاه-کامیونت--'>مناقصه تهیه و تامین 3 دستگاه کامیونت.... / مناقصه , مناقصه تهیه و تامین 3 دستگاه کامیونت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245001/مناقصه-پروژه-اجرای-شبکه-توزیع-و-تغذیه-حفره-های-خالی'>مناقصه پروژه اجرای شبکه توزیع و تغذیه حفره های خالی / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه اجرای شبکه توزیع و تغذیه حفره های خالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245036/مناقصه-خرید-انواع-استارتر-موتور-و-قطعات-اتاق-کنترل--نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع استارتر موتور و قطعات اتاق کنترل - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع استارتر موتور و قطعات اتاق کنترل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245058/مناقصه-خدمات-تعمیرگاهی-72-نفر'>مناقصه خدمات تعمیرگاهی 72 نفر  / مناقصه , مناقصه خدمات تعمیرگاهی 72 نفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245101/مناقصه-اجرای-عملیات-باقیمانده-کنارگذر'>مناقصه اجرای عملیات باقیمانده کنارگذر  / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات باقیمانده کنارگذر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244912/استعلام-تمدید-و-اصلاحیه-خرید-مواد-نسوز'>استعلام تمدید و اصلاحیه خرید مواد نسوز  / استعلام ,استعلام تمدید و اصلاحیه خرید مواد نسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243926/مناقصه-تجدید-جمع-آوری-سگ-های-ولگرد--نوبت-دوم'>مناقصه تجدید جمع آوری سگ های ولگرد  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه جمع آوری سگ های ولگرد  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244102/مناقصه-نظافت-پاکسازی-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-تجدید'>مناقصه نظافت، پاکسازی و حفظ و نگهداری فضای سبز تجدید / تجدید مناقصه ، مناقصه نظافت، پاکسازی و حفظ و نگهداری فضای سبز تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244104/فراخوان-جهت-طراحی-و-پیاده-سازی-نرم-افزار-تلفن-همراه-نوبت-دوم'>فراخوان جهت طراحی و پیاده سازی نرم افزار تلفن همراه  نوبت دوم  / آگهی فراخوان,فراخوان جهت طراحی و پیاده سازی نرم افزار تلفن همراه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244152/مناقصه-عملیات-بارگیری-سیمان-فله-و-پاکتی-نگهداری-و-تعمیرات--'>مناقصه عملیات بارگیری سیمان فله و پاکتی، نگهداری و تعمیرات ... / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات بارگیری سیمان فله و پاکتی، نگهداری و تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244204/مناقصه-خدمات-تامین-نیروی-انسانی-پشتیبانی-HSEQ'>مناقصه خدمات تامین نیروی انسانی پشتیبانی HSEQ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تامین نیروی انسانی پشتیبانی HSEQ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244222/مناقصه-خرید-و-نصب-دو-دستگاه-آسانسور-تجدید--نوبت-سوم'>مناقصه خرید و نصب دو دستگاه آسانسور  تجدید-  نوبت سوم / مناقصه , مناقصه خرید و نصب دو دستگاه آسانسور-  تجدید نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244262/مناقصه-اجرای-فاز-اول-پروژه-گذرگاه--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای فاز اول پروژه گذرگاه - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجرای فاز اول پروژه گذرگاه- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244295/مناقصه-مشارکت-عمومی-جهت-اجرای-واحدهای-تجاری-و-پذیرایی-نوبت-دوم'>مناقصه مشارکت عمومی جهت اجرای واحدهای تجاری و پذیرایی نوبت دوم  / آگهی مشارکت عمومی ، مناقصه مشارکت عمومی جهت اجرای واحدهای تجاری و پذیرایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244324/مناقصه-پروژه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-عمرانی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای عملیات عمرانی - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای عملیات عمرانی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244338/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-از-پست-های-مختلف'>فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از پست های مختلف / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از پست های مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244353/مناقصه-خرید-چیلر-تراکمی-آبی'>مناقصه خرید چیلر تراکمی آبی  / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه خرید چیلر تراکمی آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244374/تجدید-مناقصه-آسفالت-ورودی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه آسفالت ورودی - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه  آسفالت ورودی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244583/فراخوان-سرمایه-گذاری-و-مشارکت-در-پروژه-استخر'>فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه استخر  / فراخوان , فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244649/استعلام-پمپ-سانتریفیوژ-کرایوژنیک-همراه-با-الکتروموتور'>استعلام پمپ سانتریفیوژ کرایوژنیک همراه با الکتروموتور / استعلام , استعلام پمپ سانتریفیوژ کرایوژنیک همراه با الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244659/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن ... / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244756/مناقصه-اجرای-پروژه-آسفالت-معابر-شهر--'>مناقصه  اجرای پروژه آسفالت معابر شهر .. / مناقصه  ، مناقصه  اجرای پروژه آسفالت معابر شهر .. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244763/استعلام-اقلام-مصرفی-تولید-سایر-واحدها-و--'>استعلام اقلام مصرفی تولید سایر واحدها و ... / استعلام اقلام مصرفی تولید سایر واحدها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244796/استعلام-مکانیزم-فرمان-دستی-کلید-هوایی'>استعلام مکانیزم فرمان دستی کلید هوایی / استعلام,استعلام مکانیزم فرمان دستی کلید هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244837/استعلام-کوپلینگ-دندانه-دار-دو-ردیفه'>استعلام کوپلینگ دندانه دار دو ردیفه / استعلام, استعلام کوپلینگ دندانه دار دو ردیفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244870/استعلام-P-F-CHLORIDE--UPS-SYSTEM-30KVA'>استعلام P/F CHLORIDE : UPS SYSTEM, 30KVA / استعلام , استعلام P/F CHLORIDE : UPS SYSTEM, 30KVA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244887/استعلام-بوش-و-غلاف-لکوموتیو-چینی'>استعلام بوش و غلاف لکوموتیو چینی / استعلام ,استعلام بوش و غلاف لکوموتیو چینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244894/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-تجهیزات-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام پشتیبانی و نگهداری تجهیزات سیستم اعلام حریق  / استعلام,استعلام پشتیبانی و نگهداری تجهیزات سیستم اعلام حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245147/مناقصه-اجرای-عملیات-استخراج-بارگیری-و-حمل-مواد-معدنی'>مناقصه اجرای عملیات استخراج، بارگیری و حمل مواد معدنی / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات استخراج، بارگیری و حمل مواد معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245173/مناقصه-انجام-فعالیت-آج-زنی-نوک-پهن-و-نوک-تیز-برروی-غلتک'>مناقصه  انجام فعالیت آج زنی نوک پهن و نوک تیز برروی غلتک / مناقصه  انجام فعالیت آج زنی نوک پهن و نوک تیز برروی غلتک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244030/مناقصه-احداث-بندهای-سنگی-ملاتی----نوبت-دوم'>مناقصه احداث بندهای سنگی ملاتی ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه احداث بندهای سنگی ملاتی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244231/مناقصه-تهیه-و-نصب-4-دستگاه-ایر-واشر-پایانه-مسافربری-(نوبت-دوم)'>مناقصه تهیه و نصب 4 دستگاه ایر واشر پایانه مسافربری (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه تهیه و نصب 4 دستگاه ایر واشر پایانه مسافربری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244546/آگهی-مناقصه-پروژه-احداث-بازار-سنتی'>آگهی مناقصه پروژه احداث بازار سنتی / آگهی مناقصه ، مناقصه پروژه احداث بازار سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244688/مناقصه-جدولگذاری-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه جدولگذاری زیرسازی و آسفالت معابر / مناقصه , مناقصه جدولگذاری زیرسازی و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244711/مناقصه-جدولگذاری--زیرسازی-و-آسفالت-معابر-روستا'>مناقصه جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر روستا  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244724/مناقصه-اجرای-جدولگذاری-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه اجرای جدولگذاری زیرسازی و آسفالت معابر / مناقصه , مناقصه جدولگذاری زیرسازی و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244789/مناقصه-خرید-نصب-راه-اندازی-و-عملیاتی-نمودن-تجهیزات-سخت-افزاری--'>مناقصه  خرید، نصب، راه اندازی و عملیاتی نمودن تجهیزات سخت افزاری ... / آگهی مناقصه, مناقصه  خرید، نصب، راه اندازی و عملیاتی نمودن تجهیزات سخت افزاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245026/مناقصه-امورات-تخلیه-و-بارگیری-محصولات'>مناقصه امورات تخلیه و بارگیری محصولات / مناقصه , مناقصه امورات تخلیه و بارگیری محصولات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243929/فراخوان-طرح-تامین-ست-انشعاب-آب--'>فراخوان طرح تامین ست انشعاب آب ... / مناقصه عمومی, فراخوان طرح تامین ست انشعاب آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243957/مناقصه-خرید-کود-شیمیایی-کلرور-پتاسیم-گرانوله'>مناقصه خرید کود شیمیایی کلرور پتاسیم گرانوله / مناقصه, مناقصه  خرید کود شیمیایی کلرور پتاسیم گرانوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244145/تجدید-فراخوان-تعمیرات-بازوهای-بارگیری-اسکله-شرقی-و-غربی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تعمیرات بازوهای بارگیری اسکله شرقی و غربی نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, فراخوان  تعمیرات بازوهای بارگیری اسکله شرقی و غربی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244606/مناقصه-توسعه-اصلاح-بازسازی-ایستگاه-های-پمپاژ-آب-مرحله-سوم'>مناقصه توسعه اصلاح بازسازی ایستگاه های پمپاژ آب مرحله سوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه توسعه اصلاح بازسازی ایستگاه های پمپاژ آب مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244945/مناقصه-LINE-PIPE'>مناقصه LINE PIPE / مناقصه LINE PIPE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244951/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / مزایده,مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244343/مناقصه-خرید-خط-تولید-مونتاژ-نهایی-صندلی'>مناقصه  خرید خط تولید مونتاژ نهایی صندلی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید خط تولید مونتاژ نهایی صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244749/مناقصه-عمومی-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-و-کنترل-کیفی-و-آبرسانی-سیار'>مناقصه عمومی  تعمیر و نگهداری تاسیسات و کنترل کیفی و آبرسانی سیار / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی  تعمیر و نگهداری تاسیسات و کنترل کیفی و آبرسانی سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243931/مناقصه-آماده-سازی-معابر-سواره-رو-خاکی'>مناقصه آماده سازی معابر سواره رو خاکی  / آگهی مناقصه ،مناقصه آماده سازی معابر سواره رو خاکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244008/مناقصه-احداث-فاز-اول-بوستان-تجدید'>مناقصه احداث فاز اول بوستان  تجدید  / مناقصه، مناقصه احداث فاز اول بوستان تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244062/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری--'>مناقصه احداث ساختمان اداری ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه احداث ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244124/مناقصه-تامین-تجهیزات-65-دستگاه-پست-فوق-توزیع-GIS---(نوبت-دوم)'>مناقصه تامین تجهیزات 65 دستگاه پست فوق توزیع GIS ... (نوبت دوم) / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه تامین تجهیزات 65 دستگاه پست فوق توزیع GIS ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244228/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-محله--'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به محله ... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به محله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244603/تجدید-مناقصه-واگذاری-اداره-امور-جایگاه-شرکتی-خرمبید'>تجدید مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی خرمبید  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی خرمبید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244689/مناقصه-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان-عملیاتی-انبارها-در-انبار-نفت'>مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان عملیاتی انبارها در انبار نفت / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان عملیاتی انبارها در انبار نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244873/مناقصه-گازرسانی-به-نقاط-پراکنده'>مناقصه گازرسانی به نقاط پراکنده  / مناقصه , مناقصه گازرسانی به نقاط پراکنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244757/مناقصه-احداث-پل-آبرو-تجدید'>مناقصه احداث پل آبرو تجدید / تجدید مناقصه ، مناقصه احداث پل آبرو تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244775/مناقصه-عملیات-احداث-دیوار-سنگی'>مناقصه عملیات احداث دیوار سنگی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث دیوار سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244817/استعلام-درزبندها-و-عایقها--'>استعلام درزبندها و عایقها ... / استعلام, استعلام درزبندها و عایقها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244875/مناقصه-خریدقطعات-یدکی-NELES'>مناقصه خریدقطعات یدکی NELES / مناقصه,مناقصه خریدقطعات یدکی NELES</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244845/استعلام-انواع-مصالح-و-مقاطع-فلزی-ساختمان--'>استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان ... / استعلام, استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244856/مناقصه-عملیات-آبخیزداری-حوزه-آبخیز-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244064/مناقصه-انجام-خدمات-مشاور-جهت-طراحی-ساختمان-سالن-همایشهای-شهر'>مناقصه  انجام خدمات مشاور جهت طراحی ساختمان سالن همایشهای شهر / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  انجام خدمات مشاور جهت طراحی ساختمان سالن همایشهای شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244072/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه--پخت-و-توزیع-صبحانه-ناهار-و-شام-بیماران-و-کارکنان'>مناقصه تهیه مواد اولیه ، پخت و توزیع صبحانه، ناهار و شام بیماران و کارکنان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مواد اولیه ، پخت و توزیع صبحانه، ناهار و شام بیماران و کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244196/مناقصه-جدولگذاری-معابر-سطح-شهر'>مناقصه جدولگذاری معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  جدولگذاری معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244725/مناقصه-پروژه-تکمیل-سوله-مدیریت-بحران-شهرداری--'>مناقصه پروژه تکمیل سوله مدیریت بحران شهرداری... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تکمیل سوله مدیریت بحران شهرداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245021/دعوت-به-ارزیابی-کیفی-جهت-پروژه-عملیات-اجرایی-تکمیل-احداث'>دعوت به ارزیابی کیفی جهت پروژه عملیات اجرایی تکمیل احداث  / اگهی ارزیابی کیفی , دعوت به ارزیابی کیفی جهت پروژه عملیات اجرایی تکمیل احداث </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245152/مناقصه-تجدید-فراخوان-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-روزانه-انبار-نفت'>مناقصه تجدید فراخوان تهیه طبخ و توزیع غذای روزانه انبار نفت  / مناقصه تجدید فراخوان تهیه طبخ و توزیع غذای روزانه انبار نفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243913/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-GENERAL-ELECTRIC--نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات یدکی  GENERAL ELECTRIC - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید قطعات یدکی  GENERAL ELECTRIC - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243915/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-BURCKHARDT-compressor-parts'>مناقصه خرید قطعات یدکی BURCKHARDT compressor parts / مناقصه,  مناقصه خرید قطعات یدکی BURCKHARDT compressor parts</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243922/مناقصه-اجرای-پارکینگ'>مناقصه اجرای پارکینگ / مناقصه,مناقصه اجرای پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243925/مناقصه-خدمات-رفت-و-روب-آرامستان-های--'>مناقصه خدمات رفت و روب آرامستان های ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات رفت و روب آرامستان های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243946/مناقصه-گیاهپزشکی-و-کاشت-مشارکت-های-مردمی'>مناقصه گیاهپزشکی و کاشت مشارکت های مردمی / مناقصه ،مناقصه گیاهپزشکی و کاشت مشارکت های مردمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243956/مناقصه-عمومی-شیر-فلکه-پروانه-ای--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی شیر فلکه پروانه ای... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی شیر فلکه پروانه ای... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243992/مناقصه-تعویض-کامل-باندل-های-sh4-rh1a-rh1b-و-تیپل-های-خروجی-(نوبت-دوم)'>مناقصه تعویض کامل باندل های sh4- rh1a@rh1b و تیپل های خروجی  (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه تعویض کامل باندل های sh4- rh1a@rh1b و تیپل های خروجی  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244045/مناقصه-جدولگذاری-سطح-شهر'>مناقصه جدولگذاری سطح شهر / مناقصه , مناقصه جدولگذاری سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244106/مناقصه-High-pressure-flexlble-(نوبت-دوم)'>مناقصه High pressure flexlble (نوبت دوم) / مناقصه ، مناقصه High pressure flexlble  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244129/تجدید-مناقصه-ارائه-خدمات-فنی-تخصصی-و-راهبری-امور-فرودگاهی-مناطق-عملیاتی--'>تجدید مناقصه ارائه خدمات فنی تخصصی و راهبری امور فرودگاهی مناطق  عملیاتی...  / ​تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه ارائه خدمات فنی تخصصی و راهبری امور فرودگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244238/تجدید-مناقصه-کلیه-امور-مربوط-به-خدمات-شهری'>تجدید مناقصه کلیه امور مربوط به خدمات شهری  / آگهی تجدید مناقصه کتبی,مناقصه  کلیه امور مربوط به خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244255/مناقصه-خرید-دبه-دو-کیلویی'>مناقصه خرید  دبه دو کیلویی / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید  دبه دو کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244282/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره-نظارت-بر-بهسازی-محور--'>فراخوان خرید خدمات مشاوره نظارت بر بهسازی محور ... / فراخوان مشاوره , فراخوان نظارت بر بهسازی محور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244293/مناقصه-عملیات-فروش-و-بازاریابی-واحد-فروش'>مناقصه عملیات فروش و بازاریابی واحد فروش  / مناقصه, مناقصه عملیات فروش و بازاریابی واحد فروش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244299/مناقصه-تامین-اقلام-و-اجرای-سیستم-اعلام-و-اطفای-اتوماتیک-97-5-8'>مناقصه تامین اقلام و اجرای سیستم اعلام و اطفای اتوماتیک 97.5.8 / مناقصه , مناقصه تامین اقلام و اجرای سیستم اعلام و اطفای اتوماتیک 97.5.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244309/فراخوان-مناقصه-دو-دستگاه-میتر-16-اینچ'>فراخوان مناقصه دو دستگاه میتر 16 اینچ  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, فراخوان مناقصه دو دستگاه میتر 16 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244325/فراخوان-خرید-و-حمل-مصالح-کوهی-آهکی-مجدد'>فراخوان خرید و حمل مصالح کوهی آهکی- مجدد  / آگهی مجدد فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ,فراخوان خرید و حمل مصالح کوهی آهکی- مجدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244337/تجدید-مناقصه-اورهال-چهار-دستگاه-توربین-N-P--'>تجدید مناقصه اورهال چهار دستگاه توربین N.P ... / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اورهال چهار دستگاه توربین N.P ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244352/مناقصه-پروژه-نظارت-تصویری-نیروگاهها---'>مناقصه پروژه نظارت تصویری نیروگاهها .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه نظارت تصویری نیروگاهها ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244410/مناقصه-اجرای-عملیات-ساختمانی-و-تاسیساتی-موتورخانه'>مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی موتورخانه / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244416/مناقصه-عملیات-معاینات-ادواری'>مناقصه عملیات معاینات ادواری / مناقصه , مناقصه عملیات معاینات ادواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244448/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-کنتور-آب-برای-امورات-استان-نوبت-ششم'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید کنتور آب برای امورات استان نوبت ششم / فراخوان ارزیای کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی خرید کنتور آب برای امورات استان نوبت ششم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244542/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه,مناقصه نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244609/مناقصه-فرآیند-(مدیریت-تولید)-تولیدات-کارخانه-قطعات-بتنی'>مناقصه فرآیند (مدیریت تولید) تولیدات کارخانه قطعات بتنی / مناقصه، مناقصه فرآیند (مدیریت تولید) تولیدات کارخانه قطعات بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244901/مناقصه-انجام-خدمات-حمل-و-نقل-هوایی-مسافر--'>مناقصه انجام خدمات حمل و نقل هوایی مسافر... / مناقصه , مناقصه انجام خدمات حمل و نقل هوایی مسافر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244957/مناقصه-35-کیلومتر-شبکه-گذاری-و-نصب-400-انشعابات-شهرستان--'>مناقصه 35 کیلومتر شبکه گذاری و نصب 400 انشعابات شهرستان...  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه 35 کیلومتر شبکه گذاری و نصب 400 انشعابات شهرستان... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244972/مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-اماکن-و-تاسیسات-در-مجتمع-آموزش-فنون'>مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری اماکن و تاسیسات در مجتمع آموزش فنون / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری اماکن و تاسیسات در مجتمع آموزش فنون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245014/مناقصه-بازسازی-و-احیاء-تعداد-9-حلقه-چاه-آب'>مناقصه بازسازی و احیاء تعداد 9 حلقه چاه آب    / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه بازسازی و احیاء تعداد 9 حلقه چاه آب   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245022/فراخوان-انجام-خدمات-تنظیفات-بازدید-و-سایر-خدمات-جنبی'>فراخوان انجام خدمات، تنظیفات، بازدید و سایر خدمات جنبی / مناقصه عمومی, فراخوان انجام خدمات، تنظیفات، بازدید و سایر خدمات جنبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245077/فراخوان-خدمات-تخلیه-و-بارگیری-و-صفافی-و-تنظیفات-و---'>فراخوان خدمات تخلیه و بارگیری و صفافی و تنظیفات و .... / مناقصه عمومی, فراخوان خدمات تخلیه و بارگیری و صفافی و تنظیفات و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245260/مناقصه-نگهداری-سرویس-راهبری-و-سرپرستی-تاسیسات-وتجهیزات-مکانیکی-الکتریکی'>مناقصه نگهداری، سرویس، راهبری و سرپرستی تاسیسات وتجهیزات مکانیکی-الکتریکی / مناقصه, مناقصه نگهداری، سرویس، راهبری و سرپرستی تاسیسات وتجهیزات مکانیکی-الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244208/مناقصه-ساخت-پل-عابر-پیاده'>مناقصه ساخت پل عابر پیاده  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت پل عابر پیاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245167/مناقصه-خرید-u-bend-tubes-for-hea-ters'>مناقصه خرید u- bend tubes for hea ters   / مناقصه, مناقصه  خرید u- bend tubes for hea ters  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1244668/استعلام-لایه-های-پرکننده-کولینک-تاور'>استعلام لایه های پرکننده کولینک تاور  / استعلام, استعلام لایه های پرکننده کولینک تاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243994/تجدید-فراخوان-شناسایی-مراکز-و-موسسات-آموزشی-دریایی-(نوبت-دوم)'>تجدید فراخوان شناسایی مراکز و موسسات آموزشی دریایی (نوبت دوم) / تجدید فراخوان, تجدید فراخوان شناسایی مراکز و موسسات آموزشی دریایی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1245029/فراخوان-مناقصه-عمومی-خدمات-نگهداری-فضای-سبز-و-تنظیفات'>فراخوان مناقصه عمومی خدمات نگهداری فضای سبز و تنظیفات / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی خدمات نگهداری فضای سبز و تنظیفات</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 8 تاريخ : چهارشنبه 14 آذر 1397 ساعت: 11:25