اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.4.21 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218070/مناقصه-عملیات-اجرای-... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.4.21 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218070/مناقصه-عملیات-اجرای-نصب-پکیج-های-تبرید-pk-0510-و-pk-5510-(نوبت-دوم)'>مناقصه  عملیات اجرای نصب پکیج های تبرید pk-0510 و pk-5510 (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه  عملیات اجرای نصب پکیج های تبرید pk-0510 و  pk-5510 (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218091/مناقصه-جمع-آوری-زباله-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه جمع آوری زباله  ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه جمع آوری زباله  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218113/فراخوان-تجدید-مناقصه-عمومی-خدمات-بهره-برداری-و-پشتیبانی-و--(نوبت-دوم)'>فراخوان تجدید مناقصه عمومی خدمات بهره برداری و پشتیبانی و... (نوبت دوم) / فراخوان تجدید مناقصه عمومی، فراخوان تجدید مناقصه عمومی خدمات بهره برداری و پشتیبانی و... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218130/استعلام-تهیه-تولید-بارگیری-حمل-و-باراندازی-شیرآلات-و-اتصالات-پروژه-خط-انتقال-آب'>استعلام تهیه، تولید، بارگیری، حمل و باراندازی شیرآلات و اتصالات پروژه خط انتقال آب  / استعلام, تهیه، تولید، بارگیری، حمل و باراندازی شیرآلات و اتصالات پروژه خط انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218145/استعلام-پژوهش-و-اکتشاف-باستان-شناختی'>استعلام پژوهش و اکتشاف باستان شناختی / استعلام , استعلام پژوهش و اکتشاف باستان شناختی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218161/استعلام-لکه-گیری-و-اسفالت-راه'>استعلام  لکه گیری و اسفالت راه  / استعلام, لکه گیری و اسفالت راه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218178/استعلام-خرید-نت-بوک-و-دستگاه-کپی--'>استعلام  خرید نت بوک و دستگاه کپی... / استعلام, استعلام  خرید نت بوک و دستگاه کپی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218198/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام,استعلام اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218218/مناقصه-ساخت-و-نصب-نرده-های-حفاظتی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه ساخت و نصب نرده های حفاظتی ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت و نصب نرده های حفاظتی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218238/استعلام-شیرآلات--'>استعلام شیرآلات ... / استعلام , استعلام شیرآلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218259/استعلام-احداث-خط-انتقال-آب'>استعلام احداث خط انتقال آب  / استعلام ,  استعلام احداث خط انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218278/استعلام-دستگاه-حدیده-برقی-لوله-2-اینچ'>استعلام دستگاه حدیده برقی لوله 2 اینچ  / استعلام, دستگاه حدیده برقی لوله 2 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218294/استعلام-اجرای-سر-درب-غربی-مجموعه-ورزشی-انقلاب'>استعلام اجرای سر درب غربی مجموعه ورزشی انقلاب  / استعلام,استعلام اجرای سر درب غربی مجموعه ورزشی انقلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218312/مناقصه-خرید-220-دستگاه-کامپیوتر--'>مناقصه خرید 220 دستگاه کامپیوتر... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 220 دستگاه کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218327/آگهی-تجدید-سوم-فراخوان-مسیر-خروجی--'>آگهی تجدید سوم  فراخوان مسیر خروجی... / آگهی تجدید سوم فراخوان عمومی, آگهی تجدید سوم  فراخوان مسیر خروجی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218347/استعلام-دستگاه-کپی-و-تکثیر--'>استعلام دستگاه کپی و تکثیر... / استعلام,دستگاه کپی و تکثیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218366/استعلام-کولرگازی-دو-تکه-30000-و-آبسردکن-دو-شیری'>استعلام کولرگازی دو تکه 30000 و آبسردکن دو شیری / استعلام,استعلام کولرگازی دو تکه 30000 و آبسردکن دو شیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218386/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218404/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته / استعلام,استعلام دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218423/استعلام-تجهیز-مجتمع-و-سایر-مراکز-فرهنگی--'>استعلام تجهیز مجتمع و سایر مراکز فرهنگی.... / استعلام, استعلام تجهیز مجتمع و سایر مراکز فرهنگی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218438/استعلام-پروفیل-و-نبشی-سایت-ستاد'>استعلام پروفیل و نبشی, سایت ستاد / استعلام,استعلام پروفیل و نبشی, سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218461/استعلام-تهیه-و-نصب-دوربین-های-مداربسته-اداره'>استعلام تهیه و نصب دوربین های مداربسته اداره / استعلام, استعلام تهیه و نصب دوربین های مداربسته اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218481/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-دستگاه-صوت-مرکزی'>استعلام  نصب و راه اندازی دستگاه صوت مرکزی  / استعلام, نصب و راه اندازی دستگاه صوت مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218499/استعلام-لامپ-ال-ای-دی--'>استعلام لامپ ال ای دی ... / استعلام, لامپ ال ای دی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218515/استعلام-خرید-و-اجرای-دوربین-های-مداربسته-به-همراه-نصب-و-کلیه-متعلقات'>استعلام خرید و اجرای دوربین های مداربسته به همراه نصب و کلیه متعلقات / استعلام,استعلام خرید و اجرای دوربین های مداربسته به همراه نصب و کلیه متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218531/استعلام-خرید-دوربین-مدار-بسته'>استعلام خرید دوربین مدار بسته / استعلام, خرید دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218546/استعلام-5-فقره-لوازم-یدکی-لودر-و-بلدوزر-و-بیل-مکانیکی'>استعلام 5 فقره لوازم یدکی لودر و بلدوزر و بیل مکانیکی / استعلام, 5 فقره لوازم یدکی لودر و بلدوزر و بیل مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218563/استعلام-کیت'>استعلام کیت  / استعلام,استعلام کیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218581/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218598/استعلام-خرید-دستگاه-کپی--'>استعلام خرید دستگاه کپی... / استعلام, استعلام خرید دستگاه کپی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218615/استعلام-تعمیرات-ساختمان'>استعلام تعمیرات ساختمان / استعلام,استعلام تعمیرات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218631/استعلام-خرید-لایسنس-دستگاه-فایروال'>استعلام خرید لایسنس دستگاه فایروال / استعلام, خرید لایسنس دستگاه فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218644/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی-ساختمان'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان / استعلام, استعلام عملیات بهسازی و نوسازی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218658/استعلام-تجهیزات-رشته-کشاورزی-و-امور-دامی'>استعلام تجهیزات رشته کشاورزی و امور دامی  / استعلام ,استعلام تجهیزات رشته کشاورزی و امور دامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218674/مناقصه-آسفالت--قیرپاشی-حمل-و-پخش'>مناقصه آسفالت - قیرپاشی- حمل و پخش / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت - قیرپاشی- حمل و پخش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218692/استعلام-مجموعه-سیم-و-سوکت-سیستم'>استعلام مجموعه سیم و سوکت سیستم / استعلام,استعلام مجموعه سیم و سوکت سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218709/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی / استعلام, استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218052/مناقصه-پروژه-فاز-سوم-نزدیک-رسانی-شبکه--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه فاز سوم نزدیک رسانی شبکه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  پروژه فاز سوم نزدیک رسانی شبکه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218079/مناقصه-خرید-و-تامین-تجهیزات-مکانیکال--الکتریکال-و-ابزار-دقیق---نوبت-دوم'>مناقصه خرید و تامین تجهیزات مکانیکال ، الکتریکال و ابزار دقیق... - نوبت دوم  / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه خرید و تامین تجهیزات مکانیکال ، الکتریکال و ابزار دقیق... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218095/استعلام-اصلاح-کنتور--'>استعلام اصلاح کنتور ... / استعلام , استعلام اصلاح کنتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218117/مناقصه-عملیات-رفع-اتفاقات-نگهداری-از-تاسیسات-آب-آشامیدنی-و--'>مناقصه عملیات رفع اتفاقات، نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی و... / مناقصه ، مناقصه عملیات رفع اتفاقات، نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218133/استعلام-خرید-کانکس--'>استعلام خرید کانکس... / استعلام, استعلام خرید کانکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218149/استعلام-پرس-لوله-های-تلفیقی-و----'>استعلام پرس لوله های تلفیقی و ...... / استعلام, استعلام پرس لوله های تلفیقی و ......</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218165/مناقصه-توسعه-ایستگاه-63-20-کیلوولت'>مناقصه توسعه ایستگاه 63/20 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه توسعه ایستگاه 63/20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218182/استعلام-پکیج-دیواری'>استعلام پکیج دیواری  / استعلام,استعلام پکیج دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218204/استعلام-میز-نقشه-کشی--'>استعلام میز نقشه کشی... / استعلام,میز نقشه کشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218224/استعلام-دستگاه-اکسس-کنترل'>استعلام دستگاه اکسس کنترل  / استعلام, دستگاه اکسس کنترل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218245/مناقصه-تجهیز-ساختمان'>مناقصه تجهیز ساختمان / مناصه , مناقصه تجهیز ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218264/استعلام-خرید-یک-دستگاه-فایروال-UTM-جهت-برقراری-امنیت-شبکه'>استعلام خرید یک دستگاه فایروال UTM جهت برقراری امنیت شبکه / استعلام, خرید یک دستگاه فایروال UTM جهت برقراری امنیت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218282/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-سرویس-دهی-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت سرویس دهی ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انتخاب پیمانکار جهت سرویس دهی ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218301/مناقصه-خاکبرداری-خاکریزی-و-جدول-گذاری-وا-احداث-پل'>مناقصه  خاکبرداری خاکریزی و جدول گذاری وا احداث پل / مناقصه  , مناقصه خاکبرداری خاکریزی و جدول گذاری وا احداث پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218316/استعلام-خرید-تجهیزات-حفاظتی-اداره-پست--'>استعلام خرید تجهیزات حفاظتی اداره پست... / استعلام,خرید تجهیزات حفاظتی اداره پست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218331/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218351/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام , استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218370/استعلام-خرید-رم'>استعلام خرید رم / استعلام,خرید رم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218389/ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-ساماندهی-رودخانه'>ارزیابی کیفی انجام عملیات ساماندهی رودخانه / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی انجام عملیات ساماندهی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218408/مناقصه-کشت-و-مراقبت-از-عرصه-های-منابع-طبیعی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه کشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی ـ نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه کشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218427/استعلام-تامین-سیستم-صوتی'>استعلام تامین سیستم صوتی / استعلام, استعلام تامین سیستم صوتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218444/استعلام-خرید-پارتیشن-2-جداره'>استعلام خرید پارتیشن 2 جداره  / استعلام, استعلام خرید پارتیشن 2 جداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218468/فراخوان-سرمایه-گذاری-طراحی-تجهیز-ساخت-و-نگهداری-نیروگاه-100-کیلو-واتی-انرژی-خورشیدی'>فراخوان  سرمایه گذاری طراحی، تجهیز، ساخت و نگهداری نیروگاه 100 کیلو واتی انرژی خورشیدی / آگهی فراخوان, فراخوان  سرمایه گذاری طراحی، تجهیز، ساخت و نگهداری نیروگاه 100 کیلو واتی انرژی خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218485/استعلام-چاپ-بروشور-بزرگسال'>استعلام چاپ بروشور بزرگسال  / استعلام ,استعلام چاپ بروشور بزرگسال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218505/استعلام-اسپیلت'>استعلام اسپیلت  / استعلام, اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218519/استعلام-انجام-عملیات-اجرایی-ساخت'>استعلام انجام عملیات اجرایی ساخت  / استعلام,استعلام انجام عملیات اجرایی ساخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218534/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام , استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218550/استعلام-خرید-نرم-افزار-مانیتورینگ-زابیکس---'>استعلام خرید نرم افزار مانیتورینگ زابیکس .... / استعلام ,استعلام خرید نرم افزار مانیتورینگ زابیکس ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218570/مناقصه-تامین-و-انجام-خدمات-ماشین-آلات-سنگین-معدنی'>مناقصه  تامین و انجام خدمات ماشین آلات سنگین معدنی  / مناقصه عمومی, مناقصه  تامین و انجام خدمات ماشین آلات سنگین معدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218585/استعلام-تهیه-و-نصب-پارتیشن'>استعلام تهیه و نصب پارتیشن  / استعلام,استعلام تهیه و نصب پارتیشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218601/استعلام-لوازم-برقی'>استعلام لوازم برقی  / استعلام,استعلام لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218619/استعلام-تجهیزات-آموزشی--'>استعلام تجهیزات آموزشی ... / استعلام , استعلام تجهیزات آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218634/مناقصه-یک-دستگاه-بچینگ-سنگ-شکن'>مناقصه یک دستگاه بچینگ سنگ شکن / مناقصه, مناقصه یک دستگاه بچینگ سنگ شکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218647/مناقصه-تخلیه-و-بارگیری-کشتیهای-حامل'>مناقصه تخلیه و بارگیری کشتیهای حامل / مناقصه , مناقصه تخلیه و بارگیری کشتیهای حامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218663/استعلام-مستندسازی-داده-های-باستان-شناسی'>استعلام مستندسازی داده های باستان شناسی / استعلام, مستندسازی داده های باستان شناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218679/استعلام-ساماندهی-و-مرمت-پل'>استعلام ساماندهی و مرمت پل / استعلام ,استعلام ساماندهی و مرمت پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218696/استعلام-مرمت-و-حفاظت-بافت-تاریخی'>استعلام مرمت و حفاظت بافت تاریخی / استعلام, استعلام مرمت و حفاظت بافت تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218713/استعلام-هارد-دیسک'>استعلام هارد دیسک  / استعلام, استعلام هارد دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218728/استعلام-دوربین-HIKVISION'>استعلام  دوربین HIKVISION / استعلام, دوربین HIKVISION</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218748/استعلام-کامپیوتر-با-متعلقات'>استعلام کامپیوتر با متعلقات  / استعلام, کامپیوتر با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218068/مناقصه-امور-راه-اندازی-راهبری-و-نگه-داشت-تاسیسات-برق-و-مکانیکی--'>مناقصه امور راه اندازی، راهبری و نگه داشت تاسیسات برق و مکانیکی... / اگهی مناقصه , مناقصه امور راه اندازی، راهبری و نگه داشت تاسیسات برق و مکانیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218090/مناقصه-پیمانکاری-سرویسهای-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه پیمانکاری سرویسهای ایاب و ذهاب  / آگهی مناقصه , مناقصه پیمانکاری سرویسهای ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218110/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-برقی'>مناقصه خرید قطعات یدکی برقی  / مناقصه خرید قطعات یدکی برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218129/استعلام-ساماندهی-و-مرمت-محوطه--'>استعلام ساماندهی و مرمت محوطه... / استعلام,ساماندهی و مرمت محوطه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218144/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-و-حمل-مصالح-سنگی'>تجدید فراخوان مناقصه خرید و حمل مصالح سنگی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید فراخوان مناقصه خرید و حمل مصالح سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218160/استعلام-برقراری-ارتباط-نقطه-به-نقطه-در-بستر-وایرلس--'>استعلام برقراری ارتباط نقطه به نقطه در بستر وایرلس ... / استعلام,استعلام برقراری ارتباط نقطه به نقطه در بستر وایرلس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218176/مناقصه-عمومی-عملیات-لوله-کشی-سطح-شهر'>مناقصه عمومی عملیات لوله کشی سطح شهر / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی عملیات لوله کشی سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218196/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام , استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218217/استعلام-چای--'>استعلام چای ... / استعلام , استعلام چای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218237/مناقصه-باطری-دستگاه-های-ups-پوستر-دو-نوبت-دوم'>مناقصه باطری دستگاه های ups  پوستر دو  نوبت دوم / مناقصه , مناقصه  باطری دستگاه های ups  پوستر دو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218258/استعلام-زینسر-برش-تسمه-آهنی--'>استعلام زینسر برش تسمه آهنی ... / استعلام , استعلام زینسر برش تسمه آهنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218277/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218293/استعلام-کیبرد--'>استعلام کیبرد ... / استعلام , استعلام کیبرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218311/استعلام-خرید-CISCO-ROUTER-و--'>استعلام خرید CISCO ROUTER و.... / استعلام ,استعلام خرید CISCO ROUTER و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218326/استعلام-دو-دستگاه-تلویزیون-49-اینچ-ایرانی--'>استعلام دو دستگاه تلویزیون 49 اینچ ایرانی... / استعلام, استعلام دو دستگاه تلویزیون 49 اینچ ایرانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218345/مناقصه-عمومی-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-اجرای-عملیات-برقرسانی'>مناقصه عمومی دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات برقرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عمومی دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات برقرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218365/مناقصه-عمومی-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-اجرای-عملیات-برقرسانی'>مناقصه عمومی دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات برقرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عمومی دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات برقرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218385/استعلام-خرید-آجر-و-جدول-سیمانی'>استعلام خرید آجر و جدول سیمانی  / استعلام,استعلام خرید آجر و جدول سیمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218403/استعلام-درخواست-8-عدد-یخچال'>استعلام درخواست 8 عدد یخچال / استعلام,استعلام درخواست 8 عدد یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218421/مناقصه-خدمات-عمومی--اداری-و-پشتیبانی-پالایشگاه'>مناقصه خدمات عمومی ، اداری و پشتیبانی پالایشگاه  / مناقصه ,مناقصه خدمات عمومی ، اداری و پشتیبانی پالایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218436/مناقصه-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-حمل-زباله-و--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه رفت و روب و جمع آوری حمل زباله و ...تجدید نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه رفت و روب و جمع آوری حمل زباله و ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218459/استعلام-مانیتور--'>استعلام مانیتور ... / استعلام , استعلام مانیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218480/استعلام-کتابچه-معرفی'>استعلام کتابچه معرفی / استعلام , استعلام کتابچه معرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218498/استعلام-مجموعه-سیم-و-سوکت-سیستم'>استعلام مجموعه سیم و سوکت سیستم  / استعلام,استعلام مجموعه سیم و سوکت سیستم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218514/مناقصه-فراخوان-گازرسانی-به-۵۶-واحد-صنعتی'>مناقصه فراخوان گازرسانی به ۵۶ واحد صنعتی / مناقصه فراخوان گازرسانی به ۵۶ واحد صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218529/استعلام-تهیه-و-جابجایی-خط-و-احداث-پست-هوایی'>استعلام تهیه و جابجایی خط و احداث پست هوایی / استعلام,تهیه و جابجایی خط و احداث پست هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218544/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام,استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218562/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام,استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218580/استعلام-صندلی-مسافرتی-طبی-تاشو'>استعلام صندلی مسافرتی طبی تاشو / استعلام, استعلام صندلی مسافرتی طبی تاشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218596/استعلام-خرید-تابلو-شناسایی-دکل'>استعلام خرید تابلو شناسایی دکل  / استعلام,استعلام خرید تابلو شناسایی دکل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218613/استعلام-خرید-تجهیزات-الکترونیکس-سیستم-های-نظارت-تصویری-و-هشداری'>استعلام خرید تجهیزات الکترونیکس سیستم های نظارت تصویری و هشداری  / استعلام, خرید تجهیزات الکترونیکس سیستم های نظارت تصویری و هشداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218629/استعلام-بهسازی-و-ایمن-سازی-مخازن'>استعلام بهسازی و ایمن سازی مخازن / استعلام,بهسازی و ایمن سازی مخازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218643/استعلام-رم-رایانه'>استعلام رم رایانه / استعلام,رم رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218657/استعلام-تجهیزات-رشته-برق-و-الکترونیک--'>استعلام تجهیزات رشته برق و الکترونیک... / استعلام, تجهیزات رشته برق و الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218673/استعلام-انجام-خدمات-مطالعات-طرح-تفصیلی--'>استعلام انجام خدمات مطالعات طرح تفصیلی... / استعلام, استعلام انجام خدمات مطالعات طرح تفصیلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218691/استعلام-مجموعه-سیم-و-سوکت-سیستم-برق'>استعلام مجموعه سیم و سوکت سیستم برق  / استعلام, مجموعه سیم و سوکت سیستم برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218706/استعلام-گچ-سمنان'>استعلام گچ سمنان / استعلام, گچ سمنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218723/استعلام-ماسه-شسته-و-کفی--'>استعلام ماسه شسته و کفی... / استعلام, استعلام ماسه شسته و کفی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218742/مناقصه-عملیات-تکمیلی-اتصال-پروژه-اورژانس--'>مناقصه عملیات تکمیلی اتصال پروژه اورژانس... / مناقصه, مناقصه عملیات تکمیلی اتصال پروژه اورژانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218067/مناقصه-ساخت-و-نصب-دریچه-های-آب-بند-و-آشغالگیر-آبگیر'>مناقصه ساخت و نصب دریچه های آب بند و آشغالگیر آبگیر  / مناقصه ساخت و نصب دریچه های آب بند و آشغالگیر آبگیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218088/فراخوان-قطعات-سیستم-کنترل-توربین-GE-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان قطعات سیستم کنترل توربین GE ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان قطعات سیستم کنترل توربین GE ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218108/مناقصه-اجرای-عملیات-آبنمای-میدان-اصلی-ساختمان-اداری-و-مهندسی'>مناقصه اجرای عملیات آبنمای میدان اصلی ساختمان اداری و مهندسی / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات آبنمای میدان اصلی ساختمان اداری و مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218128/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-فرعی---نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور فرعی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور فرعی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218143/استعلام-خودروی-نیسان-کمپرسی-3-دستگاه'>استعلام خودروی نیسان کمپرسی 3 دستگاه / استعلام,خودروی نیسان کمپرسی 3 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218159/مناقصه-کلیه-تامین-مصالح-و-اجرای-اسکلت'>مناقصه کلیه تامین مصالح و اجرای اسکلت / مناقصه کلیه تامین مصالح و اجرای اسکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218174/استعلام-خرید-کت-اوت'>استعلام خرید کت اوت  / استعلام, خرید کت اوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218195/استعلام-لکه-گیری-و-آسفالت-راه-روستایی--'>استعلام لکه گیری و آسفالت راه روستایی... / استعلام, استعلام لکه گیری و آسفالت راه روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218216/مناقصه-خرید-800-اصله-تیر-سیمانی-14-متری-جهت-قطعه-اول---'>مناقصه  خرید 800 اصله تیر سیمانی 14 متری جهت قطعه اول .... / آگهی مناقصه, مناقصه  خرید 800 اصله تیر سیمانی 14 متری جهت قطعه اول ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218236/استعلام-پیکور-برقی'>استعلام  پیکور برقی / استعلام, استعلام  پیکور برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218257/استعلام-ساماندهی-مظهر-قنات'>استعلام ساماندهی مظهر قنات / استعلام,استعلام ساماندهی مظهر قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218276/مناقصه-خرید-کنتور-و-رگلاتور'>مناقصه خرید کنتور و رگلاتور  / مناقصه ، مناقصه خرید کنتور و رگلاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218292/استعلام-مطالعه-مستندسازی-و-مستندنگاری--'>استعلام مطالعه، مستندسازی و مستندنگاری... / استعلام,مطالعه، مستندسازی و مستندنگاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218310/استعلام-دستگاه-گوهرتراش--'>استعلام دستگاه گوهرتراش... / استعلام, استعلام دستگاه گوهرتراش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218323/استعلام-تانکر-آب'>استعلام تانکر آب  / استعلام,استعلام تانکر آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218342/مناقصه-احداث-مدرسه-اتباع-خارجی'>مناقصه احداث مدرسه اتباع خارجی  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه  احداث مدرسه اتباع خارجی روستای لنگرود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218360/مناقصه-تکمیل-و-کلید-تحویل-پروژه-5-واحد-مسکونی-از-پروژه-های'>مناقصه تکمیل و کلید تحویل پروژه 5 واحد مسکونی از پروژه های  / مناقصه , مناقصه تکمیل و کلید تحویل پروژه 5 واحد مسکونی از پروژه های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218384/مناقصه-پروژه-آبرسانی'>مناقصه  پروژه آبرسانی  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218400/استعلام-سیستم-هوشمند-حفاظت-الکترونیک'>استعلام سیستم هوشمند حفاظت الکترونیک  / استعلام, استعلام سیستم هوشمند حفاظت الکترونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218420/استعلام-تعمیرات-اساسی-پل'>استعلام تعمیرات اساسی پل / استعلام,تعمیرات اساسی پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218435/مناقصه-فراخوان-پروژه-دروازه-ورودی-شامل-طراحی-داخلی--نما--نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان پروژه دروازه ورودی  شامل طراحی داخلی ، نما  -نوبت دوم  / مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان پروژه دروازه ورودی  شامل طراحی داخلی ، نما  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218458/استعلام-خرید-جاروی-خیابانی-درجه-یک--سامانه-ستاد'>استعلام خرید جاروی خیابانی درجه یک , سامانه ستاد / استعلام, خرید جاروی خیابانی درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218478/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-تنظیفات-کوی-کارکنان'>مناقصه نگهداری فضای سبز و تنظیفات کوی کارکنان  / مناقصه نگهداری فضای سبز و تنظیفات کوی کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218496/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس / استعلام,کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218513/استعلام-خرید-انواع-کلید-فیوز'>استعلام خرید انواع کلید فیوز / استعلام,خرید انواع کلید فیوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218528/مناقصه-بازديد-و-شارژ-کپسولهای-آتش-نشانی-امور-انتقال'>مناقصه بازديد و شارژ کپسولهای آتش نشانی امور انتقال / مناقصه, مناقصه بازديد و شارژ کپسولهای آتش نشانی امور انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218543/استعلام-خرید-لوله-چدن-داکتیل'>استعلام خرید لوله چدن داکتیل  / استعلام,استعلام خرید لوله چدن داکتیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218560/استعلام-ست-کامل-آموزش-مکاترونیک'>استعلام ست کامل آموزش مکاترونیک  / استعلام,استعلام ست کامل آموزش مکاترونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218579/استعلام-LOGO-8'>استعلام LOGO 8 / استعلام,استعلام LOGO 8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218595/استعلام-خرید-خدمات-مشاوره-جهت-طراحی-فاز-یک-و-دو-ساختمان'>استعلام خرید خدمات مشاوره جهت طراحی فاز یک و دو ساختمان  / استعلام, خرید خدمات مشاوره جهت طراحی فاز یک و دو ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218612/مناقصه-پروژه-کارهای-تعمیراتی-تاسیسات'>مناقصه پروژه کارهای تعمیراتی تاسیسات / مناقصه , مناقصه پروژه کارهای تعمیراتی تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218628/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خدمات-نگهداری-تاسیسات'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نگهداری تاسیسات  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نگهداری تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218642/مناقصه-خدمات-فنی-و-راهبری-تاسیسات-ساختمانی'>مناقصه خدمات فنی و راهبری تاسیسات ساختمانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات فنی و راهبری تاسیسات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218655/استعلام-برون-سپاری-ثبت-مشخصات-شرکت-کنندگان-در-دوره-های-آموزشی-و--'>استعلام برون سپاری ثبت مشخصات شرکت کنندگان در دوره های آموزشی و .. / استعلام, برون سپاری ثبت مشخصات شرکت کنندگان در دوره های آموزشی و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218671/استعلام-پروژه-رپر-گذاری-بخشی-از-سرشاخه-های-کرج-و-شاهرود'>استعلام پروژه رپر گذاری بخشی از سرشاخه های کرج و شاهرود  / استعلام,استعلام پروژه رپر گذاری بخشی از سرشاخه های کرج و شاهرود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218690/استعلام-مانیتور--'>استعلام مانیتور... / استعلام, استعلام مانیتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218705/استعلام-کلاه-نقاب-دار--'>استعلام کلاه نقاب دار... / استعلام, استعلام کلاه نقاب دار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218722/استعلام-فایل-3-کشوی'>استعلام فایل 3 کشوی / استعلام, استعلام فایل 3 کشوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218073/شناسایی-پیمانکار-فعال-در-زمینه-ساخت-کانترهای-پرستاری-و-مبلمان-اداری'>شناسایی پیمانکار فعال در زمینه ساخت کانترهای پرستاری و مبلمان اداری  / آگهی شناسایی پیمانکار, شناسایی پیمانکار فعال در زمینه ساخت کانترهای پرستاری و مبلمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218092/مناقصه-تامین-لوله-اتصالات-و-متعلقات-grp-پروژه-شبکه-اصلی-و-فرعی-آبیاری----نوبت-دوم'>مناقصه تامین لوله، اتصالات و متعلقات grp پروژه شبکه اصلی و فرعی آبیاری ....- نوبت دوم  / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه تامین لوله، اتصالات و متعلقات grp پروژه شبکه اصلی و فرعی آبیاری ....- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218115/مناقصه-خرید-طلق-مهتابی'>مناقصه خرید طلق مهتابی  / مناقصه خرید طلق مهتابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218131/مناقصه-خرید-مواد-طبخ-و-توزیع-غذای-مورد-نیاز-دانشگاه'>مناقصه خرید مواد، طبخ و توزیع غذای مورد نیاز دانشگاه / آگهی مناقصه, مناقصه خرید مواد، طبخ و توزیع غذای مورد نیاز دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218147/استعلام-پمپ-روبین-2-اینچ'>استعلام  پمپ روبین 2 اینچ  / استعلام, پمپ روبین 2 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218162/استعلام-مرمت-ارگ-حکومتی'>استعلام مرمت ارگ حکومتی / استعلام,استعلام مرمت ارگ حکومتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218179/مناقصه-خرید-و-نصب-دو-دستگاه-آسانسور-تجدید'>مناقصه خرید و نصب دو دستگاه آسانسور  تجدید  / مناقصه , مناقصه خرید و نصب دو دستگاه آسانسور  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218199/استعلام-خرید-تجهیزات-رادیویی-جهت-بسترسازی-وایرلس'>استعلام خرید تجهیزات رادیویی جهت بسترسازی وایرلس  / استعلام, خرید تجهیزات رادیویی جهت بسترسازی وایرلس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218220/استعلام-لوازم-مصرفی'>استعلام لوازم مصرفی  / استعلام ,استعلام لوازم مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218239/استعلام-خدمات-ساختمانی'>استعلام خدمات ساختمانی / استعلام,استعلام خدمات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218261/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام,استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218279/استعلام-خدمات-نگهداری-سیستم-مداربسته'>استعلام خدمات نگهداری سیستم مداربسته / استعلام , استعلام خدمات نگهداری سیستم مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218297/استعلام-چاپگر-سه-کاره'>استعلام چاپگر سه کاره  / استعلام,استعلام چاپگر سه کاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218313/استعلام-سیستم-فن-پد--'>استعلام سیستم فن پد ... / استعلام , استعلام سیستم فن پد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218328/مناقصه-بهسازی-پیاده-روهای-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی پیاده روهای سطح شهر نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه  بهسازی پیاده روهای سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218348/استعلام-کامپیوتر-کامل'>استعلام کامپیوتر کامل / استعلام,استعلام کامپیوتر کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218367/استعلام-تشک--'>استعلام تشک ... / استعلام , استعلام تشک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218387/استعلام-برگزاری-10-دوره-آموزشی-جهت-شاغلین-واحدهای-صنعتی'>استعلام  برگزاری 10 دوره آموزشی جهت شاغلین واحدهای صنعتی / استعلام, برگزاری 10 دوره آموزشی جهت شاغلین واحدهای صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218405/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-خانه-تاریخی'>استعلام مرمت و ساماندهی خانه تاریخی / استعلام, استعلام مرمت و ساماندهی خانه تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218424/مناقصه-تهیه-و-نصب-نیوجرسی-مفصلی-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218439/استعلام-نظارت-بر-عملیات-واگذاری-اراضی'>استعلام نظارت بر عملیات واگذاری اراضی  / استعلام,استعلام نظارت بر عملیات واگذاری اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218462/استعلام-دستگاه-صوت-مرکزی-با-تجهیزات-لازم'>استعلام دستگاه صوت مرکزی با تجهیزات لازم / استعلام,دستگاه صوت مرکزی با تجهیزات لازم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218483/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-آسانسور'>استعلام تعمیر و نگهداری آسانسور / استعلام, تعمیر و نگهداری آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218501/مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-آب-ناحیه-صنعتی-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه اجرای شبکه توزیع آب ناحیه صنعتی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه , مناقصه اجرای شبکه توزیع آب ناحیه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218517/استعلام-هارد'>استعلام هارد  / استعلام, هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218532/مناقصه-سرویس-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-های-تله-متری--'>مناقصه سرویس، تعمیر و نگهداری سیستم های تله متری ... / مناقصه ، مناقصه سرویس، تعمیر و نگهداری سیستم های تله متری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218547/استعلام-دستگاه-دیاگ'>استعلام دستگاه دیاگ / استعلام,دستگاه دیاگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218568/عمومی-ارزیابی-کیفی-اجرای-لوله-گذاری-خط-انتقال-و-شبکه-توزیع-و-محوطه-سازی-پروژه-آبرسانی-نوبت-دوم'>عمومی ارزیابی کیفی اجرای لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع و محوطه سازی پروژه آبرسانی- نوبت دوم  / عمومی ارزیابی کیفی, عمومی ارزیابی کیفی اجرای لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع و محوطه سازی پروژه آبرسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218582/استعلام-سرنگ-اتوماتیک-فایبرگلاس'>استعلام سرنگ اتوماتیک فایبرگلاس  / استعلام , استعلام سرنگ اتوماتیک فایبرگلاس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218599/استعلام-تعویض-موتور'>استعلام تعویض موتور / استعلام,تعویض موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218616/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار  / استعلام,استعلام خرید نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218632/استعلام-خرید-ریكلوزر-و-سكسیونر'> استعلام خرید ریكلوزر و سكسیونر / استعلام,  استعلام خرید ریكلوزر و سكسیونر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218645/استعلام-خرید-تجهیزات-مربوط-به-تاسیسات-برق-و-تهویه-مطبوع-سیستمهای-حفاظتی'>استعلام خرید تجهیزات مربوط به تاسیسات برق و تهویه مطبوع سیستمهای حفاظتی / استعلام, خرید تجهیزات مربوط به تاسیسات برق و تهویه مطبوع سیستمهای حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218659/مناقصه-فراخوان-تهیه-و-خرید-مواد-اولیه-غذایی-و-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی'>مناقصه فراخوان تهیه و خرید مواد اولیه غذایی و طبخ و توزیع غذای دانشجویی  / مناقصه فراخوان تهیه و خرید مواد اولیه غذایی و طبخ و توزیع غذای دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218676/استعلام-قطعات-لودر'>استعلام قطعات لودر / استعلام,قطعات لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218693/استعلام-کامپیوتر-کامل-پرینتر-هارد-اکسترنال--'>استعلام کامپیوتر کامل، پرینتر، هارد اکسترنال ... / استعلام کامپیوتر کامل، پرینتر، هارد اکسترنال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218711/استعلام-کیت-سایز-استاندارد'>استعلام کیت سایز استاندارد / استعلام,استعلام کیت سایز استاندارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218725/استعلام-کمد-کتابخانه'>استعلام کمد کتابخانه / استعلام,کمد کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218060/مناقصه-خرید-و-تامین-لوله-ها-و-اتصالات-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و تامین لوله ها و اتصالات پلی اتیلن  - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید و تامین لوله ها و اتصالات پلی اتیلن  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218084/مناقصه-برون-سپاری-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه برون سپاری حفظ و نگهداری فضای سبز نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه برون سپاری حفظ و نگهداری فضای سبز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218102/استعلام-نظافت--'>استعلام نظافت ... / استعلام , استعلام نظافت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218121/مناقصه-واگذاری-پروژه-طراحی-و-نصب-SLUG-CATCHER-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری پروژه طراحی و نصب SLUG CATCHER نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه واگذاری پروژه طراحی و نصب SLUG CATCHER نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218139/مناقصه-انجام-سرویسهای-ایاب-و-ذهاب-کارمندی-و-دانشجویی'>مناقصه انجام سرویسهای ایاب و ذهاب کارمندی و دانشجویی / آگهی مناقصه, مناقصه انجام سرویسهای ایاب و ذهاب کارمندی و دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218155/استعلام-تعداد-22-قلم-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام تعداد 22 قلم لوازم آزمایشگاهی / استعلام,تعداد 22 قلم لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218170/استعلام-لوله--'>استعلام لوله... / استعلام,لوله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218190/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام , استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218211/استعلام-دستگاه-پرس-لوله--'>استعلام دستگاه پرس لوله... / استعلام, استعلام دستگاه پرس لوله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218231/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی / استعلام,استعلام محصولات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218252/استعلام-خرید-یک-دستگاه-فایروال-UTM--'>استعلام خرید یک دستگاه فایروال UTM... / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه فایروال UTM...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218270/فراخوان-4-قلم-تجهیزات-حفاظت-کاتدی'>فراخوان 4 قلم تجهیزات حفاظت کاتدی / مناقصه, مزایده واگذاری 1650 متر مربع مغازه تجاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218286/استعلام-اتصال-شبکه-فاضلاب--'>استعلام  اتصال شبکه فاضلاب ... / استعلام, اتصال شبکه فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218306/مناقصه-خدمات-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشگاه'>مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشگاه / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218320/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-صنایع-سطح--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218336/استعلام-اسکان-و-پذیرایی--'>استعلام اسکان و پذیرایی ... / استعلام , استعلام اسکان و پذیرایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218355/استعلام-لب-تاپ--'>استعلام لب تاپ ... / استعلام , استعلام لب تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218379/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-خط-تغذیه-فولادی-(نوبت-دوم)'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه فولادی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه فولادی (نوبت دوم9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218394/تجدید-مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-چاپ-دوم'>تجدید مناقصه زیرسازی و آسفالت چاپ دوم  / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218417/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-خانه-صنایع-دستی'>استعلام مرمت و ساماندهی خانه صنایع دستی / استعلام,استعلام مرمت و ساماندهی خانه صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218432/استعلام-تهیه-و-نصب-دوربین-های-مداربسته'>استعلام تهیه و نصب دوربین های مداربسته  / استعلام,استعلام تهیه و نصب دوربین های مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218452/استعلام-تسمه-فولادی-گالوانیزه'>استعلام تسمه فولادی گالوانیزه / استعلام, استعلام تسمه فولادی گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218475/استعلام-بازدید-شارژ-و-تعویض-قطعات-معیوب-کپسولهای-آتش-نشانی'>استعلام بازدید، شارژ و تعویض قطعات معیوب کپسولهای آتش نشانی / استعلام , استعلام بازدید، شارژ و تعویض قطعات معیوب کپسولهای آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218492/استعلام-مجموعه-سیم-و-سوکت-سیستم-برق'>استعلام مجموعه سیم و سوکت سیستم برق / استعلام, مجموعه سیم و سوکت سیستم برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218509/استعلام-سرنگ--'>استعلام سرنگ ... / استعلام, استعلام سرنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218524/استعلام-لوله-کاروگیت-سایز-400'>استعلام لوله کاروگیت سایز 400  / استعلام,استعلام لوله کاروگیت سایز 400 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218539/مناقصه-نگهداری--تعمیر-دستگاه-های-سرمایشی---'>مناقصه نگهداری ، تعمیر دستگاه های سرمایشی .... / مناقصه نگهداری ، تعمیر دستگاه های سرمایشی ، تاسیسات آب و فاضلاب ، برقی و آسانسور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218557/مناقصه-دریافت-بانک-سلولی-مادر-منوکلونال-آنتی-بادی'>مناقصه دریافت بانک سلولی مادر منوکلونال آنتی بادی / اگهی مناقصه , مناقصه دریافت بانک سلولی مادر منوکلونال آنتی بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218575/استعلام-کلر-زن-جسکو-با-متعلقات'>استعلام کلر زن جسکو با متعلقات   / استعلام ,استعلام کلر زن جسکو با متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218592/مناقصه-عملیات-آبخیزداری-احداث-رسوب-گیر--'>مناقصه عملیات آبخیزداری احداث رسوب گیر ... / مناقصه ، مناقصه عملیات آبخیزداری احداث رسوب گیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218607/مناقصه-تهیه-وسایل-آزمایشگاهی'>مناقصه تهیه وسایل آزمایشگاهی / مناقصه , مناقصه تهیه وسایل آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218624/مناقصه-عمومی-اجرای-پروژه-ها--عملیات-مکانیکی-حوزه'>مناقصه عمومی اجرای پروژه ها : عملیات مکانیکی حوزه / مناقصه , مناقصه عمومی اجرای پروژه ها : عملیات مکانیکی حوزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218638/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218652/استعلام-دستگاه-کاغذ-خردکن--'>استعلام دستگاه کاغذ خردکن ... / استعلام , استعلام دستگاه کاغذ خردکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218668/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات ... / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218684/مناقصه-انجام-خدمات-مدیریت-بهره-برداری-شهر--'>مناقصه انجام خدمات مدیریت بهره برداری شهر ... / مناقصه,مناقصه انجام خدمات مدیریت بهره برداری شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218701/استعلام-تامین-خودرو'>استعلام تامین خودرو / استعلام,تامین خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218717/فراخوان-مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی'>فراخوان مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218059/مناقصه-خرید-غذا-جهت-اعضای-شرکت-کننده-در-اردوها---نوبت-دوم'>مناقصه خرید غذا جهت اعضای شرکت کننده در اردوها ....نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه خرید غذا جهت اعضای شرکت کننده در اردوها ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218083/مناقصه-عملیات-مکانیکی-حوزه-آبخیز'>مناقصه عملیات مکانیکی حوزه آبخیز  / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات مکانیکی حوزه آبخیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218099/مناقصه-تامین-کسری-باتری-های-ups(ni-cdups-batteries-shortage)-نوبت-دوم'>مناقصه تامین کسری باتری های ups(ni- cdups batteries shortage) نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین کسری باتری های ups(ni- cdups batteries shortage) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218120/استعلام-لپتاپ-لنوو'>استعلام لپتاپ لنوو / استعلام,استعلام لپتاپ لنوو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218138/مناقصه-خرید-و-نصب-فن-کوئل-سقفی'>مناقصه خرید و نصب فن کوئل سقفی / مناقصه ، مناقصه خرید و نصب فن کوئل سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218154/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر / استعلام,استعلام کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218169/استعلام-ماشین-چاپ-افست-یک-ورقی'>استعلام ماشین چاپ افست یک ورقی / استعلام , استعلام ماشین چاپ افست یک ورقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218186/استعلام-موتور-تک-فاز-کولر-دو-خازنه--'>استعلام موتور تک فاز کولر دو خازنه... / استعلام,موتور تک فاز کولر دو خازنه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218210/استعلام-اجرای-طرح-پژوهشی-فقه-مقارن-زکات'>استعلام اجرای طرح پژوهشی فقه مقارن زکات  / استعلام , استعلام اجرای طرح پژوهشی فقه مقارن زکات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218228/استعلام-آبگرمکن-گازی-دیواری-بوتان'>استعلام آبگرمکن گازی دیواری بوتان / استعلام,استعلام آبگرمکن گازی دیواری بوتان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218250/استعلام-سرنگ-پمپ'>استعلام سرنگ پمپ / استعلام, سرنگ پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218268/مناقصه-خرید-لوازم-و-اتصالات-مورد-نیاز-سیستم-آبیاری--'>مناقصه خرید لوازم و اتصالات مورد نیاز سیستم آبیاری.... / مناقصه، مناقصه خرید لوازم و اتصالات مورد نیاز سیستم آبیاری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218285/استعلام-دستگاه-سمپاده-لرزان-گرد--'>استعلام دستگاه سمپاده لرزان گرد... / استعلام, استعلام دستگاه سمپاده لرزان گرد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218304/استعلام-دستگاه-فن-سیر-کوله--'>استعلام دستگاه فن سیر کوله ... / استعلام, استعلام دستگاه فن سیر کوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218319/استعلام-بهسازی-محوطه-چاههای-فومن'>استعلام بهسازی محوطه چاههای فومن / استعلام, استعلام بهسازی محوطه چاههای فومن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218335/استعلام-درب-اتوماتیک-کشویی-شیشه-ای-پاور-مکس'>استعلام درب اتوماتیک کشویی شیشه ای پاور مکس / استعلام, استعلام درب اتوماتیک کشویی شیشه ای پاور مکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218354/استعلام-سیم-آلومینیوم'>استعلام سیم آلومینیوم  / استعلام,استعلام سیم آلومینیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218378/استعلام-خرید-تجهیزات-حفاظتی-ساختمان-اداره'>استعلام خرید تجهیزات حفاظتی ساختمان اداره / استعلام, استعلام خرید تجهیزات حفاظتی ساختمان اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218393/ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-ساماندهی-آبراهه'>ارزیابی کیفی انجام عملیات ساماندهی آبراهه / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی انجام عملیات ساماندهی آبراهه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218415/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218431/مناقصه-انجام-خدمات-کارکنان-پیمانکاری-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه انجام خدمات کارکنان پیمانکاری تامین نیروی انسانی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه انجام خدمات کارکنان پیمانکاری تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218449/استعلام-عملیات-اجرایی-محوطه---'>استعلام عملیات اجرایی محوطه  ... / استعلام, عملیات اجرایی محوطه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218474/استعلام-کلسیم-هیپوکلریت-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام کلسیم هیپوکلریت, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام,استعلام کلسیم هیپوکلریت, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218491/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218508/استعلام-تعمیر-یک-دستگاه-کمپرسور-چیلر-30-تنی-ساراول'>استعلام تعمیر یک دستگاه کمپرسور چیلر 30 تنی ساراول  / استعلام,استعلام تعمیر یک دستگاه کمپرسور چیلر 30 تنی ساراول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218522/استعلام-واگذاری-امور-خدماتی--'>استعلام واگذاری امور خدماتی ... / استعلام , استعلام واگذاری امور خدماتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218538/استعلام-وسایل-آزمایشگاهی'>استعلام وسایل آزمایشگاهی / استعلام,استعلام وسایل آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218556/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای---'>مناقصه  تهیه، طبخ و توزیع غذای  ... / مناقصه, مناقصه  تهیه، طبخ و توزیع غذای  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218574/چهارمین-جشنواره-رسانه-ای-ابوذر-استان-زنجان'>چهارمین جشنواره رسانه ای ابوذر استان زنجان / چهارمین جشنواره رسانه ای ابوذر استان زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218589/استعلام-سیستم-کامپیوتری--'>استعلام سیستم کامپیوتری ... / استعلام , استعلام سیستم کامپیوتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218606/مناقصه-مجتمع-آبرسانی--'>مناقصه  مجتمع آبرسانی ... / مناقصه عمومی, مناقصه مجتمع آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218623/مناقصه-تامین-کالا-و-اجرای-سیستم-حفاظت'>مناقصه تامین کالا و اجرای سیستم حفاظت / مناقصه, مناقصه تامین کالا و اجرای سیستم حفاظت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218637/استعلام-موکت-پشت-نمدی-طرح-دار---'>استعلام موکت پشت نمدی طرح دار .... / استعلام , استعلام موکت پشت نمدی طرح دار ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218651/استعلام-خرید-دستگاه-فکس'>استعلام خرید دستگاه فکس / استعلام, استعلام خرید دستگاه فکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218667/استعلام-بنر-و-پوستر'>استعلام بنر و پوستر / استعلام,بنر و پوستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218683/استعلام-خرید-یک-سری-تجهیزات-سلف-سرویس'>استعلام  خرید یک سری تجهیزات سلف سرویس / استعلام, خرید یک سری تجهیزات سلف سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218700/استعلام-تولید--انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام  تولید ، انتقال و توزیع برق  / استعلام ,استعلام  تولید ، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218716/مناقصه-پروژه-گازرسانی'>مناقصه پروژه گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218731/استعلام-دستگاه-حکاکی'>استعلام  دستگاه حکاکی / استعلام , استعلام  دستگاه حکاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218752/استعلام-اجرای-کلوه-های-یک-دستگاه-پل'>استعلام اجرای کلوه های یک دستگاه پل  / استعلام , استعلام اجرای کلوه های یک دستگاه پل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218055/تجدید-مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  گازرسانی به روستاهای ....نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه  گازرسانی به روستاهای ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218080/فراخوان-مناقصه-پروژه-تکمیل-کارهای-باقی-مانده-خط-انتقال-آب-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه تکمیل کارهای باقی مانده خط انتقال آب تجدید نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه پروژه تکمیل کارهای باقی مانده خط انتقال آب تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218096/تجدید-مناقصه-خرید-تجهیزات-آتش-نشانی'>تجدید مناقصه خرید تجهیزات آتش نشانی / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید تجهیزات آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218118/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218136/استعلام-اجاره-خودرو'>استعلام اجاره خودرو / استعلام,استعلام اجاره خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218150/استعلام-سایر-فعالیت-های-مربوط-به-سلامت-انسان'>استعلام سایر فعالیت های مربوط به سلامت انسان / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های مربوط به سلامت انسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218166/فراخوان-انجام-امور-خدماتی--نوبت-دوم'>فراخوان انجام امور خدماتی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان انجام امور خدماتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218183/استعلام-تهیه-و-حمل-آسفالت-سرد-کیسه-ای---'>استعلام تهیه و حمل آسفالت سرد کیسه ای .... / استعلام ,استعلام تهیه و حمل آسفالت سرد کیسه ای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218205/استعلام-موتور--'>استعلام موتور ... / استعلام , استعلام موتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218225/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-ساخت-45-واحد-خدماتی-شهرک-(نوبت-دوم)'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار ساخت 45 واحد خدماتی شهرک (نوبت دوم) / فراخوان، شناسایی سرمایه گذار ساخت 45 واحد خدماتی شهرک (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218246/استعلام-چرخ-چرم-دوز--'>استعلام چرخ چرم دوز... / استعلام,چرخ چرم دوز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218265/استعلام-تغییرات-و-تعمیرات-و-نوسازی-و-بهسازی-ساختمان'>استعلام  تغییرات و تعمیرات و نوسازی و بهسازی ساختمان / استعلام ,استعلام تغییرات و تعمیرات و نوسازی و بهسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218283/مناقصه-خرید-خدمات-حمل-و-نقل-نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات حمل و نقل نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید خدمات حمل و نقل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218302/استعلام-دستگاه-جرقه-زن-روی-سطوح-ناهموار'>استعلام دستگاه جرقه زن روی سطوح ناهموار  / استعلام, دستگاه جرقه زن روی سطوح ناهموار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218317/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور--(نوبت-دوم)'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت  محور... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالت  محور... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218332/استعلام-پرده-نمایش--'>استعلام پرده نمایش... / استعلام, استعلام پرده نمایش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218352/مناقصه-جدول-گذاری-و-پیاده-روسازی-و-بهسازی-معابر--'>مناقصه جدول گذاری و پیاده روسازی و بهسازی معابر... / آگهی مناقصه های عمومی, مناقصه جدول گذاری و پیاده روسازی و بهسازی معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218372/استعلام-کامپیوتر-کامل--'>استعلام کامپیوتر کامل... / استعلام,کامپیوتر کامل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218390/استعلام-کامپیوتر-به-همراه-متعلقات'>استعلام کامپیوتر به همراه متعلقات / استعلام,استعلام کامپیوتر به همراه متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218411/استعلام-تعمیرات-اساسی-پل-رباط-میل-محور-ا-راک-توره'>استعلام تعمیرات اساسی پل رباط میل محور ا راک-توره / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی پل رباط میل محور ا راک-توره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218429/استعلام-تعمیرات-اساسی-پل'>استعلام تعمیرات اساسی پل  / استعلام, تعمیرات اساسی پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218445/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218471/استعلام-قفسه-بندی-سردخانه-جسد-جنس-استیل-نگیر'>استعلام قفسه بندی سردخانه جسد جنس استیل نگیر / استعلام, قفسه بندی سردخانه جسد جنس استیل نگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218487/مناقصه-انجام-خدمات-حمل-و-نقل'>مناقصه انجام خدمات حمل و نقل  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218506/استعلام-نگارش-و-طراحی-بروشور--'>استعلام نگارش و طراحی بروشور ... / استعلام , استعلام نگارش و طراحی بروشور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218520/مناقصه-خط-کشی-عابر-پیاده-سرعتگاه-و-علائم-بر-روی-آسفالت-در-سطح-شهر'>مناقصه خط کشی عابر پیاده سرعتگاه و علائم بر روی آسفالت در سطح شهر / مناقصه خط کشی عابر پیاده سرعتگاه و علائم بر روی آسفالت در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218536/مناقصه-بارشماری-و-بارنامه-نويسی-کشتی-های-حامل'> مناقصه بارشماری و بارنامه نويسی کشتی های حامل  / آگهی مناقصه,  مناقصه بارشماری و بارنامه نويسی کشتی های حامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218551/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام , استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218572/استعلام-اجرای-پروژه-کلید-در-دست-توسعه-و-بهینه-سازی-روستایی--'>استعلام اجرای پروژه کلید در دست توسعه و بهینه سازی روستایی ... / استعلام , استعلام اجرای پروژه کلید در دست توسعه و بهینه سازی روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218586/استعلام-بهسازی-و-بازسازی-چاه'>استعلام بهسازی و بازسازی چاه / استعلام, استعلام بهسازی و بازسازی چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218604/مناقصه-واگذاری-مشارکتی-خدمات-گروه-پرستاری'>مناقصه واگذاری مشارکتی خدمات گروه پرستاری / مناقصه واگذاری مشارکتی خدمات گروه پرستاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218621/استعلام-خرید-انواع-تابلو-دژنكتوردار-و-سكسیونردار'>استعلام خرید انواع تابلو دژنكتوردار و سكسیونردار / استعلام, استعلام خرید انواع تابلو دژنكتوردار و سكسیونردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218635/استعلام-تجهیزات-رشته-تاسیسات-بهداشتی-ساختمان'>استعلام تجهیزات رشته تاسیسات بهداشتی ساختمان / استعلام,استعلام تجهیزات رشته تاسیسات بهداشتی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218648/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-تاسیسات-الکتریکی-و-مکانیکی-ساختمان-پشتیبانی-منابه-انسانی'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمان پشتیبانی منابه انسانی  / استعلام,استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمان پشتیبانی منابه انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218664/مناقصه-GATE-VALVE-و--'>مناقصه GATE VALVE و ... / مناقصه ، مناقصه GATE VALVE و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218680/استعلام-نیروهای-حفاظتی--'>استعلام نیروهای حفاظتی ... / استعلام , استعلام نیروهای حفاظتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218057/مناقصه-امور-نقلیه-نوبت-دوم'>مناقصه امور نقلیه  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور نقلیه  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218082/استعلام-لودر--'>استعلام لودر... / استعلام , استعلام لودر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218098/مناقصه-ارائه-خدمات-جداسازی-آند-مصرفی--تعمیر-و-جوشکاری-نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات جداسازی آند مصرفی ، تعمیر و جوشکاری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه ارائه خدمات جداسازی آند مصرفی ، تعمیر و جوشکاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218119/مناقصه-بهره-برداری-از-بخش-انتشارات'>مناقصه بهره برداری از بخش انتشارات  / آگهی مناقصه, مناقصه بهره برداری از بخش انتشارات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218137/استعلام-ساخت-تابلو-سر-درب-دفتر-اداره-پست'>استعلام ساخت تابلو سر درب دفتر اداره پست  / استعلام, ساخت تابلو سر درب دفتر اداره پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218151/مناقصه-خدمات-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-میهمانان--'>مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای میهمانان ... / مناقصه ، مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای میهمانان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218168/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیل-امور-ساختمانی--'>مناقصه اجرای عملیات تکمیل امور ساختمانی ... / مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات تکمیل امور ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218184/مناقصه-عمومی-عملیات-زیرسازی-آسفالت-دستی-معابر-سطح-شهر'>مناقصه عمومی  عملیات زیرسازی، آسفالت دستی معابر سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی  عملیات زیرسازی، آسفالت دستی معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218208/مناقصه-خرید-800-اصله-تیر-سیمانی-14-متری'>مناقصه  خرید 800 اصله تیر سیمانی 14 متری / آگهی مناقصه, مناقصه  خرید 800 اصله تیر سیمانی 14 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218226/استعلام-اجاره-خودرو'>استعلام اجاره خودرو / استعلام,استعلام اجاره خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218247/مناقصه-اجرای-پروژه-آسفالت-معابر'>مناقصه  اجرای پروژه آسفالت معابر / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای پروژه آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218266/استعلام-ویدئو-پروژکتور--'>استعلام ویدئو پروژکتور... / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218284/استعلام-IT'>استعلام IT / استعلام,استعلام IT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218303/فراخوان-مناقصه-عمومی-عملیات-اجرایی-فونداسیون-و-دیوار-لاینینگ-تجدید'>فراخوان مناقصه عمومی عملیات اجرایی فونداسیون و دیوار لاینینگ تجدید / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی عملیات اجرایی فونداسیون و دیوار لاینینگ تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218318/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار-جهت-احداث-فاز-2-مجتمع-فرهنگی-و-هنری-نوبت-دوم'>مناقصه جذب سرمایه گذار جهت احداث فاز 2 مجتمع فرهنگی و هنری نوبت دوم  / آگهی جذب سرمایه گذار , مناقصه جذب سرمایه گذار جهت احداث فاز 2 مجتمع فرهنگی و هنری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218333/استعلام-خرید-محصولات-الکترونیکی'>استعلام خرید محصولات الکترونیکی / استعلام,خرید محصولات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218353/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار--'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار ... / استعلام, کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218374/استعلام-خرید-6000-متر-کابل-خودنگهدار'>استعلام خرید 6000 متر کابل خودنگهدار  / استعلام, خرید 6000 متر کابل خودنگهدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218392/مناقصه-اجرای-پروژه-احداث-پارک-محله-ای--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه احداث پارک محله ای - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پروژه احداث پارک محله ای - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218414/استعلام-پرینتر'>استعلام  پرینتر  / استعلام, پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218430/مناقصه-احداث-و-تجهیز-سالن-همایش-های-هیئت-های-ورزشی'>مناقصه  احداث و تجهیز سالن همایش های هیئت های ورزشی / آگهی دعوت به مناقصه یک مرحله ای عمومی,مناقصه  احداث و تجهیز سالن همایش های هیئت های ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218446/تجدید-مناقصه-عملیات-لکه-گیری-درزگیری-و-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات لکه گیری، درزگیری و روکش آسفالت - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه عملیات لکه گیری، درزگیری و روکش آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218472/استعلام-لایسنس-باندل-پنج-ساله-فورتی-گیت'>استعلام لایسنس باندل پنج ساله فورتی گیت / استعلام,استعلام لایسنس باندل پنج ساله فورتی گیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218490/مناقصه-پروژه-آماده-سازی-شهرک'>مناقصه پروژه آماده سازی شهرک / مناقصه , مناقصه پروژه آماده سازی شهرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218507/مناقصه-دستمزد-و-لوازم-مورد-نیاز-جهت-اجرای-عملیات-بروزرسانی-و-نظارت-بر-GIS'>مناقصه دستمزد و لوازم مورد نیاز جهت اجرای عملیات بروزرسانی و نظارت بر GIS / آگهی مناقصه, مناقصه دستمزد و لوازم مورد نیاز جهت اجرای عملیات بروزرسانی و نظارت بر GIS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218521/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218537/استعلام-اسپیلت-ایران-رادیاتور'>استعلام اسپیلت ایران رادیاتور / استعلام, استعلام اسپیلت ایران رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218555/استعلام-سیستم-برق-و-روشنایی-سیلک'>استعلام سیستم برق و روشنایی سیلک / استعلام, استعلام سیستم برق و روشنایی سیلک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218573/مناقصه-خرید-ماژول-25-زوجی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید ماژول 25 زوجی - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه خرید ماژول 25 زوجی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218588/استعلام-بارگیری-و-حمل-ماشین-آلات'>استعلام بارگیری و حمل ماشین آلات / استعلام,بارگیری و حمل ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218605/استعلام-صندلی-آمفی-تئاتری'>استعلام صندلی آمفی تئاتری / استعلام, صندلی آمفی تئاتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218622/استعلام-پروژه-شبکه-به-شرح-فایل-پیوست'>استعلام پروژه شبکه به شرح فایل پیوست  / استعلام, پروژه شبکه به شرح فایل پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218636/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز--ابزار-دقیق-و-حفاظت-از-زنگ-ناحیه'>مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه / مناقصه, مناقصه  اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218649/مناقصه-خدمات-فنی-و-راهبری-تاسیسات-پالایشگاهی'>مناقصه خدمات فنی و راهبری تاسیسات پالایشگاهی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات فنی و راهبری تاسیسات پالایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218665/استعلام-مستندسازی-داده‌های-باستان-شناسی'>استعلام مستندسازی داده‌های باستان شناسی  / استعلام , استعلام مستندسازی داده‌های باستان شناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218064/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218087/مناقصه-خرید-قطعات-مورد-نیاز-نیروگاه-سیکل-ترکیبی'>مناقصه خرید قطعات مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی  / مناقصه، مناقصه خرید قطعات مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218106/مناقصه-انجام-عملیات-پروژه-مقاوم-سازی-سازه-واحد-18-مجتمع'>مناقصه انجام عملیات پروژه مقاوم سازی سازه واحد 18 مجتمع  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام عملیات پروژه مقاوم سازی سازه واحد 18 مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218126/مناقصه-عملیات-تکمیلی-ساخت--نصب-و-رفع-پانچ-سازه-های-فلزی'>مناقصه عملیات تکمیلی ساخت ، نصب و رفع پانچ سازه های فلزی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تکمیلی ساخت ، نصب و رفع پانچ سازه های فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218142/استعلام-دستگاه-پرس--'>استعلام دستگاه پرس ... / استعلام , استعلام دستگاه پرس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218158/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218173/استعلام-unity-300--'>استعلام unity 300 ... / استعلام , استعلام unity 300 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218192/استعلام-تکمیل-خط-انتقال--'>استعلام تکمیل خط انتقال... / استعلام, استعلام تکمیل خط انتقال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218215/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-(نوبت-دوم)'>مناقصه نگهداری فضای سبز (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218235/استعلام-اتوبرقی-جهت-انجام-لوله-کشی-لوله-های-خانگی---'>استعلام اتوبرقی جهت انجام لوله کشی لوله های خانگی  ... / استعلام, استعلام اتوبرقی جهت انجام لوله کشی لوله های خانگی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218256/آگهی-مناقصه-عمومی-تامین-مراقبت-های-اولیه-سلامت'>آگهی مناقصه عمومی تامین مراقبت های اولیه سلامت / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی  تامین مراقبت های اولیه سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218273/فراخوان-مناقصه-تامین-و-نصب-و-تعویض-کنتور-رگلاتور--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین و نصب و تعویض کنتور رگلاتور - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , مناقصه تامین و نصب و تعویض کنتور رگلاتور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218291/استعلام-دستگاه-سمباده-نواری-دیسک-دار--'>استعلام دستگاه سمباده نواری دیسک دار ... / استعلام, استعلام دستگاه سمباده نواری دیسک دار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218308/مناقصه-به-منظور-احداث-فاز-دو-پروژه-مجتمع-فرهنگی-و-هنری-نوبت-دوم'>مناقصه به منظور احداث فاز دو پروژه مجتمع فرهنگی و هنری نوبت دوم  / آگهی جذب سرمایه گذار , مناقصه به منظور احداث فاز دو پروژه مجتمع فرهنگی و هنری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218322/استعلام-تابلو-مشترکین-هوشمند-مستقیم-و-غیرمستقیم-50-کیلووات'>استعلام تابلو مشترکین هوشمند مستقیم و غیرمستقیم 50 کیلووات  / استعلام, تابلو مشترکین هوشمند مستقیم و غیرمستقیم 50 کیلووات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218341/مناقصه-تهیه-و-تحویل-40290-متر-انواع-کابل-ژله-فیلد-خاکی'>مناقصه تهیه و تحویل 40290 متر انواع کابل ژله فیلد خاکی / مناقصه , مناقصه تهیه و تحویل 40290 متر انواع کابل ژله فیلد خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218357/مناقصه-اجاره-14-دستگاه-خودروی-سواری-از-نوع-پژو-پارس-و--نوبت-دوم'>مناقصه اجاره 14 دستگاه خودروی سواری از نوع پژو پارس و... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجاره 14 دستگاه خودروی سواری از نوع پژو پارس و... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218381/استعلام-کارت-واسط-دیواره-آتش'>استعلام کارت واسط دیواره آتش / استعلام , استعلام کارت واسط دیواره آتش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218399/استعلام-قیر--'>استعلام قیر ... / استعلام , استعلام قیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218419/فراخوان-مناقصه-استفاده-از-خدمات-دو-مجموعه-فرآورش-سیار-MOT-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه استفاده از خدمات دو مجموعه فرآورش سیار MOT (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه استفاده از خدمات دو مجموعه فرآورش سیار MOT (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218434/استعلام-مطالعه--'>استعلام مطالعه ... / استعلام , استعلام مطالعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218454/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار-احداث-باغ'>مناقصه جذب سرمایه گذار احداث باغ / مناقصه ,مناقصه جذب سرمایه گذار احداث باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218477/استعلام-تاتامی--'>استعلام تاتامی ... / استعلام , استعلام تاتامی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218494/استعلام-فعالیتهای-قسمت-فناوری-اطلاعات-و-شبکه--'>استعلام فعالیتهای قسمت فناوری اطلاعات و شبکه ... / استعلام, استعلام فعالیتهای قسمت فناوری اطلاعات و شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218512/استعلام-پشتیبانی-از-سه-دستگاه-فایروال-(-استارو-و-فورتی-گیت-)'>استعلام پشتیبانی از سه دستگاه فایروال ( استارو و فورتی گیت )  / استعلام ,استعلام پشتیبانی از سه دستگاه فایروال ( استارو و فورتی گیت ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218527/استعلام-خرید-آسفالت'>استعلام خرید آسفالت / استعلام, خرید آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218542/مناقصه-اجرای-عمليات-زيبا-سازی-ميدان-تهيه-و-نصب-تابلو-راهنم'>مناقصه اجرای عمليات زيبا سازی ميدان،تهيه و نصب تابلو راهنم / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عمليات زيبا سازی ميدان،تهيه و نصب تابلو راهنم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218559/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218578/استعلام-خدمات-پشتیبانی-راهبری-سیستم'>استعلام خدمات پشتیبانی راهبری سیستم / استعلام,خدمات پشتیبانی راهبری سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218594/مناقصه-خرید-لوله-های-فولادی-6-و-8-اینچ'>مناقصه خرید لوله های فولادی 6 و 8 اینچ  / مناقصه خرید لوله های فولادی 6 و 8 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218609/مناقصه-عمومی-عملیات-زیباسازی-میدان-تهیه-و-نصب-تابلو-راهنما-و-ترافیکی-و-حصارکشی'>مناقصه عمومی عملیات زیباسازی میدان، تهیه و نصب تابلو راهنما و ترافیکی و حصارکشی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی عملیات زیباسازی میدان، تهیه و نصب تابلو راهنما و ترافیکی و حصارکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218627/استعلام-استریو-میکروسکوپ-آزمایشگاهی'>استعلام استریو میکروسکوپ آزمایشگاهی / استعلام , استعلام استریو میکروسکوپ آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218641/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218062/مناقصه-خدمات-اتداری-مجتمع-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات اتداری مجتمع نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خدمات اتداری مجتمع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218086/مناقصه-خرید-شش-دستگاه-CPU'>مناقصه خرید شش دستگاه CPU / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید شش دستگاه CPU</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218105/مناقصه-عملیات-جدول-گذاری-زیرسازی-و-آسفالت-تعدادی-از-معابر-روستا'>مناقصه عملیات جدول گذاری زیرسازی و آسفالت تعدادی از معابر روستا / مناقصه, مناقصه عملیات جدول گذاری زیرسازی و آسفالت تعدادی از معابر روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218123/استعلام-تعمیرات-اسانسور'>استعلام تعمیرات اسانسور / استعلام , استعلام تعمیرات اسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218141/تجدید-مناقصه-عملیات-برقرسانی-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه عملیات برقرسانی (نوبت دوم) / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات برقرسانی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218157/مناقصه-تعمیر-ارتقا-نصب-و-راه-اندازی-روبات-پرس-هیدرولیک-فورج-سنگین'>مناقصه تعمیر ارتقا، نصب و راه اندازی روبات پرس هیدرولیک فورج سنگین / مناقصه, مناقصه تعمیر ارتقا، نصب و راه اندازی روبات پرس هیدرولیک فورج سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218171/مناقصه-کشتار-دام-سبک-و-سنگین-کشتارگاه-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه کشتار دام سبک و سنگین کشتارگاه صنعتی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کشتار دام سبک و سنگین کشتارگاه صنعتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218191/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-دوربین-مداربسته'>استعلام نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته  / استعلام, نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218213/استعلام-پکیج-دیواری-فن-دار-بوتان-24000'>استعلام پکیج دیواری فن دار بوتان 24000 / استعلام, پکیج دیواری فن دار بوتان 24000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218233/استعلام-دریل-شارژی-قابلیت-استفاده-تا-مته-2-تا-13'>استعلام دریل شارژی قابلیت استفاده تا مته 2 تا 13 / استعلام, دریل شارژی قابلیت استفاده تا مته 2 تا 13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218254/فراخوان-تلمبه-های-تفکیک-گر-دستگاه-MOS-نوبت-دوم'>فراخوان تلمبه های تفکیک گر دستگاه MOS نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان تلمبه های تفکیک گر دستگاه MOS نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218272/استعلام-گندگی-رومیزی-مدل-2012--'>استعلام گندگی رومیزی مدل 2012... / استعلام,گندگی رومیزی مدل 2012...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218289/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر / استعلام , استعلام چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218307/مناقصه-قرارداد-دستمزد-و-مصالح-موردنیاز-جهت-اجرای-عملیات-برقرسانی'>مناقصه قرارداد دستمزد و مصالح موردنیاز جهت اجرای عملیات برقرسانی / مناقصه , مناقصه قرارداد دستمزد و مصالح موردنیاز جهت اجرای عملیات برقرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218321/مناقصه-واگذاری-فعالیتهای-پشتیبانی-فنی-و-خدمات-جانبی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی فنی و خدمات جانبی..نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی فنی و خدمات جانبی..نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218340/استعلام-خرید-حمل-و-کلرزنی-آب-ایستگاه-های-طول-خط--'>استعلام  خرید، حمل و کلرزنی آب ایستگاه های طول خط .. / استعلام, خرید، حمل و کلرزنی آب ایستگاه های طول خط ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218356/استعلام-تهیه-و-نصب-راه-اندازی-و-آموزش-بیسیم-ساختمان--'>استعلام تهیه و نصب راه اندازی و آموزش بیسیم ساختمان .. / استعلام, تهیه و نصب راه اندازی و آموزش بیسیم ساختمان ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218380/استعلام-خرید-رنگ-سه-جزئی--'>استعلام خرید رنگ سه جزئی ... / استعلام, استعلام خرید رنگ سه جزئی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218398/استعلام-پرینتر-سه-کاره'>استعلام پرینتر سه کاره / استعلام, پرینتر سه کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218418/مناقصه-زیرسازی-جدول-گذاری-و-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218433/فراخوان-ارزیابی-کیفی-و-انتخاب-مشاور'>فراخوان ارزیابی کیفی و انتخاب مشاور / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی و انتخاب مشاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218453/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-و-عملیات-موردنیاز-بازسازی-IT-سنتر'>استعلام خرید و نصب تجهیزات و عملیات موردنیاز بازسازی IT سنتر / استعلام,استعلام خرید و نصب تجهیزات و عملیات موردنیاز بازسازی IT سنتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218476/استعلام-الکتروپمپ--'>استعلام الکتروپمپ... / استعلام, استعلام الکتروپمپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218493/استعلام-کیس-کامل-رایانه'>استعلام کیس کامل رایانه / استعلام,استعلام کیس کامل رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218511/استعلام-دستگاه-تست-التراسونیک-تست-مافوق-صوت'>استعلام دستگاه تست التراسونیک تست مافوق صوت  / استعلام, دستگاه تست التراسو نیک تست مافوق صوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218525/مناقصه-تعریض-و-تکمیل-ابنیه-فنی'>مناقصه تعریض و تکمیل ابنیه فنی / مناقصه , مناقصه تعریض و تکمیل ابنیه فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218541/استعلام-چرخ-خیاطی-خانگی-گلدوزی'>استعلام چرخ خیاطی خانگی گلدوزی / استعلام, چرخ خیاطی خانگی گلدوزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218558/استعلام-آجر--'>استعلام آجر ... / استعلام , استعلام آجر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218576/استعلام-اجاره-وسیله-نقلیه-جهت-آبرسانی-به-باغات'>استعلام اجاره وسیله نقلیه جهت آبرسانی به باغات  / استعلام,استعلام اجاره وسیله نقلیه جهت آبرسانی به باغات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218593/استعلام-دستگاه-میکروسکوپ'>استعلام دستگاه میکروسکوپ / استعلام,استعلام دستگاه میکروسکوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218608/استعلام-مجموعه-سیم-و-سوکت-سیستم-برق-پکیج-دیواری'>استعلام مجموعه سیم و سوکت سیستم برق پکیج دیواری / استعلام, مجموعه سیم و سوکت سیستم برق پکیج دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218625/استعلام-استریو-میکروسکوپ-آزمایشگاهی--'>استعلام استریو میکروسکوپ آزمایشگاهی... / استعلام, استعلام استریو میکروسکوپ آزمایشگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218639/استعلام-لامپ-کم-مصرف--'>استعلام لامپ کم مصرف... / استعلام, استعلام لامپ کم مصرف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218653/استعلام-تصویر-برداری-و-تدوین'>استعلام تصویر برداری و تدوین / استعلام,استعلام تصویر برداری و تدوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218669/استعلام-اقلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام اقلام دارو، پزشکی و سلامت / استعلام, استعلام اقلام دارو، پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218686/استعلام-دستگاه-ضبط-و-پخش'>استعلام دستگاه ضبط و پخش / استعلام,دستگاه ضبط و پخش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218702/مناقصه-خرید-و-حمل-و-تخلیه-آماده-سازی-محل-و-نصب-و--'>مناقصه خرید و حمل و تخلیه، آماده سازی محل و نصب و... / مناقصه، مناقصه خرید و حمل و تخلیه، آماده سازی محل و نصب و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218077/مناقصه-تغییر-زمان-تسلیم-پیشنهادات-و-بازگشایی-پاکات-مناقصات-خدماتی-و-سلف'>مناقصه تغییر زمان تسلیم پیشنهادات و بازگشایی پاکات مناقصات خدماتی و سلف  / مناقصه تغییر زمان تسلیم پیشنهادات و بازگشایی پاکات مناقصات خدماتی و سلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218094/مناقصه-پروژه-آماده-سازی-شهرک'>مناقصه پروژه آماده سازی شهرک / اگهی مناقصه , مناقصه پروژه آماده سازی شهرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218116/مناقصه-انجام-کلیه-امور-خدمات-عمومی-نظافتی-پیشخدمتی-و-پشتیبانی'>مناقصه  انجام کلیه امور خدمات عمومی، نظافتی، پیشخدمتی و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام کلیه امور خدمات عمومی، نظافتی، پیشخدمتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218132/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت ... / استعلام , استعلام آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218148/مناقصه-خدمات-عمومی-و-تنظیفات-داخلی-اماکن-اداری-پالایشگاه-پنجم-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات عمومی و تنظیفات داخلی اماکن اداری پالایشگاه پنجم  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خدمات عمومی و تنظیفات داخلی اماکن اداری پالایشگاه پنجم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218164/مناقصه-احداث-فونداسیون-خط-230-کیلوولت-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه احداث فونداسیون خط 230 کیلوولت  ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه احداث فونداسیون خط 230 کیلوولت  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218180/استعلام-سوییچ'>استعلام سوییچ  / استعلام,استعلام سوییچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218201/استعلام-UPS-3KVA'>استعلام UPS 3KVA / استعلام,استعلام UPS 3KVA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218221/استعلام-لوازم-التحریر--'>استعلام لوازم التحریر... / استعلام, استعلام لوازم التحریر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218244/مناقصه-تهیه-مواد--طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل-نیروگاه-سیکل-ترکیبی-کرمان'>مناقصه تهیه مواد , طبخ و توزیع غذای پرسنل نیروگاه  سیکل ترکیبی کرمان  / مناقصه , مناقصه تهیه مواد , طبخ و توزیع غذای پرسنل نیروگاه  سیکل ترکیبی کرمان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218263/فراخوان-یک-دستگاه-خودرو-امداد-و-نجات-زمینی-فرودگاهی-نوبت-دوم'>فراخوان یک دستگاه خودرو امداد و نجات زمینی فرودگاهی- نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان یک دستگاه خودرو امداد و نجات زمینی فرودگاهی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218280/استعلام-سنگ--'>استعلام سنگ ... / استعلام , استعلام سنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218300/مناقصه-چاپ-پاکت-سپرده'>مناقصه چاپ پاکت سپرده / آگهی مناقصه,مناقصه چاپ پاکت سپرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218315/فراخوان-جهت-ارائه-خدمات-هندلینگ-هواپیمایی-مسافری'>فراخوان جهت ارائه خدمات هندلینگ هواپیمایی مسافری / آگهی فراخوان, فراخوان جهت ارائه خدمات هندلینگ هواپیمایی مسافری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218329/تجدید-مناقصه-عمومی-فرهنگ-سازی-و-آگاهی-رسانی--(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه عمومی فرهنگ سازی و آگاهی رسانی... (نوبت دوم) / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی فرهنگ سازی و آگاهی رسانی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218349/استعلام-تهیه-بیسیم-ساختمان-سد'>استعلام تهیه بیسیم ساختمان سد / استعلام,تهیه بیسیم ساختمان سد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218368/استعلام-کاغذ-a4--'>استعلام کاغذ a4 ... / استعلام, استعلام کاغذ a4 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218388/استعلام-الکتروپمپ-شناور--'>استعلام الکتروپمپ شناور ... / استعلام, استعلام الکتروپمپ شناور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218407/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن... / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218426/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای--علمی-و--'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای،  علمی و ... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های حرفه ای،  علمی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218442/استعلام-وسایل-دوربین-مداربسته--'>استعلام وسایل دوربین مداربسته... / استعلام, استعلام وسایل دوربین مداربسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218465/استعلام-تلویزیون-نوع-LED--'>استعلام تلویزیون نوع LED... / استعلام,تلویزیون نوع LED...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218484/استعلام-کولر'>استعلام کولر / استعلام,کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218502/مناقصه-رنگ-آمیزی-نیوجرسی-و-جداول-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه رنگ آمیزی نیوجرسی و جداول سطح شهر نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه رنگ آمیزی نیوجرسی و جداول سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218518/مناقصه-عملیات-اجرایی-انسداد-بخشی-از-نوار'>مناقصه عملیات اجرایی انسداد بخشی از نوار  / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی انسداد بخشی از نوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218533/مناقصه-روکش-آسفالت-راه-روستایی'>مناقصه روکش آسفالت راه روستایی / مناقصه , مناقصه روکش آسفالت راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218549/مناقصه-خرید-3-دستگاه-چیلر-و-7-دستگاه-هوارسان-جهت-پروژه-بلوک-زایمانی'>مناقصه خرید 3 دستگاه چیلر و 7 دستگاه هوارسان جهت پروژه بلوک زایمانی / مناقصه، مناقصه خرید 3 دستگاه چیلر و 7 دستگاه هوارسان جهت پروژه بلوک زایمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218569/استعلام-کیف-حمل-واکسن-و-نگهدارنده-دما--'>استعلام کیف حمل واکسن و نگهدارنده دما... / استعلام, استعلام کیف حمل واکسن و نگهدارنده دما...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218583/استعلام-تعیین-عرضه-و-حریم-محوطه-چاهک-شهرستان-خاتم'>استعلام تعیین عرضه و حریم محوطه چاهک شهرستان خاتم  / استعلام,استعلام تعیین عرضه و حریم محوطه چاهک شهرستان خاتم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218600/استعلام-کاغذ-90-60---'>استعلام کاغذ 90*60 .... / استعلام ,استعلام کاغذ 90*60 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218617/استعلام-سیم-کابل'>استعلام سیم کابل / استعلام,سیم کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218633/استعلام-تهیه-و-نصب-کفپوش'>استعلام تهیه و نصب کفپوش  / استعلام,استعلام تهیه و نصب کفپوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218646/استعلام-انجام-ادامه-ساماندهی-و-مرمت-پشت-بام-رباط-سنگ-پست'>استعلام  انجام ادامه ساماندهی و مرمت پشت بام رباط سنگ پست / استعلام, انجام ادامه ساماندهی و مرمت پشت بام رباط سنگ پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218662/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-پشتیبانی-ستاد-مرکزی--'>فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات پشتیبانی ستاد مرکزی... / آگهی فراخوان, فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات پشتیبانی ستاد مرکزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218677/استعلام-استامینوفن-ایبوپروفن'>استعلام استامینوفن ایبوپروفن / استعلام, استامینوفن ایبوپروفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218695/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218712/استعلام-عملیات-اجرایی-برق-رسانی-به-شبکه-برق-رسانی'>استعلام عملیات اجرایی برق رسانی به شبکه برق رسانی  / استعلام , عملیات اجرایی برق رسانی به شبکه برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218726/فراخوان-انجام-عملیات-نگهداری--تعمیرات--بازسازی-شبکه-و-تحویل-آب-در-کنتور-تجدید--97-04-21'>فراخوان انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی شبکه و تحویل آب در کنتور تجدید - 97.04.21 / آگهی تجدید فراخوان , فراخوان انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی شبکه و تحویل آب در کنتور تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218747/استعلام-تابلو-برق--'>استعلام تابلو برق... / استعلام, استعلام تابلو برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218763/استعلام-گچ--'>استعلام گچ .. / استعلام ,استعلام گچ ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218777/استعلام-ده-ردیف-ونتیلاتور-و--'>استعلام ده ردیف ونتیلاتور و ... / استعلام, استعلام ده ردیف ونتیلاتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218791/استعلام-6-عدد-صفحه-نمایش-با-مارک-زیمنس--'>استعلام 6 عدد صفحه نمایش با مارک زیمنس... / استعلام, استعلام 6 عدد صفحه نمایش با مارک زیمنس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218806/استعلام-انجام-تهیه-پرونده-ثبتی-اشیاء-تاریخی--'>استعلام انجام تهیه پرونده ثبتی اشیاء تاریخی ... / استعلام , استعلام انجام تهیه پرونده ثبتی اشیاء تاریخی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218823/استعلام-اقلام-چاپی'>استعلام اقلام چاپی / استعلام , استعلام اقلام چاپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218837/استعلام-تامین-و-اجرا-فنس--'>استعلام تامین و اجرا فنس... / استعلام, استعلام تامین و اجرا فنس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218850/استعلام-فعالیت-های-مشاوره-ای-مربوط-به-مدیریت--'>استعلام فعالیت های مشاوره ای مربوط به مدیریت ... / استعلام, استعلام فعالیت های مشاوره ای مربوط به مدیریت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218868/استعلام-عملیات-ساخت-موتورخانه--'>استعلام عملیات ساخت موتورخانه ... / استعلام, استعلام عملیات ساخت موتورخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218880/استعلام-دستگاه-جوشکاری-اره-نواری-و--'>استعلام دستگاه جوشکاری اره نواری و... / استعلام, دستگاه جوشکاری اره نواری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218899/استعلام-باطری-لیتیومی'>استعلام باطری لیتیومی / استعلام, باطری لیتیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218915/استعلام-خرید-یک-دستگاه-دیتا-پرژکتور'>استعلام خرید یک دستگاه دیتا پرژکتور  / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه دیتا پرژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218929/استعلام-تورچ-هوا-خنک-جهت-برش-پلاسما'>استعلام تورچ هوا خنک جهت برش پلاسما  / استعلام, تورچ هوا خنک جهت برش پلاسما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218943/استعلام-چاپ-کارت-مددجویان-بهزیستی'>استعلام چاپ کارت مددجویان بهزیستی / استعلام, چاپ کارت مددجویان بهزیستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218960/استعلام-دیتا-پروژکتور'>استعلام دیتا پروژکتور  / استعلام, استعلام دیتا پروژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218973/استعلام-خرید-جاروبرقی-خانگی---'>استعلام خرید جاروبرقی خانگی .... / استعلام , استعلام خرید جاروبرقی خانگی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218985/استعلام-فرز-جکاکی-200-وات'>استعلام فرز جکاکی 200 وات / استعلام, استعلام فرز جکاکی 200 وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218997/استعلام-تولید-نهال-در-نهالستان--'>استعلام تولید نهال در نهالستان ... / استعلام, استعلام تولید نهال در نهالستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219009/استعلام-خرید-روغن-10w'>استعلام  خرید روغن 10w / استعلام , استعلام  خرید روغن 10w</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219021/استعلام-دوربین-دیجیتال-کانن'>استعلام دوربین دیجیتال کانن / استعلام دوربین دیجیتال کانن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219033/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام تکمیل سالن ورزشی / استعلام,تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219045/استعلام-هارد-internal-1TB'>استعلام  هارد internal 1TB / استعلام, هارد internal 1TB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219057/مناقصه-خرید-و-حمل-اجرای-خط-انتقال-و-ایستگاه-پمپاژ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل اجرای خط انتقال و ایستگاه پمپاژ نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید و حمل اجرای خط انتقال و ایستگاه پمپاژ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219072/استعلام-دستگاه-تست-شمع--'>استعلام دستگاه تست شمع ... / استعلام , استعلام دستگاه تست شمع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219093/استعلام-سیلندر-تراش--'>استعلام سیلندر تراش... / استعلام, استعلام سیلندر تراش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218066/مزایده-ملک-بخش-نه-حوزه-ثبتی-نکا-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش نه حوزه ثبتی نکا نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک بخش نه حوزه ثبتی نکا نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218097/مزایده-زمین-زراعی-شالیزار-و-خشکی'>مزایده زمین زراعی شالیزار و خشکی / مزایده,مزایده زمین زراعی شالیزار و خشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218125/مزایده-فروش-یک-عدد-دستگاه-بتن-ساز-بچینگ'>مزایده فروش یک عدد دستگاه بتن ساز بچینگ / مزایده , مزایده فروش یک عدد دستگاه بتن ساز بچینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218175/مزایده-واگذاری-9-درصد-سهام-شرکت--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 9 درصد سهام شرکت...نوبت دوم /  مزایده , مزایده واگذاری 9 درصد سهام شرکت...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218203/مزایده-سه-دانگ-خودرو-جرثقیل'>مزایده سه دانگ خودرو جرثقیل / مزایده, مزایده سه دانگ خودرو جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218232/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-مفید-21-متر-تجدید'>مزایده یکباب مغازه مساحت مفید 21 متر تجدید  / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت مفید 21 متر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218262/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-تقریبی-6000-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت تقریبی 6000 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت تقریبی 6000 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218298/مزایده-واگذاری-تعداد-26-قطعه-از-قطعات-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد 26 قطعه از قطعات مسکونی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری تعداد 26 قطعه از قطعات مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218343/مزایده-یک-دستگاه-بتونر-750-هیدرولیکی'>مزایده یک دستگاه بتونر 750 هیدرولیکی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه بتونر 750 هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218373/تجدید-مزایده-واگذاری-کلیه-خدمات-انتفاعی-و-امور-پایانه-مسافربری-برون-شهری'>تجدید مزایده واگذاری کلیه خدمات انتفاعی و امور پایانه مسافربری برون شهری / تجدید مزایده, مزایده واگذاری کلیه خدمات انتفاعی و امور پایانه مسافربری برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218406/مزایده-تعداد-219-قطعه-لوازم-یدکی'>مزایده تعداد 219 قطعه لوازم یدکی / مزایده تعداد 219 قطعه لوازم یدکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218443/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-325متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 325متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 325مترنوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218467/مزایده-یک-دستگاه-اتاق-رنگ-اتوماتیک'>مزایده یک دستگاه اتاق رنگ اتوماتیک / مزایده,مزایده یک دستگاه اتاق رنگ اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218503/مزایده-فروش-املاک-و-واحدهای-تجاری-و-واگذاری-سرقفلی'>مزایده فروش املاک و واحدهای تجاری و واگذاری سرقفلی / مزایده,مزایده فروش املاک و واحدهای تجاری و واگذاری سرقفلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218553/مزایده-اموال-اسقاطی-و-مازاد-بیمارستان'>مزایده اموال اسقاطی و مازاد بیمارستان  / مزایده , مزایده اموال اسقاطی و مازاد بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218764/استعلام-سیم-بکسل-14--'>استعلام سیم بکسل 14.... / استعلام, استعلام سیم بکسل 14....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218778/استعلام-خدمات-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-ایستگاه-گازرسانی-و-لوله-کشی'>استعلام خدمات نصب و راه اندازی تجهیزات ایستگاه گازرسانی و لوله کشی / استعلام , استعلام خدمات نصب و راه اندازی تجهیزات ایستگاه گازرسانی و لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218792/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218808/استعلام-آماده-سازی-و-ساماندهی-بنای-قلعه'>استعلام آماده سازی و ساماندهی بنای قلعه / استعلام ,استعلام آماده سازی و ساماندهی بنای قلعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218824/استعلام-کمپرسور-کولر-دانفوس'>استعلام کمپرسور کولر دانفوس / استعلام, استعلام  کمپرسور کولر دانفوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218838/استعلام-پروژه-مرمت'>استعلام پروژه مرمت  / استعلام, پروژه مرمت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218851/استعلام-پمپ-خودمکش'>استعلام پمپ خودمکش / استعلام,پمپ خودمکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218869/استعلام-انجام-تثبیت--مرمت-و-استحکام-بخشی-استودانهای-سایت---'>استعلام انجام تثبیت ، مرمت و استحکام بخشی استودانهای سایت .... / استعلام ,استعلام انجام تثبیت ، مرمت و استحکام  بخشی استودانهای سایت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218882/استعلام-بلوک-دیواری-تیغه-سفالی'>استعلام بلوک دیواری تیغه سفالی / استعلام , استعلام بلوک دیواری تیغه سفالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218900/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-و-تامین-مواد-اولیه-غذایی'>مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین مواد اولیه غذایی / مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین مواد اولیه غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218916/استعلام-تابلو-دیجیتال--'>استعلام تابلو دیجیتال... / استعلام, استعلام تابلو دیجیتال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218931/استعلام-مهره-کمکی-سرشفت'>استعلام مهره کمکی سرشفت / استعلام ، استعلام مهره کمکی سرشفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218944/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه / استعلام, استعلام تخریب و آماده سازی محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218961/استعلام-تجهیزات-ورزشی--'>استعلام تجهیزات ورزشی ... / استعلام, استعلام تجهیزات ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218974/استعلام-اصلاح-سیستم-تاسیسات-الکتریکی'>استعلام اصلاح سیستم تاسیسات الکتریکی / استعلام , استعلام اصلاح سیستم تاسیسات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218986/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام تکمیل سالن ورزشی / استعلام,استعلام تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218998/استعلام-خرید-چیلر'>استعلام خرید چیلر / استعلام, استعلام خرید چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219010/استعلام-سنگ-فرز'>استعلام سنگ فرز  / استعلام, استعلام سنگ فرز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219022/استعلام-سه-پایه'>استعلام سه پایه / استعلام , استعلام سه پایه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219034/استعلام-سیستم-سوخت-رسانی-جهت-آموزش-cng'>استعلام سیستم سوخت رسانی جهت آموزش cng / استعلام ,استعلام سیستم سوخت رسانی جهت آموزش cng</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219046/استعلام-بگ-ادراری'>استعلام بگ ادراری  / استعلام,استعلام بگ ادراری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219058/استعلام-چراغ--'>استعلام چراغ .. / استعلام, چراغ ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219073/مناقصه-محوطه-سازی-کلینیک-تخصصی'>مناقصه محوطه سازی کلینیک تخصصی / مناقصه , مناقصه محوطه سازی کلینیک تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218069/مزایده-یک-قطعه-زمین-باغی-مساحت-2400متر'>مزایده یک قطعه زمین باغی مساحت 2400متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین باغی مساحت 2400متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218100/مزایده-تعداد-48-دستگاه-خودرو-و-32-دستگاه-موتور-سیکلت'>مزایده تعداد 48 دستگاه خودرو و 32 دستگاه موتور سیکلت  / مزایده , مزایده تعداد 48 دستگاه خودرو و 32 دستگاه موتور سیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218127/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-یکصد-و-بیست-و-پنج-متر-قطعه-دو-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت یکصد و بیست و پنج متر قطعه دو تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت یکصد و بیست و پنج متر قطعه دو تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218177/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-زمین-مساحت-381470متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مساحت 381470متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مساحت 381470متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218206/مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-مسکونی-در-حال-ساخت'>مزایده فروش تعدادی از واحدهای مسکونی در حال ساخت / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای مسکونی در حال ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218234/مزایده-خط-همراه'>مزایده خط همراه  / مزایده, مزایده خط همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218267/مزایده-سرامیک-و-کاشی'>مزایده سرامیک و کاشی  / آگهی مزایده, مزایده سرامیک و کاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218299/مزایده-فروش-درختان-جنگلی-خارج-از-طرح-های-جنگلداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش درختان جنگلی خارج از طرح های جنگلداری نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش درختان جنگلی خارج از طرح های جنگلداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218344/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-مساحت-1619متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 1619متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 1619متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218375/مزایده-اجاره-زمین-جهت-استقرار-کانکس'>مزایده اجاره زمین جهت استقرار کانکس  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره زمین جهت استقرار کانکس  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218409/مزایده-فروش-پژو-پارس-مدل-84'>مزایده فروش پژو پارس مدل 84  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش پژو پارس مدل 84 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218447/مزایده-خودرو-سواری-پژو-405-جی-ال-ایکس'>مزایده خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس  / مزایده, مزایده خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218469/حراج-کلی-وسائط-نقلیه'>حراج کلی وسائط نقلیه / حراج ،حراج کلی وسائط نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218504/مزایده-خودرو-سواری-پراید-111'>مزایده  خودرو سواری پراید 111 / مزایده, مزایده  خودرو سواری پراید 111</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218554/مزایده-فروش-قطعات-زمین-با-کاربری-های-مختلف-واحدهای-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف .واحدهای مسکونی..نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف .واحدهای مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218597/مزایده-ششدانگ-مشاع-زمین-های-مزروعی-شامل-16-قطعه'>مزایده ششدانگ مشاع زمین های مزروعی شامل 16 قطعه  / مزایده,مزایده ششدانگ مشاع زمین های مزروعی شامل 16 قطعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218656/مزایده-واگذاری-یک-باب-رستوران'>مزایده واگذاری یک باب رستوران / مزایده,مزایده واگذاری یک باب رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218704/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG---نوبت-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری از جایگاه CNG   - نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده, تجدید مزایده بهره برداری از جایگاه CNG   - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218654/استعلام-انجام-امور-ساختمانی'>استعلام انجام امور ساختمانی / استعلام,انجام امور ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218670/استعلام-اجرای-نمایشگاه-توانمندی-های-صنایع-کوچک-و-متوسط-استان'>استعلام  اجرای نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط استان  / استعلام, اجرای نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218688/استعلام-دتکتور-نشت-یاب--'>استعلام دتکتور نشت یاب ... / استعلام , استعلام دتکتور نشت یاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218703/استعلام-دوربین-HIKVISION'>استعلام دوربین HIKVISION / استعلام, دوربین HIKVISION</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218721/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اداری'>مناقصه تکمیل ساختمان اداری /  مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218739/استعلام-میز-کارمندی'>استعلام میز کارمندی  / استعلام,استعلام میز کارمندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218755/استعلام-لامپ-کم-مصرف--اقلام-SMC-زنجیر-دوبل'>استعلام  لامپ کم مصرف ، اقلام SMC، زنجیر دوبل  / استعلام, استعلام  لامپ کم مصرف ، اقلام SMC، زنجیر دوبل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218771/استعلام-سوئیچهای-شناور-برند-KUBLER-اورجینال--'>استعلام سوئیچهای شناور برند KUBLER اورجینال... / استعلام , استعلام سوئیچهای شناور برند KUBLER اورجینال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218785/استعلام-استپلر-حلقوی--'>استعلام استپلر حلقوی ... / استعلام ,استعلام استپلر حلقوی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218801/استعلام-4-قلم-سرو-موتور-و---'>استعلام 4 قلم سرو موتور و .... / استعلام, استعلام  4 قلم سرو موتور و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218816/استعلام-انجام-مطالعات-ساخت-مرکز-صنایع-دستی'>استعلام انجام مطالعات ساخت مرکز صنایع دستی  / استعلام, انجام مطالعات ساخت مرکز صنایع دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218832/استعلام-تهیه-پرونده-ثبتی-میراث-فرهنگی-تا-ملموس-حوزه-فرهنگی'>استعلام تهیه پرونده ثبتی میراث فرهنگی تا ملموس حوزه فرهنگی / استعلام, تهیه پرونده ثبتی میراث فرهنگی تا ملموس حوزه فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218844/استعلام-پروژه-مرمت'>استعلام  پروژه مرمت / استعلام, پروژه مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218859/استعلام-خرید-تجهیزات-فناوری'>استعلام خرید تجهیزات فناوری  / استعلام, خرید تجهیزات فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218875/استعلام-انواع-چرخ-محرک-جرثقیل'>استعلام انواع چرخ محرک جرثقیل / استعلام , استعلام انواع چرخ محرک جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218889/استعلام-الکتروپمپ--'>استعلام الکتروپمپ ... / استعلام , استعلام الکتروپمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218909/استعلام-خرید-دستگاه-تراش-مدل-TN50'>استعلام خرید دستگاه تراش مدل TN50 / استعلام, خرید دستگاه تراش مدل TN50</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218923/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ / استعلام,الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218937/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی--'>استعلام تلویزیون ال ای دی... / استعلام, استعلام تلویزیون ال ای دی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218951/استعلام-لوازم-چاه-آرت'>استعلام  لوازم چاه آرت / استعلام, لوازم چاه آرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218968/مناقصه-تهیه-پلی-آلومینیوم-کلراید'>مناقصه تهیه پلی آلومینیوم کلراید  / مناقصه تهیه پلی آلومینیوم کلراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218980/استعلام-لوله-و-اتصالات-گالوانیزه'>استعلام لوله و اتصالات گالوانیزه / استعلام , استعلام لوله و اتصالات گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218992/استعلام-اجرای-عملیات-پروژه-پل'>استعلام اجرای عملیات پروژه پل / استعلام, اجرای عملیات پروژه پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219004/استعلام-پیچ-گوشتی-برقی-ماکیتا'>استعلام  پیچ گوشتی برقی ماکیتا  / استعلام, پیچ گوشتی برقی ماکیتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219016/استعلام-مانیتور-20-اینچ-اداری'>استعلام مانیتور 20 اینچ اداری / استعلام, استعلام مانیتور 20 اینچ اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219028/استعلام-شیشه-شور-کیسه-زباله-و--'>استعلام شیشه شور، کیسه زباله و...  / استعلام, استعلام شیشه شور، کیسه زباله و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219040/استعلام-دستگاه-پرس-هیدرولیک--'>استعلام دستگاه پرس هیدرولیک ... / استعلام, استعلام دستگاه پرس هیدرولیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219052/مناقصه-پروژه-اجرای-ورودی-و-خروجی-تهیه-و-نصب-ایستگاه-شماره-2-نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه اجرای ورودی و خروجی، تهیه و نصب ایستگاه شماره 2 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه اجرای ورودی و خروجی، تهیه و نصب ایستگاه شماره 2 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219066/استعلام-با-بیت-سطح-یاتاقانهای-توربین-ژنراتور'>استعلام  با بیت سطح یاتاقانهای توربین ژنراتور  / استعلام, استعلام  با بیت سطح یاتاقانهای توربین ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219087/استعلام-ست-دریل-و-فرز-و-اره-عمود-بر-سمپاده-لرزان-و---'>استعلام ست دریل و فرز و اره عمود بر سمپاده لرزان و ..... / استعلام, استعلام ست دریل و فرز و اره عمود بر سمپاده لرزان و .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218056/مزایده-پلاک-ثبتی-5231-فرعی-از-یک-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 5231 فرعی از یک اصلی نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5231 فرعی از یک اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218078/مزایده-خانه-به-مساحت-332-متر-نوبت-اول'>مزایده خانه به مساحت 332 متر نوبت اول / مزایده,مزایده خانه به مساحت 332 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218111/مزایده-نوار-نقاله--مخلوط-کن--دستگاه-پرس-و--'>مزایده نوار نقاله - مخلوط کن - دستگاه پرس و ... / مزایده ، مزایده نوار نقاله - مخلوط کن - دستگاه پرس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218153/مزایده-سهام'>مزایده سهام  / مزایده, مزایده  سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218193/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-ماکسیما'>مزایده یک دستگاه خودروی ماکسیما / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی ماکسیما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218222/مزایده-خودروی-پراید-هاچ-بک-سفید--'>مزایده خودروی پراید هاچ بک سفید... / مزایده, مزایده خودروی پراید هاچ بک سفید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218249/مزایده-4-دانگ-از-ششدانگ-یکباب-خانه-و-4-باب-مغازه-متصل-بهم'>مزایده 4 دانگ از ششدانگ یکباب خانه و 4 باب مغازه متصل بهم / مزایده,مزایده 4 دانگ از ششدانگ یکباب خانه و 4 باب مغازه متصل بهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218287/مزایده-خودروی-سواری-ماکسیما'>مزایده خودروی سواری ماکسیما  / مزایده, مزایده خودروی سواری ماکسیما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218330/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-262متر'>مزایده مغازه تجاری مساحت 262متر / مزایده ,مزایده مغازه تجاری مساحت 262متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218362/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-285-10متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 285.10متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 285.10متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218395/مزایده-تابلوهای-تبلیغاتی-محیطی-به-بخش-خصوصی--نوبت-دوم'>مزایده تابلوهای تبلیغاتی محیطی به بخش خصوصی - نوبت دوم  / مزایده تابلوهای تبلیغاتی محیطی به بخش خصوصی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218740/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام ویدئو پروژکتور / استعلام, ویدئو پروژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218758/استعلام-سرویس-اینترنت-اختصاصی-با-پهنای-باند-7mbps'>استعلام  سرویس اینترنت اختصاصی با پهنای باند 7mbps  / استعلام, سرویس اینترنت اختصاصی با پهنای باند 7mbps </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218772/استعلام-میز--'>استعلام میز ... / استعلام , استعلام میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218786/استعلام-لاستیک-پیکاب-15-80-215--14-حلقه-لاستیک-مزدا-14-650---4-حلقه-لاستیک-بژه-14-185---10-حلقه'>استعلام لاستیک پیکاب 15-80-215---14 حلقه لاستیک مزدا 14-650-----4 حلقه لاستیک بژه 14-185------10 حلقه  / استعلام,استعلام لاستیک پیکاب 15-80-215---14 حلقه لاستیک مزدا 14-650-----4 حلقه لاستیک بژه 14-185------10 حلقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218802/استعلام-آبمیوه-پاکتی'>استعلام آبمیوه پاکتی / استعلام,آبمیوه پاکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218817/استعلام-ساخت-حمل--زیرساخت-و-نصب-دیوار--'>استعلام ساخت، حمل ، زیرساخت و نصب دیوار ... / استعلام , استعلام ساخت، حمل ، زیرساخت و نصب دیوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218833/مناقصه-خرید-P-F-STI'>مناقصه خرید P/F STI / مناقصه ، مناقصه خرید P/F STI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218846/استعلام-پکیج--'>استعلام پکیج ... / استعلام , استعلام پکیج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218860/تجدید-مناقصه-4-دستگاه-الکتروپمپ-مخصوص-گودالهای-آب-و-نفت'>تجدید مناقصه 4 دستگاه الکتروپمپ مخصوص گودالهای  آب و نفت /  تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه 4 دستگاه الکتروپمپ مخصوص گودالهای آب و نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218876/مناقصه-دو-ردیف-دریچه-كوره-بلند'>مناقصه دو ردیف دریچه كوره بلند / مناقصه ، مناقصه دو ردیف دریچه كوره بلند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218890/استعلام-کمپل-کارهای-ابنیه-و-تاسیساتی-پایگاه-باوی'>استعلام کمپل کارهای ابنیه و تاسیساتی پایگاه باوی / استعلام, استعلام کمپل کارهای ابنیه و تاسیساتی پایگاه باوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218910/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام خرید مصالح  / استعلام, خرید مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218924/مناقصه-خرید-2-دستگاه-ترانسفورماتور-کمپکت'>مناقصه خرید 2 دستگاه ترانسفورماتور کمپکت  / مناقصه خرید 2 دستگاه ترانسفورماتور کمپکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218938/استعلام-الکتروپمپ-152-14'>استعلام الکتروپمپ 152.14 / استعلام,الکتروپمپ 152.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218954/استعلام-دیزل-ژنراتور'>استعلام دیزل ژنراتور / استعلام , استعلام دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218969/اصلاحیه-مناقصه-انجام-امور-خدماتی'>اصلاحیه مناقصه انجام امور خدماتی  / اصلاحیه مناقصه انجام امور خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218981/استعلام-خرید-لاستیک---'>استعلام خرید لاستیک .... / استعلام, استعلام خرید لاستیک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218993/استعلام-کابل-آفشان-آمل'>استعلام کابل آفشان آمل / استعلام, کابل آفشان آمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219005/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-و-آبیاری--'>استعلام مراقبت و نگهداری و آبیاری ... / استعلام , استعلام مراقبت و نگهداری و آبیاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219017/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر  / استعلام, استعلام خرید کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219029/استعلام-میکروست-سوپا-100-میلی'>استعلام میکروست سوپا 100 میلی / استعلام, میکروست سوپا 100 میلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219041/استعلام-یخچال-و-وسایل-درخواستی'>استعلام یخچال و وسایل درخواستی  / استعلام یخچال و وسایل درخواستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219053/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر ... / استعلام , استعلام اسکنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219067/استعلام-تعمیر-موتور-ولوو'>استعلام تعمیر موتور ولوو  / استعلام, استعلام تعمیر موتور ولوو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219088/استعلام-اسیلو-سکوپ-خودرو-تست-ای-سی-یو'>استعلام اسیلو سکوپ خودرو تست ای سی یو / استعلام ,ااستعلام اسیلو سکوپ خودرو تست ای سی یو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218058/مزایده-چرخ-خیاطی-صنعتی-دستگاه-نواربر-و----نوبت-دوم'>مزایده چرخ خیاطی صنعتی- دستگاه نواربر  و ... - نوبت دوم  / مزایده, مزایده چرخ خیاطی صنعتی- دستگاه نواربر  و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218081/مزایده-زمین-به-همراه-یکصد-متر-اعیانی-بخش-پنج'>مزایده زمین به همراه یکصد متر اعیانی بخش پنج / مزایده,مزایده زمین به همراه یکصد متر اعیانی بخش پنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218112/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-مساحت-1700متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 1700متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 1700متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218156/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-216-60متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 216.60متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 216.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218194/مزایده-خودروی-سواری-تویوتا-کرولا-(نوبت-دوم)'>مزایده خودروی سواری تویوتا کرولا (نوبت دوم) / مزایده , مزایده خودروی سواری تویوتا کرولا (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218223/مزایده-زمین-شامل-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-108-70متر'>مزایده زمین شامل منزل مسکونی مساحت عرصه 108.70متر  / مزایده,مزایده زمین شامل منزل مسکونی مساحت عرصه 108.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218251/مناقصه-بهره-برداری-از-بخش-انتشارات'>مناقصه بهره برداری از بخش انتشارات  / آگهی مناقصه, مناقصه بهره برداری از بخش انتشارات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218288/مزایده-ملک-مازاد-برج-مسکونی-17-طبقه-مشتمل-بر-56-واحد-مسکونی'>مزایده ملک مازاد برج مسکونی 17 طبقه مشتمل بر 56 واحد مسکونی / مزایده,مزایده ملک مازاد برج مسکونی 17 طبقه مشتمل بر 56 واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218334/مزایده-​اجاره-زمین-جهت-استقرار-کانکس'>مزایده ​اجاره زمین جهت استقرار کانکس / آگهی مزایده عمومی,مزایده ​اجاره زمین جهت استقرار کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218363/مزایده-صندلی-فلزی--'>مزایده صندلی فلزی.... / مزایده ,مزایده صندلی فلزی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218396/مزایده-فروش-و-واگذاری-حق-مالکیت-دو-واحد-تجاری'>مزایده فروش و واگذاری حق مالکیت دو واحد تجاری  / مزایده ,مزایده فروش و واگذاری حق مالکیت دو واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218428/مزایده-محصولات-سردرختی'>مزایده محصولات سردرختی  / مزایده,مزایده محصولات سردرختی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218460/مزایده-دستگاه-دلر-ستونی'>مزایده دستگاه دلر ستونی / مزایده, مزایده دستگاه دلر ستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218489/مزایده-فروش-ساختمان-کشتارگاه-فعلی-مساحت-380-2متر'>مزایده فروش ساختمان کشتارگاه فعلی مساحت 380.2متر  / مزایده,مزایده فروش ساختمان کشتارگاه فعلی مساحت 380.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218540/مزایده-فروش-شش-واحد-آپارتمان-مسکونی-و-سه-قطعه-زمین-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش شش واحد آپارتمان مسکونی و سه قطعه زمین مازاد نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش شش واحد آپارتمان مسکونی و سه قطعه زمین مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218733/استعلام-سوئیچ--'>استعلام سوئیچ ... / استعلام , استعلام سوئیچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218753/استعلام-خرید-رادیاتور-کامل-بیل-مکانیکی'>استعلام خرید رادیاتور کامل بیل مکانیکی  / استعلام,استعلام خرید رادیاتور کامل بیل مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218768/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام,  لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218783/استعلام6-قلم-گلند-پلاستیکی-با-مهر--'>استعلام6 قلم گلند پلاستیکی با مهر ... / استعلام, استعلام 6 قلم گلند پلاستیکی با مهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218797/استعلام-هیدروکسیدکلسیم'>استعلام هیدروکسیدکلسیم / استعلام , استعلام هیدروکسیدکلسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218813/استعلام-پمپ-روغن-دستی--اقلام-یدکی-اطلس-کوپکو'>استعلام  پمپ روغن دستی ، اقلام یدکی اطلس کوپکو / استعلام ,استعلام  پمپ روغن دستی ، اقلام یدکی اطلس کوپکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218829/استعلام-اتصالات'>استعلام اتصالات / استعلام , استعلام اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218842/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق  / استعلام,استعلام خرید، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218857/استعلام-خرید-200-عدد-پیش-بند-ایمنی-چرمی-جوشکاری'>استعلام خرید 200 عدد پیش بند ایمنی چرمی جوشکاری  / استعلام ، استعلام خرید 200 عدد پیش بند ایمنی چرمی جوشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218873/استعلام-صندلی-اداری-'>استعلام صندلی اداری،  / استعلام,استعلام صندلی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218887/استعلام-ساخت-مخزن-بتنی-100m3'>استعلام ساخت مخزن بتنی 100m3  / استعلام, ساخت مخزن بتنی 100m3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218907/استعلام-اتوماتیک-کردن-ژنراتور-90-کاوا-با-نصب-تابلو-و--'>استعلام اتوماتیک کردن ژنراتور 90 کاوا با نصب تابلو و ... / استعلام, استعلام اتوماتیک کردن ژنراتور 90 کاوا با نصب تابلو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218921/استعلام-ترانس-ایزوله-تک-فاز'>استعلام ترانس ایزوله تک فاز / استعلام, ترانس ایزوله تک فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218935/فراخوان-انجام-عملیات-ساماندهی-رودخانه-مرزی'>فراخوان انجام عملیات ساماندهی رودخانه مرزی  / فراخوان , فراخوان انجام عملیات ساماندهی رودخانه مرزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218949/استعلام-اصلاح-و-توسعه-شبکه-آب-در-سطح-منطقه-مبارکه'>استعلام اصلاح و توسعه شبکه آب در سطح منطقه مبارکه  / استعلام, استعلام  اصلاح و توسعه شبکه آب در سطح منطقه مبارکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218965/مناقصه-تهیه-3-فقره-کیت-آرسینک'>مناقصه تهیه 3 فقره کیت آرسینک / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه 3 فقره کیت آرسینک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218978/استعلام-دریل-دستی-شارژی'>استعلام دریل دستی شارژی / استعلام, دریل دستی شارژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218990/استعلام-دستگاه-اره-فارس-بر-دو-کاره-ماکیتا'>استعلام دستگاه اره فارس بر دو کاره ماکیتا  / استعلام, استعلام دستگاه اره فارس بر دو کاره ماکیتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219002/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219014/استعلام-اینورتر-مبدل-برق-برای-انرژی-خورشیدی'>استعلام  اینورتر مبدل برق برای انرژی خورشیدی / استعلام, استعلام  اینورتر مبدل برق برای انرژی خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219026/استعلام-پلاک-گوش-ویژوال'>استعلام  پلاک گوش ویژوال / استعلام, پلاک گوش ویژوال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219038/استعلام-دریل-شارژی-ماکیتا'>استعلام دریل شارژی ماکیتا / استعلام,استعلام دریل شارژی ماکیتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219050/استعلام-قایق-موتوری-با-لوازم-جانبی--'>استعلام قایق موتوری با لوازم جانبی ... / استعلام ,استعلام قایق موتوری با لوازم جانبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219063/استعلام-LAP-TOP'>استعلام LAP TOP / استعلام, استعلام LAP TOP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219083/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-و-آبیاری-در-پارک-جنگلی--'>استعلام مراقبت و نگهداری و آبیاری در پارک جنگلی .. / استعلام, مراقبت و نگهداری و آبیاری در پارک جنگلی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218053/مزایده-برون-سپاری-و-اجاره-تابلوهای-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>مزایده برون سپاری و اجاره تابلوهای تبلیغاتی نوبت دوم / مزایده ، مزایده برون سپاری و اجاره تابلوهای تبلیغاتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218075/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-547متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 547متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 547متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218107/مزایده-ششدانگ-یکباب-هتل-مساحت-251-87متر'>مزایده ششدانگ یکباب هتل مساحت 251.87متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب هتل مساحت 251.87متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218146/مزایده-آپارتمان-قطعه-21-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه 21 تفکیکی  / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه 21 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218188/مزایده-تعداد-19-واحد-تجاری'>مزایده تعداد 19 واحد تجاری  / آگهی مزایده, مزایده تعداد 19 واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218214/مزایده-فروش-ملک-کاربری-باغ-ویلا-مساحت-2100-37متر'>مزایده فروش ملک کاربری باغ ویلا مساحت 2100.37متر  / مزایده,مزایده فروش ملک کاربری باغ ویلا مساحت 2100.37متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218243/مزایده-بتونر-تک-فاز-برقی-؛-بالابر-برقی-مصالح--قالب-پلاستیکی'>مزایده بتونر تک فاز برقی ؛ بالابر برقی مصالح ، قالب پلاستیکی  / آگهی مزایده, مزایده بتونر تک فاز برقی ؛ بالابر برقی مصالح ، قالب پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218275/مزایده-زمین-مساحت-5500متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین مساحت 5500متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده زمین مساحت 5500متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218324/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-قدمت-سی-ساله'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی قدمت سی ساله / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک مسکونی قدمت سی ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218359/مزایده-کفش-مردانه-مجلسی-طرح-چرم--'>مزایده کفش مردانه مجلسی طرح چرم.... / مزایده ,مزایده کفش مردانه مجلسی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218383/مزایده-فروش-زمین-با-سند-ششدانگ-تک-برگی'>مزایده فروش زمین با سند ششدانگ تک برگی  / مزایده ,مزایده فروش زمین با سند ششدانگ تک برگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218416/مزایده-ملک-مساحت-102-56متر'>مزایده ملک مساحت 102.56متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت 102.56متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218455/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-1425متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1425متر  / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1425متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218482/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف'>مزایده  بهره برداری از تعدادی غرف / مزایده, مزایده  بهره برداری از تعدادی غرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218526/تجدید-مزایده-ماشین-آلات'>تجدید مزایده ماشین آلات  / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218759/مناقصه-توسعه-شبکه-نصب-انشعابات-نصب-کنتور-و-رگلاتور-در-سطح-ناحیه-گازرسانی'>مناقصه توسعه شبکه، نصب انشعابات، نصب کنتور و رگلاتور در سطح ناحیه گازرسانی / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی , مناقصه توسعه شبکه، نصب انشعابات، نصب کنتور و رگلاتور در سطح ناحیه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218773/مناقصه-تجدید-روکش-آسفالت-راه-روستایی-و---'>مناقصه تجدید روکش آسفالت راه روستایی و .... / مناقصه, مناقصه  تجدید روکش آسفالت راه روستایی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218787/استعلام-انجام-خدمات-مطالعات--'>استعلام انجام خدمات مطالعات ... / استعلام , استعلام انجام خدمات مطالعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218803/استعلام-لوازم-خانگی'>استعلام لوازم خانگی  / استعلام, لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218819/استعلام-پروفیل-و--'>استعلام پروفیل و... / استعلام,پروفیل و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218834/مناقصه-RENHE-GROUP'>مناقصه RENHE GROUP  / اگهی مناقصه , مناقصه RENHE GROUP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218847/استعلام-دستگاه-پرکن-بطری-مایعات'>استعلام دستگاه پرکن بطری مایعات / استعلام ، استعلام دستگاه پرکن بطری مایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218862/استعلام-گاراژ--'>استعلام گاراژ ... / استعلام , استعلام گاراژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218877/استعلام-تکمیل-ساختمان-اسکلت-بتنی'>استعلام تکمیل ساختمان اسکلت بتنی  / استعلام,استعلام تکمیل ساختمان اسکلت بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218891/استعلام-اسکنر-HP2500'>استعلام اسکنر HP2500 / استعلام, اسکنر HP2500</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218912/مناقصه-عملیات-تکمیل-و-تجهیز-سالن-آمفی-تئاتر-ساختمان-مرکزی--'>مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز سالن آمفی تئاتر ساختمان مرکزی ... / مناقصه، مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز سالن آمفی تئاتر ساختمان مرکزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218926/استعلام-دستگاه-تستر-باطری-خودرو--'>استعلام دستگاه تستر باطری خودرو... / استعلام, استعلام دستگاه تستر باطری خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218939/استعلام-خرید-لوازم-خانگی-اداری'>استعلام خرید لوازم خانگی اداری  / استعلام,استعلام خرید لوازم خانگی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218955/استعلام-6-عدد-تخت-خونگیری-با-صندلی--'>استعلام 6 عدد تخت خونگیری با صندلی... / استعلام, استعلام 6 عدد تخت خونگیری با صندلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218970/استعلام-چسب-لکوپلاست'>استعلام چسب لکوپلاست / استعلام,استعلام چسب لکوپلاست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218982/استعلام-عملیات-برق-رسانی'>استعلام عملیات برق رسانی  / استعلام,استعلام عملیات برق رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218994/استعلام-انتخاب-مشاور'>استعلام انتخاب مشاور / استعلام انتخاب مشاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219006/استعلام-شیر-سه-راهی-انژیوکت'>استعلام شیر سه راهی انژیوکت  / استعلام, شیر سه راهی انژیوکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219018/استعلام-کولر-گازی-اسپیلیت-و--'>استعلام کولر گازی اسپیلیت و ... / استعلام ,استعلام کولر گازی اسپیلیت و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219030/استعلام-تابلوهای-انتظامی-با-ورق-گالوانیزه---'>استعلام تابلوهای انتظامی با ورق گالوانیزه  ... / استعلام, استعلام تابلوهای انتظامی با ورق گالوانیزه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219042/استعلام-دریل-برقی-جهت-کارگاه-خاتم-ساز'>استعلام دریل برقی جهت کارگاه خاتم ساز  / استعلام, استعلام دریل برقی جهت کارگاه خاتم ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219054/استعلام-دستگاه-سنگ-چرخ-سنباده--'>استعلام دستگاه سنگ چرخ سنباده... / استعلام, استعلام دستگاه سنگ چرخ سنباده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219069/استعلام-اره-نواری-nc'>استعلام اره نواری nc / استعلام, اره نواری nc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219089/استعلام-کاغذ-چاپگر'>استعلام کاغذ چاپگر / استعلام, استعلام کاغذ چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218061/مزایده-زمینی-به-مساحت-سیصد-متر-نوبت-دوم'>مزایده زمینی به مساحت سیصد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمینی به مساحت سیصد متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218085/مزایده-ملک-مساحت-ششدانگی-502-71متر'>مزایده ملک مساحت ششدانگی 502.71متر / مزایده,مزایده ملک مساحت ششدانگی 502.71متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218114/مزایده-ملک-بصورت-قولنامه-ای-قدمت-40-تا-42-سال'>مزایده ملک بصورت قولنامه ای قدمت 40 تا 42 سال  / مزایده,مزایده ملک بصورت قولنامه ای قدمت 40 تا 42 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218163/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-204-80متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 204.80متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 204.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218197/مزایده-یک-دستگاه-نوار-نقاله'>مزایده یک دستگاه نوار نقاله / مزایده,مزایده یک دستگاه نوار نقاله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218227/مزایده-چرخ-صنعتی-خیاطی-راسته-دوز---نوبت-دوم'>مزایده چرخ صنعتی خیاطی راسته دوز  ...نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده چرخ صنعتی خیاطی راسته دوز  ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218253/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-50-06متر-قطعه-شش-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 50.06متر قطعه شش تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 50.06متر قطعه شش تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218290/مزایده-امور-مربوط-به-تفکیک-از-مبدا-منطقه'>مزایده امور مربوط به تفکیک از مبدا منطقه  / آگهی مزایده عمومی, مزایده امور مربوط به تفکیک از مبدا منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218337/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-18-50متر'>مزایده مغازه تجاری مساحت 18.50متر / مزایده ,مزایده مغازه تجاری مساحت 18.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218364/مزایده-فروش-درختان-جنگلی-خارج-از-طرح-های-جنگلداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش درختان جنگلی خارج از طرح های جنگلداری نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش درختان جنگلی خارج از طرح های جنگلداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218397/مزایده-فروش-لوله-پلی-اتیلن-فشار-قوی-انتقال-آب'>مزایده فروش لوله پلی اتیلن فشار قوی انتقال آب  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش لوله پلی اتیلن فشار قوی انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218437/مزایده-واگذاری-یک-باب-گاراژ-غیرتجاری'>مزایده واگذاری یک باب گاراژ غیرتجاری / مزایده,مزایده واگذاری یک باب گاراژ غیرتجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218463/مزایده-حقوق-استیجاری-تعدادی-از-فضاهای-موجود'>مزایده حقوق استیجاری تعدادی از فضاهای موجود  / آگهی مزایده,مزایده حقوق استیجاری تعدادی از فضاهای موجود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218495/مزایده-اجاره-غرفه-های-تجاری'>مزایده اجاره غرفه های تجاری / آگهی مزایده,مزایده اجاره غرفه های تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218545/مزایده-فروش-مقداری-از-اثاثیه-مستهلک-شده-و-اسقاط-اداری-و-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش مقداری از اثاثیه مستهلک شده و اسقاط اداری و مازاد بر نیاز  / آگهی مزایده , مزایده فروش مقداری از اثاثیه مستهلک شده و اسقاط اداری و مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218681/استعلام-دارو'>استعلام دارو / استعلام, استعلام دارو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218699/استعلام-طراحی-و-ساخت-و-نصب-تابلو--'>استعلام طراحی و ساخت و نصب تابلو ... / استعلام , استعلام طراحی و ساخت و نصب تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218715/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-و-فضای-سبز-تجدید'>مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز تجدید  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218730/استعلام-بهسازی-راه-روستایی'>استعلام بهسازی راه روستایی  / استعلام, بهسازی راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218751/استعلام-خرید-پارتیشن-2-جداره--یراق-آلات--صفحه-کانتر--کمد'>استعلام خرید پارتیشن 2 جداره - یراق آلات - صفحه کانتر - کمد / استعلام, استعلام خرید پارتیشن 2 جداره - یراق آلات - صفحه کانتر - کمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218766/استعلام-پایه-دوربین-مداربسته'>استعلام پایه دوربین مداربسته / استعلام,پایه دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218780/استعلام-مرمت-خانه-تاریخی'>استعلام مرمت خانه تاریخی / استعلام, مرمت خانه تاریخی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218794/استعلام-بلندگوی-محوطه-ای-ضد-آب-30-وات--'>استعلام بلندگوی محوطه ای ضد آب 30 وات ... / استعلام, بلندگوی محوطه ای ضد آب 30 وات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218810/استعلام-کیک--'>استعلام کیک ... / استعلام, استعلام کیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218827/استعلام-ابزار-آلات-الکتریکی'>استعلام ابزار آلات الکتریکی / استعلام ,استعلام ابزار آلات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218840/مناقصه-دستگاه-بادكن-پت'>مناقصه دستگاه بادكن پت / مناقصه دستگاه بادكن پت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218854/استعلام-تابلو-برق-درایو'>استعلام تابلو برق درایو / استعلام , استعلام تابلو برق درایو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218871/استعلام-طراحی-وب-سایت'>استعلام طراحی وب سایت / استعلام, طراحی وب سایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218884/فراخوان-قطعات-الکتروپمپ-های-UNITEDS-بوستر-دو-نوبت-دوم'>فراخوان قطعات الکتروپمپ های UNITEDS بوستر دو -نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان قطعات الکتروپمپ های UNITEDS بوستر دو -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218904/استعلام-سنگ-فرز-آهنگری--'>استعلام سنگ فرز آهنگری... / استعلام, استعلام سنگ فرز آهنگری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218919/استعلام-لامپ-مهتابی-18-وات-پارس-(led)'>استعلام لامپ مهتابی 18 وات پارس (led)  / استعلام,استعلام لامپ مهتابی 18 وات پارس (led) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218933/استعلام-قفل-درب-چوبی'>استعلام قفل درب چوبی / استعلام, قفل درب چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218947/استعلام-کولر-گازی-اسپیلیت'>استعلام کولر گازی اسپیلیت  / استعلام ,استعلام کولر گازی اسپیلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218963/استعلام-دستگاه-جوشکاری'>استعلام دستگاه جوشکاری / استعلام,استعلام دستگاه جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218976/استعلام-جرثقیل-موتور-درار-هیدرولیکی-2-تن'>استعلام  جرثقیل موتور درار هیدرولیکی 2 تن  / استعلام, استعلام  جرثقیل موتور درار هیدرولیکی 2 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218988/استعلام-ساعت-اندازه-گیری-انالوک'>استعلام ساعت اندازه گیری انالوک / استعلام , استعلام ساعت اندازه گیری انالوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219000/استعلام-تجهیز-و-بهره-برداری-چاهها-و--'>استعلام  تجهیز و بهره برداری چاهها و ... / استعلام, استعلام  تجهیز و بهره برداری چاهها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219012/استعلام-خرید-خدمت-مشاور-تدوین-و-پیاده-روسازی'>استعلام خرید خدمت مشاور تدوین و پیاده روسازی  / استعلام , استعلام خرید خدمت مشاور تدوین و پیاده روسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219024/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین / استعلام,دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219036/استعلام-چرخ-خیاطی-کاچیران-مدل-1138'>استعلام چرخ خیاطی کاچیران مدل 1138 / استعلام , استعلام چرخ خیاطی کاچیران مدل 1138</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219048/استعلام-خرید-3-دستگاه-کیس-رایانه'>استعلام خرید 3 دستگاه کیس رایانه / استعلام, استعلام خرید 3 دستگاه کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219060/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-از-ذخیره-گاه-جنگلی--'>استعلام مراقبت و نگهداری از ذخیره گاه جنگلی... / استعلام, استعلام مراقبت و نگهداری از ذخیره گاه جنگلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219078/استعلام-هدفون---'>استعلام هدفون .... / استعلام, استعلام هدفون ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218072/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-151-13متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 151.13متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 151.13متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218103/مزایده-6-دستگاه-کامپیوتر'>مزایده 6 دستگاه کامپیوتر / مزایده , مزایده 6 دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218135/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-3000متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 3000متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 3000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218185/مزایده-دو-دستگاه-کامپیوتر-سرور'>مزایده دو دستگاه کامپیوتر سرور / مزایده, مزایده دو دستگاه کامپیوتر سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218209/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218241/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-یک-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه یک تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه یک تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218271/مزایده-اجاره-مغازه-تجاری'>مزایده اجاره مغازه تجاری / آگهی مزایده, مزایده اجاره مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218309/مزایده-واگذاری-زمین-جهت-استقرار-کانکس-برای-کاربری-بیمه'>مزایده واگذاری زمین جهت استقرار کانکس برای کاربری بیمه / مزایده, مزایده واگذاری زمین جهت استقرار کانکس برای کاربری بیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218350/مزایده-یکبابخانه-و-محوطه-بخش-24-گیلان'>مزایده یکبابخانه  و محوطه بخش 24 گیلان  / مزایده ,مزایده یکبابخانه  و محوطه بخش 24 گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218377/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-337-5متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 337.5متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 337.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218412/مزایده-یک-دستگاه-بیل-بکهو'>مزایده یک دستگاه بیل بکهو  / مزایده, مزایده یک دستگاه بیل بکهو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218450/مزایده-بسته-بندی-انواع-کارتن'>مزایده بسته بندی انواع کارتن / مزایده, مزایده بسته بندی انواع کارتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218473/مزایده-یک-دستگاه-چیلر-تراکمی-هواخنک'>مزایده یک دستگاه چیلر تراکمی هواخنک  / ​آگهی مزایده عمومی,مزایده یک دستگاه چیلر تراکمی هواخنک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218516/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-205-27متر-نوبت-چهارم'>مزایده ملک مسکونی مساحت 205.27متر نوبت چهارم / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 205.27متر نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218564/مزایده-واگذاری-زمین-مساحت-240-73متر'>مزایده واگذاری زمین مساحت 240.73متر / مزایده,مزایده واگذاری زمین مساحت 240.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218767/استعلام-الکتروپمپ-73-5-کیلووات'>استعلام الکتروپمپ 73.5 کیلووات  / استعلام, استعلام الکتروپمپ 73.5 کیلووات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218781/استعلام-اقلام-با-مارک-SCHNEIDER'>استعلام اقلام با مارک SCHNEIDER / استعلام , استعلام اقلام با مارک SCHNEIDER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218796/استعلام-آماده-سازی-و-ساماندهی--'>استعلام آماده سازی و ساماندهی... / استعلام, استعلام آماده سازی و ساماندهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218811/تجدید-مناقصه-لوازم-عمومی-یدکی-ایستگاهها'>تجدید مناقصه لوازم عمومی یدکی ایستگاهها / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه لوازم عمومی یدکی ایستگاهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218828/استعلام-تجهیزات-اتاق-سرور--'>استعلام تجهیزات اتاق سرور ... / استعلام , استعلام تجهیزات اتاق سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218841/استعلام-ورقهای-نایلون-فشرده'>استعلام ورقهای نایلون فشرده  / استعلام, استعلام ورقهای نایلون فشرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218855/استعلام-زونکن-بزرگ-ته-پهن'>استعلام  زونکن بزرگ ته پهن  / استعلام , استعلام  زونکن بزرگ ته پهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218872/مناقصه-کمپرسور'>مناقصه کمپرسور   / مناقصه ، مناقصه کمپرسور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218885/استعلام-انجام-امور-تاسیساتی-شبکه-بهداشت-و-واحدهای-تابعه'>استعلام  انجام امور تاسیساتی شبکه بهداشت و واحدهای تابعه / استعلام, انجام امور تاسیساتی شبکه بهداشت و واحدهای تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218905/استعلام-مواد-آزمایشگاهی--'>استعلام مواد آزمایشگاهی ... / استعلام , استعلام مواد آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218920/استعلام-دستگاه-تست-التراسو-نیک-تست-مافوق-صوت'>استعلام دستگاه تست التراسو نیک تست مافوق صوت  / استعلام, دستگاه تست التراسو نیک تست مافوق صوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218934/مناقصه-عملیات-چاه-مجدد-و-آزمایش-پمپاژ-چاه-شماره-8'>مناقصه عملیات چاه مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 8 / مناقصه،مناقصه عملیات چاه مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218948/مناقصه-پروژه-خاکبرداری-و-زیرسازی-معابر'>مناقصه پروژه خاکبرداری و زیرسازی معابر  / مناقصه پروژه خاکبرداری و زیرسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218964/استعلام-کیس-رایانه-مشکی-مدل-Z4-نام-تجارتی-گرین'>استعلام کیس رایانه مشکی مدل Z4 نام تجارتی گرین  / استعلام, کیس رایانه مشکی مدل Z4 نام تجارتی گرین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218977/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر ... / استعلام , استعلام اسکنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218989/استعلام-عملیات-اجرایی-خط-انتقال-آب-از-چاه-تا-مخزن'>استعلام عملیات اجرایی خط انتقال آب از چاه تا مخزن / استعلام , استعلام عملیات اجرایی خط انتقال آب از چاه تا مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219001/استعلام-خرید-120000-کیلوگرم-خاک-معدنی'>استعلام خرید 120000 کیلوگرم خاک معدنی / استعلام, استعلام خرید 120000 کیلوگرم خاک معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219013/استعلام-موزاییک-ماشینی'>استعلام موزاییک ماشینی  / استعلام,استعلام موزاییک ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219025/استعلام-خرید-کود-و-سم'>استعلام خرید کود و سم / استعلام, استعلام خرید کود و سم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219037/استعلام-سرنگ--'>استعلام سرنگ ... / استعلام, استعلام سرنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219049/استعلام-لنز-تله-135'>استعلام لنز تله 135 / استعلام , استعلام لنز تله 135</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219062/استعلام-چرخ-ضخیم-دوز-مخصوص-کفش-کامپیوتری'>استعلام چرخ ضخیم دوز مخصوص کفش کامپیوتری / استعلام, استعلام چرخ ضخیم دوز مخصوص کفش کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219081/استعلام-ماشین-کله-زنی--'>استعلام ماشین کله زنی... / استعلام, استعلام ماشین کله زنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218074/مزایده-واگذاری-فضاهای-خود-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری فضاهای خود (نوبت دوم) / مزایده, مزایده واگذاری فضاهای خود (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218104/مزایده-ملک-شماره-58-فرعی-از-هفت-اصلی'>مزایده ملک شماره 58 فرعی از هفت اصلی / مزایده,مزایده ملک شماره 58 فرعی از هفت اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218140/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-11567-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 11567 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 11567 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218187/مزایده-یک-فقره-زمین-کشاورزی-حدودا-130-قصب'>مزایده یک فقره زمین کشاورزی حدودا 130 قصب / مزایده,مزایده یک فقره زمین کشاورزی حدودا 130 قصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218212/فراخوان-عمومی-اجاره-واحدهای-تجاری-بازار--نوبت-دوم'>فراخوان عمومی اجاره واحدهای تجاری بازار - نوبت دوم  / فراخوان عمومی اجاره , فراخوان عمومی اجاره واحدهای تجاری بازار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218242/مزایده-تعداد-3100-بسته-سلفنی-چای-سیاه-شکسته-ممتاز-صادراتی'>مزایده تعداد 3100 بسته سلفنی چای سیاه شکسته ممتاز صادراتی / مزایده, مزایده تعداد 3100 بسته سلفنی چای سیاه شکسته ممتاز صادراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218274/مزایده-غرفه-با-کاربری-بوفه'>مزایده غرفه با کاربری بوفه  / مزایده , مزایده غرفه با کاربری بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218314/مزایده-3-637-دانگ-از-ششدانگ-ملک-زراعی-5000متر'>مزایده 3.637 دانگ از ششدانگ ملک زراعی 5000متر  / مزایده ,مزایده 3.637 دانگ از ششدانگ ملک زراعی 5000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218358/مزایده-ملک-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مجتمع-تجاری-480-30متر'>مزایده ملک ششدانگ عرصه و اعیان مجتمع تجاری 480.30متر / مزایده ,مزایده ملک ششدانگ عرصه و اعیان مجتمع تجاری 480.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218382/مزایده-سهام'>مزایده سهام / مزایده ,مزایده سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218413/مزایده-تجدید-مغازه'>مزایده تجدید مغازه  / مزایده تجدید مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218451/مزایده-دو-دستگاه-سرور-اچ-پی-ودل-DVR'>مزایده دو دستگاه سرور اچ پی ودل DVR / مزایده,مزایده دو دستگاه سرور اچ پی ودل DVR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218479/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-557-12متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 557.12متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 557.12متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218523/مزایده-پلاک-مسکونی-مساحت-85-07متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک مسکونی مساحت 85.07متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک مسکونی مساحت 85.07متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218565/مزایده-مقداری-از-دوربینهای-مدار-بسته-مرحله-دوم'>مزایده مقداری از دوربینهای مدار بسته مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده مقداری از دوربینهای مدار بسته مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218610/مزایده-ملک-با-قدمت-چهار-سال-مساحت-53-8متر'>مزایده ملک با قدمت چهار سال مساحت 53.8متر  / مزایده,مزایده ملک با قدمت چهار سال مساحت 53.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218666/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مساحت-73-84متر'>مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 73.84متر / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 73.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218741/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-56-49متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 56.49متر نوبت اول / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 56.49متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218798/مزایده-لوازم-و-تجهیزات-کارنکرده-برقی-آسانسور-و-غیره'>مزایده لوازم و تجهیزات کارنکرده برقی، آسانسور و غیره / آگهی مزایده  , مزایده لوازم و تجهیزات کارنکرده برقی، آسانسور و غیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218861/مزایده-منزل-مسکونی-زیربنای-105-متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی زیربنای 105 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی زیربنای 105 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218903/مزایده-قطعه-چدنی'>مزایده قطعه چدنی  / مزایده قطعه چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218967/مزایده-فروش-اموال-اداری'>مزایده فروش اموال اداری  / مزایده فروش اموال اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219091/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی'>مزایده فروش اموال اسقاطی / مزایده فروش اموال اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219095/استعلام-لوازم-موتور-بنز'>استعلام لوازم موتور بنز / استعلام,لوازم موتور بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219112/استعلام-مطالعه-و-پژوهش-طرح-ساماندهی-آبشار-تاریخی'>استعلام مطالعه و پژوهش طرح ساماندهی آبشار تاریخی  / استعلام, استعلام  مطالعه و پژوهش طرح ساماندهی آبشار تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219125/استعلام-آبرسانی-سیار'>استعلام  آبرسانی سیار  / استعلام, آبرسانی سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219138/استعلام-میل-لنگ-تراش'>استعلام میل لنگ تراش / استعلام ,استعلام میل لنگ تراش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219151/استعلام-خرید-دستگاه-ها-الکترونیک'>استعلام  خرید دستگاه ها الکترونیک / استعلام, خرید دستگاه ها الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219158/مزایده-فروش-زمین-منطقه-صنعتی-شهر-دولت-آباد-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین منطقه صنعتی شهر دولت آباد نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش زمین منطقه صنعتی شهر دولت آباد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219167/استعلام-ست-اورولوژی'>استعلام ست اورولوژی / استعلام,ست اورولوژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219182/استعلام-خرید-حشره-کش--'>استعلام خرید حشره کش... / استعلام,خرید حشره کش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219196/مناقصه-مدیریت-برنامه-اورژانس-اجتماعی'>مناقصه مدیریت برنامه اورژانس اجتماعی  / مناقصه ، مناقصه مدیریت برنامه اورژانس اجتماعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219208/استعلام-خرید-تجهیزات'>استعلام خرید تجهیزات  / استعلام, خرید تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219223/استعلام-اقلام-نوری--'>استعلام اقلام نوری ... / استعلام , استعلام اقلام نوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219235/استعلام-خرید-چنچ-آور-فشار-ضعیف-دیزل-ژنراتور'>استعلام خرید چنچ آور فشار ضعیف دیزل ژنراتور / استعلام, خرید چنچ آور فشار ضعیف دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219247/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-110-10--'>استعلام لوله پلی اتیلن 110/10... / استعلام,لوله پلی اتیلن 110/10...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218591/مزایده-زمین-مساحت-250-00-متر'>مزایده زمین مساحت 250.00 متر / مزایده,مزایده زمین مساحت 250.00 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218650/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-با-دو-پلاک-ثبتی-10400متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی با دو پلاک ثبتی 10400متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی با دو پلاک ثبتی 10400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218697/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-34360متر'>مزایده زمین مزروعی مساحت 34360متر  / مزایده ,مزایده زمین مزروعی مساحت 34360متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218738/مزایده-زمینی-مساحت-255-87متر'>مزایده زمینی مساحت 255.87متر / مزایده ,مزایده زمینی مساحت 255.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218795/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-86-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 86 متر / مزایده, مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 86 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218856/مزایده-بالن-آرزوها-گلدان-آدم-آهنی'>مزایده بالن آرزوها- گلدان- آدم آهنی / مزایده,مزایده بالن آرزوها- گلدان- آدم آهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218901/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218958/مزایده-خودرو-پاترول'>مزایده خودرو پاترول  / مزایده خودرو پاترول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219085/مزایده-فروش-تعداد-محدودی-از-زمین-های-مسکونی-تجاری-خدماتی-ورزشی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد محدودی از زمین های مسکونی.تجاری خدماتی ورزشی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش تعداد محدودی از زمین های مسکونی.تجاری خدماتی ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219111/اصلاحیه-مناقصه-امور-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان'>اصلاحیه مناقصه امور طبخ و توزیع غذای بیمارستان / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه امور طبخ و توزیع غذای بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219124/استعلام-دریچه-فاضلابی-کامپوزیتی'>استعلام دریچه فاضلابی کامپوزیتی  / استعلام , استعلام دریچه فاضلابی کامپوزیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219137/استعلام-شیرآلات'>استعلام شیرآلات / استعلام, شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219150/استعلام-دوربین-Turbo-HD'>استعلام دوربین Turbo HD  / استعلام, استعلام دوربین Turbo HD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219157/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده  فروش یک دستگاه خودرو  پراید / مزایده , مزایده  فروش یک دستگاه خودرو  پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219166/استعلام-کیت-علوم-آموزشی'>استعلام کیت علوم آموزشی / استعلام , استعلام کیت علوم آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219181/استعلام-ساخت-ساختمان-رفاهی-و-محوطه-سازی--'>استعلام ساخت ساختمان رفاهی و محوطه سازی... / استعلام, استعلام ساخت ساختمان رفاهی و محوطه سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219195/استعلام-تجهیزات-ورزشی-زورخانه-ای-و-پهلوانی'>استعلام تجهیزات ورزشی زورخانه ای و پهلوانی / استعلام, تجهیزات ورزشی زورخانه ای و پهلوانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219207/استعلام-لوله-تراشه'>استعلام لوله تراشه / استعلام,لوله تراشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219222/استعلام-مبدل-برق-جهت-انرژی-خورشیدی--'>استعلام مبدل برق جهت انرژی خورشیدی... / استعلام,مبدل برق جهت انرژی خورشیدی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219234/استعلام-پمپ-سانتریفیوژ'>استعلام پمپ سانتریفیوژ / استعلام , استعلام پمپ سانتریفیوژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219246/استعلام-خرید-2-دستگاه-مانیتور'>استعلام خرید 2 دستگاه مانیتور / استعلام, خرید 2 دستگاه مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218577/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-285-متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 285 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 285 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218620/مزایده-پلاک-ثبتی-مغازه-مساحت-همکف-132-67متر'>مزایده پلاک ثبتی مغازه مساحت همکف 132.67متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مغازه مساحت همکف 132.67متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218682/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-191متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 191متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 191متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218732/مزایده-واحد-مسکونی-مساحت-165-14متر-نوبت-اول'>مزایده واحد مسکونی مساحت 165.14متر نوبت اول / مزایده ,مزایده واحد مسکونی مساحت 165.14متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218770/مزایده-زیرزمین-مسکونی-مساحت-96-متر'>مزایده زیرزمین مسکونی مساحت 96 متر / مزایده ,مزایده زیرزمین مسکونی مساحت 96 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218825/مزایده-منزل-مسکونی-پلاک-ثبتی-80-فرعی-بخش-7-فارس'>مزایده منزل مسکونی پلاک ثبتی 80 فرعی بخش 7 فارس / مزایده,مزایده منزل مسکونی پلاک ثبتی 80 فرعی بخش 7 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218893/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-7-تن'>مزایده یک دستگاه لیفتراک 7 تن  / مزایده, مزایده یک دستگاه لیفتراک 7 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218945/مزایده-حضوری-فروش-ماشین-آلات-راهسازی'>مزایده حضوری فروش ماشین آلات راهسازی / مزایده, مزایده حضوری فروش ماشین آلات راهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219079/مزایده-میز-غذاخوری-6-نفره-و--'>مزایده میز غذاخوری 6 نفره و ...  / مزایده میز غذاخوری 6 نفره و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219105/استعلام-تعمیرات-اساسی-دبستان'>استعلام تعمیرات اساسی دبستان / استعلام, تعمیرات اساسی دبستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219119/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-118-95متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت 118.95متر / مزایده ,مزایده ششدانگ خانه مساحت 118.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219120/استعلام-چرخ-خیاطی-مخصوص-کیف-دوزی'>استعلام  چرخ خیاطی مخصوص کیف دوزی / استعلام, استعلام  چرخ خیاطی مخصوص کیف دوزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219133/استعلام-احداث-ساختمان-رفاهی--'>استعلام احداث ساختمان رفاهی... / استعلام, استعلام احداث ساختمان رفاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219146/استعلام-چهار-دستگاه-فن-هواکش'>استعلام چهار دستگاه فن هواکش / استعلام , استعلام چهار دستگاه فن هواکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219161/استعلام-رنگ-آمیزی-پلاستیک-اتاقهای-اداره-کل-آموزش-و-پرورش'>استعلام رنگ آمیزی پلاستیک اتاقهای اداره کل آموزش و پرورش  / استعلام, استعلام رنگ آمیزی پلاستیک اتاقهای اداره کل آموزش و پرورش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219176/استعلام-چرخ-خیاطی-کاچیران-393'>استعلام چرخ خیاطی کاچیران 393  / استعلام,استعلام چرخ خیاطی کاچیران 393 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219191/استعلام-تعمیر-بنز-مایلر'>استعلام تعمیر بنز مایلر  / استعلام,استعلام تعمیر بنز مایلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219203/استعلام-خرید-نوار-تیپ-کشاورزی-و-پلاستیک-سانتی-تک-لا'>استعلام خرید نوار تیپ کشاورزی و پلاستیک سانتی تک لا / استعلام, استعلام خرید نوار تیپ کشاورزی و پلاستیک سانتی تک لا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219209/مزایده-شلوار-کشی--پیراهن-مجلسی-و--'>مزایده شلوار کشی ، پیراهن مجلسی و... / مزایده، مزایده شلوار کشی ، پیراهن مجلسی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219218/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ  / استعلام, استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219230/استعلام-دستکش-استریل-معمولی-سایز-6-6-و-8'>استعلام دستکش استریل معمولی سایز 6.6 و 8  / استعلام,استعلام دستکش استریل معمولی سایز 6.6 و 8 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219242/استعلام-دستکش--'>استعلام دستکش ... / استعلام, استعلام دستکش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218566/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-باری-فوتون-آتو'>مزایده یک دستگاه کامیون باری فوتون آتو / مزایده، مزایده یک دستگاه کامیون باری فوتون آتو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218611/مزایده-پلاک-ثبتی-3-472-بخش-ده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 3/472 بخش ده تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 3/472 بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218672/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-عرصه-277-5متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه 277.5متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه 277.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218718/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218756/حراج-اقلام-و-لوازم-مستهلک-و-غیرقابل-مصرف'>حراج اقلام و لوازم مستهلک و غیرقابل مصرف / حراج, حراج اقلام و لوازم مستهلک و غیرقابل مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218814/مزایده-یکباب-کارگاه-مساحت-عرصه-400متر'>مزایده یکباب کارگاه مساحت عرصه 400متر / مزایده,مزایده یکباب کارگاه مساحت عرصه 400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218881/مزایده-پلاک-ثبت-شده-شماره-65-فرعی-بخش-8-یزد'>مزایده پلاک ثبت شده شماره 65 فرعی بخش 8 یزد / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده شماره 65 فرعی بخش 8 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218925/مزایده-موتور-سیکلت-و---'>مزایده موتور سیکلت و .... / مزایده, مزایده  موتور سیکلت و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219075/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219100/استعلام-سرسیلندر--'>استعلام سرسیلندر ... / استعلام , استعلام سرسیلندر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219104/مزایده-11-سهم-از-50-سهم-ششدانگ-یکباب-خانه'>مزایده 11 سهم از 50 سهم ششدانگ یکباب خانه  / مزایده ,مزایده 11 سهم از 50 سهم ششدانگ یکباب خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219116/استعلام-لوازم-اداری'>استعلام لوازم اداری  / استعلام, استعلام لوازم اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219129/استعلام-احداث-سرویس-بهداشتی'>استعلام احداث سرویس بهداشتی / استعلام, استعلام احداث سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219142/استعلام-کنتور-اکتیو'>استعلام کنتور اکتیو / استعلام , استعلام کنتور اکتیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219156/استعلام-قرارداد-تعمیرات-ساختمان'>استعلام قرارداد تعمیرات ساختمان / استعلام, قرارداد تعمیرات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219173/استعلام-کالای-آزمایشگاهی'>استعلام کالای  آزمایشگاهی  / استعلام,  استعلام کالای  آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219178/مزایده-فروش-تعداد-محدودی-از-زمین-های-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد محدودی از زمین های مسکونی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش تعداد محدودی از زمین های مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219187/استعلام-تونر--'>استعلام تونر ... / استعلام, استعلام تونر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219200/فراخوان-اجاره-بخش-بینایی-سنجی--'>فراخوان اجاره بخش بینایی سنجی ...  / فراخوان ، فراخوان اجاره بخش بینایی سنجی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219215/استعلام-کیت-آموزشی-انرژی-های-نویت-و-الکترونیک-و--'>استعلام کیت آموزشی انرژی های نویت و الکترونیک و... / استعلام, استعلام کیت آموزشی انرژی های نویت و الکترونیک و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219227/استعلام-آبگرمکن-شمعکدار'>استعلام آبگرمکن شمعکدار / استعلام, استعلام آبگرمکن شمعکدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219239/استعلام-اجرای-کف-پوش--'>استعلام اجرای کف پوش... / استعلام, استعلام اجرای کف پوش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219251/استعلام-خرید-سیستم-ALL-IN-ONE'>استعلام خرید سیستم ALL IN ONE / استعلام, استعلام خرید سیستم ALL IN ONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218584/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-شرقی-59-02متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم شرقی 59.02متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم شرقی 59.02متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218626/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-78-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 78 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 78 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218685/مزایده-آپارتمان-مساحت-صد-و-بیست-متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت صد و بیست متر نوبت اول / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت صد و بیست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218734/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو'>مزایده  یک دستگاه خودرو سواری پژو / مزایده, مزایده  یک دستگاه خودرو سواری پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218775/مزایده-دو-باب-خانه-مساحت-586-6-و-404متر'>مزایده دو باب خانه مساحت 586.6 و 404متر / مزایده ,مزایده دو باب خانه مساحت 586.6 و 404متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218831/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-141-80متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 141.80متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 141.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218894/مزایده-سنگ-تراورتن'>مزایده سنگ تراورتن / مزایده,مزایده سنگ تراورتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218952/اصلاحیه-مزایده-اجاره-جهت-مراکز-انتشارات-علمی-و-فرهنگی'>اصلاحیه مزایده اجاره جهت مراکز انتشارات علمی و فرهنگی  / اصلاحیه آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره جهت مراکز انتشارات علمی و فرهنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219080/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-صد-و-شصت-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت صد و شصت متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت صد و شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219107/استعلام-سوپاپ-تراش'>استعلام سوپاپ تراش  / استعلام,استعلام سوپاپ تراش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219121/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه / استعلام,استعلام رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219132/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه اول تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین قطعه اول تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219134/استعلام-اجرت-اجرای-سنگ-ازاره-40'>استعلام اجرت اجرای سنگ ازاره 40 / استعلام, استعلام اجرت اجرای سنگ ازاره 40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219147/استعلام-لوبیا-قرمز-کپسولی'>استعلام لوبیا قرمز کپسولی / استعلام,استعلام لوبیا قرمز کپسولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219162/استعلام-اجرت-باز-و-بست-و-تعمیر-موتور-و-تراشکاری-بنز-مایلر'>استعلام اجرت باز و بست و تعمیر موتور و تراشکاری بنز مایلر  / استعلام,استعلام اجرت باز و بست و تعمیر موتور و تراشکاری بنز مایلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219177/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام , استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219192/استعلام-لوله-ساکشن'>استعلام لوله ساکشن  / استعلام , استعلام لوله ساکشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219204/استعلام-آسفالت-محوطه'>استعلام آسفالت محوطه  / استعلام ,استعلام آسفالت محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219212/فراخوان-اجاره-بخش-بینایی-سنجی--'>فراخوان اجاره بخش بینایی سنجی ...  / فراخوان ، فراخوان اجاره بخش بینایی سنجی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219219/استعلام-پنس-هموستات-جراحی-و--'>استعلام پنس هموستات جراحی و ... / استعلام, پنس هموستات جراحی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219231/استعلام-بهسازی-و-تعمیرات-موزه'>استعلام بهسازی و تعمیرات موزه  / استعلام, بهسازی و تعمیرات موزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219243/استعلام-حفر-و-تجهیز-چاه-و--'>استعلام حفر و تجهیز چاه و... / استعلام,حفر و تجهیز چاه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218425/مزایده-150-تن-مقوای-80-گرمی'>مزایده 150 تن مقوای 80 گرمی  / مزایده, مزایده 150 تن مقوای 80 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218457/مزایده-تعداد-10-راس-جوانه-بالای-500-کیلوگرم-و---'>مزایده  تعداد 10 راس جوانه بالای 500 کیلوگرم و .... / آگهی مزایده حضوری, مزایده  تعداد 10 راس جوانه بالای 500 کیلوگرم و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218488/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-واحدهای-تجاری'>مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری / مزایده, مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218535/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-کل-594-02متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه کل 594.02متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه کل 594.02متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218571/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-4376متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 4376متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 4376متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218618/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-5-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی قطعه 5 تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218678/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-چاپ-دوم'>مزایده فروش زمین مسکونی چاپ دوم  / مزایده ,مزایده فروش زمین مسکونی چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218727/مزایده-فروش-تعداد-1395-سهام-مرحله-دوم'>مزایده فروش تعداد 1395 سهام مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش تعداد 1395 سهام مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218762/مزایده-فروش-یک-واحد-تجاری-مساحت-85-متر'>مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت 85 متر  / مزایده ,مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت 85 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218821/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-270-76متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 270.76متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 270.76متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218892/مزایده-پلاک-ثبت-شده-شماره-508-اصلی-بصورت-کارگاه-چادردوزی'>مزایده پلاک ثبت شده شماره 508 اصلی بصورت کارگاه چادردوزی / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده شماره 508 اصلی بصورت کارگاه چادردوزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218942/مزایده-خودرو-پژو-405'>مزایده خودرو پژو 405 / مزایده, مزایده خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219077/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-سی-ان-جی--چاپ-دوم-نوبت-اول'>مزایده بهره برداری از جایگاه سی ان جی  - چاپ دوم نوبت اول  / مزایده , مزایده بهره برداری از جایگاه سی ان جی  - چاپ دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219103/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  , مناقصه بهسازی و روکش آسفالت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219108/مزایده-پلاک-ثبتی-5-فرعی-از-70-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 5 فرعی از 70 اصلی نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 5 فرعی از 70 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219118/مناقصه-بازطراحی-(مشاوره)-سیستم-تاسیسات-برق-و-مکانیک-بیمارستان'>مناقصه بازطراحی (مشاوره) سیستم تاسیسات برق و مکانیک بیمارستان / مناقصه بازطراحی (مشاوره) سیستم تاسیسات برق و مکانیک بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219131/استعلام-یک-دستگاه-کارواش'>استعلام یک دستگاه کارواش / استعلام, استعلام یک دستگاه کارواش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219145/استعلام-باند-گچی-سایز-15-و-20--'>استعلام باند گچی سایز 15 و 20... / استعلام,باند گچی سایز 15 و 20...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219160/استعلام-روغن--'>استعلام روغن... / استعلام, استعلام روغن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219175/استعلام-تعمیرات-راهدارخانه-گردنه-(محوطه-سازی-گردنه)'>استعلام تعمیرات راهدارخانه گردنه (محوطه سازی گردنه) / استعلام, استعلام تعمیرات راهدارخانه گردنه (محوطه سازی گردنه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219189/مزایده-فروش-اموال-و-املاک-مازاد-و-تملیکی-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش اموال و املاک مازاد و تملیکی نقد و اقساط  / مزایده ,مزایده فروش اموال و املاک مازاد و تملیکی نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219190/استعلام-کیت-آموزشی-برق-صنعتی-و-ساختمان'>استعلام کیت آموزشی برق صنعتی و ساختمان  / استعلام, کیت آموزشی برق صنعتی و ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219202/استعلام-تهیه-پرکلرین--'>استعلام تهیه پرکلرین... / استعلام, استعلام تهیه پرکلرین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219217/استعلام-عملیات-احداث-حوضچه'>استعلام عملیات احداث حوضچه / استعلام, عملیات احداث حوضچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219229/استعلام-کامپیوتر-جیبی-Tablet--'>استعلام کامپیوتر جیبی Tablet... / استعلام, استعلام کامپیوتر جیبی Tablet...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219241/استعلام-خرید-2-دستگاه-مانیتور'>استعلام خرید 2 دستگاه مانیتور / استعلام, خرید 2 دستگاه مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218698/مناقصه-پروژه-گازرسانی'>مناقصه پروژه گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218714/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-روکش-آسفالتهای-سطح-شهر'>مناقصه عملیات زیرسازی و روکش آسفالتهای سطح شهر  / مناقصه , مناقصه عملیات زیرسازی و روکش آسفالتهای سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218729/استعلام-سیمان'>استعلام سیمان / استعلام ,استعلام سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218750/استعلام-ویدیو-پروژکتور-ساخت-کشور-ایران'>استعلام ویدیو پروژکتور ساخت کشور ایران / استعلام, ویدیو پروژکتور ساخت کشور ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218765/استعلام-خرید-بذر-گل'>استعلام خرید بذر گل  / استعلام,استعلام خرید بذر گل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218779/استعلام-لکه-گیری-و-رنگ-آمیزی-ساختمان--'>استعلام لکه گیری و رنگ آمیزی ساختمان ... / استعلام, استعلام لکه گیری و رنگ آمیزی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218793/استعلام-دانگل-دستگاه-تراش-سی-ان-سی'>استعلام دانگل دستگاه تراش سی ان سی  / استعلام, استعلام دانگل دستگاه تراش سی ان سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218809/تجدید-فراخوان-مناقصه-دو-مرحله-ای-GAS-COMP-SUMY'>تجدید فراخوان مناقصه دو مرحله ای  GAS COMP. SUMY  / آگهی فراخوان مناقصه دو مرحله ای,تجدید فراخوان مناقصه دو مرحله ای  GAS COMP. SUMY </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218826/استعلام-ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام ابزارآلات الکتریکی / استعلام,ابزارآلات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218839/استعلام-برق-رسانی'>استعلام برق رسانی / استعلام,برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218853/مناقصه-تلفر-برقي'>مناقصه تلفر برقي / مناقصه, مناقصه  تلفر برقي</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218870/فراخوان-خرید-کانکس'>فراخوان خرید کانکس  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان خرید کانکس  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218883/استعلام-خرید-فاکس--'>استعلام خرید فاکس... / استعلام, استعلام خرید فاکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218902/استعلام-مرمت-مبل'>استعلام مرمت مبل  / استعلام , استعلام مرمت مبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218917/استعلام-میز-کنفرانس-ملامینه-با-متعلقات-و-صندلی-چرخدار'>استعلام میز کنفرانس ملامینه با متعلقات و صندلی چرخدار / استعلام, استعلام میز کنفرانس ملامینه با متعلقات و صندلی چرخدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218932/مناقصه-عمومی-خرید-6-قلم-تجهیزات-فیزیوتراپی'>مناقصه عمومی خرید 6 قلم تجهیزات فیزیوتراپی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید 6 قلم تجهیزات فیزیوتراپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218946/استعلام-تکمیل-کانون-فرهنگی--'>استعلام تکمیل کانون فرهنگی ... / استعلام , استعلام تکمیل کانون فرهنگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218962/استعلام-تکمیل-مدرسه--'>استعلام تکمیل مدرسه ... / استعلام , استعلام تکمیل مدرسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218975/استعلام-فعالیت-های-سازمانهای-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار--کارفرمایان'>استعلام فعالیت های سازمانهای دارای عضو مربوط به کسب و کار ، کارفرمایان / استعلام ,استعلام فعالیت های سازمانهای دارای عضو مربوط به کسب و کار ، کارفرمایان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218987/استعلام-اره-مویی--'>استعلام اره مویی ... / استعلام, استعلام اره مویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218999/استعلام-دریل-بزرگ-1200-وات-16-میلی-متر---'>استعلام دریل بزرگ 1200 وات 16 میلی متر .... / استعلام, استعلام دریل بزرگ 1200 وات 16 میلی متر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219011/استعلام-لنز-واید-24'>استعلام لنز واید 24 / استعلام , استعلام لنز واید 24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219023/استعلام-اره-عمود-بر'>استعلام اره عمود بر   / استعلام, استعلام اره عمود بر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219035/استعلام-دستگاه-سمباده-نواری-و-دیسکی'>استعلام دستگاه سمباده نواری و دیسکی  / استعلام, استعلام دستگاه سمباده نواری و دیسکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219047/استعلام-سنگ-گرد-برقی-gss2300'>استعلام سنگ گرد برقی gss2300 / استعلام, استعلام سنگ گرد برقی gss2300</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219059/استعلام-دستگاه-جوشکاری-و--'>استعلام دستگاه جوشکاری و ... / استعلام,استعلام دستگاه جوشکاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219074/استعلام-پکیج-شوفاژ-دیواری-مدل-Perla-24i-مرجع-سازنده-صنعتی-بوتان'>استعلام پکیج شوفاژ دیواری مدل Perla 24i مرجع سازنده صنعتی بوتان  / استعلام,استعلام پکیج شوفاژ دیواری مدل Perla 24i مرجع سازنده صنعتی بوتان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218071/مزایده-کت-و-شلوار--کت-تک-پیراهن-مردانه--انواع-شلوار-مردانه'>مزایده کت و شلوار ، کت تک، پیراهن مردانه ، انواع شلوار مردانه  / مزایده, مزایده کت و شلوار ، کت تک، پیراهن مردانه ، انواع شلوار مردانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218101/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مشتمل-بر-عرصه-و-اعیان-با-سازه-بتنی'>مزایده یک واحد مسکونی مشتمل بر عرصه و اعیان با سازه بتنی / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مشتمل بر عرصه و اعیان با سازه بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218134/مزایده-ملک-مساحت-مشاعی-دوازده-هزار-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت مشاعی دوازده هزار متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت مشاعی دوازده هزار متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218181/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-201-03متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 201.03متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 201.03متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218207/مزایده-خودرو-سمند-SE-(نوبت-دوم)'>مزایده خودرو سمند SE  (نوبت دوم) / مزایده , مزایده خودرو سمند SE  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218240/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سیستم-پژو-206-جی-ال-ایکس-ای'>مزایده یک دستگاه سواری سیستم پژو 206 جی ال ایکس ای / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه سواری سیستم پژو 206 جی ال ایکس ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218269/مزایده-زمین-کاربری-کشاورزی-مساحت-1565متر'>مزایده زمین کاربری کشاورزی مساحت 1565متر  / مزایده,مزایده زمین کاربری کشاورزی مساحت 1565متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218305/مزایده-پلاک-ثبتی-سه-فرعی-با-قدمت-بیش-از-50-سال'>مزایده پلاک ثبتی سه فرعی با قدمت بیش از 50 سال / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی سه فرعی با قدمت بیش از 50 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218346/مزایده-فروش-مواد-مستهلک-و-آهن-آلات-اسقاطی'>مزایده فروش مواد مستهلک و آهن آلات اسقاطی / مزایده, مزایده فروش مواد مستهلک و آهن آلات اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218376/مزایده-بهره-برداری-از-تاسیسات-و-تجهیزات-کارخانه-تولید-آسفالت-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات کارخانه تولید آسفالت نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات کارخانه تولید آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218410/مزایده-پلاک-ثبتی-16472-فرعی-از-35-اصلی-بخش-یازده'>مزایده پلاک ثبتی 16472 فرعی از 35 اصلی بخش یازده / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 16472 فرعی از 35 اصلی بخش یازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218710/مزایده-20-راس-گاو'>مزایده 20 راس گاو  / مزایده ,مزایده گاو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218749/مزایده-منزل-مسکونی-به-شماره-5-3814-غیرمنقول'>مزایده منزل مسکونی به شماره 5/3814 غیرمنقول  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی به شماره 5/3814 غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218812/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-353-30متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 353.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 353.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218866/مزایده-یک-دستگاه-وکیوم'>مزایده یک دستگاه وکیوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه وکیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218918/مزایده-پلاک-شماره-38-فرعی-عرصه-770-43متر'>مزایده پلاک شماره 38 فرعی عرصه 770.43متر / مزایده,مزایده پلاک شماره 38 فرعی عرصه 770.43متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219068/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219098/استعلام-لوازم-کامپیوتر'>استعلام لوازم کامپیوتر / استعلام, استعلام لوازم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219101/مزایده-واگذاری-حدود-25-تن-چوب-چنار'>مزایده واگذاری حدود 25 تن چوب چنار  / مزایده ,مزایده واگذاری حدود 25 تن چوب چنار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219115/استعلام-تجدید-(عملیات-تسطیح-و-بازسازی-سطوح-اراضی-معدن--)'>استعلام تجدید (عملیات تسطیح و بازسازی سطوح اراضی معدن...) / استعلام, استعلام تجدید (عملیات تسطیح و بازسازی سطوح اراضی معدن...)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219128/استعلام-چرخ-خیاطی-کاچیران'>استعلام چرخ خیاطی کاچیران  / استعلام , استعلام چرخ خیاطی کاچیران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219141/استعلام-لوازم-مورد-نیاز-جهت-تعمیر-بنز-مایلر'>استعلام لوازم مورد نیاز جهت تعمیر بنز مایلر  / استعلام,استعلام لوازم مورد نیاز جهت تعمیر بنز مایلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219155/استعلام-آجر-مربعی'>استعلام آجر مربعی / استعلام, استعلام آجر مربعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219171/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-کاربری-خدماتی-گردشگری-و-تفریحی-نوبت-اول'>مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری خدماتی گردشگری و تفریحی نوبت اول  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری خدماتی گردشگری و تفریحی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219172/استعلام-لایسنس-3-ساله-سوفوس'>استعلام لایسنس 3 ساله سوفوس / استعلام, لایسنس 3 ساله سوفوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219186/استعلام-اجرت-تعمیر-موتور-با-تراشکاری-و-تعمیر-فنرهای-اکسل-جلو-و-عقب-بنز-تریلی'>استعلام اجرت تعمیر موتور با تراشکاری و تعمیر فنرهای اکسل جلو و عقب بنز تریلی / استعلام, اجرت تعمیر موتور با تراشکاری و تعمیر فنرهای اکسل جلو و عقب بنز تریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219199/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-انواع-وسایل-نقلیه-موتوری---'>استعلام تعمیر و نگهداری انواع وسایل نقلیه موتوری .... / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری انواع وسایل نقلیه موتوری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219213/استعلام-تلویزیون---'>استعلام تلویزیون .... / استعلام, استعلام تلویزیون ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219226/استعلام-اجرت-اجر-ال'>استعلام اجرت اجر ال / استعلام ,استعلام اجرت اجر ال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219238/استعلام-قرارداد-خرید-خدمت-مشاوره-جهت-مددجویان'>استعلام قرارداد خرید خدمت مشاوره جهت مددجویان / استعلام, استعلام قرارداد خرید خدمت مشاوره جهت مددجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219250/استعلام-هد--'>استعلام هد ... / استعلام , استعلام هد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218724/استعلام-دوربین-Hikvision-مدل-DS-2CD2142FWD--2-8M'>استعلام دوربین Hikvision مدل DS-2CD2142FWD - 2.8M  / استعلام,استعلام دوربین Hikvision مدل DS-2CD2142FWD - 2.8M </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218744/مناقصه-واگذاری-عملیات-تخلیه-و-بارگیری-محصولات-توزیعی'>مناقصه  واگذاری عملیات تخلیه و بارگیری محصولات توزیعی / مناقصه, مناقصه  واگذاری عملیات تخلیه و بارگیری محصولات توزیعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218760/مناقصه-خرید-انواع-روانکارها-و-فیلترها'>مناقصه خرید انواع روانکارها و فیلترها / مناقصه , مناقصه خرید انواع روانکارها و فیلترها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218774/استعلام-فیلتر-روغن-پارکر-اورجینال'>استعلام فیلتر روغن پارکر اورجینال  / استعلام , استعلام فیلتر روغن پارکر اورجینال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218789/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سیستم-صوتی'>استعلام خرید یک دستگاه سیستم صوتی  / استعلام, خرید یک دستگاه سیستم صوتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218804/استعلام-موتور-پمپ-پنتاکس-بشقابی'>استعلام موتور پمپ پنتاکس بشقابی / استعلام, موتور پمپ پنتاکس بشقابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218820/استعلام-درخواست-انجام-کار-و-ساخت-یک-واحد-مهمانسرا'>استعلام درخواست انجام کار و ساخت یک واحد مهمانسرا  / استعلام, درخواست انجام کار و ساخت یک واحد مهمانسرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218835/مناقصه-دیوار-کشی-محوطه-و-دیوار-حائل-ساختمان'>مناقصه دیوار کشی محوطه و دیوار حائل ساختمان  / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه دیوار کشی محوطه و دیوار حائل ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218848/استعلام-دستگاه-پی-سی-آر-گرادیان---'>استعلام دستگاه پی سی آر گرادیان ..... / استعلام, دستگاه پی سی آر گرادیان .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218864/استعلام-باباتری-داخلی-آمپر-ups-titan-plus-3kva-2700-w-8-9'>استعلام باباتری داخلی آمپر ups titan plus 3kva/2700 w 8*9  / استعلام,استعلام باباتری داخلی آمپر ups titan plus 3kva/2700 w 8*9 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218878/استعلام-ساخت-مخزن-بتنی-50m3-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام ساخت مخزن بتنی 50m3 ایستگاه پمپاژ / استعلام, ساخت مخزن بتنی 50m3 ایستگاه پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218896/استعلام-تعمیر-و-تکمیل-و-تجهیز-پایگاه-رامشیر'>استعلام تعمیر و تکمیل و تجهیز پایگاه رامشیر / استعلام,استعلام تعمیر و تکمیل و تجهیز پایگاه رامشیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218913/استعلام-تکمیل-سالن'>استعلام تکمیل سالن / استعلام,تکمیل سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218927/استعلام-آموزش-مشاوره-جهت-مددجویان'>استعلام آموزش مشاوره جهت مددجویان  / استعلام,استعلام آموزش مشاوره جهت مددجویان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218940/مناقصه-خرید-12-دستگاه-سرور-HP'>مناقصه خرید 12 دستگاه سرور HP / مناقصه ، مناقصه خرید 12 دستگاه سرور HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218957/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-های-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-و-آسانسور-به-انضمام-کلیه-موارد-برقی-ساختمان-اداری'>استعلام تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیسات مکانیکی و برقی و آسانسور به انضمام کلیه موارد برقی ساختمان اداری  / استعلام,استعلام تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیسات مکانیکی و برقی و آسانسور به انضمام کلیه موارد برقی ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218971/استعلام-مراقبت-نگهداری-و-ابیاری-طرح-نهالکاری-و-احداث-بادشکن-غیرزنده--'>استعلام مراقبت، نگهداری و ابیاری طرح نهالکاری و احداث بادشکن غیرزنده .. / استعلام, مراقبت، نگهداری و ابیاری طرح نهالکاری و احداث بادشکن غیرزنده ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218983/استعلام-کولر-اسپیلت'>استعلام کولر اسپیلت / استعلام, استعلام کولر اسپیلت÷</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218995/استعلام-لوله-یو-پی-وی-سی-مشبک-و-ساده-جدار'>استعلام لوله یو پی وی سی مشبک و ساده جدار  / استعلام , استعلام لوله یو پی وی سی مشبک و ساده جدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219007/استعلام-جعبه-فرمان-هیدرولیک'>استعلام جعبه فرمان هیدرولیک / استعلام , استعلام جعبه فرمان هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219019/استعلام-انکوباتر-آزمایشگاهی'>استعلام  انکوباتر آزمایشگاهی / استعلام,استعلام  انکوباتر آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219031/استعلام-دستگاه-دیتا-پروژکتور--'>استعلام دستگاه دیتا پروژکتور ... / استعلام , استعلام دستگاه دیتا پروژکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219043/استعلام-سیستم-کامل-ویدئو-پرژکتور'>استعلام سیستم کامل ویدئو پرژکتور / استعلام, استعلام سیستم کامل ویدئو پرژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219055/استعلام-پارتیشن-بندی-و--'>استعلام پارتیشن بندی و... / استعلام,پارتیشن بندی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219070/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-از-پارک-ولیعصر'>استعلام مراقبت و نگهداری از پارک ولیعصر  / استعلام,استعلام مراقبت و نگهداری از پارک ولیعصر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219090/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار  / استعلام, فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218063/مزایده-پلاک-2035-مفروز-بخش-19-گیلان'>مزایده پلاک 2035 مفروز بخش 19 گیلان / مزایده,مزایده پلاک 2035 مفروز بخش 19 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218089/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-16-فرعی-بخش-5-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده ملک پلاک ثبتی 16 فرعی بخش 5 تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 16 فرعی بخش 5 تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218122/مزایده-یک-دستگاه-منزل-دارای-پلاک-شماره-22-4929-نوبت-اول'>مزایده یک دستگاه منزل دارای پلاک شماره 22/4929 نوبت اول / مزایده,مزایده یک دستگاه منزل دارای پلاک شماره 22/4929 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218167/مزایده-ششدانگ-محوطه-مساحت-205-متر'>مزایده ششدانگ محوطه مساحت 205 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ محوطه مساحت 205 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218200/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / آگهی مزایده اموال, مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218229/مزایده-خودرو-سواری-پراید-جی-تی-ایکس-مدل-1386'>مزایده خودرو سواری پراید جی تی ایکس مدل 1386 / مزایده,مزایده خودرو سواری پراید جی تی ایکس مدل 1386</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218255/مزایده-دو-دستگاه-یخچال-فریزر--فریزر-خوابیده'>مزایده دو دستگاه یخچال فریزر ، فریزر خوابیده / آگهی مزایده, مزایده دو دستگاه یخچال فریزر ، فریزر خوابیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218295/مزایده-فروش-آپارتمان-به-انضمام-پارکینگ-و-انباری-110متر'>مزایده فروش آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری 110متر  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری 110متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218338/مزایده-یک-دستگاه-پمپ-ثابت-انتقال-بتن'>مزایده یک دستگاه پمپ ثابت انتقال بتن / مزایده, مزایده یک دستگاه پمپ ثابت انتقال بتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218603/مزایده-فروش-یک-دستگاه-مینی-بوس'>مزایده  فروش یک دستگاه مینی بوس / آگهی مزایده, مزایده  فروش یک دستگاه مینی بوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218661/مزایده-ششدانگ-ملک-کاربری-تالار-پذیرایی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک کاربری تالار پذیرایی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک کاربری تالار پذیرایی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218708/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-85-86متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 85.86متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 85.86متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218745/مزایده-خودرو-پژو-405'>مزایده خودرو پژو 405 / مزایده, مزایده  خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218807/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-عرصه-296-29متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 296.29متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 296.29متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218865/مزایده-خودرو-سمند'>مزایده خودرو سمند  / مزایده خودرو سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218911/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-250متر-و-اعیانی-نود-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 250متر و اعیانی نود متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 250متر و اعیانی نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219064/مزایده-یک-واحد-سنگ-شکن-شامل-دستگاه-سنگ-شکن-چکشی'>مزایده یک واحد سنگ شکن شامل دستگاه سنگ شکن چکشی  / مزایده یک واحد سنگ شکن شامل دستگاه سنگ شکن چکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219097/استعلام-جدول-سنگی'>استعلام جدول سنگی  / استعلام جدول سنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219099/مزایده-واگذاری-اجاری-واحد-تزریقات-و-پانسمان-(مرکز-بهداشت-شهدای-انقلاب-شیراز)'>مزایده واگذاری اجاری واحد تزریقات و پانسمان (مرکز بهداشت شهدای انقلاب شیراز) / مزایده ,مزایده واگذاری اجاری واحد تزریقات و پانسمان (مرکز بهداشت شهدای انقلاب شیراز)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219114/استعلام-بالانس-چرخ-خودرو-دیجیتال'>استعلام بالانس چرخ خودرو دیجیتال / استعلام, بالانس چرخ خودرو دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219127/استعلام-دستگاه-الیت-زن-دستی'>استعلام دستگاه الیت زن دستی  / استعلام, استعلام دستگاه الیت زن دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219140/استعلام-دستگاه-تست-انژکتور'>استعلام دستگاه تست انژکتور   / استعلام , استعلام دستگاه تست انژکتور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219154/استعلام-تقاضای-چاپ-100000-برگ-بروشور-تبلیغاتی'>استعلام تقاضای چاپ 100000 برگ بروشور تبلیغاتی / استعلام ,استعلام تقاضای چاپ 100000 برگ بروشور تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219168/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-کاربری-خدماتی-گردشگری-و-تفریحی-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری خدماتی گردشگری و تفریحی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری خدماتی گردشگری و تفریحی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219170/استعلام-کمپرسور-1-5-اسب-دی-وی-ام-R12--'>استعلام کمپرسور 1.5 اسب دی وی ام R12... / استعلام, استعلام کمپرسور 1.5 اسب دی وی ام R12...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219185/استعلام-مجموعه-سیم-و-سوکت--'>استعلام مجموعه سیم و سوکت ... / استعلام , استعلام مجموعه سیم و سوکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219198/استعلام-جی-پی-اس'>استعلام جی پی اس  / استعلام, جی پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219211/استعلام-سایر-فعالیت-خدمات-پشتیابی-کسب-و-کار'>استعلام سایر فعالیت خدمات پشتیابی کسب و کار / استعلام , استعلام سایر فعالیت خدمات پشتیابی کسب و کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219225/استعلام-خرید-کابل'>استعلام خرید کابل  / استعلام, خرید کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219237/استعلام-شیر--'>استعلام شیر ... / استعلام , استعلام شیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219249/استعلام-خودرو-سواری-پژو-405'>استعلام خودرو سواری پژو 405 / استعلام , استعلام خودرو سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218448/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-مساحت-عرصه-200-متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی مساحت عرصه 200 متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده یکباب ساختمان مسکونی مساحت عرصه 200 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218470/مزایده-آپارتمان-مساحت-صد-متر-طبقه-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت صد متر طبقه دوم   / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت صد متر طبقه دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218510/مزایده-دو-قطعه-پلاک-ثبتی'>مزایده دو قطعه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218561/مزایده-ششدانگ-مغازه-تجاری-عرصه-59-20متر'>مزایده ششدانگ مغازه تجاری عرصه 59.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری عرصه 59.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218602/مزایده-زمین-مساحت-456-25-متر'>مزایده زمین مساحت 456.25 متر  / مزایده,مزایده زمین مساحت 456.25 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218660/مزایده-تعداد-8-دستگاه-خودرو-سبک-سنگین'>مزایده تعداد 8 دستگاه خودرو سبک، سنگین  / مزایده تعداد 8 دستگاه خودرو سبک، سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218707/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-برقی'>مزایده یک دستگاه خودرو برقی  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218743/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-پارس-ELX-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو پارس ELX نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو پارس ELX نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218800/مزایده-4-دانگ-و-نیم-مشاع-از-یکباب-خانه-272-50متر'>مزایده 4 دانگ و نیم مشاع از یکباب خانه 272.50متر / مزایده,مزایده 4 دانگ و نیم مشاع از یکباب خانه 272.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218863/مزایده-یک-دستگاه-سردخانه-یک-دستگاه-کمپرسور-و--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سردخانه، یک دستگاه کمپرسور و...نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه سردخانه، یک دستگاه کمپرسور و...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218906/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-261-7متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 261.7متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 261.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219061/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-368-متر-قدمت-سی-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 368 متر قدمت سی سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 368 متر قدمت سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219094/مزایده-فروش-آپارتمان-کاربری-دفتر-کار-مساحت-49-متر'>مزایده فروش آپارتمان کاربری دفتر کار مساحت 49 متر  / مزایده ,مزایده فروش آپارتمان کاربری دفتر کار مساحت 49 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219096/استعلام-تجهیزات-میز-خدمت--'>استعلام تجهیزات میز خدمت ... / استعلام, استعلام تجهیزات میز خدمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219113/استعلام-کاسه-چرخ-تراش'>استعلام کاسه چرخ تراش / استعلام, استعلام کاسه چرخ تراش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219126/استعلام-لوازم-پمپ---'>استعلام لوازم پمپ  ... / استعلام , استعلام لوازم پمپ  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219139/استعلام-کلاه-جراح-به-تعداد-3000-عدد'>استعلام کلاه جراح به تعداد 3000 عدد / استعلام , استعلام کلاه جراح به تعداد 3000 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219152/استعلام-دستگاه-عیب-یاب-خودرو--'>استعلام دستگاه عیب یاب خودرو... / استعلام, استعلام دستگاه عیب یاب خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219163/مزایده-اجاره-داروخانه-شبانه-روزی'>مزایده اجاره داروخانه شبانه روزی / آگهی مزایده, مزایده اجاره داروخانه شبانه روزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219169/استعلام-سرامیک--'>استعلام سرامیک ... / استعلام , استعلام سرامیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219184/استعلام-لوله-فلزی-3-اینچ-6-متری-بدو-ن-حدیده---'>استعلام لوله فلزی 3 اینچ 6 متری بدو ن حدیده .... / استعلام ,استعلام لوله فلزی 3 اینچ 6 متری بدو ن حدیده ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219197/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219210/استعلام-تهیه-و-خرید-قطعات-و-تعمیرات--'>استعلام تهیه و خرید قطعات و تعمیرات... / استعلام,تهیه و خرید قطعات و تعمیرات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219224/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-سیستم-اعلام-و-اطفا-حریق-ایستگاه-های-مایکروویو--'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم اعلام و اطفا حریق ایستگاه های مایکروویو .. / استعلام, تهیه و نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم اعلام و اطفا حریق ایستگاه های مایکروویو ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219236/استعلام-تهیه-خرید-و-انجام-خدمات-طراحی-قاب-مقوایی-روغنی(پست-رو)-و-DVD---'>استعلام تهیه خرید و انجام خدمات طراحی قاب مقوایی روغنی(پست رو) و DVD ..... / استعلام, تهیه خرید و انجام خدمات طراحی قاب مقوایی روغنی(پست رو) و DVD .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219248/استعلام-خرید-صندلی-جلسات--'>استعلام خرید صندلی جلسات... / استعلام, استعلام خرید صندلی جلسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218369/مزایده-ساختمان-مساحت-دویست-متر'>مزایده ساختمان مساحت دویست متر / مزایده ,مزایده ساختمان مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218401/مزایده-یک-واگن-حمل-ذغال-تونل'>مزایده یک واگن حمل ذغال تونل / آگهی مزایده , مزایده یک واگن حمل ذغال تونل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218440/مزایده-اجاره-اداره-باشگاه-بدنسازی'> مزایده اجاره اداره باشگاه بدنسازی / آگهی مزایده,  مزایده اجاره اداره باشگاه بدنسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218464/مزایده-فروش-قطعات-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعات مسکونی..نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعات مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218497/مزایده-آپارتمان-طبقه-سه-مساحت-67-28متر'>مزایده آپارتمان طبقه سه مساحت 67.28متر  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه سه مساحت 67.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218548/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-قطعه-808-تفکیکی'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی قطعه 808 تفکیکی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی قطعه 808 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218587/مزایده-ملک-بصورت-سه-طبقه-دارای-مساحت-زمین-141-92متر'>مزایده ملک بصورت سه طبقه دارای مساحت زمین 141.92متر / مزایده,مزایده ملک بصورت سه طبقه دارای مساحت زمین 141.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218630/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-101-37متر-قطعه-1-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 101.37متر قطعه 1 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 101.37متر قطعه 1 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218689/مزایده-ششدانگ-یکباب-دکان-مساحت-24-متر'>مزایده ششدانگ یکباب دکان مساحت 24 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب دکان مساحت 24 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218736/تجدید-مزایده-اجاره-جایگاه-سی-ان-جی-(نوبت-دوم)'>تجدید مزایده اجاره جایگاه سی ان جی (نوبت دوم) / مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره جایگاه سی ان جی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218782/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-275متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 275متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 275متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218845/مزایده-ملک-با-قدمت-شش-سال'>مزایده ملک با قدمت شش سال / مزایده,مزایده ملک با قدمت شش سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218895/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-222-75متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی عرصه 222.75متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 222.75متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218953/مزایده-فروش-حدود-۱۹۸-قلم-وسائل-اسقاطی'>مزایده فروش حدود ۱۹۸ قلم وسائل اسقاطی / آگهی مزایده,مزایده فروش حدود ۱۹۸ قلم وسائل اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219082/تجدید-مزایده-واگذاری-زمین-جهت-کیوسک-اغذیه-فروشی-و---چاپ-دوم'>تجدید مزایده واگذاری زمین جهت کیوسک اغذیه فروشی و ... چاپ دوم / مزایده, تجدید مزایده واگذاری زمین جهت کیوسک اغذیه فروشی و ... چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219109/استعلام-لوله-بتنی'>استعلام لوله بتنی / استعلام,لوله بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219122/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام, استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219135/استعلام-تعمیر-و-تجهیزات-اماکن-ورزشی'>استعلام تعمیر و تجهیزات اماکن ورزشی  / استعلام, استعلام تعمیر و تجهیزات اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219143/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-24-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 24 متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 24 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219148/استعلام-شیر-کنترل--'>استعلام شیر کنترل ... / استعلام , استعلام شیر کنترل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219164/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-دیجیتال-مارکتینگ'>استعلام برگزاری دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگ  / استعلام, برگزاری دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219179/استعلام-یخچال'>استعلام یخچال / استعلام,یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219193/استعلام-اجرای-شبکه-برق-20-کیلوولت--'>استعلام اجرای شبکه برق 20 کیلوولت... / استعلام, استعلام اجرای شبکه برق 20 کیلوولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219205/استعلام-ترانسفورماتور-کم-تلفات-20-کیلوولت'>استعلام ترانسفورماتور کم تلفات 20 کیلوولت / استعلام, ترانسفورماتور کم تلفات 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219214/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-36-46-اصلی-بخش-شش-ارومیه'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 36/46 اصلی بخش شش ارومیه / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 36/46 اصلی بخش شش ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219220/استعلام-پلاک-گوش'>استعلام پلاک گوش / استعلام , استعلام پلاک گوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219232/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام,فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219244/استعلام-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا'>استعلام تهیه طبخ و توزیع غذا / استعلام , استعلام تهیه طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218719/تجدید-مناقصه-اصلاح-شبکه-برق'>تجدید مناقصه اصلاح شبکه برق / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه اصلاح شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218735/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218754/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218769/استعلام-ایزوپروپیل-الکل'>استعلام ایزوپروپیل الکل  / استعلام , استعلام ایزوپروپیل الکل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218784/تجدید-مناقصه-تهیه-و-تعویض-وینچ-Quick-release-های-اسکله-نفتی--'>تجدید مناقصه تهیه و تعویض وینچ Quick release های اسکله نفتی ... / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تهیه و تعویض وینچ Quick release های اسکله نفتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218799/استعلام-نوار-چسب-پشت-پارچه-های'>استعلام نوار چسب پشت پارچه های  / استعلام , استعلام نوار چسب پشت پارچه های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218815/استعلام-ابزار-آلات'>استعلام ابزار آلات / استعلام,استعلام ابزار آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218830/استعلام-لوازم-خانگی'>استعلام لوازم خانگی / استعلام, لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218843/استعلام-R410A-شارژ-گاز-فریون-گاز'>استعلام R410A شارژ گاز فریون گاز  / استعلام , استعلام R410A شارژ گاز فریون گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218858/استعلام-پروژه-گمرک-'>استعلام پروژه گمرک.. / استعلام, پروژه گمرک..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218874/استعلام-اجرای-طرح-داخلی-سالن-آمفی-تئاتر-دانشکده-علوم-پایه'>استعلام اجرای طرح داخلی سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه  / استعلام, اجرای طرح داخلی سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218888/استعلام-تهیه-لوازم-ماشین-آلات-و-اجرت-تعمیر-بلدوزر-'>استعلام تهیه لوازم ماشین آلات و اجرت تعمیر بلدوزر.. / استعلام ,استعلام تهیه لوازم ماشین آلات و اجرت تعمیر بلدوزر..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218908/استعلام-عینک-خلبانی--'>استعلام عینک خلبانی ... / استعلام, استعلام عینک خلبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218922/استعلام-احداث-پارکینگ-پیش-ساخته-امور-برق--'>استعلام احداث پارکینگ پیش ساخته امور برق ... / استعلام, استعلام احداث پارکینگ پیش ساخته امور برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218936/مناقصه-تهیه-مصالح-و-دستگاهها'>مناقصه تهیه مصالح و دستگاهها  / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و دستگاهها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218950/استعلام-دیوار-کشی-ضلع-جنوبی-آبفا-منطقه'>استعلام دیوار کشی ضلع جنوبی آبفا منطقه  / استعلام, استعلام دیوار کشی ضلع جنوبی آبفا منطقه 5 اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218966/استعلام-تعمیر-ساختمان--'>استعلام تعمیر ساختمان... / استعلام, استعلام تعمیر ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218979/استعلام-خرید-تلویزیون-شهری'>استعلام خرید تلویزیون شهری  / استعلام, استعلام خرید تلویزیون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218991/استعلام-تهیه-و-تامین-آهن-آلات-جهت-قنوات'>استعلام تهیه و تامین آهن آلات جهت قنوات / استعلام, استعلام تهیه و تامین آهن آلات جهت قنوات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219003/استعلام-سه-فقره-روغن-موتور'>استعلام سه فقره روغن موتور / استعلام,استعلام سه فقره روغن موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219015/استعلام-نیرورسانی-به-اماکن-ورزشی--'>استعلام نیرورسانی به اماکن ورزشی... / استعلام, استعلام نیرورسانی به اماکن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219027/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-از-پارک-جنگلی--'>استعلام مراقبت و نگهداری از پارک جنگلی... / استعلام, استعلام مراقبت و نگهداری از پارک جنگلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219039/استعلام-دستگاه-اور-فرز-به-همراه-میز-مربوطه-(رشته-نجاری)'>استعلام دستگاه اور فرز به همراه میز مربوطه (رشته نجاری) / استعلام,استعلام دستگاه اور فرز به همراه میز مربوطه (رشته نجاری)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219051/استعلام-خرید-5-دستگاه-رایانه'>استعلام خرید 5 دستگاه رایانه / استعلام, استعلام خرید 5 دستگاه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219065/استعلام-دستگاه-تستر-باطری-خودرو--'>استعلام دستگاه تستر باطری خودرو... / استعلام, استعلام دستگاه تستر باطری خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219086/استعلام-گیره--'>استعلام گیره ... / استعلام , استعلام گیره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218054/مزایده-پانصد-عدد-پروفیل-آلومینیومی-(پالت)-ضایعاتی'>مزایده پانصد عدد پروفیل آلومینیومی (پالت) ضایعاتی / اگهی مزایده, مزایده پانصد عدد پروفیل آلومینیومی (پالت) ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218076/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-504-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 504 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 504 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218109/مزایده-فروش-950-متر-27-طاقه-30-متری-پی-وی-سی-با-طرحی-معروف-به-بافتنی'>مزایده فروش 950 متر 27 طاقه 30 متری پی وی سی با طرحی معروف به بافتنی / مزایده , مزایده فروش 950 متر 27 طاقه 30 متری پی وی سی با طرحی معروف به بافتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218152/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-118-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 118 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 118 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218189/مزایده-خودرو'>مزایده خودرو  / مزایده,مزایده خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218219/مزایده-اموال-شامل-باغ-زردآلو--مسکونی'>مزایده اموال شامل باغ زردآلو ، مسکونی / مزایده,مزایده اموال شامل باغ زردآلو ، مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218248/مزایده-محصولات-سردرختی-گلابی'>مزایده محصولات سردرختی گلابی  / آگهی مزایده, مزایده محصولات سردرختی گلابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218281/مزایده-زمین-مشاعی-مساحت-741متر'>مزایده زمین مشاعی مساحت 741متر / مزایده,مزایده زمین مشاعی مساحت 741متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218325/مزایده-شال-سنگ-شور--بافت-خزانه-دار-سه-گوش-تکه-دوزی'>مزایده شال سنگ شور ، بافت خزانه دار، سه گوش تکه دوزی  / مزایده, مزایده شال سنگ شور ، بافت خزانه دار، سه گوش تکه دوزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218361/مزایده-فروش-انواع-سیم-و-کابل-مسی-و-آلومینیومی'>مزایده فروش انواع سیم و کابل مسی و آلومینیومی  / مزایده ,مزایده فروش انواع سیم و کابل مسی و آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218391/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-اعیانی-82-68متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت اعیانی 82.68متر / مزایده ,مزایده ملک مسکونی مساحت اعیانی 82.68متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218422/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-یازده-تهران'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش یازده تهران / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش یازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218456/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-سمند'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سمند / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218746/استعلام-خرید-قطعات-رشته-مکانیک-خودرو'>استعلام خرید قطعات رشته مکانیک خودرو  / استعلام,استعلام خرید قطعات رشته مکانیک خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218761/استعلام-کابینت--'>استعلام کابینت ... / استعلام, استعلام کابینت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218776/استعلام-6-آیتم-کالای-درخواستی--'>استعلام 6 آیتم کالای درخواستی ... / استعلام, استعلام 6 آیتم کالای درخواستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218790/استعلام-لوازم-خانگی'>استعلام لوازم خانگی / استعلام,لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218805/استعلام-انجام-مستند-سازی-ساماندهی-و-تعمیر-کاخ'>استعلام انجام مستند سازی ساماندهی و تعمیر کاخ  / استعلام,استعلام انجام مستند سازی ساماندهی و تعمیر کاخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218822/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه--'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه... / استعلام, استعلام تخریب و آماده سازی محوطه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218836/مناقصه-خرید-TEMP-GAUGE'>مناقصه خرید TEMP GAUGE / مناقصه ، مناقصه خرید TEMP GAUGE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218849/استعلام-پروژه-خانه--'>استعلام  پروژه خانه ... / استعلام, پروژه خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218867/استعلام-به-شرح-لیست-پیوست'>استعلام به شرح لیست پیوست  / استعلام, به شرح لیست پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218879/استعلام-پلی-استیشن-با-دسته-بازی-سونی'>استعلام پلی استیشن با دسته بازی سونی / استعلام, استعلام پلی استیشن با دسته بازی سونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218897/استعلام-لپ-تاپ-ASUS-VIVOBOOK--R542UQ'>استعلام لپ تاپ ASUS VIVOBOOK   R542UQ / استعلام, لپ تاپ ASUS VIVOBOOK   R542UQ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218914/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام ,استعلام پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218928/استعلام-ترموستات-دما--'>استعلام ترموستات دما ... / استعلام , استعلام ترموستات دما ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218941/استعلام-تابلو-کنترل-PLC'>استعلام تابلو کنترل PLC  / استعلام, تابلو کنترل PLC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218959/استعلام-ساخت-رمپ-ساختمان'>استعلام ساخت رمپ ساختمان  / استعلام , استعلام ساخت رمپ ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218972/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام  فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,  فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218984/استعلام-عملیات-نقشه-برداری--'>استعلام عملیات نقشه برداری.... / استعلام,استعلام عملیات نقشه برداری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218996/استعلام-مرمت-قنات-وزوان'>استعلام مرمت قنات وزوان  / استعلام مرمت قنات وزوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219008/استعلام-لوازم-آتش-نشانی'>استعلام لوازم آتش نشانی / استعلام,استعلام لوازم آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219020/استعلام-هفت-فقره-روغن-موتور-و-لوازم-رونیز-و-پژو'>استعلام هفت فقره روغن موتور و لوازم رونیز و پژو / استعلام , استعلام هفت فقره روغن موتور و لوازم رونیز و پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219032/استعلام-مستند-نگاری--فتوگرامتری'>استعلام مستند نگاری ، فتوگرامتری  / استعلام, استعلام مستند نگاری ، فتوگرامتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219044/استعلام-کولر-اسپیلت-30-هزار-تراست'>استعلام کولر اسپیلت 30 هزار تراست / استعلام, استعلام کولر اسپیلت 30 هزار تراست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219056/استعلام-حصار-کشی--'>استعلام حصار کشی... / استعلام, استعلام حصار کشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219071/استعلام-کانال-کولر'>استعلام کانال کولر  / استعلام,کانال کولر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219092/استعلام-سیستم-سوخت-رسانی-جهت-آموزش-CNG'>استعلام سیستم سوخت رسانی جهت آموزش CNG  / استعلام,استعلام سیستم سوخت رسانی جهت آموزش CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218065/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-5000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 5000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 5000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218093/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-سیزده-متر-نوبت-دوم'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت سیزده متر نوبت دوم / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت سیزده متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218124/مزایده-موتور-سیکلت-پاژنگ-مدل-1395'>مزایده موتور سیکلت پاژنگ مدل 1395 / مزایده,مزایده موتور سیکلت پاژنگ مدل 1395</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218172/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-169-7متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 169.7متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 169.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218202/مزایده-فروش-تعداد-2-دستگاه-مینی-بوس-هیوندای-کروز'>مزایده فروش تعداد 2 دستگاه مینی بوس هیوندای کروز  / مزایده , مزایده فروش تعداد 2 دستگاه مینی بوس هیوندای کروز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218230/مزایده-فروش-یک-بلوک-ساختمان-تکمیل-شده-شامل-16-واحد-آپارتمان'>مزایده فروش یک بلوک ساختمان تکمیل شده شامل 16 واحد آپارتمان / مزایده,مزایده فروش یک بلوک ساختمان تکمیل شده شامل 16 واحد آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218260/مزایده-یک-خودروی-پراید-مدل-1380-رنگ-سفید'>مزایده یک خودروی پراید مدل 1380 رنگ سفید / آگهی مزایده اموال توقیفی,مزایده یک خودروی پراید مدل 1380 رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218296/مزایده-یک-دستگاه-کامپیوتر-ال-این-وان-msi'>مزایده یک دستگاه کامپیوتر ال این وان msi  / مزایده, مزایده یک دستگاه کامپیوتر ال این وان msi </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218339/مزایده-بخشی-از-فضاهای-مازاد-آموزشی'>مزایده بخشی از فضاهای مازاد آموزشی  / اگهی مزایده , مزایده بخشی از فضاهای مازاد آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218371/مزایده-15-باب-مغازه-و-دو-چشمه-سرویس-بهداشتی-و--'>مزایده 15 باب مغازه و دو چشمه سرویس بهداشتی و... / مزایده ، مزایده 15 باب مغازه و دو چشمه سرویس بهداشتی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218402/مزایده-دستگاه-سه-کاره-بخاری'>مزایده دستگاه سه کاره بخاری  / مزایده, مزایده دستگاه سه کاره بخاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218441/مزایده-تجهیزات-نمایشگاهی'>مزایده تجهیزات نمایشگاهی / مزایده ،مزایده تجهیزات نمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218466/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / مزایده, مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218500/مزایده-فروش-قطعه-p107-مساحت-زمین-400-متر'>مزایده فروش قطعه p107 مساحت زمین 400 متر  / مزایده,مزایده فروش قطعه p107 مساحت زمین 400 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218552/مزایده-یک-دستگاه-لودر'>مزایده یک دستگاه لودر / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218590/تجدید-مزایده-واگذاری-منافع-حاصله-از-اجاره-داری-یکباب-واحد-تجاری'>تجدید مزایده واگذاری منافع حاصله از اجاره داری یکباب واحد تجاری  / خلاصه آگهی مزایده تجدیدی, تجدید مزایده واگذاری منافع حاصله از اجاره داری یکباب واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218640/لغو-مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-بصورت-نقدی'>لغو مزایده فروش املاک و مستغلات بصورت نقدی  / لغو مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات بصورت نقدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218486/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-162-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 162 متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 162 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218530/مزایده-فروش-پروژه-مسکونی-تجاری-مساحت-زمین-2225متر'>مزایده فروش پروژه مسکونی تجاری مساحت زمین 2225متر  / مزایده,مزایده فروش پروژه مسکونی تجاری مساحت زمین 2225متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218567/مزایده-لوازم-یدکی-خودرو--مرحله-دوم'>مزایده لوازم یدکی خودرو - مرحله دوم  / مزایده, مزایده لوازم یدکی خودرو - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218614/مزایده-تعدادی-خودروی-سواری-سمند'>مزایده تعدادی خودروی سواری سمند / مزایده تعدادی خودروی سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218675/مزایده-فروش-5-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش 5 قطعه زمین کاربری مسکونی / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218720/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-20290-فرعی-بخش-سه-کرمان'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 20290 فرعی بخش سه کرمان / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک شماره 20290 فرعی بخش سه کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218757/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-130-3متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان 130.3متر / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان 130.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218818/مزایده-فروش-منزل-مسکونی-دو-طبقه-کلنگی-160متر'>مزایده فروش منزل مسکونی دو طبقه کلنگی 160متر / مزایده,مزایده فروش منزل مسکونی دو طبقه کلنگی 160متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218886/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبت-شده-بصورت-کارخانه-نساجی-و-رنگرزی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده بصورت کارخانه نساجی و رنگرزی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده بصورت کارخانه نساجی و رنگرزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218930/مزایده-قطعه-زمینی-کاربری-تاسیسات-شهری--نوبت-دوم'>مزایده قطعه زمینی کاربری تاسیسات شهری ...نوبت دوم  / مزایده قطعه زمینی کاربری تاسیسات شهری ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219076/مزایده-آپارتمان-سه-خوابه-طبقه-اول'>مزایده آپارتمان سه خوابه طبقه اول / مزایده,مزایده آپارتمان سه خوابه طبقه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219102/مناقصه-انجام-خدمات-ناظرین--بازبین--پیشخدمتی--آشپز-و-کمک-آشپز--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات ناظرین ، بازبین ، پیشخدمتی ، آشپز و کمک آشپز - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه انجام خدمات ناظرین ، بازبین ، پیشخدمتی ، آشپز و کمک آشپز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219106/مزایده-واگذاری-پارکینگ--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری پارکینگ - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری پارکینگ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219117/استعلام-فعالیت-های-اداره-و-پشتیبانی-دفتر-کار'>استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار / استعلام ,استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219130/استعلام-دریل-برقی'>استعلام دریل برقی / استعلام, استعلام دریل برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219144/استعلام-سیستم-اعلام-پارامترهای-محیطی-اتاق-سرور'>استعلام سیستم اعلام پارامترهای محیطی اتاق سرور / استعلام, استعلام سیستم اعلام پارامترهای محیطی اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219159/استعلام-خرید-دستگاه-چاپگر'>استعلام خرید دستگاه چاپگر / استعلام, استعلام خرید دستگاه چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219174/استعلام-ساخت-تابلو-اسامی-خیابان-های-نمایشگاه'>استعلام ساخت تابلو اسامی خیابان های نمایشگاه  / استعلام, ساخت تابلو اسامی خیابان های نمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219183/مزایده-یک-قطعه-زمین-بصورت-بلاکشت-مساحت-6000متر'>مزایده یک قطعه زمین بصورت بلاکشت مساحت 6000متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین بصورت بلاکشت مساحت 6000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219188/استعلام-پیامک'>استعلام پیامک / استعلام,پیامک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219201/استعلام-پمپ'>استعلام پمپ / استعلام , استعلام پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219216/استعلام-اجرای-کامل-پیاده-رو-سازی'>استعلام اجرای کامل پیاده رو سازی  / استعلام,استعلام اجرای کامل پیاده رو سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219228/استعلام-تولید-سایر-محصولات-فلزی-ساخته-شده-و-فعالیتهای-خدماتی-فلزکاری--'>استعلام تولید سایر محصولات فلزی  ساخته شده و فعالیتهای  خدماتی فلزکاری ... / استعلام, استعلام تولید سایر محصولات فلزی  ساخته شده و فعالیتهای  خدماتی فلزکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219240/استعلام-تهیه-و-تامین-بتن-و-اجرای-آن-جهت-قنات'>استعلام تهیه و تامین بتن و اجرای آن جهت قنات  / استعلام,استعلام تهیه و تامین بتن و اجرای آن جهت قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218694/مزایده-زمین-محصور-مساحت-992-25متر'>مزایده زمین محصور مساحت 992.25متر  / مزایده ,مزایده زمین محصور مساحت 992.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218737/مزایده-واگذاری-اجاره-جایگاه-پمپ-بنزین-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره جایگاه پمپ بنزین نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره جایگاه پمپ بنزین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218788/مزایده-ساختمان-مسکونی-قدمت-12-سال-94-67متر'>مزایده ساختمان مسکونی قدمت 12 سال 94.67متر / مزایده, مزایده ساختمان مسکونی قدمت 12 سال 94.67متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218852/مزایده-ملک-فاقد-اعیانی-و-دور-تا-دور-غیرمحصور'>مزایده ملک فاقد اعیانی و دور تا دور غیرمحصور  / مزایده,مزایده ملک فاقد اعیانی و دور تا دور غیرمحصور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218898/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-آردی-مدل-1381'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری آردی مدل 1381 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری آردی مدل 1381</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218956/مزایده-فروش-اقلام'>مزایده فروش اقلام / مزایده, مزایده فروش اقلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219084/فراخوان-مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-و-تلفن-ثابت'>فراخوان مزایده فروش املاک و مستغلات و تلفن ثابت  / فراخوان مزایده ،فراخوان مزایده فروش املاک و مستغلات و تلفن ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219110/استعلام-کابل-برق'>استعلام کابل برق / استعلام, کابل برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219123/استعلام-دستگاه-تستر-باطری-خور'>استعلام دستگاه تستر باطری خور / استعلام, استعلام دستگاه تستر باطری خور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219136/استعلام-خرید-38-عدد-لایسنس'>استعلام خرید 38 عدد لایسنس / استعلام, استعلام خرید 38 عدد لایسنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219149/استعلام-دستگاه-رایانه--'>استعلام دستگاه رایانه ... / استعلام , استعلام دستگاه رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219153/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-طبقه-4-بخش-4-اصفهان'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه 4 بخش 4 اصفهان / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه 4 بخش 4 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219165/استعلام-ست-کامل-دوربین-مدار-بسته'>استعلام ست کامل دوربین مدار بسته / استعلام,ست کامل دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219180/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام, ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219194/استعلام-اتوبخار-مخزنی-تفال'>استعلام اتوبخار مخزنی تفال / استعلام,اتوبخار مخزنی تفال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219206/استعلام-اجرت-آجرنما--'>استعلام اجرت آجرنما ... / استعلام , استعلام اجرت آجرنما ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219221/استعلام-وکیوم-پمپ-و--'>استعلام وکیوم پمپ و... / استعلام,وکیوم پمپ و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219233/استعلام-خرید-انواع-لامپ-بخار-سدیم'>استعلام خرید انواع لامپ بخار سدیم / استعلام,خرید انواع لامپ بخار سدیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1219245/استعلام-آجر-نمکی-در-کارتن-4-قالبی--'>استعلام آجر نمکی در کارتن 4 قالبی ... / استعلام ,استعلام آجر نمکی در کارتن 4 قالبی ...</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 7 تاريخ : سه شنبه 22 آبان 1397 ساعت: 11:30