اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.14 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883772/مزایده-کیوسک-(زیرپل-د... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.14 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883772/مزایده-کیوسک-(زیرپل-دانشگاه-آزاد-)--نوبت-دوم'>مزایده کیوسک (زیرپل دانشگاه آزاد ) - نوبت دوم  / مزایده,مزایده کیوسک (زیرپل دانشگاه آزاد )  ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884158/مناقصه-عملیات-کودروبی'>مناقصه عملیات کودروبی / مناقصه عملیات کودروبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884200/مناقصه-واگذاری-خدمات-حمل-و-نقل-کالاهای-خود'>مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل کالاهای خود  / مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل کالاهای خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884416/مناقصه-خرید-لوله-های-3-اینچ-فشار-قوی-قابل-انعطاف'>مناقصه خرید  لوله های 3 اینچ فشار قوی قابل انعطاف  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه خرید  لوله های 3 اینچ فشار قوی قابل انعطاف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884401/مناقصه-خرید-24-مترمکعب-جاذب'>مناقصه خرید 24 مترمکعب جاذب / آگهی ارزیابی کیفی تولید کننده کالا, مناقصه خرید 24 مترمکعب جاذب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883836/مزایده-فروش-دام-96-4-14'>مزایده فروش دام 96.4.14 / آگهی مزایده, مزایده فروش دام  96.4.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884408/مناقصه-پروژه-تعمیرات-شبکه-و-انشعابات-اداره-گاز-منطقه-2-تبریز'>مناقصه پروژه تعمیرات شبکه و انشعابات اداره گاز منطقه 2 تبریز  / مناقصه پروژه تعمیرات شبکه و انشعابات اداره گاز منطقه 2 تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884373/آگهی-مناقصه-خرید-تجهیزات-سوئیچ-سیسکو'>آگهی مناقصه  خرید تجهیزات سوئیچ سیسکو / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه  خرید تجهیزات سوئیچ سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884422/تجدید-مناقصه-خرید-ملزومات-و-اجرای-طرح-تبدیل-کافو-مسی-به-کافوی-نوری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید ملزومات و اجرای طرح تبدیل کافو مسی به کافوی نوری - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید ملزومات و اجرای طرح تبدیل کافو مسی به کافوی نوری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884414/تجدید-مناقصه-خرید-ملزومات-و-اجرای-طرح-تبدیل-کافو-مسی-به-کافوی-نوری'>تجدید مناقصه خرید ملزومات و اجرای طرح تبدیل کافو مسی به کافوی نوری  / مناقصه , مناقصه خرید ملزومات و اجرای طرح تبدیل کافو مسی به کافوی نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884429/استعلام-خرید-کارت-شارژ'>استعلام خرید کارت شارژ / استعلام , استعلام خرید کارت شارژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884419/استعلام-swap-سایتهای-GSM'>استعلام swap سایتهای GSM / استعلام swap سایتهای GSM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883845/مزایده-خودروهای-مازاد-خود'>مزایده خودروهای مازاد خود  / مزایده , مزایده خودروهای مازاد خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884389/مزایده-واگذاری-غرفات'>مزایده واگذاری غرفات  / مزایده , مزایده واگذاری غرفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884377/استعلام-پیاده-رو-سازی-سطح-شهر'>استعلام پیاده رو سازی سطح شهر  / استعلام , استعلام پیاده رو سازی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884423/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-پارک-نور'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک نور / مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک نور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884430/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-پارک-باباکوهی'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک باباکوهی / مناقصه ,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک باباکوهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883866/فراخوان-مناقصه-پروژه-احداث-بخشی-از-فضای-سبز-در-شهرک-صنعتی'>فراخوان مناقصه پروژه احداث بخشی از فضای سبز در شهرک صنعتی  / فراخوان مناقصه پروژه احداث بخشی از فضای سبز در شهرک صنعتی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884433/مناقصه-اجرای-کانال-سنگی-خیابان-جمهوری-اسلامی'>مناقصه  اجرای کانال سنگی خیابان جمهوری اسلامی / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه  اجرای کانال سنگی خیابان جمهوری اسلامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884383/مناقصه-بستر-سازی-محل-دپوی-زباله'>مناقصه بستر سازی محل دپوی زباله  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بستر سازی محل دپوی زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883871/فراخوان-مناقصه-پروژه-احداث-بخشی-از-فضای-سبز-در-شهرک-صنعتی-قرچک'>فراخوان مناقصه پروژه احداث بخشی از فضای سبز در شهرک صنعتی قرچک / فراخوان مناقصه پروژه احداث بخشی از فضای سبز در شهرک صنعتی قرچک نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884450/مزایده-زمین-پارک-بادی-به-صورت-اجاره-ای'> مزایده زمین پارک بادی به صورت اجاره ای / آگهی مزایده,  مزایده زمین پارک بادی به صورت اجاره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884409/مناقصه-عملیات-اجرایی-بازسازی-و-ترمیم-قنوات-سطح-شهر-نوبت-اول-96-4-14'>مناقصه عملیات اجرایی بازسازی و ترمیم قنوات سطح شهر نوبت اول 96.4.14 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی بازسازی و ترمیم قنوات سطح شهر  نوبت اول 96.4.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884441/فراخوان-دومین-سمپوزیوم-ملی-مجسمه-های-شنی-شهرستان-بافق'>فراخوان دومین سمپوزیوم ملی مجسمه های شنی شهرستان بافق / فراخوان دومین سمپوزیوم ملی مجسمه های شنی شهرستان بافق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884442/مناقصه-عملیات-اجرایی-روسازی-کانالهای-دفع-آبهای-سطحی'>مناقصه عملیات اجرایی روسازی کانالهای دفع آبهای سطحی / مناقصه،  مناقصه عملیات اجرایی روسازی کانالهای دفع آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884445/مناقصه-عملیات-حفظ-نگهداری-و-تعمیرات-در-بخشهای-مختلف-ساختمانی--'>مناقصه عملیات حفظ، نگهداری و تعمیرات در بخشهای مختلف ساختمانی... / آگهی فراخوان مناقصه، مناقصه عملیات حفظ، نگهداری و تعمیرات در بخشهای مختلف ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884435/مناقصه-مقاوم-سازی-خط-تغذیه-و-شبکه-گازرسانی-شهرستان-مسجد-سلیمان--'>مناقصه مقاوم سازی خط تغذیه و شبکه گازرسانی شهرستان مسجد سلیمان... / آگهی فراخوان مناقصه، مناقصه مقاوم سازی خط تغذیه و شبکه گازرسانی شهرستان مسجد سلیمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884425/مناقصه-جمع-آوری-۶۰۰-علمک-پلی-یورتان-و-نصب-مجدد-علمک'>مناقصه جمع آوری ۶۰۰ علمک پلی یورتان و نصب مجدد علمک / آگهی فراخوان مناقصه، جمع آوری ۶۰۰ علمک پلی یورتان و نصب مجدد علمک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884417/مناقصه-نصب-۶۵۰-انشعاب-پلی-اتیلن-روستاها-و-نقاط-پراکنده-شهرستان-لالی'>مناقصه نصب ۶۵۰ انشعاب پلی اتیلن روستاها و نقاط پراکنده شهرستان لالی     / آگهی فراخوان مناقصه، مناقصه نصب ۶۵۰ انشعاب پلی اتیلن روستاها و نقاط پراکنده شهرستان لالی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884410/مناقصه-۴۵-کیلومتر-خط-تغذیه-و-پایداری-روستاهای-دهستان-مرغا-شهرستان-ایذه'>مناقصه ۴۵ کیلومتر خط تغذیه و پایداری روستاهای دهستان مرغا شهرستان ایذه / آگهی فراخوان مناقصه، مناقصه ۴۵ کیلومتر خط تغذیه و پایداری روستاهای دهستان مرغا شهرستان ایذه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884395/مناقصه-اجرای-خط-برق-و-نصب-ترانس-چاه'>مناقصه اجرای خط برق و نصب ترانس چاه  / مناقصه اجرای خط برق و نصب ترانس چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884402/مناقصه-عملیات-تولیدنهال-های-هالکنموم-آتریپلکس'>مناقصه عملیات تولیدنهال های هالکنموم. آتریپلکس / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات تولیدنهال های هالکنموم. آتریپلکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884399/مناقصه-عملیات-تولیدنهال-های--آتریپلکس-قره-داغ-وداغ-شهرستان-زرندیه'>مناقصه عملیات تولیدنهال های . آتریپلکس.قره داغ وداغ شهرستان زرندیه     / مناقصه عملیات تولیدنهال های . آتریپلکس.قره داغ وداغ شهرستان زرندیه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884393/مزایده-واگذاری-بوفه-استخر-مجموعه-فرهنگی-و-ورزشی-آبیاران'>مزایده واگذاری بوفه استخر مجموعه فرهنگی و ورزشی آبیاران / مزایده واگذاری بوفه استخر مجموعه فرهنگی و ورزشی آبیاران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884391/فراخوان-اجرای-سامانه-انتقال-آب-شرب-شهر-چابهار-از-سد-زیردان'>فراخوان اجرای سامانه انتقال آب شرب شهر چابهار از سد زیردان     / فراخوان اجرای سامانه انتقال آب شرب شهر چابهار از سد زیردان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884386/مناقصه-تجدید-مناقصه-روکش-آسفالت٬ماسه-آسفالت-و-لکه-گیری'>مناقصه تجدید مناقصه روکش آسفالت٬ماسه آسفالت و لکه گیری / مناقصه تجدید مناقصه روکش آسفالت٬ماسه آسفالت و لکه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883857/فراخوان-خدمات-حفاظت-فیزیکی-و-نگهبانی'>فراخوان خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی  / فراخوان , فراخوان خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884380/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-۸۰-تن-کلر-مایع-و-۰۴۱-تن-پرکلرین-پودری'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ۸۰ تن کلر مایع و ۰۴۱ تن پرکلرین پودری / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ۸۰ تن کلر مایع و ۰۴۱ تن پرکلرین پودری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884371/مزایده-اجاره-اراضی-به-صورت-کشت-سالیانه-شهرستان-بویین-زهرا'>مزایده اجاره اراضی به صورت کشت سالیانه شهرستان بویین زهرا / مزایده اجاره اراضی به صورت کشت سالیانه شهرستان بویین زهرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884364/مزایده-اجاره-اراضی-به-صورت-کشت-یکساله-در-خرمدشت'>مزایده اجاره اراضی به صورت کشت یکساله در خرمدشت / مزایده اجاره اراضی به صورت کشت یکساله در خرمدشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884362/تجدید-مناقصه-روکش-آسفالت-و-لکه-گیری-محورمهران-دهلران-اندیمشک'>تجدید مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری محورمهران-دهلران-اندیمشک  / تجدید مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری محورمهران-دهلران-اندیمشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884374/فراخوان-مناقصه-روکش-آسفالت-و-لکه-گیری-محور-ایلام-دره-شهر-پلدختر'>فراخوان مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری محور ایلام دره شهر پلدختر  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری محور ایلام دره شهر پلدختر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884382/تجدید-مناقصه-روکش-آسفالت-ماسه-آسفالت-و-لکه-گیری-محور'>تجدید مناقصه روکش آسفالت، ماسه آسفالت و لکه گیری محور  / فراخوان تجدید مناقصه , تجدید مناقصه روکش آسفالت، ماسه آسفالت و لکه گیری محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884390/​فراخوان-مناقصه-گازرسانی-به-روستاها'>​فراخوان مناقصه گازرسانی به روستاها / ​فراخوان مناقصه , ​فراخوان مناقصه گازرسانی به روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884397/​فراخوان-مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-فولادی-و-پلی-اتیلن-در-اقطار-مختلف'>​فراخوان مناقصه عملیات لوله گذاری فولادی و پلی اتیلن در اقطار مختلف / ​فراخوان مناقصه , ​فراخوان مناقصه عملیات لوله گذاری فولادی و پلی اتیلن در اقطار مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883825/مزایده-انواع-تیر-بتنی-و-چوبی-اسقاط---نوبت-دوم'>مزایده انواع تیر بتنی و چوبی اسقاط .... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای ,مزایده  انواع تیر بتنی و چوبی اسقاط .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884474/مزایده-فروش-انواع-کالای-اسقاط'>مزایده فروش انواع کالای اسقاط     / فراخوان مزایده، مزایده فروش انواع کالای اسقاط    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884451/فراخوان-خرید-ایستگاه-تقلیل-فشار-و-اندازه-گیری-۱۰۰۰۰۰'>فراخوان خرید ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری ۱۰۰۰۰۰     / فراخوان، فراخوان خرید ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری ۱۰۰۰۰۰    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884460/مزایده-بهره-برداری-از-فضاها-و-محل-های-تابلوهای-تبلیغاتی-واقع-در-محاوط-بیرونی-فرودگاه'>مزایده بهره برداری از فضاها و محل های تابلوهای تبلیغاتی واقع در محاوط بیرونی فرودگاه  / مزایده, مزایده بهره برداری از فضاها و محل های تابلوهای تبلیغاتی واقع در محاوط بیرونی فرودگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884466/مزایده-بهره-برداری-از-فضاها-و-محل-های-تابلوهای-تبلیغاتی-واقع-در-سالن-های-عمومی-و-ترانزیت-ترمینال-۴'>مزایده بهره برداری از فضاها و محل های تابلوهای تبلیغاتی واقع در سالن های عمومی و ترانزیت ترمینال ۴     / مزایده,  مزایده بهره برداری از فضاها و محل های تابلوهای تبلیغاتی واقع در سالن های عمومی و ترانزیت ترمینال ۴    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884465/مناقصه-رنگ-آمیزی-تجهیزات-و-جداول-انبار-نفت'>مناقصه رنگ آمیزی تجهیزات و جداول انبار نفت / آگهی مناقصه, مناقصه رنگ آمیزی تجهیزات و جداول انبار نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884472/مناقصه-اجرای-عملیات-حدود-۲۲-کیلومتر-شبکه-گذاری-پلی-اتیلن--'>مناقصه  اجرای عملیات حدود ۲۲ کیلومتر شبکه گذاری پلی اتیلن ... / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای عملیات حدود ۲۲ کیلومتر شبکه گذاری پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884368/مناقصه-اجرای-عملیات-ساخت-٬نصب٬جابجایی-و-جمع-آوری-علمک-های-فولادی--'>مناقصه اجرای عملیات ساخت ٬نصب٬جابجایی و جمع آوری علمک های فولادی .. / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات ساخت ٬نصب٬جابجایی و جمع آوری علمک های فولادی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883832/مزایده-فروش-انواع-سیم-مسی-اسقاط-نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884348/مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-تغذیه-(خرید-و-توزیع-غذا)'>مناقصه عمومی واگذاری امور تغذیه (خرید و توزیع غذا) / مناقصه عمومی واگذاری امور تغذیه (خرید و توزیع غذا)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884353/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-۱۴۴۶۰متر-شبکه-پراکنده-و-ساخت-و-نصب-۱۰۰انشعاب'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای ۱۴۴۶۰متر شبکه پراکنده و ساخت و نصب ۱۰۰انشعاب  / مناقصه تهیه مصالح و اجرای ۱۴۴۶۰متر شبکه پراکنده و ساخت و نصب ۱۰۰انشعاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884356/مناقصه-خدمات-نگهبانی'>مناقصه خدمات نگهبانی  / مناقصه خدمات نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884352/مناقصه-خرید-گریس-پمپ-هوایی-فشارقوی'>مناقصه خرید گریس پمپ هوایی فشارقوی  / مناقصه خرید گریس پمپ هوایی فشارقوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884358/مناقصه-خرید-دستگاه-تصفیه-آب-RO'>مناقصه خرید دستگاه تصفیه آب RO / مناقصه خرید دستگاه تصفیه آب RO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884404/فراخوان-مناقصه-تامین-۶۲-دستگاه-خودروی-سبک'>فراخوان مناقصه تامین ۶۲ دستگاه خودروی سبک / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تامین ۶۲ دستگاه خودروی سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884412/فراخوان-مناقصه-عملیات-تنظیفات-و-فاضلاب-منازل-ادارات-و-اماکن'>فراخوان مناقصه عملیات تنظیفات و فاضلاب منازل ادارات و اماکن / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات تنظیفات و فاضلاب منازل ادارات و اماکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883784/تجدید-فراخوان-مناقصه-خدمات-و-نگهداری-شهرکهای-صنعتی-شامل-نظافت-و-مدیریت-پسماند---'>تجدید  فراخوان مناقصه خدمات و نگهداری شهرکهای صنعتی شامل نظافت و مدیریت پسماند ....  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ،  فراخوان مناقصه خدمات و نگهداری شهرکهای صنعتی شامل نظافت و مدیریت پسماند .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883822/مناقصه-خرید-532-دستگاه-باطری--شارژر-و-برقگیر-فشار-ضعیف-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 532 دستگاه باطری ، شارژر و برقگیر فشار ضعیف نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 532 دستگاه باطری ، شارژر و برقگیر فشار ضعیف نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884379/دعوتنامه-انجام-حجم-خدمات-نگهبانی'>دعوتنامه انجام حجم خدمات نگهبانی / دعوتنامه انجام حجم خدمات نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883876/تمدید-فراخوان-تبدیل-انرژی-ECA-نیروگاههای-سیکل-ترکیبی'>تمدید فراخوان تبدیل انرژی ECA نیروگاههای سیکل ترکیبی / آگهی تمدید مهلت فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران,فراخوان تبدیل انرژی ECA نیروگاههای سیکل ترکیبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883826/مناقصه-خرید-42-دستگاه-ترانس-ولتاژ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 42 دستگاه ترانس ولتاژ  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 42 دستگاه ترانس ولتاژ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883850/مناقصه-واگذاری-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-و-سیستمهای-Pg'>مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستمهای Pg / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستمهای Pg</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883891/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-تجدید'>مناقصه انجام خدمات نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی تجدید  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی تجدید  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883804/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-166-62متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 166.62متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 166.62متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883806/مزایده-ملک-ثبتی-641-فرعی-از-2703اصلی'>مزایده ملک ثبتی 641 فرعی از 2703اصلی / مزایده,مزایده ملک ثبتی 641 فرعی از 2703اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883861/مزایده-ماشین-آلات-دهیاری-ها'>مزایده ماشین آلات دهیاری ها / آگهی مزایده,مزایده ماشین آلات دهیاری ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883808/مزایده-ششدانگ-باغ-بخش-سی-و-چهار-یزد'>مزایده ششدانگ باغ بخش سی و چهار یزد  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ بخش سی و چهار یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883775/مناقصه-پروژه-آسفالت-ریزی-بصورت-مکانیزه-در-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه آسفالت ریزی بصورت مکانیزه در سطح شهر- نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه پروژه آسفالت ریزی بصورت مکانیزه در سطح شهر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883856/فراخوان-تهیه-طرح-جامع-شبکه-برق-رسانی'>فراخوان تهیه طرح جامع شبکه برق رسانی / فراخوان تهیه طرح جامع شبکه برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883837/مناقصه-عملیات-اجرایی-مرمت-و-بهسازی-ساختمان-ها'>مناقصه عملیات اجرایی مرمت و بهسازی ساختمان ها  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی مرمت و بهسازی ساختمان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883796/مزایده-آپارتمان-دو-خوابه-مساحت-64-94مترمربع'>مزایده آپارتمان دو خوابه مساحت 64.94مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان دو خوابه مساحت 64.94مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883817/مزایده-خودرو-سواری-پراید-صبا'>مزایده خودرو سواری پراید صبا / مزایده,مزایده خودرو سواری پراید صبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883821/مزایده-یک-دستگاه-سپراتور-جداکننده'>مزایده یک دستگاه سپراتور جداکننده / مزایده,مزایده یک دستگاه سپراتور جداکننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883797/مزایده-فروش-املاک-شامل-زمین-خانه-و-منزل-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک شامل زمین.خانه و منزل مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین.خانه و منزل مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883800/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-151مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 151مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 151مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884141/مناقصه-امور-مربوط-به-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه امور مربوط به ایاب و ذهاب کارکنان  نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه امور مربوط به ایاب و ذهاب کارکنان  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884085/مزایده-پلاک-ثبتی-2987فرعی-از-125-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 2987فرعی از 125 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2987فرعی از 125 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883789/مزایده-فروش-اقلام-و-وسایل-مازاد-و-فرسوده'>مزایده  فروش اقلام و وسایل مازاد و فرسوده / مزایده , مزایده  فروش اقلام و وسایل مازاد و فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884082/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-500متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 500متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 500متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884247/آگهی-ارزیابی-کیفی-مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات--دفتری-و-تعمیر-نگهداری-تاسیسات-ساختمانهای-شرکت-گاز'>آگهی ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات تنظیفات ، دفتری و تعمیر نگهداری تاسیسات ساختمانهای شرکت گاز / مناقصه , آگهی ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات تنظیفات ، دفتری و تعمیر نگهداری تاسیسات ساختمانهای شرکت گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884313/مناقصه-خرید-پرسی-غذای-بیمارستان'>مناقصه خرید پرسی غذای بیمارستان / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید پرسی غذای بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884305/مزایده-تعداد-4-دستگاه-وسائط-نقلیه-خود'>مزایده تعداد 4 دستگاه وسائط نقلیه خود  / مزایده , مزایده تعداد 4 دستگاه وسائط نقلیه خود  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884376/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-ملک-258-1متر'>مزایده دو دانگ از ششدانگ ملک 258.1متر / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ ملک 258.1متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884387/مزایده-یک-قطعه-زمین-عرصه-485-75مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین عرصه 485.75مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین عرصه 485.75مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884283/مزایده-دو-راس-اسب'>مزایده دو راس اسب  / مزایده , مزایده دو راس اسب  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884378/مزایده-ششدانگ-زمین-تجاری-مساحت61-26مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین تجاری مساحت61.26مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین تجاری مساحت61.26مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884076/مزایده-فروش-مقدار-35-تن-سیم-آلومینیوم-هوایی-ACSR-اسقاط--نوبت-دوم'>مزایده فروش مقدار 35 تن سیم آلومینیوم هوایی ACSR اسقاط....نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش مقدار 35 تن سیم آلومینیوم هوایی ACSR اسقاط....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884318/مناقصه-عمومی-جهت-واگذاری-مدیریتی-و-کلیه-امور-نگهداری-و-راهبری-و-تعمیر-و-سرویس-اجرای-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی'>مناقصه عمومی جهت واگذاری مدیریتی و کلیه امور نگهداری و راهبری و تعمیر و سرویس اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی / مناقصه , مناقصه عمومی جهت واگذاری مدیریتی و کلیه امور نگهداری و راهبری و تعمیر و سرویس اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884309/مزایده-یک-دستگاه-لترپرس-2-ورقی-قاب-مشکی'>مزایده یک دستگاه لترپرس 2 ورقی ،قاب مشکی  / مزایده , مزایده یک دستگاه لترپرس 2 ورقی ،قاب مشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884332/مزایده-یکباب-ساختمان-پلاک-ثبتی-190-فرعی'>مزایده یکباب ساختمان پلاک ثبتی 190 فرعی / مزایده,مزایده یکباب ساختمان پلاک ثبتی 190 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884297/مناقصه-واگذاری-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884306/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-49-19مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 49.19مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 49.19مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884311/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-981مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 981مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 981مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884317/مزایده-فروش-ساختمان-مجاور-رستوران-خاطره'>مزایده فروش ساختمان مجاور رستوران خاطره   / مزایده,مزایده فروش ساختمان مجاور رستوران خاطره  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884081/مناقصه-احداث-کنارگذر-شهر-باغستان-نوبت-دوم'>مناقصه احداث کنارگذر شهر باغستان نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه احداث کنارگذر شهر باغستان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884321/اعیان-مرغداری--سالن-پرورش-نیمچه-گوشتی--'>اعیان مرغداری - سالن پرورش نیمچه گوشتی ... / مزایده , مزایده اعیان مرغداری - سالن پرورش نیمچه گوشتی ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884278/مزایده-امتیاز-فیش'>مزایده امتیاز فیش  / مزایده , مزایده امتیاز فیش  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884074/مناقصه-تهیه-لوله-و-انجام-عملیات-اجرایی-احداث-خط-انتقال-آب-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه لوله و انجام عملیات اجرایی احداث خط انتقال آب  نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه تهیه لوله و انجام عملیات اجرایی احداث خط انتقال آب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884091/مناقصه-تکمیل-سوله-بحران-پردیسان'>مناقصه تکمیل سوله بحران پردیسان / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تکمیل سوله بحران پردیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884086/مناقصه-پیمانسپاری-ارایه-کلیه-امور-خدماتی-اعم-از-نگهداری-فضای-سبز-نظافت-معابر-و--'>مناقصه پیمانسپاری ارایه کلیه امور خدماتی اعم از نگهداری فضای سبز، نظافت معابر و ... / آگهی مناقصه, مناقصه پیمانسپاری ارایه کلیه امور خدماتی اعم از نگهداری فضای سبز، نظافت معابر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884090/مناقصه-خرید-اتصالات-نوبت-دوم'>مناقصه خرید اتصالات- نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید اتصالات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883771/مناقصه-تعداد-16000-دستگاه-کنتور-آب-نوبت-دوم'>مناقصه تعداد 16000 دستگاه کنتور آب  نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه تعداد 16000 دستگاه کنتور آب  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884094/مناقصه-انجام-بتن-ریزی-و-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه انجام بتن ریزی و آسفالت...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام بتن ریزی و آسفالت...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884104/مزایده-فروش-16-دستگاه-خودرو-سنگین-و-سبک-نوبت-دوم'>مزایده فروش 16 دستگاه خودرو سنگین و سبک- نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش 16 دستگاه خودرو سنگین و سبک- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884110/فراخوان-اجاره-(تامین)-دو-فروند-یدک-کش-عملیاتی-آتشخوار-نوبت-دوم'>فراخوان اجاره (تامین) دو فروند یدک کش عملیاتی آتشخوار- نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان اجاره (تامین) دو فروند یدک کش عملیاتی آتشخوار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884069/تجدید-فراخوان-مناقصه-طرح-بازشماری-منابع-سازمان-ملی-زمین-و-مسکن--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه طرح بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن - نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان عمومی مناقصه, تجدید فراخوان عمومی مناقصه طرح بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884080/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883888/مزایده-حراج-ده-دستگاه-اتوبوس'>مزایده حراج ده دستگاه اتوبوس  / مزایده , مزایده حراج ده دستگاه اتوبوس  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884101/مناقصه-احداث-پل-مکانیزه-عابر-پیاده-ورودی-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه احداث پل مکانیزه عابر پیاده ورودی شهر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث پل مکانیزه عابر پیاده ورودی شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884138/فراخوان-واگذاری-خدمات-تحقیقاتی-با-موضوع-طراحی--ایجاد'>فراخوان واگذاری خدمات تحقیقاتی با موضوع طراحی ، ایجاد / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان واگذاری خدمات تحقیقاتی با موضوع طراحی ، ایجاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884123/فراخوان-مباشرین-توزیع-گوشت-گوسفندی-تازه'>فراخوان مباشرین توزیع گوشت گوسفندی تازه  / فراخوان،فراخوان مباشرین توزیع گوشت گوسفندی تازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884098/آگهی-ارزیابی-کیفی-پروژه-توسعه-پست-GIS-132KV'>آگهی ارزیابی کیفی پروژه توسعه پست GIS 132KV / آگهی ارزیابی کیفی ، آگهی ارزیابی پروژه توسعه پست GIS 132KV</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884084/فراخوان-مناقصه-خاموش-کننده-12-کیلویی-پودری--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خاموش کننده 12 کیلویی پودری   نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خاموش کننده 12 کیلویی پودری   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884105/مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-16-میلیمتری--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن 16 میلیمتری  - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن 16 میلیمتری  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883936/مزایده-پلاک-ثبتی-3178-فرعی-از-دو-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 3178 فرعی از دو اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 3178 فرعی از دو اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884169/فراخوان-مناقصه-احداث-مسجد-امام-هادی-(ع)'>فراخوان مناقصه احداث مسجد امام هادی (ع)  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه احداث مسجد امام هادی (ع) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884154/دعوت-به-سرمایه-گذاری-طراحی-و-ساخت-مجتمع-رفاهی-و-تفریحی-شامل-احداث-هتل'>دعوت به سرمایه گذاری طراحی و ساخت مجتمع رفاهی و تفریحی شامل احداث هتل / آگهی دعوت به سرمایه گذاری، دعوت به سرمایه گذاری طراحی و ساخت مجتمع رفاهی و تفریحی شامل احداث هتل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884143/مناقصه-خرید-و-تحویل-شیرآلات-انشعابی--'>مناقصه خرید و تحویل شیرآلات انشعابی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید و تحویل شیرآلات انشعابی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884146/مناقصه-خرید-و-تحویل-لوله-چدن-داکتیل-در-اقطار-80-الی-600'>مناقصه خرید و تحویل لوله چدن داکتیل در اقطار 80 الی 600  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید و تحویل لوله چدن داکتیل در اقطار 80 الی 600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884127/مناقصه-خرید-و-تحویل-اتصالات-چدنی-شامل-بولتد-گلند-چدنی--'>مناقصه خرید و تحویل اتصالات چدنی شامل بولتد گلند چدنی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید و تحویل اتصالات چدنی شامل بولتد گلند چدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884135/مناقصه-خرید-و-تحویل-شیر-خط-فلنجی-داکتیل--'>مناقصه خرید و تحویل شیر خط فلنجی داکتیل... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید و تحویل شیر خط فلنجی داکتیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884087/مناقصه-خرید-2-ست-پره-ثابت-نیروگاه-سیکل-ترکیبی-قم--'>مناقصه خرید 2 ست پره ثابت نیروگاه سیکل ترکیبی قم... / آگهی مناقصه و مزایده عمومی، مناقصه خرید 2 ست پره ثابت نیروگاه سیکل ترکیبی قم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883833/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-بانک-تجارت-اجاره-به-شرط-تملیک'>مزایده فروش املاک و مستغلات بانک تجارت اجاره به شرط تملیک / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات بانک تجارت اجاره به شرط تملیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883940/مزایده-ششدانگ-پلاک-چهل-و-دو-هزار-دویست-و-چهل-و-نه-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک چهل و دو هزار دویست و چهل و نه فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک چهل و دو هزار دویست و چهل و نه فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884122/مناقصه-اداره-امور-و-اجرای-حجمی-زمانی-عملیات-جایگاه-شرکتی'>مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884108/مناقصه-خرید-پلنت-های-یکسو-کننده-نوبت-دوم'>مناقصه خرید پلنت های یکسو کننده نوبت دوم  / آگهی ارزیابی , مناقصه خرید پلنت های یکسو کننده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884112/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات پشتیبانی تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884136/مزایده-یک-طبقه-ساختمان-عرصه-141-25متر'>مزایده یک طبقه ساختمان عرصه 141.25متر / مزایده,مزایده یک طبقه ساختمان عرصه 141.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884163/مناقصه-تجهیز-شاسی-خودروهای-آتش-نشانی'>مناقصه تجهیز شاسی خودروهای آتش نشانی  / آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى , مناقصه تجهیز شاسی خودروهای آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884168/مزایده-یک-واحد-غرفه-سازمان'>مزایده یک واحد غرفه سازمان / آگهی مزایده عمومی , مزایده یک واحد غرفه سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884331/مزایده-فروش-تختخواب-دو-نفره-و--'>مزایده فروش تختخواب دو نفره و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش تختخواب دو نفره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884103/فراخوان-مناقصه-امور-خدماتی-خود-از-قبیل-نظافت--آبدارخانه--نگهبانی-و--'> فراخوان مناقصه امور خدماتی خود از قبیل نظافت ، آبدارخانه ، نگهبانی و... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه امور خدماتی خود از قبیل نظافت ، آبدارخانه ، نگهبانی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884097/آگهی-مجدد-ارزیابی-مناقصه-قطعات-یدکی-شیرهای-توپی-BAB-COCK-نوبت-دوم'>آگهی مجدد ارزیابی مناقصه قطعات یدکی شیرهای توپی BAB COCK- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه قطعات یدکی شیرهای توپی BAB COCK نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884134/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-89-17مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 89.17مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 89.17مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884164/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-95-66مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.66مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.66مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884166/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-شرق-طبقه-چهارم-124-31متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان شرق طبقه چهارم 124.31متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان شرق طبقه چهارم 124.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884162/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-1024-60متر'>مزایده ششدانگ باغ مساحت 1024.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت 1024.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883780/مزایده-پلاک-ثبتی-ششدانگ-مغازه-19-30متر'>مزایده پلاک ثبتی ششدانگ مغازه 19.30متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی ششدانگ مغازه 19.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884100/مزایده-فروش-یک-عدد-میز-اداری-MDF-رنگ-ونگر-و--'>مزایده فروش یک عدد میز اداری MDF رنگ ونگر و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یک عدد میز اداری MDF رنگ ونگر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884160/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-دوازده-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دوازده تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دوازده تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884125/مناقصه-خرید-700-عدد-ممبران-FILMTEC'>مناقصه خرید 700 عدد ممبران FILMTEC / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید 700 عدد ممبران FILMTEC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884107/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-مرکز-منطقه-مراکز-انتقال-نفت-و-تاسیسات-تابعه-نوبت-دوم'>مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان مرکز منطقه، مراکز انتقال نفت و تاسیسات تابعه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان مرکز منطقه، مراکز انتقال نفت و تاسیسات تابعه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884126/مناقصه-احداث-پست-و---نوبت-دوم'>مناقصه احداث پست و ... نوبت دوم  / آگهی شناسایی پیمانکار, مناقصه احداث پست و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884130/فراخوان-عملیات-نشت-یابی-شبکه-های-شهری--96-4-14'>فراخوان عملیات نشت یابی شبکه های شهری.. 96.4.14 / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان عملیات نشت یابی شبکه های شهری...نوبت اول 96.4.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884117/مناقصه-عمومی-احداث-600-متر-شبکه-باس-داکت-بازار-سنتی-وحدت-شهرستان-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی احداث 600 متر شبکه باس داکت بازار سنتی وحدت شهرستان نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عمومی احداث 600 متر شبکه باس داکت بازار سنتی وحدت شهرستان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883798/تجدید-مناقصه-جمع-آوری-هدایت-و-دفع-آبهای-سطحی--'>تجدید مناقصه جمع آوری هدایت و دفع آبهای سطحی....  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جمع آوری هدایت و دفع آبهای سطحی.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883785/مزایده-یکباب-منزل-پلاک-ثبتی-1454-فرعی'>مزایده یکباب منزل پلاک ثبتی 1454 فرعی / مزایده,مزایده یکباب منزل پلاک ثبتی 1454 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884124/استعلام-خرید-ملزومات-و-اجرای-طرح-تبدیل-کافو-مسی-به-کافوی-نوری-96-4-14'>استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح تبدیل کافو مسی به کافوی نوری 96.4.14 / استعلام , استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح تبدیل کافو مسی به کافوی نوری-نوبت اول   96.4.14 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884714/استعلام-سم-پاشی-و-تهیه-سم-های-مربوط-به-دفع-سوسک'>استعلام سم پاشی و تهیه سم های مربوط به دفع سوسک / استعلام سم پاشی و تهیه سم های مربوط به دفع سوسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884565/استعلام-رایانه-و-لوازم-جانبی'>استعلام رایانه و لوازم جانبی / استعلام , استعلام رایانه و لوازم جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884540/استعلام-دستگاه-فتوکپی-توشیبا-ESTUDIO-2303A'>استعلام دستگاه فتوکپی توشیبا ESTUDIO 2303A / استعلام , استعلام دستگاه فتوکپی توشیبا ESTUDIO 2303A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884515/استعلام-فن-کوئل-ساراو-CFM800'>استعلام فن کوئل ساراو CFM800 / استعلام , استعلام فن کوئل ساراو CFM800</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884505/استعلام-کولر-آبی-آبسال-7000'>استعلام کولر آبی آبسال 7000 / استعلام , استعلام کولر آبی آبسال 7000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884541/استعلام-هارد-دیسک'>استعلام هارد دیسک / استعلام هارد دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884131/مناقصه-ارائه-خدمات-در-زمینه-ایجاد-گروه-های-گشت-و-بازرسی-96-4-14'>مناقصه ارائه خدمات در زمینه ایجاد گروه های گشت و بازرسی 96.4.14 / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  ارائه خدمات در زمینه ایجاد گروه های گشت و بازرسی نوبت اول 96.4.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884613/استعلام-ساخت-5-باب-اتاق-پیش-ساخته'>استعلام ساخت 5 باب اتاق پیش ساخته  / استعلام ساخت 5 باب اتاق پیش ساخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884588/استعلام-نیاز-به-سامانه-پیامکی'>استعلام نیاز به سامانه پیامکی  / استعلام , استعلام نیاز به سامانه پیامکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884548/استعلام-ست-کامل-تجهیزات-و-لوازم-هواشناسی'>استعلام  ست کامل تجهیزات و لوازم هواشناسی  / استعلام، استعلام  ست کامل تجهیزات و لوازم هواشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884523/استعلام-کابل-کواکسیال-RG11'>استعلام  کابل کواکسیال RG11 / استعلام، استعلام  کابل کواکسیال RG11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884580/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام , استتعلام  تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884532/استعلام-طرح-پیاده-سازی-سیستم-دیجیتال-مارکتینگ'>استعلام طرح پیاده سازی سیستم دیجیتال مارکتینگ  / استعلام, استعلام طرح پیاده سازی سیستم دیجیتال مارکتینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884174/پنجمین-همایش-بزرگ-سلحشوران-دفاع-مقدس'>پنجمین همایش بزرگ سلحشوران دفاع مقدس / پنجمین همایش بزرگ سلحشوران دفاع مقدس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884483/استعلام-خرید-یک-عدد-سینک-ابزار-شوی-تک-لگن'>استعلام خرید یک عدد سینک ابزار شوی تک لگن / استعلام خرید یک عدد سینک ابزار شوی تک لگن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884503/استعلام-دیگ-بخار'>استعلام دیگ بخار   / استعلام دیگ بخار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884481/استعلام-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-راه-بند'>استعلام تهیه، نصب و راه اندازی یک دستگاه راه بند / استعلام, استعلام تهیه، نصب و راه اندازی یک دستگاه راه بند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884489/استعلام-یک-عدد-دستگاه-حضور-و-غیاب-تولید-داخل'>استعلام یک عدد دستگاه حضور و غیاب تولید داخل  / استعلام، استعلام یک عدد دستگاه حضور و غیاب تولید داخل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884511/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-رایانه'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه / استعلام، استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884527/استعلام-دستگاه-کارت-خوان-بانکی-مدل-VX520'>استعلام دستگاه کارت خوان بانکی مدل VX520 / استعلام، استعلام دستگاه کارت خوان بانکی مدل VX520</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884083/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-مدل-1968'>مزایده یک دستگاه کامیون مدل 1968 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه کامیون مدل 1968</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884550/استعلام-پروژه-برقرسانی-و-احداث-ترانس-تصفیه-خانه-شهرک-صنعتی-لار--'>استعلام پروژه برقرسانی و احداث ترانس تصفیه خانه شهرک صنعتی لار... / استعلام, استعلام پروژه برقرسانی و احداث ترانس تصفیه خانه شهرک صنعتی لار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884538/استعلام-احداث-ترانس-ایستگاه-tbs-و-ساختمان-مخابرات-شهرک'>استعلام احداث ترانس ایستگاه tbs  و ساختمان مخابرات شهرک  / استعلام, استعلام احداث ترانس ایستگاه tbs  و ساختمان مخابرات شهرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884526/استعلام-صندلی-رایانه-مدل-چرخدار'>استعلام صندلی رایانه مدل چرخدار  / استعلام, استعلام صندلی رایانه مدل چرخدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884510/استعلام-موکت-کبریتی-96-4-14'>استعلام موکت کبریتی 96.4.14 / استعلام, استعلام موکت کبریتی  96.4.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884491/استعلام-فلومتر-پرتابل---96-4-14'>استعلام فلومتر پرتابل ... 96.4.14 / استعلام ، استعلام فلومتر پرتابل ...96.4.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884485/استعلام-شامپو-پرژک-در-اسانس-مختلف'>استعلام شامپو پرژک در اسانس مختلف  / استعلام ،شامپو پرژک در اسانس مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884495/استعلام-مابع-ظرفشویی-اوه-یک-لیتری'>استعلام مابع ظرفشویی اوه یک لیتری  / استعلام ،مابع ظرفشویی اوه یک لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884509/استعلام-مایع-سفید-کننده-وایتکس-معطر'>استعلام مایع سفید کننده وایتکس معطر  / استعلام ،مایع سفید کننده وایتکس معطر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884521/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-آزمایش-و-آموزش--'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی آزمایش و آموزش ... / استعلام ,استعلام تهیه و نصب و راه اندازی آزمایش و آموزش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884072/مزایده-170-سهم-مشاع-از-2604-سهم-و-64-صدم-سهم-پلاک-244-فرعی'>مزایده 170 سهم مشاع از 2604 سهم و 64 صدم سهم پلاک 244 فرعی  / مزایده,مزایده 170 سهم مشاع از 2604 سهم و 64 صدم سهم پلاک 244 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884590/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884571/استعلام-اجرای-لوله-گذاری-و-احداث-مخزن'>استعلام اجرای لوله گذاری و احداث مخزن  / استعلام , استعلام اجرای لوله گذاری و احداث مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884545/استعلام-اجرای-احداث-مخزن'>استعلام اجرای احداث مخزن  / استعلام , استعلام اجرای احداث مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884506/استعلام-استعلام-بهای-خرید-علوفه-و-پخش-در-مناطق'>استعلام  استعلام بهای خرید علوفه و پخش در مناطق / استعلام , استعلام  استعلام بهای خرید علوفه و پخش در مناطق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884733/استعلام-احداث-و-بهسازی-منابع-آبی-مناطق-حفاظت-شده'>استعلام  احداث و بهسازی منابع آبی مناطق حفاظت شده / استعلام , استعلام   احداث و بهسازی منابع آبی مناطق حفاظت شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884749/استعلام-اجاره-خودرو-سواری'>استعلام اجاره خودرو سواری / استعلام اجاره خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884694/استعلام-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-مزرعه-قاسم-پرفیان'>استعلام لکه گیری و روکش آسفالت محور مزرعه قاسم پرفیان / استعلام لکه گیری و روکش آسفالت محور مزرعه قاسم پرفیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884699/استعلام-احداث-ابنیه-فنی-و-زیرسازی-و-آسفالت-محور-قوچ-امامی'>استعلام احداث ابنیه فنی و زیرسازی و آسفالت محور قوچ امامی / استعلام احداث ابنیه فنی و زیرسازی و آسفالت محور قوچ امامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884691/استعلام-نقشه-برداری-راههای-اصلی-و-روستایی'>استعلام نقشه برداری راههای اصلی و روستایی / استعلام نقشه برداری راههای اصلی و روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884719/استعلام-تهیه-ماشین-آلات-و-تعمیر-3-دستگاه-ماشین-آلات-راهسازی'>استعلام تهیه ماشین آلات و تعمیر 3 دستگاه ماشین آلات راهسازی / استعلام ,استعلام تهیه ماشین آلات و تعمیر 3 دستگاه ماشین آلات راهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884693/استعلام-هارد-اسکترنال-یک-ترابایت'>استعلام هارد اسکترنال یک ترابایت / استعلام، استعلام هارد اسکترنال یک ترابایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884708/استعلام-خرید-گیت'>استعلام خرید گیت / استعلام، استعلام خرید گیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884068/مزایده-دو-عدد-سیم-کارت-تلفن-همراه-نوبت-دوم'>مزایده دو عدد سیم کارت تلفن همراه- نوبت دوم  / مزایده, مزایده دو عدد سیم کارت تلفن همراه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884726/استعلام-اسکنر-A4-فوجیستو-فیدری-7160'>استعلام اسکنر A4 فوجیستو فیدری 7160  / استعلام , استعلام اسکنر A4 فوجیستو فیدری 7160 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884734/استعلام-دو-دستگاه-کولر-گازی'>استعلام دو دستگاه کولر گازی  / استعلام، استعلام دو دستگاه کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884686/استعلام-چاپگر-کارت-PVC'>استعلام چاپگر کارت PVC / استعلام چاپگر کارت PVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884704/استعلام-صندلی-انتظار-مبلی-و--'>استعلام صندلی انتظار مبلی و .. / استعلام صندلی انتظار مبلی و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884746/استعلام-تستر-دوربین-مدار-بسته-و-'>استعلام تستر دوربین مدار بسته و.. / استعلام تستر دوربین مدار بسته و..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884650/استعلام-سایر-فعالیتهای-خدماتی-اطلاع-رسانی'>استعلام سایر فعالیتهای خدماتی اطلاع رسانی / استعلام سایر فعالیتهای خدماتی اطلاع رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884687/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884075/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مساحت-200مترمربع-نوبت-اول-تجدید'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 200مترمربع نوبت اول تجدید / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 200مترمربع نوبت اول تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884705/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام  سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام  سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884715/استعلام-چای-ایرانی-طلا-(شکسته-یا-برگی)'>استعلام چای ایرانی طلا (شکسته یا برگی) / استعلام چای ایرانی طلا (شکسته یا برگی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884727/استعلام-لوازم-تنظیفات'>استعلام لوازم تنظیفات / استعلام لوازم تنظیفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884582/استعلام-شوکر-الکتریکی-50-دستگاه'>استعلام  شوکر الکتریکی 50 دستگاه / استعلام, استعلام  شوکر الکتریکی 50 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884566/استعلام-خدمات-پشتیبانی'>استعلام خدمات پشتیبانی  / استعلام, استعلام خدمات پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884539/استعلام-احداث-شبکه-روشنایی-شهرک-صنعتی-اهواز-2'>استعلام احداث شبکه روشنایی شهرک صنعتی اهواز 2 / استعلام, استعلام احداث شبکه روشنایی شهرک صنعتی اهواز 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884742/استعلام-نگهداری-فضای-سبز'>استعلام  نگهداری فضای سبز  / استعلام  نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884784/استعلام-تکمیل-دیوار-پیش-ساخته-بتنی-شهرک-صنعتی-بهبهان'>استعلام  تکمیل دیوار پیش ساخته بتنی شهرک صنعتی بهبهان / استعلام  تکمیل دیوار پیش ساخته بتنی شهرک صنعتی بهبهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884077/مزایده-واحد-مسکونی-به-مساحت-129-85متر'>مزایده واحد مسکونی به مساحت 129.85متر  / مزایده,مزایده واحد مسکونی به مساحت 129.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884744/استعلام-تک-انگشتی-futronic-fs88-scaner'>استعلام تک انگشتی futronic fs88 scaner / استعلام   تک انگشتی futronic fs88 scaner</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884766/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام  تجهیزات و وسایل تحصیلی  و اداری  / استعلام   تجهیزات و وسایل تحصیلی  و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884728/استعلام-مجموعه-بوش-و-پیستون'>استعلام مجموعه بوش و پیستون  / استعلام مجموعه بوش و پیستون  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884779/استعلام-سوزن-قطعه-انژکتور-کامیون'>استعلام سوزن قطعه انژکتور کامیون / استعلام سوزن قطعه انژکتور کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884790/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-دبی-سنج-و-مولینه'>استعلام خرید و نصب تجهیزات دبی سنج و مولینه  / استعلام خرید و نصب تجهیزات دبی سنج و مولینه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884788/استعلام-خدمات-تخصصی-شامل-(مشاوره-ای--روانشناسی)'>استعلام خدمات تخصصی شامل (مشاوره ای ، روانشناسی)  / استعلام, استعلام خدمات تخصصی شامل (مشاوره ای ، روانشناسی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884764/استعلام-اسپیلت-دیواری-حاره-ای-24000-تعداد-3--'>استعلام اسپیلت دیواری حاره ای 24000 تعداد 3 ... / استعلام ,استعلام اسپیلت دیواری حاره ای 24000 تعداد 3 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884757/استعلام-تایر-مدل-سایز-315-80-22---'>استعلام تایر مدل سایز 315*80*22- ... / استعلام , استعلام تایر مدل سایز 315*80*22- ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884065/مناقصه-خرید-انواع-لوله-در-اندازه-های-مختلف-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع لوله در اندازه های مختلف- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید انواع لوله در اندازه های مختلف- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884771/استعلام-آداپتور-دوربین-میکروسکوپ-آزمایشگاهی-مدل-P-95-C--'>استعلام آداپتور دوربین میکروسکوپ آزمایشگاهی مدل P 95-C ... / استعلام , استعلام آداپتور دوربین میکروسکوپ آزمایشگاهی مدل P 95-C ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884747/استعلام-ترازو-دیجیتالی--'>استعلام ترازو دیجیتالی ... / استعلام , استعلام ترازو دیجیتالی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884737/استعلام-آسانسور-کششی'>استعلام آسانسور کششی / استعلام آسانسور کششی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884723/استعلام-میز-جلو-مبلی-شیشه-ای'>استعلام میز جلو مبلی شیشه ای / استعلام میز جلو مبلی شیشه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884711/استعلام-اتصالات-چدنی-و-شیرآلات'>استعلام اتصالات چدنی و شیرآلات  / استعلام , استعلام اتصالات چدنی و شیرآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883776/مزایده-مشاعی-عرصه-و-مستحدثات-یکباب-منزل-بخش-ده-مشهد'>مزایده مشاعی عرصه و مستحدثات یکباب منزل بخش ده مشهد  / مزایده,مزایده مشاعی عرصه و مستحدثات یکباب منزل بخش ده مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884092/فراخوان-مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-AMR-و-POWERMETER'>فراخوان مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی AMR و POWERMETER  / فراخوان , فراخوان مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی AMR و POWERMETER ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884731/استعلام-سامانه-ثبت-تخلفات-سرعت-به-همراه-تجهیزات-جانبی'>استعلام سامانه ثبت تخلفات سرعت به همراه تجهیزات جانبی  / استعلام , استعلام سامانه ثبت تخلفات سرعت به همراه تجهیزات جانبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884753/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-راهنمایی-و-رانندگی-و-ترافیکی-و-خط-کشی'>استعلام خرید و نصب تجهیزات راهنمایی و رانندگی و ترافیکی و خط کشی  / استعلام, استعلام خرید و نصب تجهیزات راهنمایی و رانندگی و ترافیکی و خط کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884736/استعلام-تعمیر-سانتریفیوژ-یخچالدار'>استعلام تعمیر سانتریفیوژ یخچالدار / استعلام, استعلام تعمیر سانتریفیوژ یخچالدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884756/استعلام-تعمیر-سانتریفیوژ-hettich'>استعلام تعمیر سانتریفیوژ hettich  / استعلام, استعلام تعمیر سانتریفیوژ hettich </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884709/استعلام-کولر-گازی-ایستاده-سرمایشی-و-گرمایشی-سه-فاز'>استعلام کولر گازی ایستاده سرمایشی و گرمایشی سه فاز / استعلام , استعلام کولر گازی ایستاده سرمایشی و گرمایشی سه فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884678/استعلام-8-عدد-ماژول-10G-مدل-SFP-10G-SR'>استعلام 8 عدد ماژول 10G مدل SFP-10G-SR / استعلام, استعلام  8 عدد ماژول 10G مدل SFP-10G-SR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884111/مزایده-اصل-و-مازاد-پلاک-2743-فرعی277-13متر'>مزایده اصل و مازاد پلاک 2743 فرعی277.13متر / مزایده,مزایده اصل و مازاد پلاک 2743 فرعی277.13متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884675/استعلام-8-عدد-کابل-فیبر-نوری-5-متری-مدل-TELEGRTNER-OM3'>استعلام 8 عدد کابل فیبر نوری 5 متری مدل TELEGRTNER-OM3 / استعلام, استعلام  8 عدد کابل فیبر نوری 5 متری مدل TELEGRTNER-OM3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884682/استعلام-یک-عدد-کارت-CNA'>استعلام یک عدد کارت CNA  / استعلام، استعلام یک عدد کارت CNA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884698/استعلام-رله-SEF'>استعلام رله SEF / استعلام, استعلام رله SEF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884672/استعلام-تست-بلاک'>استعلام تست بلاک  / استعلام, استعلام تست بلاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884717/استعلام-احداث-پارکینگ-مسقف'>استعلام احداث پارکینگ مسقف  / استعلام, استعلام احداث پارکینگ مسقف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884739/استعلام-ماشین-لباسشویی-اتومات-30-کیلویی'>استعلام ماشین لباسشویی اتومات 30 کیلویی / استعلام، استعلام ماشین لباسشویی اتومات 30 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884673/استعلام-دستگاه-ضبط-تصاویر-سامسونگ'>استعلام دستگاه ضبط تصاویر سامسونگ  / استعلام دستگاه ضبط تصاویر سامسونگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884755/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام، سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884113/مزایده-ششدانگ-پلاک-37-فرعی-عرصه-313-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک 37 فرعی عرصه 313.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 37 فرعی عرصه 313.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884722/استعلام-کارتریج-فکس'>استعلام کارتریج فکس  / استعلام , استعلام کارتریج فکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884661/استعلام-رم-ریدر-USB-Dongle'>استعلام  رم ریدر USB Dongle  / استعلام  رم ریدر USB Dongle </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884700/استعلام-قطعات-سیستم-خنک-کننده'>استعلام قطعات سیستم خنک کننده / استعلام قطعات سیستم خنک کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884724/استعلام-تابلو-برق-سافت-استارتر-38-کیلووات'>استعلام تابلو برق سافت استارتر 38 کیلووات / استعلام تابلو برق سافت استارتر 38 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884730/استعلام-سیستم-اعلام-و-اطفاء-حریق'>استعلام سیستم اعلام و اطفاء حریق  / استعلام سیستم اعلام و اطفاء حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884576/استعلام-فایل-و-کمد-و-صندلی-و--'>استعلام فایل و کمد و صندلی و ... / استعلام, استعلام فایل و کمد و صندلی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884553/استعلام-اتصالات-فولادی'>استعلام اتصالات فولادی / استعلام, استعلام اتصالات فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884547/استعلام-لوله-داربست-قفل-داربست-و--'>استعلام لوله داربست، قفل داربست و ... / استعلام, استعلام لوله داربست، قفل داربست و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884533/استعلام-عملیات-اجرایی-سازه-و-معماری-ساختمان'>استعلام عملیات اجرایی سازه و معماری ساختمان / استعلام, استعلام عملیات اجرایی سازه و معماری ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884738/استعلام-سمپاش-فرغونی-برقی'>استعلام سمپاش فرغونی برقی / استعلام سمپاش فرغونی برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884791/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-آبرسانی'>استعلام لوله پلی اتیلن آبرسانی  / استعلام لوله پلی اتیلن آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884740/استعلام-رایانه-شخصی'>استعلام رایانه شخصی / استعلام رایانه شخصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884754/استعلام-چای'>استعلام چای  / استعلام, استعلام چای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884782/استعلام-یک-دستگاه-لپ-تاب'>استعلام  یک دستگاه لپ تاب  / استعلام   یک دستگاه لپ تاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884794/استعلام-لپ-تاب-مدل-k556uq'>استعلام لپ تاب مدل k556uq / استعلام لپ تاب مدل k556uq</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884780/استعلام-4-عدد-دیگ-خورشت-پز-استوانه-ای-تابان-4-با-پرفیت-30-لیتر'>استعلام 4 عدد دیگ خورشت پز استوانه ای تابان 4 با پرفیت 30 لیتر  / استعلام, استعلام 4 عدد دیگ خورشت پز استوانه ای تابان 4 با پرفیت 30 لیتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884025/فراخوان-مناقصه-33-قلم-CINCINNATI-COUPLING-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه 33 قلم CINCINNATI COUPLING  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه 33 قلم CINCINNATI COUPLING  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884774/استعلام-چاپ-بروشور-و-دفترچه-راهنما-96-4-11'>استعلام چاپ بروشور و دفترچه راهنما  96.4.11 / استعلام, استعلام چاپ بروشور و دفترچه راهنما  96.4.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884748/استعلام-لپه-تبریزی-پاک-کرده'>استعلام لپه تبریزی پاک کرده  / استعلام, استعلام لپه تبریزی پاک کرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884720/استعلام-لوبیا-قرمز-96-4-14'>استعلام لوبیا قرمز 96.4.14 / استعلام , استعلام لوبیا قرمز 96.4.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884706/استعلام-کشمش-پلویی-96-4-14'>استعلام کشمش پلویی 96.4.14 / استعلام , استعلام کشمش پلویی 96.4.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884713/استعلام-آبلیمو-96-4-14'>استعلام آبلیمو 96.4.14 / استعلام، استعلام  آبلیمو 96.4.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884732/استعلام-تعداد-10-دستگاه-اسکنر-فلت-96-4-14'>استعلام تعداد 10 دستگاه اسکنر فلت 96.4.14 / استعلام , استعلام تعداد 10 دستگاه اسکنر فلت 96.4.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884760/استعلام-تهیه-نصب-و-حمل-درپوشهای-بتنی-با-بتن-مسلح'>استعلام تهیه ,نصب و حمل درپوشهای بتنی با بتن مسلح  / استعلام تهیه ,نصب و حمل درپوشهای بتنی با بتن مسلح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884751/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884741/استعلام-مرکز-تلفن-پیام-ارتباط-کندوان'>استعلام مرکز تلفن پیام ارتباط کندوان  / استعلام مرکز تلفن پیام ارتباط کندوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884055/مناقصه-تدارک-یک-دستگاه-چیلر-تراکمی-اسکروهوا-خنک-با-ظرفیت-200-تن-تبرید'>مناقصه تدارک یک دستگاه چیلر تراکمی اسکروهوا خنک با ظرفیت 200 تن تبرید  / آگهی مناقصه, مناقصه تدارک یک دستگاه چیلر تراکمی اسکروهوا خنک با ظرفیت 200 تن تبرید  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884729/استعلام-خرید-40-دستگاه-رایانه'>استعلام خرید 40 دستگاه رایانه / استعلام خرید 40 دستگاه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884710/استعلام-دوربین-فیلمبرداریfdr-ax1-مدل-sony'>استعلام دوربین فیلمبرداریfdr ax1 مدل sony / استعلام دوربین فیلمبرداریfdr ax1 مدل sony</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884718/استعلام-دوربین-عکاسی-CANON'>استعلام دوربین عکاسی CANON  / استعلام, استعلام دوربین عکاسی CANON </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884743/استعلام-تجهیزات-و-ملزومات-رایانه-رومیزی'>استعلام تجهیزات و ملزومات رایانه رومیزی  / استعلام, استعلام تجهیزات و ملزومات رایانه رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884725/استعلام-مطالعه-کاخ-مروارید'>استعلام مطالعه کاخ مروارید / استعلام مطالعه کاخ مروارید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884735/استعلام-دو-دستگاه-کولر-گازی-اسنوا-سرد-و-گرم-12000-اینورتردار'>استعلام دو دستگاه کولر گازی اسنوا سرد و گرم 12000 اینورتردار  / استعلام, استعلام دو دستگاه کولر گازی اسنوا سرد و گرم 12000 اینورتردار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884690/استعلام-خرید-3-دستگاه-اندازه-گیری'>استعلام خرید 3 دستگاه اندازه گیری / استعلام خرید 3 دستگاه اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884703/استعلام-دوستگاه-کولر-اسپیلت-سرمایشی'>استعلام  دوستگاه کولر اسپیلت سرمایشی / استعلام دوستگاه کولر اسپیلت سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884721/استعلام-رله-CV-UV'>استعلام رله CV/UV / استعلام, استعلام رله CV/UV</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884106/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تحت-اختیار-خود'>مزایده فروش تعدادی از املاک تحت اختیار خود  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تحت اختیار خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884543/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884530/استعلام-تهیه-و-نصب-تابلوهای-معرفی-جاذبه-های-گردشگری'>استعلام تهیه و نصب تابلوهای معرفی جاذبه های گردشگری / استعلام  تهیه و نصب تابلوهای معرفی جاذبه های گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884520/استعلام-خرید-و-نصب-2-عدد-راک-ODF-و-خرید-و-فیوژن-144-رشته-پیک-تیل-DIN'>استعلام خرید و نصب 2 عدد راک ODF و خرید و فیوژن 144 رشته پیک تیل DIN / استعلام, استعلام خرید و نصب 2 عدد راک ODF و خرید و فیوژن 144 رشته پیک تیل DIN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884512/استعلام-خدمات-دامنه-و-مایکروسافت'>استعلام خدمات دامنه و مایکروسافت / استعلام خدمات دامنه و مایکروسافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884501/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام دستگاه حضور و غیاب / استعلام دستگاه حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884549/استعلام-خرید-ماشین-ظرفشویی'>استعلام خرید ماشین ظرفشویی / استعلام خرید ماشین ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884578/استعلام-آنالیزور-سم-پرتابل'>استعلام آنالیزور سم پرتابل / استعلام آنالیزور سم پرتابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884563/استعلام-انجام-مطالعات-ارزیابی-آسیب-پذیری'>استعلام انجام مطالعات ارزیابی آسیب پذیری / استعلام انجام مطالعات ارزیابی آسیب پذیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884559/استعلام-طلق-نورگیر'>استعلام طلق نورگیر / استعلام طلق نورگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884607/استعلام-سرور-رایانه-مدل-HPE-PROLIANT-DL580-GEN9---'>استعلام سرور رایانه مدل HPE PROLIANT DL580 GEN9  ... / استعلام ، استعلام سرور رایانه مدل HPE PROLIANT DL580 GEN9  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884574/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمانهای-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمانهای دارای عضو  / استعلام فعالیت های سایر سازمانهای دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884560/استعلام-لوله-مانسمان-4-و-6-اینچ'>استعلام لوله مانسمان 4 و 6 اینچ  / استعلام, استعلام لوله مانسمان 4 و 6 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884531/استعلام-ترانس-برق-200KVA'>استعلام  ترانس برق 200KVA / استعلام، استعلام  ترانس برق 200KVA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884517/استعلام-کابل-3-50-افشان'>استعلام  کابل 3*50 افشان  / استعلام  کابل 3*50 افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884577/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام الکتروپمپ شناور / استعلام, استعلام الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884525/استعلام-بوستر-پمپ'>استعلام بوستر پمپ / استعلام, استعلام بوستر پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884542/استعلام-الکترولیز-نمک-طعام-40-لیتری'>استعلام الکترولیز نمک طعام 40 لیتری  / استعلام, استعلام الکترولیز نمک طعام 40 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884557/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی  / آگهی استعلام, استعلام لوازم آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884568/استعلام-کانکس-جهت-اتاقک-سویچ'>استعلام کانکس جهت اتاقک سویچ  / استعلام , استعلام کانکس جهت اتاقک سویچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884102/مزایده-فروش-تعدادی-آپارتمان-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی آپارتمان مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی آپارتمان مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884589/استعلام-باطری-2-ولت-200-آمپر-ساعت-سیلد'>استعلام باطری 2 ولت 200 آمپر ساعت سیلد  / استعلام, استعلام باطری 2 ولت 200 آمپر ساعت سیلد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884494/استعلام-دو-دستگاه-تبلت'>استعلام دو دستگاه تبلت / استعلام دو دستگاه تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884518/استعلام-تلویزیون-43-اینچ-ایکس-ویژن'>استعلام  تلویزیون 43  اینچ ایکس ویژن / استعلام , استعلام  تلویزیون 43  اینچ ایکس ویژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884537/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-پلاک-خوان'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی سیستم پلاک خوان / استعلام , استعلام خرید و نصب و راه اندازی سیستم پلاک خوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884554/استعلام-چرخ-دستی-فرودگاهی'>استعلام چرخ دستی فرودگاهی / استعلام , استعلام چرخ دستی فرودگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884544/استعلام-تعداد-150-ست-صندلی-سه-نفره-فرودگاهی'>استعلام تعداد 150 ست صندلی سه نفره فرودگاهی  / استعلام, استعلام تعداد 150 ست صندلی سه نفره فرودگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884529/استعلام-میزهای-پذیرش-مسافر'>استعلام میزهای پذیرش مسافر / استعلام, استعلام میزهای پذیرش مسافر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884031/فراخوان-اجاره-(تامین)-دو-فروند-شناور-عملیاتی-نوبت-دوم'>فراخوان اجاره (تامین) دو فروند شناور عملیاتی نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان اجاره (تامین) دو فروند شناور عملیاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884514/استعلام-تسمه-نقاله-تخت'>استعلام تسمه نقاله تخت  / استعلام, استعلام تسمه نقاله تخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884519/استعلام-ترازوی-نواری-توزین-بار-مسافر-باسکول'>استعلام ترازوی نواری توزین بار مسافر باسکول / استعلام, استعلام ترازوی نواری توزین بار مسافر باسکول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884498/استعلام-احداث-سایبان-گروهی-خودرو'>استعلام احداث سایبان گروهی خودرو / استعلام ، استعلام احداث سایبان گروهی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884488/استعلام-خرید-سرور-برای-اداره-کل-نوسازی-مدارس-گیلان'>استعلام خرید سرور برای اداره کل نوسازی مدارس گیلان / استعلام , استعلام خرید سرور برای اداره کل نوسازی مدارس گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884504/استعلام-دستگاه-سنجش-سدیم-و-پتاسیم'>استعلام دستگاه سنجش سدیم و پتاسیم  / استعلام ، استعلام دستگاه سنجش سدیم و پتاسیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884516/استعلام-اجرای-احداث-مخزن'>استعلام اجرای احداث مخزن  / استعلام , استعلام اجرای احداث مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884546/استعلام-احداث600-متر-شبکه-فشار-ضعیف'>استعلام احداث600 متر شبکه فشار ضعیف / استعلام  احداث600 متر شبکه فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884562/استعلام-آرمورگذاری-کابلهای-فرمان-و-تغذیه'>استعلام  آرمورگذاری کابلهای فرمان و تغذیه / استعلام, استعلام  آرمورگذاری کابلهای فرمان و تغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883777/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-مساحت-88-63مترمربع'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 88.63مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 88.63مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884059/مناقصه-تعمیر-و-بازسازی-هشت-باب-از-منازل-سازمانی'>مناقصه تعمیر و بازسازی هشت باب از منازل سازمانی / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و بازسازی هشت باب از منازل سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884508/استعلام-نگهدارنده-مانیتور-و-کامپیوترهای-ALL-IN-ONE-و--'>استعلام نگهدارنده مانیتور و کامپیوترهای ALL IN ONE و ...  / استعلام , استعلام نگهدارنده مانیتور و کامپیوترهای ALL IN ONE و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884493/استعلام-تامین-آب-عشایری-شامل-خرید-و-نصب-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام تامین آب عشایری شامل خرید و نصب لوله پلی اتیلن  / استعلام , استعلام تامین آب عشایری شامل خرید و نصب لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884484/استعلام-لب-تاب-ایسوس-و-پرینتر-لیزری'>استعلام لب تاب ایسوس و پرینتر لیزری  / استعلام , استعلام لب تاب ایسوس و پرینتر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884599/استعلام-دستگاه-کامپیوتر-و-یک-دستگاه-پرینتر'>استعلام دستگاه کامپیوتر و یک دستگاه پرینتر / استعلام، استعلام دستگاه کامپیوتر و یک دستگاه پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884581/استعلام-خرید-برنج'>استعلام خرید برنج  / استعلام خرید برنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884556/استعلام-خرید-تجهیزات-ساختمانی-و-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام خرید تجهیزات ساختمانی و نصب و راه اندازی / استعلام خرید تجهیزات ساختمانی و نصب و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884535/استعلام-تلویزیون-ال-جی'>استعلام  تلویزیون ال جی / استعلام, استعلام تلویزیون ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884513/استعلام-انجام-مطالعات-ارزیابی-آسیب-پذیری'>استعلام انجام مطالعات ارزیابی آسیب پذیری / استعلام انجام مطالعات ارزیابی آسیب پذیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884455/استعلام-نیاز-به-تامین-کنندگان-آرماتور-کلاس-A3'>استعلام نیاز به تامین کنندگان آرماتور کلاس A3  / استعلام , استعلام نیاز به تامین کنندگان آرماتور کلاس A3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884044/مزایده-واگذاری-به-اجاره-مجموعه-ورزشی-پارک-ملت'>مزایده واگذاری به  اجاره مجموعه ورزشی پارک ملت / مزایده عمومی, مزایده واگذاری به  اجاره مجموعه ورزشی پارک ملت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884463/استعلام-دستگاه-تست-پلاک'>استعلام دستگاه تست پلاک / استعلام , استعلام  دستگاه تست پلاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884470/استعلام-کابل-اتصال-رله-زمینی'>استعلام کابل اتصال رله زمینی  / استعلام، استعلام کابل اتصال رله زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884477/استعلام-رله-دیفرانسیل-p632'>استعلام  رله دیفرانسیل  p632 / استعلام، استعلام  رله دیفرانسیل  p632</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884534/استعلام-کارت-RTU-تابلوهای-اتوماسیون-و-تله-متری-و-'>استعلام کارت RTU تابلوهای اتوماسیون و تله متری و.. / استعلام , استعلام کارت RTU تابلوهای اتوماسیون و تله متری و..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884502/استعلام-خرید-محلول-ضدعفونی-دکوسپت-سولارسپت-و--'>استعلام خرید محلول ضدعفونی دکوسپت,سولارسپت و ... / استعلام ,استعلام خرید محلول ضدعفونی دکوسپت,سولارسپت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884522/استعلام-ذخیره-ساز-و-سرور'>استعلام ذخیره ساز و سرور / استعلام  ذخیره ساز و سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884457/مزایده-انواع-رادیاتور'>مزایده انواع رادیاتور / مزایده محدود, مزایده انواع رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884033/فراخوان-عملیات-زیرسازی-قطعه-اول-راه-آهن-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات زیرسازی قطعه اول راه آهن- نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان عملیات زیرسازی قطعه اول راه آهن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884444/استعلام-ارائه-مشاوره-در-راستای-طرح-تثبیت-بستر'>استعلام ارائه مشاوره در راستای طرح تثبیت بستر  / استعلام ، استعلام ارائه مشاوره در راستای طرح تثبیت بستر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884440/استعلام-خرید-مصالح-سابگرید'>استعلام خرید مصالح سابگرید  / استعلام خرید مصالح سابگرید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884476/مناقصه-عملیات-خاکبرداری-حمل-بارگیری-گودبرداری-جهت-احداث-کوچه-و-خیابان-پروژه-شفیع-آباد'>مناقصه عملیات خاکبرداری ,حمل,بارگیری,گودبرداری جهت احداث کوچه و خیابان پروژه شفیع آباد / مناقصه ,مناقصه عملیات خاکبرداری ,حمل,بارگیری,گودبرداری جهت احداث کوچه و خیابان پروژه شفیع آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884035/مناقصه-تعدادی-کنتور-1-2-مورد-نیاز-نوبت-دوم'>مناقصه تعدادی کنتور 1/2 مورد نیاز- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  تعدادی کنتور 1/2 مورد نیاز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884456/مناقصه-احداث-دیوار-حایل-بتنی-جهت-پاتیل-ضربه-زن-جنب-کنورتر-شماره-5'>مناقصه احداث دیوار حایل بتنی جهت پاتیل ضربه زن جنب کنورتر شماره 5 / مناقصه احداث دیوار حایل بتنی جهت پاتیل ضربه زن جنب کنورتر شماره 5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884458/شناسایی-پیمانکار-جهت-انجام-خدمات-مشاوره-و-خدمات-تخصصی-مهندسی-شبکه'>شناسایی پیمانکار جهت انجام خدمات مشاوره و خدمات تخصصی مهندسی شبکه  / شناسایی پیمانکار جهت انجام خدمات مشاوره و خدمات تخصصی مهندسی شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884462/مناقصه-خرید-دستگاه-ایکس-ری'>مناقصه خرید دستگاه ایکس ری / مناقصه خرید دستگاه ایکس ری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884524/استعلام-شيلنگ-آتش-نشانی---'>استعلام شيلنگ آتش نشانی .... / استعلام شيلنگ آتش نشانی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884475/استعلام-گوشی-اسفنجی'>استعلام گوشی اسفنجی / استعلام گوشی اسفنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884570/استعلام-اسپری-نازل'>استعلام اسپری نازل / استعلام , استعلام اسپری نازل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884016/فراخوان-مناقصه-غشای-سلولی-نیتروژن-ساز--نوبت-دوم'> فراخوان مناقصه غشای سلولی نیتروژن ساز - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه غشای سلولی نیتروژن ساز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884497/مناقصه-پیمان-غذایی-مراکز-انتقال-نفت'>مناقصه پیمان غذایی مراکز انتقال نفت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پیمان غذایی مراکز انتقال نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884500/مناقصه-پیمان-غذایی-مراکز-انتقال-نفت-گچساران'>مناقصه پیمان غذایی مراکز انتقال نفت گچساران / مناقصه پیمان غذایی مراکز انتقال نفت گچساران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884021/مزایده-خودرو-سواری-هیوندای-دنده-اتومات'>مزایده خودرو سواری هیوندای دنده اتومات / آگهی مزایده مال منقول, مزایده خودرو سواری هیوندای دنده اتومات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884490/مزایده-فروش-کاتالیستهای-مستعمل'>مزایده فروش کاتالیستهای مستعمل / آگهی مزایده,مزایده فروش کاتالیستهای مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884528/مزایده-فروش-5-دستگاه-انواع-خودرو'>مزایده فروش 5 دستگاه انواع خودرو / مزایده,مزایده فروش 5 دستگاه انواع خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884027/مزایده-خودروی-سواری-هیوندای-مدل-2010-میلادی'>مزایده خودروی سواری هیوندای مدل 2010 میلادی  / آگهی مزایده مال منقول, مزایده خودروی سواری هیوندای مدل 2010 میلادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884438/مناقصه-عمومی-تهیه-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-روزانه-حدود-120-پرس-غذا'>مناقصه عمومی تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع روزانه حدود 120 پرس غذا  / مناقصه  , مناقصه عمومی تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع روزانه حدود 120 پرس غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884482/استعلام-SENSOR-MOUNTING-ASSY--'>استعلام  SENSOR MOUNTING ASSY... / استعلام  SENSOR MOUNTING ASSY...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884479/استعلام-CHAIN-HOIST-VITAL--'>استعلام CHAIN HOIST, VITAL... / استعلام CHAIN HOIST, VITAL...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884013/مناقصه-انجام-عملیات-پیاده-روسازی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات پیاده روسازی نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات پیاده روسازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884496/استعلام-روغن-توربین-SHELL-TURBO-T46'>استعلام روغن توربین SHELL TURBO T46 / استعلام، استعلام  روغن توربین SHELL TURBO T46</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884480/استعلام-لوازم-یدکی-کنترل-والو-HP-توربین'>استعلام لوازم یدکی کنترل والو HP توربین / استعلام ,استعلام لوازم یدکی کنترل والو HP توربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884467/استعلام-کپسول-کالیبراسیون-رگلاتور-فشار-و--'>استعلام کپسول کالیبراسیون، رگلاتور فشار و ... / استعلام ,استعلام کپسول کالیبراسیون، رگلاتور فشار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884464/استعلام-LEVEL-TRANSMITER-MODEL-FMX167-A2ABE2C7--'>استعلام LEVEL TRANSMITER MODEL :FMX167-A2ABE2C7 ... / استعلام LEVEL TRANSMITER MODEL :FMX167-A2ABE2C7 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884486/فراخوان-بهره-برداری-از-فضاها-و-تابلوهای-تبلیغاتی--'>فراخوان بهره برداری از فضاها و تابلوهای تبلیغاتی ... / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان بهره برداری از فضاها و تابلوهای تبلیغاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884499/فراخوان-بهره-برداری-از-فضاها-و-تابلوهای-تبلیغاتی-واقع-در-سالن-های-عمومی-و-ترانزیت-ترمینال-4--'>فراخوان بهره برداری از فضاها و تابلوهای تبلیغاتی واقع در سالن  های عمومی و ترانزیت ترمینال 4  .. / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان بهره برداری از فضاها و تابلوهای تبلیغاتی واقع در سالن  های عمومی و ترانزیت ترمینال 4  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884118/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-300متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 300متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884473/استعلام-گیت-وی-صوتی-سنگوما'>استعلام گیت وی صوتی سنگوما / استعلام گیت وی صوتی سنگوما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884487/استعلام-میکروتیوب-PCR-R-NASE-DNASEFREE'>استعلام میکروتیوب PCR-R NASE.DNASEFREE / استعلام، استعلام میکروتیوب PCR-R NASE.DNASEFREE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884428/استعلام-سرور-96-4-14'>استعلام سرور 96.4.14 / استعلام سرور 96.4.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884439/استعلام-روغن-دیزل-ژنراتور-96-4-14'>استعلام روغن دیزل ژنراتور 96.4.14 / استعلام, روغن دیزل ژنراتور 96.4.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884436/استعلام-فیلتر-روغن-مدل-fs3325--'>استعلام فیلتر روغن مدل fs3325 ... / استعلام فیلتر روغن مدل fs3325 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884452/استعلام-دستگاه-پاناسونیک-96-4-14'>استعلام دستگاه پاناسونیک 96.4.14 / استعلام ,استعلام دستگاه پاناسونیک  96.4.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884121/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-347مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 347مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 347مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884507/استعلام-گلدان-فیروزه-کوب-با-جعبه-سایز-16-سانتی-متری'>استعلام گلدان فیروزه کوب با جعبه سایز 16 سانتی متری  / استعلام گلدان فیروزه کوب با جعبه سایز 16 سانتی متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884492/استعلام-مانیتور-lde-سایز-22-اینچ-مدل-22f355-دارای-خروجی-HDMI'>استعلام  مانیتور lde سایز 22 اینچ مدل 22f355 دارای خروجی HDMI  / استعلام , استعلام  مانیتور lde سایز 22 اینچ مدل 22f355 دارای خروجی HDMI </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884471/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-آزمایشگاه-اپتیک--'>استعلام تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه اپتیک ... / استعلام تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه اپتیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884454/استعلام-کیت-تشخیص-باکتری'>استعلام کیت تشخیص باکتری  / استعلام کیت تشخیص باکتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884448/استعلام-لایسنس-نرم-افزار-نظارت-تصویری-AXXNN-NET-UNIVERSE'>استعلام لایسنس نرم افزار نظارت تصویری AXXNN NET UNIVERSE / استعلام , استعلام لایسنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884434/استعلام-خرید-4-دستگاه-رله-دیفرانسیل'>استعلام خرید 4 دستگاه رله دیفرانسیل  / استعلام، استعلام خرید 4 دستگاه رله دیفرانسیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884478/استعلام-تعداد-10-عدد-دستگاه-تصفیه-آب-جهت-نصب-در-ایستگاه-های-برق-فشار-قوی'>استعلام تعداد 10 عدد دستگاه تصفیه آب جهت نصب در ایستگاه های برق فشار قوی  / استعلام , استعلام تعداد 10 عدد دستگاه تصفیه آب جهت نصب در ایستگاه های برق فشار قوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884468/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری  / استعلام ، استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884459/استعلام-پشتیبانی-شبکه-رایانه-ای-داخلی-و-دیسپاچینگ'>استعلام پشتیبانی شبکه رایانه ای داخلی و دیسپاچینگ  / استعلام , استعلام پشتیبانی شبکه رایانه ای داخلی و دیسپاچینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884453/استعلام-کابل-شبکه-CAT-6-A-نگزنس-با-هولگرام-اصلی'>استعلام کابل شبکه CAT 6 A نگزنس با هولگرام اصلی  / استعلام , استعلام کابل شبکه CAT 6 A نگزنس با هولگرام اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883788/مزایده-واگذاری-املاک-12-باب-مغازه-تجدید'>مزایده واگذاری املاک 12 باب مغازه تجدید / مزایده,مزایده واگذاری املاک 12 باب مغازه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884019/مزایده-انواع-کانکس'>مزایده انواع کانکس / مزایده انواع کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884752/استعلام-خرید-دیواره-آتش-(فایروال)'>استعلام خرید دیواره آتش (فایروال) / استعلام خرید دیواره آتش (فایروال)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884763/استعلام-خرید-دیواره-آتش-(فایروال)'>استعلام خرید دیواره آتش (فایروال) / استعلام خرید دیواره آتش (فایروال)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884773/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات سخت افزار / استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884761/استعلام-دستگاه-دی-وی-آر'>استعلام  دستگاه دی وی آر / استعلام, استعلام  دستگاه دی وی آر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884775/استعلام-نصب-و-ساخت-میز-کنفرانس-و-پارتیشن'>استعلام نصب و ساخت میز کنفرانس و پارتیشن  / استعلام  نصب و ساخت میز کنفرانس و پارتیشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884789/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی / استعلام صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884792/استعلام-خرید-اقلام-مصرفی-پزشکی-و-آزمایشگاهی'>استعلام خرید اقلام مصرفی پزشکی و آزمایشگاهی / استعلام, استعلام خرید اقلام مصرفی پزشکی و آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884795/استعلام-فرش-ماشینی-اکریلیک'>استعلام فرش ماشینی اکریلیک  / استعلام ,استعلام فرش ماشینی اکریلیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884745/استعلام-یک-حلقه-چاه-ایرت'>استعلام یک حلقه چاه ایرت / استعلام, استعلام یک حلقه چاه ایرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884776/استعلام-تعداد-80-عدد-باطری-یو-پی-اس'>استعلام تعداد 80 عدد باطری یو پی اس / استعلام تعداد 80 عدد باطری یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884028/مناقصه-انجام-امور-دفتری--خدمات--آبدارخانه'>مناقصه انجام امور دفتری , خدمات , آبدارخانه / آگهی مناقصه,مناقصه انجام امور دفتری , خدمات , آبدارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884768/استعلام-سنگ-ساختمانی'>استعلام سنگ ساختمانی / استعلام , استعلام سنگ ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884778/استعلام-کفپوش-پارکت'>استعلام کفپوش پارکت  / استعلام , استعلام کفپوش پارکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884781/استعلام-خرید-رادیو-و-آنتن'>استعلام خرید رادیو و آنتن / استعلام، استعلام خرید رادیو و آنتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884769/استعلام-خرید-ups'>استعلام خرید ups / استعلام خرید ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884702/استعلام-خرید-دوربین-مداربسته'>استعلام  خرید دوربین مداربسته  / استعلام  خرید دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884669/استعلام-MODEM-GNTU-764108'>استعلام MODEM GNTU 764108  / استعلام , استعلام MODEM GNTU 764108 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884659/استعلام-راهبند-تک-فاز-با-موتور-سه-فاز-مدل-LGR-MD---'>استعلام راهبند تک فاز با موتور سه فاز مدل LGR-MD  ... / استعلام , استعلام راهبند تک فاز با موتور سه فاز مدل LGR-MD  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884633/استعلام-کتاب-آموزشی-(-توانبخشی-کودکان-کم-بینا-نوشته-دکتر-ریاضی-)'>استعلام کتاب آموزشی ( توانبخشی کودکان کم بینا نوشته دکتر ریاضی ) / استعلام، استعلام کتاب آموزشی ( توانبخشی کودکان کم بینا نوشته دکتر ریاضی )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884667/استعلام-ایوان-جنوبی-مسجد-جامع'>استعلام ایوان جنوبی مسجد جامع / استعلام ایوان جنوبی مسجد جامع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884089/مزایده-واگذاری-قطعی-املاک-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری قطعی املاک نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری قطعی املاک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884696/استعلام-مرمت-بنای-تاریخی-96-4-14'>استعلام مرمت بنای تاریخی 96.4.14 / استعلام, استعلام مرمت بنای تاریخی 96.4.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884689/استعلام-آبگرمکن-ایستاده-96-4-14'>استعلام آبگرمکن ایستاده 96.4.14 / استعلام , استعلام آبگرمکن ایستاده  96.4.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884648/استعلام-خرید-پرچم-96-4-14'>استعلام خرید پرچم 96.4.14 / استعلام خرید پرچم 96.4.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884685/استعلام-دستگاه-کپی-96-4-14'>استعلام دستگاه کپی 96.4.14 / استعلام دستگاه کپی 96.4.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884712/استعلام-لامپ-و-تجهیزات-روشنائی'>استعلام لامپ و تجهیزات روشنائی / استعلام ,استعلام لامپ و تجهیزات روشنائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884684/استعلام-سیستم-کامپیوتر-همراه-با-مانیتور'>استعلام سیستم کامپیوتر همراه با مانیتور  / استعلام, استعلام سیستم کامپیوتر همراه با مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884668/استعلام-قیمت-لوله-گذاری'>استعلام قیمت لوله گذاری  / استعلام، استعلام قیمت لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884643/استعلام-کانکس-اتاقک-برق-و-کلرزنی'>استعلام کانکس اتاقک برق و کلرزنی  / استعلام ، استعلام کانکس اتاقک برق و کلرزنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884615/استعلام-چای-شهرزاد'>استعلام چای شهرزاد  / استعلام , استعلام چای شهرزاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884692/استعلام-رفع-عیوب-ساختمان-اداری-و-نگهبانی-شهرک-صنعتی-خمین'>استعلام رفع عیوب ساختمان اداری و نگهبانی شهرک صنعتی خمین / استعلام رفع عیوب ساختمان اداری و نگهبانی شهرک صنعتی خمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884037/مناقصه-احداث-مدرسه-6-کلاسه-شهید-عضدی-للکه-محله-چوبر'>مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه شهید عضدی للکه محله چوبر / آگهی دعوت به مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه شهید عضدی للکه محله چوبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884670/استعلام-اچرای-دیوار-با-سنگ-لاشه'>استعلام اچرای دیوار با سنگ لاشه  / استعلام اچرای دیوار با سنگ لاشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884641/استعلام-قرارداد-پشتیبانی-خطوط-تلفنهای-داخلی'>استعلام قرارداد پشتیبانی خطوط تلفنهای داخلی  / استعلام قرارداد پشتیبانی خطوط تلفنهای داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884617/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-ژنراتور-برق'>استعلام نصب و راه اندازی یک دستگاه ژنراتور برق / استعلام نصب و راه اندازی یک دستگاه ژنراتور برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884683/استعلام-پنجره-یو-پی-وی-سی'>استعلام پنجره یو پی وی سی  / استعلام, استعلام پنجره یو پی وی سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884671/استعلام-تکمیل-محوطه-سازی-کانون-پرورش-فکری'>استعلام تکمیل محوطه سازی کانون پرورش فکری  / استعلام, استعلام تکمیل محوطه سازی کانون پرورش فکری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884651/استعلام-فن-کولر-گریدر-کوماتسو-705A'>استعلام فن کولر گریدر کوماتسو 705A  / استعلام , استعلام فن کولر گریدر کوماتسو 705A </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884625/استعلام-تیغه-بلدوزر-D155'>استعلام تیغه بلدوزر D155  / استعلام , استعلام تیغه بلدوزر D155 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884609/استعلام-قطعات-موتور-لودر-W90'>استعلام قطعات موتور لودر W90 / استعلام , استعلام قطعات موتور لودر W90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884586/استعلام-کولر-گازی-اورجینال'>استعلام کولر گازی اورجینال / استعلام  کولر گازی اورجینال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884602/استعلام-خرید-یک-دستگاه-فتوکپی-توشیبا-مدل-STUDIO2304'>استعلام خرید یک دستگاه فتوکپی توشیبا مدل STUDIO2304 / استعلام, استعلام  خرید یک دستگاه فتوکپی توشیبا مدل STUDIO2304</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884623/استعلام-مانیتور-ال-جی-مدل-20MP38HB-با-ضمانت-نامه-و-گارانتی-مادیران'>استعلام مانیتور ال جی مدل 20MP38HB با ضمانت نامه و گارانتی مادیران  / استعلام , استعلام مانیتور ال جی مدل 20MP38HB با ضمانت نامه و گارانتی مادیران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884649/استعلام-ساخت-اجرا-و-نصب-تابلوی-چلنیوم-و-کامپوزیت'>استعلام ساخت، اجرا و نصب تابلوی چلنیوم و کامپوزیت / استعلام, استعلام  ساخت، اجرا و نصب تابلوی چلنیوم و کامپوزیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884665/استعلام-رم-سرور-16-گیگ-HP'>استعلام رم سرور 16 گیگ HP / استعلام  رم سرور 16 گیگ HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884594/استعلام-700-هکتار-زمین-مرجع-نمودن-نقشه-ها'>استعلام 700 هکتار زمین مرجع نمودن نقشه ها / استعلام 700 هکتار زمین مرجع نمودن نقشه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884620/استعلام-صندلی-اداری'>استعلام صندلی اداری / استعلام صندلی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884716/استعلام-تهیه-تجهیزات-و-نصب-سیستم-مرکزی'>استعلام  تهیه تجهیزات و نصب سیستم مرکزی / استعلام  تهیه تجهیزات و نصب سیستم مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884701/استعلام-تهیه-و-اجرای-قسمت-سوم-شبکه-داخلی-با-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام تهیه و اجرای قسمت سوم شبکه داخلی با لوله پلی اتیلن / استعلام تهیه و اجرای قسمت سوم شبکه داخلی با لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884663/استعلام-تابلو-هوشمند-78-اینچی'>استعلام تابلو هوشمند 78 اینچی / استعلام تابلو هوشمند 78 اینچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884680/استعلام-کولرگازی'>استعلام کولرگازی  / استعلام کولرگازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884045/مزایده-قطعات-از-رده-خارج-کامپیوتر'>مزایده قطعات از رده خارج کامپیوتر  / آگهی مزایده,مزایده قطعات از رده خارج کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884660/استعلام-ویدئو-پروژکتور-مدل-S341'>استعلام ویدئو پروژکتور مدل S341 / استعلام ویدئو پروژکتور مدل S341</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884637/استعلام-تعداد-20-دستگاه-رایانه'>استعلام تعداد 20 دستگاه رایانه / استعلام, استعلام تعداد 20 دستگاه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884611/استعلام-رنگ-اکریلیک-استاندارد'>استعلام رنگ اکریلیک استاندارد / استعلام رنگ اکریلیک استاندارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884587/استعلام-مکمل-غذای-سگ-و-کنسرو-لوبیا-و--'>استعلام مکمل غذای سگ و کنسرو لوبیا و ...  / استعلام , استعلام مکمل غذای سگ و کنسرو لوبیا و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884664/استعلام-مرمت-بنای-تاریخی-بخشی-از-کاشی-های-عمارت-مفخم'>استعلام مرمت بنای تاریخی بخشی از کاشی های عمارت مفخم / استعلام,  استعلام مرمت بنای تاریخی بخشی از کاشی های عمارت مفخم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884652/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن     / استعلام , استعلام ساخت جاده و راه آهن    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884631/استعلام-تکمیل-پل-روستای-خسرویه'>استعلام تکمیل پل روستای خسرویه / استعلام , استعلام تکمیل پل روستای خسرویه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884610/استعلام-اجرای-5000-متر-مربع-آسفالت-گرم-روستای-باغلق'>استعلام اجرای 5000 متر مربع آسفالت گرم روستای باغلق / استعلام , استعلام اجرای 5000 متر مربع آسفالت گرم روستای باغلق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884592/استعلام-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام پروژه های مهندسی عمران / استعلام , استعلام پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884604/استعلام-اجرای-5800-متر-مربع-اسفالت-گرم-روستای-چلو'>استعلام اجرای 5800 متر مربع اسفالت گرم روستای چلو  / استعلام , استعلام اجرای 5800 متر مربع اسفالت گرم روستای چلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884049/مزایده-فروش-ماشین-آلات-و-اقلام-مازاد'>مزایده فروش ماشین آلات و اقلام مازاد  / آگهی مزایده , مزایده فروش ماشین آلات و اقلام مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884591/استعلام-دیگ-خورشت-پز-96-4-14'>استعلام دیگ خورشت پز 96.4.14 / استعلام, استعلام دیگ خورشت پز 96.4.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884585/استعلام-پرینتر-لیزری-96-4-14'>استعلام پرینتر لیزری 96.4.14 / استعلام، استعلام پرینتر لیزری 96.4.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884612/استعلام-دستگاه-تصفیه-آب'>استعلام دستگاه تصفیه آب / استعلام دستگاه تصفیه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884593/استعلام-ترالی-حمل-غذا-سه-طبقه'>استعلام ترالی حمل غذا سه طبقه  / استعلام ترالی حمل غذا سه طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884573/استعلام-تلفن-بی-سیم'>استعلام تلفن بی سیم / استعلام تلفن بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884626/استعلام-یو-پی-اس'>استعلام یو پی اس  / استعلام یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884561/استعلام-تبلت-ای-پد-پرو-96-4-14'>استعلام تبلت ای پد پرو 96.4.14 / استعلام تبلت ای پد پرو 96.4.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884536/استعلام-کولر-گازی-سامسونگ-اینورتردار-12000'>استعلام کولر گازی سامسونگ اینورتردار 12000 / استعلام کولر گازی سامسونگ اینورتردار 12000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884066/فراخوان-حمل-و-نقل-شهری'>فراخوان حمل و نقل شهری  / فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار,فراخوان  حمل و نقل شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884567/استعلام-ماژول-توسعه-شبکه-رایانه'>استعلام ماژول توسعه شبکه رایانه  / استعلام ماژول توسعه شبکه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884057/مزایده-تاور-کرین-ریشیر-و-سیما'>مزایده تاور کرین ریشیر و سیما / مزایده تاور کرین ریشیر و سیما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884598/استعلام-فعالیتهای-مربوط-به-املاک-و-مستغلات'>استعلام فعالیتهای مربوط به املاک و مستغلات / استعلام فعالیتهای مربوط به املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884614/استعلام-تجهیزات-و-لوازم-خانگی-اداری'>استعلام تجهیزات و لوازم خانگی اداری  / استعلام تجهیزات و لوازم خانگی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884628/استعلام-خدمات-فنی-اجرای-شبکه-های-محلی-برق'>استعلام خدمات فنی اجرای شبکه های محلی برق / استعلام خدمات فنی اجرای شبکه های محلی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884759/استعلام-تست-روغن-دو-دستگاه-ترانسفورماتور-قدرت'>استعلام تست روغن دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت  / استعلام تست روغن دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884770/استعلام-ارائه-خدمات-پشتیبانی-و-نگهداری-و-تعمیر-و-نصب-و-توسعه-مخابرات'>استعلام ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری و تعمیر و نصب و توسعه مخابرات / استعلام ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری و تعمیر و نصب و توسعه مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884777/استعلام-ساخت-و-نصب-سرکش-جهت-درب-برقی-سالن-GIS'>استعلام ساخت و نصب سرکش جهت درب برقی سالن GIS / استعلام ساخت و نصب سرکش جهت درب برقی سالن GIS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884750/استعلام-ترمیم-فونداسیون-دکل'>استعلام ترمیم فونداسیون دکل / استعلام ترمیم فونداسیون دکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884765/استعلام-نسخه-7-5-نرم-افزار-WEBGATEWAY'>استعلام نسخه 7.5 نرم افزار WEBGATEWAY / استعلام نسخه 7.5 نرم افزار WEBGATEWAY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884783/استعلام-نرم-افزار-پایا-پیام'>استعلام نرم افزار پایا پیام / استعلام نرم افزار پایا پیام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884787/استعلام-خرید-فایروال'>استعلام خرید فایروال / استعلام خرید فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884793/استعلام-اسپیلت-گازی-12000-اجنرال-اصل-اینورتر'>استعلام اسپیلت گازی  12000 اجنرال اصل اینورتر / استعلام ,استعلام اسپیلت گازی  12000 اجنرال اصل اینورتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884758/استعلام-پنکه-رومیزی-3-حالته'>استعلام پنکه رومیزی 3 حالته  / استعلام , استعلام پنکه رومیزی 3 حالته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884767/استعلام-پره-رادیاتور'>استعلام  پره رادیاتور / استعلام  پره رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884772/استعلام-خرید-ملزومات-تاسیساتی'>استعلام خرید ملزومات تاسیساتی / استعلام، استعلام خرید ملزومات تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884786/استعلام-لامپ-مهتابی-ال-ای-دی'>استعلام لامپ مهتابی ال ای دی  / استعلام , استعلام لامپ مهتابی ال ای دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884785/استعلام-دستگاه-ذخیره-سازی-اطلاعات-NAS-مدل-K2R16A'>استعلام دستگاه ذخیره سازی اطلاعات NAS مدل K2R16A / استعلام دستگاه ذخیره سازی اطلاعات NAS مدل K2R16A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884762/استعلام-تیرچه-آهنی-کرومیت-و--'>استعلام تیرچه آهنی کرومیت و ...  / استعلام, استعلام تیرچه آهنی کرومیت و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884697/استعلام-2500-بسته-کاغذ-A4--'>استعلام 2500 بسته کاغذ A4 ... / استعلام ,استعلام 2500 بسته کاغذ A4 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884688/استعلام-لیفتراک-الکتریکی-حداقل-1500-کیلوگرم-حداکثر-3000-کیلوگرم'>استعلام لیفتراک الکتریکی حداقل 1500 کیلوگرم حداکثر 3000 کیلوگرم  / استعلام ,استعلام لیفتراک الکتریکی حداقل 1500 کیلوگرم حداکثر 3000 کیلوگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884011/مزایده-تعدادی-تاور-کرین-و-قطعات-سکشن-و-آلیماک'>مزایده تعدادی تاور کرین و قطعات سکشن و آلیماک / مزایده تعدادی تاور کرین و قطعات سکشن و آلیماک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884677/استعلام-تهیه-و-پشتیبانی-ویروس-کش-F-SECURE'>استعلام  تهیه و پشتیبانی ویروس کش F--SECURE  / استعلام , استعلام  تهیه و پشتیبانی ویروس کش F--SECURE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884647/استعلام-قند-حبه-وزن-خالص-16000-کیلوگرم-تحویل-در-محل'>استعلام قند حبه وزن خالص 16000 کیلوگرم تحویل در محل  / استعلام, استعلام قند حبه وزن خالص 16000 کیلوگرم تحویل در محل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884627/استعلام-ماکارونی-رشته-ای-زرماکارون--'>استعلام ماکارونی رشته ای زرماکارون ... / استعلام , استعلام ماکارونی رشته ای زرماکارون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884657/استعلام-مخزن-ذخیره-سازی-سوخت-مایع-96-4-14'>استعلام مخزن ذخیره سازی سوخت مایع 96.4.14 / استعلام مخزن ذخیره سازی سوخت مایع 96.4.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884622/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-96-4-14'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان 96.4.14 / استعلام, استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان... 96.4.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884636/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-و-تاسیسات-مرکز-ابادان-96-4-14'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات مرکز ابادان 96.4.14 / استعلام, استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات مرکز ابادان 96.4.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884639/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-و-تاسیسات-مرکز-دزفول-96-4-14'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات مرکز دزفول 96.4.14 / استعلام, استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات مرکز دزفول 96.4.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884679/استعلام-آنتی-ویروس-96-4-14'>استعلام آنتی ویروس 96.4.14 / استعلام, استعلام آنتی ویروس 96.4.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884707/استعلام-تهیه-و-اجرای-عملیات-بهسازی-و-نوسازی'>استعلام تهیه و اجرای عملیات بهسازی و نوسازی  / استعلام, استعلام  تهیه و اجرای عملیات بهسازی و نوسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884695/استعلام-تهیه-و-اجرای-عملیات-بهسازی-و-نوسازی'>استعلام تهیه و اجرای عملیات بهسازی و نوسازی  / استعلام, استعلام  تهیه و اجرای عملیات بهسازی و نوسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883783/مزایده-فروش-تعدادی-اقلام-و-خودروهای-فرسوده'>مزایده فروش تعدادی اقلام و خودروهای فرسوده / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعدادی اقلام و خودروهای فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884676/استعلام-گاری-حمل-مرسولات-پستی'>استعلام گاری حمل مرسولات پستی  / استعلام ,استعلام گاری حمل مرسولات پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884653/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام ویدئو پروژکتور / استعلام، استعلام  ویدئو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884630/استعلام-2-دستگاه-جی-پی-اس-گارمین'>استعلام 2 دستگاه جی پی اس گارمین / استعلام، استعلام 2 دستگاه جی پی اس گارمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884681/استعلام-کمد-بایگانی-درب-شیشه-ای-میز-عسلی-صندلی-اداری'>استعلام کمد بایگانی درب شیشه ای,میز عسلی, صندلی اداری / استعلام کمد بایگانی درب شیشه ای,میز عسلی, صندلی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884655/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار / استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884635/استعلام-لیست-اقلام-ضروری'>استعلام لیست اقلام ضروری / استعلام لیست اقلام ضروری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884600/استعلام-دستگاه-IP-PHONE-YEALINK-T21PE2'>استعلام دستگاه IP PHONE YEALINK T21PE2 / استعلام ,استعلام دستگاه IP PHONE YEALINK T21PE2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884674/استعلام-تعمیرات-اساسی-و-سرویس-کلیدهای-20-کیلوولت'>استعلام تعمیرات اساسی و سرویس کلیدهای 20 کیلوولت  / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی و سرویس کلیدهای 20 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884662/استعلام-خرید-کپسولهای-اطفاء-حریق-جهت-ایستگاه-های-انتقال-و-فوق-توزیع'>استعلام خرید کپسولهای اطفاء حریق جهت ایستگاه های انتقال و فوق توزیع  / استعلام, استعلام خرید کپسولهای اطفاء حریق جهت ایستگاه های انتقال و فوق توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884640/استعلام-هزینه-رنگ-آمیزی-کانکس'>استعلام هزینه رنگ آمیزی کانکس  / استعلام , استعلام هزینه رنگ آمیزی کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884616/استعلام-بارگیری-و-حمل-و-تخلیه-تجهیزات-ترانس-MVA-70'>استعلام بارگیری و حمل و تخلیه تجهیزات ترانس MVA 70  / استعلام , استعلام بارگیری و حمل و تخلیه تجهیزات ترانس MVA 70 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884597/استعلام-فرش-ماشینی-درجه-یک'>استعلام فرش ماشینی درجه یک  / استعلام ,استعلام فرش ماشینی درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884596/استعلام-STAFF-HANDING-TAGGING'>استعلام STAFF HANDING TAGGING / استعلام  STAFF HANDING TAGGING</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884606/استعلام-رزین-اپوکسی-دوجزئی-کانادایی-(هیومن)'>استعلام رزین اپوکسی دوجزئی کانادایی (هیومن) / استعلام, استعلام رزین اپوکسی دوجزئی کانادایی (هیومن)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884638/استعلام-پودر-رنگدانه-معدنی-هر-رنگ-500-گرم'>استعلام پودر رنگدانه معدنی هر رنگ 500 گرم / استعلام, استعلام پودر رنگدانه معدنی هر رنگ 500 گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884654/استعلام-چسب-قطره-ای-(سیانواکریلات)-20-گرمی'>استعلام چسب قطره ای (سیانواکریلات) 20 گرمی / استعلام، استعلام چسب قطره ای (سیانواکریلات) 20 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884658/استعلام-دستکش-لاتکس-در-2-سایز-M-L'>استعلام دستکش لاتکس در 2 سایز M,L / استعلام، استعلام دستکش لاتکس در 2 سایز M,L</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884605/استعلام-چسب-اپوکسی'>استعلام چسب اپوکسی / استعلام چسب اپوکسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884629/استعلام-ماسک-یک-بار-مصرف-فیلتردار'>استعلام ماسک یک بار مصرف فیلتردار / استعلام ماسک یک بار مصرف فیلتردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884634/استعلام-موم-دندان-پزشکی'>استعلام موم دندان پزشکی  / استعلام  موم دندان پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884642/استعلام-موم-دندان-پزشکی'>استعلام موم دندان پزشکی  / استعلام  موم دندان پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884646/استعلام-کاغذ-ph-سنج'>استعلام  کاغذ ph سنج / استعلام   کاغذ ph سنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884666/استعلام-دسته-بیستوری'>استعلام دسته بیستوری / استعلام، استعلام دسته بیستوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884618/استعلام-قلم-موی-سر-تخت-جنس-مرغوب'>استعلام قلم موی سر تخت جنس مرغوب / استعلام, استعلام قلم موی سر تخت جنس مرغوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884595/استعلام-کاردک-نقاشی'>استعلام کاردک نقاشی  / استعلام , استعلام کاردک نقاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884579/استعلام-رزین-اپوکسی'>استعلام رزین اپوکسی / استعلام , استعلام رزین اپوکسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884656/استعلام-عینک-محافظ-معمولی'>استعلام عینک محافظ معمولی / استعلام، استعلام عینک محافظ معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884644/استعلام-کربوکسی-میتل-سلولز'>استعلام کربوکسی میتل سلولز / استعلام، استعلام کربوکسی میتل سلولز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884624/استعلام-خرید-حمل-و-نصب-کابل-افشان-استاندارد--'>استعلام خرید حمل و نصب کابل افشان استاندارد... / استعلام,  استعلام خرید حمل و نصب کابل افشان استاندارد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884601/استعلام-مواد-مصرفی-رشته-کنترل-صنعتی'>استعلام مواد مصرفی رشته کنترل صنعتی  / استعلام, استعلام مواد مصرفی رشته کنترل صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884569/استعلام-مواد-مصرفی-رشته-ساخت-و-تولید'>استعلام مواد مصرفی رشته ساخت و تولید / استعلام,  استعلام مواد مصرفی رشته ساخت و تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884551/استعلام-گچ-قالب-گیری-دندان-پزشکی'>استعلام گچ قالب گیری دندان پزشکی / استعلام, استعلام گچ قالب گیری دندان پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884558/استعلام-تشت-عکاسی-سایز-بزرگ-و-متوسط'>استعلام تشت عکاسی سایز بزرگ و متوسط / استعلام, استعلام تشت عکاسی سایز بزرگ و متوسط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884632/استعلام-دستگاه-فن-کوئل-600'>استعلام دستگاه فن کوئل 600 / استعلام دستگاه فن کوئل 600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884564/استعلام-ابزارآلات'>استعلام ابزارآلات  / استعلام, استعلام ابزارآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884572/استعلام-تیغ-پیستوری-شماره-های-15-و-21-و-24'>استعلام تیغ پیستوری شماره های 15 و 21 و 24 / استعلام, استعلام تیغ پیستوری شماره های 15 و 21 و 24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884575/استعلام-چراغ-ذره-بین-دار-چرخدار'>استعلام چراغ ذره بین دار چرخدار / استعلام, استعلام چراغ ذره بین دار چرخدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884619/استعلام-کاغذ-سیلیکون'>استعلام کاغذ سیلیکون  / استعلام کاغذ سیلیکون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884603/استعلام-چاقوی-منبت'>استعلام چاقوی منبت  / استعلام چاقوی منبت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884026/مزایده-تعدادی-خودرو-سواری'>مزایده تعدادی خودرو سواری / مزایده , مزایده تعدادی خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884583/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی / استعلام مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884645/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884552/استعلام-خرید-برنج-1121-به-مقدار-23000-کیلو'>استعلام خرید برنج 1121 به مقدار 23000 کیلو / استعلام خرید برنج 1121 به مقدار 23000 کیلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884555/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-کنترل-سرعت-(دوربین-ثبت-تخلفات)'>استعلام خرید و نصب تجهیزات کنترل سرعت (دوربین ثبت تخلفات) / استعلام خرید و نصب تجهیزات کنترل سرعت (دوربین ثبت تخلفات)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884584/استعلام-صندلی-گردان-مدیریتی-و-گاو-صندوق-بزرگ'>استعلام صندلی گردان مدیریتی و گاو صندوق بزرگ / استعلام صندلی گردان مدیریتی و گاو صندوق بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884608/استعلام-خرید-لوازم-کامپیوتری'>استعلام خرید لوازم کامپیوتری / استعلام خرید لوازم کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884621/استعلام-خرید-لوازم-اداری'>استعلام خرید لوازم اداری  / استعلام خرید لوازم اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884003/مزایده-سهام-نمایندگی-کناف-ایران'>مزایده سهام نمایندگی کناف ایران / آگهی مزایده, مزایده سهام نمایندگی کناف ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883782/تجدید-فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-اجرایی-مدیریت-عملیات-در-عملیات-صادرات-و-بارگیری-نفت-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات صادرات و بارگیری نفت نوبت دوم  / تجدید مناقصه ,تجدید فراخوان مناقصه انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات صادرات و بارگیری نفت  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884058/پیمانکارانی-که-دارای-دستگاه-CNC-یا-فرز-یا-تراش'>پیمانکارانی که دارای دستگاه CNC یا فرز یا تراش / پیمانکارانی که دارای دستگاه CNC یا فرز یا تراش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884063/یک-دستگاه-پچینگ-نو-طرح-لیبهر--'>یک دستگاه پچینگ نو طرح لیبهر... / یک دستگاه پچینگ نو طرح لیبهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884014/مزایده-3-دستگاه-کانتینر-40-فوت-یخچالدار-مدل-81-و-84-و----نوبت-دوم'>مزایده 3 دستگاه کانتینر 40 فوت یخچالدار مدل 81 و 84 و ... - نوبت دوم  / مزایده , مزایده 3 دستگاه کانتینر 40 فوت یخچالدار مدل 81 و 84 و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884020/مزایده-تعداد-5-دستگاه-خودروی-سواری-و-یک-دستگاه-وانت-نیسان'>مزایده تعداد 5 دستگاه خودروی سواری و یک دستگاه وانت نیسان / مزایده، مزایده تعداد 5 دستگاه خودروی سواری و یک دستگاه وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884030/مزایده-فروش-مقدار-حدود-230-تن-کتاب-منسوخه'>مزایده فروش مقدار حدود 230 تن کتاب منسوخه / آگهی مزایده, مزایده فروش مقدار حدود 230 تن کتاب منسوخه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884038/مزایده-روغن-تخصصی-omv-مازاد-نیاز--'>مزایده روغن تخصصی omv مازاد نیاز... / آگهی مزایده, مزایده روغن تخصصی omv مازاد نیاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884043/مناقصه-واگذاری-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884319/مزایده-یک-باب-مغازه-از-رقبات-تجاری'>مزایده  یک باب مغازه از رقبات تجاری / آگهی مزایده, مزایده  یک باب مغازه از رقبات تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884008/مزایده-فیش-حج-عمره-مفرده'>مزایده فیش حج عمره مفرده / آگهی مزایده, مزایده فیش حج عمره مفرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884056/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-زیربنای-173متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای 173متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای 173متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884060/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-368مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 368مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 368مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884062/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-175مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 175مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 175مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884023/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-گاز-ژنراتور-158-کاوا'> مناقصه خرید دو دستگاه گاز ژنراتور 158 کاوا  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید دو دستگاه گاز ژنراتور 158 کاوا  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883996/مزایده-واگذاری-سالن-منتظر-المهدی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری  سالن منتظر المهدی  نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری  سالن منتظر المهدی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884012/مناقصه-واگذاری-تهیه-و-توزیع-خدمات-دارویی-برنامه-بیمه-روستایی'>مناقصه واگذاری تهیه و توزیع خدمات دارویی برنامه بیمه روستایی  / مناقصه , مناقصه واگذاری تهیه و توزیع خدمات دارویی برنامه بیمه روستایی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884002/فراخوان-عمومی-مشارکت-در-احداث-مجتمع-تجاری--اداری'>فراخوان عمومی مشارکت در احداث مجتمع تجاری - اداری  / آگهی فراخوان,فراخوان عمومی مشارکت در احداث مجتمع تجاری - اداری  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884022/مزایده-ملک-مساحت-24410مترمربع'>مزایده ملک مساحت 24410مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 24410مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883816/مناقصه-واگذاری-فعالیت-های-پشتیبانی-و-خدماتی'>مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884024/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-شصت-و-دو-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت شصت و دو متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت شصت و دو متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884009/مزایده-فروش-یکدستگاه-جت-پرینتر-و--'>مزایده فروش  یکدستگاه جت پرینتر و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش  یکدستگاه جت پرینتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883987/مناقصه-تدارک-یک-دستگاه-چیلر-جذبی-آبگرم'>مناقصه تدارک یک دستگاه چیلر جذبی آبگرم / آگهی مناقصه, مناقصه تدارک یک دستگاه چیلر جذبی آبگرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884017/مزایده-فروش-12-واحد-مسکونی-بعلاوه-یک-واحد-زیرزمین-مشترک'>مزایده فروش 12 واحد مسکونی بعلاوه یک واحد زیرزمین مشترک  / مزایده,مزایده فروش 12 واحد مسکونی بعلاوه یک واحد زیرزمین مشترک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884061/مناقصه-واگذاری-خرید-و-تهیه-و-تامین-کیف-های-بهداشتی---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خرید و تهیه و تامین کیف های بهداشتی ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خرید و تهیه و تامین کیف های بهداشتی ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884114/تجدید-مناقصه-تعمیر-و-نصب-گاردریل-حوزه-استحفاظی-ادارات-راهداری-و-حمل-و-نقل-جاده-ای--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تعمیر و نصب گاردریل حوزه استحفاظی ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تعمیر و نصب گاردریل حوزه استحفاظی ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883799/فراخوان-بهبود-خدمات-پشتیبانی-از-پرورش-ماهی-نوبت-دوم-96-4-14'>فراخوان بهبود خدمات پشتیبانی از پرورش ماهی نوبت دوم  96.4.14 / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان بهبود خدمات پشتیبانی از پرورش ماهی نوبت دوم  96.4.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884109/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-برش-لیزر-سه-بعدی-رباتیک'>مناقصه خرید یک دستگاه برش لیزر سه بعدی رباتیک  / مناقصه خرید یک دستگاه برش لیزر سه بعدی رباتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884093/مزایده-واگذاری-موقت-حق-بهره-برداری-از-سالن-قطعه-بندی-و-بسته-بندی-مرغ-و--'>مزایده واگذاری موقت حق بهره برداری از سالن قطعه بندی و بسته بندی مرغ و... / آگهی مزایده , مزایده واگذاری موقت حق بهره برداری از سالن قطعه بندی و بسته بندی مرغ و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884067/فراخوان-تولید-کنسرو-رب-گوجه-فرنگی-در-اوزان'>فراخوان تولید کنسرو رب گوجه فرنگی در اوزان  / آگهی فراخوان، فراخوان تولید کنسرو رب گوجه فرنگی در اوزان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884046/مزایده-بهره-برداری-از-فضای-شربتخانه-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از فضای شربتخانه- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از فضای شربتخانه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884070/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-5'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه 5  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه 5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883963/مناقصه-تولید-تعداد-100-میلیون-عدد-پیاله-برنجی'>مناقصه تولید تعداد 100 میلیون عدد پیاله برنجی  / آگهی مناقصه ، مناقصه تولید تعداد 100 میلیون عدد پیاله برنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883794/فراخوان-مناقصه-تامین-نیوجرسی-مفصلی-حمل-و-نصب-در-راه-های-حوزه-استحفاظی'>فراخوان مناقصه تامین نیوجرسی مفصلی، حمل و نصب در راه های حوزه استحفاظی  / فراخوان مناقصه یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه تامین نیوجرسی مفصلی، حمل و نصب در راه های حوزه استحفاظی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883983/فراخوان-عمومی-مناقصه-محوطه-سازی-منازل-سازمانی'>فراخوان عمومی مناقصه محوطه سازی منازل سازمانی / فراخوان عمومی مناقصه،فراخوان عمومی مناقصه محوطه سازی منازل سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883828/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تجاری-و-مسکونی-96-4-14'>مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری و مسکونی 96.4.14 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری و مسکونی 96.4.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883984/مزایده-یک-قطعه-زمین-و-باغ-مساحت-3000متر'>مزایده یک قطعه زمین و باغ مساحت 3000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و باغ مساحت 3000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883951/مناقصه-احداث-ساختمان-نگهبانی--انباری--سرویس-بهداشتی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان نگهبانی ، انباری ، سرویس بهداشتی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه احداث ساختمان نگهبانی ، انباری ، سرویس بهداشتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883965/مزایده-یک-دستگاه-سنگ-محور'>مزایده یک دستگاه سنگ محور / مزایده یک دستگاه سنگ محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883976/مزایده-یک-سهم-مشاع-از-54-5-سهم-مشاع-از-2-سهم-مشاع-از-11-سهم-از-2-5-دانگ-از-زمین'>مزایده یک سهم مشاع از 54.5 سهم مشاع از 2 سهم مشاع  از 11 سهم از 2.5 دانگ از زمین   / مزایده,مزایده یک سهم مشاع از 54.5 سهم مشاع از 2 سهم مشاع  از 11 سهم از 2.5 دانگ از زمین  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883998/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-257-10متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 257.10متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 257.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883973/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس / مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883770/مناقصه-امور-مربوطه-به-ایاب-و-ذهاب-و-ماموریت-های-درون-شهری-و-برون-شهری-واحد-نقلیه--نوبت-دوم'>مناقصه امور مربوطه به ایاب و ذهاب و ماموریت های درون شهری و برون شهری واحد نقلیه - نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه امور مربوطه به ایاب و ذهاب و ماموریت های درون شهری و برون شهری واحد نقلیه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883944/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-223متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 223متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 223متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884000/مزایده-یکباب-مغازه-یک-دهانه'>مزایده یکباب مغازه یک دهانه / مزایده,مزایده یکباب مغازه یک دهانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884004/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-500مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 500مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 500مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883979/مزایده-ملک-مشاع-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-117-تفکیکی'>مزایده ملک مشاع ششدانگ اپارتمان قطعه 117 تفکیکی  / مزایده,مزایده ملک مشاع ششدانگ اپارتمان قطعه 117 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883981/مزایده-ملک-اعیان-هشتاد-مترمربع'>مزایده ملک اعیان هشتاد مترمربع / مزایده,مزایده ملک اعیان هشتاد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883994/مناقصه-تامین-خودروهای-سواری-و-ایاب-و-ذهاب-کارکنان--نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودروهای سواری و ایاب و ذهاب کارکنان  - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه تامین خودروهای سواری و ایاب و ذهاب کارکنان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883986/مناقصه-تدارک-یک-دستگاه-کمپرسور-اسکرو-هوای-فشرده'>مناقصه تدارک یک دستگاه کمپرسور اسکرو هوای فشرده / آگهی مناقصه، مناقصه تدارک یک دستگاه کمپرسور اسکرو هوای فشرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883834/مناقصه-خرید-یکدستگاه-میکروسکوپ-الکترونی-روبشی-SEM-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یکدستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یکدستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883961/تجدید-مناقصه-خرید--بارگیری-و-حمل-کابل-افشان-مسی-و-کابل-خشک-مسی'>تجدید مناقصه خرید ، بارگیری و حمل کابل افشان مسی و کابل خشک مسی  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید ، بارگیری و حمل کابل افشان مسی و کابل خشک مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883977/تجدیدمناقصه-حفر-و-تجهیز-دو-حلقه-چاه-(قسمت-دوم-)'>تجدیدمناقصه حفر و تجهیز دو حلقه چاه (قسمت دوم )  / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای, تجدیدمناقصه حفر و تجهیز دو حلقه چاه (قسمت دوم ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883956/مناقصه-خرید-و-حمل-و-بارگیری-ترانسفورماتور-کم-تلفات-تجدید'>مناقصه خرید و حمل و بارگیری ترانسفورماتور کم تلفات -تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل و بارگیری ترانسفورماتور کم تلفات -تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883988/مزایده-آپارتمان-مساحت-104-70مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 104.70مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 104.70مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883964/مزایده-فروش-پیراهن-زنانه'>مزایده فروش پیراهن زنانه / آگهی مزایده, مزایده فروش پیراهن زنانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883974/مزایده-فروش-اثاث-منزل-مستعمل'>مزایده فروش اثاث منزل مستعمل / آگهی مزایده, مزایده فروش اثاث منزل مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883995/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-96-10متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 96.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 96.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883945/مزایده-یک-خودرو-سواری-پراید-بنزین-سوز'>مزایده یک خودرو سواری پراید بنزین سوز  / آگهی مزایده, مزایده یک خودرو سواری پراید بنزین سوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883819/مناقصه-تامین-اینترنت-و-اینترانت-ملی'>مناقصه تامین اینترنت و اینترانت ملی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین اینترنت و اینترانت ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883990/مزایده-ده-سهم-از-12-سهم-پلاک-ثبتی-شماره-4113-فرعی'>مزایده ده سهم از 12 سهم پلاک ثبتی شماره 4113 فرعی / مزایده,مزایده ده سهم از 12 سهم پلاک ثبتی شماره 4113 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883938/مزایده-فروش-سینک-فلزی-و--'>مزایده فروش سینک فلزی  و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش سینک فلزی  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883993/مزایده-پلاک-ثبتی-245-فرعی-از-سه-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 245 فرعی از سه اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 245 فرعی از سه اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883943/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده اجاره  یک قطعه زمین- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره  یک قطعه زمین- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883937/مناقصه-طرح-ممیزی-منابع-سازمان-ملی-زمین-و-مسکن---نوبت-دوم'>مناقصه طرح ممیزی منابع سازمان ملی زمین و مسکن...- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه طرح ممیزی منابع سازمان ملی زمین و مسکن...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883935/فراخوان-اجرای-حفره-خالی-شهرستان-فومن--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای حفره خالی شهرستان فومن - نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان اجرای حفره خالی شهرستان فومن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883962/مزایده-ملک-مساحت-دویست-مترمربع'>مزایده ملک مساحت دویست مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت دویست مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884095/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغ-مساحت-54822مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغ مساحت 54822مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ مساحت 54822مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884088/مزایده-ششدانگ-5-باب-خانه-و-یک-مجتمع-4-طبقه-شش-واحدی'>مزایده ششدانگ 5 باب خانه و یک مجتمع 4 طبقه شش واحدی / مزایده,مزایده ششدانگ 5 باب خانه و یک مجتمع 4 طبقه شش واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883823/مناقصه-واگذاری-خدمات-درمانی'>مناقصه واگذاری خدمات درمانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883999/مزایده-خودرو-وانت-پیکان-مدل-87--نوبت-دوم'>مزایده خودرو وانت پیکان مدل 87  - نوبت دوم  / مزایده , مزایده خودرو وانت پیکان مدل 87 -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883884/آگهی-تجدید-مناقصه-خدمات-حفاظتی-و-مراقبتی'>آگهی تجدید مناقصه خدمات حفاظتی و مراقبتی  / آگهی تجدید  مناقصه عمومی, مناقصه خدمات حفاظتی و مراقبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883909/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-صد-و-چهل-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و چهل متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و چهل متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883905/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-شالیزار-مساحت-18000متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه شالیزار مساحت 18000متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه شالیزار مساحت 18000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883913/مزایده-یک-دستگاه-جرثقیل'>مزایده یک دستگاه جرثقیل / مزایده یک دستگاه جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884078/مزایده-معدن-منیزیت-تنگ'>مزایده معدن منیزیت تنگ  / مزایده , مزایده معدن منیزیت تنگ  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884073/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سمند-مدل-93'>مزایده یک دستگاه خودروی سمند مدل 93  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سمند مدل 93  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884010/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-ثبتی-شاهرود-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو ثبتی شاهرود نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو ثبتی شاهرود نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884015/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-432متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 432متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 432متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883829/مناقصه-واگذاری-خدمات-سلف-سرویس-(پخت-و-پز-و-توزیع-غذا)'>مناقصه واگذاری خدمات سلف سرویس (پخت و پز و توزیع غذا) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات سلف سرویس (پخت و پز و توزیع غذا)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883875/مناقصه-خرید-تجهیزات-صنعتی-سلف-سرویس-دانشجویی-تجدید'>مناقصه خرید تجهیزات صنعتی سلف سرویس دانشجویی تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات صنعتی سلف سرویس دانشجویی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883929/مزایده-فروش-املاک-به-تعداد-ده-قطعه'>مزایده فروش املاک به تعداد ده قطعه / مزایده,مزایده فروش املاک به تعداد ده قطعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883878/مناقصه-احداث-پل-عابر-پیاده-روی-رودخانه-کارون-نوبت-دوم-چاپ-اول'>مناقصه احداث پل عابر پیاده روی رودخانه کارون نوبت دوم چاپ اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پل عابر پیاده روی رودخانه کارون نوبت دوم چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883890/مزایده-مقدار-هشتاد-متر-از-باغ-پسته-نوبت-اول'>مزایده مقدار هشتاد متر از باغ پسته نوبت اول / مزایده,مزایده مقدار هشتاد متر از باغ پسته نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883852/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-زمین-صنوبر-کاری-3032متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زمین صنوبر کاری 3032متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زمین صنوبر کاری 3032متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883858/مزایده-املاک-شامل-زمین-شالیزاری-نوبت-اول'>مزایده املاک شامل زمین شالیزاری نوبت اول / مزایده,مزایده املاک شامل زمین شالیزاری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883896/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-ام-وی-ام'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری ام وی ام / مزایده یک دستگاه خودروی سواری ام وی ام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883903/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-ام-وی-ام'>مزایده یک دستگاه خودرو ام وی ام  / مزایده یک دستگاه خودرو ام وی ام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883893/مزایده-پلاک-843-فرعی-از-153-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک 843 فرعی از 153 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 843 فرعی از 153 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883863/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-شالیزار-بخش-29-گیلان'>مزایده ششدانگ یک قطعه شالیزار بخش 29 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه شالیزار بخش 29 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883815/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-نقلیه-ای-دانشگاه-هرمزگان-(ایاب-و-ذهاب)'>مناقصه واگذاری امور خدمات نقلیه ای دانشگاه هرمزگان (ایاب و ذهاب)  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات نقلیه ای دانشگاه هرمزگان (ایاب و ذهاب) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883864/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-121-2متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 121.2متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 121.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883885/مزایده-خودروی-mvm'>مزایده خودروی mvm  / مزایده خودروی mvm </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883900/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-62-82متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 62.82متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 62.82متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883914/مزایده-ملک-مشتمل-بر-یک-قطعه-زمین-درختکاری-تجدید'>مزایده ملک مشتمل بر یک قطعه زمین درختکاری تجدید  / مزایده,مزایده ملک مشتمل بر یک قطعه زمین درختکاری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883966/مزایده-ششدانگ-یکباب-ساختمان-مساحت-دویست-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مساحت دویست مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مساحت دویست مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883968/مزایده-ششدانگ-شش-طبقه-آپارتمان-بخش-دو-کرمانشاه'>مزایده ششدانگ شش طبقه آپارتمان بخش دو کرمانشاه / مزایده,مزایده ششدانگ شش طبقه آپارتمان بخش دو کرمانشاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883967/مزایده-ششدانگ-پلاک-4557-فرعی-از-837-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 4557 فرعی از 837 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 4557 فرعی از 837 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883895/مزایده-4-سهم-مشاع-از-172-سهم-از-88-شعیر-از-96-شعیر-ششدانگ-اراضی'>مزایده 4 سهم مشاع از 172 سهم از 88 شعیر از 96 شعیر ششدانگ اراضی / مزایده,مزایده 4 سهم مشاع از 172 سهم از 88 شعیر از 96 شعیر ششدانگ اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883781/مناقصه-خرید-لوازم-و-تجهیزات-شبکه-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوازم و تجهیزات شبکه نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید لوازم و تجهیزات شبکه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883886/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-250-82متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه مساحت 250.82متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه مساحت 250.82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883941/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-روسازی-در-سطح-منطقه-3--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی در سطح  منطقه 3 - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی در سطح  منطقه 3 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884034/مزایده-ماترک-شامل-زمین-نوبت-اول'>مزایده ماترک شامل زمین نوبت اول / مزایده,مزایده ماترک شامل زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884029/مزایده-عمارت-مسکونی-بخش-سه-نهاوند-نوبت-اول'>مزایده عمارت مسکونی بخش سه نهاوند نوبت اول / مزایده,مزایده عمارت مسکونی بخش سه نهاوند نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884039/مزایده-یکباب-واحد-مسکونی-بخش-سه-نهاوند-نوبت-اول'>مزایده یکباب واحد مسکونی بخش سه نهاوند نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب واحد مسکونی بخش سه نهاوند نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884036/مزایده-منزل-مسکونی-فاقد-سند-عرصه-دویست-متر'>مزایده منزل مسکونی فاقد سند عرصه دویست متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی فاقد سند عرصه دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884047/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-153-97متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 153.97متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 153.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884050/مزایده-قطعه-زمین-به-مساحت-2296متر'>مزایده قطعه زمین به مساحت 2296متر / مزایده,مزایده قطعه زمین به مساحت 2296متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884052/مزایده-ششدانگ-پلاک-6336-فرعی-92-22متر'>مزایده ششدانگ پلاک 6336 فرعی 92.22متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 6336 فرعی 92.22متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883841/فراخوان-اصلاح-جوشهای-گود-و-رفع-سفیدک-زدگی-تجدید'>فراخوان اصلاح جوشهای گود و رفع سفیدک زدگی تجدید / آگهی تجدید دعوت به ارزیابی کیفی ، فراخوان اصلاح جوشهای گود و رفع سفیدک زدگی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883906/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-125-67مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 125.67مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 125.67مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883879/مزایده-بشقاب-پلوخوری--'>مزایده بشقاب پلوخوری ... / مزایده بشقاب پلوخوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883867/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-نه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه نه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه نه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884040/مزایده-یک-قطعه-خانه-سرا-دو-قطعه-باغ-انار-یک-قطعه-خشکه-زاری'>مزایده یک  قطعه خانه سرا.دو قطعه باغ انار.یک قطعه خشکه زاری / مزایده,مزایده یک  قطعه خانه سرا.دو قطعه باغ انار.یک قطعه خشکه زاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884042/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-153-97متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 153.97متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 153.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883881/مناقصه-خرید-تعداد-هزار-و-صد-(1100)-اصله-انواع-پایه-بتنی-چهارگوش--'>مناقصه خرید تعداد هزار و صد (1100) اصله انواع پایه بتنی چهارگوش ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد هزار و صد (1100) اصله انواع پایه بتنی چهارگوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884053/مزایده-ملک-مساحت-هفتاد-و-پنج-مترمربع'>مزایده ملک مساحت هفتاد و پنج مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت هفتاد و پنج مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883899/مزایده-جمع-آوری-و-وصول-عوارض-5-درصد-مسافرین-زمینی'>مزایده جمع آوری و وصول عوارض 5 درصد مسافرین زمینی  / آگهی مزایده عمومی، مزایده جمع آوری و وصول عوارض 5 درصد مسافرین زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883919/تجدید-مناقصه-و-مزایده-فروش-ده-باب-از-مغازه-های-بازار-روز'>تجدید مناقصه و مزایده فروش ده باب از مغازه های بازار روز  / آگهی تجدید مناقصه و مزایده عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه و مزایده فروش ده باب از مغازه های بازار روز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883922/تجدید-مناقصه-خرید-و-پخش-آسفالت'>تجدید مناقصه خرید و پخش آسفالت     / آآگهی تجدید مناقصه و مزایده عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه خرید و پخش آسفالت    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883859/مزایده-واگذاری-اجاره-تعدادی-از-فضاهای-مازاد-بر-نیاز-آموزشی-و-تجاری'>مزایده واگذاری اجاره تعدادی از فضاهای مازاد بر نیاز آموزشی و تجاری / مزایده , مزایده واگذاری اجاره تعدادی از فضاهای مازاد بر نیاز آموزشی و تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883991/ارزیابی-کیفی-نگهداری-و-ترمیم-فضای-سبز-اداره-کل-راه-آهن-لرستان--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی نگهداری و ترمیم فضای سبز اداره کل راه آهن لرستان - نوبت دوم  / فراخوان عمومی , ارزیابی کیفی نگهداری و ترمیم فضای سبز اداره کل راه آهن لرستان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883952/مناقصه-عملیات-ساخت-اتاق-نگهبانی-و-محوطه-سازی-کشتارگاه--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ساخت اتاق نگهبانی و محوطه سازی کشتارگاه - نوبت دوم / مناقصه عملیات ساخت اتاق نگهبانی و محوطه سازی کشتارگاه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883969/مزایده-اجاره-ملک'>مزایده اجاره ملک / مزایده اجاره ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883947/مناقصه--تامین-نیروی-انسانی-درمانگاه-فرهنگیان'>مناقصه   تامین نیروی انسانی درمانگاه فرهنگیان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه   تامین نیروی انسانی درمانگاه فرهنگیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883948/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1019-فرعی-بخش-سه-آمل'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1019 فرعی بخش سه آمل  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1019 فرعی بخش سه آمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883953/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-194-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 194 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 194 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883957/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-240-81متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 240.81متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 240.81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883958/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-95-36مترمربع'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 95.36مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 95.36مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883790/مزایده-ششدانگ-پلاک-1-7822-اصلی-عرصه-321متر'>مزایده ششدانگ پلاک 1.7822 اصلی عرصه 321متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1.7822 اصلی عرصه 321متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883978/مناقصه-یک-نوع-گیربکس-با-تعداد-50-دستگاه'>مناقصه یک نوع گیربکس با تعداد 50 دستگاه  / آگهی مناقصه, مناقصه یک نوع گیربکس با تعداد 50 دستگاه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883982/مناقصه-عمومی-خرید-یک-دستگاه-بویلر-دیگ-بخار'>مناقصه عمومی خرید یک دستگاه بویلر دیگ بخار  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید یک دستگاه بویلر دیگ بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883971/مناقصه-خرید-ماشینکاری-قطعات-مختلف'>مناقصه خرید ماشینکاری قطعات مختلف  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید ماشینکاری قطعات مختلف  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883942/مزایده-فروش-میزان-55-هزار-متریک-تن-کنسانتره-سنگ-آهن-96-4-14'>مزایده فروش میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن  96.4.14 / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن   96.4.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883930/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-دستگاه-ها-و-واحدهای-مجتمع-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و تعمیرات دستگاه ها و واحدهای مجتمع  نوبت دوم  / فراخوان عمومی دعوت به مناقصه ,مناقصه نگهداری و تعمیرات دستگاه ها و واحدهای مجتمع  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883950/مناقصه-خرید-و-حمل-سیم-های-با-کلاس-خودرویی-خود'>مناقصه خرید و حمل سیم های با کلاس خودرویی خود  / مناقصه , مناقصه خرید و حمل سیم های با کلاس خودرویی خود  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883955/مناقصه-خرید-و-حمل-کانکتورها-و-ترمینال-های-داخلی-و-خارجی-با-کلاس-خودرویی'>مناقصه خرید و حمل کانکتورها و ترمینال های داخلی و خارجی با کلاس خودرویی  / مناقصه , مناقصه خرید و حمل کانکتورها و ترمینال های داخلی و خارجی با کلاس خودرویی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883960/مزایده-فروش-20-000-تن-سنگ-تراورتن-حاجی-آباد'>مزایده فروش 20.000 تن سنگ تراورتن حاجی آباد / مزایده , مزایده فروش 20.000 تن سنگ تراورتن حاجی آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883923/مناقصه-تامین-نصب-و-راه-اندازی-پکیج-های-تهویه-مطبوع-سوله-ورزشی-شهرک-فجر-نوبت-دوم'>مناقصه  تامین، نصب و راه اندازی پکیج های تهویه مطبوع سوله ورزشی شهرک فجر نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  تامین، نصب و راه اندازی پکیج های تهویه مطبوع سوله ورزشی شهرک فجر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883773/مزایده-ملک-مساحت-کل-3528مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت کل 3528مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت کل 3528مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883818/مناقصه-خرید-سکسیونر-با-قابلیت-موتوردار-شدن'>مناقصه خرید سکسیونر با قابلیت موتوردار شدن / آگهی مناقصه , مناقصه خرید سکسیونر با قابلیت موتوردار شدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883924/فراخوان-توسعه-ذخیره-سازی-گاز-طبیعی-و-راهبری-تاسیسات-نوبت-دوم'>فراخوان توسعه ذخیره سازی گاز طبیعی و راهبری تاسیسات نوبت دوم  / آگهی شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار,فراخوان توسعه ذخیره سازی گاز طبیعی و راهبری تاسیسات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884006/مناقصه-خرید-رول-حرارتی'>مناقصه خرید رول حرارتی / آگهی مناقصه,مناقصه خرید رول حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883902/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-2-پل-مکانیزه-عابر-پیاده'>مناقصه تعمیر و نگهداری 2 پل مکانیزه عابر پیاده  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و نگهداری 2 پل مکانیزه عابر پیاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883887/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-55-کیلومتر-شبکه-توزیع-به-همراه-100-انشعاب'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای 55 کیلومتر شبکه توزیع به همراه 100 انشعاب / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تهیه مصالح و اجرای 55 کیلومتر شبکه توزیع به همراه 100 انشعاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883880/مناقصه-تهیه-و-نصب-مسیرنما-جهت-نما-و-مسیر-نمای-پل-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و نصب مسیرنما، جهت نما و مسیر نمای پل نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب مسیرنما، جهت نما و مسیر نمای پل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883824/مزایده-اجاره-املاک-و-مستغلات--نوبت-دوم'>مزایده اجاره املاک و مستغلات - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره املاک و مستغلات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883959/مزایده-فروش-تعداد-سه-قطعه-زمین-مورد-تملک-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد سه قطعه زمین مورد تملک نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد سه قطعه زمین مورد تملک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883842/مزایده-یکباب-ساختمان-مساحت-117-مترمربع'>مزایده یکباب ساختمان مساحت 117 مترمربع / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مساحت 117 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883835/مزایده-قطعه-زمینی-به-مساحت-126-مترمربع'>مزایده قطعه زمینی به مساحت 126 مترمربع / مزایده,مزایده قطعه زمینی به مساحت 126 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883910/مناقصه-تامین-کلیه-لوازم-و-تجهیزات-(شیرآلات-رایزرها-و--نوبت-دوم'>مناقصه تامین کلیه لوازم و تجهیزات (شیرآلات- رایزرها و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین کلیه لوازم و تجهیزات (شیرآلات- رایزرها و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883844/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-71-20مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 71.20مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 71.20مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883838/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-69-73متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 69.73متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 69.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883862/مناقصه-قطعات-یدکی-شیرهای-اطمینان-TAL-MILANO-مجدد--نوبت-دوم'>مناقصه قطعات یدکی شیرهای اطمینان TAL MILANO-مجدد  - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه قطعات یدکی شیرهای اطمینان TAL MILANO- مجدد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883843/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-180-41مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 180.41مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 180.41مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883931/مزایده-فروش-خودرو-سواری-سمند-EF7'>مزایده فروش خودرو سواری سمند EF7  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش خودرو سواری سمند EF7 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883907/مناقصه-احداث-جاده--نوبت-دوم'>مناقصه احداث جاده - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه احداث جاده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883946/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-لکه-گیری-روبه-آسفالتی-و-روکش-مقطعی-محور-زنجان---'>تجدید مناقصه انجام عملیات لکه گیری روبه آسفالتی و روکش مقطعی محور زنجان .... / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه انجام عملیات لکه گیری روبه آسفالتی و روکش مقطعی محور زنجان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883934/مزایده-اجاره-مرکز-معاینه-فنی-خودروهای-سبک-نوبت-دوم'>مزایده اجاره مرکز معاینه فنی خودروهای سبک  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره مرکز معاینه فنی خودروهای سبک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883912/مناقصه-خرید-ورق-استیل'>مناقصه خرید ورق استیل / آگهی مناقصه عمومی با اخذ سپرده,مناقصه خرید ورق استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883920/مناقصه-خرید-CIRCUIT-BREAKER'>مناقصه خرید CIRCUIT BREAKER / آگهی مناقصه عمومی با اخذ سپرده,مناقصه خرید CIRCUIT BREAKER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883989/مناقصه-خدمات-عمومی-و-منشیگری'>مناقصه  خدمات عمومی و منشیگری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خدمات عمومی و منشیگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884001/تجدید-مناقصه-رفع-آبگرفتگی-زیرگذرها-و-هدایت-آبهای-سطحی-محورها'>تجدید مناقصه رفع آبگرفتگی زیرگذرها و هدایت آبهای سطحی محورها / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه رفع آبگرفتگی زیرگذرها و هدایت آبهای سطحی محورها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883915/مناقصه-امور-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-و-حمل-و-نقل-درون-شهری-و-برون-شهری'>مناقصه امور ایاب و ذهاب کارکنان و حمل و نقل درون شهری و برون شهری  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور ایاب و ذهاب کارکنان و حمل و نقل درون شهری و برون شهری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883892/مناقصه-خرید-دستگاه-مولد-برق-اضطراری-نوبت-دوم'>مناقصه خرید دستگاه مولد برق اضطراری نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید دستگاه مولد برق اضطراری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883894/فراخوان-خرید-کولر-گازی-نوبت-دوم'>فراخوان خرید کولر گازی  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای,فراخوان خرید کولر گازی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883831/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-حمل-و-نقل-تجدید--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام خدمات حمل و نقل تجدید  - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه انجام خدمات حمل و نقل تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883901/مزایده-خودرو-سواری-تویوتا-مدل-1991-مرحله-دوم'>مزایده خودرو سواری تویوتا مدل 1991 مرحله دوم / مزایده , مزایده خودرو سواری تویوتا مدل 1991  مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883992/تجدید-فراخوان-مناقصه-خدمات-و-نگهداری-شهرک-صنعتی-خمین-96-4-14'>تجدید فراخوان مناقصه خدمات و نگهداری شهرک صنعتی خمین 96.4.14 / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,تجدید  فراخوان مناقصه خدمات و نگهداری شهرک صنعتی خمین تجدید نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883921/مزایده-ملک-یکباب-مغازه-مساحت-30-97متر'>مزایده ملک یکباب مغازه مساحت 30.97متر  / مزایده,مزایده ملک یکباب مغازه مساحت 30.97متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883854/مناقصه-تهیه-و-نصب-علائم-ایمنی-در-سطح-محورهای-استان--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و نصب علائم ایمنی در سطح محورهای استان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب علائم ایمنی در سطح محورهای استان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883839/فراخوان-تجدید-خدمات-و-نگهداری-شهرکهای-صنعتی-شامل-نظافت-و-مدیریت-پسماند---'>فراخوان تجدید خدمات و نگهداری شهرکهای صنعتی شامل نظافت و مدیریت پسماند ....  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان تجدید مناقصه خدمات و نگهداری شهرکهای صنعتی شامل نظافت و مدیریت پسماند .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883851/فراخوان-مناقصه-خرید-7200-متر-لوله-پلی-اتیلن-به-قطر-630-میلیمتر'>فراخوان مناقصه خرید 7200 متر لوله پلی اتیلن به قطر 630 میلیمتر / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خرید 7200 متر لوله پلی اتیلن به قطر 630 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883925/مزایده-فروش-املاک-کاربری-کارگاهی'>مزایده فروش املاک کاربری کارگاهی / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883874/مزایده-فروش-یک-واحد-مرغداری-و-متعلقات'>مزایده فروش  یک واحد مرغداری و متعلقات / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول, مزایده فروش  یک واحد مرغداری و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883855/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-206-مدل-1382'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو 206 مدل 1382 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پژو 206 مدل 1382</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883807/مزایده-اجاره-یک-باب-تابلو-تبلیغاتی-دورو-نما'>مزایده  اجاره یک باب تابلو تبلیغاتی دورو نما / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره یک باب تابلو تبلیغاتی دورو نما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883933/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-161-6متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 161.6متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 161.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883846/مناقصه-عمومی-تکمیل-خط-انتقال-آب-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تکمیل خط انتقال آب- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تکمیل خط انتقال آب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883848/مزایده-دستگاه-چاپ-مدل-3250P'>مزایده دستگاه چاپ مدل 3250P  / آگهی مزایده, مزایده دستگاه چاپ مدل 3250P </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883908/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-اپارتمان'>اصلاحیه مزایده ششدانگ اپارتمان  / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884007/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-کاربری-مسکونی-تجاری-اداری'>مزایده فروش املاک و مستغلات کاربری مسکونی تجاری اداری / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات کاربری مسکونی تجاری اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884041/مناقصه-خدمات-تولید-(فرز--تراش--CNC-و--)'>مناقصه خدمات تولید (فرز ، تراش ، CNC و....)  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تولید (فرز ، تراش ، CNC و....) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884071/مناقصه-حمل-گوگرد-و--'>مناقصه حمل گوگرد و.... / آگهی مناقصه , مناقصه حمل گوگرد و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884064/فراخوان-اجرای-سازه-بتنی-در-ده-طبقه'>فراخوان اجرای سازه بتنی در ده طبقه / فراخوان عمومی , فراخوان اجرای سازه بتنی در ده طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883801/مناقصه-قطعات-یدکی-شیرهای-توپی-WAL-THON-WEIR--نوبت-دوم'>مناقصه قطعات یدکی شیرهای توپی WAL THON WEIR - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه قطعات یدکی شیرهای توپی WAL THON WEIR نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884079/مناقصه-خدمات-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای--'>مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای.... / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884054/مناقصه-واگذاری-خدمات-حمل-و-نقل-کالاها'>مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل کالاها / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل کالاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884048/مناقصه-طراحی--ساخت--حمل-و-تحویل-یک-دستگاه-جرثقیل-موبایل-محوطه-ای-بوم-خشک-نوبت-دوم'>مناقصه طراحی ، ساخت ، حمل و تحویل یک دستگاه جرثقیل موبایل محوطه ای بوم خشک نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه طراحی ، ساخت ، حمل و تحویل یک دستگاه جرثقیل موبایل محوطه ای بوم خشک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884051/مناقصه-طراحی-ساخت-حمل-و-تحویل-3-دستگاه-جرثقیل-ریلی-ساحلی-نوبت-دوم'>مناقصه طراحی، ساخت، حمل و تحویل 3 دستگاه جرثقیل ریلی ساحلی نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه طراحی، ساخت، حمل و تحویل 3 دستگاه جرثقیل ریلی ساحلی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883985/مناقصه-واگذاری-انجام-خدمات-شهری-شهر'>مناقصه واگذاری انجام خدمات شهری شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انجام خدمات شهری شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884018/مناقصه-تصدی-و-مدیریت-خدمات-حمل-و-نقل-گندم'>مناقصه تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل گندم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل گندم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884032/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-خدمات-امور-شهرسازی'>مناقصه واگذاری بخشی از خدمات امور شهرسازی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بخشی از خدمات امور شهرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884099/مزایده-اراضی-کاربری-مسکونی-تجاری-کارگاهی'>مزایده اراضی کاربری مسکونی تجاری کارگاهی  / مزایده,مزایده اراضی کاربری مسکونی تجاری کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883997/فراخوان-ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-پروژه-های-عمرانی'> فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران پروژه های عمرانی / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران پروژه های عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883980/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-شهر'>مناقصه نگهداری فضای سبز شهر  / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883795/مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-بیمه-ای-شهرداری-مرکز'>مناقصه انجام کلیه خدمات بیمه ای شهرداری مرکز / آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای, مناقصه انجام کلیه خدمات بیمه ای شهرداری مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883970/مناقصه-ساختمان-فرهنگی'>مناقصه ساختمان فرهنگی  / دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه ساختمان فرهنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883975/مزایده-اجاره-کشتارگاه-صنعتی-دام-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده اجاره کشتارگاه صنعتی دام تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده , مزایده اجاره کشتارگاه صنعتی دام تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883939/مناقصه-خرید-400-عدد-سطل-زباله-770-لیتری-با-سینی-زیر'>مناقصه خرید 400 عدد سطل زباله 770 لیتری با سینی زیر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 400 عدد سطل زباله 770 لیتری با سینی زیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883918/مزایده-واگذاری-اجاره-چمن-مصنوعی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره چمن مصنوعی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره چمن مصنوعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883932/مناقصه-عملیات-اجرایی-سیستم-جمع-آوری-آب-چاههای-شمال-غرب--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی سیستم جمع آوری آب چاههای شمال غرب... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه عملیات اجرایی سیستم جمع آوری آب چاههای شمال غرب... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883926/مناقصه-اجرای-روشنایی-پیاده-راه-خیابان--تجدید'>مناقصه اجرای روشنایی پیاده راه خیابان... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای روشنایی پیاده راه خیابان... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883949/مناقصه-مزرعه-کشت-و-پرورش-دریایی-(میگو)-با-استخرهای-پرورش-اصلاحیه'>مناقصه مزرعه کشت و پرورش دریایی (میگو) با استخرهای پرورش اصلاحیه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مزرعه کشت و پرورش دریایی (میگو) با استخرهای پرورش اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883954/مزایده-مزرعه-کشت-و-پرورش-دریایی-(میگو)-با-استخرهای-پرورش-اصلاحیه'>مزایده مزرعه کشت و پرورش دریایی (میگو) با استخرهای پرورش اصلاحیه / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده مزرعه کشت و پرورش دریایی (میگو) با استخرهای پرورش اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884116/مزایده-فروش-املاک-شهرداری'>مزایده فروش املاک شهرداری / مزایده,مزایده فروش املاک شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883911/مناقصه-اصلاح-شبکه-توزیع-آب--'>مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883786/مزایده-بهره-برداری-از-تابلوهای-تبلیغاتی--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883805/مزایده-واگذاری-بوفه-برادران-و-خواهران-و-فست-فود-مرحله-دوم'>مزایده واگذاری بوفه برادران و خواهران و فست فود مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بوفه برادران و خواهران و فست فود مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883774/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-زراعی-10-000متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین زراعی 10.000متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین زراعی 10.000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883802/مناقصه-عملیات-احداث--بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی-چشمه-شور'>مناقصه عملیات احداث ، بهسازی و آسفالت راه روستایی چشمه شور / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات احداث ، بهسازی و آسفالت راه روستایی چشمه شور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884129/مناقصه-تعداد-200-عدد-بالشتک-سقفی-ارتالونی'>مناقصه تعداد 200 عدد بالشتک سقفی ارتالونی  / مناقصه تعداد 200 عدد بالشتک سقفی ارتالونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884005/مناقصه-لامپ-کم-مصرف-35-وات-تجدید'>مناقصه لامپ کم مصرف 35 وات تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه لامپ کم مصرف 35 وات تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884096/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-و-اسقاط-نیروگاه-شهید-مدحج-اهواز-(زرگان)'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی و اسقاط نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان) / آگهی مناقصه و مزایده عمومی، مزایده فروش اقلام ضایعاتی و اسقاط نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883791/مناقصه-پشتیبان-فضای-سبز-منطقه-9'>مناقصه  پشتیبان فضای سبز منطقه 9  / آگهی مناقصه ، مناقصه  پشتیبان فضای سبز منطقه 9 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883793/مناقصه-بهسازی-پیاده-رو-بلوار-دانش-آموز'>مناقصه بهسازی پیاده رو بلوار دانش آموز / آگهی مناقصه , مناقصه بهسازی پیاده رو بلوار دانش آموز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883847/مزایده-محدوده-اکتشافی-در-شهرستان-خواف'>مزایده محدوده اکتشافی در شهرستان خواف  / آگهی مزایده  , مزایده محدوده اکتشافی در شهرستان خواف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883814/فراخوان-ارزیابی-عملیات-اجرایی-خط-انتقال-آب-از-ایستگاه-پمپاژ-محمدشهر'>فراخوان ارزیابی عملیات اجرایی خط انتقال آب از ایستگاه پمپاژ محمدشهر  / فراخوان ارزیابی ، فراخوان ارزیابی عملیات اجرایی خط انتقال آب از ایستگاه پمپاژ محمدشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883849/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-132'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید 132  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید 132 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883917/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-عرصه-275متر'>مزایده یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه 275متر / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه 275متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883787/مناقصه-انجام-عملیات-پیاده-روسازی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات پیاده روسازی نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات پیاده روسازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883853/مزایده-دستگاه-چاپ-و-یک-دستگاه-برش-کاغذ'>مزایده دستگاه چاپ و یک دستگاه برش کاغذ  / مزایده,مزایده دستگاه چاپ و یک دستگاه برش کاغذ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883860/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سی-یلو'>مزایده یک دستگاه خودرو سی یلو  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سی یلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883769/مزایده-دو-باب-اپارتمان-مساحت-90-و-70مترمربع'>مزایده دو باب اپارتمان مساحت 90 و 70مترمربع  / مزایده,مزایده دو باب اپارتمان مساحت 90 و 70مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883820/فراخوان-مناقصه-تامین-LINE-PIPE-SCH'>فراخوان مناقصه تامین LINE PIPE SCH  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تامین LINE PIPE SCH </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884385/استعلام-پکیج-زمینی-61000'>استعلام پکیج زمینی 61000 / استعلام پکیج زمینی 61000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884367/مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-رنگ-آمیزی-تک-لبه-های-سطح-منطقه--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی پروژه رنگ آمیزی تک لبه های سطح منطقه ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی پروژه رنگ آمیزی تک لبه های سطح منطقه .. نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884264/مزایده-سواری-پراید-مدل-84-رنگ-سفید-نوبت-دوم'>مزایده سواری پراید مدل 84 رنگ سفید- نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده سواری پراید مدل 84 رنگ سفید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884469/مزایده-مال-مشاع-گاراژ-نوبت-دوم'>مزایده مال مشاع گاراژ نوبت دوم / مزایده,مزایده مال مشاع گاراژ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884274/مناقصه-واگذاری-رادیولوژی-درمانگاه'>مناقصه واگذاری رادیولوژی درمانگاه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری رادیولوژی درمانگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884287/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذای-مجتمع-ولایت-و-ساختمان-مرکزی-دانشگاه'>مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای مجتمع ولایت و ساختمان مرکزی دانشگاه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای مجتمع ولایت و ساختمان مرکزی دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884261/مناقصه-خرید-خدمات-درمانی-پرستاری'>مناقصه خرید خدمات درمانی پرستاری  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمات درمانی پرستاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884400/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-324متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 324متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 324متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883813/مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-پروژه-شبکه-فرعی-آبیاری-تحت-فشار-پایاب-سدگاران--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار پایاب سدگاران - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار پایاب سدگاران - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884294/مزایده-یک-دستگاه-کارواش-دارای-الکتروموتور-PEM'>مزایده یک دستگاه کارواش دارای الکتروموتور PEM / مزایده,مزایده یک دستگاه کارواش دارای الکتروموتور PEM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884341/مناقصه-واگذاری-حمل-200-هزار-تن-سنگ-آهن'>مناقصه واگذاری حمل 200 هزار تن سنگ آهن   / آگهی دعوت به همکاری , مناقصه واگذاری حمل 200 هزار تن سنگ آهن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884235/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-صد-و-هشتاد-متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت صد و هشتاد متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت صد و هشتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884245/مزایده-اجاره-بوفه-استخر-مجموعه-فرهنگی-و-ورزشی-آبیاران'>مزایده اجاره بوفه استخر مجموعه فرهنگی و ورزشی آبیاران  / مزایده , مزایده اجاره بوفه استخر مجموعه فرهنگی و ورزشی آبیاران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884230/مناقصه-انجام-عملیات-پیاده-روسازی-در-محله-خادم-آباد--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات پیاده روسازی در محله خادم آباد - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات پیاده روسازی در محله خادم آباد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884229/مزایده-پلاک-ثبتی-13-فرعی-از-3316-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 13 فرعی از 3316 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 13 فرعی از 3316 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884232/مزایده-یک-واحد-تجاری-به-متراژ-28مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد تجاری به متراژ 28مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک واحد تجاری به متراژ 28مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884226/مزایده-دستگاه-بنر-3-2-متری-چینی--'>مزایده دستگاه بنر 3/2 متری چینی... / مزایده , مزایده دستگاه بنر 3/2 متری چینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884236/تجدید-مناقصه-عملیات-لکه-گیری-ترمیم-و-روسازی-و-همسطح-سازی-منهولها-و----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات لکه گیری، ترمیم و روسازی و همسطح سازی منهولها و ... - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات لکه گیری، ترمیم و روسازی و همسطح سازی منهولها و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883830/مناقصه-خرید-سنگ-آهن-و-سنگ-گچ'>مناقصه خرید سنگ آهن و سنگ گچ / مناقصه , مناقصه خرید سنگ آهن و سنگ گچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884243/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-196-5متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 196.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 196.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883927/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-164-37متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم 164.37متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم 164.37متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884231/مزایده-فروش-اجناس-اسقاط--نوبت-دوم'>مزایده فروش اجناس اسقاط - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش اجناس اسقاط - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884217/مناقصه-اجاره-یک-دستگاه-وانت-مزدا-تک-کابین--نوبت-دوم'>مناقصه اجاره یک دستگاه وانت مزدا تک کابین... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجاره یک دستگاه وانت مزدا تک کابین... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884295/مزایده-فروش-املاک-به-تعداد-12-قطعه-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک به تعداد 12 قطعه نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک به تعداد 12 قطعه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884292/مزایده-فروش-ملک'>مزایده فروش ملک / مزایده,مزایده فروش ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884291/مزایده-فروش-تعداد-سه-قطعه-از-اراضی-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد سه قطعه از اراضی تفکیکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد سه قطعه از اراضی تفکیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884221/مزایده-عمومی-اجاره-ماهانه-خانه-خلاقیت-کودک---نوبت-دوم'>مزایده عمومی اجاره ماهانه خانه خلاقیت کودک..... نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده عمومی اجاره ماهانه خانه خلاقیت کودک.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884290/مزایده-فروش-تعداد-5-قطعه-زمین-تفکیکی-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین تفکیکی کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین تفکیکی کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884218/مزایده-فروش-قطعه-زمینی-مساحت-358-1متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 358.1متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 358.1متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883972/مزایده-فروش-قطعه-زمینی-به-مساحت-6000مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه زمینی به مساحت 6000مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمینی به مساحت 6000مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884219/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-تصفیه-خانه-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز تصفیه خانه فاضلاب ...نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز تصفیه خانه فاضلاب ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884222/مناقصه-سرویس-دهی-اداری-و-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-چاپ-دوم'>مناقصه سرویس دهی اداری و ایاب و ذهاب کارکنان چاپ دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه سرویس دهی اداری و ایاب و ذهاب کارکنان  چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884239/مزایده-فروش-ساختمان-مسکوی-تجدید'>مزایده فروش ساختمان مسکوی تجدید / مزایده,مزایده فروش ساختمان مسکوی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884249/مزایده-فروش-املاک-استان-لرستان'>مزایده فروش املاک استان لرستان / مزایده,مزایده فروش املاک استان لرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884246/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-4-1863مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 4.1863مترمربع / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 4.1863مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884228/مناقصه-احداث-مخزن-آب-3000-متر-مکعبی-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه احداث مخزن آب 3000 متر مکعبی شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه احداث مخزن آب 3000 متر مکعبی شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884238/مزایده-واگذاری-به-اجاره-پیست-اسکیت-و--'>مزایده واگذاری به اجاره پیست اسکیت و ... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره پیست اسکیت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883882/اصلاحیه-مناقصه-تهیه-مواد--طبخ-و-سرو-غذا'>اصلاحیه مناقصه تهیه مواد , طبخ و سرو غذا  / اصلاحیه مناقصه، مناقصه تهیه مواد , طبخ و سرو غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884242/تجدید-مناقصه-راهبری-نگهداری-تعمیرات-تاسیسات-آب--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه راهبری، نگهداری، تعمیرات تاسیسات آب...نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه راهبری، نگهداری، تعمیرات تاسیسات آب...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884224/مناقصه-واگذاری-ستاد-بحران-EOC-و-هدایت-اطلاع-رسانی-MCMC-و--به-بخش-خصوصی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری  ستاد بحران EOC و هدایت اطلاع رسانی MCMC و ...به بخش خصوصی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری  ستاد بحران EOC و هدایت اطلاع رسانی MCMC و ...به بخش خصوصی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884233/مزایده-اجاره-رستوران-پارک-آبشار'>مزایده اجاره رستوران پارک آبشار  / آگهی مزایده عمومی , مزایده  اجاره رستوران پارک آبشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884275/مزایده-یک-قطعه-زمین-از-اراضی-واگذاری-شرکت-عمران-علوی'>مزایده یک قطعه زمین از اراضی واگذاری شرکت عمران علوی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین از اراضی واگذاری شرکت عمران علوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884256/مزایده-4-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده 4 قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884253/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-1149-85متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 1149.85متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 1149.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884212/مناقصه-احداث-مدرسه-12-کلاسه--نوبت-دوم'>مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه  - نوبت دوم  / فراخوان ,مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884251/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-35-کرمان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 35 کرمان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 35 کرمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884196/مزایده-سه-دانگ-قطعه-زمین-میزان-3000مترمربع'>مزایده سه دانگ قطعه زمین میزان 3000مترمربع  / مزایده,مزایده سه دانگ قطعه زمین میزان 3000مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884199/مزایده-یک-دهنه-مغازه-مساحت-25-75مترمربع'>مزایده یک دهنه مغازه مساحت 25.75مترمربع / مزایده,مزایده یک دهنه مغازه مساحت 25.75مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884202/مزایده-فروش-تعداد-2511-سهم-از-سهام-سیمان-فارس'>مزایده فروش تعداد 2511 سهم از سهام سیمان فارس  / مزایده,مزایده فروش تعداد 2511 سهم از سهام سیمان فارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884197/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884206/مزایده-دو-قطعه-زمین-کارافه-ای-200-و-172متر'>مزایده دو قطعه زمین کارافه ای 200 و 172متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین کارافه ای 200 و 172متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883872/واگذاری-فضای-داخلی-اتوبوس-شهری'>واگذاری فضای داخلی اتوبوس شهری / واگذاری فضای داخلی اتوبوس شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884201/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-ثبتی-4349-فرعی-از-1569-اصلی'>مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 4349 فرعی از 1569 اصلی / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 4349 فرعی از 1569 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884207/مناقصه-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری--زیرسازی-و-آسفالت-خیابان'>مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری ، زیرسازی و آسفالت خیابان  / مناقصه, مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری ، زیرسازی و آسفالت خیابان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884211/مناقصه-مسیر-شبکه-توزیع-و-نصب-انشعابات-گاز-روستای-خوش-ییلاق-نوبت-دوم'>مناقصه مسیر، شبکه توزیع و نصب انشعابات گاز روستای خوش ییلاق  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مسیر، شبکه توزیع و نصب انشعابات گاز روستای خوش ییلاق  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884204/مناقصه-اجرای-حفاری-تعداد-150-شمع-درجا-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای حفاری تعداد 150 شمع درجا نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای حفاری تعداد 150 شمع درجا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884252/مزایده-فروش-اجناس-اسقاط-(انواع-تیر-بتونی--انواع-تیر-چوبی--انواع-سیم-و-کابل-و-ضایعات'>مزایده فروش اجناس اسقاط (انواع تیر بتونی - انواع تیر چوبی - انواع سیم و کابل و ضایعات / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اجناس اسقاط (انواع تیر بتونی - انواع تیر چوبی - انواع سیم و کابل و ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884223/فراخوان-مناقصه-بهینه-سازی-پایه-های-روشنایی-واحد-نمکزدایی'>فراخوان مناقصه بهینه سازی پایه های روشنایی واحد نمکزدایی  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه بهینه سازی پایه های روشنایی واحد نمکزدایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884208/تجدید-فراخوان-زیرسازی-و-آسفالت-بانضمام-جداول-و-پیاده-رو---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان زیرسازی و آسفالت بانضمام جداول و پیاده رو ... نوبت دوم  / فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید فراخوان زیرسازی و آسفالت بانضمام جداول و پیاده رو ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883869/تجدید-مزایده-55000-تن-سنگ-آهن-نوبت-دوم'>تجدید مزایده  55000 تن سنگ آهن- نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده ,  55000 تن سنگ آهن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884227/مزایده-فروش-پاکت-دکمه-دار-باز'>مزایده فروش پاکت دکمه دار باز  / آگهی مزایده , مزایده فروش پاکت دکمه دار باز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884237/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-خرید-خدمات-پرستاری-در-بیمارستان-ها-و-مراکز-آموزشی-درمانی'>اصلاحیه مناقصه واگذاری خرید خدمات پرستاری در بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه واگذاری خرید خدمات پرستاری در بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884186/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-109-73متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 109.73متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 109.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884190/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-و-ساختمان-مسکونی-و-4-دانگ-مغازه'>مزایده ششدانگ آپارتمان و ساختمان مسکونی و 4 دانگ مغازه / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان و ساختمان مسکونی و 4 دانگ مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884191/فراخوان-مناقصه-احداث-زمین-چمن-مصنوعی-و--'>فراخوان مناقصه احداث زمین چمن مصنوعی و ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه احداث زمین چمن مصنوعی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884209/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-عرصه-238-95مترمربع'>مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 238.95مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 238.95مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884195/مزایده-فروش-خودرو-سواری-لیفان-تیپ-520-مدل-1387--نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو سواری لیفان تیپ 520 مدل 1387 - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودرو سواری لیفان تیپ 520 مدل 1387- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884213/مزایده-ملک-1-واحد-4-طبقه-مسکونی-عرصه-162-51متر'>مزایده ملک 1 واحد 4 طبقه مسکونی عرصه 162.51متر  / مزایده,مزایده ملک 1 واحد 4 طبقه مسکونی عرصه 162.51متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884225/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-نیسان'>مزایده یک دستگاه خودروی نیسان / مزایده یک دستگاه خودروی نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884192/مناقصه-خط-کشی-سرد-ترافیکی--نوبت-دوم'>مناقصه خط کشی سرد ترافیکی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خط کشی سرد ترافیکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884210/مناقصه-انجام-کلیه-امور-نقلیه-مربوط-به-ماموریتهای-اداری-کارکنان'>مناقصه انجام کلیه امور نقلیه مربوط به ماموریتهای اداری کارکنان / مناقصه انجام کلیه امور نقلیه مربوط به ماموریتهای اداری کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884179/فروش-اقلام-مستعمل-و-مازاد'>فروش اقلام مستعمل و مازاد  / فروش اقلام مستعمل و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883803/مزایده-عمومی-باسکول-60-تنی--'>مزایده عمومی باسکول 60 تنی ... / مزایده عمومی , مزایده عمومی باسکول 60 تنی ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884205/تجدید-مناقصه-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-دیسپاچینگ-برق'>تجدید مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری تجهیزات دیسپاچینگ برق / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری تجهیزات دیسپاچینگ برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884189/حراج-عمومی-ضایعات-آهن-و-اداری-خود'>حراج عمومی ضایعات آهن و اداری خود / آگهی حراج حضوری، حراج عمومی ضایعات آهن و اداری خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884181/مزایده-واگذاری-املاک-استیجاری--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری املاک استیجاری  - نوبت دوم  / مزایده, واگذاری املاک استیجاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884177/فراخوان-مناقصه-خدمات-و-نگهداری-شهرکهای-صنعتی-تجدید'>فراخوان مناقصه خدمات و نگهداری شهرکهای صنعتی تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خدمات و نگهداری شهرکهای صنعتی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884182/مزایده-فروش-اتومبیل-سواری-پژو-پارس-مدل-1384'>مزایده فروش اتومبیل سواری پژو پارس مدل 1384 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش اتومبیل سواری پژو پارس مدل 1384</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884194/فراخوان-مشارکت-سرمایه-گذاری-ساخت-پروژه-مجتمع-تجاری-تجدید'>فراخوان مشارکت سرمایه گذاری ساخت پروژه مجتمع تجاری تجدید / تجدید آگهی فراخوان , فراخوان مشارکت سرمایه گذاری ساخت پروژه مجتمع تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884170/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-عرضه-گاز-طبیعی-CNG-تجدید'>مزایده بهره برداری از جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG تجدید  / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883811/مزایده-یکدستگاه-خودرو-سواری-سیستم-سیتروئن'>مزایده یکدستگاه خودرو سواری سیستم سیتروئن / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه خودرو سواری سیستم سیتروئن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883840/مناقصه-ساختمان-فرهنگی'>مناقصه ساختمان فرهنگی  / مناقصه ساختمان فرهنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884187/مناقصه-خرید-کابل-جهت-توسعه-و-اصلاح-روشنایی-پارک-ها'>مناقصه خرید کابل جهت توسعه و اصلاح روشنایی پارک ها  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کابل جهت توسعه و اصلاح روشنایی پارک ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884161/مزایده-اجاره-دو-دستگاه-باسکول-60-تنی-الکترونیکی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره دو دستگاه باسکول 60 تنی الکترونیکی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره دو دستگاه باسکول 60 تنی الکترونیکی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884183/مزایده-ششدانگ-خانه-دو-خوابه-بخش-4-یزد'>مزایده ششدانگ خانه دو خوابه بخش 4 یزد / مزایده,مزایده ششدانگ خانه دو خوابه بخش 4 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884165/مزایده-واگذاری-به-اجاره-14-باب-مغازه-تجاری-و--'>مزایده واگذاری به اجاره 14 باب مغازه تجاری و ... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره 14 باب مغازه تجاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884172/مزایده-450-راس-بره-پرواری-نژاد-افشار'>مزایده 450 راس بره پرواری نژاد افشار / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده 450 راس بره پرواری نژاد افشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884176/مناقصه-اجرای-عملیات-عمرانی-اعم-از-جدول-کانیو-و-نهر'>مناقصه  اجرای عملیات عمرانی اعم از جدول کانیو و نهر / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای عملیات عمرانی اعم از جدول کانیو و نهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884216/مزایده-ساختمان-مسکونی-ویلایی-عرصه250مترمربع'>مزایده ساختمان مسکونی ویلایی عرصه250مترمربع  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی ویلایی عرصه250مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883809/مناقصه-خرید-لوازم-و-تجهیزات-آتش-نشانى-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوازم و تجهیزات آتش نشانى- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوازم و تجهیزات آتش نشانى- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884215/اصلاحیه-مزایده-فروش-یکدستگاه-زانتیا-مدل-1384-بنزین-سوز'>اصلاحیه مزایده فروش یکدستگاه زانتیا مدل 1384 بنزین سوز / اصلاحیه مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه زانتیا مدل 1384 بنزین سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884203/مناقصه-پروژه-حفر-چاه-عمیق-آب-روستا'>مناقصه پروژه حفر چاه عمیق آب روستا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه حفر چاه عمیق آب روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884188/تجدید-مزایده-فضاهای-ملکی'>تجدید مزایده فضاهای ملکی  / تجدید آگهی مزایده عمومی,مزایده فضاهای ملکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884184/مزایده-فروش-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی / آگهی مزایده حضوری,مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884171/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-108-87متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 108.87متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 108.87متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884175/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-72-27مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.27مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.27مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884185/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-78-51متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 78.51متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 78.51متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884151/مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-جی-آر-چی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله و اتصالات جی آر چی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی، مناقصه خرید لوله و اتصالات جی آر چی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883827/مزایده-فروش-دام-کود-دامی'>مزایده فروش دام- کود دامی / آگهی مزایده , مزایده فروش دام- کود دامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884157/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-با-مصالح'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با مصالح  / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884159/مزایده-دستگاه-قرقره-پیچ-اینورتردار--دستگاه-قرقره-پیچ-معمولی'>مزایده  دستگاه قرقره پیچ اینورتردار ، دستگاه قرقره پیچ معمولی / مزایده , مزایده  دستگاه قرقره پیچ اینورتردار ، دستگاه قرقره پیچ معمولی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884214/مزایده-یک-خط-تلفن-کارکرده-همراه-اول'>مزایده یک خط تلفن کارکرده همراه اول  / مزایده , مزایده یک خط تلفن کارکرده همراه اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884150/تجدید-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-و-بهره-برداری-از-مرکز-کنترل-ترافیک-سازمان-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری و بهره برداری از مرکز کنترل ترافیک سازمان  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه تعمیر و نگهداری و بهره برداری از مرکز کنترل ترافیک سازمان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884148/مناقصه-نسبت-به-اجرای-عملیات-تهیه-و-پخش-قیر-و-آسفالت-لاله-16-اصلی-محله-خادم-آباد-نوبت-دوم'>مناقصه نسبت به اجرای عملیات تهیه و پخش قیر و آسفالت لاله 16 اصلی محله خادم آباد  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به اجرای عملیات تهیه و پخش قیر و آسفالت لاله 16 اصلی محله خادم آباد  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883792/مزایده-فروش-تعداد-7-فقره-املاک-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش تعداد 7 فقره املاک نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش تعداد 7 فقره املاک نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884369/مناقصه-عملیات-مربوط-به-اجرای-فنس-کشی-در-مخازن--'>مناقصه عملیات مربوط به اجرای فنس کشی در مخازن ... / مناقصه , مناقصه عملیات مربوط به اجرای فنس کشی در مخازن ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884132/مناقصه-اجرای-پروژه-های-آب-رسانی-و-برق-رسانی-و-تعمیر-و-نگهداری-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای پروژه های آب رسانی و برق رسانی و تعمیر و نگهداری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه های آب رسانی و برق رسانی و تعمیر و نگهداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884193/مناقصه-تامین-لوله-های-پلی-اتیلن--اتصالات-و-متعلقات-مربوطه'>مناقصه تامین لوله های پلی اتیلن ، اتصالات و متعلقات مربوطه  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه  تامین لوله های پلی اتیلن ، اتصالات و متعلقات مربوطه ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884133/نچئیئ-مناقصه-نصب-و-راه-اندازی-و-اخذ-تاییدیه-استاندارد-تعدادی-آسانسور-تجدید-نوبت-سوم'>نچئیئ مناقصه نصب و راه اندازی و اخذ تاییدیه استاندارد تعدادی  آسانسور- تجدید نوبت سوم / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه نصب و راه اندازی و اخذ تاییدیه استاندارد تعدادی  آسانسور- تجدید نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884149/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-2398-19123-بخش-ده'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 2398/19123 بخش ده / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 2398/19123 بخش ده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884155/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-188-25متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 188.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 188.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884152/مزایده-ملک-مشاع-ششدانگ-دو-دستگاه-آپارتمان-قطعه27-تفکیکی'>مزایده ملک مشاع ششدانگ دو دستگاه آپارتمان قطعه27 تفکیکی / مزایده,مزایده ملک مشاع ششدانگ دو دستگاه آپارتمان قطعه27 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884173/مزایده-پلاک-ثبتی-234-فرعی-از-هفتاد-و-هفت-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 234 فرعی از هفتاد و هفت اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 234 فرعی از هفتاد و هفت اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884156/مزایده-1500متر-مشاع-از-16850-متر-از-زمین'>مزایده 1500متر مشاع از 16850 متر از زمین / مزایده,مزایده 1500متر مشاع از 16850 متر از زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884145/مزایده-پلاک-ثبتی-234-فرعی-از-77-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 234 فرعی از 77 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 234 فرعی از 77 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884142/مزایده-یک-قطعه-ملک-به-مساحت-897-67متر'>مزایده یک قطعه ملک به مساحت 897.67متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک به مساحت 897.67متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884147/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-303-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 303.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 303.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884140/مزایده-ملک-به-مساحت-258-7متر'>مزایده ملک به مساحت 258.7متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 258.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884139/فراخوان-مناقصه-خدمات-پشتیبانی-شبکه'>فراخوان مناقصه خدمات پشتیبانی شبکه  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خدمات پشتیبانی شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884180/مزایده-ششدانگ-اعیان-یکباب-خانه-240مترمربع'>مزایده ششدانگ اعیان یکباب خانه 240مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان یکباب خانه 240مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884119/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884178/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مفروز-عرصه-228متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی مفروز عرصه 228متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مفروز عرصه 228متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884220/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-موتورخانه'>مناقصه نگهداری و تعمیرات تاسیسات موتورخانه  / مناقصه نگهداری و تعمیرات تاسیسات موتورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883873/مزایده-نسبت-به-فروش-مقدار-حداقل-750-هزار-تن-ضایعات-کود-آلی--'>مزایده نسبت به فروش مقدار حداقل 750 هزار تن ضایعات کود آلی ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده نسبت به فروش مقدار حداقل 750 هزار تن ضایعات کود آلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884198/مزایده-واگذاری-دو-قطعه-زمین'>مزایده واگذاری دو قطعه زمین  / مزایده واگذاری دو قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884137/مناقصه-دو-دستگاه-بالابر-بوم-بلند-عایق-مخصوص-شبکه-های-برقدار--'>مناقصه دو دستگاه بالابر بوم بلند عایق مخصوص شبکه های برقدار ... / آگهی مناقصه , مناقصه دو دستگاه بالابر بوم بلند عایق مخصوص شبکه های برقدار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884328/مناقصه-واگذاری-امور-آرامستان-شامل-کلیه-مراحل-تدفین-حفر-قبر--'>مناقصه واگذاری امور آرامستان شامل کلیه مراحل تدفین، حفر قبر... / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری امور آرامستان شامل کلیه مراحل تدفین، حفر قبر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884308/تجدید-مزایده-اجاره-قسمتی-از-فضای-بیرونی-پایانه-مسافربری--'>تجدید مزایده اجاره قسمتی از فضای بیرونی پایانه مسافربری...  / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده اجاره قسمتی از فضای بیرونی پایانه مسافربری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884322/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-130مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 130مترمربع / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 130مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884330/مزایده-واگذاری-سه-واحد-آپارتمان-به-مدت-یکسال'>مزایده واگذاری سه واحد آپارتمان به مدت یکسال  / مزایده,مزایده واگذاری سه واحد آپارتمان به مدت یکسال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884310/مزایده-واگذاری-منطقه-گردشگری-واقع-در-این-روستا-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری منطقه گردشگری واقع در این روستا نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری منطقه گردشگری واقع در این روستا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884307/آگهی-مناقصه-عملیات-برق-رسانی-به-پارک-50-هکتاری'>آگهی مناقصه عملیات برق رسانی به پارک 50 هکتاری / آگهی مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه عملیات برق رسانی به پارک 50 هکتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884316/مزایده-بهره-برداری-از-تعداد-سه-دستگاه-باسکول-الکترونیکی-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از تعداد سه دستگاه باسکول الکترونیکی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از تعداد سه دستگاه باسکول الکترونیکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884324/مناقصه-خرید-تعدادی-دستگاه-الکتروموتور-و-پمپ-شناور'>مناقصه خرید تعدادی دستگاه الکتروموتور و پمپ شناور / فراخوان, مناقصه خرید تعدادی دستگاه الکتروموتور و پمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884329/مناقصه-خرید-تعدادی-دستگاه-تابلو-راه-انداز-سافت-استارتر-و-درایو'>مناقصه خرید تعدادی دستگاه تابلو راه انداز سافت استارتر و درایو / فراخوان, مناقصه خرید تعدادی دستگاه تابلو راه انداز سافت استارتر و درایو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884333/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-نوبت-دوم'>مناقصه حفر یک حلقه چاه نوبت دوم / آگهی فراخوان,مناقصه حفر یک حلقه چاه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884335/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-پروژه-مجموعه-هرگان-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه هرگان نوبت دوم / آگهی فراخوان, فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه هرگان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884394/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-زمین-مساحت-190متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زمین مساحت 190متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زمین مساحت 190متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884392/مزایده-میزان-3630-سهم-از-ده-هزار-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده میزان 3630 سهم از ده هزار سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده میزان 3630 سهم از ده هزار سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884338/مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-نصب-انشعاب-فاضلاب-از-جنس-پلی-پروپیلن-نوبت-دوم'>مناقصه  خرید لوله و اتصالات نصب انشعاب فاضلاب از جنس پلی پروپیلن نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید لوله و اتصالات نصب انشعاب فاضلاب از جنس پلی پروپیلن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883812/فراخوان-خرید-8-دستگاه-دیزل-ژنراتور-50-کاوا-نوبت-دوم'>فراخوان خرید 8 دستگاه دیزل ژنراتور 50 کاوا- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان خرید 8 دستگاه دیزل ژنراتور 50 کاوا- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884359/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-تاسیسات-شامل-تعمیر-و-نگهداری-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-برودتی-و-حرارتی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری امور تاسیسات شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه واگذاری امور تاسیسات شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884349/مزایده-واگذاری-غرفه-سنگ-تراشی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه سنگ تراشی  - نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری غرفه سنگ تراشی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884343/فراخوان-پروژه-خرید-و-اجرای-شبکه-گاز-و--'>فراخوان پروژه خرید و اجرای شبکه گاز و ... / فراخوان , فراخوان پروژه خرید و اجرای شبکه گاز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884326/مناقصه-واگذاری-بخش-خدمات-شهری--فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری  بخش خدمات شهری ، فضای سبز - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه واگذاری  بخش خدمات شهری ، فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884342/مزایده-سالن-ورزشی-امام-خمینی-نور'>مزایده سالن ورزشی امام خمینی نور / مزایده، مزایده سالن ورزشی امام خمینی نور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884366/مناقصه-احداث-رینگ-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه احداث رینگ شهری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث رینگ شهری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884357/مناقصه-بکارگیری-نیروهای-خدماتی-(حجمی)'>مناقصه بکارگیری نیروهای خدماتی (حجمی) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بکارگیری نیروهای خدماتی (حجمی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884351/مزایده-بهره-برداری-از-پارک-لاله-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از پارک لاله- نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده بهره برداری از پارک لاله- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884345/مناقصه-انجام-خدمات-کارشناسی-و-تصدی-گری'>مناقصه انجام خدمات کارشناسی و تصدی گری / آگهی دعوت به دریافت اسناد مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات کارشناسی و تصدی گری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883810/مناقصه-امور-خدمات-پشتیبانی-نظافت--نگهبانی--امور-ماشین-نویسی-و-دفتری-و-بایگانی---نوبت-دوم'>مناقصه امور خدمات پشتیبانی نظافت ، نگهبانی ، امور ماشین نویسی و دفتری و بایگانی...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای با ارزیابی کیفی , مناقصه امور خدمات پشتیبانی نظافت ، نگهبانی ، امور ماشین نویسی و دفتری و بایگانی...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884128/تجدید-مناقصه-پروژه-بازسازی-زمین-تنیس-و-ارائه-خدمات-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب--96-04-14'>تجدید مناقصه پروژه بازسازی زمین تنیس و ارائه خدمات سرویس های ایاب و ذهاب - 96.04.14 / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی پروژه بازسازی زمین تنیس و ارائه خدمات سرویس های ایاب و ذهاب - 96.04.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884398/مزایده-یک-واحد-مجتمع-مسکونی-آپارتمانی-5-طبقه-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد مجتمع مسکونی آپارتمانی 5 طبقه نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک واحد مجتمع مسکونی آپارتمانی 5 طبقه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884370/مناقصه-انجام-خدمات-حجمی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات حجمی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات حجمی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884361/مزایده-اجاره-حق-انتفاع-محل-های-اماکن-نوبت-دوم'>مزایده اجاره حق انتفاع محل های اماکن نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره حق انتفاع محل های اماکن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884346/مزایده-ششدانگ-یکباب-مغازه-مساحت-9-45متر'>مزایده ششدانگ یکباب مغازه مساحت 9.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه مساحت 9.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884350/مزایده-یکباب-ساختمان-عرصه-52-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده یکباب ساختمان عرصه 52 مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب ساختمان عرصه 52 مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883778/مزایده-ششدانگ-تاسیسات-دامداری-و-پلاک-شماره-84-فرعی'>مزایده ششدانگ تاسیسات دامداری و پلاک شماره 84 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ تاسیسات دامداری و پلاک شماره 84 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883865/مزایده-3-ایستگاه-cng-خود'>مزایده 3 ایستگاه cng خود  / آگهی مزایده ، مزایده 3 ایستگاه cng خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884354/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-5-ارومیه-عرصه-172متر'>مزایده پلاک ثبتی بخش 5 ارومیه عرصه 172متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 ارومیه عرصه 172متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884325/مناقصه-انجام-خدمات-خودرویی-جهت-انجام-سرویس-های-اداری---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات خودرویی جهت انجام سرویس های اداری ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام خدمات خودرویی جهت انجام سرویس های اداری ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884427/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ساخمان-مسکونی-عرصه-200متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ساخمان مسکونی عرصه 200متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ساخمان مسکونی عرصه 200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884443/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-146-10مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 146.10مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 146.10مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884334/مزایده-یک-عدد-پاتیل-چهارتنی'>مزایده یک عدد پاتیل چهارتنی / مزایده یک عدد پاتیل چهارتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884363/مزایده-ششدانگ-یکباب-قطعه-104-2979-اصلی'>مزایده ششدانگ یکباب قطعه 104/2979 اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب قطعه 104/2979 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884337/مناقصه-واگذاری-عملیات-اجرایی-بلوک-E-پروژه-تجاری'>مناقصه واگذاری عملیات اجرایی بلوک E پروژه تجاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری عملیات اجرایی بلوک E پروژه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883898/مناقصه-بیمه-مسئولیت-مدنی'>مناقصه بیمه مسئولیت مدنی / آگهی مناقصه , مناقصه بیمه مسئولیت مدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884420/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-غربی-69-75متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول غربی 69.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول غربی 69.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884415/مزایده-تمامی-ششدانگ-مغازه-مساحت-43-31متر'>مزایده تمامی ششدانگ مغازه مساحت 43.31متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ مغازه مساحت 43.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884300/آگهی-مزایده-اجاره-یک-دستگاه-بیل-بکهو'>آگهی مزایده اجاره یک دستگاه بیل بکهو / آگهی مزایده اجاره یک دستگاه بیل بکهو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884314/مناقصه-تهیه-و-نصب-3500-مترمربع-درب-سکوریتی'>مناقصه تهیه و نصب 3500 مترمربع درب سکوریتی / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه و نصب 3500 مترمربع درب سکوریتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884320/مزایده-اجاره-کافی-شاپ-هتل-با-امکانات-و-تجهیزات-مربوطه'>مزایده اجاره کافی شاپ هتل با امکانات و تجهیزات مربوطه / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره کافی شاپ هتل با امکانات و تجهیزات مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884327/مناقصه-نهادهای-دامی'>مناقصه نهادهای دامی / آگهی مناقصه , مناقصه نهادهای دامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883904/مزایده-فروش-سیمهای-مسی'>مزایده فروش سیمهای مسی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش سیمهای مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884365/مزایده-اجاره-غرفه-های-بازار-روز'>مزایده اجاره غرفه های بازار روز  / مزایده اجاره غرفه های بازار روز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884301/مزایده-اجاره-بهره-برداری-از-محل-تجمع-پسماند-شهری-چاپ-دوم'>مزایده اجاره بهره برداری از محل تجمع پسماند شهری- چاپ دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره بهره برداری از محل تجمع پسماند شهری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884304/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-زباله-و-نظافت-و-رفت-و-روب-معابر--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه عملیات جمع آوری زباله و نظافت و رفت و روب معابر - مرحله دوم نوبت اول / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جمع آوری زباله و نظافت و رفت و روب معابر - مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884312/مناقصه-نسبت-به-احداث-ساختمان-سالن-ترحیم'>مناقصه نسبت به احداث ساختمان سالن ترحیم  / مناقصه نسبت به احداث ساختمان سالن ترحیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884285/مزایده-یکدستگاه-کامیون-میکسر-اسکانیا'>مزایده یکدستگاه کامیون میکسر اسکانیا  / مزایده یکدستگاه کامیون میکسر اسکانیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884263/مزایده-فروش-تعداد-12-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 12 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 12 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883889/فراخوان-عملیات-گودبرداری-در-سایت'>فراخوان عملیات گودبرداری در سایت / فراخوان , فراخوان عملیات گودبرداری در سایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884266/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-264مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه 264مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 264مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884407/مزایده-یکباب-کارگاه-مساحت-عرصه-1344-7متر'>مزایده یکباب کارگاه مساحت عرصه 1344.7متر  / مزایده,مزایده یکباب کارگاه مساحت عرصه 1344.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884344/مزایده-ششدانگ-پلاک-406-11800-بخش-16-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ پلاک 406/11800 بخش 16 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 406/11800 بخش 16 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884302/مزایده-یکباب-دکان-مساحت-سی-و-چهار-مترمربع'>مزایده یکباب دکان مساحت سی و چهار مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب دکان مساحت سی و چهار مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884339/مزایده-تمامت-چهار-یک-دوم-حبه-مشاع-از-کل-هفتاد-و-دو-حبه-پلاک-ثبتی'>مزایده تمامت چهار یک دوم حبه مشاع از کل هفتاد و دو حبه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده تمامت چهار یک دوم حبه مشاع از کل هفتاد و دو حبه پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884340/مزایده-فروش-یکقطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکقطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکقطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883883/فراخوان-عملیات-آماده-سازی-سایت-شامل-تثبیت-زمین-و-پی'>فراخوان عملیات آماده سازی سایت شامل تثبیت زمین و پی  / فراخوان عمومی, فراخوان عملیات آماده سازی سایت شامل تثبیت زمین و پی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884271/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884406/مزایده-سه-سهم-از-24-سهم-ششدانگ-کارگاه-تیرچه-و-بلوک'>مزایده سه سهم از 24 سهم ششدانگ کارگاه تیرچه و بلوک / مزایده,مزایده سه سهم از 24 سهم ششدانگ کارگاه تیرچه و بلوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884447/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-128مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 128مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 128مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884449/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-بصورت-مفروز-یکباب-خانه-101-52متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان بصورت مفروز یکباب خانه 101.52متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان بصورت مفروز یکباب خانه 101.52متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884298/مزایده-80-راس-گوسفند'>مزایده  80 راس گوسفند  / آگهی مزایده، مزایده  80 راس گوسفند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884315/آگهی-مناقصه-احداث-ساختمان-بانک-ملی'>آگهی مناقصه احداث ساختمان بانک ملی / آگهی مناقصه ، مناقصه احداث ساختمان بانک ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884260/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-فاضلابی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی.... نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884360/مزایده-واگذاری-فاز-اول-پارکینگ-میرداماد-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری فاز اول پارکینگ میرداماد  نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری فاز اول پارکینگ میرداماد  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884286/مزایده-پیش-فروش-اعیانی-تعداد-5-واحد-مسکونی-96-4-14'>مزایده پیش فروش اعیانی تعداد 5 واحد مسکونی 96.4.14 / مزایده,مزایده پیش فروش اعیانی تعداد 5 واحد مسکونی 96.4.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884241/مزایده-اجاره-تعدادی-از-واحدهای-تجاری'>مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری  / آگهی مزایده,مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883877/فراخوان-خرید-قطعات-اتوبوس-اسکانیا'>فراخوان خرید قطعات اتوبوس اسکانیا  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, فراخوان خرید قطعات اتوبوس اسکانیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884234/مناقصه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-فاضلاب-دیزیچه-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب دیزیچه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب دیزیچه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884270/استعلام-بهینه-سازی-و-بازسازی-سرویس-های-بهداشتی'>استعلام بهینه سازی و بازسازی سرویس های بهداشتی  / استعلام , استعلام بهینه سازی و بازسازی سرویس های بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884244/مناقصه-آسفالت-ریزی-معبر-فرعی-سطح-شهر-چاپ-دوم'>مناقصه آسفالت ریزی معبر فرعی سطح شهر  چاپ دوم / مناقصه , مناقصه آسفالت ریزی معبر فرعی سطح شهر چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884289/مزایده-فروش-تعداد-نه-قطعه-زمین-تفکیکی-کاربری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد نه قطعه زمین تفکیکی کاربری تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد نه قطعه زمین تفکیکی کاربری تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884280/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-طبقه-منهای-شصت-عرصه-دویست-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از طبقه منهای شصت عرصه دویست متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از طبقه منهای شصت عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884347/مزایده-انواع-کفش'>مزایده انواع کفش  / مزایده, مزایده انواع کفش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884288/مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-یک-قطعه-زمین-جهت-باس-واش'>مزایده واگذاری بصورت اجاره یک قطعه زمین جهت باس واش  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری بصورت اجاره یک قطعه زمین جهت باس واش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884273/مناقصه-انجام-امور-اداری-و-خدمات-عمومی-منطقه-خمینی-شهر--چاپ-دوم'>مناقصه انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه خمینی شهر  - چاپ دوم  / مناقصه ، مناقصه انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه خمینی شهر  - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884258/مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-ترابری-و-موتوری'>مناقصه عمومی انجام خدمات ترابری و موتوری  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام خدمات ترابری و موتوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884254/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو  / مزایده , مزایده فروش دو دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884240/مزایده-مقداری-ضایعات-شامل-آهن-آلات-و-استیل-نگیر'>مزایده مقداری ضایعات شامل آهن آلات و استیل نگیر  / مزایده , مزایده مقداری ضایعات شامل آهن آلات و استیل نگیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884461/مزایده-ملک-کارخانه-نوبت-سوم'>مزایده ملک کارخانه نوبت سوم / مزایده ملک کارخانه نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884303/مزایده-فروش-ماشین-آلات'>مزایده فروش ماشین آلات / آگهی مزایده , مزایده فروش ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884411/مزایده-فروش-املاک-استان-کرمانشاه'>مزایده فروش املاک استان کرمانشاه  / مزایده,مزایده فروش املاک استان کرمانشاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884279/مناقصه-بخشی-از-امور-مربوط-به-خدمات'>مناقصه بخشی از امور مربوط به خدمات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بخشی از امور مربوط به خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884372/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-صد-و-ده-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت صد و ده متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت صد و ده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884272/مزایده-فروش-املاک-کاربری-تجاری-کشاورزی-گاراژ'>مزایده فروش املاک کاربری تجاری کشاورزی گاراژ / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری کشاورزی گاراژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884323/مزایده-فروش-اموال-مازاد-بر-نیاز-شهرداری-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده فروش اموال مازاد بر نیاز شهرداری مرحله دوم نوبت اول  / مزایده فروش اموال مازاد بر نیاز شهرداری مرحله دوم - نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884299/مناقصه-تعمیرات-خطوط-لوله-آبرسانی-به-دکل-های-حفاری-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات خطوط لوله آبرسانی به دکل های حفاری- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات خطوط لوله آبرسانی به دکل های حفاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883928/مناقصه-پروژه-جدول-گذاری-و-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-اصلی-مشاء--'>مناقصه پروژه جدول گذاری و زیرسازی و آسفالت معابر اصلی مشاء ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه جدول گذاری و زیرسازی و آسفالت معابر اصلی مشاء ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884255/مناقصه-خدمات-بهره-برداری-و-تعمیر-و-نگهداری-از-شبکه-برق-روستاها-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه برق روستاها- نوبت دوم  / ​آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه برق روستاها- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884259/تجدید-مناقصه-آسفالت-خیابانهای-سطح-شهر-آبادان-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه آسفالت خیابانهای سطح شهر آبادان- نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه آسفالت خیابانهای سطح شهر آبادان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884268/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-عرصه-43مترمربع'>مزایده ملک مشاع مساحت عرصه 43مترمربع / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت عرصه 43مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884281/مناقصه-پروژه-احداث-خط-دو-مداره-مهدیس'>مناقصه  پروژه احداث خط دو مداره مهدیس / مناقصه  پروژه احداث خط دو مداره مهدیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883870/مناقصه-حمل-حدود-50-000-تن-گندم-برنج-قند-و-شکر-کلزا-و-سایر-کالاهای-تکلیفی-نوبت-دوم'>مناقصه حمل حدود 50.000 تن گندم، برنج، قند و شکر، کلزا و سایر کالاهای تکلیفی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل حدود 50.000 تن گندم، برنج، قند و شکر، کلزا و سایر کالاهای تکلیفی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884262/مناقصه-ایجاد-و-معابر-شهری-سالند'>مناقصه ایجاد و معابر شهری سالند / مناقصه ایجاد و معابر شهری سالند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884296/مزایده-نصب-و-بهره-برداری-از-بیلبوردهای-تبلیغاتی-(گروه-8)'>مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی (گروه 8)  / آگهی مزایده عمومی , مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی (گروه 8) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884276/مزایده-فروش-آهن-آلات-و-ماشین-آلات-ضایعاتی'>مزایده  فروش آهن آلات و ماشین آلات ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده  فروش آهن آلات و ماشین آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884265/مزایده-نصب-و-بهره-برداری-از-بیلبوردهای-تبلیغاتی-(گروه-9)'>مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی (گروه 9)  / آگهی مزایده عمومی , مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی (گروه 9) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884250/مناقصه-اجرای-54140-متر-مربع-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه اجرای 54140 متر مربع زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر / اسناد آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای 54140 متر مربع زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884293/مناقصه-عمومی-بخش-نگهبانی-و-انتظامات-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی بخش نگهبانی و انتظامات  نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه عمومی بخش نگهبانی و انتظامات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884267/مناقصه-خدمات-بهره-برداری-و-تعمیر-و-نگهداری-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری نوبت دوم  / مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884257/فراخوان-مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-کلید-خانه-برق-میانکوه-نوبت-دوم'> فراخوان مناقصه پروژه احداث ساختمان کلید خانه برق میانکوه  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی ساده) ,  فراخوان مناقصه پروژه احداث ساختمان کلید خانه برق میانکوه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883868/خلاصه-مزایده-فروش-پروانه-قطع-تبدیلی-سری-2-نوبت-دوم'>خلاصه مزایده فروش پروانه قطع تبدیلی سری 2 نوبت دوم  / خلاصه آگهی مزایده, خلاصه مزایده فروش پروانه قطع تبدیلی سری 2 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884282/مناقصه-تکمیل-کادر-راننده-پایه-یکم'>مناقصه تکمیل کادر راننده پایه یکم  / آگهی شرکت در مناقصه , مناقصه تکمیل کادر راننده پایه یکم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884248/مناقصه-خدمات-بهره-برداری-و-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-های-توزیع-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری شبکه های توزیع  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری شبکه های توزیع  نوبت دم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884284/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-عرصه-392-59متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 392.59متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 392.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884277/مناقصه-احداث-فضای-سبز-جلوی-ورودی-ابوحمیظه-نوبت-دوم-چاپ-اول'>مناقصه احداث فضای سبز جلوی ورودی ابوحمیظه -نوبت دوم چاپ اول  / مناقصه , مناقصه احداث فضای سبز جلوی ورودی ابوحمیظه -نوبت دوم چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884269/مناقصه-عمومی-پروژه-احداث-خط-دو-مداره-ارتباطی'>مناقصه عمومی پروژه احداث خط دو مداره ارتباطی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه احداث خط دو مداره ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883779/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-ششدانگ-بخش-یک-شوشتر'>مزایده یکباب منزل مسکونی ششدانگ بخش یک شوشتر  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی ششدانگ بخش یک شوشتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883916/مناقصه-انجام-امور-نظارت-و-پیگیری-وصول-مطالبات'>مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات  / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884426/مناقصه-برونسپاری-بهره-برداری-از-شبکه-های-توزیع-و-روشنایی-معابر'>مناقصه برونسپاری بهره برداری از شبکه های توزیع و روشنایی معابر / مناقصه عمومی , مناقصه برونسپاری بهره برداری از شبکه های توزیع و روشنایی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884431/مناقصه-برونسپاری-بهره-برداری-از-شبکه-های-توزیع-و-روشنایی-معابر'>مناقصه برونسپاری بهره برداری از شبکه های توزیع و روشنایی معابر / مناقصه عمومی , مناقصه برونسپاری بهره برداری از شبکه های توزیع و روشنایی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884432/مناقصه-واگذاری-تامین-خدمات-خودرویی'>مناقصه واگذاری تامین خدمات خودرویی / مناقصه واگذاری تامین خدمات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884144/مزایده-فروش-محصولات-سردرختی-باغات'>مزایده فروش محصولات سردرختی باغات / آگهی مزایده , مزایده فروش محصولات سردرختی باغات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884336/مزایده-فروش-چند-قطعه-زمین-مساحت-عرصه-8724-و-14000متر'>مزایده فروش چند قطعه زمین مساحت عرصه 8724 و 14000متر / مزایده,مزایده فروش چند قطعه زمین مساحت عرصه 8724 و 14000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884120/مناقصه-اجرای-عملیات-نظافت-محوطه--مرحله-دوم'>مناقصه اجرای عملیات نظافت محوطه - مرحله دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات نظافت محوطه - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884437/همایش-مدیریت-حرفه-ای-در-صنعت-غذا'>همایش مدیریت حرفه ای در صنعت غذا / همایش مدیریت حرفه ای در صنعت غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884355/سومین-کنفرانس-سالانه-تحقیقات-کشاورزی-ایران'>سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران / سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884424/کنفرانس-ملی-کاربرد-پژوهش-های-نوین-در-علوم-انسانی'>کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی / کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884115/مناقصه-سوله-اسکلت-فلزی'>مناقصه سوله اسکلت فلزی / مناقصه سوله اسکلت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884384/کنفرانس-ملی-تحقیقات-کاربردی-در-مهندسی-برق-کامپیوتر'>کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق کامپیوتر / کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884446/سومین-کنفرانس-سالانه-بین-المللی'>سومین کنفرانس سالانه بین المللی / سومین کنفرانس سالانه بین المللی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884375/پنجمین-کنگره-سالانه-بین-المللی-عمران--معماری-و-توسعه-شهری'>پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری / پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884418/اولین-همایش-ملی-علوم-مهندسی-و-پایه'>اولین همایش ملی علوم مهندسی و پایه / اولین همایش ملی علوم مهندسی و پایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884413/دومین-کنفرانس-حسابداری--مدیریت-و-صنایع-ایران'>دومین کنفرانس حسابداری ، مدیریت و صنایع ایران / دومین کنفرانس حسابداری ، مدیریت و صنایع ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/883897/آگهی-فروش-دام'>آگهی فروش دام / آگهی فروش، آگهی فروش دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884405/چهارمین-ماراتون-برنامه-نویسی'>چهارمین ماراتون برنامه نویسی / چهارمین ماراتون برنامه نویسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884396/استعلام-انواع-مته'>استعلام انواع مته   / استعلام، استعلام انواع مته  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884388/استعلام-لوله-فولادی-بدون-درز'>استعلام لوله فولادی بدون درز  / استعلام, استعلام لوله فولادی بدون درز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884381/مزایده-فروش-10-هزار-تن-کلوخه-باریت-معدن-مهدی-آباد'>مزایده فروش 10 هزار تن کلوخه باریت معدن مهدی آباد / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 10 هزار تن کلوخه باریت معدن مهدی آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884403/فراخوان-خرید-PART-FOR-LEE-SPECIAL-TIES-PL-TOOL'>فراخوان خرید PART FOR LEE SPECIAL TIES PL TOOL  / فراخوان , فراخوان خرید PART FOR LEE SPECIAL TIES PL TOOL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884421/فراخوان-تمیزكاری-ورنگ-آمیزی-تأسیسات-واحدبهره-برداری-بی-بی-حكیمه-یک-وچندراهه-ها'>فراخوان تمیزكاری ورنگ آمیزی تأسیسات واحدبهره برداری بی بی حكیمه یک وچندراهه ها        / فراخوان تمیزكاری ورنگ آمیزی تأسیسات واحدبهره برداری بی بی حكیمه یک وچندراهه ها       </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884167/مناقصه-مدرسه-سیاهرود'>مناقصه مدرسه سیاهرود  / مناقصه , مناقصه عمومی مدرسه سیاهرود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884153/اصلاحیه-مناقصه-خرید-دستگاه-رادار-نفوذی-زمین-GPR'>اصلاحیه مناقصه خرید دستگاه رادار نفوذی زمین GPR  / اصلاحیه , مناقصه خرید دستگاه رادار نفوذی زمین GPR </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 12 تاريخ : چهارشنبه 8 شهريور 1396 ساعت: 11:42