اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 97.5.01 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235501/استعلام-درب--'&g... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 97.5.01 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235501/استعلام-درب--'>استعلام درب ... / استعلام , استعلام درب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235507/استعلام-گوشت-بوقلمون'>استعلام گوشت بوقلمون  / استعلام,استعلام گوشت بوقلمون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235517/استعلام-تجهیزات-آموزشی-موردنیاز-کارگاه-تاسیسات'>استعلام  تجهیزات آموزشی موردنیاز کارگاه تاسیسات / استعلام , استعلام  تجهیزات آموزشی موردنیاز کارگاه تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235520/استعلام-فراخوان-شناسایی-مجریان-و-مشاوران-جهت-آماده-سازی-شغلی-مددجویان'>استعلام فراخوان شناسایی مجریان و مشاوران جهت آماده سازی شغلی مددجویان / استعلام,استعلام فراخوان شناسایی مجریان و مشاوران جهت آماده سازی شغلی مددجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235527/استعلام-پکیج-ایران-رادیاتور-با-دودکش--'>استعلام پکیج ایران رادیاتور با دودکش ... / استعلام, استعلام پکیج ایران رادیاتور با دودکش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235551/استعلام-نقاشی-دیوارها-رنگ-روغن-و-پلاستیک-و-تعمیرات'>استعلام نقاشی دیوارها رنگ روغن و پلاستیک و تعمیرات  / استعلام, نقاشی دیوارها رنگ روغن و پلاستیک و تعمیرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235554/استعلام-خرید-تجهیزات-طبق-مشخصات-پیوست---'>استعلام خرید تجهیزات طبق مشخصات پیوست  ... / استعلام,استعلام خرید تجهیزات طبق مشخصات پیوست  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235556/استعلام-نیزه-طلائی-حفاظ-آهنی'>استعلام نیزه طلائی حفاظ آهنی  / استعلام,استعلام نیزه طلائی حفاظ آهنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235557/استعلام-بازسازی-خرید--اجرا-موارد-مربوط-به-ابنیه'>استعلام بازسازی- خرید - اجرا موارد مربوط به ابنیه / استعلام , استعلام بازسازی- خرید - اجرا موارد مربوط به ابنیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235565/استعلام-آمارگیری--'>استعلام آمارگیری ... / استعلام , استعلام آمارگیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235569/استعلام-صندلی-گردان--چرخ-دار--پارچه-مشکی'>استعلام صندلی گردان - چرخ دار - پارچه مشکی / استعلام,استعلام صندلی گردان - چرخ دار - پارچه مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235571/استعلام-آمپول-پروپوفول'>استعلام آمپول پروپوفول / استعلام , استعلام آمپول پروپوفول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235581/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235593/استعلام-سوزن-تزریق--'>استعلام سوزن تزریق... / استعلام, استعلام سوزن تزریق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235598/استعلام-نیزه-طلائی-حفاظ-آهنی'>استعلام نیزه طلائی حفاظ آهنی / استعلام,استعلام نیزه طلائی حفاظ آهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235600/استعلام-تجهیزات-خانگی--اداری-و-صنعتی'>استعلام تجهیزات خانگی،  اداری و صنعتی  / استعلام , استعلام تجهیزات خانگی،  اداری و صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235601/استعلام-امپول-پروپوفول'>استعلام امپول پروپوفول / استعلام, استعلام امپول پروپوفول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235607/استعلام-سیستم-راداری--'>استعلام سیستم راداری ... / استعلام , استعلام سیستم راداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235608/استعلام-اسپلت'>استعلام اسپلت  / استعلام , استعلام اسپلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235610/استعلام-پروفیل-نبش-آهنی-شماره-5--'>استعلام  پروفیل نبش آهنی شماره 5 .. / استعلام,استعلام  پروفیل نبش آهنی شماره 5 ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235629/استعلام-خرید-تجهیزات'>استعلام خرید تجهیزات  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235632/استعلام-تجدید-استعلام-خرید-و-اجرای-سرویس-بهداشتی-آبدارخانه-حمام-و--'>استعلام تجدید استعلام خرید و اجرای سرویس بهداشتی  آبدارخانه حمام و... / استعلام ,استعلام تجدید استعلام خرید و اجرای سرویس بهداشتی  آبدارخانه حمام و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235637/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235639/استعلام-پرینتر-سه-کاره'>استعلام پرینتر سه کاره  / استعلام, پرینتر سه کاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235644/استعلام-خرید-گاز-توکار-آشپزخانه-نوع-بیمکث'>استعلام خرید گاز توکار آشپزخانه نوع بیمکث / استعلام,استعلام خرید گاز توکار آشپزخانه نوع بیمکث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235645/استعلام-ویدئو-پرژکتور-با-پرده-برقی'>استعلام ویدئو پرژکتور با پرده برقی / استعلام, استعلام ویدئو پرژکتور با پرده برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235657/استعلام-ریل-کابین-اسانسور'>استعلام ریل کابین اسانسور / استعلام , استعلام ریل کابین اسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235658/استعلام-قطعات-دستگاه-xrf'>استعلام قطعات دستگاه xrf / استعلام,استعلام قطعات دستگاه xrf</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235660/استعلام-دستگاه-اسکنر-کنون'>استعلام دستگاه اسکنر کنون / استعلام, دستگاه اسکنر کنون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235662/استعلام-چاپ-ماهنامه--سامانه-ستاد'>استعلام چاپ ماهنامه , سامانه ستاد / استعلام, چاپ ماهنامه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235665/استعلام-خرید-دوربین-عکاسی-و-فیلمبرداری'>استعلام خرید دوربین عکاسی و فیلمبرداری  / استعلام, استعلام خرید دوربین عکاسی و فیلمبرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235667/استعلام-قطعه-inverter-s4-EXPLORER--'>استعلام قطعه inverter s4 EXPLORER... / استعلام, استعلام قطعه inverter s4 EXPLORER...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235668/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام , استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235670/استعلام--خرید-وسایل-و-تجهیزات-شبکه---'>استعلام   خرید وسایل و تجهیزات شبکه  ... / استعلام,استعلام   خرید وسایل و تجهیزات شبکه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235676/استعلام-نرده-آهنی-آماده-به-طول-50-متر'>استعلام نرده آهنی آماده به طول 50 متر / استعلام, نرده آهنی آماده به طول 50 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235677/استعلام-تهیه-مصالح-ساختمانی'>استعلام  تهیه مصالح ساختمانی / استعلام, تهیه مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235678/استعلام-دستگاه-اسکرابر-سر-نشین-دار-80-لیتری--دستگاه-اسکرابر-دستی-شارژی--'>استعلام دستگاه اسکرابر سر نشین دار 80 لیتری - دستگاه اسکرابر دستی شارژی... / استعلام ,استعلام دستگاه اسکرابر سر نشین دار 80 لیتری - دستگاه اسکرابر دستی شارژی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235679/استعلام-کولر-گازی-ایستاده-تراست'>استعلام کولر گازی ایستاده تراست / استعلام , استعلام کولر گازی ایستاده تراست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235681/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون / استعلام,تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235684/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235685/استعلام-17-سیستم-کامپیوتر'>استعلام 17 سیستم کامپیوتر  / استعلام , استعلام 17 سیستم کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235688/استعلام-اجرای-1450-مترمربع-سنگفرش--'>استعلام  اجرای 1450 مترمربع سنگفرش ... / استعلام , استعلام  اجرای 1450 مترمربع سنگفرش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235689/استعلام-خرید-میز-و-صندلی--'>استعلام خرید میز و صندلی... / استعلام, استعلام خرید میز و صندلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235690/استعلام-تیوپ-دستگاه-ایکس-آر-دی--'>استعلام تیوپ دستگاه ایکس آر دی ... / استعلام,استعلام تیوپ دستگاه ایکس آر دی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235691/استعلام-عملیات-حفاظت-و-قرق'>استعلام عملیات حفاظت و قرق  / استعلام, عملیات حفاظت و قرق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235702/استعلام-خرید-کالا-و-عملیات-اجرایی-سرویس-بهداشتی--'>استعلام خرید کالا و عملیات اجرایی سرویس بهداشتی ... / استعلام , استعلام خرید کالا و عملیات اجرایی سرویس بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235703/استعلام-دستگاه-پرینتر-2035'>استعلام دستگاه پرینتر 2035 / استعلام, دستگاه پرینتر 2035</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235706/استعلام-کیس-کامل'>استعلام کیس کامل  / استعلام, کیس کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235715/استعلام-دستگاه-پمپ-خلا'>استعلام دستگاه پمپ خلا / استعلام,دستگاه پمپ خلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235716/استعلام-موکت-سالن-آمفی-تئاتر--'>استعلام موکت سالن آمفی تئاتر... / استعلام, استعلام موکت سالن آمفی تئاتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235717/استعلام-دستگاه-دست-خشک-کن-1500-وات-جانسون-استیل'>استعلام دستگاه دست خشک کن 1500 وات جانسون استیل  / استعلام, دستگاه دست خشک کن 1500 وات جانسون استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235723/استعلام-لوله-داربست-فولادی'>استعلام لوله داربست فولادی  / استعلام, لوله داربست فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235724/استعلام-کابینت-آزمایشگاه-سنگ-شناسی'>استعلام کابینت آزمایشگاه سنگ شناسی / استعلام,استعلام کابینت آزمایشگاه سنگ شناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235726/استعلام-تلفن--'>استعلام تلفن ... / استعلام , استعلام تلفن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235729/استعلام-مطالعات-میراث-جهانی-بیابان'>استعلام مطالعات میراث جهانی بیابان / استعلام, مطالعات میراث جهانی بیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235730/استعلام-میکروسکوپ'>استعلام میکروسکوپ / استعلام , استعلام میکروسکوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235731/استعلام-خرید-سخت-افزار-و-تجهیزات-سرور'>استعلام خرید سخت افزار و تجهیزات سرور / استعلام,خرید سخت افزار و تجهیزات سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235737/استعلام-ریل-t9-t5-و-آهن-آلات'>استعلام ریل t9*t5 و آهن آلات / استعلام,استعلام ریل t9*t5 و آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235743/استعلام-تهیه-پروژکتور'>استعلام تهیه پروژکتور  / استعلام, تهیه پروژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235744/استعلام-برآورد-مالی-جهت-خرید-سیستم-کامل-کامپیوتر-پرینتر-و-اسکنر--'>استعلام برآورد مالی جهت خرید سیستم کامل کامپیوتر، پرینتر و اسکنر ... / استعلام, استعلام برآورد مالی جهت خرید سیستم کامل کامپیوتر، پرینتر و اسکنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235745/استعلام-طرح-اجرایی-استخر-ژئوممبران'>استعلام طرح اجرایی استخر ژئوممبران / استعلام , استعلام طرح اجرایی استخر ژئوممبران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235754/استعلام-خرید-قوطی-آهن'>استعلام خرید قوطی آهن / استعلام,استعلام خرید قوطی آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235756/استعلام-تعمیر-کلی-سرویس-بهداشتی---'>استعلام تعمیر کلی سرویس بهداشتی  ... / استعلام,استعلام تعمیر کلی سرویس بهداشتی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235758/استعلام-خرید-کود'>استعلام خرید کود / استعلام , استعلام خرید کود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235761/استعلام-خرید-ورق-mdf'>استعلام خرید ورق mdf / استعلام,خرید ورق mdf</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235771/استعلام-خرید-سنسور'>استعلام خرید سنسور / استعلام,خرید سنسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235773/استعلام-میله-گرد-12-تعداد-26-شاخه--'>استعلام میله گرد 12 تعداد 26 شاخه .. / استعلام, استعلام میله گرد 12 تعداد 26 شاخه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235774/استعلام-بتن--'>استعلام بتن ... / استعلام, استعلام بتن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235778/استعلام-لباس-یک-بار-مصرف--دستکش-لاتکس-و--'>استعلام  لباس یک بار مصرف ، دستکش لاتکس و ... / استعلام, لباس یک بار مصرف ، دستکش لاتکس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235783/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235785/استعلام-راه-اندازی-سیستم-مخابراتی'>استعلام راه اندازی سیستم مخابراتی  / استعلام,استعلام راه اندازی سیستم مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235797/استعلام-خرید-لوازم-الکتریکی'>استعلام خرید لوازم الکتریکی / استعلام,خرید لوازم الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235808/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-سایز-200'>استعلام  لوله پلی اتیلن سایز 200 / استعلام, استعلام  لوله پلی اتیلن سایز 200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235814/استعلام-خرید-حمل-و-نقل-و-نصب-درب'>استعلام خرید حمل و نقل و نصب درب / استعلام,خرید حمل و نقل و نصب درب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235830/استعلام-تابلوی-برق--'>استعلام تابلوی برق... / استعلام, استعلام تابلوی برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235851/تجدید-استعلام-خرید-کاشی-سرامیک-بوشن-لوله-سنگ-توالت'>تجدید استعلام خرید کاشی- سرامیک- بوشن- لوله- سنگ توالت / استعلام تجدید استعلام خرید کاشی- سرامیک- بوشن- لوله- سنگ توالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235858/استعلام-خرید-تجهیزات'>استعلام خرید تجهیزات / استعلام,استعلام خرید تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235867/استعلام-لوله'>استعلام لوله / استعلام,لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235876/استعلام-تعداد-11-قلم-کیت-آزمایشگاهی'>استعلام تعداد 11 قلم کیت آزمایشگاهی / استعلام,استعلام تعداد 11 قلم کیت آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235878/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری'>استعلام خرید تجهیزات اداری / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235880/استعلام-بهنگام-سازی-و-ژئوکد-پستی--'>استعلام بهنگام سازی و ژئوکد پستی ... / استعلام , استعلام بهنگام سازی و ژئوکد پستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235902/استعلام-دستگاه-کپی-اسکنر-و-فاکس--'>استعلام دستگاه کپی، اسکنر و فاکس ... / استعلام, استعلام دستگاه کپی، اسکنر و فاکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235905/استعلام-پکیج--'>استعلام پکیج ... / استعلام , استعلام پکیج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235919/استعلام-تجهیزات-آموزشی-مورد-نیاز-کارگاه-تاسیسات'>استعلام تجهیزات آموزشی مورد نیاز کارگاه تاسیسات / استعلام ,استعلام تجهیزات آموزشی مورد نیاز کارگاه تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235931/استعلام-کیس-کامپیوتر-مونتاژ-شده--'>استعلام کیس کامپیوتر مونتاژ شده... / استعلام, استعلام کیس کامپیوتر مونتاژ شده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235934/استعلام-خرید-دستگاه-آب-شیرین-کن-صنعتی'>استعلام خرید دستگاه آب شیرین کن صنعتی  / استعلام, خرید دستگاه آب شیرین کن صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235941/استعلام-ساخت-و-نصب-پارتیشن--'>استعلام ساخت و نصب پارتیشن... / استعلام, استعلام ساخت و نصب پارتیشن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235955/استعلام-تعمیر-و-ساماندهی-موزه'>استعلام تعمیر و ساماندهی موزه  / استعلام,استعلام تعمیر و ساماندهی موزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235958/استعلام-تست-انجام-آنالیز-روغن'>استعلام تست انجام آنالیز روغن / استعلام,تست انجام آنالیز روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236045/تجدید-مزایده-فروش-15-دستگاه-انواع-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین'>تجدید مزایده فروش 15 دستگاه انواع ماشین آلات سبک و سنگین  / آگهی تجدید مزایده  ,  مزایده فروش 15 دستگاه انواع ماشین آلات سبک و سنگین   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236426/استعلام-اجاره-فضای-استاد-سرا'>استعلام اجاره فضای استاد سرا / استعلام ,استعلام اجاره فضای استاد سرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236892/تجدید-استعلام-واگذاری-محل-واحد-شنوایی-سنجی'>تجدید استعلام واگذاری محل واحد شنوایی سنجی  / تجدید استعلام ,تجدید استعلام واگذاری محل واحد شنوایی سنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235467/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-منافع-پارکینگ-های-جنوبی-جنوب-غربی---نوبت-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری از منافع پارکینگ های جنوبی، جنوب غربی ... نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای, تجدید مزایده بهره برداری از منافع پارکینگ های جنوبی، جنوب غربی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235487/مزایده-تعداد-40-دستگاه-خودروى-اسقاطى--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 40 دستگاه خودروى اسقاطى - نوبت دوم  / مزایده,مزایده تعداد 40 دستگاه خودروى اسقاطى - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235518/اصلاحیه-مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-سواری'>اصلاحیه مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری / اصلاحیه مزایده عمومی, مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235815/مزایده-فروش-املاک-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235850/مزایده-تفکیک-مکانیزه-پسماندهای-خشک-بازیافتی'>مزایده تفکیک مکانیزه پسماندهای خشک بازیافتی  / مزایده, مزایده  تفکیک مکانیزه پسماندهای خشک بازیافتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236092/مزایده-فروش-خودروی-مازاد'>مزایده فروش خودروی مازاد / آگهی مزایده ،مزایده فروش خودروی مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236282/مزایده-فروش-اقلام-و-دستگاههای-مازاد-شامل-دستگاه-پرس-ضربه-ای-و--'>مزایده  فروش اقلام و دستگاههای مازاد شامل دستگاه پرس ضربه ای و ... / مزایده, مزایده  فروش اقلام و دستگاههای مازاد شامل دستگاه پرس ضربه ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236287/مزایده-پلاک-ثبتی-5-فرعی-از-64-اصلی-بخش-چهار-قزوین-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 5 فرعی از 64 اصلی بخش چهار قزوین نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5 فرعی از 64 اصلی بخش چهار قزوین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236628/مزایده-فروش-مقدار-حدودا-150-تن-محصول-یونجه-چین-سوم'>مزایده فروش مقدار حدودا 150 تن محصول یونجه چین سوم / آگهی مزایده, مزایده فروش مقدار حدودا 150 تن محصول یونجه چین سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236697/استعلام-اجاره-محل-پذیرایی-جهت-برگزاری-مراسم-شام'>استعلام اجاره محل پذیرایی جهت برگزاری مراسم شام  / استعلام , استعلام اجاره محل پذیرایی جهت برگزاری مراسم شام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235666/مزایده-دستگاه-خودروی-تیبا-و-مخزن-گاز-مایع'>مزایده دستگاه خودروی تیبا و مخزن گاز مایع / مزایده, مزایده دستگاه خودروی تیبا و مخزن گاز مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235849/مزایده-فروش-ضایعات-چوب-و-آهن-آلات-ـ-نوبت-دوم'>مزایده فروش ضایعات چوب و آهن آلات ـ نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش ضایعات چوب و آهن آلات ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236599/مزایده-فروش-تراگرایدر-399'>مزایده فروش تراگرایدر 399  / آگهی مزایده, مزایده فروش تراگرایدر 399 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236839/مزایده-نگهداری-و-بهره-برداری-از-پارکینگ'>مزایده نگهداری و بهره برداری از پارکینگ / مزایده , مزایده نگهداری و بهره برداری از پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236638/تجدید-مزایده-فروش-اقلام-مستعمل-خود'>تجدید مزایده فروش اقلام مستعمل خود / تجدید مزایده ,  تجدید مزایده فروش اقلام مستعمل خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236662/فراخوان-واگذاری-استيجاری-مکان-بوفه-بيمارستان'>فراخوان واگذاری استيجاری مکان بوفه بيمارستان / مزایده, فراخوان واگذاری استيجاری مکان بوفه بيمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236694/مزایده-فروش-جو'> مزایده فروش جو  / مزایده,  مزایده فروش جو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235875/مزایده-واگذاری-استیجاری-رستوران-ساحلی'> مزایده واگذاری استیجاری رستوران ساحلی  / مزایده ،  مزایده واگذاری استیجاری رستوران ساحلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235895/مزایده-تعداد-6-دستگاه-خودروهای-مازاد'>مزایده تعداد 6 دستگاه خودروهای مازاد / مزایده عمومی, مزایده تعداد 6 دستگاه خودروهای مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235940/مزایده-لوازم-تاسیساتی-و-برقی-مازاد-تعاونی'>مزایده لوازم تاسیساتی و برقی مازاد تعاونی  / اگهی مزایده , مزایده لوازم تاسیساتی و برقی مازاد تعاونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236105/مزایده-اجاره-تالار-امیر--نوبت-دوم'>مزایده اجاره تالار امیر   نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره تالار امیر   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236405/مزایده-فروش-ضایعات'> مزایده فروش ضایعات / مزایده,  مزایده فروش ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236416/مزایده-واگذاری-به-اجاره-املاک'>مزایده واگذاری به اجاره املاک / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236427/مزایده-فروش-تعداد-سیزده-دستگاه-ماشین-سواری-و-وانت'>مزایده فروش تعداد سیزده دستگاه ماشین سواری و وانت  / آگهی مزایده حضوری , مزایده فروش تعداد سیزده دستگاه ماشین سواری و وانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236718/مزایده-واگذاری-اماکن-ورزشی-مرحله-سوم-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اماکن ورزشی -مرحله سوم نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اماکن ورزشی -مرحله سوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236877/استعلام-واگذاری-محل-واحد-درمان-سوء-مصرف-مواد-مخدر'>استعلام واگذاری محل واحد درمان سوء مصرف مواد مخدر / استعلام  ،آگهی استعلام واگذاری محل واحد درمان سوء مصرف مواد مخدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236888/استعلام-واگذاری-محل-جهت-ارائه-خدمات-تایپ-و-تکثیر'>استعلام واگذاری محل  جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر / استعلام واگذاری محل  جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235753/مزایده-اجاره-اماکن--تجدید'>مزایده اجاره اماکن - تجدید  / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده اجاره اماکن - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236017/مزایده-فروش-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی-مساحت-200-متر'>مزایده فروش یک واحد آپارتمان مسکونی مساحت 200 متر  / مزایده,مزایده فروش یک واحد آپارتمان مسکونی مساحت 200 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236202/مزایده-بهره-برداری-از-مجموعه-معدن-سنگ-لاشه-آهکی'>مزایده بهره برداری از مجموعه معدن سنگ لاشه آهکی / اگهی مزایده , مزایده بهره برداری از مجموعه معدن سنگ لاشه آهکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236261/مزایده-تابلوی-تبلیغاتی-و-زمین-جهت-نصب-تابلوی-تبلیغاتی--'>مزایده تابلوی تبلیغاتی و زمین جهت نصب تابلوی تبلیغاتی... / مزایده, مزایده تابلوی تبلیغاتی و زمین جهت نصب تابلوی تبلیغاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235959/استعلام-تجدید-استعلام-خرید-شیر-شلنگ-سردوش-لوله-و-اتصالات'>استعلام تجدید استعلام خرید شیر-شلنگ-سردوش-لوله و اتصالات / استعلام, استعلام تجدید استعلام خرید شیر-شلنگ-سردوش-لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235960/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235964/استعلام-کارت-داخلی-سانترال--'>استعلام کارت داخلی سانترال ... / استعلام , استعلام کارت داخلی سانترال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235969/استعلام-کولر-سلولزی'>استعلام کولر سلولزی  / استعلام,استعلام کولر سلولزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235979/استعلام-بسته-نرم-افزار-آنتی-ویروس'>استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس  / استعلام ,استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235989/استعلام-عملیات-حفر-و-کول-گذاری-و-اجرای-دیوار-حفاظتی-چاهک-آب-شرب'>استعلام عملیات حفر و کول گذاری و اجرای دیوار حفاظتی چاهک آب شرب / استعلام, عملیات حفر و کول گذاری و اجرای دیوار حفاظتی چاهک آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235996/استعلام-کابل-70-3-SWR'>استعلام کابل 70*3 SWR  / استعلام,استعلام کابل 70*3 SWR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236011/استعلام-خرید-کابینت-نصب-و-اجرای-کابینت-بدنه-فلز'>استعلام خرید کابینت نصب و اجرای کابینت بدنه فلز  / استعلام, خرید کابینت نصب و اجرای کابینت بدنه فلز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236032/استعلام-عملیات-تست-انجام-آنالیز-روغن--'>استعلام عملیات تست انجام آنالیز روغن ... / استعلام,استعلام عملیات تست انجام آنالیز روغن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236038/استعلام-خدمات-سرویس-کولر'>استعلام خدمات سرویس کولر  / استعلام ,استعلام خدمات سرویس کولر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236066/استعلام-دستکش--'>استعلام دستکش ... / استعلام , استعلام دستکش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236080/استعلام-ساخت-و-تجهیز-کمد-و-رختکن--'>استعلام ساخت و تجهیز کمد و رختکن... / استعلام,استعلام ساخت و تجهیز کمد و رختکن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236082/استعلام-تابلوهای-هدایت-مسیر-فرودگاهی'>استعلام تابلوهای هدایت مسیر فرودگاهی / استعلام,استعلام تابلوهای هدایت مسیر فرودگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236102/استعلام-درخواست-انواع-فیلتر-مولد-کامپنز'>استعلام درخواست انواع فیلتر مولد کامپنز  / استعلام , درخواست انواع فیلتر مولد کامپنز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236129/استعلام-مدیا-کانورتر-sfp--sfp-مالتی-مود-پیکتیل-مالی-مود-و---'>استعلام مدیا کانورتر sfp - sfp مالتی مود- پیکتیل مالی مود و ..... / اتسعلام ,استعلام مدیا کانورتر sfp - sfp مالتی مود- پیکتیل مالی مود و .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236144/استعلام-300-متر-پارچه-ترگال-و-400-متر-پارچه-کرپ'>استعلام 300 متر پارچه ترگال و 400 متر پارچه کرپ / استعلام,استعلام 300 متر پارچه ترگال و 400 متر پارچه کرپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236155/استعلام-خرید-و-تجهیز-سیاه-چادرهای-عشایر-طرح-گردشگری'>استعلام خرید و تجهیز سیاه چادرهای عشایر طرح گردشگری  / استعلام,استعلام خرید و تجهیز سیاه چادرهای عشایر طرح گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236233/استعلام-عملیات-تست-انجام-آنالیز-روغن--'>استعلام عملیات تست انجام آنالیز روغن... / استعلام, استعلام عملیات تست انجام آنالیز روغن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236250/استعلام-کولرگازی-سرمایشی-با-کنترل-پنجره-ای'>استعلام  کولرگازی سرمایشی با کنترل پنجره ای / استعلام, کولرگازی سرمایشی با کنترل پنجره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236279/استعلام-تعمیر-رایانه-و--'>استعلام تعمیر رایانه و ... / استعلام, استعلام تعمیر رایانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236298/استعلام-خرید-دستگاه-آب-شیرین-کن-صنعتی'>استعلام  خرید دستگاه آب شیرین کن صنعتی  / استعلام, خرید دستگاه آب شیرین کن صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236311/استعلام-خرید-دو-دستگاه-اینورتر-55-کیلووات'>استعلام خرید دو دستگاه اینورتر 55 کیلووات / استعلام, خرید دو دستگاه اینورتر 55 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236319/استعلام-ایجاد-و-تجهیز-و-راه-اندازی-کارگاه-های-آموزشی-صنایع-دستی--کارگاه-گلیم'>استعلام ایجاد و تجهیز و راه اندازی کارگاه های آموزشی صنایع دستی - کارگاه گلیم / استعلام, ایجاد و تجهیز و راه اندازی کارگاه های آموزشی صنایع دستی - کارگاه گلیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236347/استعلام-چاپ-کتابخانه-همایش-توانمندی-ها-و-معرفی-فرصت-های-سرمایه-گذاری'>استعلام  چاپ کتابخانه همایش توانمندی ها و معرفی فرصت های سرمایه گذاری / استعلام, چاپ کتابخانه همایش توانمندی ها و معرفی فرصت های سرمایه گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236371/استعلام-سیبل-الکترونیکی-با-فاصله-10-m--'>استعلام سیبل الکترونیکی با فاصله 10 m... / استعلام سیبل الکترونیکی با فاصله 10 m...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236382/استعلام-انجام-نظافت'>استعلام انجام نظافت  / استعلام, انجام نظافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236384/استعلام-اقلام-آزمایشگاهی--'>استعلام اقلام آزمایشگاهی ... / استعلام , استعلام اقلام آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236387/استعلام-تکمیل-تاسیسات-آموزشگاه'>استعلام تکمیل تاسیسات آموزشگاه / استعلام, استعلام تکمیل تاسیسات آموزشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236395/استعلام-دوربین-مدار-بسته-و-تجهیزات'>استعلام دوربین مدار بسته و تجهیزات  / استعلام,استعلام دوربین مدار بسته و تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236417/استعلام-چاپ-کتابخانه-همایش-توانمندی-ها-و-معرفی-فرصت-های-سرمایه-گذاری'>استعلام چاپ کتابخانه همایش توانمندی ها و معرفی فرصت های سرمایه گذاری / استعلام, چاپ کتابخانه همایش توانمندی ها و معرفی فرصت های سرمایه گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236424/استعلام-دستکش--'>استعلام دستکش ... / استعلام , استعلام دستکش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236445/استعلام-لیبل-پرینتر-و-هند-هلد'>استعلام لیبل پرینتر و هند هلد / استعلام , استعلام لیبل پرینتر و هند هلد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236450/استعلام-تردمیل-دوچرخه--'>استعلام تردمیل، دوچرخه ... / استعلام, استعلام تردمیل، دوچرخه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236505/استعلام-اسپلیت-دو-تکه-18000'>استعلام  اسپلیت دو تکه 18000 / استعلام, اسپلیت دو تکه 18000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236506/استعلام-درزبندها-و-عایقها'>استعلام درزبندها و عایقها / استعلام , استعلام درزبندها و عایقها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236507/استعلام-بالابر-هیدرولیکی-18-متری'>استعلام بالابر هیدرولیکی 18 متری / استعلام, استعلام بالابر هیدرولیکی 18 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236511/استعلام-بررسی-پرونده-های-توانخواهان--'>استعلام بررسی پرونده های توانخواهان... / استعلام, استعلام بررسی پرونده های توانخواهان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236533/استعلام-اسپلیت-دو-تکه-24000'>استعلام اسپلیت دو تکه 24000 / استعلام, اسپلیت دو تکه 24000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236543/استعلام-تعمیر-وساماندهی-موزه'>استعلام  تعمیر وساماندهی موزه / استعلام,  تعمیر وساماندهی موزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236545/استعلام-چمن-زن--'>استعلام چمن زن ... / استعلام , استعلام چمن زن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236566/استعلام-تامین-خودرو--'>استعلام تامین خودرو ... / استعلام , استعلام تامین خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236575/استعلام-خرید-لوازم-و-دوربین-های-مدار-بسته'>استعلام خرید لوازم و دوربین های مدار بسته  / استعلام,استعلام خرید لوازم و دوربین های مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236650/استعلام-پرینتر-سیاه-و-سفید-و-رنگی--'>استعلام پرینتر سیاه و سفید و رنگی... / استعلام, استعلام پرینتر سیاه و سفید و رنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236670/استعلام-خرید-تجهیزات-تاسیسات-گرمایشی'>استعلام خرید تجهیزات تاسیسات گرمایشی  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات تاسیسات گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236674/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام , استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236680/استعلام-ارسال-پیامک'>استعلام ارسال پیامک / استعلام,ارسال پیامک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236683/تجدید-استعلام-خرید-شیر--شلنگ--سردوش--لوله-و-اتصالات--'>تجدید استعلام خرید شیر - شلنگ - سردوش - لوله و اتصالات ... / تجدید استعلام, استعلام خرید شیر - شلنگ - سردوش - لوله و اتصالات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236708/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236713/استعلام-تونر-737-CANON'>استعلام تونر 737 CANON / استعلام,استعلام تونر 737 CANON</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236724/استعلام-درخواست-انواع-فیلتر-مولد'>استعلام درخواست انواع فیلتر مولد  / استعلام, استعلام درخواست انواع فیلتر مولد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236730/استعلام-دستگاه-ضبط-تصاویر-دیجیتال-دوربین'>استعلام دستگاه ضبط تصاویر دیجیتال دوربین  / استعلام , استعلام دستگاه ضبط تصاویر دیجیتال دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236749/استعلام-اسکان-و-پذیرایی-و-تامین-سالن-جلسه-کارگاه--'>استعلام اسکان و پذیرایی و تامین سالن جلسه کارگاه... / استعلام, استعلام اسکان و پذیرایی و تامین سالن جلسه کارگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236755/استعلام-چرخ-خیاطی'>استعلام چرخ خیاطی / استعلام,استعلام چرخ خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236764/استعلام-تخریب-ساختمانهای-محوطه-و-حمل'>استعلام تخریب ساختمانهای محوطه و حمل / استعلام ,استعلام تخریب ساختمانهای محوطه و حمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236767/استعلام-دستگاه-سنگ-تخت--'>استعلام دستگاه سنگ تخت ... / استعلام, استعلام دستگاه سنگ تخت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236768/استعلام-یونیت-هیدرولیک'>استعلام یونیت هیدرولیک / استعلام,یونیت هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236774/استعلام-بالانس-کننده-چرخ-و-شارژ-کولر'>استعلام  بالانس کننده چرخ و شارژ کولر  / استعلام, بالانس کننده چرخ و شارژ کولر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236792/استعلام-ریل-کابین-آسانسور'>استعلام ریل کابین آسانسور / استعلام,ریل کابین آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236794/استعلام-خرید-یک-دستگاه-پرینتر-بارکد-زن'>استعلام خرید یک دستگاه پرینتر بارکد زن  / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه پرینتر بارکد زن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236805/استعلام-عدس'>استعلام عدس / استعلام,عدس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236811/استعلام-دیزل-ژنراتور-تولید-برق-با-موتور-ولوو'>استعلام دیزل ژنراتور تولید برق با موتور ولوو  / استعلام, دیزل ژنراتور تولید برق با موتور ولوو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236812/استعلام-لپه-تبریزی-آذر-شهری-درجه-یک'>استعلام لپه تبریزی آذر شهری درجه یک  / استعلام,استعلام لپه تبریزی آذر شهری درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236818/استعلام-ترازو'>استعلام ترازو  / استعلام,استعلام ترازو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236819/استعلام-لپه-باقلا-درجه-یک-زرد---'>استعلام  لپه باقلا درجه یک زرد  ... / استعلام,استعلام  لپه باقلا درجه یک زرد  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236821/استعلام-دستگاه-کپی-و-پرینتر--'>استعلام دستگاه کپی و پرینتر ... / استعلام, استعلام دستگاه کپی و پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236828/استعلام-پنیر-یواف'>استعلام پنیر یواف / استعلام  استعلام پنیر یواف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236833/استعلام-انواع-یراق-آلات-درب-چوبی-و-آهنی-و-فایل-کشویی'>استعلام  انواع یراق آلات درب چوبی و آهنی و فایل کشویی / استعلام, انواع یراق آلات درب چوبی و آهنی و فایل کشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236843/استعلام-تاسیساتی'>استعلام تاسیساتی / استعلام, استعلام تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236844/استعلام-تکمیل-بازسازی-مدرسه-ابتدایی'>استعلام تکمیل بازسازی مدرسه ابتدایی  / استعلام, تکمیل بازسازی مدرسه ابتدایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236851/استعلام-واتر-جت-سرد-و-گرم'>استعلام واتر جت سرد و گرم / استعلام,استعلام واتر جت سرد و گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236859/استعلام-تابلو-برق--'>استعلام تابلو برق... / استعلام, استعلام تابلو برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236861/استعلام-تابلو-کنترل-PLC--ماژول-LED--تقسیم-کننده-آنتن-مرکزی'>استعلام تابلو کنترل PLC - ماژول LED - تقسیم کننده آنتن مرکزی / استعلام, استعلام تابلو کنترل PLC - ماژول LED - تقسیم کننده آنتن مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236862/استعلام-گبج-مانبفولد-دبجیتال'>استعلام گبج مانبفولد دبجیتال / استعلام , استعلام گبج مانبفولد دبجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236881/استعلام-پکیج'>استعلام پکیج / استعلام,استعلام پکیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236886/استعلام-ترانس-ایزوله--'>استعلام ترانس ایزوله... / استعلام, استعلام ترانس ایزوله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236893/استعلام-میلگرد-فولادی-آجدار-AIII-ذوب-آهن'>استعلام میلگرد فولادی آجدار AIII ذوب آهن  / استعلام, میلگرد فولادی آجدار AIII ذوب آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236896/استعلام-ژنراتور'>استعلام ژنراتور / استعلام , استعلام ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236897/استعلام-تهیه-و-چیدمان-لوازم-و-تجهیزات--'>استعلام  تهیه و چیدمان لوازم و تجهیزات  .. / استعلام, تهیه و چیدمان لوازم و تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236901/استعلام-قطعات-کامپیوتر'>استعلام قطعات کامپیوتر / استعلام, استعلام قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236904/استعلام-ارتباطات-کامپیوتری'>استعلام ارتباطات کامپیوتری  / استعلام , استعلام ارتباطات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236909/استعلام-پنبه-غیر-استریل'>استعلام پنبه غیر استریل / استعلام,استعلام پنبه غیر استریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236920/استعلام-خازن-خشک--'>استعلام خازن خشک... / استعلام, استعلام خازن خشک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236924/استعلام-اجرای-کامل-سایبان'>استعلام اجرای کامل سایبان  / استعلام,استعلام اجرای کامل سایبان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236926/استعلام-باتری--'>استعلام باتری ... / استعلام , استعلام باتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236301/مزایده-فروش-4-واحد-با-کاربری-تجاری'>مزایده فروش 4 واحد با کاربری تجاری  / مزایده,مزایده فروش 4 واحد با کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236328/مزایده-ششدانگ-پلاک-7044-فرعی-بخش-ده-مشهد'>مزایده ششدانگ پلاک 7044 فرعی بخش ده مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 7044 فرعی بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236418/مزایده-واگذاری-غرفه-به-متراژ-9-متر-مربع'>مزایده واگذاری غرفه به متراژ 9 متر مربع / مزایده عمومی, مزایده واگذاری غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236591/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-سورن'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو سورن / آگهی مزایده , آگهی مزایده عمومی  فروش دو دستگاه خودرو سورن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235537/مزایده-فروش-ماشین-آلات-صنایع-چاپ-و-نشر-(نوبت-سوم)'>مزایده فروش ماشین آلات صنایع چاپ و نشر (نوبت سوم) / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش ماشین آلات صنایع چاپ و نشر  (نوبت سوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235585/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-مستعمل-و-ضایعاتی-شامل-انواع-الکتروموتور-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام مازاد- مستعمل و ضایعاتی شامل انواع الکتروموتور و ... نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش اقلام مازاد- مستعمل و ضایعاتی شامل انواع الکتروموتور و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235625/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ششدانگ-مساحت-664-8متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین ششدانگ مساحت 664.8متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ششدانگ مساحت 664.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235642/مزایده-فروش-2000-تن-محصول-ضایعات-تار'>مزایده فروش 2000 تن محصول ضایعات تار  / اگهی مزایده , مزایده فروش 2000 تن محصول ضایعات تار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235671/مزایده-فروش-سردرختی-گردو-و-بادام'>مزایده فروش سردرختی گردو و بادام / آگهی مزایده , مزایده فروش سردرختی گردو و بادام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235714/فراخوان-مزایده-ارائه-خدمات-تامین-و-توزیع-دارو-و-ملزومات-مصرفی'>فراخوان مزایده ارائه خدمات تامین و توزیع دارو و ملزومات مصرفی  / فراخوان مزایده, فراخوان مزایده ارائه خدمات تامین و توزیع دارو و ملزومات مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235855/مزایده-واگذاری-محل-جهت-نصب-بیلبورد-تبلیغاتی-تجدید-مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محل جهت نصب بیلبورد تبلیغاتی تجدید مرحله دوم - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , مزایده واگذاری محل جهت نصب بیلبورد تبلیغاتی تجدید مرحله دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235946/مزایده-فروش-مقداری-از-لوازم-مازاد'>مزایده فروش مقداری از لوازم مازاد  / مزایده, مزایده فروش مقداری از لوازم مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236309/تجدید-مزایده-عمومی-اجرای-طرح-پارکبان-در-خیابان-های-شهر-با-روش---'>تجدید مزایده عمومی اجرای طرح پارکبان در خیابان های شهر با روش .... / تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده عمومی اجرای طرح پارکبان در خیابان های شهر با روش ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236321/فراخوان-بهره-برداری-از-غرف-عرصه-مستقیم-انگور-انار-و-گردو'>فراخوان بهره برداری از غرف عرصه مستقیم انگور، انار و گردو / فراخوان, فراخوان بهره برداری از غرف عرصه مستقیم انگور، انار و گردو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236401/مزایده-فروش-یکدستگاه-لودر-4120-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه لودر 4120 نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه لودر 4120 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236480/استعلام-قیمت-واگذاری-تزریقات-و-پانسمان-واحد-اورژانس'>استعلام قیمت واگذاری تزریقات و پانسمان واحد اورژانس / استعلام , استعلام قیمت واگذاری تزریقات و پانسمان واحد اورژانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236598/مزایده-اموال-منقول-و-اثاثه-اسقاطی'>مزایده اموال منقول و اثاثه اسقاطی  / مزایده, مزایده اموال منقول و اثاثه اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236623/مزایده-کمپرسی-آمیکو'>مزایده کمپرسی آمیکو  / مزایده کمپرسی آمیکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236629/تجدید-مزایده-اجاره-ایستگاه-تاکسی---(نوبت-دوم)'>تجدید مزایده اجاره ایستگاه تاکسی.... (نوبت دوم) / تجدید آگهی مزایده , تجدید آگهی مزایده اجاره ایستگاه تاکسی.... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236948/مزایده-واگذاری-استیجاری-یکساله-مجتمع-فروشگاهی-منازل-سازمانی'>مزایده واگذاری استیجاری یکساله مجتمع فروشگاهی منازل سازمانی  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری استیجاری یکساله مجتمع فروشگاهی منازل سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236207/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مشاغل-صنعتی-مساحت-84-متر'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین مشاغل صنعتی مساحت 84 متر  / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مشاغل صنعتی مساحت 84 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236217/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-پژو-206'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پژو 206  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236407/مزایده-واگذاری-مجموعه-استخر-سونا-و-جکوزی'>مزایده واگذاری مجموعه استخر، سونا و جکوزی / مزایده,مزایده واگذاری مجموعه استخر، سونا و جکوزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236431/مزایده-واگذاری-مجموعه-سالن-ورزشی'>مزایده واگذاری  مجموعه سالن ورزشی  / مزایده,مزایده واگذاری  مجموعه سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236615/مزایده-فروش-8-قطعه-املاک-نوبت-دوم'>مزایده فروش 8 قطعه املاک نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 8 قطعه املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236655/مزایده-خودروی-پراید-(نوبت-دوم)'>مزایده  خودروی پراید (نوبت دوم) / مزایده,مزایده  خودروی پراید (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236933/مزایده-مدیریت-و-راهبری-بازارچه-میوه-و-تره-بار'>مزایده مدیریت و راهبری بازارچه میوه و تره بار / آگهی مزایده, مزایده مدیریت و راهبری بازارچه میوه و تره بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236938/مزایده-مدیریت-و-راهبری-بازارچه-میوه-و-تره-بار--نوبت-دوم'>مزایده مدیریت و راهبری بازارچه میوه و تره بار - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده مدیریت و راهبری بازارچه میوه و تره بار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235531/مزایده-فروش-مجتمع-مسکونی-تجاری-مساحت-زمین-2454متر'>مزایده فروش مجتمع مسکونی تجاری مساحت زمین 2454متر  / مزایده,مزایده فروش مجتمع مسکونی تجاری مساحت زمین 2454متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235572/مزایده-تعداد-15-راس-گاو-آبستن-شیری--'>مزایده تعداد 15 راس گاو آبستن شیری ... / مزایده ,مزایده  تعداد 15 راس گاو آبستن شیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235680/مزایده-سه-دستگاه-خودرو'>مزایده سه دستگاه خودرو / مزایده, مزایده سه دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235917/مزایده-فروش-زمینی-مساحت-23177-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمینی مساحت 23177 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمینی مساحت 23177 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236940/استعلام-تونر'>استعلام تونر  / استعلام , استعلام تونر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236952/استعلام-جوراب-مردانه'>استعلام جوراب مردانه / استعلام , استعلام جوراب مردانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236984/استعلام-مانیتور-LCD-و--'>استعلام مانیتور LCD  و ... / استعلام, استعلام مانیتور LCD  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235514/استعلام-دستگاه-فشار--'>استعلام دستگاه فشار ... / استعلام , استعلام دستگاه فشار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235516/مناقصه-انجام-تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-خود'>مناقصه انجام تعمیرات و نگهداری تاسیسات خود  / مناقصه , مناقصه انجام تعمیرات و نگهداری تاسیسات خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235535/استعلام-هارد-دیسک-رایانه'>استعلام هارد دیسک رایانه  / استعلام,استعلام هارد دیسک رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235536/استعلام-دوربین-مداربسته--'>استعلام دوربین مداربسته ... / استعلام, استعلام دوربین مداربسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235544/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-24-پورت'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه 24 پورت / استعلام,استعلام سوئیچ دیتا شبکه 24 پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235549/استعلام-دستگاه-ضبط--'>استعلام دستگاه ضبط ... / استعلام  , استعلام دستگاه ضبط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235588/استعلام--سوئیچ-دیتا-شبکه-24-پورت'>استعلام   سوئیچ دیتا شبکه 24 پورت / استعلام,استعلام   سوئیچ دیتا شبکه 24 پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235591/استعلام-باطری'>استعلام باطری / استعلام , استعلام باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235605/استعلام-دوربین-مدار-بسته-domeccty-مدل--DS-2CC5132P-IR---'>استعلام دوربین مدار بسته domeccty مدل - DS-2CC5132P- IR .... / استعلام ,استعلام دوربین مدار بسته domeccty مدل - DS-2CC5132P- IR....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235620/استعلام-تامین-وسیله-نقلیه-موردنیاز---'>استعلام تامین وسیله نقلیه موردنیاز  ... / استعلام,استعلام تامین وسیله نقلیه موردنیاز  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235636/استعلام-تعمیر-ups-و-تعویض-باطریها--'>استعلام تعمیر ups و تعویض باطریها ... / استعلام , استعلام تعمیر ups و تعویض باطریها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235649/استعلام-ساخت-و-نصب-کابینت-و-کمد-دیواری'>استعلام ساخت و نصب کابینت و کمد دیواری / استعلام, ساخت و نصب کابینت و کمد دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235650/استعلام-ساخت-و-نصب-کابینت--'>استعلام ساخت و نصب کابینت ... / استعلام ,  استعلام ساخت و نصب کابینت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235663/استعلام-خرید-رادیاتور'>استعلام خرید رادیاتور / استعلام,خرید رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235697/استعلام-تابلو-سافت-استارتر-130-کیلووات'>استعلام تابلو سافت استارتر 130 کیلووات / استعلام, تابلو سافت استارتر 130 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235707/استعلام-کاور-جسد'>استعلام کاور جسد / استعلام , استعلام کاور جسد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235710/استعلام-قاب-مهتابی'>استعلام قاب مهتابی / استعلام,استعلام قاب مهتابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235713/استعلام-کولر-18000-ال-جی-سرمایشی'>استعلام کولر 18000 ال جی سرمایشی / استعلام,استعلام کولر 18000 ال جی سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235722/استعلام-لوازم-اداری-میز-و---'>استعلام لوازم اداری میز و .... / استعلام ,استعلام لوازم اداری میز و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235732/استعلام-خرید-لوازم-مصرفی-سالن-تشریح-و-آزمایشگاه--'>استعلام خرید لوازم مصرفی سالن تشریح و آزمایشگاه ... / استعلام, استعلام خرید لوازم مصرفی سالن تشریح و آزمایشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235735/استعلام-اجرای-کمد-دیواری-و-زمینی-بایگانی--'>استعلام اجرای کمد دیواری و زمینی بایگانی... / استعلام,استعلام اجرای کمد دیواری و زمینی بایگانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235740/استعلام-رنگ-آمیزی-ساختمان'>استعلام رنگ آمیزی ساختمان  / استعلام, رنگ آمیزی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235747/استعلام-دی-اتیل-اتر-بطری-5-لیتری'>استعلام دی اتیل اتر بطری 5 لیتری / استعلام,استعلام دی اتیل اتر بطری 5 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235762/استعلام-حفر-چاه-و-پشته-بری'>استعلام حفر چاه و پشته بری / استعلام, حفر چاه و پشته بری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235764/استعلام-شیر-فلکه--'>استعلام شیر فلکه ... / استعلام , استعلام شیر فلکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235772/آگهی-فراخوان-عمومی-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>آگهی فراخوان عمومی دعوت به مشارکت در ساخت / آگهی فراخوان , آگهی فراخوان عمومی دعوت به مشارکت در ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235779/استعلام-کمپرسور-کولر--'>استعلام کمپرسور کولر ... / استعلام , استعلام کمپرسور کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235784/استعلام-کلروفرم-مایع-خلوص-99--'>استعلام کلروفرم مایع خلوص 99%... / استعلام,استعلام کلروفرم مایع خلوص 99%...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235791/استعلام-اسکان--'>استعلام اسکان ... / استعلام , استعلام اسکان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235794/استعلام-لامپ-و-تجهیزات-روشنایی'>استعلام لامپ و تجهیزات روشنایی / استعلام, لامپ و تجهیزات روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235796/استعلام-تابلو-کنترل-موزاییکی'>استعلام تابلو کنترل موزاییکی  / استعلام , استعلام تابلو کنترل موزاییکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235818/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام,استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235840/استعلام-حفر--'>استعلام حفر ... / استعلام , استعلام حفر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235856/استعلام-سرویس-های-درون-شهری-و-برون-شهری-(اجاره-خودرو)--'>استعلام سرویس های درون شهری و برون شهری (اجاره خودرو)... / استعلام, استعلام سرویس های درون شهری و برون شهری (اجاره خودرو)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235881/استعلام-پرینتر-اچ-پی-مدل-mfp-m1300'>استعلام پرینتر اچ پی مدل mfp m1300 / استعلام, استعلام پرینتر اچ پی مدل mfp m1300</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235883/استعلام-دستگاه-آسانسور-بیمار-بر'>استعلام دستگاه آسانسور بیمار بر / استعلام, دستگاه آسانسور بیمار بر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235885/استعلام-لامپ-مهتابی-نازک'>استعلام لامپ مهتابی نازک / استعلام, استعلام لامپ مهتابی نازک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235923/استعلام-تشک-طبی--'>استعلام تشک طبی... / استعلام, استعلام تشک طبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235933/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی-طبق-لیست-پیوست'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی طبق لیست پیوست / استعلام,استعلام تجهیزات آزمایشگاهی طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235938/استعلام-قفل-کتابی-ایرانی-درجه-یک'>استعلام قفل کتابی ایرانی درجه یک  / استعلام,استعلام قفل کتابی ایرانی درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235943/استعلام-قفل-آویز'>استعلام قفل آویز / استعلام,قفل آویز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235949/استعلام-تشک-ابری'>استعلام تشک ابری  / استعلام , استعلام تشک ابری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235957/استعلام-روغن-مایع-16-کیلویی-ترجیحا-هایلی'>استعلام روغن مایع 16 کیلویی ترجیحا هایلی / استعلام, استعلام روغن مایع 16 کیلویی ترجیحا هایلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235970/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام,پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235972/استعلام-یک-عدد-منبع-25000-لیتری-3-جداره--'>استعلام  یک عدد منبع 25000 لیتری 3 جداره ... / استعلام, استعلام  یک عدد منبع 25000 لیتری 3 جداره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235974/استعلام-کابل-95-3-افشان'>استعلام کابل 95*3 افشان  / استعلام, کابل 95*3 افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235983/استعلام-اجرای-عملیات-افزایش-قدرت-برق--'>استعلام اجرای عملیات افزایش قدرت برق .. / استعلام,استعلام اجرای عملیات افزایش قدرت برق ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236000/استعلام-لوازم-آشپزخانه'>استعلام لوازم آشپزخانه  / استعلام,استعلام لوازم آشپزخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236002/استعلام-تجهیزات-اتاق-سرور'>استعلام تجهیزات اتاق سرور / استعلام,استعلام تجهیزات اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236006/استعلام-فعالیت-های-اداره-و-پشتیبانی-دفتر-کار'>استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار / استعلام ,استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236010/استعلام-تابلو-روکار-سیم-افشان--'>استعلام تابلو روکار سیم افشان ... / استعلام,استعلام تابلو روکار سیم افشان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236015/استعلام-دیوارپوش-سقف-کاذب'>استعلام دیوارپوش- سقف کاذب / استعلام , استعلام دیوارپوش- سقف کاذب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236016/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی  / استعلام,استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236023/استعلام-یک-عدد-منبع-25000-لیتری---'>استعلام یک عدد منبع 25000 لیتری  ... / استعلام,استعلام یک عدد منبع 25000 لیتری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236035/استعلام-اسکان-خانواده-شهدا-و-جانبازان-در-هتل-سه-ستاره--'>استعلام اسکان خانواده شهدا و جانبازان در هتل سه ستاره... / استعلام,استعلام اسکان خانواده شهدا و جانبازان در هتل سه ستاره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236040/استعلام-کابلشو-و-غیره'>استعلام کابلشو و غیره  / استعلام,استعلام کابلشو و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236052/استعلام-کولر-گری-24000'>استعلام کولر گری 24000 / استعلام,استعلام کولر گری 24000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236062/استعلام-کناف-دو-جداره'>استعلام کناف دو جداره / استعلام,استعلام کناف دو جداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236063/استعلام-ابسردکن'>استعلام ابسردکن / استعلام , استعلام ابسردکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236068/استعلام-لایسنس-آنتی-ویروس'>استعلام لایسنس آنتی ویروس / استعلام,  لایسنس آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236075/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت  / استعلام,استعلام کولر گازی اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236083/استعلام-منبع--'>استعلام منبع ... / استعلام, استعلام منبع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236086/استعلام-بسته-نرم-افزار-تایپ-گفتاری--'>استعلام بسته نرم افزار تایپ گفتاری ... / استعلام, استعلام بسته نرم افزار تایپ گفتاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236115/استعلام-عملیات-مکانیکی-حوزه-آبخیز--'>استعلام  عملیات مکانیکی حوزه آبخیز .. / استعلام, استعلام  عملیات مکانیکی حوزه آبخیز ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236121/استعلام-نخ-جراحی'>استعلام نخ جراحی  / استعلام, نخ جراحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236126/استعلام-اجرای-فنداسیون-پایگاه-امداد-جاده-ای--'>استعلام اجرای فنداسیون پایگاه امداد جاده ای... / استعلام, استعلام اجرای فنداسیون پایگاه امداد جاده ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236151/استعلام-cancellous-cube--'>استعلام cancellous cube ... / استعلام , استعلام cancellous cube ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236156/استعلام-عملیات-مکانیکی'>استعلام عملیات مکانیکی / استعلام,عملیات مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236157/استعلام-فایل-اداری-صندلی-کارمندی'>استعلام فایل اداری، صندلی کارمندی / استعلام, فایل اداری، صندلی کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236160/استعلام-سوئیچ-شبکه--'>استعلام سوئیچ شبکه... / استعلام, استعلام سوئیچ شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236163/استعلام-درب-اتوماتیک-به-ابعاد-2-3-1-5-متر'>استعلام درب اتوماتیک به ابعاد 2/3*1/5 متر / استعلام, استعلام درب اتوماتیک به ابعاد 2/3*1/5 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236168/استعلام-اشتراک-یکسال-اینترنت'>استعلام اشتراک یکسال اینترنت  / استعلام,استعلام اشتراک یکسال اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236169/استعلام-درب-اتوماتیک-به-ابعاد-1-5-2-3-متر'>استعلام درب اتوماتیک به ابعاد 1/5*2/3 متر / استعلام,استعلام درب اتوماتیک به ابعاد 1/5*2/3 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236170/استعلام-تابلو-سافت-استارت-55-کیلووات--'>استعلام تابلو سافت استارت 55 کیلووات ... / استعلام ,استعلام تابلو سافت استارت 55 کیلووات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236172/استعلام-تکمیل-آموزشگاه-مسکن-مهر'>استعلام  تکمیل آموزشگاه مسکن مهر / استعلام, تکمیل آموزشگاه مسکن مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236178/استعلام-صندلی-کارمندی--چرخدار'>استعلام صندلی کارمندی - چرخدار / استعلام , استعلام صندلی کارمندی - چرخدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236188/استعلام-طرح-برنامه-پیشگیری-از-تنبلی-چشم'>استعلام طرح برنامه پیشگیری از تنبلی چشم / استعلام , استعلام طرح برنامه پیشگیری از تنبلی چشم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236235/استعلام-عملیات-مکانیک-آبخیزداری---'>استعلام عملیات مکانیک آبخیزداری  ... / استعلام,استعلام عملیات مکانیک آبخیزداری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236240/استعلام-رول-کاغذی'>استعلام رول کاغذی  / استعلام , استعلام رول کاغذی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236243/استعلام-تعداد-35-مبل'>استعلام تعداد 35 مبل  / استعلام,استعلام تعداد 35 مبل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236246/استعلام-20-عدد-باتری'>استعلام 20 عدد باتری / استعلام,استعلام 20 عدد باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236254/استعلام-لوله-مانسمان-حدیده-دار--'>استعلام لوله مانسمان حدیده دار... / استعلام, استعلام لوله مانسمان حدیده دار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236269/استعلام-خرید-یک-دستگاه-ذخیره-ساز'>استعلام خرید یک دستگاه ذخیره ساز / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه ذخیره ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236283/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام الکتروپمپ شناور / استعلام,استعلام الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236294/استعلام-پنجره-pvc'>استعلام پنجره pvc / استعلام , استعلام پنجره pvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236305/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزارهای-مدیریت-اطلاعات--'>استعلام پشتیبانی نرم افزارهای مدیریت اطلاعات ... / استعلام,استعلام پشتیبانی نرم افزارهای مدیریت اطلاعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236326/استعلام-نیاز-به-نوشت-افزار'>استعلام نیاز به نوشت افزار / استعلام,استعلام نیاز به نوشت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236345/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزشی'>استعلام برگزاری دوره های آموزشی  / استعلام, برگزاری دوره های آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236350/استعلام-سرویس-و-نگهداری-پکیج--'>استعلام سرویس و نگهداری پکیج ... / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری پکیج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235935/مزایده-فروش-گاو-ذبح-شده-و-حذف-زنده-اضطراری'>مزایده فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری / آگهی مزایده,مزایده فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235952/آگهی-مزایده-عمومی-فروش-لوازم-تاسیسات-برقی-و--'>آگهی مزایده عمومی  فروش لوازم تاسیسات برقی و... / آگهی مزایده عمومی , آگهی مزایده عمومی  فروش لوازم تاسیسات برقی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236013/مزایده-فروش-ضایعات-تک-مرحله-ای-و-اقلام-مازاد'>مزایده فروش ضایعات تک مرحله ای و اقلام مازاد  / آگهی مزایده , آگهی مزایده عمومی  فروش لوازم تاسیسات برقی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236117/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش سه دستگاه خودرو  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش سه دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235470/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-با-پلاکهای-ثبتی-69-542-و-69-509'>مزایده فروش دو قطعه زمین با پلاکهای ثبتی 69/542 و 69/509 / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین با پلاکهای ثبتی 69/542 و 69/509</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235582/مزایده-واگذاری-سالن-چند-منظوره'>مزایده واگذاری سالن چند منظوره  / مزایده , مزایده واگذاری سالن چند منظوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235733/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-(نوبت-دوم)'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور  (نوبت دوم) / مزایده, مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235750/مزایده-فروش-تجهیزات'>مزایده فروش تجهیزات / مزایده, مزایده فروش تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235786/مزایده-تعداد-50-غرفه'>مزایده تعداد 50 غرفه  / آگهی مزایده, مزایده تعداد 50 غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235802/مزایده-فروش-تعداد-5-پلاک-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 5 پلاک مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 پلاک مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236007/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-6746متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 6746متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 6746متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236057/مزایده-واگذاری-تعدد-دو-باب-مغازه--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعدد دو باب مغازه - نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری تعدد دو باب مغازه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236081/مزایده-پلاک-ثبتی-11-فرعی-بخش-7-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 11 فرعی بخش 7 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 11 فرعی بخش 7 تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236173/مزایده-دو-دستگاه-خودروی-سواری-نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه خودروی سواری- نوبت دوم  / مزایده ،مزایده دو دستگاه خودروی سواری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236330/مزایده-فروش-دو-دستگاه-رنو-میدلام-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو دستگاه رنو میدلام نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه رنو میدلام نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236385/مزایده-اقلام-فرسوده-و-اسقاط'>مزایده اقلام فرسوده و اسقاط  / مزایده , مزایده اقلام فرسوده و اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236408/مزایده-عمومی-عملیات-راهبری-و-بهره-برداری-از-خط-پردازش--'>مزایده عمومی عملیات راهبری و بهره برداری از خط پردازش... / مزایده عمومی, مزایده عمومی عملیات راهبری و بهره برداری از خط پردازش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236447/اصلاحیه-مزایده-فروش-املاک-مازاد'>اصلاحیه مزایده فروش املاک مازاد  / اصلاحیه مزایده,اصلاحیه مزایده فروش املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236453/مزایده-فروش-چهار-دستگاه-کامیون-هیوندا-نوبت-دوم'>مزایده فروش چهار دستگاه کامیون هیوندا نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش چهار دستگاه کامیون هیوندا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236462/مزایده-مغازه-مساحت-هجده-متر'>مزایده مغازه مساحت هجده متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت هجده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236467/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی-و-یک-واحد-آپارتمان'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی و یک واحد آپارتمان  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی و یک واحد آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236488/مزایده-یکقطعه-زمین-مساحت-1027-8متر'>مزایده یکقطعه زمین مساحت 1027.8متر / مزایده,مزایده یکقطعه زمین مساحت 1027.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236503/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-226-76-و-226-83متر-تجدید'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 226.76 و 226.83متر تجدید / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 226.76 و 226.83متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236589/مزایده-حق-بهره-برداری-تعدادی-از-غرفه-های-پایانه-های-مسافربری'>مزایده حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری / مزایده , مزایده حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236695/مزایده-فروش-12-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 12 قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 12 قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236905/مزایده-بهره-برداری-از-مجموعه-ورزشی-مرکز'>مزایده بهره برداری از مجموعه ورزشی مرکز  / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از مجموعه ورزشی مرکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235469/مزایده-رستوران'>مزایده رستوران / مزایده , مزایده رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235508/مزایده-ششدانگ-دو-باب-آپارتمان-مسکونی-و-یک-دستگاه-ساختمان-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان مسکونی و یک دستگاه ساختمان نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان مسکونی و یک دستگاه ساختمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235576/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-و-مجوز-برداشت'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری و مجوز برداشت / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری و مجوز برداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235775/مزایده-خودرو-سواری-پژو-پارس-رنگ-سفید'>مزایده خودرو سواری پژو پارس رنگ سفید  / مزایده, مزایده خودرو سواری پژو پارس رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235909/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-25630متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 25630متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 25630متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235967/مزایده-یک-دستگاه-دریل-ستونی'>مزایده یک دستگاه دریل ستونی  / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه دریل ستونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236033/تجدید-مزایده-اجاره-جایگاه-های-پمپ-گاز-CNG--(نوبت-دوم)'>تجدید مزایده اجاره جایگاه های پمپ گاز CNG   (نوبت دوم) / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده اجاره جایگاه های پمپ گاز CNG   (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236048/تجدید-مزایده-اجاره-کشتارگاه-صنعتی-دام-(نوبت-دوم)'>تجدید مزایده اجاره کشتارگاه صنعتی دام  (نوبت دوم) / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده اجاره کشتارگاه صنعتی دام (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236359/استعلام-گاز-هلیوم-آزمایشگاهی'>استعلام گاز هلیوم آزمایشگاهی / استعلام , استعلام گاز هلیوم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236367/استعلام-دیوار-پارتیشن-MDF-با-8-عدد-پنجره-با-پرده-ولومی-و--'>استعلام دیوار پارتیشن MDF با 8 عدد پنجره با پرده ولومی و ... / استعلام, دیوار پارتیشن MDF با 8 عدد پنجره با پرده ولومی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236370/استعلام-دستگاه-کیوسک'>استعلام دستگاه کیوسک  / استعلام,استعلام دستگاه کیوسک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236372/استعلام-نیاز-به-نوشت-افزار'>استعلام نیاز به نوشت افزار / استعلام,استعلام نیاز به نوشت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236373/استعلام-کابل-برق-افشان-تخت-جنس-هادی---'>استعلام کابل برق افشان تخت جنس هادی  ... / استعلام, استعلام کابل برق افشان تخت جنس هادی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236389/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزشی--'>استعلام برگزاری دوره های آموزشی ... / استعلام, استعلام برگزاری دوره های آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236398/استعلام-خرید-پرینتر-4-کاره-لیزری-سیاه-و-سفید'>استعلام خرید پرینتر 4 کاره لیزری سیاه و سفید / استعلام,استعلام خرید پرینتر 4 کاره لیزری سیاه و سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236412/استعلام-نرم-افزار-تشکیلات'>استعلام نرم افزار تشکیلات / استعلام,استعلام نرم افزار تشکیلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236423/استعلام-اتعلام-بهاء-امور-تقلیه-جهت-سرکشی-به-پروژه-های-عمرانی'>استعلام اتعلام بهاء امور تقلیه جهت سرکشی به پروژه های عمرانی / استعلام, استعلام اتعلام بهاء امور تقلیه جهت سرکشی به پروژه های عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236425/استعلام-کیسه-زباله-عفونی-رنگ-نارنجی'>استعلام کیسه زباله عفونی رنگ نارنجی  / استعلام,استعلام کیسه زباله عفونی رنگ نارنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236428/استعلام-مواد-مصرفی-آزمایشگاه--'>استعلام مواد مصرفی آزمایشگاه... / استعلام, استعلام مواد مصرفی آزمایشگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236440/استعلام-خرید-پرینتر'>استعلام خرید پرینتر / استعلام,خرید پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236441/استعلام-تابلو-برق-پارالل'>استعلام تابلو برق پارالل / استعلام, استعلام تابلو برق پارالل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236456/اصلاحیه-تجدید-مناقصه-تکمیل-راه-روستایی-چهارده-روستا'>اصلاحیه تجدید مناقصه تکمیل راه روستایی چهارده روستا  / اصلاحیه تجدید آگهی مناقصه عمومی, اصلاحیه مناقصه تکمیل راه روستایی چهارده روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236459/استعلام-سیم-بکسل-مغز-کنفی'>استعلام سیم بکسل مغز کنفی  / استعلام سیم بکسل مغز کنفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236463/استعلام-لیمیت-سوییچ'>استعلام لیمیت سوییچ / استعلام, استعلام لیمیت سوییچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236489/استعلام-رولبرینگ-استوانه-ای-و--'>استعلام رولبرینگ استوانه ای و ... / استعلام, استعلام رولبرینگ استوانه ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236497/استعلام-بهنگام-سازی-و-ژئوکد-پستی'>استعلام بهنگام سازی و ژئوکد پستی / استعلام, بهنگام سازی و ژئوکد پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236510/مناقصه-عملیات-اجرای-باقیمانده-خزن-10000-مترمکعبی'>مناقصه عملیات اجرای باقیمانده خزن 10000 مترمکعبی / مناقصه , مناقصه عملیات اجرای باقیمانده خزن 10000 مترمکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236512/استعلام-کاتتر-همودیالیز--'>استعلام کاتتر همودیالیز ... / استعلام , استعلام کاتتر همودیالیز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236520/استعلام-دستکش-جراحی-غیر-استریل-حریر'>استعلام دستکش جراحی غیر استریل حریر  / استعلام, دستکش جراحی غیر استریل حریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236522/استعلام-تجهیزات-و-لوازم-مصرفی-بیمارستان'>استعلام تجهیزات و لوازم مصرفی بیمارستان  / استعلام,استعلام تجهیزات و لوازم مصرفی بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236524/تجدید-مناقصه-تهیه-و-نصب-ترانسفورماتور-کم-تلفات'>تجدید مناقصه تهیه و نصب ترانسفورماتور کم تلفات / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تهیه و نصب ترانسفورماتور کم تلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236529/استعلام-خرید-تجهیزات-برق-ایستگاه-پمپاژ---'>استعلام خرید تجهیزات برق ایستگاه پمپاژ  ... / استعلام, خرید تجهیزات برق ایستگاه پمپاژ  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236530/استعلام-نوار-تست-قند-خون--'>استعلام نوار تست قند خون... / استعلام, استعلام نوار تست قند خون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236532/استعلام-فیلتر-تنفسی'>استعلام فیلتر تنفسی / استعلام,استعلام فیلتر تنفسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236537/استعلام-ساخت-آبخوری'>استعلام ساخت آبخوری  / استعلام , استعلام ساخت آبخوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236539/تجدید-مناقصه-تهیه-و-نصب-دیزل-ژنراتور'>تجدید مناقصه تهیه و نصب دیزل ژنراتور / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تهیه و نصب دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236544/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-ها'>استعلام فعالیت های سایر سازمان ها / استعلام,فعالیت های سایر سازمان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236558/استعلام-خرید-کاغذ-A4'>استعلام خرید کاغذ A4 / استعلام,استعلام خرید کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236563/مناقصه-خريد-آب-ژاول'>مناقصه  خريد آب ژاول / مناقصه, مناقصه   خريد آب ژاول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236564/استعلام-دو-دستگاه-پکیج-بوتان--'>استعلام دو دستگاه پکیج بوتان ... / استعلام, دو دستگاه پکیج بوتان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236568/استعلام-برگزاری-دوره-های-اموزشی'>استعلام برگزاری دوره های اموزشی / استعلام , استعلام برگزاری دوره های اموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236569/استعلام-سوزن-نووفاین--'>استعلام سوزن نووفاین... / استعلام, استعلام سوزن نووفاین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236570/استعلام-تابلو-آموزشی-برق'>استعلام تابلو آموزشی برق  / استعلام , استعلام تابلو آموزشی برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236579/استعلام-لوله-فلزی-لوله-گازی-6-اینچ-با-بوشن--'>استعلام لوله فلزی  لوله گازی 6 اینچ با بوشن .. / استعلام , استعلام لوله فلزی  لوله گازی 6 اینچ با بوشن ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236586/آگهی-مناقصه-اصلاح-و-اجرای-جداول-کانیوو--زیرسازی--آسفالت-(نوبت-دوم)'>آگهی مناقصه اصلاح و اجرای جداول ،کانیوو ، زیرسازی ، آسفالت (نوبت دوم) / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه اصلاح و اجرای جداول ،کانیوو ، زیرسازی ، آسفالت (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236596/استعلام-کیت-پزشکی'>استعلام کیت پزشکی / استعلام, استعلام کیت پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236639/استعلام-ساخت-کمد-دیواری-چوب-و-فلز-تمام-mdf'>استعلام ساخت کمد دیواری چوب و فلز تمام mdf / استعلام ,استعلام ساخت کمد دیواری چوب و فلز تمام mdf</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236644/استعلام-استنت-دارویی-و-گایدینگ-کانتر'>استعلام استنت دارویی و گایدینگ کانتر  / استعلام , استعلام استنت دارویی و گایدینگ کانتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236648/استعلام-الکتروپمپ-شناور-193-14-با-سرشناور-4'>استعلام  الکتروپمپ شناور 193/14 با سرشناور 4 / استعلام, استعلام  الکتروپمپ شناور 193/14 با سرشناور 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236130/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره یک قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236141/مزایده-اجاره-تعدادی-غرفه--کانکس-و-محل-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده اجاره تعدادی غرفه ، کانکس و محل تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره تعدادی غرفه ، کانکس و محل تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236175/مزایده-فروش-شش-قطعه-ضلع-جنوبی-روستای-آزادده-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش شش قطعه ضلع جنوبی روستای آزادده تجدید نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش شش قطعه ضلع جنوبی روستای آزادده تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236181/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-99-21متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 99.21متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 99.21متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236193/مزایده-پلاکهای-ثبتی-مرحله-اول'>مزایده پلاکهای ثبتی مرحله اول / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236196/مزایده-فروش-فریم-کشویی-پروفیل-قاب-تک-ریل--نوبت-دوم'>مزایده فروش فریم کشویی پروفیل قاب تک ریل... نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش فریم کشویی پروفیل قاب تک ریل... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236226/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-250-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 250 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 250 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236277/مزایده-یک-قطعه-زمین-300-متری-با-انباری-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین 300 متری با انباری نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 300 متری با انباری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236360/مزایده-قطعات-لوازم-یدکی'>مزایده قطعات لوازم یدکی / مزایده, مزایده قطعات لوازم یدکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236444/مزایده-واگذاری-محل-غرفه-فروش-تنقلات-و-دستگاه-کپی-تجدید'>مزایده  واگذاری محل غرفه فروش تنقلات و دستگاه کپی- تجدید / آگهی تجدید مزایده حضوری, مزایده  واگذاری محل غرفه فروش تنقلات و دستگاه کپی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235521/مزایده-فروش-اسباب--میکسر--پلت-خوراک-دام--تانک-ملاس'>مزایده فروش اسباب ، میکسر ، پلت خوراک دام ، تانک ملاس / مزایده , مزایده فروش اسباب ، میکسر ، پلت خوراک دام ، تانک ملاس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235589/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-یک-هزار-و-هشتصد-متر'>مزایده ششدانگ باغ مساحت یک  هزار و هشتصد متر  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت یک  هزار و هشتصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235687/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-115-فرعی-از-114-اصلی-نوبت-اول'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 115 فرعی از 114 اصلی نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 115 فرعی از 114 اصلی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235930/مزایده-فروش-لنج-باری'>مزایده فروش لنج باری / آگهی مزایده , مزایده فروش لنج باری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235984/مزایده-فروش-یخچال-ویترینی--دستگاه-خردکن-مرغ-تکفاز--مرحله-دوم'>مزایده فروش یخچال ویترینی ، دستگاه خردکن مرغ تکفاز... مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یخچال ویترینی ، دستگاه خردکن مرغ تکفاز... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236167/مزایده-آهن-آلات-ضایعاتی-حدود-800-کیلو'>مزایده آهن آلات ضایعاتی حدود 800 کیلو  / مزایده, مزایده آهن آلات ضایعاتی حدود 800 کیلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236218/مزایده-سه-ربع-یک-دانگ-مشاع-از-پلاک-298-فرعی-بخش-5-قوچان'>مزایده سه ربع یک دانگ مشاع از پلاک 298 فرعی بخش 5 قوچان / مزایده,مزایده سه ربع یک دانگ مشاع از پلاک 298 فرعی بخش 5 قوچان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236270/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-میوه-و-تره-بار'>تجدید مزایده بهره برداری از غرفه میوه و تره بار / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از غرفه میوه و تره بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236297/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-میوه-و-تره-بار'>مزایده بهره برداری از غرفه میوه و تره بار  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از غرفه میوه و تره بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236329/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-واقع-در-سطح-شهر'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف واقع در سطح شهر / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعدادی غرف واقع در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236334/تجدید-مزایده-فروش-ماشین-آلات-و-آهن-آلات-ضایعاتی-شهرداری-(نوبت-دوم)'>تجدید مزایده فروش ماشین آلات و آهن آلات ضایعاتی شهرداری (نوبت دوم) / مزایده عمومی, تجدید مزایده فروش ماشین آلات و آهن آلات ضایعاتی شهرداری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236342/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-آپارتمان-سمت-جنوبی-طبقه-سه-مساحت-61-71متر'>اصلاحیه مزایده ششدانگ آپارتمان سمت جنوبی طبقه سه مساحت 61.71متر  / اصلاحیه مزایده , اصلاحیه مزایده ششدانگ آپارتمان سمت جنوبی طبقه سه مساحت 61.71متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236419/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه  CNG - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از جایگاه  CNG - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236521/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-67-342متر'>مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 67.342متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 67.342متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236653/مزایده-آپارتمان-مساحت-32-113متر-طبقه-اول-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 32.113متر طبقه اول نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 32.113متر طبقه اول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235502/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-نیمه-کاره-مساحت-210متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی نیمه کاره مساحت 210متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی نیمه کاره مساحت 210متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235563/مزایده-واگذاری-زمین-مسکونی-مساحت-6307-12متر'>مزایده واگذاری زمین مسکونی مساحت 6307.12متر / مزایده,مزایده واگذاری زمین مسکونی مساحت 6307.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235719/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-مساحت-240-00-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ مساحت 240.00 متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ مساحت 240.00 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235788/مزایده-آپارتمان-مساحت-88-31متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 88.31متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 88.31متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235827/مزایده-مازاد-یک-سوم-منزل-مسکونی-پلاک-241-فرعی-از-21-اصلی'>مزایده مازاد یک سوم منزل مسکونی پلاک 241 فرعی از 21 اصلی / مزایده,مزایده مازاد یک سوم منزل مسکونی پلاک 241 فرعی از 21 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235954/مزایده-یک-دستگاه-چرخ-خیاطی-میان-دوز'>مزایده یک دستگاه چرخ خیاطی میان دوز / مزایده ,مزایده یک دستگاه چرخ خیاطی میان دوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236654/استعلام-هارد-دیسک--'>استعلام هارد دیسک ... / استعلام, استعلام هارد دیسک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236658/استعلام-استنت-دارویی'>استعلام استنت دارویی / استعلام ,استعلام استنت دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236681/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام , استعلام پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236688/استعلام-استنت-دارویی'>استعلام استنت دارویی / استعلام ,استعلام استنت دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236689/استعلام-ارسال-نامه-های-اداری-و-آموزشی--'>استعلام ارسال نامه های اداری و آموزشی... / استعلام, استعلام ارسال نامه های اداری و آموزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236699/استعلام-دوربین-عکاسی-کانن-مدل-D750--'>استعلام دوربین عکاسی کانن مدل D750... / استعلام, استعلام دوربین عکاسی کانن مدل D750...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236707/استعلام-شیت-شریانی-فمورال'>استعلام شیت شریانی فمورال / استعلام,استعلام شیت شریانی فمورال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236719/استعلام-خرید-مداد-رنگی-و--'>استعلام خرید مداد رنگی و... / استعلام,خرید مداد رنگی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236721/استعلام-کاتتر-jl4--jr4'>استعلام کاتتر jl4 , jr4 / استعلام, استعلام کاتتر jl4 , jr4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236726/استعلام-توالی-پرایمر-وکیت-استخراج-RNA--'>استعلام توالی پرایمر وکیت استخراج RNA ... / استعلام , استعلام توالی پرایمر وکیت استخراج RNA ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236732/استعلام-اجرای-خط-انتقال'>استعلام اجرای خط انتقال / استعلام,استعلام اجرای خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236738/استعلام-باتری-خشک'>استعلام باتری خشک / استعلام,استعلام باتری خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236739/استعلام-استنت-دارویی'>استعلام استنت دارویی / استعلام ,استعلام استنت دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236741/استعلام-تهیه-فیلم'>استعلام تهیه فیلم  / استعلام, تهیه فیلم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236744/استعلام-گاید-وایر-ATM-0-014-و-شیت-فمورال-استاندارد-6F'>استعلام گاید وایر ATM 0.014 و شیت فمورال استاندارد 6F / استعلام, گاید وایر ATM 0.014 و شیت فمورال استاندارد 6F</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236753/استعلام-استنت-دارویی'>استعلام استنت دارویی / استعلام,استنت دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236758/استعلام-فلش-مموری-ظرفیت-8gb---'>استعلام فلش مموری ظرفیت 8gb  ... / استعلام,استعلام فلش مموری ظرفیت 8gb  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236759/استعلام-دستگاه-یو-پی-اس'>استعلام دستگاه یو پی اس / استعلام, دستگاه یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236763/مناقصه-اجرای-طرح-مقاوم-سازی-مخزن--'>مناقصه اجرای طرح مقاوم سازی مخزن ... / مناقصه, مناقصه اجرای طرح مقاوم سازی مخزن ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236766/مناقصه-فراخوان-تامین-نیروی-انسانی-برای-دفتر'>مناقصه فراخوان تامین نیروی انسانی برای دفتر  / مناقصه فراخوان تامین نیروی انسانی برای دفتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236770/استعلام-پمپ-و-بوستر-ترمز-کامل-خودرو---'>استعلام پمپ و بوستر ترمز کامل خودرو  ... / استعلام, استعلام پمپ و بوستر ترمز کامل خودرو  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236771/استعلام-خرید-ورق-ژئوممبران-و-نصب-آن'>استعلام خرید ورق ژئوممبران و نصب آن  / استعلام, خرید ورق ژئوممبران و نصب آن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236776/استعلام-الکتروموتور-سه-فاز-قفس-سنجابی'>استعلام الکتروموتور سه فاز قفس سنجابی / استعلام, استعلام الکتروموتور سه فاز قفس سنجابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236779/استعلام-اتوبوس--'>استعلام اتوبوس ... / استعلام , استعلام اتوبوس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236784/استعلام-اصلاح-پله-های-فرار'>استعلام اصلاح پله های فرار / استعلام, استعلام اصلاح پله های فرار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236797/استعلام-​ساخت-بنا'>استعلام ​ساخت بنا  / استعلام, ​ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236799/مناقصه-آبرسانی-مجتمع-تک'>مناقصه آبرسانی مجتمع تک  / مناقصه آبرسانی مجتمع تک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236803/استعلام-گاید-وایر'>استعلام گاید وایر / استعلام,استعلام گاید وایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236806/مناقصه-مجتمع-آبرسانی-فجر-نوار-مرز'>مناقصه مجتمع آبرسانی فجر نوار مرز / مناقصه مجتمع آبرسانی فجر نوار مرز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236809/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236810/استعلام-کیت-RPR-500-تستی-انیسان'>استعلام کیت RPR 500 تستی انیسان / استعلام, استعلام کیت RPR 500 تستی انیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236813/مناقصه-خريد-۲۰۰-تن-لوله-پلی-اتيلن'>مناقصه خريد ۲۰۰ تن لوله پلی اتيلن     / مناقصه خريد ۲۰۰ تن لوله پلی اتيلن    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236820/استعلام-حلواشکری--'>استعلام حلواشکری ... / استعلام , استعلام حلواشکری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236824/استعلام-انواع-فایل'>استعلام انواع فایل  / استعلام ,استعلام انواع فایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236826/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی'>استعلام تلویزیون ال ای دی  / استعلام, تلویزیون ال ای دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236830/استعلام-استنت-دارویی'>استعلام استنت دارویی / استعلام,استنت دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236831/استعلام-ذخیره-ساز-رایانه-مدل-8-2base-16-ports-enabled-san-switch--'>استعلام ذخیره ساز رایانه مدل 8/2base 16-ports enabled san switch .. / استعلام,استعلام ذخیره ساز رایانه مدل 8/2base 16-ports enabled san switch ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236842/استعلام-دستگاه-برد-HSA-CB'>استعلام دستگاه برد HSA-CB  / استعلام, دستگاه برد HSA-CB </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236846/استعلام-لوازم-موتور-ولوو-FH16'>استعلام لوازم موتور ولوو FH16 / استعلام ,استعلام لوازم موتور ولوو FH16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236848/استعلام-​​لوله-و-اتصالات-پلی-اتیلن'>استعلام ​​لوله و اتصالات پلی اتیلن / استعلام, استعلام ​ ​لوله و اتصالات پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236850/استعلام-دوربین-صنعتی-و--'>استعلام دوربین صنعتی و... / استعلام,دوربین صنعتی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236853/استعلام-استنت-دارویی-و-گایدوایر'>استعلام استنت دارویی و گایدوایر / استعلام,استعلام استنت دارویی و گایدوایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236855/استعلام​-لوله-و-اتصالات-upvc'>استعلام​ لوله و اتصالات upvc / استعلام, استعلام ​ لوله و اتصالات upvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236857/استعلام-پروانه-الکتروموتور-10-پره-PVC'>استعلام پروانه الکتروموتور 10 پره PVC / استعلام , استعلام پروانه الکتروموتور 10 پره PVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236860/استعلام-گاید-وایر-0-014'>استعلام گاید وایر 0.014 / استعلام, گاید وایر 0.014</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236865/استعلام-SPARE-PART-FOR-AIR-COMPRESSOR'>استعلام SPARE PART FOR AIR COMPRESSOR / استعلام, استعلام SPARE PART FOR AIR COMPRESSOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236869/استعلام-پروانه-خنک-کننده-موتور'>استعلام پروانه خنک کننده موتور / استعلام,  استعلام پروانه خنک کننده موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236872/استعلام-سنسور-پکیج-آنالایزر-با-پارت-نامبر'>استعلام سنسور پکیج آنالایزر با پارت نامبر / استعلام , استعلام سنسور پکیج آنالایزر با پارت نامبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236873/استعلام​-STRAINER-TYPE-WITH-SCREEN'>استعلام​ STRAINER TYPE WITH SCREEN / استعلام​ STRAINER TYPE WITH SCREEN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236878/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-آب-600-میلی-متری-چدنی--'>مناقصه اجرای خط انتقال آب 600 میلی متری چدنی...  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خط انتقال آب 600 میلی متری چدنی...  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236884/استعلام-لباسشویی-دو-قلو-پاکشوما-از-جنس-کالای-ایرانی-'>استعلام لباسشویی دو قلو پاکشوما از جنس کالای ایرانی.. / استعلام,استعلام لباسشویی دو قلو پاکشوما از جنس کالای ایرانی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236894/استعلام-الکترو-پمپ-7a-139-11-پمپیران'>استعلام الکترو پمپ 7a*139/11 پمپیران / استعلام ,استعلام الکترو پمپ 7a*139/11 پمپیران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236898/استعلام-لباسشویی-دوقلو-پاکشوما'>استعلام لباسشویی دوقلو پاکشوما / استعلام,استعلام لباسشویی دوقلو پاکشوما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236906/استعلام-یخچال'>استعلام یخچال / استعلام,یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236908/استعلام-کیس-کامل-کامپیوتر'>استعلام کیس کامل کامپیوتر  / استعلام,استعلام کیس کامل کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236910/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236913/استعلام-برد-BOX--شقف-انکودر-و---'>استعلام برد BOX - شقف انکودر و ..... / استعلام, استعلام برد BOX - شقف انکودر و .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236917/استعلام-کابل-10-3-افشان-370-متر'>استعلام کابل 10*3 افشان 370 متر / استعلام ,استعلام کابل 10*3 افشان 370 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236918/استعلام-کولر-اسپلیت-یونیت-12000--'>استعلام کولر اسپلیت یونیت 12000... / استعلام, استعلام کولر اسپلیت یونیت 12000...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236922/استعلام-اسکنر-رایانه-ای-لیزری'>استعلام اسکنر رایانه ای لیزری / استعلام , استعلام اسکنر رایانه ای لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236932/استعلام-شارژ-کپسول'>استعلام شارژ کپسول / استعلام , استعلام شارژکپسول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236942/استعلام-خرید-و-حمل-نصب-و-راه-اندازی-تاسیسات-سیستم-گرمایش-ساختمان'>استعلام خرید و حمل، نصب و راه اندازی تاسیسات سیستم گرمایش ساختمان / استعلام, استعلام خرید و حمل، نصب و راه اندازی تاسیسات سیستم گرمایش ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236947/استعلام​-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام​ لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام ​ لوله و اتصالات پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236951/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236970/استعلام-پمپ-سلوشن'>استعلام پمپ سلوشن  / استعلام,استعلام پمپ سلوشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236975/استعلام-تعمیرات-سیستم-صوتی-و-تصویری-اتاق-های-کنفرانس'>استعلام تعمیرات سیستم صوتی و تصویری اتاق های کنفرانس / استعلام, استعلام تعمیرات سیستم صوتی و تصویری اتاق های کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236977/استعلام-خرید-یونیت-هیتر--'>استعلام خرید یونیت هیتر... / استعلام, استعلام خرید یونیت هیتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236980/استعلام-ساخت-غرفه-جهت-نمایشگاه'>استعلام ساخت غرفه جهت نمایشگاه  / استعلام, استعلام ساخت غرفه جهت نمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236983/استعلام-تهیه-چاپ-و-نصب-تابلوهای-هشداردهنده'>استعلام تهیه چاپ و نصب تابلوهای هشداردهنده / استعلام,استعلام تهیه چاپ و نصب تابلوهای هشداردهنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235465/مناقصه-نگهداری-نظافتی-و-بهداشتی-سرویس-های-بهداشتی-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری، نظافتی و بهداشتی سرویس های بهداشتی نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه نگهداری، نظافتی و بهداشتی سرویس های بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235529/استعلام-فیوز--'>استعلام فیوز ... / استعلام , استعلام فیوز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235550/ارزیابی-مناقصه-عملیات-اجرایی-خطوط-انتقال-آب-و-شبکه-توزیع-آب-و-روستاهای-تجدید'>ارزیابی مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال آب و شبکه توزیع آب و روستاهای تجدید  / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه, ارزیابی مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال آب و شبکه توزیع آب و روستاهای تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235558/استعلام-دستگاه-ذخیره-سازی-سرور--'>استعلام دستگاه ذخیره سازی سرور... / استعلام, استعلام دستگاه ذخیره سازی سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235573/استعلام-سوئیچ-شبکه'>استعلام سوئیچ شبکه / استعلام,استعلام سوئیچ شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235590/مناقصه-عملیات-نظافت-عمومی-و-امور-آبدارخانه-ها'>مناقصه عملیات نظافت عمومی و امور آبدارخانه ها / مناقصه, مناقصه عملیات نظافت عمومی و امور آبدارخانه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235594/استعلام-دستگاه-ذخیره-سازی-سرور--'>استعلام دستگاه ذخیره سازی سرور ... / استعلام , استعلام دستگاه ذخیره سازی سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235599/مناقصه-انجام-سرویس-های-خودروهای-سواری'>مناقصه انجام سرویس های خودروهای سواری / مناقصه, مناقصه انجام سرویس های خودروهای سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235616/استعلام-چسب-گرم'>استعلام چسب گرم / استعلام, چسب گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235624/استعلام-داده-های-ماهواره-های--'>استعلام داده های ماهواره های ... / استعلام , استعلام داده های ماهواره های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235630/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام, تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235655/استعلام-بازسازی-استحکام-جعبه-های-آنتن-و-انتقال-آنتن--'>استعلام بازسازی، استحکام جعبه های آنتن و انتقال آنتن ... / استعلام,استعلام بازسازی، استحکام جعبه های آنتن و انتقال آنتن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235705/استعلام-حفر-چاه-عمیق--'>استعلام حفر چاه عمیق ... / استعلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235768/استعلام-عملیات-حفاظت-و-قرق-منطقه'>استعلام عملیات حفاظت و قرق منطقه  / استعلام,استعلام عملیات حفاظت و قرق منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235781/استعلام-دستگاه-تزریق-آب-ژاول-به-همراه-مخزن-و-متعلقات'>استعلام دستگاه تزریق آب ژاول به همراه مخزن و متعلقات / استعلام, دستگاه تزریق آب ژاول به همراه مخزن و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235787/استعلام-برگزاری-تعداد-3-تور-صنعتی--'>استعلام  برگزاری تعداد 3 تور صنعتی ... / استعلام, استعلام  برگزاری تعداد 3 تور صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235789/استعلام-خرید-باطری-UPS--'>استعلام خرید باطری UPS... / استعلام, استعلام خرید باطری UPS...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235804/استعلام-کابل-سوئیچ-تبدیل'>استعلام کابل-سوئیچ -تبدیل / استعلام , استعلام کابل-سوئیچ -تبدیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235807/استعلام-خرید-10000-کیلوگرم-سیم-آلومینیوم-نمره-70-مینک'>استعلام خرید 10000 کیلوگرم سیم آلومینیوم نمره 70 مینک / استعلام,استعلام خرید 10000 کیلوگرم سیم آلومینیوم نمره 70 مینک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235986/مزایده-واحد-مسکونی-عرصه-640متر'>مزایده واحد مسکونی عرصه 640متر / مزایده,مزایده واحد مسکونی عرصه 640متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236222/مزایده-8-قطعه-زمین-مرحله-اول'>مزایده 8 قطعه زمین مرحله اول / مزایده,مزایده 8 قطعه زمین مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236271/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-122-75متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 122.75متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 122.75متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236308/مزایده-یک-دستگاه-فوتون-6-تنی'>مزایده یک دستگاه فوتون 6 تنی / مزایده, مزایده یک دستگاه فوتون 6 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236403/مزایده-تعداد-دو-دستگاه-خودرو-نیسان'>مزایده تعداد دو دستگاه خودرو نیسان / مزایده , مزایده تعداد دو دستگاه خودرو نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236443/مزایده-ملک-مساحت-95-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 95 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 95 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236516/مزایده-مغازه-مساحت-118-60متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت 118.60متر نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه مساحت 118.60متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236612/مزایده-ششدانگ-زمین-محل-خانه-بخش-دو-ارومیه-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین محل خانه بخش دو ارومیه نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محل خانه بخش دو ارومیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236666/مزایده-قطعه-زمین-کشاورزی-به-مبذر-16000-متر'>مزایده قطعه زمین کشاورزی به مبذر 16000 متر / مزایده,مزایده قطعه زمین کشاورزی به مبذر 16000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235570/مزایده-فروش-ششدانگ-ملک-عرصه-10000مترمربع'>مزایده فروش ششدانگ ملک عرصه 10000مترمربع  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ ملک عرصه 10000مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235583/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-61-83مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 61.83مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 61.83مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235611/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده ,مزایده  فروش اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235647/مزایده-فروش-ویلا-و-آپارتمان-های-تفریحی'>مزایده فروش ویلا و آپارتمان های تفریحی / مزایده,مزایده فروش ویلا و آپارتمان های تفریحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235683/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-4308متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 4308متر  / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 4308متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235699/مزایده-5-01-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-قدمت-15-سال'>مزایده 5.01 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک  ثبتی قدمت 15 سال / مزایده,مزایده 5.01 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک  ثبتی قدمت 15 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235742/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-262-78متر-قطعه-23-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 262.78متر قطعه 23 تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 262.78متر قطعه 23 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235810/مزایده-خودروی-پژو-506-مدل-86'>مزایده خودروی پژو 506 مدل 86  / مزایده ،مزایده خودروی پژو 506 مدل 86 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235953/مزایده-عمومی-اجاره-املاک-و-مستغلات'>مزایده عمومی اجاره املاک و مستغلات  / مزایده عمومی, مزایده عمومی اجاره املاک و مستغلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235997/مزایده-فروش-7-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش 7 قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده فروش 7 قطعه زمین مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236046/مزایده-پژو'>مزایده پژو  / اگهی مزایده , مزایده پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236152/مزایده-پلاک-ثبتی-308-فرعی-از-بیست-اصلی-بخش-یازده'>مزایده پلاک ثبتی 308 فرعی از بیست اصلی بخش یازده / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 308 فرعی از بیست اصلی بخش یازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236227/مزایده-تعداد-7-دست-سرویس-جهیزیه-حاوی-مواد-غذایی-8-تیکه'>مزایده تعداد 7 دست سرویس جهیزیه حاوی مواد غذایی 8 تیکه / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده تعداد 7 دست سرویس جهیزیه حاوی مواد غذایی 8 تیکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236234/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-253-58متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 253.58متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 253.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236252/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-صد-و-شصت-متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت صد و شصت متر / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت صد و شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236268/مزایده-آپارتمان-مساحت-75-18متر'>مزایده آپارتمان مساحت 75.18متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 75.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236437/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-169-08متر-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 169.08متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مساحت عرصه 169.08متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236542/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-254-و-50متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 254 و 50متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 254 و 50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236557/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-دویست-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی عرصه دویست مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه دویست مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236923/مزایده-جایگاه-سوخت-CNG-شماره-یک-97-05-01'>مزایده جایگاه سوخت CNG شماره یک 97.05.01 / آگهی مزایده عمومی, مزایده جایگاه سوخت CNG شماره یک 97.05.01</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236962/مزایده-زمین-مساحت-7580متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 7580متر نوبت اول / مزایده زمین مساحت 7580متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235491/مزایده-دو-ملک-زراعی'>مزایده دو ملک زراعی / مزایده,مزایده دو ملک زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235495/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-مساحت-124-35متر'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 124.35متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 124.35متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235622/مزایده-فروش-ششدانگ-یکدستگاه-خودروی-بی-ام-وی'>مزایده فروش ششدانگ یکدستگاه خودروی بی ام وی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش ششدانگ یکدستگاه خودروی بی ام وی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235752/مزایده-ملک-تجاری-مساحت-42-49متر-مرحله-دوم'>مزایده ملک تجاری مساحت 42.49متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده ملک تجاری مساحت 42.49متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235766/مزایده-پلاک-ثبتی-با-اعیانی-26-متر'>مزایده پلاک ثبتی با اعیانی 26 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با اعیانی 26 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235835/مزایده-کانتینر-20-فوتی-مستعمل--'>مزایده کانتینر 20 فوتی مستعمل ... / مزایده, مزایده کانتینر 20 فوتی مستعمل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235837/مزایده-دو-دستگاه-ویترین-نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه ویترین نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو دستگاه ویترین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235868/مزایده-فروش-کولر-اسپلیت-18-هزار'>مزایده فروش کولر اسپلیت 18 هزار  / مزایده , مزایده فروش کولر اسپلیت 18 هزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235813/استعلام-دیزل-ژنراتور--'>استعلام دیزل ژنراتور ... / استعلام,استعلام دیزل ژنراتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235816/استعلام-خرید-3800-عدد-انواع-چک-(بالاست)'>استعلام خرید 3800 عدد انواع چک (بالاست) / استعلام,استعلام خرید 3800 عدد انواع چک (بالاست)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235817/استعلام-روکش--'>استعلام روکش ... / استعلام , استعلام روکش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235829/استعلام-خرید-الکترو-پمپ-شناور--'>استعلام خرید الکترو پمپ شناور... / استعلام, استعلام خرید الکترو پمپ شناور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235833/استعلام-سیم-الومینیومی'>استعلام سیم الومینیومی / استعلام , استعلام سیم الومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235852/استعلام-اره-موتوری-و--'>استعلام اره موتوری و... / استعلام,اره موتوری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235873/استعلام-ست-2-تکه-چرمی--'>استعلام ست 2 تکه چرمی ... / استعلام, استعلام ست 2 تکه چرمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235886/استعلام-تجهیزات-surface-pro'>استعلام تجهیزات surface pro / استعلام,استعلام تجهیزات surface pro</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235891/مناقصه-عمومی-خرید-و-حمل-نمک-سرندی-و---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید و حمل نمک سرندی و... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید و حمل نمک سرندی و... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235897/استعلام-میکروسکوپ'>استعلام میکروسکوپ  / استعلام,استعلام میکروسکوپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235921/استعلام-چسب-گرم-صحافی'>استعلام چسب گرم صحافی / استعلام,استعلام چسب گرم صحافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235944/استعلام-کلمپ-انتهایی-5-پیچه-سیم-و--'>استعلام  کلمپ انتهایی 5 پیچه سیم و .. / استعلام, کلمپ انتهایی 5 پیچه سیم و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235978/استعلام-پاکسازی-و-لایروبی--'>استعلام پاکسازی و لایروبی ... / استعلام , استعلام پاکسازی و لایروبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235982/استعلام-تعمیرات-دستگاه-پکیج'>استعلام تعمیرات دستگاه پکیج / استعلام,تعمیرات دستگاه پکیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235990/استعلام-مخزن-ذخیره-آب-پلی-اتیلنی'>استعلام مخزن ذخیره آب پلی اتیلنی  / استعلام , استعلام مخزن ذخیره آب پلی اتیلنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235993/استعلام-برگزاری-125-دوره-آموزشی-مدیریتی--'>استعلام  برگزاری 125 دوره آموزشی مدیریتی .. / استعلام,استعلام  برگزاری 125 دوره آموزشی مدیریتی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235994/مناقصه-انجام-امور-تبلیغاتی-در-شهر'>مناقصه انجام امور تبلیغاتی در شهر  / مناقصه , مناقصه انجام امور تبلیغاتی در شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235998/استعلام-تهیه-و-اجرای-بیس'>استعلام تهیه و اجرای بیس  / استعلام,تهیه و اجرای بیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236008/استعلام-بوش-جمبر-روزه-دار-و--'>استعلام بوش جمبر روزه دار  و ... / استعلام, بوش جمبر روزه دار  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236027/استعلام-سنگ-نی-ریز-درجه-یک--'>استعلام سنگ نی ریز درجه یک... / استعلام, استعلام سنگ نی ریز درجه یک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236037/استعلام-تعمیرات-و-بازسازی-و-اتصال-انشعاب-آب'>استعلام تعمیرات و بازسازی و اتصال انشعاب آب  / استعلام,استعلام تعمیرات و بازسازی و اتصال انشعاب آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236039/استعلام-حمل-آب--'>استعلام حمل آب ... / استعلام , استعلام حمل آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236043/استعلام-برگزاری-دوره-مهارتی-و-کارآفرینی-جهت-ارتقا-مهارتهای-فنی-و-حرفه-ای-و-حین-کار'>استعلام برگزاری دوره مهارتی و کارآفرینی جهت ارتقا مهارتهای فنی و حرفه ای و حین کار / استعلام, استعلام برگزاری دوره مهارتی و کارآفرینی جهت ارتقا مهارتهای فنی و حرفه ای و حین کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236044/استعلام-خرید-سم'>استعلام خرید سم / استعلام,خرید سم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236051/استعلام-دستگاه-ذخیره-سازی-سرور'>استعلام دستگاه ذخیره سازی سرور / استعلام,استعلام دستگاه ذخیره سازی سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236053/استعلام-متر-لیزری--تراز-لیزری--سه-پایه-تراز'>استعلام متر لیزری - تراز لیزری - سه پایه تراز / استعلام, متر لیزری - تراز لیزری - سه پایه تراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236054/استعلام-فن-کویل-سقفی--'>استعلام فن کویل سقفی... / استعلام,استعلام فن کویل سقفی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236055/تجدید-استعلام-حمل-آب-شرب--'>تجدید استعلام حمل آب شرب ... / تجدید استعلام, استعلام حمل آب شرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236076/استعلام-فیوز-کاردی'>استعلام فیوز کاردی  / استعلام , استعلام فیوز کاردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236087/استعلام-تجدید-استعلام-حمل-آب-شرب-تلخاب-کوه-میشان-اردل'>استعلام تجدید استعلام حمل آب شرب تلخاب کوه میشان اردل  / استعلام,استعلام تجدید استعلام حمل آب شرب تلخاب کوه میشان اردل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236100/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام, استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236101/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج / استعلام,استعلام کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236103/استعلام-خرید-هارد'>استعلام خرید هارد  / استعلام,استعلام خرید هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236109/استعلام-حمل-آب--'>استعلام حمل آب ... / استعلام , استعلام حمل آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236110/استعلام-احداث-سایبان'>استعلام احداث سایبان / استعلام,استعلام احداث سایبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236119/استعلام-حمل-آب-شرب-عشایر'>استعلام حمل آب شرب عشایر  / استعلام,استعلام حمل آب شرب عشایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236122/استعلام-شناور'>استعلام شناور / استعلام,شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236123/استعلام-حمل-ترانسفورماتور'>استعلام حمل ترانسفورماتور / استعلام , استعلام حمل ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236127/استعلام-چاپ-کتاب'>استعلام چاپ کتاب / استعلام, استعلام چاپ کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236135/استعلام-حمل-آب-شرب-عشایر-حره-خر-و---شهرستان-اردل'>استعلام حمل آب شرب عشایر حره خر و ... شهرستان اردل  / استعلام,استعلام حمل آب شرب عشایر حره خر و ... شهرستان اردل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236136/استعلام-بیمه-نامه--'>استعلام بیمه نامه ... / استعلام, استعلام بیمه نامه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236143/استعلام-آب-معدنی'>استعلام آب معدنی / استعلام,آب معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236145/استعلام-قند-شکسته-درجه-یک-در-بسته-بندی-ده-کیلویی'>استعلام قند شکسته درجه یک در بسته بندی ده کیلویی / استعلام,استعلام قند شکسته درجه یک در بسته بندی ده کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236146/استعلام-حمل-آب-شرب-عشایر--'>استعلام حمل آب شرب عشایر... / استعلام, استعلام حمل آب شرب عشایر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236220/استعلام-شستشوی-نمای-ساختمان--'>استعلام شستشوی نمای ساختمان... / استعلام, استعلام شستشوی نمای ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236223/استعلام-تعمیر-موتور-و-دیفرانسیل-بنز-مایلر'>استعلام تعمیر موتور و دیفرانسیل بنز مایلر / استعلام, تعمیر موتور و دیفرانسیل بنز مایلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236230/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--قرائت-و-توزیع-قبوض-و-نصب-انشعابات'>استعلام تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع  قبوض و نصب انشعابات / استعلام, تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236253/استعلام-حفاری-یک-حلقه-چاه-ضربه-ای-در-روستای-خیر-آباد'>استعلام حفاری یک حلقه چاه ضربه ای در روستای خیر آباد / استعلام,استعلام حفاری یک حلقه چاه ضربه ای در روستای خیر آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236255/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار--'>استعلام پشتیبانی نرم افزار ... / استعلام , استعلام پشتیبانی نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236262/استعلام-چاپگر-چهارکاره-کانن'>استعلام چاپگر چهارکاره کانن / استعلام,استعلام چاپگر چهارکاره کانن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236276/استعلام-اجرای-خط-برق'>استعلام اجرای خط برق / استعلام,استعلام اجرای خط برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236280/مناقصه-تهیه-مصالح-ترمیم-و-مرمت-زیرسازی-آسفالت-و-موزائیک'>مناقصه تهیه مصالح ترمیم و مرمت زیرسازی آسفالت و موزائیک  / مناقصه تهیه مصالح ترمیم و مرمت زیرسازی آسفالت و موزائیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236289/استعلام-خرید-انواع-المنت-فیوز-به-تعداد-16000--'>استعلام خرید انواع المنت فیوز به تعداد 16000... / استعلام,استعلام خرید انواع المنت فیوز به تعداد 16000...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236303/استعلام-خرید-750-عدد-کات-اوت-فیوز'>استعلام خرید 750 عدد کات اوت فیوز  / استعلام , استعلام خرید 750 عدد کات اوت فیوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236306/استعلام-انواع-کنتاکتور'>استعلام انواع کنتاکتور  / استعلام, انواع کنتاکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236310/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--قرائت-و-توزیع-قبوض-و-نصب-انشعابات--'>استعلام تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات... / استعلام, استعلام تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236320/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی--'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای علمی و فنی .. / استعلام,استعلام سایر فعالیت های حرفه ای علمی و فنی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236324/استعلام-خرید-3-دستگاه-سکسیونر-گازی--'>استعلام خرید 3 دستگاه سکسیونر گازی ... / استعلام,استعلام خرید 3 دستگاه سکسیونر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236325/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سرور'>استعلام خرید یک دستگاه سرور  / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236331/استعلام-فیوز-کات-اوت'>استعلام فیوز کات اوت / استعلام , استعلام فیوز کات اوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236332/استعلام-یو-پی-اس-10-کاوا'>استعلام یو پی اس 10 کاوا / استعلام, استعلام یو پی اس 10 کاوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236341/استعلام-باتری-140-A-تر-کامیونی--'>استعلام باتری 140 A تر کامیونی... / استعلام, استعلام باتری 140 A تر کامیونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236358/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--قرائت-و-توزیع-قبوض-و-نصب-انشعابات'>استعلام تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات / استعلام,استعلام تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236361/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--قرائت-و-توزیع-قبوض-و-نصب-انشعابات'>استعلام تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات / استعلام, تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236362/استعلام-خرید-قفل-کتابی-سربی-سایز-750---'>استعلام خرید قفل کتابی سربی سایز 750 .... / استعلام ,استعلام خرید قفل کتابی سربی سایز 750 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236369/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین'>استعلام تجدید خدمات مشترکین / استعلام,استعلام تجدید خدمات مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236380/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-چاپ'>استعلام فعالیت های مربوط به چاپ / استعلام , استعلام فعالیت های مربوط به چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236383/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--'>استعلام تجدید خدمات مشترکین... / استعلام,استعلام تجدید خدمات مشترکین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236386/استعلام-قفسه-درب'>استعلام قفسه درب / استعلام,استعلام قفسه درب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236393/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--قرائت-و-توزیع-قبوض-و-نصب-انشعابات'>استعلام تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات / استعلام ,استعلام تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236394/استعلام-درایور-و-رزیستور--'>استعلام درایور و رزیستور... / استعلام, استعلام درایور و رزیستور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236396/استعلام-سیستم-کامل-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامل کامپیوتر / استعلام,سیستم کامل کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236404/استعلام-تلویزیون-32-اینچ'>استعلام تلویزیون 32 اینچ / استعلام , استعلام تلویزیون 32 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236406/استعلام-خدمات-مشترکین--'>استعلام خدمات مشترکین ... / استعلام , استعلام خدمات مشترکین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236413/استعلام-کوره-الکتریکی'>استعلام کوره الکتریکی / استعلام , استعلام کوره الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236432/استعلام-دستگاه-ذخیره-سازی-سرور'>استعلام دستگاه ذخیره سازی سرور / استعلام,استعلام دستگاه ذخیره سازی سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236433/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین-و--'>استعلام تجدید خدمات مشترکین و ... / استعلام , استعلام تجدید خدمات مشترکین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236438/استعلام-مقره-ترانس--پایه-سرامیک---'>استعلام مقره، ترانس ، پایه سرامیک .... / استعلام, مقره، ترانس ، پایه سرامیک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236439/استعلام-آبیاری-از-نهالکاری-روستای-پاپلی-بویین-زهرا'>استعلام آبیاری از نهالکاری روستای پاپلی بویین زهرا  / استعلام,استعلام آبیاری از نهالکاری روستای پاپلی بویین زهرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236457/استعلام-کلیدها-و-متعلقات--'>استعلام کلیدها و متعلقات ... / استعلام, استعلام کلیدها و متعلقات ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236481/استعلام-حفاری--کابلکشی-و-ترمیم-مسیر'>استعلام حفاری ، کابلکشی و ترمیم مسیر  / استعلام ، استعلام حفاری ، کابلکشی و ترمیم مسیر فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236500/مناقصه-خرید-اقلام-و-تجهیزات-مکانیکال-ایستگاه-پمپاژ'>مناقصه خرید اقلام و تجهیزات مکانیکال ایستگاه پمپاژ  / مناقصه خرید اقلام و تجهیزات مکانیکال ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236502/استعلام-سوسیس--'>استعلام سوسیس ... / استعلام, استعلام سوسیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236515/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین'>استعلام تجدید خدمات مشترکین / استعلام , استعلام تجدید خدمات مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236517/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--پیگیری-وصول-مطالبات'>استعلام  تجدید خدمات مشترکین - پیگیری وصول مطالبات  / استعلام, تجدید خدمات مشترکین - پیگیری وصول مطالبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235884/مزایده-ششدانگ-زمین-به-همراه-بنای-احداثی-با-سند-تک-برگی'>مزایده ششدانگ زمین به همراه بنای احداثی با سند تک برگی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به همراه بنای احداثی با سند تک برگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236149/مزایده-فروش-تقریبی-30000-کیلوگرم-لوله-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده  فروش تقریبی 30000 کیلوگرم لوله اسقاطی  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مزایده عمومی, مزایده  فروش تقریبی 30000 کیلوگرم لوله اسقاطی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236162/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-از-ششدانگ-زمین-شالیزاری'>مزایده دو دانگ مشاع از سه دانگ از ششدانگ زمین شالیزاری / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از سه دانگ از ششدانگ زمین شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236293/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-عرصه-160-متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 160 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 160 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236336/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-هشت-هکتار-کاربری-زراعی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت هشت هکتار کاربری زراعی نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت هشت هکتار کاربری زراعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236392/مزایده-لنت-هندا-ویزا-لنت-پولسار-لنت-تریل-لنت-سوزکی--'>مزایده لنت هندا ویزا، لنت پولسار، لنت تریل، لنت سوزکی... / مزایده, مزایده لنت هندا ویزا، لنت پولسار، لنت تریل، لنت سوزکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236414/مزایده-منزل-مسکونی-ویلایی-دو-طبقه-عرصه-614-متر'>مزایده منزل مسکونی ویلایی دو طبقه عرصه 614 متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی ویلایی دو طبقه عرصه 614 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236434/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206'>مزایده یک دستگاه  خودرو پژو 206 /  مزایده , مزایده یک دستگاه  خودرو پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236496/مزایده-4-قصب-زمین-معادل-صد-متر-زمین'>مزایده 4 قصب زمین معادل صد متر زمین / مزایده,مزایده 4 قصب زمین معادل صد متر زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236585/مزایده-ششدانگ-اعیانی-ساختمان-با-نمای-سنگ'>مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان با نمای سنگ / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان با نمای سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236634/مزایده-تمامیت-یک-طبقه-واحد-مسکونی-قدمت-18-سال'>مزایده تمامیت یک طبقه واحد مسکونی قدمت 18 سال / مزایده,مزایده تمامیت یک طبقه واحد مسکونی قدمت 18 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236657/مزایده-20-سهم-از-110-سهم-از-شرکت-پادیز'>مزایده 20 سهم از 110 سهم از شرکت پادیز / مزایده,مزایده 20 سهم از 110 سهم از شرکت پادیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236669/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-276-5متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 276.5متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 276.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236964/مزایده-تعداد-6-کارتون-از-کفش-های-نو'>مزایده تعداد 6 کارتون از کفش های نو  / مزایده, مزایده تعداد 6 کارتون از کفش های نو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235488/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-82-9متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 82.9متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 82.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236304/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-9000-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 9000 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 9000 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236611/مزایده-واگذاری-واحدهای-تجاری'>مزایده واگذاری واحدهای تجاری  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده  واگذاری واحدهای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235494/مزایده-ششدانگ-زمین-و-یکباب-خانه-بخش-هشت-قزوین'>مزایده ششدانگ زمین و یکباب خانه بخش هشت قزوین / مزایده,مزایده ششدانگ زمین و یکباب خانه بخش هشت قزوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235519/مزایده-عمومی-جهت-بهره-برداری-و-نگهداشت-جایگاه--نوبت-دوم'>مزایده عمومی جهت بهره برداری و نگهداشت جایگاه - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده عمومی جهت بهره برداری و نگهداشت جایگاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235546/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-11-فرعی-از-3381-اصلی-بخش-یازده'>مزایده پلاک ثبتی شماره 11 فرعی از 3381 اصلی بخش یازده / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 11 فرعی از 3381 اصلی بخش یازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235821/مزایده-فروش-کالاهای-اسقاط-و-راکد-موجود-در-انبارهای-خود'>مزایده فروش کالاهای اسقاط  و راکد موجود در انبارهای خود / مزایده, مزایده فروش کالاهای اسقاط  و راکد موجود در انبارهای خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235823/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235831/مزایده-پژو-پارس-پرشیا'>مزایده پژو پارس پرشیا  / مزایده پژو پارس پرشیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235846/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-تزریق-پلاستیک--'>مزایده یک دستگاه ماشین تزریق پلاستیک... / مزایده, مزایده یک دستگاه ماشین تزریق پلاستیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235871/مزایده-اراضی-مزروعی-دیم-مساحت-21500متر'>مزایده اراضی مزروعی دیم مساحت 21500متر  / مزایده,مزایده اراضی مزروعی دیم مساحت 21500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235889/مزایده-ششدانگ-اعیانی-ساختمان-عرصه-115-8متر'>مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان عرصه 115.8متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان عرصه 115.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235896/مزایده-پلاک-4655-فرعی-مساحت-72-متر'>مزایده پلاک 4655 فرعی مساحت 72 متر / مزایده,مزایده پلاک 4655 فرعی مساحت 72 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235950/مزایده-سیم-های-مسی-اسقاط'>مزایده سیم های مسی اسقاط   / آگهی مزایده عمومی , مزایده سیم های مسی اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235973/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-216-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 216 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 216 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235975/مزایده-کارخانه-آسفالت-شهید-جباری'>مزایده کارخانه آسفالت شهید جباری  / مزایده , مزایده کارخانه آسفالت شهید جباری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236004/مزایده-مقدار-1-33-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مساحت-98-28متر'>مزایده مقدار 1.33 دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 98.28متر  / مزایده,مزایده مقدار 1.33 دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 98.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236150/مزایده-اجاره-گلخانه-گوندوک-و--'>مزایده اجاره گلخانه گوندوک و ... / مزایده اجاره گلخانه گوندوک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236166/مزایده-یک-دستگاه-سواری'>مزایده یک دستگاه سواری / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236176/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236210/مزایده-فروش-سه-دستگاه-کولر-اسپیلت--'>مزایده فروش سه دستگاه کولر اسپیلت.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سه دستگاه کولر اسپیلت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236528/استعلام-واگذاری-پروژه-تسطیح-بستر-و-زیر-سازی-با-مصالح'>استعلام واگذاری پروژه تسطیح بستر و زیر سازی با مصالح  / استعلام ,استعلام واگذاری پروژه تسطیح بستر و زیر سازی با مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236538/استعلام-احداث-سازه'>استعلام احداث سازه / استعلام,استعلام احداث سازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236548/استعلام-یخچال-10-و-5-فوت-امرسان'>استعلام یخچال 10 و 5 فوت امرسان  / استعلام, یخچال 10 و 5 فوت امرسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236551/استعلام-نصب-دوربین-مداربسته'>استعلام نصب دوربین مداربسته / استعلام, نصب دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236556/استعلام-تجدید-عملیات-نگهداری-از-تاسیسات-آب-آشامیدنی-و-غیره'>استعلام تجدید عملیات نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی و غیره  / استعلام,استعلام تجدید عملیات نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236560/استعلام-رفع-اتفاقات-و--'>استعلام رفع اتفاقات و... / استعلام,رفع اتفاقات و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236561/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-املاک-و-مستغلات'>استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات / استعلام, فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236571/استعلام-احداث-و-بهسازی-کانال--'>استعلام احداث و بهسازی کانال ... / استعلام, استعلام احداث و بهسازی کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236576/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین-و-غیره'>استعلام تجدید خدمات مشترکین و غیره  / استعلام,استعلام تجدید خدمات مشترکین و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236605/فراخوان-همکاری-در-حوزه-خدمات-الکترونیکی-و-IT-تمدید'>فراخوان همکاری در حوزه خدمات الکترونیکی و IT  تمدید / تمدید فراخوان , فراخوان همکاری در حوزه خدمات الکترونیکی و IT  تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236617/تجدید-مناقصه-عمومی-ایجاد-و-توسعه-فضای-سبز-سطح-شهر'>تجدید مناقصه عمومی ایجاد و توسعه فضای سبز سطح شهر  / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی ایجاد و توسعه فضای سبز سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236630/استعلام-تجدید-عملیات-رفع-اتفاقات-نگهداری-از-تاسیسات-اب--'>استعلام تجدید عملیات رفع اتفاقات نگهداری از تاسیسات اب .. / استعلام, استعلام تجدید عملیات رفع اتفاقات نگهداری از تاسیسات اب ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236640/استعلام-چراغ'>استعلام چراغ / استعلام,چراغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236646/استعلام-تجدید-عملیات-رفع-اتفاقات-نگهداری-از-تاسیسات-آب-آشامیدنی---'>استعلام تجدید عملیات رفع اتفاقات، نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی .... / استعلام, تجدید عملیات رفع اتفاقات، نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236649/استعلام-رفع-اتفاقات-و--'>استعلام رفع اتفاقات و... / استعلام,رفع اتفاقات و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236663/استعلام-تجدید-عملیات-جمع-اوری-تصفیه-و-تامین-اب'>استعلام تجدید عملیات جمع اوری-تصفیه و تامین اب / استعلام , استعلام تجدید عملیات جمع اوری-تصفیه و تامین اب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236673/استعلام-CD'>استعلام CD / استعلام,CD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236675/استعلام-ماست-فله-پرچرب'>استعلام  ماست فله پرچرب / استعلام,استعلام  ماست فله پرچرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236677/استعلام-اجرای-سکوبندی-آزمایشگاهی--'>استعلام اجرای سکوبندی آزمایشگاهی... / استعلام, استعلام اجرای سکوبندی آزمایشگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236691/استعلام-خرید-انواع-کاور-کات-اوت-و-کاور-برقگیر-و-کاور-بوشینگ-و-کاور-جرقه-گیر-ترانس'>استعلام  خرید انواع کاور کات اوت و کاور برقگیر و کاور بوشینگ و کاور جرقه گیر ترانس / استعلام, خرید انواع کاور کات اوت و کاور برقگیر و کاور بوشینگ و کاور جرقه گیر ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236698/استعلام-حمل-آب'>استعلام حمل آب / استعلام,حمل آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236700/استعلام-تعمیر--'>استعلام تعمیر ... / استعلام , استعلام تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236701/استعلام-احداث-فندانسیون-جهت-نصب-دیزل-ژنراتور--'>استعلام احداث فندانسیون جهت نصب دیزل ژنراتور... / استعلام, استعلام احداث فندانسیون جهت نصب دیزل ژنراتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236703/استعلام-ویندوز-فیلم-سولار-sol102'>استعلام ویندوز فیلم سولار sol102 / استعلام, ویندوز فیلم سولار sol102</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236704/استعلام-تامین-غذا'>استعلام تامین غذا / استعلام,استعلام تامین غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236705/استعلام-کف-سنگین-پروتئینی'>استعلام کف سنگین پروتئینی / استعلام,استعلام کف سنگین پروتئینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236706/استعلام-حمل-آب-شرب-عشایر--'>استعلام حمل آب شرب عشایر... / استعلام, استعلام حمل آب شرب عشایر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236709/استعلام-سیستم-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامپیوتر / استعلام,سیستم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236710/استعلام-زونکن--'> استعلام زونکن ... / استعلام , استعلام زونکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236715/استعلام-کف-سنگین-پروتئینی'>استعلام کف سنگین پروتئینی / استعلام , استعلام کف سنگین پروتئینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236725/استعلام-سیستم-کامل-کامپیوتر--'>استعلام سیستم کامل کامپیوتر... / استعلام, استعلام سیستم کامل کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236728/استعلام-کف-سنگین-پروتئینی--'>استعلام کف سنگین پروتئینی... / استعلام, استعلام کف سنگین پروتئینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236747/استعلام-شربت--'>استعلام شربت ... / استعلام , استعلام شربت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236754/استعلام-تجدید-عملیات-رفع-اتفاقات--نگهداری-از-تاسیسات--'>استعلام تجدید عملیات رفع اتفاقات ، نگهداری از تاسیسات ... / استعلام, استعلام تجدید عملیات رفع اتفاقات ، نگهداری از تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236788/استعلام-کولر-گازی-ایستاده-60000-محصول-ایرانی'>استعلام کولر گازی ایستاده 60000 محصول ایرانی / استعلام,استعلام کولر گازی ایستاده 60000 محصول ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236791/استعلام-شیر-استریلیزه'>استعلام شیر استریلیزه / استعلام, شیر استریلیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236793/استعلام-کلاف-توری-پنجره--'>استعلام کلاف توری پنجره ... / استعلام , استعلام کلاف توری پنجره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236801/استعلام-اجرای-عملیات-سیم-کشی'>استعلام اجرای عملیات سیم کشی / استعلام ,استعلام اجرای عملیات سیم کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236808/استعلام-پروژه-مرمت-و-تکمیل-پروژه-های--'>استعلام پروژه مرمت و تکمیل پروژه های ... / استعلام,استعلام پروژه مرمت و تکمیل پروژه های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236823/استعلام-شیر-چشمی-الکترونیکی-مدل-H0110-شرکت-بلندا'>استعلام شیر چشمی الکترونیکی مدل H0110 شرکت بلندا  / استعلام, شیر چشمی الکترونیکی مدل H0110 شرکت بلندا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236837/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس / استعلام,استعلام آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236845/استعلام-کمپرسور'>استعلام کمپرسور / استعلام,استعلام کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236228/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-238-81متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 238.81متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 238.81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236275/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236314/مزایده-فروش-1820-کیلوگرم-ضایعات-مسی-و--'>مزایده فروش 1820 کیلوگرم ضایعات مسی و... / مزایده فروش 1820 کیلوگرم ضایعات مسی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236316/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-8616متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 8616متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 8616متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236340/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236375/مزایده-اجاره-دو-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده اجاره دو دستگاه خودرو سواری / آگهی مزایده ,مزایده اجاره دو دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236378/مزایده-فریزر-و-پنل-کولر-ایستاده-و--'>مزایده فریزر و پنل کولر ایستاده و ...  / مزایده فریزر و پنل کولر ایستاده و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236409/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-180-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 180 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 180 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236490/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-عرصه-151-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یک فرعی عرصه 151.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یک فرعی عرصه 151.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236536/مزایده-ملک-مساحت-262-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 262 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 262 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236600/مزایده-فروش-تعداد-4-پلاک-زمین-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 4 پلاک زمین کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 پلاک زمین کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236619/مزایده-کت-و-شلوار-مردانه--مانتو-زنانه'>مزایده کت و شلوار مردانه ، مانتو زنانه  / مزایده,مزایده کت و شلوار مردانه ، مانتو زنانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236651/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-بعد-از-عقب-نشینی-234-76متر'>مزایده ملک مساحت عرصه بعد از عقب نشینی 234.76متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه بعد از عقب نشینی 234.76متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236660/مزایده-ششدانگ-خانه-بخش-5-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ خانه بخش 5 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ خانه بخش 5 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236661/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-عرصه-346-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مشاع مساحت عرصه 346 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت عرصه 346 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236958/مزایده-یک-دستگاه-اتو-بخار-دو-دستگاه-چرخ-خیاطی-ـ-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه اتو بخار- دو دستگاه چرخ خیاطی ـ نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده  یک دستگاه اتو بخار- دو دستگاه چرخ خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235484/مزایده-زمین-مساحت-5000متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 5000متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 5000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235525/مزایده-فروش-پنج-دستگاه-ایزو-تانک-از-جنس-کربن-استیل'>مزایده فروش پنج دستگاه ایزو تانک از جنس کربن استیل / آگهی مزایده, مزایده فروش پنج دستگاه ایزو تانک از جنس کربن استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235613/مزایده-واگذاری-(فروش)-سهام'>مزایده  واگذاری (فروش) سهام / مزایده, مزایده  واگذاری (فروش) سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235626/مزایده-واگذاری-(فروش)-سهام'>مزایده  واگذاری (فروش) سهام / مزایده, مزایده  واگذاری (فروش) سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235628/مزایده-فروش-تعداد-9-دستگاه-خودروی-مستعمل-و--'>مزایده فروش تعداد 9 دستگاه خودروی مستعمل و... / مزایده, مزایده فروش تعداد 9 دستگاه خودروی مستعمل و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235638/مزایده-واگذاری-(فروش)-سهام'>مزایده  واگذاری (فروش) سهام / مزایده, مزایده  واگذاری (فروش) سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235673/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سمند'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سمند / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235675/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-169-20متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 169.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 169.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235696/مزایده-فروش-کارخانه-تولیدی-صنایع-غذایی-منجمد-کشاورزی'>مزایده فروش کارخانه تولیدی صنایع غذایی منجمد کشاورزی / مزایده , مزایده فروش کارخانه تولیدی صنایع غذایی منجمد کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235712/مزایده-اجاره-سوله'>مزایده اجاره سوله  / آگهی مزایده , مزایده اجاره سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235718/مزایده-سالن-چاپ-و-تکثیر-بنر-کانون-بعثت'>مزایده سالن چاپ و تکثیر بنر کانون بعثت / مزایده, مزایده سالن چاپ و تکثیر بنر کانون بعثت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235728/مزایده-سنگ-سوپر-آنیتک-کف'>مزایده سنگ سوپر آنیتک کف / آگهی مزایده,مزایده سنگ سوپر آنیتک کف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235770/مزایده-پوشال-مقوایی-بدون-سلفون'>مزایده پوشال مقوایی بدون سلفون  / مزایده, مزایده پوشال مقوایی بدون سلفون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235777/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-209-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 209 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 209 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235780/مزایده-واگذاری-تابلوهای-تبلیغاتی-و-پل-عابر-پیاده'>مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی و پل عابر پیاده  / تجدید آگهی مزایده کتبی تجدید , مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی و پل عابر پیاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235819/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405'>مزایده یک دستگاه پژو 405 / مزایده یک دستگاه پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235824/مزایده-​یک-دستگاه-سمند-X7'>مزایده ​یک دستگاه سمند X7  / مزایده ​یک دستگاه سمند X7 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235939/مزایده-ملک-مساحت-1141-45متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 1141.45متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 1141.45متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235995/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه / مزایده تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236014/مزایده-فروش-انواع-قطعات-الکترونیکی-نو-با-تکنولوژیهای-DIP-و-SMD-و--'>مزایده فروش انواع قطعات الکترونیکی نو با تکنولوژیهای DIP و SMD و ... / مزایده, مزایده فروش انواع قطعات الکترونیکی نو با تکنولوژیهای DIP و SMD و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236026/مزایده-املاک-توقیفی-شامل-اعیانی-بنای-منزل-مسکونی-مغازه-و-انبار--'>مزایده املاک توقیفی شامل اعیانی بنای منزل مسکونی مغازه و انبار .. / مزایده,مزایده املاک توقیفی شامل اعیانی بنای منزل مسکونی مغازه و انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236882/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام  حفر چاه عمیق / استعلام, ​حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236895/استعلام-تامین-و-تحویل-تجهیزات-اداری--'>استعلام تامین و تحویل تجهیزات اداری ... / استعلام , استعلام تامین و تحویل تجهیزات اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236899/استعلام-تامین-و-تحویل-تجهیزات-اداری'>استعلام تامین و تحویل تجهیزات اداری  / استعلام , استعلام تامین و تحویل تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236915/استعلام-آفلاتوکسین'>استعلام آفلاتوکسین / استعلام,آفلاتوکسین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236921/استعلام-افلاتوکسین'>استعلام افلاتوکسین  / استعلام,استعلام افلاتوکسین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236925/استعلام-کلید-برق-هوایی'>استعلام کلید برق هوایی / استعلام, کلید برق هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236928/فراخوان-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-کنتورهای'>فراخوان  خرید و نصب و راه اندازی کنتورهای / تجدید فراخوان عمومی, فراخوان  خرید و نصب و راه اندازی کنتورهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236929/استعلام-کلید-برق-هوایی--'>استعلام کلید برق هوایی... / استعلام, استعلام کلید برق هوایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236930/استعلام-شلوار-فاستونی'>استعلام شلوار فاستونی  / استعلام , استعلام شلوار فاستونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236945/استعلام-کفش-تمام-چرم'>استعلام کفش تمام چرم / استعلام ,استعلام کفش تمام چرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236946/استعلام-کلرامفنیکل'>استعلام کلرامفنیکل / استعلام , استعلام کلرامفنیکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236949/استعلام-کمربند-تمام-چرم'>استعلام کمربند تمام چرم  / استعلام,استعلام کمربند تمام چرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236950/استعلام-آفلاتوکسین'>استعلام آفلاتوکسین / استعلام,استعلام آفلاتوکسین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236967/استعلام-محلفه'>استعلام محلفه / استعلام, استعلام محلفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236969/استعلام-کلاه-نظامی'>استعلام کلاه نظامی / استعلام,استعلام کلاه نظامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236971/استعلام-حوله-دستی'>استعلام حوله دستی / استعلام,استعلام حوله دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236976/استعلام-واکس-بزرگ-مارک-بلدرچین'>استعلام واکس بزرگ مارک بلدرچین / استعلام,استعلام واکس بزرگ مارک بلدرچین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236978/استعلام-هیستامین'>استعلام هیستامین  / استعلام,استعلام هیستامین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236982/استعلام-AOZ'>استعلام AOZ / استعلام ,استعلام AOZ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235496/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-اسکادا-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه  انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم اسکادا (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه  انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم اسکادا (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235497/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-مخازن-هوایی-25-و-50-متر-مکعبی-فلزی--'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی مخازن هوایی 25 و 50 متر مکعبی فلزی... / تجدید ارزیابی کیفی و مناقصه, تجدید مناقصه عملیات اجرایی مخازن هوایی 25 و 50 متر مکعبی فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235512/مناقصه-فراخوان-انجام-خدمات-چاپ-و-صحافی-کتب'>مناقصه فراخوان انجام خدمات چاپ و صحافی کتب  / مناقصه فراخوان انجام خدمات چاپ و صحافی کتب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235522/مناقصه-طرح-مخازن-ناحیه-اول-و-ایستگاه-پمپاژ-تجدید'>مناقصه طرح مخازن ناحیه اول و ایستگاه پمپاژ تجدید  / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه , مناقصه طرح مخازن ناحیه اول و ایستگاه پمپاژ تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235541/استعلام-PEN--NG-نوع-تکفار'>استعلام PEN - NG نوع تکفار  / استعلام , استعلام PEN - NG نوع تکفار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235651/مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-اعم-کارشناس-نرم-افزار-کارشناس-ذی-حسابی--'>مناقصه انجام کلیه خدمات اعم کارشناس نرم افزار، کارشناس ذی حسابی... / آگهی مناقصه, مناقصه انجام کلیه خدمات اعم کارشناس نرم افزار، کارشناس ذی حسابی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235759/استعلام-اجاره-سه-دستگاه-خودرو-(وانت)'>استعلام اجاره سه دستگاه خودرو (وانت)  / استعلام, اجاره سه دستگاه خودرو (وانت) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235760/مناقصه-خرید-خط-با-رنگ-گرم-ترافیکی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید خط با رنگ گرم ترافیکی... نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید خط با رنگ گرم ترافیکی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235839/استعلام-خرید-یک-دستگاه-لپ-تاپ'>استعلام خرید یک دستگاه لپ تاپ  / استعلام, خرید یک دستگاه لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235844/استعلام-انجام-نمونه-برداری-و-ثبت-اطلاعات--'>استعلام انجام نمونه برداری و ثبت اطلاعات ... / استعلام, استعلام انجام نمونه برداری و ثبت اطلاعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235864/مناقصه-احداث-خط-132-کیلوولت-تغذیه-کننده-پست-سیادتی-(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث خط 132 کیلوولت تغذیه کننده پست سیادتی (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه احداث خط 132 کیلوولت تغذیه کننده پست سیادتی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235907/استعلام-خرید-قطعات-کامپیوتری--اسکنر-تبلت'>استعلام خرید قطعات کامپیوتری - اسکنر تبلت  / استعلام, خرید قطعات کامپیوتری - اسکنر تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235914/مناقصه-تعویض-سیم-با-کابل-خودنگهدار-نوبت-دوم'>مناقصه تعویض سیم با کابل خودنگهدار- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعویض سیم با کابل خودنگهدار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235922/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235985/مناقصه-اجرای-قطعه-اول-خط-فوق-توزیع--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای قطعه اول خط فوق توزیع - نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای قطعه اول خط فوق توزیع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236012/مناقصه-خدمات-نگهداری-تاسیسات-آبرسانی-روستایی-شهرستان--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نگهداری تاسیسات آبرسانی روستایی شهرستان... نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نگهداری تاسیسات آبرسانی روستایی شهرستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236019/ارزیابی-کیفی-اصلاح-و-توسعه-شبکه-توزیع-آب--تجدید'>ارزیابی کیفی اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب... تجدید / تجدید آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236024/استعلام-انجام-خدمات-کرایه-اتومبیل-جهت-انجام-ماموریت-داخل-و-خارج-شهر'>استعلام انجام خدمات کرایه اتومبیل جهت انجام ماموریت داخل و خارج شهر / استعلام,استعلام انجام خدمات کرایه اتومبیل جهت انجام ماموریت داخل و خارج شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236049/تجدید-مناقصه-عمومی-بکارگیری-نیروی-نگهبان--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی بکارگیری نیروی نگهبان  - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی بکارگیری نیروی نگهبان  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236059/تجدید-مناقصه-احداث-970-متر-شبکه-فشار-متوسط-هوایی--'>تجدید مناقصه احداث 970 متر شبکه فشار متوسط هوایی ... / مناقصه, تجدید مناقصه احداث 970 متر شبکه فشار متوسط هوایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236064/استعلام-پیاله-گیاهی-درب-دار---'>استعلام پیاله گیاهی درب دار  ... / استعلام,استعلام پیاله گیاهی درب دار  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236065/فراخوان-مناقصه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-سه-دستگاه-آسانسور-بار-چهارم'>فراخوان مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی سه دستگاه آسانسور بار چهارم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی سه دستگاه آسانسور بار چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236084/استعلام-باتری-با-ضمانت-تعویض'>استعلام باتری با ضمانت تعویض / استعلام, استعلام باتری با ضمانت تعویض</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236094/استعلام-دستگاه-کپی-رومیزی'>استعلام دستگاه کپی رومیزی  / استعلام, دستگاه کپی رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236096/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-ساختمان-ها-و-ابنیه-شهرداری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام خدمات ساختمان ها و ابنیه شهرداری نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات ساختمان ها و ابنیه شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236098/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-و--'>مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب  و ... / مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب  و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236114/مناقصه-فراخوان-خرید-10-دستگاه-رله-دیستانس-و-13-دستگاه-رله--نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان خرید 10 دستگاه رله دیستانس و 13 دستگاه رله... نوبت دوم / مناقصه فراخوان خرید 10 دستگاه رله دیستانس و 13 دستگاه رله... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236118/استعلام-امور-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>استعلام امور سرویس ایاب و ذهاب / استعلام,استعلام امور سرویس ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236224/استعلام-اسنت-دارویی-کرونری'>استعلام اسنت دارویی کرونری / استعلام, اسنت دارویی کرونری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236237/استعلام-بالن-کرونری'>استعلام بالن کرونری / استعلام, بالن کرونری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236247/استعلام-خرید-پایه-و-متعلقات-گاردریل'>استعلام خرید پایه و متعلقات گاردریل  / استعلام, خرید پایه و متعلقات گاردریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236264/استعلام-باتری-100-مگا-آمپر-سیلد-اسید-60-kva'>استعلام باتری 100 مگا آمپر سیلد اسید 60 kva / استعلام,استعلام باتری 100 مگا آمپر سیلد اسید 60 kva</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236313/فراخوان-پروژه-اصلاح-ورودی-جدول-گذاری--رفوژ--روسازی-و-آسفالت'>فراخوان پروژه اصلاح ورودی جدول گذاری ، رفوژ ، روسازی و آسفالت / آگهی فراخوان، فراخوان پروژه اصلاح ورودی جدول گذاری ، رفوژ ، روسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236315/استعلام-کانتر-آنژیوگرافی'>استعلام کانتر آنژیوگرافی / استعلام,استعلام کانتر آنژیوگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236323/استعلام-پکیج-ایران-رادیاتور'>استعلام پکیج ایران رادیاتور / استعلام, پکیج ایران رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236333/استعلام--لوله-گازی-6-اینچ-با-بوشن'>استعلام   لوله گازی 6 اینچ با بوشن / استعلام,استعلام   لوله گازی 6 اینچ با بوشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236357/مناقصه-تهیه-و-مصالح-و-اجرای-عملیات-ساختمانی'>مناقصه تهیه و مصالح و اجرای عملیات ساختمانی / مناقصه, مناقصه  تهیه و مصالح و اجرای عملیات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236381/استعلام-چراغ-تونلی--لامپ-LED'>استعلام چراغ تونلی - لامپ LED / استعلام, چراغ تونلی - لامپ LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236435/آگهی-مناقصه-خرید-و-نصب-آسانسور'>آگهی مناقصه خرید و نصب آسانسور / آگهی مناقصه, آگهی مناقصه خرید و نصب آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236446/مناقصه-خرید-سیم-فاز-برای-خطوط-انتقال-و-فوق-توزیع'>مناقصه خرید سیم فاز برای خطوط انتقال و فوق توزیع  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید سیم فاز برای خطوط انتقال و فوق توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236518/استعلام-خرید-نمراتور--بوشن'>استعلام خرید نمراتور - بوشن / استعلام,استعلام خرید نمراتور - بوشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236580/مناقصه-خرید-گاردریل-و-متعلقات'>مناقصه خرید گاردریل و متعلقات / مناقصه عمومی , مناقصه خرید گاردریل و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236624/مناقصه-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-اسکادا-و-تله-متری--'>مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری سیستم اسکادا و تله متری ... / مناقصه ، مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری سیستم اسکادا و تله متری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236643/استعلام-کنتور-الکترومغناطیس--'>استعلام کنتور الکترومغناطیس... / استعلام, استعلام کنتور الکترومغناطیس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236678/َمناقصه-امور-خدماتی-دبیرخانه-و-پذیرایی'>َمناقصه امور  خدماتی دبیرخانه و پذیرایی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه امور  خدماتی دبیرخانه و پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236684/استعلام-اجرای-پروژه-تاسیسات-برق-ساختمان--'>استعلام  اجرای پروژه تاسیسات برق ساختمان .. / استعلام,استعلام  اجرای پروژه تاسیسات برق ساختمان ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236690/استعلام-خرید-کولر-گازی'>استعلام خرید کولر گازی / استعلام,خرید کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236717/استعلام-اقلام-بهداشتی'>استعلام اقلام بهداشتی  / استعلام,استعلام اقلام بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236746/استعلام-تجهیز-چاه-در-پروژه-وحدت-آباد--'>استعلام تجهیز چاه در پروژه وحدت آباد .. / استعلام, استعلام تجهیز چاه در پروژه وحدت آباد ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236757/استعلام-پنجره-آلارم'>استعلام پنجره آلارم / استعلام,استعلام پنجره آلارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236807/استعلام-فنجان-نعلبکی-و-غیره'>استعلام فنجان نعلبکی و غیره  / استعلام, فنجان نعلبکی و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236822/مناقصه-عملیات-ساختمانی-دیوارکشی'>مناقصه عملیات ساختمانی دیوارکشی / مناقصه , مناقصه عملیات ساختمانی دیوارکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236829/استعلام-ماشین-چکش-هیدرولیکی--'>استعلام ماشین چکش هیدرولیکی... / استعلام, استعلام ماشین چکش هیدرولیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236835/استعلام-ژنراتور-الکتریکی-دیزلی-و-پست-برق-کمپکت--'>استعلام ژنراتور الکتریکی دیزلی و پست برق کمپکت ... / استعلام,استعلام ژنراتور الکتریکی دیزلی و پست برق کمپکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236838/استعلام-باطری'>استعلام باطری / استعلام,استعلام باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236840/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236847/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236852/استعلام-وسایل-دندانپزشکی'>استعلام وسایل دندانپزشکی  / استعلام , استعلام وسایل دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236887/استعلام-کیت-اچ-ای-وی'>استعلام کیت اچ ای وی / استعلام,کیت اچ ای وی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236890/استعلام-ماشین-حساب--'>استعلام ماشین حساب... / استعلام, استعلام ماشین حساب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236891/استعلام-خرید-7-عدد-کپسول-گاز'>استعلام خرید 7 عدد کپسول گاز  / استعلام, خرید 7 عدد کپسول گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236089/مزایده-ملک-مساحت-اعیانی-104-27متر'>مزایده ملک مساحت اعیانی 104.27متر / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیانی 104.27متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236131/مزایده-واگذاری-(فروش)-سهام'>مزایده  واگذاری (فروش) سهام / مزایده, مزایده  واگذاری (فروش) سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236199/مزایده-فرز-تراش-CNC-پنج-محور--'>مزایده فرز تراش CNC پنج محور ... / مزایده عمومی, مزایده فرز تراش CNC پنج محور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236245/مزایده-پلاک-ثبتی-20-فرعی-مساحت-349-60متر'>مزایده پلاک ثبتی 20 فرعی مساحت 349.60متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 20 فرعی مساحت 349.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236335/مزایده-تعداد-چهار-دستگاه-بلوک-زنی'>مزایده تعداد چهار دستگاه بلوک زنی / مزایده , مزایده تعداد چهار دستگاه بلوک زنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236339/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-مغازه-تجاری-مساحت-32-2متر'>مزایده یک دانگ مشاع از مغازه تجاری مساحت 32.2متر / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از مغازه تجاری مساحت 32.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236355/مزایده-تعدادی-از-اماکن'>مزایده تعدادی از اماکن / آگهی مزایده, مزایده تعدادی از اماکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236366/مزایده-اجاره-یکباب-مغازه-و-اجاره-سفره-خانه-سنتی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره یکباب مغازه و اجاره سفره خانه سنتی - نوبت دوم  / مزایده اجاره یکباب مغازه و اجاره سفره خانه سنتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236379/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه سواری سمند / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236391/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236397/مزایده-واگذاری-منافع-حاصل-از-تفکیک-مکانیزه-پسماندهای-خشک'>مزایده واگذاری منافع حاصل از تفکیک مکانیزه پسماندهای خشک / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری منافع حاصل از تفکیک مکانیزه پسماندهای خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236411/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-122-50متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 122.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 122.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236449/مزایده-ششدانگ-اعیان-شرکت-شیر-وحدت-پلاک-ثبتی-513-فرعی'>مزایده ششدانگ اعیان شرکت شیر وحدت پلاک ثبتی 513 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان شرکت شیر وحدت پلاک ثبتی 513 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236454/تجدید-مزایده-فروش-ضایعات-کشتارگاه-صنعتی'>تجدید مزایده فروش ضایعات کشتارگاه صنعتی / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده فروش ضایعات کشتارگاه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236509/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-140-فرعی-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 140 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 140 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236527/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-مساحت-117-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم مساحت 117.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم مساحت 117.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236597/مزایده-بهره-برداری-از-کاربری-تبلیغاتی-جایگاه-گاز-CNG'>مزایده بهره برداری از کاربری تبلیغاتی جایگاه گاز CNG / آگهی مزایده,مزایده بهره برداری از کاربری تبلیغاتی جایگاه گاز CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236632/تجدید-مزایده-اجاره-ایستگاه-های-تاکسی--'>تجدید مزایده اجاره ایستگاه های تاکسی... / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره ایستگاه های تاکسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236941/مزایده-واگذاری-استخر'>مزایده واگذاری استخر / مزایده واگذاری استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236959/مزایده-مزایده-فروش-2-قطعه-زمین-با-کاربری-تجاری-خدماتی--'>مزایده مزایده فروش 2 قطعه زمین با کاربری تجاری خدماتی .. / مزایده مزایده فروش 2 قطعه زمین با کاربری تجاری خدماتی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235575/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-220-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 220 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 220 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235596/مزایده-تعداد-۸-فقره-از-اموال-منقول-و-غیر-منقول'>مزایده تعداد ۸ فقره از اموال منقول و غیر منقول  / ​آگهی مزایده,مزایده  تعداد ۸ فقره از اموال منقول و غیر منقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235822/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-206'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 206  / مزایده ،مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235825/مزایده-خودرو-سواری-پراید-GTXI'>مزایده خودرو سواری پراید GTXI  / آگهی مزایده, مزایده خودرو سواری پراید GTXI </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235838/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-194-75متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 194.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 194.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235912/مزایده-دکه-ها-و-بوفه-ها'>مزایده دکه ها و بوفه ها  / مزایده , مزایده دکه ها و بوفه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235924/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-386متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 386متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 386متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236189/مزایده-پلاک-ثبتی-453-فرعی-از-یازده-اصلی-بخش-5-قزوین'>مزایده پلاک ثبتی 453 فرعی از یازده اصلی بخش 5 قزوین / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 453 فرعی از یازده اصلی بخش 5 قزوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236190/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-تویوتا-کرونا--'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری تویوتا کرونا... / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری تویوتا کرونا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236205/مزایده-انواع-ادوات-دنباله-بند-کشاورزی'>مزایده انواع ادوات دنباله بند کشاورزی / آگهی مزایده اموال غیر منقول,مزایده انواع ادوات دنباله بند کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236238/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-2328متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 2328متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 2328متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236318/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده, مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236365/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-300-25متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 300.25متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 300.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236400/مزایده-فروش-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش خط تلفن همراه  / مزایده , مزایده فروش خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236436/مزایده-لوازم-گارد-موبایل--'>مزایده لوازم گارد موبایل... / مزایده, مزایده لوازم گارد موبایل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236455/مزایده-هود-کتابی-و-هود-بیمکث'>مزایده هود کتابی و هود بیمکث  / مزایده هود کتابی و هود بیمکث </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236492/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-46-یزد-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش 46 یزد نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 46 یزد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236919/استعلام-لوله-فلزی'>استعلام لوله فلزی  / استعلام,استعلام لوله فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236935/استعلام-خرید-نیمکت-سه-نفره'>استعلام خرید نیمکت سه نفره  / استعلام خرید نیمکت سه نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236936/استعلام-خرید-شیشه-قاب-عکس'>استعلام خرید شیشه قاب عکس  / استعلام خرید شیشه قاب عکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236939/استعلام-خرید-روکش-قاب-عکس-مزار'>استعلام خرید روکش قاب عکس مزار / استعلام خرید روکش قاب عکس مزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236944/استعلام-خرید-آنژیو-کت'>استعلام خرید آنژیو کت  / استعلام,استعلام خرید آنژیو کت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236955/استعلام-لوازم-مصرفی-پزشکی--'>استعلام لوازم مصرفی پزشکی ... / استعلام , استعلام لوازم مصرفی پزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236966/استعلام-فعالیت-های-اتحادیه-های-اصناف'>استعلام فعالیت های اتحادیه های اصناف  / استعلام,استعلام فعالیت های اتحادیه های اصناف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235542/مناقصه-ولگانایز-15650-عدد-گیت-های-چدنی-شیرآلات-آب'>مناقصه ولگانایز 15650 عدد گیت های چدنی شیرآلات آب / آگهی مناقصه,مناقصه ولگانایز 15650 عدد گیت های چدنی شیرآلات آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235621/فراخوان-مناقصه-بیس-و-آسفالت--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه بیس و آسفالت ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه، مناقصه بیس و آسفالت ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235692/استعلام-پاکت-زرد-ثبت-اسناد-و-املاک-پنجره-دار'>استعلام پاکت زرد ثبت اسناد و املاک پنجره دار / استعلام,استعلام پاکت زرد ثبت اسناد و املاک پنجره دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235812/مناقصه-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی-(نوبت-دوم)'>مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235877/مناقصه-انجام-عملیات-لوله-گذاری--(چاپ-دوم)'>مناقصه انجام عملیات لوله گذاری... (چاپ دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات لوله گذاری... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235925/مناقصه-واگذاری-عملیات-نگهداری-از-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات نگهداری از فضای سبز  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات نگهداری از فضای سبز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235965/مناقصه-اجرایی-آبرسانی-به-روستاهای--'>مناقصه اجرایی آبرسانی به روستاهای... / مناقصه عمومی مناقصه اجرایی آبرسانی به روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236079/فراخوان-انجام-خدمات-مربوط-به-قرائت-لوازم-اندازه-گیری-و-توزیع-قبوض---نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات مربوط به قرائت لوازم اندازه گیری و توزیع قبوض... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان انجام خدمات مربوط به قرائت لوازم اندازه گیری و توزیع قبوض... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236116/فراخوان-مناقصه-خرید-3-دستگاه-الکتروموتور-تجدید'>فراخوان مناقصه خرید 3 دستگاه الکتروموتور تجدید / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه خرید 3 دستگاه الکتروموتور تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236225/استعلام-درب--'>استعلام درب ... / استعلام , استعلام درب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236231/استعلام-خرید-صندوق-دوجداره-فوم-دار-100-لیتری'>استعلام خرید صندوق دوجداره فوم دار 100 لیتری / استعلام,استعلام خرید صندوق دوجداره فوم دار 100 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236302/استعلام-تامین-رایانه'>استعلام تامین رایانه  / استعلام,استعلام تامین رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236348/فراخوان-شناسایی-واگذاری-کارگزاری-فن-بازار--نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی واگذاری کارگزاری فن بازار - نوبت دوم  / فراخوان شناسایی , فراخوان شناسایی واگذاری کارگزاری فن بازار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236652/فراخوان-واگذاری-امور-اياب-و-ذهاب-کارکنان-بيمارستان'>فراخوان واگذاری امور اياب و ذهاب کارکنان بيمارستان  / مناقصه, فراخوان واگذاری امور اياب و ذهاب کارکنان بيمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236659/فراخوان-واگذاری-امور-اياب-و-ذهاب-کارکنان-و-دانشجويان-دانشکده-پرستاری-و-مامايی'>فراخوان واگذاری امور اياب و ذهاب کارکنان و دانشجويان دانشکده پرستاری و مامايی / مناقصه, فراخوان واگذاری امور اياب و ذهاب کارکنان و دانشجويان دانشکده پرستاری و مامايی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236667/مناقصه-خرید-ذرت-دانه-اکراین'>مناقصه خرید ذرت دانه اکراین  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید ذرت دانه اکراین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236729/استعلام-پاک-کردن-و-شستشو-شیشه-ای-ساختمان'>استعلام پاک کردن و شستشو شیشه ای ساختمان  / استعلام, پاک کردن و شستشو شیشه ای ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236745/مناقصه-فراخوان-خرید-لوازم-یدکی-پمپ'>مناقصه فراخوان خرید لوازم یدکی پمپ  / مناقصه فراخوان خرید لوازم یدکی پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236777/مناقصه-اجاره-21-دستگاه-خودروی-سواری-مدل-95'>مناقصه اجاره 21 دستگاه خودروی سواری مدل 95 / مناقصه , مناقصه اجاره 21 دستگاه خودروی سواری مدل 95</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236800/مناقصه-اصلاح-و-بازسازی-خط-انتقال-آب-آشامیدن'>مناقصه اصلاح و بازسازی خط انتقال آب آشامیدن / مناقصه, مناقصه اصلاح و بازسازی خط انتقال آب آشامیدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235477/مناقصه-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق----نوبت-دوم'>مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیروی برق ... - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیروی برق ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235530/مناقصه-تامین-و-نصب-وراه-اندازی-یکدستگاه-آشغالگیر-مکانیزه'>مناقصه تامین و نصب وراه اندازی یکدستگاه آشغالگیر مکانیزه  / مناقصه تامین و نصب وراه اندازی یکدستگاه آشغالگیر مکانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235538/مناقصه-خدمات-پیمانکاری-داربست-بندی-و-عایقکاری-مخازن-و--نوبت-دوم'>مناقصه  خدمات پیمانکاری داربست بندی و عایقکاری مخازن و ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  خدمات پیمانکاری داربست بندی و عایقکاری مخازن و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235561/فراخوان-خرید-بالابرهای-مورد-نیاز-ایستگاه-های-پمپاژ-پروژه-فاز-1-و-2--'>فراخوان خرید بالابرهای مورد نیاز ایستگاه های پمپاژ پروژه فاز 1 و 2... / مناقصه عمومی, فراخوان خرید بالابرهای مورد نیاز ایستگاه های پمپاژ پروژه فاز 1 و 2...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235567/استعلام-مانشن-و--'>استعلام مانشن و... / استعلام, استعلام مانشن و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235577/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-(نوبت-دوم)'>مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235579/استعلام-بیمه--'>استعلام بیمه ... / استعلام , استعلام بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235603/تجدید-مناقصه-اجرای-کانال-150-150-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای کانال 150* 150 نوبت دوم  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه اجرای کانال 150*150 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235615/تجدید-مناقصه-اجرای-احداث-گابیون--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای احداث گابیون -  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای احداث گابیون -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235619/استعلام-نظارت-بر-سیستم-آبیاری-تحت-فشار--'>استعلام نظارت بر سیستم آبیاری تحت فشار... / استعلام, استعلام نظارت بر سیستم آبیاری تحت فشار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235652/استعلام-لوازم-بهداشتی'>استعلام لوازم بهداشتی  / استعلام ,استعلام لوازم بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235695/مناقصه-شستشو-و-اطوکاری-البسه-پرده-ملحفه-و--'>مناقصه شستشو و اطوکاری البسه پرده، ملحفه و ... / مناقصه عمومی, مناقصه شستشو و اطوکاری البسه پرده، ملحفه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235701/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-مرکز-نوبت-دوم'>مناقصه  ایاب و ذهاب کارکنان مرکز نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه  ایاب و ذهاب کارکنان مرکز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235704/فراخوان-خرید-پیچ-و-مهره-صنعتی'>فراخوان خرید پیچ و مهره صنعتی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان خرید پیچ و مهره صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235709/استعلام-ساخت-اتاق-سرور-موزه--'>استعلام ساخت اتاق سرور موزه ... / استعلام,استعلام ساخت اتاق سرور موزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235741/استعلام-ساخت-و-احداث-پمپاژ--'>استعلام ساخت و احداث پمپاژ ... / استعلام , استعلام ساخت و احداث پمپاژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235765/مناقصه-اجرای-کانال-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کانال تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای کانال تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235790/استعلام-مشاوره-تخصصی-فناوری-اطلاعات'>استعلام مشاوره تخصصی فناوری اطلاعات / استعلام, مشاوره تخصصی فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235793/استعلام-خرید-دیزل-ژنراتور'>استعلام خرید دیزل ژنراتور  / استعلام,استعلام خرید دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235803/استعلام-زیر-مانیتور-50-عدد-طبق-نمونه--'>استعلام زیر مانیتور 50 عدد طبق نمونه .. / استعلام,استعلام زیر مانیتور 50 عدد طبق نمونه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235805/استعلام-پروژه-آبیاری-نهالکاری-های-کنارگذر'>استعلام  پروژه آبیاری نهالکاری های کنارگذر / استعلام,  پروژه آبیاری نهالکاری های کنارگذر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235809/مناقصه-اجرای-پیاده-روسازی-خیابان--تجدید'>مناقصه اجرای پیاده روسازی خیابان... تجدید  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پیاده روسازی خیابان... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235820/مناقصه-انجام-عملیات-بارگیری-حمل-تخلیه'>مناقصه انجام عملیات بارگیری حمل تخلیه  / مناقصه انجام عملیات بارگیری حمل تخلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235834/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام,ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235853/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-و-سایر-ملزومات'>استعلام لوله پلی اتیلن و سایر ملزومات / استعلام, لوله پلی اتیلن و سایر ملزومات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235860/استعلام-نوشت-افزار--'>استعلام نوشت افزار ... / استعلام  , استعلام نوشت افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235888/استعلام-پمپ-تزریق-آب'>استعلام پمپ تزریق آب / استعلام,پمپ تزریق آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235890/استعلام-درخواست-خرید-تجهیزات-اداری-و-خانگی'>استعلام درخواست خرید تجهیزات اداری و خانگی  / استعلام , استعلام درخواست خرید تجهیزات اداری و خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235910/استعلام-میز-و-پارتیشن-اداری--'>استعلام  میز و پارتیشن اداری ... / استعلام,استعلام  میز و پارتیشن اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235913/مناقصه-انجام-خدمات-تامین-متصدیان-ایستگاه-های-سنجش-آب'>مناقصه انجام خدمات تامین متصدیان ایستگاه های سنجش آب / مناقصه , مناقصه انجام خدمات تامین متصدیان ایستگاه های سنجش آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235916/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن ... / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235920/استعلام-سالنامه-آماری-کشور'>استعلام سالنامه آماری کشور  / استعلام,استعلام سالنامه آماری کشور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235951/تجدید-مناقصه-اجرای-پیاده-روسازی-خیابان---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای پیاده روسازی خیابان... - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای پیاده روسازی خیابان... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235961/مناقصه-عملیات-تهیه-و-تولید-و-اجرای-ستون-های-فلزی-بادبندها-و-تکیه-گاه-ها--97-05-01'>مناقصه  عملیات تهیه و تولید و اجرای ستون های فلزی بادبندها و تکیه گاه ها ...97.05.01 / آگهی مناقصه, مناقصه  عملیات تهیه و تولید و اجرای ستون های فلزی بادبندها و تکیه گاه ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235987/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-تعمیر-نگهداری-و-آماده-بکاری-آپرشل--'>مناقصه انجام کلیه عملیات تعمیر، نگهداری و آماده بکاری آپرشل... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام کلیه عملیات تعمیر، نگهداری و آماده بکاری آپرشل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236022/استعلام-دستگاه-حضورغیاب--'>استعلام دستگاه حضورغیاب ... / استعلام , استعلام دستگاه حضورغیاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236028/استعلام-ساخت-فیلم-کش-اتوماتیک'>استعلام ساخت فیلم کش اتوماتیک  / استعلام , استعلام ساخت فیلم کش اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236031/استعلام-میز--'>استعلام میز ... / استعلام, استعلام میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236060/استعلام-درب'>استعلام درب / استعلام,درب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236077/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-ها'>استعلام فعالیت های سایر سازمان ها / استعلام,فعالیت های سایر سازمان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236104/استعلام-لپ-تاب'>استعلام لپ تاب / استعلام,لپ تاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236112/استعلام-بسته-نرم-افزاری-اتوماسیون'>استعلام بسته نرم افزاری اتوماسیون / استعلام,استعلام بسته نرم افزاری اتوماسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236125/استعلام-مجموعه-ای-از-تجهیزات-سرور'>استعلام  مجموعه ای از تجهیزات سرور / استعلام,  مجموعه ای از تجهیزات سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236174/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام , استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236177/استعلام-مجموعه-تجهیزات-دستگاه-ذخیره-ساز'>استعلام مجموعه تجهیزات دستگاه ذخیره ساز / استعلام,استعلام مجموعه تجهیزات دستگاه ذخیره ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236180/مناقصه-خرید-کابل-مسی-تابلو-زیر-ترانس-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کابل مسی تابلو زیر ترانس نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید کابل مسی تابلو زیر ترانس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236194/مناقصه-خرید-آب-ژاول-و-دیزل'>مناقصه خرید آب ژاول و دیزل  / مناقصه, مناقصه  خرید آب ژاول و دیزل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236219/استعلام-خدمات-بازرسی-جوشکاری-خط-اصلی-انتقال-آب'>استعلام خدمات بازرسی جوشکاری خط اصلی انتقال آب  / استعلام,استعلام خدمات بازرسی جوشکاری خط اصلی انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236239/استعلام-باطری--'>استعلام باطری ... / استعلام , استعلام باطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236258/استعلام-گرمکن-غذا'>استعلام گرمکن غذا / استعلام,استعلام گرمکن غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236260/مناقصه-خرید-و-حمل-و-تخلیه-تعداد-10-دستگاه-فلومتر-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل و تخلیه تعداد 10 دستگاه فلومتر نوبت دوم  / آگهی مناقصات عمومی , مناقصه خرید و حمل و تخلیه تعداد 10 دستگاه فلومتر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236263/استعلام-استکان-پارس-پولکی'>استعلام استکان پارس پولکی  / استعلام, استکان پارس پولکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236273/استعلام-خرید-مکانیزم-فرمان-دستی--'>استعلام خرید مکانیزم فرمان دستی ... / استعلام, استعلام خرید مکانیزم فرمان دستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236281/استعلام-مصالح--'>استعلام مصالح ... / استعلام , استعلام مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236299/مناقصه-احداث-پل-چهل-متری'>مناقصه احداث پل چهل متری / مناقصه , مناقصه احداث پل چهل متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236343/فراخوان-حفر-یک-چاه-آبرفتی--آهکی'>فراخوان حفر یک چاه آبرفتی - آهکی  / آگهی فراخوان , فراخوان   حفر یک چاه آبرفتی - آهکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236346/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236356/فراخوان-حفر-یک-چاه-آهک-کارونی-آهکی'>فراخوان حفر یک چاه  آهک کارونی- آهکی / آگهی فراخوان , فراخوان  حفر یک چاه  آهک کارونی- آهکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236364/استعلام-عملیات-اجرای-تعمیر-و--'>استعلام عملیات اجرای تعمیر و... / استعلام,عملیات اجرای تعمیر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236388/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته  / استعلام, قند شکسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236429/استعلام-آنتن-وایرلس'>استعلام  آنتن وایرلس / استعلام,  آنتن وایرلس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236478/استعلام-کلیدها-و-متعلقات-و--'>استعلام کلیدها و متعلقات و ... / استعلام, استعلام کلیدها و متعلقات  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236494/استعلام-پوزیشنر-و-گلوب-ولو-بال-ولو-و-باترفلای-ولو'>استعلام  پوزیشنر و گلوب ولو، بال ولو و باترفلای ولو  / استعلام , استعلام  پوزیشنر و گلوب ولو، بال ولو و باترفلای ولو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236531/استعلام-باطری--'>استعلام باطری ... / استعلام , استعلام باطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236541/استعلام-تدوین-شرح-خدمات-تیپ-پروژه-های-استقرار-نظام-HSE'>استعلام تدوین شرح خدمات تیپ پروژه های استقرار نظام HSE / استعلام,استعلام تدوین شرح خدمات تیپ پروژه های استقرار نظام HSE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236553/استعلام-میز-اداری'>استعلام میز اداری  / استعلام,استعلام میز اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236572/استعلام-کابل-تلفن-و-دیگر-تجهیزات'>استعلام کابل تلفن و دیگر تجهیزات / استعلام,استعلام کابل تلفن و دیگر تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236577/استعلام-تهیه-و-نصب-کابینت-MDF'>استعلام تهیه و نصب کابینت MDF / استعلام,استعلام تهیه و نصب کابینت MDF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236595/مناقصه-عملیات-تهیه-و-تولید-و-اجرای-ستون-های-فلزی-بادبندها-و-تکیه-گاهها--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تهیه و تولید و اجرای ستون های فلزی بادبندها و تکیه گاهها.. نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات تهیه و تولید و اجرای ستون های فلزی بادبندها و تکیه گاهها.. نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236601/مناقصه-عملیات-تهیه-مصالح--ساخت-و-اجرای-اصلاح-و-تعویض-آبرو--پوشش-ساندویچ-پانل-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تهیه مصالح ، ساخت و اجرای اصلاح و تعویض آبرو ، پوشش ساندویچ پانل  نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات تهیه مصالح ، ساخت و اجرای اصلاح و تعویض آبرو ، پوشش ساندویچ پانل  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236620/مناقصه-انجام-خدمات-مورد-نیاز-معاونت-تدارکات-کالا--'>مناقصه انجام خدمات مورد نیاز معاونت تدارکات کالا... / مناقصه، مناقصه انجام خدمات مورد نیاز معاونت تدارکات کالا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236633/استعلام-مخزن--'>استعلام مخزن ... / استعلام , استعلام مخزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236635/فراخوان-عمليات-برونسپاری-فعاليتهای-بهره-برداری-باغستان'>فراخوان عمليات برونسپاری فعاليتهای بهره برداری باغستان / مناقصه, فراخوان عمليات برونسپاری فعاليتهای بهره برداری باغستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236636/مناقصه-فراخوان-اجرای-حفاظ-دور-دریاچه-مصنوعی'>مناقصه فراخوان اجرای حفاظ دور دریاچه مصنوعی  / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان اجرای حفاظ دور دریاچه مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236642/استعلام-خرید-12000-کیلوگرم-سیم-الومینیوم-fox'>استعلام خرید 12000 کیلوگرم سیم الومینیوم fox  / استعلام,استعلام خرید 12000 کیلوگرم سیم الومینیوم fox </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236656/تجدید-مناقصه-لوله-گذاری'>تجدید مناقصه لوله گذاری  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236664/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-عملیات-حفر-چاه-آهکی--آهک-مارنی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات حفر چاه آهکی - آهک مارنی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات حفر چاه آهکی - آهک مارنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236668/مناقصه-انجام-خدمات-تعمیرات-عمومی'>مناقصه انجام خدمات تعمیرات عمومی  / مناقصه، مناقصه انجام خدمات تعمیرات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236671/استعلام-خرید-کابل-جهت-راه-اندازی-یک-دستگاه-فیدر-سیار-خط'>استعلام خرید کابل جهت راه اندازی یک دستگاه فیدر سیار خط / استعلام, استعلام خرید کابل جهت راه اندازی یک دستگاه فیدر سیار خط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236679/مناقصه-عملیات-حفر-چاه-آبرفتی--آهکی-مجموعه-شش-روستا--'>مناقصه عملیات حفر چاه آبرفتی - آهکی مجموعه شش روستا... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفر چاه آبرفتی - آهکی مجموعه شش روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236685/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236686/استعلام-انجام-خدمات-بازسازی-کارگاه-تیرسازی'>استعلام انجام خدمات بازسازی کارگاه تیرسازی / استعلام, استعلام انجام خدمات بازسازی کارگاه تیرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236702/مناقصه-انجام-امور-خدمات-امداد'>مناقصه  انجام امور خدمات امداد / مناقصه  انجام امور خدمات امداد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236714/استعلام-سیستم-صوتی-کامل-یک-سری--مانیتور-60-اینچ-صنعتی'>استعلام سیستم صوتی کامل یک سری - مانیتور 60 اینچ صنعتی / استعلام, سیستم صوتی کامل یک سری - مانیتور 60 اینچ صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236722/استعلام-الکترود'>استعلام الکترود / استعلام,استعلام الکترود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236727/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-و-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / استعلام, عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236734/استعلام-خرید-تجهیزات-مصرفی-موردنیاز-سیستم-استحصال--'>استعلام خرید تجهیزات مصرفی موردنیاز سیستم استحصال .. / استعلام,استعلام خرید تجهیزات مصرفی موردنیاز سیستم استحصال ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236751/استعلام-روتر-با-پشتیبانی-فیبر-سوئیچ-شبکه--'>استعلام روتر با پشتیبانی فیبر، سوئیچ شبکه... / استعلام, استعلام روتر با پشتیبانی فیبر، سوئیچ شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236756/استعلام-فرستنده-و-تجهیزات-طبق-لیست-پیوست'>استعلام فرستنده و تجهیزات طبق لیست پیوست  / استعلام, فرستنده و تجهیزات طبق لیست پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236760/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236761/استعلام-كیسه-دولایه-پلاستكی-سولفات-آمونیم'>استعلام كیسه دولایه پلاستكی سولفات آمونیم / استعلام كیسه دولایه پلاستكی سولفات آمونیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236762/استعلام-تختخواب-تمام-ام-دی-اف-32-میل--'>استعلام تختخواب تمام ام دی اف 32 میل... / استعلام,استعلام تختخواب تمام ام دی اف 32 میل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236765/استعلام-مکانیزم-تبدیل-مایع-آرگون-به-گاز'>استعلام مکانیزم تبدیل مایع آرگون به گاز / استعلام, استعلام مکانیزم تبدیل مایع آرگون به گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236769/استعلام-تجهیزات-شوت-نجات'>استعلام تجهیزات شوت نجات / استعلام,استعلام تجهیزات شوت نجات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236772/استعلام-دو-ردیف-حلقه-و-کوپلینگ-زنجیر'>استعلام دو ردیف حلقه و کوپلینگ زنجیر / استعلام,استعلام دو ردیف حلقه و کوپلینگ زنجیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236773/استعلام-ورق-ضد-سایش-هاردوکس'>استعلام ورق ضد سایش هاردوکس / استعلام ورق ضد سایش هاردوکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236778/استعلام-دو-ردیف-والو-مارک-یوکن'>استعلام  دو ردیف والو مارک یوکن  / استعلام, استعلام  دو ردیف والو مارک یوکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236781/استعلام-کنترل-ولو-فولادی-فلنچی'>استعلام کنترل ولو فولادی فلنچی / استعلام, استعلام کنترل ولو فولادی فلنچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236789/استعلام-میلگرد-استیل'>استعلام میلگرد استیل  / استعلام , استعلام میلگرد استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236790/استعلام-والو-کشویی'>استعلام والو کشویی  / استعلام, استعلام والو کشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236796/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه--'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه... / استعلام, استعلام سوئیچ دیتا شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236804/استعلام-افشانک-مخلوط-آب-و-هوا'>استعلام افشانک مخلوط آب و هوا   / استعلام افشانک مخلوط آب و هوا  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236815/استعلام-تعمیر-سیستم-گیت-کف-خواب'>استعلام تعمیر سیستم گیت کف خواب / استعلام, تعمیر سیستم گیت کف خواب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236816/استعلام-واگذاری-پسماندها-و-دفع-زباله-های-عفونی-و-غیرعفونی-بیمارستان--'>استعلام واگذاری پسماندها و دفع زباله های عفونی و غیرعفونی بیمارستان... / استعلام, استعلام واگذاری پسماندها و دفع زباله های عفونی و غیرعفونی بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236825/استعلام-خرید-کولر-گازی'>استعلام خرید کولر گازی / استعلام,استعلام خرید کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236827/استعلام-قرارداد-سرویس-و-نگهداری-دوربین-مداربسته'>استعلام قرارداد سرویس و نگهداری دوربین مداربسته / استعلام , استعلام قرارداد سرویس و نگهداری دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236832/استعلام-واگذاری-پسماندها-و-دفع-زباله-های-عفونی-و-غیرعفونی'>استعلام واگذاری پسماندها و دفع زباله های عفونی و غیرعفونی / استعلام, استعلام واگذاری پسماندها و دفع زباله های عفونی و غیرعفونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236836/استعلام-10-دستگاه-تابلو-برق'>استعلام 10 دستگاه تابلو برق  / استعلام, 10 دستگاه تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236841/استعلام-خرید-لوازم-و-دوربین-های-مداربسته'>استعلام خرید لوازم و دوربین های مداربسته / استعلام, استعلام خرید لوازم و دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236856/استعلام-MISSELLANEOUS-AIR-FILTER'>استعلام MISSELLANEOUS AIR FILTER / استعلام , استعلام MISSELLANEOUS AIR FILTER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236864/استعلام-ingersoll-rand-reciprocating-air-compressor'>استعلام ingersoll rand reciprocating air compressor / استعلام , استعلام ingersoll rand reciprocating air compressor</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236867/استعلام-​MISCELLANEOUS-AIR-FILTER'>استعلام ​MISCELLANEOUS AIR FILTER  / استعلام, استعلام ​MISCELLANEOUS AIR FILTER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236870/استعلام-sami-pressure-regulating-valve'>استعلام sami pressure regulating valve / استعلام , استعلام sami pressure regulating valve</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236907/استعلام-دوربین-Vlvotek'>استعلام دوربین Vlvotek / استعلام, دوربین Vlvotek</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236911/استعلام-پمپ-سلوشن'>استعلام پمپ سلوشن  / استعلام,استعلام پمپ سلوشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236914/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه  / استعلام, رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236943/استعلام-انجام-خدمات-ثبت---'>استعلام انجام خدمات ثبت  ... / استعلام , استعلام انجام خدمات ثبت  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236960/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-لوله-گذاری-خط-انتقال-آب'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری خط انتقال آب / مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری خط انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235471/مناقصه-انجام-عملیات-توسعه-احداث-اصلاح-و-بهینه-سازی--'>مناقصه انجام عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235480/مناقصه-انجام-عملیات-توسعه-احداث-اصلاح-و-بهینه-سازی---نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235490/مناقصه-اجرای-عملیات-متفرقه-حفاری-خاکریزی-و---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات متفرقه حفاری، خاکریزی و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات متفرقه حفاری، خاکریزی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235504/مناقصه-عملیات-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل--مهندسی'>مناقصه عملیات تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل - مهندسی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل - مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235510/مناقصه-واگذاری-امورات-رفع-سد-معبر-منطقه-چهار-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امورات رفع سد معبر منطقه چهار نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه واگذاری امورات رفع سد معبر منطقه چهار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235532/مناقصه-عملیات-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا--آشپزخانه'>مناقصه عملیات تهیه ، طبخ و توزیع غذا - آشپزخانه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تهیه ، طبخ و توزیع غذا - آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235533/مناقصه-عملیات-تهیه-حمل-بارگیری-و-تخلیه-مصالح-سنگی-(شن-و-ماسه)'>مناقصه عملیات تهیه، حمل، بارگیری و تخلیه مصالح سنگی (شن و ماسه) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تهیه، حمل، بارگیری و تخلیه مصالح سنگی (شن و ماسه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235540/مناقصه-اجرای-عملیات-باقیمانده-پایپینگ'>مناقصه اجرای عملیات باقیمانده پایپینگ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات باقیمانده پایپینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235562/فراخوان-برونسپاری-بازاریابی-دارندگان-کارت-آسان-خرید'>فراخوان برونسپاری بازاریابی دارندگان کارت آسان خرید / فراخوان, فراخوان برونسپاری بازاریابی دارندگان کارت آسان خرید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235597/مناقصه-واگذاری-امورات-رفع-سد-معبر-منطقه-یک--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امورات رفع سد معبر منطقه یک - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه واگذاری امورات رفع سد معبر منطقه یک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235635/مناقصه-پازل-چینی-محوطه-بیمارستان'>مناقصه پازل چینی محوطه بیمارستان  / آگهی مناقصه, مناقصه پازل چینی محوطه بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235672/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-ارائه-خدمات-مراقبتی-و--'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات مراقبتی و ... / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات مراقبتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235708/مناقصه-انجام-عملیات-حمل-بدنه-های-رنگ-شده'>مناقصه انجام عملیات حمل بدنه های رنگ شده  / مناقصه انجام عملیات حمل بدنه های رنگ شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235757/مناقصه-واگذاری-امورات-رفع-سد-معبر-منطقه-پنج-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امورات رفع سد معبر منطقه پنج نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه واگذاری امورات رفع سد معبر منطقه پنج نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235798/فراخوان-ارزیابی-کیفی-(روسازی--جدول-گذاری-و-آسفالت'>فراخوان ارزیابی کیفی (روسازی ، جدول گذاری و آسفالت  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی (روسازی ، جدول گذاری و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235863/استعلام-حسابرسی-یک-سال-مالی--'>استعلام  حسابرسی یک سال مالی  .. / استعلام, استعلام  حسابرسی یک سال مالی  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235892/مناقصه-اجاره-پنج-دستگاه-کامیون-خاور-با-راننده-جهت-حمل-زباله'>مناقصه اجاره پنج دستگاه کامیون خاور با راننده جهت حمل زباله / ​آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجاره پنج دستگاه کامیون خاور با راننده جهت حمل زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235908/استعلام-اسپیلت'>استعلام اسپیلت / استعلام,اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235926/استعلام-حسابرسی-یک-سال-مالی-دهیاریهای-استان-ایلام-در-سال-96'>استعلام حسابرسی یک سال مالی دهیاریهای استان ایلام در سال 96 / استعلام,استعلام حسابرسی یک سال مالی دهیاریهای استان ایلام در سال 96</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235928/استعلام-یو-پی-اس'>استعلام یو پی اس / استعلام,یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235937/تجدید-فراخوان-مناقصه-خدمات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-شبکه-های-آبیاری-و-زهکشی'>تجدید فراخوان مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی / تجدید مناقصه, تجدید فراخوان مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235980/استعلام-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام کپسول آتش نشانی / استعلام,استعلام کپسول آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235999/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام , استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236001/استعلام-فریزر'>استعلام فریزر  / استعلام, استعلام فریزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236042/استعلام-اجرای-عملیات-فیوژن'>استعلام اجرای عملیات فیوژن / استعلام,استعلام اجرای عملیات فیوژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236047/فراخوان-بهسازی-و-روکش-آسفالت-گرم-محورهای-نوبت-دوم'>فراخوان بهسازی و روکش آسفالت گرم محورهای نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان بهسازی و روکش آسفالت گرم محورهای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236186/فراخوان-خرید-200-تن-پک-جامد-کیسه-ای'>فراخوان خرید 200 تن پک جامد کیسه ای / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خرید 200 تن پک جامد کیسه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236211/مناقصه-تهیه-تجهیزات--نصب-و-تست-راه-اندازی-دوبی'>مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب و تست راه اندازی دوبی  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب و تست راه اندازی دوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236215/تجدید-فراخوان-تامین-مالی--تهیه-لوله-و-اجرای-بخشی-از-شبکه-خطوط-اصلی---نوبت-دوم'> تجدید فراخوان تامین مالی ، تهیه لوله و اجرای بخشی از شبکه خطوط اصلی ... نوبت دوم  / تجدید فراخوان، تجدید فراخوان  تامین مالی ، تهیه لوله و اجرای بخشی از شبکه خطوط اصلی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236216/مناقصه-انجام-عملیات-زیرسازی-و-روسازی-و-آسفالت-معابر--'>مناقصه انجام عملیات زیرسازی و روسازی و آسفالت معابر... / مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات زیرسازی و روسازی و آسفالت معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236221/مناقصه-اجرای-عملیات-رفع-حوادث-و-آبرسانی'>مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236241/مناقصه-خدمات-بهره-برداری-و-پشتيبانی--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات بهره برداری و پشتيبانی - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خدمات بهره برداری و پشتيبانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236244/مناقصه-مقومی-نسخ-معاونت-بهداشتی'>مناقصه مقومی نسخ معاونت بهداشتی  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه مقومی نسخ معاونت بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236259/استعلام-خرید-لوازم-یدکی-فیدرهای-20-کیلوولت--'>استعلام خرید لوازم یدکی فیدرهای 20 کیلوولت .. / استعلام,استعلام خرید لوازم یدکی فیدرهای 20 کیلوولت ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236272/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام, ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236286/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه  / استعلام, کیس رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236295/فراخوان-تجدید-مناقصه-آبرسانی-به-منطقه-(نوبت-دوم)'>فراخوان تجدید مناقصه آبرسانی به منطقه  (نوبت دوم) / فراخوان تجدید مناقصه , فراخوان تجدید مناقصه آبرسانی به منطقه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236565/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-سند-934متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت سند 934متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت سند 934متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236614/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سمند-سورن'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سمند سورن / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سمند سورن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236641/مزایده-تعداد-6-دست-مانتو'>مزایده تعداد 6 دست مانتو  / مزایده,مزایده تعداد 6 دست مانتو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235468/مزایده-تمامیت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-با-قدمت-چهل-سال'>مزایده تمامیت ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت چهل سال / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت چهل سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235736/مزایده-آپارتمان-مساحت-161-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 161 مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 161 مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235801/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235870/مزایده-فروش-اتومبیل-رانا-مدل-92'>مزایده فروش اتومبیل رانا مدل 92  / آگهی فروش اموال منقول , مزایده فروش اتومبیل رانا مدل 92 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235903/مزایده-واگذاری-جایگاه-گاز-طبیعی-(سی-ان-جی)'>مزایده واگذاری جایگاه گاز طبیعی (سی ان جی)  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری جایگاه گاز طبیعی (سی ان جی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236070/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پیکان'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پیکان  / مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236208/مزایده-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده دستگاه موتورسیکلت / مزایده, مزایده دستگاه موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236344/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-100-73330-بخش-5-فارس'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 100/73330 بخش 5 فارس / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 100/73330 بخش 5 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236354/مزایده-ساعت-ایستاده'>مزایده ساعت ایستاده  / اگهی مزایده , مزایده ساعت ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236399/مزایده-فروش-خودرو-وانت-مزدا--نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو وانت مزدا - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش خودرو وانت مزدا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236430/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-664-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 664 متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 664 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235499/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-46-108مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 46.108مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 46.108مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235528/مزایده-فروش-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش یک خط تلفن همراه / مزایده , مزایده فروش یک خط تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235555/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-عرصه-152-مترمربع'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 152 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 152 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235693/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-2830متر'>مزایده زمین مزروعی مساحت 2830متر / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت 2830متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235727/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-144-04متر'>مزایده آپارتمان طبقه اول مساحت 144.04متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه اول مساحت 144.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235929/مزایده-عمارت-مساحت-125-43متر-نوبت-اول'>مزایده عمارت مساحت 125.43متر نوبت اول  / مزایده,مزایده عمارت مساحت 125.43متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235956/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-دوم-تفکیکی-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ زمین قطعه دوم تفکیکی مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه دوم تفکیکی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236050/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-632-متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 632 متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 632 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236058/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-348متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 348متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 348متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236067/مزایده-ششدانگ-عمارت-با-مصالح-معمولی'>مزایده ششدانگ عمارت با مصالح معمولی / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت با مصالح معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236095/مزایده-ساختمان-مساحت-58-27متر-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان مساحت 58.27متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 58.27متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236187/مزایده-مبل-استیل'>مزایده مبل استیل / آگهی مزایده اموال غیر منقول,مزایده مبل استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236198/مزایده-واحد-مسکونی-تجاری-و-عمارت'>مزایده واحد مسکونی تجاری و عمارت / مزایده,مزایده واحد مسکونی تجاری و عمارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236212/مزایده-ششدانگ-عمارت-تحت-پلاک-شماره-56-1842'>مزایده ششدانگ عمارت تحت پلاک شماره 56/1842  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت تحت پلاک شماره 56/1842 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236213/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-122متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 122متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 122متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236460/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-مدل-1394'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 1394  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 1394 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236465/مزایده-یک-اصطبل-دامداری-نوبت-اول'>مزایده یک اصطبل دامداری نوبت اول / مزایده,مزایده یک اصطبل دامداری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236590/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-جی-ال-ایکس'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو جی ال ایکس / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پژو جی ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236609/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-کشاورزی'>مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری کشاورزی  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236631/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-4609-29-اموال-غیرمنقول'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 4609/29 اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 4609/29 اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236676/مزایده-آپارتمان-از-مجتمع-مسکونی-5-طبقه-مساحت-صد-متر'>مزایده آپارتمان از مجتمع مسکونی 5 طبقه مساحت صد متر / مزایده,مزایده آپارتمان از مجتمع مسکونی 5 طبقه مساحت صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236692/مزایده-فروش-دو-بسته-دستمال-رولی-حوله-ای'>مزایده فروش دو بسته دستمال رولی حوله ای / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو بسته دستمال رولی حوله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236931/مزایده-واگذاری-پارکینگ-خودروهای-سواری'>مزایده واگذاری پارکینگ خودروهای سواری / مزایده, مزایده واگذاری پارکینگ خودروهای سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236961/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند-مدل-1381'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند مدل 1381 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سمند مدل 1381</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236351/استعلام-بیمه-نامه-مهندسی-تمام-خطر--'>استعلام  بیمه نامه مهندسی تمام خطر ... / استعلام,استعلام  بیمه نامه مهندسی تمام خطر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236464/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-H'>اصلاحیه مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده H / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی, اصلاحیه مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده H</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236482/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-تکمیل-ورزشگاه-نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه عملیات تکمیل ورزشگاه نوبت دوم  / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی ,اصلاحیه مناقصه عملیات تکمیل ورزشگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236519/استعلام-صفحه-سنگ-یوگسلاوی-سه-ستاره-اصلی'>استعلام صفحه سنگ یوگسلاوی سه ستاره اصلی  / استعلام ، استعلام صفحه سنگ یوگسلاوی سه ستاره اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236535/استعلام--تجهیزات-سیستم-های-هیدرولیکی--شیر-برقی-24-ولت'>استعلام   تجهیزات سیستم های هیدرولیکی ، شیر برقی 24 ولت  / استعلام , استعلام   تجهیزات سیستم های هیدرولیکی ، شیر برقی 24 ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236549/استعلام-کندانسور--'>استعلام کندانسور ... / استعلام, استعلام کندانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236603/فراخوان-مناقصه-خرید-اتصالات-پلی-اتیلن'>فراخوان مناقصه خرید اتصالات پلی اتیلن  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه خرید اتصالات پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236608/فراخوان-خط-برگشت-انتقال-آب-مخزن-(نوبت-چهارم)'>فراخوان خط برگشت انتقال آب مخزن (نوبت چهارم) / مناقصه, فراخوان خط برگشت انتقال آب مخزن (نوبت چهارم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236613/فراخوان-اصلاح-شبكه-توزيع-آب-(نوبت-پنجم)'>فراخوان اصلاح شبكه توزيع آب (نوبت پنجم) / مناقصه, فراخوان اصلاح شبكه توزيع آب (نوبت پنجم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236616/فراخوان-توسعه-شبکه-آب-(نوبت-دوم)'>فراخوان توسعه شبکه آب (نوبت دوم) / مناقصه, فراخوان توسعه شبکه آب (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236621/فراخوان-توسعه-آب-(نوبت-دوم)'>فراخوان توسعه آب (نوبت دوم) / مناقصه, فراخوان توسعه آب (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236627/فراخوان-شبكه-جمع-آوری-فاضلاب-و-انتقال-آب-تعاونی-مسكن-(نوبت-دوم)'>فراخوان شبكه جمع آوری فاضلاب و انتقال آب تعاونی مسكن (نوبت دوم) / مناقصه, فراخوان شبكه جمع آوری فاضلاب و انتقال آب تعاونی مسكن (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236696/استعلام-کلیدها-و-متعلقات-رله-ها-و-کنتاکتورها'>استعلام کلیدها و متعلقات، رله ها و کنتاکتورها  / استعلام,استعلام کلیدها و متعلقات، رله ها و کنتاکتورها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236720/مناقصه-انجام-خدمات-اپراتوری-مکانیک-سبک-و-سنگین-و-ماشین-آلات-سیار-ساختمانی'>مناقصه انجام خدمات اپراتوری، مکانیک سبک و سنگین و ماشین آلات سیار ساختمانی / مناقصه, مناقصه انجام خدمات اپراتوری، مکانیک سبک و سنگین و ماشین آلات سیار ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236735/مناقصه-انجام-خدمات-راهبری-واحدهای-بهره-برداری-نمکزدایی--'>مناقصه انجام خدمات راهبری واحدهای بهره برداری، نمکزدایی... / مناقصه, مناقصه انجام خدمات راهبری واحدهای بهره برداری، نمکزدایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236740/استعلام-کلیدها-و-متعلقات-ابزار-دمونتاژ--'>استعلام کلیدها و متعلقات، ابزار دمونتاژ ... / استعلام , استعلام کلیدها و متعلقات، ابزار دمونتاژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236752/مناقصه-انجام-خدمات-سرویس-و-پنچرگیری-تعمیرات-لاستیک-تعویض-روغن--'>مناقصه انجام خدمات سرویس و پنچرگیری، تعمیرات لاستیک، تعویض روغن... / مناقصه, مناقصه انجام خدمات سرویس و پنچرگیری، تعمیرات لاستیک، تعویض روغن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236775/استعلام-اجرای-شبکه-روشنایی'>استعلام اجرای شبکه روشنایی / استعلام,استعلام اجرای شبکه روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236783/استعلام-تهیه-اجرا-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-آسانسور--'>استعلام تهیه، اجرا و راه اندازی یک دستگاه آسانسور .. / استعلام,استعلام تهیه، اجرا و راه اندازی یک دستگاه آسانسور ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236785/استعلام-اجرای-ترمیم-و-آب-بندی-مخزن-بتنی'>استعلام اجرای ترمیم و آب بندی مخزن بتنی  / استعلام, اجرای ترمیم و آب بندی مخزن بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236786/استعلام-استخراج-فیدرهای-20-کیلولت--'>استعلام استخراج فیدرهای 20 کیلولت ... / استعلام,استعلام استخراج فیدرهای 20 کیلولت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236795/فراخوان-مناقصه-پروژه-نگهداری-از-29-واحد-آبدارخانه'>فراخوان مناقصه پروژه نگهداری از 29 واحد آبدارخانه / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه پروژه نگهداری از 29 واحد آبدارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236854/استعلام-تلویزیون-ایکس-ویژن'>استعلام  تلویزیون ایکس ویژن / استعلام, تلویزیون ایکس ویژن ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236863/استعلام-PARTS-FOR-NETZSCH-SCREW-PUMP'>استعلام PARTS FOR NETZSCH SCREW PUMP / استعلام, استعلام PARTS FOR NETZSCH SCREW PUMP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236866/استعلام-plug-for-adtash-heat-exchanger'>استعلام plug  for adtash  heat exchanger  / استعلام plug  for adtash  heat exchanger </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236868/استعلام-خرید-هیدروکسید-پتاسیم'>استعلام خرید هیدروکسید پتاسیم / استعلام , استعلام خرید هیدروکسید پتاسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236889/مناقصه-تکمیل-بخشی-از-بیمارستان'>مناقصه تکمیل بخشی از بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل بخشی از بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236912/استعلام-رایانه-با-متعلقات'>استعلام رایانه با متعلقات / استعلام, رایانه با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236916/استعلام-فعالیت-های-اداره-و-پشیتبانی-دفتر-کار'>استعلام فعالیت های اداره و پشیتبانی دفتر کار / استعلام ,استعلام فعالیت های اداره و پشیتبانی دفتر کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236934/مناقصه-عملیات-اجرایی-مرمت-سطح-معابر-مناطق--'>مناقصه عملیات اجرایی مرمت سطح معابر مناطق ... / مناقصه ، مناقصه عملیات اجرایی مرمت سطح معابر مناطق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236953/استعلام-اجرای-لایه-حفاظتی-فوگ-سیل-در-سطح-محورهای-استان'>استعلام اجرای لایه حفاظتی فوگ سیل در سطح محورهای استان / استعلام , استعلام اجرای لایه حفاظتی فوگ سیل در سطح محورهای استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236968/استعلام-اجرای-روکش-آسفالت--'>استعلام اجرای روکش آسفالت... / استعلام, استعلام اجرای روکش آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235466/تجدید-مناقصه-خرید-مواد-اولیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی'>تجدید مناقصه خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی  / تجدید آگهی مناقصه,تجدید مناقصه خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235498/ارزیابی-کیفی-مشاوران-طراحی-پروژه-های-بوستان-و-محوطه-سازی-(نوبت-دوم)'>ارزیابی کیفی مشاوران طراحی پروژه های بوستان و محوطه سازی (نوبت دوم) / ارزیابی کیفی مشاوران,ارزیابی کیفی مشاوران طراحی پروژه های بوستان و محوطه سازی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235523/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-کیفی-مشاور'>فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاور  / مناقصه , فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235534/مناقصه-برشکاری-تراشکاری-و-فرزکاری-23-ردیف-قطعات'>مناقصه برشکاری، تراشکاری و فرزکاری 23 ردیف قطعات  / آگهی مناقصه,مناقصه برشکاری، تراشکاری و فرزکاری 23 ردیف قطعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235543/مناقصه-احداث-ساختمان'>مناقصه احداث ساختمان / آگهی مناقصه , مناقصه احداث ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235580/مناقصه-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-کلیه-تجهیزات-برقی-و-مکانیکی---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات کلیه تجهیزات برقی و مکانیکی  ....نوبت دوم  / مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات کلیه تجهیزات برقی و مکانیکی  ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235606/مناقصه-احداث-تصفیه-خانه-پساب-به-ظرفیت-ورودی-850-متر-مکعب-در-ساعت'>مناقصه احداث تصفیه خانه پساب به ظرفیت ورودی 850 متر مکعب در ساعت / مناقصه, مناقصه احداث تصفیه خانه پساب به ظرفیت ورودی 850 متر مکعب در ساعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235661/مناقصه-اجرای-عملیات-رفع-حوادث-و-آبرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235669/استعلام-شلوار-موزعین-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام شلوار موزعین, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام,استعلام شلوار موزعین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235682/مناقصه-برداشت-و-فرآوری-220-هکتار-باغ-پسته'>مناقصه برداشت و فرآوری 220 هکتار باغ پسته / آگهی مناقصه , مناقصه برداشت و فرآوری 220 هکتار باغ پسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235746/استعلام-تابلو-راهنمایی-دایره--'>استعلام تابلو راهنمایی دایره ... / استعلام, استعلام تابلو راهنمایی دایره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235749/تمدید-فراخوان-عمومی-دعوت-به-مشارکت-و-سرمایه-گذاری'>تمدید فراخوان عمومی دعوت به مشارکت و سرمایه گذاری / تمدید فراخوان عمومی, تمدید فراخوان عمومی دعوت به مشارکت و سرمایه گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235755/استعلام-دستگاه-دوچرخه-ثابت'>استعلام دستگاه دوچرخه ثابت / استعلام,استعلام دستگاه دوچرخه ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235769/تجدید-مناقصه-احداث-ساختمان-نمازخانه'>تجدید مناقصه احداث ساختمان نمازخانه  / تجدید آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه احداث ساختمان نمازخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235776/تجدید-مناقصه-واگذاری-پروژه-احداث-سرویس-های-بهداشتی-در-سطح-شهر'>تجدید مناقصه واگذاری پروژه احداث سرویس های بهداشتی در سطح شهر / تجدید آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری پروژه احداث سرویس های بهداشتی در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235800/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-زیرسازی'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای زیرسازی  / اگهی مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای زیرسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235811/فراخوان-مزایده-ارائه-خدمات-تامین-و-توزیع-دارو-و-ملزومات-مصرفی'>فراخوان مزایده ارائه خدمات تامین و توزیع دارو و ملزومات مصرفی  / فراخوان مزایده, فراخوان مزایده ارائه خدمات تامین و توزیع دارو و ملزومات مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235845/استعلام-فعالیتهای-اداره-و-پشتیبانی-دفتر-کار'>استعلام فعالیتهای اداره و پشتیبانی دفتر کار / استعلام,استعلام فعالیتهای اداره و پشتیبانی دفتر کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235882/تجدید-مناقصه-عمومی-عملیات-حمل-و-تخلیه-مقدار-12000-تن---ـ-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی عملیات حمل و تخلیه مقدار 12000 تن ... ـ نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی عملیات حمل و تخلیه مقدار 12000 تن ... ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235927/مناقصه-انجام-خدمات-حمل-روغن'>مناقصه انجام خدمات حمل روغن  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات حمل روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235971/استعلام-پروژه-احداث-مسیر-جاده-روستایی'>استعلام پروژه احداث مسیر جاده روستایی  / استعلام,استعلام پروژه احداث مسیر جاده روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236056/مناقصه-کمک-به-احداث-و-بهسازی-راههای-روستایی--'>مناقصه کمک به احداث و بهسازی راههای روستایی... / مناقصه , مناقصه کمک به احداث و بهسازی راههای روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236088/مناقصه-راهبری-بهره-برداری-نگهداری-و-تعمیر-تاسیسات-آب-و-رفع-حوادث--'>مناقصه راهبری، بهره برداری، نگهداری و تعمیر تاسیسات آب و رفع حوادث.... / مناقصه، مناقصه راهبری، بهره برداری، نگهداری و تعمیر تاسیسات آب و رفع حوادث....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236113/استعلام-حفر-چاه-عمیق--'>استعلام حفر چاه عمیق... / استعلام, استعلام حفر چاه عمیق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236161/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-مربوط-به-نظافت-اماکن-نگهداری--'>فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات مربوط به نظافت اماکن، نگهداری ... / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات مربوط به نظافت اماکن، نگهداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236164/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته  / استعلام,استعلام دوربین مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236209/مناقصه-ارزیابی-خدمات-پشتیبانی--'>مناقصه ارزیابی خدمات پشتیبانی... / مناقصه, مناقصه ارزیابی خدمات پشتیبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236232/مناقصه-حمل-حدودا-124677-تن-چغندر'>مناقصه حمل حدودا 124677 تن چغندر  / مناقصه عمومی, مناقصه حمل حدودا 124677 تن چغندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236248/استعلام-مصالح'>استعلام مصالح  / استعلام,استعلام مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236249/استعلام-شن-شسته-شده--'>استعلام شن شسته شده... / استعلام, استعلام شن شسته شده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236267/مناقصه-حفاظت-و-نگهداری-و-نگهبانی-از-اموال'>مناقصه حفاظت و نگهداری و نگهبانی از اموال  / مناقصه حفاظت و نگهداری و نگهبانی از اموال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236278/استعلام-سیمان-و-آهک'>استعلام سیمان و آهک  / استعلام, سیمان و آهک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236284/استعلام-لوله-و-غیره'>استعلام لوله و غیره  / استعلام,استعلام لوله و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236288/استعلام-لوله-PVC-نمره-200--لوله-پلی-اتیلن-نمره-3-اینچ--شیر-فلکه--'>استعلام لوله PVC نمره 200 . لوله پلی اتیلن نمره 3 اینچ . شیر فلکه ... / استعلام ,استعلام لوله PVC نمره 200 . لوله پلی اتیلن نمره 3 اینچ . شیر فلکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236312/استعلام-انجام-چکاپ'>استعلام انجام چکاپ / استعلام,استعلام انجام چکاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236317/مناقصه-عمومی-بازسازی-ابنیه-و-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی'>مناقصه عمومی بازسازی ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی  / مناقصه  عمومی, مناقصه عمومی بازسازی ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236979/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-106-76متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 106.76متر  / مزایده منزل مسکونی مساحت 106.76متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235486/مزایده-ساختمان-مسکونی-سند-عادی-دو-طبقه-مساحت-50-متر'>مزایده ساختمان مسکونی سند عادی دو طبقه مساحت 50 متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی سند عادی دو طبقه مساحت 50 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235634/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235843/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-87-متر-و-55-دسی-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 87 متر و 55 دسی متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 87 متر و 55 دسی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236073/مزایده-ششدانگ-عمارت-تحت-پلاک-شماره-117119'>مزایده ششدانگ عمارت تحت پلاک شماره 117119  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت تحت پلاک شماره 117119 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236461/مزایده-یک-قطعه-باغ-اناری-و-مغازه-مساحت-2345-و-28-02متر'>مزایده یک قطعه باغ اناری و مغازه مساحت 2345 و 28.02متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ اناری و مغازه مساحت 2345 و 28.02متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236477/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-ملکی-عرصه-115-10متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل ملکی عرصه 115.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل ملکی عرصه 115.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236484/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-117-82متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 117.82متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 117.82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235479/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-137-55متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 137.55متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 137.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235552/مزایده-ششدانگ-مغازه-با-قدمت17-سال'>مزایده ششدانگ مغازه با قدمت17 سال  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه با قدمت17 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235859/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-366-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 366 متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 366 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236041/مزایده-یک-دانگ-از-خودروی-وانت-پیکان-سفید-رنگ'>مزایده یک دانگ از خودروی وانت پیکان سفید رنگ  / مزایده, مزایده یک دانگ از خودروی وانت پیکان سفید رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236107/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-1125-8متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 1125.8متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 1125.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236111/مزایده-مغازه-مساحت-150متر'>مزایده مغازه مساحت 150متر  / مزایده,مزایده مغازه مساحت 150متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236138/مزایده-آپارتمان-با-کاربری-اداری-مساحت-76-44متر'>مزایده آپارتمان با کاربری اداری مساحت 76.44متر  / مزایده,مزایده آپارتمان با کاربری اداری مساحت 76.44متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236171/مزایده-یک-دستگاه-دورکن-mdf'>مزایده یک دستگاه دورکن mdf / مزایده یک دستگاه دورکن mdf</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236203/مزایده-فروش-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش خط تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236256/مزایده-اسپیلت--پرینتر--فتوکپی-شارپ--دستگاه-ذخیره-برق'>مزایده  اسپیلت - پرینتر - فتوکپی شارپ - دستگاه ذخیره برق / اگهی مزایده , مزایده  اسپیلت - پرینتر - فتوکپی شارپ - دستگاه ذخیره برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236290/مزایده-بدنه-قایق-موتور-قایق-و--'>مزایده بدنه قایق، موتور قایق و... / مزایده, مزایده بدنه قایق، موتور قایق و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236296/مزایده-آپارتمان-در-مجتمع-مسکونی-هشت-واحدی-شامل-4-طبقه'>مزایده آپارتمان در مجتمع مسکونی هشت واحدی شامل 4 طبقه  / مزایده,مزایده آپارتمان در مجتمع مسکونی هشت واحدی شامل 4 طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236374/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236421/مزایده-ملک-مساحت-1029-متر'>مزایده ملک مساحت 1029 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 1029 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236470/مزایده-مغازه-مساحت-21-9متر-مرحله-اول'>مزایده مغازه مساحت 21.9متر مرحله اول  / مزایده,مزایده مغازه مساحت 21.9متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236606/مزایده-تعداد-10-عدد-تشک-سوپر-فنری-کلاسیک--'>مزایده تعداد 10 عدد تشک سوپر فنری کلاسیک... / مزایده ,مزایده تعداد 10 عدد تشک سوپر فنری کلاسیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236618/مزایده-ملک-مساحت-صد-و-هفتاد-متر'>مزایده ملک مساحت صد و هفتاد متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت صد و هفتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236625/مزایده-پارچه-های-فاستونی'>مزایده پارچه های فاستونی  / مزایده,مزایده پارچه های فاستونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236626/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-116-32متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 116.32متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 116.32متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236750/مزایده-خودروی-وانت-دوکابین-مزدا'>مزایده خودروی وانت دوکابین مزدا  / مزایده, مزایده خودروی وانت دوکابین مزدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235545/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-ـ-دریل-ستونی-و--'>مزایده فروش پلاک ثبتی ـ  دریل ستونی و ... / مزایده ,مزایده فروش پلاک ثبتی ـ  دریل ستونی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235553/مزایده-فروش-دستگاه-بسته-بندی-ماکارانی'>مزایده فروش دستگاه بسته بندی ماکارانی / مزایده , مزایده فروش دستگاه بسته بندی ماکارانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235592/مزایده-فروش-160-طاقه-پارچه-پرده-ای'>مزایده فروش 160 طاقه پارچه پرده ای / مزایده , مزایده فروش 160 طاقه پارچه پرده ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235711/مزایده-پلاک-ثبتی-14-فرعی-از-2537-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 14 فرعی از 2537 اصلی نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 14 فرعی از 2537 اصلی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235763/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-12-نیمبلوک'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 12 نیمبلوک / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 12 نیمبلوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235799/مزایده-یخچال-نیمه-فریزر--تخته-فرش-ماشینی'>مزایده یخچال نیمه فریزر ، تخته فرش ماشینی / مزایده,مزایده یخچال نیمه فریزر ، تخته فرش ماشینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235828/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل'>مزایده یک دستگاه اتومبیل  / مزایده،مزایده یک دستگاه اتومبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235841/مزایده-یک-دستگاه-ژنراتور-برق--کانکس'>مزایده یک دستگاه ژنراتور برق ، کانکس / مزایده,مزایده یک دستگاه ژنراتور برق ، کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235848/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-251متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 251متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 251متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235901/مزایده-دستگاه-لیزر-پزشکی-دستگاه-میکرودرم'>مزایده دستگاه لیزر پزشکی، دستگاه میکرودرم  / مزایده, مزایده دستگاه لیزر پزشکی، دستگاه میکرودرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236337/استعلام-مصالح-شن-شسته-و-شن-بادامی---'>استعلام مصالح شن شسته و شن بادامی .... / استعلام ,استعلام مصالح شن شسته و شن بادامی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236338/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام ,استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236363/استعلام-خرید-نرم-افزار--'>استعلام خرید نرم افزار ... / استعلام , استعلام خرید نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236402/آگهی-مناقصه-عمومی-اجرای-باند-دوم-بلوار-به-متراژ-500-متر--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی اجرای باند دوم بلوار به متراژ 500 متر  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, اجرای باند دوم بلوار به متراژ 500 متر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236498/استعلام-انجام-خدمات-چکاپ--'>استعلام انجام خدمات چکاپ ... / استعلام , استعلام انجام خدمات چکاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236501/آگهی-فراخوان-شناسایی-مشاوران'>آگهی فراخوان شناسایی مشاوران  / آگهی فراخوان, آگهی فراخوان شناسایی مشاوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236514/استعلام-زانو-90-درجه-فشار-قوی-تایوان'>استعلام زانو 90 درجه فشار قوی تایوان / استعلام, استعلام زانو 90 درجه فشار قوی تایوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236546/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236567/استعلام-انجام-خدمات-چکاپ-و-تشکیل-پرونده-پزشکی'>استعلام انجام خدمات چکاپ و تشکیل پرونده پزشکی  / استعلام ,استعلام انجام خدمات چکاپ و تشکیل پرونده پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236583/مناقصه-عمومی-تخلیه-جمع-آوری-و-حمل-نخاله-ها-و-ضایعات-ساختمانی--97-05-01'>مناقصه عمومی تخلیه جمع آوری و حمل نخاله ها و ضایعات ساختمانی ...97.05.01 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تخلیه جمع آوری و حمل نخاله ها و ضایعات ساختمانی ...97.05.01</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236604/استعلام-کلید-ها-و-متعلقات'>استعلام کلید ها و متعلقات / استعلام , استعلام کلید ها و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236637/استعلام-انجام-خدمات-چکاپ-و-تشکیل-پرونده-پزشکی-ستاد-شرکت-برق-منطقه-ای-تهران'>استعلام انجام خدمات چکاپ و تشکیل پرونده پزشکی ستاد شرکت برق منطقه ای تهران  / استعلام,استعلام انجام خدمات چکاپ و تشکیل پرونده پزشکی ستاد شرکت برق منطقه ای تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236798/استعلام-اجرای-پل-آبر-و-خیابان'>استعلام اجرای پل آبر و خیابان  / استعلام, اجرای پل آبر و خیابان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236849/استعلام-PARTS-FOR-INGERSOLL-RAND-CENTRIFUGAL-PUMP'>استعلام PARTS FOR INGERSOLL RAND CENTRIFUGAL PUMP / استعلام, استعلام PARTS FOR INGERSOLL RAND CENTRIFUGAL PUMP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236858/استعلام-pare-part-for-rvp'>استعلام pare part for rvp  / استعلام, استعلام pare part for rvp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236871/استعلام-​خرید-آهک-صنعتی-پاکتی'>استعلام ​خرید آهک صنعتی پاکتی / استعلام , استعلام ​خرید آهک صنعتی پاکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236874/استعلام-​parts-for--ingesool-rand-centrifuga'>استعلام ​parts  for   ingesool  rand  centrifuga / استعلام ​parts  for   ingesool  rand  centrifuga </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236879/مناقصه-احداث-دیوار-بتنی-و-آسفالت-محوطه'>مناقصه احداث دیوار بتنی و آسفالت محوطه / مناقصه, مناقصه احداث دیوار بتنی و آسفالت محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236885/مناقصه-رنگ‌آمیزی-پایه‌های-روشنایی-ساختمان-شبكه-و-پست‌های-برق'>مناقصه رنگ‌آمیزی پایه‌های روشنایی، ساختمان شبكه و پست‌های برق / مناقصه, مناقصه رنگ‌آمیزی پایه‌های روشنایی، ساختمان شبكه و پست‌های برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236972/استعلام-خدمات-پشتیبانی-جنگل-داری'>استعلام خدمات پشتیبانی  جنگل داری / استعلام ,استعلام خدمات پشتیبانی  جنگل داری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235475/مناقصه-فراخوان-عملیات-ساخت-مجموعه-ساختمان-ها-و-کارگاه-پیش-مونتاژ'>مناقصه فراخوان عملیات ساخت مجموعه ساختمان ها و کارگاه پیش مونتاژ  / مناقصه فراخوان عملیات ساخت مجموعه ساختمان ها و کارگاه پیش مونتاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235515/مناقصه-خرید-مخزن-فلزی-1100-لیتری-تجدید'>مناقصه خرید مخزن فلزی 1100 لیتری تجدید  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مخزن فلزی 1100 لیتری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235524/فراخوان-خرید-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-و--'>فراخوان خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور و ... / آگهی فراخوان,فراخوان خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235584/مناقصه-خرید-بیل-مکانیکی'>مناقصه خرید بیل مکانیکی  / مناقصه , مناقصه خرید بیل مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235623/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  سرویس ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235700/مناقصه-تهیه-مصالح-و-تکمیل-سفت-کاری-و-اجرای-نازک-کاری'>مناقصه تهیه مصالح و تکمیل سفت کاری و اجرای نازک کاری / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و تکمیل سفت کاری و اجرای نازک کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235720/مناقصه-خرید-لوازم-توانبخشی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوازم توانبخشی - نوبت دوم  / مناقصه خرید لوازم توانبخشی -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235872/مناقصه-خرید-دستگاه-انتقال-و-اختلاط-مواد-گرانول'>مناقصه خرید دستگاه انتقال و اختلاط مواد گرانول / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید دستگاه انتقال و اختلاط مواد گرانول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235988/استعلام-گاوصندوق-نسوز--'>استعلام گاوصندوق نسوز... / استعلام, استعلام گاوصندوق نسوز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236003/تجدید-مناقصه-ساخت-المان-میدان'>تجدید مناقصه ساخت المان میدان  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه ساخت المان میدان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236132/استعلام-آسفالت-و-بازسازی-مسیر-شبکه-توزیع-و-انشعابات-روستاهای-بخش--'>استعلام آسفالت و بازسازی مسیر شبکه توزیع و انشعابات روستاهای بخش ... / استعلام,استعلام آسفالت و بازسازی مسیر شبکه توزیع و انشعابات روستاهای بخش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236265/مناقصه-فراخوان-عملیات-ساخت-مجموعه-ساختمان-ها-و-کارگاه-پیش-مونتاژ--نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان عملیات ساخت مجموعه ساختمان ها و کارگاه پیش مونتاژ - نوبت دوم  / مناقصه فراخوان عملیات ساخت مجموعه ساختمان ها و کارگاه پیش مونتاژ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236420/مناقصه-حمل-انواع-خاک-نسوز--انواع-سنگ-و-خاک-باطله-(نوبت-دوم)'>مناقصه حمل انواع خاک نسوز ، انواع سنگ و خاک باطله (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل انواع خاک نسوز ، انواع سنگ و خاک باطله (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236472/استعلام-روانکارها-انواع-شیرها-و-اکچویتورهای-ابزار-دقیقی--'>استعلام روانکارها، انواع شیرها و اکچویتورهای ابزار دقیقی ... / استعلام, استعلام روانکارها، انواع شیرها و اکچویتورهای ابزار دقیقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236476/استعلام-باتری-سیلد-و--'>استعلام باتری سیلد و ... / استعلام, استعلام  باتری سیلد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236485/استعلام-آنالیزور--تابلو-برق-کارگاه-نت-ابزار-آلات-و-لوازم-عمومی--'>استعلام آنالیزور ، تابلو برق کارگاه نت، ابزار آلات و لوازم عمومی ... / استعلام, استعلام آنالیزور ، تابلو برق کارگاه نت، ابزار آلات و لوازم عمومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236487/استعلام-بدنه-کامل-فن-از-جنس-استنلس-استیل-304-اضطراری--'>استعلام بدنه کامل فن از جنس استنلس استیل 304 اضطراری... / استعلام , استعلام بدنه کامل فن از جنس استنلس استیل 304 اضطراری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236493/استعلام-​پولی-سمت-دیسک-لنگ-سرند-و--'>استعلام ​پولی سمت دیسک لنگ سرند و ... / استعلام, استعلام ​پولی سمت دیسک لنگ سرند و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236499/استعلام-​دیسک-لنگ-سرند'>استعلام ​دیسک لنگ سرند / استعلام, استعلام ​دیسک لنگ سرند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236525/استعلام-ملزومات-و-نوشت-افزار-اداری-و-شوینده-ها-و-لباس-وک--'>استعلام ملزومات و نوشت افزار اداری و شوینده ها و لباس وک... / استعلام , استعلام ملزومات و نوشت افزار اداری و شوینده ها و لباس وک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236584/استعلام-قطعات-دارای-نقشه-ابعادی'>استعلام قطعات دارای نقشه ابعادی / استعلام , استعلام قطعات دارای نقشه ابعادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236645/استعلام-قرص--'>استعلام قرص ... / استعلام , استعلام قرص ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236682/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-ریزی-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات آسفالت ریزی معابر- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات آسفالت ریزی معابر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236736/استعلام-خرید-2-ردیف-سری-دامیبار'>استعلام خرید 2 ردیف سری دامیبار  / استعلام, استعلام خرید 2 ردیف سری دامیبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236737/استعلام-انواع-شیرها-و-اکجویتورهای-ابزار-دقیقی-و-قطعات-مر'>استعلام انواع شیرها و اکجویتورهای ابزار دقیقی و قطعات مر / استعلام , استعلام انواع شیرها و اکجویتورهای ابزار دقیقی و قطعات مر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236748/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-هیدروموتور-کمپرسور'>استعلام تعمیر و بازسازی هیدروموتور کمپرسور   / استعلام تعمیر و بازسازی هیدروموتور کمپرسور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236802/فراخوان-ارزیابی-عملیات-تکمیلی-پکیج-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهر'>فراخوان ارزیابی عملیات تکمیلی پکیج تصفیه خانه فاضلاب شهر / فراخوان ارزیابی , فراخوان ارزیابی عملیات تکمیلی پکیج تصفیه خانه فاضلاب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236817/مناقصه-بازسازی-پره-پمپ-تخلیه'>مناقصه  بازسازی پره پمپ تخلیه   / مناقصه  بازسازی پره پمپ تخلیه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236883/مناقصه-خرید-کیک-بیسکویت-ویفر-و--'>مناقصه خرید کیک، بیسکویت، ویفر و... / مناقصه، مناقصه خرید کیک، بیسکویت، ویفر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236903/مناقصه-پیت-ماس'>مناقصه پیت ماس / مناقصه , مناقصه پیت ماس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235476/مناقصه-تهیه-و-تامین-تجهیزات-و-اجرای-کامل-سیستم-اعلام--'>مناقصه  تهیه و تامین تجهیزات و اجرای کامل سیستم اعلام ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  تهیه و تامین تجهیزات و اجرای کامل سیستم اعلام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235478/تمدید-مناقصه-تامین-86-دستگاه-مانیتور'>تمدید مناقصه تامین 86 دستگاه مانیتور  / تمدید مناقصه, مناقصه تامین 86 دستگاه مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235482/تجدید-مناقصه-عملیات-بهسازی-پارک-ملت'>تجدید مناقصه عملیات بهسازی پارک ملت  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات بهسازی پارک ملت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235483/مناقصه-تامین-کامپیوتر'>مناقصه تامین کامپیوتر  / مناقصه تامین کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235574/فراخوان-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-سیستم-صوتی-و-میکسر'>فراخوان مناقصه خرید یک دستگاه سیستم صوتی و میکسر / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه خرید یک دستگاه سیستم صوتی و میکسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235578/تجدید-مناقصه-​تکمیل-ساختمان-درمانگاه-شبانه-روزی'>تجدید مناقصه ​تکمیل ساختمان درمانگاه شبانه روزی   / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه ​تکمیل ساختمان درمانگاه شبانه روزی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235643/استعلام-اجاره-5-دستگاه-خودرو'>استعلام اجاره 5 دستگاه خودرو  / استعلام , استعلام اجاره 5 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235806/تجدید-مناقصه-خرید-لوازم-و-اتصالات-مورد-نیاز-سیستم-آبیاری--'>تجدید مناقصه خرید لوازم و اتصالات مورد نیاز سیستم آبیاری.... / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خرید لوازم و اتصالات مورد نیاز سیستم آبیاری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235861/استعلام-بهنگام-سازی-اطلاعات'>استعلام بهنگام سازی اطلاعات / استعلام, بهنگام سازی اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235893/استعلام-نصب-و-نوسازی-اتاق-مونیتورینگ'>استعلام نصب و نوسازی اتاق مونیتورینگ  / استعلام,استعلام نصب و نوسازی اتاق مونیتورینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235898/استعلام-بهنگام-سازی-اطلاعات--'>استعلام بهنگام سازی اطلاعات  .. / استعلام,استعلام بهنگام سازی اطلاعات  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235904/فراخوان-شناسایی-تامین-راهکارهای-مکانیزه-و-الکترونیکی'>فراخوان شناسایی تامین راهکارهای مکانیزه و الکترونیکی  / فراخوان شناسایی،فراخوان شناسایی تامین راهکارهای مکانیزه و الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235936/مناقصه-ساخت-و-نصب-دو-دستگاه-مخزن'>مناقصه ساخت و نصب دو دستگاه مخزن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت و نصب دو دستگاه مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235981/استعلام-بهنگام-سازی-اطلاعات'>استعلام بهنگام سازی اطلاعات / استعلام,استعلام بهنگام سازی اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236005/مناقصه-لوله-فولادی'>مناقصه لوله فولادی  / آگهی مناقصه ، مناقصه لوله فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236018/مناقصه-خرید-رایانه-و-مانیتور'>مناقصه خرید رایانه و مانیتور / اگهی مناقصه , مناقصه خرید رایانه و مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236025/استعلام-بهنگام-سازی-اطلاعات-کدپستی'>استعلام بهنگام سازی اطلاعات کدپستی  / استعلام, بهنگام سازی اطلاعات کدپستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236036/استعلام-بهنگام-سازی-اطلاعات-کدپستی'>استعلام بهنگام سازی اطلاعات کدپستی / استعلام, بهنگام سازی اطلاعات کدپستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236061/استعلام-بهنگام-سازی-اطلاعات-کد-پستی'>استعلام بهنگام سازی اطلاعات کد پستی  / استعلام,استعلام بهنگام سازی اطلاعات کد پستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236093/استعلام-بهنگام-سازی-اطلاعات-کدپستی'>استعلام بهنگام سازی اطلاعات کدپستی / استعلام , استعلام بهنگام سازی اطلاعات کدپستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236106/استعلام-بهنگام-سازی-اطلاعات-کدپستی-به-تعداد-122-000-رکورد-و--'>استعلام بهنگام سازی اطلاعات کدپستی به تعداد 122.000 رکورد و ... / استعلام,استعلام بهنگام سازی اطلاعات کدپستی به تعداد 122.000 رکورد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236137/مناقصه-عملیات-عمرانی-دوربین-های-ثبت-تخلف-مکانیزه'>مناقصه عملیات عمرانی دوربین های ثبت تخلف مکانیزه / مناقصه,  مناقصه عملیات عمرانی دوربین های ثبت تخلف مکانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236142/مناقصه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلام-حریق-ساختمان-اداری'>مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق ساختمان اداری / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236153/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی / مناقصه , مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236184/تجدید-مناقصه-نصب-انشعابات-آب-و-فاضلاب-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه نصب انشعابات آب و فاضلاب (نوبت دوم) / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه نصب انشعابات آب و فاضلاب (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236206/مناقصه-عملیات-اجرایی-باقیمانده-تقاطع-های'>مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده تقاطع های  / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده تقاطع های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236214/مناقصه-خرید-آشکارساز-خطا'>مناقصه خرید آشکارساز خطا  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید آشکارساز خطا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236274/مناقصه-خرید-و-حمل-لوله-گالوانیزه-فلنج-دار-6-و-4-اینچ'>مناقصه خرید و حمل لوله گالوانیزه فلنج دار 6 و 4 اینچ  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل لوله گالوانیزه فلنج دار 6 و 4 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236377/فراخوان-مناقصه-برون-سپاری-عملیات-بهره-برداری---'>فراخوان مناقصه برون سپاری عملیات بهره برداری، ... / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان مناقصه برون سپاری عملیات بهره برداری، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236410/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-پارک-نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه  عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236474/استعلام-L3-فلنج-همراه-با-بیرینگ-207--'>استعلام  L3 فلنج همراه با بیرینگ 207 ... / استعلام , استعلام  L3 فلنج همراه با بیرینگ 207 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236475/استعلام-5kva-2ups--'>استعلام  5kva*2ups ... / استعلام , استعلام  5kva*2ups ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236495/استعلام-خدمات-دایر-نگهداشتن-فضاهای-سبز-اداری'>استعلام خدمات دایر نگهداشتن فضاهای سبز اداری  / اعلان عمومی استعلام ، استعلام خدمات دایر نگهداشتن فضاهای سبز اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236504/استعلام-کلیدها-و-متعلقات--'>استعلام  کلیدها و متعلقات... / استعلام, استعلام  کلیدها و متعلقات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236513/استعلام-ساخت-شفت-کلوخه-شکن-میانی-واحد-احیاء'>استعلام  ساخت شفت کلوخه شکن میانی واحد احیاء / استعلام , استعلام  ساخت شفت کلوخه شکن میانی واحد احیاء</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236534/استعلام-بیس-سه-وجه-ماشین-کاری-شده-بوسیله-بورینگ'>استعلام بیس سه وجه ماشین کاری شده بوسیله بورینگ / استعلام,استعلام بیس سه وجه ماشین کاری شده بوسیله بورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236607/مناقصه-گازرسانی'>مناقصه گازرسانی / مناقصه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236647/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خدمات-نگهداری-از-تاسیسات-آبرسانی-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نگهداری از تاسیسات آبرسانی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نگهداری از تاسیسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236711/مناقصه-خريد٬-نصب-و-راه-اندازی-انواع-ترانسفورماتور'>مناقصه خريد٬ نصب و راه اندازی انواع ترانسفورماتور / مناقصه خريد٬ نصب و راه اندازی انواع ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236712/استعلام-اکچویتر-مربوط-به-مشعل-بویلر-گیر-موتور-رله-هاو--'>استعلام اکچویتر مربوط به مشعل بویلر، گیر موتور، رله هاو... / استعلام ,استعلام اکچویتر مربوط به مشعل بویلر، گیر موتور، رله هاو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236743/مناقصه-گازرسانی-به-منطقه---'>مناقصه گازرسانی به منطقه..... / مناقصه , مناقصه گازرسانی به منطقه.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236900/فراخوان-تجدید-مناقصه-سیستم-شبیه-ساز-آتش-نشانی-و-نجات-هواپیما'>فراخوان تجدید مناقصه سیستم شبیه ساز آتش نشانی و نجات هواپیما / مناقصه, فراخوان تجدید مناقصه سیستم شبیه ساز آتش نشانی و نجات هواپیما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236963/مناقصه-تعریض-پل-و-سنگفرش-داخل-رودخانه-(مرحله-اول--نوبت-دوم)'>مناقصه تعریض پل و سنگفرش داخل رودخانه (مرحله اول - نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه  تعریض پل و سنگفرش داخل رودخانه  (مرحله اول - نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236973/مناقصه-احداث-و-تکمیل-هفت-باب-ساختمان-مراکز-بهداشت-شهری'>مناقصه احداث و تکمیل هفت باب ساختمان مراکز بهداشت شهری  / مناقصه, مناقصه  احداث و تکمیل هفت باب ساختمان مراکز بهداشت شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235500/ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-انجام-خدمات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی پیمانکاران  انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم  / ارزیابی کیفی پیمانکاران  انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235559/مناقصه-عمومی-خدمات-تخصصی-مدیریت-ایمنی-دریایی--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خدمات تخصصی مدیریت ایمنی دریایی...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خدمات تخصصی مدیریت ایمنی دریایی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235566/مناقصه-خرید-قاب-عکس-آلومینیومی-مزار'>مناقصه خرید قاب عکس آلومینیومی مزار / آگهی مناقصه, مناقصه خرید قاب عکس آلومینیومی مزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235587/فراخوان-مربوط-به-پروژه-توپکرانی-هوشمند-(نوبت-دوم)'>فراخوان مربوط به پروژه توپکرانی هوشمند (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, فراخوان مربوط به پروژه توپکرانی هوشمند (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235595/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-جهت-پشتیبانی-فنی-از-نرم-افزار-خواص-سیال-PVTPRO-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی پیمانکار جهت پشتیبانی فنی از نرم افزار خواص سیال PVTPRO نوبت دوم  / فراخوان شناسایی پیمانکار , فراخوان شناسایی پیمانکار جهت پشتیبانی فنی از نرم افزار خواص سیال PVTPRO  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235627/مناقصه-عملیات-مرمت-و-بازسازی-جداول-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات مرمت و بازسازی جداول و ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات مرمت و بازسازی جداول و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235654/مناقصه-خرید-انواع-ملزومات-آبرسانی--'>مناقصه خرید انواع ملزومات آبرسانی... / مناقصه , مناقصه خرید انواع ملزومات آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235656/مناقصه-واگذاری-فعالیت-های-سوادآموزی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری فعالیت های سوادآموزی- نوبت دوم  / آگهی دعوت به همکاری, مناقصه واگذاری فعالیت های سوادآموزی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235947/مزایده-ساختمان-یک-طبقه-مساحت-صد-متر-نوبت-اول'>مزایده ساختمان یک طبقه مساحت صد متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ساختمان یک طبقه مساحت صد متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235977/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-151-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 151 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 151 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236120/مزایده-ملک-مساحت-100-8متر'>مزایده ملک مساحت 100.8متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 100.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236128/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغ-آبی-مساحت-362متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغ آبی مساحت 362متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ آبی مساحت 362متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236133/مزایده-ملک-مساحت-100-42متر'>مزایده ملک مساحت 100.42متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 100.42متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236242/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-تیبا'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری تیبا   / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری تیبا  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236251/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-تیبا-مدل-1390'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری تیبا مدل 1390 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری تیبا مدل 1390</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236415/مزایده-خودرو-سواری-پراید'>مزایده خودرو سواری پراید  / مزایده , مزایده خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236473/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-یک-فردوس-مرحله-اول'>مزایده منزل مسکونی بخش یک فردوس مرحله اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش یک فردوس مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236547/مزایده-ملک-قولنامه-ای-مساحت-350متر'>مزایده ملک قولنامه ای مساحت 350متر  / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای مساحت 350متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236550/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-81-29مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 81.29مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 81.29مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236573/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-1987-فرعی-بخش-4-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 1987 فرعی بخش 4 یزد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 1987 فرعی بخش 4 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236587/مزایده-خودرو-پژو-405'>مزایده خودرو پژو 405  / مزایده, مزایده خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236593/مزایده-خودرو-سواری-سمند'>مزایده خودرو سواری سمند  / مزایده, مزایده خودرو سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236622/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-ده-فرعی-از-36270-اصلی-بخش-یک'>مزایده پلاک ثبتی شماره ده فرعی از 36270 اصلی بخش یک / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره ده فرعی از 36270 اصلی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236672/مزایده-شش-سهم-مشاع-از-40-سهم-عرصه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده شش سهم مشاع از 40 سهم عرصه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده شش سهم مشاع از 40 سهم عرصه زمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235826/مزایده-پژو-تیپ-405-جی-ال-ایکس--'>مزایده پژو تیپ 405 جی ال ایکس... / مزایده , مزایده پژو تیپ 405 جی ال ایکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235854/مزایده-ششدانگ-باغ-مرکبات-مساحت-4437متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ باغ مرکبات مساحت 4437متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مرکبات مساحت 4437متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236090/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-95-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 95 متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 95 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236257/مزایده-4-قطعه-زمین-مسکونی-تجدید'>مزایده 4 قطعه زمین مسکونی تجدید / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین مسکونی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236349/مزایده-یک-ساعت-آب'>مزایده یک ساعت آب  / مزایده, مزایده یک ساعت آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236592/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-ناخالص-411-83متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت ناخالص 411.83متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت ناخالص 411.83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236693/مزایده-یک-دستگاه-موتور-سیکلت'>مزایده یک دستگاه موتور سیکلت  / مزایده,مزایده یک دستگاه موتور سیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236723/مزایده-سه-قطعه-زمین-بایر-مجاور-هم-دارای-سند-مالکیت-مشاعی'>مزایده سه قطعه زمین بایر مجاور هم دارای سند مالکیت مشاعی / مزایده,مزایده سه قطعه زمین بایر مجاور هم دارای سند مالکیت مشاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236957/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-126-متر-قطعه-214-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 126 متر قطعه 214 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 126 متر قطعه 214 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235614/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-13-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 13 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 13 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235641/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / آگهی مزایده , مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235738/مزایده-فروش-یکدستگاه-بسته-بندی-پنیر-پیتزا---'>مزایده فروش یکدستگاه بسته بندی پنیر پیتزا .... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه بسته بندی پنیر پیتزا ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235792/مزایده-یک-دستگاه-گیوتین-2-متری-پدالی'>مزایده یک دستگاه گیوتین 2 متری پدالی  / مزایده, مزایده یک دستگاه گیوتین 2 متری پدالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235832/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-48-44متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 48.44متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 48.44متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235945/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-2000متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 2000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 2000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236071/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / مزایده, مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236148/مزایده-یک-سهم-و-یک-چهارم-سهم-از-57-سهم-از-مجموع-672-5-سهم-از-کل-اراضی'>مزایده یک سهم و یک چهارم سهم از 57 سهم از مجموع 672.5 سهم از کل اراضی / مزایده,مزایده یک سهم و یک چهارم سهم از 57 سهم از مجموع 672.5 سهم از کل اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236191/مزایده-تخته-فرش'>مزایده تخته فرش  / اگهی مزایده , مزایده تخته فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236292/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-آردی-مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو آردی مرحله دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو آردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236353/مزایده-دو-قطعه-از-اراضی-مساحت-5-و-1-25-هکتار-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه از اراضی مساحت 5 و 1.25 هکتار نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه از اراضی مساحت 5 و 1.25 هکتار نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236588/مزایده-ملک-مساحت-750-متر'>مزایده ملک مساحت 750 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 750 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236610/مزایده-فروش-یک-جفت-لاله-نقره'>مزایده فروش یک جفت لاله نقره / مزایده , مزایده فروش یک جفت لاله نقره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235472/مزایده-پلاک-ثبتی-841-فرعی-عرصه-124-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی 841 فرعی عرصه 124 مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 841 فرعی عرصه 124 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235694/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز--'>مناقصه نگهداری فضای سبز... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235862/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای زیرسازی و روکش آسفالت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای زیرسازی و روکش آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235866/استعلام-جلد-کارت-عابر-بانک'>استعلام جلد کارت عابر بانک  / استعلام,استعلام جلد کارت عابر بانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235874/تجدید-مناقصه-ترمیم-و-لکه-گیری-آسفالت-معابر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235887/مناقصه-برون-سپاری-امور-قابل-واگذاری--نوبت-دوم'>مناقصه برون سپاری امور قابل واگذاری  - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه برون سپاری امور قابل واگذاری  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235899/تجدید-مناقصه-اجرای-جمع-آوری-زباله-شهر'>تجدید مناقصه اجرای جمع آوری زباله شهر  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای جمع آوری زباله شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235911/مناقصه-اجرای-جدول-کانیو-و-جوی--نوبت-اول--چاپ-دوم'>مناقصه اجرای جدول کانیو و جوی - نوبت اول - چاپ دوم  / مناقصه, مناقصه اجرای جدول کانیو و جوی - نوبت اول - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235932/مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا  / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235962/تجدید-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-خط-انتقال-و-----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری شبکه، خط انتقال و ..... - نوبت دوم  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری شبکه، خط انتقال و ..... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236030/مناقصه-خرید-پرچم-اهتزازی-ایران-رنگی-و-مناسبتی-در-سطح-منطقه'>مناقصه خرید پرچم اهتزازی ایران، رنگی و مناسبتی در سطح منطقه / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  خرید پرچم اهتزازی ایران، رنگی و مناسبتی در سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236078/مناقصه-زیرسازی-و-جدول-گذاری-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و جدول گذاری معابر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه زیرسازی و جدول گذاری معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236085/مناقصه-انجام-خدمات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-سیر-و-حرکت-محور--'>مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت محور... / مناقصه, مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236134/استعلام-سنسور-کشش--'>استعلام سنسور کشش ... / استعلام , استعلام سنسور کشش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236158/تجدید-مناقصه-برقراری-بیمه-تکمیلی-کارکنان-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه برقراری بیمه تکمیلی کارکنان نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای , مناقصه برقراری بیمه تکمیلی کارکنان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236183/مناقصه-تکمیل-عملیات-نماکاری--اجرای-ژئوتکستال-و-ژئوممبرین--'>مناقصه تکمیل عملیات نماکاری ، اجرای ژئوتکستال و ژئوممبرین ... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تکمیل عملیات نماکاری ، اجرای ژئوتکستال و ژئوممبرین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236192/مناقصه-انجام-عملیات-ماشینکاری--'>مناقصه انجام عملیات ماشینکاری ... / مناقصه, مناقصه انجام عملیات ماشینکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236197/مناقصه-انجام-فرایند-مونتاژ-و-بسته-بندی'>مناقصه انجام فرایند مونتاژ و بسته بندی / مناقصه, مناقصه انجام فرایند مونتاژ و بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236236/مناقصه-خرید-و-نصب-دوربین-مداربسته--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب دوربین مداربسته  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید و نصب دوربین مداربسته  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236291/استعلام-کنترل-و-الکترود'>استعلام کنترل و الکترود  / استعلام,استعلام کنترل و الکترود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236602/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه-آماده-سازی-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان'>مناقصه تهیه مواد اولیه، آماده سازی، طبخ و توزیع غذای بیمارستان / مناقصه, مناقصه تهیه مواد اولیه، آماده سازی، طبخ و توزیع غذای بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236875/مناقصه-تقویت-قیف-گچ-آسیاب-شماره-یک-نوبت-دوم'>مناقصه تقویت قیف گچ آسیاب شماره یک نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تقویت قیف گچ آسیاب شماره یک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236902/مناقصه-بهره-برداری-از-مجموعه-ورزشی-مرکز'>مناقصه بهره برداری از مجموعه ورزشی مرکز  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهره برداری از مجموعه ورزشی مرکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236954/استعلام-کارت-خام-بانکی--'>استعلام کارت خام بانکی... / استعلام, استعلام کارت خام بانکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236956/استعلام-15000-عدد-کارت-خام-بانکی--'>استعلام 15000 عدد کارت خام بانکی ... / استعلام ,استعلام 15000 عدد کارت خام بانکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236451/استعلام-لنس-هولدار-2-1-و-چک-ولو'>استعلام لنس هولدار 2/1 و چک ولو / استعلام, استعلام لنس هولدار 2/1 و چک ولو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236466/استعلام-مونوریل-10-تن'>استعلام مونوریل 10 تن / استعلام, استعلام مونوریل 10 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236469/استعلام-مواد-افزودنی-به-آب'>استعلام  مواد افزودنی به آب / استعلام , استعلام مواد افزودنی به آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236479/استعلام-مونوریل-10-تن-بالای-رولر--'>استعلام مونوریل 10 تن بالای رولر... / استعلام, استعلام مونوریل 10 تن بالای رولر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236559/استعلام-انواع-مصالح-و-مقاطع-فلزی-ساختمان--'>استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان... / استعلام, استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236574/استعلام-کلیدها-و-متعلقات--رله-ها-و-کنتاکتورها-مونوریل--'>استعلام کلیدها و متعلقات ، رله ها و کنتاکتورها، مونوریل ... / استعلام ، استعلام کلیدها و متعلقات ، رله ها و کنتاکتورها، مونوریل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235485/مناقصه-کلیه-عملیات-تامین-مصالح-و-اجرای-ساختمان-پست-برق'>مناقصه کلیه عملیات تامین مصالح و اجرای ساختمان پست برق  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کلیه عملیات تامین مصالح و اجرای ساختمان پست برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235489/مناقصه-عملیات-ساخت-جوش-کاری-و-نصب-فری-استال--'>مناقصه عملیات ساخت، جوش کاری و نصب فری استال... / مناقصه , مناقصه عملیات ساخت، جوش کاری و نصب فری استال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235492/مناقصه-خرید-کلیه-اقلام-و-تجهیزات-پست-زمینی-برق-1000kva-و-نصب-آن--مرحله-سوم'>مناقصه خرید کلیه اقلام و تجهیزات پست زمینی برق 1000kva و نصب آن - مرحله سوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کلیه اقلام و تجهیزات پست زمینی برق 1000kva و نصب آن - مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235865/مزایده-زمین-مساحت-112-56متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 112.56متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 112.56متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236352/مزایده-شش-دانگ-یک-قطعه-زمین-و-ماشین-آلات'>مزایده شش دانگ یک قطعه زمین  و ماشین آلات / مزایده , مزایده شش دانگ یک قطعه زمین  و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235481/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-مغازه-متصل-مساحت-99متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصل مساحت 99متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصل مساحت 99متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235604/مزایده-ششدانگ-زمین-به-شماره-ثبت-5326-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین به شماره ثبت 5326 نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به شماره ثبت 5326 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235609/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-281-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 281 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 281 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235966/مزایده-سند-مالکیت-به-میزان-500-سهم-مشاع-از-8-هزار-و-سیصد-و-سی-و-سه-و-یک-سوم-مشاع'>مزایده سند مالکیت به میزان 500 سهم مشاع از 8 هزار و سیصد و سی و سه و یک سوم مشاع / مزایده,مزایده سند مالکیت به میزان 500 سهم مشاع از 8 هزار و سیصد و سی و سه و یک سوم مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236072/مزایده-تاسیسات-و-زمین-شرکت'>مزایده تاسیسات و زمین شرکت / مزایده,مزایده تاسیسات و زمین شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235539/مزایده-آپارتمان-به-شماره-42009-فرعی-از-3526-اصلی'>مزایده آپارتمان به شماره 42009 فرعی از 3526 اصلی / مزایده,مزایده آپارتمان به شماره 42009 فرعی از 3526 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236965/مزایده-ششدانگ-زمین-بادام-زار-'>مزایده ششدانگ زمین بادام زار.. / مزایده ششدانگ زمین بادام زار..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235992/مزایده-پلاک-نه-فرعی-مساحت-عرصه-136-45متر'>مزایده پلاک نه فرعی مساحت عرصه 136.45متر  / مزایده,مزایده پلاک نه فرعی مساحت عرصه 136.45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235782/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235505/مناقصه-تولید-سالیانه-50-هزارتن-کارنالیت-و-فروش-کارنالیت-تولیدی--نوبت-پنجم'>مناقصه تولید سالیانه 50 هزارتن کارنالیت و فروش کارنالیت تولیدی... نوبت پنجم / مناقصه, مناقصه تولید سالیانه 50 هزارتن کارنالیت و فروش کارنالیت تولیدی... نوبت پنجم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235513/مناقصه-عملیات-اجرای-سقف-مصلی'>مناقصه عملیات اجرای سقف مصلی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای سقف مصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235526/فراخوان-انجام-خدمات-تست-بازرسی-شناسایی-و-جمع-آوری-انشعابات-غیرمجاز--'>فراخوان انجام خدمات تست، بازرسی، شناسایی و جمع آوری انشعابات غیرمجاز... / مناقصه, فراخوان انجام خدمات تست، بازرسی، شناسایی و جمع آوری انشعابات غیرمجاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235602/مناقصه-انجام-2500-متر-عملیات-حفاری'>مناقصه  انجام 2500 متر عملیات حفاری / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه  انجام 2500 متر عملیات حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235631/فراخوان-مناقصه-تکمیل-ساختمان-بهره-برداری-و-نگهبانی-مخزن-5000'>فراخوان مناقصه تکمیل ساختمان بهره برداری و نگهبانی مخزن 5000 / فراخوان مناقصه تکمیل ساختمان بهره برداری و نگهبانی مخزن 5000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235640/استعلام-خرید-و-نصب-سیستم-اطفا-حریق-سایت-ستاد'>استعلام خرید و نصب سیستم اطفا حریق, سایت ستاد / استعلام , استعلام خرید و نصب سیستم اطفا حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235653/فراخوان-انجام-خدمات-اداره-کلینیک-مرکز-فوریت-های-پزشکی'>فراخوان انجام خدمات اداره کلینیک مرکز فوریت های پزشکی / فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار و دعوت به مناقصه,فراخوان انجام خدمات اداره کلینیک مرکز فوریت های پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235739/مناقصه-خرید-2000-متر-نوار-نقاله'>مناقصه  خرید 2000 متر نوار نقاله / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه   خرید 2000 متر نوار نقاله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235748/مناقصه-انجام-پروژه-توسعه--حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه انجام پروژه توسعه ، حفظ و نگهداری فضای سبز مرحله دوم نوبت اول / مناقصه انجام پروژه توسعه ، حفظ و نگهداری فضای سبز مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235847/مناقصه-تجدید-شده-طراحی-خرید-و-ساخت-و-نصب-و-ایجاد-سازه-های-دسترسی-نوبت-دوم'>مناقصه تجدید شده  طراحی، خرید و ساخت، و نصب و ایجاد سازه های دسترسی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه  تجدید شده طراحی، خرید و ساخت، و نصب و ایجاد سازه های دسترسی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235894/مناقصه-حفظ-و-حراست-از-تجهیزات-و-اماکن-شهرداری'>مناقصه حفظ و حراست از تجهیزات و اماکن شهرداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و حراست از تجهیزات و اماکن شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235968/مناقصه-بازسازی-و-اجرای-کانالهای-دفع-آبهای-سطح'>مناقصه بازسازی و اجرای کانالهای دفع آبهای سطح / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بازسازی و اجرای کانالهای دفع آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236074/مناقصه-تهیه-حمل-و-روکش-آسفالت'>مناقصه تهیه، حمل و روکش آسفالت  / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه، حمل و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236182/مناقصه-خرید-و-شارژ-کاتریج'>مناقصه خرید و شارژ کاتریج  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید و شارژ کاتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236266/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-D-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده D نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده D نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236285/مناقصه-عملیات-امداد-رسانی-تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات'>مناقصه عملیات امداد رسانی تعمیرات و نگهداری تاسیسات / مناقصه ,مناقصه عملیات امداد رسانی تعمیرات و نگهداری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236307/استعلام-بیرینگها-و--'>استعلام بیرینگها و ... / استعلام, استعلام بیرینگها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236390/استعلام-برد-اینترفیس'>استعلام برد اینترفیس / استعلام, برد اینترفیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236422/مناقصه-اجرای-عملیات-پارک-ساحلی-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات پارک ساحلی نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه  اجرای عملیات پارک ساحلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236442/استعلامDAYKIN-ترمینال-گریس'>استعلامDAYKIN ترمینال گریس / استعلام, استعلام DAYKIN ترمینال گریس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236468/استعلام-بیرینگها-و--'>استعلام بیرینگها و ... / استعلام, استعلام ​بیرینگها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236486/استعلام-مجموعه-هوک-گردان-با-موتور'>استعلام مجموعه هوک گردان با موتور  / استعلام, استعلام مجموعه هوک گردان با موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236491/استعلام-اکسنتریک-بیرینگ--'>استعلام اکسنتریک بیرینگ... / استعلام, استعلام اکسنتریک بیرینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236526/استعلام-بیرنگها-و--'>استعلام بیرنگها و ... / استعلام, استعلام بیرنگها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236552/استعلام-شیر-کنترل-پروانه-ای-و--'>استعلام شیر کنترل پروانه ای و ... / استعلام, استعلام شیر کنترل پروانه ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236555/استعلام-سیستم-کوتینگ'>استعلام سیستم کوتینگ / استعلام , استعلام سیستم کوتینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236578/استعلام-​گیرموتورها-و-اکچویتورهای-برقی-و-سیستمهای-کابل-جم-و--'>استعلام ​گیرموتورها و اکچویتورهای برقی و سیستمهای کابل جم و ... / استعلام, استعلام ​گیرموتورها و اکچویتورهای برقی و سیستمهای کابل جم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236582/استعلام-مجموعه-کابل-جمع-کن-هویست-جرثقیل'>استعلام مجموعه کابل جمع کن هویست جرثقیل / استعلام,استعلام مجموعه کابل جمع کن هویست جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236665/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-روستا'>مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر روستا  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236687/استعلام-کلیدها-و-متعلقات'>استعلام کلیدها و متعلقات  / استعلام, استعلام کلیدها و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236782/استعلام-قطره-گیر-کولینگ-تاور-فلومتر-طراحی-و-ساخت-پنل--'>استعلام قطره گیر کولینگ تاور، فلومتر، طراحی و ساخت پنل ... / استعلام , استعلام قطره گیر کولینگ تاور، فلومتر، طراحی و ساخت پنل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236876/مناقصه-خرید-خدمات-حمل-محصولات'>مناقصه خرید خدمات حمل محصولات  / مناقصه, مناقصه خرید خدمات حمل محصولات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235474/تجدید-مناقصه-احداث-ساختمان-اداری-پلیس-راهور-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث ساختمان اداری پلیس راهور ـ نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه احداث ساختمان اداری پلیس راهور ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235493/استعلام-پروژه-طراحی-و-بازسازی-طبقه-همکف-(لابی)'>استعلام پروژه طراحی و بازسازی طبقه همکف (لابی) / استعلام , استعلام پروژه طراحی و بازسازی طبقه همکف (لابی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235618/استعلام-خرید-6000-تن-مشتقات-ملاس'>استعلام خرید 6000 تن مشتقات ملاس / استعلام, استعلام خرید 6000 تن مشتقات ملاس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235721/فراخوان-انجام-فعالیت-های-حجمی-عملیات-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>فراخوان انجام فعالیت های حجمی عملیات آتش نشانی نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی ,فراخوان انجام فعالیت های حجمی عملیات آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235869/فراخوان-استعلام-ارائه-خدمات-پشتیبانی--نگهداشت-سیستم-ها-و-تجهیزات-رایانه-ای--نوبت-دوم'>فراخوان استعلام ارائه خدمات  پشتیبانی ، نگهداشت سیستم ها و تجهیزات رایانه ای  - نوبت دوم  / فراخوان استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  فراخوان استعلام ارائه خدمات  پشتیبانی ، نگهداشت سیستم ها و تجهیزات رایانه ای  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235915/مناقصه-اجرای-عملیات-ساخت--نصب--جابجایی-و-جمع-آوری-انشعابات-فولادی--'>مناقصه اجرای عملیات ساخت ، نصب ، جابجایی و جمع آوری انشعابات فولادی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات ساخت ، نصب ، جابجایی و جمع آوری انشعابات فولادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236021/مناقصه-خدمات-راهبردی-خودرهای-سبک--نیمه-سنگین-و-سنگین-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات راهبردی خودرهای سبک ، نیمه سنگین و سنگین ـ نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه خدمات راهبردی خودرهای سبک ، نیمه سنگین و سنگین ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236154/آگهی-جذب-سرمایه-گذار-به-منظور-احداث-پروژه-استخر-ذخیره-آب--نوبت-دوم'>آگهی جذب سرمایه گذار به منظور احداث پروژه استخر ذخیره آب - نوبت دوم  / آگهی, آگهی جذب سرمایه گذار به منظور احداث پروژه استخر ذخیره آب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236201/فراخوان-مناقصه-دو-دستگاه-مولد-برق-اضطراری-همراه-با-اتاقک-صداگیر-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه دو دستگاه مولد برق اضطراری همراه با اتاقک صداگیر نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه دو دستگاه مولد برق اضطراری همراه با اتاقک صداگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236300/فراخوان-عمومی-جذب-و-شناسایی-سرمایه-گذار'>فراخوان عمومی جذب و شناسایی سرمایه گذار / فراخوان عمومی ،فراخوان عمومی جذب و شناسایی سرمایه گذار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236327/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-B'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236368/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-G'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده G / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده G</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236448/مناقصه-واگذاری-پروژه-جدول-گذاری-و-اجرای-کانیو-ـ-مرحله-دوم--نوبت-اول'>مناقصه واگذاری پروژه جدول گذاری و اجرای کانیو  ـ مرحله دوم - نوبت اول  / مناقصه , مناقصه واگذاری پروژه جدول گذاری و اجرای کانیو  ـ مرحله دوم - نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236483/استعلام-ترانسفورماتور-2500-کیلو-ولت'>استعلام ترانسفورماتور 2500 کیلو ولت   / فرم استعلام بهاء ,استعلام ترانسفورماتور 2500 کیلو ولت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236974/مناقصه-خرید۱۰-کد-قطعه-فلزی'>مناقصه خرید۱۰ کد قطعه فلزی / آگهی مناقصه,مناقصه خرید۱۰ کد قطعه فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235560/مناقصه-کنترل-ولو-آنتی-سرج-و-فشار-هدرمیانی-تزریق-گاز--نوبت-دوم'>مناقصه کنترل ولو آنتی سرج و فشار هدرمیانی تزریق گاز - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه کنترل ولو آنتی سرج و فشار هدرمیانی تزریق گاز -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235586/مناقصه-الکتروپمپ-فشار-ضعیف-نوبت-دوم'>مناقصه الکتروپمپ فشار ضعیف نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه الکتروپمپ فشار ضعیف نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235767/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-زائرین'>مناقصه ایاب و ذهاب زائرین / مناقصه عمومی , مناقصه ایاب و ذهاب زائرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235842/مناقصه-PARTS-FOR-INGERSOLL-RAND-AIR-COMPRESSOR-نوبت-دوم'>مناقصه  PARTS FOR INGERSOLL-RAND AIR COMPRESSOR- نوبت  دوم  / مناقصه, مناقصه  PARTS FOR INGERSOLL-RAND AIR COMPRESSOR- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235942/استعلام-بهنگام-سازی-اطلاعات-کدپستی--'>استعلام بهنگام سازی اطلاعات کدپستی ... / استعلام , استعلام بهنگام سازی اطلاعات کدپستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235963/استعلام-بهنگام-سازی-اطلاعات-کدپستی'>استعلام بهنگام سازی اطلاعات کدپستی / استعلام, بهنگام سازی اطلاعات کدپستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236099/استعلام-خط-سیستم-تصفیه-فاضلاب--'>استعلام خط سیستم تصفیه فاضلاب .. / استعلام,استعلام خط سیستم تصفیه فاضلاب ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236185/تجدید-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-شهری'>تجدید مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236229/مناقصه-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-راه-های-روستایی--'>مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه های روستایی... / مناقصه, مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه های روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236471/استعلام-کابل-قدرت-اسکرین-دار'>استعلام کابل قدرت اسکرین دار  / استعلام کابل قدرت اسکرین دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236540/استعلام-بیرینگها'>استعلام بیرینگها / استعلام , استعلام بیرینگها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236554/استعلام-داکت--'>استعلام داکت... / استعلام ، استعلام داکت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236731/مناقصه-خرید-BALLUF-LIMIT'>مناقصه  خرید BALLUF LIMIT / مناقصه,  مناقصه  خرید BALLUF LIMIT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236742/مناقصه-خرید-BODY'>مناقصه خرید BODY / مناقصه,  مناقصه  خرید BODY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236780/مناقصه-خرید--P-F-PEPPERL'>مناقصه خرید + P/F: PEPPERL  / مناقصه,  مناقصه خرید + P/F: PEPPERL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236814/مناقصه-خرید-estiron-signal-converter'>مناقصه خرید estiron signal converter  / مناقصه ، مناقصه خرید estiron signal converter  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235948/مناقصه-پروژه-عملیات-اجرایی-دیوار-حایل-سنگی'>مناقصه پروژه عملیات اجرایی دیوار حایل سنگی / فراخوان مناقصه, مناقصه  پروژه عملیات اجرایی دیوار حایل سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236200/مناقصه-خرید-لامپ-و-فانوس-LED-و-چشمک-زن-خورشیدی'>مناقصه خرید لامپ و فانوس LED و چشمک زن خورشیدی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لامپ و فانوس LED و چشمک زن خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236322/فراخوان-مناقصه-عمومی-احداث-دو-زمین-ورزشی-تجدید'>فراخوان مناقصه عمومی احداث دو زمین ورزشی تجدید  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه عمومی احداث دو زمین ورزشی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236508/استعلام-سیل-باکس-تحویل-اضطراری'>استعلام سیل باکس تحویل اضطراری / استعلام, استعلام سیل باکس تحویل اضطراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235857/مناقصه-احداث-کانال-با-لوله-مسلح-نوبت-دوم-چاپ-اول'>مناقصه احداث کانال با لوله مسلح نوبت دوم چاپ اول  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث کانال با لوله مسلح نوبت دوم چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235918/فراخوان-ارزیابی-نظارت-کارگاهی-پروژه-های-گازرسانی--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی نظارت کارگاهی پروژه های گازرسانی  - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی نظارت کارگاهی پروژه های گازرسانی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236204/مناقصه-انجام-امور-خدمات-شهری-شامل-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله-و--'>مناقصه انجام امور خدمات شهری شامل رفت و روب و جمع آوری زباله و...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات شهری شامل رفت و روب و جمع آوری زباله و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236452/مناقصه-خرید-آسفالت-5-و-12-0'>مناقصه خرید آسفالت 5 و 12-0 / مناقصه ، مناقصه خرید آسفالت 5 و 12-0</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236733/مناقصه-خرید-700-عدد-لانس-دمش-گاز-ازت'>مناقصه خرید 700 عدد لانس دمش گاز ازت / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 700 عدد لانس دمش گاز ازت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236927/مناقصه-بیمه-اموال-و-اشخاص--'>مناقصه بیمه اموال و اشخاص... / مناقصه, مناقصه بیمه اموال و اشخاص...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235509/مناقصه-برون-سپاری-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و-مراقبت-از-تاسیسات-وابسته-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه برون سپاری حفظ و نگهداری فضای سبز و مراقبت از تاسیسات وابسته تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه برون سپاری حفظ و نگهداری فضای سبز و مراقبت از تاسیسات وابسته تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235568/تجدید-مناقصه-خرید-و-پخش-آسفالت-با-دستگاه-مکانیزه--'>تجدید مناقصه خرید و پخش آسفالت با دستگاه مکانیزه ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی,تجدید مناقصه خرید و پخش آسفالت با دستگاه مکانیزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235698/مناقصه-انجام-خدمات-تامین-تجهیزات-و-انجام-خدمات-بازرسی--'>مناقصه انجام خدمات تامین تجهیزات و انجام خدمات بازرسی... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات تامین تجهیزات و انجام خدمات بازرسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235976/فراخوان-احداث-باشگاه-اسب-سواری--'>فراخوان احداث باشگاه اسب سواری ... / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان احداث باشگاه اسب سواری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236834/مناقصه-خرید-دو-قلم-کابل'>مناقصه خرید دو قلم کابل  / مناقصه ، مناقصه خرید دو قلم کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235991/تجدید-مناقصه-اجرای-فضای-سبز'>تجدید مناقصه اجرای فضای سبز  /  مناقصه, تجدید مناقصه اجرای فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235503/مناقصه-self-haeting-visco-elastiv-coating-نوبت-دوم'>مناقصه self haeting visco-elastiv coating نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه self haeting visco-elastiv coating نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235547/مناقصه-قطعات-یدکی-hadid-solid-block-valave--نوبت-دوم'>مناقصه قطعات یدکی hadid  solid block valave - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه قطعات یدکی hadid  solid block valave - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235564/مناقصه-فراخوان-جهت-طراحی-و-پیاده-سازی-نرم-افزار-تلفن-همراه'>مناقصه فراخوان جهت طراحی و پیاده سازی نرم افزار تلفن همراه  / مناقصه فراخوان جهت طراحی و پیاده سازی نرم افزار تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235612/مناقصه-مشارکت-عمومی-جهت-اجرای-واحدهای-تجاری-و-پذیرایی'>مناقصه مشارکت عمومی جهت اجرای واحدهای تجاری و پذیرایی / آگهی مشارکت عمومی ، مناقصه مشارکت عمومی جهت اجرای واحدهای تجاری و پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235648/مناقصه-تجدید-جمع-آوری-سگ-های-ولگرد'>مناقصه تجدید جمع آوری سگ های ولگرد  / مناقصه , مناقصه جمع آوری سگ های ولگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235664/مناقصه-پروژه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-عمرانی'>مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای عملیات عمرانی  / مناقصه ، مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای عملیات عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235674/تجدید-مناقصه-آسفالت-ورودی'>تجدید مناقصه آسفالت ورودی / آگهی تجدید مناقصه عمومی، مناقصه  آسفالت ورودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235900/تجدید-مناقصه-پروژه-نگهداری-فضای-سبز-و-پارک-جنگلی'>تجدید مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز و پارک جنگلی / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز و پارک جنگلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236009/مناقصه-اجرای-پروژه-جدول-گذاری--'>مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری ... / مناقصه, مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236069/مناقصه-اجرای-فاز-اول-پروژه-گذرگاه'>مناقصه اجرای فاز اول پروژه گذرگاه / مناقصه ، مناقصه اجرای فاز اول پروژه گذرگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236139/مناقصه-تهویه-بستر-و-تزریق-کود-و--'>مناقصه تهویه بستر و تزریق کود و ... / مناقصه تهویه بستر و تزریق کود و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236147/مناقصه-اجرای-عملیات-کامل-کابل-کشی-خط-فشار-متوسط-زمینی'>مناقصه اجرای عملیات کامل کابل کشی خط فشار متوسط زمینی / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات کامل کابل کشی خط فشار متوسط زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236165/مناقصه-اجرای-پروژه-زیرسازی-آسفالت-و-جدول-گذاری'>مناقصه اجرای پروژه زیرسازی، آسفالت و جدول گذاری  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه زیرسازی، آسفالت و جدول گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236195/مناقصه-مجدد-قطعات-یدکی-شیرهای-توپی-jc-نوبت-دوم'>مناقصه مجدد  قطعات یدکی شیرهای توپی jc نوبت دوم  / آگهی مجدد ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه قطعات یدکی شیرهای توپی jc نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236458/مناقصه-آسفالت-خیابان'>مناقصه آسفالت خیابان  / آگهی مناقصه, مناقصه آسفالت خیابان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236562/استعلام-گايد-داميبار-230'>استعلام گايد داميبار 230  / استعلام,استعلام گايد داميبار 230 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236981/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235473/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-CENERAL-ELECTRIC'>مناقصه خرید قطعات یدکی CENERAL ELECTRIC / مناقصه,مناقصه خرید قطعات یدکی CENERAL ELECTRIC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235506/مناقصه-اجرای-عملیات-جدول-گذاری-و-آسفالت-خیابان--'>مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری و آسفالت خیابان... / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری و آسفالت خیابان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235548/مناقصه-خرید-شش-نوع-مواد-فلزی-فولادی--'>مناقصه خرید شش نوع مواد فلزی فولادی ... / مناقصه, مناقصه خرید شش نوع مواد فلزی فولادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235617/مناقصه-جابه-جایی-و-حمل-مسافر-و-بار-با-هواپیما'>مناقصه جابه جایی و حمل مسافر و بار با هواپیما  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه جابه جایی و حمل مسافر و بار با هواپیما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235633/مناقصه-کلیه-امورات-بیمه-ای'>مناقصه کلیه امورات بیمه ای / مناقصه , مناقصه کلیه امورات بیمه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235646/مناقصه-تامین-روغن-خوراکی-انواع-کنسروجات-و-قند-و-شکر-(نوبت-دوم)'>مناقصه تامین روغن خوراکی انواع کنسروجات و قند و شکر (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه تامین روغن خوراکی انواع کنسروجات و قند و شکر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235659/مناقصه-پروژه-طرح-مطالعاتی-مسیل-اصلاحیه'>مناقصه پروژه طرح مطالعاتی مسیل اصلاحیه / اصلاحیه آگهی مناقصه , مناقصه پروژه طرح مطالعاتی مسیل اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235686/مناقصه-خدمات-رفت-و-روب-آرامستان-های--'>مناقصه خدمات رفت و روب آرامستان های ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات رفت و روب آرامستان های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235725/مناقصه-احداث-پارک-خطی-رهایی'>مناقصه احداث پارک خطی رهایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث پارک خطی رهایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235734/مناقصه-​احداث-فضای-سبز-آیلند-بلوار-نماز'>مناقصه ​احداث فضای سبز آیلند بلوار نماز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ​احداث فضای سبز آیلند بلوار نماز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235751/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-پارکهای-جنگلی'>مناقصه نگهداری فضای سبز پارکهای جنگلی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز پارکهای جنگلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235795/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-22000-متر-شبکه-پلی-اتیلن'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث 22000 متر شبکه پلی اتیلن / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث 22000 متر شبکه پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235836/مناقصه-عمومی-خرید-دو-پکیج-کولینگ-تاور-با-مشخصات-و-تجهیزات-و--ـ-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید دو پکیج کولینگ تاور با مشخصات و تجهیزات  و... ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید دو پکیج کولینگ تاور با مشخصات و تجهیزات  و... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235879/خرید-خدمات-سنگ-زنی-پوشش-دهی-تنگستن-کارباید-و-لپینگ---'>خرید خدمات سنگ زنی، پوشش دهی تنگستن کارباید و لپینگ .... / آگهی مناقصه, خرید خدمات سنگ زنی، پوشش دهی تنگستن کارباید و لپینگ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235906/مناقصه-تهیه-و-نصب-4-دستگاه-ایر-واشر-پایانه-مسافربری'>مناقصه تهیه و نصب 4 دستگاه ایر واشر پایانه مسافربری / مناقصه, مناقصه تهیه و نصب 4 دستگاه ایر واشر پایانه مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236020/مناقصه-روسازی-جدولگذاری-و-روکش-مکانیزه-آسفالت--'>مناقصه روسازی، جدولگذاری و روکش مکانیزه آسفالت... / مناقصه عمومی, مناقصه روسازی، جدولگذاری و روکش مکانیزه آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236029/جشنواره-مردمی-شهر-کرامت'>جشنواره مردمی شهر کرامت / جشنواره مردمی شهر کرامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236034/مناقصه-پروژه-DATA-COLLECTION--MEDIATION'>مناقصه پروژه DATA COLLECTION & MEDIATION  / مناقصه, مناقصه پروژه DATA COLLECTION & MEDIATION </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236091/مناقصه-پروژه-های-تعمیرات-اساسی-تجدید'>مناقصه پروژه های تعمیرات اساسی تجدید / آگهی تجدید مناقصه ، مناقصه پروژه های تعمیرات اساسی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236097/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-GENERAL-ELECTRIC'>مناقصه خرید قطعات یدکی  GENERAL ELECTRIC / مناقصه, مناقصه خرید قطعات یدکی  GENERAL ELECTRIC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236108/مناقصه-وصول-مطالبات-امور'>مناقصه وصول مطالبات امور  / آگهی مناقصه , مناقصه وصول مطالبات امور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236124/مناقصه-پیاده-روسازی-و-بهسازی-خیابان'>مناقصه پیاده روسازی و بهسازی خیابان / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه پیاده روسازی و بهسازی خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236140/مناقصه-جمع-آوری-و-حمل-پسماندهای-بیمارستانی-درمانگاه-ها-و--نوبت-دوم'>مناقصه جمع آوری و حمل پسماندهای بیمارستانی، درمانگاه ها و... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه جمع آوری و حمل پسماندهای بیمارستانی، درمانگاه ها و... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236159/مناقصه-رفع-معارض-پست-برق--'>مناقصه رفع معارض پست برق...  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه رفع معارض پست برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236179/مناقصه-عملیات-مربوط-به-اجرای-عملیات-دیوارکشی-چاهها---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات مربوط به اجرای عملیات دیوارکشی چاهها.... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مربوط به اجرای عملیات دیوارکشی چاهها.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236376/فراخوان-ارزیابی-کیفی-عملیات-افزایش-طول-سالن-بازدید-و-احداث-چاله-سرویس'>فراخوان ارزیابی کیفی عملیات افزایش طول سالن بازدید و احداث چاله سرویس / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی عملیات افزایش طول سالن بازدید و احداث چاله سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236787/تجدید-فراخوان-انجام-کارهای-تعمیراتی-زیر-آب-و-انجام-خدمات-دریایی'>تجدید فراخوان انجام کارهای تعمیراتی زیر آب و انجام خدمات دریایی / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای,فراخوان  انجام کارهای تعمیراتی زیر آب و انجام خدمات دریایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236937/استعلام-خدمات-تخصصی-مبارزه-با-حشرات'>استعلام خدمات تخصصی مبارزه با حشرات / استعلام ،استعلام خدمات تخصصی مبارزه با حشرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236581/استعلام-لاینر-و-ساید-وال--'>استعلام  لاینر و ساید وال ... / استعلام, استعلام  لاینر و ساید وال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236594/استعلام-هات-گس-تحویل-اضطراری'>استعلام هات گس تحویل اضطراری / استعلام,استعلام هات گس تحویل اضطراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236716/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-نگهداری-و-آبیاری-فضای-سبز--نظافت'>مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و آبیاری فضای سبز ، نظافت  / مناقصه ،مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و آبیاری فضای سبز ، نظافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235511/استعلام-موکت-و-پرده--'>استعلام موکت و پرده.... / استعلام, استعلام موکت و پرده....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236880/استعلام-وکیوم-پمپ--'>استعلام وکیوم پمپ ... / استعلام , استعلام وکیوم پمپ ...</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 6 تاريخ : چهارشنبه 7 آذر 1397 ساعت: 11:33