اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.4.23 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219261/مناقصه-تامین-مصالح-و... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.4.23 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219261/مناقصه-تامین-مصالح-و-ملزومات-واجرای-عملیات-و---نوبت-دوم'>مناقصه تامین مصالح و ملزومات واجرای عملیات و ... نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه  تامین مصالح و ملزومات واجرای عملیات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219280/مناقصه-تامین-تجهیزات-تصویر-پروژه-اچ-دی-سازی'>مناقصه تامین تجهیزات تصویر پروژه اچ دی سازی  / مناقصه ، مناقصه تامین تجهیزات تصویر پروژه اچ دی سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219301/استعلام-خرید-ایزوگام-فویلدار'>استعلام خرید ایزوگام فویلدار / استعلام,استعلام خرید ایزوگام فویلدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219318/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-مجتمع-بندری'>مناقصه نگهداری فضای سبز مجتمع بندری  / مناقصه نگهداری فضای سبز مجتمع بندری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219335/مناقصه-امور-خدمات-نگهبانی-و-حفاظت-فیزیکی-تمدید-نوبت-دوم'>مناقصه امور خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی تمدید نوبت دوم  / آگهی تمدید مناقصه , مناقصه امور خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی تمدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219351/مناقصه-عملیات-اصلاح-هندسی-میادین-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اصلاح هندسی میادین  ـ نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات اصلاح هندسی میادین ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219370/استعلام-بسته-نرم-افزار-آنتی-ویروس--'>استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس... / استعلام, استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219386/مناقصه-سیستم-مکانیزه-یکپارچه-مشترکین'>مناقصه سیستم مکانیزه یکپارچه مشترکین  / آگهی فراخوان مناقصه های عمومی , مناقصه سیستم مکانیزه یکپارچه مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219404/مناقصه-عمومی-مقاوم-سازی-بهسازی-و-جمع-آوری-آبهای--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی مقاوم سازی بهسازی و جمع آوری آبهای ...نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی مقاوم سازی بهسازی و جمع آوری آبهای ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219419/استعلام-دوربین-دیجیتال-کانن'>استعلام دوربین دیجیتال کانن / استعلام, استعلام دوربین دیجیتال کانن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219434/استعلام-خرید-شیرآلات-پروانه-ای--'>استعلام خرید شیرآلات پروانه ای ... / استعلام, استعلام خرید شیرآلات پروانه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219451/استعلام-خرید-دستگاه-سیر-کار-هشت-ردیفه--'>استعلام خرید دستگاه سیر کار هشت ردیفه... / استعلام, استعلام خرید دستگاه سیر کار هشت ردیفه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219472/مناقصه-احداث-فاز-اول-بوستان--نوبت-دوم'>مناقصه احداث فاز اول بوستان  - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه احداث فاز اول بوستان - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219490/مناقصه-امور-نظافت-و-خدمات-پشتیبانی-ساختمان-ها--'>مناقصه امور نظافت و خدمات پشتیبانی ساختمان ها ... / مناقصه ف مناقصه امور نظافت و خدمات پشتیبانی ساختمان ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219505/استعلام-پمپ--'>استعلام پمپ ... / استعلام , استعلام پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219521/مناقصه-خرید-و-تحویل-DATA-CARTRIDGE'>مناقصه خرید و تحویل  DATA CARTRIDGE / مناقصه عمومی , مناقصه خرید و تحویل  DATA CARTRIDGE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219539/مناقصه-عمومی-طبخ-و-توزیع-روزانه-530-پرس-غذا'>مناقصه عمومی طبخ و توزیع روزانه 530 پرس غذا / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی طبخ و توزیع روزانه 530 پرس غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219558/استعلام-سیم--'>استعلام سیم ... / استعلام , استعلام سیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219577/مناقصه-تامین-سامانه-خدمات-پرداخت-موبایلی-Mobile-App'>مناقصه تامین سامانه خدمات پرداخت موبایلی Mobile App  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین سامانه خدمات پرداخت موبایلی Mobile App </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219596/استعلام-یخچال-خانگی-6-فوت--'>استعلام یخچال خانگی 6 فوت ... / استعلام, استعلام یخچال خانگی 6 فوت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219613/استعلام-اجرای-پوشش-انهار-چاپشلو'>استعلام اجرای پوشش انهار چاپشلو  / استعلام,استعلام اجرای پوشش انهار چاپشلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219631/فراخوان-مشاوره-طراحی-و-نظارت-سیستم-آتش-نشانی'>فراخوان مشاوره، طراحی و نظارت سیستم آتش نشانی / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان مشاوره، طراحی و نظارت سیستم آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219648/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام, استعلام خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219664/مناقصه-انجام-امور-خدمات-خودرویی'>مناقصه انجام امور خدمات خودرویی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219682/استعلام-آبگرمکن--'>استعلام آبگرمکن ... / استعلام , استعلام آبگرمکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219703/فراخوان-عمومی-جذب-سرمایه-گذار'>فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار / فراخوان عمومی, فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219717/استعلام-تکمیل-سالن-سقف-کوتاه'>استعلام تکمیل سالن سقف کوتاه / استعلام, تکمیل سالن سقف کوتاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219735/استعلام-چراغ-گردان-کوهستانی-با-متعلقات-کامل'>استعلام چراغ گردان کوهستانی با متعلقات کامل / استعلام, استعلام چراغ گردان کوهستانی با متعلقات کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219751/استعلام-سیمان'>استعلام سیمان  / استعلام , استعلام سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219771/مناقصه-بهنگام-سازی-و-ژئو-کدسازی-اطلاعات-کد-پستی'>مناقصه بهنگام سازی و ژئو کدسازی اطلاعات کد پستی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه بهنگام سازی و ژئو کدسازی اطلاعات کد پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219791/استعلام-طراحی-و-چاپ-بروشور-صنایع-دستی--'>استعلام طراحی و چاپ بروشور صنایع دستی .. / استعلام, استعلام طراحی و چاپ بروشور صنایع دستی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219810/استعلام-دستگاه-real-time'>استعلام دستگاه real time / استعلام,دستگاه real time</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219827/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برقرسانی-شبکه-های-توزیع'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219844/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-سطح-شهر'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات آسفالت سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219859/فراخوان-ماقصه-مدیریت-شبکه-بیسیم-133-تاکسیرانی-شهر-97-4-23'>فراخوان ماقصه مدیریت شبکه بیسیم 133 تاکسیرانی شهر 97.4.23 / فراخوان ماقصه مدیریت شبکه بیسیم 133 تاکسیرانی شهر 97.4.23 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219878/استعلام-خرید-مانیتور-و-تلویزیون-ال-ای-دی'>استعلام خرید مانیتور و تلویزیون ال ای دی  / استعلام, خرید مانیتور و تلویزیون ال ای دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219895/استعلام-پروفیل-و-نبشی'>استعلام پروفیل و نبشی / استعلام,پروفیل و نبشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219913/استعلام-روتر-سیسکو-و--'>استعلام روتر سیسکو و... / استعلام,روتر سیسکو و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219268/فراخوان-نگهداری-تاسیسات-ساختمانهای-اداری-شرکت-ارتباطات-زیر-ساخت-نوبت-دوم'>فراخوان نگهداری تاسیسات ساختمانهای اداری شرکت ارتباطات زیر ساخت- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی (فشرده) مناقصه, فراخوان نگهداری تاسیسات ساختمانهای اداری شرکت ارتباطات زیر ساخت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219288/مناقصه-تامین-تجهیزات-واسط-استودیویی-پروژه-اچ-دی-سازی'>مناقصه تامین تجهیزات واسط استودیویی پروژه اچ دی سازی  / مناقصه ، مناقصه تامین تجهیزات واسط استودیویی پروژه اچ دی سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219306/مناقصه-خرید-دو-مجموعه-کمپرسور-هوای-ابزار-دقیق-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید دو مجموعه کمپرسور هوای ابزار دقیق  ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید دو مجموعه کمپرسور هوای ابزار دقیق  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219325/مناقصه-تامین-ورق-آهن-تخت-و-محفظه-رطوبت-گیر-و-تابلو-فرمان'>مناقصه تامین ورق آهن تخت و محفظه رطوبت گیر و تابلو فرمان / آگهی مناقصه, مناقصه تامین ورق آهن تخت و محفظه رطوبت گیر و تابلو فرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219339/استعلام-کاور-کات-اوت-برقگیر-سیلیکانی--'>استعلام کاور کات اوت، برقگیر سیلیکانی... / استعلام, استعلام کاور کات اوت، برقگیر سیلیکانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219360/استعلام-پیامک'>استعلام پیامک / استعلام,پیامک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219374/مناقصه-عملیات-بازسازی-و-استانداردسازی-آسانسورهای-مجتمع-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بازسازی و استانداردسازی آسانسورهای مجتمع نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه عملیات بازسازی و استانداردسازی آسانسورهای مجتمع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219391/استعلام-تورچ-هوا-خنک-جهت-برش-پلاسما'>استعلام تورچ هوا خنک جهت برش پلاسما / استعلام,استعلام تورچ هوا خنک جهت برش پلاسما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219408/مناقصه-عملیات-حمل-و-نقل-و-جمع-آوری-پسماند-و-خدمات-نظافتی-مکانیزه--'>مناقصه عملیات حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه...  / مناقصه , مناقصه عملیات حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219424/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-6-دستگاه-پله-برقی'>مناقصه خرید نصب و راه اندازی 6 دستگاه پله برقی  / مناقصه خرید نصب و راه اندازی 6 دستگاه پله برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219442/استعلام-تامین-اقلام-موردنیاز-اتاق-سرور-و-مانیتورینگ'>استعلام تامین اقلام موردنیاز اتاق سرور و مانیتورینگ / استعلام,استعلام تامین اقلام موردنیاز اتاق سرور و مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219459/استعلام-خرید-انواع-پیچ-و-مهره-گالوانیزه'>استعلام خرید انواع پیچ و مهره گالوانیزه / استعلام, خرید انواع پیچ و مهره گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219480/استعلام-خرید-لپ-تاپ--'>استعلام خرید لپ تاپ ... / استعلام, استعلام خرید لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219494/استعلام-خرید-74-دستگاه-ترانسدیوسر--'>استعلام خرید 74 دستگاه ترانسدیوسر ... / استعلام, استعلام خرید 74 دستگاه ترانسدیوسر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219510/مناقصه-خدمات-اداری-و-امور-پشتیبانی-حوزه-ستادی-تجدید'>مناقصه خدمات اداری و امور پشتیبانی حوزه ستادی تجدید / مناقصه,مناقصه خدمات اداری و امور پشتیبانی حوزه ستادی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219526/استعلام-لودر'>استعلام لودر / استعلام, لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219546/استعلام-اجرای-موزاییک'>استعلام اجرای موزاییک / استعلام,اجرای موزاییک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219564/مناقصه-خدمات-تنظیفات-محوطه-و-فضای-سبز-(نوبت-دوم)'>مناقصه خدمات تنظیفات محوطه و فضای سبز (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی،مناقصه خدمات تنظیفات محوطه و فضای سبز (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219582/استعلام-شیکر--'>استعلام شیکر ... / استعلام , استعلام شیکر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219601/استعلام-اجرای-پوشش-انهار'>استعلام اجرای پوشش انهار / استعلام,اجرای پوشش انهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219620/مناقصه-تجدید-خدمات-حفاظتی-و-حراستی-نوبت-دوم'>مناقصه تجدید خدمات حفاظتی و حراستی  نوبت دوم / مناقصه تجدید , مناقصه تجدید  خدمات حفاظتی و حراستی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219636/استعلام-اسپکتروفتومتر'>استعلام اسپکتروفتومتر / استعلام,استعلام اسپکتروفتومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219653/استعلام-اقلام-تاسیساتی-برقی'>استعلام اقلام تاسیساتی برقی / استعلام, اقلام تاسیساتی برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219670/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219691/استعلام-بهره-برداری-توام-کشاورزی-و-دامداری'>استعلام بهره برداری توام کشاورزی و دامداری / استعلام, استعلام بهره برداری توام کشاورزی و دامداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219707/استعلام-انجام-امور-بیمه-آتش-سوزی-سیل-زلزله--'>استعلام  انجام امور بیمه آتش سوزی، سیل، زلزله ... / استعلام, استعلام  انجام امور بیمه آتش سوزی، سیل، زلزله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219721/استعلام-آگهی-استعلام-بهای-خرید-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات'>استعلام آگهی استعلام بهای خرید خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات  / استعلام ,استعلام آگهی استعلام بهای خرید خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219739/استعلام-پی-اچ-متر-رومیزی-ساخت-کمپانی--'>استعلام پی اچ متر رومیزی ساخت کمپانی ... / استعلام,استعلام پی اچ متر رومیزی ساخت کمپانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219757/مناقصه-خرید-کامل-قطعات-یدکی-سیستم-فیلتر-گاز--نوبت-دوم'>مناقصه خرید کامل قطعات یدکی سیستم فیلتر گاز ...نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه خرید کامل قطعات یدکی سیستم فیلتر گاز ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219778/استعلام-لکه-گیری-و-رنگ-آمیزی-ساختمان'>استعلام لکه گیری و رنگ آمیزی ساختمان / استعلام, استعلام لکه گیری و رنگ آمیزی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219799/استعلام-کیس-رایانه-پورشه--'>استعلام کیس رایانه پورشه .. / استعلام, استعلام کیس رایانه پورشه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219817/استعلام-تامین-قطعات-و-لوازم-مصرفی-ایستگاه-های-سنجش-آلودگی-هوا--'>استعلام تامین قطعات و لوازم مصرفی ایستگاه های سنجش آلودگی هوا... / استعلام, استعلام تامین قطعات و لوازم مصرفی ایستگاه های سنجش آلودگی هوا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219832/استعلام-منگنه-برقی'>استعلام منگنه برقی  / استعلام,استعلام منگنه برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219848/استعلام-تامین-سالن-باشگاه-ایروبیک-بانوان'>استعلام تامین سالن باشگاه ایروبیک بانوان / استعلام, استعلام تامین سالن باشگاه ایروبیک بانوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219865/استعلام-خرید-لاستیک-کامیون-(تانکر-آبرسانی)'>استعلام خرید لاستیک کامیون (تانکر آبرسانی)  / استعلام,استعلام خرید لاستیک کامیون (تانکر آبرسانی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219259/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-موردنیاز-جهت-اجرای-عملیات-برقرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه دستمزد و مصالح موردنیاز جهت اجرای عملیات برقرسانی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه دستمزد و مصالح موردنیاز جهت اجرای عملیات برقرسانی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219276/مناقصه-خرید-13-عدد-COMPLETE-SET-THREE-PHASE--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 13 عدد COMPLETE SET THREE PHASE - نوبت دوم / مناقصه  ، مناقصه خرید 13 عدد COMPLETE SET THREE PHASE - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219299/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور--'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت  محور... / آگهی مناقصه , مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالت  محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219316/استعلام-ترازو'>استعلام ترازو / استعلام,استعلام ترازو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219332/مناقصه-عمومی-جمع-آوری-زباله-و-رفت-و-روب-معابر-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی جمع آوری زباله و رفت و روب معابر شهر نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی جمع آوری زباله و رفت و روب معابر شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219348/آگهی-مناقصه-خریداری-35-500-متر-لوله-پلی-اتیلن-سایز-75-الی-250-میلیمتر'>آگهی مناقصه خریداری 35/500 متر لوله پلی اتیلن سایز 75 الی 250 میلیمتر / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه خریداری 35/500 متر لوله پلی اتیلن سایز 75 الی 250 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219367/مناقصه-پروژه-دیوار-ساحلی-روستا-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه دیوار ساحلی روستا تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه دیوار ساحلی روستا تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219383/مناقصه-پروژه-طرح-آبرسانی-به-شهر'>مناقصه پروژه طرح آبرسانی به شهر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه طرح آبرسانی به شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219402/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی--جدولگذاری--آسفالت-و-پیاده-روسازی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی ، جدولگذاری ، آسفالت و پیاده روسازی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی ، جدولگذاری ، آسفالت و پیاده روسازی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219416/مناقصه​-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-چراغ-های-راهنمایی-برنامه-پذیر'>مناقصه​ عملیات تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی برنامه پذیر / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ​عملیات تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی برنامه پذیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219432/استعلام-آجر-مربعی-20-20-درجه-قم--'>استعلام آجر مربعی 20*20 درجه قم ... / استعلام, استعلام آجر مربعی 20*20 درجه قم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219449/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان ... / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219470/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219487/فراخوان-شناسایی-و-جذب-سرمایه-گذار-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار ـ نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219501/فراخوان-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-پارک-طبیعت'>فراخوان حفظ و نگهداری فضای سبز پارک طبیعت / مناقصه عمومی, فراخوان حفظ و نگهداری فضای سبز پارک طبیعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219519/مناقصه-احداث-مدرسه-12-کلاسه-نوبت-دوم'>مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219535/مناقصه-واگذاری-فعالیتهای-نگهداری-و-عملیات-و-اتفاقات-شبکه'>مناقصه  واگذاری فعالیتهای نگهداری و عملیات و اتفاقات شبکه  / مناقصه, مناقصه   واگذاری فعالیتهای نگهداری و عملیات و اتفاقات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219555/استعلام-میکروفون-کنفرانس-و-آمپلی-فایر--'>استعلام میکروفون کنفرانس و آمپلی فایر ... / استعلام, استعلام میکروفون کنفرانس و آمپلی فایر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219575/استعلام-یک-دستگاه-کپی-ریکو'>استعلام یک دستگاه کپی ریکو / استعلام,استعلام یک دستگاه کپی ریکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219594/استعلام-4-دستگاه-کنتور-حجمی-فلنج-دار--'>استعلام 4 دستگاه کنتور حجمی فلنج دار.... / استعلام ,استعلام 4 دستگاه کنتور حجمی فلنج دار....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219610/مناقصه-خرید-۶۱۸-متر-لوله-فولادی-نوبت-دوم'>مناقصه  خرید ۶۱۸ متر لوله فولادی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید ۶۱۸ متر لوله فولادی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219629/استعلام-انرژی-بادی'>استعلام انرژی بادی  / استعلام,استعلام انرژی بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219646/مناقصه-خرید-غذا'>مناقصه خرید غذا / مناقصه عمومی، مناقصه خرید غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219661/استعلام-تعمیرات-ساختمان-پاسگاه‌های-پلیس-راه'>استعلام تعمیرات ساختمان پاسگاه‌های پلیس راه / استعلام , استعلام تعمیرات ساختمان پاسگاه‌های پلیس راه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219680/آگهی-تجدید-خرید-7-قلم-کابل-خاکی'>آگهی تجدید خرید 7 قلم کابل خاکی / آگهی تجدید , آگهی تجدید خرید 7 قلم کابل خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219701/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219714/مناقصه-خرید-5000-دستگاه-کنتور-مولتی-جت-خشک-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید 5000 دستگاه کنتور مولتی جت خشک (نوبت دوم) / مناقصه، مناقصه خرید 5000 دستگاه کنتور مولتی جت خشک (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219729/استعلام-خرید-بز--'>استعلام خرید بز ... / استعلام, استعلام خرید بز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219749/استعلام-کیسه-زباله-زرد-60-70'>استعلام  کیسه زباله زرد 60*70  / استعلام, استعلام  کیسه زباله زرد 60*70 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219767/استعلام-بنررد-چا-با-روکش-گلاسه-کاربرد-چاپ--'>استعلام بنررد چا با روکش گلاسه کاربرد چاپ... / استعلام,استعلام بنر با روکش گلاسه کاربرد چاپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219789/مناقصه-اجرای-عملیات-آبنمای-میدان-اصلی-ساختمان-اداری-و-مهندسی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات آبنمای میدان اصلی ساختمان اداری و مهندسی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات آبنمای میدان اصلی ساختمان اداری و مهندسی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219807/استعلام-چاپ-بروشور-دو-زبانه'>استعلام چاپ بروشور دو زبانه / استعلام , استعلام چاپ بروشور دو زبانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219825/مناقصه-اجرای-پروژه-حفاری-و-تجهیز-چاههای-آب'>مناقصه اجرای پروژه حفاری و تجهیز چاههای آب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه حفاری و تجهیز چاههای آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219840/استعلام-اجرای-کار-ساختمانی--'>استعلام اجرای کار ساختمانی ... / استعلام, استعلام اجرای کار ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219260/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار'>فراخوان جذب سرمایه گذار / فرخوان, فراخوان جذب سرمایه گذار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219278/تجدید-مناقصه-احداث-تقاطع-غیرهمسطح'>تجدید مناقصه احداث تقاطع غیرهمسطح / آگهی تجید مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه احداث تقاطع غیر همسطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219300/مناقصه-تامین-و-انجام-خدمات-ماشین-آلات-سنگین-معدنی-(با-راننده)-نوبت-دوم'>مناقصه تامین و انجام خدمات ماشین آلات سنگین معدنی (با راننده)- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تامین و انجام خدمات ماشین آلات سنگین معدنی (با راننده)- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219317/مناقصه-امور-خدمات-نظافت-و-آبدارخانه-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه امور خدمات نظافت و آبدارخانه و نگهداری فضای سبز  / مناقصه, مناقصه امور خدمات نظافت و آبدارخانه و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219333/استعلام-کات-اوت--'>استعلام کات اوت ... / استعلام , استعلام کات اوت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219350/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اصلی-ساختمان-تاسیسات-و--'>مناقصه تکمیل ساختمان اصلی، ساختمان تاسیسات و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل ساختمان اصلی، ساختمان تاسیسات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219368/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-روکش-آسفالت-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات زیرسازی و روکش آسفالت معابر  - نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه عملیات زیرسازی و روکش آسفالت معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219385/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام, استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219403/استعلام-خرید-میلگرد-16-مقدار-8500-کیلوگرم---'>استعلام خرید میلگرد 16 مقدار 8500 کیلوگرم  ... / استعلام, استعلام خرید میلگرد 16 مقدار 8500 کیلوگرم  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219417/استعلام-درخواست-چاپ-3000-جلد-دفترچه'>استعلام درخواست چاپ 3000 جلد دفترچه  / استعلام, درخواست چاپ 3000 جلد دفترچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219433/استعلام-یو-پی-اس-3-کیلو-وات'>استعلام یو پی اس 3 کیلو وات / استعلام,استعلام یو پی اس 3 کیلو وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219450/مناقصه-بهره-برداری-از-تاسیسات-ایستگاه-های-پمپاژ-شبکه-و-خطوط----نوبت-دوم'>مناقصه بهره برداری از تاسیسات ایستگاه های پمپاژ شبکه و خطوط...  - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه بهره برداری از تاسیسات ایستگاه های پمپاژ شبکه و خطوط...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219471/مناقصه-عمومی-عملیات-مربوط-به-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-پسماند-در-سطح'>مناقصه عمومی  عملیات مربوط به رفت و روب و جمع آوری پسماند در سطح  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی  عملیات مربوط به رفت و روب و جمع آوری پسماند در سطح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219489/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219504/استعلام-نیاز-به-چرخ-بافندگی-برادر-'>استعلام نیاز به چرخ بافندگی برادر.. / استعلام ,استعلام نیاز به چرخ بافندگی برادر..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219520/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-اماکن-ورزشی'>استعلام تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی / استعلام, استعلام تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219538/فراخوان-مناقصه-4-قلم-تجهیزات-حفاظت-کاتدی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه 4 قلم تجهیزات حفاظت کاتدی نوبت دوم  / اگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه 4 قلم تجهیزات حفاظت کاتدی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219557/مناقصه-خرید-800-اصله-تیر-سیمانی-14-متری-جهت-قطعه-اول---نوبت-دوم'>مناقصه  خرید 800 اصله تیر سیمانی 14 متری جهت قطعه اول ....نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  خرید 800 اصله تیر سیمانی 14 متری جهت قطعه اول ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219576/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دستگاه-الکترولیز-نمک-طعام'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دستگاه الکترولیز نمک طعام / مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دستگاه الکترولیز نمک طعام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219595/تجدید-مناقصات-خرید-یک-دستگاه-فیکو--یک-دستگاه-ویترکتومی--'>تجدید مناقصات خرید یک دستگاه فیکو ، یک دستگاه ویترکتومی... / تجدید مناقصات، تجدید مناقصات خرید یک دستگاه فیکو ، یک دستگاه ویترکتومی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219612/مناقصه-انجام-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب  / مناقصه ، مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219630/استعلام-فعالیتهای-سازمانهای-دارای-عضو--'>استعلام فعالیتهای سازمانهای دارای عضو... / استعلام, استعلام فعالیتهای سازمانهای دارای عضو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219647/استعلام-خرید-چلو-مرغ-با-مخلفات-کامل--'>استعلام خرید چلو مرغ با مخلفات کامل... / استعلام ,استعلام خرید چلو مرغ با مخلفات کامل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219662/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219681/استعلام-تهیه-و-نصب-درب-ضد-سرقت'>استعلام تهیه و نصب درب ضد سرقت  / استعلام,استعلام تهیه و نصب درب ضد سرقت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219702/استعلام-الکترود'>استعلام الکترود / استعلام,استعلام الکترود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219716/مناقصه-ارائه-خدمات-فوریتهای-برق-سامانه-121'>مناقصه ارائه خدمات فوریتهای برق سامانه 121 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی  , مناقصه ارائه خدمات فوریتهای برق سامانه 121</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219733/استعلام-اندازه-گیری-عوامل-زیان-آور-محیط-کار-و--'>استعلام اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و... / استعلام,اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219750/مناقصه-خاکبرداری--تحکیم-و-پایدارسازی'>مناقصه خاکبرداری ، تحکیم و پایدارسازی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خاکبرداری ، تحکیم و پایدارسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219769/استعلام-آسفالت-توپکا--'>استعلام آسفالت توپکا ... / استعلام, استعلام آسفالت توپکا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219790/استعلام-خرید-MDF'>استعلام خرید MDF / استعلام,استعلام خرید MDF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219809/مناقصه-تهیه-و-تامین-اقلام-مصرفی-و-طبخ-و-توزیع-سه-وعده-غذای---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و تامین اقلام مصرفی و طبخ و توزیع سه وعده غذای ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه و تامین اقلام مصرفی و طبخ و توزیع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219826/استعلام-ساماندهی-موشه-لان-تپه---'>استعلام ساماندهی موشه لان تپه .... / استعلام , استعلام ساماندهی موشه لان تپه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219843/استعلام-پلاک-شناسایی-اشتراک-آب--'>استعلام پلاک شناسایی اشتراک آب ... / استعلام , استعلام پلاک شناسایی اشتراک آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219857/مناقصه-تحویل-تجهیزات-جهت-تجهیز-کارگاه'>مناقصه تحویل تجهیزات جهت تجهیز کارگاه / مناقصه تحویل تجهیزات جهت تجهیز کارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219934/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-موردنیاز-جهت-اجرای-عملیات-برقرسانی'>مناقصه دستمزد و مصالح موردنیاز جهت اجرای عملیات برقرسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه دستمزد و مصالح موردنیاز جهت اجرای عملیات برقرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219951/مناقصه-انجام-خدمات-حمل-و-نقل-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات حمل و نقل  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات حمل و نقل  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219970/مناقصه-عملیات-حمل-و-نقل-و-جابجایی-کالا--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حمل و نقل و جابجایی کالا - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات حمل و نقل و جابجایی کالا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219988/استعلام-خرید-و-نصب-2-دستگاه-آسانسور-مدرسه-استثنایی'>استعلام خرید و نصب 2 دستگاه آسانسور مدرسه استثنایی / استعلام, استعلام خرید و نصب 2 دستگاه آسانسور مدرسه استثنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220009/فراخوان-خرید-و-نصب-سیستم-گرمایش-و-سرمایش-GHP--نوبت-دوم'>فراخوان خرید و نصب سیستم گرمایش و سرمایش GHP - نوبت دوم  / مناقصه, فراخوان خرید و نصب سیستم گرمایش و سرمایش GHP- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220026/تجدید-مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-روستا--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا  - نوبت دوم  / مناقصه, تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220047/استعلام-توزیع-مرسولات-پستی--'>استعلام توزیع مرسولات پستی... / استعلام, استعلام توزیع مرسولات پستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220064/استعلام-طراحی-و-نصب-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام طراحی و نصب سیستم اعلام حریق  / استعلام, طراحی و نصب سیستم اعلام حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220080/استعلام-اجاره-12-دستگاه-خودرو-جهت-ماموریت-درون-و-برون-شهری--'>استعلام اجاره 12 دستگاه خودرو جهت ماموریت درون و برون شهری... / استعلام, استعلام اجاره 12 دستگاه خودرو جهت ماموریت درون و برون شهری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220095/فراخوان-مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-اداره-گاز-شهرستان----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی اداره گاز شهرستان ....  نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی اداره گاز شهرستان ....  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220111/استعلام-نورپردازی'>استعلام نورپردازی  / استعلام,استعلام نورپردازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220126/استعلام-خرید-دستگاه-بسکتبال-سقفی'>استعلام خرید دستگاه بسکتبال سقفی / استعلام, خرید دستگاه بسکتبال سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220142/استعلام-میز-صندلی-اداری'>استعلام میز صندلی اداری / استعلام, میز صندلی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220156/استعلام-شیر--'>استعلام شیر ... / استعلام , استعلام شیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220179/استعلام-موتور-و-ژنراتور-برق-کامل-با-تابلو-و-تجهیزات-کامل'>استعلام موتور و ژنراتور برق کامل با تابلو و تجهیزات کامل / استعلام, موتور و ژنراتور برق کامل با تابلو و تجهیزات کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220199/تجدید-مناقصه-روکش-آسفالت-راه-روستایی-و---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  روکش آسفالت راه روستایی و .... نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه روکش آسفالت راه روستایی و .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220218/مناقصه-دیوارگذاری-محوطه-مخزن-5000-مترمکعبی'>مناقصه دیوارگذاری محوطه مخزن 5000 مترمکعبی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه دیوارگذاری محوطه مخزن 5000 مترمکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220239/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام  لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام  لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220254/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-جهت-اجرای-عملیات-برقرسانی-به-روستاهای-بدون-برق'>مناقصه دستمزد و مصالح جهت اجرای عملیات برقرسانی به روستاهای بدون برق / مناقصه عمومی, مناقصه دستمزد و مصالح جهت اجرای عملیات برقرسانی به روستاهای بدون برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220271/استعلام-صندوق--'>استعلام صندوق ... / استعلام , استعلام صندوق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220289/مناقصه-انجام-عملیات-تحویل-و-بارگیری-سیمان-پاکتی--'>مناقصه انجام عملیات تحویل و بارگیری سیمان پاکتی... / آگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات تحویل و بارگیری سیمان پاکتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220311/استعلام-خرید-وسایل-کامپیوتر'>استعلام خرید وسایل کامپیوتر / استعلام,خرید وسایل کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220329/استعلام-تعدادی-رک-سرور-و-متعلقات-سامانه-ستاد'>استعلام  تعدادی رک سرور و متعلقات, سامانه ستاد / استعلام, تعدادی رک سرور و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220341/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-اداره-ورزش-و-جوانان'>استعلام تعمیر و تجهیز اداره ورزش و جوانان / استعلام, استعلام تعمیر و تجهیز اداره ورزش و جوانان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220355/فراخوان-مناقصه-اجرای-ورودی-و-خروجی-و-ساختمان-ایستگاه-T-B-S-کوره-های-آجرپزی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای ورودی و خروجی و ساختمان ایستگاه T.B.S کوره های آجرپزی نوبت دوم / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه اجرای ورودی و خروجی و ساختمان ایستگاه T.B.S کوره های آجرپزی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220367/استعلام-لوله-فلزی-و-اتصالات--'>استعلام لوله فلزی و اتصالات ... / استعلام,استعلام لوله فلزی و اتصالات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220381/استعلام-لوازم-کارگاهی'>استعلام لوازم کارگاهی / استعلام,لوازم کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220393/استعلام-پایه-رولر-و-شیرها'>استعلام پایه رولر و شیرها / استعلام, استعلام پایه رولر و شیرها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220409/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-سیستم-های-راهبند--'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم های راهبند ... / استعلام , استعلام خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم های راهبند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220426/استعلام-دکوراسیون-سالن-همایش-مجتمع-فرهنگی-اداره'>استعلام  دکوراسیون سالن همایش مجتمع فرهنگی اداره  / استعلام,  دکوراسیون سالن همایش مجتمع فرهنگی اداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220443/استعلام-خرید-پک-جهت-روز-خبرنگار'>استعلام خرید پک جهت روز خبرنگار / استعلام , استعلام خرید پک جهت روز خبرنگار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220457/استعلام-خرید-کابین-آسانسور'>استعلام خرید کابین آسانسور / استعلام,خرید کابین آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220473/استعلام-خرید-پوسته-موتور-ولوو'>استعلام خرید پوسته موتور ولوو / استعلام,استعلام خرید پوسته موتور ولوو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220489/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-از-طرح-جنگلکاری'>استعلام مراقبت و نگهداری از طرح جنگلکاری / استعلام, مراقبت و نگهداری از طرح جنگلکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220504/استعلام-اصلاح-و--شبکه-های-توزیع-آب-و--'>استعلام اصلاح و... شبکه های توزیع آب و... / استعلام,اصلاح و... شبکه های توزیع آب و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219856/استعلام-فرز-دندانپزشکی-توربین-و-سنباده-دیسکی'>استعلام فرز دندانپزشکی توربین و سنباده دیسکی  / استعلام , استعلام فرز دندانپزشکی توربین و سنباده دیسکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219875/استعلام-انجام-عملیات-کابل-کشی-شبکه-و-تلفن'>استعلام انجام عملیات کابل کشی شبکه و تلفن / استعلام, استعلام انجام عملیات کابل کشی شبکه و تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219892/استعلام-کشمش-درجه-یک-در-کارتن-سه-کیلویی--'>استعلام کشمش درجه یک در کارتن سه کیلویی ... / استعلام, استعلام کشمش درجه یک در کارتن سه کیلویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219911/استعلام-نیاز-به-یک-موتور-EF7'>استعلام نیاز به یک موتور EF7  / استعلام,استعلام نیاز به یک موتور EF7 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219932/مناقصه-اجرای-طرح-بهسازی-معابر-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای طرح بهسازی معابر تجدید -نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه  اجرای طرح بهسازی معابر تجدید -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219947/مناقصه-خرید-کنتور-و-رگلاتور-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کنتور و رگلاتور -نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خرید کنتور و رگلاتور -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219968/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-روستا'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا  / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219986/استعلام-شرح-خدمات-پایش-و-مستندسازی-معابر'>استعلام شرح خدمات پایش و مستندسازی معابر  / استعلام,استعلام شرح خدمات پایش و مستندسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220005/استعلام-ادامه-حفر-چاه--'>استعلام ادامه حفر چاه... / استعلام, استعلام ادامه حفر چاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220024/استعلام-محوطه-سازی--'>استعلام محوطه سازی ... / استعلام, استعلام محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220044/استعلام-خرید-130-عدد-فلش-مموری'>استعلام خرید 130 عدد فلش مموری / استعلام , استعلام خرید 130 عدد فلش مموری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220060/استعلام-پوشش-سقف--'>استعلام پوشش سقف ... / استعلام , استعلام پوشش سقف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220077/استعلام-دوربین-عکاسی-دیجیتال'>استعلام دوربین عکاسی دیجیتال / استعلام, استعلام دوربین عکاسی دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220093/فراخوان-شناسایی-تامین-کننده-کاغذ-حرارتی-رسید-مشتری-دستگاه-خودپرداز'>فراخوان شناسایی تامین کننده کاغذ حرارتی رسید مشتری دستگاه خودپرداز / مناقصه, فراخوان شناسایی تامین کننده کاغذ حرارتی رسید مشتری دستگاه خودپرداز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220109/مناقصه-تهیه-طبخ-سرو-و-توزیع-سه-وعده-غذا-جهت-کارکنان-شرکت'>مناقصه تهیه طبخ سرو و توزیع سه وعده غذا جهت کارکنان شرکت  / مناقصه ، مناقصه تهیه طبخ سرو و توزیع سه وعده غذا جهت کارکنان شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220123/استعلام-کولر-گازی--'>استعلام کولر گازی... / استعلام, استعلام کولر گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220140/استعلام-خرید-کفپوش'>استعلام خرید کفپوش / استعلام,خرید کفپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220152/استعلام-ساخت-و-نصب-تابلوی-ورودی'>استعلام ساخت و نصب تابلوی ورودی / استعلام , استعلام ساخت و نصب تابلوی ورودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220177/استعلام-تعمیر-و-تکمیل-مساجد'>استعلام تعمیر و تکمیل مساجد / استعلام , استعلام تعمیر و تکمیل مساجد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220197/استعلام-تهیه-و-اجرای-پریمکت-و-آسفالت'>استعلام تهیه و اجرای پریمکت و آسفالت / استعلام,تهیه و اجرای پریمکت و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220215/استعلام-خرید-و-نصب-یک-دستگاه-کانکس-سالنی--'>استعلام خرید و نصب یک دستگاه کانکس سالنی ... / استعلام, استعلام خرید و نصب یک دستگاه کانکس سالنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220234/استعلام-شن'>استعلام شن  / استعلام, شن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220252/استعلام-فلومتر-الکترومغناطیسی-هوشمند'>استعلام فلومتر الکترومغناطیسی هوشمند / استعلام,استعلام فلومتر الکترومغناطیسی هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220269/استعلام-اجرای-حروف-چنلیوم-تابلو--'>استعلام اجرای حروف چنلیوم تابلو... / استعلام, استعلام اجرای حروف چنلیوم تابلو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220285/استعلام-شلوار-کتان'>استعلام شلوار کتان / استعلام,شلوار کتان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220309/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-A'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220325/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220339/استعلام-درایو-کنترل-و--'>استعلام درایو کنترل و ... / استعلام , استعلام درایو کنترل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220353/استعلام-احداث-زمین-چمن-مصنوعی'>استعلام احداث زمین چمن مصنوعی  / استعلام, احداث زمین چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220365/استعلام-چاپ-تعداد-10-هزار-برگ-دنور'>استعلام چاپ تعداد 10 هزار برگ دنور / استعلام, چاپ تعداد 10 هزار برگ دنور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220379/استعلام-سیستم-ضد-سرقت-مورد-تایید-حراست--'>استعلام سیستم ضد سرقت مورد تایید حراست ... / استعلام, استعلام سیستم ضد سرقت مورد تایید حراست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220391/استعلام-خرید-7059-انواع-کابل-پروتودور-مسی'>استعلام خرید 7059 انواع کابل پروتودور مسی  / استعلام,استعلام خرید 7059 انواع کابل پروتودور مسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220407/استعلام-اصلاح-توسعه-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب--لوله-گذاری-و-احداث-حوضچه-های-شیرآلات'>استعلام اصلاح، توسعه، بازسازی شبکه های توزیع آب ، لوله گذاری و احداث حوضچه های شیرآلات / استعلام,استعلام اصلاح، توسعه، بازسازی شبکه های توزیع آب ، لوله گذاری و احداث حوضچه های شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220424/استعلام-مبل-اداری-نیلپر'>استعلام مبل اداری نیلپر  / استعلام,استعلام مبل اداری نیلپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220440/استعلام-ساخت-22-دفتر-مناسب-با-متریال-پیش-ساخته'>استعلام ساخت 22 دفتر مناسب با متریال پیش ساخته  / استعلام,استعلام ساخت 22 دفتر مناسب با متریال پیش ساخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220455/استعلام-انفورماتیک'>استعلام انفورماتیک  / استعلام,استعلام انفورماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220470/استعلام-بها-انجام-عملیات-بوجاری-حدود-1500-تن-بذر-گندم--'>استعلام بها انجام عملیات بوجاری حدود 1500 تن بذر گندم ... / استعلام , استعلام بها انجام عملیات بوجاری حدود 1500 تن بذر گندم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220486/استعلام-کنسول-و-سوئیچ'>استعلام  کنسول و سوئیچ / استعلام , استعلام  کنسول و سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220501/استعلام-سنگ-تراورتن'>استعلام سنگ تراورتن  / استعلام, سنگ تراورتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220518/استعلام-تهیه-مصالح-کوهی'>استعلام تهیه مصالح کوهی  / استعلام,استعلام تهیه مصالح کوهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220539/استعلام-کابل-برق--'>استعلام کابل برق ... / استعلام, استعلام کابل برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219882/استعلام-اجر-گری-63-تن'>استعلام اجر گری 63 تن  / استعلام,استعلام اجر گری 63 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219899/استعلام-عملیات-حفر-یک-حلقه-چاه-دستگاهی--'>استعلام عملیات حفر یک حلقه چاه دستگاهی ... / استعلام,استعلام عملیات حفر یک حلقه چاه دستگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219920/استعلام-خرید-هورمون-اوولین'>استعلام خرید هورمون اوولین / استعلام,استعلام خرید هورمون اوولین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219939/شناسایی-تامین-کننده-مواد-فلزی'>شناسایی تامین کننده مواد فلزی / آگهی شناسایی, شناسایی تامین کننده مواد فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219955/مناقصه-دستگاه-ون-یا-مین-بوس-برای-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه دستگاه ون یا مین بوس برای سرویس ایاب و ذهاب / اگهی مناقصه , مناقصه دستگاه ون یا مین بوس برای سرویس ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219975/استعلام-کالای-آزمایشگاهی'>استعلام کالای آزمایشگاهی  / استعلام,استعلام کالای آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219993/مناقصه-تهیه-و-طبخ-غذا'>مناقصه تهیه و طبخ غذا  / آگهی مناقصه,مناقصه  تهیه و طبخ غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220015/استعلام-سنگ-نی-ریز'>استعلام سنگ نی ریز / استعلام,استعلام سنگ نی ریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220035/استعلام-خرید-و-نصب-پنجره'>استعلام خرید و نصب پنجره / استعلام,خرید و نصب پنجره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220052/مناقصه-اجرای-عملیات-زیباسازی-میدان--تهیه-و-نصب-تابلو-راهنما-و-ترافیکی'>مناقصه اجرای عملیات زیباسازی میدان ، تهیه و نصب تابلو راهنما و ترافیکی  / مناقصه اجرای عملیات زیباسازی میدان ، تهیه و نصب تابلو راهنما و ترافیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220070/مناقصه-خريد-ترانسفور-ماتور-در-کيلو-وات-آمپر-مختلف-و-تعداد-مختلف'>مناقصه خريد ترانسفور ماتور در کيلو وات آمپر مختلف و تعداد مختلف  / مناقصه, مناقصه خريد ترانسفور ماتور در کيلو وات آمپر مختلف و تعداد مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220085/استعلام-تجهیز-و-راه-اندازی-چاه-شماره-2--'>استعلام تجهیز و راه اندازی چاه شماره 2... / استعلام,استعلام تجهیز و راه اندازی چاه شماره 2...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220100/تجدید-مناقصه-طرح-قرارداد-تامین-و-اجرای-طرح-توسعه--'>تجدید مناقصه طرح قرارداد تامین و اجرای طرح توسعه ... / مناقصه , تجدید مناقصه طرح قرارداد تامین و اجرای طرح توسعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220116/مناقصه-پژوژه-طرح-مطالعاتی-مسیل'>مناقصه پژوژه طرح مطالعاتی مسیل  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پژوژه طرح مطالعاتی مسیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220132/استعلام-روتر-سیسکو'>استعلام روتر سیسکو / استعلام,روتر سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220146/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-دیزل-ژنراتور-نوبت-دوم'>مناقصه خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220164/استعلام-تعمیر-و-تکمیل-مساجد'>استعلام تعمیر و تکمیل مساجد / استعلام,تعمیر و تکمیل مساجد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220186/مناقصه-اجاره-بیل-مکانیکی-با-راننده-نوبت-دوم'>مناقصه اجاره بیل مکانیکی با راننده نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجاره بیل مکانیکی با راننده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220204/مناقصه-اجاره-لودر--نوبت-دوم'>مناقصه اجاره لودر - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجاره لودر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220224/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب--'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب... / استعلام, استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220245/استعلام-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>استعلام سرویس ایاب و ذهاب / استعلام,سرویس ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220260/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220277/استعلام-خرید-تور-ماهیگیری'>استعلام خرید تور ماهیگیری  / استعلام, خرید تور ماهیگیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220300/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اداری-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان اداری- نوبت دوم  /  مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل ساختمان اداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220316/استعلام-کولر-اسپیلت-ایران-رادیاتور'>استعلام کولر اسپیلت ایران رادیاتور  / استعلام,استعلام کولر اسپیلت ایران رادیاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220333/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام,استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220346/استعلام-کلیدها-و-متعلقات'>استعلام کلیدها و متعلقات / استعلام, استعلام کلیدها و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220359/استعلام-آشکارسازها-و-انتقال-دهنده-های-سیگنال-و-سوئچ-هاک'>استعلام آشکارسازها و انتقال دهنده های سیگنال و سوئچ هاک  / استعلام , استعلام  آشکارسازها و انتقال دهنده های سیگنال و سوئچ هاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220372/فراخوان-جدول-گذاری-معابر-و-پارکها--'>فراخوان جدول گذاری معابر و پارکها... / آگهی فراخوان , فراخوان جدول گذاری معابر و پارکها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220385/استعلام-میله-والیبال-استاندارد'>استعلام میله والیبال استاندارد / استعلام,استعلام میله والیبال استاندارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220400/استعلام-اواپراتور-ایرکاندیشن'>استعلام اواپراتور ایرکاندیشن  / استعلام, استعلام اواپراتور ایرکاندیشن... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220414/استعلام-پاور-میکسر-آنالوگ'>استعلام پاور میکسر آنالوگ / استعلام , استعلام پاور میکسر آنالوگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220432/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت / استعلام, کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220448/استعلام-تکمیل-فضاهای-کارگاه'>استعلام تکمیل فضاهای کارگاه  / استعلام, تکمیل فضاهای کارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220462/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام , استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220479/استعلام-اصلاح-توسعه--بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب-لوله-گذاری-و--'>استعلام اصلاح، توسعه ، بازسازی شبکه های توزیع آب، لوله گذاری  و... / استعلام, اصلاح، توسعه ، بازسازی شبکه های توزیع آب، لوله گذاری  و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220494/استعلام-مجموعه-قطعات-تعمیری'>استعلام مجموعه قطعات تعمیری / استعلام,استعلام مجموعه قطعات تعمیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220509/استعلام-خدمات-مددکاری-تعداد-2000-پرونده-توانبخشی'>استعلام خدمات مددکاری تعداد 2000 پرونده توانبخشی  / استعلام, خدمات مددکاری تعداد 2000 پرونده توانبخشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220524/استعلام-یخچال-فریزر'>استعلام یخچال فریزر / استعلام , استعلام یخچال فریزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220547/استعلام-اصلاح-توسعه-بازسازی-شبکه‌های-توزیع-آب-لوله-گذاری-و---'>استعلام اصلاح، توسعه، بازسازی شبکه‌های توزیع آب، لوله گذاری و ..... / استعلام , استعلام اصلاح، توسعه، بازسازی شبکه‌های توزیع آب، لوله گذاری و .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219254/فراخوان-جهت-ارائه-خدمات-هندلینگ-هواپیمایی-مسافری-نوبت-دوم'>فراخوان جهت ارائه خدمات هندلینگ هواپیمایی مسافری نوبت دوم  / آگهی فراخوان, فراخوان جهت ارائه خدمات هندلینگ هواپیمایی مسافری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219271/مناقصه-تهیه-و-تحویل-40290-متر-انواع-کابل-ژله-فیلد-خاکی-(نوبت-دوم)'>مناقصه تهیه و تحویل 40290 متر انواع کابل ژله فیلد خاکی (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه تهیه و تحویل 40290 متر انواع کابل ژله فیلد خاکی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219291/استعلام-چوب--'>استعلام چوب ... / استعلام , استعلام چوب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219309/استعلام-آجر'>استعلام آجر  / استعلام,استعلام آجر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219327/استعلام-کابل-شبکه'>استعلام کابل شبکه / استعلام , استعلام کابل شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219343/مناقصه-حمل-حدود-800-تن-خربزه'>مناقصه حمل حدود 800 تن خربزه  / آگهی مناقصه ، مناقصه حمل حدود 800 تن خربزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219363/استعلام-سنگ-گندمک'>استعلام سنگ گندمک / استعلام, سنگ گندمک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219378/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-روکش-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات زیرسازی و روکش آسفالت معابر- نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه عملیات زیرسازی و روکش آسفالت معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219393/استعلام-میز-جلو-مبلی-55-55-cm-مدل-کیش--'>استعلام میز جلو مبلی 55*55 cm مدل کیش ... / استعلام, استعلام میز جلو مبلی 55*55 cm مدل کیش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219410/استعلام-پرینتر-3-کاره-فلش-و--'>استعلام پرینتر 3 کاره، فلش و... / استعلام, استعلام پرینتر 3 کاره، فلش و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219426/استعلام-دستگاه-تنسایل--تست-کشش-2-تن'>استعلام دستگاه تنسایل - تست کشش 2 تن / استعلام,استعلام دستگاه تنسایل - تست کشش 2 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219444/استعلام-خرید-سانترال-تلفن'>استعلام خرید سانترال تلفن / استعلام,خرید سانترال تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219461/مناقصه-عمومی-خرید-آسفالت-توپکا-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی  خرید آسفالت توپکا- نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی  خرید آسفالت توپکا- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219482/استعلام-رایانه-کامل-و-دیتا-پرژکتور-و-پرده--'>استعلام رایانه کامل و دیتا پرژکتور و پرده ... / استعلام, استعلام رایانه کامل و دیتا پرژکتور و پرده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219497/فراخوان-مناقصه-گازرسانی-به-صنایع-56-واحد-صنعتی--تولیدی-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه گازرسانی به صنایع 56 واحد صنعتی - تولیدی تجدید نوبت دوم  / آگهی فراخوان پیمانکار تجدید مناقصه , فراخوان مناقصه گازرسانی به صنایع 56 واحد صنعتی - تولیدی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219514/مناقصه-زیرسازی-و-جدولگذاری-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و جدولگذاری معابر سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و جدولگذاری معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219531/مناقصه-انجام-عملیات-پروژه-مقاوم-سازی-سازه-واحد-18-مجتمع--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات پروژه مقاوم سازی سازه واحد 18 مجتمع  - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه انجام عملیات پروژه مقاوم سازی سازه واحد 18 مجتمع - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219550/استعلام-خرید-7-دستگاه-رایانه-all-in-one'>استعلام خرید 7 دستگاه رایانه all in one / استعلام,استعلام خرید 7 دستگاه رایانه all in one</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219568/استعلام-ترمومیکسر'>استعلام ترمومیکسر / استعلام,ترمومیکسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219584/استعلام-دستگاه-جوشکاری-و-چند-کاره-برش-و-پرس'>استعلام دستگاه جوشکاری و چند کاره برش و پرس / استعلام ,  استعلام دستگاه جوشکاری و چند کاره برش و پرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219604/مناقصه-اجرای-خط-تغذیه-و-اجرای-شبکه-توزیع-فولادی-و-پلی-اتیلن'>مناقصه اجرای خط تغذیه و اجرای شبکه توزیع فولادی و پلی اتیلن  / مناقصه, مناقصه  اجرای خط تغذیه و اجرای شبکه توزیع فولادی و پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219624/مناقصه-عملیات-برش-و-جمع-آوری-چمن-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات برش و جمع آوری چمن نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه  عملیات برش و جمع آوری چمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219639/استعلام-نمایشگر-LCD-آیفون-تصویری--'>استعلام نمایشگر LCD آیفون تصویری ... / استعلام , استعلام نمایشگر LCD آیفون تصویری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219657/استعلام-تهیه-و-نصب-دوربین-و--'>استعلام تهیه و نصب دوربین و... / استعلام,تهیه و نصب دوربین و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219673/مناقصه-خدمات-عمومی-نظافتی--ستادی-و-خدمات-فنی--(نوبت-دوم)'>مناقصه خدمات عمومی، نظافتی ، ستادی و خدمات فنی... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات عمومی، نظافتی ، ستادی و خدمات فنی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219694/استعلام-خرید-سه-دستگاه-اندازه-گیری-کیفیت-توان-و-یک-دستگاه-لپ-تاپ-صنعتی'>استعلام خرید سه دستگاه اندازه گیری کیفیت توان و یک دستگاه لپ تاپ صنعتی  / استعلام, خرید سه دستگاه اندازه گیری کیفیت توان و یک دستگاه لپ تاپ صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219709/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-مدار-بسته--'>استعلام نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته... / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219724/استعلام-ست-نفرستومی-سایز-f8-بسته-کاغذی--'>استعلام ست نفرستومی سایز f8 بسته کاغذی ... / استعلام, استعلام ست نفرستومی سایز f8 بسته کاغذی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219741/استعلام-الکتروموتور-شناور'>استعلام الکتروموتور شناور  / استعلام, الکتروموتور شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219759/استعلام-عملیات-برق-رسانی--'>استعلام عملیات برق رسانی... / استعلام, استعلام عملیات برق رسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219782/استعلام-عملیات-خرید-تجهیزات-رایانه-و-متعلقات-مربوطه'>استعلام عملیات خرید تجهیزات رایانه و متعلقات مربوطه / استعلام ,استعلام عملیات خرید تجهیزات رایانه و متعلقات مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219802/استعلام-سویا--'>استعلام سویا ... / استعلام, استعلام سویا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219820/استعلام-تامین-لوازم-مصرفی-و-قطعات-یدکی-دستگاه-های-غبارسنج-محیطی'>استعلام تامین لوازم مصرفی و قطعات یدکی دستگاه های غبارسنج محیطی / استعلام, استعلام تامین لوازم مصرفی و قطعات یدکی دستگاه های غبارسنج محیطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219834/مناقصه-خدمات-کارگری-در-بخش-های-مختلف-تولید--ـ-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات کارگری در بخش های مختلف تولید... ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات کارگری در بخش های مختلف تولید ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219850/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219868/استعلام-نهال-گلدانی'>استعلام نهال گلدانی / استعلام, استعلام نهال گلدانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219877/استعلام-فعالیت-های-خدمات-و-پشتیبانی'>استعلام فعالیت های خدمات و پشتیبانی / استعلام,استعلام فعالیت های خدمات و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219894/تمدید-مجدد-مناقصه-احداث-ساختمان-چند-منظوره'>تمدید مجدد مناقصه احداث ساختمان چند منظوره  / تمدیدمجدد مناقصه ، مناقصه احداث ساختمان چند منظوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219912/استعلام-لامپ-و-باتری--'>استعلام لامپ و باتری ... / استعلام, استعلام لامپ و باتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219933/استعلام-سیمان'>استعلام سیمان  / استعلام,استعلام سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219950/استعلام-4-دستگاه-اسپیلت-24000-و-یک-دستگاه-اسپیلت-سرد-12000'>استعلام 4 دستگاه اسپیلت 24000 و یک دستگاه اسپیلت سرد 12000 / استعلام, استعلام 4 دستگاه اسپیلت 24000 و یک دستگاه اسپیلت سرد 12000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219969/استعلام-مستند-نگاری-آرشیو-اسناد-و-مطالعات-مکتوب--'>استعلام مستند نگاری آرشیو اسناد و مطالعات مکتوب ... / استعلام, استعلام مستند نگاری آرشیو اسناد و مطالعات مکتوب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219987/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-آب-شرب-واقع---'>استعلام حفر یک حلقه چاه آب شرب واقع  ... / استعلام, استعلام حفر یک حلقه چاه آب شرب واقع  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220007/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق... / استعلام,استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220025/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-ساختمان'>استعلام تعمیر و بازسازی ساختمان  / استعلام,استعلام تعمیر و بازسازی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220045/استعلام-تجهیزات-سالن-تشریح-پزشکی-قانونی--'>استعلام تجهیزات سالن تشریح پزشکی قانونی ... / استعلام , استعلام تجهیزات سالن تشریح پزشکی قانونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220062/مناقصه-خرید-آسانسور-و-دستگاه-هوارسان-جهت-بلوک-زایمانی'>مناقصه خرید آسانسور و دستگاه هوارسان جهت بلوک زایمانی  / مناقصه, مناقصه  خرید آسانسور و دستگاه هوارسان جهت بلوک زایمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220078/مناقصه-نظافت-و-نگهداری-فضای-سبز-منازل-سازمانی'>مناقصه نظافت و نگهداری فضای سبز منازل سازمانی / آگهی مناقصه , مناقصه نظافت و نگهداری فضای سبز منازل سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220094/استعلام-انتخاب-کارگزار-ممیزی'>استعلام انتخاب کارگزار ممیزی  / استعلام, انتخاب کارگزار ممیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220110/استعلام-آسانسور-DCSS4'>استعلام  آسانسور DCSS4 / استعلام, استعلام  آسانسور DCSS4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220125/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--لوله-کشی'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ، لوله کشی / استعلام,استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ، لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220141/استعلام-تجهیزات-هنرستان-ها--'>استعلام تجهیزات هنرستان ها ... / استعلام , استعلام تجهیزات هنرستان ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220153/استعلام-خرید-دو-دستگاه-دیزل-ژنراتور-120-کیلووات-چرخدار--'>استعلام خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور 120 کیلووات چرخدار... / استعلام, استعلام خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور 120 کیلووات چرخدار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220178/آگهی-مناقصه-امور-جمع-آوری-حمل-و-دفع-زباله'>آگهی مناقصه امور جمع آوری، حمل و دفع زباله / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه امور جمع آوری، حمل و دفع زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220198/استعلام-ذخیره-ساز-شبکه--'>استعلام ذخیره ساز شبکه ... / استعلام , استعلام ذخیره ساز شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220217/استعلام-ناظر-طرح-پژوهشی'>استعلام ناظر طرح پژوهشی / استعلام, ناظر طرح پژوهشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220236/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام,استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220253/استعلام-دیوارپوش-PVC--'>استعلام دیوارپوش PVC... / استعلام, استعلام دیوارپوش PVC...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220270/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-H'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده H / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده H</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220288/استعلام-اجرای-لوله-گذاری--'>استعلام اجرای لوله گذاری ... / استعلام , استعلام اجرای لوله گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220310/استعلام-پرلین-نمره-18-به-ضخامت-3-میل--'>استعلام پرلین نمره 18 به ضخامت 3 میل ... / استعلام, استعلام پرلین نمره 18 به ضخامت 3 میل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220326/استعلام-بیسکویت-ساقه-طلایی-سبوس-دار---'>استعلام بیسکویت ساقه طلایی سبوس دار  ... / استعلام, استعلام بیسکویت ساقه طلایی سبوس دار  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220340/تجدید-مزایده-اجرائیات-ساختمانی-گشت-ویژه-حریم-شهر'>تجدید مزایده  اجرائیات ساختمانی گشت ویژه حریم شهر / تجدید آگهی مزایده , تجدید مزایده  اجرائیات ساختمانی گشت ویژه حریم شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220354/استعلام-بسته-نرم-افزار-آنتی-ویروس--'>استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس ... / استعلام, استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220366/استعلام-اقلام-مصرفی-تولید-واحد-احیاء-ها'>استعلام اقلام مصرفی تولید واحد احیاء ها / استعلام, استعلام اقلام مصرفی تولید واحد احیاء ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220380/استعلام-خرید-کیت-الکترونیکی-ماشینهای-الکتریکی-شیانگ'>استعلام  خرید کیت الکترونیکی، ماشینهای الکتریکی، شیانگ  / استعلام ، استعلام  خرید کیت الکترونیکی، ماشینهای الکتریکی، شیانگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220392/استعلام-کنتور-الکترومغناطیس'>استعلام کنتور الکترومغناطیس / استعلام, کنتور الکترومغناطیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220408/استعلام-تابلو-برق-کارگاه-پوزیشنر-بال-ولو'>استعلام تابلو برق کارگاه، پوزیشنر، بال ولو  / استعلام, استعلام تابلو برق کارگاه، پوزیشنر، بال ولو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220425/استعلام-یک-دستگاه-ضبط-دیجیتالی-16-کاناله--'>استعلام یک دستگاه ضبط دیجیتالی 16 کاناله ... / استعلام, استعلام یک دستگاه ضبط دیجیتالی 16 کاناله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220441/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام, استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220456/استعلام-تشکیل-پرونده-ماده-3-اراضی'>استعلام تشکیل پرونده ماده 3 اراضی / استعلام,استعلام تشکیل پرونده ماده 3 اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220472/استعلام-انواع-رله-ولتاژ-مربوط-به-شارژرهای-110-ولت-تغذیه-الکترونیک'>استعلام  انواع رله ولتاژ مربوط به شارژرهای 110 ولت تغذیه الکترونیک / استعلام, انواع رله ولتاژ مربوط به شارژرهای 110 ولت تغذیه الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220488/استعلام-خرید-و-نصب-آبنما'>استعلام خرید و نصب آبنما / استعلام,خرید و نصب آبنما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219270/مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-های-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث ساختمان های نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث ساختمان های نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219289/مناقصه-تهیه-مواد--طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مواد , طبخ و توزیع غذای پرسنل - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تهیه مواد , طبخ و توزیع غذای پرسنل  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219307/شناسایی-و-ارزیابی-کیفی-احداث-ساختمان-اداری-معاونت-غذا-و-دارو'>شناسایی و ارزیابی کیفی احداث ساختمان اداری معاونت غذا و دارو / آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران شناسایی و ارزیابی کیفی احداث ساختمان اداری معاونت غذا و دارو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219326/مناقصه-خرید-200-000-کیلوگرم-مصالح'>مناقصه خرید 200.000 کیلوگرم مصالح / مناقصه, مناقصه خرید 200.000 کیلوگرم مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219341/استعلام-وسایل-آزمایشگاهی--'>استعلام وسایل آزمایشگاهی ... / استعلام, استعلام وسایل آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219362/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219375/مناقصه-عمومی-یک-دستگاه-مینی-لودر'>مناقصه عمومی یک دستگاه مینی لودر / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک دستگاه مینی لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219392/استعلام-دوربین-فیلمبرداری-6D-با-لنز-CANON-105-24'>استعلام دوربین فیلمبرداری 6D با لنز CANON 105-24 / استعلام, دوربین فیلمبرداری 6D با لنز CANON 105-24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219409/استعلام-چاپگر-لیزری-چهار-کاره-رایانه'>استعلام چاپگر لیزری چهار کاره رایانه  / استعلام,استعلام چاپگر لیزری چهار کاره رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219425/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام,احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219443/مناقصه-عملیات-بازسازی-خطوط---'>مناقصه عملیات بازسازی خطوط .... / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی, مناقصه عملیات بازسازی خطوط ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219460/آگهی-مناقصه-اجرای-عملیات-ترمیم-آسفالت-نوارهای-حفاری-آب'>آگهی مناقصه اجرای عملیات ترمیم آسفالت نوارهای حفاری آب / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه اجرای عملیات ترمیم آسفالت نوارهای حفاری آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219481/استعلام-یو-پی-اس-بهمراه-بانک-باتری-و-کابینت-باتری-و-متعلقات-نصب'>استعلام یو پی اس بهمراه بانک باتری و کابینت باتری و متعلقات نصب  / استعلام,استعلام یو پی اس بهمراه بانک باتری و کابینت باتری و متعلقات نصب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219496/استعلام-صندلی-گردان--'>استعلام صندلی گردان ... / استعلام, استعلام صندلی گردان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219513/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-انتقال-آب---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب... - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219527/استعلام-تستر-باطری--'>استعلام تستر باطری ... / استعلام , استعلام تستر باطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219548/فراخوان-ساخت-مبدل-و-سه-عدد-SHELL---نوبت-دوم'>فراخوان ساخت مبدل و سه عدد SHELL ... نوبت دوم / مناقصه, فراخوان ساخت مبدل و سه عدد SHELL ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219565/استعلام-خرید-سم-سایپر-مترین-و-داروی-ضد-انگل-آیورمکتین'>استعلام خرید سم سایپر مترین و داروی ضد انگل آیورمکتین / استعلام, خرید سم سایپر مترین و داروی ضد انگل آیورمکتین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219583/استعلام-ردیابی-و-پایش-بیماری-جاروک-بادام'>استعلام ردیابی و پایش بیماری جاروک بادام  / استعلام, ردیابی و پایش بیماری جاروک بادام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219603/استعلام-پلیت'>استعلام پلیت  / استعلام,استعلام پلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219622/استعلام-کولر-آبی'>استعلام کولر آبی / استعلام,استعلام کولر آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219637/مناقصه-خرید-مبدل-حرارتی-E-8007'>مناقصه خرید مبدل حرارتی E-8007  / مناقصه , مناقصه خرید مبدل حرارتی E-8007 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219656/استعلام-پاکسازی-محوطه-از-درختچه'>استعلام پاکسازی محوطه از درختچه  / استعلام,استعلام پاکسازی محوطه از درختچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219672/استعلام-دستگاه-ذخیره-ساز-و-نرم-افزار-مدیریت-تصاویر'>استعلام دستگاه ذخیره ساز و نرم افزار مدیریت تصاویر / استعلام, دستگاه ذخیره ساز و نرم افزار مدیریت تصاویر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219693/استعلام-بهای-خریداری-رایانه-و-لوازم-تجهیزات-جانبی'>استعلام بهای خریداری رایانه و لوازم تجهیزات جانبی / استعلام ,استعلام بهای خریداری رایانه و لوازم تجهیزات جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219708/استعلام-تامین-نیرو'>استعلام تامین نیرو / استعلام, تامین نیرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219723/استعلام-ایجاد-پارتیشن'>استعلام ایجاد پارتیشن / استعلام,استعلام ایجاد پارتیشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219740/استعلام-رله-حفاظتی-دیجیتال--'>استعلام رله حفاظتی دیجیتال... / استعلام, استعلام رله حفاظتی دیجیتال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219758/استعلام-آموزش--'>استعلام آموزش ... / استعلام , استعلام آموزش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219780/استعلام-کیسه-زباله--'>استعلام کیسه زباله ... / استعلام , استعلام کیسه زباله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219800/فراخوان-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان-دانشگاه'>فراخوان تهیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه  / مناقصه عمومی, فراخوان تهیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219818/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-خانه-مصدق'>استعلام مرمت و ساماندهی خانه مصدق / استعلام, استعلام مرمت و ساماندهی خانه مصدق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219833/مناقصه-احداث-مدرسه-اتباع-خارجی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث مدرسه اتباع خارجی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه  احداث مدرسه اتباع خارجی روستای لنگرود نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219849/استعلام-نیاز-به-یک-تابلو-برق-PLC-دلتا'>استعلام نیاز به یک تابلو برق PLC دلتا / استعلام,استعلام نیاز به یک تابلو برق PLC دلتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219866/استعلام-تخریب-دیوار-و-جمع-آوری-لوله-گاز--'>استعلام تخریب دیوار و جمع آوری لوله گاز ... / استعلام, استعلام تخریب دیوار و جمع آوری لوله گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219883/استعلام-مطالعات-ژئوفیزیک-و--'>استعلام مطالعات ژئوفیزیک و... / استعلام,مطالعات ژئوفیزیک و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219900/استعلام-غذای-مولد-ماهیان-گرمابی'>استعلام غذای مولد ماهیان گرمابی  / استعلام,استعلام غذای مولد ماهیان گرمابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219922/مناقصه-عملیات-ساماندهی-و-احداث-کانال-جمع-آوری-و-دفع-آبهای-سطحی--مرحله-اول--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ساماندهی و احداث کانال جمع آوری و دفع آبهای سطحی...مرحله اول - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ساماندهی و احداث کانال جمع آوری و دفع آبهای سطحی...مرحله اول - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219263/مناقصه-kent-electro---نوبت-دوم'>مناقصه kent  electro    - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه kent  electro   - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219283/مناقصه-فراخوان-contactor--for-high-voltage-switcher-alstom-نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان contactor   for  high  voltage  switcher  alstom  نوبت دوم  / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان  contactor   for  high  voltage  switcher  alstom </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219302/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219319/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام , استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219336/استعلام-لپ-تاپ-و-دستگاه-چهارکاره'>استعلام لپ تاپ و دستگاه چهارکاره  / استعلام,استعلام لپ تاپ و دستگاه چهارکاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219352/استعلام-16000-عدد-انواع-المنت'>استعلام 16000 عدد انواع المنت / استعلام, استعلام 16000 عدد انواع المنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219371/استعلام-1-موزائیک-ماشینی-فرنگی-طرح-رستیک--'>استعلام 1- موزائیک ماشینی فرنگی طرح رستیک ... / استعلام, استعلام 1- موزائیک ماشینی فرنگی طرح رستیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219387/مناقصه-تجدید-پروژه-پارک-ناحیه-ای'>مناقصه تجدید پروژه پارک ناحیه ای  / مناقصه تجدید پروژه پارک ناحیه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219405/مناقصه-احداث-ساختمان-دهیاری-فاز-یک--نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان دهیاری فاز یک - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه احداث ساختمان دهیاری فاز یک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219420/استعلام-مجموعه-سیم-و-سوکت-سیستم-برق-پکیج--'>استعلام مجموعه سیم و سوکت سیستم برق پکیج ... / استعلام, استعلام مجموعه سیم و سوکت سیستم برق پکیج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219435/استعلام-مجموعه-سیم-و-سوکت-سیستم-برق-پکیج-دیواری'>استعلام مجموعه سیم و سوکت سیستم برق پکیج دیواری  / استعلام ,استعلام مجموعه سیم و سوکت سیستم برق پکیج دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219455/استعلام-احداث-ساختمان--'>استعلام احداث ساختمان... / استعلام, استعلام احداث ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219474/مناقصه-فراخوان-‏‏‏‏‏‏نصب-تست-و-راه-اندازی-تجهیزات-شبکه-برق--نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان ‏‏‏‏‏‏نصب، تست و راه اندازی تجهیزات شبکه برق  - نوبت دوم  / مناقصه فراخوان ‏‏‏‏‏‏نصب، تست و راه اندازی تجهیزات شبکه برق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219491/استعلام-خرید-1-عدد-پرده-پرژکتور-دیتا'>استعلام خرید 1 عدد پرده پرژکتور دیتا  / استعلام,استعلام خرید 1 عدد پرده پرژکتور دیتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219506/استعلام-دستگاه-اسپکتروم-آنالایزر-همراه-با-ترکینگ-جنراتور'>استعلام دستگاه اسپکتروم آنالایزر همراه با ترکینگ جنراتور / استعلام, دستگاه اسپکتروم آنالایزر همراه با ترکینگ جنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219522/تجدید-مناقصه-خدمات-بهره-برداری-و-نگهداری--کنترل-ایمنی-و-پایداری-سدها--نوبتدوم'>تجدید مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری ، کنترل ایمنی و پایداری سدها  - نوبتدوم  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری ، کنترل ایمنی و پایداری سدها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219541/مناقصه-احداث-مدرسه-12-کلاسه-ابتدای-مسکن-مهر-نوبت-دوم'>مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه ابتدای مسکن مهر نوبت دوم / مناقصه , مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه ابتدای مسکن مهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219559/اولین-همایش-اقتصاد-ورزش'>اولین همایش اقتصاد ورزش / اولین همایش اقتصاد ورزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219579/فراخوان-طراحی-و-انتخاب-آرم-(لوگو)-و-سربرگ-مکاتبات-اداری'>فراخوان طراحی و انتخاب آرم (لوگو) و سربرگ مکاتبات اداری / آگهی فراخوان , فراخوان طراحی و انتخاب آرم (لوگو) و سربرگ مکاتبات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219597/آگهی-فراخوان-پیمانکاران-پروژه-های-توسعه-اپرون-احداث-منبع-بتنی-آب-ایستگاه-پمپاژ'>آگهی فراخوان پیمانکاران پروژه های توسعه اپرون، احداث منبع بتنی آب، ایستگاه پمپاژ  / آگهی فراخوان پیمانکاران ،آگهی فراخوان پیمانکاران پروژه های توسعه اپرون، احداث منبع بتنی آب، ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219615/استعلام-تعمیر-موتور-بلدوزر-کماتسور-85'>استعلام تعمیر موتور بلدوزر کماتسور 85 / استعلام,استعلام تعمیر موتور بلدوزر کماتسور 85</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219633/استعلام-بروزرسانی-سرورها-و-تجهیزات-شبکه'>استعلام بروزرسانی سرورها و تجهیزات شبکه  / استعلام, بروزرسانی سرورها و تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219650/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-فاز-دوم-توسعه-شبکه--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی فاز دوم توسعه شبکه - نوبت دوم / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات اجرایی فاز دوم توسعه شبکه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219665/مناقصه-احداث-بیلبورد'>مناقصه احداث بیلبورد  / مناقصه، مناقصه احداث بیلبورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219684/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ / استعلام,کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219704/استعلام-کابینت-باتری'>استعلام کابینت باتری / استعلام,کابینت باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219718/مناقصه-واگذاری-حجمی-عملیات-سرویس-های-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی عملیات سرویس های صنعتی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری حجمی عملیات سرویس های صنعتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219736/مناقصه-تهیه-دیسک-دستگاه-ذخیره-ساز-EMC'>مناقصه تهیه دیسک دستگاه ذخیره ساز EMC  / مناقصه ، مناقصه تهیه دیسک دستگاه ذخیره ساز EMC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219754/استعلام-میکروفن-و--'>استعلام میکروفن و... / استعلام,میکروفن و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219772/استعلام-سایر-حمل-و-نقل-زمینی'>استعلام سایر حمل و نقل زمینی / استعلام,استعلام سایر حمل و نقل زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219794/مناقصه-عملیات-تکمیلی-ساخت--نصب-و-رفع-پانچ-سازه-های-فلزی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تکمیلی ساخت ، نصب و رفع پانچ سازه های فلزی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی  دو مرحله ای , مناقصه عملیات تکمیلی ساخت ، نصب و رفع پانچ سازه های فلزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219811/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-رایانه-48-پورت--'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه 48 پورت... / استعلام,استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه 48 پورت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219829/مناقصه-اجرای-مجموعه-فعالیت-های-ساخت-و-مونتاژ-بتنی-فونداسیون-ساختمان'>مناقصه اجرای مجموعه فعالیت های ساخت و مونتاژ بتنی فونداسیون ساختمان / مناقصه اجرای مجموعه فعالیت های ساخت و مونتاژ بتنی فونداسیون ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219845/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-مرکز-آموزشی-درمانی'>مناقصه واگذاری امور خدماتی مرکز آموزشی درمانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدماتی مرکز آموزشی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219941/ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-ساماندهی-آبراهه-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی انجام عملیات ساماندهی آبراهه نوبت دوم / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی انجام عملیات ساماندهی آبراهه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219956/استعلام-آماده-سازی-کاخ-سلیمانیه'>استعلام آماده سازی کاخ سلیمانیه / استعلام, استعلام آماده سازی کاخ سلیمانیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219979/فراخوان-واگذاری-فعالیت-های-خدمات-نظافت-و-نگهداری-فضای-سبز'>فراخوان واگذاری فعالیت های خدمات نظافت و نگهداری فضای سبز / مناقصه, فراخوان واگذاری فعالیت های خدمات نظافت و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219995/مناقصه-عملیات-اجرایی-حفر-چاه-جذبی'>مناقصه عملیات اجرایی حفر چاه جذبی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات اجرایی حفر چاه جذبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220017/استعلام-اسپیلت--'>استعلام اسپیلت ... / استعلام , استعلام اسپیلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220036/استعلام-تجهیزات-رشته-آسانسور'>استعلام تجهیزات رشته آسانسور / استعلام , استعلام تجهیزات رشته آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220053/استعلام-تعداد-60-عدد-باطری-100-آمپر--'>استعلام تعداد 60 عدد باطری 100 آمپر ... / استعلام, استعلام تعداد 60 عدد باطری 100 آمپر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220071/استعلام-موزه-مردم-شناسی--'>استعلام موزه مردم شناسی ... / استعلام , استعلام موزه مردم شناسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220086/مناقصه-خدمات-بیمه-جامع-مسئولیت'>مناقصه خدمات بیمه جامع مسئولیت  / مناقصه , مناقصه خدمات بیمه جامع مسئولیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220101/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام , استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220118/استعلام-زیرسازی'>استعلام زیرسازی  / استعلام,استعلام زیرسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220134/استعلام-عملیات-مطالعات-مرحله-اول-و-دوم-آبرسانی--'>استعلام عملیات مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی... / استعلام,استعلام عملیات مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220147/استعلام-تهیه-و-تجهیزالمکان-های-فضای-اداری'>استعلام تهیه و تجهیزالمکان های فضای اداری  / استعلام,استعلام تهیه و تجهیزالمکان های فضای اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220166/استعلام-خرید-تابلو-و-علائم-ترافیکی'>استعلام خرید تابلو و علائم ترافیکی / استعلام ,استعلام خرید تابلو و علائم ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220187/استعلام-دیوارچینی-سنگی-و-بلوکی'>استعلام دیوارچینی سنگی و بلوکی / استعلام, استعلام دیوارچینی سنگی و بلوکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220205/استعلام-دیوارچینی-سنگی-و-بلوکی'>استعلام دیوارچینی سنگی و بلوکی / استعلام , استعلام دیوارچینی سنگی و بلوکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220225/استعلام-اجرای-فونداسیون-و--'>استعلام اجرای فونداسیون و... / استعلام,اجرای فونداسیون و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220246/مناقصه-بهسازی-معابر-خاکبرداری-مخلوط-ریزی--'>مناقصه بهسازی معابر خاکبرداری،مخلوط ریزی...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی معابر خاکبرداری،مخلوط ریزی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220262/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمانهای-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمانهای دارای عضو / استعلام ,استعلام فعالیت های سایر سازمانهای دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220278/استعلام-چای-کیسه-ای--چای-بسته-ای'>استعلام چای کیسه ای . چای بسته ای / استعلام,استعلام چای کیسه ای . چای بسته ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220301/مناقصه-انجام-امور-باز-و-بست-و-تست-انبساطی-(هیدرواستاتیک)-مخازن-گاز'>مناقصه انجام امور باز و بست و تست انبساطی (هیدرواستاتیک) مخازن گاز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور باز و بست و تست انبساطی (هیدرواستاتیک) مخازن گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220318/استعلام-خرید-تانکر'>استعلام خرید تانکر / استعلام, استعلام خرید تانکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220334/استعلام-تراپ-توپی-یک-اینچ-Ball-trap'>استعلام تراپ توپی یک اینچ Ball trap / استعلام, تراپ توپی یک اینچ Ball trap</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220348/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220360/استعلام-فعالیت-های-تامین-اجتماعی-اجباری--'>استعلام فعالیت های تامین اجتماعی اجباری ... / استعلام , استعلام فعالیت های تامین اجتماعی اجباری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220373/استعلام-واکسن-تب-برفکی-وتال'>استعلام واکسن تب برفکی وتال / استعلام,استعلام واکسن تب برفکی وتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220386/استعلام-مطالعه-توجیهی-جیرفت-سه-راهی'>استعلام  مطالعه توجیهی جیرفت سه راهی / استعلام, مطالعه توجیهی جیرفت سه راهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220401/استعلام-لیوان-کاغذی'>استعلام  لیوان کاغذی / استعلام, لیوان کاغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220415/استعلام-خرید-چوب-نراد'>استعلام خرید چوب نراد / استعلام,استعلام خرید چوب نراد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220433/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام, ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220449/مناقصه-خدمات-ترابری-اعم-از-خودروهای-سبک-و-سنگین--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات ترابری اعم از خودروهای سبک و سنگین - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خدمات ترابری اعم از خودروهای سبک و سنگین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220464/استعلام-اینورتر-جوشکاری'>استعلام اینورتر جوشکاری / استعلام , استعلام اینورتر جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220480/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220495/استعلام-سه-راهی-کانال-معمولی-جنس-سیمانی-شکل'>استعلام سه راهی کانال معمولی جنس سیمانی شکل  / استعلام,استعلام سه راهی کانال معمولی جنس سیمانی شکل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220510/استعلام-اصلاح-توسعه-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب-لوله-گذاری-و-احداث-حوضچه-های-شیرآلات'>استعلام اصلاح، توسعه، بازسازی شبکه های توزیع آب، لوله گذاری و احداث حوضچه های شیرآلات  / استعلام,استعلام اصلاح، توسعه، بازسازی شبکه های توزیع آب، لوله گذاری و احداث حوضچه های شیرآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220526/استعلام-واگذاری-خدمات-مددکاری-پرونده-های-توانبخشی---'>استعلام واگذاری خدمات مددکاری پرونده های توانبخشی  ... / استعلام, استعلام واگذاری خدمات مددکاری پرونده های توانبخشی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220548/استعلام-الکتروپمپ-شناور-7-5-کیلووات--'>استعلام  الکتروپمپ شناور 7.5 کیلووات ... / استعلام, استعلام  الکتروپمپ شناور 7.5 کیلووات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220563/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220582/استعلام-کابل-برق-افشان'>استعلام کابل برق افشان  / استعلام, استعلام کابل برق افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219885/استعلام-مرمت-امامزاده--'>استعلام مرمت امامزاده... / استعلام, استعلام مرمت امامزاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219903/استعلام-خرید-و-نصب-چمن-مصنوعی--'>استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی... / استعلام, استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219924/استعلام-بسته-نرم-افزار-تحت-وب--'>استعلام بسته نرم افزار تحت وب ... / استعلام,استعلام بسته نرم افزار تحت وب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219942/آگهی-مناقصه-واگذاری-امور-رفت-و-روب-معابر-و-جمع-آوری-زباله'>آگهی مناقصه واگذاری امور رفت و روب معابر و جمع آوری زباله / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه واگذاری امور رفت و روب معابر و جمع آوری زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219957/فراخوان-امور-خدمات-نگهبانی'>فراخوان امور خدمات نگهبانی  / فراخوان مناقصه,فراخوان امور خدمات نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219981/استعلام-برنامه-نویسی-و--'>استعلام برنامه نویسی و... / استعلام,برنامه نویسی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219998/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام, استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220018/استعلام-عملیات-تسطیح-رگلاژ-و-پاکسازی-قنوها-و--'>استعلام عملیات تسطیح، رگلاژ و پاکسازی قنوها و ... / استعلام, استعلام عملیات تسطیح، رگلاژ و پاکسازی قنوها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220037/استعلام-خرید-واش-بتن'>استعلام خرید واش بتن / استعلام,استعلام خرید واش بتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220054/مناقصه-گشت-و-مراقبت-از-عرصه-های-منابع-طبيعی'>مناقصه گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبيعی / مناقصه , مناقصه گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبيعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220072/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-رایانه--'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه ... / استعلام ,استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220088/استعلام-گابیون-بندی-محور'>استعلام گابیون بندی محور / استعلام,استعلام گابیون بندی محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220102/استعلام-صندلی-چرخدار-آزمایشگاهی'>استعلام صندلی چرخدار آزمایشگاهی / استعلام, استعلام صندلی چرخدار آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220119/استعلام-روشنایی-معابر'>استعلام روشنایی معابر / استعلام,روشنایی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220135/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-خطوط-اصلی-و-فرعی'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری خطوط اصلی و فرعی / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری خطوط اصلی و فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220148/استعلام-پایش-باقیمانده-سموم-کود-و-فلزات--'>استعلام  پایش باقیمانده سموم، کود، و فلزات .. / استعلام, استعلام  پایش باقیمانده سموم، کود، و فلزات ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220167/استعلام-تعمیر--'>استعلام تعمیر ... / استعلام , استعلام تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220190/استعلام-تجهیزات-غیرالکترونیک-دوربین-های-مداربسته--'>استعلام تجهیزات غیرالکترونیک دوربین های مداربسته... / استعلام, استعلام تجهیزات غیرالکترونیک دوربین های مداربسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220207/مناقصه-اصلاح-دورپیچهای-کولیچ--'>مناقصه اصلاح دورپیچهای کولیچ...   / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح دورپیچهای کولیچ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220227/استعلام-روغن-نباتی-مایع--'>استعلام روغن نباتی مایع ... / استعلام, استعلام روغن نباتی مایع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220247/استعلام-آهک-هیدراته--سیمان-خاکستری'>استعلام آهک هیدراته - سیمان خاکستری / استعلام , استعلام آهک هیدراته - سیمان خاکستری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220263/استعلام-تامین-تجهیزات-اینترنت-برای-واحد-EOC'>استعلام تامین تجهیزات اینترنت برای واحد EOC / استعلام,استعلام تامین تجهیزات اینترنت برای واحد EOC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220280/استعلام-اجرای-سقف-کاذب-با-تایل-پی-وی-سی'>استعلام اجرای سقف کاذب با تایل پی وی سی / استعلام, استعلام اجرای سقف کاذب با تایل پی وی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220303/استعلام-قند-شکسته--'>استعلام قند شکسته... / استعلام, استعلام قند شکسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220319/مناقصه-اجاره-24-دستگاه-خودرو'>مناقصه اجاره 24 دستگاه خودرو  /  آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجاره 24 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220335/استعلام-گازوئیل--'>استعلام گازوئیل ... / استعلام, استعلام گازوئیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220349/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220361/استعلام-خرید-دستگاه-هیدروسیکلون'>استعلام خرید دستگاه هیدروسیکلون / استعلام,استعلام خرید دستگاه هیدروسیکلون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220374/استعلام-تجهیزات-سیستم-هیدرولیک'>استعلام تجهیزات سیستم هیدرولیک / استعلام , استعلام تجهیزات سیستم هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220387/استعلام-میز-پینگ-پنگ'>استعلام میز پینگ پنگ / استعلام,استعلام میز پینگ پنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220403/مناقصه-زیرسازی-و-جدولگذاری-معابر-سطح'>مناقصه زیرسازی و جدولگذاری معابر سطح / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و جدولگذاری معابر سطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220417/استعلام-دستگاه-تصفیه-آب-6-مرحله-ای'>استعلام دستگاه تصفیه آب 6 مرحله ای / استعلام, دستگاه تصفیه آب 6 مرحله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220434/مناقصه-تعداد-96-سلول-باتری'>مناقصه  تعداد  96 سلول باتری / اگهی مناقصه , مناقصه  تعداد  96 سلول باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220450/استعلام-اصلاح--توسعه--بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب--لوله-گذاری-و----'>استعلام اصلاح ، توسعه ، بازسازی شبکه های توزیع آب ، لوله گذاری و ...... / استعلام ,استعلام اصلاح ، توسعه ، بازسازی شبکه های توزیع آب ، لوله گذاری و ......</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220465/استعلام-قرارداد-آژانس-خدابنده'>استعلام قرارداد آژانس خدابنده / استعلام , استعلام قرارداد آژانس خدابنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220481/استعلام-کباب-پز-اجاق-گاز-و--'>استعلام کباب پز، اجاق گاز و ... / استعلام, استعلام کباب پز، اجاق گاز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220497/استعلام-خرید-ماده-جلب-حشرات'>استعلام خرید ماده جلب حشرات  / استعلام,استعلام خرید ماده جلب حشرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220512/استعلام-انجام-خدمات-نگهداری-و-پشتیبانی-سیستم-جامع-منابع-انسانی'>استعلام انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی سیستم جامع منابع انسانی / استعلام,استعلام انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی سیستم جامع منابع انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220528/استعلام-شیشه-شور--کیسه-زباله'>استعلام شیشه شور ، کیسه زباله  / استعلام,استعلام شیشه شور ، کیسه زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220550/استعلام-دیگ-آب-گرم'>استعلام دیگ آب گرم  / استعلام, دیگ آبگرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220564/استعلام-اجرای-سیستم-روشنائی'>استعلام اجرای سیستم روشنائی / استعلام , استعلام اجرای سیستم روشنائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219860/استعلام-سنگ-سفید-چینی-100-متر-سیمان-سیاه-250-کیسه'>استعلام سنگ سفید چینی 100 متر سیمان سیاه 250 کیسه  / استعلام,استعلام سنگ سفید چینی 100 متر سیمان سیاه 250 کیسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219879/اولین-همایش-hse'>اولین همایش hse  / اولین همایش hse </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219896/استعلام-سفتی-باکس-بیمارستان-امیرالمونین-مراغه'>استعلام سفتی باکس بیمارستان امیرالمونین مراغه / استعلام, استعلام سفتی باکس بیمارستان امیرالمونین مراغه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219916/تجدید-مناقصه-واگذاری-عملیات-نگهداری-از-فضای-سبز'>تجدید مناقصه واگذاری عملیات نگهداری از فضای سبز  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه واگذاری عملیات نگهداری از فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219935/آگهی-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-انجام-عملیات-ساماندهی-رودخانه-مرزی--نوبت-دوم'>آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران  انجام عملیات ساماندهی رودخانه مرزی  .نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران،آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام عملیات ساماندهی رودخانه مرزی  .نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219952/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام دستگاه حضور و غیاب / استعلام,دستگاه حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219971/استعلام-ارشیو-الکترونیک'>استعلام ارشیو الکترونیک / استعلام, استعلام ارشیو الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219989/استعلام-باطری-داخلی'>استعلام باطری داخلی / استعلام, استعلام باطری داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220010/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-بافت-فرسوده'>مناقصه زیرسازی و آسفالت بافت فرسوده / مناقصه, مناقصه زیرسازی و آسفالت بافت فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220030/فراخوان-عمومی-شبکه-آب-و-فاضلاب'>فراخوان عمومی  شبکه آب و فاضلاب / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان عمومی  شبکه آب و فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220048/مناقصه-گازرسانی-به-صنايع'>مناقصه  گازرسانی به صنايع  / آگهی مناقصه, مناقصه  گازرسانی به صنايع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220066/استعلام-پاور-میکسر-دایناکورد-DYNACORD-POWER-MATE-600-3'>استعلام پاور میکسر دایناکورد DYNACORD POWER MATE 600-3 / استعلام, استعلام پاور میکسر دایناکورد DYNACORD POWER MATE 600-3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220081/مناقصه-خدمات-بهره-برداری-و-پشتيبانی-شهرستانهای--'>مناقصه خدمات بهره برداری و پشتيبانی شهرستانهای... / مناقصه, مناقصه خدمات بهره برداری و پشتيبانی شهرستانهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220096/استعلام-تجهیزات-سیستم-تصویری--'>استعلام تجهیزات سیستم تصویری .. / استعلام, استعلام تجهیزات سیستم تصویری ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220113/استعلام-دوربین-مداربسته-دیجیتالی'>استعلام دوربین مداربسته دیجیتالی / استعلام ,استعلام دوربین مداربسته دیجیتالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220128/فراخوان-تجدید-مناقصه-عمومی-خرید-لوله-های-چدن-داکتیل-آبی'>فراخوان تجدید مناقصه عمومی خرید لوله های چدن داکتیل آبی / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, فراخوان تجدید مناقصه عمومی خرید لوله های چدن داکتیل آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220143/مناقصه-پروژه-آسفالت-راههای-روستایی'>مناقصه پروژه آسفالت راههای روستایی / مناقصه , مناقصه پروژه آسفالت راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220157/استعلام-خرید-نوارتیپ-پلاک-ممتد--'>استعلام خرید نوارتیپ پلاک ممتد ... / استعلام, استعلام خرید نوارتیپ پلاک ممتد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220180/استعلام-عملیات-بهسازی-و-احداث'>استعلام عملیات بهسازی و احداث / استعلام,عملیات بهسازی و احداث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220201/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام , استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220220/مناقصه-عمومی-طبخ-و-توزیع-غذای-سلف-سرویس'>مناقصه عمومی طبخ و توزیع غذای سلف سرویس  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی طبخ و توزیع غذای سلف سرویس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220240/مناقصه-اجاره-یک-دستگاه-بلدوزر-355-کوماتسو-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه اجاره یک دستگاه بلدوزر 355 کوماتسو ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه یک دستگاه بلدوزر 355 کوماتسو ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220256/تجدید-مناقصه-جمع-آوری-زباله-و-رفت-و-روب-سطح-شهر---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب سطح شهر ... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب سطح شهر ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220272/مناقصه-امور-خدمات-شهری-و-فضای-سبز-و-تنظیفات'>مناقصه امور خدمات شهری و فضای سبز و تنظیفات  / آگهی مناقصه,مناقصه امور خدمات شهری و فضای سبز و تنظیفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220290/استعلام-دوربین-تحت-شبکه--'>استعلام دوربین تحت شبکه ... / استعلام, استعلام دوربین تحت شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220312/تجدید-مناقصه-اجرای-سایت-دفن-زباله-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای سایت دفن زباله نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه اجرای سایت دفن زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220330/استعلام-پشتیبانی-سیستم-تراز'>استعلام پشتیبانی سیستم تراز  / استعلام, پشتیبانی سیستم تراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220342/استعلام-استقرار-سیستم-ویدئو-کنفرانس'>استعلام استقرار سیستم ویدئو کنفرانس / استعلام, استعلام استقرار سیستم ویدئو کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220356/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد  / استعلام, میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220368/استعلام-گرماتاب'>استعلام گرماتاب  / استعلام, گرماتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220382/استعلام-کمپرسور-و-قطعات-کولر-لکوموتیو-مارک-دیتون-فونیکس'>استعلام کمپرسور و قطعات کولر لکوموتیو مارک دیتون فونیکس  / استعلام , استعلام کمپرسور و قطعات کولر لکوموتیو مارک دیتون فونیکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220395/استعلام-امور-تاسیساتی--'>استعلام امور تاسیساتی ... / استعلام , استعلام امور تاسیساتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220410/استعلام-اصلاح-توسعه--بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب-لوله-گذاری-و--'>استعلام اصلاح، توسعه ، بازسازی شبکه های توزیع آب، لوله گذاری  و... / استعلام, اصلاح، توسعه ، بازسازی شبکه های توزیع آب، لوله گذاری  و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220428/استعلام-اصلاح-توسعه--بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب--'>استعلام اصلاح، توسعه ، بازسازی شبکه های توزیع آب ... / استعلام , استعلام اصلاح، توسعه ، بازسازی شبکه های توزیع آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220444/استعلام-دستگاه-GPS-گارمین'>استعلام دستگاه GPS گارمین / استعلام, استعلام دستگاه GPS گارمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220459/استعلام-فن-خنک-کننده-AC220-ولت-50HZ-مدل-PKC'>استعلام فن خنک کننده AC220 ولت 50HZ مدل PKC / استعلام, فن خنک کننده AC220 ولت 50HZ مدل PKC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220475/استعلام-اتصالات-هیدرولیک'>استعلام اتصالات هیدرولیک  / استعلام, استعلام اتصالات هیدرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219265/مناقصه-خرید-قطعات-واترجت-woma--نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات واترجت woma - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید قطعات واترجت woma - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219286/مناقصه-خرید-220-دستگاه-کامپیوتر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 220 دستگاه کامپیوتر... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 220 دستگاه کامپیوتر... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219304/آگهی-مناقصه-خرید-خدمت-بیمه-درمان-تکمیلی-ایثارگران--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه خرید خدمت بیمه درمان تکمیلی ایثارگران - نوبت دوم  / آگهی مناقصه خرید خدمت بیمه درمان تکمیلی ایثارگران  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219320/مناقصه-انجام-عملیات-پیاده-روسازی-سطح-شهر'>مناقصه انجام عملیات پیاده روسازی سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام عملیات پیاده روسازی سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219337/مناقصه-اجرای-شبکه-انتقال-آب-و-فاضلاب-اراضی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای شبکه انتقال آب و فاضلاب اراضی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای شبکه انتقال آب و فاضلاب اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219355/استعلام-اجرای-لکه-گیری-خیابان-های---'>استعلام اجرای لکه گیری خیابان های  ... / استعلام, استعلام اجرای لکه گیری خیابان های  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219372/استعلام-لوله-آبده'>استعلام لوله آبده / استعلام,لوله آبده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219389/استعلام-750-دستگاه-کات-اوت-فیوز-20-کیلوولت'>استعلام 750 دستگاه کات اوت فیوز 20 کیلوولت / استعلام ,استعلام 750 دستگاه کات اوت فیوز 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219406/فراخوان-مناقصه-خدمات-مشاوره-و-نظارت-عالیه-و-کارگاهی-بر-بهره-برداری--تجدید'>فراخوان مناقصه خدمات مشاوره و نظارت عالیه و کارگاهی بر بهره برداری ...تجدید / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خدمات مشاوره و نظارت عالیه و کارگاهی بر بهره برداری ...تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219421/مناقصه-تعداد-600-طاقه-نایلون-یا-استرچ-و-تعداد-100-طاقه-توری-و--'>مناقصه تعداد 600 طاقه نایلون یا استرچ و تعداد 100 طاقه توری و... / مناقصه تعداد 600 طاقه نایلون یا استرچ و تعداد 100 طاقه توری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219436/استعلام-یک-دستگاه-موتور-برق-هفت-و-نیم-کیلو-وات'>استعلام یک دستگاه موتور برق هفت و نیم کیلو وات / استعلام, یک دستگاه موتور برق هفت و نیم کیلو وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219457/مناقصه-فاز-سوم-عملیات-تکمیل-ساماندهی-کانال-سیلاب-نوبت-دوم'>مناقصه فاز سوم عملیات تکمیل ساماندهی کانال سیلاب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه فاز سوم عملیات تکمیل ساماندهی کانال سیلاب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219477/استعلام-خرید-دیتا-پرژکتور-و-پرده-جهت-کانون'>استعلام خرید دیتا پرژکتور و پرده جهت کانون  / استعلام,استعلام خرید دیتا پرژکتور و پرده جهت کانون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219492/مناقصه-عمومی-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-اجرای-عملیات-برقرسانی-نوبت-د-وم'>مناقصه عمومی دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات برقرسانی- نوبت د وم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عمومی دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات برقرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219507/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی / استعلام,مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219523/فراخوان-خرید-شش-هزار-شاخه-fin-fan-tube-size-1-in-od--11-bwg'>فراخوان خرید شش هزار شاخه fin fan tube size 1 in od * 11 bwg / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان خرید شش هزار شاخه fin fan tube size 1 in od * 11 bwg</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219543/استعلام-ایزوپرپانول-بشکه--'>استعلام ایزوپرپانول بشکه ... / استعلام, استعلام ایزوپرپانول بشکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219560/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین / استعلام,استعلام دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219580/استعلام-خرید-چلومرغ-با-مخلفات-کامل'>استعلام خرید چلومرغ با مخلفات کامل / استعلام,استعلام خرید چلومرغ با مخلفات کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219598/فراخوان-مشاورین-طراح'>فراخوان مشاورین طراح / فراخوان, فراخوان مشاورین طراح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219616/استعلام-میکروسانترفیوژ-یخچالدار'>استعلام میکروسانترفیوژ یخچالدار / استعلام, میکروسانترفیوژ یخچالدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219634/استعلام-یخچال'>استعلام یخچال / استعلام,یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219651/استعلام-تعمیر-پمپ-هیدرولیک-بلدوزر-هپکو'>استعلام تعمیر پمپ هیدرولیک بلدوزر هپکو / استعلام,استعلام تعمیر پمپ هیدرولیک بلدوزر هپکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219666/مناقصه-خرید-تجهیزات-چهارگانه-و-بایگانی-ریلی-بیمارستان'>مناقصه خرید تجهیزات چهارگانه و بایگانی ریلی بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید تجهیزات چهارگانه و بایگانی ریلی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219685/مناقصه-اجرای-عملیات-استخراج-بارگیری-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای عملیات استخراج، بارگیری و ... (نوبت دوم) / اگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای عملیات استخراج، بارگیری و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219705/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی'>فراخوان مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219719/استعلام-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام سیستم اعلام حریق / استعلام,سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219737/مناقصه-تفکیک-و-نوسازی-کمپرسور-خانه-613-نوبت-دوم'>مناقصه تفکیک و نوسازی کمپرسور خانه 613  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تفکیک و نوسازی کمپرسور خانه 613  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219755/فراخوان-خرید-لوله-لی-فلت-پروژه-شبکه-فرعی-آبیاری--'>فراخوان خرید لوله لی فلت پروژه شبکه فرعی آبیاری... / مناقصه عمومی, فراخوان خرید لوله لی فلت پروژه شبکه فرعی آبیاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219776/استعلام-کیسه-زباله-مشکی-100-120'>استعلام کیسه زباله مشکی 100*120 / استعلام,استعلام کیسه زباله مشکی 100*120</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219795/استعلام-گان-یکبار-مصرف'>استعلام گان یکبار مصرف / استعلام,گان یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219813/مناقصه-تحویل-مبلمان-اداری'>مناقصه تحویل مبلمان اداری / مناقصه  تحویل مبلمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219830/استعلام-لوله'>استعلام لوله / استعلام,لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219846/استعلام-خرید-6-دستگاه-دوربین-ترموویژن--'>استعلام خرید 6 دستگاه دوربین ترموویژن ... / استعلام, استعلام خرید 6 دستگاه دوربین ترموویژن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219861/استعلام-فنکوئل--'>استعلام فنکوئل ... / استعلام , استعلام فنکوئل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219880/تمدید-مناقصه-احداث-ساختمان-چند-منظوره'>تمدید مناقصه احداث ساختمان چند منظوره  / تمدید مناقصه ، مناقصه احداث ساختمان چند منظوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219267/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-لاین-کندرو'>مناقصه زیرسازی و آسفالت لاین کندرو / مناقصه, مناقصه زیرسازی و آسفالت لاین کندرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219287/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-انجام-خدمات-پشتیبانی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی  ـ نوبت دوم / مناقصه, مناقصه انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219305/استعلام-پنکه-پایه-بلند-ایرانی'>استعلام پنکه پایه بلند ایرانی / استعلام, استعلام پنکه پایه بلند ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219322/مناقصه-آژانس-خدمات-مشترکین-نوبت-دوم'>مناقصه آژانس خدمات مشترکین نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه آژانس خدمات مشترکین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219338/مناقصه-اجاره-ملک-اداری'>مناقصه اجاره ملک اداری / آگهی مناقصه،مناقصه اجاره ملک اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219356/استعلام-سه-دستگاه-سکسیونر-گازی'>استعلام سه دستگاه سکسیونر گازی / استعلام,استعلام سه دستگاه سکسیونر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219373/استعلام-کولر-اسپیلت'>استعلام کولر اسپیلت / استعلام,استعلام کولر اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219390/مناقصه-عملیات-و-خدمات-مرتبط-با-تعمیر-سرویس-و-نگهداری---(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات و خدمات مرتبط با تعمیر سرویس و نگهداری ... (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه عملیات و خدمات مرتبط با تعمیر سرویس و نگهداری ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219407/استعلام-کیت-آموزشی-انرژی-های-نوین-و---'>استعلام کیت آموزشی انرژی های نوین و .... / استعلام, استعلام کیت آموزشی انرژی های نوین و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219422/مناقصه-واگذاری-عملیات-نگهداری-از-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری عملیات نگهداری از فضای سبز  / مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات نگهداری از فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219438/مناقصه-شناسایی-و-ارزیابی-سرمایه-گذاری-و-اجرا-پروژه-های--'>مناقصه شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاری  و اجرا پروژه های ... / مناقصه، آگهی شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاری  و اجرا پروژه های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219458/استعلام-اصلاح-و-بازسازی-سیستم-ارت-حفاظتی--'>استعلام  اصلاح و بازسازی سیستم ارت حفاظتی ... / استعلام, استعلام  اصلاح و بازسازی سیستم ارت حفاظتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219478/استعلام-خرید-میز-و-صندلی'>استعلام خرید میز و صندلی  / استعلام, خرید میز و صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219493/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور--'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219509/فراخوان-مناقصه-خدمات-ایمنی-و-آتش-نشانی-مجتمع-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات ایمنی و آتش نشانی مجتمع نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خدمات ایمنی و آتش نشانی مجتمع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219524/استعلام-خرید-کالای-طبی-پزشکی'>استعلام خرید کالای طبی پزشکی  / استعلام,استعلام خرید کالای طبی پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219544/استعلام-تورچ-هوا-خنک-جهت-برش-پلاسما'>استعلام تورچ هوا خنک جهت برش پلاسما  / استعلام,استعلام تورچ هوا خنک جهت برش پلاسما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219562/مناقصه-خرید-800-اصله-تیر-سیمانی-14-متری-نوبت-دوم'>مناقصه  خرید 800 اصله تیر سیمانی 14 متری نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  خرید 800 اصله تیر سیمانی 14 متری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219581/استعلام-تجهیزات-اداری'>استعلام تجهیزات اداری / استعلام,تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219600/مناقصه-دعوت-به-همکاری-برون-سپاری--'>مناقصه دعوت به همکاری برون سپاری ... / مناقصه دعوت به همکاری , مناقصه دعوت به همکاری برون سپاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219619/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219635/مناقصه-پل-بتنی--پیش-ساخته'>مناقصه پل بتنی - پیش ساخته / مناقصه عمومی, مناقصه پل بتنی - پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219652/استعلام-ماست-100-گرمی-پرچرب'>استعلام ماست 100 گرمی پرچرب / استعلام, استعلام ماست 100 گرمی پرچرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219667/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-کارخانه'>مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب پرسنل کارخانه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب پرسنل کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219690/مناقصه-طرح-قرارداد-تامین-و-اجرای-طرح-توسعه-کافوهای-تجدید'>مناقصه طرح قرارداد تامین و اجرای طرح توسعه کافوهای تجدید / تجدید مناقصه دو مرحله ای , مناقصه طرح قرارداد تامین و اجرای طرح توسعه کافوهای تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219706/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-ارائه-خدمات-اداری'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات اداری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی  , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219720/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219738/استعلام-مرکز-دیلم'>استعلام مرکز دیلم / استعلام,استعلام مرکز دیلم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219756/استعلام-کیسه-زباله-زرد'>استعلام کیسه زباله زرد / استعلام,استعلام کیسه زباله زرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219777/استعلام-پانل-کف-کاذب-فولادی--سقف-کاذب-دیوار-پوش---'>استعلام پانل کف کاذب فولادی ، سقف کاذب، دیوار پوش .... / استعلام, پانل کف کاذب فولادی ، سقف کاذب، دیوار پوش ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219797/استعلام-چاپگر-سیاه-و-سفید'>استعلام چاپگر سیاه و سفید / استعلام, استعلام چاپگر سیاه و سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219814/مناقصه-واگذاری-اجرای-گودبرداری-و-تحکیم-دیواره-گود'>مناقصه واگذاری اجرای گودبرداری و تحکیم دیواره گود  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اجرای گودبرداری و تحکیم دیواره گود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219831/استعلام-تبلت-لنوو-مدل-yoga-book-with-windows-wifi-ظرفیت-64-گیگابایت'>استعلام تبلت لنوو مدل yoga book with windows wifi ظرفیت 64 گیگابایت / استعلام, استعلام تبلت لنوو مدل yoga book with windows wifi ظرفیت 64 گیگابایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219847/مناقصه-25-تن-تسمه-فولادی'>مناقصه 25 تن تسمه فولادی / مناقصه عمومیع مناقصه 25 تن تسمه فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219864/استعلام-سیلر-رومیزی-به-تعداد-6-عدد'>استعلام  سیلر رومیزی به تعداد 6 عدد / استعلام, استعلام  سیلر رومیزی به تعداد 6 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219881/استعلام-ژنراتور-200kva-یک-دستگاه--'>استعلام ژنراتور 200kva یک دستگاه... / استعلام,استعلام ژنراتور 200kva یک دستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219898/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219258/مناقصه-خرید-قطعات-مورد-نیاز-نیروگاه-سیکل-ترکیبی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه خرید قطعات مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219275/مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-های-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث ساختمان های  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث ساختمان های  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219298/مناقصه-عملیات-کنترل-کیفیت-و-نمونه-برداری-آب'>مناقصه عملیات کنترل کیفیت و نمونه برداری آب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات کنترل کیفیت و نمونه برداری آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219313/تجدید-مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  گازرسانی به روستاهای ....نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه  گازرسانی به روستاهای ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219330/تجدید-مناقصه-عملیات-بازسازی-و-تعمیرات-ساختمان'>تجدید مناقصه عملیات بازسازی و تعمیرات ساختمان  / آگهی مناقصه ، تجدید مناقصه عملیات بازسازی و تعمیرات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219347/استعلام-کیس--'>استعلام کیس ... / استعلام , استعلام کیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219366/مناقصه-خرید-روغن-موتور-30-و-40'>مناقصه خرید روغن موتور 30 و 40  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید روغن موتور 30 و 40 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219382/استعلام-سیم--'>استعلام سیم ... / استعلام , استعلام سیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219398/فراخوان-تهیه-لیست-کوتاه-جهت-اجرای-کلیه-پروژه-های-مرتبط-با-ابنیه'>فراخوان تهیه لیست کوتاه جهت اجرای کلیه پروژه های مرتبط با ابنیه / فراخوانئ , فراخوان تهیه لیست کوتاه جهت اجرای کلیه پروژه های مرتبط با ابنیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219415/مناقصه-عمومی-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-اجرای-عملیات-برقرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات برقرسانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عمومی دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات برقرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219430/استعلام-برداشت-اطلاعات--'>استعلام برداشت اطلاعات ... / استعلام , استعلام برداشت اطلاعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219448/اصلاحیه-مناقصه-انجام-خدمات-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-و-امور-حمل-و-نقل-سبک'>اصلاحیه مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل و امور حمل و نقل سبک / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل و امور حمل و نقل سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219467/استعلام-اجرای-دیوار-اطراف-چاه'>استعلام اجرای دیوار اطراف چاه  / استعلام, استعلام اجرای دیوار اطراف چاه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219486/مناقصه-عملیات-بارگیری-و-حمل-دریایی-ماهانه'>مناقصه عملیات بارگیری و حمل دریایی ماهانه  / مناقصه ، مناقصه عملیات بارگیری و حمل دریایی ماهانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219500/فراخوان-مناقصه-خرید-4-دستگاه-پمپ-دومکشه-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 4 دستگاه پمپ دومکشه- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه خرید 4 دستگاه پمپ دومکشه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219518/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدمات-پشتیبانی-کسب-و-کار--'>استعلام سایر فعالیت های خدمات  پشتیبانی کسب و کار ... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های خدمات  پشتیبانی کسب و کار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219534/استعلام-دی-اتیل-اتر'>استعلام دی اتیل اتر / استعلام,دی اتیل اتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219554/استعلام-ترازوی-محفظه-دار-آزمایشگاهی'>استعلام ترازوی محفظه دار آزمایشگاهی  / استعلام,استعلام ترازوی محفظه دار آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219573/استعلام-تعمیر-موتور-غلطک-هپکو'>استعلام تعمیر موتور غلطک هپکو / استعلام,استعلام تعمیر موتور غلطک هپکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219593/استعلام-ساخت-و-احداث-پمپاژ'>استعلام ساخت و احداث پمپاژ  / استعلام,استعلام ساخت و احداث پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219607/مناقصه-تامین-تجهیزات-و-اجرای-سیستم-جمع-آوری'>مناقصه تامین تجهیزات و اجرای سیستم جمع آوری / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تامین تجهیزات و اجرای سیستم جمع آوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219628/استعلام-تعمیر-گیربکس--'>استعلام تعمیر گیربکس... / استعلام, استعلام تعمیر گیربکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219644/مناقصه-پروژه-جدول-گذاری-سطح-منطقه-سه'>مناقصه پروژه جدول گذاری سطح منطقه سه / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه جدول گذاری سطح منطقه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219660/مناقصه-احداث-بوستان'>مناقصه احداث بوستان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث بوستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219678/استعلام-فعالیت-های-طراحی-تخصصی'>استعلام فعالیت های طراحی تخصصی / استعلام, استعلام فعالیت های طراحی تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219700/استعلام-رطوبت-سنج-خاک'>استعلام رطوبت سنج خاک  / استعلام,استعلام رطوبت سنج خاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219713/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219728/استعلام-سوئیچ-و-سایر-لوازم-سییستم-مدار-بسته'>استعلام سوئیچ و سایر لوازم سییستم مدار بسته / استعلام, سوئیچ و سایر لوازم سییستم مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219748/استعلام-سیمان-سیاه'>استعلام سیمان سیاه  / استعلام,استعلام سیمان سیاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219765/استعلام-کیسه-زباله'>استعلام کیسه زباله / استعلام,کیسه زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219788/استعلام-پشتیبانی-و-بروزرسانی-سیستم-های-سخت-افزاری-و-شبکه--'>استعلام پشتیبانی و بروزرسانی سیستم های سخت افزاری و شبکه ... / استعلام, استعلام پشتیبانی و بروزرسانی سیستم های سخت افزاری و شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219806/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219823/مناقصه-خدمات-ترابری-اعم-از-خودروهای-سبک-و-سنگین'>مناقصه خدمات ترابری اعم از خودروهای سبک و سنگین / مناقصه, مناقصه خدمات ترابری اعم از خودروهای سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219839/مناقصه-عمومی-خدمات-کارگری-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خدمات کارگری ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عمومی خدمات کارگری ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219855/تجدید-مناقصه-خرید-گاردریل-و-متعلقات'>تجدید مناقصه خرید گاردریل و متعلقات / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید گاردریل و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219874/مناقصه'>مناقصه / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219890/استعلام-خرید-دستگاه-پمپ--'>استعلام خرید دستگاه پمپ ... / استعلام, استعلام خرید دستگاه پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219910/تجدید-فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-در-پارک-بانوان-ریحانه-در-قالب-قرارداد-BLT-تاریخ-97-04-23'>تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار در پارک بانوان ریحانه در قالب قرارداد BLT- تاریخ 97.04.23 / تجدید فراخوان, تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار در پارک بانوان ریحانه در قالب قرارداد BLT- تاریخ 97.04.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220490/استعلام-چای-ارل-گری-خارجی-کارتن-10--'>استعلام چای ارل گری خارجی کارتن 10 ... / استعلام, استعلام چای ارل گری خارجی کارتن 10 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220506/استعلام-اصلاح-توسعه-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب-لوله-گذاری-و---'>استعلام اصلاح، توسعه، بازسازی شبکه های توزیع آب، لوله گذاری و .... / استعلام, استعلام اصلاح، توسعه، بازسازی شبکه های توزیع آب، لوله گذاری و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220521/استعلام-تهیه-مصالح-کوهی-جهت-تولید-آسفالت-سرد-و-پخت-اسفالت-گرم'>استعلام تهیه مصالح کوهی جهت تولید آسفالت سرد و پخت اسفالت گرم  / استعلام, تهیه مصالح کوهی جهت تولید آسفالت سرد و پخت آسفالت گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220544/استعلام-چند-دستگاه-کمپرسور-اسپلیت'>استعلام چند دستگاه کمپرسور اسپلیت / استعلام,استعلام چند دستگاه کمپرسور اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220559/استعلام-تعمیر-و-سرویس-و-گازگیری-کولر-اسپیلت-و-آبسردکن'>استعلام  تعمیر و سرویس و گازگیری کولر اسپیلت و آبسردکن  / استعلام, تعمیر و سرویس و گازگیری کولر اسپیلت و آبسردکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220575/استعلام-ست-لباس'>استعلام ست لباس / استعلام,استعلام ست لباس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220597/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی--'>استعلام  تکمیل سالن ورزشی .. / استعلام, استعلام  تکمیل سالن ورزشی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220614/استعلام-پرینتر-مخصوص-چاپ-سابلیمیشن--'>استعلام  پرینتر مخصوص چاپ سابلیمیشن ... / استعلام, استعلام  پرینتر مخصوص چاپ سابلیمیشن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220634/استعلام-خرید-لاستیک-ماشین-آلات-راهسازی-و-راهداری'>استعلام خرید لاستیک ماشین آلات راهسازی و راهداری  / استعلام, خرید لاستیک ماشین آلات راهسازی و راهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220651/استعلام-دستگاه-تراکنش'>استعلام دستگاه تراکنش / استعلام ,استعلام دستگاه تراکنش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220665/استعلام-BEARIN-6317-c3'>استعلام  BEARIN 6317/c3 / استعلام , استعلام  BEARIN 6317/c3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220681/استعلام-PARTS-FOR-IMENTIAR-ACTUATOR-DRIVER'>استعلام PARTS FOR IMENTIAR  ACTUATOR  DRIVER / استعلام PARTS FOR IMENTIAR  ACTUATOR  DRIVER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220693/استعلام-فرم-هالوژ-لامپ-کم-مصرف'>استعلام فرم هالوژ لامپ کم مصرف / استعلام, استعلام فرم هالوژ لامپ کم مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220705/استعلام-HP-SERVER-PROLIANT-G9'>استعلام HP  SERVER PROLIANT G9 / استعلام, HP  SERVER PROLIANT G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220720/​استعلام-قیمت-ژنراتورها'>​استعلام قیمت ژنراتورها / استعلام , ​استعلام قیمت ژنراتورها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220735/استعلام-دوربین-مداربسته-سقفی'>استعلام دوربین مداربسته سقفی / استعلام , استعلام دوربین مداربسته سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220750/استعلام-یخچال-7-فوت-معمولی'>استعلام  یخچال 7 فوت معمولی / استعلام, استعلام  یخچال 7 فوت معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220768/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-و-راه-اندازی-و-کانال-کشی-ساختمان--'>استعلام بهسازی و نوسازی و راه اندازی و کانال کشی ساختمان .. / استعلام, استعلام بهسازی و نوسازی و راه اندازی و کانال کشی ساختمان ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220784/استعلام-بسته-نرم-افزاری-امنیت-و-نفوذ--'>استعلام بسته نرم افزاری امنیت و نفوذ ... / استعلام, استعلام بسته نرم افزاری امنیت و نفوذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220799/استعلام-تلویزیون-FULL-COLOUR---'>استعلام  تلویزیون FULL COLOUR  ... / استعلام, استعلام  تلویزیون FULL COLOUR  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220813/استعلام-تکمیل-سالن-رزمی-و-کشتی'>استعلام تکمیل سالن رزمی و کشتی / استعلام, استعلام تکمیل سالن رزمی و کشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220825/استعلام-بیل-جلو-تراکتور-285-کامل-با-قطعات'>استعلام بیل جلو تراکتور 285 کامل با قطعات  / استعلام , استعلام بیل جلو تراکتور 285 کامل با قطعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220838/استعلام-پکیج-کامل-سلول-خورشیدی'>استعلام پکیج کامل سلول خورشیدی  / استعلام,استعلام پکیج کامل سلول خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220851/استعلام-خرید-دستگاه-پودرکن'>استعلام خرید دستگاه پودرکن / استعلام , استعلام خرید دستگاه پودرکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220863/استعلام-برقرسانی'>استعلام برقرسانی / استعلام , استعلام برقرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220875/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام, استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220889/استعلام-شارژ-کپسول-های-آتش-نشانی'>استعلام  شارژ کپسول های آتش نشانی / استعلام,استعلام شارژ کپسول های آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220901/استعلام-شیرآلات'>استعلام شیرآلات / استعلام, شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220915/استعلام-خرید-دو-دستگاه-موتور-آسانسور-کششی-12-نفره'>استعلام خرید دو دستگاه موتور آسانسور کششی 12 نفره / استعلام, خرید دو دستگاه موتور آسانسور کششی 12 نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220928/استعلام-خاک-قرص'>استعلام خاک قرص  / استعلام,استعلام خاک قرص </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220942/استعلام-ورق-کامپوزیت-رنگ-سیلور'>استعلام ورق کامپوزیت رنگ سیلور / استعلام, استعلام ورق کامپوزیت رنگ سیلور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220955/مناقصه-عمومی-تهیه-اتصالات-و-شیرآلات-فولادی-و-چدنی'>مناقصه عمومی تهیه اتصالات و شیرآلات فولادی و چدنی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تهیه اتصالات و شیرآلات فولادی و چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220969/مناقصه-تهیه-حمل-و-باراندازی-به-همراه-نصب-پوششهای--'>مناقصه تهیه حمل و باراندازی به همراه نصب پوششهای.... / مناقصه , مناقصه تهیه حمل و باراندازی به همراه نصب پوششهای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220982/استعلام-MINI-PC'>استعلام MINI PC / استعلام, استعلام MINI PC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220994/استعلام-خرید-تجهیزات-صوتی-و-تصویری'>استعلام خرید تجهیزات صوتی و تصویری  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات صوتی و تصویری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221007/استعلام-میلگرد-آجدار-فولادی---'>استعلام میلگرد آجدار فولادی  ... / آگهی استعلام ,استعلام میلگرد آجدار فولادی نوع فولادی A3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221019/استعلام-دوربین-نقشه-برداری--'>استعلام دوربین نقشه برداری ... / استعلام , استعلام دوربین نقشه برداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221031/استعلام-خرید-و-نصب-توالت-فرنگی'>استعلام خرید و نصب توالت فرنگی  / استعلام, استعلام خرید و نصب توالت فرنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221043/استعلام-دیتالاگر'>استعلام دیتالاگر  / استعلام, استعلام دیتالاگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221055/استعلام-اینکودر-موتور--'>استعلام اینکودر موتور ... / استعلام , استعلام اینکودر موتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221067/استعلام-دستگاه-عیب-یاب-سیستم-انژکتور'>استعلام دستگاه عیب یاب سیستم انژکتور / استعلام , استعلام دستگاه عیب یاب سیستم انژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219897/استعلام-خرید-رله-های-تریپ-سیگنال--TCS'>استعلام خرید رله های تریپ، سیگنال ، TCS / استعلام, استعلام خرید رله های تریپ، سیگنال ، TCS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219917/استعلام-سویا---'>استعلام سویا .... / استعلام, استعلام سویا ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219936/استعلام-کیس-رایانه-مشکی-z4'>استعلام کیس رایانه مشکی z4 / استعلام,استعلام کیس رایانه مشکی z4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219953/مناقصه-عملیات-جدولگذاری-و-کفپوش-در-سطح-شهر--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات جدولگذاری و کفپوش در سطح شهر - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جدولگذاری و کفپوش در سطح شهر - مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219972/مناقصه-​انجام-عملیات-نمونه-برداری-و-بررسی-های-آزمایشگاهی--نوبت-دوم'>مناقصه ​انجام عملیات نمونه برداری و بررسی های آزمایشگاهی - نوبت دوم  / منقاقصه , مناقصه ​انجام عملیات نمونه برداری و بررسی های آزمایشگاهی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219991/استعلام-پاکت--'>استعلام پاکت ... / استعلام , استعلام پاکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220013/تجدید-مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-روستا--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا  - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220031/استعلام-دستگاه-DVR-Dahua-Xvr5832s'>استعلام دستگاه DVR-Dahua Xvr5832s / استعلام,استعلام دستگاه DVR-Dahua Xvr5832s</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220049/تجدید-مناقصه-انجام-امور-پیمانکاری-خدمات-رفاهی'>تجدید مناقصه انجام امور پیمانکاری خدمات رفاهی / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه انجام امور پیمانکاری خدمات رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220068/استعلام-انجام-خدمات-پشتیبانی--تعمیر-و-نگهداری'>استعلام انجام خدمات پشتیبانی - تعمیر و نگهداری / استعلام,استعلام انجام خدمات پشتیبانی - تعمیر و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220082/مناقصه-اجرای-عمليات-گازرسانی-به-باقيمانده-خط-تغذيه'>مناقصه اجرای عمليات گازرسانی به باقيمانده خط تغذيه  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عمليات گازرسانی به باقيمانده خط تغذيه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220098/مناقصه-خريد-ترانسفورماتور-در-کيلو-وات-آمپر-در-تعداد-مختلف'>مناقصه خريد ترانسفورماتور در کيلو وات آمپر در تعداد مختلف  / مناقصه, مناقصه خريد ترانسفورماتور در کيلو وات آمپر در تعداد مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220114/مناقصه-تهيه-مصالح-و-اجرای-تعميرات-ساختمان'>مناقصه تهيه مصالح و اجرای تعميرات ساختمان / مناقصه, مناقصه تهيه مصالح و اجرای تعميرات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220129/استعلام-نرم-افزار-کتابخانه-ای-تحت-وب--'>استعلام نرم افزار کتابخانه ای تحت وب ... / استعلام, استعلام نرم افزار کتابخانه ای تحت وب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220144/استعلام-کفپوش-pvc-طرح-المپیک-پشت-نمدی---'>استعلام کفپوش pvc طرح المپیک پشت نمدی  .... / استعلام ,استعلام کفپوش pvc طرح المپیک پشت نمدی  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220160/استعلام-جداسازی-آب-شرب-از-فضای-سبز-شهری'>استعلام  جداسازی آب شرب از فضای سبز شهری / استعلام, استعلام  جداسازی آب شرب از فضای سبز شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220182/استعلام-مانیتور-LED-سایز-19-5-in-مدل-20MP38HB'>استعلام مانیتور LED سایز 19/5 in مدل 20MP38HB / استعلام,استعلام مانیتور LED سایز 19/5 in مدل 20MP38HB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220202/استعلام-هارد-اکسترنال-تحت-شبکه--'>استعلام هارد اکسترنال تحت شبکه... / استعلام, استعلام هارد اکسترنال تحت شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220221/استعلام-دستگاه-کپی--'>استعلام دستگاه کپی ... / استعلام , استعلام دستگاه کپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220242/استعلام-خرید-درپوش-های-پیش-ساخته-بتنی'>استعلام خرید درپوش های پیش ساخته بتنی  / استعلام, خرید درپوش های پیش ساخته بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220257/تجدید-مناقصه-اجرای-اگو-بلوار'>تجدید مناقصه اجرای اگو بلوار  / تجدید مناقصه، مناقصه اجرای اگو بلوار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220274/استعلام-لوله-مانسمان-درون-چاهی--'>استعلام لوله مانسمان درون چاهی ... / استعلام, استعلام لوله مانسمان درون چاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220291/استعلام-خرید-و-نصب-تاسیسات'>استعلام خرید و نصب تاسیسات  / استعلام, خرید و نصب تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220313/استعلام-کولرگازی-سرمایشی-گرمایشی'>استعلام کولرگازی سرمایشی گرمایشی  / استعلام, کولرگازی اسپیلت گرمایشی و سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220331/فراخوان-واگذاری-مدیریت-بهره-برداری-و-جابجایی-مسافر'>فراخوان واگذاری مدیریت بهره برداری و جابجایی مسافر / مناقصه, فراخوان واگذاری مدیریت بهره برداری و جابجایی مسافر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220343/استعلام-خرید-و-نصب-19-عدد-پرژکتور-بهمراه-کلیه-لوازم-مورد-نیاز--'>استعلام خرید و نصب 19 عدد پرژکتور بهمراه کلیه لوازم مورد نیاز .. / استعلام ,استعلام خرید و نصب 19 عدد پرژکتور بهمراه کلیه لوازم مورد نیاز ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220357/استعلام-مهتابی'>استعلام مهتابی / استعلام,مهتابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220369/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ / استعلام,کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220383/استعلام-تسمه-نقاله-باکت-الوایتور-گندله-سازی--'>استعلام تسمه نقاله باکت الوایتور گندله سازی ... / استعلام , استعلام تسمه نقاله باکت الوایتور گندله سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220396/استعلام-چوب-هاکی-استاندارد'>استعلام چوب هاکی استاندارد / استعلام , استعلام چوب هاکی استاندارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220411/استعلام-توربو-ماشینها-(فنها-کمپرسورها-ـ-پمپها-و--'>استعلام توربو ماشینها (فنها کمپرسورها ـ پمپها و.... / استعلام , استعلام توربو ماشینها (فنها کمپرسورها ـ پمپها و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220429/استعلام-​سکسیونرها-دژنکتورها-و-تجهیزات-جانبی-پستهای-برق'>استعلام ​سکسیونرها، دژنکتورها و تجهیزات جانبی پستهای برق / استعلام, استعلام ​سکسیونرها، دژنکتورها و تجهیزات جانبی پستهای برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220445/استعلام-راننده-به-همراه-خودرو--'>استعلام راننده به همراه خودرو ... / استعلام , استعلام راننده به همراه خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220460/استعلام-اصلاح-توسعه-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب-لوله-گذاری-و--'>استعلام اصلاح، توسعه، بازسازی شبکه های توزیع آب، لوله گذاری و... / استعلام, استعلام اصلاح، توسعه، بازسازی شبکه های توزیع آب، لوله گذاری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220476/استعلام-بازسازی-آسانسور--'>استعلام بازسازی آسانسور ... / استعلام , استعلام بازسازی آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220492/استعلام-نظارت-و-مستندسازی-طرح-های-جنگل-و-صیانت--'>استعلام نظارت و مستندسازی طرح های جنگل و صیانت ... / استعلام, نظارت و مستندسازی طرح های جنگل و صیانت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219928/استعلام-کارت-داخلی-سانترال'>استعلام کارت داخلی سانترال / استعلام,کارت داخلی سانترال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219946/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام,استعلام میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219966/استعلام-پمپ-آب-دستگاه-سنگ-شکن'>استعلام پمپ آب دستگاه سنگ شکن / استعلام,استعلام پمپ آب دستگاه سنگ شکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219985/مناقصه-بهره-برداری-و-حفاظت-از-تاسیسات-آب-حیات-و--نوبت-دوم'>مناقصه بهره برداری و حفاظت از تاسیسات آب حیات و...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهره برداری و حفاظت از تاسیسات آب حیات و...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220002/استعلام-خرید-180-متر-لوله-فلزی'>استعلام خرید 180 متر لوله فلزی  / استعلام,استعلام خرید 180 متر لوله فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220023/استعلام-پاکت-A3-سفید'>استعلام پاکت A3 سفید / استعلام , استعلام پاکت A3 سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220043/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین  / استعلام,استعلام دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220057/مناقصه-خدمات-بهره-برداری-و-پشتيبانی'>مناقصه خدمات بهره برداری و پشتيبانی / مناقصه, مناقصه خدمات بهره برداری و پشتيبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220075/تجدید-مناقصه-جهت-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-و-پارکها-قصد-خرید-یک-حلقه-چاه-آب-در-'>تجدید مناقصه جهت نگهداری و توسعه فضای سبز و پارکها قصد خرید یک حلقه چاه آب در . / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جهت نگهداری و توسعه فضای سبز و پارکها قصد خرید یک حلقه چاه آب در ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220092/استعلام-خرید-و-نصب-دیواره-صخره-نوردی--'>استعلام خرید و نصب دیواره صخره نوردی... / استعلام, استعلام خرید و نصب دیواره صخره نوردی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220107/استعلام-کابل-تراول-آسانسور'>استعلام کابل تراول آسانسور / استعلام,کابل تراول آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220122/مناقصه-عملیات-اجرایی-تعویض-و-توسعه-شبکه-های-آب--'>مناقصه عملیات اجرایی تعویض و توسعه شبکه های آب ... / مناقصه ف مناقصه عملیات اجرایی تعویض و توسعه شبکه های آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220138/مناقصه-لکه-گيری-و-آسفالت-محور'>مناقصه لکه گيری و آسفالت محور / مناقصه, مناقصه لکه گيری و آسفالت محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220151/استعلام-انجام-رنگ-آمیزی'>استعلام انجام رنگ آمیزی / استعلام,انجام رنگ آمیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220174/استعلام-خرید-2-دستگاه-موتور-آموزشی-L90---'>استعلام خرید 2 دستگاه موتور آموزشی L90-  ... / استعلام, استعلام خرید 2 دستگاه موتور آموزشی L90-  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220196/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام,استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220212/استعلام-اورکت-سبز'>استعلام اورکت سبز / استعلام,استعلام اورکت سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220232/استعلام-خرید-پارتیشن-2-جداره--یراق-آلات-----'>استعلام خرید پارتیشن 2 جداره - یراق آلات - ...... / اسعلام ,استعلام خرید پارتیشن 2 جداره - یراق آلات - ......</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220251/استعلام-پوشه-آویز'>استعلام پوشه آویز  / استعلام, پوشه آویز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220266/استعلام-خرید-تعداد-50-عدد-صندوق-دو-جداره-حمل-ماهی'>استعلام خرید تعداد 50 عدد صندوق دو جداره حمل ماهی / استعلام, خرید تعداد 50 عدد صندوق دو جداره حمل ماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220283/استعلام-تور-ماهیگیری'>استعلام تور ماهیگیری  / استعلام, تور ماهیگیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220308/استعلام-دستگاه-اتوبوس--'>استعلام دستگاه اتوبوس ... / استعلام , استعلام دستگاه اتوبوس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220324/استعلام-دستمال-کاغذی--'>استعلام دستمال کاغذی... / استعلام, استعلام دستمال کاغذی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220338/استعلام-اسکن-نقشه-و-گزارش'>استعلام اسکن نقشه و گزارش / استعلام , استعلام اسکن نقشه و گزارش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220352/استعلام-اجرای-حروف-چنلیوم-تابلو'>استعلام اجرای حروف چنلیوم تابلو  / استعلام , استعلام اجرای حروف چنلیوم تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220364/استعلام-پروژه-افزایش-تولیدات-محصولات-زراعی--'>استعلام پروژه افزایش تولیدات محصولات زراعی... / استعلام, استعلام پروژه افزایش تولیدات محصولات زراعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220378/استعلام-تهیه-کلیپ-و-تصویربرداری-و-مستندسازی-تصویربرداری-و-ضبط-همایش'>استعلام تهیه کلیپ و تصویربرداری و مستندسازی، تصویربرداری و ضبط همایش / استعلام, تهیه کلیپ و تصویربرداری و مستندسازی، تصویربرداری و ضبط همایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220390/استعلام-ریل-توزین'>استعلام ریل توزین  / استعلام , استعلام ریل توزین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220406/استعلام-مرکز-دیر'>استعلام مرکز دیر / استعلام,استعلام مرکز دیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220421/استعلام-دروازه-فوتسال-استاندارد'>استعلام دروازه فوتسال استاندارد / استعلام, استعلام دروازه فوتسال استاندارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220439/استعلام-خرید-دیسک-وصفحه-کلاج-و-بلبرینگ-بنز-خاور-جدید'>استعلام خرید دیسک وصفحه کلاج و بلبرینگ بنز خاور جدید / استعلام, استعلام خرید دیسک وصفحه کلاج و بلبرینگ بنز خاور جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220454/استعلام-8-دستگاه-شارژر-سوئیچ-مد-فاز-3-صنعتی-110-ولت--'>استعلام 8 دستگاه شارژر سوئیچ مد فاز 3 صنعتی 110 ولت... / استعلام,استعلام 8 دستگاه شارژر سوئیچ مد فاز 3 صنعتی 110 ولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220469/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-جنگلکاری'>استعلام مراقبت و نگهداری جنگلکاری / استعلام, مراقبت و نگهداری جنگلکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220485/استعلام-اسکوربرد-ورزشی-مدل-TS2B'>استعلام اسکوربرد ورزشی مدل TS2B / استعلام, اسکوربرد ورزشی مدل TS2B</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220500/استعلام-هارد--2tb718162-B21--رم---'>استعلام هارد   2tb718162-B21 - رم ..... / استعلام ,استعلام هارد   2tb718162-B21 - رم .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220515/استعلام-خرید-70-تن-پودر-پرکلرین'>استعلام خرید 70 تن پودر پرکلرین / استعلام , استعلام خرید 70 تن پودر پرکلرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220538/استعلام-ترانسفورماتور-الکتریکی'>استعلام ترانسفورماتور الکتریکی / استعلام , ترانسفورماتور الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220554/استعلام-خرید-و-نصب-نرده-استیل-جهت-مدرسه-استثنایی'>استعلام خرید و نصب نرده استیل جهت مدرسه استثنایی / استعلام,استعلام خرید و نصب نرده استیل جهت مدرسه استثنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220570/استعلام-ساخت-میز-نگهبانی-و-اطلاعات'>استعلام ساخت میز نگهبانی و اطلاعات / استعلام,استعلام ساخت میز نگهبانی و اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220589/تجدید-مناقصه-توسعه--ارتقاء-و-پشتیبانی-سیستم-های-نوین-سازی'>تجدید مناقصه توسعه ، ارتقاء و پشتیبانی سیستم های نوین سازی / فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان توسعه ، ارتقاء و پشتیبانی سیستم های نوین سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219256/تجدید-مناقصه-پیمان-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-مراکز-انتقال-نفت-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پیمان ایاب و ذهاب کارکنان مراکز انتقال نفت- نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی,مناقصه پیمان ایاب و ذهاب کارکنان مراکز انتقال نفت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219274/فراخوان-تامین-خدمات-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-نوبت-دوم'>فراخوان تامین خدمات سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم  / مناقصه عمومی, فراخوان تامین خدمات سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219296/مناقصه-تامین-یک-دستگاه-فرستنده-تلویزیونی-دیجیتالی---'>مناقصه تامین یک دستگاه فرستنده تلویزیونی دیجیتالی ....  / مناقصه ، مناقصه تامین یک دستگاه فرستنده تلویزیونی دیجیتالی .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219311/استعلام-آبرسانی--'>استعلام آبرسانی ... / استعلام , استعلام آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219329/استعلام-خدمات-پشتیبانی-جنگل-داری'>استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری / استعلام, استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219346/تجدید-مناقصه-دیوار-ساحلی-روستا-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه دیوار ساحلی روستا نوبت دوم / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه دیوار ساحلی روستا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219365/استعلام-خرید-کیس-رایانه--'>استعلام خرید کیس رایانه... / استعلام, استعلام خرید کیس رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219381/استعلام-ماست-دو-نیم-درصد-چربی'>استعلام ماست دو نیم درصد چربی / استعلام, استعلام ماست دو نیم درصد چربی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219397/مناقصه-نگهداری-و-تعمیر-سیستم-های-هوشمند-حمل-و-نقل'>مناقصه نگهداری و تعمیر سیستم های هوشمند حمل و نقل / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نگهداری و تعمیر سیستم های هوشمند حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219413/استعلام-پک-کامل-موتور-ژنراتور--'>استعلام پک کامل موتور ژنراتور ... / استعلام , استعلام پک کامل موتور ژنراتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219429/مناقصه-بنتونیت-فله--نوبت-دوم'>مناقصه بنتونیت فله - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه بنتونیت فله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219446/فراخوان-تهیه-و-تامین-روغن-ماشین-آلات'>فراخوان تهیه و تامین روغن ماشین آلات  / فراخوان مناقصه , فراخوان تهیه و تامین روغن ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219464/فراخوان-مرمت-ساختمان-تاریخی-شهرداری-تجدید'>فراخوان مرمت ساختمان تاریخی شهرداری تجدید  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان  مرمت ساختمان تاریخی شهرداری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219484/استعلام-دستگاه-چاپگر'>استعلام دستگاه چاپگر / استعلام,دستگاه چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219499/تجدید-مناقصه-بارگیری-حمل-و-تخلیه-سوخت-مصرفی-دستگاه-های-حفاری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه بارگیری حمل و تخلیه سوخت مصرفی دستگاه های حفاری - نوبت دوم  / تجدید مناقصه بارگیری حمل و تخلیه سوخت مصرفی دستگاه های حفاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219517/استعلام-کلروفرم-مایع-خلوص-99-9-بشکه-کیلوگرمی--'>استعلام کلروفرم مایع خلوص 99/9% بشکه کیلوگرمی ... / استعلام, استعلام کلروفرم مایع خلوص 99/9% بشکه کیلوگرمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219533/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا-در-رستوران-انبار-نفت--تجدید-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران انبار نفت - تجدید  ـ نوبت دوم / آگهی تجدید ارزیابی کیفی, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران انبار نفت - تجدید  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219553/مناقصه-خرید-انواع-روانکارها-و-فیلترها-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع روانکارها و فیلترها- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید انواع روانکارها و فیلترها- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219571/مناقصهshut-down-valve-4-c-s300'>مناقصهshut down valve -4-c/s300 / آگهی مناقصه,مناقصه shut down valve -4-c/s300</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219590/مناقصه-خرید-5-آیتم-ولوهای-دستی-توربین-بخار-نیروگاه-سیکل-تجدید'>مناقصه خرید 5 آیتم ولوهای دستی توربین بخار نیروگاه سیکل تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید 5 آیتم ولوهای دستی توربین بخار نیروگاه سیکل تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219606/استعلام-چلو-مرغ--'>استعلام چلو مرغ ... / استعلام , استعلام چلو مرغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219626/مناقصه-تکمیل-و-کلید-تحویل-پروژه-5-واحد-مسکونی-از-پروژه-های-(نوبت-دوم)'>مناقصه تکمیل و کلید تحویل پروژه 5 واحد مسکونی از پروژه های (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه تکمیل و کلید تحویل پروژه 5 واحد مسکونی از پروژه های (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219643/تجدید-مناقصه-تجدید-آبرسانی-به-مجتمع-های-روستایی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تجدید آبرسانی به مجتمع های روستایی  ... نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تجدید  آبرسانی به مجتمع های روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219659/فراخوان-ارائه-خدمات-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب-و-وصول-مطالبات---نوبت-دوم'>فراخوان ارائه خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات  ...نوبت دوم / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان ارائه خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات  ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219677/استعلام-کولر-ماشین-هیوندا'>استعلام کولر ماشین هیوندا  / استعلام,استعلام کولر ماشین هیوندا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219699/استعلام-دستگاه-شمشاد-زن-موتوری--'>استعلام دستگاه شمشاد زن موتوری... / استعلام, استعلام دستگاه شمشاد زن موتوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219711/مناقصه-تامین-غذای-پرسنل--'>مناقصه تامین غذای پرسنل ... / مناقصه ، مناقصه تامین غذای پرسنل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219726/استعلام-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-آسانسور-هیدرولیک'>استعلام تهیه، نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور هیدرولیک  / استعلام,استعلام تهیه، نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور هیدرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219744/استعلام-توسعه-ارتباط-مخابراتی--'>استعلام توسعه ارتباط مخابراتی ... / استعلام , استعلام توسعه ارتباط مخابراتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219763/استعلام-یخچال-پارس'>استعلام یخچال پارس / استعلام, استعلام یخچال پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219786/مناقصه-توسعه-ایستگاه-63-20-کیلوولت-نوبت-دوم'>مناقصه توسعه ایستگاه 63/20 کیلوولت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه توسعه ایستگاه 63/20 کیلوولت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219805/مناقصه-11000-کیلوگرم-تکنیکال-توفوردی'>مناقصه  11000 کیلوگرم تکنیکال توفوردی / آگهی مناقصه , مناقصه  11000 کیلوگرم تکنیکال توفوردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219822/استعلام-بارکد-پرینتر'>استعلام بارکد پرینتر / استعلام,استعلام بارکد پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219918/استعلام-کابل-کشی-انواع-کابل'>استعلام کابل کشی انواع کابل / استعلام, استعلام کابل کشی انواع کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219937/استعلام-1-شن-شسته-2-شن-بادامی-3-شن-نخودی'>استعلام 1- شن شسته 2- شن بادامی 3- شن نخودی  / استعلام , استعلام 1- شن شسته 2- شن بادامی 3- شن نخودی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219954/مناقصه-خرید-تعداد-34250-دستگاه-انواع-کنتور-تکفاز-دیجیتالی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 34250 دستگاه انواع کنتور تکفاز دیجیتالی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید تعداد 34250 دستگاه انواع کنتور تکفاز دیجیتالی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219973/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-و--'>استعلام لوله پلی اتیلن و ... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219992/استعلام-لپ-تاپ-ایسوس'>استعلام لپ تاپ ایسوس / استعلام, لپ تاپ ایسوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220014/استعلام-حفر-چاه'>استعلام حفر چاه / استعلام,حفر چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220032/مناقصه-پروژه-آبرسانی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه آبرسانی  ـ نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه آبرسانی  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220051/استعلام-کیت-گفتار-درمانی-و--'>استعلام کیت گفتار درمانی و... / استعلام,کیت گفتار درمانی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220069/مناقصه-خريد-دو-مخزن-فلزی-۱۰۰۰مترمکعبی'>مناقصه خريد دو مخزن فلزی ۱۰۰۰مترمکعبی / مناقصه , مناقصه خريد دو مخزن فلزی ۱۰۰۰مترمکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220083/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-تنظيفات'>مناقصه نگهداری فضای سبز و تنظيفات / مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز و تنظيفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220099/استعلام-آسفالت-گرم'>استعلام آسفالت گرم  / استعلام,استعلام آسفالت گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220115/استعلام-تک-لبه--'>استعلام تک لبه ... / استعلام , استعلام تک لبه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220130/استعلام-روکش-آسفالت--'>استعلام روکش آسفالت ... / استعلام , استعلام روکش آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220145/استعلام-خط-کشی'>استعلام خط کشی  / استعلام  , استعلام خط کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220163/استعلام-سقف-کاذب'>استعلام سقف کاذب  / استعلام, سقف کاذب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220183/مناقصه-واگذاری-مدیریت-خدمات-شهر'>مناقصه واگذاری مدیریت خدمات شهر / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری مدیریت خدمات شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220203/مناقصه-اجاره-یک-دستگاه-لودر-یک-دستگاه-کامیون-کمپرسی'>مناقصه اجاره یک دستگاه لودر، یک دستگاه کامیون کمپرسی / مناقصه, مناقصه اجاره یک دستگاه لودر، یک دستگاه کامیون کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220222/استعلام-طرح-انجام-عملیات-خاکی-و-اجرای-آسفالت'>استعلام طرح انجام عملیات خاکی و اجرای آسفالت / استعلام , استعلام طرح انجام عملیات خاکی و اجرای آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220243/مناقصه-خرید-و-نصب-تجهیزات-ترافیکی'>مناقصه خرید و نصب تجهیزات ترافیکی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب تجهیزات ترافیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220259/استعلام-پوشه-کمد-دوار--'>استعلام پوشه کمد دوار ... / استعلام, استعلام پوشه کمد دوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220275/استعلام-شیر-صنعتی-آبرسانی-و--'>استعلام شیر صنعتی آبرسانی و... / استعلام,شیر صنعتی آبرسانی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220296/استعلام-تجهیزات-جم'>استعلام  تجهیزات جم  / استعلام, تجهیزات جم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220315/استعلام-کابل-کشی-فیبر-نوری-جهت-نصب-سیستم-سویچینگ'>استعلام کابل کشی فیبر نوری جهت نصب سیستم سویچینگ / استعلام ,استعلام کابل کشی فیبر نوری جهت نصب سیستم سویچینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220332/استعلام-لب-تاب-مارک-دل-سری--'>استعلام لب تاب مارک دل سری .. / استعلام, استعلام لب تاب مارک دل سری ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220345/استعلام-نصب-علائم-ایمنی-و-چشم-گربه-ای-راه-های-روستایی--'>استعلام نصب علائم ایمنی و چشم گربه ای راه های روستایی ... / استعلام, نصب علائم ایمنی و چشم گربه ای راه های روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220358/استعلام-اجرای-عملیات-گچ-کاری'>استعلام اجرای عملیات گچ کاری / استعلام, استعلام اجرای عملیات گچ کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220371/استعلام-شیر-برقی'>استعلام شیر برقی / استعلام , استعلام شیر برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220384/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه--'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه ... / استعلام ,استعلام سوئیچ دیتا شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220397/استعلام-تلفن-رومیزی'>استعلام تلفن رومیزی / استعلام,تلفن رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220412/استعلام-نمک--'>استعلام نمک ... / استعلام , استعلام نمک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220430/استعلام-تابلوی-کنترل'>استعلام تابلوی کنترل / استعلام , استعلام تابلوی کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220447/استعلام-شارژر-باطری-ژنراتورهای-شناور-پاکبوم'>استعلام شارژر باطری ژنراتورهای شناور پاکبوم / استعلام, شارژر باطری ژنراتورهای شناور پاکبوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220461/استعلام-خدمات-نگهداری-و-پشتیبانی-سیستم-نظارت-تصویری'>استعلام خدمات نگهداری و پشتیبانی سیستم نظارت تصویری  / استعلام, خدمات نگهداری و پشتیبانی سیستم نظارت تصویری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220477/استعلام-آجر-گری-10-تن'>استعلام آجر گری 10 تن  / استعلام,استعلام آجر گری 10 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220493/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام , استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220508/استعلام-الکتروپمپ--'>استعلام الکتروپمپ ... / استعلام , استعلام الکتروپمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220523/استعلام-نمک--'>استعلام نمک ... / استعلام , استعلام نمک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220546/استعلام-بوش-فاصله-پر-کن'>استعلام بوش فاصله پر کن  / استعلام,استعلام بوش فاصله پر کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220561/استعلام-واگذاری-خدمات-مددکاری---'>استعلام واگذاری خدمات مددکاری .... / استعلام ,استعلام واگذاری خدمات مددکاری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220579/استعلام-دستگاه-برش--'>استعلام دستگاه برش ... / استعلام , استعلام دستگاه برش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220599/استعلام-خرید-11-دستگاه-کولرآبی-سپهر-الکتریک'>استعلام خرید 11 دستگاه کولرآبی سپهر الکتریک / استعلام, خرید 11 دستگاه کولرآبی سپهر الکتریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220617/استعلام-صندلی-لوتوس'>استعلام صندلی لوتوس / استعلام , استعلام صندلی لوتوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220636/استعلام-خرید-قبض-آب-بها-و-فرم-اخطار--'>استعلام خرید قبض آب بها و فرم اخطار ... / استعلام, استعلام خرید قبض آب بها و فرم اخطار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220653/استعلام-میز-تحریر-کار-حرفه-و-فن'>استعلام میز تحریر کار حرفه و فن / استعلام, میز تحریر کار حرفه و فن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220667/استعلام-تمدید-گواهی-استاندارد-آسانسور'>استعلام تمدید گواهی استاندارد آسانسور / استعلام,تمدید گواهی استاندارد آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219255/مناقصه-تجهیز-ساختمان-(نوبت-دوم)'>مناقصه تجهیز ساختمان (نوبت  دوم) / مناصه , مناقصه تجهیز ساختمان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219273/تجدید-مناقصه-جدولگذاری-و-روسازی-معابر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه جدولگذاری و روسازی معابر نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی ​، مناقصه جدولگذاری و روسازی معابر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219293/مناقصه-آسفالت-بخشی-از-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت بخشی از معابر سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آسفالت بخشی از معابر سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219310/مناقصه-خشن-تراشی'>مناقصه خشن تراشی / آگهی دعوت به مناقصه عمومی، مناقصه خشن تراشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219328/مناقصه-واگذاری-خدمات-مهندسی-و-نظارتی-در-رابطه-با-احداث-شبکه-ها---'>مناقصه واگذاری خدمات مهندسی و نظارتی در رابطه با احداث شبکه ها .... / مناقصه ، مناقصه واگذاری خدمات مهندسی و نظارتی در رابطه با احداث شبکه ها ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219345/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-و-نگهداری-و-بروزرسانی-شبکه-و-خدمات-سرویس-دسک'>مناقصه خدمات پشتیبانی و نگهداری و بروزرسانی شبکه و خدمات سرویس دسک / مناقصه, مناقصه خدمات پشتیبانی و نگهداری و بروزرسانی شبکه و خدمات سرویس دسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219364/تجدید-ارزیابی-کیفی-احداث-زیرساختهای-هسته-پیشران'>تجدید ارزیابی کیفی احداث زیرساختهای هسته پیشران / آگهی ارزیابی کیفی , تجدید ارزیابی کیفی احداث زیرساختهای هسته پیشران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219380/مناقصه-احداث-بلوار-نوبت-دوم'>مناقصه احداث بلوار نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه احداث بلوار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219394/مناقصه-پروژه-زیرسازی--آسفالت-و-جدولگذاری-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه زیرسازی ، آسفالت و جدولگذاری  نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه زیرسازی ، آسفالت و جدولگذاری  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219411/استعلام-ترازو'>استعلام ترازو / استعلام,ترازو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219428/مناقصه-خرید-تجهیزات-ذخیره-سازی-اطلاعات'>مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات / اگهی فراخوان , مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219445/مناقصه-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-چراغ-های-راهنمایی-شامل-عملیات-عمرانی-برقی-مخابراتی'>مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی شامل  عملیات عمرانی، برقی، مخابراتی  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی شامل  عملیات عمرانی، برقی، مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219463/مناقصه-پروژه-آبرسانی--'>مناقصه پروژه آبرسانی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219483/مناقصه-کارهای-تعمیراتی-ابنیه'>مناقصه کارهای تعمیراتی ابنیه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کارهای تعمیراتی ابنیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219498/استعلام-تعمیرات-مرکز-فرهنگی-چهارمین-شهید-محراب'>استعلام تعمیرات مرکز فرهنگی چهارمین شهید محراب / استعلام,استعلام تعمیرات مرکز فرهنگی چهارمین شهید محراب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219516/استعلام-مجموعه-سیم-و-سوکت-سیستم-برق'>استعلام مجموعه سیم و سوکت سیستم برق / استعلام,استعلام مجموعه سیم و سوکت سیستم برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219532/آگهی-تجدید-سوم-فراخوان-مسیر-خروجی--(نوبت-دوم)'>آگهی تجدید سوم  فراخوان مسیر خروجی... (نوبت دوم) / آگهی تجدید سوم فراخوان عمومی, آگهی تجدید سوم  فراخوان مسیر خروجی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219551/استعلام-آنتی-ژن'>استعلام آنتی ژن  / استعلام ,استعلام آنتی ژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219569/مناقصه-لوله-فولادی-نوبت-دوم'>مناقصه لوله فولادی نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه لوله فولادی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219585/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-بوکان--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور بوکان...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالت ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219605/استعلام-سرویس-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-و-تجهیزات-مکانیکی-و--'>استعلام سرویس، راهبری و نگهداری تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و ... / استعلام, استعلام سرویس، راهبری و نگهداری تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219625/مناقصه-تجدید-اصلاح-نقاط-حادثه-خیز--نوبت-دوم'>مناقصه تجدید اصلاح نقاط حادثه خیز - نوبت دوم  / مناقصه تجدید اصلاح نقاط حادثه خیز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219641/تجدید-مناقصه-انجام-کلیه-امور-تخلیه-و-بارگیری-محصولات-و-مواد-اولیه'>تجدید مناقصه انجام کلیه امور تخلیه و بارگیری محصولات و مواد اولیه  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام کلیه امور تخلیه و بارگیری محصولات و مواد اولیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219658/استعلام-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام مواد آزمایشگاهی / استعلام,استعلام مواد آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219676/استعلام-سمپلر-متغیر-مکانیکی--'>استعلام سمپلر متغیر مکانیکی... / استعلام, استعلام سمپلر متغیر مکانیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219698/مناقصه-خرید-انواع-مواد-شیمیایی'>مناقصه خرید انواع مواد شیمیایی / مناقصه , مناقصه خرید انواع مواد شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219710/اصلاحیه-مناقصه-حجمی-فضای-سبز'>اصلاحیه مناقصه حجمی فضای سبز  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه حجمی فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219725/مناقصه-تهیه-و-تامین-اتوبوس-و-مینی-بوس-استیجاری'>مناقصه  تهیه و تامین اتوبوس و مینی بوس استیجاری / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه  تهیه و تامین اتوبوس و مینی بوس استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219742/مناقصه-عملیات-احداث-خطوط-کارخانجات-نیروی-کشش--'>مناقصه عملیات احداث خطوط کارخانجات نیروی کشش... / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی, مناقصه عملیات احداث خطوط کارخانجات نیروی کشش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219761/تمدید-مناقصه-خرید-کابل-230-کیلوولت-مفصل-سرکابل-و-ملحقات-مربوطه--'>تمدید مناقصه خرید کابل 230 کیلوولت، مفصل، سرکابل و ملحقات مربوطه ... / آگهی تمدید ارزیابی کیفی مناقصه گران, تمدید مناقصه خرید کابل 230 کیلوولت، مفصل، سرکابل و ملحقات مربوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219785/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام,پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219803/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219821/استعلام-کابل-مفتولی-استاندارد'>استعلام کابل مفتولی استاندارد  / استعلام,استعلام کابل مفتولی استاندارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219835/مناقصه-ساماندهی-و-آسفالت-معابر-شهر'>مناقصه ساماندهی و آسفالت معابر شهر  / مناقصه , مناقصه ساماندهی و آسفالت معابر شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219837/استعلام-باطری-و-شارژر-الکتروشوک'>استعلام باطری و شارژر الکتروشوک  / استعلام,استعلام باطری و شارژر الکتروشوک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219854/مناقصه-انجام-تعریض-خیابان--ساماندهی-کانال-دفع-آب-های-سطحی---نوبت-دوم'>مناقصه انجام تعریض خیابان ، ساماندهی کانال دفع آب های سطحی ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انجام تعریض خیابان ، ساماندهی کانال دفع آب های سطحی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219871/مناقصه-عملیات-کشت-نیشکر'>مناقصه عملیات کشت نیشکر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات کشت نیشکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219889/استعلام-لپه-تبریزی-درجه-یک-فله'>استعلام لپه تبریزی درجه یک فله / استعلام,استعلام لپه تبریزی درجه یک فله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219908/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-آتش‌نشانی'>استعلام تجهیزات مورد نیاز آتش‌نشانی / استعلام , استعلام تجهیزات مورد نیاز آتش‌نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219927/مناقصه-ساخت-و-ساز'>مناقصه ساخت و ساز  / مناقصه , مناقصه ساخت و ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219945/مناقصه-خرید-مونتاژ-و-نصب-تابلو-و-پایه-های-راهنمای-مسیر-سطح-شهر'>مناقصه خرید، مونتاژ و نصب تابلو و پایه های راهنمای مسیر سطح شهر / مناقصه, مناقصه خرید، مونتاژ و نصب تابلو و پایه های راهنمای مسیر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219965/استعلام-سرامیک--'>استعلام سرامیک ... / استعلام , استعلام سرامیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219984/استعلام-کندانسور-هوایی-آرشه-کار--'>استعلام کندانسور هوایی آرشه کار... / استعلام,استعلام کندانسور هوایی آرشه کار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220001/استعلام-عملیات-ادامه-حفر-چاه'>استعلام عملیات ادامه حفر چاه / استعلام,عملیات ادامه حفر چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220022/استعلام-یخچال-آزمایشگاهی-حجم-480-لیتری--'>استعلام یخچال آزمایشگاهی حجم 480 لیتری ... / استعلام, استعلام یخچال آزمایشگاهی حجم 480 لیتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220041/فراخوان-عمومی-شبکه-برق-ضعیف-و-متوسط-و-روشنایی-350-هکتاری'>فراخوان عمومی شبکه برق ضعیف و متوسط و روشنایی 350 هکتاری / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان عمومی شبکه برق ضعیف و متوسط و روشنایی 350 هکتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220056/مناقصه-اجرای-عملیات-زیباسازی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات زیباسازی ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات زیباسازی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220074/استعلام-مرمت'>استعلام مرمت  / استعلام,استعلام مرمت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220090/تجدید-مناقصه-مجموعه-کارخانه-آسفالت-و-تاسیسات-شن-و-ماسه'>تجدید مناقصه مجموعه کارخانه آسفالت و تاسیسات شن و ماسه / تجدید آگهی مناقصه عمومی,مناقصه مجموعه کارخانه آسفالت و تاسیسات شن و ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220106/استعلام-خرید-و-نصب-کمد-رختکن-استخر---'>استعلام خرید و نصب کمد رختکن استخر .... / استعلام ,استعلام خرید و نصب کمد رختکن استخر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220121/مناقصه-اجرای-عملیات-آبرسانی'>مناقصه اجرای عملیات آبرسانی / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220137/استعلام-شستشوی-مبلمان-اداری-و-تشریفات-و-موکت'>استعلام شستشوی مبلمان  اداری و تشریفات و موکت / استعلام, استعلام شستشوی مبلمان  اداری و تشریفات و موکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220150/استعلام-خودرو-وانت-جهت-حمل-مرسولات-پستی'>استعلام خودرو وانت جهت حمل مرسولات پستی / استعلام, استعلام خودرو وانت جهت حمل مرسولات پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220173/استعلام-تعمیر-و-تکمیل-مساجد'>استعلام تعمیر و تکمیل مساجد / استعلام, استعلام تعمیر و تکمیل مساجد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220195/استعلام-کانتر-پارچه-ای-mdf-گردوی-کرم'>استعلام کانتر پارچه ای mdf گردوی کرم  / استعلام, کانتر پارچه ای mdf گردوی کرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220210/مناقصه-اجاره-لودر-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجاره لودر (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه اجاره لودر  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220231/مناقصه-واگذاری-امور-طبخ-و-توزیع-غذا-و-تهیه-مواد-اولیه-غذایی'>مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذا و تهیه مواد اولیه غذایی / اطلاعیه مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذا و تهیه مواد اولیه غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220250/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220265/استعلام-تهیه-و-تامین-آهن-آلات-جهت-قنوات'>استعلام تهیه و تامین آهن آلات جهت قنوات  / استعلام,استعلام تهیه و تامین آهن آلات جهت قنوات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220282/فراخوان-عمومی-شناسایی-شرکت-سرویس-حمل-و-نقل-دانش-آموزان'>فراخوان عمومی شناسایی شرکت سرویس حمل و نقل دانش آموزان / فراخوان , فراخوان عمومی شناسایی شرکت سرویس حمل و نقل دانش آموزان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220307/استعلام-تعمیر-دیگ-بخار'>استعلام تعمیر دیگ بخار / استعلام , استعلام تعمیر دیگ بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220323/فراخوان-مناقصه-تعویض-و-توسعه-شبکه-های-توزیع-آب'>فراخوان مناقصه تعویض و توسعه شبکه های توزیع آب / آگهی فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه تعویض و توسعه شبکه های توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220337/استعلام-کولر-گازی-دیواری-سامسونگ--'>استعلام کولر گازی دیواری سامسونگ... / استعلام,استعلام کولر گازی دیواری سامسونگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220351/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام, استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220363/استعلام-میز-ال-کارشناسی-الوند-تمام-MDF--پایه-یو-با-طول-160-و-عرض-70'>استعلام میز ال کارشناسی الوند- تمام MDF - پایه یو با طول 160 و عرض 70 / استعلام, استعلام میز ال کارشناسی الوند- تمام MDF - پایه یو با طول 160 و عرض 70</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220377/استعلام-شیرها'>استعلام شیرها  / استعلام , استعلام شیرها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220389/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت--'>استعلام کولر گازی اسپلیت ... / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220405/استعلام-انواع-مصالح-و-مقاطع-فلزی-ساختمان'>استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان / استعلام , استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220420/استعلام-کولر-اسپیلت-سرمایش-و-گرمایش'>استعلام کولر اسپیلت سرمایش و گرمایش / استعلام,استعلام کولر اسپیلت سرمایش و گرمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220436/استعلام-بسته-نرم-افزار'>استعلام بسته نرم افزار / استعلام,استعلام بسته نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220453/استعلام-باتری-UPS-7-AH-طبق-SOW-پیوستی--'>استعلام باتری UPS 7 AH طبق SOW پیوستی ... / استعلام, استعلام باتری UPS 7 AH طبق SOW پیوستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220467/استعلام-چراغ-و--'>استعلام چراغ و... / استعلام,چراغ و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219852/مناقصه-اجرای-روکش-آسفالت-مسیرهای-روستایی'>مناقصه اجرای روکش آسفالت مسیرهای روستایی  / مناقصه, مناقصه  اجرای روکش آسفالت مسیرهای روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219869/استعلام-IBM-Tape-Cartridge-3592'>استعلام IBM Tape Cartridge 3592 / استعلام,استعلام IBM Tape Cartridge 3592</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219886/استعلام-آنژیوکت--'>استعلام آنژیوکت ... / استعلام , استعلام آنژیوکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219905/استعلام-عدس'>استعلام عدس  / استعلام,استعلام عدس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219925/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام , استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219944/استعلام-امور-تاسیساتی--'>استعلام امور تاسیساتی ... / استعلام , استعلام امور تاسیساتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219963/استعلام-طراحی-الگوی-ساماندهی-معابر-و-فضاهای-شهری-بافت-تاریخی-شهر-یزد'>استعلام طراحی الگوی ساماندهی معابر و فضاهای شهری بافت تاریخی شهر یزد  / استعلام,استعلام طراحی الگوی ساماندهی معابر و فضاهای شهری بافت تاریخی شهر یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219982/فراخوان-مناقصه-حفر-چاههای-آبرفتی--آهکی-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه حفر چاههای آبرفتی - آهکی تجدید نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه حفر چاههای آبرفتی - آهکی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220000/مناقصه-پروژه-زیرسازی--آسفالت-و-جدولگذاری--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه زیرسازی ، آسفالت و جدولگذاری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی ، آسفالت و جدولگذاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220019/استعلام-چرخ-خیاطی'>استعلام چرخ خیاطی / استعلام,استعلام چرخ خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220040/فراخوان-پروژه-تکمیل-عملیات-سیویل'>فراخوان پروژه تکمیل عملیات سیویل / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان پروژه تکمیل عملیات سیویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220055/مناقصه-خريد-کمپرسور-فشارقوی'>مناقصه خريد کمپرسور فشارقوی / اگهی مناقصه , مناقصه خريد کمپرسور فشارقوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220073/استعلام-ایزوگام--'>استعلام ایزوگام ... / استعلام, استعلام ایزوگام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220089/استعلام-پکیج-های-دیواری'>استعلام پکیج های دیواری / استعلام,پکیج های دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220103/مناقصه-خدمات-کارمندی-دفتری-منشی-ماشين-نويس'>مناقصه خدمات کارمندی دفتری منشی ماشين نويس / مناقصه , مناقصه خدمات کارمندی دفتری منشی ماشين نويس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220120/استعلام-انتخاب-کارگزار-جهت-اخذ-اسناد-تک-برگی--'>استعلام  انتخاب کارگزار جهت اخذ اسناد تک برگی ... / استعلام, استعلام  انتخاب کارگزار جهت اخذ اسناد تک برگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220136/استعلام-موزائیک-فرش'>استعلام موزائیک فرش  / استعلام,استعلام موزائیک فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220149/مناقصه-کلیه-امور-خدماتی-شهرداری'>مناقصه کلیه امور خدماتی شهرداری  / مناقصه, مناقصه  کلیه امور خدماتی شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220169/استعلام-تعمیر-و-تکمیل-مساجد--'>استعلام تعمیر و تکمیل مساجد... / استعلام, استعلام تعمیر و تکمیل مساجد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220193/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام, حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220209/استعلام-پروژه-بهبود-کمی-و-کیفی-تولیدات-دام-سبک-و-سنگین'>استعلام پروژه بهبود کمی و کیفی تولیدات دام سبک و سنگین / استعلام, استعلام پروژه بهبود کمی و کیفی تولیدات دام سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220228/استعلام-بهره-برداری-توام-کشاورزی-و-دامداری'>استعلام بهره برداری توام کشاورزی و دامداری / استعلام, بهره برداری توام کشاورزی و دامداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220248/استعلام-پنیر--'>استعلام پنیر ... / استعلام, استعلام پنیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220264/استعلام-خرید-پرده-سایت-ستاد'>استعلام خرید پرده ,سایت ستاد / استعلام, خرید پرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220281/مناقصه-خدمات-نظافت--پذیرایی-و-دبیرخانه'>مناقصه خدمات نظافت ، پذیرایی و دبیرخانه / آگهی فرآیند ارجاع کار عمومی , مناقصه خدمات نظافت ، پذیرایی و دبیرخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220304/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-رایانه'>استعلام تعمیر و تجهیز رایانه  / استعلام, تعمیر و تجهیز رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220322/استعلام-خریداری-و-راه-اندازی-سیستم-فوم-دوزینگ-اطفاء-حریق-نیروگاه-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام خریداری و راه اندازی سیستم فوم دوزینگ اطفاء حریق نیروگاه, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام, استعلام خریداری و راه اندازی سیستم فوم دوزینگ اطفاء حریق نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220336/استعلام-شناسایی-پیمانکار-جهت-اجرای-طرح-بستر-دسترسی-فیبر-نوری--'>استعلام شناسایی پیمانکار جهت اجرای طرح بستر دسترسی فیبر نوری ... / استعلام , استعلام شناسایی پیمانکار جهت اجرای طرح بستر دسترسی فیبر نوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220350/استعلام-تلویزیون-LED-سایز-70-in-مدل-70ku7970'>استعلام تلویزیون LED سایز 70 in مدل 70ku7970  / استعلام,استعلام تلویزیون LED سایز 70 in مدل 70ku7970 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220362/استعلام-شافت-فسفر-برنج'>استعلام شافت فسفر برنج / استعلام,استعلام شافت فسفر برنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220375/استعلام-تجهیزات-خانگی-اداری-و-صنعتی--'>استعلام تجهیزات خانگی، اداری و صنعتی ... / استعلام , استعلام تجهیزات خانگی، اداری و صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220388/استعلام-سولونویید-ولو-و--'>استعلام سولونویید ولو و ...  / استعلام, استعلام سولونویید ولو و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220404/استعلام-تست-و-تعویض-کنتورها'>استعلام تست و تعویض کنتورها / استعلام، استعلام تست و تعویض کنتورها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220419/استعلام-درخواست-شامل-10-قلم-رنگ--مل--تینر---'>استعلام درخواست شامل 10 قلم رنگ - مل - تینر .... / استعلام ,استعلام درخواست شامل 10 قلم رنگ - مل - تینر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220435/استعلام-ساخت-شفت-کلوخه-شکن'>استعلام ساخت شفت کلوخه شکن / استعلام,استعلام ساخت شفت کلوخه شکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220451/استعلام-قفل-آویز-و-دستگیره-پنجره'>استعلام قفل آویز و دستگیره پنجره / استعلام , استعلام قفل آویز و دستگیره پنجره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220466/استعلام-مبلمان-و-دکوراسیون'>استعلام مبلمان و دکوراسیون  / استعلام,استعلام مبلمان و دکوراسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220482/استعلام-دستگاه-چند-کاره-کپی-و-پرینتر-و-اسکنر'>استعلام دستگاه چند کاره کپی و پرینتر و اسکنر  / استعلام , استعلام دستگاه چند کاره کپی و پرینتر و اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220498/استعلام-باتری-یو-پی-اس-12v-40-AH'>استعلام باتری یو پی اس 12v/40 AH  / استعلام, باتری یو پی اس 12v/40 AH </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220513/استعلام-خرید-تجهیزات--'>استعلام خرید تجهیزات .. / استعلام, استعلام خرید تجهیزات ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220583/استعلام-خرید-تجهیزات-نقشه-برداری'>استعلام خرید تجهیزات نقشه برداری / استعلام , استعلام خرید تجهیزات نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220604/استعلام-ساماندهی-و-دیواره-سازی-رودخانه'>استعلام ساماندهی و دیواره سازی رودخانه  / استعلام , استعلام ساماندهی و دیواره سازی رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220620/استعلام-پتو--'>استعلام پتو ... / استعلام , استعلام پتو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220642/استعلام-رنگ-زدایی-و-سیلر-کیلر'>استعلام رنگ زدایی و سیلر کیلر  / استعلام, رنگ زدایی و سیلر کیلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220657/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام, استعلام امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220673/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220686/استعلام-سنسور-پکیج-آنالایزر-با-پارت-نامبر'>استعلام سنسور پکیج آنالایزر با پارت نامبر / استعلام , استعلام سنسور پکیج آنالایزر با پارت نامبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220698/استعلام-BEARIN-NU31-4-ECM-C-3'>استعلام BEARIN  NU31 4 ECM/ C 3 / استعلام BEARIN  NU31 4 ECM/ C 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220711/استعلام-سیستم-کامل-کامپیوتر-با-برنامه-مخصوص-چاپ-سابلیمیشن'>استعلام سیستم کامل کامپیوتر با برنامه مخصوص چاپ سابلیمیشن  / استعلام,استعلام سیستم کامل کامپیوتر با برنامه مخصوص چاپ سابلیمیشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220726/مناقصه-خرید-تجهیزات-برقی'>مناقصه خرید تجهیزات برقی / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220741/استعلام-خودروهای-استیجاری'>استعلام خودروهای استیجاری / استعلام, خودروهای استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220757/استعلام-درخواست-خرید-لوازم-و-تجهیزات-پزشکی'>استعلام درخواست خرید لوازم و تجهیزات پزشکی / استعلام,درخواست خرید لوازم و تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220774/استعلام-پمپ-سانتریفیوژ-الکتریکی-لجن-کش'>استعلام پمپ سانتریفیوژ الکتریکی لجن کش  / استعلام,استعلام پمپ سانتریفیوژ الکتریکی لجن کش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220790/استعلام-نیاز-به-یک-عدد-پکیج-راه-اندازی-موتورخانه'>استعلام  نیاز به یک عدد پکیج راه اندازی موتورخانه  / استعلام, نیاز به یک عدد پکیج راه اندازی موتورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220805/استعلام-خرید-کابل'>استعلام خرید کابل  / استعلام,استعلام خرید کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220818/استعلام-اجرای-کامل-پلهای-آبرو'>استعلام اجرای کامل پلهای آبرو / استعلام, استعلام اجرای کامل پلهای آبرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220830/استعلام-احداث-استخر-ذخیره-آب'>استعلام احداث استخر ذخیره آب  / استعلام , استعلام احداث استخر ذخیره آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220843/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220856/استعلام-تعداد-5-دستگاه-تابلو-برق'>استعلام تعداد 5 دستگاه تابلو برق  / استعلام, تعداد 5 دستگاه تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220868/استعلام-کابل-70-3-افشان'>استعلام کابل 70*3 افشان  / استعلام , استعلام کابل 70*3 افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220881/استعلام-خرید-شیر-فلکه'>استعلام خرید شیر فلکه / استعلام,خرید شیر فلکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220894/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-آب-شرب'>استعلام حفر یک حلقه چاه آب شرب / استعلام, حفر یک حلقه چاه آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220907/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام , استعلام اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220920/استعلام-5-فقره-لوازم-یدکی-لودر-و-بلدوزر-و-بیل-مکانیکی'>استعلام 5 فقره لوازم یدکی لودر و بلدوزر و بیل مکانیکی / استعلام, استعلام 5 فقره لوازم یدکی لودر و بلدوزر و بیل مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220934/استعلام-حمل-و-نقل-و-مبادله-محمولات-پستی'>استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستی  / استعلام, حمل و نقل و مبادله محمولات پستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220947/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-امور-دبیرخانه'>مناقصه واگذاری بخشی از امور دبیرخانه / مناقصه ، مناقصه واگذاری بخشی از امور دبیرخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220961/استعلام-دو-دستگاه-رایانه-PC'>استعلام دو دستگاه رایانه PC / استعلام, دو دستگاه رایانه PC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220975/استعلام-انجام-تعمیرات'>استعلام انجام تعمیرات / استعلام , استعلام انجام تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220987/مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-خدماتی'>مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221000/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-معابر-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت معابر تصفیه خانه فاضلاب / مناقصه، مناقصه اجرای عملیات آسفالت معابر تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221012/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-ورزشگاه--'>استعلام تعمیر و بازسازی ورزشگاه ... / استعلام , استعلام تعمیر و بازسازی ورزشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221024/استعلام-منتل-و-کوره-گرافیتی'>استعلام منتل و کوره گرافیتی / استعلام, استعلام منتل و کوره گرافیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221036/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام , استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221048/فراخوان-اجرای-آسفالت-ریزی-مسیر-سلامتی'>فراخوان اجرای آسفالت ریزی مسیر سلامتی  / فراخوان , فراخوان اجرای آسفالت ریزی مسیر سلامتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221060/استعلام-کولر-اسپلیت--'>استعلام کولر اسپلیت... / استعلام, استعلام کولر اسپلیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219262/مزایده-واگذاری-زمین-جهت-استقرار-کانکس-برای-کاربری-بیمه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری زمین جهت استقرار کانکس برای کاربری بیمه نوبت دوم / مزایده, مزایده واگذاری زمین جهت استقرار کانکس برای کاربری بیمه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219292/مزایده-فروش-اقلام-از-رده-خارج-و-اسقاطی---نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام از رده خارج و اسقاطی ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مزایده, مزایده فروش اقلام از رده خارج و اسقاطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219331/مزایده-پلاک-ثبتی-75-فرعی-قطعه-26-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 75 فرعی قطعه 26 تفکیکی نوبت اول  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 75 فرعی قطعه 26 تفکیکی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219369/مزایده-ششدانگ-یک-مجتمع-آپارتمانی-قدمت-بنا-دو-سال'>مزایده ششدانگ یک مجتمع آپارتمانی قدمت بنا دو سال / مزایده ,مزایده ششدانگ یک مجتمع آپارتمانی قدمت بنا دو سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219414/مزایده-فروش-یکدستگاه-لودر-هیوندای-770'>مزایده فروش یکدستگاه لودر هیوندای 770  / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه لودر هیوندای 770 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219454/مزایده-فروش-دو-دستگاه-حفاری-RC-و--'>مزایده فروش دو دستگاه حفاری RC و ... / مزایده عمومی, مزایده فروش دو دستگاه حفاری RC و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220507/استعلام-تعمیر-و-استاندارد-سازی-شوفاژ'>استعلام تعمیر و استاندارد سازی شوفاژ  / استعلام, تعمیر و استاندارد سازی شوفاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220522/استعلام-تهیه-و-نصب-2-دستگاه-کولر-گازی'>استعلام تهیه و نصب 2 دستگاه کولر گازی  / استعلام ,استعلام تهیه و نصب 2 دستگاه کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220545/استعلام-عطر'>استعلام عطر / استعلام , استعلام عطر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220560/استعلام-واگذاری-خدمات-مددکاری-پرونده-های-توانبخشی'>استعلام واگذاری خدمات مددکاری پرونده های توانبخشی  / استعلام ,استعلام واگذاری خدمات مددکاری پرونده های توانبخشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220577/استعلام-اصلاح-و--شبکه-های-توزیع-آب-و--'>استعلام اصلاح و... شبکه های توزیع آب و... / استعلام,اصلاح و... شبکه های توزیع آب و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220598/مناقصه-احداث-پارک-و-فضای-سبز--مرحله-دوم'>مناقصه احداث پارک و فضای سبز  - مرحله دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه احداث پارک و فضای سبز  - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220615/فراخوان-امکان-سنجی-و-تدوين-مکانيزم-های-ذخيره--'>فراخوان امکان سنجی و تدوين مکانيزم های ذخيره... / فراخوان, فراخوان امکان سنجی و تدوين مکانيزم های ذخيره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220635/فراخوان-طراحی-و-انتخاب-آرم-(لوگو)-و-سربرگ-مکاتبات-اداری-(نوبت-دوم)'>فراخوان طراحی و انتخاب آرم (لوگو) و سربرگ مکاتبات اداری (نوبت دوم) / آگهی فراخوان , فراخوان طراحی و انتخاب آرم (لوگو) و سربرگ مکاتبات اداری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220652/استعلام-خدمات-عمومی'>استعلام خدمات عمومی  / استعلام,استعلام خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220666/استعلام-خرید-5-عدد-سرور'>استعلام خرید 5 عدد سرور / استعلام,استعلام خرید 5 عدد سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220682/استعلام-PARTS-FOR-IMENTIAR-ACTUATOR-DRIVER-GEAR-BOX--تاریخ-97-04-23'>استعلام PARTS FOR ,IMENTIAR ACTUATOR DRIVER GEAR BOX... تاریخ 97.04.23 / استعلام, استعلام PARTS FOR ,IMENTIAR ACTUATOR DRIVER GEAR BOX... تاریخ 97.04.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220694/استعلام-سرویس-دهی-پرسنل--'>استعلام سرویس دهی پرسنل ... / استعلام,استعلام سرویس دهی پرسنل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220706/استعلام-تهیه-پرونده-پیشنهاد-ثبت-تپه-ها--'>استعلام  تهیه پرونده پیشنهاد ثبت تپه ها ... / استعلام, استعلام  تهیه پرونده پیشنهاد ثبت تپه ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220721/استعلام-خرید-دستگاه-الکتروموتور-و-پمپ-شناور'>استعلام خرید دستگاه الکتروموتور و پمپ شناور / استعلام, خرید دستگاه الکتروموتور و پمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220736/استعلام-عملیات-کف-شکنی'>استعلام عملیات کف شکنی / استعلام,عملیات کف شکنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220752/استعلام-اجرای-روشنایی-3-دستگاه-پارکینگ-سکوی-نماز--'>استعلام  اجرای روشنایی 3 دستگاه پارکینگ سکوی نماز ... / استعلام, اجرای روشنایی 3 دستگاه پارکینگ سکوی نماز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220769/استعلام-سرویس-و-نگهداری-و-پشتیبانی--'>استعلام سرویس و نگهداری و پشتیبانی... / استعلام,سرویس و نگهداری و پشتیبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220785/مناقصه-جمع-آوری-و-امحاء-زباله-و-تنظیفات---'>مناقصه جمع آوری و امحاء زباله و تنظیفات .... / مناقصه ، مناقصه جمع آوری و امحاء زباله و تنظیفات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220800/استعلام-کیت-انشعاب-1-2'>استعلام کیت انشعاب 1/2 / استعلام,استعلام کیت انشعاب 1/2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220814/استعلام-تجهیزات-آشپزخانه-صنعتی'>استعلام  تجهیزات آشپزخانه صنعتی / استعلام , استعلام تجهیزات آشپزخانه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220826/استعلام-تهیه--ساخت--حمل-و-نصب-کمد'>استعلام تهیه ، ساخت ، حمل و نصب کمد / استعلام,تهیه ، ساخت ، حمل و نصب کمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220839/استعلام-تامین-اقلام-مورد-نیاز-برنامه-های-آموزشی--ترویجی'>استعلام تامین اقلام مورد نیاز برنامه های آموزشی - ترویجی / استعلام, استعلام تامین اقلام مورد نیاز برنامه های آموزشی - ترویجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220852/استعلام-محیط-کشت'>استعلام محیط کشت / استعلام, استعلام محیط کشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220864/استعلام-خرید-لایسنس-آنتی-ویروس'>استعلام خرید لایسنس آنتی ویروس / استعلام, استعلام خرید لایسنس آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220876/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-8-عدد-دوربین-مداربسته'>استعلام نصب و راه اندازی 8 عدد دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام نصب و راه اندازی 8 عدد دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220890/استعلام-گچ-شادیان'>استعلام گچ شادیان / استعلام ,استعلام گچ شادیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220903/استعلام-کاه'>استعلام کاه  / استعلام, استعلام کاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220916/استعلام-لوله-خون'>استعلام لوله خون / استعلام , استعلام لوله خون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220929/استعلام-خرید-جو-علوفه-ای'>استعلام خرید جو علوفه ای  / استعلام,استعلام خرید جو علوفه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220943/استعلام-موتور-کامل-موتورسیکلت'>استعلام موتور کامل موتورسیکلت / استعلام, استعلام موتور کامل موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220956/استعلام-دوربین-مداربسته-و--'>استعلام دوربین مداربسته و ... / استعلام , استعلام دوربین مداربسته و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220970/استعلام-پروفیل-و--'>استعلام پروفیل و... / استعلام,پروفیل و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220983/استعلام-اجرای-کامل-پیاده-روز-سازی-در-بلوار'>استعلام اجرای کامل پیاده روز سازی در بلوار / استعلام, استعلام اجرای کامل پیاده روز سازی در بلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220995/استعلام-کیت-کامل-لوازم-روغن-ریزی-گیربکس'>استعلام کیت کامل لوازم روغن ریزی گیربکس / استعلام,استعلام کیت کامل لوازم روغن ریزی گیربکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221008/استعلام-جو--'>استعلام جو ... / استعلام , استعلام جو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221020/استعلام-خرید-سرور-و-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام خرید سرور و تجهیزات رایانه ای  / استعلام, خرید سرور و تجهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221032/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام, لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221044/استعلام-تجهیزات-کارگاه-جوشکاری'>استعلام تجهیزات کارگاه جوشکاری / استعلام, استعلام تجهیزات کارگاه جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221056/استعلام-الکتروموتور-شناور'>استعلام الکتروموتور شناور  / استعلام,استعلام الکتروموتور شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221068/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-و-خط-انتقال-فاضلاب'>مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و خط انتقال فاضلاب / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و خط انتقال فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219282/مزایده-واگذاری-و-جمع-آوری-پسمانک-خشک-در-سطح-شهر-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری و جمع آوری پسمانک خشک در سطح شهر (نوبت دوم) / مزایده , مزایده واگذاری و جمع آوری پسمانک خشک در سطح شهر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220484/استعلام-تهیه-شیرآلات-و-واشر'>استعلام تهیه شیرآلات و واشر / استعلام,استعلام تهیه شیرآلات و واشر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220499/استعلام-دستگاه-اره-نواری-nc'>استعلام دستگاه اره نواری nc / استعلام,استعلام دستگاه اره نواری nc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220514/استعلام-روغن-و-فیلتر-هوا'>استعلام روغن و فیلتر هوا / استعلام,روغن و فیلتر هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220536/استعلام-عملیات-حفاری--'>استعلام عملیات حفاری ... / استعلام , استعلام عملیات حفاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220552/استعلام-اصلاح-و--شبکه-های-توزیع-آب-و--'>استعلام اصلاح و... شبکه های توزیع آب و... / استعلام,اصلاح و... شبکه های توزیع آب و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220567/استعلام-عملیات-روکش-آسفالت'>استعلام عملیات روکش آسفالت  / استعلام ,  استعلام عملیات روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220587/استعلام-رم-DDR3-ظرفیت-4-GB--'>استعلام رم DDR3 ظرفیت 4 GB... / استعلام,استعلام رم DDR3 ظرفیت 4 GB...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220608/استعلام-بابت-خرید-لوازم-مورد-نیاز-جهت-لوله-کشی-ساختمان-آتشنشانی'>استعلام بابت خرید لوازم مورد نیاز جهت لوله کشی ساختمان آتشنشانی  / استعلام,استعلام بابت خرید لوازم مورد نیاز جهت لوله کشی ساختمان آتشنشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220624/مناقصه-انتخابب-پیمانکار-استخراج-و-فروش-دولومیت'>مناقصه انتخابب پیمانکار استخراج و فروش دولومیت / مناقصه , مناقصه انتخابب پیمانکار استخراج و فروش دولومیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220644/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-30-دستگاه-رایانه'>استعلام تعمیر و تجهیز 30 دستگاه رایانه / استعلام, استعلام تعمیر و تجهیز 30 دستگاه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220659/استعلام-خرید-و-تحویل-خاک-نرم'>استعلام خرید و تحویل خاک نرم  / استعلام, خرید و تحویل خاک نرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220675/استعلام-سرور-HP-DL380-GEN9--'>استعلام سرور HP DL380 GEN9 ... / استعلام, استعلام سرور HP DL380 GEN9 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220688/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-برگه-برداری-و--'>استعلام واگذاری خرید خدمات برگه برداری و ... / استعلام, استعلام واگذاری خرید خدمات برگه برداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220700/استعلام-احداث-زمین-ورزشی'>استعلام احداث زمین ورزشی  / استعلام ‌, استعلام احداث زمین ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220713/استعلام-BERIN-6201-27-C3'>استعلام BERIN 6201- 27- C3 / استعلام, استعلام  BERIN 6201- 27- C3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220728/استعلام-خرید-لاستیک--'>استعلام خرید لاستیک... / استعلام,خرید لاستیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220744/استعلام-81-مترمربع-پرده-زبرا-طرح-چوب--'>استعلام  81 مترمربع پرده زبرا طرح چوب ... / استعلام استعلام  81 مترمربع پرده زبرا طرح چوب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220759/استعلام-لباس-پارچه-ای'>استعلام لباس پارچه ای  / استعلام,استعلام لباس پارچه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220777/استعلام-روغن-نمره-50-حجم-208-LIT---'>استعلام روغن نمره 50 حجم 208 LIT  ... / استعلام, روغن نمره 50 حجم 208 LIT </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220792/استعلام-برق-رسانی-به-کلانتری-شرق-هیدروپونیک'>استعلام برق رسانی به کلانتری شرق هیدروپونیک / استعلام, استعلام برق رسانی به کلانتری شرق هیدروپونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220808/استعلام-گاید-وایر-آندوسکوپی'>استعلام گاید وایر آندوسکوپی  / استعلام,استعلام گاید وایر آندوسکوپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220820/استعلام-احداث-استخر-ذخیره-آب'>استعلام احداث استخر ذخیره آب  / استعلام , استعلام احداث استخر ذخیره آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220832/استعلام-سنگ-چرخ-محک'>استعلام سنگ چرخ محک / استعلام,استعلام سنگ چرخ محک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220845/استعلام-آنژیوکت-آبی-22-ایرانی-و-آنژیوکت-20-ایرانی'>استعلام آنژیوکت آبی 22 ایرانی و آنژیوکت 20 ایرانی  / استعلام,استعلام آنژیوکت آبی 22 ایرانی و آنژیوکت 20 ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220858/استعلام-احداث-استخر-ذخیره-آب'>استعلام احداث استخر ذخیره آب  / استعلام , استعلام احداث استخر ذخیره آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220870/استعلام-خرید-قطعات-دستگاه-XRD-مدل-(PW3040-60)-XPERT'>استعلام خرید قطعات دستگاه XRD مدل (PW3040/60) XPERT / استعلام , استعلام خرید قطعات دستگاه XRD مدل (PW3040/60) XPERT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220883/استعلام-انجام-عملیات-تعمیرات-اساسی-ساختمان-پزشکی'>استعلام انجام عملیات تعمیرات اساسی ساختمان پزشکی  / استعلام, استعلام انجام عملیات تعمیرات اساسی ساختمان پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220896/استعلام-احداث-استخر-ذخیره-آب'>استعلام احداث استخر ذخیره آب / استعلام, استعلام احداث استخر ذخیره آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220910/استعلام-کنتور-آب'>استعلام کنتور آب  / استعلام , استعلام کنتور آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220923/استعلام-خرید-کامپیوتر--پرینتر--اسکنر'>استعلام خرید کامپیوتر ، پرینتر ، اسکنر / استعلام , استعلام خرید کامپیوتر ، پرینتر ، اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220936/استعلام-خرید-جو-علوفه-ای-به-میزان-127-تن--'>استعلام خرید جو علوفه ای به میزان 127 تن ... / استعلام , استعلام خرید جو علوفه ای به میزان 127 تن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220950/استعلام-باتری-یو-پی-اس'>استعلام باتری یو پی اس / استعلام , استعلام باتری یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220963/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220977/استعلام-گچ--'>استعلام گچ ... / استعلام , استعلام گچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220989/مناقصه-عمومی-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-برقرسانی'>مناقصه عمومی دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت برقرسانی  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت برقرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221002/استعلام-خرید-و-نصب-شیشه-سکوریت-منازل-سازمانی--'>استعلام خرید و نصب شیشه سکوریت منازل سازمانی .. / استعلام, استعلام خرید و نصب شیشه سکوریت منازل سازمانی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221014/استعلام-بازسازی-بخشی-از-روستاهای--'>استعلام  بازسازی بخشی از روستاهای ... / استعلام, بازسازی بخشی از روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221026/استعلام-سیمان-تیپ-5-پاکتی'>استعلام سیمان تیپ 5 پاکتی / استعلام , استعلام سیمان تیپ 5 پاکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221038/استعلام-کیت-پیش-دبستانی'>استعلام کیت پیش دبستانی / استعلام,استعلام کیت پیش دبستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221050/استعلام-کولر-دو-تکه-گری-36000'>استعلام کولر دو تکه گری 36000 / استعلام,استعلام کولر دو تکه گری 36000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221062/استعلام-یو-پی-اس'>استعلام یو پی اس / استعلام,یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219266/مزایده-عمومی-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-یک-باب-ساختمان-ویلایی-نوبت-دوم'> مزایده عمومی واگذاری جهت بهره برداری از یک باب ساختمان ویلایی نوبت دوم  / مزایده ,  مزایده عمومی واگذاری جهت بهره برداری از یک باب ساختمان ویلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220529/استعلام-خرید-کف-کش--'>استعلام خرید کف کش... / استعلام, استعلام خرید کف کش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220551/استعلام-موارد-لازم-جهت-تکمیل-ساختمان-آتشنشانی'>استعلام موارد لازم جهت تکمیل ساختمان آتشنشانی  / استعلام,استعلام موارد لازم جهت تکمیل ساختمان آتشنشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220566/استعلام-کیس-و-مانیتور'>استعلام کیس و مانیتور / استعلام,کیس و مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220586/استعلام-دستگاه-صحافی-مارپیچ'>استعلام دستگاه صحافی مارپیچ  / استعلام,استعلام دستگاه صحافی مارپیچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220605/مناقصه-مراحل-تفکیک-از-مبدا-اموزش-و-جمع-آوری-بازیافت-چاپ-دوم'>مناقصه مراحل تفکیک از مبدا اموزش و جمع آوری بازیافت- چاپ دوم  / مناقصه ، مناقصه مراحل تفکیک از مبدا اموزش و جمع آوری بازیافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220623/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-4-دستگاه-آسانسور'>استعلام تعمیر و نگهداری 4 دستگاه آسانسور  / استعلام,استعلام تعمیر و نگهداری 4 دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220643/استعلام-آماده-سازی-محوطه'>استعلام آماده سازی محوطه  / استعلام,استعلام آماده سازی محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220658/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام,اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220674/استعلام-شیرآلات'>استعلام شیرآلات / استعلام,شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220687/استعلام-تعمیرات-و-بازسازی-آسانسور'>استعلام تعمیرات و بازسازی آسانسور / استعلام,تعمیرات و بازسازی آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220699/استعلام-bearing--oil-seal'>استعلام bearing & oil seal  / استعلام , استعلام bearing & oil seal </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220712/استعلام-​bearin-6201-2z-c3'>استعلام ​bearin 6201-2z-c3 / استعلام , استعلام ​bearin 6201-2z-c3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220727/آگهی-استعلام-بهای-کرایه-غلطک'>آگهی استعلام بهای کرایه غلطک / آگهی استعلام بها , استعلام بهای کرایه غلطک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220742/استعلام-بها-خرید-پایه-چراغ-پارکی-و-پایه-چراغ-چمنی'>استعلام بها خرید پایه چراغ پارکی و پایه چراغ چمنی  / فرم استعلام بها, استعلام بها خرید پایه چراغ پارکی و پایه چراغ چمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220758/استعلام--اجرای-پروژه-سقف-سالن--'>استعلام   اجرای پروژه سقف سالن ... / استعلام , استعلام   اجرای پروژه سقف سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220775/استعلام-کابل-و-ملزومات-مورد-نیاز'>استعلام کابل و ملزومات مورد نیاز / استعلام, کابل و ملزومات مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220791/استعلام-یوک-مغناطیسی'>استعلام یوک مغناطیسی  / استعلام,استعلام یوک مغناطیسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220807/استعلام-ترمینال-ویدئو-کنفرانس--'>استعلام ترمینال ویدئو کنفرانس ... / استعلام, استعلام ترمینال ویدئو کنفرانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220819/استعلام-عملیات-آسفالت-جاده-دسترسی-سد'>استعلام عملیات آسفالت جاده دسترسی سد / استعلام, استعلام عملیات آسفالت جاده دسترسی سد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220831/استعلام-دوربین-مداربسته-دید-در-شب'>استعلام دوربین مداربسته دید در شب / استعلام, استعلام دوربین مداربسته دید در شب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220844/استعلام-نصب-درب-برقی-و-چوبی'>استعلام نصب درب برقی و چوبی / استعلام , استعلام نصب درب برقی و چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220857/استعلام-رنگ-اکریلیکی'>استعلام رنگ اکریلیکی / استعلام, استعلام رنگ اکریلیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220869/استعلام-عملیات-بهسازی-و-احداث-راه-روستایی'>استعلام  عملیات بهسازی و احداث راه روستایی / استعلام, استعلام  عملیات بهسازی و احداث راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220882/استعلام-نگاتسکوپ-دیجیتال-تک-خانه-مرغوب'>استعلام نگاتسکوپ دیجیتال تک خانه مرغوب / استعلام , استعلام نگاتسکوپ دیجیتال تک خانه مرغوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220895/استعلام-کولر-گازی-ایستاده'>استعلام کولر گازی ایستاده / استعلام, استعلام کولر گازی ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220909/استعلام-فعالیت-های-مخابراتی-باسیم-بی-سیم-و-ماهواره-ای'>استعلام فعالیت های مخابراتی باسیم، بی سیم و ماهواره ای  / استعلام, استعلام فعالیت های مخابراتی باسیم، بی سیم و ماهواره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220921/استعلام-رنگ-مخصوص-سابلیمیشن'>استعلام رنگ مخصوص سابلیمیشن  / استعلام,استعلام رنگ مخصوص سابلیمیشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220935/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-8-اتمسفر'>استعلام  لوله پلی اتیلن 8 اتمسفر  / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن 8 اتمسفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220948/استعلام-دستگاه-ساکشن'>استعلام دستگاه ساکشن  / استعلام, استعلام دستگاه ساکشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220962/استعلام-پوشش-سقف-سالن-ورزشی'>استعلام پوشش سقف سالن ورزشی / استعلام , استعلام پوشش سقف سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220976/استعلام-جی-پی-اس-نقشه-برداری'>استعلام جی پی اس نقشه برداری / استعلام , استعلام جی پی اس نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220988/استعلام-چاپگر-رایانه'>استعلام چاپگر رایانه  / استعلام, چاپگر رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221001/استعلام-لوازم-اداری--'>استعلام لوازم اداری... / استعلام, استعلام لوازم اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221013/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-ورزشگاه'>استعلام تعمیر و بازسازی ورزشگاه  / استعلام, تعمیر و بازسازی ورزشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221025/استعلام-اسپیلت--'>استعلام اسپیلت... / استعلام, استعلام اسپیلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221037/استعلام-گاز-R22-سیستم-های-خنک-کننده'>استعلام گاز R22 سیستم های خنک کننده / استعلام, گاز R22 سیستم های خنک کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221049/مناقصه-عمومی-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه عمومی تامین سرویس ایاب و ذهاب  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تامین سرویس ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221061/استعلام-کارت-نمونه-گیری-ژنتیک'>استعلام کارت نمونه گیری ژنتیک / استعلام, کارت نمونه گیری ژنتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219264/مزایده-اجاره-ساختمان-مدرسه'>مزایده اجاره ساختمان مدرسه / مزایده , مزایده اجاره مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219294/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اقلام ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219334/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-105-9متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 105.9متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 105.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219376/مزایده-آپارتمان-طبقه-زیرزمین-مساحت-81-16متر'>مزایده آپارتمان طبقه زیرزمین مساحت 81.16متر / مزایده ,مزایده آپارتمان طبقه زیرزمین مساحت 81.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219418/مزایده-اموال-تعرفه-شده-مشتمل-بر-هفت-بند-شامل-خانه-سرا-و-باغ-و-زمین'>مزایده اموال تعرفه شده مشتمل بر هفت بند شامل خانه سرا و باغ و زمین / مزایده ,مزایده اموال تعرفه شده مشتمل بر هفت بند شامل خانه سرا و باغ و زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219456/مزایده-فروش-تعدادی-آپارتمان-مسکونی-نوبت-دوم'> مزایده فروش تعدادی آپارتمان مسکونی نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش تعدادی آپارتمان مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220503/استعلام-اصلاح-توسعه-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب--'>استعلام اصلاح، توسعه، بازسازی شبکه های توزیع آب ... / استعلام, استعلام اصلاح، توسعه، بازسازی شبکه های توزیع آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220519/استعلام-دیدکتور'>استعلام دیدکتور  / استعلام, دیدکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220540/استعلام-واگذاری-خدمات-مددکاری-پرونده-های-توانبخشی--'>استعلام واگذاری خدمات مددکاری پرونده های توانبخشی .. / استعلام, استعلام واگذاری خدمات مددکاری پرونده های توانبخشی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220556/استعلام-اصلاح-توسعه-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب--'>استعلام اصلاح، توسعه، بازسازی شبکه های توزیع آب ... / استعلام, استعلام اصلاح، توسعه، بازسازی شبکه های توزیع آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220572/استعلام-جهت-تکمیل-ساختمان-آتش-نشانی-شهرداری-خانیمن'>استعلام جهت تکمیل ساختمان آتش نشانی شهرداری خانیمن  / استعلام,استعلام جهت تکمیل ساختمان آتش نشانی شهرداری خانیمن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220591/استعلام-واگذاری-خدمات-مددکاری'>استعلام واگذاری خدمات مددکاری / استعلام,استعلام واگذاری خدمات مددکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220611/مناقصه-پروژه-احداث-مرکز-جامع-خدمات-سلامت'>مناقصه پروژه احداث مرکز جامع خدمات سلامت  / مناقصه, مناقصه پروژه احداث مرکز جامع خدمات سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220627/استعلام-ال-ای-دی-55-اینچ-یخچال-و--'>استعلام  ال ای دی 55 اینچ، یخچال و ... / استعلام, ال ای دی 55 اینچ، یخچال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220649/استعلام-پرژکتور'>استعلام پرژکتور / استعلام,پرژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220662/استعلام-خرید-دستگاه-شتابنگار-جهت-سد-اکباتان'>استعلام خرید دستگاه شتابنگار جهت سد اکباتان  / استعلام,استعلام خرید دستگاه شتابنگار جهت سد اکباتان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220679/استعلام-وسایل-برقی-شامل-پریز-MK--'>استعلام وسایل برقی شامل پریز MK... / استعلام , استعلام وسایل برقی شامل پریز MK...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220691/مناقصه-یک-دستگاه-کنترل-ولو'>مناقصه یک دستگاه کنترل ولو  / فراخوان مناقصه عمومی , یک دستگاه کنترل ولو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220703/مناقصه-خدمات-خرید-و-اجرای-سیستم-فایرآلارم-کارخانه-آگلومراسیون'>مناقصه  خدمات خرید و اجرای سیستم فایرآلارم کارخانه آگلومراسیون  / مناقصه, مناقصه  خدمات خرید و اجرای سیستم فایرآلارم کارخانه آگلومراسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220717/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام خرید مصالح  / استعلام,استعلام خرید مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220732/استعلام-اسپیلت-12000--'>استعلام  اسپیلت 12000 ... / استعلام, استعلام  اسپیلت 12000 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220748/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام,اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220765/استعلام-ویدئو-پروژکتور-یونیک--'>استعلام  ویدئو پروژکتور یونیک ... / استعلام, ویدئو پروژکتور یونیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220781/استعلام-پیچ-گوشتی-شارژی-بوش--'>استعلام پیچ گوشتی شارژی بوش... / استعلام,استعلام پیچ گوشتی شارژی بوش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220796/استعلام-انجام-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی--'>استعلام انجام تاسیسات مکانیکی و برقی... / استعلام,انجام تاسیسات مکانیکی و برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220811/استعلام-دستگاه-پرس-چاپ-سابلیمیشن'>استعلام دستگاه پرس چاپ سابلیمیشن / استعلام, استعلام دستگاه پرس چاپ سابلیمیشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220823/استعلام-دیوارپوش-آذران-پلاستیک'>استعلام دیوارپوش آذران پلاستیک  / استعلام, استعلام دیوارپوش آذران پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220835/استعلام-ژنراتور-سه-فاز'>استعلام ژنراتور سه فاز  / استعلام, استعلام  ژنراتور سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220848/استعلام-خرید-چراغ-چشمک-زن-با-متعلقات'>استعلام خرید چراغ چشمک زن با متعلقات / استعلام, استعلام خرید چراغ چشمک زن با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220861/استعلام-میلگرد-اجدار'>استعلام میلگرد اجدار / استعلام , استعلام میلگرد اجدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220873/استعلام-وکیوم-کارگاه-سردکننده'>استعلام وکیوم کارگاه سردکننده  / استعلام, وکیوم کارگاه سردکننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220886/استعلام-ترانس-ایزوله-KVA10'>استعلام ترانس ایزوله KVA10 / استعلام, استعلام ترانس ایزوله KVA10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220899/استعلام-خرید-کابل'>استعلام خرید کابل  / استعلام,استعلام خرید کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220913/استعلام-طراحی-زیرساخت-های-برقی-و-مکانیکی--'>استعلام طراحی زیرساخت های برقی و مکانیکی .. / استعلام, استعلام طراحی زیرساخت های برقی و مکانیکی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220926/استعلام-دستگاه-لجن-کش'>استعلام دستگاه لجن کش / استعلام, استعلام دستگاه لجن کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220939/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام , استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220953/استعلام-سوییچ'>استعلام سوییچ / استعلام,استعلام سوییچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220967/مناقصه-عملیات-متفرقه-راهداری'>مناقصه عملیات متفرقه راهداری   / مناقصه ، مناقصه  عملیات متفرقه راهداری سال 97 استان کرمانشاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220980/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-ساختمان-محیط-بانی'>استعلام تهیه مصالح و اجرای ساختمان محیط بانی  / استعلام, تهیه مصالح و اجرای ساختمان محیط بانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220992/استعلام-چاپگر--'>استعلام چاپگر ... / استعلام , استعلام چاپگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221005/استعلام-موتور-ژنراتور-PERKINS-(پرکینس)-ایرانی-به-قدرت-80KVA'>استعلام موتور ژنراتور PERKINS (پرکینس) ایرانی به قدرت 80KVA / استعلام, موتور ژنراتور PERKINS (پرکینس) ایرانی به قدرت 80KVA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221017/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-سالن-های-ورزشی--'>استعلام تعمیر و تجهیز سالن های ورزشی... / استعلام,تعمیر و تجهیز سالن های ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221029/استعلام-ست-کامل-آیفون-تصویری'>استعلام ست کامل آیفون تصویری / استعلام, استعلام ست کامل آیفون تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221041/استعلام-آبگرمکن--'>استعلام آبگرمکن ... / استعلام , استعلام آبگرمکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221053/مناقصه-تامین-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه تامین مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذا  / مناقصه، مناقصه تامین مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221065/استعلام-آجر-فشاری'>استعلام آجر فشاری / استعلام, استعلام آجر فشاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219277/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-200متر-قطعه-42-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 200متر قطعه 42 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 200متر قطعه 42 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219308/مزایده-فروش-املاک-مازاد-با-شرایط-ویژه-و-استثنایی'>مزایده فروش املاک مازاد با شرایط ویژه و استثنایی  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد با شرایط ویژه و استثنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220555/استعلام-دستگاه-کپی--'>استعلام دستگاه کپی ... / استعلام, استعلام دستگاه کپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220571/مناقصه-تهیه-لوله-و-اتصالات-و-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه لوله و اتصالات و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه لوله و اتصالات و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220590/استعلام-خرید-جی-بی-اس'>استعلام خرید جی بی اس / استعلام,خرید جی بی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220610/استعلام-آموزش-شاغلین-واحدهای-صنعتی'>استعلام آموزش شاغلین واحدهای صنعتی / استعلام,استعلام آموزش شاغلین واحدهای صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220626/استعلام-کی-برد-GENIUS-USB110--'>استعلام کی برد GENIUS USB110 ... / استعلام, استعلام کی برد GENIUS USB110 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220648/تجدید-استعلام-بهای-عملیات-بهسازی-و-تعریض-ابنیه--'>تجدید استعلام بهای عملیات بهسازی و تعریض ابنیه ... / استعلام , تجدید استعلام بهای عملیات بهسازی و تعریض ابنیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220661/مناقصه-پیاده-رو-سازی-و-ترمیم-کف-خیابانها--'>مناقصه پیاده رو سازی و ترمیم کف خیابانها.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیاده رو سازی و ترمیم کف خیابانها....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220677/استعلام-خرید-11-عدد-رله'>استعلام خرید 11 عدد رله / استعلام , استعلام خرید 11 عدد رله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220690/استعلام-انجام-عملیات-ریسه-و-لوله-گذاری--'>استعلام انجام عملیات ریسه و لوله گذاری... / استعلام,انجام عملیات ریسه و لوله گذاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220702/استعلام-سنگ'>استعلام سنگ / استعلام,سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220716/استعلام-یو-پی-اس'>استعلام یو پی اس / استعلام,یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220731/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام, اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220746/استعلام-مش-کور-ورودی-سرند-اولیه--'>استعلام مش کور ورودی سرند اولیه ... / استعلام,استعلام مش کور ورودی سرند اولیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220764/استعلام-خاک-قرص-40-کیسه-40-کیلویی'>استعلام  خاک قرص 40 کیسه 40 کیلویی / استعلام, استعلام  خاک قرص 40 کیسه 40 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220780/استعلام-آشکارسازی-ساختار-کالبدی-و-فضایی-قلعه-تاریخی'>استعلام آشکارسازی ساختار کالبدی و  فضایی قلعه تاریخی / استعلام, آشکارسازی ساختار کالبدی و  فضایی قلعه تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220795/استعلام-برق-رسانی'>استعلام برق رسانی  / استعلام , استعلام برق رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220810/استعلام-اجرای-سیستم-سرمایش-و-گرمایش--'>استعلام اجرای سیستم سرمایش و گرمایش ... / استعلام , استعلام اجرای سیستم سرمایش و گرمایش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220822/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام, استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220834/استعلام-چکش-تخریب-رونیکس-2818'>استعلام چکش تخریب رونیکس 2818 / استعلام, استعلام چکش تخریب رونیکس 2818</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220847/استعلام-خرید-5-دستگاه-رایانه'>استعلام خرید 5 دستگاه رایانه  / استعلام, خرید 5 دستگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220860/استعلام-دیوار-چینی-سالن-ورزشی'>استعلام دیوار چینی سالن ورزشی / استعلام ,استعلام دیوار چینی سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220872/استعلام-نوار-تیپ--مالچ-پلاستیکی-و--'>استعلام نوار تیپ - مالچ پلاستیکی و ... / استعلام, استعلام نوار تیپ - مالچ پلاستیکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220885/استعلام-سوییچ-شبکه-سیسکو-24-پورت'>استعلام سوییچ شبکه سیسکو 24 پورت / استعلام, استعلام سوییچ شبکه سیسکو 24 پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220898/استعلام-تستر-و-آچار-سوکت-زن-شبکه'>استعلام تستر و آچار سوکت زن شبکه / استعلام, استعلام نوار تیپ - مالچ پلاستیکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220912/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-مداربسته'>استعلام نصب و راه اندازی دوربین مداربسته / استعلام نصب و راه اندازی دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220925/استعلام-موتور-پمپ-پنتاکس-بشقابی'>استعلام موتور پمپ پنتاکس بشقابی / استعلام, موتور پمپ پنتاکس بشقابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220938/مناقصه-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان'>مناقصه  تهیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان   / مناقصه ، مناقصه  تهیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220952/استعلام-پکیج-گرمایشی-زمینی'>استعلام پکیج گرمایشی زمینی / استعلام,استعلام پکیج گرمایشی زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220966/استعلام-مرمت-کاروانسرا'>استعلام مرمت کاروانسرا  / استعلام,استعلام مرمت کاروانسرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220979/استعلام-تهیه-طرح-مرمت-و-احیای-بنای-تاریخی'>استعلام تهیه طرح مرمت و احیای بنای تاریخی  / استعلام,استعلام تهیه طرح مرمت و احیای بنای تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220991/استعلام-بلیط-رفت-و-برگشت-هواپیما--'>استعلام  بلیط رفت و برگشت هواپیما .. / استعلام استعلام  بلیط رفت و برگشت هواپیما ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221004/استعلام-سایبان-مدل-ارگ'>استعلام سایبان مدل ارگ / استعلام, سایبان مدل ارگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221016/استعلام-اره-برقی--ست-کامل-تشریح--دستگاه-ضد-عفونی-کننده-uv--جعبه-کمک-های-اولیه-و-غیره'>استعلام اره برقی - ست کامل تشریح - دستگاه ضد عفونی کننده uv - جعبه کمک های اولیه و غیره  / استعلام,استعلام اره برقی,استعلام ست کامل تشریح,استعلام دستگاه ضد عفونی کننده uv,استعلام جعبه کمک های اولیه,استعلام سردخانه سه کشویی,استعلام کیف کامل بررسی صحنه جرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221028/استعلام-گازوئیل'>استعلام گازوئیل / استعلام, استعلام گازوئیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221040/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221052/استعلام-کولر-اسپیلیت'>استعلام کولر اسپیلیت  / استعلام, استعلام کولر اسپیلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221064/استعلام-آسانسور'>استعلام آسانسور  / استعلام, آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219272/مزایده-یکباب-خانه-مسکونی-مساحت-320-87متر'>مزایده یکباب خانه مسکونی مساحت 320.87متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مسکونی مساحت 320.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219303/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-موقعیت-اداری-و-مغازه-تجاری'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی موقعیت اداری و مغازه تجاری  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی موقعیت اداری و مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219344/مزایده-فروش-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی  / مزایده، مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219384/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-78-40متر-قطعه-چهار-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان 78.40متر قطعه چهار تفکیکی  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان 78.40متر قطعه چهار تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220520/استعلام-مسجد-قشقایی-ها'>استعلام مسجد قشقایی ها  / استعلام,استعلام مسجد قشقایی ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220542/استعلام-عملیات-رفع-حوادث-سامانه-های-کلرزنی-و-تعمیر-و-سرویس-کلرزن-های--'>استعلام  عملیات رفع حوادث سامانه های کلرزنی و تعمیر و سرویس کلرزن های .. / استعلام, عملیات رفع حوادث سامانه های کلرزنی و تعمیر و سرویس کلرزن های ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220558/استعلام-سنگ-تراورتن-عباس-اباد-خط-دار'>استعلام سنگ تراورتن عباس اباد خط دار / استعلام,استعلام سنگ تراورتن عباس اباد خط دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220574/استعلام-ابزار-آلات-اندازه-گیری-نیاز-هنرستان-های-کار-و-دانش-و-فنی-حرفه-ای'>استعلام ابزار آلات اندازه گیری نیاز هنرستان های کار و دانش و فنی حرفه ای  / استعلام ,استعلام ابزار آلات اندازه گیری نیاز هنرستان های کار و دانش و فنی حرفه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220592/مناقصه-تعمیرات-ساختمان-درمان---بار-دوم'>مناقصه تعمیرات ساختمان درمان ....بار دوم  / مناقصه, مناقصه تعمیرات ساختمان درمان ...بار دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220612/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین  / استعلام,استعلام دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220631/استعلام-دستگاه-تست-دیاگ'>استعلام دستگاه تست دیاگ / استعلام,استعلام دستگاه تست دیاگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220650/استعلام-لوله-گازی-3-اینچ'>استعلام لوله گازی 3 اینچ / استعلام , استعلام لوله گازی 3 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220664/استعلام-سیم-کابل'>استعلام سیم کابل  / استعلام,استعلام سیم کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220680/استعلام-تعداد-2460-عدد-شیرآلات-انشعاب-1-2'>استعلام تعداد 2460 عدد شیرآلات انشعاب 1/2  / استعلام,استعلام تعداد 2460 عدد شیرآلات انشعاب 1/2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220692/استعلام-تعمیر-سالن-ورزشی'>استعلام تعمیر سالن ورزشی / استعلام,استعلام تعمیر سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220704/استعلام-bearin-6317-2z-c3-تاریخ-97-04-23'>استعلام bearin 6317-2z-c3 تاریخ 97.04.23 / استعلام , استعلام bearin 6317-2z-c3 تاریخ 97.04.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220718/استعلام-پنج-فقره-لوازم-برقی--'>استعلام پنج فقره لوازم برقی .. / استعلام, استعلام پنج فقره لوازم برقی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220733/استعلام-پودر-دستی-لباسشویی'>استعلام پودر دستی لباسشویی  / استعلام,استعلام پودر دستی لباسشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220749/استعلام-کرایه-خودرو-سواری'>استعلام کرایه خودرو سواری / استعلام,استعلام کرایه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220767/استعلام-کولر-آبی-و-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر آبی و کولر گازی اسپلیت / استعلام , استعلام کولر آبی و کولر گازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220782/استعلام-تهیه-و-اجرای-رنگ-آمیزی-خوابگاه--'>استعلام تهیه و اجرای رنگ آمیزی خوابگاه... / استعلام,تهیه و اجرای رنگ آمیزی خوابگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220798/استعلام-کرایه-خودرو-سواری'>استعلام کرایه خودرو سواری  / استعلام , استعلام کرایه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220812/استعلام-مرمت-نمای-موزه-زاهدان'>استعلام مرمت نمای موزه زاهدان / استعلام , استعلام مرمت نمای موزه زاهدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220824/استعلام-خرید-پودر-آلومینا-و--'>استعلام خرید پودر آلومینا و... / استعلام,خرید پودر آلومینا و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220836/استعلام-کاغذ-چاپ'>استعلام کاغذ چاپ  / استعلام,استعلام کاغذ چاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220849/مناقصه-تکمیل-مرکز-سلامت--'>مناقصه تکمیل مرکز سلامت ... / مناقصه ، مناقصه تکمیل مرکز سلامت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220862/استعلام-کدورت-سنج-پرتابل--'>استعلام کدورت سنج پرتابل... / استعلام , استعلام کدورت سنج پرتابل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220874/استعلام-الکترولیز-نمک-طعام-و-دستگاه-دتکتور-گاز-هیدروژن-پرتابل'>استعلام الکترولیز نمک طعام و دستگاه دتکتور گاز هیدروژن پرتابل  / استعلام,استعلام الکترولیز نمک طعام و دستگاه دتکتور گاز هیدروژن پرتابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220887/استعلام-خرید-4-دستگاه-اسپیرال'>استعلام خرید 4 دستگاه اسپیرال / استعلام , استعلام خرید 4 دستگاه اسپیرال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220900/مناقصه-خريد-دو-عدد-الکترو-پمپ'>مناقصه خريد دو عدد الکترو پمپ  / مناقصه ، مناقصه خريد دو عدد الکترو پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220914/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار  / استعلام,استعلام خرید نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220927/استعلام-اجرای-فاز-اول-پروژه-برق-و--'>استعلام اجرای فاز اول پروژه برق و... / استعلام,اجرای فاز اول پروژه برق و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220941/استعلام-مولتی-متر-سی-ای-ام-مدل-DT-916N'>استعلام مولتی متر سی ای ام مدل DT.916N / استعلام, مولتی متر سی ای ام مدل DT.916N</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220954/استعلام-کیس-رایانه-مشکی-z4'>استعلام کیس رایانه مشکی z4 / استعلام,استعلام کیس رایانه مشکی z4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220968/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-اجرای-پروژه-اینترلاکینگ'>استعلام خرید تجهیزات جهت اجرای پروژه اینترلاکینگ / استعلام, استعلام خرید تجهیزات جهت اجرای پروژه اینترلاکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220981/استعلام-ماشین-گشت-راهداری'>استعلام ماشین گشت راهداری / استعلام, استعلام ماشین گشت راهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220993/مناقصه-سامانه-حفاظت-الکترونیک-سد'>مناقصه سامانه حفاظت الکترونیک سد  / مناقصه عمومی , مناقصه سامانه حفاظت الکترونیک سد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221006/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221018/استعلام-آجر-ختایی'>استعلام آجر ختایی / استعلام,استعلام آجر ختایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221030/استعلام-ورق-گالوانیزه-نمره-5-پلیت'>استعلام ورق گالوانیزه نمره 5 پلیت  / استعلام ورق گالوانیزه نمره 5 پلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221042/استعلام-درخواست-خرید-11-قلم-مواد'>استعلام درخواست خرید 11 قلم مواد / استعلام , استعلام درخواست خرید 11 قلم مواد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221054/استعلام-موتورسیکلت-196-cc--'>استعلام موتورسیکلت 196 cc... / استعلام,موتورسیکلت 196 cc...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221066/استعلام-تجهیزات-کارگاه-صنایع-چوب'>استعلام تجهیزات کارگاه صنایع چوب  / استعلام تجهیزات کارگاه صنایع چوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219279/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-71-19متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 71.19متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 71.19متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219312/مزایده-واگذاری-تعداد-محدودی-از-واحدهای-مسکونی-با-تسهیلات-ویژه'>مزایده واگذاری تعداد محدودی از واحدهای مسکونی با تسهیلات ویژه  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد محدودی از واحدهای مسکونی با تسهیلات ویژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219353/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-هشتاد-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت هشتاد متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت هشتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220601/استعلام-تکمیل-کانون-فرهنگی---'>استعلام  تکمیل کانون فرهنگی  ... / استعلام, استعلام  تکمیل کانون فرهنگی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220619/مناقصه-احداث-مجموعه-ورزشی--'>مناقصه احداث مجموعه ورزشی.... / مناقصه، مناقصه احداث مجموعه ورزشی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220640/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام,پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220655/استعلام-اجاره-سالن-ورزشی-شهرستان--'>استعلام اجاره سالن ورزشی شهرستان ... / استعلام,استعلام اجاره سالن ورزشی شهرستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220670/استعلام-BEARIN-un314-ecm-c3-تاریخ-97-04-23'>استعلام BEARIN un314 ecm/c3  تاریخ 97.04.23 / استعلام ,استعلام BEARIN un314 ecm/c3  تاریخ 97.04.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220685/استعلام-آجر-مربعی'>استعلام آجر مربعی / استعلام,استعلام آجر مربعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220697/استعلام-تلویزیون-سه-بعدی--کیس-رایانه'>استعلام تلویزیون سه بعدی - کیس رایانه / استعلام , استعلام تلویزیون سه بعدی - کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220710/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-ترانسفورماتورهای-برق'>مناقصه خرید قطعات یدکی ترانسفورماتورهای برق  / اگهی مناقصه , مناقصه خرید قطعات یدکی ترانسفورماتورهای برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220724/مناقصه-خرید-انواع-پالت-فلزی'>مناقصه خرید انواع پالت فلزی / مناقصه, مناقصه خرید انواع پالت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220739/استعلام-HP-san-storage'>استعلام HP san storage / استعلام,استعلام HP san storage</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220755/استعلام-حفاظ-آلومینیوم'>استعلام حفاظ آلومینیوم / استعلام, استعلام حفاظ آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220772/استعلام-خرید-لوازم-ماشین-آلات-راهسازی'>استعلام خرید لوازم ماشین آلات راهسازی / استعلام, استعلام خرید لوازم ماشین آلات راهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220788/استعلام-پانل-فولادی-با-هسته-پلی-یورتان-به-ضخامت-4-سانتیمتر'>استعلام پانل فولادی با هسته پلی یورتان به ضخامت 4 سانتیمتر  / استعلام,استعلام پانل فولادی با هسته پلی یورتان به ضخامت 4 سانتیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220804/استعلام-ملزومات-پرس-سابلیمیشن'>استعلام ملزومات پرس سابلیمیشن / استعلام,ملزومات پرس سابلیمیشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220817/استعلام-راه-اندازی-سرور-ویدئو-کنفرانس-ADOBE'>استعلام راه اندازی سرور ویدئو کنفرانس ADOBE / استعلام , استعلام راه اندازی سرور ویدئو کنفرانس ADOBE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220829/استعلام-تهیه-و-نصب-کابینت-mdf--'>استعلام تهیه و نصب کابینت mdf... / استعلام, استعلام تهیه و نصب کابینت mdf...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220842/استعلام-کیس-کامپیوتر-و-متعلقات--'>استعلام کیس کامپیوتر و متعلقات ... / استعلام, استعلام کیس کامپیوتر و متعلقات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220855/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی-هوشمند'>استعلام تلویزیون ال ای دی هوشمند  / استعلام, استعلام تلویزیون ال ای دی هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220867/استعلام-فورتی-گیت-E300'>استعلام فورتی گیت E300 / استعلام, استعلام فورتی گیت E300</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220880/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220893/استعلام-تکمیل-مجموعه-ورزشی'>استعلام تکمیل مجموعه ورزشی / استعلام,استعلام تکمیل مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220906/استعلام-خرید-تجهیزات--'>استعلام خرید تجهیزات... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220919/استعلام-کانال-کولر-پلی-اورتان'>استعلام کانال کولر پلی اورتان  / استعلام, استعلام کانال کولر پلی اورتان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220933/استعلام-جوشکاری-درز-ریل'>استعلام جوشکاری درز ریل / استعلام, جوشکاری درز ریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220946/استعلام-دستگاه-بلوفای--'>استعلام دستگاه بلوفای ... / استعلام, استعلام دستگاه بلوفای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220960/استعلام-خرید-درب-و-پنجره-دو-جداره-آلومینیوم'>استعلام خرید درب و پنجره دو جداره آلومینیوم / استعلام, خرید درب و پنجره دو جداره آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220974/استعلام-تهیه-و-نصب-درب-ضد-سرقت--'>استعلام تهیه و نصب درب ضد سرقت ... / استعلام,استعلام تهیه و نصب درب ضد سرقت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220986/استعلام-پشتیبانی--امنیت-و-نگهداری-زیرساخت-شبکه'>استعلام  پشتیبانی ، امنیت و نگهداری زیرساخت شبکه / استعلام, استعلام  پشتیبانی ، امنیت و نگهداری زیرساخت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220999/استعلام-بلیط-هواپیما'>استعلام بلیط هواپیما / استعلام,بلیط هواپیما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221011/استعلام-خرید-اسکنر'>استعلام خرید اسکنر / استعلام , استعلام خرید اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221023/استعلام-اسپیلت--'>استعلام اسپیلت... / استعلام, استعلام اسپیلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221035/استعلام-ذخیره-ساز'>استعلام ذخیره ساز  / استعلام,استعلام ذخیره ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221047/استعلام-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تصفیه-خانه-فاضلاب'>استعلام  بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب / استعلام, استعلام  بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221059/استعلام-تعداد-3-عدد-باطری-UPS-سرب-اسیدی'>استعلام تعداد 3 عدد باطری UPS سرب اسیدی  / استعلام , استعلام تعداد 3 عدد باطری UPS سرب اسیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221071/استعلام-ماسه-شور-حلزونی'>استعلام ماسه شور حلزونی / استعلام ، استعلام ماسه شور حلزونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219257/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-مساحت-165-86متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 165.86متر نوبت دوم  /  مزایده ,مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 165.86متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219290/مزایده-یک-دستگاه-کولر-اسپیلت-'>مزایده یک دستگاه کولر اسپیلت.. / مزایده,مزایده یک دستگاه کولر اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219324/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-113-002متر-قطعه-1-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 113.002متر قطعه 1 تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 113.002متر قطعه 1 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219361/مزایده-اجاره-تالار-پذیرایی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره تالار پذیرایی - نوبت دوم  / مزایده, مزایده اجاره تالار پذیرایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219412/مزایده-باغ-و-زمین-زراعی'>مزایده باغ و زمین زراعی  / مزایده ,مزایده باغ و زمین زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219453/مزایده-سواری-پژو-206-SD-TU'>مزایده سواری پژو 206 SD TU  / مزایده, مزایده سواری پژو 206 SD TU </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219485/مزایده-آپارتمان-مساحت-127-متر-قطعه-21-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مساحت 127 متر قطعه 21 تفکیکی / مزایده, مزایده آپارتمان مساحت 127 متر قطعه 21 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219530/مزایده-خودرو-نوع-سواری'>مزایده خودرو نوع سواری / مزایده,مزایده خودرو نوع سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220683/استعلام-اجرای-سیستم-آسانسور-VIP'>استعلام  اجرای سیستم آسانسور VIP / استعلام, اجرای سیستم آسانسور VIP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220695/استعلام-احداث-خط-انتقال-اب-به-متراژ-2000---'>استعلام احداث خط انتقال اب به متراژ 2000  ... / استعلام , استعلام احداث خط انتقال اب به متراژ 2000  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220707/استعلام-دینام-تک-فاز-موتوژن--'>استعلام دینام تک فاز موتوژن... / استعلام,دینام تک فاز موتوژن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220722/استعلام-هارد-اکسترنال'>استعلام هارد اکسترنال / استعلام,استعلام هارد اکسترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220737/استعلام-شیلنگ-خروجی-پمپ-LOW-روی-تانک---'>استعلام شیلنگ خروجی پمپ LOW روی تانک .... / استعلام , استعلام شیلنگ خروجی پمپ LOW روی تانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220753/استعلام-خرید-5-عدد-شیر-فلکه-سایز-200-و-10-عدد-سایز-160'>استعلام خرید 5 عدد شیر فلکه سایز 200 و 10 عدد سایز 160  / استعلام,استعلام خرید 5 عدد شیر فلکه سایز 200 و 10 عدد سایز 160 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220770/استعلام-گچ-فیلتری'>استعلام گچ فیلتری  / استعلام,استعلام گچ فیلتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220786/استعلام-باتری-لیتیوم-تکسل'>استعلام باتری لیتیوم تکسل / استعلام,استعلام باتری لیتیوم تکسل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220802/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام, کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220815/استعلام-تکمیل-زمین-چمن-مصنوعی'>استعلام تکمیل زمین چمن مصنوعی / استعلام, استعلام تکمیل زمین چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220827/استعلام-تامین-رطوبت-سالن-پرورش-قارچ'>استعلام تامین رطوبت سالن پرورش قارچ  / استعلام, استعلام تامین رطوبت سالن پرورش قارچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220840/استعلام-دستگاه-تنظیم-زاویه-فرمان-دو-سنسور'>استعلام دستگاه تنظیم زاویه فرمان دو سنسور  / استعلام , استعلام دستگاه تنظیم زاویه فرمان دو سنسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220853/استعلام-پنکه-فن-کوئل-آبسردکن'>استعلام پنکه، فن کوئل، آبسردکن  / استعلام, پنکه، فن کوئل، آبسردکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220865/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-آب-شرب'>استعلام حفر یک حلقه چاه آب شرب  / استعلام, استعلام حفر یک حلقه چاه آب شرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220877/استعلام-چاپگر-سیاه-و-سفید-مدل-2035--'>استعلام چاپگر سیاه و سفید مدل 2035 ... / استعلام , استعلام چاپگر سیاه و سفید مدل 2035 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220891/استعلام-خرید-385-عدد-انواع-باتری--'>استعلام خرید 385 عدد انواع باتری ... / استعلام, استعلام خرید 385 عدد انواع باتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220904/استعلام-متر-لیزری-بوش-مدل-GLM20'>استعلام  متر لیزری بوش مدل GLM20 / استعلام, متر لیزری بوش مدل GLM20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220917/استعلام-دوربین-و-سیستم-صوتی--'>استعلام دوربین و سیستم صوتی.... / استعلام , استعلام دوربین و سیستم صوتی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220930/استعلام-سی-پی-یو-5-هسته-ای'>استعلام سی پی یو 5 هسته ای  / استعلام, استعلام سی پی یو 5 هسته ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220944/استعلام-آسفالت-محوطه'>استعلام آسفالت محوطه  / استعلام ,استعلام آسفالت محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220957/استعلام-ویدئو-پروژکتور-دیتا'>استعلام ویدئو پروژکتور دیتا  / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور دیتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220971/استعلام-گچ'>استعلام گچ / استعلام , استعلام گچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220984/استعلام-خرید-تجهیزات-صوتی-و-تصویری'>استعلام خرید تجهیزات صوتی و تصویری / استعلام,خرید تجهیزات صوتی و تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220997/استعلام-خرید-تجهیزات-صوتی-و-تصویری'>استعلام خرید تجهیزات صوتی و تصویری / استعلام , استعلام خرید تجهیزات صوتی و تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221009/استعلام-چشم-الکترونیکی-دوربین-مداربسته--'>استعلام چشم الکترونیکی دوربین مداربسته... / استعلام, استعلام چشم الکترونیکی دوربین مداربسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221021/استعلام-لوله-کشی--'>استعلام لوله کشی ... / استعلام , استعلام لوله کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221033/استعلام-تعمیرات-سقف-انبار-فنی-و--'>استعلام تعمیرات سقف انبار فنی و... / استعلام, استعلام تعمیرات سقف انبار فنی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221045/استعلام-کارگاه-آموزشی'>استعلام کارگاه آموزشی / استعلام,استعلام کارگاه آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221057/استعلام-تلویزیون-شهری-'>استعلام تلویزیون شهری.. / استعلام تلویزیون شهری..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221069/استعلام-بهای-خریداری-رایانه-و-لوازم-تجهیزات-جانبی'>استعلام بهای خریداری رایانه و لوازم تجهیزات جانبی / استعلام ,استعلام بهای خریداری رایانه و لوازم تجهیزات جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219252/مزایده-بازار-هفتگی-در-روزهای-سه-شنبه-تحت-عنوان-سه-شنبه-بازار-به-تعداد-250-غرفه--نوبت-دوم'>مزایده بازار هفتگی در روزهای سه شنبه تحت عنوان سه شنبه بازار به تعداد 250 غرفه - نوبت دوم  / مزایده  , مزایده بازار هفتگی در روزهای سه شنبه تحت عنوان سه شنبه بازار به تعداد 250 غرفه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219284/مزایده-مقدار-200-تن-سرباره-ذوب-روی'>مزایده مقدار 200 تن سرباره ذوب روی / آگهی مزایده عمومی, مزایده مقدار 200 تن سرباره ذوب روی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219321/مزایده-فروش-سه-قطعه-نهر-متروکه-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه قطعه نهر متروکه کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش سه قطعه نهر متروکه کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219358/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-401-69متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 401.69متر نوبت اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 401.69متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219400/مزایده-فروش-دستگاه-تراش-یک-متری-روسی--'>مزایده فروش دستگاه تراش یک متری روسی.... / مزایده , مزایده فروش دستگاه تراش یک متری روسی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219447/مزایده-ملک-مازاد-برج-مسکونی-17-طبقه-مشتمل-بر-56-واحد-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده ملک مازاد برج مسکونی 17 طبقه مشتمل بر 56 واحد مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مازاد برج مسکونی 17 طبقه مشتمل بر 56 واحد مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219476/مزایده-فروش-1-یک-خط-تولید-ورق-رولی-پلی-استایرن-پی-اس--'>مزایده فروش 1- یک خط تولید ورق رولی پلی استایرن پی اس... / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش 1- یک خط تولید ورق رولی پلی استایرن پی اس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219528/مزایده-یک-قطعه-زمین-قولنامه-ای-مساحت-135-متر'>مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای مساحت 135 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای مساحت 135 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219561/مزایده-تعداد-محدودی-از-کاشی-های-شرکت-کاشی---نوبت-سوم'>مزایده تعداد محدودی از کاشی های شرکت کاشی...- نوبت سوم  / آگهی مزایده ، مزایده تعداد محدودی از کاشی های شرکت کاشی...- نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219488/مزایده-پلاک-ثبتی-طبقه-سه-مساحت-77-54متر'>مزایده پلاک ثبتی طبقه سه مساحت 77.54متر  / مزایده, مزایده پلاک ثبتی طبقه سه مساحت 77.54متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219536/مزایده-ملک-قطعه-یک-تفکیکی'>مزایده ملک قطعه یک تفکیکی  / مزایده,مزایده ملک قطعه یک تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219567/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG  -مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده بهره برداری از جایگاه CNG  -مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219602/مزایده-یکباب-منزل-مساحت-254-93متر'>مزایده یکباب منزل مساحت 254.93متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مساحت 254.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219640/مزایده-تعدادی-خودرو-تاکسی-فولکس-واگن'>مزایده تعدادی خودرو تاکسی فولکس واگن  / مزایده, مزایده تعدادی خودرو تاکسی فولکس واگن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219679/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سمند  / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219722/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-139-40متر-قطعه-738-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان 139.40متر قطعه 738 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 139.40متر قطعه 738 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219760/مزایده-یک-عدد-شناور'>مزایده یک عدد شناور  / مزایده ,مزایده یک عدد شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219784/مزایده-ملک-مساحت-104-5متر-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده ملک مساحت 104.5متر قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده ملک مساحت 104.5متر قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219819/مزایده-موتور-سیکلت-دنده-ای'>مزایده موتور سیکلت دنده ای / مزایده,مزایده موتور سیکلت دنده ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219867/مزایده-SAMSUNG-GALAXY-1PRIMRE-و--'>مزایده SAMSUNG GALAXY 1PRIMRE و ... / مزایده, مزایده SAMSUNG GALAXY 1PRIMRE و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219904/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری  / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219931/مزایده-تعداد-800-عدد-عینک-آفتابی-و-طبی-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 800 عدد عینک آفتابی و طبی نوبت دوم / مزایده ، مزایده تعداد 800 عدد عینک آفتابی و طبی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219967/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-ده-مساحت-56-82متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه ده مساحت 56.82متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه ده مساحت 56.82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220003/تمدید-مزایده-فروش-ماشین-آلات'>تمدید مزایده فروش ماشین آلات  / آگهی تمدید  مزایده , تمدید مزایده فروش ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220033/مزایده-ملک-بخش-سه-اردبیل'>مزایده ملک بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده ملک بخش سه اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220067/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-اعیانی-شصت-متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت اعیانی شصت متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت اعیانی شصت متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220127/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-87-7متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 87.7متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 87.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220170/حراج-اقلام-و-لوازم-مستهلک-و-غیرقابل-مصرف--نوبت-دوم'>حراج اقلام و لوازم مستهلک و غیرقابل مصرف - نوبت دوم  / حراج, حراج اقلام و لوازم مستهلک و غیرقابل مصرف - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220194/مزایده-فروش-خودروهای-اسقاطی--'>مزایده  فروش خودروهای اسقاطی ... / آگهی مزایده عمومی کتبی, مزایده  فروش خودروهای اسقاطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220233/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس-مدل-1385'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 1385  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 1385 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220273/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-342-22متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 342.22متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 342.22متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220299/مزایده-تعداد-چهل-و-شش-تخته-فرش'>مزایده تعداد چهل و شش تخته فرش / مزایده ,مزایده تعداد چهل و شش تخته فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220370/مزایده-عمومی-فروش-اموال-املاک-و-مستغلات-بانک-توسعه-صادرات'>مزایده عمومی فروش اموال املاک و مستغلات بانک توسعه صادرات  / مزایده ,مزایده عمومی فروش اموال املاک و مستغلات بانک توسعه صادرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220431/مزایده-عرصه-مسکونی-و-زمین-کشاورزی-دیم'>مزایده عرصه مسکونی و زمین کشاورزی دیم / مزایده ,مزایده عرصه مسکونی و زمین کشاورزی دیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220483/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبت-ده-شماره-1920-فرعی-بخش-5-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبت ده شماره 1920 فرعی بخش 5 یزد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبت ده شماره 1920 فرعی بخش 5 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220531/مزایده-یک-قطعه-باغ-و-زمین-کشاورزی-بخش-12-قزوین'>مزایده یک قطعه باغ و زمین کشاورزی بخش 12 قزوین / مزایده,مزایده یک قطعه باغ و زمین کشاورزی بخش 12 قزوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220568/مزایده-بهره-برداری-جایگاه-CNG--مرحله-سوم-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری جایگاه CNG ...مرحله سوم نوبت دوم  / مزایده , مزایده بهره برداری جایگاه CNG، فروش یکدستگاه پژو 405... مرحله سوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220596/مزایده-واگذاری-مدیریت-ونگهداری-و-بهره-برداری-تالار-و-رستوران-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مدیریت ونگهداری و بهره برداری تالار و رستوران نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری مدیریت ونگهداری و بهره برداری تالار و رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220632/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-مغازه-طلافروشی-مساحت-12-متر'>مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ مغازه طلافروشی مساحت 12 متر / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ مغازه طلافروشی مساحت 12 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220678/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید-با-تیپ-131'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید با تیپ 131  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پراید با تیپ 131 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220761/مزایده-4-06-حبه-از-72-حبه-یک-باغ-ملکی'>مزایده 4.06 حبه از 72 حبه یک باغ ملکی / مزایده ,مزایده 4.06 حبه از 72 حبه یک باغ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220806/مزایده-موازی-25-70-سهم-مشاع-از-100-سهم-سهام-منزل-مسکونی'>مزایده موازی 25.70 سهم مشاع از 100 سهم سهام منزل مسکونی / مزایده,مزایده موازی 25.70 سهم مشاع از 100 سهم سهام منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220964/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-208-29متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 208.29متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 208.29متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221072/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام , استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221084/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تعمیرات-اساسی-و-نگهداری-ساختمانها--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمانها... / مناقصه , مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمانها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219315/مزایده-فروش-ملک-تجاری-مسکونی-عرصه-177-75متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ملک تجاری مسکونی عرصه 177.75متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش ملک تجاری مسکونی عرصه 177.75متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219357/مزایده-روغن-سوخته'>مزایده روغن سوخته  / اگهی مزایده , مزایده روغن سوخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219399/مزایده-فروش-ماشین-آلات-تجهیزات-کارگاهی'>مزایده فروش ماشین آلات، تجهیزات کارگاهی  / آگهی مزایده، مزایده فروش ماشین آلات، تجهیزات کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219441/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس--'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو پارس... / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو پارس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219475/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-69-85متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 69.85متر  / مزایده, مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 69.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219525/مزایده-10000-مترمربع-قرنیز-ساده'>مزایده 10000 مترمربع قرنیز ساده  / مزایده,مزایده 10000 مترمربع قرنیز ساده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219556/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-215-متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 215 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 215 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219589/مزایده120-تن-مقوای-180-گرمی'>مزایده120 تن مقوای 180 گرمی / آگهی مزایده,مزایده 120 تن مقوای 180 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219623/حراج-حضوری-وسایل-نقلیه-تهران'> حراج حضوری وسایل نقلیه تهران / آگهی حراج,  حراج حضوری وسایل نقلیه تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219669/مزایده-زمین-مساحت-2315-5متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 2315.5متر نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین مساحت 2315.5متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219696/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-210-متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 210 متر  / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 210 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219746/مزایده-زمین-غیر-محصور-به-شماره-71-و-زمین-شماره-هفتاد-و-دو'>مزایده زمین غیر محصور به شماره 71 و زمین شماره هفتاد و دو / مزایده,مزایده زمین غیر محصور به شماره 71 و زمین شماره هفتاد و دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219775/مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-در-دو-طبقه-همکف-بصورت-تجاری-100متر'>مزایده یک دستگاه ساختمان در دو طبقه همکف بصورت تجاری 100متر / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان در دو طبقه همکف بصورت تجاری 100متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219808/مزایده-ملک-پلاک-47-فرعی-از-98-اصلی'>مزایده ملک پلاک 47 فرعی از 98 اصلی / مزایده,مزایده ملک پلاک 47 فرعی از 98 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219853/مزایده-تعدادی-از-خودروهای-سبک-مازاد'>مزایده تعدادی از خودروهای سبک مازاد / آگهی مزایده, مزایده تعدادی از خودروهای سبک مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219891/مزایده-2-دستگاه-ماشین-آلات-کارکرده-مستعمل'>مزایده 2 دستگاه ماشین آلات کارکرده مستعمل  / مزایده , مزایده 2 دستگاه ماشین آلات کارکرده مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219923/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-بانک-صادرات-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بانک صادرات نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بانک صادرات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219960/مزایده-فروش-املاک-شماره-97-48'>مزایده فروش املاک شماره 97/48 / مزایده,مزایده فروش املاک شماره 97/48</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219994/مزایده-اقلام-مازاد-و-ماشین-آلات'>مزایده  اقلام مازاد و ماشین آلات / آگهی مزایده,مزایده  اقلام مازاد و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220021/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-769متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 769متر  / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 769متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220059/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-76متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 76متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220108/مزایده-فروش-اجاق-گاز-5-شعله-طرح-فر-و--'>مزایده فروش اجاق گاز 5 شعله طرح فر و.... / مزایده , مزایده فروش اجاق گاز 5 شعله طرح فر و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220161/مزایده-دو-دانگ-یک-قطعه-زمین-مساحت-120متر'>مزایده دو دانگ یک قطعه زمین مساحت 120متر / مزایده,مزایده دو دانگ یک قطعه زمین مساحت 120متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220188/مزایده-دستگاه-اسپیلت--'>مزایده دستگاه اسپیلت ... / مزایده,مزایده دستگاه اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220219/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-اعیانی-117-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان اعیانی 117 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان اعیانی 117 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220258/مزایده-قطعه-زمین'>مزایده قطعه زمین  / مزایده, مزایده  قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220294/مزایده-سواری-پژو-پارس-مدل-88'>مزایده سواری پژو پارس مدل 88 / مزایده, مزایده سواری پژو پارس مدل 88</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220327/مزایده-توقیف-امیتاز-پیشخوان-دولت'>مزایده توقیف امیتاز پیشخوان دولت / مزایده , مزایده توقیف امیتاز پیشخوان دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220418/مزایده-5-دانگ-و-407-7-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-آپارتمان'>مزایده 5 دانگ و 407.7 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ آپارتمان / مزایده ,مزایده 5 دانگ و 407.7 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220468/مزایده-پلاک-ثبت-شده-18871-فرعی-بخش-4-یزد'>مزایده پلاک ثبت شده 18871 فرعی بخش 4 یزد  / مزایده ,مزایده پلاک ثبت شده 18871 فرعی بخش 4 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220517/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-83-متر-و-49-سانتی-متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 83 متر و 49 سانتی متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 83 متر و 49 سانتی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220549/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-171-5متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 171.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 171.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220588/مزایده-احداث-و-بهره-برداری-از-مجموعه-نمایشگاهی--فروشگاهی'>مزایده احداث و بهره برداری از مجموعه نمایشگاهی - فروشگاهی / مزایده, مزایده احداث و بهره برداری از مجموعه نمایشگاهی - فروشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220622/مزایده-فروش-یک-دستگاه-یخچال-فریزر-و--'>مزایده فروش یک دستگاه یخچال فریزر و... / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه یخچال فریزر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220663/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-387-96متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 387.96متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 387.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220743/مزایده-پلاکهای-ثبتی-170-12166-و-170-12165-بخش-چهارده'>مزایده پلاکهای ثبتی 170/12166 و 170/12165 بخش چهارده / مزایده ,مزایده پلاکهای ثبتی 170/12166 و 170/12165 بخش چهارده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220789/مزایده-پلاک-ثبتی-حدود-3000-متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی حدود 3000 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی حدود 3000 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219281/مزایده-اعیانی-ششدانگ-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-274متر'>مزایده اعیانی ششدانگ یکباب واحد تجاری مساحت 274متر  / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ یکباب واحد تجاری مساحت 274متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219314/مزایده-فروش-معدن-مس'>مزایده فروش معدن مس / مزایده, مزایده فروش معدن مس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219354/مزایده-بهره-برداری-از-فضای-کانکس-تاکسی-سرویس-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از فضای کانکس تاکسی سرویس نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از فضای کانکس تاکسی سرویس  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219396/مزایده-سواری-پژو-206-مدل-90'>مزایده سواری پژو 206 مدل 90  / مزایده ,مزایده سواری پژو 206 مدل 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219440/تجدید-مزایده-فروش-9-دستگاه-خودروی-سواری--نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش 9 دستگاه خودروی سواری - نوبت دوم / تجدید مزایده, تجدید مزایده فروش 9 دستگاه خودروی سواری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219473/مزایده-​اجاره-زمین-جهت-استقرار-کانکس--نوبت-دوم'>مزایده ​اجاره زمین جهت استقرار کانکس - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده ​اجاره زمین جهت استقرار کانکس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219515/مزایده-واگذاری-تعدادی-واحدهای-اداری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعدادی واحدهای اداری نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی واحدهای اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219552/مزایده-دستگاه-سواری-برلیانس'>مزایده دستگاه سواری برلیانس / اگهی مزایده , مزایده دستگاه سواری برلیانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219588/مزایده-سواری-پراید-جی-ال-ایکس'>مزایده سواری پراید جی ال ایکس / اگهی مزایده , مزایده سواری پراید جی ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219621/مزایده-ملک-مقدار-32-319-متر-از-پلاک-مشاعی-ثبتی-116-از-23-اصلی'>مزایده ملک مقدار 32/319 متر از پلاک مشاعی ثبتی 116 از 23 اصلی / مزایده,مزایده ملک مقدار 32/319 متر از پلاک مشاعی ثبتی 116 از 23 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219668/مزایده-اجاره-یک-واحد-ساختمانی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک واحد ساختمانی - نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره  یک واحد ساختمانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219695/مزایده-خودرو'>مزایده خودرو / مزایده, مزایده خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219745/مزایده-ملک-و-ماشین-آلات'>مزایده ملک و ماشین آلات  /  مزایده, مزایده  ملک و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219774/مزایده-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده خودرو نوبت دوم  / مزایده,  مزایده خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219804/مزایده-3-دستگاه-سواری-پژو-و--'>مزایده 3 دستگاه سواری پژو و ... / مزایده ، مزایده 3 دستگاه سواری پژو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219851/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-106-50متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 106.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 106.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219888/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-مساحت-67-متر-تجدید'>مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه مساحت 67 متر تجدید / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه مساحت 67 متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219921/مزایده-دستگاه-ون-یا-مین-بوس-برای-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مزایده دستگاه ون یا مین بوس برای سرویس ایاب و ذهاب / اگهی مزایده , مزایده دستگاه ون یا مین بوس برای سرویس ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219959/مزایده-انواع-مته-و-الماسه-تراشکاری'>مزایده انواع مته و الماسه تراشکاری / مزایده ، مزایده انواع مته و الماسه تراشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219990/مزایده-ششدانگ-زمین-جای-ساختمان-قطعه-19-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین جای ساختمان قطعه 19 تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین جای ساختمان قطعه 19 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220020/مزایده-اجاره-جایگاه-سی-ان-جی'>مزایده اجاره جایگاه سی ان جی  / آگهی مزایده, مزایده اجاره جایگاه سی ان جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220058/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-تجاری'>مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری  / مزایده,  مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220105/مزایده-ملک-مشتمل-بر-قطعه-باغ-چای-آباد-نوبت-اول'>مزایده ملک مشتمل بر قطعه باغ چای آباد نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشتمل بر قطعه باغ چای آباد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220159/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-جیلی'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری جیلی / مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو سواری جیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220185/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-سی-ان-جی--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه سی ان جی  - نوبت دوم  / مزایده, مزایده بهره برداری از جایگاه سی ان جی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220216/تجدید-مزایده-محل-استقرار-یک-دستگاه-قلعه-بادی--'>تجدید مزایده محل استقرار یک دستگاه قلعه بادی... / فراخوان تجدید مزایده , تجدید مزایده محل استقرار یک دستگاه قلعه بادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220255/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-1950متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 1950متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 1950متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220293/مزایده-واگذاری-غرفه-زیراکس-دانشکده-اقتصاد-و-مدیریت-سایت-پردیس'>مزایده واگذاری غرفه زیراکس دانشکده اقتصاد و مدیریت سایت پردیس / مزایده, مزایده واگذاری غرفه زیراکس دانشکده اقتصاد و مدیریت سایت پردیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220321/مزایده-مقداری-پارچه-ملافه-و-رولحاف-و-تشک'>مزایده مقداری پارچه ملافه و رولحاف و تشک  / مزایده ,مزایده مقداری پارچه ملافه و رولحاف و تشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220416/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-اداری-انباری'>مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری اداری- انباری / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری اداری- انباری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220463/مزایده-یکباب-کارگاه-عرصه-1808متر'>مزایده یکباب کارگاه عرصه 1808متر / مزایده ,مزایده یکباب کارگاه عرصه 1808متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220516/مزایده-دو-دانگ-و-887-7-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ملک-مساحت-صد-متر'>مزایده دو دانگ و 887.7 هزارم یک دانگ مشاع از ملک مساحت صد متر  / مزایده,مزایده دو دانگ و 887.7 هزارم یک دانگ مشاع از ملک مساحت صد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220543/مزایده-ملک-و-ساختمان-روستایی-پلاک-72-فرعی-بخش-5-خرم-آباد'>مزایده ملک و ساختمان روستایی پلاک 72 فرعی بخش 5 خرم آباد / مزایده,مزایده ملک و ساختمان روستایی پلاک 72 فرعی بخش 5 خرم آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220585/مزایده-فروش-تعداد-10-پلاک-از-اراضی-شهرک-نگین-چاپ-دوم'>مزایده فروش تعداد 10 پلاک از اراضی شهرک نگین چاپ دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 10 پلاک از اراضی شهرک نگین چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220621/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-دو-تفکیکی-مساحت-48-1متر'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه دو تفکیکی مساحت 48.1متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه دو تفکیکی مساحت 48.1متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219395/مزایده-ششدانگ-ساختمان-پلاک-ثبتی-دو-فرعی-بخش-بیست-و-چهار'>مزایده ششدانگ ساختمان پلاک ثبتی دو فرعی بخش بیست و چهار / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان پلاک ثبتی دو فرعی بخش بیست و چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219439/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مساحت-264متر'>مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 264متر  / مزایده,  مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 264متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219469/مزایده-تامین-کالاهای-فروشگاههای'>مزایده تامین کالاهای فروشگاههای / مزایده , مزایده تامین کالاهای فروشگاههای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219512/مزایده-جرثقیل-سقفی--'>مزایده جرثقیل سقفی... / آگهی مزایده ,مزایده جرثقیل سقفی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219549/مزایده-مغازه-تجاری-بخش-نه-مشهد'>مزایده مغازه تجاری بخش نه مشهد / مزایده,مزایده مغازه تجاری بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219587/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-289-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 289 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 289 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219618/مزایده-واگذاری-زمین'>مزایده واگذاری زمین  / مزایده، مزایده واگذاری زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219663/مزایده-واگذاری-زمین-مساحت-240-73متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری زمین مساحت 240.73متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری زمین مساحت 240.73متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219692/مزایده-جایگاه'>مزایده جایگاه  / اگهی مزایده , مزایده جایگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219743/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پرس-گرم-هیدرولیکی-مستعمل-و--'>مزایده فروش  یک دستگاه پرس گرم هیدرولیکی مستعمل و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش  یک دستگاه پرس گرم هیدرولیکی مستعمل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219773/مزایده-فروش-دستگاه-گیوتین'>مزایده فروش دستگاه گیوتین / مزایده,مزایده فروش دستگاه گیوتین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219801/مزایده-مازاد-دوم-ششدانگ-یک-فقره-سند-مالکیت-مساحت-5300متر'>مزایده مازاد دوم ششدانگ یک فقره سند مالکیت مساحت 5300متر  / مزایده,مزایده مازاد دوم ششدانگ یک فقره سند مالکیت مساحت 5300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219842/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-285-متر-مشتمل-بر-خانه-نیمه-ساخت'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 285 متر مشتمل بر خانه نیمه ساخت / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 285 متر مشتمل بر خانه نیمه ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219887/مزایده-دو-دانگ-از-سه-دانگ-حجره-26-15-آ-فاز-یک-97-4-23'>مزایده دو دانگ از سه دانگ حجره 26-15 آ فاز یک 97.4.23 / مزایده,مزایده دو دانگ از سه دانگ حجره 26-15 آ فاز یک 97.4.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219919/مزایده-واگذاری-10-باب-مغازه-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری 10 باب مغازه (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری 10 باب مغازه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219958/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرفه'>مزایده  بهره برداری از تعدادی غرفه / مزایده, مزایده  بهره برداری از تعدادی غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219983/مزایده-مقدار-300-متر-مربع-سنگ-40-40--سنگهای-طولی-30-و40--نوبت-دوم'>مزایده مقدار 300 متر مربع سنگ 40*40 ، سنگهای طولی 30 و40 - نوبت دوم  / مزایده, مزایده مقدار 300 متر مربع سنگ 40*40 ، سنگهای طولی 30 و40 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220016/مزایده-حضوری-تجهیزات-موتوری-چرخ-فلک-موجود-در-پارک-نوبت-دوم'>مزایده حضوری تجهیزات موتوری چرخ فلک موجود در پارک  نوبت دوم  / مزایده, مزایده حضوری تجهیزات موتوری چرخ فلک موجود در پارک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220050/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-149-30متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 149.30متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 149.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220104/مزایده-یک-دستگاه-بیل-بکهو'>مزایده  یک دستگاه بیل بکهو  / مزایده,مزایده  یک دستگاه بیل بکهو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220158/مزایده-فروش-حدود-۱۹۸-قلم-وسائل-اسقاطی-نبوت-دوم'>مزایده فروش حدود ۱۹۸ قلم وسائل اسقاطی نبوت دوم  / آگهی مزایده,مزایده فروش حدود ۱۹۸ قلم وسائل اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220184/مزایده-اجاره-حفاظت-نگهداری-و-نظافت-مجموعه-پارک-شورا-نوبت-دوم'>مزایده اجاره حفاظت، نگهداری و نظافت مجموعه پارک شورا نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره حفاظت، نگهداری و نظافت مجموعه پارک شورا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220214/مزایده-تجدید-اجاره-محل-دستگاه-کپی'>مزایده تجدید  اجاره محل دستگاه کپی / مزایده, مزایده تجدید  اجاره محل دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220249/مزایده-یکباب-ساختمان-مساحت-141-84متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب ساختمان مساحت 141.84متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده یکباب ساختمان مساحت 141.84متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220292/مزایده-اسباب-بازی--روغن-زیتون--لپ-لپ'>مزایده اسباب بازی - روغن زیتون - لپ لپ / مزایده ,مزایده اسباب بازی - روغن زیتون - لپ لپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220320/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / مزایده ,مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220413/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-256-3متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 256.3متر  / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 256.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220458/مزایده-املاک-به-شماره-پلاکهای-ثبتی-8403-1551-1-و-8403-1556-2-نوبت-اول'>مزایده املاک به شماره پلاکهای ثبتی 8403/1551-1 و 8403/1556-2 نوبت اول / مزایده ,مزایده املاک به شماره پلاکهای ثبتی 8403/1551-1 و 8403/1556-2 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220511/مزایده-5-دانگ-و-713-8-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-منزل-قولنامه-ای-عرصه-75متر'>مزایده 5 دانگ و 713.8 هزارم یک دانگ مشاع از منزل قولنامه ای عرصه 75متر / مزایده,مزایده 5 دانگ و 713.8 هزارم یک دانگ مشاع از منزل قولنامه ای عرصه 75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220541/مزایده-تمامت-ششدانگ-ملک-و-ساختمان-روستایی-عرصه-287-3متر'>مزایده تمامت ششدانگ ملک و ساختمان روستایی عرصه 287.3متر / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ ملک و ساختمان روستایی عرصه 287.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220584/مزایده-یک-دستگاه-کشنده-ولوو-FH12'>مزایده یک دستگاه کشنده ولوو FH12 / مزایده, مزایده یک دستگاه کشنده ولوو FH12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220616/مزایده-مراحل-تفکیک-از-مبدا-اموزش-و-جمع-آوری-بازیافت-چاپ-دوم'>مزایده  مراحل تفکیک از مبدا اموزش و جمع آوری بازیافت- چاپ دوم  / مزایده ، مزایده مراحل تفکیک از مبدا اموزش و جمع آوری بازیافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220646/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-192-55متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 192.55متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 192.55متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220734/استعلام-واگذاری-محل-واحد-شنوایی-سنجی--'>استعلام واگذاری محل واحد شنوایی سنجی ... / استعلام ، استعلام واگذاری محل واحد شنوایی سنجی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219295/مزایده-جایگاه-های-CNG'>مزایده جایگاه های CNG / مزایده, مزایده جایگاه های CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219340/تجدید-مزایده-واگذاری-1-مورد-کانکس--نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری 1 مورد کانکس   نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری 1 مورد کانکس  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219377/مزایده-خط-تلفن-همراه-و-ثابت'>مزایده خط تلفن همراه و ثابت  / اگهی مزایده , مزایده خط تلفن همراه و ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219423/مزایده-فروش-دو-واحد-آپارتمان-مسکونی-نوبت-دوم-تجدید'> مزایده فروش دو واحد آپارتمان مسکونی نوبت دوم تجدید / مزایده,  مزایده فروش دو واحد آپارتمان مسکونی نوبت دوم تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219462/مزایده-انواع-خودرو-و-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده انواع خودرو و اقلام مازاد و ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده انواع خودرو و اقلام مازاد و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219502/مزایده-واگذاری-و-بهره-برداری-از-پارکینگ-پایانه-بار'>مزایده واگذاری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار  / مزایده , مزایده واگذاری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219540/مزایده-دستگاه-ریکتیفایر--'>مزایده دستگاه ریکتیفایر ... / مزایده,مزایده دستگاه ریکتیفایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219572/مزایده-فروش-ششدانگ-ساختمان'>مزایده فروش ششدانگ ساختمان / مزایده,مزایده فروش ششدانگ ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219609/مزایده-غرفه-با-کاربری-بوفه--نوبت-دوم'>مزایده غرفه با کاربری بوفه - نوبت دوم / مزایده , مزایده غرفه با کاربری بوفه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219645/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-77596متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 77596متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 77596متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219686/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-200متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 200متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219730/مزایده-ششدانگ-زمین-صیفی-کاری-مساحت-186متر'>مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری مساحت 186متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری مساحت 186متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219764/مزایده-واگذاری-به-اجاره-ملک-جهت-پارکینگ'>مزایده واگذاری به اجاره ملک جهت پارکینگ / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره ملک جهت پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219792/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-131-20متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 131.20متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 131.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219828/مزایده-یک-دستگاه-مینی-بوس-هیوندا'>مزایده یک دستگاه مینی بوس هیوندا / مزایده , مزایده یک دستگاه مینی بوس هیوندا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219872/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-56-93متر-بخش-دوازده'>مزایده ششدانگ آپارتمان 56.93متر بخش دوازده  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 56.93متر بخش دوازده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219907/مزایده-جمع-آوری-رول-آپ-های-سطح-شهر-و-جایگزین-نمودن-استرابورد--نوبت-دوم'>مزایده جمع آوری رول آپ های سطح شهر و جایگزین نمودن استرابورد - نوبت دوم  /  مزایده, مزایده جمع آوری رول آپ های سطح شهر و جایگزین نمودن استرابورد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219940/مزایده-واگذاری-محل-بوفه-و-انتشارات'>مزایده واگذاری محل بوفه و انتشارات / مزایده, مزایده واگذاری محل بوفه و انتشارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219976/مزایده-سواری-پراید-تیپ-132'>مزایده  سواری پراید تیپ 132 / مزایده , مزایده  سواری پراید تیپ 132</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220006/مزایده-شش-بلوک-در-5-طبقه-با-اسکلت-بتونی-و-سقف-تیرچه-نوبت-اول'>مزایده شش بلوک در 5 طبقه با اسکلت بتونی و سقف تیرچه نوبت اول / مزایده,مزایده شش بلوک در 5 طبقه با اسکلت بتونی و سقف تیرچه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220038/فراخوان-مزایده-تخریب-سه-باب-آموزشگاه'>فراخوان مزایده تخریب سه باب آموزشگاه / فراخوان مزایده, فراخوان مزایده تخریب سه باب آموزشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220079/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-214-12متر-نوبت-سوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 214.12متر نوبت سوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 214.12متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220133/مزایده-اجاره-زمين-جهت-استقرار-کانکس'>مزایده  اجاره زمين جهت استقرار کانکس / مزایده ، مزایده  اجاره زمين جهت استقرار کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220172/مزایده-کامیون-بنز-تک-نوبت-دوم'>مزایده کامیون بنز تک نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده کامیون بنز تک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220206/مزایده-یک-قطعه-زمین-تجاری-مسکونی-مساحت-779-9متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین تجاری مسکونی مساحت 779.9متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تجاری مسکونی مساحت 779.9متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220237/مزایده-واگذاری-مدیریت-ونگهداری-و-بهره-برداری-تالار-و-رستوران'>مزایده واگذاری مدیریت ونگهداری و بهره برداری تالار و رستوران / مزایده , مزایده واگذاری مدیریت ونگهداری و بهره برداری تالار و رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220279/مزایده-فروش-املاک-کاربری-خدماتی-انباری-تجاری'>مزایده فروش املاک کاربری خدماتی انباری تجاری  / مزایده ,مزایده فروش املاک کاربری خدماتی انباری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220305/مزایده-129-2-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده 129.2 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک  / مزایده ,مزایده 129.2 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220394/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبت-شده-1677-3-بخش-هشت-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده 1677/3 بخش هشت یزد / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده 1677/3 بخش هشت یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220438/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-سیصد-متر-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت سیصد متر مرحله دوم / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت سیصد متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220491/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-زمین-بصورت-قولنامه-ای-102-43متر'>مزایده دو دانگ از ششدانگ زمین بصورت قولنامه ای 102.43متر / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ زمین بصورت قولنامه ای 102.43متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220533/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-595-81متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه  مساحت عرصه 595.81متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه  مساحت عرصه 595.81متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220573/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-10400متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 10400متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 10400متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220603/مزایده-اجاره-محل-استقرار-کانکس-اغذیه-فروشی'>مزایده اجاره محل استقرار کانکس اغذیه فروشی / مزایده , مزایده اجاره محل استقرار کانکس اغذیه فروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219495/مزایده-آپارتمان-مساحت-71-8متر-طبقه-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت 71.8متر طبقه دوم / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 71.8متر طبقه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219537/مزایده-فروش-دو-دستگاه-حفاری-RC-و--'>مزایده فروش دو دستگاه حفاری RC و ... / مزایده عمومی, مزایده فروش دو دستگاه حفاری RC و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219570/مزایده-تایل-پوشش-سقف-شیروانی'>مزایده تایل پوشش سقف شیروانی  / اگهی مزایده , مزایده تایل پوشش سقف شیروانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219608/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-مازاد-بر-نیاز-خود'>مزایده فروش اموال اسقاطی مازاد بر نیاز خود / مزایده فروش , مزایده فروش اموال اسقاطی مازاد بر نیاز خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219642/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-های-CNG--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه های CNG - نوبت دوم  / مزایده , مزایده بهره برداری از جایگاه های CNG - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219683/مزایده-7-دستگاه-اتوبوس--نوبت-دوم'>مزایده 7 دستگاه اتوبوس - نوبت دوم / مزایده ، مزایده 7 دستگاه اتوبوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219727/مزایده-پژو-206'>مزایده پژو 206  / مزایده پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219762/مزایده-زمین-مسکونی-زراعی-به-میزان-4600متر'>مزایده زمین مسکونی زراعی به میزان 4600متر / مزایده,مزایده زمین مسکونی زراعی به میزان 4600متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219787/مزایده-لوازم-و-تجهیزات-شالیکوبی'>مزایده لوازم و تجهیزات شالیکوبی / مزایده,مزایده لوازم و تجهیزات شالیکوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219824/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-چهل-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت چهل متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت چهل متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219870/اصلاحیه-مزایده-فروش-املاک-و-ماشین-آلات'>اصلاحیه مزایده فروش املاک و ماشین آلات / مزایده , مزایده فروش املاک و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219906/مزایده-فروش-اعیان-4-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده فروش اعیان 4 واحد آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده فروش اعیان 4 واحد آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219938/مزایده-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-عرصه-130-17متر'>مزایده پلاک ثبتی یک فرعی عرصه 130-17متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی یک فرعی عرصه 130-17متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219974/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-68-34متر-قطعه-دوازده'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 68.34متر قطعه دوازده / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 68.34متر قطعه دوازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220004/مزایده-آلایش-دامی-حاصل-از-ذبح-کشتارگاه'>مزایده آلایش دامی حاصل از ذبح کشتارگاه / آگهی مزایده، مزایده آلایش دامی حاصل از ذبح کشتارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220034/مزایده-اجاره-غرفه-های-پایانه'>مزایده اجاره غرفه های پایانه / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره غرفه های پایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220076/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-مجموعه-تالار-پذیرایی-سالن-ورزشی'>مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه تالار پذیرایی، سالن ورزشی / مزایده, مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه تالار پذیرایی، سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220131/مزایده-بوفه'>مزایده بوفه  / اگهی مزایده , مزایده بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220171/مزایده-بوفه-و-کافی-شاپ-و-غذاخوری---'>مزایده بوفه و کافی شاپ و غذاخوری .... / آگهی مزایده عمومی,مزایده بوفه و کافی شاپ و غذاخوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220200/مزایده-فروش-یکباب-ساختمان-تجاری'>مزایده فروش یکباب ساختمان تجاری / مزایده,مزایده فروش یکباب ساختمان تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220235/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-اره-آتشی--تعداد-دو-دستگاه-آسیاب'>مزایده تعداد یک دستگاه اره آتشی ، تعداد دو دستگاه آسیاب / مزایده ,مزایده تعداد یک دستگاه اره آتشی ، تعداد دو دستگاه آسیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220276/مزایده-غرفه-میدان-تره-بار--'>مزایده غرفه میدان تره بار.... / مزایده , مزایده غرفه میدان تره بار....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220302/مزایده-یک-دستگاه-لودر-ـ-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه لودر ـ نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه لودر ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220376/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت سیصد متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220437/استعلام-فروش-اجناس-اسقاطی-و-مستعمل'>استعلام فروش اجناس اسقاطی و مستعمل / استعلام فروش اجناس اسقاطی و مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220487/مزایده-ملک-مساحت-اعیانی-49-96متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت اعیانی 49.96متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیانی 49.96متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220532/مزایده-ششدانگ-پلاک-به-مساحت-1189-25متر-بخش-5-فارس'>مزایده ششدانگ پلاک به مساحت 1189.25متر بخش 5 فارس / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک به مساحت 1189.25متر بخش 5 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220569/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-بیرجند-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو بیرجند نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو بیرجند نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220602/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-83-57متر-قطعه-شش-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 83.57متر قطعه شش تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 83.57متر قطعه شش تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220633/مزایده-املاک-تجاری'>مزایده املاک تجاری / مزایده , مزایده املاک تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220708/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-دو-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو ثبت اصفهان  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو ثبت اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220762/مزایده-فروش-23-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 23 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 23 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220837/مزایده-فروش-8-قطعه-زمین-مالکی'>مزایده فروش 8 قطعه زمین مالکی  / مزایده,مزایده فروش 8 قطعه زمین مالکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220972/مزایده-ساختمان-تجاری-مسکونی-عرصه-904-65متر'>مزایده ساختمان تجاری مسکونی عرصه 904.65متر  / مزایده ,مزایده ساختمان تجاری مسکونی عرصه 904.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221073/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-آسفالت-ریزی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت ریزی / مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت ریزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221085/استعلام-باطری-2-ولتی--'>استعلام  باطری 2 ولتی ... / استغلام, استعلام  باطری 2 ولتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221097/استعلام-شیر-کشویی-زبانه-لاستیکی'>استعلام شیر کشویی زبانه لاستیکی  / استعلام , استعلام شیر کشویی زبانه لاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221109/استعلام-اجرای-هشت-چشمه-سرویس-بهداشتی'>استعلام اجرای هشت چشمه سرویس بهداشتی  / استعلام, استعلام  اجرای هشت چشمه سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219349/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغ-مساحت-12950متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغ مساحت 12950متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ مساحت 12950متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219388/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-1500متر-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمینی مساحت 1500متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده قطعه زمینی مساحت 1500متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219437/مزایده-واگذاری-فضاهای-تبلیغاتی-در-استخر'>مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی در استخر  / مزایده ،مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی در استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219468/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودروی-سمند'>مزایده فروش  سه دستگاه خودروی سمند / مزایده،مزایده فروش  سه دستگاه خودروی سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219511/مزایده-خودرو-سواری-تیبا'>مزایده خودرو سواری تیبا  / مزایده,مزایده خودرو سواری تیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219547/مزایده-عمومی-مقررات-مالی-دولت-2-و-ماده-88-قانون-تنظیم-ـ-نوبت-دوم'>مزایده عمومی مقررات مالی دولت 2 و ماده 88 قانون تنظیم ـ نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده عمومی مقررات مالی دولت 2 و ماده 88 قانون تنظیم ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219586/مزایده-اجاره-بوفه-مواد-غذایی-​-نوبت-دوم'>مزایده اجاره بوفه مواد غذایی ​ نوبت دوم / مزایده اجاره بوفه مواد غذایی ​ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219617/مزایده-فروش-تعدادی-ماشین-آلات-و-اقلام-کارگاهی-کارکرده-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی ماشین آلات و اقلام کارگاهی کارکرده نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش تعدادی ماشین آلات و اقلام کارگاهی کارکرده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219655/مزایده-دستگاه-گندگی-نجاری--دستگاه-رند-3-کاره'>مزایده دستگاه گندگی نجاری ، دستگاه رند 3 کاره  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه گندگی نجاری ، دستگاه رند 3 کاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219689/تجدید-مزایده-فروش-خودرو-نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش خودرو  نوبت دوم  / تجدید مزایده عمومی, مزایده فروش خودرو  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219734/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-اول-تفکیکی-698-85متر'>مزایده ششدانگ زمین قطعه اول تفکیکی 698.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه اول تفکیکی 698.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219770/مزایده-اجاره-انبار-یا-فضا'>مزایده  اجاره انبار یا فضا / مزایده, مزایده  اجاره انبار یا فضا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219798/مزایده-یک-دستگاه-تانکر-آب-چرخدار'>مزایده یک دستگاه تانکر آب چرخدار / مزایده, مزایده یک دستگاه تانکر آب چرخدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219841/مزایده-بهره-برداری-و-ارائه-خدمات-تخصصی-و-فوق-تخصصی'>مزایده بهره برداری و ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی / مزایده عمومی, مزایده بهره برداری و ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219884/مزایده-یکدستگاه-اتومبیل-وانت-نیسان'>مزایده یکدستگاه اتومبیل وانت نیسان / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه اتومبیل وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219915/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-آپارتمان'>مزایده اموال غیرمنقول شامل آپارتمان / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219949/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-دوو'>مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری دوو  / مزایده ,مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری دوو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219980/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-62-66متر-بخش-سه-تهران'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 62.66متر بخش سه تهران / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 62.66متر بخش سه تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220012/مزایده-یک-دستگاه-تلویزیون-ال-جی-و--'>مزایده  یک دستگاه تلویزیون ال جی و ... / مزایده, مزایده  یک دستگاه تلویزیون ال جی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220046/مزایده-فروش-حدود-400-متر-زمین-ملکی'>مزایده  فروش حدود 400 متر زمین ملکی  / مزایده,مزایده  فروش حدود 400 متر زمین ملکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220097/مزایده-ششدانگ-زمین-صیفی-کاری-مساحت-225متر'>مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری مساحت 225متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری مساحت 225متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220155/مزایده-ست-کامل-مبلمان-امپراطور-و--'>مزایده ست کامل مبلمان امپراطور و... / مزایده , مزایده ست کامل مبلمان امپراطور و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220181/مزایده-فروش-یک-واحد-مسکونی-مساحت-109-26-سانتی-متر'>مزایده فروش یک واحد مسکونی مساحت 109.26 سانتی متر  / مزایده,مزایده فروش یک واحد مسکونی مساحت 109.26 سانتی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220213/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-پژو-پارس-مدل-1392'>مزایده  فروش یک دستگاه خودروی پژو پارس مدل 1392 / مزایده, مزایده  فروش یک دستگاه خودروی پژو پارس مدل 1392</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220244/آگهی-فراخوان-عمومی-اجاره-مکان-و-انجام-امور-چاپ-و-تکثیر-خود'>آگهی فراخوان عمومی اجاره مکان و انجام امور چاپ و تکثیر خود / آگهی فراخوان عمومی , آگهی فراخوان عمومی اجاره مکان و انجام امور چاپ و تکثیر خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220287/مزایده-ششدانگ-یک-درب-باغچه-و-ساختمان-احداثی-مساحت-1560متر'>مزایده ششدانگ یک درب باغچه و ساختمان احداثی مساحت 1560متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یک درب باغچه و ساختمان احداثی مساحت 1560متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220317/مزایده-فروش-پالتو-مردانه-23-عدد--سوئی-شرت-پسرانه-4-عدد'>مزایده فروش پالتو مردانه 23 عدد ، سوئی شرت پسرانه 4 عدد / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش پالتو مردانه 23 عدد ، سوئی شرت پسرانه 4 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220402/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-بخش-شش-بوشهر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول بخش شش بوشهر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول بخش شش بوشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220452/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-228متر-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 228متر مرحله اول / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 228متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220505/مزایده-5-دانگ-و-92-4-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ملک-عرصه-112متر'>مزایده 5 دانگ و 92.4 هزارم یک دانگ مشاع از ملک عرصه 112متر / مزایده,مزایده 5 دانگ و 92.4 هزارم یک دانگ مشاع از ملک عرصه 112متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220537/مزایده-ساختمان-مسکونی-به-شماره850-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مسکونی به شماره850 فرعی نوبت اول  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی به شماره850 فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220581/مزایده-خودروی-وانت-پیکان'> مزایده خودروی وانت پیکان / مزایده,  مزایده خودروی وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220613/مزایده-ششدانگ-زمین-زراعی-مساحت-71099-39متر'>مزایده ششدانگ زمین زراعی مساحت 71099.39متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعی مساحت 71099.39متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220645/مزایده-واگذاری-املاک-غیر-تجاری'> مزایده واگذاری املاک غیر تجاری / مزایده , مزایده واگذاری املاک غیر تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219431/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-68-78متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 68.78متر / مزایده,  مزایده پلاک ثبتی مساحت 68.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219466/مزایده-اجاره-زمین-جهت-استقرار-کانکس-نوبت-دوم'>مزایده اجاره زمین جهت استقرار کانکس نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره زمین جهت استقرار کانکس  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219508/مزایده-عایق-رطوبتی'>مزایده عایق رطوبتی  / اگهی مزایده , مزایده عایق رطوبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219545/مزایده-چهار-دستگاه-از-خودروهای-مازاد'>مزایده چهار دستگاه از خودروهای مازاد  / آگهی مزایده,مزایده چهار دستگاه از خودروهای مازاد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219578/مزایده-فروش-محل-دفتر-مساحت-75-متر-کاربری-اداری'>مزایده فروش محل دفتر مساحت 75 متر کاربری اداری  / مزایده,مزایده فروش محل دفتر مساحت 75 متر کاربری اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219614/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-عادی-مساحت-کل-90-1376متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی عادی مساحت کل 90.1376متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی عادی مساحت کل 90.1376متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219654/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-262-38متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 262.38متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 262.38متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219688/مزایده-بیلبورد'>مزایده بیلبورد  / مزایده، مزایده بیلبورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219732/مزایده-واگذاری-اجاره-تعدادی-سوله'>مزایده واگذاری اجاره تعدادی سوله  / مزایده ، مزایده واگذاری اجاره تعدادی سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219768/مزایده-دو-تخته-فرش-ماشینی'>مزایده دو تخته فرش ماشینی / اگهی مزایده , مزایده دو تخته فرش ماشینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219796/مزایده-زمین-زراعی-دیم-شیب-دار-بخش-نه-ثبتی-تجدید'>مزایده زمین زراعی دیم شیب دار بخش نه ثبتی تجدید / مزایده,مزایده زمین زراعی دیم شیب دار بخش نه ثبتی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219838/مزایده-یک-دستگاه-ژنراتور--کمپرسور-باد-و--'>مزایده یک دستگاه ژنراتور ، کمپرسور باد و ... / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه ژنراتور ، کمپرسور باد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219876/مزایده-ملک-مساحت-236-14متر'>مزایده ملک مساحت 236.14متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 236.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219914/مزایده-یک-دستگاه-جیروسینگ'>مزایده یک دستگاه جیروسینگ / مزایده , مزایده یک دستگاه جیروسینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219948/مزایده-4-دستگاه-کمپرسور-بادی'>مزایده 4 دستگاه کمپرسور بادی / مزایده ، مزایده 4 دستگاه کمپرسور بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219978/مزایده-اجاره-دو-باب-غرفه-گلفروشی-واقع-در-جنب-باغ-گل-ها'>مزایده اجاره دو باب غرفه گلفروشی واقع در جنب باغ گل ها / مزایده اجاره دو باب غرفه گلفروشی واقع در جنب باغ گل ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220011/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-252-متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 252 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 252 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220042/مزایده-فروش-یک-واحد-ویلایی-عرصه-250متر'>مزایده فروش یک واحد ویلایی عرصه 250متر  / مزایده,مزایده فروش یک واحد ویلایی عرصه 250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220091/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-500متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220154/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG - مرحله دوم نوبت اول  / مزایده ،  مزایده بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری ایلخچی - مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220176/مزایده-داروخانه-سرپایی'>مزایده  داروخانه سرپایی / مزایده  داروخانه سرپایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220211/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-یکباب-خانه-مشتمل-بر-محوطه-208-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه مشتمل بر محوطه 208 متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه مشتمل بر محوطه 208 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220241/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرفه--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرفه - نوبت دوم  / مزایده, مزایده بهره برداری از تعدادی غرفه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220286/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرفه'>تجدید مزایده بهره برداری از تعدادی غرفه / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده بهره برداری از تعدادی غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220314/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پیکان-1600-i'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پیکان 1600 i / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پیکان 1600 i</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220399/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220446/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-107-12متر'>مزایده آپارتمان طبقه اول مساحت 107.12متر / مزایده ,مزایده آپارتمان طبقه اول مساحت 107.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220502/مزایده-ششدانگ-زمین-زراعی-بخش-ده-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین زراعی بخش ده تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعی بخش ده تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220535/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت دویست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220578/مزایده-فروش-سواری-پراید-مدل-1384'>مزایده فروش سواری پراید مدل 1384  / مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری پراید مدل 1384 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220607/مزایده-ملک-مساحت-1000-متر-از-3000-متر-مشاع-از-7650-متر-پلاک-136-اصلی'>مزایده ملک مساحت 1000 متر از 3000 متر مشاع از 7650 متر پلاک 136 اصلی / مزایده,مزایده ملک مساحت 1000 متر از 3000 متر مشاع از 7650 متر پلاک 136 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220641/مزایده-عمومی-فروش-اموال-املاک-و-مستغلات-بانک-توسعه-صادرات-ایران'> مزایده عمومی فروش اموال املاک و مستغلات بانک توسعه صادرات ایران  / مزایده , مزایده عمومی فروش اموال املاک و مستغلات بانک توسعه صادرات ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220725/مزایده-یک-قطعه-باغ-انگور-قدمت-بیست-سال-1720متر'>مزایده یک قطعه باغ انگور قدمت بیست سال 1720متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه باغ انگور قدمت بیست سال 1720متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220773/مزایده-فروش-پلاک-شماره-264-B-مساحت-922-40متر-چاپ-دوم'>مزایده فروش پلاک شماره 264 B مساحت 922.40متر چاپ دوم  / مزایده,مزایده فروش پلاک شماره 264 B مساحت 922.40متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220888/مزایده-اموال-غیرمنقول-مساحت-عرصه-365-30متر-و-اعیانی-364-65متر'>مزایده اموال غیرمنقول مساحت عرصه 365.30متر و اعیانی 364.65متر / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول مساحت عرصه 365.30متر و اعیانی 364.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221096/استعلام-بلندگوی-دستی-راهنما'>استعلام  بلندگوی دستی راهنما  / استعلام,  بلندگوی دستی راهنما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221108/استعلام-کابل-و-سیم-برق--'>استعلام کابل و سیم برق ... / استعلام,استعلام کابل و سیم برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221120/استعلام-رایانه-و-مانیتور'>استعلام رایانه و مانیتور / استعلام, استعلام رایانه و مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221133/استعلام-اینورتور-الکتریکی'>استعلام اینورتور الکتریکی / استعلام, استعلام اینورتور الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221148/استعلام-دورنگار-دیجیتال-مدل-KX-FP-701--'>استعلام دورنگار دیجیتال مدل KX-FP 701 ... / استعلام, استعلام دورنگار دیجیتال مدل KX-FP 701 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221165/استعلام-آبرسانی-به-روستاهای-شهرستان'>استعلام آبرسانی به روستاهای شهرستان  / استعلام, استعلام آبرسانی به روستاهای شهرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221167/مزایده-فروش-پروفیل-آهن'>مزایده فروش پروفیل آهن / مزایده , مزایده فروش پروفیل آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221179/استعلام-میز-پذیرایی-جلو-مبلی-و--'>استعلام میز پذیرایی جلو مبلی و... / استعلام, استعلام میز پذیرایی جلو مبلی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221197/استعلام-کلروفیل-سنج'>استعلام کلروفیل سنج  / استعلام, استعلام کلروفیل سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221213/استعلام-پرده-کرکره'>استعلام پرده کرکره / استعلام, استعلام پرده کرکره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221217/مزایده-خودروهای-سبک'>مزایده خودروهای سبک / مزایده خودروهای سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221228/استعلام-دستگاه-فتوکپی'>استعلام دستگاه فتوکپی  / استعلام , استعلام دستگاه فتوکپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221245/استعلام-چسب-پیوند-لاتکس'>استعلام چسب پیوند لاتکس / استعلام, استعلام چسب پیوند لاتکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221261/استعلام-خرید-دارات-میز-پینگ-پنگ-فوتبال-دستی-میز-شطرنج-دارات-تاتامی'>استعلام خرید دارات میز پینگ پنگ فوتبال دستی میز شطرنج دارات تاتامی  / استعلام, خرید دارات میز پینگ پنگ فوتبال دستی میز شطرنج دارات تاتامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221264/مزایده-یک-دستگاه-پژو'>مزایده یک دستگاه پژو / مزایده, مزایده یک دستگاه پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221275/استعلام-دستگاه-ups-60kw-باتوان-برق-دهی---'>استعلام دستگاه ups 60kw باتوان برق دهی .... / استعلام ,استعلام دستگاه ups 60kw باتوان برق دهی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221288/استعلام-خرید-تجهیزات-کامپیوتر'>استعلام خرید تجهیزات کامپیوتر  / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221300/استعلام-اتصالات-الکتروفیوژن'>استعلام اتصالات الکتروفیوژن / استعلام,اتصالات الکتروفیوژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221312/استعلام-آبگرمکن-دیواری-بوتان--'>استعلام  آبگرمکن دیواری بوتان... / استعلام, استعلام  آبگرمکن دیواری بوتان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221324/استعلام-خرید-آجر'>استعلام خرید آجر  / استعلام خرید آجر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221337/استعلام-آبگرم-کن-دیواری'>استعلام آبگرم کن دیواری  / استعلام,استعلام آبگرم کن دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221350/استعلام-آبرسانی-سیار-به-روستاها'>استعلام  آبرسانی سیار به روستاها / استعلام , آبرسانی سیار به روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221363/استعلام-نگهداری-و-سرویس-یک-ساله-آسانسور'>استعلام نگهداری و سرویس یک ساله آسانسور  / استعلام,استعلام نگهداری و سرویس یک ساله آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221377/استعلام-لوازم-تحریر--'>استعلام لوازم تحریر ... / استعلام , استعلام لوازم تحریر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221389/استعلام-خرید-5-دستگاه-رایانه-کامل'>استعلام  خرید 5 دستگاه رایانه کامل / استعلام, خرید 5 دستگاه رایانه کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221401/استعلام-آبرسانی-سیار-به-روستاها'>استعلام آبرسانی سیار به روستاها / استعلام, استعلام آبرسانی سیار به روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221413/استعلام-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-جنب-پمپ-بنزین'>استعلام  زیرسازی و آسفالت خیابان جنب پمپ بنزین / استعلام, استعلام  زیرسازی و آسفالت خیابان جنب پمپ بنزین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221425/استعلام-باتری-12-ولت-100-آمپر'>استعلام باتری 12 ولت 100 آمپر / استعلام, استعلام باتری 12 ولت 100 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219566/مزایده-تعداد-448-عدد-تجهیزات-فنی-فیلمبرداری-و-متعلقات--'>مزایده تعداد 448 عدد تجهیزات فنی فیلمبرداری و متعلقات... / اگهی مزایده, مزایده تعداد 448 عدد تجهیزات فنی فیلمبرداری و متعلقات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219599/مزایده-سیم-کارت-تلفن-همراه'>مزایده سیم کارت تلفن همراه  / آگهی مزایده,مزایده سیم کارت تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219638/مزایده-غرفه-زیراکس-دانشکده---'>مزایده غرفه زیراکس دانشکده ....  / آگهی مزایده ، مزایده غرفه زیراکس دانشکده .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219675/مزایده-فروش-ملک-مساحت-اعیانی-647-40متر'>مزایده فروش ملک مساحت اعیانی 647.40متر / مزایده,مزایده فروش ملک مساحت اعیانی 647.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219715/مزایده-یکباب-دکان-مساحت-کل-21-17متر'>مزایده یکباب دکان مساحت کل 21.17متر  / مزایده,مزایده یکباب دکان مساحت کل 21.17متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219753/مزایده-زمین-زراعتی-مساحت-9100متر'>مزایده زمین زراعتی مساحت 9100متر / مزایده,مزایده زمین زراعتی مساحت 9100متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219783/مزایده-واگذاری-اجاره-7-باب-مغازه'>مزایده واگذاری اجاره 7 باب مغازه  / مزایده, مزایده واگذاری اجاره 7 باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219816/مزایده-باغ-مساحت-1289متر-نوبت-دوم'>مزایده باغ مساحت 1289متر نوبت دوم / مزایده,مزایده باغ مساحت 1289متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219863/مزایده-یک-دستگاه-جوش--'>مزایده یک دستگاه جوش... / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه جوش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219902/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-تجاری-مساحت-45-79متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه تجاری مساحت 45.79متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه تجاری مساحت 45.79متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219930/مزایده-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-بخش-سه-سنندج-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی یک فرعی بخش سه سنندج نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی یک فرعی بخش سه سنندج نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219964/مزایده-4-دستگاه-ATM-خودپرداز'>مزایده 4 دستگاه ATM خودپرداز / مزایده, مزایده 4 دستگاه ATM خودپرداز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219999/مزایده-400-جفت-کفش-زنانه-اسپورت'>مزایده  400 جفت کفش زنانه اسپورت  / مزایده , مزایده  400 جفت کفش زنانه اسپورت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220029/مزایده-ششدانگ-پلاک-قطعه-سه-طبقه-دو-مساحت-99-41متر'>مزایده ششدانگ پلاک قطعه سه طبقه دو مساحت 99.41متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک قطعه سه طبقه دو مساحت 99.41متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220065/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-مجموعه-تالار-پذیرایی-سالن-ورزشی--(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه تالار پذیرایی سالن ورزشی... (نوبت دوم) / مزایده عمومی, مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه تالار پذیرایی سالن ورزشی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220124/مزایده-ملک-بخش-هجده-گیلان'>مزایده ملک بخش هجده گیلان / مزایده,مزایده ملک بخش هجده گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220168/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-عرصه-48-216متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت عرصه 48.216متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت عرصه 48.216متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220192/مزایده-پلاک-زمین-بدون-ساخت-مساحت-150-5متر'>مزایده پلاک زمین بدون ساخت مساحت 150.5متر  / مزایده,مزایده پلاک زمین بدون ساخت مساحت 150.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220230/مزایده-واگذاری-تاکسی-سرویس--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تاکسی سرویس - نوبت دوم  / مزایده, مزایده واگذاری تاکسی سرویس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220268/مزایده-آهن-آلات---'>مزایده  آهن آلات  ...  / مزایده  آهن آلات  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220298/مزایده-اجاره-تعدادی-از-املاک'>مزایده اجاره تعدادی از املاک  / آگهی مزایده ، مزایده اجاره تعدادی از املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220347/مزایده-امور-مربوط-به-متوفیات-اعم-از-حمل'>مزایده امور مربوط به متوفیات اعم از حمل / آگهی مزایده , مزایده امور مربوط به متوفیات اعم از حمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220427/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-سه-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت سه هکتار / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت سه هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220478/مزایده-مغازه-مساحت-سیزده-متر'>مزایده مغازه مساحت سیزده متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت سیزده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220530/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-و-مغازه-تجاری-و-سهام'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین و مغازه تجاری و سهام  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین و مغازه تجاری و سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220565/مزایده-منزل-قولنامه-ای-مساحت-125-متر'>مزایده منزل قولنامه ای مساحت 125 متر  / مزایده,مزایده منزل قولنامه ای مساحت 125 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220595/مزایده-فروش-شش-واحد-از-آپارتمان-های-باقیمانده-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش شش واحد از آپارتمان های باقیمانده مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش شش واحد از آپارتمان های باقیمانده مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220630/مزایده-اجاره-تعدادی-از-واحدهای-تجاری'>مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری  / مزایده , مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220672/استعلام-واگذاری-محل-جهت-ارایه-خدمات-تکثیر'>استعلام واگذاری محل جهت ارایه خدمات تکثیر / استعلام , استعلام واگذاری محل جهت ارایه خدمات تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220756/مزایده-پلاک-ثبتی-1764-و-1764-1-و-1764-2-اموال-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی 1764 و 1764/1 و 1764/2 اموال غیرمنقول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 1764 و 1764/1 و 1764/2 اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220801/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-129-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 129.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 129.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220958/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-152-متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 152 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک مساحت 152 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221083/استعلام-طرح-تامین-برق'>استعلام طرح تامین برق / استعلام,طرح تامین برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221095/استعلام-تجدید-شانه-سازی-محور'>استعلام تجدید شانه سازی محور / استعلام , استعلام تجدید شانه سازی محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221107/استعلام-بانک-خازنی-80kva-طرح-ریتال'>استعلام بانک خازنی 80kva طرح ریتال / استعلام , استعلام بانک خازنی 80kva طرح ریتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221119/استعلام-کفش--'>استعلام کفش ... / استعلام , استعلام کفش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221132/استعلام-فیلتر-غشایی'>استعلام فیلتر غشایی  / استعلام, استعلام فیلتر غشایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221147/استعلام-تابلو-برق-CT'>استعلام تابلو برق CT / استعلام, استعلام تابلو برق CT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220932/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-5630-فرعی-از-12-اصلی'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 5630 فرعی از 12 اصلی / مزایده ,مزایده ملک به پلاک ثبتی 5630 فرعی از 12 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221080/مناقصه-خرید-اسپیلت-ساختمان'>مناقصه خرید اسپیلت ساختمان / مناقصه عمومی, مناقصه خرید اسپیلت ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221092/استعلام-محوطه-سازی-اداره--'>استعلام محوطه سازی اداره ... / استعلام, استعلام محوطه سازی اداره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221104/استعلام-تهیه-و-نصب-پنجره'>استعلام تهیه و نصب پنجره / استعلام,تهیه و نصب پنجره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221116/استعلام-دستگاه-GPS'>استعلام دستگاه GPS / استعلام,دستگاه GPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221129/استعلام-حفاظت-آماده-سازی-و-مرمت'>استعلام حفاظت، آماده سازی و مرمت / استعلام,استعلام حفاظت، آماده سازی و مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221143/استعلام-اکانتینگ-شبکه-های-LAN'>استعلام  اکانتینگ شبکه های LAN / استعلام, اکانتینگ شبکه های LAN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221155/مزایده-پژو-405'>مزایده پژو 405 / اگهی مزایده , مزایده سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221159/استعلام-نقاشی-ساختمان'>استعلام نقاشی ساختمان / استعلام , استعلام نقاشی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221175/استعلام-کیس--'>استعلام کیس ... / استعلام , استعلام کیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221191/استعلام-دستگاه-صوت-مرکزی-با-تجهیزات-لازم'>استعلام دستگاه صوت مرکزی با تجهیزات لازم / استعلام,دستگاه صوت مرکزی با تجهیزات لازم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221199/مزایده-فروش-پیکان-وانت'>مزایده فروش پیکان وانت / مزایده , مزایده فروش پیکان وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221209/استعلام-روتر'>استعلام روتر / استعلام,روتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221224/استعلام-بروزرسانی-اطلاعات-کدپستی-اماکن--'>استعلام بروزرسانی اطلاعات کدپستی اماکن... / استعلام, استعلام بروزرسانی اطلاعات کدپستی اماکن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221241/استعلام-ماسه-شسته'>استعلام ماسه شسته  / استعلام ، استعلام ماسه شسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221247/مزایده-باژن-مدل-1378'>مزایده باژن مدل 1378  / مزایده, مزایده باژن مدل 1378 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221257/استعلام-پکیج-انشعاب'>استعلام پکیج انشعاب  / استعلام, استعلام پکیج انشعاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221271/استعلام-آجر-فشاری'>استعلام آجر فشاری  / استعلام,  استعلام آجر فشاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221284/استعلام-اتصالات-پلی-اتیلن'>استعلام  اتصالات پلی اتیلن / استعلام, اتصالات پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221296/استعلام-سرامیک'>استعلام سرامیک  / استعلام , استعلام سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221308/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام, استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221320/استعلام-آرشیو-الکترونیک'>استعلام آرشیو الکترونیک  / استعلام, آرشیو الکترونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221333/استعلام-شیر-یکطرفه-سوپاپی--'>استعلام شیر یکطرفه سوپاپی ... / استعلام, استعلام شیر یکطرفه سوپاپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221346/استعلام-ساماندهی-و-مرمت'>استعلام ساماندهی و مرمت / استعلام, ساماندهی و مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221359/استعلام-هارد--'>استعلام هارد ... / استعلام , استعلام هارد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221372/استعلام-پرس-برقی-لوله-پنج-لایه'>استعلام پرس برقی لوله پنج لایه / استعلام, پرس برقی لوله پنج لایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221385/استعلام-خرید-یک-دستگاه-لب-تاب--'>استعلام خرید یک دستگاه لب تاب ... / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه لب تاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221397/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه-ای--'>استعلام خرید تجهیزات رایانه ای... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات رایانه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221409/استعلام-چاپگر-پلاک-بارکد'>استعلام چاپگر پلاک بارکد  / استعلام , استعلام چاپگر پلاک بارکد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221421/استعلام-میز-نقشه-کشی'>استعلام میز نقشه کشی  / استعلام , استعلام میز نقشه کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219591/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-248-90متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 248.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 248.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219627/مزایده-دو-دهنه-مغازه-و-منزل-کلنگی-عرصه-ششدانگ-زمین-340-0متر'>مزایده دو دهنه مغازه و منزل کلنگی عرصه ششدانگ زمین 340.0متر / مزایده,مزایده دو دهنه مغازه و منزل کلنگی عرصه ششدانگ زمین 340.0متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219671/مزایده-یک-خط-موبایل'>مزایده یک خط موبایل / اگهی مزایده , مزایده یک خط موبایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219697/مزایده-اجاره-نمایشگاه'>مزایده اجاره نمایشگاه  / مزایده, مزایده اجاره نمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219747/مزایده-تاکسی'>مزایده تاکسی  / مزایده , مزایده تاکسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219779/مزایده-فروش-یک-دستگه-بیل-مکانیکی-از-نوع-تراکتور-جاندیر-3140JD-4-سیلندر'>مزایده  فروش یک دستگه بیل مکانیکی از نوع تراکتور جاندیر 3140JD، 4 سیلندر / مزایده, مزایده  فروش یک دستگه بیل مکانیکی از نوع تراکتور جاندیر 3140JD، 4 سیلندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219812/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-206'>مزایده  یک دستگاه خودرو سواری 206 / مزایده, مزایده  یک دستگاه خودرو سواری 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219858/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-و-سه-قطعه-زمین-مساحت-1050متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی و سه قطعه زمین مساحت 1050متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی و سه قطعه زمین مساحت 1050متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219893/مزایده-قسمتی-از-پلاک-113-اصلی-35-واحد-ویلا-مسکونی-و-یک-قطعه-زمین'>مزایده قسمتی از پلاک 113 اصلی 35 واحد ویلا مسکونی و یک قطعه زمین / مزایده,مزایده قسمتی از پلاک 113 اصلی 35 واحد ویلا مسکونی و یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219926/مزایده-کالا-و-وسایط-نقلیه-دریایی-و-زمینی'>مزایده کالا و وسایط نقلیه دریایی و زمینی / مزایده کالا و وسایط نقلیه دریایی و زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219961/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219996/مزایده-ششدانگ-پلاک-184-فرعی-بخش-4-ساوه'>مزایده ششدانگ پلاک 184 فرعی بخش 4 ساوه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 184 فرعی بخش 4 ساوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220027/مزایده-یک-دستگاه-سواری-206-صندوق-دار'>مزایده یک دستگاه سواری 206 صندوق دار / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری 206 صندوق دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220061/مزایده-فروش-تعداد-یک-دستگاه-از-ماشین-آلات'>مزایده فروش تعداد یک دستگاه از ماشین آلات / ​آگهی مزایده ,مزایده  فروش تعداد یک دستگاه از ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220112/مزایده-وسایل-مربوط-به-آسانسور'>مزایده وسایل مربوط به آسانسور / مزایده وسایل مربوط به آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220162/مزایده-80-توپ-ایزوگام'>مزایده  80 توپ ایزوگام  / اگهی مزایده , مزایده  80 توپ ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220189/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری جایگاه CNG نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری جایگاه CNG نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220223/مزایده-کتبی-واگذاری-یک-قطعه-زمین-واقع-در-پارک-17-هکتاری-نوبت-دوم'>مزایده کتبی واگذاری یک قطعه زمین واقع در پارک 17 هکتاری نوبت دوم  / مزایده کتبی, واگذاری یک قطعه زمین واقع در پارک 17 هکتاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220261/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-کل-921متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت کل 921متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت کل 921متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220295/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-660-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 660 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 660 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220328/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس-مدل-1381'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 1381 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 1381</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220422/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-189-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 189 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 189 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220471/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-و-تملیکی-استان-آذربایجان-شرقی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی استان آذربایجان شرقی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی استان آذربایجان شرقی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220525/مزایده-پلاک-ثبتی-131-فرعی-عرصه-93-متر'>مزایده پلاک ثبتی 131 فرعی عرصه 93 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 131 فرعی عرصه 93 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220553/مزایده-فروش-ملک'>مزایده فروش ملک / مزایده,مزایده فروش ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220593/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پراید-111'>مزایده فروش خودرو سواری پراید 111 / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری پراید 111</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220628/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-426-075متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 426.075متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 426.075متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220668/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-سیستم-پراید'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سیستم پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سیستم پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220747/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-سه-تفکیکی-بخش-نه'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سه تفکیکی بخش نه / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سه تفکیکی بخش نه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220793/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-نه-تفکیکی-78-35متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه نه تفکیکی 78.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه نه تفکیکی 78.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220940/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-5000-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین زراعی 5000 متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین زراعی 5000 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221081/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221093/استعلام-دستگاه-جدا-کننده-تگ-وتک-CODE-LOCK'>استعلام دستگاه جدا کننده تگ وتک CODE LOCK / استعلام, استعلام دستگاه جدا کننده تگ وتک CODE LOCK</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221105/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-قرارداد-حمل-و-نقل-پرسنل--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه عمومی یک مرحله ای قرارداد حمل و نقل پرسنل , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای قرارداد حمل و نقل پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221117/استعلام-ماسه--'>استعلام ماسه ... / استعلام , استعلام ماسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221130/استعلام-خرید-دوربین-مداربسته-و-نصب-آنها'>استعلام خرید دوربین مداربسته و نصب آنها / استعلام ,استعلام خرید دوربین مداربسته و نصب آنها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221145/استعلام-عملیات-بوجاری-بذور-گندم'>استعلام عملیات بوجاری بذور گندم / استعلام , استعلام عملیات بوجاری بذور گندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220656/مزایده-فروش-اموال-املاک-و-مستغلات'>مزایده فروش اموال املاک و مستغلات / مزایده ,مزایده فروش اموال املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220740/مزایده-یکباب-منزل-در-دو-طبقه-با-نمای-خارجی-بدون-نماسازی'>مزایده یکباب منزل در دو طبقه با نمای خارجی بدون نماسازی / مزایده ,مزایده یکباب منزل در دو طبقه با نمای خارجی بدون نماسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220783/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-505-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 505 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 505 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220922/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-محصور-مساحت-3845متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین محصور مساحت 3845متر  / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین محصور مساحت 3845متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221079/استعلام-خرید-پرینتر--'>استعلام خرید پرینتر ... / استعلام, استعلام خرید پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221091/استعلام-دستگاه-تراش-cnc-بستر-تحت'>استعلام دستگاه تراش cnc بستر تحت / استعلام,استعلام دستگاه تراش cnc بستر تحت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221103/استعلام-لامپ--'>استعلام لامپ ... / استعلام , استعلام لامپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221115/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-فضاهای-ورزشی-و-خرید-تجهیزات-وزنه-برداری'>استعلام تعمیر و تجهیز فضاهای ورزشی و خرید تجهیزات وزنه برداری  / استعلام,استعلام تعمیر و تجهیز فضاهای ورزشی,استعلام خرید تجهیزات وزنه برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221127/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-فونداسیون-پایه'>استعلام  تهیه مصالح و اجرای فونداسیون پایه / استعلام, تهیه مصالح و اجرای فونداسیون پایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221142/استعلام-400-دستگاه-توکن-تولید-رمز-یکبار'>استعلام  400 دستگاه توکن تولید رمز یکبار  / استعلام, 400 دستگاه توکن تولید رمز یکبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221150/مزایده-لوازم-رایانه'>مزایده لوازم رایانه / مزایده لوازم رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221158/استعلام-خرید-جو-علوفه-ای'>استعلام خرید جو علوفه ای / استعلام , استعلام خرید جو علوفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221173/استعلام-آجر-ختایی'>استعلام آجر ختایی / استعلام,استعلام آجر ختایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221190/استعلام-مجموعه-آموزشی-برق-پژو'>استعلام  مجموعه آموزشی برق پژو  / استعلام , استعلام  مجموعه آموزشی برق پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221196/مزایده-خودروهای-سبک--وانت-مزدا-دو-کابین'>مزایده خودروهای سبک - وانت مزدا دو کابین / مزایده خودروهای سبک - وانت مزدا دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221208/استعلام-Newrock-Voip-Gateway-MX120-96S-MX120-96FXO-MX8A-8FXO-MX8A-8FXO'>استعلام Newrock Voip Gateway MX120-96S-MX120-96FXO-MX8A-8FXO-MX8A-8FXO  / استعلام,استعلام Newrock Voip Gateway MX120-96S-MX120-96FXO-MX8A-8FXO-MX8A-8FXO </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221223/استعلام-گندگی'>استعلام گندگی  / استعلام, استعلام گندگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221238/استعلام-یک-دستگاه-رایانه--PC'>استعلام یک دستگاه رایانه - PC / استعلام, استعلام یک دستگاه رایانه - PC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221240/مزایده-وانت-نیسان-پیکاپ'>مزایده وانت نیسان پیکاپ / مزایده, مزایده وانت نیسان پیکاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221256/استعلام-سیستم-وب-کیوسک-(تاچ-اسکرین)'>استعلام سیستم وب کیوسک (تاچ اسکرین) / استعلام , استعلام سیستم وب کیوسک (تاچ اسکرین)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221270/استعلام-احداث-راه-دسترسی--'>استعلام  احداث راه دسترسی ... / استعلام, دانشگاه رازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221283/استعلام-خرید-3-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>استعلام خرید 3 دستگاه دیزل ژنراتور  / استعلام,خرید 3 دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221295/استعلام-خدمات-پشتیبانی-و-نگهداری-کلیه-تجهیزات-active'>استعلام خدمات پشتیبانی و نگهداری کلیه تجهیزات active / استعلام,استعلام خدمات پشتیبانی و نگهداری کلیه تجهیزات active</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221307/استعلام-گاو-صندوق-نسوز'>استعلام گاو صندوق نسوز / استعلام,استعلام گاو صندوق نسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221319/استعلام-خرید-7-دستگاه-سیستم-نمایشگر'>استعلام خرید 7 دستگاه سیستم نمایشگر  / استعلام, خرید 7 دستگاه سیستم نمایشگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221332/استعلام-آجر-ختایی'>استعلام آجر ختایی / استعلام , استعلام آجر ختایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221344/استعلام-تجهیزات-الکترونیک'>استعلام تجهیزات الکترونیک  / استعلام , استعلام تجهیزات الکترونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221358/استعلام-سرامیک-شرکت-کتیبه-یزد-30-90'>استعلام سرامیک شرکت کتیبه یزد 30*90 / استعلام, سرامیک شرکت کتیبه یزد 30*90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221371/استعلام-گاوآهن-تک-خیش-تیلر-9-اسب-بخار'>استعلام گاوآهن تک خیش تیلر 9 اسب بخار / استعلام,استعلام گاوآهن تک خیش تیلر 9 اسب بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221384/استعلام-فن-پاور-باطری--هارد-محفظه-هارد'>استعلام فن- پاور- باطری - هارد-محفظه هارد / استعلام , استعلام فن- پاور- باطری - هارد-محفظه هارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221396/استعلام-کارت-شبکه'>استعلام کارت شبکه / استعلام,کارت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221408/استعلام-نوسازی-شبکه'>استعلام نوسازی شبکه / استعلام,نوسازی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221420/استعلام-زیرسازی-و-آسفالت--'>استعلام زیرسازی و آسفالت ... / استعلام, استعلام زیرسازی و آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220562/استعلام-اصلاح-توسعه-بازسازی-شبکه-های-توزیع-آب--'>استعلام اصلاح، توسعه، بازسازی شبکه های توزیع آب ... / استعلام, استعلام اصلاح، توسعه، بازسازی شبکه های توزیع آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220580/استعلام-فرم-بیمارستانی'>استعلام فرم بیمارستانی  / استعلام, فرم بیمارستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220600/استعلام-پاور--'>استعلام پاور ... / استعلام , استعلام پاور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220618/فراخوان-عمليات-بازسازی-خطوط-ايستگاه'>فراخوان عمليات بازسازی خطوط ايستگاه / فراخوان , فراخوان عمليات بازسازی خطوط ايستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220638/استعلام-فیلتر-شنی-فلزی-کربن-استیل-ابوکسی'>استعلام فیلتر شنی فلزی کربن استیل ابوکسی  / استعلام,استعلام فیلتر شنی فلزی کربن استیل ابوکسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220654/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کیوسک-اطلاع-رسان'>استعلام خرید یک دستگاه کیوسک اطلاع رسان / استعلام,خرید یک دستگاه کیوسک اطلاع رسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220669/استعلام-POWER-SUPPLY-NETWORK-SWITCH-BRAND--'>استعلام POWER SUPPLY, NETWORK SWITCH BRAND.... / استعلام , استعلام POWER SUPPLY, NETWORK SWITCH BRAND....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220684/استعلام-سلونویید-10-عدد'>استعلام سلونویید 10 عدد / استعلام , استعلام سلونویید 10 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220696/استعلام-​وسایل-برقی-شامل-پریز-MK--سه-شاخه-MK-بالادست---97-04-23'>استعلام ​وسایل برقی شامل پریز MK ، سه شاخه MK، بالادست، ... 97.04.23 / استعلام, استعلام ​وسایل برقی شامل پریز MK ، سه شاخه MK، بالادست، ... 97.04.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220709/استعلام-توسعه-و-بهسازی-راه-دسترسی--'>استعلام توسعه و بهسازی راه دسترسی ... / استعلام,استعلام توسعه و بهسازی راه دسترسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220723/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام خرید مصالح / استعلام,خرید مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220738/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-سرمایشی'>استعلام کولر گازی اسپیلت سرمایشی / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220754/استعلام-ترمیم-و-رنگ-امیزی'>استعلام ترمیم و رنگ امیزی / استعلام , استعلام ترمیم و رنگ امیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220771/استعلام-LED'>استعلام LED / استعلام,استعلام LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220787/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام خرید مصالح / استعلام,خرید مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220803/استعلام-ذخیره-سازی-رایانه'>استعلام ذخیره سازی رایانه / استعلام,استعلام ذخیره سازی رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220816/استعلام-قفس-رت'>استعلام قفس رت / استعلام,قفس رت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220828/استعلام-بازسازی-اتاق-های-برق-و-کلر'>استعلام بازسازی اتاق های برق و کلر   / استعلام , استعلام بازسازی اتاق های برق و کلر شهرستان خاتم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220841/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام ویدئو پروژکتور  / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220854/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی / استعلام, استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220866/استعلام-پنجره-دوجداره--'>استعلام پنجره دوجداره... / استعلام,استعلام پنجره دوجداره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220879/استعلام-سیمان'>استعلام سیمان  / استعلام, سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220892/استعلام-تهیه-حمل-و-نصب-سیستم-برق-خورشیدی'>استعلام تهیه، حمل و نصب سیستم برق خورشیدی  / استعلام, تهیه، حمل و نصب سیستم برق خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220905/استعلام-آجر-فشاری-ماشینی'>استعلام آجر فشاری ماشینی  / استعلام , استعلام آجر فشاری ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220918/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220931/استعلام-آمارگیری-و-راستی-آزمایی-اطلاعات'>استعلام آمارگیری و راستی آزمایی اطلاعات / استعلام, استعلام آمارگیری و راستی آزمایی اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220945/استعلام-آبسردکن-دو-شیر'>استعلام آبسردکن دو شیر  / استعلام , استعلام آبسردکن دو شیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220959/استعلام-چاپ-و-تکثیر-دفترچه-آزمون'>استعلام چاپ و تکثیر دفترچه آزمون  / استعلام,استعلام چاپ و تکثیر دفترچه آزمون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220973/مناقصه-تامین-نیروهای-حجمی'>مناقصه تامین نیروهای حجمی / مناقصه , مناقصه تامین نیروهای حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220985/مناقصه-انجام-خدمات-حجمی-دانشگاه--'>مناقصه انجام خدمات حجمی دانشگاه ... / مناقصه , مناقصه انجام خدمات حجمی دانشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220998/استعلام-خرید-تجهیزات-صوتی-و-تصویری'>استعلام خرید تجهیزات صوتی و تصویری  / استعلام, خرید تجهیزات صوتی و تصویری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221010/استعلام-خرید-تجهیزات'>استعلام خرید تجهیزات  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221022/استعلام-دستگاه-اره-گرد--'>استعلام دستگاه اره گرد... / استعلام, استعلام دستگاه اره گرد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221034/استعلام-خرید-2-دستگاه-دیزل-ژنراتور-کاناپی-سایلنت-دیزل'>استعلام  خرید 2 دستگاه دیزل ژنراتور کاناپی سایلنت دیزل / استعلام, خرید 2 دستگاه دیزل ژنراتور کاناپی سایلنت دیزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221046/استعلام-سیب-زمینی-درشت'>استعلام سیب زمینی درشت  / استعلام, استعلام  سیب زمینی درشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221058/استعلام-کود-دامی-کاملا-پوسیده-از-گاوداری-صنعتی---'>استعلام  کود دامی کاملا پوسیده از گاوداری صنعتی  ... / استعلام , استعلام  کود دامی کاملا پوسیده از گاوداری صنعتی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221070/استعلام-خرید-تجهیزات-آموزشی--تفنگ-پینت-بال'>استعلام خرید تجهیزات آموزشی ، تفنگ پینت بال  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات آموزشی ، تفنگ پینت بال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219253/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-جنوبی-قدمت-16-سال'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول جنوبی قدمت 16 سال  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول جنوبی قدمت 16 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219285/مزایده-اجاره-مغازه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره مغازه تجاری نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده اجاره مغازه تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219323/مزایده-فروش-تجهیزات-تاکسی-بیسیم'>مزایده فروش تجهیزات تاکسی بیسیم  / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تجهیزات تاکسی بیسیم تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219359/مزایده-فروش-کنسانتره-سرب'>مزایده فروش کنسانتره سرب / مزایده,مزایده فروش کنسانتره سرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219401/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-اعیانی-89-19متر'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی اعیانی 89.19متر / مزایده ,مزایده فروش آپارتمان مسکونی اعیانی 89.19متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219452/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-49-باب-مغازه-غرفه-مرحله-دوم'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 49 باب مغازه غرفه مرحله دوم  / مزایده , مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 49 باب مغازه غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220779/مزایده-فروش-خانه-مسکونی-دارای-600-متر-زمین'>مزایده فروش خانه مسکونی دارای 600 متر زمین / مزایده,مزایده فروش خانه مسکونی دارای 600 متر زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220908/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-103-07متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 103.07متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 103.07متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221078/استعلام-ارائه-خدمات-اموزش-اشتغال'>استعلام ارائه خدمات اموزش اشتغال / استعلام , استعلام ارائه خدمات اموزش اشتغال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221090/مناقصه-اجرای-شبکه-فاضلاب-و-نصب-انشعابات-فاضلاب-در-سطح-شهر'>مناقصه اجرای شبکه فاضلاب و نصب انشعابات فاضلاب در سطح شهر  / مناقصه اجرای شبکه فاضلاب و نصب انشعابات فاضلاب در سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221102/استعلام-لامپ-و-روشنایی--'>استعلام لامپ و روشنایی .. / استعلام, استعلام لامپ و روشنایی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221114/استعلام-خرید-کفش-نیم-پوتین-و-البسه-امدادی-هلال-احمری--'>استعلام خرید کفش نیم پوتین و البسه امدادی هلال احمری ... / استعلام, استعلام خرید کفش نیم پوتین و البسه امدادی هلال احمری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221126/استعلام-سرور-برای-شبکه-کمتر-از-10-ایستگاه-کاری'>استعلام سرور برای شبکه کمتر از 10 ایستگاه کاری / استعلام, استعلام سرور برای شبکه کمتر از 10 ایستگاه کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221141/استعلام-خرید-پیراهن-شلوار-و-کفش-مردانه--'>استعلام خرید پیراهن، شلوار و کفش مردانه ... / استعلام, استعلام خرید پیراهن، شلوار و کفش مردانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221144/مزایده-فروش-داغی-های-خودروهای-تصادفی'>مزایده فروش داغی های خودروهای تصادفی  / مزایده , مزایده فروش داغی های خودروهای تصادفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221156/استعلام-بقعه-متبرکه-سبزقبا'>استعلام بقعه متبرکه سبزقبا  / استعلام, استعلام بقعه متبرکه سبزقبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221172/استعلام-لوپ-دو-چشمی'>استعلام لوپ دو چشمی  / استعلام, استعلام لوپ دو چشمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221188/استعلام-تعمیر-سرویس-های-بهداشتی'>استعلام  تعمیر سرویس های بهداشتی / استعلام  تعمیر سرویس های بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221195/مزایده-ماشین-آلات-تولید-بستنی-و-با-لوازم-آزمایشگاه'>مزایده ماشین آلات تولید بستنی و با لوازم آزمایشگاه / مزایده, مزایده ماشین آلات تولید بستنی و با لوازم آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221207/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق... / استعلام,استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221222/استعلام-ایستگاه-کاری-جهت-اتوماسیون-اداری'>استعلام ایستگاه کاری جهت اتوماسیون اداری  / استعلام,استعلام ایستگاه کاری جهت اتوماسیون اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221237/استعلام-تعمیرات-و-بازسازی-استخر'>استعلام تعمیرات و بازسازی استخر / استعلام,تعمیرات و بازسازی استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221239/مزایده-مقدار-5-تن-لنگر-صیادی-و-2-تن-تیوپ-لاستیکی'>مزایده مقدار 5 تن لنگر صیادی و 2 تن تیوپ لاستیکی / مزایده , مزایده مقدار 5 تن لنگر صیادی و 2 تن تیوپ لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221255/استعلام-خرید-یک-دستگاه-انی-کارت'>استعلام خرید یک دستگاه انی کارت  / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه انی کارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221269/استعلام-ابرسانی'>استعلام ابرسانی  / استعلام,استعلام ابرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221282/استعلام-داکت-ترانک-جنس-PVC'>استعلام داکت ترانک جنس PVC  / استعلام , استعلام داکت ترانک جنس PVC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221294/استعلام-باطری-UPS-سیلد-لید-اسید---'>استعلام باطری UPS سیلد لید اسید  ... / استعلام, استعلام باطری UPS سیلد لید اسید  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221306/استعلام-ماسه-شسته-شده'>استعلام ماسه شسته شده  / استعلام ، استعلام ماسه شسته شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221318/استعلام-عملیات-اجرا-و-کابل-کشی-فیبر-نوری'>استعلام عملیات اجرا و کابل کشی فیبر نوری / استعلام , استعلام عملیات اجرا و کابل کشی فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221331/استعلام-کابل-شبکه'>استعلام کابل شبکه / استعلام,استعلام کابل شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221343/استعلام-آجر-واکوب'>استعلام  آجر واکوب / استعلام , استعلام  آجر واکوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221357/استعلام-مطالعه-و-طراحی-سیستم-های-نوین-ابیاری'>استعلام مطالعه و طراحی سیستم های نوین ابیاری / استعلام , استعلام مطالعه و طراحی سیستم های نوین ابیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221370/استعلام-نوت-بوک'>استعلام نوت بوک / استعلام,نوت بوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221373/مزایده-خودروی-سمند-LX'>مزایده خودروی سمند LX  / مزایده ، مزایده خودروی سمند LX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221383/استعلام-فنس-با-ارتفاع-2-متر'>استعلام فنس با ارتفاع 2 متر  / استعلام,استعلام فنس با ارتفاع 2 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221395/استعلام-خرید-دستگاه-دیزل-ژنراتور-کامینز-400کاوا---'>استعلام خرید دستگاه دیزل ژنراتور کامینز 400کاوا .... / استعلام ,استعلام خرید دستگاه دیزل ژنراتور کامینز 400کاوا ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221407/استعلام-خرید-4-دستگاه-کیس-رایانه--'>استعلام خرید 4 دستگاه کیس رایانه ... / استعلام,استعلام خرید 4 دستگاه کیس رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221419/استعلام-تک-لبه--'>استعلام تک لبه... / استعلام,استعلام تک لبه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220730/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-باغ-حیاط-پدری-چمن-و--'>مزایده اموال غیرمنقول شامل باغ .حیاط پدری .چمن و .. / مزایده ,مزایده اموال غیرمنقول شامل باغ .حیاط پدری .چمن و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220776/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-8-تفکیکی-80-08متر'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه 8 تفکیکی 80.08متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه 8 تفکیکی 80.08متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220902/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-هشتاد-متر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت هشتاد متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت هشتاد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221077/استعلام-اسپری-فوم'>استعلام اسپری فوم  / استعلام, استعلام اسپری فوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221089/استعلام-خرید-9-دستگاه-اینورتر-سه-فاز'>استعلام خرید 9 دستگاه اینورتر سه فاز / استعلام, خرید 9 دستگاه اینورتر سه فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221101/استعلام-بوریک-اسید-محیط-کشت-اوره-و--'>استعلام بوریک اسید، محیط کشت اوره و... / استعلام, استعلام بوریک اسید، محیط کشت اوره و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221113/استعلام-راه-بند-استیل'>استعلام راه بند استیل / استعلام , استعلام راه بند استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221125/استعلام-دستگاه-GPS-گارمین-مدل-ETREX-10'>استعلام دستگاه GPS گارمین مدل ETREX *10  / استعلام , استعلام دستگاه GPS گارمین مدل ETREX *10 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221138/مزایده-فروش-لوله-های-فلزی'>مزایده فروش لوله های فلزی / مزایده , مزایده فروش لوله های فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221140/استعلام-تکمیل-سرای-ورزشکاران--'>استعلام تکمیل سرای ورزشکاران ... / استعلام , استعلام تکمیل سرای ورزشکاران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221154/استعلام-خرید-هد-چاپگر-شناسنامه-بزرگسال'>استعلام خرید هد چاپگر شناسنامه بزرگسال  / استعلام,استعلام خرید هد چاپگر شناسنامه بزرگسال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221171/استعلام-هزینه-بسته-بندی-بارگیری-و-حمل-لوازم'>استعلام هزینه بسته بندی بارگیری و حمل لوازم / استعلام, استعلام هزینه بسته بندی بارگیری و حمل لوازم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221187/استعلام-فن-کوئل-کاستی-سقفی-چهار-طرفه'>استعلام فن کوئل کاستی سقفی چهار طرفه / استعلام,استعلام فن کوئل کاستی سقفی چهار طرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221189/مزایده-فروش-پیکان-وانت'>مزایده فروش پیکان وانت / مزایده , مزایده فروش پیکان وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221205/استعلام-نیاز-به-یک-موتور-EF7'>استعلام نیاز به یک موتور EF7 / استعلام, استعلام نیاز به یک موتور EF7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221219/استعلام-خرید-تجهیزات-آموزشی-هنرستان-ها'>استعلام  خرید تجهیزات آموزشی هنرستان ها / استعلام, خرید تجهیزات آموزشی هنرستان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221235/استعلام-چراغ-قوه-شارژی'>استعلام چراغ قوه شارژی / استعلام, چراغ قوه شارژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221236/آگهی-مزایده-بنز-آمبولانس'>آگهی مزایده بنز آمبولانس  / آگهی مزایده ، مزایده بنز آمبولانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221254/استعلام-ست-کامل-آیفون-تصویری'>استعلام ست کامل آیفون تصویری / استعلام, استعلام ست کامل آیفون تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221268/استعلام-زیرسازی-خیابان'>استعلام زیرسازی خیابان  / استعلام, استعلام زیرسازی خیابان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221281/استعلام-کتاب'>استعلام کتاب / استعلام ، استعلام کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221293/استعلام-آجر-فشاری'>استعلام آجر فشاری  / استعلام,  استعلام آجر فشاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221305/استعلام-ست-کامل-تمرینی-وزنه-برداری'>استعلام ست کامل تمرینی وزنه برداری / استعلام,استعلام ست کامل تمرینی وزنه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221317/استعلام-آسفالت-مسیر-بازسازی-شبکه-توزیع-آب---'>استعلام آسفالت مسیر بازسازی شبکه توزیع آب .... / استعلام ,استعلام آسفالت مسیر بازسازی شبکه توزیع آب ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221330/استعلام-تهیه-تعمیر-و-ساخت-تابلو-بارانی--'>استعلام تهیه، تعمیر و ساخت تابلو بارانی ... / استعلام, استعلام تهیه، تعمیر و ساخت تابلو بارانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221342/استعلام-خرید-ژنراتور'>استعلام خرید ژنراتور / استعلام,خرید ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221356/استعلام-مرمت-پل'>استعلام مرمت پل / استعلام,استعلام مرمت پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221368/استعلام-آجر-واکوب'>استعلام آجر واکوب  / استعلام آجر واکوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221369/مزایده-فروش-پیکان-وانت'>مزایده فروش پیکان وانت / مزایده , مزایده فروش پیکان وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221382/استعلام-خرید-خدمات-تعمیرات-سرویس-نگهداری-و-توسعه-تجهیزات-دوربین-مداربسته--'>استعلام خرید خدمات تعمیرات، سرویس، نگهداری و توسعه تجهیزات دوربین مداربسته ... / استعلام, استعلام خرید خدمات تعمیرات، سرویس، نگهداری و توسعه تجهیزات دوربین مداربسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221394/استعلام-طرح-سلامت-مددجویان'>استعلام طرح سلامت مددجویان / استعلام, طرح سلامت مددجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221406/استعلام-خرید-کامپیوتر-ذیحسابی'>استعلام خرید کامپیوتر ذیحسابی  / استعلام,استعلام خرید کامپیوتر ذیحسابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221418/استعلام-لوله-و-اتصالات-و-حفر-کانال--'>استعلام لوله و اتصالات و حفر کانال ... / استعلام, لوله و اتصالات و حفر کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220637/مزایده-فروش-قطعه-زمین-تجاری-مساحت-چهل-و-هشت-متر-نوبت-دوم'> مزایده فروش قطعه زمین تجاری مساحت چهل و هشت متر نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش قطعه زمین تجاری مساحت چهل و هشت متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220715/مزایده-ششدانگ-یکباب-دکان-بخش-سی-و-هفت-تبریز'>مزایده ششدانگ یکباب دکان بخش سی و هفت تبریز / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب دکان بخش سی و هفت تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220763/مزایده-جای-غرفه-های-آتی-الاحداث-به-تعداد-28-باب'>مزایده جای غرفه های آتی الاحداث به تعداد 28 باب / مزایده، مزایده جای غرفه های آتی الاحداث به تعداد 28 باب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220850/مزایده-یکباب-کارواش-مساحت-عرصه-75-34متر'>مزایده یکباب کارواش مساحت عرصه 75.34متر / مزایده,مزایده یکباب کارواش مساحت عرصه 75.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220996/مزایده-منافع-استیجاری-یک-قطعه-زمین-مساحت-190متر'>مزایده منافع استیجاری یک قطعه زمین مساحت 190متر  / مزایده ,مزایده منافع استیجاری یک قطعه زمین مساحت 190متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221074/استعلام-ماسه-رودخانه‌ای-شیرین'>استعلام ماسه رودخانه‌ای شیرین  / استعلام , استعلام ماسه رودخانه ای شیرین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221086/استعلام-آبسردکن-دو-شیر-بدنه-استیل'>استعلام آبسردکن دو شیر بدنه استیل / استعلام,آبسردکن دو شیر بدنه استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221098/استعلام-آمپر-متر-تابلویی--کلید-اتوماتیک-در-آمپرهای-مختلف-کنتاکتور'>استعلام آمپر متر تابلویی - کلید اتوماتیک در آمپرهای مختلف کنتاکتور  / استعلام,استعلام آمپر متر تابلویی - کلید اتوماتیک در آمپرهای مختلف کنتاکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221110/استعلام-ساخت-درب-آلومینیومی'>استعلام ساخت درب آلومینیومی / استعلام , استعلام ساخت درب آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221122/استعلام-رنگ-روغنی'>استعلام رنگ روغنی / استعلام , استعلام رنگ روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221135/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-و-لوله-کشی'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق و لوله کشی  / استعلام,استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق و لوله کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221151/استعلام-رنگ-آمیزی-ساختمان-داخلی'>استعلام رنگ آمیزی ساختمان داخلی  / استعلام, استعلام رنگ آمیزی ساختمان داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221168/استعلام-ترموستات-دما--'>استعلام ترموستات دما ... / استعلام , استعلام ترموستات دما ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221181/استعلام-گچ-شادیان-300-کیسه-40-کیلویی'>استعلام گچ شادیان 300 کیسه 40 کیلویی / استعلام , استعلام گچ شادیان 300 کیسه 40 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221182/مزایده-​آهن-آلات-مستعمل-و-ضایعاتی-درب-و-پنجره-آهنی'>مزایده ​آهن آلات مستعمل و ضایعاتی- درب و پنجره آهنی / مزایده, مزایده ​آهن آلات مستعمل و ضایعاتی- درب و پنجره آهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221200/استعلام-کارت-گرافیک'>استعلام کارت گرافیک  / استعلام, استعلام کارت گرافیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221215/استعلام-اسکنر-تخت'>استعلام اسکنر تخت / استعلام,استعلام اسکنر تخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221221/مزایده-میز-و-نیمکت-و-رادیاتور-و-بخاری'>مزایده میز و نیمکت و رادیاتور و بخاری  / مزایده ، مزایده میز و نیمکت و رادیاتور و بخاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221231/استعلام-حمل-و-خرید-مصالح-آسفالتی'>استعلام  حمل و خرید مصالح آسفالتی / استعلام , استعلام  حمل و خرید مصالح آسفالتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221250/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار / استعلام, کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221265/استعلام-تابلو-برق-plc-دلتا'>استعلام تابلو برق plc دلتا / استعلام, تابلو برق plc دلتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221278/استعلام-خرید-قطعات-کامپیوتر'>استعلام خرید قطعات کامپیوتر / استعلام, استعلام خرید قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221290/استعلام-دماسنج-غیر-تماسی'>استعلام دماسنج غیر تماسی / استعلام, استعلام دماسنج غیر تماسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221302/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-سقفی--'>استعلام کولر گازی اسپلیت سقفی... / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت سقفی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221314/استعلام-دستگاه-صوت-مرکزی'>استعلام دستگاه صوت مرکزی  / استعلام,دستگاه صوت مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221326/استعلام-خرید-سرنگ--'>استعلام خرید سرنگ... / استعلام, استعلام خرید سرنگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221327/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-66-07متر-قطعه-5-تفکیکی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 66.07متر قطعه 5 تفکیکی / اصلاحیه مزایده،مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 66.07متر قطعه 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221339/استعلام-اسپیلت-ال-جی'>استعلام اسپیلت ال جی  / استعلام,استعلام اسپیلت ال جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221353/استعلام-نصب-سقف-کاذب'>استعلام نصب سقف کاذب / استعلام,نصب سقف کاذب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221365/استعلام-سرامیک-60-60---'>استعلام سرامیک 60*60 ..... / استعلام ,استعلام سرامیک 60*60 .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221379/استعلام-فعالیت-ها-ی-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی--'>استعلام فعالیت ها ی نصب تاسیسات برق لوله کشی ... / استعلام , استعلام فعالیت ها ی نصب تاسیسات برق لوله کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221391/استعلام-خرید-رایانه'>استعلام خرید رایانه / استعلام,استعلام خرید رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221403/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221415/استعلام-آسفالت-بلوار--'>استعلام آسفالت بلوار... / استعلام, استعلام آسفالت بلوار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221163/مزایده-فروش-آهن-آلات-سوله-ای'>مزایده فروش آهن آلات سوله ای  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش آهن آلات سوله ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221164/استعلام-تعمیر-تجهیز-و-تکمیل-مصلاهای-شهرستان'>استعلام تعمیر، تجهیز و تکمیل مصلاهای شهرستان / استعلام, استعلام تعمیر، تجهیز و تکمیل مصلاهای شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221178/استعلام-جهت-گازکشی-ساختمان'>استعلام جهت گازکشی ساختمان  / استعلام جهت گازکشی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221194/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-گرمایشی-و-سرمایشی--'>استعلام کولر گازی اسپیلت گرمایشی و سرمایشی ... / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت گرمایشی و سرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221206/مزایده-لوازم-کشاورزی-و-متفرقه'>مزایده لوازم کشاورزی و متفرقه  / مزایده , مزایده لوازم کشاورزی و متفرقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221212/استعلام-نقاشی-ساختمان'>استعلام نقاشی ساختمان / استعلام , استعلام نقاشی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221227/استعلام-تزانسفورماتور-روغنی-کنسرواتوری--'>استعلام تزانسفورماتور روغنی کنسرواتوری .. / استعلام, استعلام تزانسفورماتور روغنی کنسرواتوری ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221244/استعلام-روتوری-کارگاه-کشاورزی'>استعلام روتوری کارگاه کشاورزی  / استعلام, استعلام روتوری کارگاه کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221260/استعلام-تهیه-طرح-امکان-سنجی-و-توجیهی-نقشه-برداری-و--'>استعلام  تهیه طرح امکان سنجی و توجیهی نقشه برداری و... / استعلام , استعلام  تهیه طرح امکان سنجی و توجیهی نقشه برداری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221262/مزایده-پاژن-17'>مزایده پاژن 17 / مزایده,مزایده پاژن 17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221274/استعلام-کیس-رایانه-اسمبل-شده-کامل-همراه-با-سایر-متعلقات'>استعلام کیس رایانه اسمبل شده کامل همراه با سایر متعلقات / استعلام, استعلام کیس رایانه اسمبل شده کامل همراه با سایر متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221287/استعلام-ست-کامل-گیت-فروشگاهی-AM-تگ-بازکن-و-تگ'>استعلام ست کامل گیت فروشگاهی AM تگ بازکن و تگ / استعلام, استعلام ست کامل گیت فروشگاهی AM تگ بازکن و تگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221299/استعلام-ساخت-تابلوی-نشان-دهنده-مکان-مرکز'>استعلام ساخت تابلوی نشان دهنده مکان مرکز / استعلام, استعلام ساخت تابلوی نشان دهنده مکان مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221311/استعلام-دستگاه-کف-شوی---'>استعلام دستگاه کف شوی .... / استعلام, استعلام دستگاه کف شوی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221323/استعلام-حمل-و-نقل-مرسولات-پستی'>استعلام حمل و نقل مرسولات پستی / استعلام, حمل و نقل مرسولات پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221336/استعلام-میز-تحریر-کار-حرفه-و-فن'>استعلام میز تحریر کار حرفه و فن  / استعلام, میز تحریر کار حرفه و فن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221349/استعلام-خرید-پی-ال-سی-1500-و--'>استعلام خرید پی ال سی 1500 و... / استعلام, استعلام خرید پی ال سی 1500 و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221362/استعلام-خرید-روشویی-و--'>استعلام خرید روشویی و ... / استعلام , استعلام خرید روشویی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221376/استعلام-ساماندهی-و-مرمت'>استعلام ساماندهی و مرمت / استعلام,استعلام ساماندهی و مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221388/استعلام-printer-HP-M402dne'>استعلام printer HP M402dne  / استعلام,استعلام printer HP M402dne </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221400/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه'>استعلام خرید تجهیزات رایانه / استعلام, خرید تجهیزات رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221412/استعلام-دستگاه-جوش-کاری'>استعلام دستگاه جوش کاری  / استعلام, دستگاه جوش کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221424/استعلام-دستگاه-اره-لنگ'>استعلام دستگاه اره لنگ / استعلام, استعلام دستگاه اره لنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221076/استعلام-خاک-زراعی-مرغوب-با-بافت-متوسط'>استعلام خاک زراعی مرغوب با بافت متوسط / استعلام,استعلام خاک زراعی مرغوب با بافت متوسط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221088/استعلام-اسپری-فوم'>استعلام اسپری فوم  / استعلام, استعلام  اسپری فوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221100/استعلام-تهیه-طرح-مرمت-و-احیاء-چهار-طاقی--'>استعلام تهیه طرح مرمت و احیاء چهار طاقی... / استعلام,تهیه طرح مرمت و احیاء چهار طاقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221112/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221124/استعلام-کفش-امدادی--کیف-امدادی--کوله-امدادی--کیسه-خواب--گرمکن-و-شلوار-ورزشی--پتو'>استعلام کفش امدادی - کیف امدادی - کوله امدادی - کیسه خواب - گرمکن و شلوار ورزشی - پتو / استعلام,استعلام کفش امدادی - کیف امدادی - کوله امدادی - کیسه خواب - گرمکن و شلوار ورزشی - پتو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221137/مزایده-لوازم-اداری-و-خانگی'>مزایده لوازم اداری و خانگی  / مزایده, مزایده لوازم اداری و خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221139/استعلام-چاپ-پاکت'>استعلام چاپ پاکت  / استعلام, استعلام چاپ پاکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221153/استعلام-تعداد-17-تا-کامپیوتر-22-اینچ'>استعلام تعداد 17 تا کامپیوتر 22 اینچ / استعلام , استعلام تعداد 17 تا کامپیوتر 22 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221170/استعلام-بازسازی-شبکه-توزیع'>استعلام بازسازی شبکه توزیع  / استعلام,استعلام بازسازی شبکه توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221184/استعلام-اجرای-جانپناه-آسانسور'>استعلام اجرای جانپناه آسانسور  / استعلام, استعلام اجرای جانپناه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221186/مزایده-خودروهای-سبک'>مزایده خودروهای سبک / مزایده خودروهای سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221203/استعلام-خرید-لوازم-مصرفی-جانبازان-نخاعی-و-خانواده-شاهد'>استعلام خرید لوازم مصرفی جانبازان نخاعی و خانواده شاهد / استعلام, استعلام خرید لوازم مصرفی جانبازان نخاعی و خانواده شاهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221218/استعلام-جدول--'>استعلام جدول ... / استعلام , استعلام جدول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221232/مزایده-خودروهای-سبک'>مزایده خودروهای سبک / مزایده ، مزایده خودروهای سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221234/استعلام-پروژه-احداث-شبکه-جهت-برقرسانی'>استعلام پروژه احداث شبکه جهت برقرسانی  / استعلام پروژه احداث شبکه جهت برقرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221253/استعلام-مشاوره'>استعلام مشاوره / استعلام,مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221267/استعلام-استریومیکروسکوپ-سه-چشمی'>استعلام  استریومیکروسکوپ سه چشمی / استعلام, استعلام  استریومیکروسکوپ سه چشمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221280/استعلام-و-سایل-و-تجهیزات-موردنیاز-تاسیسات-مرکز'>استعلام و سایل و تجهیزات موردنیاز تاسیسات مرکز / استعلام,استعلام و سایل و تجهیزات موردنیاز تاسیسات مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221292/استعلام-کیوسک-میز-لمسی-و-ایستاده-لمسی'>استعلام کیوسک میز لمسی و ایستاده لمسی / استعلام, کیوسک میز لمسی و ایستاده لمسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221304/استعلام-کارت-زنگ-ساز-ترمینال-پی-ال-سی'>استعلام کارت زنگ ساز ترمینال پی ال سی  / استعلام, کارت زنگ ساز ترمینال پی ال سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221316/استعلام-دوربین-ساخت-کمپانی'>استعلام  دوربین ساخت کمپانی  / استعلام ,استعلام  دوربین ساخت کمپانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221329/استعلام-تهیه-و-نصب-کفپوش'>استعلام تهیه و نصب کفپوش / استعلام , استعلام تهیه و نصب کفپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221341/استعلام-دمنده-موتوری-کوله-ای'>استعلام دمنده موتوری کوله ای / استعلام, استعلام دمنده موتوری کوله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221352/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405-جی-ال-ایکس'>مزایده یک دستگاه پژو 405 جی ال ایکس  / مزایده ، مزایده یک دستگاه پژو 405 جی ال ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221355/استعلام-اجرای-شبکه-توزیع-آب'>استعلام اجرای شبکه توزیع آب  / استعلام , استعلام اجرای شبکه توزیع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221367/استعلام-کیس-رایانه-و-تلویزیون-و--'>استعلام کیس رایانه و تلویزیون و ... / استعلام, استعلام کیس رایانه و تلویزیون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221381/استعلام-خرید-انواع-یراق-الات'>استعلام خرید انواع یراق الات / استعلام, خرید انواع یراق الات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221393/استعلام-پروژه-تعمیرات-اساسی-ساختمان-های-آموزشی-اداری-و--'>استعلام پروژه تعمیرات اساسی ساختمان های آموزشی، اداری و... / استعلام, استعلام پروژه تعمیرات اساسی ساختمان های آموزشی، اداری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221405/استعلام-طرح-سلامت-مددجویان-تحت-حمایت'>استعلام طرح سلامت مددجویان تحت حمایت / استعلام, استعلام طرح سلامت مددجویان تحت حمایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221417/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221157/مزایده-فروش-ضایعات-فلزی'>مزایده فروش ضایعات فلزی / مزایده, مزایده فروش ضایعات فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221160/استعلام-اتصالات-چدنی'>استعلام اتصالات چدنی  / استعلام, اتصالات چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221176/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن  / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221192/استعلام-چرخ-خیاطی-صنعتی'>استعلام چرخ خیاطی صنعتی  / استعلام, چرخ خیاطی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221201/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-280-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 280 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 280 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221210/استعلام-برقرسانی-به-ps1-و-ps2-مجتمع-سانیج'>استعلام  برقرسانی به ps1 و ps2 مجتمع سانیج / استعلام, استعلام  برقرسانی به ps1 و ps2 مجتمع سانیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221225/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام , استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221242/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی-موته'>استعلام تکمیل سالن ورزشی موته  / استعلام,استعلام تکمیل سالن ورزشی موته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221248/مزایده-فروش-پیکان-سواری'>مزایده فروش پیکان سواری / مزایده , مزایده فروش پیکان سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221258/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا  / استعلام, استعلام ساخت بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221272/استعلام-عملیات-اجرایی-برق-رسانی--'>استعلام عملیات اجرایی برق رسانی ... / استعلام , استعلام عملیات اجرایی برق رسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221285/استعلام-چاپ-بروشور'>استعلام چاپ بروشور / استعلام, چاپ بروشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221297/استعلام-آجر-واکوب'>استعلام آجر واکوب  / استعلام , استعلام آجر واکوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221309/استعلام-لوله-آبرسانی-پلی-اتیلن'>استعلام لوله آبرسانی پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله آبرسانی پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221321/استعلام-احداث-سه-دستگاه-سکوی-نماز'>استعلام احداث سه دستگاه سکوی نماز  / استعلام,استعلام احداث سه دستگاه سکوی نماز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221334/استعلام-دستگاه-دزدگیر-آنیک'>استعلام دستگاه دزدگیر آنیک / استعلام,استعلام دستگاه دزدگیر آنیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221347/استعلام-گچ-شادیان'>استعلام گچ شادیان  / استعلام , استعلام گچ شادیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221360/استعلام-مقوای-بریستول-230-گرمی--'>استعلام مقوای بریستول 230 گرمی ... / استعلام, استعلام مقوای بریستول 230 گرمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221374/استعلام-خرید-و-نصب-چمن-مصنوعی'>استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی / استعلام, استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221386/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه-ای--'>استعلام خرید تجهیزات رایانه ای ... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات رایانه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221398/استعلام-خرید-6-دستگاه-رایانه'>استعلام خرید 6 دستگاه رایانه / استعلام,استعلام خرید 6 دستگاه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221410/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن... / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221422/استعلام-فن-سانتریفیوژ'>استعلام فن سانتریفیوژ / استعلام , استعلام فن سانتریفیوژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219479/تجدید-مزایده-فروش-مجموعه-استخر-سرپوشیده-نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش مجموعه استخر سرپوشیده- نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش مجموعه استخر سرپوشیده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219529/مزایده-تعداد-90-عدد-فلنج-11-2-اینچ-و--نوبت-دوم'>مزایده  تعداد 90 عدد فلنج 11/2 اینچ و ...نوبت دوم / مزایده, مزایده  تعداد 90 عدد فلنج 11/2 اینچ و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219563/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-شامل-زمین-و-خانه-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از املاک شامل زمین و خانه مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک شامل زمین و خانه مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219592/مزایده-اجاره-مساحت-5850-متر-مربع-از-اراضی-ملی'>مزایده اجاره مساحت 5850 متر مربع از اراضی ملی / آگهی, مزایده اجاره مساحت 5850 متر مربع از اراضی ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219632/مزایده-ششدانگ-مغازه-تجاری-و-منزل-مسکونی-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ مغازه تجاری و منزل مسکونی مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری و منزل مسکونی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219674/مزایده-وانت-دوکابین-مسقف-نیسان'>مزایده وانت دوکابین مسقف نیسان / مزایده, مزایده وانت دوکابین مسقف نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219712/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-230-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 230 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 230 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219752/مزایده-قرارداد-اجاره-به-شرط-اورهال-کامیون-کمپرسی-و--'>مزایده قرارداد اجاره به شرط اورهال کامیون کمپرسی و... / مزایده ، مزایده قرارداد اجاره به شرط اورهال کامیون کمپرسی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219781/مزایده-واگذاری-به-اجاره-ملک-جهت-جایگاه-تهیه-و-سرو-غذا'>مزایده واگذاری به اجاره ملک جهت جایگاه تهیه و سرو غذا  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره ملک جهت جایگاه تهیه و سرو غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219815/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو  / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219862/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-57-13متر-قدمت-هشت-ساله'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 57.13متر قدمت هشت ساله / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 57.13متر قدمت هشت ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219901/مزایده-اجاره-غرفه-های-تجاری'>مزایده اجاره غرفه های تجاری / مزایده , مزایده اجاره غرفه های تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219929/مزایده-یک-دستگاه-الکترو-اسلک-و--'>مزایده یک دستگاه الکترو اسلک و ... / مزایده, مزایده یک دستگاه الکترو اسلک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219962/مزایده-طلا'>مزایده طلا  / مزایده,مزایده طلا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219997/مزایده-فروش-فاستونی-قهوه-ای-روشن-و--'>مزایده فروش فاستونی قهوه ای روشن و ... / مزایده , مزایده فروش فاستونی قهوه ای روشن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220028/مزایده-اجاره-تعداد-یکباب-مجتمع-8-واحدی'>مزایده اجاره تعداد یکباب مجتمع 8 واحدی / مزایده کتبی , مزایده اجاره تعداد یکباب مجتمع 8 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220063/مزایده-اجاره-احداث-مجموعه-ورزشی-پینت-بال-و-بازی-های-سرگرمی-جانبی'>مزایده اجاره احداث مجموعه ورزشی پینت بال و بازی های سرگرمی جانبی  / مزایده, مزایده اجاره احداث مجموعه ورزشی پینت بال و بازی های سرگرمی جانبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220117/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-نه-قطعه-پلاک-ثبتی-نوبت-دوم'>مزایده اموال غیرمنقول شامل نه قطعه پلاک ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل نه قطعه پلاک ثبتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220165/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-117-19متر-پلاک-ثبتی-5-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 117.19متر پلاک ثبتی 5 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 117.19متر پلاک ثبتی 5 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220191/مزایده-فروش-مینی-بوس-سیستم-فیات'>مزایده فروش مینی بوس سیستم فیات / مزایده , مزایده فروش مینی بوس سیستم فیات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220229/مزایده-ششدانگ-زمین-تجاری-قطعه-25-مساحت-33-و-نیم-متر'>مزایده ششدانگ زمین تجاری قطعه 25 مساحت 33 و نیم متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین تجاری قطعه 25 مساحت 33 و نیم متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220267/مزایده-اجاره-قسمتی-از-فضای-پارک-جنگلی-نوبت-دوم'>مزایده  اجاره قسمتی از فضای پارک جنگلی نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده  اجاره قسمتی از فضای پارک جنگلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220297/مزایده-فروش-اقلام-مازاد--مستعمل-و-ضایعات'>مزایده فروش اقلام مازاد ، مستعمل و ضایعات  / مزایده ، مزایده فروش اقلام مازاد ، مستعمل و ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220344/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-405-و-موتورسیکلت--'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 و موتورسیکلت... / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 و موتورسیکلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220423/مزایده-تعداد-50-دستگاه-خودرو'>مزایده تعداد 50 دستگاه خودرو  / اگهی حراج , مزایده تعداد 50 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220474/مزایده-ملک-مساحت-905-متر'>مزایده ملک مساحت 905 متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 905 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220527/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-99-83متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 99.83متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 99.83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220557/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-4-مساحت-101-65متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 4 مساحت 101.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 4 مساحت 101.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220594/مزایده-فروش-مقدار-200-تن-آهن-آلات-ضایعاتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش مقدار 200 تن آهن آلات ضایعاتی- نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش مقدار 200 تن آهن آلات ضایعاتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220629/مزایده-تعداد-100-دستگاه-خودرو'>مزایده  تعداد 100 دستگاه خودرو  / اگهی مزایده، مزایده  تعداد 100 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220671/مزایده-تعداد-400-جفت-کفش-زنانه'>مزایده تعداد 400 جفت کفش زنانه  / مزایده , مزایده تعداد 400 جفت کفش زنانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220751/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-13-50متر-نوبت-دوم'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 13.50متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 13.50متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220797/مزایده-املاک-کشاورزی-دو-هکتار-دیم-و-یک-هکتار-باغ'>مزایده املاک کشاورزی دو هکتار دیم و یک هکتار باغ / مزایده,مزایده املاک کشاورزی دو هکتار دیم و یک هکتار باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220949/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-مساحت-919-85متر'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی مساحت 919.85متر  / مزایده ,مزایده یکباب ساختمان مسکونی مساحت 919.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221082/استعلام-ملزومات-پزشکی--'>استعلام ملزومات پزشکی ... / استعلام , استعلام ملزومات پزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220609/استعلام-راهبری-تعمیر-و-نگهداشت-تاسیسات-خوابگاه-های-معاونت-دانشجویی---'>استعلام راهبری، تعمیر و نگهداشت تاسیسات خوابگاه های معاونت دانشجویی .... / استعلام, راهبری، تعمیر و نگهداشت تاسیسات خوابگاه های معاونت دانشجویی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220625/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل-با-تجهیزات-کامل'>مناقصه  طبخ و توزیع غذای پرسنل با تجهیزات کامل / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  طبخ و توزیع غذای پرسنل با تجهیزات کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220647/استعلام-فیلتر-کربنی-با-مخزن-فلزی-کربن-استیل-اپوکسی'>استعلام فیلتر کربنی با مخزن فلزی کربن استیل اپوکسی / استعلام,استعلام فیلتر کربنی با مخزن فلزی کربن استیل اپوکسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220660/استعلام-میز-چوبی-با-مشخصات-و-ابعاد-درخواستی--'>استعلام  میز چوبی با مشخصات و ابعاد درخواستی ... / استعلام, استعلام  میز چوبی با مشخصات و ابعاد درخواستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220676/مناقصه-چهار-دستگاه-الکترو-موتور'>مناقصه چهار دستگاه الکترو موتور  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه چهار دستگاه الکترو موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220689/استعلام-bearing--oil-seal'>استعلام bearing & oil seal  / استعلام , استعلام bearing & oil seal </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220701/استعلام-کیبورد-فراسو-و-موس-و-پد'>استعلام کیبورد فراسو و موس و پد  / استعلام,استعلام کیبورد فراسو,استعلام موس فراسو,استعلام پد موس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220714/استعلام-چادر-به-شکل-چادرهای-هلال-احمر-8-نفره'>استعلام چادر به شکل چادرهای هلال احمر 8 نفره / استعلام, استعلام چادر به شکل چادرهای هلال احمر 8 نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220729/استعلام-خدمات-اینترنت-به-پهنای-باند-mbps10'>استعلام خدمات اینترنت به پهنای باند mbps10 / استعلام,استعلام خدمات اینترنت به پهنای باند mbps10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220745/استعلام-مراقبت-نگهداری-و-آبیاری-طرح-نهالکاری--'>استعلام مراقبت، نگهداری و آبیاری طرح نهالکاری... / استعلام,مراقبت، نگهداری و آبیاری طرح نهالکاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220760/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدماتی-اطلاع-رسانی'>استعلام سایر فعالیت های خدماتی اطلاع رسانی  / استعلام,استعلام سایر فعالیت های خدماتی اطلاع رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220778/استعلام-دستکش-لاتکس-و-جراحی'>استعلام دستکش لاتکس و جراحی / استعلام , استعلام دستکش لاتکس و جراحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220794/استعلام-دیزل-ژنراتور'>استعلام دیزل ژنراتور / استعلام,دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220809/استعلام-کیت-AmpFISTR-Yfiler-pcp-Amlication'>استعلام کیت AmpFISTR Yfiler pcp Amlication  / استعلام, کیت AmpFISTR Yfiler pcp Amlication </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220821/استعلام-مطالعه-برای-حفاظت-و-آماده-سازی-و-مرمت--'>استعلام مطالعه برای حفاظت و آماده سازی و مرمت... / استعلام, استعلام مطالعه برای حفاظت و آماده سازی و مرمت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220833/استعلام-RAM-و--'>استعلام  RAM و .. / استعلام,  RAM و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220846/استعلام-سیستم-کامل-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامل کامپیوتر / استعلام, اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220859/استعلام-موزاییک-25-25'>استعلام موزاییک 25*25  / استعلام, استعلام موزاییک 25*25 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220871/استعلام-برقرسانی'>استعلام برقرسانی  / استعلام , استعلام برقرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220884/استعلام-حفر-چاه-زمین'>استعلام حفر چاه زمین / استعلام , استعلام حفر چاه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220897/استعلام-تخریب-درب-و--'>استعلام تخریب درب و ... / استعلام,تخریب درب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220911/استعلام-نیروی-کارشناس-فنی-حقوقی'>استعلام نیروی کارشناس فنی حقوقی / استعلام,نیروی کارشناس فنی حقوقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220924/استعلام-ساماندهی-اسناد-و-پرونده-های-پرسنلی--'>استعلام ساماندهی اسناد و پرونده های پرسنلی... / استعلام, استعلام ساماندهی اسناد و پرونده های پرسنلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220937/استعلام-راه-روستایی'>استعلام راه روستایی / استعلام, بهسازی راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220951/استعلام-یک-دستگاه-کولر-گازی-اسپیلت-12000-تکامسه'>استعلام یک دستگاه کولر گازی اسپیلت 12000 تکامسه / استعلام, استعلام یک دستگاه کولر گازی اسپیلت 12000 تکامسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220965/استعلام-خرید-تجهیزات-لازم-جهت-اجرای-سیستم-آبیاری-جنگل--'>استعلام خرید تجهیزات لازم جهت اجرای سیستم آبیاری جنگل  .. / استعلام, خرید تجهیزات لازم جهت اجرای سیستم آبیاری جنگل  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220978/مناقصه-عمومی-برقرسانی-به-روستاهای-بدون-برق'>مناقصه عمومی برقرسانی به روستاهای بدون برق  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی برقرسانی به روستاهای بدون برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220990/استعلام-چاپگر-رایانه-مدل-2035--'>استعلام چاپگر رایانه مدل 2035... / استعلام,استعلام چاپگر رایانه مدل 2035...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221003/استعلام-چاپگر-رایانه'>استعلام چاپگر رایانه / استعلام, استعلام چاپگر رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221015/استعلام-بلیط-رفت-و-برگشت-هواپیما'>استعلام بلیط رفت و برگشت هواپیما / استعلام , استعلام بلیط رفت و برگشت هواپیما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221027/استعلام-آجر-کاری--'>استعلام آجر کاری... / استعلام , استعلام آجر کاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221039/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-تجهیزات-ذخیره-ساز-اطلاعات'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات ذخیره ساز اطلاعات / مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات ذخیره ساز اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221051/استعلام-عملیات-اجرائی-مرمت-شبکه-توزیع-خطوط-انتقال-و-احداث-حوضچه-شیرآلات'>استعلام  عملیات اجرائی مرمت شبکه توزیع خطوط انتقال و احداث حوضچه شیرآلات / استعلام, عملیات اجرائی مرمت شبکه توزیع خطوط انتقال و احداث حوضچه شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221063/استعلام-سوئیچ'>استعلام سوئیچ  / استعلام, استعلام سوئیچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219269/مزایده-فروش-تعداد-21-قطعه-از-املاک-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 21 قطعه از املاک زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 21 قطعه از املاک زمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219297/مزایده-فروش-املاک-کاربری-ساختمان-اداری-زمین-و-آپارتمان-مسکونی'>مزایده فروش املاک کاربری ساختمان اداری.زمین و آپارتمان مسکونی  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری ساختمان اداری.زمین و آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219342/مزایده-عمومی-فروش-اموال-املاک-و-مستغلات'>مزایده عمومی فروش اموال.املاک و مستغلات / مزایده ,مزایده عمومی فروش اموال.املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219379/آگهی-مزایده-عمومی-اجاره-میدان-دواب-شهرداری'>آگهی مزایده  عمومی اجاره میدان دواب شهرداری  / آگهی مزایده ،آگهی مزایده  عمومی اجاره میدان دواب شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221121/استعلام-دستکش-جراحی-غیر-استریل-حریر'>استعلام دستکش جراحی غیر استریل حریر / استعلام, استعلام دستکش جراحی غیر استریل حریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221134/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی'>استعلام برگزاری دوره آموزشی / استعلام,برگزاری دوره آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221149/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر / استعلام,استعلام چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221166/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام , استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221174/مزایده-قفس-پرندگان'>مزایده قفس پرندگان  / مزایده قفس پرندگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221180/استعلام-تامین-سیستم-گرمایشی'>استعلام تامین سیستم گرمایشی / استعلام,تامین سیستم گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221198/استعلام-فن-کویل'>استعلام فن کویل / استعلام ,استعلام فن کویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221214/استعلام-خرید-کانکس-سرویس-بهداشتی-و-نگهبانی'>استعلام خرید کانکس- سرویس بهداشتی و نگهبانی / استعلام , استعلام خرید کانکس- سرویس بهداشتی و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221220/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور'>مزایده یک دستگاه کمپرسور / مزایده ، مزایده یک دستگاه کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221229/استعلام-سیستم-ویدئو-کنفرانس-پرتابل'>استعلام سیستم ویدئو کنفرانس پرتابل / استعلام ,استعلام سیستم ویدئو کنفرانس پرتابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221246/استعلام-لاستیک--'>استعلام لاستیک ... / استعلام , استعلام لاستیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221263/استعلام-خرید-دیوارپوش'>استعلام خرید دیوارپوش / استعلام , استعلام خرید دیوارپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221276/استعلام-کامپیوتر-کیس-و-مانیتور-و-متعلقات--'>استعلام کامپیوتر  کیس و مانیتور و متعلقات ... / استعلام استعلام کامپیوتر  کیس و مانیتور و متعلقات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221277/مزایده-فروش-لوازم-التحریر'>مزایده فروش لوازم التحریر / مزایده, مزایده فروش لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221289/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-و--'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان و... / استعلام, استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221301/استعلام-ups'>استعلام ups / استعلام ,استعلام ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221313/استعلام-موتور-برق-6-5-کیلو-وات'>استعلام موتور برق 6.5 کیلو وات / استعلام, استعلام موتور برق 6.5 کیلو وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221325/استعلام-خرید-و-نصب-دوربین-مدار-بسته'>استعلام خرید و نصب دوربین مدار بسته / استعلام, استعلام خرید و نصب دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221338/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221351/استعلام-تهیه-و-نصب-پمپ-مدل-CM25-3--'>استعلام  تهیه و نصب پمپ مدل CM25-3 ... / استعلام, استعلام  تهیه و نصب پمپ مدل CM25-3 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221364/استعلام-خرید-ویال'>استعلام خرید ویال / استعلام,استعلام خرید ویال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221378/استعلام-بایگانی-ریلی-متحرک-و-ثابت-همراه-درب-و-قفل-مرکزی-سیستم'>استعلام بایگانی ریلی متحرک و ثابت همراه درب و قفل مرکزی سیستم / استعلام, بایگانی ریلی متحرک و ثابت همراه درب و قفل مرکزی سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221390/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221402/استعلام-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و--'>استعلام نصب تاسیسات برق- لوله کشی و ... / استعلام < استعلام نصب تاسیسات برق- لوله کشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221414/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221094/استعلام-خرید-قطعات-تپ-چنجر'>استعلام خرید قطعات تپ چنجر / استعلام,خرید قطعات تپ چنجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221106/استعلام-جمع-آوری--تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری ، تصفیه و تامین آب / استعلام,استعلام جمع آوری ، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221118/استعلام-محوطه-سازی'>استعلام محوطه سازی / استعلام, استعلام محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221131/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221146/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221161/استعلام-موادغذایی'>استعلام موادغذایی  / استعلام, استعلام موادغذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221162/مزایده-صندلی-میز-کمد'>مزایده صندلی میز کمد  / مزایده صندلی میز کمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221177/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221193/استعلام-جایجائی-دو-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>استعلام جایجائی دو دستگاه دیزل ژنراتور / استعلام,جایجائی دو دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221204/مزایده-خودروهای-سبک'>مزایده خودروهای سبک / مزایده خودروهای سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221211/استعلام-ساخت-شیب-در-قسمت-ورودی--'>استعلام ساخت شیب در قسمت ورودی... / استعلام, استعلام ساخت شیب در قسمت ورودی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221226/استعلام-ایزوگام--'>استعلام ایزوگام ... / استعلام, استعلام ایزوگام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221243/استعلام-حفاری-و-پر-کردن-کانال-و-محل-حوادث'>استعلام حفاری و پر کردن کانال و محل حوادث / استعلام حفاری و پر کردن کانال و محل حوادث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221249/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی'>مزایده فروش اموال اسقاطی  / مزایده, مزایده فروش اموال اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221259/استعلام-چاپ'>استعلام چاپ  / استعلام,استعلام چاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221273/استعلام-نگارش-و-طراحی-بروشور'>استعلام نگارش و طراحی بروشور / استعلام,نگارش و طراحی بروشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221286/استعلام-تعمیر-و-توسعه-آجر-کاری'>استعلام تعمیر و توسعه آجر کاری / استعلام , استعلام تعمیر و توسعه آجر کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221298/استعلام-پنکه--'>استعلام پنکه ... / استعلام , استعلام پنکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221310/استعلام-چاپگر-لیزری-سه-کاره'>استعلام چاپگر لیزری سه کاره / استعلام, استعلام چاپگر لیزری سه کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221322/استعلام-ساخت-و-نصب-پنجره'>استعلام ساخت و نصب پنجره / استعلام,ساخت و نصب پنجره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221335/استعلام-تعداد-8-دستگاه-کولر-گازی-36000'>استعلام  تعداد 8 دستگاه کولر گازی 36000 / استعلام, تعداد 8 دستگاه کولر گازی 36000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221348/استعلام-راهبری-نگهداری-سوریس-و-تعمیر-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی'>استعلام راهبری نگهداری سوریس و تعمیر تاسیسات مکانیکی و برقی  / استعلام, استعلام راهبری نگهداری سوریس و تعمیر تاسیسات مکانیکی و برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221361/استعلام-خرید-موزائیک-پلیمری'>استعلام خرید موزائیک پلیمری / استعلام, استعلام خرید موزائیک پلیمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221375/استعلام-انجام-تور-صنعتی'>استعلام انجام تور صنعتی  / استعلام, انجام تور صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221387/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه'>استعلام خرید تجهیزات رایانه / استعلام, خرید تجهیزات رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221399/استعلام-خرید-20-دستگاه-رایانه'>استعلام خرید 20 دستگاه رایانه  / استعلام, استعلام خرید 20 دستگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221411/استعلام-حفاری-و-اجرای-لوله-گذاری'>استعلام حفاری و اجرای لوله گذاری  / استعلام, حفاری و اجرای لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221423/استعلام-فعالیتهای-نصب-تاسیسات-برق--لوله-کشی---'>استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق ، لوله کشی .... / استعلام ,استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق ، لوله کشی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219427/مزایده-فروش-392-جفت-کفش-زنانه-و-134-جفت-کفش-مردانه-تجدید'>مزایده فروش 392 جفت کفش زنانه و 134 جفت کفش مردانه تجدید / آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش 392 جفت کفش زنانه و 134 جفت کفش مردانه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219465/مزایده-ملک-مساحت-1650متر'>مزایده ملک مساحت 1650متر  / مزایده, مزایده ملک مساحت 1650متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219503/مزایده-آپارتمان-مساحت-79-80متر-قطعه-8-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مساحت 79.80متر قطعه 8 تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 79.80متر قطعه 8 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219542/مزایده-ملک-مساحت-499متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت 499متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 499متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219574/مزایده-اجاره-ملک-مازاد'>مزایده اجاره ملک مازاد / مزایده, مزایده اجاره ملک مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219611/مزایده-واگذاری-سهام--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری سهام - نوبت دوم  / مزایده ، مزایده واگذاری سهام - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219649/مزایده-اجاره-قسمتی-از-زمین-واقع-در-پارک-بانوان-جهت-راه-اندازی-قطار-کودکان-نوبت-دوم'>مزایده اجاره قسمتی از زمین واقع در پارک بانوان جهت راه اندازی قطار کودکان- نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره قسمتی از زمین واقع در پارک بانوان جهت راه اندازی قطار کودکان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219687/مزایده-اجاره-سالن-تجاری'>مزایده اجاره سالن تجاری / مزایده, مزایده اجاره سالن تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219731/مزایده-تعدادی-از-خودروهای-سنگین-مازاد'>مزایده تعدادی از خودروهای سنگین مازاد / آگهی مزایده,مزایده تعدادی از خودروهای سنگین مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219766/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-62000متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 62000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 62000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219793/مزایده-دستگاه-بلدوزر'>مزایده دستگاه بلدوزر / مزایده ,مزایده دستگاه بلدوزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219836/مزایده-پلاکهای-تجمیعی-755-688-از-سنگ-اصلی-نه-عرصه-216متر'>مزایده پلاکهای تجمیعی 755/688 از سنگ اصلی نه عرصه 216متر / مزایده,مزایده پلاکهای تجمیعی 755/688 از سنگ اصلی نه عرصه 216متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219873/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219909/مزایده-چهارصد-کارتن-جام-یک-لیتری'>مزایده چهارصد کارتن جام یک لیتری / مزایده ، مزایده چهارصد کارتن جام یک لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219943/مزایده-دستگاه-دروگر'>مزایده دستگاه دروگر  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه دروگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219977/مزایده-دستگاه-فریزر-سی-ان-سی'>مزایده دستگاه فریزر سی ان سی  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه فریزر سی ان سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220008/مزایده-اجاره-قسمتی-از-پارکینگ-شبانه-روزی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره قسمتی از پارکینگ شبانه روزی نوبت دوم / مزایده، مزایده اجاره قسمتی از پارکینگ شبانه روزی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220039/فراخوان-یک-قطعه-زمین'>فراخوان  یک قطعه زمین  / فراخوان ، فراخوان  یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220087/مزایده-ملک-مساحت-145-73متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 145.73متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 145.73متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220139/مزایده-اتومبیل-سواری-پژو-پارس'>مزایده اتومبیل سواری پژو پارس  / اگهی مزایده , مزایده اتومبیل سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220175/مزایده-فروش-مقداری-ضایعات-آهن-آلات'>مزایده فروش مقداری ضایعات آهن آلات / مزایده ، مزایده فروش فروش مقداری ضایعات آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220208/مزایده-بهره-برداری-از-پمپ-گاز'>مزایده بهره برداری از پمپ گاز   / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از پمپ گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220238/مزایده-فروش-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش قطعه زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220284/مزایده-اجاره-زمین-نوبت-دوم'>مزایده اجاره زمین نوبت دوم  / مزایده, مزایده اجاره زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220306/مزایده-فرش-ماشینی--'>مزایده فرش ماشینی ... / آگهی مزایده اموال, مزایده فرش ماشینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220398/مزایده-ششدانگ-زمین-قولنامه-ای-مساحت-اعیانی-220متر'>مزایده ششدانگ زمین قولنامه ای مساحت اعیانی 220متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین قولنامه ای مساحت اعیانی 220متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220442/مزایده-میزان-240-متر-از-34000-متر-به-پلاک-ثبتی-بخش-سه-شیراز'>مزایده میزان 240 متر از 34000 متر به پلاک ثبتی بخش سه شیراز  / مزایده ,مزایده میزان 240 متر از 34000 متر به پلاک ثبتی بخش سه شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220496/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-چهار-رشت'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش چهار رشت / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش چهار رشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220534/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-عرصه-336-79متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه 336.79متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه 336.79متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220576/مزایده-اجاره-محل-استقرار-غرفه-سنگ-تراشی'>مزایده  اجاره محل استقرار غرفه سنگ تراشی / اگهی مزایده , مزایده  اجاره محل استقرار غرفه سنگ تراشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220606/مزایده-انتخابب-پیمانکار-استخراج-و-فروش-دولومیت'>مزایده انتخابب پیمانکار استخراج و فروش دولومیت / مزایده , مزایده انتخابب پیمانکار استخراج و فروش دولومیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220639/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220719/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-157-20متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 157.20متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 157.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220766/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-239-فرعی-بخش-دو-نایین'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 239 فرعی بخش دو نایین / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 239 فرعی بخش دو نایین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1220878/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیانی-خانه-عرصه-دویست-و-هشتاد-و-پنج-متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی خانه عرصه دویست و هشتاد و پنج متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی خانه عرصه دویست و هشتاد و پنج متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221075/استعلام-ویلچر-استیل-چرخ-بادی'>استعلام ویلچر استیل چرخ بادی  / استعلام,استعلام ویلچر استیل چرخ بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221087/استعلام-کمپرسور-1-5-اسب-دی-وی-ام'>استعلام کمپرسور 1.5 اسب دی وی ام  / استعلام, استعلام کمپرسور 1.5 اسب دی وی ام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221099/استعلام-بلیط-رفت-و-برگشت-هواپیما'>استعلام بلیط رفت و برگشت هواپیما  / استعلام,استعلام بلیط رفت و برگشت هواپیما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221111/استعلام-پرینتر-سیاه-و-سفید-و-رنگی'>استعلام پرینتر سیاه و سفید و رنگی / استعلام, پرینتر سیاه و سفید و رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221123/استعلام-با-سی-و-دو-on-line--'>استعلام با سی و دو on line... / استعلام,با سی و دو on line...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221128/مزایده-اسکلت-کانکس'>مزایده اسکلت کانکس  / مزایده اسکلت کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221136/استعلام-کامپیوتر-رومیزی-به-تعداد-20-عدد'>استعلام کامپیوتر رومیزی به تعداد 20 عدد / استعلام, استعلام کامپیوتر رومیزی به تعداد 20 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221152/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-فضاهای-ورزشی'>استعلام تعمیر و تجهیز فضاهای ورزشی / استعلام,تعمیر و تجهیز فضاهای ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221169/استعلام-چوب-برش-شده-نراد-با-هزینه-برش-و-حمل-و-نقل-و--'>استعلام چوب برش شده نراد با هزینه برش و حمل و نقل و ... / استعلام, استعلام چوب برش شده نراد با هزینه برش و حمل و نقل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221183/استعلام-کارپول-لیدوکایین-ایرانی-و--'>استعلام کارپول لیدوکایین ایرانی و ... / استعلام, کارپول لیدوکایین ایرانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221185/مزایده-درب-و-پنجره-آلومینیوم'>مزایده درب و پنجره آلومینیوم / مزایده , مزایده درب و پنجره آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221202/استعلام-جهت-تکمیل-احداث-بنا'>استعلام جهت تکمیل احداث بنا / استعلام,استعلام جهت تکمیل احداث بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221216/استعلام-آهک-195-کیسه-20-کیلویی'>استعلام آهک 195 کیسه 20 کیلویی  / استعلام, استعلام آهک 195 کیسه 20 کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221230/مزایده-سواری-پراید'>مزایده سواری پراید / مزایده, مزایده سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221233/استعلام-دستگاه-اره-فلکه--'>استعلام دستگاه اره فلکه ... / استعلام, استعلام دستگاه اره فلکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221251/استعلام-4-عدد-صندلی-کارشناسی'>استعلام 4 عدد صندلی کارشناسی / استعلام,استعلام 4 عدد صندلی کارشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221266/استعلام-احداث-فاز-اول-ساختمان'>استعلام احداث فاز اول ساختمان  / استعلام احداث فاز اول ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221279/استعلام-دستگاه-تصفیه-آب--'>استعلام دستگاه تصفیه آب... / استعلام, استعلام دستگاه تصفیه آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221291/استعلام-سایر-حمل-و-نقل-زمینی'>استعلام سایر حمل و نقل زمینی / استعلام سایر حمل و نقل زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221303/استعلام-عملیات-اجرایی-شبکه-برق-رسانی'>استعلام عملیات اجرایی شبکه برق رسانی / استعلام , استعلام عملیات اجرایی شبکه برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221315/استعلام-مساجد-هفتکل'>استعلام مساجد هفتکل / استعلام,مساجد هفتکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221328/استعلام-رنگ-آمیزی--'>استعلام رنگ آمیزی... / استعلام, استعلام رنگ آمیزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221340/استعلام-درخواست-خرید-تیرآهن'>استعلام درخواست خرید تیرآهن  / استعلام, استعلام درخواست خرید تیرآهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221345/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-556-10متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 556.10متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 556.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221354/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-جاده'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی جاده / استعلام, استعلام عملیات بهسازی و نوسازی جاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221366/استعلام-کروکت-سگ-غذای-مخصوص-ژرمن-شپر-(هپی-داگ)'>استعلام  کروکت سگ غذای مخصوص ژرمن شپر (هپی داگ)  / استعلام, کروکت سگ غذای مخصوص ژرمن شپر (هپی داگ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221380/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام  کامپیوتر و فناوری اطلاعات / استعلام , استعلام  کامپیوتر و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221392/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه-ای--'>استعلام خرید تجهیزات رایانه ای ... / استعلام , استعلام خرید تجهیزات رایانه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221404/استعلام-خرید-بشکه-(مخزن)-پلی-اتیلن-کلرزن'>استعلام خرید بشکه (مخزن) پلی اتیلن کلرزن  / استعلام, خرید بشکه (مخزن) پلی اتیلن کلرزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1221416/استعلام-فشار-سنج-دیجیتالی'>استعلام فشار سنج دیجیتالی / استعلام,استعلام فشار سنج دیجیتالی</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 14 تاريخ : چهارشنبه 23 آبان 1397 ساعت: 11:27