اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 97.4.28 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229905/مناقصه-احداث-شبکه-آب... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 97.4.28 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229905/مناقصه-احداث-شبکه-آبیاری-تحت-فشار--'>مناقصه احداث شبکه آبیاری تحت فشار... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث شبکه آبیاری تحت فشار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229920/استعلام-تلفن-بی‌سیم'>استعلام تلفن بی‌سیم  / استعلام , استعلام تلفن بی‌سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229940/تجدید-فراخوان-خرید-پکیج-پمپاژ-شناور-افقی--'>تجدید فراخوان خرید پکیج پمپاژ شناور افقی...  / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید پکیج پمپاژ شناور افقی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229960/استعلام-ده-دستگاه-تلفن'>استعلام ده دستگاه تلفن / استعلام,استعلام ده دستگاه تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229978/مناقصه-عمومی-تعمیر-و-نگهداری-و-پشتیبانی-از-سیستم-های-سخت-افزار-و-نرم-افزاری'>مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری و پشتیبانی از سیستم های سخت افزار و نرم افزاری / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری و پشتیبانی از سیستم های سخت افزار و نرم افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229993/تجدید-مناقصه-شبکه-توزیع-آب-شهرکهای-سایت---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه شبکه توزیع آب شهرکهای سایت ....نوبت دوم  / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه شبکه توزیع آب شهرکهای سایت ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230009/استعلام-CD-و-DVD-خام--'>استعلام CD و DVD خام... / استعلام, استعلام CD و DVD خام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230028/فراخوان-انجام-خدمات-ناجیان-غریق-و-امور-تاسیسات-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان  انجام خدمات ناجیان غریق و امور تاسیسات ـ نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان  انجام خدمات ناجیان غریق و امور تاسیسات ـ نوبت دم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230044/استعلام-چراغ-راهنمایی--رنگ-ترافیکی-سفید-و-زرد--تابلو-راهنمایی'>استعلام چراغ راهنمایی + رنگ ترافیکی سفید و زرد + تابلو راهنمایی / استعلام , استعلام چراغ راهنمایی + رنگ ترافیکی سفید و زرد + تابلو راهنمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230059/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-باقیمانده----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده.... - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده.... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230076/استعلام-سیستم-نرم-افزاری'>استعلام سیستم نرم افزاری  / استعلام,سیستم نرم افزاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230100/استعلام-دستگاه-جوشکاری-و---'>استعلام دستگاه جوشکاری و .... / استعلام, استعلام دستگاه جوشکاری و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230120/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230134/استعلام-سرور--'>استعلام سرور... / استعلام, استعلام سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230154/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230169/استعلام-فعالیت-های-معماری-و-مهندسی'>استعلام فعالیت های معماری و مهندسی / استعلام , استعلام فعالیت های معماری و مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230184/استعلام-محلول-ضدعفونی'>استعلام محلول ضدعفونی / استعلام, استعلام محلول ضدعفونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230201/استعلام-خرید-کامپیوتر-و-لب-تاب--'>استعلام خرید کامپیوتر و لب تاب... / استعلام, استعلام خرید کامپیوتر و لب تاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230216/استعلام-تعمیرات-مدرسه'>استعلام تعمیرات مدرسه / استعلام,تعمیرات مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230233/استعلام-دریچه-تک-شفتی--دستگاه-گیربکس-(مبدل-انتقال-نیرو)'>استعلام دریچه تک شفتی / دستگاه گیربکس (مبدل انتقال نیرو) / استعلام, استعلام دریچه تک شفتی / دستگاه گیربکس (مبدل انتقال نیرو)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230252/استعلام-5-دستگاه-کولر-گازی-ال-جی'>استعلام 5 دستگاه کولر گازی ال جی  / استعلام, 5 دستگاه کولر گازی ال جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230268/تمدید-مناقصه-انجام-عملیات-توسعه-و-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-های--'>تمدید مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های... / مناقصه عمومی, تمدید مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230284/استعلام-دستگاه-آبکاری'>استعلام دستگاه آبکاری / استعلام,دستگاه آبکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230301/استعلام-تجهیزات-مربوط-به-دستگاه-UPS'>استعلام تجهیزات مربوط به دستگاه UPS  / استعلام, تجهیزات مربوط به دستگاه UPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230320/استعلام-تعمیرات-مجموعه-خوابگاه'>استعلام تعمیرات مجموعه خوابگاه / استعلام , استعلام تعمیرات مجموعه خوابگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230338/استعلام-نورگیر--'>استعلام نورگیر ... / استعلام , استعلام نورگیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230355/استعلام-تخت-فلزی-یک-نفره-3-عدد-مدل-سربازی'>استعلام تخت فلزی یک نفره 3 عدد مدل سربازی / استعلام, استعلام تخت فلزی یک نفره 3 عدد مدل سربازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230369/استعلام-فلاش-تانک-ایران-مدل-لوتوس'>استعلام فلاش تانک ایران مدل لوتوس / استعلام, فلاش تانک ایران مدل لوتوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230387/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-آموزش'>استعلام فعالیت های پشتیبانی آموزش / استعلام, استعلام فعالیت های پشتیبانی آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230402/استعلام-پرینتر-HP605DN'>استعلام پرینتر HP605DN / استعلام, پرینتر HP605DN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230421/استعلام-انبر-لوله-خم-کن'>استعلام انبر لوله خم کن  / استعلام, انبر لوله خم کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230436/استعلام-جهت-آموزش'>استعلام جهت آموزش / استعلام, استعلام جهت آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230451/مناقصه-لکه-گیری-هندسی-و-روکش-آسفالت'>مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت  / مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230465/استعلام-خرید-لباس-کار-جهت-نیروهای-دفتر-مرکزی'>استعلام خرید لباس کار جهت نیروهای دفتر مرکزی  / استعلام,استعلام خرید لباس کار جهت نیروهای دفتر مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230481/استعلام-اجرای-(-حمل-و-نصب-)-برخی-اشیاء-تاریخی--'>استعلام  اجرای ( حمل و نصب ) برخی اشیاء تاریخی .. / استعلام ,استعلام  اجرای ( حمل و نصب ) برخی اشیاء تاریخی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230496/استعلام-تجهیزات-رشته-برق-ساختمان-و-الکتروتکنیک--'>استعلام تجهیزات  رشته برق ساختمان و الکتروتکنیک... / استعلام,تجهیزات  رشته برق ساختمان و الکتروتکنیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230510/استعلام-تابلو-آموزشی-برق-2-طرف-مشبک'>استعلام تابلو آموزشی برق 2 طرف مشبک / استعلام, تابلو آموزشی برق 2 طرف مشبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230526/استعلام-دیزل-ژنراتور'>استعلام دیزل ژنراتور  / استعلام, دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230540/استعلام-دوربین-فیلم-برداری'>استعلام دوربین فیلم برداری / استعلام,استعلام دوربین فیلم برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230554/استعلام-انواع-تیغچه-الماسه-و-تیغه-فرز-انگشتی'>استعلام انواع تیغچه الماسه و تیغه فرز انگشتی / استعلام, استعلام انواع تیغچه الماسه و تیغه فرز انگشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229899/فراخوان-مناقصه-خدمات-حمل-و-نقل-کالاهای-اساسی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات حمل و نقل کالاهای اساسی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خدمات حمل و نقل کالاهای اساسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229914/استعلام-پشتیبانی-شبکه-کامپیوتری-شرکت-برق'>استعلام پشتیبانی شبکه کامپیوتری شرکت برق / استعلام,استعلام پشتیبانی شبکه کامپیوتری شرکت برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229931/استعلام-شارژ-باطری-ژنراتورهای-شناور--'>استعلام شارژ باطری ژنراتورهای شناور... / استعلام, استعلام شارژ باطری ژنراتورهای شناور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229954/استعلام-حفاظت-و-مرمت-اشیا-و-اموال-فرهنگی--تاریخی'>استعلام حفاظت و مرمت اشیا و اموال فرهنگی ، تاریخی / استعلام,استعلام حفاظت و مرمت اشیا و اموال فرهنگی ، تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229972/استعلام-لوازم-موتور-و-قطعات-گریدر-کاترپیلار-14G'>استعلام لوازم موتور و قطعات گریدر کاترپیلار 14G / استعلام ,استعلام لوازم موتور و قطعات گریدر کاترپیلار 14G</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229988/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230003/استعلام-طیف-سنج-با-آشکارسازی-بالا'>استعلام طیف سنج با آشکارسازی بالا / استعلام ,استعلام طیف سنج با آشکارسازی بالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230023/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230039/استعلام-گیرنده-صوتی--'>استعلام گیرنده صوتی ... / استعلام , استعلام گیرنده صوتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230055/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام تهیه و نصب سیستم اعلام حریق / استعلام , استعلام تهیه و نصب سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230070/تمدید-مناقصه-انجام-عملیات-توسعه-و-احداث-و-بهینه-سازی--'>تمدید مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی... / تمدید مناقصه عمومی, تمدید مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230089/استعلام-کاغذ-80-گرمی-A4'>استعلام کاغذ 80 گرمی A4   / استعلام ,استعلام کاغذ 80 گرمی A4  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230114/استعلام-تجهیزات-ورزشی'>استعلام تجهیزات ورزشی / استعلام,تجهیزات ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230130/استعلام-وب-کم'>استعلام وب کم / استعلام,وب کم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230148/استعلام-ربات-نقاشی-با-کنترل-sima-linh-mat;ab'>استعلام  ربات نقاشی با کنترل sima linh/mat;ab / استعلام, استعلام  ربات نقاشی با کنترل sima linh/mat;ab</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230165/استعلام-لوله-پنج-لایه--'>استعلام لوله پنج لایه... / استعلام,لوله پنج لایه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230180/استعلام-کپسول-آتشنشانی'>استعلام  کپسول آتشنشانی  / استعلام, کپسول آتشنشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230197/استعلام-تعمیرات-ساختمان-از-قبیل-لوله-آتش-نشانی--شیر-آلات-ساختمانی--نقاشی-و--'>استعلام تعمیرات ساختمان از قبیل لوله آتش نشانی - شیر آلات ساختمانی - نقاشی و ... / استعلام , استعلام تعمیرات ساختمان از قبیل لوله آتش نشانی - شیر آلات ساختمانی - نقاشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230211/فراخوان-مناقصه-واگذاری-فعالیت-های-مرکز-درمان-اجباری'>فراخوان مناقصه واگذاری فعالیت های مرکز درمان اجباری / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه واگذاری فعالیت های مرکز درمان اجباری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230226/استعلام-پکیج-شوفاژ-برقی'>استعلام پکیج شوفاژ برقی / استعلام , استعلام پکیج شوفاژ برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230247/استعلام-خرید-کتاب--'>استعلام خرید کتاب... / استعلام, استعلام خرید کتاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230263/استعلام-توری-فنچی'>استعلام توری فنچی / استعلام,توری فنچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230279/مناقصه-احداث-بوستان'>مناقصه احداث بوستان  / مناقصه , مناقصه احداث بوستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230297/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام,استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230315/فراخوان-تهیه-و-تامین-خودروها-نوبت-دوم'>فراخوان تهیه و تامین خودروها- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان  تهیه و تامین خودروهای 24 ساعته اداره ترابری-  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230331/استعلام-یک-دستگاه-ups-با-ظرفیت-5kva--'>استعلام یک دستگاه ups با ظرفیت 5kva ... / استعلام, استعلام یک دستگاه ups با ظرفیت 5kva ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230349/استعلام-میز-ساده-با-کشو-اداری-ام-دی-اف-و-صندلی-مشکی-ساده'>استعلام  میز ساده با کشو اداری ام دی اف و صندلی مشکی ساده / استعلام, میز ساده با کشو اداری ام دی اف و صندلی مشکی ساده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230364/اصلاحیه-مناقصه-خرید-البسه'>اصلاحیه مناقصه خرید البسه / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه جهت البسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230380/استعلام-پمپ-آب'>استعلام پمپ آب  / استعلام,استعلام پمپ آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230398/استعلام-رکتی-فایر'>استعلام رکتی فایر  / استعلام , استعلام رکتی فایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230416/استعلام-MAP64S-یک-دستگاه-مدل-GPS'>استعلام MAP64S یک دستگاه مدل GPS / استعلام ,استعلام MAP64S یک دستگاه مدل GPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230430/استعلام-دستگاه-فکس-پاناسونیک'>استعلام دستگاه فکس پاناسونیک / استعلام,دستگاه فکس پاناسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230446/استعلام-خرید-3-دستگاه-مختلف'>استعلام خرید 3 دستگاه مختلف / استعلام ,استعلام خرید 3 دستگاه مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230460/استعلام-لباس-شویی-اتوماتیک'>استعلام لباس شویی اتوماتیک / استعلام, لباس شویی اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230476/استعلام-گرافیک'>استعلام گرافیک / استعلام,گرافیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230492/استعلام-صندلی-کارشناسی'>استعلام صندلی کارشناسی / استعلام,استعلام صندلی کارشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230506/استعلام-چراغ-led-پنل-سقفی-طرح-خورشید--'>استعلام چراغ led پنل سقفی طرح خورشید  .. / استعلام, استعلام چراغ led پنل سقفی طرح خورشید  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230521/استعلام-میز-کار-از-جنس-آهن'>استعلام میز کار از جنس آهن  / استعلام , استعلام میز کار از جنس آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230536/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-2-دستگاه-آسانسور-با-درب-اتوماتیک--'>استعلام تعمیر و نگهداری 2 دستگاه آسانسور با درب اتوماتیک ... / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری 2 دستگاه آسانسور با درب اتوماتیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230550/استعلام-دوربین-مداربسته--'>استعلام دوربین مداربسته ... / استعلام, استعلام دوربین مداربسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230564/استعلام-اتصالات-و-الکتروپمپ'>استعلام اتصالات و الکتروپمپ  / استعلام, اتصالات و الکتروپمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230578/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-آلاینده-جوی--'>استعلام دستگاه اندازه گیری آلاینده جوی ... / استعلام, استعلام دستگاه اندازه گیری آلاینده جوی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229892/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مشاوران-مطالعه-توسعه-و-تکمیل-اسکله-(نوبت-دوم)'>فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعه توسعه و تکمیل اسکله (نوبت دوم) / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران, فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعه توسعه و تکمیل اسکله (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229909/مناقصه-تجدید-واگذاری-کارهای-تعمیرگاه-سازمان-حمل-و-نقل-بار-و-مسافر'>مناقصه تجدید واگذاری کارهای تعمیرگاه سازمان حمل و نقل بار و مسافر  / آگهی مناقصه, تجدید مناقصه واگذاری کارهای تعمیرگاه سازمان حمل و نقل بار و مسافر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229925/مناقصه-حمل-مواد-نفتی-به-ایستگاههای-اداره-کل-راه-آهن-یزد'>مناقصه حمل مواد نفتی به ایستگاههای اداره کل راه آهن یزد   / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل مواد نفتی به ایستگاههای اداره کل راه آهن یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229944/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-مانیتورینگ'>استعلام خرید تجهیزات جهت مانیتورینگ / استعلام, استعلام خرید تجهیزات جهت مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229965/استعلام-موتور-3-فاز-دالاندر-1500-3000-دور-1--'>استعلام موتور 3 فاز دالاندر 1500/3000 دور 1 ... / استعلام, استعلام موتور 3 فاز دالاندر 1500/3000 دور 1 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229983/استعلام-آبسردکن-ایسکول-cs-216'>استعلام آبسردکن ایسکول cs 216 / استعلام, استعلام آبسردکن ایسکول cs 216</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229998/استعلام-10-دستگاه-پرینتر-hp--'>استعلام 10 دستگاه پرینتر hp ... / استعلام , استعلام 10 دستگاه پرینتر hp ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230015/استعلام-بهسازی-و-ایمن-سازی-مخزن-موزه--'>استعلام  بهسازی و ایمن سازی مخزن موزه ... / استعلام, استعلام  بهسازی و ایمن سازی مخزن موزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230033/استعلام-دستگاه-فشارسنج-رومیزی'>استعلام دستگاه فشارسنج رومیزی / استعلام, دستگاه فشارسنج رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230050/تجدید-مناقصات-خرید-یک-دستگاه-کمک-آموزشی-خرید-تجهیزات'>تجدید مناقصات خرید یک دستگاه کمک آموزشی، خرید تجهیزات / تجدید مناقصات، تجدید مناقصات خرید یک دستگاه کمک آموزشی، خرید تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230064/استعلام-وانت--'>استعلام وانت ... / استعلام, استعلام وانت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230082/استعلام-نصب-و-تجهیزات-و-راه-اندازی-کامل-سیستم-دوربین-های-مداربسته'>استعلام نصب و تجهیزات و راه اندازی کامل سیستم دوربین های مداربسته / استعلام, نصب و تجهیزات و راه اندازی کامل سیستم دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230106/تجدید-مناقصه-اجرای-کانال-80-80'>تجدید مناقصه  اجرای کانال 80*80 / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه  اجرای کانال 80*80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230125/تجدید-مناقصه-احداث-و-بهره-برداری-مجتمع-خدماتی--رفاهی'>تجدید مناقصه احداث و بهره برداری مجتمع خدماتی - رفاهی / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه احداث و بهره برداری مجتمع خدماتی - رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230142/مناقصه-برداشت-اطلاعات-شبکه-فشار-متوسط-ضعیف-پست-های--نوبت-دوم'>مناقصه برداشت اطلاعات شبکه فشار متوسط، ضعیف پست های...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه برداشت اطلاعات شبکه فشار متوسط، ضعیف پست های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230160/استعلام-رایانه-و--'>استعلام رایانه و... / استعلام,رایانه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230174/مناقصه-حصارکشی-تاسیسات-آب--نوبت-دوم'>مناقصه حصارکشی تاسیسات آب ...نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه حصارکشی تاسیسات آب ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230190/استعلام-تانکر-حمل-مایعات-گالوانیزه--'>استعلام تانکر حمل مایعات گالوانیزه... / استعلام, استعلام تانکر حمل مایعات گالوانیزه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230207/استعلام-تعمیرات-اماکن-ورزشی'>استعلام تعمیرات اماکن ورزشی  / استعلام ,  استعلام تعمیرات اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230220/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام,استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230239/استعلام-کامپیوتر-و-پرینتر-و-سوئیچ-به-شرح-پیوست'>استعلام  کامپیوتر و پرینتر و سوئیچ به شرح پیوست / استعلام, استعلام  کامپیوتر و پرینتر و سوئیچ به شرح پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230258/مناقصه-عملیات-اجرای-روکش-آسفالت--'>مناقصه عملیات اجرای روکش آسفالت ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرای روکش آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230274/استعلام-کابل-زمینی-5-سیمه--'>استعلام کابل زمینی 5 سیمه... / استعلام, استعلام کابل زمینی 5 سیمه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230292/مناقصه-عملیات-تهیه-و-اجرای-آسفالت-جهت-لکه-گیری'>مناقصه عملیات تهیه و اجرای آسفالت جهت لکه گیری / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات تهیه و اجرای آسفالت جهت لکه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230308/استعلام-حفاظت-و-آماده-سازی-و-مرمت-پایگاه--'>استعلام  حفاظت و آماده سازی و مرمت پایگاه ... / استعلام, استعلام  حفاظت و آماده سازی و مرمت پایگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230325/مناقصه-بکارگیری-تعداد-16-نفر-نیروی-شرکتی-نوبت-دوم'>مناقصه بکارگیری تعداد 16 نفر نیروی شرکتی- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه بکارگیری تعداد 16 نفر نیروی شرکتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230344/استعلام--پک-کامل-آموزشی-plc-delta'>استعلام   پک کامل آموزشی plc delta / استعلام, استعلام   پک کامل آموزشی plc delta</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230359/استعلام-مایکروفر-و-یخچال-14-فوت-و-آبسردکن-و-آب-گرمکن'>استعلام مایکروفر و یخچال 14 فوت و آبسردکن و آب گرمکن  / استعلام,استعلام مایکروفر و یخچال 14 فوت و آبسردکن و آب گرمکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230373/استعلام-سنگ-فرز-بزرگ'>استعلام سنگ فرز بزرگ / استعلام,استعلام سنگ فرز بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230392/استعلام-میز-اداری'>استعلام میز اداری  / استعلام, میز اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230411/استعلام-ست-سمپلر'>استعلام ست سمپلر  / استعلام, سرسمپلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230425/استعلام-تجهیزات-رشته-برق-ساختمان-و-الکترونیک'>استعلام تجهیزات رشته برق ساختمان و الکترونیک  / استعلام, تجهیزات رشته برق ساختمان و الکترونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230441/استعلام-کاشی--'>استعلام کاشی ... / استعلام , استعلام کاشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230455/استعلام-کابل-240-مسی-استاندارد'>استعلام کابل 240 مسی استاندارد  / استعلام,استعلام کابل 240 مسی استاندارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230471/مناقصه-سرویس-دهی-پرسنل-سیرو-حرکت'>مناقصه سرویس دهی پرسنل سیرو حرکت  / مناقصه سرویس دهی پرسنل سیرو حرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230487/استعلام-UPS--'>استعلام UPS ... / استعلام , استعلام UPS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230501/استعلام-تجهیزات-صوتی-سالن-جلسات'>استعلام تجهیزات صوتی سالن جلسات  / استعلام, تجهیزات صوتی سالن جلسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229901/مناقصه-تکمیل-شبکه-فاضلاب-و--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل شبکه فاضلاب و ...تجدید نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل شبکه فاضلاب و ...تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229916/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229932/استعلام-ژنراتور--'>استعلام ژنراتور ... / استعلام , استعلام ژنراتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229955/استعلام-تجهیزات-رشته-برق-ساختمان-و--'>استعلام تجهیزات رشته برق ساختمان و ... / استعلام, استعلام تجهیزات رشته برق ساختمان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229973/استعلام-ابزارآلات-الکتریکی--'>استعلام ابزارآلات الکتریکی... / استعلام, استعلام ابزارآلات الکتریکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229990/مناقصه-تهیه-بانک-اطلاعاتی-GIS-مبتنی-بر-اطلاعات-ممیزی-تجدید-(نوبت-دوم)'>مناقصه  تهیه بانک اطلاعاتی GIS مبتنی بر اطلاعات ممیزی تجدید (نوبت دوم) / مناقصه ، مناقصه  تهیه بانک اطلاعاتی GIS مبتنی بر اطلاعات ممیزی تجدید (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230004/استعلام-دستگاه-پرس-کارت-شناسنامه'>استعلام دستگاه پرس کارت شناسنامه / استعلام,استعلام دستگاه پرس کارت شناسنامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230024/استعلام-حصار-کشی-پایگاه--'>استعلام حصار کشی پایگاه ... / استعلام, استعلام حصار کشی پایگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230041/فراخوان-عملیات-اجرای-اصلاح-شبکه-توزیع-آب-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات اجرای اصلاح شبکه توزیع آب نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان  عملیات اجرای اصلاح شبکه توزیع آب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230056/استعلام-تعمیرات-اساسی-اماکن-ورزشی'>استعلام تعمیرات اساسی اماکن ورزشی / استعلام,تعمیرات اساسی اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230073/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-مینی-لودر'>مناقصه خرید یک دستگاه مینی لودر / مناقصه ,مناقصه خرید یک دستگاه مینی لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230091/استعلام-خرید-تجهیزات-آشپزخانه'>استعلام خرید تجهیزات آشپزخانه / استعلام, استعلام خرید تجهیزات آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230117/استعلام-خرید-و-نصب-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته / استعلام, خرید و نصب دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230131/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-اکتیو-فیبرنوری'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات اکتیو فیبرنوری  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات اکتیو فیبرنوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230149/استعلام-تجهیزات-برق-و-تلفن'>استعلام تجهیزات برق و تلفن  / استعلام ,استعلام تجهیزات برق و تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230166/استعلام-بیمه-آتش-سوزی-ساختمان-و-تاسیسات-شرکت-آب--'>استعلام بیمه آتش سوزی ساختمان و تاسیسات شرکت آب ... / استعلام, بیمه آتش سوزی ساختمان و تاسیسات شرکت آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230181/مناقصه-عملیات-جدول-گذاری-زیرسازی-و-آسفالت-تعدادی-از-معابر-روستا-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات جدول گذاری زیرسازی و آسفالت تعدادی از معابر روستا- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه عملیات جدول گذاری زیرسازی و آسفالت تعدادی از معابر روستا- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230198/استعلام-قطعات-کامپیوتر--'>استعلام قطعات کامپیوتر ... / استعلام, استعلام قطعات کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230212/مناقصه-عمومی-عملیات-تصدی-و-مدیریت-خدمات-حمل-و-نقل--(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی عملیات تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230228/مناقصه-خرید-و-اجرای-خط-کشی-با-رنگ-سرد-راههای'>مناقصه خرید و اجرای خط کشی با رنگ سرد راههای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و اجرای خط کشی با رنگ سرد راههای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230248/استعلام-کتاب--'>استعلام کتاب ... / استعلام , استعلام کتاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230264/استعلام-خرید-کامپیوتر-و-تلویزیون'>استعلام  خرید کامپیوتر و تلویزیون  / استعلام, خرید کامپیوتر و تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230280/فراخوان-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی'>فراخوان پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230298/استعلام-نمایشگاه-توانمندی-های-تولیدی-و-صادراتی-صنایع-چوب'>استعلام نمایشگاه توانمندی های تولیدی و صادراتی صنایع چوب / استعلام ,استعلام نمایشگاه توانمندی های تولیدی و صادراتی صنایع چوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230316/مناقصه-اجرای-سازه-توسعه-بیمارستان'>مناقصه اجرای سازه توسعه بیمارستان / مناقصه , مناقصه اجرای سازه توسعه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230332/استعلام-جدول-بتنی'>استعلام جدول بتنی  / استعلام, استعلام جدول بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230350/تمدید-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-حراست'>تمدید مناقصه تامین نیروی انسانی حراست  / مناقصه عمومی, تمدید مناقصه تامین نیروی انسانی حراست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230365/استعلام-لوازم-جانبی-دستگاه-icp'>استعلام لوازم جانبی دستگاه icp / استعلام, استعلام لوازم جانبی دستگاه icp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230383/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام , استعلام خرسد نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230399/استعلام-اسکنر-hp'>استعلام  اسکنر hp / استعلام, استعلام  اسکنر hp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230417/استعلام-رایانه-همراه-note-book-مدل-aio-ae2210-i5-gt540--'>استعلام رایانه همراه note book مدل aio ae2210  i5-gt540 ... / استعلام, استعلام رایانه همراه note book مدل aio ae2210  i5-gt540 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230431/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و---'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و .... / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230447/استعلام-کابل-185-مسی-استاندارد'>استعلام کابل 185 مسی استاندارد  / استعلام, کابل 185 مسی استاندارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230461/استعلام-مجموعه-قطعات-کیس-رایانه--'>استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه ... / استعلام, استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230477/استعلام-خرید-اسپلیت'>استعلام خرید اسپلیت  / استعلام, خرید اسپلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230493/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی'>مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای دانشجویی  / مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230507/استعلام-ارائه-خدمات-تاسیسات-و--'>استعلام ارائه خدمات تاسیسات و... / استعلام,ارائه خدمات تاسیسات و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230522/استعلام-تلویزیون-رنگی-ال-ای-دی-65-اینچ--'>استعلام  تلویزیون رنگی ال ای دی 65 اینچ ... / استعلام , استعلام  تلویزیون رنگی ال ای دی 65 اینچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229893/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-ابنیه-فنی-حوزه-استحفاظی---نوبت-دوم'>مناقصه مرمت و بازسازی ابنیه فنی حوزه استحفاظی... - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه مرمت و بازسازی ابنیه فنی حوزه استحفاظی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229910/فراخوان-مناقصه-اجرای-شبکه-تغذیه-و-توزیع-و-ایستگاههای-تقلیل-فشار--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاههای تقلیل فشار... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاههای تقلیل فشار... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229926/فراخوان-اجرای-شبکه-تغذیه-و-توزیع-و-ایستگاه-های-تقلیل-فشار----نوبت-دوم'>فراخوان اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار ... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی,فراخوان اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229947/فراخوان-خرید-کالا-خرید-لوله-پلی-اتیلن-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان  خرید کالا خرید لوله پلی اتیلن ـ نوبت دوم / فراخوان , شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229966/استعلام-رفر-گتومتر'>استعلام رفر گتومتر / استعلام , استعلام رفر گتومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229985/استعلام-اسپلیت-دیواری'>استعلام اسپلیت دیواری / استعلام,استعلام اسپلیت دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229999/مناقه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع---نوبت-دوم'>مناقه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ... نوبت دوم  / مناقه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230017/مناقصه-خرید-تجهیزات-نورپردازی'>مناقصه  خرید تجهیزات نورپردازی / مناقصه، مناقصه  خرید تجهیزات نورپردازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230034/مناقصه-پروژه-خدمات-ساماندهی-فیزیکی-و-الکترونیکی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه خدمات ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه پروژه خدمات ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230051/مناقصه-اجرای-سرویس-بهداشتی'>مناقصه اجرای سرویس بهداشتی  / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230065/استعلام-سوئیچ-دیتا-8-پورت--'>استعلام سوئیچ دیتا 8 پورت... / استعلام,سوئیچ دیتا 8 پورت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230083/مناقصه-احداث-خط-فشار-متوسط-روکشدار-دو-مداره-نوبت-دوم'>مناقصه احداث خط فشار متوسط روکشدار دو مداره  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه احداث خط فشار متوسط روکشدار دو مداره  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230110/فراخوان-تصفیه-پساب-صنعتی-نوبت-دوم'>فراخوان تصفیه پساب صنعتی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان تصفیه پساب صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230126/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-صنایع-سطح-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230144/استعلام-تجهیزات-اتاق-سرور--'>استعلام تجهیزات اتاق سرور... / استعلام,تجهیزات اتاق سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230161/مناقصه-تهیه-قطعه-لوازم-مصرفی-و-اجرت-تجهیز-تعمیر--سرویس-و-نگهداری-ماشین-آلات-راهداری'>مناقصه تهیه قطعه، لوازم مصرفی و اجرت تجهیز، تعمیر ، سرویس و نگهداری ماشین آلات راهداری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تهیه قطعه، لوازم مصرفی و اجرت تجهیز، تعمیر ، سرویس و نگهداری ماشین آلات راهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230176/استعلام-ساخت-اتاقک-و-تجهیز-چاه'>استعلام ساخت اتاقک و تجهیز چاه / استعلام,استعلام ساخت اتاقک و تجهیز چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230191/استعلام-موتور-کامل-موتور-سیکلت-هوندا'>استعلام موتور کامل موتور سیکلت هوندا / استعلام,استعلام موتور کامل موتور سیکلت هوندا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230208/مناقصه-انجام-خدمات-اداری-ماشین-نویسی-آبدارخانه-و---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات اداری، ماشین نویسی،آبدارخانه و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات اداری، ماشین نویسی،آبدارخانه و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230221/استعلام-ساخت-جعبه-های-انتقال-گورخر-ایرانی--'>استعلام ساخت جعبه های انتقال گورخر ایرانی ... / استعلام, استعلام ساخت جعبه های انتقال گورخر ایرانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230240/فراخوان-اجرای-شبکه-تغذیه-و-توزیع-و-ایستگاه-های-تقلیل-فشار----نوبت-دوم'>فراخوان اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار ... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی,فراخوان اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230260/استعلام-تجهیزات-هنرستانی'>استعلام تجهیزات هنرستانی / استعلام ,استعلام تجهیزات هنرستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230276/فراخوان-آسفالت-محور-مهران---97-4-28'>فراخوان آسفالت محور مهران ....97.4.28  / فراخوان مناقصه, فراخوان آسفالت محور مهران ....97.4.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230294/استعلام-میکروسکوپ'>استعلام میکروسکوپ  / استعلام, استعلام میکروسکوپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230309/مناقصه-پژوژه-طرح-مطالعاتی-مسیل'>مناقصه پژوژه طرح مطالعاتی مسیل  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پژوژه طرح مطالعاتی مسیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230326/مناقصه-تهیه-قطعه--لوازم-مصرفی-و-اجرت-تجهیز-تعمیر--'>مناقصه تهیه قطعه / لوازم مصرفی و اجرت تجهیز، تعمیر ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه قطعه / لوازم مصرفی و اجرت تجهیز، تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230345/استعلام-کووت-200-به-تعداد-60000-عدد'>استعلام کووت 200 به تعداد 60000 عدد / استعلام, کووت 200 به تعداد 60000 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230361/استعلام-تجهیزات-رشته-برق-ساختمان-و-الکترونیک-صنعتی'>استعلام تجهیزات رشته برق ساختمان و الکترونیک صنعتی  / استعلام , استعلام تجهیزات رشته برق ساختمان و الکترونیک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230375/استعلام-تجهیزات-رشته-برق-ساختمان-و--'>استعلام تجهیزات رشته برق ساختمان و... / استعلام,تجهیزات رشته برق ساختمان و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230393/استعلام-شیر-اهرمی-تک-پدال-مخلوط'>استعلام شیر اهرمی تک پدال مخلوط / استعلام,استعلام شیر اهرمی تک پدال مخلوط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230413/استعلام-تهیه-و-نصب-دو-دستگاه-بستکتبال-سقفی-برقی'>استعلام تهیه و نصب دو دستگاه بستکتبال سقفی برقی / استعلام, استعلام تهیه و نصب دو دستگاه بستکتبال سقفی برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230426/مناقصه-تامین-اقلام-و-مصالح-و-اجرای-نصب'>مناقصه تامین اقلام و مصالح و اجرای نصب / مناقصه , مناقصه تامین اقلام و مصالح و اجرای نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229903/تجدید-مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-آبرسانی-روستاها-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبرسانی روستاها نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی تک مرحله ای, تجدید مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبرسانی روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229918/استعلام-خرید-7-دستگاه-کیس-رایانه-براساس--'>استعلام خرید 7 دستگاه کیس رایانه براساس ... / استعلام, استعلام خرید 7 دستگاه کیس رایانه براساس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229934/استعلام-ساخت-56-متر-غرفه-جهت-نمایشگاه-بورس-و-بانک'>استعلام ساخت 56 متر غرفه جهت نمایشگاه بورس و بانک / استعلام,استعلام ساخت 56 متر غرفه جهت نمایشگاه بورس و بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229956/استعلام-لوازم-خانگی--'>استعلام لوازم خانگی ... / استعلام , استعلام لوازم خانگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229975/استعلام-10-دستگاه-کامپیوتر-و-مانیتور-ال-جی--'>استعلام 10 دستگاه کامپیوتر و مانیتور ال جی ... / استعلام, استعلام 10 دستگاه کامپیوتر و مانیتور ال جی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229991/استعلام-تجهیزات-رشته-برق-ساختمان-و-الکترونیک-صنعتی'>استعلام تجهیزات رشته برق ساختمان و الکترونیک صنعتی  / استعلام,استعلام تجهیزات رشته برق ساختمان و الکترونیک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230005/استعلام-آبسردکن-صنعتی-فلزی-دو-شیر'>استعلام آبسردکن صنعتی فلزی دو شیر / استعلام, آبسردکن صنعتی فلزی دو شیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230025/استعلام-رایانه-All-in-one--'>استعلام رایانه All in one... / استعلام, استعلام رایانه All in one...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230042/استعلام-مطالعات-و-تهیه-فیلم-مستند'>استعلام مطالعات و تهیه فیلم مستند / استعلام,استعلام مطالعات و تهیه فیلم مستند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230057/مناقصه-واگذاری-و-اجاره-سرویس-ایاب-و-ذهاب-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری و اجاره سرویس ایاب و ذهاب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری و اجاره سرویس ایاب و ذهاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230074/استعلام-سینک-ظرفشویی-اخوان'>استعلام سینک ظرفشویی اخوان  / استعلام , استعلام سینک ظرفشویی اخوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230092/استعلام-تجهیزات-اداری'>استعلام تجهیزات اداری / استعلام ,  استعلام تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230118/فراخوان-مناقصه-اجرای-خط-انتقال-800-م-م-از-مخزن--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  اجرای خط انتقال 800 م م از مخزن - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه  اجرای خط انتقال 800 م م از مخزن  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230132/استعلام-تجهیزات-رشته-جوشکاری--'>استعلام  تجهیزات رشته جوشکاری ... / استعلام, استعلام  تجهیزات رشته جوشکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230151/استعلام-پشتیبانی-از-شبکه-و-تجهیزات-سخت-افزاری-و-نرم-افزاری'>استعلام پشتیبانی از شبکه و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری / استعلام,استعلام پشتیبانی از شبکه و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230167/تجدید-فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره-انجام-مطالعات-بازطراحی-سیستم-های--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان خرید خدمات مشاوره انجام مطالعات بازطراحی سیستم های ...نوبت دوم  / تجدید فراخوان, تجدید فراخوان خرید خدمات مشاوره انجام مطالعات بازطراحی سیستم های ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230182/مناقصه-200-MT-magesium-pure'>مناقصه 200 MT magesium pure   / مناقصه, مناقصه 200 MT magesium pure    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230199/استعلام-تعمیر-موتور-خاور'>استعلام تعمیر موتور خاور / استعلام,تعمیر موتور خاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230214/استعلام-دستگاه-بازرسی-مغناطیسی--'>استعلام دستگاه بازرسی مغناطیسی... / استعلام,دستگاه بازرسی مغناطیسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230229/استعلام-محوطه-سازی--'>استعلام محوطه سازی ... / استعلام , استعلام محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230249/استعلام-کامپیوتر-و--'>استعلام کامپیوتر و... / استعلام,کامپیوتر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230265/استعلام-دیوارپوش-pvc-رنگ-کرم-قهوه-ای'>استعلام دیوارپوش pvc رنگ کرم قهوه ای  / استعلام, استعلام دیوارپوش pvc رنگ کرم قهوه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230281/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید تجهیزات جهت نصب و راه اندازی دوربین مداربسته / استعلام,استعلام خرید تجهیزات جهت نصب و راه اندازی دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230299/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-عمومی-بهسازی-و-چهار-خطه-کردن'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی بهسازی و چهار خطه کردن  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی بهسازی و چهار خطه کردن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230317/استعلام-ملات-سیمانی-مخلوط-کاربرد-موزاییک-کاری--'>استعلام ملات سیمانی مخلوط کاربرد موزاییک کاری ... / استعلام, ملات سیمانی مخلوط کاربرد موزاییک کاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230333/استعلام-سختی-سنج-دمیله-ای-میخی'>استعلام سختی سنج دمیله ای میخی  / استعلام, سختی سنج دمیله ای میخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230351/استعلام-سیمان--'>استعلام سیمان ... / استعلام , استعلام سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230366/استعلام-خرید-میلگرد-16'>استعلام خرید میلگرد 16  / استعلام, خرید میلگرد 16 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230384/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230400/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام , استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230418/استعلام-CISCO-SWITCH'>استعلام CISCO SWITCH / استعلام,استعلام CISCO SWITCH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230432/استعلام-اسکن'>استعلام اسکن  / استعلام, اسکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230448/استعلام-کاشی'>استعلام کاشی  / استعلام,استعلام کاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230463/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام  , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230478/استعلام-تجهیزات-رشته-برق-ساختمان--'>استعلام  تجهیزات رشته برق ساختمان ... / استعلام,  استعلام  تجهیزات رشته برق ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230494/استعلام-ژنراتور-الکتریکی-گازی'>استعلام ژنراتور الکتریکی گازی  / استعلام,استعلام ژنراتور الکتریکی گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230508/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب  / مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230523/استعلام-تعمیر-و-تکمیل-تربت-خانه--'>استعلام تعمیر و تکمیل تربت خانه... / استعلام,تعمیر و تکمیل تربت خانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230538/استعلام-فاکس-برادر-878'>استعلام فاکس برادر 878 / استعلام,فاکس برادر 878</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230552/استعلام-تهیه-قفسه-و-نبشی-های-طبق-مشخصات-پیوست-همراه-با-نصب'>استعلام تهیه قفسه و نبشی های طبق مشخصات پیوست همراه با نصب / استعلام , استعلام تهیه قفسه و نبشی های طبق مشخصات پیوست همراه با نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229895/تجدید-مناقصه-تعمیرات-اساسی-ریپ-رپ-اسکله-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه تعمیرات اساسی ریپ رپ اسکله  (نوبت دوم) / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران ,تجدید مناقصه تعمیرات اساسی ریپ رپ اسکله  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229911/تجدید-مناقصه-آسفالت-ریزی-روستا--سطح-معابر-و-خیابانها--نوبت-سوم'>تجدید مناقصه آسفالت ریزی روستا ، سطح معابر و خیابانها - نوبت سوم / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه آسفالت ریزی روستا ، سطح معابر و خیابانها - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229929/مناقصه-خرید-طلق-مهتابی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید طلق مهتابی - نوبت دوم  / مناقصه خرید طلق مهتابی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229949/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-یک-واحد-گازی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک واحد گازی - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک واحد گازی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229968/استعلام-لوپ-گوهر-شناسی'>استعلام لوپ گوهر شناسی  / استعلام,استعلام لوپ گوهر شناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229986/مناقصه-امور-خدمات-شهری-مناطق-هشتگانه'>مناقصه امور خدمات شهری مناطق هشتگانه / مناقصه ، مناقصه امور خدمات شهری مناطق هشتگانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230000/استعلام-داکروسکووپ-با-منبع-نور'>استعلام داکروسکووپ با منبع نور / استعلام,استعلام داکروسکووپ با منبع نور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230018/استعلام-ایزوگام-به-همراه-نصب'>استعلام ایزوگام به همراه نصب  / استعلام, ایزوگام به همراه نصب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230035/مناقصه-سرویس-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات'>مناقصه سرویس، تعمیر و نگهداری تاسیسات / مناقصه عمومی, مناقصه سرویس، تعمیر و نگهداری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230052/فراخوان-نگهداری-راه-ها-و-تعمیرات-ابنیه-و-ساختمان-های-فولاد-سبا'>فراخوان  نگهداری راه ها و تعمیرات ابنیه و ساختمان های فولاد سبا / فراخوان, فراخوان  نگهداری راه ها و تعمیرات ابنیه و ساختمان های فولاد سبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230067/استعلام-دستگاه-مکنده-گرد-و-غبار-مدل-ivac--'>استعلام دستگاه مکنده گرد و غبار مدل ivac ... / استعلام, استعلام دستگاه مکنده گرد و غبار مدل ivac ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230087/مناقصه-عملیات-روشنایی-و-شبکه-برق-پل--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات روشنایی و شبکه برق پل ...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات روشنایی و شبکه برق پل ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230111/استعلام-دستکش-لاتکس'>استعلام دستکش لاتکس / استعلام,استعلام دستکش لاتکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230127/استعلام-مرمت-عمارت-مشیر-دیوان'>استعلام مرمت عمارت مشیر دیوان / استعلام , استعلام مرمت عمارت مشیر دیوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230145/استعلام-برگزاری-دوره-مهارتی'>استعلام برگزاری دوره مهارتی / استعلام,برگزاری دوره مهارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230163/استعلام-حفاظت-و-ساماندهی-اموال-منقول'>استعلام حفاظت و ساماندهی اموال منقول  / استعلام , استعلام حفاظت و ساماندهی اموال منقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230177/استعلام-هود--'>استعلام هود ... / استعلام , استعلام هود ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230193/استعلام-درب-شیشه-ای-اتوماتیک-دو-لنگه'>استعلام درب شیشه ای اتوماتیک دو لنگه  / استعلام,استعلام درب شیشه ای اتوماتیک دو لنگه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230209/مناقصه-40-MT-aluminum-titanium-borom'>مناقصه 40 MT aluminum titanium borom    / مناقصه, مناقصه 40 MT aluminum titanium borom    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230222/مناقصه-10-MT-aluminum-nickel'>مناقصه 10 MT aluminum nickel     / مناقصه, مناقصه 10 MT aluminum nickel     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230241/استعلام-ایستگاه-باران-سنج-خودکار-هواشناسی'>استعلام ایستگاه باران سنج خودکار هواشناسی  / استعلام,استعلام ایستگاه باران سنج خودکار هواشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230261/استعلام-کیس-رایانه-کامل-مدل-mini-itx-cpu-d510--'>استعلام کیس رایانه کامل مدل mini itx cpu d510 ... / استعلام, استعلام کیس رایانه کامل مدل mini itx cpu d510 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230277/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-خودروئی----نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور مربوط به خدمات خودروئی.... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور مربوط به خدمات خودروئی.... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230295/استعلام-لوازم-کامپیوتری--'>استعلام لوازم کامپیوتری ... / استعلام , استعلام لوازم کامپیوتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230312/تجدید-فراخوان--نگهداری-تاسیسات-شهر-جدید-مجلسی-و-ساختمان-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان   نگهداری تاسیسات شهر جدید مجلسی و ساختمان نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی,  فراخوان نگهداری تاسیسات شهر جدید مجلسی و ساختمان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230327/استعلام-تستر-دایاموند-حرارتی'>استعلام تستر دایاموند حرارتی / استعلام,تستر دایاموند حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230346/استعلام-واشر-لاستیکی-رادیاتور-رنو--'>استعلام واشر لاستیکی رادیاتور رنو... / استعلام,واشر لاستیکی رادیاتور رنو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230362/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی  / مناقصه, مناقصه  تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230377/استعلام-تجهیزات-رشته-برق-ساختمان--'>استعلام تجهیزات رشته برق ساختمان... / استعلام,تجهیزات رشته برق ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230394/استعلام-سیستمهای-کامپیوتری---'>استعلام سیستمهای کامپیوتری .... / استعلام, استعلام سیستمهای کامپیوتری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230414/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام , استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230427/استعلام-لوکس-متر-ساده'>استعلام لوکس متر ساده  / استعلام, استعلام لوکس متر ساده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230443/استعلام-گارمین-مدل-متا-نا-650-به-همراه-کلیه-متعلقات'>استعلام گارمین مدل متا نا 650 به همراه کلیه متعلقات  / استعلام,استعلام گارمین مدل متا نا 650 به همراه کلیه متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230457/استعلام-ژالون-مدرج-کشویی-(مختص-توتال-استیشن)'>استعلام ژالون مدرج کشویی (مختص توتال استیشن) / استعلام, ژالون مدرج کشویی (مختص توتال استیشن)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230474/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی / استعلام,استعلام لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230489/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-دیواری'>استعلام  کولر گازی اسپلیت دیواری  / استعلام , استعلام کولر گازی اسپلیت دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230504/استعلام-تامین-و-تجهیز-دوربینهای-ادارات--'>استعلام تامین و تجهیز دوربینهای ادارات... / استعلام, استعلام تامین و تجهیز دوربینهای ادارات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230518/استعلام-پمپ--'>استعلام پمپ ... / استعلام , استعلام پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229906/استعلام-چراغ-راهنمایی'>استعلام چراغ راهنمایی / استعلام,استعلام چراغ راهنمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229921/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-برقی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات یدکی برقی - نوبت دوم  / مناقصه خرید قطعات یدکی برقی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229941/استعلام-دستگاه-سنجش-آلودگی-هوا'>استعلام دستگاه سنجش آلودگی هوا / استعلام,استعلام دستگاه سنجش آلودگی هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229961/آگهی-فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-فاضلاب-شهر--نوبت-دوم'>آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر - نوبت دوم / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار  ، آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229979/استعلام-لامپ--'>استعلام لامپ ... / استعلام , استعلام لامپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229994/استعلام-دستگاه-ریسو'>استعلام دستگاه ریسو  / استعلام , استعلام دستگاه ریسو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230011/مناقصه-احداث-پارک-بانوان-و---'>مناقصه احداث پارک بانوان و .... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث پارک بانوان و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230030/مناقصه-عملیات-زیرسازی-آسفالت-دستی-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات زیرسازی، آسفالت دستی معابر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی  عملیات زیرسازی، آسفالت دستی معابر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230045/استعلام-درخواست-دوربین-عکاسی-پاناسونیک-مدل-لومیکس---'>استعلام درخواست دوربین عکاسی پاناسونیک مدل لومیکس .... / استعلام ,استعلام درخواست دوربین عکاسی پاناسونیک مدل لومیکس ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230061/استعلام-درخواست-خرید-2-دستگاه-کامپیوتر-با-متعلقات-کامل-و-یک-عدد-چاپگر'>استعلام درخواست خرید 2 دستگاه کامپیوتر با متعلقات کامل و یک عدد چاپگر / استعلام,استعلام درخواست خرید 2 دستگاه کامپیوتر با متعلقات کامل و یک عدد چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230078/استعلام-توالت-فرنگی'>استعلام توالت فرنگی  / استعلام,استعلام توالت فرنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230101/مناقصه-انجام-فعالیت-های-سرویس-و-نگهداری-و-اتفاقات-و-عملیات---'>مناقصه انجام فعالیت های سرویس و نگهداری و اتفاقات و عملیات  ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام فعالیت های سرویس و نگهداری و اتفاقات و عملیات  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230121/فراخوان-عملیات-خدمات-تنظیفات-محوطه-حفظ-و-نگهداری-(نوبت-دوم)'>فراخوان عملیات خدمات تنظیفات محوطه- حفظ و نگهداری (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان عملیات خدمات تنظیفات محوطه- حفظ و نگهداری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230135/استعلام-صندلی-مدیریتی'>استعلام صندلی مدیریتی  / استعلام,استعلام صندلی مدیریتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230155/مناقصه-48-MT-al-mn-80-'>مناقصه 48 MT al-mn 80%   / مناقصه, مناقصه 48 MT al-mn 80%  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230171/استعلام-دیزل-ژنراتور-270kva-دیزل-ژنراتور-500kva---'>استعلام دیزل ژنراتور 270kva دیزل ژنراتور 500kva  ... / استعلام, استعلام دیزل ژنراتور 270kva دیزل ژنراتور 500kva  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230185/مناقصه-خرید-فویل-آلومینیومی-رولی-پنیر-برچسب--'>مناقصه خرید فویل آلومینیومی رولی، پنیر، برچسب... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید فویل آلومینیومی رولی، پنیر، برچسب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230202/مناقصه-خرید-کابل-فشار-ضعیف-و-کنترل-و-حفاظت'>مناقصه خرید کابل فشار ضعیف و کنترل و حفاظت / مناقصه، مناقصه خرید کابل فشار ضعیف و کنترل و حفاظت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230217/مناقصه-خرید-و-اجرای-خط-کشی-با-رنگ-سرد-راههای'>مناقصه خرید و اجرای خط کشی با رنگ سرد راههای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و اجرای خط کشی با رنگ سرد راههای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230234/استعلام-خرید-اسپلیت'>استعلام خرید اسپلیت / استعلام,خرید اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230254/استعلام-خرید-رایانه--'>استعلام خرید رایانه... / استعلام, استعلام خرید رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230269/مناقصه-عملیات-جدولگذاری-و-پیاده-روسازی-خیابان---'>مناقصه عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی خیابان .... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی خیابان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230286/استعلام-تجهیزات-روشنایی-اقلام-موردنیاز--'>استعلام  تجهیزات روشنایی اقلام موردنیاز ... / استعلام, استعلام  تجهیزات روشنایی اقلام موردنیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230304/استعلام-فرش-موکت-سردم--سیستم-صوتی-تشک---'>استعلام فرش، موکت، سردم ، سیستم صوتی، تشک . ... / استعلام,استعلام فرش، موکت، سردم ، سیستم صوتی، تشک . ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230321/استعلام-دوربین-عکاسی-کانن'>استعلام دوربین عکاسی کانن / استعلام, دوربین عکاسی کانن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230339/استعلام-CONTROL-valvee-motorized-valve'>استعلام CONTROL valvee. motorized valve / استعلام,استعلام CONTROL valvee. motorized valve</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230356/استعلام-تخت-2-طبقه-فلزی-استاندارد-کف-فنس-فلزی-پروفیل-مصرفی'>استعلام تخت 2 طبقه فلزی استاندارد کف فنس فلزی پروفیل مصرفی  / استعلام,استعلام تخت 2 طبقه فلزی استاندارد کف فنس فلزی پروفیل مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230370/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-روشنایی-معابر'>مناقصه اصلاح و  بهینه سازی شبکه روشنایی معابر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح و  بهینه سازی شبکه روشنایی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230388/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-و-کارت-شبکه-فیبر-نوری--'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه و کارت شبکه فیبر نوری... / استعلام, استعلام سوئیچ دیتا شبکه و کارت شبکه فیبر نوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230403/مناقصه-احداث-شبکه-توزیع-برق-فاز-توسعه'>مناقصه احداث شبکه توزیع برق فاز توسعه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث شبکه توزیع برق فاز توسعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230422/استعلام-صدا-سنج-ساده'>استعلام صدا سنج ساده / استعلام, صدا سنج ساده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230437/استعلام-یخچال-ایستاده-کولر-گازی-پنجره-ای-و--'>استعلام یخچال ایستاده، کولر گازی پنجره ای و... / استعلام, استعلام یخچال ایستاده، کولر گازی پنجره ای و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230452/استعلام-پکیچ-دیواری'>استعلام پکیچ دیواری  / استعلام,استعلام پکیچ دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230466/استعلام-تجهیز-و-تعمیر-ساختمان'>استعلام تجهیز و تعمیر ساختمان / استعلام,تجهیز و تعمیر ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230482/تجديد-اگهی-تامين-نيروی-حراست'>تجديد اگهی تامين نيروی حراست     / تجدید آگهی, تجديد اگهی تامين نيروی حراست    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230497/استعلام-خرید-شش-عدد-تابلو-برق-با-تجهیزات-کامل'>استعلام خرید شش عدد تابلو برق با تجهیزات کامل  / استعلام, خرید شش عدد تابلو برق با تجهیزات کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229908/مناقصه-واگذاری-ارائه-خدمات-رفاهی-مراکز-آموزشی'>مناقصه واگذاری ارائه خدمات رفاهی مراکز آموزشی / مناقصه , مناقصه واگذاری ارائه خدمات رفاهی مراکز آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229924/تجدید-مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-به-متراژ-1400-متر-مربع'>تجدید مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت به متراژ 1400 متر مربع / تجدید مناقصه,تجدید مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت به متراژ 1400 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229943/استعلام-دوچرخه--'>استعلام دوچرخه ... / استعلام , استعلام دوچرخه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229964/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین / استعلام,دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229981/فراخوان-مناقصه-خدمات-نگهبانی-و-حفاظت-و-حراست-از-اراضی--'>فراخوان مناقصه خدمات نگهبانی و حفاظت و حراست از اراضی... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خدمات نگهبانی و حفاظت و حراست از اراضی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229997/فراخوان-مناقصه-خرید-نوار-آبیاری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  خرید نوار آبیاری نوبت دوم  / مناقصه , فراخوان مناقصه خرید نوار آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230014/مناقصه-carbonaceous-backfill-نوبت-دوم'>مناقصه carbonaceous  backfill  نوبت دوم  / مناقصه carbonaceous  backfill  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230032/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا / استعلام,استعلام پایان دهی و تکمیل بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230049/استعلام-تجهیزات-جانبی-اتاق-شبکه'>استعلام تجهیزات جانبی اتاق شبکه / استعلام, تجهیزات جانبی اتاق شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230063/استعلام-رک--تجهیزات-اتاق-شبکه'>استعلام رک - تجهیزات اتاق شبکه  / استعلام, رک - تجهیزات اتاق شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230081/اصلاحیه-مناقصه-خرید-تحویل-اجرا-و-نصب-دیوار-پیش-ساخته-بتنی--'>اصلاحیه مناقصه خرید، تحویل، اجرا و نصب دیوار پیش ساخته بتنی... / آگهی اصلاحیه مناقصه عمومی, اصلاحیه مناقصه خرید، تحویل، اجرا و نصب دیوار پیش ساخته بتنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230105/استعلام-سویچ-سرور-switch'>استعلام سویچ سرور switch / استعلام, استعلام سویچ سرور switch</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230123/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-خط-تغذیه-و-ایستگاههای-نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه و ایستگاههای- نوبت  دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه و ایستگاههای- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230139/استعلام-پردازش-داده-ها-جی-پی-اس--'>استعلام پردازش داده ها جی پی اس ... / استعلام , استعلام پردازش داده ها جی پی اس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230158/استعلام-مواد-غذایی--'>استعلام مواد غذایی... / استعلام, استعلام مواد غذایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230173/مناقصه-خرید-یک-نوع-مخزن-آب-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک نوع مخزن آب آتش نشانی نوبت دوم / مناقصه,مناقصه خرید یک نوع مخزن آب آتش نشانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230189/استعلام-بیمه-آتش-سوزی-ساختمان-و-تاسیسات-ورزشی-کشور'>استعلام بیمه آتش سوزی ساختمان و تاسیسات ورزشی کشور / استعلام, استعلام بیمه آتش سوزی ساختمان و تاسیسات ورزشی کشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230205/استعلام-تجهیزات-رایانه'>استعلام تجهیزات رایانه / استعلام,استعلام تجهیزات رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230219/استعلام-میکسر-و-هواکش'>استعلام میکسر و هواکش / استعلام, میکسر و هواکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230237/استعلام-نبشی-و-ایرانیت'>استعلام نبشی و ایرانیت  / استعلام, نبشی و ایرانیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230257/استعلام-فعالیتهای-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیتهای سایر سازمان های دارای عضو / استعلام,استعلام فعالیتهای سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230273/استعلام-سنگ-اسپراخون-تیشه-ای'>استعلام سنگ اسپراخون تیشه ای / استعلام , استعلام سنگ اسپراخون تیشه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230290/تمدید-مناقصه-انجام-عملیات-توسعه-و-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-های--'>تمدید مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های... / مناقصه عمومی, تمدید مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230306/استعلام-سنگ'>استعلام سنگ / استعلام,سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230324/استعلام-راه-اندازی-و-سرویس-و-آموزش-و-تست-دستگاه-های-پرکین-المر--پروکرتسور-27-و-پرکین-المر'>استعلام راه اندازی و سرویس و آموزش و تست دستگاه های پرکین المر - پروکرتسور 27 و پرکین المر / استعلام,استعلام راه اندازی و سرویس و آموزش و تست دستگاه های پرکین المر - پروکرتسور 27 و پرکین المر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230343/استعلام-ست-بازی-پلی-اتیلن--'>استعلام ست بازی پلی اتیلن ... / استعلام, استعلام ست بازی پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230358/استعلام-ست-قطعات-PLC-DELTA'>استعلام ست قطعات PLC DELTA / استعلام,ست قطعات PLC DELTA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230372/استعلام-آجر--'>استعلام آجر ... / استعلام , استعلام آجر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230391/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230408/استعلام-پرینتر-لیزری-چند-کاره-اچ-پی-همراه-با-گوشی'>استعلام پرینتر لیزری چند کاره اچ پی همراه با گوشی  / استعلام,استعلام پرینتر لیزری چند کاره اچ پی همراه با گوشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230424/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام, استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230439/استعلام-کاشی-مرجان'>استعلام  کاشی مرجان / استعلام, کاشی مرجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230454/استعلام-اکو-ساندر-دستی-(عمق-یاب)'>استعلام اکو ساندر دستی (عمق یاب) / استعلام, استعلام اکو ساندر دستی (عمق یاب)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230470/مناقصه-انجام-ديوارکشی--نما--تاسيسات-زيربنايی'> مناقصه انجام ديوارکشی ، نما ، تاسيسات زيربنايی / مناقصه انجام ديوارکشی ، نما ، تاسيسات زيربنايی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230485/استعلام-اعزام-دانش-آموزان-دختر-و-پسر--'>استعلام اعزام دانش آموزان دختر و پسر ... / استعلام, اعزام دانش آموزان دختر و پسر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230500/استعلام-خرید-تجهیزات-استخر'>استعلام خرید تجهیزات استخر / استعلام,استعلام خرید تجهیزات استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230514/استعلام-توتال-استیشن-نقشه-برداری--'>استعلام توتال استیشن نقشه برداری... / استعلام, استعلام توتال استیشن نقشه برداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230530/استعلام-کیف-اجلاس-02'>استعلام کیف اجلاس 02 / استعلام کیف اجلاس 02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230544/استعلام-هارد--'>استعلام هارد ... / استعلام , استعلام هارد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230558/استعلام-مایع-دستشویی'>استعلام مایع دستشویی / استعلام, مایع دستشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229907/استعلام-لاستیک--'>استعلام لاستیک ... / استعلام, استعلام لاستیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229923/استعلام-کاغذ-A4--A5'>استعلام کاغذ A4 , A5 / استعلام,استعلام کاغذ A4 , A5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229942/استعلام-چلسی-فیلتر-زمرد-سنج'>استعلام چلسی فیلتر زمرد سنج / استعلام,استعلام چلسی فیلتر زمرد سنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229963/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-آسفالت-و-جدول-گذاری-معابر-روستا'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت و جدول گذاری معابر روستا / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت و جدول گذاری معابر روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229980/مناقصه-خرید-300000-متر-کابل-مسی-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید 300000 متر کابل مسی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید 300000 متر کابل مسی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229995/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-نیروی-انسانی-اداره-نگهداری-و-تعمیرات-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی اداره نگهداری و تعمیرات نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی اداره نگهداری و تعمیرات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230013/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-اثر-انگشت-و-تشخیص-چهره'>استعلام دستگاه حضور و غیاب اثر انگشت و تشخیص چهره / استعلام ,دستگاه حضور و غیاب اثر انگشت و تشخیص چهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230031/مناقصه-بازسازی-و-بهسازی-چهار-دستگاه-آسانبر'>مناقصه  بازسازی و بهسازی چهار دستگاه آسانبر  / آگهی مناقصه, مناقصه  بازسازی و بهسازی چهار دستگاه آسانبر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230048/استعلام-خرید-سه-دستگاه-ترانس--'>استعلام خرید سه دستگاه ترانس... / استعلام, استعلام خرید سه دستگاه ترانس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230062/استعلام-تکمیل-میدان-زیرسازی-و-آسفالت-ورودی--'>استعلام تکمیل میدان، زیرسازی و آسفالت ورودی... / استعلام, استعلام تکمیل میدان، زیرسازی و آسفالت ورودی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230080/استعلام-تجهیزات-کامپیوتری--'>استعلام تجهیزات کامپیوتری ... / استعلام , استعلام تجهیزات کامپیوتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230104/تمدید-مناقصه-انجام-عملیات-توسعه-و-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-های--'>تمدید مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های... / آگهی مناقصه عمومی , تمدید مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230122/استعلام-میز-و-صندلی-ناهار-خوری'>استعلام میز و صندلی ناهار خوری  / استعلام ,استعلام میز و صندلی ناهار خوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230138/استعلام-ضد-عفونی'>استعلام ضد عفونی  / استعلام, ضد عفونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230156/استعلام-خرید-کیس'>استعلام خرید کیس  / استعلام,استعلام خرید کیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230172/استعلام-دستگاه-عیب-یاب-خودرو-و--'>استعلام دستگاه عیب یاب خودرو و ... / استعلام, دستگاه عیب یاب خودرو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230187/استعلام-تیغه-درماتوم-برقی'>استعلام تیغه درماتوم برقی / استعلام, تیغه درماتوم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230204/استعلام-مصالح--'>استعلام مصالح ... / استعلام , استعلام مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230218/استعلام-تعمیر-موتور-و-دیفرانسیل-بنز-مایلر'>استعلام تعمیر موتور و دیفرانسیل بنز مایلر  / استعلام,استعلام تعمیر موتور و دیفرانسیل بنز مایلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230235/استعلام-سقف-کاذب-تایل-60-60-با-شاسی-کشی-400-متر-سفید-ایرانی'>استعلام سقف کاذب تایل 60*60 با شاسی کشی 400 متر سفید ایرانی / استعلام, سقف کاذب تایل 60*60 با شاسی کشی 400 متر سفید ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230256/مناقصه-اجرای-خطوط-جمع-آوری-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خطوط جمع آوری فاضلاب  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای خطوط جمع آوری فاضلاب  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230270/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام , استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230288/مناقصه-تامین-خودرو-با-راننده-سیمیان--تامین-خودرو-استیجاری-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودرو با راننده سیمیان ، تامین خودرو استیجاری  نوبت دوم  / آگهی مناقصه های عمومی یک مرحله ای، مناقصه تامین خودرو با راننده سیمیان ، تامین خودرو استیجاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230305/تمدید-مناقصه-تعمیر-سرویس--نگهداری--بازرسی-و--'>تمدید مناقصه تعمیر، سرویس ، نگهداری ، بازرسی و... / تمدید مناقصه، مناقصه تعمیر، سرویس ، نگهداری ، بازرسی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230322/تمدید-مناقصه-خریداری-تعداد-30-ست-مجموعه-آب-بندی-دوزینگ-پمپ-پوم--'>تمدید مناقصه خریداری تعداد 30 ست مجموعه آب بندی دوزینگ پمپ پوم... / تمدید مناقصه, مناقصه خریداری تعداد 30 ست مجموعه آب بندی دوزینگ پمپ پوم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230341/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام,لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230357/استعلام-پمپ-GRUNDFOSS--'>استعلام پمپ GRUNDFOSS ... / استعلام, استعلام پمپ GRUNDFOSS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230371/تجدید-مناقصه-انجام-فعالیتهای-سرویس-و-نگهداری-و-اصلاح-و-بهینه-سازی'>تجدید مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری و اصلاح و بهینه سازی / تجدید مناصه , تجدید مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری و اصلاح و بهینه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230390/استعلام-کد-گذاری--تحلیل-و-تدونین-گزارش-تحلیل-محتوای-رسانه-ها'>استعلام کد گذاری ، تحلیل و تدونین گزارش تحلیل محتوای رسانه ها / استعلام ,استعلام کد گذاری ، تحلیل و تدونین گزارش تحلیل محتوای رسانه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230405/استعلام-چاپگر-سیاه-و-سفید'>استعلام چاپگر سیاه و سفید  / استعلام,استعلام چاپگر سیاه و سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230423/استعلام-پک-آموزشی-ایمنی'>استعلام پک آموزشی ایمنی / استعلام,استعلام پک آموزشی ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230438/استعلام-خرید-10-قلم-ابزار'>استعلام خرید 10 قلم ابزار / استعلام,استعلام خرید 10 قلم ابزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230453/استعلام-دستگاه-شارژ-باتری-خودرو--'>استعلام دستگاه شارژ باتری خودرو ... / استعلام, استعلام دستگاه شارژ باتری خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230468/استعلام-خرید-لوازم-استخر'>استعلام خرید لوازم استخر / استعلام, خرید لوازم استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230484/استعلام-تعمیرات-اساسی-سیستم-روشنایی--'>استعلام تعمیرات اساسی سیستم روشنایی ... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی سیستم روشنایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230498/استعلام-خرید-تخته-روسی-برای-پایگاه-جهانی-تخت-سلیمان'>استعلام خرید تخته روسی برای پایگاه جهانی تخت سلیمان / استعلام, استعلام خرید تخته روسی برای پایگاه جهانی تخت سلیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230513/مناقصه-خرید-مقدار-سیصد-و-بیست-هزار-(320000)-کیلوگرم-سیم-آلومینیوم'>مناقصه خرید مقدار سیصد و بیست هزار (320000) کیلوگرم سیم آلومینیوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید مقدار سیصد و بیست هزار (320000) کیلوگرم سیم آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229904/مناقصه-پمپ-های-گودال-آب-و-نفت-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه پمپ های گودال آب و نفت تجدید نوبت دوم  / تجدید مناقصه ، مناقصه پمپ های گودال آب و نفت تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229919/تجدید-مناقصه-طرح-قرارداد-تامین-و-اجرای-طرح-توسعه----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه طرح قرارداد تامین و اجرای طرح توسعه ... - نوبت دوم  / مناقصه , تجدید مناقصه طرح قرارداد تامین و اجرای طرح توسعه ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229935/استعلام-پک-کامل-دوربین-تحت-شبکه-سویچر-8-پورت---'>استعلام پک کامل دوربین تحت شبکه سویچر 8 پورت  ... / استعلام, استعلام پک کامل دوربین تحت شبکه سویچر 8 پورت  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229957/استعلام-خرید-لوازم-خانگی'>استعلام خرید لوازم خانگی  / استعلام , استعلام خرید لوازم خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229976/مناقصه-امورات-به-فضای-سبز'>مناقصه امورات به فضای سبز  / مناقصه امورات به فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229992/استعلام-تعمیرات-اساسی-اماکن-ورزشی--'>استعلام تعمیرات اساسی اماکن ورزشی ... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی اماکن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230007/مناقه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-خط-تغذیه---نوبت-دوم'>مناقه پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقه پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230027/استعلام-آب-سردکن-برودت'>استعلام آب سردکن برودت / استعلام, استعلام آب سردکن برودت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230043/مناقصه-عملیات-اجرای-معماری-تعدادی-از-ساختمان-های--'>مناقصه عملیات اجرای معماری تعدادی از ساختمان های... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای معماری تعدادی از ساختمان های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230058/مناقصه-زیرسازی-آسفالت-جدول-و-پیاده-رو-سازی'>مناقصه زیرسازی، آسفالت، جدول و پیاده رو سازی / مناقصه ,مناقصه زیرسازی، آسفالت، جدول و پیاده رو سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230075/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری-شهرک-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان اداری شهرک نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , مناقصه احداث ساختمان اداری شهرک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230097/مناقصه-خرید-اقلام-غذایی-و-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی'>مناقصه خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذای دانشجویی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذای دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230119/استعلام-عملیات-اجرائی-مرمت-شبکه-توزیع--'>استعلام عملیات اجرائی مرمت شبکه توزیع... / استعلام,عملیات اجرائی مرمت شبکه توزیع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230133/استعلام-تهیه-درب-اتوماتیک-و-دیگر-خدمات-اجرایی'>استعلام تهیه درب اتوماتیک و دیگر خدمات اجرایی / استعلام,استعلام تهیه درب اتوماتیک و دیگر خدمات اجرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230152/فراخوان-مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور--'>فراخوان مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور ... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230168/مناقصه-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات'>مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات  / مناقصه, مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230183/استعلام-اجرای-برج-نور'>استعلام اجرای برج نور / استعلام,اجرای برج نور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230200/مناقصه-واگذاری-خدمات-رفت-و-روب-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری خدمات رفت و روب و نگهداری فضای سبز / ​آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری خدمات رفت و روب و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230215/استعلام-خرید-آفت-کش-بیولوژیکی-حشرات-و-لوازم-جانبی-آن'>استعلام خرید آفت کش بیولوژیکی حشرات و لوازم جانبی آن / استعلام, خرید آفت کش بیولوژیکی حشرات و لوازم جانبی آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230232/مناقصه-واگذاری-خدمات-تنظیف-آبدارخانه-و-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری خدمات تنظیف، آبدارخانه و فضای سبز / مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات تنظیف، آبدارخانه و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230250/استعلام-دارو'>استعلام دارو / استعلام, دارو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230266/استعلام-قند--'>استعلام قند ... / استعلام, استعلام قند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230283/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-لوازم-تاسیسات'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی لوازم تاسیسات / استعلام, خرید، نصب و راه اندازی لوازم تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230300/استعلام-زیرساخت-گردشگری--'>استعلام زیرساخت گردشگری ... / استعلام, استعلام زیرساخت گردشگری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230319/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230335/مناقصه-احداث-شبکه-توزیع-و-ساخت-و-نصب-انشعاب-پلی-اتیلن-و-فولادی-(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعاب پلی اتیلن و فولادی  (نوبت دوم) / مناقصه،مناقصه احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعاب پلی اتیلن و فولادی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230353/استعلام-شارژ-کپسول'>استعلام شارژ کپسول / استعلام , استعلام شارژ کپسول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230368/استعلام-تیغه-هد-برداشت-کلزا-سیستم-هیدرولیک'>استعلام تیغه هد برداشت کلزا سیستم هیدرولیک  / استعلام, تیغه هد برداشت کلزا سیستم هیدرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230385/استعلام-دستگاه-کپی-شارپ'>استعلام دستگاه کپی شارپ / استعلام, دستگاه فتوکپی شارپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230401/استعلام-تعمیر-صندلی-های-سالن'>استعلام تعمیر صندلی های سالن  / استعلام, تعمیر صندلی های سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230420/مناقصه-احداث-ساختمان-خانه-مشق'>مناقصه  احداث ساختمان خانه مشق  / مناقصه, مناقصه  احداث ساختمان خانه مشق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230433/استعلام-خرید-7-قلم-کالا'>استعلام خرید 7 قلم کالا / استتعلام,استعلام خرید 7 قلم کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230449/استعلام-سیستم-صوتی---ایران-کد-مشابه--'>استعلام سیستم صوتی ... ایران کد مشابه ... / استعلام, استعلام سیستم صوتی ... ایران کد مشابه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230464/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون / استعلام,استعلام تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230480/استعلام-تجهیزات-رشته-برق-ساختمان-و--'>استعلام تجهیزات رشته برق ساختمان و... / استعلام,تجهیزات رشته برق ساختمان و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230495/استعلام-تعمیرات-اماکن-ورزشی'>استعلام  تعمیرات اماکن ورزشی / استعلام, تعمیرات اماکن ورزشی. ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230509/استعلام-تجهیزات-رشته-برق-ساختمان-و-الکتروتکنیک'>استعلام تجهیزات رشته برق ساختمان و الکتروتکنیک / استعلام ,استعلام تجهیزات رشته برق ساختمان و الکتروتکنیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230524/استعلام-کیس-رایانه-و--'>استعلام کیس رایانه و... / استعلام,کیس رایانه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230539/استعلام-تعمیرات-ساختمان-داخلی-اداره-پست'>استعلام تعمیرات ساختمان داخلی اداره پست  / استعلام, تعمیرات ساختمان داخلی اداره پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229897/تجدید-مناقصه-تهیه-بارگیری-حمل-و-باراندازی-لوله-های-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی لوله های پلی اتیلن - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی لوله های پلی اتیلن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229913/مناقصه-اجاره-ماشین-آلات-سنگین--نوبت-دوم'>مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229930/فراخوان-مناقصه-رفع-اتفاقات-آب-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-آبرسانی--تجدید'>فراخوان مناقصه رفع اتفاقات آب، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبرسانی... تجدید / تجدید فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه رفع اتفاقات آب، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبرسانی... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229950/مناقصه-خرید-کنتور-تکفاز-الکترونیکی--'>مناقصه خرید کنتور تکفاز الکترونیکی ... / مناقصه, مناقصه خرید کنتور تکفاز الکترونیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229969/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229987/مناقصه-ساخت--نصب-نگهداری-و-بهره-برداری-از-14-دستگاه-پل-عابر-پیاده-(نوبت-دوم)'>مناقصه ساخت ، نصب، نگهداری و بهره برداری از 14 دستگاه پل عابر پیاده (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت ، نصب، نگهداری و بهره برداری از 14 دستگاه پل عابر پیاده (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230002/استعلام-دوچرخه--'>استعلام دوچرخه ... / استعلام , استعلام دوچرخه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230019/استعلام-تهیه-پلان-مدیریت'>استعلام تهیه پلان مدیریت / استعلام,استعلام تهیه پلان مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230037/مناقصه-عمومی-عملیات-لوله-کشی-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی عملیات لوله کشی سطح شهر -نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی عملیات لوله کشی سطح شهر -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230053/استعلام-سرنگ--'>استعلام سرنگ ... / استعلام , استعلام سرنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230068/تجدید-مناقصه-تهیه-نصب-و-جمع-آوری-گاردریل-های-آسیب-دیده-راه-های-غرب-و-شرق'>تجدید مناقصه تهیه، نصب و جمع آوری گاردریل های آسیب دیده راه های غرب و شرق / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تهیه، نصب و جمع آوری گاردریل های آسیب دیده راه های غرب و شرق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230088/مناقصه-تعمیر-و-مرمت-ساختمانی-و-تاسیساتی-پاسگاه-های-پلیس-راه-و--'>مناقصه تعمیر و مرمت ساختمانی و تاسیساتی پاسگاه های پلیس راه و... / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و مرمت ساختمانی و تاسیساتی پاسگاه های پلیس راه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230113/تجدید-فراخوان-مناقصه-حفر-چهار-حلقه-چاه-عمیق---ـ-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه حفر چهار حلقه چاه عمیق ...  ـ نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی ، تجدید فراخوان مناقصه حفر چهار حلقه چاه عمیق ...  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230129/استعلام-عملیات-زیرسازی-جاده--'>استعلام عملیات زیرسازی جاده ... / استعلام, استعلام عملیات زیرسازی جاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230146/مناقصه-سیستم-اتوماسیون'>مناقصه سیستم اتوماسیون  / مناقصه, مناقصه سیستم اتوماسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230164/استعلام-حمل-آب-شرب-عشایر'>استعلام حمل آب شرب عشایر / استعلام,استعلام حمل آب شرب عشایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230178/مناقصه-اجرای-پروژه-آسفالت-معابر-ـ-چاپ-دوم'>مناقصه  اجرای پروژه آسفالت معابر ـ چاپ دوم / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای پروژه آسفالت معابر ـ چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230196/استعلام-خرید-کیس'>استعلام خرید کیس / استعلام, خرید کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230210/مناقصه-تعمیرات-و-کف-کشی-نهرمعابر-سطح-شهر'>مناقصه تعمیرات و کف کشی نهرمعابر سطح شهر  / مناقصه تعمیرات و کف کشی نهرمعابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230225/استعلام-سم--'>استعلام سم ... / استعلام, استعلام سم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230245/مناقصه-پروژه-انجام-امور-خدمات-گازبانی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه انجام امور خدمات گازبانی- نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه پروژه انجام امور خدمات گازبانی- نوبت ذوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230262/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-جنوبی-فاضلاب-شهر'>مناقصه اجرای خط انتقال جنوبی فاضلاب شهر / مناقصه , مناقصه اجرای خط انتقال جنوبی فاضلاب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230278/استعلام-تهیه-اقلام-فرهنگی-عملیات-عکسبرداری-و-چاپ'>استعلام تهیه اقلام فرهنگی عملیات عکسبرداری و چاپ / استعلام تهیه اقلام فرهنگی عملیات عکسبرداری و چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230296/استعلام-تجهیزات-رشته-برق-ساختمان-و-الکترونیک-صنعتی--'>استعلام تجهیزات رشته برق ساختمان و الکترونیک صنعتی .. / استعلام, تجهیزات رشته برق ساختمان و الکترونیک صنعتی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230313/تمدید-مناقصه-انواع-اقلام-یدکی-زیمنس'>تمدید مناقصه انواع اقلام یدکی زیمنس / تمدید مناقصه, مناقصه انواع اقلام یدکی زیمنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230328/مناقصه-انواع-خاموش-کننده-نوبت-دوم'>مناقصه انواع خاموش کننده  نوبت دوم  / آگهی اریابی کیفی مناقصه گران مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه انواع خاموش کننده  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230348/تجدید-استعلام-انجام-خدمات-تعمیر-اسقاط-و-بازسازی-تابلوهای-مستعمل'>تجدید استعلام انجام خدمات تعمیر، اسقاط و بازسازی تابلوهای مستعمل / تجدید استعلام, تجدید استعلام انجام خدمات تعمیر، اسقاط و بازسازی تابلوهای مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230363/اصلاحیه-مناقصه-پژوژه-طرح-مطالعاتی-مسیل'>اصلاحیه مناقصه پژوژه طرح مطالعاتی مسیل  / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی , اصلاحیه مناقصه پژوژه طرح مطالعاتی مسیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230379/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-نظافت'>استعلام فعالیت های مربوط به نظافت / استعلام, استعلام فعالیت های مربوط به نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230395/استعلام-10-عدد-صندلی-اداری-کارشناسی--'>استعلام 10 عدد صندلی اداری کارشناسی... / استعلام,10 عدد صندلی اداری کارشناسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230415/استعلام-کیف-حمل-واکسن-و-نگهدارنده-دما--'>استعلام کیف حمل واکسن و نگهدارنده دما... / استعلام,کیف حمل واکسن و نگهدارنده دما...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230428/استعلام-چرخ-سفال-گری--'>استعلام چرخ سفال گری ... / استعلام , استعلام چرخ سفال گری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230444/استعلام-کلاه-نقاب-دار-و-شال-دار-آبی-رنگ--'>استعلام کلاه نقاب دار و شال دار آبی رنگ... / استعلام,کلاه نقاب دار و شال دار آبی رنگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230459/استعلام-تابلو-برق--'>استعلام تابلو برق... / استعلام,تابلو برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230553/استعلام-اصلاح-856-متر-شبکه-فشار-ضعیف-هوایی--'>استعلام اصلاح 856 متر شبکه فشار ضعیف هوایی ... / استعلام,  استعلام اصلاح 856 متر شبکه فشار ضعیف هوایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230567/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230581/استعلام-قلم-سختی'>استعلام قلم سختی  / استعلام , استعلام قلم سختی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230595/مناقصه-فراخوان-‏‏‏‏‏‏نصب-تست-و-راه-اندازی-تجهیزات-سیگنالینگ-فاز-3'>مناقصه فراخوان ‏‏‏‏‏‏نصب، تست و راه اندازی تجهیزات سیگنالینگ فاز 3 / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه فراخوان ‏‏‏‏‏‏نصب، تست و راه اندازی تجهیزات سیگنالینگ فاز 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230608/استعلام-1-کاغذ--a4-تعداد-200-کارتن'>استعلام 1- کاغذ   a4  تعداد  200 کارتن / استعلام ,استعلام 1- کاغذ   a4  تعداد  200 کارتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230622/فراخوان-دستگاه-MFL'>فراخوان دستگاه MFL / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان دستگاه MFL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230636/استعلام-احداث-بنا--'>استعلام احداث بنا... / استعلام, استعلام احداث بنا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230649/فراخوان-حفر-یک-چاه-آهکی-به-متراژ-350-متر'>فراخوان حفر یک چاه آهکی به متراژ 350 متر / آگهی فراخوان , فراخوان حفر یک چاه آهکی به متراژ 350 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230662/استعلام-بارکدخوان-بی-سیم-تعداد-10-عدد'>استعلام بارکدخوان بی سیم تعداد 10 عدد / استعلام بارکدخوان بی سیم تعداد 10 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229927/مزایده-ششدانگ-ساختمان-5-طبقه-مسکونی-مساحت-240-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان 5 طبقه مسکونی مساحت 240 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان 5 طبقه مسکونی مساحت 240 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229953/آگهی-فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-فاضلاب-شهر--نوبت-دوم'>آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر - نوبت دوم  / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار ، آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229996/مزایده-ملک-مسکونی-به-شماره-7954-فرعی-از-155-اصلی'>مزایده ملک مسکونی به شماره 7954 فرعی از 155 اصلی / مزایده ,مزایده ملک مسکونی به شماره 7954 فرعی از 155 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230036/مزایده-ششدانگ-زمین-محوطه-مشتمل-بر-درختان-مرکبات'>مزایده ششدانگ زمین محوطه مشتمل بر درختان مرکبات / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین محوطه مشتمل بر درختان مرکبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230079/مزایده-فروش-دو-تخته-فرش-دستباف'>مزایده فروش دو تخته فرش دستباف / مزایده , مزایده دو تخته فرش دستباف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230103/مزایده-فروش-شش-عدد-سرویس-12-نفره-چینی'>مزایده فروش شش عدد سرویس 12 نفره چینی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش شش عدد سرویس 12 نفره چینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230141/مزایده-پلاک-ثبتی-1553-فرعی-از-یک-اصلی-بخش-هشت'>مزایده پلاک ثبتی 1553 فرعی از یک اصلی بخش هشت / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1553 فرعی از یک اصلی بخش هشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230188/مزایده-دستگاه-پرس-ضربه-ای--'>مزایده دستگاه پرس ضربه ای... / مزایده, مزایده دستگاه پرس ضربه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230236/مزایده-فروش-ساختمان-کشتارگاه-فعلی-مساحت-380-2متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ساختمان کشتارگاه فعلی مساحت 380.2متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ساختمان کشتارگاه فعلی مساحت 380.2متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230272/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-روآ--'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری روآ... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری روآ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230311/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-280-24متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 280.24متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 280.24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230352/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-نود-هزار-متر'>مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ زمین مزروعی مساحت نود هزار متر / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ زمین مزروعی مساحت نود هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230397/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-495-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 495 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 495 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230445/مزایده-ملک-مساحت-صد-متر'>مزایده ملک مساحت صد متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230511/مزایده-فروش-سه-بلوک-از-ساختمان-های-شماره-4-3-2-و-محل-تعاونی'>مزایده فروش سه بلوک از ساختمان های شماره 4-3-2 و محل تعاونی / مزایده ,مزایده فروش سه بلوک از ساختمان های شماره 4-3-2 و محل تعاونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230585/مزایده-اجاره-مجموعه-استخر-و-کافی-شاپ-باشگاه'>مزایده اجاره مجموعه استخر و کافی شاپ باشگاه / آگهی مزایده، مزایده اجاره مجموعه استخر و کافی شاپ باشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230677/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-124-متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 124 متر  / مزایده ساختمان مسکونی عرصه 124 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230678/استعلام-تعمیرات-اساسی--سرویس-و-راه-اندازه-سه-دستگاه-چیلر'>استعلام تعمیرات اساسی ، سرویس و راه اندازه سه دستگاه چیلر / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی ، سرویس و راه اندازه سه دستگاه چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230696/استعلام-هیپو-کلرید-کلسیم'>استعلام هیپو کلرید کلسیم / استعلام , استعلام هیپو کلرید کلسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230711/مناقصه-فراخوان-دو-قلم-کالای-فوق'>مناقصه فراخوان دو قلم کالای فوق  / مناقصه فراخوان دو قلم کالای فوق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230725/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-پارک'>مناقصه  عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک / مناقصه , مناقصه  عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230726/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-اعیانی-94-5متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت اعیانی 94.5متر  / مزایده پلاک ثبتی مساحت اعیانی 94.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230741/اولین-کنگره-آسیایی-هیپنوتیزم-97-4-28'>اولین کنگره آسیایی هیپنوتیزم 97.4.28 / اولین کنگره آسیایی هیپنوتیزم 97.4.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230756/استعلام-مبل-تک-نفره-و-دو-نفره'>استعلام مبل تک نفره و دو نفره  / استعلام, استعلام مبل تک نفره و دو نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230770/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230785/استعلام-لباس-عملیاتی-با-پارچه-مرغوب-سبز-رنگ--'>استعلام لباس عملیاتی با پارچه مرغوب سبز رنگ... / استعلام,لباس عملیاتی با پارچه مرغوب سبز رنگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230790/مزایده-مغازه-سرقفلی-عرصه-1040متر'>مزایده مغازه سرقفلی عرصه 1040متر  / مزایده مغازه سرقفلی عرصه 1040متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230566/استعلام-اسکنر-کانن-مدل-220'>استعلام اسکنر کانن مدل 220  / استعلام,استعلام اسکنر کانن مدل 220 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230580/استعلام-دستگاه-چهارکاره-سامسونگ--'>استعلام دستگاه چهارکاره سامسونگ... / استعلام,دستگاه چهارکاره سامسونگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230594/استعلام-لاستیک-پیکاپ-15-در-215'>استعلام لاستیک پیکاپ 15 در 215 / استعلام,لاستیک پیکاپ 15 در 215</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230607/استعلام-لاستیک-کاپرا-235-در-R16-70'>استعلام لاستیک کاپرا 235 در R16 70  / استعلام,استعلام لاستیک کاپرا 235 در R16 70 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230620/استعلام-خرید-یک-دستگاه-ذخیره-ساز-شبکه-san-storage--'>استعلام خرید یک دستگاه ذخیره ساز شبکه san storage ... / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه ذخیره ساز شبکه san storage ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230635/استعلام-سیستم-مطالعات-فلوئید-اینکوژن-موتوریزه--'>استعلام سیستم مطالعات فلوئید اینکوژن موتوریزه ... / استعلام, استعلام سیستم مطالعات فلوئید اینکوژن موتوریزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230648/فراخوان-مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-دستگاه-های-مکانیک-و---'>فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیرات دستگاه های مکانیک و .... / فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیرات دستگاه های مکانیک و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230661/استعلام-هود-ازمایشگاهی'>استعلام هود ازمایشگاهی / استعلام , استعلام هود ازمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229922/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مساحت-86-16متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 86.16متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 86.16متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229952/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-90-50متر-قطعه-27-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 90.50متر قطعه 27 تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 90.50متر قطعه 27 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229989/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-220متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 220متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 220متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230029/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-اعیانی-احداثی-بخش-22-گیلان'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر اعیانی احداثی بخش 22 گیلان  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر اعیانی احداثی بخش 22 گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230077/مزایده-تعداد-31-دستگاه-خودرو--تعداد-18-دستگاه-موتور-سیکلت--'>مزایده تعداد 31 دستگاه خودرو ، تعداد 18 دستگاه موتور سیکلت ... / آگهی مزایده, مزایده تعداد 31 دستگاه خودرو ، تعداد 18 دستگاه موتور سیکلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230102/مزایده-ششدانگ-اعیان-تجاری-مساحت-190-69متر'>مزایده ششدانگ اعیان تجاری مساحت 190.69متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان تجاری مساحت 190.69متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230140/مزایده-فروش-خودرو-ارس'>مزایده فروش خودرو ارس  / مزایده , مزایده فروش خودرو ارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230186/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-39-4متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 39.4متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 39.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230231/تجدید-مزایده-اجاره-پارکینگ-های-عمومی-بافت-فرسوده'>تجدید مزایده اجاره پارکینگ های عمومی بافت فرسوده  / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره پارکینگ های عمومی بافت فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230271/مزایده-سواری-پژو-405'>مزایده سواری پژو 405 / اگهی مزایده , مزایده سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230310/تجدید-مزایده-واگذاری-استیجاری-اماکن-تجاری-و-خدماتی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری استیجاری اماکن تجاری و خدماتی نوبت دوم  / تجدید مزایده , مزایده واگذاری استیجاری اماکن تجاری و خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230347/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-448-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 448 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 448 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230396/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید-مدل-1390'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید مدل 1390 / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید مدل 1390</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230440/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-عرصه-224-متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 224 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 224 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230503/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-371-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 371 متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 371 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230577/مزایده-پلاک-ثبتی-164-2325-بخش-4-شیراز'>مزایده پلاک ثبتی 164/2325 بخش 4 شیراز  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 164/2325 بخش 4 شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230673/مزایده-بوفه-دانشجویی'> مزایده بوفه دانشجویی  / آگهی مزایده,  مزایده بوفه دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230676/مناقصه-عمومی-رنگ-آمیزی-مخازن'>مناقصه عمومی رنگ آمیزی مخازن / مناقصه , مناقصه عمومی رنگ آمیزی مخازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230695/استعلام-تکمیل-خانه-عالم-روستا--'>استعلام تکمیل خانه عالم روستا... / استعلام, استعلام تکمیل خانه عالم روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230710/استعلام-ریتینر-مارک-DAYTON'>استعلام ریتینر مارک DAYTON / استعلام , استعلام ریتینر مارک DAYTON</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230717/مزایده-پلاک-ثبتی-2079-46-زمین-تجاری'>مزایده پلاک ثبتی 2079/46 زمین تجاری  / مزایده پلاک ثبتی 2079/46 زمین تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230724/استعلام-حفر-چاه'>استعلام حفر چاه  / استعلام, حفر چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230740/استعلام-سیمان-تیپ-2'>استعلام سیمان تیپ 2 / استعلام,سیمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230755/استعلام-تیوبهای-آکومولاتور-با-برند-HYDAC-وارداتی-اورجینال-و--'>استعلام تیوبهای آکومولاتور با برند HYDAC وارداتی اورجینال و ... / استعلام, استعلام تیوبهای آکومولاتور با برند HYDAC وارداتی اورجینال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230769/استعلام-عملیات-اجرایی-احداث-سیستم-تصفیه-فیزیکی--'>استعلام عملیات اجرایی احداث سیستم تصفیه فیزیکی ... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی احداث سیستم تصفیه فیزیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230779/مزایده-املاک-تملیکی-مسکونی'>مزایده املاک تملیکی مسکونی  / مزایده,مزایده املاک تملیکی مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230784/استعلام-خرید-یک-عدد-تبلت-ipad'>استعلام خرید یک عدد تبلت ipad / استعلام, استعلام خرید یک عدد تبلت ipad</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230799/استعلام-لوبیا-چیتی-فله'>استعلام لوبیا چیتی فله  / استعلام , استعلام لوبیا چیتی فله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230815/استعلام-چراغ-مطالعه'>استعلام چراغ مطالعه / استعلام, چراغ مطالعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230827/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-دویست-متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه دویست متر  / مزایده ساختمان مسکونی عرصه دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230833/استعلام-ژنراتور-اتوماتیک--سامانه-ستاد'>استعلام ژنراتور اتوماتیک , سامانه ستاد / استعلام, استعلام ژنراتور اتوماتیک  , سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230442/دعوتنامه-عمليات-احداث-ايستگاه-پمپاژ'>دعوتنامه عمليات احداث ايستگاه پمپاژ / دعوتنامه عمليات احداث ايستگاه پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230456/استعلام-گازوئیل'>استعلام گازوئیل / استعلام,گازوئیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230472/استعلام-خرید-ویدئو-پروژکتور--'>استعلام خرید ویدئو پروژکتور... / استعلام, استعلام خرید ویدئو پروژکتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230488/استعلام-خرید-تجهیزات-برقی--'>استعلام خرید تجهیزات برقی... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230502/استعلام-دستگاه-UTM--'>استعلام دستگاه UTM ... / استعلام , استعلام دستگاه UTM ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230517/استعلام-خرید-سوییچ-دیتا-شبکه'>استعلام خرید سوییچ دیتا شبکه  / استعلام,استعلام خرید سوییچ دیتا شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230532/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-دو-تکه-سرمایشی-و--'>استعلام کولر گازی اسپیلت دو تکه سرمایشی و ... / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت دو تکه سرمایشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230547/استعلام-تعمیر-و-تکمیل-و-محوطه-سازی-بقعه-متبرکه'>استعلام تعمیر و تکمیل و محوطه سازی بقعه متبرکه / استعلام, تعمیر و تکمیل و محوطه سازی بقعه متبرکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230561/استعلام-خرید-50-تن-منیزیوم-گرانوله'>استعلام خرید 50 تن منیزیوم گرانوله  / استعلام ، استعلام خرید 50 تن منیزیوم گرانوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230574/استعلام-مایع-سفید-کننده'>استعلام مایع سفید کننده  / استعلام, مایع سفید کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230588/استعلام--اقلام-آسانسور'>استعلام   اقلام آسانسور / استعلام, استعلام   اقلام آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230602/استعلام-لاستیک--'>استعلام لاستیک ... / استعلام , استعلام لاستیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230615/استعلام-ایفون-تصویری-الکترونیک'>استعلام ایفون تصویری الکترونیک / استعلام , استعلام ایفون تصویری الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230629/مناقصه-PARTS-FOR-SOLAR-GAS-TURBINE-TYPE-GSC--1200'>مناقصه PARTS FOR "SOLAR" GAS TURBINE TYPE GSC - 1200  / مناقصه ,مناقصه PARTS FOR "SOLAR" GAS TURBINE TYPE GSC - 1200 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230642/استعلام-عایق-رپینگ-لوله'>استعلام عایق رپینگ لوله  / استعلام ، استعلام عایق رپینگ لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230655/استعلام-تهیه-کمپرسور-اسکروو-برج-خنک-کننده-آبی'>استعلام تهیه کمپرسور اسکروو برج خنک کننده آبی  / استعلام, تهیه کمپرسور اسکروو برج خنک کننده آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229900/مزایده-ششدانگ-پلاک-1404-6-اصلی-بخش-4-شهمیرزاد'>مزایده ششدانگ پلاک 1404/6 اصلی بخش 4 شهمیرزاد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1404/6 اصلی بخش 4 شهمیرزاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229939/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-147-5متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 147.5متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 147.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229971/مزایده-ساختمان-قولنامه-ای-مساحت-صد-و-ده-متر-نوبت-اول'>مزایده ساختمان قولنامه ای مساحت صد و ده متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده ساختمان قولنامه ای مساحت صد و ده متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230016/مزایده-عرصه-زمین-بایر-مساحت-105-متر-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده عرصه زمین بایر مساحت 105 متر تجدید نوبت دوم / مزایده ,مزایده عرصه زمین بایر مساحت 105 متر تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230060/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-300-متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 300 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 300 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230094/مزایده-لیفتراک-سپاهان'>مزایده لیفتراک سپاهان  / مزایده , مزایده لیفتراک سپاهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230116/مزایده-استانی-فروش-قسمتی-از-املاک-مازاد-نقد-اقساط'> مزایده استانی فروش قسمتی از املاک مازاد نقد اقساط  / مزایده, مزایده استانی فروش قسمتی از املاک مازاد نقد اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230159/مزایده-واگذاری-کارخانه-آسفالت'>مزایده واگذاری کارخانه آسفالت  / مزایده, مزایده واگذاری کارخانه آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230213/مزایده-ششدانگ-مغازه-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ مغازه قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230251/مزایده-مغازه-مساحت-5-512متر'>مزایده مغازه مساحت 5.512متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت 5.512متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230291/مزایده-تعداد-2200-عدد-زانوی-نیوماتیکی'>مزایده تعداد 2200 عدد زانوی نیوماتیکی / مزایده,مزایده تعداد 2200 عدد زانوی نیوماتیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230334/مزایده-4-سهم-مشاع-از-16-سهم-باغ-نوبت-اول'>مزایده 4 سهم مشاع از 16 سهم باغ نوبت اول / مزایده,مزایده 4 سهم مشاع از 16 سهم باغ نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230378/مزایده-فروش-تعداد-شش-قطعه-زمین'>مزایده فروش تعداد شش قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش تعداد شش قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230412/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-صد-و-بیست-متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت صد و بیست متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت صد و بیست متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230479/مزایده-ششدانگ-ملک-شماره-یازده-فرعی'>مزایده ششدانگ ملک شماره یازده فرعی / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک شماره یازده فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230541/مزایده-پلاک-ثبت-شده-هفت-فرعی-بخش-سه-یزد-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبت شده هفت فرعی بخش سه یزد نوبت دوم  / مزایده ,مزایده پلاک ثبت شده هفت فرعی بخش سه یزد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230633/مزایده-آپارتمان-مسکونی-اعیانی-صد-و-ده-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی اعیانی صد و ده متر  / مزایده آپارتمان مسکونی اعیانی صد و ده متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230670/فراخوان-CELLS-NICKEL-CADMIUM-ALKALINE--'>فراخوان CELLS. NICKEL- CADMIUM- ALKALINE... /  مناقصه عمومی, فراخوان CELLS. NICKEL- CADMIUM- ALKALINE...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230686/استعلام-تست-و-سرویس-و-تعویض-باتری--'>استعلام تست و سرویس و تعویض باتری ... / استعلام, استعلام تست و سرویس و تعویض باتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230692/مزایده-کامیون-کمپرسی'>مزایده کامیون کمپرسی  / مزایده,مزایده کامیون کمپرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230703/استعلام-روغن-موتور-iso-68'>استعلام روغن موتور iso 68 / استعلام ، استعلام روغن موتور iso 68</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230719/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی--'>تجدید مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی ... / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230734/استعلام-محافظ-برق--'>استعلام محافظ برق ... / استعلام, استعلام محافظ برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230537/استعلام-پرینتر-رنگی-لیزری-HP'>استعلام پرینتر رنگی لیزری HP  / استعلام, پرینتر رنگی لیزری HP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230551/استعلام-خرید-2600-جفت-نیم-پوتین-ایمنی-زیره-pu'>استعلام خرید 2600 جفت نیم پوتین ایمنی زیره pu / استعلام, استعلام خرید 2600 جفت نیم پوتین ایمنی زیره pu</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230565/استعلام-اکسیژن-در-بالانس-ازت'>استعلام اکسیژن در بالانس ازت / استعلام, استعلام اکسیژن در بالانس ازت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230579/فراخوان-مناقصه-اجرای-شبکه-بغذیه-و-توزیع-و-ایستگاه-های-تقلیل-فشار-و-کاتدیک'>فراخوان مناقصه اجرای شبکه بغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار و کاتدیک  / فراخوان مناقصه اجرای شبکه بغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار و کاتدیک  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230593/مناقصه-LIGHTING-COMPONENT-و--'>مناقصه LIGHTING COMPONENT و ... / آگهی مناقصه, مناقصه LIGHTING COMPONENT و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230606/مناقصه-تامین-خدمات-پمپاژ-و-انتقال-آب-غیر-شرب'>مناقصه تامین خدمات پمپاژ و انتقال آب غیر شرب   / آگهی مناقصه, مناقصه تامین خدمات پمپاژ و انتقال آب غیر شرب  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230619/آگهی-فراخوان-قرارداد-تامین-منابع-مالی-اجرا-و-بهره-برداری-پروژه-توسعه-بیمارستان'>آگهی فراخوان قرارداد تامین منابع مالی، اجرا و بهره برداری پروژه توسعه بیمارستان / آگهی ارزیابی کیفی, آگهی فراخوان قرارداد تامین منابع مالی، اجرا و بهره برداری پروژه توسعه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230634/استعلام-کاور-جسد-برای-پزشکی-قانونی'>استعلام کاور جسد برای پزشکی قانونی / استعلام, استعلام کاور جسد برای پزشکی قانونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230647/استعلام-ایمن-سازی-اضطراری-نقاط-پرتصادف--'>استعلام ایمن سازی اضطراری نقاط پرتصادف ... / استعلام, استعلام ایمن سازی اضطراری نقاط پرتصادف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230660/استعلام-خرید-2-عدد-سرور-رایانه--'>استعلام خرید 2 عدد سرور رایانه... / استعلام,خرید 2 عدد سرور رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229917/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-257-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 257 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 257 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229951/مزایده-یک-واحد-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-4543-فرعی-از-دو-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد مسکونی به پلاک ثبتی 4543 فرعی از دو اصلی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده یک واحد مسکونی به پلاک ثبتی 4543 فرعی از دو اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229984/مزایده-یک-قطعه-پلاک-ثبتی-بخش-نه-حوزه-ثبتی-شهرستان-نکا'>مزایده یک قطعه پلاک ثبتی بخش نه حوزه ثبتی شهرستان نکا  / مزایده ,مزایده یک قطعه پلاک ثبتی بخش نه حوزه ثبتی شهرستان نکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230026/مزایده-حق-بهره-برداری-از-پارکینگ'>مزایده حق بهره برداری از پارکینگ / آگهی مزایده, مزایده حق بهره برداری از پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230072/مزایده-سمند'>مزایده سمند  / مزایده , مزایده سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230099/مزایده-مبل'>مزایده مبل  / اگهی مزایده , مزایده مبل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230137/مزایده-یکباب-ساختمان-دو-طبقه-عرصه-88-متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب ساختمان دو طبقه عرصه 88 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان دو طبقه عرصه 88 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230179/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-278-56متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 278.56متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 278.56متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230230/مزایده-فروش-موزائیک-و--'>مزایده فروش  موزائیک و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش  موزائیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230267/مزایده-کارگاه-چوب-بری'>مزایده کارگاه چوب بری / مزایده,مزایده کارگاه چوب بری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230307/مزایده-مقدار-713-مترمربع-سنگ-مرمریت'>مزایده مقدار 713 مترمربع سنگ مرمریت / مزایده,مزایده مقدار 713 مترمربع سنگ مرمریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230342/مزایده-یک-دستگاه-با-نام-کاربری-فینی-فلکس--'>مزایده یک دستگاه با نام کاربری فینی فلکس.... / مزایده, مزایده یک دستگاه با نام کاربری فینی فلکس....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230389/مزایده-یک-واحد-ساختمانی-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک واحد ساختمانی مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک واحد ساختمانی مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230435/اصلاحیه-مزایده-فروش-لاستیک-فرسوده'>اصلاحیه مزایده فروش لاستیک فرسوده / اصلاحیه , اصلاحیه مزایده فروش لاستیک فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230499/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-226-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 226 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 226 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230571/مزایده-یکباب-دکان-و-مقداری-زمین-مزروعی'>مزایده یکباب دکان و مقداری زمین مزروعی / مزایده ,مزایده یکباب دکان و مقداری زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230667/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-192-40متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 192.40متر  / مزایده ساختمان مسکونی عرصه 192.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230675/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-پارک'>مناقصه  عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک / مناقصه , مناقصه  عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230694/تجدید-مناقصه-اصلاح-شبکه-برق(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه اصلاح شبکه برق(نوبت دوم) / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه اصلاح شبکه برق (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230709/استعلام-میکروسکوپ-پولاریزان-عبوری-و-انعکاسی-مدل-e200-نیکون'>استعلام میکروسکوپ پولاریزان عبوری و انعکاسی مدل e200 نیکون / استعلام, استعلام میکروسکوپ پولاریزان عبوری و انعکاسی مدل e200 نیکون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230715/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-غرف-آبغوره-گیری'>مزایده واگذاری بهره برداری از غرف آبغوره گیری / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بهره برداری از غرف آبغوره گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230723/استعلام-بازسازی-کف-دیوارها-سقف--'>استعلام بازسازی کف، دیوارها، سقف... / استعلام،استعلام بازسازی کف، دیوارها، سقف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230739/استعلام-تهیه-مصالح-کوهی-جهت-تولید-آسفالت--'>استعلام تهیه مصالح کوهی جهت تولید آسفالت... / استعلام,تهیه مصالح کوهی جهت تولید آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230754/استعلام-نظارت-بر-لایروبی-و-مرمت-قنوات--'>استعلام نظارت بر لایروبی و مرمت قنوات... / استعلام, استعلام نظارت بر لایروبی و مرمت قنوات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230768/استعلام-لوازم-التحریر--'>استعلام لوازم التحریر... / استعلام,استعلام لوازم التحریر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230776/مزایده-زمین-و-سوله-کاربری-صنعتی-عرصه-1035متر'>مزایده زمین و سوله کاربری صنعتی عرصه 1035متر  / مزایده زمین و سوله کاربری صنعتی عرصه 1035متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230592/استعلام-رینگ-و-اورینگ'>استعلام رینگ و اورینگ / استعلام, استعلام رینگ و اورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230605/مناقصه-تهبه-و-تولید-و-احداث-و-بهره-برداری-از-مجتمع-گردشگری'>مناقصه تهبه و تولید و احداث و بهره برداری از مجتمع گردشگری  / مناقصه تهیه و تولید و احداث و بهره برداری از مجتمع گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230618/استعلام-خمیر-الماسه'>استعلام خمیر الماسه  / استعلام,استعلام خمیر الماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230632/مناقصه-پروژه-تکمیل-ساختمان-نیمه-تمام-سالن-آمفی-تئاتر-و---ـ'>مناقصه  پروژه تکمیل ساختمان نیمه تمام سالن آمفی تئاتر و .... ـ / مناقصه , مناقصه  پروژه تکمیل ساختمان نیمه تمام سالن آمفی تئاتر و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230646/فراخوان-تهیه-و-تامین-وسایط-نقلیه-سبک-با-راننده'>فراخوان تهیه و تامین وسایط نقلیه سبک با راننده / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه و تامین وسایط نقلیه سبک با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230658/مناقصه-عملیات-اجرایی-خرید-و-کارگزاری-لوله'> مناقصه  عملیات اجرایی خرید و کارگزاری لوله / آگهی فراخوان, مناقصه  عملیات اجرایی خرید و کارگزاری لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229915/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-139-74متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 139.74متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 139.74متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229948/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-عمومی-سمند'>مزایده فروش یکدستگاه سواری عمومی سمند / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری عمومی سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229982/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230022/مزایده-عرصه-و-محوطه-خانه-و-صیفی-کاری-مساحت-1500متر'>مزایده عرصه و محوطه خانه و صیفی کاری مساحت 1500متر  / مزایده ,مزایده عرصه و محوطه خانه و صیفی کاری مساحت 1500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230071/مزایده-فروش-انواع-مانتو--بلوز-کپ-زنانه--نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع مانتو ، بلوز کپ زنانه - نوبت دوم  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش انواع مانتو ، بلوز کپ زنانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230098/مزایده-صندلی-اکسل-پایه-فلزی--'>مزایده صندلی اکسل پایه فلزی... / مزایده, مزایده صندلی اکسل پایه فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230136/مزایده-تخته-فرش'>مزایده تخته فرش  / اگهی مزایده , مزایده تخته فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230175/مزایده-پرینتر-چهار-کاره--'>مزایده پرینتر چهار کاره... / مزایده, مزایده پرینتر چهار کاره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230227/مزایده-یک-دستگاه-دریل-ستونی'>مزایده یک دستگاه دریل ستونی / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه دریل ستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230259/مزایده-ملک-مازاد-مساحت-عرصه-148-09متر'>مزایده ملک مازاد مساحت عرصه 148.09متر / مزایده,مزایده ملک مازاد مساحت عرصه 148.09متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230303/مزایده-بهره-برداری-جایگاه-CNG-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری جایگاه CNG نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری جایگاه CNG نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230340/مزایده-ملک-مساحت-238-متر'>مزایده ملک مساحت 238 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 238 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230386/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-112-13متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 112.13متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 112.13متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230434/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-178-متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 178 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک مساحت 178 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230491/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-71-76متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 71.76متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 71.76متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230559/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-17-از-474-اصلی-بخش-یک-زنجان'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 17 از 474 اصلی بخش یک زنجان / مزایده ,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 17 از 474 اصلی بخش یک زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230665/مزایده-عمومی-فروش-تعداد-حدود-360-راس-گوساله-نر--نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش تعداد حدود 360 راس گوساله نر  - نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش تعداد حدود 360 راس گوساله نر  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230674/مناقصه-عمومی-خدمات-تخصصی-مدیریت-ایمنی-دریایی--'>مناقصه عمومی خدمات تخصصی مدیریت ایمنی دریایی... / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خدمات تخصصی مدیریت ایمنی دریایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230693/استعلام-دمنده-موتوری-کوله-ای'>استعلام دمنده موتوری کوله ای / استعلام, دمنده موتوری کوله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230707/مزایده-ویلایی-مسکونی-بلوار-نوبهار'>مزایده ویلایی مسکونی بلوار نوبهار  / مزایده ویلایی مسکونی بلوار نوبهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230708/استعلام-خرید-یک-سری-تجهیزات-کلاسی-و-آموزشی'>استعلام خرید یک سری تجهیزات کلاسی و آموزشی  / استعلام,استعلام خرید یک سری تجهیزات کلاسی و آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230722/مناقصه-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه,مناقصه ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230738/استعلام-کابل-گرد-با-مارک-Lapp-Kable-یا-IGUS-و--'>استعلام کابل گرد با مارک Lapp Kable یا IGUS و ... / استعلام, استعلام کابل گرد با مارک Lapp Kable یا IGUS و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230753/استعلام-لباس-کار-یکبار-مصرف--'>استعلام لباس کار یکبار مصرف ... / استعلام, استعلام لباس کار یکبار مصرف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230767/استعلام-سرور-و-تجهیزات'>استعلام سرور و تجهیزات  / استعلام , استعلام سرور و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230771/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی'>مزایده یک باب منزل مسکونی / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230782/استعلام-کاتالوگ-رنگ-تسمه-مسی-اقلام-یدکی-و--'>استعلام کاتالوگ رنگ، تسمه مسی، اقلام یدکی و... / استعلام, استعلام کاتالوگ رنگ، تسمه مسی، اقلام یدکی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230796/استعلام-جلد-کتاب-و-بنر-تبلیغاتی'>استعلام جلد کتاب و بنر تبلیغاتی / استعلام, استعلام جلد کتاب و بنر تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230810/استعلام-ساخت-و-نصب-حوضچه-و-کانال-آبرو-بوش-زنجیر-و--'>استعلام ساخت و نصب حوضچه و کانال آبرو، بوش زنجیر و... / استعلام, استعلام ساخت و نصب حوضچه و کانال آبرو، بوش زنجیر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230823/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-اعیانی-347-متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت اعیانی 347 متر  / مزایده ساختمان مسکونی مساحت اعیانی 347 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230831/استعلام-خرید-لاستیک-و-تیوپ-خاور-و-مینی-بوس-هیوندا'>استعلام خرید لاستیک و تیوپ خاور و مینی بوس هیوندا / استعلام,استعلام خرید لاستیک و تیوپ خاور و مینی بوس هیوندا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230515/استعلام-موتور-برق-دیزلی'>استعلام  موتور برق دیزلی / استعلام, موتور برق دیزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230531/استعلام-دستگاه-سه-کاره-کانن-مدل-3010'>استعلام دستگاه سه کاره کانن مدل 3010  / استعلام, استعلام دستگاه سه کاره کانن مدل 3010 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230546/استعلام-یک-دستگاه-ویدئو-و-پرژکتور---'>استعلام یک دستگاه ویدئو و پرژکتور  ... / استعلام ,استعلام یک دستگاه ویدئو و پرژکتور  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230560/استعلام-دستگاه-خردکن-فلور--'>استعلام دستگاه خردکن فلور... / استعلام, استعلام دستگاه خردکن فلور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230573/استعلام-یو-پی-اس-طبق-شرایط-پیوست'>استعلام یو پی اس طبق شرایط پیوست / استعلام, استعلام یو پی اس طبق شرایط پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230587/استعلام-قطعات-کامپیوتر-و-سخت-افراز'>استعلام قطعات کامپیوتر و سخت افراز  / استعلام, قطعات کامپیوتر و سخت افراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230601/استعلام-خرید-آبگرمکن-دیواری-و-یخچال--'>استعلام خرید آبگرمکن دیواری و یخچال... / استعلام, استعلام خرید آبگرمکن دیواری و یخچال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230613/استعلام-یو-پی-اس-جهت-تجهیزات-اداره-کل--'>استعلام یو پی اس جهت تجهیزات اداره کل... / استعلام,یو پی اس جهت تجهیزات اداره کل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230628/استعلام-دستگاه-PCR-ترمال-سایکلر-و-میکسر-آزمایشگاهی'>استعلام دستگاه PCR ترمال سایکلر و میکسر آزمایشگاهی  / استعلام,استعلام دستگاه PCR ترمال سایکلر,استعلام میکسر آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230641/استعلام-سینک-ظرفشویی-دو-لگن'>استعلام سینک ظرفشویی دو لگن / استعلام , استعلام سینک ظرفشویی دو لگن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230654/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-A--تجدید'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229898/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-قدمت-بالای-25-سال'>مزایده ساختمان دو طبقه قدمت بالای 25 سال / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه قدمت بالای 25 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229938/مزایده-پارکینگ-مکانیزه'>مزایده پارکینگ مکانیزه  / مزایده , مزایده پارکینگ مکانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229970/مزایده-فروش-انواع-طغار-استیل-تک-جداره--نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع طغار استیل تک جداره .. نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع طغار استیل تک جداره .. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230012/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230054/مزایده-ملک-بخش-ده-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش ده تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش ده تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230093/مزایده-دارو'>مزایده دارو / مزایده ,مزایده دارو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230115/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 405 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230157/مزایده-تعداد-8-دستگاه-خودرو-سبک-سنگین-و---97-04-28'>مزایده تعداد 8 دستگاه خودرو سبک، سنگین و ... 97.04.28 / مزایده تعداد 8 دستگاه خودرو سبک، سنگین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230206/مزایده-سنگ-ساب--سنگ-الماس--'>مزایده سنگ ساب - سنگ الماس... / مزایده, مزایده سنگ ساب - سنگ الماس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230246/مزایده-آهن-آلات-شامل--'>مزایده آهن آلات شامل... / مزایده, مزایده آهن آلات شامل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230289/مزایده-خودرو-رانا--نوبت-دوم'>مزایده خودرو رانا - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده خودرو رانا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230330/مزایده-زمین-مشتمل-بر-باغ-و-تاکستان-و-قلمستان-و-چاه-عمیق'>مزایده زمین مشتمل بر باغ و تاکستان و قلمستان و چاه عمیق / مزایده,مزایده زمین مشتمل بر باغ و تاکستان و قلمستان و چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230376/اصلاحیه-مزایده-بهره-برداری-جایگاه-CNG'>اصلاحیه مزایده بهره برداری جایگاه CNG / اصلاحیه مزایده عمومی , مزایده بهره برداری جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230410/مزایده-فروش-قالب-کله-قند-3-کیلویی-آلومینیومی-نوبت-دوم'>مزایده فروش قالب کله قند 3 کیلویی آلومینیومی نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش قالب کله قند 3 کیلویی آلومینیومی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230473/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-سه-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه تبریز نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230534/مزایده-فروش-23-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-'>مزایده فروش 23 قطعه زمین کاربری مسکونی.. / مزایده ,مزایده فروش 23 قطعه زمین کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230625/مزایده-آپارتمان-مسکونی-اعیانی-صد-و-بیست-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی اعیانی صد و بیست متر  / مزایده آپارتمان مسکونی اعیانی صد و بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230669/استعلام-ایمن-سازی-فیزیکی-مدارسه-حاشیه-راه'>استعلام ایمن سازی فیزیکی مدارسه حاشیه راه  / استعلام,استعلام ایمن سازی فیزیکی مدارسه حاشیه راه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230683/مناقصه-خرید-20000-دستگاه-کنتور-آب-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید 20000 دستگاه کنتور آب (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید 20000 دستگاه کنتور آب (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230691/مزایده-آپارتمان-مسکونی-اعیانی-75-65متر'>مزایده آپارتمان مسکونی اعیانی 75.65متر  / مزایده آپارتمان مسکونی اعیانی 75.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230702/استعلام-لوازم-مصرفی-سالن-تشریح--'>استعلام لوازم مصرفی سالن تشریح ... / استعلام , استعلام لوازم مصرفی سالن تشریح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230718/استعلام-تعداد-11-دستگاه-کامپیوتر--'>استعلام تعداد 11 دستگاه کامپیوتر... / استعلام,تعداد 11 دستگاه کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230732/استعلام-چراغ-راهنمایی--رنگ-ترافیکی-سفید---'>استعلام چراغ راهنمایی + رنگ ترافیکی سفید  ... / استعلام, استعلام چراغ راهنمایی + رنگ ترافیکی سفید  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230744/مزایده-یک-باب-مغازه-تجاری'>مزایده یک باب مغازه تجاری  / مزایده,مزایده یک باب مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230748/استعلام-احداث-محوطه-سازی--'>استعلام احداث محوطه سازی ... / استعلام , استعلام احداث محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230763/استعلام-هد-پلاتر--'>استعلام هد پلاتر ... / استعلام , استعلام هد پلاتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230777/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر  / استعلام, خرید کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230792/استعلام-دیوارپوش-با-برند-کمپارس-و--'>استعلام دیوارپوش با برند کمپارس و... / استعلام, استعلام دیوارپوش با برند کمپارس و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230512/استعلام-صندلی-چهارپایه-تاشو-نیلپر--'>استعلام صندلی چهارپایه تاشو نیلپر... / استعلام,صندلی چهارپایه تاشو نیلپر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230527/استعلام-سیم-خاردار--'>استعلام سیم خاردار... / استعلام, استعلام سیم خاردار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230542/استعلام-بیمه-اموال-منقول-و-غیرمنقول--'>استعلام بیمه اموال منقول و غیرمنقول ... / استعلام استعلام بیمه اموال منقول و غیرمنقول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230556/مناقصه-تامین-خدمات-اجاره-پمپ-آب-جهت-10-ایستگاه-پمپاژ-و-انتقال-آب--'>مناقصه تامین خدمات اجاره پمپ آب جهت 10 ایستگاه پمپاژ و انتقال آب ... / آگهی مناقصه, مناقصه تامین خدمات اجاره پمپ آب جهت 10 ایستگاه پمپاژ و انتقال آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230569/استعلام-تریبون'>استعلام تریبون / استعلام, استعلام تریبون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230583/مناقصه-عمليات-زيرسازی--روسازی-و-ساخت-ايستگاه'>مناقصه عمليات زيرسازی ، روسازی و ساخت ايستگاه   / مناقصه ، مناقصه عمليات زيرسازی ، روسازی و ساخت ايستگاه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230598/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-مربوط-حمل-و-نقل-مرکز-بهداشت'>مناقصه واگذاری امور خدمات مربوط حمل و نقل مرکز بهداشت  / مناقصه ، مناقصه واگذاری امور خدمات مربوط حمل و نقل مرکز بهداشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230610/مناقصه-خدمات-بازرسی-فنی-شرکت'>مناقصه خدمات بازرسی فنی شرکت  / اگهی مناقصه , مناقصه خدمات بازرسی فنی شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230624/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیلی-سوله-ورزشی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات تکمیلی سوله ورزشی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات تکمیلی سوله ورزشی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230638/استعلام-سیمان'>استعلام سیمان  / استعلام, سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230651/استعلام-تهیه-مصالح-کوهی-جهت-تولید-آسفالت-سرد-و-پخت-آسفالت-گرم-مورد-نیاز-ادارات'>استعلام تهیه مصالح کوهی جهت تولید آسفالت سرد و پخت آسفالت گرم مورد نیاز ادارات  / استعلام,استعلام تهیه مصالح کوهی جهت تولید آسفالت سرد و پخت آسفالت گرم مورد نیاز ادارات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230664/استعلام-تهیه-و-نصب-مبدل-حرارتی--تهیه-و-نصب-سختی-گیر-مغناطیسی-4-اینچ'>استعلام تهیه و نصب مبدل حرارتی - تهیه و نصب سختی گیر مغناطیسی 4 اینچ / استعلام, تهیه و نصب مبدل حرارتی - تهیه و نصب سختی گیر مغناطیسی 4 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229933/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-هشتاد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت هشتاد متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت هشتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229959/مزایده-فروش-مقادیر-متفاوتی-پارچه-لباس-زنانه-مجلسی-نوبت-دوم'>مزایده فروش مقادیر متفاوتی پارچه لباس زنانه مجلسی نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش مقادیر متفاوتی پارچه لباس زنانه مجلسی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230006/مزایده-100-درصد-سهم-الشرکه'>مزایده 100 درصد سهم الشرکه / مزایده , مزایده 100 درصد سهم الشرکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230040/مزایده-فروش-قطعه-p107-مساحت-زمین-400-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه p107 مساحت زمین 400 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعه p107 مساحت زمین 400 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230085/مزایده-فروش-سیتروئن-زانتیا'>مزایده فروش سیتروئن زانتیا / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سیتروئن زانتیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230108/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230147/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-802-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 802.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 802.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230194/مزایده-اقلام-فرسوده-و-ضایعات'>مزایده اقلام فرسوده و ضایعات  / مزایده, مزایده اقلام فرسوده و ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230242/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-817-70متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 817.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 817.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230282/مزایده-87-جفت-کش-زنانه-با-مارک-بالون'>مزایده 87 جفت کش زنانه با مارک بالون / مزایده,مزایده 87 جفت کش زنانه با مارک بالون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230318/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-مساحت-87-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه مساحت 87 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه مساحت 87 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230360/مزایده-ملک-مساحت-1630متر'>مزایده ملک مساحت 1630متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 1630متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230406/مزایده-پلاک-ثبتی-6621-فرعی-بخش-4-تبریز'>مزایده پلاک ثبتی 6621 فرعی بخش 4 تبریز  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 6621 فرعی بخش 4 تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230458/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-اداری-مساحت-257-68متر-قدمت-بیش-از-40-سال'>مزایده ششدانگ آپارتمان اداری مساحت 257.68متر قدمت بیش از 40 سال  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان اداری مساحت 257.68متر قدمت بیش از 40 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230519/مزایده-پلاک-515-2017-و-515-2016-نوبت-اول'>مزایده پلاک 515/2017 و 515/2016 نوبت اول  / مزایده ,مزایده پلاک 515/2017 و 515/2016 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230596/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-2267-204-بخش-ده-تهران'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 2267/204 بخش ده تهران / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 2267/204 بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230680/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-و-فضای-سبز-تجدید-مرحله-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز تجدید  مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز تجدید مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230685/مزایده-فروش-فروش-مقدار-حدود-80-تن-انواع-ضایعات-آهن-آلات'>مزایده فروش فروش مقدار حدود 80 تن انواع ضایعات آهن آلات / مزایده عمومی, مزایده فروش فروش مقدار حدود 80 تن انواع ضایعات آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230698/مناقصه-پیمان-شن-ریزی-مسیر-خط-لوله'>مناقصه پیمان شن ریزی مسیر خط لوله / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پیمان شن ریزی مسیر خط لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230713/استعلام-لنز-دوربین-عکاسی--'>استعلام لنز دوربین عکاسی... / استعلام, استعلام لنز دوربین عکاسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230728/استعلام-درب-ریموت-کنترل-دار-سالن-رستوران'>استعلام درب ریموت کنترل دار سالن رستوران  / استعلام, درب ریموت کنترل دار سالن رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230733/مزایده-یک-واحد-منزل-مسکونی-قدیمی'>مزایده یک واحد منزل مسکونی قدیمی  / مزایده,مزایده یک واحد منزل مسکونی قدیمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230745/استعلام-کلاه-زمستانی-و--'>استعلام کلاه زمستانی و ... / استعلام کلاه زمستانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230572/استعلام-شش-ردیف-لرزه-گیر'>استعلام شش ردیف لرزه گیر  / استعلام , استعلام شش ردیف لرزه گیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230586/استعلام-کفپوش--'>استعلام کفپوش ... / استعلام , استعلام کفپوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230600/استعلام-کف-سازی---'>استعلام کف سازی .... / استعلام, استعلام کف سازی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230612/استعلام-گاز-کالیبراسیون--'>استعلام گاز کالیبراسیون ... / استعلام , استعلام گاز کالیبراسیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230627/استعلام-1-کاغذ-A5--'>استعلام 1- کاغذ A5... / استعلام,1- کاغذ A5...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230640/مناقصه-عملیات-اجرای-تابلو-برق-و-تاسیسات-برق-سردخانه-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات اجرای تابلو برق و تاسیسات برق سردخانه (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرای تابلو برق و تاسیسات برق سردخانه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230653/مناقصه-FISHER-PRESSURE-REGULATOR-TYPE-67--SIZE-1-4-IN-'>مناقصه FISHER" PRESSURE REGULATOR, TYPE 67 , SIZE 1/4 IN " / مناقصه , مناقصه FISHER" PRESSURE REGULATOR, TYPE 67 , SIZE 1/4 IN "</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230668/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229896/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-یکباب-خانه-عرصه-15-108متر-نوبت-اول'>مزایده دو دانگ مشاع از یکباب خانه عرصه 15.108متر نوبت اول / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از یکباب خانه عرصه 15.108متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229937/مزایده-فروش-زمین-مساحت-4-33مترمربع'>مزایده فروش زمین مساحت 4.33مترمربع / مزایده ,مزایده فروش زمین مساحت 4.33مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229967/مزایده-زمین-غیر-محصور-مساحت-587-41متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین غیر محصور مساحت 587.41متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده زمین غیر محصور مساحت 587.41متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230010/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-مزاد-مدل-1381'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری مزاد مدل 1381 / مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری مزاد مدل 1381</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230047/مزایده-ملک-مساحت-239-40متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 239.40متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 239.40متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230090/مزایده-فروش-دو-عدد-یخچال-و--'>مزایده فروش دو عدد یخچال و... /  مزایده , مزایده فروش دو عدد یخچال و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230112/مزایده-سازمان-پارکینگ-های-عمومی-تجدید'>مزایده سازمان پارکینگ های عمومی تجدید  / مزایده عمومی ، مزایده سازمان پارکینگ های عمومیتجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230153/مزایده-500-متر-زمین-کشاورزی-مرحله-دوم'>مزایده 500 متر زمین کشاورزی مرحله دوم / مزایده,مزایده 500 متر زمین کشاورزی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230203/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-33-05متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 33.05متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 33.05متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230244/مزایده-فروش-یکدستگاه-دریل-رادیال-چینی-ZJ'>مزایده فروش یکدستگاه دریل رادیال چینی ZJ  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه دریل رادیال چینی ZJ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230287/مزایده-فروش-تلویزیون-ال-ای-دی-52-اینچ'>مزایده فروش تلویزیون ال ای دی 52 اینچ / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تلویزیون ال ای دی 52 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230329/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-مزدا--'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری مزدا ... / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری مزدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230374/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230409/مزایده-19-فقره-پلاک-ثبتی-نوبت-دوم'>مزایده 19 فقره پلاک ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده 19 فقره پلاک ثبتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230467/مزایده-امتیاز-واحد-تجاری-مساحت-4450متر'>مزایده امتیاز واحد تجاری مساحت 4450متر / مزایده ,مزایده امتیاز واحد تجاری مساحت 4450متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230529/مزایده-پلاک-ثبت-شده-شماره-باقی-مانده-4026-اصلی-بخش-5-یزد'>مزایده پلاک ثبت شده شماره باقی مانده 4026 اصلی بخش 5 یزد  / مزایده ,مزایده پلاک ثبت شده شماره باقی مانده 4026 اصلی بخش 5 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230621/مزایده-آپارتمان-مسکونی'>مزایده آپارتمان مسکونی  / مزایده آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230682/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-کامل-دیزل-ژنراتور'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی کامل دیزل ژنراتور  / استعلام, تهیه و نصب و راه اندازی کامل دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230690/مزایده-فروش-ضایعات-آهن-آلات'>مزایده فروش ضایعات آهن آلات  / آگهی مزایده ,مزایده فروش ضایعات آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230701/استعلام-آبسردکن-مخزن-مخفی-ایستکول-مدل-tm-swd501-p'>استعلام  آبسردکن مخزن مخفی ایستکول مدل tm-swd501 p / استعلام , استعلام  آبسردکن مخزن مخفی ایستکول مدل tm-swd501 p</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230716/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-مکانیک--97-4-28'>مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات مکانیک - 97.4.28 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات مکانیک - 97.4.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230730/استعلام-نصب-نئوپان-ملامینه-و-نصب-پروفیل-روی-سن'>استعلام نصب نئوپان ملامینه و نصب پروفیل روی سن  / استعلام,استعلام نصب نئوپان ملامینه و نصب پروفیل روی سن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230743/مزایده-فروش-تجهیزات-و-ماشین-آلات-و-اموال-و-ضایعات'>مزایده فروش تجهیزات و ماشین آلات و اموال و ضایعات / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تجهیزات و ماشین آلات و اموال و ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230747/استعلام-بلوک-شیر-FESTO-اورجینال'>استعلام بلوک شیر FESTO اورجینال / استعلام , استعلام بلوک شیر FESTO اورجینال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230762/استعلام-5-ردیف-ترانس'>استعلام 5 ردیف ترانس  / استعلام 5 ردیف ترانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230775/استعلام-دستگاه-کمی-لومینسانس-Mindray-مدل-CL-1200'>استعلام دستگاه کمی لومینسانس Mindray مدل CL-1200 / استعلام,استعلام دستگاه کمی لومینسانس Mindray مدل CL-1200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230789/استعلام-استون-99-5-درصد-5-لیتری'>استعلام استون 99.5 درصد 5 لیتری  / استعلام, استون 99.5 درصد 5 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230804/استعلام-قفسه-بایگانی'>استعلام قفسه بایگانی / استعلام,استعلام قفسه بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230811/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230821/مناقصه-عمومی-تامین-نیروی-انسانی-خدمات-ایمنی-و-آتش'>مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی خدمات ایمنی و آتش / مناقصه , مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی خدمات ایمنی و آتش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230848/مناقصه-ساخت-نصب-و-راه-اندازی-تابلوهای-راه-انداز-الکتروموتور--'>مناقصه ساخت، نصب و راه اندازی تابلوهای راه انداز الکتروموتور... / مناقصه ، مناقصه ساخت، نصب و راه اندازی تابلوهای راه انداز الکتروموتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230863/استعلام-ساخت-و-اجرای-دستگاه-تری-دی-باکس-برای-موزه-بزرگ'>استعلام ساخت و اجرای دستگاه تری دی باکس برای موزه بزرگ / استعلام, استعلام ساخت و اجرای دستگاه تری دی باکس برای موزه بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230872/مزایده-ویلایی-مسکونی-سطح-کل-زمین-490-متر'>مزایده ویلایی مسکونی سطح کل زمین 490 متر  / مزایده ویلایی مسکونی سطح کل زمین 490 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230884/استعلام-ساخت-و-اجرای-نورپردازی-طبقات-موزه--'>استعلام ساخت و اجرای نورپردازی طبقات موزه ... / استعلام, استعلام ساخت و اجرای نورپردازی طبقات موزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230901/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-عرصه-232-65متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت  عرصه 232.65متر  / مزایده ساختمان مسکونی مساحت  عرصه 232.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230904/استعلام-تامین-تجهیزات-هنرستانی'>استعلام تامین تجهیزات هنرستانی / استعلام, استعلام تامین تجهیزات هنرستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230921/استعلام-میز-و-صندلی-کنفرانس'>استعلام میز و صندلی کنفرانس  / استعلام, میز و صندلی کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230936/استعلام-درخواست-خرید-باتری--'>استعلام درخواست خرید باتری... / استعلام, استعلام درخواست خرید باتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230951/مناقصه-نصب-و-اصلاح-انشعابات-آب-و-فاضلاب-و-تعویض-کنتور'>مناقصه نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب و تعویض کنتور  / مناقصه نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب و تعویض کنتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230958/مزایده-پلاک-ثبتی-کاربری-تجاری-سطح-زمین-چهل-متر'>مزایده پلاک ثبتی کاربری تجاری سطح زمین چهل متر  / مزایده پلاک ثبتی کاربری تجاری سطح زمین چهل متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230967/استعلام-کامپاس-کلارک-اصلی'>استعلام کامپاس کلارک اصلی / استعلام, کامپاس کلارک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230983/استعلام-بازو-درب-اتوماتیک'>استعلام بازو درب اتوماتیک / استعلام, استعلام بازو درب اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230997/استعلام-خرید-200-عدد-زونکن-مشکی-ساده'>استعلام خرید 200 عدد زونکن مشکی ساده / استعلام, استعلام خرید 200 عدد زونکن مشکی ساده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231011/استعلام-باتری'>استعلام باتری  / استعلام باتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231015/مزایده-ششدانگ-پلاک-به-صورت-منزل-مسکونی'>مزایده ششدانگ پلاک به صورت منزل مسکونی  / مزایده ،مزایده ششدانگ پلاک به صورت منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231024/استعلام-خرید-سیستم-pc'>استعلام خرید سیستم pc / استعلام , استعلام خرید سیستم pc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231042/استعلام-میز-و-صندلی-اداری-و-آموزشی'>استعلام میز و صندلی اداری و آموزشی  / استعلام , استعلام میز و صندلی اداری و آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231056/استعلام-تهیه-و-نصب-علائم--'>استعلام تهیه و نصب علائم ... / استعلام , استعلام تهیه و نصب علائم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231071/استعلام-چکش-تراکم-خاک-اتوماتیک--'>استعلام چکش تراکم خاک اتوماتیک... / استعلام,چکش تراکم خاک اتوماتیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231072/مزایده-یک-خانه-مسکونی-مساحت-75-مترمربع'>مزایده یک خانه مسکونی مساحت 75 مترمربع  / مزایده ،مزایده یک خانه مسکونی مساحت 75 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231087/استعلام-کانکس-با-تجهیزات-آشپزخانه--'>استعلام کانکس با تجهیزات آشپزخانه ... / استعلام, استعلام کانکس با تجهیزات آشپزخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231102/استعلام-ایجاد-سقف-جهت-حیاط-داخل-پارکینگ'>استعلام ایجاد سقف جهت حیاط داخل پارکینگ / استعلام, استعلام ایجاد سقف جهت حیاط داخل پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231121/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام,استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231140/استعلام-خرید-اسپیس--'>استعلام خرید اسپیس... / استعلام, استعلام خرید اسپیس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231159/استعلام-رطوبت-ساز-مدل-6000'>استعلام رطوبت ساز مدل 6000 / استعلام, استعلام رطوبت ساز مدل 6000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231173/مناقصه-تکمیل-عملیات-سفت-کاری-ساختمان-ورزش'>مناقصه تکمیل عملیات سفت کاری ساختمان ورزش  / مناقصه تکمیل عملیات سفت کاری ساختمان ورزش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231189/استعلام-موتور-ال-نو-آموزشی'>استعلام موتور ال نو آموزشی / استعلام, استعلام موتور ال نو آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231204/استعلام-سیستم-تعلیق-عقب-سمند-صفر'>استعلام سیستم تعلیق عقب سمند صفر  / استعلام,استعلام سیستم تعلیق عقب سمند صفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231219/استعلام-خدمات-طراحی-صحنه'>استعلام  خدمات طراحی صحنه / استعلام, خدمات طراحی صحنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231233/استعلام-ماشین-ظرفشویی-مخصوص-شستشوی-ظروف-آزمایشگاهی'>استعلام ماشین ظرفشویی مخصوص شستشوی ظروف آزمایشگاهی / استعلام, استعلام ماشین ظرفشویی مخصوص شستشوی ظروف آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231248/استعلام-لپ-تاپ-مدل-Asus-x541--'>استعلام لپ تاپ مدل Asus x541... / استعلام,استعلام لپ تاپ مدل Asus x541...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231266/فراخوان-مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-تکمیلی-خطوط-رفت-و-برگشت-مخازن-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه عملیات لوله گذاری تکمیلی خطوط رفت و برگشت مخازن (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عملیات لوله گذاری تکمیلی خطوط رفت و برگشت مخازن  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231281/استعلام-کابل-شبکه-و--'>استعلام کابل شبکه و ...  / استعلام, استعلام کابل شبکه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231114/مزایده-آپارتمان-مسکونی-اعیانی-82-55متر'>مزایده آپارتمان مسکونی اعیانی 82.55متر  / مزایده آپارتمان مسکونی اعیانی 82.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231152/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-113-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 113 مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 113 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231193/مزایده-آپارتمان-6-طبقه'>مزایده آپارتمان 6 طبقه / مزایده،مزایده آپارتمان 6 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231261/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی / مزایده , مزایده فروش آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230846/استعلام-پاور-ماژول-رک-28-عدد-tft-مانیتور---'>استعلام  پاور ماژول رک 28 عدد tft مانیتور  ... / استعلام, استعلام  پاور ماژول رک 28 عدد tft مانیتور  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230861/استعلام-خرید-فر-صنعتی-و-گاز-فردار--'>استعلام خرید فر صنعتی و گاز فردار... / استعلام,خرید فر صنعتی و گاز فردار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230869/مزایده-آپارتمان-مسکونی'>مزایده آپارتمان مسکونی / مزایده آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230880/استعلام-خرید-تشک-رویه-تشک-کشتی'>استعلام خرید تشک رویه تشک کشتی / استعلام, خرید تشک رویه تشک کشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230896/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-عرصه-100-34متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 100.34متر  / مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 100.34متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230902/استعلام-دریل--'>استعلام دریل ... / استعلام, استعلام دریل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230917/استعلام-چاله-پرکنی-راه-های-روستایی'>استعلام چاله پرکنی راه های روستایی / استعلام, چاله پرکنی راه های روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230934/استعلام-دستگاه-جوشکاری--دستگاه-دریل-و--'>استعلام دستگاه جوشکاری ، دستگاه دریل  و.... / استعلام , استعلام دستگاه جوشکاری ، دستگاه دریل  و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230941/مزایده-ویلایی-مسکونی'>مزایده ویلایی مسکونی  / مزایده ویلایی مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230948/استعلام-بهاء-خرید-تجهیزات-دوربین-های-مداربسته'>استعلام بهاء خرید تجهیزات دوربین های مداربسته / استعلام, استعلام بهاء خرید تجهیزات دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230964/استعلام-کیف-حمل-واکسن-و-نگهدارنده'>استعلام کیف حمل واکسن و نگهدارنده / استعلام,استعلام کیف حمل واکسن و نگهدارنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230979/استعلام-کیت-تعیین-مقاومت-خاک-در-صحرا'>استعلام کیت تعیین مقاومت خاک در صحرا  / استعلام, کیت تعیین مقاومت خاک در صحرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230995/استعلام-دوربین-مدار-بسته--'>استعلام دوربین مدار بسته... / استعلام, استعلام دوربین مدار بسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230999/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-اعیان-120-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت اعیان 120 متر  / مزایده آپارتمان مسکونی مساحت اعیان 120 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231009/استعلام-چراغ--'>استعلام چراغ ... / استعلام , استعلام چراغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231022/استعلام-کواد-کوپتر'>استعلام کواد کوپتر / استعلام,کواد کوپتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231040/استعلام-دستگاه-مولد-برق-دیزل--ژانراتور'>استعلام دستگاه مولد برق دیزل - ژانراتور / استعلام,استعلام دستگاه مولد برق دیزل - ژانراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231053/استعلام-کولرگازی-دیواری'>استعلام کولرگازی دیواری / استعلام, کولرگازی دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231065/مزایده-زمین-مساحت-عرصه-298-75متر'>مزایده زمین مساحت عرصه 298.75متر  / مزایده زمین مساحت عرصه 298.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231068/استعلام-چکش-زمین-شناسی-14p'>استعلام چکش زمین شناسی 14p / استعلام , استعلام چکش زمین شناسی 14p</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231084/استعلام-cpu-xeon-e4870'>استعلام  cpu xeon e4870 / استعلام, cpu xeon e4870</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231100/استعلام-کابینت-آزمایشگاهی-ام-دی-اف'>استعلام کابینت آزمایشگاهی ام دی اف / استعلام , استعلام کابینت آزمایشگاهی ام دی اف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231119/استعلام-عملیات-ساختمانی-ایزوگام-و-لوله-کشی-و-'>استعلام عملیات ساختمانی ایزوگام و لوله کشی و.. / استعلام , استعلام عملیات ساختمانی ایزوگام و لوله کشی و..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231137/استعلام-بنر-طرح-شهدای-گمنام'>استعلام بنر طرح شهدای گمنام / استعلام, استعلام بنر طرح شهدای گمنام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231154/استعلام-دیزل-ژنراتور--'>استعلام دیزل ژنراتور... / استعلام, استعلام دیزل ژنراتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231171/استعلام-جو--'>استعلام جو ... / استعلام , استعلام جو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231187/استعلام-تستر-ecu--'>استعلام  تستر ecu .. / استعلام, استعلام  تستر ecu ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231202/استعلام-نصب-پایانه-پست--'>استعلام نصب پایانه پست... / استعلام, استعلام نصب پایانه پست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231217/استعلام-خرید-مواد-شوینده-و-بهداشتی'>استعلام خرید مواد شوینده و بهداشتی / استعلام, خرید مواد شوینده و بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231231/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت ... / استعلام , استعلام آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231246/استعلام-موتور-ef7-قابلیت-آموزشی'>استعلام موتور ef7 قابلیت آموزشی  / استعلام, استعلام موتور ef7 قابلیت آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231262/استعلام-logitech-GROU-video-conferencing'>استعلام  logitech GROU video conferencing / استعلام, استعلام  logitech GROU video conferencing</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231277/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام, استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231109/مزایده-ویلایی-مسکونی-سطح-کل-زمین-578متر'>مزایده ویلایی مسکونی سطح کل زمین 578متر   / مزایده ویلایی مسکونی سطح کل زمین 578متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231142/مزایده-زمین-صنعتی-عرصه-1487-5متر'>مزایده زمین صنعتی عرصه 1487.5متر  / مزایده زمین صنعتی عرصه 1487.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231191/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-256-3متر-ـ-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 256.3متر  ـ نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 256.3متر ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231251/مزایده-فروش-ساختمان'>مزایده فروش ساختمان / مزایده , مزایده فروش ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230528/استعلام-خرید-اجناس-برقی'>استعلام خرید اجناس برقی / استعلام,استعلام خرید اجناس برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230543/استعلام-تخم-مرغ--'>استعلام تخم مرغ ... / استعلام, استعلام تخم مرغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230557/استعلام-4-ردیف-تسمه-پروانه'>استعلام 4 ردیف تسمه پروانه / استعلام ، استعلام 4 ردیف تسمه پروانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230570/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230584/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین  / استعلام, استعلام دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230599/استعلام-لاستیک-پاترول-31-در-r15-10-50'>استعلام لاستیک پاترول 31 در r15 10.50 / استعلام , استعلام لاستیک پاترول 31 در r15 10.50</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230611/استعلام-تخریب-درب-کشویی'>استعلام تخریب درب کشویی / استعلام,تخریب درب کشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230626/کنفرانس-ملی-بررسی-مسائل-جاری-زبان-ها'>کنفرانس ملی بررسی مسائل جاری زبان ها / کنفرانس ملی , کنفرانس ملی بررسی مسائل جاری زبان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230639/استعلام-شارژ-کپسول-کلر-مایع'>استعلام شارژ کپسول کلر مایع  / استعلام, شارژ کپسول کلر مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230652/استعلام-قطعات-یدکی-کمپرسور-CORBLIN'>استعلام قطعات یدکی کمپرسور CORBLIN / استعلام , استعلام قطعات یدکی کمپرسور CORBLIN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230666/مناقصه-انجام-خدمات-پرستاری-و-خدمات-مشاغل-بهداشتی-مرحله-دوم'>مناقصه انجام خدمات پرستاری و خدمات مشاغل بهداشتی مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات پرستاری و خدمات مشاغل بهداشتی  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229894/مزایده-دو-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-46000-متر-بصورت-4-هکتار-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین زراعی مساحت 46000 متر بصورت 4 هکتار نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین زراعی مساحت 46000 متر بصورت 4 هکتار نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229936/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خط-کشی-نیمه-اتوماتیک---(مرحله-دوم)'>مزایده فروش دو دستگاه خط کشی نیمه اتوماتیک ... (مرحله دوم) / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو دستگاه خط کشی نیمه اتوماتیک ... (مرحله دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229962/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-یک-هزار-و-هفتصد-و-هشتاد-متر-و-شصت-و-دو-دسی-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت یک هزار و هفتصد و هشتاد متر و شصت و دو دسی متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت یک هزار و هفتصد و هشتاد متر و شصت و دو دسی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230008/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-شماره-287-فرعی-از-40-اصلی'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی شماره 287 فرعی از 40 اصلی / مزایده ,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی شماره 287 فرعی از 40 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230046/تجدید-مزایده-اجاره-یکباب-غرفه-حمل-و-نقلی-در-پایانه-بار'>تجدید مزایده اجاره یکباب غرفه حمل و نقلی در پایانه بار  / آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای , تجدید مزایده اجاره یکباب غرفه حمل و نقلی در پایانه بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230086/مزایده-عمومی-فروش-املاک-تجدید'>مزایده عمومی فروش املاک تجدید / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230109/مزایده-امور-مربوط-به-تفکیک-از-مبدا-منطقه--نوبت-دوم'>مزایده امور مربوط به تفکیک از مبدا منطقه - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده امور مربوط به تفکیک از مبدا منطقه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230150/مزایده-25-راس-گاو-غیرآبستن-30-راس-گوساله-نر--'>مزایده 25 راس گاو غیرآبستن، 30 راس گوساله نر... / مزایده, مزایده 25 راس گاو غیرآبستن، 30 راس گوساله نر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230195/مزایده-زمین-مساحت-525-متر'>مزایده زمین مساحت 525 متر / مزایده,مزایده زمین مساحت 525 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230243/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230285/مزایده-خودروها-و-اقلام-مستعمل--'>مزایده خودروها و اقلام مستعمل ... / آگهی مزایده , مزایده خودروها و اقلام مستعمل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230323/مزایده-یکدستگاه-سواری-پراید-صبا'>مزایده یکدستگاه سواری پراید صبا  / اگهی مزایده , مزایده یکدستگاه سواری پراید صبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230367/مزایده-پلاک-ثبتی-سی-و-دو-فرعی-از-17-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی سی و دو فرعی از 17 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی سی و دو فرعی از 17 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230407/مزایده-فروش-دستگاه-جوش-ـ-قیچی-آلمانی'>مزایده فروش دستگاه جوش ـ قیچی آلمانی / مزایده , دمزایده فروش دستگاه جوش ـ قیچی آلمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230462/مزایده-ششدانگ-محل-کارخانه-مساحت-3000-متر'>مزایده ششدانگ محل کارخانه مساحت 3000 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ محل کارخانه مساحت 3000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230525/مزایده-املاک-مشاعی-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-از-796-اصلی-و-8045-اصلی'>مزایده املاک مشاعی پلاک ثبتی یک فرعی از 796 اصلی و 8045 اصلی / مزایده ,مزایده املاک مشاعی پلاک ثبتی یک فرعی از 796 اصلی و 8045 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230614/مزایده-پلاک-ثبتی-2079-46-کاربری-تجاری'>مزایده پلاک ثبتی 2079/46 کاربری تجاری  / مزایده پلاک ثبتی 2079/46 کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230681/استعلام-تابلو-برق--'>استعلام تابلو برق... / استعلام, استعلام تابلو برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230688/مزایده-فروش-خودرو-پژو-پارس-مدل-91'>مزایده فروش خودرو پژو پارس مدل 91  / آگهی مزایده ، مزایده فروش خودرو پژو پارس مدل 91 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230700/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-روکش-آسفالتهای-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات زیرسازی و روکش آسفالتهای سطح شهر  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات زیرسازی و روکش آسفالتهای سطح شهر  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230714/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-اجرای-کانیوا-پخش-و-تسطیح-و-کوبیدن-آسفالت-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی، اجرای کانیوا، پخش و تسطیح و کوبیدن آسفالت ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی، اجرای کانیوا، پخش و تسطیح و کوبیدن آسفالت ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230729/استعلام-​گسکت-و-پلیت-مبدل-آسیا-اندیش--'>استعلام ​گسکت و پلیت مبدل آسیا اندیش... / استعلام, استعلام ​گسکت و پلیت مبدل آسیا اندیش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230735/مزایده-اجاره-رستوران--'>مزایده اجاره رستوران... / مزایده, مزایده اجاره رستوران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230746/استعلام-قطعات-یدکی-پنوماتیک-مارک-SMC'>استعلام قطعات یدکی پنوماتیک مارک SMC  / استعلام , استعلام قطعات یدکی پنوماتیک مارک SMC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230759/استعلام-کارتریج-مرکب--'>استعلام کارتریج مرکب... / استعلام,کارتریج مرکب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230749/مناقصه-عمومی-خرید-کولر-هوایی-AE-8002-(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی خرید کولر هوایی AE-8002 (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید کولر هوایی AE-8002 (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230752/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مساحت-192-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 192 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 192 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230764/استعلام-کارت-اینترنت-hr-10-ایرانیان'>استعلام کارت اینترنت hr 10 ایرانیان / استعلام, کارت اینترنت hr 10 ایرانیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230778/مناقصه-عملیات-ترمیم-و-لکه-گیری-آسفالت'>مناقصه عملیات ترمیم و لکه گیری آسفالت  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات ترمیم و لکه گیری آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230793/استعلام-پودر-سولفور'>استعلام پودر سولفور  / استعلام,استعلام پودر سولفور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230807/استعلام-کامپیوتر-حرفه-ای'>استعلام کامپیوتر حرفه ای  / استعلام, استعلام کامپیوتر حرفه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230814/مزایده-150-هکتاری-از-اراضی-دیم'>مزایده  150 هکتاری از اراضی دیم / خلاصه آگهی مزایده, مزایده یکباب واحد تجاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230825/استعلام-تلویزیون-55-اینچ'>استعلام تلویزیون 55 اینچ / استعلام, تلویزیون 55 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230842/استعلام-دستگاه-آنالیزور-و-فایروال--'>استعلام دستگاه آنالیزور و فایروال ... / استعلام, استعلام دستگاه آنالیزور و فایروال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230857/استعلام-وسایل-دندانپزشکی--'>استعلام وسایل دندانپزشکی ... / استعلام , استعلام وسایل دندانپزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230858/مزایده-ششدانگ-یکباب-آپارتمان'>مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان / مزایده ،مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230875/پانزدهمین-کنفرانس-بین-المللی-انجمن-رمز-ایران'>پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران / پانزدهمین , پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230888/مزایده-یک-واحد-تجاری'>مزایده یک واحد تجاری / آگهی مزایده,مزایده یک واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230897/استعلام-تجهیزات-رشته-خیاطی-هنرستان'>استعلام  تجهیزات رشته خیاطی هنرستان  / استعلام, تجهیزات رشته خیاطی هنرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230913/استعلام-ساماندهی-اموال-تاریخی-و-فرهنگی-اشیاء-کاوشها--'>استعلام ساماندهی اموال تاریخی و فرهنگی اشیاء کاوشها... / استعلام, استعلام ساماندهی اموال تاریخی و فرهنگی اشیاء کاوشها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230924/مزایده-زمین-تجاری'>مزایده زمین تجاری  / مزایده زمین تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230931/استعلام-صندلی-مدیریتی-مدل-bpetra-آفو-چرم-مشکی--'>استعلام صندلی مدیریتی مدل bpetra آفو چرم مشکی .. / استعلام, استعلام صندلی مدیریتی مدل bpetra آفو چرم مشکی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230945/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230960/استعلام-درخواست-خرید-لاستیک--'>استعلام درخواست خرید لاستیک... / استعلام,استعلام درخواست خرید لاستیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230976/استعلام-جی-پی-اس-دو-فرکانسه'>استعلام جی پی اس دو فرکانسه  / استعلام , استعلام جی پی اس دو فرکانسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230982/lمزایده-انجام-فرآوری-زغالسنگ-حرارتی-بلوک--'>lمزایده انجام فرآوری زغالسنگ حرارتی بلوک ... / مزایده ، مزایده انجام فرآوری زغالسنگ حرارتی بلوک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230991/استعلام-چکش-اشمیت-مدل-اورجینال'>استعلام چکش اشمیت مدل اورجینال / استعلام , استعلام چکش اشمیت مدل اورجینال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231006/استعلام-اجرای-پروژه-آبرسانی'>استعلام اجرای پروژه آبرسانی / استعلام,استعلام اجرای پروژه آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231019/استعلام-جک-سوسماری'>استعلام جک سوسماری / استعلام , استعلام جک سوسماری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231035/استعلام-تهیه-و-نصب-علایم-و-تجهیزات-ایمنی-جاده-ای--'>استعلام تهیه و نصب علایم و تجهیزات ایمنی جاده ای ... / استعلام, استعلام تهیه و نصب علایم و تجهیزات ایمنی جاده ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231046/مزایده-زمین-تجاری-پلاک-ثبتی-2079-46-چهل-مترمربع-خیابان-سپهری'>مزایده زمین تجاری پلاک ثبتی 2079/46 چهل مترمربع خیابان سپهری  / مزایده زمین تجاری پلاک ثبتی 2079/46 چهل مترمربع خیابان سپهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231050/استعلام-ایمن-سازی-و-آبیاری-درختان'>استعلام ایمن سازی و آبیاری درختان / استعلام, استعلام ایمن سازی و آبیاری درختان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231064/استعلام-ساخت-مخزن-بتنی'>استعلام ساخت مخزن بتنی / استعلام, ساخت مخزن بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231081/استعلام-سیمان'>استعلام سیمان  / استعلام, سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231096/استعلام-صفحه-خورشیدی--'>استعلام صفحه خورشیدی ... / استعلام , استعلام صفحه خورشیدی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231115/استعلام-بلوک-سیمانی--'>استعلام بلوک سیمانی... / استعلام, استعلام بلوک سیمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231132/استعلام-خرید-قطعات-یدکی--'>استعلام خرید قطعات یدکی... / استعلام,استعلام خرید قطعات یدکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231149/استعلام-انجام-مستند-سازی-آثار-تاریخی-شهرستان--'>استعلام انجام مستند سازی آثار تاریخی شهرستان ... / استعلام, استعلام انجام مستند سازی آثار تاریخی شهرستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231168/استعلام-رطوبت-ساز-مه-پاش--'>استعلام رطوبت ساز مه پاش... / استعلام,رطوبت ساز مه پاش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231183/استعلام-کولر-آبی'>استعلام کولر آبی / استعلام, استعلام کولر آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231199/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا ... / استعلام , استعلام ساخت بنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231214/استعلام-دینام-کولر--'>استعلام دینام کولر... / استعلام, استعلام دینام کولر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231227/استعلام-لوازم-آزمایشگاه--'>استعلام لوازم آزمایشگاه ... / استعلام , استعلام لوازم آزمایشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231242/استعلام-دوربین-دوچشمی-شکاری'>استعلام دوربین دوچشمی شکاری / استعلام, استعلام دوربین دوچشمی شکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231258/استعلام-خرید-جو-علوفه-ای'>استعلام خرید جو علوفه ای  / استعلام, استعلام خرید جو علوفه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231274/مناقصه-احداث-مخزن-500-متر-مکعبی'>مناقصه احداث مخزن 500 متر مکعبی  / مناقصه احداث مخزن 500 متر مکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231103/مزایده-ویلایی-مسکونی-سطح-کل-زمین-سیصد-وشصت-متر'>مزایده ویلایی مسکونی سطح کل زمین سیصد وشصت متر  / مزایده ویلایی مسکونی سطح کل زمین سیصد وشصت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231135/مزایده-املاک'>مزایده املاک  / مزایده,مزایده املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231175/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-آپارتمان-مساحت-129-05-متر-مربع'>مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان مساحت 129.05 متر مربع  / مزایده،مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان مساحت 129.05 متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230800/استعلام-کتابخانه-اداری-ابعاد-210-در-100-در-40'>استعلام کتابخانه اداری ابعاد 210 در 100 در 40  / استعلام, استعلام کتابخانه اداری ابعاد 210 در 100 در 40 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230816/استعلام-اجرای-سقف-با-ورق-سینوسی--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام اجرای سقف با ورق سینوسی  , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام, استعلام اجرای سقف با ورق سینوسی  , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230829/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-225-متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 225 متر  / مزایده ساختمان مسکونی عرصه 225 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230834/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام تکمیل سالن ورزشی  / استعلام , استعلام تکمیل سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230849/استعلام-رم--'>استعلام رم ... / استعلام , استعلام رم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230864/استعلام-خرید-دستگاه-دیزل-ولو-سوئت-به-قدرت-200-KW-معادل-250-KVA-به-همراه-ژنراتور-سینز-کوپله-ایران-با-تابلو-برق'>استعلام خرید دستگاه دیزل ولو سوئت به قدرت 200 KW معادل 250 KVA به همراه ژنراتور سینز کوپله ایران با تابلو برق  / استعلام,استعلام خرید دستگاه دیزل ولو سوئت به قدرت 200 KW معادل 250 KVA به همراه ژنراتور سینز کوپله ایران با تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230876/مزایده-ویلایی-مسکونی-سطح-کل-زمین-250-متر'>مزایده ویلایی مسکونی سطح کل زمین 250 متر  / مزایده ویلایی مسکونی سطح کل زمین 250 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230885/استعلام-خرید-ایزوگام--زیرسازی-و-قیر-پاشی-و-خدمات-نصب-ایزوگام'>استعلام خرید ایزوگام - زیرسازی و قیر پاشی و خدمات نصب ایزوگام / استعلام,استعلام خرید ایزوگام - زیرسازی و قیر پاشی و خدمات نصب ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230905/بیست-و-یکمین-کنگره-سراسری-انجمن-علمی-اپتومتری-ایران'>بیست و یکمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران / بیست و یکمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230907/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-390-مترمربع'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 390 مترمربع   / مزایده ساختمان مسکونی عرصه 390 مترمربع  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230922/استعلام-آموزش-ICDL-یک-و-دو'>استعلام آموزش ICDL یک و دو / استعلام,استعلام آموزش ICDL یک و دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230937/استعلام-اجرای-مبلمان-و-دیوار-کارت-اطلاعاتی'>استعلام اجرای مبلمان و دیوار کارت اطلاعاتی / استعلام,استعلام  اجرای مبلمان و دیوار کارت اطلاعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230952/استعلام-پروژه-مرمت-اموال-تاریخی-فرهنگی--'>استعلام پروژه مرمت اموال تاریخی فرهنگی... / استعلام, استعلام پروژه مرمت اموال تاریخی فرهنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230959/مزایده-آپارتمان-مسکونی'>مزایده  آپارتمان مسکونی  / مزایده  آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230968/استعلام-جابجایی-دکل-خود-ایستادی-30-متری'>استعلام جابجایی دکل خود ایستادی 30 متری / استعلام, استعلام جابجایی دکل خود ایستادی 30 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230984/استعلام-دستگاه-مولتی-پارامتر'>استعلام  دستگاه مولتی پارامتر  / استعلام, دستگاه مولتی پارامتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230998/استعلام-خرید-دستگاه-فایروال-برای-اداره-کل'>استعلام خرید دستگاه فایروال برای اداره کل / استعلام,خرید دستگاه فایروال برای اداره کل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231012/استعلام-دستگاه-سنجش-گاز--'>استعلام دستگاه سنجش گاز ... / استعلام, استعلام دستگاه سنجش گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231025/مزایده-زمین-تجاری-سطح-کل-زمین-چهل-متر'>مزایده زمین تجاری سطح کل زمین چهل متر  / مزایده زمین تجاری سطح کل زمین چهل متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231027/استعلام-حمل-سیمان-از-کارخانه-سیمان-به-انبار-مدیریت-جهاد-کشاورزی'>استعلام حمل سیمان از کارخانه سیمان به انبار مدیریت جهاد کشاورزی  / استعلام,استعلام حمل سیمان از کارخانه سیمان به انبار مدیریت جهاد کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231043/استعلام-خرید-لوازم-ورزشی'>استعلام خرید لوازم ورزشی / استعلام, استعلام خرید لوازم ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231057/استعلام-سوییچ-شبکه'>استعلام سوییچ شبکه / استعلام, استعلام سوییچ شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231073/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام, استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231075/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-480-متر'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 480 متر  / مزایده ساختمان مساحت عرصه 480 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231088/استعلام-پنکه-مه-پاش'>استعلام پنکه مه پاش / استعلام, استعلام پنکه مه پاش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231105/استعلام-موتور-تریل-جت-رو--'>استعلام موتور تریل جت رو... / استعلام,موتور تریل جت رو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231123/استعلام-دستگاه-چهارکاره--'>استعلام دستگاه چهارکاره ... / استعلام , استعلام دستگاه چهارکاره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231143/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-24-هزار-از-نوع-سرد-مناطق-گرمسیری-کره-ای'>استعلام کولر گازی اسپیلت 24 هزار از نوع سرد مناطق گرمسیری کره ای  / استعلام,استعلام کولر گازی اسپیلت 24 هزار از نوع سرد مناطق گرمسیری کره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231160/استعلام-خرید-و-کارگذاری-لوله---'>استعلام خرید و کارگذاری لوله  ... / استعلام, استعلام خرید و کارگذاری لوله  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231176/استعلام-اتصالات-چدنی'>استعلام اتصالات چدنی / استعلام , استعلام اتصالات چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231190/استعلام-7000-عدد-آبمیوه-پاکتی-تکدانه'>استعلام  7000 عدد آبمیوه پاکتی تکدانه / استعلام, استعلام  7000 عدد آبمیوه پاکتی تکدانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231205/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام دستگاه حضور و غیاب  / استعلام , استعلام دستگاه حضور و غیاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231220/استعلام-خرید-رایانه'>استعلام خرید رایانه  / استعلام,استعلام خرید رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231234/استعلام-انتخاب-مهندسین-مشاور-جهت-نظارت--'>استعلام انتخاب مهندسین مشاور جهت نظارت ... / استعلام, استعلام انتخاب مهندسین مشاور جهت نظارت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231249/استعلام-گیربکس-اتومیکانیک'>استعلام گیربکس اتومیکانیک  / استعلام,استعلام گیربکس اتومیکانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231267/مناقصه-ترمیم-دریچه-چاه-و-حوضچه-و-ترمیم-حصارکشی'>مناقصه  ترمیم دریچه چاه و حوضچه و ترمیم حصارکشی / مناقصه, مناقصه  ترمیم دریچه چاه و حوضچه و ترمیم حصارکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231282/سومین-کنفرانس-بین-المللی-مدیریت-حسابداری-و-حسابرسی-پویا'>سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا / سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231116/مزایده-زمین-زراعی'>مزایده زمین زراعی / مزایده , مزایده زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231156/مزایده-فروش-یکباب-تجاری-احداثی-در-دو-طبقه'>مزایده فروش یکباب تجاری احداثی در دو طبقه  / مزایده فروش یکباب تجاری احداثی در دو طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231239/مزایده-فروش-1-246-حبه-مشاع-از-72-حبه'>مزایده فروش 1.246 حبه مشاع از 72 حبه  / مزایده،مزایده فروش 1.246 حبه مشاع از 72 حبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231289/مزایده-آپارتمان'>مزایده آپارتمان  / مزایده آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230533/استعلام-اعلام-حریق--'>استعلام اعلام حریق ... / استعلام , استعلام اعلام حریق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230548/استعلام-عایق-دو-لایه-رطوبتی-با-روکش-آلومینیومی'>استعلام عایق دو لایه رطوبتی با روکش آلومینیومی  / استعلام,استعلام عایق دو لایه رطوبتی با روکش آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230562/استعلام-8400-تعمیرات-اساسی-مدارس--'>استعلام 8400 تعمیرات اساسی مدارس... / استعلام,8400 تعمیرات اساسی مدارس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230575/استعلام-تامین-نیرو'>استعلام  تامین نیرو / استعلام, تامین نیرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230590/استعلام-تبلت-با-سیستم-اندروید-کیف-اصلی-کیبورد-دار-مدل-تبلت-اس-3-حافظه-جانبی-64-گیگابایت-کلاس-10'>استعلام تبلت با سیستم اندروید کیف اصلی کیبورد دار مدل تبلت اس 3 حافظه جانبی 64 گیگابایت کلاس 10  / استعلام,استعلام تبلت با سیستم اندروید کیف اصلی کیبورد دار مدل تبلت اس 3 حافظه جانبی 64 گیگابایت کلاس 10 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230603/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام, لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230616/استعلام-کاتریج-چاپگر--'>استعلام کاتریج چاپگر ... / استعلام, استعلام کاتریج چاپگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230630/استعلام-خمیر-الماسه--'>استعلام خمیر الماسه ... / استعلام , استعلام خمیر الماسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230643/استعلام-تعمیرات-اساسی-اماکن-ورزشی'>استعلام تعمیرات اساسی اماکن ورزشی  / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230656/استعلام-RIM-SEAL-FOAM'>استعلام RIM SEAL FOAM / استعلام ، استعلام  RIM SEAL FOAM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229902/مزایده-اجاره-سالن-ورزشی--چاپ-اول--نوبت-دوم'>مزایده اجاره سالن ورزشی - چاپ اول - نوبت دوم / مزایده, مزایده اجاره سالن ورزشی - چاپ اول - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229945/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-وسعت-238-4متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به وسعت 238.4متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به وسعت 238.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229974/مزایده-کولر-آبسال--'>مزایده کولر آبسال... / آگهی مزایده ، مزایده کولر آبسال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230020/مزایده-کمپرسور-و-سنگ-سمباده-و--'>مزایده کمپرسور و سنگ سمباده و ... / مزایده , مزایده کمپرسور و سنگ سمباده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230066/مزایده-ششدانگ-باغ-بصورت-مرغداری'>مزایده ششدانگ باغ بصورت مرغداری / مزایده,مزایده ششدانگ باغ بصورت مرغداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230095/مزایده-دستگاه-تولید-دستمال-جیبی'>مزایده دستگاه تولید دستمال جیبی / مزایده دستگاه تولید دستمال جیبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230124/مزایده-اجاره-5-ساله-پارک'>مزایده اجاره 5 ساله پارک / آگهی مزایده,مزایده اجاره 5 ساله پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230162/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-3506-فرعی-مساحت-132-90متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3506 فرعی مساحت 132.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3506 فرعی مساحت 132.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230223/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-490-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 490 متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 490 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230253/مزایده-اجاره-پیست-اسکیت-نوبت-دوم'>مزایده اجاره  پیست اسکیت نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره  پیست اسکیت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230293/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-67-50متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 67.50متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 67.50متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230336/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید  / مزایده,مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230381/مزایده-چرخ-خیاطی-میان-دوز'>مزایده چرخ خیاطی میان دوز / مزایده,مزایده چرخ خیاطی میان دوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230419/مزایده-کارگاه-مساحت-129-05متر'>مزایده کارگاه مساحت 129.05متر  / مزایده,مزایده کارگاه مساحت 129.05متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230483/مزایده-قطعه-زمینی-کاربری-فضای-سبز-مساحت-1215متر'>مزایده قطعه زمینی کاربری فضای سبز مساحت 1215متر / مزایده ,مزایده قطعه زمینی کاربری فضای سبز مساحت 1215متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230545/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-مازاد'>مزایده فروش املاک و مستغلات مازاد  / مزایده ,مزایده فروش املاک و مستغلات مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230645/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-280-متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 280 متر  / مزایده ساختمان مسکونی عرصه 280 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230671/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کنترل-کننده-شرایط-محیطی-اتاق-سرور'>استعلام خرید یک دستگاه کنترل کننده شرایط محیطی اتاق سرور / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه کنترل کننده شرایط محیطی اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230687/استعلام-کاغذ-80-A4-گرم-خالص'>استعلام کاغذ 80-A4 گرم خالص  / استعلام, کاغذ 80-A4 گرم خالص </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230699/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-اعیانی-صد-و-بیست-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت اعیانی صد و بیست متر  / مزایده آپارتمان مسکونی مساحت اعیانی صد و بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230704/استعلام-بارکد-خوان-سیم-دار'>استعلام بارکد خوان سیم دار  / استعلام, بارکد خوان سیم دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230720/مناقصه-PARTS-FOR-INGERSOLL-RAND-AIR-COMPRESSOR'>مناقصه  PARTS FOR INGERSOLL-RAND AIR COMPRESSOR / مناقصه, مناقصه  PARTS FOR INGERSOLL-RAND AIR COMPRESSOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230736/استعلام-خرید-چاپگر'>استعلام خرید چاپگر  / استعلام , استعلام خرید چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230750/استعلام-سرویس-و-تعمیر-گیت-بازرسی'>استعلام سرویس و تعمیر گیت بازرسی / استعلام, سرویس و تعمیر گیت بازرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230760/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-مساحت-80-65-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مساحت 80/65 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مساحت 80/65 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230765/استعلام-دستگاه-مینی-پی-سی-جوپیتر'>استعلام دستگاه مینی پی سی جوپیتر  / استعلام, دستگاه مینی پی سی جوپیتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230780/استعلام-فیلتر-مخصوص-باکتری-ها'>استعلام فیلتر مخصوص باکتری ها / استعلام, فیلتر مخصوص باکتری ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230794/استعلام-تجهیزات-اداری--'>استعلام تجهیزات اداری... / استعلام, استعلام تجهیزات اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230808/استعلام-لاستیک--'>استعلام لاستیک ... / استعلام , استعلام لاستیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230819/مزایده-پلاک-ثبتی-3161-8-عرصه-9975متر'>مزایده پلاک ثبتی 3161/8 عرصه 9975متر  / مزایده پلاک ثبتی 3161/8 عرصه 9975متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230828/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر ... / استعلام , استعلام اسکنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230843/استعلام-دستگاه-F5-BIG-LTM'>استعلام دستگاه F5-BIG-LTM / استعلام,دستگاه F5-BIG-LTM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230568/استعلام-کیت-PSA--'>استعلام کیت PSA... / استعلام, استعلام کیت PSA...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230582/استعلام-دستگاه-حضور-غیاب'>استعلام دستگاه حضور غیاب  / استعلام,  دستگاه حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230597/استعلام-2-دستگاه-سیستم-کامپیوتر'>استعلام 2 دستگاه سیستم کامپیوتر / استعلام , استعلام 2 دستگاه سیستم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230609/استعلام-TRANSMITTER'>استعلام TRANSMITTER / استعلام , استعلام TRANSMITTER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230623/استعلام-درب-شیشه-برقی-3-در-3'>استعلام درب شیشه برقی 3 در 3  / استعلام, درب شیشه برقی 3 در 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230637/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230650/استعلام-خرید-نصب-راه-اندازی-دو-دستگاه-پویلر'>استعلام خرید، نصب، راه اندازی دو دستگاه پویلر  / استعلام, خرید، نصب، راه اندازی دو دستگاه پویلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230663/استعلام-تهیه-نرم-افزار-جامع-برنامه-ریزی--'>استعلام تهیه نرم افزار جامع برنامه ریزی ... / استعلام, استعلام تهیه نرم افزار جامع برنامه ریزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229928/مزایده-فروش-تعداد-51-قطعه-زمین-با-کاربری-های-مختلف-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 51 قطعه زمین با کاربری های مختلف نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش تعداد 51 قطعه زمین با کاربری های مختلف نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229958/تجدید-مزایده-اجاره-اماکن-تجاری-و-خدماتی--(نوبت-دوم)'>تجدید مزایده اجاره اماکن تجاری و خدماتی... (نوبت دوم) / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره اماکن تجاری و خدماتی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230001/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-مساحت-373-17متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 373.17متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 373.17متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230038/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-زامیاد'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت زامیاد  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو وانت زامیاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230084/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پیکان-وانت'>مزایده یک دستگاه خودرو پیکان وانت / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پیکان وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230107/مزایده-ششدانگ-اعیان-تجاری-مساحت-190-69متر-بخش-هفت'>مزایده ششدانگ اعیان تجاری مساحت 190.69متر بخش هفت / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان تجاری مساحت 190.69متر بخش هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230143/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230192/مزایده-فروش-دستگاه-خمیر-پهن-کن--'>مزایده فروش دستگاه خمیر پهن کن ... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دستگاه خمیر پهن کن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230238/مزایده-فروش-انواع-اقلام-اسقاطی-و-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع اقلام اسقاطی و مازاد  نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش انواع اقلام اسقاطی و مازاد  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230275/مزایده-96-سیر-مشاع-از-240-سیر-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-ده'>مزایده 96 سیر مشاع از 240 سیر ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده  / مزایده,مزایده 96 سیر مشاع از 240 سیر ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230314/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری پراید  / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230354/مزایده-یک-باب-اسکلت'>مزایده یک باب اسکلت / مزایده, مزایده یک باب اسکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230404/مزایده-واگذاری-دو-کلاس-از-مدرسه-سرایداری-مدرسه-و--'>مزایده واگذاری دو کلاس از مدرسه، سرایداری مدرسه و... / مزایده, مزایده واگذاری دو کلاس از مدرسه، سرایداری مدرسه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230450/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-طبقه-چهار'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه چهار / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230516/مزایده-آپارتمان-در-مجتمع-مسکونی-هشت-واحدی'>مزایده آپارتمان در مجتمع مسکونی هشت واحدی / مزایده ,مزایده آپارتمان در مجتمع مسکونی هشت واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230589/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-162-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 162 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 162 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230679/مناقصه-قیر-پاشی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه قیر پاشی و آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه قیر پاشی و آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230684/مزایده-ویلایی-مسکونی'>مزایده ویلایی مسکونی / مزایده ویلایی مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230697/استعلام-خرید-اجناس-موتورخانه-ساختمان--'>استعلام خرید اجناس موتورخانه ساختمان... / استعلام,خرید اجناس موتورخانه ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230712/استعلام-تجهیزات-جانبی-فلوئید-اینکوژن'>استعلام تجهیزات جانبی فلوئید اینکوژن  / استعلام, تجهیزات جانبی فلوئید اینکوژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230727/استعلام-کود--'>استعلام کود ... / استعلام , استعلام کود ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230731/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-اعیانی-120-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت اعیانی 120 متر  / مزایده آپارتمان مسکونی مساحت اعیانی 120 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230742/استعلام-تونر-4-رنگ-پرینتر-لیزری-اچ-پی-ام'>استعلام  تونر 4 رنگ پرینتر لیزری اچ پی ام  / استعلام,  تونر 4 رنگ پرینتر لیزری اچ پی ام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230757/استعلام-دوربین-hikvision-مدل-DS-2CD2145DWD-2-8M'>استعلام دوربین hikvision مدل DS-2CD2145DWD-2.8M  / استعلام,استعلام دوربین hikvision مدل DS-2CD2145DWD-2.8M </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230772/استعلام-تست-بزاقی-6-کاناله'>استعلام تست بزاقی 6 کاناله / استعلام, استعلام تست بزاقی 6 کاناله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230786/استعلام-شیلنگ-فنری-محافظ-کابل-های-سروگان-مارک-MISUMI-و--'>استعلام شیلنگ فنری محافظ کابل های سروگان- مارک MISUMI  و ... / استعلام, استعلام شیلنگ فنری محافظ کابل های سروگان- مارک MISUMI  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230791/مزایده-6-دانگ-بک-باب-کارگاه-بلوک-زنی'>مزایده 6 دانگ بک باب کارگاه بلوک زنی / مزایده,مزایده 6 دانگ بک باب کارگاه بلوک زنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230801/استعلام-تکمیل-بلوار-اصلی-روستا'>استعلام تکمیل بلوار اصلی روستا  / استعلام,استعلام تکمیل بلوار اصلی روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230817/استعلام-دست-خشک-کن-برقی-اتوماتیک'>استعلام دست خشک کن برقی اتوماتیک  / استعلام,استعلام دست خشک کن برقی اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230835/مزایده-ملک-عرصه-و-اعیان-300-متر'>مزایده ملک عرصه و اعیان 300 متر  / مزایده ،مزایده ملک عرصه و اعیان 300 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230805/استعلام-مایع-ضد-عفونی-جهت-مصارف-دامپزشکی'>استعلام مایع ضد عفونی جهت مصارف دامپزشکی / استعلام,استعلام مایع ضد عفونی جهت مصارف دامپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230813/مزایده-پلاک-ثبتی-3161-8-عرصه-9975متر'>مزایده پلاک ثبتی 3161/8 عرصه 9975متر  / مزایده پلاک ثبتی 3161/8 عرصه 9975متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230824/استعلام-درب-و-پنجره--سایت-ستاد'>استعلام درب و پنجره , سایت ستاد / استعلام, استعلام درب و پنجره , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230841/استعلام-فایل-چوبی-4-کشو-قفل-دار'>استعلام فایل چوبی 4 کشو قفل دار / استعلام, استعلام فایل چوبی 4 کشو قفل دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230855/استعلام-سوییچ-شبکه-طبق-مدارک-پیوستی'>استعلام سوییچ شبکه طبق مدارک پیوستی / استعلام, استعلام سوییچ شبکه طبق مدارک پیوستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230856/مزایده-آپارتمان-مسکونی'>مزایده آپارتمان مسکونی / مزایده آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230874/استعلام-خرید-تجهیزات-هنرستانهای-شهرستانهای-تهران'>استعلام خرید تجهیزات هنرستانهای شهرستانهای تهران  / استعلام, خرید تجهیزات هنرستانهای شهرستانهای تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230887/مزایده-ویلایی-مسکونی-سطح-کل-زمین-260-متر'>مزایده ویلایی مسکونی سطح کل زمین 260 متر  / مزایده ویلایی مسکونی سطح کل زمین 260 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230895/استعلام-شن-دانه-های-ریز-و-درشت--'>استعلام شن دانه های ریز و درشت ... / استعلام , استعلام شن دانه های ریز و درشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230912/مناقصه-اجرای-دیوار-حفاظتی'>مناقصه اجرای دیوار حفاظتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای دیوار حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230923/مزایده-ساختمان-اداری-و-تجاری'>مزایده ساختمان اداری و تجاری  / اگهی مزایده , مزایده ساختمان اداری و تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230930/استعلام-آموزش-خیاطی-نازک-دوز-زنانه'>استعلام آموزش خیاطی نازک دوز زنانه / استعلام,استعلام آموزش خیاطی نازک دوز زنانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230944/استعلام-بهاء-ساماندهی-محوطه---'>استعلام بهاء ساماندهی محوطه  ... / استعلام , استعلام بهاء ساماندهی محوطه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230957/استعلام-خرید-2-دستگاه-خودروی-هایما-توربو--'>استعلام خرید 2 دستگاه خودروی هایما توربو .. / استعلام, استعلام خرید 2 دستگاه خودروی هایما توربو ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230975/استعلام-خرید-ایزوگام'>استعلام خرید ایزوگام / استعلام,خرید ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230981/مزایده-پلاک-ثبتی-2079-46-زمین-تجاری-چهل-متر'>مزایده پلاک ثبتی 2079/46 زمین تجاری چهل متر   / مزایده پلاک ثبتی 2079/46 زمین تجاری چهل متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230990/استعلام-بها-تعمیرات-اساسی-و-زیربنائی-سرویسهای-بهداشتی-خوابگاه'>استعلام بها تعمیرات اساسی و زیربنائی سرویسهای بهداشتی خوابگاه / استعلام بهاء ,استعلام بها تعمیرات اساسی و زیربنائی سرویسهای بهداشتی خوابگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231004/استعلام-نقاشی-و-تعمیرات-ساختمان'>استعلام نقاشی و تعمیرات ساختمان / استعلام, استعلام نقاشی و تعمیرات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231018/استعلام-تلویزیون-42-اینچ'>استعلام تلویزیون 42 اینچ / استعلام,تلویزیون 42 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231034/استعلام-خرید-فکس'>استعلام خرید فکس / استعلام, استعلام خرید فکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231049/استعلام-ست-آموزشی-کنترل-صنعتی--'>استعلام ست آموزشی کنترل صنعتی... / استعلام, استعلام ست آموزشی کنترل صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231063/استعلام-تجهیزات-ارتباطی-ما-بین-رک-های-ساختمان-بانک-مسکن'>استعلام تجهیزات ارتباطی ما بین رک های ساختمان بانک مسکن / استعلام,استعلام تجهیزات ارتباطی ما بین رک های ساختمان بانک مسکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231080/استعلام-چهار-قلم-لامپ-دستگاه-جذب-اتمی-مدل-پرکین-المر'>استعلام چهار قلم لامپ دستگاه جذب اتمی مدل پرکین المر  / استعلام,استعلام چهار قلم لامپ دستگاه جذب اتمی مدل پرکین المر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231095/استعلام-تعمیرات-ابنیه-فنی-و-بنایی--'>استعلام تعمیرات ابنیه فنی و بنایی... / استعلام, استعلام تعمیرات ابنیه فنی و بنایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231113/استعلام-تهیه-تندیس'>استعلام  تهیه تندیس / استعلام, تهیه تندیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231131/استعلام-اسکنر-کانن'>استعلام اسکنر کانن / استعلام,استعلام اسکنر کانن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231148/استعلام-بیمه-آتش-سوزی-ساختمان-و-تاسیسات-اداری'>استعلام بیمه آتش سوزی ساختمان و تاسیسات اداری  / استعلام, استعلام بیمه آتش سوزی ساختمان و تاسیسات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231167/استعلام-تعمیرات-سالن-ورزشی-حجاب--'>استعلام  تعمیرات سالن ورزشی حجاب .. / استعلام, استعلام  تعمیرات سالن ورزشی حجاب ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231182/استعلام-محلول-های-شیمیایی'>استعلام محلول های شیمیایی / استعلام, استعلام محلول های شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231198/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی / استعلام, استعلام محصولات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231212/استعلام-انتشارات'>استعلام انتشارات / استعلام ,استعلام انتشارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231226/استعلام-خرید-تجهیزات-چوبی--'>استعلام خرید تجهیزات چوبی... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات چوبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231241/استعلام-سرور-شبکه'>استعلام سرور شبکه / استعلام,استعلام سرور شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231256/استعلام-باکس-برای-نگهداری-اسید'>استعلام باکس برای نگهداری اسید  / استعلام, استعلام باکس برای نگهداری اسید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231273/استعلام-اجرای-سقف-تیرچه-بلوک--'>استعلام اجرای سقف تیرچه بلوک ... / استعلام , استعلام اجرای سقف تیرچه بلوک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231290/مناقصه-اجرای-پروژه-آبرسانی-به-روستای'>مناقصه اجرای پروژه آبرسانی به روستای  / مناقصه, مناقصه اجرای پروژه آبرسانی به روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231039/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-4'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 / مزایده ،مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231099/مزایده-ویلایی-مسکونی-سطح-کل-زمین-360متر'>مزایده ویلایی مسکونی سطح کل زمین 360متر  / مزایده ویلایی مسکونی سطح کل زمین 360متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231133/مزایده-آپارتمان-مسکونی-اعیانی-109-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی اعیانی 109 متر  / مزایده آپارتمان مسکونی اعیانی 109 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231174/مزایده-ششدانگ-پلاک-1910-فرعی-از-هفت-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 1910 فرعی از هفت اصلی / مزایده ششدانگ پلاک 1910 فرعی از هفت اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231238/مزایده-سه-قطعه-زمین'>مزایده سه قطعه زمین / مزایده سه قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231284/مزایده-ششدانگ-ساختمان-بخش-یک-حومه-کرمانشاه'>مزایده ششدانگ ساختمان بخش یک حومه کرمانشاه  / مزایده،مزایده ششدانگ ساختمان بخش یک حومه کرمانشاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230840/استعلام-دیزل-پرکینز-ایرانی'>استعلام دیزل پرکینز ایرانی / استعلام,استعلام دیزل پرکینز ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230853/استعلام-کیت-اچ-ای-وی-الایزا-اریا-مبنا-تشخیص-12-بسته-96-تایی--کیت-تی-اس-اچ'>استعلام کیت اچ ای وی الایزا اریا مبنا تشخیص 12 بسته 96 تایی - کیت تی اس اچ  / استعلام,استعلام کیت اچ ای وی الایزا اریا مبنا تشخیص 12 بسته 96 تایی - کیت تی اس اچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230854/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-اعیانی-120-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت اعیانی 120 متر  / مزایده آپارتمان مسکونی مساحت اعیانی 120 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230873/تجدید-مناقصه-اجرای-شبکه-فاضلاب--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای شبکه فاضلاب - نوبت دوم  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه اجرای شبکه فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230886/مزایده-کاغذ-A4-و--'>مزایده کاغذ A4 و... / مزایده ،مزایده کاغذ A4 و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230893/تجدید-مناقصه-اجرای-اگو-بلوار--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای اگو بلوار - نوبت دوم  / تجدید مناقصه، مناقصه اجرای اگو بلوار...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230911/استعلام-موتور-برق-دیزلی-5-کیلووات-تک-فاز'>استعلام موتور برق دیزلی 5 کیلووات تک فاز  / استعلام, موتور برق دیزلی 5 کیلووات تک فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230920/مزایده-پلاک-ثبتی-93-310-سطح-زمین-50-متر'>مزایده پلاک ثبتی 93/310 سطح زمین 50 متر  / مزایده پلاک ثبتی 93/310 سطح زمین 50 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230929/استعلام-آموزش-آرایشگری-زنانه'>استعلام آموزش آرایشگری زنانه / استعلام,آموزش آرایشگری زنانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230943/استعلام-تنقیه--پاکسازی--اجرای-قرنیز--'>استعلام تنقیه -  پاکسازی -  اجرای قرنیز... / استعلام, استعلام تنقیه -  پاکسازی -  اجرای قرنیز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230956/استعلام-الکتروپمپ-طبقاتی-گراند-فوس-سری-CR'>استعلام الکتروپمپ طبقاتی گراند فوس سری CR / استعلام, الکتروپمپ طبقاتی گراند فوس سری CR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230972/مناقصه-ساخت-داخل-3-ست-چرخدنده-های-گیربکس-فلندر'>مناقصه ساخت داخل 3 ست چرخدنده های گیربکس فلندر  / مناقصه عمومی , مناقصه ساخت داخل 3 ست چرخدنده های گیربکس فلندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230974/مزایده-زمین-صنعتی'>مزایده زمین صنعتی / مزایده زمین صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230988/استعلام-دستگاه-عمق-سنج-آب'>استعلام دستگاه عمق سنج آب / استعلام,دستگاه عمق سنج آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231003/استعلام-آچار-ترکمتر'>استعلام آچار ترکمتر  / استعلام, استعلام  آچار ترکمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231017/استعلام-دستگاه-تصفیه-روغن'>استعلام دستگاه تصفیه روغن  / استعلام, استعلام دستگاه تصفیه روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231033/استعلام-تهیه-و-نصب-علایم--'>استعلام تهیه و نصب علایم ... / استعلام , استعلام تهیه و نصب علایم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231038/مزایده-زمین-تجاری-پلاک-2079-46'>مزایده زمین تجاری پلاک 2079/46 / مزایده زمین تجاری پلاک 2079/46</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231048/استعلام-ELTRON-CHROMALOX--EPCOS---'>استعلام ELTRON CHROMALOX ، EPCOS ,.... / استعلام ، استعلام ELTRON CHROMALOX ، EPCOS ,....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231062/استعلام-قرارداد-تعمیرات-و-محوطه-سازی'>استعلام قرارداد تعمیرات و محوطه سازی / استعلام , استعلام قرارداد تعمیرات و محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231078/استعلام-سیستم-صوت-جهت-مجتمع-فرهنگی-و-هنری'>استعلام سیستم صوت جهت مجتمع فرهنگی و هنری / استعلام,استعلام سیستم صوت جهت مجتمع فرهنگی و هنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231093/استعلام-دستگاه-انرژی-بادی--'>استعلام دستگاه انرژی بادی... / استعلام, استعلام دستگاه انرژی بادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231112/استعلام-خرید-و-پشتیبانی-نرم-افزار-جامع-کتابخانه'>استعلام خرید و پشتیبانی نرم افزار جامع کتابخانه  / استعلام, استعلام خرید و پشتیبانی نرم افزار جامع کتابخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231130/استعلام-انتخاب-مهندسین-مشاور--'>استعلام انتخاب مهندسین مشاور... / استعلام,انتخاب مهندسین مشاور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231147/استعلام-انتخاب-مهندسین-مشاور-جهت-نظارت-کارگاهی-و-عالیه'>استعلام انتخاب مهندسین مشاور جهت نظارت کارگاهی و عالیه  / استعلام,استعلام انتخاب مهندسین مشاور جهت نظارت کارگاهی و عالیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231166/استعلام-برنج-هندی'>استعلام برنج هندی  / استعلام , استعلام برنج هندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231181/استعلام-خرید-جو-علوفه-ای-به-میزان-127-تن--'>استعلام  خرید جو علوفه ای به میزان 127 تن ... / استعلام , استعلام  خرید جو علوفه ای به میزان 127 تن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231197/استعلام-اجرای-سیستم-اطفای-حریق'>استعلام اجرای سیستم اطفای حریق / استعلام, استعلام اجرای سیستم اطفای حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231210/استعلام-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام تجهیزات رایانه ای / استعلام,تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231225/استعلام-شیر-آلات-آزمایشگاهی'>استعلام شیر آلات آزمایشگاهی  / استعلام , استعلام شیرآلات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231240/مناقصه-خط-کشی-سرد-محورهای--'>مناقصه خط کشی سرد محورهای... / مناقصه عمومی, مناقصه خط کشی سرد محورهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231255/استعلام-نیاز-به-خدمات-برگزاری-دوره-مسابقات-قرآنی'>استعلام نیاز به خدمات برگزاری دوره مسابقات قرآنی  / استعلام, استعلام نیاز به خدمات برگزاری دوره مسابقات قرآنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231272/استعلام-تجهیزات-هنرستانی'>استعلام تجهیزات هنرستانی / استعلام,استعلام تجهیزات هنرستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231288/مناقصه-خرید-خدمت-امور-کمک-پرستاری'>مناقصه خرید خدمت امور کمک پرستاری  / مناقصه, مناقصه خرید خدمت امور کمک پرستاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231094/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت صد و بیست متر  / مزایده آپارتمان مسکونی مساحت صد و بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231129/مزایده-ساختمان-مسکونی-روستای-دوزین'>مزایده ساختمان مسکونی روستای دوزین / مزایده ساختمان مسکونی روستای دوزین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231164/مزایده-فروش-4-پلاک-نوساز'>مزایده فروش 4 پلاک نوساز / مزایده فروش 4 پلاک نوساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231229/مزایده-فروش-املاک-مشاع-باقیماننده-1656-فرعی-از-1488-اصلی'>مزایده فروش املاک مشاع باقیماننده 1656 فرعی از 1488 اصلی / مزایده , مزایده فروش املاک مشاع باقیماننده 1656 فرعی از 1488 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231280/مزایده-عمومی-واگذاری-استیجاری-مکان-بوفه'>مزایده عمومی واگذاری استیجاری مکان بوفه  / مزایده عمومی, مزایده عمومی واگذاری استیجاری مکان بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230783/استعلام-دستگاه-فوم-پاش'>استعلام دستگاه فوم پاش / استعلام,استعلام دستگاه فوم پاش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230797/استعلام-حمل-سیمان'>استعلام حمل سیمان  / استعلام, حمل سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230812/استعلام-میز-اداری-180-در-80'>استعلام میز اداری 180 در 80 / استعلام,میز اداری 180 در 80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230826/مزایده-66000-عدد-بلوک-سفالی'>مزایده 66000 عدد بلوک سفالی / آگهی مزایده , مزایده 66000 عدد بلوک سفالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230832/استعلام-طرح-مستندنگاری'>استعلام  طرح مستندنگاری / استعلام, طرح مستندنگاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230847/استعلام-ماژیک'>استعلام ماژیک / استعلام ,استعلام ماژیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230862/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ... / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230870/مزایده-یک-خط-سیم-کارت'>مزایده یک خط سیم کارت / مزایده, مزایده یک خط سیم کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230882/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام, استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230899/مزایده-یک-باب-منزل-اداری-مساحت-356'>مزایده یک باب منزل اداری مساحت 356 / مزایده,مزایده یک باب منزل اداری مساحت 356</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230903/مناقصه-عمومی-تامین-نیروی-انسانی-خدمات-ایمنی-و-آتش-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی خدمات ایمنی و آتش- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی خدمات ایمنی و آتش- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230919/مناقصه-عملیات-طراحی-و-اجرای-المان'>مناقصه عملیات طراحی و اجرای المان / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات طراحی و اجرای المان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230935/استعلام-تجهیزات-ورزشی'>استعلام تجهیزات ورزشی  / استعلام, استعلام تجهیزات ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230949/مزایده-پلاک-ثبتی-زمین-تجاری-سطح-کل-زمین-40-متر'>مزایده پلاک ثبتی زمین تجاری سطح کل زمین 40 متر   / مزایده پلاک ثبتی زمین تجاری سطح کل زمین 40 متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230950/استعلام-کاپشن'>استعلام کاپشن / استعلام,کاپشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230966/استعلام-یونیت-لود--'>استعلام یونیت لود... / استعلام,یونیت لود...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230980/استعلام-پخش-آسفالت-به-همراه-غلطک-و-فینیشر'>استعلام پخش آسفالت به همراه غلطک و فینیشر / استعلام,استعلام پخش آسفالت به همراه غلطک و فینیشر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230996/استعلام-رادیاتور-7-لول-دیزل'>استعلام رادیاتور 7 لول دیزل / استعلام,استعلام رادیاتور 7 لول دیزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231005/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-191-4-مترمربع'>مزایده یک باب منزل مسکونی 191/4 مترمربع / مزایده ،مزایده یک باب منزل مسکونی 191/4 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231010/استعلام-ست-تجهیزات-و-متعلقات-مولد-تولید-برق'>استعلام ست تجهیزات و متعلقات مولد تولید برق / استعلام, استعلام ست تجهیزات و متعلقات مولد تولید برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231023/استعلام-رایانه-desktop-با-i3-cpu-core-و-hdd500-gb--'>استعلام رایانه desktop با i3 cpu core و hdd500 gb  .. / استعلام, استعلام رایانه desktop با i3 cpu core و hdd500 gb  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231041/استعلام-کولر-گازی-سامسونگ-30-000-سرد-و-گرم---'>استعلام  کولر گازی سامسونگ 30.000 سرد و گرم  ... / استعلام, استعلام  کولر گازی سامسونگ 30.000 سرد و گرم  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231055/استعلام-خرید-کابل-برق'>استعلام خرید کابل برق / استعلام, استعلام خرید کابل برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231069/استعلام-کولر-آبسردکن-و--'>استعلام کولر، آبسردکن و ... / استعلام, استعلام کولر، آبسردکن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231070/مزایده-زمین-مساحت-عرصه-4468مترمربع'>مزایده زمین مساحت عرصه 4468مترمربع  / مزایده زمین مساحت عرصه 4468مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231086/استعلام-دستگاه-گیوتین-مکانیکی-برقی'>استعلام دستگاه گیوتین مکانیکی برقی / استعلام , استعلام دستگاه گیوتین مکانیکی برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231101/استعلام-آب-معدنی'>استعلام  آب معدنی / استعلام, آب معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231120/استعلام-ساخت-کمد-استخری'>استعلام ساخت کمد استخری  / استعلام,استعلام ساخت کمد استخری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231138/استعلام-جک-سوسماری'>استعلام جک سوسماری  / استعلام , استعلام جک سوسماری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231155/استعلام-تهیه-و-نصب-علایم-و-تجهیزات-ایمنی'>استعلام تهیه و نصب علایم و تجهیزات ایمنی / استعلام,تهیه و نصب علایم و تجهیزات ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231172/استعلام-سینک--'>استعلام سینک ... / استعلام, استعلام سینک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231188/استعلام-خرید-و-راه-اندازی-تجهیزات-اتاق-کنفرانس'>استعلام خرید و راه اندازی تجهیزات اتاق کنفرانس / استعلام , استعلام خرید و راه اندازی تجهیزات اتاق کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231203/استعلام-چراغ-راهنمایی-رنگ-ترافیکی-سفید-و-زرد--'>استعلام چراغ راهنمایی+ رنگ ترافیکی سفید و زرد... / استعلام,چراغ راهنمایی+ رنگ ترافیکی سفید و زرد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231218/استعلام-انتخاب-مهندسین-مشاور'>استعلام انتخاب مهندسین مشاور / استعلام, استعلام انتخاب مهندسین مشاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231232/استعلام-کیک-و-بیسکویت'>استعلام کیک و بیسکویت / استعلام , استعلام کیک و بیسکویت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231247/استعلام-خرید-لوازم-فتوگرافیک'>استعلام خرید لوازم فتوگرافیک  / استعلام, استعلام خرید لوازم فتوگرافیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231265/مناقصه-اجرای-پروژه-آبرسانی-به-روستاها'>مناقصه اجرای پروژه آبرسانی به روستاها / مناقصه, مناقصه اجرای پروژه آبرسانی به روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231279/مناقصه-21-دستگاه-خودروی-سواری-طرح-دار-یا-تاکسی--'>مناقصه 21 دستگاه خودروی سواری طرح دار یا تاکسی... / مناقصه عمومی, مناقصه 21 دستگاه خودروی سواری طرح دار یا تاکسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231111/مزایده-فروش-19-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 19 قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 19 قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231150/مزایده-فروش-ششدانگ-یکباب-خانه-شماره-ثبتی-1900'>مزایده فروش ششدانگ یکباب خانه شماره ثبتی 1900 / مزایده فروش ششدانگ یکباب خانه شماره ثبتی 1900</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231192/مزایده-فروش-تعداد-یک-قطعه-از-زمین-های-شهرداری-مساحت-95-متر-نوبت-دوم'> مزایده فروش تعداد یک قطعه از زمین های شهرداری مساحت 95 متر نوبت دوم  /  مزایده فروش تعداد یک قطعه از زمین های شهرداری مساحت 95 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231257/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2500متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2500متر مرحله اول / مزایده یک قطعه زمین مساحت 2500متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230758/فراخوان-مناقصه-تکمیل-خوابگاه--'>فراخوان مناقصه تکمیل خوابگاه ... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تکمیل خوابگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230773/استعلام-فیلتر'>استعلام فیلتر / استعلام,فیلتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230787/استعلام-عملیات-اجرایی-اصلاح-و-بازسازی-سیستم-تصفیه--'>استعلام عملیات اجرایی اصلاح و بازسازی سیستم تصفیه ... / استعلام , استعلام عملیات اجرایی اصلاح و بازسازی سیستم تصفیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230798/مزایده-فروش-نقدی-تعداد-نه-فقره-املاک-نوبت-دوم'>مزایده فروش نقدی تعداد نه فقره املاک نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش نقدی تعداد نه فقره املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230802/استعلام-لوازم-کابل-جوش-ـ-مارک-TBI'>استعلام  لوازم کابل جوش ـ مارک TBI / استعلام , استعلام  لوازم کابل جوش ـ مارک TBI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230818/استعلام-لاستیک-خودرو-در-سایزهای-مختلف'>استعلام لاستیک خودرو در سایزهای مختلف  / استعلام, لاستیک خودرو در سایزهای مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230837/استعلام-تعمیر-و-اصلاح-کانوایرهای-خطوط-1-و-2-شاور-تست-سالن-مونتاژ-1-و--'>استعلام تعمیر و اصلاح کانوایرهای خطوط 1 و 2 شاور تست سالن مونتاژ 1 و... / استعلام, استعلام تعمیر و اصلاح کانوایرهای خطوط 1 و 2 شاور تست سالن مونتاژ 1 و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230839/مزایده-ساختمان-مسکونی-پلاک-ثبتی-1-7166'>مزایده ساختمان مسکونی پلاک ثبتی 1/7166 / مزایده ساختمان مسکونی پلاک ثبتی 1/7166</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230851/استعلام-احداث-ساختمان-نماز-خانه-و-سرویس-بهداشتی-پارک-بانوان'>استعلام احداث ساختمان نماز خانه و سرویس بهداشتی پارک بانوان  / استعلام, احداث ساختمان نماز خانه و سرویس بهداشتی پارک بانوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230866/استعلام-اجرای-سایبان-پارکینگ-پایگاه-اطلاع-رسانی'>استعلام اجرای سایبان پارکینگ پایگاه اطلاع رسانی / استعلام,استعلام اجرای سایبان پارکینگ پایگاه اطلاع رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230881/مزایده-نصب-بنر--نگهداری-و-بهره-برداری-از-تابلوهای-تبلیغاتی--نوبت-دوم'>مزایده  نصب بنر ، نگهداری و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی - نوبت دوم  / مزایده , مزایده نصب بنر ، نگهداری و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230890/تجدید-مناقصه-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-ادوات-و-تجهیزات-کنترل'>تجدید مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230908/استعلام-بهاء-پروژه-حفاظت-و-ساماندهی-محوطه-تاریخی'>استعلام بهاء پروژه حفاظت و ساماندهی محوطه تاریخی  / استعلام, بهاء پروژه حفاظت و ساماندهی محوطه تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230915/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-188-60متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 188.60متر  / مزایده ساختمان مسکونی عرصه 188.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230926/استعلام-​فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان'>استعلام ​فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان  / استعلام, ​فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230940/استعلام-دستگاه-کاغذ-خرد-کن'>استعلام دستگاه کاغذ خرد کن / استعلام,استعلام دستگاه کاغذ خرد کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230954/استعلام-خرید-لایسنس-دستگاه-فایروال'>استعلام خرید لایسنس دستگاه فایروال  / استعلام, خرید لایسنس دستگاه فایروال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230965/مزایده-پلاک-ثبتی-2079-46-چهل-متر'>مزایده پلاک ثبتی 2079/46 چهل متر  / مزایده پلاک ثبتی 2079/46 چهل متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230970/استعلام-دوربین-مدار-بسته--'>استعلام دوربین مدار بسته... / استعلام, استعلام دوربین مدار بسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230986/استعلام-چرخ-گوشت-و-غیره'>استعلام چرخ گوشت و غیره  / استعلام, استعلام  چرخ گوشت و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231001/استعلام-تانکر-1000-و-3000-لیتری-2-میل-گالوانیزه--'>استعلام تانکر 1000 و 3000 لیتری 2 میل گالوانیزه .. / استعلام استعلام تانکر 1000 و 3000 لیتری 2 میل گالوانیزه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231014/استعلام-هزینه-ساخت-درب-ریلی-و-ساده-آهنی-همراه-با-پروفیل'>استعلام هزینه ساخت درب ریلی و ساده آهنی همراه با پروفیل / استعلام, استعلام هزینه ساخت درب ریلی و ساده آهنی همراه با پروفیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231028/مزایده-زمین-تجاری-پلاک-ثبتی-2079-46-چهل-مترمربع'>مزایده زمین تجاری پلاک ثبتی 2079/46 چهل مترمربع  / مزایده زمین تجاری پلاک ثبتی 2079/46 چهل مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231031/مناقصه-احداث-مدول-اول-تصفهیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه احداث مدول اول تصفهیه خانه فاضلاب  / مناقصه احداث مدول اول تصفهیه خانه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231045/استعلام-جک-پالت-برقی'>استعلام  جک پالت برقی / استعلام, جک پالت برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231059/استعلام-سنگ-گرانیتن'>استعلام سنگ گرانیتن / استعلام, سنگ گرانیتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231076/استعلام-دستگاه-کپی--'>استعلام دستگاه کپی ... / استعلام , استعلام دستگاه کپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231085/مزایده-ویلایی-مسکونی-سطح-کل-زمین-322متر'>مزایده ویلایی مسکونی سطح کل زمین 322متر  / مزایده ویلایی مسکونی سطح کل زمین 322متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231091/استعلام-کپسول-ادوات-و-لوازم-آتش-نشانی'>استعلام کپسول ادوات و لوازم آتش نشانی  / استعلام , استعلام کپسول ادوات و لوازم آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231107/استعلام-خرید-سه-دستگاه-اسکوربرد-چند-منظوره'>استعلام خرید سه دستگاه اسکوربرد چند منظوره  / استعلام,استعلام خرید سه دستگاه اسکوربرد چند منظوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231126/استعلام-ساخت-ویترین-هفت-یونیت-موزه--'>استعلام ساخت ویترین هفت یونیت موزه ... / استعلام, استعلام ساخت ویترین هفت یونیت موزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231145/مناقصه-عمومی-تامین-نیروی-انسانی-درمانگاه'>مناقصه عمومی  تامین نیروی انسانی درمانگاه / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی  تامین نیروی انسانی درمانگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231163/استعلام-لوله-گذاری-و-احداث-ابنیه'>استعلام لوله گذاری و احداث ابنیه / استعلام, استعلام لوله گذاری و احداث ابنیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231179/استعلام-خرید-و-کارگذاری-لوله'>استعلام خرید و کارگذاری لوله / استعلام,استعلام خرید و کارگذاری لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231195/پنجمین-کنفرانس-ملی-رویکردهای-نوین-در-مدیریت-اقتصاد-حسابداری'>پنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت اقتصاد حسابداری / پنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت اقتصاد حسابداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231207/استعلام-سشوار-حرارتی-قابلیت-کاربرد-در-کارگاه-مکانیک-و-خودرو'>استعلام سشوار حرارتی قابلیت کاربرد در کارگاه مکانیک و خودرو  / استعلام, سشوار حرارتی قابلیت کاربرد در کارگاه مکانیک و خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230475/استعلام-ساخت-ویترین-موزه-ها'>استعلام ساخت ویترین موزه ها / استعلام, استعلام ساخت ویترین موزه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230490/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی / استعلام,صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230505/استعلام-اکو-آمپلی-فایر-و-بلندگو-و-میکروفن-بی-سیم'>استعلام اکو آمپلی فایر و بلندگو و میکروفن بی سیم  / استعلام, استعلام اکو آمپلی فایر و بلندگو و میکروفن بی سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230520/استعلام-چاپگر-لکس-مارک-مدل-E260'>استعلام چاپگر لکس مارک مدل E260 / استعلام, چاپگر لکس مارک مدل E260</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230535/استعلام-تعمیر-و-تکمیل-شبستان-و--'>استعلام تعمیر و تکمیل شبستان و... / استعلام,تعمیر و تکمیل شبستان و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230549/استعلام-تعمیر-و-تکمیل-بقعه-متبرکه'>استعلام تعمیر و تکمیل بقعه متبرکه / استعلام, استعلام تعمیر و تکمیل بقعه متبرکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230563/مناقصه-تامین-مواد-شیمیایی-مورد-نیاز-جهت-پروژه-20-حلقه-چاه'>مناقصه تامین مواد شیمیایی مورد نیاز جهت پروژه 20 حلقه چاه / آگهی مناقصه, مناقصه تامین مواد شیمیایی مورد نیاز جهت پروژه 20 حلقه چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230576/استعلام-فن-کوئل-ساراول-800'>استعلام فن کوئل ساراول 800  / استعلام,استعلام فن کوئل ساراول 800 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230591/استعلام-تلفن-IP-مدل-YEALINK-T21E21-E2IP-PHINE'>استعلام تلفن IP مدل YEALINK T21E21 E2IP PHINE / استعلام,استعلام تلفن IP مدل YEALINK T21E21 E2IP PHINE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230604/استعلام-اتباء-مرکز-خواهران-خمینی-شهر'>استعلام اتباء مرکز خواهران خمینی شهر  / استعلام,استعلام اتباء مرکز خواهران خمینی شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230617/استعلام-کیت-آموزش-تابلو-برق-و--'>استعلام کیت آموزش تابلو برق  و ... / استعلام, کیت آموزش تابلو برق  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230631/مناقصهPARTS-FOR-SOLAR--CENTAUR-GAS-TURBINE'>مناقصهPARTS FOR "SOLAR" -CENTAUR GAS TURBINE / مناقصه, مناقصهPARTS FOR "SOLAR" -CENTAUR GAS TURBINE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230644/فراخوان-SEALED-MAINTENANCE-FREE-(SMF)-BATTERIES-12-VOLTS-STARTER-TYPE--'>فراخوان SEALED MAINTENANCE FREE (SMF) BATTERIES. 12 VOLTS, STARTER TYPE... / مناقصه عمومی, فراخوان SEALED MAINTENANCE FREE (SMF) BATTERIES. 12 VOLTS, STARTER TYPE...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230657/مناقصه-PARTS-FOR-g-e-c--GAS-TURBINE'>مناقصه PARTS FOR "g.e.c" - GAS TURBINE / مناقصه, مناقصهPARTS FOR "g.e.c" - GAS TURBINE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229912/مزایده-فروش-3-دستگاه-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده فروش 3 دستگاه خودرو - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 3 دستگاه خودرو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229946/مزایده-دو-فقره-فیش-حج-تمتع'>مزایده دو فقره فیش حج تمتع / مزایده,مزایده دو فقره فیش حج تمتع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1229977/مزایده-پلاک-ثبتی-11917-فرعی-مساحت-212-متر'>مزایده پلاک ثبتی 11917 فرعی مساحت 212 متر  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 11917 فرعی مساحت 212 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230021/مزایده-اجاره-کشتارگاه-دام'>مزایده اجاره کشتارگاه دام  / مزایده ,مزایده اجاره کشتارگاه دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230069/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230096/مزایده-ششدانگ-مغازه-تجاری-زمین-زیر-کشت-زعفران-باغ'>مزایده ششدانگ مغازه تجاری.زمین زیر کشت زعفران .باغ / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری.زمین زیر کشت زعفران .باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230128/مزایده-عرصه-و-اعیان-پلاک-ثبتی-44-2453-و-45'>مزایده عرصه و اعیان پلاک ثبتی 44/2453 و 45  / مزایده, مزایده عرصه و اعیان پلاک ثبتی 44/2453 و 45 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230170/مزایده-ملک-مساحت-211-75متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 211.75متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 211.75متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230224/مزایده-فروش-داغ-زن-50-کیلویی'>مزایده فروش داغ زن 50 کیلویی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش داغ زن 50 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230255/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-یکباب-کارگاه-شارژ-خاموش-کننده-ها-بطور-فعال-با-تجهیزات-لازم'>مزایده واگذاری به صورت اجاره  یکباب کارگاه شارژ خاموش کننده ها بطور فعال با تجهیزات لازم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به صورت اجاره  یکباب کارگاه شارژ خاموش کننده ها بطور فعال با تجهیزات لازم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230302/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-150-متر-نوبت-اول'>مزایده خانه مسکونی مساحت 150 متر نوبت اول / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت 150 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230337/مزایده-حدود-تقریبی-800-کیلوگرمی-شمش'>مزایده حدود تقریبی 800 کیلوگرمی شمش / مزایده ,مزایده حدود تقریبی 800 کیلوگرمی شمش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230382/مزایده-ششدانگ-ساختمان-پلاک-5-فرعی-مساحت-287متر'>مزایده ششدانگ ساختمان پلاک 5 فرعی مساحت 287متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان پلاک 5 فرعی مساحت 287متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230429/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-مساحت-26-85متر'>مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 26.85متر  / مزایده ,مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 26.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230486/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-بخش-نه-نکا-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین خانه بخش نه نکا نوبت دوم  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین خانه بخش نه نکا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230555/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-250-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 250 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 250 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230659/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-162متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 162متر  / مزایده ساختمان مسکونی عرصه 280 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230672/استعلام-صندلی-نیلپر'>استعلام صندلی نیلپر / استعلام, صندلی نیلپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230689/کنگره-بین-الملی-زیست-شناسی-ایران'> کنگره بین الملی زیست شناسی ایران /  کنگره بین الملی زیست شناسی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230705/مزایده-انتشارات-دانشجویی'>مزایده انتشارات دانشجویی / مزایده, مزایده انتشارات دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230706/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-باغ-گل-ها-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز باغ گل ها  ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز باغ گل ها  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230721/استعلام-قرارداد-خرید-و-نصب-آنتی-ویروس'>استعلام قرارداد خرید و نصب آنتی ویروس  / استعلام, قرارداد خرید و نصب آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230737/استعلام-پرینتر-رنگی-لیزری-اچ-پی'>استعلام پرینتر رنگی لیزری اچ پی  / استعلام, پرینتر رنگی لیزری اچ پی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231209/مزایده-ششدانگ-پلاک-مساحت-152-34-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک مساحت 152/34 مترمربع / مزایده،مزایده ششدانگ پلاک مساحت 152/34 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231263/مزایده-ششدانگ-اعیانی-کاشانه-مسکونی-طبقه-دوم'>مزایده ششدانگ اعیانی کاشانه مسکونی طبقه دوم / مزایده ششدانگ اعیانی کاشانه مسکونی طبقه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230859/استعلام-آب-گرمکن-گازی--'>استعلام آب گرمکن گازی... / استعلام, استعلام آب گرمکن گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230867/مزایده-ویلایی-مسکونی-سطح-زمین-315-متر'>مزایده ویلایی مسکونی سطح زمین 315 متر  / مزایده ویلایی مسکونی سطح زمین 315 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230877/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230891/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-باغ-بخش-47-یزد-نوبت-دوم'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ باغ بخش 47 یزد نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ باغ بخش 47 یزد  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230898/استعلام-استعلام-بها-پروژه-مطالعه-طراحی-آسیب-شناسی--'>استعلام استعلام بها پروژه مطالعه طراحی آسیب شناسی ... / استعلام, استعلام استعلام بها پروژه مطالعه طراحی آسیب شناسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230914/اولین-کنفرانس-علمی-پژوهشی'>اولین کنفرانس علمی پژوهشی / پانزدهمین کنفرانس ,  پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230927/مزایده-پلاک-ثبتی-سطح-کل-زمین-پنجاه-متر'>مزایده پلاک ثبتی سطح کل زمین پنجاه متر  / مزایده پلاک ثبتی سطح کل زمین پنجاه متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230932/استعلام-درخواست-خرید-کولر-گازی-ایرانی'>استعلام  درخواست خرید کولر گازی ایرانی  / استعلام, درخواست خرید کولر گازی ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230946/استعلام-آمونیاک-25-درصد-2-5-لیتری'>استعلام آمونیاک 25 درصد 2.5 لیتری / استعلام,آمونیاک 25 درصد 2.5 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230962/استعلام-فاصله-یاب--'>استعلام فاصله یاب ... / استعلام , استعلام فاصله یاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230977/استعلام-33-دستگاه-رایانه'>استعلام 33 دستگاه رایانه / استعلام , استعلام 33 دستگاه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230989/مزایده-قسمتی-از-پلاک-2205-سطح-زمین-1470متر'>مزایده قسمتی از پلاک 2205 سطح زمین 1470متر    / مزایده قسمتی از پلاک 2205 سطح زمین 1470متر   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230992/استعلام-خرید-پرینتر-رنگی'>استعلام خرید پرینتر رنگی / استعلام, استعلام خرید پرینتر رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231007/استعلام-رنگ-آمیزی-ساختمان-اداری'>استعلام  رنگ آمیزی ساختمان اداری / استعلام, استعلام  رنگ آمیزی ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231020/استعلام-بیلچه-تفلونی'>استعلام بیلچه تفلونی / استعلام , استعلام بیلچه تفلونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231036/استعلام-کیسه-خواب'>استعلام کیسه خواب  / استعلام, کیسه خواب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231051/استعلام-دوربین-دیجیتال-مدل-p900-نیکون-کُل-پیکس'>استعلام دوربین دیجیتال مدل p900 نیکون کُل پیکس  / استعلام,استعلام دوربین دیجیتال مدل p900 نیکون کُل پیکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231054/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مسکونی'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی / مزایده ،مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231066/استعلام-فن-کویل-ایرانی'>استعلام فن کویل ایرانی / استعلام,استعلام فن کویل ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231082/استعلام-ساخت-مخزن-بتنی-50m3-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام ساخت مخزن بتنی 50m3 ایستگاه پمپاژ  / استعلام, استعلام ساخت مخزن بتنی 50m3 ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231097/استعلام-سنگ-ورقی'>استعلام سنگ ورقی / استعلام,استعلام سنگ ورقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231117/استعلام-الکترو-موتور-HYDROLIC-COOLING-FAN-و--'>استعلام الکترو موتور HYDROLIC COOLING FAN و ... / استعلام ، استعلام الکترو موتور HYDROLIC COOLING FAN و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231134/استعلام-parts-dor-numerical--generartor--protection-system'>استعلام parts  dor  numerical   generartor   protection system   / استعلام parts  dor  numerical   generartor   protection system  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231151/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام  خرید کامپیوتر / استعلام, خرید کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231169/استعلام-برنج-هندی'>استعلام برنج هندی  / استعلام , استعلام برنج هندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231185/استعلام-شیرآلات-آزمایشگاهی'>استعلام شیرآلات آزمایشگاهی / استعلام,استعلام شیرآلات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231200/مناقصه-خرید-و-حمل-آسفالت-توپکا-و----نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل آسفالت توپکا و ... - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه  خرید و حمل آسفالت توپکا و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231215/استعلام-پنجره'>استعلام پنجره  / استعلام,استعلام پنجره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231228/استعلام-کولرآبی-صنعتی'>استعلام کولرآبی صنعتی / استعلام, کولرآبی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231244/استعلام-انتخاب-مهندسین-مشاور'>استعلام انتخاب مهندسین مشاور / استعلام, استعلام انتخاب مهندسین مشاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231259/مناقصه-احداث-یک-واحد-ایستگاه-پمپاژ-و-ساختمان-بهره-برداری-تاسیسات-فاضلاب-شهر'>مناقصه احداث یک واحد ایستگاه پمپاژ و ساختمان بهره برداری تاسیسات فاضلاب شهر  / مناقصه احداث یک واحد ایستگاه پمپاژ و ساختمان بهره برداری تاسیسات فاضلاب شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231275/مناقصه-اهداف-انجام-حقوق-پیمانکاری-نیروهای-تامین-نیرو-و-حجمی'>مناقصه اهداف انجام حقوق پیمانکاری نیروهای تامین نیرو و حجمی / مناقصه , مناقصه اهداف انجام حقوق پیمانکاری نیروهای تامین نیرو و حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231104/مزایده-146-سهم-مشاع-از-5000-سهم-ششدانگ-پلاک'>مزایده 146 سهم مشاع از 5000 سهم ششدانگ پلاک / مزایده ،مزایده 146 سهم مشاع از 5000 سهم ششدانگ پلاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231139/مزایده-آپارتمان-مسکونی-اعیانی-صد-و-ده-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی اعیانی صد و ده متر  / مزایده آپارتمان مسکونی اعیانی صد و ده متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231177/مزایده-انجام-سرمایه-گذاری-برای-تکمیل-مراحل-اکتشاف'>مزایده انجام سرمایه گذاری برای تکمیل مراحل اکتشاف  / آگهی مزایده عمومی , مزایده انجام سرمایه گذاری برای تکمیل مراحل اکتشاف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231243/مزایده-فروش-تعدادی-از-پلاکهای-کارگاهی-و-تجاری'>مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری  / مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231291/مزایده-ساختمان'>مزایده ساختمان  / مزایده ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230836/استعلام-اجرای-نمای-سنگ-و-آجر-نسوز--'>استعلام اجرای نمای سنگ و آجر نسوز... / استعلام, استعلام اجرای نمای سنگ و آجر نسوز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230850/استعلام-پنکه-پارس-خزر-ایستاده'>استعلام پنکه پارس خزر ایستاده / استعلام,استعلام پنکه پارس خزر ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230865/استعلام-فن-کویل'>استعلام فن کویل / استعلام,فن کویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230878/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی  / مزایده ششدانگ منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230889/استعلام-آرشیو-الکترونیک'>استعلام آرشیو الکترونیک / استعلام, آرشیو الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230906/استعلام-مانیتور--'>استعلام مانیتور ... / استعلام , استعلام مانیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230909/مزایده-ششدانگ-شش-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-مجدد'>مزایده ششدانگ شش دستگاه آپارتمان مسکونی مجدد  / مزایده ,مزایده ششدانگ شش دستگاه آپارتمان مسکونی مجدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230925/استعلام-لکه-گیری-و-درزگیری-و-روکش-آسفالت-حفاظتی--'>استعلام لکه گیری و درزگیری و روکش آسفالت حفاظتی... / استعلام, استعلام لکه گیری و درزگیری و روکش آسفالت حفاظتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230938/استعلام-جی-پی-اس-تک-فرکانسه-دوربین-دار'>استعلام جی پی اس تک فرکانسه دوربین دار / استعلام, استعلام جی پی اس تک فرکانسه دوربین دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230953/استعلام-مغزه-گیر-دستی'>استعلام مغزه گیر دستی / استعلام, استعلام مغزه گیر دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230961/اصلاحیه-مزایده-اجاره-واحدهای-عینک-فروشی'>اصلاحیه مزایده اجاره واحدهای عینک فروشی / اصلاحیه آگهی مزایده,مزایده اجاره واحدهای عینک فروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230969/استعلام-موتور-و-گیربکس'>استعلام موتور و گیربکس  / استعلام, استعلام موتور و گیربکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230985/استعلام-چکش-مخصوص-زمین-شناسی-(اشمیت)'>استعلام چکش مخصوص زمین شناسی (اشمیت) / استعلام, استعلام چکش مخصوص زمین شناسی (اشمیت)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231000/استعلام-30-عدد-صندلی-گردان-استاندارد-میز-کنفرانس-سالن-جلسات--'>استعلام 30 عدد صندلی گردان استاندارد میز کنفرانس سالن جلسات... / استعلام, استعلام 30 عدد صندلی گردان استاندارد میز کنفرانس سالن جلسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231013/استعلام-دستگاه-سنجش-گاز-رادون'>استعلام دستگاه سنجش گاز رادون / استعلام,استعلام دستگاه سنجش گاز رادون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231026/مزایده-ملک-ششدانگ-مساحت-580-مترمربع'>مزایده ملک ششدانگ مساحت 580 مترمربع / مزایده ،مزایده ملک ششدانگ مساحت 580 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231029/استعلام-بیمه-آتش-سوزی-ساختمان-و-تاسیسات-ورزشی-کشور'>استعلام بیمه آتش سوزی ساختمان و تاسیسات ورزشی کشور / استعلام, استعلام بیمه آتش سوزی ساختمان و تاسیسات ورزشی کشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231044/استعلام-تجهیزات-جانبی-دستگاه-پایش-آلودگی-هوا'>استعلام تجهیزات جانبی دستگاه پایش آلودگی هوا  / استعلام, استعلام تجهیزات جانبی دستگاه پایش آلودگی هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231058/استعلام-اچ-پی-ال-ضد-اسید'>استعلام اچ پی ال ضد اسید / استعلام , استعلام اچ پی ال ضد اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231074/استعلام-خرید-4-دستگاه-اسپیرال--'>استعلام خرید 4 دستگاه اسپیرال ... / استعلام, استعلام خرید 4 دستگاه اسپیرال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231079/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-اعیانی-صد-و-ده-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت اعیانی صد و ده متر  / مزایده آپارتمان مسکونی مساحت اعیانی صد و ده متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231089/استعلام-کاغذ-و-کارتریج'>استعلام کاغذ و کارتریج  / استعلام , استعلام کاغذ و کارتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231106/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231124/استعلام-لامپ-120-سانتی-تیوپی-پشت-هیتسینگ-دار-18-20-وات'>استعلام لامپ 120 سانتی تیوپی پشت هیتسینگ دار 18-20 وات / استعلام,استعلام لامپ 120 سانتی تیوپی پشت هیتسینگ دار 18-20 وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231144/استعلام-تابلو-سردرب-اداره'>استعلام تابلو سردرب اداره / استعلام, استعلام تابلو سردرب اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231161/استعلام-انتخاب-مهندسین-مشاور-جهت-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-حوزه-شهری'>استعلام انتخاب مهندسین مشاور جهت نظارت کارگاهی و عالیه حوزه شهری  / استعلام,استعلام انتخاب مهندسین مشاور جهت نظارت کارگاهی و عالیه حوزه شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231178/استعلام-الکتروموتور-شناور'>استعلام الکتروموتور شناور  / استعلام, الکتروموتور شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231194/استعلام-خرید-کابل'>استعلام خرید کابل  / استعلام, خرید کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231206/استعلام-الیاف-شیشه-ای-گرماژ'>استعلام الیاف شیشه ای گرماژ  / استعلام, استعلام  الیاف شیشه ای گرماژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231221/استعلام-خرید-و-نصب-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته  / استعلام, استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231235/استعلام-تعمیرات-اداره-ورزش-و-جوانان'>استعلام تعمیرات اداره ورزش و جوانان / استعلام, استعلام تعمیرات اداره ورزش و جوانان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231252/استعلام-سرور-سینمایی'>استعلام سرور سینمایی  / استعلام,استعلام سرور سینمایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231268/مناقصه-عمومی-تکمیل-طرح-توسعه-بیمارستان'>مناقصه عمومی تکمیل طرح توسعه بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تکمیل طرح توسعه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231283/مناقصه-21-دستگاه-خودروی-سواری'>مناقصه 21 دستگاه خودروی سواری / مناقصه عمومی,مناقصه 21 دستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231122/مزایده-ساختمان-مسکونی'>مزایده ساختمان مسکونی  / مزایده ساختمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231157/مزایده-یک-دهنه-مغازه-تجاری-مساحت-11-68-متر'>مزایده یک دهنه مغازه تجاری مساحت 11.68 متر / مزایده یک دهنه مغازه تجاری مساحت 11.68 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231211/آگهی-مزایده-3-دانگ-پلاک-ثبتی-487-اصلی'>آگهی مزایده 3 دانگ پلاک ثبتی 487 اصلی / آگهی مزایده , آگهی مزایده 3 دانگ پلاک ثبتی 487 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231264/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده،مزایده ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231223/استعلام-پودر-دی-پی-دی-(1000-بسته-100-عددی)'>استعلام پودر دی پی دی (1000 بسته 100 عددی) / استعلام,استعلام پودر دی پی دی (1000 بسته 100 عددی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231236/استعلام-خرید-سخت-افزار-و-تجهیزات-سرور'>استعلام خرید سخت افزار و تجهیزات سرور / استعلام,خرید سخت افزار و تجهیزات سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231253/استعلام-دستگاه-اسکن-موتور-خودروهای-انژکتوری'>استعلام دستگاه اسکن موتور خودروهای انژکتوری / استعلام , استعلام دستگاه اسکن موتور خودروهای انژکتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231269/استعلام-لوازم-تاسیسات-حرارتی-رادیاتور--'>استعلام  لوازم تاسیسات حرارتی رادیاتور ... / استعلام, استعلام  لوازم تاسیسات حرارتی رادیاتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231285/مناقصه-تجدید-نصب-انشعابات-آب-و-فاضلاب'>مناقصه تجدید نصب انشعابات آب و فاضلاب  / مناقصه نصب انشعابات آب و فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231125/مزایده-ملک-سه-طبقه-ساختمان-145-مترمربع'>مزایده ملک سه طبقه ساختمان 145 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک سه طبقه ساختمان 145 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231158/مزایده-فروش-مواد-مستهلک-و-آهن-آلات-اسقاطی'>مزایده فروش مواد مستهلک و آهن آلات اسقاطی / مزایده, مزایده فروش مواد مستهلک و آهن آلات اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231213/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-11-فرعی-مساحت-69متر'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 11 فرعی مساحت 69متر  / مزایده ششدانگ پلاک شماره 11 فرعی مساحت 69متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231270/مزایده-میزان-110-تن-از-یک-سوله-شامل-کارگاه-شرکت-توسن'>مزایده میزان 110 تن از یک سوله شامل کارگاه شرکت توسن / مزایده میزان 110 تن از یک سوله شامل کارگاه شرکت توسن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230751/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام تکمیل سالن ورزشی  / استعلام, تکمیل سالن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230761/مزایده-زمین-صنعتی-مساحت-عرصه-1212متر'>مزایده زمین صنعتی مساحت عرصه 1212متر  / مزایده زمین صنعتی مساحت عرصه 1212متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230766/استعلام-20-عدد-دیسکانکتور'>استعلام 20 عدد دیسکانکتور / استعلام, استعلام 20 عدد دیسکانکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230781/استعلام-اقلام-یدکی-کلارک--'>استعلام اقلام یدکی کلارک... / استعلام ,استعلام اقلام یدکی کلارک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230795/استعلام-کابل-کشی-نوری-و--'>استعلام کابل کشی نوری و... / استعلام,کابل کشی نوری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230809/استعلام-آموزش-دوزنده-کیف-چرم-با-دست'>استعلام آموزش دوزنده کیف چرم با دست / استعلام, آموزش دوزنده کیف چرم با دست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230822/مزایده-14-4-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-یک-مخروبه'>مزایده 14/4 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک مخروبه  / مزایده,مزایده 14/4 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک مخروبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230830/استعلام-سنگفرش-مسیر-دسترسی--'>استعلام سنگفرش مسیر دسترسی ... / استعلام, استعلام سنگفرش مسیر دسترسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230844/استعلام-پکیج-یونیت-سرد-و-گرم-به-ظرفیت-25-تن-به-همراه-کنداسور-هوایی-و-کمپرسور-اسکرال'>استعلام پکیج یونیت سرد و گرم به ظرفیت 25 تن به همراه کنداسور هوایی و کمپرسور اسکرال  / استعلام,استعلام پکیج یونیت سرد و گرم به ظرفیت 25 تن به همراه کنداسور هوایی و کمپرسور اسکرال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230860/استعلام-مخازن-سوخت-جایگاه-های-سوختگیری--'>استعلام مخازن سوخت جایگاه های سوختگیری ... / استعلام , استعلام مخازن سوخت جایگاه های سوختگیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230868/مزایده-یک-خط-سیم-کارت'>مزایده یک خط سیم کارت  / مزایده ،مزایده یک خط سیم کارت به شماره 09131519406</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230879/استعلام-کیت-آموزشی-دراور-مجموعه-آموزش-برق--'>استعلام کیت آموزشی دراور مجموعه آموزش برق ... / استعلام, استعلام کیت آموزشی دراور مجموعه آموزش برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230894/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-عرصه-211-75-متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 211.75 متر  / مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 211.75 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230900/استعلام-تلویزیون-کوچک-هوشمند--'>استعلام تلویزیون کوچک هوشمند... / استعلام,استعلام تلویزیون کوچک هوشمند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230916/استعلام-موتور-برق-بنزینی-6-5-کیلووات-مدل-7600'>استعلام موتور برق بنزینی 6/5 کیلووات مدل 7600  / استعلام, استعلام موتور برق بنزینی 6/5 کیلووات مدل 7600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230933/استعلام-نصب-علائم-ایمنی-راه-های-روستایی'>استعلام نصب علائم ایمنی راه های روستایی / استعلام,استعلام نصب علائم ایمنی راه های روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230939/مزایده-پلاک-ثبتی-زمین-مسکونی-سطح-زمین-235-متر'>مزایده پلاک ثبتی زمین مسکونی سطح زمین 235 متر  / مزایده پلاک ثبتی زمین مسکونی سطح زمین 235 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230947/استعلام-پرینتر-اسکنر-فاکس-لپ-تاپ-آبسردکن-تلفن-رومیزی-یخچال-اسپیلت-پنکه'>استعلام پرینتر، اسکنر، فاکس، لپ تاپ، آبسردکن، تلفن رومیزی، یخچال، اسپیلت، پنکه / استعلام,استعلام پرینتر، اسکنر، فاکس، لپ تاپ، آبسردکن، تلفن رومیزی، یخچال، اسپیلت، پنکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230963/استعلام-سیستم-دستگاهی-پایش-آلودگی-هوا'>استعلام سیستم دستگاهی پایش آلودگی هوا  / استعلام, سیستم دستگاهی پایش آلودگی هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230978/استعلام-خرید-مصالح-ساختمانی-آجر---'>استعلام خرید مصالح ساختمانی آجر  ... / استعلام , استعلام خرید مصالح ساختمانی آجر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230993/مزایده-ساختمان-مسکونی'>مزایده ساختمان مسکونی  / مزایده ساختمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230994/استعلام-مقنعه-زنانه--'>استعلام مقنعه زنانه ... / استعلام, استعلام مقنعه زنانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231008/استعلام-CAPACITORS-و--'>استعلام CAPACITORS و ... / استعلام, استعلام CAPACITORS و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231021/استعلام-جک-پالت-دستی'>استعلام  جک پالت دستی / استعلام, جک پالت دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231037/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام,تاسیسات و مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231052/استعلام-پالس-جت'>استعلام پالس جت  / استعلام پالس جت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231060/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-13-4-متر'>مزایده مغازه تجاری مساحت 13.4 متر  / مزایده مغازه تجاری مساحت 13.4 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231067/استعلام-5-دستگاه-رایانه--2-دستگاه-پرینتر-و-2-دستگاه-اسکنر'>استعلام 5 دستگاه رایانه + 2 دستگاه پرینتر و 2 دستگاه اسکنر  / استعلام, استعلام 5 دستگاه رایانه + 2 دستگاه پرینتر و 2 دستگاه اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231083/استعلام-چاپ-فیش-واریز-و-برداشت-دو-نسخه-ای'>استعلام چاپ فیش واریز و برداشت دو نسخه ای / استعلام , استعلام چاپ فیش واریز و برداشت دو نسخه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231098/استعلام-جی-پی-اس-اورگون-750'>استعلام  جی پی اس اورگون 750 / استعلام, استعلام  جی پی اس اورگون 750</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231118/استعلام-رگلاتور-گاز-جهت-خودروهای-گاز-سوز'>استعلام رگلاتور گاز جهت خودروهای گاز سوز / استعلام,استعلام رگلاتور گاز جهت خودروهای گاز سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231136/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت  / استعلام, تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231153/استعلام-کولر-انرژی'>استعلام کولر انرژی / استعلام,استعلام کولر انرژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231170/اقتصاد-حسابداری-و-مدیریت-با-رویکرد-کارآفرینی'>اقتصاد حسابداری و مدیریت با رویکرد کارآفرینی  / اقتصاد حسابداری و مدیریت با رویکرد کارآفرینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231186/ششمین-کنفرانس-جامع-مدیریت-و-مهندسی-سیلاب'>ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب / ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231201/استعلام-میز-آموزشی-برق-صنعتی-دوطرفه-بدون-الکتروموتور'>استعلام میز آموزشی برق صنعتی دوطرفه بدون الکتروموتور  / استعلام,استعلام میز آموزشی برق صنعتی دوطرفه بدون الکتروموتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231216/استعلام-اجرای-طرح-حفاظت-فیزیکی-بصری-و-IT'>استعلام اجرای طرح حفاظت فیزیکی- بصری و IT  / استعلام, استعلام اجرای طرح حفاظت فیزیکی- بصری و IT </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231230/استعلام-اسکنر-سند-رنگی-و-سیاه-و-سفید'>استعلام اسکنر سند رنگی و سیاه و سفید / استعلام,استعلام اسکنر سند رنگی و سیاه و سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231245/استعلام-یخچال-نگهداری-استانداردهای-شیمیایی--'>استعلام یخچال نگهداری استانداردهای شیمیایی... / استعلام,یخچال نگهداری استانداردهای شیمیایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230774/استعلام-دوربین-مدل-t6i-(18-135)-750'>استعلام دوربین مدل t6i (18-135) 750  / استعلام,استعلام دوربین مدل t6i (18-135) 750 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230788/استعلام-ابزارآلات'>استعلام ابزارآلات / استعلام , استعلام ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230803/استعلام-شیر-یک-طرفه-HRC--KOREA-و-فیلتر-SPIRAX-SARCO'>استعلام شیر یک طرفه HRC / KOREA  و فیلتر SPIRAX SARCO / استعلام , استعلام شیر یک طرفه HRC / KOREA  و فیلتر SPIRAX SARCO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230806/مزایده-آپارتمان-مسکونی-اعیانی-110-4متر'>مزایده آپارتمان مسکونی اعیانی 110.4متر  / مزایده آپارتمان مسکونی اعیانی 110.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230820/استعلام-آموزش-دوزنده-کیف--'>استعلام آموزش دوزنده کیف ... / استعلام, استعلام آموزش دوزنده کیف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230838/استعلام-سرور-DL-580-G9'>استعلام سرور DL 580 G9 / استعلام, سرور DL 580 G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230845/مزایده-یک-ساختمان-کاربری-تجاری-و-مسکونی'>مزایده یک ساختمان کاربری تجاری و مسکونی / مزایده ،مزایده یک ساختمان کاربری تجاری و مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230852/استعلام-رنگ-روغن-و-پلاستیک'>استعلام رنگ روغن و پلاستیک  / استعلام , استعلام رنگ روغن و پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230871/مناقصه-انجام-مجموعه-فعالیتهای-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-گاز--نوبت-دوم'>مناقصه انجام مجموعه فعالیتهای نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام مجموعه فعالیتهای نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230883/مزایده-اجاره-جایگاه-CNG'>مزایده اجاره جایگاه CNG  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230892/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر / استعلام,چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230910/استعلام-آموزش-خیاطی-و-الگوسازی-لباس-زنانه'>استعلام آموزش خیاطی و الگوسازی لباس زنانه / استعلام,استعلام آموزش خیاطی و الگوسازی لباس زنانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230918/مزایده-زمین-تجاری'>مزایده زمین تجاری  / مزایده زمین تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230928/استعلام-تعمیرکار--'>استعلام تعمیرکار ... / استعلام , استعلام تعمیرکار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230942/استعلام-ست-آموزشی-کنترل-صنعتی'>استعلام ست آموزشی کنترل صنعتی  / استعلام, ست آموزشی کنترل صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230955/استعلام-چکش-اشمیت-مدل-ROCK-نوع-L'>استعلام چکش اشمیت مدل ROCK نوع L / استعلام, استعلام چکش اشمیت مدل ROCK نوع L</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230971/استعلام-QNAP-TS-831XU-RP-4G'>استعلام QNAP TS-831XU-RP-4G / استعلام , استعلام QNAP TS-831XU-RP-4G</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230973/مزایده-پلاک-ثبتی-2079-46-کاربری-تجاری'>مزایده پلاک ثبتی 2079/46 کاربری تجاری  / مزایده پلاک ثبتی 2079/46 کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1230987/استعلام-اتصالات--'>استعلام اتصالات ... / استعلام , استعلام اتصالات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231002/استعلام-خرید-15-دستگاه-بیسیم'>استعلام خرید 15 دستگاه بیسیم / استعلام,استعلام خرید 15 دستگاه بیسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231016/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-آموزش'>استعلام فعالیت های پشتیبانی آموزش / استعلام, استعلام فعالیت های پشتیبانی آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231030/مزایده-زمین-تجاری-سطح-کل-زمین-چهل-متر-بلوار-مدرس'>مزایده زمین تجاری سطح کل زمین چهل متر بلوار مدرس  / مزایده زمین تجاری سطح کل زمین چهل متر بلوار مدرس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231032/استعلام-خرید-دیتا-پرژکتور--'>استعلام خرید دیتا پرژکتور ... / استعلام, استعلام خرید دیتا پرژکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231047/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی... / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231061/استعلام-خرید-مصالح-ساختمانی--'>استعلام  خرید مصالح ساختمانی .. / استعلام, استعلام  خرید مصالح ساختمانی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231077/استعلام-ARCOTRONIC--'>استعلام ARCOTRONIC... / استعلام, استعلام ARCOTRONIC...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231092/استعلام-نیمچه-مرغ-بومی-60-روزه'>استعلام نیمچه مرغ بومی 60 روزه  / استعلام,استعلام نیمچه مرغ بومی 60 روزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231110/استعلام-10-عدد--1-ups-1-kva'>استعلام  10  عدد    1-ups- 1 kva / استعلام, استعلام  10  عدد    1-ups- 1 kva</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231127/استعلام-هود-بازویی-مفصل-دار'>استعلام هود بازویی مفصل دار  / استعلام, هود بازویی مفصل دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231146/استعلام-پشتیبانی-سایت--'>استعلام پشتیبانی سایت ... / استعلام , استعلام پشتیبانی سایت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231165/استعلام-فرشد-بومی'>استعلام فرشد بومی / استعلام,استعلام فرشد بومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231180/استعلام-طراحی-و-چاپ-کتابچه--'>استعلام طراحی و چاپ کتابچه... / استعلام, استعلام طراحی و چاپ کتابچه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231196/استعلام-سکوبندی-بخشهای-تشخیص-دارو-دفع-آفات-و-Hplc-آزمایشگاه--'>استعلام سکوبندی بخشهای تشخیص دارو، دفع آفات و Hplc آزمایشگاه... / استعلام, استعلام سکوبندی بخشهای تشخیص دارو، دفع آفات و Hplc آزمایشگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231208/اولین-همایش-ملی-التهاب-ایمونولوژی-و-بیماریهای-التهابی'>اولین همایش ملی التهاب ایمونولوژی و بیماریهای التهابی / اولین همایش ملی التهاب ایمونولوژی و بیماریهای التهابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231224/استعلام-کف-سازی---'>استعلام کف سازی .... / استعلام, استعلام کف سازی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231237/استعلام-کمپرسور-سردخانه-DKLB-150'>استعلام کمپرسور سردخانه  DKLB-150 / استعلام, استعلام کمپرسور سردخانه  DKLB-150</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231254/استعلام-ساخت-کابینت'>استعلام ساخت کابینت  / استعلام, استعلام ساخت کابینت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231271/مناقصه-به-کارگیری-30-دستگاه-خودروی-سواری'>مناقصه به کارگیری 30 دستگاه خودروی سواری / مناقصه عمومی,مناقصه  به کارگیری 30 دستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231286/مناقصه-LINE-PIPE-APL-5-L'>مناقصه  LINE PIPE APL 5 L / مناقصه, مناقصه  LINE PIPE APL 5 L</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231090/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی / مزایده ،مزایده یک قطعه زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231128/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-حدود-1-500-000-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت حدود 1.500.000 متر / مزایده , مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت حدود 1.500.000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231162/مزایده-ملک-قولنامه-ای-مساحت-294متر'>مزایده ملک قولنامه ای مساحت 294متر / مزایده ملک قولنامه ای مساحت 294متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231222/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-421-فرعی-بخش-5-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی شماره 421 فرعی بخش 5 اصفهان  / مزایده پلاک ثبتی شماره 421 فرعی بخش 5 اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231278/مزایده-اموال-اسقاطی'>مزایده اموال اسقاطی  / مزایده مزایده اموال اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231260/استعلام-تجهیزات-اداری--'>استعلام تجهیزات اداری... / استعلام, استعلام تجهیزات اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231276/استعلام-ماوس-USB'>استعلام ماوس USB  / استعلام, استعلام ماوس USB </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231108/مزایده-آهن-آلات'>مزایده آهن آلات / آگهی مزایده,مزایده آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231141/مزایده-فروش-چهار-قطعه-زمین-مزروعی-بمساحت-6210-متر-مربع'>مزایده فروش چهار قطعه زمین مزروعی بمساحت 6210 متر مربع / مزایده , مزایده فروش چهار قطعه زمین مزروعی بمساحت 6210 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231184/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-هر-کدام-151-متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت هر کدام 151 متر  / مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت هر کدام 151 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1231250/مزایده-فروش-4-222-سهم-مشاع-از-6-سهم-ملکی'>مزایده فروش 4.222 سهم مشاع از 6 سهم ملکی  / مزایده،مزایده فروش 4.222 سهم مشاع از 6 سهم ملکی </a></li></ol>اطلعات

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 10 تاريخ : سه شنبه 29 آبان 1397 ساعت: 11:31