اطلاعات مناقصات مزایدات تاریخ 97.5.07 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242380/استعلام-نصب-حدود-200... با عنوان : اطلاعات مناقصات مزایدات تاریخ 97.5.07 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242380/استعلام-نصب-حدود-200-متر-مربع-پارتیشن'>استعلام نصب حدود 200 متر مربع پارتیشن  / استعلام, نصب حدود 200 متر مربع پارتیشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242383/استعلام-لوازم-تاسیساتی'>استعلام لوازم تاسیساتی / استعلام , استعلام لوازم تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242395/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-نظافت'>استعلام فعالیت های مربوط به نظافت / استعلام,استعلام فعالیت های مربوط به نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242416/استعلام-گازوئیل-2000لیتر--استارت-کامل-تراکتور-یک-عدد'>استعلام گازوئیل 2000لیتر - استارت کامل تراکتور یک عدد  / استعلام, گازوئیل 2000لیتر - استارت کامل تراکتور یک عدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242419/استعلام-لوازم-برقی'>استعلام لوازم برقی / استعلام,استعلام یونجه خالص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242420/استعلام-برنج--'>استعلام برنج ... / استعلام , استعلام برنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242426/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته / استعلام, استعلام قند شکسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242432/استعلام-کانال-کشی'>استعلام کانال کشی  / استعلام,استعلام کانال کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242433/استعلام-تعویض-چراغ--'>استعلام تعویض چراغ ... / استعلام , استعلام تعویض چراغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242441/استعلام-سیم-1-1-5-300-متر-داکت-پنل-لامپ'>استعلام  سیم 1*1.5  300 متر داکت پنل لامپ  / استعلام, سیم 1*1.5  300 متر داکت پنل لامپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242462/استعلام-حفر-2-حلقه-چاه-فاضلاب'>استعلام حفر 2 حلقه چاه فاضلاب / استعلام,استعلام حفر 2 حلقه چاه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242486/استعلام-طرح-سلامت-مددجویان-تحت-حمایت'>استعلام طرح سلامت مددجویان تحت حمایت  / استعلام, طرح سلامت مددجویان تحت حمایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242489/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242491/استعلام-تهیه-و-ساخت-صندلی-و-سن-و-میز-اساتید--'>استعلام تهیه و ساخت صندلی و سن و میز اساتید ... / استعلام, استعلام تهیه و ساخت صندلی و سن و میز اساتید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242500/استعلام-تمدید-بیمه-نامه-شخص-ثالث-خودروهای-اداری'>استعلام  تمدید بیمه نامه شخص ثالث خودروهای اداری / استعلام, تمدید بیمه نامه شخص ثالث خودروهای اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242502/استعلام-امورات-فرهنگی-و-آموزش-خانواده'>استعلام امورات فرهنگی و آموزش خانواده  / استعلام, استعلام امورات فرهنگی و آموزش خانواده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242503/استعلام-کارتریج-تارا'>استعلام کارتریج تارا / استعلام,استعلام کارتریج تارا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242505/استعلام-تامین-آب-و-آبرسانی-به-باغ'>استعلام تامین آب و آبرسانی به باغ / استعلام, تامین آب و آبرسانی به باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242511/استعلام-تامین-آب-و-آبرسانی-به-دامهای-روستایی-در-سطح-شهرستان'>استعلام تامین آب و آبرسانی به دامهای روستایی در سطح شهرستان / استعلام, استعلام تامین آب و آبرسانی به دامهای روستایی در سطح شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242513/استعلام-مواد-غذایی--'>استعلام مواد غذایی ... / استعلام, استعلام مواد غذایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242520/استعلام-خرید-دیزل-ژنراتور-سامانه-ستاد'>استعلام خرید دیزل ژنراتور, سامانه ستاد / استعلام,استعلام خرید دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242544/استعلام-آمارگیری-از-قیمت-کالا-و-خدمات-مصرفی--'>استعلام آمارگیری از قیمت کالا و خدمات مصرفی ... / استعلام ,استعلام آمارگیری از قیمت کالا و خدمات مصرفی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242548/استعلام-لپه-تبریزی-درجه-یک'>استعلام لپه تبریزی درجه یک / استعلام, لپه تبریزی درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242552/استعلام-تعمیر-نما-و-محوطه-وستوهای-استانداری'>استعلام تعمیر نما و محوطه وستوهای استانداری / استعلام, استعلام تعمیر نما و محوطه وستوهای استانداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242561/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242564/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام , استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242569/استعلام-دستگاه-سنجش-فشار-خون-عقربه-ای'>استعلام دستگاه سنجش فشار خون عقربه ای / استعلام, استعلام دستگاه سنجش فشار خون عقربه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242579/استعلام-لوازم-اداری'>استعلام لوازم اداری / استعلام,استعلام لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242589/استعلام-اقلام-بهداشتی'>استعلام اقلام بهداشتی / استعلام, استعلام اقلام بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242597/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام , استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242648/استعلام-شیر-انشعاب'>استعلام شیر انشعاب  / استعلام , استعلام شیر انشعاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242749/مناقصه-اجاره-پنج-دستگاه-کامیون-خاور-با-راننده-جهت-حمل-زباله-نوبت-دوم'>مناقصه اجاره پنج دستگاه کامیون خاور با راننده جهت حمل زباله نوبت دوم  / ​آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجاره پنج دستگاه کامیون خاور با راننده جهت حمل زباله نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242786/استعلام-رادیاتور-پنلی-1-2-ایساتیس'>استعلام رادیاتور پنلی 1/2 ایساتیس / استعلام,استعلام رادیاتور پنلی 1/2 ایساتیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242881/استعلام-دستکش-آتش-نشانی'>استعلام دستکش آتش نشانی / استعلام,استعلام دستکش آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242885/استعلام-خرید-و-اجرای-آسفالت'>استعلام خرید و اجرای آسفالت  / استعلام ,استعلام خرید و اجرای آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242886/استعلام-کت-و-شلوار-و--'>استعلام کت و شلوار و... / استعلام,کت و شلوار و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242891/اطلاعیه-انتخاب-کارگزار-فن-بازار-منطقه-ای'>اطلاعیه انتخاب کارگزار فن بازار منطقه ای / اطلاعیه, اطلاعیه انتخاب کارگزار فن بازار منطقه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242914/استعلام-گازوئیل-2000-لیتر--استارت-کامل-تراکتور-1-عدد'>استعلام گازوئیل 2000 لیتر - استارت کامل تراکتور 1 عدد / استعلام,استعلام گازوئیل 2000 لیتر - استارت کامل تراکتور 1 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242980/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام ,استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242991/استعلام-باتری-استارتر-خودرو-سواری-ظرفیت-ah-50--'>استعلام باتری استارتر خودرو سواری ظرفیت ah 50 ... / استعلام , استعلام باتری استارتر خودرو سواری ظرفیت ah 50 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243013/استعلام-تقسیم-بندی-داخل-انبار'>استعلام تقسیم بندی داخل انبار  / استعلام,استعلام تقسیم بندی داخل انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243017/استعلام-ست-آموزشی-کنترل-صنعتی'>استعلام ست آموزشی کنترل صنعتی / استعلام ,استعلام ست آموزشی کنترل صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243050/استعلام-عایق-لوله-بسته-بندی'>استعلام عایق لوله، بسته بندی / استعلام, استعلام عایق لوله، بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242735/مزایده-کالاهای-مازاد-و-اسقاط-شامل-تجهیزات-مستعمل-کامپیوتری-و---نوبت-دوم'>مزایده کالاهای مازاد و اسقاط شامل تجهیزات مستعمل کامپیوتری و ...- نوبت دوم  / مزایده, مزایده کالاهای مازاد و اسقاط شامل تجهیزات مستعمل کامپیوتری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242493/مزایده-دو-هزار-متر-از-یک-قطعه-زمین-10000متر-نوبت-اول'>مزایده دو هزار متر از یک قطعه زمین 10000متر نوبت اول  / مزایده,مزایده دو هزار متر از یک قطعه زمین 10000متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242947/استعلام-اجاره-محل-پارکینگ--'>استعلام اجاره محل پارکینگ ... / استعلام, استعلام اجاره محل پارکینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243213/فراخوان-مزايده-سالن-شهيد-بابانظر'> فراخوان  مزايده سالن شهيد بابانظر /  فراخوان  مزايده  ، فراخوان  مزايده  سالن شهيد بابانظر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242586/استعلام-اجاره-یک-باب-مغازه-به-مالکیت-اداره-پست'>استعلام اجاره یک باب مغازه به مالکیت اداره پست  / استعلام , استعلام اجاره یک باب مغازه به مالکیت اداره پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242647/مزایده-مقدار-20000-تن-بریکت-گرم-HBI'>مزایده مقدار 20000 تن بریکت گرم HBI / آگهی مزایده ,مزایده مقدار 20000 تن بریکت گرم HBI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242953/مزایده-اجاره-مکان-داروخانه-شبکه-بهداشت-ودرمان-شهرستان'>مزایده اجاره مکان داروخانه شبکه بهداشت ودرمان شهرستان / مزایده, مزایده اجاره مکان داروخانه شبکه بهداشت ودرمان شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243074/مزایده-واگذاری-امور-بوفه-مرکز--'>مزایده واگذاری امور بوفه مرکز... / مزایده , مزایده واگذاری امور بوفه مرکز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243321/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243330/تجدید-استعلام-واگذاری-محل-واحد-شنوایی-سنجی--'>تجدید استعلام واگذاری محل واحد شنوایی سنجی ... / تجدید استعلام ، تجدید استعلام واگذاری محل واحد شنوایی سنجی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243496/مزایده-اجاره-محل-و-مشارکت-در-بخش-لیزر-بیمارستان'>مزایده اجاره محل و مشارکت در بخش لیزر بیمارستان / مزایده, مزایده اجاره محل و مشارکت در بخش لیزر بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243528/مزایده-فضای-فیزیکی-خدمات-کپی-نوبت-دوم'>مزایده فضای فیزیکی خدمات کپی نوبت دوم / مزایده, مزایده فضای فیزیکی خدمات کپی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242443/مزایده-تجهیزات-نمایشگاهی--نوبت-دوم'>مزایده تجهیزات نمایشگاهی - نوبت دوم  / مزایده ،مزایده تجهیزات نمایشگاهی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242650/مزایده-فروش-18-تن-کابل-ضایعاتی'>مزایده فروش 18 تن کابل ضایعاتی / مزایده, مزایده فروش 18 تن کابل ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242831/مزایده-انواع-قالبهای-راکد-و-مستعمل'>مزایده انواع قالبهای راکد و مستعمل / مزایده ،مزایده انواع قالبهای راکد و مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242870/مزایده-واگذاری-یک-باب-اطاقک-انباری-و-بوفه'>مزایده واگذاری یک باب اطاقک انباری و بوفه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری یک باب اطاقک انباری و بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243045/مزایده-واگذاری-سالن-ورزشی'>مزایده واگذاری سالن ورزشی / فراخوان آگهی مزایده, مزایده واگذاری سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243081/مزایده-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی-و--'>مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی و ... / مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243331/مزایده-فروش-دستگاه-ها-و-تجهیزات-اداری-پزشکی-و-بیمارستانی----نوبت-دوم'>مزایده فروش دستگاه ها و تجهیزات اداری، پزشکی و بیمارستانی ... - نوبت دوم  / مزایده ، آگهی مزایده فروش دستگاه ها و تجهیزات اداری، پزشکی و بیمارستانی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243618/مزایده-انواع-خودرو-سایپا'>مزایده انواع خودرو سایپا / آگهی مزایده ,مزایده انواع خودرو سایپا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242444/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-54-متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 54 متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 54 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242542/مزایده-اجاره-محل-کافی-شاپ'>مزایده اجاره محل کافی شاپ  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره محل کافی شاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242702/مزایده-فروش-زمین-با-سند-ششدانگ-تک-برگی-بخش-4-خوی'>مزایده فروش زمین با سند ششدانگ تک برگی بخش 4 خوی  / مزایده,مزایده فروش زمین با سند ششدانگ تک برگی بخش 4 خوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242742/مزایده-عمومی-عملیات-راهبری-و-بهره-برداری-از-خط-پردازش--97-5-7'>مزایده عمومی عملیات راهبری و بهره برداری از خط پردازش...97.5.7  / مزایده عمومی, مزایده عمومی عملیات راهبری و بهره برداری از خط پردازش...97.5.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242996/اصلاحیه-مزایده-جایگاه-سی-ان-جی--مرحله-اول--نوبت-دوم'>اصلاحیه مزایده جایگاه سی ان جی - مرحله اول-  نوبت دوم  / اصلاحیه آگهی مزایده , اصلاحیه مزایده جایگاه سی ان جی - مرحله اول-  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242640/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-دیزلی'>مزایده یک دستگاه لیفتراک دیزلی / مزایده, مزایده یک دستگاه لیفتراک دیزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242427/مزایده-دو-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-35000-هزار-متر'>مزایده دو قطعه زمین کشاورزی مساحت 35000 هزار متر  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین کشاورزی مساحت 35000 هزار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242454/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-39600-متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 39600 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 39600 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242458/مزایده-یکباب-ساختمان-مساحت-228-مترمربع'>مزایده یکباب ساختمان مساحت 228 مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مساحت 228 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242679/مزایده-عمومی-واگذاری-یک-غرفه-با-کاربری-بوفه-(اغذیه-فروشی)-نوبت-دوم'>مزایده عمومی واگذاری یک غرفه با کاربری بوفه (اغذیه فروشی) نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده عمومی واگذاری یک غرفه با کاربری بوفه (اغذیه فروشی) نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242941/مزایده-فروش-یک-واحد-تجاری-مساحت-50-2متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت 50.2متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت 50.2متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242956/مزایده-تعداد-3-دستگاه-خودرو-سبک--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 3 دستگاه خودرو سبک - نوبت دوم  / مزایده,مزایده تعداد 3 دستگاه خودرو سبک- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242975/مزایده-فروش-ماشین-آلات-نوبت-دوم'>مزایده فروش ماشین آلات نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش ماشین آلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243119/مزایده-فروش-املاک-مساحت-4480-و-415متر'>مزایده فروش املاک مساحت 4480 و 415متر  / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت 4480 و 415متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243128/استعلام-لوازم-مخابراتی'>استعلام لوازم مخابراتی  / استعلام, لوازم مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243145/استعلام-تعمیر-دستگاه-گارجر-(زمین-شوی)--'>استعلام تعمیر دستگاه گارجر (زمین شوی)... / استعلام, استعلام تعمیر دستگاه گارجر (زمین شوی)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243149/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243155/استعلام-رب-گوجه'>استعلام رب گوجه / استعلام,استعلام رب گوجه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243160/استعلام-اجاره-خودروسواری-پژو-همراه-با-راننده'>استعلام اجاره خودروسواری پژو همراه با راننده  / استعلام, اجاره خودروسواری پژو همراه با راننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243161/استعلام-صندلی-کارمندی'>استعلام صندلی کارمندی  / استعلام, صندلی کارمندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243165/استعلام-انجام-خدمات-نظارت-کارگاهی-پروژه--'>استعلام انجام خدمات نظارت کارگاهی پروژه... / استعلام, استعلام انجام خدمات نظارت کارگاهی پروژه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243168/استعلام-خرید-قاب-عکس'>استعلام خرید قاب عکس / استعلام, استعلام خرید قاب عکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243169/استعلام-56-دستگاه-ویلچر-بزرگسال-مدل-1808'>استعلام 56 دستگاه ویلچر بزرگسال مدل 1808 / استعلام,استعلام 56 دستگاه ویلچر بزرگسال مدل 1808</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243172/استعلام-شیر-و-آبمیوه'>استعلام شیر و آبمیوه / استعلام,شیر و آبمیوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243174/استعلام-سیب-زمینی'>استعلام سیب زمینی  / استعلام, سیب زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243178/استعلام-کابینت-باتری-UPS'>استعلام کابینت باتری UPS / استعلام, استعلام کابینت باتری UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243184/استعلام-یخ-ساز-اتوماتیک--'>استعلام یخ ساز اتوماتیک... / استعلام, استعلام یخ ساز اتوماتیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243196/استعلام-نقاشی-خوابگاه-های-دانشجویی'>استعلام  نقاشی خوابگاه های دانشجویی / استعلام, نقاشی خوابگاه های دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243200/استعلام-نظارت-کارگاهی'>استعلام نظارت کارگاهی  / استعلام , استعلام نظارت کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243203/استعلام-پمپ-چیلر'>استعلام  پمپ چیلر  / استعلام, پمپ چیلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243211/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته  / استعلام , استعلام قند شکسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243250/استعلام-تخم-مرغ-پرینت-دار'>استعلام تخم مرغ پرینت دار / استعلام,استعلام تخم مرغ پرینت دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243256/استعلام-بسته-نرم-افزاری'>استعلام بسته نرم افزاری  / استعلام , استعلام بسته نرم افزاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243262/استعلام-لوازم-رادیولوژی'>استعلام لوازم رادیولوژی / استعلام,استعلام لوازم رادیولوژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243292/استعلام-شیر-پاکتی'>استعلام  شیر پاکتی  / استعلام , استعلام شیر پاکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243297/استعلام-برنج-دانه-بلند'>استعلام برنج دانه بلند / استعلام, استعلام برنج دانه بلند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243302/استعلام-تعمیر-پمپ-سولشن-استاتور'>استعلام تعمیر پمپ سولشن استاتور  / استعلام,استعلام تعمیر پمپ سولشن استاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243312/استعلام-دستکش-آتش-نشانی-شن-کش-دسته-کلنگ'>استعلام دستکش آتش نشانی شن کش دسته کلنگ / استعلام,استعلام دستکش آتش نشانی شن کش دسته کلنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243313/استعلام-لوستر-خانگی--'>استعلام لوستر خانگی... / استعلام, استعلام لوستر خانگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243315/استعلام-خرید-تجهیزات-کاربری-مانیتور-جهت-سالن-های-آزمون-های-الکترونیک-ساختمان-تدبیر'>استعلام خرید تجهیزات کاربری مانیتور جهت سالن های آزمون های الکترونیک ساختمان تدبیر / استعلام, استعلام خرید تجهیزات کاربری مانیتور جهت سالن های آزمون های الکترونیک ساختمان تدبیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243332/استعلام-کانتر'>استعلام کانتر  / استعلام , استعلام کانتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243336/استعلام-​وسایل-برقی-شامل-پریز-MK--سه-شاخه-MK-بالادست---97-05-07'>استعلام ​وسایل برقی شامل پریز MK ، سه شاخه MK، بالادست، ... 97.05.07 / استعلام, استعلام ​وسایل برقی شامل پریز MK ، سه شاخه MK، بالادست، ...97.05.07</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243345/استعلام-سنسور-فشار'>استعلام سنسور فشار  / استعلام , استعلام سنسور فشار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243347/استعلام-سیم-بکسل-مغز-کنفی'>استعلام سیم بکسل مغز کنفی  / استعلام سیم بکسل مغز کنفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243399/استعلام-قفسه-سوپر-مارکتی'>استعلام قفسه سوپر مارکتی  / استعلام , استعلام قفسه سوپر مارکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243400/استعلام-خرید-دیزل-ژنراتور'>استعلام  خرید دیزل ژنراتور / استعلام, خرید دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243415/استعلام-تابلو-برق-دوقلو-UPS'>استعلام تابلو برق دوقلو UPS / استعلام, استعلام تابلو برق دوقلو UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243417/استعلام-بندهای-سنگی-و-ملاتی-بن-دشت--'>استعلام بندهای سنگی و ملاتی بن دشت ... / استعلام,استعلام بندهای سنگی و ملاتی بن دشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243426/استعلام-نظارت-کارگاهی-عالیه-و-آزمایش-مکانیک-خاک'>استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک خاک  / استعلام,استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک خاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243434/استعلام-ویدئو-پروژکتور-هیتاچی'>استعلام  ویدئو پروژکتور هیتاچی / استعلام,  ویدئو پروژکتور هیتاچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243436/استعلام-نظارت-کارگاهی-عالیه-و-آزمایش-مکانیک-خاک-بندهای-سنگی-و--'>استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک خاک بندهای سنگی و ... / استعلام,استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک خاک بندهای سنگی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243442/استعلام-نظارت-کارگاهی-عالیه'>استعلام نظارت کارگاهی عالیه / استعلام ,استعلام نظارت کارگاهی عالیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243443/استعلام-خرید-صندلی-کنفرانسی-و-امفی-تئاتری'>استعلام  خرید صندلی کنفرانسی و امفی تئاتری  / استعلام, خرید صندلی کنفرانسی و امفی تئاتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243445/استعلام-نظارت-کارگاهی-و--'>استعلام نظارت کارگاهی و... / استعلام,نظارت کارگاهی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243446/استعلام-ظرف-یکبار-مصرف-فوم-درب-دار--ظرف-خورشتی-یکبار-مصرف--لیوان-شفاف-یک-بار-مصرف'>استعلام ظرف یکبار مصرف فوم درب دار ، ظرف خورشتی یکبار مصرف ، لیوان شفاف یک بار مصرف / استعلام,استعلام ظرف یکبار مصرف فوم درب دار ، ظرف خورشتی یکبار مصرف ، لیوان شفاف یک بار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243449/استعلام-فعالیت-های-معماری'>استعلام فعالیت های معماری / استعلام,استعلام فعالیت های معماری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243451/استعلام-چاپ-سربرگ-آرم-دار-شرکت'>استعلام چاپ سربرگ آرم دار شرکت / استعلام,استعلام چاپ سربرگ آرم دار شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243453/استعلام-فرش--'>استعلام فرش ... / استعلام, استعلام فرش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243457/استعلام-نظارت-کارگاهی-عالیه-و-آزمایش-مکانیک-خاک-بندهای-سنگی-و-ملاتی'>استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک خاک بندهای سنگی و ملاتی / استعلام, استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک خاک بندهای سنگی و ملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243248/مزایده-فروش-املاک-کاربری-خدماتی-انباری-تجاری-نوبت-دوم'> مزایده فروش املاک کاربری خدماتی انباری تجاری نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش املاک کاربری خدماتی انباری تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243454/مزایده-فروش-دو-فقره-از-املاک-شهرهای-میانه-و-ملکان'>مزایده فروش دو فقره از املاک شهرهای میانه و ملکان  / مزایده,مزایده فروش دو فقره از املاک شهرهای میانه و ملکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243485/مزایده-اموال-اسقاطی-مازاد-(نوبت-دوم)'>مزایده اموال اسقاطی مازاد  (نوبت دوم) / مزایده، مزایده اموال اسقاطی مازاد  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242352/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG-شهر-نوبت-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری از جایگاه CNG شهر نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده, تجدید مزایده بهره برداری از جایگاه CNG شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242357/مزایده-واگذاری-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده واگذاری یک واحد آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری یک واحد آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242366/مزایده-واگذاری-قطعه-زمین-مساحت-528-متر'>مزایده واگذاری قطعه زمین مساحت 528 متر  / مزایده,مزایده واگذاری قطعه زمین مساحت 528 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242372/مزایده-فروش-ساختمان-اداری-زیربنای-1776متر'>مزایده فروش ساختمان اداری زیربنای 1776متر / مزایده,مزایده فروش ساختمان اداری زیربنای 1776متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242424/مزایده-50-راس-گوساله-نر-شیرخوار'>مزایده 50 راس گوساله نر شیرخوار / مزایده, مزایده 50 راس گوساله نر شیرخوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242576/مزایده-فروش-حبوبات-مرحله-دوم'>مزایده فروش حبوبات  مرحله دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش حبوبات  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242629/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-جهت-نصب-و-تجهیز-به-وسایل-بازی-نوبت-دوم-مرحله-دوم'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت نصب و تجهیز به وسایل بازی نوبت دوم- مرحله دوم  / مزایده، مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت نصب و تجهیز به وسایل بازی نوبت دوم- مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242850/اگهی-مزایده-تعدادی-از-کلاس-های-مازاد-بر-نیاز'>اگهی مزایده تعدادی از کلاس های مازاد بر نیاز / اگهی مزایده , مزایده تعدادی از کلاس های مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242852/مزایده-عرضه-املاک-مازاد-کاربری-مرغداری-مسکونی-گاوداری-'>مزایده عرضه املاک مازاد کاربری مرغداری مسکونی گاوداری.. / مزایده,مزایده عرضه املاک مازاد کاربری مرغداری مسکونی گاوداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242933/مزایده-واگذاری-پارکینگ-عمومی-شهر'>مزایده واگذاری پارکینگ عمومی شهر / مزایده عمومی, مزایده واگذاری پارکینگ عمومی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242939/مزایده-فروش-ضایعات-فلزی'>مزایده  فروش ضایعات فلزی  / مزایده, مزایده  فروش ضایعات فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242988/مزایده-بوفه-ستاد'>مزایده بوفه ستاد / مزایده ، مزایده بوفه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243141/مزایده-فروش-دو-قطعه-از-زمین-های-مسکونی'>مزایده فروش دو قطعه از زمین های مسکونی  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه از زمین های مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243164/مزایده-ششدانگ-زمین-عرصه-296-29متر'>مزایده ششدانگ زمین عرصه 296.29متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین عرصه 296.29متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243236/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-1793-9متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1793.9متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1793.9متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243244/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش 4 قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243245/مزایده-فروش-یکباب-ساختمان-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب ساختمان تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب ساختمان تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243253/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-3322-8متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 3322.8متر  / مزایده , مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 3322.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243438/مزایده-تعداد-62-دستگاه-خودرو-سبک-و-سنگین-و-موتورسیکلت'>مزایده تعداد 62 دستگاه خودرو سبک و سنگین و موتورسیکلت  / مزایده, مزایده تعداد 62 دستگاه خودرو سبک و سنگین و موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242448/مزایده-اجاره-زمینهای--نوبت-دوم'>مزایده اجاره زمینهای... نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده اجاره زمینهای... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242471/مزایده-فروش-163-52-تن-قیر---نوبت-دوم'>مزایده فروش 163/52 تن قیر.... نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده فروش 163/52 تن قیر.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242479/مزایده-دو-قطعه-ملک-مساحت-17951-و-220متر-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه ملک مساحت 17951 و 220متر نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه ملک مساحت 17951 و 220متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242566/مزایده-فروش-املاک-کاربری-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش املاک کاربری تجاری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242600/مزایده-فروش-تعداد-3-دستگاه-تراکتور-مدل-لندینی--نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 3 دستگاه تراکتور مدل لندینی....نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 3 دستگاه تراکتور مدل لندینی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242801/مزایده-اجاره-غرف-تجاری'> مزایده اجاره غرف تجاری  / مزایده,   مزایده اجاره غرف تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242840/مزایده-اجراه-غرفه-تجاری-هتل'>مزایده اجراه غرفه تجاری هتل / مزایده , مزایده اجراه غرفه تجاری هتل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242946/مزایده-18-باب-مغازه-مرحله-دوم'>مزایده 18 باب مغازه مرحله دوم  / مزایده, مزایده  18 باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242952/مزایده-واگذاری-و-فروش-تمامی-ششدانگ-زمین-مساحت-348متر'>مزایده واگذاری و فروش تمامی ششدانگ زمین مساحت 348متر / مزایده,مزایده واگذاری و فروش تمامی ششدانگ زمین مساحت 348متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242981/مزایده-واگذاری-2دستگاه-اتوبوس-و-3-دستگاه-مینی-بوس-هیوندای'>مزایده واگذاری  2دستگاه اتوبوس و 3 دستگاه مینی بوس هیوندای / مزایده , مزایده واگذاری  2دستگاه اتوبوس و 3 دستگاه مینی بوس هیوندای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243007/مزایده-فروش-کامیونت-ایسوزو--'>مزایده فروش کامیونت ایسوزو ... / شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243057/مزایده-فروش-زمین-های-تجاری-روستای-طایقان-نوبت-سوم'>مزایده فروش زمین های تجاری روستای طایقان نوبت سوم  / مزایده,مزایده فروش زمین های تجاری روستای طایقان نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243232/مزایده-فراخوان-فروش-املاک-شهر-صدرا'>مزایده فراخوان فروش املاک شهر صدرا / مزایده,مزایده فراخوان فروش املاک شهر صدرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243458/استعلام-یک-دستگاه-نوبت-دهی-با-سیم-به-همراه-3--'>استعلام یک دستگاه نوبت دهی با سیم به همراه 3 .. / استعلام ,استعلام یک دستگاه نوبت دهی با سیم به همراه 3 ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243459/استعلام-خرید-قطعات-یدكی-مولد-مرلیس-K9'>استعلام خرید قطعات یدكی مولد مرلیس K9 / استعلام, استعلام خرید قطعات یدكی مولد مرلیس K9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243460/استعلام-ترازوی-وزنی-کیسه-خون-تا-سقف-2-کیلوگرم'>استعلام ترازوی وزنی کیسه خون تا سقف 2 کیلوگرم / استعلام, ترازوی وزنی کیسه خون تا سقف 2 کیلوگرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243465/استعلام-نظارت-کارگاهی-عالیه-و-آزمایش-مکانیک-خاک-بندهای-سنگی-و--'>استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک خاک بندهای سنگی و ... / استعلام,استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک خاک بندهای سنگی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243489/استعلام-مرغ'>استعلام مرغ  / استعلام,استعلام مرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243497/استعلام-نظارت-کارگاهی-عالیه-و-آزمایش-مکانیک-خاک--'>استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک خاک ... / استعلام , استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک خاک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243509/استعلام-گوشت-گوساله-نر-گرم-و--'>استعلام گوشت گوساله نر گرم  و .. / استعلام, گوشت گوساله نر گرم  و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243511/استعلام-نوت-بوک'>استعلام نوت بوک / استعلام , استعلام نوت بوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243516/استعلام-ویدیو-پرژکتور'>استعلام ویدیو پرژکتور  / استعلام,استعلام ویدیو پرژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243525/استعلام-پرینتر-4-کاره'>استعلام پرینتر 4 کاره  / استعلام, استعلام پرینتر 4 کاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243526/استعلام-مرغ-گرم'>استعلام مرغ گرم / استعلام,مرغ گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243532/استعلام-موتور-روبین'>استعلام موتور روبین  / استعلام,استعلام موتور روبین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243540/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243560/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام , استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243567/استعلام-باتری'>استعلام باتری  / استعلام,استعلام باتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243574/استعلام-تابلو-برق-تکفاز'>استعلام تابلو برق تکفاز  / استعلام, تابلو برق تکفاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243579/استعلام-باطری--'>استعلام باطری ... / استعلام , استعلام باطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243601/استعلام-باتری'>استعلام باتری / استعلام,استعلام باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243614/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243631/استعلام-بلوک-سیمانی-20-40'>استعلام بلوک سیمانی 20*40 / استعلام,استعلام بلوک سیمانی 20*40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243639/استعلام-خرید-پرینتر-چند-کاره'>استعلام خرید پرینتر چند کاره / استعلام,استعلام خرید پرینتر چند کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243656/استعلام-زانو-ساده-90-درجه-300-کلاس-سی-یکعدد--'>استعلام زانو ساده 90 درجه 300 کلاس سی یکعدد... / استعلام,استعلام زانو ساده 90 درجه 300 کلاس سی یکعدد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243664/استعلام-پمپ-چیلر'>استعلام  پمپ چیلر  / استعلام, پمپ چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243685/استعلام-تشک-یک-نفره'>استعلام  تشک یک نفره / استعلام, تشک یک نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243697/استعلام-تشک--'>استعلام تشک ... / استعلام, استعلام تشک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243698/استعلام-چاپگر-حرارتی-صدور-فیش'>استعلام چاپگر حرارتی صدور فیش / استعلام, استعلام چاپگر حرارتی صدور فیش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243719/استعلام-سیمان'>استعلام سیمان  / استعلام,استعلام سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243724/استعلام-تعمیرات-و-تعویض-روکش-مبل-و-کاناپه'>استعلام  تعمیرات و تعویض روکش مبل و کاناپه / استعلام, تعمیرات و تعویض روکش مبل و کاناپه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243734/استعلام-نیاز-به-200-عدد-باتری--'>استعلام نیاز به 200 عدد باتری .. / استعلام, استعلام نیاز به 200 عدد باتری ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243755/استعلام-خرید-آسفالت'>استعلام خرید آسفالت  / استعلام, خرید آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243781/استعلام-سطل-زباله-استیل'>استعلام  سطل زباله استیل  / استعلام, سطل زباله استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243802/استعلام-یخچال-فریزر-و--'>استعلام یخچال فریزر و... / استعلام,یخچال فریزر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243807/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-ظرفیت-24000-btu--'>استعلام کولر گازی اسپیلت ظرفیت 24000 btu .. / استعلام,استعلام کولر گازی اسپیلت ظرفیت 24000 btu ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243814/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی / استعلام,دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243830/استعلام-پشتیبانی-خدمات-سیستم-و-تجهیزات'>استعلام پشتیبانی خدمات سیستم و تجهیزات  / استعلام , استعلام پشتیبانی خدمات سیستم و تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243842/استعلام-نصب-و---دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام نصب و ... دستگاه حضور و غیاب / استعلام,نصب و ... دستگاه حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243846/استعلام-نرم-افزار-حضور-و-غیاب-در-بستر-شبکه-و-سرویس--'>استعلام نرم افزار حضور و غیاب در بستر شبکه و سرویس ... / استعلام, استعلام نرم افزار حضور و غیاب در بستر شبکه و سرویس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243847/استعلام-خرید-دیزل-ژنراتور'>استعلام خرید دیزل ژنراتور  / استعلام , استعلام خرید دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243852/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی / استعلام,دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243856/استعلام-تجهیزات-آتش-نشانی'>استعلام تجهیزات آتش نشانی / استعلام,استعلام تجهیزات آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243858/استعلام-هارد-اکسترنال'>استعلام هارد اکسترنال / استعلام, استعلام هارد اکسترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243864/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام , استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243874/استعلام-تجهیزات-دوربین-مدار-بسته'>استعلام تجهیزات دوربین مدار بسته / استعلام , استعلام تجهیزات دوربیبن مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243885/استعلام-تعمیر-محصولات-فلزی-ساخته-شده-ماشین-آلات-و-تجهیزات--'>استعلام تعمیر محصولات فلزی ساخته شده، ماشین آلات و تجهیزات... / استعلام, استعلام تعمیر محصولات فلزی ساخته شده، ماشین آلات و تجهیزات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243887/استعلام-تخت-دو-طبقه--'>استعلام تخت دو طبقه .. / استعلام ,استعلام تخت دو طبقه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243893/استعلام-نرم-افزار-حضور-و-غیاب-در-بستر-شبکه-و-سرویس-انتقال'>استعلام نرم افزار حضور و غیاب در بستر شبکه و سرویس انتقال / استعلام,استعلام نرم افزار حضور و غیاب در بستر شبکه و سرویس انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243898/استعلام-نصب-و--دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام نصب و... دستگاه حضور و غیاب / استعلام,نصب و... دستگاه حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243488/مزایده-جای-غرفه-های-آتی-الاحداث-به-تعداد-28-باب--97-05-07'>مزایده جای غرفه های آتی الاحداث به تعداد 28 باب - 97.05.07 / مزایده، مزایده جای غرفه های آتی الاحداث به تعداد 28 باب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243552/فراخوان-واگذاری-اجاره-بهره-برداری-مجتمع-های-خدماتی--بهداشتی'>فراخوان واگذاری اجاره بهره برداری مجتمع های خدماتی - بهداشتی / مزایده عمومی, فراخوان واگذاری اجاره بهره برداری مجتمع های خدماتی - بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242418/مزایده-اجاره-ساختمان-شهرداری-جهت-مهد-کودک'>مزایده اجاره ساختمان شهرداری جهت مهد کودک  / مزایده, مزایده اجاره ساختمان شهرداری جهت مهد کودک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242480/مزایده-180-واحد-سوله-اسکان-مسکونی-و-اداری-و-شیرآلات-تابلو-برق-و--'>مزایده 180 واحد سوله اسکان مسکونی و اداری و شیرآلات، تابلو برق و ... / مزایده, مزایده 180 واحد سوله اسکان مسکونی و اداری و شیرآلات، تابلو برق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242488/مزایده-واگذاری-جایگاه-پمپ-بنزین'>مزایده واگذاری جایگاه پمپ بنزین / مزایده, مزایده واگذاری جایگاه پمپ بنزین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242614/مزایده-فروش-ساختمان-کشتارگاه-فعلی-مساحت-380-2متر-تجدید'> مزایده فروش ساختمان کشتارگاه فعلی مساحت 380.2متر تجدید / مزایده, مزایده فروش ساختمان کشتارگاه فعلی مساحت 380.2متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243123/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-326-30متر-قدمت-بیش-از-50-سال'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 326.30متر قدمت بیش از 50 سال / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 326.30متر قدمت بیش از 50 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243318/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-254-و-50متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 254 و 50متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 254 و 50متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243355/مزایده-فروش-305-قلم-شامل-انواع-آهن-آلات-لوازم-اداری-و--'>مزایده فروش 305 قلم شامل انواع آهن آلات،لوازم اداری و... / مزایده, مزایده فروش 305 قلم شامل انواع آهن آلات،لوازم اداری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243357/مزایده-تعدادی-از-اماکن-ورزشی-و-تجاری'>مزایده تعدادی از اماکن ورزشی و تجاری / آگهی مزایده, مزایده تعدادی از اماکن ورزشی و تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243524/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-356-75متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 356.75متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 356.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243592/مزایده-ملک-با-پلاک-ثبتی-سی-و-نه-فرعی-بخش-یک-کرمانشاه'>مزایده ملک با پلاک ثبتی سی و نه فرعی بخش یک کرمانشاه / مزایده,مزایده ملک با پلاک ثبتی سی و نه فرعی بخش یک کرمانشاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243862/مزایده-لوازم-اداری-و-تحریر'>مزایده لوازم اداری و تحریر  / مزایده لوازم اداری و تحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243877/مزایده-فروش-حدودا-100-تن-گندم---'>مزایده  فروش حدودا 100 تن گندم .... / مزایده ، مزایده  فروش حدودا 100 تن گندم ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242484/مزایده-عمومی-فروش-آهن-آلات-اسقاطی'>مزایده عمومی فروش آهن آلات اسقاطی / مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش آهن آلات اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242563/فراخوان-اجاره-محل-ارائه-خدمات-لیزر-درمانی'>فراخوان اجاره محل ارائه خدمات لیزر درمانی  / مزایده, فراخوان اجاره محل ارائه خدمات لیزر درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242590/مزایده-تعداد-یک-قطعه-از-قطعات-تفکیکی--نوبت-دوم'>مزایده تعداد یک قطعه از قطعات تفکیکی - نوبت دوم  / مزایده, مزایده تعداد یک قطعه از قطعات تفکیکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242599/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-طبقه-سه-مساحت-109-67متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی طبقه سه مساحت 109.67متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی طبقه سه مساحت 109.67متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242637/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-222-23-و-223-76متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 222.23 و 223.76متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 222.23 و 223.76متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242672/مزایده-یک-دستگاه-دریل-ستونی'>مزایده یک دستگاه دریل ستونی / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه دریل ستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242674/مزایده-واگذاری-عرصه-محل-احداث-سرقفلی-تعداد-3-باب-مغازه-تجاری-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری عرصه محل احداث سرقفلی تعداد 3 باب مغازه تجاری (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی ,مزایده واگذاری عرصه محل احداث سرقفلی تعداد 3 باب مغازه تجاری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242687/مزایده-واگذاری-عرصه-محل-احداث-سرقفلی-تعداد17-دهنه-واحد-تجاری'>مزایده واگذاری عرصه محل احداث سرقفلی تعداد17 دهنه واحد تجاری / آگهی مزایده عمومی ,مزایده واگذاری عرصه محل احداث سرقفلی تعداد17 دهنه واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242709/فراخوان-واگذاری-اتوبوس-جهت-فعالیت-در-خطوط-شهری-نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری اتوبوس جهت فعالیت در خطوط شهری نوبت دوم / مزایده, فراخوان واگذاری اتوبوس جهت فعالیت در خطوط شهری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242728/مزایده-فروش-17-دستگاه-لاشه-خودرو-سنگین-و-نیمه-سنگین-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 17 دستگاه لاشه خودرو سنگین و نیمه سنگین اسقاطی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 17 دستگاه لاشه خودرو سنگین و نیمه سنگین اسقاطی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242737/مزایده-واگذاری-اجاره-یکباب-غرفه-تنقلات'>مزایده واگذاری اجاره یکباب غرفه تنقلات  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره یکباب غرفه تنقلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242855/مزایده-فروش-املاک-شماره-97-1'>مزایده فروش املاک شماره 97/1 / مزایده,مزایده فروش املاک شماره 97/1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242883/مزایده-مغازه-های-پایانه-مسافربری'> مزایده مغازه های پایانه مسافربری / آگهی مزایده,  مزایده مغازه های پایانه مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242894/آگهی-فراخوان-عمومی-واگذاری-آژانس-مسافربری'>آگهی فراخوان عمومی  واگذاری آژانس مسافربری / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی  واگذاری آژانس مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242899/مزایده-عملیات-بهره-برداری-از-رستوران-منطقه'>مزایده عملیات بهره برداری از رستوران منطقه  / آگهی مزایده عمومی, مزایده عملیات بهره برداری از رستوران منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242919/مزایده-اجاره-ملک'>مزایده اجاره ملک / آگهی مزایده, مزایده اجاره ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242926/مزایده-خودرو'>مزایده خودرو / آگهی مزایده ,مزایده خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242932/مزایده-عملیات-جمع-آوری-پسماندهای-خشک-براساس-طرح-تفکیک-در-مبداء'>مزایده عملیات جمع آوری پسماندهای خشک براساس طرح تفکیک در مبداء / آگهی مزایده , مزایده عملیات جمع آوری پسماندهای خشک براساس طرح تفکیک در مبداء</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243901/استعلام-Share-point-development'>استعلام Share point development / استعلام,استعلام Share point development</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243903/استعلام-تعمیر-برد-درب-اوتیس-1عدد'>استعلام  تعمیر برد درب اوتیس /1عدد / استعلام, استعلام  تعمیر برد درب اوتیس /1عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243904/استعلام-مدیریت-امنیت'>استعلام مدیریت امنیت / استعلام , استعلام مدیریت امنیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243906/استعلام-عیب-یابی-ویندوز'>استعلام عیب یابی ویندوز / استعلام ,استعلام عیب یابی ویندوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242358/استعلام-لوازم-یدکی-بنز'>استعلام لوازم یدکی بنز / استعلام,استعلام لوازم یدکی بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242359/استعلام-سوئیچ--'>استعلام سوئیچ ... / استعلام , استعلام سوئیچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242363/استعلام-کلسیم--ویتامین-D-قرص'>استعلام کلسیم + ویتامین D قرص / استعلام,استعلام کلسیم + ویتامین D قرص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242367/استعلام-ویتامین-d3-کپسول-نرم-دز-50000iu---'>استعلام ویتامین d3 کپسول نرم دز 50000iu  ... / استعلام استعلام ویتامین d3 کپسول نرم دز 50000iu  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242368/استعلام-هارد--'>استعلام هارد ... / استعلام , استعلام هارد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242375/استعلام-چاپگر-لیزری'>استعلام چاپگر لیزری  / استعلام, چاپگر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242378/استعلام-طراحی-بخش-UI-سامانه--'>استعلام طراحی بخش UI سامانه ... / استعلام , استعلام طراحی بخش UI سامانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242400/استعلام-فیلم-تیزر-صرفه-جویی-در-مصرف-آب'>استعلام فیلم تیزر صرفه جویی در مصرف آب  / استعلام, فیلم تیزر صرفه جویی در مصرف آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242402/استعلام-مواد-مصرفی-دستگاه-چاپ-کارت-اولیس'>استعلام مواد مصرفی دستگاه چاپ کارت اولیس / استعلام,استعلام مواد مصرفی دستگاه چاپ کارت اولیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242405/استعلام-تابلو-روان'>استعلام تابلو روان  / استعلام , استعلام تابلو روان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242430/استعلام-آموزش-ضخیم-دوز-زنانه'>استعلام آموزش ضخیم دوز زنانه  / استعلام , استعلام آموزش ضخیم دوز زنانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242445/استعلام-اجاره-خودرو--'>استعلام اجاره خودرو ... / استعلام , استعلام اجاره خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242456/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان  / استعلام, ​فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242466/استعلام-باتری'>استعلام باتری  / استعلام, باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242474/استعلام-کانال-و-اتصالات-اشنایدر'>استعلام  کانال و اتصالات اشنایدر  / استعلام, کانال و اتصالات اشنایدر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242478/استعلام-یک-دستگاه-اسکنر'>استعلام یک دستگاه اسکنر  / استعلام , استعلام یک دستگاه اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242482/استعلام-لباس-کار-کفش--پیراهن-و-شلوار--کت-شلوار'>استعلام لباس کار- کفش - پیراهن و شلوار - کت شلوار / استعلام,استعلام لباس کار- کفش - پیراهن و شلوار - کت شلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242496/استعلام-تهیه-و-خرید-بلیط-هواپیما-برای-ماموریت-داخلی-پرسنل-موسسه'>استعلام تهیه و خرید بلیط هواپیما برای ماموریت داخلی پرسنل موسسه / استعلام, استعلام تهیه و خرید بلیط هواپیما برای ماموریت داخلی پرسنل موسسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242518/استعلام-50-کارتن-کاغذ-A4-کپی-مکس-سایت-ستاد'>استعلام 50 کارتن کاغذ A4 کپی مکس, سایت ستاد / استعلام , استعلام 50 کارتن کاغذ A4 کپی مکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242551/استعلام-باتری-قابل-شارژ-سیلد-ساکن'>استعلام باتری قابل شارژ سیلد ساکن / استعلام, استعلام باتری قابل شارژ سیلد ساکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242560/استعلام-اجرای-طرح-آمبلیوپی-پیشگیری-از-معلولیت---'>استعلام اجرای طرح آمبلیوپی پیشگیری از معلولیت  ... / استعلام , استعلام اجرای طرح آمبلیوپی پیشگیری از معلولیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242567/استعلام-کشمش-پلویی--'>استعلام کشمش پلویی... / استعلام, استعلام کشمش پلویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242577/استعلام-هارد-دیسک--'>استعلام هارد دیسک ... / استعلام , استعلام هارد دیسک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242612/مناقصه-ارائه-خدمات-تامین-نیروی-انسانی-سامانه'>مناقصه ارائه خدمات تامین نیروی انسانی سامانه / مناقصه , مناقصه ارائه خدمات تامین نیروی انسانی سامانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242615/استعلام-خدمات-مشاوره-ای-و-حقوقی'>استعلام خدمات مشاوره ای و حقوقی / استعلام, استعلام خدمات مشاوره ای و حقوقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242630/استعلام-پژو-405-دوگانه-سوز-دلفینی'>استعلام پژو 405 دوگانه سوز دلفینی / استعلام,استعلام پژو 405 دوگانه سوز دلفینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242683/فراخوان-مناقصه-حفاظت-از-اراضی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه حفاظت از اراضی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی , فراخوان مناقصه حفاظت از اراضی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242739/استعلام-اجرای-شستشو-و-لایروبی-شبکه-و-منهولهای-فاضلاب--'>استعلام اجرای شستشو و لایروبی شبکه و منهولهای فاضلاب .. / استعلام, استعلام اجرای شستشو و لایروبی شبکه و منهولهای فاضلاب ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242759/استعلام-ملزومات-شبکه-زمین'>استعلام ملزومات شبکه زمین / استعلام, ملزومات شبکه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242767/استعلام-چاپ-و-تکثیر-اوراق-اداری'>استعلام چاپ و تکثیر اوراق اداری / استعلام,استعلام چاپ و تکثیر اوراق اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242778/استعلام-سوئیچ'>استعلام سوئیچ / استعلام,سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242779/استعلام-باطری--'>استعلام باطری ... / استعلام , استعلام باطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242784/مناقصه-اجرای-عملیات-رفع-حوادث-و-آبرسانی---نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242789/استعلام-برنج-دانه-بلند-خاطره'>استعلام برنج دانه بلند خاطره / استعلام,استعلام برنج دانه بلند خاطره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242792/استعلام-یک-دستگاه-لب-تاب-ایسوز-laptop-asus-k456-ur'>استعلام یک دستگاه لب تاب ایسوز laptop asus k456 ur / استعلام , استعلام یک دستگاه لب تاب ایسوز laptop asus k456 ur</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242799/استعلام-تعمیر-و-مرت-ساختمان-و-محوطه-سازی-راهدارخانه-های-حوزه-استحفاظی'>استعلام تعمیر و مرت ساختمان و محوطه سازی راهدارخانه های حوزه استحفاظی / استعلام,استعلام تعمیر و مرت ساختمان و محوطه سازی راهدارخانه های حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242812/استعلام-شلنگ-سلیکون'>استعلام شلنگ سلیکون / استعلام,استعلام شلنگ سلیکون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243035/مزایده-یک-قطعه-باغ-کاربری-کشاورزی'>مزایده یک قطعه باغ کاربری کشاورزی / مزایده,مزایده یک قطعه باغ کاربری کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243083/مزایده-​بیسیم-دستی-موتورولا-و--'>مزایده ​بیسیم دستی موتورولا و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده ​بیسیم دستی موتورولا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243090/مزایده-سرقفلی-مغازه-حدود-12-متر-مشاع-از-کل-عرصه-377-متر'>مزایده سرقفلی مغازه حدود 12 متر مشاع از کل عرصه 377 متر  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه حدود 12 متر مشاع از کل عرصه 377 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243102/مزایده-واگذاری-بازار-هفتگی-97-5-7'>مزایده  واگذاری بازار هفتگی 97.5.7  / مزایده , مزایده  واگذاری بازار هفتگی 97.5.7 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243217/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-3000-متر-مربع-97-5-7'> مزایده واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 3000 متر مربع 97.5.7 /  مزایده واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 3000 متر مربع 97.5.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243263/مزایده-فروش-10-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش 10 قطعه زمین کاربری مسکونی / مزایده , مزایده فروش 10 قطعه زمین کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243361/اصلاحیه-مزایده-فروش-املاک-با-شرایط-ویژه'>اصلاحیه مزایده فروش املاک با شرایط ویژه  / اصلاحیه مزایده ,مزایده فروش املاک با شرایط ویژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243432/مزایده-فروش-دو-واحد-مسکونی'>مزایده فروش دو واحد مسکونی / مزایده,مزایده فروش دو واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243482/مزایده-فراخوان-واگذاری-بخش-تجاری-موزه-خوشنویسی'>مزایده فراخوان واگذاری بخش تجاری موزه خوشنویسی  / مزایده فراخوان واگذاری بخش تجاری موزه خوشنویسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243607/مزایده-زمین-تجاری-مساحت-27-14متر'>مزایده زمین تجاری مساحت 27.14متر  / مزایده زمین تجاری مساحت 27.14متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243611/مزایده-زمین-تجاری-مساحت-27-31متر'>مزایده زمین تجاری مساحت 27.31متر / مزایده زمین تجاری مساحت 27.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243616/مزایده-زمین-و-مستحدثات-مساحت-عرصه-1476متر'>مزایده زمین و مستحدثات مساحت عرصه 1476متر  / مزایده زمین و مستحدثات مساحت عرصه 1476متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242398/مزایده-موتور-آب-دستگاه-پمپاژ'>مزایده موتور آب، دستگاه پمپاژ / مزایده, مزایده موتور آب، دستگاه پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242634/مزایده-فروش-وانت-نیسان-تیپ-24-مدل-1370---تجدید-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده فروش وانت نیسان تیپ 24  مدل 1370 ... تجدید مرحله دوم نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده فروش وانت نیسان تیپ 24  مدل 1370 ... تجدید مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242839/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-نوبت-دوم-97-5-7'>مزایده فروش دو قطعه زمین نوبت دوم 97.5.7 / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین نوبت دوم 97.5.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242901/مزایده-فروش-انواع-تلیسه-ابستن'>مزایده فروش انواع تلیسه ابستن / مزایده, مزایده فروش انواع تلیسه ابستن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242959/مزایده-اجاره-چندباب-مغازه-و-واحد-آموزشی'>مزایده اجاره چندباب مغازه و واحد آموزشی / مزایده, مزایده اجاره چندباب مغازه و واحد آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243025/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-مدل-82-و---'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان مدل 82 و .... / مزایده , مزایده یک دستگاه وانت نیسان مدل 82 و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243047/مزایده-فروش-یک-دست-مبلمان-راحتی-7-نفره-یک-عدد-بخاری-گازی-شومینه-و--'>مزایده فروش یک دست مبلمان راحتی 7 نفره، یک عدد بخاری گازی شومینه و... / مزایده، مزایده فروش یک دست مبلمان راحتی 7 نفره، یک عدد بخاری گازی شومینه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243510/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-13000-متر-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمینی مساحت 13000 متر نوبت اول / مزایده, مزایده قطعه زمینی مساحت 13000 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243284/مزایده-واگذاری-اجاره-زمین-های-چمن-مصنوعی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره زمین های چمن مصنوعی - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اجاره زمین های چمن مصنوعی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242350/مزایده-عمومی-واگذاری-47-باب-مغازه--نوبت-دوم'>مزایده عمومی واگذاری 47 باب مغازه - نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده عمومی واگذاری 47 باب مغازه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242371/مزایده-عمومی-فروش-100-هزار-تن-سنگ-آهن-دانه-بندی-هماتیتی-نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش  100 هزار تن سنگ آهن دانه بندی هماتیتی نوبت دوم  / مزایده , مزایده عمومی فروش  100 هزار تن سنگ آهن دانه بندی هماتیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242434/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-مساحت-238-متر'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی مساحت 238 متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی مساحت 238 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242451/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-293-متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 293 متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 293 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242504/مزایده-مغازه-نیمه-کاره-مساحت-عرصه-25-3متر'>مزایده مغازه نیمه کاره مساحت عرصه 25.3متر / مزایده,مزایده مغازه نیمه کاره مساحت عرصه 25.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242517/مزایده-اجاره-4-چهار-باب-غرفه-جایگاه-احشام-ـ-نوبت-سوم--نوبت-دوم'>مزایده اجاره 4/ چهار باب غرفه جایگاه احشام ـ نوبت سوم - نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره 4/ چهار باب غرفه جایگاه احشام ـ نوبت سوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242580/مزایده-یک-دستگاه-تزریق-فوم'>مزایده یک دستگاه تزریق فوم / مزایده, مزایده یک دستگاه تزریق فوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242607/مزایده-400-متر-مربع-از-عرصه-پارک'>مزایده  400 متر مربع از عرصه پارک / مزایده, مزایده  400 متر مربع از عرصه پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242791/مزایده-فروش-تعداد-4-باب-مغازه-نانوایی-احداث-شده-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 4 باب مغازه نانوایی احداث شده نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 باب مغازه نانوایی احداث شده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242805/مزایده-احداث-و-بهره-برداری-سرویس-بهداشتی-معابر-و-بوستان-ها'>مزایده احداث و بهره برداری سرویس بهداشتی معابر و بوستان ها / مزایده , مزایده احداث و بهره برداری سرویس بهداشتی معابر و بوستان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242825/مزایده-واگذاری-تعداد-26-قطعه-از-قطعات-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد 26 قطعه از قطعات مسکونی  نوبت دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری تعداد 26 قطعه از قطعات مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242848/یک-دستگاه-خودرو-وانت-پراید-رنگ-سفید-نوبت-دوم'> یک دستگاه خودرو وانت پراید رنگ سفید نوبت دوم  / مزایده, یک دستگاه خودرو وانت پراید رنگ سفید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242888/مزایده-یک-قطعه-باغ-و-یک-شبانه-روز-آب-قنات'>مزایده یک قطعه باغ و یک شبانه روز آب قنات / مزایده,مزایده یک قطعه باغ و یک شبانه روز آب قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242816/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ / استعلام,الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242826/استعلام-باطری----'>استعلام باطری ...... / استعلام ,استعلام باطری ......</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242860/استعلام-یو-پی-اس-یک-به-یک-آنلاین'>استعلام  یو پی اس یک به یک آنلاین / استعلام, یو پی اس یک به یک آنلاین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242866/استعلام-خرید-نصب-و-نگهداری-پشتیبانی-و-ارسال-برخط-اطلاعات--'>استعلام خرید، نصب و نگهداری، پشتیبانی و ارسال برخط اطلاعات... / استعلام, استعلام خرید، نصب و نگهداری، پشتیبانی و ارسال برخط اطلاعات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242900/استعلام-باطری-CPU-12v-34w-call-1-6v-15Min-تایوان'>استعلام باطری CPU 12v 34w/call/1.6v/15Min تایوان  / استعلام, باطری CPU 12v 34w/call/1.6v/15Min تایوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242937/استعلام-کابل-شبکه'>استعلام کابل شبکه / استعلام , استعلام کابل شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242976/استعلام-آب-معدنی-1-5-لیتری'>استعلام آب معدنی 1.5 لیتری / استعلام آب معدنی 1.5 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242999/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار--'>استعلام پشتیبانی نرم افزار ... / استعلام , استعلام پشتیبانی نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243001/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس  / استعلام , استعلام کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243008/استعلام-چراغ-روشنایی-و-لامپ-و--'>استعلام چراغ روشنایی و لامپ و .. / استعلام, چراغ روشنایی و لامپ و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243024/استعلام-موتور-فن-کوئل--'>استعلام موتور فن کوئل... / استعلام, استعلام موتور فن کوئل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243029/استعلام-ارد-گندم'>استعلام ارد گندم / استعلام , استعلام ارد گندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243037/استعلام-ارائه-خدمات-حمایت‌های-روانی-اجتماعی-از-دختران'>استعلام ارائه خدمات حمایت‌های روانی اجتماعی از دختران  / استعلام , استعلام ارائه خدمات حمایت‌های روانی اجتماعی از دختران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243056/فراخوان-خرید-600-تن-سیم-آلومینیوم'>فراخوان خرید 600 تن سیم آلومینیوم / فراخوان , فراخوان خرید 600 تن سیم آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243120/استعلام-خرید-فن-کویل'>استعلام خرید فن کویل / استعلام, استعلام خرید فن کویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243126/استعلام-دنده-کاواکس'>استعلام دنده کاواکس / استعلام , استعلام دنده کاواکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243134/استعلام-گوشت'>استعلام گوشت  / استعلام,گوشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243140/استعلام-ارائه-خدمات-تخصصی-به-زنان-تحت-خشونت-خانگی'>استعلام ارائه خدمات تخصصی به زنان تحت خشونت خانگی / استعلام, استعلام ارائه خدمات تخصصی به زنان تحت خشونت خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243144/استعلام-گوشت-منجمد'>استعلام گوشت منجمد / استعلام,استعلام گوشت منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243154/استعلام-برنج'>استعلام برنج / استعلام, استعلام برنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243158/استعلام-عملیات-حفر-و-کول-گذاری-و-اجرای-دیوار-حفاظتی--'>استعلام عملیات حفر و کول گذاری و اجرای دیوار حفاظتی .. / استعلام, </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243159/استعلام-ارائه-خدمات-به-کودکان-کار-و-خیابان'>استعلام ارائه خدمات به کودکان کار و خیابان / استعلام , استعلام ارائه خدمات به کودکان کار و خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243173/استعلام-دستکش-جراحی-غیراستریل-حریر-بدون-پودر-از-جنس-نیتریل'>استعلام دستکش جراحی غیراستریل حریر بدون پودر از جنس نیتریل / استعلام, دستکش جراحی غیراستریل حریر بدون پودر از جنس نیتریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243179/استعلام-پکینگ-ابند-و-کاسه-نمد'>استعلام پکینگ ابند و کاسه نمد / استعلام, استعلام پکینگ ابند و کاسه نمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243182/استعلام-ماکارونی-فرمی'>استعلام ماکارونی فرمی / استعلام, ماکارونی فرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243186/استعلام-پیاز-درشت-درجه-یک'>استعلام پیاز درشت درجه یک / استعلام, استعلام پیاز درشت درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243187/استعلام-باتری-خشک-قابل-شارژ-یو-پی-اس'>استعلام  باتری خشک قابل شارژ یو پی اس  / استعلام, باتری خشک قابل شارژ یو پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243208/استعلام-میوه-و-تره-بار--'>استعلام میوه و تره بار... / استعلام, استعلام میوه و تره بار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243215/استعلام-دستمزد-نصب-درب-و-پنجره'>استعلام دستمزد نصب درب و پنجره / استعلام , استعلام دستمزد نصب درب و پنجره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243218/مناقصه-LIGHTING-COMPONENT-و---نوبت-دوم'>مناقصه LIGHTING COMPONENT و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه LIGHTING COMPONENT و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243252/استعلام-لایسنس-100ing-یک-ساله-امنیت-شبکه-ادارات--'>استعلام لایسنس 100ing یک ساله امنیت شبکه ادارات ... / استعلام,استعلام لایسنس 100ing یک ساله امنیت شبکه ادارات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243265/استعلام-کیس-کامپیوتر-و-متعلقات-و-مانیتور'>استعلام کیس کامپیوتر و متعلقات و مانیتور  / استعلام, کیس کامپیوتر و متعلقات و مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243270/استعلام-باطری'>استعلام باطری  / استعلام, باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243274/استعلام-تجهیزات-و-لوازم-تاسیساتی--'>استعلام تجهیزات و لوازم تاسیساتی ... / استعلام,استعلام تجهیزات و لوازم تاسیساتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243276/استعلام-تکمیل-مدرسه-مسکن-مهر--'>استعلام تکمیل مدرسه مسکن مهر... / استعلام,استعلام تکمیل مدرسه مسکن مهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243278/استعلام-الکتروپمپ-شناور-55-کیلووات'>استعلام  الکتروپمپ شناور 55 کیلووات / استعلام,  الکتروپمپ شناور 55 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243281/استعلام-کمد--'>استعلام کمد ... / استعلام , استعلام کمد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243282/استعلام-تکمیل-مقاوم-سازی'>استعلام تکمیل مقاوم سازی / استعلام,استعلام تکمیل مقاوم سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243286/استعلام-داکت-25-پلاستیکی-10-شاخه--'>استعلام  داکت 25 پلاستیکی 10 شاخه  .. / استعلام,استعلام  داکت 25 پلاستیکی 10 شاخه  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243290/استعلام-Kaspersky-Endpoint-security-for-Business'>استعلام Kaspersky Endpoint security for Business / استعلام, Kaspersky Endpoint security for Business</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243295/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام , استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243310/استعلام-قطعات-کامپیوتر'>استعلام قطعات کامپیوتر  / استعلام, قطعات کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243311/استعلام-500-بسته-چای-نیوشا-تولید-داخل'>استعلام 500 بسته چای نیوشا تولید داخل  / استعلام, 500 بسته چای نیوشا تولید داخل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243316/استعلام-واگذاری-واحد-لندری-به-صورت-حجمی'>استعلام واگذاری واحد لندری به صورت حجمی / استعلام , استعلام واگذاری واحد لندری به صورت حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243317/استعلام-تکمیل-مدرسه--'>استعلام تکمیل مدرسه ... / استعلام , استعلام تکمیل مدرسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242982/مزایده-دستگاه-قله-بر-دو-پایه-و--'>مزایده دستگاه قله بر دو پایه و ... / مزایده,مزایده دستگاه قله بر دو پایه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243038/مزایده-ملک-مساحت-مفید-74-63متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت مفید 74.63متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت مفید 74.63متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243048/اصلاحیه-مزایده-اجاره-دو-گروه-تابلوی-تبلیغاتی'>اصلاحیه مزایده اجاره دو گروه تابلوی تبلیغاتی  / اصلاحیه مزایده, مزایده اجاره دو گروه تابلوی تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243087/مزایده-یک-دستگاه-سورت-لوبیا-یک-دستگاه-پرکنی-و--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سورت لوبیا، یک دستگاه پرکنی و... نوبت دوم / مزایده, مزایده یک دستگاه سورت لوبیا، یک دستگاه پرکنی و... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243088/مزایده-فروش-پمپ-کارواش-با-الکتروموتور---97-5-7'>مزایده فروش پمپ کارواش با الکتروموتور .... 97.5.7  / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش پمپ کارواش با الکتروموتور ....97.5.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243101/مزایده-تعدادی-از-خودروهای-سبک'>مزایده تعدادی از خودروهای سبک / مزایده, مزایده تعدادی از خودروهای سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243104/مزایده-یک-واحد-تجاری--نوبت-دوم'>مزایده یک واحد تجاری - نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک واحد تجاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243111/مزایده-یک-واحد-خدماتی'>مزایده یک واحد خدماتی  / مزایده , مزایده یک واحد خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243473/مزایده-فروش-تعداد-3-واحد-از-آپارتمان-های-مسکونی-در-دست-احداث'> مزایده فروش تعداد 3 واحد از آپارتمان های مسکونی در دست احداث / مزایده,   مزایده فروش تعداد 3 واحد از آپارتمان های مسکونی در دست احداث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243487/آگهی-ارزیابی-و-انتخاب-سرمایه-گذاران-جهت-مشارکت-در-ایجاد-تاسیسات-فاضلاب'>آگهی ارزیابی و انتخاب سرمایه گذاران جهت مشارکت در ایجاد تاسیسات فاضلاب   / آگهی شناسایی سرمایه گذار, آگهی ارزیابی و انتخاب سرمایه گذاران جهت مشارکت در ایجاد تاسیسات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243551/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405-مدل-1373'>مزایده یک دستگاه پژو 405 مدل 1373 / مزایده, مزایده یک دستگاه پژو 405 مدل 1373</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243850/مزایده-فروش-45-کیلوگرم-سقز'>مزایده فروش 45 کیلوگرم سقز  / مزایده فروش 45 کیلوگرم سقز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243875/مزایده-جمع-آوری-5-باب-مخزن-فلزی'>مزایده جمع آوری 5 باب مخزن فلزی  / مزایده جمع آوری 5 باب مخزن فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242516/مزایده-پلاک-ثبتی-1-1578-بخش-یک-آبادان'>مزایده پلاک ثبتی 1/1578 بخش یک آبادان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1/1578 بخش یک آبادان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242553/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس /  مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242587/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-و-محوطه-مساحت-350متر'>مزایده یک قطعه زمین خانه و محوطه مساحت 350متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه و محوطه مساحت 350متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242788/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-تاکسی-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو تاکسی پژو 405 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو تاکسی پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242798/مزایده-ملک-با-قدمت-5-سال-مساحت-هشتاد-متر'>مزایده ملک با قدمت 5 سال مساحت هشتاد متر  / مزایده,مزایده ملک با قدمت 5 سال مساحت هشتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242865/مزایده-عمومی-فروش-املاک-مازاد-بانک-سپه'>مزایده عمومی فروش املاک مازاد بانک سپه / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک مازاد بانک سپه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242935/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242945/مزایده-دو-دستگاه-ماسه-شور--دریل-ستونی'>مزایده دو دستگاه ماسه شور ، دریل ستونی  / مزایده,مزایده دو دستگاه ماسه شور ، دریل ستونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242983/مزایده-خودروی-سواری-پارس-برلیانس'>مزایده خودروی سواری پارس برلیانس  / اگهی مزایده , مزایده خودروی سواری پارس برلیانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243031/مزایده-فروش-دستگاه-بوگیر-شیر--دستگاه-پرکن-فیلتر-شیر-و-دوغ-کیسه-ای'>مزایده فروش دستگاه بوگیر شیر ، دستگاه پرکن فیلتر شیر و دوغ کیسه ای / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش دستگاه بوگیر شیر ، دستگاه پرکن فیلتر شیر و دوغ کیسه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243032/مزایده-خودروی-سواری-ریو'>مزایده خودروی سواری ریو  / آگهی مزایده , مزایده خودروی سواری ریو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243042/مزایده-آپارتمان-مساحت-90-70متر-قطعه-31-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 90.70متر قطعه 31 تفکیکی نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 90.70متر قطعه 31 تفکیکی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243063/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-158-فرعی-قطعه-یک-تفکیکی-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی شماره 158 فرعی قطعه یک تفکیکی مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 158 فرعی قطعه یک تفکیکی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243085/مزایده-کارگاه-مساحت-عرصه-4045-5متر'>مزایده کارگاه مساحت عرصه 4045.5متر / مزایده,مزایده کارگاه مساحت عرصه 4045.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243098/مزایده-ششدانگ-عمارت-مسکونی-عرصه-241-70متر'>مزایده ششدانگ عمارت مسکونی عرصه 241.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مسکونی عرصه 241.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243249/مزایده-قستی-از-زمین-مسکونی-مساحت-88-متر-نوبت-اول'>مزایده قستی از زمین مسکونی مساحت 88 متر نوبت اول / مزایده , مزایده قستی از زمین مسکونی مساحت 88 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243271/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-225-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 225 متر / مزایده , مزایده منزل مسکونی عرصه 225 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243298/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-50-74متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 50.74متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 50.74متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243386/مزایده-ششدانگ-قطعه-دوم-پلاک-ثبتی-بصورت-باغ-سیب-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ قطعه دوم پلاک ثبتی بصورت باغ سیب نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه دوم پلاک ثبتی بصورت باغ سیب نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243392/مزایده-یک-قطعه-باغ-سیب-عرصه-25000متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه باغ سیب عرصه 25000متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ سیب عرصه 25000متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243422/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-خالی-مساحت-117-79متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین خالی مساحت 117.79متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین خالی مساحت 117.79متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243322/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243325/استعلام-پکیج-شوفاژ-دیواری'>استعلام پکیج شوفاژ دیواری / استعلام,پکیج شوفاژ دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243379/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات ... / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243388/استعلام-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی--'>استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی... / استعلام, استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243394/استعلام-قند--'>استعلام قند ... / استعلام , استعلام قند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243403/استعلام-دستگیره-شیر-گازی-ترمومتر-دیجیتال-تفنگی'>استعلام دستگیره شیر گازی، ترمومتر دیجیتال تفنگی / استعلام,استعلام دستگیره شیر گازی، ترمومتر دیجیتال تفنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243406/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243411/استعلام-خرما-رطب-درجه-2'>استعلام خرما رطب درجه 2 / استعلام, استعلام خرما رطب درجه 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243412/استعلام-استانداری-سازی-سیستم'>استعلام استانداری سازی سیستم / استعلام , استعلام استانداری سازی سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243418/استعلام-لوازم-فلش-تانک--'>استعلام لوازم فلش تانک ... / استعلام , استعلام لوازم فلش تانک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243425/استعلام-تابلو-کنترل'>استعلام تابلو کنترل  / استعلام,استعلام تابلو کنترل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243427/استعلام-ترمیم-پل-آزاد-راه'>استعلام ترمیم پل آزاد راه / استعلام, استعلام ترمیم پل آزاد راه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243429/استعلام-1-اسفالت-گرم-15-تن-2-اسفالت-کار-جهت--'>استعلام 1- اسفالت گرم 15 تن  2- اسفالت کار جهت .. / استعلام,استعلام 1- اسفالت گرم 15 تن  2- اسفالت کار جهت ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243444/استعلام-دستگاه-رابط-کی-وی-ام--'>استعلام دستگاه رابط کی وی ام... / استعلام, استعلام دستگاه رابط کی وی ام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243456/استعلام-قوطی'>استعلام قوطی  / استعلام,استعلام قوطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243462/استعلام-9-عدد-رادیاتور--'>استعلام 9 عدد رادیاتور... / استعلام, استعلام 9 عدد رادیاتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243478/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-سابداکت-چهار-سوراخه-25000-متر'>استعلام لوله پلی اتیلن سابداکت چهار سوراخه 25000 متر / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن سابداکت چهار سوراخه 25000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243486/استعلام-سوئیچ-های-شناور'>استعلام سوئیچ های شناور  / استعلام, استعلام  سوئیچ های شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243493/استعلام-طبق-لیست-پیوست--'>استعلام طبق لیست پیوست .. / استعلام,استعلام طبق لیست پیوست ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243495/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام, کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243504/استعلام-خرید-لوازم-کامپیوتر'>استعلام خرید لوازم کامپیوتر  / استعلام,استعلام خرید لوازم کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243505/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, استعلام طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243506/استعلام-​جابجایی-پارتیشن'>استعلام ​جابجایی پارتیشن / استعلام,استعلام ​جابجایی پارتیشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243507/استعلام-خرید-و-حمل-یک-دستگاه-برج-نور-سیار-جهت-تاسیسات-انتقال-و-توزیع-آب'>استعلام خرید و حمل یک دستگاه برج نور سیار جهت تاسیسات انتقال و توزیع آب  / استعلام, خرید و حمل یک دستگاه برج نور سیار جهت تاسیسات انتقال و توزیع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243520/استعلام-دوربین-و-لنز-canon'>استعلام دوربین و لنز canon / استعلام,استعلام دوربین و لنز canon</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243521/استعلام-گایدوایر-0-014-AMG'>استعلام گایدوایر 0.014 AMG  / استعلام,استعلام گایدوایر 0.014 AMG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243523/استعلام-مسدود-کننده-PDA-4-6--'>استعلام مسدود کننده PDA 4/6 ... / استعلام , استعلام مسدود کننده PDA 4/6 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243527/استعلام-شیت-شریانی'>استعلام شیت شریانی / استعلام, شیت شریانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243529/استعلام-بالن-sc-قلبی-و-عروقی'>استعلام بالن sc قلبی و عروقی / استعلام,استعلام بالن sc قلبی و عروقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243530/فراخوان-عملیات-واگذاری-خدمات-عملیات-رفت-و-روب-و-فضای-سبز'>فراخوان عملیات واگذاری خدمات عملیات رفت و روب و فضای سبز  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان عملیات واگذاری خدمات عملیات رفت و روب و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243537/استعلام-کاتتر-تشخیصی'>استعلام کاتتر تشخیصی / استعلام, کاتتر تشخیصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243538/استعلام-کابل-کشی-فیبر-نوری-و--'>استعلام کابل کشی فیبر نوری و... / استعلام,کابل کشی فیبر نوری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243549/استعلام-اینفلیتور-و-وای-کانکتور'>استعلام  اینفلیتور و وای کانکتور  / استعلام, اینفلیتور و وای کانکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243553/استعلام-بالن-پریفرال-و-گاید-وایر'>استعلام بالن پریفرال و گاید وایر / استعلام,استعلام بالن پریفرال و گاید وایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243558/استعلام-اینفلیتور-و-غیره'>استعلام اینفلیتور و غیره  / استعلام,استعلام اینفلیتور و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243563/استعلام-استنت-قلب-و-عروق'>استعلام استنت قلب و عروق  / استعلام, استنت قلب و عروق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243568/استعلام-خرید-3-عدد-درب-چوبی-با-نصب'>استعلام خرید 3 عدد درب چوبی با نصب  / استعلام, استعلام خرید 3 عدد درب چوبی با نصب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243570/استعلام-بالن-قلب-و-عروق--گاید-وایر-هیدروفیلیک--کاتتر-گایدینگ-کنتر'>استعلام بالن قلب و عروق - گاید وایر هیدروفیلیک - کاتتر گایدینگ کنتر / استعلام, استعلام بالن قلب و عروق - گاید وایر هیدروفیلیک - کاتتر گایدینگ کنتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243572/استعلام-خرید-و-نصب-کابینت'>استعلام خرید و نصب کابینت  / استعلام,استعلام خرید و نصب کابینت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243576/استعلام-گایدوایر'>استعلام گایدوایر / استعلام,گایدوایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243582/استعلام-گاید-وایر-و-استنت-دارویی--'>استعلام گاید وایر و استنت دارویی.... / استعلام, استعلام گاید وایر و استنت دارویی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243585/استعلام-تبلت-سامسونگ-Galaxy-tab-a-sm-t285-4g'>استعلام تبلت سامسونگ Galaxy tab a sm-t285 4g / استعلام, استعلام تبلت سامسونگ Galaxy tab a sm-t285 4g</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243588/فراخوان-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی-دانشگاه--نوبت-دوم'>فراخوان تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243595/استعلام-صیانت-از-حریم-راه‌ها'>استعلام صیانت از حریم راه‌ها  / استعلام , صیانت از حریم راه‌ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243492/مزایده-واگذاری-اجاره-پارکینگ-عمومی'>مزایده واگذاری اجاره پارکینگ عمومی / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره پارکینگ عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243630/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-سیزده-متر-مرحله-دوم'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت سیزده متر مرحله دوم / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت سیزده متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243730/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-65-56متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 65.56متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 65.56متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243873/مزایده-فروش-اسقاطی-5-دستگاه-خودرو-وانت'>مزایده فروش اسقاطی 5 دستگاه خودرو وانت / مزایده فروش اسقاطی 5 دستگاه خودرو وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242382/مزایده-فروش-فوق-العاده-املاک-و-مستغلات-در-استان-های-شمالی-کشور'>مزایده فروش فوق العاده املاک و مستغلات در استان های شمالی کشور  / مزایده,مزایده فروش فوق العاده املاک و مستغلات در استان های شمالی کشور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242438/مزایده-اجاره-چندباب-مغازه-و-واحد-آموزشی'>مزایده اجاره چندباب مغازه و واحد آموزشی / مزایده, مزایده اجاره چندباب مغازه و واحد آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242527/مزایده-ششدانگ-زمین-کشاورزی-مساحت-دو-هکتار'>مزایده ششدانگ زمین کشاورزی مساحت دو هکتار / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کشاورزی مساحت دو هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242606/مزایده-ششدانگ-یکباب-کارخانه-مساحت-3360متر'>مزایده ششدانگ یکباب کارخانه مساحت 3360متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب کارخانه مساحت 3360متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242659/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-120متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 120متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 120متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242664/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-عرصه-392-68متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت  عرصه 392.68متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت  عرصه 392.68متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242704/مزایده-قطع-هرس-سربرداری-و---نوبت-دوم'>مزایده قطع، هرس، سربرداری و.... نوبت دوم  / مزایده، مزایده قطع، هرس، سربرداری و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242715/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-مفید-70-54متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت مفید 70.54متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت مفید 70.54متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242745/آگهی-مزایده-عمومی-محصول-خرمای-باغ-هنرستان'>آگهی مزایده عمومی  محصول خرمای باغ هنرستان / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی محصول خرمای باغ هنرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242897/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-305-36متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 305.36متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 305.36متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242961/مزایده-خودروی-سواری-sl'>مزایده خودروی سواری sl / اگهی مزایده , مزایده خودروی سواری sl</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243040/مزایده-خودروی-سواری-mvm'>مزایده خودروی سواری mvm / اگهی مزایده , مزایده خودروی سواری mvm</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243051/مزایده-یخچال-فریزر-انتیک--'>مزایده یخچال فریزر انتیک ... / مزایده, مزایده یخچال فریزر انتیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243162/مزایده-فروش-تعداد-12-پلاک-زمین'>مزایده فروش تعداد 12 پلاک زمین  / مزایده,مزایده فروش تعداد 12 پلاک زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243233/مزایده-فروش-ملک-کاربری-زراعی-مساحت-مفید-235000متر'> مزایده فروش ملک کاربری زراعی مساحت مفید 235000متر  / مزایده, مزایده فروش ملک کاربری زراعی مساحت مفید 235000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243339/مزایده-اجاره-محل-زمین--(چاپ-دوم)'>مزایده اجاره محل زمین... (چاپ دوم) / آگهی مزایده , مزایده اجاره محل زمین... (چاپ دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243404/مزایده-ششدانگ-زمین-زراعی-بایر-مساحت-2492-85متر'>مزایده ششدانگ زمین زراعی بایر مساحت 2492.85متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعی بایر مساحت 2492.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243437/مزایده-پلاک-732-فرعی-از-222-فرعی-از-71-اصلی'>مزایده پلاک 732 فرعی از 222 فرعی از 71 اصلی / مزایده,مزایده پلاک 732 فرعی از 222 فرعی از 71 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243565/مزایده-فروش-تعداد-14-طاقه-50-یاردی-ژاکار'>مزایده فروش تعداد 14 طاقه 50 یاردی ژاکار / آگهی مزایده اموال , مزایده فروش تعداد 14 طاقه 50 یاردی ژاکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242374/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-89-75متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 89.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 89.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242497/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-335-90متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 335.90متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 335.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242550/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پیکان'>مزایده فروش خودرو سواری پیکان  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش خودرو سواری پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242712/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-206-(نوبت-دوم)'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 (نوبت دوم) / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242746/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-دو-طبقه-بخش-یک-شاهرود'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی دو طبقه بخش یک شاهرود / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی دو طبقه بخش یک شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242948/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-178-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 178.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 178.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242992/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-230-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 230 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 230 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243004/مزایده-دستگاه-شیشه-بری-CNC'>مزایده دستگاه شیشه بری CNC / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده دستگاه شیشه بری CNC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243014/مزایده-ملک-مساحت-988-35متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 988.35متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 988.35متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243067/مزایده-آپارتمان-بخش-5-تبریز-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان بخش 5 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان بخش 5 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243077/مزایده-فروش-آپارتمان-های-مسکونی-و-واحدهای-اداری-تجاری'>مزایده فروش آپارتمان های مسکونی و واحدهای اداری تجاری  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان های مسکونی و واحدهای اداری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243091/مزایده-یکدستگاه-سواری-پژو-پارس'>مزایده یکدستگاه سواری پژو پارس   / آگهی مزایده ,مزایده یکدستگاه سواری پژو پارس  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243129/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-دویست-و-نود-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت دویست و نود متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت دویست و نود متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243596/استعلام-پهنای-باند'>استعلام پهنای باند / استعلام,استعلام پهنای باند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243600/استعلام-کاغذ-80-گرمی-a4-کرایه-حمل-با-فروشنده-می-باشد'>استعلام  کاغذ 80 گرمی a4 کرایه حمل با فروشنده می باشد / استعلام,استعلام  کاغذ 80 گرمی a4 کرایه حمل با فروشنده می باشد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243606/استعلام-چاپ-فرمهای-اداری'>استعلام چاپ فرمهای اداری  / استعلام, چاپ فرمهای اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243617/استعلام-زونکن'>استعلام زونکن / استعلام,استعلام زونکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243624/استعلام-کابل-4-16-افشان-مسی'>استعلام  کابل 4*16 افشان مسی / استعلام, کابل 4*16 افشان مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243628/استعلام-سنگ--'>استعلام سنگ ... / استعلام , استعلام سنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243629/استعلام-لوستر-خانگی-مدل-LED'>استعلام لوستر خانگی مدل LED  / استعلام, لوستر خانگی مدل LED </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243633/استعلام-بنر'>استعلام بنر / استعلام,بنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243634/استعلام-کارت-الکترونیکی-مغناطیسی'>استعلام کارت الکترونیکی مغناطیسی  / استعلام,استعلام کارت الکترونیکی مغناطیسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243645/استعلام-الکترو-پمپ'>استعلام الکترو پمپ  / استعلام,استعلام الکترو پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243647/استعلام-شیر-انشعاب--'>استعلام شیر انشعاب ... / استعلام , استعلام شیر انشعاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243653/استعلام-حلوا-شکری'>استعلام حلوا شکری  / استعلام , استعلام حلوا شکری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243660/استعلام-روغن-نباتی-مایع--'>استعلام روغن نباتی مایع ... / استعلام, استعلام روغن نباتی مایع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243668/استعلام-کولر-گازی-48-هزار'>استعلام کولر گازی 48 هزار / استعلام ,استعلام کولر گازی 48 هزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243678/استعلام-الکتروپمپ-شناور-1-1kw-تکفاز'>استعلام الکتروپمپ شناور 1/1kw تکفاز / استعلام,استعلام الکتروپمپ شناور 1/1kw تکفاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243679/استعلام-روغن-موتور-موتوسل'>استعلام روغن موتور موتوسل / استعلام,استعلام روغن موتور موتوسل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243680/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار  / استعلام , استعلام خرید نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243682/استعلام-رادیاتور-پنلی-1-2-ایساتیس'>استعلام رادیاتور پنلی 1/2 ایساتیس / استعلام,استعلام رادیاتور پنلی 1/2 ایساتیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243683/استعلام-خدمات-نگهداری-و-پشتیبانی-سیستم-های-نظارت-تصویری'>استعلام خدمات نگهداری و پشتیبانی سیستم های نظارت تصویری / استعلام, استعلام خدمات نگهداری و پشتیبانی سیستم های نظارت تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243686/استعلام-تابلو-ترانسفر-سوئیچ-اتوماتیک-ATS'>استعلام تابلو ترانسفر سوئیچ اتوماتیک ATS  / استعلام, تابلو ترانسفر سوئیچ اتوماتیک ATS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243691/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-ایمن-سازی-فیزیکی-مدارس'>استعلام خرید و نصب تجهیزات ایمن سازی فیزیکی مدارس / استعلام ,استعلام خرید و نصب تجهیزات ایمن سازی فیزیکی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243694/استعلام-فیلتر-هواکش-روا'>استعلام فیلتر هواکش روا / استعلام,استعلام فیلتر هواکش روا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243699/استعلام-فیلتر-اتاق-پژو-405-شرکتی'>استعلام فیلتر اتاق پژو 405 شرکتی / استعلام,استعلام فیلتر اتاق پژو 405 شرکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243701/استعلام-فیلتر-روغن--'>استعلام فیلتر روغن ... / استعلام , استعلام فیلتر روغن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243702/استعلام-باتری-UPS-7-AH-طبق-SOW-پیوستی--'>استعلام باتری UPS 7 AH طبق SOW پیوستی ... / استعلام, استعلام باتری UPS 7 AH طبق SOW پیوستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243703/استعلام-فیلتر-هوا'>استعلام فیلتر هوا / استعلام,فیلتر هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243706/استعلام-باتری-نیم-قلمی--'>استعلام باتری نیم قلمی .. / استعلام باتری نیم قلمی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243707/استعلام-آداپتور-مستقیم-لوله'>استعلام آداپتور مستقیم لوله  / استعلام,استعلام آداپتور مستقیم لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243708/استعلام-کولر-گازی-کری-30-هزار'>استعلام کولر گازی کری 30 هزار  / استعلام ,استعلام کولر گازی کری 30 هزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243710/استعلام-فیلتر-روغن-پژو-شرکتی'>استعلام فیلتر روغن پژو شرکتی  / استعلام, فیلتر روغن پژو شرکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243711/استعلام-روتر-سیسکو-و--'>استعلام روتر سیسکو و ... / استعلام, روتر سیسکو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243714/استعلام-روغن-موتور-موتوسل-20-w50-sl'>استعلام روغن موتور موتوسل 20 w50 sl / استعلام , استعلام روغن موتور موتوسل 20 w50 sl</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243717/استعلام-تخریب-و-برچیدن-دیوار'>استعلام تخریب و برچیدن دیوار  / استعلام.استعلام  تخریب و برچیدن دیوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243728/استعلام-پمپ-باد'>استعلام پمپ باد / استعلام , استعلام پمپ باد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243737/استعلام-فایروال-شبکه-و--'>استعلام فایروال شبکه و... / استعلام,فایروال شبکه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243743/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال  / استعلام, احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243744/استعلام-تامین-خودرو-به-صورت-ساعتی'>استعلام تامین خودرو به صورت ساعتی / استعلام ,استعلام تامین خودرو به صورت ساعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243754/استعلام-سم-پاشی-و-طعمه-گذاری-منازل-سازمانی--'>استعلام سم پاشی و طعمه گذاری منازل سازمانی .. / استعلام استعلام سم پاشی و طعمه گذاری منازل سازمانی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243758/استعلام-لیسانس-یک-ساله-UTM'>استعلام لیسانس یک ساله UTM / استعلام,استعلام لیسانس یک ساله UTM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243762/استعلام-مواد-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام  مواد مصرفی آزمایشگاهی / استعلام, مواد مصرفی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243763/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا / استعلام, استعلام پایان دهی و تکمیل بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243764/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام,لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243774/استعلام-بلوک-سیمانی-40-20'>استعلام بلوک سیمانی 40*20 / استعلام, استعلام بلوک سیمانی 40*20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243775/استعلام-یک-دستگاه-پرینتر'>استعلام یک دستگاه پرینتر / استعلام,استعلام یک دستگاه پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243786/استعلام-حبوبات'>استعلام حبوبات / استعلام,استعلام حبوبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243820/استعلام-کولرگازی-ایران-رادیاتور-سرمایشی-و-گرمایشی--'>استعلام کولرگازی ایران رادیاتور سرمایشی و گرمایشی... / استعلام, استعلام کولرگازی ایران رادیاتور سرمایشی و گرمایشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243821/استعلام-لوبیا--'>استعلام لوبیا ... / استعلام, استعلام لوبیا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243823/استعلام-نخود-درجه-یک---'>استعلام نخود درجه یک .... / استعلام ,استعلام نخود درجه یک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243826/استعلام-لوازم-و-کیت-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم و کیت آزمایشگاهی / استعلام, استعلام لوازم و کیت آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243242/مزایده-ملک-به-شماره-هفت-اصلی-به-شماره-ثبت-1723-نوبت-اول'>مزایده ملک به شماره هفت اصلی به شماره ثبت 1723 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به شماره هفت اصلی به شماره ثبت 1723 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243288/مزایده-اجاره-پایانه-مسافربری'>مزایده اجاره پایانه مسافربری / مزایده , مزایده اجاره پایانه مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243372/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-اعیانی-124-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت اعیانی 124 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت اعیانی 124 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243483/مزایده-ملک-مشاع-با-قدمت-بالغ-بر-چهل-سال-عرصه-190-05متر'>مزایده ملک مشاع با قدمت بالغ بر چهل سال عرصه 190.05متر / مزایده,  مزایده ملک مشاع با قدمت بالغ بر چهل سال عرصه 190.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243503/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-78-46متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 78.46متر نوبت دوم  / مزایده,   مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 78.46متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243554/مزایده-فروش-انواع-زیرپوش-مردانه--شورت-مردانه'>مزایده فروش انواع زیرپوش مردانه ، شورت مردانه / آگهی مزایده اموال , مزایده فروش انواع زیرپوش مردانه ، شورت مردانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242354/مزایده-واگذاری-بازار-روز-هفتگی'>مزایده واگذاری بازار روز هفتگی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بازار روز هفتگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242412/مزایده-فروش-تعدادی-گاو-آبستن-گاو-غیر-آبستن--'>مزایده فروش تعدادی گاو آبستن، گاو غیر آبستن ... / آگهی مزایده، مزایده فروش تعدادی گاو آبستن، گاو غیر آبستن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242415/مزایده-آپارتمان-مسکونی-طبقه-سه-مساحت-102-14متر'>مزایده آپارتمان مسکونی طبقه سه مساحت 102.14متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی طبقه سه مساحت 102.14متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242531/مزایده-عمومی-تبلیغات-محیطی-مربوط-به-مسابقات-انتهابی-جام-جهانی-نوبت-دوم'>مزایده عمومی تبلیغات محیطی مربوط به مسابقات انتهابی جام جهانی  نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده عمومی تبلیغات محیطی مربوط به مسابقات انتهابی جام جهانی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242571/مزایده-ده-قطعه-ملک-فاقد-اعیانی'>مزایده ده قطعه ملک فاقد اعیانی / مزایده,مزایده ده قطعه ملک فاقد اعیانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242675/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-مساحت-124-35متر-قطعه-نه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 124.35متر قطعه نه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 124.35متر قطعه نه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242692/مزایده-20-شاخه-نبشی'>مزایده 20 شاخه نبشی / آگهی مزایده ,مزایده  20 شاخه نبشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242700/مزایده-گلیم-3-2-گلیم-5-3-فرش-آویژه-3-2'>مزایده گلیم 3*2، گلیم 5*3، فرش آویژه 3*2  / مزایده, مزایده گلیم 3*2، گلیم 5*3، فرش آویژه 3*2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242718/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-یکصد-و-نود-و-دو-متر-و-چهل-و-یک-دسی-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت یکصد و نود و دو متر و چهل و یک دسی متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت یکصد و نود و دو متر و چهل و یک دسی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242794/مزایده-پراید'>مزایده پراید  / مزایده , مزایده پراید  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242806/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-همراه-اعیانی-بخش-ده-ثبت-محمودآباد'>مزایده یک قطعه زمین به همراه اعیانی بخش ده ثبت محمودآباد  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به همراه اعیانی بخش ده ثبت محمودآباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242829/مزایده-ششدانگ-پلاک-6674-فرعی-بخش-دو-سیستان'>مزایده ششدانگ پلاک 6674 فرعی بخش دو سیستان / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 6674 فرعی بخش دو سیستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242833/مزایده-ششدانگ-پلاک-یک-فرعی-مساحت-عرصه-262متر'>مزایده ششدانگ پلاک یک فرعی مساحت  عرصه 262متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک یک فرعی مساحت  عرصه 262متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242835/مزایده-ششدانگ-پلاک-26-فرعی-عرصه-160-73متر'>مزایده ششدانگ پلاک 26 فرعی عرصه 160.73متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 26 فرعی عرصه 160.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242861/مزایده-خط-تلفن'>مزایده خط تلفن / مزایده , مزایده خط تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242951/مزایده-اجاره-واحد-تجاری-شماره-های-9-2-و-24-پاساژ'>مزایده اجاره واحد تجاری شماره های 9، 2 و 24 پاساژ / مزایده عمومی, مزایده اجاره واحد تجاری شماره های 9، 2 و 24 پاساژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243053/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-کل-370-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت کل 370 متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت کل 370 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243069/مزایده-ملک-بخش-چهار-تبریز-مال-مشاعی'>مزایده ملک بخش چهار تبریز مال مشاعی / مزایده,مزایده ملک بخش چهار تبریز مال مشاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243112/مزایده-ملک-مساحت-شصت-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت شصت متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت شصت متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243116/مزایده-ملک-مساحت-93-80متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 93.80متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 93.80متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243143/مزایده-دو-قطعه-باغ-مال-غیرمنقول'>مزایده دو قطعه باغ مال غیرمنقول  / مزایده,مزایده دو قطعه باغ مال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243153/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-4-کرمان-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ملک بخش 4 کرمان نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش 4 کرمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243192/مزایده-اجاره-املاک'>مزایده اجاره املاک / مزایده، مزایده اجاره املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243235/مزایده-سه-دستگاه-ترانسفورماتور-روغنی-و-یکباب-مغازه'>مزایده سه دستگاه ترانسفورماتور روغنی و یکباب مغازه / مزایده, مزایده سه دستگاه ترانسفورماتور روغنی و یکباب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243251/مزایده-آپارتمان-مسککونی-مساحت-127-متر-قطعه-دو-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مسککونی مساحت 127 متر قطعه دو تفکیکی / مزایده , مزایده آپارتمان مسککونی مساحت 127 متر قطعه دو تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243258/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-تحت-پلاک-3252-بخش-یازده-فارس'>مزایده ششدانگ یکباب خانه تحت پلاک 3252 بخش یازده فارس  / مزایده , مزایده ششدانگ یکباب خانه تحت پلاک 3252 بخش یازده فارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243294/مزایده-ضایعات-(آهن-آلات)'>مزایده ضایعات (آهن آلات)  / آگهی مزایده, مزایده ضایعات (آهن آلات) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243323/مزایده-قطعه-زمین-به-ابعاد-3-3--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمین به ابعاد 3*3 - مرحله دوم نوبت اول  / مزایده , مزایده قطعه زمین به ابعاد 3*3  - مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243327/مزایده-زمین-مساحت-56-2متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 56.2متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 56.2متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243837/استعلام-دو-سری-کامل-کارتریج'>استعلام دو سری کامل کارتریج / استعلام, استعلام دو سری کامل کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243840/استعلام-ورق-الومینیومی-به-ضخامت-نیم-میل--'>استعلام  ورق الومینیومی به ضخامت نیم میل .. / استعلام , استعلام  ورق الومینیومی به ضخامت نیم میل ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243844/استعلام-هارد-استارت'>استعلام هارد استارت  / استعلام,استعلام هارد استارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243845/استعلام-کباب-لقمه--'>استعلام کباب لقمه... / استعلام, استعلام کباب لقمه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243869/استعلام-گان-جراحی'>استعلام گان جراحی  / استعلام,استعلام گان جراحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243879/استعلام-سرویس-تخت-شرکت-سینا-حمد-آریا'>استعلام سرویس تخت شرکت سینا حمد آریا / استعلام, سرویس تخت شرکت سینا حمد آریا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243889/استعلام-امورات-فرهنگی'>استعلام امورات فرهنگی / استعلام,استعلام امورات فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243894/استعلام-قطعه-انکوباتور-dta'>استعلام قطعه انکوباتور dta  / استعلام, استعلام قطعه انکوباتور dta </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243896/استعلام-دارو--پزشکی-و-سلامت--'>استعلام دارو ، پزشکی و سلامت... / استعلام , استعلام دارو ، پزشکی و سلامت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243900/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر  / استعلام,استعلام خرید کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243909/استعلام-قطعه-tul'>استعلام قطعه tul  / استعلام , استعلام قطعه tul</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243911/استعلام-مواد-غذایی'>استعلام مواد غذایی / استعلام, استعلام مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242364/استعلام-کابینت-تمام-ام-دی-اف'>استعلام کابینت تمام ام دی اف  / استعلام, کابینت تمام ام دی اف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242390/استعلام-کپسول-آتش-نشانی-پودر-و-گاز-و-co2'>استعلام کپسول آتش نشانی پودر و گاز و co2  / استعلام,استعلام کپسول آتش نشانی پودر و گاز و co2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242394/استعلام-اجرای-شبکه-آب-رسانی-و-آبیاری-قطره-ای'>استعلام اجرای شبکه آب رسانی و آبیاری قطره ای  / استعلام اجرای شبکه آب رسانی و آبیاری قطره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242401/استعلام-راهبری-و-نگهداری-آسانسور-ساختمانهای-وزارت--'>استعلام راهبری و نگهداری آسانسور ساختمانهای وزارت ... / استعلام, استعلام راهبری و نگهداری آسانسور ساختمانهای وزارت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242406/استعلام-نگهدارنده-ارگونومیک-مانیتور'>استعلام نگهدارنده ارگونومیک مانیتور / استعلام,استعلام نگهدارنده ارگونومیک مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242422/استعلام-اجرای-355-مترمربع-کفسازی-اجرای-175-متر-طول-قرنیز-و--'>استعلام اجرای 355 مترمربع کفسازی -اجرای 175 متر طول قرنیز و ... / استعلام,استعلام اجرای 355 مترمربع کفسازی -اجرای 175 متر طول قرنیز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242428/اصلاحیه-مناقصه-سیب-زمینی'>اصلاحیه مناقصه سیب زمینی  / اصلاحیه مناقصه, مناقصه سیب زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242437/استعلام-مواد-شوینده-و-بهداشتی'>استعلام مواد شوینده و بهداشتی / استعلام, استعلام مواد شوینده و بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242446/استعلام-تعمیر-برد-الکتریکی--'>استعلام تعمیر برد الکتریکی... / استعلام, استعلام تعمیر برد الکتریکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242461/استعلام-خدمات-مشاوره-ستادی-طرح-حدنگاری-اراضی-کشاورزی---'>استعلام  خدمات مشاوره ستادی طرح حدنگاری اراضی کشاورزی  ... / استعلام, استعلام  خدمات مشاوره ستادی طرح حدنگاری اراضی کشاورزی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242473/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام, استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242481/استعلام-لیوان-یکبار-مصرف'>استعلام لیوان یکبار مصرف / استعلام , استعلام لیوان یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242485/استعلام-استحکام-جعبه-های-انتن'>استعلام استحکام جعبه های انتن / استعلام,استعلام استحکام جعبه های انتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242509/استعلام-دوخت-لباس--'>استعلام دوخت لباس ... / استعلام , استعلام دوخت لباس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242523/استعلام-کیف-برزنتی-جمع-آوری-وجوهات--'>استعلام کیف برزنتی جمع آوری وجوهات... / استعلام, استعلام کیف برزنتی جمع آوری وجوهات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242526/استعلام-اینترنت-با-نوزده-مگابیت-در-ثانیه'>استعلام اینترنت با نوزده مگابیت در ثانیه / استعلام, استعلام اینترنت با نوزده مگابیت در ثانیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242540/استعلام-چاپ-سربرگ-A4-و-A5'>استعلام چاپ سربرگ A4 و A5  / استعلام , استعلام چاپ سربرگ A4 و A5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242547/استعلام-لوازم-و-سیستم-اداری'>استعلام لوازم و سیستم اداری / استعلام,استعلام لوازم و سیستم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242565/استعلام-خدمات-چاپ-و-تکثیر'>استعلام خدمات چاپ و تکثیر / استعلام, خدمات چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242618/تجدید-مناقصه-انجام-امور-تبلیغاتی-در-شهر'>تجدید مناقصه انجام امور تبلیغاتی در شهر  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه انجام امور تبلیغاتی در شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242620/استعلام-کارتریج-پرینتر--'>استعلام  کارتریج پرینتر ... / استعلام, کارتریج پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242621/استعلام-رب-گوجه-فرنگی'>استعلام رب گوجه فرنگی / استعلام,استعلام رب گوجه فرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242622/استعلام-کارتریج--'>استعلام کارتریج ... / استعلام , استعلام کارتریج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242627/استعلام-کارتریج-پرینتر-G-b-برای-پرینتر-hp1010-یا-12a--'>استعلام کارتریج پرینتر G&b برای پرینتر hp1010 یا 12a  .. / استعلام, استعلام کارتریج پرینتر G&b برای پرینتر hp1010 یا 12a  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242631/استعلام-ران-مرغ-سایز-400-گرمی-منجمد'>استعلام ران مرغ سایز 400 گرمی منجمد  / استعلام, ران مرغ سایز 400 گرمی منجمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242638/استعلام-کارتریج-پرینتر'>استعلام کارتریج پرینتر / استعلام, استعلام کارتریج پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242639/استعلام-کارتریج-پرینتر-G-b-برای-پرینتر-hp-m402-یا-26a--'>استعلام کارتریج پرینتر G&b برای پرینتر hp m402 یا 26a ... / استعلام, استعلام کارتریج پرینتر G&b برای پرینتر hp m402 یا 26a ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242649/استعلام-کارتریج-پرینتر'>استعلام کارتریج پرینتر / استعلام,استعلام کارتریج پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242652/استعلام-مولتی-ویتامین-مینرال-کپسول-جعبه-مقوایی-100-عددی'>استعلام  مولتی ویتامین مینرال کپسول جعبه مقوایی 100 عددی / استعلام, استعلام  مولتی ویتامین مینرال کپسول جعبه مقوایی 100 عددی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242658/استعلام-کرایه-وسایل-نقلیه-موتوری'>استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری / استعلام ,استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242732/استعلام-لوازم-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاهی / استعلام,استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243344/مزایده-فروش-یک-دستگاه-ماشین-لباسشویی'>مزایده فروش یک دستگاه ماشین لباسشویی  / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه ماشین لباسشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243350/مزایده-فروش-سهام-شرکت--'>مزایده فروش سهام شرکت.... / مزایده , مزایده فروش سهام شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243494/مزایده-ششدانگ-اعیانی-دفتر-کار-مساحت-62-37متر'>مزایده ششدانگ اعیانی دفتر کار مساحت 62.37متر  / مزایده,   مزایده ششدانگ اعیانی دفتر کار مساحت 62.37متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243545/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه سواری سمند  / مزایده یک دستگاه سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243573/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-140-54متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 140.54متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 140.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243849/مزایده-اموال-و-ادوات-کشاورزی'>مزایده اموال و ادوات کشاورزی  / مزایده, مزایده اموال و ادوات کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243861/مزایده-اموال-و-ادوات-کشاورزی'>مزایده اموال و ادوات کشاورزی  / مزایده, مزایده اموال و ادوات کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242470/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-شماره-پلاک-113-450-بخش-سه-تنکابن'>مزایده ششدانگ آپارتمان به شماره پلاک 113/450 بخش سه تنکابن  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به شماره پلاک 113/450 بخش سه تنکابن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242660/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242731/مزایده-فروش-تعدادی-زمین-با-کاربری-صنعتی'>مزایده فروش تعدادی زمین با کاربری صنعتی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی زمین با کاربری صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243105/مزایده-فروش-مقداری-طلا-(زیورآلات-زنانه)'>مزایده فروش مقداری طلا (زیورآلات زنانه) / مزایده, مزایده فروش مقداری طلا (زیورآلات زنانه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243477/مزایده-فروش-عرصه-شش-پلاک-مسکونی-و-11-پلاک-تجاری-مساحت-کل-1399-6متر'>مزایده فروش عرصه شش پلاک مسکونی و 11 پلاک تجاری مساحت کل 1399.6متر  / مزایده,   مزایده فروش عرصه شش پلاک مسکونی و 11 پلاک تجاری مساحت کل 1399.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243479/مزایده-فروش-تعداد-3-قطعه-پلاک-زمین-کاربری-تجاری-خدماتی'>مزایده فروش تعداد 3 قطعه پلاک زمین کاربری تجاری خدماتی  / مزایده,   مزایده فروش تعداد 3 قطعه پلاک زمین کاربری تجاری خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243562/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان-مدل-1388'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان مدل 1388 / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت پیکان مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243580/مزایده-4-قطعه-باغ-روستای-بارند-علیا'>مزایده 4 قطعه باغ روستای بارند علیا  / مزایده,مزایده 4 قطعه باغ روستای بارند علیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242934/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-چری-ویانا'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری چری ویانا / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری چری ویانا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242440/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-227-متر-و-اعیانی-175-متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 227 متر و اعیانی 175 متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 227 متر و اعیانی 175 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242539/مزایده-سواری-پراید-رنگ-سفید'>مزایده سواری پراید رنگ سفید  / اگهی مزایده ,مزایده سواری پراید رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242562/مزایده-یک-دستگاه-وانت-مزدا'>مزایده یک دستگاه وانت مزدا / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242608/مزایده-شیر-آتش-نشانی--شیر-یک-طرفه'>مزایده شیر آتش نشانی ، شیر یک طرفه  / آگهی مزایده ،مزایده شیر آتش نشانی ، شیر یک طرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242624/مزایده-بهره-برداری-از-تاسیسات-تجدید'>مزایده بهره برداری از تاسیسات تجدید  / آگهی تجدید مزایده عمومی ، مزایده بهره برداری از تاسیسات تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242633/تجدید-مزایده-تابلوهای-تبلیغاتی-محیطی-به-بخش-خصوصی'>تجدید مزایده تابلوهای تبلیغاتی محیطی به بخش خصوصی  / تجدید مزایده, تجدید مزایده تابلوهای تبلیغاتی محیطی به بخش خصوصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242642/حراح-فروش-دستگاه-های-چاپ-و-برش-و-استکر-و---'>حراح فروش دستگاه های چاپ و برش و استکر و .... / حراج فروش دستگاه های چاپ و برش و استکر و تجهیزات تاسیساتی و دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242657/مزایده-اقلام-ضایعات-فلزی'>مزایده  اقلام ضایعات فلزی / مزایده, مزایده  اقلام ضایعات فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242666/مزایده-واگذاری-واحد-آشپزخانه--'>مزایده واگذاری واحد آشپزخانه... / مزایده , مزایده واگذاری واحد آشپزخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242721/مزایده-فروش-دو-خط-تولید-میلگرد'>مزایده فروش دو خط تولید میلگرد  / مزایده, مزایده فروش دو خط تولید میلگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242724/مزایده-ملک-یک-قطعه-زمین-مساحت-52-11متر'>مزایده ملک یک قطعه زمین مساحت 52.11متر / مزایده,مزایده ملک یک قطعه زمین مساحت 52.11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242764/مزایده-فروش-3-دستگاه-دستمال-کاغذی'>مزایده فروش  3 دستگاه دستمال کاغذی  / مزایده,مزایده فروش  3 دستگاه دستمال کاغذی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242782/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242844/مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات'>مزایده  فروش تعدادی از ماشین آلات / اگهی مزایده ,مزایده  فروش تعدادی از ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242857/مزایده-فروش-خودرو-سواری-کیا-سراتو-2000-سفید-مدل-96'>مزایده فروش خودرو سواری کیا سراتو 2000 سفید مدل 96 / مزایده، مزایده فروش خودرو سواری کیا سراتو 2000 سفید مدل 96</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242895/مزایده-فروش-330-هزار-تن-سنگ-آهن-دانه-بندی'>مزایده فروش  330 هزار تن سنگ آهن دانه بندی  / آگهی مزایده عمومی  ,مزایده فروش  330 هزار تن سنگ آهن دانه بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242915/مزایده-سهم-مشاع-از-پلاک-ثبتی-21-414-مساحت-16300-متر'>مزایده سهم مشاع از پلاک ثبتی 21/414 مساحت 16300 متر  / مزایده,مزایده سهم مشاع از پلاک ثبتی 21/414 مساحت 16300 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242924/مزایده-لوازم-مربوط-به-CNG'>مزایده لوازم مربوط به CNG  / آگهی مزایده عمومی , مزایده لوازم مربوط به CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243003/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243018/مزایده-تراورتن-کرم--'>مزایده تراورتن کرم ... / مزایده,مزایده تراورتن کرم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243039/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-اداری-انباری-مرحله-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری اداری- انباری مرحله دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری اداری- انباری مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243046/مزایده-ساختمانی-در-یک-طبقه-مساحت-103-متر'>مزایده ساختمانی در یک طبقه مساحت 103 متر  / مزایده,مزایده ساختمانی در یک طبقه مساحت 103 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243231/مزایده-آپارتمان-مساحت-هشتاد-متر'>مزایده آپارتمان مساحت هشتاد متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت هشتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243234/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-97-34متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 97.34متر  / مزایده, مزایده منزل مسکونی مساحت 97.34متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243240/مزایده-66-سهم-مشاع-از-394-سهم-ششدانگ-خانه-بخش-5-یزد'>مزایده 66 سهم مشاع از 394 سهم ششدانگ خانه بخش 5 یزد  / مزایده,مزایده 66 سهم مشاع از 394 سهم ششدانگ خانه بخش 5 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243243/مزایده-فروش-ملک-جدول-جوی-متروکه-مساحت-38-74متر'>مزایده فروش ملک جدول جوی متروکه مساحت 38.74متر  / مزایده,مزایده فروش ملک جدول جوی متروکه مساحت 38.74متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243304/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-150-متر-مربع-با-کابری-گل-فروشی--'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 150 متر مربع  با کابری گل فروشی ... / مزایده ، مزایده یک قطعه زمین به مساحت 150 متر مربع  با کابری گل فروشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243326/مزایده-یک-باب-مغازه-در-ترمینال'>مزایده یک باب مغازه در ترمینال   / آگهی مزایده عمومی, مزایده یک باب مغازه در ترمینال  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243352/مزایده-فروش-کولرهای-اسپیلت-دایکن'>مزایده فروش کولرهای اسپیلت دایکن / مزایده، مزایده فروش کولرهای اسپیلت دایکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243360/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-282-01متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت 282.01متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت 282.01متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243367/مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-محل-غرفه'>مزایده واگذاری بصورت اجاره محل غرفه / مزایده واگذاری بصورت اجاره محل غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243396/مزایده-اماکن-مازاد--'>مزایده اماکن مازاد... / مزایده,  مزایده اماکن مازاد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243448/مزایده-آپارتمان-قطعه-16-تفکیکی-مساحت-121-71متر'>مزایده آپارتمان قطعه 16 تفکیکی مساحت 121.71متر / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه 16 تفکیکی مساحت 121.71متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243841/مزایده-اقلام-تاسیسات-مستعمل'>مزایده اقلام تاسیسات مستعمل / مزایده, مزایده اقلام تاسیسات مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242365/مزایده-یکباب-ساختمان-قطعه-254-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده یکباب ساختمان قطعه 254 تفکیکی نوبت اول  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان قطعه 254 تفکیکی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242384/مزایده-سرویس-چدن--اتو-پرس--'>مزایده سرویس چدن - اتو پرس... / مزایده , مزایده سرویس چدن - اتو پرس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242507/مزایده-یک-دستگاه-باسکول-50-تنی--'>مزایده یک دستگاه باسکول 50 تنی ... / مزایده, مزایده یک دستگاه باسکول 50 تنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242598/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سمند--مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی سمند  - مرحله دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سمند  - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242680/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-یک-واحد-مسکونی-مساحت-257متر'>مزایده سه دانگ مشاع از یک واحد مسکونی مساحت 257متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از یک واحد مسکونی مساحت 257متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242708/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-684متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 684متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 684متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242711/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-9434-فرعی-از-71-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی شماره 9434 فرعی از 71 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 9434 فرعی از 71 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242740/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-62-48متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 62.48متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 62.48متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242771/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242781/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پیکان'>مزایده فروش یک دستگاه پیکان / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242856/مزایده-یک-دستگاه-خودپرداز-techno4w-مدل-94-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودپرداز techno4w مدل 94 نوبت دوم / مزایده, مزایده یک دستگاه خودپرداز techno4w مدل 94 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242868/مزایده-واگذاری-اجاره-چهار-دستگاه-کانکس-فرهنگی-مطبوعاتی-و--'>مزایده  واگذاری اجاره چهار دستگاه کانکس فرهنگی مطبوعاتی و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری اجاره چهار دستگاه کانکس فرهنگی مطبوعاتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242965/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-جی-تی-ایکس'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید جی تی ایکس / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243002/مزایده-یک-دستگاه-دکل-جرثقیل-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه دکل جرثقیل  نوبت دوم  / ​آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه دکل جرثقیل  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243006/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-دو-کاشمر'>مزایده ششدانگ زمین بخش دو کاشمر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش دو کاشمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243015/مزایده-پرده-توری-مارک-بلامنت-پرده-توری-با-مارک-گلوریا-و--'>مزایده پرده توری مارک بلامنت، پرده توری با مارک گلوریا و... / مزایده, مزایده پرده توری مارک بلامنت، پرده توری با مارک گلوریا و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243082/مزایده-خودرو-پیکان-مدل-83'>مزایده خودرو پیکان مدل 83  / مزایده ,مزایده خودرو پیکان مدل 83 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243093/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-153-متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 153 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 153 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243268/مزایده-یک-واحد-گاوداری-مساحت-3500متر'>مزایده یک واحد گاوداری مساحت 3500متر / مزایده , مزایده یک واحد گاوداری مساحت 3500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243378/مزایده-ساختمان-تجاری-اداری-مساحت-1097متر-نوبت-اول'>مزایده ساختمان تجاری اداری مساحت 1097متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ساختمان تجاری اداری مساحت 1097متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243515/مزایده-ششدانگ-عمارت-قدمت-25-سال-اعیانی-65-65متر'>مزایده ششدانگ عمارت قدمت 25 سال اعیانی 65.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت قدمت 25 سال اعیانی 65.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242393/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پراید'>مزایده فروش خودرو سواری پراید  / مزایده,مزایده فروش خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242515/مزایده-یک-دستگاه-جت-پرینتر-صنعتی'>مزایده یک دستگاه جت پرینتر صنعتی / مزایده, مزایده یک دستگاه جت پرینتر صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242744/استعلام-ساخت-و-پخش-برنامه-زنده-رادیویی--'>استعلام ساخت و پخش برنامه زنده رادیویی... / استعلام, استعلام ساخت و پخش برنامه زنده رادیویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242753/استعلام-مکمل-ید-و-فولیک-اسید-قرص-روکش-دار--'>استعلام مکمل ید و فولیک اسید قرص روکش دار .. / استعلام, استعلام مکمل ید و فولیک اسید قرص روکش دار ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242757/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه ای / استعلاموتعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242770/استعلام-ویتامین-D3-قرص'>استعلام ویتامین D3 قرص / استعلاماستعلام ویتامین D3 قرص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242775/استعلام-شنسل-مرغ-بدون-کتف-و-بال-منجمد'>استعلام  شنسل مرغ بدون کتف و بال منجمد / استعلام, استعلام  شنسل مرغ بدون کتف و بال منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242777/استعلام-خرید-یک-دستگاه-قایق-موتوری-لاور'>استعلام خرید یک دستگاه قایق موتوری لاور / استعلام, خرید یک دستگاه قایق موتوری لاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242780/استعلام-کتاب-داستان-کودک--'>استعلام کتاب داستان کودک... / استعلام, استعلام کتاب داستان کودک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242793/استعلام-خرید-تابلوهای-برق'>استعلام خرید تابلوهای برق  / استعلام, خرید تابلوهای برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242802/استعلام-کارتریج-پرینتر-B-G-برای-پرینتر-HP-یا-85A--'>استعلام کارتریج پرینتر B&G برای پرینتر HP یا 85A... / استعلام,استعلام کارتریج پرینتر B&G برای پرینتر HP یا 85A...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242815/استعلام-دستگاه-اره-کن-چند-کاره-دستگاه-برش'>استعلام دستگاه اره کن چند کاره، دستگاه برش / استعلام,استعلام دستگاه اره کن چند کاره، دستگاه برش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242817/استعلام-تجهیز-چاه--'>استعلام تجهیز چاه ... / استعلام , استعلام تجهیز چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242821/استعلام-خرید-ups-با-متعلقات--'>استعلام خرید ups با متعلقات ... / استعلام,استعلام خرید ups با متعلقات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242822/استعلام-قرص-آهن'>استعلام قرص آهن  / استعلام, استعلام قرص آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242843/تجدید-مناقصه-آبرسانی-به-مجتمع---(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه آبرسانی به مجتمع ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه آبرسانی به مجتمع ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242873/استعلام-الکتروموتور-پمپ'>استعلام الکتروموتور پمپ / استعلام,الکتروموتور پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242874/استعلام-هارد'>استعلام هارد  / استعلام ,  استعلام هارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242882/استعلام-هارد-دیسک'>استعلام هارد دیسک / استعلام , استعلام هارد دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242890/استعلام-وانت-کمک-دار-فوتون-تونلند-دو-کابین-بنزینی'>استعلام وانت کمک دار فوتون تونلند دو کابین بنزینی / استعلام, استعلام وانت کمک دار فوتون تونلند دو کابین بنزینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242905/استعلام-مینی-بوس-ایاب-و-ذهاب--'>استعلام مینی بوس ایاب و ذهاب... / استعلام, استعلام مینی بوس ایاب و ذهاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242912/استعلام-میز-هند-کاردرمانی-شولدرویل-و--'>استعلام میز هند کاردرمانی، شولدرویل و ... / استعلام, میز هند کاردرمانی، شولدرویل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242916/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودروی-سواری-جهت-انجام-امورات-اداری'>استعلام اجاره یک دستگاه خودروی سواری جهت انجام امورات اداری / استعلام, استعلام اجاره یک دستگاه خودروی سواری جهت انجام امورات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242928/استعلام-خرید-سبد-مواد-غذایی'>استعلام خرید سبد مواد غذایی / استعلام,خرید سبد مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242931/استعلام-سیستم-کامل-کامپیوتر--'>استعلام سیستم کامل کامپیوتر... / استعلام, استعلام سیستم کامل کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242940/استعلام-اولتراسوند'>استعلام اولتراسوند / استعلام,استعلام اولتراسوند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242960/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-10-8-اتمسفر'>استعلام  لوله پلی اتیلن 10-8 اتمسفر  / استعلام,  لوله پلی اتیلن 10-8 اتمسفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242968/استعلام-دستگاه-تصفیه-آب-نیمه-صنعتی-یک-دستگاه-با-نصب'>استعلام دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی یک دستگاه با نصب  / استعلام, دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی یک دستگاه با نصب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242972/استعلام-کارت-الکترونیکی-و--'>استعلام کارت الکترونیکی و... / استعلام,کارت الکترونیکی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242993/فراخوان-به-کارگیری-نیروی-راننده-خدمات--نوبت-دوم'>فراخوان به کارگیری نیروی راننده خدمات   نوبت دوم  / مناقصه عمومی, فراخوان به کارگیری نیروی راننده خدمات   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242994/استعلام-نمایشگر-الکترونیکی-لمسی-55-اینچ'>استعلام نمایشگر الکترونیکی لمسی 55 اینچ / استعلام,استعلام نمایشگر الکترونیکی لمسی 55 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242997/استعلام-نرم-افزار-جامع-بانک-اطلاعاتی--'>استعلام نرم افزار جامع بانک اطلاعاتی... / استعلام, استعلام نرم افزار جامع بانک اطلاعاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242998/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-حرارتی-و-برودتی--'>استعلام تعمیر و نگهداری سیستم حرارتی و برودتی... / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری سیستم حرارتی و برودتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243000/استعلام-سوئیچ'>استعلام سوئیچ / استعلام , استعلام سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243005/استعلام-اجاره-سالن'>استعلام اجاره سالن / استعلام,اجاره سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243009/استعلام-سه-دستگاه-پمپ-کف-کش-دو-اینچ-استیل-تکفاز-50-متری-فلوتر-دار'>استعلام سه دستگاه پمپ کف کش دو اینچ استیل تکفاز 50 متری فلوتر دار  / استعلام, سه دستگاه پمپ کف کش دو اینچ استیل تکفاز 50 متری فلوتر دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243020/استعلام-مطالعات-مهندسی-ارزش-طرح-احداث-سد--'>استعلام مطالعات مهندسی ارزش طرح احداث سد ... / استعلام , استعلام مطالعات مهندسی ارزش طرح احداث سد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243094/استعلام-قطعات-یدکی-جرثقیلهای-دماگ'>استعلام قطعات یدکی جرثقیلهای دماگ / استعلام , استعلام قطعات یدکی جرثقیلهای دماگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243146/استعلام-تحویل-کارت-ملی'>استعلام تحویل کارت ملی / استعلام, تحویل کارت ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243147/استعلام-دستگاه-تهویه-هوا'>استعلام دستگاه تهویه هوا / استعلام,دستگاه تهویه هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243151/استعلام-میکروست'>استعلام میکروست / استعلام, میکروست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243156/استعلام-تشک-محافظ-سالنهای-ورزشی--'>استعلام تشک محافظ سالنهای ورزشی... / استعلام, استعلام تشک محافظ سالنهای ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243157/استعلام-PLUSTEK-SECURESCAN'>استعلام PLUSTEK SECURESCAN / استعلام,PLUSTEK SECURESCAN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243188/استعلام-عملیات-اجرایی-خط-انتقال--'>استعلام عملیات اجرایی خط انتقال ... / استعلام , استعلام عملیات اجرایی خط انتقال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242534/مزایده-یکدستگاه-مشعل-منصوب-بر-روی-دیگ-بخار-و--'>مزایده  یکدستگاه مشعل منصوب بر روی دیگ بخار و ... / مزایده, مزایده  یکدستگاه مشعل منصوب بر روی دیگ بخار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242768/مزایده-پنج-عدد-تانکر-ده-هزار-لیتری'>مزایده پنج عدد تانکر ده هزار لیتری / مزایده اموال منقول, مزایده پنج عدد تانکر ده هزار لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242776/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242820/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-4200متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 4200متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 4200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242920/فراخوان-مزایده-اجرای-عملیات-طرح-تفکیک-از-مبدا-پسماندهای-خشک-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده  اجرای عملیات طرح تفکیک از مبدا پسماندهای خشک- نوبت دوم  / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده  اجرای عملیات طرح تفکیک از مبدا پسماندهای خشک- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242950/مزایده-خودروی-پراید'>مزایده خودروی پراید  / اگهی مزایده , مزایده خودروی پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243021/مزایده-منزل-مسکونی-دارای-سند-رمسی-بخش-سه-بجنورد-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی دارای سند رمسی بخش سه بجنورد نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی دارای سند رمسی بخش سه بجنورد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243221/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-115-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 115 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 115 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243226/مزایده-ملک-تجاری-مسکونی-مساحت-عرصه-59-46متر'>مزایده ملک تجاری مسکونی مساحت عرصه 59.46متر  / مزایده,مزایده ملک تجاری مسکونی مساحت عرصه 59.46متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242559/مزایده-زمین-محصور-شده--سیلوی-سیمان--پمپ-وکیوم'>مزایده زمین محصور شده ، سیلوی سیمان ، پمپ وکیوم  / اگهی مزایده ,مزایده زمین محصور شده ، سیلوی سیمان ، پمپ وکیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242581/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-143-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 143 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 143 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242653/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-عرصه-225-66متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 225.66متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 225.66متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242714/مزایده-فروش-شیشه-شور--مایع-سفید-کننذه-و--'>مزایده فروش شیشه شور ، مایع سفید کننذه و... / مزایده,مزایده فروش شیشه شور ، مایع سفید کننذه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242755/مزایده-فروش-ماشین-خم-کن'>مزایده فروش ماشین خم کن / مزایده , مزایده فروش ماشین خم کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242813/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-438-فرعی-مساحت-120متر'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 438 فرعی مساحت 120متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 438 فرعی مساحت 120متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242955/مزایده-یک-قطعه-زمین-محصور-بخش-13-مشهد-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه زمین محصور بخش 13 مشهد مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین محصور بخش 13 مشهد مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242958/مزایده-یک-قطعه-زمین-محصور-به-شماره-پلاک-44-فرعی-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه زمین محصور به شماره پلاک 44 فرعی مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین محصور به شماره پلاک 44 فرعی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242963/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-و-یک-قطعه-زمین-مال-غیرمنقول'>مزایده یکباب منزل مسکونی و یک قطعه زمین مال غیرمنقول / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی و یک قطعه زمین مال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243314/مزایده-واحد-مسکونی-مساحت-77-66متر-و-ده-سهم-از-پلاک-ثبتی-یک-فرعی'>مزایده واحد مسکونی مساحت 77.66متر و ده سهم از پلاک ثبتی یک فرعی / مزایده,مزایده واحد مسکونی مساحت 77.66متر و ده سهم از پلاک ثبتی یک فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243366/مزایده-پلاک-ثبتی-19-فرعی-بخش-4-ثبت-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی 19 فرعی بخش 4 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 19 فرعی بخش 4 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243371/مزایده-قطعاتی-از-تنه-جرثقیل-قابل-نصب-روی-ماشین-های-سنگین'>مزایده قطعاتی از تنه جرثقیل قابل نصب روی ماشین های سنگین / مزایده,مزایده قطعاتی از تنه جرثقیل قابل نصب روی ماشین های سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243471/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-عرصه-413متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 413متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 413متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243531/مزایده-15-قطعه-زمین-زراعی-آبی-و-دیمی-نوبت-اول'>مزایده 15 قطعه زمین زراعی آبی و دیمی نوبت اول / مزایده,مزایده 15 قطعه زمین زراعی آبی و دیمی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243536/مزایده-یک-دستگاه-واحد-آپارتمانی-مساحت-78-80متر-نوبت-اول'>مزایده یک دستگاه واحد آپارتمانی مساحت 78.80متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک دستگاه واحد آپارتمانی مساحت 78.80متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243550/مزایده-یک-قطعه-زمین-جای-خانه-مساحت-260متر'>مزایده یک قطعه زمین جای خانه مساحت 260متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین جای خانه مساحت 260متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243561/مزایده-خانه-مسکونی-با-سند-عادی-اعیانی-آجری-مساحت-80متر'>مزایده خانه مسکونی با سند عادی اعیانی آجری مساحت 80متر / مزایده,مزایده خانه مسکونی با سند عادی اعیانی آجری مساحت 80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242425/مزایده-یکباب-ساختمان-مساحت-434-96متر'>مزایده یکباب ساختمان مساحت 434.96متر  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مساحت 434.96متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242436/مزایده-یکباب-ساختمان-مساحت-429-88متر'>مزایده یکباب ساختمان مساحت 429.88متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مساحت 429.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242783/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-با-دیوار-بلوکی-سیمانی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین محصور با دیوار بلوکی سیمانی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور با دیوار بلوکی سیمانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242872/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دو-مساحت-93-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو مساحت 93.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو مساحت 93.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243342/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-10-تفکیکی-بخش-5-تبریز'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 10 تفکیکی بخش 5 تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 10 تفکیکی بخش 5 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243364/مزایده-پلاک-فرعی-488-از-339-اصلی'>مزایده پلاک فرعی 488 از 339 اصلی / مزایده,مزایده پلاک فرعی 488 از 339 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242467/مزایده-خودرو-سواری-مرسدس-بنز'>مزایده خودرو سواری مرسدس بنز / مزایده, مزایده خودرو سواری مرسدس بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243199/استعلام-سرنگ-استریلیزه-یکبار-مصرف--'>استعلام سرنگ استریلیزه یکبار مصرف... / استعلام, استعلام سرنگ استریلیزه یکبار مصرف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243204/استعلام-خرید-تجهیزات-دولت-الکترونیک--'>استعلام خرید تجهیزات دولت الکترونیک ... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات دولت الکترونیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243205/استعلام-تجهیزات-سیستم-های-هیدرولیکی'>استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی / استعلام , استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243207/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-حمل-و-نقل'>استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل / استعلام, استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243214/استعلام-پمپ-کولر-آبی-و-ترموستات-دوجداره-و--'>استعلام پمپ کولر آبی و ترموستات دوجداره و ... / استعلام,استعلام پمپ کولر آبی و ترموستات دوجداره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243257/استعلام-کت-و-شلوار-مردانه'>استعلام کت و شلوار مردانه / استعلام, استعلام کت و شلوار مردانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243261/استعلام-واگذاری-بهنگام-سازی-اطلاعات-کدپستی-ده-رقمی'>استعلام واگذاری بهنگام سازی اطلاعات کدپستی ده رقمی  / استعلام,  واگذاری بهنگام سازی اطلاعات کدپستی ده رقمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243264/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام  کیس کامپیوتر / استعلام, استعلام  کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243267/استعلام-سوئیچ-24-پورت'>استعلام سوئیچ 24 پورت / استعلام, سوئیچ 24 پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243273/استعلام-گاز-دور-دوخت-نخ-20-با-مارک-کاوه---'>استعلام  گاز دور دوخت نخ 20 با مارک کاوه  ... / استعلام,استعلام  گاز دور دوخت نخ 20 با مارک کاوه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243280/مناقصه-احداث-شبکه-روشنایی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث شبکه روشنایی  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه احداث شبکه روشنایی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243291/استعلام-یو-پی-اس-فاران'>استعلام  یو پی اس فاران  / استعلام,  یو پی اس فاران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243305/استعلام-یک-عدد-سوئیچ-24-پورت-2960'>استعلام  یک عدد سوئیچ 24 پورت 2960 / استعلام,استعلام  یک عدد سوئیچ 24 پورت 2960</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243309/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-رایانه--'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه ... / استعلام, استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243324/استعلام-یک-دستگاه-بلوکه-سیلندر-ژنراتور-موتور-دیزلی'>استعلام یک دستگاه بلوکه سیلندر ژنراتور موتور دیزلی / استعلام, استعلام یک دستگاه بلوکه سیلندر ژنراتور موتور دیزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243328/استعلام-یک-عدد-سوئیچ-24-پورت-2960'>استعلام یک عدد سوئیچ 24 پورت 2960 / استعلام,استعلام یک عدد سوئیچ 24 پورت 2960</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243334/فراخوان-مناقصه-عملیات-تکمیل-شبکه-برق-فشار-متوسط-و-ضعیف-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات تکمیل شبکه برق فشار متوسط و ضعیف نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات تکمیل شبکه برق فشار متوسط و ضعیف نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243346/مناقصه-اجرای-پروژه-زیرسازی-آسفالت-و-جدول-گذاری--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه زیرسازی آسفالت و جدول گذاری - نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه زیرسازی آسفالت و جدول گذاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243373/استعلام-سوئیچ'>استعلام سوئیچ / استعلام,سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243383/استعلام-چاپ'>استعلام چاپ  / استعلام , استعلام چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243384/استعلام-راه-بند-مکانیکی'>استعلام راه بند مکانیکی  / استعلام, راه بند مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243390/استعلام-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام تجهیزات کامپیوتری  / استعلام, تجهیزات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243391/استعلام-سوئیچ'>استعلام سوئیچ / استعلام , استعلام سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243395/استعلام-سیم-بکسل-سوپر-پلاست'>استعلام سیم بکسل سوپر پلاست  / استعلام، استعلام سیم بکسل سوپر پلاست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243416/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کولر-ایستاده-تک-پانل-سرمایشی-و-گرمایشی'>استعلام خرید یک دستگاه کولر ایستاده تک پانل سرمایشی و گرمایشی  / استعلام, خرید یک دستگاه کولر ایستاده تک پانل سرمایشی و گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243431/استعلام-سوند-ساکشن-پزشکی'>استعلام سوند ساکشن پزشکی  / استعلام, سوند ساکشن پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243433/استعلام-ظروف-یکبار-مصرف'>استعلام ظروف یکبار مصرف / استعلام,استعلام ظروف یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243440/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243447/استعلام-لانچ-باکس-بزرگ--لیوان-یکبار-مصرف-و--'>استعلام لانچ باکس بزرگ ، لیوان یکبار مصرف و.... / استعلام, لانچ باکس بزرگ ، لیوان یکبار مصرف و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243463/استعلام-باتری--'>استعلام باتری ... / استعلام , استعلام باتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243468/استعلام-تامین-ملزومات-طرح-کابل-سرقتی'>استعلام تامین ملزومات طرح کابل سرقتی  / استعلام, استعلام  تامین ملزومات طرح کابل سرقتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243470/استعلام-برنج'>استعلام برنج / استعلام , استعلام برنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243474/استعلام-تامین-ملزومات-و-اجرای-طرح-تبدیل-فیبرنوری-هوایی-به-زمینی'>استعلام تامین ملزومات و اجرای طرح تبدیل فیبرنوری هوایی به زمینی / استعلام ,  استعلام تامین ملزومات و اجرای طرح تبدیل فیبرنوری هوایی به زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243484/استعلام-دستگاه-کالیبراسیون-فشار-هیدرولیکی'>استعلام دستگاه کالیبراسیون فشار هیدرولیکی / استعلام , استعلام دستگاه کالیبراسیون فشار هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243498/استعلام-یک-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام یک دستگاه کامپیوتر / استعلام, استعلام یک دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243499/استعلام-خرید-شیر-تنظیم-تزریق-کلر--'>استعلام خرید شیر تنظیم تزریق کلر... / استعلام, استعلام خرید شیر تنظیم تزریق کلر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243517/استعلام-ماشین-حساب-رومیزی'>استعلام ماشین حساب رومیزی  / استعلام, ماشین حساب رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243539/استعلام-تامین-4-دستگاه-خودرو-در-شهرستان-ها'>استعلام تامین 4 دستگاه خودرو در شهرستان ها / استعلام, استعلام تامین 4 دستگاه خودرو در شهرستان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243542/استعلام-اب-معدنی-و--'>استعلام اب معدنی و ... / استعلام,استعلام اب معدنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243543/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام,استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243548/استعلام-نوشابه-100-شل'>استعلام نوشابه 100 شل / استعلام, نوشابه 100 شل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243559/استعلام-قطعات-کامپیوتر-با-مشخصات-پیوست'>استعلام قطعات کامپیوتر با مشخصات پیوست / استعلام, قطعات کامپیوتر با مشخصات پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243569/استعلام-مانیتور-19-سامسونگ-کی-برد-موس-گوشی-تلفن---'>استعلام مانیتور 19 سامسونگ، کی برد، موس، گوشی تلفن .... / استعلام, مانیتور 19 سامسونگ، کی برد، موس، گوشی تلفن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242487/مزایده-پلاک-ثبتی-12677-فرعی-از-3467-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 12677 فرعی از 3467 اصلی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 12677 فرعی از 3467 اصلی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242592/مزایده-دو-دستگاه-پرس-ضربه-ای-200-تن'>مزایده دو دستگاه پرس ضربه ای 200 تن / مزایده,مزایده دو دستگاه پرس ضربه ای 200 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242734/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-مساحت-عرصه-209-40متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت عرصه 209.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت عرصه 209.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242774/مزایده-سینک-ظرفشویی-و--'>مزایده سینک ظرفشویی و ... / مزایده سینک ظرفشویی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242807/مزایده-سیم-کارت'>مزایده سیم کارت / مزایده, مزایده سیم کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242808/مزایده-فروش-تعداد-1-تخته-فرش'>مزایده فروش تعداد 1 تخته فرش / مزایده فروش تعداد 1 تخته فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242954/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243059/مزایده-50-من-زمین-زعفران'>مزایده 50 من زمین زعفران / مزایده,مزایده 50 من زمین زعفران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243070/مزایده-کفش-و-کیف'>مزایده کفش و کیف  / مزایده , مزایده کفش و کیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243073/مزایده-ملک-مساحت-130-000-000-متر'>مزایده ملک مساحت 130.000.000 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 130.000.000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243124/مزایده-زمین-بخش-دو-کرمان-ابعاد-50-70-متر'>مزایده زمین بخش دو کرمان ابعاد 50*70 متر / مزایده,مزایده زمین بخش دو کرمان ابعاد 50*70 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243127/مزایده-نیم-دانگ-از-کل-ششدانگ-منزل-مسکونی-مشاع'>مزایده نیم دانگ از کل ششدانگ منزل مسکونی مشاع / مزایده,مزایده نیم دانگ از کل ششدانگ منزل مسکونی مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243185/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-25-فارس'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 25 فارس  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 25 فارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243279/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده , مزایده قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243461/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-7-فرعی-بخش-25-فارس'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 7 فرعی بخش 25 فارس / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 7 فرعی بخش 25 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243466/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-تحت-پلاک-45-فرعی-از-736-اصلی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه تحت پلاک 45 فرعی از 736 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه تحت پلاک 45 فرعی از 736 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243748/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مساحت-75-متر-مرحله-اول'>مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 75 متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 75 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242362/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت سیصد متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242411/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242593/مزایده-ملک-مساحت-هشتاد-متر-دو-خوابه'>مزایده ملک مساحت هشتاد متر دو خوابه / مزایده,مزایده ملک مساحت هشتاد متر دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242616/مزایده-ملک-شماره-3226-فرعی-از-26-اصلی'>مزایده ملک شماره 3226 فرعی از 26 اصلی / مزایده, مزایده ملک شماره 3226 فرعی از 26 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242625/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-184-21متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 184.21متر  / مزایده, مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 184.21متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242646/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-187-60متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 187.60متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 187.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242685/مزایده-ششدانگ-زمین-و-یک-واحد-تجاری-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین و یک واحد تجاری نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین و یک واحد تجاری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242689/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-124-فرعی-بخش-8-کرمانشاه-عرصه-168متر'>مزایده پلاک ثبتی شماره 124 فرعی بخش 8 کرمانشاه عرصه 168متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 124 فرعی بخش 8 کرمانشاه عرصه 168متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242693/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-یک-هکتار-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت یک هکتار نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت یک هکتار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242763/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-101-05متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 101.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 101.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242875/مزایده-دو-باب-آپارتمان-طبقه-شش-و-سوم-تجاری-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده دو باب آپارتمان طبقه شش و سوم تجاری مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده دو باب آپارتمان طبقه شش و سوم تجاری مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242903/مزایده-ملک-مساحت-هشتاد-متر'>مزایده ملک مساحت هشتاد متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت هشتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242970/مزایده-یک-واحد-تجاری-نوبت-اول'>مزایده یک واحد تجاری نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد تجاری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242979/مزایده-باغ-ساختمان-زمین-زراعی-و-منزل-مسکونی-کلنگی'>مزایده باغ.ساختمان .زمین زراعی و منزل مسکونی کلنگی  / مزایده,مزایده باغ.ساختمان .زمین زراعی و منزل مسکونی کلنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242987/مزایده-واگذاری-معادن-زغالسنگ-داربیدخون-وحتکن'>مزایده واگذاری  معادن زغالسنگ داربیدخون وحتکن  / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری  معادن زغالسنگ داربیدخون وحتکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243030/مزایده-ملک-به-مساحت-22-42متر'>مزایده ملک به مساحت 22.42متر  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 22.42متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243131/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-یک-هکتار-و-5-نی'>مزایده یک قطعه زمین مساحت یک هکتار و 5 نی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت یک هکتار و 5 نی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243225/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243228/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-494-26متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 494.26متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 494.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243237/مزایده-ششدانگ-پلاک-86-فرعی-مساحت-215متر'>مزایده ششدانگ پلاک 86 فرعی مساحت 215متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 86 فرعی مساحت 215متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243289/مزایده-فروش-ششدانگ-خودرو-وانت-مزدا'>مزایده فروش ششدانگ خودرو وانت مزدا / مزایده , مزایده فروش ششدانگ خودرو وانت مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243340/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243544/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-450-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 450 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 450 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243566/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-579-12متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 579.12متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 579.12متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242391/مزایده-دو-فقره-سیم-کارت--'>مزایده دو فقره سیم کارت... / مزایده, مزایده دو فقره سیم کارت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242543/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه سواری سمند / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242554/مزایده-تمامت-ششدانگ-مفروزی-پلاک-554-فرعی-مساحت-508-متر'>مزایده تمامت ششدانگ مفروزی پلاک 554 فرعی مساحت 508 متر  / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ مفروزی پلاک 554 فرعی مساحت 508 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242613/مزایده-یک-دستگاه-جرثقیل'>مزایده یک دستگاه جرثقیل  / مزایده, مزایده یک دستگاه جرثقیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242635/مزایده-فروش-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش خط تلفن همراه / مزایده , مزایده فروش خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242669/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-صد-و-شصت-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت صد و شصت متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت صد و شصت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242765/مزایده-فروش-چهار-تخته-فرش'>مزایده فروش چهار تخته فرش / مزایده , مزایده فروش چهار تخته فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242766/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیون-کشنده-بنز--مرحله-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه کامیون کشنده بنز - مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کامیون کشنده بنز - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243049/مزایده-آپارتمان-مساحت-58-72متر-قطعه-دو-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مساحت 58.72متر قطعه دو تفکیکی  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 58.72متر قطعه دو تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243241/مزایده-منزل-مسکونی-زیربنای-ساخت-118-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی زیربنای ساخت 118 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی زیربنای ساخت 118 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243285/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-1200متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1200متر / مزایده , مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242404/مزایده-صندلی-ماساژور-و-دستگاه-لیزر'>مزایده صندلی ماساژور و دستگاه لیزر / مزایده, مزایده صندلی ماساژور و دستگاه لیزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242756/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-98-22متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 98.22متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 98.22متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242796/مزایده-سیم-کارت-خودرو--'>مزایده سیم کارت، خودرو... / مزایده, مزایده سیم کارت، خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242949/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-بنز-گازوئیل-سوز'>مزایده یک دستگاه کامیون بنز گازوئیل سوز / مزایده , مزایده یک دستگاه کامیون بنز گازوئیل سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243061/مزایده-یکدستگاه-فر-پیتزا-و--'>مزایده  یکدستگاه فر پیتزا و ... / مزایده, مزایده  یکدستگاه فر پیتزا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243247/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-989-85متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 989.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 989.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242463/تجدید-مزایده-عمومی-فروش-سهام-متعلق'>تجدید مزایده عمومی فروش سهام متعلق / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده عمومی فروش سهام متعلق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242460/مزایده-انواع-کت-و-شلوار-مردانه-و--'>مزایده انواع کت و شلوار مردانه و ... / مزایده, مزایده انواع کت و شلوار مردانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242556/مزایده-سواری-سایپا-141-سفید-مدل-1384'>مزایده سواری سایپا 141 سفید مدل 1384 / مزایده ,مزایده سواری سایپا 141 سفید مدل 1384</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242995/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-361-89متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 361.89متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 361.89متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242546/مزایده-5-دانگ-از-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی-قطعه-34-تفکیکی'>مزایده 5 دانگ از ششدانگ یک واحد مسکونی قطعه 34 تفکیکی / مزایده,مزایده 5 دانگ از ششدانگ یک واحد مسکونی قطعه 34 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243099/مزایده-واگذاری-اجاره-رستوران--بوفه-و--'>مزایده واگذاری اجاره رستوران ، بوفه و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره رستوران ، بوفه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243338/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-177-77متر-و-ششدانگ-زمین'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 177.77متر و ششدانگ زمین / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 177.77متر و ششدانگ زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242494/مزایده-اتومبیل-سواری-تیبا-سفید-و--'>مزایده اتومبیل سواری تیبا سفید و ... / مزایده, مزایده اتومبیل سواری تیبا سفید و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242538/مزایده-پلاک-ثبتی-فرعی-85707-از-6933-اصلی-بخش-دو-تهران'>مزایده پلاک ثبتی فرعی 85707 از 6933 اصلی بخش دو تهران  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی فرعی 85707 از 6933 اصلی بخش دو تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243103/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-عرصه-122-36متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت عرصه 122.36متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت عرصه 122.36متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243106/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-216-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 216 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 216 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243109/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-109-43متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 109.43متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 109.43متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243333/مزایده-ششدانگ-خانه-قطعه-دو-تفکیکی-مساحت-422-25متر'>مزایده ششدانگ خانه قطعه دو تفکیکی مساحت 422.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه قطعه دو تفکیکی مساحت 422.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243414/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-خدماتی-مساحت-161-9متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان خدماتی مساحت 161.9متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان خدماتی مساحت 161.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242922/مزایده-ششدانگ-پلاک-های-2664-و-221-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک های 2664 و 221 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک های 2664 و 221 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243407/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-388-34متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 388.34متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 388.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243571/استعلام-تامین-ملزومات-و-اجرای-طرح-کابل-سرقتی'>استعلام تامین ملزومات و اجرای طرح کابل سرقتی / استعلام بهاء, استعلام تامین ملزومات و اجرای طرح کابل سرقتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243575/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر  / استعلام, کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243578/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر / استعلام,استعلام کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243587/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر / استعلام, استعلام کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243590/استعلام-تامین-ملزومات-و-اجرای-طرح-شبکه-کابل-قدیمی'>استعلام تامین ملزومات و اجرای طرح شبکه کابل قدیمی / استعلام بهاء, استعلام تامین ملزومات و اجرای طرح شبکه کابل قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243593/استعلام-کیس-و--'>استعلام کیس و... / استعلام,کیس و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243598/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-برق-و-مخابرات--'>استعلام تعمیر و نگهداری برق و مخابرات ... / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری برق و مخابرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243602/استعلام-تاکسی-تلفنی-جهت-سرویس-دهی-به-کارکنان'>استعلام تاکسی تلفنی جهت سرویس دهی به کارکنان / استعلام,استعلام تاکسی تلفنی جهت سرویس دهی به کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243605/استعلام-چاپ-و-ارسال-دو-عنوان-کتاب'>استعلام چاپ و ارسال دو عنوان کتاب / استعلام, استعلام چاپ و ارسال دو عنوان کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243609/استعلام-مانیتور-19-LG-چاپگر-لیزری--'>استعلام مانیتور 19 LG، چاپگر لیزری... / استعلام,استعلام مانیتور 19 LG، چاپگر لیزری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243615/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام  کیس کامپیوتر  / استعلام, کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243620/استعلام-مودم-پتون--'>استعلام مودم پتون... / استعلام, استعلام مودم پتون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243621/استعلام-نظارت-کارگاهی-پروژه-های-آبخیزداری'>استعلام نظارت کارگاهی پروژه های آبخیزداری  / استعلام,استعلام نظارت کارگاهی پروژه های آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243622/استعلام-نظارت-کارگاهی'>استعلام نظارت کارگاهی  / استعلام,نظارت کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243625/استعلام-نظارت-کارگاهی-پروژه-های-آبخیزداری-در-حوزه-های-ملی'>استعلام نظارت کارگاهی پروژه های آبخیزداری در حوزه های ملی / استعلام, استعلام نظارت کارگاهی پروژه های آبخیزداری در حوزه های ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243627/استعلام-لب-تاب'>استعلام لب تاب / استعلام , استعلام لب تاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243632/استعلام-کیس'>استعلام کیس / استعلام,استعلام کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243636/استعلام-کیس-مانیتور-19-سامسونگ--'>استعلام کیس، مانیتور 19 سامسونگ، .. / استعلام , استعلام کیس، مانیتور 19 سامسونگ، ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243637/استعلام-کیس-مانیتور-و--'>استعلام کیس-مانیتور و .. / استعلام , استعلام کیس-مانیتور و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243638/استعلام-اجرای-جدول-گذاری'>استعلام اجرای جدول گذاری  / استعلام ,استعلام اجرای جدول گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243640/استعلام-پوشاک-امدادی--'>استعلام پوشاک امدادی ... / استعلام, استعلام پوشاک امدادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243642/استعلام-278-بسته-500-گرمی-چای-ایرانی-مرغوب-و--'>استعلام 278 بسته 500 گرمی چای ایرانی مرغوب و ... / استعلام,استعلام 278 بسته 500 گرمی چای ایرانی مرغوب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243643/استعلام-کیس'>استعلام کیس / استعلام,استعلام کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243644/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, ​تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243649/استعلام-کیس'>استعلام کیس / استعلام,استعلام کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243650/استعلام-کیس-مانیتور-19-سامسونگ-کی-برد-موس'>استعلام کیس، مانیتور 19 سامسونگ، کی برد، موس / استعلام,استعلام کیس، مانیتور 19 سامسونگ، کی برد، موس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243661/استعلام-کیس-مانیتور-19-سامسونگ-کی-برد-جنیوس--'>استعلام کیس، مانیتور 19 سامسونگ، کی برد جنیوس .. / استعلام, استعلام کیس، مانیتور 19 سامسونگ، کی برد جنیوس ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243670/استعلام-صندلی-مخصوص-امتحان-مدل-E4-جنس-پلاستیکی'>استعلام صندلی  مخصوص امتحان مدل E4 جنس پلاستیکی / استعلام, استعلام صندلی  مخصوص امتحان مدل E4 جنس پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243671/استعلام-کیس'>استعلام کیس  / استعلام,استعلام کیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243677/استعلام-باطری-UPS'>استعلام باطری UPS / استعلام , استعلام باطری UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243687/استعلام-اجاق-گاز-برقی-دو-شعله'>استعلام اجاق گاز برقی دو شعله  / استعلام, اجاق گاز برقی دو شعله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243689/استعلام-تمدید-لایسنس-TVS'>استعلام  تمدید لایسنس TVS  / استعلام,استعلام  تمدید لایسنس TVS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243720/استعلام-الکتروپمپ-11-293-2---'>استعلام الکتروپمپ 11/293-2- ... / استعلام,استعلام الکتروپمپ 11/293-2- ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243727/استعلام-لاستیک-12-24-با-تیوپ-و-نوار-مربوطه'>استعلام لاستیک 12*24 با تیوپ و نوار مربوطه / استعلام, استعلام لاستیک 12*24 با تیوپ و نوار مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243731/استعلام-میز-و-نیمکت-3-نفره-دانش-آموز-مدل-دبیرستانی-جنس-mdf'>استعلام میز و نیمکت 3 نفره دانش آموز مدل دبیرستانی جنس mdf  / استعلام, میز و نیمکت 3 نفره دانش آموز مدل دبیرستانی جنس mdf </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243735/استعلام-خرید-فلش-مموری-GB64-برند-HP'>استعلام خرید فلش مموری GB64 برند HP / استعلام, خرید فلش مموری GB64 برند HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243765/فراخوان-امور-خدماتی-خانه'>فراخوان  امور خدماتی خانه / فراخوان  امور خدماتی خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243766/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-مواد-غذایی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد غذایی / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243768/استعلام-لوازمات-نصب-دوربین--تصویر'>استعلام لوازمات نصب دوربین - تصویر / استعلام , استعلام لوازمات نصب دوربین - تصویر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243778/استعلام-کولر-گازی-9000-اینورتردار-برند-ایرانی--'>استعلام کولر گازی 9000 اینورتردار برند ایرانی... / استعلام, استعلام کولر گازی 9000 اینورتردار برند ایرانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243779/استعلام-کیس-مانیتور-موس-کی-برد'>استعلام کیس، مانیتور، موس، کی برد / استعلام, استعلام کیس، مانیتور، موس، کی برد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243782/استعلام-لوازم-نصب-دوربین'>استعلام لوازم نصب دوربین / استعلام,لوازم نصب دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243784/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-آبخیزداری'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات آبخیزداری  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243792/مناقصه-عملیات-آبخیزداری'>مناقصه عملیات آبخیزداری / مناقصه , مناقصه عملیات آبخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242528/مزایده-سواری-سمند'>مزایده سواری سمند / مزایده ,مزایده سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243795/استعلام-سوئیچ-شبکه-24-پورت--'>استعلام سوئیچ شبکه 24 پورت ... / استعلام,استعلام سوئیچ شبکه 24 پورت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243796/استعلام-استکان-پارس-پولکی'>استعلام استکان پارس پولکی / استعلام,استعلام استکان پارس پولکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243808/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243810/استعلام-جوهر-استامپ-آبی'>استعلام جوهر استامپ آبی  / استعلام, جوهر استامپ آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243825/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام , استعلام اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243833/استعلام-خرید-صندلی'>استعلام خرید صندلی / استعلام,خرید صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243836/استعلام-کولر-گازی-ایرانی'>استعلام کولر گازی ایرانی / استعلام کولر گازی ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243838/استعلام-باتری-سرب-اسید-خشک'>استعلام باتری سرب اسید خشک  / استعلام, باتری سرب اسید خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243863/استعلام-چوب-لباسی-فلزی-و--'>استعلام چوب لباسی فلزی و ... / استعلام, استعلام چوب لباسی فلزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243865/استعلام-کالای-درخواستی-فاز-متر-فشار-قوی-230-کیولولت--'>استعلام  کالای درخواستی فاز متر فشار قوی 230 کیولولت ... / استعلام, استعلام  کالای درخواستی فاز متر فشار قوی 230 کیولولت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243866/استعلام-جعبه-پک-سی-دی-با-جلد-گالینگور-سخت-صحافی-شده'>استعلام جعبه پک سی دی با جلد گالینگور سخت صحافی شده  / استعلام, جعبه پک سی دی با جلد گالینگور سخت صحافی شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243870/استعلام-لوله-و-اتصالات'>استعلام لوله و اتصالات  / استعلام,استعلام لوله و اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243872/استعلام-زونکن'>استعلام زونکن / استعلام, استعلام زونکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243876/استعلام-تخم-مرغ'>استعلام تخم مرغ  / استعلام,استعلام تخم مرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243880/استعلام-دو-دستگاه-کیوسک-بانک'>استعلام دو دستگاه کیوسک بانک / استعلام, استعلام دو دستگاه کیوسک بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243886/استعلام-قلم-کوثر'>استعلام قلم کوثر / استعلام,قلم کوثر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243891/استعلام-استفاده-از-خدمات-رفاهی-استخر-شنا'>استعلام استفاده از خدمات رفاهی استخر شنا  / استعلام,استعلام استفاده از خدمات رفاهی استخر شنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243892/استعلام-چای-500-گمی-شاهسوند'>استعلام چای 500 گمی شاهسوند / استعلام, چای 500 گمی شاهسوند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243897/استعلام-سه-کاره-مدل-130FW'>استعلام سه کاره مدل 130FW / استعلام, سه کاره مدل 130FW</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243902/استعلام-کیوسک-بانک'>استعلام کیوسک بانک / استعلام, استعلام کیوسک بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243907/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام , استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243908/استعلام-دریچه-چدنی-منهول--'>استعلام دریچه چدنی منهول... / استعلام, استعلام دریچه چدنی منهول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243910/استعلام-خرید-ملحفه-و-کاور-بالش-یکبار-مصرف--'>استعلام خرید ملحفه و کاور بالش یکبار مصرف... / استعلام, استعلام خرید ملحفه و کاور بالش یکبار مصرف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242385/استعلام-خرید-15000-متر-کابل-خودنگهدار-3-50-50-16-25--'>استعلام خرید 15000 متر کابل خودنگهدار 3*50+50+16+25 ... / استعلام,استعلام خرید 15000 متر کابل خودنگهدار 3*50+50+16+25 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242387/استعلام-خرید-دو-دستگاه-پرینتر-لیزری-اچ-پی'>استعلام خرید دو دستگاه پرینتر لیزری اچ پی / استعلام,استعلام خرید دو دستگاه پرینتر لیزری اچ پی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242392/استعلام-آب-سردکن-20-لیتری'>استعلام  آب سردکن 20 لیتری  / استعلام,  آب سردکن 20 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242399/استعلام-اصلاح-برق-کشی--'>استعلام اصلاح برق کشی ... / استعلام , استعلام اصلاح برق کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242407/استعلام-نرم-افزار-NETBRAIN'>استعلام  نرم افزار NETBRAIN / استعلام,  نرم افزار NETBRAIN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242410/تجدید-مناقصه-عملیات-آبرسانی-به-روستاها'>تجدید مناقصه عملیات آبرسانی به روستاها / آگهی تجدید مناقصه تک مرحله ای,مناقصه عملیات آبرسانی به روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242413/استعلام-4-حلقه-لاستیک-نیسان'>استعلام 4 حلقه لاستیک نیسان / استعلام,استعلام 4 حلقه لاستیک نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242449/استعلام-خرید-و-نصب-دو-عدد-جک-هیدرولیکی-برقی'>استعلام خرید و نصب دو عدد جک هیدرولیکی برقی / استعلام,استعلام خرید و نصب دو عدد جک هیدرولیکی برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242450/فراخوان-عمومی-تهیه-مصالح-و-توسعه-شبکه-و-نصب-انشعابات'>فراخوان عمومی تهیه مصالح و توسعه شبکه و نصب انشعابات  / فراخوان عمومی، فراخوان عمومی تهیه مصالح و توسعه شبکه و نصب انشعابات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242453/استعلام-2000-متر-سیم-10-1'>استعلام 2000 متر سیم 10*1  / استعلام ,استعلام 2000 متر سیم 10*1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242455/استعلام-3-نفر-نیروی-حفاظت-فیزیکی'>استعلام 3 نفر نیروی حفاظت فیزیکی / استعلام, استعلام 3 نفر نیروی حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242524/مناقصه-عملیات-اجرایی-خط-انتقال-آب'>مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال آب / آگهی مناقصه جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه  عملیات اجرایی خط انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242530/فراخوان-مناقصه-نگهداری-و-سرویس-سیستم-تهویه-مطبوع-تاسیسات-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه نگهداری و سرویس سیستم تهویه مطبوع تاسیسات  (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه نگهداری و سرویس سیستم تهویه مطبوع تاسیسات (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242536/استعلام-خرید-گوشت--'>استعلام خرید گوشت ... / استعلام, استعلام خرید گوشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242541/استعلام-خرید-پمپ-آب--مخزن-آب'>استعلام خرید پمپ آب - مخزن آب  / استعلام, خرید پمپ آب - مخزن آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242549/مناقصه-اجرای-عملیات-باقیمانده-برق-و-ابزاردقیق'>مناقصه اجرای عملیات باقیمانده برق و ابزاردقیق / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات باقیمانده برق و ابزاردقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242574/استعلام-خرید-رولبرینگ'>استعلام خرید رولبرینگ / استعلام, استعلام خرید رولبرینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242578/استعلام-تهیه-و-نصب-فنس-تجهیز-چاه-آب--'>استعلام تهیه و نصب فنس، تجهیز چاه آب... / استعلام, استعلام تهیه و نصب فنس، تجهیز چاه آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242582/مناقصه-اجرای-عملیات-برداشت-زباله-و-تنظیف-معابر-شهری--مرحله-دوم--97-5-7'>مناقصه اجرای عملیات برداشت زباله و تنظیف معابر شهری - مرحله دوم  - 97.5.7 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات برداشت زباله و تنظیف معابر شهری - مرحله دوم  - 97.5.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242596/استعلام-افزایش-ظرفیت-سیستم-سرمایشی--'>استعلام افزایش ظرفیت سیستم سرمایشی... / استعلام, استعلام افزایش ظرفیت سیستم سرمایشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242601/مناقصه-عملیات-اجرایی-یک-باب-مخزن-500-مترمکعبی'>مناقصه عملیات اجرایی یک باب مخزن 500 مترمکعبی / آگهی مناقصه جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  عملیات اجرایی یک باب مخزن 500 مترمکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242643/استعلام-گاز-خنک-کننده-صنعتی'>استعلام گاز خنک کننده صنعتی / استعلام, گاز خنک کننده صنعتی فریون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242661/استعلام-خرید-سیستم-اعلام-حریق-پست-چلگرد'>استعلام خرید سیستم اعلام حریق پست چلگرد  / استعلام , استعلام خرید سیستم اعلام حریق پست چلگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242662/مناقصه-تکمیل-کارهای-باقیمانده-ایستگاه-تقلیل-فشار-(نوبت-دوم)'>مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه تقلیل فشار (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه تقلیل فشار (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242682/استعلام-اتصالات--'>استعلام اتصالات ... / استعلام , استعلام اتصالات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242696/مناقصه-تهیه-و-اجرای-مخزن-بتنی-300-مترمکعبی-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و اجرای مخزن بتنی 300 مترمکعبی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تهیه و اجرای مخزن بتنی 300 مترمکعبی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242719/مناقصه-پروژه-گازرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه گازرسانی - نوبت دوم  / مناقصه پروژه گازرسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242722/مناقصه-امور-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-الکتریکی-و-مکانیکی'>مناقصه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی / آگهی مناقصه , مناقصه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242727/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-نمای-کامپوزیت'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای نمای کامپوزیت  / فراخوان عمومی مناقصه , فراخوان تهیه مصالح و اجرای نمای کامپوزیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242747/استعلام-خرید-4-دستگاه-اسپیرال-به-همراه-استراکچر'>استعلام خرید 4 دستگاه اسپیرال به همراه استراکچر / استعلام, خرید 4 دستگاه اسپیرال به همراه استراکچر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242748/تمدید-مناقصه-برقراری-انواع-بیمه-های-تکمیلی'>تمدید مناقصه برقراری انواع بیمه های تکمیلی  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  برقراری انواع بیمه های تکمیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242762/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدمات-پشتیبانی-کسب-و-کار'>استعلام سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242773/استعلام-دستگاه-کیوسک-اطلاعات--'>استعلام دستگاه کیوسک اطلاعات... / استعلام, استعلام دستگاه کیوسک اطلاعات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242797/استعلام-پمپ--'>استعلام پمپ ... / استعلام , استعلام پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242800/استعلام-نگهبانی'>استعلام نگهبانی / استعلام,نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242803/استعلام-رب-گوجه-فرنگی'>استعلام رب گوجه فرنگی  / استعلام ,استعلام رب گوجه فرنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242810/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان--'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی  ساختمان .. / استعلام, استعلام عملیات بهسازی و نوسازی  ساختمان ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242814/استعلام-ساخت-حمل-و-نصب-استوانه-پوسته-تریور--'>استعلام ساخت، حمل و نصب استوانه پوسته تریور... / استعلام, استعلام ساخت، حمل و نصب استوانه پوسته تریور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242827/مناقصه-تامین-57-دستگاه-خودرو-سواری-نوبت-دوم'>مناقصه تامین 57 دستگاه خودرو سواری نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین 57 دستگاه خودرو سواری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242846/فراخوان-نصب-و-راه-اندازی-SNG-خودروی-HD-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان نصب و راه اندازی SNG خودروی HD ـ نوبت دوم / مناقصه, فراخوان نصب و راه اندازی SNG خودروی HD ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242849/فراخوان-ارتقاء-امنیت-بستر-شبکه-LAN-بر-پایه-رایانش-ابری-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان ارتقاء امنیت بستر شبکه LAN بر پایه رایانش ابری ـ نوبت دوم / مناقصه, فراخوان ارتقاء امنیت بستر شبکه LAN بر پایه رایانش ابری ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242854/تجدید-فراخوان-تامین-تجهیزات-اتوماسیون-نودال-بیداری-اسلامی-ـ-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تامین تجهیزات اتوماسیون نودال بیداری اسلامی ـ نوبت دوم / مناقصه, تجدید فراخوان تامین تجهیزات اتوماسیون نودال بیداری اسلامی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242858/فراخوان-مناقصه-واگذاری-حجمی--زمانی-اداره-امور-بهره-برداری-نگهداشت-ـنوبت-دوم'>فراخوان مناقصه واگذاری حجمی - زمانی اداره امور بهره برداری، نگهداشت ـنوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه واگذاری حجمی - زمانی اداره امور بهره برداری، نگهداشت ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242862/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242879/استعلام-اسانسور-جهت-ساختمان-سه-طبقه'>استعلام اسانسور جهت ساختمان سه طبقه / استعلام,استعلام اسانسور جهت ساختمان سه طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242896/استعلام-بهسازی-مامورسرای--'>استعلام بهسازی مامورسرای ... / استعلام, بهسازی مامورسرای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242911/استعلام-خرید-تجهیزات-کاهنده-مصرف-آب'>استعلام خرید تجهیزات کاهنده مصرف آب / استعلام,خرید تجهیزات کاهنده مصرف آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242930/استعلام-روغن-موتور'>استعلام روغن موتور  / استعلام, روغن موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242977/استعلام-مانیتور---'>استعلام مانیتور .... / استعلام, استعلام مانیتور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242985/استعلام-ژل-هیلون-چشمی'>استعلام ژل هیلون چشمی / استعلام,ژل هیلون چشمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242986/استعلام-تجهیزات-CISCO'>استعلام تجهیزات CISCO / استعلام,استعلام تجهیزات CISCO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243010/استعلام-شیر-قطع-و-وصل-برنجی--'>استعلام  شیر قطع و وصل برنجی .. / استعلام, استعلام  شیر قطع و وصل برنجی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243041/مناقصه-عملیات-خدمات-آژانس-درون-و-برون-شهری'>مناقصه عملیات خدمات آژانس درون و برون شهری  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات خدمات آژانس درون و برون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243044/استعلام-جعبه-درب-دار-از-جنس-فایبرگلاس'>استعلام جعبه درب دار از جنس فایبرگلاس  / استعلام , استعلام جعبه درب دار از جنس فایبرگلاس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243055/مناقصه-خرید-رله-های-حفاظتی'>مناقصه خرید رله های حفاظتی   / مناقصه , مناقصه خرید رله های حفاظتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243062/مناقصه-خرید-خدمات-تخصصی-شبکه-بهداشت'>مناقصه خرید خدمات تخصصی شبکه بهداشت  / مناقصه خرید خدمات تخصصی شبکه بهداشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243080/مناقصه-واگذاری-خدمات-ونظافت-ساختمان-حافظ'>مناقصه واگذاری خدمات ونظافت ساختمان حافظ     / اگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات ونظافت ساختمان حافظ    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243117/استعلام-قفل-آویز-3-اینچ-گیرا'>استعلام قفل آویز 3 اینچ گیرا  / استعلام, استعلام قفل آویز 3 اینچ گیرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243136/استعلام-دستگاه-تحویل-غذا--'>استعلام دستگاه تحویل غذا ... / استعلام , استعلام دستگاه تحویل غذا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243137/استعلام-آب-رسانی؛-مدیریت-پسماند-فاضلاب-و-فعالیت-های-تصفیه'>استعلام آب رسانی؛ مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه / استعلام, آب رسانی؛ مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243150/استعلام-لوله-آزمایش-درپوش-قطعه-محافظ-لوله-و--'>استعلام لوله آزمایش، درپوش قطعه محافظ لوله و... / استعلام, استعلام لوله آزمایش، درپوش قطعه محافظ لوله و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243175/استعلام-باکس-برق-مربوط-به-تورچکار---'>استعلام باکس برق مربوط به تورچکار  ... / استعلام , استعلام باکس برق مربوط به تورچکار  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243176/استعلام-سامانه-مدیریت-تغذیه'>استعلام سامانه مدیریت تغذیه / استعلام , استعلام سامانه مدیریت تغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243190/استعلام-عایق-برای-مقاومت-شبکه-ای'>استعلام عایق برای مقاومت شبکه ای  / استعلام ، استعلام عایق برای مقاومت شبکه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243191/استعلام-دستمال-کاغذی-رومیزی-و--'>استعلام دستمال کاغذی رومیزی و... / استعلام, استعلام دستمال کاغذی رومیزی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243193/استعلام-کیت-تشخیص-آمیکاسین-کاربرد-اتو-آنالیزرو'>استعلام کیت تشخیص آمیکاسین کاربرد اتو آنالیزرو / استعلام , استعلام کیت تشخیص آمیکاسین کاربرد اتو آنالیزرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243209/استعلام-اجاره-دو-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405-یا-سمند-مدل-96-به-بالا'>استعلام اجاره دو دستگاه خودرو سواری پژو 405 یا سمند مدل 96 به بالا  / استعلام, اجاره دو دستگاه خودرو سواری پژو 405 یا سمند مدل 96 به بالا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243212/استعلام-کیت'>استعلام کیت  / استعلام , استعلام کیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243216/استعلام-تهیه-و-نصب-ایزوبام'>استعلام تهیه و نصب ایزوبام / استعلام,تهیه و نصب ایزوبام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243229/استعلام-دستکش-دوجداره-ضدحرارت'>استعلام دستکش دوجداره ضدحرارت  / استعلام ، استعلام دستکش دوجداره ضدحرارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243239/استعلام-مقاومت-شبکه-ای'>استعلام  مقاومت شبکه ای / استعلام ، استعلام  مقاومت شبکه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243260/استعلام-دیوارپوش'>استعلام دیوارپوش / استعلام,دیوارپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243266/استعلام-سوئیچ--'>استعلام سوئیچ ... / استعلام , استعلام سوئیچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243287/مناقصه-عملیات-اجرای-توسعه-و-اصلاح-شبکه-توزیع-آب-پراکنده--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب پراکنده ...نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه عملیات اجرای توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب پراکنده ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243307/استعلام-تعمیرات-ضروری-یک-دستگاه-چیلر-مستقر-در-ساختمان--'>استعلام تعمیرات ضروری یک دستگاه چیلر مستقر در ساختمان ... / استعلام,استعلام تعمیرات ضروری یک دستگاه چیلر مستقر در ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243329/استعلام-اجرای-عملیات-عمرانی-در-سطح-منطقه'>استعلام اجرای عملیات عمرانی در سطح منطقه / استعلام, استعلام اجرای عملیات عمرانی در سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243335/مناقصه-عملیات-خدمات-آژانس-درون-و-برون-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خدمات آژانس درون و برون شهری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات خدمات آژانس درون و برون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243349/استعلام-سرند-کامل-دو-طبقه-ای'>استعلام سرند کامل دو طبقه ای  / استعلام ,استعلام سرند کامل دو طبقه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243402/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاه-فیزیک'>استعلام تجهیزات آزمایشگاه فیزیک  / استعلام, تجهیزات آزمایشگاه فیزیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243413/استعلام-اجرای-طرح-حفاظت-فیزیکی--بصری'>استعلام اجرای طرح حفاظت فیزیکی - بصری  / استعلام, اجرای طرح حفاظت فیزیکی - بصری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243430/استعلام-تابلو-سافت-استارت'>استعلام تابلو سافت استارت / استعلام,تابلو سافت استارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243452/استعلام-کارت-بانکی-مغناطیسی-HICO-با-کیفیت-چاپ-بالا'>استعلام کارت بانکی مغناطیسی HICO با کیفیت چاپ بالا  / استعلام, کارت بانکی مغناطیسی HICO با کیفیت چاپ بالا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243467/مناقصه-خرید-کالا-و-تجهیزات-برقی'>مناقصه خرید کالا و تجهیزات برقی  / مناقصه , مناقصه خرید کالا و تجهیزات برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243472/اصلاحیه-مناقصه-احداث-و-تکمیل-هفت-باب-ساختمان-مراکز-بهداشت-شهری'>اصلاحیه مناقصه احداث و تکمیل هفت باب ساختمان مراکز بهداشت شهری  / اصلاحیه مناقصه, مناقصه  احداث و تکمیل هفت باب ساختمان مراکز بهداشت شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243508/استعلام-کت-شلوار'>استعلام کت شلوار / استعلام,استعلام کت شلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243533/استعلام-کابل--کنتاکتور-کنترول-فاز'>استعلام کابل ، کنتاکتور، کنترول فاز  / استعلام, کابل ، کنتاکتور، کنترول فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243535/استعلام-گوشت-راسته-منجمد--'>استعلام گوشت راسته منجمد .. / استعلام , استعلام گوشت راسته منجمد ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243584/تجدید-مناقصه-آبرسانی-به-روستاها'>تجدید مناقصه آبرسانی به روستاها / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه آبرسانی به روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243591/استعلام-کولر-آبی'>استعلام کولر آبی  / استعلام,استعلام کولر آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243594/استعلام-زانو-دوسد-فلنج-90-درجه---'>استعلام زانو دوسد فلنج 90 درجه .... / استعلام, زانو دوسد فلنج 90 درجه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243599/استعلام-کنسرو--'>استعلام کنسرو ... / استعلام , استعلام کنسرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243610/استعلام-رک-12-و-42-یونیت-پایا-سیستم'>استعلام رک 12 و 42 یونیت پایا سیستم / استعلام ,استعلام رک 12 و 42 یونیت پایا سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243613/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام , استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243626/استعلام-باتری-قابل-شارژ--'>استعلام باتری قابل شارژ ... / استعلام,استعلام باتری قابل شارژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243635/استعلام-شارژ-الکتروشوک-lifepak100'>استعلام شارژ الکتروشوک lifepak100 / استعلام, شارژ الکتروشوک lifepak100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243648/استعلام-آبیاری-جنگل'>استعلام  آبیاری جنگل / استعلام, آبیاری جنگل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243651/استعلام-بهاء-سرویس-های-درون-شهری-و-برون-شهری'>استعلام بهاء سرویس های درون شهری و برون شهری / استعلام,استعلام بهاء سرویس های درون شهری و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243655/استعلام-لاستیک'>استعلام لاستیک  / استعلام,استعلام لاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243658/استعلام-میز-بدنسازی-و--'>استعلام میز بدنسازی و... / استعلام,میز بدنسازی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243662/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243665/استعلام-Gap-setting-Tool'>استعلام Gap setting Tool / استعلام,استعلام Gap setting Tool</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243684/استعلام-موتور-مدل-C35-2-TI-به-همراه-شفت-اتصال'>استعلام موتور مدل C35 2/TI به همراه شفت اتصال / استعلام, استعلام موتور مدل C35 2/TI به همراه شفت اتصال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243692/استعلام-Lower-Plate-TMP35'>استعلام Lower Plate TMP35 / استعلام.استعلام Lower Plate TMP35</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243700/استعلام-عملیات-اجرایی-جاده-دسترسی-و-تسطیح-محل-مخزن'>استعلام عملیات اجرایی جاده دسترسی و تسطیح محل مخزن / استعلام,استعلام عملیات اجرایی جاده دسترسی و تسطیح محل مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243704/استعلام-لاستیک-12-24-با-تیوپ-و-نوار'>استعلام لاستیک 12*24 با تیوپ و نوار  / استعلام, استعلام لاستیک 12*24 با تیوپ و نوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243705/استعلام-باتری-قابل-شارژ-سیلد--'>استعلام باتری قابل شارژ سیلد ... / استعلام, استعلام باتری قابل شارژ سیلد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243712/مناقصه-واگذاری-خدمات-کپی-و-تکثیر'>مناقصه واگذاری خدمات کپی و تکثیر / مناقصه،مناقصه واگذاری خدمات کپی و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243715/استعلام-قرارداد-مشاوره-و-مددکاری'>استعلام قرارداد مشاوره و مددکاری / استعلام , استعلام قرارداد مشاوره و مددکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243718/استعلام-دستگاه-پروژکتور'>استعلام دستگاه پروژکتور  / استعلام,استعلام دستگاه پروژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243722/استعلام-جمع-آوری-و-انتقال-انتن-از-ایستگاه--'>استعلام جمع آوری و انتقال انتن از ایستگاه .. / استعلام,استعلام جمع آوری و انتقال انتن از ایستگاه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243733/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-آماده-سازی--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات آماده سازی... / ماقصه، مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات آماده سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243738/فراخوان-تهیه--حمل-و-تخلیه-آب--خاک-زراعی--گونه-های-گیاهی'>فراخوان تهیه ، حمل و تخلیه آب ، خاک زراعی ، گونه های گیاهی / فراخوان تهیه ، حمل و تخلیه آب ، خاک زراعی ، گونه های گیاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243740/استعلام-خرید-200-عدد-دریچه-منهول-چدنی'>استعلام خرید 200 عدد دریچه منهول چدنی / استعلام,استعلام خرید 200 عدد دریچه منهول چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243749/استعلام-250-قواره-چادر-کرپ-ناز'>استعلام 250 قواره چادر کرپ ناز / استعلام, 250 قواره چادر کرپ ناز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243751/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243771/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-مدیریت-و-راهبری-انبار'>مناقصه عمومی یک مرحله ای مدیریت و راهبری انبار  / مناقصه عمومی یک مرحله ای مدیریت و راهبری انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243776/استعلام-لایسنس-آنتی-ویروس--'>استعلام لایسنس آنتی ویروس ... / استعلام , استعلام لایسنس آنتی ویروس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243787/استعلام-کولر-آبی-دستی-2800-غرب--'>استعلام  کولر آبی دستی 2800 غرب .. / استعلام, استعلام  کولر آبی دستی 2800 غرب ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243789/استعلام-آنتی-ویروس-ضدبدافزار-و--'>استعلام آنتی ویروس ضدبدافزار و... / استعلام, استعلام آنتی ویروس ضدبدافزار و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243790/استعلام-تهیه-بریده-جراید-الکترونیکی'>استعلام تهیه بریده جراید الکترونیکی / استعلام ,استعلام تهیه بریده جراید الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243791/استعلام-روغن-موتور-40'>استعلام روغن موتور 40  / استعلام, روغن موتور 40 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243797/استعلام-کاغذ-تحریر--'>استعلام کاغذ تحریر ... / استعلام, استعلام کاغذ تحریر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243801/استعلام-پنکه-رومیزی'>استعلام پنکه رومیزی / استعلام ,استعلام پنکه رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243805/مناقصه-انجام-امور-حمل-و-نقل-درون-شهری-و-برون-شهری'>مناقصه انجام امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری  / مناقصه ، مناقصه انجام امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243809/استعلام-دوربین-مداربسته-تحت-شبکه'>استعلام دوربین مداربسته تحت شبکه / استعلام, استعلام دوربین مداربسته تحت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243812/استعلام-جمع-آوری-پسماند'>استعلام جمع آوری پسماند / استعلام, استعلام جمع آوری پسماند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243815/استعلام-عمق-یاب--'>استعلام عمق یاب ... / استعلام,استعلام عمق یاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243829/استعلام-کولرگازی'>استعلام کولرگازی / استعلام, کولرگازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243832/استعلام-5-دستگاه-رایانه--2-دستگاه-پرینتر-و-2-دستگاه-اسکنر'>استعلام 5 دستگاه رایانه + 2 دستگاه پرینتر و 2 دستگاه اسکنر / استعلام, استعلام 5 دستگاه رایانه + 2 دستگاه پرینتر و 2 دستگاه اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243848/استعلام-باطری-12-ولت-150-آمپر-اتمی-ایرانی'>استعلام باطری 12 ولت 150 آمپر اتمی ایرانی  / استعلام, باطری 12 ولت 150 آمپر اتمی ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243853/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-3-دستگاه-تابلو-در-پست-برق'>استعلام تعمیر و بازسازی 3 دستگاه تابلو در پست برق / استعلام, استعلام تعمیر و بازسازی 3 دستگاه تابلو در پست برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243854/استعلام-آب-اکسیژنه'>استعلام آب اکسیژنه  / استعلام , استعلام آب اکسیژنه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243860/استعلام-سرور-G7'>استعلام سرور G7 / استعلام,استعلام سرور G7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243868/استعلام-خرید-کنتور---'>استعلام خرید کنتور .... / استعلام, استعلام خرید کنتور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243871/استعلام-سرور-HP-DL380-G9'>استعلام سرور HP DL380 G9 / استعلام ,استعلام سرور HP DL380 G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243878/استعلام-سرتخته-پلاستیکی-برابر--'>استعلام  سرتخته پلاستیکی برابر .. / استعلام, استعلام  سرتخته پلاستیکی برابر ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243882/استعلام-خدمات-مستندسازی-دوره-آموزشی-اطفاء-حریق--'>استعلام خدمات مستندسازی دوره آموزشی اطفاء حریق ... / استعلام , استعلام خدمات مستندسازی دوره آموزشی اطفاء حریق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243890/استعلام-خرید-سرامیک-60-در-60'>استعلام خرید سرامیک 60 در 60 / استعلام, خرید سرامیک 60 در 60</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243905/استعلام-لاستیک-تراکتور'>استعلام لاستیک تراکتور / استعلام,استعلام لاستیک تراکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242376/استعلام-کارت-کنترل-هارد-دیسک'>استعلام کارت کنترل، هارد دیسک  / استعلام,استعلام کارت کنترل، هارد دیسک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242423/مناقصه-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهر'>مناقصه  شبکه جمع آوری فاضلاب شهر  / مناقصه  , مناقصه شبکه جمع آوری فاضلاب شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242476/استعلام-کارت-شبکه-بی-سیم'>استعلام کارت شبکه بی سیم / استعلام, استعلام کارت شبکه بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242477/مناقصه-خرید-تبلت-هوشمند-صنعتی'>مناقصه خرید تبلت هوشمند صنعتی  / آگهی مناقصه,مناقصه خرید تبلت هوشمند صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242492/فراخوان-مناقصه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-سه-دستگاه-رادیولوژی-پرتابل-دیجیتال--بار-دوم'>فراخوان مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی سه دستگاه رادیولوژی پرتابل دیجیتال - بار دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی سه دستگاه رادیولوژی پرتابل دیجیتال - بار دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242498/مناقصه-ارائه-خدمات-پشتیبانی-تنظیف-آبدارخانه-پذیرایی-و-تشریفات-و-خدمات-عمومی--نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه، پذیرایی و تشریفات و خدمات عمومی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه، پذیرایی و تشریفات و خدمات عمومی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242532/مناقصه-خرید-حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-دیدئو-آندوسکوپ-و-کولونوسکوپ'>مناقصه خرید، حمل و نصب و راه اندازی یک دستگاه دیدئو آندوسکوپ و کولونوسکوپ / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید، حمل و نصب و راه اندازی یک دستگاه دیدئو آندوسکوپ و کولونوسکوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242535/استعلام-تخریب-و-اماده-سازی-محوطه--'>استعلام تخریب و اماده سازی محوطه ... / استعلام, استعلام تخریب و اماده سازی محوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242568/مناقصه-عملیات-اجرای-فونداسیون-ریزی-4-دستگاه-جک'>مناقصه عملیات اجرای فونداسیون ریزی 4 دستگاه جک / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات اجرای فونداسیون ریزی 4 دستگاه جک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242573/استعلام-قیمت-پروژه-تکمیل-زیرسازی-شهرک-صنعتی'> استعلام قیمت پروژه تکمیل زیرسازی شهرک صنعتی /  استعلام, قیمت پروژه تکمیل زیرسازی شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242585/استعلام-پروژه-گاز-رسانی'>استعلام پروژه گاز رسانی / استعلام ,استعلام پروژه گاز رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242594/استعلام-رک-تجهیزات-رایانه-مانیتور-و--'>استعلام رک تجهیزات رایانه، مانیتور و ... / استعلام, رک تجهیزات رایانه، مانیتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242604/تجدید-مناقصه-بازشماری-منابع-سازمان-ملی-زمین-و-مسکن'>تجدید مناقصه بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن / مناقصه, تجدید مناقصه بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242655/استعلام-خرید-و-نصب-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته / استعلام, استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242667/استعلام-خرید-دوربین--'>استعلام خرید دوربین ... / استعلام, استعلام خرید دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242738/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-شرکت--'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی شرکت.... / مناقصه , مناقصه انجام خدمات پشتیبانی شرکت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242760/فراخوان-مناقصه-عمومی-تکمیل-و-تجهیز-مجتمع-آموزی-و--'>فراخوان مناقصه عمومی  تکمیل و تجهیز مجتمع آموزی  و... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی  تکمیل و تجهیز مجتمع آموزی  و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242769/مناقصه-واگذاری-طبخ-و-توزیع-نوبت-دوم'>مناقصه  واگذاری طبخ و توزیع نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه  واگذاری طبخ و توزیع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242790/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-هفت-دستگاه-ونتیلاتور'>فراخوان مناقصه عمومی خرید، حمل و نصب و راه اندازی هفت دستگاه ونتیلاتور / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عمومی خرید، حمل و نصب و راه اندازی هفت دستگاه ونتیلاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242795/استعلام-تکمیل-مسجد--'>استعلام تکمیل مسجد... / استعلام, استعلام تکمیل مسجد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242838/مناقصه-3500-دستگاه-پردازشگر-(رایانه)-نوبت-دوم'>مناقصه 3500 دستگاه پردازشگر (رایانه)- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه 3500 دستگاه پردازشگر (رایانه)- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242841/مناقصه-کاغذ-خودکاربن-نوبت-دوم'>مناقصه کاغذ خودکاربن- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه کاغذ خودکاربن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242863/استعلام-سایپرمترین-سم-دامپزشکی'>استعلام سایپرمترین سم دامپزشکی / استعلام, استعلام سایپرمترین سم دامپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242864/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان---'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان .... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242869/استعلام-ایجاد-کمربند-حفاظتی--'>استعلام ایجاد کمربند حفاظتی ... / استعلام, استعلام ایجاد کمربند حفاظتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242871/استعلام-سایبرمترین-سم-دامپزشکی'>استعلام سایبرمترین سم دامپزشکی / استعلام, سایبرمترین سم دامپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242876/تجدید-مناقصه-انجام-فعالیتهای-سرویس-و-نگهداری-و-اصلاح-و-بهینه-سازی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری و اصلاح و بهینه سازی ... نوبت دوم / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری و اصلاح و بهینه سازی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242878/استعلام-ایجاد-کمربند-حفاظتی--'>استعلام ایجاد کمربند حفاظتی... / استعلام, استعلام ایجاد کمربند حفاظتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242880/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-آندوسکوپ-(بار-دوم)'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه آندوسکوپ (بار دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه آندوسکوپ (بار دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242893/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242904/استعلام-فلومترین-دامی'>استعلام فلومترین دامی  / استعلام , استعلام فلومترین دامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242907/استعلام-فلومترین-دامی'>استعلام فلومترین دامی / استعلام , استعلام فلومترین دامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242909/استعلام--کولر-گازی-اسپیلت-سرمایشی-ظرفیت-12000'>استعلام   کولر گازی اسپیلت سرمایشی ظرفیت 12000 / استعلام, استعلام   کولر گازی اسپیلت سرمایشی ظرفیت 12000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242917/استعلام-ایجاد-کمربند-حفاظتی'>استعلام ایجاد کمربند حفاظتی  / استعلام ,استعلام ایجاد کمربند حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242921/استعلام-پانکت-بندی--بذرکاری-و-قرق-حوزه--'>استعلام  پانکت بندی ، بذرکاری و قرق حوزه ... / استعلام,استعلام  پانکت بندی ، بذرکاری و قرق حوزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242973/استعلام-جنگل-کاری-با-گونه-های-مثمر--'>استعلام جنگل کاری با گونه های مثمر .. / استعلام , استعلام جنگل کاری با گونه های مثمر ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242989/استعلام-جنگل-کاری'>استعلام جنگل کاری  / استعلام, جنگل کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243107/تجدید-مناقصه-اجرای-طرح-برق-رسانی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای طرح برق رسانی-  نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه, تجدید مناقصه  اجرای طرح برق رسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243133/استعلام-سوییچ-سیسکو-24-پورت-100-10-یوپلینگ-1-گیگ'>استعلام سوییچ سیسکو 24 پورت 100/10 یوپلینگ 1 گیگ / استعلام, سوییچ سیسکو 24 پورت 100/10 یوپلینگ 1 گیگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243135/استعلام-تولید-نهال-جنگلی--'>استعلام تولید نهال جنگلی... / استعلام, استعلام تولید نهال جنگلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243181/استعلام-بانکت-بندی-بذر-کاری-و-قرق'>استعلام بانکت بندی، بذر کاری و قرق  / استعلام, بانکت بندی، بذر کاری و قرق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243202/استعلام-بانکت-بندی--'>استعلام بانکت بندی ... / استعلام , استعلام بانکت بندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243259/استعلام-خرید-خدمت-نظارت-کارگاهی-مهندسی-مشاور--'>استعلام خرید خدمت نظارت کارگاهی مهندسی مشاور... / استعلام, استعلام خرید خدمت نظارت کارگاهی مهندسی مشاور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243283/تجدید-فراخوان-خرید-5-رگلاتور-(نوبت-دوم)'>تجدید فراخوان  خرید 5 رگلاتور  (نوبت دوم) / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان  خرید 5 رگلاتور (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243319/استعلام-حفاظت-وقرق-بانی-از-مراتع'>استعلام حفاظت وقرق بانی از مراتع  / استعلام,استعلام حفاظت و قرق بانی از مراتع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243341/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی'>اصلاحیه فراخوان مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی  / اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , اصلاحیه فراخوان مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243353/اصلاحیه-فراخوان-خرید-5-رگلاتور'>اصلاحیه فراخوان خرید 5 رگلاتور  / اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان خرید 5 رگلاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243370/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-فرودگاهها'>مناقصه نگهداری فضای سبز فرودگاهها / مناقصهف مناقصه نگهداری فضای سبز فرودگاهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243393/استعلام-نمک-قرصی-دیالیز'>استعلام نمک قرصی دیالیز  / استعلام, نمک قرصی دیالیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243420/استعلام-کلمپ-اتصال--'>استعلام کلمپ اتصال ... / استعلام, استعلام کلمپ اتصال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243435/استعلام-حفاظت-و-قرقبانی--'>استعلام حفاظت و قرقبانی... / استعلام, استعلام حفاظت و قرقبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243439/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی  / استعلام,استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243455/استعلام-لکه-گیری-و-درزگیری-و--'>استعلام لکه گیری و درزگیری و... / استعلام,لکه گیری و درزگیری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243501/مناقصه-پروژه-حسابرسی-سال-های-مالی'>مناقصه پروژه حسابرسی سال های مالی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه پروژه حسابرسی سال های مالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243502/مناقصه-امور-آشپزخانه-بیمارستان'>مناقصه امور آشپزخانه بیمارستان / مناقصه عمومی, مناقصه امور آشپزخانه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243541/استعلام-مرمت-ساختمان--'>استعلام مرمت ساختمان ... / استعلام, استعلام مرمت ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243556/استعلام-باتری'>استعلام باتری  / استعلام,باتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243557/استعلام-کبه-کاری-در-حوزه-قارلق'>استعلام کبه کاری در حوزه قارلق / استعلام , استعلام کبه کاری در حوزه قارلق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243583/استعلام-سیم-الومینیومی'>استعلام سیم الومینیومی / استعلام سیم الومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243589/استعلام-400-عدد-ساعت-فرمان-نجومی-و-100-دستگاه-فتوسل'>استعلام 400 عدد ساعت فرمان نجومی و 100 دستگاه فتوسل / استعلام,استعلام 400 عدد ساعت فرمان نجومی و 100 دستگاه فتوسل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243603/استعلام-تولید-نهال-آتریپلکس-و-حمل-تا-عرصه-و-کاشت-و-آبیاری'>استعلام تولید نهال آتریپلکس و حمل تا عرصه و کاشت و آبیاری / استعلام, تولید نهال آتریپلکس و حمل تا عرصه و کاشت و آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243652/استعلام-کپه-کاری-با-کونه-های-مرتعی'>استعلام کپه کاری با کونه های مرتعی  / استعلام ,استعلام کپه کاری با کونه های مرتعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243654/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243681/استعلام-ماده-تزریقی-برج-خنک-کننده'>استعلام ماده تزریقی برج خنک کننده / استعلام,ماده تزریقی برج خنک کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243696/استعلام-خرید-یکدستگاه-فتوکپی'>استعلام خرید یکدستگاه فتوکپی  / استعلام , استعلام خرید یکدستگاه فتوکپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243721/مناقصه-عمومی-احداث-بخشی-از-ساختمان-ورزشگاه'>مناقصه عمومی احداث بخشی از ساختمان ورزشگاه / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی احداث بخشی از ساختمان ورزشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243723/استعلام-کمپلمان-خرگوش--'>استعلام کمپلمان خرگوش ... / استعلام , استعلام کمپلمان خرگوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243773/مناقصه-فراخوان-فاز-اول-ساختمان-فرمانداری'>مناقصه فراخوان فاز اول ساختمان فرمانداری  / مناقصه , مناقصه فاز اول ساختمان فرمانداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243793/مناقصه-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی'>مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی  / مناقصه, مناقصه  انجام امور خدمات پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243816/فراخوان-تامین-آب-ناحیه-صنعتی'>فراخوان تامین آب ناحیه صنعتی  / مزایده عمومی, فراخوان تامین آب ناحیه صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243817/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-رادیولوژی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید حمل و نصب و راه اندازی دو دستگاه رادیولوژی / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید حمل و نصب و راه اندازی دو دستگاه رادیولوژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243855/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام,استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243857/استعلام-کولر-گازی-24000-ایستاتیس'>استعلام کولر گازی 24000 ایستاتیس  / استعلام, کولر گازی 24000 ایستاتیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243888/استعلام-خرید-و-نصب-فیدر'>استعلام خرید و نصب فیدر / استعلام , استعلام خرید و نصب فیدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242388/استعلام-پانل-کنترل-zone-8-کاربرد-اعلام-حریق--'>استعلام پانل کنترل zone 8  کاربرد اعلام حریق ... / استعلام , استعلام پانل کنترل zone 8  کاربرد اعلام حریق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242435/مناقصه-مقدار-722-تن-انواع-ورق-فولادی'>مناقصه مقدار 722 تن انواع ورق فولادی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مقدار 722 تن انواع ورق فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242439/مناقصه-احداث-شبکه-برق--نوبت-دوم'>مناقصه احداث شبکه برق - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه های عمومی ,  مناقصه احداث شبکه برق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242602/مناقصه-پیمان-شن-ریزی-مسیر-خط-لوله---نوبت-دوم'>مناقصه پیمان شن ریزی مسیر خط لوله ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پیمان شن ریزی مسیر خط لوله... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242644/استعلام-سیم-برق-افشان--'>استعلام سیم برق افشان... / استعلام, استعلام سیم برق افشان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242654/مناقصه-ارتقای-حفاظ-ایمنی-نواحی-پل-(تهیه-حمل-و-نصب-نرده-پل)--(نوبت-دوم)'>مناقصه ارتقای حفاظ ایمنی نواحی پل (تهیه، حمل و نصب نرده پل)... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه ارتقای حفاظ ایمنی نواحی پل (تهیه، حمل و نصب نرده پل)... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242720/آگهی-فراخوان-شناسایی-مشاور-جهت-مدیریت-طرح-جمع-آب--'>آگهی فراخوان شناسایی مشاور جهت مدیریت طرح جمع آب... / آگهی فراخوان, آگهی فراخوان شناسایی مشاور جهت مدیریت طرح جمع آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242927/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-احداث-پایانه-حمل-و-نقل-عمومی'>اصلاحیه مناقصه عملیات احداث پایانه حمل و نقل عمومی / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه عملیات احداث پایانه حمل و نقل عمومی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243019/استعلام-برنج-ایرانی--'>استعلام برنج ایرانی... / استعلام, استعلام برنج ایرانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243096/مناقصه-چاپ-210-000-جلد-کتب-پیش-دبستانی'>مناقصه  چاپ 210.000 جلد کتب پیش دبستانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  چاپ 210.000 جلد کتب پیش دبستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243113/فراخوان-مناقصه-ایمن-سازه-ده-نقطه-حادثه-خیز---تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ایمن سازه ده نقطه حادثه خیز ... تجدید نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه ایمن سازه ده نقطه حادثه خیز ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243115/تجدید-مناقصه-امور-حفاظت-فیزیکی'>تجدید مناقصه امور حفاظت فیزیکی / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه امور حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243132/استعلام-سیم-بکسل-فولادی-جرثقیل-های-فولادسازی--'>استعلام سیم بکسل فولادی جرثقیل های فولادسازی... / استعلام, استعلام سیم بکسل فولادی جرثقیل های فولادسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243308/مناقصه-ترمیم-و-بهسازی-خط-لوله-(نوبت-دوم)'>مناقصه ترمیم و بهسازی خط لوله (نوبت دوم) / مناقصه ترمیم و بهسازی خط لوله (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243337/استعلام-خرید-ساندویچ-پنل-سقفی'>استعلام خرید ساندویچ پنل سقفی / استعلام , داستعلام خرید ساندویچ پنل سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243385/استعلام-خرید-ساندویچ-پنل-دیواری'>استعلام خرید ساندویچ پنل دیواری / استعلام , استعلام خرید ساندویچ پنل دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243410/استعلام-تجهیزات-نصب-و-راه-اندازی-نگهبان-هوشمند--'>استعلام تجهیزات، نصب و راه اندازی نگهبان هوشمند... / استعلام, استعلام تجهیزات، نصب و راه اندازی نگهبان هوشمند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243500/استعلام-​7-آیتم-کالای-درخواستی-با-مارک-امرن'>استعلام ​7 آیتم کالای درخواستی با مارک امرن / استعلام, استعلام ​7 آیتم کالای درخواستی با مارک امرن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243581/استعلام-سیلندر-صفحه-ای-و-بلبرینگ-کف-گرد--'>استعلام سیلندر صفحه ای و بلبرینگ کف گرد... / استعلام , استعلام سیلندر صفحه ای و بلبرینگ کف گرد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243608/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-اتاق-سرور'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی اتاق سرور / استعلام,عملیات بهسازی و نوسازی اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243804/استعلام-تامین-تحویل-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های-مداربسته'>استعلام تامین، تحویل، نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته  / استعلام, تامین، تحویل، نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243819/استعلام-بایگانی-ریلی'>استعلام بایگانی ریلی / استعلام,استعلام بایگانی ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242360/مناقصه-تامین-سیم-جوش-نقره-و--'>مناقصه  تامین سیم جوش نقره و ... / مناقصه  تامین سیم جوش نقره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242369/استعلام-تشک-طبی'>استعلام  تشک طبی / استعلام, تشک طبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242386/استعلام-کیف-نامه-رسانی'>استعلام کیف نامه رسانی  / استعلام, کیف نامه رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242397/فراخوان-مناقصه-خرید-تجهیزات-آموزشی-مدارس'>فراخوان مناقصه خرید تجهیزات آموزشی مدارس  / فراخوان مناقصه دو مرحله ای, فراخوان مناقصه خرید تجهیزات آموزشی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242403/مناقصه-احداث-دیوار-حائل-مرکز-جامع-خدمات-سلامت-شهری'>مناقصه احداث دیوار حائل مرکز جامع خدمات سلامت شهری / مناقصه, مناقصه احداث دیوار حائل مرکز جامع خدمات سلامت شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242409/استعلام-ارائه-خدمات-مالی-و-حسابداری---'>استعلام ارائه خدمات مالی و حسابداری .... / استعلام , استعلام ارائه خدمات مالی و حسابداری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242431/استعلام-ساخت-مخزن-بتونی-آب'>استعلام ساخت مخزن بتونی آب / استعلام,استعلام ساخت مخزن بتونی آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242452/استعلام-احداث-2520-مورد-هلالی-آبگیر--'>استعلام  احداث 2520 مورد هلالی آبگیر ... / استعلام, استعلام  احداث 2520 مورد هلالی آبگیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242465/استعلام-پیگتل-و-پچکورد---'>استعلام پیگتل و پچکورد .... / استعلام , استعلام پیگتل و پچکورد ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242495/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-برقرسانی'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242510/استعلام-دتکتور'>استعلام دتکتور / استعلام ,استعلام دتکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242591/فراخوان-مناقصه-خرید-مواد-و-تجهیزات-مورد-نیاز-آزمایشگاه-های-سطح-تجدید'>فراخوان مناقصه خرید مواد و تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه های سطح تجدید  / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان مناقصه فراخوان مناقصه خرید مواد و تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه های سطح  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242636/مناقصه-انجام-خدمات-قطع-و-نصب-انشعابات-و-توسعه-شبکه-آب--'>مناقصه  انجام خدمات قطع و نصب انشعابات و توسعه شبکه آب.... / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه  انجام خدمات قطع و نصب انشعابات و توسعه شبکه آب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242651/مناقصه-انجام-امور-بخشی-از-خدمات--نگهبانی--حمل-و-نقل--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور بخشی از خدمات ، نگهبانی ، حمل و نقل - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور بخشی از خدمات ، نگهبانی ، حمل و نقل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242663/آگهی-مناقصه-عمومی-عملیات-جاده-سازی-باطله-برداری-و--'>آگهی مناقصه عمومی عملیات جاده سازی، باطله برداری و.... / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه عمومی عملیات جاده سازی، باطله برداری و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242695/مناقصه-تهیه-لباس-فرم'>مناقصه تهیه لباس فرم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه لباس فرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242705/فراخوان-عملیات-نظافت-سرویس-و-تعمیرات-روتین-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات نظافت، سرویس و تعمیرات روتین نوبت دوم  / فراخوان ،فراخوان عملیات نظافت، سرویس و تعمیرات روتین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242736/آگهی-مناقصه-عام--خرید-تجهیزات-و-خدمات-اجرائی-پروژه-تقویت'>آگهی مناقصه عام   خرید تجهیزات و خدمات اجرائی پروژه تقویت  / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه عام  خرید تجهیزات و خدمات اجرائی پروژه تقویت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242750/استعلام-اسپکترومتر'>استعلام اسپکترومتر / استعلام,استعلام اسپکترومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242752/استعلام-مودم--'>استعلام مودم ... / استعلام , استعلام مودم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242785/استعلام-لوازم-مصرفی'>استعلام لوازم مصرفی  / استعلام, لوازم مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242804/استعلام-خرید-و-تحویل-شن-مخلوط-رودخانه-ای-تونان-جهت-پرکردن-پل'>استعلام  خرید و تحویل شن مخلوط رودخانه ای تونان جهت پرکردن پل / استعلام, خرید و تحویل شن مخلوط رودخانه ای تونان جهت پرکردن پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242811/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-مقاومت-سطحی'>استعلام دستگاه اندازه گیری مقاومت سطحی  / استعلام , استعلام دستگاه اندازه گیری مقاومت سطحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242819/استعلام-تهیه-رله-و-کابل-زره-دار-و-کابل'>استعلام تهیه رله و کابل زره دار و کابل / استعلام, تهیه رله و کابل زره دار و کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242824/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / مناقصه عمومی, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242842/مناقصه-عملیات-اجرای-رفع-انفصال-نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات اجرای رفع انفصال  نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی,  مناقصه  عملیات اجرای رفع انفصال  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242877/استعلام-تهیه-مصالح-کوهی-جهت-تولید-آسفالت-سرد-و-پخت-آسفالت-گرم'>استعلام تهیه مصالح کوهی جهت تولید آسفالت سرد و پخت آسفالت گرم  / استعلام, تهیه مصالح کوهی جهت تولید آسفالت سرد و پخت آسفالت گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242884/استعلام--اقلام-مورد-نیاز-لوله-کشی-آتش-نشانی'>استعلام   اقلام مورد نیاز لوله کشی آتش نشانی / استعلام, اقلام مورد نیاز لوله کشی آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242892/استعلام-تهیه-مصالح--'>استعلام تهیه مصالح ... / استعلام , استعلام تهیه مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242913/استعلام-مانیتور--'>استعلام مانیتور ... / استعلام , استعلام مانیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242918/استعلام-خرید-خدمت-بیمه-درمان-تکمیلی'>استعلام خرید خدمت بیمه درمان تکمیلی  / استعلام, خرید خدمت بیمه درمان تکمیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242943/استعلام-آموزش-و-پیاده-سازی-استاندارد'>استعلام آموزش و پیاده سازی استاندارد  / استعلام , استعلام آموزش و پیاده سازی استاندارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242967/مناقصه-تجدید-اجرای-کابلکشی-خاکی-و-هوایی-و-فیبرنوری'>مناقصه تجدید اجرای کابلکشی خاکی و هوایی و فیبرنوری  / مناقصه , مناقصه تجدید اجرای کابلکشی خاکی و هوایی و فیبرنوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242974/استعلام-بسته-نرم-افزار-الکترونیکی-نظارت-تصویری'>استعلام بسته نرم افزار الکترونیکی نظارت تصویری  / استعلام, بسته نرم افزار الکترونیکی نظارت تصویری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243052/استعلام-سیم-بسکل-فولادی-جرثقیل-های-فولادسازی--'>استعلام سیم بسکل فولادی جرثقیل های فولادسازی... / استعلام , استعلام سیم بسکل فولادی جرثقیل های فولادسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243060/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری'>استعلام دستگاه اندازه گیری / استعلام, استعلام دستگاه اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243075/فراخوان-نسبت-به-احداث-مجتمع-تجاری-بهزاد'>فراخوان نسبت به احداث مجتمع تجاری بهزاد / فراخوان , فراخوان نسبت به احداث مجتمع تجاری بهزاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243078/استعلام-روانکارها'>استعلام روانکارها / استعلام , استعلام روانکارها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243092/فراخوان-احداث-مجتمع-تجاری-در-زمینی'>فراخوان احداث مجتمع تجاری در زمینی / فراخوان ,فراخوان احداث مجتمع تجاری در زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243097/مناقصه-حمل-و-نقل-حدود-200000-تن-کالاهای-بازرگانی--نوبت-دوم'>مناقصه حمل و نقل حدود 200000 تن کالاهای بازرگانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه حمل و نقل حدود 200000 تن کالاهای بازرگانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243138/استعلام-چرخ-و-محور-920-بانداژی-پارسی'>استعلام چرخ و محور 920 بانداژی پارسی / استعلام, استعلام چرخ و محور 920 بانداژی پارسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243166/استعلام-برج-خنک-کننده-مکعبی-فایبرگلاس-جریان-متقاطع'>استعلام برج خنک کننده مکعبی فایبرگلاس جریان متقاطع  / استعلام, برج خنک کننده مکعبی فایبرگلاس جریان متقاطع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243170/استعلام-سختی-گیر-منبع-انبساط-و--'>استعلام سختی گیر منبع انبساط و ... / استعلام,استعلام سختی گیر منبع انبساط و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243171/استعلام-تابلو-برق--'>استعلام تابلو برق... / استعلام, استعلام تابلو برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243180/استعلام-2-دستگاه-کیس-سرور-سیستم-اتوماسیون--'>استعلام  2 دستگاه کیس سرور سیستم اتوماسیون ... / استعلام , استعلام  2 دستگاه کیس سرور سیستم اتوماسیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243194/استعلام-خرید-یک-مجموعه-از-یراق-آلات-خطوط-انتقال-و-فوق-توزیع'>استعلام خرید یک مجموعه از یراق آلات خطوط انتقال و فوق توزیع  / استعلام, خرید یک مجموعه از یراق آلات خطوط انتقال و فوق توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243195/استعلام-تجهیزات-فیبر-نوری'>استعلام تجهیزات فیبر نوری  / استعلام , استعلام تجهیزات فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243198/فراخوان-مطالعه-و-اجرای-عملیات-آبخیزداری-در-حوزه-سدها-و--(نوبت-دوم)'>فراخوان مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه سدها و... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, فراخوان مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه سدها و... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243254/استعلام-خرید-و-تعویض-180-دستگاه-mother-board'>استعلام خرید و تعویض 180 دستگاه mother board  / استعلام, خرید و تعویض 180 دستگاه mother board </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243272/استعلام-اجرای-عملیات-پل-(راه-ارتباطی)'>استعلام اجرای عملیات پل (راه ارتباطی) / استعلام, استعلام اجرای عملیات پل (راه ارتباطی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243301/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار'>استعلام پشتیبانی نرم افزار / استعلام,پشتیبانی نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243354/استعلام-TECUMSEH-HERMETIC-COMPRESSORS-FOR-AIR-CONDITIONING'>استعلام TECUMSEH HERMETIC COMPRESSORS FOR AIR CONDITIONING / استعلام , استعلام TECUMSEH HERMETIC COMPRESSORS FOR AIR CONDITIONING</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243359/استعلام-کابل-ارتباطی'>استعلام کابل ارتباطی / استعلام , استعلام کابل ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243375/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام , استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243376/مناقصه-برداشت-آسفالت-قدیمی-زیرسازی-با-مصالح-بیس--'>مناقصه  برداشت آسفالت قدیمی، زیرسازی با مصالح بیس ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  برداشت آسفالت قدیمی، زیرسازی با مصالح بیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243382/استعلام-لامپ-گازی'>استعلام لامپ گازی / استعلام ,استعلام لامپ گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243389/استعلام-لامپ-LED-فلورسنت'>استعلام لامپ LED فلورسنت  / استعلام ,استعلام لامپ LED فلورسنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243397/استعلام-تامین-تجهیزات-مسیر'>استعلام تامین تجهیزات مسیر  / استعلام, استعلام  تامین تجهیزات مسیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243398/استعلام-خرید-چراغ-چشمک-زن-با-متعلقات'>استعلام خرید چراغ چشمک زن با متعلقات / استعلام,استعلام خرید چراغ چشمک زن با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243401/استعلام-شکل-و-قلاب-جرثقیل'>استعلام شکل و قلاب جرثقیل  / استعلام ,استعلام شکل و قلاب جرثقیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243405/استعلام-کمپرسور-سردخانه-مارک-DWM'>استعلام  کمپرسور سردخانه مارک DWM / استعلام, استعلام  کمپرسور سردخانه مارک DWM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243408/استعلام-حلقه-و-كوپلینگ-كروزبی'>استعلام حلقه و كوپلینگ كروزبی   / استعلام, استعلام حلقه و كوپلینگ كروزبی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243421/استعلام-انتقال-و-جابجایی-سرور-شبکه-داخلی-به-اتاق-جانبی'>استعلام انتقال و جابجایی سرور شبکه داخلی به اتاق جانبی  / استعلام, انتقال و جابجایی سرور شبکه داخلی به اتاق جانبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243441/استعلام-ساخت-و-نصب-و-ایجاد-سایبان-پارکینگ'>استعلام ساخت و نصب و ایجاد سایبان پارکینگ / استعلام, استعلام ساخت و نصب و ایجاد سایبان پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243450/استعلام-یک-دستگاه-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام یک دستگاه کولر گازی اسپلیت  / استعلام , استعلام یک دستگاه کولر گازی اسپلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243480/استعلام-پالت-استاندارد-GP2F'>استعلام پالت استاندارد GP2F / استعلام, استعلام پالت استاندارد GP2F</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243513/استعلام-مایع-جنرال-واشینگ'>استعلام مایع جنرال واشینگ  / استعلام , استعلام مایع جنرال واشینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243555/استعلام-38-ردیف-اقلام-یدکی-گان-نقطه-جوش--'>استعلام 38 ردیف اقلام یدکی گان نقطه جوش ... / استعلام, استعلام 38 ردیف اقلام یدکی گان نقطه جوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243564/استعلام-MICRO-PLC-SPLITTER-2-4--'>استعلام MICRO PLC SPLITTER 2.4...  / استعلام ، استعلام MICRO PLC SPLITTER 2.4... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243586/استعلام-تامین-نیروی-انسانی-پزشک-و-پرستار'>استعلام  تامین نیروی انسانی پزشک و پرستار  / استعلام, تامین نیروی انسانی پزشک و پرستار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243623/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام, استعلام تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243646/استعلام-نسخه-سرور-و-کلاینت-نرم-افزار-اطلاع-رسانی'>استعلام نسخه سرور و کلاینت نرم افزار اطلاع رسانی  / استعلام, نسخه سرور و کلاینت نرم افزار اطلاع رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243657/استعلام-قطعات-الکترونیکی'>استعلام قطعات الکترونیکی  / استعلام, قطعات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243663/استعلام-سرویس-و-نگهداری-دستگاه-های-نوبت-دهی'>استعلام سرویس و نگهداری دستگاه های نوبت دهی / استعلام,استعلام سرویس و نگهداری دستگاه های نوبت دهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243674/استعلام-نرم-افزار--'>استعلام نرم افزار ... / استعلام , استعلام نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243745/استعلام-پرسشنامه-هزینه-درآمد-شهری-و-روستایی'>استعلام پرسشنامه هزینه درآمد شهری و روستایی  / استعلام , استعلام پرسشنامه هزینه درآمد شهری و روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243752/استعلام-اجرای-سیستم-ابیاری-تحت-فشار--'>استعلام اجرای سیستم ابیاری تحت فشار ... / استعلام,استعلام اجرای سیستم ابیاری تحت فشار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243753/استعلام-خرید-54دستگاه-ترانسفورماتور-جریان-20-کیلووات'>استعلام خرید 54دستگاه ترانسفورماتور جریان 20 کیلووات / استعلام , خرید 54دستگاه ترانسفورماتور جریان 20 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243757/استعلام-تامین-برق-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام تامین برق ایستگاه پمپاژ / استعلام , استعلام تامین برق ایستگاه پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243759/استعلام-نگهداری-و-ایمن-سازی-راه-های-کشور'>استعلام نگهداری و ایمن سازی راه های کشور / استعلام,استعلام نگهداری و ایمن سازی راه های کشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243760/استعلام-جابجایی-شبکه--'>استعلام جابجایی شبکه ... / استعلام , استعلام جابجایی شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243767/استعلام-خرید-الکتروپمپ-10--'>استعلام خرید الکتروپمپ 10 ... / استعلام,استعلام خرید الکتروپمپ 10 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243777/استعلام-عملیات-اجرائی-تکمیل-کلکتور--'>استعلام عملیات اجرائی تکمیل کلکتور ... / استعلام,استعلام عملیات اجرائی تکمیل کلکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243780/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای--علمی-و-فنی-طبقه-بندی-شده-در-جای-دیگر'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای - علمی و فنی طبقه بندی شده در جای دیگر / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های حرفه ای - علمی و فنی طبقه بندی شده در جای دیگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243798/استعلام-بهسازی-و-تعمیر-راهدارخانه-گوشگی'>استعلام بهسازی و تعمیر راهدارخانه گوشگی  / استعلام , استعلام بهسازی و تعمیر راهدارخانه گوشگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243803/فراخوان-ساماندهی-رودخانه'>فراخوان ساماندهی رودخانه / فراخوان ساماندهی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243811/استعلام-سامانه-مدیریت-یکپارچه-تهدیدات-وقایع-و-امنیت-اطلاعات'>استعلام سامانه مدیریت یکپارچه تهدیدات، وقایع و امنیت اطلاعات  / استعلام, سامانه مدیریت یکپارچه تهدیدات، وقایع و امنیت اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243813/فراخوان-عملیات-کانال-کنی-و-کابل-کشی-فیبر-نوری'>فراخوان عملیات کانال کنی و کابل کشی فیبر نوری / فراخوان عملیات کانال کنی و کابل کشی فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243818/مناقصه-تکمیل-مدرسه-6-کلاسه-شهرک--'>مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه شهرک ... / مناقصه ،مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه شهرک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243827/فراخوان-تکمیل-مدرسه-6-کلاسه'>فراخوان تکمیل مدرسه 6 کلاسه / فراخوان تکمیل مدرسه 6 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243828/مناقصه-اجرای-فوندانسیون-و-اسکلت-بتنی-بیمارستان'>مناقصه اجرای فوندانسیون و اسکلت بتنی بیمارستان  / مناقصه، مناقصه اجرای فوندانسیون و اسکلت بتنی بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243834/فراخوان-تکمیل-مدرسه-6-کلاسه--'>فراخوان تکمیل مدرسه 6 کلاسه... / فراخوان تکمیل مدرسه 6 کلاسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243839/استعلام-پکیج-هیتر-کولر-صنعتی-با-خنک-کنندگی'>استعلام پکیج هیتر کولر صنعتی با خنک کنندگی  / استعلام, پکیج هیتر کولر صنعتی با خنک کنندگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243851/استعلام-سرور-dell-rx-730'>استعلام سرور dell rx 730 / استعلام, استعلام سرور dell rx 730</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243867/استعلام-سرویس-کامل-دیزل-ژنراتور'>استعلام سرویس کامل دیزل ژنراتور / استعلام,سرویس کامل دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243884/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سرور'>استعلام خرید یک دستگاه سرور  / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243895/استعلام-فعالیتهای-اتحادیه-های-اصناف--'>استعلام فعالیتهای اتحادیه های اصناف... / استعلام, استعلام فعالیتهای اتحادیه های اصناف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243899/استعلام-کتاب-غدیر-پیمان-ماندگار-شعه-تالیف-از-انتشارات-اندیشه-ماندگار'>استعلام کتاب غدیر پیمان ماندگار شعه تالیف از انتشارات اندیشه ماندگار / استعلام, کتاب غدیر پیمان ماندگار شعه تالیف از انتشارات اندیشه ماندگار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242356/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-پست-کمپکت'>مناقصه خرید یک دستگاه پست کمپکت  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید یک دستگاه پست کمپکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242370/مناقصه-انجام-آزمایشات-کنترل-کیفی'>مناقصه انجام آزمایشات کنترل کیفی  / مناقصه، مناقصه انجام آزمایشات کنترل کیفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242379/مناقصه-خرید-دستکش-نخی-با-روکش-لاستیکی-به-تعداد-10-000-جفت'>مناقصه خرید دستکش نخی با روکش لاستیکی به تعداد 10.000 جفت / مناقصه , مناقصه خرید دستکش نخی با روکش لاستیکی به تعداد 10.000 جفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242381/مناقصه-اجرای-سیستم-انتقال-آب-به-اراضی-چشمه-های-آبگرم'>مناقصه اجرای سیستم انتقال آب به اراضی چشمه های آبگرم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای سیستم انتقال آب به اراضی چشمه های آبگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242389/مناقصه-خرید-یک-(1)-دستگاه-یخساز-صنعتی-تمام-اتوماتیک'>مناقصه خرید یک (1) دستگاه یخساز صنعتی تمام اتوماتیک  / مناقصه , مناقصه خرید یک (1) دستگاه یخساز صنعتی تمام اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242396/مناقصه-خرید-(10)-عدد-خم-کن-هیدرولیکی'>مناقصه خرید (10) عدد خم کن هیدرولیکی / مناقصه , مناقصه خرید (10) عدد خم کن هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242429/مناقصه-طراحی-تهیه-مصالح-و-ساخت-ایستگاه-ها-و-متعلقات--نوبت-دوم'>مناقصه طراحی، تهیه مصالح و ساخت ایستگاه ها و متعلقات  - نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه طراحی، تهیه مصالح و ساخت ایستگاه ها و متعلقات  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242457/فراخوان-خدمات-حمل-و-نقل-زمینی'>فراخوان خدمات حمل و نقل زمینی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خدمات حمل و نقل زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242468/مناقصه-خرید-تعداد-یک-میلیون-قطعه-پلاک-شناسایی-درختان-به-همراه-تک-اکستندر-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد یک میلیون قطعه پلاک شناسایی درختان به همراه تک اکستندر  نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تعداد یک میلیون قطعه پلاک شناسایی درختان به همراه تک اکستندر  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242469/استعلام-زونکن-بزرگ'>استعلام زونکن بزرگ / استعلام, استعلام زونکن بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242475/مناقصه-انجام-خدمات-نمودارگیری-و-چاه-پیمایی-نوبت-دوم'>مناقصه  انجام خدمات نمودارگیری و چاه پیمایی- نوبت دوم  / مناقصه  انجام خدمات نمودارگیری و چاه پیمایی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242483/مناقصه-تعویض-کامل-باندل-های-sh4-rh1a-rh1b-و-تیپل-های-خروجی'>مناقصه تعویض کامل باندل های sh4- rh1a@rh1b و تیپل های خروجی  / مناقصه , مناقصه تعویض کامل باندل های sh4- rh1a@rh1b و تیپل های خروجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242519/استعلام-یونیت-دندانپزشکی-پارس-دنتال'>استعلام یونیت دندانپزشکی پارس دنتال / استعلام, یونیت دندانپزشکی پارس دنتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242521/استعلام-کارپول--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام کارپول , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام,استعلام کارپول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242529/استعلام-تعویض-سکسیونرهای-63-کیلو-ولت--'>استعلام تعویض سکسیونرهای 63 کیلو ولت ... / استعلام , استعلام تعویض سکسیونرهای 63 کیلو ولت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242533/فراخوان-ارزیابی-کیفی-آسفالت-خیابان--'>فراخوان ارزیابی کیفی آسفالت خیابان.... / فراخوان ارزیابی کیفی عمومی , فراخوان ارزیابی کیفی آسفالت خیابان....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242557/مناقصه-کاهش-تلفات-شهری--'>مناقصه کاهش تلفات شهری ... / مناقصه , مناقصه کاهش تلفات شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242572/مناقصه-چاپ-قبوض-گاز--نوبت-دوم'>مناقصه چاپ قبوض گاز - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه چاپ قبوض گاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242583/مناقصه-انجام-خدمات-نمودار-گیری-و-چاه-پیمایی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نمودار گیری و چاه پیمایی..- نوبت دوم / فراخوان شناسایی پیمانکاران، مناقصه انجام خدمات نمودار گیری و چاه پیمایی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242588/استعلام-راک-ایستاده-42-یونیت-با-متعلقات-کامل'>استعلام راک ایستاده 42 یونیت با متعلقات کامل / استعلام, استعلام راک ایستاده 42 یونیت با متعلقات کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242595/مناقصه-انجام-خدمات-عمومی-واحدهای-تابعه'>مناقصه  انجام خدمات عمومی واحدهای تابعه / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات عمومی واحدهای تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242603/تجدید-فراخوان-مناقصه-پروژه-ساماندهی-رودخانه'>تجدید فراخوان مناقصه پروژه ساماندهی رودخانه / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید فراخوان مناقصه پروژه ساماندهی رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242623/مناقصه-انجام-خدمات-نمودارگیری-و-چاه-پیمایی---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نمودارگیری و چاه پیمایی ... نوبت دوم / مناقصه، مناقصه انجام خدمات نمودارگیری و چاه پیمایی.. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242632/مناقصه-انجام-خدمات-نمودارگیری-و-چاه-پیمایی-نوبت-دوم'>مناقصه  انجام خدمات نمودارگیری و چاه پیمایی- نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه انجام خدمات نمودارگیری و چاه پیمایی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242645/مناقصه-اجرای-عملیات-مربوط-به-نگهداری-و-بهره-برداری-از-شبکه-توزیع--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات مربوط به نگهداری و بهره برداری از شبکه توزیع... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات مربوط به نگهداری و بهره برداری از شبکه توزیع... ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242656/مناقصه-برداشت-ایزوگام-قبلی-و-تامین-و-اجرای-ایزوگام-جدید'>مناقصه برداشت ایزوگام قبلی و تامین و اجرای ایزوگام جدید / اگهی مناقصه , مناقصه برداشت ایزوگام قبلی و تامین و اجرای ایزوگام جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242670/فراخوان-مناقصه-بهره-برداری-نگهداری-و-راهبری-تصفیه-خانه-فاضلاب'>فراخوان مناقصه بهره برداری، نگهداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه بهره برداری، نگهداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242671/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242677/مناقصه-عمومی-تامین-نیروی-انسانی-خدمات-ایمنی-و-آتش-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی خدمات ایمنی و آتش- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی خدمات ایمنی و آتش- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242684/مناقصه-تامین-تجهیزات-انجام-عملیات-ساختمانی-و--'>مناقصه تامین تجهیزات، انجام عملیات ساختمانی و... / مناقصه ، مناقصه تامین تجهیزات، انجام عملیات ساختمانی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242694/مناقصه-خرید-4-دستگاه-ماموگرافی'>مناقصه خرید 4 دستگاه ماموگرافی / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 4 دستگاه ماموگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242699/مناقصه-خرید-20-دستگاه-سونواکو-کاردیوگرافی'>مناقصه خرید 20 دستگاه سونواکو کاردیوگرافی / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 20 دستگاه سونواکو کاردیوگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242701/فراخوان-اجاره-هفت-دستگاه-خودروی-سواری-نوبت-دوم'>فراخوان اجاره هفت دستگاه خودروی سواری نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست مناقصه,فراخوان  اجاره هفت دستگاه خودروی سواری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242706/مناقصه-خرید-150-دستگاه-ونتیلاتور'>مناقصه خرید 150 دستگاه ونتیلاتور  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 150 دستگاه ونتیلاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242710/مناقصه-خرید-15-دستگاه-سی-آرم'>مناقصه خرید 15 دستگاه سی آرم / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 15 دستگاه سی آرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242713/مناقصه-خرید-50-دستگاه-الکتروکوتر'>مناقصه خرید 50 دستگاه الکتروکوتر / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 50 دستگاه الکتروکوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242716/مناقصه-خرید-150-دستگاه-الکتروشوک-بایفیزیک'>مناقصه خرید 150 دستگاه الکتروشوک بایفیزیک / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 150 دستگاه الکتروشوک بایفیزیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242741/فراخوان-تعویض-روکش-تابلوهای-تبلیغاتی'>فراخوان تعویض روکش تابلوهای تبلیغاتی / فراخوان,  فراخوان تعویض روکش تابلوهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242761/مناقصه-خرید-مقدار-500-تن-کاغذ-کاربن-لس-ایرانی-52-گرمی'>مناقصه خرید مقدار 500 تن کاغذ کاربن لس ایرانی 52 گرمی / مناقصه , مناقصه خرید مقدار 500 تن کاغذ کاربن لس ایرانی 52 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242772/تجدید-مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-باند-و---(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات باند و ... (نوبت دوم) / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات باند و ...  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242830/مناقصه-تکمیل-زمین-چمن-مصنوعی-فوتبال--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل زمین چمن مصنوعی فوتبال ...نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه تکمیل زمین چمن مصنوعی فوتبال ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242832/مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-با-لوله-های-پلی-اتیلن'>مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن / آگهی فراخوان ارزیابی و مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242836/مناقصه-اجرای-فضای-سبز-اجرای-محوطه-سازی-و-اجرای-پیاده-رو-و-مخزن-بتنی---(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای فضای سبز، اجرای محوطه سازی و اجرای پیاده رو و مخزن بتنی ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای فضای سبز، اجرای محوطه سازی و اجرای پیاده رو و مخزن بتنی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242851/فراخوان-تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-بارگیری--پاکسازی-و-حمل-لجن-نوبت-دوم'>فراخوان تجدید مناقصه انجام عملیات بارگیری ، پاکسازی و حمل لجن نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان تجدید مناقصه انجام عملیات بارگیری ، پاکسازی و حمل لجن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242910/استعلام-سمپاشی-و-طعمه-گذاری--'>استعلام سمپاشی و طعمه گذاری... / استعلام, استعلام سمپاشی و طعمه گذاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242936/استعلام-تست-بلاک-آلستوم-رله--'>استعلام تست بلاک آلستوم رله ...  / استعلام , استعلام تست بلاک آلستوم رله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242957/آگهی-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-سبک-و-سنگین'>آگهی مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات سبک و سنگین / مناقصه، آگهی مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242964/مناقصه-واگذاری-امور-تغذيه-(خريد-و-توزيع-غذا)-بيمارستان'>مناقصه واگذاری امور تغذيه (خريد و توزيع غذا) بيمارستان  / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور تغذيه (خريد و توزيع غذا) بيمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242969/آگهی-مناقصه-انجام-راهبری-و-تعمیر-و-نگهداری-4-دستگاه-ریچ-استاکر--'>آگهی مناقصه انجام راهبری و تعمیر و نگهداری 4 دستگاه ریچ استاکر... / مناقصه، آگهی مناقصه انجام راهبری و تعمیر و نگهداری 4 دستگاه ریچ استاکر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242971/استعلام-تهیه-کابل--'>استعلام تهیه کابل ... / استعلام , استعلام تهیه کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242990/آگهی-مناقصه-انجام-راهبری-و-تعمیر-و-نگهداری-5-دستگاه-ترانستینر'>آگهی مناقصه انجام راهبری و تعمیر و نگهداری 5 دستگاه ترانستینر / مناقصه، آگهی مناقصه انجام راهبری و تعمیر و نگهداری 5 دستگاه ترانستینر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243028/فراخوان-احداث-شبکه-برق-20-کیلوولت-زمینی-و-هوایی'>فراخوان احداث شبکه برق 20 کیلوولت زمینی و هوایی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان احداث شبکه برق 20 کیلوولت زمینی و هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243043/مناقصه-اجرای-آسفالت-به-مساحت-18000-مترمربع'>مناقصه اجرای آسفالت به مساحت 18000 مترمربع / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای آسفالت به مساحت 18000 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243058/استعلام-باطری-شارژر'>استعلام باطری شارژر / استعلام, استعلام باطری شارژر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243066/تجدید-فراخوان-مناقصه-شبکه-برق-20-کیلوولت-و-روشنایی-شهرکها-و-نواحی-صنعتی'>تجدید فراخوان مناقصه شبکه برق 20 کیلوولت و روشنایی شهرکها و نواحی صنعتی / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید فراخوان مناقصه شبکه برق 20 کیلوولت و روشنایی شهرکها و نواحی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243100/مناقصه-واگذاری-پروژه-جدول-گذاری-و-اجرای-کانیو-ـ-مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری پروژه جدول گذاری و اجرای کانیو  ـ مرحله دوم - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری پروژه جدول گذاری و اجرای کانیو  ـ مرحله دوم - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243122/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی'>تجدید مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی / آگهی مناقصه, تجدید مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243142/استعلام-ایجاد-نیروگاه-خورشیدی'>استعلام ایجاد نیروگاه خورشیدی  / استعلام, ایجاد نیروگاه خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243148/استعلام-تهیه-و-ارسال-بولتن-الکترونیکی-اخبار---'>استعلام تهیه و ارسال بولتن الکترونیکی اخبار  ... / استعلام, استعلام تهیه و ارسال بولتن الکترونیکی اخبار  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243167/استعلام-خرید-سویج-و-ماجول'>استعلام خرید سویج و ماجول / استعلام, استعلام خرید سویج و ماجول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243189/استعلام-تی-شرت-آستین-کوتاه-تا-آرنج-بافت--'>استعلام  تی شرت آستین کوتاه تا آرنج بافت ... / استعلام, استعلام  تی شرت آستین کوتاه تا آرنج بافت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243197/استعلام-فعالیت-های-خدماتی-سیستم-های-امنیتی'>استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی / استعلام, استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243224/مناقصه-پروژه-خدمات-شهری-و-رفت-و-روب-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه پروژه خدمات شهری و رفت و روب و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه خدمات شهری و رفت و روب و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243269/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-اعلان-و-اطفاء-حریق'>استعلام تهیه و نصب سیستم اعلان و اطفاء حریق / استعلام,استعلام تهیه و نصب سیستم اعلان و اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243275/استعلام-کارت-شارژ--'>استعلام کارت شارژ ... / استعلام, استعلام کارت شارژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243277/استعلام-تهیه-و-نصب-دوربین-مداربسته'>استعلام تهیه و نصب دوربین مداربسته / استعلام,تهیه و نصب دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243369/استعلام-SPARE-PART-FOR-AIR-COMPRESSOR--M-F-NEUMAN-ESSER-SIGNAL-MODULE'>استعلام SPARE PART FOR AIR COMPRESSOR / M.F:NEUMAN  ESSER/ SIGNAL MODULE    / استعلام, استعلام SPARE PART FOR AIR COMPRESSOR / M.F:NEUMAN  ESSER/ SIGNAL MODULE   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243374/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس  / استعلام, آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243377/استعلام-محیط-کشت-Lauryl-sulfate-broth-و--'>استعلام محیط کشت Lauryl sulfate broth و... / استعلام بها, استعلام محیط کشت Lauryl sulfate broth و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243423/مناقصه-حفاری-و-کابل-کشی-خط-132-کیلوولت'>مناقصه حفاری و کابل کشی خط 132 کیلوولت / مناقصه, مناقصه حفاری و کابل کشی خط 132 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243464/استعلام-توانمندسازی-اجتماع-محور-با-رویکرد-کاهش-فقر-قابلیتی'>استعلام توانمندسازی اجتماع محور با رویکرد کاهش فقر قابلیتی  / استعلام,استعلام توانمندسازی اجتماع محور با رویکرد کاهش فقر قابلیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243475/استعلام-قیف-کاتریج--'>استعلام قیف کاتریج ... / استعلام , استعلام قیف کاتریج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243491/استعلام-سه-کاره-hp-مدل-mfpm-225dn'>استعلام سه کاره hp مدل mfpm 225dn / استعلام, سه کاره hp مدل mfpm 225dn</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243518/استعلام-پراب-دستگاه-CMM'>استعلام پراب دستگاه CMM / استعلام, استعلام پراب دستگاه CMM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243546/استعلام-سایر-فعالیت-های-مربوط-به-سلامت-انسان'>استعلام سایر فعالیت های مربوط به سلامت انسان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های مربوط به سلامت انسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243597/استعلام-یو-پی-اس-معمولی-100-آمپر-با-12-ولت'>استعلام  یو پی اس معمولی 100 آمپر با 12 ولت  / استعلام, یو پی اس معمولی 100 آمپر با 12 ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243604/استعلام-UPS'>استعلام UPS  / استعلام,استعلام UPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243619/استعلام-ویترین-جهت-موزه-بانک'>استعلام ویترین جهت موزه بانک / استعلام,استعلام ویترین جهت موزه بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243641/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-4-دستگاه-تابلو-برق--'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی 4 دستگاه تابلو برق... / استعلام, استعلام خرید و نصب و راه اندازی 4 دستگاه تابلو برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243666/استعلام-احداث-دبستان-1-کلاسه'>استعلام احداث دبستان 1 کلاسه  / استعلام , استعلام احداث دبستان 1 کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243669/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا  / استعلام , استعلام ساخت بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243672/استعلام-احداث-دبستان'>استعلام  احداث دبستان  / استعلام  احداث دبستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243673/استعلام-احداث-دبستان-1-کلاسه-بتنی--'>استعلام احداث دبستان 1 کلاسه بتنی ... / استعلام, استعلام احداث دبستان 1 کلاسه بتنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243675/مناقصه-عمومی-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه عمومی بهسازی و آسفالت راه روستایی..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی بهسازی و آسفالت راه روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243688/استعلام-ابیاری-پاپلی'>استعلام ابیاری پاپلی / استعلام , استعلام ابیاری پاپلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243690/استعلام-برگزاری-دوره-آموزش-آرایشگری-در-رشته-های-مجاز-جهت-تعداد-30-نفر-از-مددجویان--'>استعلام برگزاری دوره آموزش آرایشگری در رشته های مجاز جهت تعداد 30 نفر از مددجویان... / استعلام,استعلام برگزاری دوره آموزش آرایشگری در رشته های مجاز جهت تعداد 30 نفر از مددجویان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243693/استعلام-احداث-دبستان-1-کلاسه'>استعلام احداث دبستان 1 کلاسه / استعلام , استعلام احداث دبستان 1 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243695/استعلام-کمپرسور-پیستونی-3000-دور-موتوژن'>استعلام کمپرسور پیستونی 3000 دور موتوژن / استعلام, استعلام کمپرسور پیستونی 3000 دور موتوژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243709/استعلام-فلش-یو-اس-پی'>استعلام فلش یو اس پی / استعلام,استعلام فلش یو اس پی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243716/استعلام-احداث-دبستان-1-کلاسه'>استعلام احداث دبستان 1 کلاسه  / استعلام , استعلام احداث دبستان 1 کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243725/استعلام-احداث-دبستان-1-کلاسه'>استعلام احداث دبستان 1 کلاسه  / استعلام, احداث دبستان 1 کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243729/استعلام-احداث-دبستان-1-کلاسه'>استعلام احداث دبستان 1 کلاسه / استعلام,استعلام احداث دبستان 1 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243732/استعلام-اجداث-دبستان'>استعلام اجداث دبستان / استعلام,استعلام اجداث دبستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243736/استعلام-احداث-دبستان-1-کلاسه'>استعلام احداث دبستان 1 کلاسه / استعلام,استعلام احداث دبستان 1 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243739/استعلام-تخلیه-برنج-و-غیره'>استعلام تخلیه برنج و غیره  / استعلام,استعلام تخلیه برنج و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243741/استعلام-احداث-دبستان'>استعلام احداث دبستان / استعلام , استعلام احداث دبستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243742/استعلام-احداث-دبستان-1-کلاسه'>استعلام احداث دبستان 1 کلاسه / استعلام,استعلام احداث دبستان 1 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243746/استعلام-احداث-دبستان'>استعلام احداث دبستان / استعلام,استعلام احداث دبستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243747/استعلام-احداث-دبستان-1-کلاسه--'>استعلام احداث دبستان 1 کلاسه .. / استعلام,استعلام احداث دبستان 1 کلاسه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243750/استعلام-احداث-دبستان--'>استعلام احداث دبستان ... / استعلام , استعلام احداث دبستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243761/استعلام-احداث-دبستان-یک-کلاسه-روستا--'>استعلام احداث دبستان یک کلاسه روستا... / استعلام, استعلام احداث دبستان یک کلاسه روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243769/استعلام-احداث-دبستان'>استعلام احداث دبستان  / استعلام ,استعلام احداث دبستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243772/استعلام-ایجاد-نیروگاه-خورشیدی'>استعلام ایجاد نیروگاه خورشیدی  / استعلام, ایجاد نیروگاه خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243800/فراخوان-واگذاری-حجمی-نگهداری-کلیه-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی'>فراخوان واگذاری حجمی نگهداری کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی / مزایده عمومی, فراخوان واگذاری حجمی نگهداری کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243822/استعلام-SAN-switch--'>استعلام SAN switch ... / استعلام , استعلام SAN switch ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243831/مناقصه-عمومی-حمل-35000-تن-گندم'>مناقصه عمومی حمل 35000 تن گندم / مناقصه , مناقصه عمومی حمل 35000 تن گندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243835/استعلام-خرید-5000-لیتر-روغن-موتور-40-دیزل'>استعلام خرید 5000 لیتر روغن موتور 40 دیزل / استعلام , استعلام خرید 5000 لیتر روغن موتور 40 دیزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243859/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس  / استعلام, کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243883/استعلام-جمع-آوری-سقف-و-حمل-نخاله'>استعلام جمع آوری سقف و حمل نخاله  / استعلام,استعلام جمع آوری سقف و حمل نخاله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242377/فراخوان-مناقصه-تامین--حمل-و-تحویل-400-متر-مربع-کانکس-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین ، حمل و تحویل 400 متر مربع کانکس نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی  , فراخوان مناقصه تامین ، حمل و تحویل 400 متر مربع کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242447/مناقصه-روکش-آسفالت--'>مناقصه روکش آسفالت ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه روکش آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242707/مناقصه-تامین-سرویس-های-سواری-و-باری-داخلی-و-خارج-پالایشگاه'>مناقصه تامین سرویس های سواری و باری داخلی و خارج پالایشگاه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین سرویس های سواری و باری داخلی و خارج پالایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242837/فراخوان-اجرای-عملیات-آبخیزداری'>فراخوان اجرای عملیات آبخیزداری / فراخوان مناقصه ، فراخوان اجرای عملیات آبخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242847/فراخون-ارزیابی-کیفی-عملیات-برون-سپاری-فعالیتهای-بهره-برداری--'>فراخون ارزیابی کیفی عملیات برون سپاری فعالیتهای بهره برداری... / آگهی فراخون ارزیابی کیفی , فراخون ارزیابی کیفی عملیات برون سپاری فعالیتهای بهره برداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242925/مناقصه-فراخوان-محوطه-سازی-تاسیسات-زیربنایی-و-تکمیل--'>مناقصه فراخوان  محوطه سازی، تاسیسات زیربنایی و تکمیل ... / مناقصه فراخوان، مناقصه فراخوان  محوطه سازی، تاسیسات زیربنایی و تکمیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243022/مناقصه-نظافت-اماکن-محوطه-و-معابر-و-نگهداری-فضای-سبز-تجدید'>مناقصه نظافت اماکن محوطه و معابر و نگهداری فضای سبز  تجدید  / مناقصه , مناقصه نظافت اماکن محوطه و معابر و نگهداری فضای سبز  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243023/استعلام-حفر-چاه'>استعلام حفر چاه / استعلام,حفر چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243068/استعلام-مواد-بودار-کننده-گاز'>استعلام مواد بودار کننده گاز  / استعلام, استعلام مواد بودار کننده گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243089/استعلام-تهیه-و-نصب-دیوارکوب-با-ضخامت-16-میلی-متر--'>استعلام تهیه و نصب دیوارکوب با ضخامت 16 میلی متر... / استعلام ،استعلام تهیه و نصب دیوارکوب با ضخامت 16 میلی متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243130/استعلام-پنل-خنک-کننده-سامسونگ'>استعلام پنل خنک کننده سامسونگ  / استعلام ,استعلام پنل خنک کننده سامسونگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243152/استعلام-کلیدها-و-متعلقات-رله-ها-و-کنتاکتورها'>استعلام کلیدها و متعلقات، رله ها و کنتاکتورها  / استعلام, استعلام کلیدها و متعلقات، رله ها و کنتاکتورها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243183/استعلام-جرثقیل-کارگاهی-2-تن-طبق-کاتالوگ'>استعلام جرثقیل کارگاهی 2 تن طبق کاتالوگ / استعلام, استعلام جرثقیل کارگاهی 2 تن طبق کاتالوگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243201/استعلام-کابل-یونیت-موتورهای-4-تا-6-ربات'>استعلام کابل یونیت موتورهای 4 تا 6 ربات   / استعلام , استعلام کابل یونیت موتورهای 4 تا 6 ربات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243238/مناقصه-اجرای-روکش-و-ترمیم-آسفالت-راه-های-اصلی--فرعی-و--'>مناقصه اجرای روکش و ترمیم آسفالت راه های اصلی ، فرعی و.... / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای روکش و ترمیم آسفالت راه های اصلی ، فرعی و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243409/استعلام-تامین-تجهیز-حمل-و-نقل-تجهیزات-اکتیو-نصب-و-راه-اندازی-و---'>استعلام تامین، تجهیز، حمل و نقل تجهیزات اکتیو، نصب و راه اندازی و .... / استعلام, تامین، تجهیز، حمل و نقل تجهیزات اکتیو، نصب و راه اندازی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243881/استعلام-شتسشوی-شیشه-ها-صرفا-از-نمای-بیرون'>استعلام شتسشوی شیشه ها صرفا از نمای بیرون  / استعلام, شتسشوی شیشه ها صرفا از نمای بیرون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242514/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-تقاطع-غیرهمسطح-(روگذر)'>مناقصه اجرای عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح (روگذر) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح (روگذر)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242522/مناقصه-پروژه-پخش-آسفالت-ماشینی-در-معابر-سطح-شهر-(نوبت-دوم)'>مناقصه پروژه پخش آسفالت ماشینی در معابر سطح شهر (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه پروژه پخش آسفالت ماشینی در معابر سطح شهر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242525/تجدید-مناقصه-امورات-مربوط-به-اجرائیات-شهرداری-نوبت-دوم'> تجدید مناقصه امورات مربوط به اجرائیات شهرداری نوبت دوم  / مناقصه عمومی,  تجدید مناقصه امورات مربوط به اجرائیات شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242678/مناقصه-عملیات-تکمیل-ابنیه-طبقات-فوقانی-پارکینگ-عدالت'>مناقصه عملیات تکمیل ابنیه طبقات فوقانی پارکینگ عدالت  / مناقصه عملیات تکمیل ابنیه طبقات فوقانی پارکینگ عدالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242717/فراخوان-تکمیل-عملیات-ساختمانی'>فراخوان تکمیل عملیات ساختمانی / فراخوان ، فراخوان تکمیل عملیات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242726/مناقصه-تجدید-اجرای-دیواره-راه-دسترسی-به-بام-سبز'>مناقصه تجدید  اجرای دیواره راه دسترسی به بام سبز   / مناقصه, مناقصه تجدید  اجرای دیواره راه دسترسی به بام سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242834/مناقصه-خرید-تعداد-30-دستگاه-تست-ورزش-12-کاناله'>مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه تست ورزش 12 کاناله  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه تست ورزش 12 کاناله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242845/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-ساختمان-آتش-نشانی-و-خانه-فرهنگ'>تجدید مناقصه اجرای عملیات احداث ساختمان آتش نشانی و خانه فرهنگ / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای عملیات احداث ساختمان آتش نشانی و خانه فرهنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243011/مناقصه-پروژه-افزایش-ظرفیت-ایستگاه-تقلیل-فشار-C-G-S-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه افزایش ظرفیت ایستگاه تقلیل فشار C.G.S  نوبت دوم / مناقصه, مناقصه پروژه افزایش ظرفیت ایستگاه تقلیل فشار C.G.S  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243033/اصلاحیه-آگهی-ارزیابی-کیفی-تشکیل-گروه-های-گشت-و-بازرسی-منابع-آب-زیرزمینی-و--نوبت-سوم'> اصلاحیه آگهی ارزیابی کیفی تشکیل گروه های گشت و بازرسی منابع آب زیرزمینی و ...نوبت سوم   / آگهی ارزیابی کیفی تشکیل گروه های گشت و بازرسی منابع آب زیرزمینی و ...نوبت سوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243072/مناقصه-خريد-انواع-شيرآلات-چدنی-قطع-وصل-کشويی-پروانه-ای'>مناقصه خريد انواع شيرآلات چدنی قطع وصل کشويی پروانه ای / آگهی مناقصه , مناقصه خريد انواع شيرآلات چدنی قطع وصل کشويی پروانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243076/مناقصه-خريد-انواع-شيرآلات-چدنی-يکطرفه-تخليه-هوا-پروانه-ای-کشويی'>مناقصه خريد انواع شيرآلات چدنی يکطرفه تخليه هوا پروانه ای کشويی / آگهی مناقصه , مناقصه خريد انواع شيرآلات چدنی يکطرفه تخليه هوا پروانه ای کشويی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243079/مناقصه-خريد-انواع-شيرآلات-چدنی-پروانه-ای-فلکهای-تخليه-هوا-و-اتصال-قابل-پياده-کردن'>مناقصه خريد انواع شيرآلات چدنی پروانه ای فلکهای تخليه هوا و اتصال قابل پياده کردن    / آگهی مناقصه , مناقصه خريد انواع شيرآلات چدنی پروانه ای فلکهای تخليه هوا و اتصال قابل پياده کردن   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243206/مناقصه-خريد-انواع-شيرآلات-چدنی-آتش-نشانی'>مناقصه خريد انواع شيرآلات چدنی آتش نشانی / مناقصه خريد انواع شيرآلات چدنی آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243320/مناقصه-کلیه-امور-مربوط-به-جمع-آوری-و-حمل-زباله-تنظیف-و-لایروبی-جوی--'>مناقصه کلیه امور مربوط به جمع آوری و حمل زباله تنظیف و لایروبی جوی...  / مناقصه , مناقصه کلیه امور مربوط به جمع آوری و حمل زباله تنظیف و لایروبی جوی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243368/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-جهت-احداث-پروژه-پارکینگ-طبقاتی'>فراخوان جذب سرمایه گذار جهت احداث پروژه پارکینگ طبقاتی  / آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار , فراخوان جذب سرمایه گذار جهت احداث پروژه پارکینگ طبقاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243419/استعلام-5-عدد-سوکت-خازن'>استعلام 5 عدد سوکت خازن  / استعلام, استعلام 5 عدد سوکت خازن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243424/استعلام-1-عدد-کارت-گرافیکی'>استعلام 1 عدد کارت گرافیکی  / استعلام, استعلام 1 عدد کارت گرافیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243428/استعلام-1-عدد-لودسل-شنگ-برگشتی-آسیاب-سیمان'>استعلام 1 عدد لودسل شنگ برگشتی آسیاب سیمان  / استعلام, استعلام 1 عدد لودسل شنگ برگشتی آسیاب سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243512/استعلام-دستگاه-فیدر'>استعلام دستگاه فیدر / استعلام , استعلام دستگاه فیدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243547/مناقصه-عمومی-ساخت-باندل-های-RH1a-و-RH1b-و---'>مناقصه عمومی ساخت باندل های RH1a و RH1b و .... / مناقصه , مناقصه عمومی ساخت باندل های RH1a و RH1b و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243577/استعلام-برینگ-زنجیر-کانوار---'>استعلام برینگ زنجیر کانوار .... / استعلام , استعلام برینگ زنجیر کانوار ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243726/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-خرید-مواد-غذایی'>مناقصه واگذاری امور مربوط به خرید مواد غذایی / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور مربوط به خرید مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243770/استعلام-روغن-اطلس-کوپکو'>استعلام روغن اطلس کوپکو / استعلام,استعلام روغن اطلس کوپکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243783/مناقصه-اصلاح-خط-انتقال-آب--'>مناقصه اصلاح خط انتقال آب ... / مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح خط انتقال آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243806/فراخوان-تجهیزات-و-عملیات-احداث-خطوط-63-کیلوولت-پروژه-آبیاری'>فراخوان تجهیزات و عملیات احداث خطوط 63 کیلوولت پروژه آبیاری / فراخوان تجهیزات و عملیات احداث خطوط 63 کیلوولت پروژه آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242353/مناقصه-خرید-و-نصب-مبلمان-شهری-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید و نصب مبلمان شهری (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه خرید و نصب مبلمان شهری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242355/مناقصه-اجرای-کلیه-امور-خدمات-ایاب-و-ذهاب-اساتید'>مناقصه اجرای کلیه امور خدمات ایاب و ذهاب اساتید / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای کلیه امور خدمات ایاب و ذهاب اساتید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242408/مناقصه-عمومی-و-تجدید-مناقصه-عمومی-خرید-و-نصب-کفپوش-سالن-معلولین'>مناقصه عمومی و تجدید مناقصه عمومی خرید و نصب کفپوش سالن معلولین / آگهی مناقصه عمومی و تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عمومی و تجدید مناقصه عمومی خرید و نصب کفپوش سالن معلولین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242414/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-کوچه-های-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت کوچه های سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت کوچه های سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242421/استعلام-جابجایی-رگلاتور-و-خارج-نمودن-لوله-کشی-گاز'>استعلام جابجایی رگلاتور و خارج نمودن لوله کشی گاز  / استعلام ,استعلام جابجایی رگلاتور و خارج نمودن لوله کشی گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242464/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-اجرایی-نصب-جعبه-اتصال-مخصوص-قرائت-IOP--'>تجدید مناقصه اجرای عملیات اجرایی نصب جعبه اتصال مخصوص قرائت IOP... / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای عملیات اجرایی نصب جعبه اتصال مخصوص قرائت IOP...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242490/مناقصه-انواع-کارتن-فویل-آلومینیوم'>مناقصه انواع کارتن- فویل آلومینیوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انواع کارتن- فویل آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242508/مناقصه-تهیه-و-اجرای-آسفالت-سطح-شهر---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و اجرای آسفالت سطح شهر ... نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه و اجرای آسفالت سطح شهر ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242545/مناقصه-رب-گوجه-فرنگی'>مناقصه رب گوجه فرنگی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه رب گوجه فرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242555/فراخوان-گازرسانی-به-صنایع-53-واحد-صنعتی--تولیدی-نوبت-دوم'>فراخوان گازرسانی به صنایع 53 واحد صنعتی - تولیدی نوبت دوم / مناقصه, فراخوان گازرسانی به صنایع 53 واحد صنعتی - تولیدی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242575/تجدید-مناقصه-پروژه-دفع-آب-های-سطحی-و-تعویض-جداول--(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه پروژه دفع آب های سطحی و تعویض جداول... (نوبت دوم) / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه پروژه دفع آب های سطحی و تعویض جداول... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242584/مناقصه-خدمات-نگهداری-فضای-سبز-نظافت-و-پاک-سازی-اماکن--'>مناقصه خدمات نگهداری فضای سبز، نظافت و پاک سازی اماکن ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نگهداری فضای سبز، نظافت و پاک سازی اماکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242609/مناقصه-پیاده-روسازی-بلوار---تجدید'>مناقصه پیاده روسازی بلوار.... تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه پیاده روسازی بلوار.... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242611/تجدید-مناقصه-عمومی-دستگاه-فینیشر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی دستگاه فینیشر... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی دستگاه فینیشر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242641/مناقصه-عملیات-کف-سازی-و-محور-میانی'>مناقصه عملیات کف سازی و محور میانی  / مناقصه عملیات کف سازی و محور میانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242668/مناقصه-تامین-لایسنس-سیسکو'>مناقصه تامین لایسنس سیسکو / مناقصه عمومی, مناقصه تامین لایسنس سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242676/مناقصه-تامین-لایسنس-VM'>مناقصه تامین لایسنس VM  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین لایسنس VM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242686/مناقصه-خرید-مواد-اولیه-و-خدمات-طبخ-و-توزیع'>مناقصه خرید مواد اولیه و خدمات طبخ و توزیع / مناقصه , مناقصه خرید مواد اولیه و خدمات طبخ و توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242691/مناقصه-ارایه-خدمات-بخش-تغذیه-مراکز-آموزشی-و-درمانی-نوبت-دوم'>مناقصه ارایه خدمات بخش تغذیه مراکز آموزشی و درمانی نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه ارایه خدمات بخش تغذیه مراکز آموزشی و درمانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242703/تجدید-مزایده-عملیات-جمع-آوری-پسماند-خشک----نوبت-دوم'>تجدید مزایده عملیات جمع آوری پسماند خشک...  - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده عملیات جمع آوری پسماند خشک...  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242729/تجدید-مناقصه-خدمات-نگهداشت-اماکن-ورزشی--نوبت-چهارم'>تجدید مناقصه خدمات نگهداشت اماکن ورزشی  - نوبت چهارم / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خدمات نگهداشت اماکن ورزشی  - نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242730/مناقصه-پروژه-تکمیل-کانال-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل کانال- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه پروژه تکمیل کانال- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242754/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-سنگ-شکن-درون-اندامی-از-نوع-پنوماتیک'>مناقصه خرید یک دستگاه سنگ شکن درون اندامی از نوع پنوماتیک / مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه سنگ شکن درون اندامی از نوع پنوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242809/مناقصه-انجام-امور-خدمات-شهری'>مناقصه انجام امور خدمات شهری   / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242818/مناقصه-خرید-تجهیز-و-اجرای-روشنایی-پارک-نوبت-دوم'>مناقصه خرید، تجهیز و اجرای روشنایی پارک نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید، تجهیز و اجرای روشنایی پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242828/مناقصه-عملیات-جداسازی-و-میخ-کشی-چوب-های-ضایعاتی'>مناقصه  عملیات جداسازی و میخ کشی چوب های ضایعاتی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات جداسازی و میخ کشی چوب های ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242853/مناقصه-عملیات-تامین-تجهیزات-نصب-تست-راه-اندازی-و-آموزش-سیستم-رادیو-دیجیتال-تجدید'>مناقصه عملیات تامین تجهیزات، نصب، تست، راه اندازی و آموزش سیستم رادیو دیجیتال تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه عملیات تامین تجهیزات، نصب، تست، راه اندازی و آموزش سیستم رادیو دیجیتال تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242859/مناقصه-عملیات-توسعه-شبکه-آبرسانی-در-سطح-منطقه--'>مناقصه  عملیات توسعه شبکه آبرسانی در سطح منطقه ... / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه  عملیات توسعه شبکه آبرسانی در سطح منطقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242867/مناقصه-عملیات-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-پسماند-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات رفت و روب و جمع آوری پسماند  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات رفت و روب و جمع آوری پسماند  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242887/مناقصه-اجرای-عملیات-رفع-حریم-تاسیسات-برقی'>مناقصه اجرای عملیات رفع حریم تاسیسات برقی / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات رفع حریم تاسیسات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242902/مناقصه-اجرای-عملیات-رفع-حریم-تاسیسات-برقی-پل-هوایی'>مناقصه اجرای عملیات رفع حریم تاسیسات برقی پل هوایی / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات رفع حریم تاسیسات برقی پل هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242929/آگهی-فراخوان-عمومی-واگذاری-آژانس-مسافربری'>آگهی فراخوان عمومی  واگذاری آژانس مسافربری / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی  واگذاری آژانس مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242942/مناقصه-عملیات-اجرای-تکمیل-ایستگاه-CGS'>مناقصه عملیات اجرای تکمیل ایستگاه CGS / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای تکمیل ایستگاه CGS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242966/تجدید-مناقصه-عملیات-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-پسماند--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات  رفت و روب و جمع آوری پسماند ...نوبت دوم / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه عملیات  رفت و روب و جمع آوری پسماند ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242978/استعلام-آسفالت-ایستگاه-ها---'>استعلام آسفالت ایستگاه ها .... / استعلام, آسفالت ایستگاه ها ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243026/مناقصه-انجام-عملیات-زیرسازی-و-روسازی-و-آسفالت-معابر--(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام عملیات زیرسازی و روسازی و آسفالت معابر... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات زیرسازی و روسازی و آسفالت معابر... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243036/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-کانال-سنگی-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای کانال سنگی و ... (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح و اجرای کانال سنگی و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243108/مناقصه-آسفالت-معابر-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت معابر شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه آسفالت معابر شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243121/مناقصه-انجام-حسابرسی-سالهای-مالی-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه انجام حسابرسی سالهای مالی مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام حسابرسی سالهای مالی مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243125/مناقصه-اجرای-عملیات-رفع-حریم-تاسیسات-برقی-پل-هوایی'>مناقصه اجرای عملیات رفع حریم تاسیسات برقی پل هوایی / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات رفع حریم تاسیسات برقی پل هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243139/مناقصه-انجام-کلیه-امور-خدماتی-شامل-نظافت-تجهیزات-مکانیکی--'>مناقصه انجام کلیه امور خدماتی شامل نظافت تجهیزات مکانیکی... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام کلیه امور خدماتی شامل نظافت تجهیزات مکانیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243219/مناقصه-پیاده-روسازی-و-ترمیم-پیاده-روها--'>مناقصه پیاده روسازی و ترمیم پیاده روها... / مناقصه عمومی, مناقصه پیاده روسازی و ترمیم پیاده روهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243220/مناقصه-اجرای-عملیات-تنش-زدایی-PWHT-خطوط-پایپینگ-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات تنش زدایی PWHT خطوط پایپینگ نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات تنش زدایی PWHT خطوط پایپینگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243222/مناقصه-اجرای-عملیات-piperack-و-pipe-sleeper-ناحیه-مخازن'>مناقصه اجرای عملیات piperack و pipe sleeper ناحیه مخازن / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه اجرای عملیات piperack و pipe sleeper ناحیه مخازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243363/تجدید-مناقصه-عملیات-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی'>تجدید مناقصه عملیات تاسیسات مکانیکی و برقی  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات تاسیسات مکانیکی و برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243469/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-دیوارکشی-محیط-پارک-بانوان-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای پروژه دیوارکشی محیط پارک بانوان- نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه دیوارکشی محیط پارک بانوان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243481/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-مخزن-مسلح-بتنی-آب--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای پروژه مخزن مسلح  بتنی آب  - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای پروژه مخزن مسلح  بتنی آب  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243519/استعلام-خرید-و-ارسال-لوازم-یدکی-پایانه--'>استعلام خرید و ارسال لوازم یدکی پایانه ... / استعلام, استعلام خرید و ارسال لوازم یدکی پایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243612/استعلام-پخش-آسفالت-روکش-با-توپکا-012--'>استعلام  پخش آسفالت روکش با توپکا 012 ... / استعلام استعلام  پخش آسفالت روکش با توپکا 012 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243799/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-بازسازی-و-احیاء-چاههای-سطح-شهر'>مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی و احیاء چاههای سطح شهر / مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی و احیاء چاههای سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242472/مناقصه-احداث-کافی-شاپ--نوبت-دوم'>مناقصه احداث کافی شاپ - نوبت دوم  / مناقصه احداث کافی شاپ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242499/فراخوان-واگذاری-امور-مربوط-به-اتفاقات-و-فوریتهای-شهرستان'>فراخوان واگذاری امور مربوط به اتفاقات و فوریتهای شهرستان / فراخوان , فراخوان واگذاری امور مربوط به اتفاقات و فوریتهای شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242610/مناقصه-عملیات-تامین-مصالح-پی-کنی-آماده-سازی-و-جدول-گذاری'>مناقصه عملیات تامین مصالح، پی کنی، آماده سازی و جدول گذاری  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تامین مصالح، پی کنی، آماده سازی و جدول گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242617/مناقصه-تامین-مصالح-و-لوله-کشی-و-نصب-تجهیزات-موتورخانه'>مناقصه تامین مصالح و لوله کشی و نصب تجهیزات موتورخانه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین مصالح و لوله کشی و نصب تجهیزات موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242628/مناقصه-عملیات-کلیه-مصالح-و-اجرای-خاک-برداری'>مناقصه عملیات کلیه مصالح و اجرای خاک برداری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات کلیه مصالح و اجرای خاک برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242690/فراخوان-عمومی-انجام-حسابرسی-سال-96'>فراخوان عمومی انجام حسابرسی سال 96 / فراخوان , فراخوان عمومی انجام حسابرسی سال 96</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242725/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-دوره-ای-و-اضطراری-کلیه-تجهیزات-شبکه-برق'>مناقصه  انجام خدمات نگهداری و تعمیرات  دوره ای و اضطراری کلیه تجهیزات شبکه برق / آگهی مناقصه, مناقصه  انجام خدمات نگهداری و تعمیرات  دوره ای و اضطراری کلیه تجهیزات شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242751/تجدید-مناقصه-پوشش-رودخانه'>تجدید مناقصه پوشش رودخانه / آگهی مناقصه عمومی و تجدید مناقصه ,مناقصه پوشش رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242962/فراخوان-مشارکت-و-سرمایه-گذاری-سنگ-شکن-و-شن-شویی'>فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری سنگ شکن و شن شویی  / آگهی فراخوان ,فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری سنگ شکن و شن شویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243343/مناقصه-بهسازی-خیابان--نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مناقصه بهسازی خیابان... نوبت دوم چاپ دوم / آگهی مناقصه , مناقصه بهسازی خیابان... نوبت دوم چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243667/استعلام-خرید-حمل-و-کلر-زنی-اب'>استعلام خرید حمل و کلر زنی اب / استعلام,استعلام خرید حمل و کلر زنی اب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243843/استعلام-سیستم-نمایشگر--'>استعلام سیستم نمایشگر ... / استعلام , استعلام سیستم نمایشگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242417/مناقصه-انجام-عملیات-طراحی-تامین-تجهیزات-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-های-مونیتورینگ--'>مناقصه انجام عملیات طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم های مونیتورینگ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم های مونیتورینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242442/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان-مجتمع-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان مجتمع نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242459/مناقصه-خرید-غذای-آماده-جهت-سلف-دانشگاه--نوبت-دوم'>مناقصه خرید غذای آماده جهت سلف دانشگاه - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید غذای آماده جهت سلف دانشگاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242537/مناقصه-واگذاری-عملیات-اجرایی-4-باب-پل-عابر-پیاده---(نوبت-دوم)'>مناقصه واگذاری عملیات اجرایی 4 باب پل عابر پیاده ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری عملیات اجرایی 4 باب پل عابر پیاده ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242605/خلاصه-مناقصه-تجدید-مناقصه-تامین-نیروی-دوایر'>خلاصه مناقصه تجدید مناقصه تامین نیروی دوایر  / خلاصه تجدید مناقصه , مناقصه تامین نیروی دوایر مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242944/مناقصه-احداث-بندهای-رسوبگیر---نوبت-دوم'>مناقصه احداث بندهای رسوبگیر ... نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه احداث بندهای رسوبگیر ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243071/استعلام-هاب-فن-نمک-صنعتی-با-تایید-نمونه'>استعلام هاب فن، نمک صنعتی با تایید نمونه  / استعلام, استعلام هاب فن، نمک صنعتی با تایید نمونه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243086/مناقصه-اجرای-عملیات-بهسازی-و-زیباسازی-جداره-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات بهسازی و زیباسازی جداره نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات بهسازی و زیباسازی جداره نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243110/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-هفت-محدوده-C--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت محدوده C  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت محدوده C- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243118/مناقصه-خرید-و-اجرای-طرح-ارتباط-فیبرنوری-بین-مراکز---(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید و اجرای طرح ارتباط فیبرنوری بین مراکز ... (نوبت دوم) / مناقصه، مناقصه خرید و اجرای طرح ارتباط فیبرنوری بین مراکز ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243163/استعلام-کلیدها-و-متعلقات'>استعلام کلیدها و متعلقات / استعلام, استعلام کلیدها و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243177/استعلام-مجموعه-هوک-بلاک-و-هویست-کمکی-دانیلی'>استعلام مجموعه هوک بلاک و هویست کمکی دانیلی / استعلام, استعلام مجموعه هوک بلاک و هویست کمکی دانیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243296/استعلام-ژورنال-حرارتی'>استعلام ژورنال حرارتی  / استعلام,استعلام ژورنال حرارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243348/مناقصه-واگذاری-حمل-وسایل-نقلیه-ای'>مناقصه واگذاری حمل وسایل نقلیه ای / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری حمل وسایل نقلیه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243356/مناقصه-جدولگذاری-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-روستا'>مناقصه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر روستا / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243362/مناقصه-جدول-گذاری-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-روستا'>مناقصه  جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر روستا  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243387/استعلام-اهرم-کوچک-سنگ-شکن-فکی'>استعلام اهرم کوچک سنگ شکن فکی / استعلام بهاء , استعلام اهرم کوچک سنگ شکن فکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243522/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-فاضلاب'>مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه فاضلاب / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243659/استعلام-سنگ-زنی-رول--'>استعلام سنگ زنی رول... / استعلام, استعلام سنگ زنی رول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242501/مناقصه-کف-فرش-و-جداول-خیابان---تجدید'>مناقصه کف فرش و جداول خیابان .... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه کف فرش و جداول خیابان .... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242558/مناقصه-احداث-بندهای-سنگی-ملاتی--'>مناقصه احداث بندهای سنگی ملاتی ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه احداث بندهای سنگی ملاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242673/تجدید-مناقصه-روغن-PG68'>تجدید مناقصه روغن PG68 / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه روغن PG68</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242823/فراخوان-عمومی-شناسایی-سرمایه-گذار-و-مجری'>فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار و مجری / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار و مجری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243095/مناقصه-فراخوان-پکیچ-یونیت-سرمایش'>مناقصه فراخوان پکیچ یونیت سرمایش / مناقصه فراخوان پکیچ یونیت سرمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243210/مناقصه-ترميم-ترانشه-های-خطوط-اصلی-٬فرعی'>مناقصه ترميم ترانشه های خطوط اصلی ٬فرعی  / مناقصه ترميم ترانشه های خطوط اصلی ٬فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243255/استعلام-آبرسانی-به-باغات--'>استعلام آبرسانی به باغات .. / استعلام, استعلام آبرسانی به باغات ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242758/مناقصه-اجرای-حدود-2500-متر-اصلاح-شبکه-و-510-فقره-انشعاب-آب-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای حدود 2500 متر اصلاح شبکه و 510 فقره انشعاب آب (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای حدود 2500 متر اصلاح شبکه و 510 فقره انشعاب آب (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242787/فراخوان-شناسایی-مشاور-جهت-طراحی-بروز-رسانی-و-تجهیز-ایستگاههای-خدمات-شهری'>فراخوان شناسایی مشاور جهت طراحی، بروز رسانی و تجهیز ایستگاههای خدمات شهری / فراخوان شناسایی مشاور, فراخوان شناسایی مشاور جهت طراحی، بروز رسانی و تجهیز ایستگاههای خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242923/فراخوان-مناقصه-آماده-سازی-بخشی-از-ناحیه-200-هکتاری'>فراخوان مناقصه آماده سازی بخشی از ناحیه 200 هکتاری / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ,فراخوان مناقصه آماده سازی بخشی از ناحیه 200 هکتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243027/مناقصه-اجرای-حدود-2500-متر-اصلاح-شبکه-و-510-فقره-انشعاب-آب'>مناقصه اجرای حدود 2500 متر اصلاح شبکه و 510 فقره انشعاب آب   / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای حدود 2500 متر اصلاح شبکه و 510 فقره انشعاب آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243293/مناقصه-خرید-مصالح-زیرسازی-کارخانه-آسفالت-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید مصالح زیرسازی کارخانه آسفالت و ... (نوبت دوم) / مناقصه  عمومی, مناقصه خرید مصالح زیرسازی کارخانه آسفالت و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243490/مناقصه-نصب-انشعاب-آب-و-خدمات-جنبی'>مناقصه نصب انشعاب آب و خدمات جنبی / آگهی مناقصه , مناقصه نصب انشعاب آب و خدمات جنبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243514/تجدید-مناقصه-عملیات-نگهداری-فضای-سبز-و-حراست-فیزیکی-از-پارک-منطقه-6'>تجدید مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی از پارک منطقه 6 / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی از پارک منطقه 6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243012/مناقصه-استفاده-از-بخش-خصوصی-در-سرویس-های-صنعتی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه استفاده از بخش خصوصی در سرویس های صنعتی تجدید- نوبت دوم   / مناقصه عمومی ,مناقصه استفاده از بخش خصوصی در سرویس های صنعتی تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243306/مناقصه-خرید-جدول-سیمانی-کشیده-50-سانتی-و-کفپوش-سیمانی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید جدول سیمانی کشیده 50 سانتی و کفپوش سیمانی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید جدول سیمانی کشیده 50 سانتی و کفپوش سیمانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242373/مناقصه-تامین-تجهیزات-65-دستگاه-پست-فوق-توزیع-GIS--'>مناقصه تامین تجهیزات 65 دستگاه پست فوق توزیع GIS ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه تامین تجهیزات 65 دستگاه پست فوق توزیع GIS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242512/مناقصه-تکمیل-و-احداث-کانال-و-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان'>مناقصه تکمیل و احداث کانال و زیرسازی و آسفالت خیابان / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل و احداث کانال و زیرسازی و آسفالت خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242619/مناقصه-انجام-خدمات-نمودارگیری-و-چاه-پیمایی-(نوبت-دوم)'>مناقصه  انجام خدمات نمودارگیری و چاه پیمایی (نوبت دوم) / مناقصه  انجام خدمات نمودارگیری و چاه پیمایی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242698/مناقصه-پروژه-آسفالت-معابر--'>مناقصه پروژه آسفالت معابر... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه آسفالت معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242723/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری-آشتیان'>مناقصه احداث ساختمان  اداری آشتیان  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه احداث ساختمان  اداری آشتیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242908/مناقصه-تکمیل-فاز-دوم-ساماندهی-روی-کانال'>مناقصه تکمیل فاز دوم ساماندهی روی کانال / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل فاز دوم ساماندهی روی کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243016/تجدید-مناقصه-واگذاری-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-شهری-و--'>تجدید مناقصه واگذاری انجام امور مربوط به خدمات شهری و ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه واگذاری انجام امور مربوط به خدمات شهری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243065/مناقصه-اجرا-استخر-ساختمان'>مناقصه اجرا استخر ساختمان  / اگهی مناقصه , مناقصه اجرا استخر ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243299/مناقصه-انجام-زیرسازی-نوارهای-حفاری-و-محل-های-لکه-گیری-معابر--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه انجام زیرسازی نوارهای حفاری و محل های لکه گیری معابر ...مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام زیرسازی نوارهای حفاری و محل های لکه گیری معابر ...مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243300/مناقصه-اجاره-ماشین-آلات-سنگین-عملیات-عمرانی-و-راهسازی-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین عملیات عمرانی و راهسازی مرحله دوم نوبت اول  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین عملیات عمرانی و راهسازی مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243381/مناقصه-اجرای-12869-متر-گازرسانی--مقاوم-سازی-شبکه-شهر--'>مناقصه اجرای 12869 متر گازرسانی ، مقاوم سازی شبکه شهر ... / مناقصه ، مناقصه اجرای 12869 متر گازرسانی ، مقاوم سازی شبکه شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243476/مناقصه-عمومی-اجرا-و-احداث-مرکز-تجاری--اداری'>مناقصه عمومی اجرا و احداث مرکز تجاری - اداری / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی اجرا و احداث مرکز تجاری - اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242361/فراخوان-مناقصه-احداث-شبکه-توزیع-گاز-17-روستای--'>فراخوان مناقصه  احداث شبکه توزیع گاز 17 روستای ... / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه  احداث شبکه توزیع گاز 17 روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242506/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-نظافتی-و-پذیرایی'>مناقصه واگذاری  امور خدمات نظافتی و پذیرایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری  امور خدمات نظافتی و پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242570/مناقصه-زیرسازی-و-جدولگذاری-احداث-خیابان--'>مناقصه زیرسازی و جدولگذاری احداث خیابان... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و جدولگذاری احداث خیابان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242626/مناقصه-حفظ-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز شهر - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242665/مناقصه-خرید-قطعات-کوره'>مناقصه  خرید قطعات کوره / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید قطعات کوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242681/مناقصه-خرید-تجهیزات-جهت-نصب-و-راه-اندازی-کنترل-پنل-مرکزی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات جهت نصب و راه اندازی کنترل پنل مرکزی نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات جهت نصب و راه اندازی کنترل پنل مرکزی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242688/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-BURCKHARDT'>مناقصه خرید قطعات یدکی BURCKHARDT / مناقصه,  مناقصه خرید قطعات یدکی BURCKHARDT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242733/فراخوان-ارزیابی-کیفی-پیمانکار-برای-برونسپاری-فعالیت-های-بهره-برداری'>فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکار برای برونسپاری فعالیت های بهره برداری / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکار برای برونسپاری فعالیت های بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242743/مناقصه-اجرای-سقف-کاذب-سنتی'>مناقصه اجرای سقف کاذب سنتی  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سقف کاذب سنتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242898/مناقصه-High-pressure-flexlble'>مناقصه High pressure flexlble / مناقصه ، مناقصه High pressure flexlble </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242938/مناقصه-شیر-فلکه-پروانه-ای'>مناقصه شیر فلکه پروانه ای / مناقصه , مناقصه شیر فلکه پروانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243034/فراخوان-واگذاری-مدیریت-محل-تخلیه-خاک-و-نخاله-های-ساختمانی-مرحله-سوم'>فراخوان واگذاری مدیریت محل تخلیه خاک و نخاله های ساختمانی مرحله سوم / آگهی فراخوان،فراخوان واگذاری مدیریت محل تخلیه خاک و نخاله های ساختمانی مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243084/مناقصه-تجهیز-و-راه-اندازی-کارخانه-آسفالت-اتوماتیک'>مناقصه تجهیز و راه اندازی کارخانه آسفالت اتوماتیک / مناقصه, مناقصه تجهیز و راه اندازی کارخانه آسفالت اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243114/مناقصه-انجام-عملیات-پیاده-روسازی-دو-طرف-خیابان--'>مناقصه انجام عملیات پیاده روسازی دو طرف خیابان ... / آگهی مناقصه, مناقصه انجام عملیات پیاده روسازی دو طرف خیابان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243230/مناقصه-پل-رودخانه'>مناقصه پل رودخانه / مناقصه عمومی, مناقصه پل رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243303/فراخوان-خرید-5-قلم-قطعات-تیوب-های-سوپر-هیتر-بویلرهای-فاز-1'>فراخوان خرید 5 قلم قطعات تیوب های سوپر هیتر بویلرهای فاز 1 / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان خرید 5 قلم قطعات تیوب های سوپر هیتر بویلرهای فاز 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242697/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-کنتور-آب-برای-امورات-استان-نوبت-پنجم'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید کنتور آب برای امورات استان نوبت پنجم  / فراخوان ارزیای کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی خرید کنتور آب برای امورات استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242889/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت / فراخوان, فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243534/مناقصه-واگذاری-آشپرخانه'>مناقصه واگذاری آشپرخانه  / مناقصه , مناقصه واگذاری آشپرخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1242351/تجدید-مناقصه-واگذاری-زیرسازی-بلوار'>تجدید مناقصه واگذاری زیرسازی بلوار  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه واگذاری زیرسازی بلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243223/استعلام-قطعات-و-تجهیزات-مورد-نیاز-سیستم-صوتی-استادیوم'>استعلام قطعات و تجهیزات مورد نیاز سیستم صوتی استادیوم / استعلام ، استعلام قطعات و تجهیزات مورد نیاز سیستم صوتی استادیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243227/مناقصه-انجام-خدمات-آزمایشگر-زمین-شناسی'>مناقصه انجام خدمات آزمایشگر زمین شناسی  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی,فراخوان انجام خدمات آزمایشگر زمین شناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243785/استعلام-تخلیه-و-بارگیری-کالا'>استعلام تخلیه و بارگیری کالا  / استعلام, تخلیه و بارگیری کالا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1243676/استعلام-برون-سپاری-فضای-سبز'>استعلام برون سپاری فضای سبز / استعلام, استعلام برون سپاری فضای سبز</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 5 تاريخ : سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت: 11:49