اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.4.24 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221431/مناقصه-تامین-نیروی-ا... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.4.24 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221431/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-ارائه-خدمات-اداری--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات اداری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی   , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات اداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221453/مناقصه-​خرید-تیوب-های-سوپر-هیتر-بویلرهای-فاز-1-نوبت-دوم'>مناقصه ​خرید تیوب های سوپر هیتر بویلرهای فاز 1 نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ​خرید تیوب های سوپر هیتر بویلرهای فاز 1 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221475/استعلام-مواد-غذایی'>استعلام مواد غذایی / استعلام , استعلام مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221490/مناقصه-طراحی--تهیه-مونتاژ-خرید--حمل--نصب-و-راه-اندازی'>مناقصه طراحی ، تهیه، مونتاژ، خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی / مناقصه , مناقصه طراحی ، تهیه، مونتاژ، خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221508/استعلام-یخچال-فریزر-امرسان-14-فوت'>استعلام یخچال فریزر امرسان 14 فوت  / استعلام, یخچال فریزر امرسان 14 فوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221523/استعلام-سیمان-پرتلند-تیپ-یک-اردستان--'>استعلام سیمان پرتلند تیپ یک اردستان ... / استعلام, استعلام سیمان پرتلند تیپ یک اردستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221538/فراخوان-جذب-پیمانکار-جهت-انجام-امور-مدیریت-کالا-و-انبارها'>فراخوان جذب پیمانکار جهت انجام امور مدیریت کالا و انبارها  / فراخوان شرکت در مناقصه عمومی , فراخوان جذب پیمانکار جهت انجام امور مدیریت کالا و انبارها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221553/استعلام-ایجاد-شیب-در-قسمت-ورودی-نگهبانی'>استعلام ایجاد شیب در قسمت ورودی نگهبانی / استعلام, استعلام ایجاد شیب در قسمت ورودی نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221569/استعلام-ساخت-جاده-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده راه آهن / استعلام,استعلام ساخت جاده راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221588/مناقصه-فراخوان-گازرسانی-به-صنایع-22-واحد-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان گازرسانی به صنایع 22 واحد صنعتی نوبت دوم / مناقصه فراخوان گازرسانی به صنایع 22 واحد صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221607/استعلام-موتورسیکلت'>استعلام موتورسیکلت / استعلام,موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221622/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-یک-واحد-گازی'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک واحد گازی / مناقصه , مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک واحد گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221639/فراخوان-واگذاری-بخشی-از-امور-دبیرخانه-راه-حل-های-راهبردی'>فراخوان واگذاری بخشی از امور دبیرخانه راه حل های راهبردی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان  واگذاری بخشی از امور دبیرخانه راه حل های راهبردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221653/مناقصه-تعدادی-جعبه-چوبی-و-پالت-چوبی'>مناقصه تعدادی جعبه چوبی و پالت چوبی / مناقصه عمومی, مناقصه تعدادی جعبه چوبی و پالت چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221669/مناقصه-عمومی-ساخت-داکت-جهت-ضلع-شمالی-سالن-رنگ-(کانال-کشی)'>مناقصه عمومی ساخت داکت جهت ضلع شمالی سالن رنگ (کانال کشی)  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی ساخت داکت جهت ضلع شمالی سالن رنگ (کانال کشی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221683/تجدید-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-و-حراست-فضاهای-سبز'>تجدید مناقصه حفظ و  نگهداری و حراست فضاهای سبز  / تجدید آگهی مناقصه ، مناقصه حفظ و  نگهداری و حراست فضاهای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221698/مناقصه-عمومی-خرید-خدمات-کدگذاری--بهنگام-سازی-و-داده-آمایی-تجدید'>مناقصه عمومی خرید خدمات کدگذاری ، بهنگام سازی و داده آمایی تجدید  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید خدمات کدگذاری ، بهنگام سازی و داده آمایی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221711/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی / استعلام,سایر فعالیت های مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221729/استعلام-اف-اف-تصویری-2-طبقه'>استعلام اف اف تصویری 2 طبقه  / استعلام, استعلام اف اف تصویری 2 طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221743/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-امور-حمل-و-نقل-و-جمع-آوری--'>اصلاحیه مناقصه واگذاری امور حمل و نقل و جمع آوری...  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور حمل و نقل و جمع آوری... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221761/مناقصه-اجرای-خط-تغذیه-و-اجرای-شبکه-توزیع-فولادی-و-پلی-اتیلن-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای خط تغذیه و اجرای شبکه توزیع فولادی و پلی اتیلن  (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه  اجرای خط تغذیه و اجرای شبکه توزیع فولادی و پلی اتیلن (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221777/مناقصه-عملیات-نظافت-و-رفت-و-روب-معابر-شهری-ناحیه-پنج--'>مناقصه عملیات نظافت و رفت و روب معابر شهری ناحیه پنج... /  مناقصه , مناقصه عملیات نظافت و رفت و روب معابر شهری ناحیه پنج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221794/استعلام-آب-سردکن'>استعلام آب سردکن / استعلام,آب سردکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221812/مناقصه-نگهداری-تاسیسات-برج-شرقی'>مناقصه نگهداری تاسیسات برج شرقی  / مناقصه , مناقصه نگهداری تاسیسات برج شرقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221833/استعلام-تعمیر-و-مرمت-پل'>استعلام تعمیر و مرمت پل  / استعلام,استعلام تعمیر و مرمت پل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221850/استعلام-بهسازی-تاسیسات-الکتریکی--'>استعلام بهسازی تاسیسات الکتریکی... / استعلام, استعلام بهسازی تاسیسات الکتریکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221870/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-دستگاه-ذخیره-ساز'>فراخوان مناقصه عمومی خرید دستگاه ذخیره ساز / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی خرید دستگاه ذخیره ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221885/استعلام-محیط-کشت-سامانه-ستاد'>استعلام محیط کشت, سامانه ستاد / استعلام, استعلام محیط کشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221905/استعلام-خرید-آجر'>استعلام خرید آجر  / استعلام,استعلام خرید آجر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221924/استعلام-چاپگر-لیزری-و--'>استعلام چاپگر لیزری و ... / استعلام, چاپگر لیزری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221947/استعلام-زیرسازی-و-احداث-استراکچر'>استعلام زیرسازی و احداث استراکچر   / استعلام,  استعلام زیرسازی و احداث استراکچر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221964/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار-نسبت-به-انجام-عملیات-اجرایی---ـ-نوبت-دوم'>مناقصه جذب سرمایه گذار نسبت به انجام عملیات اجرایی ... ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه جذب سرمایه گذار نسبت به انجام عملیات اجرایی ... ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221988/استعلام-وایت-برد-ریلی'>استعلام  وایت برد ریلی  / استعلام, وایت برد ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222008/استعلام-شیرآلات-و-لوازم-بهداشتی'>استعلام شیرآلات و لوازم بهداشتی / استعلام, استعلام شیرآلات و لوازم بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222027/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام ویدئو پروژکتور / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222046/استعلام-اسپیکر-سقفی-Euroshine-CSL-505T'>استعلام اسپیکر سقفی Euroshine CSL-505T / استعلام,استعلام اسپیکر سقفی Euroshine CSL-505T</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221438/مناقصه-ارائه-خدمات-فوریتهای-برق-سامانه-121-(نوبت-دوم)'>مناقصه ارائه خدمات فوریتهای برق سامانه 121 (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی  , مناقصه ارائه خدمات فوریتهای برق سامانه 121</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221463/مناقصه-یک-دستگاه-بالابر-صنعتی-چهارستونه'>مناقصه یک دستگاه بالابر صنعتی چهارستونه  / مناقصه , مناقصه یک دستگاه بالابر صنعتی چهارستونه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221482/مناقصه-خرید-85-دستگاه-کنتور-بازار-برق-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 85 دستگاه کنتور بازار برق تجدید نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 85 دستگاه کنتور بازار برق تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221497/استعلام-کولر-اسپیلت'>استعلام کولر اسپیلت / استعلام, کولر اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221514/مناقصه-احداث-استخر-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه احداث استخر تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه احداث استخر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221529/مناقصه-روکش-آسفالت-خیابان-ها-و-معابر-مناطق'>مناقصه روکش آسفالت خیابان ها و معابر مناطق / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  روکش آسفالت خیابان ها و معابر مناطق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221544/مناقصه-SOR-DIFF-PRESSURE-SWITCHES-CONVERTER-نوبت-دوم'>مناقصه  SOR DIFF.PRESSURE SWITCHES CONVERTER نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه SOR DIFF.PRESSURE SWITCHES CONVERTER نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221559/تجدید-مناقصه-لوازم-عمومی-یدکی-ایستگاهها'>تجدید مناقصه لوازم عمومی یدکی ایستگاهها / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه لوازم عمومی یدکی ایستگاهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221575/استعلام-خرید-لیست-تجهیزات-رشته-مکانیک--'>استعلام خرید لیست تجهیزات رشته مکانیک ... / استعلام, استعلام خرید لیست تجهیزات رشته مکانیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221596/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام, کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221613/استعلام-عملیات-بیومکانیک-آبخیزداری'>استعلام عملیات بیومکانیک آبخیزداری / استعلام, استعلام عملیات بیومکانیک آبخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221628/فراخوان-شناسایی-شرکت-های-استارت-آپ-در-حوزه-مبلمان-و-نورپردازی-شهری'>فراخوان شناسایی شرکت های استارت آپ در حوزه مبلمان و نورپردازی شهری / فراخوان, فراخوان شناسایی شرکت های استارت آپ در حوزه مبلمان و نورپردازی شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221644/مناقصه-خدمات-تهیه--طبخ--حمل-و-توزیع-غذای-گرم'>مناقصه خدمات تهیه ، طبخ ، حمل و توزیع غذای گرم / مناقصه , مناقصه خدمات تهیه ، طبخ ، حمل و توزیع غذای گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221659/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ / استعلام,کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221674/استعلام-اکسس-پوینت--'>استعلام اکسس پوینت ... / استعلام, استعلام اکسس پوینت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221691/مناقصه-انواع-حمل-(حمل-کانتینر-خالی--'>مناقصه انواع حمل (حمل کانتینر خالی... / آگهی مناقصه, مناقصه انواع حمل (حمل کانتینر خالی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221703/استعلام-سرامیک'>استعلام سرامیک / استعلام,سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221720/استعلام-تجهیز-لیجینگ-پایلوت'>استعلام تجهیز لیجینگ پایلوت / استعلام, تجهیز لیجینگ پایلوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221735/استعلام-درب-کرکره-ای--'>استعلام درب کرکره ای... / استعلام, استعلام درب کرکره ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221751/مناقصه-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله و حفظ و نگهداری فضای سبز  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله و حفظ و نگهداری فضای سبز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221766/ارزیابی-کیفی-خدمات-پیمانکاری-تامین-نیروی-انسانی-کارگر-ساده-و-نیمه-ماهر'>ارزیابی کیفی خدمات پیمانکاری تامین نیروی انسانی کارگر ساده و نیمه ماهر  / ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی خدمات پیمانکاری تامین نیروی انسانی کارگر ساده و نیمه ماهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221783/مناقصه-امور-خدمات-شهری-(رفت-و-روب--جمع-آوری-و-حمل-زباله-و--)'>مناقصه امور خدمات شهری (رفت و روب ، جمع آوری و حمل زباله و...) / مناقصه، مناقصه امور خدمات شهری (رفت و روب ، جمع آوری و حمل زباله و...)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221803/مناقصه-نگهداری-تعمیرات-و-راهبری-تاسیسات-و-تجهیزات-سرمایشی--'>مناقصه  نگهداری، تعمیرات و راهبری تاسیسات و تجهیزات سرمایشی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  نگهداری، تعمیرات و راهبری تاسیسات و تجهیزات سرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221819/استعلام-ساخت-فنداسیون'>استعلام ساخت فنداسیون / استعلام, استعلام ساخت فنداسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221839/استعلام-چراغ-خیابانی-400-وات-ترانس-سدیم-با-لامپ-سدیم-400'>استعلام چراغ خیابانی 400 وات ترانس سدیم با لامپ سدیم 400 / استعلام, استعلام چراغ خیابانی 400 وات ترانس سدیم با لامپ سدیم 400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221857/استعلام-بهسازی-درب-نگهبانی'>استعلام بهسازی درب نگهبانی / استعلام , استعلام بهسازی درب نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221876/استعلام-یخچال-5-فوت-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام یخچال 5 فوت, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام, استعلام یخچال 5 فوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221895/استعلام-آموزش-ترویجی-اصلاح-نژاد-گاو-شیری'>استعلام  آموزش ترویجی اصلاح نژاد گاو شیری / استعلام, استعلام  آموزش ترویجی اصلاح نژاد گاو شیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221911/استعلام-تهیه-طرح-اطلس-جامع-فرهنگی-گردشگری'>استعلام تهیه طرح اطلس جامع فرهنگی، گردشگری / استعلام, استعلام تهیه طرح اطلس جامع فرهنگی، گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221933/استعلام-ساخت-مخزن-بتنی'>استعلام ساخت مخزن بتنی / استعلام, ساخت مخزن بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221955/استعلام-تهیه-واجرای-سقف-از-انواع-تیرچه-بلوک--'>استعلام تهیه واجرای سقف از انواع تیرچه بلوک ... / استعلام, استعلام تهیه واجرای سقف از انواع تیرچه بلوک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221975/استعلام-تهیه-و-نصب-ساندویچ-پانل-درب-آهنی-پنجره-پی-وی-سی-و-نرده-آهنی'>استعلام تهیه و نصب ساندویچ پانل، درب آهنی، پنجره پی وی سی و نرده آهنی / استعلام, استعلام تهیه و نصب ساندویچ پانل، درب آهنی، پنجره پی وی سی و نرده آهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221997/استعلام-خرید-دستگاه-رفرکتومتر-چشمی'>استعلام خرید دستگاه رفرکتومتر چشمی / استعلام, خرید دستگاه رفرکتومتر چشمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222017/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام,استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222035/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار--'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار... / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221426/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اصلی-ساختمان-تاسیسات-و---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان اصلی، ساختمان تاسیسات و ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل ساختمان اصلی، ساختمان تاسیسات و ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221440/مناقصه-خرید-VERTICAL-SOLENOID-SCREW---نوبت-دوم'>مناقصه خرید VERTICAL ,SOLENOID,SCREW,.... نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه  خرید VERTICAL ,SOLENOID,SCREW,.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221467/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-روزانه-کارکنان'>مناقصه طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221484/تجدید-مناقصه-احداث-تقاطع-غیرهمسطح-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث تقاطع غیرهمسطح نوبت دوم  / آگهی تجید مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه احداث تقاطع غیر همسطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221500/استعلام-کولر-گازری-اینورتردار--'>استعلام کولر گازری اینورتردار... / استعلام,کولر گازری اینورتردار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221517/استعلام-دستگاه-واتر-جت'>استعلام دستگاه واتر جت / استعلام,استعلام دستگاه واتر جت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221532/مناقصه-عمومی-بیمه-گروهی-مازاد-درمان-کارکنان'>مناقصه عمومی بیمه گروهی مازاد درمان کارکنان  / آگهی مناقصه , دمناقصه عمومی بیمه گروهی مازاد درمان کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221547/استعلام-12000-بطری-آب-معدنی-500-سی-سی'>استعلام 12000 بطری آب معدنی 500 سی سی / استعلام,استعلام 12000 بطری آب معدنی 500 سی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221564/استعلام-دستگاه-کپی-و-اسکنر'>استعلام دستگاه کپی و اسکنر  / استعلام, دستگاه کپی و اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221578/مناقصه-تامین-اقلام-مورد-نیاز-پروژه-های-بیمارستان'>مناقصه تامین اقلام مورد نیاز پروژه های بیمارستان / مناقصه، مناقصه تامین اقلام مورد نیاز پروژه های بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221599/مناقصه-خرید--نصب--اجرا-و-پشتیبانی-20-دستگاه-پله-برقی'>مناقصه خرید ، نصب ، اجرا و پشتیبانی 20 دستگاه پله برقی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید ، نصب ، اجرا و پشتیبانی 20 دستگاه پله برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221615/مناقصه-عمومی-آذین-بندی-مناسبتهای-سالیانه--طراحی-چاپ--نصب-و--'>مناقصه عمومی آذین بندی مناسبتهای سالیانه ، طراحی، چاپ،  نصب و... / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی آذین بندی مناسبتهای سالیانه ، طراحی، چاپ،  نصب و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221630/مناقصه-انتخاب-پیمانکاری-حمل-و-جابجایی-مواد-اولیه-و-کلینکر--نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکاری حمل و جابجایی مواد اولیه و کلینکر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکاری حمل و جابجایی مواد اولیه و کلینکر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221646/استعلام-کانکس-پیش-ساخته'>استعلام کانکس پیش ساخته  / استعلام, استعلام کانکس پیش ساخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221663/استعلام-ورق-ام-دی-اف'>استعلام ورق ام دی اف / استعلام, استعلام ورق ام دی اف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221677/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام,ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221693/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-ساختمان-اداری-و-تاسیسات'>مناقصه حفاظت فیزیکی ساختمان اداری و تاسیسات  / مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت فیزیکی ساختمان اداری و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221705/استعلام-سنگ-گرانیتی-نهبندان-ضخامت-2-سانتی-متر'>استعلام سنگ گرانیتی نهبندان ضخامت 2 سانتی متر / استعلام,استعلام سنگ گرانیتی نهبندان ضخامت 2 سانتی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221723/مناقصه-رنگ-آمیزی-مخارن-TK-4001-TK-8001-TK-5002'>مناقصه رنگ آمیزی مخارن TK-4001, TK-8001, TK-5002 / مناقصه عمومی, مناقصه رنگ آمیزی مخارن TK-4001, TK-8001, TK-5002</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221737/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی / استعلام, لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221754/مناقصه​-​حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-یک'>مناقصه​ ​حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه یک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه​ ​حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221771/استعلام-میز-مدیریت-ممبران-الدوز-سامان-صنعت-ابعاد-1-80-با-ال-جداگانه'>استعلام میز مدیریت ممبران الدوز سامان صنعت ابعاد 1/80 با ال جداگانه / استعلام, استعلام میز مدیریت ممبران الدوز سامان صنعت ابعاد 1/80 با ال جداگانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221785/مناقصه-انتقال-بخشی-از-پساب-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه انتقال بخشی از پساب تصفیه خانه فاضلاب / مناقصه, مناقصه انتقال بخشی از پساب تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221806/مناقصه-عملیات-بازسازی-و-ایمن-سازی-آبنماهای-سطح-منطقه--'>مناقصه عملیات بازسازی و ایمن سازی آبنماهای سطح منطقه... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات بازسازی و ایمن سازی آبنماهای سطح منطقه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221821/استعلام-کمپاس-کلارک'>استعلام کمپاس کلارک  / استعلام, کمپاس کلارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221842/مناقصه-انجام-خدمات-مهندسی-عملیات-پرتونگاری-سر-جوش-لوله-ها'>مناقصه انجام خدمات مهندسی عملیات پرتونگاری سر جوش لوله ها / ​آگهی شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام خدمات مهندسی عملیات پرتونگاری سر جوش لوله ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221859/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب--'>استعلام دستگاه حضور و غیاب ... / استعلام,  دستگاه حضور و غیاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221878/استعلام-خرید-وسایل-ورزشی-تربیت-بدنی'>استعلام خرید وسایل ورزشی تربیت بدنی / استعلام , استعلام خرید وسایل ورزشی تربیت بدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221898/استعلام-دیزل-ژنراتور--'>استعلام دیزل ژنراتور ... / استعلام, استعلام دیزل ژنراتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221915/استعلام-پرشر-ترانسمیتر-و--'>استعلام پرشر ترانسمیتر و... / استعلام,پرشر ترانسمیتر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221937/استعلام-خرید-کابل-swr--'>استعلام خرید کابل swr... / استعلام,استعلام خرید کابل swr...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221958/استعلام-ساخت-ساختمان-رفاهی'>استعلام ساخت ساختمان رفاهی  / استعلام,استعلام ساخت ساختمان رفاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221977/فراخوان-تجدید-ساخت-و-بهره-برداری-تعدادی-پروژه-شامل-سایت-تولید-کمپوست-و--'>فراخوان تجدید ساخت و بهره برداری تعدادی پروژه شامل سایت تولید کمپوست و ... / فراخوان تجدید ساخت و بهره برداری تعدادی پروژه شامل سایت تولید کمپوست و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222002/استعلام-خرید-180-متر-لوله-فلزی-با-قطر-300-میلی-متری-با-ضخامت-گوشت-6-میلی-متر-دو-کونیک-فابریک'>استعلام خرید 180 متر لوله فلزی با قطر 300 میلی متری با ضخامت گوشت 6 میلی متر دو کونیک فابریک / استعلام,استعلام خرید 180 متر لوله فلزی با قطر 300 میلی متری با ضخامت گوشت 6 میلی متر دو کونیک فابریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221429/مناقصه-پروژه-طرح-آبرسانی-به-شهر-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه طرح آبرسانی به شهر  ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه طرح آبرسانی به شهر  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221449/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-انجام-امور-خدماتی--'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام امور خدماتی... / آگهی مناقصه مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام امور خدماتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221472/استعلام-نصب-تجهیزات-برقی'>استعلام نصب تجهیزات برقی  / استعلام, نصب تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221488/استعلام-تعمیر-دیزل-ژنراتور--'>استعلام تعمیر دیزل ژنراتور... / استعلام,تعمیر دیزل ژنراتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221506/تجدید-مناقصه-23-عدد-شیرآلات-چدن-داکتیل'>تجدید مناقصه  23 عدد شیرآلات چدن داکتیل / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ,تجدید مناقصه  23 عدد شیرآلات چدن داکتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221521/دوازدهمین-همایش-سیاست-های-مالی-و-مالیاتی-ایران'>دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران  / دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221535/تمدید-فراخوان-ارزیابی-کیفی-خدمات-مشاوره-مطالعات-احداث-درمانگاه'>تمدید فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مشاوره  مطالعات احداث درمانگاه  / تمدید فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مشاوره  مطالعات احداث درمانگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221550/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن--'>استعلام ساخت جاده و راه آهن... / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221567/مناقصه-خرید-لوله-های-مورد-نیاز-خط-انتقال-سد'>مناقصه خرید لوله های مورد نیاز خط انتقال سد / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله های مورد نیاز خط انتقال سد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221584/استعلام-خرید-کانکس-به-همراه-متعلقات--'>استعلام  خرید کانکس به همراه متعلقات ... / استعلام, خرید کانکس به همراه متعلقات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221604/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-امور-خدماتی-پشتیبانی-ستادهای-مستقر-در-وزارت-کشور'>مناقصه واگذاری بخشی از امور خدماتی پشتیبانی ستادهای مستقر در وزارت کشور / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری بخشی از امور خدماتی پشتیبانی ستادهای مستقر در وزارت کشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221619/استعلام-بورت-ساده-10-سی-سی-10-عدد--'>استعلام بورت ساده 10 سی سی 10 عدد... / استعلام,استعلام بورت ساده 10 سی سی 10 عدد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221634/مناقصه-دوره-های-آموزشی-با-اخذ-گواهینامه-بین-المللی'>مناقصه دوره های آموزشی با اخذ گواهینامه بین المللی  / مناقصه , مناقصه دوره های آموزشی با اخذ گواهینامه بین المللی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221651/استعلام-خرید-باطری'>استعلام خرید باطری  / استعلام,, خرید باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221667/مناقصه-انجام-عملیات-جدول-گذاری-و-موزائیک-فرش-و-نصب-دال-بتنی--تجدید'>مناقصه انجام عملیات جدول گذاری و موزائیک فرش و نصب دال بتنی - تجدید  / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه انجام عملیات جدول گذاری و موزائیک فرش و نصب دال بتنی - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221681/استعلام-سماور-برقی-8-لیتری'>استعلام سماور برقی 8 لیتری  / استعلام, سماور برقی 8 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221696/مناقصه-تامین-اقلام-رستوران-های-تحت-پوشش'>مناقصه تامین اقلام رستوران های تحت پوشش  / مناقصه, مناقصه  تامین اقلام رستوران های تحت پوشش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221709/استعلام-شیرآلات'>استعلام شیرآلات  / استعلام, شیرآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221726/مناقصه-تامین-2-نفر-نیروی-خدماتی'>مناقصه تامین 2 نفر نیروی خدماتی  / مناقصه, مناقصه  تامین 2 نفر نیروی خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221741/مناقصه-طرح-ساماندهی-شلوغ-بازار-شهرداری---'>مناقصه طرح ساماندهی شلوغ بازار شهرداری .... / مناقصه ، مناقصه طرح ساماندهی شلوغ بازار شهرداری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221758/استعلام-اجرای-امورات-خدمات'>استعلام اجرای امورات خدمات / استعلام, استعلام اجرای امورات خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221774/تمدید-مناقصه-احداث-تقاطع-غیرهمسطح-ریل-راه-آهن'>تمدید مناقصه احداث تقاطع غیرهمسطح ریل راه آهن / تمدید مناقصه , تمدید مناقصه احداث تقاطع غیرهمسطح ریل راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221789/استعلام-کمد-بایگانی-فلزی-اداری'>استعلام کمد بایگانی فلزی اداری / استعلام, استعلام کمد بایگانی فلزی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221809/تجدید-فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-خط-انتقال-آب-سد-مخزنی'>تجدید فراخوان ارزیابی کیفی اجرای خط انتقال آب سد مخزنی / مناقصه عمومی, تجدید فراخوان ارزیابی کیفی اجرای خط انتقال آب سد مخزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221826/استعلام-لکه-گیری-و-روکش-راه-روستایی-احمداباد'>استعلام لکه گیری و روکش راه روستایی احمداباد / استعلام , استعلام لکه گیری و روکش راه روستایی احمداباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221847/مناقصه-تبدیل-وکیوم-باتوم-و-تهیه-و-اجرای-آسفالت-مدارس'>مناقصه تبدیل وکیوم باتوم و تهیه و اجرای آسفالت مدارس / مناقصه عمومی, مناقصه تبدیل وکیوم باتوم و تهیه و اجرای آسفالت مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221866/استعلام-تهیه-و-نصب-و-اجرای-پرده'>استعلام تهیه و نصب و اجرای پرده / استعلام,تهیه و نصب و اجرای پرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221882/استعلام-تجهیزات-چوبی-کتابخانه-سایت-ستاد'>استعلام تجهیزات چوبی کتابخانه, سایت ستاد / استعلام,تجهیزات چوبی کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221901/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ / استعلام,کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221919/استعلام-پمپ-حرارتی-تاسیسات'>استعلام پمپ حرارتی تاسیسات  / استعلام,استعلام پمپ حرارتی تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221945/استعلام-خرید-و-اجرای-خط-برق--'>استعلام خرید و اجرای خط برق ... / استعلام, خرید و اجرای خط برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221961/مناقصه-عملیات-نظافت-و-رفت-و-روب-معابر-شهری-ناحیه-یک-و---'>مناقصه عملیات نظافت و رفت و روب معابر شهری ناحیه یک و .... / مناقصه عملیات نظافت و رفت و روب معابر شهری ناحیه یک و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221984/استعلام-خرید-5-دستگاه-پرینتر-canon-6030-سیاه-و-سفید'>استعلام خرید 5 دستگاه پرینتر canon 6030 سیاه و سفید  / استعلام,استعلام خرید 5 دستگاه پرینتر canon 6030 سیاه و سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222006/استعلام-سنسور-درجه-دما-به-همراه-دستگاه-سخت-افزاری-ارسال-پیامک-دارای-سیم-کارت'>استعلام سنسور درجه دما به همراه دستگاه سخت افزاری ارسال پیامک دارای سیم کارت  / استعلام, سنسور درجه دما به همراه دستگاه سخت افزاری ارسال پیامک دارای سیم کارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222024/استعلام-اگزاست-فن'>استعلام اگزاست فن / استعلام,اگزاست فن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222042/استعلام-ادیومتر-اسکرینینگ'>استعلام ادیومتر اسکرینینگ / استعلام , استعلام ادیومتر اسکرینینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222065/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام,خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222081/فراخوان-عمومی-شبکه-آب-و-فاضلاب--نوبت-دوم'>فراخوان عمومی  شبکه آب و فاضلاب - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان عمومی  شبکه آب و فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222094/استعلام-صندلی-سینمایی'>استعلام صندلی سینمایی / استعلام, صندلی سینمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222115/استعلام-لوازم-مصرفی-آزمایشگاهی--'>استعلام  لوازم مصرفی آزمایشگاهی ... / استعلام, استعلام  لوازم مصرفی آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222141/استعلام-ماشین-اره-دورکن-خط-زن-دار---'>استعلام ماشین اره دورکن خط زن دار  ... / استعلام, استعلام ماشین اره دورکن خط زن دار  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222156/استعلام-مونیتور--'>استعلام مونیتور ... / استعلام , استعلام مونیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222174/استعلام-الکترو-پمپ-عمودی-آبروان'>استعلام الکترو پمپ عمودی آبروان  / استعلام,استعلام الکترو پمپ عمودی آبروان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222189/استعلام-الکترو-پمپ-شناور'>استعلام الکترو پمپ شناور / استعلام ,استعلام الکترو پمپ شنارو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222206/استعلام-برنج-هندی-1121-مارک-خاطره-درجه-1'>استعلام برنج هندی 1121 مارک خاطره درجه 1  / استعلام,استعلام برنج هندی 1121 مارک خاطره درجه 1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222226/استعلام-فعالیتهای-نصب-تاسیسات-برق-و--'>استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق و... / استعلام, استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222241/استعلام-سرور-سینمایی'>استعلام سرور سینمایی  / استعلام,استعلام سرور سینمایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222255/استعلام-پکیچ-شوفاژ-برقی'>استعلام پکیچ شوفاژ برقی / استعلام, استعلام پکیچ شوفاژ برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222268/استعلام-هارد-دیسک-سرور'>استعلام هارد دیسک سرور  / استعلام,استعلام هارد دیسک سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222283/استعلام-باتری'>استعلام باتری / استعلام,استعلام باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222297/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222314/استعلام-چهار-نظام-غیر-منظم'>استعلام چهار نظام غیر منظم / استعلام , استعلام چهار نظام غیر منظم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222327/استعلام-لوله-گازی-6-اینچ-با-بوشن'>استعلام  لوله گازی 6 اینچ با بوشن / استعلام, استعلام  لوله گازی 6 اینچ با بوشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222340/استعلام-کالای-مورد-نیاز-جهت-کلینیک-زنان'>استعلام کالای مورد نیاز جهت کلینیک زنان / استعلام,استعلام کالای مورد نیاز جهت کلینیک زنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222354/استعلام-اصلاح-و-افزایش-ارتفاع-جان-پناه-ساختمان-مرکزی-مکانیزه'>استعلام اصلاح و افزایش ارتفاع جان پناه ساختمان مرکزی مکانیزه / استعلام,استعلام اصلاح و افزایش ارتفاع جان پناه ساختمان مرکزی مکانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222369/استعلام-اجرای-عملیات-سنگفرش-معابر-روستای'>استعلام اجرای عملیات سنگفرش معابر روستای / استعلام, اجرای عملیات سنگفرش معابر روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222384/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-دستگاه-صوت-مرکزی'>استعلام نصب و راه اندازی دستگاه صوت مرکزی / استعلام, نصب و راه اندازی دستگاه صوت مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222398/استعلام-چسب-ماسکینگ'>استعلام چسب ماسکینگ / استعلام , استعلام چسب ماسکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222411/استعلام-ساخت-تیزر-رونمایی-از-sp100'>استعلام  ساخت تیزر رونمایی از sp100 / استعلام , استعلام ساخت تیزر رونمایی از sp100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222423/استعلام-باکس-تلفن-و-متعلقات'>استعلام باکس تلفن و متعلقات / استعلام , استعلام باکس تلفن و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222437/استعلام-اقلام-یدکی-اطلاس-کپکو-و--'>استعلام اقلام یدکی اطلاس کپکو و ... / استعلام, استعلام  اقلام یدکی اطلاس کپکو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222451/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام, استعلام پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222466/مناقصه-ساخت-و-نصب-400-علمک-پراکنده-و-3000-متر-حفره-خالی'>مناقصه ساخت و نصب 400 علمک پراکنده و 3000 متر حفره خالی  / مناقصه ، مناقصه ساخت و نصب 400 علمک پراکنده و 3000 متر حفره خالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222484/مناقصه-تامین-خدمات-کارشناسی-سیستم-شهرسازی-و-ساختمانی'>مناقصه تامین خدمات کارشناسی سیستم شهرسازی و ساختمانی / مناقصه عمومی, مناقصه تامین خدمات کارشناسی سیستم شهرسازی و ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222502/استعلام-پمپ-شناور--'>استعلام پمپ شناور ... / استعلام, استعلام پمپ شناور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222519/استعلام-اجرای-نورپردازی-و-تهیه-و-نصب-ترانسفورماتور--'>استعلام اجرای نورپردازی و تهیه و نصب ترانسفورماتور... / استعلام, استعلام اجرای نورپردازی و تهیه و نصب ترانسفورماتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222534/مناقصه-روکش-آسفالت-و-بهسازی-و-لکه-گیری-و--'>مناقصه روکش آسفالت و بهسازی و لکه گیری و ... / مناقصه روکش آسفالت و بهسازی و لکه گیری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222549/استعلام-الکتروموتور---'>استعلام الکتروموتور .... / استعلام, استعلام الکتروموتور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222561/استعلام-کیسه-خواب-کوهنوردی-مخصوص-صعودهای-زمستانی'>استعلام کیسه خواب کوهنوردی مخصوص صعودهای زمستانی  / استعلام, استعلام کیسه خواب کوهنوردی مخصوص صعودهای زمستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222573/استعلام-اجرت-سرامیک-و-کاشی-کاری'>استعلام اجرت سرامیک و کاشی کاری / استعلام, اجرت سرامیک و کاشی کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222586/استعلام-تکمیل-زیرساخت-گردشگری'>استعلام تکمیل زیرساخت گردشگری / استعلام , استعلام تکمیل زیرساخت گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222600/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-فاضلابی'>استعلام لوله پلی اتیلن فاضلابی / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222615/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام,استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222630/استعلام-نظارت-بر-طرحهای-صیانت-و-تولید-نهال--'>استعلام نظارت بر طرحهای صیانت و تولید نهال ... / استعلام , استعلام نظارت بر طرحهای صیانت و تولید نهال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222645/اصلاحیه-مناقصه-خرید-پایه-های-روشنایی-3-5-متری'>اصلاحیه مناقصه خرید پایه های روشنایی 3/5 متری  / اصلاحیه مناقصه، مناقصه خرید پایه های روشنایی 3/5 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222669/استعلام-باتری-قابل-شارژ'>استعلام باتری قابل شارژ / استعلام, استعلام باتری قابل شارژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222683/استعلام-تکمیل-مسجد-فجر-لنگرود'>استعلام تکمیل مسجد فجر لنگرود  / استعلام,استعلام تکمیل مسجد فجر لنگرود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222700/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری--'>استعلام خرید تجهیزات اداری... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222020/استعلام-ساخت-پروژه-های-تاسیسات-شهری'>استعلام ساخت پروژه های تاسیسات شهری  / استعلام,استعلام ساخت پروژه های تاسیسات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222037/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-خاکی-و-فرعی'>مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت معابر خاکی و فرعی / مناقصه , مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت معابر خاکی و فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222058/مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری'>مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222075/فراخوان-خريد-با-آزمايش-يک-دست-کامل-از-هر-يک-از-پره-های-ثابت-و-متحرک'>فراخوان خريد با آزمايش يک دست کامل از هر يک از پره های ثابت و متحرک / فراخوان ، فراخوان خريد با آزمايش يک دست کامل از هر يک از پره های ثابت و متحرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222088/مناقصه-اجرای-آسفالت-ریزی-تجدید'>مناقصه اجرای آسفالت ریزی تجدید / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه اجرای آسفالت ریزی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222105/استعلام-بروزرسانی-و-تعمیرات-مودم-های-نصب-شده'>استعلام بروزرسانی و تعمیرات مودم های نصب شده / استعلام, بروزرسانی و تعمیرات مودم های نصب شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222134/استعلام-سرویس-اینترنت-اداری'>استعلام سرویس اینترنت اداری  / استعلام,استعلام سرویس اینترنت اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222150/استعلام-2-دستگاه-تلویزیون-رنگی-43-اینچ-اسنوا-مدل-s37'>استعلام 2 دستگاه تلویزیون رنگی 43 اینچ اسنوا مدل s37 / استعلام, استعلام 2 دستگاه تلویزیون رنگی 43 اینچ اسنوا مدل s37</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222166/مناقصه-عملیات-قرائت-کنتور-و-توزیع-قبوض-وصول-بدهی'>مناقصه عملیات قرائت کنتور و  توزیع قبوض، وصول بدهی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات قرائت کنتور و  توزیع قبوض، وصول بدهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222182/استعلام-تهیه-و-ساخت-و-اجرای-کانال-هواکش'>استعلام تهیه و ساخت و اجرای کانال هواکش / استعلام, استعلام تهیه و ساخت و اجرای کانال هواکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222198/مناقصه-عملیات-تکمیل-و-تجهیز-سالن-آمفی-تئاتر-ساختمان-مرکزی---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز سالن آمفی تئاتر ساختمان مرکزی ... نوبت دوم / مناقصه، مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز سالن آمفی تئاتر ساختمان مرکزی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222221/مناقصه-دستمزد-و-لوازم-مورد-نیاز-جهت-اجرای-عملیات-بروزرسانی-و-نظارت-بر-GIS--نوبت-دوم'>مناقصه دستمزد و لوازم مورد نیاز جهت اجرای عملیات بروزرسانی و نظارت بر GIS - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه دستمزد و لوازم مورد نیاز جهت اجرای عملیات بروزرسانی و نظارت بر GIS -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222236/استعلام-لوله-فولادی-شیرآلات-و-اتصالات-تجهیز-چاه'>استعلام لوله فولادی، شیرآلات، و اتصالات تجهیز چاه  / استعلام , استعلام لوله فولادی، شیرآلات، و اتصالات تجهیز چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222249/استعلام-تکمیل-مدرسه'>استعلام  تکمیل مدرسه / استعلام, تکمیل مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222263/استعلام-اسیلویسکوپ'>استعلام اسیلویسکوپ / استعلام, اسیلویسکوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222277/استعلام-مجموعه-9-عددی-ابزار-ام-پی-تی'>استعلام مجموعه 9 عددی ابزار ام پی تی / استعلام, استعلام مجموعه 9 عددی ابزار ام پی تی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222291/استعلام-اصلاح-راهرو-دسترسی-حوضچه-ها-و-سیستم-هوا-دهی-تصفیه-خانه-فاضلاب'>استعلام اصلاح راهرو دسترسی حوضچه ها و سیستم هوا دهی تصفیه خانه فاضلاب  / استعلام,استعلام اصلاح راهرو دسترسی حوضچه ها و سیستم هوا دهی تصفیه خانه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222306/استعلام-دریل-برقی-چکشی'>استعلام دریل برقی چکشی / استعلام, استعلام دریل برقی چکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222321/استعلام-میلگرد-16-200-شاخه'>استعلام میلگرد 16  200 شاخه / استعلام,  استعلام میلگرد 16  200 شاخه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222335/استعلام-خرید-دوربین-عکاسی'>استعلام خرید دوربین عکاسی  / استعلام ,استعلام خرید دوربین عکاسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222348/استعلام-نظارت-بر-ساختمان-سردرب-و-نگهبانی-گمرک'>استعلام نظارت بر ساختمان سردرب و نگهبانی گمرک / استعلام, استعلام نظارت بر ساختمان سردرب و نگهبانی گمرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222363/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت  / استعلام,استعلام کولر گازی اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222378/استعلام-کرایه-وسایل-نقلیه-موتوری'>استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری / استعلام,استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222392/استعلام-نقاشی-و-کاغذ-دیواری-ساختمان'>استعلام نقاشی و کاغذ دیواری ساختمان  / استعلام, نقاشی و کاغذ دیواری ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222405/استعلام-سند-فاکتور-فروش--'>استعلام سند فاکتور فروش... / استعلام, استعلام سند فاکتور فروش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222418/استعلام-یک-دستگاه-فایروال-و--'>استعلام یک دستگاه فایروال و ... / استعلام,استعلام یک دستگاه فایروال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222431/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس ایاب و ذهاب / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222444/استعلام-تابلو-تقویم-دیجیتال'>استعلام تابلو تقویم دیجیتال / استعلام ,استعلام تابلو تقویم دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222459/مناقصه-بهسازی-ورودی-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی ورودی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی ورودی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222478/استعلام-خرید-10-دستگاه-اسپیلت-دو-زمانه-12000-و-9000'>استعلام خرید 10 دستگاه اسپیلت دو زمانه 12000 و 9000  / استعلام,استعلام خرید 10 دستگاه اسپیلت دو زمانه 12000 و 9000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222494/استعلام-عملیات-آبیاری-مراقبت-و-نگهداری-نهالستان'>استعلام عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری نهالستان / استعلام,استعلام عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری نهالستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222513/استعلام-لوازم-شبکه'>استعلام لوازم شبکه  / استعلام ,استعلام لوازم شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222527/استعلام-بازشماری-منابع-سازمان-ملی-زمین-و-مسکن'>استعلام بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن / استعلام, بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222543/استعلام-هارد-دیسک--'>استعلام هارد دیسک ... / استعلام , استعلام هارد دیسک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222556/استعلام-پاور-بانک'>استعلام پاور بانک / استعلام, استعلام پاور بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222568/استعلام-بهسازی-سرویس-بهداشتی'>استعلام  بهسازی سرویس بهداشتی  / استعلام, استعلام  بهسازی سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222581/استعلام-تخت-ماساژ'>استعلام تخت ماساژ / استعلام, استعلام تخت ماساژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222594/استعلام-آموزش-پستایی-درجه-دو--'>استعلام آموزش پستایی درجه دو .. / استعلام, استعلام آموزش پستایی درجه دو ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222053/استعلام-ریل-چراغ-ریلی--'>استعلام ریل چراغ ریلی... / استعلام, استعلام ریل چراغ ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222070/استعلام-سایر-فعالیت‌-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت‌ های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت‌ های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222086/استعلام-تعمیرات-و-تجهیزات-مجتمع-فرهنگی-و-هنری--'>استعلام  تعمیرات و تجهیزات مجتمع فرهنگی و هنری ... / استعلام, استعلام  تعمیرات و تجهیزات مجتمع فرهنگی و هنری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222103/تجدید-مناقصه-​لوله-گذاری'>تجدید مناقصه ​لوله گذاری  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه ​لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222130/استعلام-آجر--'>استعلام آجر ... / استعلام , استعلام آجر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222148/استعلام-باطری'>استعلام باطری / استعلام,استعلام باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222164/استعلام-اسکنر-رنگی-چاپگر-لیزری-و--'>استعلام اسکنر رنگی، چاپگر لیزری و... / استعلام, اسکنر رنگی، چاپگر لیزری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222180/استعلام-اجرای-فوم-بتن-سبک--'>استعلام اجرای فوم بتن سبک ... / استعلام, استعلام اجرای فوم بتن سبک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222196/استعلام-سنگ-لاشه-لایه-ایی'>استعلام سنگ لاشه لایه ایی / استعلام,استعلام سنگ لاشه لایه ایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222216/فراخوان-استعلام-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-نوبت-سوم'>فراخوان استعلام تامین سرویس ایاب و ذهاب نوبت سوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان استعلام تامین سرویس ایاب و ذهاب نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222232/مناقصه-زیرسازی--آسفالت--کانیوا-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی ، آسفالت ، کانیوا نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی ، آسفالت ، کانیوا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222247/مناقصه-عمومی-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-F'>مناقصه عمومی عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده F  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده F </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222260/استعلام-اسپیلت-گازی-ایران-رادیاتور-سرد-و-گرم'>استعلام اسپیلت گازی ایران رادیاتور سرد و گرم / استعلام,استعلام اسپیلت گازی ایران رادیاتور سرد و گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222275/مناقصه-نگهداری-تاسيسات'>مناقصه نگهداری تاسيسات / مناقصه , مناقصه نگهداری تاسيسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222289/استعلام-خرید-تجهیزات'>استعلام خرید تجهیزات  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222304/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر / استعلام,استعلام کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222319/استعلام-لوله-چدن-داکتیل'>استعلام لوله چدن داکتیل / استعلام, لوله چدن داکتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222333/مناقصه-اجرای-موزاییک-کاری-پیاده-روهای-سطح-شهر'>مناقصه  اجرای موزاییک کاری پیاده روهای سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای موزاییک کاری پیاده روهای سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222346/استعلام-دستگاه-تلفن-کننده--'>استعلام دستگاه تلفن کننده ... / استعلام , استعلام دستگاه تلفن کننده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222361/استعلام-خرید-تجهیزات-شبکه-بیسیم--'>استعلام خرید تجهیزات شبکه بیسیم ... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات شبکه بیسیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222376/استعلام-دریل-ضربه-ای-650-وات'>استعلام دریل ضربه ای 650 وات / استعلام, استعلام دریل ضربه ای 650 وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222390/استعلام-پرینتر-لیزری'>استعلام پرینتر لیزری  / استعلام پرینتر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222403/استعلام-6-عدد-صفحه-نمایش-با-مارک-زیمنس--'>استعلام 6 عدد صفحه نمایش با مارک زیمنس... / استعلام, استعلام 6 عدد صفحه نمایش با مارک زیمنس..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222416/استعلام-سیستم-صوت-جهت-مجتمع-فرهنگی-و-هنری'>استعلام سیستم صوت جهت مجتمع فرهنگی و هنری / استعلام,استعلام سیستم صوت جهت مجتمع فرهنگی و هنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222429/استعلام-تعمیرات-ساختمان--'>استعلام تعمیرات ساختمان ... / استعلام, تعمیرات ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222442/استعلام-لوله-داربست-فلزی-و-قفل-داربست-فلزی'>استعلام لوله داربست فلزی و قفل داربست فلزی / استعلام,استعلام لوله داربست فلزی و قفل داربست فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222457/استعلام-آجر'>استعلام آجر / استعلام,استعلام آجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222472/استعلام-ماست'>استعلام ماست  / استعلام, ماست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222490/استعلام-تولید-فرآورده-های-پالایش-شده-نفت'>استعلام تولید فرآورده های پالایش شده نفت / استعلام,تولید فرآورده های پالایش شده نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222510/فراخوان-مناقصه-مربوط-به-انجام-خدمات-تعمیرگاهی-بازبین-دفتری---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه مربوط به انجام خدمات تعمیرگاهی، بازبین دفتری... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه مربوط به انجام خدمات تعمیرگاهی، بازبین دفتری... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222525/استعلام-قفل-و-یرآق-آلات--'>استعلام قفل و یرآق آلات... / استعلام ,استعلام قفل و یرآق آلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222541/فراخوان-مناقصه-23-5-کیلومتر-خط-تغذیه-و-توزیع-پراکنده-گازرسانی'>فراخوان مناقصه 23.5 کیلومتر خط تغذیه و توزیع پراکنده گازرسانی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه 23.5 کیلومتر خط تغذیه و توزیع پراکنده گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222554/استعلام-کلر--'>استعلام کلر ... / استعلام , استعلام کلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222566/استعلام-کولر-آبی-سلولوزی--'>استعلام  کولر آبی سلولوزی ... / استعلام , استعلام  کولر آبی سلولوزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222579/استعلام-خرید-6-عدد-ترانس-جریان'>استعلام خرید 6 عدد ترانس جریان / استعلام,استعلام خرید 6 عدد ترانس جریان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222592/استعلام-سرویس-و-نگهداری-یکساله-آسانسور'>استعلام سرویس و نگهداری یکساله آسانسور / استعلام ,  استعلام سرویس و نگهداری یکساله آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222605/استعلام-لیست-تجهیزات-مورد-نیاز-آنالایزرهای-ایستگاه-های-سنجش-کیفیت-هوا-مدل-Environment'>استعلام لیست تجهیزات مورد نیاز آنالایزرهای ایستگاه های سنجش کیفیت هوا مدل Environment  / استعلام,استعلام لیست تجهیزات مورد نیاز آنالایزرهای ایستگاه های سنجش کیفیت هوا مدل Environment </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222621/استعلام-لوله-فولادی-دو-سر-فلنج'>استعلام لوله فولادی دو سر فلنج / استعلام, لوله فولادی دو سر فلنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222636/استعلام-1-استون-10-لیتری-دکتر-مجللی-20-گالن--'>استعلام 1- استون 10 لیتری دکتر مجللی 20 گالن ... / استعلام , استعلام 1- استون 10 لیتری دکتر مجللی 20 گالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222658/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-(نوبت-دوم)'>مناقصه تامین نیروی انسانی  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222063/استعلام-دستگاه-ذخیره-ساز-اطلاعات-nas-مدل---'>استعلام دستگاه ذخیره ساز اطلاعات nas  مدل .... / استعلام ,استعلام دستگاه ذخیره ساز اطلاعات nas  مدل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222078/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ  / استعلام, استعلام لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222092/فراخوان-مناقصه-خرید-اسپیلت-ساختمان-امور-مالیاتی'>فراخوان مناقصه خرید اسپیلت ساختمان امور مالیاتی / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه خرید اسپیلت ساختمان امور مالیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222112/استعلام-شارژ-کپسول-های-آتشنشانی--'>استعلام شارژ کپسول های آتشنشانی... / استعلام, استعلام شارژ کپسول های آتشنشانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222139/مناقصه-انجام-امور-بررسی-اسناد-بیمه-ای'>مناقصه انجام امور بررسی اسناد بیمه ای / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور بررسی اسناد بیمه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222154/استعلام-پنل-HMI-لمسی'>استعلام پنل HMI لمسی  / استعلام , استعلام پنل HMI لمسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222171/استعلام-حفاظت-و-آماده-سازی-و-مرمت--'>استعلام حفاظت و آماده سازی و مرمت ... / استعلام, استعلام حفاظت و آماده سازی و مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222185/استعلام-استیل--'>استعلام استیل ... / استعلام , استعلام استیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222202/استعلام-خرید-کود-بذر-سم-و-نشا-خربزه---'>استعلام خرید کود- بذر سم و نشا خربزه  ... / استعلام, استعلام خرید کود- بذر سم و نشا خربزه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222224/استعلام-فعالیت-های-تهیه-غذای-مراسم-و-سایر-خدمات-غذایی'>استعلام فعالیت های تهیه غذای مراسم و سایر خدمات غذایی / استعلام,استعلام فعالیت های تهیه غذای مراسم و سایر خدمات غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222239/استعلام-اطلاع-رسانی-شعارهای-آموزشی-ترویجی--'>استعلام اطلاع رسانی شعارهای آموزشی ترویجی .. / استعلام, استعلام اطلاع رسانی شعارهای آموزشی ترویجی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222253/استعلام-کامپیوتر-بدون-کیس'>استعلام کامپیوتر بدون کیس  / استعلام, استعلام کامپیوتر بدون کیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222266/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-روسازی'>مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222281/استعلام-نو-بوک-مشکی-رنگ'>استعلام نو بوک مشکی رنگ / استعلام , استعلام نو بوک مشکی رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222295/استعلام-ایمن-سازی-ویژه-نقاط-پرتصادف'>استعلام ایمن سازی ویژه نقاط پرتصادف / استعلام, ایمن سازی ویژه نقاط پرتصادف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222312/استعلام-قرارداد-خدمات-حجمی-نگهداری-فضاهای-ساختمان--'>استعلام قرارداد خدمات حجمی نگهداری فضاهای ساختمان ... / استعلام , استعلام قرارداد خدمات حجمی نگهداری فضاهای ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222325/مناقصه-احداث-پارک'>مناقصه احداث پارک  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222338/استعلام-کابل-شبکه-cat6-شیلد-دار--'>استعلام کابل شبکه cat6 شیلد دار ... / استعلام , استعلام کابل شبکه cat6 شیلد دار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222352/استعلام-میز-کنفرانس-و-کمد-تمام-MDF'>استعلام میز کنفرانس و کمد تمام MDF  / استعلام, استعلام میز کنفرانس و کمد تمام MDF </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222366/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام , استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222382/استعلام-کیت-آموزشی-انرژی-های-نوین--'>استعلام کیت آموزشی انرژی های نوین... / استعلام,کیت آموزشی انرژی های نوین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222395/استعلام-انرژی-چین--'>استعلام انرژی چین... / استعلام, استعلام انرژی چین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222409/استعلام-اسپلیت-سرمایشی-و-گرمایشی-18000--'>استعلام اسپلیت سرمایشی و گرمایشی 18000 ... / استعلام, استعلام اسپلیت سرمایشی و گرمایشی 18000 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222421/استعلام-خرید-و-انجام-اجرای-سیستم-اطفا-حریق-ترانسفورماتورهای--'>استعلام خرید و انجام اجرای سیستم اطفا حریق ترانسفورماتورهای ... / استعلام , استعلام خرید و انجام اجرای سیستم اطفا حریق ترانسفورماتورهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222435/استعلام-اینترنت-نوزده-مگابیت-در-ثانیه'>استعلام  اینترنت نوزده مگابیت در ثانیه  / استعلام , استعلام  اینترنت نوزده مگابیت در ثانیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222448/استعلام-پرده-ی-هوا--'>استعلام پرده ی هوا ... / استعلام , استعلام پرده ی هوا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222464/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر... / استعلام,اسکنر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222482/استعلام-مبدل-شبکه-و-کابل-شبکه-و--'>استعلام مبدل شبکه و کابل شبکه و... / استعلام, استعلام مبدل شبکه و کابل شبکه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222498/مناقصه-انجام-پشتیبانی-از-وب-سایت-های'>مناقصه انجام پشتیبانی از وب سایت های  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام پشتیبانی از وب سایت های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222517/استعلام-کیس-کامپیوتر-case-green-g450-4u--'>استعلام  کیس کامپیوتر case green g450 4u ... / استعلام , استعلام  کیس کامپیوتر case green g450 4u ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222532/استعلام-دستگاه-4-کاره--پرینتر-اسکنر-فاکس-چاپ'>استعلام دستگاه 4 کاره   پرینتر- اسکنر- فاکس- چاپ / استعلام, استعلام دستگاه 4 کاره   پرینتر- اسکنر- فاکس- چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222546/استعلام-ختایی'>استعلام ختایی / استعلام , استعلام ختایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222559/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت--'>استعلام کولر گازی اسپلیت ... / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222571/استعلام-کرایوایر'>استعلام کرایوایر  / استعلام, استعلام کرایوایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222584/استعلام-چاپ-کاغذ-سربرگ-دار-A4-و-A5--'>استعلام چاپ کاغذ سربرگ دار A4 و A5 ... / استعلام, چاپ کاغذ سربرگ دار A4 و A5 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222598/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن ... / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222612/استعلام-خرید-کولر-و-جارو-برقی'>استعلام  خرید کولر و جارو برقی / استعلام, خرید کولر و جارو برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222627/استعلام-خرید-دستگاه-آشغالگیر'>استعلام خرید دستگاه آشغالگیر  / استعلام,استعلام خرید دستگاه آشغالگیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222643/اصلاحیه-تمدید-آگهی-ارزیابی-کیفی-مشاوران'>اصلاحیه تمدید آگهی ارزیابی کیفی مشاوران  / اصلاحیه تمدید آگهی ارزیابی کیفی مشاوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222666/مناقصه-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-فاضلاب-تجدید'>مناقصه تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب- تجدید  / آگهی تجدید فراخوان, فراخوان تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب- تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222681/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق  / استعلام,استعلام حفر چاه عمیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221428/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-مورد-نیاز-پروژه-های-واحد-آب'>تجدید مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن مورد نیاز پروژه های واحد آب / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن مورد نیاز پروژه های واحد آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221447/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-اجرای-سیستم-دوربین-های-مداربسته'>مناقصه خرید تجهیزات و اجرای سیستم دوربین های مداربسته / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات و اجرای سیستم دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221471/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221487/مناقصه-پکیج-میتر-نفت-کوره-نوبت-دوم'>مناقصه پکیج میتر نفت کوره  نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه پکیج میتر نفت کوره  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221505/فراخوان-تهیه-لیست-کوتاه-جهت-اجرای-کلیه-پروژه-های-مرتبط-با-ابنیه-نوبت-دوم'>فراخوان تهیه لیست کوتاه جهت اجرای کلیه پروژه های مرتبط با ابنیه نوبت دوم  / فراخوانئ , فراخوان تهیه لیست کوتاه جهت اجرای کلیه پروژه های مرتبط با ابنیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221520/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-شهری-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه واگذاری انجام امور مربوط به خدمات شهری و ...  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انجام امور مربوط به خدمات شهری و ...  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221534/استعلام-فانوس-روشنایی--'>استعلام فانوس روشنایی... / استعلام, استعلام فانوس روشنایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221549/استعلام-سرویس-رفت-و-امد-کارکنان'>استعلام سرویس رفت و امد کارکنان / استعلام , استعلام سرویس رفت و امد کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221566/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221583/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام,تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221601/استعلام-جی-پی-اس-سیاه-و-سفید-یک-دستگاه---'>استعلام جی پی اس سیاه و سفید یک دستگاه  ... / استعلام, استعلام جی پی اس سیاه و سفید یک دستگاه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221618/استعلام-عملیات-بیومکانیک-آبخیزداری'>استعلام عملیات بیومکانیک آبخیزداری / استعلام, استعلام عملیات بیومکانیک آبخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221633/مناقصه-دو-دستگاه-دیزل-ژنراتور--'>مناقصه دو دستگاه دیزل ژنراتور ... / مناقصه عمومی,مناقصه دو دستگاه دیزل ژنراتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221649/فراخوان-خرید-لوله-لی-فلت-پروژه-شبکه-فرعی-آبیاری--نوبت-دوم'>فراخوان خرید لوله لی فلت پروژه شبکه فرعی آبیاری... نوبت دوم  / مناقصه عمومی, فراخوان خرید لوله لی فلت پروژه شبکه فرعی آبیاری...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221665/فراخوان-شناسایی-ارائه-خدمات-دیالیز-تمامی-بیماران'>فراخوان شناسایی  ارائه خدمات دیالیز تمامی بیماران  / فراخوان , فراخوان شناسایی  ارائه خدمات دیالیز تمامی بیماران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221680/استعلام-سولاردام'>استعلام سولاردام / استعلام , استعلام سولاردام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221695/استعلام-طراحی-یادمان--'>استعلام طراحی یادمان... / استعلام,استعلام طراحی یادمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221708/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-نوبت-دوم'>مناقصه حفاظت فیزیکی نوبت دوم / ​آگهی مناقصه, مناقصه حفاظت فیزیکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221725/استعلام-بیمه-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین'>استعلام بیمه ماشین آلات سبک و سنگین  / استعلام,استعلام بیمه ماشین آلات سبک و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221740/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-هدایت-آبهای-سطحی-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221756/استعلام-صندلی-چرمی-چرخ-دار-مشکی-مارک-لیو-مدل-h72t'>استعلام صندلی چرمی چرخ دار مشکی مارک لیو مدل h72t / استعلام, استعلام صندلی چرمی چرخ دار مشکی مارک لیو مدل h72t</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221773/استعلام-لپ-تاپ-15-اینچی-ایسوس-مدل-R542UN-A'>استعلام لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل R542UN-A / استعلام, لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل R542UN-A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221787/تجدید-فراخوان-عملیات-تکمیلی-احداث-سد-مخزنی'>تجدید فراخوان عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی  / مناقصه عمومی, تجدید فراخوان عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221808/استعلام-بازسازی-و-مرمت-پل-سه-دهانه--'>استعلام  بازسازی و مرمت پل سه دهانه ... / استعلام, استعلام  بازسازی و مرمت پل سه دهانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221825/استعلام-کولر-گازی-12000-هزار-تک-پنل-ال-جی'>استعلام کولر گازی 12000 هزار تک پنل ال جی / استعلام, استعلام کولر گازی 12000 هزار تک پنل ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221846/استعلام-پرینتر-hp2035-اصلی'>استعلام پرینتر hp2035 اصلی / استعلام, استعلام پرینتر hp2035 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221865/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انتخاب-مشاور---'>فراخوان ارزیابی کیفی  انتخاب مشاور .... / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی  انتخاب مشاور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221881/استعلام-مطالعه-حفاظت-ساماندهی-و-ارائه-ضوابط-اختصاصی--'>استعلام  مطالعه حفاظت ساماندهی و ارائه ضوابط اختصاصی... / استعلام, استعلام  مطالعه حفاظت ساماندهی و ارائه ضوابط اختصاصی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221900/اصلاحیه-فراخوان-عملیات-یکپارچه-تامین-مالی-و-اجرای-طرح-آبرسانی'>اصلاحیه فراخوان عملیات یکپارچه تامین مالی و اجرای طرح آبرسانی  / اصلاحیه فراخوان عملیات یکپارچه تامین مالی و اجرای طرح آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221918/تجدید-مناقصه-عمومی-فاز-اول-لکه-گیری-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی فاز اول لکه گیری و آسفالت معابر نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی فاز اول لکه گیری و آسفالت معابر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221941/استعلام-تعمیر-و-مرمت-بنا'>استعلام تعمیر و مرمت بنا / استعلام,تعمیر و مرمت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221960/استعلام-ساخت-ساختمان'>استعلام ساخت ساختمان  / استعلام,ساخت ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221981/استعلام-پرینتر-اسکنر-لب-تاب-کیس--'>استعلام  پرینتر/اسکنر/ لب تاب/ کیس ... / استعلام, استعلام  پرینتر/اسکنر/ لب تاب/ کیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222004/استعلام-مقوا-کارتی-230-گرمی-اندونزی'>استعلام مقوا کارتی 230 گرمی اندونزی  / استعلام,استعلام مقوا کارتی 230 گرمی اندونزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221437/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-سایت-vip'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور سایت vip  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور سایت vip </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221461/مناقصه-عمومی-تامین-مش-سرند-گریزلی-مجتمع-کنسانتره-و-گندله-سازی-سنگ-آهن-زرند'>مناقصه عمومی تامین مش سرند گریزلی مجتمع کنسانتره و گندله سازی سنگ آهن زرند / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تامین مش سرند گریزلی مجتمع کنسانتره و گندله سازی سنگ آهن زرند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221481/استعلام-تامین-تحویل--نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های-مداربسته'>استعلام تامین، تحویل ، نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته / استعلام,استعلام تامین، تحویل ، نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221496/استعلام-گچ-شادیان'>استعلام گچ شادیان / استعلام,استعلام گچ شادیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221512/اصلاحیه-مناقصه-جدول-گذاری-به-صورت-نهر'>اصلاحیه مناقصه جدول گذاری به صورت نهر / اصلاحیه تجدید مناقصه عمومی, مناقصه جدول گذاری به صورت نهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221528/استعلام-کولر-اسپیلیت'>استعلام کولر اسپیلیت / استعلام , استعلام کولر اسپیلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221542/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-1-و---'>مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 1 و  ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 1 و  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221558/فراخوان-جذب-پیمانکار-نسبت-به-مرمت-خانه-تاریخی'>فراخوان جذب پیمانکار نسبت به مرمت خانه تاریخی  / فراخوان , فراخوان جذب پیمانکار نسبت به مرمت خانه تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221574/مناقصه-واگذاری-فعالیتهای-نگهداری-و-عملیات-و-اتفاقات-شبکه---نوبت-دوم'>مناقصه  واگذاری فعالیتهای نگهداری و عملیات و اتفاقات شبکه ... نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه   واگذاری فعالیتهای نگهداری و عملیات و اتفاقات شبکه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221594/مناقصه-تامین-یک-دستگاه-فرستنده-تلویزیونی-دیجیتالی---نوبت-دوم'>مناقصه تامین یک دستگاه فرستنده تلویزیونی دیجیتالی .... نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه تامین یک دستگاه فرستنده تلویزیونی دیجیتالی .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221612/استعلام-سوئیچ-میکروتیک'>استعلام سوئیچ میکروتیک / استعلام,سوئیچ میکروتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221627/استعلام-دستگاه-کاغذ-خردکن'>استعلام دستگاه کاغذ خردکن / استعلام,استعلام دستگاه کاغذ خردکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221643/استعلام-فعالیت-های-فرهنگی-و-آموزش-خانواده'>استعلام فعالیت های فرهنگی و آموزش خانواده / استعلام, استعلام فعالیت های فرهنگی و آموزش خانواده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221658/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی-49-اینچ-ایرانی--'>استعلام تلویزیون ال ای دی 49 اینچ ایرانی... / استعلام, استعلام تلویزیون ال ای دی 49 اینچ ایرانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221673/استعلام-پکیج-دیواری'>استعلام پکیج دیواری / استعلام,پکیج دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221689/استعلام-حفر-و-تجهیز-چاه-و--'>استعلام حفر و تجهیز چاه و... / استعلام,حفر و تجهیز چاه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221702/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران--'>استعلام ساخت سایر پروژه های  مهندسی عمران ... / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های  مهندسی عمران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221717/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و ... / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221734/استعلام-اجرای-پله-فلزی-فرار--'>استعلام اجرای پله فلزی فرار... / استعلام,اجرای پله فلزی فرار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221750/استعلام-ماشین-حساب-نواری-شارپ-و--'>استعلام  ماشین حساب نواری شارپ  و ... / استعلام, ماشین حساب نواری شارپ  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221765/استعلام-پنجره-و-در'>استعلام پنجره و در / استعلام, پنجره و در</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221781/مناقصه-اجاره-کامیون-های-حمل-زباله--نوبت-دوم'>مناقصه اجاره کامیون های حمل زباله - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجاره کامیون های حمل زباله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221800/استعلام-تلویزیون-60-اینچ-LED'>استعلام تلویزیون 60 اینچ LED  / استعلام, تلویزیون 60 اینچ LED </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221818/استعلام-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-راه-روستایی--'>استعلام لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی... / استعلام, استعلام لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221837/مناقصه-جمع-آوری--تفکیک--حمل-و-تخلیه-زباله'>مناقصه جمع آوری , تفکیک , حمل و تخلیه زباله / مناقصه جمع آوری , تفکیک , حمل و تخلیه زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221855/استعلام-دوربین-حرارتی'>استعلام دوربین حرارتی / استعلام, استعلام دوربین حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221875/لغو-تجدید-مناقصه-خرید-948-متر-لوله-فولادی-جوشی'>لغو تجدید مناقصه خرید  948 متر لوله فولادی جوشی / لغو تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید  948 متر لوله فولادی جوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221894/استعلام-قبول-مدارک-اسناد-مالکیت'>استعلام قبول مدارک اسناد مالکیت / استعلام , استعلام قبول مدارک اسناد مالکیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221910/مناقصه-خدمات-عمومی-نظافتی--ستادی-و-خدمات-فنی--'>مناقصه خدمات عمومی، نظافتی ، ستادی و خدمات فنی...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات عمومی، نظافتی ، ستادی و خدمات فنی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221932/استعلام-کولر-اسپیلت'>استعلام کولر اسپیلت  / استعلام,استعلام کولر اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221952/مناقصه-نگهداری-واحد-فنی-و-مهندسی'>مناقصه نگهداری واحد فنی و مهندسی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نگهداری واحد فنی و مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221972/استعلام-لوازم-خانگی'>استعلام لوازم خانگی / استعلام,لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221995/مناقصه-اصلاح-شبکه-توزیع-آب'>مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222015/مناقصه-بخشی-از-امور-خدماتی-تجدید'>مناقصه بخشی از امور خدماتی تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه بخشی از امور خدماتی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222034/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام , استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222052/استعلام-لوله'>استعلام لوله / استعلام,لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222069/استعلام-رادیاتور'>استعلام رادیاتور  / استعلام, رادیاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222085/مناقصه-خدمات-عمومی--اداری-و-پشتیبانی-پالایشگاه-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات عمومی ، اداری و پشتیبانی پالایشگاه نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خدمات عمومی ، اداری و پشتیبانی پالایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222100/فراخوان-پروژه-تکمیل-عملیات-سیویل-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه تکمیل عملیات سیویل نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان پروژه تکمیل عملیات سیویل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222022/استعلام-پمپ-و-موتور--'>استعلام پمپ و موتور ... / استعلام, استعلام پمپ و موتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222040/استعلام-چراغ-ریلی-داتیس'>استعلام چراغ ریلی داتیس / استعلام,استعلام چراغ ریلی داتیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222061/استعلام-بلندگوی-بی-سیم'>استعلام بلندگوی بی سیم / استعلام, استعلام بلندگوی بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222077/استعلام-اسپیلت-48-هزار-ایستاده--'>استعلام اسپیلت 48 هزار ایستاده ... / استعلام , استعلام اسپیلت 48 هزار ایستاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222091/استعلام-خرید-یک-دستگاه-اسپیلت-سرمایشی'>استعلام خرید یک دستگاه اسپیلت سرمایشی / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه اسپیلت سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222111/استعلام-خرید-پرکلرین'>استعلام خرید پرکلرین / استعلام, استعلام خرید پرکلرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222138/استعلام-صندلی-3-تای-کلاسی-رویه-و-پشتی-چرمی--'>استعلام صندلی 3 تای کلاسی رویه و پشتی چرمی ... / استعلام,استعلام صندلی 3 تای کلاسی رویه و پشتی چرمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222153/استعلام-پنل-HMI-لمسی--'>استعلام پنل HMI لمسی... / استعلام, استعلام پنل HMI لمسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222169/استعلام-موتور--'>استعلام موتور ... / استعلام , استعلام موتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222184/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-اجرای-عملیات-برق-رسانی'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات برق رسانی  / مناقصه، مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات برق رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222201/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ... / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222223/استعلام-تسمه-آهنی'>استعلام تسمه آهنی / استعلام, تسمه آهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222238/استعلام-قند'>استعلام قند / استعلام, استعلام قند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222252/استعلام-کفکش-تک-فاز'>استعلام کفکش تک فاز  / استعلام,استعلام کفکش تک فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222265/مناقصه-حمل-انواع-خاک-نسوز--انواع-سنگ-و-خاک-باطله'>مناقصه حمل انواع خاک نسوز ، انواع سنگ و خاک باطله / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل انواع خاک نسوز ، انواع سنگ و خاک باطله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222280/استعلام-مجموعه-سنسور-سرعت--'>استعلام مجموعه سنسور سرعت ... / استعلام , استعلام مجموعه سنسور سرعت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222294/استعلام-پرینتر-لیزری-اچ-پی-با-گارانتی-معتبر-مدل-pro401d'>استعلام پرینتر  لیزری اچ پی با گارانتی معتبر مدل  pro401d / استعلام ، استعلام پرینتر  لیزری اچ پی با گارانتی معتبر مدل  pro401d</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222308/استعلام-لوله-گالوانیزه'>استعلام لوله گالوانیزه / استعلام,استعلام لوله گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222324/استعلام-فرآیند-انجام-کار-طرح-بازشماری-منابع-و-پرونده-خوانی--'>استعلام فرآیند انجام کار طرح بازشماری منابع و پرونده خوانی ... / استعلام , استعلام فرآیند انجام کار طرح بازشماری منابع و پرونده خوانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222337/استعلام-کارواش-صنعتی'>استعلام کارواش صنعتی / استعلام,استعلام کارواش صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222351/استعلام-اپراتور-شیشه-ای'>استعلام  اپراتور شیشه ای / استعلام, استعلام  اپراتور شیشه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222365/استعلام-خرید-لب-تاب'>استعلام خرید لب تاب / استعلام,استعلام خرید لب تاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222380/استعلام-خرید-GPS'>استعلام خرید GPS / استعلام, خرید GPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222394/استعلام-لوازم-یدکی-لیفتراک-دوو'>استعلام لوازم یدکی لیفتراک دوو  / استعلام , استعلام لوازم یدکی لیفتراک دوو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222408/استعلام-شیلنگ-فنری--ایزوپروپیل'>استعلام شیلنگ فنری ، ایزوپروپیل  / استعلام, استعلام شیلنگ فنری ، ایزوپروپیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222420/استعلام-اسپیلت'>استعلام اسپیلت  / استعلام, اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222434/استعلام-عملیات-کف-شکنی-و-پشته-زنی--'>استعلام عملیات کف شکنی و پشته زنی... / استعلام,عملیات کف شکنی و پشته زنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222446/استعلام-تجهیزات-مبارزه-بیولوژیک-با-آفات'>استعلام تجهیزات مبارزه بیولوژیک با آفات / استعلام,تجهیزات مبارزه بیولوژیک با آفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222463/مناقصه-نگهداری-و-تعميرات-تاسيسات-گازرسانی'>مناقصه نگهداری و تعميرات تاسيسات گازرسانی / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه نگهداری و تعميرات تاسيسات گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222481/فراخوان-تجدید-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-پست-برق-تاسیسات--نوبت-دوم'>فراخوان تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری پست برق تاسیسات - نوبت دوم  / تجدد فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری پست برق تاسیسات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222496/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-آب-در-شهرکها-و-نواحی-صنعتی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خط انتقال آب در شهرکها و نواحی صنعتی ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای خط انتقال آب در شهرکها و نواحی صنعتی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222516/مناقصه-حمل-زباله'>مناقصه حمل زباله / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه حمل زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222530/استعلام-اسکنر-و---'>استعلام اسکنر و .... / استعلام, استعلام اسکنر و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222545/استعلام-خرید-سرکابل-حرارتی-مطابق-با-3-برگ--'>استعلام  خرید سرکابل حرارتی، مطابق با 3 برگ ... / استعلام, استعلام  خرید سرکابل حرارتی، مطابق با 3 برگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222558/اصلاحیه-آگهی-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات'>اصلاحیه آگهی مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات  / اصلاحیه مناقصه عمومی, اصلاحیه آگهی مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222570/استعلام-جابجایی-تعداد-12-دستگاه-اسپیلت'>استعلام جابجایی تعداد 12 دستگاه اسپیلت / استعلام,استعلام  جابجایی تعداد 12 دستگاه اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222583/استعلام-لنز-فیش-آی-مارک-کانن'>استعلام لنز فیش آی مارک کانن / استعلام , استعلام لنز فیش آی مارک کانن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222597/استعلام-آبسردکن-و-آبگرمکن-دو-منظوره'>استعلام آبسردکن و آبگرمکن دو منظوره  / استعلام, استعلام آبسردکن و آبگرمکن دو منظوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222610/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222626/استعلام-چمن-زن-تراکتوری-مدل-PTX-ایتالیا-GP-موتور-بریکس-آمریکا-دو-سیلندر--'>استعلام چمن زن تراکتوری مدل PTX  ایتالیا GP موتور بریکس آمریکا دو سیلندر ... / استعلام,استعلام چمن زن تراکتوری مدل PTX  ایتالیا GP موتور بریکس آمریکا دو سیلندر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221433/مناقصه-عمومی-احداث-مسیر-کاندوئیت-و-منهول-های-Back-bone-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی احداث مسیر کاندوئیت و منهول های Back bone نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی احداث مسیر کاندوئیت و منهول های Back bone نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221457/مناقصه-احداث-ساختمان'>مناقصه احداث ساختمان / مناقصه , مناقصه احداث ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221477/تجدید-فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-عمومی-آبرسانی-به-ایستگاه-ها--'>تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی آبرسانی به ایستگاه ها....  / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی , تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی آبرسانی به ایستگاه ها... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221494/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-فن-کوئل'>استعلام نصب و راه اندازی فن کوئل / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی فن کوئل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221510/استعلام-خرید-پنل-LED-توکار'>استعلام خرید پنل LED توکار / استعلام, استعلام خرید پنل LED توکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221526/استعلام-ALL-IN-ONE-ASUS--'>استعلام ALL IN ONE ASUS ... / استعلام, ALL IN ONE ASUS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221540/استعلام-کفش-شاهین-مدل-بارسلون-نبوک'>استعلام کفش شاهین مدل بارسلون نبوک  / استعلام, کفش شاهین مدل بارسلون نبوک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221555/استعلام-استعلام-خرید-دستگاه-(mobile-data-terminal)-MDT--'>استعلام استعلام خرید دستگاه (mobile data terminal) MDT ... / استعلام, استعلام خرید دستگاه (mobile data terminal) MDT ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221572/فراوان-ارزیابی-کیفی-مشاوران-انجام-خدمات-مهندسی-مشاوره'>فراوان ارزیابی کیفی مشاوران انجام خدمات مهندسی مشاوره / فراخوان ارزیابی کیفی , فراوان ارزیابی کیفی مشاوران انجام خدمات مهندسی مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221590/استعلام-لب-تاب-یک-دستگاه--'>استعلام لب تاب یک دستگاه ... / استعلام, استعلام لب تاب یک دستگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221610/استعلام-عملیات-مکانیکی-آبخیزداری'>استعلام عملیات مکانیکی آبخیزداری / استعلام, عملیات مکانیکی آبخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221625/مناقصه-انتخاب-پیمانکاری-حمل-و-جابجایی-مواد-اولیه-و-کلینکر--نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکاری حمل و جابجایی مواد اولیه و کلینکر  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکاری حمل و جابجایی مواد اولیه و کلینکر  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221641/استعلام-لوپ-دیجیتال--سشوار-صنعتی--مولتیمتر--منبع-تغذیه-2-آمپر'>استعلام لوپ دیجیتال - سشوار صنعتی - مولتیمتر - منبع تغذیه 2 آمپر  / استعلام, لوپ دیجیتال - سشوار صنعتی - مولتیمتر - منبع تغذیه 2 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221656/استعلام-مرغ-گرم-و-تازه'>استعلام مرغ گرم و تازه / استعلام,مرغ گرم و تازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221671/استعلام-الکتروپمپ-55-کیلووات'>استعلام  الکتروپمپ 55 کیلووات / استعلام, الکتروپمپ 55 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221686/مناقصه-تکمیل-زیرگذر-روسازی--'>مناقصه تکمیل زیرگذر، روسازی... / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل زیرگذر، روسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221700/مناقصه-لکه-گیری-آسفالت-معابر-منطقه'>مناقصه لکه گیری آسفالت معابر منطقه  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه لکه گیری آسفالت معابر منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221714/استعلام-جداکننده-فالکون'>استعلام جداکننده فالکون / استعلام,استعلام جداکننده فالکون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221731/مناقصه-انجام-امور-خدمات-نگهبانی-بیمارستان'>مناقصه انجام امور خدمات نگهبانی بیمارستان / مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات نگهبانی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221748/استعلام-پهنای-باند-اینترنت'>استعلام پهنای باند اینترنت / استعلام , استعلام پهنای باند اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221763/استعلام-خرید-یخچال---'>استعلام خرید یخچال .... / استعلام, استعلام خرید یخچال ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221779/استعلام-تهیه-کنترل-تردد-خودرو'>استعلام تهیه کنترل تردد خودرو / استعلام,تهیه کنترل تردد خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221797/استعلام-کولر-گازی--'>استعلام کولر گازی ... / استعلام, استعلام کولر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221814/استعلام-لوپ-دستی'>استعلام لوپ دستی / استعلام,لوپ دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221835/مناقصه-تعداد-600-طاقه-نایلون-یا-استرچ-و-تعداد-100-طاقه-توری-و--نوبت-دوم'>مناقصه تعداد 600 طاقه نایلون یا استرچ و تعداد 100 طاقه توری و...نوبت دوم  / مناقصه تعداد 600 طاقه نایلون یا استرچ و تعداد 100 طاقه توری و...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221852/مناقصه-نصب-انشعابات-فاضلاب-در-سطح-شهر'>مناقصه نصب انشعابات فاضلاب در سطح شهر / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه نصب انشعابات فاضلاب در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221872/فراخوان-تجدید-مناقصات-خرید-دو-مخزن-فلزی-1000-مترمکعبی'>فراخوان تجدید مناقصات خرید دو مخزن فلزی 1000 مترمکعبی   / آگهی فراخوان تجدید مناقصات عمومی,فراخوان تجدید مناقصات خرید دو مخزن فلزی 1000 مترمکعبی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221888/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور / استعلام, استعلام مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221907/استعلام-مرمت-حمام'>استعلام مرمت حمام / استعلام,استعلام مرمت حمام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221928/استعلام-انواع-روغن-موتور'>استعلام انواع روغن موتور / استعلام,انواع روغن موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221950/استعلام-عملیات-تسطیح-و-محوطه-سازی'>استعلام عملیات تسطیح و محوطه سازی  / استعلام,عملیات تسطیح و محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221967/استعلام-لوازم-خانگی'>استعلام لوازم خانگی  / استعلام, لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221991/استعلام-نیرورسانی-به-اماکن-ورزشی---'>استعلام  نیرورسانی به اماکن ورزشی  ... / استعلام, استعلام  نیرورسانی به اماکن ورزشی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222011/استعلام-بسته-آموزشی--فرهنگی-در-حوزه-محیط-زیست'>استعلام بسته آموزشی - فرهنگی در حوزه محیط زیست / استعلام ,استعلام بسته آموزشی - فرهنگی در حوزه محیط زیست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222032/استعلام-بلندگو-یاماها-مدل-51ns-p'>استعلام  بلندگو یاماها مدل 51ns-p / استعلام, استعلام  بلندگو یاماها مدل 51ns-p</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222048/مناقصه-بهسازی-محور'>مناقصه بهسازی محور / مناقصه، مناقصه بهسازی محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222067/استعلام-ظرف-یکبار-مصرف-کاسه-پلی-استایرنی--'>استعلام ظرف یکبار مصرف کاسه پلی استایرنی ... / استعلام , استعلام ظرف یکبار مصرف کاسه پلی استایرنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222083/استعلام-ویلچر--'>استعلام ویلچر ... / استعلام, استعلام ویلچر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222098/مناقصه-احداث-بیمارستان-531-تختخوابی-اصلاحیه'>مناقصه احداث بیمارستان 531 تختخوابی اصلاحیه  / اعلامیه اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث بیمارستان 531 تختخوابی اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222128/استعلام-کابل-فشار--'>استعلام کابل فشار... / استعلام, استعلام کابل فشار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222147/استعلام-حفاظت-و-آماده-سازی-و-مرمت--'>استعلام حفاظت و آماده سازی و مرمت ... / استعلام, استعلام حفاظت و آماده سازی و مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222163/استعلام-کیس-کامپیوتر--'>استعلام  کیس کامپیوتر ... / استعلام, استعلام  کیس کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222179/استعلام-الکترو-پمپ'>استعلام الکترو پمپ / استعلام,استعلام الکترو پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222195/استعلام-خرید-باطری'>استعلام خرید باطری  / استعلام,استعلام خرید باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222214/استعلام-تهیه-سبد-غذایی-کمالشهر-به-تعداد-60-نفر'>استعلام تهیه سبد غذایی کمالشهر به تعداد 60 نفر / استعلام , استعلام تهیه سبد غذایی کمالشهر به تعداد 60 نفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222231/استعلام-احداث-سایت--'>استعلام احداث سایت ... / استعلام , استعلام احداث سایت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222246/استعلام-نظافت-فضای-ساختمان--'>استعلام نظافت فضای ساختمان... / استعلام , استعلام نظافت فضای ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222259/استعلام-لوله-گالوانیزه'>استعلام لوله گالوانیزه  / استعلام , استعلام لوله گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222273/استعلام-خرید-سر-سوزن-ونوجکت-و-نوار-ادرار'>استعلام خرید سر سوزن ونوجکت و نوار ادرار  / استعلام , استعلام خرید سر سوزن ونوجکت و نوار ادرار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222288/استعلام-دیزل-ژنراتور--'>استعلام دیزل ژنراتور ... / استعلام, استعلام دیزل ژنراتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222303/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-اتوبوس'>استعلام اجاره یک دستگاه اتوبوس / استعلام ,استعلام اجاره یک دستگاه اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222318/استعلام-کیت-آموزشی-اقلام-سیم-کشی-ساختمان--'>استعلام کیت آموزشی اقلام سیم کشی ساختمان... / استعلام, استعلام کیت آموزشی اقلام سیم کشی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222332/استعلام-خرید-تجهیزات-پرتابل-پایش-کیفی-سد-کهیر'>استعلام خرید تجهیزات پرتابل پایش کیفی سد کهیر  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات پرتابل پایش کیفی سد کهیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222344/استعلام-کف-شکنی-دو-حلقه-چاه-در-روستای-تشان'>استعلام کف شکنی دو حلقه چاه در روستای تشان / استعلام, استعلام کف شکنی دو حلقه چاه در روستای تشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222359/استعلام-توپ--'>استعلام توپ ... / استعلام , استعلام توپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222375/استعلام-ویدئو-پروژکتور-با-تمام-متعلقات'>استعلام ویدئو پروژکتور با تمام متعلقات / استعلام , استعلام ویدئو پروژکتور با تمام متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222388/استعلام-تسمه-vcn-میلگرد-mo40-میلگرد-spk--'>استعلام تسمه vcn- میلگرد mo40-میلگرد spk...  / استعلام, استعلام تسمه vcn- میلگرد mo40-میلگرد spk</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222402/استعلام-انواع-چرخ-محرک-جرثقیل'>استعلام انواع چرخ محرک جرثقیل / استعلام , استعلام انواع چرخ محرک جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222415/استعلام-کاسه-نمد--مارک-SAMJUNG--'>استعلام کاسه نمد - مارک SAMJUNG...  / استعلام, استعلام کاسه نمد - مارک SAMJUNG... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222428/استعلام-خرید-کولرگازی-دوتیکه-12-هزار-و--'>استعلام خرید کولرگازی دوتیکه 12 هزار و... / استعلام, استعلام خرید کولرگازی دوتیکه 12 هزار و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222441/استعلام-خرید-یک-دستگاه-دوربین-عکاسی'>استعلام خرید یک دستگاه دوربین عکاسی / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222456/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام, پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222471/مناقصه-خدمات-نظافت--پذیرایی-و-دبیرخانه-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نظافت ، پذیرایی و دبیرخانه نوبت دوم / آگهی فرآیند ارجاع کار عمومی , مناقصه خدمات نظافت ، پذیرایی و دبیرخانه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222489/مناقصه-اصلاح-ایستگاه-های-اتوبوس-سطح-شهر'>مناقصه اصلاح ایستگاه های اتوبوس سطح شهر  / مناقصه, مناقصه  اصلاح ایستگاه های اتوبوس سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222509/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-از-جنگلکاری'>استعلام مراقبت و نگهداری از جنگلکاری  / استعلام, مراقبت و نگهداری از جنگلکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222524/استعلام-خرید-آهن-آلات'>استعلام خرید آهن آلات / استعلام, خرید آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222539/استعلام-تهیه-لوازم-و-اجرت-تعمیر-بلدوزر--'>استعلام تهیه لوازم و اجرت تعمیر بلدوزر... / استعلام, استعلام تهیه لوازم و اجرت تعمیر بلدوزر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222553/استعلام-سیستم-اطفاء-حریق'>استعلام سیستم اطفاء حریق / استعلام , استعلام سیستم اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222565/استعلام-لوازم-یدکی-مورد-نیاز-ایستگاه-ها'>استعلام لوازم یدکی مورد نیاز ایستگاه ها / استعلام,استعلام لوازم یدکی مورد نیاز ایستگاه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222578/استعلام-پیچ-فلزی'>استعلام پیچ فلزی / استعلام , استعلام پیچ فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222591/استعلام-تخته-وایت-برد-شیشه-ای'>استعلام تخته وایت برد شیشه ای / استعلام ,استعلام تخته وایت برد شیشه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222604/استعلام-واگذاری-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>استعلام واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی  / استعلام, واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222620/استعلام-بازسازی-خطوط-اطراف-سینی--'>استعلام بازسازی خطوط اطراف سینی... / استعلام,بازسازی خطوط اطراف سینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222635/استعلام-آبرسانی-مجتمع--'>استعلام آبرسانی مجتمع... / استعلام,آبرسانی مجتمع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222655/مناقصه-تمامی-عملیات-نظافت-و-رفت-و-روب'>مناقصه تمامی عملیات نظافت و رفت و روب  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تمامی عملیات نظافت و رفت و روب 7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222674/استعلام-تعمیرات-اداره---'>استعلام تعمیرات اداره  ... / استعلام , استعلام تعمیرات اداره  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222689/استعلام-کامپیوتر-با-تمام-متعلقات'>استعلام کامپیوتر با تمام متعلقات / استعلام, کامپیوتر با تمام متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222704/استعلام-تامین-و-نصب-دوربین-مداربسته'>استعلام تامین و نصب دوربین مداربسته / استعلام, استعلام تامین و نصب دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222724/استعلام-دو-دستگاه-ماشین-تراش----'>استعلام دو دستگاه ماشین تراش  ...... / استعلام, دو دستگاه ماشین تراش  ......</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222743/استعلام-کیس-کامل'>استعلام کیس کامل / استعلام ,استعلام کیس کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222761/استعلام-خرید-تانک-سه-لایه'>استعلام خرید تانک سه لایه  / استعلام,استعلام خرید تانک سه لایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222778/مناقصه-تجدید-واگذاری-خدمات-جامع-مشترکین'>مناقصه تجدید واگذاری خدمات جامع مشترکین  / مناقصه تجدید واگذاری خدمات جامع مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221432/مناقصه-خرید-و-نصب-دربهای-رول-آپ-ترمینال-مسافری'>مناقصه خرید و نصب دربهای رول آپ ترمینال مسافری / مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب دربهای رول آپ ترمینال مسافری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221456/مناقصه-فراخوان-تکمیل-و-تجهیز-دپوی-تعمیراتی-لکوموتیو'>مناقصه فراخوان تکمیل و تجهیز دپوی تعمیراتی لکوموتیو  / مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان تکمیل و تجهیز دپوی تعمیراتی لکوموتیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221476/مناقصه-عملیات-رفع-اتفاقات-نگهداری-از-تاسیسات-آب-آشامیدنی-و--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات رفع اتفاقات، نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی و...نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه عملیات رفع اتفاقات، نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی و...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221493/مناقصه-تقویت-قیف-گچ-آسیاب-شماره-یک'>مناقصه تقویت قیف گچ آسیاب شماره یک / مناقصه, مناقصه تقویت قیف گچ آسیاب شماره یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221509/استعلام-گیج-دیجیتال--'>استعلام گیج دیجیتال... / استعلام, استعلام گیج دیجیتال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221524/مناقصه-حمل-گندم-از-سیلوها-و-انبارها-و-مراکز-نگهداری-و-ذخیره-سازی'>مناقصه حمل گندم از سیلوها و انبارها و مراکز نگهداری و ذخیره سازی  / مناقصه عمومی, مناقصه حمل گندم از سیلوها و انبارها و مراکز نگهداری و ذخیره سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221539/استعلام-جدول-عروسکی'>استعلام جدول عروسکی / استعلام, استعلام جدول عروسکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221554/مناقصه-انجام-خدمات-امور-مشترکین'>مناقصه انجام خدمات امور مشترکین / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات امور مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221570/مناقصه-خرید-12700-لامپ-گازی-بخار-سدیم'>مناقصه خرید 12700 لامپ گازی بخار سدیم  / مناقصه, مناقصه  خرید 12700 لامپ گازی بخار سدیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221589/استعلام-اجرای-دکوراتیو-سالن-فرهنگسرا'>استعلام اجرای دکوراتیو سالن فرهنگسرا / استعلام,استعلام اجرای دکوراتیو سالن فرهنگسرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221609/استعلام-وکیوم-پمپ-کولر-گازی'>استعلام وکیوم پمپ، کولر گازی / استعلام,استعلام وکیوم پمپ، کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221624/مناقصه-ارائه-خدمات-پیمانکاری-حراست-و-نگهبانی'>مناقصه ارائه خدمات پیمانکاری حراست و نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  ارائه خدمات پیمانکاری حراست و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221640/فراخوان-مکانیزاسیون-پل-عابر-پیاده-بزرگراه'>فراخوان مکانیزاسیون پل عابر پیاده بزرگراه / فراخوان, فراخوان مکانیزاسیون پل عابر پیاده بزرگراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221654/استعلام-دوربین-غواصی-گوپرو-6--'>استعلام دوربین غواصی گوپرو 6 ... / استعلام, استعلام دوربین غواصی گوپرو 6 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221670/استعلام-15-قلم-لوازم-تاسیساتی'>استعلام 15 قلم لوازم تاسیساتی / استعلام, استعلام 15 قلم لوازم تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221685/مناقصه-پروژه-کارهای-تعمیراتی-تاسیسات-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه کارهای تعمیراتی تاسیسات  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه پروژه کارهای تعمیراتی تاسیسات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221699/استعلام-کامپکتور-بنزینی-ایرانی--'>استعلام کامپکتور بنزینی ایرانی ... / استعلام , استعلام کامپکتور بنزینی ایرانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221712/استعلام-صدور-معاینه-فنی-موتورخانه'>استعلام صدور معاینه فنی موتورخانه / استعلام , استعلام صدور معاینه فنی موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221730/آگهی-مناقصه-احداث-چاه-و--'>آگهی مناقصه احداث چاه و ... / مناقصه عمومی دو مرحله ای ، آگهی مناقصه احداث چاه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221746/مناقصه-اجرای-عملیات-آبرسانی'>مناقصه اجرای عملیات آبرسانی / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221762/استعلام-36-قلم-لوازم-تاسیساتی'>استعلام 36 قلم لوازم تاسیساتی / استعلام,36 قلم لوازم تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221778/مناقصه-اجرای-عملیات-بیس-و-آسفالت-رمپهای-ورودی-و-خروجی'>مناقصه اجرای عملیات بیس و آسفالت رمپهای ورودی و خروجی  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات بیس و آسفالت رمپهای ورودی و خروجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221796/استعلام-دستگاه-PLC-کمپرسور-باد-بدون-صدا'>استعلام دستگاه PLC کمپرسور باد بدون صدا  / استعلام,استعلام دستگاه PLC کمپرسور باد بدون صدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221813/استعلام-چکش-زمین-شناسی'>استعلام چکش زمین شناسی / استعلام , استعلام چکش زمین شناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221834/استعلام-کلید-مینیاتوری-و--'>استعلام کلید مینیاتوری و .. / استعلام, کلید مینیاتوری و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221851/استعلام-کولر-آبی'>استعلام کولر آبی  / استعلام,استعلام کولر آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221871/استعلام-کابل-برق--'>استعلام کابل برق... / استعلام, استعلام کابل برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221887/استعلام-رم-رایانه'>استعلام رم رایانه  / استعلام, رم رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221906/استعلام-طرح-ساماندهی-معرفی-جاذبه-ها-و-ارتقا-کیفیت--'>استعلام طرح ساماندهی، معرفی جاذبه ها و ارتقا کیفیت .. / استعلام. استعلام طرح ساماندهی، معرفی جاذبه ها و ارتقا کیفیت ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221927/استعلام-دستگاه-فتوکپی-طبق-مشخصات-پیوست'>استعلام دستگاه فتوکپی طبق مشخصات پیوست / استعلام, استعلام دستگاه فتوکپی طبق مشخصات پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221948/استعلام-خرید-رنگ-سرد-ترافیکی-کلرو-کائوچو'>استعلام خرید رنگ سرد ترافیکی کلرو کائوچو / استعلام,استعلام خرید رنگ سرد ترافیکی کلرو کائوچو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221966/استعلام-ایمن-سازی-اضطراری-راه-ها'>استعلام ایمن سازی اضطراری راه ها  / استعلام,استعلام ایمن سازی اضطراری راه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221989/استعلام-عملیات-حفر-چاه'>استعلام عملیات حفر چاه / استعلام,عملیات حفر چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222009/استعلام-پوشه'>استعلام پوشه / استعلام,پوشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222030/آگهی-مناقصه-واگذاری-تبلیغات-محیطی-سطح-شهر'>آگهی مناقصه واگذاری تبلیغات محیطی سطح شهر  / مناقصه، آگهی مناقصه واگذاری تبلیغات محیطی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222047/استعلام-پکیج-شوفاژ-دیواری-با-ظرفیت-28-lit--'>استعلام پکیج شوفاژ دیواری با ظرفیت 28 lit ... / استعلام, استعلام پکیج شوفاژ دیواری با ظرفیت 28 lit ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222066/استعلام-دستگاه-پخش-موسیقی--'>استعلام دستگاه پخش موسیقی... / استعلام, استعلام دستگاه پخش موسیقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222082/استعلام-پرینتر-مخصوص-چاپ'>استعلام پرینتر مخصوص چاپ / استعلام , استعلام پرینتر مخصوص چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222097/استعلام-هوزینگ-سمت-محرک-و-غیرمحرک-الکتروپمپ--'>استعلام هوزینگ سمت محرک و غیرمحرک الکتروپمپ ... / استعلام, استعلام هوزینگ سمت محرک و غیرمحرک الکتروپمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222122/فراخوان-عمليات-اجرايی-تعويض-و-توسعه-شبكه‌های-آب-توزيع-آب-شهر'>فراخوان عمليات اجرايی تعويض و توسعه شبكه‌های آب توزيع آب شهر / مناقصه, فراخوان عمليات اجرايی تعويض و توسعه شبكه‌های آب توزيع آب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222145/استعلام-میز-و-صندلی-اداری'>استعلام میز و صندلی اداری  / استعلام,استعلام میز و صندلی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222159/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی / استعلام ,استعلام صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222176/استعلام-جدا-کردن-ارابه-ها-از-زیر-ترانسها-و-استقرار-مجدد-و--'>استعلام جدا کردن ارابه ها از زیر ترانسها و استقرار مجدد و... / استعلام, استعلام جدا کردن ارابه ها از زیر ترانسها و استقرار مجدد و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222192/استعلام-احداث-و-بازسازی-سیل-بند--'>استعلام احداث و بازسازی سیل بند... / استعلام, استعلام احداث و بازسازی سیل بند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222210/استعلام-رطوبت-ساز-پکیج-آبی'>استعلام رطوبت ساز پکیج آبی / استعلام, استعلام رطوبت ساز پکیج آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222229/استعلام-ساخت-نشان-سینه---'>استعلام ساخت نشان سینه ..... / استعلام ,استعلام ساخت نشان سینه .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222244/استعلام-کابل-آبرسانی'>استعلام کابل آبرسانی / استعلام, استعلام کابل آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222257/استعلام-نگهداری-و-سرویس-دوره-ای-سیستم-های-اعلام-حریق'>استعلام نگهداری و سرویس دوره ای سیستم های اعلام حریق / استعلام,استعلام نگهداری و سرویس دوره ای سیستم های اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222271/مناقصه-بیمه-حوادث-منازل-مسکونی'>مناقصه  بیمه حوادث منازل مسکونی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  بیمه حوادث منازل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222286/استعلام-الکتروموتور-تک-فاز-یونیور-سال'>استعلام  الکتروموتور تک فاز یونیور سال  / استعلام, استعلام  الکتروموتور تک فاز یونیور سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222300/استعلام-چاله-پرکنی-راههای-روستایی--'>استعلام چاله پرکنی راههای روستایی... / استعلام,چاله پرکنی راههای روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222316/استعلام-دستکش-لاتکس-و-جراحی--'>استعلام دستکش لاتکس و جراحی... / استعلام, استعلام دستکش لاتکس و جراحی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222330/فراخوان-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-97-4-24'>فراخوان اجرای زیرسازی و آسفالت 97.4.24  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان  اجرای زیرسازی و آسفالت 97.4.24 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222342/استعلام-تجهیزات-مرکز'>استعلام تجهیزات مرکز  / استعلام ,استعلام تجهیزات مرکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222356/استعلام-الکتروموتور'>استعلام الکتروموتور / استعلام, الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222372/استعلام-خرید-4-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام خرید 4 دستگاه کامپیوتر / استعلام, استعلام خرید 4 دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222386/استعلام-تعمیرات-دال-پل-ها'>استعلام تعمیرات دال پل ها  / استعلام,استعلام تعمیرات دال پل ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222400/استعلام-خرید-ویلچر'>استعلام خرید ویلچر / استعلام ,استعلام خرید ویلچر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222413/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222426/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222439/استعلام-شیر-فلکه-چدنی'>استعلام شیر فلکه چدنی / استعلام, استعلام شیر فلکه چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222454/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمانهای-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمانهای دارای عضو / استعلام,استعلام فعالیت های سایر سازمانهای دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222469/استعلام-شیر-مخلوط-الکترونیکی--'>استعلام شیر مخلوط الکترونیکی ... / استعلام, استعلام شیر مخلوط الکترونیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222486/استعلام-تابلو-های-انتظامی-با-ورق-گالوانیزه-1-5-و---'>استعلام تابلو های انتظامی با ورق گالوانیزه 1/5 و .... / استعلام ,استعلام تابلو های انتظامی با ورق گالوانیزه 1/5 و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222505/استعلام-اسپلیت-30-هزار-ال-جی-با-ضمانت-گلدیران'>استعلام اسپلیت 30 هزار ال جی با ضمانت گلدیران / استعلام, استعلام اسپلیت 30 هزار ال جی با ضمانت گلدیران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222521/استعلام-الکتروموتور-15-کیلووات'>استعلام  الکتروموتور 15 کیلووات / استعلام,استعلام  الکتروموتور 15 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222537/استعلام-اقلام-جهت-تعمیر-دیگ-بخار-تاسیسات-فرودگاه'>استعلام اقلام جهت تعمیر دیگ بخار تاسیسات فرودگاه / استعلام,استعلام اقلام جهت تعمیر دیگ بخار تاسیسات فرودگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222551/استعلام-تخریب-دیوارهای-داخلی-و-پیرامونی-ساختمان-pc'>استعلام  تخریب دیوارهای داخلی و پیرامونی ساختمان pc  / استعلام, تخریب دیوارهای داخلی و پیرامونی ساختمان pc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222563/استعلام-چرخ-خیاطی'>استعلام چرخ خیاطی / استعلام , استعلام چرخ خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222576/استعلام-جلد-بایگانی-اسناد---'>استعلام جلد بایگانی اسناد  ... / استعلام استعلام جلد بایگانی اسناد  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222589/استعلام-اجرت-سنگ-کاری'>استعلام اجرت سنگ کاری / استعلام, اجرت سنگ کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222602/استعلام-دستگاه-تلفن-کننده--'>استعلام دستگاه تلفن کننده ... / استعلام , استعلام دستگاه تلفن کننده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222617/استعلام-اقلام-برقی--'>استعلام اقلام برقی ... / استعلام , استعلام اقلام برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222633/استعلام-قرص-ضدعفونی-کننده-کلر'>استعلام قرص ضدعفونی کننده کلر  / استعلام,استعلام قرص ضدعفونی کننده کلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222652/مناقصه-وظایف-قابل-واگذاری----نوبت-دوم'>مناقصه وظایف قابل واگذاری...  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه وظایف قابل واگذاری...  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222672/استعلام-فازمتر-فشار-قوی'>استعلام فازمتر فشار قوی  / استعلام, فازمتر فشار قوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222687/استعلام-اجرای-ساختمان-مطابق-شرح-پیوست-به-مساحت-85--'>استعلام اجرای ساختمان مطابق شرح پیوست به مساحت 85 ... / استعلام , استعلام اجرای ساختمان مطابق شرح پیوست به مساحت 85 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222702/استعلام-مشارکت-در-تعمیر-و-مرمت-ابنیه-تاریخی'>استعلام  مشارکت در تعمیر و مرمت ابنیه تاریخی / استعلام, مشارکت در تعمیر و مرمت ابنیه تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222721/تجدید-مناقصه-دستگاه-فیلر-حلب-پنیر-و--'>تجدید مناقصه دستگاه فیلر حلب پنیر و ... / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه دستگاه فیلر حلب پنیر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222740/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن-آبی'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن آبی  / استعلام, خرید لوله پلی اتیلن آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221439/فراخوان-مناقصه-عمومی-عملیات-خرید-قطعات-یدکی'>فراخوان مناقصه عمومی عملیات خرید قطعات یدکی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی عملیات خرید قطعات یدکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221466/مناقصه-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی'>مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221483/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-کنترل-ولو'>مناقصه خرید یک دستگاه کنترل ولو  / فراخوان مناقصه عمومی ,  فراخوان مناقصه خرید یک دستگاه کنترل ولو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221499/استعلام-فن-کوئل'>استعلام فن کوئل  / استعلام , استعلام فن کوئل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221515/مناقصه-فاز-دوم-تخریب-و-بازسازی-جداول-منطقه-دو'>مناقصه فاز دوم تخریب و بازسازی جداول منطقه دو  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه فاز دوم تخریب و بازسازی جداول منطقه دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221531/استعلام-تعمیرات-پایانه-مرزی'>استعلام  تعمیرات پایانه مرزی  / استعلام, تعمیرات پایانه مرزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221545/استعلام-ساماندهی-و-تعمیر-قلعه-فین---'>استعلام ساماندهی و تعمیر قلعه فین  ... / استعلام , استعلام ساماندهی و تعمیر قلعه فین  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221563/استعلام-ایجاد-شیب--'>استعلام ایجاد شیب... / استعلام,ایجاد شیب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221576/استعلام-تکمیل-نظام-استقرار-سیستم-مدیریت-امنیت-اطلاعات--'>استعلام تکمیل نظام استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات... / استعلام, استعلام تکمیل نظام استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221598/مناقصه-سیستم-مکانیزه-یکپارچه-مشترکین-(نوبت-دوم)'>مناقصه سیستم مکانیزه یکپارچه مشترکین  (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه های عمومی , مناقصه سیستم مکانیزه یکپارچه مشترکین  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221614/مناقصه-تامین-خدمات-مورد-نیاز-سیستم-شهرسازی-و--'>مناقصه تامین خدمات مورد نیاز سیستم شهرسازی و... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین خدمات مورد نیاز سیستم شهرسازی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221629/استعلام-ساخت-فنداسیون-کانکس'>استعلام ساخت فنداسیون کانکس / استعلام , استعلام ساخت فنداسیون کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221645/مناقصه-عملیات-تکمیلی-و-عملیات-ساخت-ماشینکاری-پرسکاری'>مناقصه عملیات تکمیلی و عملیات ساخت، ماشینکاری، پرسکاری / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تکمیلی و عملیات ساخت، ماشینکاری، پرسکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221661/استعلام-اصلاح-دیوار-بتنی'>استعلام اصلاح دیوار بتنی / استعلام , استعلام اصلاح دیوار بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221675/استعلام-اورکت-مدل-آلفا-رنگ-سبز-با-جلیقه-مربوط-دوخت-ایران'>استعلام اورکت مدل آلفا رنگ سبز با جلیقه مربوط دوخت ایران / استعلام,استعلام اورکت مدل آلفا رنگ سبز با جلیقه مربوط دوخت ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221692/استعلام-ساخت-و-نصب-پنجره-های-pvc-و-شیشه-دوجداره-و-یراق-آلات-آن'>استعلام ساخت و نصب پنجره های pvc و شیشه دوجداره و یراق آلات آن / استعلام,استعلام ساخت و نصب پنجره های pvc و شیشه دوجداره و یراق آلات آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221704/فراخوان-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>فراخوان سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان سرویس ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221722/آگهی-مناقصه-خریداری-35-500-متر-لوله-پلی-اتیلن-سایز-75-الی-250-میلیمتر-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه خریداری 35/500 متر لوله پلی اتیلن سایز 75 الی 250 میلیمتر- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه خریداری 35/500 متر لوله پلی اتیلن سایز 75 الی 250 میلیمتر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221736/مناقصه-مبارزه-و-کنترل-جمعیت-جوندگان-مضر-شهری-(موش)'>مناقصه مبارزه و کنترل جمعیت جوندگان مضر شهری (موش) /  مناقصه , مناقصه مبارزه و کنترل جمعیت جوندگان مضر شهری (موش)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221752/مناقصه-اجرای-عملیات-عمرانی-پارک-حاشیه-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای عملیات عمرانی پارک حاشیه (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات عمرانی پارک حاشیه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221770/استعلام-ژنراتور-الکتریکی'>استعلام ژنراتور الکتریکی / استعلام,استعلام ژنراتور الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221784/مناقصه-انجام-عملیات-انجام-خدمات-نقشه-برداری-صنعتی-به-صورت-جنرال---'>مناقصه  انجام عملیات انجام خدمات نقشه برداری صنعتی به صورت جنرال  ...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام عملیات انجام خدمات نقشه برداری صنعتی به صورت جنرال  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221805/فراخوان-مناقصه-تهیه-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-غذای--'>فراخوان مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای ... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای همایشها ، سمینارها و جلسات و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221820/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-و-نگهداری-و-بروزرسانی-شبکه-و-خدمات-سرویس-دسک-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات پشتیبانی و نگهداری و بروزرسانی شبکه و خدمات سرویس دسک- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خدمات پشتیبانی و نگهداری و بروزرسانی شبکه و خدمات سرویس دسک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221840/استعلام-تهیه-و-حمل-و-نصب-درب-شیشه-ای--'>استعلام تهیه و حمل و نصب درب شیشه ای... / استعلام, استعلام تهیه و حمل و نصب درب شیشه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221858/استعلام-سیم-افشان-و-کابل--'>استعلام سیم افشان و کابل... / استعلام, استعلام سیم افشان و کابل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221877/استعلام-مانیتور-20-ایکس-ویژن-2020s'>استعلام مانیتور 20 ایکس ویژن 2020s / استعلام, استعلام مانیتور 20 ایکس ویژن 2020s</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221896/استعلام-آموزش-ترویجی-بهداشت-دام-و-بیماری-ها'>استعلام آموزش ترویجی بهداشت دام و بیماری ها  / استعلام, آموزش ترویجی بهداشت دام و بیماری ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221914/استعلام-خرید-آجر'>استعلام خرید آجر / استعلام , استعلام خرید آجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221936/استعلام-مطالعه-حفاظت-ساماندهی-و-ارائه-ضوابط-اختصاصی-محدوده-بافت-تاریخی-شهر--'>استعلام مطالعه حفاظت ساماندهی و ارائه ضوابط اختصاصی محدوده بافت تاریخی شهر ... / استعلام, استعلام مطالعه حفاظت ساماندهی و ارائه ضوابط اختصاصی محدوده بافت تاریخی شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221956/استعلام-ست-کامل-آموزش-مکاترونیک-با-ملحقات'>استعلام  ست کامل آموزش مکاترونیک با ملحقات  / استعلام, ست کامل آموزش مکاترونیک با ملحقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221976/استعلام-ارتقا-سیستم-امنیتی-ساختمان-های-ستادی'>استعلام ارتقا سیستم امنیتی ساختمان های ستادی  / استعلام, ارتقا سیستم امنیتی ساختمان های ستادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222119/استعلام-سیستم-کنترل-سطح-بی-سیم-مخزن--'>استعلام سیستم کنترل سطح بی سیم مخزن... / استعلام, استعلام سیستم کنترل سطح بی سیم مخزن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222142/استعلام-موتور--'>استعلام موتور ... / استعلام , استعلام موتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222158/استعلام-تعمیر-و-سرویس-و-نگهداری-1-عدد-آسانسور-برای-1-سال'>استعلام تعمیر و سرویس و نگهداری 1 عدد آسانسور برای 1 سال  / استعلام,استعلام تعمیر و سرویس و نگهداری 1 عدد آسانسور برای 1 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222175/مناقصه-احداث-کانال-دفع-آبهای-سطحی-منطقه--'>مناقصه احداث کانال دفع آبهای سطحی منطقه ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث کانال دفع آبهای سطحی منطقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222190/استعلام-پشتیبانی-یک-ساله-سیستم-بک-آپ-گیری'>استعلام پشتیبانی یک ساله سیستم بک آپ گیری  / استعلام,استعلام پشتیبانی یک ساله سیستم بک آپ گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222209/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان  / استعلام, فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222228/استعلام-500-دستگاه-چشم-الکترونیک'>استعلام  500 دستگاه چشم الکترونیک  / استعلام, استعلام  500 دستگاه چشم الکترونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222243/استعلام-سرور-و-غیره--'>استعلام سرور و غیره... / استعلام, استعلام سرور و غیره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222256/مناقصه-عملیات-اصلاح-آسفالت-های-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اصلاح آسفالت های معابر نوبت دوم / مناقصه,مناقصه عملیات اصلاح آسفالت های معابر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222269/استعلام-مقاوم-سازی-مدرسه--'>استعلام مقاوم سازی مدرسه ... / استعلام ,استعلام مقاوم سازی مدرسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222284/استعلام-سم'>استعلام سم  / استعلام, سم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222299/استعلام-مطالعه-آبرسانی-مرحله-اول-و-دوم-آبرسانی--'>استعلام مطالعه آبرسانی مرحله اول و دوم آبرسانی ... / استعلام, استعلام مطالعه آبرسانی مرحله اول و دوم آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222315/استعلام-تلویزیون-LED-سایز-48-in-مدل-48J5850-نام-تجارتی-سامسونگ-با-گارانتی-سام-الکترونیک'>استعلام تلویزیون LED سایز 48 in مدل 48J5850 نام تجارتی سامسونگ با گارانتی سام الکترونیک  / استعلام,استعلام تلویزیون LED سایز 48 in مدل 48J5850 نام تجارتی سامسونگ با گارانتی سام الکترونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222329/استعلام-ساعت-اندیکاتور'>استعلام ساعت اندیکاتور  / استعلام ساعت اندیکاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222341/استعلام-لوله-آبده'>استعلام لوله آبده  / استعلام,استعلام لوله آبده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222355/استعلام-باطری-یو-پی-اس'>استعلام باطری یو پی اس / استعلام, استعلام باطری یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222371/استعلام-کیس-کامپیوتر-و-ویدئو-پروژکتور-و-پرده-نمایش'>استعلام کیس کامپیوتر و ویدئو پروژکتور و پرده نمایش / استعلام , استعلام کیس کامپیوتر و ویدئو پروژکتور و پرده نمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222385/استعلام-سنگ-فرش--'>استعلام سنگ فرش ... / استعلام , استعلام سنگ فرش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222399/استعلام-شارژ-کارتریج'>استعلام شارژ کارتریج / استعلام, شارژ کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222412/استعلام-روشنایی-و-نصب-پل-بند'>استعلام روشنایی و نصب پل بند / استعلام , استعلام روشنایی و نصب پل بند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222424/استعلام-خرید-الکترو-موتور-27-کیلووات-به-همراه-شیرآلات'>استعلام خرید الکترو موتور 27 کیلووات به همراه شیرآلات / استعلام,استعلام خرید الکترو موتور 27 کیلووات به همراه شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222438/استعلام-اسپیلیت-دیواری--'>استعلام اسپیلیت دیواری ... / استعلام, استعلام اسپیلیت دیواری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222452/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-شبرنگ-فسفری-و-نارنجی--'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی شبرنگ فسفری و نارنجی... / استعلام, تهیه و نصب و راه اندازی شبرنگ فسفری و نارنجی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222468/استعلام-خرید-اسکنر'>استعلام  خرید اسکنر / استعلام, استعلام  خرید اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222485/استعلام-خرید-پرینتر'>استعلام خرید پرینتر / استعلام , استعلام خرید پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222503/استعلام-گارد-قطعه-گاردان-جلو-سوزوکی--'>استعلام گارد قطعه گاردان جلو سوزوکی ... / استعلام , استعلام گارد قطعه گاردان جلو سوزوکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222520/استعلام-تعمیر--'>استعلام تعمیر ... / استعلام , استعلام تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222536/فراخوان-بهسازی-ساحل-رودخانه--مرحله-دوم--نوبت-اول'>فراخوان بهسازی ساحل رودخانه - مرحله دوم - نوبت اول  / مناقصه عمومی, فراخوان بهسازی ساحل رودخانه  - مرحله دوم - نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222550/استعلام-لوله-خونگیری'>استعلام لوله خونگیری / استعلام , استعلام لوله خونگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222562/استعلام-پمپ--'>استعلام پمپ ... / استعلام , استعلام پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222575/استعلام-آجر-واکوب--'>استعلام آجر واکوب ... / استعلام, استعلام آجر واکوب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222587/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام , استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222601/استعلام-بهسازی-سوله-ورزشی'>استعلام بهسازی سوله ورزشی / استعلام,استعلام بهسازی سوله ورزشی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222616/استعلام-حفاظت-آماده-سازی-و-مرمت'>استعلام حفاظت آماده سازی و مرمت / استعلام, حفاظت آماده سازی و مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222631/استعلام-اجاره-سالن-ورزشی-چندمنظوره--'>استعلام اجاره سالن ورزشی چندمنظوره... / استعلام, استعلام اجاره سالن ورزشی چندمنظوره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222646/اصلاحیه-مناقصه-خرید-کفپوش-و-جداول-سمنت-پلاست'>اصلاحیه مناقصه خرید کفپوش و جداول سمنت پلاست  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه خرید کفپوش و جداول سمنت پلاست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222670/تمدید-مناقصه-عمومی-انجام-ساخت-و-تعمیر-قطعات-مکانیکی'>تمدید مناقصه عمومی انجام ساخت و تعمیر قطعات مکانیکی / تمدید مناقصه عمومی, تمدید مناقصه عمومی انجام ساخت و تعمیر قطعات مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222685/استعلام-خرید-و-نصب-کفپوش--'>استعلام خرید و نصب کفپوش ... / استعلام , استعلام خرید و نصب کفپوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222701/استعلام-خرید-تجهیزات-کارگاهی'>استعلام خرید تجهیزات کارگاهی  / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222720/استعلام-لپ-تاپ-ایسوز--'>استعلام لپ تاپ ایسوز ... / استعلام,استعلام لپ تاپ ایسوز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222736/استعلام-عملیات-اجرایی-برق-رسانی--'>استعلام عملیات اجرایی برق رسانی... / استعلام,استعلام عملیات اجرایی برق رسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222001/مناقصه-سرویس--تعمیر-و-نگهداری-سیستم-های-تله-متری-نوبت-دوم'>مناقصه سرویس ، تعمیر و نگهداری سیستم های تله متری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه سرویس ، تعمیر و نگهداری سیستم های تله متری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222018/استعلام-تهیه-کلاه-کتان'>استعلام تهیه کلاه کتان / استعلام,استعلام تهیه کلاه کتان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222036/مناقصه-اجرای-ساختمانی-پروژه-166-واحدی'>مناقصه اجرای ساختمانی پروژه 166 واحدی  / مناقصه, مناقصه  اجرای ساختمانی پروژه 166 واحدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222055/استعلام-لوازم-پزشکی-مصرفی--'>استعلام لوازم پزشکی مصرفی ... / استعلام, استعلام لوازم پزشکی مصرفی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222072/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی / استعلام,دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222087/مناقصه-اجرای-پروژه-خاکبرداری-زیرسازی--جدول-گذاری-و-آسفالت-ریزی'>مناقصه اجرای پروژه خاکبرداری، زیرسازی ، جدول گذاری و آسفالت ریزی / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه خاکبرداری، زیرسازی ، جدول گذاری و آسفالت ریزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222104/استعلام-ساخت-دیوار-اداره-محیط-زیست--'>استعلام ساخت دیوار اداره محیط زیست... / استعلام,استعلام ساخت دیوار اداره محیط زیست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222132/استعلام-خرید-هارد-و-رم-سرور'>استعلام خرید هارد و رم سرور / استعلام ,استعلام خرید هارد و رم سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222149/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222165/استعلام-لوله-مانسمان-حدیده-دار-با-بوشن-ترجیحاً-شاخه-12-متری'>استعلام لوله مانسمان حدیده دار با بوشن ترجیحاً شاخه 12 متری / استعلام,استعلام لوله مانسمان حدیده دار با بوشن ترجیحاً شاخه 12 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222181/استعلام-سیستم-اعلام-حریق-آتش-سوزی'>استعلام سیستم اعلام حریق آتش سوزی / استعلام, سیستم اعلام حریق آتش سوزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222197/مناقصه-پروژه-آسفالت-راههای-روستایی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه آسفالت راههای روستایی ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه پروژه آسفالت راههای روستایی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222219/استعلام-آنتی-ویروس-کلاینت-سروری-120-کلاینت'>استعلام آنتی ویروس کلاینت، سروری 120 کلاینت / استعلام, استعلام آنتی ویروس کلاینت، سروری 120 کلاینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222234/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات  برق، لوله کشی و ... / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات  برق، لوله کشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222248/استعلام-تعمیرات-و-اخذ-استاندارد-آسانسورهای-ساختمان'>استعلام تعمیرات و اخذ استاندارد آسانسورهای ساختمان / استعلام , استعلام تعمیرات و اخذ استاندارد آسانسورهای ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222261/مناقصه-عملیات-برق-رسانی-به-پروژه-تالار-مرکزی'>مناقصه عملیات برق رسانی به پروژه تالار مرکزی / مناقصه، مناقصه عملیات برق رسانی به پروژه تالار مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222276/استعلام-خرید-یک-دستگاه-COD-متر-جهت-تصفیه-خانه--'>استعلام خرید یک دستگاه COD متر جهت تصفیه خانه... / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه COD متر جهت تصفیه خانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222290/استعلام-قلم-بای-پولار--'>استعلام قلم بای پولار... / استعلام, استعلام قلم بای پولار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222305/استعلام-لاستیک--'>استعلام لاستیک ... / استعلام , استعلام لاستیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222320/استعلام-صفحه-نظام-TN50'>استعلام صفحه نظام TN50 / استعلام ,استعلام صفحه نظام TN50</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222334/استعلام-چرخ-دنده-سکسیونر'>استعلام چرخ دنده سکسیونر / استعلام, استعلام چرخ دنده سکسیونر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222347/استعلام-خرید-سکسیونر-630-آمپر-گازی-هوایی-36KV'>استعلام خرید سکسیونر 630 آمپر گازی هوایی 36KV / استعلام, خرید سکسیونر 630 آمپر گازی هوایی 36KV</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222362/استعلام-خرید-اقلام-مورد-نیاز-شبکه-توزیع-برق'>استعلام خرید اقلام مورد نیاز شبکه توزیع برق / استعلام , استعلام خرید اقلام مورد نیاز شبکه توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222377/استعلام-روغن-مایع'>استعلام روغن مایع  / استعلام, استعلام روغن مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222391/استعلام-درزگیر-فرچه-ای-درب-اتوماتیک'>استعلام  درزگیر فرچه ای درب اتوماتیک  / استعلام , استعلام  درزگیر فرچه ای درب اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222404/استعلام-میز-تحریر-کار-حرفه-و-فن-با-پایه-پروفیل'>استعلام میز تحریر کار حرفه و فن با پایه پروفیل / استعلام,استعلام میز تحریر کار حرفه و فن با پایه پروفیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222417/استعلام-ظروف-یکبار-مصرف'>استعلام ظروف یکبار مصرف  / استعلام ظروف یکبار مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222430/استعلام-آجر-لفتون-30000-عدد--'>استعلام  آجر لفتون 30000 عدد ... / استعلام, استعلام  آجر لفتون 30000 عدد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222443/استعلام-پکیج-دیواری'>استعلام پکیج دیواری  / استعلام, پکیج دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222458/استعلام-پشتیبانی-از-سیستم-های-کامپیوتری--'>استعلام پشتیبانی از سیستم های کامپیوتری ... / استعلام , استعلام پشتیبانی از سیستم های کامپیوتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222477/استعلام-یک-دستگاه-یخ-ساز-حبه-ای-40-کیلویی'>استعلام یک دستگاه یخ ساز حبه ای 40 کیلویی  / استعلام, یک دستگاه یخ ساز حبه ای 40 کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222491/استعلام-خرید-باتری-ماشین-آلات-نیمه-سنگین-و-سنگین'>استعلام خرید باتری ماشین آلات نیمه سنگین و سنگین  / استعلام, خرید باتری ماشین آلات نیمه سنگین و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222511/استعلام-خرید-یخچال-12-فوت-ایرانی'>استعلام خرید یخچال 12 فوت ایرانی / استعلام,استعلام خرید یخچال 12 فوت ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222526/استعلام-پروژه-تکمیل-و-ساماندهی'>استعلام پروژه تکمیل و ساماندهی / استعلام,استعلام پروژه تکمیل و ساماندهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222542/استعلام-روغن-نباتی'>استعلام روغن نباتی / استعلام, روغن نباتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222555/استعلام-آرام-سازی-و-ایمن-سازی'>استعلام آرام سازی و ایمن سازی  / استعلام, آرام سازی و ایمن سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222567/استعلام-خرید'>استعلام خرید / استعلام, استعلام خرید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222580/استعلام-سنگ-گرانیت-گل-پنبه-ای--'>استعلام  سنگ گرانیت گل پنبه ای ... / استعلام, سنگ گرانیت گل پنبه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222593/استعلام-لنز-TELE'>استعلام لنز TELE / استعلام , استعلام لنز TELE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222606/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221427/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برقرسانی-شبکه-های-توزیع-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221443/مناقصه-خرید-قطعات-کوره-نوبت-دوم'>مناقصه  خرید قطعات کوره نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید قطعات کوره نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221470/استعلام-کاه'>استعلام کاه / استعلام,کاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221485/استعلام-تعمیر-ادارات---'>استعلام تعمیر ادارات .... / استعلام, استعلام تعمیر ادارات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221501/مناقصه-احداث-2-واحد-مدرسه-12-کلاسه-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه احداث 2 واحد مدرسه 12 کلاسه تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه احداث 2 واحد مدرسه 12 کلاسه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221518/تجدید-فراخوان-عمومی-توسعه-و-نوسازی-شبکه-توزیع-آب'>تجدید فراخوان عمومی توسعه و نوسازی شبکه توزیع آب  / تجدید فراخوان عمومی, تجدید فراخوان عمومی توسعه و نوسازی شبکه توزیع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221533/استعلام-وکیوم-پمپ-کولر-گازی'>استعلام وکیوم پمپ، کولر گازی / استعلام,استعلام وکیوم پمپ، کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221548/مناقصه-تامین-تجهیزات--اجرا-و-اتصال-10-عدد-از-دوربین-کنترل-ترافیک'>مناقصه تامین تجهیزات - اجرا و اتصال 10 عدد از دوربین کنترل ترافیک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین تجهیزات - اجرا و اتصال 10 عدد از دوربین کنترل ترافیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221565/مناقصه-انجام-پشتیبانی-و-نگهداری-از-سخت-افزارهای-مجموعه-شهرداری'>مناقصه انجام پشتیبانی و نگهداری از سخت افزارهای مجموعه شهرداری / مناقصه عمومی, مناقصه انجام پشتیبانی و نگهداری از سخت افزارهای مجموعه شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221580/مناقصه-تامین-تجهیزات-واسط-استودیویی-پروژه-اچ-دی-سازی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین تجهیزات واسط استودیویی پروژه اچ دی سازی نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه تامین تجهیزات واسط استودیویی پروژه اچ دی سازی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221600/استعلام-نورپردازی-مناره-ها'>استعلام نورپردازی مناره ها / استعلام, استعلام نورپردازی مناره ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221616/تجدید-فراخوان-مناقصه-احداث-مخزن-10000-مترمکعبی'>تجدید فراخوان مناقصه احداث مخزن 10000 مترمکعبی  / تجدید آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان مناقصه احداث مخزن 10000 مترمکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221631/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام,فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221647/استعلام-حمل-مواد-نفتی'>استعلام حمل مواد نفتی / استعلام,حمل مواد نفتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221664/مناقصه-تعدادی-قطعات-سربی'>مناقصه تعدادی قطعات سربی / مناقصه عمومی, مناقصه تعدادی قطعات سربی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221679/مناقصه-امور-نظافت-پذیرایی-نگهداری-فضای-سبز-و-امور-نگهبانی--'>مناقصه امور نظافت، پذیرایی، نگهداری فضای سبز و امور نگهبانی... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور نظافت، پذیرایی، نگهداری فضای سبز و امور نگهبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221694/مناقصه-یک-دستگاه-اندوسونوگرافی-برونشیال'>مناقصه یک دستگاه اندوسونوگرافی برونشیال / مناقصه , مناقصه یک دستگاه اندوسونوگرافی برونشیال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221707/استعلام-ساعت-دیواری-چهارگوش-و--'>استعلام ساعت دیواری چهارگوش و... / استعلام, استعلام ساعت دیواری چهارگوش و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221724/استعلام-خرید-دیوارپوش'>استعلام خرید دیوارپوش / استعلام,خرید دیوارپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221739/استعلام-دستگاه-logo8-مدل-زیمنس-کمپرس--'>استعلام دستگاه logo8 مدل زیمنس کمپرس ... / استعلام, استعلام دستگاه logo8 مدل زیمنس کمپرس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221755/اصلاحیه-مناقصه-نصب-880-انشعاب-پراکنده-فولادی-و-پلی-اتیلن'>اصلاحیه مناقصه نصب 880 انشعاب پراکنده فولادی و پلی اتیلن / اصلاحیه عمومی, فراخوان تجدید مناقصه نصب 880 انشعاب پراکنده فولادی و پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221772/استعلام-احداث-رمپ-ورود-و-خروج-روستا--'>استعلام احداث رمپ ورود و خروج روستا... / استعلام, استعلام احداث رمپ ورود و خروج روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221786/استعلام-میکروسکوپ-پلاریزان-عبوری-LABEX-مدل-P550'>استعلام  میکروسکوپ پلاریزان عبوری LABEX مدل P550 / استعلام, میکروسکوپ پلاریزان عبوری LABEX مدل P550</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221807/فراخوان-بهسازی-و-نوسازی-ایستگاه-راه-آهن'>فراخوان بهسازی و نوسازی ایستگاه راه آهن / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی,فراخوان بهسازی و نوسازی ایستگاه راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221823/استعلام-دستگاه-تصفیه-آب--'>استعلام دستگاه تصفیه آب... / استعلام, استعلام دستگاه تصفیه آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221843/استعلام-تلویزیون-60-اینچ-ایرانی-و--'>استعلام تلویزیون 60 اینچ ایرانی و ... / استعلام , استعلام تلویزیون 60 اینچ ایرانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221862/مناقصه-اجرای-عملیات-ساختمانی'>مناقصه اجرای عملیات ساختمانی  / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221879/تجدید-مناقصه-خرید-لوازم-و-اتصالات-موردنیاز-واحد-آب'>تجدید مناقصه خرید لوازم و اتصالات موردنیاز واحد آب / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید لوازم و اتصالات موردنیاز واحد آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221899/اصلاحیه-مناقصه-جدول-گذاری-و-پیاده-روسازی-و-بهسازی-معابر--'>اصلاحیه مناقصه جدول گذاری و پیاده روسازی و بهسازی معابر... / اصلاحیه آگهی مناقصه های عمومی, اصلاحیه مناقصه جدول گذاری و پیاده روسازی و بهسازی معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221916/استعلام-خرید-لوازم-ورزشی-جهت-سالن-ژیمناستیک'>استعلام خرید لوازم ورزشی جهت سالن ژیمناستیک / استعلام, استعلام خرید لوازم ورزشی جهت سالن ژیمناستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221939/استعلام-آموزش-فرهنگی'>استعلام آموزش فرهنگی / استعلام, استعلام آموزش فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221959/استعلام-باطری-یو-پی-اس'>استعلام باطری یو پی اس / استعلام, استعلام باطری یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221980/استعلام-لوازم-خانگی'>استعلام لوازم خانگی / استعلام,استعلام لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222003/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام ویدئو پروژکتور / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222021/استعلام-پرده-نمایش-ودیو-پرژکتور-برقی-300-300-scope'>استعلام پرده نمایش ودیو پرژکتور برقی 300*300 scope  / استعلام , استعلام پرده نمایش ودیو پرژکتور برقی 300*300 scope </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222039/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی / استعلام,صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221434/مناقصه-انجام-امور-باز-و-بست-و-تست-انبساطی-(هیدرواستاتیک)-مخازن-گاز-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور باز و بست و تست انبساطی (هیدرواستاتیک) مخازن گاز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور باز و بست و تست انبساطی (هیدرواستاتیک) مخازن گاز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221458/فراخوان-مناقصه-عمومی-انتخاب-شرکت-بیمه-ارائه-دهنده-خدمات-بیمه-تکمیلی'>فراخوان مناقصه عمومی انتخاب شرکت بیمه ارائه دهنده خدمات بیمه تکمیلی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی انتخاب شرکت بیمه ارائه دهنده خدمات بیمه تکمیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221480/استعلام-خشت-20-20-5'>استعلام خشت 20*20 *5 / استعلام, خشت 20*20 *5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221495/مناقصه-احداث-ساختمان-کلانتری-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان کلانتری تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه احداث ساختمان کلانتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221511/آگهی-مناقصه-تامین-خدمات-خودرویی-سبک-و-سنگین--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه تامین خدمات خودرویی سبک و سنگین - نوبت دوم  / مناقصه ،آگهی مناقصه تامین خدمات خودرویی سبک و سنگین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221527/استعلام-تهیه-برنامه-مستند-سازی'>استعلام تهیه برنامه مستند سازی / استعلام, استعلام تهیه برنامه مستند سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221541/استعلام-نوار-نقاله-طول-کانوایز-7-متر--'>استعلام نوار نقاله طول کانوایز 7 متر... / استعلام,نوار نقاله طول کانوایز 7 متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221557/استعلام-یک-دستگاه-فکس-loc-fp701--'>استعلام یک دستگاه فکس  loc-fp701 ... / استعلام, استعلام یک دستگاه فکس  loc-fp701 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221573/فراخوان-تهیه-و-تامین-روغن-ماشین-آلات-نوبت-دوم'>فراخوان تهیه و تامین روغن ماشین آلات  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان تهیه و تامین روغن ماشین آلات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221593/استعلام-تعویض-لامپ--'>استعلام تعویض لامپ ... / استعلام, استعلام تعویض لامپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221611/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-تکمیل-تاسیسات-مکانیکی-برقی-و--'>تجدید مناقصه انجام عملیات تکمیل تاسیسات مکانیکی، برقی و ... / مناقصه, تجدید مناقصه انجام عملیات تکمیل تاسیسات مکانیکی، برقی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221626/استعلام-طراحی-و-ساخت-تابلو-اندازه-گیری-و--'>استعلام طراحی و ساخت تابلو اندازه گیری و ... / استعلام, طراحی و ساخت تابلو اندازه گیری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221642/استعلام-ایجاد-شیب-در-قسمت-ورودی-امور-اداری'>استعلام ایجاد شیب در قسمت ورودی امور اداری / استعلام , استعلام ایجاد شیب در قسمت ورودی امور اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221657/اطلاعیه-تهیه-طرح-و-توجیهی-و-برنامه-کسب-و-کار'>اطلاعیه تهیه طرح و توجیهی و برنامه کسب و کار  / اطلاعیه ،اطلاعیه تهیه طرح و توجیهی و برنامه کسب و کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221672/مناقصه-کنترل-ساخت-و-سازها-و-رفع-سد-معبر'>مناقصه کنترل ساخت و سازها و رفع سد معبر / مناقصه , مناقصه کنترل ساخت و سازها و رفع سد معبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221688/استعلام-کتری-برقی--'>استعلام کتری برقی ... / استعلام, استعلام کتری برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221701/مناقصه-تامین-بخشی-از-خدمات-ترابری---نوبت-دوم'>مناقصه تامین بخشی از خدمات ترابری ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه تامین بخشی از خدمات ترابری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221716/آگهی-انتخاب-سرمایه-گذار-و-مجری'>آگهی انتخاب سرمایه گذار و مجری / آگهی , آگهی انتخاب سرمایه گذار و مجری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221733/فراخوان-جذب-پیمانکار-جهت-نظارت-بر-پوششهای-مقاوم-در-برابر-حریق'>فراخوان جذب پیمانکار جهت نظارت بر پوششهای مقاوم در برابر حریق / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان جذب پیمانکار جهت نظارت بر پوششهای مقاوم در برابر حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221749/استعلام-الکتروموتور-شناور'>استعلام الکتروموتور شناور / استعلام,استعلام الکتروموتور شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221764/فراخوان-اجرای-شبکه-گاز-منطقه-ویژه'>فراخوان اجرای شبکه گاز منطقه ویژه / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان اجرای شبکه گاز منطقه ویژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221780/استعلام-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت--'>استعلام لکه گیری و روکش آسفالت... / استعلام, استعلام لکه گیری و روکش آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221799/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت  محور - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالت  محور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221817/استعلام-خرید-صندلی-اداری-چرخ-دار-برای-کتابخانه'>استعلام خرید صندلی اداری چرخ دار برای کتابخانه / استعلام,استعلام خرید صندلی اداری چرخ دار برای کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221836/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام,پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221854/استعلام-چراغ-سقفی'>استعلام چراغ سقفی / استعلام,چراغ سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221874/استعلام-قیمت-تجهیز-اتاق-مونیتورینگ-مدیریت-بحران'> استعلام قیمت تجهیز اتاق مونیتورینگ مدیریت بحران  /  استعلام, قیمت تجهیز اتاق مونیتورینگ مدیریت بحران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221891/استعلام-قبول-اسناد-پزشکی-قانونی'>استعلام قبول اسناد پزشکی قانونی / استعلام,قبول اسناد پزشکی قانونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221909/استعلام-موتور-فن-کوئل-ساخت-الکتروژن-دو-محور-تکفاز'>استعلام موتور فن کوئل ساخت الکتروژن دو محور تکفاز / استعلام, موتور فن کوئل ساخت الکتروژن دو محور تکفاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221929/استعلام-کوله-پشتی-50-لیتری-پارچه-برزنتی-زد-آب'>استعلام کوله پشتی 50 لیتری پارچه برزنتی زد آب / استعلام,استعلام کوله پشتی 50 لیتری پارچه برزنتی زد آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221951/استعلام-اجرای-ورودی-دستکندزیر-زمینی-سامن'>استعلام اجرای ورودی دستکندزیر زمینی سامن  / استعلام ,استعلام اجرای ورودی دستکندزیر زمینی سامن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221968/مناقصه-عمومی-تعمیر-نگهداری-سرویس-و-راهبری-و--'>مناقصه عمومی تعمیر، نگهداری، سرویس و راهبری و... / مناقصه، مناقصه عمومی تعمیر، نگهداری، سرویس و راهبری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221993/استعلام-مبلمان-اداری--'>استعلام مبلمان اداری ... / استعلام, استعلام مبلمان اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222014/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222033/استعلام-صندلی-آموزشی-دسته-دار-با-روکش-چرم-یا-پارچه'>استعلام صندلی آموزشی دسته دار با روکش چرم یا پارچه  / استعلام,استعلام صندلی آموزشی دسته دار با روکش چرم یا پارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221430/فراخوان-اجرای-کارهای-باقیمانده-ساختمانی-و-تاسیساتی--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای کارهای باقیمانده ساختمانی و تاسیساتی - نوبت دوم  / فراخوان آگهی مناقصه, فراخوان اجرای کارهای باقیمانده ساختمانی و تاسیسات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221451/ارزیابی-کیفی-تامین-کنندگان-تجهیزات-پزشکی'>ارزیابی کیفی تامین کنندگان تجهیزات پزشکی  / ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی تامین کنندگان تجهیزات پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221474/استعلام-تیغه-هد-برداشت-کلزا'>استعلام تیغه هد برداشت کلزا / استعلام, استعلام تیغه هد برداشت کلزا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221489/مناقصه-عمومی-اجرای-تکمیلی-روکش-آسفالت-محوطه-غربی-دانشگاه'>مناقصه عمومی اجرای تکمیلی روکش آسفالت محوطه غربی دانشگاه / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی اجرای تکمیلی روکش آسفالت محوطه غربی دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221507/استعلام-ماسه-شسته'>استعلام  ماسه شسته / استعلام, استعلام  ماسه شسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221522/استعلام-آجر-سفال-سوراخدار'>استعلام آجر سفال سوراخدار / استعلام,آجر سفال سوراخدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221537/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-ایستاده-سرمایشی-گرمایشی--'>استعلام کولر گازی اسپیلت ایستاده سرمایشی گرمایشی ... / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت ایستاده سرمایشی گرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221552/استعلام-دوربین-تصویربرداری-سونی-و--'>استعلام دوربین تصویربرداری سونی و ... / استعلام, دوربین تصویربرداری سونی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221568/فراخوان-تهیه-حمل-نصب-راه-اندازی--'>فراخوان تهیه، حمل، نصب، راه اندازی... / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان تهیه، حمل، نصب، راه اندازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221587/مناقصه-تامین-تجهیزات-تصویر-پروژه-اچ-دی-سازی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین تجهیزات تصویر پروژه اچ دی سازی نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه تامین تجهیزات تصویر پروژه اچ دی سازی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221605/استعلام-سوئیچ-سیسکو'>استعلام سوئیچ سیسکو / استعلام , استعلام سوئیچ سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221620/استعلام-عملیات-مکانیکی-آبخیزداری---'>استعلام عملیات مکانیکی آبخیزداری  ... / استعلام, استعلام عملیات مکانیکی آبخیزداری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221635/استعلام-امورات-فرهنگی-و-کانونها--'>استعلام امورات فرهنگی و کانونها... / استعلام, استعلام امورات فرهنگی و کانونها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221652/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-رایانه'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه / استعلام,استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221668/اصلاحیه-فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره-طرح-مجتمع-قضایی-دادگستری-کل-استان'>اصلاحیه فراخوان  خرید خدمات مشاوره طرح مجتمع قضایی دادگستری کل استان / اصلاحیه فراخوان، فراخوان خرید خدمات مشاوره طرح مجتمع قضایی دادگستری کل استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221682/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221697/استعلام-سرور-و--'>استعلام سرور  و ... / استعلام, سرور  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221710/مناقصه-لوله-و-اتصالات-مسی-موردنیاز-پروژه-بیمارستان'>مناقصه لوله و اتصالات مسی موردنیاز پروژه بیمارستان / مناقصه , مناقصه لوله و اتصالات مسی موردنیاز پروژه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221728/مناقصه-روکش-آسفالت-خیابان-(نوبت-دوم)'>مناقصه روکش آسفالت خیابان  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه روکش آسفالت خیابان  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221742/استعلام-کیسه-خواب'>استعلام کیسه خواب / استعلام,کیسه خواب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221759/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221775/مناقصه-عمومی-تکمیل-ساختمان-اصلی-و-سرایداری'>مناقصه عمومی تکمیل ساختمان اصلی و سرایداری / مناقصه , مناقصه عمومی تکمیل ساختمان اصلی و سرایداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221791/استعلام-ویبراتور-بنزینی'>استعلام ویبراتور بنزینی / استعلام, استعلام ویبراتور بنزینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221810/استعلام-مرمت-و-بازسازی-پل-طاقی'>استعلام مرمت و بازسازی پل طاقی / استعلام, مرمت و بازسازی پل طاقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221827/فراخوان-پشتیبانی-627-دستگاه-خودپرداز-برند-هیوسانگ'>فراخوان پشتیبانی 627 دستگاه خودپرداز برند هیوسانگ  / فراخوان ،فراخوان پشتیبانی 627 دستگاه خودپرداز برند هیوسانگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221849/استعلام-کلید-اتوماتیک'>استعلام کلید اتوماتیک  / استعلام, کلید اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221867/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-8-اتمسفر'>استعلام  لوله پلی اتیلن 8 اتمسفر  / استعلام, لوله پلی اتیلن 8 اتمسفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221884/استعلام-قیمت-تجهیز-مرکز-کنترل-مدیریت-بحران--'>استعلام قیمت تجهیز مرکز کنترل مدیریت بحران ... / استعلام, استعلام قیمت تجهیز مرکز کنترل مدیریت بحران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221904/فراخون-مناقصه-عمومی-احداث-محور'>فراخون مناقصه عمومی احداث محور / فراخوان مناقصه عمومی, فراخون مناقصه عمومی احداث محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221921/مناقصه-تامین-خودرو-با-راننده'>مناقصه تامین خودرو با راننده / مناقصه , مناقصه تامین خودرو با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221946/مناقصه-امور-خدمات-شهری--'>مناقصه امور خدمات شهری... / مناقصه, مناقصه امور خدمات شهری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221963/استعلام-اجرای-دکوراتیو-سالن-فرهنگسرای--'>استعلام اجرای دکوراتیو سالن فرهنگسرای ... / استعلام, استعلام اجرای دکوراتیو سالن فرهنگسرای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221986/استعلام-خرید-لایسنس-دستگاه-فایروال--'>استعلام خرید لایسنس دستگاه فایروال... / استعلام, استعلام خرید لایسنس دستگاه فایروال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222007/آگهی-مناقصه-اجرای-عملیات-ترمیم-آسفالت-نوارهای-حفاری-آب-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه اجرای عملیات ترمیم آسفالت نوارهای حفاری آب نوبت دوم / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه اجرای عملیات ترمیم آسفالت نوارهای حفاری آب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222025/استعلام-تهیه-تی-شرت-دو-دکمه-نخی'>استعلام تهیه تی شرت دو دکمه نخی / استعلام, تهیه تی شرت دو دکمه نخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222043/استعلام-هارد-سرور'>استعلام هارد سرور / استعلام, هارد سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222064/مناقصه-خرید-2-دستگاه-ترانسفورماتور-کمپکت'>مناقصه خرید 2 دستگاه ترانسفورماتور کمپکت  / مناقصه, مناقصه  خرید 2 دستگاه ترانسفورماتور کمپکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222079/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام, استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222093/فراخوان-شبکه-برق-ضعیف-و-متوسط-و-روشنایی-350-هکتاری-نوبت-دوم'>فراخوان  شبکه برق ضعیف و متوسط و روشنایی 350 هکتاری نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان  شبکه برق ضعیف و متوسط و روشنایی 350 هکتاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222113/استعلام-پروژه-تکمیل-و-ساماندهی'>استعلام پروژه تکمیل و ساماندهی  / استعلام,استعلام پروژه تکمیل و ساماندهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222140/فراخوان-انجام-مجموعه-فعاليتهای-نگهداری-و-تعميرات-تاسيسات-گازرسانی'>فراخوان انجام مجموعه فعاليتهای نگهداری و تعميرات تاسيسات گازرسانی / مناقصه, فراخوان انجام مجموعه فعاليتهای نگهداری و تعميرات تاسيسات گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222155/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-آزمایشگاهی-حفظ-نباتات'>استعلام لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی حفظ نباتات / استعلام,استعلام لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی حفظ نباتات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222172/استعلام-انکویاتور'>استعلام انکویاتور / استعلام,استعلام انکویاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222187/استعلام-اسپیلت-18000-اینورتردار-گری'>استعلام اسپیلت 18000 اینورتردار گری / استعلام,استعلام اسپیلت 18000 اینورتردار گری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222204/استعلام-سنگ-جدول-بتنی--'>استعلام سنگ جدول بتنی... / استعلام, استعلام سنگ جدول بتنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222225/استعلام-چاپ-فرم'>استعلام چاپ فرم / استعلام,استعلام چاپ فرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222240/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری--تعمیرات--بازسازی-شبکه'>تجدید مناقصه انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی شبکه / تجدید آگهی فراخوان, تجدید مناقصه انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222254/استعلام-مشخصات-طبق-فایل-ارسالی'>استعلام مشخصات طبق فایل ارسالی / استعلام , استعلام مشخصات طبق فایل ارسالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222267/استعلام-کیت-آموزشی-انرژی-های-نوین-و--'>استعلام کیت آموزشی انرژی های نوین و ... / استعلام, کیت آموزشی انرژی های نوین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222282/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام دستگاه حضور و غیاب  / استعلام, استعلام دستگاه حضور و غیاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222296/استعلام-عملیات-حفاظت'>استعلام عملیات حفاظت  / استعلام , استعلام عملیات حفاظت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222313/استعلام-سنگ-سمباده-دو-طرفه'>استعلام سنگ سمباده دو طرفه / استعلام, استعلام سنگ سمباده دو طرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222326/فراخوان-عمومی-شناسایی-شرکت-سرویس-حمل-و-نقل-دانش-آموزان-نوبت-دوم'>فراخوان عمومی شناسایی شرکت سرویس حمل و نقل دانش آموزان نوبت دوم / فراخوان , فراخوان عمومی شناسایی شرکت سرویس حمل و نقل دانش آموزان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222339/استعلام-حرید-دماسنج-الکلی--'>استعلام حرید دماسنج الکلی... / استعلام, استعلام حرید دماسنج الکلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222353/مناقصه-توسعه-و-احداث-شهری'>مناقصه توسعه و احداث شهری / مناقصه , مناقصه توسعه و احداث شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222368/استعلام-خرید-mdf'>استعلام خرید mdf  / استعلام, خرید mdf</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222383/استعلام-سنسور-اندازه-گیری-هدایت-الکتریکی-آب--'>استعلام سنسور اندازه گیری هدایت  الکتریکی آب... / استعلام, استعلام سنسور اندازه گیری هدایت  الکتریکی آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222397/استعلام-عملیات-حفاری-و-لوله-گذاری-یک-حلقه-چاه--'>استعلام عملیات حفاری و لوله گذاری یک حلقه چاه ... / استعلام استعلام عملیات حفاری و لوله گذاری یک حلقه چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222410/استعلام-تابلو-کنترل-PLC'>استعلام تابلو کنترل PLC / استعلام, استعلام تابلو کنترل PLC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222422/استعلام-کانال-با-ورق-1-و-عایق-الاستومری'>استعلام  کانال با ورق 1 و عایق الاستومری  / استعلام,استعلام  کانال با ورق 1 و عایق الاستومری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222436/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر ... / استعلام , استعلام اسکنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222450/فراخوان-مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-فاضلاب'>فراخوان مناقصه اجرای بخشی از شبکه فاضلاب / مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه اجرای بخشی از شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222465/مناقصه-اصلاح-دورپیچهای-کولیچ---نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح دورپیچهای کولیچ...   نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح دورپیچهای کولیچ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222483/استعلام-خدمات-عمومی'>استعلام خدمات عمومی / استعلام,استعلام خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222501/استعلام-تجهیزات-تاسیسات--'>استعلام تجهیزات تاسیسات ... / استعلام , استعلام تجهیزات تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222518/فراخوان-مناقصه-فاز-اول-خرید-و-حمل-دیوار-پیرامون-محوطه-محل-دفن-پسماند--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه فاز اول خرید و حمل دیوار پیرامون محوطه محل دفن پسماند - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه فاز اول خرید و حمل دیوار پیرامون محوطه محل دفن پسماند - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222533/مناقصه-ترميم-و-نگهداری-فضای-سبز-و-نظافت-محوطه-و-خيابانها'>مناقصه ترميم و نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه و خيابانها / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه ترميم و نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه و خيابانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222548/استعلام-تهیه-و-اجرای-پریمکت-و-آسفالت'>استعلام تهیه و اجرای پریمکت و آسفالت  / استعلام ,استعلام تهیه و اجرای پریمکت و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222560/استعلام-پاور-میکسر-fx3-با-دو-افکت-مجزا-با-قدرت-2200-وات-یک-دستگاه'>استعلام پاور میکسر fx3 با دو افکت مجزا با قدرت 2200 وات یک دستگاه  / استعلام,</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222572/استعلام-پیراهن-مردانه'>استعلام پیراهن مردانه / استعلام , استعلام پیراهن مردانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222585/استعلام-لنز-ماکرو'>استعلام لنز ماکرو / استعلام , استعلام لنز ماکرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222599/استعلام-پنکه-پایه-بلند-پارس-خزر'>استعلام پنکه پایه بلند پارس خزر  / استعلام, پنکه پایه بلند پارس خزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222614/استعلام-لب-تاب-ایسور'>استعلام لب تاب ایسور / استعلام, استعلام لب تاب ایسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222629/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام, لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222644/استعلام-آبرسانی-مجتمع'>استعلام آبرسانی مجتمع  / استعلام,استعلام آبرسانی مجتمع  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222668/استعلام-آبرسانی-مجتمع'>استعلام  آبرسانی مجتمع  / استعلام, آبرسانی مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222682/استعلام-گیربکس-پژو-206'>استعلام گیربکس پژو 206 / استعلام, استعلام گیربکس پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222698/استعلام-واگذاری-غربالگری-اختلالات-ژنتیک'>استعلام واگذاری غربالگری اختلالات ژنتیک / استعلام,استعلام واگذاری غربالگری اختلالات ژنتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222716/استعلام-خرید-تجهیزات--'>استعلام خرید تجهیزات... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222734/استعلام-آنژیوکت'>استعلام آنژیوکت  / استعلام,استعلام آنژیوکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222754/استعلام-لوازم-اشپزخانه'>استعلام لوازم اشپزخانه / استعلام ,استعلام لوازم اشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222059/استعلام-خرید-اسپلیت'>استعلام خرید اسپلیت / استعلام , استعلام خرید اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222076/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام , استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222089/استعلام-تهیه-ثوپ-پیراهن-و-شلوار-امدادی-'>استعلام تهیه ثوپ پیراهن و شلوار امدادی.. / استعلام ,استعلام تهیه ثوپ پیراهن و شلوار امدادی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222109/استعلام-خرید-تبلت'>استعلام خرید تبلت  / استعلام , استعلام خرید تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222135/فراخوان-۴۰۰-عدد-علمک-انشعابات-در-سطح-شهرستان'>فراخوان ۴۰۰ عدد علمک انشعابات در سطح شهرستان  / مناقصه, فراخوان ۴۰۰ عدد علمک انشعابات در سطح شهرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222152/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-پروژه'>مناقصه  زیرسازی و آسفالت پروژه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  زیرسازی و آسفالت پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222167/استعلام-بیمه-بدنه-ماشین-آلات-اداره-کل'>استعلام بیمه بدنه ماشین آلات اداره کل / استعلام, استعلام بیمه بدنه ماشین آلات اداره کل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222183/استعلام-یک-دستگاه-فایروال'>استعلام یک دستگاه فایروال / استعلام,استعلام یک دستگاه فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222200/مناقصه-واگذاری-عملیات-تولید-حمل-توزیع-و-پخش-آسفالت-(نوبت-دوم)'>مناقصه واگذاری عملیات تولید حمل توزیع و پخش آسفالت (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری عملیات تولید حمل توزیع و پخش آسفالت (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222222/مناقصه-واگذاری-نگهداری--توسعه-و-گسترش-فضای-سبز-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری نگهداری ، توسعه و گسترش فضای سبز تجدید نوبت دوم  / تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری نگهداری ، توسعه و گسترش فضای سبز تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222237/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات سخت افزار  / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222251/استعلام-جوهر--'>استعلام جوهر ... / استعلام , استعلام جوهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222264/استعلام-برقرسانی-به-ایستگاه-پمپاژ-های'>استعلام برقرسانی به ایستگاه پمپاژ های  / استعلام, استعلام برقرسانی به ایستگاه پمپاژ های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222278/استعلام-اجاره-دو-دستگاه-اتوبوس'>استعلام اجاره دو دستگاه اتوبوس / استعلام, اجاره دو دستگاه اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222293/استعلام-لوازم-یدکی-سیستم-توزین-و-دینامیک'>استعلام  لوازم یدکی سیستم توزین و دینامیک  / استعلام, لوازم یدکی سیستم توزین و دینامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222307/استعلام-خرید-تعداد-30-دستگاه-اسکنر-فیدردار'>استعلام  خرید تعداد 30 دستگاه اسکنر فیدردار  / استعلام,  خرید تعداد 30 دستگاه اسکنر فیدردار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222322/استعلام-دستمال-کاغذی-دو-لایه'>استعلام دستمال کاغذی دو لایه / استعلام, استعلام دستمال کاغذی دو لایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222336/استعلام-درایو-سه-فاز-ATV61HU22N4-202-KW'>استعلام درایو سه فاز ATV61HU22N4-202 KW / استعلام,استعلام درایو سه فاز ATV61HU22N4-202 KW</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222349/استعلام-لیوان-یکبار-مصرف'>استعلام لیوان یکبار مصرف / استعلام , استعلام لیوان یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222364/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار-اموال-و-انبار'>استعلام پشتیبانی نرم افزار اموال و انبار / استعلام, استعلام پشتیبانی نرم افزار اموال و انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222379/استعلام-خرید-لوازم-تاسیسات-لوله-کشی-و-شوفاژ'>استعلام خرید لوازم تاسیسات لوله کشی و شوفاژ / استعلام, استعلام خرید لوازم تاسیسات لوله کشی و شوفاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222393/استعلام-ترموستات-برند-ARISTON-و--'>استعلام ترموستات برند ARISTON و ... / استعلام , استعلام ترموستات برند ARISTON و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222406/استعلام-خدمات-شارژ'>استعلام خدمات شارژ  / استعلام, استعلام خدمات شارژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222419/استعلام-میلگرد-hcd5'>استعلام میلگرد hcd5 / استعلام , استعلام میلگرد hcd5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222433/استعلام-کنتور-آب-1-2'>استعلام کنتور آب 1/2 / استعلام, کنتور آب 1/2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222445/استعلام-کامپیوتر-با-متعلقات'>استعلام کامپیوتر با متعلقات / استعلام, استعلام کامپیوتر با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222462/استعلام-خرید-و-راه-اندازی-گیرنده-RTK'>استعلام  خرید و راه اندازی گیرنده RTK / استعلام, خرید و راه اندازی گیرنده RTK</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222479/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222495/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-آب-در-شهرکها-و-نواحی-صنعتی--'>مناقصه اجرای خط انتقال آب در شهرکها و نواحی صنعتی.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خط انتقال آب در شهرکها و نواحی صنعتی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222515/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار'>استعلام پشتیبانی نرم افزار / استعلام , استعلام پشتیبانی نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222528/استعلام-مایع-ضد-عفونی-جهت-مصارف-دامپزشکی'>استعلام مایع ضد عفونی جهت مصارف دامپزشکی  / استعلام,استعلام مایع ضد عفونی جهت مصارف دامپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222544/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب--'>استعلام دستگاه حضور و غیاب... / استعلام,دستگاه حضور غیاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222557/استعلام-کمپرسور-باد-همراه-با-متعلقات'>استعلام  کمپرسور باد همراه با متعلقات  / استعلام , استعلام  کمپرسور باد همراه با متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222569/استعلام-باتری-گیرنده-نقشه-برداری'>استعلام باتری گیرنده نقشه برداری / استعلام,استعلام باتری گیرنده نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222582/استعلام-تخم-مرغ'>استعلام تخم مرغ  / استعلام, استعلام تخم مرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222595/استعلام-رایتر-اکسترنال-بلوری'>استعلام رایتر اکسترنال بلوری / استعلام, استعلام رایتر اکسترنال بلوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222609/استعلام-نفوذگر-پودری---'>استعلام نفوذگر پودری  ... / استعلام, استعلام نفوذگر پودری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222625/استعلام-خرید-یک-دستگاه-چاپگر-fargo-مدل-c50'>استعلام خرید یک دستگاه چاپگر fargo مدل c50  / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه چاپگر fargo مدل c50 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222640/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام,استعلام خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222664/فراخوان-مناقصه-تامین-نیروی-کار'>فراخوان مناقصه  تامین نیروی کار / مناقصه فراخوان, فراخوان مناقصه  تامین نیروی کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222679/استعلام-سیم-بکسل-اسانسور-جنس-مفتول-فولادی'>استعلام سیم بکسل اسانسور جنس مفتول فولادی / استعلام,استعلام سیم بکسل اسانسور جنس مفتول فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222695/استعلام-سرویس-و-نگهداری-شوفاژ-خانه--'>استعلام سرویس و نگهداری شوفاژ خانه ... / استعلام , استعلام سرویس و نگهداری شوفاژ خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222050/استعلام-تابلوهای-ایستاده'>استعلام تابلوهای ایستاده / استعلام, تابلوهای ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222068/مناقصه-بازسازی-سلف-سرویس-دانشجویی'>مناقصه بازسازی سلف سرویس دانشجویی / مناقصه، مناقصه بازسازی سلف سرویس دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222084/استعلام-ماست'>استعلام ماست  / استعلام, ماست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222099/استعلام-تهیه-و-نصب-تابلو-راهنما--'>استعلام تهیه و نصب تابلو راهنما... / استعلام, استعلام تهیه و نصب تابلو راهنما...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222123/استعلام-لوازم-قطعات-یدکی-تب-چنجر--'>استعلام لوازم قطعات یدکی تب چنجر ... / استعلام , استعلام لوازم قطعات یدکی تب چنجر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222146/استعلام-کولر-گازی-25000-ایرانی'>استعلام کولر گازی 25000 ایرانی  / استعلام, کولر گازی 25000 ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222162/اصلاحیه-مناقصه-حجمی-فضای-سبز'>اصلاحیه مناقصه حجمی فضای سبز  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه حجمی فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222177/استعلام-ایزوگام--'>استعلام ایزوگام... / استعلام, استعلام ایزوگام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222194/استعلام-پودر-لباسشویی'>استعلام  پودر لباسشویی  / استعلام,  پودر لباسشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222211/استعلام-تجهیزات-اداری-رایانه-و---'>استعلام تجهیزات اداری رایانه و .... / استعلام, استعلام تجهیزات اداری رایانه و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222230/تجدید-فراخوان-حفر-یک-حلقه-چاه-آبرفتی--آهک-مارنی--آهکی-97-04-24'>تجدید فراخوان حفر یک حلقه چاه آبرفتی - آهک مارنی - آهکی 97.04.24 / آگهی تجدید فراخوان,تجدید فراخوان حفر یک حلقه چاه آبرفتی - آهک مارنی - آهکی 97.04.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222245/استعلام-خدمات-چاپ-و-تکثیر'>استعلام خدمات چاپ و تکثیر  / استعلام, خدمات چاپ و تکثیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222258/استعلام-لوله-گالوانیزه'>استعلام لوله گالوانیزه / استعلام, استعلام لوله گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222272/مناقصه-عملیات-پروژه-فاز-سوم-نزدیک-رسانی'>مناقصه عملیات پروژه فاز سوم نزدیک رسانی / مناقصه , مناقصه عملیات پروژه فاز سوم نزدیک رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222287/استعلام-یک-دستگاه-ویدئو-پروژکتور'>استعلام یک دستگاه ویدئو پروژکتور / استعلام,استعلام یک دستگاه ویدئو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222302/استعلام-بیمه-اماکن-تحت-پوشش'>استعلام بیمه اماکن تحت پوشش / استعلام , استعلام بیمه اماکن تحت پوشش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222317/استعلام-گاید-وایر-آندوسکوپی-(ERCP)'>استعلام گاید وایر آندوسکوپی (ERCP) / استعلام, گاید وایر آندوسکوپی (ERCP)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222331/استعلام-نرم-افزار-لاگ-و--'>استعلام نرم افزار لاگ و ... / استعلام, نرم افزار لاگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222343/استعلام-ویدئو-پروژکتور-میکروفن-پرده-نمایش'>استعلام ویدئو پروژکتور، میکروفن، پرده نمایش / استعلام, ویدئو پروژکتور، میکروفن، پرده نمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222358/استعلام-تامین-تجهیزات-SAN-STORAGE-و-مجازی-سازی'>استعلام تامین تجهیزات SAN STORAGE و مجازی سازی  / استعلام, تامین تجهیزات SAN STORAGE و مجازی سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222373/استعلام-خرید-بچه-ماهی'>استعلام خرید بچه ماهی / استعلام,استعلام خرید بچه ماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222387/استعلام-کاتریج--'>استعلام کاتریج ... / استعلام , استعلام کاتریج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222401/استعلام-خدمات-تعمیر-عمق-یاب'>استعلام خدمات تعمیر عمق یاب  / استعلام,استعلام خدمات تعمیر عمق یاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222414/استعلام-یک-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام  یک دستگاه حضور و غیاب / استعلام, استعلام  یک دستگاه حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222427/استعلام-مجموعه-آموزشی-و-تابلو-آزمایشگاه--'>استعلام مجموعه آموزشی و تابلو آزمایشگاه ... / استعلام, استعلام مجموعه آموزشی و تابلو آزمایشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222440/استعلام-تاسیسات-ساختمان'>استعلام تاسیسات ساختمان / استعلام, استعلام تاسیسات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222455/استعلام-خرید-لایسنس‌های-آنتی-ویروس'>استعلام خرید لایسنس‌های آنتی ویروس  / استعلام , استعلام خرید لایسنس‌های آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222470/استعلام-هیتر-گازی'>استعلام هیتر گازی  / استعلام,استعلام هیتر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222487/استعلام-فتو-گرامتری-قنات'>استعلام فتو گرامتری قنات  / استعلام , استعلام فتو گرامتری قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222506/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام,جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222522/استعلام-باطری-صبا-65-آمپر-12-ولت--'>استعلام باطری صبا 65 آمپر 12 ولت... / استعلام,باطری صبا 65 آمپر 12 ولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222538/استعلام-عملیات-اجرای-خط-انتقال-آب-آشامیدنی-روستای'>استعلام  عملیات اجرای خط انتقال آب آشامیدنی روستای / استعلام, عملیات اجرای خط انتقال آب آشامیدنی روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222552/استعلام-لوله-مانسمان-درون-چاهی--'>استعلام لوله مانسمان درون چاهی ... / استعلام , استعلام لوله مانسمان درون چاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222564/استعلام-تابلو-کنترل'>استعلام تابلو کنترل / استعلام,استعلام تابلو کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222577/استعلام-عملیات-حفاظت-و-قرق--'>استعلام عملیات حفاظت و قرق... / استعلام,عملیات حفاظت و قرق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222590/استعلام-دستگاه-سه-کاره-کفاشی'>استعلام دستگاه سه کاره کفاشی / استعلام,استعلام دستگاه سه کاره کفاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222603/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور / استعلام,استعلام مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222618/استعلام-رنگ-آمیزی-ساختمان--'>استعلام رنگ آمیزی ساختمان... / استعلام, استعلام رنگ آمیزی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222634/استعلام-برق-رسانی-به-مجتمع'>استعلام برق رسانی به مجتمع  / استعلام, برق رسانی به مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222654/آگهی-فراخوان-عمومی-جهت-ساماندهی-و-استانداردسازی-جایگاه-ها-ـ-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان عمومی جهت ساماندهی و استانداردسازی جایگاه ها ـ نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی جهت ساماندهی و استانداردسازی جایگاه ها ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222673/استعلام-جعبه-بوکس-میلیمتری--'>استعلام جعبه بوکس میلیمتری... / استعلام, استعلام جعبه بوکس میلیمتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222688/اصلاحیه-مناقصه-توسعه-و-احداث-شهری'>اصلاحیه مناقصه توسعه و احداث شهری  / اصلاحیه , اصلاحیه مناقصه توسعه و احداث شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222703/استعلام-سنگ-فرز-مینی'>استعلام سنگ فرز مینی  / استعلام,استعلام سنگ فرز مینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222723/مناقصه-چاپ-کتب-پیش-دبستانی'>مناقصه چاپ کتب پیش دبستانی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه چاپ کتب پیش دبستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222741/استعلام-نبشی--'>استعلام نبشی ... / استعلام , استعلام نبشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222697/استعلام-تابلو-روان-LED-فول-کالر'>استعلام تابلو روان LED فول کالر / استعلام,استعلام تابلو روان LED فول کالر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222714/مناقصه-تکمیل-مرکز-سلامت-مسکن-مهر--'>مناقصه تکمیل مرکز سلامت مسکن مهر ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل مرکز سلامت مسکن مهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222732/استعلام-صندلی-نیلپر'>استعلام صندلی نیلپر / استعلام,استعلام صندلی نیلپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222752/مناقصه-برقرسانی-به-روستاهای-بدون-برق'>مناقصه برقرسانی به روستاهای بدون برق / آگهی مناقصه  عمومی , مناقصه برقرسانی به روستاهای بدون برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222771/استعلام-رایانه-کامل'>استعلام رایانه کامل / استعلام, استعلام رایانه کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222787/استعلام-22-قلم-لوازم-شوینده-و-بهداشتی--'>استعلام 22 قلم لوازم شوینده و بهداشتی ... / استعلام , استعلام 22 قلم لوازم شوینده و بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222802/استعلام-کرابواولتراسوند--'>استعلام کرابواولتراسوند... / استعلام, استعلام کرابواولتراسوند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222817/استعلام-نگهبانی-و-تامین-امنیت-ساختمان-ها-و-فضای-پیرامونی--'>استعلام نگهبانی و تامین امنیت ساختمان ها و فضای پیرامونی ... / استعلام, استعلام نگهبانی و تامین امنیت ساختمان ها و فضای پیرامونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222832/استعلام-احداث-و-نصب-و-راه-اندازی-پست-برق'>استعلام  احداث و نصب و راه اندازی پست برق  / استعلام, احداث و نصب و راه اندازی پست برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222846/استعلام-اجاره-خودرو-طبق-مشخصات--'>استعلام اجاره خودرو طبق مشخصات .. / استعلام, استعلام اجاره خودرو طبق مشخصات ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222858/استعلام-کولر-گازی-دو-تیکه'>استعلام کولر گازی دو تیکه  / استعلام , استعلام کولر گازی دو تیکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222872/استعلام-پمپ-سانتریفیوژ-الکتریکی-لجن-کش'>استعلام پمپ سانتریفیوژ الکتریکی لجن کش  / استعلام,استعلام پمپ سانتریفیوژ الکتریکی لجن کش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222886/استعلام-تخم-مرغ--'>استعلام تخم مرغ ... / استعلام , استعلام تخم مرغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222898/استعلام-ال-سی-دی-65-اینچ-ایرانی'>استعلام ال سی دی 65 اینچ ایرانی / استعلام,استعلام ال سی دی 65 اینچ ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222910/استعلام-خرید-لاستیک-ماشین-آلات-راهسازی-و-راهداری'>استعلام خرید لاستیک ماشین آلات راهسازی و راهداری  / استعلام, استعلام خرید لاستیک ماشین آلات راهسازی و راهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222922/استعلام-گاز-فریون--'>استعلام گاز فریون ... / استعلام, استعلام گاز فریون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222934/استعلام-خرید-ویدئو-پروژکتور-به-همراه-پرده-نمایش'>استعلام خرید ویدئو پروژکتور به همراه پرده نمایش  / استعلام , استعلام خرید ویدئو پروژکتور به همراه پرده نمایش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222946/استعلام-ویدئو-پرژوکتور'>استعلام ویدئو پرژوکتور / استعلام , استعلام ویدئو پرژوکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222958/استعلام-یک-دستگاه-کامپیوتر-کامل-به-شکل-ALL-IN-ONE'>استعلام یک دستگاه کامپیوتر کامل به شکل ALL IN ONE / استعلام,استعلام یک دستگاه کامپیوتر کامل به شکل ALL IN ONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222970/استعلام-نیاز-به-یک-عدد-پکیج-راه-اندازی-موتورخانه'>استعلام  نیاز به یک عدد پکیج راه اندازی موتورخانه  / استعلام, نیاز به یک عدد پکیج راه اندازی موتورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222982/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4  / استعلام کاغذ A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222994/استعلام-منبع-دوجداره-800-لیتری-تولید-داخل'>استعلام منبع دوجداره 800 لیتری تولید داخل / استعلام , استعلام منبع دوجداره 800 لیتری تولید داخل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223006/استعلام-ساخت-موتورخانه-و--'>استعلام ساخت موتورخانه و... / استعلام,ساخت موتورخانه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223018/استعلام-لامپ-کم-مصرف--'>استعلام لامپ کم مصرف... / استعلام, استعلام لامپ کم مصرف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223030/استعلام-فهرست-ریز-فعالیت-های-مرمتی--'>استعلام فهرست ریز فعالیت های مرمتی ... / استعلام , استعلام فهرست ریز فعالیت های مرمتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223042/استعلام-دیس-پنست'>استعلام دیس پنست  / استعلام ,  استعلام دیس پنست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223054/مناقصه-واگذاری-حجمی-امور-خدمات-نگهبانی-و-حفاظت-فیزیکی-بیمارستان'>مناقصه واگذاری حجمی امور خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی بیمارستان / مناقصه, مناقصه واگذاری حجمی امور خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223066/استعلام-جوهر-نمک-گالن-20-لیتری'>استعلام جوهر نمک گالن 20 لیتری  / استعلام, جوهر نمک گالن 20 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223078/مناقصه-انجام-خدمات-كارمند-دفتری-منشی-و--'>مناقصه انجام خدمات كارمند دفتری، منشی و ... / مناقصه ، مناقصه انجام خدمات كارمند دفتری، منشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223090/استعلام-تعداد-7-عدد-رک'>استعلام تعداد 7 عدد رک  / استعلام, استعلام تعداد 7 عدد رک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223103/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-خط-تغذیه-ایستگاههای-تقلیل-فشار-TBS--'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه، ایستگاههای تقلیل فشار TBS ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه، ایستگاههای تقلیل فشار TBS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223115/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-V-CERAMIC-BALLS'>مناقصه خرید قطعات یدکی VCERAMIC BALLS / مناقصه , مناقصه خرید قطعات یدکی VCERAMIC BALLS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223127/استعلام-مقوای-ایرانی-سایز-70-100---'>استعلام مقوای ایرانی سایز 70*100  ... / استعلام, استعلام مقوای ایرانی سایز 70*100  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223140/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-و-کنترل-تردد'>استعلام دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد / استعلام,دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223156/استعلام-بهنگام-سازی-اطلاعات-کدپستی--'>استعلام بهنگام سازی اطلاعات کدپستی ... / استعلام , استعلام بهنگام سازی اطلاعات کدپستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221450/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-18-اصلی-بخش-5-نیشابور'>مزایده پلاک ثبتی شماره 18 اصلی بخش 5 نیشابور  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی شماره 18 اصلی بخش 5 نیشابور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221478/مزایده-ششدانگ-سند-مالکیت-تفکیکی-با-کاربری-مسکونی-169-82متر'>مزایده ششدانگ سند مالکیت تفکیکی با کاربری مسکونی 169.82متر / مزایده ,مزایده ششدانگ سند مالکیت تفکیکی با کاربری مسکونی 169.82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221525/مزایده-سه-دانگ-اعیانی-از-پلاک-ثبتی-عرصه-14-42متر'>مزایده سه دانگ اعیانی از پلاک ثبتی عرصه 14.42متر / مزایده ,مزایده سه دانگ اعیانی از پلاک ثبتی عرصه 14.42متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222772/استعلام-باطری-12-ولت-100-آمپر--'>استعلام باطری 12 ولت 100 آمپر... / استعلام,باطری 12 ولت 100 آمپر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222788/استعلام-هارد-اکسترنال--'>استعلام هارد اکسترنال... / استعلام, استعلام هارد اکسترنال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222804/استعلام-ایجاد-6-نود-شبکه'>استعلام ایجاد 6 نود شبکه / استعلام,ایجاد 6 نود شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222819/استعلام-کفش-سنگین-کوهنوردی'>استعلام کفش سنگین کوهنوردی / استعلام,استعلام کفش سنگین کوهنوردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222833/استعلام-پنل--'>استعلام پنل ... / استعلام , استعلام پنل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222847/استعلام-مطالعه-برای-حفاظت-اماده-سازی-و-مرمت'>استعلام مطالعه برای حفاظت- اماده سازی و مرمت / استعلام , استعلام مطالعه برای حفاظت- اماده سازی و مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222859/استعلام-تامین-برق-چاه-آب-شرب'>استعلام تامین برق چاه آب شرب  / استعلام,استعلام تامین برق چاه آب شرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222873/استعلام-اورکت-سبز'>استعلام اورکت سبز  / استعلام ,استعلام اورکت سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222887/تجدید-مناقصه-خرید-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل'>تجدید مناقصه خرید مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222899/استعلام-تلفن-بی-سیم'>استعلام تلفن بی سیم / استعلام,استعلام تلفن بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222911/استعلام-اجرای-ساندویچ-پنل-دیواری-به-همراه-شاسی-کشی-سالن-هندوالان'>استعلام اجرای ساندویچ پنل دیواری به همراه شاسی کشی سالن هندوالان / استعلام ,استعلام اجرای ساندویچ پنل دیواری به همراه شاسی کشی سالن هندوالان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222923/استعلام-نگهداری-و-سرویس-سالیانه-سیستم-دیجیتالی'>استعلام نگهداری و سرویس سالیانه سیستم دیجیتالی  / استعلام نگهداری و سرویس سالیانه سیستم دیجیتالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222935/استعلام-درخواست-اتوبوس-دربستی-VIP'>استعلام درخواست اتوبوس دربستی VIP / استعلام , استعلام درخواست اتوبوس دربستی VIP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222947/استعلام-فعالیتهای-تصفیه-و-سایر-خدمات-مدیریت-پسماند'>استعلام فعالیتهای تصفیه و سایر خدمات مدیریت پسماند  / استعلام , استعلام فعالیتهای تصفیه و سایر خدمات مدیریت پسماند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222959/استعلام-خرید-پکیج-دیواری-2-دستگاه-و-خرید-رادیاتو---'>استعلام خرید پکیج دیواری 2 دستگاه و خرید رادیاتو .... / استعلام ,استعلام خرید پکیج دیواری 2 دستگاه و خرید رادیاتو ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222971/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودرو--'>استعلام اجاره یک دستگاه خودرو... / استعلام , استعلام اجاره یک دستگاه خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222983/استعلام-ویدئو-کنفرانس-همراه-با-تلویزیون-55-اینچ'>استعلام ویدئو کنفرانس همراه با تلویزیون 55 اینچ  / استعلام,استعلام ویدئو کنفرانس همراه با تلویزیون 55 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222995/استعلام-خرید-روتر-و-مودم'>استعلام خرید روتر و مودم / استعلام ,  استعلام خرید روتر و مودم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223007/استعلام-پکیج-کامل-به-همراه-متعلقات-جهت-نصب'>استعلام پکیج کامل به همراه متعلقات جهت نصب  / استعلام,استعلام پکیج کامل به همراه متعلقات جهت نصب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223019/استعلام-چشم-الکترونیکی-دوربین-مدارسته'>استعلام چشم الکترونیکی دوربین مدارسته / استعلام, استعلام چشم الکترونیکی دوربین مدارسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223031/استعلام-مشارکت-در-تعمیر-و-مرمت-ابنیه-تاریخی'>استعلام مشارکت در تعمیر و مرمت ابنیه تاریخی / استعلام,مشارکت در تعمیر و مرمت ابنیه تاریخی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223043/استعلام-خرید-اقلام-تربیت-بدنی--'>استعلام خرید اقلام تربیت بدنی... / استعلام,استعلام خرید اقلام تربیت بدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223055/استعلام-ماسه-سیمان-و--'>استعلام ماسه، سیمان و ... / استعلام, استعلام ماسه، سیمان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223067/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-انجام-خدمات-آبدار-شهرستان--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات آبدار شهرستان... / مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات آبدار شهرستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223079/استعلام-خرید-و-نصب-یک-دستگاه-موتور-برق-گاز-سوز-تمام-اتوماتیک'>استعلام خرید و نصب یک دستگاه موتور برق گاز سوز تمام اتوماتیک / استعلام,استعلام خرید و نصب یک دستگاه موتور برق گاز سوز تمام اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223091/مناقصه-تامین-پهنای-باند-اینترنت'>مناقصه تامین پهنای باند اینترنت / سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223104/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع----'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع  .....  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع  ..... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223116/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-کامل-کنترل-ولتاژ-و--'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی سیستم کامل کنترل ولتاژ و... / مناقصه ، مناقصه خرید و نصب و راه اندازی سیستم کامل کنترل ولتاژ و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223128/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید--حمل-تحویل-در-محل-نصب-و-راه-اندازی--آموزش-و-گارانتی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، حمل، تحویل در محل، نصب و راه اندازی ، آموزش و گارانتی  / مناقصه , مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، حمل، تحویل در محل، نصب و راه اندازی ، آموزش و گارانتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223142/مناقصه-احداث-پارک-بانوان'>مناقصه احداث پارک بانوان  / مناقصه عمومی, مناقصه احداث پارک بانوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223157/استعلام-سیستم-مانیتورینگ-اتاق-سرور-و--'>استعلام سیستم مانیتورینگ اتاق سرور و ... / استعلام, سیستم مانیتورینگ اتاق سرور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221452/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-260-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 260 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 260 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221479/مزایده-پیراهن-زنانه-ماکسی--'>مزایده پیراهن زنانه ماکسی... / مزایده , مزایده پیراهن زنانه ماکسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221530/مزایده-4-51-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-199-فرعی'>مزایده 4.51 دانگ مشاع از پلاک ثبتی 199 فرعی / مزایده ,مزایده 4.51 دانگ مشاع از پلاک ثبتی 199 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221581/مزایده-فروش-تجهیزات-و-ماشین-آلات-معدن'>مزایده فروش تجهیزات و ماشین آلات معدن  / اگهی مزایده , مزایده فروش تجهیزات و ماشین آلات معدن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221617/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-120-مترمربع-نوبت-دوم'> مزایده یک قطعه زمین مساحت 120 مترمربع نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک قطعه زمین مساحت 120 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222717/استعلام-خرید-اسکنر'>استعلام خرید اسکنر / استعلام, استعلام خرید اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222735/استعلام-کولرگازی-اسپلیت--'>استعلام کولرگازی اسپلیت .. / استعلام, کولرگازی اسپلیت ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222755/استعلام-تهیه-و-نصب-تابل-20-کیلو-وات-R-همراه---'>استعلام  تهیه و نصب تابل 20 کیلو وات R همراه  ... / استعلام, استعلام  تهیه و نصب تابل 20 کیلو وات R همراه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222773/استعلام-خرید-لاستیک-خودرو'>استعلام خرید لاستیک خودرو / استعلام, استعلام خرید لاستیک خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222789/مناقصه-انجام-خدمات-پیاده-سازی-سیستم-GIS'>مناقصه انجام خدمات پیاده سازی سیستم GIS / مناقصه ، مناقصه انجام خدمات پیاده سازی سیستم GIS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222805/استعلام-کامپیوتر-و-پرینتر'>استعلام کامپیوتر و پرینتر  / استعلام,استعلام کامپیوتر و پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222820/استعلام-پیکور-دریل-5-شیار--'>استعلام پیکور دریل 5 شیار ... / استعلام,استعلام پیکور دریل 5 شیار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222834/استعلام-بهاء-ارائه-خدمات-مهندسی-مشاوره-و-نظارت-بر--'>استعلام بهاء ارائه خدمات مهندسی مشاوره و نظارت بر.... / استعلام بهاء , استعلام بهاء ارائه خدمات مهندسی مشاوره و نظارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222848/استعلام-شافت-فسفر-برنج-با-قطرهای-80mm--90mm-از-هر-کدام-یک-متر'>استعلام شافت فسفر برنج با قطرهای 80mm - 90mm از هر کدام یک متر  / استعلام,استعلام شافت فسفر برنج با قطرهای 80mm - 90mm از هر کدام یک متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222860/استعلام-موتورسیکلت'>استعلام موتورسیکلت  / استعلام, موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222874/استعلام-لوازم-موتورخانه'>استعلام لوازم موتورخانه / استعلام, استعلام لوازم موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222888/استعلام-دستگاه-فاکس-4-کاره-لیزری-مدل-MF-216N'>استعلام دستگاه فاکس 4 کاره لیزری مدل MF-216N / استعلام, استعلام دستگاه فاکس 4 کاره لیزری مدل MF-216N</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222900/استعلام-چاپ--'>استعلام چاپ ... / استعلام , استعلام چاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222912/استعلام-کیف-چرمی-درجه-یک-مدیریتی-دو-طبله'>استعلام  کیف چرمی درجه یک مدیریتی دو طبله  / استعلام, کیف چرمی درجه یک مدیریتی دو طبله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222924/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222936/استعلام-میکروتیوپ-درب-دار'>استعلام میکروتیوپ درب دار  / استعلام , استعلام میکروتیوپ درب دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222948/استعلام-دستگاه-و-قطعات-کلرزنی-و-گندزدا--'>استعلام دستگاه و قطعات کلرزنی و  گندزدا ... / استعلام, استعلام دستگاه و قطعات کلرزنی و  گندزدا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222960/استعلام-تجهیزات-کارگاه-اکواترونیک'>استعلام تجهیزات کارگاه اکواترونیک / استعلام, استعلام تجهیزات کارگاه اکواترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222972/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی / استعلام, استعلام مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222984/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222996/استعلام-UPS'>استعلام UPS / استعلام, UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223008/استعلام-پایه-Kg-cm^2-600'>استعلام پایه Kg/cm^2 600 / استعلام ,استعلام پایه Kg/cm^2 600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223020/استعلام-رابط-پلی-اتیلن'>استعلام رابط پلی اتیلن / استعلام, استعلام رابط پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223032/استعلام-تابلو-کنترل-plc'>استعلام تابلو کنترل plc / استعلام, استعلام تابلو کنترل plc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223044/استعلام-عملیات-اجرایی-احداث-مخزن'>استعلام عملیات اجرایی احداث مخزن / استعلام , استعلام عملیات اجرایی احداث مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223056/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-حمل-تحویل-در-محل-نصب-و-راه-اندازی-آموزش'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید حمل تحویل در محل نصب و راه اندازی آموزش / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید حمل تحویل در محل نصب و راه اندازی آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223068/مناقصه-خرید-پودر-آتش-نشانی'>مناقصه خرید پودر آتش نشانی       / مناقصه,  مناقصه خرید پودر آتش نشانی      </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223080/استعلام-كف-آتش-نشانی-AFFF'>استعلام  كف آتش نشانی  AFFF / استعلام, استعلام  كف آتش نشانی  AFFF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223092/استعلام-تیغه-چهارگوش-فولاد-تندبر'>استعلام تیغه چهارگوش فولاد تندبر / استعلام, استعلام تیغه چهارگوش فولاد تندبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223105/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-خط-تغذیه-و--'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه و... / مناقصه , مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223117/استعلام-اجرای-فونداسیون-و-نصب-فنس'>استعلام اجرای فونداسیون و نصب فنس / استعلام,اجرای فونداسیون و نصب فنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223129/استعلام-تجهیز-سالن'>استعلام تجهیز سالن  / استعلام,تجهیز سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223143/استعلام-خرید-تجهیزات-هنرستان-ها'>استعلام خرید تجهیزات هنرستان ها / استعلام, خرید تجهیزات هنرستان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223158/فراخوان-انجام-خدمات-پشتیبانی-مورد-نیاز-آب'>فراخوان انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز آب  / فراخوان انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221454/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-با-پلاک-7-431-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه با پلاک 7/431 نوبت دوم / مزایده ,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه با پلاک 7/431 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221486/مزایده-مقدار-193342-216-متر-زمین-با-تعداد-26-منزل-مسکونی-ویلایی'>مزایده مقدار 193342.216 متر زمین با تعداد 26 منزل مسکونی ویلایی / مزایده ,مزایده مقدار 193342.216 متر زمین با تعداد 26 منزل مسکونی ویلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221536/مزایده-پلاک-ثبتی-40268-فرعی-از-116-اصلی-بخش-یازده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 40268 فرعی از 116 اصلی بخش یازده تهران  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 40268 فرعی از 116 اصلی بخش یازده تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221582/مزایده-خودرو-پراید-تیپ-صبا-جی-تی-ایکس'>مزایده خودرو پراید تیپ صبا جی تی ایکس / آگهی مزایده,مزایده خودرو پراید تیپ صبا جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221621/مزایده-محصول-خرما-و-لیموترش'>مزایده محصول خرما و لیموترش / مزایده , مزایده محصول خرما و لیموترش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221676/مزایده-باسکول-دیجیتالی'>مزایده باسکول دیجیتالی / مزایده, مزایده باسکول دیجیتالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221732/مزایده-زمین-مزروعی-بخش-7-چناران-نوبت-دوم'>مزایده زمین مزروعی بخش 7 چناران نوبت دوم / مزایده ,مزایده زمین مزروعی بخش 7 چناران نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221782/مزایده-فروش-10-تن-روغن-زیتون'>مزایده فروش 10 تن روغن زیتون / مزایده عمومی,مزایده فروش 10 تن روغن زیتون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222759/استعلام-دستگاه-فتوکپی-با-سرعت-28-کپی--'>استعلام دستگاه فتوکپی با سرعت 28 کپی... / استعلام,دستگاه فتوکپی با سرعت 28 کپی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222776/استعلام-کولر-دو-تیکه-ایستاده'>استعلام کولر دو تیکه ایستاده  / استعلام,استعلام کولر دو تیکه ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222793/استعلام-دوربین-عکاسی-کنون-D7500'>استعلام دوربین عکاسی کنون D7500  / استعلام,استعلام دوربین عکاسی کنون D7500 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222808/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-سخت-افزارهای-مربوط-به-سرویس-دهنده-ها'>مناقصه خرید تجهیزات و سخت افزارهای مربوط به سرویس دهنده ها  / مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات و سخت افزارهای مربوط به سرویس دهنده ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222824/استعلام-خرید-ظروف-سیلیکاژل'>استعلام خرید ظروف سیلیکاژل / استعلام,خرید ظروف سیلیکاژل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222837/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-امنیت-خصوصی'>استعلام فعالیت های مربوط به امنیت خصوصی / استعلام, استعلام فعالیت های مربوط به امنیت خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222851/استعلام-میز-تحریر'>استعلام میز تحریر  / استعلام,میز تحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222864/استعلام-لوازم-شیرآلات--'>استعلام لوازم شیرآلات ... / استعلام, استعلام لوازم شیرآلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222878/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلان-حریق'>استعلام نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق / استعلام,استعلام نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222891/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی  / استعلام, صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222903/استعلام-تهیه-و-نصب-لایسنس--'>استعلام تهیه و نصب لایسنس... / استعلام, استعلام تهیه و نصب لایسنس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222915/استعلام-یو-پی-اس'>استعلام یو پی اس / استعلام, استعلام یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222927/استعلام-کارت-مخابراتی-IDS-مدل-BA854--'>استعلام  کارت مخابراتی IDS مدل BA854 ... / استعلام, استعلام  کارت مخابراتی IDS مدل BA854 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222939/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام ,استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222951/استعلام-لامپ-ال-ای-دی--'>استعلام لامپ ال ای دی ... / استعلام, لامپ ال ای دی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222963/استعلام-دستگاه-چمن-زن-دستی'>استعلام دستگاه چمن زن دستی / استعلام , استعلام دستگاه چمن زن دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222975/استعلام-یخچال-فریزر'>استعلام یخچال فریزر / استعلام,یخچال فریزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222987/استعلام-563-عدد-اقلام-الکتریکی-و-5-عدد-فتوسل'>استعلام 563 عدد  اقلام الکتریکی و 5 عدد فتوسل  / استعلام, استعلام  563 عدد  اقلام الکتریکی و 5 عدد فتوسل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222999/استعلام-یازده-قلم-کاتریج'>استعلام یازده قلم کاتریج  / استعلام, استعلام یازده قلم کاتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223011/استعلام-کابل-مسی'>استعلام کابل مسی  / استعلام,استعلام کابل مسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223023/استعلام-اجرای-دیوار-و-حصار'>استعلام اجرای دیوار و حصار / استعلام,استعلام اجرای دیوار و حصار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223035/مناقصه-فراخوان-627-دستگاه-خودپرداز'>مناقصه فراخوان 627 دستگاه خودپرداز  / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان  627 دستگاه خودپرداز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223047/استعلام-ساخت-جاده-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده راه آهن / استعلام,استعلام ساخت جاده راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223059/استعلام-خرید-آمپلی-فایر'>استعلام خرید آمپلی فایر / استعلام,خرید آمپلی فایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223071/استعلام-تیغه-فرز-انگشتی'>استعلام تیغه فرز انگشتی / استعلام ,استعلام تیغه فرز انگشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223083/استعلام-ساعت-مچی-زنانه-و-مردانه-TISSOT'>استعلام ساعت مچی زنانه و مردانه TISSOT / استعلام, ساعت مچی زنانه و مردانه TISSOT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223095/استعلام-دستگاه-کپی-شارپ'>استعلام دستگاه کپی شارپ / استعلام , استعلام دستگاه کپی شارپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223108/استعلام-بازسازی'>استعلام بازسازی  / استعلام,استعلام بازسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223120/استعلام-ساخت-و-نصب-درب-ضد-سرقت-اداری-حراست'>استعلام ساخت و نصب درب ضد سرقت اداری حراست  / استعلام, ساخت و نصب درب ضد سرقت اداری حراست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223132/استعلام-خرید-تجهیزات-آموزشی-و-کلاسی-جهت-مدارس'>استعلام خرید تجهیزات آموزشی و کلاسی جهت مدارس / استعلام, خرید تجهیزات آموزشی و کلاسی جهت مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223146/استعلام-لوازم-کامپیوتر-سخت-افزار'>استعلام لوازم کامپیوتر سخت افزار / استعلام, استعلام لوازم کامپیوتر سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223163/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت / استعلام,استعلام کولر گازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221436/مزایده-تعدادی-از-انواع-قطعات-راکد-و-مازاد-خودرو--'>مزایده تعدادی از انواع قطعات راکد و مازاد خودرو.... / مزایده ، مزایده تعدادی از انواع قطعات راکد و مازاد خودرو....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221460/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-194-75متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 194.75متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 194.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221498/مزایده-آپارتمان-طبقه-دوم-شرقی-59-02متر'>مزایده آپارتمان طبقه دوم شرقی 59.02متر / مزایده ,مزایده آپارتمان طبقه دوم شرقی 59.02متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221551/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-280متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 280متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 280متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221591/مزایده-6-قطعه-زمین-نوبت-دوم'> مزایده 6 قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده, مزایده 6 قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221636/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-دو-سرایان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو سرایان نوبت اول / مزایده, مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو سرایان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221687/مزایده-ششدانگ-پلاک-16-17-10-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک 16-17-10 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 16-17-10 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221745/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-وانت-مزدا-تک-کابین'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت مزدا تک کابین  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت مزدا تک کابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221792/مزایده-حق-بهره-برداری-از-پسماند-خشک-اصلاحیه'>مزایده حق بهره برداری از پسماند خشک اصلاحیه  / آگهی مزایده عمومی اصلاحیه , مزایده حق بهره برداری از پسماند خشک اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221828/مزایده-دو-عدد-خط-تلفن'>مزایده دو عدد خط تلفن / مزایده, مزایده دو عدد خط تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221860/مزایده-فروش-364-بند-مقوای-300-گرمی-چینی'>مزایده فروش 364 بند مقوای 300 گرمی چینی  / مزایده , مزایده فروش 364 بند مقوای 300 گرمی چینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222622/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-از-طرح-جنگلکاری--'>استعلام مراقبت و نگهداری از طرح جنگلکاری... / استعلام, استعلام مراقبت و نگهداری از طرح جنگلکاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222638/استعلام-کیس-رایانه-مشکی'>استعلام کیس رایانه مشکی  / استعلام , استعلام کیس مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222661/استعلام-فیلتر-هوای-ایراینتیک'>استعلام فیلتر هوای ایراینتیک  / استعلام ,استعلام فیلتر هوای ایراینتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222676/استعلام-کیس-کامل-مناسب-میکروسکوپ--'>استعلام کیس کامل مناسب میکروسکوپ... / استعلام, استعلام کیس کامل مناسب میکروسکوپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222692/استعلام-سایر-حمل-و-نقل-زمینی'>استعلام سایر حمل و نقل زمینی  / استعلام,استعلام سایر حمل و نقل زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222708/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن-آبی-160-م-م---'>استعلام  خرید لوله پلی اتیلن آبی 160 م م  ... / استعلام, استعلام  خرید لوله پلی اتیلن آبی 160 م م  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222727/استعلام-پرده-کرکره-عمودی-پیچک-طوسی-درجه-یک--'>استعلام پرده کرکره عمودی پیچک طوسی درجه یک .. / استعلام, استعلام پرده کرکره عمودی پیچک طوسی درجه یک ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222747/استعلام-ضد-یخ-ضد-جوش-باطری-و---جهت-دیزل-ژنراتور---'>استعلام ضد یخ، ضد جوش، باطری و ... جهت دیزل ژنراتور  ... / استعلام, استعلام ضد یخ، ضد جوش، باطری و ... جهت دیزل ژنراتور  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222765/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222781/مناقصه-خرید-مقره-های-بشقابی'>مناقصه خرید مقره های بشقابی / منقاصه , مناقصه خرید مقره های بشقابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222796/مناقصه-بررسی-اسناد-بیمه-ای'>مناقصه بررسی اسناد بیمه ای  / آگهی مناقصه ,مناقصه بررسی اسناد بیمه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222811/استعلام-خرید-و-نصب-سیستم-حفاظت-زمین--'>استعلام خرید و نصب سیستم حفاظت زمین ... / استعلام , استعلام خرید و نصب سیستم حفاظت زمین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222827/مناقصه-نصب-کنتور-عادی-و-دیماند-ناحیه'>مناقصه نصب کنتور عادی و دیماند ناحیه / مناقصه عمومی, مناقصه نصب کنتور عادی و دیماند ناحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222841/استعلام-میز-عسلی'>استعلام میز عسلی / استعلام,میز عسلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222854/استعلام-اجرای-ساختمان--'>استعلام اجرای ساختمان... / استعلام, استعلام اجرای ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222867/استعلام-دستگاه-پهن-کن-خمیر'>استعلام دستگاه پهن کن خمیر / استعلام,دستگاه پهن کن خمیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222882/استعلام-سرویس-و-نگهداری-آسانسورها'>استعلام سرویس و نگهداری آسانسورها  / استعلام,استعلام سرویس و نگهداری آسانسورها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222894/استعلام-حمایت-از-ساخت-و-تولید-فیلم-کوتاه-داستانی-و-مستند-توسط-هنرمندان-استان'>استعلام حمایت از ساخت و تولید فیلم کوتاه داستانی و مستند توسط هنرمندان استان  / استعلام,استعلام حمایت از ساخت و تولید فیلم کوتاه داستانی و مستند توسط هنرمندان استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222906/استعلام-بهسازی-سوله-ورزشی-سقف-کوتاه'>استعلام بهسازی سوله ورزشی سقف کوتاه / استعلام,استعلام بهسازی سوله ورزشی سقف کوتاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222918/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام , استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222930/استعلام-پلاتر-رنگی'>استعلام پلاتر رنگی  / استعلام ,استعلام پلاتر رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222942/استعلام-یک-دستگاه-فتوکپی-شارپ'>استعلام یک دستگاه فتوکپی شارپ / استعلام یک دستگاه فتوکپی شارپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222954/استعلام-خرید-تجهیزات-مراکز-فرهنگی'>استعلام خرید تجهیزات مراکز فرهنگی / استعلام,استعلام خرید تجهیزات مراکز فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222966/استعلام-مجتمع-آبرسانی--'>استعلام مجتمع آبرسانی... / استعلام,مجتمع آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222978/استعلام-ساخت-دور-اسلیمی'>استعلام ساخت دور اسلیمی / استعلام , استعلام ساخت دور اسلیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222990/استعلام-فن-کویل-سقفی--'>استعلام فن کویل سقفی... / استعلام, استعلام فن کویل سقفی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223002/استعلام-ملزومات-IT'>استعلام ملزومات IT / استعلام,استعلام ملزومات IT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223014/استعلام--بهنگام-سازی--'>استعلام   بهنگام سازی ... / استعلام , استعلام   بهنگام سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223026/استعلام-تجهیزات-الکترونیک'>استعلام تجهیزات الکترونیک / استعلام تجهیزات الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223038/فراخوان-لیست-کوتاه-تمدید-شرایط'>فراخوان لیست کوتاه تمدید شرایط / فراخوان ، فراخوان لیست کوتاه تمدید شرایط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223050/استعلام-لیفتراک-با-ظرفیت-بارداری-4-تن'>استعلام لیفتراک با ظرفیت بارداری 4 تن / استعلام, استعلام لیفتراک با ظرفیت بارداری 4 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223062/استعلام-مرغک-و-سه-نظام'>استعلام مرغک و سه نظام   / استعلام, استعلام مرغک و سه نظام  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223074/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223086/استعلام-فعالیت-های-مرتبط-با-فیلم-سینمائی'>استعلام فعالیت های مرتبط با فیلم سینمائی / استعلام , استعلام فعالیت های مرتبط با فیلم سینمائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223098/مناقصه-تخریب-انواع-بتن-مسلح-و-غیر-مسلح-و--'>مناقصه تخریب انواع بتن مسلح و غیر مسلح و... / مناقصه ، مناقصه تخریب انواع بتن مسلح و غیر مسلح و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223111/استعلام-تکمیل-و-بهسازی-باند-دوم--'>استعلام تکمیل و بهسازی باند دوم ... / استعلام, استعلام تکمیل و بهسازی باند دوم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223123/استعلام-اصلاح-شبکه-شهری-آب-آشامیدنی'>استعلام اصلاح شبکه شهری آب آشامیدنی / استعلام, اصلاح شبکه شهری آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223135/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-ال-جی-سرد-و-گرم-24000'>استعلام کولر گازی اسپیلت ال جی سرد و گرم 24000 / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت ال جی سرد و گرم 24000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223151/استعلام-قایق-جیمینی-واترمن'>استعلام قایق جیمینی واترمن  / استعلام, استعلام قایق جیمینی واترمن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223166/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سامانه-شبیه-ساز'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سامانه شبیه ساز / مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سامانه شبیه ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221444/مزایده-فروش-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو...نوبت دوم  / مزایده ، مزایده مزایده فروش خودرو... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221465/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-253متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 253متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 253متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221504/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-180متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 180متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 180متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222794/فراخوان-استعلام-ایاب-و-ذهاب-حجمی'>فراخوان استعلام ایاب و ذهاب حجمی / فراخوان استعلام ایاب و ذهاب حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222809/استعلام-تشک-خواب'>استعلام تشک خواب  / استعلام , استعلام تشک خواب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222825/استعلام-لباس-کار-پارچه‌ای-و-دستکش-کار-کف-فوم'>استعلام لباس کار پارچه‌ای و دستکش کار کف فوم  / استعلام , استعلام لباس کار پارچه‌ای و دستکش کار کف فوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222838/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی / استعلام,استعلام دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222852/استعلام-پوشک-ایزولایف'>استعلام پوشک ایزولایف  / استعلام, پوشک ایزولایف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222865/استعلام-ترانس'>استعلام ترانس  / استعلام,استعلام ترانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222879/استعلام-سرور-صنعتی'>استعلام سرور صنعتی / استعلام, سرور صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222892/استعلام-قانون-بودجه'>استعلام قانون بودجه  / استعلام,استعلام قانون بودجه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222904/استعلام-محوطه-سازی-اداره-قلعه-گنج---'>استعلام محوطه سازی اداره قلعه گنج  ... / استعلام, استعلام محوطه سازی اداره قلعه گنج  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222916/استعلام-لوله-تایتون-جنس-چدن-نشکن--'>استعلام لوله تایتون جنس چدن نشکن... / استعلام,استعلام لوله تایتون جنس چدن نشکن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222928/استعلام-عدسی-دستی-پرفشنال'>استعلام عدسی دستی پرفشنال / استعلام, استعلام عدسی دستی پرفشنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222940/استعلام-آماده-سازی-و-اجرای-آبنما-طرح-قلوه-سنگ'>استعلام  آماده سازی و اجرای آبنما طرح قلوه سنگ  / استعلام,  آماده سازی و اجرای آبنما طرح قلوه سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222952/استعلام-ساماندهی-سیستم-امنیتی-موزه'>استعلام ساماندهی سیستم امنیتی موزه  / استعلام ساماندهی سیستم امنیتی موزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222964/استعلام-مخابراتی'>استعلام مخابراتی / استعلام ,استعلام مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222976/استعلام--بهنگام-سازی-اطلاعات-کد-پستی'>استعلام   بهنگام سازی اطلاعات کد پستی / استعلام , استعلام   بهنگام سازی اطلاعات کد پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222988/مناقصه-شناسایی-مشاور-جهت-طراحی-مرکز-داده-ساختمان'>مناقصه شناسایی مشاور جهت طراحی مرکز داده ساختمان / مناقصه شناسایی مشاور جهت طراحی مرکز داده ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223000/استعلام-خرید-نرم-افزار-بودجه-ریزی-عملیاتی'>استعلام خرید نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی / استعلام, استعلام خرید نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223012/استعلام-چکش-زمین-شناسی-استوینگ-دسته-آبی--'>استعلام چکش زمین شناسی استوینگ دسته آبی ... / استعلام, استعلام چکش زمین شناسی استوینگ دسته آبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223024/استعلام-بهسازی-و-ایمن-سازی-مخازن-موزه'>استعلام بهسازی و ایمن سازی مخازن موزه  / استعلام, استعلام بهسازی و ایمن سازی مخازن موزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223036/مناقصه-خرید-حمل--تحویل-در-محل'>مناقصه خرید حمل ، تحویل در محل  / مناقصه , مناقصه خرید حمل ، تحویل در محل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223048/استعلام-کنتور-Actaris'>استعلام کنتور Actaris / استعلام, کنتور Actaris</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223060/استعلام-سیم-بکسل-سوپر-پلاست'>استعلام سیم بکسل سوپر پلاست  / استعلام، استعلام سیم بکسل سوپر پلاست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223072/استعلام-کمپاس-کلارک'>استعلام کمپاس کلارک / استعلام,استعلام کمپاس کلارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223084/استعلام-ورق-فولادی-ST52-3'>استعلام  ورق فولادی ST52-3  / استعلام,استعلام  ورق فولادی ST52-3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223096/استعلام-اسپیلت-دیواری-LG-9000-اینورتر-طرح-نیو-تایتان----'>استعلام اسپیلت دیواری LG 9000  اینورتر طرح نیو تایتان ...... / استعلام ,استعلام اسپیلت دیواری LG 9000  اینورتر طرح نیو تایتان ......</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223109/استعلام-بهنگام-سازی-اطلاعات'>استعلام  بهنگام سازی اطلاعات / استعلام, بهنگام سازی اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223121/استعلام-رم-رایانه--'>استعلام رم رایانه ... / استعلام, استعلام رم رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223133/استعلام-کولر-آبی-7000-سپهر-الکتریک'>استعلام کولر آبی 7000 سپهر الکتریک / استعلام,استعلام کولر آبی 7000 سپهر الکتریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223147/مناقصه-بازسازی-مخزن-در-مجتمع-اوجان'>مناقصه بازسازی مخزن در مجتمع اوجان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بازسازی مخزن در مجتمع اوجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223164/استعلام-چرخ-خیاطی--'>استعلام چرخ خیاطی ... / استعلام, استعلام چرخ خیاطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221441/مزایده-بهرهبرداری-سالن-ورزشی'>مزایده بهرهبرداری سالن ورزشی / مزایده , مزایده بهره برداری از سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221462/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بالای-20-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت بالای 20 سال / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت بالای 20 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221502/مزایده-فروش-لوازم-برقی-و-الکترونیک--لوازم-خودرو--اتصالات--لوازم-مکانیکال'>مزایده فروش لوازم برقی و الکترونیک ، لوازم خودرو ، اتصالات ، لوازم مکانیکال  / مزایده , مزایده فروش لوازم برقی و الکترونیک ، لوازم خودرو ، اتصالات ، لوازم مکانیکال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221556/آگهی-مزایده-ریز-بار-جمع-آوری-شده-از-محل-تخلیه'>آگهی  مزایده ریز بار  جمع آوری شده از محل تخلیه  / آگهی  مزایده ،آگهی  مزایده  ریز بار  جمع آوری شده از محل تخلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221592/مزایده-فروش-تعداد-11-دستگاه-انواع-ماشین-آلات-مستعمل'>مزایده فروش  تعداد 11 دستگاه انواع ماشین آلات مستعمل  / مزایده, مزایده فروش  تعداد 11 دستگاه انواع ماشین آلات مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221637/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-و-یک-دستگاه-کمپرسور'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور و یک دستگاه کمپرسور / مزایده, مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور و یک دستگاه کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221690/مزایده-تعدادی-گوساله-قطع-شیر'>مزایده تعدادی گوساله قطع شیر  / اگهی مزایده , مزایده تعدادی گوساله قطع شیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221747/مزایده-ملکی-مساحت-دویست-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملکی مساحت دویست متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده ملکی مساحت دویست متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221793/مزایده-یکدست-سرویس-مبلمان-راحتی-و--'>مزایده یکدست سرویس مبلمان راحتی و ... / مزایده ، مزایده یکدست سرویس مبلمان راحتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221829/آگهی-مزایده-عمومی-اجاره-کافی-شاپ-و-غرفه-تجاری'>آگهی مزایده عمومی اجاره کافی شاپ و غرفه تجاری / آگهی مزایده , آگهی مزایده عمومی اجاره کافی شاپ و غرفه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221861/مزایده-ملک-مشاع-بخش-دو-تهران'>مزایده ملک مشاع بخش دو تهران / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش دو تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222712/مناقصه-پوشش-دهی-مولایت-به-روش-پلاسما'>مناقصه پوشش دهی مولایت به روش پلاسما / مناقصه پوشش دهی مولایت به روش پلاسما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222730/استعلام-کولر-اسپلیت--'>استعلام کولر اسپلیت... / استعلام, استعلام کولر اسپلیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222750/استعلام-تراکتور---'>استعلام تراکتور .... / استعلام, استعلام تراکتور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222768/استعلام-دستگاه-چای-ساز'>استعلام دستگاه چای ساز  / استعلام, دستگاه چای ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222784/استعلام-لوازم-الکتریکی--'>استعلام لوازم الکتریکی ... / استعلام , استعلام لوازم الکتریکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222799/استعلام-زیرساخت-های-گردشگری'>استعلام  زیرساخت های گردشگری  / استعلام,  زیرساخت های گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222815/استعلام-سشوار-صنعتی'>استعلام سشوار صنعتی / استعلام, سشوار صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222830/استعلام-اجرای-آسفالت'>استعلام اجرای آسفالت / استعلام,اجرای آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222843/استعلام-عملیات-اجرایی-خط-انتقال-پیچک-محله-از-چاه-به-مخزن-روستا'>استعلام عملیات اجرایی خط انتقال پیچک محله از چاه به مخزن روستا  / استعلام, عملیات اجرایی خط انتقال پیچک محله از چاه به مخزن روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222856/استعلام-تدوین-برنامه-آموزشی-تحقیقاتی-و-پیام-رسانی'>استعلام تدوین برنامه آموزشی تحقیقاتی و پیام رسانی / استعلام,استعلام تدوین برنامه آموزشی تحقیقاتی و پیام رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222869/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-امنیت-خصوصی'>استعلام فعالیت های مربوط به امنیت خصوصی / استعلام,استعلام فعالیت های مربوط به امنیت خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222884/استعلام-مرمت-و-نگهداری'>استعلام مرمت و نگهداری  / استعلام,استعلام مرمت و نگهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222896/استعلام-سموم'>استعلام سموم / استعلام,استعلام سموم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222908/استعلام-فعالیت-های-سازمانهای-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار--کارفرمایان'>استعلام فعالیت های سازمانهای دارای عضو مربوط به کسب و کار ، کارفرمایان / استعلام ,استعلام فعالیت های سازمانهای دارای عضو مربوط به کسب و کار ، کارفرمایان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222920/استعلام-عملیات-حفاری-و-لوله-گذاری-و-آزمایش-پمپاژ'>استعلام عملیات حفاری و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ / استعلام , استعلام عملیات حفاری و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222932/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-امور-خوابگاههای-معاونت-دانشجویی'>اصلاحیه مناقصه واگذاری امور خوابگاههای معاونت دانشجویی / اصلاحیه مناقصه , مناقصه واگذاری امور خوابگاههای معاونت دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222944/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222956/استعلام-باطری'>استعلام باطری / استعلام , استعلام باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222968/استعلام-کولر-گازی-پرتابل-12000'>استعلام کولر گازی  پرتابل 12000 / استعلام , استعلام کولر گازی  پرتابل 12000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222980/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام , استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222992/استعلام-خرید-و-راه-اندازی-گیرنده-RTK'>استعلام خرید و راه اندازی گیرنده RTK / استعلام,استعلام خرید و راه اندازی گیرنده RTK</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223004/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ .. / استعلام ,استعلام کاغذ ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223016/استعلام-تابلوی-برق'>استعلام تابلوی برق  / استعلام, تابلوی برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223028/استعلام-الکتروپمپ--'>استعلام الکتروپمپ... / استعلام, استعلام الکتروپمپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223040/استعلام-دستگاه-لاستیک-درآر--'>استعلام دستگاه لاستیک درآر ... / استعلام , استعلام دستگاه لاستیک درآر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223052/مناقصه-عمومی-تعریض-و-بهسازی-محور'>مناقصه عمومی تعریض و بهسازی محور  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تعریض و بهسازی محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223064/استعلام-20-ردیف-انواع-تیغچه'>استعلام 20 ردیف انواع تیغچه / استعلام , استعلام 20 ردیف انواع تیغچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223076/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-برای-تامین-کنندگان-UPS-از-3-تا-10-کاوا'>فراخوان شناسایی و ارزیابی برای تامین کنندگان UPS از 3 تا 10 کاوا  / فراخوان, فراخوان شناسایی و ارزیابی برای تامین کنندگان UPS از 3 تا 10 کاوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223088/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-خط-تغذیه-و-سیستم-حفاظت-کاتدیک'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه و سیستم حفاظت کاتدیک  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه و سیستم حفاظت کاتدیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223100/استعلام-ماکارونی'>استعلام ماکارونی  / استعلام, استعلام  ماکارونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223113/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-خط-تغذیه--ایستگاه-تقلیل-فشار--'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه ، ایستگاه تقلیل فشار....  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه ، ایستگاه تقلیل فشار.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223125/استعلام-اندازه-گیری-عوامل-زیان-آور-محیط'>استعلام اندازه گیری عوامل زیان آور محیط  / استعلام , استعلام اندازه گیری عوامل زیان آور محیط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223138/استعلام-بنر--'>استعلام بنر ... / استعلام , استعلام بنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223154/استعلام-سیستم-اعلام-و-اطفا-حریق'>استعلام سیستم اعلام و اطفا حریق / استعلام,سیستم اعلام و اطفا حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221446/مزایده-چهار-دستگاه-از-خودروهای-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده چهار دستگاه از خودروهای مازاد نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده چهار دستگاه از خودروهای مازاد  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221469/مزایده-خودروی-سمند'>مزایده خودروی سمند / آگهی مزایده, مزایده خودروی سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221516/مزایده-یک-دستگاه-پکیج'>مزایده یک دستگاه پکیج / مزایده, مزایده یک دستگاه پکیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221571/مزایده-فروش-ملک'>مزایده فروش ملک / مزایده ,مزایده فروش ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221603/آگهی-مزایده-تعداد-12-راس-دام-گوساله'>آگهی مزایده  تعداد 12 راس دام گوساله / آگهی مزایده ،آگهی مزایده  تعداد 12 راس دام گوساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221655/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-579-60متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 579.60متر نوبت اول  / مزایده, مزایده ملک مساحت عرصه 579.60متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221718/اصلاحیه-مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-5-دستگاه-آپارتمان'>اصلاحیه مزایده اموال غیرمنقول شامل 5 دستگاه آپارتمان / اصلاحیه مزایده ,مزایده اموال غیرمنقول شامل 5 دستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221816/مزایده-سواری-فولکس-گل'>مزایده سواری فولکس گل / مزایده , مزایده سواری فولکس گل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221848/مزایده-پارچه-رو-مبلی--مبل-ترک-و--'>مزایده پارچه رو مبلی - مبل ترک و ... / مزایده , مزایده پارچه رو مبلی - مبل ترک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221886/مزایده-یک-قطعه-زمین-و-طبقه-دوم-ساختمان-نیمه-کاره-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین و طبقه دوم ساختمان نیمه کاره نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و طبقه دوم ساختمان نیمه کاره نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221920/تجدید-مزایده-4-قطعه-از-قطعات-تفکیکی-و-یک-قطعه-زمین'>تجدید مزایده 4 قطعه از قطعات تفکیکی و یک قطعه زمین  / تجدید مزایده,تجدید مزایده 4 قطعه از قطعات تفکیکی و یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221943/مزایده-پلاک-ثبتی-57-فرعی-از-سی-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 57 فرعی از سی اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 57 فرعی از سی اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221974/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-135-57متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 135.57متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 135.57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221999/مزایده-دو-دانگ-پلاک-ثبتی-شماره-600-فرعی-مساحت-210متر'>مزایده دو دانگ پلاک ثبتی شماره 600 فرعی مساحت 210متر / مزایده,مزایده دو دانگ پلاک ثبتی شماره 600 فرعی مساحت 210متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222031/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222073/مزایده-پلاک-ثبتی-دو-فرعی-بخش-هشت-گیلان'>مزایده پلاک ثبتی دو فرعی بخش هشت گیلان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی دو فرعی بخش هشت گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222116/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-هشتاد-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت هشتاد متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت هشتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222136/مزایده-عرصه-و-اعیان-و-ماشین-آلات-و-تجهیزات-و-تاسیسات'>مزایده عرصه و اعیان و ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات / مزایده عرصه و اعیان و ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222186/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-مساحت-69-77متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم مساحت 69.77متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم مساحت 69.77متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222217/مزایده-یک-دستگاه-لودر-950-کاترپیلار'>مزایده یک دستگاه لودر 950 کاترپیلار / مزایده یک دستگاه لودر 950 کاترپیلار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222285/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-67-76متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 67.76متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 67.76متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222360/مزایده-لنگر-صیادی-و-تیوپ-پلاستیکی'>مزایده لنگر صیادی و تیوپ پلاستیکی  / اگهی مزایده , مزایده لنگر صیادی و تیوپ پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222453/مزایده-فروش-مالکیت-و-سرقفلی-محل-سابق-بانک-اعیانی-214-متر'>مزایده فروش مالکیت و سرقفلی محل سابق بانک اعیانی 214 متر  / مزایده ,مزایده فروش مالکیت و سرقفلی محل سابق بانک اعیانی 214 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222499/مزایده-ششدانگ-پلاک-به-شماره-816-فرعی-بخش-چهار-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک به شماره 816 فرعی بخش چهار یزد / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک به شماره 816 فرعی بخش چهار یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222547/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-316-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 316 متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 316 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222641/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-191-4متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 191.4متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 191.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222667/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / مزایده, مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222715/مزایده-واگذاری-یک-واحد-پارکینگ-عمومی'>مزایده واگذاری یک واحد پارکینگ عمومی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری یک واحد پارکینگ عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222746/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-اعیانی-245-30متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت اعیانی 245.30متر / مزایده, مزایده پلاک ثبتی مساحت اعیانی 245.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222786/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'> مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222862/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-زمین-4399-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه زمین 4399 متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه زمین 4399 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223173/استعلام-خرید-تجهیزات-اداره-استثنایی'>استعلام خرید تجهیزات اداره استثنایی  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات اداره استثنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223185/مناقصه-مجتمع-آبرسانی--'>مناقصه  مجتمع آبرسانی ... / مناقصه عمومی, مناقصه مجتمع آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223197/استعلام-گوشت-منجمد-گوساله'>استعلام گوشت منجمد گوساله  / استعلام,استعلام گوشت منجمد گوساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223207/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین'>مزایده فروش یک قطعه زمین / مزایده فروش یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223210/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام  , استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223223/استعلام-آبرسانی-به-روستاها'>استعلام آبرسانی به روستاها / استعلام , استعلام آبرسانی به روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223235/استعلام-gb-ddr4-2133mhz-pc4-مدل-hp-g9-32-سرور-ram'>استعلام  gb ddr4-2133mhz pc4 مدل hp g9 32 سرور ram / استعلام, استعلام  gb ddr4-2133mhz pc4 مدل hp g9 32 سرور ram</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223247/استعلام-خرید-کولر-و-بخاری'>استعلام خرید کولر و بخاری / استعلام , استعلام خرید کولر و بخاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223259/استعلام-روکش-آسفالت-معابر-شهر'>استعلام روکش آسفالت معابر شهر / استعلام,استعلام روکش آسفالت معابر شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223271/استعلام-دستگاه-کمی-لومینسانس'>استعلام دستگاه کمی لومینسانس / استعلام, دستگاه کمی لومینسانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223283/استعلام-پارتیشن-دو-جداره'>استعلام پارتیشن دو جداره  / استعلام پارتیشن دو جداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223295/استعلام-12-دستگاه-تابلو-برق-دیواری'>استعلام 12 دستگاه تابلو برق دیواری  / استعلام, استعلام 12 دستگاه تابلو برق دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223307/استعلام--اسپیلت-ال-جی'>استعلام   اسپیلت  ال جی  / استعلام,استعلام   اسپیلت  ال جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223319/استعلام-رنگ-ترافیکی-اکریلیکی'>استعلام رنگ ترافیکی اکریلیکی / استعلام , استعلام رنگ ترافیکی اکریلیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223331/استعلام-باطری-یو-پی-اس'>استعلام باطری یو پی اس / استعلام, استعلام باطری یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223343/استعلام-کره'>استعلام کره  / استعلام ، استعلام کره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222758/مناقصه-انجام-عملیات-تهیه-سیستم-زمین-و-احداث-فونداسیون-نصب-برج-و-سیمکشی--'>مناقصه انجام عملیات تهیه سیستم زمین و احداث فونداسیون  نصب برج و سیمکشی... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات تهیه سیستم زمین و احداث فونداسیون  نصب برج و سیمکشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222775/استعلام-خرید-پنل-خورشیدی'>استعلام خرید پنل خورشیدی / استعلام , استعلام خرید پنل خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222792/استعلام-سرویس-نگهداری-و-تعمیرات--'>استعلام سرویس، نگهداری و تعمیرات... / استعلام,سرویس، نگهداری و تعمیرات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222807/مناقصه-تست-و-تعویض-کنتورهای-عادی--'>مناقصه تست و تعویض کنتورهای عادی ... / مناقصه عمومی, مناقصه تست و تعویض کنتورهای عادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222823/استعلام-مبل--'>استعلام مبل ... / استعلام , استعلام مبل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222836/استعلام-عملیات-واگذاری-یک-دستگاه-تانکر--'>استعلام عملیات واگذاری یک دستگاه تانکر... / استعلام,عملیات واگذاری یک دستگاه تانکر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222850/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام,استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222863/استعلام-جهت-انجام-فعالیت-های-خدماتی-و-پشتیبانی--'>استعلام جهت انجام فعالیت های خدماتی و پشتیبانی... / استعلام, استعلام جهت انجام فعالیت های خدماتی و پشتیبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222877/استعلام-کارت-مغناطیسی--'>استعلام کارت مغناطیسی ... / استعلام , استعلام کارت مغناطیسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222890/استعلام-کاغذ-صافی-ازمایشگاهی'>استعلام کاغذ صافی ازمایشگاهی / استعلام , استعلام کاغذ صافی ازمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222902/استعلام-تکمیل-زیرساخت-گردشگری-روستای'>استعلام  تکمیل زیرساخت گردشگری روستای / استعلام,  تکمیل زیرساخت گردشگری روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222914/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر  / استعلام , استعلام لوازم التحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222926/استعلام-دمپایی-درجه-یک-ایربولینگ'>استعلام دمپایی درجه یک ایربولینگ / استعلام, استعلام دمپایی درجه یک ایربولینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222938/استعلام-تنظیم-و-تعویض-کفه-های-باسکول'>استعلام تنظیم و تعویض کفه های باسکول  / استعلام,استعلام تنظیم و تعویض کفه های باسکول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222950/استعلام-تایر-ریز-گل-24-12'>استعلام تایر ریز گل 24*12  / استعلام , استعلام تایر ریز گل 24*12 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222962/استعلام-تقویت-فونداسیون-برجهای-خط-230-کیلوولت'>استعلام تقویت فونداسیون برجهای خط 230 کیلوولت / استعلام تقویت فونداسیون برجهای خط 230 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222974/استعلام-کیس-به-تعداد-دو-عدد--'>استعلام کیس به تعداد دو عدد ... / استعلام, استعلام کیس به تعداد دو عدد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222986/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار  / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222998/استعلام-مرکز-دیلم'>استعلام مرکز دیلم / استعلام,استعلام مرکز دیلم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223010/استعلام-تجهیزات-کارگاه-جوشکاری'>استعلام تجهیزات کارگاه جوشکاری  / استعلام , استعلام تجهیزات کارگاه جوشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223022/استعلام-اسپیلت-دیواری'>استعلام  اسپیلت دیواری / استعلام,استعلام   اسپیلت دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223034/استعلام-بیل-بکهو'>استعلام بیل بکهو / استعلام, استعلام بیل بکهو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223046/استعلام-لوازم-خانه-و-اشپزخانه'>استعلام لوازم خانه و اشپزخانه  / استعلام , استعلام لوازم خانه و اشپزخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223058/مناقصه-خرید-P-F-SILVANT'>مناقصه خرید P/F SILVANT / مناقصه,  مناقصه خرید P/F SILVANT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223070/استعلام-کنترل-ولو-فولادی-فلنچی'>استعلام کنترل ولو فولادی فلنچی / استعلام, استعلام کنترل ولو فولادی فلنچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223082/استعلام-خرید--نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-پسیو-نوری'>استعلام خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات پسیو نوری / استعلام, استعلام خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات پسیو نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223094/استعلام-خرید-لوازم-تاسیسات-لوله-کشی--'>استعلام خرید لوازم تاسیسات لوله کشی... / استعلام,خرید لوازم تاسیسات لوله کشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223107/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'> مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت /  مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223119/استعلام-استروپوسکوپ-رومیزی-آئینه-دار-مدل-فرادید--'>استعلام استروپوسکوپ رومیزی آئینه دار مدل فرادید ... / استعلام ,استعلام استروپوسکوپ رومیزی آئینه دار مدل فرادید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223131/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223145/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-ال-جی-سرد-و-گرم'>استعلام کولر گازی اسپیلت ال جی سرد و گرم / استعلام,استعلام کولر گازی اسپیلت ال جی سرد و گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223162/استعلام-پاکت-پنجره-دار--'>استعلام پاکت پنجره دار... / استعلام, استعلام پاکت پنجره دار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221435/مزایده-بهره-برداری-از-سالن-ورزشی'>مزایده بهره برداری از سالن ورزشی / مزایده , مزایده بهره برداری از سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221459/مزایده-واگذاری-بوفه-استخر'>مزایده واگذاری بوفه استخر  / مزایده ،مزایده واگذاری بوفه استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221492/مزایده-روغن-سوخته-نوبت-دوم'>مزایده روغن سوخته  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده روغن سوخته  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221546/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-5000-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 5000 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 5000 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221586/مزایده-فروش-دو-دستگاه-کانتینر'>مزایده فروش دو دستگاه کانتینر / مزایده , مزایده فروش دو دستگاه کانتینر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221632/مزایده-46-قلم-کالای-مازاد-بر-نیاز-97-4-24'>مزایده 46 قلم کالای مازاد بر نیاز 97.4.24 / مزایده ، مزایده 46 قلم کالای مازاد بر نیاز  97.4.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221684/مزایده-فروش-یکدستگاه-چرخ-گوشت-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه چرخ گوشت نوبت دوم    / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه چرخ گوشت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221744/فراخوان-واگذاری-رستوران-فعال'>فراخوان واگذاری  رستوران فعال / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان  واگذاری  رستوران فعال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221790/مزایده-مزایده-اجاره-غرفه-کتابفروشی'>مزایده مزایده اجاره غرفه کتابفروشی  / مزایده, مزایده مزایده اجاره غرفه کتابفروشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221666/مزایده-فروش-تعدادی-البسه'>مزایده فروش تعدادی البسه / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی البسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221727/مزایده-فروش-اموال-املاک-و-مستغلات-نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال املاک و مستغلات نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش اموال املاک و مستغلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221776/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-هشتاد-و-یک-متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت هشتاد و یک متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت هشتاد و یک متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221815/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-657-35-متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 657.35 متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 657.35 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221845/مزایده-فروش-دو-عدد-مخزن-ذخیره-10000-لیتری'>مزایده فروش دو عدد مخزن ذخیره 10000 لیتری / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو عدد مخزن ذخیره 10000 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221883/مزایده-یک-دستگاه-پکیچ-ایران-رادیاتور--کابینت-آشپزخانه'>مزایده یک دستگاه پکیچ ایران رادیاتور ، کابینت آشپزخانه  / مزایده,مزایده یک دستگاه پکیچ ایران رادیاتور ، کابینت آشپزخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221917/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-115-متر-تجدید'>مزایده ملک مساحت عرصه 115 متر تجدید / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 115 متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221942/مزایده-مزدا-3'>مزایده مزدا 3 / مزایده مزدا 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221973/مزایده-اجاره-پارکینگها-و-ورودی-داخل-مجموعه-و-اتاقکهای-شیشه-ای-محوطه'>مزایده اجاره پارکینگها و ورودی داخل مجموعه و اتاقکهای شیشه ای محوطه / آگهی مزایده , مزایده اجاره پارکینگها و ورودی داخل مجموعه و اتاقکهای شیشه ای محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221998/مزایده-دستگاه-جوش'>مزایده دستگاه جوش  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه جوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222029/مزایده-ششدانگ-مغازه-تجاری-و-یک-قطعه-زمین-زیر-کشت-زعفران'>مزایده ششدانگ مغازه تجاری و یک قطعه زمین زیر کشت زعفران / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری و یک قطعه زمین زیر کشت زعفران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222071/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-یکباب-خانه-ویلایی-زیربنای-55-0متر'>مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه ویلایی زیربنای 55.0متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه ویلایی زیربنای 55.0متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222114/مزایده-فروش-دو-دستگاه-الکتروموتور-سه-فاز'>مزایده فروش دو دستگاه الکتروموتور سه فاز  / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه الکتروموتور سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222133/مزایده-کارتن-شیرینی-خوری-بلوری'>مزایده کارتن شیرینی خوری بلوری / مزایده, مزایده کارتن شیرینی خوری بلوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222178/مزایده-یک-قطعه-ویلا-باغ-مساحت-1050متر'>مزایده یک قطعه ویلا باغ مساحت 1050متر / مزایده,مزایده یک قطعه ویلا باغ مساحت 1050متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222215/مزایده-واگذاری-پارکینگ-عمومی-(توقیفی)'>مزایده واگذاری پارکینگ عمومی (توقیفی) / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری پارکینگ عمومی (توقیفی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222279/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-مفید-90-14متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت مفید 90.14متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت مفید 90.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222357/مزایده-فروش-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین نوبت دوم  / مزایده فروش زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222449/مزایده-اجاره-تعددی-از-مغازه-خود-واقع-در-سطح-شهر'>مزایده اجاره تعددی از مغازه خود واقع در سطح شهر / مزایده , مزایده اجاره تعددی از مغازه خود واقع در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222497/مزایده-واگذاری-زمین-موقوفه'>مزایده واگذاری زمین موقوفه / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری زمین موقوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222540/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-بخش-4-شوش-مساحت-542-27متر'>مزایده ششدانگ یکبابخانه بخش 4 شوش مساحت 542.27متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکبابخانه بخش 4 شوش مساحت 542.27متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222637/مزایده-دو-دانگ-مشاع-مالکیت-از-4-دانگ-پلاک-151-2768-نوبت-اول'>مزایده دو دانگ مشاع مالکیت از 4 دانگ پلاک 151/2768 نوبت اول / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع مالکیت از 4 دانگ پلاک 151/2768 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222662/مزایده-ششدانگ-منزل-تجاری-مسکونی-عرصه-296متر'>مزایده ششدانگ منزل تجاری مسکونی عرصه 296متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل تجاری مسکونی عرصه 296متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222710/مزایده-اجاره-چایخانه-مجتمع-فرهنگی-تفریحی-(نوبت-دوم--چاپ-دوم)'>مزایده اجاره چایخانه مجتمع فرهنگی تفریحی (نوبت دوم - چاپ دوم) / مزایده ، آگهی مزایده اجاره چایخانه مجتمع فرهنگی تفریحی  (نوبت دوم - چاپ دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222745/مزایده-واگذاری-ساختمان-مدیریت-مجموعه-تفریحی-گردشکری---نوبت-اول-چاپ-دوم'>مزایده واگذاری ساختمان مدیریت مجموعه تفریحی گردشکری ... نوبت اول چاپ دوم / مزایده ، مزایده واگذاری ساختمان مدیریت مجموعه تفریحی گردشکری ... نوبت اول چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222782/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-کاربری-کارگاهی-خدماتی-مرحله-دوم-چاپ-دوم'> مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری کارگاهی خدماتی مرحله دوم چاپ دوم  / مزایده, مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری کارگاهی خدماتی مرحله دوم چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222844/مزایده-ملک-مساحت-253-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 253 متر نوبت دوم  / مزایده, مزایده ملک مساحت 253 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223169/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری سمند / اگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223172/مناقصه-انجام-امور-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه انجام امور حفاظت فیزیکی / مناقصه،مناقصه انجام امور حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223184/استعلام-صندلی-گردان-و-کمد-بایگانی--'>استعلام صندلی گردان و کمد بایگانی ... / استعلام, استعلام صندلی گردان و کمد بایگانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223196/استعلام-دفتر-ارسال-نامه'>استعلام دفتر ارسال نامه / استعلام , استعلام دفتر ارسال نامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223209/استعلام-سایر-حمل-و-نقل-زمینی'>استعلام سایر حمل و نقل زمینی / استعلام, استعلام سایر حمل و نقل زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223222/استعلام-قوطی-آهن-4-6-به-تعداد-80-شاخه'>استعلام قوطی آهن 4*6 به تعداد 80 شاخه / استعلام, استعلام قوطی آهن 4*6 به تعداد 80 شاخه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223234/استعلام-کولر-گازی-ایستاده-60000'>استعلام کولر گازی ایستاده 60000 / استعلام,استعلام کولر گازی ایستاده 60000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223246/استعلام-میز-کنفرانس-با-صندلی-8-نفره--'>استعلام میز کنفرانس با صندلی 8 نفره... / استعلام, استعلام میز کنفرانس با صندلی 8 نفره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221561/مزایده-اجاره-واحدهای-عینک-فروشی'>مزایده اجاره واحدهای عینک فروشی / آگهی مزایده,مزایده اجاره واحدهای عینک فروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221597/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-85-متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 85 متر   / مزایده, مزایده ساختمان مسکونی مساحت 85 متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221648/مزایده-ششدانگ-چهار-واحد-آپارتمان-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ چهار واحد آپارتمان نوبت دوم / مزایده, مزایده ششدانگ چهار واحد آپارتمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221713/مزایده-پلاک-ثبتی-10642-17-اصلی-بخش-یک-قم'>مزایده پلاک ثبتی 10642/17 اصلی بخش یک قم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 10642/17 اصلی بخش یک قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221757/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-47-فرعی-بخش-یک-شاهرود'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 47 فرعی بخش یک شاهرود / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 47 فرعی بخش یک شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221798/آگهی-مزایده-اجاره-زمین-چمن-مصنوعی-مجموعه-ورزشی--'>آگهی مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی... / آگهی مزایده , آگهی مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221831/مزایده-یک-دستگاه-کولر-دو-تکه'>مزایده یک دستگاه کولر دو تکه  / مزایده ,مزایده یک دستگاه کولر دو تکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221864/مزایده-پلاک-ثبتی-843-فرعی-از-نه-و-یازده-و-شانزده-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 843 فرعی از نه و یازده و شانزده اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 843 فرعی از نه و یازده و شانزده اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221902/مزایده-فروش-یکدستگاه-کپی-ایستاده-شارپ-(چند-منظوره)'>مزایده فروش یکدستگاه کپی ایستاده شارپ (چند منظوره)  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کپی ایستاده شارپ (چند منظوره) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221931/مزایده-تعداد-3-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده تعداد 3 دستگاه خودروی سواری پراید  / مزایده ,تعداد 3 دستگاه خودروی سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221962/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-121-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 121 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 121 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221987/مزایده-تعدادی-لوازم-موبایل-و-تبلت'>مزایده تعدادی لوازم موبایل و تبلت / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده تعدادی لوازم موبایل و تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222016/مزایده-سنگ-گرانیت-مشکی--'>مزایده سنگ گرانیت مشکی... / مزایده,مزایده سنگ گرانیت مشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222051/مزایده-ششدانگ-سند-مالکیت-شماره-773-فرعی-بخش-دو-اردبیل'>مزایده ششدانگ سند مالکیت شماره 773 فرعی بخش دو اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ سند مالکیت شماره 773 فرعی بخش دو اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222102/مزایده-واگذاری-محل-تجهیزات-شهر-بازی'>مزایده واگذاری محل تجهیزات شهر بازی  / آگهی مزایده,مزایده واگذاری محل تجهیزات شهر بازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222125/مزایده-اجاره-تجاری-های-مجتمع-خلیج-فارس-تجدید'>مزایده اجاره تجاری های مجتمع خلیج فارس تجدید  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره تجاری های مجتمع خلیج فارس تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222160/مزایده-واگذاری-غرفه-های-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه های شهرداری نوبت دوم  / آگهی مزایده کتبی , مزایده واگذاری غرفه های شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222205/مزایده-اجاره-غرفه-های-شهرداری-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده اجاره غرفه های شهرداری مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده اجاره غرفه های شهرداری مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222242/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-260-35متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 260.35متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 260.35متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222311/مزایده-خودرو-پژو-روا'>مزایده خودرو پژو روا  / مزایده, مزایده  خودرو پژو روا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222396/مزایده-ملک-تحت-پلاک-82-اصلی-5-فارس-نوبت-اول'>مزایده ملک تحت پلاک 82 اصلی 5 فارس نوبت اول  / مزایده ,مزایده ملک تحت پلاک 82 اصلی 5 فارس نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222475/مزایده-آپارتمان-مساحت-142-15متر'>مزایده آپارتمان مساحت 142.15متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 142.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222514/مزایده-واگذاری-زمین-موقوفه-کوی-سعدی'>مزایده واگذاری زمین موقوفه کوی سعدی / مزایده, مزایده واگذاری زمین موقوفه کوی سعدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222613/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-1752-بخش-هفت-یزد-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 1752 بخش هفت یزد نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 1752 بخش هفت یزد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222653/مزایده-تل-سر-زنانه-طرح-دار-تل-سر-بچه-گانه-کیف-زنانه-کیلیپس-زنانه-و--'>مزایده تل سر زنانه طرح دار، تل سر بچه گانه، کیف زنانه، کیلیپس زنانه و... / مزایده, مزایده تل سر زنانه طرح دار، تل سر بچه گانه، کیف زنانه، کیلیپس زنانه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222694/مزایده-686-صدم-سهم-الشرکه-شرکت'>مزایده 686 صدم سهم الشرکه شرکت / مزایده,مزایده 686 صدم سهم الشرکه شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222733/مزایده-سلف-سرویس-آموزشکده-فنی-و-حرفه-ای-پسرانه'>مزایده سلف سرویس آموزشکده فنی و حرفه ای پسرانه  / مزایده, مزایده سلف سرویس آموزشکده فنی و حرفه ای پسرانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222764/مزایده-فروش-اموال-مستعمل-و-اسقاط-بانکی'>مزایده فروش اموال مستعمل و اسقاط بانکی / مزایده ، مزایده فروش اموال مستعمل و اسقاط بانکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222813/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مسکونی-109-63متر'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی 109.63متر  / مزایده ,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی 109.63متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223141/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید  / اگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223179/استعلام-آبرسانی-سیار'>استعلام آبرسانی سیار / استعلام آبرسانی سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223191/استعلام-اسکنر-رنگی-تخت--'>استعلام اسکنر رنگی تخت ... / استعلام , استعلام اسکنر رنگی تخت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223203/مناقصه-احداث-خط-انتقال-در-مجتمع-اوجان-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه احداث خط انتقال در مجتمع اوجان,سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث خط انتقال در مجتمع اوجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223216/استعلام-هود--'>استعلام هود ... / استعلام , استعلام هود ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223229/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری'>استعلام خرید تجهیزات اداری  / استعلام, خرید تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223241/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-آتش-نشانی--'>استعلام  تجهیزات مورد نیاز آتش نشانی ... / استعلام, تجهیزات مورد نیاز آتش نشانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221579/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-یک-اردبیل-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک اردبیل نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک اردبیل نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221608/مزایده-زمین-مساحت-666-266متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 666.266متر نوبت اول  / مزایده, مزایده زمین مساحت 666.266متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221662/مزایده-خودرو'>مزایده خودرو / آگهی مزایده ، مزایده خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221721/مزایده-مقدار-826-سهم-مشاع-پلاک-1-227-اصلی-بخش-چهار'>مزایده مقدار 826 سهم مشاع پلاک 1/227 اصلی بخش چهار / مزایده,مزایده مقدار 826 سهم مشاع پلاک 1/227 اصلی بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221769/مزایده-ضایعات'>مزایده ضایعات / مزایده , مزایده ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221811/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-نود-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه نود متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه نود متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221844/مزایده-فروش-سه-دستگاه-از-آپارتمانهای-خود-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه دستگاه از آپارتمانهای خود نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سه دستگاه از آپارتمانهای خود نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221880/مزایده-فروش-دیزل-ژنراتور-45-کیلووات--دو-عدد-میز-چوبی'>مزایده فروش دیزل ژنراتور 45 کیلووات ، دو عدد میز چوبی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دیزل ژنراتور 45 کیلووات ، دو عدد میز چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221913/مزایده-یک-باب-سوله-انباری-و-اطاقک-(نوبت-دوم)'>مزایده یک باب سوله انباری و اطاقک (نوبت دوم) / مزایده ، مزایده یک باب سوله انباری و اطاقک (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221940/مزایده-خودرو-سواری-پراید'>مزایده خودرو سواری پراید  / اگهی مزایده عمومی , مزایده خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221971/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221996/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-هیوندا-ولستر-مدل-2014'>مزایده یک دستگاه خودرو هیوندا ولستر مدل 2014  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو هیوندا ولستر مدل 2014 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222028/مزایده-خودروی-نیسان'>مزایده خودروی نیسان  / مزایده, مزایده خودروی نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222062/مزایده-یک-واحد-دامداری-مساحت-5108متر'>مزایده یک واحد دامداری مساحت 5108متر / مزایده,مزایده یک واحد دامداری مساحت 5108متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222110/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-46-87متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 46.87متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 46.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222131/مزایده-اجاره-6-باب-مغازه-در-طبقات--'>مزایده  اجاره  6 باب مغازه در طبقات ... / مزایده , مزایده  اجاره  6 باب مغازه در طبقات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222173/مزایده-ملک-مساحت-110-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 110 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 110 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222213/مزایده-اجاره-حمام-شهر--'>مزایده اجاره حمام شهر ... / مزایده , مزایده اجاره حمام شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222274/مزایده-ششدانگ-ملک-به-پلاک-ثبتی-386--نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 386...نوبت دوم  / مزایده اموال منقول , مزایده ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 386...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222350/مزایده-پلاک-ثبتی-13-فرعی-مساحت-192-2متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 13 فرعی مساحت 192.2متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 13 فرعی مساحت 192.2متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222447/مزایده-فروش-اموال-املاک-و-مستغلات'>مزایده فروش اموال املاک و مستغلات / مزایده ,مزایده فروش اموال املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222493/مزایده-ششدانگ-پلاک-3085-فرعی-بخش-هشت-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک 3085 فرعی بخش هشت یزد / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 3085 فرعی بخش هشت یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222535/مزایده-فروش-اعیان-مجتمع-تجاری-مسکونی-امید-عرصه-158-27متر'>مزایده فروش اعیان مجتمع تجاری مسکونی امید عرصه 158.27متر  / مزایده ,مزایده فروش اعیان مجتمع تجاری مسکونی امید عرصه 158.27متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222632/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-228-متر-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 228 متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 228 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222660/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-121-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 121 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 121 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222709/مزایده-واگذاری-یک-واحد-تجاری-باغ-بانوان'>مزایده واگذاری یک واحد تجاری باغ بانوان  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری یک واحد تجاری باغ بانوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222742/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-4-5-متر'> مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 4.5 متر  / مزایده, مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 4.5 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222779/مزایده-اجاره-دو-دهنه-مغازه-و-مشارکت-در-ساخت-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده اجاره دو دهنه مغازه و مشارکت در ساخت مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره دو دهنه مغازه و مشارکت در ساخت مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222839/مزایده-یک-قطعه-باغ-بخش-سیزده-ناحیه-دو-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه باغ بخش سیزده ناحیه دو ارومیه نوبت اول / مزایده, مزایده یک قطعه باغ بخش سیزده ناحیه دو ارومیه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223159/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید  / اگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223171/استعلام-خرید-قطعات-آسانسور'>استعلام خرید قطعات آسانسور / استعلام , استعلام خرید قطعات آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223183/استعلام-دورنگار-تلفکس'>استعلام دورنگار تلفکس / استعلام , استعلام دورنگار تلفکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223195/استعلام-دستگاه-جوش-کاری'>استعلام دستگاه جوش کاری  / استعلام, دستگاه جوش کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223208/استعلام-تجهیزات-الکتریکی'>استعلام تجهیزات الکتریکی / استعلام,استعلام تجهیزات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223221/استعلام-چاپگر-بارکد-مدل-1200--'>استعلام چاپگر بارکد مدل 1200... / استعلام,استعلام چاپگر بارکد مدل 1200...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223233/استعلام-هیتر-گازی-انرژی-مدل-640'>استعلام هیتر گازی انرژی مدل 640 / استعلام,استعلام هیتر گازی انرژی مدل 640</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223245/استعلام-توسعه-شبکه-شهری-آب-آشامیدنی'>استعلام توسعه شبکه شهری آب آشامیدنی  / استعلام,استعلام توسعه شبکه شهری آب آشامیدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223258/استعلام-میز-اداری-120-سانتی-متر'>استعلام میز اداری 120 سانتی متر  / استعلام, استعلام میز اداری 120 سانتی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223270/استعلام-مادربرد--'>استعلام مادربرد... / استعلام, استعلام مادربرد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223282/استعلام-چند-مورد-تعمیرات-پزشکی'>استعلام چند مورد تعمیرات پزشکی  / استعلام , استعلام چند مورد تعمیرات پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223294/استعلام-بالابر-نردبانی-کشویی'>استعلام بالابر نردبانی کشویی / استعلام, استعلام بالابر نردبانی کشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223306/استعلام-برقرسانی-به-روستاهای'>استعلام برقرسانی به روستاهای / استعلام, استعلام برقرسانی به روستاهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223318/استعلام-استخراج؛-اسکن-و-درج-اطلاعات-د-ر-سامانه'>استعلام استخراج؛ اسکن و درج اطلاعات د ر سامانه / استعلام , استعلام استخراج؛ اسکن و درج اطلاعات د ر سامانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223330/استعلام-سنگفرش-و-پله-گذاری-کوچه-های--'>استعلام سنگفرش و پله گذاری کوچه های... / استعلام, استعلام سنگفرش و پله گذاری کوچه های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223342/استعلام-تجهیزات-اداره-استثنایی-گفتار-درمانی'>استعلام  تجهیزات اداره استثنایی گفتار درمانی / استعلام  تجهیزات اداره استثنایی گفتار درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221892/مزایده-ملک-مساحت-412-متر'>مزایده ملک مساحت 412 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 412 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221925/مزایده-واگذاری-املاک-غیر-تجاری-نوبت-دوم'> مزایده واگذاری املاک غیر تجاری نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری املاک غیر تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221953/مزایده-لیفتراک'>مزایده لیفتراک  / اگهی مزایده , مزایده لیفتراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221982/مزایده-یک-دستگاه-فرز-با-میز-کار'>مزایده یک دستگاه فرز با میز کار / مزایده , مزایده یک دستگاه فرز با میز کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222010/مزایده-امتیاز-یک-خط-متعلق-به-شرکت-حمل-و-نقل-سواری'>مزایده امتیاز یک خط متعلق به شرکت حمل و نقل سواری / مزایده , مزایده امتیاز یک خط متعلق به شرکت حمل و نقل سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222044/مزایده-یک-قطعه-زمین-خشکی-مشتمل-بر-خانه-ویلایی-زیربنای-56-متر'>مزایده یک قطعه زمین خشکی مشتمل بر خانه ویلایی زیربنای 56 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خشکی مشتمل بر خانه ویلایی زیربنای 56 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222095/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-کل-448-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت کل 448 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت کل 448 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222120/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222144/مزایده-خط-تلفن'>مزایده خط تلفن  / مزایده, مزایده خط تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222193/اصلاحیه-مزایده-داروخانه-سرپایی'>اصلاحیه مزایده داروخانه سرپایی / اصلاحیه , اصلاحیه مزایده داروخانه سرپایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222227/مزایده-یخچال-و-چمدان-و---'>مزایده یخچال  و چمدان و .... / مزایده, مزایده  یخچال  و چمدان و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222301/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-88-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 88 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 88 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222374/مزایده-ششدانگ-زمین-1000-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین 1000 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین 1000 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222467/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-159-59متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 159.59متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی عرصه 159.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222507/مزایده-واگذاری-اجاره-یک-باب-غرفه-سفره-خانه-سنتی'>مزایده واگذاری اجاره یک باب غرفه سفره خانه سنتی / اگهی مزایده , مزایده  واگذاری اجاره یک باب غرفه سفره خانه سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222596/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-سرا-مساحت-560-متر'>مزایده یک قطعه زمین خانه سرا مساحت 560 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه سرا مساحت 560 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222649/مزایده-سه-دستگاه-خودرو-(نوبت-دوم)'>مزایده سه دستگاه خودرو (نوبت دوم) / مزایده, مزایده سه دستگاه خودرو (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222684/مزایده-یک-قطعه-سنگ-اسلب'>مزایده یک قطعه سنگ اسلب / مزایده,مزایده یک قطعه سنگ اسلب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222722/مزایده-یک-دستگاه-پمپ-2000-زمینی'>مزایده یک دستگاه پمپ 2000 زمینی  / مزایده, مزایده یک دستگاه پمپ 2000 زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222756/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خوردو'>مزایده فروش سه دستگاه خوردو / مزایده, مزایده فروش سه دستگاه خوردو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222800/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-شهرستان-اراک'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز شهرستان اراک  / مزایده, مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز شهرستان اراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222880/مزایده-یک-قطعه-زمین-خالی-مساحت-385-02متر-نوبت-دوم-97-4-24'>مزایده یک قطعه زمین خالی مساحت 385.02متر نوبت دوم 97.4.24 / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین خالی مساحت 385.02متر نوبت دوم 97.4.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223176/مناقصه-اجرای-پیاده-روسازی-سطح-شهر'>مناقصه اجرای پیاده روسازی سطح شهر  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پیاده روسازی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223188/استعلام-مطالعه-قلعه'>استعلام مطالعه قلعه  / استعلام , استعلام مطالعه قلعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223200/استعلام-بازسازی-و-افزایش-ارتفاع-دیوار--'>استعلام بازسازی و افزایش ارتفاع دیوار ... / استعلام , استعلام بازسازی و افزایش ارتفاع دیوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223213/استعلام-56-دستگاه-ویلچر-بزرگسال--'>استعلام 56 دستگاه ویلچر بزرگسال ... / استعلام ,استعلام 56 دستگاه ویلچر بزرگسال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223226/استعلام-جذب-نیرو'>استعلام جذب نیرو  / استعلام,استعلام جذب نیرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223238/استعلام-دستگاه-دیزل-ژنراتور--'>استعلام دستگاه دیزل ژنراتور ... / استعلام , استعلام دستگاه دیزل ژنراتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223250/استعلام-بهنگام-سازی-اطلاعات-کدپستی--'>استعلام بهنگام سازی اطلاعات کدپستی ... / استعلام, استعلام بهنگام سازی اطلاعات کدپستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223262/استعلام-ورق-شیروانی'>استعلام ورق شیروانی / استعلام,ورق شیروانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223274/استعلام-آب-آشامیدنی'>استعلام آب آشامیدنی / استعلام, استعلام آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223286/استعلام-میز-و-صندلی-کنفرانس-اداری'>استعلام میز و صندلی کنفرانس اداری  / استعلام, میز و صندلی کنفرانس اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223298/استعلام-تابلوسافت-استارت--'>استعلام تابلوسافت استارت... / استعلام,تابلوسافت استارت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223310/استعلام-آبرسانی-به-روستاها'>استعلام آبرسانی به روستاها / استعلام , استعلام آبرسانی به روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223322/استعلام-کولر-گازی-ایستاده-و-کولر-دیواری-دو-تیکه'>استعلام  کولر گازی ایستاده و کولر دیواری دو تیکه / استعلام , استعلام  کولر گازی ایستاده و کولر دیواری دو تیکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223334/استعلام-کفش'>استعلام کفش / استعلام, استعلام کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223346/استعلام-شارژ-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام شارژ کپسول آتش نشانی  / استعلام , شارژ کپسول  آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223253/استعلام-پاکت-پنجره-ای-چاپ-شده'>استعلام پاکت پنجره ای چاپ شده / استعلام , استعلام پاکت پنجره ای چاپ شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223265/استعلام-مرمت-اضطراری-کاروانسرای--'>استعلام مرمت اضطراری کاروانسرای... / استعلام, استعلام مرمت اضطراری کاروانسرای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223277/استعلام-روغن-مایع'>استعلام روغن مایع  / استعلام,استعلام روغن مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223289/استعلام-سرسوزن-واکسیناسیون-18'>استعلام سرسوزن واکسیناسیون 18 / استعلام, سرسوزن واکسیناسیون 18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223301/استعلام-تجهیزات-سرور'>استعلام تجهیزات سرور / استعلام,تجهیزات سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223313/استعلام-تعمیرات-تعداد-5-دستگاه-کامیونت--'>استعلام تعمیرات تعداد 5 دستگاه کامیونت... / استعلام, تعمیرات تعداد 5 دستگاه کامیونت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223325/استعلام-لباس-نظامی'>استعلام لباس نظامی  / استعلام, استعلام لباس نظامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223337/استعلام-میز-اداری'>استعلام میز اداری  / استعلام , استعلام میز اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223349/استعلام-تهیه-و-نصب-ایزوگام-پشت-بام-ساختمان'>استعلام تهیه و نصب ایزوگام پشت بام ساختمان  / استعلام,استعلام تهیه و نصب ایزوگام پشت بام ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223257/استعلام-آبرسانی'>استعلام آبرسانی / استعلام,استعلام آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223269/استعلام-سر-سوزن-واکسیناسیون--'>استعلام سر سوزن واکسیناسیون... / استعلام,سر سوزن واکسیناسیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223281/استعلام-رم-کروشیال'>استعلام  رم کروشیال  / استعلام, رم کروشیال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223293/استعلام-تولید-تجهیزات-برقی--'>استعلام تولید تجهیزات برقی... / استعلام, استعلام تولید تجهیزات برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223305/استعلام-خرید-آجر-جهت-امامزاده-های-شهرستان-دامغان'>استعلام خرید آجر جهت امامزاده های شهرستان دامغان  / استعلام خرید آجر جهت امامزاده های شهرستان دامغان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223317/استعلام-دستگاه-جوش-هوا-خنک'>استعلام  دستگاه جوش هوا خنک / استعلام, استعلام  دستگاه جوش هوا خنک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223329/استعلام-خرید-و-اجرا-اپوکسی'>استعلام خرید و اجرا اپوکسی  / استعلام، استعلام خرید و اجرا اپوکسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223341/استعلام-جهت-تقویت-ذرت-علوفه-ای'>استعلام  جهت تقویت ذرت علوفه ای / استعلام , استعلام  جهت تقویت ذرت علوفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221893/مزایده-نخ-دلا-پلی-استر-درجه-2و--'>مزایده نخ دلا پلی استر درجه 2و ... / مزایده نخ دلا پلی استر درجه 2و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221926/مزایده-ملک-مساحت-66-63متر'>مزایده ملک مساحت 66.63متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 66.63متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221954/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-دویست-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه دویست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221983/مزایده-سرویس-25-پارچه'>مزایده سرویس 25 پارچه  / مزایده, مزایده سرویس 25 پارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222012/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-371-فرعی-از-یک-اصلی-بخش-4-قم'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 371 فرعی از یک اصلی بخش 4 قم / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 371 فرعی از یک اصلی بخش 4 قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222045/مزایده-خودرو-سواری-پژو'>مزایده خودرو سواری پژو  / اگهی مزایده , مزایده خودرو سواری پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222096/مزایده-تعداد-300-عدد-تیشرت-استین-کوتاه'>مزایده تعداد 300 عدد تیشرت استین کوتاه  / آگهی مزایده اموال,مزایده مزایده تعداد 300 عدد تیشرت استین کوتاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222121/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-اعیانی-مغازه-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده دو دانگ از ششدانگ اعیانی مغازه قطعه دوم تفکیکی / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ اعیانی مغازه قطعه دوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222151/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-نوساز-مساحت-137-05متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی نوساز مساحت 137.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی نوساز مساحت 137.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222199/مزایده-آهن-آلات-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده آهن آلات اسقاطی نوبت دوم / مزایده آهن آلات اسقاطی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222233/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-646-90متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 646.90متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 646.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222309/مزایده-ملک-مساحت-264-4-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 264.4  متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 264.4  متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222381/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-شش-قطعه-پلاک-ثبتی'>مزایده اموال غیرمنقول شامل شش قطعه پلاک ثبتی / مزایده ,مزایده اموال غیرمنقول شامل شش قطعه پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222473/مزایده-واگذاری-محل-تجهیزات-شهربازی'>مزایده واگذاری محل تجهیزات شهربازی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری محل تجهیزات شهربازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222508/استعلام-اجاره-یک-باب-مغازه'> استعلام  اجاره یک باب مغازه /  استعلام,  اجاره یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222608/مزایده-سی-راس-گوسفند-'>مزایده سی راس گوسفند.. / مزایده,مزایده سی راس گوسفند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222650/مزایده-ملک-مساحت-1000متر'>مزایده ملک مساحت 1000متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222686/مزایده-واگذاری-تجهیزات-نمایشگاهی'>مزایده واگذاری تجهیزات نمایشگاهی  / مزایده ، مزایده واگذاری تجهیزات نمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222726/مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقدی-و-اقساطی'>مزایده فروش املاک بصورت نقدی و اقساطی  / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقدی و اقساطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222760/مزایده-باغ-تحت-پلاک-291-فرعی-نوبت-اول'>مزایده باغ تحت پلاک 291 فرعی نوبت اول / مزایده, مزایده باغ تحت پلاک 291 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222803/مزایده-فروش-اموال-املاک-و-مستغلات'>مزایده فروش اموال املاک و مستغلات / مزایده ,مزایده فروش اموال املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223102/مزایده-واگذاری-جایگاه-شرکتی'>مزایده واگذاری جایگاه شرکتی / مزایده واگذاری جایگاه شرکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223177/استعلام-لایروبی-و-بازسازی-قنات'>استعلام  لایروبی و بازسازی قنات  / استعلام, استعلام  لایروبی و بازسازی قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223189/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-و-پشتیبانی-دو-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>استعلام خرید ,نصب و راه اندازی و پشتیبانی دو دستگاه دیزل ژنراتور  / استعلام خرید ,نصب و راه اندازی و پشتیبانی دو دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223201/استعلام-خرید-GPS'>استعلام خرید GPS / استعلام,استعلام خرید GPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223214/استعلام-فتوکپی-شارپ-x201'>استعلام فتوکپی شارپ x201 / استعلام,استعلام فتوکپی شارپ x201</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223227/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223239/استعلام-پرده-کرکره-افقی--'>استعلام پرده کرکره افقی ... / استعلام, استعلام پرده کرکره افقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223251/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان... / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223263/استعلام-فعالیت-های-مخابراتی-با-سیم-بی-سیم-وماهواره-ای'>استعلام فعالیت های مخابراتی با سیم .بی سیم وماهواره ای  / استعلام ، استعلام فعالیت های مخابراتی با سیم .بی سیم وماهواره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223275/استعلام-اقلام-سخت-افزار--'>استعلام اقلام سخت افزار... / استعلام, استعلام اقلام سخت افزار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223287/استعلام-تمدید-پشتیبانی-پورتال-و-اشتراک-هاست--'>استعلام تمدید پشتیبانی پورتال و اشتراک هاست... / استعلام, استعلام تمدید پشتیبانی پورتال و اشتراک هاست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223299/استعلام-لامپ'>استعلام لامپ / استعلام,استعلام لامپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223311/استعلام-کنتور-الکترومغناطیس-3-مانیتور'>استعلام  کنتور الکترومغناطیس 3 مانیتور  / استعلام , استعلام  کنتور الکترومغناطیس 3 مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223323/استعلام-رایانه-بدون-کیس-ALL-ONE-PC'>استعلام رایانه بدون کیس ALL ONE PC  / استعلام , استعلام رایانه بدون کیس ALL ONE PC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223335/استعلام-پره-آهنی-مدل-1300'>استعلام پره آهنی مدل 1300  / استعلام, استعلام پره آهنی مدل 1300 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223347/استعلام-خرید-پکیج-ایران-رادیاتور-و-رادیاتور-پانلی-تاش'>استعلام خرید پکیج ایران رادیاتور و رادیاتور پانلی تاش  / استعلام , استعلام خرید پکیج ایران رادیاتور و رادیاتور پانلی تاش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221767/مزایده-فروش-یکدستگاه-پژو-پارس'>مزایده فروش یکدستگاه پژو پارس / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یکدستگاه پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221802/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز-اعیانی-133-45متر'>مزایده ملک بخش نه تبریز اعیانی 133.45متر / مزایده ,مزایده ملک بخش نه تبریز اعیانی 133.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221838/مزایده-یک-دستگاه-موتور-سیکلت-مگلی'>مزایده یک دستگاه موتور سیکلت مگلی / مزایده , مزایده یک دستگاه موتور سیکلت مگلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221869/مزایده-استندهای-بین-بلواری---'>مزایده استندهای بین بلواری  .... / آگهی مزایده ، مزایده استندهای بین بلواری  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221908/مزایده-آپارتمان-مساحت-نود-متر'>مزایده آپارتمان مساحت نود متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221935/مزایده-لوستر-LED--'>مزایده لوستر LED ... / مزایده, مزایده لوستر LED ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221969/تمدید-مزایده-خودرو-سبک-سنگین-و-2باب-ملک'>تمدید مزایده خودرو سبک سنگین و 2باب ملک / تمدید مزایده , مزایده خودرو سبک سنگین و 2باب ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221992/آگهی-فروش-مصالح-قالیبافی'>آگهی فروش مصالح قالیبافی  / آگهی, آگهی فروش مصالح قالیبافی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222023/مزایده-ششدانگ-زمین-محل-اجرای-طرح-پلاک-ثبتی-142-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین محل اجرای طرح پلاک ثبتی 142 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محل اجرای طرح پلاک ثبتی 142 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222056/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-صد-و-هشتاد-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه صد و هشتاد متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه صد و هشتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222107/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222127/مزایده-آپارتمان-قطعه-یک-تفکیکی-مساحت-165-10متر'>مزایده آپارتمان قطعه یک تفکیکی مساحت 165.10متر / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه یک تفکیکی مساحت 165.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222168/مزایده-خودروی-سواری-سیستم-پژو'>مزایده خودروی سواری سیستم پژو  / مزایده, مزایده خودروی سواری سیستم پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222208/مزایده-واگذاری-املاک-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری  املاک تجاری نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری  املاک تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222262/مزایده-یک-دانگ-از-ششدانگ-ملک-پلاک-ثبتی-45-فرعی-نوبت-اول'>مزایده یک دانگ از ششدانگ ملک پلاک ثبتی 45 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ ملک پلاک ثبتی 45 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222328/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-29-28متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 29.28متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 29.28متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222425/مزایده-واگذاری-مدیریت-کارخانه-سنگ-شکن'>مزایده واگذاری مدیریت کارخانه سنگ شکن / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری مدیریت کارخانه سنگ شکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222480/مزایده-11-مجموعه-ورزی-و-زمین-ورزشی-چمن-مصنوعی--'>مزایده 11 مجموعه ورزی و زمین ورزشی چمن مصنوعی... / مزایده عمومی, مزایده 11 مجموعه ورزی و زمین ورزشی چمن مصنوعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222529/مزایده-ملک-روستای-ورقستان-نوبت-اول'>مزایده ملک روستای ورقستان نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک روستای ورقستان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222623/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-کل-114-5متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت کل 114.5متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت کل 114.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222657/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-160-9متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 160.9متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 160.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222705/مزایده-اجاره-محل-استقرار-غرفه-داران-بازار-روز-نوبت-دوم'>مزایده اجاره محل استقرار غرفه داران بازار روز نوبت دوم / اگهی مزایده , مزایده اجاره محل استقرار غرفه داران بازار روز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222738/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-ملکی'>مزایده فروش دو قطعه زمین ملکی / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222770/مزایده-فروش-تعداد-6-ردیف-املاک-مسکونی-و-تجاری'>مزایده فروش تعداد 6 ردیف املاک مسکونی و تجاری  / مزایده, مزایده فروش تعداد 6 ردیف املاک مسکونی و تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222822/مزایده-اجاره-پارکینگ-طبقاتی'>مزایده اجاره پارکینگ طبقاتی / مزایده , مزایده اجاره پارکینگ طبقاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223149/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223168/مناقه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-خط-تغذیه--'>مناقه پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه ...  / مناقصه عمومی, مناقه پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223181/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج / استعلام , استعلام کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223193/استعلام-فاکس-مدل-FP711CX-W'>استعلام فاکس مدل FP711CX-W / استعلام, فاکس مدل FP711CX-W</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223205/استعلام-خرید-یک-سری-تجهیزات-آموزشی-و-کلاسی'>استعلام خرید یک سری تجهیزات آموزشی و کلاسی  / استعلام,استعلام خرید یک سری تجهیزات آموزشی و کلاسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223218/استعلام-سرنگ'>استعلام سرنگ / استعلام,سرنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223231/استعلام-سرسوزن-توبرکولینی-خارجی'>استعلام سرسوزن توبرکولینی خارجی  / استعلام , استعلام سرسوزن توبرکولینی خارجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223243/استعلام-فایل-سه-کشو-قفل-دار'>استعلام فایل سه کشو قفل دار / استعلام,فایل سه کشو قفل دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223255/استعلام-پنجره-دو-جداره--شیشه-دو-جداره-و-مجموعه-قطعات-یراق-آلات'>استعلام پنجره دو جداره ، شیشه دو جداره و مجموعه قطعات یراق آلات / استعلام, استعلام پنجره دو جداره ، شیشه دو جداره و مجموعه قطعات یراق آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223267/استعلام-بهنگام-سازی-اطلاعات-کدپستی--'>استعلام بهنگام سازی اطلاعات کدپستی ... / استعلام, استعلام بهنگام سازی اطلاعات کدپستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223279/استعلام-یخچال--'>استعلام یخچال ... / استعلام , استعلام یخچال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223291/استعلام-عملیات-اجرای-تامین-برق-چاه-آب-شرب'>استعلام عملیات اجرای تامین برق چاه آب شرب / استعلام , استعلام عملیات اجرای تامین برق چاه آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223303/استعلام-دمونتاژ-و-مونتاژ-قفسه-بندی-ریلی-مخزن--'>استعلام دمونتاژ و مونتاژ قفسه بندی ریلی مخزن ... / استعلام, استعلام دمونتاژ و مونتاژ قفسه بندی ریلی مخزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222675/استعلام-حفر--'>استعلام حفر ... / استعلام , استعلام حفر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222691/استعلام-برآورد-عملیات-تکمیلی-تجهیز-چاه-و--'>استعلام برآورد عملیات تکمیلی تجهیز چاه و ... / استعلام, استعلام برآورد عملیات تکمیلی تجهیز چاه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222706/استعلام-محکم-کردن-سنگهای-نما-ساختمان-شماره-2-وزارت'>استعلام محکم کردن سنگهای نما ساختمان شماره 2 وزارت / استعلام,استعلام محکم کردن سنگهای نما ساختمان شماره 2 وزارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222725/استعلام-تجهیزات-چوبی--'>استعلام تجهیزات چوبی ... / استعلام , استعلام تجهیزات چوبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222744/استعلام-تعمیر-و-تکمیل-مساجد-جامع--'>استعلام تعمیر و تکمیل مساجد جامع .. / استعلام, تعمیر و تکمیل مساجد جامع ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222763/استعلام-فلش-مموری'>استعلام فلش مموری  / استعلام, استعلام فلش مموری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222780/استعلام-تهیه-مصالح-؛-حمل--پخش-روکش-آسفالت-0-13-جهت-محوطه-و-مراحل-انجام-کار--'>استعلام تهیه مصالح ؛ حمل ، پخش روکش آسفالت 0/13 جهت محوطه و مراحل انجام کار... / استعلام ,استعلام تهیه مصالح ؛ حمل ، پخش روکش آسفالت 0/13 جهت محوطه و مراحل انجام کار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222795/استعلام-سرویس-دوره-ای-نگهداری-و-تعمیرات-سیستم-های-نظارت-تصویری'>استعلام سرویس دوره ای نگهداری و تعمیرات سیستم های نظارت تصویری / استعلام, استعلام سرویس دوره ای نگهداری و تعمیرات سیستم های نظارت تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222810/استعلام-صندلی-لوتوس-کد-4012-تعداد-صندلی-لوتوس-کد-523--'>استعلام صندلی لوتوس کد 4012 تعداد  صندلی لوتوس کد 523 ... / استعلام, استعلام صندلی لوتوس کد 4012 تعداد  صندلی لوتوس کد 523 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222826/استعلام-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-و-نظافتی-و-فضای-سبز'>استعلام انجام امور خدماتی و پشتیبانی و نظافتی و فضای سبز  / استعلام, انجام امور خدماتی و پشتیبانی و نظافتی و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222840/استعلام-ویدئو-پرژکتور-pt--lw333-پایه-نگهدارنده-ویدئو-پرژکتور----'>استعلام ویدئو پرژکتور pt - lw333 پایه نگهدارنده ویدئو پرژکتور ...... / استعلام ,استعلام ویدئو پرژکتور pt - lw333 پایه نگهدارنده ویدئو پرژکتور ......</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222853/استعلام-عملیات-احداث-شبکه-برق-چاه-آبشرب-بنوبند--'>استعلام عملیات احداث شبکه برق چاه آبشرب بنوبند ... / استعلام, استعلام عملیات احداث شبکه برق چاه آبشرب بنوبند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222866/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اطفای-حریق--'>استعلام نصب و راه اندازی سیستم اطفای حریق ... / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی سیستم اطفای حریق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222881/استعلام-پاکت-با-آرم-سازمان-برابر--'>استعلام پاکت با آرم سازمان برابر ... / استعلام, استعلام پاکت با آرم سازمان برابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222893/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام, استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222905/استعلام-ست-آموزشی'>استعلام ست آموزشی / استعلام,ست آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222917/استعلام-اجرای-سقف-کاذب'>استعلام اجرای سقف کاذب / استعلام , استعلام اجرای سقف کاذب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222929/استعلام-انجام-خدمات-نقلیه'>استعلام انجام خدمات نقلیه  / استعلام, استعلام  انجام خدمات نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222941/استعلام-پکینگ-آرامید'>استعلام پکینگ آرامید / استعلام, استعلام پکینگ آرامید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222953/استعلام-کوره-الکتریکی--'>استعلام کوره الکتریکی ... / استعلام , استعلام کوره الکتریکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222965/استعلام-کیف-جی-پی-اس-سری-MAP'>استعلام کیف جی پی اس سری MAP / استعلام ,استعلام کیف جی پی اس سری MAP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222977/استعلام-پلاتر-لیزری'>استعلام پلاتر لیزری / استعلام, استعلام پلاتر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222989/استعلام-دوربین-عکاسی--'>استعلام دوربین عکاسی ... / استعلام, استعلام دوربین عکاسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223001/استعلام-خط-انتقال-روستای-پیگل'>استعلام خط انتقال روستای پیگل  / استعلام خط انتقال روستای پیگل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223013/استعلام-ریبون--'>استعلام ریبون ... / استعلام , استعلام ریبون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223025/استعلام-اجرای-ساندویچ-پنل-سالن'>استعلام اجرای ساندویچ پنل سالن / استعلام,استعلام اجرای ساندویچ پنل سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223037/استعلام-تامین-زیرساخت'>استعلام تامین زیرساخت / استعلام,تامین زیرساخت گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223049/استعلام-باطری'>استعلام باطری / استعلام,استعلام باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223061/مناقصه-پروژه-اجرای-عملیات-آسفالت-جهت-پارکینگ---'>مناقصه پروژه اجرای عملیات آسفالت جهت پارکینگ .... / مناقصه، مناقصه پروژه اجرای عملیات آسفالت جهت پارکینگ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223073/استعلام-پمپ-پره-ای-ویکرز'>استعلام پمپ پره ای ویکرز / استعلام ، استعلام پمپ پره ای ویکرز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223085/استعلام-کیسه-دو-لایه-پلاستیکی-سولفات-آمونیم'>استعلام کیسه دو لایه پلاستیکی سولفات آمونیم / استعلام ، استعلام کیسه دو لایه پلاستیکی سولفات آمونیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223097/استعلام-ساخت-موتورخانه-و-اتاقک-کلرزن'>استعلام  ساخت موتورخانه و اتاقک کلرزن / استعلام,استعلام  ساخت موتورخانه و اتاقک کلرزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223110/استعلام-چاپگر--'>استعلام چاپگر ... / استعلام , استعلام چاپگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223122/استعلام-اجاره-خودرو'>استعلام اجاره خودرو / استعلام,استعلام اجاره خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223134/استعلام-ست-کامل-برق-اضطراری-ساختمان'>استعلام ست کامل برق اضطراری ساختمان / استعلام ,استعلام ست کامل برق اضطراری ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223150/استعلام-خرید-لوازم-الکتریکی--'>استعلام خرید لوازم الکتریکی... / استعلام,استعلام خرید لوازم الکتریکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223165/مناقصه-تجهیز-ایستگاه-پمپاژ'>مناقصه تجهیز ایستگاه پمپاژ / مناقصه , مناقصه تجهیز ایستگاه پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221442/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-مساحت-67-28متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه مساحت 67.28متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه مساحت 67.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221464/مزایده-یک-دستگاه-غلطک-کششی'>مزایده یک دستگاه غلطک کششی  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه غلطک کششی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221503/تجدید-مزایده-اجاره-5-عدد-نمایشگر-شهری'>تجدید مزایده اجاره 5 عدد نمایشگر شهری / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره 5 عدد نمایشگر شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221560/مزایده-ملک-شماره-پلاک-1-1921-مجزی-شده-از-1526-فرعی'>مزایده ملک شماره پلاک 1/1921 مجزی شده از 1526 فرعی / مزایده ,مزایده ملک شماره پلاک 1/1921 مجزی شده از 1526 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222757/استعلام-چاپگر-لیزری--پکیج-شوفاژ-دیواری-و--'>استعلام چاپگر لیزری ، پکیج شوفاژ دیواری و .. / استعلام, چاپگر لیزری ، پکیج شوفاژ دیواری و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222774/استعلام-لیفتراک-5-تن-دیزلی'>استعلام  لیفتراک 5 تن دیزلی  / استعلام, لیفتراک 5 تن دیزلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222790/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری'>استعلام خرید تجهیزات اداری  / استعلام, خرید تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222806/استعلام-جابجایی-تعداد-12-دستگاه-اسپیلت--'>استعلام جابجایی تعداد 12 دستگاه اسپیلت ... / استعلام, جابجایی تعداد 12 دستگاه اسپیلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222821/استعلام-خرید-تجهیزات-و-وسایل-اداری'>استعلام خرید تجهیزات و وسایل اداری  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات و وسایل اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222835/استعلام-سطل-زباله-محدب-660-لیتری-ورق-2-میل-گالوانیزه-بدون-درب-دارای-شیر-تخلیه-شیرابه-چرخدار'>استعلام سطل زباله محدب 660 لیتری، ورق 2 میل گالوانیزه بدون درب دارای شیر تخلیه شیرابه. چرخدار / استعلام,استعلام سطل زباله محدب 660 لیتری، ورق 2 میل گالوانیزه بدون درب دارای شیر تخلیه شیرابه. چرخدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222849/استعلام-هواساز-یک-منطقه-ای'>استعلام هواساز یک منطقه ای / استعلام,استعلام هواساز یک منطقه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222861/استعلام-یک-دستگاه-موتور-سیکلت--'>استعلام یک دستگاه موتور سیکلت... / استعلام,استعلام یک دستگاه موتور سیکلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222875/استعلام-عملیات-اجرایی-احداث-مخزن--'>استعلام عملیات اجرایی احداث مخزن... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی احداث مخزن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222889/استعلام-6-دستگاه-بایگانی-ریلی-به-همراه-یک-دستگاه-ثابت'>استعلام 6 دستگاه بایگانی ریلی به همراه یک دستگاه ثابت  / استعلام , استعلام 6 دستگاه بایگانی ریلی به همراه یک دستگاه ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222901/استعلام-باتری-قابل-شارژ-سیلد-اسید'>استعلام باتری قابل شارژ سیلد اسید  / استعلام,استعلام باتری قابل شارژ سیلد اسید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222913/استعلام-بیمه-آتش-سوزی--'>استعلام بیمه آتش سوزی... / استعلام,بیمه آتش سوزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222925/استعلام-پروژه-بهنگام-سازی-اطلاعات-کدپستی'>استعلام پروژه بهنگام سازی اطلاعات کدپستی / استعلام, استعلام پروژه بهنگام سازی اطلاعات کدپستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222937/استعلام-نصب-علائم-ایمنی-و-چشم-گربه-ای--'>استعلام نصب علائم ایمنی و چشم گربه ای... / استعلام,نصب علائم ایمنی و چشم گربه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222949/استعلام-کولر-سلولزی'>استعلام کولر سلولزی  / استعلام, استعلام کولر سلولزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222961/استعلام-سیستم-صوتی'>استعلام سیستم صوتی / استعلام سیستم صوتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222973/استعلام-عملیات-اجرایی-برق-رسانی-و-ساخت-سکوی-کانکس'>استعلام عملیات اجرایی برق رسانی و ساخت سکوی کانکس / استعلام, عملیات اجرایی برق رسانی و ساخت سکوی کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222985/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام , استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222997/استعلام-کیت-آموزش'>استعلام کیت آموزش / استعلام, استعلام کیت آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223009/استعلام-والو-کشویی-چدنی'>استعلام والو کشویی چدنی / استعلام, استعلام والو کشویی چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223021/استعلام-ایجاد-زیرساخت-های-منطقه-گردشگری'>استعلام ایجاد زیرساخت های منطقه گردشگری / استعلام ,استعلام ایجاد زیرساخت های منطقه گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223033/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223045/مناقصه-عمومی-بهسازی-جاده-ترانزیت-پایانه-مرزی'>مناقصه عمومی بهسازی جاده ترانزیت پایانه مرزی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی بهسازی جاده ترانزیت پایانه مرزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223057/استعلام-بهنگام-سازی-اطلاعات-کدپستی--'>استعلام بهنگام سازی اطلاعات کدپستی .. / استعلام , استعلام بهنگام سازی اطلاعات کدپستی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223069/استعلام-ویبراتور-اینورتر-و-مینی-سنگ'>استعلام ویبراتور اینورتر و مینی سنگ  / استعلام, استعلام ویبراتور اینورتر و مینی سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223081/استعلام-خرید30000-جفت-دستكش-كف-چرمی-پشت-برزنتی'>استعلام خرید30000 جفت دستكش كف چرمی پشت برزنتی   / استعلام, استعلام خرید30000 جفت دستكش كف چرمی پشت برزنتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223093/استعلام-جی-پی-اس'>استعلام جی پی اس / استعلام,استعلام جی پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223106/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-NUOVO-PIGNONE'>مناقصه خرید قطعات یدکی NUOVO PIGNONE / مناقصه , مناقصه خرید قطعات یدکی NUOVO PIGNONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223118/استعلام-دیس-پنست-10-1'>استعلام دیس پنست 10-1 / استعلام دیس پنست 10-1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223130/استعلام-دمنده-موتوری-کوله-ای--دمنده-اطفا-حریق-بنزینی'>استعلام دمنده موتوری کوله ای - دمنده اطفا حریق بنزینی / استعلام, استعلام دمنده موتوری کوله ای - دمنده اطفا حریق بنزینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223144/استعلام-مقوا-دو-رو-گلاسه'>استعلام مقوا دو رو گلاسه  / استعلام,استعلام مقوا دو رو گلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223160/استعلام-سرور-dl-380-g9-hp--'>استعلام سرور dl 380 g9 hp... / استعلام,سرور dl 380 g9 hp...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221455/مزایده-اجاره-بوفه--نوبت-دوم'>مزایده اجاره بوفه - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده اجاره بوفه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221491/مزایده-فروش-دو-باب-آپارتمان-مساحت-123-و-119-متر'>مزایده فروش دو باب آپارتمان مساحت 123 و 119 متر  / مزایده ,مزایده فروش دو باب آپارتمان مساحت 123 و 119 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221543/مزایده-پلاک-ثبتی-3450-1-بخش-نه-تهران-بصورت-مخروبه'>مزایده پلاک ثبتی 3450/1 بخش نه تهران بصورت مخروبه  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 3450/1 بخش نه تهران بصورت مخروبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221585/مزایده-فروش-ساختمان-کاربری-اداری-زیربنای-1776متر'>مزایده فروش ساختمان کاربری اداری زیربنای 1776متر / مزایده ,مزایده فروش ساختمان کاربری اداری زیربنای 1776متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221623/مزایده-فروش-دو-واحد-آپارتمان-از-واحدهای-مسکونی-شهرک-افشردی'>مزایده فروش دو واحد آپارتمان از واحدهای مسکونی شهرک افشردی  / مزایده, مزایده فروش دو واحد آپارتمان از واحدهای مسکونی شهرک افشردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221678/مزایده-خودرو-سمند'>مزایده خودرو سمند / مزایده, مزایده خودرو سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221738/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206-تیپ-TU5A'>مزایده  یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 تیپ TU5A / آگهی مزایده, مزایده  یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 تیپ TU5A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222642/استعلام-ساک-مسافرتی--'>استعلام ساک مسافرتی ... / استعلام, استعلام ساک مسافرتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222665/مناقصه-خدمات-وصول-مطالبات-و-قطع-انشعاب-مشترکین-بدهکار'>مناقصه خدمات وصول مطالبات و قطع انشعاب مشترکین بدهکار / مناقصه, مناقصه خدمات وصول مطالبات و قطع انشعاب مشترکین بدهکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222680/استعلام-کیس-و-مانیتور-و-چاپگر'>استعلام کیس و مانیتور و چاپگر  / استعلام, کیس و مانیتور و چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222696/استعلام-نصب-دیوارپوش--'>استعلام نصب دیوارپوش ... / استعلام , استعلام نصب دیوارپوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222713/استعلام-تهیه-و-نصب-دوربین-های-نظارتی-حراست-نوبت-دوم'>استعلام تهیه و نصب دوربین های نظارتی حراست نوبت دوم  / استعلام, استعلام تهیه و نصب دوربین های نظارتی حراست نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222731/استعلام-گیربکس-پراید-یورو-4'>استعلام گیربکس پراید یورو 4 / استعلام, استعلام گیربکس پراید یورو 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222751/استعلام-انواع-گولیس--'>استعلام انواع گولیس ... / استعلام , استعلام انواع گولیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222769/استعلام-سرعت-گیر--'>استعلام سرعت گیر ... / استعلام, استعلام سرعت گیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222785/استعلام-سرامیک-بر-تسمه-ای-دستی'>استعلام سرامیک بر تسمه ای دستی / استعلام, استعلام سرامیک بر تسمه ای دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222801/استعلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام تجهیزات شبکه / استعلام, استعلام تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222816/استعلام-موتور-برق-بنزینی-8500'>استعلام موتور برق بنزینی 8500 / استعلام, استعلام موتور برق بنزینی 8500</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222831/استعلام-لوازم-و-محلول-جهت-چیلر-جذبی--'>استعلام لوازم و محلول جهت چیلر جذبی ... / استعلام, استعلام لوازم و محلول جهت چیلر جذبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222845/استعلام-عملیات-برون-سپاری-خدمات-فناوری-اطلاعات--'>استعلام عملیات برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات... / استعلام, استعلام عملیات برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222857/استعلام-توان-line-interactive-6-نوع-UPS--'>استعلام توان line interactive 6 نوع UPS ... / استعلام , استعلام توان line interactive 6 نوع UPS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222871/استعلام-اسپیکر-تسکو--'>استعلام اسپیکر تسکو... / استعلام,اسپیکر تسکو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222885/استعلام-پنکه-رومیزی-پایه-دار-کنترلی'>استعلام پنکه رومیزی پایه دار کنترلی / استعلام,پنکه رومیزی پایه دار کنترلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222897/استعلام-لوله-دو-جداره-کاروگیت-پلی-اتیلن---'>استعلام لوله دو جداره کاروگیت پلی اتیلن .... / استعلام ,استعلام لوله دو جداره کاروگیت پلی اتیلن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222909/استعلام-لباس-یک-بار-مصرف--'>استعلام لباس یک بار مصرف... / استعلام,استعلام لباس یک بار مصرف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222921/استعلام-کارگاه-آموزشی-اجتماع-درمان-مدار'>استعلام کارگاه آموزشی اجتماع درمان مدار / استعلام,استعلام کارگاه آموزشی اجتماع درمان مدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222933/استعلام-لب-تاب-تبلت-و--'>استعلام لب تاب، تبلت و...  / استعلام, استعلام لب تاب، تبلت و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222945/استعلام-خرید-دیزل-ژنراتور'>استعلام خرید دیزل ژنراتور / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222957/استعلام-پکیج-شوفاژ-زمینی-گازسوز'>استعلام پکیج شوفاژ  زمینی گازسوز / استعلام, استعلام پکیج شوفاژ  زمینی گازسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222969/استعلام-خرید-دوربین-مدار-بسته'>استعلام خرید دوربین مدار بسته / استعلام,استعلام خرید دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222981/استعلام-IT'>استعلام IT / استعلام , استعلام IT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222993/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-بهنگام-سازی-و-ژئوکدسازی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای بهنگام سازی و ژئوکدسازی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهنگام سازی و ژئو کدسازی اطلاعات کد پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223005/استعلام-کابل-مسی-70-3-و-روکش--'>استعلام کابل مسی 70*3 و روکش... / استعلام,کابل مسی 70*3 و روکش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223017/استعلام-پروژه-آبرسانی-مجتمع-دودر-و-پروژه-آبرسانی'>استعلام پروژه آبرسانی مجتمع دودر و پروژه آبرسانی  / استعلام , استعلام پروژه آبرسانی مجتمع دودر و پروژه آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223029/استعلام-فن-کوئل-ساراول-600'>استعلام فن کوئل ساراول 600 / استعلام, فن کوئل ساراول 600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223041/استعلام-الکتروموتور'>استعلام الکتروموتور / استعلام,الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223053/استعلام-ست-کامل-تولید-برق-5-کیلو-وات--'>استعلام ست کامل تولید برق 5 کیلو وات ... / استعلام ,استعلام ست کامل تولید برق 5 کیلو وات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223065/استعلام-بهسازی-چشمه'>استعلام بهسازی چشمه  / استعلام,  بهسازی چشمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223077/استعلام-جی-پی-اس--'>استعلام جی پی اس ... / استعلام , استعلام جی پی اس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223089/استعلام-کولر-گازی-و-اسپیلت-ایستاده-سرد-و-گرم--'>استعلام کولر گازی و اسپیلت ایستاده سرد و گرم... / استعلام,استعلام کولر گازی و اسپیلت ایستاده سرد و گرم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223101/مناقصه-انجام-خدمات-هدايت-خودرويی-ماشينهای-آتش-نشاني'>مناقصه انجام خدمات هدايت خودرويی ماشينهای آتش نشاني / مناقصه ، مناقصه انجام خدمات هدايت خودرويی ماشينهای آتش نشاني</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223114/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین / استعلام,دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223126/استعلام-دقت-اندازه-گیری-2-میلی-متر--'>استعلام دقت اندازه گیری 2 میلی متر... / استعلام,دقت اندازه گیری 2 میلی متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223139/استعلام-کولر-اسپیلت'>استعلام کولر اسپیلت / استعلام,کولر اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223155/استعلام-خرید-تجهیزات-پایگاه-جهانی-چغازنبیل---'>استعلام خرید تجهیزات پایگاه جهانی چغازنبیل، ... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات پایگاه جهانی چغازنبیل، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221448/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-20-تفکیکی-مساحت-414-متر'>مزایده ششدانگ زمین قطعه 20 تفکیکی مساحت 414 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین قطعه 20 تفکیکی مساحت 414 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221473/مزایده-ششدانگ-عمارت-تحت-پلاک-2188-فرعی-از-155-اصلی'>مزایده ششدانگ عمارت تحت پلاک 2188 فرعی از 155 اصلی  / مزایده ,مزایده ششدانگ عمارت تحت پلاک 2188 فرعی از 155 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221519/تجدید-مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-بدون-اخذ-سرقفلی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده  اجاره یک باب مغازه بدون اخذ سرقفلی نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده اجاره یک باب مغازه بدون اخذ سرقفلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221577/مزایده-واگذاری-بازار-هفتگی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بازار هفتگی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری بازار هفتگی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221824/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-صد-و-ده-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و ده متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و ده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221856/مزایده-تمامیت-ششدانگ-یک-قطعه-محوطه-مشتمل-بر-ساختمان-22658متر'>مزایده تمامیت ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل بر ساختمان 22658متر / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل بر ساختمان 22658متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221890/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-4500متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 4500متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 4500متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221923/مزایده-لوستر'>مزایده لوستر / مزایده, مزایده لوستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221949/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-167-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 167 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 167 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221979/مزایده-یک-تخته-فرش'>مزایده یک تخته فرش / مزایده, مزایده یک تخته فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222005/مزایده-ملک-مساحت-770-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 770 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 770 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222041/مزایده-واگذاری-چند-باب-مغازه-در-مجاورت-اداره-آموزش-و-پرورش'>مزایده واگذاری چند باب مغازه در مجاورت اداره آموزش و پرورش / آگهی مزایده , مزایده واگذاری چند باب مغازه در مجاورت اداره آموزش و پرورش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222090/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-شش-فرعی-از-1602-اصلی'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی شش فرعی از 1602 اصلی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی شش فرعی از 1602 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222118/مزایده-یک-دستگاه-سواری-رنو-مگان'>مزایده یک دستگاه سواری رنو مگان  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری رنو مگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222143/مزایده-واگذاری-و-اجاره-یکباب-کیوسک-تنقلاتی'>مزایده واگذاری و اجاره یکباب کیوسک تنقلاتی  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری و اجاره یکباب کیوسک تنقلاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222191/مزایده-پلاک-زمین-بدون-ساخت-مساحت-150-5متر'>مزایده پلاک زمین بدون ساخت مساحت 150.5متر  / مزایده,مزایده پلاک زمین بدون ساخت مساحت 150.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222220/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-175متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 175متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 175متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222298/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222370/مزایده-ایزوگام'>مزایده ایزوگام  / مزایده ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222461/مزایده-ملک-بصورت-ویلایی-حدودا-49-متر'>مزایده ملک بصورت ویلایی حدودا 49 متر / مزایده ,مزایده ملک بصورت ویلایی حدودا 49 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222504/مزایده-فروش-املاک-مساحت-111-34-و-107-07متر'>مزایده فروش املاک مساحت 111.34 و 107.07متر  / مزایده ,مزایده فروش املاک مساحت 111.34 و 107.07متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222588/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-مساحت-45-226-متر'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 45.226 متر / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 45.226 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222648/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-385-29متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 385.29متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 385.29متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222678/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-اعیانات-احداثی-پلاک-شماره-2216-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر اعیانات احداثی پلاک شماره 2216 غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر اعیانات احداثی پلاک شماره 2216 غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222719/مزایده-موتورسیکلت'>مزایده موتورسیکلت  / مزایده , مزایده موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222753/مزایده-تمامت-ششدانگ-شماره-23694-فرعی-مساحت-159-21متر'>مزایده تمامت ششدانگ شماره 23694 فرعی مساحت 159.21متر / مزایده, مزایده تمامت ششدانگ شماره 23694 فرعی مساحت 159.21متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222797/مزایده-واگذاری-اجاری-داروخانه-بیمارستان'>مزایده واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان / مزایده, مزایده واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222876/مزایده-واگذاری-تعداد-45-قطعه-از-زمین-های-تفکیکی'>مزایده واگذاری تعداد 45 قطعه از زمین های تفکیکی / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 45 قطعه از زمین های تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223175/استعلام-سری-کامل-XF-VESSELS'>استعلام سری کامل XF VESSELS  / استعلام, استعلام سری کامل XF VESSELS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223187/استعلام-تعداد-17-دستگاه-ال-این-وان-ام-اس-آی'>استعلام تعداد 17  دستگاه ال این وان ام اس آی  / استعلام ,استعلام تعداد 17  دستگاه ال این وان ام اس آی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223199/استعلام-تهیه-مصالح-و-ابزار-کار-و-بازوبست--'>استعلام تهیه مصالح و ابزار کار و بازوبست... / استعلام,استعلام تهیه مصالح و ابزار کار و بازوبست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223212/استعلام-میز--'>استعلام میز ... / استعلام , استعلام میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223225/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام,پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223237/استعلام-دیزل-ژنراتور'>استعلام دیزل ژنراتور / استعلام , استعلام دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223249/استعلام-الکترو-پمپ-شناور'>استعلام الکترو پمپ شناور  / استعلام, الکترو پمپ شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223261/استعلام-پاورگرین-380-وات'>استعلام پاورگرین 380 وات  / استعلام , استعلام پاورگرین 380 وات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223273/استعلام-ست-کامل-تمرینی-وزنه-برداری'>استعلام ست کامل تمرینی وزنه برداری / استعلام,استعلام ست کامل تمرینی وزنه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223285/استعلام-لوازم-اداری-و-کامپیوتر'>استعلام لوازم اداری و کامپیوتر / استعلام,لوازم اداری و کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223297/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223309/استعلام-سم-فرمون'>استعلام سم فرمون  / استعلام,استعلام سم فرمون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223321/استعلام-تعمیرات-مجتمع-فرهنگی-و-هنری'>استعلام تعمیرات مجتمع فرهنگی و هنری / استعلام , استعلام تعمیرات مجتمع فرهنگی و هنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223333/استعلام-بذر-بنفشه-f1'>استعلام  بذر بنفشه f1 / استعلام, استعلام  بذر بنفشه f1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223345/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام , استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222607/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق... / استعلام,فعالیت های نصب تاسیسات برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222624/استعلام-خرید-تجهیزات-مرکز-فرهنگی---'>استعلام خرید تجهیزات مرکز فرهنگی  ... / استعلام , استعلام خرید تجهیزات مرکز فرهنگی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222639/استعلام-سنگ-پلاک-گرانیت--'>استعلام سنگ پلاک گرانیت ... / استعلام ,استعلام سنگ پلاک گرانیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222663/مناقصه-جمع-آوری-و-امحاء-زباله-و-تنظیفات'>مناقصه جمع آوری و امحاء زباله و تنظیفات /  مناقصه عمومی,مناقصه جمع آوری و امحاء زباله و تنظیفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222677/استعلام-بریکت-کمپکت-4-پل'>استعلام بریکت کمپکت 4 پل / استعلام, استعلام بریکت کمپکت 4 پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222693/استعلام-خرید-ژنراتور-و-غیره'>استعلام  خرید ژنراتور و غیره  / استعلام, خرید ژنراتور و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222711/استعلام-سنگ-فرز-فیبری-بزرگ'>استعلام سنگ فرز فیبری بزرگ  / استعلام, سنگ فرز فیبری بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222728/استعلام-تعمیر-و-تکمیل-مساجد'>استعلام تعمیر و تکمیل مساجد / استعلام ,استعلام تعمیر و تکمیل مساجد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222749/استعلام-برگزاری-همایش-مربوط-به-روز-دختر'>استعلام برگزاری همایش مربوط به روز دختر / استعلام, استعلام برگزاری همایش مربوط به روز دختر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222767/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-ارایه-خدمات-اداری'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت ارایه خدمات اداری / مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت ارایه خدمات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222783/استعلام-لوازم-آتش-نشانی'>استعلام لوازم آتش نشانی / استعلام,استعلام لوازم آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222798/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222814/مناقصه-واگذاری-فعالیت-خدمات-جامع-مشترکین'>مناقصه واگذاری فعالیت خدمات جامع مشترکین / مناقصه, منافصه واگذاری فعالیت خدمات جامع مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222829/استعلام-تجهیزات-فناوری-اطلاعات---'>استعلام  تجهیزات فناوری اطلاعات  ... / استعلام , استعلام  تجهیزات فناوری اطلاعات  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222842/استعلام-دستمال--'>استعلام دستمال ... / استعلام , استعلام دستمال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222855/استعلام-سرور-رایانه-مدل--'>استعلام سرور رایانه مدل... / استعلام,سرور رایانه مدل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222868/استعلام-سرور-HP-DL380-G9'>استعلام سرور HP DL380 G9 / استعلام, سرور HP DL380 G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222883/استعلام-کوره-برقی--'>استعلام کوره برقی ... / استعلام,استعلام کوره برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222895/استعلام-آسفالت'>استعلام آسفالت / استعلام,آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222907/استعلام-لوازم-اتصالات--'>استعلام لوازم اتصالات ... / استعلام , استعلام لوازم اتصالات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222919/استعلام-اکسس-پوینت-شبکه-رایانه--'>استعلام اکسس پوینت شبکه رایانه ... / استعلام , استعلام اکسس پوینت شبکه رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222931/استعلام-جشنواره-سراسری-موسیقی-حماسی-و-روایی'>استعلام جشنواره سراسری موسیقی حماسی و روایی  / استعلام,استعلام جشنواره سراسری موسیقی حماسی و روایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222943/استعلام-خرید-رایانه-و-مسیریاب-شبکه'>استعلام خرید رایانه و مسیریاب شبکه / استعلام, استعلام خرید رایانه و مسیریاب شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222955/استعلام-تامین-خودرو-و-ارائه-خدمات-حمل-و-نقل-و-ایاب-و-ذهاب--'>استعلام تامین خودرو و ارائه خدمات حمل و نقل و ایاب و ذهاب ... / استعلام, استعلام تامین خودرو و ارائه خدمات حمل و نقل و ایاب و ذهاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222967/استعلام-صندلی-کارشناسی'>استعلام صندلی کارشناسی / استعلام, استعلام صندلی کارشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222979/استعلام-نیمچه-مرغ-بومی-60-روزه'>استعلام نیمچه مرغ بومی 60 روزه / استعلام,استعلام نیمچه مرغ بومی 60 روزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222991/استعلام-دیس-پنست-100-10-سی-سی'>استعلام دیس پنست 100-10 سی سی  / استعلام , استعلام دیس پنست 100-10 سی سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223003/استعلام-ساعت-مچی-مردانه-HUBLOT'>استعلام ساعت مچی مردانه HUBLOT / استعلام , استعلام ساعت مچی مردانه HUBLOT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223015/استعلام-لپ-تاپ-15-اینچی'>استعلام لپ تاپ 15 اینچی  / استعلام , استعلام لپ تاپ 15 اینچی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223027/استعلام-خرید-یازده-عدد-تابلو-راهنمایی--'>استعلام خرید یازده عدد تابلو راهنمایی ... / استعلام, استعلام خرید یازده عدد تابلو راهنمایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223039/استعلام-یخچال-فریر'>استعلام یخچال فریر / استعلام , یخچال و فریزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223051/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223063/استعلام-آبسردکن-دو-شیر'>استعلام آبسردکن دو شیر  / استعلام,استعلام آبسردکن دو شیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223075/استعلام-منبع-تغذیه-دوربین-مداربسته'>استعلام منبع تغذیه دوربین مداربسته  / استعلام منبع تغذیه دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223087/استعلام-دوربین-عکاسی--'>استعلام دوربین عکاسی ... / استعلام, استعلام دوربین عکاسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223099/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-خط-تغذیه--'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223112/مناقصه-خرید-حمل--تحویل-در-محل'>مناقصه خرید حمل ، تحویل در محل  / مناقصه , مناقصه خرید حمل ، تحویل در محل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223124/استعلام-لوازم-برق--'>استعلام لوازم برق ... / استعلام , استعلام لوازم برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223136/استعلام-احداث-و-بهسازی-کانال'>استعلام احداث و بهسازی کانال  / استعلام , استعلام احداث و بهسازی کانال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223152/مناقصه-خرید-شیرآلات-مورد-نیاز-شبکه-آبیاری'>مناقصه خرید شیرآلات مورد نیاز شبکه آبیاری  / مناقصه عمومی , مناقصه خرید شیرآلات مورد نیاز شبکه آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221445/مزایده-بهرهبرداری-سالن-ورزشی-با-کاربری-بدنسازی'>مزایده بهرهبرداری سالن ورزشی با کاربری بدنسازی / مزایده , مزایده بهره برداری از سالن ورزشی با کاربری بدنسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221468/مزایده-یکباب-ساختمان-مساحت-129-70متر-قدمت-بیش-از-ده-سال'>مزایده یکباب ساختمان مساحت 129.70متر قدمت بیش از ده سال / مزایده ,مزایده یکباب ساختمان مساحت 129.70متر قدمت بیش از ده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221513/مزایده-فروش-ملک-مساحت-زمین-20-000-متر'>مزایده فروش ملک مساحت زمین 20.000 متر / مزایده ,مزایده فروش ملک مساحت زمین 20.000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221595/مزایده-لوازم-و-تجهیزات-کارنکرده-برقی-آسانسور-و-غیره--'>مزایده لوازم و تجهیزات کارنکرده برقی، آسانسور و غیره... / آگهی مزایده, مزایده لوازم و تجهیزات کارنکرده برقی، آسانسور و غیره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221638/مزایده-فروش-اموال-اسقاط'>مزایده فروش اموال اسقاط  / مزایده, مزایده فروش اموال اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221706/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-204-92متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 204.92متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 204.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221753/مزایده-ملک-مساحت-کل-481-35متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت کل 481.35متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده ملک مساحت کل 481.35متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221795/مزایده-ملک-با-قدمت-بالای-25-سال-نوبت-دوم'>مزایده ملک با قدمت بالای 25 سال نوبت دوم / مزایده ,مزایده ملک با قدمت بالای 25 سال نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221830/مزایده-ششدانگ-زمین-تبریزی-و-صیفی-کاری-بخش-هفت-گیلان'>مزایده ششدانگ زمین تبریزی و صیفی کاری بخش هفت گیلان / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین تبریزی و صیفی کاری بخش هفت گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221863/مزایده-اجاره-صدمتر-تالار'>مزایده اجاره صدمتر تالار / مزایده ، مزایده اجاره صدمتر تالار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221897/مزایده-ملک-بنای-دو-طبقه-با-قدمت-بیش-از-سی-سال-نوبت-دوم'>مزایده ملک بنای دو طبقه با قدمت بیش از سی سال نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بنای دو طبقه با قدمت بیش از سی سال نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221930/مزایده-ملک-مساحت-1230متر'>مزایده ملک مساحت 1230متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 1230متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221957/مزایده-تعداد-سه-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-و-نیسان-پیکاپ--'>مزایده تعداد سه دستگاه خودروی سواری پراید و نیسان پیکاپ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعداد سه دستگاه خودروی سواری پراید و نیسان پیکاپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221985/مزایده-عمومی-فروش-تعدادی-از-املاک-قابل-واگذاری-با-قیمت-پایه-کارشناسی'>مزایده عمومی فروش تعدادی از املاک قابل واگذاری با قیمت پایه کارشناسی  / مزایده,مزایده عمومی فروش تعدادی از املاک قابل واگذاری با قیمت پایه کارشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222013/مزایده-تلویزیون-ماشین-ظرفشویی-ماشین-لباسشویی--'>مزایده تلویزیون، ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی... / مزایده, مزایده تلویزیون، ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222049/مزایده-هشتاد-جین-جوراب-شلواری-زنانه-سی-و-شش-جین-ساپورت'>مزایده هشتاد جین جوراب شلواری زنانه، سی و شش جین ساپورت  / مزایده,مزایده هشتاد جین جوراب شلواری زنانه، سی و شش جین ساپورت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222101/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی-مساحت-83-3متر'>مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی مساحت 83.3متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی مساحت 83.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222124/مزایده-سواری-پژو-405-جی-ال-ایکس-مدل-91'>مزایده سواری پژو 405 جی ال ایکس مدل 91 / مزایده, مزایده سواری پژو 405 جی ال ایکس مدل 91</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222157/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-86-38متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 86.38متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 86.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222203/مزایده-2-7-سهم-از-کل-ملک-مساحت-183-55متر'>مزایده 2.7 سهم از کل ملک مساحت 183.55متر / مزایده,مزایده 2.7 سهم از کل ملک مساحت 183.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222235/تجدید-مزایده-بهره-برداری-تالار-پذیرایی'>تجدید مزایده بهره برداری تالار پذیرایی  / تجدید مزایده , تجدید مزایده بهره برداری تالار پذیرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222310/مزایده-انواع-آهن-آلات-ضایعاتی-شامل--'>مزایده انواع آهن آلات ضایعاتی شامل... / مزایده, مزایده انواع آهن آلات ضایعاتی شامل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222389/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-622-متر'>مزایده یکباب خانه مساحت 622 متر  / مزایده ,مزایده یکباب خانه مساحت 622 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222474/مزایده-واگذاری-به-اجاره-پارکینگ-خلیج-فارس-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره پارکینگ خلیج فارس نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره پارکینگ خلیج فارس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222512/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مساحت-223-84-متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 223.84 متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 223.84 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222611/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-981-فرعی-بخش-شش-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 981 فرعی بخش شش یزد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 981 فرعی بخش شش یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222651/مزایده-فروش-خودروی-ریو'>مزایده فروش خودروی ریو / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودروی ریو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222690/مزایده-یک-دانگ-و-نیم-مشاع-از-پلاک-ثبت-شده-544-اصلی-'>مزایده یک دانگ و نیم مشاع از پلاک ثبت شده 544 اصلی.. / مزایده,مزایده یک دانگ و نیم مشاع از پلاک ثبت شده 544 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222729/مزایده-فروش-اعیان-4-واحد-آپارتمان-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش اعیان 4 واحد آپارتمان مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش اعیان 4 واحد آپارتمان مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222762/مزایده-پولی-ابرونی-نمدی-درب-موتور-رادیاتور-پیکان--'>مزایده پولی، ابرونی، نمدی درب موتور، رادیاتور پیکان... / مزایده, مزایده پولی، ابرونی، نمدی درب موتور، رادیاتور پیکان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222812/مزایده-یک-دستگاه-پژو-206'>مزایده یک دستگاه پژو 206 / مزایده , مزایده یک دستگاه پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223137/مزایده-لوازم-مصرفی-چدن-و--'>مزایده لوازم مصرفی چدن و... / مزایده لوازم مصرفی چدن و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223178/استعلام-خرید-و-نصب-دیزل-ژنراتور-اضطراری-برق---'>استعلام خرید و نصب دیزل ژنراتور اضطراری برق  .... / استعلام ,استعلام خرید و نصب دیزل ژنراتور اضطراری برق  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223190/استعلام-مرمت-خانه-چنگایی'>استعلام مرمت خانه چنگایی / استعلام, استعلام مرمت خانه چنگایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223202/استعلام-آسانسور-کششی'>استعلام آسانسور کششی  / استعلام آسانسور کششی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223215/استعلام-یک-عدد-KVM-کنسول-و-یک-عدد-KVM-سوئیچ-به-همراه-کابل'>استعلام یک عدد KVM کنسول و یک عدد KVM سوئیچ به همراه کابل  / استعلام یک عدد KVM کنسول و یک عدد KVM سوئیچ به همراه کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223228/استعلام-خرید-و-نصب-آسانسور--'>استعلام خرید و نصب آسانسور... / استعلام,خرید و نصب آسانسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223240/استعلام-طرح-انجام-عملیات-خاکی-و-اجرای-آسفالت'>استعلام طرح انجام عملیات خاکی و اجرای آسفالت  / استعلام,استعلام طرح انجام عملیات خاکی و اجرای آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223315/استعلام-یخچال-شش-فوت-پارس'>استعلام یخچال شش فوت پارس / استعلام یخچال شش فوت پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223327/استعلام-hp-2700-disk-enclosurer'>استعلام  hp 2700 disk enclosurer / استعلام , استعلام  hp 2700 disk enclosurer</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223339/استعلام-گاز-استریل-افرد-10-10-به-تعداد-12400-عدد'>استعلام گاز استریل افرد 10*10 به تعداد 12400 عدد / استعلام , استعلام گاز استریل افرد 10*10 به تعداد 12400 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223351/استعلام-گردآوری-میرات-ناملموس-با-محوریت--'>استعلام گردآوری میرات ناملموس با محوریت ... / استعلام,استعلام گردآوری میرات ناملموس با محوریت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221606/مزایده-تعداد-180-عدد-از-سایبان-های-ایستگاه-اتوبوس-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 180 عدد از سایبان های ایستگاه اتوبوس نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده تعداد 180 عدد از سایبان های ایستگاه اتوبوس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221660/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-مساحت-مفید-91-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم مساحت مفید 91 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم مساحت مفید 91 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221719/مزایده-فروش-سواری-سایپا-132'>مزایده فروش سواری سایپا 132 / آگهی فروش اموال منقول , مزایده فروش سواری سایپا 132</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221768/مزایده-ملک-بخش-5-تبریز-مال-مشاعی'>مزایده ملک بخش 5 تبریز مال مشاعی / مزایده ,مزایده ملک بخش 5 تبریز مال مشاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221804/مزایده-فروش-ضایعات'>مزایده فروش ضایعات / مزایده, مزایده فروش ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221841/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-یکباب-دکان-مساحت-35-5متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یکباب دکان مساحت 35.5متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یکباب دکان مساحت 35.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221873/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-204-80متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 204.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 204.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221912/مزایده-یکباب-منزل-مساحت-عرصه-266-متر'>مزایده یکباب منزل مساحت عرصه 266 متر  / مزایده,مزایده یکباب منزل مساحت عرصه 266 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221938/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-95-متر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 95 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 95 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221970/مزایده-فروش-ششدانگ-واحدها-شامل-پروژه-پردیس-جنت-آباد-ولنجک'>مزایده فروش ششدانگ واحدها شامل پروژه پردیس.جنت آباد.ولنجک / مزایده,مزایده فروش ششدانگ واحدها شامل پروژه پردیس.جنت آباد.ولنجک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221994/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-و-لوازم-کامپیوتری'>مزایده فروش اموال اسقاطی و لوازم کامپیوتری / مزایده,مزایده فروش اموال اسقاطی و لوازم کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222026/مزایده-تعداد-3-دستگاه-خودروسبک'>مزایده تعداد 3 دستگاه خودروسبک / مزایده,مزایده تعداد 3 دستگاه خودروسبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222060/مزایده-فروش-یکدستگاه-الکتروموتور-سه-فاز'>مزایده فروش یکدستگاه الکتروموتور سه فاز  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه الکتروموتور سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222108/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-405-مدل-1384'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 مدل 1384 / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 مدل 1384</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222129/تجدید-مزایده-عمومی-اجاره-فرهنگسرا---نوبت-سوم'>تجدید مزایده عمومی اجاره فرهنگسرا ... نوبت سوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده عمومی اجاره فرهنگسرا... نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222170/مزایده-فروش-یکباب-ساختمان-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب ساختمان تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب ساختمان تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222212/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-زیربنای-35-متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب مغازه مساحت زیربنای 35 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت زیربنای 35 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222270/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-زمین-عرصه-296-29متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین عرصه 296.29متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین عرصه 296.29متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222345/مزایده-فروش-مشاعی-پلاک-695-فرعی-مشتمل-بر-شش-فقره-منزل-مسکونی'>مزایده فروش مشاعی پلاک 695 فرعی مشتمل بر شش فقره منزل مسکونی / مزایده,مزایده فروش مشاعی پلاک 695 فرعی مشتمل بر شش فقره منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222432/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین---'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین .... / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری یک قطعه زمین ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222488/مزایده-ملک-مساحت-75-متر'>مزایده ملک مساحت 75 متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت 75 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222531/مزایده-اموال-اسقاطی-و-از-رده-خارج'>مزایده اموال اسقاطی و از رده خارج  / اگهی مزایده , مزایده اموال اسقاطی و از رده خارج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222628/مزایده-ملک-مساحت-1705متر'>مزایده ملک مساحت 1705متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 1705متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222659/مزایده-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-فاضلاب-تجدید'>مزایده تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب- تجدید  / آگهی تجدید فراخوان, فراخوان مزایده تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب- تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222707/مزایده-ملک-مساحت-209-متر'>مزایده ملک مساحت 209 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 209 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222739/مزایده-بهره-برداری-از-رستوران-بازی-فکری-و-کتاب'>مزایده بهره برداری از رستوران بازی فکری و کتاب  / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از رستوران بازی فکری و کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222777/مزایده-کارگاه-ساختمانی-ناتمام-نوبت-اول'>مزایده کارگاه ساختمانی ناتمام نوبت اول / مزایده, مزایده کارگاه ساختمانی ناتمام نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222828/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-1443متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1443متر  / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1443متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223153/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید  / اگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223170/استعلام-رب-گوجه-فرنگی'>استعلام رب گوجه فرنگی / استعلام رب گوجه فرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223182/استعلام-پمپ-تزریق-اب-ژاول'>استعلام پمپ تزریق اب ژاول / استعلام , استعلام پمپ تزریق اب ژاول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223194/مناقصه-خدمات-استیجاری-خودرویی'>مناقصه خدمات استیجاری خودرویی  / مناقصه ، مناقصه خدمات استیجاری خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223206/استعلام-پارتیشن-و--'>استعلام پارتیشن و... / استعلام,پارتیشن و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223220/استعلام-قلم-نوری'>استعلام قلم نوری  / استعلام, قلم نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223232/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام, استعلام اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223244/استعلام--سی-پی-یو-مدل-i3-7100-پردازنده-مرکزی-اینتل'>استعلام   سی پی یو مدل i3-7100 پردازنده مرکزی اینتل  / استعلام,  سی پی یو مدل i3-7100 پردازنده مرکزی اینتل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223256/استعلام-فایل-گردون-آهنی-سه-طبقه-جهت-بایگانی-اسناد-به-همراه-عکس-یک-عدد'>استعلام فایل گردون آهنی سه طبقه جهت بایگانی اسناد به همراه عکس یک عدد / استعلام,استعلام فایل گردون آهنی سه طبقه جهت بایگانی اسناد به همراه عکس یک عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221788/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-121-43متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 121.43متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 121.43متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221822/مزایده-یک-دستگاه-گیوتین-ورق-فولادی'>مزایده یک دستگاه گیوتین ورق فولادی  / مزایده ,مزایده یک دستگاه گیوتین ورق فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221853/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-212-متر-قطعه-38-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 212 متر قطعه 38 تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 212 متر قطعه 38 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221889/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / آگهی مزایده , مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221922/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-62-متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 62 متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 62 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221944/مزایده-تعداد-45-عدد-سپری'>مزایده تعداد 45 عدد سپری / مزایده,مزایده تعداد 45 عدد سپری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221978/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405-تجدید'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو  405 تجدید / مزایده ، مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222000/مزایده-یک-دستگاه-سواری-206'>مزایده یک دستگاه سواری 206 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222038/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-سی-متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت سی متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت سی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222080/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-7-گیلان'>مزایده یک قطعه زمین بخش 7 گیلان / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش 7 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222117/مزایده-واگذاری-و-اجاره-یک-باب-کیوسک-تنقلاتی--'>مزایده واگذاری و اجاره یک باب کیوسک تنقلاتی ... / مزایده , مزایده واگذاری و اجاره یک باب کیوسک تنقلاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222137/مزایده-قالب-های-پرس--40-عدد-گاری-حمل-لنت'>مزایده قالب های پرس - 40 عدد گاری حمل لنت / مزایده ، مزایده قالب های پرس - 40 عدد گاری حمل لنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222188/مزایده-فروش-تعداد-166-قلم-اموال-منقول-شامل-کتری-برقی'>مزایده فروش تعداد 166 قلم اموال منقول شامل کتری برقی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تعداد 166 قلم اموال منقول شامل کتری برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222218/مزایده-فروش-1400-تن-آجر'>مزایده فروش 1400 تن آجر / مزایده , مزایده فروش  1400 تن آجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222292/مزایده-ششدانگ-ملک-تحت-پلاک-ثبتی-1364-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک تحت پلاک ثبتی 1364 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک تحت پلاک ثبتی 1364 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222367/مزایده-ملک-قولنامه-ای'>مزایده ملک قولنامه ای / مزایده ,مزایده ملک قولنامه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222460/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222500/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222574/مزایده-ششدانگ-زمین-و-یکباب-خانه-مساحت-136-و-200متر'>مزایده ششدانگ زمین و یکباب خانه مساحت 136 و 200متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین و یکباب خانه مساحت 136 و 200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222647/مزایده-یک-دهانه-مغازه-مساحت-35-5متر'>مزایده یک دهانه مغازه مساحت 35.5متر / مزایده,مزایده یک دهانه مغازه مساحت 35.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222671/مزایده-فروش-12-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-تجاری'>مزایده فروش 12 قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری  / مزایده,مزایده فروش 12 قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222718/مزایده-واگذاری-یک-واحد-تجاری-باغ-بانوان'>مزایده واگذاری یک واحد تجاری باغ بانوان / مزایده, مزایده واگذاری یک واحد تجاری باغ بانوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222748/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222791/مزایده-فروش-تعداد-10-ردیف-املاک-مسکونی-و-تجاری'> مزایده فروش تعداد 10 ردیف املاک مسکونی و تجاری  / مزایده,  مزایده فروش تعداد 10 ردیف املاک مسکونی و تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222870/مزایده-فروش-املاک-تحت-تملک-سازمان-ورزش-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک تحت تملک سازمان ورزش نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک تحت تملک سازمان ورزش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223174/استعلام-پکینگ-آرامید-اصلی'>استعلام پکینگ آرامید اصلی / استعلام,استعلام پکینگ آرامید اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223186/استعلام-بذر-حبوبات'>استعلام بذر حبوبات  / استعلام , استعلام بذر حبوبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223198/استعلام-دیفیوزر-قطعه-پمپ-تزریق-آب-ژاول'>استعلام دیفیوزر قطعه پمپ تزریق آب ژاول / استعلام, استعلام دیفیوزر قطعه پمپ تزریق آب ژاول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223211/استعلام-هیترگازی-انرژی'>استعلام هیترگازی انرژی / استعلام, هیترگازی انرژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223219/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-روستای-ریکپوت'>مزایده فروش یک قطعه زمین روستای ریکپوت / مزایده فروش یک قطعه زمین روستای ریکپوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223224/استعلام-مادر-برد--سی-پی-یو--رم--هارد-و--'>استعلام مادر برد - سی پی یو - رم - هارد و ... / استعلام, استعلام مادر برد - سی پی یو - رم - هارد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223236/استعلام-دستگاه-شارژر-و-بازیافت-گاز-فریون'>استعلام دستگاه شارژر و بازیافت گاز فریون / استعلام,دستگاه شارژر و بازیافت گاز فریون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223248/استعلام-عملیات-اجرایی-برق-رسانی--'>استعلام عملیات اجرایی برق رسانی... / استعلام,عملیات اجرایی برق رسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223260/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام,استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223272/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام,استعلام اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223284/استعلام-کولر-آبی-با-اولویت-فروشگاه-های-سطح-استان'>استعلام کولر آبی با اولویت فروشگاه های سطح استان  / استعلام,استعلام کولر آبی با اولویت فروشگاه های سطح استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223296/استعلام-باطری'>استعلام باطری  / استعلام, استعلام  باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223308/استعلام-پکیج-شوفاژ-دیواری'>استعلام پکیج شوفاژ دیواری  / استعلام, استعلام پکیج شوفاژ دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223320/استعلام-موتور-سیکلت-GSX'>استعلام موتور سیکلت GSX / استعلام, استعلام موتور سیکلت GSX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223332/استعلام-هزینه-نصب-و-راه-اندازی-ارتباط-سایت-C-به-سایت-ستاد-مرکزی'>استعلام هزینه نصب و راه اندازی ارتباط سایت C به سایت ستاد مرکزی / استعلام , استعلام هزینه نصب و راه اندازی ارتباط سایت C به سایت ستاد مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221562/مزایده-فروش-آهن-آلات-اسقاطی-شهرداری'>مزایده فروش آهن آلات اسقاطی شهرداری / مزایده, مزایده فروش آهن آلات اسقاطی شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221602/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-430متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 430متر / مزایده, مزایده سرقفلی مغازه مساحت 430متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221650/مزایده-فروش-یکدستگاه-سانتریفیوژ-NMP-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه سانتریفیوژ NMP نوبت دوم   / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سانتریفیوژ NMP نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221715/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-مدل-1386-سیستم-مزدا-تیپ-3'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری مدل 1386 سیستم مزدا تیپ 3 / مزایده، مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری مدل 1386 سیستم مزدا تیپ 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221760/مزایده-اقلام-اسقاطی-تجدید'>مزایده اقلام اسقاطی تجدید / آگهی مزایده ,مزایده اقلام اسقاطی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221801/مزایده-4-قطعه-از-قطعات-تفکیکی-و-یک-قطعه-زمین'>مزایده 4 قطعه از قطعات تفکیکی و یک قطعه زمین  / مزایده,مزایده 4 قطعه از قطعات تفکیکی و یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221832/مزایده-دانتل-چهار-عدد-کد-145-شش-عدد-کد-147-ده-عدد-و--'>مزایده دانتل چهار عدد، کد 145 شش عدد، کد 147 ده عدد و... / مزایده ,مزایده دانتل چهار عدد، کد 145 شش عدد، کد 147 ده عدد و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221868/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-14000-متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 14000 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 14000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221903/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-700-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 700 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 700 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221934/تجدید-مزایده-کتبی-اجاره-یک-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>تجدید مزایده کتبی اجاره یک قطعه زمین نوبت دوم / تجدید مزایده کتبی, تجدید مزایده کتبی اجاره یک قطعه زمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221965/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-56-88متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 56.88متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 56.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221990/مزایده-عمومی-فروش-املاک-و-اراضی'>مزایده عمومی فروش املاک و اراضی / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک و اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222019/مزایده-واگذاری-یک-واحد-تجاری-سه-واحد-آپارتمان-مسکونی--97-4-24'>مزایده واگذاری یک واحد تجاری، سه واحد آپارتمان مسکونی - 97.4.24 / مزایده , مزایده واگذاری یک واحد تجاری، سه واحد آپارتمان مسکونی  - 97.4.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222054/مزایده-ده-قطعه-زمین-زراعی-نوبت-دوم'>مزایده ده قطعه زمین زراعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ده قطعه زمین زراعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222106/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-مساحت-134-28متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه مساحت 134.28متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه مساحت 134.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222126/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-کامیونت-نیسان'>مزایده یک دستگاه خودروی کامیونت نیسان / اکهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی کامیونت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222161/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-83-02متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 83.02متر نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 83.02متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222207/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 نوبت دوم  / مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222250/مزایده-ششدانگ-زمین-بایر-مساحت-490متر'>مزایده ششدانگ زمین بایر مساحت 490متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بایر مساحت 490متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222323/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند-ال-ایکس'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند ال ایکس / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222407/مزایده-دو-سهم-از-نه-سهم-ششدانگ-ملک-عرصه-167-3متر'>مزایده دو سهم از نه سهم ششدانگ ملک عرصه 167.3متر / مزایده ,مزایده دو سهم از نه سهم ششدانگ ملک عرصه 167.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222476/مزایده-خودرو-سمند-ال-ایکس'>مزایده خودرو سمند ال ایکس / اگهی مزایده , مزایده خودرو سمند ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222523/مزایده-یک-قطعه-زمین-کاربری-زراعی-باغی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین کاربری زراعی باغی نوبت اول  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین کاربری زراعی باغی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222619/مزایده-مغازه-مساحت-طبقه-همکف-21-5متر'>مزایده مغازه مساحت طبقه همکف 21.5متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت طبقه همکف 21.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222656/مزایده-شلوارک-زنانه-تاپ-کشی'>مزایده شلوارک زنانه- تاپ کشی / مزایده شلوارک زنانه- تاپ کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222699/مزایده-ملک-با-شماره-ثبت-یک-فرعی-از-215-اصلی'>مزایده ملک با شماره ثبت یک فرعی از 215 اصلی / مزایده,مزایده ملک با شماره ثبت یک فرعی از 215 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222737/فراخوان-مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-و-تلفن-ثابت-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده فروش املاک و مستغلات و تلفن ثابت نوبت دوم  / فراخوان مزایده ،فراخوان مزایده فروش املاک و مستغلات و تلفن ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222766/فراخوان-یک-قطعه-زمین'>فراخوان  یک قطعه زمین  / فراخوان ، فراخوان  یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1222818/مزایده-یکباب-خانه-با-قدمت-بیش-از-25-سال-نوبت-اول'>مزایده یکباب خانه با قدمت بیش از 25 سال نوبت اول / مزایده ,مزایده یکباب خانه با قدمت بیش از 25 سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223148/مزایده-فروش-خودرو-پراید-صندوقدار'>مزایده فروش خودرو پراید صندوقدار / آگهی مزایده,مزایده فروش خودرو پراید صندوقدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223167/استعلام-حصار-کشی--'>استعلام حصار کشی... / استعلام, استعلام حصار کشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223180/استعلام-سختی-گیر--'>استعلام سختی گیر ... / استعلام, استعلام سختی گیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223192/استعلام-لوازم-کامپیوتر'>استعلام لوازم کامپیوتر / استعلام,استعلام لوازم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223204/استعلام-بهنگام-سازی-اطلاعات-کدپستی--'>استعلام بهنگام سازی اطلاعات کدپستی ... / استعلام, بهنگام سازی اطلاعات کدپستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223217/استعلام-خرید-لوازم-خانگی--'>استعلام خرید لوازم خانگی... / استعلام,خرید لوازم خانگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223230/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت / استعلام,استعلام کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223242/استعلام-8000-متر-کابل-افشان'>استعلام 8000 متر کابل افشان / استعلام, 8000 متر کابل افشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223254/استعلام-منبع-تغذیه-آزمانیشگاهی-0-24-آمپردیجیتال'>استعلام منبع تغذیه آزمانیشگاهی 0-24 آمپردیجیتال / استعلام ,استعلام منبع تغذیه آزمانیشگاهی  0-24 آمپردیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223252/استعلام-آبرسانی-به-روستای'>استعلام  آبرسانی به روستای  / استعلام, آبرسانی به روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223264/استعلام-عملیات-اجرایی-سکوبندی-و-فضاسازی'>استعلام  عملیات اجرایی سکوبندی و فضاسازی / استعلام, استعلام  عملیات اجرایی سکوبندی و فضاسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223276/استعلام-الکتروموتور'>استعلام الکتروموتور  / استعلام , استعلام الکتروموتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223288/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--لوله-کشی'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ، لوله کشی / استعلام,استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ، لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223300/استعلام-تعمیرات-مراکز-فرهنگی'>استعلام تعمیرات مراکز فرهنگی / استعلام , استعلام تعمیرات مراکز فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223312/استعلام-500-متر-ترانک-فلزی'>استعلام 500 متر ترانک فلزی  / استعلام , استعلام 500 متر ترانک فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223324/استعلام-فیبر-نوری'>استعلام فیبر نوری / استعلام, استعلام فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223336/استعلام-گردآوری-میراث-ناملموس'>استعلام گردآوری میراث ناملموس / استعلام , استعلام گردآوری میراث ناملموس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223348/استعلام-کابل-شبکه'>استعلام کابل شبکه / استعلام, استعلام کابل شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223268/استعلام-سه-راهی-لوله-سبز'>استعلام سه راهی لوله سبز  / استعلام, سه راهی لوله سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223280/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام, استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223292/استعلام-هارد--'>استعلام هارد ... / استعلام , استعلام هارد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223304/استعلام-اجرای-آسفالت-پد-فرود-بالگرد'>استعلام اجرای آسفالت پد فرود بالگرد / استعلام, استعلام اجرای آسفالت پد فرود بالگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223316/استعلام-خرید-تجهیزات-اداره-استثنایی-(ورزشی)'>استعلام خرید تجهیزات اداره استثنایی (ورزشی) / استعلام, استعلام خرید تجهیزات اداره استثنایی (ورزشی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223328/استعلام-خرید-الکترو-موتور-11-کیلو-وات-موتوژن'>استعلام خرید الکترو موتور 11 کیلو وات موتوژن / استعلام , استعلام خرید الکترو موتور 11 کیلو وات موتوژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223340/استعلام-کاغذ-فتوکپی-A4'>استعلام کاغذ فتوکپی A4 / استعلام ، استعلام کاغذ فتوکپی A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223352/استعلام-سیم-و-سرب-پلمب'>استعلام سیم و سرب پلمب  / استعلام,استعلام  سیم و سرب پلمب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223344/استعلام-عملیات-اجرائی-مرمت-و-ترمیم-خطوط-انتقال'>استعلام عملیات اجرائی مرمت و ترمیم خطوط انتقال / استعلام, استعلام عملیات اجرائی مرمت و ترمیم خطوط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223266/استعلام-فن-کوئل-صنعتی-و-هواکش'>استعلام فن کوئل صنعتی  و هواکش / استعلام , استعلام فن کوئل صنعتی  و هواکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223278/استعلام-واگذاری-امور-تاسیسات-مرکز-بهداشت'>استعلام واگذاری امور تاسیسات مرکز بهداشت / استعلام, استعلام واگذاری امور تاسیسات مرکز بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223290/استعلام-کمد-و--'>استعلام کمد و... / استعلام,کمد و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223302/استعلام-خرید-تجهیزات-اداره-استثنایی'>استعلام خرید تجهیزات اداره استثنایی  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات اداره استثنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223314/استعلام-برقرسانی'>استعلام برقرسانی  / استعلام, استعلام برقرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223326/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام, استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223338/استعلام-انجام-ممیزی-فعالیت-HSEE'>استعلام انجام ممیزی فعالیت HSEE / استعلام, انجام ممیزی فعالیت HSEE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1223350/استعلام-نوشت-افزار'>استعلام نوشت افزار / استعلام , استعلام نوشت افزار</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 6 تاريخ : پنجشنبه 24 آبان 1397 ساعت: 11:16