اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.4.26 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225527/مناقصه-اجرای-عملیات-... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.4.26 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225527/مناقصه-اجرای-عملیات-بیس-و-آسفالت-رمپهای-ورودی-و-خروجی-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای عملیات بیس و آسفالت رمپهای ورودی و خروجی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات بیس و آسفالت رمپهای ورودی و خروجی (نوبت دو.م)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225545/مناقصه-ارائه-خدمات-سرویس-و-نگهداری-تاسیسات'>مناقصه ارائه خدمات سرویس و نگهداری تاسیسات / آگهی مناقصه , مناقصه ارائه خدمات سرویس و نگهداری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225565/استعلام-رایانه-لپ-تاپ-و-تجهیزات-رایانه'>استعلام  رایانه، لپ تاپ و تجهیزات رایانه  / استعلام, رایانه، لپ تاپ و تجهیزات رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225582/مناقصه-ساخت-قبور-قطعه-عمومی-نوبت-دوم'>مناقصه ساخت قبور قطعه عمومی -نوبت دوم / مناقصه، مناقصه ساخت قبور قطعه عمومی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225599/استعلام-مصالح--'>استعلام مصالح ... / استعلام , استعلام مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225616/استعلام-پارچه-شانتون-ترگال-ریون'>استعلام پارچه شانتون، ترگال، ریون / استعلام, استعلام پارچه شانتون، ترگال، ریون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225634/فرخوان-امور-تهیه-طبخ-و-سرو-غذا-ـ-نوبت-دوم'>فرخوان امور تهیه، طبخ و سرو غذا  ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واحد لنرژی و امور رختشویخانه مرکز آموزشی و درمانی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225653/تجدید-مناقصه-تهیه-و-تعویض-وینچ-Quick-release-های-اسکله-نفتی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه و تعویض وینچ Quick release های اسکله نفتی ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تهیه و تعویض وینچ Quick release های اسکله نفتی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225670/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق... / استعلام,فعالیت های نصب تاسیسات برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225688/مناقصه-لکه-گیری-هندسی-و-روکش-آسفالت-و---تجدید-(نوبت-دوم)'>مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت و ... تجدید  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت و ... تجدید (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225702/استعلام-اکسس-پوینت-شبکه--'>استعلام اکسس پوینت شبکه... / استعلام,اکسس پوینت شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225721/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225736/استعلام-سه-دستگاه-تست'>استعلام سه دستگاه تست / استعلام, استعلام سه دستگاه تست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225751/استعلام-قند'>استعلام قند / استعلام,  قند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225769/استعلام-پرینتر-چند-کاره-لیزری--'>استعلام پرینتر چند کاره لیزری... / استعلام,پرینتر چند کاره لیزری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225784/تجدید-مناقصه-طرح-قرارداد-تامین-و-اجرای-طرح-توسعه--'>تجدید مناقصه طرح قرارداد تامین و اجرای طرح توسعه... / مناقصه , تجدید مناقصه طرح قرارداد تامین و اجرای طرح توسعه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225802/فراخوان-مناقصه-احداث-و-محل-چاه-غرب-105'>فراخوان مناقصه احداث و محل چاه غرب 105  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث و محل چاه غرب 105 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225822/مناقصه-پایه-های-بتونی----نوبت-دوم'>مناقصه پایه های بتونی ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پایه های بتونی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225843/استعلام-سیل-پمپ-آمونیاک'>استعلام سیل پمپ آمونیاک / استعلام,استعلام سیل پمپ آمونیاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225859/مناقصه-اجرای-پروژه-ساخت-المان-فلزی'>مناقصه اجرای پروژه ساخت المان فلزی / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه ساخت المان فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225879/استعلام-پکیج--'>استعلام پکیج ... / استعلام , استعلام پکیج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225894/مناقصه-خدمات-متال-اسپری'>مناقصه خدمات متال اسپری  / مناقصه , مناقصه خدمات متال اسپری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225910/مناقصه-خدمات-بیمه-تکمیلی-پرسنل'>مناقصه خدمات بیمه تکمیلی پرسنل / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خدمات بیمه تکمیلی پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225926/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی'>مناقصه واگذاری امور خدماتی  / مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225941/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی-هوشمند-اسنوا'>استعلام  تلویزیون ال ای دی هوشمند اسنوا / استعلام, تلویزیون ال ای دی هوشمند اسنوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225956/مناقصه-خرید-تعداد-19600-حلقه-انواع-لاستیک-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 19600 حلقه انواع لاستیک نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه خرید تعداد 19600 حلقه انواع لاستیک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225973/استعلام-کولرگازی-اسپلیت'>استعلام کولرگازی اسپلیت / استعلام, کولرگازی اسپلیت ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225988/مناقصه-تامین-مواد-اولیه-موردنیاز-خود'>مناقصه تامین مواد اولیه موردنیاز خود / مناقصه , مناقصه تامین مواد اولیه موردنیاز خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226004/مناقصه-واگذاری-فضای-فیزیکی-به-مساحت-تقریبی-60-مترمربع'>مناقصه واگذاری فضای فیزیکی به مساحت تقریبی 60 مترمربع / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری فضای فیزیکی به مساحت تقریبی 60 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226020/مناقصه-عملیات-اجرایی-بخش-اول-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه عملیات اجرایی بخش اول شبکه جمع آوری فاضلاب / مناقصه ، مناقصه عملیات اجرایی بخش اول شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226036/مناقصه-خرید-گارانتی-و-پشتیبانی-5100-ماژول--'>مناقصه خرید، گارانتی و پشتیبانی 5100 ماژول ... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید، گارانتی و پشتیبانی 5100 ماژول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226055/استعلام-خودرو-کرایه-جهت-ایاب-و-ذهاب-کارشناس'>استعلام  خودرو کرایه جهت ایاب و ذهاب کارشناس  / استعلام, خودرو کرایه جهت ایاب و ذهاب کارشناس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226071/مناقصه-عملیات-زیرسازی-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات زیرسازی معابر - نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه عملیات زیرسازی معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226086/مناقصه-عملیات-روکش-و-لکه-گیری-آسفالت-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات روکش و لکه گیری آسفالت معابر - نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه عملیات روکش و لکه گیری آسفالت معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226103/استعلام-مشاوره-تاسیسات-مکانیکی'>استعلام مشاوره تاسیسات مکانیکی  / استعلام,استعلام مشاوره تاسیسات مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226118/استعلام-خرید-صندلی-اداری--'>استعلام خرید صندلی اداری... / استعلام, استعلام خرید صندلی اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226136/استعلام-اسکلت-فلزی'>استعلام اسکلت فلزی / استعلام,استعلام اسکلت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226152/مناقصه-احداث-پارک--نوبت-دوم'>مناقصه احداث پارک - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث پارک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225513/مناقصه-اجرای-خاکبرداری-و-زیرسازی--چاپ-دوم'>مناقصه اجرای خاکبرداری و زیرسازی - چاپ دوم  / ​آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  اجرای خاکبرداری و زیرسازی - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225533/فراخوان-تامین-تجهیزات-و-انجام-عملیات-بازرسی-در-فاضلاب-روهای-1000-میلی-متر-نوبت-دوم'>فراخوان تامین تجهیزات و انجام عملیات بازرسی در فاضلاب روهای 1000 میلی متر نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان تامین تجهیزات و انجام عملیات بازرسی در فاضلاب روهای 1000 میلی متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225551/استعلام-دستمزد-اجرای-دکوراسیون-داخلی--'>استعلام دستمزد اجرای دکوراسیون داخلی ... / استعلام, استعلام دستمزد اجرای دکوراسیون داخلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225570/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق... / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225588/مناقصه-جمع-آوری-نرمه-فولادسازی-توسط-سه-دستگاه-مکنده-نوبت-دوم'>مناقصه جمع آوری نرمه فولادسازی توسط سه دستگاه مکنده نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه جمع آوری نرمه فولادسازی توسط سه دستگاه مکنده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225605/مناقصه-تعمیرات-بخش-جراحی-اعصاب'>مناقصه تعمیرات بخش جراحی اعصاب / مناقصه , مناقصه تعمیرات بخش جراحی اعصاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225622/استعلام-اکسس-پوینت-شبکه--'>استعلام اکسس پوینت شبکه ... / استعلام, اکسس پوینت شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225641/تجدید-مناقصه-خدمات-و-پشتیبانی-شعبه--'>تجدید مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225657/استعلام-ابزار-آلات-الکتریکی'>استعلام ابزار آلات الکتریکی / استعلام,استعلام ابزار آلات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225676/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-خدمات-پشتیبانی'>مناقصه  واگذاری بخشی از خدمات پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  واگذاری بخشی از خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225693/استعلام-آجر--'>استعلام آجر ... / استعلام , استعلام آجر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225709/مناقصه-خرید-لوله-های-دفنی--'>مناقصه خرید لوله های دفنی ... / مناقصه ، مناقصه خرید لوله های دفنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225726/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی-(نوبت-دوم)'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی,فراخوان تهیه مصالح و اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225741/استعلام-مواد-غذایی'>استعلام مواد غذایی / استعلام,مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225758/استعلام-کولرگازی-ایران-رادیاتور-18000'>استعلام کولرگازی ایران رادیاتور 18000 / استعلام,  کولرگازی ایران رادیاتور 18000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225774/استعلام-لوله'>استعلام لوله / استعلام ,  استعلام لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225792/استعلام-جی-پی-اس-دو-فرکانسه---'>استعلام جی پی اس  دو فرکانسه .... / استعلام ,استعلام جی پی اس  دو فرکانسه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225810/استعلام-سرویس-اینترنت-بین-المللی'>استعلام سرویس اینترنت بین المللی  / استعلام,استعلام سرویس اینترنت بین المللی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225833/استعلام-خرید-سانترال-تلفن--'>استعلام خرید سانترال تلفن ... / استعلام, استعلام خرید سانترال تلفن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225848/استعلام-چراغ-ال-ای-دی-سقفی'>استعلام چراغ ال ای دی سقفی  / استعلام, چراغ ال ای دی سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225864/استعلام-اقلام-موردنیاز-شوفاژخانه-و-سرویس-و-راه-اندازی-شوفاژخانه--'>استعلام اقلام موردنیاز شوفاژخانه و سرویس و راه اندازی شوفاژخانه .. / استعلام, استعلام اقلام موردنیاز شوفاژخانه و سرویس و راه اندازی شوفاژخانه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225883/استعلام-پکیج-28000-بوتان-مدل-پرو--'>استعلام پکیج 28000 بوتان مدل پرو... / استعلام,پکیج 28000 بوتان مدل پرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225899/تجدید-فراخوان-مشارکت-و-سرمایه-گذاری-جهت-احداث-جایگاه-سوخت-بنزین-(نوبت-دوم)'>تجدید فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری جهت احداث جایگاه سوخت بنزین (نوبت دوم) / آگهی تجدید فراخوان , تجدید فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری جهت احداث جایگاه سوخت بنزین (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225916/استعلام-کابل-برق-توزیع-افشان-گرد-لاستیکی--'>استعلام کابل برق توزیع افشان گرد لاستیکی... / استعلام,کابل برق توزیع افشان گرد لاستیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225931/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام , استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225946/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-میزهای-تحریر-و-میزهای-آزمایشگاه-و--'>استعلام تعمیر و بازسازی میزهای تحریر و میزهای آزمایشگاه و... / استعلام, استعلام تعمیر و بازسازی میزهای تحریر و میزهای آزمایشگاه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225960/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام  تلویزیون LED / استعلام,استعلام  تلویزیون LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225979/استعلام-خرید-سمپاش'>استعلام خرید سمپاش / استعلام,خرید سمپاش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225995/استعلام-کامپیوتر-رومیزی-با-مونیتور--'>استعلام کامپیوتر رومیزی با مونیتور ... / استعلام , استعلام کامپیوتر رومیزی با مونیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226012/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226025/فراخوان-خدمات-حفاظت-و-حراست-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات حفاظت و حراست نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان خدمات حفاظت و حراست نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226042/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سامانه-شبیه-ساز'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سامانه شبیه ساز / مناقصه ، مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سامانه شبیه ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226062/استعلام-مسیریاب--'>استعلام مسیریاب ... / استعلام , استعلام مسیریاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226076/استعلام-خرید-لب-تاب--'>استعلام خرید لب تاب ... / استعلام, استعلام خرید لب تاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226091/استعلام-تابلوی-آموزشی-برق-خوردو'>استعلام تابلوی آموزشی برق خوردو  / استعلام , استعلام تابلوی آموزشی برق خوردو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226107/مناقصه-عملیات-مربوط-به-قرائت-کنتور-و-پخش-قبوض-آب-مشترکین'>مناقصه عملیات مربوط به قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکین / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات مربوط به قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226125/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-اداری--'>استعلام دستگاه حضور و غیاب اداری... / استعلام,دستگاه حضور و غیاب اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225523/مناقصه-عمومی-تعویض-خطوط-سیالات-و-تاسیسات-در-واحدهای-مختلف'>مناقصه عمومی تعویض خطوط سیالات و تاسیسات در واحدهای مختلف  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تعویض خطوط سیالات و تاسیسات در واحدهای مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225539/مناقصه-خدمات-فنی-و-راهبری-تاسیسات-ساختمانی-(نوبت-دوم)'>مناقصه خدمات فنی و راهبری تاسیسات ساختمانی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات فنی و راهبری تاسیسات ساختمانی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225562/فراخوان-خدمات-سرویس--نگهداری-و-راهبری-آسانسورهای-وزارت-صنعت---'>فراخوان خدمات سرویس , نگهداری و راهبری آسانسورهای وزارت صنعت  ... / فراخوان خدمات سرویس , نگهداری و راهبری آسانسورهای وزارت صنعت  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225578/استعلام-الکتروپمپ-شناور-92-کیلووات-rp665-24'>استعلام الکتروپمپ شناور 92 کیلووات rp665/24 / استعلام, استعلام الکتروپمپ شناور 92 کیلووات rp665/24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225594/استعلام-خرید-تجهیزات-مصرفی-با-مشخصات-فنی-پیوستی'>استعلام خرید تجهیزات مصرفی با مشخصات فنی پیوستی / استعلام, استعلام خرید تجهیزات مصرفی با مشخصات فنی پیوستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225612/استعلام-دستگاه-جرقه-زن-روی-سطوح-ناهموار'>استعلام دستگاه جرقه زن روی سطوح ناهموار / استعلام,استعلام دستگاه جرقه زن روی سطوح ناهموار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225629/استعلام-ایزوگام--'>استعلام ایزوگام ... / استعلام , استعلام ایزوگام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225648/مناقصه-انجام-خدمات-فتوکپی-در-سال-تحصیلی-98-97-(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام خدمات فتوکپی در سال تحصیلی 98-97  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات فتوکپی در سال تحصیلی 98-97 (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225664/مناقصه-خرید-کارتن'>مناقصه خرید کارتن  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کارتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225683/استعلام-اقلام-الکتریکی-و-فتوسل'>استعلام اقلام الکتریکی و فتوسل  / استعلام , استعلام اقلام الکتریکی و فتوسل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225698/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه  تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225718/استعلام-لباس-کفش-کارکنان--'>استعلام لباس کفش کارکنان ... / استعلام, استعلام لباس کفش کارکنان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225733/استعلام-رابیتس--'>استعلام رابیتس ... / استعلام, استعلام رابیتس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225748/استعلام-اجرای-یک-واحد-آشپزخانه-بین-راهی---'>استعلام اجرای یک واحد آشپزخانه بین راهی .... / استعلام ,استعلام اجرای یک واحد آشپزخانه بین راهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225765/تمدید-مناقصه-بارگیری--حمل-و-امحاء-پسماندهای-ویژه'>تمدید مناقصه بارگیری ، حمل و امحاء پسماندهای ویژه / تمدید مناقصه عمومی, تمدید مناقصه بارگیری ، حمل و امحاء پسماندهای ویژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225780/اطلاعیه-دعوت-موسسات-حقوقی'> اطلاعیه دعوت موسسات حقوقی  / اطلاعیه ، اطلاعیه دعوت موسسات حقوقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225799/استعلام-خرید-نرم-افزار-حقوق-بازنشستگان'>استعلام خرید نرم افزار حقوق بازنشستگان / استعلام , استعلام خرید نرم افزار حقوق بازنشستگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225817/استعلام-خرید-لیست-تجهیزات-رشته-طراحی-دوخت'>استعلام  خرید لیست تجهیزات رشته طراحی دوخت  / استعلام, خرید لیست تجهیزات رشته طراحی دوخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225838/استعلام-دو-دستگاه-کامپیوتر-کامل-به-همراه-مونیتور'>استعلام دو دستگاه کامپیوتر کامل به همراه مونیتور / استعلام, دو دستگاه کامپیوتر کامل به همراه مونیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225854/استعلام-اصلاح-و-ساماندهی-تقاطع-کرمان-ماهان-باغین'>استعلام اصلاح و ساماندهی  تقاطع کرمان-ماهان- باغین / استعلام , استعلام اصلاح و ساماندهی  تقاطع کرمان-ماهان- باغین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225872/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج  / استعلام, کارتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225890/مناقصه-ادامه-تکمیل-ساختمان-مرکز--نوبت-دوم'>مناقصه ادامه تکمیل ساختمان مرکز   نوبت دوم  / مناقصه ،مناقصه ادامه تکمیل ساختمان مرکز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225906/استعلام-آبسردکن-استیل-4-شیره-50-گالنی-زاگرس'>استعلام  آبسردکن استیل 4 شیره 50 گالنی زاگرس  / استعلام,  آبسردکن استیل 4 شیره 50 گالنی زاگرس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225922/مناقصه-تامین-1-500-000-ست-ملحفه'> مناقصه تامین 1.500.000 ست ملحفه / مناقصه ، مناقصه تامین 1.500.000 ست ملحفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225938/استعلام-ایزوگام-با-مارک-مهستان'>استعلام ایزوگام با مارک مهستان / استعلام,استعلام ایزوگام با مارک مهستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225953/استعلام-یک-دستگاه-آبسردکن-و-یک-عدد-کولر-آبی-سپهر-الکتریک'>استعلام  یک دستگاه آبسردکن و یک عدد کولر آبی سپهر الکتریک / استعلام, یک دستگاه آبسردکن و یک عدد کولر آبی سپهر الکتریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225968/مناقصه-واگذاری-خدمات-پشتیبانی-مرکز--'>مناقصه  واگذاری خدمات پشتیبانی مرکز... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  واگذاری خدمات پشتیبانی مرکز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225985/استعلام-خرید-رادیاتور-کامل-بیل-مکانیکی'>استعلام خرید رادیاتور کامل بیل مکانیکی  / استعلام, خرید رادیاتور کامل بیل مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226001/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت--'>استعلام کولر گازی اسپیلت... / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226017/استعلام-دستگاه-پرینتر-چندکاره-مدل-canon-mf-416-dw'>استعلام دستگاه پرینتر چندکاره مدل canon mf 416 dw / استعلام , استعلام دستگاه پرینتر چندکاره مدل canon mf 416 dw</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226033/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام,کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226052/استعلام-پنیر-بصیر-uf'>استعلام پنیر بصیر uf / استعلام, استعلام پنیر بصیر uf</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226067/استعلام-جارو-موئی-40-سانت-و-طی-پلاستیکی--'>استعلام جارو موئی 40 سانت و طی پلاستیکی... / استعلام,جارو موئی 40 سانت و طی پلاستیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226083/استعلام-تجهیز-کاگاه-به-دستگاه-جوش--'>استعلام تجهیز کاگاه به دستگاه جوش ... / استعلام , استعلام تجهیز کاگاه به دستگاه جوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226098/استعلام-تعمیر-و-بهسازی-قسمتی-از-ساختمان--'>استعلام تعمیر و بهسازی قسمتی از ساختمان... / استعلام,تعمیر و بهسازی قسمتی از ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226115/استعلام-لاستیک-خودرو-سایت-ستاد'>استعلام لاستیک خودرو,سایت ستاد / استعلام , استعلام لاستیک خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226130/استعلام-تجهیزات-الکترونیک-و-غیرالکترونیک-دوربین-مداربسته'>استعلام تجهیزات الکترونیک و غیرالکترونیک دوربین مداربسته  / استعلام, تجهیزات الکترونیک و غیرالکترونیک دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225519/مناقصه-SHINKO-STEAM-TURBINE-نوبت-دوم'>مناقصه  SHINKO STEAM TURBINE نوبت دوم / مناقصه  SHINKO STEAM TURBINE نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225536/مناقصه-تکمیل-ساختمان-نقاهتگاه'>مناقصه تکمیل ساختمان نقاهتگاه / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه تکمیل ساختمان نقاهتگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225558/استعلام-خرید-سنسور-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام خرید سنسور تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام , استعلام خرید سنسور تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225573/مناقصه-خرید-تجهیزات-مربوط-به-COMPANY-SAI--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات مربوط به COMPANY SAI - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات مربوط به COMPANY SAI - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225592/مناقصه-تامین-انواع-خودرو-سواری-مینی-بوس--نوبت-دوم'>مناقصه  تامین انواع خودرو سواری، مینی بوس - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای, مناقصه  تامین انواع خودرو سواری، مینی بوس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225608/فراخوان-اجرای-پروژه-های-سرمایه-ای-و-نیرو-رسانی'>فراخوان اجرای پروژه های سرمایه ای و نیرو رسانی / فراخوان ،فراخوان اجرای پروژه های سرمایه ای و نیرو رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225625/استعلام-بیمه-ثالث'>استعلام بیمه ثالث  / استعلام,استعلام بیمه ثالث </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225645/استعلام-استاندارد-سازی-سیستم-های-گرمایشی--'>استعلام استاندارد سازی سیستم های گرمایشی ... / استعلام, استعلام استاندارد سازی سیستم های گرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225662/مناقصه-زیرسازی-آسفالت-تجدید'>مناقصه زیرسازی آسفالت تجدید  / مناقصه زیرسازی آسفالت تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225679/استعلام-کابینت-آشپزخانه-mdf-ایزوفام'>استعلام کابینت آشپزخانه mdf ایزوفام / استعلام,استعلام کابینت آشپزخانه mdf ایزوفام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225696/فراخوان-تجدید-مناقصات-خرید-دو-مخزن-فلزی-1000-مترمکعبی-نوبت-دوم'>فراخوان تجدید مناقصات خرید دو مخزن فلزی 1000 مترمکعبی  نوبت دوم / آگهی فراخوان تجدید مناقصات عمومی,فراخوان تجدید مناقصات خرید دو مخزن فلزی 1000 مترمکعبی   نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225714/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی-(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225731/استعلام-دبی-سنج--'>استعلام دبی سنج ... / استعلام,استعلام دبی سنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225745/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-تاسیسات-سرمایشی--'>استعلام نصب و راه اندازی تاسیسات سرمایشی ... / استعلام , اداره ورزش و جوانان استان قزوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225762/استعلام-کولر-گازی-ایران-رادیاتور-12000'>استعلام کولر گازی ایران رادیاتور 12000 / استعلام, استعلام کولر گازی ایران رادیاتور 12000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225778/استعلام-صندلی-کارمندی-مدل-نیلپر-712'>استعلام صندلی کارمندی مدل نیلپر 712 / استعلام, استعلام صندلی کارمندی مدل نیلپر 712</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225797/مناقصه-خدمات-هدایت--تعمیر-و-نگهداری-ماشین-آلات-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات هدایت ، تعمیر و نگهداری ماشین آلات نوبت دوم / مناقصه ،مناقصه خدمات هدایت ، تعمیر و نگهداری ماشین آلات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225815/استعلام-دو-دستگاه-لب-تاب'>استعلام دو دستگاه لب تاب / استعلام, استعلام دو دستگاه لب تاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225836/استعلام-اجاره-بولدوزر-جهت-دپوی-مخلوط-در-محل-معدن-سنگ-شکن'>استعلام اجاره بولدوزر جهت دپوی مخلوط در محل معدن سنگ شکن / استعلام, استعلام اجاره بولدوزر جهت دپوی مخلوط در محل معدن سنگ شکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225852/مناقصه-GATE-VALVE-و--نوبت-دوم'>مناقصه GATE VALVE و ...نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه GATE VALVE و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225868/مناقصه-خرید-تعدادی-لوله-کاروگیت-مرحله-دوم'>مناقصه خرید تعدادی لوله کاروگیت مرحله دوم / مناقصه  , مناقصه خرید تعدادی لوله کاروگیت مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225888/استعلام-تکمیل-پارک'>استعلام تکمیل پارک / استعلام,استعلام تکمیل پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225903/تجدید-مناقصه-اصلاح-لوله-کشی-درین-میترها-نصب-مخزن-اسلوپ--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اصلاح لوله کشی درین میترها، نصب مخزن اسلوپ...نوبت دوم / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اصلاح لوله کشی درین میترها، نصب مخزن اسلوپ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225920/استعلام-سکه'>استعلام سکه / استعلام,سکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225936/استعلام-خرید-رک-باطری'>استعلام خرید رک باطری / استعلام,خرید رک باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225951/استعلام-دریل-شارژی'>استعلام دریل شارژی / استعلام ,استعلام دریل شارژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225965/استعلام-پارکینگ-اداره'>استعلام پارکینگ اداره  / استعلام, پارکینگ اداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225983/استعلام-خرید-یک-دستگاه-آب-شیرین-کن-صنعتی'>استعلام خرید یک دستگاه آب شیرین کن صنعتی / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه آب شیرین کن صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225999/استعلام-کامپیوتر-با-متعلقات'>استعلام کامپیوتر با متعلقات / استعلام , استعلام کامپیوتر با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226015/آگهی-مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-پردازشی-شبکه-Cisco--'>آگهی مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پردازشی، شبکه Cisco... / مناقصه عمومی, آگهی مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پردازشی، شبکه Cisco...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226030/استعلام-تعمیرات-ساختمانی'>استعلام  تعمیرات ساختمانی  / استعلام, تعمیرات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226048/استعلام-خرید-3-دستگاه-ویدئو-پرژکتور-و-پرده'>استعلام خرید 3 دستگاه ویدئو پرژکتور و پرده / استعلام, خرید 3 دستگاه ویدئو پرژکتور و پرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226065/مناقصه-خرید-خدمات-عمومی'>مناقصه خرید خدمات عمومی / فراخوان مناقصه, مناقصه خرید خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226080/فراخوان-خدمات-قراردادی--تهیه-اسناد-مناقصه-و-برگزاری'>فراخوان خدمات قراردادی ، تهیه اسناد مناقصه و برگزاری   / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خدمات قراردادی ، تهیه اسناد مناقصه و برگزاری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226096/استعلام-ست-میز-و-صندلی-اداری---'>استعلام ست میز و صندلی اداری  ... / استعلام, استعلام ست میز و صندلی اداری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226113/استعلام-مطابق-لیست-پیوست-کلیه-اجناس-ایرانی-باشند-'>استعلام مطابق لیست پیوست  کلیه اجناس ایرانی باشند.. / استعلام, استعلام مطابق لیست پیوست  کلیه اجناس ایرانی باشند..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226128/مناقصه-عملیات-زیرسازی-سطح-معابر---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات زیرسازی سطح معابر ... نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه عملیات زیرسازی سطح معابر ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225522/فراخوان-اجرای-شبکه-گاز-منطقه-ویژه-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای شبکه گاز منطقه ویژه نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان اجرای شبکه گاز منطقه ویژه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225537/استعلام-الکتروموتور-هواساز'>استعلام الکتروموتور هواساز / استعلام, الکتروموتور هواساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225559/مناقصه-ادامه-و-تکمیل-پل-نوبت-دوم'>مناقصه ادامه و تکمیل پل نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ادامه و تکمیل پل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225575/فراخوان-اجرای-خطوط-فرعی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>فراخوان اجرای خطوط فرعی شبکه جمع آوری فاضلاب  / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان اجرای خطوط فرعی شبکه جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225593/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-کانال'>مناقصه اجرای عملیات احداث کانال / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  اجرای عملیات احداث کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225610/استعلام-ساخت-درب-و-پنجره-الومینیومی--'>استعلام ساخت درب و پنجره الومینیومی ... / استعلام, استعلام ساخت درب و پنجره الومینیومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225628/استعلام-طراحی-و-چاپ-کتابچه'>استعلام طراحی و چاپ کتابچه / استعلام, استعلام طراحی و چاپ کتابچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225646/استعلام-لپ-تاپ-مانیتور-و--'>استعلام  لپ تاپ، مانیتور و ... / استعلام, لپ تاپ، مانیتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225663/تمدید-مناقصه-پروژه-عملیات-اجرایی-رمپ-فنداسیون-و--'>تمدید مناقصه پروژه عملیات اجرایی رمپ، فنداسیون و... / تمدید مناقصه , تمدید مناقصه پروژه عملیات اجرایی رمپ، فنداسیون و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225680/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225697/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-تکمیل-تاسیسات-مکانیکی-برقی-و---(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه انجام عملیات تکمیل تاسیسات مکانیکی، برقی و ... (نوبت دوم) / مناقصه, تجدید مناقصه انجام عملیات تکمیل تاسیسات مکانیکی، برقی و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225717/مناقصه-خرید-تعداد-ده-هزار-(10000)-عدد-مقره-کششی-سیلیکونی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد ده هزار (10000) عدد مقره کششی سیلیکونی...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد ده هزار (10000) عدد مقره کششی سیلیکونی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225732/تجدید-مناقصه-لوازم-عمومی-یدکی-ایستگاهها-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه لوازم عمومی یدکی ایستگاهها (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه لوازم عمومی یدکی ایستگاهها (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225747/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر  / آگهی مناقصه ، مناقصه آسفالت معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225763/استعلام-چراغ-سنسور-دار'>استعلام چراغ سنسور دار  / استعلام,استعلام چراغ سنسور دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225779/استعلام-نیم-ست-اداری-(مبل)-مدل-نیلپر'>استعلام نیم ست اداری (مبل) مدل نیلپر / استعلام,استعلام نیم ست اداری (مبل) مدل نیلپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225798/استعلام-ساخت-کانکس'>استعلام ساخت کانکس  / استعلام, ساخت کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225816/استعلام-تیرآهن'>استعلام تیرآهن / استعلام,تیرآهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225837/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون / استعلام , استعلام تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225853/مناقصه-بهسازی-رودخانه-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی رودخانه  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی رودخانه  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225869/استعلام-پروژکتور-ال-ای-دی-ماژولار-30-وات'>استعلام پروژکتور ال ای دی ماژولار 30 وات / استعلام, استعلام پروژکتور ال ای دی ماژولار 30 وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225889/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید, انتقال و توزیع برق / استعلام,تولید, انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225905/استعلام-مواد-اولیه-مرمتی-و-حفاظت-از-اشیا'>استعلام مواد اولیه مرمتی و حفاظت از اشیا / استعلام,مواد اولیه مرمتی و حفاظت از اشیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225921/تجدید-فراخوان-عمومی-توسعه-و-نوسازی-شبکه-توزیع-آب--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان عمومی توسعه و نوسازی شبکه توزیع آب - نوبت دوم  / تجدید فراخوان عمومی, تجدید فراخوان عمومی توسعه و نوسازی شبکه توزیع آب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225937/تمدید-مناقصه-تامین-مصالح-و-ملزومات-واجرای-عملیات-و--'>تمدید مناقصه تامین مصالح و ملزومات واجرای عملیات و ... / تمدید مناقصه ,تمدید مناقصه  تامین مصالح و ملزومات واجرای عملیات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225952/استعلام-روغن-هیدرولیک'>استعلام روغن هیدرولیک  / استعلام,استعلام روغن هیدرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225966/استعلام-چاپ-و--'>استعلام چاپ و ... / استعلام,چاپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225984/مناقصه-2000-جفت-لنت-ترمز'>مناقصه 2000 جفت لنت ترمز / مناقصه عمومی, مناقصه 2000 جفت لنت ترمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226000/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام ویدئو پروژکتور / استعلام,ویدئو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226016/مناقصه-خرید-LBV-نوبت-چهارم'>مناقصه خرید LBV نوبت چهارم  / مناقصه  ، مناقصه خرید LBV </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226032/استعلام-نمک-کیسه-ای'>استعلام نمک کیسه ای / استعلام ,استعلام نمک کیسه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226050/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-مربوط-به-منشی-گری-و-بیمه-گری'>مناقصه واگذاری امور خدمات مربوط به منشی گری و بیمه گری / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدمات مربوط به منشی گری و بیمه گری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226066/مناقصه-اجرایی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-با-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب با لوله پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی,مناقصه اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب با لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226082/استعلام-خدمات-تعمیر-دستگاه-عمق-یاب'>استعلام خدمات تعمیر دستگاه عمق یاب / استعلام , استعلام خدمات تعمیر دستگاه عمق یاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226097/مناقصه-عملیات-روکش-و-لکه-گیری-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات روکش و لکه گیری آسفالت معابر-نوبت دوم / مناقصه، مناقصه عملیات روکش و لکه گیری معابر -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226114/تجدید-مناقصه-حمل-و-تخلیه-کود-حیوانی-(گاوی)'>تجدید مناقصه حمل و تخلیه کود حیوانی (گاوی) / مناقصه , تجدید مناقصه حمل و تخلیه کود حیوانی (گاوی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226129/استعلام-موتورسیکلت--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام موتورسیکلت , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام,استعلام موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226147/استعلام-رنگ-تکس-اولترا-گالن-18-لیتری'>استعلام رنگ تکس اولترا گالن 18 لیتری / استعلام,استعلام رنگ تکس اولترا گالن 18 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225511/مناقصه-انجام-عملیات-انجام-خدمات-نقشه-برداری-صنعتی-به-صورت-جنرال----(نوبت-دوم)'>مناقصه  انجام عملیات انجام خدمات نقشه برداری صنعتی به صورت جنرال  ...  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام عملیات انجام خدمات نقشه برداری صنعتی به صورت جنرال  ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225532/استعلام-خاموت-میلگرد-قوطی'>استعلام خاموت، میلگرد، قوطی  / استعلام , استعلام خاموت، میلگرد، قوطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225548/تجدید-مناقصه-تهیه-و-نصب-پوشش-ژئو-ممبران-و-ژئو-تکستایل-استخر-ذخیره-آب'>تجدید مناقصه تهیه و نصب پوشش ژئو ممبران و ژئو تکستایل استخر ذخیره آب  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تهیه و نصب پوشش ژئو ممبران و ژئو تکستایل استخر ذخیره آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225568/مناقصه-آسفالت-فینیشری-سطح-شهر'>مناقصه آسفالت فینیشری سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت فینیشری سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225586/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-تکمیلی-مورد-نیاز--نوبت-دوم'> مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تکمیلی مورد نیاز - نوبت دوم  / مناقصه ،  مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تکمیلی مورد نیاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225603/استعلام-خرید-اقلام-مورد-نیاز-صحرایی'>استعلام خرید اقلام مورد نیاز صحرایی  / استعلام, خرید اقلام مورد نیاز صحرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225619/مناقصه-خرید-300000-متر-کابل-مسی'>مناقصه خرید 300000 متر کابل مسی  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید 300000 متر کابل مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225640/استعلام-سیخ-استیل-کباب-کوبیده-و-سیخ-استیل-جوجه-کباب'>استعلام سیخ استیل کباب کوبیده و سیخ استیل جوجه کباب / استعلام,استعلام سیخ استیل کباب کوبیده و سیخ استیل جوجه کباب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225656/استعلام-ملزومات-IT--'>استعلام ملزومات IT ... / استعلام , استعلام ملزومات IT ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225675/استعلام-خرید-یورتروسکوپ-اورولوژی--'>استعلام خرید یورتروسکوپ اورولوژی... / استعلام, استعلام خرید یورتروسکوپ اورولوژی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225691/استعلام-بچه-ماهی-گرمابی'>استعلام  بچه ماهی گرمابی  / استعلام , بچه ماهی گرمابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225708/مناقصه-عمومی-اجرای-پله-گذاری-محلات-سطح-شهر--(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی  اجرای پله گذاری محلات سطح شهر... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی  اجرای پله گذاری محلات سطح شهر... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225724/استعلام-ساخت-درب-سکوریت-کتابخانه--'>استعلام ساخت درب سکوریت کتابخانه... / استعلام,ساخت درب سکوریت کتابخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225739/مناقصه-تجهیزات-مورد-نیاز-پایش-کیفی-آب'>مناقصه تجهیزات مورد نیاز پایش کیفی آب  / فراخوان مناقصه ، مناقصه تجهیزات مورد نیاز پایش کیفی آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225757/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی-اسنوا'>استعلام تلویزیون ال ای دی اسنوا / استعلام,استعلام تلویزیون ال ای دی اسنوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225773/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225791/مناقصه-عمومی-فضای-سبز-و-سایر-امورات-خدماتی-ـنوبت-سوم'>مناقصه عمومی فضای سبز و سایر امورات خدماتی ـنوبت سوم  / مناقصه , مناقصه عمومی فضای سبز و سایر امورات خدماتی  ـ نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225808/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام, کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225832/استعلام-یک-دستگاه-تبلت'>استعلام یک دستگاه تبلت  / استعلام ,استعلام یک دستگاه تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225846/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام,استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225862/مناقصه-اجرای-کف-پوش-بوستان-محلی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کف پوش بوستان محلی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای کف پوش بوستان محلی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225882/فراخوان-مناقصه-حفر-چهار-حلقه-چاه-عمیق--'>فراخوان مناقصه حفر چهار حلقه چاه عمیق ...  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه حفر چهار حلقه چاه عمیق ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225898/استعلام-ست-کامل-تولید-برق-5-کیلووات-خورشیدی'>استعلام ست کامل تولید برق 5 کیلووات خورشیدی / استعلام , استعلام ست کامل تولید برق 5 کیلووات خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225913/فراخوان-مناقصه-احداث-و-محل-چاه-غرب-015'>فراخوان مناقصه احداث و محل چاه غرب 015  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث و محل چاه غرب 015 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225930/مناقصه-تکمیل-پارک-شاهد--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل پارک شاهد - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل پارک شاهد - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225945/تجدید-مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-نگهداری-فیبر-سیستم-های-انتقال'>تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار جهت نگهداری فیبر سیستم های انتقال / ​آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای,تجدید مناقصه  انتخاب پیمانکار جهت نگهداری فیبر سیستم های انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225959/استعلام-کابل-سیستم-کنفرانس-550p--'>استعلام کابل سیستم کنفرانس 550p ... / استعلام, استعلام کابل سیستم کنفرانس 550p ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225978/استعلام-ضدعفونی-کننده-ویرکن-اس-200-s-لیتر'>استعلام ضدعفونی کننده ویرکن اس 200 s لیتر / استعلام, استعلام ضدعفونی کننده ویرکن اس 200 s لیتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225994/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-منطقه-7'>مناقصه حفاظت فیزیکی منطقه 7  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفاظت فیزیکی منطقه 7 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226009/استعلام-کولر-پنجره-ای-و-تلویزیون-ال-ای-دی--'>استعلام کولر پنجره ای و تلویزیون ال ای دی .. / استعلام, کولر پنجره ای و تلویزیون ال ای دی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226023/استعلام-خدمات-مشاوره-و--'>استعلام خدمات مشاوره و... / استعلام,خدمات مشاوره و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226040/استعلام-خرید-آبسردکن'>استعلام خرید آبسردکن / استعلام,خرید آبسردکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226060/استعلام-آماده-سازی-محوطه--'>استعلام آماده سازی محوطه.... / استعلام, استعلام آماده سازی محوطه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226075/استعلام-دستگاه-نوت-بوک'>استعلام دستگاه نوت بوک  / استعلام, دستگاه نوت بوک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226090/استعلام-چرخ-خیاطی-کاچیران'>استعلام چرخ خیاطی کاچیران / استعلام,استعلام چرخ خیاطی کاچیران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226106/مناقصه-اجرای-عملیات-کیورینگ-بتن'>مناقصه اجرای عملیات کیورینگ بتن  / مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات کیورینگ بتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226124/استعلام-خرید-کولرهای-گازی-ایستاده-و-دیواری'>استعلام خرید کولرهای گازی ایستاده و دیواری / استعلام,استعلام خرید کولرهای گازی ایستاده و دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226139/استعلام-اجرا-سازه-سوله-فلزی--'>استعلام  اجرا سازه سوله فلزی ... / استعلام, استعلام  اجرا سازه سوله فلزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226166/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-چیلر'>مناقصه خرید دو دستگاه چیلر   / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید دو دستگاه چیلر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226185/استعلام-صندلی-راحتی'>استعلام صندلی راحتی / استعلام,صندلی راحتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226202/فراخوان-مناقصه-واگذاری-راهبری-خودروهای-استیجاری'>فراخوان مناقصه واگذاری راهبری خودروهای استیجاری  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه واگذاری راهبری خودروهای استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226218/استعلام-پاور-ماژول-رک'>استعلام پاور ماژول رک  / استعلام, پاور ماژول رک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226234/استعلام-تی-شور-چرخ-دار-شاسی-فلزی-و-خشک-کن-و-جاروبرقی'>استعلام تی شور چرخ دار شاسی فلزی و خشک کن و جاروبرقی / استعلام, استعلام تی شور چرخ دار شاسی فلزی و خشک کن و جاروبرقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226249/مناقصه-احداث-پارک--نوبت-دوم'>مناقصه احداث پارک - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پارک  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226263/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ... / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226278/استعلام-نصب-تاسیسات'>استعلام نصب تاسیسات / استعلام,استعلام نصب تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226293/استعلام-قایق-پدالی'>استعلام قایق پدالی / استعلام,استعلام قیق پدالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226308/مناقصه-واگذاری-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی'>مناقصه واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226323/استعلام-پنجره'>استعلام پنجره / استعلام,استعلام پنجره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226337/استعلام-تست-باطری-دیجیتال'>استعلام تست باطری دیجیتال  / استعلام,استعلام تست باطری دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226351/مناقصه-خريد-۲۵۰-تن-اسيد-سولفوريک'>مناقصه  خريد ۲۵۰ تن اسيد سولفوريک / اگهی مناقصه , مناقصه  خريد ۲۵۰ تن اسيد سولفوريک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226368/استعلام-تخریب-کف-و-سرامیک-کاری-در-ساختمان'>استعلام تخریب کف و سرامیک کاری در ساختمان / استعلام, استعلام تخریب کف و سرامیک کاری در ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226387/استعلام-خرید-10-کیس-کامپیوتر--'>استعلام خرید 10 کیس کامپیوتر... / استعلام,خرید 10 کیس کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226400/مناقصه-تجدید-فراخوان-نگهداری-تاسیسات-شهر-جدید-مجلسی-و-ساختمان'>مناقصه تجدید فراخوان  نگهداری تاسیسات شهر جدید مجلسی و ساختمان  / مناقصه تجدید فراخوان, مناقصه تجدید فراخوان   نگهداری تاسیسات شهر جدید مجلسی و ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226414/استعلام-خرید-دینام-کولر-آبی'>استعلام خرید دینام کولر آبی  / استعلام,استعلام خرید دینام کولر آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226428/فراخوان-مناقصه-خدمات-استیجاری-خودرویی'>فراخوان مناقصه خدمات استیجاری خودرویی / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه خدمات استیجاری خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226444/استعلام-سم-پاشی-ساختمان-و-فضای-سبز--'>استعلام سم پاشی ساختمان و فضای سبز ... / استعلام, استعلام سم پاشی ساختمان و فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226460/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-روسازی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226479/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226493/استعلام-عملیات-احداث-شبکه-برق'>استعلام عملیات احداث شبکه برق  / استعلام,استعلام عملیات احداث شبکه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226512/استعلام-ویدیو-پروژکتور-مدل-X117-ایسر'>استعلام ویدیو پروژکتور مدل X117 ایسر / استعلام, ویدیو پروژکتور مدل X117 ایسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226530/استعلام-تعمیرات-اماکن-ورزشی--'>استعلام تعمیرات اماکن ورزشی ... / استعلام, استعلام تعمیرات اماکن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226547/مناقصه-اجرای-عملیات-پریمکت-و-آسفالت-محورها--'>مناقصه اجرای عملیات پریمکت و آسفالت محورها... / مناقصه، مناقصه اجرای عملیات پریمکت و آسفالت محورها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226563/مناقصه-تعميرات-و-نگهداری-شبکه-و-انشعابات'>مناقصه تعميرات و نگهداری شبکه و انشعابات / مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226578/مناقصه-انجام-مجموعه-فعالیتهای-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-گاز'>مناقصه انجام مجموعه فعالیتهای نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز   / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام مجموعه فعالیتهای نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226593/استعلام-لوله-فاضلاب-جنس-پلی-اتیلن'>استعلام لوله فاضلاب جنس پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله فاضلاب جنس پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226605/استعلام-پرده-فرقی-ویدیو'>استعلام پرده فرقی ویدیو / استعلام , استعلام پرده فرقی ویدیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226618/استعلام-خرید-دستگاه-اسپیلت-سرمایشی-گرمایشی--'>استعلام خرید دستگاه اسپیلت سرمایشی- گرمایشی ... / استعلام, استعلام خرید دستگاه اسپیلت سرمایشی- گرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226634/استعلام-خرید-کولر-گازی-اجنرال-و-تلویزیون-LED-42-اینچ-سامسونگ'>استعلام خرید کولر گازی اجنرال و تلویزیون LED 42  اینچ سامسونگ / استعلام,استعلام خرید کولر گازی اجنرال و تلویزیون LED 42  اینچ سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226646/استعلام-بتون-ریزی--ساخت-نصب-و-رنگ-آمیزی-پله-سمت-درب-خروجی'>استعلام بتون ریزی - ساخت، نصب و رنگ آمیزی پله سمت درب خروجی  / استعلام, بتون ریزی - ساخت، نصب و رنگ آمیزی پله سمت درب خروجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226665/استعلام-مطالعه-و-نقشه-برداری-تاسیسات-بهداشتی'>استعلام مطالعه و نقشه برداری تاسیسات بهداشتی  / استعلام,استعلام مطالعه و نقشه برداری تاسیسات بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226683/استعلام-وسایل-برقی'>استعلام وسایل برقی / استعلام , استعلام وسایل برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226700/استعلام-مایع-دستشویی'>استعلام مایع دستشویی / استعلام, مایع دستشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226717/مناقصه-عملیات-خرید-یک-دستگاه-بالابر'>مناقصه عملیات خرید یک دستگاه بالابر / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات خرید یک دستگاه بالابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226732/استعلام-چای-ایرانی'>استعلام چای ایرانی  / استعلام ,استعلام چای ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226749/استعلام-تعمیر-تجهیز-و-مرت-و-بهسازی-ساختمان-های---'>استعلام تعمیر، تجهیز و مرت و بهسازی ساختمان های .... / استعلام, تعمیر، تجهیز و مرت و بهسازی ساختمان های ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225516/تمدید-مناقصه-تامین-کارتریج-ذخیره-سازی-HP'>تمدید مناقصه تامین کارتریج ذخیره سازی HP / تمدید مناقصه عمومی, تمدید مناقصه تامین کارتریج ذخیره سازی HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225535/استعلام-تعمیر--'>استعلام تعمیر .. / استعلام , استعلام تعمیر ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225556/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225572/مناقصه-خرید-و-نصب-دو-دستگاه-آسانسور-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب دو دستگاه آسانسور  تجدید  نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید و نصب دو دستگاه آسانسور  تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225590/استعلام-خرید-150-متر-سرامیک-درجه-یک'>استعلام خرید 150 متر سرامیک درجه یک / استعلام, خرید 150 متر سرامیک درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225607/مناقصه-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-کلیه-تجهیزات-برقی-و-مکانیکی---'>مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات کلیه تجهیزات برقی و مکانیکی  .... / مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات کلیه تجهیزات برقی و مکانیکی  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225624/استعلام-خرید-تجهیزات-غیرمصرفی-با-مشخصات-فنی-پیوستی'>استعلام خرید تجهیزات غیرمصرفی با مشخصات فنی پیوستی / استعلام, استعلام خرید تجهیزات غیرمصرفی با مشخصات فنی پیوستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225643/استعلام-نرم-افزار-جامع-کتابخانه'>استعلام نرم افزار جامع کتابخانه / استعلام , استعلام نرم افزار جامع کتابخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225660/فرخوان-انجام-امور-مربوط-به-حفاظت-فیزیکی-ـ-نوبت-دوم'>فرخوان انجام امور مربوط به حفاظت فیزیکی  ـ نوبت دوم / فراخوان شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای, فراخوان انجام امور مربوط به حفاظت فیزیکی  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225678/استعلام-ماسه-50-نیسان--'>استعلام ماسه/ 50 نیسان ... / استعلام, استعلام ماسه/ 50 نیسان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225695/مناقصه-احداث-پارک-محله-ای-(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث پارک محله ای  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پارک محله ای  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225713/استعلام-چاپ-برگه-امتحانی-رنگی'>استعلام  چاپ برگه امتحانی رنگی  / استعلام, چاپ برگه امتحانی رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225728/استعلام-خرید-وسایل-ورزشی'>استعلام خرید وسایل ورزشی / استعلام,خرید وسایل ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225744/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز  / مناقصه, مناقصه  حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225761/مناقصه-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-فاضلاب-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب- تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان, فراخوان تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب- تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225776/استعلام-دستگاه-تکثیر--'>استعلام دستگاه تکثیر ... / استعلام , استعلام دستگاه تکثیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225796/مناقصه-ساخت-داخل-چرخ-دنده-های-گیربکس-ACC-نیروگاه-سیکل-ترکیبی--'>مناقصه ساخت داخل چرخ دنده های گیربکس ACC نیروگاه سیکل ترکیبی... / مناقصه, مناقصه ساخت داخل چرخ دنده های گیربکس ACC نیروگاه سیکل ترکیبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225814/تجدید-مناقصه-شبکه-توزیع-آب-شهرکهای-سایت---'>تجدید مناقصه شبکه توزیع آب شهرکهای سایت .... / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه شبکه توزیع آب شهرکهای سایت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225835/تجدید-فراخوان-مناقصه-احداث-مخزن-10000-مترمکعبی--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه احداث مخزن 10000 مترمکعبی - نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان مناقصه احداث مخزن 10000 مترمکعبی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225850/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-ساختمان-ها-و-ابنیه-شهرداری'>تجدید مناقصه انجام خدمات ساختمان ها و ابنیه شهرداری / آگهی مناقصه ,تجدید مناقصه انجام خدمات ساختمان ها و ابنیه شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225867/استعلام-رایانه-کامل--'>استعلام رایانه کامل ... / استعلام, استعلام رایانه کامل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225885/استعلام-حفاظ-الومینیوم'>استعلام حفاظ الومینیوم / استعلام , استعلام حفاظ الومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225902/مناقصه-ساخت-و-ماشینکاری-6-قلم-از-قطعات'>مناقصه ساخت و ماشینکاری 6 قلم از قطعات / مناقصه , مناقصه ساخت و ماشینکاری 6 قلم از قطعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225919/استعلام-نوقا-گردوی'>استعلام نوقا گردوی  / استعلام, استعلام نوقا گردوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225935/استعلام-اسپیلت'>استعلام اسپیلت  / استعلام,استعلام اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225948/استعلام-ساماندهی-فضا'>استعلام ساماندهی فضا / استعلام,ساماندهی فضا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225964/استعلام-باتری--'>استعلام باتری ... / استعلام , استعلام باتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225982/تجدید-مناقصه-عمومی-تخلیه-و-بارگیری-و-حفظ-و-حراست-و-نگهداری--'>تجدید مناقصه عمومی تخلیه و بارگیری و حفظ  و حراست و نگهداری... / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی تخلیه و بارگیری و حفظ  و حراست و نگهداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225998/مناقصه-تجدید-تکمیل-شبکه-فاضلاب-و--'>مناقصه تجدید تکمیل شبکه فاضلاب و ... / مناقصه تجدید  تکمیل شبکه فاضلاب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226014/مناقصه-انجام-کلیه-اقدامات-کارگزاری--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه انجام کلیه اقدامات کارگزاری - تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه انجام کلیه اقدامات کارگزاری - تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226027/استعلام-اجرای-طرح-توانمندسازی-سالمندان-از-طریق-آموزش-عمومی-و-تخصصی-به--'>استعلام اجرای طرح توانمندسازی سالمندان از طریق آموزش عمومی و تخصصی به ... / استعلام,استعلام اجرای طرح توانمندسازی سالمندان از طریق آموزش عمومی و تخصصی به ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226046/مناقصه-ساخت-150-مترمربع-تصفیه-خانه'>مناقصه ساخت 150 مترمربع تصفیه خانه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت 150 مترمربع تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226064/استعلام-تامین-2-دستگاه-تصفیه-آب---'>استعلام تامین 2 دستگاه تصفیه آب  ... / استعلام , استعلام تامین 2 دستگاه تصفیه آب  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226078/استعلام-ارائه-خدمات-دفتری-امور-کارشناسی'>استعلام ارائه خدمات دفتری، امور کارشناسی / فراخوان استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان ارائه خدمات دفتری، امور کارشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226095/استعلام-صندلی-و-جالباسی-ایستاده'>استعلام صندلی و جالباسی ایستاده  / استعلام ,استعلام صندلی و جالباسی ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226111/مناقصه-عملیات-روکش-و-لکه-گیری-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات روکش و لکه گیری آسفالت معابر-نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه عملیات روکش و لکه گیری معابر-نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226148/استعلام-بهسازی-و-نوسازی'>استعلام بهسازی و نوسازی  / استعلام, بهسازی و نوسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226163/استعلام-تعمیرات-اساسی-سرویس-و-راه-اندازی-سه-دستگاه-چیلر--'>استعلام تعمیرات اساسی، سرویس و راه اندازی سه دستگاه چیلر... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی، سرویس و راه اندازی سه دستگاه چیلر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226182/استعلام-انجام-مطالعات-راهبردی-در-خصوص-مداخلات-کالبدی--'>استعلام انجام مطالعات راهبردی در خصوص مداخلات کالبدی... / استعلام,استعلام انجام مطالعات راهبردی در خصوص مداخلات کالبدی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226197/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه / استعلام, سرور رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226214/استعلام-انجام-مطالعات-راهبردی'>استعلام انجام مطالعات راهبردی / استعلام, استعلام انجام مطالعات راهبردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226230/مناقصه-خريد-قطعات-برج-های-خط-۶۳-کيلوولت'>مناقصه خريد قطعات برج های خط ۶۳ کيلوولت / آگهی مناقصه, مناقصه خريد قطعات برج های خط ۶۳ کيلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226245/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز'>مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز  / مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226259/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226274/استعلام-ساماندهی-و-تعمیر-پل--'>استعلام ساماندهی و تعمیر پل... / استعلام,ساماندهی و تعمیر پل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226290/تمدید-مناقصه-رنگ-آمیزی-پیکره-های-تبلیغاتی-تجاری-اعم-از-بیلبورد-و--'>تمدید مناقصه رنگ آمیزی پیکره های تبلیغاتی تجاری اعم از بیلبورد و ... / تمدید مناقصه , مناقصه رنگ آمیزی پیکره های تبلیغاتی تجاری اعم از بیلبورد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226305/استعلام-هارد-دیسک-قطعه-رایانه-ظرفیت--'>استعلام هارد دیسک قطعه رایانه ظرفیت ... / استعلام, استعلام هارد دیسک قطعه رایانه ظرفیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226320/استعلام-پکیج-کامل-به-همراه-متعلقات--'>استعلام پکیج کامل به همراه متعلقات... / استعلام,پکیج کامل به همراه متعلقات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226334/استعلام-پودر-کربن-اکتیو'>استعلام پودر کربن اکتیو  / استعلام, پودر کربن اکتیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226348/استعلام-یو-پی-اس-سه-فاز-80kva'>استعلام  یو پی اس سه فاز  80kva / استعلام, استعلام  یو پی اس سه فاز  80kva</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226365/استعلام-لامپ-LED-مهتابی'>استعلام  لامپ LED مهتابی  / استعلام, لامپ LED مهتابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226383/مناقصه-عمومی-خرید-و-حمل-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید و حمل آسفالت  نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید و حمل آسفالت  نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226397/استعلام-دوربین-کانن'>استعلام دوربین کانن / استعلام, دوربین کانن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226411/استعلام-رم-سرور'>استعلام رم سرور / استعلام, استعلام رم سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226425/استعلام-طرح-کنترل-افات-بیماری-های-علف-های-هرزه'>استعلام طرح کنترل افات بیماری های علف های هرزه / استعلام , استعلام طرح کنترل افات بیماری های علف های هرزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226440/استعلام-لینک-وایرلس--'>استعلام لینک وایرلس ... / استعلام ,استعلام لینک وایرلس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226456/استعلام-سرور--'>استعلام سرور... / استعلام, استعلام سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226471/استعلام-تکمیل-زیرساخت-گردشگری-سیخوران--'>استعلام تکمیل زیرساخت گردشگری سیخوران .. / استعلام, استعلام تکمیل زیرساخت گردشگری سیخوران ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226490/استعلام-خرید-هورمون-PMSG'>استعلام خرید هورمون PMSG / استعلام, خرید هورمون PMSG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226508/مناقصه-تجدید-اجرای-عملیات-راهبری-تعمیر-نگهداری-از-تاسیسات-برق'>مناقصه تجدید اجرای عملیات راهبری، تعمیر، نگهداری از تاسیسات برق / مناقصه تجدید اجرای عملیات راهبری، تعمیر، نگهداری از تاسیسات برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226527/استعلام-خرید-5-دستگاه-ماشین-لباسشویی-دوقلوی-حایر'>استعلام خرید 5 دستگاه ماشین لباسشویی دوقلوی حایر  / استعلام, خرید 5 دستگاه ماشین لباسشویی دوقلوی حایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226543/استعلام-یخچال-فریزر-ساید-بای-ساید-و--'>استعلام یخچال فریزر ساید بای ساید و... / استعلام, استعلام یخچال فریزر ساید بای ساید و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226558/استعلام-دوربین-لیست-پیوست'>استعلام دوربین لیست پیوست / استعلام, استعلام دوربین لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226575/استعلام-1-خرید-25-دستگاه-کیس--'>استعلام 1- خرید 25 دستگاه کیس... / استعلام,1- خرید 25 دستگاه کیس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226589/اصلاحیه-آگهی-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-(نوبت-دوم)'>اصلاحیه آگهی مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات  (نوبت دوم) / اصلاحیه مناقصه عمومی, اصلاحیه آگهی مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226602/استعلام-تونر--'>استعلام تونر ... / استعلام, استعلام تونر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226615/استعلام-خرید-رایانه'>استعلام خرید رایانه / استعلام,استعلام خرید رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226630/استعلام-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-مربوط-به-ساختمانهای-آموزشی--'>استعلام ایاب و ذهاب پرسنل مربوط به ساختمانهای آموزشی ... / استعلام, استعلام ایاب و ذهاب پرسنل مربوط به ساختمانهای آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226643/استعلام-کابینت-ایمنی-نگهداری-مواد-شیمیایی'>استعلام کابینت ایمنی نگهداری مواد شیمیایی / استعلام, کابینت ایمنی نگهداری مواد شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226661/مناقصه-پروژه-بهسازی-جوی-آب-داخل-روستا-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه بهسازی جوی آب داخل روستا نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه پروژه بهسازی جوی آب داخل روستا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226678/استعلام-کانکس-پیش-ساخته-گالوانیزه--'>استعلام کانکس پیش ساخته گالوانیزه... / استعلاماستعلام کانکس پیش ساخته گالوانیزه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226696/استعلام-خدمات-حمل-و-جا-به-جایی-مسافر-و-ماموریت-بیرون-از-شهر'>استعلام خدمات حمل و جا به جایی مسافر و ماموریت بیرون از شهر / استعلام, استعلام خدمات حمل و جا به جایی مسافر و ماموریت بیرون از شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226713/استعلام-اجرای-پروژه-مدیریت-چرای-دام-در-مراتع-شهرستان'>استعلام اجرای پروژه مدیریت چرای دام در مراتع شهرستان / استعلام, استعلام اجرای پروژه مدیریت چرای دام در مراتع شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226729/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-و-محوطه-سازی-روستا-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه جدولگذاری و محوطه سازی روستا -نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه پروژه جدولگذاری و محوطه سازی روستا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226140/استعلام-تخته--'>استعلام تخته ... / استعلام , استعلام تخته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226157/استعلام-صنایع-دستی'>استعلام صنایع دستی / استعلام,استعلام صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226173/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انتخاب-مشاور---نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور .... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226191/استعلام-سفت-کاری-ساختمان'>استعلام سفت کاری ساختمان / استعلام,استعلام سفت کاری ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226209/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرای-روشنایی-محور'>تجدید مناقصه عملیات اجرای روشنایی محور / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه عملیات اجرای روشنایی محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226224/استعلام-خرید-کولر-گازی-مدل-GREE--'>استعلام خرید کولر گازی مدل GREE... / استعلام, استعلام خرید کولر گازی مدل GREE...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226238/مناقصه-اجرای-حدود-9100-مترمربع-زیرسازی-و-آسفالت-و--تجدید'>مناقصه اجرای حدود 9100 مترمربع زیرسازی و آسفالت و ...تجدید / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای حدود 9100 مترمربع زیرسازی و آسفالت ...  تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226254/استعلام-خرید-لوازم-یدکی-برق-خودرو'>استعلام خرید لوازم یدکی برق خودرو  / استعلام, خرید لوازم یدکی برق خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226267/مناقصه-واگذاری-خودرو-سواری-و-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه واگذاری خودرو سواری و ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه  و مزایده عمومی, مناقصه واگذاری خودرو سواری و ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226283/استعلام-پلی-الومینیوم-کلراید-30-درصد'>استعلام پلی الومینیوم کلراید 30 درصد / استعلام, استعلام پلی الومینیوم کلراید 30 درصد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226298/استعلام-ملزومات-لوله-کشی-آب-و-فاضلاب'>استعلام  ملزومات لوله کشی آب و فاضلاب / استعلام,  ملزومات لوله کشی آب و فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226314/استعلام-عملیات-اجرایی-احداث-آب-انبار'>استعلام عملیات اجرایی احداث آب انبار  / استعلام,استعلام عملیات اجرایی احداث آب انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226328/استعلام-اجرای-کناف-سقف-و--'>استعلام اجرای کناف سقف و... / استعلام,اجرای کناف سقف و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226342/مناقصه-اجرای-16000-متر-پروژه-گازرسانی-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای 16000 متر پروژه گازرسانی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه مناقصه اجرای 16000 متر پروژه گازرسانی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226358/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-و-نظافت-و-باربری--توزیع-و-راننده'>مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت و باربری , توزیع و راننده / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت و باربری , توزیع و راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226375/استعلام-مرمت-اضطراری-قلعه-تاریخی-معوبه'>استعلام مرمت اضطراری قلعه تاریخی معوبه  / استعلام , استعلام مرمت اضطراری قلعه تاریخی معوبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226392/استعلام-برون-سپاری-خدمات-آزمایشگاه-مکانیک-خاک-و-مقاومت-مصالح'>استعلام  برون سپاری خدمات آزمایشگاه مکانیک خاک و مقاومت مصالح  / استعلام,  برون سپاری خدمات آزمایشگاه مکانیک خاک و مقاومت مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226405/استعلام-شیرآلات-شیبه'>استعلام شیرآلات شیبه / استعلام,استعلام شیرآلات شیبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226419/استعلام-تهیه-و-حمل-ماسه-شسته'>استعلام  تهیه و حمل ماسه شسته  / استعلام, تهیه و حمل ماسه شسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226433/استعلام-دستگاه-فراخوان'>استعلام دستگاه فراخوان / استعلام, دستگاه فراخوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226449/استعلام-تجهیزات-و-ابزار-آلات-کارگاه-جوشکاری'>استعلام تجهیزات و ابزار آلات کارگاه جوشکاری  / استعلام,استعلام تجهیزات و ابزار آلات کارگاه جوشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226464/استعلام-جلد-کارت-عابر-بانک--'>استعلام جلد کارت عابر بانک ... / استعلام, استعلام جلد کارت عابر بانک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226484/استعلام-صفحه-قطعه-پانل-خورشیدی'>استعلام صفحه قطعه پانل خورشیدی / استعلام, صفحه قطعه پانل خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226498/مناقصه-واگذاری-تنظیف-و-جمع-آوری-زباله-شهر-کازرون'>مناقصه واگذاری تنظیف و جمع آوری زباله شهر کازرون / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری تنظیف و جمع آوری زباله شهر کازرون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226519/اصلاحیه-مناقصه-روکش-آسفالت-و-بهسازی-و-لکه-گیری-و--نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه روکش آسفالت و بهسازی و لکه گیری و ...نوبت دوم / مناقصه ، اصلاحیه مناقصه روکش آسفالت و بهسازی و لکه گیری و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226534/استعلام-یخچال--'>استعلام یخچال ... / استعلام , استعلام یخچال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226552/مناقصه-خريد-لوله-پلی-اتلين'>مناقصه خريد لوله پلی اتلين  / مناقصه خريد لوله پلی اتلين </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226568/استعلام-کود-کامل-101040-فورتی-یرو'>استعلام کود کامل 101040 فورتی یرو  / استعلام, کود کامل 101040 فورتی یرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226584/استعلام-ژنراتور-دیزل--'>استعلام ژنراتور دیزل ... / استعلام , استعلام ژنراتور دیزل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226597/استعلام-کارت-الکترونیکی-مغناطیسی--'>استعلام کارت الکترونیکی مغناطیسی... / استعلام,استعلام کارت الکترونیکی مغناطیسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226609/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-A-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226624/استعلام-میز--'>استعلام میز ... / استعلام , استعلام میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226638/مناقصه-عمومی-جدولگذاری-اراضی'>مناقصه عمومی جدولگذاری اراضی / مناقصه ، مناقصه عمومی جدولگذاری اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226653/استعلام-تابلوی-آموزشی-سوخت-رسانی-پزو-405'>استعلام تابلوی آموزشی سوخت رسانی پزو 405  / استعلام, استعلام تابلوی آموزشی سوخت رسانی پزو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226671/استعلام-نیاز-مورد-نظر-گوشت-گرم-گوسفند--'>استعلام نیاز مورد نظر گوشت گرم گوسفند ... / استعلام, استعلام نیاز مورد نظر گوشت گرم گوسفند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226689/استعلام-تابلو-فلزی-بیلبورد'>استعلام تابلو فلزی بیلبورد  / استعلام,استعلام تابلو فلزی بیلبورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226707/استعلام-پشتیبانی-کامپیوتر--'>استعلام پشتیبانی کامپیوتر ... / استعلام , استعلام پشتیبانی کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226723/استعلام-آکواریوم-کامل-کابینت-و--'>استعلام آکواریوم کامل، کابینت و...  / استعلام,استعلام آکواریوم کامل، کابینت و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226736/استعلام-تلویزیون-دوو'>استعلام تلویزیون دوو / استعلام,استعلام تلویزیون دوو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226763/استعلام-قارچ-کش---'>استعلام قارچ کش .... / استعلام, استعلام قارچ کش ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226778/استعلام-درب-و-پنجره-upvc'>استعلام درب و پنجره upvc  / استعلام, درب و پنجره upvc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226791/استعلام-حشره-کش'>استعلام حشره کش / استعلام , استعلام حشره کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226805/استعلام-تامین-پنج-دستگاه-کارت-شبکه-سرور-G1'>استعلام تامین پنج دستگاه کارت شبکه سرور G1 / استعلام , استعلام تامین پنج دستگاه کارت شبکه سرور G1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226818/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-و-اتصالات'>استعلام  لوله پلی اتیلن و اتصالات  / استعلام,  لوله و اتصالات پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226832/استعلام-جک-هیدرولیک-مارک-NOTAM'>استعلام جک هیدرولیک مارک NOTAM  / استعلام, استعلام جک هیدرولیک مارک NOTAM  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226846/استعلام-چراغ-راهنمایی-تمام-نقاب'>استعلام چراغ راهنمایی تمام نقاب  / استعلام, چراغ راهنمایی تمام نقاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226859/استعلام-خرید-و-ساخت-کانکس'>استعلام خرید و ساخت کانکس / استعلام,خرید و ساخت کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226873/استعلام-مانیتور-لامپی-17IN-مدل-DFC1782--'>استعلام مانیتور لامپی 17IN مدل DFC1782  .. / استعلام, استعلام مانیتور لامپی 17IN مدل DFC1782  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226889/استعلام-خوراک-پز'>استعلام خوراک پز  / استعلام, خوراک پز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226905/استعلام-تابلوی-آموزشی-برق'>استعلام تابلوی آموزشی برق / استعلام ,استعلام تابلوی آموزشی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226921/استعلام-SolarWinds-Log--Event-Manager-LEM-1500--'>استعلام SolarWinds Log & Event Manager LEM 1500... / استعلام,SolarWinds Log & Event Manager LEM 1500...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226934/استعلام-سیمان-سفید'>استعلام سیمان سفید  / استعلام, سیمان سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226950/استعلام-موتور-آموزشی-TU5با-گیربکس-کامل--'>استعلام موتور آموزشی TU5با گیربکس کامل .. / استعلام ,استعلام موتور آموزشی TU5با گیربکس کامل ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226967/استعلام-درخواست-خرید-پکیج-ایران-رادیاتور-و-رادیاتور-پانلی-تاش'>استعلام درخواست خرید پکیج ایران رادیاتور و رادیاتور پانلی تاش  / استعلام, درخواست خرید پکیج ایران رادیاتور و رادیاتور پانلی تاش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226983/استعلام-سکه-تمام-بهار-آزادی'>استعلام سکه تمام بهار آزادی  / استعلام, سکه تمام بهار آزادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226996/استعلام-گوشت-فیله-شده-سینه-مرغ-تازه-فاقد-بسته-بندی'>استعلام گوشت فیله شده سینه مرغ تازه فاقد بسته بندی  / استعلام, گوشت فیله شده سینه مرغ تازه فاقد بسته بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227010/استعلام-فلاش-تانک-محک'>استعلام فلاش تانک محک  / استعلام,استعلام فلاش تانک محک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227025/استعلام-خودکار-خودنویس'>استعلام خودکار خودنویس  / استعلام, خودکار خودنویس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227037/استعلام-نرده-روی-دیوار-شاخه-گوزنی'>استعلام  نرده روی دیوار شاخه گوزنی / استعلام, نرده روی دیوار شاخه گوزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227052/استعلام-خرید-2-دستگاه-پرینتر-اچ-پی-2035'>استعلام خرید 2 دستگاه پرینتر اچ پی 2035 / استعلام, خرید 2 دستگاه پرینتر اچ پی 2035</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227067/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-8-اتمسفر'>استعلام لوله پلی اتیلن 8 اتمسفر / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن 8 اتمسفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227082/استعلام-اجرای-طرح-پژوهشی--'>استعلام اجرای طرح پژوهشی ... / استعلام, استعلام اجرای طرح پژوهشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227094/استعلام-دستگاه-ماسه-کوب-پنوماتیکی--'>استعلام دستگاه ماسه کوب پنوماتیکی... / استعلام, استعلام دستگاه ماسه کوب پنوماتیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227107/استعلام-آب-رسانی--مدیریت-پسماند--فاضلاب-و-فعالیت-های-تصفیه'>استعلام آب رسانی ، مدیریت پسماند ، فاضلاب و فعالیت های تصفیه  / استعلام ,استعلام آب رسانی ، مدیریت پسماند ، فاضلاب و فعالیت های تصفیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227121/مناقصه-​PARTS-FOR--SOLAR-CENTAUR-GAS-TURBINE'>مناقصه ​PARTS FOR " SOLAR" CENTAUR GAS TURBINE / مناقصه,  مناقصه ​PARTS FOR " SOLAR" CENTAUR GAS TURBINE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227135/فراخوان-مناقصه-تعمیر-ساختمان-اداره-آتش-نشانی'>فراخوان مناقصه تعمیر ساختمان اداره آتش نشانی  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعمیر ساختمان اداره آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227149/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-یک'>مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه یک / مناقصه ,مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227163/فراخوان-انجام-خدمات-ناجیان-غریق-و-امور-تاسیسات'>فراخوان  انجام خدمات ناجیان غریق و امور تاسیسات / فراخوان مناقصه , فراخوان  انجام خدمات ناجیان غریق و امور تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227175/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-ساختمان'>استعلام تعمیر و تجهیز ساختمان / استعلام,تعمیر و تجهیز ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227192/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن  .. / استعلام , استعلام خرید لوله پلی اتیلن  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227206/استعلام-جوجه-کباب-بی-استخوان'>استعلام جوجه کباب بی استخوان / استعلام,استعلام جوجه کباب بی استخوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227220/استعلام-بها-لوازم-خانگی'>استعلام بها لوازم خانگی / استعلام بها، استعلام بها لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227235/استعلام-ویدئو-پروژکتور--'>استعلام ویدئو پروژکتور ... / استعلام , استعلام ویدئو پروژکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227249/مناقصه-carbonaceous-backfill'>مناقصه carbonaceous  backfill   / مناقصه carbonaceous  backfill  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227263/استعلام-اجرای-تعمیرات-ضروری-اتاقک-نگهبانی'> استعلام اجرای تعمیرات ضروری اتاقک نگهبانی / استعلام ، استعلام اجرای تعمیرات ضروری اتاقک نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227276/استعلام-چاپگر-لیزری--'>استعلام چاپگر لیزری... / استعلام, استعلام چاپگر لیزری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227290/استعلام-پرده-زبرا-الیاف-شیشه-طرح-چوب-تک-رنگ'>استعلام پرده زبرا الیاف شیشه طرح چوب تک رنگ  / استعلام,استعلام پرده زبرا الیاف شیشه طرح چوب تک رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227303/استعلام-پروژه-برق-رسانی-مجموعه-تجاری'>استعلام پروژه برق رسانی مجموعه تجاری / استعلام,استعلام پروژه برق رسانی مجموعه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227315/استعلام-تقویت-تیرهای-برق-مسیر-خط'>استعلام تقویت تیرهای برق مسیر خط / استعلام, تقویت تیرهای برق مسیر خط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227327/استعلام-فرش--'>استعلام فرش ... / استعلام , استعلام فرش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227339/استعلام-گایدوایر-آنژیوپلاستی-0-014'>استعلام گایدوایر آنژیوپلاستی 0.014 / استعلام, استعلام گایدوایر آنژیوپلاستی 0.014</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226746/استعلام-کود--'>استعلام کود ... / استعلام , استعلام کود ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226759/استعلام-تلویزیون-سونی'>استعلام تلویزیون سونی / استعلام, تلویزیون سونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226774/استعلام-هود-شیمیایی-طبق-لیست'>استعلام  هود شیمیایی طبق لیست / استعلام, استعلام  هود شیمیایی طبق لیست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226788/استعلام-کفپوش'>استعلام کفپوش  / استعلام, کفپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226802/استعلام-بازسازی-و-سرویس-دیزل-ژنراتور-مولد-و-تابلو'>استعلام بازسازی و سرویس دیزل ژنراتور مولد و تابلو / استعلام, استعلام بازسازی و سرویس دیزل ژنراتور مولد و تابلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226815/استعلام-اسپیلت'>استعلام اسپیلت / استعلام,استعلام اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226829/استعلام-المنت-گرم-کن'>استعلام المنت گرم کن  / استعلام , استعلام المنت گرم کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226843/استعلام-خرید-پمپ-سیار-شناور-شبکه-فاضلاب'>استعلام خرید پمپ سیار شناور شبکه فاضلاب  / استعلام,استعلام خرید پمپ سیار شناور شبکه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226856/استعلام-موتور-آموزشی-TUS-بدون-گیربکس'>استعلام  موتور آموزشی TUS بدون گیربکس / استعلام, استعلام  موتور آموزشی TUS بدون گیربکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226869/استعلام-چراغ-راهنمایی-تمام-نقاب'>استعلام چراغ راهنمایی تمام نقاب  / استعلام ,استعلام چراغ راهنمایی تمام نقاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226886/استعلام-نصب-نئوپان-ملامینه-و-نصب-پروفیل-روی-سن'>استعلام  نصب نئوپان ملامینه و نصب پروفیل روی سن  / استعلام, استعلام  نصب نئوپان ملامینه و نصب پروفیل روی سن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226901/استعلام-پمپ-انژکتور--'>استعلام پمپ انژکتور... / استعلام,پمپ انژکتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226916/استعلام-خرید-آسانسور'>استعلام خرید آسانسور / استعلام,خرید آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226930/استعلام-سنگ-تراورتن'>استعلام سنگ تراورتن / استعلامواستعلام سنگ تراورتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226946/استعلام-چک-اسکنر'>استعلام چک اسکنر / استعلام,چک اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226963/استعلام-درخواست-یک-عدد-کمپرسور-50-هزار'>استعلام درخواست یک عدد کمپرسور 50 هزار  / استعلام,استعلام درخواست یک عدد کمپرسور 50 هزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226979/استعلام-دستگاه-روتر-سیسکو---'>استعلام دستگاه روتر سیسکو .... / استعلام, استعلام دستگاه روتر سیسکو ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226992/استعلام-چاپگر-HP-LASERJET-606-DN'>استعلام  چاپگر HP LASERJET 606 DN  / استعلام, چاپگر HP LASERJET 606 DN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227006/استعلام-تابلو'>استعلام تابلو  / استعلام, تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227021/استعلام-بذر-حبوبات'>استعلام بذر حبوبات / استعلام,استعلام بذر حبوبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227034/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-ها'>استعلام فعالیت های سایر سازمان ها / استعلام,فعالیت های سایر سازمان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227048/استعلام-خرید-سرنگ-همیلتون--'>استعلام خرید سرنگ همیلتون... / استعلام,خرید سرنگ همیلتون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227064/استعلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام تجهیزات شبکه / استعلام, استعلام تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227078/استعلام-پروژه-احداث-شبکه-فشار-ضعیف-هوایی--'>استعلام پروژه احداث شبکه فشار ضعیف هوایی ... / استعلام, استعلام پروژه احداث شبکه فشار ضعیف هوایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227091/استعلام-بالابر-همسطح-کننده-زمین-200-250--'>استعلام بالابر همسطح کننده زمین 200*250 ... / استعلام, استعلام بالابر همسطح کننده زمین 200*250 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227103/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227118/استعلام-چراغ-قوه-شارژی-مدل-پلیسی-جهت-مامورین-قطارها'>استعلام چراغ قوه شارژی مدل پلیسی جهت مامورین قطارها  / استعلام,استعلام چراغ قوه شارژی مدل پلیسی جهت مامورین قطارها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227131/استعلام-کابل-تلفن-و-کابل-شبکه'>استعلام کابل تلفن و کابل شبکه  / استعلام, استعلام کابل تلفن و کابل شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227145/استعلام-نشاء-کار-دو-ردیفه-2-عدد'>استعلام نشاء کار دو ردیفه 2 عدد / استعلام, استعلام نشاء کار دو ردیفه 2 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227160/فراخوان-مانیتورینگ-ایستگاه-های-تکمیلی-فاز-اول--'>فراخوان مانیتورینگ ایستگاه های تکمیلی فاز اول ... / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان مانیتورینگ ایستگاه های تکمیلی فاز اول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227172/استعلام-باطری-فرست-پاور-(first-power)12-ولت-40-آمپر'>استعلام باطری فرست پاور (first power)12 ولت 40 آمپر / استعلام,استعلام باطری فرست پاور (first power)12 ولت 40 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227187/استعلام-لوبیا-سفید'>استعلام لوبیا سفید  / استعلام, لوبیا سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227203/استعلام-هود-آشپزخانه-دو-موتوره-کلیدی'>استعلام هود آشپزخانه دو موتوره کلیدی / استعلام, استعلام هود آشپزخانه دو موتوره کلیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227217/مناقصه-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی-بخش-پیوند-و-کلیه-بیمارستان'>مناقصه تاسیسات برقی و مکانیکی بخش پیوند و کلیه بیمارستان / مناقصه, مناقصه تاسیسات برقی و مکانیکی بخش پیوند و کلیه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227232/مناقصه-انجام-خدمات-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب-مشترکین-گاز'>مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز  / مناقصه , مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227245/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-نیروی-انسانی-اداره-نگهداری-و-تعمیرات'>فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی اداره نگهداری و تعمیرات / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی اداره نگهداری و تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227259/مناقصه-خدمات-عمومی-عملیات-غیرصنعتی'>مناقصه خدمات عمومی، عملیات غیرصنعتی  / مناقصه , مناقصه خدمات عمومی، عملیات غیرصنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227273/استعلام-اره--'>استعلام اره ... / استعلام , استعلام اره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227286/مناقصه-امور-خرید-یا-تامین-کالا'>مناقصه امور خرید یا تامین کالا / مناقصه ، مناقصه امور خرید یا تامین کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227300/مناقصه-بازسازی-تکمیل-و-محوطه-سازی-خطوط-توسعه-احیا-مستقیم'>مناقصه  بازسازی، تکمیل و محوطه سازی خطوط توسعه احیا مستقیم  / مناقصه  بازسازی، تکمیل و محوطه سازی خطوط توسعه احیا مستقیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227312/استعلام-تعمیر-و-رویه-کوبی-صندلی-دسته-دار'>استعلام  تعمیر و رویه کوبی صندلی دسته دار  / استعلام, تعمیر و رویه کوبی صندلی دسته دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227324/استعلام-گندگی-رومیزی'>استعلام گندگی رومیزی / استعلام,گندگی رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227336/استعلام-خرید-تجهیزات-خانگی--اداری--'>استعلام خرید تجهیزات خانگی ، اداری... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات خانگی ، اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226146/استعلام-تهیه-نرم-افزار-جامع-برنامه-ریزی-سرویس-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-و--'>استعلام تهیه نرم افزار جامع برنامه ریزی سرویس، نگهداری و تعمیرات تاسیسات و ... / استعلام, تهیه نرم افزار جامع برنامه ریزی سرویس، نگهداری و تعمیرات تاسیسات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226160/استعلام-سنگ-مرمریت-مشکی'>استعلام سنگ مرمریت مشکی / استعلام,استعلام سنگ مرمریت مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226180/استعلام-انجام-مطالعه-طرح-بازنده-سازی-ارگ---'>استعلام انجام مطالعه طرح بازنده سازی ارگ  ... / استعلام, استعلام انجام مطالعه طرح بازنده سازی ارگ  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226195/استعلام-تهیه-پرونده-ثبتی-بناهای-تاریخی-حوزه-فرهنگی'>استعلام تهیه پرونده ثبتی بناهای تاریخی حوزه فرهنگی / استعلام, استعلام تهیه پرونده ثبتی بناهای تاریخی حوزه فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226212/مناقصه-ساخت-اجرا-و-تست-سیستم-حفاظت-کاتدیک-خط-انتقال-آب'>مناقصه ساخت، اجرا و تست سیستم حفاظت کاتدیک خط انتقال آب / مناقصه, مناقصه ساخت، اجرا و تست سیستم حفاظت کاتدیک خط انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226227/استعلام-نرم-افزار-GFI--'>استعلام نرم افزار GFI... / استعلام,نرم افزار GFI...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226243/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226257/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان / استعلام,استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226270/مناقصه-خرید-قطعات-مربوط-به-p-f--renhe-group--نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات مربوط به p/ f : renhe  group - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید قطعات مربوط به p/ f : renhe  group  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226288/استعلام-برق-روشنایی-مسیر--'>استعلام  برق روشنایی مسیر ... / استعلام , استعلام برق روشنایی مسیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226302/استعلام-کیس-کامل-رایانه'>استعلام کیس کامل رایانه / استعلام, کیس کامل رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226317/استعلام-اندازه-گیری-عوامل-زبان-آور---'>استعلام اندازه گیری عوامل زبان آور  ... / استعلام, استعلام اندازه گیری عوامل زبان آور  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226331/استعلام-مربا-و-عسل'>استعلام مربا و عسل  / استعلام , استعلام مربا و عسل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226346/مناقصه-ادامه-پیاده-روسازی--نوبت-دوم'>مناقصه ادامه پیاده روسازی...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه ادامه پیاده روسازی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226363/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226380/استعلام-میز-و-صندلی---'>استعلام میز و صندلی .... / استعلام, استعلام میز و صندلی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226395/استعلام-چاپگر-رایانه-مدل-2035hp'>استعلام چاپگر رایانه مدل 2035hp / استعلام, استعلام چاپگر رایانه مدل 2035hp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226409/استعلام-کگ'>استعلام کگ / استعلام, استعلام کگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226423/مناقصه-نصب-و-اصلاح-انشعابات-آب-و-فاضلاب-و-تعویض-کنتور--'>مناقصه نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب و تعویض کنتور ... / مناقصه ، مناقصه نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب و تعویض کنتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226438/استعلام-قطعات-کامپیوتر-با-مشخصات-پیوست'>استعلام  قطعات کامپیوتر با مشخصات پیوست / استعلام,  قطعات کامپیوتر با مشخصات پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226454/استعلام-کولر-گازی-سرمایشی-گرمایشی-اسپیلت--'>استعلام کولر گازی سرمایشی گرمایشی اسپیلت ... / استعلام, استعلام کولر گازی سرمایشی گرمایشی اسپیلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226467/استعلام-تختخواب-فلزی-2-طبقه-خوابگاهی-استاندارد'>استعلام تختخواب فلزی 2 طبقه خوابگاهی استاندارد  / استعلام,استعلام تختخواب فلزی 2 طبقه خوابگاهی استاندارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226488/مناقصه-عملیات-خرید-چشم-گربه-ای--گل-میخ-مکعبی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خرید چشم گربه ای ، گل میخ مکعبی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خرید چشم گربه ای ، گل میخ مکعبی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226503/استعلام-احداث-رختکن-زمین-ورزشی'>استعلام  احداث رختکن زمین ورزشی  / استعلام, احداث رختکن زمین ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226523/فراخوان-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-نگهداری-و-فضای-سبز--'>فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات نگهداری و فضای سبز ... / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات نگهداری و فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226541/مناقصه-عمومی-اجرای-تونل--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای تونل - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عمومی اجرای تونل - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226556/استعلام-خدمت-پشتیبانی-شبکه'>استعلام خدمت پشتیبانی شبکه  / استعلام , استعلام خدمت پشتیبانی شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226571/استعلام-تهیه-و-نصب-درب-سکوریت-کتابخانه--'>استعلام تهیه و نصب درب سکوریت کتابخانه... / استعلام,استعلام تهیه و نصب درب سکوریت کتابخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226587/استعلام-پتو-یک-نفره-گلبافت'>استعلام پتو یک نفره گلبافت  / استعلام,استعلام پتو یک نفره گلبافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226600/استعلام-سرویس-دستگاه-جذب-اتمی--'>استعلام سرویس دستگاه جذب اتمی ... / استعلام , استعلام سرویس دستگاه جذب اتمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226612/استعلام-لوله-با-دنده-و-بوشن'>استعلام لوله با دنده و بوشن / استعلام, استعلام لوله با دنده و بوشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226628/استعلام-تجهیزات-و-ابزار-آلات-کارگاه-اتومکانیک'>استعلام تجهیزات و ابزار آلات کارگاه اتومکانیک  / استعلام , استعلام تجهیزات و ابزار آلات کارگاه اتومکانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226641/استعلام-تونر'>استعلام تونر  / استعلام  , استعلام تونر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226658/استعلام-نیمکت-پارکی-چهارگوش'>استعلام نیمکت پارکی چهارگوش / استعلام, نیمکت پارکی چهارگوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226675/آگهی-ارزیابی-و-انتخاب-سرمایه-گذاران-جهت-مشارکت-در-ایجاد-تاسیسات-فاضلاب'>آگهی ارزیابی و انتخاب سرمایه گذاران جهت مشارکت در ایجاد تاسیسات فاضلاب  / آگهی شناسایی سرمایه گذار, آگهی ارزیابی و انتخاب سرمایه گذاران جهت مشارکت در ایجاد تاسیسات فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226692/استعلام-اجرای-کوله-های-یک-دستگاه-پل'>استعلام اجرای کوله های یک دستگاه پل / استعلام, اجرای کوله های یک دستگاه پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226711/استعلام-درب-آهنی-معمولی-اضطراری'>استعلام  درب آهنی معمولی اضطراری  / استعلام, درب آهنی معمولی اضطراری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226156/استعلام-دریچه-کنتور-آب-با-کلاف-چدنی-14-کیلویی-سند-بلاس--'>استعلام  دریچه کنتور آب با کلاف چدنی 14 کیلویی سند بلاس ... / استعلام, استعلام  دریچه کنتور آب با کلاف چدنی 14 کیلویی سند بلاس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226172/استعلام-تهیه-فیلم-و-عکس'>استعلام تهیه فیلم و عکس / استعلام,استعلام تهیه فیلم و عکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226190/مناقصه-اصلاح-و-برکناری-5300-متر-شبکه-فشار-ضعیف-هوایی--'>مناقصه اصلاح و برکناری 5300 متر شبکه فشار ضعیف هوایی... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه اصلاح و برکناری 5300 متر شبکه فشار ضعیف هوایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226206/استعلام-تجهیزات-خانگی-اداری-و-صنعتی--'>استعلام تجهیزات خانگی، اداری و صنعتی ... / استعلام , استعلام تجهیزات خانگی، اداری و صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226223/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226237/استعلام-انجام-اصلاحات-ساختمانی-بخش-نگهبانی'>استعلام انجام اصلاحات ساختمانی بخش نگهبانی  / استعلام,استعلام انجام اصلاحات ساختمانی بخش نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226253/استعلام-خرید-کفپوش-سالن-ورزشی--'>استعلام خرید کفپوش سالن ورزشی... / استعلام,خرید کفپوش سالن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226266/استعلام-خرید-12-دستگاه-الکتروموتور-و-پمپ-شناور'>استعلام خرید 12 دستگاه الکتروموتور و پمپ شناور  / استعلام, خرید 12 دستگاه الکتروموتور و پمپ شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226282/استعلام-فعالیتهای-نصب-تاسیسات-برق--لوله-کشی---'>استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق ، لوله کشی .... / استعلام ,استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق ، لوله کشی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226297/استعلام-تهیه-نصب-و-تعمیر-و-مرمت--'>استعلام تهیه نصب و تعمیر و مرمت... / استعلام,تهیه نصب و تعمیر و مرمت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226312/استعلام-خرید-و-راه-اندازی-بخشهایی-از-سرور-اتوماسیون-مرکزی--'>استعلام خرید و راه اندازی بخشهایی از سرور اتوماسیون مرکزی... / استعلام, استعلام خرید و راه اندازی بخشهایی از سرور اتوماسیون مرکزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226326/استعلام-NOTE-PAD--'>استعلام NOTE PAD ... / استعلام , استعلام NOTE PAD ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226341/استعلام-اجرای-تخریب-و-بازسازی-سرویسهای-بهداشتی--'>استعلام اجرای تخریب و بازسازی سرویسهای بهداشتی... / استعلام,اجرای تخریب و بازسازی سرویسهای بهداشتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226356/استعلام-سنگ-فرش'>استعلام سنگ فرش  / استعلام,استعلام سنگ فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226374/استعلام-تجهیز-مجتمع-های-فرهنگی-و-هنری'>استعلام تجهیز مجتمع های فرهنگی و هنری / استعلام , استعلام تجهیز مجتمع های فرهنگی و هنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226390/استعلام-لوله-کشی-گاز-نوع-1-اینج-به-متراژ-540-متر--'>استعلام  لوله کشی گاز نوع 1 اینج به متراژ 540 متر ... / استعلام, استعلام  لوله کشی گاز نوع 1 اینج به متراژ 540 متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226404/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226418/استعلام-قطعات-توربین-بادی-لوتک'>استعلام قطعات توربین بادی لوتک / استعلام, استعلام قطعات توربین بادی لوتک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226432/استعلام-ساختمان-های-مرکز-اطلاع-رسانی'>استعلام ساختمان های مرکز اطلاع رسانی  / استعلام,استعلام ساختمان های مرکز اطلاع رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226447/استعلام-احداث-شبکه-آب-شرب'>استعلام احداث شبکه آب شرب / استعلام,استعلام احداث شبکه آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226463/استعلام-کولر-گازی-توشیبا--'>استعلام کولر گازی توشیبا... / استعلام,استعلام کولر گازی توشیبا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226483/استعلام-اینورتر'>استعلام اینورتر / استعلام, استعلام اینورتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226497/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-جدول-بندی'>تجدید مناقصه اجرای عملیات جدول بندی  / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای عملیات جدول بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226518/استعلام-رگلاتور-دیزل-و-کلید-چهار-پل'>استعلام رگلاتور دیزل و کلید چهار پل / استعلام , استعلام رگلاتور دیزل و کلید چهار پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226533/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام,لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226551/استعلام-میکروسکوپ-1000xusb'>استعلام میکروسکوپ 1000xusb / استعلام, میکروسکوپ 1000xusb</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226567/استعلام-تامین-اقلام-مورد-نیاز-برنامه-های-آموزشی--ترویجی--'>استعلام تامین اقلام مورد نیاز برنامه های آموزشی - ترویجی ... / استعلام, استعلام تامین اقلام مورد نیاز برنامه های آموزشی - ترویجی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226583/استعلام-کولر-ابی-صنعتی'>استعلام کولر ابی صنعتی / استعلام , استعلام کولر ابی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226596/مناقصه-عملیات-تکمیل-ورزشگاه'>مناقصه عملیات تکمیل ورزشگاه / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات تکمیل ورزشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226608/استعلام-خرید-تجهیزات-ایمنی-سرماغه-ها-و-حفاظ-ها-و--'>استعلام خرید تجهیزات ایمنی سرماغه ها و حفاظ ها و... / استعلام,استعلام خرید تجهیزات ایمنی سرماغه ها و حفاظ ها و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226623/مناقصه-تجدید-خرید-تجهیزات-و-دستگاه-های-یک-خط'>مناقصه تجدید  خرید تجهیزات و دستگاه های یک خط / مناقصه, مناقصه  تجدید  خرید تجهیزات و دستگاه های یک خط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226637/استعلام-تعمیر-ژنراتور-دیزل-پرتابل-و-تعویض-قطعات-معیوب'>استعلام تعمیر ژنراتور دیزل پرتابل و تعویض قطعات معیوب  / استعلام, تعمیر ژنراتور دیزل پرتابل و تعویض قطعات معیوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226650/استعلام-تایر-طرح-گلسنگ'>استعلام تایر طرح گلسنگ / استعلام , استعلام تایر طرح گلسنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226670/استعلام-ایده-پردازی--طراحی--نویسندگی--تصویرسازی--چاپ-بروشور-کودک-و-نوجوان'>استعلام ایده پردازی - طراحی - نویسندگی - تصویرسازی - چاپ بروشور کودک و نوجوان  / استعلام, ایده پردازی - طراحی - نویسندگی - تصویرسازی - چاپ بروشور کودک و نوجوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226687/استعلام-هارد-و-تجهیزات-جانبی-سرور--'>استعلام هارد و تجهیزات جانبی سرور ... / استعلام, استعلام هارد و تجهیزات جانبی سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226705/استعلام-مایکرویو-سامسونگ'>استعلام مایکرویو سامسونگ  / استعلام, مایکرویو سامسونگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226722/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام  تکمیل سالن ورزشی / استعلام, تکمیل سالن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226735/استعلام-رک-42-یونیت-تیام'>استعلام رک 42 یونیت تیام  / استعلام, رک 42 یونیت تیام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226753/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر / استعلام , استعلام خرید کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226766/استعلام-تشک-تاتامی-35-میل'>استعلام تشک تاتامی 35 میل / استعلام,استعلام تشک تاتامی 35 میل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226162/مناقصه-اجرای-جاده-سلامت--97-4-26'>مناقصه اجرای جاده سلامت - 97.4.26 / مناقصه, مناقصه اجرای جاده سلامت - 97.4.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226181/استعلام-حفاظت-آماده-سازی-باغ--'>استعلام حفاظت آماده سازی باغ ... / استعلام , استعلام حفاظت آماده سازی باغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226196/استعلام-دستگاه-فتوکپی'>استعلام دستگاه فتوکپی / استعلام , استعلام دستگاه فتوکپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226213/استعلام-برگزاری-تور-تفریحی'>استعلام برگزاری تور تفریحی / استعلام,برگزاری تور تفریحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226229/استعلام-رم-سرور-و-کارت-و-باطری-و-کابل'>استعلام رم سرور و کارت و باطری و کابل / استعلام , استعلام رم سرور و کارت و باطری و کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226244/استعلام-لب-تاپ--پرینتر'>استعلام لب تاپ - پرینتر / استعلام , استعلام لب تاپ - پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226258/مناقصه-عمومی-امور-رفع-حوادث-و-اتفاقات-آب-و-امور-فنی-مربوط-به-شبکه----نوبت-دوم'>مناقصه عمومی  امور رفع حوادث و اتفاقات آب و امور فنی مربوط به شبکه ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی  امور رفع حوادث و اتفاقات آب و امور فنی مربوط به شبکه ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226272/استعلام-فعالیتهای-نصب-تاسیسات'>استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات / استعلام,استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226289/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن / استعلام, خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226303/مناقصه-احداث-ساختمان-دو-ایستگاه-آتش-نشانی'>مناقصه  احداث ساختمان دو ایستگاه آتش نشانی / مناقصه  احداث ساختمان دو ایستگاه آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226319/استعلام-انجام-کاغذ-دیواری-به-متراژ-1000-متر'>استعلام انجام کاغذ دیواری به متراژ 1000 متر  / استعلام,استعلام انجام کاغذ دیواری به متراژ 1000 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226333/استعلام-هارددیسک--'>استعلام هارددیسک... / استعلام, استعلام هارددیسک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226347/استعلام-رادیاتور-40-سانتی-پره-ای-ایران-رادیاتور'>استعلام رادیاتور 40 سانتی پره ای ایران رادیاتور  / استعلام, رادیاتور 40 سانتی پره ای ایران رادیاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226364/استعلام-خرید-10-قلم-کالا'>استعلام خرید 10 قلم کالا  / استعلام,استعلام خرید 10 قلم کالا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226381/استعلام-ماشین-اره-دورکن-خط-زن-دار-چوب'>استعلام ماشین اره دورکن خط زن دار  چوب  / استعلام, ماشین اره دورکن خط زن دار  چوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226396/استعلام-دستگاه-جوشکاری-رکتیفایر--'>استعلام دستگاه جوشکاری رکتیفایر... / استعلام,استعلام دستگاه جوشکاری رکتیفایر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226410/استعلام-دستگاه-تراش-cnc--'>استعلام دستگاه تراش cnc ... / استعلام ,استعلام دستگاه تراش cnc ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226424/استعلام-تامین-6-نفر-نیروی-حفاظت-فیزیکی'>استعلام تامین 6 نفر نیروی حفاظت فیزیکی / استعلام, تامین 6 نفر نیروی حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226439/همایش-و-نمایشگاه-چشم-انداز-صنایع-فلزات-غیرآهنی-ایران-97-4-26'>همایش و نمایشگاه چشم انداز صنایع فلزات غیرآهنی ایران 97.4.26 / همایش و نمایشگاه چشم انداز صنایع فلزات غیرآهنی ایران 97.4.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226455/استعلام-مبل-اداری'>استعلام مبل اداری / استعلام, استعلام مبل اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226468/استعلام-دستگاه-قابل-حمل-آنالیز'>استعلام دستگاه قابل حمل آنالیز / استعلام,استعلام دستگاه قابل حمل آنالیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226489/استعلام-فنس-کشی-مجموعه-ورزشی'>استعلام فنس کشی مجموعه ورزشی / استعلام,استعلام فنس کشی مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226505/استعلام-تجهیزات-مبارزه-بیولوژیک-با-آفات'>استعلام تجهیزات مبارزه بیولوژیک با آفات  / استعلام,استعلام تجهیزات مبارزه بیولوژیک با آفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226524/مناقصه-ساحل-سازی-ساحل-شمالی-رودخانه--نوبت-دوم'>مناقصه ساحل سازی ساحل شمالی رودخانه ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه ساحل سازی ساحل شمالی رودخانه ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226542/استعلام-ادامه-ی-فنس-کشی-مجموعه-ورزشی-معلم-و--'>استعلام ادامه ی فنس کشی مجموعه ورزشی معلم و ...  / استعلام, ادامه ی فنس کشی مجموعه ورزشی معلم و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226557/استعلام-یو-پی-اس--'>استعلام یو پی اس ... / استعلام , استعلام یو پی اس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226572/استعلام-سنگ-جدول-بتنی--'>استعلام سنگ جدول بتنی ... / استعلام, سنگ جدول بتنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226588/استعلام-مدیا-کانورتور-moxa-nport-5210a--moxa-nport-5110-a'>استعلام مدیا کانورتور moxa nport 5210a , moxa nport 5110 a / استعلام, استعلام مدیا کانورتور moxa nport 5210a , moxa nport 5110 a</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226601/مناقصه-خرید-کانکس-آژانس-های-دوچرخه'>مناقصه خرید کانکس آژانس های دوچرخه  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید کانکس آژانس های دوچرخه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226614/استعلام-کفپوش'>استعلام کفپوش  / استعلام, کفپوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226629/استتعلام-عملیات-کپه-کاری-و-کشت-علوفه'>استتعلام عملیات کپه کاری و کشت علوفه / استعلام , استتعلام عملیات کپه کاری و کشت علوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226642/استعلام-اتاق-پراید-کامل-موتور-206-و--'>استعلام اتاق پراید کامل- موتور 206 و... / استعلام, استعلام اتاق پراید کامل- موتور 206 و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226660/استعلام-دستگاه-GPS-ماهواره-ای'>استعلام دستگاه GPS ماهواره ای  / استعلام, دستگاه GPS ماهواره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226677/مناقصه-ساخت-سوله'>مناقصه ساخت سوله / آگهی مناقصه,مناقصه ساخت سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226694/مناقصه-عمومی-جدولگذاری-اراضی'>مناقصه عمومی جدولگذاری اراضی / مناقصه ، مناقصه عمومی جدولگذاری اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226712/استعلام-پمپ-اب'>استعلام پمپ اب / استعلام , استعلام وسایل برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226728/استعلام-کولر-برقی-جهت-کابین-اپراتور-جرثقیل'>استعلام کولر برقی جهت کابین اپراتور جرثقیل / استعلام,استعلام کولر برقی جهت کابین اپراتور جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226745/استعلام-اقلام-مصرفی-بهداشتی--'>استعلام اقلام مصرفی بهداشتی... / استعلام, استعلام اقلام مصرفی بهداشتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226758/استعلام-سرور-سینمایی-و-میکسر-صدا-و-ups-3kv'>استعلام سرور سینمایی و میکسر صدا و ups 3kv  / استعلام,استعلام سرور سینمایی و میکسر صدا و ups 3kv </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226773/استعلام-کلید-630-آمپر-ژنراتور'>استعلام کلید 630 آمپر ژنراتور  / استعلام,استعلام کلید 630 آمپر ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226787/استعلام-کمپرسور-هوای-فشرده-40-لیتری'>استعلام کمپرسور هوای فشرده 40 لیتری / استعلام,استعلام کمپرسور هوای فشرده 40 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225529/تجدید-مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-رفع-حوادث-و-آبرسانی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی نوبت دوم / آگهی تجدیدمناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225546/استعلام-ویدئو-پرژکتور-بنکیو-1-عدد--پرده-نمایش-برقی-1-عدد--پرینتر-----'>استعلام ویدئو پرژکتور بنکیو 1 عدد - پرده نمایش برقی 1 عدد - پرینتر ........ / استعلام ,استعلام ویدئو پرژکتور بنکیو 1 عدد - پرده نمایش برقی 1 عدد - پرینتر ........</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225566/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت  / مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225583/استعلام-اره---'>استعلام اره .... / استعلام , استعلام اره ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225600/آگهی-مناقصه-خرید-دو-دستگاه-40-KVA-UPS-مارک-BORRI'>آگهی مناقصه خرید دو دستگاه 40 KVA UPS مارک BORRI  / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه خرید دو دستگاه 40 KVA UPS مارک BORRI </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225617/مناقصه-واحد-لنرژی-و-امور-رختشویخانه-مرکز-آموزشی-و-درمانی'>مناقصه واحد لنرژی و امور رختشویخانه مرکز آموزشی و درمانی / مناقصه , مناقصه واحد لنرژی و امور رختشویخانه مرکز آموزشی و درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225635/مناقصه-اداره-و-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-نظافتی-نوبت-دوم'>مناقصه اداره و انجام امور مربوط به خدمات نظافتی نوبت دوم / فراخوان شرکت در مناقصه عمومی , مناقصه اداره و انجام امور مربوط به خدمات نظافتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225654/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام , استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225673/تجدید-مناقصه-حفاظت-فیزیکی-شعبه--'>تجدید مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه... / آگهی تجدید  اول مناقصه عمومی, تجدید مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225689/استعلام-بارکد-پرینتر'>استعلام بارکد پرینتر / استعلام,استعلام بارکد پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225703/استعلام-تهیه-و-نصب-تجهیزات-دوربین-مداربسته---'>استعلام  تهیه و نصب تجهیزات دوربین مداربسته  ... / استعلام, استعلام  تهیه و نصب تجهیزات دوربین مداربسته  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225722/استعلام-ابزارالات-الکتریکی'>استعلام ابزارالات الکتریکی / استعلام , استعلام ابزارالات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225737/استعلام-سرویس-و-تعمیر-وسایل-و-تجهیزات-آزمایشگاه'>استعلام سرویس و تعمیر وسایل و تجهیزات آزمایشگاه  / استعلام,استعلام سرویس و تعمیر وسایل و تجهیزات آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225754/استعلام-مانیتور--'>استعلام مانیتور ... / استعلام, استعلام مانیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225771/مناقصه-ارائه-خدمات-تخصصی-و-امور-پشتیبانی---تجدید'> مناقصه ارائه خدمات تخصصی و امور پشتیبانی ... تجدید  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی,  مناقصه ارائه خدمات تخصصی و امور پشتیبانی ... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225785/استعلام-کامپیوتر-دکتساب'>استعلام کامپیوتر دکتساب / استعلام, کامپیوتر دکتساب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225804/استعلام-دستگاه-ویدئوبال'>استعلام دستگاه ویدئوبال  / استعلام , استعلام دستگاه ویدئوبال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225825/استعلام-شیر-مخلوط-اهرمی-دوش-حمام-برنجی'>استعلام شیر مخلوط اهرمی دوش حمام برنجی  / استعلام,استعلام شیر مخلوط اهرمی دوش حمام برنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225844/استعلام-اجرای-پروژه-بهینه-سازی-شبکه-روستایی'>استعلام اجرای پروژه بهینه سازی شبکه روستایی / استعلام,اجرای پروژه بهینه سازی شبکه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225860/استعلام-UPS--'>استعلام UPS ... / استعلام , استعلام UPS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225880/مناقصه-نگهداری-کارگاههای-مستقر-در-سطح-صنعت'>مناقصه نگهداری کارگاههای مستقر در سطح صنعت / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری کارگاههای مستقر در سطح صنعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225896/استعلام-ارائه-خدمات-طرح-توانمندسازی-افراد-سالمند--'>استعلام ارائه خدمات طرح توانمندسازی افراد سالمند... / استعلام, استعلام ارائه خدمات طرح توانمندسازی افراد سالمند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225911/استعلام-جابجایی-رک-DC-از-اطاق-فرمان-پست'>استعلام جابجایی رک DC از اطاق فرمان پست / استعلام,استعلام جابجایی رک DC از اطاق فرمان پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225927/استعلام-تجهیزات-کارگاه-اکواترونیک'>استعلام تجهیزات کارگاه اکواترونیک / استعلام,استعلام تجهیزات کارگاه اکواترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225942/استعلام-آبگرمکن-مخزنی-100-لیتری-برقی-شعله-آبی'>استعلام آبگرمکن مخزنی 100 لیتری برقی شعله آبی / استعلام, استعلام آبگرمکن مخزنی 100 لیتری برقی شعله آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225957/مناقصه-طراحی-و-به-کارگیری-فرآیندهای-افزایش'> مناقصه  طراحی و به کارگیری فرآیندهای افزایش / مناقصه ، مناقصه  طراحی و به کارگیری فرآیندهای افزایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225974/مناقصه-1000-عدد-یاتاقان-مفصلی-آنتی-رول-بار'>مناقصه 1000 عدد یاتاقان مفصلی آنتی رول بار  / مناقصه عمومی, مناقصه 1000 عدد یاتاقان مفصلی آنتی رول بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225992/آگهی-مناقصه-کانکس-مخصوص-حمل-مواد'>آگهی مناقصه کانکس مخصوص حمل مواد  / مناقصه ، مناقصه کانکس مخصوص حمل مواد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226005/استعلام-تکمیل-عملیات-تصفیه-خانه-فاضلاب'>استعلام تکمیل عملیات تصفیه خانه فاضلاب  / استعلام , استعلام تکمیل عملیات تصفیه خانه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226021/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزشی-مالی-حسابداری-فن-آوری-و-اطلاعات-و--'>استعلام  برگزاری دوره های آموزشی مالی حسابداری- فن آوری و اطلاعات و ... / استعلام, برگزاری دوره های آموزشی مالی حسابداری- فن آوری و اطلاعات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226038/استعلام-خرید-مصالح--'>استعلام خرید مصالح... / استعلام, استعلام خرید مصالح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226057/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر / استعلام,استعلام چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226072/تجدید-مناقصه-اجرای-جدول-گذاری-97-4-26'>تجدید مناقصه اجرای جدول گذاری 97.4.26 / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه اجرای جدول گذاری 97.4.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226088/استعلام-دستگاه-عیب-یاب'>استعلام دستگاه عیب یاب / استعلام, دستگاه عیب یاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226104/استعلام-مطابق-لیست-پیوست'>استعلام مطابق لیست پیوست / استعلام, مطابق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226119/استعلام-صافی--'>استعلام صافی ... / استعلام , استعلام صافی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226137/استعلام-ایجاد-سالن-آموزشی--'>استعلام ایجاد سالن آموزشی... / استعلام, استعلام ایجاد سالن آموزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226754/استعلام-سختی-گیر-رزینی-تمام-اتوماتیک'>استعلام سختی گیر رزینی تمام اتوماتیک / استعلام ,استعلام سختی گیر رزینی تمام اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226767/استعلام-تابلو-اندازه-گیری'>استعلام تابلو اندازه گیری / استعلام,استعلام تابلو اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226782/استعلام-چیلر--'>استعلام چیلر ... / استعلام , استعلام چیلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226795/استعلام-بشکه-روغن--'>استعلام بشکه روغن ... / استعلام , استعلام بشکه روغن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226809/استعلام-فنس-کشی--'>استعلام فنس کشی ... / استعلام , استعلام فنس کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226823/استعلام-نایلون-عریض-گلخانه-ای'>استعلام نایلون عریض گلخانه ای / استعلام , استعلام نایلون عریض گلخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226836/استعلام-پرشر-سنسور-ENDRESS-HAUSER--'>استعلام پرشر سنسور ENDRESS HAUSER... / استعلام, استعلام پرشر سنسور ENDRESS HAUSER...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226850/استعلام-تست-عملکرد-کنتور-آب--'>استعلام تست عملکرد کنتور آب ... / استعلام , استعلام تست عملکرد کنتور آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226864/استعلام-خرید-و-ساخت-کانکس'>استعلام خرید و ساخت کانکس / استعلام, خرید و ساخت کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226878/استعلام-نهال-گلدانی'>استعلام نهال گلدانی  / استعلام نهال گلدانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226894/استعلام-الکتروپمپ-15-کیلووت'>استعلام الکتروپمپ 15 کیلووت / استعلام, الکتروپمپ 15 کیلووت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226910/استعلام-پرده-هوا'>استعلام پرده هوا  / استعلام, پرده هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226925/استعلام-ماسه-شته-برای-سنگ-کاری'>استعلام  ماسه شته برای سنگ کاری  / استعلام, ماسه شته برای سنگ کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226939/استعلام-مایع-ظرف-شویی-یک-لیتری-مارک-اکتیو'>استعلام مایع ظرف شویی یک لیتری مارک اکتیو / استعلام,استعلام مایع ظرف شویی یک لیتری مارک اکتیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226956/مناقصه-طراحی-تهیه-مصالح-و-ساخت-ایستگاه-ها-و-متعلقات--'>مناقصه طراحی، تهیه مصالح و ساخت ایستگاه ها و متعلقات... / مناقصه عمومیع مناقصه طراحی، تهیه مصالح و ساخت ایستگاه ها و متعلقات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226973/استعلام-میز--'>استعلام میز ... / استعلام , استعلام میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226987/استعلام-بهسازی-آب-انبار-مسجد--'>استعلام بهسازی آب انبار مسجد... / استعلام,بهسازی آب انبار مسجد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227001/استعلام-خرید-یک-دستگاه-اسپیلیت--'>استعلام خرید یک دستگاه اسپیلیت .. / استعلام ,استعلام خرید یک دستگاه اسپیلیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227016/استعلام-تمامی-اجناس-در-انبار--'>استعلام تمامی اجناس در انبار... / استعلام,تمامی اجناس در انبار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227029/استعلام-لباس-ورزشی'>استعلام لباس ورزشی / استعلام,استعلام لباس ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227042/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227057/استعلام-چاله-پرکنی-راههای-روستایی-بندر-ماهشهر-با-آسفالت-سرد'>استعلام  چاله پرکنی راههای روستایی بندر ماهشهر با آسفالت سرد / استعلام, استعلام  چاله پرکنی راههای روستایی بندر ماهشهر با آسفالت سرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227072/استعلام-خرید-هدیه'>استعلام خرید هدیه  / استعلام,استعلام خرید هدیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227086/استعلام-پیچ-و-رول-پلاک-کردن-سنگ-های-نمای-ساختمان'>استعلام پیچ و  رول پلاک کردن سنگ های نمای ساختمان / استعلام, پیچ و  رول پلاک کردن سنگ های نمای ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227098/استعلام-خرید-دوربین-عکاسی'>استعلام خرید دوربین عکاسی / استعلام,استعلام خرید دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227111/استعلام-کولرگازی-اسنوا'>استعلام کولرگازی اسنوا  / استعلام, کولرگازی اسنوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227125/استعلام-خدمات-اجرای-احکام-فضایی'>استعلام خدمات اجرای احکام فضایی / استعلام, استعلام خدمات اجرای احکام فضایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227140/فراخوان-اجاره-یک-فروند-شناور-خدماتی'>فراخوان اجاره یک فروند شناور خدماتی / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه  عمومی  و دو مرحله ای,فراخوان اجاره یک فروند شناور خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227153/استعلام-تعمیر-دوربین-گردان-و-ثابت'>استعلام تعمیر دوربین گردان و ثابت / استعلام, تعمیر دوربین گردان و ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227167/استعلام-باتری-قابل-شارژ-اسیدی----'>استعلام باتری قابل شارژ اسیدی  ..... / استعلام ,استعلام باتری قابل شارژ اسیدی  .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227180/استعلام-درخواست-خرید-درب-و-سایبان'>استعلام درخواست خرید درب و سایبان / استعلام, درخواست خرید درب و سایبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227197/استعلام-بهاء-لوازم-تحریر-صوتی-تصویری-و-رایانه'>استعلام بهاء لوازم تحریر، صوتی تصویری و رایانه  / استعلام بهاء,استعلام بهاء لوازم تحریر، صوتی تصویری و رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227211/فراخوان-نگهداری-و-تعمیرات-دستگاههای-مکانیک'>فراخوان نگهداری و تعمیرات دستگاههای مکانیک / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان نگهداری و تعمیرات دستگاههای مکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227226/مناقصه-انجام-خدمات-نقلیه-شرکت-بهینه-سازی-مصرف-سوخت--'>مناقصه انجام خدمات نقلیه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت... / مناقصه , مناقصه انجام خدمات نقلیه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227240/استعلام-چسب-مایع-جراحی'>استعلام چسب مایع جراحی  / استعلام, استعلام چسب مایع جراحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227253/استعلام-کابل-شبکه-فیبر-نوری--سوئیچ-دیتا-شبکه---'>استعلام کابل شبکه فیبر نوری .. سوئیچ دیتا شبکه  ... / استعلام ,استعلام کابل شبکه فیبر نوری .. سوئیچ دیتا شبکه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227267/مناقصه-خدمات-اداری-و-عمومی'>مناقصه خدمات اداری و عمومی / مناقصه , مناقصه خدمات اداری و عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227280/فراخوان-شناسایی-تامین-کننده-کاغذ-حرارتی-رسید-مشتری-دستگاه-خودپرداز-97-4-26'>فراخوان شناسایی تامین کننده کاغذ حرارتی رسید مشتری دستگاه خودپرداز 97.4.26 / مناقصه, فراخوان شناسایی تامین کننده کاغذ حرارتی رسید مشتری دستگاه خودپرداز 97.04.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227294/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227307/استعلام-دارو'>استعلام دارو  / استعلام, دارو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227319/استعلام-تجهیزات-جوشکاری'>استعلام تجهیزات جوشکاری  / استعلام, تجهیزات جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227331/استعلام-خرید-شیر-فلکه'>استعلام خرید شیر فلکه / استعلام,استعلام خرید شیر فلکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227343/استعلام-فولدر-چرمی'>استعلام فولدر چرمی / استعلام,استعلام فولدر چرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227355/استعلام-پریز-برق-روشلفی'>استعلام  پریز برق روشلفی / استعلام استعلام  پریز برق روشلفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226127/مناقصه-خرید-12700-لامپ-گازی-بخار-سدیم'>مناقصه خرید 12700 لامپ گازی بخار سدیم  / مناقصه, مناقصه  خرید 12700 لامپ گازی بخار سدیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226144/استعلام-محفظه-70-سانتی-PP-با-سری-چدنی'>استعلام محفظه 70 سانتی PP با سری چدنی  / استعلام,استعلام محفظه 70 سانتی PP با سری چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226159/استعلام-بویلر--'>استعلام بویلر ... / استعلام , استعلام بویلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226177/استعلام-میز-غذاخوری-4-نفره-چوبی--'>استعلام میز غذاخوری 4 نفره چوبی... / استعلام,میز غذاخوری 4 نفره چوبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226194/استعلام-خرید-2500-عدد-تسمه-ارت-5-5'>استعلام خرید 2500 عدد تسمه ارت 5.5 / استعلام,استعلام خرید 2500 عدد تسمه ارت 5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226211/استعلام-60-دستگاه-کیس-کامل-با-لوازم-نصب-شده'>استعلام 60 دستگاه کیس کامل با لوازم نصب شده  / استعلام ,استعلام 60 دستگاه کیس کال با لوازم نصب شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226226/استعلام-برداشت-و-مستند-سازی'>استعلام برداشت و مستند سازی  / استعلام,استعلام برداشت و مستند سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226240/استعلام-تخته-شاسی--'>استعلام تخته شاسی ... / استعلام , استعلام تخته شاسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226256/استعلام-ساخت-تابلو'>استعلام ساخت تابلو / استعلام, استعلام ساخت تابلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226269/مناقصه-انجام-خدمات-مشترکین-شامل-محاسبه-صدور-بررسی-و--'>مناقصه انجام خدمات مشترکین شامل محاسبه، صدور بررسی و... / مناقصه ، مناقصه انجام خدمات مشترکین شامل محاسبه، صدور بررسی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226285/استعلام-کفپوش--'>استعلام کفپوش ... / استعلام, استعلام کفپوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226301/استعلام-اجرای-پروژه-عملیات-بهسازی-و-احداث'>استعلام اجرای پروژه عملیات بهسازی و احداث  / استعلام,استعلام اجرای پروژه عملیات بهسازی و احداث </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226316/استعلام-خرما'>استعلام خرما / استعلام,خرما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226330/استعلام-تجهیزات-اتاق-سرور'>استعلام تجهیزات اتاق سرور / استعلام, استعلام تجهیزات اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226345/استعلام-گوشت-منجمد'>استعلام گوشت منجمد / استعلام,استعلام گوشت منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226361/استعلام-تهیه-واجرای-سقف-تیرچه-بلوک--'>استعلام تهیه واجرای سقف تیرچه بلوک ... / استعلام, استعلام تهیه واجرای سقف تیرچه بلوک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226378/استعلام-دیزل-ژنراتور-ولوو-استمفورد'>استعلام دیزل ژنراتور ولوو استمفورد / استعلام,استعلام دیزل ژنراتور ولوو استمفورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226394/مناقصه-اجرای-فاز-اول-بهسازی--مناسب-سازی-و-استحکام-بخشی'>مناقصه اجرای فاز اول بهسازی ، مناسب سازی و استحکام بخشی / مناقصه , مناقصه اجرای فاز اول بهسازی ، مناسب سازی و استحکام بخشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226407/استعلام-قطعه-دیوار-و-فونداسیون-پیش-ساخته-بتنی-مسلح'>استعلام قطعه دیوار و فونداسیون پیش ساخته بتنی مسلح  / استعلام, قطعه دیوار و فونداسیون پیش ساخته بتنی مسلح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226421/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ...  / استعلام. استعلام کامپیوتر ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226436/استعلام-خرید-و-نصب-کانال-پکیج-یونیت'>استعلام خرید و نصب کانال پکیج یونیت / استعلام, خرید و نصب کانال پکیج یونیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226452/استعلام-ساخت-و-حمل-و-نصب-6-عدد-استوانه-تریور'>استعلام ساخت و حمل و نصب 6 عدد استوانه تریور  / استعلام, ساخت و حمل و نصب 6 عدد استوانه تریور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226466/مناقصه-عملیات-ترانشه-برداری--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ترانشه برداری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ترانشه برداری -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226487/استعلام-کاغذ-خردکن-hsm-securio-p36-crosscut--'>استعلام کاغذ خردکن hsm securio p36 crosscut ... / استعلام, استعلام کاغذ خردکن hsm securio p36 crosscut ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226502/استعلام-دستگاه-عیب-یاب--'>استعلام دستگاه عیب یاب... / استعلام,استعلام دستگاه عیب یاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226522/مناقصه-امور-تعمیر--نگهداری-و-راهبری-تاسیسات'>مناقصه امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات / آگهی مناقصه , مناقصه امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226540/استعلام-هارد-دیسک-سرور'>استعلام هارد دیسک سرور  / استعلام, هارد دیسک سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226555/مناقصه-تجدید-احداث-فضای-سبز-وتوسعه-محوطه-پادگان'>مناقصه تجدید احداث فضای سبز وتوسعه محوطه پادگان  / مناقصه تجدید احداث فضای سبز وتوسعه محوطه پادگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226570/فراخوان-مناقصه-تامین-نیروی-کار-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  تامین نیروی کار نوبت دوم  / مناقصه فراخوان, فراخوان مناقصه  تامین نیروی کار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226586/استعلام-خرید-دو-دستگاه-کولر-اسپلیت-تک-پنل-سرمایش'>استعلام خرید دو دستگاه کولر اسپلیت تک پنل سرمایش  / استعلام, خرید دو دستگاه کولر اسپلیت تک پنل سرمایش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226599/استعلام-کولر-گازی-سرمایشی-گرمایشی-اسپیلت-24000-سامسونگ'>استعلام کولر گازی سرمایشی گرمایشی اسپیلت 24000 سامسونگ  / استعلام,استعلام کولر گازی سرمایشی گرمایشی اسپیلت 24000 سامسونگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226611/استعلام-دستگاه-لجن-کش-خودمکش--'>استعلام دستگاه لجن کش خودمکش... / استعلام,دستگاه لجن کش خودمکش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226626/استعلام-لوازم-مورد-نیاز-رستوران'>استعلام لوازم مورد نیاز رستوران / استعلام, لوازم مورد نیاز رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226640/استعلام-خرید-هاب-سویچ-d-link-10-100-100'>استعلام, خرید هاب سویچ d-link 10/100/100 / استعلام, خرید هاب سویچ d-link 10/100/100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226657/استعلام-خرید-فن-کوئل'>استعلام خرید فن کوئل / استعلام, استعلام خرید فن کوئل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226674/استعلام-فن-سانتریفیوژ-کابینت-های-مواد-شیمیایی'>استعلام فن سانتریفیوژ کابینت های مواد شیمیایی / استعلام, استعلام فن سانتریفیوژ کابینت های مواد شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226691/استعلام-کاسه-نمد-تامین-نرم-افزار-ساخت-استند'>استعلام کاسه نمد، تامین نرم افزار، ساخت استند  / استعلام ، استعلام کاسه نمد، تامین نرم افزار، ساخت استند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226709/مناقصه-پروژه-انجام-امور-خدمات-گازبانی'>مناقصه پروژه انجام امور خدمات گازبانی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه پروژه انجام امور خدمات گازبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226726/استعلام-مبل--'>استعلام مبل ... / استعلام , استعلام مبل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226742/استعلام-قطعات-آسانسور'>استعلام قطعات آسانسور / استعلام,استعلام قطعات آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226756/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-آسانسور'>استعلام تعمیر و نگهداری آسانسور / استعلام, تعمیر و نگهداری آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225531/فراخوان-طراحی-داخلی-و-خرید-نرم-افزار-سامانه-شبیه-ساز-برج--'>فراخوان طراحی داخلی و خرید نرم افزار سامانه شبیه ساز برج... / مناقصه عمومی, شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225547/استعلام-خدمات-عملیات-بهسازی-ساختمانی---'>استعلام خدمات عملیات بهسازی ساختمانی .... / استعلام , استعلام خدمات عملیات بهسازی ساختمانی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225567/مناقصه-ترانشه-برداری-قبل-از-تونل--'>مناقصه ترانشه برداری قبل از تونل ... / آگهی مناقصه  عمومی , مناقصه ترانشه برداری قبل از تونل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225584/استعلام-موتور-فن-کوئل'>استعلام موتور فن کوئل  / استعلام , استعلام موتور فن کوئل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225602/مناقصه-نصب-انشعابات-آب-در-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه نصب انشعابات آب در سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه نصب انشعابات آب در سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225618/مناقصه-خرید-روغن-های-صنعتی-برونسپاری-ماشین-کاری-و--'>مناقصه خرید روغن های صنعتی، برونسپاری ماشین کاری و ... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید روغن های صنعتی، برونسپاری ماشین کاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225636/اصلاحیه-تجدید-مناقصه-خرید-شیرآلات-مورد-نیاز-شبکه-آبیاری-تحت-فشار-اراضی'>اصلاحیه تجدید مناقصه خرید شیرآلات مورد نیاز شبکه آبیاری تحت فشار اراضی  / اصلاحیه تجدید مناقصه عمومی, اصلاحیه مناقصه خرید شیرآلات مورد نیاز شبکه آبیاری تحت فشار اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225655/مناقصه-تهیه-طبخ-بسته-بندی-توزیع-سرو-غذا-و-اداره-رستوران-های---(نوبت-دوم)'>مناقصه تهیه، طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران های ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران های ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225674/استعلام-خرید-ست-مکاترونیک'>استعلام خرید ست مکاترونیک / استعلام, خرید ست مکاترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225690/تجدید-مناقصه-خرید-کابل-کراسلینک'>تجدید مناقصه خرید کابل کراسلینک / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  خرید کابل کراسلینک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225706/استعلام-پرینتر-HP605DN'>استعلام  پرینتر HP605DN / استعلام, پرینتر HP605DN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225723/استعلام-مطابق-لیست-پیوست'>استعلام  مطابق لیست پیوست / استعلام, مطابق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225738/مناقصه-عملیات-نظافت-و-خدمات-رفت-و-روب-معابر-و-جداول--'>مناقصه عملیات نظافت و خدمات رفت و روب معابر و جداول... / مناقصه, مناقصه عملیات نظافت و خدمات رفت و روب معابر و جداول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225756/مناقصه-خرید-سنگ-آهن-هماتیت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید سنگ آهن هماتیت نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید سنگ آهن هماتیت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225772/مناقصه-احداث-و-بهسازی-و-آسفالت-راههای-روستایی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث و بهسازی و آسفالت راههای روستایی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث و بهسازی و آسفالت راههای روستایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225789/استعلام-میز-کارشناس-(160)-تمام-وکیوم-درجه-1--'>استعلام میز کارشناس (160) تمام وکیوم درجه 1... / استعلام,میز کارشناس (160) تمام وکیوم درجه 1...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225806/استعلام-یخچال-6-فوت'>استعلام یخچال 6 فوت / استعلام, استعلام یخچال 6 فوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225831/استعلام-خرید-سرور--'>استعلام خرید سرور ... / استعلام, استعلام خرید سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225845/مناقصه-تخریب-و-بازسازی-جداول-نوبت-دوم'>مناقصه تخریب و بازسازی جداول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تخریب و بازسازی جداول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225861/استعلام-لوازم-ورزشی'>استعلام لوازم ورزشی / استعلام,لوازم ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225881/استعلام-سیم-افشان'>استعلام سیم افشان  / استعلام,استعلام سیم افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225897/استعلام-تجهیزات-آشپزخانه-مجهز-به-کولر-گازی-پنجره-ای'>استعلام تجهیزات آشپزخانه مجهز به کولر گازی پنجره ای  / استعلام , استعلام تجهیزات آشپزخانه مجهز به کولر گازی پنجره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225912/مناقصه-خرید-کارتن-های-مورد-نیاز'>مناقصه خرید کارتن های مورد نیاز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کارتن های مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225929/آگهی-شناسایی-پیمانکار-نسبت-به-خرید-اقلام-خوراکی'>آگهی شناسایی پیمانکار نسبت به خرید اقلام خوراکی  / آگهی شناسایی، آگهی شناسایی پیمانکار نسبت به خرید اقلام خوراکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225943/استعلام-سم--'>استعلام سم ... / استعلام , استعلام سم  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225958/مناقصه-خرید-انواع-ورق-6-میلیمتر-فولاد-مبارکه'>مناقصه خرید انواع ورق 6 میلیمتر فولاد مبارکه / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع ورق 6 میلیمتر فولاد مبارکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225977/استعلام-کولر-گازی--'>استعلام کولر گازی ... / استعلام, استعلام کولر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225993/استعلام-شش-قلم-قطعات-و-کابل-شبکه--'>استعلام شش قلم قطعات و کابل شبکه ... / استعلام, استعلام شش قلم قطعات و کابل شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226008/مناقصه-تهیه--تحویل--نصب-و-راه-اندازی-انواع-کنتور-پیستونی'>مناقصه تهیه ، تحویل ، نصب و راه اندازی انواع کنتور پیستونی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی,مناقصه تهیه ، تحویل ، نصب و راه اندازی انواع کنتور پیستونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226022/استعلام-ویدیو-پرژکتور-مدارس'>استعلام ویدیو پرژکتور مدارس  / استعلام,استعلام ویدیو پرژکتور مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226039/استعلام-تعمیرات-ساختمانی'>استعلام تعمیرات ساختمانی / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226058/استعلام-ترانسدیوسرهای-ولتاژی'>استعلام ترانسدیوسرهای ولتاژی  / استعلام,استعلام ترانسدیوسرهای ولتاژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226074/مناقصه-واگذاری-جاده-سلامت'>مناقصه واگذاری جاده سلامت  / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه واگذاری جاده سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226089/استعلام-ظروف-یکبار-مصرف-گیاهی--'>استعلام ظروف یکبار مصرف گیاهی... / استعلام, استعلام ظروف یکبار مصرف گیاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226105/مناقصه-احداث-فضای-ورزشی-و----97-4-26'>مناقصه احداث فضای ورزشی و ... - 97.4.26 / مناقصه , مناقصه احداث فضای ورزشی و ... - 97.4.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226123/استعلام-خرید-گوشی-تلفن-و-دوربین-فیلمبرداری-مداربسته'>استعلام خرید گوشی تلفن و دوربین فیلمبرداری مداربسته  / استعلام, خرید گوشی تلفن و دوربین فیلمبرداری مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226727/استعلام-کیف-چرخدار-مخصوص'>استعلام کیف چرخدار مخصوص  / استعلام , استعلام کیف چرخدار مخصوص </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226743/استعلام-تجهیرات-اداری'>استعلام تجهیرات اداری / استعلام, تجهیرات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226757/استعلام-قارچ-کش-اکسی-کلرومس'>استعلام قارچ کش اکسی کلرومس / استعلام, استعلام قارچ کش اکسی کلرومس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226771/استعلام-مرمت-آسبادهای-تاریخی'>استعلام مرمت آسبادهای تاریخی  / استعلام, مرمت آسبادهای تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226786/استعلام-دستگاه-اسکنر-اسناد'>استعلام دستگاه اسکنر اسناد  / استعلام, دستگاه اسکنر اسناد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226799/استعلام-فیلم-چاپگر'>استعلام فیلم چاپگر  / استعلام, فیلم چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226813/استعلام-تسمه-پروانه-و--'>استعلام تسمه پروانه و ... / استعلام , استعلام تسمه پروانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226827/استعلام-اجاق-گاز--'>استعلام اجاق گاز ... / استعلام , استعلام اجاق گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226840/استعلام-جک-سوسماری-5-تن--'>استعلام جک سوسماری 5 تن.... / استعلام , استعلام جک سوسماری 5 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226854/استعلام-تهیه-و-تامین-آجر-سنتی'>استعلام تهیه و تامین آجر سنتی / استعلام,استعلام تهیه و تامین آجر سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226867/استعلام-تعمیرات-مجموعه-ورزشی'>استعلام تعمیرات مجموعه ورزشی / استعلام, تعمیرات مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226882/استعلام-تابلو-آموزشی-سیستم-سوخت-رسانی-انژکتوری--'>استعلام تابلو آموزشی سیستم سوخت رسانی انژکتوری... / استعلام, استعلام تابلو آموزشی سیستم سوخت رسانی انژکتوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226898/استعلام-فراخوان-شناسایی-مجریان-و-مشاوران--'>استعلام فراخوان شناسایی مجریان و مشاوران... / استعلام,استعلام فراخوان شناسایی مجریان و مشاوران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226914/مناقصه-انجام-خدمات-درمانی'>مناقصه انجام خدمات درمانی / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226928/استعلام-کولر-اسپلیت'>استعلام کولر اسپلیت  / استعلام,استعلام کولر اسپلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226944/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226960/استعلام-سم--'>استعلام سم ... / استعلام , استعلام سم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226976/استعلام-کونژوگه-هاری'>استعلام کونژوگه هاری  / استعلام, کونژوگه هاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226990/استعلام-درب-آلومینیومی'>استعلام درب آلومینیومی  / استعلام , استعلام درب آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227004/استعلام-خرید-تجهیزات-مراکز-فرهنگی--'>استعلام خرید تجهیزات مراکز فرهنگی... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات مراکز فرهنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227019/استعلام-دستمال-کاغذی-سافتلن'>استعلام دستمال کاغذی سافتلن / استعلام ,استعلام دستمال کاغذی سافتلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227032/استعلام-گیرنده-GPS--'>استعلام گیرنده GPS... / استعلام,گیرنده GPS...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227046/استعلام-برق-رسانی'>استعلام برق رسانی / استعلام , استعلام تعمیر قطعات ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227062/استعلام-ساخت-میز'>استعلام ساخت میز  / استعلام , استعلام ساخت میز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227076/استعلام-باطری-ups-ایرانی-65AH-12V'>استعلام باطری ups ایرانی 65AH,12V / استعلام,استعلام باطری ups ایرانی 65AH,12V</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227089/استعلام-سرنگ-گاواژ'>استعلام سرنگ گاواژ / استعلام,سرنگ گاواژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227101/مناقصه-P-F-KOBELCO-CHASSIS-WHEEL-LOADER'>مناقصه P/F KOBELCO CHASSIS WHEEL LOADER  / مناقصه,  مناقصه P/F KOBELCO CHASSIS WHEEL LOADER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227115/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-تارتان-مجموعه-ورزشی--'>استعلام تعمیر و بازسازی تارتان مجموعه ورزشی ... / استعلام, استعلام تعمیر و بازسازی تارتان مجموعه ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227129/استعلام-ارتقا-سیستم-فایلرپلاس'>استعلام ارتقا سیستم فایلرپلاس / استعلام , استعلام ارتقا سیستم فایلرپلاس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227143/استعلام-پنل-و--'>استعلام پنل و... / استعلام,پنل و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227157/مناقصه-SOLAR-CENTAUR-GAS-TURBINE'>مناقصه  SOLAR CENTAUR GAS TURBINE / مناقصه,  مناقصه ​PARTS FOR " SOLAR" CENTAUR GAS TURBINE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227170/استعلام-پایه-گارد-ریل'>استعلام پایه گارد ریل  / استعلام,استعلام پایه گارد ریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227183/استعلام-اکسس-یونیت-و-رک-و--'>استعلام اکسس یونیت و رک و ...  / استعلام , استعلام اکسس یونیت و رک و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227200/استعلام-لوازم-مصرفی-چاپگر-ها-و-سخت-افزارهای-کامپیوتری'>استعلام لوازم مصرفی چاپگر ها و سخت افزارهای کامپیوتری / استعلام ,استعلام لوازم مصرفی چاپگر ها و سخت افزارهای کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227215/تجدید-مناقصه-خرید-قطعات-مربوط-به-P-F-FANN-API-LPLT-LOW---'>تجدید مناقصه خرید قطعات مربوط به  P/F "FANN" API/LPLT LOW ....  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه خرید قطعات مربوط به  P/F "FANN" API/LPLT LOW .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227229/استعلام-دستگاه-تکثیر-کپی-ریسو-گراف--'>استعلام دستگاه تکثیر کپی ریسو گراف ... / استعلام, استعلام دستگاه تکثیر کپی ریسو گراف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227243/استعلام-نظارت-کارگاهی-پروژه-های-آبخیز-داری-در-حوزه-های-ملی'>استعلام نظارت کارگاهی پروژه های آبخیز داری در حوزه های ملی / استعلام,استعلام نظارت کارگاهی پروژه های آبخیز داری در حوزه های ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227257/تمدید-مجدد-مناقصه-عمومی-انجام-ساخت-و-تعمیر-قطعات-مکانیکی'>تمدید مجدد مناقصه عمومی انجام ساخت و تعمیر قطعات مکانیکی / تمدید مناقصه عمومی, تمدید مناقصه عمومی انجام ساخت و تعمیر قطعات مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227270/مناقصه-خدمات-صدور-بیمه-نامه-شخص-ثالث'>مناقصه خدمات صدور بیمه نامه شخص ثالث / مناقصه ، مناقصه خدمات صدور بیمه نامه شخص ثالث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227283/استعلام-چشم-شوی-اضطراری-دو-چشمی-رومیزی'>استعلام چشم شوی اضطراری دو چشمی رومیزی / استعلام, چشم شوی اضطراری دو چشمی رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227298/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام تکمیل سالن ورزشی / استعلام,تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227310/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227322/استعلام-پریز-برق-روشلفی'>استعلام  پریز برق روشلفی  / استعلام, پریز برق روشلفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227334/استعلام-سویچ-پرینتر-و--'>استعلام سویچ, پرینتر و... / استعلام,سویچ, پرینتر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227346/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--قرائت-و-توزیع-قبوض-و-نصب-انشعابات'>استعلام تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات / استعلام, تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226800/استعلام-هود-کتابی-90'>استعلام هود کتابی 90 / استعلام,استعلام هود کتابی 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226814/استعلام-کلید-اتوماتیک-حرارتی--'>استعلام کلید اتوماتیک حرارتی ... / استعلام ,استعلام کلید اتوماتیک حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226828/استعلام-عملیات-جوشکاری'>استعلام عملیات جوشکاری  / استعلام , استعلام عملیات جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226842/استعلام-پمپ-515---'>استعلام پمپ 515  ... / استعلام ,استعلام پمپ 515 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226855/استعلام-پمپهای-برند-اورجینال-و--'>استعلام پمپهای برند اورجینال و .. / استعلام , استعلام پمپهای برند اورجینال و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226868/استعلام-تابلو-آموزشی---'>استعلام تابلو آموزشی .... / استعلام, استعلام تابلو آموزشی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226883/استعلام-آبسردکن-دوشیره'>استعلام آبسردکن دوشیره / استعلام,استعلام آبسردکن دوشیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226899/استعلام-شرح-خدمات-برنامه-مجموعه-گردشگری--'>استعلام شرح خدمات برنامه مجموعه گردشگری .. / استعلام, استعلام شرح خدمات برنامه مجموعه گردشگری ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226915/استعلام-خرید-کولر-گازی--'>استعلام خرید کولر گازی... / استعلام, استعلام خرید کولر گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226929/استعلام-فعالیت-های-اداره-و-پشتیبانی-دفتر-کار'>استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار  / استعلام,استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226945/استعلام-ضدعفونی-کننده-دامی'>استعلام ضدعفونی کننده دامی  / استعلام,استعلام ضدعفونی کننده دامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226962/استعلام-تعمیرات-ساختمان-سرایداری-و-نگهبانی--'>استعلام تعمیرات ساختمان سرایداری و نگهبانی... / استعلام,تعمیرات ساختمان سرایداری و نگهبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226978/استعلام-اجرای-طرح-حفاظت-فیزیکی'>استعلام اجرای طرح حفاظت فیزیکی / استعلام,اجرای طرح حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226991/استعلام-اجرای-سقف-کاذب-با-تایل-پی-وی-سی--'>استعلام اجرای سقف کاذب با تایل پی وی سی ... / استعلام استعلام اجرای سقف کاذب با تایل پی وی سی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227005/استعلام-کوپلینگ'>استعلام کوپلینگ / استعلام, استعلام کوپلینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227020/استعلام-لوله-تراشه--'>استعلام لوله تراشه ... / استعلام, لوله تراشه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227033/استعلام-شکار-و-تله-گذاری-و-فعالیت-های-خدماتی-وابسته'>استعلام شکار و تله گذاری و فعالیت های خدماتی وابسته / استعلام, شکار و تله گذاری و فعالیت های خدماتی وابسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227047/استعلام-تعمیر-و-تکمیل-مساجد'>استعلام تعمیر و تکمیل مساجد  / استعلام, تعمیر و تکمیل مساجد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227063/استعلام-کابل-کشی-نصب-سیستم-اعلام-حریق-نصب-تابلو-برق-سه-فاز'>استعلام  کابل کشی نصب سیستم اعلام حریق نصب تابلو برق سه فاز  / استعلام, کابل کشی نصب سیستم اعلام حریق نصب تابلو برق سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227077/استعلام-پشتیبانی-سایت'>استعلام پشتیبانی سایت / استعلام,پشتیبانی سایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227090/استعلام-پودر-گرافیت-سیاه'>استعلام پودر گرافیت سیاه / استعلام , استعلام پودر گرافیت سیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227102/استعلام-تهیه-و-تحویل-اقلام---'>استعلام تهیه و تحویل اقلام  ... / استعلام , استعلام تهیه و تحویل اقلام  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227117/استعلام-خرید-یک-دستگاه-موتورسیکلت'>استعلام  خرید یک دستگاه موتورسیکلت  / استعلام, خرید یک دستگاه موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227130/استعلام-آبمیوه'>استعلام آبمیوه  / استعلام,استعلام آبمیوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227144/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-تغذیه--'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه ... / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227158/استعلام-کاغذ-132-ستونی-2000-برگی-70-گرمی--'>استعلام کاغذ 132 ستونی 2000 برگی 70 گرمی... / استعلام, استعلام کاغذ 132 ستونی 2000 برگی 70 گرمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227171/استعلام-نخود--'>استعلام نخود ... / استعلام , استعلام نخود ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227184/استعلام-بهاء-لوازم-اداری'> استعلام بهاء لوازم اداری / استعلام بهاء, استعلام بهاء لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227202/فراخوان-مناقصه-AUTOMATIC-FLOW-RECORDER-TYPE-ONE-PEN-AB-FER--'>فراخوان مناقصه AUTOMATIC FLOW RECORDER, TYPE ONE PEN AB FER... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه AUTOMATIC FLOW RECORDER, TYPE ONE PEN AB FER...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227216/مناقصه-انواع-خاموش-کننده'>مناقصه انواع خاموش کننده  / مناقصه انواع خاموش کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227231/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-حمل-و-نقل-ستاد-مرکزی-دانشگاه'>مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل و نقل  ستاد مرکزی دانشگاه / مناقصه فراخوان واگذاری امور مربوط به حمل و نقل  ستاد مرکزی دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227244/استعلام-گوشت-سردست-گوساله'>استعلام گوشت سردست گوساله / استعلام,استعلام گوشت سردست گوساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227258/استعلام-خرید-لوازم-الکتریکی'>استعلام خرید لوازم الکتریکی / استعلام, خرید لوازم الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227272/استعلام-دوش-و-چشم-شوی-اضطراری-ایستاده-کامل'>استعلام دوش و چشم شوی اضطراری ایستاده کامل  / استعلام, دوش و چشم شوی اضطراری ایستاده کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227284/استعلام-پمپ-پیچی'>استعلام پمپ پیچی  / استعلام، استعلام پمپ پیچی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227299/استعلام-لاستیک---'>استعلام لاستیک .... / استعلام, استعلام لاستیک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227311/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--قرائت-و-توزیع-قبوض-و-نصب-انشعابات'>استعلام تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات / استعلام, استعلام تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227323/استعلام-چرخ-سردوز'>استعلام چرخ سردوز / استعلام, چرخ سردوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227335/استعلام-بازسازی-کامل-یک-مجموعه-سرویس-بهداشتی-و-حمام'>استعلام بازسازی کامل یک مجموعه سرویس بهداشتی و حمام  / استعلام, بازسازی کامل یک مجموعه سرویس بهداشتی و حمام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227347/استعلام-ساخت-تیزر-تبلیغاتی--'>استعلام ساخت تیزر تبلیغاتی ... / استعلام, استعلام ساخت تیزر تبلیغاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227359/استعلام-آسفالت-محوطه'>استعلام آسفالت محوطه  / استعلام, آسفالت محوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227371/استعلام-موتور-برق-دیزلی-توان--'>استعلام موتور برق دیزلی توان ... / استعلام,استعلام موتور برق دیزلی توان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227384/استعلام-تابلو-برق-ایستاده-توزیع-برق-اصلی'>استعلام تابلو برق ایستاده توزیع برق اصلی  / استعلام,استعلام تابلو برق ایستاده توزیع برق اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226781/استعلام-تجهیزات-خانگی-اداری-و-صنعتی'>استعلام تجهیزات خانگی، اداری، و صنعتی / استعلام,استعلام تجهیزات خانگی، اداری، و صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226794/استعلام-تکمیل-زمین-ورزشی'>استعلام تکمیل زمین ورزشی  / استعلام,استعلام تکمیل زمین ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226808/استعلام-تجهیزات-خیاطی'>استعلام تجهیزات خیاطی / استعلام ,استعلام تجهیزات خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226822/استعلام-دستگاه-شارژ-باطری'>استعلام  دستگاه شارژ باطری / استعلام , استعلام  دستگاه شارژ باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226835/استعلام-خرید-ایزوگام--'>استعلام خرید ایزوگام ... / استعلام, استعلام خرید ایزوگام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226849/استعلام-خرید-و-ساخت-کانکس--'>استعلام خرید و ساخت کانکس... / استعلام, استعلام خرید و ساخت کانکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226863/استعلام-ویدئو-پرژکتور'>استعلام ویدئو پرژکتور  / استعلام ,استعلام ویدئو پرژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226877/استعلام-کولر-آبی-پایه-دار-کوچک'>استعلام کولر آبی پایه دار کوچک / استعلام,استعلام کولر آبی پایه دار کوچک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226892/مناقصه-ساخت-سه-ست-نازل-سوخت-گاز-نیروگاه'>مناقصه ساخت سه ست نازل سوخت گاز نیروگاه  / مناقصه عمومی, مناقصه ساخت سه ست نازل سوخت گاز نیروگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226909/استعلام-چراغ-راهنمایی'>استعلام چراغ راهنمایی  / استعلام , استعلام چراغ راهنمایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226924/استعلام-سیمان'>استعلام سیمان / استعلام,سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226938/استعلام-پمپ-تزریق-آب-ژاول--'>استعلام پمپ تزریق آب ژاول ... / استعلام , استعلام پمپ تزریق آب ژاول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226955/استعلام-درب-آهنی-ریلی--'>استعلام درب آهنی ریلی... / استعلام, استعلام درب آهنی ریلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226972/استعلام-ریبون'>استعلام ریبون / استعلام , استعلام ریبون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226986/مناقصه-واگذاری-امورات-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-شبکه'>مناقصه واگذاری امورات نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه / مناقصه , مناقصه واگذاری امورات نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226999/استعلام-یخچال-ساده-و-فریزر-بدون-برفک'>استعلام یخچال ساده و فریزر بدون برفک  / استعلام,استعلام یخچال ساده,استعلام فریزر بدون برفک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227014/استعلام-ذخیره-ساز-استورچ'>استعلام ذخیره ساز استورچ / استعلام,ذخیره ساز استورچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227028/استعلام-کابینت-باتری'>استعلام کابینت باتری  / استعلام,استعلام کابینت باتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227041/استعلام-تجهیز-اتاقک-چاه--'>استعلام تجهیز اتاقک چاه ... / استعلام , استعلام تجهیز اتاقک چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227056/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی / استعلام,دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227071/استعلام-تعمیر-و-تکمیل-مساجد'>استعلام تعمیر و تکمیل مساجد / استعلام, تعمیر و تکمیل مساجد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227085/استعلام-تراوزی-وزنی-کیسه-خون-تا-سقف-2-کیلوگرم'>استعلام تراوزی وزنی کیسه خون تا سقف 2 کیلوگرم  / استعلام,استعلام تراوزی وزنی کیسه خون تا سقف 2 کیلوگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227097/استعلام-لپ-تاپ-کیس-رایانه-و--'>استعلام لپ تاپ، کیس رایانه و... / استعلام, لپ تاپ، کیس رایانه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227110/مناقصه-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب-مشترکین-گاز'>مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227124/استعلام-بهاء-لوازم-سرمایشی'>استعلام بهاء لوازم سرمایشی / استعلام بهاء, استعلام بهاء لوازم سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227139/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته  / استعلام,استعلام دوربین مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227152/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی--'>استعلام تکمیل سالن ورزشی ... / استعلام, استعلام تکمیل سالن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227166/استعلام-مرغ-تازه-و-گرم'>استعلام مرغ تازه و گرم / استعلام , استعلام مرغ تازه و گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227178/استعلام-تمدید-گواهی-استاندارد-8-دستگاه-آسانسور-هر-کدام-با-16-توقف'>استعلام تمدید گواهی استاندارد 8 دستگاه آسانسور هر کدام با 16 توقف / استعلام, استعلام تمدید گواهی استاندارد 8 دستگاه آسانسور هر کدام با 16 توقف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227196/استعلام-انواع-روغن'>استعلام انواع روغن / استعلام,انواع روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227209/استعلام-الکتروموتور--'>استعلام الکتروموتور ... / استعلام , استعلام الکتروموتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227224/استعلام-نظارت-کارگاهی'>استعلام نظارت کارگاهی / استعلام,استعلام نظارت کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227239/استعلام-سی-پی-یو-رایانه'>استعلام سی پی یو رایانه  / استعلام , استعلام سی پی یو رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227252/مناقصه-کنترل-ولو-آنتی-سرج-و-فشار-هدرمیانی-تزریق-گاز---'>مناقصه کنترل ولو آنتی سرج و فشار هدرمیانی تزریق گاز  ... / مناقصه عمومی, مناقصه کنترل ولو آنتی سرج و فشار هدرمیانی تزریق گاز  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227266/مناقصه-فراخوان-واگذاری-امور-مربوط-به-حمل-و-نقل-مرکز-بهداشت'>مناقصه فراخوان واگذاری امور مربوط به حمل و نقل مرکز بهداشت  / فراخوان مناقصه, مناقصه فراخوان واگذاری امور مربوط به حمل و نقل مرکز بهداشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227279/استعلام-تولید-فرآورده-های-چوب'>استعلام تولید فرآورده های چوب / استعلام,استعلام تولید فرآورده های چوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227293/استعلام-کابل-برق'>استعلام کابل برق / استعلام,استعلام کابل برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227306/استعلام-تجهیزات-کارگاه-تراشکاری'>استعلام تجهیزات کارگاه تراشکاری / استعلام,استعلام تجهیزات کارگاه تراشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227318/استعلام-نیاز-کابل-(-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار)'>استعلام نیاز کابل ( کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار)  / استعلام ,استعلام نیاز کابل ( کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227330/استعلام-گایدینگ-کانتر-آنژیوپلاستی-چپ'>استعلام گایدینگ کانتر آنژیوپلاستی چپ  / استعلام , استعلام گایدینگ کانتر آنژیوپلاستی چپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227342/استعلام-خرید-لوازم-ساختمانی--'>استعلام خرید لوازم ساختمانی... / استعلام,استعلام خرید لوازم ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227354/استعلام-خرید-شیر-شلنگ--سردوش--لوله-و-اتصالات'> استعلام خرید شیر- شلنگ - سردوش - لوله و اتصالات  /  استعلام, خرید شیر- شلنگ - سردوش - لوله و اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227366/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-سرد-و-گرم-طرح-ایستاده---'>استعلام کولر گازی اسپیلت سرد و گرم  طرح ایستاده  ... / استعلام ,استعلام کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم  طرح ایستاده  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226770/استعلام-ایده-پردازی--طراحی--نویسندگی--تصویرپردازی--چاپ-کتابخانه-ش'>استعلام ایده پردازی - طراحی - نویسندگی - تصویرپردازی - چاپ کتابخانه ش / استعلام, ایده پردازی - طراحی - نویسندگی - تصویرپردازی - چاپ کتابخانه ش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226784/استعلام-لاستیک-رادیال-بارز-مطابق-لیست-پیوست'>استعلام لاستیک رادیال بارز مطابق لیست پیوست / استعلام, استعلام لاستیک رادیال بارز مطابق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226798/استعلام-شیرآب-سرد-و-گرم--'>استعلام شیرآب سرد و گرم ... / استعلام, استعلام شیرآب سرد و گرم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226812/استعلام-اقلام-یدکی-برند-DESOUTTER-اورجنیال'>استعلام اقلام یدکی برند DESOUTTER اورجنیال / استعلام , استعلام اقلام یدکی برند DESOUTTER اورجنیال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226825/استعلام-شیلنگ-یاسونگ--'>استعلام شیلنگ یاسونگ... / استعلام, استعلام شیلنگ یاسونگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226839/استعلام-استعلام-دستشویی-پایه-دار'>استعلام استعلام دستشویی پایه دار  / استعلام , استعلام استعلام دستشویی پایه دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226853/استعلام-انتی-ویروس'>استعلام انتی ویروس / استعلام , استعلام حشره کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226866/استعلام-خدمات-نصب-مکانیزم-ترمز-مگنتی-بروی-الکتروموتور'>استعلام خدمات نصب مکانیزم ترمز مگنتی بروی الکتروموتور / استعلام , خدمات نصب مکانیزم ترمز مگنتی بروی الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226881/استعلام-آبسردکن-سه-شیره'>استعلام  آبسردکن سه شیره  / استعلام, آبسردکن سه شیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226897/استعلام-ساخت-فضاهای-تبلیغاتی-ترمینال-مسافربری-فرودگاه--'>استعلام ساخت فضاهای تبلیغاتی ترمینال مسافربری فرودگاه ... / استعلام, ساخت فضاهای تبلیغاتی ترمینال مسافربری فرودگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226912/استعلام-آهک-و-نمک-دریا---'>استعلام آهک و نمک دریا .... / استعلام, استعلام آهک و نمک دریا ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226927/استعلام-خرید-24-دستگاه-کیس-رایانه'>استعلام خرید 24 دستگاه کیس رایانه / استعلام,استعلام خرید 24 دستگاه کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226941/استعلام-خاک-رس'>استعلام خاک رس  / استعلام, خاک رس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226958/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-و--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و... تجدید- نوبت دوم  / آگهی مناقصه تجدید عمومی , مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226975/استعلام-گوشت-ران-و-سینه-بوقلمون'>استعلام گوشت ران و سینه بوقلمون / استعلام,گوشت ران و سینه بوقلمون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226989/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام خرید تجهیزات رایانه ای / استعلام,خرید تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227003/استعلام-ارتقاء-و-تجهیز-و-تعمیر--'>استعلام ارتقاء و تجهیز و تعمیر... / استعلام,ارتقاء و تجهیز و تعمیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227018/استعلام-مولد-بخار-برقی--'>استعلام مولد بخار برقی ... / استعلام, استعلام مولد بخار برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227031/استعلام-فعالیت-های-سازمانی-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سازمانی دارای عضو  / استعلام , استعلام فعالیت های سازمانی دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227045/استعلام-خرید-ویال'>استعلام خرید ویال / استعلام,خرید ویال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227061/استعلام-کانکس-پیش-ساخته-پازلی'>استعلام کانکس پیش ساخته پازلی  / استعلام, کانکس پیش ساخته پازلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227075/استعلام-کولر-18000-اسپلیت-مارک-توچال'>استعلام کولر 18000 اسپلیت مارک توچال  / استعلام, کولر 18000 اسپلیت مارک توچال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227088/استعلام-تکمیل-زمین-چمن'>استعلام تکمیل زمین چمن  / استعلام , استعلام تکمیل زمین چمن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227100/فراخوان-مناقصه-پروژه-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-تغذیه-و---'>فراخوان مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه و  ... / آگهی فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه و  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227113/مناقصه-پروژه-تعویض-کنتور-و-رگولاتور--بازرسی-و-نصب-پلمپ'>مناقصه  پروژه تعویض کنتور و رگولاتور ، بازرسی و نصب پلمپ / مناقصه،مناقصه  پروژه تعویض کنتور و رگولاتور ، بازرسی و نصب پلمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227128/استعلام-خرید-وان-ذخیره-سازی'>استعلام خرید وان ذخیره سازی / استعلام,خرید وان ذخیره سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227142/استعلام-گاز-کلر'>استعلام گاز کلر / استعلام,استعلام گاز کلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227155/فراخوان-دیزل-ژنراتور-دیترویت'>فراخوان دیزل ژنراتور دیترویت / مناقصه عمومی, فراخوان دیزل ژنراتور دیترویت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227169/استعلام-گوشت-قلوه-گاه-گوساله-و-گوسفند--'>استعلام گوشت قلوه گاه گوساله و گوسفند... / استعلام, استعلام گوشت قلوه گاه گوساله و گوسفند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227182/استعلام-بتن-ریزی-محوطه-اداری'>استعلام بتن ریزی محوطه اداری / استعلام,استعلام بتن ریزی محوطه اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227199/استعلام-نظارت-کارگاهی-پروژه-های-آبخیز-داری-در-حوزه-های-ملی'>استعلام نظارت کارگاهی پروژه های آبخیز داری در حوزه های ملی  / استعلام,استعلام نظارت کارگاهی پروژه های آبخیز داری در حوزه های ملی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227213/استعلام-کیس-کامل-رایانه-و-متعلقات--'>استعلام کیس کامل رایانه و متعلقات ... / استعلام, استعلام کیس کامل رایانه و متعلقات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227228/مناقصهPARTS-FOR-SOLAR--CENTAUR-GAS-TURBINE'>مناقصهPARTS FOR "SOLAR" -CENTAUR GAS TURBINE / مناقصه, مناقصهPARTS FOR "SOLAR" -CENTAUR GAS TURBINE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227242/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی-بیمارستان'>مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و پشتیبانی بیمارستان / فراخوان مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و پشتیبانی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227256/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227269/استعلام-کولر-گازی-جنرال'>استعلام کولر گازی جنرال / استعلام , استعلام کولر گازی جنرال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227282/استعلام-ساماندهی-و-مرمت'>استعلام ساماندهی و مرمت / استعلام,ساماندهی و مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227297/استعلام-تعمیر-و-تکمیل-مسجد'>استعلام تعمیر و تکمیل مسجد  / استعلام, تعمیر و تکمیل مسجد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227309/استعلام-پایه-چراغ-راهنمایی-و--'>استعلام پایه چراغ راهنمایی و... / استعلام,پایه چراغ راهنمایی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227321/استعلام-پکیج-دیواری-پارما-22000-فن-دار'>استعلام پکیج دیواری پارما 22000 فن دار / استعلام, استعلام پکیج دیواری پارما 22000 فن دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227333/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین'>استعلام تجدید خدمات مشترکین / استعلام , استعلام تجدید خدمات مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226138/فراخوان-مناقصه-مدیریت-پیمان-کارکنان-مجتمع-ورزشی'>فراخوان مناقصه مدیریت پیمان کارکنان مجتمع ورزشی / فراخوان مناقصه های عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه مدیریت پیمان کارکنان مجتمع ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226155/استعلام-تهیه-کمپرسور-اسکروو-برج-خنک-کننده-آبی'>استعلام تهیه کمپرسور اسکروو برج خنک کننده آبی  / استعلام, تهیه کمپرسور اسکروو برج خنک کننده آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226170/استعلام-میز-اداری-و--'>استعلام میز اداری و .. / استعلام, میز اداری و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226189/استعلام-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام دستگاه کامپیوتر  / استعلام, دستگاه کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226204/استعلام-تجهیزات-سرور'>استعلام تجهیزات سرور / استعلام,تجهیزات سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226221/استعلام-دستگاه-شستشو-با-اب-اسکرابر--'>استعلام دستگاه شستشو با اب اسکرابر ... / استعلام, استعلام دستگاه شستشو با اب اسکرابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226236/استعلام-پمپ-حرارتی-تاسیسات'>استعلام پمپ حرارتی تاسیسات / استعلام,استعلام پمپ حرارتی تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226251/استعلام-ساخت-تابلو'>استعلام ساخت تابلو / استعلام, ساخت تابلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226265/استعلام-انجام-خدمات-چاپ-و-خرید-کارت-هوشمند-و--'>استعلام انجام خدمات چاپ و خرید کارت هوشمند و ... / استعلام, انجام خدمات چاپ و خرید کارت هوشمند و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226280/استعلام-خرید-لوله'>استعلام خرید لوله  / استعلام,استعلام خرید لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226296/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس / استعلام , استعلام کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226310/استعلام-کیت--'>استعلام کیت ... / استعلام , استعلام کیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226325/استعلام-ست-لباس-بیمار---'>استعلام ست لباس بیمار  .... / استعلام, ست لباس بیمار  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226340/استعلام-پک-کامل-سیم-کشی-پراید--ecu-مارک-سازم--جعبه-بوکس-با-کیفیت---'>استعلام پک کامل سیم کشی پراید - ecu مارک سازم - جعبه بوکس با کیفیت ..... / استعلام ,استعلام پک کامل سیم کشی پراید - ecu مارک سازم - جعبه بوکس با کیفیت .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226355/اصلاحیه-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-(جاری)-ابنیه--تاسیسات--اماکن-و--'>اصلاحیه مناقصه تعمیر و نگهداری (جاری) ابنیه ، تاسیسات ، اماکن و... / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیر و نگهداری (جاری) ابنیه ، تاسیسات ، اماکن و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226371/استعلام-تخریب-کف'>استعلام تخریب کف / استعلام,استعلام تخریب کف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226389/استعلام-تلویزیون-LED--کیس-رایانه--چاپگر-رایانه-و-ویدئو-پروژکتور'>استعلام تلویزیون LED ، کیس رایانه ، چاپگر رایانه و ویدئو پروژکتور / استعلام, استعلام تلویزیون LED ، کیس رایانه ، چاپگر رایانه و ویدئو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226402/استعلام-برون-سپاری-خدمات-ازمایشگاه-مکانیک'>استعلام برون سپاری خدمات ازمایشگاه مکانیک / استعلام , استعلام برون سپاری خدمات ازمایشگاه مکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226416/استعلام-تهیه-بروشور'>استعلام تهیه بروشور  / استعلام,استعلام تهیه بروشور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226431/استعلام-جی-پی-اس--'>استعلام جی پی اس ... / استعلام , استعلام جی پی اس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226446/استعلام--تهیه-بتن-وبتن-ریزی-دکل-تلسکوپی--'>استعلام   تهیه بتن وبتن ریزی دکل تلسکوپی ... / استعلام, استعلام   تهیه بتن وبتن ریزی دکل تلسکوپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226462/مناقصه-شبکه-جمع-آوری-و-انتقال-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226482/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مشاوران-مطالعه-توسعه-و-تکمیل-اسکله'>فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعه توسعه و تکمیل اسکله / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران, فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعه توسعه و تکمیل اسکله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226496/استعلام-فولدر-پرمی-و-فلش-و--'>استعلام فولدر پرمی و فلش و ... / استعلام, استعلام فولدر پرمی و فلش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226517/مناقصه-بهسازی-معابر-(نوبت-دوم)'>مناقصه بهسازی معابر (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه بهسازی معابر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226532/استعلام-تهیه-لباس-فرم'>استعلام تهیه لباس فرم / استعلام, استعلام تهیه لباس فرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226550/استعلام-ایده-پردازی--طراحی--نویسندگی-و-اجرای-پروشور-بزرگسال'>استعلام ایده پردازی - طراحی - نویسندگی -و  اجرای پروشور بزرگسال  / استعلام, ایده پردازی - طراحی - نویسندگی -و  اجرای پروشور بزرگسال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226566/استعلام-تامین-آسفالت-معابر-شهر-جدید-علوی'>استعلام تامین آسفالت معابر شهر جدید علوی / استعلام,استعلام تامین آسفالت معابر شهر جدید علوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226581/استعلام-رشته-درب-های-اتوماتیک--کیستون---'>استعلام  رشته درب های اتوماتیک - کیستون  .... / استعلام,  رشته درب های اتوماتیک - کیستون  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226595/استعلام-کولر-اسپیلت-ایران-رادیاتور'>استعلام کولر اسپیلت ایران رادیاتور / استعلام, استعلام کولر اسپیلت ایران رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226607/استعلام-تشک-خوابگاهی-یک-نفره-استاندارد'>استعلام  تشک خوابگاهی یک نفره استاندارد  / استعلام,  تشک خوابگاهی یک نفره استاندارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226622/استعلام-کابینت-دیواری'>استعلام کابینت دیواری / استعلام, استعلام کابینت دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226636/استعلام-تجهیزات-و-ابزارآلات-کارگاه-لوازم-خانگی--'>استعلام تجهیزات و ابزارآلات کارگاه لوازم خانگی ... / استعلام , استعلام تجهیزات و ابزارآلات کارگاه لوازم خانگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226648/استعلام-عملیات-اجرایی-احداث-آب-انبار--'>استعلام عملیات اجرایی احداث آب انبار ... / استعلام , استعلام عملیات اجرایی احداث آب انبار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226669/استعلام-تجهیزات-کارگاه-ماشین-آلات-کشاورزی--'>استعلام تجهیزات کارگاه ماشین آلات کشاورزی ... / استعلام , استعلام تجهیزات کارگاه ماشین آلات کشاورزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226685/استعلام-خرید-سیستم-مدیریت-یکپارچه---'>استعلام خرید سیستم مدیریت یکپارچه  ... / استعلام, استعلام خرید سیستم مدیریت یکپارچه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226703/استعلام-خرید-سرویس-اینترنت--'>استعلام خرید سرویس اینترنت... / استعلام, استعلام خرید سرویس اینترنت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226721/استعلام-نوشت-افزار'>استعلام نوشت افزار  / استعلام, نوشت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226734/استعلام-صندلی-چرخدار-گردان--'>استعلام صندلی چرخدار گردان .. / استعلام, استعلام صندلی چرخدار گردان ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225526/آگهی-فراخوان-انجام-خدمات-عمومی'>آگهی فراخوان انجام خدمات عمومی / آگهی فراخوان عمومی, آگهی فراخوان انجام خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225542/مناقصه-خرید-کلید-اتوماتیک-و-کلید-مینیاتوری-و--نوبت-دوم'>مناقصه خرید کلید اتوماتیک و کلید مینیاتوری و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید کلید اتوماتیک و کلید مینیاتوری و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225564/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-روستایی---'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی .... / مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225581/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-NUOVO-PIGNONE--نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات یدکی NUOVO PIGNONE - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید قطعات یدکی NUOVO PIGNONE - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225598/استعلام-چاپ-کتاب'>استعلام چاپ کتاب  / استعلام , استعلام چاپ کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225615/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق---'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق .... / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225632/استعلام-لوازم-تحریر'>استعلام لوازم تحریر  / استعلام,  لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225652/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-تهویه'>مناقصه خرید نصب و راه اندازی سیستم تهویه  / مناقصه خرید نصب و راه اندازی سیستم تهویه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225669/استعلام-خرید-دوربین'>استعلام خرید دوربین / استعلام, استعلام خرید دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225687/مناقصه-دستگاه-چیلر-هوا'>مناقصه دستگاه چیلر هوا  / اگهی مناقصه , مناقصه دستگاه چیلر هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225701/استعلام-تکمیل-و-تجهیز-و-مرمت-موزه-صدرالعلماء'>استعلام تکمیل و تجهیز و مرمت موزه صدرالعلماء / استعلام, استعلام تکمیل و تجهیز و مرمت موزه صدرالعلماء</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225720/استعلام-هارددیسک-اکسترنال'>استعلام هارددیسک اکسترنال / استعلام,استعلام هارددیسک اکسترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225735/مناقصه-حمل-مواد-نفتی-به-ایستگاهها'>مناقصه حمل مواد نفتی به ایستگاهها / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل مواد نفتی به ایستگاهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225750/مناقصه-امور-نقلیه-سبک-نوبت-دوم'>مناقصه امور نقلیه سبک  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه امور نقلیه سبک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225768/استعلام-اسکنر-فوجیتسو'>استعلام اسکنر فوجیتسو / استعلام, استعلام اسکنر فوجیتسو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225782/استعلام-سرویس-بهداشتی-پیش-ساخته--'>استعلام سرویس بهداشتی پیش ساخته ... / استعلام, استعلام سرویس بهداشتی پیش ساخته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225801/استعلام-فرم-بیمارستانی'>استعلام فرم بیمارستانی  / استعلام,فرم بیمارستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225820/مناقصه-اجرای-ممیزی-املاک-محدوده-شهر'>مناقصه  اجرای ممیزی املاک محدوده شهر / آگهی مناقصه , مناقصه   اجرای ممیزی املاک محدوده شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225842/استعلام-بهنگام-سازی-شهری-و-روستایی'>استعلام بهنگام سازی شهری و روستایی / استعلام,بهنگام سازی شهری و روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225858/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225878/استعلام-عکاسی-و-طراحی-و-چاپ-پوستر'>استعلام عکاسی و طراحی و چاپ پوستر / استعلام, عکاسی و طراحی و چاپ پوستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225893/آگهی-مجدد-ارزیابی-کیفی-مناقصه-تری-اتیلن-گلایکول'>آگهی مجدد ارزیابی کیفی مناقصه تری اتیلن گلایکول  / آگهی مجدد ارزیابی کیفی مناقصه گران, آگهی مجدد ارزیابی کیفی مناقصه تری اتیلن گلایکول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225909/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225925/استعلام-کابل-16-25-3'>استعلام کابل 16+25*3 / استعلام ,استعلام کابل 16+25*</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225940/مناقصه-تهیه-مصالح-ساخت-و-نصب-اسکلت-فلزی--'>مناقصه تهیه مصالح، ساخت و نصب اسکلت فلزی ... / مناقصه, مناقصه تهیه مصالح، ساخت و نصب اسکلت فلزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225955/مناقصه-خدمات-جمع-آوری-زباله-رفت-و-روب-و-لایروبی-کانال-های-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه  خدمات جمع آوری زباله، رفت و روب و لایروبی کانال های معابر- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه  خدمات جمع آوری زباله، رفت و روب و لایروبی کانال های معابر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225972/مناقصه-اجرای-قطعه-دوم-خط-انتقال-آب-فولادی'>مناقصه اجرای قطعه دوم خط انتقال آب فولادی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی,مناقصه اجرای قطعه دوم خط انتقال آب فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225987/استعلام-اجرای-پروژه-مدیریت-چرای-دام--'>استعلام اجرای پروژه مدیریت چرای دام ... / استعلام , استعلام اجرای پروژه مدیریت چرای دام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226003/فراخوان-پیمانکاران-و-شرکت-های-حمل-و-نقل-جهت-حمل-مواد-معدنی-(کلینکر)'>فراخوان پیمانکاران و شرکت های حمل و نقل جهت حمل مواد معدنی (کلینکر)  / فراخوان شناسایی و ارزیابی, فراخوان پیمانکاران و شرکت های حمل و نقل جهت حمل مواد معدنی (کلینکر) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226019/استعلام-اجرای-پروژه-مدیریت-چرای-دام--'>استعلام اجرای پروژه مدیریت چرای دام... / استعلام,اجرای پروژه مدیریت چرای دام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226035/استعلام-پروژه-تامین-اب'>استعلام پروژه تامین اب  / استعلام , استعلام پروژه تامین اب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226054/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-خدمات-ایاب-و-ذهاب-بیمارستان'>فراخوان مناقصه انجام امور خدمات ایاب و ذهاب بیمارستان  / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه انجام امور خدمات ایاب و ذهاب بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226070/استعلام-تهیه-جابجایی-خط-و-احداث-پست-هوایی'>استعلام تهیه, جابجایی خط و احداث پست هوایی / استعلام,تهیه, جابجایی خط و احداث پست هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226085/استعلام-انجام-عملیات-نشت-یابی-شبکه-و-انشعابات'>استعلام انجام عملیات نشت یابی شبکه و انشعابات / استعلام,انجام عملیات نشت یابی شبکه و انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226102/مناقصه-واگذاری-حجم-کار-خدمات-عمومی-و-نظافت-ساختمانهای-ستادی-97-4-26'>مناقصه واگذاری حجم کار خدمات عمومی و نظافت ساختمانهای ستادی 97.4.26 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری حجم کار خدمات عمومی و نظافت ساختمانهای ستادی 97.4.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226117/مناقصه-ترمیم-و-بازسازی-بخشی-از-دیوار-حائل-سنگی-تجدید'>مناقصه ترمیم و بازسازی بخشی از دیوار حائل سنگی تجدید / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ترمیم و بازسازی بخشی از دیوار حائل سنگی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225524/مناقصه-توسعه-شبکه-نصب-انشعابات-نصب-کنتور-و-رگلاتور-(نوبت-دوم)'>مناقصه توسعه شبکه، نصب انشعابات، نصب کنتور و رگلاتور (نوبت دوم) / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی ,مناقصه توسعه شبکه، نصب انشعابات، نصب کنتور و رگلاتور (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225540/مناقصه-تامین-کالا-و-اجرای-سیستم-حفاظت-نوبت-دوم'>مناقصه تامین کالا و اجرای سیستم حفاظت نوبت دوم / مناقصه, مناقصه تامین کالا و اجرای سیستم حفاظت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225563/مناقصه-خرید-تعداد-20000-عدد-پالت--نوبت-دوم'>مناقصه خرید  تعداد 20000 عدد پالت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید  تعداد 20000 عدد پالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225579/استعلام-خرید-مواد-و-لوازم-مصرفی-و-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام خرید مواد و لوازم مصرفی و تجهیزات آزمایشگاهی  / استعلام, خرید مواد و لوازم مصرفی و تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225597/مناقصه-تولید-محتوا-انتشار-و-توزیع-دو-هفته-نامه'>مناقصه تولید محتوا انتشار و توزیع دو هفته نامه  / آگهی مناقصه ، مناقصه تولید محتوا انتشار و توزیع دو هفته نامه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225613/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225630/استعلام-خرید-تجهیزات-غیرمصرفی--'>استعلام خرید تجهیزات غیرمصرفی... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات غیرمصرفی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225650/مناقصه-تهیه-طبخ-بسته-بندی-توزیع-سرو-غذا-و-اداره-رستوران-(نوبت-دوم)'>مناقصه تهیه، طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225665/استعلام-خرید-اقلام-غیرمصرفی-با-مشخصات-فنی-پیوستی'>استعلام خرید اقلام غیرمصرفی با مشخصات فنی پیوستی / استعلام, استعلام خرید اقلام غیرمصرفی با مشخصات فنی پیوستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225685/فراخوان-مناقصه-حفر-چهار-حلقه-چاه-عمیق--'>فراخوان مناقصه حفر چهار حلقه چاه عمیق ...  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه حفر چهار حلقه چاه عمیق ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225700/استعلام-شکر-روتا-تور-سرولوزی-(-روتومیکس-)'>استعلام شکر روتا تور سرولوزی ( روتومیکس ) / استعلام ,استعلام شکر روتا تور سرولوزی ( روتومیکس )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225719/استعلام-it'>استعلام it  / استعلام , استعلام it </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225734/استعلام-هیتر-همزن-مغناطیسی'>استعلام  هیتر همزن مغناطیسی  / استعلام,  هیتر همزن مغناطیسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225749/مناقصه-انجام-مطالعات-پدافند-غیرعامل'>مناقصه انجام مطالعات پدافند غیرعامل  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام مطالعات پدافند غیرعامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225767/مناقصه-تعمیرات-اساسی-سوپاپ-سه-قلو--'>مناقصه تعمیرات اساسی سوپاپ سه قلو ...  / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات اساسی سوپاپ سه قلو ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225781/مناقصه-تجدید-خرید-1915-دستگاه-برقگیر-و-خرید-یراق-آلات'>مناقصه تجدید  خرید 1915 دستگاه برقگیر و خرید یراق آلات  / مناقصه , مناقصه خرید 1915 دستگاه برقگیر و خرید یراق آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225800/استعلام-کاغذ-تحریر-A4-پی-پیوان-80-گرمی'>استعلام کاغذ تحریر A4 پی پیوان 80 گرمی / استعلام,استعلام کاغذ تحریر A4 پی پیوان 80 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225818/استعلام-خرید-دستگاه-الکترونیکی'>استعلام خرید دستگاه الکترونیکی / استعلام,خرید دستگاه الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225840/استعلام-اجرای-پروژه-بهینه-سازی-شبکه-روستایی--'>استعلام اجرای پروژه بهینه سازی شبکه روستایی ... / استعلام , استعلام اجرای پروژه بهینه سازی شبکه روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225857/استعلام-دو-کیلو-ولت-امپر-UPS'>استعلام دو کیلو ولت امپر UPS / استعلام,استعلام دو کیلو ولت امپر UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225876/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی---تجدید'>مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی ... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225891/استعلام-خرید-سیستم-کامپیوتری--دیتا-پروژکتور-همراه-نصب'>استعلام خرید سیستم کامپیوتری - دیتا پروژکتور همراه نصب  / استعلام, خرید سیستم کامپیوتری - دیتا پروژکتور همراه نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225907/استعلام-ارائه-خدمات-طرح-توانمند-سازی-افراد'>استعلام ارائه خدمات طرح توانمند سازی افراد  / استعلام,استعلام ارائه خدمات طرح توانمند سازی افراد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225923/استعلام-کولرگازی-اسپلیت-دیواری-کم-مصرف'>استعلام  کولرگازی اسپلیت دیواری کم مصرف / استعلام, کولرگازی اسپلیت دیواری کم مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225939/مناقصه-تامین-600-000-پرس-انواع-غذای'> مناقصه تامین 600.000 پرس انواع غذای / مناقصه ، مناقصه تامین 600.000 پرس انواع غذای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225954/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-طراحی-خرید-حمل-نصب-راه-اندازی-و--'>تجدید مناقصه  عملیات اجرایی طراحی، خرید، حمل، نصب، راه اندازی و... / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه  عملیات اجرایی طراحی، خرید، حمل، نصب، راه اندازی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225969/استعلام-ایاب-و-ذهاب-خودرویی'>استعلام ایاب و ذهاب خودرویی / استعلام , استعلام ایاب و ذهاب خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225986/استعلام-مواد-غذایی'>استعلام مواد غذایی / استعلام, مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226002/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-منطقه-9'>مناقصه حفاظت فیزیکی منطقه 9  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفاظت فیزیکی منطقه 9  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226018/استعلام-مانیتور-20-اینچ'>استعلام مانیتور 20 اینچ  / استعلام, مانیتور 20 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226034/استعلام-عدس--'>استعلام عدس ... / استعلام , استعلام عدس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226053/استعلام-دستگاه-سافت-استارتر'>استعلام دستگاه سافت استارتر / استعلام,دستگاه سافت استارتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226069/استعلام-دستکش-یکبار-مصرف'>استعلام دستکش یکبار مصرف  / استعلام, دستکش یکبار مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226084/استعلام-پرایمر'>استعلام پرایمر / استعلام,پرایمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226099/استعلام-اسپیلت'>استعلام اسپیلت / استعلام,اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226116/استعلام-ماژول-SFP-شبکه'>استعلام ماژول SFP شبکه / استعلام, ماژول SFP شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226132/استعلام-شیر-کنترل-دور-راهه'>استعلام شیر کنترل دور راهه  / استعلام , استعلام شیر کنترل دور راهه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226149/استعلام-تهیه-و-نصب-مبدل-حرارتی'>استعلام تهیه و نصب مبدل حرارتی / استعلام , استعلام تهیه و نصب مبدل حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226164/استعلام-اقلام-صوت-و-تصویر-و-نور-سالن'>استعلام اقلام صوت و تصویر و نور سالن  / استعلام,استعلام اقلام صوت و تصویر و نور سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225515/مناقصه-پروژه-احداث-باند-کندرو-کمربندی-تاکستان-نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه احداث باند کندرو کمربندی تاکستان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  پروژه احداث باند کندرو کمربندی تاکستان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225534/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام ,استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225555/استعلام-دزدگیر-و-دوربین-مداربسته-شبکه'>استعلام دزدگیر و دوربین مداربسته شبکه / استعلام,استعلام دزدگیر و دوربین مداربسته شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225571/فراخوان-تامین-نیروی-انسانی-با-تخصص-های-فنی-و-اداری--نوبت-دوم'>فراخوان تامین نیروی انسانی با تخصص های فنی و اداری - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تامین نیروی انسانی با تخصص های فنی و اداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225589/استعلام-نردبانهای-صنعتی-هارمونی'>استعلام نردبانهای صنعتی هارمونی  / استعلام,استعلام نردبانهای صنعتی هارمونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225606/استعلام-گازوئیل-و-روغن-موتور'>استعلام گازوئیل و روغن موتور / استعلام , استعلام گازوئیل و روغن موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225623/استعلام-سرور-رایانه--'>استعلام سرور رایانه... / استعلام,سرور رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225642/استعلام-کف-شوی-باتری-دار'>استعلام کف شوی باتری دار / استعلام,کف شوی باتری دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225658/مناقصه-​خرید-مبلمان-شهری'>مناقصه ​خرید مبلمان شهری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ​خرید مبلمان شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225677/استعلام-چیلر'>استعلام چیلر / استعلام,استعلام چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225694/استعلام-پرینتر-و-دستگاه-کاغذ-خرد-کن--'>استعلام پرینتر و دستگاه کاغذ خرد کن ... / استعلام, استعلام پرینتر و دستگاه کاغذ خرد کن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225711/مناقصه-عمومی-مرمت-و-بازسازی-دستگاه-پل-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی مرمت و بازسازی دستگاه پل  نوبت دوم  / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی مرمت و بازسازی دستگاه پل  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225727/مناقصه-امور-تعمیر--نگهداری-و-راهبری-تاسیسات'>مناقصه امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات / آگهی مناقصه , مناقصه امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225742/مناقصه-عملیات-تهیه-و-اجرای-سقف-کاذب'>مناقصه عملیات تهیه و اجرای سقف کاذب / مناقصه , مناقصه عملیات تهیه و اجرای سقف کاذب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225760/استعلام-خرید-لوازم-و-تجهیزات-کامپیوتری-کتابخانه'>استعلام خرید لوازم و تجهیزات کامپیوتری کتابخانه  / استعلام , استعلام خرید لوازم و تجهیزات کامپیوتری کتابخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225775/استعلام-صندلی-مدیریت-مدل-نیلپر'>استعلام  صندلی مدیریت مدل نیلپر  / استعلام, صندلی مدیریت مدل نیلپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225793/استعلام-خودرو--'>استعلام خودرو ... / استعلام , استعلام خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225812/استعلام-مانیتور--'>استعلام مانیتور ... / استعلام , استعلام مانیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225834/مناقصه-احداث-پارک-محله-ای-نوبت-دوم'>مناقصه احداث پارک محله ای نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث پارک محله ای نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225849/مناقصه-انجام-خدمات-امور-مشترکین--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات امور مشترکین - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات امور مشترکین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225865/استعلام-پمپ-آمونیاک--'>استعلام پمپ آمونیاک .. / استعلام ,استعلام پمپ آمونیاک ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225884/استعلام-خرید-آجر-فشاری-و-جدول-پرسی-سیمان---'>استعلام خرید آجر فشاری و جدول پرسی سیمان  ... / استعلام, استعلام خرید آجر فشاری و جدول پرسی سیمان  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225900/مناقصه-عملیات-احداث-ایستگاه-پمپاژ-و-مخزن-200-متر-مکعبی'>مناقصه عملیات احداث ایستگاه پمپاژ و مخزن 200 متر مکعبی  / مناقصه ، مناقصه عملیات احداث ایستگاه پمپاژ و مخزن 200 متر مکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225918/استعلام-کولر-اسپیلت-ظرفیت-24000-سرمایشی--'>استعلام کولر اسپیلت ظرفیت 24000 سرمایشی ... / استعلام, استعلام کولر اسپیلت ظرفیت 24000 سرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225933/مناقصه-شناسایی-پیمانکار-جهت-انجام-خدمات-حفاظت-فیزیکی-نیروگاه'>مناقصه شناسایی پیمانکار جهت انجام خدمات حفاظت فیزیکی نیروگاه  / آگهی شناسایی پیمانکار , مناقصه شناسایی پیمانکار جهت انجام خدمات حفاظت فیزیکی نیروگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225947/تجدید-مناقصه-عمومی-تامین-نیروی-نگهبان'>تجدید مناقصه عمومی تامین نیروی نگهبان  / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی تامین نیروی نگهبان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225963/استعلام-مطالعه-پل-تاریخی'>استعلام مطالعه پل تاریخی  / استعلام , استعلام مطالعه پل تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225981/فراخوان-خرید-شش-هزار-شاخه-fin-fan-tube-size-1-in-od--11-bwg-نوبت-دوم'>فراخوان خرید شش هزار شاخه fin fan tube size 1 in od * 11 bwg- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان خرید شش هزار شاخه fin fan tube size 1 in od * 11 bwg- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225996/استعلام-عدس-پلوئی'>استعلام عدس پلوئی  / استعلام, عدس پلوئی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226013/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-منطقه-4'>مناقصه حفاظت فیزیکی منطقه 4  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفاظت فیزیکی منطقه 4  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226026/استعلام-تراپ-توپی'>استعلام تراپ توپی / استعلام,استعلام تراپ توپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226045/استعلام-اجرای-تخریب-و-بازسازی-سرویسهای-بهداشتی'>استعلام اجرای تخریب و بازسازی سرویسهای بهداشتی  / استعلام, اجرای تخریب و بازسازی سرویسهای بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226063/استعلام-رایانه-دو-کامیپوتر-با-مونیتور'>استعلام رایانه دو کامیپوتر با مونیتور / استعلام,استعلام رایانه دو کامیپوتر با مونیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226077/استعلام-لوازم-ورزشی'>استعلام لوازم ورزشی  / استعلام,استعلام لوازم ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226092/مناقصه-بیمه-تکمیلی-درمانی-کارکنان'>مناقصه بیمه تکمیلی درمانی کارکنان  / اگهی مناقصه , مناقصه بیمه تکمیلی درمانی کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226110/استعلام-لوله-پنچ'>استعلام لوله پنچ / استعلام,استعلام لوله پنچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226126/استعلام-رزرو-اتاق-در-هتل--سامانه-ستاد'>استعلام رزرو اتاق در هتل , سامانه ستاد / استعلام ,استعلام رزرو اتاق در هتل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226143/مناقصه-عملیات-زیرسازی-سطح-معابر---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات زیرسازی سطح معابر ... نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه عملیات زیرسازی سطح معابر ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226158/استعلام-آکوستات'>استعلام آکوستات / استعلام,آکوستات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227351/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام , استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227363/استعلام-خدمات-مشترکین--'>استعلام خدمات مشترکین ... / استعلام , استعلام خدمات مشترکین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227375/مناقصه-تهیه-و-نصب-سیستم-های-سرمایش-و-گرمایش'>مناقصه تهیه و نصب سیستم های سرمایش و گرمایش / مناقصه, مناقصه تهیه و نصب سیستم های سرمایش و گرمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227388/استعلام-پانل-کنترل-نمایشگر--'>استعلام پانل کنترل نمایشگر ... / استعلام, استعلام پانل کنترل نمایشگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227400/استعلام-موتور-برق'>استعلام موتور برق / استعلام, موتور برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227412/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار / استعلام, کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227426/استعلام-چاپگر-سیاه-و-سفید'>استعلام چاپگر سیاه و سفید / استعلام,استعلام چاپگر سیاه و سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227439/استعلام-لامپ'>استعلام لامپ / استعلام,استعلام لامپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227452/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین'>استعلام تجدید خدمات مشترکین / استعلام , استعلام تجدید خدمات مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225543/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-470متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 470متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 470متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225576/مزایده-فروش-یک-دستگه-بیل-مکانیکی-از-نوع-تراکتور-جاندیر---نوبت-دوم'>مزایده  فروش یک دستگه بیل مکانیکی از نوع تراکتور جاندیر ... نوبت دوم  / مزایده, مزایده  فروش یک دستگه بیل مکانیکی از نوع تراکتور جاندیر ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225614/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-9-43متر-نوبت-دوم'>مزایده مغازه تجاری مساحت 9.43متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده مغازه تجاری مساحت 9.43متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225649/مزایده-فروش-3-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش 3 دستگاه خودرو  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 3 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225686/مزایده-سه-دانگ-و-735-5-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-زمین'>مزایده سه دانگ و 735.5 هزارم یک دانگ مشاع از زمین / مزایده ,مزایده سه دانگ و 735.5 هزارم یک دانگ مشاع از زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225730/مزایده-عمومی-6-دستگاه-اتوبوس'>مزایده عمومی 6 دستگاه اتوبوس / مزایده عمومی, مزایده عمومی 6 دستگاه اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225783/مزایده-آپارتمان-واحد-سه-طبقه-دوم-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده آپارتمان واحد سه طبقه دوم قطعه سه تفکیکی / مزایده ,مزایده آپارتمان واحد سه طبقه دوم قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225813/مزایده-سه-باب-مغازه-تجاری'>مزایده سه باب مغازه تجاری / آگهی مزایده,مزایده  سه باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225847/مزایده-پلاک-ثبتی-با-زیربنای-79-83متر'>مزایده پلاک ثبتی با زیربنای 79.83متر  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی با زیربنای 79.83متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225886/مزایده-اراضی-زمین-مزروعی-پلاک-ده-اصلی-بخش-یازده-اردبیل'>مزایده اراضی زمین مزروعی پلاک ده اصلی بخش یازده اردبیل / مزایده ,مزایده اراضی زمین مزروعی پلاک ده اصلی بخش یازده اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225932/مزایده-پلاک-ثبتی-195-فرعی-از-35-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 195 فرعی از 35 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 195 فرعی از 35 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225980/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-700-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 700 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 700 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226031/مزایده-اجاره-فضاهای-خدماتی--'>مزایده اجاره فضاهای خدماتی.... / مزایده, مزایده اجاره فضاهای خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226073/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-پلاک-10-10-اصلی-بخش-یازده'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی پلاک 10/10 اصلی بخش یازده / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی پلاک 10/10 اصلی بخش یازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226121/مزایده-سهم'>مزایده سهم / مزایده, مزایده سهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226169/مزایده-یک-قطعه-باغ-سردرختی-مساحت-4920متر'>مزایده یک قطعه باغ سردرختی مساحت 4920متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ سردرختی مساحت 4920متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226207/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-14-تفکیکی-مساحت-111-73متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 14 تفکیکی مساحت 111.73متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 14 تفکیکی مساحت 111.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226271/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-107-10متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 107.10متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 107.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226327/مزایده-قطعات-اول-و-دوم-تفکیکی-مشتمل-بر-باغ-چای-3750متر'>مزایده قطعات اول و دوم تفکیکی مشتمل بر باغ چای 3750متر  / مزایده ,مزایده قطعات اول و دوم تفکیکی مشتمل بر باغ چای 3750متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226377/مزایده-چهار-دستگاه-کمپرسور-و--'>مزایده چهار دستگاه کمپرسور و ... / مزایده , مزایده چهار دستگاه کمپرسور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226442/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-تملیکی-استان-کرمان-بصورت-نقد'>مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی استان کرمان بصورت نقد / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی استان کرمان بصورت نقد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226481/مزایده-اجاق-گاز-معمولی-و--'>مزایده اجاق گاز معمولی و ... / آگهی مزایده ، مزایده اجاق گاز معمولی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226521/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-57-25متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 57.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 57.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226564/مزایده-اعیانی-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-107-44متر'>مزایده اعیانی ششدانگ آپارتمان مساحت 107.44متر / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ آپارتمان مساحت 107.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226651/مزایده-اجاره-زمین'>مزایده اجاره زمین  / مزایده , مزایده اجاره زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226686/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-44-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه 44 تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین قطعه 44 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226724/مزایده-اجاره-مغازه-اغذیه-فروشی-در-پارک'>مزایده اجاره مغازه اغذیه فروشی در پارک / مزایده, مزایده اجاره مغازه اغذیه فروشی در پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226797/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-854-متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 854 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 854 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226884/مزایده-واگذاری-واحدهای-دندانپزشکی'>مزایده واگذاری واحدهای دندانپزشکی / آگهی دوم مزایده, مزایده واگذاری واحدهای دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226942/اصلاحیه-سهم-ششدانگ-زمین'>اصلاحیه سهم ششدانگ زمین  / اصلاحیه مزایده, اصلاحیه سهم ششدانگ زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227348/استعلام-21-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام 21 دستگاه کامپیوتر / استعلام,استعلام 21 دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227360/استعلام-آسفالت'>استعلام آسفالت / استعلام,آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227372/استعلام-دوربین-عکاسی-CANON-EOS-750D'>استعلام دوربین عکاسی CANON EOS 750D  / استعلام,استعلام دوربین عکاسی CANON EOS 750D </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227385/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-انجام-کلیه-امورات-اداری'>مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام کلیه امورات اداری / مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام کلیه امورات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227397/استعلام-چمن-مصنوعی'>استعلام چمن مصنوعی / استعلام , استعلام چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227409/استعلام-موتور-برق'>استعلام موتور برق / استعلام , استعلام موتور برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227423/استعلام-اجرای-سیستم-گراند--'>استعلام اجرای سیستم گراند ... / استعلام , استعلام اجرای سیستم گراند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227436/استعلام-سیستم-اعلام-حریق--'>استعلام سیستم اعلام حریق ... / استعلام , استعلام سیستم اعلام حریق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227449/استعلام-بیمه-نامه-مهندسی-تمام-خطر-پیمانکاران-پیمان-اجرای-تثبیت-بستر-و-احداث-دیوار-حفاظتی'>استعلام بیمه نامه مهندسی تمام خطر پیمانکاران پیمان اجرای تثبیت بستر و احداث دیوار حفاظتی / استعلام,استعلام بیمه نامه مهندسی تمام خطر پیمانکاران پیمان اجرای تثبیت بستر و احداث دیوار حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225530/مزایده-اکتشاف-و-بهره-برداری-تعدادی-از-محدوده-های-اکتشافی--'>مزایده اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی... / آگهی مزایده عمومی، مزایده اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225561/مزایده-منزل-مسکونی-تجاری-سه-فرعی-مساحت-133-63متر'>مزایده منزل مسکونی تجاری سه فرعی مساحت 133.63متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی تجاری سه فرعی مساحت 133.63متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225604/مزایده-یک-قطعه-باغ-مرکبات-مساحت-2000متر'>مزایده یک قطعه باغ مرکبات مساحت 2000متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه باغ مرکبات مساحت 2000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225639/مزایده-یک-عدد-مخزن-نگهداری-شیر'>مزایده یک عدد مخزن نگهداری شیر  / مزایده ,مزایده یک عدد مخزن نگهداری شیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225681/مزایده-تعداد-10-عدد-دستگاه-فیکسچر-الومینیومی--ریل-و-پایه-نگهدارنده--'>مزایده تعداد 10 عدد دستگاه فیکسچر الومینیومی ، ریل و پایه نگهدارنده ... / مزایده , مزایده تعداد 10 عدد دستگاه فیکسچر الومینیومی ، ریل و پایه نگهدارنده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225716/مزایده-فروش-محصولات-تولیدی-و-ضایعات'>مزایده فروش محصولات تولیدی و ضایعات  / آگهی مزایده , مزایده فروش محصولات تولیدی و ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225766/مزایده-دو-قطعه-ملک-و-دو-باب-مغازه-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه ملک و دو باب مغازه نوبت اول / مزایده ,مزایده دو قطعه ملک و دو باب مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225807/مزایده-یخچال-و-فریزر'>مزایده یخچال و فریزر  / مزایده, مزایده  یخچال و فریزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225830/مزایده-بک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-تیپ-صبا'>مزایده بک دستگاه خودروی سواری پراید تیپ صبا  / مزایده ,مزایده بک دستگاه خودروی سواری پراید تیپ صبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225874/اصلاحیه-مزایده-تلفن-همراه'>اصلاحیه مزایده تلفن همراه / اصلاحیه آگهی مزایده, اصلاحیه مزایده تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225917/مزایده-فروش-دام-مازاد'>مزایده فروش دام مازاد / مزایده, مزایده فروش دام مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225971/مزایده-مایع-ظرفشویی'>مزایده مایع ظرفشویی / مزایده,مزایده تعداد 2168 کارتن 15 عددی مایع ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226024/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-کل-441-51متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مسکونی مساحت کل 441.51متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت کل 441.51متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226059/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-تیبا'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری تیبا / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری تیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226109/مزایده-سپر-جلو-پژو-405-سپر-عقب-پژو-207-و--'>مزایده سپر جلو پژو 405، سپر عقب پژو 207 و ... / مزایده, مزایده سپر جلو پژو 405، سپر عقب پژو 207 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226154/مزایده-فروش-کفش--'>مزایده فروش کفش ... / آگهی مزایده, مزایده فروش کفش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226199/مزایده-فروش-ساختمان-کاربری-اداری-زیربنای-1776متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ساختمان کاربری اداری زیربنای 1776متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش ساختمان کاربری اداری زیربنای 1776متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226246/مزایده-فروش-تعداد-3-دستگاه-انواع-خودروی'>مزایده فروش تعداد 3 دستگاه انواع خودروی / مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد 3 دستگاه انواع خودروی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226311/تمدید-مزایده-کوره-آهک'>تمدید مزایده کوره آهک / تمدید مزایده , مزایده کوره آهک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226369/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-390-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 390.50متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 390.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226430/مزایده-ملک-به-مساحت-120-10متر-مرحله-دوم'>مزایده ملک به مساحت 120.10متر مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک به مساحت 120.10متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226475/مزایده-واگذاری-زمین-موقوفه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری زمین موقوفه- نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری زمین موقوفه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226513/مزایده-عمومی-فروش-تعداد-حدود-360-راس-گوساله-نر'>مزایده عمومی فروش تعداد حدود 360 راس گوساله نر  / مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش تعداد حدود 360 راس گوساله نر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226554/مزایده-اجاره-شش-باب-مغازه-(مرحله-اول)'>مزایده اجاره شش باب مغازه (مرحله اول) / مزایده, مزایده اجاره شش باب مغازه (مرحله اول)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226627/مزایده-فروش-یخچال-ایستاده-سه-درب'>مزایده فروش یخچال ایستاده سه درب / آگهی مزایده , مزایده فروش یخچال ایستاده سه درب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226676/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-عرصه-500متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی عرصه 500متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین زراعی عرصه 500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226716/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-97-66متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 97.66متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 97.66متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226772/مزایده-ششدانگ-پلاک-دو-فرعی-بخش-4-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک دو فرعی بخش 4 یزد / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک دو فرعی بخش 4 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226870/مزایده-ششدانگ-پلاک-1039-فرعی-مساحت-129-22متر'>مزایده ششدانگ پلاک 1039 فرعی مساحت 129.22متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1039 فرعی مساحت 129.22متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227367/استعلام-مطالعه-برای-حفاظت-و-آماده-سازی-و-مرمت-مجموعه--'>استعلام مطالعه برای حفاظت و آماده سازی و مرمت مجموعه ... / استعلام, استعلام مطالعه برای حفاظت و آماده سازی و مرمت مجموعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227379/استعلام-حفاظت-و-آماده-سازی-و-مرمت--'>استعلام حفاظت و آماده سازی و مرمت ... / استعلام, حفاظت و آماده سازی و مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227392/استعلام-مواد-شوینده-براساس-لیست-پیوست'>استعلام مواد شوینده براساس لیست پیوست / استعلام, استعلام مواد شوینده براساس لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227404/استعلام-تامین-مصالح-ساختمانی'>استعلام تامین مصالح ساختمانی / استعلام,تامین مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227417/استعلام-کفش-و-کیف'>استعلام کفش و کیف / استعلام,کفش و کیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227430/استعلام-بلوک-دیواری-ساختمانی-سیمان-و-پوکه'>استعلام بلوک دیواری ساختمانی سیمان و پوکه / استعلام, استعلام بلوک دیواری ساختمانی سیمان و پوکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227443/مناقصه-پروژه-آبرسانی-مجتمع-تلخاب-بیدک--'>مناقصه پروژه آبرسانی مجتمع تلخاب بیدک ... / مناقصه ، مناقصه پروژه آبرسانی مجتمع تلخاب بیدک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225518/مزایده-منزل-مسکونی-دو-طبقه-مساحت-126متر'>مزایده منزل مسکونی دو طبقه مساحت 126متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی دو طبقه مساحت 126متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225552/مزایده-حدود-2000-تن-لرد-روغن-خام-تجدید-(نوبت-دوم)'>مزایده حدود 2000 تن لرد روغن خام  تجدید (نوبت دوم) / آگهی مزایده ,مزایده حدود 2000 تن لرد روغن خام  تجدید (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225587/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-293-15متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 293.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 293.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225627/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-10500متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 10500متر نوبت اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 10500متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225666/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-نیسان-مدل-1387'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان مدل 1387 / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان مدل 1387</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225705/تجدید-مزایده-7740-قلم-ابزارآلات-و-قطعات-یدکی--نوبت-سوم'>تجدید مزایده  7740 قلم ابزارآلات و قطعات یدکی -  نوبت سوم  / اگهی مزایده , تجدید مزایده  7740 قلم ابزارآلات و قطعات یدکی - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225752/مزایده-ملک-مساحت-156-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 156 متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده ملک مساحت 156 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225790/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-155-57متر-طبقه-همکف'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 155.57متر طبقه همکف  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 155.57متر طبقه همکف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225824/مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-با-عرصه-324-متر-نوبت-اول'>مزایده یک دستگاه ساختمان با عرصه 324 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده یک دستگاه ساختمان با عرصه 324 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225863/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-قطعه-5-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان قطعه 5 تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان قطعه 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225901/مزایده-یک-قطعه-زمین-خالی-مساحت-198-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین خالی مساحت 198 متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین خالی مساحت 198 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225950/مزایده-ملک-مشاع-ششدانگ-به-پلاک-ثبتی-7182-46385'>مزایده ملک مشاع ششدانگ به پلاک ثبتی 7182/46385  / مزایده,مزایده ملک مشاع ششدانگ به پلاک ثبتی 7182/46385 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225997/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-عمارت-مسکونی-بخش-سه-نهاوند-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ مشاع از عمارت مسکونی بخش سه نهاوند نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از عمارت مسکونی بخش سه نهاوند نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226044/مزایده-یخچال-دو-قلو-نقره-ای-و--'>مزایده  یخچال دو قلو نقره ای و ... / مزایده, مزایده  یخچال دو قلو نقره ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226093/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-84-5متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 84.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 84.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226135/مزایده-عمومی-املاک-تملیکی-و-مازاد'>مزایده عمومی املاک تملیکی و مازاد  / مزایده,مزایده عمومی املاک تملیکی و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226178/مزایده-اجاره-واحدهای-عینک-فروشی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره واحدهای عینک فروشی- نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده اجاره واحدهای عینک فروشی-نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226222/مزایده-اموال-اسقاط-و-مازاد'>مزایده اموال اسقاط و مازاد  / مزایده اموال اسقاط و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226286/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-270-2متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 270.2متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 270.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226353/تجدید-مزایده-فروش-حدود-700-تن-لاستیک-فرسوده'>تجدید مزایده فروش حدود 700 تن لاستیک فرسوده / آگهی تجدید مزایده,تجدید مزایده  فروش حدود 700 تن لاستیک فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226391/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیونت-زباله-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه کامیونت زباله- نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کامیونت زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226459/مزایده-ملک-دارای-آب-برق-گاز-تلفن-و-حصارکشی-نوبت-دوم'>مزایده ملک دارای آب برق گاز تلفن و حصارکشی نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک دارای آب برق گاز تلفن و حصارکشی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226500/مزایده-جمع-آوری-مواد-بازیافتی-و-پسماند-سطح-شهر'>مزایده جمع آوری مواد بازیافتی و پسماند سطح شهر / اگهی مزایده عمومی , مزایده جمع آوری مواد بازیافتی و پسماند سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226536/مزایده-فروش-دام-گوساله-نر-شیرخوار-گوساله-نر-قطع-شیر--'>مزایده فروش دام گوساله نر شیرخوار، گوساله نر قطع شیر... / مزایده, مزایده فروش دام گوساله نر شیرخوار، گوساله نر قطع شیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226582/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-98-96متر-قطعه-72-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان 98.96متر قطعه 72 تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 98.96متر قطعه 72 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226659/مزایده-ملک-مساحت-مجموع-210-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت مجموع 210 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت مجموع 210 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226697/مزایده-ساختمان-مسکونی-در-دو-طبقه-مساحت-26-80متر'>مزایده ساختمان مسکونی در دو طبقه مساحت 26.80متر  / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی در دو طبقه مساحت 26.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226741/مزایده-کانکس-چوبی'>مزایده کانکس چوبی  / مزایده, مزایده  کانکس چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226826/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-چهل-متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت چهل متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت چهل متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226900/مزایده-زمین-قطعه-198-تفکیکی-عرصه-سیصد-متر'>مزایده زمین قطعه 198 تفکیکی عرصه سیصد متر / مزایده,مزایده زمین قطعه 198 تفکیکی عرصه سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226952/مزایده-4-دستگاه-خودرو'>مزایده 4 دستگاه خودرو  / مزایده 4 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227015/مزایده-یک-واحد-تجاری-مساحت-17-36متر'>مزایده یک واحد تجاری مساحت 17.36متر / مزایده,مزایده یک واحد تجاری مساحت 17.36متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227114/مزایده-سرقفلی-یکباب-و-یک-دهنه-مساحت-مفید-26-متر'>مزایده سرقفلی یکباب و یک دهنه مساحت مفید 26 متر / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب و یک دهنه مساحت مفید 26 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227189/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-کامیون-باری-ـ-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی کامیون باری ـ نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی کامیون باری ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227271/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-134-10متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 134.10متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 134.10متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227456/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--'>استعلام تجدید خدمات مشترکین ... / استعلام , استعلام تجدید خدمات مشترکین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227468/استعلام-تهیه-پلات-لمینت-و-شاسی-'>استعلام تهیه پلات لمینت و شاسی.. / استعلام, استعلام تهیه پلات لمینت و شاسی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227480/فراخوان-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-تخلیه-و-بارگیری'>فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات تخلیه و بارگیری  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات تخلیه و بارگیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227493/استعلام-باطری-بیسیم--'>استعلام  باطری بیسیم ... / استعلام,  باطری بیسیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227506/استعلام-نماسازی-محل-نصب-خود-پردازها'>استعلام نماسازی محل نصب خود پردازها / استعلام ,استعلام نماسازی محل نصب خود پردازها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227519/استعلام-خرید-جو-علوفه-ای'>استعلام خرید جو علوفه ای  / استعلام, خرید جو علوفه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227533/استعلام-رادیو-مودم-وایرلس-آنتن'>استعلام رادیو مودم وایرلس، آنتن / استعلام, رادیو مودم وایرلس، آنتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227543/مزایده-لوله-های-فولادی-و-پلی-اتیلن'>مزایده لوله های فولادی و پلی اتیلن / مزایده, مزایده لوله های فولادی و پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227554/استعلام-خرید-لوازم-مصرفی-دستگاههای-غبارسنج-محیطی'>استعلام خرید لوازم مصرفی دستگاههای غبارسنج محیطی / استعلام, خرید لوازم مصرفی دستگاههای غبارسنج محیطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227567/استعلام-پوشش-سقف-سالن-ورزشی'>استعلام پوشش سقف سالن ورزشی  / استعلام,استعلام پوشش سقف سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227579/استعلام-ترانس--'>استعلام ترانس ... / استعلام , استعلام ترانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227358/استعلام-تجهیزات-کارگاه-تاسیسات'>استعلام تجهیزات کارگاه تاسیسات / استعلام,استعلام تجهیزات کارگاه تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227370/استعلام-موتور-پمپ-و--'>استعلام موتور پمپ و ...  / استعلام , استعلام موتور پمپ و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227383/استعلام-سمپاشی'>استعلام سمپاشی / استعلام,سمپاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227395/فراخوان-تهیه-لیست-کوتاه-جهت-اجرای-کلیه-پروژه-های-مرتبط-با-ابنیه'>فراخوان تهیه لیست کوتاه جهت اجرای کلیه پروژه های مرتبط با ابنیه  / فراخوانئ , فراخوان تهیه لیست کوتاه جهت اجرای کلیه پروژه های مرتبط با ابنیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227407/مناقصه-خدمات-حمل-و-نقل-درون-شهری-و-برون-شهری'>مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری  / مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227420/استعلام-رادیاتور--'>استعلام رادیاتور... / استعلام, استعلام رادیاتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227434/مناقصه-لوازم-مصرفی'>مناقصه لوازم مصرفی  / مناقصه, مناقصه  لوازم مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227446/استعلام-کفپوش-سالن-بانوان'>استعلام کفپوش سالن بانوان / استعلام, کفپوش سالن بانوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225525/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-2669متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 2669متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 2669متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225557/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-سفید-GLXi'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید سفید GLXi / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید سفید GLXi</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225596/مزایده-ملک-مساحت-550-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 550 متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده ملک مساحت 550 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225637/مزایده-واگذاری-اجاره-کیوسک--یکباب-مغازه-و---مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره کیوسک ، یکباب مغازه و...  مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره کیوسک ، یکباب مغازه و...  مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225671/مزایده-یک-دستگاه-کانیکس-و--'>مزایده یک دستگاه کانیکس و ... / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه کانیکس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225712/مزایده-دو-دستگاه-رولر'>مزایده دو دستگاه رولر / آگهی مزایده,مزایده دو دستگاه رولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225759/مزایده-انواع-تخته-و-چوب-ضایعاتی-شرکت-مگاموتور'>مزایده انواع تخته و چوب ضایعاتی شرکت مگاموتور  / مزایده انواع تخته و چوب ضایعاتی شرکت مگاموتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225803/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-259-70متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 259.70متر / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 259.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225828/مزایده-تعدادی-از-املاک-مازاد-و-خارج-از-نیار'>مزایده تعدادی از املاک مازاد و خارج از نیار / مزایده تعدادی از املاک مازاد و خارج از نیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225871/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-مساحت-226-89متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه مساحت 226.89متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه مساحت 226.89متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225914/مزایده-فروش-7-قطعه-از-املاک-نوبت-دوم'>مزایده فروش 7 قطعه از املاک نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 7 قطعه از املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225967/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-151-87متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 151.87متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 151.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226010/تجدید-مزایده-عمومی-واگذاری-سالن-ورزشی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده عمومی واگذاری سالن ورزشی - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده عمومی واگذاری سالن ورزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226051/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-10000متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 10000متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 10000متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226101/مزایده-سمند-ال-ایکس'>مزایده سمند ال ایکس  / مزایده سمند ال ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226145/مزایده-اتومبیل-سواری-پراید'>مزایده اتومبیل سواری پراید / مزایده, مزایده اتومبیل سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226187/مزایده-ملک-عرصه-47-5متر-بخش-دو-تبریز-مال-مشاعی'>مزایده ملک عرصه 47.5متر بخش دو تبریز مال مشاعی / مزایده,مزایده ملک عرصه 47.5متر بخش دو تبریز مال مشاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226241/مزایده-ملک-قطعه-چهار-تفکیکی-بخش-دو-تهران'>مزایده ملک قطعه چهار تفکیکی بخش دو تهران / مزایده ,مزایده ملک قطعه چهار تفکیکی بخش دو تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226299/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-94-65متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 94.65متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 94.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226359/مزایده-جوراب--بافت--تونیک--تی-شرت--اسپری'>مزایده جوراب ، بافت ، تونیک ، تی شرت ، اسپری / مزایده , مزایده جوراب ، بافت ، تونیک ، تی شرت ، اسپری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226417/مزایده-سه-دانگ-مشاع-مغازه-عرصه-59-55متر'>مزایده سه دانگ مشاع مغازه عرصه 59.55متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع مغازه عرصه 59.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226472/مزایده-کفش-بچه-گانه-و-زنانه'>مزایده کفش بچه گانه و زنانه  / مزایده کفش بچه گانه و زنانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226507/مزایده-آهن-آلات-ذوبی-و--'>مزایده آهن آلات ذوبی و ... / آگهی حراج حضوری, مزایده آهن آلات ذوبی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226544/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-نیسان-دیزل-مانند-1390'>مزایده فروش یک دستگاه وانت نیسان دیزل مانند 1390 / مزایده ، مزایده فروش یک دستگاه وانت نیسان دیزل مانند 1390</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226620/ابطال-مزایده-اجاره-عرصه-محل-احداث-و-استقرار-دستگاه-بانجی'>ابطال مزایده اجاره عرصه محل احداث و استقرار دستگاه بانجی / ابطال فراخوان مزایده , مزایده اجاره عرصه محل احداث و استقرار دستگاه بانجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226667/مزایده-فروش-اعیان-مجتمع-تجاری-مسکونی-امید-عرصه-158-27متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش اعیان مجتمع تجاری مسکونی امید عرصه 158.27متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش اعیان مجتمع تجاری مسکونی امید عرصه 158.27متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226706/مزایده-اجاره-سالن-آمفی-تئاتر-مجتمع-فرهنگی-و-هنری-(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری  (نوبت دوم) / مزایده , مزایده اجاره سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226761/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-عرصه-نود-و-نه-متر'>مزایده یک باب منزل مسکونی عرصه نود و نه متر  / مزایده ,مزایده یک باب منزل مسکونی عرصه نود و نه متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226851/مزایده-ششدانگ-پلاک-1037-فرعی-از-یک-اصلی-بخش-دو'>مزایده ششدانگ پلاک 1037 فرعی از یک اصلی بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1037 فرعی از یک اصلی بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226134/استعلام-لرزه-گیر'>استعلام لرزه گیر / استعلام, لرزه گیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226150/استعلام-پروژه-محوطه-سازی-و-بهسازی-و-تامین-امکانات--'>استعلام پروژه محوطه سازی و بهسازی و تامین امکانات... / استعلام,پروژه محوطه سازی و بهسازی و تامین امکانات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226165/مناقصه-واگذاری-خدمات-توانبخشی'>مناقصه واگذاری خدمات توانبخشی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات توانبخشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226184/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام , استعلام کاغذ تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226200/استعلام-بهسازی-معبر'>استعلام بهسازی معبر / استعلام, بهسازی معبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226217/استعلام-200-عدد-صندلی'>استعلام 200 عدد صندلی / استعلام,استعلام 200 عدد صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226233/فراخوان-انجام-خدمات-امور-مشترکين-روستا'>فراخوان انجام خدمات امور مشترکين روستا / مناقصه, فراخوان انجام خدمات امور مشترکين روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226248/استعلام-خدمات-نگهداری-و-پشتیبانی-تجهیزات'>استعلام خدمات نگهداری و پشتیبانی تجهیزات  / استعلام,استعلام خدمات نگهداری و پشتیبانی تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226262/استعلام-حمل-و-جمع-آوری-مرسولات--'>استعلام حمل و جمع آوری مرسولات... / استعلام, استعلام حمل و جمع آوری مرسولات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226277/استعلام-سرور-DL-580-G9'>استعلام سرور DL 580 G9 / استعلام, سرور DL 580 G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226292/استعلام-قطعات-سیستم'>استعلام قطعات سیستم  / استعلام,استعلام قطعات سیستم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226307/استعلام-تهیه-اجرا-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-آسانسور--'>استعلام تهیه، اجرا و راه اندازی یک دستگاه آسانسور  .. / استعلام, تهیه، اجرا و راه اندازی یک دستگاه آسانسور  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226322/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-فاضلاب'>اصلاحیه فراخوان مناقصه اجرای بخشی از شبکه فاضلاب / اصلاحیه مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه اجرای بخشی از شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226336/استعلام-خرید-6-دستگاه-لپ-تاپ'>استعلام خرید 6 دستگاه لپ تاپ / استعلام,استعلام خرید 6 دستگاه لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226350/استعلام-پروژه-حفاظت--نگهداری-و-آمارپردازی-حوزه-معرف-زوجی'>استعلام پروژه حفاظت ، نگهداری و آمارپردازی حوزه معرف زوجی / استعلام, استعلام پروژه حفاظت ، نگهداری و آمارپردازی حوزه معرف زوجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226367/مناقصه-خرید-برقگیر-20-کیلو-ولت-پلیمری'>مناقصه خرید برقگیر 20 کیلو ولت پلیمری / مناقصه عمومی, مناقصه خرید برقگیر 20 کیلو ولت پلیمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226386/استعلام-ست-آموزشی--'>استعلام ست آموزشی ... / استعلام , استعلام ست آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226399/استعلام-زونکن-فلزی-بایگانی--'>استعلام زونکن فلزی بایگانی... / استعلام,زونکن فلزی بایگانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226413/مناقصه-تهيه-و-نصب-حفاظ-گاردريل-سه-موج--'>مناقصه تهيه و نصب حفاظ گاردريل سه موج ... / آگهی مناقصه, مناقصه  تهيه و نصب حفاظ گاردريل سه موج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226427/استعلام-دیتا-پروژکتور-ایپسون-پرده-نمایش-سقفی'>استعلام دیتا پروژکتور ایپسون، پرده نمایش سقفی / استعلام,استعلام دیتا پروژکتور ایپسون، پرده نمایش سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226443/استعلام-مقره'>استعلام مقره  / استعلام,استعلام مقره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226458/استعلام-کلید--'>استعلام کلید ... / استعلام , استعلام کلید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226477/استعلام-مرکز-تلفن-ip-based--'>استعلام مرکز تلفن ip based ... / استعلام , استعلام مرکز تلفن ip based ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226492/فراخوان-مناقصه-بهسازی-ساحل-رودخانه-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه بهسازی ساحل رودخانه مرحله دوم نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه بهسازی ساحل رودخانه مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226510/استعلام-رومیزی--'>استعلام رومیزی ... / استعلام , استعلام رومیزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226529/استعلام-خرید-و-نصب-چمن-مصنوعی'>استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی  / استعلام,استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226546/استعلام-رایانه-(کیس--کی-برد--ماوس--مانیتور--پرینتر)--'>استعلام رایانه (کیس - کی برد - ماوس - مانیتور - پرینتر)... / استعلام, استعلام رایانه (کیس - کی برد - ماوس - مانیتور - پرینتر)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226562/استعلام-جابجایی-کتاب-و-تجهیزات-کتابخانه'>استعلام  جابجایی کتاب و تجهیزات کتابخانه  / استعلام, جابجایی کتاب و تجهیزات کتابخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226577/استعلام-مودم-مخابراتی'>استعلام مودم مخابراتی / استعلام, استعلام مودم مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226592/استعلام-فرسایش-بادی--'>استعلام فرسایش بادی... / استعلام,فرسایش بادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226604/استعلام-ایران-رادیاتور-250-پره'>استعلام ایران رادیاتور 250 پره / استعلام, ایران رادیاتور 250 پره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226617/استعلام-لپ-تاپ---'>استعلام لپ تاپ .... / استعلام, استعلام لپ تاپ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226633/استعلام-چراغ-روشنایی'>استعلام چراغ روشنایی  / استعلام,استعلام چراغ روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226645/استعلام-پکیج-شوفاژ-دیواری-گازی--'>استعلام پکیج شوفاژ دیواری گازی... / استعلام,پکیج شوفاژ دیواری گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226664/استعلام-کارت-نرم-افزار-لایسنس--'>استعلام کارت نرم افزار لایسنس... / استعلام, استعلام کارت نرم افزار لایسنس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226680/استعلام-چاپ-نمونه-برگه-های-بانکی--'>استعلام چاپ نمونه برگه های بانکی... / استعلام, استعلام چاپ نمونه برگه های بانکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226699/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام, استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226715/مناقصه-ساماندهی-پیاده-روها-و-رفیوژ'>مناقصه ساماندهی پیاده روها و رفیوژ / مناقصه , مناقصه ساماندهی پیاده روها و رفیوژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226731/استعلام-هارد-سرور'>استعلام هارد سرور / استعلام, استعلام هارد سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226748/استعلام-کود-آمینو-آهن'>استعلام کود آمینو آهن / استعلام,استعلام کود آمینو آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226762/استعلام-کود-مایع-ریز-مغزی'>استعلام کود مایع ریز مغزی / استعلام, استعلام کود مایع ریزمغزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226776/استعلام-اره-تاشو-جهت-انجام-امور-مربوط-به-باغبانی'>استعلام اره تاشو جهت انجام امور مربوط به باغبانی  / استعلام, اره تاشو جهت انجام امور مربوط به باغبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226790/استعلام-تاسیسات-مکانیکی'>استعلام تاسیسات مکانیکی  / استعلام , استعلام تاسیسات مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226804/استعلام-ساخت-پروانه-فن-همراه-با-شفت-و-شفت-اگزاست-فن'>استعلام ساخت پروانه فن همراه با شفت و شفت اگزاست فن  / استعلام , استعلام ساخت پروانه فن همراه با شفت و شفت اگزاست فن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226995/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-خارج-از-محدوده-شهری'>مزایده فروش یک قطعه زمین خارج از محدوده شهری  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین خارج از محدوده شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227070/مزایده-فروش-املاک-شامل-کشتارگاه-زمین-سرقفلی-5-غرفه-احداثی-و-آپارتمان-تجدید'>مزایده فروش املاک شامل کشتارگاه.زمین.سرقفلی 5 غرفه احداثی و آپارتمان تجدید / مزایده,مزایده فروش املاک شامل کشتارگاه.زمین.سرقفلی 5 غرفه احداثی و آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227179/مزایده-ملک-مساحت-248-35متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 248.35متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 248.35متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227238/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-با-سند-عادی-2980متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی با سند عادی 2980متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی با سند عادی 2980متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227464/استعلام-تسمه-پروانه-آلمانی-یا-ژاپنی'>استعلام تسمه پروانه آلمانی یا ژاپنی  / استعلام,استعلام تسمه پروانه آلمانی یا ژاپنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227476/استعلام-خرید-جو-علوفه-ای'>استعلام خرید جو علوفه ای / استعلام, خرید جو علوفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227489/استعلام-موتور-سیکلت'>استعلام موتور سیکلت / استعلام,موتور سیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227496/مزایده-واگذاری-دو-باب-مغازه'>مزایده واگذاری دو باب مغازه / آگهی مزایده , آگهی مزایده  واگذاری دو باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227502/استعلام-میله-والیبال-طرح-تایگر'>استعلام میله والیبال طرح تایگر  / استعلام, میله والیبال طرح تایگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227515/استعلام-کلید-و-پریز-ویکو'>استعلام کلید و پریز ویکو  / استعلام, کلید و پریز ویکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227527/استعلام-تهیه-و-جایگزینی-24-سلول-باطری-600-آمپر--'>استعلام تهیه و جایگزینی 24 سلول باطری 600 آمپر ... / استعلام, استعلام تهیه و جایگزینی 24 سلول باطری 600 آمپر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227549/استعلام-کابینت-تمام-استیل-15-مترمربع'>استعلام کابینت تمام استیل 15 مترمربع  / استعلام,استعلام کابینت تمام استیل 15 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227563/استعلام-ادوات-کشاورزی--'>استعلام ادوات کشاورزی... / استعلام, استعلام ادوات کشاورزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227575/استعلام-خدمات-نگهداری-و--'>استعلام خدمات نگهداری و... / استعلام,خدمات نگهداری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227587/استعلام-گوشت-ران-گوسفندی'>استعلام گوشت ران گوسفندی  / استعلام, استعلام گوشت ران گوسفندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226153/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-بوکان--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور بوکان...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالت ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226168/استعلام-تعمیر-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام, تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226188/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226203/استعلام-فکس-و-اسکنر'>استعلام فکس و اسکنر / استعلام,فکس و اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226219/استعلام-تخریب-و-نصب-سنگ-نمای-خانه'>استعلام تخریب و نصب سنگ نمای خانه / استعلام,استعلام تخریب و نصب سنگ نمای خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226235/استعلام-محلول-ضد-عفونی'>استعلام محلول ضد عفونی  / استعلام, محلول ضد عفونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226250/مناقصه-عملیات-نصب-400-فقره-انشعابات-فاضلاب-و-مرمت-زیرسازی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نصب 400 فقره انشعابات فاضلاب و مرمت زیرسازی ...نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه عملیات نصب 400 فقره انشعابات فاضلاب و مرمت زیرسازی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226264/ارزیابی-کیفی-اجرای-شبکه-فرعی-جمع-آوری-فاضلاب'>ارزیابی کیفی اجرای شبکه فرعی جمع آوری فاضلاب  / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی اجرای شبکه فرعی جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226279/استعلام-ماسه-سیلیس---'>استعلام ماسه سیلیس  ... / استعلام, استعلام ماسه سیلیس  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226294/استعلام-اجرای-دکوراسیون-و-مبلمان-ساختمان-اداری'>استعلام اجرای دکوراسیون و مبلمان ساختمان اداری / استعلام,استعلام اجرای دکوراسیون و مبلمان ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226309/استعلام-حلوا-شکری'>استعلام حلوا شکری  / استعلام,استعلام حلوا شکری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226324/مناقصه-واگذاری-مراکز-سلامت-جامعه-و-پایگاه-های-سلامت'>مناقصه واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226339/مناقصه-خرید-انواع-مختلف-سیم-و-کابل-های-هوایی---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع مختلف سیم و کابل های هوایی ... تجدید  نوبت دوم  / تجدید مناقصه , مناقصه خرید انواع مختلف سیم و کابل های هوایی... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226352/تجدید-مناقصه-پروژه-آبرسانی-حفر-چاه--'>تجدید مناقصه  پروژه آبرسانی ،حفر چاه... / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه  پروژه آبرسانی ،حفر چاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226370/تجدید-مناقصه-زیرسازی-خرید-و-پخش-آسفالت-معابر-اصلی-و-فرعی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه زیرسازی، خرید و پخش آسفالت معابر اصلی و فرعی نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه زیرسازی، خرید و پخش آسفالت معابر اصلی و فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226388/استعلام-طرح-مستند-نگاری---'>استعلام طرح مستند نگاری .... / استعلام ,استعلام طرح مستند نگاری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226401/مناقصه-عملیات-پیاده-روسازی-خیابان-ها--'>مناقصه عملیات پیاده روسازی خیابان ها... / مناقصه ، مناقصه عملیات پیاده روسازی خیابان ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226415/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226429/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226445/استعلام-مبدل-شبکه--'>استعلام مبدل شبکه ... / استعلام , استعلام مبدل شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226461/استعلام-آبگرمکن-دیواری-بوتان'>استعلام آبگرمکن دیواری بوتان  / استعلام,استعلام آبگرمکن دیواری بوتان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226480/استعلام-قرارداد-نظارت-بر-افزایش-تولید-سبزی-صیفی--'>استعلام قرارداد نظارت بر افزایش تولید سبزی صیفی .. / استعلام ,استعلام قرارداد نظارت بر افزایش تولید سبزی صیفی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226495/استعلام-تامین-و-توزیع-آب-شرب'>استعلام تامین و توزیع آب شرب / استعلام,استعلام تامین و توزیع آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226514/تمدید-مناقصه-احداث-تقاطع-غیر-همسطح--'>تمدید مناقصه احداث تقاطع غیر همسطح....  / تمدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث تقاطع غیر همسطح.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226531/استعلام-تاسیسات-1200-نفری-لیکک-و-کفپوش-مجموعه'>استعلام تاسیسات 1200 نفری لیکک و کفپوش مجموعه  / استعلام ,استعلام تاسیسات 1200 نفری لیکک و کفپوش مجموعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226549/استعلام-کولر-گازی-ایستاده--'>استعلام کولر گازی ایستاده... / استعلام,کولر گازی ایستاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226565/فراخوان-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-از-اماکن-و-تاسیسات-صنعتی'>فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی / مناقصه عمومی, فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226580/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر  نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه  آسفالت معابر سطح شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226594/استعلام-تجهیزات-کاگاهی-خودرو--'>استعلام تجهیزات کاگاهی خودرو ... / استعلام ,استعلام تجهیزات کاگاهی خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226606/استعلام-خرید-گیره-صخره-نوردی-60-عدد'>استعلام خرید گیره صخره نوردی 60 عدد  / استعلام, خرید گیره صخره نوردی 60 عدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226619/استعلام-پشتیبانی-سیستم-اتوماسیون-اداری-فایلر-پلاس-و-اتوماسیون--'>استعلام  پشتیبانی سیستم اتوماسیون اداری فایلر پلاس و اتوماسیون ..  / استعلام,  پشتیبانی سیستم اتوماسیون اداری فایلر پلاس و اتوماسیون .. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226635/استعلام-کاغذ-چاپگر'>استعلام کاغذ چاپگر  / استعلام, استعلام کاغذ چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226647/استعلام-خرید-تاسیسات-الکترونیکی-موزه-پست-زاهدان'>استعلام خرید تاسیسات الکترونیکی موزه پست زاهدان  / استعلام,استعلام خرید تاسیسات الکترونیکی موزه پست زاهدان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226668/استعلام-میلگرد-14-8-تن-تیرچه-با-تقویت-12---'>استعلام میلگرد 14  8 تن تیرچه با تقویت 12 ..... / استعلام ,استعلام میلگرد 14  8 تن تیرچه با تقویت 12 .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226684/استعلام-اتوکلاو-3000-لیتری'>استعلام اتوکلاو 3000 لیتری  / استعلام, اتوکلاو 3000 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226701/استعلام-سم-پاشی-محوطه'>استعلام سم پاشی محوطه  / استعلام,استعلام سم پاشی محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226718/استعلام-دستگاه-تراش-cnc--'>استعلام دستگاه تراش cnc... / استعلام, استعلام دستگاه تراش cnc...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226751/استعلام-چمن-مصنوعی-منو-فلامینت'>استعلام چمن مصنوعی منو فلامینت  / استعلام,استعلام چمن مصنوعی منو فلامینت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226765/استعلام-اجرای-ساندویچ-پنل--'>استعلام اجرای ساندویچ پنل ... / استعلام , استعلام اجرای ساندویچ پنل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226780/استعلام-قیچی-معمولی--'>استعلام قیچی معمولی.... / استعلام, استعلام قیچی معمولی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226793/استعلام-بست-کمربندی-50-سانتی-2000-عدد-و-بست'>استعلام بست کمربندی 50 سانتی 2000 عدد و بست  / استعلام ,  استعلام بست کمربندی 50 سانتی 2000 عدد و بست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226807/استعلام-ظرفیت-سازی-و-توان-افزایی--'>استعلام ظرفیت سازی و توان افزایی... / استعلام,ظرفیت سازی و توان افزایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226821/استعلام-کیس-رایانه-نقره-ای-مدل-ADVICE-PLUS--'>استعلام کیس رایانه نقره ای مدل ADVICE PLUS ... / استعلام, استعلام کیس رایانه نقره ای مدل ADVICE PLUS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226834/استعلام-کارت-لوپ-سیستم-اعلام-حریق-با-مارک-GENT-و--'>استعلام کارت لوپ سیستم اعلام حریق با مارک GENT و ... / استعلام, استعلام کارت لوپ سیستم اعلام حریق با مارک GENT و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226848/استعلام-خرید-باتری-ups-و-فیوز-همراه-با-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام خرید باتری ups و فیوز همراه با نصب و راه اندازی  / استعلام,استعلام خرید باتری ups و فیوز همراه با نصب و راه اندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226861/استعلام-بال-ترانسفر-مارک-Skf-فقط-اورجینال-و-وارداتی--'>استعلام بال ترانسفر مارک Skf فقط اورجینال و وارداتی... / استعلام, استعلام بال ترانسفر مارک Skf فقط اورجینال و وارداتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226876/تجدید-استعلام-بهره-برداری-و-نگهداری-از-مخازن-و-چاهها--'>تجدید استعلام بهره برداری و نگهداری از مخازن و چاهها... / تجدید استعلام عمومی , استعلام بهره برداری و نگهداری از مخازن و چاهها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226891/استعلام-کولر-گازی-ایستاده-سرمایشی-و-گرمایشی--'>استعلام کولر گازی ایستاده سرمایشی و گرمایشی... / استعلام,کولر گازی ایستاده سرمایشی و گرمایشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226908/استعلام-مانیتور-رایانه'>استعلام مانیتور رایانه  / استعلام,استعلام مانیتور رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226923/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226936/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام , استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226954/مناقصه-واگذاری-امورات-مربوط-به-نقلیه-(تاکسی-سرویس)--بار-دوم'>مناقصه واگذاری امورات مربوط به نقلیه (تاکسی سرویس)  - بار دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امورات مربوط به نقلیه (تاکسی سرویس) - بار دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226971/استعلام-گله-گاوی-کامل-دیفرانسیل-ده-تن-عادی--'>استعلام گله گاوی کامل دیفرانسیل ده تن عادی ... / استعلام , استعلام گله گاوی کامل دیفرانسیل ده تن عادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226985/استعلام-اجرای-دیوار-محوطه-کتابخانه-آزادگان--'>استعلام  اجرای دیوار محوطه کتابخانه آزادگان .. / استعلام, استعلام  اجرای دیوار محوطه کتابخانه آزادگان ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226998/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-انداز-پیکربندی-شبکه'>استعلام تهیه و نصب و راه انداز پیکربندی شبکه  / استعلام,استعلام تهیه و نصب و راه انداز پیکربندی شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227012/استعلام-احداث-سایبان--'>استعلام احداث سایبان ... / استعلام , استعلام احداث سایبان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227027/استعلام-بگ-ادراری'>استعلام بگ ادراری / استعلام,بگ ادراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227040/استعلام-طراحی-و-ساخت-کمد-دیواری'>استعلام طراحی و ساخت کمد دیواری  / استعلام,استعلام طراحی و ساخت کمد دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227055/استعلام-تکمیل-جایگاه-استادیوم-تختی-تربت-حیدریه'>استعلام تکمیل جایگاه استادیوم تختی تربت حیدریه  / استعلام,استعلام تکمیل جایگاه استادیوم تختی تربت حیدریه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227069/استعلام-احداث-چمن-مصنوعی'>استعلام احداث چمن مصنوعی / استعلام,احداث چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227084/استعلام-آب-معدنی-500-سی-سی'>استعلام  آب معدنی 500 سی سی / استعلام, استعلام  آب معدنی 500 سی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227096/استعلام-کولرگازی'>استعلام کولرگازی / استعلام,کولرگازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227109/استعلام-خرید-دوربین-عکاسی-مدل-لنز-کانن--'>استعلام خرید دوربین عکاسی مدل لنز کانن... / استعلام, استعلام خرید دوربین عکاسی مدل لنز کانن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227123/مناقصه-عمومی-خرید-دستگاه-تهویه-7-5-تن'>مناقصه عمومی خرید دستگاه تهویه 7/5 تن  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید دستگاه تهویه 7/5 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227138/مناقصه-طراحی-خرید-تجهیزات-ساخت-نصب-و-راه-اندازی-پروژه--'> مناقصه طراحی، خرید تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی پروژه ... / مناقصه , مناقصه طراحی، خرید تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی پروژه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227151/استعلام-دوربین-مداربسته-و--'>استعلام دوربین مداربسته و ...  / استعلام , استعلام دوربین مداربسته و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227165/استعلام-مینی-اسپین-ورتکس-ساخت-کمپانی--'>استعلام مینی اسپین ورتکس ساخت کمپانی ... / استعلام, استعلام مینی اسپین ورتکس ساخت کمپانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227177/استعلام-هارد-دیسک-اینترنال'>استعلام هارد دیسک اینترنال  / استعلام,استعلام هارد دیسک اینترنال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227195/فراخوان-CONTINOUS-POWER-480-KW--'>فراخوان CONTINOUS POWER 480 KW... / مناقصه عمومی, فراخوان CONTINOUS POWER 480 KW...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227208/استعلام-بهاء-تجهیزات-پزشکی'> استعلام بهاء تجهیزات پزشکی / استعلام بهاء,  استعلام بهاء تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227223/استعلام-سرور--HPE-ProLiant-DL360-G10-1U-Rack-Server'>استعلام سرور ...HPE ProLiant DL360 G10 1U Rack Server / استعلام,استعلام سرور ...HPE ProLiant DL360 G10 1U Rack Server</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227237/فراخوان-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-105-جنوب'>فراخوان احداث جاده و محل چاه غرب 105 جنوب / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان احداث جاده و محل چاه غرب 105 جنوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227251/استعلام-دوربین-کنفرانس-لاجیتک'>استعلام دوربین کنفرانس لاجیتک  / استعلام, دوربین کنفرانس لاجیتک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227265/استعلام-شیر-آب-سرد-رومیزی-عصایی-FAR'>استعلام شیر آب سرد رومیزی عصایی FAR / استعلام,استعلام شیر آب سرد رومیزی عصایی FAR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227278/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-خرید-ملزومات-پزشکی'>اصلاحیه مناقصه واگذاری خرید ملزومات پزشکی / اصلاحیه مناقصه , مناقصه واگذاری خرید ملزومات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227396/استعلام-خرید-ژنراتور'>استعلام خرید ژنراتور / استعلام,استعلام خرید ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227408/استعلام-اجرای-نمای-آجر-و-سنگ-ساختمان-مجموعه-ورزشی'>استعلام اجرای نمای آجر و سنگ ساختمان مجموعه ورزشی / استعلام, اجرای نمای آجر و سنگ ساختمان مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227421/استعلام-ساخت-ویترین-موزه-های---'>استعلام ساخت ویترین موزه های  ... / استعلام, استعلام ساخت ویترین موزه های  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227435/استعلام-دیوارپوش-pvc-رنگ-کرم-قهوه-ای-تقریبا-100-متر'>استعلام دیوارپوش pvc رنگ کرم قهوه ای تقریبا 100 متر  / استعلام,استعلام دیوارپوش pvc رنگ کرم قهوه ای تقریبا 100 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227447/استعلام-تهیه-مصالح'>استعلام تهیه مصالح  / استعلام,استعلام تهیه مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225528/مزایده-خودرو-سواری-سمند-تیپ-ایکس-هفت'>مزایده خودرو سواری سمند تیپ ایکس هفت / مزایده, مزایده خودرو سواری سمند تیپ ایکس هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225560/مزایده-فروش-سه-عدد-مخزن-آب-پلی-اتیلن'>مزایده فروش سه عدد مخزن آب پلی اتیلن / مزایده , مزایده فروش سه عدد مخزن آب پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225601/مزایده-پودر-PVC'>مزایده پودر PVC / مزایده, مزایده پودر PVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225638/مزایده-آپارتمان-قطعه-شش-تفکیکی-مساحت-167-80متر'>مزایده آپارتمان قطعه شش تفکیکی مساحت 167.80متر / مزایده ,مزایده آپارتمان قطعه شش تفکیکی مساحت 167.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225672/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-142-89متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان طبقه اول مساحت 142.89متر  / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان طبقه اول مساحت 142.89متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225715/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-آپارتمان-با-قدمت-15-سال-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ از ششدانگ آپارتمان با قدمت 15 سال نوبت دوم  / مزایده ,مزایده سه دانگ از ششدانگ آپارتمان با قدمت 15 سال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225764/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225805/مزایده-تجهیزات-صنعتی-کارکرده'>مزایده تجهیزات صنعتی کارکرده / آگهی مزایده,مزایده  تجهیزات صنعتی کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225829/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-نه-فرعی-شامل-زمین-3116-5متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی نه فرعی شامل زمین 3116.5متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی نه فرعی شامل زمین 3116.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225873/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225915/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو  / مزایده , مزایده فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225970/مزایده-سواری-پراید'>مزایده سواری پراید  / اگهی مزایده عمومی , مزایده سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226011/مزایده-ملک-مشاع-دو-باب-مغازه-زمین-و-منزل-مسکونی'>مزایده ملک مشاع دو باب مغازه.زمین و منزل مسکونی / مزایده,مزایده ملک مشاع دو باب مغازه.زمین و منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226056/مزایده-یکباب-مغازه-جز-پلاکهای-ثبتی-3398-و-3399-غیرمنقول'>مزایده یکباب مغازه جز پلاکهای ثبتی 3398 و 3399 غیرمنقول / مزایده,مزایده یکباب مغازه جز پلاکهای ثبتی 3398 و 3399 غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226108/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-517-فرعی-بخش-ده-تهران'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 517 فرعی بخش ده تهران  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 517 فرعی بخش ده تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226151/مزایده-سهام'>مزایده سهام / آگهی مزایده، مزایده سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226193/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-30000-و-13000-متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 30000 و 13000 متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 30000 و 13000 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226242/مزایده-بهره-برداری-جایگاه-CNG'>مزایده بهره برداری جایگاه CNG / مزایده , مزایده بهره برداری جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226304/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-طبقه-همکف-مجتمع-مسکونی-4-طبقه'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه همکف مجتمع مسکونی 4 طبقه / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه همکف مجتمع مسکونی 4 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226362/مزایده-فروش-یکدستگاه-جرثقیل-برجی-مستعمل-(تاور-کرین)'>مزایده فروش یکدستگاه جرثقیل برجی مستعمل (تاور کرین)  / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه جرثقیل برجی مستعمل (تاور کرین) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226422/مزایده-ششدانگ-ساختمان-بخش-5-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ساختمان بخش 5 ارومیه نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش 5 ارومیه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226474/مزایده-واگذاری-تعداد-5-باب-مغازه'>مزایده واگذاری تعداد 5 باب مغازه   / مزایده عمومی , مزایده واگذاری تعداد 5 باب مغازه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226511/مزایده-ملک-آپارتمان-سه-طبقه-عمر-بنا-7-سال'>مزایده ملک آپارتمان سه طبقه عمر بنا 7 سال / مزایده,مزایده ملک آپارتمان سه طبقه عمر بنا 7 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226548/مزایده-فروش-یک-واحد-تجاری-مساحت-191متر'>مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت 191متر  / مزایده,مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت 191متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226621/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کندر-پلاستیک'>مزایده فروش یک دستگاه کندر پلاستیک / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کندر پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226673/مزایده-واگذاری-زمین-واقع-در-پارک'>مزایده واگذاری زمین واقع در پارک / مزایده, مزایده واگذاری زمین واقع در پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226710/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-قطعه-هفت-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم قطعه هفت تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم قطعه هفت تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226769/مزایده-کارگاه-صنعتی'>مزایده کارگاه صنعتی  / مزایده , مزایده کارگاه صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226862/مزایده-فروش-مشاعی-آپارتمان-مساحت-90-89متر'>مزایده فروش مشاعی آپارتمان مساحت 90.89متر  / مزایده,مزایده فروش مشاعی آپارتمان مساحت 90.89متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226917/مزایده-ملک-مساحت-232-متر'>مزایده ملک مساحت 232 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 232 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226968/مزایده-اتومبیل-تندر-لوکان-ال-90'>مزایده اتومبیل تندر لوکان ال 90 / مزایده, مزایده  اتومبیل تندر لوکان ال 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227050/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-قطعه-دو-122-04متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول قطعه دو 122.04متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول قطعه دو 122.04متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227136/مزایده-فروش-بیل-مکانیکی-هپکو--'>مزایده فروش بیل مکانیکی هپکو ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش بیل مکانیکی هپکو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226817/استعلام-لوازم-التحریر--'>استعلام لوازم التحریر... / استعلام,استعلام لوازم التحریر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226831/استعلام-اسکنر-A4'>استعلام اسکنر A4 / استعلام, اسکنر A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226845/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ....  / استعلام, استعلام کاغذ.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226858/استعلام-آسم-بار-اطفال-جنس-pvc-مدیکال-گرید'>استعلام آسم بار اطفال جنس pvc مدیکال گرید / استعلام,استعلام آسم بار اطفال جنس pvc مدیکال گرید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226872/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226888/استعلام-سیسکو--'>استعلام سیسکو ... / استعلام, استعلام سیسکو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226903/استعلام-نگهداری-و-تعمیر-تجهیزات-فناوری-اطلاعات'>استعلام نگهداری و تعمیر تجهیزات فناوری اطلاعات  / استعلام,استعلام نگهداری و تعمیر تجهیزات فناوری اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226919/استعلام-مواد-شوینده-پودر-رختشویی-و--'>استعلام مواد شوینده پودر رختشویی و ...  / استعلام, مواد شوینده پودر رختشویی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226933/استعلام-دستگاه-اینورتر-جوشکاری--'>استعلام دستگاه اینورتر جوشکاری... / استعلام, استعلام دستگاه اینورتر جوشکاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226948/استعلام-چرخ-خیاطی--'>استعلام چرخ خیاطی ... / استعلام, استعلام چرخ خیاطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226966/استعلام-تیرآهن'>استعلام تیرآهن / استعلام,تیرآهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226981/استعلام-خرید-17-دستگاه-رایانه'>استعلام خرید 17 دستگاه رایانه / استعلام,استعلام خرید 17 دستگاه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226994/استعلام-موتور-ژنراتور-گازسوز---'>استعلام موتور ژنراتور گازسوز .... / استعلام, استعلام موتور ژنراتور گازسوز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227009/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ / استعلام,استعلام کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227023/استعلام-تعمیر-قطعات-ایستگاه'>استعلام تعمیر قطعات ایستگاه / استعلام , استعلام تعمیر قطعات ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227036/استعلام-سیستم-هوشمند-سازی-ساختمان'>استعلام سیستم هوشمند سازی ساختمان  / استعلام,استعلام سیستم هوشمند سازی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227051/استعلام-خرید-سرسوزن-ونوجکت-و-نوار-ادرار'>استعلام خرید سرسوزن ونوجکت و نوار ادرار  / استعلام,استعلام خرید سرسوزن ونوجکت و نوار ادرار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227066/استعلام-تجهیزات-کارگاهی--'>استعلام تجهیزات کارگاهی... / استعلام, استعلام تجهیزات کارگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227081/استعلام-جمع-آوری-پارتیشن-اتاق-نقلیه-و-ساخت-پارتیشن-جدید--'>استعلام جمع آوری پارتیشن اتاق نقلیه و ساخت پارتیشن جدید.... / استعلام, جمع آوری پارتیشن اتاق نقلیه و ساخت پارتیشن جدید....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227093/استعلام-خرید-چسب-كورفیكس21'>استعلام خرید چسب كورفیكس21   / استعلام , استعلام خرید چسب كورفیكس21  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227106/استعلام-تجدید-استعلام-خرید-دوربین-عکاسی-مدل-لنز-کانن'>استعلام تجدید استعلام خرید دوربین عکاسی مدل لنز کانن / استعلام,استعلام تجدید استعلام خرید دوربین عکاسی مدل لنز کانن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227120/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-تعمیرات-ساختمان-نوبت-دوم'>مناقصه  تهیه مصالح و اجرای تعمیرات ساختمان .نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه  تهیه مصالح و اجرای تعمیرات ساختمان . نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227134/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-تغذیه-واحدهای-صنعتی'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه واحدهای صنعتی / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه واحدهای صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227148/استعلام-ماسک-دارای-فیلتر-کربن'>استعلام ماسک دارای فیلتر کربن  / استعلام, ماسک دارای فیلتر کربن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227162/استعلام-درخواست-خودرو'>استعلام درخواست خودرو / استعلام,درخواست خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227174/مناقصه-SOLAR-GAS-TURBINE'>مناقصه  SOLAR GAS TURBINE / مناقصه,  مناقصه  SOLAR GAS TURBINE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227191/استعلام-احداث-چمن--'>استعلام احداث چمن ... / استعلام , استعلام احداث چمن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227205/استعلام-​ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ​ساخت جاده و راه آهن  / استعلام, ​ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227219/استعلام-استاکرالکتریک'>استعلام استاکرالکتریک / استعلام,استاکرالکتریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227234/استعلام-اسپیکر-تسکو-TS2003'>استعلام  اسپیکر تسکو TS2003 / استعلام, اسپیکر تسکو TS2003</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227247/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات-و-امور-آبدارخانه-های-ادارات-مرکزی--'>مناقصه انجام خدمات تنظیفات و امور آبدارخانه های ادارات مرکزی... / مناقصه , مناقصه انجام خدمات تنظیفات و امور آبدارخانه های ادارات مرکزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227261/مناقصه-عملیات-نصب-300-فقره-انشعاب-فاضلاب'>مناقصه عملیات نصب 300 فقره انشعاب فاضلاب / مناقصه عملیات نصب 300 فقره انشعاب فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227275/استعلام-خرید-انواع-قفل'>استعلام خرید انواع قفل / استعلام , استعلام خرید انواع قفل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227289/استعلام-نرم-افزار-کش-سرور-جهت-سیب-لایسنس-یکساله'>استعلام  نرم افزار کش سرور جهت سیب لایسنس یکساله / استعلام, نرم افزار کش سرور جهت سیب لایسنس یکساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227302/استعلام-حلقه-لاستیک-پیکاپ'>استعلام حلقه لاستیک پیکاپ / استعلام, حلقه لاستیک پیکاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227314/استعلام-تمدید-لیسانس-آنتی-ویروس--'>استعلام تمدید لیسانس آنتی ویروس... / استعلام, استعلام تمدید لیسانس آنتی ویروس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227326/استعلام-خرید-تجهیزات'>استعلام خرید تجهیزات / استعلام, استعلام خرید تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227338/استعلام-موتور-سیکلت--'>استعلام موتور سیکلت ... / استعلام , استعلام موتور سیکلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227350/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت / استعلام , استعلام تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227362/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام, استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227374/استعلام-گشت-و-حفاظت-ار-عرصه-های-منابع-طبیعی-و-آبخیزداری-و--'>استعلام گشت و حفاظت ار عرصه های منابع طبیعی و آبخیزداری و... / استعلام, گشت و حفاظت ار عرصه های منابع طبیعی و آبخیزداری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227387/استعلام-خرید-و-اجرای-کابینت-بدنه-فلز-با-ورق-5'>استعلام خرید و اجرای کابینت بدنه فلز با ورق 5 / استعلام, خرید و اجرای کابینت بدنه فلز با ورق 5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227399/مناقصه-اجرای-شبکه-فاضلاب-و-استانداردسازی--'>مناقصه اجرای شبکه فاضلاب و استانداردسازی... / مناقصه، مناقصه اجرای شبکه فاضلاب و استانداردسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227411/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی   / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی  تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227214/مزایده-واگذاری-محل-داروخانه-(داخل-و-خارج)'>مزایده واگذاری محل داروخانه (داخل و خارج) / فراخوان مزایده عمومی , مزایده واگذاری محل داروخانه (داخل و خارج)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227422/مزایده-واگذاری-16-باب-واحد-تجاری-(مرحله-دوم)'>مزایده واگذاری 16 باب واحد تجاری  (مرحله دوم) / مزایده ، مزایده واگذاری 16 باب واحد تجاری (مرحله دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227460/استعلام-تجهیزات-مبارزه-بیولوژیک-با-آفات'>استعلام تجهیزات مبارزه بیولوژیک با آفات / استعلام, تجهیزات مبارزه بیولوژیک با آفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227472/استعلام-خرید-کپسول-آتش-نشانی--'>استعلام خرید کپسول آتش نشانی ... / استعلام, استعلام خرید کپسول آتش نشانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227484/استعلام-بازسازی-شبکه-توزیع-روستاها--'>استعلام بازسازی شبکه توزیع روستاها ... / استعلام , استعلام بازسازی شبکه توزیع روستاها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227498/استعلام-پرده-نمایش-برقی-همراه-با-کنترل'>استعلام پرده نمایش برقی همراه با کنترل / استعلام,استعلام پرده نمایش برقی همراه با کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227511/استعلام-بیرینگ'>استعلام بیرینگ / استعلام,استعلام بیرینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227523/استعلام-خرید-و-راه-اندازیه-بخش-هایی-از-سرور-مرکزی'>استعلام خرید و راه اندازیه بخش هایی از سرور مرکزی / استعلام,استعلام خرید و راه اندازیه بخش هایی از سرور مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227542/استعلام-مصالح--'>استعلام مصالح ... / استعلام , استعلام مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227559/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-ورزشگاه'>استعلام تعمیر و بازسازی ورزشگاه  / استعلام,استعلام تعمیر و بازسازی ورزشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227571/استعلام-خرید-لاستیک-خودرو'>استعلام خرید لاستیک خودرو  / استعلام , استعلام خرید لاستیک خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227583/استعلام-عملیات-اجرایی-ساخت-مخزن-بتنی--'>استعلام عملیات اجرایی ساخت مخزن بتنی... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی ساخت مخزن بتنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227345/استعلام-یک-دستگاه-پکیج-بوتان'>استعلام یک دستگاه پکیج بوتان  / استعلام,استعلام یک دستگاه پکیج بوتان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227357/استعلام-لپ-تاپ-surface-laptop-f'>استعلام لپ تاپ surface laptop-f  / استعلام,استعلام لپ تاپ surface laptop-f </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227369/استعلام-لاستیک---'>استعلام لاستیک .... / استعلام, استعلام لاستیک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227381/استعلام-45-تن-آسفالت'>استعلام 45 تن آسفالت  / استعلام , استعلام 45 تن آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227394/مناقصه-حفاری-و-لوله-گذاری-چاههای-پیزومتر'>مناقصه حفاری و لوله گذاری چاههای پیزومتر / مناقصه ، مناقصه حفاری و لوله گذاری چاههای پیزومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227406/استعلام-خرید-کانکس'>استعلام خرید کانکس / استعلام استعلام خرید کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227419/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--قرائت-و-توزیع-قبوض-و-نصب-انشعابات'>استعلام تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات / استعلام, تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227433/استعلام-مرمت-خانه-سلیمی--'>استعلام  مرمت خانه سلیمی ... / استعلام , استعلام  مرمت خانه سلیمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227445/استعلام-خدمات-مهندسی-نظارت-عملیات-اجرایی-خط-انتقال-آب--'>استعلام خدمات مهندسی نظارت عملیات اجرایی خط انتقال آب  .. / استعلام, استعلام خدمات مهندسی نظارت عملیات اجرایی خط انتقال آب  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225521/مزایده-0-699-یک-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-19-فرعی-نوبت-اول'>مزایده 0.699 یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 19 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده 0.699 یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 19 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225554/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-405-جی-ال-ایکس'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 405 جی ال ایکس / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 405 جی ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225595/مزایده-دستگاه-برش-پمپ-آب--'>مزایده دستگاه برش، پمپ آب... / مزایده, مزایده دستگاه برش، پمپ آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225633/اصلاحیه-مزایده-عمومی-29-دستگاه-انواع-ماشین-آلات-سبک-اسقاطی'>اصلاحیه مزایده عمومی  29 دستگاه انواع ماشین آلات سبک اسقاطی  / مزایده عمومی, اصلاحیه مزایده عمومی  29 دستگاه انواع ماشین آلات سبک اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225668/مزایده-پراید'>مزایده پراید  / مزایده , مزایده پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225710/مزایده-مغازه-مساحت-15-متر'>مزایده مغازه مساحت 15 متر / مزایده ,مزایده مغازه مساحت 15 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225755/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-مساحت-2180متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 2180متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 2180متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225795/مزایده-اجاره-بوفه-استخر-سرپوشیده--'>مزایده اجاره بوفه استخر سرپوشیده.... / آگهی مزایده , مزایده اجاره بوفه استخر سرپوشیده....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225827/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کمپرسی'>مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی / مزایده,مزایده  یک دستگاه کامیون کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225870/مزایده-یک-دستگاه-از-کامیون-فوتون-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده  یک دستگاه از کامیون فوتون اسقاطی نوبت دوم  / آگهی مزایده  یک دستگاه از کامیون فوتون اسقاطی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225908/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-2084-88متر-تجدید'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 2084.88متر تجدید / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 2084.88متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225962/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-115-95متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 115.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 115.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226007/مزایده-شورت-مردانه--'>مزایده  شورت مردانه...  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول، مزایده  شورت مردانه... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226049/مزایده-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی'>مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی  / مزایده ,مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226100/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / مزایده, مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226142/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پیکان'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پیکان / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226186/مزایده-ضایعات-آلومینیوم-انواع-قالب-دایکت-ضایعات-آهن--'>مزایده ضایعات آلومینیوم، انواع قالب دایکت، ضایعات آهن... / مزایده, مزایده ضایعات آلومینیوم، انواع قالب دایکت، ضایعات آهن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226232/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-6147-فرعی-از-هفتاد-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 6147 فرعی از هفتاد اصلی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی شماره 6147 فرعی از هفتاد اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226295/مزایده-2-سهم-مشاع-از-7-سهم-پلاک-ثبتی-یازده-فرعی-بخش-نه-تهران'>مزایده 2 سهم مشاع از 7 سهم پلاک ثبتی یازده فرعی بخش نه تهران / مزایده ,مزایده 2 سهم مشاع از 7 سهم پلاک ثبتی یازده فرعی بخش نه تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226357/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-20-متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 20 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 20 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226408/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-64-54متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 64.54متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 64.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226470/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین - نوبت دوم  / مزایده کتبی , مزایده واگذاری یک قطعه زمین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226506/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-مساحت-دو-هزار-متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت دو هزار متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت دو هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226539/مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه-مرحله-سوم--نوبت-اول'>مزایده اجاره دو باب مغازه  مرحله سوم - نوبت اول / آگهی مزایده،مزایده اجاره دو باب مغازه  مرحله سوم - نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226613/مزایده-واگذاری-طبقه-سوم-ساختمان-اداره--'>مزایده واگذاری طبقه سوم ساختمان اداره... / مزایده ، مزایده واگذاری طبقه سوم ساختمان اداره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226666/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو'>مزایده  فروش دو دستگاه خودرو  / آگهی مزایده, مزایده  فروش دو دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226704/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-مساحت-25941-03متر'>مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 25941.03متر / مزایده ,مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 25941.03متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226752/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-200-80متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 200.80متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 200.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226920/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-210متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت  عرصه 210متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت  عرصه 210متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226969/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-77-47متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 77.47متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 77.47متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227053/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-339-08متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 339.08متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 339.08متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227146/مزایده-یک-قطعه-زمین-مشتمل-بر-یکباب-دکان-مساحت-113-متر'>مزایده یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب دکان مساحت 113 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب دکان مساحت 113 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227222/اصلاحیه-مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین'>اصلاحیه مزایده فروش یک قطعه زمین / اصلاحیه مزایده , مزایده فروش یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227431/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-201متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 201متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 201متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227461/استعلام-آبیاری-و-مراقبت-از-جنگل-کاری-گز-نهله-سنقر'>استعلام آبیاری و مراقبت از جنگل کاری گز نهله سنقر / استعلام, استعلام آبیاری و مراقبت از جنگل کاری گز نهله سنقر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227473/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی / استعلام,استعلام تجهیزات خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227485/استعلام-زیرسازی-و-ابنیه-فنی-راه-روستایی'>استعلام زیرسازی و ابنیه فنی راه روستایی / استعلام, زیرسازی و ابنیه فنی راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227499/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام,میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227512/استعلام-خودرو--'>استعلام خودرو ... / استعلام , استعلام خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227524/استعلام-آسانسور-کششی-3-طبقه-3-توقف--'>استعلام آسانسور کششی 3 طبقه 3 توقف... / استعلام,استعلام آسانسور کششی 3 طبقه 3 توقف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227546/استعلام-لپ-تاپ-و-رایانه'>استعلام لپ تاپ و رایانه / استعلام,لپ تاپ و رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227560/استعلام-تابلو-برق-بزرگ-آزمایشگاهی'>استعلام تابلو برق بزرگ آزمایشگاهی / استعلام,استعلام تابلو برق بزرگ آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227572/استعلام-نیاز-به-خرید-کولر-گازی'>استعلام نیاز به خرید کولر گازی  / استعلام,استعلام نیاز به خرید کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227584/استعلام-سوئیچ-شبکه'>استعلام سوئیچ شبکه  / استعلام,استعلام سوئیچ شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226841/آگهی-ارزیابی-و-انتخاب-سرمایه-گذاران-جهت-مشارکت-در-ایجاد-تاسیسات-فاضلاب'>آگهی ارزیابی و انتخاب سرمایه گذاران جهت مشارکت در ایجاد تاسیسات فاضلاب  / آگهی شناسایی سرمایه گذار, آگهی ارزیابی و انتخاب سرمایه گذاران جهت مشارکت در ایجاد تاسیسات فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226906/مزایده-فروش-املاک-مساحت-عرصه-1874-1463-531متر'>مزایده فروش املاک مساحت عرصه 1874-1463-531متر / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت عرصه 1874-1463-531متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226961/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-تیبا-دو'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری تیبا دو / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری تیبا دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227038/مزایده-فروش-شش-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش شش قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش شش قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227126/مزایده-فروش-اراضی-مزروعی'>مزایده فروش اراضی مزروعی / مزایده,مزایده فروش اراضی مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227201/مزایده-فرز-عمودی'>مزایده فرز عمودی / مزایده,مزایده فرز عمودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227296/مزایده-فروش-تعداد-296-عدد-لباس-زنانه'>مزایده فروش تعداد 296 عدد لباس زنانه / مزایده , مزایده فروش تعداد 296 عدد لباس زنانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227458/استعلام-گازوئیل'>استعلام گازوئیل / استعلام,استعلام گازوئیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227470/استعلام-هزینه-عمرانی'>استعلام هزینه عمرانی  / استعلام,استعلام هزینه عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227482/استعلام-خرید-دو-عدد-کولر-گازی-9000-و-دو-عدد-کولر-گازی-12000'>استعلام خرید دو عدد کولر گازی 9000 و دو عدد کولر گازی 12000  / استعلام,استعلام خرید دو عدد کولر گازی 9000 و دو عدد کولر گازی 12000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227495/استعلام-درب--'>استعلام درب ... / استعلام , استعلام درب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227509/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین-پیگیری-وصول-مطالبات---'>استعلام تجدید خدمات مشترکین  پیگیری وصول مطالبات  ... / استعلام , استعلام تجدید خدمات مشترکین  پیگیری وصول مطالبات  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227521/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن-و-سایر-ملزومات-مورد-نیاز'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن و سایر ملزومات مورد نیاز  / استعلام,استعلام خرید لوله پلی اتیلن و سایر ملزومات مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227537/استعلام-مرکز-تلفن-ip-based-کارین---(-ارتباطی-و-مخابراتی-)'>استعلام مرکز تلفن ip based کارین ....( ارتباطی و مخابراتی )  / اسعلام ,استعلام مرکز تلفن ip based کارین ....( ارتباطی و مخابراتی ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227550/مزایده-فروش-پژو-405'>مزایده فروش پژو 405  / مزایده , مزایده فروش پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227557/استعلام-اجرای-سیستم-سرمایش--'>استعلام اجرای سیستم سرمایش ... / استعلام , استعلام اجرای سیستم سرمایش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227569/استعلام-چراغ-راهنمایی--رنگ-ترافیکی-سفید-و-زرد--تابلو-راهنمایی'>استعلام چراغ راهنمایی + رنگ ترافیکی سفید و زرد + تابلو راهنمایی / استعلام, چراغ راهنمایی + رنگ ترافیکی سفید و زرد + تابلو راهنمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227581/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی-طبقه-بندی-نشده'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده / استعلام, استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226913/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-118-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 118 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 118 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226965/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-118-متر'>مزایده یکباب خانه مساحت 118 متر  / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 118 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227043/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-377-30متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 377.30متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 377.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227133/مزایده-ششدانگ-خانه-فرسوده-و-قدیمی-مساحت-624-44متر'>مزایده ششدانگ خانه فرسوده و قدیمی مساحت 624.44متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه فرسوده و قدیمی مساحت 624.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227210/مزایده-جایگاه-سی-ان-جی'>مزایده جایگاه سی ان جی  / آگهی مزایده , مزایده جایگاه سی ان جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227416/مزایده-اجاره-دو-باب-دکه-کبابی-و-ذغال-فروشی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره دو باب دکه کبابی و ذغال فروشی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره دو باب دکه کبابی و ذغال فروشی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227459/استعلام-عایق'>استعلام عایق / استعلام,استعلام عایق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227471/استعلام-لایت-ایزوبشن'>استعلام لایت ایزوبشن / استعلام,لایت ایزوبشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227483/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین-پیگیری-وصول-مطالبات'>استعلام تجدید خدمات مشترکین -پیگیری وصول مطالبات / استعلام,استعلام تجدید خدمات مشترکین -پیگیری وصول مطالبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227497/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام, کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227510/استعلام-قفسه-بندی'>استعلام قفسه بندی  / استعلام,قفسه بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227522/استعلام-کانال-و-اتصالات'>استعلام کانال و اتصالات / استعلام,کانال و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227540/استعلام-تجهیز-پست-برق-زمینی--'>استعلام تجهیز پست برق زمینی... / استعلام, استعلام تجهیز پست برق زمینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227556/مزایده-رونیز'>مزایده رونیز / مزایده ، مزایده رونیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227558/استعلام-لوازم-موردنیاز-آزمایشگاه---'>استعلام لوازم موردنیاز آزمایشگاه  ... / استعلام, استعلام لوازم موردنیاز آزمایشگاه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227570/استعلام-خرید-جو-علوفه-ای-به-میزان-127-تن--'>استعلام  خرید جو علوفه ای به میزان 127 تن ... / استعلام , استعلام  خرید جو علوفه ای به میزان 127 تن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227582/استعلام-واگذاری-اجرا-و-نصب-آسانسور'>استعلام واگذاری اجرا و نصب آسانسور / استعلام,استعلام واگذاری اجرا و نصب آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226733/استعلام-چرخ-سردوز--'>استعلام چرخ سردوز... / استعلام, استعلام چرخ سردوز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226750/استعلام-کامپیوتر-و--'>استعلام کامپیوتر و... / استعلام, استعلام کامپیوتر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226764/استعلام-اقلام-مصرفی-غذایی-فرمانداری--'>استعلام اقلام مصرفی غذایی فرمانداری... / استعلام, استعلام اقلام مصرفی غذایی فرمانداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226779/استعلام-لیفتراک'>استعلام لیفتراک / استعلام,لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226792/استعلام-قیچی-سر-شاخه-زن-جهت-انجام-هرس-باغات'>استعلام قیچی سر شاخه زن جهت انجام هرس باغات / استعلام, استعلام قیچی سر شاخه زن جهت انجام هرس باغات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226806/استعلام-نمایشگر-کشش-تسمه-و-نمایشگر-و-کنترلر-وزن-با-مارک-sewha--'>استعلام نمایشگر کشش تسمه و نمایشگر و کنترلر وزن با مارک sewha... / استعلام , استعلام نمایشگر کشش تسمه و نمایشگر و کنترلر وزن با مارک sewha...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226819/استعلام-4-آیتم-لامپ-و-سرپیچ-و--'>استعلام 4 آیتم لامپ و سرپیچ و ... / استعلام 4 آیتم لامپ و سرپیچ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226833/استعلام-برنامه-نویسی-مشاوره-فعالیت-های-مربوط-به-رایانه'>استعلام برنامه نویسی، مشاوره فعالیت های مربوط به رایانه / استعلام, برنامه نویسی، مشاوره فعالیت های مربوط به رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226847/استعلام-تعمیرات-مجموعه-ورزشی'>استعلام تعمیرات مجموعه ورزشی / استعلام, تعمیرات مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226860/استعلام-دانگل-دستگاه-تراش-سی-ان-سی--'>استعلام دانگل دستگاه تراش سی ان سی ... / استعلام, استعلام دانگل دستگاه تراش سی ان سی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226874/استعلام-تعمیر-و-تعویض-کاسه-نمد--'>استعلام تعمیر و تعویض کاسه نمد... / استعلام,تعمیر و تعویض کاسه نمد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226890/استعلام-الکتروموتور-15-کیلو-وات-با-IP=68'>استعلام الکتروموتور 15 کیلو وات با IP=68  / استعلام,استعلام الکتروموتور 15 کیلو وات با IP=68 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226907/استعلام-عملیات-حفاظت-و-قرق'>استعلام عملیات حفاظت و قرق / استعلام,عملیات حفاظت و قرق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226922/استعلام-قطعات-کامپیوتر'>استعلام قطعات کامپیوتر / استعلام, استعلام قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226935/استعلام-خرید-14-عدد-صندلی--'>استعلام خرید 14 عدد صندلی... / استعلام,خرید 14 عدد صندلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226953/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-یک-دستگاه-آسانسور'>استعلام  تعمیر و نگهداری یک دستگاه آسانسور / استعلام, تعمیر و نگهداری یک دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226970/استعلام-خرید-20-دستگاه-پنکه-پایه-بلند-و-یک-دستگاه-کولر-آبی'>استعلام خرید 20 دستگاه پنکه پایه بلند و یک دستگاه کولر آبی  / استعلام,استعلام خرید 20 دستگاه پنکه پایه بلند مدل شیبا مارک پارس خزر,استعلام خرید یک دستگاه کولر آبی مدل 26 ac مارک آبسال پرتابل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226984/مناقصه-عمومی-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-چاه-ها-مخازن-و-ساختمان-اداری-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری تاسیسات چاه ها، مخازن و ساختمان اداری نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری تاسیسات چاه ها، مخازن و ساختمان اداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226997/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227011/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام, استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227026/استعلام-دستگاه-plc--'>استعلام دستگاه plc ... / استعلام , استعلام دستگاه plc ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227039/استعلام-هندپیس-فیکو--'>استعلام هندپیس فیکو ... / استعلام, استعلام هندپیس فیکو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227054/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-هنرستان-ها'>استعلام  تجهیزات مورد نیاز هنرستان ها / استعلام, تجهیزات موردنیاز هنرستان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227068/استعلام-میکروسکوپ-دو-چشمی-ساخت-کمپانی-اتریش-WEST-MEDICA‌مدل-MX100'>استعلام میکروسکوپ دو چشمی ساخت کمپانی اتریش WEST MEDICA‌مدل MX100  / استعلام,استعلام میکروسکوپ دو چشمی ساخت کمپانی اتریش WEST MEDICA‌مدل MX100 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227083/استعلام-تعمیرات-پایگاه-های-بین-شهری'>استعلام تعمیرات پایگاه های بین شهری  / استعلام,استعلام تعمیرات پایگاه های بین شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227095/استعلام-قیچی-و-قلاویز'>استعلام قیچی و قلاویز  / استعلام , استعلام قیچی و قلاویز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227108/فراخوان-اجرای-شبکه-تغذیه-و-توزیع-و-ایستگاه-های-تقلیل-فشار'>فراخوان اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی,فراخوان اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227122/استعلام-میز--'>استعلام میز ... / استعلام  و استعلام میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227137/مناقصه-طراحی-تهیه-مصالح-و-ساخت-ایستگاه-ها--'>مناقصه طراحی، تهیه مصالح و ساخت ایستگاه ها... / مناقصه، مناقصه طراحی، تهیه مصالح و ساخت ایستگاه ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227150/استعلام-دستگاه-برش--'>استعلام دستگاه برش ... / استعلام , استعلام دستگاه برش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227164/استعلام-تعمیر-و-سرویس-تابلو-برق-و--'>استعلام  تعمیر و سرویس تابلو برق و ... / استعلام, تعمیر و سرویس تابلو برق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227176/استعلام-تعمیر-و-تکمیل-مساجد--'>استعلام تعمیر و تکمیل مساجد... / استعلام, استعلام تعمیر و تکمیل مساجد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227194/استعلام-تکمیل-پیست-خاکی-و-دو-میدانی-استادیوم-مجموعه-ورزشی'>استعلام  تکمیل پیست خاکی و دو میدانی استادیوم مجموعه ورزشی / استعلام, تکمیل پیست خاکی و دو میدانی استادیوم مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227207/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام,ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227221/مناقصه-تکمیل-مدرسه-12-کلاسه'>مناقصه تکمیل مدرسه 12 کلاسه  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تکمیل مدرسه 12 کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227236/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس / استعلام,کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227250/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران--'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران ... / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227264/استعلام-حلقه-لاستیک-پیکاپ'>استعلام حلقه لاستیک پیکاپ / استعلام, حلقه لاستیک پیکاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227277/استعلام-واگذاری-خدمات-شستشوی-نمای-ساختمان-مرکزی'>استعلام واگذاری خدمات شستشوی نمای ساختمان مرکزی / استعلام, استعلام واگذاری خدمات شستشوی نمای ساختمان مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227378/استعلام-تعمیرات-عمرانی--'>استعلام تعمیرات عمرانی .. / استعلام , استعلام تعمیرات عمرانی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227391/استعلام-ست-لباس'>استعلام ست لباس  / استعلام,استعلام ست لباس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227403/استعلام-پیراهن-امدادی-آستین-بلند'>استعلام پیراهن امدادی آستین بلند  / استعلام,استعلام پیراهن امدادی آستین بلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227415/استعلام-کابل-زمینی-سه-و-نیم-رشته-با-هادی-مسی--'>استعلام کابل زمینی سه و نیم رشته با هادی مسی ... / استعلام ,استعلام کابل زمینی سه و نیم رشته با هادی مسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227429/مناقصه-عملیات-تکمیل-بخشی-از-خیابان-ها-و-دیوار-اطراف-ناحیه-صنعتی--'>مناقصه عملیات تکمیل بخشی از خیابان ها و دیوار اطراف ناحیه صنعتی ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تکمیل بخشی از خیابان ها و دیوار اطراف ناحیه صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227442/استعلام-دتکتور-هشداردهنده-مونواکسیدکربن'>استعلام دتکتور هشداردهنده مونواکسیدکربن / استعلام, دتکتور هشداردهنده مونواکسیدکربن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225517/مزایده-املاک-توقیفی-مشتمل-بر-ششدانگ-کامل-از-منزل-مسکونی-عرصه-415-09متر'>مزایده املاک توقیفی مشتمل بر ششدانگ کامل از منزل مسکونی عرصه 415.09متر  / مزایده,مزایده املاک توقیفی مشتمل بر ششدانگ کامل از منزل مسکونی عرصه 415.09متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225550/مزایده-دستگاه-رنگ-پودر-استاتیک--'>مزایده دستگاه رنگ پودر استاتیک... / مزایده, مزایده دستگاه رنگ پودر استاتیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225585/مزایده-دستگاه-اسکنر-پرینتر-و--'>مزایده دستگاه اسکنر پرینتر و ... / مزایده, مزایده  دستگاه اسکنر پرینتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225626/مزایده-334-تخته-فرش-دست-باف'>مزایده 334 تخته فرش دست باف  / مزایده, مزایده 334 تخته فرش دست باف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225661/مزایده-یک-دستگاه-چرخ-آستین-دوز'>مزایده یک دستگاه چرخ آستین دوز / مزایده, مزایده یک دستگاه چرخ آستین دوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225704/مزایده-دستگاه-سواری-جیلی-امگراند-ecv'>مزایده دستگاه سواری جیلی امگراند ecv / مزایده, مزایده  دستگاه سواری جیلی امگراند ecv</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225746/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225788/مزایده-تعداد-5067-عدد-رینگ'>مزایده تعداد 5067 عدد رینگ  / آگهی مزایده  تعداد 5067 عدد رینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225823/مزایده-فروش-تعداد-6-دستگاه-خودرو-فرسوده--'>مزایده فروش تعداد 6 دستگاه خودرو فرسوده ... / مزایده, مزایده فروش تعداد 6 دستگاه خودرو فرسوده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225856/مزایده-اموال-غیرمنقول-مساحت-57-متر-و-زیربنای-صد-و-سی-متر'>مزایده اموال غیرمنقول مساحت 57 متر و زیربنای صد و سی متر / مزایده ,مزایده اموال غیرمنقول مساحت 57 متر و زیربنای صد و سی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225895/مزایده-فروش-دام-و-کود-دامی'>مزایده فروش دام و کود دامی  / مزایده, مزایده فروش دام و کود دامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225949/مزایده-دوربین-مداربسته'>مزایده دوربین مداربسته  / اگهی مزایده ,مزایده دوربین مداربسته  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225991/مزایده-واگذاری-فضای-فیزیکی-به-مساحت-تقریبی-60-مترمربع'>مزایده واگذاری فضای فیزیکی به مساحت تقریبی 60 مترمربع / فراخوان مزایده, مزایده واگذاری فضای فیزیکی به مساحت تقریبی 60 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226043/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مشاعی-و-یکدستگاه-سردخانه-ثابت'>مزایده فروش یک قطعه زمین مشاعی و یکدستگاه سردخانه ثابت  / آگهی مزایده مال غیر منقول و منقول , مزایده فروش یک قطعه زمین مشاعی و یکدستگاه سردخانه ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226087/مزایده-ششدانگ-اعیانی-به-انضمام-هشتاد-و-هشت-سهم-مساحت-558-3متر'>مزایده ششدانگ اعیانی به انضمام هشتاد و هشت سهم مساحت 558.3متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی به انضمام هشتاد و هشت سهم مساحت 558.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226133/مزایده-دیزل-ژنراتور'>مزایده دیزل ژنراتور / مزایده, مزایده دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226176/مزایده-فروش-خودرو-کامیون-کاویان'>مزایده فروش خودرو کامیون کاویان / آگهی مزایده, مزایده فروش خودرو کامیون کاویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226220/مزایده-آلایش-خوراکی-دام-های-سبک-و-سنگین'>مزایده آلایش خوراکی دام های سبک و سنگین / مزایده , مزایده آلایش خوراکی دام های سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226281/مزایده-یک-قطعه-زمین-تجاری-مساحت-22-40متر'>مزایده یک قطعه زمین تجاری مساحت 22.40متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین تجاری مساحت 22.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226344/مزایده-یک-قطعه-ملک-مشاعی-مساحت-219-متر'>مزایده یک قطعه ملک مشاعی مساحت 219 متر / مزایده ,مزایده یک قطعه ملک مشاعی مساحت 219 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226385/فراخوان-مزایده-تعداد-سه-دستگاه-خودرو-سواری-قابل-واگذاری'>فراخوان مزایده تعداد سه دستگاه خودرو سواری قابل واگذاری / آگهی فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده تعداد سه دستگاه خودرو سواری قابل واگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226453/مزایده-فروش-حقوق-استیجاری-یک-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش حقوق استیجاری یک قطعه زمین- نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش حقوق استیجاری یک قطعه زمین- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226499/مزایده-خودرو-پژو-206'>مزایده  خودرو پژو 206  / مزایده,مزایده  خودرو پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226535/مزایده-فروش-حقوق-استیجاری-یک-قطعه-زمین-مساحت-55040متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش حقوق استیجاری یک قطعه زمین مساحت 55040متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش حقوق استیجاری یک قطعه زمین مساحت 55040متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226579/مزایده-فروش-ماشین-کامیونت-زامیاد'>مزایده فروش ماشین کامیونت زامیاد  / آگهی مزایده, مزایده فروش ماشین کامیونت زامیاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226656/مزایده-سواری-تیبا-مدل-1394-سفید-روغنی'>مزایده سواری تیبا مدل 1394 سفید روغنی / مزایده,مزایده سواری تیبا مدل 1394 سفید روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226695/مزایده-پروژه-جمع-آوری-پسماندهای-خشک-و-قابل-بازیافت'>مزایده پروژه جمع آوری پسماندهای خشک و قابل بازیافت  / مزایده , مزایده پروژه جمع آوری پسماندهای خشک و قابل بازیافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226739/مزایده-ماشین-آلات-شامل-کفشک'>مزایده ماشین آلات شامل کفشک / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده ماشین آلات شامل کفشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226820/مزایده-ششدانگ-پلاک-4140-فرعی-مساحت-150-10متر'>مزایده ششدانگ پلاک 4140 فرعی مساحت 150.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 4140 فرعی مساحت 150.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227291/استعلام-تخریب-و-تعمیر-ساختمانی'>استعلام تخریب و تعمیر ساختمانی  / استعلام , استعلام تخریب و تعمیر ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227304/استعلام-خرید-و-اجرای-درب--'>استعلام خرید و اجرای درب ... / استعلام , استعلام خرید و اجرای درب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227316/استعلام-تکمیل-ساختمان'>استعلام تکمیل ساختمان / استعلام,تکمیل ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227328/استعلام-کف-شکنی-و-لایروبی-و-بغل-تراشی-چاه-فاضلاب'>استعلام کف شکنی و لایروبی و بغل تراشی چاه فاضلاب / استعلام,استعلام کف شکنی و لایروبی و بغل تراشی چاه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227340/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام, استعلام رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227352/استعلام-تعمیرات-اساسی-و-بازسازی-سالن--'>استعلام تعمیرات اساسی و بازسازی سالن ... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی و بازسازی سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227364/استعلام-خرید-سه-دستگاه-بالابر'>استعلام خرید سه دستگاه بالابر  / استعلام,استعلام خرید سه دستگاه بالابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227376/مناقصه-خرید-تجهیزات-شبکه-و-امنیت'>مناقصه  خرید تجهیزات شبکه و امنیت / مناقصه ، مناقصه  خرید تجهیزات شبکه و امنیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227389/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه واگذاری خدمات شهری , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه واگذاری خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227401/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--'>استعلام تجدید خدمات مشترکین ... / استعلام , استعلام تجدید خدمات مشترکین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227413/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر / استعلام,استعلام کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227427/تجدید-مناقصه-تهیه-قطعه-لوازم-مصرفی-و-اجرت-تجهیز'>تجدید مناقصه تهیه قطعه لوازم مصرفی و اجرت تجهیز  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تهیه لوازم مصرفی و اجرت تجهیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227440/استعلام-جک-هیدرولیک-در-بازکن'>استعلام جک هیدرولیک در بازکن / استعلام,استعلام جک هیدرولیک در بازکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227453/استعلام-تکمیل-دوربین-مداربسته-واحد-ثبتی-کنگان-و-دیر'>استعلام  تکمیل دوربین مداربسته واحد ثبتی کنگان و دیر / استعلام, استعلام  تکمیل دوربین مداربسته واحد ثبتی کنگان و دیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225512/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-194-متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 194 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 194 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225544/مزایده-فروش-سواری-هاچ-بک'>مزایده فروش سواری هاچ بک / مزایده , مزایده فروش سواری هاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225577/مزایده-تیراصلی-حمال-جرثقیل-سقفی-ورق-سوراخکاری'>مزایده تیراصلی حمال- جرثقیل سقفی- ورق سوراخکاری / آگهی مزایده و فروش اموال منقول,مزایده تیراصلی حمال- جرثقیل سقفی- ورق سوراخکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225620/مزایده-کتبی-اجاره-دو-واحد-تجار'>مزایده کتبی اجاره دو واحد تجار / مزایده کتبی, مزایده کتبی اجاره دو واحد تجار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225651/مزایده-یک-دستگاه-چرخ-گوشت-یک-دستگاه-میکسر-یک-دستگاه-پرینتر'>مزایده یک دستگاه چرخ گوشت، یک دستگاه میکسر، یک دستگاه پرینتر / مزایده ,مزایده یک دستگاه چرخ گوشت، یک دستگاه میکسر، یک دستگاه پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225692/مزایده-ششدانگ-ملک-تجاری-مساحت-شصت-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک تجاری مساحت شصت متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک تجاری مساحت شصت متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225740/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-630-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 630 متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 630 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225786/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-هاچ-بک-لیفان'>مزایده فروش یکدستگاه سواری هاچ بک لیفان / آگهی مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه سواری هاچ بک لیفان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225819/مزایده-بهره-برداری-مشارکتی-از-مجموعه-آزمایشگاه-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری مشارکتی از مجموعه آزمایشگاه نوبت دوم  / مزایده، مزایده بهره برداری مشارکتی از مجموعه آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225851/مزایده-فروش-انواع-قطعات-یدکی-موتورسیکلت'>مزایده فروش انواع قطعات یدکی موتورسیکلت  / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش انواع قطعات یدکی موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225887/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-نیسان-مدل-1385'>مزایده یک دستگاه خودرو نیسان مدل 1385 / مزایده ، مزایده یک دستگاه خودرو نیسان مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225934/مزایده-جایگاه-سی-ان-جی'>مزایده جایگاه سی ان جی / مزایده, مزایده جایگاه سی ان جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225989/اصلاحیه-مزایده-حق-بهره-برداری-از-پسماند-خشک'>اصلاحیه مزایده حق بهره برداری از پسماند خشک  / اصلاحیه آگهی مزایده عمومی , مزایده حق بهره برداری از پسماند خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226037/مزایده-خودروی-سواری-پژو-روآ'> مزایده خودروی سواری پژو روآ / مزایده ،  مزایده خودروی سواری پژو روآ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226079/مزایده-سهام--'>مزایده سهام... / مزایده, مزایده سهام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226122/مزایده-یک-قطعه-باغ-فندق-مساحت-1200متر'>مزایده یک قطعه باغ فندق مساحت 1200متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ فندق مساحت 1200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226171/مزایده-باکس-بتونی'>مزایده  باکس بتونی  / مزایده  باکس بتونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226208/مزایده-لوازم-یدکی-خودرو'>مزایده لوازم یدکی خودرو  / مزایده, مزایده  لوازم یدکی خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226273/مزایده-جارو-و-ماشین-کف-صاف-و--'>مزایده جارو و ماشین کف صاف و ... / مزایده جارو و ماشین کف صاف و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226332/مزایده-باغ-مرکبات-مساحت-7000متر'>مزایده باغ مرکبات مساحت 7000متر / مزایده ,مزایده باغ مرکبات مساحت 7000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226379/مزایده-فروش-قطعات-برق-و-شیرآلات'>مزایده فروش قطعات برق و شیرآلات  / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش قطعات برق و شیرآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226448/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ملک-مسکونی-پلاک-ثبتی-شش-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از ملک مسکونی پلاک ثبتی شش فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ملک مسکونی پلاک ثبتی شش فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226485/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-192متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 192متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 192متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226525/تجدید-مزایده-اقلام-مازاد-و-مستعمل'>تجدید مزایده اقلام مازاد و مستعمل  / اگهی مزایده , تجدید مزایده اقلام مازاد و مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226573/مزایده-آپارتمان-مسکونی-طبقه-اول-مجتمع-شش-طبقه'>مزایده آپارتمان مسکونی طبقه اول مجتمع شش طبقه  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی طبقه اول مجتمع شش طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227425/استعلام-بالابر-خودرو'>استعلام بالابر خودرو / استعلام,استعلام بالابر خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227438/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری'>استعلام خرید تجهیزات اداری / استعلام,خرید تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227451/استعلام-وسایل-مبارزه-با-بیماریها'>استعلام  وسایل مبارزه با بیماریها / استعلام, وسایل مبارزه با بیماریها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225541/مزایده-یک-واحد-امتیاز-مسکن-مهر-طبقه-پنج-نوبت-اول'>مزایده یک واحد امتیاز مسکن مهر طبقه پنج نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد امتیاز مسکن مهر طبقه پنج نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225574/مزایده-ملک-شماره-ثبتی-27-فرعی-از-140-اصل-بخش-هفت-نیشابور'>مزایده ملک شماره ثبتی 27 فرعی از 140 اصل بخش هفت نیشابور / مزایده,مزایده ملک شماره ثبتی 27 فرعی از 140 اصل بخش هفت نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225611/مزایده-فروش-خودروها'>مزایده فروش خودروها  / مزایده ، مزایده فروش خودروها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225647/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-475متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 475متر نوبت اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 475متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225684/مزایده-آجر-فشاری'>مزایده آجر فشاری / مزایده, مزایده آجر فشاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225729/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-50-16متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب مغازه مساحت 50.16متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده یکباب مغازه مساحت 50.16متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225777/مزایده-دو-قطعه-ملک-پلاک-ثبتی-شش-و-هفت-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه ملک پلاک ثبتی شش و هفت فرعی نوبت دوم / مزایده ,مزایده دو قطعه ملک پلاک ثبتی شش و هفت فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225811/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG-شهدای-حلبچه'> مزایده واگذاری جایگاه CNG شهدای حلبچه  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری جایگاه CNG شهدای حلبچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225841/مزایده-اسکلت-کانکس--'>مزایده اسکلت کانکس ... / آگهی مزایده مال منقول, مزایده اسکلت کانکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225877/مزایده-فروش-تعدادی-اموال-اسقاطی-و-غیرقابل'>مزایده فروش تعدادی اموال اسقاطی و غیرقابل / مزایده, مزایده فروش تعدادی اموال اسقاطی و غیرقابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225928/مزایده-دو-نوع-عطر-وارداتی'>مزایده دو نوع عطر وارداتی / مزایده, مزایده دو نوع عطر وارداتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225976/مزایده-یک-دستگاه-وانت-آرسیان-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه وانت آرسیان رنگ سفید / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه وانت آرسیان رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226029/مزایده-ملک-مساحت-693متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 693متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 693متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226068/مزایده-یک-پنجم-سهم-از-2-سهم-از-14-سهم-از-32-سهم-مشاع-از-183-سهم-مشاع-از-96-شعیر-ششدانگ-اراضی'>مزایده یک پنجم سهم از 2 سهم از 14 سهم از 32 سهم مشاع از 183 سهم مشاع از 96 شعیر ششدانگ اراضی / مزایده,مزایده یک پنجم سهم از 2 سهم از 14 سهم از 32 سهم مشاع از 183 سهم مشاع از 96 شعیر ششدانگ اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226120/مزایده-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده خودرو سواری پژو 405 / مزایده,مزایده خودرو سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226167/مزایده-عمومی-واگذاری-اخذ-عوارض-ورودی-پارک-جنگلی'>مزایده عمومی واگذاری اخذ عوارض ورودی پارک جنگلی / مزایده عمومی, مزایده عمومی واگذاری اخذ عوارض ورودی پارک جنگلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226205/مزایده-واگذاری-3-واحد-آپارتمان'>مزایده واگذاری 3 واحد آپارتمان / مزایده , مزایده واگذاری 3 واحد آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226261/مزایده-زمین-کشاورزی-پلاک-ثبتی-297-فرعی-بخش-پانزده'>مزایده زمین کشاورزی پلاک ثبتی 297 فرعی بخش پانزده  / مزایده ,مزایده زمین کشاورزی پلاک ثبتی 297 فرعی بخش پانزده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226318/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-شهرداری'>مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری  / مزایده ,مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226373/مزایده-مغازه-مساحت-11-متر-نوبت-دوم'>مزایده مغازه مساحت 11 متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده مغازه مساحت 11 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226437/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-نود-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت نود متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226478/مزایده-واگذاری-اجاره-یک-باب-غرفه-سفره-خانه-سنتی-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری اجاره یک باب غرفه سفره خانه سنتی (نوبت دوم) / اگهی مزایده , مزایده  واگذاری اجاره یک باب غرفه سفره خانه سنتی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226516/مزایده-فروش-کمپرسورهای-هوا-ساز'>مزایده فروش کمپرسورهای هوا ساز   / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش کمپرسورهای هوا ساز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226561/مزایده-محل-استقرار--دستگاه-های-تفریحی-بادی--نوبت-دوم'>مزایده محل استقرار / دستگاه های تفریحی بادی ...نوبت دوم  / آگهی حراج حضوری, مزایده محل استقرار / دستگاه های تفریحی بادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226649/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پراید  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226682/مزایده-فروش-خودروی-پراید-131-مدل-1396'>مزایده فروش خودروی پراید 131 مدل 1396  / آگهی مزایده , مزایده فروش خودروی پراید 131 مدل 1396 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226720/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-و-پانصد-و-پنجاه-و-شش-متر-خانه-سرا'>مزایده یک قطعه زمین زراعی و پانصد و پنجاه و شش متر خانه سرا / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین زراعی و پانصد و پنجاه و شش متر خانه سرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226785/مزایده-منزل-مسکونی-الباقی-از-کل-عرصه-500-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی الباقی از کل عرصه 500 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده منزل مسکونی الباقی از کل عرصه 500 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226879/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-170-000-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 170.000 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 170.000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226937/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-120-20متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 120.20متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 120.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226982/مزایده-پلاک-ثبتی-324-فرعی-از-43-اصلی-بخش-16-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی 324 فرعی از 43 اصلی بخش 16 اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 324 فرعی از 43 اصلی بخش 16 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227060/مزایده-یک-قطعه-زمین-تجاری-مساحت-چهل-متر'>مزایده یک قطعه زمین تجاری مساحت چهل متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تجاری مساحت چهل متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227159/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-کامیون-باری-ـ-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی کامیون باری ـ نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی کامیون باری ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226895/مزایده-آپارتمان-89-متر-مرحله-اول'>مزایده آپارتمان 89 متر مرحله اول / مزایده,مزایده آپارتمان 89 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226951/مزایده-سه-قطعه-پلاک-مساحت-54-40-40متر-کاربری-تجاری-نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مزایده سه قطعه پلاک مساحت 54-40-40متر کاربری تجاری نوبت دوم چاپ دوم  / مزایده,مزایده سه قطعه پلاک مساحت 54-40-40متر کاربری تجاری نوبت دوم چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227013/مزایده-مغازه-مساحت-28-71متر'>مزایده مغازه مساحت 28.71متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت 28.71متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227105/مزایده-ششدانگ-زمین-محل-خانه-مساحت-62-203متر'>مزایده ششدانگ زمین محل خانه مساحت 62.203متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محل خانه مساحت 62.203متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227188/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-90-50متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 90.50متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 90.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227262/مزایده-اجاره-مکان-جهت-فروشگاه-در-لابی-استخر'>مزایده اجاره مکان جهت فروشگاه در لابی استخر / مزایده , مزایده اجاره مکان جهت فروشگاه در لابی استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227455/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام  کامپیوتر و فناوری اطلاعات / استعلام , استعلام  کامپیوتر و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227467/استعلام-چای-نیم-کیلویی-طلا-زرین-مخصوص-قوطی-و-چای-لیپتون---'>استعلام چای نیم کیلویی طلا زرین مخصوص قوطی و چای لیپتون .... / استعلام ,استعلام چای نیم کیلویی طلا زرین مخصوص قوطی و چای لیپتون ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227479/استعلام-سرویس-و-کنترل-کیفی-تجهیزات-پزشکی'>استعلام سرویس و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی / استعلام , استعلام سرویس و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227492/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام, استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227505/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان / استعلام, فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227518/استعلام-عایق-ایزوگام--'>استعلام عایق ایزوگام... / استعلام, استعلام عایق ایزوگام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227532/استعلام-خرید-و-حمل-هیتر-کولر-سالن-های---'>استعلام خرید و حمل هیتر کولر سالن های  ... / استعلام, استعلام خرید و حمل هیتر کولر سالن های  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227535/مزایده-ضایعات'>مزایده ضایعات  / مزایده, مزایده ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227553/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام, استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227566/استعلام-خرید-بچه-ماهی'>استعلام خرید بچه ماهی / استعلام, استعلام خرید بچه ماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227578/استعلام-بهسازی-معابر'>استعلام بهسازی معابر / استعلام ,استعلام بهسازی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227230/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-مساحت-1137-97متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش پلاک ثبتی مساحت 1137.97متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش پلاک ثبتی مساحت 1137.97متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227463/فراخوان-مناقصه-انجام-تعمیرات-عمومی-ناحیه-مرکزی'>فراخوان مناقصه انجام تعمیرات عمومی ناحیه مرکزی / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان مناقصه انجام تعمیرات عمومی ناحیه مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227475/استعلام-باطری-سیلد-اسید-12-ولت-100-آمپر'>استعلام باطری سیلد اسید 12 ولت 100 آمپر / استعلام, باطری سیلد اسید 12 ولت 100 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227487/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-198-60متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 198.60متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 198.60متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227488/استعلام-تامین-و-نصب-دوربین-مدار-بسته'>استعلام تامین و نصب دوربین مدار بسته / استعلام, تامین و نصب دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227501/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--پیگیری-وصول-مطالبات'>استعلام تجدید خدمات مشترکین - پیگیری وصول مطالبات  / استعلام,استعلام تجدید خدمات مشترکین - پیگیری وصول مطالبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227514/استعلام-کنتور-مولتی-جت'>استعلام کنتور مولتی جت  / استعلام,استعلام کنتور مولتی جت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227526/استعلام-خرید-کیت-آموزشی-آموزش-و-پرورش-استثنائی'>استعلام خرید کیت آموزشی آموزش و پرورش استثنائی  / استعلام, خرید کیت آموزشی آموزش و پرورش استثنائی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227548/استعلام-ارائه-سرویس-های-اینترنت-پرسرعت-اختصاصی'>استعلام ارائه سرویس های اینترنت پرسرعت اختصاصی  / استعلام, ارائه سرویس های اینترنت پرسرعت اختصاصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227562/استعلام-​فعالیت-های-پشتیبانی-حمل-و-نقل'>استعلام ​فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل  / استعلام, ​فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227574/استعلام-کولر-ایستاده-و--'>استعلام کولر ایستاده  و ... / استعلام, کولر ایستاده  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227586/استعلام-یو-بی-اس'>استعلام یو بی اس  / استعلام , استعلام یو بی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226652/مزایده-تجدید-واگذاری-اجاره-اماکن'>مزایده تجدید واگذاری اجاره اماکن  / آگهی مزایده تجدید  , مزایده واگذاری اجاره اماکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226688/مزایده-اجاره-واحد-تجاری-97-04-26--نوبت-دوم'>مزایده اجاره واحد تجاری 97.04.26 - نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده اجاره واحد تجاری 97.04.26 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226737/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-77-01متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 77.01متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 77.01متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226801/مزایده-مجتمع-مسکونی-نوساز-عرصه-242-متر'>مزایده مجتمع مسکونی نوساز عرصه 242 متر / مزایده,مزایده مجتمع مسکونی نوساز عرصه 242 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226885/مزایده-زمین-مساحت-صد-متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین مساحت صد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مساحت صد متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226943/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-عرصه-91-50متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 91.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 91.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227000/مزایده-یکباب-منزل-دو-طبقه-عرصه-312-85متر'>مزایده یکباب منزل دو طبقه عرصه 312.85متر  / مزایده,مزایده یکباب منزل دو طبقه عرصه 312.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227074/مزایده-دو-قطعه-زمین-و-یکباب-مغازه-اموال-غیرمنقول'>مزایده دو قطعه زمین و یکباب مغازه اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین و یکباب مغازه اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227185/مزایدهwill-be-ready-for-providing-QTY-5-000-MT-Ammonium'>مزایدهwill be ready for providing QTY 5,000 MT Ammonium  / مزایده will be ready for providing QTY 5,000 MT Ammonium </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227248/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-257-4متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 257.4متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 257.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227465/استعلام-بازسازی-زیرساخت-مرکز-داده'>استعلام  بازسازی زیرساخت مرکز داده  / استعلام, بازسازی زیرساخت مرکز داده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227477/استعلام-میز-کارمندی'>استعلام میز کارمندی / استعلام,استعلام میز کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227490/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین-پیگیری-وصول-مطالبات--'>استعلام تجدید خدمات مشترکین پیگیری وصول مطالبات  .. / استعلام, استعلام تجدید خدمات مشترکین پیگیری وصول مطالبات  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227503/استعلام-درب-آلومینیومی'>استعلام درب آلومینیومی / استعلام, استعلام درب آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227507/مزایده-عمومی-اجاره-یک-قطعه-زمین'>مزایده عمومی اجاره یک قطعه زمین / مزایده عمومی, مزایده عمومی اجاره یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227516/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین-پیگیری-وصول-مطالبات---'>استعلام تجدید خدمات مشترکین  پیگیری وصول مطالبات  ... / استعلام, استعلام تجدید خدمات مشترکین  پیگیری وصول مطالبات  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227528/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--'>استعلام تجدید خدمات مشترکین... / استعلام, استعلام تجدید خدمات مشترکین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227551/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--'>استعلام تجدید خدمات مشترکین... / استعلام,استعلام تجدید خدمات مشترکین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227564/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری, تصفیه و تامین آب / استعلام,جمع آوری, تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227576/استعلام-خرید-لوازم-مصرفی-دستگاههای-غبارسنج-محیطی'>استعلام خرید لوازم مصرفی دستگاههای غبارسنج محیطی / استعلام, خرید لوازم مصرفی دستگاههای غبارسنج محیطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226175/استعلام-شیر-کنترل-دبی-و-شیر-پروانه-ای'>استعلام شیر کنترل دبی و شیر پروانه ای / استعلام, استعلام شیر کنترل دبی و شیر پروانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226192/استعلام-خرید-لوله-آبده-چاه'>استعلام خرید لوله آبده چاه / استعلام,استعلام خرید لوله آبده چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226210/مناقصه-RENHE-GROUP'>مناقصه RENHE GROUP  / اگهی مناقصه , مناقصه RENHE GROUP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226225/فراخوان-اجرای-خط-پمپاژ-و-فنس-کشی-و-تجهيز-چاه-و-ساخت-ايستگاه-پمپاژ-روستا'>فراخوان اجرای خط پمپاژ و فنس کشی و تجهيز چاه و ساخت ايستگاه پمپاژ روستا / مناقصه, فراخوان اجرای خط پمپاژ و فنس کشی و تجهيز چاه و ساخت ايستگاه پمپاژ روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226239/استعلام-خرید-12000-کیلوگرم-سیم-الومینیوم--'>استعلام خرید 12000 کیلوگرم سیم الومینیوم ... / استعلام, استعلام خرید 12000 کیلوگرم سیم الومینیوم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226255/فراخوان-عمليات-خاکی-و-ابنيه-فنی-راه-روستايی'>فراخوان عمليات خاکی و ابنيه فنی راه روستايی / مناقصه, فراخوان عمليات خاکی و ابنيه فنی راه روستايی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226268/فراخوان-تبديل-و-تهيه-و-اجرای-آسفالت-محوطه-مدارس-سطح-استان'>فراخوان تبديل و تهيه و اجرای آسفالت محوطه مدارس سطح استان / مناقصه, فراخوان تبديل و تهيه و اجرای آسفالت محوطه مدارس سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226284/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-48-پورت'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه 48 پورت  / استعلام,استعلام سوئیچ دیتا شبکه 48 پورت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226300/استعلام-دستگاه-آنالیزور-و--'>استعلام دستگاه آنالیزور و... / استعلام,دستگاه آنالیزور و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226315/استعلام-خدمات-قرائت-و-ثبت-آمار-ایستگاهای-هواشناسی--'>استعلام خدمات قرائت و ثبت آمار ایستگاهای هواشناسی ... / استعلام ,استعلام خدمات قرائت و ثبت آمار ایستگاهای هواشناسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226329/مناقصه-احداث-انبار-مرکز-قلب'>مناقصه  احداث انبار مرکز قلب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  احداث انبار مرکز قلب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226343/استعلام-اقلام-و-اجرای-کارهای-دستمزدی--'>استعلام اقلام و اجرای کارهای دستمزدی ... / استعلام , استعلام اقلام و اجرای کارهای دستمزدی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226360/مناقصه-عملیات-تکمیل-ساختمان-آتش-نشانی-واقع-در-مسکن-مهر'>مناقصه عملیات تکمیل ساختمان آتش نشانی واقع در مسکن مهر / مناقصه , مناقصه عملیات تکمیل ساختمان آتش نشانی واقع در مسکن مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226376/مناقصه-کارهای-تعميراتی-تاسيسات-بازرگان'>مناقصه کارهای تعميراتی تاسيسات بازرگان     / مناقصه کارهای تعميراتی تاسيسات بازرگان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226393/استعلام-دستگاه-فرز-برش-سنگ'>استعلام دستگاه فرز برش سنگ / استعلام,استعلام دستگاه فرز برش سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226406/استعلام-تهیه-مصالح-و-سنگ-ازنا-و-نصب-آن-جهت-تکمیل-سالن-اجتماعات-فرهنگیان-به-متراژ-500-متر'>استعلام تهیه مصالح و سنگ ازنا و نصب آن جهت تکمیل سالن اجتماعات فرهنگیان به متراژ 500 متر  / استعلام,استعلام تهیه مصالح و سنگ ازنا و نصب آن جهت تکمیل سالن اجتماعات فرهنگیان به متراژ 500 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226420/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی  / استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226435/استعلام-کولر-آبی-50000-نگهبانی'>استعلام کولر آبی 50000 نگهبانی / استعلام, استعلام کولر آبی 50000 نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226450/استعلام-کولرگازی'>استعلام کولرگازی / استعلام, کولرگازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226465/استعلام-خرید-لوله--'>استعلام خرید  لوله .. / استعلام, خرید  لوله ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226486/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-و-تنظیفات'>مناقصه واگذاری  امور خدمات و تنظیفات  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری  امور خدمات و تنظیفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226501/استعلام-مدت-پیمان-12-ماه-عملیات-اجرایی-مدت-بیمه-نامه-یکساله---'>استعلام مدت پیمان 12 ماه عملیات اجرایی مدت بیمه نامه یکساله  ... / استعلام, استعلام مدت پیمان 12 ماه عملیات اجرایی مدت بیمه نامه یکساله  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226520/استعلام-لپ-تاپ-ایسوس'>استعلام لپ تاپ ایسوس  / استعلام,استعلام لپ تاپ ایسوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226538/مناقصه-جدولگذاری-و-پیاده-روسازی-اطراف-زمینهای-خاکی--'>مناقصه جدولگذاری و پیاده روسازی اطراف زمینهای خاکی... / مناقصه , مناقصه جدولگذاری و پیاده روسازی اطراف زمینهای خاکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226553/استعلام-کمپرسور-باد-تک-سیندر'>استعلام کمپرسور باد تک سیندر  / استعلام,استعلام کمپرسور باد تک سیندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226569/استعلام-پشتیبانی-سیستم-اتوماسیون-اداری-فایلر-پلاس--'>استعلام پشتیبانی سیستم اتوماسیون اداری فایلر پلاس ... / استعلام استعلام پشتیبانی سیستم اتوماسیون اداری فایلر پلاس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226585/استعلام-پشتیبانی-تجهیزات-سرور--'>استعلام پشتیبانی تجهیزات سرور... / استعلام, استعلام پشتیبانی تجهیزات سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226598/استعلام-سیمان-سیاه-ماسه-شسته-و--'>استعلام سیمان سیاه، ماسه شسته و... / استعلام, استعلام سیمان سیاه، ماسه شسته و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226610/استعلام-کارت-ترانک--'>استعلام کارت ترانک ... / استعلام , استعلام کارت ترانک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226625/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی-شبکه-وایرلس'>استعلام نگهداری و پشتیبانی شبکه وایرلس / استعلام,استعلام نگهداری و پشتیبانی شبکه وایرلس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226639/استعلام-تجهیزات-کارگاهی-رشته-طراحی-و-دوخت'>استعلام  تجهیزات کارگاهی رشته طراحی و دوخت  / استعلام, تجهیزات کارگاهی رشته طراحی و دوخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226655/استعلام-شارژ-کپسول-آتشنشانی'>استعلام شارژ کپسول آتشنشانی / استعلام, شارژ کپسول آتشنشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226672/مناقصه-نظافت-و-نگهداری-فضای-سبز-منازل-سازمانی-مرحله-دوم'>مناقصه نظافت و نگهداری فضای سبز منازل سازمانی- مرحله دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه نظافت و نگهداری فضای سبز منازل سازمانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226690/استعلام-مودم--'>استعلام مودم ... / استعلام , استعلام مودم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226708/استعلام-صندلی-لوتوس--'>استعلام صندلی لوتوس... / استعلام, استعلام صندلی لوتوس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226725/استعلام-اجرای-کارهای-دستمزدی'>استعلام اجرای کارهای دستمزدی / استعلام,اجرای کارهای دستمزدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226740/استعلام-تجهیزات-کارگاهی'>استعلام تجهیزات کارگاهی / استعلام,تجهیزات کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226755/استعلام-بسته-نرم-افزار'>استعلام بسته نرم افزار / استعلام,بسته نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227292/استعلام-کلید-کمپکت'>استعلام کلید کمپکت / استعلام,استعلام کلید کمپکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227305/استعلام-دارو'>استعلام دارو / استعلام,استعلام دارو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227317/استعلام-خرید-و-حمل-1000-تن-شن-و-نمک'>استعلام خرید و حمل 1000 تن شن و نمک  / استعلام,استعلام خرید و حمل 1000 تن شن و نمک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227329/استعلام-مایع-ضدعفونی-جهت-مصارف-دامپزشکی'>استعلام مایع ضدعفونی جهت مصارف دامپزشکی  / استعلام, مایع ضدعفونی جهت مصارف دامپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227341/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--قرائت-و-توزیع-قبوض-و-نصب-انشعابات'>استعلام تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات  / استعلام ,استعلام تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227353/استعلام-پکیج'>استعلام پکیج  / استعلام, استعلام پکیج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227365/استعلام-خدمات-مشترکین--'>استعلام خدمات مشترکین ... / استعلام , استعلام خدمات مشترکین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227377/مناقصه-خريد-پکيج-پمپاژ-شناور-افقی-به-ظرفیت-90-لیتر'>مناقصه خريد پکيج پمپاژ شناور افقی به ظرفیت 90 لیتر / مناقصه, مناقصه خريد پکيج پمپاژ شناور افقی به ظرفیت 90 لیتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227390/استعلام-سینک-45-60-سرامیکی-مجهز-به-تراپ-و-لوله-اتصال-ضد-اسید'>استعلام سینک 45*60 سرامیکی مجهز به تراپ و لوله اتصال ضد اسید / استعلام, استعلام سینک 45*60 سرامیکی مجهز به تراپ و لوله اتصال ضد اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227402/مناقصه-خدمات-نقلیه'>مناقصه خدمات نقلیه / مناقصه خدمات نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227414/مناقصه-پروژه-آبرسانی-آبسردان--'>مناقصه پروژه آبرسانی آبسردان ... / مناقصه ، مناقصه پروژه آبرسانی آبسردان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227428/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--قرائت-و-توزیع-قبوض-و-نصب-انشعابات'>استعلام تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات / استعلام,استعلام تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227441/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز / مناقصه عمومی, مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227454/استعلام-انجام-عملیات-نگهداری-و-آبیاری-ایستگاه-مشرف-به-دریاچه'>استعلام انجام عملیات نگهداری و آبیاری ایستگاه مشرف به دریاچه / استعلام,استعلام انجام عملیات نگهداری و آبیاری ایستگاه مشرف به دریاچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225514/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-462متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 462متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 462متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225549/تجدید-مزایده-اجاره-پیست-زمین-اسکیت'>تجدید مزایده اجاره پیست زمین اسکیت  / تجدید مزایده ، تجدید مزایده اجاره پیست زمین اسکیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225580/مزایده-زمین-مزروعی-بخش-22-ارومیه'>مزایده زمین مزروعی بخش 22 ارومیه / مزایده,مزایده زمین مزروعی بخش 22 ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225621/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-مساحت-3960متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 3960متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 3960متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225659/مزایده-ست-کامل-کولر-گازی--'>مزایده ست کامل کولر گازی ... / مزایده , مزایده ست کامل کولر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225699/مزایده-سه-دانگ-از-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-74-93متر'>مزایده سه دانگ از آپارتمان طبقه اول مساحت 74.93متر / مزایده ,مزایده سه دانگ از آپارتمان طبقه اول مساحت 74.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225743/مزایده-جایگاه-سوخت-CNG-شماره-یک'>مزایده جایگاه سوخت CNG شماره یک / آگهی مزایده عمومی, مزایده جایگاه سوخت CNG شماره یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225787/مزایده-پارچه-رومبلی-و--'>مزایده پارچه رومبلی و ... / مزایده, مزایده پارچه رومبلی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225821/مزایده-یک-دستگاه-پانچ-دو-کاره-و--'>مزایده یک دستگاه پانچ دو کاره و ...  / مزایده, مزایده یک دستگاه پانچ دو کاره و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225855/مزایده-یک-دستگاه-ترانس---'>مزایده یک دستگاه ترانس .... / مزایده,مزایده یک دستگاه ترانس ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225892/مزایده-ششدانگ-ساختمان-قدمت-بیست-سال-بخش-9-نیشابور'>مزایده ششدانگ ساختمان قدمت بیست سال بخش 9 نیشابور  / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان قدمت بیست سال بخش 9 نیشابور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225944/مزایده-لب-تاپ--'>مزایده لب تاپ... / مزایده,مزایده لب تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225990/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-700متر-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 700متر غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 700متر غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226041/مزایده-یک-قطعه-زمین-پشته-بایر-مساحت-2580متر'>مزایده یک قطعه زمین پشته بایر مساحت 2580متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین پشته بایر مساحت 2580متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226081/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-بنای-نیمه-کاره-91-177متر'>مزایده یک قطعه زمین با بنای نیمه کاره 91.177متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با بنای نیمه کاره 91.177متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226131/مزایده-تعدادی-البسه-زنانه'>مزایده تعدادی البسه زنانه / مزایده,مزایده تعدادی البسه زنانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226174/مزایده-بهره-برداری-و-احیاء-محصول-فرعی-مرتعی'>مزایده بهره برداری و احیاء محصول فرعی مرتعی  / مزایده عمومی, مزایده بهره برداری و احیاء محصول فرعی مرتعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226215/مزایده-ششدانگ-قطعه-نه-تفکیکی-پلاک-ثبتی-نه-فرعی'>مزایده ششدانگ قطعه نه تفکیکی پلاک ثبتی نه فرعی / مزایده ,مزایده ششدانگ قطعه نه تفکیکی پلاک ثبتی نه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226275/مزایده-واگذاری-مشارکتی-واحد-فیزیوتراپی'>مزایده واگذاری مشارکتی واحد فیزیوتراپی  / آگهی مناقصه  و مزایده عمومی, مزایده واگذاری مشارکتی واحد فیزیوتراپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226338/مزایده-زمین-مساحت-6500متر'>مزایده زمین مساحت 6500متر  / مزایده ,مزایده زمین مساحت 6500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226382/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-سی-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت سی متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده ششدانگ مغازه مساحت سی متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226451/مزایده-یک-حبه-و-یک-چهارم-حبه-آب-و-زمین-نوبت-دوم'>مزایده یک حبه و یک چهارم حبه آب و زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک حبه و یک چهارم حبه آب و زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226494/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-291متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 291متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 291متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226526/مزایده-اعیانی-یک-قطعه-باغ-مساحت-7900متر'>مزایده اعیانی یک قطعه باغ مساحت 7900متر / مزایده,مزایده اعیانی یک قطعه باغ مساحت 7900متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226574/مزایده-اجاره-رستوران-کارگران'>مزایده اجاره رستوران کارگران / مزایده عمومی, مزایده اجاره رستوران کارگران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226654/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-356-52متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 356.52متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 356.52متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226693/مزایده-ششدانگ-عمارت-قدمت-هفت-سال-220متر'>مزایده ششدانگ عمارت قدمت هفت سال 220متر / مزایده ,مزایده ششدانگ عمارت قدمت هفت سال 220متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226738/مزایده-ماهی-قزل-آلا'>مزایده ماهی قزل آلا  / مزایده, مزایده ماهی قزل آلا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226810/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-271متر-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 271متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 271متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226893/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین نوبت اول  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226949/مزایده-فروش-یک-قطعه-پلاک-تجاری-مساحت-66-5متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه پلاک تجاری مساحت 66.5متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه پلاک تجاری مساحت 66.5متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227008/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-اعیانی-65-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی اعیانی 65 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی اعیانی 65 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227079/مزایده-عمومی-اجاره-یک-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده عمومی اجاره یک قطعه زمین  نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده عمومی اجاره یک قطعه زمین  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227186/آگهی-مزایده-اجاره-یک-قطعه-پارکینگ'>آگهی مزایده اجاره یک قطعه پارکینگ / آگهی مزایده , آگهی مزایده اجاره یک قطعه پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227255/مزایده-فروش-املاک-و-اراضی-کاربری-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش املاک و اراضی کاربری تجاری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش املاک و اراضی کاربری تجاری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227466/استعلام-گشت-های-ویژه-حفاظت-اراضی'>استعلام گشت های ویژه حفاظت اراضی / استعلام, گشت های ویژه حفاظت اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227478/استعلام-شیشه-سکوریت'>استعلام شیشه سکوریت / استعلام,شیشه سکوریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227491/استعلام-صندلی-مدیریتی'>استعلام صندلی مدیریتی  / استعلام,استعلام صندلی مدیریتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227504/استعلام-نمونه-سازی-و-طراحی-صنعتی--'>استعلام نمونه سازی و طراحی صنعتی ... / استعلام, استعلام نمونه سازی و طراحی صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227517/استعلام-خرید-کامپیوتر-دستگاه-کپی-و--'>استعلام خرید کامپیوتر دستگاه کپی و ... / استعلام , استعلام خرید کامپیوتر دستگاه کپی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227529/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام  کامپیوتر و فناوری اطلاعات / استعلام , استعلام  کامپیوتر و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227534/مزایده-فروش-ضایعات'>مزایده فروش ضایعات  / مزایده فروش ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227552/استعلام-خرید-و-حمل-هیتر-کولر'>استعلام خرید و حمل هیتر کولر / استعلام,استعلام خرید و حمل هیتر کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227565/استعلام-تجهیزات-برق-سی-تی'>استعلام تجهیزات برق سی تی  / استعلام, تجهیزات برق سی تی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227577/استعلام-کولر'>استعلام کولر / استعلام,استعلام کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226183/استعلام-خرید-تبلت'>استعلام خرید تبلت / استعلام, خرید تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226198/استعلام-تکمیل-نمای-ساختمان-جهاد-دانشگاهی--'>استعلام تکمیل نمای ساختمان جهاد دانشگاهی ... / استعلام, استعلام تکمیل نمای ساختمان جهاد دانشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226216/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-سرور'>استعلام تجهیزات مورد نیاز سرور / استعلام, استعلام تجهیزات مورد نیاز سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226231/استعلام-تجدید-انجام-مستندسازی-ساماندهی-و-تعمیر-کاخ--'>استعلام  تجدید انجام مستندسازی ساماندهی و تعمیر کاخ ... / استعلام, تجدید انجام مستندسازی ساماندهی و تعمیر کاخ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226247/استعلام-دستگاه-f5big-svc-std'>استعلام دستگاه f5big svc std / استعلام,استعلام دستگاه f5big svc std</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226260/استعلام-خرید-لوازم-یدکی-برق-خودرو'>استعلام خرید لوازم یدکی برق خودرو / استعلام,استعلام خرید لوازم یدکی برق خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226276/استعلام-لوله'>استعلام لوله / استعلام , استعلام لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226291/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-دیزل-ژنراتور-ساختمان-ستاد-مرکزی'>مناقصه خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور ساختمان ستاد مرکزی / مناقصه، مناقصه خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور ساختمان ستاد مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226306/استعلام-سیستم-رایانه--'>استعلام سیستم رایانه ... / استعلام, استعلام سیستم رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226321/استعلام-احداث-کانکس--'>استعلام احداث کانکس... / استعلام, استعلام احداث کانکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226335/استعلام-انجام-کارهای-ساختمانی'>استعلام انجام کارهای ساختمانی / استعلام , استعلام انجام کارهای ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226349/استعلام-کیت-آموزشی-فرمان-تعلیق-ترمز-و--'>استعلام کیت آموزشی فرمان، تعلیق، ترمز و... / استعلام, استعلام کیت آموزشی فرمان، تعلیق، ترمز و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226366/استعلام-بلوک-دیواری-تیغه-سفالی--'>استعلام بلوک دیواری تیغه سفالی ... / استعلام, استعلام بلوک دیواری تیغه سفالی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226384/تجدید-مناقصه-16000-عدد-انواع-مقره-کششی-و--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه 16000 عدد انواع مقره کششی و... نوبت دوم  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه 16000 عدد انواع مقره کششی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226398/استعلام-اجرای-طرح-ایمن-سازی-محیطی-و-حذف-نقاط-کور-روشنایی'>استعلام اجرای طرح ایمن سازی محیطی و حذف نقاط کور روشنایی / استعلام, اجرای طرح ایمن سازی محیطی و حذف نقاط کور روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226412/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس / استعلام,استعلام کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226426/استعلام-خرید-لاستیک'>استعلام خرید لاستیک / استعلام, خرید لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226441/استعلام-اجاق-گاز'>استعلام اجاق گاز  / استعلام, استعلام اجاق گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226457/استعلام-بوش-قطعه-میل-سوپاپ-لودر'>استعلام بوش قطعه میل سوپاپ لودر  / استعلام , استعلام بوش قطعه میل سوپاپ لودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226473/استعلام-دوربین-مداربسته-و--'>استعلام دوربین مداربسته و... / استعلام, دوربین مداربسته و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226491/فراخوان-انجام-عملیات-تهیه-سیستم-زمین-احداث-فونداسیون'>فراخوان انجام عملیات تهیه سیستم زمین، احداث فونداسیون / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان انجام عملیات تهیه سیستم زمین، احداث فونداسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226509/استعلام-روغن-موتور-ایرانول-6000'>استعلام روغن موتور ایرانول 6000  / استعلام, روغن موتور ایرانول 6000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226528/ارزیابی-کیفی-پروژه-تعمیرات-اساسی-منجر-به-PM-تجدید'>ارزیابی کیفی پروژه تعمیرات اساسی منجر به PM تجدید  / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران ,ارزیابی کیفی پروژه تعمیرات اساسی منجر به PM تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226545/استعلام-راهبری-ایستگاهها-enviro-tech'>استعلام راهبری ایستگاهها  enviro tech / استعلام, استعلام راهبری ایستگاهها  enviro tech</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226559/تجدید-مناقصه-تعمیرات-اساسی-ریپ-رپ-اسکله'>تجدید مناقصه تعمیرات اساسی ریپ رپ اسکله   / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران ,تجدید مناقصه تعمیرات اساسی ریپ رپ اسکله  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226576/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-شبکه-درمانگاه'>استعلام خرید و نصب تجهیزات شبکه درمانگاه  / استعلام,استعلام خرید و نصب تجهیزات شبکه درمانگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226590/استعلام-ویدیو-پروژکتور'>استعلام ویدیو پروژکتور  / استعلام,استعلام ویدیو پروژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226603/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-فعالیت-در-امور-خدماتی'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت فعالیت در امور خدماتی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تامین نیروی انسانی جهت فعالیت در امور خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226616/استعلام-اجرای-عملیات-مراقبت-و-نگهدرای-مراتع-حاشیه-دریاچه--'>استعلام اجرای عملیات مراقبت و نگهدرای مراتع حاشیه دریاچه... / استعلام, استعلام اجرای عملیات مراقبت و نگهدرای مراتع حاشیه دریاچه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226631/استعلام-لوازم-و-ابزارآلات-رشته-صنایع-چوب-هنرستان'>استعلام لوازم و ابزارآلات رشته صنایع چوب هنرستان  / استعلام, لوازم و ابزارآلات رشته صنایع چوب هنرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226644/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی-شبکه-وایرلس'>استعلام نگهداری و پشتیبانی شبکه وایرلس / استعلام,استعلام نگهداری و پشتیبانی شبکه وایرلس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226663/مناقصه-خرید-لوله-فولادی-قطر-اسمی--'>مناقصه  خرید لوله فولادی قطر اسمی... / مناقصه ، مناقصه  خرید لوله فولادی قطر اسمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226679/استعلام-گیت-بازرسی'>استعلام گیت بازرسی  / استعلام, گیت بازرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226698/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر / استعلام,استعلام خرید کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226714/استعلام-اسپلیت-یونیت-دو-دستگاه'>استعلام اسپلیت یونیت دو دستگاه  / استعلام,استعلام اسپلیت یونیت دو دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226730/استعلام-نرم-افزار-مدیریت-کنترل-پروژه-های-عمرانی-و--'>استعلام نرم افزار مدیریت کنترل پروژه های عمرانی و... / استعلام, استعلام نرم افزار مدیریت کنترل پروژه های عمرانی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226747/استعلام-تهیه-و-ساخت-و-نصب-آیینه-مرغوب--'>استعلام  تهیه و ساخت و نصب آیینه مرغوب ... / استعلام, استعلام  تهیه و ساخت و نصب آیینه مرغوب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226760/استعلام-دستگاه-فتوکپی-شارپ'>استعلام دستگاه فتوکپی شارپ / استعلام , استعلام دستگاه فتوکپی شارپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226775/استعلام-تحویل-در-فنی-و-حرفه-ای'>استعلام تحویل در فنی و حرفه ای / استعلام,استعلام تحویل در فنی و حرفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226768/استعلام-دستگاه-تسمه-کش'>استعلام دستگاه تسمه کش / استعلام,دستگاه تسمه کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226783/استعلام-بکس-بادی-3-4'>استعلام بکس بادی 3.4 / استعلام,استعلام بکس بادی 3.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226796/استعلام-تیغ-اره-نواری-استیل'>استعلام تیغ اره نواری استیل / استعلام, تیغ اره نواری استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226811/استعلام-اقلام-مورد-نیاز-بهبود-تولیدات-دامی'>استعلام اقلام مورد نیاز بهبود تولیدات دامی  / استعلام,استعلام اقلام مورد نیاز بهبود تولیدات دامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226824/استعلام-فعالیت-های-خدماتی-مراقبت-و-نگهداری-فضای-سبز'>استعلام فعالیت های خدماتی مراقبت و نگهداری فضای سبز / استعلام,استعلام فعالیت های خدماتی مراقبت و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226838/استعلام-کامپیوتر-حرفه-ای-و--'>استعلام کامپیوتر حرفه ای و ... / استعلام , استعلام کامپیوتر حرفه ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226852/استعلام-20-عدد-دیسکانکتور-الکتروموتور-گسکت-و-پلیت-بوش-زنجیر--'>استعلام 20 عدد دیسکانکتور، الکتروموتور، گسکت و پلیت، بوش زنجیر... / استعلام, استعلام 20 عدد دیسکانکتور، الکتروموتور، گسکت و پلیت، بوش زنجیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226865/استعلام-ساخت-سایلنسر'>استعلام ساخت سایلنسر / استعلام ,استعلام ساخت سایلنسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226880/استعلام-تجهیزات-خانگی-اداری-و-صنعتی'>استعلام تجهیزات خانگی، اداری و صنعتی / استعلام,استعلام تجهیزات خانگی، اداری و صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226896/استعلام-دزدگیر-و-دوربین-مدار-شبکه'>استعلام دزدگیر و دوربین مدار شبکه  / استعلام,استعلام دزدگیر و دوربین مدار شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226911/استعلام-تابلو-آموزشی-سیستم-سوخت'>استعلام تابلو آموزشی سیستم سوخت  / استعلام , استعلام تابلو آموزشی سیستم سوخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226926/استعلام-عملیات-کپه-کاری-و-کشت-علوفه-و--'>استعلام عملیات کپه کاری و کشت علوفه و ... / استعلام, استعلام عملیات کپه کاری و کشت علوفه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226940/استعلام-اجرای-ایمن-سازی-و-ساخت-پل-های-کوچک'>استعلام اجرای ایمن سازی و ساخت پل های کوچک  / استعلام,استعلام اجرای ایمن سازی و ساخت پل های کوچک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226957/استعلام-دستگاه-PVC--'>استعلام دستگاه PVC .. / استعلام, استعلام دستگاه PVC ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226974/استعلام-نصب-علائم-ایمنی-و-چشم-گربه-ای-راه'>استعلام نصب علائم ایمنی و چشم گربه ای راه / استعلام ,استعلام نصب علائم ایمنی و چشم گربه ای راه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226988/استعلام-چرخ-خیاطی--'>استعلام چرخ خیاطی ... / استعلام , استعلام چرخ خیاطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227002/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی / استعلام,صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227017/استعلام-خرید-نرم-افزار-اتوماسیون'>استعلام خرید نرم افزار اتوماسیون / استعلام, استعلام خرید نرم افزار اتوماسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227030/استعلام-چسب-لکوپلاست'>استعلام چسب لکوپلاست  / استعلام, چسب لکوپلاست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227044/استعلام-تابلو-آموزشی-دوربین-مدار-بسته'>استعلام تابلو آموزشی دوربین مدار بسته / استعلام, تابلو آموزشی دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227059/استعلام-اجرای-درخواست-موردنظر-بر-روی-دو-دستگاه-آسانسور'>استعلام اجرای درخواست موردنظر بر روی دو دستگاه آسانسور / استعلام,اجرای درخواست موردنظر بر روی دو دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227073/استعلام-مانیتور-دوربین-مدار-بسته--'>استعلام مانیتور دوربین مدار بسته ... / استعلام,استعلام مانیتور دوربین مدار بسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227087/استعلام-شیر-سه-راهی-آنژيوکت--'>استعلام شیر سه راهی آنژيوکت ... / استعلام, استعلام شیر سه راهی آنژيوکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227099/استعلام-سنسور-گاز-سنج'>استعلام سنسور گاز سنج / استعلام, استعلام سنسور گاز سنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227112/فراخوان-مناقصه-نگهداری-و-سرویس-سیستم-تهویه-مطبوع-تاسیسات'>فراخوان مناقصه نگهداری و سرویس سیستم تهویه مطبوع تاسیسات  / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه نگهداری و سرویس سیستم تهویه مطبوع تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227127/استعلام-خرید-کولرگازی-اسپلیت-سرمایشی-گرمایشی'>استعلام خرید کولرگازی اسپلیت سرمایشی گرمایشی / استعلام, خرید کولرگازی اسپلیت سرمایشی گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227141/استعلام-پیچ-خودکار-آهن-پیچ-300-عدد-نمره-5'>استعلام پیچ خودکار آهن پیچ 300 عدد نمره 5 / استعلام, پیچ خودکار آهن پیچ 300 عدد نمره 5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227154/استعلام-سیستم-صوت-اکوچنگ'>استعلام سیستم صوت اکوچنگ  / استعلام,استعلام سیستم صوت اکوچنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227168/استعلام-چرخ-خیاطی-اتو-برقی'>استعلام چرخ خیاطی، اتو برقی  / استعلام, چرخ خیاطی، اتو برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227181/استعلام-کیس-کامل-رایانه-اسمبل--'>استعلام کیس کامل رایانه اسمبل ... / استعلام, استعلام کیس کامل رایانه اسمبل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227198/استعلام-خرید-لاستیک-ماشین-الات'>استعلام خرید لاستیک ماشین الات / استعلام , استعلام خرید لاستیک ماشین الات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227212/مناقصه-PARTS-FOR--COOPER--BESSEMER-GAS-TURBINE'>مناقصه PARTS FOR " COOPER" - BESSEMER GAS TURBINE / مناقصه,  مناقصه PARTS FOR " COOPER" - BESSEMER GAS TURBINE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227227/استعلام-خرید-ملزومات-پزشکی'>استعلام خرید ملزومات پزشکی / استعلام , استعلام خرید ملزومات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227241/اصلاحیه-مناقصه-امور-حفاظتی-بیمارستان-فاطمه'>اصلاحیه مناقصه امور حفاظتی بیمارستان فاطمه / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه امور حفاظتی بیمارستان فاطمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227254/استعلام-روغن-موتور-و-گیربکس--'>استعلام روغن موتور و گیربکس... / استعلام,استعلام روغن موتور و گیربکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227268/استعلام-لوله'>استعلام لوله / استعلام,لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227281/استعلام-تلویزیون-FULL-COLOUR'>استعلام  تلویزیون FULL COLOUR / استعلام, تلویزیون FULL COLOUR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227295/استعلام-خرید-لوازم-آزمایشگاهی-بر--'>استعلام خرید لوازم آزمایشگاهی بر ... / استعلام,استعلام خرید لوازم آزمایشگاهی بر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227308/استعلام-رایانه-همراه-نت-بوک'>استعلام رایانه همراه نت بوک / استعلام, رایانه همراه نت بوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227320/استعلام-یک-دستگاه-کولر-گازی-18000--'>استعلام یک دستگاه کولر گازی 18000... / استعلام,استعلام یک دستگاه کولر گازی 18000...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227332/استعلام-اجرای-عملیات-پاکسازی-فنوها--'>استعلام  اجرای عملیات پاکسازی فنوها ... / استعلام, استعلام  اجرای عملیات پاکسازی فنوها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227344/استعلام-تجهیزات-اتوماتیک'>استعلام تجهیزات اتوماتیک  / استعلام, تجهیزات اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226789/استعلام-اره-ژاپنی--'>استعلام اره ژاپنی... / استعلام,اره ژاپنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226803/استعلام-قفل-و-یراق-آلات'>استعلام قفل و یراق آلات / استعلام, استعلام قفل و یراق آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226816/استعلام-پوشاک'>استعلام پوشاک  / استعلام, پوشاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226830/استعلام-روتر-شبکه-مسیریاب-بومی--'>استعلام روتر شبکه مسیریاب بومی... / استعلام,روتر شبکه مسیریاب بومی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226844/استعلام-اجرای-عملیات-سرویس-و-نگهداری-تنظیم---'>استعلام اجرای عملیات سرویس و نگهداری، تنظیم .... / استعلام, استعلام اجرای عملیات سرویس و نگهداری، تنظیم ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226857/استعلام-8-قلم-کالا-(سیم-سیار-سرپیچ-مهتابی-پایه-استاردار-و-شین-ارت-با-پایه-و--)'>استعلام 8 قلم کالا (سیم سیار- سرپیچ مهتابی پایه استاردار و شین ارت با پایه و...) / استعلام, استعلام 8 قلم کالا (سیم سیار- سرپیچ مهتابی پایه استاردار و شین ارت با پایه و...)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226871/استعلام-تهیه-غذای-باکیفیت-در-روزهای-پایانی-تیرماه--'>استعلام تهیه غذای باکیفیت در روزهای پایانی تیرماه... / استعلام,استعلام تهیه غذای باکیفیت در روزهای پایانی تیرماه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226887/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی--'>استعلام تکمیل سالن ورزشی ... / استعلام , استعلام تکمیل سالن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226902/استعلام-کیس--'>استعلام کیس ... / استعلام , استعلام کیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226918/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دیزل-ژنراتور'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور  / استعلام ,استعلام خرید، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226931/استعلام-درپوش-40-طول'>استعلام درپوش 40 طول  / استعلام, درپوش 40 طول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226947/استعلام-دستگاه-رکتیفایر-جوشکاری'>استعلام دستگاه رکتیفایر جوشکاری / استعلام, استعلام دستگاه رکتیفایر جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226964/استعلام-عملیات-اجرایی-احداث-آب-انبار-آبشخوار-و-چاه--'>استعلام عملیات اجرایی احداث آب انبار، آبشخوار و چاه... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی احداث آب انبار، آبشخوار و چاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226980/استعلام-تهیه-و-آسفالت-ریزی-محوطه-مجتمع'>استعلام تهیه و آسفالت ریزی محوطه مجتمع  / استعلام,استعلام تهیه و آسفالت ریزی محوطه مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226993/استعلام-ارتقا-نرم-افزار-آمار'>استعلام ارتقا نرم افزار آمار / استعلام,استعلام ارتقا نرم افزار آمار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227007/استعلام-رک-مانیتور'>استعلام رک مانیتور  / استعلام , استعلام رک مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227022/استعلام-بازدید-شارژ-و-تعویض-قطعات-معیوب-کپسول-های-آتش-نشانی'>استعلام بازدید، شارژ و تعویض قطعات معیوب کپسول های آتش نشانی  / استعلام,استعلام بازدید، شارژ و تعویض قطعات معیوب کپسول های آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227035/استعلام-خرید-2-دستگاه-سیستم-کامپیوتر'>استعلام خرید 2 دستگاه سیستم کامپیوتر / استعلام,استعلام خرید 2 دستگاه سیستم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227049/استعلام-برد-موتاژ-شده-کاربرد-دستگاه-یوپی-اس--'>استعلام برد موتاژ شده کاربرد دستگاه یوپی اس ... / استعلام ,استعلام برد موتاژ شده کاربرد دستگاه یوپی اس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227065/استعلام-اجرا-و-تهیه-50-متر-کابل'>استعلام اجرا و تهیه 50 متر کابل / استعلام , استعلام اجرا و تهیه 50 متر کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227080/استعلام-کولر-12000-اسپلیت-مارک-توچال'>استعلام کولر 12000 اسپلیت مارک توچال  / استعلام, کولر 12000 اسپلیت مارک توچال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227092/استعلام-دو-عدد-کولرگازی'>استعلام دو عدد کولرگازی / استعلام, دو عدد کولرگازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227104/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ...  / استعلام, استعلام لپ تاپ ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227119/مناقصه-فراخوان-کنتور-5-مترمکعبی-g4'>مناقصه فراخوان کنتور 5 مترمکعبی g4 / مناقصه فراخوان کنتور 5 مترمکعبی g4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227132/استعلام-درب-و-پنجره-UPVC'>استعلام  درب و پنجره UPVC / استعلام, درب و پنجره upvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227147/مناقصه-انجام-خدمات-اداری-ماشین-نویسی-آبدارخانه-و--'>مناقصه انجام خدمات اداری، ماشین نویسی،آبدارخانه و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات اداری، ماشین نویسی،آبدارخانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227161/فراخوان-مناقصه-اجرای-شبکه-و-انشعاب-پراکنده-جهت-گازرسانی'>فراخوان مناقصه اجرای شبکه و انشعاب پراکنده جهت گازرسانی / مناقصه, فراخوان مناقصه اجرای شبکه و انشعاب پراکنده جهت گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227173/فراخوان-خدمات-آزمایشات-مغزه-های-نفت-و-گاز'>فراخوان خدمات آزمایشات مغزه های نفت و گاز / فراخوان, فراخوان خدمات آزمایشات مغزه های نفت و گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227190/مناقصه-SOLAR-CENTAUR-GAS-TURBINE-96-4-26'>مناقصه  SOLAR CENTAUR GAS TURBINE 96.4.26 / مناقصه, مناقصه  SOLAR CENTAUR GAS TURBINE 96.4.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227204/مناقصه-parts-for-solar-centaur-gas-turbine'>مناقصه  parts for solar centaur gas turbine / مناقصه,  مناقصه  parts for solar centaur gas turbine</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227218/استعلام-لپه--'>استعلام لپه ... / استعلام, استعلام لپه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227233/مناقصه-الکتروپمپ-فشار-ضعیف'>مناقصه الکتروپمپ فشار ضعیف / مناقصه عمومی, مناقصه الکتروپمپ فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227246/فراخوان-تهیه-و-تامین-خودروها'>فراخوان تهیه و تامین خودروها / فراخوان مناقصه , فراخوان  تهیه و تامین خودروهای 24 ساعته اداره ترابری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227260/فراخوان-اجاره-یک-فروند-شناور-AHTS-DP2'>فراخوان اجاره یک فروند شناور AHTS DP2 / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه  عمومی  و دو مرحله ای,فراخوان اجاره یک فروند شناور AHTS DP2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227274/استعلام-خرید-انواع-تابلو-اختصاصی'>استعلام خرید انواع تابلو اختصاصی / استعلام , استعلام خرید انواع تابلو اختصاصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227287/استعلام-تبدیل-1690-شبکه-فشار-ضعیف-مسی'>استعلام تبدیل 1690 شبکه فشار ضعیف مسی / استعلام ،استعلام تبدیل 1690 شبکه فشار ضعیف مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227301/استعلام-خرید-دیتا-پرژکتور'>استعلام خرید دیتا پرژکتور / استعلام, استعلام خرید دیتا پرژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227313/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227325/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام,استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227337/استعلام-اجرای-1300-متر-کف-فرش'>استعلام  اجرای 1300 متر کف فرش  / استعلام, اجرای 1300 متر کف فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227349/استعلام-حفاظت-و-آماده-سازی-و-مرمت'>استعلام حفاظت و آماده سازی و مرمت  / استعلام,استعلام حفاظت و آماده سازی و مرمت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227361/استعلام-بیمه-حوادث-ناشی-از-کار'>استعلام بیمه حوادث ناشی از کار  / استعلام, بیمه حوادث ناشی از کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227373/استعلام-خدمات-مشترکین-و--'>استعلام خدمات مشترکین و... / استعلام,خدمات مشترکین و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227386/مناقصه-تجهیز-چاهها-و-ایستگاههای-پمپاژ-طرح-آبرسانی'>مناقصه تجهیز چاهها و ایستگاههای پمپاژ طرح آبرسانی / مناقصه, مناقصه تجهیز چاهها و ایستگاههای پمپاژ طرح آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227398/استعلام-قند-بسته-بندی-بوتات'>استعلام  قند بسته بندی بوتات  / استعلام, قند بسته بندی بوتات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227410/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-انجام-کلیه-امور-خدماتی-و-عمومی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام کلیه امور خدماتی و عمومی / مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام کلیه امور خدماتی و عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227424/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید-انتقال و توزیع برق / استعلام , استعلام تولید-انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227437/استعلام-تهیه-و-خرید-بن-کارت-استفاده-از-اماکن-ورزشی'>استعلام تهیه و خرید بن کارت استفاده از اماکن ورزشی / استعلام, تهیه و خرید بن کارت استفاده از اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227450/مناقصه-خرید-لباس-بیماران'>مناقصه خرید لباس بیماران  / مناقصه , مناقصه خرید لباس بیماران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225538/مزایده-بوفه-و-انتشارات-دانشجویی'>مزایده بوفه و انتشارات دانشجویی / آگهی مزایده , مزایده بوفه و انتشارات دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225569/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-قطعه-8-تفکیکی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه 8 تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه 8 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225609/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-240متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 240متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 240متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225644/مزایده-فروش-تعداد-2-دستگاه-مینی-بوس-هیوندای-کروز-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 2 دستگاه مینی بوس هیوندای کروز نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش تعداد 2 دستگاه مینی بوس هیوندای کروز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225682/مزایده-53-1-سهم-مشاع-از-80-سهم-از-240-سهم-از-600-سهم-ششدانگ-ملک'>مزایده 53.1 سهم مشاع از 80 سهم از 240 سهم از 600 سهم ششدانگ ملک / مزایده ,مزایده 53.1 سهم مشاع از 80 سهم از 240 سهم از 600 سهم ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225725/مزایده-آپارتمان-مساحت-هشتاد-و-هفت-متر'>مزایده آپارتمان مساحت هشتاد و هفت متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت هشتاد و هفت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225770/مزایده-18-قلم-لوازم'>مزایده 18 قلم لوازم / مزایده , مزایده 18 قلم لوازم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225809/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-643071-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 643071 نوبت دوم / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 643071 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225839/مزایده-ششدانگ-ساختمان-بصورت-کارگاه-مساحت-219-65متر'>مزایده ششدانگ ساختمان بصورت کارگاه مساحت 219.65متر / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان بصورت کارگاه مساحت 219.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225875/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-120متر-قطعه-493-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 120متر قطعه 493 تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 120متر قطعه 493 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225924/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-408-05متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 408.05متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 408.05متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225975/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-نوبت-اول'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین نوبت اول / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226028/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-رنو'>مزایده یک دستگاه اتومبیل رنو / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل رنو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226061/مزایده-فروش-لباسشویی-مستعمل--اتو-پارس'>مزایده فروش لباسشویی مستعمل ، اتو پارس / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش لباسشویی مستعمل ، اتو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226112/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-با-پلاک-ثبتی-شماره-29-1164-بخش-یازده'>مزایده ششدانگ آپارتمان با پلاک ثبتی شماره 29/1164 بخش یازده / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان با پلاک ثبتی شماره 29/1164 بخش یازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226161/مزایده-منزل-مسکونی-با-سند-عادی-قدمت-بالای-سی-سال'>مزایده منزل مسکونی با سند عادی قدمت بالای سی سال / مزایده,مزایده منزل مسکونی با سند عادی قدمت بالای سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226201/مزایده4-دستگاه-ATM-خودپرداز'>مزایده4 دستگاه ATM خودپرداز  / مزایده,مزایده 4 دستگاه ATM خودپرداز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226252/مزایده-ملک-مساحت-ا-عیانی-74-03متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت ا عیانی 74.03متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ملک مساحت ا عیانی 74.03متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226313/مزایده-فروش-املاک-شامل-4-قطعه-زمین'>مزایده فروش املاک شامل 4 قطعه زمین  / مزایده ,مزایده فروش املاک شامل 4 قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226372/مزایده-سه-دستگاه-کپی'>مزایده سه دستگاه کپی / مزایده ,مزایده سه دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226434/مزایده-فروش-4-واحد-ساختمانی-کاربری-بهداشتی'>مزایده فروش 4 واحد ساختمانی کاربری بهداشتی  / مزایده,مزایده فروش 4 واحد ساختمانی کاربری بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226476/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-دو-قزوین-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو قزوین نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو قزوین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226515/مزایده-واگذاری-زمین-موقوفه-کوی-سعدی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری زمین موقوفه کوی سعدی- نوبت دوم  / مزایده, مزایده واگذاری زمین موقوفه کوی سعدی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226560/مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-بلامعارض-مسکن-مهر-تعاونی-شماره-پنج'>مزایده فروش تعدادی از واحدهای بلامعارض مسکن مهر تعاونی شماره پنج / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای بلامعارض مسکن مهر تعاونی شماره پنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226632/مزایده-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده خودرو سواری پژو 405  / مزایده , مزایده خودرو سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226681/مزایده-دو-باب-منزل-مسکونی-و-زمین-زراعی'>مزایده دو باب منزل مسکونی و زمین زراعی / مزایده ,مزایده دو باب منزل مسکونی و زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226719/مزایده-سنگ-گیوتین-و--'>مزایده سنگ گیوتین و ... / مزایده سنگ گیوتین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226777/مزایده-واگذاری-و-فروش-اعیانی-میدان-فروش-دام'>مزایده واگذاری و فروش اعیانی میدان فروش دام  / مزایده ,مزایده واگذاری و فروش اعیانی میدان فروش دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226875/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه  / مزایده, مزایده یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226932/مزایده-سه-قطعه-زمین-غیر-محصور-هر-کدام-600-متر'>مزایده سه قطعه زمین غیر محصور هر کدام 600 متر / مزایده,مزایده سه قطعه زمین غیر محصور هر کدام 600 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226977/مزایده-ملک-بخش-نه-اراک-مساحت-دویست-و-هشتاد-و-دو-متر-و-پنجاه-و-پنج-صدم-متر'>مزایده ملک بخش نه اراک مساحت دویست و هشتاد و دو متر و پنجاه و پنج صدم متر / مزایده,مزایده ملک بخش نه اراک مساحت دویست و هشتاد و دو متر و پنجاه و پنج صدم متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227058/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-6465-80متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 6465.80متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 6465.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227156/مزایده-منزل-مسکونی-در-زمینی-مساحت-280-متر'>مزایده منزل مسکونی در زمینی مساحت 280 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی در زمینی مساحت 280 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227225/مزایده-تایر-خودرو'>مزایده تایر خودرو / مزایده,مزایده تایر خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227448/مزایده-ملک-بخش-4-دزفول'>مزایده ملک بخش 4 دزفول / مزایده ,مزایده ملک بخش 4 دزفول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227462/استعلام-قفسه-بندی-محل-سرندها-فلزی-گالوانیزه'>استعلام  قفسه بندی محل سرندها فلزی گالوانیزه / استعلام, استعلام  قفسه بندی محل سرندها فلزی گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227474/استعلام-طراحی-تمپلیت-و-پیاده-سازی-میز'>استعلام طراحی تمپلیت و پیاده سازی میز  / استعلام , استعلام طراحی تمپلیت و پیاده سازی میز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227486/استعلام-نردبان-های-صنعتی-هارمونی-و-نردبان-خانگی-های-لوکس'>استعلام نردبان های صنعتی هارمونی و نردبان خانگی های لوکس / استعلام, استعلام نردبان های صنعتی هارمونی و نردبان خانگی های لوکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227500/استعلام-باطری-بیسیم-دستی-GP338-اندروید--'>استعلام باطری بیسیم دستی GP338 اندروید ... / استعلام, استعلام باطری بیسیم دستی GP338 اندروید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227513/استعلام-عملیات-اجرایی-تجهیز-ایستگاه-پمپاژ--'>استعلام عملیات اجرایی تجهیز ایستگاه پمپاژ... / استعلام,استعلام عملیات اجرایی تجهیز ایستگاه پمپاژ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227525/استعلام-درزگیری--'>استعلام درزگیری ... / استعلام , استعلام درزگیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227547/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین-پیگیری-وصول-مطالبات--'>استعلام تجدید خدمات مشترکین پیگیری وصول مطالبات .. / استعلام , استعلام تجدید خدمات مشترکین پیگیری وصول مطالبات ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227561/استعلام-سیم-برق-2-5'>استعلام سیم برق 2.5 / استعلام,استعلام تجدید خدمات مشترکین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227573/استعلام-تجهیز-پست-برق-زمینی--'>استعلام تجهیز پست برق زمینی... / استعلام, استعلام تجهیز پست برق زمینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227585/استعلام-سرامیک-دهبید-(تک-سرام)--'>استعلام سرامیک دهبید (تک سرام)... / استعلام,استعلام سرامیک دهبید (تک سرام)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227356/استعلام-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام تصفیه و تامین آب / استعلام,استعلام تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227368/استعلام-انجام-کلیه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>استعلام  انجام کلیه امور خدماتی و پشتیبانی  / استعلام, انجام کلیه امور خدماتی و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227380/استعلام-تکمیل-سیستم-روشنایی--'>استعلام تکمیل سیستم روشنایی ... / استعلام , استعلام تکمیل سیستم روشنایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227393/مناقصه-حفاری--لوله-گذاری-و-آزمایش-پمپاژ-پنج-حلقه-چاه-اکتشافی'>مناقصه حفاری ، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ پنج حلقه چاه اکتشافی / مناقصه , مناقصه حفاری ، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ پنج حلقه چاه اکتشافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227405/استعلام-واگذاری-پرونده-های-توانبخشی--'>استعلام واگذاری پرونده های توانبخشی... / استعلام, استعلام واگذاری پرونده های توانبخشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227418/تجدید-مناقصه-تهیه-لوازم-مصرفی-و-اجرت-تجهیز'>تجدید مناقصه تهیه لوازم مصرفی و اجرت تجهیز / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تهیه لوازم مصرفی و اجرت تجهیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227432/استعلام-سقف-کاذب-تایل-60-60-با-شاسی-کشی'>استعلام  سقف کاذب تایل 60*60 با شاسی کشی  / استعلام, سقف کاذب تایل 60*60 با شاسی کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227444/استعلام-قفسه-بندی-فلزی-گالوانیزه-روی-دیوار'>استعلام قفسه بندی فلزی گالوانیزه روی دیوار / استعلام, استعلام قفسه بندی فلزی گالوانیزه روی دیوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225520/مزایده-فروش-یک-فروند-بارج-8-هزار-تنی'>مزایده فروش یک فروند بارج 8 هزار تنی  / آگهی مزایده , مزایده فروش یک فروند بارج 8 هزار تنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225553/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-62-93متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 62.93متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 62.93متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225591/مزایده-فروش-4-باب-آپارتمان-مسکونی-و-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 باب آپارتمان مسکونی و واحد تجاری نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش 4 باب آپارتمان مسکونی و واحد تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225631/مزایده-آپارتمان-طبقه-4-مساحت-147-08متر'>مزایده آپارتمان طبقه 4 مساحت 147.08متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان طبقه 4 مساحت 147.08متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225667/مزایده-یک-دانگ-و-32-9-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده یک دانگ و 32.9 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک  / مزایده ,مزایده یک دانگ و 32.9 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225707/مزایده-فروش-انواع-آهن-آلات-چدن-آلومینیوم--'>مزایده فروش انواع آهن آلات، چدن، آلومینیوم... / مزایده, مزایده فروش انواع آهن آلات، چدن، آلومینیوم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225753/مزایده-واگذاری-کارگاه'>مزایده واگذاری کارگاه  / مزایده, مزایده واگذاری کارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225794/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-676-50متر-قطعه-دو-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 676.50متر قطعه دو تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 676.50متر قطعه دو تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225826/مزایده-اجاره-عرصه-و-اعیان-یکباب-مغازه-و-یک-واحد-مسکونی--'>مزایده اجاره عرصه و اعیان یکباب مغازه و یک واحد مسکونی... / خلاصه آگهی مزایده , مزایده اجاره عرصه و اعیان یکباب مغازه و یک واحد مسکونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225866/مزایده-دستگاه-تردمیل---'>مزایده دستگاه تردمیل .... / مزایده ,مزایده دستگاه تردمیل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225904/آگهی-مزایده-فروش-یک-دستگاه-پژو-پارس-مدل-93--'>آگهی مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس مدل 93.... / مزایده، آگهی مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس مدل 93....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1225961/مزایده-فروش-فیش-حج-تمتع'>مزایده فروش فیش حج تمتع / مزایده,مزایده فروش فیش حج تمتع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226006/مزایده-ماترک-شامل-باغ-و-زمین'>مزایده ماترک شامل باغ و زمین / مزایده,مزایده ماترک شامل باغ و زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226047/مزایده-ششدانگ-زمین-شماره-پلاک-69-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین شماره پلاک 69 فرعی نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین شماره پلاک 69 فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226094/مزایده-55-راس-گوسفند'>مزایده  55 راس گوسفند / مزایده,مزایده  55 راس گوسفند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226141/مزایده-ماشین-آلات-و-محل-اجرای-طرح-مازاد-تملیکی'>مزایده ماشین آلات و محل اجرای طرح مازاد تملیکی / مزایده, مزایده ماشین آلات و محل اجرای طرح مازاد تملیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226179/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-5000-متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 5000 متر مرحله اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 5000 متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226228/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری مسکونی  / مزایده ,مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226287/مزایده-واگذاری-مدیریت-و-بهره-برداری-گشتارگاه-دام--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مدیریت و بهره برداری گشتارگاه دام - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده واگذاری مدیریت و بهره برداری گشتارگاه دام - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226354/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سه-هزار-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سه هزار متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت سه هزار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226403/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-سرقفلی-پلاک-ثبتی-بخش-یازده-تهران'>مزایده سه دانگ از ششدانگ سرقفلی پلاک ثبتی بخش یازده تهران / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ سرقفلی پلاک ثبتی بخش یازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226469/مزایده-نیم-هکتار-مشاع-از-یک-هکتار-به-انضمام-قدرالسهم-از-چاه-های-نیمه-عمیق'>مزایده نیم هکتار مشاع از یک هکتار به انضمام قدرالسهم از چاه های نیمه عمیق / مزایده,مزایده نیم هکتار مشاع از یک هکتار به انضمام قدرالسهم از چاه های نیمه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226504/مزایده-خودرو-وانت-سایپا-نیسان'>مزایده خودرو وانت سایپا نیسان / آگهی مزایده ، مزایده خودرو وانت سایپا نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226537/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین--'>مزایده فروش یک قطعه زمین....  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یک قطعه زمین....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226591/مزایده-واگذاری-به-اجاره-کارگاه-سنگ-شکن'>مزایده واگذاری به اجاره کارگاه سنگ شکن / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره کارگاه سنگ شکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226662/مزایده-یک-واحد-گاوداری-مساحت-388متر'>مزایده یک واحد گاوداری مساحت 388متر  / مزایده,مزایده یک واحد گاوداری مساحت 388متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226702/مزایده-تعدادی-از-مغازه-های-خود-نوبت-دوم'>مزایده تعدادی از مغازه های خود نوبت دوم  / مزایده تعدادی از مغازه های خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226744/مزایده-شش-قطعه-زمین-مشاعی-کاربری-باغی-از-17-قطعه-زمین-نوبت-اول'>مزایده شش قطعه زمین مشاعی کاربری باغی از 17 قطعه زمین نوبت اول / مزایده ,مزایده شش قطعه زمین مشاعی کاربری باغی از 17 قطعه زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226837/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-636متر'>مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه عرصه 636متر / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه عرصه 636متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226904/مزایده-واگذاری-درمانگاه-شبانه-روزی-مجتمع---'>مزایده واگذاری درمانگاه شبانه روزی مجتمع .... / مزایده , مزایده واگذاری درمانگاه شبانه روزی مجتمع ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1226959/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-798متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 798متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 798متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227024/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-یک-خوابه-وقفی-مساحت-72-43متر-تجدید'>مزایده ششدانگ آپارتمان یک خوابه وقفی مساحت 72.43متر تجدید / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان یک خوابه وقفی مساحت 72.43متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227116/مزایده-قسمتی-از-پلاک-209-فرعی-از-107-اصلی-نوبت-اول'>مزایده قسمتی از پلاک 209 فرعی از 107 اصلی نوبت اول  / مزایده,مزایده قسمتی از پلاک 209 فرعی از 107 اصلی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227193/مزایده-ششدانگ-از-پلاک-ثبتی-15965-اصلی-یک-قطعه-1376-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ از پلاک ثبتی 15965 اصلی یک قطعه 1376 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ از پلاک ثبتی 15965 اصلی یک قطعه 1376 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227288/مزایده-فروش-ششدانگ-عرصه-به-مساحت-تقریبی-1623متر'>مزایده فروش ششدانگ عرصه به مساحت تقریبی 1623متر / مزایده,مزایده فروش ششدانگ عرصه به مساحت تقریبی 1623متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227457/استعلام-اجناس-اصلی-مورد-نیاز--'>استعلام اجناس اصلی مورد نیاز... / استعلام, استعلام اجناس اصلی مورد نیاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227469/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--'>استعلام تجدید خدمات مشترکین ... / استعلام , استعلام تجدید خدمات مشترکین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227481/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام, استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227494/استعلام-طرح-احیا-و-مرمت-قنات--'>استعلام طرح احیا و مرمت قنات ... / استعلام,استعلام طرح احیا و مرمت قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227508/استعلام-دستگاه-DSG-8000BUNDLE'>استعلام  دستگاه DSG-8000BUNDLE / استعلام, دستگاه DSG-8000BUNDLE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227520/استعلام-دستکش-استاد-کار'>استعلام دستکش استاد کار / استعلام, استعلام دستکش استاد کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227536/استعلام-رم-و-هارد-سرور'>استعلام رم و هارد سرور  / استعلام,استعلام رم و هارد سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227544/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-1000-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 1000 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 1000 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227555/استعلام-طرح-انجام-عملیات-خاکی-و-اجرای-آسفالت-روستای'>استعلام طرح انجام عملیات خاکی و اجرای آسفالت روستای  / استعلام, طرح انجام عملیات خاکی و اجرای آسفالت روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227568/استعلام-موکت--'>استعلام موکت ... / استعلام , استعلام موکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1227580/استعلام-بهسازی-معابر-روستای-سیرود--'>استعلام  بهسازی معابر روستای سیرود ... / استعلام, استعلام  بهسازی معابر روستای سیرود ...</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 6 تاريخ : دوشنبه 28 آبان 1397 ساعت: 11:38